source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3522

Last change on this file since 3522 was 3522, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 84.9 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 Liczba obiektów
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Kod={0})
10 10 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
11 11 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
12 12 -----
13 13 (Adres URL był:
14 14 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 (brak obiektu)
20 20 (brak)
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 -----
29 29 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
30 30 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
31 31 * Jeden węzęł z tagami lub
32 32 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
33 33 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
34 34 ...możliwe inne rodzaje transportu
35 35 ... odwołuje się do relacji
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 kręgle
40 40 -----
41 41 -----
42 42 -----
43 43 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
44 44 -----
45 45 <anonimowy>
46 46 -----
47 47 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
48 48 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
49 49 -----
50 50 -----
51 51 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
52 52 -----
53 53 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
54 54 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
55 55 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
61 61 -----
62 62 -----
63 63 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
64 64 -----
65 65 -----
66 66 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
67 67 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
71 71 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
72 72 -----
73 73 <różne>
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
78 78 -----
79 79 <h2>Filtr aktywny</h2>
80 80 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
81 81 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
82 82 -----
83 83 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
94 94 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
95 95 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
96 96 -----
97 97 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
98 98 -----
99 99 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
100 100 -----
101 101 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
102 102 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
111 111 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
120 120 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
131 131 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
132 132 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
159 159 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
160 160 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
168 168 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
169 169 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
198 198 -----
199 199 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
200 200 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 <nowy obiekt>
251 251 -----
252 252 -----
253 253 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 A wg. odległości
267 267 A wg. czasu
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 Naruszenie możliwości API
280 280 Wersja API: {0}
281 281 -----
282 282 nieczynny tor
283 283 -----
284 284 Anuluj scalanie
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 O programie
289 289 O JOSM...
290 290 -----
291 291 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
292 292 Dostęp do drogi
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 Zakwaterowanie
298 298 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 Akcja
303 303 -----
304 304 -----
305 305 Aktywna
306 306 -----
307 307 Aktywuj zaznzczoną warstwę
308 308 Aktywne style
309 309 -----
310 310 Dodaj
311 311 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
312 312 Dodaj węzeł...
313 313 Dodaj właściwości
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
318 318 Dodaj komentarz
319 319 -----
320 320 -----
321 321 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
322 322 -----
323 323 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
324 324 -----
325 325 Dodaje nowy tag
326 326 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
327 327 -----
328 328 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy po ostatnim członku
329 329 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy za ostatnim zaznaczonym członkiem
330 330 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym członkiem
331 331 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym zaznaczonym członkiem
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 Dodaj informacje o autorze
336 336 -----
337 337 -----
338 338 Dodaje filtr.
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 Dodaj nową warstwę
343 343 Dodaj węzeł
344 344 Dodaj węzeł do drogi
345 345 Dodaj węzeł do drogi i połącz
346 346 Dodano węzeł {0}
347 347 -----
348 348 Dodano relację {0}
349 349 -----
350 350 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
351 351 -----
352 352 -----
353 353 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
354 354 Dodaj do zaznaczenia
355 355 Dodano drogę {0}
356 356 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
357 357 -----
358 358 Interpolacja adresów
359 359 -----
360 360 Adresy
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
366 366 Dostosowuje pozycję wybranej warstwy WMS
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 Centrum administracyjne
371 371 administracyjna
372 372 Poziom administracyjny
373 373 Zaawansowane
374 374 -----
375 375 -----
376 376 Ustawienia zaawansowane
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Koleje linowe
381 381 -----
382 382 -----
383 383 lotnisko
384 384 lotnisko
385 385 sklep monopolowy
386 386 Wyrównaj węzły na kole
387 387 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 wszystkie
397 397 -----
398 398 Wszystkie formaty
399 399 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
400 400 -----
401 401 -----
402 402 ogródki działkowe
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 Dozwolony ruch:
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
418 418 -----
419 419 Kanał alfa
420 420 Alfabetycznie
421 421 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
422 422 chata alpejska
423 423 -----
424 424 -----
425 425 -----
426 426 zmień także nazwę pliku
427 427 -----
428 428 Zawsze aktualizuj bez pytania
429 429 Udogodnienia
430 430 -----
431 431 Liczba kabli
432 432 Pojemność
433 433 -----
434 434 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 -----
439 439 -----
440 440 Pusta wartość usunie znacznik.
441 441 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
442 442 -----
443 443 Wystąpił błąd: {0}
444 444 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
445 445 -----
446 446 -----
447 447 Kąt
448 448 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
449 449 -----
450 450 -----
451 451 Zastosuj
452 452 Zastosuj zmiany
453 453 Zastosuj szablon
454 454 Zastosuj rozwiązanie
455 455 Zastosuj rolę
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 Zastosuj rozwiązane konflikty
460 460 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
461 461 Zastosuj wybrane zmiany
462 462 -----
463 463 -----
464 464 Zastosuj zmiany
465 465 -----
466 466 Zastosuj zmiany i zamknij okno
467 467 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
468 468 Zastosować?
469 469 -----
470 470 -----
471 471 wykopalisko archeologiczne
472 472 łucznictwo
473 473 Kontynuować?
474 474 Czy na pewno?
475 475 obszar
476 476 Niezamknięty obszar
477 477 Tereny wokół miejsc
478 478 centrum kulturalne
479 479 sztuka
480 480 Pytaj przed aktualizacją
481 481 -----
482 482 -----
483 483 lekkoatletyka
484 484 -----
485 485 atrakcja
486 486 -----
487 487 Dźwięk
488 488 -----
489 489 Ustawienia audio
490 490 Markery audio z {0}
491 491 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
492 492 -----
493 493 audioprzewodnik
494 494 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
495 495 australijski football
496 496 -----
497 497 -----
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 -----
502 502 Uwierzytelnienie nie powiodło się
503 503 Błąd uwierzytelniania
504 504 Autor
505 505 Autor: {0}
506 506 Autoryzacja nie powiodła się
507 507 -----
508 508 -----
509 509 -----
510 510 -----
511 511 -----
512 512 Autorzy
513 513 -----
514 514 -----
515 515 -----
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 Centruj ciągle
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 bankomat
525 525 Automatyczne pobieranie
526 526 Automatyczna korekcja tagów
527 527 -----
528 528 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
529 529 -----
530 530 Dostępne
531 531 Dostępne role
532 532 Dostępne style (z {0})
533 533 -----
534 534 B wg. odległości
535 535 B wg. czasu
536 536 -----
537 537 okno życia
538 538 Wstecz
539 539 Oparcie
540 540 Błędne żądanie
541 541 piekarnia
542 542 bank
543 543 bar
544 544 Przeszkody
545 545 baseball
546 546 Podstawowe
547 547 zbiornik wodny
548 548 koszykówka
549 549 baterie
550 550 pole bitwy
551 551 zatoka
552 552 plaża
553 553 radiolatarnia
554 554 ławka
555 555 sklep z napojami
556 556 -----
557 557 Rowery
558 558 Rowery
559 559 ogródek piwny
560 560 -----
561 561 sklep rowerowy
562 562 -----
563 563 Biodiesel
564 564 Pusta warstwa
565 565 betonowy blok
566 566 -----
567 567 Zawartość
568 568 stocznia
569 569 słupek drogowy
570 570 księgarnia
571 571 Zakładki
572 572 przejście graniczne
573 573 Nazwa systematyczna
574 574 -----
575 575 bule
576 576 Granice
577 577 granica
578 578 kamień graniczny
579 579 -----
580 580 Rodzaj granicy
581 581 Wybrany obszar
582 582 -----
583 583 gra w kule
584 584 Marka
585 585 most
586 586 -----
587 587 teren poprzemysłowy
588 588 -----
589 589 -----
590 590 kozioł oporowy
591 591 Raporty o błędach
592 592 -----
593 593 budynek
594 594 -----
595 595 Budynki
596 596 -----
597 597 Szekokość:
598 598 -----
599 599 -----
600 600 autobus torowy
601 601 peron autobusowy
602 602 dworzec autobusowy
603 603 przystanek autobusowy
604 604 -----
605 605 rzeźnik
606 606 C wg. odległości
607 607 C wg. czasu
608 608 -----
609 609 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
610 610 kolej linowa
611 611 -----
612 612 -----
613 613 -----
614 614 Kataster
615 615 Kataster: {0}
616 616 -----
617 617 kawiarnia
618 618 Pliki kalibracji
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Kemping
622 622 pole namiotowe
623 623 Nie można rysować poza światem
624 624 -----
625 625 -----
626 626 kanał
627 627 Anuluj
628 628 -----
629 629 -----
630 630 Anuluj autentykację
631 631 Anuluj zamykanie zestawów zmian
632 632 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
633 633 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
634 634 Anuluj operację
635 635 -----
636 636 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
637 637 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
638 638 Anuluj przesyłanie
639 639 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
652 652 -----
653 653 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 kajakarstwo
663 663 puszki
664 664 Pojemność
665 665 Pojemność całkowita
666 666 -----
667 667 Samochód
668 668 dealer samochodowy
669 669 kemping
670 670 -----
671 671 Gotówka
672 672 zamek
673 673 przeszkoda dla bydła
674 674 wejście do jaskini
675 675 cmentarz
676 676 Wycentruj raz
677 677 -----
678 678 Wyśrodkuj widok
679 679 wyciąg krzesełkowy
680 680 chata górska
681 681 Zmień właściwości
682 682 Zmienić kierunek?
683 683 -----
684 684 Zmień węzeł {0}
685 685 -----
686 686 Zmień relację
687 687 -----
688 688 Zmień relację {0}
689 689 Zmień rozdzielczość
690 690 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
691 691 -----
692 692 Zmienić wartości?
693 693 Zmień drogę {0}
694 694 -----
695 695 -----
696 696 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
697 697 ID zestawu zmian:
698 698 -----
699 699 Menedżer zestawów zmian
700 700 Zamknięto changeset
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 Zestawy zmian
708 708 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
716 716 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
717 717 -----
718 718 drogeria
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 Wybierz
723 723 Wybierz kolor
724 724 Wybierz kolor dla {0}
725 725 Wybierz jedną z gotowych licencji
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 Wynierz typ obiektu OSM
730 730 -----
731 731 -----
732 732 Kościół
733 733 kino
734 734 miasto
735 735 granica miasta
736 736 mury miejskie
737 737 Nazwa miejscowości
738 738 -----
739 739 cywilna
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
756 756 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
757 757 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
758 758 -----
759 759 Kliknij aby przerwać wysyłanie
760 760 -----
761 761 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
762 762 Kliknij aby przerwać trwającą operację
763 763 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
764 764 Kliknij aby zamknąć
765 765 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
766 766 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
767 767 -----
768 768 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
769 769 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
770 770 -----
771 771 -----
772 772 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
773 773 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
774 774 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
775 775 -----
776 776 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
777 777 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 Kliknij aby rozpocząć szukanie
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 klif
793 793 wspinaczka
794 794 Zamknij
795 795 Zamknij mimo to
796 796 -----
797 797 Zamknij zestawy zmian
798 798 -----
799 799 Zamknij okno i porzuć pobieranie
800 800 Zamknij otwarte zestawy zmian
801 801 -----
802 802 Zamknij okno
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
807 807 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
808 808 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
809 809 Zamyka wybrane zestawy zmian
810 810 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
811 811 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
812 812 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
813 813 -----
814 814 Droga zamknięta
815 815 -----
816 816 Zamknięty
817 817 Zamknięty:
818 818 Opis
819 819 Opis
820 820 Zamyka otwarte zestawy zmian
821 821 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
822 822 Zamykanie zestawu zmian
823 823 Zamykam zestaw zmian {0}
824 824 Zamykanie zestawu zmian...
825 825 odzież
826 826 -----
827 827 wybrzeże
828 828 Linie brzegowe
829 829 na monety
830 830 college
831 831 Kolor
832 832 Kolor (hex)
833 833 -----
834 834 Schemat kolorów
835 835 Schematy kolorów
836 836 Kolory
837 837 -----
838 838 -----
839 839 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
840 840 Kolor
841 841 Połącz drogi
842 842 Łączy kilka dróg w jedną.
843 843 Połącz {0} dróg
844 844 współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
845 845 Historia poleceń
846 846 Komentarz
847 847 Komentarz:
848 848 Komentarz:
849 849 biura i usługi
850 850 miejsce publiczne
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
854 854 -----
855 855 Porównaj
856 856 sklep komputerowy
857 857 -----
858 858 -----
859 859 Konfiguracja stron wtyczek
860 860 -----
861 861 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
862 862 -----
863 863 Konfiguruj strony...
864 864 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 Potwierdź czyszczenie
871 871 -----
872 872 -----
873 873 Konflikt
874 874 -----
875 875 -----
876 876 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
877 877 Konflikty
878 878 Wykryto konflikty
879 879 -----
880 880 -----
881 881 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
882 882 -----
883 883 Konflikty: {0} nierozwiązanych
884 884 Połącz istniejący drogę z węzłem
885 885 -----
886 886 Połączony
887 887 -----
888 888 Łączenie
889 889 Łączenie...
890 890 -----
891 891 Połączenie nie powiodło się
892 892 Ustawienia połączenia
893 893 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
894 894 Połączenie nie powiodło się.
895 895 -----
896 896 w budowie
897 897 Budowa
898 898 -----
899 899 -----
900 900 kontakt
901 901 Kontakt:
902 902 Łączenie z serwerem OSM...
903 903 Łączenie z serwerem...
904 904 Łączenie z serwerem WMS...
905 905 Łączenie z katastrem WMS...
906 906 Zawartość
907 907 kontynent
908 908 Kontynuuj
909 909 -----
910 910 Kontynuuj rozwiązywanie
911 911 -----
912 912 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
913 913 Kontynuuj mimo to
914 914 -----
915 915 Autorzy
916 916 sklep osiedlowy
917 917 Konwertuj na warstwę GPX
918 918 -----
919 919 Przekształć w warstwę danych
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Przekonwertowany z: {0}
924 924 -----
925 925 Liczba wczytanych współrzędnych:
926 926 -----
927 927 Współrzędne:
928 928 Kopiuj
929 929 Kopiuj zaznaczony serwer do menu
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Kopia warstwy {0}
937 937 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 Skopiuj do schowka i zamknij
944 944 -----
945 945 Kopia nr {1} warstwy {0}
946 946 Prawa autorskie (URL)
947 947 Prawa autorskie - rok
948 948 -----
949 949 -----
950 950 -----
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
955 955 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
956 956 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
957 957 -----
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
966 966 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
967 967 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
968 968 -----
969 969 Nie można odczytać "{0}"
970 970 -----
971 971 -----
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
976 976 -----
977 977 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
982 982 -----
983 983 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
984 984 -----
985 985 kraj
986 986 Kod kraju
987 987 -----
988 988 -----
989 989 okręg
990 990 Kurs
991 991 sąd
992 992 zakryte sztuczne jezioro
993 993 dźwig
994 994 Utwórz okrąg
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1002 1002 -----
1003 1003 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 Tworzy nową warstwę mapy.
1007 1007 Tworzy nową relację
1008 1008 -----
1009 1009 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1010 1010 -----
1011 1011 Tworzenie obszarów.
1012 1012 -----
1013 1013 Utwórz zakładkę
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 Utwórz nowy problem
1020 1020 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1021 1021 Utwórz wielokąt złożony
1022 1022 Tworzy wielokąt złożony
1023 1023 Tworzy wielokąty złożone jednym kliknięciem, łatwiej niż w standardowy sposób z użyciem edytora relacji.
1024 1024 Utwórz nowy węzeł.
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1028 1028 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1029 1029 -----
1030 1030 Utworzono
1031 1031 Utworzony
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 Stworzony przez:
1035 1035 Utworzony:
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 Tworzenie zestawu zmian...
1039 1039 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1040 1040 na karty kredytowe
1041 1041 krykiet
1042 1042 krykiet - siatki
1043 1043 -----
1044 1044 krokiet
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 przejazd przez tory
1048 1048 opiekun na przejściu dla pieszych
1049 1049 Przecinające się budynki
1050 1050 Rodzaj przejazdu
1051 1051 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1052 1052 Przecinające się drogi
1053 1053 Przecinające się drogi
1054 1054 Kuchnia
1055 1055 Bieżące zaznaczenie
1056 1056 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 Dostosuj kolor
1064 1064 Dostosuj rysowanie linii
1065 1065 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1066 1066 wykop
1067 1067 przegroda dla rowerzystów
1068 1068 Zapętlone zależności między relacjami
1069 1069 kolarstwo
1070 1070 Zapętlone zależności.
1071 1071 Czechy CUZK:KM
1072 1072 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1073 1073 -----
1074 1074 tama
1075 1075 Warstwa danych {0}
1076 1076 -----
1077 1077 Źródło i typ danych:
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 Weryfikacja danych
1081 1081 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1082 1082 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1083 1083 Test zgodności zestawu danych
1084 1084 -----
1085 1085 Data:
1086 1086 na karty debetowe
1087 1087 -----
1088 1088 Stopnie dziesiętne
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 ścieżka do jazdy konnej
1093 1093 ścieżka rowerowa
1094 1094 ścieżka dla pieszych
1095 1095 Domyślny
1096 1096 Domyślny (ustalony automatycznie)
1097 1097 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1098 1098 Domyślną wartością jest "{0}".
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 Usuń
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Tryb kasowania
1108 1108 Usuń właściwość
1109 1109 -----
1110 1110 Potwierdź usunięcie.
1111 1111 Usuń powielone drogi
1112 1112 Usuwa filtr.
1113 1113 Usuń z relacji
1114 1114 Usuwa z ograniczenia skrętu
1115 1115 -----
1116 1116 Usunąć niekompletnych członków?
1117 1117 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1118 1118 Usunięto węzeł {0}
1119 1119 Usuwanie węzłów lub dróg.
1120 1120 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1121 1121 -----
1122 1122 Usuwa obiekty
1123 1123 Usunięto relację {0}
1124 1124 Usuwa wybrane obiekty
1125 1125 Usuwa obecnie edytowaną relację
1126 1126 -----
1127 1127 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1128 1128 Usuń zaznaczoną warstwę.
1129 1129 Usuwa zaznaczoną relację.
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1133 1133 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1137 1137 -----
1138 1138 Usunięto drogę {0}
1139 1139 Usunięto
1140 1140 Usunięto "{0}"
1141 1141 Usunięte:
1142 1142 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1143 1143 -----
1144 1144 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1145 1145 Usunięte lub przeniesione obiekty
1146 1146 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1147 1147 -----
1148 1148 Wyznanie
1149 1149 dentysta
1150 1150 -----
1151 1151 Dokładnie opisz problem
1152 1152 Opis
1153 1153 Opis: {0}
1154 1154 Szczegółowość
1155 1155 Szczegóły
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1160 1160 Diesel (olej napędowy)
1161 1161 Ultimate Diesel (GTL)
1162 1162 Diesel dla ciężarówek
1163 1163 Poziom trudności
1164 1164 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1165 1165 Kierunek
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 Zablokuj
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 Zablokuj wtyczkę
1174 1174 -----
1175 1175 Porzuć i wyjdź
1176 1176 Porzuć i wyjdź
1177 1177 realizacja recept
1178 1178 -----
1179 1179 Ustawienia wyświetlania
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 -----
1183 1183 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1184 1184 Wyświetlaj współrzędne jako
1185 1185 -----
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1192 1192 Wyświetlaj menu "Audio"
1193 1193 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1194 1194 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1195 1195 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1196 1196 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1197 1197 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1198 1198 -----
1199 1199 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1200 1200 -----
1201 1201 -----
1202 1202 Rozmieść węzły
1203 1203 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1204 1204 nieużywany tor
1205 1205 rów
1206 1206 Porzuć zmiany
1207 1207 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1208 1208 -----
1209 1209 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1210 1210 -----
1211 1211 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1212 1212 -----
1213 1213 Nic nie rób
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 -----
1217 1217 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1218 1218 -----
1219 1219 sklep DIY
1220 1220 dok
1221 1221 lekarz
1222 1222 wyścigi psów
1223 1223 -----
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 W dół
1227 1227 Pobierz
1228 1228 -----
1229 1229 -----
1230 1230 Pobierz dane
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 Pobierz dane.
1234 1234 Pobierz członków
1235 1235 -----
1236 1236 Pobiera obiekt wg ID
1237 1237 Pobierz obiekt
1238 1238 Pobierz obiekt…
1239 1239 Pobierz wtyczkę
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 Adres URL
1243 1243 Pobiera kafelki WMS z {0}
1244 1244 -----
1245 1245 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1246 1246 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1250 1250 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1251 1251 Pobierz jako nową warstwę
1252 1252 Pobiera zawartość zestawu zmian
1253 1253 -----
1254 1254 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 Pobierz wszystko pomiędzy:
1260 1260 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1261 1261 Pobierz z OSM...
1262 1262 Pobierz niekompletnych członków
1263 1263 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1264 1264 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1265 1265 Pobierz listę
1266 1266 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1267 1267 -----
1268 1268 Pobierz członków
1269 1269 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1270 1270 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1271 1271 -----
1272 1272 Pobierz teraz
1273 1273 Pobierz obiekt
1274 1274 Pobierz obiekt…
1275 1275 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1276 1276 -----
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 Pobierz powiązane
1280 1280 -----
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 -----
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1293 1293 -----
1294 1294 -----
1295 1295 Pobierz widoczne kafle
1296 1296 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1297 1297 Pobrane dane GPX
1298 1298 -----
1299 1299 Pobieranie danych GPS
1300 1300 Pobieranie danych OSM...
1301 1301 Pobieranie wtyczki {0}...
1302 1302 Pobieranie wiadomości dnia
1303 1303 -----
1304 1304 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1305 1305 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1306 1306 Pobieranie zestawów zmian...
1307 1307 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1308 1308 Pobieranie danych
1309 1309 Pobieranie z serwera OSM...
1310 1310 Pobieranie historii...
1311 1311 -----
1312 1312 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1313 1313 -----
1314 1314 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1315 1315 Pobieranie powiązanych relacji...
1316 1316 Pobieranie powiązanych dróg...
1317 1317 -----
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 wyciąg orczykowy
1321 1321 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1325 1325 Przeciągnij aby obrócić obraz
1326 1326 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1327 1327 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1328 1328 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1329 1329 odpływ
1330 1330 Rysowanie
1331 1331 Rysuj strzałki kierunkowe
1332 1332 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1333 1333 -----
1334 1334 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1335 1335 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1336 1336 -----
1337 1337 -----
1338 1338 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1339 1339 -----
1340 1340 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1341 1341 Rysuj duże punkty GPS.
1342 1342 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1343 1343 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1344 1344 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1345 1345 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1346 1346 Tworzenie węzłów i dróg.
1347 1347 -----
1348 1348 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1349 1349 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1350 1350 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1351 1351 -----
1352 1352 -----
1353 1353 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1354 1354 -----
1355 1355 woda do picia
1356 1356 -----
1357 1357 -----
1358 1358 pralnia chemiczna
1359 1359 Rozmnóż w {0} węzłów
1360 1360 Powiel
1361 1361 Duplikuj warstwę
1362 1362 -----
1363 1363 -----
1364 1364 -----
1365 1365 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1366 1366 -----
1367 1367 Powiela zaznaczone obiekty.
1368 1368 Skopiuj warstwę
1369 1369 Powielone węzły
1370 1370 Powielone węzły drogi
1371 1371 Powielone węzły drogi.
1372 1372 Powielone drogi
1373 1373 -----
1374 1374 E10 (bioetanol 10%)
1375 1375 E85 (bioetanol 85%)
1376 1376 -----
1377 1377 -----
1378 1378 Edycja
1379 1379 Edycja kręgli
1380 1380 Edycja informacji o adresach
1381 1381 Edycja interpolacji adresów
1382 1382 Edycja granicy administracyjnej
1383 1383 Edycja lotniska
1384 1384 Edycja sklepu monopolowego
1385 1385 Edycja ogródków działkowych
1386 1386 Edycja chaty alpejskiej
1387 1387 -----
1388 1388 Edycja wykopaliska archeologicznego
1389 1389 -----
1390 1390 Edycja centrum kulturalnego
1391 1391 Edycja obiektu sztuki
1392 1392 Edycja
1393 1393 Edycja atrakcji turystycznej
1394 1394 -----
1395 1395 Edycja bankomatu
1396 1396 Edycja okna życia
1397 1397 Edycja piekarni
1398 1398 Edycja banku
1399 1399 Edycja baru
1400 1400 -----
1401 1401 Edycja zbiornika wodnego
1402 1402 -----
1403 1403 Edycja pola bitwy
1404 1404 Edycja zatoki
1405 1405 Edycja plaży
1406 1406 Edycja radiolatarni
1407 1407 Edycja sklepu z napojami
1408 1408 Edycja parkingu dla rowerów
1409 1409 Edycja wypożyczalni rowerów
1410 1410 Edycja warsztatu rowerowego
1411 1411 Edycja ogródka piwnego
1412 1412 Edycja stoczni
1413 1413 Edycja słupka drogowego
1414 1414 Edycja księgarni
1415 1415 Edycja przejścia granicznego
1416 1416 Edycja boiska do gry w boule
1417 1417 Edycja granicy
1418 1418 Edycja kamienia granicznego
1419 1419 -----
1420 1420 Edycja mostu
1421 1421 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1422 1422 Edycja terenu poprzemysłowego
1423 1423 -----
1424 1424 Edycja autobusu torowego
1425 1425 Edycja peronu autobusowego
1426 1426 Edycja dworca autobusowego
1427 1427 Edycja przystanku autobusowego
1428 1428 Edycja sklepu mięsnego
1429 1429 Edycja kolei linowej
1430 1430 Edycja kawiarni
1431 1431 Edycja pola namiotowego
1432 1432 -----
1433 1433 Edycja kanału
1434 1434 -----
1435 1435 Edycja wypożyczalni samochodów
1436 1436 Edycja warsztatu samochodowego
1437 1437 Edytuj wypożyczalnię samochodów
1438 1438 Edycja warsztatu samochodowego
1439 1439 Edycja myjni samochodowej
1440 1440 Edycja kempingu
1441 1441 Edycja zamku
1442 1442 Edycja przeszkody dla bydła
1443 1443 Edycja wejścia do jaskini
1444 1444 Edycja cmentarza
1445 1445 Edycja wyciągu krzesełkowego
1446 1446 Edycja chaty górskiej
1447 1447 Edycja drogerii
1448 1448 Edycja kina
1449 1449 Edycja miasta
1450 1450 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1451 1451 Edycja granicy cywilnej
1452 1452 Edycja klifu
1453 1453 -----
1454 1454 -----
1455 1455 Edycja zbiornika gazu
1456 1456 Edycja college'u
1457 1457 Edycja obszaru biur i usług
1458 1458 Edycja miejsca publicznego
1459 1459 Edycja sklepu komputerowego
1460 1460 Edycja terenu budowy
1461 1461 Edycja kontaktu
1462 1462 Edycja kontynentu
1463 1463 Edycja sklepu osiedlowego
1464 1464 Edycja kraju
1465 1465 Edycja okręgu / hrabstwa
1466 1466 Edycja siedziby sądu
1467 1467 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1468 1468 Edycja dźwigu
1469 1469 Edycja boiska do gry w krykieta
1470 1470 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1471 1471 Edycja miejsca do gry w krokieta
1472 1472 Edycja przejścia dla pieszych
1473 1473 Edycja ścieżki rowerowej
1474 1474 -----
1475 1475 Edycja tamy
1476 1476 Edycja dentysty
1477 1477 Edycja opuszczonych torów
1478 1478 Edytuj rów
1479 1479 Edycja sklepu DIY (zrób to sam)
1480 1480 Edycja doku
1481 1481 Edycja lekarza
1482 1482 -----
1483 1483 Edycja wyciągu orczykowego
1484 1484 Edycja odpływu
1485 1485 Edycja punktu z wodą pitną
1486 1486 Edycja palni chemicznej
1487 1487 Edycja sklepu elektronicznego
1488 1488 Edycja ambasady
1489 1489 -----
1490 1490 Edycja wejścia
1491 1491 -----
1492 1492 Edycja gruntów rolnych
1493 1493 Edycja zagrody
1494 1494 Edycja restauracji fast-food
1495 1495 Edycji hali górskiej
1496 1496 Edycja trasy promu
1497 1497 Edycja terminalu promowego
1498 1498 Edycja hydrantu
1499 1499 Edycja straży pożarnej
1500 1500 Edycja miejsca do wędkowania
1501 1501 Edycja schodów
1502 1502 Edycja kwiaciarni
1503 1503 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1504 1504 Edycja ścieżki dla pieszych
1505 1505 Edycja brodu
1506 1506 Edycja lasu
1507 1507 Edycja fontanny
1508 1508 Edycja stacji benzynowej
1509 1509 Edycja sklepu meblowego
1510 1510 -----
1511 1511 Edycja ogrodu
1512 1512 Edycja centrum ogrodniczego
1513 1513 Edycja zbiornika gazu
1514 1514 Edycja bramy
1515 1515 Edycja lodowca
1516 1516 -----
1517 1517 Edycja pola golfowego
1518 1518 -----
1519 1519 -----
1520 1520 Edycja cmentarza
1521 1521 Edycja terenu pod zabudowę
1522 1522 Edycja kwatery turystycznej
1523 1523 Edycja gimnastyki
1524 1524 Edycja salonu fryzjerskiego
1525 1525 Edycja przystanku kolejowego
1526 1526 Edycja wólki
1527 1527 -----
1528 1528 Edycja sklepu z narzędziami
1529 1529 Edycja wrzosowiska
1530 1530 Edycja lądowiska dla helikopterów
1531 1531 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1532 1532 Edycja drogi w budowie
1533 1533 Edycja miejsca do gry w hokeja
1534 1534 Edycja wyścigów konnych
1535 1535 Edycja szpitala
1536 1536 Edycja hostelu
1537 1537 Edycja hotelu
1538 1538 Edycja ambony strzelniczej
1539 1539 Edycja terenu przemysłowego
1540 1540 Edycja wyspy
1541 1541 Edycja wysepki
1542 1542 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1543 1543 Edycja skrzyżowania
1544 1544 -----
1545 1545 Edycja przedszkola
1546 1546 Edycja kiosku
1547 1547 -----
1548 1548 Edycja lądu
1549 1549 Edycja wysypiska śmieci
1550 1550 wyspa
1551 1551 Edycja biblioteki
1552 1552 Edycja szlabanu
1553 1553 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1554 1554 Edycja latarni morskiej
1555 1555 Edycja strefy zamieszkania
1556 1556 Edycja okolicy
1557 1557 Edycja mariny
1558 1558 Edycja łąki
1559 1559 Edycja miejsca pamięci
1560 1560 Edycja obszaru wojskowego
1561 1561 Edycja minigolfa
1562 1562 -----
1563 1563 Edycja kantoru
1564 1564 Edycja toru jednoszynowego
1565 1565 Edycja pomnika
1566 1566 Edycja motelu
1567 1567 -----
1568 1568 -----
1569 1569 -----
1570 1570 Edycja autostrady
1571 1571 Edycja skrzyżowania autostrad
1572 1572 Edycja dojazdu do autostrady
1573 1573 Edycja przełęczy
1574 1574 Edycja błot
1575 1575 Edycja różnych sportów
1576 1576 Edycja multipolygonu
1577 1577 Edycja muzeum
1578 1578 Edycja toru kolei wąskotorowej
1579 1579 Edycja granicy narodowej
1580 1580 Edycja granicy parku narodowego
1581 1581 Edycja rezerwatu przyrody
1582 1582 Edycja klubu nocnego
1583 1583 Edycja optyka
1584 1584 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1585 1585 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1586 1586 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1587 1587 Edycja parku
1588 1588 Edycja parkingu
1589 1589 Edycja uliczki parkingowej
1590 1590 Edycja zatoki
1591 1591 Edycja ścieżki
1592 1592 Edycja wzgórza
1593 1593 Edycja ciągu pieszego
1594 1594 Edycja miejsca do gry w pelotę
1595 1595 Edycja apteki
1596 1596 Edycja miejsca na piknik
1597 1597 Edycja molo
1598 1598 Edycja rurociągu
1599 1599 Edycja boiska
1600 1600 Edycja miejsca kultu religijnego
1601 1601 Edycja placu zabaw
1602 1602 Edycja posterunku policji
1603 1603 Edycja granicy politycznej
1604 1604 Edycja urzędu pocztowego
1605 1605 Edycja elektowni
1606 1606 Edycja linii wysokiego napięcia
1607 1607 Edycja rozdzielni elektrycznej
1608 1608 Edycja stacji transformatorowej
1609 1609 Edycja słupa elektrycznego
1610 1610 Edycja kolei retro
1611 1611 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1612 1612 Edycja drogi krajowej
1613 1613 Edycja więzienia
1614 1614 Edycja pubu
1615 1615 Edycja budynku użyteczności publicznej
1616 1616 Edycja komieniołomu
1617 1617 -----
1618 1618 Edycja toru wyścigowego
1619 1619 -----
1620 1620 Edycja toru
1621 1621 Edycja terenu kolejowego
1622 1622 Edycja peronu kolejowego
1623 1623 Edycja terenu rekreacyjnego
1624 1624 Edycja punktu zbiórki odpadów
1625 1625 Edycja regionu
1626 1626 Edycja sztucznego jeziora
1627 1627 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1628 1628 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1629 1629 -----
1630 1630 Edycja restauracji
1631 1631 Edycja obszaru handlowego
1632 1632 Edycja rzeki
1633 1633 Edycja koryta rzecznego
1634 1634 Edycja ograniczeń na drodze
1635 1635 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1636 1636 Edytuj trasę
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 Edycja ruin
1641 1641 Edycja pasa startowego
1642 1642 -----
1643 1643 Edycja bramy warownej
1644 1644 Edycja szkoły
1645 1645 Edycja rumowiska
1646 1646 Edycja buszu
1647 1647 Edycja drogi wojewódzkiej
1648 1648 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1649 1649 Edycja drogi serwisowej
1650 1650 Edycja schronienia
1651 1651 Edycja sklepu obuwniczego
1652 1652 -----
1653 1653 -----
1654 1654 Edycja skrótów
1655 1655 Edycja jazdy na deskorolce
1656 1656 Edycja łyżwiarstwa
1657 1657 -----
1658 1658 Edycja pochylni
1659 1659 -----
1660 1660 Edycja kolczatki
1661 1661 Edycja centrum sportowego
1662 1662 Edycja sklepu sportowego
1663 1663 plaża
1664 1664 Edycja stadionu
1665 1665 Edycja stanu
1666 1666 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1667 1667 Edycja przełazu
1668 1668 Edycja strumienia
1669 1669 Edycja dzielnicy
1670 1670 Edycja toru metra
1671 1671 Edycja wejścia do metra
1672 1672 Edycja supermarketu
1673 1673 Edycja kamery do monitoringu
1674 1674 Edycja punktu geodezyjnego
1675 1675 Edytuj pływanie
1676 1676 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1677 1677 Edycja krawca
1678 1678 Edycja postoju taksówek
1679 1679 Edycja drogi kołowania
1680 1680 Edycja telefonu
1681 1681 Edycja miejsca do gry w tenisa
1682 1682 Edycja terminalu
1683 1683 Edycja bramy terminalu
1684 1684 Edycja drogi powiatowej
1685 1685 Edycja teatru
1686 1686 Edycja parku rozrywki
1687 1687 Edycja punktu poboru opłat
1688 1688 Edycja wieży
1689 1689 Edycja miejscowości
1690 1690 Edycja ratusza
1691 1691 Edycja sklepu z zabawkami
1692 1692 Edycja drogi gruntowej
1693 1693 Edycja środka uspokojenia ruchu
1694 1694 Edycja torów tramwajowych
1695 1695 Edycja przystanku tramwajowego
1696 1696 Edycja biura podróży
1697 1697 Edycja drzewa
1698 1698 Edycja drogi ekspresowej
1699 1699 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1700 1700 Edycja tunelu
1701 1701 Edycja ograniczenia skrętu
1702 1702 Edycja kołowrotka
1703 1703 Edycja sklepu z oponami
1704 1704 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1705 1705 Edycja uniwersytetu
1706 1706 Edycja automatu sprzedającego
1707 1707 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1708 1708 Edycja wypożyczalni wideo
1709 1709 Edycja punktu widokowego
1710 1710 Edycja wsi
1711 1711 Edycja zieleni miejskiej
1712 1712 Edycja winnicy
1713 1713 Edycja wulkanu
1714 1714 Edycja kosza na śmieci
1715 1715 Edycja oczyszczalni ścieków
1716 1716 Edycja zbiornika wodnego
1717 1717 Edycja parku wodnego
1718 1718 Edycja wieży ciśnień
1719 1719 Edycja wodospadu
1720 1720 Edycja krzyża przydrożnego
1721 1721 Edycja kapliczki
1722 1722 Edycja jazu
1723 1723 Edycja mokradła
1724 1724 Edycja wiatraka
1725 1725 Edycja lasu pierwotnego
1726 1726 Edycja zakładu produkcyjnego
1727 1727 Edycja zoo
1728 1728 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1729 1729 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1730 1730 Edytuje filtr.
1731 1731 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 Edytuje tę stronę pomocy
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1750 1750 Edycja: {0}
1751 1751 -----
1752 1752 Elektryfikacja
1753 1753 na karty chipowe
1754 1754 sklep elektroniczny
1755 1755 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1756 1756 Wysokość
1757 1757 Adres e-mail
1758 1758 nasyp
1759 1759 ambasada
1760 1760 -----
1761 1761 telefon alarmowy
1762 1762 Pusty dokument
1763 1763 -----
1764 1764 Puste drogi
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 Zastosuj filtr
1769 1769 -----
1770 1770 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1774 1774 Wprowadź URL
1775 1775 Podaj adres z którego pobrać dane:
1776 1776 Wprowadź ID zestawu zmian
1777 1777 Podaj nowy klucz i jego wartość
1778 1778 -----
1779 1779 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1780 1780 -----
1781 1781 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1782 1782 Wpisz szukane wyrażenie
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 Podaj współrzędne nowego węzła.
1798 1798 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1799 1799 Podaj wartości dla wszystkich konfliktów.
1800 1800 -----
1801 1801 Wpisz swój komentarz
1802 1802 wejście
1803 1803 jeździectwo
1804 1804 Błąd
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Błąd podczas usuwania danych.
1808 1808 Błąd podczas wyświetlania adresu
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 Błąd podczas ładowania pliku
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 Błąd w pliku {0}
1817 1817 -----
1818 1818 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1819 1819 -----
1820 1820 Błąd odtwarzania dźwięku
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1825 1825 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1826 1826 -----
1827 1827 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1828 1828 -----
1829 1829 Błąd podczas przetwarzania {0}
1830 1830 Błąd podczas wysyłania
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 Błędy
1837 1837 Błędy w czasie pobierania
1838 1838 Błędy/Uwagi
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 Wystąpił wyjątek
1845 1845 Zakończ
1846 1846 Zamknij JOSM
1847 1847 -----
1848 1848 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1849 1849 Kończy pracę z programem.
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 Eksportuj do pliku GPX
1857 1857 Eksportuj i zapisz
1858 1858 -----
1859 1859 Opcje eksportu
1860 1860 Eksportuj dane do pliku GPX
1861 1861 Eksportuj do GPX...
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1868 1868 Wytłocz
1869 1869 Wytłocz drogę
1870 1870 DO POPRAWKI
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 Nie można otworzyć adresu URL
1880 1880 -----
1881 1881 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 grunty rolne
1897 1897 zagroda
1898 1898 fast food
1899 1899 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 Numer faksu
1904 1904 Opłata
1905 1905 hala górska
1906 1906 ogrodzenie
1907 1907 trasa promu
1908 1908 terminal promowy
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 Plik
1917 1917 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1918 1918 -----
1919 1919 Błędny format pliku
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 Plik istnieje. Nadpisać?
1925 1925 -----
1926 1926 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1927 1927 -----
1928 1928 Plik: {0}
1929 1929 -----
1930 1930 Nazwa pliku
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 Filtr
1936 1936 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1937 1937 Tryb filtru
1938 1938 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1939 1939 -----
1940 1940 Zakończ rysowanie.
1941 1941 hydrant
1942 1942 straż pożarna
1943 1943 Ścieżka do programu Firefox
1944 1944 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
1945 1945 miejsce na ognisko
1946 1946 miejsce do wędkowania
1947 1947 Napraw
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Popraw relacje
1951 1951 Popraw konflikty tagów
1952 1952 Napraw zaznaczone błędy.
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1956 1956 Naprawianie błędów...
1957 1957 -----
1958 1958 kwiaciarnia
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 Znaleziono następujące problemy:
1962 1962 -----
1963 1963 przestrzeń restauracyjna
1964 1964 Wyżywienie
1965 1965 Ruch pieszy
1966 1966 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1967 1967 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1968 1968 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1969 1969 bród
1970 1970 las
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 Znaleziono {0} pasujących.
1980 1980 fontanna
1981 1981 Zablokuj
1982 1982 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1983 1983 WMS katastru francuskiego
1984 1984 Częstotliwość (Hz)
1985 1985 -----
1986 1986 Z relacji
1987 1987 Z adresu URL
1988 1988 Z:
1989 1989 stacja benzynowa
1990 1990 Stacja benzynwa
1991 1991 Rodzaje paliwa:
1992 1992 -----
1993 1993 Pełny ekran
1994 1994 -----
1995 1995 meble
1996 1996 -----
1997 1997 Punkty GPS
1998 1998 Opis trasy GPS
1999 1999 Pliki GPX
2000 2000 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2001 2001 -----
2002 2002 Scieżka GPX:
2003 2003 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 ogród
2008 2008 centrum ogrodnicze
2009 2009 zbiornik gazu
2010 2010 brama
2011 2011 Rozstaw toru (mm)
2012 2012 Geografia
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 Geolokalizowane obrazy
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 lodowiec
2021 2021 szkło
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 Przechodzi do następnej strony
2032 2032 Przechodzi do poprzedniej strony
2033 2033 golf
2034 2034 pole golfowe
2035 2035 -----
2036 2036 Zaopatrzenie
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 trawa
2045 2045 cmentarz
2046 2046 -----
2047 2047 teren pod zabudowę
2048 2048 Siatka
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 kontener z piaskiem
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 kwatera
2061 2061 drogowskaz
2062 2062 -----
2063 2063 gimnastyka
2064 2064 fryzjer
2065 2065 przysiółek
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 hangar
2069 2069 sklep z narzędziami
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 Zdrowie
2077 2077 wrzosowisko
2078 2078 Samochody ciężarowe
2079 2079 Samochody dostawcze
2080 2080 żywopłot
2081 2081 Wysokość
2082 2082 Wysokość (metry)
2083 2083 lądowisko dla helikopterów
2084 2084 Pomoc
2085 2085 Pomoc: {0}
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 Ukryj
2090 2090 Ukryj elementy
2091 2091 sprzęt hifi
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 Największy numer
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 Drogi
2099 2099 turystyka piesza
2100 2100 Miejsca historyczne
2101 2101 Historia
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 hokej
2109 2109 -----
2110 2110 Strona domowa
2111 2111 Konie
2112 2112 wyścigi konne
2113 2113 szpital
2114 2114 -----
2115 2115 hostel
2116 2116 hotel
2117 2117 -----
2118 2118 Nazwa domu
2119 2119 Numer domu
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 Ambona myśliwska
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 Zignoruj
2142 2142 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2149 2149 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2150 2150 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 Niedozwolony obiekt z id=0
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 Obraz
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 Pliki obrazów
2189 2189 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 Importuj dźwięk
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 Importuj obrazki
2202 2202 Import nie jest możliwy
2203 2203 -----
2204 2204 Wczytane obrazy
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 nachylenie drogi
2211 2211 duże nachylenie drogi
2212 2212 Niekompletny opis <member> z ref=0
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 teren przemysłowy
2220 2220 -----
2221 2221 Informacje o elemencie
2222 2222 -----
2223 2223 Informacje
2224 2224 tablica informacyjna
2225 2225 informacja turystyczna
2226 2226 terminal informacyjny
2227 2227 Informacje o warstwie
2228 2228 Inicjalizacja
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 Wewnętrzny błąd serwera
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 Dostęp do internetu
2242 2242 Opłata za internet
2243 2243 Interpolacja
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 Nieprawidłowy plik bz2.
2250 2250 Nieprawidłowa data
2251 2251 Niepoprawna data/czas
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 Nieprawidłowa strefa czasowa
2259 2259 -----
2260 2260 Niepoprawna nazwa użytkownika
2261 2261 -----
2262 2262 Odwróć filtr
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 wyspa
2267 2267 wysepka
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 Przeglądarka pomocy JOSM
2274 2274 -----
2275 2275 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2276 2276 -----
2277 2277 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 Pliki JPEG (*.jpg)
2281 2281 OpenStreetMap - Edytor Java
2282 2282 Wersja Javy {0}
2283 2283 Funkcja łączenia obszarów
2284 2284 Połącz obszary: Usuń krótkie drogi
2285 2285 Połącz węzeł i linię
2286 2286 Połącz węzeł z drogą
2287 2287 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2288 2288 Połącz nakładające się obszary
2289 2289 Połączono nakładające się na siebie obszary
2290 2290 Połączono nakładające się obszary
2291 2291 Łączy nakładające się obszary
2292 2292 Przejdź do pozycji
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 Przejdź
2296 2296 Przejdź do pozycji
2297 2297 Skrzyżowanie
2298 2298 -----
2299 2299 Zachowaj
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 Zachowaj wtyczkę
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 Klucz
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 Klucz:
2316 2316 Skóry klawiaturowe
2317 2317 Słowa kluczowe
2318 2318 przedszkole
2319 2319 kiosk
2320 2320 -----
2321 2321 Gaz LPG
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 ląd (wyspa)
2335 2335 Zagospodarowanie terenu
2336 2336 Wysypisko
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 Liczba pasów ruchu
2340 2340 Język
2341 2341 Ostatnia zmiana o {0}
2342 2342 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2343 2343 Szerokość
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 pralnia samoobsługowa
2354 2354 Warstwa
2355 2355 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2356 2356 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2357 2357 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2358 2358 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2359 2359 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 warstwa nie jest na liście.
2363 2363 -----
2364 2364 Warstwa: {0}
2365 2365 Warstwy
2366 2366 -----
2367 2367 Czas rozbiegu (w sekundach)
2368 2368 Rozrywka
2369 2369 Długość
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 Pozwala wysyłać innym aplikaciom polecenia do JOSM
2374 2374 przejazd kolejowy
2375 2375 biblioteka
2376 2376 Licencja
2377 2377 szlaban
2378 2378 trasa szybkiego tramwaju
2379 2379 latarnia morska
2380 2380 Oznaczenie linii
2381 2381 -----
2382 2382 Rodzaj linii
2383 2383 Wiersz {0} kolumna {1}:
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2387 2387 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2388 2388 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 strefa zamieszkania
2393 2393 -----
2394 2394 Wczytaj kalibrację
2395 2395 -----
2396 2396 Otwórz warstwę WMS
2397 2397 Otwórz warstwę WMS z pliku
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 Ładowanie wczesnych wtyczek
2405 2405 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 Ładowanie wtyczek
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 Wczytywanie {0}
2415 2415 Wczytuje zapisaną kalinrację dla obrazu
2416 2416 pliki lokalne
2417 2417 okolica
2418 2418 -----
2419 2419 Położenie
2420 2420 -----
2421 2421 Zablokuj
2422 2422 wrota śluzy
2423 2423 Lodi - Włochy
2424 2424 -----
2425 2425 Długość
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 Wygląd i zachowanie
2429 2429 -----
2430 2430 wieża widokowa
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 Najmniejszy numer
2441 2441 MLIT Japonia (ORTHO)
2442 2442 MLIT Japonia (ORTO01)
2443 2443 MLIT Japonia (ORTO02)
2444 2444 MLIT Japonia (ORTO03)
2445 2445 Skala MTB
2446 2446 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2447 2447 -----
2448 2448 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2453 2453 -----
2454 2454 Obiekty sztuczne
2455 2455 Budowle
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2460 2460 mapa
2461 2461 Style rysowania map
2462 2462 Odwzorowanie kartograficzne
2463 2463 Ustawienia mapy
2464 2464 Mapa: {0}
2465 2465 marina
2466 2466 Oznacz jako wykonane
2467 2467 -----
2468 2468 Znaczniki nazwanych punktów
2469 2469 Znaczniki z {0}
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Materiał
2475 2475 -----
2476 2476 Maks. wysokość (w metrach)
2477 2477 Maks. długość (w metrach)
2478 2478 Maks. szerokość (w metrach)
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Maks. prędkość (km/h)
2483 2483 Maks. ciężar (w tonach)
2484 2484 -----
2485 2485 Maksymalny obszar na zapytanie:
2486 2486 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2487 2487 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2491 2491 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2492 2492 Maksymalna długość (w metrach)
2493 2493 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 łąka
2500 2500 Zmierzone wartości
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 Członek
2504 2504 -----
2505 2505 Członkowie
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 Członkowie (z konfliktami)
2509 2509 miejsce pamięci
2510 2510 Nazwa w menu
2511 2511 Nazwa w menu (domyślna)
2512 2512 Skróty w menu
2513 2513 -----
2514 2514 odwzorowanie Merkatora
2515 2515 Połącz
2516 2516 Połącz węzły
2517 2517 -----
2518 2518 Scal warstwy
2519 2519 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2520 2520 -----
2521 2521 Połącz wybrane elementy.
2522 2522 Włącz aktualną warstwę do innej.
2523 2523 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2524 2524 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2525 2525 Scal {0} węzłów
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 -----
2530 2530 Połączona wersja
2531 2531 -----
2532 2532 Wiadomość dnia jest niedostępna
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Mikrobrowar
2537 2537 -----
2538 2538 Obszar wojskowy
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Min. prędkość (km/h)
2543 2543 minirondo
2544 2544 minigolf
2545 2545 Minimalna odległość (w pikselach)
2546 2546 -----
2547 2547 Odbicie lustrzane
2548 2548 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Brak parametru dla NOT
2566 2566 Brak parametru dla OR
2567 2567 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 Tryb: {0}
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Zmodyfikuj listę serwerów WMS wyświetlanych w menu wtyczki WMS
2579 2579 kantor
2580 2580 tor jednoszynowy
2581 2581 pomnik
2582 2582 Wiecej informacji...
2583 2583 Więcej informacji na temat tej funkcji
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 motel
2589 2589 -----
2590 2590 Samochody
2591 2591 Samochody osobowe
2592 2592 Motocykle
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 autostrada
2597 2597 skrzyżowanie autostrad
2598 2598 autostrada - dojazd
2599 2599 przełęcz
2600 2600 kolarstwo górskie
2601 2601 Przesuń węzeł...
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 Przesuń w dół
2605 2605 -----
2606 2606 Więcej elementów
2607 2607 Przesuwa filtr na dół.
2608 2608 Przesuwa filtr do góry.
2609 2609 Przesuń w lewo
2610 2610 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2611 2611 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift aby dodać do wybranych (Ctrl aby przełączać); Shift-Ctrl aby obrócić wybrane; albo zmień wybrane
2612 2612 Przesuń obiekty {0}
2613 2613 Przesuń w prawo
2614 2614 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2615 2615 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2616 2616 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2617 2617 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2618 2618 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2619 2619 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 Przesuń je
2625 2625 Przesuń do góry
2626 2626 -----
2627 2627 Przesuń {0}
2628 2628 Przesuwa obiekty {0}
2629 2629 błota
2630 2630 różne sporty
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 Wielokąt złożony musi sosiadać tylko zamknięte drogi.
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 muzeum
2639 2639 Moje zestawy zmian
2640 2640 -----
2641 2641 Moja wersja
2642 2642 Moja wersja (lokalna)
2643 2643 Moją z Połączoną
2644 2644 Moją z Ich
2645 2645 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2646 2646 Import NMEA zakończony powodzeniem
2647 2647 Pliki NMEA-0183
2648 2648 Mapy NPE
2649 2649 -----
2650 2650 Nazwa
2651 2651 -----
2652 2652 Nazwa użytkownika.
2653 2653 -----
2654 2654 Nazwa: {0}
2655 2655 Nazwane punkty GPS z {0}
2656 2656 Nazwane punkty tras.
2657 2657 kolej wąskotorowa
2658 2658 narodowa
2659 2659 park narodowy
2660 2660 -----
2661 2661 rezerwat przyrody
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 Wartości ujemne oznaczają zachodnią/południową półkulę.
2665 2665 Sieć
2666 2666 -----
2667 2667 Nigdy nie aktualizuj
2668 2668 Nowa
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 Nowa warstwa
2672 2672 Nowy problem
2673 2673 Nowy klucz
2674 2674 Nowa warstwa ze schowka
2675 2675 Nowa warstwa z pliku
2676 2676 -----
2677 2677 Nowa rola
2678 2678 -----
2679 2679 Nowa wartość
2680 2680 Nowa wartość dla {0}
2681 2681 -----
2682 2682 Następny obrazek
2683 2683 -----
2684 2684 klub nocny
2685 2685 Nie
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2689 2689 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2690 2690 Zakaz skrętu w lewo
2691 2691 Zakaz skrętu w prawo
2692 2692 Brak skrótu
2693 2693 Zakaz jazdy prosto
2694 2694 Zakaz zawracania
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 Brak zmian do wysłania.
2701 2701 -----
2702 2702 Brak konfliktów do rozwiązania
2703 2703 Brak konfliktów, które można pokazać
2704 2704 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2705 2705 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2706 2706 -----
2707 2707 Nie wczytano żadnych danych.
2708 2708 Brak daty
2709 2709 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2710 2710 -----
2711 2711 ślepa ulica
2712 2712 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2713 2713 -----
2714 2714 Brak obrazu
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2718 2718 -----
2719 2719 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2720 2720 -----
2721 2721 Brak otwartych zestawów zmian
2722 2722 -----
2723 2723 Nie podano hasła.
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 Nie znaleziono żadnych problemów
2728 2728 Bez serwera proxy
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 Brak warstw docelowych.
2735 2735 -----
2736 2736 Nie podano nazwy użytkownika.
2737 2737 -----
2738 2738 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2739 2739 -----
2740 2740 Nie, przerwij
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 Węzeł
2745 2745 -----
2746 2746 Węzeł jest nadal w użyciu..
2747 2747 -----
2748 2748 Węzeł: połączony
2749 2749 Węzeł: standardowy
2750 2750 Węzeł: otagowany
2751 2751 Węzły
2752 2752 Węzły w tym samym miejscu
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 Węzły (z konfliktami)
2756 2756 -----
2757 2757 żadne
2758 2758 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2759 2759 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 Nie znaleziono
2763 2763 Nie połączony
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 Uwagi
2768 2768 -----
2769 2769 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2770 2770 -----
2771 2771 na banknoty
2772 2772 Nic
2773 2773 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
2774 2774 -----
2775 2775 Schowek jest pusty
2776 2776 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
2777 2777 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2778 2778 Nic nie wybrano!
2779 2779 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2780 2780 -----
2781 2781 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 Numer
2785 2785 Liczba przewodów w jednym kablu
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 Sposób numeracji domów
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 OK - próbuję ponownie.
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 Dane OSM
2798 2798 Hasło OSM.
2799 2799 Pliki serwera OSM
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 URL serwera OSM:
2803 2803 Hasło OSM:
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 ID obiektu:
2808 2808 Obiekt usunięty
2809 2809 Historia obiektu
2810 2810 -----
2811 2811 Typ obiektu:
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 Obiekty do dodania:
2817 2817 Obiekty do usunięcia:
2818 2818 Obiekty do zmiany:
2819 2819 Benzyna bezołowiowa 100
2820 2820 Benzyna bezołowiowa 91
2821 2821 Benzyna bezołowiowa 95
2822 2822 Benzyna bezołowiowa 98
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 Stary klucz
2829 2829 Poprzednia rola
2830 2830 Stara wartość
2831 2831 -----
2832 2832 Na życzenie
2833 2833 Podczas wysyłania
2834 2834 Jednokierunkowa
2835 2835 Drogi z jednym węzłem
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 jednokierunkowa
2840 2840 Nakaz skrętu w lewo
2841 2841 Nakaz skrętu w prawo
2842 2842 Nakaz jazdy prosto
2843 2843 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2844 2844 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2845 2845 Tylko własne zestawy zmian
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
2849 2849 Tylko na początku drogi.
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 Można połączyć jednocześnie tylko dwa nakładające się obszary
2853 2853 Otwórz
2854 2854 -----
2855 2855 Otwórz adres...
2856 2856 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
2857 2857 -----
2858 2858 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2859 2859 -----
2860 2860 Otwiera plik.
2861 2861 -----
2862 2862 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2863 2863 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2864 2864 Otwiera listę wszystkich relacji
2865 2865 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2870 2870 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2871 2871 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2872 2872 Otwiera adres URL.
2873 2873 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2874 2874 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 Otwórz inne zdjęcie
2878 2878 -----
2879 2879 Otwarte zestawy zmian
2880 2880 Otwórz plik
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2887 2887 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2888 2888 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
2889 2889 -----
2890 2890 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2891 2891 Otwórz...
2892 2892 Otwarty/Zamknięty:
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 dane OpenSteetMap
2900 2900 Otwieram 1 plik...
2901 2901 Godziny otwarcia
2902 2902 Otwieram plik "{0}" ...
2903 2903 Otwieram pliki
2904 2904 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2905 2905 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2906 2906 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
2907 2907 -----
2908 2908 optyk
2909 2909 Dodatkowe atrybuty:
2910 2910 -----
2911 2911 Rodzaj (opcjonalne)
2912 2912 naturalna żywność
2913 2913 -----
2914 2914 Korekta prostopadłości
2915 2915 Ortogonalizuj / cofnij
2916 2916 Korekta prostopadłości
2917 2917 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 Pozostałe
2921 2921 inny punkt informacyjny
2922 2922 sklep turystyczny
2923 2923 -----
2924 2924 Nakładające się obszary
2925 2925 Nakładające się jezdnie
2926 2926 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
2927 2927 Nakładające się tory kolejowe
2928 2928 -----
2929 2929 Nakładające się drogi
2930 2930 -----
2931 2931 Nakładające się drogi.
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Zastąp
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 Styl rysowania {0}: {1}
2945 2945 wykopalisko paleontologiczne
2946 2946 papier
2947 2947 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
2948 2948 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 park
2957 2957 Parkuj i Jedź
2958 2958 parking
2959 2959 uliczka parkingowa
2960 2960 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2961 2961 Analizowanie danych OSM...
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 zatoka
2970 2970 zatoki dla wymijania
2971 2971 Hasło
2972 2972 Hasło:
2973 2973 Hasło:
2974 2974 Wklej
2975 2975 -----
2976 2976 Wklej znaczniki
2977 2977 -----
2978 2978 Wkleja zawartość schowka.
2979 2979 -----
2980 2980 Wklej pomijając niekompletne
2981 2981 ścieżka
2982 2982 Długość ścieżki
2983 2983 wzgórze
2984 2984 ciąg pieszy
2985 2985 przejście dla pieszych
2986 2986 Typ przejścia dla pieszych
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2994 2994 -----
2995 2995 apteka
2996 2996 Numer telefonu
2997 2997 Numer telefonu
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 Przesuń PicLayer
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 miejsce na piknik
3008 3008 molo
3009 3009 rurociąg
3010 3010 Rodzaj trasy
3011 3011 boisko
3012 3012 miejsce kultu religijnego
3013 3013 Miejsca
3014 3014 Tworzenie węzłów i dróg.
3015 3015 -----
3016 3016 plac zabaw
3017 3017 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3022 3022 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3027 3027 Wprowadź szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
3028 3028 Wprowadź długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
3029 3029 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3030 3030 -----
3031 3031 Podaj ciąg do wyszukania.
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 Podaj nazwę użytkownika
3035 3035 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga autoryzacji.
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 Wprowadź prawidłową szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
3039 3039 Wprowadź prawidłową długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 Wprowadź hasło do konta OSM
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 Proszę wybrać plik
3069 3069 Proszę wybierz klucz
3070 3070 Wybierz schemat do użycia.
3071 3071 -----
3072 3072 Proszę wybierz wartość
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3077 3077 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3078 3078 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3079 3079 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3080 3080 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3081 3081 -----
3082 3082 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3083 3083 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3084 3084 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
3085 3085 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3086 3086 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3087 3087 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3088 3088 -----
3089 3089 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3090 3090 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3091 3091 Proszę wybrać wiersz do edycji
3092 3092 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3093 3093 -----
3094 3094 Wybierz warstwę docelową
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3098 3098 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3099 3099 -----
3100 3100 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 Informacje o wtyczce
3105 3105 -----
3106 3106 Aktualizowanie wtyczek
3107 3107 Wtyczki
3108 3108 Wtyczki są aktualne
3109 3109 -----
3110 3110 Numer punktu
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 posterunek policji
3114 3114 polityczna
3115 3115 -----
3116 3116 Pozycja
3117 3117 -----
3118 3118 Tylko pozycja
3119 3119 -----
3120 3120 Pozycja, czas, data i prędkość
3121 3121 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3122 3122 skrzynka pocztowa
3123 3123 -----
3124 3124 poczta
3125 3125 Kod pocztowy
3126 3126 -----
3127 3127 elektrownia
3128 3128 linia wysokiego napięcia
3129 3129 rozdzielnia elektryczna
3130 3130 stacja transformatorowa
3131 3131 słup elektryczny
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 Predefiniowane
3136 3136 -----
3137 3137 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 Ustawienia
3142 3142 Preferencje zostały zapisane na {0}
3143 3143 Ustawienia...
3144 3144 Przygotowywanie danych OSM...
3145 3145 -----
3146 3146 Przygotowanie zestawu danych...
3147 3147 -----
3148 3148 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3149 3149 -----
3150 3150 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3151 3151 kolej retro
3152 3152 Grupa szablonów {0}
3153 3153 Grupa szablonów {1} / {0}
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 Szablony
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 Poprzedni obrazek
3161 3161 droga krajowa
3162 3162 droga krajowa - dojazd
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 więzienie
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 Właściwości
3180 3180 Właściwości / członkostwo
3181 3181 -----
3182 3182 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 Właściwości
3187 3187 Właściwości (z konfliktami)
3188 3188 Właściwości/członkostwo
3189 3189 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 pub
3200 3200 -----
3201 3201 budynek użyteczności publicznej
3202 3202 Pojazdy transportu publicznego
3203 3203 Transport publiczny
3204 3204 Transport publiczny
3205 3205 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3206 3206 Wyczyść
3207 3207 Czyszczenie...
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 kamieniołom
3212 3212 Zapytanie
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 Zapytanie o zestawy zmian
3217 3217 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 Odpytywanie serwera nazw
3222 3222 Odpytywanie serwera nazw…
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 tor wyścigowy
3226 3226 -----
3227 3227 tor
3228 3228 Kolej
3229 3229 przystanek kolejowy
3230 3230 peron kolejowy
3231 3231 -----
3232 3232 Teren kolejowy
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 czyste dane GPS
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3241 3241 Wczytywanie zestawów zmian...
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 Wczytywanie informacji użytkownika...
3246 3246 Wczytywanie {0}...
3247 3247 Plik Readme
3248 3248 Imię i nazwisko
3249 3249 Na pewno zamknąć?
3250 3250 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3251 3251 teren rekreacyjny
3252 3252 -----
3253 3253 zbiórka odpadów
3254 3254 -----
3255 3255 Powtórz
3256 3256 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3257 3257 -----
3258 3258 Numer
3259 3259 Oznaczenie (numer toru)
3260 3260 Numer referencyjny
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 Odśwież
3265 3265 region
3266 3266 Odrzuć konflikty i zapisz
3267 3267 Relacja
3268 3268 Relacja ...
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 Nieustalony rodzaj relacji
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 Relacja: zaznaczona
3283 3283 -----
3284 3284 Relacje
3285 3285 Relacje: {0}
3286 3286 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3287 3287 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3288 3288 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3289 3289 Religia
3290 3290 Odśwież
3291 3291 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3292 3292 Wczytaj ponownie błędne kafle
3293 3293 Odświerza stronę pomocy
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 Usuń
3304 3304 -----
3305 3305 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3306 3306 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3307 3307 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3308 3308 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 Usuń zdjęcie z warstwy
3314 3314 -----
3315 3315 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3316 3316 -----
3317 3317 Usuń zaznaczone zakładki
3318 3318 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Usuń Element z Relacji
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 Zmień nazwę warstwy
3337 3337 Zmień nazwę zakładki
3338 3338 -----
3339 3339 wypożyczalnia
3340 3340 warsztat samochodowy
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3344 3344 -----
3345 3345 Zgłoś błąd
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 sztuczne jezioro
3352 3352 Resetuj
3353 3353 -----
3354 3354 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3355 3355 Resetuj pozycję
3356 3356 Przywróć domyślne ustawienia
3357 3357 Resetuje kalibrację obrazu
3358 3358 Resetuje pozycję obrazu
3359 3359 Resetuje kąt obrotu
3360 3360 Resetuje skalę obrazu
3361 3361 droga lokalna
3362 3362 zabudowa mieszkaniowa
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 Rozwiąż
3367 3367 Rozwiąż konflikty
3368 3368 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 Uruchom ponownie
3382 3382 restauracja
3383 3383 Przywróć
3384 3384 -----
3385 3385 Ograniczenie
3386 3386 handel
3387 3387 mur oporowy
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 Odwróć kierunek dróg
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 Odwróć i połącz
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3410 3410 Odwróć kolejność członków relacji
3411 3411 -----
3412 3412 Odwróć kierunek dróg
3413 3413 Odwrócona linia brzegowa
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3417 3417 -----
3418 3418 Wycofaj
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 Wersja
3427 3427 jeździectwo
3428 3428 rzeka
3429 3429 koryto rzeczne
3430 3430 droga (nieokreślona)
3431 3431 ograniczenia na drodze
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 Rola
3438 3438 Problem z weryfikacją roli
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 Rola:
3443 3443 -----
3444 3444 Obrót o 180 stopni
3445 3445 Obrót o 270 stopni
3446 3446 Obrót o 90 stopni
3447 3447 -----
3448 3448 Obraca obrazek w lewo
3449 3449 Obraca obrazek w prawo
3450 3450 Obróć w lewo
3451 3451 Obróć w prawo
3452 3452 rondo
3453 3453 trasa
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 Typ trasy
3457 3457 Zaznaczone szlaki:
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 ruiny
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Przeprowadzanie testu {0}
3468 3468 -----
3469 3469 pas startowy
3470 3470 Skala SAC
3471 3471 karty SIM
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 brama warowna
3475 3475 -----
3476 3476 Zapisz
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 Zapisz jako...
3480 3480 Zapisz plik GPX
3481 3481 -----
3482 3482 Zapisz warstwę
3483 3483 Zapisz plik OSM
3484 3484 Zapisz kalibrację...
3485 3485 Zapisz plik
3486 3486 Zapisz warstwę WMS do pliku
3487 3487 Zapisz pomimo tego
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3492 3492 Zapisuje bieżące dane.
3493 3493 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3497 3497 -----
3498 3498 Zapisz/wyślij i wyślij
3499 3499 -----
3500 3500 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
3501 3501 -----
3502 3502 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3503 3503 Skalę
3504 3504 Zeskanowana mapa...
3505 3505 Przeglądanie katalogu {0}
3506 3506 szkoła
3507 3507 złom
3508 3508 rumowisko
3509 3509 busz
3510 3510 Szukaj
3511 3511 Szukaj ...
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 Wyszukuje obiekty
3515 3515 Wyszukuje obiekty.
3516 3516 -----
3517 3517 Szukaj szablon
3518 3518 Szukaj szablony
3519 3519 Szukaj...
3520 3520 Szukaj:
3521 3521 -----
3522 3522 Druga nazwa
3523 3523 droga wojewódzka
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 Segmenty
3532 3532 rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3533 3533 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3534 3534 Zaznacz
3535 3535 Zaznacz wszystko
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3541 3541 Wstecz
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 Wybierz przynajmniej:
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3552 3552 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 Zaznacz na liście relacji
3556 3556 Wybierz opcje rysowania linii
3557 3557 Wybierz członków
3558 3558 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Zaznacza elementy dla wybranych członków relacji
3563 3563 -----
3564 3564 Zaznacz relację
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Wybierz warstwę docelową
3570 3570 -----
3571 3571 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 Zaznacz to ograniczenie skrętu
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 Wybieranie, przesuwanie i obracanie obiektów
3591 3591 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 Zaznaczenie
3595 3595 Powierzchnia zaznaczenia
3596 3596 Długość zaznaczenia
3597 3597 Wybrano zbiór pusty.
3598 3598 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3599 3599 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3600 3600 -----
3601 3601 Zaznaczenie: {0}
3602 3602 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3603 3603 Drogi przecinające same siebie
3604 3604 -----
3605 3605 Osobna wartwa
3606 3606 -----
3607 3607 Sekwencja
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 droga serwisowa
3611 3611 -----
3612 3612 miejsce obsługi podróżnych
3613 3613 -----
3614 3614 Rodzaj
3615 3615 Ustaw zakładkę WMS
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3619 3619 -----
3620 3620 Ustaw wielkość budynków
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
3625 3625 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3630 3630 Ustaw na domyślne
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3635 3635 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3636 3636 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3637 3637 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3638 3638 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3639 3639 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3640 3640 Zapisywanie domyślnych ustawień
3641 3641 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3642 3642 Ustawienia
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3646 3646 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3647 3647 wypożyczalnia
3648 3648 -----
3649 3649 schronienie
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 obuwniczy
3654 3654 strzelectwo
3655 3655 Zakupy
3656 3656 Sklepy
3657 3657 Krótki opis: {0}
3658 3658 Skrót
3659 3659 Skróty klawiaturowe
3660 3660 -----
3661 3661 Zapisać?
3662 3662 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3663 3663 Wysłać?
3664 3664 Pokaż
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Pokaż raport konfiguracji
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
3673 3673 Pokazuje informację pomocy
3674 3674 -----
3675 3675 Pokaż szczegóły
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3684 3684 -----
3685 3685 Wyświetlaj ekran powitalny
3686 3686 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3687 3687 -----
3688 3688 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3689 3689 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3690 3690 -----
3691 3691 Wyświetl tę pomoc
3692 3692 Pokaż/Ukryj
3693 3693 Obszar
3694 3694 -----
3695 3695 Sycylia - Włochy
3696 3696 -----
3697 3697 Drogi bez nazwy
3698 3698 -----
3699 3699 Uprość drogę
3700 3700 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3701 3701 -----
3702 3702 Uprościć drogi?
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3707 3707 Pojedyncze elementy
3708 3708 -----
3709 3709 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
3710 3710 -----
3711 3711 jazda na deskorolce
3712 3712 łyżwiarstwo
3713 3713 Narty
3714 3714 narciarstwo
3715 3715 Pomiń pobieranie
3716 3716 Pomiń pobieranie
3717 3717 Pomiń
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 Mapa "Slippy"
3721 3721 Mapa
3722 3722 -----
3723 3723 pochylnia
3724 3724 Palenie
3725 3725 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3726 3726 -----
3727 3727 Skuter śnieżny
3728 3728 piłka nożna
3729 3729 Rozwiąż konflikty
3730 3730 -----
3731 3731 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 Sortuj menu szablonów
3736 3736 Sortuj członków relacji
3737 3737 -----
3738 3738 Tekst źródłowy
3739 3739 -----
3740 3740 Miejsca dla niepełnosprawnych
3741 3741 Miejsca dla rodziców
3742 3742 Miejsca dla kobiet
3743 3743 Prędkość
3744 3744 Prędkość (km/h)
3745 3745 fotoradar
3746 3746 kolczatka
3747 3747 Rozdziel drogę
3748 3748 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 Sporty z piłką
3757 3757 Obiekty sportowe
3758 3758 Sport
3759 3759 centrum sportowe
3760 3760 źródło
3761 3761 stadion
3762 3762 -----
3763 3763 Gwiazdki
3764 3764 Rozpocznij szukanie
3765 3765 -----
3766 3766 Rozpocznij pobieranie
3767 3767 Rozpocznij pobieranie danych
3768 3768 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3777 3777 Ponowna próba {0} z {1}.
3778 3778 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3779 3779 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3780 3780 -----
3781 3781 stan
3782 3782 -----
3783 3783 artykuły biurowe
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 Raport konfiguracji
3787 3787 schody
3788 3788 przełaz
3789 3789 znak stop
3790 3790 -----
3791 3791 strumień
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 Nazwa ulicy
3795 3795 -----
3796 3796 Sieć drogowa
3797 3797 Ulice NRW Geofabrik.de
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 Podobszary
3801 3801 Stwórz filtr
3802 3802 -----
3803 3803 dzielnica
3804 3804 metro
3805 3805 wejście do metra
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3809 3809 supermarket
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3813 3813 Nawierzchnia
3814 3814 monitoring
3815 3815 punkt geodezyjny
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 pływanie
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 Przełącz w tryb offline
3824 3824 Przełącz w tryb online
3825 3825 Opis symboli
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 Synchronizacja dźwięku
3829 3829 Synchronizuj cały zestaw danych
3830 3830 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3831 3831 Synchronizuję tylko relację {0}
3832 3832 -----
3833 3833 Synchronizuję tylko drogę {0}
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 tenis stołowy
3837 3837 Nawierzchnia dla niewidomych
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 Oznacz drogi jako
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 Szablony
3850 3850 Etykiety
3851 3851 -----
3852 3852 Tagi i Członkowie
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 Znaczniki nowego zestawu zmian
3858 3858 -----
3859 3859 krawiec
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 postój taksówek
3865 3865 droga kołowania
3866 3866 telefon
3867 3867 na karty telefoniczne
3868 3868 tenis
3869 3869 terminal
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 droga powiatowa
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 Sprawdza URL API
3883 3883 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3889 3889 -----
3890 3890 URL API działa poprawnie.
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Dane w schowku nie są obrazem
3908 3908 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3917 3917 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3918 3918 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3923 3923 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3931 3931 -----
3932 3932 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3933 3933 -----
3934 3934 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3935 3935 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3936 3936 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
3957 3957 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3958 3958 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3959 3959 teatr
3960 3960 -----
3961 3961 Ich wersja
3962 3962 Ich wersja (na serwerze)
3963 3963 Ich z Połączoną
3964 3964 park rozrywki
3965 3965 -----
3966 3966 Nie ma otwartych zestawów zmian
3967 3967 Nie wybrano opiektów do pobrania
3968 3968 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3973 3973 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3974 3974 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 To znajduje się za końcem nagrania.
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3998 3998 -----
3999 3999 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4011 4011 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4012 4012 Numery kafelków mapy
4013 4013 -----
4014 4014 Adres kafelka:
4015 4015 -----
4016 4016 Zakres czasu
4017 4017 Strefa czasowa:
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 Do usunięcia
4022 4022 -----
4023 4023 Do:
4024 4024 Przełącza na pełny ekran
4025 4025 Przełącz linie łączące punktu GPX
4026 4026 Przełącza widok szkieletowy
4027 4027 Przełącza na pełny ekran
4028 4028 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4029 4029 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4030 4030 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4031 4031 Przełącz: {0}
4032 4032 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4033 4033 toalety
4034 4034 -----
4035 4035 bramka (opłata)
4036 4036 punkt poboru opłat
4037 4037 Narzędzie: {0}
4038 4038 Pasek narzędzi
4039 4039 Personalizacja paska narzędzi
4040 4040 Narzędzia
4041 4041 Narzedzie do rysowania budynków.
4042 4042 -----
4043 4043 Turystyka
4044 4044 wieża
4045 4045 Numer referencyjny
4046 4046 Typ wieży
4047 4047 małe miasto
4048 4048 ratusz
4049 4049 -----
4050 4050 zabawki
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 droga gruntowa
4057 4057 Kolorowanie ścieżek i punktów
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 Typ drogi
4061 4061 środek uspokojenia ruchu
4062 4062 sygnalizacja świetlna
4063 4063 tramwaj
4064 4064 przystanek tramwajowy
4065 4065 -----
4066 4066 Podróż
4067 4067 biuro podróży
4068 4068 drzewo
4069 4069 droga ekspresowa
4070 4070 droga ekspresowa - dojazd
4071 4071 -----
4072 4072 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4073 4073 -----
4074 4074 tunel
4075 4075 Początek tunelu
4076 4076 -----
4077 4077 ograniczenia skrętu
4078 4078 miejsce do zawracania
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 kołowrotek
4082 4082 obrotnica
4083 4083 Rodzaj
4084 4084 -----
4085 4085 Typ:
4086 4086 Rodzaj
4087 4087 Sklep z oponami
4088 4088 -----
4089 4089 NIEZNANA
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 Rozdziel drogi
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 Nie można parsować współrzędnych
4113 4113 -----
4114 4114 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4115 4115 droga gminna
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 Niepołączona linia brzegowa
4119 4119 -----
4120 4120 Niepołączone drogi.
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 Cofnij
4132 4132 -----
4133 4133 Cofnij przesunięcie
4134 4134 -----
4135 4135 Cofa ostatnią czynność.
4136 4136 -----
4137 4137 Oderwij panel
4138 4138 Nieoczekiwany błąd
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4150 4150 Odblokuj
4151 4151 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4152 4152 Rozdzielenie węzła
4153 4153 uniwersytet
4154 4154 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4155 4155 Nieznany adres
4156 4156 Nieznany stan problemu
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 Nieznany typ: {0}
4166 4166 -----
4167 4167 Skrzyżowanie bez nazwy
4168 4168 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4169 4169 Drogi bez nazwy
4170 4170 -----
4171 4171 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4172 4172 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4173 4173 Niezapisane dane i konflikty
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 Niezapisane dane OSM
4177 4177 Odznacz wszystko
4178 4178 Odznacz wszystko (anulowanie)
4179 4179 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4180 4180 Odznacza wszystkie obiekty.
4181 4181 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 Drogi bez tagów
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 W górę
4190 4190 -----
4191 4191 Aktualizuj
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 Aktualizuj dane
4195 4195 -----
4196 4196 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4197 4197 Pobierz zmiany
4198 4198 Aktualizacja obiektów
4199 4199 Aktualizuj wtyczki
4200 4200 Pobierz wybrane
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 Aktualizuje wybrane wtyczki
4204 4204 Zaktualizowano
4205 4205 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4206 4206 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4211 4211 Uaktualnianie zestawu zmian...
4212 4212 Odświeżanie danych
4213 4213 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4214 4214 Aktualizowanie mapy...
4215 4215 -----
4216 4216 Wyślij
4217 4217 Wyślij zmiany
4218 4218 Wyślij Ustawienia
4219 4219 -----
4220 4220 Wyślij ślady
4221 4221 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4222 4222 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4223 4223 -----
4224 4224 Wyślij dane
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 Wyślij wybrane elementy
4232 4232 -----
4233 4233 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 Wysyłanie śladu GPX
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 Przesyłanie danych...
4243 4243 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4244 4244 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4245 4245 Użycie
4246 4246 Użyj
4247 4247 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4248 4248 -----
4249 4249 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4256 4256 -----
4257 4257 Użyj stopni dziesiętnych.
4258 4258 Użyj domyślny
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 Użyj warstwy błędów
4264 4264 -----
4265 4265 Użyj ustawień globalnych.
4266 4266 Użyj listę ignorowanych
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4276 4276 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4277 4277 -----
4278 4278 Używany styl
4279 4279 Użytkownik
4280 4280 ID użytkownika:
4281 4281 Nazwa użytkownika:
4282 4282 -----
4283 4283 Nazwa użytkownika
4284 4284 -----
4285 4285 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4286 4286 Zweryfikuj
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 Sprawdzanie
4291 4291 Sprawdzanie poprawności
4292 4292 Błędy
4293 4293 -----
4294 4294 Wartość
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 Wartość:
4302 4302 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4303 4303 -----
4304 4304 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4305 4305 automat sprzedający
4306 4306 Sprzedawane produkty
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 Wersja {0}
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 Wersja: {0}
4316 4316 weterynarz
4317 4317 Przez:
4318 4318 wypożyczalnia wideo
4319 4319 Widok
4320 4320 Widok: {0}
4321 4321 punkt widokowy
4322 4322 wieś
4323 4323 zieleń miejska
4324 4324 Miasto
4325 4325 winnica
4326 4326 Widoczność
4327 4327 Odwiedź stronę domową
4328 4328 -----
4329 4329 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4330 4330 wulkan
4331 4331 Napięcie
4332 4332 -----
4333 4333 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4334 4334 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 Pliki WMS (*.wms)
4340 4340 Warstwa WMS
4341 4341 Ustawienia wtyczki WMS
4342 4342 Adres serwera WMS
4343 4343 URL WMS (domyślny)
4344 4344 -----
4345 4345 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4346 4346 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 Oczekiwanie 10 sekund...
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 mur
4354 4354 Uwaga
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4358 4358 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4359 4359 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4369 4369 -----
4370 4370 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 Ostrzeżenia
4425 4425 myjnia samochodowa
4426 4426 kosz na śmieci
4427 4427 oczyszczalnia ścieków
4428 4428 Woda
4429 4429 park wodny
4430 4430 wieża ciśnień
4431 4431 wodospad
4432 4432 -----
4433 4433 Pliki audio Wave (*.wav)
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4439 4439 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 Punkty drogowe
4450 4450 Drogi
4451 4451 krzyż przydrożny
4452 4452 kapliczka
4453 4453 Strona internetowa: {0}
4454 4454 Strona internetowa
4455 4455 -----
4456 4456 jaz
4457 4457 mokradło
4458 4458 Dla niepełnosprawnych
4459 4459 Wózki inwalidzkie
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4463 4463 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4464 4464 -----
4465 4465 Całą grupę
4466 4466 Szerokość (w metrach)
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 wiatrak
4471 4471 rękaw
4472 4472 Widok szkieletowy
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 las pierwotny
4477 4477 zakład produkcyjny
4478 4478 Świat
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 Brakuje znacznika XML <user>.
4487 4487 -----
4488 4488 Tak
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 Tak, usuń węzły
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4497 4497 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4498 4498 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4502 4502 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4515 4515 -----
4516 4516 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4517 4517 -----
4518 4518 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 zoo
4522 4522 Powiększ
4523 4523 Zbliżenie (w metrach)
4524 4524 Powiększ
4525 4525 Zmniejsz
4526 4526 Powiększa i przesuwa mapę
4527 4527 -----
4528 4528 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4529 4529 Powiększ
4530 4530 -----
4531 4531 Poziom powiększenia:
4532 4532 Zmniejsz
4533 4533 Powiększ aby pokazać: {0}
4534 4534 Powiększ do
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 Pokaż problem
4538 4538 Powiększ do wybranych elementów
4539 4539 Powiększ do zaznaczenia
4540 4540 -----
4541 4541 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 Pokaż {0}
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 "{0}" nie jest połączona i z tego powodu nie można połączyć obszarów
4550 4550 \nWysokość: {0} m
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 Edycja stacji
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 stacja
4572 4572 -----
4573 4573 Wstecz
4574 4574 Szybciej
4575 4575 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4576 4576 Do przodu
4577 4577 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4578 4578 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4579 4579 Następny znacznik
4580 4580 Odtwórz następny znacznik.
4581 4581 Odtwórz poprzedni znacznik.
4582 4582 Odtwórz / wstrzymaj
4583 4583 Poprzedni znacznik
4584 4584 Wolniej
4585 4585 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4586 4586 Zamknięty
4587 4587 Otwarty
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 D
4594 4594 U
4595 4595 A
4596 4596 Z
4597 4597 U
4598 4598 O
4599 4599 T
4600 4600 Z
4601 4601 Tekst
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 Edycja stacji kolejowej
4612 4612 stacja kolejowa
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 Klucz:
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 skrótowa nazwa ulicy
4622 4622 -----
4623 4623 dodaj do zaznaczenia
4624 4624 adres
4625 4625 administracyjna
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 droga powietrzna
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 dla rolnictwa
4633 4633 wszystkie
4634 4634 -----
4635 4635 alejka
4636 4636 alfabetycznie
4637 4637 -----
4638 4638 alternatywny
4639 4639 -----
4640 4640 udogodnienie
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 kościół anglikański
4645 4645 jedzenie dla zwierząt
4646 4646 -----
4647 4647 dowolne
4648 4648 różne substancje
4649 4649 -----
4650 4650 łucznictwo
4651 4651 obszar
4652 4652 -----
4653 4653 azjatycka
4654 4654 asfalt
4655 4655 lekkoatletyka
4656 4656 futbol australijski
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 tło
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 zła
4664 4664 bahaizm
4665 4665 baptyści
4666 4666 bariera
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 Basen
4670 4670 siatkówka
4671 4671 Plaża
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 czarny
4676 4676 niebieski
4677 4677 torfowisko
4678 4678 bule
4679 4679 granica
4680 4680 gra w kule
4681 4681 marka
4682 4682 most
4683 4683 etykieta "most" na węźle
4684 4684 brązowy
4685 4685 teren poprzemysłowy
4686 4686 buddyzm
4687 4687 budynek
4688 4688 -----
4689 4689 hamburgery
4690 4690 -----
4691 4691 wydzielony pas autobusowy
4692 4692 -----
4693 4693 kajakarstwo
4694 4694 uwzględnij wielkość liter
4695 4695 kościół katolicki
4696 4696 Cmentarz
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 kurczak
4703 4703 chińska
4704 4704 -----
4705 4705 chrześcijaństwo
4706 4706 papierosy
4707 4707 miasto
4708 4708 cywilna
4709 4709 wspinaczka
4710 4710 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4711 4711 zamknięty
4712 4712 węglowa
4713 4713 linia brzegowa
4714 4714 bruk
4715 4715 -----
4716 4716 komunikacyjna
4717 4717 szuter
4718 4718 beton
4719 4719 prezerwatywy
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 konflikt
4724 4724 iglasty
4725 4725 połaczenie
4726 4726 w budowie
4727 4727 sieć trakcyjna
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 liczba
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 krykiet
4734 4734 krykiet
4735 4735 krokiet
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 kolarstwo
4739 4739 dane
4740 4740 liściasty
4741 4741 obiekt dedykowany
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 -----
4748 4748 usunięto
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 przestarzały
4753 4753 dla wyznaczonych pojazdów
4754 4754 dojazd do posesji
4755 4755 objazd
4756 4756 -----
4757 4757 zablokowane
4758 4758 Dok
4759 4759 wyścigi psów
4760 4760 podwójny
4761 4761 na dół
4762 4762 -----
4763 4763 pobrany obszar
4764 4764 napoje
4765 4765 podjazd
4766 4766 wschód
4767 4767 łatwa
4768 4768 -----
4769 4769 elementy
4770 4770 -----
4771 4771 jazda konna
4772 4772 ewangelikalizm
4773 4773 parzyste
4774 4774 przykłady
4775 4775 doskonała
4776 4776 torby na odchody
4777 4777 dla ekspertów
4778 4778 -----
4779 4779 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4780 4780 -----
4781 4781 Gospodarstwo
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 prom
4786 4786 znajdź w zaznaczeniu
4787 4787 ryba z frytkami
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 jedzenie
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 las
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 cieplna
4800 4800 -----
4801 4801 francuska
4802 4802 od kafelka
4803 4803 z drogi
4804 4804 pełna
4805 4805 -----
4806 4806 gazowy
4807 4807 niemiecka
4808 4808 Lodowiec
4809 4809 -----
4810 4810 pole golfowe
4811 4811 dobra
4812 4812 znacznik GPS
4813 4813 punkt GPS
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 trawa
4820 4820 kratka trawnikowa
4821 4821 żwir
4822 4822 szary
4823 4823 grecka
4824 4824 zielony
4825 4825 -----
4826 4826 grunt
4827 4827 gimnastyka
4828 4828 połowiczna
4829 4829 -----
4830 4830 zdrowie
4831 4831 ciepłowniczy
4832 4832 Zdrowie
4833 4833 -----
4834 4834 wyróżnienie
4835 4835 droga
4836 4836 Droga bez numeru referencyjnego
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 hinduizm
4840 4840 historia
4841 4841 tablica historyczna
4842 4842 hokej
4843 4843 tragiczna
4844 4844 -----
4845 4845 wyścigi konne
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 wodna
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 nieaktywne
4856 4856 -----
4857 4857 niekompletne
4858 4858 niekompletna droga
4859 4859 indyjska
4860 4860 wewnętrzny
4861 4861 Teren przemysłowy
4862 4862 Wewnętrzny segment
4863 4863 średnia
4864 4864 wysepka
4865 4865 wydzielone pomieszczenie
4866 4866 włoska
4867 4867 dżinizm
4868 4868 japońska
4869 4869 świadkowie Jehowy
4870 4870 judaizm
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 ląd
4879 4879 Wysypisko smieci
4880 4880 zagospodarowanie przestrzenne
4881 4881 -----
4882 4882 warstwa
4883 4883 -----
4884 4884 w lewo
4885 4885 wypoczynek
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 limitowane
4889 4889 strefa zamieszkania
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 zablokuj przewijanie
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 niska
4897 4897 luteranie
4898 4898 namorzyny
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 marsze
4902 4902 max szer.
4903 4903 max dł.
4904 4904 -----
4905 4905 tryb wymiarowania
4906 4906 -----
4907 4907 metodyści
4908 4908 meksykańska
4909 4909 Teren wojskowy
4910 4910 min szer.
4911 4911 min dł.
4912 4912 błędnie wpisana nazwa klucza
4913 4913 mieszany
4914 4914 mormoni
4915 4915 sporty motorowe
4916 4916 -----
4917 4917 autostrada
4918 4918 ciąg pieszy
4919 4919 -----
4920 4920 Błoto
4921 4921 różne sporty
4922 4922 wielopoziomowy
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 islam
4926 4926 -----
4927 4927 narodowa
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 tablica przyrodnicza
4931 4931 gazety
4932 4932 następny
4933 4933 nie
4934 4934 -----
4935 4935 brak opisu
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 brak modyfikatora
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 zakaz skrętu w lewo
4943 4943 zakaz skrętu w prawo
4944 4944 zakaz jazdy prosto
4945 4945 zakaz zawracania
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 północ
4949 4949 północny-wschód
4950 4950 północny-zachód
4951 4951 nie zostały usunięte
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 tablica informacyjna
4955 4955 dla początkujących
4956 4956 jądrowa
4957 4957 obserwacyjna
4958 4958 nieparzyste
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 naftowy
4962 4962 stare szyny kolejowe
4963 4963 -----
4964 4964 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4965 4965 -----
4966 4966 nakaz skrętu w lewo
4967 4967 nakaz skrętu w prawo
4968 4968 nakaz jazdy prosto
4969 4969 otwarty
4970 4970 -----
4971 4971 opcje
4972 4972 -----
4973 4973 kościół prawosławny
4974 4974 -----
4975 4975 zewnętrzny
4976 4976 Zewnętrzny segment
4977 4977 poza pobranym obszarem
4978 4978 nadziemy
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 wysepka parkignowa
4982 4982 bilety parkingowe
4983 4983 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 utwardzona
4987 4987 kostka
4988 4988 Szczyt
4989 4989 kamienie
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 zielonoświątkowcy
4994 4994 dopuszczalny
4995 4995 zdjęcia
4996 4996 fotowoltaiczna
4997 4997 nabrzeże
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 boisko
5006 5006 -----
5007 5007 Miejsce
5008 5008 tablica botaniczna
5009 5009 plastik
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5014 5014 proszę wybrać drogę
5015 5015 słup
5016 5016 polityczna
5017 5017 energia
5018 5018 prezbiterianie
5019 5019 poprzedni
5020 5020 droga krajowa
5021 5021 droga krajowa - dojazd
5022 5022 droga prywatna
5023 5023 proponowany
5024 5024 protestanci
5025 5025 publiczny
5026 5026 -----
5027 5027 mapy komunikacji miejskiej
5028 5028 bilety komunikacji miejskiej
5029 5029 -----
5030 5030 poczwórny
5031 5031 kwakrzy
5032 5032 kamieniołom
5033 5033 sport rakietowy
5034 5034 kolej
5035 5035 Teren kolejowy
5036 5036 -----
5037 5037 tory kolejowe
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 czerwony
5042 5042 szuwary
5043 5043 odśwież listę portów
5044 5044 -----
5045 5045 regionalna
5046 5046 wyrażenie regularne
5047 5047 Relacja bez typu
5048 5048 usuń z zaznaczenia
5049 5049 -----
5050 5050 zamień zaznaczenie
5051 5051 droga lokalna
5052 5052 restauracja bez nazwy
5053 5053 -----
5054 5054 w prawo
5055 5055 koryto rzeczne
5056 5056 droga
5057 5057 rola
5058 5058 rondo
5059 5059 droga
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 piach
5065 5065 kanapki
5066 5066 skala
5067 5067 schemat
5068 5068 Zarośla
5069 5069 droga wojewódzka
5070 5070 -----
5071 5071 wybierz sport:
5072 5072 zaznaczony
5073 5073 zaznaczenie
5074 5074 -----
5075 5075 wydzielona przestrzeń
5076 5076 droga serwisowa
5077 5077 serwis
5078 5078 -----
5079 5079 ściekowy
5080 5080 szyici
5081 5081 strzelectwo
5082 5082 sklep
5083 5083 -----
5084 5084 bocznica
5085 5085 sikhizm
5086 5086 pojedynczy
5087 5087 miejsce
5088 5088 jazda na deskorolce
5089 5089 łyżwiarstwo
5090 5090 -----
5091 5091 narciarstwo
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 piłka nożna
5096 5096 południe
5097 5097 południowy-wschód
5098 5098 południowy-zachód
5099 5099 spirytualizm
5100 5100 Sport
5101 5101 -----
5102 5102 centrum sportowe
5103 5103 odnoga
5104 5104 stadion
5105 5105 znaczki
5106 5106 standardowy
5107 5107 -----
5108 5108 kamień
5109 5109 strumień
5110 5110 ulice
5111 5111 nazwa ulicy zawiera ss
5112 5112 ciąg
5113 5113 ciąg;ciąg;...
5114 5114 metro
5115 5115 sunnici
5116 5116 terenowy
5117 5117 -----
5118 5118 bagno
5119 5119 słodycze
5120 5120 pływanie
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 tenis stołowy
5124 5124 tampony
5125 5125 taoizm
5126 5126 -----
5127 5127 tymczasowy
5128 5128 tymczasowy typ drogi
5129 5129 tenis
5130 5130 -----
5131 5131 droga powiatowa
5132 5132 tekst
5133 5133 tajska
5134 5134 tereny zalewowe
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 -----
5138 5138 -----
5139 5139 do drogi
5140 5140 topograficzna
5141 5141 -----
5142 5142 turystyka
5143 5143 -----
5144 5144 wieża
5145 5145 -----
5146 5146 zabawki
5147 5147 ścieżka
5148 5148 -----
5149 5149 -----
5150 5150 sygnalizacja świetlna
5151 5151 tramway
5152 5152 potrójny
5153 5153 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5154 5154 droga ekspresowa
5155 5155 droga ekspresowa - dojazd
5156 5156 turecka
5157 5157 -----
5158 5158 rodzaj
5159 5159 droga gminna
5160 5160 -----
5161 5161 podziemny
5162 5162 podwodny
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 nieznany
5166 5166 nieoznakowane
5167 5167 nieutwardzona
5168 5168 nieznana
5169 5169 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5170 5170 -----
5171 5171 nieotagowany
5172 5172 nieotagowana droga
5173 5173 nieużywane
5174 5174 -----
5175 5175 do góry
5176 5176 aż do kafelka
5177 5177 użycie
5178 5178 błędy spradzania poprawności
5179 5179 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5180 5180 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5181 5181 -----
5182 5182 wersja {0}
5183 5183 przez węzeł lub drogę
5184 5184 Wulkan
5185 5185 vouchery
5186 5186 woda
5187 5187 szlak wodny
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 -----
5194 5194 zachód
5195 5195 biały
5196 5196 tablica o zwierzętach
5197 5197 wiatrowa
5198 5198 -----
5199 5199 przewodowy
5200 5200 bezprzewodowy
5201 5201 drewno
5202 5202 -----
5203 5203 -----
5204 5204 Błędny znacznik highway na węźle
5205 5205 dworzec przetokowy
5206 5206 tak
5207 5207 -----
5208 5208 zaratusztrianizm
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 Obiekty na warstwie {0}:
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 {0} metrów
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5220 5220 -----
5221 5221 -----
5222 5222 -----
5223 5223 {0} km kw.
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5228 5228 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5229 5229 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233m 1 -----
5234m 2 -----
5235m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5236m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5237m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5238m 4 -----
5239m 5 -----
5240m 6 -----
5241m 7 -----
5242m 8 -----
5243m 9 -----
5244m 10 -----
5245m 11 Dodano {0} obiekt
5246m 11 Dodano {0} obiekty
5247m 11 Dodano {0} obiektów
5248m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5249m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5250m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5251m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5252m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5253m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5254m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5255m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5256m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5257m 15 Zmień {0} obiekt
5258m 15 Zmień {0} obiekty
5259m 15 Zmień {0} obiektów
5260m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5261m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5262m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5263m 17 Konflikt podczas pobierania
5264m 17 Konflikty podczas pobierania
5265m 17 Konflikty podczas pobierania
5266m 18 -----
5267m 19 Usunięto {0} węzeł
5268m 19 Usunięto {0} węzły
5269m 19 Usunięto {0} węzłów
5270m 20 Usunięto {0} objekt
5271m 20 Usunięto {0} objekty
5272m 20 Usunięto {0} objektów
5273m 21 Usunięto {0} relację
5274m 21 Usunięto {0} relacje
5275m 21 Usunięto {0} relacji
5276m 22 Usunięto {0} drogę
5277m 22 Usunięto {0} drogi
5278m 22 Usunięto {0} dróg
5279m 23 Usuwanie {0} obiektu
5280m 23 Usuwanie {0} obiektów
5281m 23 Usuwanie {0} obiektów
5282m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5283m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5284m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5285m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5286m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5287m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5288m 26 -----
5289m 27 -----
5290m 28 -----
5291m 29 -----
5292m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5293m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5294m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5295m 31 -----
5296m 32 -----
5297m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
5298m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
5299m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
5300m 34 Przesunięto {0} węzeł
5301m 34 Przesunięto {0} węzły
5302m 34 Przesunięto {0} węzłów
5303m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
5304m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
5305m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
5306m 36 Otwieranie {0} pliku...
5307m 36 Otwieranie {0} plików...
5308m 36 Otwieranie {0} plików...
5309m 37 Wklejam {0} tag
5310m 37 Wklejam {0} tagi
5311m 37 Wklejam {0} tagi
5312m 38 -----
5313m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5314m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5315m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5316m 40 -----
5317m 41 -----
5318m 42 Obrócono {0} węzeł
5319m 42 Obrócono {0} węzły
5320m 42 Obrócono {0} węzłów
5321m 43 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5322m 43 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5323m 43 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5324m 44 Uproszczono {0} drogę
5325m 44 Uproszczono {0} drogi
5326m 44 Uproszczono {0} dróg
5327m 45 -----
5328m 46 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5329m 46 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5330m 46 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5331m 47 -----
5332m 48 -----
5333m 49 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5334m 49 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5335m 49 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5336m 50 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5337m 50 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5338m 50 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5339m 51 Ich wersja ({0} pozycja)
5340m 51 Ich wersja ({0} pozycje)
5341m 51 Ich wersja ({0} pozycji)
5342m 52 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5343m 52 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5344m 52 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5345m 53 -----
5346m 54 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5347m 54 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5348m 54 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5349m 55 -----
5350m 56 Wykryto {0} konflikt.
5351m 56 Wykryto {0} konflikty.
5352m 56 Wykryto {0} konfliktów.
5353m 57 -----
5354m 58 -----
5355m 59 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5356m 59 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5357m 59 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5358m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5359m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5360m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5361m 61 -----
5362m 62 -----
5363m 63 -----
5364m 64 -----
5365m 65 -----
5366m 66 -----
5367m 67 -----
5368m 68 -----
5369m 69 trasa z {0} punktem
5370m 69 trasa z {0} punktami
5371m 69 trasa z {0} punktami
5372m 70 znacznik
5373m 70 znaczniki
5374m 70 znaczników
5375m 71 węzeł
5376m 71 węzły
5377m 71 węzłów
5378m 72 obiekt
5379m 72 obiekty
5380m 72 obiektów
5381m 73 punkt
5382m 73 punkty
5383m 73 punktów
5384m 74 relacja
5385m 74 relacje
5386m 74 relacji
5387m 75 do {0} elementu
5388m 75 do {0} elementów
5389m 75 do {0} elementów
5390m 76 droga
5391m 76 drogi
5392m 76 dróg
5393m 77 {0} Autor
5394m 77 {0} Autorów
5395m 78 {0} składa się z {1} markera
5396m 78 {0} składa się z {1} markerów
5397m 78 {0} składa się z {1} markerów
5398m 79 {0} składa się z {1} ścieżki
5399m 79 {0} składa się z {1} ścieżek
5400m 79 {0} składa się z {1} ścieżek
5401m 80 -----
5402m 81 -----
5403m 82 -----
5404m 83 {0} element
5405m 83 {0} elementy
5406m 83 {0} elementów
5407m 84 {0} węzeł
5408m 84 {0} węzły
5409m 84 {0} węzłów
5410m 85 {0} obiekt do dodania:
5411m 85 {0} obiekty do dodania:
5412m 85 {0} obiektów do dodania:
5413m 86 {0} obiekt do usunięcia:
5414m 86 {0} obiekty do usunięcia:
5415m 86 {0} obiektów do usunięcia:
5416m 87 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5417m 87 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5418m 87 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5419m 88 -----
5420m 89 {0} punkt
5421m 89 {0} punkty
5422m 89 {0} punktów
5423m 90 {0} relacja
5424m 90 {0} relacje
5425m 90 {0} relacji
5426m 91 {0} trasa,
5427m 91 {0} trasy,
5428m 91 {0} tras,
5429m 92 -----
5430m 93 {0} ścieżka
5431m 93 {0} ścieżki
5432m 93 {0} ścieżki
5433m 94 {0} ślad,
5434m 94 {0} ślady,
5435m 94 {0} śladów,
5436m 95 -----
5437m 96 -----
5438m 97 {0} droga
5439m 97 {0} drogi
5440m 97 {0} dróg
5441m 98 {0} punkt
5442m 98 {0} punkty
5443m 98 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.