source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3270

Last change on this file since 3270 was 3270, checked in by stoecker, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 71.4 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 Liczba obiektów
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 (Kod={0})
9 9 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
10 10 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
11 11 -----
12 12 (Adres URL był:
13 13 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (brak obiektu)
19 19 (brak)
20 20 -----
21 21 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
29 29 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
30 30 * Jeden węzęł z tagami lub
31 31 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
32 32 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
33 33 ...możliwe inne rodzaje transportu
34 34 ... odwołuje się do relacji
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 kręgle
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
43 43 -----
44 44 <anonimowy>
45 45 -----
46 46 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
47 47 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
48 48 -----
49 49 -----
50 50 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
51 51 -----
52 52 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
53 53 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
54 54 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
59 59 -----
60 60 -----
61 61 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
62 62 -----
63 63 -----
64 64 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
65 65 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
66 66 -----
67 67 -----
68 68 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
69 69 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
70 70 -----
71 71 <różne>
72 72 -----
73 73 -----
74 74 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
75 75 -----
76 76 <h2>Filtr aktywny</h2>
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
90 90 -----
91 91 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
92 92 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
117 117 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
128 128 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
129 129 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
157 157 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
158 158 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Kontynuujesz?</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <nowy obiekt>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 A wg. odległości
254 254 A wg. czasu
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 Naruszenie możliwości API
266 266 Wersja API: {0}
267 267 nieczynny tor
268 268 -----
269 269 Anuluj scalanie
270 270 -----
271 271 O programie
272 272 O JOSM...
273 273 -----
274 274 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
275 275 Dostęp do drogi
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 Zakwaterowanie
281 281 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 Akcja
286 286 -----
287 287 -----
288 288 Aktywna
289 289 -----
290 290 Aktywuj zaznzczoną warstwę
291 291 -----
292 292 -----
293 293 Dodaj
294 294 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
295 295 Dodaj węzeł...
296 296 Dodaj właściwości
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
300 300 Dodaj komentarz
301 301 -----
302 302 -----
303 303 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
304 304 -----
305 305 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
306 306 -----
307 307 -----
308 308 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Dodaj informacje o autorze
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Dodaje filtr.
320 320 -----
321 321 -----
322 322 -----
323 323 -----
324 324 Dodaj węzeł
325 325 Dodaj węzeł do drogi
326 326 Dodaj węzeł do drogi i połącz
327 327 Dodano węzeł {0}
328 328 Dodano relację {0}
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Dodano drogę {0}
333 333 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
334 334 Interpolacja adresów
335 335 -----
336 336 Adresy
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
342 342 Dostosowuje pozycję wybranej warstwy WMS
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 administracyjna
347 347 Zaawansowane
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Ustawienia zaawansowane
351 351 Koleje linowe
352 352 -----
353 353 -----
354 354 lotnisko
355 355 -----
356 356 sklep monopolowy
357 357 Wyrównaj węzły na kole
358 358 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
359 359 wszystkie
360 360 Wszystkie formaty
361 361 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
362 362 -----
363 363 -----
364 364 ogródki działkowe
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 -----
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
378 378 -----
379 379 Kanał alfa
380 380 -----
381 381 -----
382 382 chata alpejska
383 383 -----
384 384 -----
385 385 zmień także nazwę pliku
386 386 -----
387 387 -----
388 388 udogodnienia (amenities)
389 389 -----
390 390 -----
391 391 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Pusta wartość usunie znacznik.
398 398 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
399 399 -----
400 400 Wystąpił błąd: {0}
401 401 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
402 402 -----
403 403 -----
404 404 Kąt
405 405 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
406 406 -----
407 407 Zastosuj
408 408 Zastosuj zmiany
409 409 Zastosuj szablon
410 410 -----
411 411 Zastosuj rolę
412 412 -----
413 413 Zastosuj także dla dzieci
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Zastosuj rozwiązane konflikty
417 417 -----
418 418 Zastosuj wybrane zmiany
419 419 -----
420 420 -----
421 421 Zastosuj zmiany
422 422 -----
423 423 Zastosuj zmiany i zamknij okno
424 424 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
425 425 Zastosować?
426 426 -----
427 427 -----
428 428 wykopalisko archeologiczne
429 429 łucznictwo
430 430 Kontynuować?
431 431 obszar
432 432 -----
433 433 Tereny wokół miejsc
434 434 centrum kulturalne
435 435 sztuka
436 436 -----
437 437 -----
438 438 -----
439 439 lekkoatletyka
440 440 -----
441 441 atrakcja
442 442 Dźwięk
443 443 -----
444 444 Ustawienia audio
445 445 Markery audio z {0}
446 446 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
447 447 -----
448 448 audioprzewodnik
449 449 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
450 450 australijski football
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 -----
456 456 -----
457 457 Uwierzytelnienie nie powiodło się
458 458 Błąd uwierzytelniania
459 459 Autor
460 460 -----
461 461 Autoryzacja nie powiodła się
462 462 -----
463 463 -----
464 464 -----
465 465 -----
466 466 -----
467 467 Autorzy
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Centruj ciągle
472 472 -----
473 473 -----
474 474 -----
475 475 bankomat
476 476 Automatyczne pobieranie
477 477 Automatyczna korekcja tagów
478 478 -----
479 479 -----
480 480 -----
481 481 Dostępne
482 482 -----
483 483 -----
484 484 B wg. odległości
485 485 B wg. czasu
486 486 -----
487 487 -----
488 488 Wstecz
489 489 -----
490 490 Błędne żądanie
491 491 piekarnia
492 492 bank
493 493 bar
494 494 Przeszkody
495 495 baseball
496 496 Podstawowe
497 497 zbiornik wodny
498 498 koszykówka
499 499 baterie
500 500 pole bitwy
501 501 zatoka
502 502 plaża
503 503 radiolatarnia
504 504 ławka
505 505 sklep z napojami
506 506 -----
507 507 Rowery
508 508 -----
509 509 ogródek piwny
510 510 sklep rowerowy
511 511 -----
512 512 -----
513 513 Pusta warstwa
514 514 betonowy blok
515 515 Zawartość
516 516 stocznia
517 517 słupek drogowy
518 518 księgarnia
519 519 Zakładki
520 520 przejście graniczne
521 521 Nazwa systematyczna
522 522 bule
523 523 Granice
524 524 kamień graniczny
525 525 Wybrany obszar
526 526 -----
527 527 gra w kule
528 528 most
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 Raporty o błędach
533 533 -----
534 534 budynek
535 535 -----
536 536 Budynki
537 537 Szekokość:
538 538 -----
539 539 -----
540 540 -----
541 541 peron autobusowy
542 542 dworzec autobusowy
543 543 przystanek autobusowy
544 544 -----
545 545 rzeźnik
546 546 C wg. odległości
547 547 C wg. czasu
548 548 -----
549 549 kolej linowa
550 550 -----
551 551 -----
552 552 -----
553 553 Kataster
554 554 Kataster: {0}
555 555 -----
556 556 kawiarnia
557 557 Pliki kalibracji
558 558 Kemping
559 559 pole namiotowe
560 560 Nie można rysować poza światem
561 561 -----
562 562 kanał
563 563 Anuluj
564 564 -----
565 565 Anuluj autentykację
566 566 Anuluj zamykanie zestawów zmian
567 567 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
568 568 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
569 569 Anuluj operację
570 570 -----
571 571 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
572 572 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
573 573 Anuluj przesyłanie
574 574 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
587 587 -----
588 588 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
589 589 -----
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 kajakarstwo
598 598 puszki
599 599 Pojemność
600 600 -----
601 601 -----
602 602 Samochód
603 603 dealer samochodowy
604 604 kemping
605 605 Gotówka
606 606 zamek
607 607 przeszkoda dla bydła
608 608 wejście do jaskini
609 609 cmentarz
610 610 Wycentruj raz
611 611 -----
612 612 Wyśrodkuj widok
613 613 wyciąg krzesełkowy
614 614 chata górska
615 615 Zmień właściwości
616 616 Zmienić kierunek?
617 617 -----
618 618 Zmień węzeł {0}
619 619 Zmień relację
620 620 -----
621 621 Zmień relację {0}
622 622 Zmień rozdzielczość
623 623 -----
624 624 -----
625 625 Zmienić wartości?
626 626 Zmień drogę {0}
627 627 -----
628 628 -----
629 629 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
630 630 ID zestawu zmian:
631 631 -----
632 632 Menedżer zestawów zmian
633 633 Zamknięto changeset
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 Zestawy zmian
641 641 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
652 652 Błędy sum kontrolnych:
653 653 drogeria
654 654 -----
655 655 Wybierz
656 656 Wybierz kolor
657 657 Wybierz kolor dla {0}
658 658 Wybierz jedną z gotowych licencji
659 659 -----
660 660 -----
661 661 Wynierz typ obiektu OSM
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Kościół
665 665 kino
666 666 miasto
667 667 granica miasta
668 668 mury miejskie
669 669 Nazwa miejscowości
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 -----
682 682 -----
683 683 -----
684 684 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
685 685 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
686 686 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
687 687 -----
688 688 Kliknij aby przerwać wysyłanie
689 689 -----
690 690 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
691 691 Kliknij aby przerwać trwającą operację
692 692 -----
693 693 Kliknij aby zamknąć
694 694 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
695 695 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
696 696 -----
697 697 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
698 698 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 Kliknij aby rozpocząć szukanie
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 klif
722 722 wspinaczka
723 723 Zamknij
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 Zamknij okno i porzuć pobieranie
729 729 Zamknij otwarte zestawy zmian
730 730 -----
731 731 Zamknij okno
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
736 736 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
742 742 -----
743 743 Droga zamknięta
744 744 -----
745 745 Zamknięty
746 746 Zamknięty:
747 747 Opis
748 748 Opis
749 749 Zamyka otwarte zestawy zmian
750 750 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
751 751 -----
752 752 -----
753 753 Zamykanie zestawu zmian...
754 754 odzież
755 755 wybrzeże
756 756 Linie brzegowe
757 757 na monety
758 758 college
759 759 Kolor
760 760 Kolor (hex)
761 761 Schemat kolorów
762 762 Schematy kolorów
763 763 Kolory
764 764 -----
765 765 -----
766 766 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
767 767 -----
768 768 Połącz drogi
769 769 Łączy kilka dróg w jedną.
770 770 Połącz {0} dróg
771 771 współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
772 772 Historia poleceń
773 773 Komentarz
774 774 Komentarz:
775 775 Komentarz:
776 776 biura i usługi
777 777 miejsce publiczne
778 778 -----
779 779 -----
780 780 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Porównaj
784 784 sklep komputerowy
785 785 -----
786 786 -----
787 787 Konfiguracja stron wtyczek
788 788 -----
789 789 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
790 790 -----
791 791 Konfiguruj strony...
792 792 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 Konflikt
800 800 -----
801 801 -----
802 802 Konflikty
803 803 Wykryto konflikty
804 804 -----
805 805 -----
806 806 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
807 807 -----
808 808 Konflikty: {0} nierozwiązanych
809 809 Połącz istniejący drogę z węzłem
810 810 -----
811 811 Połączony
812 812 -----
813 813 Łączenie
814 814 Łączenie...
815 815 -----
816 816 Połączenie nie powiodło się
817 817 Ustawienia połączenia
818 818 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
819 819 Połączenie nie powiodło się.
820 820 -----
821 821 w budowie
822 822 budowa
823 823 -----
824 824 -----
825 825 Łączenie z serwerem OSM...
826 826 Łączenie z serwerem...
827 827 -----
828 828 -----
829 829 Zawartość
830 830 kontynent
831 831 Kontynuuj
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
835 835 -----
836 836 Autorzy
837 837 sklep osiedlowy
838 838 -----
839 839 -----
840 840 Przekształć w warstwę danych
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 Przekonwertowany z: {0}
845 845 -----
846 846 Liczba wczytanych współrzędnych:
847 847 Współrzędne:
848 848 Kopiuj
849 849 Kopiuj zaznaczony serwer do menu
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 Kopia warstwy {0}
857 857 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
858 858 -----
859 859 -----
860 860 -----
861 861 -----
862 862 -----
863 863 Skopiuj do schowka i zamknij
864 864 -----
865 865 Kopia nr {1} warstwy {0}
866 866 Prawa autorskie (URL)
867 867 Prawa autorskie - rok
868 868 -----
869 869 -----
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
874 874 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
875 875 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
876 876 -----
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
884 884 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
885 885 -----
886 886 Nie można odczytać "{0}"
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
891 891 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
892 892 -----
893 893 -----
894 894 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
895 895 -----
896 896 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
897 897 -----
898 898 kraj
899 899 Kod kraju
900 900 -----
901 901 -----
902 902 okręg
903 903 Kurs
904 904 sąd
905 905 -----
906 906 dźwig
907 907 Utwórz okrąg
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
912 912 -----
913 913 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
914 914 -----
915 915 -----
916 916 Utwórz nową relację
917 917 -----
918 918 -----
919 919 Tworzenie obszarów.
920 920 -----
921 921 Utwórz zakładkę
922 922 -----
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 -----
927 927 Utwórz nowy problem
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 Utwórz nowy węzeł.
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 -----
938 938 Utworzono
939 939 Utworzony
940 940 -----
941 941 -----
942 942 Stworzony przez:
943 943 Utworzony:
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Tworzenie zestawu zmian...
947 947 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
948 948 na karty kredytowe
949 949 krykiet
950 950 krykiet - siatki
951 951 -----
952 952 krokiet
953 953 -----
954 954 -----
955 955 przejazd przez tory
956 956 opiekun na przejściu dla pieszych
957 957 Przecinające się budynki
958 958 Rodzaj przejazdu
959 959 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
960 960 Przecinające się drogi
961 961 Przecinające się drogi
962 962 Kuchnia
963 963 Bieżące zaznaczenie
964 964 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
965 965 -----
966 966 -----
967 967 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
968 968 -----
969 969 -----
970 970 Dostosuj kolor
971 971 Dostosuj rysowanie linii
972 972 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
973 973 wykop
974 974 przegroda dla rowerzystów
975 975 Zapętlone zależności między relacjami
976 976 kolarstwo
977 977 Zapętlone zależności.
978 978 Czechy CUZK:KM
979 979 Czechy UHUL:ORTOFOTO
980 980 Tama
981 981 Warstwa danych {0}
982 982 -----
983 983 Źródło i typ danych:
984 984 -----
985 985 -----
986 986 Weryfikacja danych
987 987 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
988 988 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
989 989 -----
990 990 -----
991 991 Data:
992 992 na karty debetowe
993 993 -----
994 994 Stopnie dziesiętne
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 ścieżka do jazdy konnej
999 999 ścieżka rowerowa
1000 1000 ścieżka dla pieszych
1001 1001 Domyślny
1002 1002 Domyślny (ustalony automatycznie)
1003 1003 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1004 1004 Domyślną wartością jest "{0}".
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 Stopnie minuty sekundy
1008 1008 Usuń
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 Tryb kasowania
1013 1013 Usuń właściwość
1014 1014 -----
1015 1015 Potwierdź usunięcie.
1016 1016 Usuń powielone drogi
1017 1017 Usuwa filtr.
1018 1018 Usuń z relacji
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 Usunąć niekompletnych członków?
1022 1022 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1023 1023 Usunięto węzeł {0}
1024 1024 Usuwanie węzłów lub dróg.
1025 1025 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 Usunięto relację {0}
1029 1029 Usuwa wybrane obiekty
1030 1030 Usuwa obecnie edytowaną relację
1031 1031 -----
1032 1032 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1033 1033 Usuń zaznaczoną warstwę.
1034 1034 Usuwa zaznaczoną relację.
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1041 1041 Usunięto drogę {0}
1042 1042 Usunięto
1043 1043 Usunięte:
1044 1044 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1045 1045 -----
1046 1046 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1047 1047 usunięte, bądź przesunięte elementy
1048 1048 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1049 1049 -----
1050 1050 Wyznanie
1051 1051 dentysta
1052 1052 -----
1053 1053 Dokładnie opisz problem
1054 1054 Opis
1055 1055 Opis: {0}
1056 1056 Szczegółowość
1057 1057 Szczegóły
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 Poziom trudności
1066 1066 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1067 1067 Kierunek
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 Zablokuj
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 Zablokuj wtyczkę
1076 1076 Porzuć i wyjdź
1077 1077 Porzuć i wyjdź
1078 1078 realizacja recept
1079 1079 -----
1080 1080 Ustawienia wyświetlania
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 Wyświetlaj współrzędne jako
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1093 1093 Wyświetlaj menu "Audio"
1094 1094 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1095 1095 -----
1096 1096 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1097 1097 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1098 1098 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1099 1099 -----
1100 1100 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 Rozmieść węzły
1104 1104 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1105 1105 nieużywany tor
1106 1106 rów
1107 1107 Porzuć zmiany
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1111 1111 -----
1112 1112 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1113 1113 Nic nie rób
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1118 1118 -----
1119 1119 sklep DIY
1120 1120 dok
1121 1121 lekarz
1122 1122 wyścigi psów
1123 1123 -----
1124 1124 W dół
1125 1125 Pobierz
1126 1126 -----
1127 1127 Pobierz dane
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 Pobierz dane.
1131 1131 Pobierz członków
1132 1132 Pobiera obiekt wg ID
1133 1133 Pobierz obiekt
1134 1134 Pobierz obiekt…
1135 1135 Pobierz wtyczkę
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 Adres URL
1139 1139 Pobiera kafelki WMS z {0}
1140 1140 -----
1141 1141 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1142 1142 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1143 1143 -----
1144 1144 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1145 1145 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1146 1146 Pobierz jako nową warstwę
1147 1147 Pobiera zawartość zestawu zmian
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 Pobierz wszystko pomiędzy:
1155 1155 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1156 1156 Pobierz z OSM...
1157 1157 Pobierz niekompletnych członków
1158 1158 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1159 1159 -----
1160 1160 Pobierz listę
1161 1161 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1162 1162 -----
1163 1163 Pobierz członków
1164 1164 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1165 1165 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1166 1166 Pobierz teraz
1167 1167 Pobierz obiekt
1168 1168 Pobierz obiekt…
1169 1169 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 Pobierz powiązane
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 -----
1185 1185 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 Pobierz widoczne kafle
1189 1189 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1190 1190 Pobrane dane GPX
1191 1191 -----
1192 1192 Pobieranie danych GPS
1193 1193 Pobieranie danych OSM...
1194 1194 -----
1195 1195 Pobieranie wiadomości dnia
1196 1196 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1197 1197 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1198 1198 Pobieranie zestawów zmian...
1199 1199 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1200 1200 Pobieranie danych
1201 1201 Pobieranie z serwera OSM...
1202 1202 Pobieranie historii...
1203 1203 -----
1204 1204 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1205 1205 -----
1206 1206 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1207 1207 Pobieranie powiązanych relacji...
1208 1208 Pobieranie powiązanych dróg...
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 wyciąg orczykowy
1212 1212 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 odpływ
1221 1221 Rysowanie
1222 1222 Rysuj strzałki kierunkowe
1223 1223 -----
1224 1224 -----
1225 1225 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1226 1226 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1227 1227 -----
1228 1228 -----
1229 1229 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1230 1230 -----
1231 1231 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1232 1232 Rysuj duże punkty GPS.
1233 1233 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1234 1234 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1235 1235 -----
1236 1236 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1237 1237 Tworzenie węzłów i dróg.
1238 1238 -----
1239 1239 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1240 1240 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1241 1241 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1245 1245 -----
1246 1246 woda do picia
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 pralnia chemiczna
1250 1250 Rozmnóż w {0} węzłów
1251 1251 Powiel
1252 1252 Duplikuj warstwę
1253 1253 -----
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1257 1257 -----
1258 1258 Powiela zaznaczone obiekty.
1259 1259 Skopiuj warstwę
1260 1260 Powielone węzły
1261 1261 Powielone węzły drogi
1262 1262 Powielone węzły drogi.
1263 1263 Powielone drogi
1264 1264 -----
1265 1265 -----
1266 1266 -----
1267 1267 -----
1268 1268 -----
1269 1269 Edycja
1270 1270 Edycja kręgli
1271 1271 Edycja informacji o adresach
1272 1272 Edycja interpolacji adresów
1273 1273 Edycja granicy administracyjnej
1274 1274 -----
1275 1275 Edycja sklepu monopolowego
1276 1276 Edycja ogródków działkowych
1277 1277 Edycja chaty alpejskiej
1278 1278 Edycja wykopaliska archeologicznego
1279 1279 -----
1280 1280 Edycja centrum kulturalnego
1281 1281 Edycja obiektu sztuki
1282 1282 Edycja
1283 1283 Edycja atrakcji turystycznej
1284 1284 -----
1285 1285 Edycja bankomatu
1286 1286 -----
1287 1287 Edycja piekarni
1288 1288 Edycja banku
1289 1289 Edycja baru
1290 1290 -----
1291 1291 Edycja zbiornika wodnego
1292 1292 -----
1293 1293 Edycja pola bitwy
1294 1294 Edycja zatoki
1295 1295 Edycja plaży
1296 1296 Edycja radiolatarni
1297 1297 Edycja sklepu z napojami
1298 1298 Edycja parkingu dla rowerów
1299 1299 Edycja wypożyczalni rowerów
1300 1300 Edycja warsztatu rowerowego
1301 1301 Edycja ogródka piwnego
1302 1302 Edycja stoczni
1303 1303 Edycja słupka drogowego
1304 1304 Edycja księgarni
1305 1305 Edycja przejścia granicznego
1306 1306 Edycja boiska do gry w boule
1307 1307 Edycja kamienia granicznego
1308 1308 -----
1309 1309 Edycja mostu
1310 1310 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1311 1311 -----
1312 1312 -----
1313 1313 -----
1314 1314 Edycja peronu autobusowego
1315 1315 Edycja dworca autobusowego
1316 1316 Edycja przystanku autobusowego
1317 1317 Edycja sklepu mięsnego
1318 1318 Edycja kolei linowej
1319 1319 Edycja kawiarni
1320 1320 Edycja pola namiotowego
1321 1321 Edycja kanału
1322 1322 -----
1323 1323 Edycja wypożyczalni samochodów
1324 1324 Edycja warsztatu samochodowego
1325 1325 -----
1326 1326 Edycja warsztatu samochodowego
1327 1327 Edycja myjni samochodowej
1328 1328 Edycja kempingu
1329 1329 Edycja zamku
1330 1330 Edycja przeszkody dla bydła
1331 1331 Edycja wejścia do jaskini
1332 1332 Edycja cmentarza
1333 1333 Edycja wyciągu krzesełkowego
1334 1334 Edycja chaty górskiej
1335 1335 Edycja drogerii
1336 1336 Edycja kina
1337 1337 Edycja miasta
1338 1338 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1339 1339 -----
1340 1340 Edycja klifu
1341 1341 -----
1342 1342 Edycja zbiornika gazu
1343 1343 Edycja college'u
1344 1344 Edycja obszaru biur i usług
1345 1345 Edycja miejsca publicznego
1346 1346 Edycja sklepu komputerowego
1347 1347 Edycja terenu budowy
1348 1348 Edycja kontynentu
1349 1349 Edycja sklepu osiedlowego
1350 1350 Edycja kraju
1351 1351 Edycja okręgu / hrabstwa
1352 1352 Edycja siedziby sądu
1353 1353 -----
1354 1354 Edycja dźwigu
1355 1355 Edycja boiska do gry w krykieta
1356 1356 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1357 1357 Edycja miejsca do gry w krokieta
1358 1358 Edycja przejścia dla pieszych
1359 1359 Edycja ścieżki rowerowej
1360 1360 -----
1361 1361 Edycja tamy
1362 1362 Edycja dentysty
1363 1363 Edycja opuszczonych torów
1364 1364 -----
1365 1365 Edycja sklepu DIY (zrób to sam)
1366 1366 Edycja doku
1367 1367 Edycja lekarza
1368 1368 -----
1369 1369 Edycja wyciągu orczykowego
1370 1370 Edycja odpływu
1371 1371 Edycja punktu z wodą pitną
1372 1372 Edycja palni chemicznej
1373 1373 Edycja sklepu elektronicznego
1374 1374 Edycja ambasady
1375 1375 -----
1376 1376 Edycja wejścia
1377 1377 -----
1378 1378 Edycja gruntów rolnych
1379 1379 Edycja zagrody
1380 1380 Edycja restauracji fast-food
1381 1381 Edycja turni
1382 1382 Edycja trasy promu
1383 1383 Edycja terminalu promowego
1384 1384 Edycja hydrantu
1385 1385 Edycja straży pożarnej
1386 1386 Edycja miejsca do wędkowania
1387 1387 Edycja schodów
1388 1388 Edycja kwiaciarni
1389 1389 -----
1390 1390 Edycja ścieżki dla pieszych
1391 1391 Edycja brodu
1392 1392 Edycja lasu
1393 1393 Edycja fontanny
1394 1394 Edycja stacji benzynowej
1395 1395 Edycja sklepu meblowego
1396 1396 Edycja ogrodu
1397 1397 Edycja centrum ogrodniczego
1398 1398 Edycja zbiornika gazu
1399 1399 Edycja bramy
1400 1400 Edycja lodowca
1401 1401 -----
1402 1402 Edycja pola golfowego
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 Edycja cmentarza
1406 1406 Edycja terenu pod zabudowę
1407 1407 Edycja kwatery turystycznej
1408 1408 -----
1409 1409 Edycja salonu fryzjerskiego
1410 1410 Edycja przystanku kolejowego
1411 1411 Edycja wólki
1412 1412 -----
1413 1413 Edycja sklepu z narzędziami
1414 1414 Edycja wrzosowiska
1415 1415 -----
1416 1416 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1417 1417 Edycja drogi w budowie
1418 1418 Edycja miejsca do gry w hokeja
1419 1419 -----
1420 1420 Edycja szpitala
1421 1421 Edycja hostelu
1422 1422 Edycja hotelu
1423 1423 Edycja ambony strzelniczej
1424 1424 Edycja terenu przemysłowego
1425 1425 Edycja wyspy
1426 1426 Edycja wysepki
1427 1427 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1428 1428 Edycja skrzyżowania
1429 1429 Edycja przedszkola
1430 1430 Edycja kiosku
1431 1431 -----
1432 1432 Edycja lądu
1433 1433 Edycja wysypiska śmieci
1434 1434 wyspa
1435 1435 Edycja biblioteki
1436 1436 -----
1437 1437 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1438 1438 Edycja latarni morskiej
1439 1439 Edycja strefy zamieszkania
1440 1440 Edycja okolicy
1441 1441 Edycja mariny
1442 1442 Edycja łąki
1443 1443 Edycja miejsca pamięci
1444 1444 Edycja obszaru wojskowego
1445 1445 Edycja minigolfa
1446 1446 Edycja kantoru
1447 1447 Edycja toru jednoszynowego
1448 1448 Edycja pomnika
1449 1449 Edycja motelu
1450 1450 -----
1451 1451 Edycja autostrady
1452 1452 Edycja skrzyżowania autostrad
1453 1453 Edycja dojazdu do autostrady
1454 1454 Edycja przełęczy
1455 1455 Edycja błot
1456 1456 Edycja różnych sportów
1457 1457 -----
1458 1458 Edycja muzeum
1459 1459 Edycja toru kolei wąskotorowej
1460 1460 Edycja granicy narodowej
1461 1461 Edycja granicy parku narodowego
1462 1462 Edycja rezerwatu przyrody
1463 1463 Edycja klubu nocnego
1464 1464 Edycja optyka
1465 1465 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1466 1466 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1467 1467 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1468 1468 Edycja parku
1469 1469 Edycja parkingu
1470 1470 Edycja uliczki parkingowej
1471 1471 Edycja zatoku
1472 1472 Edycja ścieżki
1473 1473 Edycja wzgórza
1474 1474 Edycja ciągu pieszego
1475 1475 Edycja miejsca do gry w pelotę
1476 1476 Edycja apteki
1477 1477 Edycja miejsca na piknik
1478 1478 Edycja molo
1479 1479 Edycja rurociągu
1480 1480 Edycja boiska
1481 1481 Edycja miejsca kultu religijnego
1482 1482 Edycja placu zabaw
1483 1483 Edycja posterunku policji
1484 1484 Edycja granicy politycznej
1485 1485 Edycja urzędu pocztowego
1486 1486 Edycja źródła energii elektrycznej
1487 1487 Edycja linii wysokiego napięcia
1488 1488 Edycja elektrowni
1489 1489 Edycja rozdzielni elektrycznej
1490 1490 Edycja słupa linii wysokiego napięcia
1491 1491 Edycja kolei retro
1492 1492 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1493 1493 Edycja drogi krajowej
1494 1494 Edycja więzienia
1495 1495 Edycja pubu
1496 1496 Edycja budynku użyteczności publicznej
1497 1497 Edycja komieniołomu
1498 1498 Edycja toru wyścigowego
1499 1499 -----
1500 1500 Edycja toru
1501 1501 Edycja terenu kolejowego
1502 1502 Edycja peronu kolejowego
1503 1503 Edycja terenu rekreacyjnego
1504 1504 Edycja punktu zbiórki odpadów
1505 1505 Edycja regionu
1506 1506 Edycja sztucznego jeziora
1507 1507 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1508 1508 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1509 1509 Edycja restauracji
1510 1510 Edycja obszaru handlowego
1511 1511 Edycja rzeki
1512 1512 -----
1513 1513 Edycja ograniczeń na drodze
1514 1514 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1515 1515 Edytuj trasę
1516 1516 -----
1517 1517 Edycja miejsca do gry w rugby
1518 1518 Edycja ruin
1519 1519 -----
1520 1520 -----
1521 1521 Edycja szkoły
1522 1522 Edycja rumowiska
1523 1523 Edycja buszu
1524 1524 Edycja drogi wojewódzkiej
1525 1525 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1526 1526 Edycja drogi serwisowej
1527 1527 Edycja schronienia
1528 1528 Edycja sklepu obuwniczego
1529 1529 -----
1530 1530 Edycja skrótów
1531 1531 -----
1532 1532 -----
1533 1533 -----
1534 1534 Edycja pochylni
1535 1535 -----
1536 1536 Edycja kolczatki
1537 1537 Edycja centrum sportowego
1538 1538 Edycja sklepu sportowego
1539 1539 plaża
1540 1540 Edycja stadionu
1541 1541 Edycja stanu
1542 1542 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1543 1543 Edycja przełazu
1544 1544 Edycja strumienia
1545 1545 Edycja dzielnicy
1546 1546 Edycja toru metra
1547 1547 Edycja wejścia do metra
1548 1548 Edycja supermarketu
1549 1549 Edycja kamery do monitoringu
1550 1550 Edycja punktu geodezyjnego
1551 1551 -----
1552 1552 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1553 1553 Edycja postoju taksówek
1554 1554 -----
1555 1555 Edycja telefonu
1556 1556 Edycja miejsca do gry w tenisa
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 Edycja drogi powiatowej
1560 1560 Edycja teatru
1561 1561 Edycja parku rozrywki
1562 1562 Edycja punktu poboru opłat
1563 1563 Edycja wieży
1564 1564 Edycja miejscowości
1565 1565 Edycja ratusza
1566 1566 Edycja sklepu z zabawkami
1567 1567 Edycja drogi gruntowej
1568 1568 Edycja środka uspokojenia ruchu
1569 1569 Edycja torów tramwajowych
1570 1570 Edycja przystanku tramwajowego
1571 1571 Edycja biura podróży
1572 1572 Edycja drzewa
1573 1573 Edycja drogi ekspresowej
1574 1574 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1575 1575 Edycja tunelu
1576 1576 Edycja ograniczenia skrętu
1577 1577 -----
1578 1578 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1579 1579 Edycja uniwersytetu
1580 1580 Edycja automatu sprzedającego
1581 1581 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1582 1582 -----
1583 1583 Edycja punktu widokowego
1584 1584 Edycja wsi
1585 1585 -----
1586 1586 Edycja winnicy
1587 1587 Edycja wulkanu
1588 1588 Edycja kosza na śmieci
1589 1589 Edycja oczyszczalni ścieków
1590 1590 Edycja zbiornika wodnego
1591 1591 Edycja parku wodnego
1592 1592 Edycja wieży ciśnień
1593 1593 Edycja wodospadu
1594 1594 Edycja krzyża przydrożnego
1595 1595 Edycja kapliczki
1596 1596 Edycja jazu
1597 1597 Edycja mokradła
1598 1598 Edycja wiatraka
1599 1599 Edycja lasu pierwotnego
1600 1600 Edycja zakładu produkcyjnego
1601 1601 Edycja zoo
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 Edytuje filtr.
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 -----
1609 1609 -----
1610 1610 Edytuje tę stronę pomocy
1611 1611 -----
1612 1612 -----
1613 1613 -----
1614 1614 -----
1615 1615 -----
1616 1616 -----
1617 1617 -----
1618 1618 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1619 1619 -----
1620 1620 Edycja: {0}
1621 1621 -----
1622 1622 Elektryfikacja
1623 1623 na karty chipowe
1624 1624 sklep elektroniczny
1625 1625 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1626 1626 Wysokość
1627 1627 nasyp
1628 1628 ambasada
1629 1629 -----
1630 1630 telefon alarmowy
1631 1631 Pusty dokument
1632 1632 Puste drogi
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 Zastosuj filtr
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1640 1640 Wprowadź URL
1641 1641 Podaj adres z którego pobrać dane:
1642 1642 Wprowadź ID zestawu zmian
1643 1643 Wpisz nazwę pozycji w menu oraz adres serwera WMS
1644 1644 Podaj nowy klucz i jego wartość
1645 1645 -----
1646 1646 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1647 1647 -----
1648 1648 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1649 1649 Wpisz szukane wyrażenie
1650 1650 -----
1651 1651 -----
1652 1652 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 -----
1656 1656 -----
1657 1657 -----
1658 1658 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1659 1659 -----
1660 1660 -----
1661 1661 Podaj współrzędne nowego węzła.
1662 1662 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1663 1663 Podaj wartości dla wszystkich konfliktów.
1664 1664 -----
1665 1665 Wpisz swój komentarz
1666 1666 Wejście
1667 1667 jeździectwo
1668 1668 Błąd
1669 1669 -----
1670 1670 Błąd podczas usuwania danych.
1671 1671 Błąd podczas wyświetlania adresu
1672 1672 -----
1673 1673 Błąd podczas ładowania pliku
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 Błąd w pliku {0}
1677 1677 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1678 1678 -----
1679 1679 Błąd odtwarzania dźwięku
1680 1680 -----
1681 1681 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1682 1682 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1683 1683 -----
1684 1684 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1685 1685 -----
1686 1686 Błąd podczas przetwarzania {0}
1687 1687 Błąd podczas wysyłania
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 Błąd: {0}
1694 1694 Błędy
1695 1695 Błędy podczas pobierania
1696 1696 Błędy w czasie pobierania
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 Wystąpił wyjątek
1704 1704 Zakończ
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 Kończy pracę z programem.
1708 1708 -----
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 Eksportuj do pliku GPX
1715 1715 Eksportuj i zapisz
1716 1716 -----
1717 1717 Opcje eksportu
1718 1718 Eksportuj dane do pliku GPX
1719 1719 Eksportuj do GPX...
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1725 1725 Wytłocz
1726 1726 Wytłocz drogę
1727 1727 DO POPRAWKI
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 Nie można otworzyć adresu URL
1736 1736 -----
1737 1737 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 grunty rolne
1753 1753 zagroda
1754 1754 fast food
1755 1755 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 Opłata
1760 1760 turnia
1761 1761 ogrodzenie
1762 1762 trasa promu
1763 1763 terminal promowy
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 Plik
1771 1771 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1772 1772 -----
1773 1773 Błędny format pliku
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 Plik istnieje. Nadpisać?
1778 1778 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1779 1779 -----
1780 1780 Plik: {0}
1781 1781 Nazwa pliku
1782 1782 -----
1783 1783 Filtr
1784 1784 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1785 1785 Tryb filtru
1786 1786 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1787 1787 Zakończ rysowanie.
1788 1788 hydrant
1789 1789 straż pożarna
1790 1790 Ścieżka do programu Firefox
1791 1791 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
1792 1792 miejsce na ognisko
1793 1793 miejsce do wędkowania
1794 1794 Napraw
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 Popraw relacje
1798 1798 Popraw konflikty tagów
1799 1799 Napraw zaznaczone błędy.
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1803 1803 Naprawianie błędów...
1804 1804 kwiaciarnia
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Wyżywienie
1808 1808 Ruch pieszy
1809 1809 football
1810 1810 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1811 1811 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1812 1812 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1813 1813 bród
1814 1814 las
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 Znaleziono {0} pasujących.
1823 1823 fontanna
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 WMS katastru francuskiego
1827 1827 Częstotliwość (Hz)
1828 1828 -----
1829 1829 Z relacji
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 stacja benzynowa
1833 1833 Stacja benzynwa
1834 1834 Rodzaje paliwa:
1835 1835 -----
1836 1836 Pełny ekran
1837 1837 -----
1838 1838 meble
1839 1839 Punkty GPS
1840 1840 Opis trasy GPS
1841 1841 Pliki GPX
1842 1842 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1843 1843 -----
1844 1844 Scieżka GPX:
1845 1845 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
1846 1846 ogród
1847 1847 centrum ogrodnicze
1848 1848 zbiornik gazu
1849 1849 brama
1850 1850 Rozstaw toru (mm)
1851 1851 Geografia
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 Geolokalizowane obrazy
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 lodowiec
1858 1858 szkło
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 Przechodzi do następnej strony
1869 1869 Przechodzi do poprzedniej strony
1870 1870 golf
1871 1871 pole golfowe
1872 1872 -----
1873 1873 Zaopatrzenie
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Trawa
1882 1882 cmentarz
1883 1883 teren pod zabudowę
1884 1884 Siatka
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 kontener z piaskiem
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 kwatera
1897 1897 drogowskaz
1898 1898 gimnastyka
1899 1899 fryzjer
1900 1900 przysiółek
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 sklep z narzędziami
1905 1905 -----
1906 1906 Zdrowie
1907 1907 wrzosowisko
1908 1908 -----
1909 1909 Samochody dostawcze
1910 1910 żywopłot
1911 1911 Wysokość
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 Pomoc
1915 1915 Pomoc: {0}
1916 1916 -----
1917 1917 Ukryj
1918 1918 Ukryj elementy
1919 1919 sprzęt hifi
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 Największy numer
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 Drogi
1926 1926 turystyka piesza
1927 1927 Miejsca historyczne
1928 1928 Historia
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 hokej
1936 1936 Strona domowa
1937 1937 Konie
1938 1938 wyścigi konne
1939 1939 szpital
1940 1940 -----
1941 1941 hostel
1942 1942 hotel
1943 1943 -----
1944 1944 Nazwa domu
1945 1945 Numer domu
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 Ambona myśliwska
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 Zignoruj
1963 1963 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
1969 1969 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
1970 1970 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 Niedozwolony obiekt z id=0
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 Pliki obrazów
2009 2009 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 Importuj dźwięk
2018 2018 -----
2019 2019 Importuj obrazki
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Wczytane obrazy
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 nachylenie drogi
2029 2029 duże nachylenie drogi
2030 2030 Niekompletny opis <member> z ref=0
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 teren przemysłowy
2038 2038 -----
2039 2039 Informacje o elemencie
2040 2040 Informacje
2041 2041 tablica informacyjna
2042 2042 informacja turystyczna
2043 2043 terminal informacyjny
2044 2044 Informacje o warstwie
2045 2045 Inicjalizacja
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 Wewnętrzny błąd serwera
2054 2054 Interpolacja
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 Nieprawidłowy plik bz2.
2060 2060 Nieprawidłowa data
2061 2061 Niepoprawna data/czas
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 Nieprawidłowa strefa czasowa
2067 2067 -----
2068 2068 Niepoprawna nazwa użytkownika
2069 2069 -----
2070 2070 Odwróć filtr
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 wyspa
2075 2075 wysepka
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 Przeglądarka pomocy JOSM
2081 2081 -----
2082 2082 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2083 2083 -----
2084 2084 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 Pliki JPEG (*.jpg)
2088 2088 OpenStreetMap - Edytor Java
2089 2089 Wersja Javy {0}
2090 2090 Funkcja łączenia obszarów
2091 2091 -----
2092 2092 Połącz węzeł i linię
2093 2093 Połącz węzeł z drogą
2094 2094 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2095 2095 Połącz nakładające się obszary
2096 2096 Połączono nakładające się na siebie obszary
2097 2097 Połączono nakładające się obszary
2098 2098 Łączy nakładające się obszary
2099 2099 Przejdź do pozycji
2100 2100 Przejdź
2101 2101 Przejdź do pozycji
2102 2102 Skrzyżowanie
2103 2103 Zachowaj
2104 2104 -----
2105 2105 Pozostawiaj kopie zapasowe plików
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 Klucz
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 Klucz:
2122 2122 Skóry klawiaturowe
2123 2123 Słowa kluczowe
2124 2124 przedszkole
2125 2125 kiosk
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 ląd (wyspa)
2141 2141 Zagospodarowanie terenu
2142 2142 wysypisko
2143 2143 -----
2144 2144 Liczba pasów ruchu
2145 2145 Język
2146 2146 Ostatnia zmiana o {0}
2147 2147 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2148 2148 Szerokość
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 pralnia samoobsługowa
2159 2159 Warstwa
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 warstwa nie jest na liście.
2168 2168 -----
2169 2169 Warstwa: {0}
2170 2170 Warstwy
2171 2171 -----
2172 2172 Czas rozbiegu (w sekundach)
2173 2173 Rozrywka
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 Długość:
2178 2178 -----
2179 2179 przejazd kolejowy
2180 2180 biblioteka
2181 2181 Licencja
2182 2182 -----
2183 2183 trasa szybkiego tramwaju
2184 2184 latarnia morska
2185 2185 oznaczenie linii
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 Wiersz {0} kolumna {1}:
2189 2189 -----
2190 2190 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2191 2191 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2192 2192 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 strefa zamieszkania
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 Otwórz warstwę WMS
2201 2201 Otwórz warstwę WMS z pliku
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 Ładowanie wczesnych wtyczek
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 Ładowanie wtyczek
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 Wczytywanie {0}
2219 2219 -----
2220 2220 pliki lokalne
2221 2221 okolica
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 Zablokuj
2226 2226 wrota śluzy
2227 2227 Lodi - Włochy
2228 2228 -----
2229 2229 Długość
2230 2230 -----
2231 2231 Wygląd i zachowanie
2232 2232 wieża widokowa
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 Najmniejszy numer
2242 2242 MLIT Japonia (ORTHO)
2243 2243 MLIT Japonia (ORTO01)
2244 2244 MLIT Japonia (ORTO02)
2245 2245 MLIT Japonia (ORTO03)
2246 2246 -----
2247 2247 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2248 2248 -----
2249 2249 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2253 2253 Nieprawidłowe sekwencje:
2254 2254 Obiekty sztuczne
2255 2255 Budowle
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 mapa
2261 2261 Style rysowania map
2262 2262 Odwzorowanie kartograficzne
2263 2263 Ustawienia mapy
2264 2264 Mapa: {0}
2265 2265 marina
2266 2266 Oznacz jako wykonane
2267 2267 -----
2268 2268 Znaczniki nazwanych punktów
2269 2269 Znaczniki z {0}
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 Maks. wysokość (w metrach)
2276 2276 Maks. długość (w metrach)
2277 2277 Maks. szerokość (w metrach)
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 Max. prędkość (km/h)
2282 2282 Max. ciężar (w tonach)
2283 2283 -----
2284 2284 Maksymalny obszar na zapytanie:
2285 2285 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2286 2286 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2290 2290 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2291 2291 Maksymalna długość (w metrach)
2292 2292 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 łąka
2299 2299 Zmierzone wartości
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 Członek
2303 2303 Członkowie
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 miejsce pamięci
2307 2307 Nazwa w menu
2308 2308 Nazwa w menu (domyślna)
2309 2309 Skróty w menu
2310 2310 -----
2311 2311 odwzorowanie Merkatora
2312 2312 Połącz
2313 2313 Połącz węzły
2314 2314 -----
2315 2315 Scal warstwy
2316 2316 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2317 2317 -----
2318 2318 Połącz wybrane elementy.
2319 2319 Włącz aktualną warstwę do innej.
2320 2320 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2321 2321 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2322 2322 Scal {0} węzłów
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 Połączona wersja
2328 2328 -----
2329 2329 Wiadomość dnia jest niedostępna
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 obszar wojskowy
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Min. prędkość (km/h)
2338 2338 minirondo
2339 2339 minigolf
2340 2340 Minimalna odległość (w pikselach)
2341 2341 -----
2342 2342 Odbicie lustrzane
2343 2343 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 Brak parametru dla NOT
2361 2361 Brak parametru dla OR
2362 2362 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Tryb: {0}
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 Zmodyfikuj listę serwerów WMS wyświetlanych w menu wtyczki WMS
2371 2371 kantor
2372 2372 tor jednoszynowy
2373 2373 pomnik
2374 2374 -----
2375 2375 Więcej informacji na temat tej funkcji
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 motel
2381 2381 sporty motorowe
2382 2382 Samochody
2383 2383 -----
2384 2384 Motocykle
2385 2385 -----
2386 2386 autostrada
2387 2387 skrzyżowanie autostrad
2388 2388 autostrada - dojazd
2389 2389 przełęcz
2390 2390 kolarstwo górskie
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 Przesuń w dół
2394 2394 -----
2395 2395 Więcej elementów
2396 2396 Przesuwa filtr na dół.
2397 2397 Przesuwa filtr do góry.
2398 2398 Przesuń w lewo
2399 2399 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2400 2400 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift aby dodać do wybranych (Ctrl aby przełączać); Shift-Ctrl aby obrócić wybrane; albo zmień wybrane
2401 2401 Przesuń obiekty {0}
2402 2402 Przesuń w prawo
2403 2403 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2404 2404 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2405 2405 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2406 2406 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2407 2407 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2408 2408 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 Przesuń je
2414 2414 Przesuń do góry
2415 2415 -----
2416 2416 Przesuń {0}
2417 2417 Przesuwa obiekty {0}
2418 2418 błota
2419 2419 różne sporty
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 muzeum
2428 2428 Moje zestawy zmian
2429 2429 -----
2430 2430 Moja wersja
2431 2431 Moja wersja (lokalna)
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2435 2435 Import NMEA zakończony powodzeniem
2436 2436 Pliki NMEA-0183
2437 2437 Mapy NPE
2438 2438 -----
2439 2439 Nazwa
2440 2440 -----
2441 2441 Nazwa użytkownika.
2442 2442 Nazwa: {0}
2443 2443 Nazwane punkty GPS z {0}
2444 2444 Nazwane punkty tras.
2445 2445 kolej wąskotorowa
2446 2446 narodowa
2447 2447 park narodowy
2448 2448 rezerwat przyrody
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 Wartości ujemne oznaczają zachodnią/południową półkulę.
2452 2452 Sieć
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 Nowa
2456 2456 -----
2457 2457 Nowy problem
2458 2458 Nowy klucz
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 Nowa rola
2462 2462 Nowa wartość
2463 2463 Nowa wartość dla {0}
2464 2464 -----
2465 2465 Następny obrazek
2466 2466 klub nocny
2467 2467 Nie
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2471 2471 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Brak skrótu
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 Brak zmian do wysłania.
2482 2482 -----
2483 2483 Brak konfliktów do rozwiązania
2484 2484 Brak konfliktów, które można pokazać
2485 2485 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2486 2486 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2487 2487 -----
2488 2488 Nie wczytano żadnych danych.
2489 2489 Brak daty
2490 2490 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2491 2491 -----
2492 2492 ślepa ulica
2493 2493 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2494 2494 -----
2495 2495 Brak obrazu
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2499 2499 -----
2500 2500 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2501 2501 -----
2502 2502 Brak otwartych zestawów zmian
2503 2503 -----
2504 2504 Nie podano hasła.
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 Bez serwera proxy
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 Brak warstw docelowych.
2513 2513 -----
2514 2514 Nie podano nazwy użytkownika.
2515 2515 -----
2516 2516 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2517 2517 -----
2518 2518 Nie, przerwij
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 Węzeł
2524 2524 -----
2525 2525 Węzeł jest nadal w użyciu..
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 -----
2530 2530 Węzły
2531 2531 Węzły w tym samym miejscu
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 żadne
2537 2537 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2538 2538 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 Nie znaleziono
2542 2542 Nie połączony
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 Uwagi
2547 2547 -----
2548 2548 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2549 2549 -----
2550 2550 na banknoty
2551 2551 Nic
2552 2552 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
2553 2553 -----
2554 2554 Schowek jest pusty
2555 2555 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
2556 2556 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2557 2557 Nic nie wybrano!
2558 2558 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2559 2559 -----
2560 2560 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 Numer
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 Sposób numeracji domów
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 OK - próbuję ponownie.
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 Dane OSM
2575 2575 Hasło OSM.
2576 2576 Pliki serwera OSM
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 URL serwera OSM:
2580 2580 Hasło OSM:
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 ID obiektu:
2585 2585 Obiekt usunięty
2586 2586 Historia obiektu
2587 2587 Typ obiektu:
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 Obiekty do dodania:
2593 2593 Obiekty do usunięcia:
2594 2594 Obiekty do zmiany:
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 Stary klucz
2604 2604 Poprzednia rola
2605 2605 Stara wartość
2606 2606 -----
2607 2607 Na życzenie
2608 2608 Podczas wysyłania
2609 2609 Jednokierunkowa
2610 2610 Drogi z jednym węzłem
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 jednokierunkowa
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2620 2620 Tylko własne zestawy zmian
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
2624 2624 Tylko na początku drogi.
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 Można połączyć jednocześnie tylko dwa nakładające się obszary
2628 2628 Status
2629 2629 -----
2630 2630 Otwórz adres...
2631 2631 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
2632 2632 -----
2633 2633 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2634 2634 -----
2635 2635 Otwiera plik.
2636 2636 -----
2637 2637 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2638 2638 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2639 2639 Otwiera listę wszystkich relacji
2640 2640 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2645 2645 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2646 2646 -----
2647 2647 Otwiera adres URL.
2648 2648 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 Otwórz inne zdjęcie
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 Otwórz plik
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2660 2660 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2661 2661 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
2662 2662 -----
2663 2663 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2664 2664 Otwórz...
2665 2665 Otwarty/Zamknięty:
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 dane OpenSteetMap
2673 2673 Otwieram 1 plik...
2674 2674 Godziny otwarcia
2675 2675 Otwieram plik "{0}" ...
2676 2676 Otwieram pliki
2677 2677 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2678 2678 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2679 2679 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 Dodatkowe atrybuty:
2683 2683 -----
2684 2684 Rodzaj (opcjonalne)
2685 2685 naturalna żywność
2686 2686 -----
2687 2687 Korekta prostopadłości
2688 2688 -----
2689 2689 Korekta prostopadłości
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 Pozostałe
2694 2694 inny punkt informacyjny
2695 2695 sklep turystyczny
2696 2696 -----
2697 2697 Nakładające się obszary
2698 2698 Nakładające się jezdnie
2699 2699 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
2700 2700 Nakładające się tory kolejowe
2701 2701 -----
2702 2702 Nakładające się drogi
2703 2703 -----
2704 2704 Nakładające się drogi.
2705 2705 -----
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 Zastąp
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 Styl rysowania {0}: {1}
2717 2717 -----
2718 2718 wykopalisko paleontologiczne
2719 2719 papier
2720 2720 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 park
2729 2729 -----
2730 2730 parking
2731 2731 uliczka parkingowa
2732 2732 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2733 2733 Analizowanie danych OSM...
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 zatoka
2741 2741 -----
2742 2742 Hasło
2743 2743 Hasło:
2744 2744 Hasło:
2745 2745 Wklej
2746 2746 -----
2747 2747 Wklej znaczniki
2748 2748 -----
2749 2749 Wkleja zawartość schowka.
2750 2750 -----
2751 2751 Wklej pomijając niekompletne
2752 2752 ścieżka
2753 2753 Długość ścieżki
2754 2754 -----
2755 2755 wzgórze
2756 2756 ciąg pieszy
2757 2757 przejście dla pieszych
2758 2758 Typ przejścia dla pieszych
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2766 2766 -----
2767 2767 apteka
2768 2768 Numer telefonu
2769 2769 Numer telefonu
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 miejsce na piknik
2781 2781 molo
2782 2782 rurociąg
2783 2783 Rodzaj trasy
2784 2784 boisko
2785 2785 miejsce kultu religijnego
2786 2786 Miejsca
2787 2787 Tworzenie węzłów i dróg.
2788 2788 -----
2789 2789 plac zabaw
2790 2790 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 Podaj ciąg do przefiltrowania.
2801 2801 Wprowadź szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
2802 2802 Wprowadź długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
2803 2803 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
2804 2804 -----
2805 2805 Podaj ciąg do wyszukania.
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 Podaj nazwę użytkownika
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 Wprowadź prawidłową szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
2813 2813 Wprowadź prawidłową długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 Proszę wybrać plik
2841 2841 Proszę wybierz klucz
2842 2842 Wybierz schemat do użycia.
2843 2843 -----
2844 2844 Proszę wybierz wartość
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2849 2849 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2850 2850 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
2851 2851 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2852 2852 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
2853 2853 -----
2854 2854 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2855 2855 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2856 2856 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
2857 2857 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2858 2858 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2859 2859 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2860 2860 -----
2861 2861 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2862 2862 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2863 2863 Proszę wybrać wiersz do edycji
2864 2864 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
2865 2865 -----
2866 2866 Wybierz warstwę docelową
2867 2867 -----
2868 2868 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
2869 2869 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2870 2870 -----
2871 2871 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 Informacje o wtyczce
2875 2875 -----
2876 2876 Aktualizowanie wtyczek
2877 2877 Wtyczki
2878 2878 Wtyczki są aktualne
2879 2879 -----
2880 2880 Numer punktu
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 posterunek policji
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Pozycja
2887 2887 Tylko pozycja
2888 2888 -----
2889 2889 Pozycja, czas, data i prędkość
2890 2890 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
2891 2891 skrzynka pocztowa
2892 2892 -----
2893 2893 poczta
2894 2894 Kod pocztowy
2895 2895 -----
2896 2896 źródło energii elektrycznej
2897 2897 linia wysokiego napięcia
2898 2898 elektrownia
2899 2899 rozdzielnia elektryczna
2900 2900 słup elektryczny
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 Predefiniowane
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 Ustawienia
2910 2910 Preferencje zostały zapisane na {0}
2911 2911 Ustawienia...
2912 2912 Przygotowywanie danych OSM...
2913 2913 -----
2914 2914 Przygotowanie zestawu danych...
2915 2915 -----
2916 2916 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
2917 2917 -----
2918 2918 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
2919 2919 kolej retro
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 Szablony
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 Poprzedni obrazek
2927 2927 droga krajowa
2928 2928 droga krajowa - dojazd
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 więzienie
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Właściwości / członkostwo
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 Właściwości
2952 2952 -----
2953 2953 Właściwości/członkostwo
2954 2954 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 pub
2964 2964 -----
2965 2965 budynek użyteczności publicznej
2966 2966 -----
2967 2967 Transport publiczny
2968 2968 Transport publiczny
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 kamieniołom
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 Odpytywanie serwera nazw
2984 2984 Odpytywanie serwera nazw…
2985 2985 -----
2986 2986 tor wyścigowy
2987 2987 -----
2988 2988 tor
2989 2989 Kolej
2990 2990 przystanek kolejowy
2991 2991 peron kolejowy
2992 2992 teren kolejowy
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 czyste dane GPS
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3001 3001 Wczytywanie zestawów zmian...
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Wczytywanie informacji użytkownika...
3005 3005 Wczytywanie {0}...
3006 3006 Plik Readme
3007 3007 Imię i nazwisko
3008 3008 Na pewno zamknąć?
3009 3009 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3010 3010 Teren rekreacyjny
3011 3011 -----
3012 3012 zbiórka odpadów
3013 3013 Powtórz
3014 3014 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3015 3015 Numer
3016 3016 Oznaczenie (numer toru)
3017 3017 Numer referencyjny
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 Odśwież
3021 3021 region
3022 3022 Odrzuć konflikty i zapisz
3023 3023 Relacja
3024 3024 Relacja ...
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 Relacje
3037 3037 Relacje: {0}
3038 3038 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3039 3039 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3040 3040 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3041 3041 Religia
3042 3042 Odśwież
3043 3043 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3044 3044 Wczytaj ponownie błędne kafle
3045 3045 Odświerza stronę pomocy
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 Usuń
3053 3053 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3054 3054 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3055 3055 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3056 3056 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 Usuń zdjęcie z warstwy
3063 3063 -----
3064 3064 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3065 3065 -----
3066 3066 Usuń zaznaczone zakładki
3067 3067 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 Usuń Element z Relacji
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 Zmień nazwę warstwy
3084 3084 Zmień nazwę zakładki
3085 3085 -----
3086 3086 wypożyczalnia
3087 3087 warsztat samochodowy
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3091 3091 -----
3092 3092 Zgłoś błąd
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 sztuczne jezioro
3099 3099 Resetuj
3100 3100 -----
3101 3101 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3102 3102 -----
3103 3103 Resetuj pozycję
3104 3104 Przywróć domyślne ustawienia
3105 3105 Resetuje kalibrację obrazu
3106 3106 Resetuje pozycję obrazu
3107 3107 Resetuje kąt obrotu
3108 3108 -----
3109 3109 droga lokalna
3110 3110 zabudowa mieszkaniowa
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 Rozwiąż
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 restauracja
3130 3130 -----
3131 3131 Ograniczenie
3132 3132 handel
3133 3133 mur oporowy
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 Odwróć kierunek dróg
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 Odwróć i połącz
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3155 3155 -----
3156 3156 Odwróć kierunek dróg
3157 3157 Odwrócona linia brzegowa
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3161 3161 -----
3162 3162 Wycofaj
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Wersja
3167 3167 jeździectwo
3168 3168 rzeka
3169 3169 -----
3170 3170 droga (nieokreślona)
3171 3171 ograniczenia na drodze
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 Rola
3175 3175 -----
3176 3176 Rola:
3177 3177 -----
3178 3178 Obrót o 180 stopni
3179 3179 Obrót o 270 stopni
3180 3180 Obrót o 90 stopni
3181 3181 Obraca obrazek w lewo
3182 3182 Obraca obrazek w prawo
3183 3183 Obróć w lewo
3184 3184 Obróć w prawo
3185 3185 rondo
3186 3186 Trasa
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 Typ trasy
3190 3190 Zaznaczone szlaki:
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 rugby
3194 3194 ruiny
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 Przeprowadzanie testu {0}
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 karty SIM
3204 3204 -----
3205 3205 Zapisz
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Zapisz jako...
3209 3209 Zapisz plik GPX
3210 3210 Zapisz warstwę
3211 3211 Zapisz plik OSM
3212 3212 -----
3213 3213 Zapisz plik
3214 3214 Zapisz warstwę WMS do pliku
3215 3215 Zapisz pomimo tego
3216 3216 -----
3217 3217 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3218 3218 Zapisuje bieżące dane.
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3223 3223 -----
3224 3224 Zapisz/wyślij i wyślij
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 Resetuj skalę
3230 3230 Zeskanowana mapa...
3231 3231 Przeglądanie katalogu {0}
3232 3232 szkoła
3233 3233 złom
3234 3234 rumowisko
3235 3235 busz
3236 3236 Szukaj
3237 3237 Szukaj ...
3238 3238 -----
3239 3239 Wyszukuje obiekty.
3240 3240 Szukaj...
3241 3241 Szukaj:
3242 3242 -----
3243 3243 Druga nazwa
3244 3244 droga wojewódzka
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3253 3253 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3254 3254 Zaznacz
3255 3255 Zaznacz wszystko
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 Wstecz
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Wybierz przynajmniej:
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3272 3272 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 Wybierz opcje rysowania linii
3277 3277 Wybierz członków
3278 3278 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 Wybierz warstwę docelową
3290 3290 -----
3291 3291 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 Wybieranie, przesuwanie i obracanie obiektów
3310 3310 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 Zaznaczenie
3314 3314 Powierzchnia zaznaczenia
3315 3315 Długość zaznaczenia
3316 3316 Wybrano zbiór pusty.
3317 3317 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3318 3318 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3319 3319 Zaznaczenie: {0}
3320 3320 Drogi przecinające same siebie
3321 3321 -----
3322 3322 Osobna wartwa
3323 3323 -----
3324 3324 Sekwencja
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 droga serwisowa
3328 3328 miejsce obsługi podróżnych
3329 3329 -----
3330 3330 Ustaw zakładkę WMS
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3334 3334 -----
3335 3335 Ustaw wielkość budynków
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3343 3343 Ustaw na domyślne
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3348 3348 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3349 3349 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3350 3350 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3351 3351 -----
3352 3352 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3353 3353 Zapisywanie domyślnych ustawień
3354 3354 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3355 3355 Ustawienia
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3359 3359 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 schronienie
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 obuwie
3366 3366 strzelectwo
3367 3367 Zakupy
3368 3368 Sklepy
3369 3369 -----
3370 3370 Skrót
3371 3371 Skróty klawiaturowe
3372 3372 -----
3373 3373 Zapisać?
3374 3374 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3375 3375 Wysłać?
3376 3376 Pokaż
3377 3377 -----
3378 3378 Pokaż raport konfiguracji
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Pokaż szczegóły
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 Wyświetlaj ekran powitalny
3395 3395 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3396 3396 -----
3397 3397 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3398 3398 -----
3399 3399 Wyświetl tę pomoc
3400 3400 Pokaż/Ukryj
3401 3401 Obszar
3402 3402 -----
3403 3403 Sycylia - Włochy
3404 3404 Drogi bez nazwy
3405 3405 Uprość drogę
3406 3406 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3407 3407 Uprościć drogi?
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 Pojedyncze elementy
3412 3412 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
3413 3413 -----
3414 3414 jazda na deskorolce
3415 3415 łyżwiarstwo
3416 3416 Narty
3417 3417 narciarstwo
3418 3418 Pomiń pobieranie
3419 3419 Pomiń pobieranie
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 Mapa "Slippy"
3424 3424 Mapa
3425 3425 -----
3426 3426 pochylnia
3427 3427 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3428 3428 -----
3429 3429 Skuter śnieżny
3430 3430 piłka nożna
3431 3431 Rozwiąż konflikty
3432 3432 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 Sortuj menu szablonów
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 Tekst źródłowy
3440 3440 Miejsca dla niepełnosprawnych
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 Prędkość
3444 3444 Prędkość (km/h)
3445 3445 fotoradar
3446 3446 kolczatka
3447 3447 Rozdziel drogę
3448 3448 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 Sporty z piłką
3457 3457 Obiekty sportowe
3458 3458 Sporty
3459 3459 centrum sportowe
3460 3460 źródło
3461 3461 stadion
3462 3462 -----
3463 3463 Gwiazdki
3464 3464 Rozpocznij szukanie
3465 3465 -----
3466 3466 Rozpocznij pobieranie
3467 3467 Rozpocznij pobieranie danych
3468 3468 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3477 3477 Ponowna próba {0} z {1}.
3478 3478 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3479 3479 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3480 3480 -----
3481 3481 stan
3482 3482 -----
3483 3483 artykuły biurowe
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 Raport konfiguracji
3487 3487 schody
3488 3488 przełaz
3489 3489 znak stop
3490 3490 -----
3491 3491 strumień
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 Nazwa ulicy
3495 3495 -----
3496 3496 Sieć drogowa
3497 3497 Ulice NRW Geofabrik.de
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 Stwórz filtr
3502 3502 dzielnica
3503 3503 metro
3504 3504 wejście do metra
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3508 3508 supermarket
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3512 3512 Nawierzchnia
3513 3513 monitoring
3514 3514 punkt geodezyjny
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 pływanie
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 Przełącz w tryb offline
3523 3523 Przełącz w tryb online
3524 3524 Opis symboli
3525 3525 -----
3526 3526 Synchronizacja dźwięku
3527 3527 Synchronizuj cały zestaw danych
3528 3528 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3529 3529 Synchronizuję tylko relację {0}
3530 3530 -----
3531 3531 Synchronizuję tylko drogę {0}
3532 3532 -----
3533 3533 tenis stołowy
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Oznacz drogi jako
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 Szablony
3543 3543 Etykiety
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 taksówki
3558 3558 -----
3559 3559 telefon
3560 3560 na karty telefoniczne
3561 3561 tenis
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 droga powiatowa
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 Dane w schowku nie są obrazem
3600 3600 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3601 3601 -----
3602 3602 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3603 3603 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3609 3609 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3610 3610 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3614 3614 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3622 3622 -----
3623 3623 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3624 3624 -----
3625 3625 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3626 3626 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3627 3627 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
3647 3647 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3648 3648 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3649 3649 teatr
3650 3650 -----
3651 3651 Ich wersja
3652 3652 Ich wersja (na serwerze)
3653 3653 -----
3654 3654 park rozrywki
3655 3655 -----
3656 3656 Nie ma otwartych zestawów zmian
3657 3657 Nie wybrano opiektów do pobrania
3658 3658 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3662 3662 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3663 3663 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 To znajduje się za końcem nagrania.
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3682 3682 -----
3683 3683 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3695 3695 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3696 3696 Numery kafelków mapy
3697 3697 -----
3698 3698 Adres kafelka:
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Strefa czasowa:
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 Do usunięcia
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 Przełącza na pełny ekran
3709 3709 Przełącz linie łączące punktu GPX
3710 3710 Przełącza widok szkieletowy
3711 3711 Przełącza na pełny ekran
3712 3712 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3713 3713 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3714 3714 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3715 3715 Przełącz: {0}
3716 3716 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3717 3717 toalety
3718 3718 -----
3719 3719 bramka (opłata)
3720 3720 punkt poboru opłat
3721 3721 Narzędzie: {0}
3722 3722 Pasek narzędzi
3723 3723 Personalizacja paska narzędzi
3724 3724 Narzędzia
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 Turystyka
3728 3728 wieża
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 małe miasto
3732 3732 ratusz
3733 3733 -----
3734 3734 zabawki
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 droga gruntowa
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 Typ drogi
3745 3745 środek uspokojenia ruchu
3746 3746 sygnalizacja świetlna
3747 3747 tramwaj
3748 3748 przystanek tramwajowy
3749 3749 -----
3750 3750 Podróż
3751 3751 biuro podróży
3752 3752 drzewo
3753 3753 droga ekspresowa
3754 3754 droga ekspresowa - dojazd
3755 3755 -----
3756 3756 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3757 3757 -----
3758 3758 tunel
3759 3759 Początek tunelu
3760 3760 -----
3761 3761 ograniczenia skrętu
3762 3762 miejsce do zawracania
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 obrotnica
3766 3766 Rodzaj
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 Rodzaj
3770 3770 -----
3771 3771 NIEZNANA
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 Rozdziel drogi
3782 3782 -----
3783 3783 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3784 3784 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3790 3790 droga gminna
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Niepołączona linia brzegowa
3794 3794 Niepołączone drogi.
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 Cofnij
3809 3809 -----
3810 3810 Cofnij przesunięcie
3811 3811 -----
3812 3812 Cofa ostatnią czynność.
3813 3813 Oderwij panel
3814 3814 Nieoczekiwany błąd
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 Rozdzielenie węzła
3829 3829 uniwersytet
3830 3830 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
3831 3831 Nieznany adres
3832 3832 Nieznany stan problemu
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Nieznana rola "{0}".
3839 3839 Nieznane sewkencje:
3840 3840 Nieznany typ: {0}
3841 3841 -----
3842 3842 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3843 3843 Drogi bez nazwy
3844 3844 -----
3845 3845 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3846 3846 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3847 3847 Niezapisane dane i konflikty
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 Odznacz wszystko
3851 3851 Odznacz wszystko (anulowanie)
3852 3852 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3853 3853 Odznacza wszystkie obiekty.
3854 3854 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 Drogi bez tagów
3860 3860 -----
3861 3861 W górę
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 Aktualizuj dane
3865 3865 -----
3866 3866 Pobierz zmiany
3867 3867 -----
3868 3868 Aktualizuj wtyczki
3869 3869 Pobierz wybrane
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 Aktualizuje wybrane wtyczki
3873 3873 Zaktualizowano
3874 3874 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3875 3875 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
3880 3880 Uaktualnianie zestawu zmian...
3881 3881 Odświeżanie danych
3882 3882 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
3883 3883 Aktualizowanie mapy...
3884 3884 -----
3885 3885 Wyślij
3886 3886 Wyślij zmiany
3887 3887 Wyślij Ustawienia
3888 3888 -----
3889 3889 Wyślij ślady
3890 3890 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
3891 3891 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
3892 3892 -----
3893 3893 Wyślij dane
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 Wyślij wybrane elementy
3901 3901 -----
3902 3902 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 Wysyłanie śladu GPX
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 Przesyłanie danych...
3912 3912 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
3913 3913 Wysyła ślady do openstreetmap.org
3914 3914 Użycie
3915 3915 Użyj
3916 3916 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
3917 3917 -----
3918 3918 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 Użyj stopni dziesiętnych.
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 Użyj warstwy błędów
3932 3932 Użyj ustawień globalnych.
3933 3933 Użyj listę ignorowanych
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
3943 3943 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
3944 3944 -----
3945 3945 Używany styl
3946 3946 Użytkownik
3947 3947 ID użytkownika:
3948 3948 Nazwa użytkownika:
3949 3949 -----
3950 3950 Nazwa użytkownika
3951 3951 -----
3952 3952 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
3953 3953 Zweryfikuj
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Sprawdzanie
3958 3958 Sprawdzanie poprawności
3959 3959 Błędy
3960 3960 -----
3961 3961 Wartość
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Wartość:
3969 3969 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
3970 3970 -----
3971 3971 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
3972 3972 automat sprzedający
3973 3973 Sprzedawane produkty
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 Wersja {0}
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 weterynarz
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 Widok
3987 3987 Widok: {0}
3988 3988 punkt widokowy
3989 3989 wieś
3990 3990 zieleń miejska
3991 3991 Miasto
3992 3992 winnica
3993 3993 -----
3994 3994 Widoczne:
3995 3995 Odwiedź stronę domową
3996 3996 -----
3997 3997 Kalibracja urządzenia nagrywającego
3998 3998 wulkan
3999 3999 Napięcie
4000 4000 -----
4001 4001 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4002 4002 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 Pliki WMS (*.wms)
4007 4007 Warstwa WMS
4008 4008 Ustawienia wtyczki WMS
4009 4009 Adres serwera WMS
4010 4010 URL WMS (domyślny)
4011 4011 -----
4012 4012 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4013 4013 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Oczekiwanie 10 sekund...
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 mur
4021 4021 Uwaga
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4025 4025 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4026 4026 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4036 4036 -----
4037 4037 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 Uwaga: {0}
4092 4092 Ostrzeżenia
4093 4093 myjnia samochodowa
4094 4094 kosz na śmieci
4095 4095 oczyszczalnia ścieków
4096 4096 Woda
4097 4097 park wodny
4098 4098 wieża ciśnień
4099 4099 wodospad
4100 4100 Punkty drogi wodnej
4101 4101 Pliki audio Wave (*.wav)
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4107 4107 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 Punkty drogowe
4116 4116 Drogi
4117 4117 krzyż przydrożny
4118 4118 kapliczka
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 jaz
4122 4122 mokradło
4123 4123 dla niepełnosprawnych
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4128 4128 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4129 4129 -----
4130 4130 Całą grupę
4131 4131 Szerokość (w metrach)
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 wiatrak
4135 4135 -----
4136 4136 Widok szkieletowy
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 las pierwotny
4140 4140 zakład produkcyjny
4141 4141 Świat
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 Brakuje znacznika XML <user>.
4150 4150 -----
4151 4151 Tak
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 Tak, usuń węzły
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4162 4162 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4163 4163 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 Zerowe współrzędne:
4184 4184 zoo
4185 4185 Powiększ
4186 4186 Zbliżenie (w metrach)
4187 4187 Powiększ
4188 4188 Zmniejsz
4189 4189 Powiększa i przesuwa mapę
4190 4190 -----
4191 4191 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4192 4192 Powiększ
4193 4193 Poziom powiększenia:
4194 4194 Zmniejsz
4195 4195 Powiększ aby pokazać: {0}
4196 4196 Powiększ do
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 Pokaż problem
4200 4200 Powiększ do wybranych elementów
4201 4201 Powiększ do zaznaczenia
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 Pokaż {0}
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 "{0}" nie jest połączona i z tego powodu nie można połączyć obszarów
4212 4212 \nWysokość: {0} m
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 Edycja stacji
4216 4216 -----
4217 4217 stacja
4218 4218 Wstecz
4219 4219 Szybciej
4220 4220 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4221 4221 Do przodu
4222 4222 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4223 4223 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4224 4224 Następny znacznik
4225 4225 Odtwórz następny znacznik.
4226 4226 Odtwórz poprzedni znacznik.
4227 4227 Odtwórz / wstrzymaj
4228 4228 Poprzedni znacznik
4229 4229 Wolniej
4230 4230 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4231 4231 Zamknięty
4232 4232 Otwarty
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 D
4239 4239 D
4240 4240 U
4241 4241 A
4242 4242 Z
4243 4243 U
4244 4244 O
4245 4245 T
4246 4246 Z
4247 4247 Tekst
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 Edycja stacji kolejowej
4256 4256 stacja kolejowa
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 Klucz:
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 skrótowa nazwa ulicy
4265 4265 -----
4266 4266 dodaj do zaznaczenia
4267 4267 adres
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 droga powietrzna
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 dla rolnictwa
4275 4275 wszystkie
4276 4276 Alejka
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 alternatywny
4280 4280 -----
4281 4281 udogodnienie
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 kościół anglikański
4285 4285 jedzenie dla zwierząt
4286 4286 -----
4287 4287 dowolne
4288 4288 -----
4289 4289 łucznictwo
4290 4290 obszar
4291 4291 -----
4292 4292 azjatycka
4293 4293 -----
4294 4294 lekkoatletyka
4295 4295 futbol australijski
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 tło
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 bahaizm
4303 4303 baptyści
4304 4304 bariera
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 Basen
4308 4308 siatkówka
4309 4309 plaża
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 torfowisko
4315 4315 bule
4316 4316 granica
4317 4317 gra w kule
4318 4318 most
4319 4319 etykieta "most" na węźle
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 buddyzm
4323 4323 budynek
4324 4324 -----
4325 4325 hamburgery
4326 4326 -----
4327 4327 wydzielony pas autobusowy
4328 4328 kajakarstwo
4329 4329 uwzględnij wielkość liter
4330 4330 kościół katolicki
4331 4331 cmentarz
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 chińska
4339 4339 -----
4340 4340 chrześcijaństwo
4341 4341 papierosy
4342 4342 miasto
4343 4343 wspinaczka
4344 4344 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4345 4345 zamknięty
4346 4346 zamknięta droga
4347 4347 węglowa
4348 4348 linia brzegowa
4349 4349 bruk
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 prezerwatywy
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 konflikt
4359 4359 iglasty
4360 4360 połaczenie
4361 4361 w budowie
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 krykiet
4367 4367 krykiet
4368 4368 krokiet
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 kolarstwo
4372 4372 dane
4373 4373 liściasty
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 usunięto
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 przestarzały
4381 4381 dla wyznaczonych pojazdów
4382 4382 dojazd do posesji
4383 4383 objazd
4384 4384 -----
4385 4385 zablokowane
4386 4386 Dok
4387 4387 wyścigi psów
4388 4388 -----
4389 4389 na dół
4390 4390 -----
4391 4391 pobrany obszar
4392 4392 napoje
4393 4393 podjazd
4394 4394 wschód
4395 4395 łatwa
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 jazda konna
4399 4399 ewangelikalizm
4400 4400 parzyste
4401 4401 przykłady
4402 4402 -----
4403 4403 torby na odchody
4404 4404 dla ekspertów
4405 4405 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4406 4406 Gospodarstwo
4407 4407 -----
4408 4408 prom
4409 4409 znajdź w zaznaczeniu
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 jedzenie
4413 4413 -----
4414 4414 futbol amerykański
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 las
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 cieplna
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 od kafelka
4425 4425 z drogi
4426 4426 -----
4427 4427 gazowa
4428 4428 niemiecka
4429 4429 lodowiec
4430 4430 -----
4431 4431 pole golfowe
4432 4432 -----
4433 4433 znacznik GPS
4434 4434 punkt GPS
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 trawa
4441 4441 -----
4442 4442 żwir
4443 4443 -----
4444 4444 grecka
4445 4445 zielony
4446 4446 -----
4447 4447 grunt
4448 4448 gimnastyka
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 zdrowie
4452 4452 -----
4453 4453 zdrowie
4454 4454 wyróżnienie
4455 4455 droga
4456 4456 Droga bez numeru referencyjnego
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 hinduizm
4460 4460 historia
4461 4461 tablica historyczna
4462 4462 hokej
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 wyścigi konne
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 wodna
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 nieaktywne
4474 4474 -----
4475 4475 niekompletne
4476 4476 niekompletna droga
4477 4477 indyjska
4478 4478 -----
4479 4479 Teren przemysłowy
4480 4480 wewnętrzny segment
4481 4481 -----
4482 4482 wysepka
4483 4483 włoska
4484 4484 dżinizm
4485 4485 japońska
4486 4486 świadkowie Jehowy
4487 4487 judaizm
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 ląd
4491 4491 Wysypisko smieci
4492 4492 zagospodarowanie przestrzenne
4493 4493 -----
4494 4494 warstwa
4495 4495 -----
4496 4496 w lewo
4497 4497 wypoczynek
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 strefa zamieszkania
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 luteranie
4509 4509 namorzyny
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 marsze
4513 4513 max szer.
4514 4514 max dł.
4515 4515 -----
4516 4516 tryb wymiarowania
4517 4517 -----
4518 4518 metodyści
4519 4519 meksykańska
4520 4520 Teren wojskowy
4521 4521 min szer.
4522 4522 min dł.
4523 4523 -----
4524 4524 błędnie wpisana nazwa klucza
4525 4525 mieszany
4526 4526 mormoni
4527 4527 sporty motorowe
4528 4528 -----
4529 4529 autostrada
4530 4530 ciąg pieszy
4531 4531 -----
4532 4532 błoto
4533 4533 różne sporty
4534 4534 wielopoziomowy
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 islam
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 tablica przyrodnicza
4541 4541 gazety
4542 4542 następny
4543 4543 nie
4544 4544 brak opisu
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 brak modyfikatora
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 brak skrętu w lewo
4552 4552 brak skrętu w prawo
4553 4553 zakaz jazdy prosto
4554 4554 zakaz zawracania
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 północ
4558 4558 północny-wschód
4559 4559 północny-zachód
4560 4560 nie zostały usunięte
4561 4561 -----
4562 4562 nie widoczne (na serwerze)
4563 4563 -----
4564 4564 tablica informacyjna
4565 4565 dla początkujących
4566 4566 jądrowa
4567 4567 -----
4568 4568 nieparzyste
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 stare szyny kolejowe
4573 4573 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4574 4574 -----
4575 4575 nakaz skrętu w lewo
4576 4576 nakaz skrętu w prawo
4577 4577 nakaz jazdy prosto
4578 4578 otwarty
4579 4579 opcje
4580 4580 -----
4581 4581 kościół prawosławny
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 zewnętrzny segment
4585 4585 poza pobranym obszarem
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 wysepka parkignowa
4590 4590 bilety parkingowe
4591 4591 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 szczyt
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 zielonoświątkowcy
4600 4600 dopuszczalny
4601 4601 zdjęcia
4602 4602 fotowoltaiczna
4603 4603 nabrzeże
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 boisko
4612 4612 -----
4613 4613 Miejsce
4614 4614 tablica botaniczna
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 energia
4620 4620 prezbiterianie
4621 4621 poprzedni
4622 4622 droga krajowa
4623 4623 droga krajowa - dojazd
4624 4624 droga prywatna
4625 4625 proponowany
4626 4626 protestanci
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 mapy komunikacji miejskiej
4630 4630 bilety komunikacji miejskiej
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 kwakrzy
4634 4634 kamieniołom
4635 4635 sport rakietowy
4636 4636 kolej
4637 4637 Teren kolejowy
4638 4638 -----
4639 4639 tory kolejowe
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 szuwary
4644 4644 odśwież listę portów
4645 4645 -----
4646 4646 regionalna
4647 4647 wyrażenie regularne
4648 4648 Relacja bez typu
4649 4649 usuń z zaznaczenia
4650 4650 zamień zaznaczenie
4651 4651 droga lokalna
4652 4652 restauracja bez nazwy
4653 4653 -----
4654 4654 w prawo
4655 4655 brzeg rzeki
4656 4656 droga
4657 4657 rondo
4658 4658 droga
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 piach
4663 4663 -----
4664 4664 skala
4665 4665 schemat
4666 4666 -----
4667 4667 droga wojewódzka
4668 4668 -----
4669 4669 wybierz sport:
4670 4670 zaznaczony
4671 4671 zaznaczenie
4672 4672 -----
4673 4673 droga serwisowa
4674 4674 serwis
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 szyici
4678 4678 strzelectwo
4679 4679 sklep
4680 4680 -----
4681 4681 bocznica
4682 4682 sikhizm
4683 4683 -----
4684 4684 miejsce
4685 4685 jazda na deskorolce
4686 4686 łyżwiarstwo
4687 4687 -----
4688 4688 narciarstwo
4689 4689 -----
4690 4690 piłka nożna
4691 4691 południe
4692 4692 południowy-wschód
4693 4693 południowy-zachód
4694 4694 spirytualizm
4695 4695 Sport
4696 4696 -----
4697 4697 centrum sportowe
4698 4698 odnoga
4699 4699 stadion
4700 4700 znaczki
4701 4701 standardowy
4702 4702 kamień
4703 4703 strumień
4704 4704 ulice
4705 4705 nazwa ulicy zawiera ss
4706 4706 ciąg
4707 4707 ciąg;ciąg;...
4708 4708 metro
4709 4709 sunnici
4710 4710 powierzchnia
4711 4711 -----
4712 4712 bagno
4713 4713 słodycze
4714 4714 pływanie
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 tenis stołowy
4718 4718 tampony
4719 4719 taoizm
4720 4720 -----
4721 4721 tymczasowy
4722 4722 tymczasowy typ drogi
4723 4723 tenis
4724 4724 Terminal
4725 4725 droga powiatowa
4726 4726 tekst
4727 4727 tajska
4728 4728 tereny zalewowe
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 do drogi
4734 4734 topograficzna
4735 4735 -----
4736 4736 turystyka
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 zabawki
4741 4741 ścieżka
4742 4742 sygnalizacja świetlna
4743 4743 tramway
4744 4744 -----
4745 4745 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
4746 4746 droga ekspresowa
4747 4747 droga ekspresowa - dojazd
4748 4748 turecka
4749 4749 -----
4750 4750 rodzaj
4751 4751 droga gminna
4752 4752 -----
4753 4753 podziemny
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 nieznany
4758 4758 nieoznakowane
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
4762 4762 nieotagowany
4763 4763 nieotagowana droga
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 do góry
4767 4767 aż do kafelka
4768 4768 użycie
4769 4769 błędy spradzania poprawności
4770 4770 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
4771 4771 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
4772 4772 wersja {0}
4773 4773 przez węzeł lub drogę
4774 4774 widoczne (na serwerze)
4775 4775 wulkan
4776 4776 vouchery
4777 4777 woda
4778 4778 szlak wodny
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 zachód
4785 4785 -----
4786 4786 tablica o zwierzętach
4787 4787 wiatrowa
4788 4788 -----
4789 4789 Las naturalny
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 Błędny znacznik highway na węźle
4793 4793 dworzec przetokowy
4794 4794 tak
4795 4795 -----
4796 4796 zaratusztrianizm
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 Obiekty na warstwie {0}:
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 {0} metrów
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 {0} km kw.
4811 4811 -----
4812 4812 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
4813 4813 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
4814 4814 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817m 1 -----
4818m 2 -----
4819m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
4820m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
4821m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
4822m 4 -----
4823m 5 -----
4824m 6 -----
4825m 7 -----
4826m 8 -----
4827m 9 -----
4828m 10 -----
4829m 11 Dodano {0} obiekt
4830m 11 Dodano {0} obiekty
4831m 11 Dodano {0} obiektów
4832m 12 -----
4833m 13 -----
4834m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
4835m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4836m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4837m 15 Zmień {0} obiekt
4838m 15 Zmień {0} obiekty
4839m 15 Zmień {0} obiektów
4840m 16 Konflikt podczas pobierania
4841m 16 Konflikty podczas pobierania
4842m 16 Konflikty podczas pobierania
4843m 17 -----
4844m 18 Usunięto {0} węzeł
4845m 18 Usunięto {0} węzły
4846m 18 Usunięto {0} węzłów
4847m 19 Usunięto {0} objekt
4848m 19 Usunięto {0} objekty
4849m 19 Usunięto {0} objektów
4850m 20 Usunięto {0} relację
4851m 20 Usunięto {0} relacje
4852m 20 Usunięto {0} relacji
4853m 21 Usunięto {0} drogę
4854m 21 Usunięto {0} drogi
4855m 21 Usunięto {0} dróg
4856m 22 Usuwanie {0} obiektu
4857m 22 Usuwanie {0} obiektów
4858m 22 Usuwanie {0} obiektów
4859m 23 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
4860m 23 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
4861m 23 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
4862m 24 Pobieranie {0} zestawu zmian...
4863m 24 Pobieranie {0} zestawów zmian...
4864m 24 Pobieranie {0} zestawów zmian...
4865m 25 -----
4866m 26 -----
4867m 27 -----
4868m 28 -----
4869m 29 Wstaw w drogę nowy węzeł.
4870m 29 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4871m 29 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4872m 30 -----
4873m 31 Połączona wersja ({0} pozycja)
4874m 31 Połączona wersja ({0} pozycje)
4875m 31 Połączona wersja ({0} pozycji)
4876m 32 Przesunięto {0} węzeł
4877m 32 Przesunięto {0} węzły
4878m 32 Przesunięto {0} węzłów
4879m 33 Moja wersja ({0} pozycja)
4880m 33 Moja wersja ({0} pozycje)
4881m 33 Moja wersja ({0} pozycji)
4882m 34 Otwieranie {0} pliku...
4883m 34 Otwieranie {0} plików...
4884m 34 Otwieranie {0} plików...
4885m 35 Wkelajm tag {0}
4886m 35 Wklejam tagi {0}
4887m 35 Wklejam tagi {0}
4888m 36 -----
4889m 37 -----
4890m 38 -----
4891m 39 -----
4892m 40 Obrócono {0} węzeł
4893m 40 Obrócono {0} węzły
4894m 40 Obrócono {0} węzłów
4895m 41 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
4896m 41 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
4897m 41 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
4898m 42 Uproszczono {0} drogę
4899m 42 Uproszczono {0} drogi
4900m 42 Uproszczono {0} dróg
4901m 43 -----
4902m 44 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
4903m 44 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
4904m 44 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
4905m 45 -----
4906m 46 -----
4907m 47 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
4908m 47 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4909m 47 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4910m 48 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
4911m 48 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
4912m 48 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
4913m 49 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
4914m 49 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
4915m 49 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
4916m 50 Ich wersja ({0} pozycja)
4917m 50 Ich wersja ({0} pozycje)
4918m 50 Ich wersja ({0} pozycji)
4919m 51 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
4920m 51 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4921m 51 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4922m 52 -----
4923m 53 -----
4924m 54 -----
4925m 55 -----
4926m 56 Wykryto {0} konflikt.
4927m 56 Wykryto {0} konflikty.
4928m 56 Wykryto {0} konfliktów.
4929m 57 -----
4930m 58 -----
4931m 59 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
4932m 59 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
4933m 59 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
4934m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
4935m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
4936m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
4937m 61 -----
4938m 62 -----
4939m 63 -----
4940m 64 -----
4941m 65 -----
4942m 66 -----
4943m 67 -----
4944m 68 -----
4945m 69 trasa z {0} punktem
4946m 69 trasa z {0} punktami
4947m 69 trasa z {0} punktami
4948m 70 znacznik
4949m 70 znaczniki
4950m 70 znaczników
4951m 71 węzeł
4952m 71 węzły
4953m 71 węzłów
4954m 72 obiekt
4955m 72 obiekty
4956m 72 obiektów
4957m 73 punkt
4958m 73 punkty
4959m 73 punktów
4960m 74 relacja
4961m 74 relacje
4962m 74 relacji
4963m 75 -----
4964m 76 droga
4965m 76 drogi
4966m 76 dróg
4967m 77 {0} Autor
4968m 77 {0} Autorów
4969m 78 -----
4970m 79 {0} konflikt pozostaje do rozwiązania.<br><br>Proszę otworzyć okno Konfliktów aby rozwiązać go ręcznie.
4971m 79 {0} konflikty pozostaje do rozwiązania.<br><br>Proszę otworzyć okno Konfliktów aby rozwiązać je ręcznie.
4972m 79 {0} konfliktów pozostaje do rozwiązania.<br><br>Proszę otworzyć okno Konfliktów aby rozwiązać je ręcznie.
4973m 80 {0} składa się z {1} markera
4974m 80 {0} składa się z {1} markerów
4975m 80 {0} składa się z {1} markerów
4976m 81 {0} składa się z {1} ścieżki
4977m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
4978m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
4979m 82 -----
4980m 83 -----
4981m 84 -----
4982m 85 {0} element
4983m 85 {0} elementy
4984m 85 {0} elementów
4985m 86 {0} węzeł
4986m 86 {0} węzły
4987m 86 {0} węzłów
4988m 87 {0} obiekt do dodania:
4989m 87 {0} obiekty do dodania:
4990m 87 {0} obiektów do dodania:
4991m 88 {0} obiekt do usunięcia:
4992m 88 {0} obiekty do usunięcia:
4993m 88 {0} obiektów do usunięcia:
4994m 89 {0} obiekt do zmodyfikowania:
4995m 89 {0} obiekty do zmodyfikowania:
4996m 89 {0} obiektów do zmodyfikowania:
4997m 90 -----
4998m 91 {0} punkt
4999m 91 {0} punkty
5000m 91 {0} punktów
5001m 92 {0} relacja
5002m 92 {0} relacje
5003m 92 {0} relacji
5004m 93 {0} trasa,
5005m 93 {0} trasy,
5006m 93 {0} tras,
5007m 94 -----
5008m 95 {0} ścieżka
5009m 95 {0} ścieżki
5010m 95 {0} ścieżki
5011m 96 -----
5012m 97 -----
5013m 98 {0} droga
5014m 98 {0} drogi
5015m 98 {0} dróg
5016m 99 {0} punkt
5017m 99 {0} punkty
5018m 99 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.