source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3228

Last change on this file since 3228 was 3228, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 59.8 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 Liczba obiektów
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
10 10 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
11 11 (Adres URL był:
12 12 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (brak obiektu)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
27 27 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
28 28 * Jeden węzęł z tagami lub
29 29 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
30 30 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
31 31 -----
32 32 ... odwołuje się do relacji
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 kręgle
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
45 45 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
46 46 -----
47 47 -----
48 48 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
49 49 -----
50 50 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
51 51 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
52 52 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
57 57 -----
58 58 -----
59 59 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
60 60 -----
61 61 -----
62 62 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
63 63 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 <różne>
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 <h2>Filtr aktywny</h2>
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
125 125 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
154 154 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
155 155 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Kontynuujesz?</html>
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 A wg. odległości
250 250 A wg. czasu
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 Naruszenie możliwości API
262 262 Wersja API: {0}
263 263 nieczynny tor
264 264 -----
265 265 Anuluj scalanie
266 266 -----
267 267 O programie
268 268 O JOSM...
269 269 -----
270 270 -----
271 271 Dostęp do drogi
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 Zakwaterowanie
277 277 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 Akcja
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Aktywna
285 285 -----
286 286 Aktywuj zaznzczoną warstwę
287 287 -----
288 288 -----
289 289 Dodaj
290 290 -----
291 291 Dodaj węzeł...
292 292 Dodaj właściwości
293 293 -----
294 294 -----
295 295 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
296 296 Dodaj komentarz
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
300 300 -----
301 301 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
302 302 -----
303 303 -----
304 304 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Dodaj informacje o autorze
313 313 -----
314 314 -----
315 315 Dodaj filtr.
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 Dodaj węzeł
321 321 Dodaj węzeł do drogi
322 322 Dodaj węzeł do drogi i połącz
323 323 Dodaj węzeł {0}
324 324 Dodaj relację {0}
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 Dodaj drogę {0}
329 329 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
330 330 Interpolacja adresów
331 331 -----
332 332 Adresy
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 administracyjna
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 Ustawienia zaawansowane
347 347 Koleje linowe
348 348 -----
349 349 -----
350 350 lotnisko
351 351 -----
352 352 monopolowy
353 353 Wyrównaj węzły na kole
354 354 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
355 355 wszystkie
356 356 Wszystkie formaty
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 ogródki działkowe
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 chata alpejska
378 378 -----
379 379 -----
380 380 zmień także nazwę pliku
381 381 -----
382 382 -----
383 383 udogodnienia (amenities)
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
387 387 -----
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
394 394 -----
395 395 Wystąpił błąd: {0}
396 396 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
397 397 -----
398 398 -----
399 399 Kąt
400 400 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
401 401 -----
402 402 -----
403 403 Zastosuj zmiany
404 404 Zastosuj szablon
405 405 -----
406 406 Zastosuj rolę
407 407 -----
408 408 Zastosuj także dla dzieci
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Zastosuj wybrane zmiany
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Zastosuj zmiany
417 417 -----
418 418 Zastosuj zmiany i zamknij okno
419 419 -----
420 420 Zastosować?
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Wykopaliska archeologiczne
424 424 łucznictwo
425 425 Kontynuować?
426 426 obszar
427 427 -----
428 428 Tereny wokół miejsc
429 429 centrum kulturalne
430 430 sztuka
431 431 -----
432 432 -----
433 433 -----
434 434 lekkoatletyka
435 435 -----
436 436 atrakcja
437 437 Dźwięk
438 438 -----
439 439 Ustawienia audio
440 440 Markery audio z {0}
441 441 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
442 442 -----
443 443 -----
444 444 -----
445 445 australijski football
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 Autor
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 Autorzy
463 463 -----
464 464 -----
465 465 -----
466 466 Centruj ciągle
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 bankomat
471 471 -----
472 472 Automatyczna korekcja tagów
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 Dostępne
477 477 -----
478 478 -----
479 479 B wg. odległości
480 480 B wg. czasu
481 481 -----
482 482 -----
483 483 Wstecz
484 484 -----
485 485 -----
486 486 piekarnia
487 487 bank
488 488 bar
489 489 Przeszkody
490 490 baseball
491 491 Podstawowe
492 492 zbiornik wodny
493 493 koszykówka
494 494 baterie
495 495 pole bitwy
496 496 zatoka
497 497 plaża
498 498 radiolatarnia
499 499 ławka
500 500 napoje
501 501 -----
502 502 Rowery
503 503 -----
504 504 ogródek piwny
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 Pusta warstwa
509 509 -----
510 510 -----
511 511 stocznia
512 512 słupek drogowy
513 513 -----
514 514 Zakładki
515 515 przejście graniczne
516 516 Nazwa systematyczna
517 517 bule
518 518 Granice
519 519 kamień graniczny
520 520 Wybrany obszar
521 521 -----
522 522 gra w kule
523 523 most
524 524 -----
525 525 -----
526 526 -----
527 527 Raporty o błędach
528 528 -----
529 529 budynek
530 530 -----
531 531 Budynki
532 532 -----
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 peron autobusowy
537 537 dworzec autobusowy
538 538 Przystanek autobusowy
539 539 -----
540 540 rzeźnik
541 541 C wg. odległości
542 542 C wg. czasu
543 543 -----
544 544 kolej linowa
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 Kataster
549 549 Kataster: {0}
550 550 -----
551 551 kawiarnia
552 552 -----
553 553 Kemping
554 554 pole namiotowe
555 555 Nie można rysować poza światem
556 556 -----
557 557 kanał
558 558 Anuluj
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 -----
592 592 kajakarstwo
593 593 puszki
594 594 Pojemność
595 595 -----
596 596 -----
597 597 Samochód
598 598 -----
599 599 kemping
600 600 Gotówka
601 601 zamek
602 602 przeszkoda dla bydła
603 603 wejście do jaskini
604 604 cmentarz
605 605 Wycentruj raz
606 606 -----
607 607 Wyśrodkuj widok
608 608 wyciąg krzesełkowy
609 609 chata górska
610 610 Zmień właściwości
611 611 Zmienić kierunek?
612 612 -----
613 613 Zmień węzeł {0}
614 614 Zmień relację
615 615 -----
616 616 Zmień relację {0}
617 617 Zmień rozdzielczość
618 618 -----
619 619 -----
620 620 Zmienić wartości?
621 621 Zmień drogę {0}
622 622 -----
623 623 -----
624 624 -----
625 625 ID zestawu zmian:
626 626 -----
627 627 Menedżer zestawów zmian
628 628 Zamknięto changeset
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 -----
635 635 Zestawy zmian
636 636 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
647 647 Błędy sum kontrolnych:
648 648 -----
649 649 -----
650 650 Wybierz
651 651 Wybierz kolor
652 652 Wybierz kolor dla {0}
653 653 Wybierz jedną z gotowych licencji
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Kościół
659 659 kino
660 660 miasto
661 661 granica miasta
662 662 mury miejskie
663 663 Nazwa miejscowości
664 664 -----
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
679 679 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
680 680 -----
681 681 -----
682 682 Kliknij aby przerwać wysyłanie
683 683 -----
684 684 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
685 685 Kliknij aby przerwać trwającą operację
686 686 -----
687 687 Kliknij aby zamknąć
688 688 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
689 689 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
690 690 -----
691 691 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 -----
696 696 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
697 697 -----
698 698 -----
699 699 -----
700 700 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 Kliknij aby rozpocząć szukanie
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 klif
716 716 wspinaczka
717 717 Zamknij
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 Zamknij okno i porzuć pobieranie
722 722 Zamknij otwarte zestawy zmian
723 723 -----
724 724 Zamknij okno
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
729 729 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
735 735 -----
736 736 Droga zamknięta
737 737 -----
738 738 Zamknięty
739 739 Zamknięty:
740 740 -----
741 741 -----
742 742 Zamyka otwarte zestawy zmian
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 Zamykanie zestawu zmian...
747 747 odzież
748 748 wybrzeże
749 749 Linie brzegowe
750 750 na monety
751 751 college
752 752 Kolor
753 753 Kolor (hex)
754 754 Schemat kolorów
755 755 Schematy kolorów
756 756 Kolory
757 757 -----
758 758 -----
759 759 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
760 760 -----
761 761 Połącz drogi
762 762 Łączy kilka dróg w jedną.
763 763 Połącz {0} dróg
764 764 -----
765 765 Historia poleceń
766 766 Historia poleceń: {0}
767 767 Komentarz
768 768 Komentarz:
769 769 Komentarz:
770 770 biura i usługi
771 771 miejsce publiczne
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 Komputer
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 Konflikt
794 794 -----
795 795 -----
796 796 Konflikty
797 797 Wykryto konflikty
798 798 -----
799 799 -----
800 800 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
801 801 -----
802 802 -----
803 803 Połącz istniejący drogę z węzłem
804 804 -----
805 805 Połączony
806 806 -----
807 807 Łączenie
808 808 Łączenie...
809 809 -----
810 810 Połączenie nie powiodło się
811 811 Ustawienia połączenia
812 812 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
813 813 Połączenie nie powiodło się.
814 814 -----
815 815 w budowie
816 816 budowa
817 817 -----
818 818 -----
819 819 Łączenie z serwerem OSM...
820 820 Łączenie z serwerem...
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 kontynent
825 825 Kontynuuj
826 826 -----
827 827 -----
828 828 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
829 829 -----
830 830 Autorzy
831 831 sklepik
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Przekształć w warstwę danych
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 Przekonwertowany z: {0}
839 839 -----
840 840 Liczba wczytanych współrzędnych:
841 841 -----
842 842 Kopiuj
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 Kopia warstwy {0}
851 851 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 Skopiuj do schowka i zamknij
858 858 -----
859 859 Kopia nr {1} warstwy {0}
860 860 Prawa autorskie (URL)
861 861 Prawa autorskie - rok
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 Nie mogłem wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
868 868 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
869 869 Nie można połączyć z serwerem OSM. Proszę sprawdzić swoje połączenie z Internetem.
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
878 878 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
879 879 -----
880 880 Nie można odczytać "{0}"
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
885 885 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
886 886 -----
887 887 -----
888 888 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
889 889 -----
890 890 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
891 891 -----
892 892 kraj
893 893 Kod kraju
894 894 -----
895 895 -----
896 896 okręg
897 897 Kurs
898 898 sąd
899 899 -----
900 900 dźwig
901 901 Utwórz okrąg
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
906 906 -----
907 907 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
908 908 -----
909 909 -----
910 910 Tworzy nową warstwę mapy
911 911 Utwórz nową relację
912 912 -----
913 913 -----
914 914 Tworzenie obszarów.
915 915 -----
916 916 Utwórz zakładkę
917 917 -----
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 -----
922 922 Utwórz nowy problem
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 Utwórz nowy węzeł.
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 Utworzono
934 934 Utworzony
935 935 -----
936 936 -----
937 937 Stworzony przez:
938 938 Utworzony:
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
943 943 na karty kredytowe
944 944 krykiet
945 945 krykiet - siatki
946 946 -----
947 947 krokiet
948 948 -----
949 949 -----
950 950 przejazd przez tory
951 951 -----
952 952 -----
953 953 Rodzaj przejazdu
954 954 -----
955 955 Przecinające się drogi
956 956 Przecinające się drogi
957 957 Kuchnia
958 958 Bieżące zaznaczenie
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Dostosuj kolor
966 966 Dostosuj rysowanie linii
967 967 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
968 968 wykop
969 969 -----
970 970 Zapętlone zależności między relacjami
971 971 kolarstwo
972 972 Zapętlone zależności.
973 973 Czechy CUZK:KM
974 974 Czechy UHUL:ORTOFOTO
975 975 Tama
976 976 Warstwa danych {0}
977 977 -----
978 978 Źródło i typ danych:
979 979 -----
980 980 -----
981 981 Weryfikacja danych
982 982 -----
983 983 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
984 984 -----
985 985 -----
986 986 Data:
987 987 na karty debetowe
988 988 -----
989 989 Stopnie dziesiętne
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 -----
995 995 -----
996 996 Domyślny
997 997 Domyślny (ustalony automatycznie)
998 998 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
999 999 Domyślną wartością jest "{0}".
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 Stopnie minuty sekundy
1003 1003 Usuń
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 Tryb kasowania
1008 1008 Usuń właściwość
1009 1009 -----
1010 1010 Potwierdź usunięcie.
1011 1011 -----
1012 1012 Usuń filtr.
1013 1013 Usuń z relacji
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 Usuwanie węzłów lub dróg.
1020 1020 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 Usuwa wybrane obiekty
1025 1025 Usuwa obecnie edytowaną relację
1026 1026 -----
1027 1027 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1028 1028 Usuń zaznaczoną warstwę.
1029 1029 Usuwa zaznaczoną relację.
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1036 1036 -----
1037 1037 Usunięto
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 usunięte, bądź przesunięte elementy
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 Wyznanie
1046 1046 dentysta
1047 1047 Dokładnie opisz problem
1048 1048 Opis
1049 1049 Opis: {0}
1050 1050 -----
1051 1051 Szczegóły
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 Poziom trudności
1060 1060 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1061 1061 Kierunek
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 Zablokuj
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 Zablokuj wtyczkę
1070 1070 Porzuć i wyjdź
1071 1071 Porzuć i wyjdź
1072 1072 realizacja recept
1073 1073 -----
1074 1074 Ustawienia wyświetlania
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Wyświetlaj współrzędne jako
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1087 1087 Wyświetlaj menu "Audio"
1088 1088 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1089 1089 -----
1090 1090 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1091 1091 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Rozmieść węzły
1098 1098 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1099 1099 nieużywany tor
1100 1100 rów
1101 1101 Porzuć zmiany
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Nic nie rób
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 sklep DIY
1114 1114 dok
1115 1115 lekarz
1116 1116 wyścigi psów
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 Pobierz
1120 1120 -----
1121 1121 Pobierz dane
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 Pobierz dane.
1125 1125 Pobierz członków
1126 1126 Pobierz obiekt wg ID.
1127 1127 Pobierz obiekt
1128 1128 Pobierz obiekt…
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 Adres URL
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1136 1136 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1137 1137 -----
1138 1138 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1139 1139 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1140 1140 Pobierz jako nową warstwę
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 Pobierz wszystko pomiędzy:
1149 1149 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1150 1150 Pobierz z OSM...
1151 1151 Pobierz niekompletnych członków
1152 1152 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1156 1156 -----
1157 1157 Pobierz członków
1158 1158 -----
1159 1159 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1160 1160 Pobierz teraz
1161 1161 Pobierz obiekt
1162 1162 Pobierz obiekt…
1163 1163 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1164 1164 -----
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 Pobierz widoczne kafle
1183 1183 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1184 1184 Pobrane dane GPX
1185 1185 -----
1186 1186 Pobieranie danych GPS
1187 1187 Pobieranie danych OSM...
1188 1188 -----
1189 1189 Pobieranie wiadomości dnia
1190 1190 Pobieranie zawartości zestawy zmian
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 -----
1194 1194 Pobieranie danych
1195 1195 -----
1196 1196 -----
1197 1197 -----
1198 1198 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1199 1199 -----
1200 1200 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1201 1201 -----
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 wyciąg orczykowy
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 -----
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 odpływ
1215 1215 Rysowanie
1216 1216 Rysuj strzałki kierunkowe
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1220 1220 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1224 1224 -----
1225 1225 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1226 1226 Rysuj duże punkty GPS.
1227 1227 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1228 1228 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1229 1229 -----
1230 1230 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1231 1231 Tworzenie węzłów i dróg.
1232 1232 -----
1233 1233 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1234 1234 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1235 1235 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1239 1239 -----
1240 1240 woda do picia
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 pralnia chemiczna
1244 1244 Rozmnóż w {0} węzłów
1245 1245 Powiel
1246 1246 Duplikuj warstwę
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1251 1251 -----
1252 1252 Powiela zaznaczone obiekty.
1253 1253 Skopiuj warstwę
1254 1254 -----
1255 1255 Powielone węzły drogi
1256 1256 Powielone węzły drogi.
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 Edycja
1264 1264 Edycja kręgli
1265 1265 Edycja informacji o adresach
1266 1266 Edycja interpolacji adresów
1267 1267 Edycja granicy administracyjnej
1268 1268 -----
1269 1269 -----
1270 1270 Edycja ogródków działkowych
1271 1271 Edycja chaty alpejskiej
1272 1272 Edycja wykopalisk archeologicznych
1273 1273 -----
1274 1274 Edycja centrum kulturalnego
1275 1275 Edycja obiektu sztuki
1276 1276 Edycja
1277 1277 Edycja atrakcji turystycznej
1278 1278 -----
1279 1279 Edycja bankomatu
1280 1280 -----
1281 1281 Edycja piekarni
1282 1282 Edycja banku
1283 1283 Edycja baru
1284 1284 -----
1285 1285 Edycja zbiornika wodnego
1286 1286 -----
1287 1287 Edycja pola bitwy
1288 1288 Edycja zatoki
1289 1289 Edycja plaży
1290 1290 Edycja radiolatarni
1291 1291 -----
1292 1292 Edycja parkingu dla rowerów
1293 1293 Edycja wypożyczalni rowerów
1294 1294 Edycja warsztatu rowerowego
1295 1295 Edycja ogródka piwnego
1296 1296 Edycja stoczni
1297 1297 Edycja słupka drogowego
1298 1298 -----
1299 1299 Edycja przejścia granicznego
1300 1300 Edycja boiska do gry w boule
1301 1301 -----
1302 1302 -----
1303 1303 Edycja mostu
1304 1304 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1305 1305 -----
1306 1306 -----
1307 1307 -----
1308 1308 Edycja peronu autobusowego
1309 1309 Edycja dworca autobusowego
1310 1310 Edycja przystanku autobusowego
1311 1311 Edycja sklepu mięsnego
1312 1312 Edycja kolei linowej
1313 1313 Edycja kawiarni
1314 1314 Edycja pola namiotowego
1315 1315 Edycja kanału
1316 1316 -----
1317 1317 Edycja wypożyczalni samochodów
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 Edycja warsztatu samochodowego
1321 1321 Edycja myjni samochodowej
1322 1322 Edycja kempingu
1323 1323 Edycja zamku
1324 1324 Edycja przeszkody dla bydła
1325 1325 Edycja wejścia do jaskini
1326 1326 Edycja cmentarza
1327 1327 Edycja wyciągu krzesełkowego
1328 1328 Edycja chaty górskiej
1329 1329 -----
1330 1330 Edycja kina
1331 1331 Edycja miasta
1332 1332 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1333 1333 -----
1334 1334 Edycja klifu
1335 1335 -----
1336 1336 Edycja zbiornika gazu
1337 1337 Edycja college'u
1338 1338 Edycja obszaru biur i usług
1339 1339 Edycja miejsca publicznego
1340 1340 Edycja sklepu komputerowego
1341 1341 Edycja terenu budowy
1342 1342 Edycja kontynentu
1343 1343 Edycja sklepiku
1344 1344 Edycja kraju
1345 1345 Edycja okręgu / hrabstwa
1346 1346 Edycja siedziby sądu
1347 1347 -----
1348 1348 Edycja dźwigu
1349 1349 Edycja boiska do gry w krykieta
1350 1350 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1351 1351 Edycja miejsca do gry w krokieta
1352 1352 -----
1353 1353 Edycja ścieżki rowerowej
1354 1354 -----
1355 1355 Edycja tamy
1356 1356 Edycja dentysty
1357 1357 Edycja opuszczonych torów
1358 1358 -----
1359 1359 Edycja sklepu DIY (zrób to sam)
1360 1360 Edycja doku
1361 1361 Edycja lekarza
1362 1362 -----
1363 1363 Edycja wyciągu orczykowego
1364 1364 Edycja odpływu
1365 1365 Edycja punktu z wodą pitną
1366 1366 Edycja palni chemicznej
1367 1367 Edycja sklepu z elektroniką
1368 1368 Edycja ambasady
1369 1369 -----
1370 1370 Edycja wejścia
1371 1371 -----
1372 1372 Edycja gruntów rolnych
1373 1373 Edycja zagrody
1374 1374 Edycja restauracji fast-food
1375 1375 Edycja turni
1376 1376 Edycja trasy promu
1377 1377 Edycja terminalu promowego
1378 1378 -----
1379 1379 Edycja posterunku straży pożarnej
1380 1380 Edycja miejsca do wędkowania
1381 1381 Edycja schodów
1382 1382 Edycja kwiaciarni
1383 1383 -----
1384 1384 Edycja drogi dla pieszych
1385 1385 Edycja brodu
1386 1386 Edycja lasu
1387 1387 Edycja fontanny
1388 1388 Edycja stacji benzynowej
1389 1389 Edycja sklepu meblowego
1390 1390 Edycja ogrodu
1391 1391 Edycja centrum ogrodniczego
1392 1392 Edycja zbiornika gazu
1393 1393 Edycja bramy
1394 1394 Edycja lodowca
1395 1395 -----
1396 1396 Edycja pola golfowego
1397 1397 -----
1398 1398 -----
1399 1399 Edycja cmentarza
1400 1400 Edycja terenu pod zabudowę
1401 1401 Edycja kwatery turystycznej
1402 1402 -----
1403 1403 Edycja salonu fryzjerskiego
1404 1404 Edycja przystanku kolejowego
1405 1405 Edycja wólki
1406 1406 -----
1407 1407 -----
1408 1408 Edycja wrzosowiska
1409 1409 -----
1410 1410 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1411 1411 Edycja drogi w budowie
1412 1412 Edycja miejsca do gry w hokeja
1413 1413 -----
1414 1414 Edycja szpitala
1415 1415 Edycja hostelu
1416 1416 Edycja hotelu
1417 1417 Edycja ambony strzelniczej
1418 1418 Edycja terenu przemysłowego
1419 1419 Edycja wyspy
1420 1420 -----
1421 1421 -----
1422 1422 Edycja skrzyżowania
1423 1423 Edycja przedszkola
1424 1424 Edycja kiosku
1425 1425 -----
1426 1426 Edycja lądu
1427 1427 Edycja wysypiska śmieci
1428 1428 wyspa
1429 1429 Edycja biblioteki
1430 1430 -----
1431 1431 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1432 1432 Edycja latarni morskiej
1433 1433 Edycja strefy zamieszkania
1434 1434 Edycja okolicy
1435 1435 Edycja mariny
1436 1436 Edycja łąki
1437 1437 Edycja miejsca pamięci
1438 1438 Edycja obszaru wojskowego
1439 1439 Edycja miniaturowego golfa
1440 1440 Edycja kantoru
1441 1441 Edycja toru jednoszynowego
1442 1442 Edycja pomnika
1443 1443 Edycja motelu
1444 1444 -----
1445 1445 Edycja autostrady
1446 1446 Edycja skrzyżowania autostrad
1447 1447 Edycja dojazdu do autostrady
1448 1448 Edycja przełęczy
1449 1449 Edycja błot
1450 1450 -----
1451 1451 -----
1452 1452 Edycja muzeum
1453 1453 Edycja toru kolei wąskotorowej
1454 1454 Edycja granicy narodowej
1455 1455 Edycja granicy parku narodowego
1456 1456 Edycja rezerwatu przyrody
1457 1457 Edycja klubu nocnego
1458 1458 Edycja optyka
1459 1459 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1460 1460 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1461 1461 -----
1462 1462 Edycja parku
1463 1463 Edycja parkingu
1464 1464 Edycja uliczki parkingowej
1465 1465 -----
1466 1466 Edycja ścieżki
1467 1467 Edycja wzgórza
1468 1468 Edycja ciągu pieszego
1469 1469 Edycja miejsca do gry w pelotę
1470 1470 Edycja apteki
1471 1471 Edycja miejsca na piknik
1472 1472 Edycja molo
1473 1473 Edycja rurociągu
1474 1474 Edycja boiska
1475 1475 Edycja miejsca kultu religijnego
1476 1476 Edycja placu zabaw
1477 1477 Edycja posterunku policji
1478 1478 Edycja granicy politycznej
1479 1479 Edycja urzędu pocztowego
1480 1480 Edycja źródła energii elektrycznej
1481 1481 Edycja linii wysokiego napięcia
1482 1482 Edycja elektrowni
1483 1483 Edycja rozdzielni elektrycznej
1484 1484 Edycja słupa linii wysokiego napięcia
1485 1485 Edycja kolei retro
1486 1486 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1487 1487 Edycja drogi krajowej
1488 1488 Edycja więzienia
1489 1489 Edycja pubu
1490 1490 Edycja budynku użyteczności publicznej
1491 1491 Edycja komieniołomu
1492 1492 Edycja toru wyścigowego
1493 1493 -----
1494 1494 Edycja toru
1495 1495 Edycja terenu kolejowego
1496 1496 Edytuj platformę kolejową
1497 1497 Edycja terenu rekreacyjnego
1498 1498 Edycja punktu zbiórki odpadów
1499 1499 Edycja regionu
1500 1500 Edycja sztucznego jeziora
1501 1501 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1502 1502 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1503 1503 Edycja restauracji
1504 1504 Edycja obszaru handlowego
1505 1505 Edycja rzeki
1506 1506 -----
1507 1507 Edycja ograniczeń na drodze
1508 1508 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1509 1509 Edytuj trasę
1510 1510 -----
1511 1511 Edycja miejsca do gry w rugby
1512 1512 Edycja ruin
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 Edycja szkoły
1516 1516 Edycja rumowiska
1517 1517 Edycja buszu
1518 1518 Edycja drogi wojewódzkiej
1519 1519 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1520 1520 Edycja drogi serwisowej
1521 1521 Edycja schronienia
1522 1522 Edycja sklepu obuwniczego
1523 1523 -----
1524 1524 Edycja skrótów
1525 1525 -----
1526 1526 -----
1527 1527 -----
1528 1528 Edycja pochylni
1529 1529 -----
1530 1530 Edycja kolczatki
1531 1531 Edycja centrum sportowego
1532 1532 Edycja sklepu sportowego
1533 1533 plaża
1534 1534 Edycja stadionu
1535 1535 Edycja stanu
1536 1536 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1537 1537 Edycja przełazu
1538 1538 Edycja strumienia
1539 1539 Edycja dzielnicy
1540 1540 Edycja toru metra
1541 1541 Edycja wejścia do metra
1542 1542 Edycja supermarketu
1543 1543 Edycja kamery do monitoringu
1544 1544 Edycja punktu geodezyjnego
1545 1545 -----
1546 1546 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1547 1547 Edycja postoju taksówek
1548 1548 -----
1549 1549 Edycja telefonu
1550 1550 Edycja miejsca do gry w tenisa
1551 1551 -----
1552 1552 -----
1553 1553 Edycja drogi powiatowej
1554 1554 Edycja teatru
1555 1555 Edycja parku rozrywki
1556 1556 Edycja punktu poboru opłat
1557 1557 Edycja wieży
1558 1558 Edycja miejscowości
1559 1559 Edycja ratusza
1560 1560 Edycja sklepu z zabawkami
1561 1561 Edycja drogi gruntowej
1562 1562 -----
1563 1563 Edycja torów tramwajowych
1564 1564 Edycja przystanku tramwajowego
1565 1565 -----
1566 1566 Edycja drzewa
1567 1567 Edycja drogi ekspresowej
1568 1568 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1569 1569 Edycja tunelu
1570 1570 Edycja ograniczenia skrętu
1571 1571 -----
1572 1572 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1573 1573 Edycja uniwersytetu
1574 1574 Edycja automatu sprzedającego
1575 1575 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1576 1576 -----
1577 1577 Edycja punktu widokowego
1578 1578 Edycja wsi
1579 1579 -----
1580 1580 Edycja winnicy
1581 1581 Edycja wulkanu
1582 1582 -----
1583 1583 Edycja oczyszczalni ścieków
1584 1584 Edycja zbiornika wodnego
1585 1585 Edycja parku wodnego
1586 1586 Edycja wieży ciśnień
1587 1587 Edycja wodospadu
1588 1588 Edycja krzyża przydrożnego
1589 1589 Edycja kapliczki
1590 1590 Edycja jazu
1591 1591 Edycja mokradła
1592 1592 Edycja wiatraka
1593 1593 Edycja lasu
1594 1594 Edycja zakładu produkcyjnego
1595 1595 Edycja zoo
1596 1596 -----
1597 1597 -----
1598 1598 Edytuj filtr.
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 Edytuje tę stronę pomocy
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 -----
1609 1609 -----
1610 1610 -----
1611 1611 -----
1612 1612 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1613 1613 -----
1614 1614 Edycja: {0}
1615 1615 -----
1616 1616 -----
1617 1617 na karty chipowe
1618 1618 elektronika
1619 1619 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1620 1620 Wysokość
1621 1621 nasyp
1622 1622 ambasada
1623 1623 -----
1624 1624 Telefon alarmowy
1625 1625 Pusty dokument
1626 1626 Puste drogi
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 -----
1630 1630 Zastosuj filtr
1631 1631 -----
1632 1632 -----
1633 1633 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1634 1634 -----
1635 1635 Podaj adres z którego pobrać dane:
1636 1636 Wprowadź ID zestawu zmian
1637 1637 Wpisz nazwę pozycji w menu oraz adres serwera WMS
1638 1638 Podaj nowy klucz i jego wartość
1639 1639 -----
1640 1640 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1641 1641 -----
1642 1642 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 -----
1651 1651 -----
1652 1652 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1653 1653 -----
1654 1654 Podaj współrzędne nowego węzła.
1655 1655 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1656 1656 Podaj wartości dla wszystkich konfliktów.
1657 1657 -----
1658 1658 Wpisz swój komentarz
1659 1659 Wejście
1660 1660 jeździectwo
1661 1661 Błąd
1662 1662 -----
1663 1663 Błąd podczas usuwania danych.
1664 1664 Błąd podczas wyświetlania adresu
1665 1665 -----
1666 1666 Błąd podczas ładowania pliku
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 Błąd w pliku {0}
1670 1670 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1671 1671 -----
1672 1672 Błąd odtwarzania dźwięku
1673 1673 -----
1674 1674 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1675 1675 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1676 1676 -----
1677 1677 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1678 1678 -----
1679 1679 Błąd podczas przetwarzania {0}
1680 1680 Błąd podczas wysyłania
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 Błąd: {0}
1687 1687 Błędy
1688 1688 Błędy podczas pobierania
1689 1689 Błędy w czasie pobierania
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Wystąpił wyjątek
1697 1697 Zakończ
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 Kończy pracę z programem.
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 Eksportuj do pliku GPX
1708 1708 Eksportuj i zapisz
1709 1709 -----
1710 1710 Opcje eksportu
1711 1711 Eksportuj dane do pliku GPX
1712 1712 Eksportuj do GPX...
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1718 1718 Wytłocz
1719 1719 Wytłocz drogę
1720 1720 DO POPRAWKI
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 Nie można otworzyć adresu URL
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 grunty rolne
1746 1746 zagroda
1747 1747 fast food
1748 1748 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 Opłata
1753 1753 turnia
1754 1754 ogrodzenie
1755 1755 trasa promu
1756 1756 terminal promowy
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 Plik
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 Błędny format pliku
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 Plik istnieje. Nadpisać?
1771 1771 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1772 1772 -----
1773 1773 Plik: {0}
1774 1774 Nazwa pliku
1775 1775 -----
1776 1776 Filtr
1777 1777 -----
1778 1778 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1779 1779 Zakończ rysowanie.
1780 1780 -----
1781 1781 straż pożarna
1782 1782 Ścieżka do programu Firefox
1783 1783 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
1784 1784 miejsce na ognisko
1785 1785 miejsce do wędkowania
1786 1786 Napraw
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 Popraw relacje
1790 1790 Popraw konflikty tagów
1791 1791 Napraw zaznaczone błędy.
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 florysta
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 Wyżywienie
1800 1800 Ruch pieszy
1801 1801 football
1802 1802 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1803 1803 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1804 1804 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1805 1805 bród
1806 1806 las
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 Znaleziono {0} pasujących.
1814 1814 fontanna
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 WMS katastru francuskiego
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 Z relacji
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 stacja benzynowa
1824 1824 Stacja benzynwa
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 Pełny ekran
1828 1828 -----
1829 1829 meble
1830 1830 Punkty GPS
1831 1831 -----
1832 1832 Opis trasy GPS
1833 1833 Pliki GPX
1834 1834 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1835 1835 -----
1836 1836 Scieżka GPX:
1837 1837 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
1838 1838 ogród
1839 1839 centrum ogrodnicze
1840 1840 zbiornik gazu
1841 1841 brama
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 Geolokalizowane obrazy
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 lodowiec
1850 1850 szkło
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 golf
1863 1863 pole golfowe
1864 1864 -----
1865 1865 Zaopatrzenie
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 Trawa
1874 1874 cmentarz
1875 1875 teren pod zabudowę
1876 1876 Siatka
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 kwatera
1889 1889 -----
1890 1890 gimnastyka
1891 1891 fryzjer
1892 1892 przysiółek
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 Zdrowie
1899 1899 wrzosowisko
1900 1900 -----
1901 1901 Samochody dostawcze
1902 1902 żywopłot
1903 1903 Wysokość
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 Pomoc
1907 1907 Pomoc: {0}
1908 1908 -----
1909 1909 Ukryj
1910 1910 Ukryj elementy
1911 1911 sprzęt hifi
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 Największy numer
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 szlak
1919 1919 Miejsca historyczne
1920 1920 Historia
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 hokej
1927 1927 Strona domowa
1928 1928 Konie
1929 1929 wyścigi konne
1930 1930 szpital
1931 1931 -----
1932 1932 hostel
1933 1933 hotel
1934 1934 -----
1935 1935 Nazwa domu
1936 1936 Numer domu
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 Ambona myśliwska
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 Zignoruj
1953 1953 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
1959 1959 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
1960 1960 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 Niedozwolony obiekt z id=0
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Importuj dźwięk
2008 2008 -----
2009 2009 Importuj obrazki
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 Wczytane obrazy
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 Niekompletny opis <member> z ref=0
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 teren przemysłowy
2028 2028 -----
2029 2029 Informacje o elemencie
2030 2030 Informacje
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 Informacje o warstwie
2035 2035 Inicjalizacja
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 Interpolacja
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 Nieprawidłowa data
2051 2051 Niepoprawna data/czas
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 Nieprawidłowa strefa czasowa
2057 2057 -----
2058 2058 Niepoprawna nazwa użytkownika
2059 2059 -----
2060 2060 Odwróć filtr
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 wyspa
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 Przeglądarka pomocy JOSM
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 Pliki JPEG (*.jpg)
2078 2078 OpenStreetMap - Edytor Java
2079 2079 Wersja Javy {0}
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 Połącz węzeł i linię
2083 2083 Połącz węzeł z drogą
2084 2084 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2085 2085 Połącz nakładające się obszary
2086 2086 Połączono nakładające się na siebie obszary
2087 2087 Połączono nakładające się obszary
2088 2088 Łączy nakładające się obszary
2089 2089 Skok do Pozycji
2090 2090 -----
2091 2091 Przejdź do pozycji
2092 2092 Skrzyżowanie
2093 2093 Zachowaj
2094 2094 -----
2095 2095 Pozostawiaj kopie zapasowe plików
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Klucz
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 Klucz:
2112 2112 Skóry klawiaturowe
2113 2113 Słowa kluczowe
2114 2114 przedszkole
2115 2115 kiosk
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 ląd (wyspa)
2131 2131 Zagospodarowanie terenu
2132 2132 wysypisko
2133 2133 -----
2134 2134 Liczba pasów ruchu
2135 2135 Język
2136 2136 Ostatnia zmiana o {0}
2137 2137 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2138 2138 Szerokość
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 pralnia samoobsługowa
2149 2149 Warstwa
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 warstwa nie jest na liście.
2158 2158 -----
2159 2159 Warstwa: {0}
2160 2160 Warstwy
2161 2161 -----
2162 2162 Czas rozbiegu (w sekundach)
2163 2163 Rozrywka
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 Długość:
2168 2168 -----
2169 2169 przejazd kolejowy
2170 2170 biblioteka
2171 2171 Licencja
2172 2172 -----
2173 2173 trasa szybkiego tramwaju
2174 2174 latarnia morska
2175 2175 oznaczenie linii
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 strefa zamieszkania
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 Ładowanie wczesnych wtyczek
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 Ładowanie wtyczek
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 Wczytywanie {0}
2208 2208 -----
2209 2209 pliki lokalne
2210 2210 okolica
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 Zablokuj
2215 2215 wrota śluzy
2216 2216 Lodi - Włochy
2217 2217 -----
2218 2218 Długość
2219 2219 -----
2220 2220 Wygląd i zachowanie
2221 2221 wieża widokowa
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 Najmniejszy numer
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2236 2236 -----
2237 2237 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2241 2241 Nieprawidłowe sekwencje:
2242 2242 Obiekty sztuczne
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Mapa
2249 2249 -----
2250 2250 Odwzorowanie kartograficzne
2251 2251 Ustawienia mapy
2252 2252 Mapa: {0}
2253 2253 marina
2254 2254 Oznacz jako wykonane
2255 2255 -----
2256 2256 Znaczniki nazwanych punktów
2257 2257 Znaczniki z {0}
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 Maks. wysokość (w metrach)
2264 2264 Maks. długość (w metrach)
2265 2265 Maks. szerokość (w metrach)
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 Max. prędkość (km/h)
2270 2270 Max. ciężar (w tonach)
2271 2271 -----
2272 2272 Maksymalny obszar na zapytanie:
2273 2273 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2274 2274 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2278 2278 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2279 2279 Maksymalna długość (w metrach)
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 łąka
2287 2287 Zmierzone wartości
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 Członek
2291 2291 Członkowie
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 miejsce pamięci
2295 2295 Nazwa w menu
2296 2296 -----
2297 2297 Skrótu w menu
2298 2298 -----
2299 2299 odwzorowanie Merkatora
2300 2300 Połącz
2301 2301 Połącz węzły
2302 2302 -----
2303 2303 Scal warstwy
2304 2304 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2305 2305 -----
2306 2306 Połącz wybrane elementy.
2307 2307 Włącz aktualną warstwę do innej.
2308 2308 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2309 2309 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2310 2310 Scal {0} węzłów
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 Wiadomość dnia jest niedostępna
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 obszar wojskowy
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 Min. prędkość (km/h)
2326 2326 Miniaturowe rondo
2327 2327 miniaturowy golf
2328 2328 Minimalna odległość (w pikselach)
2329 2329 -----
2330 2330 Odbicie lustrzane
2331 2331 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 Brak parametru dla NOT
2348 2348 Brak parametru dla OR
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Tryb: {0}
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 kantor
2359 2359 tor jednoszynowy
2360 2360 pomnik
2361 2361 -----
2362 2362 Więcej informacji na temat tej funkcji
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 motel
2368 2368 sporty motorowe
2369 2369 Samochody
2370 2370 -----
2371 2371 Motocykle
2372 2372 -----
2373 2373 autostrada
2374 2374 skrzyżowanie autostrad
2375 2375 autostrada - dojazd
2376 2376 przełęcz
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Przesuń w dół
2381 2381 -----
2382 2382 Więcej elementów
2383 2383 Przesuń filtr na dół.
2384 2384 Przesuń filtr do góry.
2385 2385 Przesuń w lewo
2386 2386 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2387 2387 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift aby dodać do wybranych (Ctrl aby przełączać); Shift-Ctrl aby obrócić wybrane; albo zmień wybrane
2388 2388 Przesuń obiekty {0}
2389 2389 Przesuń w prawo
2390 2390 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2391 2391 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2392 2392 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2393 2393 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2394 2394 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2395 2395 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Przesuń je
2401 2401 Przesuń do góry
2402 2402 -----
2403 2403 Przesuń {0}
2404 2404 Przesuwa obiekty {0}
2405 2405 błota
2406 2406 różne sporty
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 muzeum
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2422 2422 Import NMEA zakończony powodzeniem
2423 2423 Pliki NMEA-0183
2424 2424 Mapy NPE
2425 2425 -----
2426 2426 Nazwa
2427 2427 -----
2428 2428 Nazwa użytkownika.
2429 2429 Nazwa: {0}
2430 2430 Nazwane punkty GPS z {0}
2431 2431 Nazwane punkty tras.
2432 2432 kolej wąskotorowa
2433 2433 narodowa
2434 2434 park narodowy
2435 2435 rezerwat przyrody
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Wartości ujemne oznaczają zachodnią/południową półkulę.
2439 2439 Sieć
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 Nowa
2443 2443 -----
2444 2444 Nowy problem
2445 2445 Nowy klucz
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 Nowa rola
2449 2449 Nowa wartość
2450 2450 Nowa wartość dla {0}
2451 2451 -----
2452 2452 Następny obrazek
2453 2453 klub nocny
2454 2454 Nie
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2458 2458 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 Brak skrótu
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 Brak zmian do wysłania.
2469 2469 -----
2470 2470 Brak konfliktów do rozwiązania
2471 2471 Brak konfliktów, które można pokazać
2472 2472 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2473 2473 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2474 2474 -----
2475 2475 Nie wczytano żadnych danych.
2476 2476 Brak daty
2477 2477 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2478 2478 -----
2479 2479 ślepa ulica
2480 2480 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2481 2481 -----
2482 2482 Brak obrazu
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2486 2486 -----
2487 2487 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2488 2488 -----
2489 2489 Brak otwartych zestawów zmian
2490 2490 -----
2491 2491 Nie podano hasła.
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 Bez serwera proxy
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 Brak warstw docelowych.
2500 2500 -----
2501 2501 Nie podano nazwy użytkownika.
2502 2502 -----
2503 2503 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2504 2504 -----
2505 2505 Nie, przerwij
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 Węzeł
2511 2511 -----
2512 2512 Węzeł jest nadal w użyciu..
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 Węzły
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 żadne
2524 2524 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2525 2525 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Nie połączony
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 Uwagi
2534 2534 -----
2535 2535 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2536 2536 -----
2537 2537 na banknoty
2538 2538 Nic
2539 2539 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
2543 2543 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2544 2544 Nic nie wybrano!
2545 2545 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2546 2546 -----
2547 2547 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 Numer
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 Sposób numeracji domów
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 Dane OSM
2562 2562 Hasło OSM.
2563 2563 Pliki serwera OSM
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 ID obiektu:
2572 2572 -----
2573 2573 Historia obiektu
2574 2574 Typ obiektu:
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Obiekty do dodania:
2579 2579 Obiekty do usunięcia:
2580 2580 Obiekty do zmiany:
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 Stary klucz
2590 2590 Poprzednia rola
2591 2591 Stara wartość
2592 2592 -----
2593 2593 Na życzenie
2594 2594 Podczas wysyłania
2595 2595 Jednokierunkowa
2596 2596 Drogi z jednym węzłem
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 jednokierunkowa
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2606 2606 Tylko własne zestawy zmian
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
2610 2610 Tylko na początku drogi.
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 Można połączyć jednocześnie tylko dwa nakładające się obszary
2614 2614 Status
2615 2615 -----
2616 2616 Otwórz adres...
2617 2617 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 Otwiera plik.
2622 2622 -----
2623 2623 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2624 2624 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2625 2625 Otwiera listę wszystkich relacji
2626 2626 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2631 2631 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2632 2632 -----
2633 2633 Otwórz URL
2634 2634 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 Otwórz inne zdjęcie
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 Otwórz plik
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2646 2646 Otwórz listę zmian aktywnej warstwy
2647 2647 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
2648 2648 -----
2649 2649 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2650 2650 Otwórz...
2651 2651 Otwarty/Zamknięty:
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 dane OpenSteetMap
2659 2659 Otwieram 1 plik...
2660 2660 godziny otwarcia
2661 2661 Otwieram plik "{0}" ...
2662 2662 Otwieram pliki
2663 2663 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 Dodatkowe atrybuty:
2669 2669 -----
2670 2670 Rodzaj (opcjonalne)
2671 2671 naturalna żywność
2672 2672 -----
2673 2673 Korekta prostopadłości
2674 2674 -----
2675 2675 Korekta prostopadłości
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 Pozostałe
2680 2680 -----
2681 2681 sklep turystyczny
2682 2682 -----
2683 2683 Nakładające się obszary
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 Nakładające się tory kolejowe
2687 2687 -----
2688 2688 Nakładające się drogi
2689 2689 -----
2690 2690 Nakładające się drogi.
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Zastąp
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 Styl rysowania {0}: {1}
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 papier
2706 2706 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 park
2715 2715 -----
2716 2716 parking
2717 2717 uliczka parkingowa
2718 2718 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 Hasło
2729 2729 Hasło:
2730 2730 -----
2731 2731 Wklej
2732 2732 -----
2733 2733 Wklej znaczniki
2734 2734 -----
2735 2735 Wkleja zawartość schowka.
2736 2736 -----
2737 2737 Wklej pomijając niekompletne
2738 2738 ścieżka
2739 2739 Długość ścieżki
2740 2740 -----
2741 2741 wzgórze
2742 2742 ciąg pieszy
2743 2743 -----
2744 2744 Typ przejścia dla pieszych
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2752 2752 -----
2753 2753 apteka
2754 2754 Numer telefonu
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 miejsce na piknik
2767 2767 molo
2768 2768 rurociąg
2769 2769 Rodzaj trasy
2770 2770 boisko
2771 2771 miejsce kultu religijnego
2772 2772 Miejsca
2773 2773 Tworzenie węzłów i dróg.
2774 2774 -----
2775 2775 plac zabaw
2776 2776 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 Wprowadź szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
2788 2788 Wprowadź długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
2789 2789 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
2790 2790 -----
2791 2791 Podaj proszę czego szukać.
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 Podaj nazwę użytkownika
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 Wprowadź prawidłową szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
2799 2799 Wprowadź prawidłową długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 Proszę wybrać plik
2827 2827 Proszę wybierz klucz
2828 2828 Wybierz proszę schemat do użycia.
2829 2829 -----
2830 2830 Proszę wybierz wartość
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2835 2835 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2836 2836 -----
2837 2837 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2838 2838 -----
2839 2839 Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2840 2840 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2841 2841 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2842 2842 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
2843 2843 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2844 2844 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2845 2845 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2846 2846 -----
2847 2847 Zaznacz proszę te obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2848 2848 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2849 2849 Proszę wybrać wiersz do edycji
2850 2850 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
2851 2851 -----
2852 2852 Proszę, wybierz warstwę docelową.
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2856 2856 -----
2857 2857 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Wtyczki
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 Numer punktu
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 posterunek policji
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 Pozycja
2872 2872 Tylko pozycja
2873 2873 -----
2874 2874 Pozycja, czas, data i prędkość
2875 2875 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
2876 2876 skrzynka pocztowa
2877 2877 -----
2878 2878 poczta
2879 2879 Kod pocztowy
2880 2880 -----
2881 2881 źródło energii elektrycznej
2882 2882 linia wysokiego napięcia
2883 2883 elektrownia
2884 2884 rozdzielnia elektryczna
2885 2885 słup elektryczny
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 Predefiniowane
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 Ustawienia
2895 2895 Preferencje zostały zapisane na {0}
2896 2896 Ustawienia...
2897 2897 Przygotowywanie danych OSM...
2898 2898 -----
2899 2899 Przygotowanie zestawu danych...
2900 2900 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 kolej retro
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 Szablony
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 Poprzedni obrazek
2911 2911 droga krajowa
2912 2912 droga krajowa - dojazd
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 więzienie
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 Właściwości / członkostwo
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 Właściwości
2936 2936 -----
2937 2937 Właściwości/członkostwo
2938 2938 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 pub
2948 2948 -----
2949 2949 budynek użyteczności publicznej
2950 2950 -----
2951 2951 Transport publiczny
2952 2952 Transport publiczny
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 kamieniołom
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 Odpytywanie serwera nazw
2968 2968 Odpytywanie serwera nazw…
2969 2969 -----
2970 2970 tor wyścigowy
2971 2971 -----
2972 2972 tor
2973 2973 Kolej
2974 2974 przystanek kolejowy
2975 2975 Platforma kolejowa
2976 2976 teren kolejowy
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 czyste dane GPS
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 Wczytywanie {0}...
2990 2990 Plik Readme
2991 2991 Imię i nazwisko
2992 2992 Na pewno zamknąć?
2993 2993 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
2994 2994 Teren rekreacyjny
2995 2995 -----
2996 2996 zbiórka odpadów
2997 2997 Powtórz
2998 2998 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
2999 2999 Numer
3000 3000 Oznaczenie (numer toru)
3001 3001 Numer referencyjny
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Odśwież
3005 3005 region
3006 3006 Odrzuć konflikty i zapisz
3007 3007 Relacja
3008 3008 Relacja ...
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 Relacje
3021 3021 Relacje: {0}
3022 3022 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3023 3023 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3024 3024 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3025 3025 Religia
3026 3026 Odśwież
3027 3027 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3028 3028 Wczytaj ponownie błędne kafle
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 Usuń
3037 3037 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3038 3038 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3039 3039 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3040 3040 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 Usuń zdjęcie z warstwy
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 Usuń zaznaczone zakładki
3051 3051 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 Usuń Element z Relacji
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 Zmień nazwę warstwy
3068 3068 Zmień nazwę zakładki
3069 3069 -----
3070 3070 wypożyczalnia
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3075 3075 -----
3076 3076 Zgłoś błąd
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 sztuczne jezioro
3083 3083 Resetuj
3084 3084 -----
3085 3085 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 Przywróć domyślne ustawienia
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 droga lokalna
3094 3094 zabudowa mieszkaniowa
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 Rozwiąż
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 restauracja
3114 3114 -----
3115 3115 Ograniczenie
3116 3116 handel
3117 3117 mur oporowy
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 Odwróć kierunek dróg
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 Odwróć i połącz
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3139 3139 -----
3140 3140 Odwróć kierunek dróg
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 Wersja
3147 3147 -----
3148 3148 rzeka
3149 3149 -----
3150 3150 droga (nieokreślona)
3151 3151 ograniczenia na drodze
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 Rola
3155 3155 -----
3156 3156 Rola:
3157 3157 -----
3158 3158 Obrót o 180 stopni
3159 3159 Obrót o 270 stopni
3160 3160 Obrót o 90 stopni
3161 3161 Obraca obrazek w lewo
3162 3162 Obraca obrazek w prawo
3163 3163 Obróć w lewo
3164 3164 Obróć w prawo
3165 3165 rondo
3166 3166 Trasa
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 Typ trasy
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 rugby
3174 3174 ruiny
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 karty SIM
3184 3184 -----
3185 3185 Zapisz
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Zapisz jako...
3189 3189 Zapisz plik GPX
3190 3190 Zapisz warstwę
3191 3191 Zapisz plik OSM
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Zapisz pomimo tego
3196 3196 -----
3197 3197 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3198 3198 Zapisuje bieżące dane.
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 Zeskanowana mapa...
3211 3211 Przeglądanie katalogu {0}
3212 3212 szkoła
3213 3213 złom
3214 3214 rumowisko
3215 3215 busz
3216 3216 Szukaj
3217 3217 Szukaj ...
3218 3218 -----
3219 3219 Szukaj obiektów
3220 3220 Szukaj...
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 Druga nazwa
3224 3224 droga wojewódzka
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3234 3234 Zaznacz
3235 3235 Zaznacz wszystko
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 Wstecz
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 Wybierz przynajmniej:
3248 3248 -----
3249 3249 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 Wybierz opcje rysowania linii
3255 3255 Wybierz członków
3256 3256 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Wybierz warstwę docelową
3268 3268 -----
3269 3269 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Wybieranie, przesuwanie i obracanie obiektów
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 Zaznaczenie
3292 3292 Powierzchnia zaznaczenia
3293 3293 Długość zaznaczenia
3294 3294 Wybrano zbiór pusty.
3295 3295 -----
3296 3296 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3297 3297 Zaznaczenie: {0}
3298 3298 Drogi przecinające same siebie
3299 3299 -----
3300 3300 Osobna wartwa
3301 3301 -----
3302 3302 Sekwencja
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 droga serwisowa
3306 3306 miejsce obsługi podróżnych
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3321 3321 Ustaw na domyślne
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3326 3326 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3327 3327 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3328 3328 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3329 3329 -----
3330 3330 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3331 3331 Zapisywanie domyślnych ustawień
3332 3332 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3333 3333 Ustawienia
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3337 3337 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 schronienie
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 obuwie
3344 3344 strzelectwo
3345 3345 Zakupy
3346 3346 Sklepy
3347 3347 -----
3348 3348 Skrót
3349 3349 Skróty klawiaturowe
3350 3350 -----
3351 3351 Zapisać?
3352 3352 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3353 3353 Wysłać?
3354 3354 Pokaż
3355 3355 -----
3356 3356 Pokaż raport konfiguracji
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Pokaż szczegóły
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 Wyświetlaj ekran powitalny
3372 3372 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 Wyświetl tę pomoc
3377 3377 Pokaż/Ukryj
3378 3378 -----
3379 3379 Sycylia - Włochy
3380 3380 Drogi bez nazwy
3381 3381 Uprość drogę
3382 3382 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3383 3383 Uprościć drogi?
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 Pojedyncze elementy
3388 3388 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
3389 3389 -----
3390 3390 jazda na deskorolce
3391 3391 łyżwiarstwo
3392 3392 Narty
3393 3393 narciarstwo
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 Mapa "Slippy"
3400 3400 Mapa "Slippy"
3401 3401 -----
3402 3402 pochylnia
3403 3403 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3404 3404 -----
3405 3405 Skuter śnieżny
3406 3406 piłka nożna
3407 3407 Rozwiąż konflikty
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 Sortuj menu szablonów
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 Tekst źródłowy
3416 3416 Miejsca dla niepełnosprawnych
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Prędkość
3420 3420 Prędkość (km/h)
3421 3421 fotoradar
3422 3422 Kolczatka
3423 3423 Rozdziel drogę
3424 3424 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Sporty z piłką
3433 3433 obiekty sportowe
3434 3434 -----
3435 3435 centrum sportowe
3436 3436 źródło
3437 3437 stadion
3438 3438 -----
3439 3439 Gwiazdki
3440 3440 Rozpocznij szukanie
3441 3441 -----
3442 3442 Rozpocznij pobieranie
3443 3443 Rozpocznij pobieranie danych
3444 3444 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 stan
3457 3457 -----
3458 3458 artykuły biurowe
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 Raport konfiguracji
3462 3462 schody
3463 3463 przełaz
3464 3464 znak stop
3465 3465 -----
3466 3466 strumień
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 Nazwa ulicy
3470 3470 -----
3471 3471 Sieć drogowa
3472 3472 Ulice NRW Geofabrik.de
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 dzielnica
3478 3478 metro
3479 3479 wejście do metra
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 supermarket
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3487 3487 Nawierzchnia
3488 3488 monitoring
3489 3489 punkt geodezyjny
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 pływanie
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 Opis symboli
3500 3500 -----
3501 3501 Synchronizacja dźwięku
3502 3502 Synchronizuj cały zestaw danych
3503 3503 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3504 3504 Synchronizuję tylko relację {0}
3505 3505 -----
3506 3506 Synchronizuję tylko drogę {0}
3507 3507 -----
3508 3508 tenis stołowy
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 Oznacz drogi jako
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 Szablony
3518 3518 Etykiety
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 taksówki
3533 3533 -----
3534 3534 telefon
3535 3535 na karty telefoniczne
3536 3536 tenis
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 droga powiatowa
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3576 3576 -----
3577 3577 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3578 3578 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3584 3584 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3585 3585 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3589 3589 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3601 3601 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3602 3602 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
3621 3621 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3622 3622 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3623 3623 teatr
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 park rozrywki
3629 3629 -----
3630 3630 Nie ma otwartych zestawów zmian
3631 3631 Nie wybrano opiektów do pobrania
3632 3632 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3636 3636 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3637 3637 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 To znajduje się za końcem nagrania.
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3670 3670 Numery kafelków mapy
3671 3671 -----
3672 3672 Adres kafelka:
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 Strefa czasowa:
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Do usunięcia
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 Przełącza na pełny ekran
3683 3683 Przełącz linie łączące punktu GPX
3684 3684 Przełącza widok szkieletowy
3685 3685 Przełącza na pełny ekran
3686 3686 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3687 3687 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3688 3688 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3689 3689 Przełącz: {0}
3690 3690 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3691 3691 toalety
3692 3692 -----
3693 3693 bramka (opłata)
3694 3694 punkt poboru opłat
3695 3695 Narzędzie: {0}
3696 3696 Pasek narzędzi
3697 3697 Personalizacja paska narzędzi
3698 3698 Narzędzia
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Turystyka
3702 3702 wieża
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 miejscowość
3706 3706 ratusz
3707 3707 -----
3708 3708 zabawki
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 droga gruntowa
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 sygnalizacja świetlna
3721 3721 tramwaj
3722 3722 przystanek tramwajowy
3723 3723 -----
3724 3724 Podróż
3725 3725 -----
3726 3726 drzewo
3727 3727 droga ekspresowa
3728 3728 droga ekspresowa - dojazd
3729 3729 -----
3730 3730 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3731 3731 -----
3732 3732 tunel
3733 3733 Początek tunelu
3734 3734 -----
3735 3735 ograniczenia skrętu
3736 3736 miejsce do zawracania
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 obrotnica
3740 3740 Rodzaj
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 NIEZNANA
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 Rozdziel drogi
3756 3756 -----
3757 3757 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3758 3758 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3764 3764 droga gminna
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 Niepołączone drogi.
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Cofnij
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 Cofa ostatnią czynność.
3783 3783 Oderwij panel
3784 3784 Nieoczekiwany błąd
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Rozdzielenie węzła
3799 3799 uniwersytet
3800 3800 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
3801 3801 Nieznany adres
3802 3802 Nieznany stan problemu
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 Nieznana rola "{0}".
3809 3809 Nieznane sewkencje:
3810 3810 Nieznany typ: {0}
3811 3811 -----
3812 3812 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3813 3813 Drogi bez nazwy
3814 3814 -----
3815 3815 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3816 3816 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3817 3817 Niezapisane dane i konflikty
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 Odznacz wszystko
3821 3821 Odznacz wszystko (anulowanie)
3822 3822 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3823 3823 Odznacza wszystkie obiekty.
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Drogi bez tagów
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 Aktualizuj dane
3835 3835 -----
3836 3836 Pobierz zmiany
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Pobierz wybrane
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 Zaktualizowano
3844 3844 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3845 3845 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 Odświeżanie danych
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Wyślij
3856 3856 Wyślij zmiany
3857 3857 Wyślij Ustawienia
3858 3858 -----
3859 3859 Wyślij ślady
3860 3860 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
3861 3861 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
3862 3862 -----
3863 3863 Wyślij dane
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 Wyślij wybrane elementy
3871 3871 -----
3872 3872 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 Wysyłanie śladu GPX
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 Wysyłanie danych warstwy "{0}"
3883 3883 -----
3884 3884 Wysyła ślady do openstreetmap.org
3885 3885 Użycie
3886 3886 Użyj
3887 3887 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
3888 3888 -----
3889 3889 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 Użyj stopni dziesiętnych.
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 Użyj warstwy błędów
3903 3903 Użyj ustawień globalnych.
3904 3904 Użyj listę ignorowanych
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
3914 3914 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 Użytkownik
3918 3918 ID użytkownika:
3919 3919 Nazwa użytkownika:
3920 3920 -----
3921 3921 Nazwa użytkownika
3922 3922 -----
3923 3923 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
3924 3924 Zweryfikuj
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 Sprawdzanie poprawności
3930 3930 Błędy poprawności
3931 3931 -----
3932 3932 Wartość
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 Wartość:
3940 3940 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
3941 3941 -----
3942 3942 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
3943 3943 automat sprzedający
3944 3944 Sprzedawane produkty
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 Wersja {0}
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 weterynarz
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Widok
3958 3958 Widok: {0}
3959 3959 punkt widokowy
3960 3960 wieś
3961 3961 zieleń miejska
3962 3962 Miasto
3963 3963 winnica
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Kalibracja urządzenia nagrywającego
3969 3969 wulkan
3970 3970 Napięcie
3971 3971 -----
3972 3972 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
3973 3973 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 Warstwa WMS
3979 3979 Ustawienia wtyczki WMS
3980 3980 Adres serwera WMS
3981 3981 URL WMS (domyślny)
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 mur
3992 3992 Uwaga
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
3996 3996 -----
3997 3997 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4007 4007 -----
4008 4008 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Uwaga: {0}
4063 4063 Ostrzeżenia
4064 4064 Myjnia samochodowa
4065 4065 -----
4066 4066 oczyszczalnia ścieków
4067 4067 naturalny zbiornik wodny
4068 4068 park wodny
4069 4069 wieża ciśnień
4070 4070 wodospad
4071 4071 Punkty drogi wodnej
4072 4072 Pliki audio Wave (*.wav)
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 Punkty drogowe
4087 4087 Drogi
4088 4088 krzyż przydrożny
4089 4089 kapliczka
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 jaz
4093 4093 mokradło
4094 4094 dla niepełnosprawnych
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4099 4099 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4100 4100 -----
4101 4101 Całą grupę
4102 4102 Szerokość (w metrach)
4103 4103 -----
4104 4104 wiatrak
4105 4105 -----
4106 4106 Widok szkieletowy
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 las
4110 4110 zakład produkcyjny
4111 4111 Świat
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 Tak
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 Tak, usuń węzły
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4132 4132 -----
4133 4133 Możesz też wklejić adres url z www.openstreetmap.org
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 Zerowe współrzędne:
4154 4154 zoo
4155 4155 Powiększ
4156 4156 Zbliżenie (w metrach)
4157 4157 Powiększ
4158 4158 Zmniejsz
4159 4159 Powiększanie i przesuwanie mapy.
4160 4160 -----
4161 4161 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4162 4162 Powiększ
4163 4163 Poziom powiększenia:
4164 4164 Zmniejsz
4165 4165 Powiększ aby pokazać: {0}
4166 4166 Powiększ do
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 Pokaż problem
4170 4170 Powiększ do wybranych elementów
4171 4171 Powiększ do zaznaczenia
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 Pokaż {0}
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 "{0}" nie jest połączona i z tego powodu nie można połączyć obszarów
4182 4182 \nWysokość: {0} m
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 Wstecz
4189 4189 Szybciej
4190 4190 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4191 4191 Do przodu
4192 4192 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4193 4193 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4194 4194 Następny znacznik
4195 4195 Odtwórz następny znacznik.
4196 4196 Odtwórz poprzedni znacznik.
4197 4197 Odtwórz / wstrzymaj
4198 4198 Poprzedni znacznik
4199 4199 Wolniej
4200 4200 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4201 4201 Zamknięty
4202 4202 Otwarty
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 tekst
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 Klucz:
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 skrótowa nazwa ulicy
4235 4235 -----
4236 4236 dodaj do zaznaczenia
4237 4237 adres
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 droga powietrzna
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 dla rolnictwa
4245 4245 wszystkie
4246 4246 Alejka
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 alternatywny
4250 4250 -----
4251 4251 udogodnienie
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 kościół anglikański
4255 4255 jedzenie dla zwierząt
4256 4256 -----
4257 4257 dowolne
4258 4258 -----
4259 4259 łucznictwo
4260 4260 obszar
4261 4261 -----
4262 4262 azjatycka
4263 4263 -----
4264 4264 lekkoatletyka
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 tło
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 bahaizm
4273 4273 baptyści
4274 4274 bariera
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 Basen
4278 4278 siatkówka
4279 4279 plaża
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 torfowisko
4285 4285 bule
4286 4286 granica
4287 4287 gra w kule
4288 4288 most
4289 4289 etykieta "most" na węźle
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 buddyzm
4293 4293 budynek
4294 4294 -----
4295 4295 hamburgery
4296 4296 -----
4297 4297 wydzielony pas autobusowy
4298 4298 kajakarstwo
4299 4299 uwzględnij wielkość liter
4300 4300 kościół katolicki
4301 4301 cmentarz
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 chińska
4309 4309 -----
4310 4310 chrześcijaństwo
4311 4311 papierosy
4312 4312 -----
4313 4313 wspinaczka
4314 4314 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4315 4315 zamknięty
4316 4316 zamknięta droga
4317 4317 węglowa
4318 4318 linia brzegowa
4319 4319 bruk
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 prezerwatywy
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 konflikt
4329 4329 iglasty
4330 4330 połaczenie
4331 4331 w budowie
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 krykiet
4337 4337 -----
4338 4338 krokiet
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 kolarstwo
4342 4342 dane
4343 4343 liściasty
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 usunięto
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 przestarzały
4351 4351 dla wyznaczonych pojazdów
4352 4352 dojazd do posesji
4353 4353 objazd
4354 4354 -----
4355 4355 zablokowane
4356 4356 Dok
4357 4357 wyścigi psów
4358 4358 -----
4359 4359 na dół
4360 4360 -----
4361 4361 pobrany obszar
4362 4362 napoje
4363 4363 podjazd
4364 4364 wschód
4365 4365 łatwa
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 jazda konna
4369 4369 ewangelikalizm
4370 4370 parzyste
4371 4371 przykłady
4372 4372 -----
4373 4373 torby na odchody
4374 4374 dla ekspertów
4375 4375 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 prom
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 jedzenie
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 las
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 cieplna
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 od kafelka
4395 4395 z drogi
4396 4396 -----
4397 4397 gazowa
4398 4398 niemiecka
4399 4399 lodowiec
4400 4400 -----
4401 4401 pole golfowe
4402 4402 -----
4403 4403 znacznik GPS
4404 4404 punkt GPS
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 trawa
4411 4411 -----
4412 4412 żwir
4413 4413 -----
4414 4414 grecka
4415 4415 zielony
4416 4416 -----
4417 4417 grunt
4418 4418 gimnastyka
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 zdrowie
4422 4422 -----
4423 4423 zdrowie
4424 4424 wyróżnienie
4425 4425 droga
4426 4426 Droga bez numeru referencyjnego
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 hinduizm
4430 4430 historia
4431 4431 tablica historyczna
4432 4432 hokej
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 wyścigi konne
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 wodna
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 nieaktywne
4444 4444 -----
4445 4445 niekompletne
4446 4446 niekompletna droga
4447 4447 indyjska
4448 4448 -----
4449 4449 Teren przemysłowy
4450 4450 wewnętrzny segment
4451 4451 -----
4452 4452 wysepka
4453 4453 włoska
4454 4454 dżinizm
4455 4455 japońska
4456 4456 świadkowie Jehowy
4457 4457 judaizm
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 ląd
4461 4461 Wysypisko smieci
4462 4462 zagospodarowanie przestrzenne
4463 4463 -----
4464 4464 warstwa
4465 4465 -----
4466 4466 w lewo
4467 4467 wypoczynek
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 strefa zamieszkania
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 luteranie
4479 4479 namorzyny
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 marsze
4483 4483 max szer.
4484 4484 max dł.
4485 4485 -----
4486 4486 tryb wymiarowania
4487 4487 -----
4488 4488 metodyści
4489 4489 meksykańska
4490 4490 Teren wojskowy
4491 4491 min szer.
4492 4492 min dł.
4493 4493 -----
4494 4494 błędnie wpisana nazwa klucza
4495 4495 mieszany
4496 4496 mormoni
4497 4497 sporty motorowe
4498 4498 -----
4499 4499 autostrada
4500 4500 ciąg pieszy
4501 4501 -----
4502 4502 błoto
4503 4503 różne sporty
4504 4504 wielopoziomowy
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 islam
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 tablica przyrodnicza
4511 4511 gazety
4512 4512 następny
4513 4513 nie
4514 4514 brak opisu
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 brak skrętu w lewo
4522 4522 brak skrętu w prawo
4523 4523 zakaz jazdy prosto
4524 4524 zakaz zawracania
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 północ
4528 4528 północny-wschód
4529 4529 północny-zachód
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 dla początkujących
4536 4536 jądrowa
4537 4537 -----
4538 4538 nieparzyste
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 stare szyny kolejowe
4543 4543 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4544 4544 -----
4545 4545 nakaz skrętu w lewo
4546 4546 nakaz skrętu w prawo
4547 4547 nakaz jazdy prosto
4548 4548 otwarty
4549 4549 opcje
4550 4550 -----
4551 4551 kościół prawosławny
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 zewnętrzny segment
4555 4555 poza pobranym obszarem
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 wysepka parkignowa
4560 4560 bilety parkingowe
4561 4561 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 szczyt
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 zielonoświątkowcy
4570 4570 dopuszczalny
4571 4571 zdjęcia
4572 4572 fotowoltaiczna
4573 4573 nabrzeże
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 boisko
4582 4582 -----
4583 4583 Miejsce
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 energia
4590 4590 prezbiterianie
4591 4591 poprzedni
4592 4592 droga krajowa
4593 4593 droga krajowa - dojazd
4594 4594 droga prywatna
4595 4595 proponowany
4596 4596 protestanci
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 mapy komunikacji miejskiej
4600 4600 bilety komunikacji miejskiej
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 kwakrzy
4604 4604 kamieniołom
4605 4605 -----
4606 4606 kolej
4607 4607 Teren kolejowy
4608 4608 -----
4609 4609 tory kolejowe
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 szuwary
4614 4614 odśwież listę portów
4615 4615 -----
4616 4616 regionalna
4617 4617 wyrażenie regularne
4618 4618 Relacja bez typu
4619 4619 usuń z zaznaczenia
4620 4620 zamień zaznaczenie
4621 4621 droga lokalna
4622 4622 restauracja bez nazwy
4623 4623 -----
4624 4624 w prawo
4625 4625 brzeg rzeki
4626 4626 droga
4627 4627 rondo
4628 4628 droga
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 piach
4633 4633 -----
4634 4634 skala
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 droga wojewódzka
4638 4638 -----
4639 4639 wybierz sport:
4640 4640 zaznaczony
4641 4641 zaznaczenie
4642 4642 -----
4643 4643 droga serwisowa
4644 4644 serwis
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 szyici
4648 4648 strzelectwo
4649 4649 sklep
4650 4650 -----
4651 4651 bocznica
4652 4652 sikhizm
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 jazda na deskorolce
4656 4656 łyżwiarstwo
4657 4657 -----
4658 4658 narciarstwo
4659 4659 -----
4660 4660 piłka nożna
4661 4661 południe
4662 4662 południowy-wschód
4663 4663 południowy-zachód
4664 4664 spirytualizm
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 centrum sportowe
4668 4668 odnoga
4669 4669 stadion
4670 4670 znaczki
4671 4671 standardowy
4672 4672 kamień
4673 4673 strumień
4674 4674 ulica
4675 4675 nazwa ulicy zawiera ss
4676 4676 tekst
4677 4677 tekst;tekst;...
4678 4678 metro
4679 4679 sunnici
4680 4680 powierzchnia
4681 4681 -----
4682 4682 bagno
4683 4683 słodycze
4684 4684 pływanie
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 tenis stołowy
4688 4688 tampony
4689 4689 taoizm
4690 4690 -----
4691 4691 tymczasowy
4692 4692 tymczasowy typ drogi
4693 4693 tenis
4694 4694 Terminal
4695 4695 droga powiatowa
4696 4696 tekst
4697 4697 tajska
4698 4698 tereny zalewowe
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 do drogi
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 turystyka
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 zabawki
4710 4710 -----
4711 4711 sygnalizacja świetlna
4712 4712 tramway
4713 4713 -----
4714 4714 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
4715 4715 droga ekspresowa
4716 4716 droga ekspresowa - dojazd
4717 4717 turecka
4718 4718 -----
4719 4719 rodzaj
4720 4720 droga gminna
4721 4721 -----
4722 4722 podziemny
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 nieznany
4727 4727 nieoznakowane
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
4731 4731 nieotagowany
4732 4732 nieotagowana droga
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 do góry
4736 4736 aż do kafelka
4737 4737 użycie
4738 4738 błędy spradzania poprawności
4739 4739 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
4740 4740 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
4741 4741 wersja {0}
4742 4742 przez węzeł lub drogę
4743 4743 -----
4744 4744 wulkan
4745 4745 vouchery
4746 4746 woda
4747 4747 szlak wodny
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 zachód
4754 4754 -----
4755 4755 tablica o zwierzętach
4756 4756 wiatrowa
4757 4757 -----
4758 4758 Las naturalny
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 Błędny znacznik highway na węźle
4762 4762 dworzec przetokowy
4763 4763 tak
4764 4764 -----
4765 4765 zaratusztrianizm
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 Obiekty na warstwie {0}:
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 {0} metrów
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 {0} km kw.
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786m 1 -----
4787m 2 -----
4788m 3 -----
4789m 4 -----
4790m 5 -----
4791m 6 -----
4792m 7 -----
4793m 8 -----
4794m 9 -----
4795m 10 -----
4796m 11 -----
4797m 12 -----
4798m 13 -----
4799m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
4800m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4801m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4802m 15 Zmień {0} obiekt
4803m 15 Zmień {0} obiekty
4804m 15 Zmień {0} obiektów
4805m 16 -----
4806m 17 -----
4807m 18 -----
4808m 19 -----
4809m 20 -----
4810m 21 -----
4811m 22 Usuwanie {0} obiektu
4812m 22 Usuwanie {0} obiektów
4813m 22 Usuwanie {0} obiektów
4814m 23 -----
4815m 24 -----
4816m 25 -----
4817m 26 -----
4818m 27 -----
4819m 28 -----
4820m 29 Wstaw w drogę nowy węzeł.
4821m 29 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4822m 29 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4823m 30 -----
4824m 31 -----
4825m 32 Przesunięto {0} węzeł
4826m 32 Przesunięto {0} węzły
4827m 32 Przesunięto {0} węzłów
4828m 33 -----
4829m 34 -----
4830m 35 Wkelajm tag {0}
4831m 35 Wklejam tagi {0}
4832m 35 Wklejam tagi {0}
4833m 36 -----
4834m 37 -----
4835m 38 -----
4836m 39 -----
4837m 40 -----
4838m 41 Uprość drogę (usuń {0} wezłów)
4839m 41 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
4840m 41 Uprość drogę (usuń {0} węzly)
4841m 42 -----
4842m 43 -----
4843m 44 -----
4844m 45 -----
4845m 46 -----
4846m 47 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
4847m 47 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4848m 47 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4849m 48 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
4850m 48 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
4851m 48 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
4852m 49 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
4853m 49 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
4854m 49 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
4855m 50 -----
4856m 51 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
4857m 51 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4858m 51 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4859m 52 -----
4860m 53 -----
4861m 54 -----
4862m 55 -----
4863m 56 -----
4864m 57 -----
4865m 58 -----
4866m 59 Ta operacja może zmienić {0} obiekt.
4867m 59 Ta operacja może zmienić {0} obiekty.
4868m 59 Ta operacja może zmienić {0} obiektów.
4869m 60 -----
4870m 61 -----
4871m 62 -----
4872m 63 -----
4873m 64 -----
4874m 65 -----
4875m 66 -----
4876m 67 -----
4877m 68 -----
4878m 69 trasa z {0} punktem
4879m 69 trasa z {0} punktami
4880m 69 trasa z {0} punktami
4881m 70 znacznik
4882m 70 znaczniki
4883m 70 znaczników
4884m 71 węzeł
4885m 71 węzły
4886m 71 węzłów
4887m 72 obiekt
4888m 72 obiekty
4889m 72 obiektów
4890m 73 punkt
4891m 73 punkty
4892m 73 punktów
4893m 74 relacja
4894m 74 relacje
4895m 74 relacji
4896m 75 -----
4897m 76 droga
4898m 76 drogi
4899m 76 dróg
4900m 77 -----
4901m 78 -----
4902m 79 -----
4903m 80 {0} składa się z {1} markera
4904m 80 {0} składa się z {1} markerów
4905m 80 {0} składa się z {1} markerów
4906m 81 {0} składa się z {1} ścieżki
4907m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
4908m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
4909m 82 -----
4910m 83 -----
4911m 84 -----
4912m 85 {0} element
4913m 85 {0} elementy
4914m 85 {0} elementów
4915m 86 {0} węzeł
4916m 86 {0} węzły
4917m 86 {0} węzłów
4918m 87 {0} obiekt do dodania:
4919m 87 {0} obiekty do dodania:
4920m 87 {0} obiektów do dodania:
4921m 88 {0} obiekt do usunięcia:
4922m 88 {0} obiekty do usunięcia:
4923m 88 {0} obiektów do usunięcia:
4924m 89 {0} obiekt do zmodyfikowania:
4925m 89 {0} obiekty do zmodyfikowania:
4926m 89 {0} obiektów do zmodyfikowania:
4927m 90 -----
4928m 91 {0} punkt
4929m 91 {0} punkty
4930m 91 {0} punktów
4931m 92 {0} relacja
4932m 92 {0} relacje
4933m 92 {0} relacji
4934m 93 {0} trasa,
4935m 93 {0} trasy,
4936m 93 {0} tras,
4937m 94 -----
4938m 95 {0} ścieżka
4939m 95 {0} ścieżki
4940m 95 {0} ścieżki
4941m 96 -----
4942m 97 -----
4943m 98 {0} droga
4944m 98 {0} drogi
4945m 98 {0} dróg
4946m 99 {0} punkt
4947m 99 {0} punkty
4948m 99 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.