source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3197

Last change on this file since 3197 was 3197, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 56.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 Liczba obiektów
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
10 10 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
11 11 (Adres URL był:
12 12 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (brak obiektu)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
27 27 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
28 28 * Jeden węzęł z tagami lub
29 29 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
30 30 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
31 31 -----
32 32 ... odwołuje się do relacji
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 kręgle
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
45 45 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
46 46 -----
47 47 -----
48 48 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
49 49 -----
50 50 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
51 51 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
52 52 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
57 57 -----
58 58 -----
59 59 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
60 60 -----
61 61 -----
62 62 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
63 63 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 <różne>
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
125 125 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Kontynuujesz?</html>
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 A wg. odległości
251 251 A wg. czasu
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 Naruszenie możliwości API
263 263 Wersja API: {0}
264 264 nieczynny tor
265 265 -----
266 266 Anuluj scalanie
267 267 -----
268 268 O programie
269 269 O JOSM...
270 270 -----
271 271 -----
272 272 Dostęp do drogi
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 Zakwaterowanie
278 278 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 Akcja
283 283 -----
284 284 -----
285 285 Aktywna
286 286 Aktywuj zaznzczoną warstwę
287 287 -----
288 288 -----
289 289 Dodaj
290 290 -----
291 291 Dodaj węzeł...
292 292 Dodaj właściwości
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 Dodaj komentarz
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
300 300 -----
301 301 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
302 302 -----
303 303 -----
304 304 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Dodaj informacje o autorze
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 Dodaj węzeł
321 321 Dodaj węzeł do drogi
322 322 Dodaj węzeł do drogi i połącz
323 323 Dodaj węzeł {0}
324 324 Dodaj relację {0}
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 Dodaj drogę {0}
329 329 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
330 330 Interpolacja adresów
331 331 -----
332 332 Adresy
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 administracyjna
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 Ustawienia zaawansowane
347 347 Koleje linowe
348 348 -----
349 349 -----
350 350 lotnisko
351 351 -----
352 352 monopolowy
353 353 Wyrównaj węzły na kole
354 354 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
355 355 wszystkie
356 356 Wszystkie formaty
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 ogródki działkowe
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 chata alpejska
378 378 -----
379 379 -----
380 380 zmień także nazwę pliku
381 381 -----
382 382 -----
383 383 udogodnienia (amenities)
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
387 387 -----
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
394 394 -----
395 395 Wystąpił błąd: {0}
396 396 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
397 397 -----
398 398 -----
399 399 Kąt
400 400 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
401 401 -----
402 402 -----
403 403 Zastosuj zmiany
404 404 Zastosuj szablon
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Zastosuj wybrane zmiany
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 Zastosować?
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Wykopaliska archeologiczne
424 424 łucznictwo
425 425 Kontynuować?
426 426 obszar
427 427 -----
428 428 -----
429 429 centrum kulturalne
430 430 sztuka
431 431 -----
432 432 -----
433 433 -----
434 434 lekkoatletyka
435 435 -----
436 436 atrakcja
437 437 Dźwięk
438 438 -----
439 439 Ustawienia audio
440 440 Markery audio z {0}
441 441 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
442 442 -----
443 443 -----
444 444 -----
445 445 australijski football
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 Autor
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 Autorzy
463 463 -----
464 464 -----
465 465 -----
466 466 Centruj ciągle
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 bankomat
471 471 -----
472 472 Automatyczna korekcja tagów
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 Dostępne
478 478 -----
479 479 -----
480 480 B wg. odległości
481 481 B wg. czasu
482 482 -----
483 483 -----
484 484 Wstecz
485 485 -----
486 486 -----
487 487 piekarnia
488 488 bank
489 489 bar
490 490 Przeszkody
491 491 baseball
492 492 Podstawowe
493 493 zbiornik wodny
494 494 koszykówka
495 495 baterie
496 496 pole bitwy
497 497 zatoka
498 498 plaża
499 499 radiolatarnia
500 500 ławka
501 501 napoje
502 502 -----
503 503 Rowery
504 504 -----
505 505 ogródek piwny
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Pusta warstwa
510 510 -----
511 511 -----
512 512 stocznia
513 513 słupek drogowy
514 514 -----
515 515 Zakładki
516 516 przejście graniczne
517 517 Nazwa systematyczna
518 518 bule
519 519 Granice
520 520 kamień graniczny
521 521 Wybrany obszar
522 522 -----
523 523 gra w kule
524 524 most
525 525 -----
526 526 -----
527 527 -----
528 528 Raporty o błędach
529 529 -----
530 530 budynek
531 531 -----
532 532 Budynki
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 -----
537 537 peron autobusowy
538 538 dworzec autobusowy
539 539 Przystanek autobusowy
540 540 -----
541 541 rzeźnik
542 542 C wg. odległości
543 543 C wg. czasu
544 544 -----
545 545 kolej linowa
546 546 -----
547 547 -----
548 548 -----
549 549 Kataster
550 550 Kataster: {0}
551 551 -----
552 552 kawiarnia
553 553 -----
554 554 Kemping
555 555 pole namiotowe
556 556 Nie można rysować poza światem
557 557 -----
558 558 kanał
559 559 Anuluj
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 -----
570 570 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 kajakarstwo
594 594 puszki
595 595 Pojemność
596 596 -----
597 597 -----
598 598 Samochód
599 599 -----
600 600 kemping
601 601 Gotówka
602 602 zamek
603 603 przeszkoda dla bydła
604 604 wejście do jaskini
605 605 cmentarz
606 606 Wycentruj raz
607 607 -----
608 608 Wyśrodkuj widok
609 609 wyciąg krzesełkowy
610 610 chata górska
611 611 Zmień właściwości
612 612 Zmienić kierunek?
613 613 -----
614 614 Zmień węzeł {0}
615 615 Zmień relację
616 616 -----
617 617 Zmień relację {0}
618 618 Zmień rozdzielczość
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Zmienić wartości?
622 622 Zmień drogę {0}
623 623 -----
624 624 -----
625 625 -----
626 626 ID zestawu zmian:
627 627 -----
628 628 Menedżer zestawów zmian
629 629 Zamknięto changeset
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Zestawy zmian
637 637 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
648 648 Błędy sum kontrolnych:
649 649 -----
650 650 -----
651 651 Wybierz
652 652 Wybierz kolor
653 653 Wybierz kolor dla {0}
654 654 Wybierz jedną z gotowych licencji
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 Kościół
660 660 kino
661 661 miasto
662 662 granica miasta
663 663 mury miejskie
664 664 Nazwa miejscowości
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 -----
679 679 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
680 680 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
681 681 -----
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
686 686 Kliknij aby przerwać trwającą operację
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
690 690 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
691 691 -----
692 692 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
693 693 -----
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 klif
717 717 wspinaczka
718 718 Zamknij
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 Zamknij okno i porzuć pobieranie
723 723 Zamknij otwarte zestawy zmian
724 724 -----
725 725 Zamknij okno
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
730 730 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
736 736 -----
737 737 Droga zamknięta
738 738 -----
739 739 Zamknięty
740 740 Zamknięty:
741 741 -----
742 742 -----
743 743 Zamyka otwarte zestawy zmian
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 Zamykanie zestawu zmian...
748 748 odzież
749 749 wybrzeże
750 750 Linie brzegowe
751 751 na monety
752 752 college
753 753 Kolor
754 754 Kolor (hex)
755 755 Schemat kolorów
756 756 Schematy kolorów
757 757 Kolory
758 758 -----
759 759 -----
760 760 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
761 761 -----
762 762 Połącz drogi
763 763 Łączy kilka dróg w jedną.
764 764 Połącz {0} dróg
765 765 -----
766 766 Historia poleceń
767 767 Historia poleceń: {0}
768 768 Komentarz
769 769 Komentarz:
770 770 Komentarz:
771 771 biura i usługi
772 772 miejsce publiczne
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 Komputer
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 Konflikt
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Konflikty
798 798 Wykryto konflikty
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 Połącz istniejący drogę z węzłem
805 805 -----
806 806 Połączony
807 807 -----
808 808 Łączenie
809 809 Łączenie...
810 810 -----
811 811 Połączenie nie powiodło się
812 812 Ustawienia połączenia
813 813 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
814 814 Połączenie nie powiodło się.
815 815 -----
816 816 w budowie
817 817 budowa
818 818 -----
819 819 -----
820 820 Łączenie z serwerem OSM...
821 821 Łączenie z serwerem...
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 kontynent
826 826 Kontynuuj
827 827 -----
828 828 -----
829 829 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
830 830 -----
831 831 Autorzy
832 832 sklepik
833 833 -----
834 834 -----
835 835 Przekształć w warstwę danych
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 Przekonwertowany z: {0}
840 840 -----
841 841 Liczba wczytanych współrzędnych:
842 842 -----
843 843 Kopiuj
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 Kopia warstwy {0}
852 852 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 Skopiuj do schowka i zamknij
859 859 -----
860 860 Kopia nr {1} warstwy {0}
861 861 Prawa autorskie (URL)
862 862 Prawa autorskie - rok
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 Nie mogłem wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
869 869 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
870 870 Nie można połączyć z serwerem OSM. Proszę sprawdzić swoje połączenie z Internetem.
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
879 879 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
880 880 -----
881 881 Nie można odczytać "{0}"
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
886 886 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
887 887 -----
888 888 -----
889 889 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
890 890 -----
891 891 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
892 892 -----
893 893 kraj
894 894 Kod kraju
895 895 -----
896 896 -----
897 897 okręg
898 898 Kurs
899 899 sąd
900 900 -----
901 901 dźwig
902 902 Utwórz okrąg
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
907 907 -----
908 908 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
909 909 -----
910 910 -----
911 911 Tworzy nową mapę
912 912 Utwórz nową relację
913 913 -----
914 914 -----
915 915 Tworzenie obszarów.
916 916 -----
917 917 -----
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Utwórz nowy problem
924 924 -----
925 925 -----
926 926 -----
927 927 Utwórz nowy węzeł.
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Utworzono
935 935 Utworzony
936 936 -----
937 937 -----
938 938 Stworzony przez:
939 939 Utworzony:
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
944 944 na karty kredytowe
945 945 krykiet
946 946 krykiet - siatki
947 947 -----
948 948 krokiet
949 949 -----
950 950 -----
951 951 przejazd przez tory
952 952 -----
953 953 -----
954 954 Rodzaj przejazdu
955 955 -----
956 956 Przecinające się drogi
957 957 Przecinające się drogi
958 958 Kuchnia
959 959 Bieżące zaznaczenie
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Dostosuj kolor
967 967 Dostosuj rysowanie linii
968 968 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
969 969 wykop
970 970 -----
971 971 Zapętlone zależności między relacjami
972 972 kolarstwo
973 973 Zapętlone zależności.
974 974 Czechy CUZK:KM
975 975 Czechy UHUL:ORTOFOTO
976 976 Tama
977 977 Warstwa danych {0}
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 -----
982 982 Weryfikacja danych
983 983 -----
984 984 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
985 985 -----
986 986 -----
987 987 Data:
988 988 na karty debetowe
989 989 -----
990 990 Stopnie dziesiętne
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 -----
995 995 -----
996 996 -----
997 997 Domyślny
998 998 Domyślny (ustalony automatycznie)
999 999 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1000 1000 Domyślną wartością jest "{0}".
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 Stopnie minuty sekundy
1004 1004 Usuń
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 Tryb kasowania
1009 1009 Usuń właściwość
1010 1010 -----
1011 1011 Potwierdź usunięcie.
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 Usuń z relacji
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 Usuwanie węzłów lub dróg.
1021 1021 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 Usuwa wybrane obiekty
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1029 1029 Usuń zaznaczoną warstwę.
1030 1030 Usuwa zaznaczoną relację.
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1036 1036 -----
1037 1037 Usunięto
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 usunięte, bądź przesunięte elementy
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 Wyznanie
1046 1046 dentysta
1047 1047 Dokładnie opisz problem
1048 1048 Opis
1049 1049 Opis: {0}
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 Poziom trudności
1060 1060 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1061 1061 Kierunek
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 Zablokuj
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 Zablokuj wtyczkę
1070 1070 Porzuć i wyjdź
1071 1071 Porzuć i wyjdź
1072 1072 realizacja recept
1073 1073 -----
1074 1074 Ustawienia wyświetlania
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Wyświetlaj współrzędne jako
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1087 1087 Wyświetlaj menu "Audio"
1088 1088 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1089 1089 -----
1090 1090 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1091 1091 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Rozmieść węzły
1098 1098 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1099 1099 nieużywany tor
1100 1100 rów
1101 1101 Porzuć zmiany
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Nic nie rób
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 sklep DIY
1114 1114 dok
1115 1115 lekarz
1116 1116 wyścigi psów
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 Pobierz
1120 1120 -----
1121 1121 Pobierz dane
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 Pobierz dane.
1125 1125 Pobierz członków
1126 1126 Pobierz obiekt wg ID.
1127 1127 Pobierz obiekt
1128 1128 Pobierz obiekt…
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 Adres URL
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1137 1137 -----
1138 1138 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1139 1139 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1140 1140 Pobierz jako nową warstwę
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 Pobierz wszystko pomiędzy:
1149 1149 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1150 1150 Pobierz z OSM...
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1156 1156 -----
1157 1157 Pobierz członków
1158 1158 -----
1159 1159 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1160 1160 Pobierz teraz
1161 1161 Pobierz obiekt
1162 1162 Pobierz obiekt…
1163 1163 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1164 1164 -----
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 Pobierz widoczne kafle
1183 1183 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1184 1184 Pobrane dane GPX
1185 1185 -----
1186 1186 Pobieranie danych GPS
1187 1187 Pobieranie danych OSM...
1188 1188 -----
1189 1189 Pobieranie wiadomości dnia
1190 1190 -----
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 -----
1194 1194 Pobieranie danych
1195 1195 -----
1196 1196 -----
1197 1197 -----
1198 1198 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1199 1199 -----
1200 1200 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1201 1201 -----
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 wyciąg orczykowy
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 -----
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 odpływ
1215 1215 Rysowanie
1216 1216 Rysuj strzałki kierunkowe
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1220 1220 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1224 1224 -----
1225 1225 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1226 1226 Rysuj duże punkty GPS.
1227 1227 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1228 1228 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1229 1229 -----
1230 1230 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1231 1231 Tworzenie węzłów i dróg.
1232 1232 -----
1233 1233 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1234 1234 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1235 1235 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1239 1239 -----
1240 1240 woda do picia
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 pralnia chemiczna
1244 1244 Rozmnóż w {0} węzłów
1245 1245 Powiel
1246 1246 Duplikuj warstwę
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1251 1251 -----
1252 1252 Powiela zaznaczone obiekty.
1253 1253 Skopiuj warstwę
1254 1254 -----
1255 1255 Powielone węzły drogi
1256 1256 Powielone węzły drogi.
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 Edycja
1264 1264 Edycja kręgli
1265 1265 Edycja informacji o adresach
1266 1266 Edycja interpolacji adresów
1267 1267 Edycja granicy administracyjnej
1268 1268 -----
1269 1269 -----
1270 1270 Edycja ogródków działkowych
1271 1271 Edycja chaty alpejskiej
1272 1272 Edycja wykopalisk archeologicznych
1273 1273 -----
1274 1274 Edycja centrum kulturalnego
1275 1275 Edycja obiektu sztuki
1276 1276 Edycja
1277 1277 Edycja atrakcji turystycznej
1278 1278 -----
1279 1279 Edycja bankomatu
1280 1280 -----
1281 1281 Edycja piekarni
1282 1282 Edycja banku
1283 1283 Edycja baru
1284 1284 -----
1285 1285 Edycja zbiornika wodnego
1286 1286 -----
1287 1287 Edycja pola bitwy
1288 1288 Edycja zatoki
1289 1289 Edycja plaży
1290 1290 Edycja radiolatarni
1291 1291 -----
1292 1292 Edycja parkingu dla rowerów
1293 1293 Edycja wypożyczalni rowerów
1294 1294 Edycja warsztatu rowerowego
1295 1295 Edycja ogródka piwnego
1296 1296 Edycja stoczni
1297 1297 Edycja słupka drogowego
1298 1298 -----
1299 1299 Edycja przejścia granicznego
1300 1300 Edycja boiska do gry w boule
1301 1301 -----
1302 1302 -----
1303 1303 Edycja mostu
1304 1304 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1305 1305 -----
1306 1306 -----
1307 1307 -----
1308 1308 Edycja peronu autobusowego
1309 1309 Edycja dworca autobusowego
1310 1310 Edycja przystanku autobusowego
1311 1311 Edycja sklepu mięsnego
1312 1312 Edycja kolei linowej
1313 1313 Edycja kawiarni
1314 1314 Edycja pola namiotowego
1315 1315 Edycja kanału
1316 1316 -----
1317 1317 Edycja wypożyczalni samochodów
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 Edycja warsztatu samochodowego
1321 1321 Edycja myjni samochodowej
1322 1322 Edycja kempingu
1323 1323 Edycja zamku
1324 1324 Edycja przeszkody dla bydła
1325 1325 Edycja wejścia do jaskini
1326 1326 Edycja cmentarza
1327 1327 Edycja wyciągu krzesełkowego
1328 1328 Edycja chaty górskiej
1329 1329 -----
1330 1330 Edycja kina
1331 1331 Edycja miasta
1332 1332 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1333 1333 -----
1334 1334 Edycja klifu
1335 1335 -----
1336 1336 Edycja zbiornika gazu
1337 1337 Edycja college'u
1338 1338 Edycja obszaru biur i usług
1339 1339 Edycja miejsca publicznego
1340 1340 Edycja sklepu komputerowego
1341 1341 Edycja terenu budowy
1342 1342 Edycja kontynentu
1343 1343 Edycja sklepiku
1344 1344 Edycja kraju
1345 1345 Edycja okręgu / hrabstwa
1346 1346 Edycja siedziby sądu
1347 1347 -----
1348 1348 Edycja dźwigu
1349 1349 Edycja boiska do gry w krykieta
1350 1350 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1351 1351 Edycja miejsca do gry w krokieta
1352 1352 -----
1353 1353 Edycja ścieżki rowerowej
1354 1354 -----
1355 1355 Edycja tamy
1356 1356 Edycja dentysty
1357 1357 Edycja opuszczonych torów
1358 1358 -----
1359 1359 Edycja sklepu DIY (zrób to sam)
1360 1360 Edycja doku
1361 1361 Edycja lekarza
1362 1362 -----
1363 1363 Edycja wyciągu orczykowego
1364 1364 Edycja odpływu
1365 1365 Edycja punktu z wodą pitną
1366 1366 Edycja palni chemicznej
1367 1367 Edycja sklepu z elektroniką
1368 1368 Edycja ambasady
1369 1369 -----
1370 1370 Edycja wejścia
1371 1371 -----
1372 1372 Edycja gruntów rolnych
1373 1373 Edycja zagrody
1374 1374 Edycja restauracji fast-food
1375 1375 Edycja turni
1376 1376 Edycja trasy promu
1377 1377 Edycja terminalu promowego
1378 1378 -----
1379 1379 Edycja posterunku straży pożarnej
1380 1380 Edycja miejsca do wędkowania
1381 1381 Edycja schodów
1382 1382 Edycja kwiaciarni
1383 1383 -----
1384 1384 Edycja drogi dla pieszych
1385 1385 Edycja brodu
1386 1386 Edycja lasu
1387 1387 Edycja fontanny
1388 1388 Edycja stacji benzynowej
1389 1389 Edycja sklepu meblowego
1390 1390 Edycja ogrodu
1391 1391 Edycja centrum ogrodniczego
1392 1392 Edycja zbiornika gazu
1393 1393 Edycja bramy
1394 1394 Edycja lodowca
1395 1395 -----
1396 1396 Edycja pola golfowego
1397 1397 -----
1398 1398 -----
1399 1399 Edycja cmentarza
1400 1400 Edycja terenu pod zabudowę
1401 1401 Edycja kwatery turystycznej
1402 1402 -----
1403 1403 Edycja salonu fryzjerskiego
1404 1404 Edycja przystanku kolejowego
1405 1405 Edycja wólki
1406 1406 -----
1407 1407 -----
1408 1408 Edycja wrzosowiska
1409 1409 -----
1410 1410 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1411 1411 Edycja drogi w budowie
1412 1412 Edycja miejsca do gry w hokeja
1413 1413 -----
1414 1414 Edycja szpitala
1415 1415 Edycja hostelu
1416 1416 Edycja hotelu
1417 1417 Edycja ambony strzelniczej
1418 1418 Edycja terenu przemysłowego
1419 1419 Edycja wyspy
1420 1420 -----
1421 1421 -----
1422 1422 Edycja skrzyżowania
1423 1423 Edycja przedszkola
1424 1424 Edycja kiosku
1425 1425 -----
1426 1426 Edycja lądu
1427 1427 Edycja wysypiska śmieci
1428 1428 wyspa
1429 1429 Edycja biblioteki
1430 1430 -----
1431 1431 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1432 1432 Edycja latarni morskiej
1433 1433 Edycja strefy zamieszkania
1434 1434 Edycja okolicy
1435 1435 Edycja mariny
1436 1436 Edycja łąki
1437 1437 Edycja miejsca pamięci
1438 1438 Edycja obszaru wojskowego
1439 1439 Edycja miniaturowego golfa
1440 1440 Edycja kantoru
1441 1441 Edycja toru jednoszynowego
1442 1442 Edycja pomnika
1443 1443 Edycja motelu
1444 1444 -----
1445 1445 Edycja autostrady
1446 1446 Edycja skrzyżowania autostrad
1447 1447 Edycja dojazdu do autostrady
1448 1448 Edycja przełęczy
1449 1449 Edycja błot
1450 1450 -----
1451 1451 -----
1452 1452 Edycja muzeum
1453 1453 Edycja toru kolei wąskotorowej
1454 1454 Edycja granicy narodowej
1455 1455 Edycja granicy parku narodowego
1456 1456 Edycja rezerwatu przyrody
1457 1457 Edycja klubu nocnego
1458 1458 Edycja optyka
1459 1459 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1460 1460 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1461 1461 -----
1462 1462 Edycja parku
1463 1463 Edycja parkingu
1464 1464 Edycja uliczki parkingowej
1465 1465 -----
1466 1466 Edycja ścieżki
1467 1467 Edycja wzgórza
1468 1468 Edycja ciągu pieszego
1469 1469 Edycja miejsca do gry w pelotę
1470 1470 Edycja apteki
1471 1471 Edycja miejsca na piknik
1472 1472 Edycja molo
1473 1473 Edycja rurociągu
1474 1474 Edycja boiska
1475 1475 Edycja miejsca kultu religijnego
1476 1476 Edycja placu zabaw
1477 1477 Edycja posterunku policji
1478 1478 Edycja granicy politycznej
1479 1479 Edycja urzędu pocztowego
1480 1480 Edycja źródła energii elektrycznej
1481 1481 Edycja linii wysokiego napięcia
1482 1482 Edycja elektrowni
1483 1483 Edycja rozdzielni elektrycznej
1484 1484 Edycja słupa linii wysokiego napięcia
1485 1485 Edycja kolei retro
1486 1486 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1487 1487 Edycja drogi krajowej
1488 1488 Edycja więzienia
1489 1489 Edycja pubu
1490 1490 Edycja budynku użyteczności publicznej
1491 1491 Edycja komieniołomu
1492 1492 Edycja toru wyścigowego
1493 1493 -----
1494 1494 Edycja toru
1495 1495 Edycja terenu kolejowego
1496 1496 Edytuj platformę kolejową
1497 1497 Edycja terenu rekreacyjnego
1498 1498 Edycja punktu zbiórki odpadów
1499 1499 Edycja regionu
1500 1500 Edycja sztucznego jeziora
1501 1501 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1502 1502 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1503 1503 Edycja restauracji
1504 1504 Edycja obszaru handlowego
1505 1505 Edycja rzeki
1506 1506 -----
1507 1507 Edycja ograniczeń na drodze
1508 1508 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1509 1509 Edytuj trasę
1510 1510 -----
1511 1511 Edycja miejsca do gry w rugby
1512 1512 Edycja ruin
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 Edycja szkoły
1516 1516 Edycja rumowiska
1517 1517 Edycja buszu
1518 1518 Edycja drogi wojewódzkiej
1519 1519 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1520 1520 Edycja drogi serwisowej
1521 1521 Edycja schronienia
1522 1522 Edycja sklepu obuwniczego
1523 1523 -----
1524 1524 Edycja skrótów
1525 1525 -----
1526 1526 -----
1527 1527 -----
1528 1528 Edycja pochylni
1529 1529 -----
1530 1530 Edycja kolczatki
1531 1531 Edycja centrum sportowego
1532 1532 Edycja sklepu sportowego
1533 1533 plaża
1534 1534 Edycja stadionu
1535 1535 Edycja stanu
1536 1536 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1537 1537 Edycja przełazu
1538 1538 Edycja strumienia
1539 1539 Edycja dzielnicy
1540 1540 Edycja toru metra
1541 1541 Edycja wejścia do metra
1542 1542 Edycja supermarketu
1543 1543 Edycja kamery do monitoringu
1544 1544 Edycja punktu geodezyjnego
1545 1545 -----
1546 1546 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1547 1547 Edycja postoju taksówek
1548 1548 -----
1549 1549 Edycja telefonu
1550 1550 Edycja miejsca do gry w tenisa
1551 1551 -----
1552 1552 -----
1553 1553 Edycja drogi powiatowej
1554 1554 Edycja teatru
1555 1555 Edycja parku rozrywki
1556 1556 Edycja punktu poboru opłat
1557 1557 Edycja wieży
1558 1558 Edycja miejscowości
1559 1559 Edycja ratusza
1560 1560 Edycja sklepu z zabawkami
1561 1561 Edycja drogi gruntowej
1562 1562 -----
1563 1563 Edycja torów tramwajowych
1564 1564 Edycja przystanku tramwajowego
1565 1565 -----
1566 1566 Edycja drzewa
1567 1567 Edycja drogi ekspresowej
1568 1568 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1569 1569 Edycja tunelu
1570 1570 Edycja ograniczenia skrętu
1571 1571 -----
1572 1572 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1573 1573 Edycja uniwersytetu
1574 1574 Edycja automatu sprzedającego
1575 1575 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1576 1576 -----
1577 1577 Edycja punktu widokowego
1578 1578 Edycja wsi
1579 1579 -----
1580 1580 Edycja winnicy
1581 1581 Edycja wulkanu
1582 1582 -----
1583 1583 Edycja oczyszczalni ścieków
1584 1584 Edycja zbiornika wodnego
1585 1585 Edycja parku wodnego
1586 1586 Edycja wieży ciśnień
1587 1587 Edycja wodospadu
1588 1588 Edycja krzyża przydrożnego
1589 1589 Edycja kapliczki
1590 1590 Edycja jazu
1591 1591 Edycja mokradła
1592 1592 Edycja wiatraka
1593 1593 Edycja lasu
1594 1594 Edycja zakładu produkcyjnego
1595 1595 Edycja zoo
1596 1596 -----
1597 1597 -----
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 Edytuje tę stronę pomocy
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 -----
1609 1609 -----
1610 1610 -----
1611 1611 -----
1612 1612 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1613 1613 -----
1614 1614 Edycja: {0}
1615 1615 -----
1616 1616 -----
1617 1617 na karty chipowe
1618 1618 elektronika
1619 1619 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1620 1620 Wysokość
1621 1621 nasyp
1622 1622 ambasada
1623 1623 -----
1624 1624 Telefon alarmowy
1625 1625 Pusty dokument
1626 1626 Puste drogi
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 -----
1632 1632 -----
1633 1633 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1634 1634 -----
1635 1635 Podaj adres z którego pobrać dane:
1636 1636 Wprowadź ID zestawu zmian
1637 1637 Wpisz nazwę pozycji w menu oraz adres serwera WMS
1638 1638 Podaj nowy klucz i jego wartość
1639 1639 -----
1640 1640 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 -----
1651 1651 -----
1652 1652 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1653 1653 -----
1654 1654 Podaj współrzędne nowego węzła.
1655 1655 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1656 1656 Podaj wartości dla wszystkich konfliktów.
1657 1657 -----
1658 1658 Wpisz swój komentarz
1659 1659 Wejście
1660 1660 jeździectwo
1661 1661 Błąd
1662 1662 -----
1663 1663 Błąd podczas usuwania danych.
1664 1664 Błąd podczas wyświetlania adresu
1665 1665 -----
1666 1666 Błąd podczas ładowania pliku
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 Błąd w pliku {0}
1670 1670 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1671 1671 -----
1672 1672 Błąd odtwarzania dźwięku
1673 1673 -----
1674 1674 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1675 1675 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1676 1676 -----
1677 1677 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1678 1678 -----
1679 1679 Błąd podczas przetwarzania {0}
1680 1680 Błąd podczas wysyłania
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 Błąd: {0}
1687 1687 Błędy
1688 1688 Błędy podczas pobierania
1689 1689 Błędy w czasie pobierania
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Wystąpił wyjątek
1697 1697 Zakończ
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 Kończy pracę z programem.
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 Eksportuj do pliku GPX
1708 1708 Eksportuj i zapisz
1709 1709 -----
1710 1710 Opcje eksportu
1711 1711 Eksportuj dane do pliku GPX
1712 1712 Eksportuj do GPX...
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1718 1718 Wytłocz
1719 1719 Wytłocz drogę
1720 1720 DO POPRAWKI
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 grunty rolne
1746 1746 zagroda
1747 1747 fast food
1748 1748 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 Opłata
1753 1753 turnia
1754 1754 ogrodzenie
1755 1755 trasa promu
1756 1756 terminal promowy
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 Plik
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 Błędny format pliku
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 Plik istnieje. Nadpisać?
1771 1771 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1772 1772 -----
1773 1773 Plik: {0}
1774 1774 Nazwa pliku
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 Zakończ rysowanie.
1780 1780 -----
1781 1781 straż pożarna
1782 1782 Ścieżka do programu Firefox
1783 1783 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
1784 1784 miejsce na ognisko
1785 1785 miejsce do wędkowania
1786 1786 Napraw
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 Popraw relacje
1790 1790 -----
1791 1791 Napraw zaznaczone błędy.
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 florysta
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 Wyżywienie
1800 1800 Ruch pieszy
1801 1801 football
1802 1802 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1803 1803 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1804 1804 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1805 1805 bród
1806 1806 las
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 Znaleziono {0} pasujących.
1814 1814 fontanna
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 WMS katastru francuskiego
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 Z relacji
1821 1821 -----
1822 1822 stacja benzynowa
1823 1823 Stacja benzynwa
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 Pełny ekran
1827 1827 -----
1828 1828 meble
1829 1829 Punkty GPS
1830 1830 -----
1831 1831 Opis trasy GPS
1832 1832 Pliki GPX
1833 1833 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1834 1834 -----
1835 1835 Scieżka GPX:
1836 1836 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
1837 1837 ogród
1838 1838 centrum ogrodnicze
1839 1839 zbiornik gazu
1840 1840 brama
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 Geolokalizowane obrazy
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 lodowiec
1849 1849 szkło
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 golf
1862 1862 pole golfowe
1863 1863 -----
1864 1864 Zaopatrzenie
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 Trawa
1873 1873 cmentarz
1874 1874 teren pod zabudowę
1875 1875 Siatka
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 kwatera
1888 1888 -----
1889 1889 gimnastyka
1890 1890 fryzjer
1891 1891 przysiółek
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 Zdrowie
1898 1898 wrzosowisko
1899 1899 -----
1900 1900 Samochody dostawcze
1901 1901 żywopłot
1902 1902 Wysokość
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 Pomoc
1906 1906 Pomoc: {0}
1907 1907 -----
1908 1908 Ukryj
1909 1909 -----
1910 1910 sprzęt hifi
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 Największy numer
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 szlak
1918 1918 Miejsca historyczne
1919 1919 Historia
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 hokej
1926 1926 Strona domowa
1927 1927 Konie
1928 1928 wyścigi konne
1929 1929 szpital
1930 1930 -----
1931 1931 hostel
1932 1932 hotel
1933 1933 -----
1934 1934 Nazwa domu
1935 1935 Numer domu
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 Ambona myśliwska
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 Zignoruj
1952 1952 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
1958 1958 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
1959 1959 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Niedozwolony obiekt z id=0
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 Importuj dźwięk
2007 2007 -----
2008 2008 Importuj obrazki
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Wczytane obrazy
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 Niekompletny opis <member> z ref=0
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 teren przemysłowy
2027 2027 -----
2028 2028 Informacje o elemencie
2029 2029 Informacje
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 Informacje o warstwie
2034 2034 Inicjalizacja
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 Interpolacja
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 Nieprawidłowa data
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 Nieprawidłowa strefa czasowa
2056 2056 -----
2057 2057 Niepoprawna nazwa użytkownika
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 wyspa
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 Pliki JPEG (*.jpg)
2077 2077 OpenStreetMap - Edytor Java
2078 2078 Wersja Javy {0}
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 Połącz węzeł i linię
2082 2082 Połącz węzeł z drogą
2083 2083 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2084 2084 Połącz nakładające się obszary
2085 2085 Połączono nakładające się na siebie obszary
2086 2086 -----
2087 2087 Złącza nakładające się obszary
2088 2088 Skok do Pozycji
2089 2089 -----
2090 2090 Przejdź do pozycji
2091 2091 Skrzyżowanie
2092 2092 Zachowaj
2093 2093 -----
2094 2094 Pozostawiaj kopie zapasowe plików
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 Klucz
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 Klucz:
2111 2111 Skóry klawiaturowe
2112 2112 Słowa kluczowe
2113 2113 przedszkole
2114 2114 kiosk
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 ląd (wyspa)
2130 2130 Zagospodarowanie terenu
2131 2131 wysypisko
2132 2132 -----
2133 2133 Liczba pasów ruchu
2134 2134 Język
2135 2135 Ostatnia zmiana o {0}
2136 2136 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2137 2137 Szerokość
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 pralnia samoobsługowa
2148 2148 Warstwa
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 warstwa nie jest na liście.
2157 2157 -----
2158 2158 Warstwa: {0}
2159 2159 Warstwy
2160 2160 -----
2161 2161 Czas rozbiegu (w sekundach)
2162 2162 Rozrywka
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 Długość:
2167 2167 -----
2168 2168 przejazd kolejowy
2169 2169 biblioteka
2170 2170 Licencja
2171 2171 -----
2172 2172 trasa szybkiego tramwaju
2173 2173 latarnia morska
2174 2174 oznaczenie linii
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 strefa zamieszkania
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Ładowanie wczesnych wtyczek
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 Ładowanie wtyczek
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 Wczytywanie {0}
2207 2207 -----
2208 2208 pliki lokalne
2209 2209 okolica
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Zablokuj
2214 2214 wrota śluzy
2215 2215 Lodi - Włochy
2216 2216 -----
2217 2217 Długość
2218 2218 -----
2219 2219 Wygląd i zachowanie
2220 2220 wieża widokowa
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 Najmniejszy numer
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2235 2235 -----
2236 2236 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2240 2240 Nieprawidłowe sekwencje:
2241 2241 Obiekty sztuczne
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 Mapa
2248 2248 -----
2249 2249 Odwzorowanie kartograficzne
2250 2250 Ustawienia mapy
2251 2251 Mapa: {0}
2252 2252 marina
2253 2253 Oznacz jako wykonane
2254 2254 -----
2255 2255 Znaczniki nazwanych punktów
2256 2256 Znaczniki z {0}
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 Maks. wysokość (w metrach)
2263 2263 Maks. długość (w metrach)
2264 2264 Maks. szerokość (w metrach)
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 Max. prędkość (km/h)
2269 2269 Max. ciężar (w tonach)
2270 2270 -----
2271 2271 Maksymalny obszar na zapytanie:
2272 2272 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2273 2273 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2277 2277 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2278 2278 Maksymalna długość (w metrach)
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 łąka
2286 2286 Zmierzone wartości
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Członek
2290 2290 Członkowie
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 miejsce pamięci
2294 2294 Nazwa w menu
2295 2295 -----
2296 2296 Skrótu w menu
2297 2297 -----
2298 2298 odwzorowanie Merkatora
2299 2299 Połącz
2300 2300 Połącz węzły
2301 2301 -----
2302 2302 Scal warstwy
2303 2303 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2304 2304 -----
2305 2305 Połącz wybrane elementy.
2306 2306 Włącz aktualną warstwę do innej.
2307 2307 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2308 2308 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2309 2309 Scal {0} węzłów
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 Wiadomość dnia jest niedostępna
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 obszar wojskowy
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Min. prędkość (km/h)
2325 2325 Miniaturowe rondo
2326 2326 miniaturowy golf
2327 2327 Minimalna odległość (w pikselach)
2328 2328 -----
2329 2329 Odbicie lustrzane
2330 2330 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 Brak parametru dla NOT
2347 2347 Brak parametru dla OR
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 Tryb: {0}
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 kantor
2358 2358 tor jednoszynowy
2359 2359 pomnik
2360 2360 -----
2361 2361 Więcej informacji na temat tej funkcji
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 motel
2367 2367 sporty motorowe
2368 2368 Samochody
2369 2369 -----
2370 2370 Motocykle
2371 2371 -----
2372 2372 autostrada
2373 2373 skrzyżowanie autostrad
2374 2374 autostrada - dojazd
2375 2375 przełęcz
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 Przesuń w dół
2380 2380 -----
2381 2381 Więcej elementów
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 Przesuń w lewo
2385 2385 -----
2386 2386 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift aby dodać do wybranych (Ctrl aby przełączać); Shift-Ctrl aby obrócić wybrane; albo zmień wybrane
2387 2387 Przesuń obiekty {0}
2388 2388 Przesuń w prawo
2389 2389 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2390 2390 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2391 2391 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2392 2392 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2393 2393 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2394 2394 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 Przesuń je
2400 2400 Przesuń do góry
2401 2401 -----
2402 2402 Przesuń {0}
2403 2403 Przesuwa obiekty {0}
2404 2404 błota
2405 2405 różne sporty
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 muzeum
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2421 2421 Import NMEA zakończony powodzeniem
2422 2422 Pliki NMEA-0183
2423 2423 Mapy NPE
2424 2424 -----
2425 2425 Nazwa
2426 2426 -----
2427 2427 Nazwa użytkownika.
2428 2428 Nazwa: {0}
2429 2429 Nazwane punkty GPS z {0}
2430 2430 Nazwane punkty tras.
2431 2431 kolej wąskotorowa
2432 2432 narodowa
2433 2433 park narodowy
2434 2434 rezerwat przyrody
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 Wartości ujemne oznaczają zachodnią/południową półkulę.
2438 2438 Sieć
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 Nowa
2442 2442 -----
2443 2443 Nowy problem
2444 2444 Nowy klucz
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 Nowa rola
2448 2448 Nowa wartość
2449 2449 Nowa wartość dla {0}
2450 2450 -----
2451 2451 Następny obrazek
2452 2452 klub nocny
2453 2453 Nie
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2457 2457 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 Brak skrótu
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 Brak zmian do wysłania.
2468 2468 -----
2469 2469 Brak konfliktów do rozwiązania
2470 2470 Brak konfliktów, które można pokazać
2471 2471 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2472 2472 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2473 2473 -----
2474 2474 Nie wczytano żadnych danych.
2475 2475 Brak daty
2476 2476 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2477 2477 -----
2478 2478 ślepa ulica
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 Brak obrazu
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2485 2485 -----
2486 2486 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2487 2487 -----
2488 2488 Brak otwartych zestawów zmian
2489 2489 -----
2490 2490 Nie podano hasła.
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Bez serwera proxy
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 Brak warstw docelowych.
2499 2499 -----
2500 2500 Nie podano nazwy użytkownika.
2501 2501 -----
2502 2502 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 Węzeł
2510 2510 -----
2511 2511 Węzeł jest nadal w użyciu..
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 Węzły
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 żadne
2523 2523 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2524 2524 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Nie połączony
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 Uwagi
2533 2533 -----
2534 2534 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2535 2535 -----
2536 2536 na banknoty
2537 2537 Nic
2538 2538 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
2542 2542 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2543 2543 Nic nie wybrano!
2544 2544 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2545 2545 -----
2546 2546 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 Numer
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 Sposób numeracji domów
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 Dane OSM
2561 2561 Hasło OSM.
2562 2562 Pliki serwera OSM
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 ID obiektu:
2571 2571 -----
2572 2572 Historia obiektu
2573 2573 Typ obiektu:
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 Obiekty do dodania:
2578 2578 Obiekty do usunięcia:
2579 2579 Obiekty do zmiany:
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 Stary klucz
2589 2589 Poprzednia rola
2590 2590 Stara wartość
2591 2591 -----
2592 2592 Na życzenie
2593 2593 Podczas wysyłania
2594 2594 Jednokierunkowa
2595 2595 Drogi z jednym węzłem
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 jednokierunkowa
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
2609 2609 Tylko na początku drogi.
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 Status
2614 2614 -----
2615 2615 Otwórz adres...
2616 2616 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 Otwiera plik.
2621 2621 -----
2622 2622 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2623 2623 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2624 2624 Otwiera listę wszystkich relacji
2625 2625 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2631 2631 -----
2632 2632 Otwórz URL
2633 2633 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 Otwórz inne zdjęcie
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Otwórz plik
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2645 2645 Otwórz listę zmian aktywnej warstwy
2646 2646 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
2647 2647 -----
2648 2648 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2649 2649 Otwórz...
2650 2650 Otwarty/Zamknięty:
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 dane OpenSteetMap
2658 2658 Otwieram 1 plik...
2659 2659 godziny otwarcia
2660 2660 Otwieram plik "{0}" ...
2661 2661 Otwieram pliki
2662 2662 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Dodatkowe atrybuty:
2668 2668 -----
2669 2669 Rodzaj (opcjonalne)
2670 2670 naturalna żywność
2671 2671 -----
2672 2672 Korekta prostopadłości
2673 2673 -----
2674 2674 Korekta prostopadłości
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 Pozostałe
2679 2679 -----
2680 2680 sklep turystyczny
2681 2681 -----
2682 2682 Nakładające się obszary
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 Nakładające się tory kolejowe
2686 2686 -----
2687 2687 Nakładające się drogi
2688 2688 -----
2689 2689 Nakładające się drogi.
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 Zastąp
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 Styl rysowania {0}: {1}
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 papier
2705 2705 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 park
2714 2714 -----
2715 2715 parking
2716 2716 uliczka parkingowa
2717 2717 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 Hasło
2728 2728 Hasło:
2729 2729 -----
2730 2730 Wklej
2731 2731 -----
2732 2732 Wklej znaczniki
2733 2733 -----
2734 2734 Wkleja zawartość schowka.
2735 2735 -----
2736 2736 Wklej pomijając niekompletne
2737 2737 ścieżka
2738 2738 Długość ścieżki
2739 2739 -----
2740 2740 wzgórze
2741 2741 ciąg pieszy
2742 2742 -----
2743 2743 Typ przejścia dla pieszych
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2751 2751 -----
2752 2752 apteka
2753 2753 Numer telefonu
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 miejsce na piknik
2766 2766 molo
2767 2767 rurociąg
2768 2768 Rodzaj trasy
2769 2769 boisko
2770 2770 miejsce kultu religijnego
2771 2771 Miejsca
2772 2772 Tworzenie węzłów i dróg.
2773 2773 -----
2774 2774 plac zabaw
2775 2775 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 Wprowadź szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
2787 2787 Wprowadź długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 Podaj proszę czego szukać.
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 Podaj nazwę użytkownika
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 Wprowadź prawidłową szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
2798 2798 Wprowadź prawidłową długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 Proszę wybrać plik
2826 2826 Proszę wybierz klucz
2827 2827 Wybierz proszę schemat do użycia.
2828 2828 -----
2829 2829 Proszę wybierz wartość
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2834 2834 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2835 2835 -----
2836 2836 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2837 2837 -----
2838 2838 Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2839 2839 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2840 2840 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2841 2841 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
2842 2842 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2843 2843 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2844 2844 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2845 2845 -----
2846 2846 Zaznacz proszę te obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2847 2847 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2848 2848 Proszę wybrać wiersz do edycji
2849 2849 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
2850 2850 -----
2851 2851 Proszę, wybierz warstwę docelową.
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2855 2855 -----
2856 2856 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 Wtyczki
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 Numer punktu
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 posterunek policji
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 Pozycja
2871 2871 Tylko pozycja
2872 2872 -----
2873 2873 Pozycja, czas, data i prędkość
2874 2874 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
2875 2875 skrzynka pocztowa
2876 2876 -----
2877 2877 poczta
2878 2878 Kod pocztowy
2879 2879 -----
2880 2880 źródło energii elektrycznej
2881 2881 linia wysokiego napięcia
2882 2882 elektrownia
2883 2883 rozdzielnia elektryczna
2884 2884 słup elektryczny
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 Predefiniowane
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 Ustawienia
2894 2894 Preferencje zostały zapisane na {0}
2895 2895 Ustawienia...
2896 2896 Przygotowywanie danych OSM...
2897 2897 -----
2898 2898 Przygotowanie zestawu danych...
2899 2899 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 kolej retro
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 Szablony
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 Poprzedni obrazek
2910 2910 droga krajowa
2911 2911 droga krajowa - dojazd
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 więzienie
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 Właściwości / członkostwo
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 Właściwości
2935 2935 -----
2936 2936 Właściwości/członkostwo
2937 2937 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 pub
2947 2947 -----
2948 2948 budynek użyteczności publicznej
2949 2949 -----
2950 2950 Transport publiczny
2951 2951 Transport publiczny
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 kamieniołom
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 tor wyścigowy
2970 2970 -----
2971 2971 tor
2972 2972 Kolej
2973 2973 przystanek kolejowy
2974 2974 Platforma kolejowa
2975 2975 teren kolejowy
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 czyste dane GPS
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 Wczytywanie {0}...
2989 2989 Plik Readme
2990 2990 Imię i nazwisko
2991 2991 Na pewno zamknąć?
2992 2992 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
2993 2993 Teren rekreacyjny
2994 2994 -----
2995 2995 zbiórka odpadów
2996 2996 Powtórz
2997 2997 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
2998 2998 Numer
2999 2999 Oznaczenie (numer toru)
3000 3000 Numer referencyjny
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 Odśwież
3004 3004 region
3005 3005 Odrzuć konflikty i zapisz
3006 3006 Relacja
3007 3007 Relacja ...
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 Relacje
3020 3020 Relacje: {0}
3021 3021 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3022 3022 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3023 3023 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3024 3024 Religia
3025 3025 Odśwież
3026 3026 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3027 3027 Wczytaj ponownie błędne kafle
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 Usuń
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 Usuń zdjęcie z warstwy
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Usuń Element z Relacji
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 Zmień nazwę warstwy
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 wypożyczalnia
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3074 3074 -----
3075 3075 Zgłoś błąd
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 sztuczne jezioro
3082 3082 Resetuj
3083 3083 -----
3084 3084 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 Przywróć domyślne ustawienia
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 droga lokalna
3093 3093 zabudowa mieszkaniowa
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 Rozwiąż
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 restauracja
3113 3113 -----
3114 3114 Ograniczenie
3115 3115 handel
3116 3116 mur oporowy
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 Odwróć kierunek dróg
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 Odwróć i połącz
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3138 3138 -----
3139 3139 Odwróć kierunek dróg
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 Wersja
3146 3146 -----
3147 3147 rzeka
3148 3148 -----
3149 3149 droga (nieokreślona)
3150 3150 ograniczenia na drodze
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 Rola
3154 3154 -----
3155 3155 Rola:
3156 3156 -----
3157 3157 Obrót o 180 stopni
3158 3158 Obrót o 270 stopni
3159 3159 Obrót o 90 stopni
3160 3160 Obraca obrazek w lewo
3161 3161 Obraca obrazek w prawo
3162 3162 Obróć w lewo
3163 3163 Obróć w prawo
3164 3164 rondo
3165 3165 Trasa
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 Typ trasy
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 rugby
3173 3173 ruiny
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 karty SIM
3183 3183 -----
3184 3184 Zapisz
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 Zapisz jako...
3188 3188 Zapisz plik GPX
3189 3189 Zapisz warstwę
3190 3190 Zapisz plik OSM
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 Zapisz pomimo tego
3195 3195 -----
3196 3196 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3197 3197 Zapisuje bieżące dane.
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 Zeskanowana mapa...
3210 3210 Przeglądanie katalogu {0}
3211 3211 szkoła
3212 3212 złom
3213 3213 rumowisko
3214 3214 busz
3215 3215 Szukaj
3216 3216 Szukaj ...
3217 3217 -----
3218 3218 Szukaj obiektów
3219 3219 Szukaj...
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Druga nazwa
3223 3223 droga wojewódzka
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3233 3233 Zaznacz
3234 3234 Zaznacz wszystko
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 Wstecz
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 Wybierz przynajmniej:
3247 3247 -----
3248 3248 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 Wybierz opcje rysowania linii
3254 3254 Wybierz członków
3255 3255 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 Wybierz warstwę docelową
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 Wybieranie, przesuwanie i obracanie obiektów
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 Zaznaczenie
3290 3290 Powierzchnia zaznaczenia
3291 3291 Długość zaznaczenia
3292 3292 Wybrano zbiór pusty.
3293 3293 -----
3294 3294 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3295 3295 Zaznaczenie: {0}
3296 3296 Drogi przecinające same siebie
3297 3297 -----
3298 3298 Osobna wartwa
3299 3299 -----
3300 3300 Sekwencja
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 droga serwisowa
3304 3304 miejsce obsługi podróżnych
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3319 3319 Ustaw na domyślne
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3329 3329 Zapisywanie domyślnych ustawień
3330 3330 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3331 3331 Ustawienia
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3335 3335 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 schronienie
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 obuwie
3342 3342 strzelectwo
3343 3343 Zakupy
3344 3344 Sklepy
3345 3345 -----
3346 3346 Skrót
3347 3347 Skróty klawiaturowe
3348 3348 -----
3349 3349 Zapisać?
3350 3350 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3351 3351 Wysłać?
3352 3352 Pokaż
3353 3353 -----
3354 3354 Pokazuje raport konfiguracji programu
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Pokaż szczegóły
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 Wyświetlaj ekran powitalny
3370 3370 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Wyświetl tę pomoc
3375 3375 Pokaż/Ukryj
3376 3376 Pokaż/Ukryj Tekst/Ikony
3377 3377 -----
3378 3378 Sycylia - Włochy
3379 3379 Drogi bez nazwy
3380 3380 Uprość drogę
3381 3381 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3382 3382 Uprościć drogi?
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Pojedyncze elementy
3387 3387 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
3388 3388 -----
3389 3389 jazda na deskorolce
3390 3390 łyżwiarstwo
3391 3391 Narty
3392 3392 narciarstwo
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 Mapa "Slippy"
3399 3399 Mapa "Slippy"
3400 3400 -----
3401 3401 pochylnia
3402 3402 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3403 3403 -----
3404 3404 Skuter śnieżny
3405 3405 piłka nożna
3406 3406 Rozwiąż konflikty
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 Sortuj menu szablonów
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 Tekst źródłowy
3415 3415 Miejsca dla niepełnosprawnych
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 Prędkość
3419 3419 Prędkość (km/h)
3420 3420 fotoradar
3421 3421 Kolczatka
3422 3422 Rozdziel drogę
3423 3423 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 Sporty z piłką
3432 3432 obiekty sportowe
3433 3433 -----
3434 3434 centrum sportowe
3435 3435 źródło
3436 3436 stadion
3437 3437 -----
3438 3438 Gwiazdki
3439 3439 Rozpocznij szukanie
3440 3440 -----
3441 3441 Rozpocznij pobieranie
3442 3442 Rozpocznij pobieranie danych
3443 3443 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 stan
3456 3456 -----
3457 3457 artykuły biurowe
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 Raport konfiguracji
3461 3461 schody
3462 3462 przełaz
3463 3463 znak stop
3464 3464 -----
3465 3465 strumień
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 Nazwa ulicy
3469 3469 -----
3470 3470 Sieć drogowa
3471 3471 Ulice NRW Geofabrik.de
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 dzielnica
3477 3477 metro
3478 3478 wejście do metra
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 supermarket
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3486 3486 Nawierzchnia
3487 3487 monitoring
3488 3488 punkt geodezyjny
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 pływanie
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 Opis symboli
3499 3499 -----
3500 3500 Synchronizacja dźwięku
3501 3501 Synchronizuj cały zestaw danych
3502 3502 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3503 3503 Synchronizuję tylko relację {0}
3504 3504 -----
3505 3505 Synchronizuję tylko drogę {0}
3506 3506 -----
3507 3507 tenis stołowy
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 Oznacz drogi jako
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 Szablony
3517 3517 Etykiety
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 taksówki
3532 3532 -----
3533 3533 telefon
3534 3534 na karty telefoniczne
3535 3535 tenis
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 droga powiatowa
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3577 3577 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3588 3588 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3600 3600 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3601 3601 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
3621 3621 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3622 3622 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3623 3623 teatr
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 park rozrywki
3629 3629 -----
3630 3630 Nie ma otwartych zestawów zmian
3631 3631 Nie wybrano opiektów do pobrania
3632 3632 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3636 3636 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3637 3637 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 To znajduje się za końcem nagrania.
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3670 3670 Numery kafelków mapy
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 Strefa czasowa:
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Do usunięcia
3680 3680 -----
3681 3681 Przełącza na pełny ekran
3682 3682 Przełącz linie łączące punktu GPX
3683 3683 Przełącza widok szkieletowy
3684 3684 Przełącza na pełny ekran
3685 3685 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3686 3686 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3687 3687 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3688 3688 Przełącz: {0}
3689 3689 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3690 3690 toalety
3691 3691 -----
3692 3692 bramka (opłata)
3693 3693 punkt poboru opłat
3694 3694 Narzędzie: {0}
3695 3695 Pasek narzędzi
3696 3696 Personalizacja paska narzędzi
3697 3697 Narzędzia
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 Turystyka
3701 3701 wieża
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 miejscowość
3705 3705 ratusz
3706 3706 -----
3707 3707 zabawki
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 droga gruntowa
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 sygnalizacja świetlna
3720 3720 tramwaj
3721 3721 przystanek tramwajowy
3722 3722 -----
3723 3723 Podróż
3724 3724 -----
3725 3725 drzewo
3726 3726 droga ekspresowa
3727 3727 droga ekspresowa - dojazd
3728 3728 -----
3729 3729 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3730 3730 -----
3731 3731 tunel
3732 3732 Początek tunelu
3733 3733 -----
3734 3734 ograniczenia skrętu
3735 3735 miejsce do zawracania
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 obrotnica
3739 3739 Rodzaj
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 NIEZNANA
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 Rozdziel drogi
3754 3754 -----
3755 3755 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3756 3756 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3762 3762 droga gminna
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 Niepołączone drogi.
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 Cofnij
3777 3777 -----
3778 3778 Cofnij przesunięcie
3779 3779 -----
3780 3780 Cofa ostatnią czynność.
3781 3781 Oderwij panel
3782 3782 Nieoczekiwany błąd
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 Rozdzielenie węzła
3797 3797 uniwersytet
3798 3798 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
3799 3799 Nieznany adres
3800 3800 Nieznany stan problemu
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 Nieznana rola "{0}".
3807 3807 Nieznane sewkencje:
3808 3808 Nieznany typ: {0}
3809 3809 -----
3810 3810 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3811 3811 Drogi bez nazwy
3812 3812 -----
3813 3813 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3814 3814 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3815 3815 Niezapisane dane i konflikty
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 Odznacz wszystko
3819 3819 Odznacz wszystko (anulowanie)
3820 3820 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3821 3821 Odznacza wszystkie obiekty.
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 Drogi bez tagów
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 Aktualizuj dane
3833 3833 -----
3834 3834 Pobierz zmiany
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 Pobierz wybrane
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 Zaktualizowano
3842 3842 -----
3843 3843 Pobiera aktualnie wybrane obiekty z serwera
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 Odświeżanie danych
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 Wyślij
3854 3854 Wyślij zmiany
3855 3855 Wyślij Ustawienia
3856 3856 -----
3857 3857 Wyślij ślady
3858 3858 Wyślij wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 Wyślij dane
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 Wyślij wybrane elementy
3869 3869 -----
3870 3870 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 Wysyłanie śladu GPX
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 Wysyłanie danych warstwy "{0}"
3881 3881 -----
3882 3882 Wysyła ślady do openstreetmap.org
3883 3883 Użycie
3884 3884 Użyj
3885 3885 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
3886 3886 -----
3887 3887 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 Użyj stopni dziesiętnych.
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 Użyj warstwy błędów
3901 3901 Użyj ustawień globalnych.
3902 3902 Użyj listę ignorowanych
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
3912 3912 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 Użytkownik
3916 3916 ID użytkownika:
3917 3917 Nazwa użytkownika:
3918 3918 -----
3919 3919 Nazwa użytkownika
3920 3920 -----
3921 3921 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
3922 3922 Zweryfikuj
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 Sprawdzanie poprawności
3928 3928 Błędy poprawności
3929 3929 -----
3930 3930 Wartość
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 Wartość:
3938 3938 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
3939 3939 -----
3940 3940 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
3941 3941 automat sprzedający
3942 3942 Sprzedawane produkty
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 Wersja {0}
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 weterynarz
3953 3953 -----
3954 3954 Widok
3955 3955 Widok: {0}
3956 3956 punkt widokowy
3957 3957 wieś
3958 3958 zieleń miejska
3959 3959 Miasto
3960 3960 winnica
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 Kalibracja urządzenia nagrywającego
3966 3966 wulkan
3967 3967 Napięcie
3968 3968 -----
3969 3969 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 Warstwa WMS
3976 3976 Ustawienia wtyczki WMS
3977 3977 Adres serwera WMS
3978 3978 URL WMS (domyślny)
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 mur
3989 3989 Uwaga
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
3993 3993 -----
3994 3994 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4004 4004 -----
4005 4005 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 Uwaga: {0}
4060 4060 Ostrzeżenia
4061 4061 Myjnia samochodowa
4062 4062 -----
4063 4063 oczyszczalnia ścieków
4064 4064 naturalny zbiornik wodny
4065 4065 park wodny
4066 4066 wieża ciśnień
4067 4067 wodospad
4068 4068 Punkty drogi wodnej
4069 4069 Pliki audio Wave (*.wav)
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 Punkty drogowe
4084 4084 Drogi
4085 4085 krzyż przydrożny
4086 4086 kapliczka
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 jaz
4090 4090 mokradło
4091 4091 dla niepełnosprawnych
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4096 4096 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4097 4097 -----
4098 4098 Całą grupę
4099 4099 Szerokość (w metrach)
4100 4100 -----
4101 4101 wiatrak
4102 4102 -----
4103 4103 Widok szkieletowy
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 las
4107 4107 zakład produkcyjny
4108 4108 Świat
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 Tak
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4129 4129 -----
4130 4130 Możesz też wklejić adres url z www.openstreetmap.org
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 Zerowe współrzędne:
4151 4151 zoo
4152 4152 Powiększ
4153 4153 Zbliżenie (w metrach)
4154 4154 Powiększ
4155 4155 Zmniejsz
4156 4156 Powiększanie i przesuwanie mapy.
4157 4157 -----
4158 4158 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4159 4159 Powiększ
4160 4160 Poziom powiększenia:
4161 4161 Zmniejsz
4162 4162 Powiększ aby pokazać: {0}
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 Pokaż problem
4167 4167 Powiększ do wybranych elementów
4168 4168 Powiększ do zaznaczenia
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 Pokaż {0}
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 "{0}" nie jest połączona i z tego powodu nie można połączyć obszarów
4179 4179 \nWysokość: {0} m
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 Wstecz
4186 4186 Szybciej
4187 4187 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4188 4188 Do przodu
4189 4189 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4190 4190 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4191 4191 Następny znacznik
4192 4192 Odtwórz następny znacznik.
4193 4193 Odtwórz poprzedni znacznik.
4194 4194 Odtwórz / wstrzymaj
4195 4195 Poprzedni znacznik
4196 4196 Wolniej
4197 4197 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4198 4198 Zamknięty
4199 4199 Otwarty
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 tekst
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 Klucz:
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 skrótowa nazwa ulicy
4232 4232 -----
4233 4233 dodaj do zaznaczenia
4234 4234 adres
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 droga powietrzna
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 dla rolnictwa
4242 4242 wszystkie
4243 4243 Alejka
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 alternatywny
4247 4247 -----
4248 4248 udogodnienie
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 kościół anglikański
4252 4252 jedzenie dla zwierząt
4253 4253 -----
4254 4254 dowolne
4255 4255 -----
4256 4256 łucznictwo
4257 4257 obszar
4258 4258 -----
4259 4259 azjatycka
4260 4260 -----
4261 4261 lekkoatletyka
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 tło
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 bahaizm
4270 4270 baptyści
4271 4271 bariera
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 Basen
4275 4275 siatkówka
4276 4276 plaża
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 torfowisko
4281 4281 bule
4282 4282 granica
4283 4283 gra w kule
4284 4284 most
4285 4285 etykieta "most" na węźle
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 buddyzm
4289 4289 budynek
4290 4290 -----
4291 4291 hamburgery
4292 4292 -----
4293 4293 wydzielony pas autobusowy
4294 4294 kajakarstwo
4295 4295 uwzględnij wielkość liter
4296 4296 kościół katolicki
4297 4297 cmentarz
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 chińska
4305 4305 -----
4306 4306 chrześcijaństwo
4307 4307 papierosy
4308 4308 -----
4309 4309 wspinaczka
4310 4310 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4311 4311 zamknięty
4312 4312 zamknięta droga
4313 4313 węglowa
4314 4314 linia brzegowa
4315 4315 bruk
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 prezerwatywy
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 konflikt
4325 4325 iglasty
4326 4326 połaczenie
4327 4327 w budowie
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 krykiet
4333 4333 -----
4334 4334 krokiet
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 kolarstwo
4338 4338 dane
4339 4339 liściasty
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 usunięto
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 przestarzały
4347 4347 dla wyznaczonych pojazdów
4348 4348 dojazd do posesji
4349 4349 objazd
4350 4350 -----
4351 4351 zablokowane
4352 4352 Dok
4353 4353 wyścigi psów
4354 4354 -----
4355 4355 na dół
4356 4356 -----
4357 4357 pobrany obszar
4358 4358 napoje
4359 4359 podjazd
4360 4360 wschód
4361 4361 łatwa
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 jazda konna
4365 4365 ewangelikalizm
4366 4366 parzyste
4367 4367 przykłady
4368 4368 -----
4369 4369 torby na odchody
4370 4370 dla ekspertów
4371 4371 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 prom
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 jedzenie
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 las
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 cieplna
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 od kafelka
4391 4391 z drogi
4392 4392 -----
4393 4393 gazowa
4394 4394 niemiecka
4395 4395 lodowiec
4396 4396 -----
4397 4397 pole golfowe
4398 4398 -----
4399 4399 znacznik GPS
4400 4400 punkt GPS
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 trawa
4407 4407 -----
4408 4408 żwir
4409 4409 -----
4410 4410 grecka
4411 4411 zielony
4412 4412 -----
4413 4413 grunt
4414 4414 gimnastyka
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 zdrowie
4418 4418 -----
4419 4419 zdrowie
4420 4420 wyróżnienie
4421 4421 droga
4422 4422 Droga bez numeru referencyjnego
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 hinduizm
4426 4426 historia
4427 4427 tablica historyczna
4428 4428 hokej
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 wyścigi konne
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 wodna
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 nieaktywne
4440 4440 -----
4441 4441 niekompletne
4442 4442 niekompletna droga
4443 4443 indyjska
4444 4444 -----
4445 4445 Teren przemysłowy
4446 4446 wewnętrzny segment
4447 4447 -----
4448 4448 wysepka
4449 4449 włoska
4450 4450 dżinizm
4451 4451 japońska
4452 4452 świadkowie Jehowy
4453 4453 judaizm
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 ląd
4457 4457 Wysypisko smieci
4458 4458 zagospodarowanie przestrzenne
4459 4459 -----
4460 4460 warstwa
4461 4461 -----
4462 4462 w lewo
4463 4463 wypoczynek
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 strefa zamieszkania
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 luteranie
4475 4475 namorzyny
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 marsze
4479 4479 max szer.
4480 4480 max dł.
4481 4481 -----
4482 4482 tryb wymiarowania
4483 4483 -----
4484 4484 metodyści
4485 4485 meksykańska
4486 4486 Teren wojskowy
4487 4487 min szer.
4488 4488 min dł.
4489 4489 -----
4490 4490 błędnie wpisana nazwa klucza
4491 4491 mieszany
4492 4492 mormoni
4493 4493 sporty motorowe
4494 4494 -----
4495 4495 autostrada
4496 4496 ciąg pieszy
4497 4497 -----
4498 4498 błoto
4499 4499 różne sporty
4500 4500 wielopoziomowy
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 islam
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 tablica przyrodnicza
4507 4507 gazety
4508 4508 następny
4509 4509 nie
4510 4510 brak opisu
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 brak skrętu w lewo
4518 4518 brak skrętu w prawo
4519 4519 zakaz jazdy prosto
4520 4520 zakaz zawracania
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 północ
4524 4524 północny-wschód
4525 4525 północny-zachód
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 dla początkujących
4532 4532 jądrowa
4533 4533 -----
4534 4534 nieparzyste
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 stare szyny kolejowe
4539 4539 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4540 4540 -----
4541 4541 nakaz skrętu w lewo
4542 4542 nakaz skrętu w prawo
4543 4543 nakaz jazdy prosto
4544 4544 otwarty
4545 4545 opcje
4546 4546 -----
4547 4547 kościół prawosławny
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 zewnętrzny segment
4551 4551 poza pobranym obszarem
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 wysepka parkignowa
4556 4556 bilety parkingowe
4557 4557 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 szczyt
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 zielonoświątkowcy
4566 4566 dopuszczalny
4567 4567 zdjęcia
4568 4568 fotowoltaiczna
4569 4569 nabrzeże
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 boisko
4578 4578 -----
4579 4579 Miejsce
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 energia
4586 4586 prezbiterianie
4587 4587 poprzedni
4588 4588 droga krajowa
4589 4589 droga krajowa - dojazd
4590 4590 droga prywatna
4591 4591 proponowany
4592 4592 protestanci
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 mapy komunikacji miejskiej
4596 4596 bilety komunikacji miejskiej
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 kwakrzy
4600 4600 kamieniołom
4601 4601 -----
4602 4602 kolej
4603 4603 Teren kolejowy
4604 4604 -----
4605 4605 tory kolejowe
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 szuwary
4610 4610 odśwież listę portów
4611 4611 -----
4612 4612 regionalna
4613 4613 wyrażenie regularne
4614 4614 Relacja bez typu
4615 4615 usuń z zaznaczenia
4616 4616 zamień zaznaczenie
4617 4617 droga lokalna
4618 4618 restauracja bez nazwy
4619 4619 -----
4620 4620 w prawo
4621 4621 brzeg rzeki
4622 4622 droga
4623 4623 rondo
4624 4624 droga
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 piach
4629 4629 -----
4630 4630 skala
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 droga wojewódzka
4634 4634 -----
4635 4635 wybierz sport:
4636 4636 zaznaczony
4637 4637 zaznaczenie
4638 4638 -----
4639 4639 droga serwisowa
4640 4640 serwis
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 szyici
4644 4644 strzelectwo
4645 4645 sklep
4646 4646 -----
4647 4647 bocznica
4648 4648 sikhizm
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 jazda na deskorolce
4652 4652 łyżwiarstwo
4653 4653 -----
4654 4654 narciarstwo
4655 4655 -----
4656 4656 piłka nożna
4657 4657 południe
4658 4658 południowy-wschód
4659 4659 południowy-zachód
4660 4660 spirytualizm
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 centrum sportowe
4664 4664 odnoga
4665 4665 stadion
4666 4666 znaczki
4667 4667 standardowy
4668 4668 kamień
4669 4669 strumień
4670 4670 ulica
4671 4671 nazwa ulicy zawiera ss
4672 4672 tekst
4673 4673 tekst;tekst;...
4674 4674 metro
4675 4675 sunnici
4676 4676 powierzchnia
4677 4677 -----
4678 4678 bagno
4679 4679 słodycze
4680 4680 pływanie
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 tenis stołowy
4684 4684 tampony
4685 4685 taoizm
4686 4686 -----
4687 4687 tymczasowy
4688 4688 tymczasowy typ drogi
4689 4689 tenis
4690 4690 Terminal
4691 4691 droga powiatowa
4692 4692 tekst
4693 4693 tajska
4694 4694 tereny zalewowe
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 do drogi
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 turystyka
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 zabawki
4706 4706 -----
4707 4707 sygnalizacja świetlna
4708 4708 tramway
4709 4709 -----
4710 4710 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
4711 4711 droga ekspresowa
4712 4712 droga ekspresowa - dojazd
4713 4713 turecka
4714 4714 -----
4715 4715 rodzaj
4716 4716 droga gminna
4717 4717 -----
4718 4718 podziemny
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 nieznany
4723 4723 nieoznakowane
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
4727 4727 nieotagowany
4728 4728 nieotagowana droga
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 do góry
4732 4732 aż do kafelka
4733 4733 użycie
4734 4734 błędy spradzania poprawności
4735 4735 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
4736 4736 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
4737 4737 wersja {0}
4738 4738 przez węzeł lub drogę
4739 4739 -----
4740 4740 wulkan
4741 4741 vouchery
4742 4742 woda
4743 4743 szlak wodny
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 zachód
4750 4750 -----
4751 4751 tablica o zwierzętach
4752 4752 wiatrowa
4753 4753 -----
4754 4754 Las naturalny
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 Błędny znacznik highway na węźle
4758 4758 dworzec przetokowy
4759 4759 tak
4760 4760 -----
4761 4761 zaratusztrianizm
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 Obiekty na warstwie {0}:
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 {0} metrów
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 {0} km kw.
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782m 1 -----
4783m 2 -----
4784m 3 -----
4785m 4 -----
4786m 5 -----
4787m 6 -----
4788m 7 -----
4789m 8 -----
4790m 9 -----
4791m 10 -----
4792m 11 -----
4793m 12 -----
4794m 13 -----
4795m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
4796m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4797m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4798m 15 Zmień {0} obiekt
4799m 15 Zmień {0} obiekty
4800m 15 Zmień {0} obiektów
4801m 16 -----
4802m 17 -----
4803m 18 -----
4804m 19 -----
4805m 20 -----
4806m 21 -----
4807m 22 -----
4808m 23 -----
4809m 24 -----
4810m 25 -----
4811m 26 -----
4812m 27 -----
4813m 28 -----
4814m 29 Wstaw w drogę nowy węzeł.
4815m 29 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4816m 30 -----
4817m 31 -----
4818m 32 -----
4819m 33 -----
4820m 34 -----
4821m 35 Wkelajm tag {0}
4822m 35 Wklejam tagi {0}
4823m 36 -----
4824m 37 -----
4825m 38 -----
4826m 39 -----
4827m 40 -----
4828m 41 Uprość drogę (usuń {0} wezłów)
4829m 41 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
4830m 41 Uprość drogę (usuń {0} węzly)
4831m 42 -----
4832m 43 -----
4833m 44 -----
4834m 45 -----
4835m 46 -----
4836m 47 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
4837m 47 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4838m 47 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4839m 48 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
4840m 48 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
4841m 48 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
4842m 49 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
4843m 49 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
4844m 49 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
4845m 50 -----
4846m 51 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
4847m 51 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4848m 51 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4849m 52 -----
4850m 53 -----
4851m 54 -----
4852m 55 -----
4853m 56 -----
4854m 57 -----
4855m 58 -----
4856m 59 Ta operacja może zmienić {0} obiekt.
4857m 59 Ta operacja może zmienić {0} obiekty.
4858m 59 Ta operacja może zmienić {0} obiektów.
4859m 60 -----
4860m 61 -----
4861m 62 -----
4862m 63 -----
4863m 64 -----
4864m 65 -----
4865m 66 -----
4866m 67 -----
4867m 68 -----
4868m 69 trasa z {0} punktem
4869m 69 trasa z {0} punktami
4870m 69 trasa z {0} punktami
4871m 70 znacznik
4872m 70 znaczniki
4873m 70 znaczników
4874m 71 węzeł
4875m 71 węzły
4876m 71 węzłów
4877m 72 obiekt
4878m 72 obiekty
4879m 72 obiektów
4880m 73 punkt
4881m 73 punkty
4882m 73 punktów
4883m 74 relacja
4884m 74 relacje
4885m 74 relacji
4886m 75 -----
4887m 76 droga
4888m 76 drogi
4889m 76 dróg
4890m 77 -----
4891m 78 -----
4892m 79 -----
4893m 80 {0} składa się z {1} markera
4894m 80 {0} składa się z {1} markerów
4895m 80 {0} składa się z {1} markerów
4896m 81 {0} składa się z {1} ścieżki
4897m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
4898m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
4899m 82 -----
4900m 83 -----
4901m 84 -----
4902m 85 {0} element
4903m 85 {0} elementy
4904m 85 {0} elementów
4905m 86 {0} węzeł
4906m 86 {0} węzły
4907m 86 {0} węzłów
4908m 87 {0} obiekt do dodania:
4909m 87 {0} obiekty do dodania:
4910m 87 {0} obiektów do dodania:
4911m 88 {0} obiekt do usunięcia:
4912m 88 {0} obiekty do usunięcia:
4913m 88 {0} obiektów do usunięcia:
4914m 89 {0} obiekt do zmodyfikowania:
4915m 89 {0} obiekty do zmodyfikowania:
4916m 89 {0} obiektów do zmodyfikowania:
4917m 90 -----
4918m 91 {0} punkt
4919m 91 {0} punkty
4920m 91 {0} punktów
4921m 92 {0} relacja
4922m 92 {0} relacje
4923m 92 {0} relacji
4924m 93 {0} trasa,
4925m 93 {0} trasy,
4926m 93 {0} tras,
4927m 94 -----
4928m 95 {0} ścieżka
4929m 95 {0} ścieżki
4930m 95 {0} ścieżki
4931m 96 -----
4932m 97 -----
4933m 98 {0} droga
4934m 98 {0} drogi
4935m 98 {0} dróg
4936m 99 {0} punkt
4937m 99 {0} punkty
4938m 99 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.