source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3183

Last change on this file since 3183 was 3183, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 55.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 Liczba obiektów
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
10 10 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
11 11 (Adres URL był:
12 12 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (brak obiektu)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
27 27 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
28 28 * Jeden węzęł z tagami lub
29 29 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
30 30 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
31 31 -----
32 32 ... odwołuje się do relacji
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 kręgle
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 -----
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
44 44 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
45 45 -----
46 46 -----
47 47 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
48 48 -----
49 49 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
50 50 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
51 51 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
56 56 -----
57 57 -----
58 58 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
59 59 -----
60 60 -----
61 61 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
62 62 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <różne>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
122 122 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Kontynuujesz?</html>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 A wg. odległości
247 247 A wg. czasu
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 Naruszenie możliwości API
259 259 Wersja API: {0}
260 260 nieczynny tor
261 261 -----
262 262 Anuluj scalanie
263 263 -----
264 264 O programie
265 265 O JOSM...
266 266 -----
267 267 -----
268 268 Dostęp do drogi
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 Zakwaterowanie
274 274 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 Akcja
279 279 -----
280 280 Aktywna
281 281 Aktywuj zaznzczoną warstwę
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Dodaj
285 285 -----
286 286 Dodaj węzeł...
287 287 Dodaj właściwości
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 Dodaj komentarz
292 292 -----
293 293 -----
294 294 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
295 295 -----
296 296 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 Dodaj informacje o autorze
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 Dodaj węzeł
316 316 Dodaj węzeł do drogi
317 317 Dodaj węzeł do drogi i połącz
318 318 Dodaj węzeł {0}
319 319 Dodaj relację {0}
320 320 -----
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Dodaj drogę {0}
324 324 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
325 325 Interpolacja adresów
326 326 -----
327 327 Adresy
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 administracyjna
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 Ustawienia zaawansowane
342 342 Koleje linowe
343 343 -----
344 344 -----
345 345 lotnisko
346 346 -----
347 347 monopolowy
348 348 Wyrównaj węzły na kole
349 349 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
350 350 wszystkie
351 351 Wszystkie formaty
352 352 -----
353 353 -----
354 354 -----
355 355 ogródki działkowe
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 chata alpejska
373 373 -----
374 374 -----
375 375 zmień także nazwę pliku
376 376 -----
377 377 -----
378 378 udogodnienia (amenities)
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
389 389 -----
390 390 Wystąpił błąd: {0}
391 391 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
392 392 -----
393 393 -----
394 394 Kąt
395 395 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
396 396 -----
397 397 -----
398 398 Zastosuj zmiany
399 399 Zastosuj szablon
400 400 -----
401 401 -----
402 402 -----
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 Zastosuj wybrane zmiany
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 Zastosować?
416 416 -----
417 417 -----
418 418 Wykopaliska archeologiczne
419 419 łucznictwo
420 420 Kontynuować?
421 421 obszar
422 422 -----
423 423 -----
424 424 centrum kulturalne
425 425 sztuka
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 lekkoatletyka
430 430 -----
431 431 atrakcja
432 432 Dźwięk
433 433 -----
434 434 Ustawienia audio
435 435 Markery audio z {0}
436 436 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
437 437 -----
438 438 -----
439 439 -----
440 440 australijski football
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 -----
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 Autor
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 -----
456 456 -----
457 457 Autorzy
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Centruj ciągle
462 462 -----
463 463 -----
464 464 -----
465 465 bankomat
466 466 -----
467 467 Automatyczna korekcja tagów
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 -----
472 472 Dostępne
473 473 -----
474 474 -----
475 475 B wg. odległości
476 476 B wg. czasu
477 477 -----
478 478 -----
479 479 Wstecz
480 480 -----
481 481 -----
482 482 piekarnia
483 483 bank
484 484 bar
485 485 Przeszkody
486 486 baseball
487 487 Podstawowe
488 488 zbiornik wodny
489 489 koszykówka
490 490 baterie
491 491 pole bitwy
492 492 zatoka
493 493 plaża
494 494 radiolatarnia
495 495 ławka
496 496 napoje
497 497 -----
498 498 Rowery
499 499 -----
500 500 ogródek piwny
501 501 -----
502 502 -----
503 503 -----
504 504 -----
505 505 Pusta warstwa
506 506 -----
507 507 -----
508 508 stocznia
509 509 słupek drogowy
510 510 -----
511 511 Zakładki
512 512 przejście graniczne
513 513 Nazwa systematyczna
514 514 bule
515 515 Granice
516 516 kamień graniczny
517 517 Wybrany obszar
518 518 -----
519 519 gra w kule
520 520 most
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 Raporty o błędach
525 525 -----
526 526 budynek
527 527 -----
528 528 Budynki
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 peron autobusowy
534 534 dworzec autobusowy
535 535 Przystanek autobusowy
536 536 -----
537 537 rzeźnik
538 538 C wg. odległości
539 539 C wg. czasu
540 540 -----
541 541 kolej linowa
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 Kataster
546 546 Kataster: {0}
547 547 -----
548 548 kawiarnia
549 549 -----
550 550 Kemping
551 551 pole namiotowe
552 552 Nie można rysować poza światem
553 553 -----
554 554 kanał
555 555 Anuluj
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
567 567 -----
568 568 -----
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 kajakarstwo
590 590 puszki
591 591 Pojemność
592 592 -----
593 593 -----
594 594 Samochód
595 595 -----
596 596 kemping
597 597 Gotówka
598 598 zamek
599 599 przeszkoda dla bydła
600 600 wejście do jaskini
601 601 cmentarz
602 602 Wycentruj raz
603 603 -----
604 604 Wyśrodkuj widok
605 605 wyciąg krzesełkowy
606 606 chata górska
607 607 Zmień właściwości
608 608 Zmienić kierunek?
609 609 -----
610 610 Zmień węzeł {0}
611 611 Zmień relację
612 612 -----
613 613 Zmień relację {0}
614 614 Zmień rozdzielczość
615 615 -----
616 616 -----
617 617 Zmienić wartości?
618 618 Zmień drogę {0}
619 619 -----
620 620 -----
621 621 -----
622 622 ID zestawu zmian:
623 623 -----
624 624 Menedżer zestawów zmian
625 625 Zamknięto changeset
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
644 644 Błędy sum kontrolnych:
645 645 -----
646 646 -----
647 647 Wybierz
648 648 Wybierz kolor
649 649 Wybierz kolor dla {0}
650 650 Wybierz jedną z gotowych licencji
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 Kościół
656 656 kino
657 657 miasto
658 658 granica miasta
659 659 mury miejskie
660 660 Nazwa miejscowości
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 -----
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
676 676 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 klif
713 713 wspinaczka
714 714 Zamknij
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 Zamknij okno i porzuć pobieranie
719 719 Zamknij otwarte zestawy zmian
720 720 -----
721 721 Zamknij okno
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
726 726 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
732 732 -----
733 733 Droga zamknięta
734 734 -----
735 735 Zamknięty
736 736 Zamknięty:
737 737 -----
738 738 -----
739 739 Zamyka otwarte zestawy zmian
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 Zamykanie zestawu zmian...
744 744 odzież
745 745 wybrzeże
746 746 Linie brzegowe
747 747 na monety
748 748 college
749 749 Kolor
750 750 Kolor (hex)
751 751 Schemat kolorów
752 752 Schematy kolorów
753 753 Kolory
754 754 -----
755 755 -----
756 756 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
757 757 -----
758 758 Połącz drogi
759 759 Łączy kilka dróg w jedną.
760 760 Połącz {0} dróg
761 761 -----
762 762 Historia poleceń
763 763 Historia poleceń: {0}
764 764 Komentarz
765 765 Komentarz:
766 766 Komentarz:
767 767 biura i usługi
768 768 miejsce publiczne
769 769 -----
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 Komputer
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 Konflikt
791 791 -----
792 792 -----
793 793 Konflikty
794 794 Wykryto konflikty
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 Połącz istniejący drogę z węzłem
801 801 -----
802 802 Połączony
803 803 -----
804 804 Łączenie
805 805 Łączenie...
806 806 -----
807 807 Połączenie nie powiodło się
808 808 Ustawienia połączenia
809 809 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
810 810 Połączenie nie powiodło się.
811 811 -----
812 812 w budowie
813 813 budowa
814 814 -----
815 815 -----
816 816 Łączenie z serwerem OSM...
817 817 Łączenie z serwerem...
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 kontynent
822 822 Kontynuuj
823 823 -----
824 824 -----
825 825 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
826 826 -----
827 827 Autorzy
828 828 sklepik
829 829 -----
830 830 -----
831 831 Przekształć w warstwę danych
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 Przekonwertowany z: {0}
836 836 -----
837 837 Liczba wczytanych współrzędnych:
838 838 -----
839 839 Kopiuj
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 Kopia warstwy {0}
848 848 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 Skopiuj do schowka i zamknij
855 855 -----
856 856 Kopia nr {1} warstwy {0}
857 857 Prawa autorskie (URL)
858 858 Prawa autorskie - rok
859 859 -----
860 860 -----
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 Nie mogłem wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
865 865 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
866 866 Nie można połączyć z serwerem OSM. Proszę sprawdzić swoje połączenie z Internetem.
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
875 875 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
876 876 -----
877 877 Nie można odczytać "{0}"
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
882 882 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
883 883 -----
884 884 -----
885 885 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
886 886 -----
887 887 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
888 888 -----
889 889 kraj
890 890 Kod kraju
891 891 -----
892 892 -----
893 893 okręg
894 894 Kurs
895 895 sąd
896 896 -----
897 897 dźwig
898 898 Utwórz okrąg
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
903 903 -----
904 904 Utwórz kopię tej relacji i otwórz ją w nowym oknie edytora relacji
905 905 -----
906 906 -----
907 907 Tworzy nową mapę
908 908 Utwórz nową relację
909 909 -----
910 910 -----
911 911 Tworzenie obszarów.
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 -----
917 917 -----
918 918 -----
919 919 Utwórz nowy problem
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Utwórz nowy węzeł.
924 924 -----
925 925 -----
926 926 -----
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 Utworzono
931 931 Utworzony
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Stworzony przez:
935 935 Utworzony:
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
940 940 na karty kredytowe
941 941 krykiet
942 942 krykiet - siatki
943 943 -----
944 944 krokiet
945 945 -----
946 946 -----
947 947 przejazd przez tory
948 948 -----
949 949 -----
950 950 Rodzaj przejazdu
951 951 -----
952 952 Przecinające się drogi
953 953 Przecinające się drogi
954 954 Kuchnia
955 955 Bieżące zaznaczenie
956 956 -----
957 957 -----
958 958 -----
959 959 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
960 960 -----
961 961 -----
962 962 Dostosuj kolor
963 963 Dostosuj rysowanie linii
964 964 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
965 965 wykop
966 966 -----
967 967 Zapętlone zależności między relacjami
968 968 kolarstwo
969 969 Zapętlone zależności.
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Tama
973 973 Warstwa danych {0}
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 Weryfikacja danych
979 979 -----
980 980 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
981 981 -----
982 982 -----
983 983 Data:
984 984 na karty debetowe
985 985 -----
986 986 Stopnie dziesiętne
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 Domyślny
994 994 Domyślny (ustalony automatycznie)
995 995 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
996 996 Domyślną wartością jest "{0}".
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Stopnie minuty sekundy
1000 1000 Usuń
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 Tryb kasowania
1005 1005 Usuń właściwość
1006 1006 -----
1007 1007 Potwierdź usunięcie.
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 Usuń z relacji
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 Usuwanie węzłów lub dróg.
1017 1017 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 Usuwa wybrane obiekty
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1025 1025 Usuń zaznaczoną warstwę.
1026 1026 Usuwa zaznaczoną relację.
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1032 1032 -----
1033 1033 Usunięto
1034 1034 -----
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 usunięte, bądź przesunięte elementy
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 Wyznanie
1042 1042 dentysta
1043 1043 Dokładnie opisz problem
1044 1044 Opis
1045 1045 Opis: {0}
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 Poziom trudności
1056 1056 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1057 1057 Kierunek
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 Zablokuj
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 Zablokuj wtyczkę
1066 1066 -----
1067 1067 Porzuć i wyjdź
1068 1068 realizacja recept
1069 1069 -----
1070 1070 Ustawienia wyświetlania
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 Wyświetlaj współrzędne jako
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1083 1083 Wyświetlaj menu "Audio"
1084 1084 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1085 1085 -----
1086 1086 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1087 1087 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 Rozmieść węzły
1094 1094 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1095 1095 nieużywany tor
1096 1096 rów
1097 1097 Porzuć zmiany
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 Nic nie rób
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 sklep DIY
1110 1110 dok
1111 1111 lekarz
1112 1112 wyścigi psów
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 Pobierz
1116 1116 -----
1117 1117 Pobierz dane
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 Pobierz dane.
1121 1121 Pobierz członków
1122 1122 Pobierz obiekt wg ID.
1123 1123 Pobierz obiekt
1124 1124 Pobierz obiekt…
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 Adres URL
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1133 1133 -----
1134 1134 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1135 1135 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1136 1136 Pobierz jako nową warstwę
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 Pobierz wszystko pomiędzy:
1145 1145 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1146 1146 Pobierz z OSM...
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1152 1152 -----
1153 1153 Pobierz członków
1154 1154 -----
1155 1155 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1156 1156 Pobierz teraz
1157 1157 Pobierz obiekt
1158 1158 Pobierz obiekt…
1159 1159 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 Pobierz widoczne kafle
1179 1179 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1180 1180 Pobrane dane GPX
1181 1181 -----
1182 1182 Pobieranie danych GPS
1183 1183 Pobieranie danych OSM...
1184 1184 -----
1185 1185 Pobieranie wiadomości dnia
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 -----
1189 1189 -----
1190 1190 Pobieranie danych
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 -----
1194 1194 Pobieram otwarte changesety ...
1195 1195 -----
1196 1196 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1197 1197 -----
1198 1198 -----
1199 1199 -----
1200 1200 -----
1201 1201 wyciąg orczykowy
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 -----
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 odpływ
1211 1211 Rysowanie
1212 1212 Rysuj strzałki kierunkowe
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1216 1216 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1220 1220 -----
1221 1221 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1222 1222 Rysuj duże punkty GPS.
1223 1223 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1224 1224 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1225 1225 -----
1226 1226 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1227 1227 Tworzenie węzłów i dróg.
1228 1228 -----
1229 1229 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1230 1230 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1231 1231 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1235 1235 -----
1236 1236 woda do picia
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 pralnia chemiczna
1240 1240 Rozmnóż w {0} węzłów
1241 1241 Powiel
1242 1242 Duplikuj warstwę
1243 1243 -----
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1247 1247 -----
1248 1248 Powiela zaznaczone obiekty.
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 Powielone węzły drogi
1252 1252 Powielone węzły drogi.
1253 1253 -----
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 Edycja
1260 1260 Edycja kręgli
1261 1261 Edycja informacji o adresach
1262 1262 Edycja interpolacji adresów
1263 1263 Edycja granicy administracyjnej
1264 1264 -----
1265 1265 -----
1266 1266 Edycja ogródków działkowych
1267 1267 Edycja chaty alpejskiej
1268 1268 Edycja wykopalisk archeologicznych
1269 1269 -----
1270 1270 Edycja centrum kulturalnego
1271 1271 Edycja obiektu sztuki
1272 1272 Edycja
1273 1273 Edycja atrakcji turystycznej
1274 1274 -----
1275 1275 Edycja bankomatu
1276 1276 -----
1277 1277 Edycja piekarni
1278 1278 Edycja banku
1279 1279 Edycja baru
1280 1280 -----
1281 1281 Edycja zbiornika wodnego
1282 1282 -----
1283 1283 Edycja pola bitwy
1284 1284 Edycja zatoki
1285 1285 Edycja plaży
1286 1286 Edycja radiolatarni
1287 1287 -----
1288 1288 Edycja parkingu dla rowerów
1289 1289 Edycja wypożyczalni rowerów
1290 1290 Edycja warsztatu rowerowego
1291 1291 Edycja ogródka piwnego
1292 1292 Edycja stoczni
1293 1293 Edycja słupka drogowego
1294 1294 -----
1295 1295 Edycja przejścia granicznego
1296 1296 Edycja boiska do gry w boule
1297 1297 -----
1298 1298 -----
1299 1299 Edycja mostu
1300 1300 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1301 1301 -----
1302 1302 -----
1303 1303 -----
1304 1304 Edycja peronu autobusowego
1305 1305 Edycja dworca autobusowego
1306 1306 Edycja przystanku autobusowego
1307 1307 Edycja sklepu mięsnego
1308 1308 Edycja kolei linowej
1309 1309 Edycja kawiarni
1310 1310 Edycja pola namiotowego
1311 1311 Edycja kanału
1312 1312 -----
1313 1313 Edycja wypożyczalni samochodów
1314 1314 -----
1315 1315 -----
1316 1316 Edycja warsztatu samochodowego
1317 1317 Edycja myjni samochodowej
1318 1318 Edycja kempingu
1319 1319 Edycja zamku
1320 1320 Edycja przeszkody dla bydła
1321 1321 Edycja wejścia do jaskini
1322 1322 Edycja cmentarza
1323 1323 Edycja wyciągu krzesełkowego
1324 1324 Edycja chaty górskiej
1325 1325 -----
1326 1326 Edycja kina
1327 1327 Edycja miasta
1328 1328 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1329 1329 -----
1330 1330 Edycja klifu
1331 1331 -----
1332 1332 Edycja zbiornika gazu
1333 1333 Edycja college'u
1334 1334 Edycja obszaru biur i usług
1335 1335 Edycja miejsca publicznego
1336 1336 Edycja sklepu komputerowego
1337 1337 Edycja terenu budowy
1338 1338 Edycja kontynentu
1339 1339 Edycja sklepiku
1340 1340 Edycja kraju
1341 1341 Edycja okręgu / hrabstwa
1342 1342 Edycja siedziby sądu
1343 1343 -----
1344 1344 Edycja dźwigu
1345 1345 Edycja boiska do gry w krykieta
1346 1346 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1347 1347 Edycja miejsca do gry w krokieta
1348 1348 -----
1349 1349 Edycja ścieżki rowerowej
1350 1350 -----
1351 1351 Edycja tamy
1352 1352 Edycja dentysty
1353 1353 Edycja opuszczonych torów
1354 1354 -----
1355 1355 Edycja sklepu DIY (zrób to sam)
1356 1356 Edycja doku
1357 1357 Edycja lekarza
1358 1358 -----
1359 1359 Edycja wyciągu orczykowego
1360 1360 Edycja odpływu
1361 1361 Edycja punktu z wodą pitną
1362 1362 Edycja palni chemicznej
1363 1363 Edycja sklepu z elektroniką
1364 1364 Edycja ambasady
1365 1365 -----
1366 1366 Edycja wejścia
1367 1367 -----
1368 1368 Edycja gruntów rolnych
1369 1369 Edycja zagrody
1370 1370 Edycja restauracji fast-food
1371 1371 Edycja turni
1372 1372 Edycja trasy promu
1373 1373 Edycja terminalu promowego
1374 1374 -----
1375 1375 Edycja posterunku straży pożarnej
1376 1376 Edycja miejsca do wędkowania
1377 1377 Edycja schodów
1378 1378 Edycja kwiaciarni
1379 1379 -----
1380 1380 Edycja drogi dla pieszych
1381 1381 Edycja brodu
1382 1382 Edycja lasu
1383 1383 Edycja fontanny
1384 1384 Edycja stacji benzynowej
1385 1385 Edycja sklepu meblowego
1386 1386 Edycja ogrodu
1387 1387 Edycja centrum ogrodniczego
1388 1388 Edycja zbiornika gazu
1389 1389 Edycja bramy
1390 1390 Edycja lodowca
1391 1391 -----
1392 1392 Edycja pola golfowego
1393 1393 -----
1394 1394 -----
1395 1395 Edycja cmentarza
1396 1396 Edycja terenu pod zabudowę
1397 1397 Edycja kwatery turystycznej
1398 1398 -----
1399 1399 Edycja salonu fryzjerskiego
1400 1400 Edycja przystanku kolejowego
1401 1401 Edycja wólki
1402 1402 -----
1403 1403 -----
1404 1404 Edycja wrzosowiska
1405 1405 -----
1406 1406 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1407 1407 Edycja drogi w budowie
1408 1408 Edycja miejsca do gry w hokeja
1409 1409 -----
1410 1410 Edycja szpitala
1411 1411 Edycja hostelu
1412 1412 Edycja hotelu
1413 1413 Edycja ambony strzelniczej
1414 1414 Edycja terenu przemysłowego
1415 1415 Edycja wyspy
1416 1416 -----
1417 1417 -----
1418 1418 Edycja skrzyżowania
1419 1419 Edycja przedszkola
1420 1420 Edycja kiosku
1421 1421 -----
1422 1422 Edycja lądu
1423 1423 Edycja wysypiska śmieci
1424 1424 wyspa
1425 1425 Edycja biblioteki
1426 1426 -----
1427 1427 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1428 1428 Edycja latarni morskiej
1429 1429 Edycja strefy zamieszkania
1430 1430 Edycja okolicy
1431 1431 Edycja mariny
1432 1432 Edycja łąki
1433 1433 Edycja miejsca pamięci
1434 1434 Edycja obszaru wojskowego
1435 1435 Edycja miniaturowego golfa
1436 1436 Edycja kantoru
1437 1437 Edycja toru jednoszynowego
1438 1438 Edycja pomnika
1439 1439 Edycja motelu
1440 1440 -----
1441 1441 Edycja autostrady
1442 1442 Edycja skrzyżowania autostrad
1443 1443 Edycja dojazdu do autostrady
1444 1444 Edycja przełęczy
1445 1445 Edycja błot
1446 1446 -----
1447 1447 -----
1448 1448 Edycja muzeum
1449 1449 Edycja toru kolei wąskotorowej
1450 1450 Edycja granicy narodowej
1451 1451 Edycja granicy parku narodowego
1452 1452 Edycja rezerwatu przyrody
1453 1453 Edycja klubu nocnego
1454 1454 Edycja optyka
1455 1455 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1456 1456 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1457 1457 -----
1458 1458 Edycja parku
1459 1459 Edycja parkingu
1460 1460 Edycja uliczki parkingowej
1461 1461 -----
1462 1462 Edycja ścieżki
1463 1463 Edycja wzgórza
1464 1464 Edycja ciągu pieszego
1465 1465 Edycja miejsca do gry w pelotę
1466 1466 Edycja apteki
1467 1467 Edycja miejsca na piknik
1468 1468 Edycja molo
1469 1469 Edycja rurociągu
1470 1470 Edycja boiska
1471 1471 Edycja miejsca kultu religijnego
1472 1472 Edycja placu zabaw
1473 1473 Edycja posterunku policji
1474 1474 Edycja granicy politycznej
1475 1475 Edycja urzędu pocztowego
1476 1476 Edycja źródła energii elektrycznej
1477 1477 Edycja linii wysokiego napięcia
1478 1478 Edycja elektrowni
1479 1479 Edycja rozdzielni elektrycznej
1480 1480 Edycja słupa linii wysokiego napięcia
1481 1481 Edycja kolei retro
1482 1482 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1483 1483 Edycja drogi krajowej
1484 1484 Edycja więzienia
1485 1485 Edycja pubu
1486 1486 Edycja budynku użyteczności publicznej
1487 1487 Edycja komieniołomu
1488 1488 Edycja toru wyścigowego
1489 1489 -----
1490 1490 Edycja toru
1491 1491 Edycja terenu kolejowego
1492 1492 Edytuj platformę kolejową
1493 1493 Edycja terenu rekreacyjnego
1494 1494 Edycja punktu zbiórki odpadów
1495 1495 Edycja regionu
1496 1496 Edycja sztucznego jeziora
1497 1497 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1498 1498 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1499 1499 Edycja restauracji
1500 1500 Edycja obszaru handlowego
1501 1501 Edycja rzeki
1502 1502 -----
1503 1503 Edycja ograniczeń na drodze
1504 1504 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1505 1505 Edytuj trasę
1506 1506 -----
1507 1507 Edycja miejsca do gry w rugby
1508 1508 Edycja ruin
1509 1509 -----
1510 1510 -----
1511 1511 Edycja szkoły
1512 1512 Edycja rumowiska
1513 1513 Edycja buszu
1514 1514 Edycja drogi wojewódzkiej
1515 1515 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1516 1516 Edycja drogi serwisowej
1517 1517 Edycja schronienia
1518 1518 Edycja sklepu obuwniczego
1519 1519 -----
1520 1520 Edycja skrótów
1521 1521 -----
1522 1522 -----
1523 1523 -----
1524 1524 Edycja pochylni
1525 1525 -----
1526 1526 Edycja kolczatki
1527 1527 Edycja centrum sportowego
1528 1528 Edycja sklepu sportowego
1529 1529 plaża
1530 1530 Edycja stadionu
1531 1531 Edycja stanu
1532 1532 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1533 1533 Edycja przełazu
1534 1534 Edycja strumienia
1535 1535 Edycja dzielnicy
1536 1536 Edycja toru metra
1537 1537 Edycja wejścia do metra
1538 1538 Edycja supermarketu
1539 1539 Edycja kamery do monitoringu
1540 1540 Edycja punktu geodezyjnego
1541 1541 -----
1542 1542 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1543 1543 Edycja postoju taksówek
1544 1544 -----
1545 1545 Edycja telefonu
1546 1546 Edycja miejsca do gry w tenisa
1547 1547 -----
1548 1548 -----
1549 1549 Edycja drogi powiatowej
1550 1550 Edycja teatru
1551 1551 Edycja parku rozrywki
1552 1552 Edycja punktu poboru opłat
1553 1553 Edycja wieży
1554 1554 Edycja miejscowości
1555 1555 Edycja ratusza
1556 1556 Edycja sklepu z zabawkami
1557 1557 Edycja drogi gruntowej
1558 1558 -----
1559 1559 Edycja torów tramwajowych
1560 1560 Edycja przystanku tramwajowego
1561 1561 -----
1562 1562 Edycja drzewa
1563 1563 Edycja drogi ekspresowej
1564 1564 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1565 1565 Edycja tunelu
1566 1566 Edycja ograniczenia skrętu
1567 1567 -----
1568 1568 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1569 1569 Edycja uniwersytetu
1570 1570 Edycja automatu sprzedającego
1571 1571 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1572 1572 -----
1573 1573 Edycja punktu widokowego
1574 1574 Edycja wsi
1575 1575 -----
1576 1576 Edycja winnicy
1577 1577 Edycja wulkanu
1578 1578 -----
1579 1579 Edycja oczyszczalni ścieków
1580 1580 Edycja zbiornika wodnego
1581 1581 Edycja parku wodnego
1582 1582 Edycja wieży ciśnień
1583 1583 Edycja wodospadu
1584 1584 Edycja krzyża przydrożnego
1585 1585 Edycja kapliczki
1586 1586 Edycja jazu
1587 1587 Edycja mokradła
1588 1588 Edycja wiatraka
1589 1589 Edycja lasu
1590 1590 Edycja zakładu produkcyjnego
1591 1591 Edycja zoo
1592 1592 -----
1593 1593 -----
1594 1594 -----
1595 1595 -----
1596 1596 -----
1597 1597 -----
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1609 1609 -----
1610 1610 Edycja: {0}
1611 1611 -----
1612 1612 -----
1613 1613 na karty chipowe
1614 1614 elektronika
1615 1615 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1616 1616 Wysokość
1617 1617 nasyp
1618 1618 ambasada
1619 1619 -----
1620 1620 Telefon alarmowy
1621 1621 Pusty dokument
1622 1622 Puste drogi
1623 1623 -----
1624 1624 -----
1625 1625 -----
1626 1626 -----
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1630 1630 -----
1631 1631 Podaj adres z którego pobrać dane:
1632 1632 Wprowadź ID zestawu zmian
1633 1633 Wpisz nazwę pozycji w menu oraz adres serwera WMS
1634 1634 Podaj nowy klucz i jego wartość
1635 1635 -----
1636 1636 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 Podaj współrzędne nowego węzła.
1651 1651 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1652 1652 Podaj wartości dla wszystkich konfliktów.
1653 1653 -----
1654 1654 Wpisz swój komentarz
1655 1655 Wejście
1656 1656 jeździectwo
1657 1657 Błąd
1658 1658 -----
1659 1659 Błąd podczas usuwania danych.
1660 1660 Błąd podczas wyświetlania adresu
1661 1661 -----
1662 1662 Błąd podczas ładowania pliku
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 Błąd w pliku {0}
1666 1666 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1667 1667 -----
1668 1668 Błąd odtwarzania dźwięku
1669 1669 -----
1670 1670 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1671 1671 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1672 1672 -----
1673 1673 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1674 1674 -----
1675 1675 Błąd podczas przetwarzania {0}
1676 1676 Błąd podczas wysyłania
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 Błąd: {0}
1683 1683 Błędy
1684 1684 Błędy podczas pobierania
1685 1685 Błędy w czasie pobierania
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 Wystąpił wyjątek
1693 1693 Zakończ
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Kończy pracę z programem.
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 Eksportuj do pliku GPX
1704 1704 Eksportuj i zapisz
1705 1705 -----
1706 1706 Opcje eksportu
1707 1707 Eksportuj dane do pliku GPX
1708 1708 Eksportuj do GPX...
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1714 1714 Wytłocz
1715 1715 Wytłocz drogę
1716 1716 DO POPRAWKI
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 grunty rolne
1742 1742 zagroda
1743 1743 fast food
1744 1744 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 Opłata
1749 1749 turnia
1750 1750 ogrodzenie
1751 1751 trasa promu
1752 1752 terminal promowy
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 Plik
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Błędny format pliku
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 Plik istnieje. Nadpisać?
1767 1767 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1768 1768 -----
1769 1769 Plik: {0}
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 Zakończ rysowanie.
1776 1776 -----
1777 1777 straż pożarna
1778 1778 Ścieżka do programu Firefox
1779 1779 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
1780 1780 miejsce na ognisko
1781 1781 miejsce do wędkowania
1782 1782 Napraw
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 Popraw relacje
1786 1786 -----
1787 1787 Napraw zaznaczone błędy.
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 florysta
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 Wyżywienie
1796 1796 Ruch pieszy
1797 1797 football
1798 1798 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1799 1799 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1800 1800 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1801 1801 bród
1802 1802 las
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 Znaleziono {0} pasujących.
1810 1810 fontanna
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 WMS katastru francuskiego
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 stacja benzynowa
1819 1819 Stacja benzynwa
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 Pełny ekran
1823 1823 -----
1824 1824 meble
1825 1825 Punkty GPS
1826 1826 -----
1827 1827 Opis trasy GPS
1828 1828 Pliki GPX
1829 1829 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1830 1830 -----
1831 1831 Scieżka GPX:
1832 1832 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
1833 1833 ogród
1834 1834 centrum ogrodnicze
1835 1835 zbiornik gazu
1836 1836 brama
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 Geolokalizowane obrazy
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 lodowiec
1845 1845 szkło
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 golf
1858 1858 pole golfowe
1859 1859 -----
1860 1860 Zaopatrzenie
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 Trawa
1869 1869 cmentarz
1870 1870 teren pod zabudowę
1871 1871 Siatka
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 kwatera
1884 1884 -----
1885 1885 gimnastyka
1886 1886 fryzjer
1887 1887 przysiółek
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 Zdrowie
1894 1894 wrzosowisko
1895 1895 -----
1896 1896 Samochody dostawcze
1897 1897 żywopłot
1898 1898 Wysokość
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Pomoc
1902 1902 Pomoc: {0}
1903 1903 -----
1904 1904 Ukryj
1905 1905 -----
1906 1906 sprzęt hifi
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 Największy numer
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 szlak
1914 1914 Miejsca historyczne
1915 1915 Historia
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 hokej
1922 1922 Strona domowa
1923 1923 Konie
1924 1924 wyścigi konne
1925 1925 szpital
1926 1926 -----
1927 1927 hostel
1928 1928 hotel
1929 1929 -----
1930 1930 Nazwa domu
1931 1931 Numer domu
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 Ambona myśliwska
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 Zignoruj
1948 1948 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
1954 1954 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
1955 1955 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 Niedozwolony obiekt z id=0
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 Importuj dźwięk
2003 2003 -----
2004 2004 Importuj obrazki
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Wczytane obrazy
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 Niekompletny opis <member> z ref=0
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 teren przemysłowy
2023 2023 -----
2024 2024 Informacje o elemencie
2025 2025 Informacje
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 Informacje o warstwie
2030 2030 Inicjalizacja
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 Interpolacja
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Nieprawidłowa data
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 Nieprawidłowa strefa czasowa
2052 2052 -----
2053 2053 Niepoprawna nazwa użytkownika
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 wyspa
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 Pliki JPEG (*.jpg)
2073 2073 OpenStreetMap - Edytor Java
2074 2074 Wersja Javy {0}
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 Połącz węzeł i linię
2078 2078 Połącz węzeł z drogą
2079 2079 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2080 2080 Połącz nakładające się obszary
2081 2081 Połączono nakładające się na siebie obszary
2082 2082 -----
2083 2083 Złącza nakładające się obszary
2084 2084 Skok do Pozycji
2085 2085 -----
2086 2086 Przejdź do pozycji
2087 2087 Skrzyżowanie
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Pozostawiaj kopie zapasowe plików
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 Klucz
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 Klucz:
2107 2107 Skóry klawiaturowe
2108 2108 Słowa kluczowe
2109 2109 przedszkole
2110 2110 kiosk
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 ląd (wyspa)
2126 2126 Zagospodarowanie terenu
2127 2127 wysypisko
2128 2128 -----
2129 2129 Liczba pasów ruchu
2130 2130 Język
2131 2131 Ostatnia zmiana o {0}
2132 2132 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2133 2133 Szerokość
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 pralnia samoobsługowa
2144 2144 Warstwa
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 warstwa nie jest na liście.
2153 2153 -----
2154 2154 Warstwa: {0}
2155 2155 Warstwy
2156 2156 -----
2157 2157 Czas rozbiegu (w sekundach)
2158 2158 Rozrywka
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 Długość:
2163 2163 -----
2164 2164 przejazd kolejowy
2165 2165 biblioteka
2166 2166 Licencja
2167 2167 -----
2168 2168 trasa szybkiego tramwaju
2169 2169 latarnia morska
2170 2170 oznaczenie linii
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 strefa zamieszkania
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 Ładowanie wczesnych wtyczek
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Ładowanie wtyczek
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 Wczytywanie {0}
2203 2203 -----
2204 2204 pliki lokalne
2205 2205 okolica
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 Zablokuj
2210 2210 wrota śluzy
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Długość
2214 2214 -----
2215 2215 Wygląd i zachowanie
2216 2216 wieża widokowa
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Najmniejszy numer
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2231 2231 -----
2232 2232 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2236 2236 Nieprawidłowe sekwencje:
2237 2237 Obiekty sztuczne
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Mapa
2244 2244 -----
2245 2245 Odwzorowanie kartograficzne
2246 2246 Ustawienia mapy
2247 2247 Mapa: {0}
2248 2248 marina
2249 2249 Oznacz jako wykonane
2250 2250 -----
2251 2251 Znaczniki nazwanych punktów
2252 2252 Znaczniki z {0}
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 Maks. wysokość (w metrach)
2259 2259 Maks. długość (w metrach)
2260 2260 Maks. szerokość (w metrach)
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 Max. prędkość (km/h)
2265 2265 Max. ciężar (w tonach)
2266 2266 -----
2267 2267 Maksymalny obszar na zapytanie:
2268 2268 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2269 2269 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2273 2273 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2274 2274 Maksymalna długość (w metrach)
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 łąka
2282 2282 Zmierzone wartości
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 Członek
2286 2286 Członkowie
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 miejsce pamięci
2290 2290 Nazwa w menu
2291 2291 -----
2292 2292 Skrótu w menu
2293 2293 -----
2294 2294 odwzorowanie Merkatora
2295 2295 Połącz
2296 2296 Połącz węzły
2297 2297 -----
2298 2298 Scal warstwy
2299 2299 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2300 2300 -----
2301 2301 Połącz wybrane elementy.
2302 2302 Włącz aktualną warstwę do innej.
2303 2303 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2304 2304 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2305 2305 Scal {0} węzłów
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 Wiadomość dnia jest niedostępna
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 obszar wojskowy
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 Min. prędkość (km/h)
2321 2321 Miniaturowe rondo
2322 2322 miniaturowy golf
2323 2323 Minimalna odległość (w pikselach)
2324 2324 -----
2325 2325 Odbicie lustrzane
2326 2326 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 Brak parametru dla NOT
2343 2343 Brak parametru dla OR
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 Tryb: {0}
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 kantor
2354 2354 tor jednoszynowy
2355 2355 pomnik
2356 2356 -----
2357 2357 Więcej informacji na temat tej funkcji
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 motel
2363 2363 sporty motorowe
2364 2364 Samochody
2365 2365 -----
2366 2366 Motocykle
2367 2367 -----
2368 2368 autostrada
2369 2369 skrzyżowanie autostrad
2370 2370 autostrada - dojazd
2371 2371 przełęcz
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 Przesuń w dół
2376 2376 -----
2377 2377 Więcej elementów
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Przesuń w lewo
2381 2381 -----
2382 2382 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift aby dodać do wybranych (Ctrl aby przełączać); Shift-Ctrl aby obrócić wybrane; albo zmień wybrane
2383 2383 Przesuń obiekty {0}
2384 2384 Przesuń w prawo
2385 2385 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2386 2386 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2387 2387 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2388 2388 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2389 2389 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2390 2390 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 Przesuń je
2396 2396 Przesuń do góry
2397 2397 -----
2398 2398 Przesuń {0}
2399 2399 Przesuwa obiekty {0}
2400 2400 błota
2401 2401 różne sporty
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 muzeum
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2417 2417 Import NMEA zakończony powodzeniem
2418 2418 Pliki NMEA-0183
2419 2419 Mapy NPE
2420 2420 -----
2421 2421 Nazwa
2422 2422 -----
2423 2423 Nazwa użytkownika.
2424 2424 Nazwa: {0}
2425 2425 Nazwane punkty GPS z {0}
2426 2426 Nazwane punkty tras.
2427 2427 kolej wąskotorowa
2428 2428 narodowa
2429 2429 park narodowy
2430 2430 rezerwat przyrody
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 Wartości ujemne oznaczają zachodnią/południową półkulę.
2434 2434 Sieć
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 Nowa
2438 2438 -----
2439 2439 Nowy problem
2440 2440 Nowy klucz
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 Nowa rola
2444 2444 Nowa wartość
2445 2445 Nowa wartość dla {0}
2446 2446 -----
2447 2447 Następny obrazek
2448 2448 klub nocny
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2453 2453 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Brak skrótu
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Brak zmian do wysłania.
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 Brak konfliktów, które można pokazać
2467 2467 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2468 2468 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2469 2469 -----
2470 2470 Nie wczytano żadnych danych.
2471 2471 Brak daty
2472 2472 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2473 2473 -----
2474 2474 ślepa ulica
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 Brak obrazu
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2481 2481 -----
2482 2482 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2483 2483 -----
2484 2484 Brak otwartych changesetów
2485 2485 -----
2486 2486 Nie podano hasła.
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 Brak warstw docelowych.
2495 2495 -----
2496 2496 Nie podano nazwy użytkownika.
2497 2497 -----
2498 2498 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 Węzeł jest nadal w użyciu..
2508 2508 -----
2509 2509 Węzły
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 żadne
2516 2516 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2517 2517 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 Nie połączony
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 Uwagi
2526 2526 -----
2527 2527 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2528 2528 -----
2529 2529 na banknoty
2530 2530 Nic
2531 2531 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
2535 2535 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2536 2536 Nic nie wybrano!
2537 2537 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2538 2538 -----
2539 2539 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Numer
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 Sposób numeracji domów
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 Dane OSM
2554 2554 Hasło OSM.
2555 2555 Pliki serwera OSM
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 ID obiektu:
2564 2564 -----
2565 2565 Historia obiektu
2566 2566 Typ obiektu:
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 Obiekty do dodania:
2571 2571 Obiekty do usunięcia:
2572 2572 Obiekty do zmiany:
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Stary klucz
2582 2582 Poprzednia rola
2583 2583 Stara wartość
2584 2584 -----
2585 2585 Na życzenie
2586 2586 Podczas wysyłania
2587 2587 Jednokierunkowa
2588 2588 Drogi z jednym węzłem
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 jednokierunkowa
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
2602 2602 Tylko na początku drogi.
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 Status
2607 2607 -----
2608 2608 Otwórz adres...
2609 2609 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 Otwiera plik.
2614 2614 -----
2615 2615 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2616 2616 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2617 2617 Otwiera listę wszystkich relacji
2618 2618 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2624 2624 -----
2625 2625 Otwórz URL
2626 2626 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 Otwórz inne zdjęcie
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
2640 2640 -----
2641 2641 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2642 2642 Otwórz...
2643 2643 Otwarty/Zamknięty:
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 dane OpenSteetMap
2651 2651 -----
2652 2652 godziny otwarcia
2653 2653 Otwieram plik "{0}" ...
2654 2654 Otwieram pliki
2655 2655 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 Dodatkowe atrybuty:
2661 2661 -----
2662 2662 Rodzaj (opcjonalne)
2663 2663 naturalna żywność
2664 2664 -----
2665 2665 Korekta prostopadłości
2666 2666 -----
2667 2667 Korekta prostopadłości
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 Pozostałe
2672 2672 -----
2673 2673 sklep turystyczny
2674 2674 -----
2675 2675 Nakładające się obszary
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 Nakładające się tory kolejowe
2679 2679 -----
2680 2680 Nakładające się drogi
2681 2681 -----
2682 2682 Nakładające się drogi.
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 Zastąp
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 Styl rysowania {0}: {1}
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 papier
2698 2698 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 park
2705 2705 -----
2706 2706 parking
2707 2707 uliczka parkingowa
2708 2708 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 Hasło
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 Wklej
2722 2722 -----
2723 2723 Wklej znaczniki
2724 2724 -----
2725 2725 Wkleja zawartość schowka.
2726 2726 -----
2727 2727 Wklej pomijając niekompletne
2728 2728 ścieżka
2729 2729 Długość ścieżki
2730 2730 -----
2731 2731 wzgórze
2732 2732 ciąg pieszy
2733 2733 -----
2734 2734 Typ przejścia dla pieszych
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2742 2742 -----
2743 2743 apteka
2744 2744 Numer telefonu
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 miejsce na piknik
2757 2757 molo
2758 2758 rurociąg
2759 2759 Rodzaj trasy
2760 2760 boisko
2761 2761 miejsce kultu religijnego
2762 2762 Miejsca
2763 2763 Tworzenie węzłów i dróg.
2764 2764 -----
2765 2765 plac zabaw
2766 2766 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 Wprowadź szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
2778 2778 Wprowadź długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 Podaj proszę czego szukać.
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 Podaj nazwę użytkownika
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 Wprowadź prawidłową szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
2789 2789 Wprowadź prawidłową długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 Proszę wybierz klucz
2818 2818 Wybierz proszę schemat do użycia.
2819 2819 -----
2820 2820 Proszę wybierz wartość
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2825 2825 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2826 2826 -----
2827 2827 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2828 2828 -----
2829 2829 Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2830 2830 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2831 2831 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2832 2832 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
2833 2833 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2834 2834 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2835 2835 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2836 2836 -----
2837 2837 Zaznacz proszę te obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2838 2838 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2839 2839 Proszę wybrać wiersz do edycji
2840 2840 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
2841 2841 -----
2842 2842 Proszę, wybierz warstwę docelową.
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2846 2846 -----
2847 2847 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 Wtyczki
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 Numer punktu
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 posterunek policji
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Tylko pozycja
2863 2863 -----
2864 2864 Pozycja, czas, data i prędkość
2865 2865 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
2866 2866 skrzynka pocztowa
2867 2867 -----
2868 2868 poczta
2869 2869 Kod pocztowy
2870 2870 -----
2871 2871 źródło energii elektrycznej
2872 2872 linia wysokiego napięcia
2873 2873 elektrownia
2874 2874 rozdzielnia elektryczna
2875 2875 słup elektryczny
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 Predefiniowane
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 Ustawienia
2885 2885 Preferencje zostały zapisane na {0}
2886 2886 Ustawienia...
2887 2887 Przygotowywanie danych OSM...
2888 2888 -----
2889 2889 Przygotowanie zestawu danych...
2890 2890 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 kolej retro
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Szablony
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 Poprzedni obrazek
2901 2901 droga krajowa
2902 2902 droga krajowa - dojazd
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 więzienie
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 Właściwości / członkostwo
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 Właściwości
2926 2926 -----
2927 2927 Właściwości/członkostwo
2928 2928 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 pub
2938 2938 -----
2939 2939 budynek użyteczności publicznej
2940 2940 -----
2941 2941 Transport publiczny
2942 2942 Transport publiczny
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 kamieniołom
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 tor wyścigowy
2961 2961 -----
2962 2962 tor
2963 2963 Kolej
2964 2964 przystanek kolejowy
2965 2965 Platforma kolejowa
2966 2966 teren kolejowy
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 czyste dane GPS
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 Wczytywanie {0}...
2980 2980 Plik Readme
2981 2981 Imię i nazwisko
2982 2982 Na pewno zamknąć?
2983 2983 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
2984 2984 Teren rekreacyjny
2985 2985 -----
2986 2986 zbiórka odpadów
2987 2987 Powtórz
2988 2988 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
2989 2989 Numer
2990 2990 Oznaczenie (numer toru)
2991 2991 Numer referencyjny
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 Odśwież
2995 2995 region
2996 2996 Odrzuć konflikty i zapisz
2997 2997 Relacja
2998 2998 Relacja ...
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 Relacje
3011 3011 Relacje: {0}
3012 3012 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3013 3013 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3014 3014 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3015 3015 Religia
3016 3016 Odśwież
3017 3017 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3018 3018 Wczytaj ponownie błędne kafle
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 Usuń
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 Usuń zdjęcie z warstwy
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 Usuń Element z Relacji
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 Zmień nazwę warstwy
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 wypożyczalnia
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3065 3065 -----
3066 3066 Zgłoś błąd
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 sztuczne jezioro
3073 3073 Resetuj
3074 3074 -----
3075 3075 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Przywróć domyślne ustawienia
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 droga lokalna
3084 3084 zabudowa mieszkaniowa
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 Rozwiąż
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 restauracja
3104 3104 -----
3105 3105 Ograniczenie
3106 3106 handel
3107 3107 mur oporowy
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Odwróć kierunek dróg
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 Odwróć i połącz
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3128 3128 -----
3129 3129 Odwróć kierunek dróg
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 Wersja
3136 3136 -----
3137 3137 rzeka
3138 3138 -----
3139 3139 droga (nieokreślona)
3140 3140 ograniczenia na drodze
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 Rola
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 Obrót o 180 stopni
3148 3148 Obrót o 270 stopni
3149 3149 Obrót o 90 stopni
3150 3150 Obraca obrazek w lewo
3151 3151 Obraca obrazek w prawo
3152 3152 Obróć w lewo
3153 3153 Obróć w prawo
3154 3154 rondo
3155 3155 Trasa
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 Typ trasy
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 rugby
3163 3163 ruiny
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 karty SIM
3173 3173 -----
3174 3174 Zapisz
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 Zapisz jako...
3178 3178 Zapisz plik GPX
3179 3179 Zapisz warstwę
3180 3180 Zapisz plik OSM
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 Zapisz pomimo tego
3185 3185 -----
3186 3186 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3187 3187 Zapisuje bieżące dane.
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 Zeskanowana mapa...
3200 3200 Przeglądanie katalogu {0}
3201 3201 szkoła
3202 3202 złom
3203 3203 rumowisko
3204 3204 busz
3205 3205 Szukaj
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Szukaj obiektów
3209 3209 Szukaj...
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 Druga nazwa
3213 3213 droga wojewódzka
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3223 3223 Zaznacz
3224 3224 Zaznacz wszystko
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 Wstecz
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Wybierz przynajmniej:
3237 3237 -----
3238 3238 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 Wybierz opcje rysowania linii
3244 3244 Wybierz członków
3245 3245 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 Wybierz warstwę docelową
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 Wybieranie, przesuwanie i obracanie obiektów
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 Zaznaczenie
3280 3280 Powierzchnia zaznaczenia
3281 3281 Długość zaznaczenia
3282 3282 Wybrano zbiór pusty.
3283 3283 -----
3284 3284 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3285 3285 Zaznaczenie: {0}
3286 3286 Drogi przecinające same siebie
3287 3287 -----
3288 3288 Osobna wartwa
3289 3289 -----
3290 3290 Sekwencja
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 droga serwisowa
3294 3294 miejsce obsługi podróżnych
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3309 3309 Ustaw na domyślne
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3319 3319 Zapisywanie domyślnych ustawień
3320 3320 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3321 3321 Ustawienia
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3325 3325 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 schronienie
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 obuwie
3332 3332 strzelectwo
3333 3333 Zakupy
3334 3334 Sklepy
3335 3335 -----
3336 3336 Skrót
3337 3337 Skróty klawiaturowe
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3341 3341 -----
3342 3342 Pokaż
3343 3343 -----
3344 3344 Pokazuje raport konfiguracji programu
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 Wyświetlaj ekran powitalny
3360 3360 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 Wyświetl tę pomoc
3365 3365 Pokaż/Ukryj
3366 3366 Pokaż/Ukryj Tekst/Ikony
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 Drogi bez nazwy
3370 3370 Uprość drogę
3371 3371 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3372 3372 Uprościć drogi?
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 Pojedyncze elementy
3377 3377 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
3378 3378 -----
3379 3379 jazda na deskorolce
3380 3380 łyżwiarstwo
3381 3381 Narty
3382 3382 narciarstwo
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 Mapa "Slippy"
3389 3389 Mapa "Slippy"
3390 3390 -----
3391 3391 pochylnia
3392 3392 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3393 3393 -----
3394 3394 Skuter śnieżny
3395 3395 piłka nożna
3396 3396 Rozwiąż konflikty
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 Sortuj menu szablonów
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 Tekst źródłowy
3405 3405 Miejsca dla niepełnosprawnych
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 Prędkość
3409 3409 Prędkość (km/h)
3410 3410 fotoradar
3411 3411 Kolczatka
3412 3412 Rozdziel drogę
3413 3413 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Sporty z piłką
3422 3422 obiekty sportowe
3423 3423 -----
3424 3424 centrum sportowe
3425 3425 źródło
3426 3426 stadion
3427 3427 -----
3428 3428 Gwiazdki
3429 3429 Rozpocznij szukanie
3430 3430 -----
3431 3431 Rozpocznij pobieranie
3432 3432 Rozpocznij pobieranie danych
3433 3433 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 stan
3446 3446 -----
3447 3447 artykuły biurowe
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Raport konfiguracji
3451 3451 schody
3452 3452 przełaz
3453 3453 znak stop
3454 3454 -----
3455 3455 strumień
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 Nazwa ulicy
3459 3459 -----
3460 3460 Sieć drogowa
3461 3461 Ulice NRW Geofabrik.de
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 dzielnica
3467 3467 metro
3468 3468 wejście do metra
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 supermarket
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3476 3476 Nawierzchnia
3477 3477 monitoring
3478 3478 punkt geodezyjny
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 pływanie
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 Opis symboli
3489 3489 -----
3490 3490 Synchronizacja dźwięku
3491 3491 Synchronizuj cały zestaw danych
3492 3492 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3493 3493 Synchronizuję tylko relację {0}
3494 3494 -----
3495 3495 Synchronizuję tylko drogę {0}
3496 3496 -----
3497 3497 tenis stołowy
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 Oznacz drogi jako
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 Szablony
3507 3507 Etykiety
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 taksówki
3522 3522 -----
3523 3523 telefon
3524 3524 na karty telefoniczne
3525 3525 tenis
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 droga powiatowa
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3567 3567 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3578 3578 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3590 3590 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3591 3591 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
3611 3611 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3612 3612 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3613 3613 teatr
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 park rozrywki
3619 3619 -----
3620 3620 Nie ma otwartych changesetów
3621 3621 Nie wybrano opiektów do pobrania
3622 3622 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3626 3626 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3627 3627 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 To znajduje się za końcem nagrania.
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3660 3660 Numery kafelków mapy
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 Strefa czasowa:
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 Przełącza na pełny ekran
3672 3672 Przełącz linie łączące punktu GPX
3673 3673 Przełącza widok szkieletowy
3674 3674 Przełącza na pełny ekran
3675 3675 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3676 3676 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3677 3677 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3678 3678 Przełącz: {0}
3679 3679 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3680 3680 toalety
3681 3681 -----
3682 3682 bramka (opłata)
3683 3683 punkt poboru opłat
3684 3684 Narzędzie: {0}
3685 3685 Pasek narzędzi
3686 3686 Personalizacja paska narzędzi
3687 3687 Narzędzia
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 Turystyka
3691 3691 wieża
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 miejscowość
3695 3695 ratusz
3696 3696 -----
3697 3697 zabawki
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 droga gruntowa
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 sygnalizacja świetlna
3710 3710 tramwaj
3711 3711 przystanek tramwajowy
3712 3712 -----
3713 3713 Podróż
3714 3714 -----
3715 3715 drzewo
3716 3716 droga ekspresowa
3717 3717 droga ekspresowa - dojazd
3718 3718 -----
3719 3719 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3720 3720 -----
3721 3721 tunel
3722 3722 Początek tunelu
3723 3723 -----
3724 3724 ograniczenia skrętu
3725 3725 miejsce do zawracania
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 obrotnica
3729 3729 Rodzaj
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 NIEZNANA
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 Rozdziel drogi
3744 3744 -----
3745 3745 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3746 3746 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3752 3752 droga gminna
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 Niepołączone drogi.
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 Cofnij
3767 3767 -----
3768 3768 Cofnij przesunięcie
3769 3769 -----
3770 3770 Cofa ostatnią czynność.
3771 3771 Oderwij panel
3772 3772 Nieoczekiwany błąd
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 Rozdzielenie węzła
3787 3787 uniwersytet
3788 3788 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
3789 3789 Nieznany adres
3790 3790 Nieznany stan problemu
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 Nieznana rola "{0}".
3797 3797 Nieznane sewkencje:
3798 3798 Nieznany typ: {0}
3799 3799 -----
3800 3800 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3801 3801 Drogi bez nazwy
3802 3802 -----
3803 3803 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3804 3804 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3805 3805 Niezapisane dane i konflikty
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 Odznacz wszystko
3809 3809 Odznacz wszystko (anulowanie)
3810 3810 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3811 3811 Odznacza wszystkie obiekty.
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 Drogi bez tagów
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 Aktualizuj dane
3823 3823 -----
3824 3824 Pobierz zmiany
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 Pobierz wybrane
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 Zaktualizowano
3832 3832 -----
3833 3833 Pobiera aktualnie wybrane obiekty z serwera
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Odświeżanie danych
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 Wyślij zmiany
3845 3845 Wyślij Ustawienia
3846 3846 -----
3847 3847 Wyślij ślady
3848 3848 Wyślij wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 Wyślij dane
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 Wyślij wybrane elementy
3859 3859 -----
3860 3860 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 Wysyłanie śladu GPX
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 Wysyłanie danych warstwy "{0}"
3871 3871 -----
3872 3872 Wysyła ślady do openstreetmap.org
3873 3873 Użycie
3874 3874 Użyj
3875 3875 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
3876 3876 -----
3877 3877 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 Użyj stopni dziesiętnych.
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 Użyj warstwy błędów
3891 3891 Użyj ustawień globalnych.
3892 3892 Użyj listę ignorowanych
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
3902 3902 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 Użytkownik
3906 3906 ID użytkownika:
3907 3907 Nazwa użytkownika:
3908 3908 -----
3909 3909 Nazwa użytkownika
3910 3910 -----
3911 3911 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
3912 3912 Zweryfikuj
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 Sprawdzanie poprawności
3918 3918 Błędy poprawności
3919 3919 -----
3920 3920 Wartość
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
3929 3929 -----
3930 3930 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
3931 3931 automat sprzedający
3932 3932 Sprzedawane produkty
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 Wersja {0}
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 weterynarz
3943 3943 -----
3944 3944 Widok
3945 3945 Widok: {0}
3946 3946 punkt widokowy
3947 3947 wieś
3948 3948 zieleń miejska
3949 3949 Miasto
3950 3950 winnica
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 Kalibracja urządzenia nagrywającego
3956 3956 wulkan
3957 3957 Napięcie
3958 3958 -----
3959 3959 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 Warstwa WMS
3966 3966 Ustawienia wtyczki WMS
3967 3967 Adres serwera WMS
3968 3968 URL WMS (domyślny)
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 mur
3979 3979 Uwaga
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
3983 3983 -----
3984 3984 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
3994 3994 -----
3995 3995 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 Uwaga: {0}
4050 4050 Ostrzeżenia
4051 4051 Myjnia samochodowa
4052 4052 -----
4053 4053 oczyszczalnia ścieków
4054 4054 naturalny zbiornik wodny
4055 4055 park wodny
4056 4056 wieża ciśnień
4057 4057 wodospad
4058 4058 Punkty drogi wodnej
4059 4059 Pliki audio Wave (*.wav)
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 Punkty drogowe
4074 4074 Drogi
4075 4075 krzyż przydrożny
4076 4076 kapliczka
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 jaz
4080 4080 mokradło
4081 4081 dla niepełnosprawnych
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4086 4086 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4087 4087 -----
4088 4088 Całą grupę
4089 4089 Szerokość (w metrach)
4090 4090 -----
4091 4091 wiatrak
4092 4092 -----
4093 4093 Widok szkieletowy
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 las
4097 4097 zakład produkcyjny
4098 4098 Świat
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 Tak
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4119 4119 -----
4120 4120 MOżesz też wklejić adres url z www.openstreetmap.org
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 Zerowe współrzędne:
4141 4141 zoo
4142 4142 Powiększ
4143 4143 Zbliżenie (w metrach)
4144 4144 Powiększ
4145 4145 Zmniejsz
4146 4146 Powiększanie i przesuwanie mapy.
4147 4147 -----
4148 4148 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4149 4149 Powiększ
4150 4150 Poziom powiększenia:
4151 4151 Zmniejsz
4152 4152 Powiększ aby pokazać: {0}
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 Pokaż problem
4157 4157 Powiększ do wybranych elementów
4158 4158 Powiększ do zaznaczenia
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 Pokaż {0}
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 "{0}" nie jest połączona i z tego powodu nie można połączyć obszarów
4169 4169 \nWysokość: {0} m
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 Wstecz
4176 4176 Szybciej
4177 4177 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4178 4178 Do przodu
4179 4179 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4180 4180 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4181 4181 Następny znacznik
4182 4182 Odtwórz następny znacznik.
4183 4183 Odtwórz poprzedni znacznik.
4184 4184 Odtwórz / wstrzymaj
4185 4185 Poprzedni znacznik
4186 4186 Wolniej
4187 4187 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4188 4188 Zamknięty
4189 4189 Otwarty
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 tekst
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 skrótowa nazwa ulicy
4222 4222 -----
4223 4223 dodaj do zaznaczenia
4224 4224 adres
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 droga powietrzna
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 dla rolnictwa
4232 4232 wszystkie
4233 4233 Alejka
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 alternatywny
4237 4237 -----
4238 4238 udogodnienie
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 kościół anglikański
4242 4242 jedzenie dla zwierząt
4243 4243 -----
4244 4244 dowolne
4245 4245 -----
4246 4246 łucznictwo
4247 4247 obszar
4248 4248 -----
4249 4249 azjatycka
4250 4250 -----
4251 4251 lekkoatletyka
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 tło
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 bahaizm
4260 4260 baptyści
4261 4261 bariera
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 Basen
4265 4265 siatkówka
4266 4266 plaża
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 torfowisko
4271 4271 bule
4272 4272 granica
4273 4273 gra w kule
4274 4274 most
4275 4275 etykieta "most" na węźle
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 buddyzm
4279 4279 budynek
4280 4280 -----
4281 4281 hamburgery
4282 4282 -----
4283 4283 wydzielony pas autobusowy
4284 4284 kajakarstwo
4285 4285 uwzględnij wielkość liter
4286 4286 kościół katolicki
4287 4287 cmentarz
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 chińska
4295 4295 -----
4296 4296 chrześcijaństwo
4297 4297 papierosy
4298 4298 -----
4299 4299 wspinaczka
4300 4300 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4301 4301 zamknięty
4302 4302 zamknięta droga
4303 4303 węglowa
4304 4304 linia brzegowa
4305 4305 bruk
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 prezerwatywy
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 konflikt
4315 4315 iglasty
4316 4316 połaczenie
4317 4317 w budowie
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 krykiet
4323 4323 -----
4324 4324 krokiet
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 kolarstwo
4328 4328 dane
4329 4329 liściasty
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 usunięto
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 przestarzały
4337 4337 dla wyznaczonych pojazdów
4338 4338 dojazd do posesji
4339 4339 objazd
4340 4340 -----
4341 4341 zablokowane
4342 4342 Dok
4343 4343 wyścigi psów
4344 4344 -----
4345 4345 na dół
4346 4346 -----
4347 4347 pobrany obszar
4348 4348 napoje
4349 4349 podjazd
4350 4350 wschód
4351 4351 łatwa
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 jazda konna
4355 4355 ewangelikalizm
4356 4356 parzyste
4357 4357 przykłady
4358 4358 -----
4359 4359 torby na odchody
4360 4360 dla ekspertów
4361 4361 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 prom
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 jedzenie
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 las
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 cieplna
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 z drogi
4382 4382 -----
4383 4383 gazowa
4384 4384 niemiecka
4385 4385 lodowiec
4386 4386 -----
4387 4387 pole golfowe
4388 4388 -----
4389 4389 znacznik GPS
4390 4390 punkt GPS
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 trawa
4397 4397 -----
4398 4398 żwir
4399 4399 -----
4400 4400 grecka
4401 4401 zielony
4402 4402 -----
4403 4403 grunt
4404 4404 gimnastyka
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 zdrowie
4408 4408 -----
4409 4409 zdrowie
4410 4410 wyróżnienie
4411 4411 droga
4412 4412 Droga bez numeru referencyjnego
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 hinduizm
4416 4416 historia
4417 4417 tablica historyczna
4418 4418 hokej
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 wyścigi konne
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 wodna
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 nieaktywne
4430 4430 -----
4431 4431 niekompletne
4432 4432 niekompletna droga
4433 4433 indyjska
4434 4434 -----
4435 4435 Teren przemysłowy
4436 4436 wewnętrzny segment
4437 4437 -----
4438 4438 wysepka
4439 4439 włoska
4440 4440 dżinizm
4441 4441 japońska
4442 4442 świadkowie Jehowy
4443 4443 judaizm
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 ląd
4447 4447 Wysypisko smieci
4448 4448 zagospodarowanie przestrzenne
4449 4449 -----
4450 4450 warstwa
4451 4451 -----
4452 4452 w lewo
4453 4453 wypoczynek
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 strefa zamieszkania
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 luteranie
4465 4465 namorzyny
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 marsze
4469 4469 max szer.
4470 4470 max dł.
4471 4471 -----
4472 4472 tryb wymiarowania
4473 4473 -----
4474 4474 metodyści
4475 4475 meksykańska
4476 4476 Teren wojskowy
4477 4477 min szer.
4478 4478 min dł.
4479 4479 -----
4480 4480 błędnie wpisana nazwa klucza
4481 4481 mieszany
4482 4482 mormoni
4483 4483 sporty motorowe
4484 4484 -----
4485 4485 autostrada
4486 4486 ciąg pieszy
4487 4487 -----
4488 4488 błoto
4489 4489 różne sporty
4490 4490 wielopoziomowy
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 islam
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 tablica przyrodnicza
4497 4497 gazety
4498 4498 następny
4499 4499 nie
4500 4500 brak opisu
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 brak skrętu w lewo
4508 4508 brak skrętu w prawo
4509 4509 zakaz jazdy prosto
4510 4510 zakaz zawracania
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 północ
4514 4514 północny-wschód
4515 4515 północny-zachód
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 dla początkujących
4522 4522 jądrowa
4523 4523 -----
4524 4524 nieparzyste
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 stare szyny kolejowe
4529 4529 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4530 4530 -----
4531 4531 nakaz skrętu w lewo
4532 4532 nakaz skrętu w prawo
4533 4533 nakaz jazdy prosto
4534 4534 otwarty
4535 4535 opcje
4536 4536 -----
4537 4537 kościół prawosławny
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 zewnętrzny segment
4541 4541 poza pobranym obszarem
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 wysepka parkignowa
4546 4546 bilety parkingowe
4547 4547 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 szczyt
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 zielonoświątkowcy
4556 4556 dopuszczalny
4557 4557 zdjęcia
4558 4558 fotowoltaiczna
4559 4559 nabrzeże
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 boisko
4568 4568 -----
4569 4569 Miejsce
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 energia
4576 4576 prezbiterianie
4577 4577 poprzedni
4578 4578 droga krajowa
4579 4579 droga krajowa - dojazd
4580 4580 droga prywatna
4581 4581 proponowany
4582 4582 protestanci
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 mapy komunikacji miejskiej
4586 4586 bilety komunikacji miejskiej
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 kwakrzy
4590 4590 kamieniołom
4591 4591 -----
4592 4592 kolej
4593 4593 Teren kolejowy
4594 4594 -----
4595 4595 tory kolejowe
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 szuwary
4600 4600 odśwież listę portów
4601 4601 -----
4602 4602 regionalna
4603 4603 wyrażenie regularne
4604 4604 Relacja bez typu
4605 4605 usuń z zaznaczenia
4606 4606 zamień zaznaczenie
4607 4607 droga lokalna
4608 4608 restauracja bez nazwy
4609 4609 -----
4610 4610 w prawo
4611 4611 brzeg rzeki
4612 4612 droga
4613 4613 rondo
4614 4614 droga
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 piach
4619 4619 -----
4620 4620 skala
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 droga wojewódzka
4624 4624 -----
4625 4625 wybierz sport:
4626 4626 zaznaczony
4627 4627 zaznaczenie
4628 4628 -----
4629 4629 droga serwisowa
4630 4630 serwis
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 szyici
4634 4634 strzelectwo
4635 4635 sklep
4636 4636 -----
4637 4637 bocznica
4638 4638 sikhizm
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 jazda na deskorolce
4642 4642 łyżwiarstwo
4643 4643 -----
4644 4644 narciarstwo
4645 4645 -----
4646 4646 piłka nożna
4647 4647 południe
4648 4648 południowy-wschód
4649 4649 południowy-zachód
4650 4650 spirytualizm
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 centrum sportowe
4654 4654 odnoga
4655 4655 stadion
4656 4656 znaczki
4657 4657 standardowy
4658 4658 kamień
4659 4659 strumień
4660 4660 ulica
4661 4661 nazwa ulicy zawiera ss
4662 4662 tekst
4663 4663 tekst;tekst;...
4664 4664 metro
4665 4665 sunnici
4666 4666 powierzchnia
4667 4667 -----
4668 4668 bagno
4669 4669 słodycze
4670 4670 pływanie
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 tenis stołowy
4674 4674 tampony
4675 4675 taoizm
4676 4676 -----
4677 4677 tymczasowy
4678 4678 tymczasowy typ drogi
4679 4679 tenis
4680 4680 Terminal
4681 4681 droga powiatowa
4682 4682 tekst
4683 4683 tajska
4684 4684 tereny zalewowe
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 do drogi
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 turystyka
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 zabawki
4696 4696 -----
4697 4697 sygnalizacja świetlna
4698 4698 tramway
4699 4699 -----
4700 4700 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
4701 4701 droga ekspresowa
4702 4702 droga ekspresowa - dojazd
4703 4703 turecka
4704 4704 -----
4705 4705 rodzaj
4706 4706 droga gminna
4707 4707 -----
4708 4708 podziemny
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 nieznany
4713 4713 nieoznakowane
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
4717 4717 nieotagowany
4718 4718 nieotagowana droga
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 do góry
4722 4722 -----
4723 4723 użycie
4724 4724 błędy spradzania poprawności
4725 4725 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
4726 4726 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
4727 4727 wersja {0}
4728 4728 przez węzeł lub drogę
4729 4729 -----
4730 4730 wulkan
4731 4731 vouchery
4732 4732 woda
4733 4733 szlak wodny
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 zachód
4740 4740 -----
4741 4741 tablica o zwierzętach
4742 4742 wiatrowa
4743 4743 -----
4744 4744 Las naturalny
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 Błędny znacznik highway na węźle
4748 4748 dworzec przetokowy
4749 4749 tak
4750 4750 -----
4751 4751 zaratusztrianizm
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 Obiekty na warstwie {0}:
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 {0} metrów
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 {0} km kw.
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772m 1 -----
4773m 2 -----
4774m 3 -----
4775m 4 -----
4776m 5 -----
4777m 6 -----
4778m 7 -----
4779m 8 -----
4780m 9 -----
4781m 10 -----
4782m 11 -----
4783m 12 -----
4784m 13 -----
4785m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
4786m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4787m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4788m 15 Zmień {0} obiekt
4789m 15 Zmień {0} obiekty
4790m 15 Zmień {0} obiektów
4791m 16 -----
4792m 17 -----
4793m 18 -----
4794m 19 -----
4795m 20 -----
4796m 21 -----
4797m 22 -----
4798m 23 -----
4799m 24 -----
4800m 25 -----
4801m 26 -----
4802m 27 -----
4803m 28 -----
4804m 29 Wstaw w drogę nowy węzeł.
4805m 29 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4806m 30 -----
4807m 31 -----
4808m 32 -----
4809m 33 -----
4810m 34 -----
4811m 35 Wkelajm tag {0}
4812m 35 Wklejam tagi {0}
4813m 36 -----
4814m 37 -----
4815m 38 -----
4816m 39 -----
4817m 40 -----
4818m 41 Uprość drogę (usuń {0} wezłów)
4819m 41 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
4820m 41 Uprość drogę (usuń {0} węzly)
4821m 42 -----
4822m 43 -----
4823m 44 -----
4824m 45 -----
4825m 46 -----
4826m 47 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
4827m 47 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4828m 47 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4829m 48 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
4830m 48 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
4831m 48 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
4832m 49 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
4833m 49 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
4834m 49 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
4835m 50 -----
4836m 51 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
4837m 51 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4838m 51 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4839m 52 -----
4840m 53 -----
4841m 54 -----
4842m 55 -----
4843m 56 -----
4844m 57 -----
4845m 58 -----
4846m 59 Ta operacja może zmienić {0} obiekt.
4847m 59 Ta operacja może zmienić {0} obiekty.
4848m 59 Ta operacja może zmienić {0} obiektów.
4849m 60 -----
4850m 61 -----
4851m 62 -----
4852m 63 -----
4853m 64 -----
4854m 65 -----
4855m 66 -----
4856m 67 -----
4857m 68 -----
4858m 69 trasa z {0} punktem
4859m 69 trasa z {0} punktami
4860m 69 trasa z {0} punktami
4861m 70 znacznik
4862m 70 znaczniki
4863m 70 znaczników
4864m 71 węzeł
4865m 71 węzły
4866m 71 węzłów
4867m 72 obiekt
4868m 72 obiekty
4869m 72 obiektów
4870m 73 punkt
4871m 73 punkty
4872m 73 punktów
4873m 74 relacja
4874m 74 relacje
4875m 74 relacji
4876m 75 -----
4877m 76 droga
4878m 76 drogi
4879m 76 dróg
4880m 77 -----
4881m 78 -----
4882m 79 -----
4883m 80 {0} składa się z {1} markera
4884m 80 {0} składa się z {1} markerów
4885m 80 {0} składa się z {1} markerów
4886m 81 {0} składa się z {1} ścieżki
4887m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
4888m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
4889m 82 -----
4890m 83 -----
4891m 84 -----
4892m 85 {0} element
4893m 85 {0} elementy
4894m 85 {0} elementów
4895m 86 {0} węzeł
4896m 86 {0} węzły
4897m 86 {0} węzłów
4898m 87 {0} obiekt do dodania:
4899m 87 {0} obiekty do dodania:
4900m 87 {0} obiektów do dodania:
4901m 88 {0} obiekt do usunięcia:
4902m 88 {0} obiekty do usunięcia:
4903m 88 {0} obiektów do usunięcia:
4904m 89 {0} obiekt do zmodyfikowania:
4905m 89 {0} obiekty do zmodyfikowania:
4906m 89 {0} obiektów do zmodyfikowania:
4907m 90 -----
4908m 91 {0} punkt
4909m 91 {0} punkty
4910m 91 {0} punktów
4911m 92 {0} relacja
4912m 92 {0} relacje
4913m 92 {0} relacji
4914m 93 {0} trasa,
4915m 93 {0} trasy,
4916m 93 {0} tras,
4917m 94 -----
4918m 95 {0} ścieżka
4919m 95 {0} ścieżki
4920m 95 {0} ścieżki
4921m 96 -----
4922m 97 -----
4923m 98 {0} droga
4924m 98 {0} drogi
4925m 98 {0} dróg
4926m 99 {0} punkt
4927m 99 {0} punkty
4928m 99 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.