source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3031

Last change on this file since 3031 was 3031, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 53.3 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 Liczba obiektów
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
10 10 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
11 11 (Adres URL był:
12 12 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (brak obiektu)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
27 27 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
28 28 * Jeden węzęł z tagami lub
29 29 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
30 30 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
31 31 -----
32 32 ... odwołuje się do relacji
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 kręgle
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 -----
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
44 44 -----
45 45 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
46 46 -----
47 47 -----
48 48 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
49 49 -----
50 50 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
51 51 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
52 52 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
57 57 -----
58 58 -----
59 59 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
60 60 -----
61 61 -----
62 62 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
63 63 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 <różne>
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
113 113 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Kontynuujesz?</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 A wg. odległości
233 233 A wg. czasu
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 Naruszenie możliwości API
242 242 -----
243 243 nieczynny tor
244 244 -----
245 245 Anuluj scalanie
246 246 O programie
247 247 O JOSM...
248 248 -----
249 249 Dostęp do drogi
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 Zakwaterowanie
255 255 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 Akcja
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 Dodaj
265 265 -----
266 266 Dodaj węzeł...
267 267 Dodaj właściwości
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 Dodaj komentarz
272 272 -----
273 273 -----
274 274 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
275 275 -----
276 276 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
277 277 -----
278 278 -----
279 279 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 Dodaj informacje o autorze
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 Dodaj węzeł
292 292 Dodaj węzeł do drogi
293 293 Dodaj węzeł do drogi i połącz
294 294 Dodaj węzeł {0}
295 295 Dodaj relację {0}
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Dodaj drogę {0}
299 299 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
300 300 Interpolacja adresów
301 301 Adresy
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 administracyjna
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 Ustawienia zaawansowane
316 316 Koleje linowe
317 317 -----
318 318 -----
319 319 lotnisko
320 320 -----
321 321 monopolowy
322 322 Wyrównaj węzły na kole
323 323 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
324 324 wszystkie
325 325 Wszystkie formaty
326 326 -----
327 327 -----
328 328 ogródki działkowe
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 chata alpejska
346 346 -----
347 347 zmień także nazwę pliku
348 348 -----
349 349 -----
350 350 udogodnienia (amenities)
351 351 -----
352 352 -----
353 353 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
354 354 -----
355 355 -----
356 356 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
357 357 -----
358 358 Wystąpił błąd: {0}
359 359 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
360 360 -----
361 361 -----
362 362 Kąt
363 363 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
364 364 -----
365 365 -----
366 366 Zastosuj zmiany
367 367 Zastosuj szablon
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 -----
374 374 -----
375 375 Zastosuj wybrane zmiany
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Zastosować?
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Wykopaliska archeologiczne
385 385 łucznictwo
386 386 Kontynuować?
387 387 obszar
388 388 -----
389 389 -----
390 390 centrum kulturalne
391 391 sztuka
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 lekkoatletyka
396 396 -----
397 397 atrakcja
398 398 Dźwięk
399 399 -----
400 400 Ustawienia audio
401 401 Markery audio z {0}
402 402 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 australijski football
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 Autor
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Autorzy
424 424 -----
425 425 -----
426 426 -----
427 427 Centruj ciągle
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 bankomat
432 432 -----
433 433 Automatyczna korekcja tagów
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 Dostępne
439 439 -----
440 440 -----
441 441 B wg. odległości
442 442 B wg. czasu
443 443 -----
444 444 -----
445 445 Wstecz
446 446 -----
447 447 -----
448 448 piekarnia
449 449 bank
450 450 bar
451 451 Przeszkody
452 452 baseball
453 453 Podstawowe
454 454 zbiornik wodny
455 455 koszykówka
456 456 baterie
457 457 pole bitwy
458 458 zatoka
459 459 plaża
460 460 radiolatarnia
461 461 ławka
462 462 napoje
463 463 -----
464 464 Rowery
465 465 ogródek piwny
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Pusta warstwa
471 471 -----
472 472 -----
473 473 stocznia
474 474 słupek drogowy
475 475 -----
476 476 Zakładki
477 477 przejście graniczne
478 478 Nazwa systematyczna
479 479 bule
480 480 Granice
481 481 kamień graniczny
482 482 Wybrany obszar
483 483 -----
484 484 gra w kule
485 485 most
486 486 -----
487 487 -----
488 488 -----
489 489 Raporty o błędach
490 490 -----
491 491 budynek
492 492 Budynki
493 493 -----
494 494 -----
495 495 peron autobusowy
496 496 dworzec autobusowy
497 497 Przystanek autobusowy
498 498 -----
499 499 rzeźnik
500 500 C wg. odległości
501 501 C wg. czasu
502 502 -----
503 503 kolej linowa
504 504 -----
505 505 -----
506 506 Kataster
507 507 Kataster: {0}
508 508 -----
509 509 kawiarnia
510 510 Kemping
511 511 pole namiotowe
512 512 Nie można rysować poza światem
513 513 -----
514 514 kanał
515 515 Anuluj
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
525 525 -----
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
537 537 -----
538 538 -----
539 539 -----
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 -----
544 544 kajakarstwo
545 545 puszki
546 546 Pojemność
547 547 -----
548 548 -----
549 549 Samochód
550 550 -----
551 551 kemping
552 552 Gotówka
553 553 zamek
554 554 przeszkoda dla bydła
555 555 wejście do jaskini
556 556 cmentarz
557 557 Wycentruj raz
558 558 -----
559 559 Wyśrodkuj widok
560 560 wyciąg krzesełkowy
561 561 chata górska
562 562 Zmień właściwości
563 563 Zmienić kierunek?
564 564 -----
565 565 Zmień węzeł {0}
566 566 Zmień relację
567 567 -----
568 568 Zmień relację {0}
569 569 Zmień rozdzielczość
570 570 -----
571 571 Zmienić wartości?
572 572 Zmień drogę {0}
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 Menedżer zestawów zmian
577 577 Zamknięto changeset
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
596 596 Błędy sum kontrolnych:
597 597 -----
598 598 -----
599 599 Wybierz
600 600 Wybierz kolor
601 601 Wybierz kolor dla {0}
602 602 Wybierz jedną z gotowych licencji
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Kościół
608 608 kino
609 609 miasto
610 610 granica miasta
611 611 mury miejskie
612 612 Nazwa miejscowości
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 -----
625 625 -----
626 626 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
627 627 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 klif
663 663 wspinaczka
664 664 Zamknij
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 Zamknij okno i porzuć pobieranie
669 669 Zamknij otwarte zestawy zmian
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
676 676 -----
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
682 682 -----
683 683 Droga zamknięta
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Zamyka otwarte zestawy zmian
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 Zamykanie zestawu zmian...
694 694 odzież
695 695 wybrzeże
696 696 Linie brzegowe
697 697 na monety
698 698 college
699 699 Kolor
700 700 Kolor (hex)
701 701 Schemat kolorów
702 702 Schematy kolorów
703 703 Kolory
704 704 -----
705 705 -----
706 706 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
707 707 -----
708 708 Połącz drogi
709 709 Łączy kilka dróg w jedną.
710 710 Połącz {0} dróg
711 711 -----
712 712 Historia poleceń
713 713 Historia poleceń: {0}
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 biura i usługi
718 718 miejsce publiczne
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 Komputer
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 Konflikt
739 739 -----
740 740 -----
741 741 Konflikty
742 742 Wykryto konflikty
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 Połącz istniejący drogę z węzłem
749 749 -----
750 750 Połączony
751 751 -----
752 752 Łączenie
753 753 Łączenie...
754 754 -----
755 755 Połączenie nie powiodło się
756 756 Ustawienia połączenia
757 757 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
758 758 Połączenie nie powiodło się.
759 759 -----
760 760 w budowie
761 761 budowa
762 762 -----
763 763 -----
764 764 Łączenie z serwerem OSM...
765 765 Łączenie z serwerem...
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 kontynent
770 770 Kontynuuj
771 771 -----
772 772 -----
773 773 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
774 774 -----
775 775 Autorzy
776 776 sklepik
777 777 -----
778 778 -----
779 779 Przekształć w warstwę danych
780 780 -----
781 781 Przekonwertowany z: {0}
782 782 -----
783 783 Liczba wczytanych współrzędnych:
784 784 -----
785 785 Kopiuj
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 Kopia warstwy {0}
794 794 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 Skopiuj do schowka i zamknij
800 800 Kopia nr {1} warstwy {0}
801 801 Prawa autorskie (URL)
802 802 Prawa autorskie - rok
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 Nie mogłem wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
809 809 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
810 810 Nie można połączyć z serwerem OSM. Proszę sprawdzić swoje połączenie z Internetem.
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
818 818 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
819 819 -----
820 820 Nie można odczytać "{0}"
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
825 825 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
826 826 -----
827 827 -----
828 828 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
829 829 -----
830 830 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
831 831 -----
832 832 kraj
833 833 Kod kraju
834 834 -----
835 835 -----
836 836 okręg
837 837 Kurs
838 838 sąd
839 839 -----
840 840 dźwig
841 841 Utwórz okrąg
842 842 -----
843 843 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 Tworzy nową mapę
848 848 Utwórz nową relację
849 849 Tworzenie obszarów.
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 Utwórz nowy problem
857 857 -----
858 858 -----
859 859 -----
860 860 Utwórz nowy węzeł.
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
874 874 na karty kredytowe
875 875 krykiet
876 876 krykiet - siatki
877 877 -----
878 878 krokiet
879 879 -----
880 880 -----
881 881 przejazd przez tory
882 882 -----
883 883 -----
884 884 Rodzaj przejazdu
885 885 -----
886 886 Przecinające się drogi
887 887 Przecinające się drogi
888 888 Kuchnia
889 889 Bieżące zaznaczenie
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
894 894 -----
895 895 -----
896 896 Dostosuj kolor
897 897 Dostosuj rysowanie linii
898 898 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
899 899 wykop
900 900 -----
901 901 Zapętlone zależności między relacjami
902 902 kolarstwo
903 903 Zapętlone zależności.
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Tama
907 907 Warstwa danych {0}
908 908 -----
909 909 Źródła i rodzaje danych
910 910 -----
911 911 -----
912 912 Weryfikacja danych
913 913 -----
914 914 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
915 915 -----
916 916 -----
917 917 -----
918 918 na karty debetowe
919 919 -----
920 920 Stopnie dziesiętne
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 Domyślny
927 927 Domyślny (ustalony automatycznie)
928 928 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
929 929 Domyślną wartością jest "{0}".
930 930 -----
931 931 -----
932 932 Stopnie minuty sekundy
933 933 Usuń
934 934 -----
935 935 Tryb kasowania
936 936 Usuń właściwość
937 937 -----
938 938 Potwierdź usunięcie.
939 939 -----
940 940 -----
941 941 Usuń z relacji
942 942 -----
943 943 -----
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Usuwanie węzłów lub dróg.
947 947 Skasować węzły spoza obszaru danych?
948 948 -----
949 949 -----
950 950 -----
951 951 Usuwa wybrane obiekty
952 952 -----
953 953 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
954 954 -----
955 955 Usuwa zaznaczoną relację.
956 956 -----
957 957 -----
958 958 -----
959 959 Usuwa zbędne węzły z drogi.
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 -----
964 964 -----
965 965 usunięte, bądź przesunięte elementy
966 966 -----
967 967 -----
968 968 Wyznanie
969 969 dentysta
970 970 Dokładnie opisz problem
971 971 Opis
972 972 Opis: {0}
973 973 -----
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 Poziom trudności
982 982 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
983 983 Kierunek
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 Zablokuj
988 988 -----
989 989 -----
990 990 -----
991 991 Zablokuj wtyczkę
992 992 -----
993 993 Porzuć i wyjdź
994 994 realizacja recept
995 995 -----
996 996 Ustawienia wyświetlania
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Wyświetlaj współrzędne jako
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1007 1007 Wyświetlaj menu "Audio"
1008 1008 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1009 1009 -----
1010 1010 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 Rozmieść węzły
1018 1018 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1019 1019 nieużywany tor
1020 1020 rów
1021 1021 Porzuć zmiany
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 Nic nie rób
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 sklep DIY
1033 1033 dok
1034 1034 lekarz
1035 1035 wyścigi psów
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 Pobierz
1039 1039 -----
1040 1040 Pobierany obszar
1041 1041 Pobierz dane
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 Pobierz dane.
1045 1045 Pobierz członków
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 Adres URL
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1059 1059 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1060 1060 Pobierz jako nową warstwę
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 Pobierz wszystko pomiędzy:
1069 1069 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1070 1070 Pobierz z OSM...
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 Pobierz widoczne kafle
1101 1101 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1102 1102 Pobrane dane GPX
1103 1103 -----
1104 1104 Pobieranie danych GPS
1105 1105 Pobieranie danych OSM...
1106 1106 -----
1107 1107 Pobieranie wiadomości dnia
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 Pobieranie danych
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 Pobieram otwarte changesety ...
1117 1117 -----
1118 1118 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 wyciąg orczykowy
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 odpływ
1128 1128 Rysowanie
1129 1129 Rysuj strzałki kierunkowe
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1133 1133 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1134 1134 -----
1135 1135 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1136 1136 -----
1137 1137 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1138 1138 Rysuj duże punkty GPS.
1139 1139 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1140 1140 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1141 1141 -----
1142 1142 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1143 1143 Tworzenie węzłów i dróg.
1144 1144 -----
1145 1145 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1146 1146 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1147 1147 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1151 1151 -----
1152 1152 woda do picia
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 pralnia chemiczna
1156 1156 Rozmnóż w {0} węzłów
1157 1157 Powiel
1158 1158 Duplikuj warstwę
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1163 1163 -----
1164 1164 Powiela zaznaczone obiekty.
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 Powielone węzły drogi
1168 1168 Powielone węzły drogi.
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Edycja
1176 1176 Edycja kręgli
1177 1177 Edycja informacji o adresach
1178 1178 Edycja interpolacji adresów
1179 1179 Edycja granicy administracyjnej
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 Edycja ogródków działkowych
1183 1183 Edycja chaty alpejskiej
1184 1184 Edycja wykopalisk archeologicznych
1185 1185 -----
1186 1186 Edycja centrum kulturalnego
1187 1187 Edycja obiektu sztuki
1188 1188 Edycja
1189 1189 Edycja atrakcji turystycznej
1190 1190 -----
1191 1191 Edycja bankomatu
1192 1192 -----
1193 1193 Edycja piekarni
1194 1194 Edycja banku
1195 1195 Edycja baru
1196 1196 -----
1197 1197 Edycja zbiornika wodnego
1198 1198 -----
1199 1199 Edycja pola bitwy
1200 1200 Edycja zatoki
1201 1201 Edycja plaży
1202 1202 Edycja radiolatarni
1203 1203 -----
1204 1204 Edycja parkingu dla rowerów
1205 1205 Edycja wypożyczalni rowerów
1206 1206 Edycja warsztatu rowerowego
1207 1207 Edycja ogródka piwnego
1208 1208 Edycja stoczni
1209 1209 Edycja słupka drogowego
1210 1210 -----
1211 1211 Edycja przejścia granicznego
1212 1212 Edycja boiska do gry w boule
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 Edycja mostu
1216 1216 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 Edycja peronu autobusowego
1221 1221 Edycja dworca autobusowego
1222 1222 Edycja przystanku autobusowego
1223 1223 Edycja sklepu mięsnego
1224 1224 Edycja kolei linowej
1225 1225 Edycja kawiarni
1226 1226 Edycja pola namiotowego
1227 1227 Edycja kanału
1228 1228 -----
1229 1229 Edycja wypożyczalni samochodów
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 Edycja warsztatu samochodowego
1233 1233 Edycja myjni samochodowej
1234 1234 Edycja kempingu
1235 1235 Edycja zamku
1236 1236 Edycja przeszkody dla bydła
1237 1237 Edycja wejścia do jaskini
1238 1238 Edycja cmentarza
1239 1239 Edycja wyciągu krzesełkowego
1240 1240 Edycja chaty górskiej
1241 1241 -----
1242 1242 Edycja kina
1243 1243 Edycja miasta
1244 1244 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1245 1245 -----
1246 1246 Edycja klifu
1247 1247 -----
1248 1248 Edycja zbiornika gazu
1249 1249 Edycja college'u
1250 1250 Edycja obszaru biur i usług
1251 1251 Edycja miejsca publicznego
1252 1252 Edycja sklepu komputerowego
1253 1253 Edycja terenu budowy
1254 1254 Edycja kontynentu
1255 1255 Edycja sklepiku
1256 1256 Edycja kraju
1257 1257 Edycja okręgu / hrabstwa
1258 1258 Edycja siedziby sądu
1259 1259 -----
1260 1260 Edycja dźwigu
1261 1261 Edycja boiska do gry w krykieta
1262 1262 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1263 1263 Edycja miejsca do gry w krokieta
1264 1264 -----
1265 1265 Edycja ścieżki rowerowej
1266 1266 -----
1267 1267 Edycja tamy
1268 1268 Edycja dentysty
1269 1269 Edycja opuszczonych torów
1270 1270 -----
1271 1271 Edycja sklepu DIY (zrób to sam)
1272 1272 Edycja doku
1273 1273 Edycja lekarza
1274 1274 -----
1275 1275 Edycja wyciągu orczykowego
1276 1276 Edycja odpływu
1277 1277 Edycja punktu z wodą pitną
1278 1278 Edycja palni chemicznej
1279 1279 Edycja sklepu z elektroniką
1280 1280 Edycja ambasady
1281 1281 -----
1282 1282 Edycja wejścia
1283 1283 -----
1284 1284 Edycja gruntów rolnych
1285 1285 Edycja zagrody
1286 1286 Edycja restauracji fast-food
1287 1287 Edycja turni
1288 1288 Edycja trasy promu
1289 1289 Edycja terminalu promowego
1290 1290 -----
1291 1291 Edycja posterunku straży pożarnej
1292 1292 Edycja miejsca do wędkowania
1293 1293 Edycja schodów
1294 1294 Edycja kwiaciarni
1295 1295 -----
1296 1296 Edycja drogi dla pieszych
1297 1297 Edycja brodu
1298 1298 Edycja lasu
1299 1299 Edycja fontanny
1300 1300 Edycja stacji benzynowej
1301 1301 Edycja sklepu meblowego
1302 1302 Edycja ogrodu
1303 1303 Edycja centrum ogrodniczego
1304 1304 Edycja zbiornika gazu
1305 1305 Edycja bramy
1306 1306 Edycja lodowca
1307 1307 -----
1308 1308 Edycja pola golfowego
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 Edycja cmentarza
1312 1312 Edycja terenu pod zabudowę
1313 1313 Edycja kwatery turystycznej
1314 1314 -----
1315 1315 Edycja salonu fryzjerskiego
1316 1316 Edycja przystanku kolejowego
1317 1317 Edycja wólki
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 Edycja wrzosowiska
1321 1321 -----
1322 1322 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1323 1323 Edycja drogi w budowie
1324 1324 Edycja miejsca do gry w hokeja
1325 1325 -----
1326 1326 Edycja szpitala
1327 1327 Edycja hostelu
1328 1328 Edycja hotelu
1329 1329 Edycja ambony strzelniczej
1330 1330 Edycja terenu przemysłowego
1331 1331 Edycja wyspy
1332 1332 -----
1333 1333 -----
1334 1334 Edycja skrzyżowania
1335 1335 Edycja przedszkola
1336 1336 Edycja kiosku
1337 1337 -----
1338 1338 Edycja lądu
1339 1339 Edycja wysypiska śmieci
1340 1340 wyspa
1341 1341 Edycja biblioteki
1342 1342 -----
1343 1343 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1344 1344 Edycja latarni morskiej
1345 1345 Edycja strefy zamieszkania
1346 1346 Edycja okolicy
1347 1347 Edycja mariny
1348 1348 Edycja łąki
1349 1349 Edycja miejsca pamięci
1350 1350 Edycja obszaru wojskowego
1351 1351 Edycja miniaturowego golfa
1352 1352 Edycja kantoru
1353 1353 Edycja toru jednoszynowego
1354 1354 Edycja pomnika
1355 1355 Edycja motelu
1356 1356 -----
1357 1357 Edycja autostrady
1358 1358 Edycja skrzyżowania autostrad
1359 1359 Edycja dojazdu do autostrady
1360 1360 Edycja przełęczy
1361 1361 Edycja błot
1362 1362 -----
1363 1363 -----
1364 1364 Edycja muzeum
1365 1365 Edycja toru kolei wąskotorowej
1366 1366 Edycja granicy narodowej
1367 1367 Edycja granicy parku narodowego
1368 1368 Edycja rezerwatu przyrody
1369 1369 Edycja klubu nocnego
1370 1370 Edycja optyka
1371 1371 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1372 1372 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1373 1373 -----
1374 1374 Edycja parku
1375 1375 Edycja parkingu
1376 1376 Edycja uliczki parkingowej
1377 1377 -----
1378 1378 Edycja ścieżki
1379 1379 Edycja wzgórza
1380 1380 Edycja ciągu pieszego
1381 1381 Edycja miejsca do gry w pelotę
1382 1382 Edycja apteki
1383 1383 Edycja miejsca na piknik
1384 1384 Edycja molo
1385 1385 Edycja rurociągu
1386 1386 Edycja boiska
1387 1387 Edycja miejsca kultu religijnego
1388 1388 Edycja placu zabaw
1389 1389 Edycja posterunku policji
1390 1390 Edycja granicy politycznej
1391 1391 Edycja urzędu pocztowego
1392 1392 Edycja źródła energii elektrycznej
1393 1393 Edycja linii wysokiego napięcia
1394 1394 Edycja elektrowni
1395 1395 Edycja rozdzielni elektrycznej
1396 1396 Edycja słupa linii wysokiego napięcia
1397 1397 Edycja kolei retro
1398 1398 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1399 1399 Edycja drogi krajowej
1400 1400 Edycja więzienia
1401 1401 Edycja pubu
1402 1402 Edycja budynku użyteczności publicznej
1403 1403 Edycja komieniołomu
1404 1404 Edycja toru wyścigowego
1405 1405 -----
1406 1406 Edycja toru
1407 1407 Edycja terenu kolejowego
1408 1408 Edytuj platformę kolejową
1409 1409 Edycja terenu rekreacyjnego
1410 1410 Edycja punktu zbiórki odpadów
1411 1411 Edycja regionu
1412 1412 Edycja sztucznego jeziora
1413 1413 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1414 1414 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1415 1415 Edycja restauracji
1416 1416 Edycja obszaru handlowego
1417 1417 Edycja rzeki
1418 1418 -----
1419 1419 Edycja ograniczeń na drodze
1420 1420 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1421 1421 Edytuj trasę
1422 1422 -----
1423 1423 Edycja miejsca do gry w rugby
1424 1424 Edycja ruin
1425 1425 -----
1426 1426 -----
1427 1427 Edycja szkoły
1428 1428 Edycja rumowiska
1429 1429 Edycja buszu
1430 1430 Edycja drogi wojewódzkiej
1431 1431 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1432 1432 Edycja drogi serwisowej
1433 1433 Edycja schronienia
1434 1434 Edycja sklepu obuwniczego
1435 1435 -----
1436 1436 Edycja skrótów
1437 1437 -----
1438 1438 -----
1439 1439 -----
1440 1440 Edycja pochylni
1441 1441 -----
1442 1442 Edycja kolczatki
1443 1443 Edycja centrum sportowego
1444 1444 Edycja sklepu sportowego
1445 1445 plaża
1446 1446 Edycja stadionu
1447 1447 Edycja stanu
1448 1448 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1449 1449 Edycja przełazu
1450 1450 Edycja strumienia
1451 1451 Edycja dzielnicy
1452 1452 Edycja toru metra
1453 1453 Edycja wejścia do metra
1454 1454 Edycja supermarketu
1455 1455 Edycja kamery do monitoringu
1456 1456 Edycja punktu geodezyjnego
1457 1457 -----
1458 1458 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1459 1459 Edycja postoju taksówek
1460 1460 -----
1461 1461 Edycja telefonu
1462 1462 Edycja miejsca do gry w tenisa
1463 1463 -----
1464 1464 -----
1465 1465 Edycja drogi powiatowej
1466 1466 Edycja teatru
1467 1467 Edycja parku rozrywki
1468 1468 Edycja punktu poboru opłat
1469 1469 Edycja wieży
1470 1470 Edycja miejscowości
1471 1471 Edycja ratusza
1472 1472 Edycja sklepu z zabawkami
1473 1473 Edycja drogi gruntowej
1474 1474 -----
1475 1475 Edycja torów tramwajowych
1476 1476 Edycja przystanku tramwajowego
1477 1477 -----
1478 1478 Edycja drzewa
1479 1479 Edycja drogi ekspresowej
1480 1480 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1481 1481 Edycja tunelu
1482 1482 Edycja ograniczenia skrętu
1483 1483 -----
1484 1484 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1485 1485 Edycja uniwersytetu
1486 1486 Edycja automatu sprzedającego
1487 1487 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1488 1488 -----
1489 1489 Edycja punktu widokowego
1490 1490 Edycja wsi
1491 1491 -----
1492 1492 Edycja winnicy
1493 1493 Edycja wulkanu
1494 1494 -----
1495 1495 Edycja oczyszczalni ścieków
1496 1496 Edycja zbiornika wodnego
1497 1497 Edycja parku wodnego
1498 1498 Edycja wieży ciśnień
1499 1499 Edycja wodospadu
1500 1500 Edycja krzyża przydrożnego
1501 1501 Edycja kapliczki
1502 1502 Edycja jazu
1503 1503 Edycja mokradła
1504 1504 Edycja wiatraka
1505 1505 Edycja lasu
1506 1506 Edycja zakładu produkcyjnego
1507 1507 Edycja zoo
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 -----
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 -----
1516 1516 -----
1517 1517 -----
1518 1518 -----
1519 1519 -----
1520 1520 -----
1521 1521 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1522 1522 Edycja: {0}
1523 1523 -----
1524 1524 -----
1525 1525 na karty chipowe
1526 1526 elektronika
1527 1527 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1528 1528 Wysokość
1529 1529 nasyp
1530 1530 ambasada
1531 1531 -----
1532 1532 Telefon alarmowy
1533 1533 Pusty dokument
1534 1534 Puste drogi
1535 1535 -----
1536 1536 -----
1537 1537 -----
1538 1538 -----
1539 1539 -----
1540 1540 -----
1541 1541 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1542 1542 -----
1543 1543 Podaj adres z którego pobrać dane:
1544 1544 -----
1545 1545 Wpisz nazwę pozycji w menu oraz adres serwera WMS
1546 1546 Podaj nowy klucz i jego wartość
1547 1547 -----
1548 1548 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1549 1549 -----
1550 1550 -----
1551 1551 -----
1552 1552 -----
1553 1553 -----
1554 1554 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1555 1555 -----
1556 1556 -----
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 -----
1560 1560 -----
1561 1561 -----
1562 1562 Podaj współrzędne nowego węzła.
1563 1563 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1564 1564 Podaj wartości dla wszystkich konfliktów.
1565 1565 -----
1566 1566 Wpisz swój komentarz
1567 1567 Wejście
1568 1568 jeździectwo
1569 1569 Błąd
1570 1570 -----
1571 1571 Błąd podczas usuwania danych.
1572 1572 Błąd podczas wyświetlania adresu
1573 1573 -----
1574 1574 Błąd podczas ładowania pliku
1575 1575 -----
1576 1576 -----
1577 1577 Błąd w pliku {0}
1578 1578 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1579 1579 -----
1580 1580 Błąd odtwarzania dźwięku
1581 1581 -----
1582 1582 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1583 1583 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1584 1584 -----
1585 1585 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1586 1586 -----
1587 1587 Błąd podczas przetwarzania {0}
1588 1588 Błąd podczas wysyłania
1589 1589 -----
1590 1590 -----
1591 1591 -----
1592 1592 -----
1593 1593 -----
1594 1594 Błąd: {0}
1595 1595 Błędy
1596 1596 Błędy podczas pobierania
1597 1597 Błędy w czasie pobierania
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 Wystąpił wyjątek
1604 1604 Zakończ
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 Kończy pracę z programem.
1608 1608 -----
1609 1609 -----
1610 1610 -----
1611 1611 -----
1612 1612 -----
1613 1613 -----
1614 1614 Eksportuj do pliku GPX
1615 1615 Eksportuj i zapisz
1616 1616 -----
1617 1617 Opcje eksportu
1618 1618 Eksportuj dane do pliku GPX
1619 1619 Eksportuj do GPX...
1620 1620 -----
1621 1621 -----
1622 1622 -----
1623 1623 -----
1624 1624 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1625 1625 Wytłocz
1626 1626 Wytłocz drogę
1627 1627 DO POPRAWKI
1628 1628 -----
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 -----
1632 1632 -----
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 -----
1651 1651 grunty rolne
1652 1652 zagroda
1653 1653 fast food
1654 1654 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1655 1655 -----
1656 1656 -----
1657 1657 -----
1658 1658 Opłata
1659 1659 turnia
1660 1660 ogrodzenie
1661 1661 trasa promu
1662 1662 terminal promowy
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 -----
1666 1666 -----
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 Plik
1670 1670 -----
1671 1671 -----
1672 1672 Błędny format pliku
1673 1673 -----
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 Plik istnieje. Nadpisać?
1677 1677 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1678 1678 -----
1679 1679 Plik: {0}
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 Zakończ rysowanie.
1686 1686 -----
1687 1687 straż pożarna
1688 1688 Ścieżka do programu Firefox
1689 1689 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
1690 1690 miejsce na ognisko
1691 1691 miejsce do wędkowania
1692 1692 Napraw
1693 1693 -----
1694 1694 Popraw relacje
1695 1695 -----
1696 1696 Napraw zaznaczone błędy.
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 florysta
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 Wyżywienie
1705 1705 Ruch pieszy
1706 1706 football
1707 1707 -----
1708 1708 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1709 1709 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1710 1710 bród
1711 1711 las
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 Znaleziono {0} pasujących.
1719 1719 fontanna
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 WMS katastru francuskiego
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 stacja benzynowa
1728 1728 Stacja benzynwa
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 Pełny ekran
1732 1732 -----
1733 1733 meble
1734 1734 Punkty GPS
1735 1735 -----
1736 1736 Opis trasy GPS
1737 1737 Pliki GPX
1738 1738 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1739 1739 -----
1740 1740 Scieżka GPX:
1741 1741 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
1742 1742 ogród
1743 1743 centrum ogrodnicze
1744 1744 zbiornik gazu
1745 1745 brama
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 Geolokalizowane obrazy
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 lodowiec
1755 1755 szkło
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 golf
1763 1763 pole golfowe
1764 1764 -----
1765 1765 Zaopatrzenie
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 Trawa
1771 1771 cmentarz
1772 1772 teren pod zabudowę
1773 1773 Siatka
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 kwatera
1786 1786 -----
1787 1787 gimnastyka
1788 1788 fryzjer
1789 1789 przysiółek
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 Zdrowie
1796 1796 wrzosowisko
1797 1797 Samochody dostawcze
1798 1798 żywopłot
1799 1799 Wysokość
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 Pomoc
1803 1803 Pomoc: {0}
1804 1804 -----
1805 1805 Ukryj
1806 1806 -----
1807 1807 sprzęt hifi
1808 1808 -----
1809 1809 Największy numer
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 szlak
1814 1814 Miejsca historyczne
1815 1815 Historia
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 hokej
1822 1822 Strona domowa
1823 1823 Konie
1824 1824 wyścigi konne
1825 1825 szpital
1826 1826 -----
1827 1827 hostel
1828 1828 hotel
1829 1829 -----
1830 1830 Nazwa domu
1831 1831 Numer domu
1832 1832 -----
1833 1833 Ambona myśliwska
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 Zignoruj
1846 1846 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
1852 1852 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
1853 1853 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 Niedozwolony obiekt z id=0
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 Importuj dźwięk
1897 1897 -----
1898 1898 Importuj obrazki
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Wczytane obrazy
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 Niekompletny opis <member> z ref=0
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 teren przemysłowy
1913 1913 -----
1914 1914 Informacje o elemencie
1915 1915 Informacje
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 Inicjalizacja
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 Interpolacja
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 Nieprawidłowa data
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 Nieprawidłowa strefa czasowa
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 wyspa
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 Pliki JPEG (*.jpg)
1960 1960 OpenStreetMap - Edytor Java
1961 1961 Wersja Javy {0}
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 Połącz węzeł i linię
1965 1965 Połącz węzeł z drogą
1966 1966 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
1967 1967 Połącz nakładające się obszary
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 Złącza nakładające się obszary
1971 1971 Skok do Pozycji
1972 1972 -----
1973 1973 Przejdź do pozycji
1974 1974 Skrzyżowanie
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 Pozostawiaj kopie zapasowe plików
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 Klucz
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 Klucz:
1994 1994 Skóry klawiaturowe
1995 1995 Słowa kluczowe
1996 1996 przedszkole
1997 1997 kiosk
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 ląd (wyspa)
2013 2013 Zagospodarowanie terenu
2014 2014 wysypisko
2015 2015 -----
2016 2016 Liczba pasów ruchu
2017 2017 Język
2018 2018 Ostatnia zmiana o {0}
2019 2019 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2020 2020 Szerokość
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 pralnia samoobsługowa
2030 2030 Warstwa
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 warstwa nie jest na liście.
2039 2039 -----
2040 2040 Warstwa: {0}
2041 2041 Warstwy
2042 2042 Czas rozbiegu (w sekundach)
2043 2043 Rozrywka
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Długość:
2047 2047 -----
2048 2048 przejazd kolejowy
2049 2049 biblioteka
2050 2050 Licencja
2051 2051 -----
2052 2052 trasa szybkiego tramwaju
2053 2053 latarnia morska
2054 2054 oznaczenie linii
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 strefa zamieszkania
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 Ładowanie wczesnych wtyczek
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 Ładowanie wtyczek
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 Wczytywanie {0}
2085 2085 pliki lokalne
2086 2086 okolica
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 Zablokuj
2090 2090 wrota śluzy
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 Długość
2094 2094 -----
2095 2095 Wygląd i zachowanie
2096 2096 wieża widokowa
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 Najmniejszy numer
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2115 2115 Nieprawidłowe sekwencje:
2116 2116 Obiekty sztuczne
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 Mapa
2123 2123 -----
2124 2124 Odwzorowanie kartograficzne
2125 2125 Ustawienia mapy
2126 2126 Mapa: {0}
2127 2127 marina
2128 2128 Oznacz jako załatwiony
2129 2129 -----
2130 2130 Znaczniki nazwanych punktów
2131 2131 Znaczniki z {0}
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Maks. wysokość (w metrach)
2138 2138 Maks. długość (w metrach)
2139 2139 Maks. szerokość (w metrach)
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 Max. prędkość (km/h)
2144 2144 Max. ciężar (w tonach)
2145 2145 -----
2146 2146 Maksymalny obszar na zapytanie:
2147 2147 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2148 2148 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2152 2152 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2153 2153 Maksymalna długość (w metrach)
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 łąka
2161 2161 Zmierzone wartości
2162 2162 -----
2163 2163 Członek
2164 2164 Członkowie
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 miejsce pamięci
2168 2168 Nazwa w menu
2169 2169 -----
2170 2170 Skrótu w menu
2171 2171 -----
2172 2172 odwzorowanie Merkatora
2173 2173 Połącz
2174 2174 Połącz węzły
2175 2175 -----
2176 2176 Scal warstwy
2177 2177 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2178 2178 -----
2179 2179 Połącz wybrane elementy.
2180 2180 Włącz aktualną warstwę do innej.
2181 2181 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2182 2182 -----
2183 2183 Scal {0} węzłów
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Wiadomość dnia jest niedostępna
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 obszar wojskowy
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 Min. prędkość (km/h)
2199 2199 Miniaturowe rondo
2200 2200 miniaturowy golf
2201 2201 Minimalna odległość (w pikselach)
2202 2202 -----
2203 2203 Odbicie lustrzane
2204 2204 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Brak parametru dla NOT
2221 2221 Brak parametru dla OR
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 Tryb: {0}
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 kantor
2232 2232 tor jednoszynowy
2233 2233 pomnik
2234 2234 -----
2235 2235 Więcej informacji na temat tej funkcji
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 motel
2241 2241 sporty motorowe
2242 2242 Samochody
2243 2243 Motocykle
2244 2244 -----
2245 2245 autostrada
2246 2246 skrzyżowanie autostrad
2247 2247 autostrada - dojazd
2248 2248 przełęcz
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Przesuń w dół
2253 2253 -----
2254 2254 Więcej elementów
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 Przesuń w lewo
2258 2258 -----
2259 2259 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift aby dodać do wybranych (Ctrl aby przełączać); Shift-Ctrl aby obrócić wybrane; albo zmień wybrane
2260 2260 Przesuń obiekty {0}
2261 2261 Przesuń w prawo
2262 2262 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2263 2263 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2264 2264 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2265 2265 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2266 2266 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2267 2267 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2268 2268 Przesuń je
2269 2269 Przesuń do góry
2270 2270 -----
2271 2271 Przesuń {0}
2272 2272 Przesuwa obiekty {0}
2273 2273 błota
2274 2274 różne sporty
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 muzeum
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2289 2289 Import NMEA zakończony powodzeniem
2290 2290 Pliki NMEA-0183
2291 2291 Mapy NPE
2292 2292 -----
2293 2293 Nazwa
2294 2294 -----
2295 2295 Nazwa użytkownika.
2296 2296 Nazwa: {0}
2297 2297 Nazwane punkty GPS z {0}
2298 2298 Nazwane punkty tras.
2299 2299 kolej wąskotorowa
2300 2300 narodowa
2301 2301 park narodowy
2302 2302 rezerwat przyrody
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 Wartości ujemne oznaczają zachodnią/południową półkulę.
2306 2306 Sieć
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 Nowa
2310 2310 -----
2311 2311 Nowy problem
2312 2312 Nowy klucz
2313 2313 Nowa rola
2314 2314 Nowa wartość
2315 2315 Nowa wartość dla {0}
2316 2316 -----
2317 2317 Następny obrazek
2318 2318 klub nocny
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2323 2323 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2324 2324 Brak skrótu
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 Brak zmian do wysłania.
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 Brak konfliktów, które można pokazać
2333 2333 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2334 2334 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2335 2335 -----
2336 2336 Nie wczytano żadnych danych.
2337 2337 Brak daty
2338 2338 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2339 2339 -----
2340 2340 ślepa ulica
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 Brak obrazu
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2347 2347 -----
2348 2348 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2349 2349 -----
2350 2350 Brak otwartych changesetów
2351 2351 -----
2352 2352 Nie podano hasła.
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 Brak warstw docelowych.
2361 2361 -----
2362 2362 Nie podano nazwy użytkownika.
2363 2363 -----
2364 2364 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 Węzeł jest nadal w użyciu..
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 żadne
2381 2381 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2382 2382 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 Nie połączony
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 Uwagi
2391 2391 -----
2392 2392 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2393 2393 -----
2394 2394 na banknoty
2395 2395 Nic
2396 2396 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
2397 2397 -----
2398 2398 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
2399 2399 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2400 2400 Nic nie wybrano!
2401 2401 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2402 2402 -----
2403 2403 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 Numer
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 Sposób numeracji domów
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 Dane OSM
2417 2417 Hasło OSM.
2418 2418 Pliki serwera OSM
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 Historia obiektu
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 Obiekty do dodania:
2434 2434 Obiekty do usunięcia:
2435 2435 Obiekty do zmiany:
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 Stary klucz
2445 2445 Poprzednia rola
2446 2446 Stara wartość
2447 2447 -----
2448 2448 Na życzenie
2449 2449 Podczas wysyłania
2450 2450 Jednokierunkowa
2451 2451 Drogi z jednym węzłem
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 jednokierunkowa
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
2461 2461 Tylko na początku drogi.
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 Otwórz adres...
2467 2467 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 Otwiera plik.
2472 2472 -----
2473 2473 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2474 2474 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2475 2475 Otwiera listę wszystkich relacji
2476 2476 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2482 2482 -----
2483 2483 Otwórz URL
2484 2484 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 Otwórz inne zdjęcie
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
2497 2497 -----
2498 2498 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2499 2499 Otwórz...
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 dane OpenSteetMap
2508 2508 -----
2509 2509 godziny otwarcia
2510 2510 Otwieram plik "{0}" ...
2511 2511 Otwieram pliki
2512 2512 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 Dodatkowe atrybuty:
2518 2518 -----
2519 2519 Rodzaj (opcjonalne)
2520 2520 naturalna żywność
2521 2521 -----
2522 2522 Korekta prostopadłości
2523 2523 -----
2524 2524 Korekta prostopadłości
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Pozostałe
2529 2529 -----
2530 2530 sklep turystyczny
2531 2531 -----
2532 2532 Nakładające się obszary
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 Nakładające się tory kolejowe
2536 2536 -----
2537 2537 Nakładające się drogi
2538 2538 -----
2539 2539 Nakładające się drogi.
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 Zastąp
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 Styl rysowania {0}: {1}
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 papier
2555 2555 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 park
2560 2560 -----
2561 2561 parking
2562 2562 uliczka parkingowa
2563 2563 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 Hasło
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 Wklej
2577 2577 -----
2578 2578 Wklej znaczniki
2579 2579 -----
2580 2580 Wkleja zawartość schowka.
2581 2581 Wklej pomijając niekompletne
2582 2582 ścieżka
2583 2583 Długość ścieżki
2584 2584 -----
2585 2585 wzgórze
2586 2586 ciąg pieszy
2587 2587 -----
2588 2588 Typ przejścia dla pieszych
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2595 2595 -----
2596 2596 apteka
2597 2597 Numer telefonu
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 miejsce na piknik
2605 2605 molo
2606 2606 rurociąg
2607 2607 Rodzaj trasy
2608 2608 boisko
2609 2609 miejsce kultu religijnego
2610 2610 Miejsca
2611 2611 Tworzenie węzłów i dróg.
2612 2612 -----
2613 2613 plac zabaw
2614 2614 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 Wprowadź szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
2625 2625 Wprowadź długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Podaj proszę czego szukać.
2629 2629 Podaj nazwę użytkownika
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 Wprowadź prawidłową szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
2634 2634 Wprowadź prawidłową długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 Proszę wybierz klucz
2660 2660 Wybierz proszę schemat do użycia.
2661 2661 -----
2662 2662 Proszę wybierz wartość
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2667 2667 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2668 2668 -----
2669 2669 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2670 2670 -----
2671 2671 Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2672 2672 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2673 2673 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2674 2674 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
2675 2675 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2676 2676 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2677 2677 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2678 2678 -----
2679 2679 Zaznacz proszę te obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2680 2680 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2681 2681 Proszę wybrać wiersz do edycji
2682 2682 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
2683 2683 Proszę, wybierz warstwę docelową.
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2687 2687 -----
2688 2688 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 Wtyczki
2694 2694 -----
2695 2695 Numer punktu
2696 2696 posterunek policji
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 Tylko pozycja
2701 2701 -----
2702 2702 Pozycja, czas, data i prędkość
2703 2703 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
2704 2704 skrzynka pocztowa
2705 2705 -----
2706 2706 poczta
2707 2707 Kod pocztowy
2708 2708 -----
2709 2709 źródło energii elektrycznej
2710 2710 linia wysokiego napięcia
2711 2711 elektrownia
2712 2712 rozdzielnia elektryczna
2713 2713 słup elektryczny
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 Predefiniowane
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 Ustawienia
2723 2723 Preferencje zostały zapisane na {0}
2724 2724 Ustawienia...
2725 2725 Przygotowywanie danych OSM...
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 kolej retro
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 Szablony
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 Poprzedni obrazek
2739 2739 droga krajowa
2740 2740 droga krajowa - dojazd
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 więzienie
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 Właściwości / członkostwo
2757 2757 -----
2758 2758 Właściwości zaznaczonych obiektów.
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 Właściwości
2763 2763 -----
2764 2764 Właściwości/członkostwo
2765 2765 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 pub
2775 2775 -----
2776 2776 budynek użyteczności publicznej
2777 2777 Transport publiczny
2778 2778 Transport publiczny
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 kamieniołom
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 tor wyścigowy
2796 2796 -----
2797 2797 tor
2798 2798 Kolej
2799 2799 przystanek kolejowy
2800 2800 Platforma kolejowa
2801 2801 teren kolejowy
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 czyste dane GPS
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 Wczytywanie {0}...
2814 2814 Plik Readme
2815 2815 Imię i nazwisko
2816 2816 Na pewno zamknąć?
2817 2817 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
2818 2818 Teren rekreacyjny
2819 2819 -----
2820 2820 zbiórka odpadów
2821 2821 Powtórz
2822 2822 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
2823 2823 Numer
2824 2824 Oznaczenie (numer toru)
2825 2825 Numer referencyjny
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 Odśwież
2829 2829 region
2830 2830 Odrzuć konflikty i zapisz
2831 2831 Relacja
2832 2832 Relacja ...
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 Relacje
2845 2845 Relacje: {0}
2846 2846 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
2847 2847 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
2848 2848 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
2849 2849 Religia
2850 2850 Odśwież
2851 2851 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
2852 2852 Wczytaj ponownie błędne kafle
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 Usuń
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 Usuń zdjęcie z warstwy
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 Usuń Element z Relacji
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 Zmień nazwę warstwy
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 wypożyczalnia
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
2895 2895 Zgłoś błąd
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 sztuczne jezioro
2902 2902 Resetuj
2903 2903 -----
2904 2904 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
2905 2905 -----
2906 2906 Przywróć domyślne ustawienia
2907 2907 droga lokalna
2908 2908 zabudowa mieszkaniowa
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 Rozwiąż
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 restauracja
2928 2928 -----
2929 2929 Ograniczenie
2930 2930 handel
2931 2931 mur oporowy
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 Odwróć kierunek dróg
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 Odwróć i połącz
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
2950 2950 -----
2951 2951 Odwróć kierunek dróg
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 Wersja
2958 2958 -----
2959 2959 rzeka
2960 2960 -----
2961 2961 droga (nieokreślona)
2962 2962 ograniczenia na drodze
2963 2963 Rola
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 Obrót o 180 stopni
2968 2968 Obrót o 270 stopni
2969 2969 Obrót o 90 stopni
2970 2970 Obraca obrazek w lewo
2971 2971 Obraca obrazek w prawo
2972 2972 Obróć w lewo
2973 2973 Obróć w prawo
2974 2974 rondo
2975 2975 Trasa
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 Typ trasy
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 rugby
2983 2983 ruiny
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 karty SIM
2993 2993 -----
2994 2994 Zapisz
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 Zapisz jako...
2998 2998 Zapisz plik GPX
2999 2999 Zapisz warstwę
3000 3000 Zapisz plik OSM
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 Zapisz pomimo tego
3004 3004 -----
3005 3005 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3006 3006 Zapisuje bieżące dane.
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 Zeskanowana mapa...
3015 3015 Przeglądanie katalogu {0}
3016 3016 szkoła
3017 3017 złom
3018 3018 rumowisko
3019 3019 busz
3020 3020 Szukaj
3021 3021 -----
3022 3022 Szukaj obiektów
3023 3023 Szukaj...
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 Druga nazwa
3027 3027 droga wojewódzka
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3036 3036 Zaznacz
3037 3037 Zaznacz wszystko
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Wstecz
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 Wybierz przynajmniej:
3048 3048 -----
3049 3049 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 Wybierz opcje rysowania linii
3054 3054 -----
3055 3055 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 Wybierz warstwę docelową
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 Wybieranie, przesuwanie i obracanie obiektów
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 Zaznaczenie
3088 3088 Powierzchnia zaznaczenia
3089 3089 Długość zaznaczenia
3090 3090 Wybrano zbiór pusty.
3091 3091 -----
3092 3092 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3093 3093 Zaznaczenie: {0}
3094 3094 Drogi przecinające same siebie
3095 3095 -----
3096 3096 Osobna wartwa
3097 3097 -----
3098 3098 Sekwencja
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 droga serwisowa
3102 3102 miejsce obsługi podróżnych
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3115 3115 Ustaw na domyślne
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3123 3123 Zapisywanie domyślnych ustawień
3124 3124 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3125 3125 Ustawienia
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3129 3129 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 schronienie
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 obuwie
3136 3136 strzelectwo
3137 3137 Zakupy
3138 3138 Sklepy
3139 3139 -----
3140 3140 Skrót
3141 3141 Skróty klawiaturowe
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 Pokazuje raport konfiguracji programu
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 Wyświetlaj ekran powitalny
3163 3163 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 Wyświetl tę pomoc
3168 3168 Pokaż/Ukryj
3169 3169 Pokaż/Ukryj Tekst/Ikony
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Drogi bez nazwy
3173 3173 Uprość drogę
3174 3174 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3175 3175 Uprościć drogi?
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 Pojedyncze elementy
3179 3179 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
3180 3180 -----
3181 3181 jazda na deskorolce
3182 3182 łyżwiarstwo
3183 3183 Narty
3184 3184 narciarstwo
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 Mapa "Slippy"
3191 3191 Mapa "Slippy"
3192 3192 -----
3193 3193 pochylnia
3194 3194 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3195 3195 -----
3196 3196 Skuter śnieżny
3197 3197 piłka nożna
3198 3198 Rozwiąż konflikty
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 Sortuj menu szablonów
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 Tekst źródłowy
3207 3207 Miejsca dla niepełnosprawnych
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 Prędkość
3211 3211 Prędkość (km/h)
3212 3212 fotoradar
3213 3213 Kolczatka
3214 3214 Rozdziel drogę
3215 3215 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3216 3216 -----
3217 3217 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 Sporty z piłką
3221 3221 obiekty sportowe
3222 3222 -----
3223 3223 centrum sportowe
3224 3224 źródło
3225 3225 stadion
3226 3226 -----
3227 3227 Gwiazdki
3228 3228 Rozpocznij szukanie
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 Rozpocznij pobieranie danych
3232 3232 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 stan
3245 3245 -----
3246 3246 artykuły biurowe
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 Raport konfiguracji
3250 3250 schody
3251 3251 przełaz
3252 3252 znak stop
3253 3253 -----
3254 3254 strumień
3255 3255 -----
3256 3256 Nazwa ulicy
3257 3257 -----
3258 3258 Sieć drogowa
3259 3259 Ulice NRW Geofabrik.de
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 dzielnica
3265 3265 metro
3266 3266 wejście do metra
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 supermarket
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3274 3274 Nawierzchnia
3275 3275 monitoring
3276 3276 punkt geodezyjny
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 pływanie
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 Opis symboli
3287 3287 Synchronizacja dźwięku
3288 3288 Synchronizuj cały zestaw danych
3289 3289 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3290 3290 Synchronizuję tylko relację {0}
3291 3291 -----
3292 3292 Synchronizuję tylko drogę {0}
3293 3293 -----
3294 3294 tenis stołowy
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 Oznacz drogi jako
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 Szablony
3304 3304 Etykiety
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 taksówki
3319 3319 -----
3320 3320 telefon
3321 3321 na karty telefoniczne
3322 3322 tenis
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 droga powiatowa
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3360 3360 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3369 3369 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3381 3381 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3382 3382 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
3399 3399 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3400 3400 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3401 3401 teatr
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 park rozrywki
3407 3407 -----
3408 3408 Nie ma otwartych changesetów
3409 3409 Nie wybrano opiektów do pobrania
3410 3410 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3414 3414 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3415 3415 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 To znajduje się za końcem nagrania.
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3443 3443 Numery kafelków mapy
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Strefa czasowa:
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Przełącza na pełny ekran
3454 3454 Przełącz linie łączące punktu GPX
3455 3455 Przełącza widok szkieletowy
3456 3456 Przełącza na pełny ekran
3457 3457 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3458 3458 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3459 3459 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3460 3460 Przełącz: {0}
3461 3461 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3462 3462 toalety
3463 3463 -----
3464 3464 bramka (opłata)
3465 3465 punkt poboru opłat
3466 3466 Narzędzie: {0}
3467 3467 Pasek narzędzi
3468 3468 Personalizacja paska narzędzi
3469 3469 Narzędzia
3470 3470 -----
3471 3471 Turystyka
3472 3472 wieża
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 miejscowość
3476 3476 ratusz
3477 3477 -----
3478 3478 zabawki
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 droga gruntowa
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 sygnalizacja świetlna
3490 3490 tramwaj
3491 3491 przystanek tramwajowy
3492 3492 -----
3493 3493 Podróż
3494 3494 -----
3495 3495 drzewo
3496 3496 droga ekspresowa
3497 3497 droga ekspresowa - dojazd
3498 3498 -----
3499 3499 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3500 3500 -----
3501 3501 tunel
3502 3502 Początek tunelu
3503 3503 ograniczenia skrętu
3504 3504 miejsce do zawracania
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 obrotnica
3508 3508 Rodzaj
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 NIEZNANA
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 Rozdziel drogi
3523 3523 -----
3524 3524 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3525 3525 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3531 3531 droga gminna
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 Niepołączone drogi.
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 Cofnij
3546 3546 -----
3547 3547 Cofnij przesunięcie
3548 3548 -----
3549 3549 Cofa ostatnią czynność.
3550 3550 Oderwij panel
3551 3551 Nieoczekiwany błąd
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 Rozdzielenie węzła
3566 3566 uniwersytet
3567 3567 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
3568 3568 Nieznany adres
3569 3569 Nieznany stan problemu
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Nieznana rola "{0}".
3576 3576 Nieznane sewkencje:
3577 3577 Nieznany typ: {0}
3578 3578 -----
3579 3579 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3580 3580 Drogi bez nazwy
3581 3581 -----
3582 3582 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3583 3583 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3584 3584 Niezapisane dane i konflikty
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 Odznacz wszystko
3588 3588 Odznacz wszystko (anulowanie)
3589 3589 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3590 3590 Odznacza wszystkie obiekty.
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 Drogi bez tagów
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 Aktualizuj dane
3602 3602 -----
3603 3603 Pobierz zmiany
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 Pobierz wybrane
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 Pobiera aktualnie wybrane obiekty z serwera
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 Odświeżanie danych
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Wyślij zmiany
3623 3623 Wyślij Ustawienia
3624 3624 -----
3625 3625 Wyślij ślady
3626 3626 Wyślij wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 Wyślij dane
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 Wyślij wybrane elementy
3637 3637 -----
3638 3638 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Wysyłanie śladu GPX
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 Wysyłanie danych warstwy "{0}"
3649 3649 -----
3650 3650 Wysyła ślady do openstreetmap.org
3651 3651 Użycie
3652 3652 Użyj
3653 3653 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
3654 3654 -----
3655 3655 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 Użyj stopni dziesiętnych.
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Użyj warstwy błędów
3668 3668 Użyj ustawień globalnych.
3669 3669 Użyj listę ignorowanych
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
3677 3677 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Użytkownik
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 Nazwa użytkownika
3685 3685 -----
3686 3686 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
3687 3687 Zweryfikuj
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 Sprawdzanie poprawności
3693 3693 Błędy poprawności
3694 3694 -----
3695 3695 Wartość
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
3704 3704 -----
3705 3705 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
3706 3706 automat sprzedający
3707 3707 Sprzedawane produkty
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Wersja {0}
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 weterynarz
3718 3718 -----
3719 3719 Widok
3720 3720 Widok: {0}
3721 3721 punkt widokowy
3722 3722 wieś
3723 3723 zieleń miejska
3724 3724 Miasto
3725 3725 winnica
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 Kalibracja urządzenia nagrywającego
3731 3731 wulkan
3732 3732 Napięcie
3733 3733 -----
3734 3734 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 Warstwa WMS
3741 3741 Ustawienia wtyczki WMS
3742 3742 Adres serwera WMS
3743 3743 URL WMS (domyślny)
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 mur
3754 3754 Uwaga
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
3758 3758 -----
3759 3759 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
3769 3769 -----
3770 3770 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Uwaga: {0}
3820 3820 Ostrzeżenia
3821 3821 Myjnia samochodowa
3822 3822 -----
3823 3823 oczyszczalnia ścieków
3824 3824 naturalny zbiornik wodny
3825 3825 park wodny
3826 3826 wieża ciśnień
3827 3827 wodospad
3828 3828 Punkty drogi wodnej
3829 3829 Pliki audio Wave (*.wav)
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 Punkty drogowe
3843 3843 Drogi
3844 3844 krzyż przydrożny
3845 3845 kapliczka
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 jaz
3849 3849 mokradło
3850 3850 dla niepełnosprawnych
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
3855 3855 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
3856 3856 -----
3857 3857 Całą grupę
3858 3858 Szerokość (w metrach)
3859 3859 -----
3860 3860 wiatrak
3861 3861 -----
3862 3862 Widok szkieletowy
3863 3863 -----
3864 3864 las
3865 3865 zakład produkcyjny
3866 3866 Świat
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 Tak
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
3886 3886 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
3887 3887 -----
3888 3888 MOżesz też wklejić adres url z www.openstreetmap.org
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 Zerowe współrzędne:
3909 3909 zoo
3910 3910 Powiększ
3911 3911 Zbliżenie (w metrach)
3912 3912 Powiększ
3913 3913 Zmniejsz
3914 3914 Powiększanie i przesuwanie mapy.
3915 3915 -----
3916 3916 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
3917 3917 Powiększ
3918 3918 Zmniejsz
3919 3919 Powiększ aby pokazać: {0}
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 Pokaż problem
3924 3924 Powiększ do wybranych elementów
3925 3925 Powiększ do zaznaczenia
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 Pokaż {0}
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 \nWysokość: {0} m
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Wstecz
3942 3942 Szybciej
3943 3943 Zwiększa prędkość odtwarzania.
3944 3944 Do przodu
3945 3945 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
3946 3946 Przeskakuje do następnego fragmentu.
3947 3947 Następny znacznik
3948 3948 Odtwórz następny znacznik.
3949 3949 Odtwórz poprzedni znacznik.
3950 3950 Odtwórz / wstrzymaj
3951 3951 Poprzedni znacznik
3952 3952 Wolniej
3953 3953 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 tekst
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 skrótowa nazwa ulicy
3980 3980 -----
3981 3981 dodaj do zaznaczenia
3982 3982 adres
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 droga powietrzna
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 dla rolnictwa
3990 3990 wszystkie
3991 3991 Alejka
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 alternatywny
3995 3995 -----
3996 3996 udogodnienie
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 kościół anglikański
4000 4000 jedzenie dla zwierząt
4001 4001 -----
4002 4002 dowolne
4003 4003 -----
4004 4004 łucznictwo
4005 4005 obszar
4006 4006 -----
4007 4007 azjatycka
4008 4008 -----
4009 4009 lekkoatletyka
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 tło
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 bahaizm
4018 4018 baptyści
4019 4019 bariera
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 Basen
4023 4023 siatkówka
4024 4024 plaża
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 torfowisko
4029 4029 bule
4030 4030 granica
4031 4031 gra w kule
4032 4032 most
4033 4033 etykieta "most" na węźle
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 buddyzm
4037 4037 budynek
4038 4038 -----
4039 4039 hamburgery
4040 4040 -----
4041 4041 wydzielony pas autobusowy
4042 4042 kajakarstwo
4043 4043 uwzględnij wielkość liter
4044 4044 kościół katolicki
4045 4045 cmentarz
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 chińska
4053 4053 -----
4054 4054 chrześcijaństwo
4055 4055 papierosy
4056 4056 -----
4057 4057 wspinaczka
4058 4058 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4059 4059 -----
4060 4060 zamknięta droga
4061 4061 węglowa
4062 4062 linia brzegowa
4063 4063 bruk
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 prezerwatywy
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 konflikt
4072 4072 iglasty
4073 4073 połaczenie
4074 4074 w budowie
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 krykiet
4080 4080 -----
4081 4081 krokiet
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 kolarstwo
4085 4085 dane
4086 4086 liściasty
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 usunięto
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 przestarzały
4094 4094 dla wyznaczonych pojazdów
4095 4095 dojazd do posesji
4096 4096 objazd
4097 4097 -----
4098 4098 zablokowane
4099 4099 Dok
4100 4100 wyścigi psów
4101 4101 -----
4102 4102 na dół
4103 4103 -----
4104 4104 pobrany obszar
4105 4105 napoje
4106 4106 podjazd
4107 4107 wschód
4108 4108 łatwa
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 jazda konna
4112 4112 ewangelikalizm
4113 4113 parzyste
4114 4114 przykłady
4115 4115 -----
4116 4116 torby na odchody
4117 4117 dla ekspertów
4118 4118 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 prom
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 jedzenie
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 las
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 cieplna
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 z drogi
4138 4138 -----
4139 4139 gazowa
4140 4140 niemiecka
4141 4141 lodowiec
4142 4142 -----
4143 4143 pole golfowe
4144 4144 -----
4145 4145 znacznik GPS
4146 4146 punkt GPS
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 trawa
4153 4153 -----
4154 4154 żwir
4155 4155 -----
4156 4156 grecka
4157 4157 zielony
4158 4158 -----
4159 4159 grunt
4160 4160 gimnastyka
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 zdrowie
4164 4164 -----
4165 4165 zdrowie
4166 4166 wyróżnienie
4167 4167 droga
4168 4168 Droga bez numeru referencyjnego
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 hinduizm
4172 4172 historia
4173 4173 tablica historyczna
4174 4174 hokej
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 wyścigi konne
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 wodna
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 nieaktywne
4186 4186 -----
4187 4187 niekompletne
4188 4188 niekompletna droga
4189 4189 indyjska
4190 4190 -----
4191 4191 Teren przemysłowy
4192 4192 wewnętrzny segment
4193 4193 -----
4194 4194 wysepka
4195 4195 włoska
4196 4196 dżinizm
4197 4197 japońska
4198 4198 świadkowie Jehowy
4199 4199 judaizm
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 ląd
4203 4203 Wysypisko smieci
4204 4204 zagospodarowanie przestrzenne
4205 4205 -----
4206 4206 warstwa
4207 4207 -----
4208 4208 w lewo
4209 4209 wypoczynek
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 strefa zamieszkania
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 luteranie
4220 4220 namorzyny
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 marsze
4224 4224 max szer.
4225 4225 max dł.
4226 4226 -----
4227 4227 tryb wymiarowania
4228 4228 -----
4229 4229 metodyści
4230 4230 meksykańska
4231 4231 Teren wojskowy
4232 4232 min szer.
4233 4233 min dł.
4234 4234 -----
4235 4235 błędnie wpisana nazwa klucza
4236 4236 mieszany
4237 4237 mormoni
4238 4238 sporty motorowe
4239 4239 -----
4240 4240 autostrada
4241 4241 ciąg pieszy
4242 4242 -----
4243 4243 błoto
4244 4244 różne sporty
4245 4245 wielopoziomowy
4246 4246 -----
4247 4247 islam
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 tablica przyrodnicza
4251 4251 gazety
4252 4252 następny
4253 4253 nie
4254 4254 brak opisu
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 brak skrętu w lewo
4258 4258 brak skrętu w prawo
4259 4259 zakaz jazdy prosto
4260 4260 zakaz zawracania
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 północ
4264 4264 północny-wschód
4265 4265 północny-zachód
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 dla początkujących
4272 4272 jądrowa
4273 4273 -----
4274 4274 nieparzyste
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 stare szyny kolejowe
4279 4279 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4280 4280 -----
4281 4281 nakaz skrętu w lewo
4282 4282 nakaz skrętu w prawo
4283 4283 nakaz jazdy prosto
4284 4284 -----
4285 4285 opcje
4286 4286 -----
4287 4287 kościół prawosławny
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 zewnętrzny segment
4291 4291 poza pobranym obszarem
4292 4292 -----
4293 4293 wysepka parkignowa
4294 4294 bilety parkingowe
4295 4295 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 szczyt
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 zielonoświątkowcy
4304 4304 dopuszczalny
4305 4305 zdjęcia
4306 4306 fotowoltaiczna
4307 4307 nabrzeże
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 boisko
4316 4316 -----
4317 4317 Miejsce
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 energia
4322 4322 prezbiterianie
4323 4323 poprzedni
4324 4324 droga krajowa
4325 4325 droga krajowa - dojazd
4326 4326 droga prywatna
4327 4327 proponowany
4328 4328 protestanci
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 mapy komunikacji miejskiej
4332 4332 bilety komunikacji miejskiej
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 kwakrzy
4336 4336 kamieniołom
4337 4337 -----
4338 4338 kolej
4339 4339 Teren kolejowy
4340 4340 -----
4341 4341 tory kolejowe
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 szuwary
4347 4347 odśwież listę portów
4348 4348 -----
4349 4349 regionalna
4350 4350 wyrażenie regularne
4351 4351 Relacja bez typu
4352 4352 usuń z zaznaczenia
4353 4353 zamień zaznaczenie
4354 4354 droga lokalna
4355 4355 restauracja bez nazwy
4356 4356 -----
4357 4357 w prawo
4358 4358 brzeg rzeki
4359 4359 droga
4360 4360 rondo
4361 4361 droga
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 piach
4366 4366 -----
4367 4367 skala
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 droga wojewódzka
4371 4371 wybierz sport:
4372 4372 zaznaczony
4373 4373 zaznaczenie
4374 4374 -----
4375 4375 droga serwisowa
4376 4376 serwis
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 szyici
4380 4380 strzelectwo
4381 4381 sklep
4382 4382 -----
4383 4383 bocznica
4384 4384 sikhizm
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 jazda na deskorolce
4388 4388 łyżwiarstwo
4389 4389 -----
4390 4390 narciarstwo
4391 4391 -----
4392 4392 piłka nożna
4393 4393 południe
4394 4394 południowy-wschód
4395 4395 południowy-zachód
4396 4396 spirytualizm
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 centrum sportowe
4400 4400 odnoga
4401 4401 stadion
4402 4402 znaczki
4403 4403 standardowy
4404 4404 kamień
4405 4405 strumień
4406 4406 ulica
4407 4407 nazwa ulicy zawiera ss
4408 4408 tekst
4409 4409 tekst;tekst;...
4410 4410 metro
4411 4411 sunnici
4412 4412 powierzchnia
4413 4413 -----
4414 4414 bagno
4415 4415 słodycze
4416 4416 pływanie
4417 4417 -----
4418 4418 tenis stołowy
4419 4419 tampony
4420 4420 taoizm
4421 4421 -----
4422 4422 tymczasowy
4423 4423 tymczasowy typ drogi
4424 4424 tenis
4425 4425 Terminal
4426 4426 droga powiatowa
4427 4427 tekst
4428 4428 tajska
4429 4429 tereny zalewowe
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 do
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 do drogi
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 turystyka
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 zabawki
4442 4442 -----
4443 4443 sygnalizacja świetlna
4444 4444 tramway
4445 4445 -----
4446 4446 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
4447 4447 droga ekspresowa
4448 4448 droga ekspresowa - dojazd
4449 4449 turecka
4450 4450 -----
4451 4451 rodzaj
4452 4452 droga gminna
4453 4453 -----
4454 4454 podziemny
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 nieznany
4459 4459 nieoznakowane
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
4463 4463 nieotagowany
4464 4464 nieotagowana droga
4465 4465 -----
4466 4466 do góry
4467 4467 użycie
4468 4468 błędy spradzania poprawności
4469 4469 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
4470 4470 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
4471 4471 -----
4472 4472 przez węzeł lub drogę
4473 4473 -----
4474 4474 wulkan
4475 4475 vouchery
4476 4476 woda
4477 4477 szlak wodny
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 zachód
4484 4484 -----
4485 4485 tablica o zwierzętach
4486 4486 wiatrowa
4487 4487 -----
4488 4488 Las naturalny
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 Błędny znacznik highway na węźle
4492 4492 x - od
4493 4493 y - od
4494 4494 dworzec przetokowy
4495 4495 tak
4496 4496 -----
4497 4497 powiększenie
4498 4498 zaratusztrianizm
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 Obiekty na warstwie {0}:
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 {0} metrów
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 {0} km kw.
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519m 1 -----
4520m 2 -----
4521m 3 -----
4522m 4 -----
4523m 5 -----
4524m 6 -----
4525m 7 -----
4526m 8 -----
4527m 9 -----
4528m 10 -----
4529m 11 -----
4530m 12 -----
4531m 13 -----
4532m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
4533m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4534m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4535m 15 Zmień {0} obiekt
4536m 15 Zmień {0} obiekty
4537m 15 Zmień {0} obiektów
4538m 16 -----
4539m 17 -----
4540m 18 -----
4541m 19 -----
4542m 20 -----
4543m 21 -----
4544m 22 -----
4545m 23 -----
4546m 24 -----
4547m 25 -----
4548m 26 -----
4549m 27 -----
4550m 28 Wstaw w drogę nowy węzeł.
4551m 28 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4552m 29 -----
4553m 30 -----
4554m 31 -----
4555m 32 -----
4556m 33 -----
4557m 34 Wkelajm tag {0}
4558m 34 Wklejam tagi {0}
4559m 35 -----
4560m 36 -----
4561m 37 -----
4562m 38 -----
4563m 39 -----
4564m 40 Uprość drogę (usuń {0} wezłów)
4565m 40 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
4566m 40 Uprość drogę (usuń {0} węzly)
4567m 41 -----
4568m 42 -----
4569m 43 -----
4570m 44 -----
4571m 45 -----
4572m 46 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
4573m 46 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4574m 46 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4575m 47 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
4576m 47 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
4577m 47 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
4578m 48 -----
4579m 49 -----
4580m 50 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
4581m 50 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4582m 50 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4583m 51 -----
4584m 52 -----
4585m 53 -----
4586m 54 -----
4587m 55 -----
4588m 56 Ta operacja może zmienić {0} obiekt.
4589m 56 Ta operacja może zmienić {0} obiekty.
4590m 56 Ta operacja może zmienić {0} obiektów.
4591m 57 -----
4592m 58 -----
4593m 59 -----
4594m 60 -----
4595m 61 -----
4596m 62 -----
4597m 63 -----
4598m 64 -----
4599m 65 -----
4600m 66 trasa z {0} punktem
4601m 66 trasa z {0} punktami
4602m 66 trasa z {0} punktami
4603m 67 znacznik
4604m 67 znaczniki
4605m 67 znaczników
4606m 68 węzeł
4607m 68 węzły
4608m 68 węzłów
4609m 69 obiekt
4610m 69 obiekty
4611m 69 obiektów
4612m 70 punkt
4613m 70 punkty
4614m 70 punktów
4615m 71 relacja
4616m 71 relacje
4617m 71 relacji
4618m 72 -----
4619m 73 droga
4620m 73 drogi
4621m 73 dróg
4622m 74 -----
4623m 75 -----
4624m 76 -----
4625m 77 {0} składa się z {1} markera
4626m 77 {0} składa się z {1} markerów
4627m 77 {0} składa się z {1} markerów
4628m 78 {0} składa się z {1} ścieżki
4629m 78 {0} składa się z {1} ścieżek
4630m 78 {0} składa się z {1} ścieżek
4631m 79 -----
4632m 80 -----
4633m 81 {0} element
4634m 81 {0} elementy
4635m 81 {0} elementów
4636m 82 {0} węzeł
4637m 82 {0} węzły
4638m 82 {0} węzłów
4639m 83 -----
4640m 84 -----
4641m 85 -----
4642m 86 -----
4643m 87 {0} punkt
4644m 87 {0} punkty
4645m 87 {0} punktów
4646m 88 {0} relacja
4647m 88 {0} relacje
4648m 88 {0} relacji
4649m 89 {0} trasa,
4650m 89 {0} trasy,
4651m 89 {0} tras,
4652m 90 -----
4653m 91 -----
4654m 92 -----
4655m 93 {0} droga
4656m 93 {0} drogi
4657m 93 {0} dróg
4658m 94 {0} punkt
4659m 94 {0} punkty
4660m 94 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.