source: josm/trunk/data/pl.lang@ 2754

Last change on this file since 2754 was 2754, checked in by stoecker, 15 years ago

fixed translation problems, i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 52.3 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 Liczba obiektów
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
11 11 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
12 12 (Adres URL był:
13 13 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (brak obiektu)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
29 29 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
30 30 * Jeden węzęł z tagami lub
31 31 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
32 32 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
33 33 -----
34 34 ... odwołuje się do relacji
35 35 -----
36 36 kręgle
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 <b>-name:Bak</b> - brak 'Bak' w nazwie
42 42 <b>Baker Street</b> - 'Baker' oraz 'Street' w dowolnym kluczu lub nazwie.
43 43 -----
44 44 <b>\"Baker Street\"</b> - 'Baker Street' w dowolnym kluczu lub nazwie.
45 45 -----
46 46 -----
47 47 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
48 48 -----
49 49 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
50 50 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
51 51 <b>name:Bak</b> - 'Bak' gdziekolwiek w nazwie
52 52 -----
53 53 -----
54 54 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
55 55 -----
56 56 -----
57 57 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
58 58 -----
59 59 -----
60 60 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
61 61 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 <różne>
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 <html>UWAGA: Hasło jest zapisywane otwartym tekstem w pliku ustawień.<br>Hasło jest przesyłane otwartym tekstem podczas połączenia z serwerem i jest częścią adresu.<br><b>Nie należy używać żadnych wartościowych haseł</b></html>
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br> Błąd: <br>{1}</html>
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
154 154 -----
155 155 <html>Powstały nierozwiązywalne automagicznie konflikty w warstwie ''{0}''.<br>Musisz je najpierw rozwiązać.</html>
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Kontynuujesz?</html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 A wg. odległości
197 197 A wg. czasu
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 Naruszenie możliwości API
206 206 -----
207 207 nieczynny tor
208 208 -----
209 209 -----
210 210 O programie
211 211 O JOSM...
212 212 Dostęp do drogi
213 213 Dostęp do drogi
214 214 Zakwaterowanie
215 215 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 Akcja
220 220 -----
221 221 -----
222 222 Aktywacja zaktualizowanych wtyczek nie powiodła się. Sprawdź czy JOSM ma uprawnienia aby nadpisać istniejące pliki.
223 223 Aktywacja zaktualizowanych wtyczek
224 224 -----
225 225 -----
226 226 Dodaj
227 227 -----
228 228 Dodaj węzeł...
229 229 Dodaj właściwości
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 Dodaj komentarz
234 234 -----
235 235 -----
236 236 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
237 237 -----
238 238 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
239 239 -----
240 240 -----
241 241 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 Dodaj informacje o autorze
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 Dodaj węzeł
254 254 Dodaj węzeł do drogi
255 255 Dodaj węzeł do drogi i połącz
256 256 Dodaj węzeł {0}
257 257 Dodaj relację {0}
258 258 -----
259 259 -----
260 260 Dodaj drogę {0}
261 261 -----
262 262 -----
263 263 Interpolacja adresów
264 264 Adresy
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 administracyjna
275 275 -----
276 276 Ustawienia zaawansowane
277 277 Dodaj właściwości
278 278 Ustawienia zaawansowane
279 279 Koleje linowe
280 280 lotnisko
281 281 monopolowy
282 282 Wyrównaj węzły na kole
283 283 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
284 284 wszystkie
285 285 Wszystkie formaty
286 286 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne.
287 287 -----
288 288 -----
289 289 ogródki działkowe
290 290 -----
291 291 Wyślij Ustawienia
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 szlak alpejski
304 304 chata alpejska
305 305 -----
306 306 zmień także nazwę pliku
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
311 311 -----
312 312 -----
313 313 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
314 314 -----
315 315 Wystąpił błąd: {0}
316 316 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę \"{0}\".
317 317 W programie wystąpił nieoczekiwany błąd.\n\nTaki błąd jest zawsze błędem programisty. Jeżeli korzystasz\nz najnowszej wersji JOSM, rozważ proszę możliwość zgłoszenia błędu.
318 318 -----
319 319 Kąt
320 320 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Zastosuj zmiany
324 324 Zastosuj szablon
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Zastosuj wybrane zmiany
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 -----
338 338 Zastosować?
339 339 Wykopaliska archeologiczne
340 340 łucznictwo
341 341 Czy na pewno?
342 342 obszar
343 343 -----
344 344 -----
345 345 centrum kulturalne
346 346 sztuka
347 347 -----
348 348 -----
349 349 -----
350 350 lekkoatletyka
351 351 -----
352 352 atrakcja
353 353 Dźwięk
354 354 -----
355 355 Ustawienia audio
356 356 Markery audio z {0}
357 357 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 australijski football
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 atrakcja
366 366 Połączenie nie powiodło się
367 367 Autor
368 368 -----
369 369 Połączenie nie powiodło się
370 370 Autorzy
371 371 -----
372 372 Autorzy
373 373 -----
374 374 -----
375 375 -----
376 376 Centruj ciągle
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 bankomat
381 381 -----
382 382 Automatyczna korekcja tagów
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Autorzy
386 386 Dostępne
387 387 -----
388 388 B wg. odległości
389 389 B wg. czasu
390 390 -----
391 391 Wstecz
392 392 -----
393 393 -----
394 394 piekarnia
395 395 bank
396 396 bar
397 397 Przeszkody
398 398 baseball
399 399 Podstawowe
400 400 zbiornik wodny
401 401 koszykówka
402 402 baterie
403 403 pole bitwy
404 404 zatoka
405 405 plaża
406 406 radiolatarnia
407 407 ławka
408 408 napoje
409 409 Rowery
410 410 ogródek piwny
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Pusta warstwa
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Łódka
417 417 stocznia
418 418 słupek drogowy
419 419 -----
420 420 Zakładki
421 421 przejście graniczne
422 422 Nazwa systematyczna
423 423 bule
424 424 Granice
425 425 -----
426 426 Wybrany obszar
427 427 -----
428 428 gra w kule
429 429 most
430 430 ścieżka do jazdy konnej
431 431 -----
432 432 Raporty o błędach
433 433 budynek
434 434 Budynki
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 dworzec autobusowy
439 439 Przystanek autobusowy
440 440 -----
441 441 rzeźnik
442 442 -----
443 443 C wg. odległości
444 444 C wg. czasu
445 445 -----
446 446 -----
447 447 kolej linowa
448 448 -----
449 449 -----
450 450 Kataster
451 451 Kataster: {0}
452 452 -----
453 453 kawiarnia
454 454 Kemping
455 455 pole namiotowe
456 456 Nie można rysować poza światem
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 -----
464 464 -----
465 465 -----
466 466 -----
467 467 -----
468 468 kanał
469 469 Anuluj
470 470 -----
471 471 -----
472 472 -----
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
478 478 -----
479 479 -----
480 480 -----
481 481 -----
482 482 -----
483 483 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
484 484 -----
485 485 kajakarstwo
486 486 puszki
487 487 Pojemność
488 488 -----
489 489 -----
490 490 Samochód
491 491 -----
492 492 kemping
493 493 Gotówka
494 494 zamek
495 495 przeszkoda dla bydła
496 496 wejście do jaskini
497 497 cmentarz
498 498 Wycentruj raz
499 499 -----
500 500 Wyśrodkuj widok
501 501 wyciąg krzesełkowy
502 502 chata górska
503 503 Zmień właściwości
504 504 Zmienić kierunek?
505 505 -----
506 506 Zmień węzeł {0}
507 507 Zmień relację
508 508 -----
509 509 Zmień relację {0}
510 510 Zmiana rozdzielczości
511 511 -----
512 512 Zmienić wartości?
513 513 Zmień drogę {0}
514 514 -----
515 515 -----
516 516 -----
517 517 -----
518 518 Zamknięto changeset
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 -----
534 534 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
535 535 Błędy sum kontrolnych:
536 536 -----
537 537 -----
538 538 Wybierz
539 539 Wybierz kolor
540 540 Wybierz kolor dla {0}
541 541 Wybierz jedną z gotowych licencji
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 Kościół
546 546 kino
547 547 miasto
548 548 granica miasta
549 549 mury miejskie
550 550 Nazwa miejscowości
551 551 -----
552 552 -----
553 553 -----
554 554 -----
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
580 580 -----
581 581 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 klif
590 590 wspinaczka
591 591 Zamknij
592 592 -----
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Zamknij okno i porzuć pobieranie
596 596 Zamknij otwarte zestawy zmian
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 Zamknij okno i porzuć pobieranie
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
609 609 Zamknij
610 610 -----
611 611 -----
612 612 -----
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 Zamyka otwarte zestawy zmian
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 Zamykanie zestawu zmian...
621 621 odzież
622 622 wybrzeże
623 623 Linie brzegowe
624 624 na monety
625 625 college
626 626 Kolor
627 627 Kolor (hex)
628 628 Schemat kolorów
629 629 Schematy kolorów
630 630 Kolory
631 631 -----
632 632 -----
633 633 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
634 634 -----
635 635 Połącz drogi
636 636 Łączy kilka dróg w jedną.
637 637 Połącz {0} dróg
638 638 Historia poleceń
639 639 Historia poleceń: {0}
640 640 -----
641 641 -----
642 642 miejsce publiczne
643 643 biura i usługi
644 644 miejsce publiczne
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 Komputer
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 Konflikt
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Konflikty
665 665 Wykryto konflikty
666 666 Konflikty podczas pobierania.
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 Połącz istniejący drogę z węzłem
673 673 -----
674 674 Połączony
675 675 -----
676 676 Łączenie
677 677 Łączenie...
678 678 -----
679 679 Połączenie nie powiodło się
680 680 Ustawienia połączenia
681 681 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
682 682 Połączenie nie powiodło się.
683 683 Połączenie nie powiodło się.
684 684 w budowie
685 685 budowa
686 686 Łączenie z serwerem OSM...
687 687 Łączenie z serwerem...
688 688 -----
689 689 -----
690 690 -----
691 691 kontynent
692 692 Kontynuuj
693 693 -----
694 694 -----
695 695 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
696 696 -----
697 697 Autorzy
698 698 sklepik
699 699 -----
700 700 -----
701 701 Przekształć w warstwę danych
702 702 -----
703 703 Przekonwertowany z: {0}
704 704 -----
705 705 Liczba wczytanych współrzędnych:
706 706 -----
707 707 Kopiuj
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 Skopiuj do schowka i zamknij
719 719 Prawa autorskie (URL)
720 720 Prawa autorskie - rok
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 Nie mogłem wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
727 727 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
734 734 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
735 735 -----
736 736 Nie można odczytać \"{0}\"
737 737 -----
738 738 -----
739 739 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
740 740 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
741 741 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
742 742 Nie można połączyć z serwerem OSM. Proszę sprawdzić swoje połączenie z Internetem.
743 743 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
744 744 -----
745 745 kraj
746 746 Kod kraju
747 747 -----
748 748 -----
749 749 okręg
750 750 Kurs
751 751 sąd
752 752 -----
753 753 dźwig
754 754 Utwórz okrąg
755 755 -----
756 756 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
757 757 -----
758 758 -----
759 759 -----
760 760 Tworzy nową mapę
761 761 Utwórz nową relację
762 762 Tworzenie obszarów.
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 Utwórz nowy problem
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 Utwórz nowy węzeł.
774 774 -----
775 775 -----
776 776 Tworzenie obszarów.
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
787 787 na karty kredytowe
788 788 krykiet
789 789 krykiet - siatki
790 790 -----
791 791 krokiet
792 792 -----
793 793 -----
794 794 przejazd przez tory
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Rodzaj przejazdu
798 798 -----
799 799 Przecinające się drogi
800 800 Przecinające się drogi
801 801 Kuchnia
802 802 Bieżące zaznaczenie
803 803 -----
804 804 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
805 805 -----
806 806 -----
807 807 Dostosuj kolor
808 808 Dostosuj rysowanie linii
809 809 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
810 810 wykop
811 811 -----
812 812 ścieżka rowerowa
813 813 -----
814 814 kolarstwo
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 Tama
820 820 Warstwa danych {0}
821 821 -----
822 822 Źródła i rodzaje danych
823 823 -----
824 824 -----
825 825 Weryfikacja danych
826 826 -----
827 827 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
828 828 -----
829 829 -----
830 830 na karty debetowe
831 831 -----
832 832 Stopnie dziesiętne
833 833 -----
834 834 -----
835 835 Domyślny
836 836 Domyślny (ustalony automatycznie)
837 837 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
838 838 Domyślną wartością jest \"{0}\".
839 839 -----
840 840 -----
841 841 Stopnie minuty sekundy
842 842 Usuń
843 843 -----
844 844 Tryb kasowania
845 845 Usuń właściwość
846 846 -----
847 847 Potwierdź usunięcie.
848 848 -----
849 849 -----
850 850 Usuń z relacji
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Usuwanie węzłów lub dróg.
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 Usuwa wybrane obiekty
858 858 -----
859 859 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
860 860 -----
861 861 Usuwa zaznaczoną relację.
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 Usuwa zbędne węzły z drogi.
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 usunięte, bądź przesunięte elementy
870 870 stromy szlak alpejski
871 871 stromy szlak górski
872 872 Wyznanie
873 873 dentysta
874 874 Dokładnie opisz problem
875 875 Opis
876 876 Opis: {0}
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
882 882 trudny szlak alpejski
883 883 Poziom trudności
884 884 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
885 885 Kierunek
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 Zablokuj
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Zablokuj wtyczkę
894 894 -----
895 895 Porzuć i wyjdź
896 896 realizacja recept
897 897 Ustawienia wyświetlania
898 898 -----
899 899 -----
900 900 Wyświetlaj współrzędne jako
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
905 905 -----
906 906 -----
907 907 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
908 908 Wyświetlaj menu \"Audio\"
909 909 Wyświetla informacje o programie JOSM.
910 910 -----
911 911 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Rozmieść węzły
919 919 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
920 920 nieużywany tor
921 921 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Nic nie rób
925 925 -----
926 926 -----
927 927 sklep DIY
928 928 dok
929 929 lekarz
930 930 wyścigi psów
931 931 Porzuć zmiany
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 Pobierz
936 936 -----
937 937 Pobierany obszar
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 Pobierz listę
942 942 Pobierz dane.
943 943 Pobierz członków
944 944 -----
945 945 Pobierz wtyczki
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Adres URL
949 949 -----
950 950 -----
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
955 955 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
956 956 Pobierz jako nową warstwę
957 957 -----
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 -----
964 964 Pobierz wszystko pomiędzy:
965 965 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
966 966 Pobierz z OSM...
967 967 -----
968 968 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
969 969 -----
970 970 -----
971 971 Pobierz brakujące wtyczki
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 -----
988 988 Czy pobrać następujące wtyczki?\n\n{0}
989 989 -----
990 990 -----
991 991 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
992 992 Pobrane dane GPX
993 993 -----
994 994 Pobieranie danych GPS
995 995 Pobieranie danych OSM...
996 996 -----
997 997 Pobieranie wiadomości dnia
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 Pobieranie danych
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 Pobieram otwarte changesety ...
1007 1007 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 wyciąg orczykowy
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 odpływ
1016 1016 Rysowanie
1017 1017 Rysuj strzałki kierunkowe
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1021 1021 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1022 1022 -----
1023 1023 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1024 1024 -----
1025 1025 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1026 1026 Rysuj duże punkty GPS.
1027 1027 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1028 1028 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1029 1029 -----
1030 1030 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1031 1031 Tworzenie węzłów i dróg.
1032 1032 -----
1033 1033 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1034 1034 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1035 1035 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1039 1039 -----
1040 1040 woda do picia
1041 1041 -----
1042 1042 pralnia chemiczna
1043 1043 Rozmnóż w {0} węzłów
1044 1044 Rozmnóż {0} wezłów w {1} węzłów
1045 1045 Powiel
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1050 1050 -----
1051 1051 Powiela zaznaczone obiekty.
1052 1052 -----
1053 1053 Powielone węzły drogi
1054 1054 Powielone węzły drogi.
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 Edycja
1061 1061 Edycja kręgli
1062 1062 Edycja informacji o adresach
1063 1063 Edycja interpolacji adresów
1064 1064 Edycja granicy administracyjnej
1065 1065 Edycja lotniska
1066 1066 -----
1067 1067 Edycja ogródków działkowych
1068 1068 Edycja szlaku alpejskiego
1069 1069 Edycja chaty alpejskiej
1070 1070 Edycja wykopalisk archeologicznych
1071 1071 -----
1072 1072 Edycja centrum kulturalnego
1073 1073 Edycja obiektu sztuki
1074 1074 Edycja
1075 1075 Edycja atrakcji turystycznej
1076 1076 -----
1077 1077 Edycja bankomatu
1078 1078 -----
1079 1079 Edycja piekarni
1080 1080 Edycja banku
1081 1081 Edycja baru
1082 1082 -----
1083 1083 Edycja zbiornika wodnego
1084 1084 -----
1085 1085 Edycja pola bitwy
1086 1086 Edycja zatoki
1087 1087 Edycja plaży
1088 1088 Edycja radiolatarni
1089 1089 -----
1090 1090 Edycja parkingu dla rowerów
1091 1091 Edycja wypożyczalni rowerów
1092 1092 Edycja warsztatu rowerowego
1093 1093 Edycja ogródka piwnego
1094 1094 Edycja stoczni
1095 1095 Edycja słupka drogowego
1096 1096 -----
1097 1097 Edycja przejścia granicznego
1098 1098 Edycja boiska do gry w boule
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 Edycja mostu
1102 1102 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Edycja dworca autobusowego
1108 1108 Edycja przystanku autobusowego
1109 1109 Edycja sklepu mięsnego
1110 1110 Edycja kolei linowej
1111 1111 Edycja kawiarni
1112 1112 Edycja pola namiotowego
1113 1113 Edycja kanału
1114 1114 -----
1115 1115 Edycja wypożyczalni samochodów
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 Edycja warsztatu samochodowego
1119 1119 Edycja myjni samochodowej
1120 1120 Edycja kempingu
1121 1121 Edycja zamku
1122 1122 Edycja przeszkody dla bydła
1123 1123 Edycja wejścia do jaskini
1124 1124 Edycja cmentarza
1125 1125 Edycja wyciągu krzesełkowego
1126 1126 Edycja chaty górskiej
1127 1127 -----
1128 1128 Edycja kina
1129 1129 Edycja miasta
1130 1130 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1131 1131 -----
1132 1132 Edycja klifu
1133 1133 -----
1134 1134 Edycja zbiornika gazu
1135 1135 Edycja college'u
1136 1136 Edycja obszaru biur i usług
1137 1137 Edycja miejsca publicznego
1138 1138 Edycja sklepu komputerowego
1139 1139 Edycja terenu budowy
1140 1140 Edycja kontynentu
1141 1141 Edycja sklepiku
1142 1142 Edycja kraju
1143 1143 Edycja okręgu / hrabstwa
1144 1144 Edycja siedziby sądu
1145 1145 -----
1146 1146 Edycja dźwigu
1147 1147 Edycja boiska do gry w krykieta
1148 1148 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1149 1149 Edycja miejsca do gry w krokieta
1150 1150 -----
1151 1151 Edycja ścieżki rowerowej
1152 1152 -----
1153 1153 Edycja tamy
1154 1154 Edycja stromego szlaku alpejskiego
1155 1155 miejsce do zawracania
1156 1156 Edycja dentysty
1157 1157 Edycja trudnego szlaku alpejskiego
1158 1158 Edycja opuszczonych torów
1159 1159 Edycja sklepu DIY (zrób to sam)
1160 1160 Edycja doku
1161 1161 Edycja lekarza
1162 1162 -----
1163 1163 Edycja wyciągu orczykowego
1164 1164 Edycja odpływu
1165 1165 Edycja punktu z wodą pitną
1166 1166 Edycja palni chemicznej
1167 1167 Edycja sklepu z elektroniką
1168 1168 Edycja ambasady
1169 1169 -----
1170 1170 Edycja wejścia
1171 1171 -----
1172 1172 Edycja gruntów rolnych
1173 1173 Edycja zagrody
1174 1174 Edycja restauracji fast-food
1175 1175 Edycja turni
1176 1176 Edycja trasy promu
1177 1177 Edycja terminalu promowego
1178 1178 Edycja posterunku straży pożarnej
1179 1179 Edycja miejsca do wędkowania
1180 1180 Edycja schodów
1181 1181 Edycja kwiaciarni
1182 1182 -----
1183 1183 Edycja drogi dla pieszych
1184 1184 Edycja brodu
1185 1185 Edycja lasu
1186 1186 Edycja fontanny
1187 1187 Edycja stacji benzynowej
1188 1188 Edycja sklepu meblowego
1189 1189 Edycja ogrodu
1190 1190 Edycja centrum ogrodniczego
1191 1191 Edycja zbiornika gazu
1192 1192 Edycja bramy
1193 1193 Edycja lodowca
1194 1194 -----
1195 1195 Edycja pola golfowego
1196 1196 -----
1197 1197 -----
1198 1198 Edycja cmentarza
1199 1199 Edycja terenu pod zabudowę
1200 1200 Edycja kwatery turystycznej
1201 1201 -----
1202 1202 Edycja salonu fryzjerskiego
1203 1203 Edycja przystanku kolejowego
1204 1204 Edycja wólki
1205 1205 -----
1206 1206 -----
1207 1207 Edycja wrzosowiska
1208 1208 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1209 1209 Edycja drogi w budowie
1210 1210 Edycja szlaku
1211 1211 Edycja miejsca do gry w hokeja
1212 1212 -----
1213 1213 Edycja szpitala
1214 1214 Edycja hostelu
1215 1215 Edycja hotelu
1216 1216 Edycja ambony strzelniczej
1217 1217 Edycja terenu przemysłowego
1218 1218 Edycja wyspy
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 Edycja skrzyżowania
1222 1222 Edycja przedszkola
1223 1223 Edycja kiosku
1224 1224 -----
1225 1225 Edycja lądu
1226 1226 Edycja wysypiska śmieci
1227 1227 wyspa
1228 1228 Edycja biblioteki
1229 1229 -----
1230 1230 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1231 1231 Edycja latarni morskiej
1232 1232 Edycja strefy zamieszkania
1233 1233 Edycja okolicy
1234 1234 Edycja mariny
1235 1235 Edycja łąki
1236 1236 Edycja miejsca pamięci
1237 1237 Edycja obszaru wojskowego
1238 1238 Edycja miniaturowego golfa
1239 1239 Edycja kantoru
1240 1240 Edycja toru jednoszynowego
1241 1241 Edycja pomnika
1242 1242 Edycja motelu
1243 1243 -----
1244 1244 Edycja autostrady
1245 1245 Edycja skrzyżowania autostrad
1246 1246 Edycja dojazdu do autostrady
1247 1247 Edycja szlaku górskiego
1248 1248 Edycja przełęczy
1249 1249 Edycja błot
1250 1250 -----
1251 1251 -----
1252 1252 Edycja muzeum
1253 1253 Edycja toru kolei wąskotorowej
1254 1254 Edycja granicy narodowej
1255 1255 Edycja granicy parku narodowego
1256 1256 Edycja rezerwatu przyrody
1257 1257 Edycja klubu nocnego
1258 1258 Edycja optyka
1259 1259 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1260 1260 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1261 1261 -----
1262 1262 Edycja parku
1263 1263 Edycja parkingu
1264 1264 Edycja uliczki parkingowej
1265 1265 Edycja ścieżki
1266 1266 Edycja wzgórza
1267 1267 Edycja ciągu pieszego
1268 1268 Edycja miejsca do gry w pelotę
1269 1269 Edycja apteki
1270 1270 Edycja miejsca na piknik
1271 1271 Edycja molo
1272 1272 Edycja rurociągu
1273 1273 Edycja boiska
1274 1274 Edycja miejsca kultu religijnego
1275 1275 Edycja placu zabaw
1276 1276 Edycja posterunku policji
1277 1277 Edycja granicy politycznej
1278 1278 Edycja urzędu pocztowego
1279 1279 Edycja źródła energii elektrycznej
1280 1280 Edycja linii wysokiego napięcia
1281 1281 Edycja elektrowni
1282 1282 Edycja rozdzielni elektrycznej
1283 1283 Edycja słupa linii wysokiego napięcia
1284 1284 Edycja kolei retro
1285 1285 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1286 1286 Edycja drogi krajowej
1287 1287 Edycja więzienia
1288 1288 Edycja pubu
1289 1289 Edycja budynku użyteczności publicznej
1290 1290 Edycja komieniołomu
1291 1291 Edycja toru wyścigowego
1292 1292 -----
1293 1293 Edycja toru
1294 1294 Edycja terenu kolejowego
1295 1295 Edytuj platformę kolejową
1296 1296 Edycja terenu rekreacyjnego
1297 1297 Edycja punktu zbiórki odpadów
1298 1298 Edycja regionu
1299 1299 Edycja sztucznego jeziora
1300 1300 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1301 1301 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1302 1302 Edycja restauracji
1303 1303 Edycja obszaru handlowego
1304 1304 Edycja rzeki
1305 1305 -----
1306 1306 Edycja ograniczeń na drodze
1307 1307 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1308 1308 Edytuj trasę
1309 1309 Edycja miejsca do gry w rugby
1310 1310 Edycja ruin
1311 1311 -----
1312 1312 Edycja szkoły
1313 1313 Edycja rumowiska
1314 1314 Edycja buszu
1315 1315 Edycja drogi wojewódzkiej
1316 1316 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1317 1317 Edycja drogi serwisowej
1318 1318 Edycja schronienia
1319 1319 Edycja sklepu obuwniczego
1320 1320 -----
1321 1321 Edycja skrótów
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 -----
1325 1325 Edycja pochylni
1326 1326 -----
1327 1327 Edycja kolczatki
1328 1328 Edycja centrum sportowego
1329 1329 Edycja sklepu sportowego
1330 1330 plaża
1331 1331 Edycja stadionu
1332 1332 Edycja stanu
1333 1333 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1334 1334 Edycja przełazu
1335 1335 Edycja strumienia
1336 1336 Edycja dzielnicy
1337 1337 Edycja toru metra
1338 1338 Edycja wejścia do metra
1339 1339 Edycja supermarketu
1340 1340 Edycja kamery do monitoringu
1341 1341 Edycja punktu geodezyjnego
1342 1342 -----
1343 1343 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1344 1344 Edycja postoju taksówek
1345 1345 Edycja telefonu
1346 1346 Edycja miejsca do gry w tenisa
1347 1347 Edycja drogi powiatowej
1348 1348 Edycja teatru
1349 1349 Edycja parku rozrywki
1350 1350 Edycja punktu poboru opłat
1351 1351 Edycja wieży
1352 1352 Edycja miejscowości
1353 1353 Edycja ratusza
1354 1354 Edycja sklepu z zabawkami
1355 1355 Edycja drogi gruntowej
1356 1356 Edycja drogi gruntowej klasy 1
1357 1357 Edycja drogi gruntowej klasy 2
1358 1358 Edycja drogi gruntowej klasy 3
1359 1359 Edycja drogi gruntowej klasy 4
1360 1360 Edycja drogi gruntowej klasy 5
1361 1361 Edycja torów tramwajowych
1362 1362 Edycja przystanku tramwajowego
1363 1363 -----
1364 1364 Edycja drzewa
1365 1365 Edycja drogi ekspresowej
1366 1366 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1367 1367 Edycja tunelu
1368 1368 Edycja ograniczenia skrętu
1369 1369 -----
1370 1370 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1371 1371 Edycja uniwersytetu
1372 1372 Edycja automatu sprzedającego
1373 1373 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1374 1374 -----
1375 1375 Edycja punktu widokowego
1376 1376 Edycja wsi
1377 1377 -----
1378 1378 Edycja winnicy
1379 1379 Edycja wulkanu
1380 1380 Edycja oczyszczalni ścieków
1381 1381 Edycja zbiornika wodnego
1382 1382 Edycja parku wodnego
1383 1383 Edycja wieży ciśnień
1384 1384 Edycja wodospadu
1385 1385 Edycja krzyża przydrożnego
1386 1386 Edycja kapliczki
1387 1387 Edycja jazu
1388 1388 Edycja mokradła
1389 1389 Edycja wiatraka
1390 1390 Edycja lasu
1391 1391 Edycja zakładu produkcyjnego
1392 1392 Edycja zoo
1393 1393 -----
1394 1394 -----
1395 1395 -----
1396 1396 -----
1397 1397 -----
1398 1398 -----
1399 1399 -----
1400 1400 -----
1401 1401 -----
1402 1402 -----
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 -----
1406 1406 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1407 1407 Edycja: {0}
1408 1408 -----
1409 1409 na karty chipowe
1410 1410 elektronika
1411 1411 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1412 1412 Wysokość
1413 1413 nasyp
1414 1414 ambasada
1415 1415 -----
1416 1416 Telefon alarmowy
1417 1417 Pusty dokument
1418 1418 Puste drogi
1419 1419 -----
1420 1420 -----
1421 1421 -----
1422 1422 -----
1423 1423 -----
1424 1424 -----
1425 1425 -----
1426 1426 -----
1427 1427 Podaj adres z którego pobrać dane:
1428 1428 -----
1429 1429 Wpisz nazwę pozycji w menu oraz adres serwera WMS
1430 1430 Podaj nowy klucz i jego wartość
1431 1431 -----
1432 1432 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1433 1433 -----
1434 1434 -----
1435 1435 -----
1436 1436 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1437 1437 -----
1438 1438 -----
1439 1439 -----
1440 1440 -----
1441 1441 -----
1442 1442 Podaj współrzędne nowego węzła.
1443 1443 -----
1444 1444 Podaj wartości dla wszystkich konfliktów.
1445 1445 -----
1446 1446 Wpisz swój komentarz
1447 1447 Wejście
1448 1448 jeździectwo
1449 1449 Błąd
1450 1450 -----
1451 1451 Błąd podczas usuwania danych.
1452 1452 Błąd podczas wyświetlania adresu
1453 1453 -----
1454 1454 Błąd podczas ładowania pliku
1455 1455 -----
1456 1456 Błąd w pliku {0}
1457 1457 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1458 1458 -----
1459 1459 Błąd odtwarzania dźwięku
1460 1460 Błąd podczas wczytywania pliku informacyjnego wtyczki: {0}
1461 1461 -----
1462 1462 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1463 1463 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1464 1464 -----
1465 1465 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1466 1466 -----
1467 1467 Błąd podczas przetwarzania {0}
1468 1468 Błąd podczas wysyłania
1469 1469 -----
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 Błąd: {0}
1475 1475 Błędy
1476 1476 Błędy podczas pobierania
1477 1477 -----
1478 1478 -----
1479 1479 -----
1480 1480 -----
1481 1481 -----
1482 1482 -----
1483 1483 Wystąpił wyjątek
1484 1484 Zakończ
1485 1485 -----
1486 1486 -----
1487 1487 Kończy pracę z programem.
1488 1488 -----
1489 1489 -----
1490 1490 -----
1491 1491 Oczekiwałem warstwy danych OSM, bądź GPX. Otrzymałem \"{0}\".
1492 1492 -----
1493 1493 -----
1494 1494 -----
1495 1495 -----
1496 1496 -----
1497 1497 -----
1498 1498 -----
1499 1499 -----
1500 1500 Eksportuj do pliku GPX
1501 1501 Eksportuj i zapisz
1502 1502 -----
1503 1503 Opcje eksportu
1504 1504 Eksportuj dane do pliku GPX
1505 1505 Eksportuj do GPX...
1506 1506 -----
1507 1507 -----
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1511 1511 Wytłocz
1512 1512 Wytłocz drogę
1513 1513 -----
1514 1514 DO POPRAWKI
1515 1515 -----
1516 1516 -----
1517 1517 -----
1518 1518 -----
1519 1519 -----
1520 1520 -----
1521 1521 -----
1522 1522 -----
1523 1523 -----
1524 1524 -----
1525 1525 -----
1526 1526 -----
1527 1527 -----
1528 1528 -----
1529 1529 -----
1530 1530 -----
1531 1531 grunty rolne
1532 1532 zagroda
1533 1533 fast food
1534 1534 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1535 1535 -----
1536 1536 Szybciej
1537 1537 Zwiększa prędkość odtwarzania.
1538 1538 -----
1539 1539 -----
1540 1540 Opłata
1541 1541 turnia
1542 1542 ogrodzenie
1543 1543 trasa promu
1544 1544 terminal promowy
1545 1545 -----
1546 1546 -----
1547 1547 -----
1548 1548 -----
1549 1549 -----
1550 1550 -----
1551 1551 Plik
1552 1552 -----
1553 1553 -----
1554 1554 Błędny format pliku
1555 1555 -----
1556 1556 Plik istnieje. Nadpisać?
1557 1557 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1558 1558 -----
1559 1559 Plik: {0}
1560 1560 -----
1561 1561 -----
1562 1562 -----
1563 1563 -----
1564 1564 -----
1565 1565 Zakończ rysowanie.
1566 1566 straż pożarna
1567 1567 Ścieżka do programu Firefox
1568 1568 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
1569 1569 miejsce na ognisko
1570 1570 miejsce do wędkowania
1571 1571 Napraw
1572 1572 -----
1573 1573 -----
1574 1574 -----
1575 1575 Napraw zaznaczone błędy.
1576 1576 -----
1577 1577 -----
1578 1578 -----
1579 1579 -----
1580 1580 florysta
1581 1581 -----
1582 1582 -----
1583 1583 Wyżywienie
1584 1584 Ruch pieszy
1585 1585 football
1586 1586 droga dla pieszych
1587 1587 -----
1588 1588 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1589 1589 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1590 1590 bród
1591 1591 las
1592 1592 -----
1593 1593 -----
1594 1594 Do przodu
1595 1595 -----
1596 1596 -----
1597 1597 -----
1598 1598 -----
1599 1599 Znaleziono {0} pasujących.
1600 1600 fontanna
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 WMS katastru francuskiego
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 stacja benzynowa
1608 1608 Stacja benzynwa
1609 1609 -----
1610 1610 -----
1611 1611 meble
1612 1612 Punkty GPS
1613 1613 Opis trasy GPS
1614 1614 Pliki GPX
1615 1615 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1616 1616 -----
1617 1617 Scieżka GPX:
1618 1618 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
1619 1619 ogród
1620 1620 centrum ogrodnicze
1621 1621 zbiornik gazu
1622 1622 brama
1623 1623 -----
1624 1624 -----
1625 1625 -----
1626 1626 -----
1627 1627 Geolokalizowane obrazy
1628 1628 -----
1629 1629 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
1630 1630 lodowiec
1631 1631 szkło
1632 1632 -----
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 golf
1639 1639 pole golfowe
1640 1640 -----
1641 1641 Zaopatrzenie
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 Obróć w prawo
1646 1646 Trawa
1647 1647 cmentarz
1648 1648 teren pod zabudowę
1649 1649 Siatka
1650 1650 -----
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 -----
1656 1656 -----
1657 1657 -----
1658 1658 -----
1659 1659 -----
1660 1660 kwatera
1661 1661 -----
1662 1662 gimnastyka
1663 1663 -----
1664 1664 fryzjer
1665 1665 przysiółek
1666 1666 -----
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 -----
1670 1670 Zdrowie
1671 1671 wrzosowisko
1672 1672 Samochody dostawcze
1673 1673 żywopłot
1674 1674 Wysokość
1675 1675 -----
1676 1676 Pomoc
1677 1677 Pomoc: {0}
1678 1678 -----
1679 1679 Ukryj
1680 1680 -----
1681 1681 sprzęt hifi
1682 1682 Największy numer
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 szlak
1687 1687 Miejsca historyczne
1688 1688 Historia
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 hokej
1695 1695 Strona domowa
1696 1696 Konie
1697 1697 wyścigi konne
1698 1698 szpital
1699 1699 -----
1700 1700 hostel
1701 1701 hotel
1702 1702 -----
1703 1703 Nazwa domu
1704 1704 Numer domu
1705 1705 -----
1706 1706 Ambona myśliwska
1707 1707 -----
1708 1708 -----
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 Zignoruj
1722 1722 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
1728 1728 Pominięto niepoprawny URL: \"{0}\"
1729 1729 Pominięto niepoprawny URL do pliku: \"{0}\"
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 Niedozwolony obiekt z id=0
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 Importuj dźwięk
1769 1769 -----
1770 1770 Importuj obrazki
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 Wczytane obrazy
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 Niekompletny opis <member> z ref=0
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 -----
1788 1788 teren przemysłowy
1789 1789 -----
1790 1790 Informacje o elemencie
1791 1791 Informacje
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 Inicjalizacja
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 Nieprawidłowa data
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 Nieprawidłowa strefa czasowa
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 wyspa
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 Pliki JPEG (*.jpg)
1835 1835 OpenStreetMap - Edytor Java
1836 1836 Wersja Javy {0}
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 Połącz węzeł i linię
1840 1840 Połącz węzeł z drogą
1841 1841 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
1842 1842 Połącz nakładające się obszary
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
1848 1848 Przeskakuje do następnego fragmentu.
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 Skrzyżowanie
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 Pozostawiaj kopie zapasowe plików
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 Klucz
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 Klucz:
1870 1870 Skóry klawiaturowe
1871 1871 Słowa kluczowe
1872 1872 przedszkole
1873 1873 kiosk
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 ląd
1888 1888 Zagospodarowanie terenu
1889 1889 wysypisko
1890 1890 -----
1891 1891 Liczba pasów ruchu
1892 1892 Język
1893 1893 Ostatnia zmiana o {0}
1894 1894 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
1895 1895 Szerokość
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 pralnia samoobsługowa
1905 1905 Warstwa
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 warstwa nie jest na liście.
1914 1914 -----
1915 1915 Warstwa: {0}
1916 1916 Warstwy
1917 1917 Czas rozbiegu (w sekundach)
1918 1918 Rozrywka
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 Długość:
1922 1922 -----
1923 1923 przejazd kolejowy
1924 1924 biblioteka
1925 1925 Licencja
1926 1926 -----
1927 1927 trasa szybkiego tramwaju
1928 1928 latarnia morska
1929 1929 oznaczenie linii
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 strefa zamieszkania
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Ładowanie wczesnych wtyczek
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 Ładowanie wtyczek
1956 1956 -----
1957 1957 Wczytywanie {0}
1958 1958 pliki lokalne
1959 1959 okolica
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 Zablokuj
1963 1963 wrota śluzy
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 Długość
1967 1967 -----
1968 1968 Wygląd i zachowanie
1969 1969 wieża widokowa
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Najmniejszy numer
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
1983 1983 Nieprawidłowe sekwencje:
1984 1984 Obiekty sztuczne
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 kanał
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Mapa
1991 1991 -----
1992 1992 Odwzorowanie kartograficzne
1993 1993 Ustawienia mapy
1994 1994 Mapa: {0}
1995 1995 marina
1996 1996 Oznacz jako załatwiony
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 Znaczniki nazwanych punktów
2000 2000 Znaczniki z {0}
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 Maks. wysokość (w metrach)
2007 2007 Maks. długość (w metrach)
2008 2008 Maks. szerokość (w metrach)
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 Max. prędkość (km/h)
2013 2013 Max. ciężar (w tonach)
2014 2014 -----
2015 2015 Maksymalny obszar na zapytanie:
2016 2016 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2017 2017 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw '-1' aby zawsze rysować linie.
2022 2022 Maksymalna długość (w metrach)
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 łąka
2030 2030 Zmierzone wartości
2031 2031 -----
2032 2032 Członek
2033 2033 Członkowie
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 miejsce pamięci
2037 2037 Nazwa w menu
2038 2038 -----
2039 2039 Skrótu w menu
2040 2040 -----
2041 2041 odwzorowanie Merkatora
2042 2042 Połącz
2043 2043 Połącz węzły
2044 2044 -----
2045 2045 Scal warstwy
2046 2046 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2047 2047 Połącz wybrane elementy.
2048 2048 Włącz aktualną warstwę do innej.
2049 2049 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2050 2050 -----
2051 2051 Scal {0} węzłów
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 Wiadomość dnia jest niedostępna
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 obszar wojskowy
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Min. prędkość (km/h)
2065 2065 Miniaturowe rondo
2066 2066 miniaturowy golf
2067 2067 Minimalna odległość (w pikselach)
2068 2068 -----
2069 2069 Odbicie lustrzane
2070 2070 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 Tryb: {0}
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 kantor
2098 2098 tor jednoszynowy
2099 2099 pomnik
2100 2100 -----
2101 2101 Więcej informacji na temat tej funkcji
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 motel
2107 2107 sporty motorowe
2108 2108 Motorówka
2109 2109 Samochody
2110 2110 Motocykle
2111 2111 -----
2112 2112 autostrada
2113 2113 skrzyżowanie autostrad
2114 2114 autostrada - dojazd
2115 2115 szlak górski
2116 2116 przełęcz
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Przesuń w dół
2121 2121 -----
2122 2122 Więcej elementów
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 Przesuń w lewo
2126 2126 Przesuwa węzły tak aby wszystkie kąty miały 90 lub 270 stopni
2127 2127 -----
2128 2128 Przesuń obiekty {0}
2129 2129 Przesuń w prawo
2130 2130 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2131 2131 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2132 2132 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2133 2133 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2134 2134 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2135 2135 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2136 2136 Przesuń je
2137 2137 Przesuń do góry
2138 2138 -----
2139 2139 Przesuń {0}
2140 2140 Przesuwa obiekty {0}
2141 2141 błota
2142 2142 różne sporty
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 muzeum
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2156 2156 Import NMEA zakończony powodzeniem
2157 2157 Pliki NMEA-0183
2158 2158 Mapy NPE
2159 2159 -----
2160 2160 Nazwa
2161 2161 -----
2162 2162 Nazwa użytkownika.
2163 2163 Nazwa: {0}
2164 2164 Nazwane punkty GPS z {0}
2165 2165 Nazwane punkty tras.
2166 2166 kolej wąskotorowa
2167 2167 narodowa
2168 2168 park narodowy
2169 2169 rezerwat przyrody
2170 2170 -----
2171 2171 Wartości ujemne oznaczają zachodnią/południową półkulę.
2172 2172 Sieć
2173 2173 -----
2174 2174 Nowa
2175 2175 Nowy problem
2176 2176 Nowy klucz
2177 2177 Nowa rola
2178 2178 Nowa wartość
2179 2179 Nowa wartość dla {0}
2180 2180 -----
2181 2181 Następny znacznik
2182 2182 Następny obrazek
2183 2183 klub nocny
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2188 2188 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2189 2189 Brak skrótu
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 Brak zmian do wysłania.
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 Brak konfliktów, które można pokazać
2198 2198 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2199 2199 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2200 2200 -----
2201 2201 Nie wczytano żadnych danych.
2202 2202 Brak daty
2203 2203 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2204 2204 -----
2205 2205 ślepa ulica
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 Brak obrazu
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2213 2213 -----
2214 2214 Brak otwartych changesetów
2215 2215 -----
2216 2216 Nie podano hasła.
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 Nie znaleziono informacji o wtyczce.
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 Brak warstw docelowych.
2226 2226 -----
2227 2227 Nie podano nazwy użytkownika.
2228 2228 -----
2229 2229 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 żadne
2246 2246 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2247 2247 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 Nie połączony
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Uwagi
2256 2256 -----
2257 2257 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2258 2258 -----
2259 2259 na banknoty
2260 2260 Nic
2261 2261 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając \"{0}\"
2262 2262 -----
2263 2263 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając \"{0}\"
2264 2264 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2265 2265 Nic nie wybrano!
2266 2266 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2267 2267 -----
2268 2268 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 Numer
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 Sposób numeracji domów
2275 2275 -----
2276 2276 Inicjalizacja API nie powiodła się.
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 Dane OSM
2280 2280 Hasło OSM.
2281 2281 Pliki serwera OSM
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 Adres URL serwera
2285 2285 Hasło OSM
2286 2286 Użytkownik OSM (email)
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Historia obiektu
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Obiekty do dodania:
2295 2295 Obiekty do usunięcia:
2296 2296 Obiekty do zmiany:
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 Stary klucz
2302 2302 Poprzednia rola
2303 2303 Stara wartość
2304 2304 -----
2305 2305 Na życzenie
2306 2306 Podczas wysyłania
2307 2307 Jednokierunkowa
2308 2308 Drogi z jednym węzłem
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 jednokierunkowa
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
2318 2318 Tylko na początku drogi.
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 Otwórz adres...
2324 2324 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 Otwiera plik.
2328 2328 -----
2329 2329 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2330 2330 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2331 2331 Otwiera listę wszystkich relacji
2332 2332 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 Otwiera okno ustawień programu.
2337 2337 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2338 2338 -----
2339 2339 Otwórz URL
2340 2340 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2341 2341 Otwórz inne zdjęcie
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
2354 2354 -----
2355 2355 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2356 2356 Otwórz...
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 dane OpenSteetMap
2364 2364 -----
2365 2365 godziny otwarcia
2366 2366 Otwieram plik \"{0}\" ...
2367 2367 Otwieram pliki
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 Dodatkowe atrybuty:
2375 2375 -----
2376 2376 Rodzaj (opcjonalne)
2377 2377 naturalna żywność
2378 2378 -----
2379 2379 Korekta prostopadłości
2380 2380 -----
2381 2381 Korekta prostopadłości
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 Pozostałe
2386 2386 -----
2387 2387 sklep turystyczny
2388 2388 -----
2389 2389 Nakładające się obszary
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 Nakładające się tory kolejowe
2393 2393 -----
2394 2394 Nakładające się drogi
2395 2395 -----
2396 2396 Nakładające się drogi.
2397 2397 Zastąp
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 Styl rysowania {0}: {1}
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 papier
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 Parametr \"{0}\" nie może być pusty (ang. null)
2419 2419 parameter ''{0}'' nie może być pusty (null)
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 park
2428 2428 -----
2429 2429 parking
2430 2430 uliczka parkingowa
2431 2431 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Hasło
2439 2439 -----
2440 2440 Hasło
2441 2441 Wklej
2442 2442 -----
2443 2443 Wklej znaczniki
2444 2444 -----
2445 2445 Wkleja zawartość schowka.
2446 2446 ścieżka
2447 2447 Długość ścieżki
2448 2448 -----
2449 2449 wzgórze
2450 2450 ciąg pieszy
2451 2451 -----
2452 2452 Typ przejścia dla pieszych
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2459 2459 -----
2460 2460 apteka
2461 2461 Numer telefonu
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 miejsce na piknik
2468 2468 molo
2469 2469 rurociąg
2470 2470 Rodzaj trasy
2471 2471 boisko
2472 2472 miejsce kultu religijnego
2473 2473 Miejsca
2474 2474 Odtwórz następny znacznik.
2475 2475 Odtwórz poprzedni znacznik.
2476 2476 Odtwórz / wstrzymaj
2477 2477 Tworzenie węzłów i dróg.
2478 2478 -----
2479 2479 plac zabaw
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 Podaj proszę czego szukać.
2491 2491 Podaj nazwę użytkownika
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 Podaj nazwę użytkownika
2500 2500 Podaj nazwę użytkownika
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 Podaj nazwę użytkownika
2515 2515 Podaj nazwę użytkownika
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 Proszę wybierz klucz
2522 2522 Wybierz proszę schemat do użycia.
2523 2523 -----
2524 2524 Proszę wybierz wartość
2525 2525 -----
2526 2526 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2527 2527 -----
2528 2528 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2529 2529 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2530 2530 -----
2531 2531 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2532 2532 -----
2533 2533 Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2534 2534 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2535 2535 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2536 2536 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
2537 2537 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2538 2538 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2539 2539 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2540 2540 -----
2541 2541 Zaznacz proszę te obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2542 2542 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2543 2543 Proszę wybrać wiersz do edycji
2544 2544 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
2545 2545 Proszę, wybierz warstwę docelową.
2546 2546 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 Nie znaleziono wtyczki: {0}.
2553 2553 -----
2554 2554 Nie znaleziono wtyczki {0} wymaganej przez wtyczkę {1}.
2555 2555 -----
2556 2556 Wtyczki
2557 2557 -----
2558 2558 Numer punktu
2559 2559 posterunek policji
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 Tylko pozycja
2564 2564 -----
2565 2565 Pozycja, czas, data i prędkość
2566 2566 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
2567 2567 skrzynka pocztowa
2568 2568 -----
2569 2569 poczta
2570 2570 Kod pocztowy
2571 2571 -----
2572 2572 źródło energii elektrycznej
2573 2573 linia wysokiego napięcia
2574 2574 elektrownia
2575 2575 rozdzielnia elektryczna
2576 2576 słup elektryczny
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 Predefiniowane
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Ustawienia
2585 2585 Preferencje zostały zapisane na {0}
2586 2586 Ustawienia...
2587 2587 Przygotowywanie danych OSM...
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 kolej retro
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 Szablony
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 Poprzedni znacznik
2601 2601 Poprzedni obrazek
2602 2602 droga krajowa
2603 2603 droga krajowa - dojazd
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 więzienie
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
2610 2610 -----
2611 2611 Właściwości / członkostwo
2612 2612 -----
2613 2613 Właściwości zaznaczonych obiektów.
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 Właściwości
2618 2618 -----
2619 2619 Właściwości/członkostwo
2620 2620 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Ustawienia Proxy
2629 2629 pub
2630 2630 -----
2631 2631 budynek użyteczności publicznej
2632 2632 Transport publiczny
2633 2633 Transport publiczny
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 kamieniołom
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 tor wyścigowy
2653 2653 -----
2654 2654 tor
2655 2655 Kolej
2656 2656 przystanek kolejowy
2657 2657 Platforma kolejowa
2658 2658 teren kolejowy
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 czyste dane GPS
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Wczytywanie {0}...
2668 2668 Wczytywanie {0}...
2669 2669 Plik Readme
2670 2670 Imię i nazwisko
2671 2671 Na pewno zamknąć?
2672 2672 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
2673 2673 Teren rekreacyjny
2674 2674 -----
2675 2675 zbiórka odpadów
2676 2676 Powtórz
2677 2677 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
2678 2678 Numer
2679 2679 Oznaczenie (numer toru)
2680 2680 Numer referencyjny
2681 2681 -----
2682 2682 Odśwież
2683 2683 region
2684 2684 Odrzuć konflikty i zapisz
2685 2685 Relacja
2686 2686 Relacja ...
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 Relacje
2699 2699 Relacje: {0}
2700 2700 -----
2701 2701 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
2702 2702 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
2703 2703 Religia
2704 2704 Odśwież
2705 2705 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Usuń
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 Usuń \"{0}\" dla {1} {2}
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 Usuń zdjęcie z warstwy
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 Zmień nazwę warstwy
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 wypożyczalnia
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
2747 2747 Zgłoś błąd
2748 2748 handel
2749 2749 -----
2750 2750 sztuczne jezioro
2751 2751 Resetuj
2752 2752 -----
2753 2753 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
2754 2754 -----
2755 2755 Przywróć domyślne ustawienia
2756 2756 droga lokalna
2757 2757 zabudowa mieszkaniowa
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 Rozwiąż
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 restauracja
2776 2776 restauracja
2777 2777 -----
2778 2778 Ograniczenie
2779 2779 handel
2780 2780 mur oporowy
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 tekst;tekst;...
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 Odwróć kierunek dróg
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 Odwróć i połącz
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
2793 2793 -----
2794 2794 Odwróć kierunek dróg
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 Wersja
2801 2801 -----
2802 2802 rzeka
2803 2803 -----
2804 2804 droga (nieokreślona)
2805 2805 ograniczenia na drodze
2806 2806 Rola
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 Obrót o 180 stopni
2811 2811 Obrót o 270 stopni
2812 2812 Obrót o 90 stopni
2813 2813 Obraca obrazek w lewo
2814 2814 Obraca obrazek w prawo
2815 2815 Obróć w lewo
2816 2816 Obróć w prawo
2817 2817 rondo
2818 2818 Trasa
2819 2819 -----
2820 2820 Typ trasy
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 rugby
2825 2825 ruiny
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 karty SIM
2831 2831 -----
2832 2832 Zapisz
2833 2833 Zapisz jako...
2834 2834 Zapisz plik GPX
2835 2835 Zapisz warstwę
2836 2836 Zapisz plik OSM
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Zapisz pomimo tego
2840 2840 -----
2841 2841 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
2842 2842 Zapisuje bieżące dane.
2843 2843 Przywróć domyślne ustawienia
2844 2844 Ustawienia
2845 2845 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 Zeskanowana mapa...
2851 2851 Przeglądanie katalogu {0}
2852 2852 szkoła
2853 2853 złom
2854 2854 rumowisko
2855 2855 busz
2856 2856 Szukaj
2857 2857 -----
2858 2858 Szukaj obiektów
2859 2859 Szukaj...
2860 2860 -----
2861 2861 Druga nazwa
2862 2862 droga wojewódzka
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
2870 2870 Zaznacz
2871 2871 Zaznacz wszystko
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 Wstecz
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 Wybierz przynajmniej:
2882 2882 -----
2883 2883 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Wybierz opcje rysowania linii
2887 2887 -----
2888 2888 Zaznacz węzeł pod kursorem.
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 Wybierz warstwę docelową
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 Wybieranie, przesuwanie i obracanie obiektów
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 Zaznaczenie
2915 2915 Powierzchnia zaznaczenia
2916 2916 Długość zaznaczenia
2917 2917 Wybrano zbiór pusty.
2918 2918 Nieodpowiednie zaznaczenie.
2919 2919 Zaznaczenie: {0}
2920 2920 Drogi przecinające same siebie
2921 2921 Osobna wartwa
2922 2922 -----
2923 2923 Sekwencja
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 droga serwisowa
2927 2927 miejsce obsługi podróżnych
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 Domyślne ustawienie dla wszystkich
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 Ustaw język
2939 2939 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
2940 2940 Ustaw na domyślne
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Ustaw {0}={1} dla {2} {3}
2946 2946 -----
2947 2947 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
2948 2948 Zapisywanie domyślnych ustawień
2949 2949 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego \"{0}\" dla akcji \"{1}\" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji \"{3}\" ({4}).\n\n
2950 2950 Ustawienia
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
2954 2954 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
2955 2955 -----
2956 2956 schronienie
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 obuwie
2960 2960 strzelectwo
2961 2961 Zakupy
2962 2962 Sklepy
2963 2963 -----
2964 2964 Skrót
2965 2965 Skróty klawiaturowe
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 Pokazuje raport konfiguracji programu
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 Wyświetlaj ekran powitalny
2987 2987 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 Wyświetl tę pomoc
2991 2991 Pokaż/Ukryj
2992 2992 Pokaż/Ukryj Tekst/Ikony
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 Drogi bez nazwy
2996 2996 Uprość drogę
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Pojedyncze elementy
3000 3000 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
3001 3001 -----
3002 3002 jazda na deskorolce
3003 3003 łyżwiarstwo
3004 3004 Narty
3005 3005 narciarstwo
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Mapa \"Slippy\"
3010 3010 Mapa \"Slippy\"
3011 3011 -----
3012 3012 pochylnia
3013 3013 Wolniej
3014 3014 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
3015 3015 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3016 3016 -----
3017 3017 Skuter śnieżny
3018 3018 piłka nożna
3019 3019 Rozwiąż konflikty
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 Sortuj menu szablonów
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 Tekst źródłowy
3028 3028 Miejsca dla niepełnosprawnych
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 Prędkość
3032 3032 Prędkość (km/h)
3033 3033 fotoradar
3034 3034 Kolczatka
3035 3035 Rozdziel drogę
3036 3036 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3037 3037 -----
3038 3038 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 Sporty z piłką
3042 3042 obiekty sportowe
3043 3043 -----
3044 3044 centrum sportowe
3045 3045 źródło
3046 3046 stadion
3047 3047 -----
3048 3048 Gwiazdki
3049 3049 Rozpocznij szukanie
3050 3050 -----
3051 3051 Rozpocznij pobieranie danych
3052 3052 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 stan
3065 3065 -----
3066 3066 artykuły biurowe
3067 3067 -----
3068 3068 Raport konfiguracji
3069 3069 schody
3070 3070 przełaz
3071 3071 znak stop
3072 3072 strumień
3073 3073 Nazwa ulicy
3074 3074 Sieć drogowa
3075 3075 Ulice NRW Geofabrik.de
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 dzielnica
3081 3081 metro
3082 3082 wejście do metra
3083 3083 -----
3084 3084 Dostęp do drogi
3085 3085 -----
3086 3086 supermarket
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3090 3090 Nawierzchnia
3091 3091 monitoring
3092 3092 punkt geodezyjny
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 pływanie
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 Opis symboli
3101 3101 Synchronizacja dźwięku
3102 3102 Synchronizuj cały zestaw danych
3103 3103 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3104 3104 Synchronizuję tylko relację {0}
3105 3105 -----
3106 3106 Synchronizuję tylko drogę {0}
3107 3107 -----
3108 3108 tenis stołowy
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 Oznacz drogi jako
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 Szablony
3118 3118 Etykiety
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 taksówki
3133 3133 telefon
3134 3134 na karty telefoniczne
3135 3135 tenis
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 droga powiatowa
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 Aktualizacja się nie powiodła
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3162 3162 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3163 3163 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3167 3167 -----
3168 3168 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3169 3169 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3180 3180 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3181 3181 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
3196 3196 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3197 3197 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3198 3198 teatr
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 park rozrywki
3204 3204 -----
3205 3205 Nie ma otwartych changesetów
3206 3206 -----
3207 3207 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3208 3208 -----
3209 3209 Wystąpiły problemy z następującymi wtyczkami:\n {0}
3210 3210 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3211 3211 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 To znajduje się za końcem nagrania.
3215 3215 -----
3216 3216 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3236 3236 Numery kafelków mapy
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 Strefa czasowa:
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 Przełącz linie łączące punktu GPX
3248 3248 Przełącza widok szkieletowy
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3252 3252 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3253 3253 Przełącz: {0}
3254 3254 Przełącza ustawienie globalne \"{0}\".
3255 3255 toalety
3256 3256 bramka (opłata)
3257 3257 punkt poboru opłat
3258 3258 Narzędzie: {0}
3259 3259 Pasek narzędzi
3260 3260 Personalizacja paska narzędzi
3261 3261 Narzędzia
3262 3262 Turystyka
3263 3263 wieża
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 miejscowość
3267 3267 ratusz
3268 3268 -----
3269 3269 zabawki
3270 3270 -----
3271 3271 droga gruntowa
3272 3272 droga gruntowa klasy 1
3273 3273 droga gruntowa klasy 2
3274 3274 droga gruntowa klasy 3
3275 3275 droga gruntowa klasy 4
3276 3276 droga gruntowa klasy 5
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 sygnalizacja świetlna
3280 3280 tramwaj
3281 3281 przystanek tramwajowy
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 drzewo
3286 3286 droga ekspresowa
3287 3287 droga ekspresowa - dojazd
3288 3288 -----
3289 3289 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3290 3290 -----
3291 3291 tunel
3292 3292 Początek tunelu
3293 3293 ograniczenia skrętu
3294 3294 miejsce do zawracania
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 obrotnica
3298 3298 Rodzaj
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 NIEZNANA
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 Rozdziel drogi
3312 3312 -----
3313 3313 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3314 3314 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3320 3320 droga gminna
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 Niepołączone drogi.
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 Cofnij
3336 3336 -----
3337 3337 Cofnij przesunięcie
3338 3338 -----
3339 3339 Cofa ostatnią czynność.
3340 3340 Oderwij panel
3341 3341 Nieoczekiwany błąd
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Rozdzielenie węzła
3352 3352 uniwersytet
3353 3353 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
3354 3354 Nieznany adres
3355 3355 Nieznany stan problemu
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 Nieznana rola \"{0}\".
3363 3363 Nieznane sewkencje:
3364 3364 Nieznany typ: {0}
3365 3365 -----
3366 3366 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3367 3367 Drogi bez nazwy
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Odznacz wszystko
3375 3375 Odznacz wszystko (anulowanie)
3376 3376 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3377 3377 Odznacza wszystkie obiekty.
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 Drogi bez tagów
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Aktualizuj
3387 3387 Aktualizuj wtyczki
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 Aktualizuj dane
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 Aktualizuj następujące wtyczki:\n\n{0}
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 Odświeżanie danych
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 Wyślij zmiany
3410 3410 Wyślij Ustawienia
3411 3411 -----
3412 3412 Wyślij ślady
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 Wysyłam dane
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 Wyślij wybrane elementy
3424 3424 -----
3425 3425 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 Wysyłanie śladu GPX
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 Wysyła ślady do openstreetmap.org
3439 3439 Użycie
3440 3440 Użyj
3441 3441 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
3442 3442 Użyj <b>\"</b> aby wpisać operator (np.: jeżeli klucz zawiera :)
3443 3443 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym \"lub\"
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 Użyj stopni dziesiętnych.
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 Użyj ustawień globalnych.
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 Użyj warstwy błędów
3456 3456 Użyj ustawień globalnych.
3457 3457 Użyj listę ignorowanych
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
3464 3464 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Użytkownik
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 Nazwa użytkownika
3472 3472 Nazwa użytkownika
3473 3473 W zamian użyty będzie skrót \"{0}\".\n\n
3474 3474 Zweryfikuj
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 Sprawdzanie poprawności
3480 3480 Błędy poprawności
3481 3481 Wartość
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
3491 3491 -----
3492 3492 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
3493 3493 automat sprzedający
3494 3494 Sprzedawane produkty
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 Wersja {0}
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 weterynarz
3504 3504 -----
3505 3505 Widok
3506 3506 Widok: {0}
3507 3507 punkt widokowy
3508 3508 wieś
3509 3509 -----
3510 3510 Miasto
3511 3511 winnica
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 Kalibracja urządzenia nagrywającego
3517 3517 wulkan
3518 3518 Napięcie
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 Warstwa WMS
3528 3528 Ustawienia wtyczki WMS
3529 3529 Adres serwera WMS
3530 3530 URL WMS (domyślny)
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 mur
3541 3541 Uwaga
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 Uwaga: {0}
3583 3583 Ostrzeżenia
3584 3584 Myjnia samochodowa
3585 3585 oczyszczalnia ścieków
3586 3586 zbiornik wodny
3587 3587 park wodny
3588 3588 wieża ciśnień
3589 3589 wodospad
3590 3590 Punkty drogi wodnej
3591 3591 Pliki audio Wave (*.wav)
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Punkty drogowe
3605 3605 Drogi
3606 3606 krzyż przydrożny
3607 3607 kapliczka
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 jaz
3611 3611 mokradło
3612 3612 dla niepełnosprawnych
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
3616 3616 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
3617 3617 -----
3618 3618 Całą grupę
3619 3619 Szerokość (w metrach)
3620 3620 -----
3621 3621 wiatrak
3622 3622 Widok szkieletowy
3623 3623 las
3624 3624 zakład produkcyjny
3625 3625 Świat
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
3639 3639 -----
3640 3640 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
3641 3641 -----
3642 3642 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 Zerowe współrzędne:
3657 3657 zoo
3658 3658 Powiększ
3659 3659 -----
3660 3660 Powiększ
3661 3661 Zmniejsz
3662 3662 Powiększanie i przesuwanie mapy.
3663 3663 -----
3664 3664 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
3665 3665 Powiększ
3666 3666 Zmniejsz
3667 3667 Powiększ aby pokazać: {0}
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 Pokaż problem
3672 3672 Powiększ do wybranych elementów
3673 3673 Powiększ do zaznaczenia
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 Pokaż {0}
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 \nWysokość: {0} m
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 skrótowa nazwa ulicy
3699 3699 dodaj do zaznaczenia
3700 3700 adres
3701 3701 -----
3702 3702 droga powietrzna
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 dla rolnictwa
3707 3707 wszystkie
3708 3708 Alejka
3709 3709 -----
3710 3710 alternatywny
3711 3711 -----
3712 3712 udogodnienie
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 kościół anglikański
3716 3716 jedzenie dla zwierząt
3717 3717 -----
3718 3718 dowolne
3719 3719 -----
3720 3720 łucznictwo
3721 3721 obszar
3722 3722 -----
3723 3723 azjatycka
3724 3724 -----
3725 3725 lekkoatletyka
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 tło
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 bahaizm
3733 3733 baptyści
3734 3734 bariera
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 Basen
3738 3738 siatkówka
3739 3739 plaża
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 torfowisko
3744 3744 bule
3745 3745 granica
3746 3746 gra w kule
3747 3747 most
3748 3748 etykieta \"most\" na węźle
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 buddyzm
3752 3752 budynek
3753 3753 hamburgery
3754 3754 -----
3755 3755 wydzielony pas autobusowy
3756 3756 kajakarstwo
3757 3757 uwzględnij wielkość liter
3758 3758 kościół katolicki
3759 3759 cmentarz
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 chińska
3764 3764 chrześcijaństwo
3765 3765 papierosy
3766 3766 -----
3767 3767 wspinaczka
3768 3768 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
3769 3769 -----
3770 3770 zamknięta droga
3771 3771 węglowa
3772 3772 linia brzegowa
3773 3773 bruk
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 prezerwatywy
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 konflikt
3781 3781 iglasty
3782 3782 połaczenie
3783 3783 w budowie
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 krykiet
3787 3787 -----
3788 3788 krokiet
3789 3789 -----
3790 3790 kolarstwo
3791 3791 dane
3792 3792 liściasty
3793 3793 -----
3794 3794 usunięto
3795 3795 przestarzały
3796 3796 dla wyznaczonych pojazdów
3797 3797 dojazd do posesji
3798 3798 objazd
3799 3799 zablokowane
3800 3800 Dok
3801 3801 wyścigi psów
3802 3802 -----
3803 3803 na dół
3804 3804 -----
3805 3805 pobrany obszar
3806 3806 napoje
3807 3807 podjazd
3808 3808 wschód
3809 3809 łatwa
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 jazda konna
3813 3813 ewangelikalizm
3814 3814 parzyste
3815 3815 przykłady
3816 3816 torby na odchody
3817 3817 dla ekspertów
3818 3818 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
3819 3819 -----
3820 3820 prom
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 jedzenie
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 las
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 cieplna
3832 3832 -----
3833 3833 z drogi
3834 3834 -----
3835 3835 gazowa
3836 3836 niemiecka
3837 3837 lodowiec
3838 3838 -----
3839 3839 pole golfowe
3840 3840 znacznik GPS
3841 3841 punkt GPS
3842 3842 trawa
3843 3843 -----
3844 3844 żwir
3845 3845 -----
3846 3846 grecka
3847 3847 zielony
3848 3848 -----
3849 3849 grunt
3850 3850 gimnastyka
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 zdrowie
3854 3854 -----
3855 3855 zdrowie
3856 3856 wyróżnienie
3857 3857 droga
3858 3858 Droga bez numeru referencyjnego
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 hinduizm
3862 3862 historia
3863 3863 tablica historyczna
3864 3864 hokej
3865 3865 -----
3866 3866 wyścigi konne
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 wodna
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 nieaktywne
3875 3875 -----
3876 3876 niekompletne
3877 3877 niekompletna droga
3878 3878 indyjska
3879 3879 Teren przemysłowy
3880 3880 wewnętrzny segment
3881 3881 -----
3882 3882 wysepka
3883 3883 włoska
3884 3884 dżinizm
3885 3885 japońska
3886 3886 świadkowie Jehowy
3887 3887 judaizm
3888 3888 -----
3889 3889 ląd
3890 3890 Wysypisko smieci
3891 3891 zagospodarowanie przestrzenne
3892 3892 -----
3893 3893 warstwa
3894 3894 -----
3895 3895 w lewo
3896 3896 wypoczynek
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 strefa zamieszkania
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 luteranie
3905 3905 namorzyny
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 marsze
3909 3909 max szer.
3910 3910 max dł.
3911 3911 -----
3912 3912 tryb wymiarowania
3913 3913 -----
3914 3914 metodyści
3915 3915 meksykańska
3916 3916 Teren wojskowy
3917 3917 min szer.
3918 3918 min dł.
3919 3919 -----
3920 3920 błędnie wpisana nazwa klucza
3921 3921 mieszany
3922 3922 mormoni
3923 3923 sporty motorowe
3924 3924 -----
3925 3925 autostrada
3926 3926 ciąg pieszy
3927 3927 błoto
3928 3928 różne sporty
3929 3929 wielopoziomowy
3930 3930 -----
3931 3931 islam
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 tablica przyrodnicza
3935 3935 gazety
3936 3936 nie
3937 3937 brak opisu
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 brak skrętu w lewo
3941 3941 brak skrętu w prawo
3942 3942 zakaz jazdy prosto
3943 3943 zakaz zawracania
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 północ
3947 3947 północny-wschód
3948 3948 północny-zachód
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 dla początkujących
3955 3955 jądrowa
3956 3956 -----
3957 3957 nieparzyste
3958 3958 -----
3959 3959 stare szyny kolejowe
3960 3960 etykieta \"jednokierunkowa\" na węźle
3961 3961 nakaz skrętu w lewo
3962 3962 nakaz skrętu w prawo
3963 3963 nakaz jazdy prosto
3964 3964 -----
3965 3965 opcje
3966 3966 -----
3967 3967 kościół prawosławny
3968 3968 -----
3969 3969 zewnętrzny segment
3970 3970 poza pobranym obszarem
3971 3971 -----
3972 3972 wysepka parkignowa
3973 3973 bilety parkingowe
3974 3974 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 szczyt
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 zielonoświątkowcy
3983 3983 dopuszczalny
3984 3984 zdjęcia
3985 3985 fotowoltaiczna
3986 3986 nabrzeże
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 boisko
3995 3995 -----
3996 3996 Miejsce
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 energia
4001 4001 prezbiterianie
4002 4002 droga krajowa
4003 4003 droga krajowa - dojazd
4004 4004 droga prywatna
4005 4005 proponowany
4006 4006 protestanci
4007 4007 Transport publiczny
4008 4008 mapy komunikacji miejskiej
4009 4009 bilety komunikacji miejskiej
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 kwakrzy
4013 4013 kamieniołom
4014 4014 -----
4015 4015 kolej
4016 4016 Teren kolejowy
4017 4017 -----
4018 4018 tory kolejowe
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 szuwary
4022 4022 odśwież listę portów
4023 4023 -----
4024 4024 regionalna
4025 4025 wyrażenie regularne
4026 4026 Relacja bez typu
4027 4027 usuń z zaznaczenia
4028 4028 zamień zaznaczenie
4029 4029 droga lokalna
4030 4030 restauracja bez nazwy
4031 4031 -----
4032 4032 w prawo
4033 4033 brzeg rzeki
4034 4034 droga
4035 4035 rondo
4036 4036 droga
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 piach
4041 4041 skala
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 droga wojewódzka
4045 4045 wybierz sport:
4046 4046 zaznaczony
4047 4047 zaznaczenie
4048 4048 -----
4049 4049 droga serwisowa
4050 4050 serwis
4051 4051 -----
4052 4052 szyici
4053 4053 strzelectwo
4054 4054 sklep
4055 4055 -----
4056 4056 bocznica
4057 4057 sikhizm
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 jazda na deskorolce
4061 4061 łyżwiarstwo
4062 4062 -----
4063 4063 narciarstwo
4064 4064 -----
4065 4065 piłka nożna
4066 4066 południe
4067 4067 południowy-wschód
4068 4068 południowy-zachód
4069 4069 spirytualizm
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 centrum sportowe
4073 4073 odnoga
4074 4074 stadion
4075 4075 znaczki
4076 4076 standardowy
4077 4077 -----
4078 4078 strumień
4079 4079 ulica
4080 4080 nazwa ulicy zawiera ss
4081 4081 tekst
4082 4082 tekst;tekst;...
4083 4083 metro
4084 4084 sunnici
4085 4085 powierzchnia
4086 4086 bagno
4087 4087 słodycze
4088 4088 pływanie
4089 4089 tenis stołowy
4090 4090 tampony
4091 4091 taoizm
4092 4092 -----
4093 4093 tymczasowy
4094 4094 tymczasowy typ drogi
4095 4095 tenis
4096 4096 Terminal
4097 4097 droga powiatowa
4098 4098 tekst
4099 4099 tajska
4100 4100 tereny zalewowe
4101 4101 -----
4102 4102 do
4103 4103 do drogi
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 turystyka
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 zabawki
4110 4110 -----
4111 4111 sygnalizacja świetlna
4112 4112 tramway
4113 4113 -----
4114 4114 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
4115 4115 droga ekspresowa
4116 4116 droga ekspresowa - dojazd
4117 4117 turecka
4118 4118 -----
4119 4119 rodzaj
4120 4120 droga gminna
4121 4121 -----
4122 4122 podziemny
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 nieznany
4127 4127 nieoznakowane
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
4131 4131 nieotagowany
4132 4132 nieotagowana droga
4133 4133 -----
4134 4134 do góry
4135 4135 użycie
4136 4136 błędy spradzania poprawności
4137 4137 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
4138 4138 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
4139 4139 -----
4140 4140 przez węzeł lub drogę
4141 4141 -----
4142 4142 wulkan
4143 4143 vouchery
4144 4144 woda
4145 4145 szlak wodny
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 zachód
4152 4152 -----
4153 4153 tablica o zwierzętach
4154 4154 wiatrowa
4155 4155 Las naturalny
4156 4156 -----
4157 4157 Błędny znacznik highway na węźle
4158 4158 x - od
4159 4159 y - od
4160 4160 dworzec przetokowy
4161 4161 tak
4162 4162 -----
4163 4163 powiększenie
4164 4164 zaratusztrianizm
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 Obiekty na warstwie {0}:
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 {0} metrów
4172 4172 -----
4173 4173 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 {0} km kw.
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 {0}: Wersja {1}{2}
4185m 1 -----
4186m 2 -----
4187m 3 -----
4188m 4 -----
4189m 5 -----
4190m 6 -----
4191m 7 Zmiana właściwości {0} obiektu.
4192m 7 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4193m 7 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4194m 8 Zmień {0} obiekt
4195m 8 Zmień {0} obiekty
4196m 8 Zmień {0} obiektów
4197m 9 -----
4198m 10 -----
4199m 11 -----
4200m 12 -----
4201m 13 -----
4202m 14 Pobrano informacje o wtyczkach z {0} serwera
4203m 14 Pobrano informacje o wtyczkach z {0} serwerów
4204m 14 Pobrano informacje o wtyczkach z {0} serwerów
4205m 15 -----
4206m 16 -----
4207m 17 -----
4208m 18 Wstaw w drogę nowy węzeł.
4209m 18 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4210m 19 -----
4211m 20 -----
4212m 21 -----
4213m 22 Wkelajm tag {0}
4214m 22 Wklejam tagi {0}
4215m 23 -----
4216m 24 -----
4217m 25 Uprość drogę (usuń {0} wezłów)
4218m 25 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
4219m 25 Uprość drogę (usuń {0} węzly)
4220m 26 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
4221m 26 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4222m 26 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4223m 27 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
4224m 27 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
4225m 27 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
4226m 28 -----
4227m 29 -----
4228m 30 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
4229m 30 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4230m 30 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4231m 31 -----
4232m 32 -----
4233m 33 Ta operacja może zmienić {0} obiekt.
4234m 33 Ta operacja może zmienić {0} obiekty.
4235m 33 Ta operacja może zmienić {0} obiektów.
4236m 34 -----
4237m 35 -----
4238m 36 -----
4239m 37 -----
4240m 38 -----
4241m 39 trasa z {0} punktem
4242m 39 trasa z {0} punktami
4243m 39 trasa z {0} punktami
4244m 40 obraz
4245m 40 obrazy
4246m 40 obrazów
4247m 41 znacznik
4248m 41 znaczniki
4249m 41 znaczników
4250m 42 węzeł
4251m 42 węzły
4252m 42 węzłów
4253m 43 obiekt
4254m 43 obiekty
4255m 43 obiektów
4256m 44 punkt
4257m 44 punkty
4258m 44 punktów
4259m 45 relacja
4260m 45 relacje
4261m 45 relacji
4262m 46 -----
4263m 47 droga
4264m 47 drogi
4265m 47 dróg
4266m 48 -----
4267m 49 -----
4268m 50 -----
4269m 51 -----
4270m 52 {0} składa się z {1} markera
4271m 52 {0} składa się z {1} markerów
4272m 52 {0} składa się z {1} markerów
4273m 53 {0} składa się z {1} ścieżki
4274m 53 {0} składa się z {1} ścieżek
4275m 53 {0} składa się z {1} ścieżek
4276m 54 -----
4277m 55 {0} element
4278m 55 {0} elementy
4279m 55 {0} elementów
4280m 56 {0} węzeł
4281m 56 {0} węzły
4282m 56 {0} węzłów
4283m 57 -----
4284m 58 -----
4285m 59 -----
4286m 60 {0} punkt
4287m 60 {0} punkty
4288m 60 {0} punktów
4289m 61 {0} relacja
4290m 61 {0} relacje
4291m 61 {0} relacji
4292m 62 {0} trasa,
4293m 62 {0} trasy,
4294m 62 {0} tras,
4295m 63 -----
4296m 64 -----
4297m 65 {0} droga
4298m 65 {0} drogi
4299m 65 {0} dróg
4300m 66 {0} punkt
4301m 66 {0} punkty
4302m 66 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.