source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4719

Last change on this file since 4719 was 4719, checked in by stoecker, 12 years ago

make patching locale loader easier, update i18n

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 147.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 lub
7 7 Liczba obiektów
8 8 % na wschód:
9 9 % na północ:
10 10 (liczba zapytań nieznana)
11 11 (1 zapytanie)
12 12 (Kod={0})
13 13 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
14 14 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
15 15 -----
16 16 (Adres URL był:
17 17 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
18 18 -----
19 19 (ponad 20m)
20 20 (brak obiektu)
21 21 (brak)
22 22 (do 20m)
23 23 (do 5m)
24 24 (użyj przesunięcia podanego przez server)
25 25 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
26 26 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
27 27 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
28 28 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
29 29 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
30 30 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
31 31 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
32 32 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
33 33 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
34 34 * Jeden węzęł z tagami lub
35 35 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
36 36 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
37 37 +++++
38 38 +++++
39 39 ...możliwe inne rodzaje transportu
40 40 ... odwołuje się do relacji
41 41 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
42 42 -----
43 43 -----
44 44 +++++
45 45 Kręgle
46 46 +++++
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 +++++
54 54 +++++
55 55 -----
56 56 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
57 57 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
58 58 <anonimowy>
59 59 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
60 60 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
61 61 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
62 62 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
63 63 -----
64 64 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
65 65 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
66 66 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
67 67 -----
68 68 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
69 69 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
70 70 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
71 71 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
72 72 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
73 73 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
74 74 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
75 75 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
76 76 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
77 77 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
78 78 -----
79 79 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
80 80 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
81 81 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
82 82 -----
83 83 -----
84 84 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
85 85 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
86 86 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
87 87 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
88 88 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
89 89 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
90 90 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
91 91 <dwukropek>
92 92 <różne>
93 93 <pusta>
94 94 <koniec pliku>
95 95 <równa się>
96 96 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
97 97 <h1>Grupy Modyfikatorów</h1>
98 98 <h2>Filtr aktywny</h2>
99 99 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
100 100 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
101 101 -----
102 102 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
103 103 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
104 104 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
108 108 -----
109 109 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
110 110 -----
111 111 -----
112 112 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
113 113 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
114 114 -----
115 115 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
116 116 -----
117 117 -----
118 118 <html>Nie można otworzyć adresu URL ''{0}'' ze względu na brak dostępności pasującego zadania.</html>
119 119 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
120 120 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
121 121 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
122 122 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
123 123 <html>Zamknięcie zestawu zmian <strong>{0}</strong> nie udało się <br>ponieważ zestaw ten już wcześniej został zamknięty.</html>
124 124 <html>Zamknięcie zestawu zmian <strong>{0}</strong> nie udało się<br> ponieważ został już zamknięty {1}.</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
131 131 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
132 132 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
133 133 -----
134 134 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
135 135 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
136 136 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
137 137 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
138 138 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
139 139 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
140 140 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
141 141 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
150 150 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
151 151 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
152 152 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
153 153 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
163 163 <html>JOSM pomyślnie pobrał Klucz Dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
164 164 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
165 165 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
166 166 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
167 167 -----
168 168 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
169 169 -----
170 170 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
171 171 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
172 172 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
173 173 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
174 174 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
175 175 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
176 176 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
177 177 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
181 181 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
182 182 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
183 183 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
184 184 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
185 185 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
186 186 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
187 187 <html>Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
188 188 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
189 189 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
190 190 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
191 191 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
192 192 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
193 193 -----
194 194 -----
195 195 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
196 196 -----
197 197 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
198 198 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
199 199 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
200 200 -----
201 201 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
202 202 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
203 203 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Serwer OSM<br>''{0}''<br>zaraportował błąd wewnętrzny.<br>Najprawdopodobniej jest to problem tymczasowy. Spróbuj ponownie później.</html>
208 208 -----
209 209 -----
210 210 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
211 211 -----
212 212 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
213 213 -----
214 214 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
215 215 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
216 216 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz rozstrzygnąć go.</html>
217 217 -----
218 218 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
219 219 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt..</html>
220 220 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
224 224 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
225 225 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
226 226 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
227 227 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
228 228 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
229 229 -----
230 230 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
231 231 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
232 232 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
233 233 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
234 234 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
235 235 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
236 236 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ próbowałeś usunąć węzeł {0} mimo, że nadal jest używany przez drogę {1}.<br><br>Kliknij <strong>{2}</strong> by pobrać wszystkie nadrzędne drogi węzła {0}.<br>Jeśli to konieczne, JOSM zaznaczy konflikty, które można będzie rozwiązać przy pomocy dialogu Rozwiązywania Konfliktów.</html>
237 237 -----
238 238 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
239 239 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
240 240 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
241 241 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
242 242 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
243 243 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
244 244 -----
245 245 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
246 246 -----
247 247 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
248 248 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
249 249 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 <nowy obiekt>
254 254 <nie>
255 255 <lub>
256 256 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
257 257 <p>Dodatkowo klawisze skrótów są aktywowane gdy akcje są przypisane po raz pierwszy do pozycji menu przycisku. Tak więc niektóre ze zmian mogą być aktywne nawet bez restartu --- ale też bez obsługi kolizji. To jeszcze jeden powód by wykonać <b>restart</b> JOSM po dokonaniu tutaj jakichkolwiek zmian.</p>
258 258 <p>Proszę zauważyć, ze klawisze skrótów są przypisywane do akcji podczas uruchamiania się JOSM. Tak więc wymagany jest <b>restart</b> programu JOSM by je zmodyfikować.</p>
259 259 <p>Ostatnia strona zawiera spis klawiszy modyfikujących, które JOSM automatycznie przypisze do skrótów. Dla każdej z czterech rodzajów skrótów są trzy alternatywy. JOSM sprawdzi te alternatywy we wskazanej kolejności przy rozwiązywaniu konfliktu. Jeśli wszystkie alternatywy dadzą w wyniku już zajęte skróty, to JOSM użyje zamiast nich jakiegoś losowo wybranego skrótu.</p>
260 260 -----
261 261 <p>Możesz zauważyć, że spis klawiszy na następnej stronie wymienia wszystkie klawisze ze wszystkich klawiatur znanych przez system Java, a nie tylko te, które istnieją na twojej klawiaturze. Proszę używaj jedynie wartości odpowiadających rzeczywistym klawiszom twojej klawiatury. Jeśli klawiatura nie ma klawisza ''Copy'' (na klawiaturach PC nie ma go, a na klawiaturach Sun są), wtedy nie używaj go. Wymienione są tez ''klawisze'' odpowiadające skrótom na twojej klawiaturze (np. '':''/dwukropek). Proszę ich także nie używać, a w zamian używać podstawowych klawiszy ('';''/średnik klawiaturze amerykańskiej, ''.''/kropka na niemieckiej itp). Nie przestrzegając tego ograniczenia można spowodować konflikty, gdyż nie ma sposobu by JOSM dowiedział się, że Ctrl+Shift+; i Ctrl+: są na amerykańskiej klawiaturze tym samym.</p>
262 262 <znak zapytania>
263 263 -----
264 264 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
265 265 -----
266 266 > dół
267 267 > góra
268 268 -----
269 269 -----
270 270 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
271 271 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
272 272 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
273 273 -----
274 274 Naruszenie możliwości API
275 275 Wersja API: {0}
276 276 +++++
277 277 Rozebrany tor
278 278 Przerwij
279 279 Anuluj scalanie
280 280 -----
281 281 -----
282 282 O programie
283 283 O JOSM...
284 284 Akceptuj
285 285 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
286 286 -----
287 287 Dostęp do drogi
288 288 Klucz Dostępu
289 289 Klucz dostępu:
290 290 Sekretny klucz dostępu:
291 291 URL dostępu klucza:
292 292 Zakwaterowanie
293 293 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
294 294 -----
295 295 Akcja
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Aktywuj
299 299 Aktywuj zaznzczoną warstwę
300 300 -----
301 301 Aktywne style:
302 302 Aktywne style:
303 303 Dodaj
304 304 Dodaj URL podkładu mapy
305 305 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
306 306 Dodaj węzeł...
307 307 Dodaj właściwość
308 308 Dodaj obraz
309 309 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
310 310 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
311 311 Dodaj nową ścieżkę ikon
312 312 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
313 313 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
314 314 -----
315 315 Dodaj do listy nowe źródło.
316 316 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
317 317 Dodaje nowy tag
318 318 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
319 319 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
320 320 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
321 321 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
322 322 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
323 323 Dodaj pusty tag
324 324 Dodaj informacje o autorze
325 325 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
326 326 -----
327 327 Dodaje filtr.
328 328 Dodaj warstwę zdjęć {0}
329 329 Dodaj węzeł
330 330 Dodaj węzeł do drogi
331 331 Dodaj węzeł do drogi i połącz
332 332 Dodano węzeł {0}
333 333 Dodano relację {0}
334 334 -----
335 335 Dodaj tagi
336 336 Dodaj tagi do wybranych obiektów
337 337 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
338 338 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
339 339 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
340 340 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
341 341 Dodaj do zaznaczenia
342 342 -----
343 343 -----
344 344 Czy dodać wartość?
345 345 Dodano drogę {0}
346 346 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
347 347 Interpolacja adresów
348 348 Adresy
349 349 -----
350 350 -----
351 351 -----
352 352 -----
353 353 Sztolnia
354 354 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
355 355 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
356 356 Dopasuj położenie warstwy obrazu
357 357 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
358 358 -----
359 359 -----
360 360 Centrum administracyjne
361 361 Administracyjna
362 362 Poziom administracyjny
363 363 Zaawansowane
364 364 Zaawansowane parametry OAuth
365 365 Zaawansowane właściwości OAuth
366 366 Ustawienia zaawansowane
367 367 Szczegółowe informacje
368 368 Szczegółowe informacje (WWW)
369 369 Szczegółowe informacje o obiekcie
370 370 Koleje linowe
371 371 +++++
372 372 Rolnictwo
373 373 Lotnisko
374 374 Lotnisko
375 375 Sklep monopolowy
376 376 Wyrównaj węzły na kole
377 377 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
378 378 wszystkie
379 379 -----
380 380 Wszystkie formaty
381 381 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
382 382 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
383 383 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
384 384 -----
385 385 Wszystkie typy pojazdów
386 386 Ogródki działkowe
387 387 -----
388 388 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
389 389 Pozwól na odczyt twoich preferencji
390 390 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
391 391 Pozwól na wysyłanie map
392 392 Pozwól na zapis twoich preferencji
393 393 Dozwolony ruch:
394 394 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
395 395 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
396 396 -----
397 397 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
398 398 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
399 399 Pozwala na bezpośredni import do JOSM plików w różnych formatach.
400 400 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
401 401 -----
402 402 Kanał alfa
403 403 Chata alpejska
404 404 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
405 405 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
406 406 zmień także nazwę pliku
407 407 -----
408 408 -----
409 409 Futbol amerykański
410 410 Liczba kabli
411 411 Pojemność
412 412 Ilość stopni
413 413 Natężenie
414 414 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
415 415 Pusta wartość usunie znacznik.
416 416 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
417 417 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
418 418 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
419 419 -----
420 420 Adnotacja
421 421 -----
422 422 Zastosuj
423 423 Zastosuj zmiany
424 424 Zastosuj szablon
425 425 Zastosuj rozwiązanie
426 426 Zastosuj rolę
427 427 Zastosuj rolę:
428 428 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
429 429 Zastosuj rozwiązane konflikty
430 430 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
431 431 Zastosuj wybrane zmiany
432 432 -----
433 433 Przypisz tagi do zestawu zmian, do którego zmiany są wysyłane
434 434 Zastosuj zmiany
435 435 Zastosuj adres kafelka
436 436 Zastosuj zmiany i zamknij okno
437 437 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
438 438 Zastosować?
439 439 -----
440 440 +++++
441 441 Wykopalisko archeologiczne
442 442 Łucznictwo
443 443 Kontynuować?
444 444 obszar
445 445 Niezamknięty obszar
446 446 Tereny wokół miejsc
447 447 Obszary zawierają ten sam segment
448 448 Centrum kulturalne
449 449 Sztuka
450 450 Pytaj przed aktualizacją
451 451 -----
452 452 Skojarzone ulice
453 453 -----
454 454 -----
455 455 Lekkoatletyka
456 456 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
457 457 Atrakcja
458 458 -----
459 459 Dźwięk
460 460 -----
461 461 Ustawienia audio
462 462 Markery audio z {0}
463 463 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
464 464 Etykietowanie punktów audio
465 465 +++++
466 466 Audioprzewodnik
467 467 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
468 468 Australijski football
469 469 Uwierzytelnij
470 470 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
471 471 -----
472 472 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
473 473 -----
474 474 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
475 475 Uwierzytelnianie
476 476 Uwierzytelnienie nie powiodło się
477 477 Błąd uwierzytelniania
478 478 Autor
479 479 Autor: {0}
480 480 Autoryzacja nie powiodła się
481 481 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
482 482 URL autoryzacji:
483 483 Autoryzuj
484 484 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
485 485 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
486 486 Autorzy
487 487 Automatycznie
488 488 -----
489 489 Automatyczne ładowanie kafelek
490 490 Aktywne automatyczne zapisywanie
491 491 Częstość zapisywania (sekundy)
492 492 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
493 493 Domyślny zoom automatyczny:
494 494 -----
495 495 -----
496 496 Domyślne ładowanie kafelek:
497 497 Bankomat
498 498 Automatyczne pobieranie
499 499 Automatyczna korekcja tagów
500 500 -----
501 501 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
502 502 Dostępne
503 503 Wpisy dostępne domyślnie:
504 504 Dostępne szablony
505 505 Dostępne role
506 506 Dostępne style:
507 507 +++++
508 508 -----
509 509 +++++
510 510 Okno życia
511 511 Wstecz
512 512 Warunki korzystania z tła
513 513 Tło:
514 514 Oparcie
515 515 -----
516 516 Błędne żądanie
517 517 -----
518 518 Piekarnia
519 519 -----
520 520 +++++
521 521 +++++
522 522 -----
523 523 Przeszkody
524 524 +++++
525 525 Podstawowe
526 526 Zbiornik wodny
527 527 Koszykówka
528 528 baterie
529 529 Pole bitwy
530 530 -----
531 531 Zatoka
532 532 Plaża
533 533 Siatkówka plażowa
534 534 Radiolatarnia
535 535 Ławka
536 536 Sklep z napojami
537 537 Rowery
538 538 wynajem rowerów
539 539 naprawa rowerów
540 540 sprzedaż rowerów
541 541 mycie rowerów (za opłatą)
542 542 Ogródek piwny
543 543 Sklep rowerowy
544 544 +++++
545 545 Biodiesel
546 546 Pusta warstwa
547 547 Betonowy blok
548 548 Niebieski:
549 549 Zawartość
550 550 Stocznia
551 551 Słupek drogowy
552 552 Księgarnia
553 553 Nazwa zakładki
554 554 Zakładki
555 555 Przejście graniczne
556 556 Nazwa systematyczna
557 557 Bule
558 558 Granice
559 559 Granica
560 560 Kamień graniczny
561 561 Powielone węzły granic
562 562 Rodzaj granicy
563 563 Wybrany obszar
564 564 -----
565 565 Granice
566 566 Butik
567 567 Gra w kule
568 568 Marka
569 569 Most
570 570 -----
571 571 -----
572 572 Teren poprzemysłowy
573 573 Kozioł oporowy
574 574 Raporty o błędach
575 575 Budynek
576 576 Powielone węzły budynków
577 577 Budynek wewnątrz budynku.
578 578 Budowanie menu głównego
579 579 -----
580 580 -----
581 581 Autobus torowy
582 582 Peron autobusowy
583 583 Dworzec autobusowy
584 584 Przystanek autobusowy
585 585 -----
586 586 Rzeźnik
587 587 +++++
588 588 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
589 589 -----
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Kolej linowa
596 596 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
597 597 Kawiarnia
598 598 Przeliczam pobierany obszar
599 599 Przejdź do edytora relacji
600 600 Edytuj wybraną relację
601 601 -----
602 602 Kemping
603 603 Pole namiotowe
604 604 Wtyczka może być użyteczna przy poprawianiu dokładności istniejących dróg. Opiera się na pomyśle przyspieszenie edycji poprzez zastąpienie klikaniem zwykłego przeciągania i upuszczania węzłów.
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 Futbol kanadyjski
609 609 Kanał
610 610 Anuluj
611 611 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
612 612 Anuluj autentykację
613 613 Anuluj zamykanie zestawów zmian
614 614 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
615 615 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
616 616 Anuluj operację
617 617 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
618 618 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
619 619 Anuluj przesyłanie
620 620 Anuluj, kontynuuj edycję
621 621 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
622 622 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
623 623 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
624 624 -----
625 625 -----
626 626 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
627 627 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
628 628 -----
629 629 Nie można użyć odwzorowania "{0}"
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
633 633 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
634 634 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
635 635 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
636 636 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
642 642 Kajakarstwo
643 643 puszki
644 644 Pojemność
645 645 Pojemność całkowita
646 646 Samochód
647 647 Dealer samochodowy
648 648 Kemping
649 649 Ładunek
650 650 Gotówka
651 651 Zamek
652 652 Przeszkoda dla bydła
653 653 Wejście do jaskini
654 654 Cmentarz
655 655 Wyśrodkuj widok
656 656 Wyciąg krzesełkowy
657 657 Chata górska
658 658 Zmień właściwości
659 659 Zmienić kierunek?
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 Zmień węzeł {0}
664 664 Zmień relację
665 665 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
666 666 Zmień relację {0}
667 667 Zmień rozdzielczość
668 668 -----
669 669 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
670 670 Zmień zaznaczenie
671 671 Zmień widziany obszar
672 672 Zmień drogę {0}
673 673 Zmieniono węzły {0}
674 674 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
675 675 ID zestawu zmian:
676 676 Menedżer zestawów zmian
677 677 Menedżer zestawów zmian
678 678 Zamknięto changeset
679 679 Komentarz zmian:
680 680 Spodziewane: ID grupy zmian
681 681 Numer zestawu zmian:
682 682 Informacje o zestawie zmian
683 683 Zestaw zmian jest pełny
684 684 Zestaw zmian {0}
685 685 Zestaw zmian:
686 686 Zestawy zmian
687 687 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
688 688 Stacja ładowania
689 689 Wyszukaj FIXME
690 690 Sprawdź na serwerze
691 691 Sprawdź klucze właściwości.
692 692 Sprawdź wartości właściwości.
693 693 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
694 694 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
695 695 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
696 696 Sprawdź i popraw przestarzałe tagi.
697 697 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
698 698 Sprawdza, że wszyscy użytkownicy tworzący lub modyfikujący dany obiekt zgodzili się na zmianę licencji.
699 699 Błędy sumy kontrolnej: {0}
700 700 Drogeria
701 701 +++++
702 702 Relacje podrzędne
703 703 Komin
704 704 chiński
705 705 Wybierz
706 706 Wybierz kolor
707 707 Wybierz kolor dla {0}
708 708 Wybierz jedną z gotowych licencji
709 709 Wybierz wartość
710 710 Wynierz typ obiektu OSM
711 711 Wybierz serwer do wyszukiwania:
712 712 Wybierz widoczne ścieżki
713 713 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
714 714 Kościół
715 715 Kino
716 716 +++++
717 717 Miasto
718 718 Granica miasta
719 719 Mury miejskie
720 720 Nazwa miejscowości
721 721 Cywilna
722 722 Typ Klasy
723 723 Wyczyść
724 724 Czyści bufor operacji do wycofania.
725 725 Wyszyść pole tekstowe
726 726 Czyści listę ostatnio otwartych plików
727 727 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
728 728 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
729 729 -----
730 730 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
731 731 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
732 732 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
733 733 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
734 734 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
735 735 Kliknij aby przerwać wysyłanie
736 736 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
737 737 Kliknij aby przerwać trwającą operację
738 738 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
739 739 Kliknij aby zamknąć
740 740 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
741 741 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
742 742 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
743 743 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
744 744 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
745 745 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
746 746 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
747 747 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
748 748 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
749 749 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
750 750 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
751 751 Kliknij by pobrać wszystkie nadrzędne drogi węzła {0}
752 752 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
753 753 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
754 754 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
755 755 Kliknij by przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
756 756 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
757 757 Kliknij by pobrać Żeton Żądania
758 758 -----
759 759 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
760 760 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
761 761 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
762 762 -----
763 763 Kliknij aby rozpocząć szukanie
764 764 -----
765 765 -----
766 766 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
767 767 -----
768 768 -----
769 769 Klif
770 770 Wspinaczka
771 771 Zegar
772 772 Zamknij
773 773 Zamknij mimo to
774 774 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
775 775 Zamknij zestawy zmian
776 776 Zamknij okno i porzuć pobieranie
777 777 Zamknij otwarte zestawy zmian
778 778 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
779 779 Zamknij okno
780 780 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
781 781 Zamknij okno i zaakceptuj Klucz Dostępu
782 782 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
783 783 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
784 784 Zamyka wybrane zestawy zmian
785 785 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
786 786 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
787 787 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
788 788 Zamknięte po -
789 789 Zamknięty
790 790 Zamknięty:
791 791 Opis
792 792 Opis
793 793 Zamyka otwarte zestawy zmian
794 794 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
795 795 Zamykanie zestawu zmian
796 796 Zamykam zestaw zmian {0}
797 797 Zamykanie zestawu zmian...
798 798 Odzież
799 799 Wybrzeże
800 800 Linie brzegowe
801 801 na monety
802 802 +++++
803 803 Kolor
804 804 Kolor (hex)
805 805 Nazwa Koloru:
806 806 Kolory
807 807 -----
808 808 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tą informację.
809 809 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
810 810 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
811 811 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
812 812 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
813 813 Kolor
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 Połącz drogi
818 818 Łączy kilka dróg w jedną.
819 819 Połącz {0} dróg
820 820 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
821 821 Historia poleceń
822 822 Komentarz
823 823 Komentarz:
824 824 Obszar biur i usług
825 825 Miejsce publiczne
826 826 Ustawienia
827 827 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
828 828 -----
829 829 Centrum społeczne
830 830 Porównaj
831 831 Sklep komputerowy
832 832 Cukiernia
833 833 Konfiguracja stron wtyczek
834 834 Ustawienia zaawansowane
835 835 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
836 836 Konfiguruj strony...
837 837 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
838 838 Konfiguruj pasek narzędzi
839 839 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
840 840 Konfiguruj czy używać serwera proxy
841 841 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
842 842 Potwierdź czyszczenie
843 843 -----
844 844 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
845 845 Potwierdź pustą rolę
846 846 Konflikt
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 -----
860 860 -----
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
868 868 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
869 869 Konflikty
870 870 Wykryto konflikty
871 871 -----
872 872 Konflikty podczas łączenia elementów
873 873 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
874 874 -----
875 875 Konflikty: {0} nierozwiązanych
876 876 Połącz istniejący drogę z węzłem
877 877 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
878 878 Ustawienia połączenia
879 879 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
880 880 -----
881 881 W budowie
882 882 Budowa
883 883 Klucz odbiorcy:
884 884 Sekretny klucz odbiorcy:
885 885 Kontakt
886 886 Kontakt (nowy schemat)
887 887 Kontakt:
888 888 Łączenie z serwerem OSM...
889 889 Łączenie z serwerem...
890 890 Zawartość
891 891 Kontynent
892 892 Kontynuuj
893 893 Kontynuuj jak jest
894 894 Kontynuuj rozwiązywanie
895 895 Kontynuuj
896 896 Kontynuowanie przesyłania
897 897 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
898 898 Kontynuuj mimo to
899 899 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
900 900 Autorzy
901 901 Sklep osiedlowy
902 902 Konwertuj na warstwę GPX
903 903 Przekształć w warstwę danych
904 904 Przekonwertowany z: {0}
905 905 Współrzędne
906 906 -----
907 907 -----
908 908 Współrzędne:
909 909 -----
910 910 Kopiuj
911 911 Kopiuj współrzędne
912 912 Kopiuj Klucz/Wartość
913 913 Kopiuj Wartość
914 914 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
915 915 -----
916 916 -----
917 917 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 -----
922 922 Kopia warstwy {0}
923 923 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
924 924 Kopiuj klucze i wartości wszystkich tagów do schowka
925 925 Kopiuj klucz i wartość wybranego tagu do schowka
926 926 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 Skopiuj do schowka i zamknij
932 932 Kopia nr {1} warstwy {0}
933 933 Prawa autorskie (URL)
934 934 Prawa autorskie - rok
935 935 Punkt ksero
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
940 940 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
941 941 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
942 942 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
943 943 -----
944 944 Nie znaleziono typu elementu
945 945 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
946 946 Nie można zaimportować "{0}".
947 947 Nie można zaimportować plików.
948 948 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
949 949 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
950 950 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
951 951 -----
952 952 Nie można odczytać "{0}"
953 953 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
954 954 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
955 955 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
956 956 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
957 957 -----
958 958 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
959 959 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
960 960 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
961 961 -----
962 962 Kraj
963 963 Kod kraju
964 964 Okręg
965 965 Sąd
966 966 -----
967 967 -----
968 968 Zakryte sztuczne jezioro
969 969 Dźwig
970 970 Utwórz okrąg
971 971 -----
972 972 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
973 973 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
974 974 -----
975 975 Tworzy nową warstwę mapy.
976 976 Tworzy nową relację
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Tworzenie obszarów.
980 980 -----
981 981 Utwórz zakładkę
982 982 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
983 983 Utwórz wielokąt złożony
984 984 Tworzy wielokąt złożony
985 985 Utwórz nowy węzeł.
986 986 Utwórz nowe obiekty
987 987 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
988 988 Utworzono
989 989 Utworzony
990 990 Data utworzenia:
991 991 Stworzone przed -
992 992 Stworzony przez:
993 993 Utworzony:
994 994 -----
995 995 Tworzenie zestawu zmian...
996 996 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
997 997 na karty kredytowe
998 998 Krykiet
999 999 Krykiet - siatki
1000 1000 Krokiet
1001 1001 Przejazd na rowerze
1002 1002 Przejazd na koniu
1003 1003 Przejście przez tory
1004 1004 opiekun na przejściu dla pieszych
1005 1005 Przecinające się budynki
1006 1006 Rodzaj przejazdu
1007 1007 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1008 1008 -----
1009 1009 Przecinające się drogi
1010 1010 Przecinające się drogi
1011 1011 Kuchnia
1012 1012 Kultura
1013 1013 Bieżące zaznaczenie
1014 1014 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1015 1015 -----
1016 1016 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
1017 1017 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1018 1018 Sklep z zasłonami
1019 1019 -----
1020 1020 Link WMS
1021 1021 Dostosuj kolor
1022 1022 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1023 1023 Dostosuj rysowanie ścieżki
1024 1024 wykop
1025 1025 Przegroda dla rowerzystów
1026 1026 Pas dla rowerzystów
1027 1027 Ścieżka rowerowa
1028 1028 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1029 1029 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1030 1030 Zapętlone zależności między relacjami
1031 1031 kolarstwo
1032 1032 Zapętlone zależności.
1033 1033 Czechy CUZK:KM
1034 1034 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1035 1035 +++++
1036 1036 +++++
1037 1037 Tama
1038 1038 Błąd danych
1039 1039 Warstwa danych {0}
1040 1040 -----
1041 1041 Źródło i typ danych:
1042 1042 Źródła danych
1043 1043 Weryfikacja danych
1044 1044 -----
1045 1045 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1046 1046 Test zgodności zestawu danych
1047 1047 Data
1048 1048 Data:
1049 1049 Data:
1050 1050 na karty debetowe
1051 1051 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1052 1052 Stopnie dziesiętne
1053 1053 Decyzja
1054 1054 -----
1055 1055 Zmniejsz
1056 1056 Ścieżka do jazdy konnej
1057 1057 Dedykowana ścieżka rowerowa
1058 1058 Ścieżka dla pieszych
1059 1059 Domyślny
1060 1060 Domyślny (ustalony automatycznie)
1061 1061 Wartość domyślna: {0}
1062 1062 Usuń
1063 1063 -----
1064 1064 Usuń plik z dysku
1065 1065 Tryb kasowania
1066 1066 Usuń właściwość
1067 1067 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1068 1068 Potwierdź usunięcie.
1069 1069 Usuń powielone relacje
1070 1070 Usuń powielone drogi
1071 1071 Usuwa filtr.
1072 1072 Usuń z relacji
1073 1073 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1074 1074 Usunąć niekompletnych członków?
1075 1075 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1076 1076 Usunięto węzeł {0}
1077 1077 Usuwanie węzłów lub dróg.
1078 1078 Usuwa obiekty
1079 1079 Usunięto relację {0}
1080 1080 -----
1081 1081 Kasuje relacje
1082 1082 Usuwa wybrane obiekty
1083 1083 Usuwa obecnie edytowaną relację
1084 1084 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1085 1085 Usuń zaznaczoną warstwę.
1086 1086 Usuwa zaznaczoną relację.
1087 1087 Usuń z listy wybrane źródło.
1088 1088 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1089 1089 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1090 1090 Usunięto drogę {0}
1091 1091 Usunięto
1092 1092 Usunięto "{0}"
1093 1093 Usunięte:
1094 1094 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1095 1095 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1096 1096 Usunięte lub przeniesione obiekty
1097 1097 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1098 1098 -----
1099 1099 Delikatesy
1100 1100 Wyznanie
1101 1101 Dentysta
1102 1102 Dom towarowy
1103 1103 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1104 1104 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1105 1105 Głębokość w metrach
1106 1106 Opis
1107 1107 Opis: {0}
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Szczegółowość
1111 1111 Szczegóły
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 Średnica (w mm)
1115 1115 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1116 1116 Diesel (olej napędowy)
1117 1117 Ultimate Diesel (GTL)
1118 1118 Diesel dla ciężarówek
1119 1119 Poziom trudności
1120 1120 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1121 1121 Kierunek
1122 1122 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1123 1123 -----
1124 1124 Zablokuj
1125 1125 Zablokuj wtyczkę
1126 1126 Porzuć
1127 1127 Porzuć i wyjdź
1128 1128 Porzuć i wyjdź
1129 1129 realizacja recept
1130 1130 Wyświetlacz
1131 1131 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1132 1132 Ustawienia wyświetlania
1133 1133 -----
1134 1134 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1135 1135 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1136 1136 Wyświetlaj współrzędne jako
1137 1137 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1138 1138 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1139 1139 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1140 1140 -----
1141 1141 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1142 1142 Wyświetlaj menu "Audio"
1143 1143 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1144 1144 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1145 1145 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1146 1146 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1147 1147 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1148 1148 Wyświetla tagi zestawu zmian
1149 1149 -----
1150 1150 Rozmieść węzły
1151 1151 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1152 1152 nieczynna
1153 1153 Nieużywany tor
1154 1154 Rów
1155 1155 Porzuć zmiany
1156 1156 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1157 1157 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej tyle od siebie.
1158 1158 -----
1159 1159 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1160 1160 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1161 1161 Nic nie rób
1162 1162 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1163 1163 -----
1164 1164 Sklep dla majsterkowiczów
1165 1165 Dok
1166 1166 Lekarz
1167 1167 Wybieg dla psów
1168 1168 Wyścigi psów
1169 1169 Podwójny konflikt
1170 1170 W dół
1171 1171 Pobierz
1172 1172 Pobierz relacje podrzędne
1173 1173 Pobierz dane
1174 1174 -----
1175 1175 Pobierz dane.
1176 1176 Pobierz członków
1177 1177 Pobiera obiekt wg ID
1178 1178 Pobierz wtyczkę
1179 1179 Pobierz geopozycjonowany obraz
1180 1180 Pobierz wybrane relacje
1181 1181 Adres URL
1182 1182 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1183 1183 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1184 1184 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1185 1185 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1186 1186 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1187 1187 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1188 1188 Pobierz jako nową warstwę
1189 1189 Pobierz zawartość zestawu zmian
1190 1190 Pobierz zestawy zmian
1191 1191 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1192 1192 Pobierz zawartość
1193 1193 Pobiera dane
1194 1194 -----
1195 1195 -----
1196 1196 Pobierz wszystko pomiędzy:
1197 1197 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1198 1198 Pobierz z OSM...
1199 1199 Pobierz niekompletnych członków
1200 1200 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1201 1201 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1202 1202 Pobierz listę
1203 1203 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1204 1204 Pobierz członków
1205 1205 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1206 1206 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1207 1207 Pobierz w pobliżu:
1208 1208 Pobierz teraz
1209 1209 Pobierz obiekt
1210 1210 Pobierz obiekt…
1211 1211 Pobrane obiekty
1212 1212 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1213 1213 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1214 1214 Pobieranie listy wtyczek...
1215 1215 Pobierz wtyczki
1216 1216 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1217 1217 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1218 1218 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1219 1219 -----
1220 1220 Pobierz obiekty należące do relacji
1221 1221 Pobieranie relacji
1222 1222 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1223 1223 Pobierz zaznaczone relacje
1224 1224 -----
1225 1225 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1226 1226 Pobierz ramkę granicy jako dane w formacie gps
1227 1227 Pobiera zawartość zestawu zmian
1228 1228 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1229 1229 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1230 1230 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1231 1231 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1232 1232 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1233 1233 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z) jako dane w formacie gps
1234 1234 Pobierz widoczne kafle
1235 1235 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1236 1236 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1237 1237 Pobrane dane GPX
1238 1238 Pobieracz:
1239 1239 Pobieranie danych GPS
1240 1240 Pobieranie danych OSM...
1241 1241 Pobieranie wtyczki {0}...
1242 1242 Pobieranie wiadomości dnia
1243 1243 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1244 1244 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1245 1245 Pobieranie zestawów zmian...
1246 1246 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1247 1247 Pobieranie danych
1248 1248 Pobieranie z serwera OSM...
1249 1249 Pobieranie historii...
1250 1250 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1251 1251 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1252 1252 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1253 1253 Pobieranie powiązanych relacji...
1254 1254 Pobieranie powiązanych dróg...
1255 1255 Pobieranie relacji {0}
1256 1256 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż drogi.
1257 1257 Wyciąg orczykowy
1258 1258 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 Odpływ
1262 1262 Rysowanie
1263 1263 Rysuj strzałki kierunkowe
1264 1264 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1265 1265 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1266 1266 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1267 1267 -----
1268 1268 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1269 1269 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1270 1270 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1271 1271 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1272 1272 Rysuj duże punkty GPS
1273 1273 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1274 1274 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1275 1275 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1276 1276 Tworzenie węzłów i dróg.
1277 1277 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1278 1278 Rysuj tylko kontury obszarów
1279 1279 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1280 1280 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1281 1281 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1282 1282 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1283 1283 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1284 1284 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1285 1285 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1286 1286 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1287 1287 Szerokość rysowania linii GPX
1288 1288 Woda do picia
1289 1289 -----
1290 1290 Szkoła jazdy
1291 1291 Pralnia chemiczna
1292 1292 Rozmnóż w {0} węzłów
1293 1293 Powiel
1294 1294 Duplikuj warstwę
1295 1295 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1296 1296 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1297 1297 Powiela zaznaczone obiekty.
1298 1298 Skopiuj warstwę
1299 1299 Powielone węzły
1300 1300 Powielone węzły
1301 1301 Powielone relacje
1302 1302 Powielone relacje
1303 1303 Powielone węzły drogi
1304 1304 Powielone węzły drogi.
1305 1305 Powielone drogi
1306 1306 Powielone drogi
1307 1307 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1308 1308 -----
1309 1309 +++++
1310 1310 E10 (bioetanol 10%)
1311 1311 E85 (bioetanol 85%)
1312 1312 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1313 1313 BŁĄD
1314 1314 -----
1315 1315 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1316 1316 -----
1317 1317 Wschód
1318 1318 -----
1319 1319 Edycja
1320 1320 Edycja kręgli
1321 1321 -----
1322 1322 Edycja informacji o adresach
1323 1323 Edycja interpolacji adresów
1324 1324 Edycja sztolni
1325 1325 Edycja granicy administracyjnej
1326 1326 Edycja lotniska
1327 1327 Edycja sklepu monopolowego
1328 1328 Edycja ogródków działkowych
1329 1329 Edycja chaty alpejskiej
1330 1330 Edycja futbolu amertkańskiego
1331 1331 Edycja wykopaliska archeologicznego
1332 1332 Edycja łucznictwa
1333 1333 Edycja centrum kulturalnego
1334 1334 Edycja obiektu sztuki
1335 1335 Edycja lekkoatletyki
1336 1336 Edycja atrakcji turystycznej
1337 1337 Edycja futbolu australijskiego
1338 1338 Edycja bankomatu
1339 1339 Edycja okna życia
1340 1340 Edycja piekarni
1341 1341 Edycja banku
1342 1342 Edycja baru
1343 1343 Edycja baseballu
1344 1344 Edycja zbiornika wodnego
1345 1345 Edycja koszykówki
1346 1346 Edycja pola bitwy
1347 1347 Edycja zatoki
1348 1348 Edycja plaży
1349 1349 Edycja siatkówki plażowej
1350 1350 Edycja radiolatarni
1351 1351 Edycja sklepu z napojami
1352 1352 Edycja parkingu dla rowerów
1353 1353 Edycja wypożyczalni rowerów
1354 1354 Edycja warsztatu rowerowego
1355 1355 Edycja ogródka piwnego
1356 1356 Edycja stoczni
1357 1357 Edycja słupka drogowego
1358 1358 Edycja księgarni
1359 1359 Edycja przejścia granicznego
1360 1360 Edycja boiska do gry w boule
1361 1361 Edycja granicy
1362 1362 Edycja kamienia granicznego
1363 1363 Edycja butiku
1364 1364 Edycja gry w kule
1365 1365 Edycja mostu
1366 1366 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1367 1367 Edycja terenu poprzemysłowego
1368 1368 -----
1369 1369 Edycja autobusu torowego
1370 1370 Edycja peronu autobusowego
1371 1371 Edycja dworca autobusowego
1372 1372 Edycja przystanku autobusowego
1373 1373 Edycja sklepu mięsnego
1374 1374 Edycja kolei linowej
1375 1375 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1376 1376 Edycja kawiarni
1377 1377 Edycja pola namiotowego
1378 1378 Edycja futbolu kanadyjskiego
1379 1379 Edycja kanału
1380 1380 Edycja kajakarstwa
1381 1381 Edycja wypożyczalni samochodów
1382 1382 Edycja warsztatu samochodowego
1383 1383 Edycja punktu carsharingu
1384 1384 Edycja warsztatu samochodowego
1385 1385 Edycja myjni samochodowej
1386 1386 Edycja kempingu
1387 1387 Edycja zamku
1388 1388 Edycja przeszkody dla bydła
1389 1389 Edycja wejścia do jaskini
1390 1390 Edycja cmentarza
1391 1391 Edycja wyciągu krzesełkowego
1392 1392 Edycja chaty górskiej
1393 1393 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1394 1394 Edycja drogerii
1395 1395 Edycja komina
1396 1396 Edycja kina
1397 1397 Edycja miasta
1398 1398 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1399 1399 Edycja granicy cywilnej
1400 1400 Edycja klifu
1401 1401 Edycja wspinaczki
1402 1402 Edycja zegaru
1403 1403 Edycja sklepu odzieżowego
1404 1404 Edycja zbiornika gazu
1405 1405 Edycja college’u
1406 1406 Edycja obszaru biur i usług
1407 1407 Edycja miejsca publicznego
1408 1408 Edycja sklepu komputerowego
1409 1409 Edycja cukierni
1410 1410 Edycja terenu budowy
1411 1411 Edycja kontaktu
1412 1412 -----
1413 1413 Edycja kontynentu
1414 1414 Edycja sklepu osiedlowego
1415 1415 Edycja punktu ksero
1416 1416 Edycja kraju
1417 1417 Edycja okręgu / hrabstwa
1418 1418 Edycja siedziby sądu
1419 1419 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1420 1420 Edycja dźwigu
1421 1421 Edycja krykietu
1422 1422 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1423 1423 Edycja miejsca do gry w krokieta
1424 1424 Edycja przejścia dla pieszych
1425 1425 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1426 1426 Edycja pasa dla rowerzystów
1427 1427 Edycja ścieżki rowerowej
1428 1428 Edycja jazdy na rowerze
1429 1429 Edycja tamy
1430 1430 Edycja sklepu z delikatesami
1431 1431 Edycja dentysty
1432 1432 Edycja domu towarowego
1433 1433 -----
1434 1434 -----
1435 1435 Edycja opuszczonych torów
1436 1436 Edytuj rów
1437 1437 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1438 1438 Edycja doku
1439 1439 Edycja lekarza
1440 1440 Edycja wybiegu dla psów
1441 1441 Edycja wyścigów psów
1442 1442 Edycja wyciągu orczykowego
1443 1443 Edycja odpływu
1444 1444 Edycja punktu z wodą pitną
1445 1445 Edycja szkoły jazdy
1446 1446 Edycja palni chemicznej
1447 1447 Edycja sklepu elektronicznego
1448 1448 Edycja ambasady
1449 1449 -----
1450 1450 -----
1451 1451 Edycja wejścia
1452 1452 Edycja jeździectwa
1453 1453 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1454 1454 Edycja fabryki
1455 1455 Edycja gruntów rolnych
1456 1456 Edycja zagrody
1457 1457 Edycja restauracji fast-food
1458 1458 Edycji hali górskiej
1459 1459 Edycja trasy promu
1460 1460 Edycja terminalu promowego
1461 1461 Edycja hydrantu
1462 1462 Edycja straży pożarnej
1463 1463 Edycja miejsca do wędkowania
1464 1464 Edycja schodów
1465 1465 Edycja kwiaciarni
1466 1466 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1467 1467 Edycja ścieżki dla pieszych
1468 1468 Edycja brodu
1469 1469 Edycja lasu
1470 1470 Edycja fontanny
1471 1471 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1472 1472 Edycja stacji benzynowej
1473 1473 Edycja sklepu meblowego
1474 1474 Edycja futbolu gaelickiego
1475 1475 Edycja obszaru garaży
1476 1476 Edycja ogrodu
1477 1477 Edycja centrum ogrodniczego
1478 1478 Edycja zbiornika gazu
1479 1479 Edycja bramy
1480 1480 Edycja lodowca
1481 1481 Edycja golfu
1482 1482 Edycja pola golfowego
1483 1483 -----
1484 1484 Edycja trawnika
1485 1485 Edycja cmentarza przykościelnego
1486 1486 Edycja terenu pod zabudowę
1487 1487 Edycja sklepu warzywnego
1488 1488 Edycja szklarni ogrodniczej
1489 1489 Edycja ostrogi regulacyjnej
1490 1490 Edycja kwatery turystycznej
1491 1491 Edycja gimnastyki
1492 1492 Edycja salonu fryzjerskiego
1493 1493 Edycja przystanku kolejowego
1494 1494 Edycja przysiółka
1495 1495 -----
1496 1496 Edycja sklepu z narzędziami
1497 1497 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1498 1498 Edycja wrzosowiska
1499 1499 Edycja lądowiska dla helikopterów
1500 1500 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1501 1501 Edytuj drogę
1502 1502 Edycja drogi w budowie
1503 1503 Edycja miejsca do gry w hokeja
1504 1504 Edycja wyścigów konnych
1505 1505 Edycja szpitala
1506 1506 Edycja hostelu
1507 1507 Edycja hotelu
1508 1508 Edycja ambony strzelniczej
1509 1509 Edycja obszar przemysłowego
1510 1510 Edycja wyspy
1511 1511 Edycja wysepki
1512 1512 -----
1513 1513 -----
1514 1514 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1515 1515 Edycja jubilera
1516 1516 Edycja skrzyżowania
1517 1517 Edycja kartingu
1518 1518 Edycja przedszkola
1519 1519 Edycja kiosku
1520 1520 -----
1521 1521 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1522 1522 Edycja lądu
1523 1523 Edycja wysypiska śmieci
1524 1524 Edycja pralni samoobsługowej
1525 1525 Edycja biblioteki
1526 1526 Edycja szlabanu
1527 1527 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1528 1528 Edycja latarni morskiej
1529 1529 Edycja strefy zamieszkania
1530 1530 Edycja okolicy
1531 1531 -----
1532 1532 Edycja centrum handlowego
1533 1533 Edycja mariny
1534 1534 Edycja placu targowego
1535 1535 Edycja łąki
1536 1536 Edycja stacji pomiaru
1537 1537 Edycja miejsca pamięci
1538 1538 Edycja obszaru wojskowego
1539 1539 Edycja szybu
1540 1540 Edycja minigolfa
1541 1541 -----
1542 1542 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1543 1543 Edycja lotniska dla modeli
1544 1544 Edycja kantoru
1545 1545 Edycja toru jednoszynowego
1546 1546 Edycja pomnika
1547 1547 Edycja motelu
1548 1548 Edycja motocrossu
1549 1549 Edycja parkingu dla motocykli
1550 1550 Edycja sportów motorowych
1551 1551 Edycja autostrady
1552 1552 Edycja skrzyżowania autostrad
1553 1553 Edycja dojazdu do autostrady
1554 1554 Edycja przełęczy
1555 1555 Edycja błot
1556 1556 Edycja różnych sportów
1557 1557 Edycja multipolygonu
1558 1558 Edycja muzeum
1559 1559 Edycja sklepu z instrumentami
1560 1560 Edycja toru kolei wąskotorowej
1561 1561 Edycja granicy narodowej
1562 1562 Edycja granicy parku narodowego
1563 1563 Edycja rezerwatu przyrody
1564 1564 Edycja klubu nocnego
1565 1565 Edycja domu opieki
1566 1566 Edycja optyka
1567 1567 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1568 1568 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1569 1569 Edycja sklepu z farbami
1570 1570 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1571 1571 Edycja parku
1572 1572 Edycja parkingu
1573 1573 Edycja uliczki parkingowej
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 Edycja zatoki
1577 1577 Edycja ścieżki
1578 1578 Edycja wzgórza
1579 1579 Edycja ciągu pieszego
1580 1580 Edycja miejsca do gry w pelotę
1581 1581 Edycja apteki
1582 1582 Edycja miejsca na piknik
1583 1583 Edycja molo
1584 1584 Edycja rurociągu
1585 1585 Edycja boiska
1586 1586 Edycja miejsca kultu religijnego
1587 1587 -----
1588 1588 Edycja placu zabaw
1589 1589 Edycja posterunku policji
1590 1590 Edycja granicy politycznej
1591 1591 Edycja urzędu pocztowego
1592 1592 Edycja elektowni
1593 1593 Edycja linii elektrycznej
1594 1594 Edycja słupa
1595 1595 Edycja rozdzielni elektrycznej
1596 1596 Edycja stacji transformatorowej
1597 1597 Edycja słupa wysokiego napięcia
1598 1598 Edycja kolei retro
1599 1599 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1600 1600 Edycja drogi krajowej
1601 1601 Edycja więzienia
1602 1602 Edytuj Właściwości
1603 1603 Edycja pubu
1604 1604 Edycja budynku użyteczności publicznej
1605 1605 -----
1606 1606 Edycja komieniołomu
1607 1607 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1608 1608 Edycja toru wyścigowego
1609 1609 -----
1610 1610 Edycja toru
1611 1611 Edycja obszaru kolejowego
1612 1612 Edycja peronu kolejowego
1613 1613 Edycja terenu rekreacyjnego
1614 1614 Edycja punktu zbiórki odpadów
1615 1615 Edycja regionu
1616 1616 Edycja sztucznego jeziora
1617 1617 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1618 1618 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1619 1619 Edycja miejsca odpoczynku
1620 1620 Edycja restauracji
1621 1621 Edycja obszaru handlowego
1622 1622 Edycja rzeki
1623 1623 Edycja koryta rzecznego
1624 1624 Edycja ograniczeń na drodze
1625 1625 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1626 1626 -----
1627 1627 Edytuj trasę
1628 1628 -----
1629 1629 Edycja rugby league
1630 1630 Edycja rugby union
1631 1631 Edycja ruin
1632 1632 Edycja pasa startowego
1633 1633 -----
1634 1634 Edycja bramy warownej
1635 1635 Edycja sauny
1636 1636 Edycja szkoły
1637 1637 Edycja rumowiska
1638 1638 Edycja buszu
1639 1639 Edycja sklepu rybnego
1640 1640 Edycja drogi wojewódzkiej
1641 1641 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1642 1642 Edycja drogi serwisowej
1643 1643 Edycja schronienia
1644 1644 Edycja sklepu obuwniczego
1645 1645 Edycja strzelectwa
1646 1646 Edycja sklepu motocyklowego
1647 1647 Edycja skrótów
1648 1648 -----
1649 1649 Edycja jazdy na deskorolce
1650 1650 Edycja łyżwiarstwa
1651 1651 Edycja narciarstwa
1652 1652 Edycja pochylni
1653 1653 Edycja piłki nożnej
1654 1654 Edycja kolczatki
1655 1655 Edycja centrum sportowego
1656 1656 Edycja sklepu sportowego
1657 1657 Edycja żródła
1658 1658 Edycja stadionu
1659 1659 Edycja stanu
1660 1660 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1661 1661 Edycja przełazu
1662 1662 Edycja strumienia
1663 1663 -----
1664 1664 Edycja latarni ulicznej
1665 1665 Edycja studia nagrań
1666 1666 Edycja dzielnicy
1667 1667 Edycja toru metra
1668 1668 Edycja wejścia do metra
1669 1669 Edycja supermarketu
1670 1670 Edycja kamery do monitoringu
1671 1671 Edycja punktu geodezyjnego
1672 1672 Edycja pływania
1673 1673 -----
1674 1674 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1675 1675 Edycja krawca
1676 1676 Edycja postoju taksówek
1677 1677 Edycja drogi kołowania
1678 1678 Edycja telefonu
1679 1679 Edycja miejsca do gry w tenisa
1680 1680 Edycja terminalu
1681 1681 Edycja bramy terminalu
1682 1682 Edycja drogi powiatowej
1683 1683 Edycja teatru
1684 1684 Edycja parku rozrywki
1685 1685 Edycja punktu poboru opłat
1686 1686 Edycja wieży
1687 1687 Edycja miejscowości
1688 1688 Edycja ratusza
1689 1689 Edycja sklepu z zabawkami
1690 1690 Edycja drogi gruntowej
1691 1691 Edycja środka uspokojenia ruchu
1692 1692 Edycja torów tramwajowych
1693 1693 Edycja przystanku tramwajowego
1694 1694 Edycja biura podróży
1695 1695 Edycja drzewa
1696 1696 Edycja drogi ekspresowej
1697 1697 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1698 1698 Edycja tunelu
1699 1699 Edycja ograniczenia skrętu
1700 1700 Edycja kołowrotka
1701 1701 Edycja sklepu z oponami
1702 1702 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1703 1703 Edycja uniwersytetu
1704 1704 Edycja sklepu z odkurzaczami
1705 1705 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1706 1706 Edycja automatu sprzedającego
1707 1707 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1708 1708 Edycja wypożyczalni wideo
1709 1709 Edycja punktu widokowego
1710 1710 Edycja wsi
1711 1711 Edycja zieleni miejskiej
1712 1712 Edycja winnicy
1713 1713 Edycja wulkanu
1714 1714 Edycja siatkówki
1715 1715 Edycja kosza na śmieci
1716 1716 Edycja oczyszczalni ścieków
1717 1717 Edycja zbiornika wodnego
1718 1718 Edycja parku wodnego
1719 1719 Edycja wieży ciśnień
1720 1720 Edycja studni
1721 1721 Edycja filtrów
1722 1722 Edycja wodospadu
1723 1723 Edycja młynu wodnego
1724 1724 -----
1725 1725 Edycja krzyża przydrożnego
1726 1726 Edycja kapliczki
1727 1727 Edycja jazu
1728 1728 Edycja mokradła
1729 1729 Edycja wiatraka
1730 1730 Edycja lasu pierwotnego
1731 1731 Edycja zakładu produkcyjnego
1732 1732 Edycja zoo
1733 1733 Edycja skojarzonych ulic
1734 1734 Edytuje filtr.
1735 1735 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1736 1736 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1737 1737 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1738 1738 Edycja sieci trasy
1739 1739 -----
1740 1740 Edytuje tę stronę pomocy
1741 1741 Edytuj wybraną relację
1742 1742 -----
1743 1743 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1744 1744 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1745 1745 -----
1746 1746 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1747 1747 Edytuj wybrane źródło.
1748 1748 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1749 1749 Edycja: {0}
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 Edukacja
1753 1753 Elektryfikacja
1754 1754 Elektronika
1755 1755 na karty chipowe
1756 1756 Sklep elektroniczny
1757 1757 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1758 1758 Wysokość
1759 1759 Adres e-mail
1760 1760 nasyp
1761 1761 Ambasada
1762 1762 -----
1763 1763 Telefon alarmowy
1764 1764 Samochody uprzywilejowane
1765 1765 Pusty dokument
1766 1766 Pusta rola
1767 1767 Puste drogi
1768 1768 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1769 1769 Zastosuj filtr
1770 1770 -----
1771 1771 Włącz zdalne sterowanie
1772 1772 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1773 1773 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1777 1777 Wprowadź URL
1778 1778 Podaj adres z którego pobrać dane:
1779 1779 Wprowadź ID zestawu zmian
1780 1780 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1781 1781 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1782 1782 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1783 1783 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1784 1784 Wpisz szukane wyrażenie
1785 1785 Wprowadź ustawienia OAuth
1786 1786 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1787 1787 Wprowadź komentarz przesyłania
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1795 1795 Wprowadź Klucz Dostępu OAuth
1796 1796 -----
1797 1797 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1798 1798 Wejście
1799 1799 -----
1800 1800 Jeździectwo
1801 1801 Artykuły erotyczne
1802 1802 Błąd
1803 1803 -----
1804 1804 Błąd podczas wyświetlania adresu
1805 1805 Błąd podczas pobierania
1806 1806 Błąd w filtrze
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1812 1812 Błąd podczas ładowania pliku
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 Błąd w pliku {0}
1817 1817 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1818 1818 Błąd odtwarzania dźwięku
1819 1819 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1820 1820 -----
1821 1821 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1822 1822 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1823 1823 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1827 1827 -----
1828 1828 Błąd podczas przetwarzania {0}
1829 1829 -----
1830 1830 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1831 1831 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1832 1832 -----
1833 1833 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1834 1834 -----
1835 1835 Błędy
1836 1836 Błędy w czasie pobierania
1837 1837 +++++
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 Przykłady
1843 1843 -----
1844 1844 Zakończ
1845 1845 Zamknij JOSM
1846 1846 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane lub/i zapisane.
1847 1847 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1848 1848 Kończy pracę z programem.
1849 1849 -----
1850 1850 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 Tryb ekspercki
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 Eksportuj do pliku GPX
1857 1857 Eksportuj i zapisz
1858 1858 Opcje eksportu
1859 1859 Eksportuj dane do pliku GPX
1860 1860 Eksportuj do GPX...
1861 1861 -----
1862 1862 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1863 1863 Wytłocz
1864 1864 Wytłocz drogę
1865 1865 +++++
1866 1866 DO POPRAWKI
1867 1867 +++++
1868 1868 Fabryka
1869 1869 Usługi
1870 1870 Kolor przyciemnienia:
1871 1871 Siła przyciemnienia:
1872 1872 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
1873 1873 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1878 1878 -----
1879 1879 Nie można otworzyć adresu URL
1880 1880 -----
1881 1881 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1896 1896 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1897 1897 Grunty rolne
1898 1898 Zagroda
1899 1899 Fast food
1900 1900 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1901 1901 Szybkie rysowanie dróg myszką.
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 Numer faksu
1905 1905 Opłata
1906 1906 Hala górska
1907 1907 Ogrodzenie
1908 1908 Trasa promu
1909 1909 Terminal promowy
1910 1910 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1911 1911 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1912 1912 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1913 1913 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1914 1914 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1915 1915 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1916 1916 Plik
1917 1917 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1918 1918 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1919 1919 Błędny format pliku
1920 1920 Nazwa pliku:
1921 1921 Plik kopii zapasowej
1922 1922 Plik istnieje. Nadpisać?
1923 1923 -----
1924 1924 Nazwa pliku:
1925 1925 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1926 1926 -----
1927 1927 Plik: {0}
1928 1928 -----
1929 1929 Nazwa pliku
1930 1930 -----
1931 1931 Rodzaj pliku:
1932 1932 Rodzaj pliku:
1933 1933 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
1934 1934 Filtr
1935 1935 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1936 1936 Tryb filtru
1937 1937 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
1941 1941 Zakończ rysowanie.
1942 1942 Hydrant
1943 1943 Straż pożarna
1944 1944 Miejsce na ognisko
1945 1945 Miejsce do wędkowania
1946 1946 Napraw
1947 1947 Popraw właściwości
1948 1948 Popraw konflikty tagów
1949 1949 Popraw wybrany problem.
1950 1950 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1951 1951 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1952 1952 Naprawianie błędów...
1953 1953 Maszt (dla flagi)
1954 1954 Kwiaciarnia
1955 1955 Wyczyść cache kafelek
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Podążaj
1959 1959 Podążaj za linią
1960 1960 Znaleziono następujące problemy:
1961 1961 Żywność
1962 1962 Przestrzeń restauracyjna
1963 1963 Wyżywienie
1964 1964 Ruch pieszy
1965 1965 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1966 1966 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1967 1967 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
1968 1968 Bród
1969 1969 Las
1970 1970 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1971 1971 -----
1972 1972 Znaleziono pusty plik w katalogu {0}\n
1973 1973 Znaleziono {0} pasujących.
1974 1974 Fontanna
1975 1975 Sklep z ramami do obrazów
1976 1976 -----
1977 1977 Zablokuj
1978 1978 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1979 1979 Częstotliwość (Hz)
1980 1980 -----
1981 1981 Z ...
1982 1982 Z relacji
1983 1983 Z adresu URL
1984 1984 Stacja benzynowa
1985 1985 Stacja benzynwa
1986 1986 Rodzaje paliwa:
1987 1987 -----
1988 1988 Widok pełnoekranowy
1989 1989 Automatyczna
1990 1990 Funkcja
1991 1991 Sklep meblowy
1992 1992 +++++
1993 1993 Streaf GK
1994 1994 Punkty GPS
1995 1995 Opis trasy GPS
1996 1996 Pliki GPX
1997 1997 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1998 1998 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
1999 1999 Scieżka GPX:
2000 2000 -----
2001 2001 +++++
2002 2002 -----
2003 2003 +++++
2004 2004 Futbol gaelicki (irlandzki)
2005 2005 Garaże
2006 2006 Ogród
2007 2007 Centrum ogrodnicze
2008 2008 Zbiornik gazu
2009 2009 Brama
2010 2010 Rozstaw toru (mm)
2011 2011 Gauß-Krügera
2012 2012 Dostęp dla wszystkich typów
2013 2013 Dostęp dla wszystkich typów
2014 2014 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
2015 2015 Geografia
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 Geolokalizowane obrazy
2019 2019 -----
2020 2020 Pobierz Klucz Dostępu do ''{0}''
2021 2021 Lodowiec
2022 2022 szkło
2023 2023 Wróć do okna przesyłania
2024 2024 Powróć do kroku 1/3
2025 2025 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
2026 2026 Idź do strony domowej pomocy JOSM
2027 2027 Przechodzi do następnej strony
2028 2028 Przechodzi do poprzedniej strony
2029 2029 +++++
2030 2030 Pole golfowe
2031 2031 -----
2032 2032 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
2033 2033 Przyznane uprawnienia
2034 2034 Trawa
2035 2035 Cmentarz przykościelny
2036 2036 Zielony:
2037 2037 Teren pod zabudowę
2038 2038 Sklep warzywny
2039 2039 Szklarnia ogrodnicza
2040 2040 Kontener z piaskiem
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 Ostroga regulacyjna
2044 2044 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2045 2045 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2046 2046 Kwatera
2047 2047 Drogowskaz
2048 2048 +++++
2049 2049 Gujana RGFG95
2050 2050 Gimnastyka
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 Fryzjer
2056 2056 Przysiółek
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 +++++
2060 2060 Sklep z narzędziami
2061 2061 -----
2062 2062 Ma ogrzewanie?
2063 2063 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2064 2064 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2065 2065 Posiada klucz ''source''
2066 2066 Posiada klucz ''watch''
2067 2067 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2068 2068 Zdrowie
2069 2069 Aparaty słuchowe
2070 2070 Wrzosowisko
2071 2071 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2072 2072 Żywopłot
2073 2073 Wysokość
2074 2074 Wysokość (metry)
2075 2075 Lądowisko dla helikopterów
2076 2076 Pomoc
2077 2077 Pomoc: {0}
2078 2078 -----
2079 2079 Półkula
2080 2080 Ukryj
2081 2081 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2082 2082 Ukryj ten przycisk.
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Sklep ze sprzętem hi-fi
2086 2086 Pojazdy z wieloma pasażerami
2087 2087 Droga
2088 2088 Powielone węzły ulic
2089 2089 Drogi
2090 2090 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2091 2091 -----
2092 2092 turystyka piesza
2093 2093 Miejsca historyczne
2094 2094 Historia
2095 2095 Historia (strona www)
2096 2096 Historia węzła {0}
2097 2097 Historia relacji {0}
2098 2098 Historia drogi {0}
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 Hokej
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 Strona domowa
2105 2105 Konie
2106 2106 Wyścigi konne
2107 2107 Szpital
2108 2108 +++++
2109 2109 +++++
2110 2110 +++++
2111 2111 -----
2112 2112 Nazwa domu
2113 2113 Numer domu
2114 2114 Numer domu {0}
2115 2115 Numer domu {0} przy {1}
2116 2116 Dom {0}
2117 2117 -----
2118 2118 Ambona myśliwska
2119 2119 Jestem w strefie czasowej:
2120 2120 +++++
2121 2121 +++++
2122 2122 +++++
2123 2123 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2124 2124 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2125 2125 +++++
2126 2126 -----
2127 2127 Błąd wejścia/wyjścia
2128 2128 Błąd wejścia/wyjścia
2129 2129 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2130 2130 +++++
2131 2131 -----
2132 2132 Ikona
2133 2133 Ścieżki ikon:
2134 2134 Ikona:
2135 2135 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2136 2136 Zignoruj
2137 2137 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2138 2138 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2139 2139 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2140 2140 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2141 2141 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2142 2142 Ignoruje elementy
2143 2143 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2144 2144 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2145 2145 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2146 2146 Nieprawidłowe dane
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2150 2150 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 Błędne wyrażenie "{0}"
2156 2156 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2160 2160 -----
2161 2161 Nielegalna numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2162 2162 Niedozwolony obiekt z id=0
2163 2163 -----
2164 2164 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2170 2170 -----
2171 2171 Nielegalna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2172 2172 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 Obraz
2179 2179 -----
2180 2180 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2181 2181 Podkłady mapy
2182 2182 -----
2183 2183 Właściwości podkładu
2184 2184 URL warstwy obrazu
2185 2185 URL podkładu (domyślne)
2186 2186 -----
2187 2187 Przesunięcie warstwy obrazu
2188 2188 Dostawcy zdjęć
2189 2189 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2190 2190 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2191 2191 imperialny
2192 2192 -----
2193 2193 Importuj dźwięk
2194 2194 Importuje dane OSM w formacie PBF.
2195 2195 -----
2196 2196 Importuj dane z URL
2197 2197 Importuj obrazki
2198 2198 Import nie jest możliwy
2199 2199 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2200 2200 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 Nachylenie drogi
2205 2205 -----
2206 2206 Niekompletny opis <member> z ref=0
2207 2207 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2208 2208 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2209 2209 Nieprawidłowa ilość parametrów
2210 2210 Niepoprawny wzór
2211 2211 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2212 2212 Powiększ
2213 2213 +++++
2214 2214 Obszar przemysłowy
2215 2215 +++++
2216 2216 Informacje
2217 2217 Tablica informacyjna
2218 2218 Informacja turystyczna
2219 2219 Terminal informacyjny
2220 2220 Informacje o warstwie
2221 2221 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2222 2222 Inicjalizacja
2223 2223 Inicjalizowanie OSM API
2224 2224 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2225 2225 Inicjalizowanie stylów map
2226 2226 Inicjalizuję węzły do pobranie...
2227 2227 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2228 2228 Inicjalizowanie ustawień
2229 2229 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2230 2230 Inicjalizowanie validatora
2231 2231 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2232 2232 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2233 2233 Wewętrzne Szablony
2234 2234 Wewnętrzny błąd serwera
2235 2235 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2236 2236 Dostęp do internetu
2237 2237 Opłata za internet
2238 2238 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2239 2239 -----
2240 2240 Podano niewłaściwy ID (identyfikator) listy
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Nieprawidłowy plik bz2.
2244 2244 Nieprawidłowa data
2245 2245 Niepoprawna data/czas
2246 2246 Nieprawidłowe przesunięcie
2247 2247 Nieprawidłowy klucz właściwości
2248 2248 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2249 2249 -----
2250 2250 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2251 2251 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2252 2252 Nieprawidłowa strefa czasowa
2253 2253 Niepoprawny ID użytkownika
2254 2254 Niepoprawna nazwa użytkownika
2255 2255 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2256 2256 Odwróć filtr
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 Wyspa
2262 2262 Wysepka
2263 2263 -----
2264 2264 Wygląda na to, że JOSM niespodziewanie zakończył pracę ostatnim razem. Czy przywrócić ostatnio edytowane dane?
2265 2265 -----
2266 2266 Element {0} nie znaleziony na liście.
2267 2267 -----
2268 2268 Przeglądarka pomocy JOSM
2269 2269 Wewnętrzny styl JOSM
2270 2270 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2271 2271 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2272 2272 -----
2273 2273 JOSM będzie zawsze słuchał poleceń na porcie 8111 (localhost). Numer portu jest stały dzięki czemu inne aplikacje mogą go łatwo używać.
2274 2274 -----
2275 2275 Pliki JPEG (*.jpg)
2276 2276 Edytor OpenStreetMap w Javie
2277 2277 Wersja Javy {0}
2278 2278 Jubiler
2279 2279 Funkcja łączenia obszarów
2280 2280 Połącz węzeł i linię
2281 2281 Połącz węzeł z drogą
2282 2282 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2283 2283 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2284 2284 Połącz nakładające się obszary
2285 2285 Połączono nakładające się na siebie obszary
2286 2286 Łączy nakładające się obszary
2287 2287 Przejdź do pozycji
2288 2288 Przejdź
2289 2289 Przejdź do pozycji
2290 2290 Przeskocz do następnego znacznika
2291 2291 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2292 2292 Skrzyżowanie
2293 2293 +++++
2294 2294 Zachowaj
2295 2295 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2296 2296 -----
2297 2297 Zachowaj mój stan usunięcia
2298 2298 Zachowaj wtyczkę
2299 2299 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2300 2300 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2301 2301 -----
2302 2302 Zachowaj ich stan usunięcia
2303 2303 -----
2304 2304 Klucz
2305 2305 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2306 2306 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2307 2307 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2308 2308 Klucz:
2309 2309 -----
2310 2310 Skóry klawiaturowe
2311 2311 Słowa kluczowe
2312 2312 Przedszkole
2313 2313 +++++
2314 2314 -----
2315 2315 Akcesoria kuchenne
2316 2316 -----
2317 2317 Gaz LPG
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 Lambert 93 (Francja)
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2326 2326 Ląd (wyspa)
2327 2327 Zagospodarowanie terenu
2328 2328 Wysypisko
2329 2329 +++++
2330 2330 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2331 2331 Liczba pasów ruchu
2332 2332 Język
2333 2333 Ostatnia zmiana o {0}
2334 2334 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2335 2335 -----
2336 2336 Szerokość
2337 2337 Szerokość geograficzna:
2338 2338 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2339 2339 -----
2340 2340 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2341 2341 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2342 2342 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2343 2343 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2344 2344 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2345 2345 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2346 2346 Pralnia samoobsługowa
2347 2347 Warstwa
2348 2348 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2349 2349 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2350 2350 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2351 2351 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2352 2352 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2353 2353 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2354 2354 -----
2355 2355 warstwa nie jest na liście.
2356 2356 Warstwa: {0}
2357 2357 Warstwy
2358 2358 Czas rozbiegu (w sekundach)
2359 2359 Rozrywka
2360 2360 Długość
2361 2361 -----
2362 2362 Długość w metrach
2363 2363 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2364 2364 Długość: {0}
2365 2365 Przejazd kolejowy
2366 2366 Biblioteka
2367 2367 Licencja
2368 2368 Kategorie prawa jazdy
2369 2369 Szlaban
2370 2370 Samochody dostawcze
2371 2371 Trasa szybkiego tramwaju
2372 2372 Latarnia morska
2373 2373 Oznaczenie linii
2374 2374 Rodzaj linii
2375 2375 Wiersz {0} kolumna {1}:
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2380 2380 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 Lista ostatnio otwieranych plików
2385 2385 oświetlenie
2386 2386 Strefa zamieszkania
2387 2387 -----
2388 2388 Ładuj wszystkie kafelki
2389 2389 Ładuj CT
2390 2390 Wczytaj Sesję
2391 2391 Ładuj kafelek
2392 2392 Otwórz warstwę WMS
2393 2393 Otwórz warstwę WMS z pliku
2394 2394 Wczytaj sesję z pliku.
2395 2395 Wczytaj dane z API
2396 2396 Wczytywanie historii
2397 2397 Pobierz warstwy obrazu
2398 2398 Wczytuje relacje nadrzędne
2399 2399 Załaduj relacje
2400 2400 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2401 2401 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2402 2402 Wczytywanie historii węzła {0}
2403 2403 Wczytywanie historii relacji {0}
2404 2404 Wczytywanie historii drogi {0}
2405 2405 Wczytywanie ustawień podkładów mapy
2406 2406 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2407 2407 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2408 2408 Wczytywanie wtyczek
2409 2409 Ładowanie wtyczek...
2410 2410 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2411 2411 Wczytywanie sesji ''{0}''
2412 2412 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2413 2413 Wczytywanie {0}
2414 2414 -----
2415 2415 pliki lokalne
2416 2416 Okolica
2417 2417 Położenie
2418 2418 Zablokuj
2419 2419 Wrota śluzy
2420 2420 Lodi - Włochy
2421 2421 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2422 2422 Długość
2423 2423 Długość geograficzna:
2424 2424 Katalog:
2425 2425 Wygląd i zachowanie
2426 2426 Katalog:
2427 2427 Wieża widokowa
2428 2428 -----
2429 2429 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2430 2430 +++++
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 Skala MTB
2434 2434 -----
2435 2435 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2436 2436 -----
2437 2437 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2438 2438 Tworzenie równoległych kopii drogi
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2445 2445 -----
2446 2446 Centrum handlowe
2447 2447 Obiekty sztuczne
2448 2448 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2449 2449 Ręczna
2450 2450 Ręczne dopasowanie
2451 2451 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2452 2452 Mapa
2453 2453 Style rysowania map
2454 2454 Odwzorowanie kartograficzne
2455 2455 Ustawienia mapy
2456 2456 Informacja o stylu mapy
2457 2457 Mapa: {0}
2458 2458 -----
2459 2459 +++++
2460 2460 -----
2461 2461 Port jachtowy (Marina)
2462 2462 -----
2463 2463 Znaczniki nazwanych punktów
2464 2464 Znaczniki z {0}
2465 2465 Plac targowy
2466 2466 Martynika Fort Desaix 1952
2467 2467 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2468 2468 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2469 2469 Materiał
2470 2470 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2471 2471 Maks. wysokość (w metrach)
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Maks. długość (w metrach)
2475 2475 -----
2476 2476 Maks. prędkość (km/h)
2477 2477 -----
2478 2478 Maks. ciężar (w tonach)
2479 2479 -----
2480 2480 Maks. szerokość (w metrach)
2481 2481 Maksymalny poziom przybliżenia:
2482 2482 Maksymalny obszar na zapytanie:
2483 2483 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2484 2484 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2485 2485 Maksymalna długość (w metrach)
2486 2486 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2487 2487 Łąka
2488 2488 Pomiar
2489 2489 Stacja pomiaru
2490 2490 Członek
2491 2491 Zły typ członka o roli {0}
2492 2492 Członkowie
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Członkowie (z konfliktami)
2496 2496 Miejsce pamięci
2497 2497 Nazwa w menu
2498 2498 Nazwa w menu (domyślna)
2499 2499 Skróty w menu
2500 2500 +++++
2501 2501 odwzorowanie Merkatora
2502 2502 Połącz
2503 2503 Połącz węzły
2504 2504 Scal warstwy
2505 2505 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2506 2506 Scala nakładające się fragmenty drogi.
2507 2507 Połącz wybrane elementy.
2508 2508 Włącz aktualną warstwę do innej.
2509 2509 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2510 2510 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2511 2511 Scal {0} węzłów
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 Połączona wersja
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 Wiadomość dnia jest niedostępna
2521 2521 Metoda
2522 2522 metryczny
2523 2523 Mikrobrowar
2524 2524 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2525 2525 Obszar wojskowy
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Min. prędkość (km/h)
2529 2529 Minimalny poziom przybliżenia:
2530 2530 Szyb
2531 2531 Minirondo
2532 2532 Minigolf
2533 2533 Minimalna odległość (w pikselach)
2534 2534 Minuty: {0}
2535 2535 Odbicie lustrzane
2536 2536 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2546 2546 -----
2547 2547 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2548 2548 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2549 2549 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2550 2550 -----
2551 2551 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
2552 2552 Brak parametru dla NOT
2553 2553 Brak parametru dla OR
2554 2554 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2555 2555 Brak tożsamości użytkownika
2556 2556 -----
2557 2557 Powielone węzły różnego rodzaju
2558 2558 Pon-Pt 08:30-20:00
2559 2559 Pon-Pt 22:00-05:00
2560 2560 +++++
2561 2561 Sklep z telefonami komórkowymi
2562 2562 -----
2563 2563 Tryb: {0}
2564 2564 Lotnisko dla modeli
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2570 2570 Kantor
2571 2571 Tor jednoszynowy
2572 2572 Pomnik
2573 2573 Wiecej informacji...
2574 2574 Więcej informacji na temat tej funkcji
2575 2575 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2576 2576 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2577 2577 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2578 2578 +++++
2579 2579 +++++
2580 2580 Pojazdy z silnikiem
2581 2581 Samochody
2582 2582 Motocykle
2583 2583 Dealer motocykli
2584 2584 -----
2585 2585 Sporty motorowe
2586 2586 Autostrada
2587 2587 Skrzyżowanie autostrad
2588 2588 Autostrada - dojazd
2589 2589 Przełęcz
2590 2590 kolarstwo górskie
2591 2591 Przesuń węzeł...
2592 2592 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2593 2593 Przenieś dialog do panelu bocznego
2594 2594 Przesuń w dół
2595 2595 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2596 2596 Więcej elementów
2597 2597 Przesuwa filtr na dół.
2598 2598 Przesuwa filtr do góry.
2599 2599 Przesuń w lewo
2600 2600 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2601 2601 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2602 2602 Przesuń obiekty {0}
2603 2603 Przesuń w prawo
2604 2604 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2605 2605 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2609 2609 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2610 2610 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2611 2611 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2612 2612 Przesuń je
2613 2613 Przesuń do góry
2614 2614 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2615 2615 Przesuń {0}
2616 2616 Przesuwa obiekty {0}
2617 2617 Błota
2618 2618 Różne sporty
2619 2619 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2620 2620 Wielokąt
2621 2621 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2622 2622 Multipolygon nie jest zamknięty
2623 2623 Muzeum
2624 2624 Sklep muzyczny
2625 2625 Moje zestawy zmian
2626 2626 -----
2627 2627 Moja wersja
2628 2628 Moja wersja (lokalna)
2629 2629 Moją z Połączoną
2630 2630 Moją z Ich
2631 2631 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2632 2632 Import NMEA zakończony powodzeniem
2633 2633 Pliki NMEA-0183
2634 2634 Nazwa
2635 2635 Nazwa (opcjonalna):
2636 2636 Nazwa lokalizacji
2637 2637 -----
2638 2638 Nazwa użytkownika.
2639 2639 -----
2640 2640 Nazwa: {0}
2641 2641 Nazwane punkty GPS z {0}
2642 2642 Nazwane punkty tras.
2643 2643 Kolej wąskotorowa
2644 2644 Narodowa
2645 2645 Park narodowy
2646 2646 Powielone węzły natury
2647 2647 Natura
2648 2648 Rezerwat przyrody
2649 2649 Sieć
2650 2650 Błąd sieci
2651 2651 Nigdy nie aktualizuj
2652 2652 Nowa
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 Nowa warstwa
2656 2656 -----
2657 2657 Nowy klucz
2658 2658 Nowe przesunięcie
2659 2659 -----
2660 2660 Nowa relacja
2661 2661 Nowa rola
2662 2662 Nowy styl:
2663 2663 Nowa wartość
2664 2664 Następny
2665 2665 Klub nocny
2666 2666 Nie
2667 2667 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2668 2668 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2669 2669 Brak skrótu
2670 2670 Nie znaleziono drogi "from"
2671 2671 Nie znaleziono drogi "to"
2672 2672 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2673 2673 Nie zaznaczono obszaru
2674 2674 -----
2675 2675 Brak zmian do wysłania.
2676 2676 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2677 2677 Brak konfliktów do rozwiązania
2678 2678 Brak konfliktów, które można pokazać
2679 2679 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2684 2684 Nie wczytano żadnych danych.
2685 2685 Brak daty
2686 2686 -----
2687 2687 ślepa ulica
2688 2688 -----
2689 2689 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 Brak obrazu
2693 2693 -----
2694 2694 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2695 2695 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2696 2696 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2697 2697 Brak otwartego zestawu zmian
2698 2698 Brak otwartych zestawów zmian
2699 2699 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2703 2703 Nie znaleziono żadnych problemów
2704 2704 Bez serwera proxy
2705 2705 Brak wybranego śladu GPX
2706 2706 Brak stylu dla multipolygonu
2707 2707 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2708 2708 Bez tagów
2709 2709 Brak warstw docelowych.
2710 2710 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
2711 2711 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2712 2712 Niepoprawny URL WMS lub id
2713 2713 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2714 2714 Nie, kontynuuj edycję
2715 2715 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2716 2716 Nie
2717 2717 Węzeł
2718 2718 Węzeł jest nadal w użyciu..
2719 2719 Węzeł {0}
2720 2720 -----
2721 2721 Węzeł: połączony
2722 2722 Węzeł: standardowy
2723 2723 Węzeł: otagowany
2724 2724 Węzły
2725 2725 Węzły w tym samym miejscu
2726 2726 Węzły z tą samą nazwą
2727 2727 -----
2728 2728 Węzły (z konfliktami)
2729 2729 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2730 2730 żadne
2731 2731 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2732 2732 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2733 2733 Północ
2734 2734 Północ
2735 2735 Nie znaleziono
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 Brak w pamięci podręcznej
2739 2739 Uwagi
2740 2740 -----
2741 2741 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2742 2742 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2743 2743 na banknoty
2744 2744 Nic
2745 2745 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2746 2746 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2747 2747 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2748 2748 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2749 2749 Nic nie wybrano!
2750 2750 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2751 2751 Nie ma nic do zaznaczenia
2752 2752 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2753 2753 Nie ma nic do powiększenia
2754 2754 -----
2755 2755 Numer
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 Liczba ludzi na godzinę
2761 2761 Ilość miejsc
2762 2762 Liczba przewodów w jednym kablu
2763 2763 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2764 2764 Za mała ilość ról {0} ({1})
2765 2765 Sposób numeracji domów
2766 2766 Dom opieki
2767 2767 Uwierzytelnianie OAuth nie udało się
2768 2768 -----
2769 2769 +++++
2770 2770 OK - próbuję ponownie.
2771 2771 +++++
2772 2772 -----
2773 2773 Dane OSM
2774 2774 Hasło OSM.
2775 2775 Pliki serwera OSM
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 URL serwera OSM:
2779 2779 -----
2780 2780 Hasło OSM:
2781 2781 Nazwa użytkownika OSM:
2782 2782 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
2783 2783 Obiekt
2784 2784 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
2785 2785 ID obiektu:
2786 2786 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2787 2787 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2788 2788 Typ obiektu:
2789 2789 Obiekt z historią
2790 2790 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2791 2791 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2792 2792 Obiekty do dodania:
2793 2793 Obiekty do usunięcia:
2794 2794 Obiekty do zmiany:
2795 2795 Benzyna bezołowiowa 100
2796 2796 -----
2797 2797 Benzyna bezołowiowa 91
2798 2798 -----
2799 2799 Benzyna bezołowiowa 95
2800 2800 Benzyna bezołowiowa 98
2801 2801 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2802 2802 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2803 2803 Zakładki przesunięcia
2804 2804 -----
2805 2805 Przesunięcie:
2806 2806 Przesunięcie:
2807 2807 OK
2808 2808 Stary klucz
2809 2809 Poprzednia rola
2810 2810 Stara wartość
2811 2811 Na życzenie
2812 2812 Podczas wysyłania
2813 2813 Jednokierunkowa
2814 2814 Drogi z jednym węzłem
2815 2815 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
2816 2816 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2817 2817 -----
2818 2818 jednokierunkowa
2819 2819 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2820 2820 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2821 2821 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2822 2822 Tylko własne zestawy zmian
2823 2823 -----
2824 2824 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2825 2825 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2826 2826 Tylko na początku drogi.
2827 2827 Krycie
2828 2828 Otwórz
2829 2829 Otwórz adres...
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 Ostatnio otwierane
2833 2833 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2834 2834 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2835 2835 Otwiera plik.
2836 2836 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2837 2837 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2838 2838 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2839 2839 Otwiera listę wszystkich relacji
2840 2840 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2841 2841 -----
2842 2842 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
2843 2843 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2844 2844 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2845 2845 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2846 2846 Otwiera adres URL.
2847 2847 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2848 2848 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
2849 2849 Otwórz kolejny ślad GPX
2850 2850 Otwórz inne zdjęcie
2851 2851 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
2852 2852 Otwarte zestawy zmian
2853 2853 Otwórz plik
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 Otwórz sesję
2857 2857 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2858 2858 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2859 2859 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2860 2860 Otwórz...
2861 2861 Otwarty/Zamknięty:
2862 2862 +++++
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 +++++
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 dane OpenSteetMap
2871 2871 Godziny otwarcia
2872 2872 Godziny otwarcia
2873 2873 Otwieram plik "{0}" ...
2874 2874 Otwieram pliki
2875 2875 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
2876 2876 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2877 2877 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2878 2878 Czas działania
2879 2879 +++++
2880 2880 Optyk
2881 2881 Dodatkowe atrybuty:
2882 2882 Rodzaj (opcjonalne)
2883 2883 Naturalna żywność
2884 2884 Oryg. droga
2885 2885 Korekta prostopadłości
2886 2886 Ortogonalizuj / cofnij
2887 2887 Korekta prostopadłości
2888 2888 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2889 2889 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
2890 2890 -----
2891 2891 Pozostałe
2892 2892 Inny punkt informacyjny
2893 2893 Powielone węzły (inne)
2894 2894 Sklep turystyczny
2895 2895 -----
2896 2896 Nakładaj kafelki
2897 2897 Nakładające się obszary.
2898 2898 Nakładające się jezdnie
2899 2899 Nakładające się tory kolejowe
2900 2900 Nakładające się drogi
2901 2901 Nakładające się drogi.
2902 2902 Nadpisz pozycje:
2903 2903 Zastąp
2904 2904 Nadpisać ustawienia OAuth?
2905 2905 Zastąpienie klucza
2906 2906 PCN 2006 - Włochy
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 PUWG (Polska)
2910 2910 PUWG 1992 (Polska)
2911 2911 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2912 2912 Strefa PUWG
2913 2913 Sklep z farbami
2914 2914 Styl rysowania {0}: {1}
2915 2915 Wykopalisko paleontologiczne
2916 2916 -----
2917 2917 papier
2918 2918 Równoległe
2919 2919 -----
2920 2920 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2921 2921 Nazwa parametru
2922 2922 Wartość parametru
2923 2923 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
2924 2924 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
2925 2925 Relacje nadrzędne
2926 2926 +++++
2927 2927 Parkuj i Jedź
2928 2928 +++++
2929 2929 Uliczka parkingowa
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2933 2933 Analizowanie danych OSM...
2934 2934 -----
2935 2935 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
2936 2936 -----
2937 2937 Przetwarzam listę zestawów zmian...
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 Części
2942 2942 Zatoka
2943 2943 zatoki dla wymijania
2944 2944 Hasło
2945 2945 Hasło:
2946 2946 Hasło:
2947 2947 Wklej
2948 2948 Wklej ...
2949 2949 Wklej znaczniki
2950 2950 Wklej URL ze schowka
2951 2951 Wkleja zawartość schowka.
2952 2952 Wklej pomijając niekompletne
2953 2953 Ścieżka
2954 2954 Ścieżka:
2955 2955 Wzgórze
2956 2956 Ciąg pieszy
2957 2957 Przejście dla pieszych
2958 2958 Typ przejścia dla pieszych
2959 2959 Ciąg pieszy
2960 2960 +++++
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2965 2965 Dozwolone czynności
2966 2966 +++++
2967 2967 Apteka
2968 2968 Numer telefonu
2969 2969 Numer telefonu
2970 2970 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
2971 2971 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
2972 2972 Miejsce na piknik
2973 2973 Molo
2974 2974 +++++
2975 2975 Rurociąg
2976 2976 Rodzaj trasy
2977 2977 Boisko
2978 2978 Miejsce kultu religijnego
2979 2979 Miejsca
2980 2980 -----
2981 2981 Tworzenie węzłów i dróg.
2982 2982 -----
2983 2983 Plac zabaw
2984 2984 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2985 2985 Proszę kliknąć <strong>Ś</strong> to download and display a list of available plugins.
2986 2986 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
2987 2987 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
2988 2988 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
2994 2994 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
2995 2995 Proszę wprowadzić adres kafelka
2996 2996 Proszę wprowadzić index kafelka
2997 2997 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
2998 2998 -----
2999 2999 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
3000 3000 -----
3001 3001 Wprowadź poprawne ID użytkownika
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3006 3006 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3007 3007 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 Wprowadź hasło do konta OSM
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
3015 3015 -----
3016 3016 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
3017 3017 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
3018 3018 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
3019 3019 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3020 3020 Popraw opis zmian
3021 3021 Proszę najpierw zaznacz obszar.
3022 3022 Proszę wybrać plik
3023 3023 Proszę wybierz klucz
3024 3024 Proszę wybierz wartość
3025 3025 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
3026 3026 Proszę wybrać pozycję
3027 3027 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3028 3028 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3029 3029 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3030 3030 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3031 3031 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3032 3032 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3033 3033 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3034 3034 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3035 3035 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
3036 3036 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3037 3037 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3038 3038 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3039 3039 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3040 3040 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3041 3041 Proszę wybrać wiersz do edycji
3042 3042 Wybierz warstwę docelową
3043 3043 Wybierz metodę przesyłania:
3044 3044 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3045 3045 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3046 3046 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3047 3047 -----
3048 3048 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
3049 3049 -----
3050 3050 Informacje o wtyczce
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 Aktualizowanie wtyczek
3054 3054 Wtyczki
3055 3055 Wtyczki są aktualne
3056 3056 Nazwa punktu
3057 3057 Numer punktu
3058 3058 Słup
3059 3059 Numer referencyjny
3060 3060 Posterunek policji
3061 3061 Polityczna
3062 3062 Populacja
3063 3063 Pozycja
3064 3064 Pozycja
3065 3065 -----
3066 3066 Skrzynka pocztowa
3067 3067 Poczta
3068 3068 Kod pocztowy
3069 3069 +++++
3070 3070 Energetyka
3071 3071 Elektrownia
3072 3072 Linia elektryczna
3073 3073 Rozdzielnia elektryczna
3074 3074 Stacja transformatorowa
3075 3075 Słup wysokiego napięcia
3076 3076 Powielone węzły energetyki
3077 3077 Elektryczność
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 Predefiniowane
3081 3081 -----
3082 3082 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 Ustawienia
3087 3087 Preferencje zostały zapisane na {0}
3088 3088 Ustawienia...
3089 3089 Przygotowywanie danych OSM...
3090 3090 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3091 3091 Przygotowanie zestawu danych...
3092 3092 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3093 3093 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3094 3094 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3095 3095 Kolej retro
3096 3096 Grupa szablonów {0}
3097 3097 Grupa szablonów {1} / {0}
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 Szablony
3101 3101 Szablony nie zawierają danego klucza
3102 3102 Szablony nie zawierają danej wartości
3103 3103 Ciśnienie (w barach)
3104 3104 Poprzedni
3105 3105 Droga krajowa
3106 3106 Droga krajowa - dojazd
3107 3107 -----
3108 3108 Element
3109 3109 Oczekiwano id elementu
3110 3110 Więzienie
3111 3111 Prywatny basen
3112 3112 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 Odwzorowane współrzędne
3118 3118 -----
3119 3119 Odwzorowanie
3120 3120 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3121 3121 Kod odwzorowania
3122 3122 Niezgodność kodu odwzorowania w "{0}": toCode() podaje "{1}", oczekiwane "{2}".
3123 3123 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 Właściwości
3127 3127 Właściwości / członkostwo
3128 3128 Kontroler poprawności właściwości:
3129 3129 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 Właściwości
3134 3134 Właściwości (z konfliktami)
3135 3135 Właściwości/członkostwo
3136 3136 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3137 3137 Wartość zawiera kody HTML
3138 3138 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3139 3139 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 Ustawienia proxy
3146 3146 +++++
3147 3147 Budynek użyteczności publicznej
3148 3148 Publiczny gril
3149 3149 Transport publiczny
3150 3150 Transport publiczny
3151 3151 -----
3152 3152 Wyczyść
3153 3153 Czyszczenie...
3154 3154 -----
3155 3155 +++++
3156 3156 Kamieniołom
3157 3157 Zapytanie
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3161 3161 Zapytanie o zestawy zmian
3162 3162 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3163 3163 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3164 3164 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3165 3165 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3166 3166 Odpytywanie serwera nazw
3167 3167 Odpytywanie serwera nazw…
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 Zdalnie sterowane samochody
3171 3171 Tor wyścigowy
3172 3172 -----
3173 3173 Tor
3174 3174 Kolej
3175 3175 Przystanek kolejowy
3176 3176 Peron kolejowy
3177 3177 Powielone węzły torów kolejowych
3178 3178 Obszar kolejowy
3179 3179 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3180 3180 Spodziewane: zakres liczbowy
3181 3181 czyste dane GPS
3182 3182 Przeczytaj na początek
3183 3183 Czytanie zdjęć...
3184 3184 Odczytaj wersję protokołu
3185 3185 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3186 3186 Wczytywanie zestawów zmian...
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 Doczytuję rodziców "{0}"
3190 3190 Wczytywanie informacji użytkownika...
3191 3191 Wczytywanie {0}...
3192 3192 Plik Readme
3193 3193 Imię i nazwisko
3194 3194 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3195 3195 Zapisywanie
3196 3196 Studio nagrań
3197 3197 Teren rekreacyjny
3198 3198 Obraz...
3199 3199 Zbiórka odpadów
3200 3200 Czerwony:
3201 3201 Powtórz
3202 3202 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3203 3203 -----
3204 3204 Numer
3205 3205 Oznaczenie (numer toru)
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 Numer identyfikacyjny
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 Numer referencyjny
3213 3213 Odwołania do:
3214 3214 Odnosi się do
3215 3215 Odśwież
3216 3216 +++++
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 Odrzuć konflikty i zapisz
3220 3220 Relacja
3221 3221 Relacja ...
3222 3222 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 Edytor Relacji: Usuń Wybrane
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 Edytor Relacji: {0}
3230 3230 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3231 3231 Kontroler poprawności relacji:
3232 3232 Relacja jest usunięta
3233 3233 Pusta relacja
3234 3234 Nieustalony rodzaj relacji
3235 3235 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3236 3236 Relacja {0}
3237 3237 -----
3238 3238 Relacja: zaznaczona
3239 3239 Relacje
3240 3240 Relacje z tymi samymi członakmi
3241 3241 Relacje: {0}
3242 3242 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3243 3243 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3244 3244 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3245 3245 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3246 3246 Religia
3247 3247 Odśwież
3248 3248 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3249 3249 Wczytaj ponownie błędne kafle
3250 3250 Załaduj ponownie z pliku
3251 3251 Odświerza stronę pomocy
3252 3252 Ponownie wczytuje historię z serwera
3253 3253 -----
3254 3254 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3255 3255 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3256 3256 Zdalne sterowanie
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 Usuń
3264 3264 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3265 3265 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3266 3266 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3267 3267 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3268 3268 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3269 3269 Usuń wpis
3270 3270 Usuń z pamięci podręcznej
3271 3271 Usuń z paska narzędzi
3272 3272 Usuń zdjęcie z warstwy
3273 3273 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3274 3274 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3275 3275 Usuń zaznaczone zakładki
3276 3276 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3277 3277 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Usuń wybrane ścieżki ikon
3281 3281 -----
3282 3282 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3283 3283 Usuń je, wyczyść relację
3284 3284 -----
3285 3285 Usuń Element z Relacji
3286 3286 Usunięte powielone węzły
3287 3287 -----
3288 3288 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 Zmień nazwę warstwy
3293 3293 Zmień nazwę zakładki
3294 3294 -----
3295 3295 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3296 3296 -----
3297 3297 Wypożyczalnia
3298 3298 Warsztat samochodowy
3299 3299 Zamień
3300 3300 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3301 3301 Zgłoś błąd
3302 3302 +++++
3303 3303 -----
3304 3304 Zapytanie nie udało się
3305 3305 URL prośby klucza:
3306 3306 -----
3307 3307 Wymaga opłaty
3308 3308 Sztuczne jezioro
3309 3309 Resetuj
3310 3310 Przywraca domyślne ustawienia
3311 3311 Przywróć wartości domyślne
3312 3312 Droga lokalna
3313 3313 Zabudowa mieszkaniowa
3314 3314 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚ
3315 3315 Rozwiąż
3316 3316 Rozwiąż konflikty
3317 3317 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3318 3318 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3319 3319 -----
3320 3320 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3321 3321 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3322 3322 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3323 3323 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3324 3324 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3325 3325 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3326 3326 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3327 3327 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3328 3328 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3329 3329 Wydobycie
3330 3330 Miejsce odpoczynku
3331 3331 Uruchom ponownie
3332 3332 Restauracja
3333 3333 Przywróć
3334 3334 Odzyskiwanie plików
3335 3335 Ograniczenie
3336 3336 Obszar handlowy
3337 3337 Mur oporowy
3338 3338 -----
3339 3339 Pobierz Żeton Żądania
3340 3340 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3341 3341 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth
3342 3342 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3343 3343 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth...
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 Odwróć kierunek dróg
3351 3351 Odwróć i połącz
3352 3352 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3353 3353 Odwróć kolejność członków relacji
3354 3354 Odwróć kierunek drogi
3355 3355 Odwróć kierunek dróg
3356 3356 Odwrócona linia brzegowa
3357 3357 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3358 3358 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3359 3359 Cofanie zmian
3360 3360 Popraw
3361 3361 Wersja
3362 3362 jeździectwo
3363 3363 Rzeka
3364 3364 Koryto rzeczne
3365 3365 Droga (nieokreślona)
3366 3366 Ograniczenia na drodze
3367 3367 Rola
3368 3368 Problem z weryfikacją roli
3369 3369 -----
3370 3370 Brakująca rola {0}
3371 3371 Nieznana rola {0}
3372 3372 Rola:
3373 3373 Role w relacjach odnoszących się do
3374 3374 -----
3375 3375 Rondo
3376 3376 Trasa
3377 3377 -----
3378 3378 Sieć trasy
3379 3379 Stan trasy
3380 3380 Typ trasy
3381 3381 Zaznaczone szlaki:
3382 3382 Rugby league
3383 3383 Rugby union
3384 3384 Ruiny
3385 3385 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 Wykonywanie testu {0}
3389 3389 Pas startowy
3390 3390 Skala SAC
3391 3391 -----
3392 3392 karty SIM
3393 3393 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3394 3394 -----
3395 3395 Kontrola bezpieczeństwa
3396 3396 Sprzedaż
3397 3397 Brama warowna
3398 3398 -----
3399 3399 +++++
3400 3400 Zapisz
3401 3401 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3402 3402 Zapisz jako
3403 3403 Zapisz jako...
3404 3404 Zapisz plik GPX
3405 3405 -----
3406 3406 Zapisz warstwę
3407 3407 Zapisz plik OSM
3408 3408 Zapisz sesję
3409 3409 Zapisz sesję jako...
3410 3410 Zapisz plik
3411 3411 Zapisz warstwę WMS do pliku
3412 3412 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3413 3413 -----
3414 3414 Zapisz pomimo tego
3415 3415 Zapisz jako...
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 Zapisz sesję
3419 3419 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3420 3420 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3421 3421 Zapisuje bieżące dane.
3422 3422 Zapisuje obecną sesję do nowego pliku.
3423 3423 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3424 3424 -----
3425 3425 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3426 3426 Zapisz/wyślij i usuń
3427 3427 Zapisz/wyślij i wyjdź
3428 3428 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3429 3429 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Przeglądanie katalogu {0}
3433 3433 Szkoła
3434 3434 złom
3435 3435 Rumowisko
3436 3436 Busz
3437 3437 Sklep rybny
3438 3438 Szukaj
3439 3439 Szukaj ...
3440 3440 Wyszukaj Klucz/Wartość
3441 3441 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3442 3442 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3443 3443 Wyszukuje obiekty
3444 3444 Wyszukuje obiekty.
3445 3445 Szukaj w tagach
3446 3446 Znajdź szablon
3447 3447 Szukaj w szablonach
3448 3448 Wyszukanie:
3449 3449 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3450 3450 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/drogi/relacji)
3451 3451 Szukaj...
3452 3452 Szukaj:
3453 3453 Szukaj:
3454 3454 Druga nazwa
3455 3455 sprzedaż rowerów używanych
3456 3456 Droga wojewódzka
3457 3457 -----
3458 3458 Sekundy: {0}
3459 3459 Błąd bezpieczeństwa
3460 3460 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3461 3461 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3462 3462 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3463 3463 Zaznacz
3464 3464 Zaznacz wszystko
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3468 3468 Wstecz
3469 3469 Wybież otwarty zestaw zmian
3470 3470 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3471 3471 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3472 3472 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3473 3473 Wybierz przynajmniej:
3474 3474 Wybierz nazwę pliku
3475 3475 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3476 3476 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3477 3477 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3478 3478 Zaznacz na warstwie
3479 3479 Zaznacz na liście relacji
3480 3480 Wybierz członków
3481 3481 Wybierz członków (dodaj)
3482 3482 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3483 3483 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3484 3484 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3485 3485 Wybierz obiekty do wysyłki
3486 3486 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3487 3487 Zaznacz relację
3488 3488 Wybierz relacje (dodaj)
3489 3489 -----
3490 3490 Wybierz relację w liście relacji.
3491 3491 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3492 3492 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3493 3493 Wybierz warstwę docelową
3494 3494 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3495 3495 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3496 3496 Wybierz członków wybranej relacji
3497 3497 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3498 3498 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
3499 3499 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
3500 3500 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
3501 3501 Zaznacz by nadac JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
3502 3502 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
3503 3503 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
3504 3504 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
3505 3505 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
3506 3506 Wybierz by wysłać warstwę ''{0}'' do serwera ''{1}''
3507 3507 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3508 3508 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3512 3512 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3513 3513 Wybrane wpisy:
3514 3514 Zaznaczenie
3515 3515 Wybrano zbiór pusty.
3516 3516 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3517 3517 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3518 3518 -----
3519 3519 Zaznaczenie: {0}
3520 3520 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3521 3521 Drogi przecinające same siebie
3522 3522 Półautomatyczna
3523 3523 Osobna wartwa
3524 3524 +++++
3525 3525 Sekwencja
3526 3526 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
3527 3527 -----
3528 3528 Droga serwisowa
3529 3529 Godziny nabożeństw
3530 3530 Adres URL usługi
3531 3531 Miejsce obsługi podróżnych
3532 3532 Usługi:
3533 3533 Rodzaj
3534 3534 -----
3535 3535 Plik sesji (*.jos)
3536 3536 Plik sesji (*.jos, *.joz)
3537 3537 Plik sesji (archiwum) (*.joz)
3538 3538 Ustaw zakładkę WMS
3539 3539 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3540 3540 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3541 3541 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3542 3542 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3543 3543 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3544 3544 Określa język
3545 3545 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3546 3546 Ustaw na domyślne
3547 3547 Wybierz widzialność ścieżki {0}
3548 3548 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3549 3549 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3550 3550 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3551 3551 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3552 3552 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3553 3553 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3554 3554 Zapisywanie domyślnych ustawień
3555 3555 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3556 3556 Ustawienia
3557 3557 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3558 3558 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3559 3559 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
3560 3560 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
3561 3561 Punkt carsharingu
3562 3562 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
3563 3563 +++++
3564 3564 schronienie
3565 3565 Żegluga
3566 3566 Sklep obuwniczy
3567 3567 Strzelectwo
3568 3568 Zakupy
3569 3569 Sklepy
3570 3570 Krótki opis: {0}
3571 3571 Skrót
3572 3572 Skróty klawiaturowe
3573 3573 Zapisać?
3574 3574 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3575 3575 Wysłać?
3576 3576 Pokaż
3577 3577 Pokaż obszar
3578 3578 Pokaż Błędy
3579 3579 Pokaż raport konfiguracji
3580 3580 Pokaż Tekst/Ikony
3581 3581 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
3582 3582 Pokaż informację kafelka
3583 3583 Pokaż wszystkie
3584 3584 Pokaż zestaw zmian {0}
3585 3585 Pokazuje informację pomocy
3586 3586 Pokaż historię
3587 3587 Pokaż szczegóły
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3591 3591 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3592 3592 Pokaż następne zdjęcie
3593 3593 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3597 3597 Pokaż poprzednie zdjęcie
3598 3598 Pokaż tylko wybrane
3599 3599 Wyświetlaj ekran powitalny
3600 3600 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3601 3601 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3602 3602 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 Wyświetla tę pomoc
3606 3606 Pokaż/Ukryj
3607 3607 Obszar
3608 3608 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3609 3609 Pokazuje bieżącą datę
3610 3610 Pokazuje wilgotność
3611 3611 Pokazuje temperaturę
3612 3612 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
3613 3613 Sycylia - Włochy
3614 3614 Drogi bez nazwy
3615 3615 Drogi o podobnej nazwie.
3616 3616 -----
3617 3617 Uprość drogę
3618 3618 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3619 3619 -----
3620 3620 Uprościć drogi?
3621 3621 Prosta konwersja obszaru na wielokąt złożony.
3622 3622 -----
3623 3623 Równoczesne połączenia
3624 3624 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3625 3625 Pojedyncze elementy
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 Jazda na deskorolce
3630 3630 Łyżwiarstwo
3631 3631 Narty
3632 3632 narciarstwo
3633 3633 Pomiń pobieranie
3634 3634 Pomiń pobieranie
3635 3635 -----
3636 3636 Pomiń
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Mapa
3640 3640 Pochylnia
3641 3641 Palenie
3642 3642 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3643 3643 Dopasuj do wielkości kafelek
3644 3644 Skuter śnieżny
3645 3645 Piłka nożna
3646 3646 słabe
3647 3647 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3648 3648 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3649 3649 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
3650 3650 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
3651 3651 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3652 3652 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3653 3653 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3654 3654 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3655 3655 Sortuj
3656 3656 Sortuj menu szablonów
3657 3657 Sortuj elementy relacji
3658 3658 Źródło
3659 3659 Południe
3660 3660 -----
3661 3661 Miejsca dla niepełnosprawnych
3662 3662 Miejsca dla rodziców
3663 3663 Miejsca dla kobiet
3664 3664 -----
3665 3665 Fotoradar
3666 3666 Kolczatka
3667 3667 Rozdziel drogę
3668 3668 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3669 3669 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3670 3670 Rozdziela drogę na fragmenty
3671 3671 +++++
3672 3672 Sporty z piłką
3673 3673 Obiekty sportowe
3674 3674 Sport
3675 3675 Centrum sportowe
3676 3676 Źródło
3677 3677 Stadion
3678 3678 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3679 3679 Gwiazdki
3680 3680 Rozpocznij szukanie
3681 3681 Rozpocznij pobieranie
3682 3682 Rozpocznij pobieranie danych
3683 3683 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3684 3684 -----
3685 3685 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3686 3686 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3687 3687 Ponowna próba {0} z {1}.
3688 3688 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3689 3689 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3690 3690 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3691 3691 Stan
3692 3692 -----
3693 3693 Sklep z artykułami biurowymi
3694 3694 +++++
3695 3695 Raport konfiguracji
3696 3696 Schody
3697 3697 -----
3698 3698 Przełaz
3699 3699 Znak stop
3700 3700 -----
3701 3701 Strumień
3702 3702 Ulica
3703 3703 Latarnia uliczna
3704 3704 Nazwa ulicy
3705 3705 Sieć drogowa
3706 3706 Ulice NRW Geofabrik.de
3707 3707 mocne
3708 3708 -----
3709 3709 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3710 3710 Czy styl jest obecnie aktywny?
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 Podobszary
3717 3717 Stwórz filtr
3718 3718 -----
3719 3719 Dzielnica
3720 3720 Metro
3721 3721 Wejście do metra
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3725 3725 +++++
3726 3726 +++++
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
3730 3730 -----
3731 3731 Dostępne odwzorowania to: {0}
3732 3732 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3733 3733 -----
3734 3734 Nawierzchnia
3735 3735 Monitoring
3736 3736 Punkt geodezyjny
3737 3737 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3738 3738 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3739 3739 Pływanie
3740 3740 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3741 3741 -----
3742 3742 Opis symboli
3743 3743 Synchronizacja dźwięku
3744 3744 Synchronizuj cały zestaw danych
3745 3745 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3746 3746 Synchronizuję tylko relację {0}
3747 3747 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
3748 3748 Synchronizuję tylko drogę {0}
3749 3749 System miar
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 Ustawienia TMS
3759 3759 -----
3760 3760 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3761 3761 Tenis stołowy
3762 3762 Nawierzchnia dla niewidomych
3763 3763 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3764 3764 -----
3765 3765 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3766 3766 Klucz tagu jest za długi
3767 3767 -----
3768 3768 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3769 3769 Wartość tagu jest za długa
3770 3770 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3771 3771 Szablony
3772 3772 Etykiety
3773 3773 Znaczniki i członkowie
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 Znaczniki zestawu zminan {0}
3778 3778 Znaczniki nowego zestawu zmian
3779 3779 Tag z pustą wartością
3780 3780 -----
3781 3781 Krawiec
3782 3782 +++++
3783 3783 Postój taksówek
3784 3784 Droga kołowania
3785 3785 Telefon
3786 3786 na karty telefoniczne
3787 3787 Tenis
3788 3788 Namioty dozwolone
3789 3789 +++++
3790 3790 Droga powiatowa
3791 3791 -----
3792 3792 +++++
3793 3793 Testuj Klucz Dostępu
3794 3794 Test nie udał się
3795 3795 Sprawdza URL API
3796 3796 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 +++++
3800 3800 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
3801 3801 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 URL API działa poprawnie.
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 Wtyczka MapDust pokazuje reporty błędów z bazy MapDust na mapie. Umożliwia tworzenie, zamykanie, unieważnianie, ponowne otwieranie i komentowanie raportów o błędach.
3808 3808 -----
3809 3809 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3810 3810 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
3811 3811 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3812 3812 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3813 3813 Drogi "przez" nie są połączone.
3814 3814 -----
3815 3815 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3816 3816 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
3817 3817 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3818 3818 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3819 3819 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3820 3820 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
3821 3821 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3822 3822 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3826 3826 -----
3827 3827 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3828 3828 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3829 3829 Domyślne szablony JOSM
3830 3830 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3831 3831 Tryb ekspercki udostępnia dodatkowe ustawienia ukryte dla normalnego użytkownika
3832 3832 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
3833 3833 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
3834 3834 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3835 3835 -----
3836 3836 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3837 3837 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
3841 3841 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3842 3842 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3846 3846 -----
3847 3847 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3848 3848 -----
3849 3849 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3850 3850 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
3854 3854 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
3855 3855 Funkcja zdalnego sterowania pozwala na kontrolę programu JOSM przez inne aplikacje, np. przeglądarkę internetową.
3856 3856 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3857 3857 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3858 3858 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
3859 3859 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3860 3860 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3861 3861 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3862 3862 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3863 3863 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
3864 3864 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3865 3865 -----
3866 3866 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
3867 3867 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3868 3868 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
3869 3869 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3870 3870 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3871 3871 Teatr
3872 3872 -----
3873 3873 Ich wersja
3874 3874 Ich wersja (na serwerze)
3875 3875 Ich z Połączoną
3876 3876 Park rozrywki
3877 3877 Nie ma otwartych zestawów zmian
3878 3878 Nie wybrano opiektów do pobrania
3879 3879 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3880 3880 Drogi mają cześć wspólną.
3881 3881 -----
3882 3882 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3883 3883 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3884 3884 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3885 3885 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3886 3886 -----
3887 3887 To znajduje się za końcem nagrania.
3888 3888 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
3889 3889 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3890 3890 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
3891 3891 -----
3892 3892 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3893 3893 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
3894 3894 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
3895 3895 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
3896 3896 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
3897 3897 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
3898 3898 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
3899 3899 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3900 3900 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
3901 3901 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
3902 3902 Ten test sprawdza czy multipolygony są poprawne
3903 3903 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
3904 3904 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3905 3905 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
3906 3906 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3907 3907 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
3908 3908 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
3909 3909 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
3910 3910 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
3911 3911 -----
3912 3912 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
3913 3913 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
3914 3914 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3915 3915 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3916 3916 Automat biletowy
3917 3917 Numery kafelków mapy
3918 3918 Adres kafelka:
3919 3919 Katalog cache kafelek:
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 Czas:
3923 3923 Zakres czasu
3924 3924 Strefa czasowa:
3925 3925 Strefa czasowa: {0}
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 Nazwa:
3929 3929 -----
3930 3930 Do ...
3931 3931 Do usunięcia
3932 3932 Przełącz linie łączące punktu GPX
3933 3933 -----
3934 3934 Przełącza widok szkieletowy
3935 3935 Przełącza na pełny ekran
3936 3936 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3937 3937 Przełącz widoczność warstwy: {0}
3938 3938 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3939 3939 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3940 3940 Przełącz: {0}
3941 3941 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3942 3942 Toalety
3943 3943 -----
3944 3944 bramka (opłata)
3945 3945 Punkt poboru opłat
3946 3946 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
3947 3947 -----
3948 3948 Narzędzie: {0}
3949 3949 Pasek narzędzi
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 Personalizacja paska narzędzi
3953 3953 Narzędzia
3954 3954 -----
3955 3955 Narzedzie do rysowania budynków.
3956 3956 -----
3957 3957 +++++
3958 3958 Turystyka
3959 3959 -----
3960 3960 Wieża
3961 3961 Numer referencyjny
3962 3962 Typ wieży
3963 3963 Małe miasto
3964 3964 Ratusz
3965 3965 Sklep z zabawkami
3966 3966 -----
3967 3967 Droga gruntowa
3968 3968 Kolorowanie ścieżek i punktów
3969 3969 Data ścieżki
3970 3970 Typ drogi
3971 3971 Środek uspokojenia ruchu
3972 3972 Sygnalizacja świetlna
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 Tramwaj
3976 3976 Przystanek tramwajowy
3977 3977 +++++
3978 3978 Ograniczenia w ruchu
3979 3979 -----
3980 3980 Biuro podróży
3981 3981 Drzewo
3982 3982 Droga ekspresowa
3983 3983 Droga ekspresowa - dojazd
3984 3984 Spróbuj ponownie
3985 3985 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3986 3986 -----
3987 3987 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
3988 3988 Tunel
3989 3989 Początek tunelu
3990 3990 Ograniczenia skrętu
3991 3991 Włącz/wyłącz wybrane style
3992 3992 Miejsce do zawracania
3993 3993 -----
3994 3994 Zakazy zakrętu (turnrestrictions)
3995 3995 Kołowrotek
3996 3996 Obrotnica
3997 3997 Rodzaj
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 Rodzaj schronienia
4001 4001 Rodzaj
4002 4002 -----
4003 4003 Sklep z oponami
4004 4004 +++++
4005 4005 -----
4006 4006 NIEZNANA
4007 4007 +++++
4008 4008 URL/ Plik:
4009 4009 -----
4010 4010 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4011 4011 +++++
4012 4012 +++++
4013 4013 +++++
4014 4014 +++++
4015 4015 +++++
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 Strefa UTM
4019 4019 Rozdziel drogi
4020 4020 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
4021 4021 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
4022 4022 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
4023 4023 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4024 4024 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
4025 4025 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 Nie można parsować współrzędnych
4030 4030 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4031 4031 Droga gminna
4032 4032 Niezamkniete drogi
4033 4033 Niezamknięta droga
4034 4034 Niepołączona linia brzegowa
4035 4035 Niepołączone węzły bez tagów
4036 4036 Niepołączone drogi.
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 Nierozstrzygnięty
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 Cofnij
4044 4044 Cofanie ortogonalizacji kształtu
4045 4045 Anuluj przesunięcie
4046 4046 Cofa ortogonalizację wybranych węzłów
4047 4047 Cofa ostatnią czynność.
4048 4048 -----
4049 4049 Oderwij panel
4050 4050 Nieoczekiwany błąd
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
4055 4055 -----
4056 4056 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
4057 4057 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
4063 4063 Niespodziewany token: {0}
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4067 4067 Odblokuj
4068 4068 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4069 4069 Potwierdzenie rozdzielenia
4070 4070 Rozdzielony węzeł
4071 4071 Uniwersytet
4072 4072 Nieznany adres
4073 4073 Nieznany rodzaj elementu
4074 4074 Nieznany tryb {0}
4075 4075 -----
4076 4076 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
4077 4077 -----
4078 4078 Nieznana rola
4079 4079 -----
4080 4080 Nieznany typ: {0}
4081 4081 Warstwa obrazu bez nazwy
4082 4082 Skrzyżowanie bez nazwy
4083 4083 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4084 4084 Drogi bez nazwy
4085 4085 Nieuporządkowana linia brzegowa
4086 4086 Niezapisane zmiany
4087 4087 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4088 4088 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4089 4089 Niezapisane dane i konflikty
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 Niezapisane dane OSM
4093 4093 Odznacz wszystko
4094 4094 Odznacz wszystko (anulowanie)
4095 4095 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4096 4096 Odznacza wszystkie obiekty.
4097 4097 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 Nie wspierana wersja: {0}
4101 4101 Węzły bez tagu i nie podłączone.
4102 4102 Drogi bez tagów
4103 4103 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4104 4104 Drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
4105 4105 W górę
4106 4106 -----
4107 4107 Aktualizuj
4108 4108 Aktualizuj zestaw zmian
4109 4109 Aktualizuj zawartość
4110 4110 Aktualizuj dane
4111 4111 -----
4112 4112 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4113 4113 Pobierz zmiany
4114 4114 Aktualizacja obiektów
4115 4115 Aktualizuj wtyczki
4116 4116 Pobierz wybrane
4117 4117 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4118 4118 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4119 4119 Aktualizuje wybrane wtyczki
4120 4120 Zaktualizowano
4121 4121 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4122 4122 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4123 4123 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4124 4124 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4125 4125 -----
4126 4126 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4127 4127 Uaktualnianie zestawu zmian...
4128 4128 Odświeżanie danych
4129 4129 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4130 4130 Aktualizowanie mapy...
4131 4131 -----
4132 4132 Odświeżanie interfejsu użytkownika
4133 4133 Wyślij
4134 4134 Wyślij zmiany
4135 4135 Wyślij Ustawienia
4136 4136 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4137 4137 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4138 4138 Wyślij dane
4139 4139 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4140 4140 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4141 4141 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4142 4142 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4143 4143 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4144 4144 Wyślij wybrane elementy
4145 4145 Wyślij zmienione elementy
4146 4146 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4147 4147 Wysyłanie do "{0}"
4148 4148 Wyślij do nowego zestawu zmian
4149 4149 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4150 4150 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4151 4151 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4152 4152 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4153 4153 Przesyłanie danych...
4154 4154 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4155 4155 Użycie
4156 4156 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4157 4157 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4158 4158 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4159 4159 Używaj prostego uwierzytelniania
4160 4160 Używaj OAuth
4161 4161 Używaj SOCKS proxy
4162 4162 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4163 4163 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4164 4164 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4165 4165 Użyj domyślny
4166 4166 Użyj domyślny plik danych.
4167 4167 Użyj domyślnych ustawień
4168 4168 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4169 4169 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4170 4170 Użyj warstwy błędów
4171 4171 -----
4172 4172 Użyj globalnych ustawień
4173 4173 Użyj listę ignorowanych
4174 4174 Użyj serweru przesunięć:
4175 4175 Używa szablon "{0}"
4176 4176 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4177 4177 -----
4178 4178 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4179 4179 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4180 4180 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4181 4181 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4182 4182 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4183 4183 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4184 4184 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4185 4185 -----
4186 4186 Użytkownik
4187 4187 ID użytkownika:
4188 4188 Nazwa użytkownika:
4189 4189 Użytkownik:
4190 4190 Nazwa użytkownika
4191 4191 Nazwa użytkownika:
4192 4192 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4193 4193 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4194 4194 Sklep z odkurzaczami
4195 4195 Zweryfikuj
4196 4196 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4197 4197 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4198 4198 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4199 4199 Sprawdzanie
4200 4200 Sprawdź
4201 4201 Wyniki sprawdzania
4202 4202 Błędy
4203 4203 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4204 4204 Sprawdzanie poprawności
4205 4205 Wartość
4206 4206 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4207 4207 -----
4208 4208 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4209 4209 -----
4210 4210 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4211 4211 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4212 4212 Wartość:
4213 4213 -----
4214 4214 Sklep z różnościam
4215 4215 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4216 4216 Pojazdy według typu
4217 4217 Samochody według sposobu użytkowania
4218 4218 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4219 4219 Automat sprzedający
4220 4220 Sprzedawane produkty
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4225 4225 Spodziewane: wersja
4226 4226 Wersja {0}
4227 4227 -----
4228 4228 Wersja: {0}
4229 4229 Weterynarz
4230 4230 Wypożyczalnia wideo
4231 4231 Widok
4232 4232 Widok: {0}
4233 4233 Punkt widokowy
4234 4234 Automatyczne przesuwanie mapy
4235 4235 Wieś
4236 4236 Zieleń miejska
4237 4237 Miasto
4238 4238 Winnica
4239 4239 Widoczność
4240 4240 Widoczność (czytelność)
4241 4241 widoczna wieża szybowa
4242 4242 Odwiedź stronę domową
4243 4243 -----
4244 4244 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4245 4245 Wulkan
4246 4246 Siatkówka
4247 4247 Napięcie
4248 4248 -----
4249 4249 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4250 4250 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4251 4251 +++++
4252 4252 +++++
4253 4253 WGS84 Geograficzne
4254 4254 +++++
4255 4255 Błąd WMS
4256 4256 Pliki WMS (*.wms)
4257 4257 Ustawienia WMS
4258 4258 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4259 4259 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4260 4260 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4261 4261 +++++
4262 4262 -----
4263 4263 Oczekiwanie 10 sekund...
4264 4264 mur
4265 4265 Ostrzeżenie
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 Ostrzeżenie: Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
4269 4269 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4270 4270 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4271 4271 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4272 4272 -----
4273 4273 Ostrzeżenie: Nie udało się pobrać danych o bieżącym użytkowniku JOSM. Otrzymany wyjątek: {0}
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 Uwaga: Ignoruję wyjątek ponieważ zadanie zostało anulowane. Wyjątek: {0}
4277 4277 -----
4278 4278 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4279 4279 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4280 4280 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4281 4281 -----
4282 4282 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 Ostrzeżenie: nagłówek błędu "{0}" nie pasował do oczekiwanego wzoru.
4290 4290 -----
4291 4291 Ostrzeżenie: nie udało się anulować trwającej operacji OAuth
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4310 4310 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 Ostrzeżenie: obiekt ''{0}'' jest już skasowany na serwerze. Pomijam ten obiekt i ponawiam wysyłkę.
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4317 4317 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4318 4318 Ostrzeżenie: w zapisie preferencji znaleziono klucz ''{0}'' z nieoczekiwaną wartością ''{1}''
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 Ostrzeżenia
4325 4325 Myjnia samochodowa
4326 4326 Kosz na śmieci
4327 4327 Oczyszczalnia ścieków
4328 4328 Woda
4329 4329 Park wodny
4330 4330 Wieża ciśnień
4331 4331 Studnia
4332 4332 Filtry
4333 4333 Wodospad
4334 4334 Młyn wodny
4335 4335 -----
4336 4336 Powielone węzły dróg wodnych
4337 4337 Pliki audio Wave (*.wav)
4338 4338 -----
4339 4339 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4340 4340 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4341 4341 Węzeł drogi blisko innej drogi
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 Droga {0}
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 Etykietowanie punktów
4348 4348 Punkty drogowe
4349 4349 Drogi
4350 4350 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4351 4351 Drogi z tą samą pozycją
4352 4352 Krzyż przydrożny
4353 4353 Kapliczka
4354 4354 Strona internetowa: {0}
4355 4355 Strona internetowa
4356 4356 Jaz
4357 4357 Mokradło
4358 4358 Dla niepełnosprawnych
4359 4359 Wózki inwalidzkie
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4363 4363 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4364 4364 Całą grupę
4365 4365 Szerokość (w metrach)
4366 4366 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
4367 4367 +++++
4368 4368 Wiatrak
4369 4369 Okna
4370 4370 Rękaw
4371 4371 -----
4372 4372 Widok szkieletowy
4373 4373 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
4374 4374 Ze sklepem
4375 4375 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4376 4376 Las pierwotny
4377 4377 Zakład produkcyjny
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 Zła ilość argumentów dla zakładki
4381 4381 Drogi o złym kierunku.
4382 4382 Brakuje znacznika XML <user>.
4383 4383 -----
4384 4384 Tak
4385 4385 Tak, przypisz
4386 4386 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4387 4387 Tak, zapisz zmiany i zamknij
4388 4388 -----
4389 4389 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4390 4390 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4391 4391 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4392 4392 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4393 4393 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4394 4394 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4395 4395 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4396 4396 -----
4397 4397 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
4398 4398 Napotkałeś błąd w JOSM
4399 4399 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4400 4400 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4401 4401 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4402 4402 -----
4403 4403 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4404 4404 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4409 4409 -----
4410 4410 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4411 4411 Wybierz ślad GPX
4412 4412 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4413 4413 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
4414 4414 -----
4415 4415 +++++
4416 4416 Powiększ
4417 4417 Zbliżenie (w metrach)
4418 4418 Powiększ
4419 4419 Zmniejsz
4420 4420 Powiększa i przesuwa mapę
4421 4421 -----
4422 4422 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4423 4423 Powiększ
4424 4424 Poziom powiększenia:
4425 4425 Zmniejsz
4426 4426 Powiększ aby pokazać: {0}
4427 4427 Powiększ do
4428 4428 Powiększ na warstwie
4429 4429 -----
4430 4430 Powiększ do węzła
4431 4431 Pokaż problem
4432 4432 Powiększ do wybranych elementów
4433 4433 Powiększ do zaznaczenia
4434 4434 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4435 4435 -----
4436 4436 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4437 4437 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4438 4438 Pokaż {0}
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 \nWysokość: {0} m
4442 4442 \nKierunek {0}°
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 +++++
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 wysokie napięcie
4459 4459 średnie napięcie
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 +++++
4465 4465 sieć
4466 4466 -----
4467 4467 ograniczenie
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 Edycja pylonu
4473 4473 Edycja stacji
4474 4474 -----
4475 4475 +++++
4476 4476 Stacja
4477 4477 Brama
4478 4478 Wstecz
4479 4479 Szybciej
4480 4480 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4481 4481 Do przodu
4482 4482 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4483 4483 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4484 4484 Następny znacznik
4485 4485 Odtwórz następny znacznik.
4486 4486 Odtwórz poprzedni znacznik.
4487 4487 Odtwórz / wstrzymaj
4488 4488 Poprzedni znacznik
4489 4489 Wolniej
4490 4490 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4491 4491 Zamknięty
4492 4492 Otwarty
4493 4493 brak
4494 4494 czarny
4495 4495 niebieski
4496 4496 brązowy
4497 4497 szary
4498 4498 zielony
4499 4499 czerwony
4500 4500 biały
4501 4501 +++++
4502 4502 +++++
4503 4503 +++++
4504 4504 +++++
4505 4505 analogowy
4506 4506 cyfrowy
4507 4507 -----
4508 4508 słoneczny
4509 4509 niekonwencjonalny
4510 4510 D
4511 4511 U
4512 4512 A
4513 4513 Z
4514 4514 U
4515 4515 O
4516 4516 T
4517 4517 Z
4518 4518 Tekst
4519 4519 Opis
4520 4520 Nazwa
4521 4521 Źródło ciepła
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 Przesunięcie
4530 4530 -----
4531 4531 markowe
4532 4532 nie
4533 4533 używane
4534 4534 tak
4535 4535 -----
4536 4536 różne
4537 4537 nad ziemią
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 pod ziemią
4541 4541 podwodą
4542 4542 -----
4543 4543 Edycja stacji kolejowej
4544 4544 Stacja kolejowa
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 +++++
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 Klucz:
4555 4555 iglasty
4556 4556 liścisty
4557 4557 mieszany
4558 4558 skrótowa nazwa ulicy
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 dodaj do zaznaczenia
4562 4562 adres
4563 4563 -----
4564 4564 dodaje odwzorowania z Proj4J
4565 4565 administracyjna
4566 4566 zaawansowana
4567 4567 zaawansowana konfiguracja
4568 4568 droga powietrzna
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 kruszywo
4573 4573 dla rolnictwa
4574 4574 wentylacyjny
4575 4575 wszystkie
4576 4576 wszystkie obiekty
4577 4577 alejka
4578 4578 alfabetycznie
4579 4579 alternatywny
4580 4580 typ udogodnień {0}
4581 4581 udogodnienie
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 futbol amerykański
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 kościół anglikański
4588 4588 jedzenie dla zwierząt
4589 4589 gość
4590 4590 dowolne
4591 4591 -----
4592 4592 akwedukt
4593 4593 łucznictwo
4594 4594 obszar
4595 4595 obszar tekstowy
4596 4596 azjatycka
4597 4597 asfalt
4598 4598 lekkoatletyka
4599 4599 -----
4600 4600 +++++
4601 4601 futbol australijski
4602 4602 automatycznie
4603 4603 -----
4604 4604 tło
4605 4605 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4606 4606 odcinek powrotny
4607 4607 zła
4608 4608 bahaizm
4609 4609 baptyści
4610 4610 drut kolczasty
4611 4611 bariera
4612 4612 -----
4613 4613 +++++
4614 4614 Basen
4615 4615 Koszykówka
4616 4616 -----
4617 4617 boksyty
4618 4618 Plaża
4619 4619 rowery
4620 4620 dętki do roweru
4621 4621 +++++
4622 4622 biopaliwo
4623 4623 biogaz
4624 4624 biomasa
4625 4625 torfowisko
4626 4626 bule
4627 4627 granica
4628 4628 gra w kule
4629 4629 -----
4630 4630 marka
4631 4631 most
4632 4632 etykieta "most" na węźle
4633 4633 teren poprzemysłowy
4634 4634 buddyzm
4635 4635 budynek
4636 4636 próg zwalniający
4637 4637 hamburgery
4638 4638 autobus
4639 4639 wydzielony pas autobusowy
4640 4640 futbol kanadyjki
4641 4641 -----
4642 4642 kajakarstwo
4643 4643 uwzględnij wielkość liter
4644 4644 kościół katolicki
4645 4645 Cmentarz
4646 4646 ośrodek
4647 4647 łańcuch
4648 4648 węgiel drewny
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 kurczak
4652 4652 chińska
4653 4653 -----
4654 4654 chrześcijaństwo
4655 4655 papierosy
4656 4656 miasto
4657 4657 cywilna
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 wspinaczka
4661 4661 -----
4662 4662 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4663 4663 zamknięty
4664 4664 zamknięta droga
4665 4665 węgiel
4666 4666 bruk
4667 4667 zimne powietrze
4668 4668 zimna woda
4669 4669 spalarnia
4670 4670 komunikacyjna
4671 4671 szuter
4672 4672 sprężone powietrze
4673 4673 beton
4674 4674 prezerwatywy
4675 4675 konfiguruj
4676 4676 Konfiguruje styl rysowania mapy
4677 4677 konflikt
4678 4678 iglasty
4679 4679 połaczenie
4680 4680 w budowie
4681 4681 sieć trakcyjna
4682 4682 pojemnik
4683 4683 -----
4684 4684 miedź
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 liczba
4688 4688 -----
4689 4689 krykiet
4690 4690 krykiet
4691 4691 krokiet
4692 4692 -----
4693 4693 klienci
4694 4694 -----
4695 4695 kolarstwo
4696 4696 -----
4697 4697 dane
4698 4698 liściasty
4699 4699 obiekt dedykowany
4700 4700 st° min'' (Morskie)
4701 4701 st° min'' sek"
4702 4702 usunięto
4703 4703 -----
4704 4704 dla dostaw
4705 4705 przestarzały
4706 4706 dla wyznaczonych pojazdów
4707 4707 dojazd do posesji
4708 4708 objazd
4709 4709 olej napędowy
4710 4710 diamenty
4711 4711 zablokowane
4712 4712 -----
4713 4713 Dok
4714 4714 nie istnieje
4715 4715 wyścigi psów
4716 4716 podwójny
4717 4717 na dół
4718 4718 zjazd
4719 4719 pobrany obszar
4720 4720 -----
4721 4721 napoje
4722 4722 podjazd
4723 4723 -----
4724 4724 łatwa
4725 4725 energia elektryczna
4726 4726 -----
4727 4727 elementy
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 jazda konna
4731 4731 ewangelikalizm
4732 4732 parzyste
4733 4733 przykłady
4734 4734 doskonała
4735 4735 torby na odchody
4736 4736 -----
4737 4737 dla ekspertów
4738 4738 -----
4739 4739 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4740 4740 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4741 4741 gospodarstwo
4742 4742 ogrodzenie
4743 4743 prom
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 znajdź w zaznaczeniu
4747 4747 -----
4748 4748 ryba z frytkami
4749 4749 rozszczepienie jądra atomowego
4750 4750 -----
4751 4751 jedzenie
4752 4752 piesza
4753 4753 -----
4754 4754 bród
4755 4755 las
4756 4756 leśna
4757 4757 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4758 4758 odcinek docelowy
4759 4759 -----
4760 4760 francuska
4761 4761 od kafelka
4762 4762 z drogi
4763 4763 pełna
4764 4764 -----
4765 4765 futbol gaelicki (irlandzki)
4766 4766 garaże
4767 4767 gazowy
4768 4768 -----
4769 4769 bęzyna
4770 4770 geotermiczna
4771 4771 niemiecka
4772 4772 Lodowiec
4773 4773 złoto
4774 4774 +++++
4775 4775 pole golfowe
4776 4776 dobra
4777 4777 znacznik GPS
4778 4778 punkt GPS
4779 4779 1 stopnia
4780 4780 2 stopnia
4781 4781 3 stopnia
4782 4782 4 stopnia
4783 4783 5 stopnia
4784 4784 trawa
4785 4785 kratka trawnikowa
4786 4786 żwir
4787 4787 grecka
4788 4788 zielony
4789 4789 Teren nie zabudowany
4790 4790 grunt
4791 4791 -----
4792 4792 gimnastyka
4793 4793 połowiczna
4794 4794 punkt zatrzymania
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 zdrowie
4798 4798 ciepłowniczy
4799 4799 wrzosowisko
4800 4800 żywopłot
4801 4801 samochody ciężarowe
4802 4802 wyróżnienie
4803 4803 droga
4804 4804 Droga bez numeru referencyjnego
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 hinduizm
4809 4809 historia
4810 4810 tablica historyczna
4811 4811 hokej
4812 4812 tragiczna
4813 4813 jazda konna
4814 4814 wyścigi konne
4815 4815 -----
4816 4816 gorące powietrze
4817 4817 gorąca woda
4818 4818 +++++
4819 4819 dom
4820 4820 -----
4821 4821 +++++
4822 4822 -----
4823 4823 wodna
4824 4824 lody
4825 4825 -----
4826 4826 ilmenit
4827 4827 przyciemnienia podkładu mapy
4828 4828 nieaktywne
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 niekompletne
4832 4832 niekompletna droga
4833 4833 przybliż by zobaczyć więcej detali
4834 4834 niezależny
4835 4835 indyjska
4836 4836 wewnętrzny
4837 4837 Tteren przemysłowy
4838 4838 -----
4839 4839 Wewnętrzny segment
4840 4840 zintegrowano z głównym programem
4841 4841 średnia
4842 4842 -----
4843 4843 rudy żelaza
4844 4844 wysepka
4845 4845 wydzielone pomieszczenie
4846 4846 włoska
4847 4847 dżinizm
4848 4848 japońska
4849 4849 świadkowie Jehowy
4850 4850 judaizm
4851 4851 -----
4852 4852 +++++
4853 4853 +++++
4854 4854 wysypisko smieci
4855 4855 zagospodarowanie przestrzenne
4856 4856 typ użytkowania ziemi {0}
4857 4857 droga
4858 4858 -----
4859 4859 warstwa
4860 4860 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
4861 4861 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
4862 4862 -----
4863 4863 ołów
4864 4864 w lewo
4865 4865 wypoczynek
4866 4866 typ wypoczynku {0}
4867 4867 -----
4868 4868 wapień
4869 4869 limitowane
4870 4870 strefa zamieszkania
4871 4871 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4872 4872 wczytywanie stylu ''{0}''...
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 zablokuj przewijanie
4876 4876 -----
4877 4877 niska
4878 4878 luteranie
4879 4879 namorzyny
4880 4880 -----
4881 4881 ręcznie
4882 4882 -----
4883 4883 +++++
4884 4884 +++++
4885 4885 marsze
4886 4886 max szer.
4887 4887 max dł.
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 członek
4893 4893 -----
4894 4894 +++++
4895 4895 metodyści
4896 4896 meksykańska
4897 4897 Teren wojskowy
4898 4898 min szer.
4899 4899 min dł.
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 brakujące obiekty:
4906 4906 błędnie wpisana nazwa klucza
4907 4907 mieszany
4908 4908 -----
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 mormoni
4912 4912 sporty motorowe
4913 4913 -----
4914 4914 autostrada
4915 4915 ciąg pieszy
4916 4916 Błoto
4917 4917 różne sporty
4918 4918 wielopoziomowy
4919 4919 -----
4920 4920 +++++
4921 4921 islam
4922 4922 narodowa
4923 4923 naturalne
4924 4924 typ naturalny {0}
4925 4925 -----
4926 4926 tablica przyrodnicza
4927 4927 gazety
4928 4928 następny
4929 4929 nikiel
4930 4930 nie
4931 4931 brak opisu
4932 4932 -----
4933 4933 nie ma obsługi odczytu tego formatu
4934 4934 brak modyfikatora
4935 4935 zakaz skrętu w lewo
4936 4936 zakaz skrętu w prawo
4937 4937 zakaz jazdy prosto
4938 4938 zakaz zawracania
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 żadne
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 nie zostały usunięte
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
4949 4949 tablica informacyjna
4950 4950 dla początkujących
4951 4951 jądrowa
4952 4952 obserwacyjna
4953 4953 nieparzyste
4954 4954 oficjalnie
4955 4955 naftowy
4956 4956 stare szyny kolejowe
4957 4957 stare
4958 4958 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4959 4959 nakaz skrętu w lewo
4960 4960 nakaz skrętu w prawo
4961 4961 nakaz jazdy prosto
4962 4962 otwarty
4963 4963 pod prąd
4964 4964 droga pod prąd
4965 4965 ścieżka pod prąd
4966 4966 opcje
4967 4967 -----
4968 4968 kościół prawosławny
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 zewnętrzny
4972 4972 Zewnętrzny segment
4973 4973 poza pobranym obszarem
4974 4974 wysepka parkignowa
4975 4975 bilety parkingowe
4976 4976 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4977 4977 pyłu
4978 4978 pasażerowie
4979 4979 pasażerowie; pojazdy
4980 4980 utwardzona
4981 4981 kostka
4982 4982 Szczyt
4983 4983 kamienie
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 +++++
4987 4987 zielonoświątkowcy
4988 4988 -----
4989 4989 dopuszczalny
4990 4990 zdjęcia
4991 4991 fotowoltaiczna
4992 4992 nabrzeże
4993 4993 rurociąg
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 boisko
5001 5001 +++++
5002 5002 Miejsce
5003 5003 tablica botaniczna
5004 5004 plastik
5005 5005 -----
5006 5006 słup
5007 5007 polityczna
5008 5008 -----
5009 5009 energia
5010 5010 prezbiterianie
5011 5011 poprzedni
5012 5012 droga krajowa
5013 5013 droga krajowa - dojazd
5014 5014 droga prywatna
5015 5015 proponowany
5016 5016 protestanci
5017 5017 publiczny
5018 5018 transport publiczny
5019 5019 mapy komunikacji miejskiej
5020 5020 bilety komunikacji miejskiej
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 poczwórny
5026 5026 kwakrzy
5027 5027 kamieniołom
5028 5028 sport rakietowy
5029 5029 kolej
5030 5030 Teren kolejowy
5031 5031 -----
5032 5032 tory kolejowe
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 bystrze
5036 5036 szuwary
5037 5037 +++++
5038 5038 regionalna
5039 5039 wyrażenie regularne
5040 5040 Relacja bez typu
5041 5041 Odśwież domyślne wpisy
5042 5042 załaduj ponownie z pliku wybrane style
5043 5043 zdalnie
5044 5044 usuń z zaznaczenia
5045 5045 zamień zaznaczenie
5046 5046 -----
5047 5047 zabudowa
5048 5048 restauracja bez nazwy
5049 5049 handel
5050 5050 w prawo
5051 5051 -----
5052 5052 koryto rzeczne
5053 5053 droga
5054 5054 rola
5055 5055 -----
5056 5056 rondo
5057 5057 droga
5058 5058 odcinek trasy
5059 5059 -----
5060 5060 +++++
5061 5061 +++++
5062 5062 -----
5063 5063 rutyl
5064 5064 sól
5065 5065 słone bagna
5066 5066 piach
5067 5067 kanapki
5068 5068 skala
5069 5069 schemat
5070 5070 -----
5071 5071 Zarośla
5072 5072 droga wojewódzka
5073 5073 sejsmiczny
5074 5074 wybierz sport:
5075 5075 zaznaczony
5076 5076 zaznaczenie
5077 5077 -----
5078 5078 wydzielona przestrzeń
5079 5079 droga serwisowa
5080 5080 serwis
5081 5081 -----
5082 5082 ściekowy
5083 5083 współdzielone z transportem miejskim
5084 5084 współdzielone
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 szyici
5088 5088 strzelectwo
5089 5089 sklep
5090 5090 typ sklepu {0}
5091 5091 bocznica
5092 5092 sikhizm
5093 5093 srebro
5094 5094 pojedynczy
5095 5095 -----
5096 5096 miejsce
5097 5097 jazda na deskorolce
5098 5098 łyżwiarstwo
5099 5099 narciarska
5100 5100 narciarstwo
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 piłka nożna
5104 5104 słoneczna
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 spirytualizm
5108 5108 -----
5109 5109 Sport
5110 5110 typ sportu {0}
5111 5111 centrum sportowe
5112 5112 -----
5113 5113 odnoga
5114 5114 stadion
5115 5115 znaczki
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 kamień
5119 5119 strumień
5120 5120 ulice
5121 5121 nazwa ulicy zawiera ss
5122 5122 ciąg
5123 5123 ciąg;ciąg;...
5124 5124 metro
5125 5125 -----
5126 5126 sunnici
5127 5127 terenowy
5128 5128 +++++
5129 5129 bagno
5130 5130 słodycze
5131 5131 pływanie
5132 5132 basen
5133 5133 -----
5134 5134 -----
5135 5135 tenis stołowy
5136 5136 tampony
5137 5137 taoizm
5138 5138 doładowanie do telefonu
5139 5139 tymczasowy
5140 5140 Tymczasowy typ drogi
5141 5141 tenis
5142 5142 +++++
5143 5143 droga powiatowa
5144 5144 tekst
5145 5145 tajska
5146 5146 podstawowy styl Potlatch 2
5147 5147 termiczna
5148 5148 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
5149 5149 ta warstwa jest warstwą aktywną
5150 5150 -----
5151 5151 tereny zalewowe
5152 5152 -----
5153 5153 -----
5154 5154 cyna
5155 5155 do drogi
5156 5156 topograficzna
5157 5157 -----
5158 5158 turystyka
5159 5159 typ turystyki {0}
5160 5160 -----
5161 5161 zabawki
5162 5162 ścieżka
5163 5163 ścieżka i punkty
5164 5164 tylko ścieżki
5165 5165 -----
5166 5166 sygnalizacja świetlna
5167 5167 -----
5168 5168 tramwaj
5169 5169 potrójny
5170 5170 -----
5171 5171 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5172 5172 droga ekspresowa
5173 5173 droga ekspresowa - dojazd
5174 5174 turecka
5175 5175 -----
5176 5176 rodzaj
5177 5177 droga gminna
5178 5178 niekontrolowane
5179 5179 podziemny
5180 5180 -----
5181 5181 unitarianizm
5182 5182 nieznany
5183 5183 nieoznakowane
5184 5184 nieutwardzona
5185 5185 nieznana
5186 5186 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5187 5187 -----
5188 5188 nieotagowany
5189 5189 nieotagowana droga
5190 5190 nieużywane
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 do góry
5194 5194 aż do kafelka
5195 5195 użycie
5196 5196 -----
5197 5197 błędy spradzania poprawności
5198 5198 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5199 5199 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5200 5200 pojazdy
5201 5201 wersja {0}
5202 5202 poprzez węzły lub drogi
5203 5203 Wiadukt
5204 5204 +++++
5205 5205 -----
5206 5206 Wulkan
5207 5207 vouchery
5208 5208 ściana
5209 5209 -----
5210 5210 ścienny
5211 5211 -----
5212 5212 woda
5213 5213 poziom wody
5214 5214 -----
5215 5215 szlak wodny
5216 5216 typ drogi wodnej {0}
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 droga jest połączona
5221 5221 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
5222 5222 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
5223 5223 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
5224 5224 tylko punkty
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 pogoda
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 tablica o zwierzętach
5234 5234 wiatrowa
5235 5235 wydobywczy
5236 5236 przewodowy
5237 5237 bezprzewodowy
5238 5238 drewno
5239 5239 -----
5240 5240 Błędny znacznik highway na węźle
5241 5241 +++++
5242 5242 dworzec przetokowy
5243 5243 tak
5244 5244 +++++
5245 5245 cynk
5246 5246 cyrkon
5247 5247 przybliż by załadować kafelki
5248 5248 przybliż by załadować więcej kafelek
5249 5249 zaratusztrianizm
5250 5250 {0} (Korsyka)
5251 5251 -----
5252 5252 {0} ({1} do {2} stopni)
5253 5253 -----
5254 5254 {0} [niekompletny]
5255 5255 Obiekty na warstwie {0}:
5256 5256 {0} jest przestarzały
5257 5257 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5258 5258 -----
5259 5259 {0} metrów
5260 5260 -----
5261 5261 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5262 5262 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5263 5263 {0} km kw.
5264 5264 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5265 5265 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5266 5266 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5267 5267 +++++
5268 5268 -----
5269 5269 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5270m 1 -----
5271m 2 ({0} zapytanie)
5272m 2 ({0} zapytania)
5273m 2 ({0} zapytań)
5274m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5275m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5276m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5277m 4 -----
5278m 5 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5279m 5 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5280m 5 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5281m 6 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
5282m 6 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
5283m 6 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
5284m 7 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5285m 7 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5286m 7 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5287m 8 -----
5288m 9 -----
5289m 10 -----
5290m 11 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5291m 11 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5292m 11 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5293m 12 Dodano {0} obiekt
5294m 12 Dodano {0} obiekty
5295m 12 Dodano {0} obiektów
5296m 13 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5297m 13 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5298m 13 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5299m 14 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5300m 14 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5301m 14 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5302m 15 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5303m 15 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5304m 15 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5305m 16 Czy zmienić wartość?
5306m 16 Czy zmienić wartości?
5307m 16 Czy zmienić wartości?
5308m 17 Zmień {0} obiekt
5309m 17 Zmień {0} obiekty
5310m 17 Zmień {0} obiektów
5311m 18 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5312m 18 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5313m 18 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5314m 19 Konflikt podczas pobierania
5315m 19 Konflikty podczas pobierania
5316m 19 Konflikty podczas pobierania
5317m 20 Konflikt w danych
5318m 20 Konflikty w danych
5319m 20 Konflikty w danych
5320m 21 Usunięto {0} węzeł
5321m 21 Usunięto {0} węzły
5322m 21 Usunięto {0} węzłów
5323m 22 Usunięto {0} objekt
5324m 22 Usunięto {0} objekty
5325m 22 Usunięto {0} objektów
5326m 23 Usunięto {0} relację
5327m 23 Usunięto {0} relacje
5328m 23 Usunięto {0} relacji
5329m 24 Usunięto {0} drogę
5330m 24 Usunięto {0} drogi
5331m 24 Usunięto {0} dróg
5332m 25 Usuwanie {0} obiektu
5333m 25 Usuwanie {0} obiektów
5334m 25 Usuwanie {0} obiektów
5335m 26 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5336m 26 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5337m 26 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5338m 27 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5339m 27 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5340m 27 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5341m 28 -----
5342m 29 -----
5343m 30 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5344m 30 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5345m 30 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5346m 31 Wyczuję {0} obiekt z ''{1}''
5347m 31 Wyczuję {0} obiekty z ''{1}''
5348m 31 Wyczuję {0} obiektów z ''{1}''
5349m 32 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5350m 32 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5351m 32 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5352m 33 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5353m 33 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5354m 33 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5355m 34 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5356m 34 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5357m 34 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5358m 35 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5359m 35 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5360m 35 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5361m 36 Połączona wersja ({0} pozycja)
5362m 36 Połączona wersja ({0} pozycje)
5363m 36 Połączona wersja ({0} pozycji)
5364m 37 Przesunięto {0} węzeł
5365m 37 Przesunięto {0} węzły
5366m 37 Przesunięto {0} węzłów
5367m 38 Moja wersja ({0} pozycja)
5368m 38 Moja wersja ({0} pozycje)
5369m 38 Moja wersja ({0} pozycji)
5370m 39 Pobranie obiektu nie powiodło się
5371m 39 Pobranie obiektów nie powiodło się
5372m 39 Pobranie obiektów nie powiodło się
5373m 40 Obiekt usunięty
5374m 40 Obiekty usunięte
5375m 40 Obiektów usuniętych
5376m 41 Pobrany obiekt został usunięty.
5377m 41 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5378m 41 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5379m 42 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5380m 42 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5381m 42 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5382m 43 Otwieranie {0} pliku...
5383m 43 Otwieranie {0} plików...
5384m 43 Otwieranie {0} plików...
5385m 44 Wklejam {0} tag
5386m 44 Wklejam {0} tagi
5387m 44 Wklejam {0} tagi
5388m 45 -----
5389m 46 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5390m 46 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5391m 46 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5392m 47 Usunięto {0} obiekt
5393m 47 Usunięto {0} obiekty
5394m 47 Usunięto {0} obiektów
5395m 48 -----
5396m 49 Obrócono {0} węzeł
5397m 49 Obrócono {0} węzły
5398m 49 Obrócono {0} węzłów
5399m 50 Skalowanie {0} węzła
5400m 50 Skalowanie {0} węzłów
5401m 50 Skalowanie {0} węzłów
5402m 51 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5403m 51 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5404m 51 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5405m 52 Uproszczono {0} drogę
5406m 52 Uproszczono {0} drogi
5407m 52 Uproszczono {0} dróg
5408m 53 -----
5409m 54 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5410m 54 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5411m 54 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5412m 55 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5413m 55 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5414m 55 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5415m 56 -----
5416m 57 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5417m 57 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5418m 57 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5419m 58 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5420m 58 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5421m 58 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5422m 59 Ich wersja ({0} pozycja)
5423m 59 Ich wersja ({0} pozycje)
5424m 59 Ich wersja ({0} pozycji)
5425m 60 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5426m 60 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5427m 60 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5428m 61 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5429m 61 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5430m 61 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5431m 62 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5432m 62 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5433m 62 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5434m 63 -----
5435m 64 Wykryto {0} konflikt.
5436m 64 Wykryto {0} konflikty.
5437m 64 Wykryto {0} konfliktów.
5438m 65 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5439m 65 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5440m 65 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5441m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5442m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5443m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5444m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5445m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5446m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5447m 68 Transformuj {0} węzeł
5448m 68 Transformuj {0} węzeły
5449m 68 Transformuj {0} węzełów
5450m 69 Przywróć {0} obiekt
5451m 69 Przywróć {0} obiekty
5452m 69 Przywróć {0} obiektów
5453m 70 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5454m 70 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5455m 70 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5456m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5457m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5458m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5459m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5460m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5461m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5462m 73 Przesyłanie {0} obieku...
5463m 73 Przesyłanie {0} obiektów...
5464m 73 Przesyłanie {0} obiektów...
5465m 74 -----
5466m 75 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5467m 75 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5468m 75 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5469m 76 znacznik
5470m 76 znaczniki
5471m 76 znaczników
5472m 77 węzeł
5473m 77 węzły
5474m 77 węzłów
5475m 78 obiekt
5476m 78 obiekty
5477m 78 obiektów
5478m 79 relacja
5479m 79 relacje
5480m 79 relacji
5481m 80 do obiektu {0}
5482m 80 do obiektów {0}
5483m 80 do obiektów {0}
5484m 81 droga
5485m 81 drogi
5486m 81 dróg
5487m 82 {0} Autor
5488m 82 {0} Autorzy
5489m 82 {0} Autorów
5490m 83 -----
5491m 84 {0} składa się z {1} markera
5492m 84 {0} składa się z {1} markerów
5493m 84 {0} składa się z {1} markerów
5494m 85 -----
5495m 86 Wczytano {0} obraz.
5496m 86 Wczytano {0} obrazy.
5497m 86 Wczytano {0} obrazów.
5498m 87 {0} element
5499m 87 {0} elementy
5500m 87 {0} elementów
5501m 88 {0} węzeł
5502m 88 {0} węzły
5503m 88 {0} węzłów
5504m 89 {0} obiekt do dodania:
5505m 89 {0} obiekty do dodania:
5506m 89 {0} obiektów do dodania:
5507m 90 {0} obiekt do usunięcia:
5508m 90 {0} obiekty do usunięcia:
5509m 90 {0} obiektów do usunięcia:
5510m 91 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5511m 91 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5512m 91 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5513m 92 -----
5514m 93 {0} relacja
5515m 93 {0} relacje
5516m 93 {0} relacji
5517m 94 {0} trasa,
5518m 94 {0} trasy,
5519m 94 {0} tras,
5520m 95 -----
5521m 96 {0} ścieżka
5522m 96 {0} ścieżki
5523m 96 {0} ścieżki
5524m 97 {0} ślad,
5525m 97 {0} ślady,
5526m 97 {0} śladów,
5527m 98 {0} posiadał tagi GPS.
5528m 98 {0} posiadały tagi GPS.
5529m 98 {0} posiadało tagi GPS.
5530m 99 {0} droga
5531m 99 {0} drogi
5532m 99 {0} dróg
5533m 100 {0} punkt
5534m 100 {0} punkty
5535m 100 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.