source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3892

Last change on this file since 3892 was 3892, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 103.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 Liczba obiektów
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 (liczba zapytań nieznana)
15 15 (1 zapytanie)
16 16 (Kod={0})
17 17 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
21 21 -----
22 22 (Adres URL był:
23 23 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 (ponad 20m)
29 29 (brak obiektu)
30 30 (brak)
31 31 -----
32 32 -----
33 33 (do 20m)
34 34 (do 5m)
35 35 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
36 36 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
37 37 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
42 42 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
43 43 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
44 44 * Jeden węzęł z tagami lub
45 45 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
46 46 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
47 47 -----
48 48 ...możliwe inne rodzaje transportu
49 49 ... odwołuje się do relacji
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 Kręgle
54 54 -----
55 55 -----
56 56 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
57 57 -----
58 58 <anonimowy>
59 59 -----
60 60 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
61 61 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
62 62 -----
63 63 -----
64 64 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
65 65 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
66 66 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
67 67 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
68 68 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
80 80 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
81 81 -----
82 82 -----
83 83 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
84 84 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
85 85 -----
86 86 <różne>
87 87 <pusta>
88 88 -----
89 89 -----
90 90 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
91 91 -----
92 92 <h2>Filtr aktywny</h2>
93 93 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
94 94 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
95 95 -----
96 96 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
107 107 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
108 108 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
109 109 -----
110 110 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
111 111 -----
112 112 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
113 113 -----
114 114 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
115 115 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
124 124 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
125 125 -----
126 126 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
127 127 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
128 128 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
129 129 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
130 130 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
131 131 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
132 132 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
143 143 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
144 144 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
170 170 -----
171 171 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
172 172 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
173 173 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
178 178 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
179 179 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
180 180 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
181 181 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
182 182 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
211 211 -----
212 212 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
213 213 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
259 259 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 <nowy obiekt>
264 264 -----
265 265 -----
266 266 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 A wg. odległości
281 281 A wg. czasu
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
285 285 -----
286 286 -----
287 287 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 Naruszenie możliwości API
297 297 Wersja API: {0}
298 298 -----
299 299 Nieczynny tor
300 300 Przerwij
301 301 Anuluj scalanie
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 O programie
307 307 O JOSM...
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
312 312 -----
313 313 Dostęp do drogi
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Zakwaterowanie
319 319 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
320 320 -----
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Akcja
324 324 -----
325 325 -----
326 326 Aktywuj
327 327 -----
328 328 Aktywuj zaznzczoną warstwę
329 329 -----
330 330 Aktywne style:
331 331 -----
332 332 Dodaj
333 333 -----
334 334 -----
335 335 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
336 336 Dodaj węzeł...
337 337 Dodaj właściwości
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
341 341 Dodaj komentarz
342 342 -----
343 343 -----
344 344 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
345 345 -----
346 346 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
347 347 -----
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Dodaje nowy tag
351 351 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
352 352 -----
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy po ostatnim członku
356 356 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy za ostatnim zaznaczonym członkiem
357 357 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym członkiem
358 358 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym zaznaczonym członkiem
359 359 -----
360 360 Dodaj informacje o autorze
361 361 -----
362 362 -----
363 363 Dodaje filtr.
364 364 Dodaj warstwę zdjęć {0}
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 Dodaj nową warstwę
369 369 Dodaj węzeł
370 370 Dodaj węzeł do drogi
371 371 Dodaj węzeł do drogi i połącz
372 372 Dodano węzeł {0}
373 373 -----
374 374 Dodano relację {0}
375 375 -----
376 376 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
381 381 Dodaj do zaznaczenia
382 382 -----
383 383 Dodano drogę {0}
384 384 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Interpolacja adresów
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 Adresy
395 395 -----
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 Sztolnia
400 400 -----
401 401 -----
402 402 Dopasuj położenie warstwy
403 403 -----
404 404 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
405 405 -----
406 406 Dopasowuje położenie warstwy
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 Centrum administracyjne
411 411 Administracyjna
412 412 Poziom administracyjny
413 413 Zaawansowane
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Ustawienia zaawansowane
417 417 Szczegółowe informacje o obiekcie
418 418 Ustawienia zaawansowane
419 419 Zaawansowane...
420 420 Koleje linowe
421 421 -----
422 422 Rolnictro
423 423 Lotnisko
424 424 Lotnisko
425 425 Sklep monopolowy
426 426 -----
427 427 Wyrównaj węzły na kole
428 428 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
429 429 -----
430 430 -----
431 431 -----
432 432 -----
433 433 -----
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 wszystkie
438 438 -----
439 439 Wszystkie formaty
440 440 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
441 441 -----
442 442 -----
443 443 Ogródki działkowe
444 444 -----
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 Dozwolony ruch:
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
460 460 -----
461 461 Kanał alfa
462 462 Alfabetycznie
463 463 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
464 464 Chata alpejska
465 465 -----
466 466 -----
467 467 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
468 468 zmień także nazwę pliku
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Zawsze aktualizuj bez pytania
472 472 Futbol amerykański
473 473 Liczba kabli
474 474 Pojemność
475 475 Ilość stopni
476 476 Natężenie
477 477 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
478 478 -----
479 479 Pusta wartość usunie znacznik.
480 480 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
481 481 -----
482 482 Wystąpił błąd: {0}
483 483 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
484 484 -----
485 485 Wystąpił nieznany błąd
486 486 Kąt
487 487 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
488 488 Adnotacja
489 489 -----
490 490 -----
491 491 -----
492 492 Zastosuj
493 493 Zastosuj zmiany
494 494 Zastosuj szablon
495 495 Zastosuj rozwiązanie
496 496 Zastosuj rolę
497 497 Zastosuj rolę:
498 498 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
499 499 -----
500 500 Zastosuj rozwiązane konflikty
501 501 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
502 502 Zastosuj wybrane zmiany
503 503 -----
504 504 -----
505 505 Zastosuj zmiany
506 506 Zastosuj adres kafelka
507 507 Zastosuj zmiany i zamknij okno
508 508 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
509 509 Zastosować?
510 510 -----
511 511 -----
512 512 Wykopalisko archeologiczne
513 513 Łucznictwo
514 514 Kontynuować?
515 515 Czy na pewno?
516 516 obszar
517 517 Niezamknięty obszar
518 518 Tereny wokół miejsc
519 519 Centrum kulturalne
520 520 Sztuka
521 521 Pytaj przed aktualizacją
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 -----
526 526 -----
527 527 Skojarzone ulice
528 528 -----
529 529 Lekkoatletyka
530 530 -----
531 531 Atrakcja
532 532 -----
533 533 Dźwięk
534 534 -----
535 535 Ustawienia audio
536 536 Markery audio z {0}
537 537 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
538 538 -----
539 539 Audioprzewodnik
540 540 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
541 541 Australijski football
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 -----
546 546 -----
547 547 Uwierzytelnianie
548 548 Uwierzytelnienie nie powiodło się
549 549 Błąd uwierzytelniania
550 550 Autor
551 551 Autor: {0}
552 552 Autoryzacja nie powiodła się
553 553 -----
554 554 -----
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 Autorzy
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 Aktywne automatyczne zapisywanie
563 563 Częstość zapisywania (sekundy)
564 564 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
565 565 -----
566 566 -----
567 567 Centruj ciągle
568 568 -----
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 Bankomat
573 573 -----
574 574 Automatyczne pobieranie
575 575 Automatyczna korekcja tagów
576 576 -----
577 577 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
578 578 -----
579 579 Dostępne
580 580 -----
581 581 -----
582 582 Dostępne role
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 B wg. odległości
588 588 B wg. czasu
589 589 -----
590 590 Okno życia
591 591 Wstecz
592 592 Oparcie
593 593 -----
594 594 Błędne żądanie
595 595 -----
596 596 Piekarnia
597 597 -----
598 598 -----
599 599 Przeszkody
600 600 -----
601 601 Podstawowe
602 602 Zbiornik wodny
603 603 Koszykówka
604 604 baterie
605 605 Pole bitwy
606 606 Zatoka
607 607 Plaża
608 608 Siatkówka plażowa
609 609 Radiolatarnia
610 610 Ławka
611 611 -----
612 612 Sklep z napojami
613 613 -----
614 614 Rowery
615 615 Rowery
616 616 Ogródek piwny
617 617 -----
618 618 Sklep rowerowy
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Biodiesel
622 622 Pusta warstwa
623 623 Betonowy blok
624 624 -----
625 625 Zawartość
626 626 Stocznia
627 627 Słupek drogowy
628 628 Księgarnia
629 629 Nazwa zakładki
630 630 Zakładki
631 631 Przejście graniczne
632 632 Nazwa systematyczna
633 633 -----
634 634 -----
635 635 Bule
636 636 Granice
637 637 Granica
638 638 Kamień graniczny
639 639 -----
640 640 Rodzaj granicy
641 641 Wybrany obszar
642 642 -----
643 643 Butik
644 644 Gra w kule
645 645 Marka
646 646 Most
647 647 -----
648 648 -----
649 649 Teren poprzemysłowy
650 650 -----
651 651 -----
652 652 Kozioł oporowy
653 653 Raporty o błędach
654 654 -----
655 655 Budynek
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 Budynki
661 661 -----
662 662 Szekokość:
663 663 -----
664 664 -----
665 665 Autobus torowy
666 666 Peron autobusowy
667 667 Dworzec autobusowy
668 668 Przystanek autobusowy
669 669 -----
670 670 Rzeźnik
671 671 C wg. odległości
672 672 C wg. czasu
673 673 -----
674 674 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
675 675 -----
676 676 Kolej linowa
677 677 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Kataster
682 682 Kataster: {0}
683 683 -----
684 684 Kawiarnia
685 685 Pliki kalibracji
686 686 -----
687 687 -----
688 688 Kemping
689 689 Pole namiotowe
690 690 Nie można rysować poza światem
691 691 -----
692 692 Futbol kanadyjski
693 693 Kanał
694 694 Anuluj
695 695 -----
696 696 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
697 697 Anuluj autentykację
698 698 Anuluj zamykanie zestawów zmian
699 699 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
700 700 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
701 701 -----
702 702 Anuluj operację
703 703 -----
704 704 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
705 705 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
706 706 Anuluj przesyłanie
707 707 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
722 722 -----
723 723 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 Kajakarstwo
733 733 puszki
734 734 Pojemność
735 735 Pojemność całkowita
736 736 -----
737 737 Samochód
738 738 Dealer samochodowy
739 739 Kemping
740 740 Ładunek
741 741 Gotówka
742 742 Zamek
743 743 Przeszkoda dla bydła
744 744 Wejście do jaskini
745 745 Cmentarz
746 746 Wycentruj raz
747 747 -----
748 748 Wyśrodkuj widok
749 749 Wyciąg krzesełkowy
750 750 Chata górska
751 751 -----
752 752 Zmień właściwości
753 753 -----
754 754 Zmienić kierunek?
755 755 -----
756 756 Zmień węzeł {0}
757 757 -----
758 758 Zmień relację
759 759 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
760 760 Zmień relację {0}
761 761 Zmień rozdzielczość
762 762 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 Zmienić wartości?
767 767 Zmień drogę {0}
768 768 Zmieniono węzły {0}
769 769 -----
770 770 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
771 771 ID zestawu zmian:
772 772 Menedżer Zestawów Zmian
773 773 Menedżer zestawów zmian
774 774 Zamknięto changeset
775 775 Komentarz zmian:
776 776 -----
777 777 Numer zestawu zmian:
778 778 -----
779 779 Zestaw zmian jest pełny
780 780 -----
781 781 Zestawy zmian
782 782 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
783 783 Stacja ładowania
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 Sprawdź na serwerze
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
793 793 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
794 794 -----
795 795 Drogeria
796 796 -----
797 797 Relacje podrzędne
798 798 -----
799 799 Komin
800 800 Chiński
801 801 Wybierz
802 802 -----
803 803 Wybierz kolor
804 804 Wybierz kolor dla {0}
805 805 Wybierz jedną z gotowych licencji
806 806 Wybierz wartość
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 Wynierz typ obiektu OSM
811 811 -----
812 812 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
813 813 Kościół
814 814 Kino
815 815 -----
816 816 Miasto
817 817 Granica miasta
818 818 Mury miejskie
819 819 Nazwa miejscowości
820 820 -----
821 821 Cywilna
822 822 -----
823 823 Wyczyść
824 824 -----
825 825 -----
826 826 Wyszyść pole tekstowe
827 827 Czyści listę ostatnio otwartych plików
828 828 -----
829 829 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
830 830 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
840 840 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
841 841 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
842 842 -----
843 843 Kliknij aby przerwać wysyłanie
844 844 -----
845 845 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
846 846 Kliknij aby przerwać trwającą operację
847 847 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
848 848 Kliknij aby zamknąć
849 849 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
850 850 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
851 851 -----
852 852 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
853 853 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
854 854 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
855 855 -----
856 856 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
857 857 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
858 858 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
859 859 -----
860 860 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
861 861 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
868 868 -----
869 869 -----
870 870 Kliknij aby rozpocząć szukanie
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 Klif
877 877 Wspinaczka
878 878 zegar
879 879 Zamknij
880 880 Zamknij mimo to
881 881 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
882 882 Zamknij zestawy zmian
883 883 -----
884 884 Zamknij okno i porzuć pobieranie
885 885 Zamknij otwarte zestawy zmian
886 886 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
887 887 Zamknij okno
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
892 892 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
893 893 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
894 894 Zamyka wybrane zestawy zmian
895 895 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
896 896 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
897 897 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
898 898 -----
899 899 Zamknięte po -
900 900 Zamknięty
901 901 Zamknięty:
902 902 Opis
903 903 Opis
904 904 Zamyka otwarte zestawy zmian
905 905 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
906 906 Zamykanie zestawu zmian
907 907 Zamykam zestaw zmian {0}
908 908 Zamykanie zestawu zmian...
909 909 Odzież
910 910 -----
911 911 Wybrzeże
912 912 Linie brzegowe
913 913 na monety
914 914 -----
915 915 Kolor
916 916 Kolor (hex)
917 917 -----
918 918 Schemat kolorów
919 919 Schematy kolorów
920 920 -----
921 921 Kolory
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
925 925 Kolor
926 926 -----
927 927 Połącz drogi
928 928 Łączy kilka dróg w jedną.
929 929 Połącz {0} dróg
930 930 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
931 931 -----
932 932 Historia poleceń
933 933 -----
934 934 -----
935 935 Komentarz
936 936 Komentarz:
937 937 Komentarz:
938 938 Obszar biur i usług
939 939 Miejsce publiczne
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
944 944 -----
945 945 centrum społeczne
946 946 Porównaj
947 947 -----
948 948 Sklep komputerowy
949 949 Cukiernia
950 950 -----
951 951 -----
952 952 Konfiguracja stron wtyczek
953 953 -----
954 954 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
955 955 -----
956 956 -----
957 957 -----
958 958 Konfiguruj strony...
959 959 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
960 960 -----
961 961 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
962 962 Konfiguruj czy używać serwera proxy
963 963 -----
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Potwierdź czyszczenie
967 967 -----
968 968 -----
969 969 -----
970 970 Konflikt
971 971 -----
972 972 -----
973 973 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
974 974 Konflikty
975 975 Wykryto konflikty
976 976 -----
977 977 -----
978 978 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
979 979 -----
980 980 Konflikty: {0} nierozwiązanych
981 981 Połącz istniejący drogę z węzłem
982 982 -----
983 983 Połączony
984 984 -----
985 985 Łączenie
986 986 Łączenie...
987 987 -----
988 988 Połączenie nie powiodło się
989 989 Ustawienia połączenia
990 990 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
991 991 Połączenie nie powiodło się.
992 992 -----
993 993 W budowie
994 994 Budowa
995 995 -----
996 996 -----
997 997 Kontakt
998 998 Kontakt:
999 999 Łączenie z serwerem OSM...
1000 1000 Łączenie z serwerem...
1001 1001 Łączenie z serwerem WMS...
1002 1002 Łączenie z katastrem WMS...
1003 1003 Zawartość
1004 1004 Kontynent
1005 1005 Kontynuuj
1006 1006 Kontynuuj jak jest
1007 1007 Kontynuuj rozwiązywanie
1008 1008 Kontynuowanie przesyłania
1009 1009 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
1010 1010 Kontynuuj mimo to
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 Autorzy
1014 1014 Sklep osiedlowy
1015 1015 -----
1016 1016 Konwertuj na warstwę GPX
1017 1017 -----
1018 1018 Przekształć w warstwę danych
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 Przekonwertowany z: {0}
1024 1024 -----
1025 1025 Liczba wczytanych współrzędnych:
1026 1026 -----
1027 1027 Współrzędne:
1028 1028 Kopiuj
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 Kopia warstwy {0}
1036 1036 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 Skopiuj do schowka i zamknij
1043 1043 Kopiuj do schowka
1044 1044 Kopia nr {1} warstwy {0}
1045 1045 Prawa autorskie (URL)
1046 1046 Prawa autorskie - rok
1047 1047 Punkt ksero
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
1055 1055 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1056 1056 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 Nie można zaimportować "{0}".
1063 1063 Nie można zaimportować plików.
1064 1064 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1065 1065 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1066 1066 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 Nie można odczytać "{0}"
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
1079 1079 -----
1080 1080 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1085 1085 -----
1086 1086 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
1087 1087 -----
1088 1088 Kraj
1089 1089 Kod kraju
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 Okręg
1093 1093 Kurs
1094 1094 Sąd
1095 1095 -----
1096 1096 Zakryte sztuczne jezioro
1097 1097 Dźwig
1098 1098 Utwórz okrąg
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1106 1106 -----
1107 1107 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Tworzy nową warstwę mapy.
1111 1111 Tworzy nową relację
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 Tworzenie obszarów.
1119 1119 -----
1120 1120 Utwórz zakładkę
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 Utwórz nowy problem
1126 1126 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1127 1127 Utwórz wielokąt złożony
1128 1128 Tworzy wielokąt złożony
1129 1129 -----
1130 1130 Utwórz nowy węzeł.
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1138 1138 -----
1139 1139 Utworzono
1140 1140 Utworzony
1141 1141 Data utworzenia:
1142 1142 Stworzone przed -
1143 1143 Stworzony przez:
1144 1144 Utworzony:
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 Tworzenie zestawu zmian...
1148 1148 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1149 1149 -----
1150 1150 na karty kredytowe
1151 1151 Krykiet
1152 1152 Krykiet - siatki
1153 1153 -----
1154 1154 Krokiet
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 Przejazd przez tory
1158 1158 opiekun na przejściu dla pieszych
1159 1159 Przecinające się budynki
1160 1160 Rodzaj przejazdu
1161 1161 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1162 1162 Przecinające się drogi
1163 1163 Przecinające się drogi
1164 1164 Kuchnia
1165 1165 Kultura
1166 1166 Bieżące zaznaczenie
1167 1167 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 Sklep z zasłonami
1174 1174 -----
1175 1175 Dostosuj kolor
1176 1176 Dostosuj rysowanie linii
1177 1177 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1178 1178 wykop
1179 1179 Przegroda dla rowerzystów
1180 1180 Zapętlone zależności między relacjami
1181 1181 kolarstwo
1182 1182 Zapętlone zależności.
1183 1183 -----
1184 1184 -----
1185 1185 Tama
1186 1186 Warstwa danych {0}
1187 1187 -----
1188 1188 Źródło i typ danych:
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Weryfikacja danych
1192 1192 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1193 1193 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1194 1194 Test zgodności zestawu danych
1195 1195 Data
1196 1196 Data:
1197 1197 Data:
1198 1198 na karty debetowe
1199 1199 -----
1200 1200 -----
1201 1201 Stopnie dziesiętne
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 Ścieżka do jazdy konnej
1206 1206 Ścieżka rowerowa
1207 1207 Ścieżka dla pieszych
1208 1208 Domyślny
1209 1209 Domyślny (ustalony automatycznie)
1210 1210 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1211 1211 Domyślną wartością jest "{0}".
1212 1212 Wartość domyślna: {0}
1213 1213 -----
1214 1214 Definiuje widoczność twojego śladu dla innych użytkowników OSM
1215 1215 Usuń
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 Tryb kasowania
1221 1221 Usuń właściwość
1222 1222 -----
1223 1223 Potwierdź usunięcie.
1224 1224 Usuń powielone drogi
1225 1225 Usuwa filtr.
1226 1226 Usuń z relacji
1227 1227 Usuwa z ograniczenia skrętu
1228 1228 -----
1229 1229 Usunąć niekompletnych członków?
1230 1230 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1231 1231 Usunięto węzeł {0}
1232 1232 Usuwanie węzłów lub dróg.
1233 1233 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1234 1234 -----
1235 1235 Usuwa obiekty
1236 1236 Usunięto relację {0}
1237 1237 -----
1238 1238 Usuwa wybrane obiekty
1239 1239 Usuwa obecnie edytowaną relację
1240 1240 -----
1241 1241 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1242 1242 Usuń zaznaczoną warstwę.
1243 1243 Usuwa zaznaczoną relację.
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1247 1247 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1251 1251 -----
1252 1252 Usunięto drogę {0}
1253 1253 Usunięto
1254 1254 Usunięto "{0}"
1255 1255 Usunięte:
1256 1256 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1257 1257 -----
1258 1258 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1259 1259 Usunięte lub przeniesione obiekty
1260 1260 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1261 1261 -----
1262 1262 Delikatesy
1263 1263 Wyznanie
1264 1264 Dentysta
1265 1265 -----
1266 1266 Dom towarowy
1267 1267 Głębokość w metrach
1268 1268 Dokładnie opisz problem
1269 1269 Opis
1270 1270 Opis: {0}
1271 1271 Szczegółowość
1272 1272 Szczegóły
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1277 1277 Diesel (olej napędowy)
1278 1278 Ultimate Diesel (GTL)
1279 1279 Diesel dla ciężarówek
1280 1280 Poziom trudności
1281 1281 -----
1282 1282 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1283 1283 Kierunek
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 Zablokuj
1288 1288 -----
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 Zablokuj wtyczkę
1292 1292 Porzuć
1293 1293 Porzuć i wyjdź
1294 1294 Porzuć i wyjdź
1295 1295 realizacja recept
1296 1296 Wyświetlacz
1297 1297 -----
1298 1298 Ustawienia wyświetlania
1299 1299 -----
1300 1300 -----
1301 1301 -----
1302 1302 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1303 1303 Wyświetlaj współrzędne jako
1304 1304 -----
1305 1305 -----
1306 1306 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1307 1307 -----
1308 1308 -----
1309 1309 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1310 1310 Wyświetlaj menu "Audio"
1311 1311 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1312 1312 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1313 1313 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1314 1314 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1315 1315 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1316 1316 Wyświetla tagi zestawu zmian
1317 1317 -----
1318 1318 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1319 1319 -----
1320 1320 Rozmieść węzły
1321 1321 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1322 1322 nieczynna
1323 1323 Nieużywany tor
1324 1324 Rów
1325 1325 Porzuć zmiany
1326 1326 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1327 1327 -----
1328 1328 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1329 1329 -----
1330 1330 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1331 1331 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1332 1332 -----
1333 1333 Nic nie rób
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 -----
1337 1337 -----
1338 1338 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1339 1339 -----
1340 1340 Sklep dla majsterkowiczów
1341 1341 Dok
1342 1342 Lekarz
1343 1343 Wyścigi psów
1344 1344 -----
1345 1345 -----
1346 1346 -----
1347 1347 Podwójny konflikt
1348 1348 W dół
1349 1349 Pobierz
1350 1350 Pobierz relacje podrzędne
1351 1351 -----
1352 1352 Pobierz dane
1353 1353 -----
1354 1354 -----
1355 1355 -----
1356 1356 Pobierz dane.
1357 1357 Pobierz członków
1358 1358 -----
1359 1359 -----
1360 1360 Pobiera obiekt wg ID
1361 1361 Pobierz obiekt
1362 1362 Pobierz obiekt…
1363 1363 Pobierz wtyczkę
1364 1364 -----
1365 1365 Pobierz wybrane relacje
1366 1366 -----
1367 1367 -----
1368 1368 Adres URL
1369 1369 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1370 1370 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1371 1371 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1372 1372 -----
1373 1373 Pobiera i pokazuje historię zaznaczonych elementów
1374 1374 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1375 1375 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1376 1376 Pobierz jako nową warstwę
1377 1377 Pobierz zawartość zestawu zmian
1378 1378 Pobierz zestawy zmian
1379 1379 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1380 1380 Pobierz zawartość
1381 1381 -----
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 Pobierz wszystko pomiędzy:
1385 1385 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1386 1386 Pobierz z OSM...
1387 1387 Pobierz niekompletnych członków
1388 1388 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1389 1389 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1390 1390 Pobierz listę
1391 1391 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1392 1392 -----
1393 1393 Pobierz członków
1394 1394 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1395 1395 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1396 1396 -----
1397 1397 Pobierz teraz
1398 1398 Pobierz obiekt
1399 1399 Pobierz obiekt…
1400 1400 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1401 1401 Pobieranie listy wtyczek...
1402 1402 -----
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 Pobierz powiązane
1406 1406 -----
1407 1407 -----
1408 1408 Pobieranie relacji
1409 1409 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1410 1410 Pobierz zaznaczone relacje
1411 1411 -----
1412 1412 -----
1413 1413 -----
1414 1414 -----
1415 1415 Pobiera zawartość zestawu zmian
1416 1416 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1417 1417 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1418 1418 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1419 1419 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1420 1420 -----
1421 1421 -----
1422 1422 Pobierz widoczne kafle
1423 1423 -----
1424 1424 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1425 1425 Pobrane dane GPX
1426 1426 -----
1427 1427 Pobieranie danych GPS
1428 1428 Pobieranie danych OSM...
1429 1429 Pobieranie wtyczki {0}...
1430 1430 Pobieranie wiadomości dnia
1431 1431 -----
1432 1432 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1433 1433 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1434 1434 Pobieranie zestawów zmian...
1435 1435 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1436 1436 Pobieranie danych
1437 1437 Pobieranie z serwera OSM...
1438 1438 Pobieranie historii...
1439 1439 -----
1440 1440 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1441 1441 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1442 1442 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1443 1443 Pobieranie powiązanych relacji...
1444 1444 Pobieranie powiązanych dróg...
1445 1445 Pobieranie relacji {0}
1446 1446 -----
1447 1447 -----
1448 1448 Wyciąg orczykowy
1449 1449 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1450 1450 -----
1451 1451 -----
1452 1452 -----
1453 1453 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1454 1454 Przeciągnij aby obrócić obraz
1455 1455 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1456 1456 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1457 1457 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1458 1458 -----
1459 1459 Odpływ
1460 1460 Rysowanie
1461 1461 Rysuj strzałki kierunkowe
1462 1462 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1463 1463 -----
1464 1464 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1465 1465 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1466 1466 -----
1467 1467 -----
1468 1468 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1469 1469 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1470 1470 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1471 1471 Rysuj duże punkty GPS.
1472 1472 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1473 1473 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1474 1474 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1475 1475 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1476 1476 Tworzenie węzłów i dróg.
1477 1477 Rysuj tylko kontury obszarów
1478 1478 -----
1479 1479 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1480 1480 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1481 1481 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1482 1482 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1483 1483 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1484 1484 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1485 1485 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1486 1486 Woda do picia
1487 1487 -----
1488 1488 szkoła jazdy
1489 1489 -----
1490 1490 -----
1491 1491 Pralnia chemiczna
1492 1492 Rozmnóż w {0} węzłów
1493 1493 Powiel
1494 1494 Duplikuj warstwę
1495 1495 -----
1496 1496 -----
1497 1497 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1498 1498 -----
1499 1499 Powiela zaznaczone obiekty.
1500 1500 Skopiuj warstwę
1501 1501 Powielone węzły
1502 1502 Powielone węzły drogi
1503 1503 Powielone węzły drogi.
1504 1504 Powielone drogi
1505 1505 -----
1506 1506 E10 (bioetanol 10%)
1507 1507 E85 (bioetanol 85%)
1508 1508 BŁĄD
1509 1509 -----
1510 1510 -----
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 Wschód
1514 1514 -----
1515 1515 Edycja
1516 1516 Edycja kręgli
1517 1517 Edycja informacji o adresach
1518 1518 Edycja interpolacji adresów
1519 1519 Edycja sztolni
1520 1520 Edycja granicy administracyjnej
1521 1521 Edycja lotniska
1522 1522 Edycja sklepu monopolowego
1523 1523 Edycja ogródków działkowych
1524 1524 Edycja chaty alpejskiej
1525 1525 Edycja futbolu amertkańskiego
1526 1526 Edycja wykopaliska archeologicznego
1527 1527 Edycja łucznictwa
1528 1528 Edycja centrum kulturalnego
1529 1529 Edycja obiektu sztuki
1530 1530 Edycja lekkoatletyki
1531 1531 Edycja atrakcji turystycznej
1532 1532 Edycja futbolu australijskiego
1533 1533 Edycja bankomatu
1534 1534 Edycja okna życia
1535 1535 Edycja piekarni
1536 1536 Edycja banku
1537 1537 Edycja baru
1538 1538 Edycja baseballu
1539 1539 Edycja zbiornika wodnego
1540 1540 Edycja koszykówki
1541 1541 Edycja pola bitwy
1542 1542 Edycja zatoki
1543 1543 Edycja plaży
1544 1544 Edycja siatkówki plażowej
1545 1545 Edycja radiolatarni
1546 1546 Edycja sklepu z napojami
1547 1547 Edycja parkingu dla rowerów
1548 1548 Edycja wypożyczalni rowerów
1549 1549 Edycja warsztatu rowerowego
1550 1550 Edycja ogródka piwnego
1551 1551 Edycja stoczni
1552 1552 Edycja słupka drogowego
1553 1553 Edycja księgarni
1554 1554 Edycja przejścia granicznego
1555 1555 Edycja boiska do gry w boule
1556 1556 Edycja granicy
1557 1557 Edycja kamienia granicznego
1558 1558 Edycja butiku
1559 1559 Edycja gry w kule
1560 1560 Edycja mostu
1561 1561 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1562 1562 Edycja terenu poprzemysłowego
1563 1563 -----
1564 1564 Edycja autobusu torowego
1565 1565 Edycja peronu autobusowego
1566 1566 Edycja dworca autobusowego
1567 1567 Edycja przystanku autobusowego
1568 1568 Edycja sklepu mięsnego
1569 1569 Edycja kolei linowej
1570 1570 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1571 1571 Edycja kawiarni
1572 1572 Edycja pola namiotowego
1573 1573 Edycja futbolu kanadyjskiego
1574 1574 Edycja kanału
1575 1575 Edycja kajakarstwa
1576 1576 Edycja wypożyczalni samochodów
1577 1577 Edycja warsztatu samochodowego
1578 1578 Edycja punktu carsharingu
1579 1579 Edycja warsztatu samochodowego
1580 1580 Edycja myjni samochodowej
1581 1581 Edycja kempingu
1582 1582 Edycja zamku
1583 1583 Edycja przeszkody dla bydła
1584 1584 Edycja wejścia do jaskini
1585 1585 Edycja cmentarza
1586 1586 Edycja wyciągu krzesełkowego
1587 1587 Edycja chaty górskiej
1588 1588 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1589 1589 Edycja drogerii
1590 1590 Edycja komina
1591 1591 Edycja kina
1592 1592 Edycja miasta
1593 1593 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1594 1594 Edycja granicy cywilnej
1595 1595 Edycja klifu
1596 1596 Edycja wspinaczki
1597 1597 Edycja zegaru
1598 1598 Edycja sklepu odzieżowego
1599 1599 Edycja zbiornika gazu
1600 1600 Edycja college'u
1601 1601 Edycja obszaru biur i usług
1602 1602 Edycja miejsca publicznego
1603 1603 Edycja sklepu komputerowego
1604 1604 Edycja cukierni
1605 1605 Edycja terenu budowy
1606 1606 Edycja kontaktu
1607 1607 Edycja kontynentu
1608 1608 Edycja sklepu osiedlowego
1609 1609 Edycja punktu ksero
1610 1610 Edycja kraju
1611 1611 Edycja okręgu / hrabstwa
1612 1612 Edycja siedziby sądu
1613 1613 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1614 1614 Edycja dźwigu
1615 1615 Edycja krykietu
1616 1616 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1617 1617 Edycja miejsca do gry w krokieta
1618 1618 Edycja przejścia dla pieszych
1619 1619 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1620 1620 Edycja ścieżki rowerowej
1621 1621 Edycja jazdy na rowerze
1622 1622 Edycja tamy
1623 1623 Edycja sklepu z delikatesami
1624 1624 Edycja dentysty
1625 1625 Edycja domu towarowego
1626 1626 Edycja opuszczonych torów
1627 1627 Edytuj rów
1628 1628 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1629 1629 Edycja doku
1630 1630 Edycja lekarza
1631 1631 Edycja wyścigów psów
1632 1632 Edycja wyciągu orczykowego
1633 1633 Edycja odpływu
1634 1634 Edycja punktu z wodą pitną
1635 1635 Edycja szkoły jazdy
1636 1636 Edycja palni chemicznej
1637 1637 Edycja sklepu elektronicznego
1638 1638 Edycja ambasady
1639 1639 -----
1640 1640 Edycja wejścia
1641 1641 Edycja jeździectwa
1642 1642 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1643 1643 Edycja fabryki
1644 1644 Edycja gruntów rolnych
1645 1645 Edycja zagrody
1646 1646 Edycja restauracji fast-food
1647 1647 Edycji hali górskiej
1648 1648 Edycja trasy promu
1649 1649 Edycja terminalu promowego
1650 1650 Edycja hydrantu
1651 1651 Edycja straży pożarnej
1652 1652 Edycja miejsca do wędkowania
1653 1653 Edycja schodów
1654 1654 Edycja kwiaciarni
1655 1655 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1656 1656 Edycja ścieżki dla pieszych
1657 1657 Edycja brodu
1658 1658 Edycja lasu
1659 1659 Edycja fontanny
1660 1660 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1661 1661 Edycja stacji benzynowej
1662 1662 Edycja sklepu meblowego
1663 1663 Edycja futbolu gaelickiego
1664 1664 Edycja obszaru garaży
1665 1665 Edycja ogrodu
1666 1666 Edycja centrum ogrodniczego
1667 1667 Edycja zbiornika gazu
1668 1668 Edycja bramy
1669 1669 Edycja lodowca
1670 1670 Edycja golfu
1671 1671 Edycja pola golfowego
1672 1672 -----
1673 1673 Edycja trawnika
1674 1674 Edycja cmentarza przykościelnego
1675 1675 Edycja terenu pod zabudowę
1676 1676 Edycja sklepu warzywnego
1677 1677 Edycja szklarni ogrodniczej
1678 1678 Edycja ostrogi regulacyjnej
1679 1679 Edycja kwatery turystycznej
1680 1680 Edycja gimnastyki
1681 1681 Edycja salonu fryzjerskiego
1682 1682 Edycja przystanku kolejowego
1683 1683 Edycja przysiółka
1684 1684 -----
1685 1685 Edycja sklepu z narzędziami
1686 1686 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1687 1687 Edycja wrzosowiska
1688 1688 Edycja lądowiska dla helikopterów
1689 1689 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1690 1690 Edycja drogi w budowie
1691 1691 Edycja miejsca do gry w hokeja
1692 1692 Edycja wyścigów konnych
1693 1693 Edycja szpitala
1694 1694 Edycja hostelu
1695 1695 Edycja hotelu
1696 1696 Edycja ambony strzelniczej
1697 1697 Edycja obszar przemysłowego
1698 1698 Edycja wyspy
1699 1699 Edycja wysepki
1700 1700 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1701 1701 Edycja jubilera
1702 1702 Edycja skrzyżowania
1703 1703 Edycja kartingu
1704 1704 Edycja przedszkola
1705 1705 Edycja kiosku
1706 1706 -----
1707 1707 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1708 1708 Edycja lądu
1709 1709 Edycja wysypiska śmieci
1710 1710 Edycja pralni samoobsługowej
1711 1711 Edycja biblioteki
1712 1712 Edycja szlabanu
1713 1713 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1714 1714 Edycja latarni morskiej
1715 1715 Edycja strefy zamieszkania
1716 1716 Edycja okolicy
1717 1717 Edycja centrum handlowego
1718 1718 Edycja mariny
1719 1719 Edycja placu targowego
1720 1720 Edycja łąki
1721 1721 Edycja stacji pomiaru
1722 1722 Edycja miejsca pamięci
1723 1723 Edycja obszaru wojskowego
1724 1724 Edycja szybu
1725 1725 Edycja minigolfa
1726 1726 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1727 1727 Edycja lotniska dla modeli
1728 1728 Edycja kantoru
1729 1729 Edycja toru jednoszynowego
1730 1730 Edycja pomnika
1731 1731 Edycja motelu
1732 1732 Edycja motocrossu
1733 1733 Edycja parkingu dla motocykli
1734 1734 Edycja sportów motorowych
1735 1735 Edycja autostrady
1736 1736 Edycja skrzyżowania autostrad
1737 1737 Edycja dojazdu do autostrady
1738 1738 Edycja przełęczy
1739 1739 Edycja błot
1740 1740 Edycja różnych sportów
1741 1741 Edycja multipolygonu
1742 1742 Edycja muzeum
1743 1743 Edycja sklepu z instrumentami
1744 1744 Edycja toru kolei wąskotorowej
1745 1745 Edycja granicy narodowej
1746 1746 Edycja granicy parku narodowego
1747 1747 Edycja rezerwatu przyrody
1748 1748 Edycja klubu nocnego
1749 1749 Edycja optyka
1750 1750 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1751 1751 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1752 1752 Edycja sklepu z farbami
1753 1753 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1754 1754 Edycja parku
1755 1755 Edycja parkingu
1756 1756 Edycja uliczki parkingowej
1757 1757 Edycja zatoki
1758 1758 Edycja ścieżki
1759 1759 Edycja wzgórza
1760 1760 Edycja ciągu pieszego
1761 1761 Edycja miejsca do gry w pelotę
1762 1762 Edycja apteki
1763 1763 Edycja miejsca na piknik
1764 1764 Edycja molo
1765 1765 Edycja rurociągu
1766 1766 Edycja boiska
1767 1767 Edycja miejsca kultu religijnego
1768 1768 Edycja placu zabaw
1769 1769 Edycja posterunku policji
1770 1770 Edycja granicy politycznej
1771 1771 Edycja urzędu pocztowego
1772 1772 Edycja elektowni
1773 1773 Edycja linii elektrycznej
1774 1774 Edycja słupa
1775 1775 Edycja rozdzielni elektrycznej
1776 1776 Edycja stacji transformatorowej
1777 1777 Edycja słupa wysokiego napięcia
1778 1778 Edycja kolei retro
1779 1779 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1780 1780 Edycja drogi krajowej
1781 1781 Edycja więzienia
1782 1782 Edycja pubu
1783 1783 Edycja budynku użyteczności publicznej
1784 1784 -----
1785 1785 Edycja komieniołomu
1786 1786 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1787 1787 Edycja toru wyścigowego
1788 1788 -----
1789 1789 Edycja toru
1790 1790 Edycja obszaru kolejowego
1791 1791 Edycja peronu kolejowego
1792 1792 Edycja terenu rekreacyjnego
1793 1793 Edycja punktu zbiórki odpadów
1794 1794 Edycja regionu
1795 1795 Edycja sztucznego jeziora
1796 1796 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1797 1797 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1798 1798 -----
1799 1799 Edycja restauracji
1800 1800 Edycja obszaru handlowego
1801 1801 Edycja rzeki
1802 1802 Edycja koryta rzecznego
1803 1803 Edycja ograniczeń na drodze
1804 1804 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1805 1805 Edytuj trasę
1806 1806 -----
1807 1807 Edycja rugby league
1808 1808 Edycja rugby union
1809 1809 Edycja ruin
1810 1810 Edycja pasa startowego
1811 1811 -----
1812 1812 Edycja bramy warownej
1813 1813 Edycja sauny
1814 1814 Edycja szkoły
1815 1815 Edycja rumowiska
1816 1816 Edycja buszu
1817 1817 Edycja sklepu rybnego
1818 1818 Edycja drogi wojewódzkiej
1819 1819 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1820 1820 Edycja drogi serwisowej
1821 1821 Edycja schronienia
1822 1822 Edycja sklepu obuwniczego
1823 1823 Edycja strzelectwa
1824 1824 Edycja sklepu motocyklowego
1825 1825 Edycja skrótów
1826 1826 Edycja jazdy na deskorolce
1827 1827 Edycja łyżwiarstwa
1828 1828 Edycja narciarstwa
1829 1829 Edycja pochylni
1830 1830 Edycja piłki nożnej
1831 1831 Edycja kolczatki
1832 1832 Edycja centrum sportowego
1833 1833 Edycja sklepu sportowego
1834 1834 Edycja żródła
1835 1835 Edycja stadionu
1836 1836 Edycja stanu
1837 1837 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1838 1838 Edycja przełazu
1839 1839 Edycja strumienia
1840 1840 Edycja latarni ulicznej
1841 1841 Edycja studia nagrań
1842 1842 Edycja dzielnicy
1843 1843 Edycja toru metra
1844 1844 Edycja wejścia do metra
1845 1845 Edycja supermarketu
1846 1846 Edycja kamery do monitoringu
1847 1847 Edycja punktu geodezyjnego
1848 1848 Edycja pływania
1849 1849 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1850 1850 Edycja krawca
1851 1851 Edycja postoju taksówek
1852 1852 Edycja drogi kołowania
1853 1853 Edycja telefonu
1854 1854 Edycja miejsca do gry w tenisa
1855 1855 Edycja terminalu
1856 1856 Edycja bramy terminalu
1857 1857 Edycja drogi powiatowej
1858 1858 Edycja teatru
1859 1859 Edycja parku rozrywki
1860 1860 Edycja punktu poboru opłat
1861 1861 Edycja wieży
1862 1862 Edycja miejscowości
1863 1863 Edycja ratusza
1864 1864 Edycja sklepu z zabawkami
1865 1865 Edycja drogi gruntowej
1866 1866 Edycja środka uspokojenia ruchu
1867 1867 Edycja torów tramwajowych
1868 1868 Edycja przystanku tramwajowego
1869 1869 Edycja biura podróży
1870 1870 Edycja drzewa
1871 1871 Edycja drogi ekspresowej
1872 1872 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1873 1873 Edycja tunelu
1874 1874 Edycja ograniczenia skrętu
1875 1875 Edycja kołowrotka
1876 1876 Edycja sklepu z oponami
1877 1877 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1878 1878 Edycja uniwersytetu
1879 1879 Edycja sklepu z odkurzaczami
1880 1880 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1881 1881 Edycja automatu sprzedającego
1882 1882 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1883 1883 Edycja wypożyczalni wideo
1884 1884 Edycja punktu widokowego
1885 1885 Edycja wsi
1886 1886 Edycja zieleni miejskiej
1887 1887 Edycja winnicy
1888 1888 Edycja wulkanu
1889 1889 Edycja siatkówki
1890 1890 Edycja kosza na śmieci
1891 1891 Edycja oczyszczalni ścieków
1892 1892 Edycja zbiornika wodnego
1893 1893 Edycja parku wodnego
1894 1894 Edycja wieży ciśnień
1895 1895 Edycja studni
1896 1896 Edycja filtrów
1897 1897 Edycja wodospadu
1898 1898 Edycja młynu wodnego
1899 1899 Edycja krzyża przydrożnego
1900 1900 Edycja kapliczki
1901 1901 Edycja jazu
1902 1902 Edycja mokradła
1903 1903 Edycja wiatraka
1904 1904 Edycja lasu pierwotnego
1905 1905 Edycja zakładu produkcyjnego
1906 1906 Edycja zoo
1907 1907 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1908 1908 Edycja skojarzonych ulic
1909 1909 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1910 1910 Edytuje filtr.
1911 1911 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1912 1912 -----
1913 1913 Edytuj godziny otwarcia
1914 1914 Edytuj relację
1915 1915 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1916 1916 Edytuj relacje
1917 1917 Edycja sieci trasy
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 Edytuje tę stronę pomocy
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1933 1933 Edycja: {0}
1934 1934 -----
1935 1935 Edukacja
1936 1936 Elektryfikacja
1937 1937 Elektronika
1938 1938 na karty chipowe
1939 1939 Sklep elektroniczny
1940 1940 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1941 1941 Wysokość
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 Adres e-mail
1946 1946 nasyp
1947 1947 Ambasada
1948 1948 -----
1949 1949 Telefon alarmowy
1950 1950 Pusty dokument
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 Puste drogi
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 Zastosuj filtr
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1960 1960 -----
1961 1961 Zakodowane dokumenty nie są wspierane.
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1965 1965 Wprowadź URL
1966 1966 Podaj adres z którego pobrać dane:
1967 1967 Wprowadź ID zestawu zmian
1968 1968 Podaj nowy klucz i jego wartość
1969 1969 -----
1970 1970 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1971 1971 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1972 1972 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1973 1973 Wpisz szukane wyrażenie
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1979 1979 Wprowadź komentarz przesyłania
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1993 1993 -----
1994 1994 Wpisz swój komentarz
1995 1995 Wejście
1996 1996 Jeździectwo
1997 1997 Artykuły erotyczne
1998 1998 Błąd
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Błąd podczas usuwania danych.
2002 2002 Błąd podczas wyświetlania adresu
2003 2003 Błąd podczas pobierania
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Błąd w filtrze
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Błąd podczas ładowania pliku
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 Błąd w pliku {0}
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 Błąd podczas przetwarzania {0}:
2018 2018 -----
2019 2019 Błąd odtwarzania dźwięku
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
2026 2026 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
2027 2027 -----
2028 2028 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
2029 2029 -----
2030 2030 Błąd podczas przetwarzania {0}
2031 2031 -----
2032 2032 Błąd podczas wysyłania
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 Błędy
2037 2037 Błędy w czasie pobierania
2038 2038 Błędy/Uwagi
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 Przykłady
2044 2044 Zakończ
2045 2045 Zamknij JOSM
2046 2046 -----
2047 2047 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
2048 2048 Kończy pracę z programem.
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 Eksportuj do pliku GPX
2057 2057 -----
2058 2058 Eksportuj i zapisz
2059 2059 -----
2060 2060 Opcje eksportu
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 Eksportuj dane do pliku GPX
2064 2064 Eksportuj do GPX...
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
2071 2071 Wytłocz
2072 2072 Wytłocz drogę
2073 2073 -----
2074 2074 DO POPRAWKI
2075 2075 -----
2076 2076 Fabryka
2077 2077 Usługi
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 Nie można otworzyć adresu URL
2087 2087 -----
2088 2088 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 Grunty rolne
2107 2107 Zagroda
2108 2108 Fast food
2109 2109 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2110 2110 -----
2111 2111 Szybciej
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 Numer faksu
2115 2115 Opłata
2116 2116 Hala górska
2117 2117 Ogrodzenie
2118 2118 Trasa promu
2119 2119 Terminal promowy
2120 2120 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2121 2121 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2122 2122 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
2123 2123 -----
2124 2124 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2125 2125 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2126 2126 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2127 2127 Plik
2128 2128 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2129 2129 -----
2130 2130 Błędny format pliku
2131 2131 Nazwa pliku:
2132 2132 Plik "{0}" nie istnieje
2133 2133 Plik kopi zapasowej
2134 2134 -----
2135 2135 Plik istnieje. Nadpisać?
2136 2136 Nazwa pliku:
2137 2137 Plik nie został odnaleziony
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 Plik: {0}
2144 2144 -----
2145 2145 Nazwa pliku
2146 2146 -----
2147 2147 Rodzaj pliku:
2148 2148 Rodzaj pliku:
2149 2149 -----
2150 2150 Filtr
2151 2151 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2152 2152 Tryb filtru
2153 2153 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 Zakończ rysowanie.
2160 2160 -----
2161 2161 Hydrant
2162 2162 Straż pożarna
2163 2163 Ścieżka do programu Firefox
2164 2164 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
2165 2165 Miejsce na ognisko
2166 2166 Miejsce do wędkowania
2167 2167 Napraw
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 Popraw konflikty tagów
2173 2173 Napraw zaznaczone błędy.
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2179 2179 Naprawianie błędów...
2180 2180 Maszt (dla flagi)
2181 2181 Kwiaciarnia
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 Znaleziono następujące problemy:
2185 2185 Żywność
2186 2186 Przestrzeń restauracyjna
2187 2187 Wyżywienie
2188 2188 Ruch pieszy
2189 2189 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2190 2190 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2191 2191 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
2192 2192 Bród
2193 2193 Las
2194 2194 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 Do przodu
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 Znaleziono {0} pasujących.
2204 2204 Fontanna
2205 2205 Sklep z ramami do obrazów
2206 2206 Zablokuj
2207 2207 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2208 2208 WMS katastru francuskiego
2209 2209 Częstotliwość (Hz)
2210 2210 -----
2211 2211 Z relacji
2212 2212 Z adresu URL
2213 2213 Z:
2214 2214 Stacja benzynowa
2215 2215 Stacja benzynwa
2216 2216 Rodzaje paliwa:
2217 2217 -----
2218 2218 Pełny ekran
2219 2219 -----
2220 2220 Funkcja
2221 2221 Sklep meblowy
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Punkty GPS
2225 2225 Opis trasy GPS
2226 2226 -----
2227 2227 Pliki GPX
2228 2228 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2229 2229 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2230 2230 Scieżka GPX:
2231 2231 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 Futbol gaelicki (irlandzki)
2236 2236 -----
2237 2237 Garaże
2238 2238 Ogród
2239 2239 Centrum ogrodnicze
2240 2240 Zbiornik gazu
2241 2241 Brama
2242 2242 Rozstaw toru (mm)
2243 2243 -----
2244 2244 Geografia
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Geolokalizowane obrazy
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 Lodowiec
2255 2255 szkło
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 Wróć do okna przesyłania
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 Przechodzi do następnej strony
2270 2270 Przechodzi do poprzedniej strony
2271 2271 -----
2272 2272 Pole golfowe
2273 2273 -----
2274 2274 Zaopatrzenie
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 Trawa
2281 2281 Cmentarz przykościelny
2282 2282 -----
2283 2283 Teren pod zabudowę
2284 2284 Sklep warzywny
2285 2285 Szklarnia ogrodnicza
2286 2286 Kontener z piaskiem
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Ostroga regulacyjna
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 Kwatera
2298 2298 Drogowskaz
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 Gimnastyka
2302 2302 Fryzjer
2303 2303 Przysiółek
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 Sklep z narzędziami
2308 2308 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2309 2309 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2310 2310 Posiada klucz ''source''
2311 2311 Posiada klucz ''watch''
2312 2312 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2313 2313 -----
2314 2314 Zdrowie
2315 2315 Aparaty słuchowe
2316 2316 Wrzosowisko
2317 2317 Samochody ciężarowe
2318 2318 Samochody dostawcze
2319 2319 Żywopłot
2320 2320 Wysokość
2321 2321 Wysokość (metry)
2322 2322 Lądowisko dla helikopterów
2323 2323 Pomoc
2324 2324 Pomoc: {0}
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 Półkula
2328 2328 Ukryj
2329 2329 Ukryj elementy
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 Sklep ze sprzętem hi-fi
2333 2333 -----
2334 2334 Największy numer
2335 2335 Największy numer
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 Drogi
2340 2340 turystyka piesza
2341 2341 Miejsca historyczne
2342 2342 Historia
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 Hokej
2350 2350 -----
2351 2351 Strona domowa
2352 2352 Konie
2353 2353 Wyścigi konne
2354 2354 Szpital
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 Nazwa domu
2360 2360 Numer domu
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 Ambona myśliwska
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 Zignoruj
2384 2384 -----
2385 2385 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2386 2386 -----
2387 2387 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2392 2392 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2393 2393 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2394 2394 Nieprawidłowe dane
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 Niedozwolony obiekt z id=0
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 Obraz
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 Pliki obrazów
2433 2433 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 Dostawcy zdjęć
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 Importuj dźwięk
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 Importuj plik PDF
2455 2455 -----
2456 2456 Importuje plik PDF.
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 Importuj obrazki
2463 2463 Import nie jest możliwy
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 Importuje grafikę wektorową
2467 2467 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2468 2468 Importuj grafikę wektorową
2469 2469 -----
2470 2470 Wczytane obrazy
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 Nachylenie drogi
2480 2480 Duże nachylenie drogi
2481 2481 Niekompletny opis <member> z ref=0
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 Obszar przemysłowy
2490 2490 -----
2491 2491 Informacje o elemencie
2492 2492 -----
2493 2493 Informacje
2494 2494 Tablica informacyjna
2495 2495 Informacja turystyczna
2496 2496 Terminal informacyjny
2497 2497 Informacje o warstwie
2498 2498 Inicjalizacja
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 Wewnętrzny błąd serwera
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 Dostęp do internetu
2513 2513 Opłata za internet
2514 2514 Interpolacja
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 Nieprawidłowy plik bz2.
2524 2524 Nieprawidłowa data
2525 2525 Niepoprawna data/czas
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 Nieprawidłowa strefa czasowa
2534 2534 -----
2535 2535 Niepoprawna nazwa użytkownika
2536 2536 -----
2537 2537 Odwróć filtr
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 Wyspa
2542 2542 Wysepka
2543 2543 Wygląda na to że JOSM zawiesił się ostatnim razem. Czy chcesz przywrócić dane?
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 Przeglądarka pomocy JOSM
2552 2552 -----
2553 2553 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 Pliki JPEG (*.jpg)
2562 2562 OpenStreetMap - Edytor Java
2563 2563 Wersja Javy {0}
2564 2564 Jubiler
2565 2565 Funkcja łączenia obszarów
2566 2566 Połącz węzeł i linię
2567 2567 Połącz węzeł z drogą
2568 2568 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2569 2569 Połącz nakładające się obszary
2570 2570 Połączono nakładające się na siebie obszary
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 Łączy nakładające się obszary
2574 2574 -----
2575 2575 Przejdź do pozycji
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Przejdź
2579 2579 -----
2580 2580 Przejdź do pozycji
2581 2581 Skrzyżowanie
2582 2582 -----
2583 2583 Zachowaj
2584 2584 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 Zachowaj moje współrzędne
2589 2589 Zachowaj mój stan usunięcia
2590 2590 -----
2591 2591 Zachowaj wtyczkę
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 Zachowaj ich współrzędne
2595 2595 Zachowaj ich stan usunięcia
2596 2596 -----
2597 2597 Klucz
2598 2598 -----
2599 2599 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 Klucz:
2603 2603 -----
2604 2604 Skóry klawiaturowe
2605 2605 Słowa kluczowe
2606 2606 Przedszkole
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Akcesoria kuchenne
2610 2610 -----
2611 2611 Gaz LPG
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 Ląd (wyspa)
2625 2625 Zagospodarowanie terenu
2626 2626 Wysypisko
2627 2627 -----
2628 2628 Liczba pasów ruchu
2629 2629 Język
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 Ostatnia zmiana o {0}
2633 2633 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2634 2634 Szerokość
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Pralnia samoobsługowa
2648 2648 Warstwa
2649 2649 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2650 2650 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2651 2651 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2652 2652 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2653 2653 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 warstwa nie jest na liście.
2658 2658 -----
2659 2659 Warstwa: {0}
2660 2660 Warstwy
2661 2661 -----
2662 2662 Czas rozbiegu (w sekundach)
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 Rozrywka
2667 2667 Długość
2668 2668 Długość w metrach
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 Długość: {0}
2672 2672 Przejazd kolejowy
2673 2673 Biblioteka
2674 2674 Licencja
2675 2675 -----
2676 2676 Szlaban
2677 2677 Trasa szybkiego tramwaju
2678 2678 Latarnia morska
2679 2679 Oznaczenie linii
2680 2680 -----
2681 2681 Rodzaj linii
2682 2682 Wiersz {0} kolumna {1}:
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2687 2687 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2688 2688 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2689 2689 Lista ostatnio otwieranych plików
2690 2690 oświetlenie
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 Strefa zamieszkania
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 Wczytaj kalibrację
2699 2699 -----
2700 2700 Otwórz warstwę WMS
2701 2701 Otwórz warstwę WMS z pliku
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 Wczytuje relacje nadrzędne
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2713 2713 -----
2714 2714 Ładowanie wczesnych wtyczek
2715 2715 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2720 2720 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2721 2721 Ładowanie wtyczek
2722 2722 Ładowanie wtyczek...
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 Wczytywanie {0}
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 pliki lokalne
2730 2730 Okolica
2731 2731 Okolica, osada, miejsce.
2732 2732 Położenie
2733 2733 -----
2734 2734 Zablokuj
2735 2735 Wrota śluzy
2736 2736 -----
2737 2737 Długość
2738 2738 -----
2739 2739 Katalog:
2740 2740 Wygląd i zachowanie
2741 2741 Katalog:
2742 2742 Wieża widokowa
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Najmniejszy numer
2751 2751 -----
2752 2752 Najmniejszy numer dzielonego budyknu
2753 2753 Najmniejszy numer
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 Skala MTB
2757 2757 -----
2758 2758 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2759 2759 -----
2760 2760 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2767 2767 -----
2768 2768 Centrum handlowe
2769 2769 Obiekty sztuczne
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2774 2774 Mapa
2775 2775 Style rysowania map
2776 2776 Odwzorowanie kartograficzne
2777 2777 Ustawienia mapy
2778 2778 Mapa: {0}
2779 2779 Port jachtowy (Marina)
2780 2780 Oznacz jako wykonane
2781 2781 -----
2782 2782 Znaczniki nazwanych punktów
2783 2783 Znaczniki z {0}
2784 2784 Plac targowy
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 Materiał
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 Maks. wysokość (w metrach)
2795 2795 Maks. długość (w metrach)
2796 2796 Maks. szerokość (w metrach)
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 Maks. prędkość (km/h)
2802 2802 Maks. ciężar (w tonach)
2803 2803 -----
2804 2804 Maksymalny obszar na zapytanie:
2805 2805 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2806 2806 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2810 2810 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2811 2811 Maksymalna długość (w metrach)
2812 2812 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 Łąka
2819 2819 Zmierzone wartości
2820 2820 Pomiar
2821 2821 Stacja pomiaru
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 Członek
2825 2825 -----
2826 2826 Członkowie
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 Członkowie (z konfliktami)
2830 2830 Miejsce pamięci
2831 2831 Nazwa w menu
2832 2832 Nazwa w menu (domyślna)
2833 2833 Skróty w menu
2834 2834 -----
2835 2835 odwzorowanie Merkatora
2836 2836 Połącz
2837 2837 Połącz węzły
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 Scal warstwy
2841 2841 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2842 2842 -----
2843 2843 Połącz wybrane elementy.
2844 2844 -----
2845 2845 Włącz aktualną warstwę do innej.
2846 2846 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2847 2847 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2848 2848 Scal {0} węzłów
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 Połączona wersja
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 Wiadomość dnia jest niedostępna
2858 2858 -----
2859 2859 metryczne
2860 2860 -----
2861 2861 Mikrobrowar
2862 2862 -----
2863 2863 Obszar wojskowy
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 Min. prędkość (km/h)
2869 2869 Szyb
2870 2870 Minirondo
2871 2871 Minigolf
2872 2872 Minimalna odległość (w pikselach)
2873 2873 Minuty: {0}
2874 2874 Odbicie lustrzane
2875 2875 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Brak parametru dla NOT
2897 2897 Brak parametru dla OR
2898 2898 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 Pon-Pt 22:00-05:00
2903 2903 -----
2904 2904 Sklep z telefonami komórkowymi
2905 2905 -----
2906 2906 Tryb: {0}
2907 2907 Lotnisko dla modeli
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 Kantor
2914 2914 Tor jednoszynowy
2915 2915 Pomnik
2916 2916 Wiecej informacji...
2917 2917 Więcej informacji na temat tej funkcji
2918 2918 -----
2919 2919 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2920 2920 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2921 2921 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 Samochody
2925 2925 Samochody osobowe
2926 2926 Motocykle
2927 2927 Dealer motocykli
2928 2928 -----
2929 2929 Sporty motorowe
2930 2930 Autostrada
2931 2931 Skrzyżowanie autostrad
2932 2932 Autostrada - dojazd
2933 2933 Przełęcz
2934 2934 kolarstwo górskie
2935 2935 Przesuń węzeł...
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 Przesuń w dół
2939 2939 -----
2940 2940 Więcej elementów
2941 2941 Przesuwa filtr na dół.
2942 2942 Przesuwa filtr do góry.
2943 2943 Przesuń w lewo
2944 2944 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2945 2945 -----
2946 2946 Przesuń obiekty {0}
2947 2947 Przesuń w prawo
2948 2948 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2949 2949 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2950 2950 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2951 2951 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2952 2952 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2953 2953 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 Przesuń je
2959 2959 Przesuń do góry
2960 2960 -----
2961 2961 Przesuń {0}
2962 2962 Przesuwa obiekty {0}
2963 2963 Błota
2964 2964 Różne sporty
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 Muzeum
2972 2972 Sklep muzyczny
2973 2973 Moje zestawy zmian
2974 2974 -----
2975 2975 Moja wersja
2976 2976 Moja wersja (lokalna)
2977 2977 Moją z Połączoną
2978 2978 Moją z Ich
2979 2979 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2980 2980 Import NMEA zakończony powodzeniem
2981 2981 Pliki NMEA-0183
2982 2982 Nazwa
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 Nazwa użytkownika.
2986 2986 -----
2987 2987 Nazwa: {0}
2988 2988 Nazwane punkty GPS z {0}
2989 2989 Nazwane punkty tras.
2990 2990 Kolej wąskotorowa
2991 2991 Narodowa
2992 2992 Park narodowy
2993 2993 -----
2994 2994 Natura
2995 2995 Rezerwat przyrody
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 Sieć
2999 2999 -----
3000 3000 Nigdy nie aktualizuj
3001 3001 Nowa
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Nowa warstwa
3005 3005 Nowy problem
3006 3006 Nowy klucz
3007 3007 Nowe wyrównanie
3008 3008 -----
3009 3009 Nowa warstwa ze schowka
3010 3010 Nowa warstwa z pliku
3011 3011 -----
3012 3012 Nowa relacja
3013 3013 Nowa rola
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 Nowa wartość
3017 3017 Nowa wartość dla {0}
3018 3018 -----
3019 3019 Następny obrazek
3020 3020 -----
3021 3021 Klub nocny
3022 3022 Nie
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
3026 3026 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
3027 3027 Zakaz skrętu w lewo
3028 3028 Zakaz skrętu w prawo
3029 3029 Brak skrótu
3030 3030 -----
3031 3031 Zakaz jazdy prosto
3032 3032 Zakaz zawracania
3033 3033 Nie znaleziono drogi "from"
3034 3034 Nie znaleziono drogi "to"
3035 3035 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 Brak zmian do wysłania.
3039 3039 -----
3040 3040 Brak konfliktów do rozwiązania
3041 3041 Brak konfliktów, które można pokazać
3042 3042 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
3043 3043 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
3044 3044 -----
3045 3045 Nie wczytano żadnych danych.
3046 3046 Brak daty
3047 3047 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
3048 3048 -----
3049 3049 ślepa ulica
3050 3050 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
3051 3051 -----
3052 3052 Brak obrazu
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
3056 3056 Brak warstw do dostosowania
3057 3057 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
3058 3058 -----
3059 3059 Brak otwartego zestawu zmian
3060 3060 Brak otwartych zestawów zmian
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 Nie znaleziono żadnych problemów
3066 3066 Bez serwera proxy
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 Brak wybranego śladu GPX
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Bez tagów
3073 3073 Brak warstw docelowych.
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
3078 3078 -----
3079 3079 Nie, przerwij
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 Węzeł
3084 3084 -----
3085 3085 Węzeł jest nadal w użyciu..
3086 3086 -----
3087 3087 Węzeł: połączony
3088 3088 Węzeł: standardowy
3089 3089 Węzeł: otagowany
3090 3090 Węzły
3091 3091 Węzły w tym samym miejscu
3092 3092 Węzły z tą samą nazwą
3093 3093 -----
3094 3094 Węzły (z konfliktami)
3095 3095 Obiekt niebędący drogą w multipolygonie
3096 3096 żadne
3097 3097 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
3098 3098 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
3099 3099 -----
3100 3100 Północ
3101 3101 Północ
3102 3102 Nie znaleziono
3103 3103 Nie połączony
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 Uwagi
3108 3108 -----
3109 3109 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
3110 3110 -----
3111 3111 na banknoty
3112 3112 Nic
3113 3113 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
3114 3114 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
3115 3115 Schowek jest pusty
3116 3116 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
3117 3117 Brak zaznaczenia, które można pokazać
3118 3118 Nic nie wybrano!
3119 3119 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
3120 3120 Nie ma nic do zaznaczenia
3121 3121 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
3122 3122 Nie ma nic do powiększenia
3123 3123 -----
3124 3124 Numer
3125 3125 Ilość miejsc
3126 3126 Liczba przewodów w jednym kablu
3127 3127 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 Sposób numeracji domów
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 OK - próbuję ponownie.
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 Dane OSM
3139 3139 Hasło OSM.
3140 3140 Pliki serwera OSM
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 URL serwera OSM:
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 Hasło OSM:
3148 3148 Nazwa użytkownika OSM:
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 ID obiektu:
3152 3152 Obiekt usunięty
3153 3153 Historia obiektu
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 Typ obiektu:
3157 3157 Obiekt z historią
3158 3158 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
3159 3159 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
3160 3160 -----
3161 3161 Obiekty do dodania:
3162 3162 Obiekty do usunięcia:
3163 3163 Obiekty do zmiany:
3164 3164 Benzyna bezołowiowa 100
3165 3165 Benzyna bezołowiowa 91
3166 3166 Benzyna bezołowiowa 95
3167 3167 Benzyna bezołowiowa 98
3168 3168 -----
3169 3169 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 Stary klucz
3177 3177 Poprzednia rola
3178 3178 Stara wartość
3179 3179 -----
3180 3180 Na życzenie
3181 3181 Podczas wysyłania
3182 3182 Jednokierunkowa
3183 3183 Drogi z jednym węzłem
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 jednokierunkowa
3189 3189 -----
3190 3190 Nakaz skrętu w lewo
3191 3191 Nakaz skrętu w prawo
3192 3192 Nakaz jazdy prosto
3193 3193 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3194 3194 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3195 3195 Tylko własne zestawy zmian
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
3200 3200 Tylko na początku drogi.
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 Otwórz
3206 3206 Otwórz adres...
3207 3207 -----
3208 3208 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
3209 3209 Ostatnio otwierane
3210 3210 -----
3211 3211 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
3212 3212 -----
3213 3213 Otwiera plik.
3214 3214 -----
3215 3215 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3216 3216 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3217 3217 Otwiera listę wszystkich relacji
3218 3218 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3223 3223 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3224 3224 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3225 3225 Otwiera adres URL.
3226 3226 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3227 3227 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 Otwórz inne zdjęcie
3231 3231 -----
3232 3232 Otwarte zestawy zmian
3233 3233 Otwórz plik
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3241 3241 -----
3242 3242 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3243 3243 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
3244 3244 -----
3245 3245 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3246 3246 Otwórz...
3247 3247 Otwarty/Zamknięty:
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 dane OpenSteetMap
3252 3252 Otwieram 1 plik...
3253 3253 Godziny otwarcia
3254 3254 Otwieram plik "{0}" ...
3255 3255 Otwieram pliki
3256 3256 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3257 3257 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3258 3258 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
3259 3259 Czas działania
3260 3260 -----
3261 3261 Optyk
3262 3262 Dodatkowe atrybuty:
3263 3263 -----
3264 3264 Rodzaj (opcjonalne)
3265 3265 Naturalna żywność
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 Korekta prostopadłości
3269 3269 Ortogonalizuj / cofnij
3270 3270 Korekta prostopadłości
3271 3271 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 Pozostałe
3275 3275 Inny punkt informacyjny
3276 3276 -----
3277 3277 Sklep turystyczny
3278 3278 -----
3279 3279 Nakładające się obszary
3280 3280 Nakładające się jezdnie
3281 3281 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
3282 3282 Nakładające się tory kolejowe
3283 3283 Nakładające się tory (z obszarem)
3284 3284 Nakładające się drogi
3285 3285 Nakładające się drogi (z obszarem)
3286 3286 Nakładające się drogi.
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 Zastąp
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 PUWG (Polska)
3302 3302 PUWG 1992 (Polska)
3303 3303 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3304 3304 Strefa PUWG
3305 3305 Sklep z farbami
3306 3306 Styl rysowania {0}: {1}
3307 3307 Wykopalisko paleontologiczne
3308 3308 papier
3309 3309 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
3310 3310 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 Relacje nadrzędne
3318 3318 -----
3319 3319 Parkuj i Jedź
3320 3320 -----
3321 3321 Uliczka parkingowa
3322 3322 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3323 3323 Analizowanie danych OSM...
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 Części
3334 3334 Zatoka
3335 3335 zatoki dla wymijania
3336 3336 Hasło
3337 3337 Hasło:
3338 3338 Hasło:
3339 3339 Wklej
3340 3340 -----
3341 3341 Wklej znaczniki
3342 3342 -----
3343 3343 Wkleja zawartość schowka.
3344 3344 Wstaw ze schowka
3345 3345 Wklej pomijając niekompletne
3346 3346 Ścieżka
3347 3347 Długość ścieżki
3348 3348 Wzgórze
3349 3349 Ciąg pieszy
3350 3350 Przejście dla pieszych
3351 3351 Typ przejścia dla pieszych
3352 3352 Ciąg pieszy
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Apteka
3362 3362 Numer telefonu
3363 3363 Numer telefonu
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 Przesuń PicLayer
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Miejsce na piknik
3375 3375 Molo
3376 3376 -----
3377 3377 Rurociąg
3378 3378 Rodzaj trasy
3379 3379 Boisko
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 Miejsce kultu religijnego
3383 3383 Miejsca
3384 3384 Odtwórz / wstrzymaj
3385 3385 Tworzenie węzłów i dróg.
3386 3386 -----
3387 3387 Plac zabaw
3388 3388 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3392 3392 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3393 3393 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3400 3400 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3401 3401 -----
3402 3402 Podaj ciąg do wyszukania.
3403 3403 Proszę wprowadzić adres kafelka
3404 3404 Proszę wprowadzić index kafelka
3405 3405 Podaj nazwę użytkownika
3406 3406 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3415 3415 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Wprowadź hasło do konta OSM
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3432 3432 Popraw opis zmian
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 Proszę wybrać plik
3438 3438 Proszę wybierz klucz
3439 3439 Wybierz schemat do użycia.
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 Proszę wybierz wartość
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3447 3447 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3448 3448 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3449 3449 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3450 3450 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3451 3451 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3452 3452 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3453 3453 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3454 3454 -----
3455 3455 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3456 3456 -----
3457 3457 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3458 3458 -----
3459 3459 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3460 3460 -----
3461 3461 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3462 3462 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3463 3463 Proszę wybrać wiersz do edycji
3464 3464 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3465 3465 -----
3466 3466 Wybierz warstwę docelową
3467 3467 Wybierz metodę przesyłania:
3468 3468 -----
3469 3469 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3470 3470 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 Informacje o wtyczce
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 Aktualizowanie wtyczek
3482 3482 Wtyczki
3483 3483 Wtyczki są aktualne
3484 3484 -----
3485 3485 Numer punktu
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 Słup
3491 3491 Numer referencyjny
3492 3492 Posterunek policji
3493 3493 Polityczna
3494 3494 -----
3495 3495 Pozycja
3496 3496 Pozycja
3497 3497 Tylko pozycja
3498 3498 -----
3499 3499 Pozycja, czas, data i prędkość
3500 3500 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3501 3501 Skrzynka pocztowa
3502 3502 -----
3503 3503 Poczta
3504 3504 Kod pocztowy
3505 3505 Kod
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 Energetyka
3509 3509 Elektrownia
3510 3510 Linia elektryczna
3511 3511 Rozdzielnia elektryczna
3512 3512 Stacja transformatorowa
3513 3513 Słup wysokiego napięcia
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 Predefiniowane
3519 3519 -----
3520 3520 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 Ustawienia
3525 3525 Preferencje zostały zapisane na {0}
3526 3526 Ustawienia...
3527 3527 Przygotowywanie danych OSM...
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 Przygotowanie zestawu danych...
3532 3532 -----
3533 3533 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3534 3534 -----
3535 3535 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3536 3536 Kolej retro
3537 3537 Grupa szablonów {0}
3538 3538 Grupa szablonów {1} / {0}
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 Szablony
3542 3542 Szablony nie zawierają danego klucza
3543 3543 Szablony nie zawierają danej wartości
3544 3544 -----
3545 3545 Poprzedni obrazek
3546 3546 Droga krajowa
3547 3547 Droga krajowa - dojazd
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 Więzienie
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 Kod odwzorowania
3566 3566 -----
3567 3567 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 Właściwości
3572 3572 Właściwości / członkostwo
3573 3573 -----
3574 3574 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Właściwości
3579 3579 Właściwości (z konfliktami)
3580 3580 Właściwości/członkostwo
3581 3581 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 Ustawienia proxy
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Budynek użyteczności publicznej
3593 3593 Publiczny gril
3594 3594 Pojazdy transportu publicznego
3595 3595 Transport publiczny
3596 3596 Transport publiczny
3597 3597 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3598 3598 Wyczyść
3599 3599 Czyszczenie...
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Kamieniołom
3604 3604 Zapytanie
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3608 3608 Zapytanie o zestawy zmian
3609 3609 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3610 3610 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3611 3611 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3612 3612 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3613 3613 Odpytywanie serwera nazw
3614 3614 Odpytywanie serwera nazw…
3615 3615 -----
3616 3616 Zdalnie sterowane samochody
3617 3617 -----
3618 3618 Tor wyścigowy
3619 3619 -----
3620 3620 Tor
3621 3621 Kolej
3622 3622 Przystanek kolejowy
3623 3623 Peron kolejowy
3624 3624 -----
3625 3625 Obszar kolejowy
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 czyste dane GPS
3630 3630 -----
3631 3631 Błąd odczytu!
3632 3632 Czytanie zdjęć...
3633 3633 -----
3634 3634 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3635 3635 Wczytywanie zestawów zmian...
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Wczytywanie informacji użytkownika...
3640 3640 Wczytywanie {0}...
3641 3641 Plik Readme
3642 3642 Imię i nazwisko
3643 3643 Na pewno zamknąć?
3644 3644 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3645 3645 Zapisywanie
3646 3646 studio nagrań
3647 3647 Teren rekreacyjny
3648 3648 -----
3649 3649 Zbiórka odpadów
3650 3650 -----
3651 3651 Powtórz
3652 3652 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3653 3653 -----
3654 3654 Numer
3655 3655 Oznaczenie (numer toru)
3656 3656 -----
3657 3657 Numer referencyjny
3658 3658 -----
3659 3659 Odwołania do:
3660 3660 -----
3661 3661 Odśwież
3662 3662 -----
3663 3663 Odrzuć konflikty i zapisz
3664 3664 Relacja
3665 3665 Relacja ...
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Relacja jest usunięta
3675 3675 Pusta relacja
3676 3676 Nieustalony rodzaj relacji
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Relacja: zaznaczona
3680 3680 -----
3681 3681 Relacje
3682 3682 Relacje: {0}
3683 3683 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3684 3684 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3685 3685 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3686 3686 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3687 3687 Religia
3688 3688 Odśwież
3689 3689 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3690 3690 Wczytaj ponownie błędne kafle
3691 3691 Odświerza stronę pomocy
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 Usuń
3703 3703 -----
3704 3704 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3705 3705 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3706 3706 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3707 3707 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3708 3708 Usuń tagi adresu
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 Usuń z pamięci podręcznej
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Usuń zdjęcie z warstwy
3718 3718 -----
3719 3719 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3720 3720 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3721 3721 Usuń zaznaczone zakładki
3722 3722 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3723 3723 -----
3724 3724 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 Usuń Element z Relacji
3734 3734 Usunięte powielone węzły
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 Zmień nazwę warstwy
3748 3748 Zmień nazwę zakładki
3749 3749 -----
3750 3750 Wypożyczalnia
3751 3751 Warsztat samochodowy
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3755 3755 -----
3756 3756 Zgłoś błąd
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 Sztuczne jezioro
3764 3764 Resetuj
3765 3765 -----
3766 3766 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3767 3767 Resetuj pozycję
3768 3768 Przywróć domyślne ustawienia
3769 3769 -----
3770 3770 Resetuje kalibrację obrazu
3771 3771 Resetuje pozycję obrazu
3772 3772 Resetuje kąt obrotu
3773 3773 Resetuje skalę obrazu
3774 3774 Droga lokalna
3775 3775 Zabudowa mieszkaniowa
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 Rozwiąż
3780 3780 Rozwiąż konflikty
3781 3781 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Wydobycie
3794 3794 -----
3795 3795 Uruchom ponownie
3796 3796 -----
3797 3797 Restauracja
3798 3798 Przywróć
3799 3799 -----
3800 3800 Odzyskiwanie plików
3801 3801 Ograniczenie
3802 3802 Obszar handlowy
3803 3803 Mur oporowy
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Odwróć kierunek dróg
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 Odwróć i połącz
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3826 3826 Odwróć kolejność członków relacji
3827 3827 Odwróć kierunek drogi
3828 3828 Odwróć kierunek dróg
3829 3829 Odwrócona linia brzegowa
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3833 3833 -----
3834 3834 Wycofaj
3835 3835 Wycofaj zestaw zmian
3836 3836 Wycofywanie zestawu zmian #{0}
3837 3837 Wycofaj zestaw zmian w całości
3838 3838 Wycofaj zaznaczenie i przywróć usunięte obiekty
3839 3839 Wycofaj tylko zaznaczenie
3840 3840 Cofanie zmian
3841 3841 Wycofywanie...
3842 3842 Popraw
3843 3843 Wersja
3844 3844 jeździectwo
3845 3845 Rzeka
3846 3846 Koryto rzeczne
3847 3847 Droga (nieokreślona)
3848 3848 Ograniczenia na drodze
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 Rola
3855 3855 Problem z weryfikacją roli
3856 3856 -----
3857 3857 Brakująca rola {0}
3858 3858 -----
3859 3859 Rola:
3860 3860 -----
3861 3861 Obrót o 180 stopni
3862 3862 Obrót o 270 stopni
3863 3863 Obrót o 90 stopni
3864 3864 -----
3865 3865 Obraca obrazek w lewo
3866 3866 Obraca obrazek w prawo
3867 3867 Obróć w lewo
3868 3868 Obróć w prawo
3869 3869 Rondo
3870 3870 Trasa
3871 3871 Sieć trasy
3872 3872 -----
3873 3873 Stan trasy
3874 3874 Typ trasy
3875 3875 Zaznaczone szlaki:
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 Rugby league
3879 3879 Rugby union
3880 3880 Ruiny
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 Przeprowadzanie testu {0}
3890 3890 -----
3891 3891 Pas startowy
3892 3892 Skala SAC
3893 3893 karty SIM
3894 3894 Rysunek SVG (*.svg)
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 Kontrola bezpieczeństwa
3898 3898 Sprzedaż
3899 3899 Brama warowna
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 Zapisz
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 Zapisz jako...
3906 3906 Zapisz plik GPX
3907 3907 -----
3908 3908 Zapisz warstwę
3909 3909 Zapisz plik OSM
3910 3910 Zapisz kalibrację...
3911 3911 -----
3912 3912 Zapisz plik
3913 3913 Zapisz warstwę WMS do pliku
3914 3914 Zapisz pomimo tego
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3919 3919 Zapisuje bieżące dane.
3920 3920 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3924 3924 -----
3925 3925 Zapisz/wyślij i wyślij
3926 3926 -----
3927 3927 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
3928 3928 -----
3929 3929 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3930 3930 -----
3931 3931 Skalę
3932 3932 -----
3933 3933 Zeskanowana mapa...
3934 3934 Przeglądanie katalogu {0}
3935 3935 Szkoła
3936 3936 złom
3937 3937 Rumowisko
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 Busz
3943 3943 -----
3944 3944 Sklep rybny
3945 3945 Szukaj
3946 3946 Szukaj ...
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 Wyszukuje obiekty
3950 3950 Wyszukuje obiekty.
3951 3951 Szukaj w tagach
3952 3952 Szukaj szablon
3953 3953 Szukaj szablony
3954 3954 Szukaj...
3955 3955 Szukaj:
3956 3956 Szukaj:
3957 3957 Szukanie
3958 3958 Druga nazwa
3959 3959 Droga wojewódzka
3960 3960 -----
3961 3961 Sekundy: {0}
3962 3962 -----
3963 3963 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 Segmenty
3968 3968 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3969 3969 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3970 3970 Zaznacz
3971 3971 Zaznacz wszystko
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3984 3984 Wstecz
3985 3985 Wybież otwarty zestaw zmian
3986 3986 -----
3987 3987 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3988 3988 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3989 3989 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3990 3990 -----
3991 3991 Wybierz przynajmniej:
3992 3992 Wybierz nazwę pliku
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3996 3996 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 Zaznacz na warstwie
4000 4000 Zaznacz na liście relacji
4001 4001 Zaznacz niekompletne adresy
4002 4002 Wybierz opcje rysowania linii
4003 4003 Wybierz członków
4004 4004 Zaznacz węzeł pod kursorem.
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
4008 4008 Zaznacza elementy dla wybranych członków relacji
4009 4009 -----
4010 4010 Zaznacz relację
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 Wybierz warstwę docelową
4016 4016 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4017 4017 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
4018 4018 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4019 4019 -----
4020 4020 Zaznacz to ograniczenie skrętu
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
4031 4031 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
4037 4037 -----
4038 4038 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 Zaznaczenie
4045 4045 Powierzchnia zaznaczenia
4046 4046 Długość zaznaczenia
4047 4047 Wybrano zbiór pusty.
4048 4048 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
4049 4049 Nieodpowiednie zaznaczenie.
4050 4050 -----
4051 4051 Zaznaczenie: {0}
4052 4052 Zaznacza wszystkie adresy z niekompletnymi danymi.
4053 4053 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
4054 4054 Drogi przecinające same siebie
4055 4055 -----
4056 4056 Osobna wartwa
4057 4057 -----
4058 4058 Sekwencja
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 Droga serwisowa
4062 4062 Adres URL usługi
4063 4063 Miejsce obsługi podróżnych
4064 4064 Usługi:
4065 4065 Rodzaj
4066 4066 -----
4067 4067 Ustaw zakładkę WMS
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 Domyślne ustawienie dla wszystkich
4071 4071 -----
4072 4072 Ustaw wielkość budynków
4073 4073 -----
4074 4074 Ustaw nazwę ulicy
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
4079 4079 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
4080 4080 Ustaw język
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
4084 4084 Ustaw na domyślne
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
4089 4089 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
4090 4090 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
4091 4091 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
4092 4092 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
4093 4093 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
4094 4094 Zapisywanie domyślnych ustawień
4095 4095 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
4096 4096 Ustawienia
4097 4097 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
4098 4098 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 Punkt carsharingu
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 schronienie
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 Żegluga
4109 4109 Sklep obuwniczy
4110 4110 Strzelectwo
4111 4111 Zakupy
4112 4112 Sklepy
4113 4113 Krótki opis: {0}
4114 4114 Skrót
4115 4115 Skróty klawiaturowe
4116 4116 -----
4117 4117 Zapisać?
4118 4118 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
4119 4119 Wysłać?
4120 4120 Pokaż
4121 4121 Pokaż obszar
4122 4122 Pokaż dane GPS.
4123 4123 Pokaż raport konfiguracji
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
4131 4131 Pokazuje informację pomocy
4132 4132 Pokaż historię
4133 4133 -----
4134 4134 Pokaż szczegóły
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
4144 4144 -----
4145 4145 Wyświetlaj ekran powitalny
4146 4146 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 Pokaż tylko tagi z konfliktami
4150 4150 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 Wyświetl tę pomoc
4155 4155 Pokaż/Ukryj
4156 4156 Obszar
4157 4157 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
4158 4158 Pokazuje bieżącą datę
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 Pokazuje wilgotność
4162 4162 Pokazuje temperaturę
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 Drogi bez nazwy
4172 4172 -----
4173 4173 Uprość drogę
4174 4174 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
4175 4175 -----
4176 4176 Uprościć drogi?
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
4181 4181 Pojedyncze elementy
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
4185 4185 -----
4186 4186 Jazda na deskorolce
4187 4187 Łyżwiarstwo
4188 4188 Narty
4189 4189 narciarstwo
4190 4190 Pomiń pobieranie
4191 4191 Pomiń pobieranie
4192 4192 Pomiń
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 Mapa
4196 4196 -----
4197 4197 Pochylnia
4198 4198 Wolniej
4199 4199 Palenie
4200 4200 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
4201 4201 -----
4202 4202 Skuter śnieżny
4203 4203 Piłka nożna
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 Sortuj
4215 4215 Sortuj menu szablonów
4216 4216 Sortuj elementy relacji
4217 4217 -----
4218 4218 Tekst źródłowy
4219 4219 Południe
4220 4220 Miejsca dla niepełnosprawnych
4221 4221 Miejsca dla rodziców
4222 4222 Miejsca dla kobiet
4223 4223 Prędkość
4224 4224 Prędkość (km/h)
4225 4225 Fotoradar
4226 4226 Kolczatka
4227 4227 -----
4228 4228 Rozdziel drogę
4229 4229 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 Rozdziel drogę {0} na {1} części
4235 4235 Rozdziela drogę na fragmenty
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 Sporty z piłką
4240 4240 Obiekty sportowe
4241 4241 Sport
4242 4242 Centrum sportowe
4243 4243 Źródło
4244 4244 Stadion
4245 4245 -----
4246 4246 Gwiazdki
4247 4247 Rozpocznij szukanie
4248 4248 Rozpocznij dostosowanie
4249 4249 Rozpocznij pobieranie
4250 4250 Rozpocznij pobieranie danych
4251 4251 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 Rozpoczynanie skanowania katalogu
4259 4259 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4260 4260 Ponowna próba {0} z {1}.
4261 4261 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4262 4262 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4263 4263 -----
4264 4264 Stan
4265 4265 -----
4266 4266 Sklep z artykułami biurowymi
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 Raport konfiguracji
4270 4270 Schody
4271 4271 Przełaz
4272 4272 Znak stop
4273 4273 -----
4274 4274 Strumień
4275 4275 Ulica
4276 4276 Latarnia uliczna
4277 4277 -----
4278 4278 Nazwa ulicy
4279 4279 -----
4280 4280 Sieć drogowa
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 Podobszary
4286 4286 Stwórz filtr
4287 4287 -----
4288 4288 Dzielnica
4289 4289 Metro
4290 4290 Wejście do metra
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4301 4301 Nawierzchnia
4302 4302 Monitoring
4303 4303 Punkt geodezyjny
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 Pływanie
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 Przełącz w tryb offline
4312 4312 Przełącz w tryb online
4313 4313 Opis symboli
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 Synchronizacja dźwięku
4317 4317 Synchronizuj cały zestaw danych
4318 4318 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4319 4319 Synchronizuję tylko relację {0}
4320 4320 -----
4321 4321 Synchronizuję tylko drogę {0}
4322 4322 System miar
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 Tenis stołowy
4332 4332 Nawierzchnia dla niewidomych
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 Oznacz drogi jako
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 Szablony
4345 4345 Etykiety
4346 4346 Znaczniki (rozdzielone przecinkami)
4347 4347 Znaczniki i członkowie
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 Znaczniki zestawu zminan {0}
4352 4352 Znaczniki nowego zestawu zmian
4353 4353 -----
4354 4354 Krawiec
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 Postój taksówek
4362 4362 Droga kołowania
4363 4363 Telefon
4364 4364 na karty telefoniczne
4365 4365 Tenis
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 Droga powiatowa
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 Sprawdza URL API
4379 4379 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4385 4385 -----
4386 4386 URL API działa poprawnie.
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4392 4392 Plik PDF musi posiadać dokładnie jedną stronę.
4393 4393 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4394 4394 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4395 4395 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4396 4396 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4397 4397 -----
4398 4398 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4399 4399 -----
4400 4400 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4401 4401 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4402 4402 Dane w schowku nie są obrazem
4403 4403 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4404 4404 -----
4405 4405 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4406 4406 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4407 4407 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4411 4411 -----
4412 4412 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4413 4413 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4414 4414 -----
4415 4415 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4420 4420 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4432 4432 -----
4433 4433 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4434 4434 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
4435 4435 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4452 4452 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4453 4453 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4465 4465 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4466 4466 Teatr
4467 4467 -----
4468 4468 Ich wersja
4469 4469 Ich wersja (na serwerze)
4470 4470 Ich z Połączoną
4471 4471 Park rozrywki
4472 4472 -----
4473 4473 Nie ma otwartych zestawów zmian
4474 4474 Nie wybrano opiektów do pobrania
4475 4475 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4483 4483 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4484 4484 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 To znajduje się za końcem nagrania.
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4509 4509 -----
4510 4510 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4522 4522 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4523 4523 automat biletowy
4524 4524 Numery kafelków mapy
4525 4525 Adres kafelka:
4526 4526 -----
4527 4527 Czas
4528 4528 Zakres czasu
4529 4529 Strefa czasowa:
4530 4530 Strefa czasowa: {0}
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 Do usunięcia
4534 4534 -----
4535 4535 Do:
4536 4536 Przełącza na pełny ekran
4537 4537 Przełącz linie łączące punktu GPX
4538 4538 Przełącza widok szkieletowy
4539 4539 Przełącza na pełny ekran
4540 4540 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4541 4541 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4542 4542 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4543 4543 Przełącz: {0}
4544 4544 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4545 4545 Toalety
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 bramka (opłata)
4549 4549 Punkt poboru opłat
4550 4550 Narzędzie: {0}
4551 4551 Pasek narzędzi
4552 4552 Personalizacja paska narzędzi
4553 4553 Narzędzia
4554 4554 Narzedzie do rysowania budynków.
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 Turystyka
4558 4558 Wieża
4559 4559 Numer referencyjny
4560 4560 Typ wieży
4561 4561 Małe miasto
4562 4562 Ratusz
4563 4563 -----
4564 4564 Sklep z zabawkami
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 Droga gruntowa
4571 4571 Kolorowanie ścieżek i punktów
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 Typ drogi
4575 4575 Środek uspokojenia ruchu
4576 4576 Sygnalizacja świetlna
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 Tramwaj
4580 4580 Przystanek tramwajowy
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 Biuro podróży
4588 4588 Drzewo
4589 4589 -----
4590 4590 Droga ekspresowa
4591 4591 Droga ekspresowa - dojazd
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 Tunel
4598 4598 Początek tunelu
4599 4599 -----
4600 4600 Ograniczenia skrętu
4601 4601 Miejsce do zawracania
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 Kołowrotek
4606 4606 Obrotnica
4607 4607 Rodzaj
4608 4608 -----
4609 4609 Typ:
4610 4610 Rodzaj
4611 4611 sklep z oponami
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 NIEZNANA
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 Strefa UTM
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 Rozdziel drogi
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 Nie można parsować współrzędnych
4642 4642 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4643 4643 Droga gminna
4644 4644 Niezamkniete drogi
4645 4645 Nie zamknięta droga
4646 4646 Niepołączona linia brzegowa
4647 4647 Niepołączone węzły bez tagów
4648 4648 Niepołączone drogi.
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 Nierozstrzygnięty
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 Cofnij
4660 4660 -----
4661 4661 Cofnij przesunięcie
4662 4662 -----
4663 4663 Cofa ostatnią czynność.
4664 4664 -----
4665 4665 Oderwij panel
4666 4666 Nieoczekiwany błąd
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4678 4678 Odblokuj
4679 4679 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4680 4680 Rozdzielenie węzła
4681 4681 -----
4682 4682 Uniwersytet
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4686 4686 Nieznany adres
4687 4687 Nieznany stan problemu
4688 4688 -----
4689 4689 Nieznany rodzaj elementu
4690 4690 Nieznany tryb {0}
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 Nieznana rola
4695 4695 -----
4696 4696 Nieznany typ: {0}
4697 4697 Warstwa WMS bez nazwy
4698 4698 Skrzyżowanie bez nazwy
4699 4699 Drogi bez nazwy
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4703 4703 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4704 4704 Niezapisane dane i konflikty
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 Niezapisane dane OSM
4708 4708 Odznacz wszystko
4709 4709 Odznacz wszystko (anulowanie)
4710 4710 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4711 4711 Odznacza wszystkie obiekty.
4712 4712 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 Nie wspierana wersja: {0}
4716 4716 -----
4717 4717 Drogi bez tagów
4718 4718 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4719 4719 -----
4720 4720 W górę
4721 4721 -----
4722 4722 Aktualizuj
4723 4723 Aktualizuj zestaw zmian
4724 4724 Aktualizuj zawartość
4725 4725 Aktualizuj dane
4726 4726 -----
4727 4727 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4728 4728 Pobierz zmiany
4729 4729 Aktualizacja obiektów
4730 4730 Aktualizuj wtyczki
4731 4731 Pobierz wybrane
4732 4732 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4733 4733 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4734 4734 Aktualizuje wybrane wtyczki
4735 4735 Zaktualizowano
4736 4736 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4737 4737 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4738 4738 -----
4739 4739 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4740 4740 -----
4741 4741 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4742 4742 Uaktualnianie zestawu zmian...
4743 4743 Odświeżanie danych
4744 4744 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4745 4745 Aktualizowanie mapy...
4746 4746 -----
4747 4747 Wyślij
4748 4748 Wyślij zmiany
4749 4749 Wyślij Ustawienia
4750 4750 -----
4751 4751 Wyślij ślady
4752 4752 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4753 4753 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4754 4754 -----
4755 4755 Wyślij dane
4756 4756 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4757 4757 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4758 4758 -----
4759 4759 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 Wyślij wybrane elementy
4763 4763 -----
4764 4764 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4765 4765 Wysyłanie do "{0}"
4766 4766 Wyślij do nowego zestawu zmian
4767 4767 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4768 4768 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4769 4769 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4770 4770 Wysyłanie śladu GPX
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 Przesyłanie danych...
4774 4774 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4775 4775 -----
4776 4776 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4777 4777 Użycie
4778 4778 Użyj
4779 4779 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4780 4780 -----
4781 4781 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4782 4782 -----
4783 4783 Używaj prostego uwierzytelniania
4784 4784 Używaj OAuth
4785 4785 -----
4786 4786 Używaj SOCKS proxy
4787 4787 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4788 4788 -----
4789 4789 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4790 4790 -----
4791 4791 Użyj domyślny
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 Użyj warstwy błędów
4798 4798 -----
4799 4799 Użyj ustawień globalnych.
4800 4800 Użyj listę ignorowanych
4801 4801 Użyj niestandardowych wyjątków
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 Użyj standardowych wyjątków
4806 4806 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4807 4807 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4813 4813 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4814 4814 -----
4815 4815 Użytkownik
4816 4816 ID użytkownika:
4817 4817 Nazwa użytkownika:
4818 4818 -----
4819 4819 Użytkownik:
4820 4820 Nazwa użytkownika
4821 4821 -----
4822 4822 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4823 4823 Sklep z odkurzaczami
4824 4824 Zweryfikuj
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 Sprawdzanie
4829 4829 Sprawdzanie poprawności
4830 4830 Błędy
4831 4831 -----
4832 4832 Wartość
4833 4833 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4834 4834 -----
4835 4835 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 Wartość:
4840 4840 -----
4841 4841 Sklep z różnościam
4842 4842 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4843 4843 -----
4844 4844 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4845 4845 Automat sprzedający
4846 4846 Sprzedawane produkty
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 Wersja {0}
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 Wersja: {0}
4857 4857 Weterynarz
4858 4858 Przez:
4859 4859 Wypożyczalnia wideo
4860 4860 Widok
4861 4861 Widok: {0}
4862 4862 Punkt widokowy
4863 4863 Wieś
4864 4864 Zieleń miejska
4865 4865 Miasto
4866 4866 Winnica
4867 4867 Widoczność
4868 4868 Widoczność (czytelność)
4869 4869 widoczna wieża szybowa
4870 4870 Odwiedź stronę domową
4871 4871 -----
4872 4872 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4873 4873 Wulkan
4874 4874 Siatkówka
4875 4875 Napięcie
4876 4876 -----
4877 4877 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4878 4878 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 Błąd WMS
4882 4882 Pliki WMS (*.wms)
4883 4883 Warstwa WMS
4884 4884 -----
4885 4885 Adres serwera WMS
4886 4886 -----
4887 4887 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4888 4888 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 Oczekiwanie 10 sekund...
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 -----
4899 4899 mur
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 Uwaga
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4907 4907 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4908 4908 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4918 4918 -----
4919 4919 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 -----
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 Ostrzeżenia
4978 4978 Myjnia samochodowa
4979 4979 Kosz na śmieci
4980 4980 Oczyszczalnia ścieków
4981 4981 Woda
4982 4982 Park wodny
4983 4983 Wieża ciśnień
4984 4984 Studnia
4985 4985 Filtry
4986 4986 Wodospad
4987 4987 Młyn wodny
4988 4988 -----
4989 4989 Pliki audio Wave (*.wav)
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4995 4995 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4996 4996 Węzeł drogi blisko innej drogi
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 Etykietowanie punktów
5004 5004 -----
5005 5005 Punkty drogowe
5006 5006 Drogi
5007 5007 Krzyż przydrożny
5008 5008 Kapliczka
5009 5009 Strona internetowa: {0}
5010 5010 Strona internetowa
5011 5011 -----
5012 5012 Jaz
5013 5013 Mokradło
5014 5014 Dla niepełnosprawnych
5015 5015 Wózki inwalidzkie
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
5019 5019 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
5020 5020 -----
5021 5021 Całą grupę
5022 5022 Szerokość (w metrach)
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 Wiatrak
5027 5027 Rękaw
5028 5028 Widok szkieletowy
5029 5029 -----
5030 5030 Ze sklepem
5031 5031 -----
5032 5032 Las pierwotny
5033 5033 Zakład produkcyjny
5034 5034 -----
5035 5035 Błąd zapisu!
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 Brakuje znacznika XML <user>.
5043 5043 Tak
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 Tak, usuń węzły
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
5052 5052 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
5053 5053 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
5054 5054 -----
5055 5055 Napotkałeś błąd w JOSM
5056 5056 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
5057 5057 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
5062 5062 -----
5063 5063 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
5064 5064 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 -----
5068 5068 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
5069 5069 -----
5070 5070 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
5071 5071 Wybierz ślad GPX
5072 5072 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 Powiększ
5077 5077 Zbliżenie (w metrach)
5078 5078 Powiększ
5079 5079 Zmniejsz
5080 5080 Powiększa i przesuwa mapę
5081 5081 -----
5082 5082 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
5083 5083 Powiększ
5084 5084 Poziom powiększenia:
5085 5085 Zmniejsz
5086 5086 Powiększ aby pokazać: {0}
5087 5087 Powiększ do
5088 5088 Powiększ na warstwie
5089 5089 -----
5090 5090 Pokaż problem
5091 5091 Powiększ do wybranych elementów
5092 5092 Powiększ do zaznaczenia
5093 5093 Powiększa odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
5094 5094 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
5095 5095 -----
5096 5096 Powiększ elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
5097 5097 -----
5098 5098 Pokaż {0}
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 [usunięte]
5102 5102 \nWysokość: {0} m
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 wysokie napięcie
5106 5106 średnie napięcie
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 -----
5119 5119 Edycja pylonu
5120 5120 Edycja stacji
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 Stacja
5124 5124 Brama
5125 5125 Wstecz
5126 5126 Szybciej
5127 5127 Zwiększa prędkość odtwarzania.
5128 5128 Do przodu
5129 5129 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
5130 5130 Przeskakuje do następnego fragmentu.
5131 5131 Następny znacznik
5132 5132 Odtwórz następny znacznik.
5133 5133 Odtwórz poprzedni znacznik.
5134 5134 Odtwórz / wstrzymaj
5135 5135 Poprzedni znacznik
5136 5136 Wolniej
5137 5137 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
5138 5138 Zamknięty
5139 5139 Otwarty
5140 5140 brak
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 D
5146 5146 U
5147 5147 A
5148 5148 Z
5149 5149 U
5150 5150 O
5151 5151 T
5152 5152 Z
5153 5153 Tekst
5154 5154 -----
5155 5155 -----
5156 5156 Źródło ciepła
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 markowe
5166 5166 nie
5167 5167 używane
5168 5168 tak
5169 5169 nad ziemią
5170 5170 pod ziemią
5171 5171 podwodą
5172 5172 -----
5173 5173 Edycja stacji kolejowej
5174 5174 Stacja kolejowa
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 Klucz:
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 dodaj do zaznaczenia
5186 5186 adres
5187 5187 administracyjna
5188 5188 zaawansowana
5189 5189 zaawansowana konfiguracja
5190 5190 droga powietrzna
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 -----
5194 5194 kruszywo
5195 5195 dla rolnictwa
5196 5196 wentylacyjny
5197 5197 wszystkie
5198 5198 wszystkie obiekty
5199 5199 alejka
5200 5200 alfabetycznie
5201 5201 alternatywny
5202 5202 -----
5203 5203 udogodnienie
5204 5204 -----
5205 5205 -----
5206 5206 futbol amerykański
5207 5207 analogowy
5208 5208 kościół anglikański
5209 5209 jedzenie dla zwierząt
5210 5210 gość
5211 5211 dowolne
5212 5212 -----
5213 5213 akwedukt
5214 5214 łucznictwo
5215 5215 obszar
5216 5216 -----
5217 5217 azjatycka
5218 5218 asfalt
5219 5219 lekkoatletyka
5220 5220 -----
5221 5221 futbol australijski
5222 5222 automatycznie
5223 5223 tło
5224 5224 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5225 5225 odcinek powrotny
5226 5226 zła
5227 5227 bahaizm
5228 5228 baptyści
5229 5229 bariera
5230 5230 -----
5231 5231 Basen
5232 5232 Koszykówka
5233 5233 boksyty
5234 5234 Plaża
5235 5235 -----
5236 5236 rowery
5237 5237 dętki do roweru
5238 5238 -----
5239 5239 czarny
5240 5240 niebieski
5241 5241 torfowisko
5242 5242 bule
5243 5243 granica
5244 5244 gra w kule
5245 5245 marka
5246 5246 most
5247 5247 brązowy
5248 5248 teren poprzemysłowy
5249 5249 buddyzm
5250 5250 budynek
5251 5251 -----
5252 5252 hamburgery
5253 5253 autobus
5254 5254 wydzielony pas autobusowy
5255 5255 futbol kanadyjki
5256 5256 -----
5257 5257 kajakarstwo
5258 5258 uwzględnij wielkość liter
5259 5259 kościół katolicki
5260 5260 Cmentarz
5261 5261 -----
5262 5262 węgiel drewny
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 kurczak
5266 5266 chińska
5267 5267 -----
5268 5268 chrześcijaństwo
5269 5269 papierosy
5270 5270 miasto
5271 5271 cywilna
5272 5272 wspinaczka
5273 5273 -----
5274 5274 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5275 5275 zamknięty
5276 5276 zamknięta droga
5277 5277 węgiel
5278 5278 linia brzegowa
5279 5279 bruk
5280 5280 -----
5281 5281 komunikacyjna
5282 5282 szuter
5283 5283 beton
5284 5284 prezerwatywy
5285 5285 konfiguruj
5286 5286 -----
5287 5287 konflikt
5288 5288 iglasty
5289 5289 połaczenie
5290 5290 w budowie
5291 5291 sieć trakcyjna
5292 5292 -----
5293 5293 miedź
5294 5294 -----
5295 5295 -----
5296 5296 liczba
5297 5297 -----
5298 5298 krykiet
5299 5299 krykiet
5300 5300 krokiet
5301 5301 -----
5302 5302 kolarstwo
5303 5303 dane
5304 5304 liściasty
5305 5305 obiekt dedykowany
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 usunięto
5313 5313 dla dostaw
5314 5314 przestarzały
5315 5315 dla wyznaczonych pojazdów
5316 5316 dojazd do posesji
5317 5317 objazd
5318 5318 cyfrowy
5319 5319 diamenty
5320 5320 zablokowane
5321 5321 Dok
5322 5322 wyścigi psów
5323 5323 podwójny
5324 5324 na dół
5325 5325 zjazd
5326 5326 pobrany obszar
5327 5327 napoje
5328 5328 podjazd
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 wschód
5332 5332 łatwa
5333 5333 -----
5334 5334 energia elektryczna
5335 5335 elementy
5336 5336 -----
5337 5337 jazda konna
5338 5338 ewangelikalizm
5339 5339 parzyste
5340 5340 przykłady
5341 5341 doskonała
5342 5342 torby na odchody
5343 5343 dla ekspertów
5344 5344 -----
5345 5345 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5346 5346 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5347 5347 -----
5348 5348 gospodarstwo
5349 5349 -----
5350 5350 -----
5351 5351 prom
5352 5352 znajdź w zaznaczeniu
5353 5353 ryba z frytkami
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 jedzenie
5357 5357 piesza
5358 5358 bród
5359 5359 las
5360 5360 leśna
5361 5361 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5362 5362 odcinek docelowy
5363 5363 cieplna
5364 5364 -----
5365 5365 francuska
5366 5366 od kafelka
5367 5367 z drogi
5368 5368 pełna
5369 5369 futbol gaelicki (irlandzki)
5370 5370 garaże
5371 5371 gazowy
5372 5372 niemiecka
5373 5373 Lodowiec
5374 5374 złoto
5375 5375 -----
5376 5376 pole golfowe
5377 5377 dobra
5378 5378 znacznik GPS
5379 5379 punkt GPS
5380 5380 1 stopnia
5381 5381 2 stopnia
5382 5382 3 stopnia
5383 5383 4 stopnia
5384 5384 5 stopnia
5385 5385 trawa
5386 5386 kratka trawnikowa
5387 5387 żwir
5388 5388 szary
5389 5389 grecka
5390 5390 zielony
5391 5391 -----
5392 5392 grunt
5393 5393 gimnastyka
5394 5394 połowiczna
5395 5395 punkt zatrzymania
5396 5396 zdrowie
5397 5397 ciepłowniczy
5398 5398 Zdrowie
5399 5399 samochody ciężarowe
5400 5400 wyróżnienie
5401 5401 droga
5402 5402 -----
5403 5403 -----
5404 5404 -----
5405 5405 hinduizm
5406 5406 historia
5407 5407 tablica historyczna
5408 5408 hokej
5409 5409 tragiczna
5410 5410 -----
5411 5411 wyścigi konne
5412 5412 -----
5413 5413 dom
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 -----
5417 5417 wodna
5418 5418 lody
5419 5419 ilmenit
5420 5420 -----
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 nieaktywne
5424 5424 -----
5425 5425 niekompletne
5426 5426 niekompletna droga
5427 5427 -----
5428 5428 niezależny
5429 5429 indyjska
5430 5430 wewnętrzny
5431 5431 Teren przemysłowy
5432 5432 Wewnętrzny segment
5433 5433 zintegrowano z głównym programem
5434 5434 średnia
5435 5435 -----
5436 5436 -----
5437 5437 rudy żelaza
5438 5438 wysepka
5439 5439 wydzielone pomieszczenie
5440 5440 włoska
5441 5441 -----
5442 5442 dżinizm
5443 5443 japońska
5444 5444 świadkowie Jehowy
5445 5445 judaizm
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 -----
5451 5451 -----
5452 5452 ląd
5453 5453 wysypisko smieci
5454 5454 zagospodarowanie przestrzenne
5455 5455 -----
5456 5456 warstwa
5457 5457 -----
5458 5458 -----
5459 5459 ołów
5460 5460 w lewo
5461 5461 wypoczynek
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 wapień
5465 5465 limitowane
5466 5466 strefa zamieszkania
5467 5467 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5468 5468 okolica
5469 5469 zablokuj przewijanie
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 niska
5473 5473 luteranie
5474 5474 -----
5475 5475 namorzyny
5476 5476 -----
5477 5477 ręcznie
5478 5478 -----
5479 5479 marsze
5480 5480 max szer.
5481 5481 max dł.
5482 5482 tryb wymiarowania
5483 5483 członek
5484 5484 -----
5485 5485 metodyści
5486 5486 meksykańska
5487 5487 Teren wojskowy
5488 5488 min szer.
5489 5489 min dł.
5490 5490 mieszany
5491 5491 mormoni
5492 5492 sporty motorowe
5493 5493 -----
5494 5494 autostrada
5495 5495 ciąg pieszy
5496 5496 Błoto
5497 5497 różne sporty
5498 5498 wielopoziomowy
5499 5499 -----
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 islam
5503 5503 -----
5504 5504 narodowa
5505 5505 naturalne
5506 5506 -----
5507 5507 tablica przyrodnicza
5508 5508 -----
5509 5509 gazety
5510 5510 następny
5511 5511 nikiel
5512 5512 nie
5513 5513 -----
5514 5514 brak opisu
5515 5515 -----
5516 5516 -----
5517 5517 -----
5518 5518 brak modyfikatora
5519 5519 -----
5520 5520 -----
5521 5521 -----
5522 5522 zakaz skrętu w lewo
5523 5523 zakaz skrętu w prawo
5524 5524 zakaz jazdy prosto
5525 5525 zakaz zawracania
5526 5526 -----
5527 5527 żadne
5528 5528 -----
5529 5529 północ
5530 5530 północny-wschód
5531 5531 północny-zachód
5532 5532 nie zostały usunięte
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 tablica informacyjna
5536 5536 dla początkujących
5537 5537 jądrowa
5538 5538 obserwacyjna
5539 5539 nieparzyste
5540 5540 oficjalnie
5541 5541 -----
5542 5542 naftowy
5543 5543 stare szyny kolejowe
5544 5544 stare
5545 5545 -----
5546 5546 -----
5547 5547 nakaz skrętu w lewo
5548 5548 nakaz skrętu w prawo
5549 5549 nakaz jazdy prosto
5550 5550 otwarty
5551 5551 -----
5552 5552 opcje
5553 5553 -----
5554 5554 kościół prawosławny
5555 5555 -----
5556 5556 zewnętrzny
5557 5557 Zewnętrzny segment
5558 5558 poza pobranym obszarem
5559 5559 -----
5560 5560 -----
5561 5561 wysepka parkignowa
5562 5562 bilety parkingowe
5563 5563 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5564 5564 pyłu
5565 5565 pasażerowie
5566 5566 pasażerowie; pojazdy
5567 5567 utwardzona
5568 5568 kostka
5569 5569 Szczyt
5570 5570 kamienie
5571 5571 -----
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 zielonoświątkowcy
5575 5575 dopuszczalny
5576 5576 zdjęcia
5577 5577 fotowoltaiczna
5578 5578 nabrzeże
5579 5579 -----
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 -----
5584 5584 -----
5585 5585 -----
5586 5586 boisko
5587 5587 -----
5588 5588 Miejsce
5589 5589 tablica botaniczna
5590 5590 plastik
5591 5591 -----
5592 5592 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5593 5593 proszę wybrać drogę
5594 5594 słup
5595 5595 polityczna
5596 5596 energia
5597 5597 prezbiterianie
5598 5598 poprzedni
5599 5599 droga krajowa
5600 5600 droga krajowa - dojazd
5601 5601 droga prywatna
5602 5602 proponowany
5603 5603 protestanci
5604 5604 publiczny
5605 5605 -----
5606 5606 mapy komunikacji miejskiej
5607 5607 bilety komunikacji miejskiej
5608 5608 -----
5609 5609 poczwórny
5610 5610 kwakrzy
5611 5611 kamieniołom
5612 5612 sport rakietowy
5613 5613 kolej
5614 5614 Teren kolejowy
5615 5615 -----
5616 5616 tory kolejowe
5617 5617 -----
5618 5618 -----
5619 5619 czerwony
5620 5620 szuwary
5621 5621 odśwież listę portów
5622 5622 -----
5623 5623 regionalna
5624 5624 wyrażenie regularne
5625 5625 -----
5626 5626 -----
5627 5627 zdalnie
5628 5628 -----
5629 5629 usuń z zaznaczenia
5630 5630 -----
5631 5631 zamień zaznaczenie
5632 5632 -----
5633 5633 droga lokalna
5634 5634 handel
5635 5635 w prawo
5636 5636 koryto rzeczne
5637 5637 droga
5638 5638 rola
5639 5639 rondo
5640 5640 droga
5641 5641 odcinek trasy
5642 5642 -----
5643 5643 -----
5644 5644 rutyl
5645 5645 sól
5646 5646 słone bagna
5647 5647 piach
5648 5648 kanapki
5649 5649 skala
5650 5650 schemat
5651 5651 Zarośla
5652 5652 droga wojewódzka
5653 5653 -----
5654 5654 sejsmiczny
5655 5655 wybierz sport:
5656 5656 zaznaczony
5657 5657 zaznaczenie
5658 5658 wydzielona przestrzeń
5659 5659 droga serwisowa
5660 5660 serwis
5661 5661 -----
5662 5662 -----
5663 5663 ściekowy
5664 5664 szyici
5665 5665 strzelectwo
5666 5666 sklep
5667 5667 -----
5668 5668 bocznica
5669 5669 sikhizm
5670 5670 srebro
5671 5671 pojedynczy
5672 5672 -----
5673 5673 miejsce
5674 5674 jazda na deskorolce
5675 5675 łyżwiarstwo
5676 5676 narciarska
5677 5677 narciarstwo
5678 5678 -----
5679 5679 -----
5680 5680 piłka nożna
5681 5681 -----
5682 5682 południe
5683 5683 południowy-wschód
5684 5684 południowy-zachód
5685 5685 spirytualizm
5686 5686 Sport
5687 5687 -----
5688 5688 centrum sportowe
5689 5689 odnoga
5690 5690 stadion
5691 5691 znaczki
5692 5692 -----
5693 5693 kamień
5694 5694 strumień
5695 5695 ulice
5696 5696 ciąg
5697 5697 ciąg;ciąg;...
5698 5698 metro
5699 5699 słoneczny
5700 5700 sunnici
5701 5701 terenowy
5702 5702 -----
5703 5703 bagno
5704 5704 słodycze
5705 5705 pływanie
5706 5706 -----
5707 5707 -----
5708 5708 -----
5709 5709 tenis stołowy
5710 5710 tampony
5711 5711 taoizm
5712 5712 doładowanie do telefonu
5713 5713 tymczasowy
5714 5714 tenis
5715 5715 -----
5716 5716 droga powiatowa
5717 5717 tekst
5718 5718 tajska
5719 5719 -----
5720 5720 -----
5721 5721 tereny zalewowe
5722 5722 -----
5723 5723 -----
5724 5724 cyna
5725 5725 -----
5726 5726 -----
5727 5727 do drogi
5728 5728 topograficzna
5729 5729 -----
5730 5730 turystyka
5731 5731 -----
5732 5732 -----
5733 5733 zabawki
5734 5734 ścieżka
5735 5735 ścieżka i punkty
5736 5736 -----
5737 5737 sygnalizacja świetlna
5738 5738 tramwaj
5739 5739 potrójny
5740 5740 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5741 5741 droga ekspresowa
5742 5742 droga ekspresowa - dojazd
5743 5743 turecka
5744 5744 -----
5745 5745 rodzaj
5746 5746 droga gminna
5747 5747 niekontrolowane
5748 5748 podziemny
5749 5749 -----
5750 5750 -----
5751 5751 unitarianizm
5752 5752 nieznany
5753 5753 nieoznakowane
5754 5754 -----
5755 5755 nieutwardzona
5756 5756 nieznana
5757 5757 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5758 5758 -----
5759 5759 nieotagowany
5760 5760 nieotagowana droga
5761 5761 nieużywane
5762 5762 do góry
5763 5763 aż do kafelka
5764 5764 użycie
5765 5765 błędy spradzania poprawności
5766 5766 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5767 5767 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5768 5768 pojazdy
5769 5769 wersja {0}
5770 5770 przez węzeł lub drogę
5771 5771 Wiadukt
5772 5772 -----
5773 5773 Wulkan
5774 5774 vouchery
5775 5775 -----
5776 5776 woda
5777 5777 poziom wody
5778 5778 szlak wodny
5779 5779 -----
5780 5780 -----
5781 5781 -----
5782 5782 -----
5783 5783 -----
5784 5784 tylko punkty
5785 5785 -----
5786 5786 pogoda
5787 5787 zachód
5788 5788 biały
5789 5789 tablica o zwierzętach
5790 5790 wiatrowa
5791 5791 wydobywczy
5792 5792 -----
5793 5793 przewodowy
5794 5794 bezprzewodowy
5795 5795 drewno
5796 5796 -----
5797 5797 -----
5798 5798 dworzec przetokowy
5799 5799 tak
5800 5800 -----
5801 5801 cynk
5802 5802 cyrkon
5803 5803 -----
5804 5804 -----
5805 5805 zaratusztrianizm
5806 5806 -----
5807 5807 -----
5808 5808 -----
5809 5809 -----
5810 5810 {0} [niekompletny]
5811 5811 Obiekty na warstwie {0}:
5812 5812 -----
5813 5813 -----
5814 5814 {0} nie jest liczbą
5815 5815 {0} metrów
5816 5816 -----
5817 5817 {0} musi być większe nić 0
5818 5818 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5819 5819 -----
5820 5820 -----
5821 5821 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5822 5822 -----
5823 5823 {0} km kw.
5824 5824 -----
5825 5825 -----
5826 5826 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5827 5827 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5828 5828 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5829 5829 -----
5830 5830 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5831 5831 -----
5832m 1 -----
5833m 2 ({0} zapytanie)
5834m 2 ({0} zapytania)
5835m 2 ({0} zapytań)
5836m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5837m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5838m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5839m 4 -----
5840m 5 -----
5841m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5842m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5843m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5844m 7 -----
5845m 8 -----
5846m 9 -----
5847m 10 -----
5848m 11 Dodano {0} obiekt
5849m 11 Dodano {0} obiekty
5850m 11 Dodano {0} obiektów
5851m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5852m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5853m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5854m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5855m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5856m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5857m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5858m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5859m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5860m 15 Zmień {0} obiekt
5861m 15 Zmień {0} obiekty
5862m 15 Zmień {0} obiektów
5863m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5864m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5865m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5866m 17 Konflikt podczas pobierania
5867m 17 Konflikty podczas pobierania
5868m 17 Konflikty podczas pobierania
5869m 18 -----
5870m 19 Usunięto {0} węzeł
5871m 19 Usunięto {0} węzły
5872m 19 Usunięto {0} węzłów
5873m 20 Usunięto {0} objekt
5874m 20 Usunięto {0} objekty
5875m 20 Usunięto {0} objektów
5876m 21 Usunięto {0} relację
5877m 21 Usunięto {0} relacje
5878m 21 Usunięto {0} relacji
5879m 22 Usunięto {0} drogę
5880m 22 Usunięto {0} drogi
5881m 22 Usunięto {0} dróg
5882m 23 Usuwanie {0} obiektu
5883m 23 Usuwanie {0} obiektów
5884m 23 Usuwanie {0} obiektów
5885m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5886m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5887m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5888m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5889m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5890m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5891m 26 -----
5892m 27 -----
5893m 28 -----
5894m 29 -----
5895m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5896m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5897m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5898m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5899m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5900m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5901m 32 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5902m 32 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5903m 32 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5904m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
5905m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
5906m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
5907m 34 Przesunięto {0} węzeł
5908m 34 Przesunięto {0} węzły
5909m 34 Przesunięto {0} węzłów
5910m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
5911m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
5912m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
5913m 36 Otwieranie {0} pliku...
5914m 36 Otwieranie {0} plików...
5915m 36 Otwieranie {0} plików...
5916m 37 Wklejam {0} tag
5917m 37 Wklejam {0} tagi
5918m 37 Wklejam {0} tagi
5919m 38 -----
5920m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5921m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5922m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5923m 40 -----
5924m 41 -----
5925m 42 Obrócono {0} węzeł
5926m 42 Obrócono {0} węzły
5927m 42 Obrócono {0} węzłów
5928m 43 Skalowanie {0} węzła
5929m 43 Skalowanie {0} węzłów
5930m 43 Skalowanie {0} węzłów
5931m 44 -----
5932m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5933m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5934m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5935m 46 Uproszczono {0} drogę
5936m 46 Uproszczono {0} drogi
5937m 46 Uproszczono {0} dróg
5938m 47 -----
5939m 48 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5940m 48 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5941m 48 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5942m 49 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5943m 49 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5944m 49 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5945m 50 -----
5946m 51 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5947m 51 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5948m 51 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5949m 52 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
5950m 52 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5951m 52 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5952m 53 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5953m 53 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5954m 53 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5955m 54 Ich wersja ({0} pozycja)
5956m 54 Ich wersja ({0} pozycje)
5957m 54 Ich wersja ({0} pozycji)
5958m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5959m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5960m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5961m 56 -----
5962m 57 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5963m 57 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5964m 57 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5965m 58 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5966m 58 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5967m 58 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5968m 59 Wykryto {0} konflikt.
5969m 59 Wykryto {0} konflikty.
5970m 59 Wykryto {0} konfliktów.
5971m 60 -----
5972m 61 -----
5973m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5974m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5975m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5976m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5977m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5978m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5979m 64 -----
5980m 65 -----
5981m 66 -----
5982m 67 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5983m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5984m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5985m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5986m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5987m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5988m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5989m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5990m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5991m 70 Przesyłanie {0} obieku...
5992m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
5993m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
5994m 71 -----
5995m 72 -----
5996m 73 trasa z {0} punktem
5997m 73 trasa z {0} punktami
5998m 73 trasa z {0} punktami
5999m 74 znacznik
6000m 74 znaczniki
6001m 74 znaczników
6002m 75 węzeł
6003m 75 węzły
6004m 75 węzłów
6005m 76 obiekt
6006m 76 obiekty
6007m 76 obiektów
6008m 77 punkt
6009m 77 punkty
6010m 77 punktów
6011m 78 relacja
6012m 78 relacje
6013m 78 relacji
6014m 79 do {0} elementu
6015m 79 do {0} elementów
6016m 79 do {0} elementów
6017m 80 droga
6018m 80 drogi
6019m 80 dróg
6020m 81 {0} Autor
6021m 81 {0} Autorów
6022m 82 {0} składa się z {1} markera
6023m 82 {0} składa się z {1} markerów
6024m 82 {0} składa się z {1} markerów
6025m 83 {0} składa się z {1} ścieżki
6026m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
6027m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
6028m 84 -----
6029m 85 -----
6030m 86 -----
6031m 87 {0} element
6032m 87 {0} elementy
6033m 87 {0} elementów
6034m 88 {0} węzeł
6035m 88 {0} węzły
6036m 88 {0} węzłów
6037m 89 {0} obiekt do dodania:
6038m 89 {0} obiekty do dodania:
6039m 89 {0} obiektów do dodania:
6040m 90 {0} obiekt do usunięcia:
6041m 90 {0} obiekty do usunięcia:
6042m 90 {0} obiektów do usunięcia:
6043m 91 {0} obiekt do zmodyfikowania:
6044m 91 {0} obiekty do zmodyfikowania:
6045m 91 {0} obiektów do zmodyfikowania:
6046m 92 -----
6047m 93 {0} punkt
6048m 93 {0} punkty
6049m 93 {0} punktów
6050m 94 {0} relacja
6051m 94 {0} relacje
6052m 94 {0} relacji
6053m 95 {0} trasa,
6054m 95 {0} trasy,
6055m 95 {0} tras,
6056m 96 -----
6057m 97 {0} ścieżka
6058m 97 {0} ścieżki
6059m 97 {0} ścieżki
6060m 98 {0} ślad,
6061m 98 {0} ślady,
6062m 98 {0} śladów,
6063m 99 -----
6064m 100 -----
6065m 101 {0} droga
6066m 101 {0} drogi
6067m 101 {0} dróg
6068m 102 {0} punkt
6069m 102 {0} punkty
6070m 102 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.