close Warning: Can't use blame annotator:
svn blame failed on trunk/data/pl.lang: 195004 - Cannot calculate blame information for binary file 'file:///home/josm/svn/trunk/data/pl.lang'

source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3701

Last change on this file since 3701 was 3701, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 101.3 KB
RevLine 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 Liczba obiektów
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 (liczba zapytań nieznana)
13 13 (1 zapytanie)
14 14 (Kod={0})
15 15 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
19 19 -----
20 20 (Adres URL był:
21 21 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (brak obiektu)
28 28 (brak)
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
34 34 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
35 35 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
41 41 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
42 42 * Jeden węzęł z tagami lub
43 43 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
44 44 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
45 45 ...możliwe inne rodzaje transportu
46 46 ... odwołuje się do relacji
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 Kręgle
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
55 55 -----
56 56 <anonimowy>
57 57 -----
58 58 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
59 59 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
60 60 -----
61 61 -----
62 62 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
63 63 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
64 64 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
65 65 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
66 66 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
72 72 -----
73 73 -----
74 74 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
75 75 -----
76 76 -----
77 77 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
78 78 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
79 79 -----
80 80 -----
81 81 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
82 82 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
83 83 -----
84 84 <różne>
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
89 89 -----
90 90 <h2>Filtr aktywny</h2>
91 91 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
92 92 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
93 93 -----
94 94 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
105 105 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
106 106 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
107 107 -----
108 108 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
109 109 -----
110 110 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
111 111 -----
112 112 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
113 113 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
122 122 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
123 123 -----
124 124 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
125 125 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
126 126 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
127 127 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
128 128 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
129 129 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
130 130 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
141 141 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
142 142 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
167 167 -----
168 168 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
169 169 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
170 170 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
175 175 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
176 176 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
177 177 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
178 178 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
179 179 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
208 208 -----
209 209 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
210 210 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <nowy obiekt>
261 261 -----
262 262 -----
263 263 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 A wg. odległości
277 277 A wg. czasu
278 278 -----
279 279 -----
280 280 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 Naruszenie możliwości API
294 294 Wersja API: {0}
295 295 -----
296 296 Nieczynny tor
297 297 Przerwij
298 298 Anuluj scalanie
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 O programie
303 303 O JOSM...
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
308 308 Dostęp do drogi
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 Zakwaterowanie
314 314 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Akcja
319 319 -----
320 320 -----
321 321 Aktywuj
322 322 -----
323 323 Aktywuj zaznzczoną warstwę
324 324 Aktywne style:
325 325 -----
326 326 Dodaj
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
330 330 Dodaj węzeł...
331 331 Dodaj właściwości
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
336 336 Dodaj komentarz
337 337 -----
338 338 -----
339 339 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
340 340 -----
341 341 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
342 342 -----
343 343 Dodaje nowy tag
344 344 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy po ostatnim członku
349 349 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy za ostatnim zaznaczonym członkiem
350 350 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym członkiem
351 351 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym zaznaczonym członkiem
352 352 -----
353 353 Dodaj informacje o autorze
354 354 -----
355 355 -----
356 356 -----
357 357 Dodaje filtr.
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 Dodaj nową warstwę
364 364 Dodaj węzeł
365 365 Dodaj węzeł do drogi
366 366 Dodaj węzeł do drogi i połącz
367 367 Dodano węzeł {0}
368 368 -----
369 369 Dodano relację {0}
370 370 -----
371 371 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
372 372 -----
373 373 -----
374 374 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
375 375 Dodaj do zaznaczenia
376 376 Dodano drogę {0}
377 377 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Interpolacja adresów
381 381 -----
382 382 Adresy
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Sztolnia
388 388 -----
389 389 -----
390 390 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
391 391 Dostosowuje pozycję wybranej warstwy WMS
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 Centrum administracyjne
397 397 Administracyjna
398 398 Poziom administracyjny
399 399 Zaawansowane
400 400 -----
401 401 -----
402 402 Ustawienia zaawansowane
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 Koleje linowe
407 407 -----
408 408 Rolnictro
409 409 Lotnisko
410 410 Lotnisko
411 411 Sklep monopolowy
412 412 -----
413 413 Wyrównaj węzły na kole
414 414 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 wszystkie
424 424 -----
425 425 Wszystkie formaty
426 426 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Ogródki działkowe
430 430 -----
431 431 -----
432 432 -----
433 433 -----
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 Dozwolony ruch:
438 438 -----
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 -----
445 445 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
446 446 -----
447 447 Kanał alfa
448 448 Alfabetycznie
449 449 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
450 450 Chata alpejska
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 zmień także nazwę pliku
455 455 -----
456 456 -----
457 457 Zawsze aktualizuj bez pytania
458 458 Futbol amerykański
459 459 Liczba kabli
460 460 Pojemność
461 461 Ilość stopni
462 462 Natężenie
463 463 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
464 464 -----
465 465 -----
466 466 Pusta wartość usunie znacznik.
467 467 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
468 468 -----
469 469 Wystąpił błąd: {0}
470 470 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
471 471 -----
472 472 Wystąpił nieznany błąd
473 473 Kąt
474 474 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
475 475 Adnotacja
476 476 -----
477 477 -----
478 478 -----
479 479 Zastosuj
480 480 Zastosuj zmiany
481 481 Zastosuj szablon
482 482 Zastosuj rozwiązanie
483 483 Zastosuj rolę
484 484 Zastosuj rolę:
485 485 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
486 486 -----
487 487 Zastosuj rozwiązane konflikty
488 488 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
489 489 Zastosuj wybrane zmiany
490 490 -----
491 491 -----
492 492 Zastosuj zmiany
493 493 Zastosuj adres kafelka
494 494 Zastosuj zmiany i zamknij okno
495 495 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
496 496 Zastosować?
497 497 -----
498 498 -----
499 499 Wykopalisko archeologiczne
500 500 Łucznictwo
501 501 Kontynuować?
502 502 Czy na pewno?
503 503 obszar
504 504 Niezamknięty obszar
505 505 Tereny wokół miejsc
506 506 Centrum kulturalne
507 507 Sztuka
508 508 Pytaj przed aktualizacją
509 509 -----
510 510 -----
511 511 -----
512 512 -----
513 513 Skojarzone ulice
514 514 -----
515 515 Lekkoatletyka
516 516 -----
517 517 Atrakcja
518 518 -----
519 519 Dźwięk
520 520 -----
521 521 Ustawienia audio
522 522 Markery audio z {0}
523 523 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
524 524 -----
525 525 Audioprzewodnik
526 526 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
527 527 Australijski football
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Uwierzytelnianie
534 534 Uwierzytelnienie nie powiodło się
535 535 Błąd uwierzytelniania
536 536 Autor
537 537 Autor: {0}
538 538 Autoryzacja nie powiodła się
539 539 -----
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 -----
544 544 Autorzy
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 Częstość zapisywania (sekundy)
549 549 -----
550 550 -----
551 551 -----
552 552 -----
553 553 Centruj ciągle
554 554 -----
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 Bankomat
560 560 -----
561 561 Automatyczne pobieranie
562 562 Automatyczna korekcja tagów
563 563 -----
564 564 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
565 565 -----
566 566 Dostępne
567 567 Dostępne role
568 568 Dostępne style (z {0}):
569 569 -----
570 570 -----
571 571 B wg. odległości
572 572 B wg. czasu
573 573 -----
574 574 Okno życia
575 575 Wstecz
576 576 Oparcie
577 577 -----
578 578 Błędne żądanie
579 579 Piekarnia
580 580 -----
581 581 -----
582 582 Przeszkody
583 583 -----
584 584 Podstawowe
585 585 Zbiornik wodny
586 586 Koszykówka
587 587 baterie
588 588 Pole bitwy
589 589 Zatoka
590 590 Plaża
591 591 Siatkówka plażowa
592 592 Radiolatarnia
593 593 Ławka
594 594 Sklep z napojami
595 595 -----
596 596 Rowery
597 597 Rowery
598 598 Ogródek piwny
599 599 -----
600 600 Sklep rowerowy
601 601 -----
602 602 -----
603 603 Biodiesel
604 604 Pusta warstwa
605 605 Betonowy blok
606 606 -----
607 607 Zawartość
608 608 Stocznia
609 609 Słupek drogowy
610 610 Księgarnia
611 611 Zakładki
612 612 Przejście graniczne
613 613 Nazwa systematyczna
614 614 -----
615 615 -----
616 616 Bule
617 617 Granice
618 618 Granica
619 619 Kamień graniczny
620 620 -----
621 621 Rodzaj granicy
622 622 Wybrany obszar
623 623 -----
624 624 Butik
625 625 Gra w kule
626 626 Marka
627 627 Most
628 628 -----
629 629 Teren poprzemysłowy
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Kozioł oporowy
633 633 Raporty o błędach
634 634 -----
635 635 Budynek
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 Budynki
641 641 -----
642 642 Szekokość:
643 643 -----
644 644 -----
645 645 Autobus torowy
646 646 Peron autobusowy
647 647 Dworzec autobusowy
648 648 Przystanek autobusowy
649 649 -----
650 650 Rzeźnik
651 651 C wg. odległości
652 652 C wg. czasu
653 653 -----
654 654 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
655 655 Kolej linowa
656 656 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 Kataster
661 661 Kataster: {0}
662 662 -----
663 663 Kawiarnia
664 664 Pliki kalibracji
665 665 -----
666 666 -----
667 667 Kemping
668 668 Pole namiotowe
669 669 Nie można rysować poza światem
670 670 -----
671 671 Futbol kanadyjski
672 672 Kanał
673 673 Anuluj
674 674 -----
675 675 -----
676 676 Anuluj autentykację
677 677 Anuluj zamykanie zestawów zmian
678 678 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
679 679 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
680 680 Anuluj operację
681 681 -----
682 682 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
683 683 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
684 684 Anuluj przesyłanie
685 685 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 -----
691 691 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 -----
698 698 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
699 699 -----
700 700 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 Kajakarstwo
710 710 puszki
711 711 Pojemność
712 712 Pojemność całkowita
713 713 -----
714 714 Samochód
715 715 Dealer samochodowy
716 716 Kemping
717 717 Ładunek
718 718 Gotówka
719 719 Zamek
720 720 Przeszkoda dla bydła
721 721 Wejście do jaskini
722 722 Cmentarz
723 723 Wycentruj raz
724 724 -----
725 725 Wyśrodkuj widok
726 726 Wyciąg krzesełkowy
727 727 Chata górska
728 728 -----
729 729 Zmień właściwości
730 730 -----
731 731 Zmienić kierunek?
732 732 -----
733 733 Zmień węzeł {0}
734 734 -----
735 735 Zmień relację
736 736 -----
737 737 Zmień relację {0}
738 738 Zmień rozdzielczość
739 739 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
740 740 -----
741 741 Zmienić wartości?
742 742 Zmień drogę {0}
743 743 -----
744 744 -----
745 745 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
746 746 ID zestawu zmian:
747 747 Menedżer Zestawów Zmian
748 748 Menedżer zestawów zmian
749 749 Zamknięto changeset
750 750 -----
751 751 -----
752 752 Numer zestawu zmian:
753 753 -----
754 754 Zestaw zmian jest pełny
755 755 -----
756 756 Zestawy zmian
757 757 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
758 758 Stacja ładowania
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 Sprawdź na serwerze
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
768 768 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
769 769 -----
770 770 Drogeria
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 Komin
775 775 Chiński
776 776 Wybierz
777 777 -----
778 778 Wybierz kolor
779 779 Wybierz kolor dla {0}
780 780 Wybierz jedną z gotowych licencji
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 Wynierz typ obiektu OSM
786 786 -----
787 787 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
788 788 Kościół
789 789 Kino
790 790 -----
791 791 Miasto
792 792 Granica miasta
793 793 Mury miejskie
794 794 Nazwa miejscowości
795 795 -----
796 796 Cywilna
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
804 804 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
814 814 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
815 815 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
816 816 -----
817 817 Kliknij aby przerwać wysyłanie
818 818 -----
819 819 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
820 820 Kliknij aby przerwać trwającą operację
821 821 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
822 822 Kliknij aby zamknąć
823 823 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
824 824 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
825 825 -----
826 826 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
827 827 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
828 828 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
829 829 -----
830 830 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
831 831 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
832 832 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
833 833 -----
834 834 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
835 835 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
842 842 -----
843 843 -----
844 844 Kliknij aby rozpocząć szukanie
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 Klif
851 851 Wspinaczka
852 852 zegar
853 853 Zamknij
854 854 Zamknij mimo to
855 855 -----
856 856 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
857 857 Zamknij zestawy zmian
858 858 -----
859 859 Zamknij okno i porzuć pobieranie
860 860 Zamknij otwarte zestawy zmian
861 861 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
862 862 Zamknij okno
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
867 867 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
868 868 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
869 869 Zamyka wybrane zestawy zmian
870 870 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
871 871 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
872 872 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
873 873 -----
874 874 Zamknięte po -
875 875 Zamknięty
876 876 Zamknięty:
877 877 Opis
878 878 Opis
879 879 Zamyka otwarte zestawy zmian
880 880 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
881 881 Zamykanie zestawu zmian
882 882 Zamykam zestaw zmian {0}
883 883 Zamykanie zestawu zmian...
884 884 Odzież
885 885 -----
886 886 Wybrzeże
887 887 Linie brzegowe
888 888 na monety
889 889 -----
890 890 Kolor
891 891 Kolor (hex)
892 892 -----
893 893 Schemat kolorów
894 894 Schematy kolorów
895 895 -----
896 896 Kolory
897 897 -----
898 898 -----
899 899 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
900 900 Kolor
901 901 -----
902 902 Połącz drogi
903 903 Łączy kilka dróg w jedną.
904 904 Połącz {0} dróg
905 905 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
906 906 Historia poleceń
907 907 Komentarz
908 908 Komentarz:
909 909 Komentarz:
910 910 Obszar biur i usług
911 911 Miejsce publiczne
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
916 916 -----
917 917 centrum społeczne
918 918 Porównaj
919 919 -----
920 920 Sklep komputerowy
921 921 Cukiernia
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Konfiguracja stron wtyczek
925 925 -----
926 926 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
927 927 -----
928 928 Konfiguruj strony...
929 929 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
930 930 -----
931 931 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
932 932 Konfiguruj czy używać serwera proxy
933 933 -----
934 934 -----
935 935 Potwierdź czyszczenie
936 936 -----
937 937 -----
938 938 Konflikt
939 939 -----
940 940 -----
941 941 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
942 942 Konflikty
943 943 Wykryto konflikty
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
947 947 -----
948 948 Konflikty: {0} nierozwiązanych
949 949 Połącz istniejący drogę z węzłem
950 950 -----
951 951 Połączony
952 952 -----
953 953 Łączenie
954 954 Łączenie...
955 955 -----
956 956 Połączenie nie powiodło się
957 957 Ustawienia połączenia
958 958 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
959 959 Połączenie nie powiodło się.
960 960 -----
961 961 W budowie
962 962 Budowa
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Kontakt
966 966 Kontakt:
967 967 Łączenie z serwerem OSM...
968 968 Łączenie z serwerem...
969 969 Łączenie z serwerem WMS...
970 970 Łączenie z katastrem WMS...
971 971 Zawartość
972 972 Kontynent
973 973 Kontynuuj
974 974 Kontynuuj jak jest
975 975 Kontynuuj rozwiązywanie
976 976 Kontynuowanie przesyłania
977 977 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
978 978 Kontynuuj mimo to
979 979 -----
980 980 Autorzy
981 981 Sklep osiedlowy
982 982 -----
983 983 Konwertuj na warstwę GPX
984 984 -----
985 985 Przekształć w warstwę danych
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 Przekonwertowany z: {0}
991 991 -----
992 992 Liczba wczytanych współrzędnych:
993 993 -----
994 994 Współrzędne:
995 995 Kopiuj
996 996 Kopiuj zaznaczony serwer do menu
997 997 -----
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 Kopia warstwy {0}
1004 1004 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 Skopiuj do schowka i zamknij
1011 1011 Kopiuj do schowka
1012 1012 Kopia nr {1} warstwy {0}
1013 1013 Prawa autorskie (URL)
1014 1014 Prawa autorskie - rok
1015 1015 Punkt ksero
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
1023 1023 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1024 1024 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Nie można zaimportować "{0}".
1031 1031 Nie można zaimportować plików.
1032 1032 -----
1033 1033 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1034 1034 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1035 1035 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 Nie można odczytać "{0}"
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
1048 1048 -----
1049 1049 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1054 1054 -----
1055 1055 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
1056 1056 -----
1057 1057 Kraj
1058 1058 Kod kraju
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 Okręg
1062 1062 Kurs
1063 1063 Sąd
1064 1064 -----
1065 1065 Zakryte sztuczne jezioro
1066 1066 Dźwig
1067 1067 Utwórz okrąg
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1075 1075 -----
1076 1076 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Tworzy nową warstwę mapy.
1080 1080 Tworzy nową relację
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Tworzenie obszarów.
1088 1088 -----
1089 1089 Utwórz zakładkę
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 Utwórz nowy problem
1096 1096 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1097 1097 Utwórz wielokąt złożony
1098 1098 Tworzy wielokąt złożony
1099 1099 Tworzy wielokąty złożone jednym kliknięciem, łatwiej niż w standardowy sposób z użyciem edytora relacji.
1100 1100 -----
1101 1101 Utwórz nowy węzeł.
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1108 1108 -----
1109 1109 Utworzono
1110 1110 Utworzony
1111 1111 -----
1112 1112 Stworzone przed -
1113 1113 Stworzony przez:
1114 1114 Utworzony:
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 Tworzenie zestawu zmian...
1118 1118 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1119 1119 -----
1120 1120 na karty kredytowe
1121 1121 Krykiet
1122 1122 Krykiet - siatki
1123 1123 -----
1124 1124 Krokiet
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 Przejazd przez tory
1128 1128 opiekun na przejściu dla pieszych
1129 1129 Przecinające się budynki
1130 1130 Rodzaj przejazdu
1131 1131 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1132 1132 Przecinające się drogi
1133 1133 Przecinające się drogi
1134 1134 Kuchnia
1135 1135 Kultura
1136 1136 Bieżące zaznaczenie
1137 1137 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 Sklep z zasłonami
1145 1145 -----
1146 1146 Dostosuj kolor
1147 1147 Dostosuj rysowanie linii
1148 1148 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1149 1149 wykop
1150 1150 Przegroda dla rowerzystów
1151 1151 Zapętlone zależności między relacjami
1152 1152 kolarstwo
1153 1153 Zapętlone zależności.
1154 1154 Czechy CUZK:KM
1155 1155 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 Tama
1159 1159 Warstwa danych {0}
1160 1160 -----
1161 1161 Źródło i typ danych:
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 Weryfikacja danych
1165 1165 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1166 1166 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1167 1167 Test zgodności zestawu danych
1168 1168 Data
1169 1169 Data:
1170 1170 Data:
1171 1171 na karty debetowe
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 Stopnie dziesiętne
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 Ścieżka do jazdy konnej
1179 1179 Ścieżka rowerowa
1180 1180 Ścieżka dla pieszych
1181 1181 Domyślny
1182 1182 Domyślny (ustalony automatycznie)
1183 1183 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1184 1184 Domyślną wartością jest "{0}".
1185 1185 -----
1186 1186 -----
1187 1187 Definiuje widoczność twojego śladu dla innych użytkowników OSM
1188 1188 Usuń
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 Tryb kasowania
1194 1194 Usuń właściwość
1195 1195 -----
1196 1196 Potwierdź usunięcie.
1197 1197 Usuń powielone drogi
1198 1198 Usuwa filtr.
1199 1199 Usuń z relacji
1200 1200 Usuwa z ograniczenia skrętu
1201 1201 -----
1202 1202 Usunąć niekompletnych członków?
1203 1203 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1204 1204 Usunięto węzeł {0}
1205 1205 Usuwanie węzłów lub dróg.
1206 1206 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1207 1207 -----
1208 1208 Usuwa obiekty
1209 1209 Usunięto relację {0}
1210 1210 -----
1211 1211 Usuwa wybrane obiekty
1212 1212 Usuwa obecnie edytowaną relację
1213 1213 -----
1214 1214 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1215 1215 Usuń zaznaczoną warstwę.
1216 1216 Usuwa zaznaczoną relację.
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1220 1220 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1224 1224 -----
1225 1225 Usunięto drogę {0}
1226 1226 Usunięto
1227 1227 Usunięto "{0}"
1228 1228 Usunięte:
1229 1229 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1230 1230 -----
1231 1231 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1232 1232 Usunięte lub przeniesione obiekty
1233 1233 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1234 1234 -----
1235 1235 Delikatesy
1236 1236 Wyznanie
1237 1237 Dentysta
1238 1238 -----
1239 1239 Dom towarowy
1240 1240 Głębokość w metrach
1241 1241 Dokładnie opisz problem
1242 1242 Opis
1243 1243 Opis: {0}
1244 1244 Szczegółowość
1245 1245 Szczegóły
1246 1246 -----
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1250 1250 Diesel (olej napędowy)
1251 1251 Ultimate Diesel (GTL)
1252 1252 Diesel dla ciężarówek
1253 1253 Poziom trudności
1254 1254 -----
1255 1255 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1256 1256 Kierunek
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 Zablokuj
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 -----
1264 1264 Zablokuj wtyczkę
1265 1265 Porzuć
1266 1266 Porzuć i wyjdź
1267 1267 Porzuć i wyjdź
1268 1268 realizacja recept
1269 1269 Wyświetlacz
1270 1270 -----
1271 1271 Ustawienia wyświetlania
1272 1272 -----
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1276 1276 Wyświetlaj współrzędne jako
1277 1277 -----
1278 1278 Wyświetla georeferencyjne obrazy jako tło w JOSM (serwery WMS, Yahoo, ...).
1279 1279 -----
1280 1280 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1284 1284 Wyświetlaj menu "Audio"
1285 1285 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1286 1286 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1287 1287 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1288 1288 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1289 1289 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1290 1290 Wyświetla tagi zestawu zmian
1291 1291 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 -----
1295 1295 Rozmieść węzły
1296 1296 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1297 1297 nieczynna
1298 1298 Nieużywany tor
1299 1299 Rów
1300 1300 Porzuć zmiany
1301 1301 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1302 1302 -----
1303 1303 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1304 1304 -----
1305 1305 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1306 1306 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1307 1307 -----
1308 1308 Nic nie rób
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 -----
1313 1313 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1314 1314 -----
1315 1315 Sklep dla majsterkowiczów
1316 1316 Dok
1317 1317 Lekarz
1318 1318 Wyścigi psów
1319 1319 -----
1320 1320 -----
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 W dół
1324 1324 Pobierz
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 Pobierz dane
1328 1328 -----
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 Pobierz dane.
1332 1332 Pobierz członków
1333 1333 -----
1334 1334 -----
1335 1335 Pobiera obiekt wg ID
1336 1336 Pobierz obiekt
1337 1337 Pobierz obiekt…
1338 1338 Pobierz wtyczkę
1339 1339 -----
1340 1340 -----
1341 1341 -----
1342 1342 -----
1343 1343 Adres URL
1344 1344 Pobiera kafelki WMS z {0}
1345 1345 -----
1346 1346 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1347 1347 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1348 1348 -----
1349 1349 Pobiera i pokazuje historię zaznaczonych elementów
1350 1350 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1351 1351 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1352 1352 Pobierz jako nową warstwę
1353 1353 Pobierz zawartość zestawu zmian
1354 1354 Pobierz zestawy zmian
1355 1355 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1356 1356 Pobierz zawartość
1357 1357 -----
1358 1358 -----
1359 1359 -----
1360 1360 Pobierz wszystko pomiędzy:
1361 1361 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1362 1362 Pobierz z OSM...
1363 1363 Pobierz niekompletnych członków
1364 1364 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1365 1365 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1366 1366 Pobierz listę
1367 1367 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1368 1368 -----
1369 1369 Pobierz członków
1370 1370 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1371 1371 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1372 1372 -----
1373 1373 Pobierz teraz
1374 1374 Pobierz obiekt
1375 1375 Pobierz obiekt…
1376 1376 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1377 1377 Pobieranie listy wtyczek...
1378 1378 -----
1379 1379 -----
1380 1380 -----
1381 1381 Pobierz powiązane
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 -----
1385 1385 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1386 1386 -----
1387 1387 -----
1388 1388 -----
1389 1389 -----
1390 1390 -----
1391 1391 Pobiera zawartość zestawu zmian
1392 1392 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1393 1393 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1394 1394 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1395 1395 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1396 1396 -----
1397 1397 -----
1398 1398 Pobierz widoczne kafle
1399 1399 -----
1400 1400 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1401 1401 Pobrane dane GPX
1402 1402 -----
1403 1403 Pobieranie danych GPS
1404 1404 Pobieranie danych OSM...
1405 1405 Pobieranie wtyczki {0}...
1406 1406 Pobieranie wiadomości dnia
1407 1407 -----
1408 1408 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1409 1409 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1410 1410 Pobieranie zestawów zmian...
1411 1411 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1412 1412 Pobieranie danych
1413 1413 Pobieranie z serwera OSM...
1414 1414 Pobieranie historii...
1415 1415 -----
1416 1416 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1417 1417 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1418 1418 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1419 1419 Pobieranie powiązanych relacji...
1420 1420 Pobieranie powiązanych dróg...
1421 1421 -----
1422 1422 -----
1423 1423 -----
1424 1424 Wyciąg orczykowy
1425 1425 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1426 1426 -----
1427 1427 -----
1428 1428 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1429 1429 Przeciągnij aby obrócić obraz
1430 1430 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1431 1431 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1432 1432 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1433 1433 Odpływ
1434 1434 Rysowanie
1435 1435 Rysuj strzałki kierunkowe
1436 1436 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1437 1437 -----
1438 1438 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1439 1439 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1440 1440 -----
1441 1441 -----
1442 1442 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1443 1443 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1444 1444 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1445 1445 Rysuj duże punkty GPS.
1446 1446 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1447 1447 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1448 1448 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1449 1449 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1450 1450 Tworzenie węzłów i dróg.
1451 1451 -----
1452 1452 -----
1453 1453 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1454 1454 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1455 1455 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1456 1456 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1457 1457 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1458 1458 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1459 1459 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1460 1460 Woda do picia
1461 1461 -----
1462 1462 szkoła jazdy
1463 1463 -----
1464 1464 Pralnia chemiczna
1465 1465 Rozmnóż w {0} węzłów
1466 1466 Powiel
1467 1467 Duplikuj warstwę
1468 1468 -----
1469 1469 -----
1470 1470 -----
1471 1471 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 Powiela zaznaczone obiekty.
1475 1475 Skopiuj warstwę
1476 1476 Powielone węzły
1477 1477 Powielone węzły drogi
1478 1478 Powielone węzły drogi.
1479 1479 Powielone drogi
1480 1480 -----
1481 1481 E10 (bioetanol 10%)
1482 1482 E85 (bioetanol 85%)
1483 1483 -----
1484 1484 -----
1485 1485 -----
1486 1486 -----
1487 1487 -----
1488 1488 -----
1489 1489 Edycja
1490 1490 Edycja kręgli
1491 1491 Edycja informacji o adresach
1492 1492 Edycja interpolacji adresów
1493 1493 Edycja sztolni
1494 1494 Edycja granicy administracyjnej
1495 1495 Edycja lotniska
1496 1496 Edycja sklepu monopolowego
1497 1497 Edycja ogródków działkowych
1498 1498 Edycja chaty alpejskiej
1499 1499 Edycja futbolu amertkańskiego
1500 1500 Edycja wykopaliska archeologicznego
1501 1501 Edycja łucznictwa
1502 1502 Edycja centrum kulturalnego
1503 1503 Edycja obiektu sztuki
1504 1504 Edycja lekkoatletyki
1505 1505 Edycja atrakcji turystycznej
1506 1506 Edycja futbolu australijskiego
1507 1507 Edycja bankomatu
1508 1508 Edycja okna życia
1509 1509 Edycja piekarni
1510 1510 Edycja banku
1511 1511 Edycja baru
1512 1512 Edycja baseballu
1513 1513 Edycja zbiornika wodnego
1514 1514 Edycja koszykówki
1515 1515 Edycja pola bitwy
1516 1516 Edycja zatoki
1517 1517 Edycja plaży
1518 1518 Edycja siatkówki plażowej
1519 1519 Edycja radiolatarni
1520 1520 Edycja sklepu z napojami
1521 1521 Edycja parkingu dla rowerów
1522 1522 Edycja wypożyczalni rowerów
1523 1523 Edycja warsztatu rowerowego
1524 1524 Edycja ogródka piwnego
1525 1525 Edycja stoczni
1526 1526 Edycja słupka drogowego
1527 1527 Edycja księgarni
1528 1528 Edycja przejścia granicznego
1529 1529 Edycja boiska do gry w boule
1530 1530 Edycja granicy
1531 1531 Edycja kamienia granicznego
1532 1532 Edycja butiku
1533 1533 Edycja gry w kule
1534 1534 Edycja mostu
1535 1535 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1536 1536 Edycja terenu poprzemysłowego
1537 1537 -----
1538 1538 Edycja autobusu torowego
1539 1539 Edycja peronu autobusowego
1540 1540 Edycja dworca autobusowego
1541 1541 Edycja przystanku autobusowego
1542 1542 Edycja sklepu mięsnego
1543 1543 Edycja kolei linowej
1544 1544 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1545 1545 Edycja kawiarni
1546 1546 Edycja pola namiotowego
1547 1547 Edycja futbolu kanadyjskiego
1548 1548 Edycja kanału
1549 1549 Edycja kajakarstwa
1550 1550 Edycja wypożyczalni samochodów
1551 1551 Edycja warsztatu samochodowego
1552 1552 Edycja punktu carsharingu
1553 1553 Edycja warsztatu samochodowego
1554 1554 Edycja myjni samochodowej
1555 1555 Edycja kempingu
1556 1556 Edycja zamku
1557 1557 Edycja przeszkody dla bydła
1558 1558 Edycja wejścia do jaskini
1559 1559 Edycja cmentarza
1560 1560 Edycja wyciągu krzesełkowego
1561 1561 Edycja chaty górskiej
1562 1562 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1563 1563 Edycja drogerii
1564 1564 Edycja komina
1565 1565 Edycja kina
1566 1566 Edycja miasta
1567 1567 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1568 1568 Edycja granicy cywilnej
1569 1569 Edycja klifu
1570 1570 Edycja wspinaczki
1571 1571 Edycja zegaru
1572 1572 Edycja sklepu odzieżowego
1573 1573 Edycja zbiornika gazu
1574 1574 Edycja college'u
1575 1575 Edycja obszaru biur i usług
1576 1576 Edycja miejsca publicznego
1577 1577 Edycja sklepu komputerowego
1578 1578 Edycja cukierni
1579 1579 Edycja terenu budowy
1580 1580 Edycja kontaktu
1581 1581 Edycja kontynentu
1582 1582 Edycja sklepu osiedlowego
1583 1583 Edycja punktu ksero
1584 1584 Edycja kraju
1585 1585 Edycja okręgu / hrabstwa
1586 1586 Edycja siedziby sądu
1587 1587 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1588 1588 Edycja dźwigu
1589 1589 Edycja krykietu
1590 1590 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1591 1591 Edycja miejsca do gry w krokieta
1592 1592 Edycja przejścia dla pieszych
1593 1593 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1594 1594 Edycja ścieżki rowerowej
1595 1595 Edycja jazdy na rowerze
1596 1596 Edycja tamy
1597 1597 Edycja sklepu z delikatesami
1598 1598 Edycja dentysty
1599 1599 Edycja domu towarowego
1600 1600 Edycja opuszczonych torów
1601 1601 Edytuj rów
1602 1602 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1603 1603 Edycja doku
1604 1604 Edycja lekarza
1605 1605 Edycja wyścigów psów
1606 1606 Edycja wyciągu orczykowego
1607 1607 Edycja odpływu
1608 1608 Edycja punktu z wodą pitną
1609 1609 Edycja szkoły jazdy
1610 1610 Edycja palni chemicznej
1611 1611 Edycja sklepu elektronicznego
1612 1612 Edycja ambasady
1613 1613 -----
1614 1614 Edycja wejścia
1615 1615 Edycja jeździectwa
1616 1616 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1617 1617 Edycja fabryki
1618 1618 Edycja gruntów rolnych
1619 1619 Edycja zagrody
1620 1620 Edycja restauracji fast-food
1621 1621 Edycji hali górskiej
1622 1622 Edycja trasy promu
1623 1623 Edycja terminalu promowego
1624 1624 Edycja hydrantu
1625 1625 Edycja straży pożarnej
1626 1626 Edycja miejsca do wędkowania
1627 1627 Edycja schodów
1628 1628 Edycja kwiaciarni
1629 1629 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1630 1630 Edycja ścieżki dla pieszych
1631 1631 Edycja brodu
1632 1632 Edycja lasu
1633 1633 Edycja fontanny
1634 1634 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1635 1635 Edycja stacji benzynowej
1636 1636 Edycja sklepu meblowego
1637 1637 Edycja futbolu gaelickiego
1638 1638 Edycja obszaru garaży
1639 1639 Edycja ogrodu
1640 1640 Edycja centrum ogrodniczego
1641 1641 Edycja zbiornika gazu
1642 1642 Edycja bramy
1643 1643 Edycja lodowca
1644 1644 Edycja golfu
1645 1645 Edycja pola golfowego
1646 1646 -----
1647 1647 Edycja trawnika
1648 1648 Edycja cmentarza przykościelnego
1649 1649 Edycja terenu pod zabudowę
1650 1650 Edycja sklepu warzywnego
1651 1651 Edycja szklarni ogrodniczej
1652 1652 Edycja ostrogi regulacyjnej
1653 1653 Edycja kwatery turystycznej
1654 1654 Edycja gimnastyki
1655 1655 Edycja salonu fryzjerskiego
1656 1656 Edycja przystanku kolejowego
1657 1657 Edycja przysiółka
1658 1658 -----
1659 1659 Edycja sklepu z narzędziami
1660 1660 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1661 1661 Edycja wrzosowiska
1662 1662 Edycja lądowiska dla helikopterów
1663 1663 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1664 1664 Edycja drogi w budowie
1665 1665 Edycja miejsca do gry w hokeja
1666 1666 Edycja wyścigów konnych
1667 1667 Edycja szpitala
1668 1668 Edycja hostelu
1669 1669 Edycja hotelu
1670 1670 Edycja ambony strzelniczej
1671 1671 Edycja obszar przemysłowego
1672 1672 Edycja wyspy
1673 1673 Edycja wysepki
1674 1674 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1675 1675 Edycja jubilera
1676 1676 Edycja skrzyżowania
1677 1677 Edycja kartingu
1678 1678 Edycja przedszkola
1679 1679 Edycja kiosku
1680 1680 -----
1681 1681 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1682 1682 Edycja lądu
1683 1683 Edycja wysypiska śmieci
1684 1684 Edycja pralni samoobsługowej
1685 1685 Edycja biblioteki
1686 1686 Edycja szlabanu
1687 1687 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1688 1688 Edycja latarni morskiej
1689 1689 Edycja strefy zamieszkania
1690 1690 Edycja okolicy
1691 1691 Edycja centrum handlowego
1692 1692 Edycja mariny
1693 1693 Edycja placu targowego
1694 1694 Edycja łąki
1695 1695 Edycja stacji pomiaru
1696 1696 Edycja miejsca pamięci
1697 1697 Edycja obszaru wojskowego
1698 1698 Edycja szybu
1699 1699 Edycja minigolfa
1700 1700 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1701 1701 Edycja lotniska dla modeli
1702 1702 Edycja kantoru
1703 1703 Edycja toru jednoszynowego
1704 1704 Edycja pomnika
1705 1705 Edycja motelu
1706 1706 Edycja motocrossu
1707 1707 Edycja parkingu dla motocykli
1708 1708 Edycja sportów motorowych
1709 1709 Edycja autostrady
1710 1710 Edycja skrzyżowania autostrad
1711 1711 Edycja dojazdu do autostrady
1712 1712 Edycja przełęczy
1713 1713 Edycja błot
1714 1714 Edycja różnych sportów
1715 1715 Edycja multipolygonu
1716 1716 Edycja muzeum
1717 1717 Edycja sklepu z instrumentami
1718 1718 Edycja toru kolei wąskotorowej
1719 1719 Edycja granicy narodowej
1720 1720 Edycja granicy parku narodowego
1721 1721 Edycja rezerwatu przyrody
1722 1722 Edycja klubu nocnego
1723 1723 Edycja optyka
1724 1724 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1725 1725 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1726 1726 Edycja sklepu z farbami
1727 1727 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1728 1728 Edycja parku
1729 1729 Edycja parkingu
1730 1730 Edycja uliczki parkingowej
1731 1731 Edycja zatoki
1732 1732 Edycja ścieżki
1733 1733 Edycja wzgórza
1734 1734 Edycja ciągu pieszego
1735 1735 Edycja miejsca do gry w pelotę
1736 1736 Edycja apteki
1737 1737 Edycja miejsca na piknik
1738 1738 Edycja molo
1739 1739 Edycja rurociągu
1740 1740 Edycja boiska
1741 1741 Edycja miejsca kultu religijnego
1742 1742 Edycja placu zabaw
1743 1743 Edycja posterunku policji
1744 1744 Edycja granicy politycznej
1745 1745 Edycja urzędu pocztowego
1746 1746 Edycja elektowni
1747 1747 Edycja linii elektrycznej
1748 1748 Edycja słupa
1749 1749 Edycja rozdzielni elektrycznej
1750 1750 Edycja stacji transformatorowej
1751 1751 Edycja słupa wysokiego napięcia
1752 1752 Edycja kolei retro
1753 1753 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1754 1754 Edycja drogi krajowej
1755 1755 Edycja więzienia
1756 1756 Edycja pubu
1757 1757 Edycja budynku użyteczności publicznej
1758 1758 -----
1759 1759 Edycja komieniołomu
1760 1760 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1761 1761 Edycja toru wyścigowego
1762 1762 -----
1763 1763 Edycja toru
1764 1764 Edycja obszaru kolejowego
1765 1765 Edycja peronu kolejowego
1766 1766 Edycja terenu rekreacyjnego
1767 1767 Edycja punktu zbiórki odpadów
1768 1768 Edycja regionu
1769 1769 Edycja sztucznego jeziora
1770 1770 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1771 1771 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1772 1772 -----
1773 1773 Edycja restauracji
1774 1774 Edycja obszaru handlowego
1775 1775 Edycja rzeki
1776 1776 Edycja koryta rzecznego
1777 1777 Edycja ograniczeń na drodze
1778 1778 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1779 1779 Edytuj trasę
1780 1780 -----
1781 1781 Edycja rugby league
1782 1782 Edycja rugby union
1783 1783 Edycja ruin
1784 1784 Edycja pasa startowego
1785 1785 -----
1786 1786 Edycja bramy warownej
1787 1787 Edycja sauny
1788 1788 Edycja szkoły
1789 1789 Edycja rumowiska
1790 1790 Edycja buszu
1791 1791 Edycja sklepu rybnego
1792 1792 Edycja drogi wojewódzkiej
1793 1793 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1794 1794 Edycja drogi serwisowej
1795 1795 Edycja schronienia
1796 1796 Edycja sklepu obuwniczego
1797 1797 Edycja strzelectwa
1798 1798 Edycja sklepu motocyklowego
1799 1799 Edycja skrótów
1800 1800 Edycja jazdy na deskorolce
1801 1801 Edycja łyżwiarstwa
1802 1802 Edycja narciarstwa
1803 1803 Edycja pochylni
1804 1804 Edycja piłki nożnej
1805 1805 Edycja kolczatki
1806 1806 Edycja centrum sportowego
1807 1807 Edycja sklepu sportowego
1808 1808 Edycja żródła
1809 1809 Edycja stadionu
1810 1810 Edycja stanu
1811 1811 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1812 1812 Edycja przełazu
1813 1813 Edycja strumienia
1814 1814 Edycja latarni ulicznej
1815 1815 Edycja studia nagrań
1816 1816 Edycja dzielnicy
1817 1817 Edycja toru metra
1818 1818 Edycja wejścia do metra
1819 1819 Edycja supermarketu
1820 1820 Edycja kamery do monitoringu
1821 1821 Edycja punktu geodezyjnego
1822 1822 Edycja pływania
1823 1823 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1824 1824 Edycja krawca
1825 1825 Edycja postoju taksówek
1826 1826 Edycja drogi kołowania
1827 1827 Edycja telefonu
1828 1828 Edycja miejsca do gry w tenisa
1829 1829 Edycja terminalu
1830 1830 Edycja bramy terminalu
1831 1831 Edycja drogi powiatowej
1832 1832 Edycja teatru
1833 1833 Edycja parku rozrywki
1834 1834 Edycja punktu poboru opłat
1835 1835 Edycja wieży
1836 1836 Edycja miejscowości
1837 1837 Edycja ratusza
1838 1838 Edycja sklepu z zabawkami
1839 1839 Edycja drogi gruntowej
1840 1840 Edycja środka uspokojenia ruchu
1841 1841 Edycja torów tramwajowych
1842 1842 Edycja przystanku tramwajowego
1843 1843 Edycja biura podróży
1844 1844 Edycja drzewa
1845 1845 Edycja drogi ekspresowej
1846 1846 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1847 1847 Edycja tunelu
1848 1848 Edycja ograniczenia skrętu
1849 1849 Edycja kołowrotka
1850 1850 Edycja sklepu z oponami
1851 1851 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1852 1852 Edycja uniwersytetu
1853 1853 Edycja sklepu z odkurzaczami
1854 1854 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1855 1855 Edycja automatu sprzedającego
1856 1856 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1857 1857 Edycja wypożyczalni wideo
1858 1858 Edycja punktu widokowego
1859 1859 Edycja wsi
1860 1860 Edycja zieleni miejskiej
1861 1861 Edycja winnicy
1862 1862 Edycja wulkanu
1863 1863 Edycja siatkówki
1864 1864 Edycja kosza na śmieci
1865 1865 Edycja oczyszczalni ścieków
1866 1866 Edycja zbiornika wodnego
1867 1867 Edycja parku wodnego
1868 1868 Edycja wieży ciśnień
1869 1869 Edycja studni
1870 1870 -----
1871 1871 Edycja wodospadu
1872 1872 Edycja młynu wodnego
1873 1873 Edycja krzyża przydrożnego
1874 1874 Edycja kapliczki
1875 1875 Edycja jazu
1876 1876 Edycja mokradła
1877 1877 Edycja wiatraka
1878 1878 Edycja lasu pierwotnego
1879 1879 Edycja zakładu produkcyjnego
1880 1880 Edycja zoo
1881 1881 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1882 1882 Edycja skojarzonych ulic
1883 1883 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1884 1884 Edytuje filtr.
1885 1885 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 Edycja sieci trasy
1892 1892 -----
1893 1893 Edytuje tę stronę pomocy
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1905 1905 Edycja: {0}
1906 1906 -----
1907 1907 Edukacja
1908 1908 Elektryfikacja
1909 1909 Elektronika
1910 1910 na karty chipowe
1911 1911 Sklep elektroniczny
1912 1912 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1913 1913 Wysokość
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Adres e-mail
1918 1918 nasyp
1919 1919 Ambasada
1920 1920 -----
1921 1921 Telefon alarmowy
1922 1922 Pusty dokument
1923 1923 -----
1924 1924 Puste drogi
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Zastosuj filtr
1929 1929 -----
1930 1930 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1931 1931 -----
1932 1932 Zakodowane dokumenty nie są wspierane.
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1936 1936 Wprowadź URL
1937 1937 Podaj adres z którego pobrać dane:
1938 1938 Wprowadź ID zestawu zmian
1939 1939 Podaj nowy klucz i jego wartość
1940 1940 -----
1941 1941 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1942 1942 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1943 1943 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1944 1944 Wpisz szukane wyrażenie
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1949 1949 Wprowadź komentarz przesyłania
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1962 1962 -----
1963 1963 Wpisz swój komentarz
1964 1964 Wejście
1965 1965 Jeździectwo
1966 1966 Artykuły erotyczne
1967 1967 Błąd
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 Błąd podczas usuwania danych.
1971 1971 Błąd podczas wyświetlania adresu
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 Błąd podczas ładowania pliku
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 Błąd w pliku {0}
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1986 1986 -----
1987 1987 Błąd odtwarzania dźwięku
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1994 1994 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1995 1995 -----
1996 1996 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1997 1997 -----
1998 1998 Błąd podczas przetwarzania {0}
1999 1999 -----
2000 2000 Błąd podczas wysyłania
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 Błędy
2005 2005 Błędy w czasie pobierania
2006 2006 Błędy/Uwagi
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Przykłady
2012 2012 Wystąpił wyjątek
2013 2013 Zakończ
2014 2014 Zamknij JOSM
2015 2015 -----
2016 2016 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
2017 2017 Kończy pracę z programem.
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 Eksportuj do pliku GPX
2027 2027 -----
2028 2028 Eksportuj i zapisz
2029 2029 -----
2030 2030 Opcje eksportu
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 Eksportuj dane do pliku GPX
2034 2034 Eksportuj do GPX...
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
2042 2042 Wytłocz
2043 2043 Wytłocz drogę
2044 2044 -----
2045 2045 DO POPRAWKI
2046 2046 -----
2047 2047 Fabryka
2048 2048 Usługi
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 Nie można otworzyć adresu URL
2059 2059 -----
2060 2060 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 Grunty rolne
2076 2076 Zagroda
2077 2077 Fast food
2078 2078 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2079 2079 -----
2080 2080 Szybciej
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 Numer faksu
2084 2084 Opłata
2085 2085 Hala górska
2086 2086 Ogrodzenie
2087 2087 Trasa promu
2088 2088 Terminal promowy
2089 2089 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2090 2090 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2091 2091 Ściąganie pakietu droóg z "{0}"
2092 2092 -----
2093 2093 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2094 2094 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2095 2095 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2096 2096 Plik
2097 2097 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2098 2098 -----
2099 2099 Błędny format pliku
2100 2100 -----
2101 2101 Plik "{0}" nie istnieje
2102 2102 Plik kopi zapasowej
2103 2103 -----
2104 2104 Plik istnieje. Nadpisać?
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2108 2108 -----
2109 2109 Plik: {0}
2110 2110 -----
2111 2111 Nazwa pliku
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Filtr
2117 2117 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2118 2118 Tryb filtru
2119 2119 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 Zakończ rysowanie.
2126 2126 -----
2127 2127 Hydrant
2128 2128 Straż pożarna
2129 2129 Ścieżka do programu Firefox
2130 2130 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
2131 2131 Miejsce na ognisko
2132 2132 Miejsce do wędkowania
2133 2133 Napraw
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 Popraw konflikty tagów
2139 2139 Napraw zaznaczone błędy.
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2145 2145 Naprawianie błędów...
2146 2146 Maszt (dla flagi)
2147 2147 Kwiaciarnia
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 Znaleziono następujące problemy:
2151 2151 Żywność
2152 2152 Przestrzeń restauracyjna
2153 2153 Wyżywienie
2154 2154 Ruch pieszy
2155 2155 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2156 2156 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2157 2157 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
2158 2158 Bród
2159 2159 Las
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 Do przodu
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 Znaleziono {0} pasujących.
2170 2170 Fontanna
2171 2171 Sklep z ramami do obrazów
2172 2172 Zablokuj
2173 2173 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2174 2174 WMS katastru francuskiego
2175 2175 Częstotliwość (Hz)
2176 2176 -----
2177 2177 Z relacji
2178 2178 Z adresu URL
2179 2179 Z:
2180 2180 Stacja benzynowa
2181 2181 Stacja benzynwa
2182 2182 Rodzaje paliwa:
2183 2183 -----
2184 2184 Pełny ekran
2185 2185 -----
2186 2186 Funkcja
2187 2187 Sklep meblowy
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Punkty GPS
2191 2191 Opis trasy GPS
2192 2192 -----
2193 2193 Pliki GPX
2194 2194 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2195 2195 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2196 2196 Scieżka GPX:
2197 2197 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 Futbol gaelicki (irlandzki)
2202 2202 -----
2203 2203 Garaże
2204 2204 Ogród
2205 2205 Centrum ogrodnicze
2206 2206 Zbiornik gazu
2207 2207 Brama
2208 2208 Rozstaw toru (mm)
2209 2209 -----
2210 2210 Geografia
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 Geolokalizowane obrazy
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Lodowiec
2221 2221 szkło
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 Wróć do okna przesyłania
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 Przechodzi do następnej strony
2236 2236 Przechodzi do poprzedniej strony
2237 2237 -----
2238 2238 Pole golfowe
2239 2239 -----
2240 2240 Zaopatrzenie
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Trawa
2249 2249 Cmentarz przykościelny
2250 2250 -----
2251 2251 Teren pod zabudowę
2252 2252 Sklep warzywny
2253 2253 Szklarnia ogrodnicza
2254 2254 Siatka
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 Kontener z piaskiem
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 Ostroga regulacyjna
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 Kwatera
2271 2271 Drogowskaz
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 Gimnastyka
2275 2275 Fryzjer
2276 2276 Przysiółek
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 Sklep z narzędziami
2281 2281 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2282 2282 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2283 2283 Posiada klucz ''source''
2284 2284 Posiada klucz ''watch''
2285 2285 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2286 2286 -----
2287 2287 Zdrowie
2288 2288 Aparaty słuchowe
2289 2289 Wrzosowisko
2290 2290 Samochody ciężarowe
2291 2291 Samochody dostawcze
2292 2292 Żywopłot
2293 2293 Wysokość
2294 2294 Wysokość (metry)
2295 2295 Lądowisko dla helikopterów
2296 2296 Pomoc
2297 2297 Pomoc: {0}
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 Ukryj
2302 2302 Ukryj elementy
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 Sklep ze sprzętem hi-fi
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 Największy numer
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 Drogi
2313 2313 turystyka piesza
2314 2314 Miejsca historyczne
2315 2315 Historia
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 Hokej
2323 2323 -----
2324 2324 Strona domowa
2325 2325 Konie
2326 2326 Wyścigi konne
2327 2327 Szpital
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 Nazwa domu
2333 2333 Numer domu
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Ambona myśliwska
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 Zignoruj
2356 2356 -----
2357 2357 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2358 2358 -----
2359 2359 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2364 2364 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2365 2365 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 Niedozwolony obiekt z id=0
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 Obraz
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 Pliki obrazów
2404 2404 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 Importuj dźwięk
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 Importuj plik PDF
2421 2421 -----
2422 2422 Importuje plik PDF.
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 Importuj obrazki
2428 2428 Import nie jest możliwy
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 Wczytane obrazy
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 Nachylenie drogi
2445 2445 Duże nachylenie drogi
2446 2446 Niekompletny opis <member> z ref=0
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 Obszar przemysłowy
2455 2455 -----
2456 2456 Informacje o elemencie
2457 2457 -----
2458 2458 Informacje
2459 2459 Tablica informacyjna
2460 2460 Informacja turystyczna
2461 2461 Terminal informacyjny
2462 2462 Informacje o warstwie
2463 2463 Inicjalizacja
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 Wewnętrzny błąd serwera
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 Dostęp do internetu
2477 2477 Opłata za internet
2478 2478 Interpolacja
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 Nieprawidłowy plik bz2.
2488 2488 Nieprawidłowa data
2489 2489 Niepoprawna data/czas
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 Nieprawidłowa strefa czasowa
2497 2497 -----
2498 2498 Niepoprawna nazwa użytkownika
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 Odwróć filtr
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 Wyspa
2506 2506 Wysepka
2507 2507 Wygląda na to że JOSM zawiesił się ostatnim razem. Czy chcesz przywrócić dane?
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 Przeglądarka pomocy JOSM
2514 2514 -----
2515 2515 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2516 2516 -----
2517 2517 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 Pliki JPEG (*.jpg)
2521 2521 OpenStreetMap - Edytor Java
2522 2522 Wersja Javy {0}
2523 2523 Jubiler
2524 2524 Funkcja łączenia obszarów
2525 2525 Połącz węzeł i linię
2526 2526 Połącz węzeł z drogą
2527 2527 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2528 2528 Połącz nakładające się obszary
2529 2529 Połączono nakładające się na siebie obszary
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 Łączy nakładające się obszary
2533 2533 -----
2534 2534 Przejdź do pozycji
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 Przejdź
2538 2538 -----
2539 2539 Przejdź do pozycji
2540 2540 Skrzyżowanie
2541 2541 -----
2542 2542 Zachowaj
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 Zachowaj moje współrzędne
2546 2546 Zachowaj mój stan usunięcia
2547 2547 -----
2548 2548 Zachowaj wtyczkę
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 Zachowaj ich współrzędne
2552 2552 Zachowaj ich stan usunięcia
2553 2553 -----
2554 2554 Klucz
2555 2555 -----
2556 2556 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 Klucz:
2562 2562 -----
2563 2563 Skóry klawiaturowe
2564 2564 Słowa kluczowe
2565 2565 Przedszkole
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 Akcesoria kuchenne
2569 2569 -----
2570 2570 Gaz LPG
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 Ląd (wyspa)
2584 2584 Zagospodarowanie terenu
2585 2585 Wysypisko
2586 2586 -----
2587 2587 Landsat (lustro)
2588 2588 -----
2589 2589 Liczba pasów ruchu
2590 2590 Język
2591 2591 Ostatnia zmiana o {0}
2592 2592 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2593 2593 Szerokość
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 Pralnia samoobsługowa
2605 2605 Warstwa
2606 2606 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2607 2607 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2608 2608 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2609 2609 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2610 2610 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 warstwa nie jest na liście.
2615 2615 -----
2616 2616 Warstwa: {0}
2617 2617 Warstwy
2618 2618 -----
2619 2619 Czas rozbiegu (w sekundach)
2620 2620 Rozrywka
2621 2621 Długość
2622 2622 Długość w metrach
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 Długość: {0}
2626 2626 Pozwala wysyłać innym aplikaciom polecenia do JOSM
2627 2627 Przejazd kolejowy
2628 2628 Biblioteka
2629 2629 Licencja
2630 2630 -----
2631 2631 Szlaban
2632 2632 Trasa szybkiego tramwaju
2633 2633 Latarnia morska
2634 2634 Oznaczenie linii
2635 2635 -----
2636 2636 Rodzaj linii
2637 2637 Wiersz {0} kolumna {1}:
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2641 2641 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2642 2642 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2643 2643 oświetlenie
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Strefa zamieszkania
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 Wczytaj kalibrację
2651 2651 -----
2652 2652 Otwórz warstwę WMS
2653 2653 Otwórz warstwę WMS z pliku
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2663 2663 -----
2664 2664 Ładowanie wczesnych wtyczek
2665 2665 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2671 2671 Ładowanie wtyczek
2672 2672 Ładowanie wtyczek...
2673 2673 -----
2674 2674 Wczytywanie {0}
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 pliki lokalne
2678 2678 Okolica
2679 2679 Okolica, osada, miejsce.
2680 2680 Położenie
2681 2681 -----
2682 2682 Zablokuj
2683 2683 Wrota śluzy
2684 2684 Lodi - Włochy
2685 2685 -----
2686 2686 Długość
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 Wygląd i zachowanie
2690 2690 -----
2691 2691 Wieża widokowa
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 Najmniejszy numer
2703 2703 MLIT Japonia (ORTHO)
2704 2704 MLIT Japonia (ORTO01)
2705 2705 MLIT Japonia (ORTO02)
2706 2706 MLIT Japonia (ORTO03)
2707 2707 -----
2708 2708 Skala MTB
2709 2709 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2710 2710 -----
2711 2711 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2718 2718 -----
2719 2719 Centrum handlowe
2720 2720 Obiekty sztuczne
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2725 2725 Mapa
2726 2726 Style rysowania map
2727 2727 Odwzorowanie kartograficzne
2728 2728 Ustawienia mapy
2729 2729 Mapa: {0}
2730 2730 Port jachtowy (Marina)
2731 2731 Oznacz jako wykonane
2732 2732 -----
2733 2733 Znaczniki nazwanych punktów
2734 2734 Znaczniki z {0}
2735 2735 Plac targowy
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 Materiał
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 Maks. wysokość (w metrach)
2746 2746 Maks. długość (w metrach)
2747 2747 Maks. szerokość (w metrach)
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 Maks. prędkość (km/h)
2753 2753 Maks. ciężar (w tonach)
2754 2754 -----
2755 2755 Maksymalny obszar na zapytanie:
2756 2756 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2757 2757 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2761 2761 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2762 2762 Maksymalna długość (w metrach)
2763 2763 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 Łąka
2770 2770 Zmierzone wartości
2771 2771 Pomiar
2772 2772 Stacja pomiaru
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 Członek
2776 2776 -----
2777 2777 Członkowie
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 Członkowie (z konfliktami)
2781 2781 Miejsce pamięci
2782 2782 Nazwa w menu
2783 2783 Nazwa w menu (domyślna)
2784 2784 Skróty w menu
2785 2785 -----
2786 2786 odwzorowanie Merkatora
2787 2787 Połącz
2788 2788 Połącz węzły
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 Scal warstwy
2792 2792 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2793 2793 -----
2794 2794 Połącz wybrane elementy.
2795 2795 Włącz aktualną warstwę do innej.
2796 2796 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2797 2797 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2798 2798 Scal {0} węzłów
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 Połączona wersja
2804 2804 -----
2805 2805 Wiadomość dnia jest niedostępna
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 Mikrobrowar
2810 2810 -----
2811 2811 Obszar wojskowy
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 Min. prędkość (km/h)
2817 2817 Szyb
2818 2818 Minirondo
2819 2819 Minigolf
2820 2820 Minimalna odległość (w pikselach)
2821 2821 Minuty: {0}
2822 2822 Odbicie lustrzane
2823 2823 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 Brak parametru dla NOT
2843 2843 Brak parametru dla OR
2844 2844 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 Sklep z telefonami komórkowymi
2851 2851 -----
2852 2852 Tryb: {0}
2853 2853 Lotnisko dla modeli
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Zmodyfikuj listę serwerów WMS wyświetlanych w menu wtyczki WMS
2859 2859 -----
2860 2860 Kantor
2861 2861 Tor jednoszynowy
2862 2862 Pomnik
2863 2863 Wiecej informacji...
2864 2864 Więcej informacji na temat tej funkcji
2865 2865 -----
2866 2866 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2867 2867 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2868 2868 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 Samochody
2872 2872 Samochody osobowe
2873 2873 Motocykle
2874 2874 Dealer motocykli
2875 2875 -----
2876 2876 Sporty motorowe
2877 2877 Autostrada
2878 2878 Skrzyżowanie autostrad
2879 2879 Autostrada - dojazd
2880 2880 Przełęcz
2881 2881 kolarstwo górskie
2882 2882 Przesuń węzeł...
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 Przesuń w dół
2886 2886 -----
2887 2887 Więcej elementów
2888 2888 Przesuwa filtr na dół.
2889 2889 Przesuwa filtr do góry.
2890 2890 Przesuń w lewo
2891 2891 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2892 2892 Przesuń obiekty {0}
2893 2893 Przesuń w prawo
2894 2894 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2895 2895 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2896 2896 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2897 2897 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2898 2898 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2899 2899 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 Przesuń je
2905 2905 Przesuń do góry
2906 2906 -----
2907 2907 Przesuń {0}
2908 2908 Przesuwa obiekty {0}
2909 2909 Błota
2910 2910 Różne sporty
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Muzeum
2918 2918 Sklep muzyczny
2919 2919 Moje zestawy zmian
2920 2920 -----
2921 2921 Moja wersja
2922 2922 Moja wersja (lokalna)
2923 2923 Moją z Połączoną
2924 2924 Moją z Ich
2925 2925 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2926 2926 Import NMEA zakończony powodzeniem
2927 2927 Pliki NMEA-0183
2928 2928 Mapy NPE
2929 2929 -----
2930 2930 Nazwa
2931 2931 -----
2932 2932 Nazwa użytkownika.
2933 2933 -----
2934 2934 Nazwa: {0}
2935 2935 Nazwane punkty GPS z {0}
2936 2936 Nazwane punkty tras.
2937 2937 Kolej wąskotorowa
2938 2938 Narodowa
2939 2939 Park narodowy
2940 2940 -----
2941 2941 Natura
2942 2942 Rezerwat przyrody
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Sieć
2946 2946 -----
2947 2947 Nigdy nie aktualizuj
2948 2948 Nowa
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 Nowa warstwa
2952 2952 Nowy problem
2953 2953 Nowy klucz
2954 2954 -----
2955 2955 Nowa warstwa ze schowka
2956 2956 Nowa warstwa z pliku
2957 2957 Nowa relacja
2958 2958 Nowa rola
2959 2959 -----
2960 2960 Nowa wartość
2961 2961 Nowa wartość dla {0}
2962 2962 -----
2963 2963 Następny obrazek
2964 2964 -----
2965 2965 Klub nocny
2966 2966 Nie
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2970 2970 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2971 2971 Zakaz skrętu w lewo
2972 2972 Zakaz skrętu w prawo
2973 2973 Brak skrótu
2974 2974 -----
2975 2975 Zakaz jazdy prosto
2976 2976 Zakaz zawracania
2977 2977 Nie znaleziono drogi "from"
2978 2978 Nie znaleziono drogi "to"
2979 2979 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 Brak zmian do wysłania.
2983 2983 -----
2984 2984 Brak konfliktów do rozwiązania
2985 2985 Brak konfliktów, które można pokazać
2986 2986 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2987 2987 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2988 2988 -----
2989 2989 Nie wczytano żadnych danych.
2990 2990 Brak daty
2991 2991 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2992 2992 -----
2993 2993 ślepa ulica
2994 2994 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2995 2995 -----
2996 2996 Brak obrazu
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
3000 3000 Brak warstw do dostosowania
3001 3001 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
3002 3002 -----
3003 3003 Brak otwartego zestawu zmian
3004 3004 Brak otwartych zestawów zmian
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Nie znaleziono żadnych problemów
3010 3010 Bez serwera proxy
3011 3011 -----
3012 3012 Brak wybranego śladu GPX
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 Bez tagów
3016 3016 Brak warstw docelowych.
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
3020 3020 -----
3021 3021 Nie, przerwij
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 Węzeł
3026 3026 -----
3027 3027 Węzeł jest nadal w użyciu..
3028 3028 -----
3029 3029 Węzeł: połączony
3030 3030 Węzeł: standardowy
3031 3031 Węzeł: otagowany
3032 3032 Węzły
3033 3033 Węzły w tym samym miejscu
3034 3034 Węzły z tą samą nazwą
3035 3035 -----
3036 3036 Węzły (z konfliktami)
3037 3037 -----
3038 3038 żadne
3039 3039 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
3040 3040 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 Nie znaleziono
3044 3044 Nie połączony
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 Uwagi
3049 3049 -----
3050 3050 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
3051 3051 -----
3052 3052 na banknoty
3053 3053 Nic
3054 3054 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
3055 3055 -----
3056 3056 Schowek jest pusty
3057 3057 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
3058 3058 Brak zaznaczenia, które można pokazać
3059 3059 Nic nie wybrano!
3060 3060 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
3061 3061 Nie ma nic do zaznaczenia
3062 3062 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
3063 3063 Nie ma nic do powiększenia
3064 3064 -----
3065 3065 Numer
3066 3066 Ilość miejsc
3067 3067 Liczba przewodów w jednym kablu
3068 3068 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 Sposób numeracji domów
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 OK - próbuję ponownie.
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 Dane OSM
3080 3080 Hasło OSM.
3081 3081 Pliki serwera OSM
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 URL serwera OSM:
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 Hasło OSM:
3088 3088 Nazwa użytkownika OSM:
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 ID obiektu:
3093 3093 Obiekt usunięty
3094 3094 Historia obiektu
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 Typ obiektu:
3098 3098 -----
3099 3099 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
3100 3100 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
3101 3101 -----
3102 3102 Obiekty do dodania:
3103 3103 Obiekty do usunięcia:
3104 3104 Obiekty do zmiany:
3105 3105 Benzyna bezołowiowa 100
3106 3106 Benzyna bezołowiowa 91
3107 3107 Benzyna bezołowiowa 95
3108 3108 Benzyna bezołowiowa 98
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 Stary klucz
3116 3116 Poprzednia rola
3117 3117 Stara wartość
3118 3118 -----
3119 3119 Na życzenie
3120 3120 Podczas wysyłania
3121 3121 Jednokierunkowa
3122 3122 Drogi z jednym węzłem
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 jednokierunkowa
3128 3128 -----
3129 3129 Nakaz skrętu w lewo
3130 3130 Nakaz skrętu w prawo
3131 3131 Nakaz jazdy prosto
3132 3132 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3133 3133 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3134 3134 Tylko własne zestawy zmian
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
3139 3139 Tylko na początku drogi.
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 Otwórz
3144 3144 -----
3145 3145 Otwórz adres...
3146 3146 -----
3147 3147 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
3148 3148 -----
3149 3149 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
3150 3150 -----
3151 3151 Otwiera plik.
3152 3152 -----
3153 3153 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3154 3154 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3155 3155 Otwiera listę wszystkich relacji
3156 3156 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3161 3161 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3162 3162 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3163 3163 Otwiera adres URL.
3164 3164 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3165 3165 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 Otwórz inne zdjęcie
3169 3169 -----
3170 3170 Otwarte zestawy zmian
3171 3171 Otwórz plik
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3179 3179 -----
3180 3180 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3181 3181 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
3182 3182 -----
3183 3183 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3184 3184 Otwórz...
3185 3185 Otwarty/Zamknięty:
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 dane OpenSteetMap
3193 3193 Otwieram 1 plik...
3194 3194 Godziny otwarcia
3195 3195 Otwieram plik "{0}" ...
3196 3196 Otwieram pliki
3197 3197 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3198 3198 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3199 3199 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
3200 3200 Czas działania
3201 3201 -----
3202 3202 Optyk
3203 3203 Dodatkowe atrybuty:
3204 3204 -----
3205 3205 Rodzaj (opcjonalne)
3206 3206 Naturalna żywność
3207 3207 -----
3208 3208 Korekta prostopadłości
3209 3209 Ortogonalizuj / cofnij
3210 3210 Korekta prostopadłości
3211 3211 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 Pozostałe
3215 3215 Inny punkt informacyjny
3216 3216 -----
3217 3217 Sklep turystyczny
3218 3218 -----
3219 3219 Nakładające się obszary
3220 3220 Nakładające się jezdnie
3221 3221 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
3222 3222 Nakładające się tory kolejowe
3223 3223 Nakładające się tory (z obszarem)
3224 3224 Nakładające się drogi
3225 3225 Nakładające się drogi (z obszarem)
3226 3226 Nakładające się drogi.
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 Zastąp
3232 3232 -----
3233 3233 PCN 2006 - Włochy
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 PUWG (Polska)
3240 3240 PUWG 1992 (Polska)
3241 3241 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3242 3242 Strefa PUWG
3243 3243 Sklep z farbami
3244 3244 Styl rysowania {0}: {1}
3245 3245 Wykopalisko paleontologiczne
3246 3246 papier
3247 3247 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
3248 3248 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 Parkuj i Jedź
3258 3258 -----
3259 3259 Uliczka parkingowa
3260 3260 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3261 3261 Analizowanie danych OSM...
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 Części
3272 3272 Zatoka
3273 3273 zatoki dla wymijania
3274 3274 Hasło
3275 3275 Hasło:
3276 3276 Hasło:
3277 3277 Wklej
3278 3278 -----
3279 3279 Wklej znaczniki
3280 3280 -----
3281 3281 Wkleja zawartość schowka.
3282 3282 Wstaw ze schowka
3283 3283 Wklej pomijając niekompletne
3284 3284 Ścieżka
3285 3285 Długość ścieżki
3286 3286 Wzgórze
3287 3287 Ciąg pieszy
3288 3288 Przejście dla pieszych
3289 3289 Typ przejścia dla pieszych
3290 3290 Ciąg pieszy
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 Apteka
3300 3300 Numer telefonu
3301 3301 Numer telefonu
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 Przesuń PicLayer
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 Miejsce na piknik
3313 3313 Molo
3314 3314 -----
3315 3315 Rurociąg
3316 3316 Rodzaj trasy
3317 3317 Boisko
3318 3318 -----
3319 3319 Miejsce kultu religijnego
3320 3320 Miejsca
3321 3321 Odtwórz / wstrzymaj
3322 3322 Tworzenie węzłów i dróg.
3323 3323 -----
3324 3324 Plac zabaw
3325 3325 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3329 3329 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3330 3330 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3336 3336 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3337 3337 -----
3338 3338 Podaj ciąg do wyszukania.
3339 3339 Proszę wprowadzić adres kafelka
3340 3340 Proszę wprowadzić index kafelka
3341 3341 Podaj nazwę użytkownika
3342 3342 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3351 3351 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 Wprowadź hasło do konta OSM
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 Proszę wybrać plik
3374 3374 Proszę wybierz klucz
3375 3375 Wybierz schemat do użycia.
3376 3376 -----
3377 3377 Proszę wybierz wartość
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3382 3382 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3383 3383 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3384 3384 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3385 3385 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3386 3386 -----
3387 3387 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3388 3388 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3389 3389 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
3390 3390 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3391 3391 -----
3392 3392 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3393 3393 -----
3394 3394 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3395 3395 Proszę wybrać warstwę WMS do dostosowania.
3396 3396 -----
3397 3397 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3398 3398 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3399 3399 Proszę wybrać wiersz do edycji
3400 3400 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3401 3401 -----
3402 3402 Wybierz warstwę docelową
3403 3403 Wybierz metodę przesyłania:
3404 3404 -----
3405 3405 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3406 3406 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 Informacje o wtyczce
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 Aktualizowanie wtyczek
3418 3418 Wtyczki
3419 3419 Wtyczki są aktualne
3420 3420 -----
3421 3421 Numer punktu
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 Słup
3425 3425 Numer referencyjny
3426 3426 Posterunek policji
3427 3427 Polityczna
3428 3428 -----
3429 3429 Pozycja
3430 3430 -----
3431 3431 Tylko pozycja
3432 3432 -----
3433 3433 Pozycja, czas, data i prędkość
3434 3434 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3435 3435 Skrzynka pocztowa
3436 3436 -----
3437 3437 Poczta
3438 3438 Kod pocztowy
3439 3439 Kod
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 Energetyka
3443 3443 Elektrownia
3444 3444 Linia elektryczna
3445 3445 Rozdzielnia elektryczna
3446 3446 Stacja transformatorowa
3447 3447 Słup wysokiego napięcia
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 Predefiniowane
3453 3453 -----
3454 3454 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 Ustawienia
3459 3459 Preferencje zostały zapisane na {0}
3460 3460 Ustawienia...
3461 3461 Przygotowywanie danych OSM...
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 Przygotowanie zestawu danych...
3466 3466 -----
3467 3467 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3468 3468 -----
3469 3469 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3470 3470 Kolej retro
3471 3471 Grupa szablonów {0}
3472 3472 Grupa szablonów {1} / {0}
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 Szablony
3476 3476 Szablony nie zawierają danego klucza
3477 3477 Szablony nie zawierają danej wartości
3478 3478 -----
3479 3479 Poprzedni obrazek
3480 3480 Droga krajowa
3481 3481 Droga krajowa - dojazd
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 Więzienie
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 Kod odwzorowania
3497 3497 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 Właściwości
3502 3502 Właściwości / członkostwo
3503 3503 -----
3504 3504 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 Właściwości
3509 3509 Właściwości (z konfliktami)
3510 3510 Właściwości/członkostwo
3511 3511 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 Ustawienia proxy
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 Budynek użyteczności publicznej
3524 3524 Publiczny gril
3525 3525 Pojazdy transportu publicznego
3526 3526 Transport publiczny
3527 3527 Transport publiczny
3528 3528 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3529 3529 Wyczyść
3530 3530 Czyszczenie...
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 Kamieniołom
3535 3535 Zapytanie
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3539 3539 Zapytanie o zestawy zmian
3540 3540 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3541 3541 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3542 3542 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3543 3543 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3544 3544 Odpytywanie serwera nazw
3545 3545 Odpytywanie serwera nazw…
3546 3546 -----
3547 3547 Zdalnie sterowane samochody
3548 3548 -----
3549 3549 Tor wyścigowy
3550 3550 -----
3551 3551 Tor
3552 3552 Kolej
3553 3553 Przystanek kolejowy
3554 3554 Peron kolejowy
3555 3555 -----
3556 3556 Obszar kolejowy
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 czyste dane GPS
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 Błąd odczytu!
3564 3564 Czytanie zdjęć...
3565 3565 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3566 3566 Wczytywanie zestawów zmian...
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 Wczytywanie informacji użytkownika...
3571 3571 Wczytywanie {0}...
3572 3572 Plik Readme
3573 3573 Imię i nazwisko
3574 3574 Na pewno zamknąć?
3575 3575 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3576 3576 Zapisywanie
3577 3577 studio nagrań
3578 3578 Teren rekreacyjny
3579 3579 -----
3580 3580 Zbiórka odpadów
3581 3581 -----
3582 3582 Powtórz
3583 3583 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3584 3584 -----
3585 3585 Numer
3586 3586 Oznaczenie (numer toru)
3587 3587 -----
3588 3588 Numer referencyjny
3589 3589 -----
3590 3590 Odwołania do:
3591 3591 -----
3592 3592 Odśwież
3593 3593 -----
3594 3594 Odrzuć konflikty i zapisz
3595 3595 Relacja
3596 3596 Relacja ...
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 Pusta relacja
3607 3607 Nieustalony rodzaj relacji
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 Relacja: zaznaczona
3611 3611 -----
3612 3612 Relacje
3613 3613 Relacje: {0}
3614 3614 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3615 3615 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3616 3616 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3617 3617 Religia
3618 3618 Odśwież
3619 3619 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3620 3620 Wczytaj ponownie błędne kafle
3621 3621 Odświerza stronę pomocy
3622 3622 -----
3623 3623 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 Usuń
3633 3633 -----
3634 3634 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3635 3635 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3636 3636 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3637 3637 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3638 3638 Usuń tagi adresu
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 Usuń z pamięci podręcznej
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 Usuń zdjęcie z warstwy
3647 3647 -----
3648 3648 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3649 3649 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3650 3650 Usuń zaznaczone zakładki
3651 3651 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3652 3652 -----
3653 3653 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 Usuń Element z Relacji
3661 3661 Usunięte powielone węzły
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Zmień nazwę warstwy
3675 3675 Zmień nazwę zakładki
3676 3676 -----
3677 3677 Wypożyczalnia
3678 3678 Warsztat samochodowy
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3682 3682 -----
3683 3683 Zgłoś błąd
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 Sztuczne jezioro
3691 3691 Resetuj
3692 3692 -----
3693 3693 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3694 3694 Resetuj pozycję
3695 3695 Przywróć domyślne ustawienia
3696 3696 Resetuje kalibrację obrazu
3697 3697 Resetuje pozycję obrazu
3698 3698 Resetuje kąt obrotu
3699 3699 Resetuje skalę obrazu
3700 3700 Droga lokalna
3701 3701 Zabudowa mieszkaniowa
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 Rozwiąż
3706 3706 Rozwiąż konflikty
3707 3707 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 Wydobycie
3720 3720 -----
3721 3721 Uruchom ponownie
3722 3722 -----
3723 3723 Restauracja
3724 3724 Przywróć
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 Ograniczenie
3728 3728 Obszar handlowy
3729 3729 Mur oporowy
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 Odwróć kierunek dróg
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 Odwróć i połącz
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3752 3752 Odwróć kolejność członków relacji
3753 3753 -----
3754 3754 Odwróć kierunek dróg
3755 3755 Odwrócona linia brzegowa
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3759 3759 -----
3760 3760 Wycofaj
3761 3761 Wycofaj zestaw zmian
3762 3762 Wycofywanie zestawu zmian #{0}
3763 3763 Wycofaj zestaw zmian w całości
3764 3764 Wycofaj zaznaczenie i przywróć usunięte obiekty
3765 3765 Wycofaj tylko zaznaczenie
3766 3766 -----
3767 3767 Wycofywanie...
3768 3768 -----
3769 3769 Wersja
3770 3770 jeździectwo
3771 3771 Rzeka
3772 3772 Koryto rzeczne
3773 3773 Droga (nieokreślona)
3774 3774 Ograniczenia na drodze
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Rola
3781 3781 Problem z weryfikacją roli
3782 3782 -----
3783 3783 Brakująca rola {0}
3784 3784 -----
3785 3785 Rola:
3786 3786 -----
3787 3787 Obrót o 180 stopni
3788 3788 Obrót o 270 stopni
3789 3789 Obrót o 90 stopni
3790 3790 -----
3791 3791 Obraca obrazek w lewo
3792 3792 Obraca obrazek w prawo
3793 3793 Obróć w lewo
3794 3794 Obróć w prawo
3795 3795 Rondo
3796 3796 Trasa
3797 3797 Sieć trasy
3798 3798 -----
3799 3799 Stan trasy
3800 3800 Typ trasy
3801 3801 Zaznaczone szlaki:
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 Rugby league
3805 3805 Rugby union
3806 3806 Ruiny
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 Przeprowadzanie testu {0}
3812 3812 -----
3813 3813 Pas startowy
3814 3814 Skala SAC
3815 3815 karty SIM
3816 3816 SPOTMaps (Francja)
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 Kontrola bezpieczeństwa
3821 3821 Sprzedaż
3822 3822 Brama warowna
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Zapisz
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 Zapisz jako...
3829 3829 Zapisz plik GPX
3830 3830 -----
3831 3831 Zapisz warstwę
3832 3832 Zapisz plik OSM
3833 3833 Zapisz kalibrację...
3834 3834 -----
3835 3835 Zapisz plik
3836 3836 Zapisz warstwę WMS do pliku
3837 3837 Zapisz pomimo tego
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3842 3842 Zapisuje bieżące dane.
3843 3843 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3847 3847 -----
3848 3848 Zapisz/wyślij i wyślij
3849 3849 -----
3850 3850 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
3851 3851 -----
3852 3852 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3853 3853 -----
3854 3854 Skalę
3855 3855 -----
3856 3856 Zeskanowana mapa...
3857 3857 Przeglądanie katalogu {0}
3858 3858 Szkoła
3859 3859 złom
3860 3860 Rumowisko
3861 3861 Busz
3862 3862 -----
3863 3863 Sklep rybny
3864 3864 Szukaj
3865 3865 Szukaj ...
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 Wyszukuje obiekty
3869 3869 Wyszukuje obiekty.
3870 3870 Szukaj w tagach
3871 3871 Szukaj szablon
3872 3872 Szukaj szablony
3873 3873 Szukaj...
3874 3874 Szukaj:
3875 3875 Szukaj:
3876 3876 Szukanie
3877 3877 Druga nazwa
3878 3878 Droga wojewódzka
3879 3879 -----
3880 3880 Sekundy: {0}
3881 3881 -----
3882 3882 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 Segmenty
3887 3887 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3888 3888 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3889 3889 Zaznacz
3890 3890 Zaznacz wszystko
3891 3891 -----
3892 3892 Wybierz warstwę WMS
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3899 3899 Wstecz
3900 3900 Wybież otwarty zestaw zmian
3901 3901 -----
3902 3902 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3903 3903 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3904 3904 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3905 3905 -----
3906 3906 Wybierz przynajmniej:
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3911 3911 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 Zaznacz na warstwie
3915 3915 Zaznacz na liście relacji
3916 3916 Zaznacz niekompletne adresy
3917 3917 Wybierz opcje rysowania linii
3918 3918 Wybierz członków
3919 3919 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3923 3923 Zaznacza elementy dla wybranych członków relacji
3924 3924 -----
3925 3925 Zaznacz relację
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 Wybierz warstwę docelową
3931 3931 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3932 3932 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3933 3933 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3934 3934 -----
3935 3935 Zaznacz to ograniczenie skrętu
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3946 3946 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Zaznaczenie
3958 3958 Powierzchnia zaznaczenia
3959 3959 Długość zaznaczenia
3960 3960 Wybrano zbiór pusty.
3961 3961 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3962 3962 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3963 3963 -----
3964 3964 Zaznaczenie: {0}
3965 3965 Zaznacza wszystkie adresy z niekompletnymi danymi.
3966 3966 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3967 3967 Drogi przecinające same siebie
3968 3968 -----
3969 3969 Osobna wartwa
3970 3970 -----
3971 3971 Sekwencja
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Droga serwisowa
3975 3975 Adres URL usługi
3976 3976 Miejsce obsługi podróżnych
3977 3977 Usługi:
3978 3978 Rodzaj
3979 3979 -----
3980 3980 Ustaw zakładkę WMS
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3984 3984 -----
3985 3985 Ustaw wielkość budynków
3986 3986 Ustaw nazwę ulicy
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
3991 3991 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3992 3992 Ustaw język
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3996 3996 Ustaw na domyślne
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
4001 4001 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
4002 4002 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
4003 4003 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
4004 4004 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
4005 4005 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
4006 4006 Zapisywanie domyślnych ustawień
4007 4007 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
4008 4008 Ustawienia
4009 4009 -----
4010 4010 Ustawienia wtyczki SlippyMap.
4011 4011 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
4012 4012 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 Punkt carsharingu
4016 4016 -----
4017 4017 schronienie
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 Żegluga
4021 4021 Sklep obuwniczy
4022 4022 Strzelectwo
4023 4023 Zakupy
4024 4024 Sklepy
4025 4025 Krótki opis: {0}
4026 4026 Skrót
4027 4027 Skróty klawiaturowe
4028 4028 -----
4029 4029 Zapisać?
4030 4030 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
4031 4031 Wysłać?
4032 4032 Pokaż
4033 4033 Pokaż obszar
4034 4034 Pokaż dane GPS.
4035 4035 Pokaż raport konfiguracji
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
4043 4043 Pokazuje informację pomocy
4044 4044 Pokaż historię
4045 4045 -----
4046 4046 Pokaż szczegóły
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
4055 4055 -----
4056 4056 Wyświetlaj ekran powitalny
4057 4057 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 Pokaż tylko tagi z konfliktami
4061 4061 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 Wyświetl tę pomoc
4065 4065 Pokaż/Ukryj
4066 4066 Obszar
4067 4067 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
4068 4068 Pokazuje bieżącą datę
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 Pokazuje wilgotność
4072 4072 Pokazuje temperaturę
4073 4073 -----
4074 4074 Sycylia - Włochy
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 Drogi bez nazwy
4083 4083 -----
4084 4084 Uprość drogę
4085 4085 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
4086 4086 -----
4087 4087 Uprościć drogi?
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
4092 4092 Pojedyncze elementy
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
4096 4096 -----
4097 4097 Jazda na deskorolce
4098 4098 Łyżwiarstwo
4099 4099 Narty
4100 4100 narciarstwo
4101 4101 Pomiń pobieranie
4102 4102 Pomiń pobieranie
4103 4103 Pomiń
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 Mapa "Slippy"
4107 4107 Mapa
4108 4108 -----
4109 4109 Pochylnia
4110 4110 Wolniej
4111 4111 Palenie
4112 4112 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
4113 4113 -----
4114 4114 Skuter śnieżny
4115 4115 Piłka nożna
4116 4116 -----
4117 4117 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 Sortuj menu szablonów
4127 4127 Sortuj członków relacji
4128 4128 -----
4129 4129 Tekst źródłowy
4130 4130 -----
4131 4131 Miejsca dla niepełnosprawnych
4132 4132 Miejsca dla rodziców
4133 4133 Miejsca dla kobiet
4134 4134 Prędkość
4135 4135 Prędkość (km/h)
4136 4136 Fotoradar
4137 4137 Kolczatka
4138 4138 -----
4139 4139 Rozdziel drogę
4140 4140 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 Rozdziel drogę {0} na {1} części
4146 4146 Rozdziela drogę na fragmenty
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 Sporty z piłką
4151 4151 Obiekty sportowe
4152 4152 Sport
4153 4153 Centrum sportowe
4154 4154 Źródło
4155 4155 Stadion
4156 4156 -----
4157 4157 Gwiazdki
4158 4158 Rozpocznij szukanie
4159 4159 Rozpocznij dostosowanie
4160 4160 Rozpocznij pobieranie
4161 4161 Rozpocznij pobieranie danych
4162 4162 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 Rozpoczynanie skanowania katalogu
4170 4170 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4171 4171 Ponowna próba {0} z {1}.
4172 4172 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4173 4173 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4174 4174 -----
4175 4175 Stan
4176 4176 -----
4177 4177 Sklep z artykułami biurowymi
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 Raport konfiguracji
4181 4181 Schody
4182 4182 Przełaz
4183 4183 Znak stop
4184 4184 -----
4185 4185 Strumień
4186 4186 Ulica
4187 4187 Latarnia uliczna
4188 4188 -----
4189 4189 Nazwa ulicy
4190 4190 -----
4191 4191 Sieć drogowa
4192 4192 Ulice NRW Geofabrik.de
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 Podobszary
4197 4197 Stwórz filtr
4198 4198 -----
4199 4199 Dzielnica
4200 4200 Metro
4201 4201 Wejście do metra
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4212 4212 Nawierzchnia
4213 4213 Monitoring
4214 4214 Punkt geodezyjny
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 Pływanie
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 Przełącz w tryb offline
4223 4223 Przełącz w tryb online
4224 4224 Opis symboli
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 Synchronizacja dźwięku
4228 4228 Synchronizuj cały zestaw danych
4229 4229 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4230 4230 Synchronizuję tylko relację {0}
4231 4231 -----
4232 4232 Synchronizuję tylko drogę {0}
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Tenis stołowy
4237 4237 Nawierzchnia dla niewidomych
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Oznacz drogi jako
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 Szablony
4250 4250 Etykiety
4251 4251 Znaczniki (rozdzielone przecinkami)
4252 4252 Tagi i Członkowie
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 Znaczniki zestawu zminan {0}
4257 4257 Znaczniki nowego zestawu zmian
4258 4258 -----
4259 4259 Krawiec
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 Postój taksówek
4267 4267 Droga kołowania
4268 4268 Telefon
4269 4269 na karty telefoniczne
4270 4270 Tenis
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 Droga powiatowa
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 Sprawdza URL API
4286 4286 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4292 4292 -----
4293 4293 URL API działa poprawnie.
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4299 4299 Plik PDF musi posiadać dokładnie jedną stronę.
4300 4300 -----
4301 4301 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4302 4302 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4303 4303 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4304 4304 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4305 4305 -----
4306 4306 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4307 4307 -----
4308 4308 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4309 4309 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4310 4310 Dane w schowku nie są obrazem
4311 4311 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4312 4312 -----
4313 4313 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4314 4314 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4315 4315 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4319 4319 -----
4320 4320 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4321 4321 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4322 4322 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4327 4327 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4338 4338 -----
4339 4339 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4340 4340 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
4341 4341 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4355 4355 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4356 4356 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4368 4368 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4369 4369 Teatr
4370 4370 -----
4371 4371 Ich wersja
4372 4372 Ich wersja (na serwerze)
4373 4373 Ich z Połączoną
4374 4374 Park rozrywki
4375 4375 Brak obecnie wastwy WMS do dostosowania.
4376 4376 -----
4377 4377 Nie ma otwartych zestawów zmian
4378 4378 Nie wybrano opiektów do pobrania
4379 4379 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4385 4385 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4386 4386 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 To znajduje się za końcem nagrania.
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4411 4411 -----
4412 4412 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4424 4424 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4425 4425 automat biletowy
4426 4426 Numery kafelków mapy
4427 4427 -----
4428 4428 Adres kafelka:
4429 4429 -----
4430 4430 Czas
4431 4431 Zakres czasu
4432 4432 Strefa czasowa:
4433 4433 Strefa czasowa: {0}
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 Do usunięcia
4437 4437 -----
4438 4438 Do:
4439 4439 Przełącza na pełny ekran
4440 4440 Przełącz linie łączące punktu GPX
4441 4441 Przełącza widok szkieletowy
4442 4442 Przełącza na pełny ekran
4443 4443 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4444 4444 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4445 4445 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4446 4446 Przełącz: {0}
4447 4447 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4448 4448 Toalety
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 bramka (opłata)
4452 4452 Punkt poboru opłat
4453 4453 Narzędzie: {0}
4454 4454 Pasek narzędzi
4455 4455 Personalizacja paska narzędzi
4456 4456 Narzędzia
4457 4457 Narzedzie do rysowania budynków.
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 Turystyka
4461 4461 Wieża
4462 4462 Numer referencyjny
4463 4463 Typ wieży
4464 4464 Małe miasto
4465 4465 Ratusz
4466 4466 -----
4467 4467 Sklep z zabawkami
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 Droga gruntowa
4474 4474 Kolorowanie ścieżek i punktów
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 Typ drogi
4478 4478 Środek uspokojenia ruchu
4479 4479 Sygnalizacja świetlna
4480 4480 Tramwaj
4481 4481 Przystanek tramwajowy
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 Biuro podróży
4489 4489 Drzewo
4490 4490 -----
4491 4491 Droga ekspresowa
4492 4492 Droga ekspresowa - dojazd
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 Tunel
4499 4499 Początek tunelu
4500 4500 -----
4501 4501 Ograniczenia skrętu
4502 4502 Miejsce do zawracania
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 Kołowrotek
4507 4507 Obrotnica
4508 4508 Rodzaj
4509 4509 -----
4510 4510 Typ:
4511 4511 Rodzaj
4512 4512 sklep z oponami
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 NIEZNANA
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 Strefa UTM
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 Rozdziel drogi
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 Nie można parsować współrzędnych
4542 4542 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4543 4543 Droga gminna
4544 4544 Niezamkniete drogi
4545 4545 -----
4546 4546 Niepołączona linia brzegowa
4547 4547 Niepołączone węzły bez tagów
4548 4548 Niepołączone drogi.
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 Nierozstrzygnięty
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 Cofnij
4560 4560 -----
4561 4561 Cofnij przesunięcie
4562 4562 -----
4563 4563 Cofa ostatnią czynność.
4564 4564 -----
4565 4565 Oderwij panel
4566 4566 Nieoczekiwany błąd
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4578 4578 Odblokuj
4579 4579 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4580 4580 Rozdzielenie węzła
4581 4581 -----
4582 4582 Uniwersytet
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4586 4586 Nieznany adres
4587 4587 Nieznany stan problemu
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 Nieznany tryb {0}
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 Nieznany typ: {0}
4597 4597 Warstwa WMS bez nazwy
4598 4598 Skrzyżowanie bez nazwy
4599 4599 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4600 4600 Drogi bez nazwy
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4604 4604 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4605 4605 Niezapisane dane i konflikty
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 Niezapisane dane OSM
4609 4609 Odznacz wszystko
4610 4610 Odznacz wszystko (anulowanie)
4611 4611 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4612 4612 Odznacza wszystkie obiekty.
4613 4613 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 Nie wspierana wersja: {0}
4617 4617 -----
4618 4618 Drogi bez tagów
4619 4619 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4620 4620 -----
4621 4621 W górę
4622 4622 -----
4623 4623 Aktualizuj
4624 4624 Aktualizuj zestaw zmian
4625 4625 Aktualizuj zawartość
4626 4626 Aktualizuj dane
4627 4627 -----
4628 4628 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4629 4629 Pobierz zmiany
4630 4630 Aktualizacja obiektów
4631 4631 Aktualizuj wtyczki
4632 4632 Pobierz wybrane
4633 4633 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4634 4634 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4635 4635 Aktualizuje wybrane wtyczki
4636 4636 Zaktualizowano
4637 4637 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4638 4638 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4639 4639 -----
4640 4640 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4641 4641 -----
4642 4642 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4643 4643 Uaktualnianie zestawu zmian...
4644 4644 Odświeżanie danych
4645 4645 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4646 4646 Aktualizowanie mapy...
4647 4647 -----
4648 4648 Wyślij
4649 4649 Wyślij zmiany
4650 4650 Wyślij Ustawienia
4651 4651 -----
4652 4652 Wyślij ślady
4653 4653 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4654 4654 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4655 4655 -----
4656 4656 Wyślij dane
4657 4657 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4658 4658 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4659 4659 -----
4660 4660 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 Wyślij wybrane elementy
4664 4664 -----
4665 4665 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4666 4666 Wysyłanie do "{0}"
4667 4667 Wyślij do nowego zestawu zmian
4668 4668 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4669 4669 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4670 4670 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4671 4671 Wysyłanie śladu GPX
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 Przesyłanie danych...
4675 4675 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4676 4676 -----
4677 4677 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4678 4678 Użycie
4679 4679 Użyj
4680 4680 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4681 4681 -----
4682 4682 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4683 4683 -----
4684 4684 Używaj prostego uwierzytelniania
4685 4685 Używaj OAuth
4686 4686 -----
4687 4687 Używaj SOCKS proxy
4688 4688 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 Użyj domyślny
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 Użyj warstwy błędów
4698 4698 -----
4699 4699 Użyj ustawień globalnych.
4700 4700 Użyj listę ignorowanych
4701 4701 Użyj niestandardowych wyjątków
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 Użyj standardowych wyjątków
4706 4706 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4707 4707 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4713 4713 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4714 4714 -----
4715 4715 Używany styl
4716 4716 Użytkownik
4717 4717 ID użytkownika:
4718 4718 Nazwa użytkownika:
4719 4719 -----
4720 4720 Użytkownik:
4721 4721 Nazwa użytkownika
4722 4722 -----
4723 4723 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4724 4724 Sklep z odkurzaczami
4725 4725 Zweryfikuj
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 Sprawdzanie
4730 4730 Sprawdzanie poprawności
4731 4731 Błędy
4732 4732 -----
4733 4733 Wartość
4734 4734 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4735 4735 -----
4736 4736 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 Wartość:
4741 4741 -----
4742 4742 Sklep z różnościam
4743 4743 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4744 4744 -----
4745 4745 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4746 4746 Automat sprzedający
4747 4747 Sprzedawane produkty
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 Wersja {0}
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 Wersja: {0}
4757 4757 Weterynarz
4758 4758 Przez:
4759 4759 Wypożyczalnia wideo
4760 4760 Widok
4761 4761 Widok: {0}
4762 4762 Punkt widokowy
4763 4763 Wieś
4764 4764 Zieleń miejska
4765 4765 Miasto
4766 4766 Winnica
4767 4767 Widoczność
4768 4768 -----
4769 4769 widoczna wieża szybowa
4770 4770 Odwiedź stronę domową
4771 4771 -----
4772 4772 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4773 4773 Wulkan
4774 4774 Siatkówka
4775 4775 Napięcie
4776 4776 -----
4777 4777 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4778 4778 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 Błąd WMS
4783 4783 Pliki WMS (*.wms)
4784 4784 Warstwa WMS
4785 4785 Ustawienia wtyczki WMS
4786 4786 -----
4787 4787 Adres serwera WMS
4788 4788 URL WMS (domyślny)
4789 4789 -----
4790 4790 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4791 4791 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 Oczekiwanie 10 sekund...
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 mur
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 Uwaga
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4806 4806 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4807 4807 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4817 4817 -----
4818 4818 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 -----
4872 4872 Ostrzeżenia
4873 4873 Myjnia samochodowa
4874 4874 Kosz na śmieci
4875 4875 Oczyszczalnia ścieków
4876 4876 Woda
4877 4877 Park wodny
4878 4878 Wieża ciśnień
4879 4879 Studnia
4880 4880 -----
4881 4881 Wodospad
4882 4882 Młyn wodny
4883 4883 -----
4884 4884 Pliki audio Wave (*.wav)
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4890 4890 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 Etykietowanie punktów
4899 4899 -----
4900 4900 Punkty drogowe
4901 4901 Drogi
4902 4902 Krzyż przydrożny
4903 4903 Kapliczka
4904 4904 Strona internetowa: {0}
4905 4905 Strona internetowa
4906 4906 -----
4907 4907 Jaz
4908 4908 Mokradło
4909 4909 Dla niepełnosprawnych
4910 4910 Wózki inwalidzkie
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4914 4914 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4915 4915 -----
4916 4916 Całą grupę
4917 4917 Szerokość (w metrach)
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 Wiatrak
4922 4922 Rękaw
4923 4923 Widok szkieletowy
4924 4924 -----
4925 4925 Ze sklepem
4926 4926 -----
4927 4927 Las pierwotny
4928 4928 Zakład produkcyjny
4929 4929 Świat
4930 4930 -----
4931 4931 Błąd zapisu!
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 Brakuje znacznika XML <user>.
4939 4939 -----
4940 4940 Tak
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 Tak, usuń węzły
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4949 4949 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4950 4950 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4951 4951 -----
4952 4952 Napotkałeś błąd w JOSM
4953 4953 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4954 4954 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4966 4966 -----
4967 4967 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4968 4968 Wybierz ślad GPX
4969 4969 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 Powiększ
4974 4974 Zbliżenie (w metrach)
4975 4975 Powiększ
4976 4976 Zmniejsz
4977 4977 Powiększa i przesuwa mapę
4978 4978 -----
4979 4979 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4980 4980 Powiększ
4981 4981 -----
4982 4982 Poziom powiększenia:
4983 4983 Zmniejsz
4984 4984 Powiększ aby pokazać: {0}
4985 4985 Powiększ do
4986 4986 Powiększ na warstwie
4987 4987 -----
4988 4988 Pokaż problem
4989 4989 Powiększ do wybranych elementów
4990 4990 Powiększ do zaznaczenia
4991 4991 Powiększa odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4992 4992 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
4993 4993 -----
4994 4994 Powiększ elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4995 4995 -----
4996 4996 Pokaż {0}
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 \nWysokość: {0} m
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 wysokie napięcie
5005 5005 średnie napięcie
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 Edycja pylonu
5019 5019 Edycja stacji
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 Stacja
5023 5023 Brama
5024 5024 Wstecz
5025 5025 Szybciej
5026 5026 Zwiększa prędkość odtwarzania.
5027 5027 Do przodu
5028 5028 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
5029 5029 Przeskakuje do następnego fragmentu.
5030 5030 Następny znacznik
5031 5031 Odtwórz następny znacznik.
5032 5032 Odtwórz poprzedni znacznik.
5033 5033 Odtwórz / wstrzymaj
5034 5034 Poprzedni znacznik
5035 5035 Wolniej
5036 5036 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
5037 5037 Zamknięty
5038 5038 Otwarty
5039 5039 brak
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 D
5045 5045 U
5046 5046 A
5047 5047 Z
5048 5048 U
5049 5049 O
5050 5050 T
5051 5051 Z
5052 5052 Tekst
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 Źródło ciepła
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 markowe
5064 5064 nie
5065 5065 używane
5066 5066 tak
5067 5067 nad ziemią
5068 5068 pod ziemią
5069 5069 podwodą
5070 5070 -----
5071 5071 Edycja stacji kolejowej
5072 5072 Stacja kolejowa
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 Klucz:
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 skrótowa nazwa ulicy
5082 5082 -----
5083 5083 dodaj do zaznaczenia
5084 5084 adres
5085 5085 administracyjna
5086 5086 zaawansowana
5087 5087 zaawansowana konfiguracja
5088 5088 droga powietrzna
5089 5089 -----
5090 5090 -----
5091 5091 -----
5092 5092 kruszywo
5093 5093 dla rolnictwa
5094 5094 wentylacyjny
5095 5095 wszystkie
5096 5096 -----
5097 5097 alejka
5098 5098 alfabetycznie
5099 5099 -----
5100 5100 alternatywny
5101 5101 -----
5102 5102 udogodnienie
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 futbol amerykański
5106 5106 analogowy
5107 5107 kościół anglikański
5108 5108 jedzenie dla zwierząt
5109 5109 gość
5110 5110 dowolne
5111 5111 -----
5112 5112 łucznictwo
5113 5113 obszar
5114 5114 -----
5115 5115 azjatycka
5116 5116 asfalt
5117 5117 lekkoatletyka
5118 5118 -----
5119 5119 futbol australijski
5120 5120 automatyczne wczytywanie kafelków
5121 5121 automatycznie
5122 5122 automatyczne powiększenie
5123 5123 tło
5124 5124 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5125 5125 odcinek powrotny
5126 5126 zła
5127 5127 bahaizm
5128 5128 baptyści
5129 5129 bariera
5130 5130 -----
5131 5131 -----
5132 5132 Basen
5133 5133 Koszykówka
5134 5134 boksyty
5135 5135 Plaża
5136 5136 -----
5137 5137 rowery
5138 5138 dętki do roweru
5139 5139 -----
5140 5140 czarny
5141 5141 niebieski
5142 5142 torfowisko
5143 5143 bule
5144 5144 granica
5145 5145 gra w kule
5146 5146 marka
5147 5147 most
5148 5148 etykieta "most" na węźle
5149 5149 brązowy
5150 5150 teren poprzemysłowy
5151 5151 buddyzm
5152 5152 budynek
5153 5153 -----
5154 5154 hamburgery
5155 5155 autobus
5156 5156 wydzielony pas autobusowy
5157 5157 futbol kanadyjki
5158 5158 kajakarstwo
5159 5159 uwzględnij wielkość liter
5160 5160 kościół katolicki
5161 5161 Cmentarz
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 węgiel drewny
5166 5166 -----
5167 5167 -----
5168 5168 kurczak
5169 5169 chińska
5170 5170 -----
5171 5171 chrześcijaństwo
5172 5172 papierosy
5173 5173 miasto
5174 5174 cywilna
5175 5175 wspinaczka
5176 5176 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5177 5177 zamknięty
5178 5178 węgiel
5179 5179 linia brzegowa
5180 5180 bruk
5181 5181 -----
5182 5182 komunikacyjna
5183 5183 szuter
5184 5184 beton
5185 5185 prezerwatywy
5186 5186 konfiguruj
5187 5187 -----
5188 5188 -----
5189 5189 konflikt
5190 5190 iglasty
5191 5191 połaczenie
5192 5192 w budowie
5193 5193 sieć trakcyjna
5194 5194 -----
5195 5195 miedź
5196 5196 -----
5197 5197 liczba
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 krykiet
5201 5201 krykiet
5202 5202 krokiet
5203 5203 -----
5204 5204 -----
5205 5205 kolarstwo
5206 5206 dane
5207 5207 liściasty
5208 5208 obiekt dedykowany
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 usunięto
5216 5216 dla dostaw
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 przestarzały
5220 5220 dla wyznaczonych pojazdów
5221 5221 dojazd do posesji
5222 5222 objazd
5223 5223 -----
5224 5224 cyfrowy
5225 5225 diamenty
5226 5226 zablokowane
5227 5227 Dok
5228 5228 wyścigi psów
5229 5229 podwójny
5230 5230 na dół
5231 5231 zjazd
5232 5232 pobrany obszar
5233 5233 napoje
5234 5234 podjazd
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 wschód
5238 5238 łatwa
5239 5239 -----
5240 5240 energia elektryczna
5241 5241 elementy
5242 5242 -----
5243 5243 jazda konna
5244 5244 ewangelikalizm
5245 5245 parzyste
5246 5246 przykłady
5247 5247 doskonała
5248 5248 torby na odchody
5249 5249 dla ekspertów
5250 5250 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5251 5251 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5252 5252 -----
5253 5253 Gospodarstwo
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 prom
5257 5257 znajdź w zaznaczeniu
5258 5258 ryba z frytkami
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 jedzenie
5262 5262 piesza
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 las
5266 5266 leśna
5267 5267 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5268 5268 odcinek docelowy
5269 5269 cieplna
5270 5270 -----
5271 5271 francuska
5272 5272 od kafelka
5273 5273 z drogi
5274 5274 pełna
5275 5275 futbol gaelicki (irlandzki)
5276 5276 -----
5277 5277 gazowy
5278 5278 niemiecka
5279 5279 Lodowiec
5280 5280 złoto
5281 5281 -----
5282 5282 pole golfowe
5283 5283 dobra
5284 5284 znacznik GPS
5285 5285 punkt GPS
5286 5286 1 stopnia
5287 5287 2 stopnia
5288 5288 3 stopnia
5289 5289 4 stopnia
5290 5290 5 stopnia
5291 5291 trawa
5292 5292 kratka trawnikowa
5293 5293 żwir
5294 5294 szary
5295 5295 grecka
5296 5296 zielony
5297 5297 -----
5298 5298 grunt
5299 5299 gimnastyka
5300 5300 połowiczna
5301 5301 punkt zatrzymania
5302 5302 zdrowie
5303 5303 ciepłowniczy
5304 5304 Zdrowie
5305 5305 samochody ciężarowe
5306 5306 wyróżnienie
5307 5307 droga
5308 5308 Droga bez numeru referencyjnego
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 hinduizm
5313 5313 historia
5314 5314 tablica historyczna
5315 5315 hokej
5316 5316 tragiczna
5317 5317 -----
5318 5318 wyścigi konne
5319 5319 -----
5320 5320 dom
5321 5321 -----
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 wodna
5325 5325 lody
5326 5326 ilmenit
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 nieaktywne
5332 5332 -----
5333 5333 niekompletne
5334 5334 niekompletna droga
5335 5335 niezależny
5336 5336 indyjska
5337 5337 wewnętrzny
5338 5338 Teren przemysłowy
5339 5339 Wewnętrzny segment
5340 5340 zintegrowano z głównym programem
5341 5341 średnia
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 rudy żelaza
5345 5345 wysepka
5346 5346 wydzielone pomieszczenie
5347 5347 włoska
5348 5348 -----
5349 5349 dżinizm
5350 5350 japońska
5351 5351 świadkowie Jehowy
5352 5352 judaizm
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 -----
5357 5357 -----
5358 5358 -----
5359 5359 ląd
5360 5360 Wysypisko smieci
5361 5361 zagospodarowanie przestrzenne
5362 5362 -----
5363 5363 warstwa
5364 5364 -----
5365 5365 -----
5366 5366 -----
5367 5367 ołów
5368 5368 w lewo
5369 5369 wypoczynek
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 wapień
5373 5373 limitowane
5374 5374 strefa zamieszkania
5375 5375 -----
5376 5376 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5377 5377 okolica
5378 5378 zablokuj przewijanie
5379 5379 -----
5380 5380 -----
5381 5381 niska
5382 5382 luteranie
5383 5383 -----
5384 5384 namorzyny
5385 5385 -----
5386 5386 ręcznie
5387 5387 -----
5388 5388 marsze
5389 5389 max szer.
5390 5390 max dł.
5391 5391 -----
5392 5392 tryb wymiarowania
5393 5393 członek
5394 5394 -----
5395 5395 metodyści
5396 5396 meksykańska
5397 5397 Teren wojskowy
5398 5398 min szer.
5399 5399 min dł.
5400 5400 błędnie wpisana nazwa klucza
5401 5401 mieszany
5402 5402 mormoni
5403 5403 sporty motorowe
5404 5404 -----
5405 5405 autostrada
5406 5406 ciąg pieszy
5407 5407 -----
5408 5408 Błoto
5409 5409 różne sporty
5410 5410 wielopoziomowy
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 islam
5414 5414 -----
5415 5415 narodowa
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 tablica przyrodnicza
5419 5419 -----
5420 5420 gazety
5421 5421 następny
5422 5422 nikiel
5423 5423 nie
5424 5424 -----
5425 5425 brak opisu
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 -----
5429 5429 brak modyfikatora
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 zakaz skrętu w lewo
5434 5434 zakaz skrętu w prawo
5435 5435 zakaz jazdy prosto
5436 5436 zakaz zawracania
5437 5437 -----
5438 5438 -----
5439 5439 północ
5440 5440 północny-wschód
5441 5441 północny-zachód
5442 5442 nie zostały usunięte
5443 5443 -----
5444 5444 -----
5445 5445 tablica informacyjna
5446 5446 dla początkujących
5447 5447 jądrowa
5448 5448 obserwacyjna
5449 5449 nieparzyste
5450 5450 oficjalnie
5451 5451 -----
5452 5452 naftowy
5453 5453 stare szyny kolejowe
5454 5454 stare
5455 5455 -----
5456 5456 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5457 5457 -----
5458 5458 nakaz skrętu w lewo
5459 5459 nakaz skrętu w prawo
5460 5460 nakaz jazdy prosto
5461 5461 otwarty
5462 5462 -----
5463 5463 opcje
5464 5464 -----
5465 5465 kościół prawosławny
5466 5466 -----
5467 5467 zewnętrzny
5468 5468 Zewnętrzny segment
5469 5469 poza pobranym obszarem
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 wysepka parkignowa
5473 5473 bilety parkingowe
5474 5474 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5475 5475 pyłu
5476 5476 pasażerowie
5477 5477 pasażerowie; pojazdy
5478 5478 utwardzona
5479 5479 kostka
5480 5480 Szczyt
5481 5481 kamienie
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 -----
5485 5485 zielonoświątkowcy
5486 5486 dopuszczalny
5487 5487 zdjęcia
5488 5488 fotowoltaiczna
5489 5489 nabrzeże
5490 5490 -----
5491 5491 -----
5492 5492 -----
5493 5493 -----
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 -----
5497 5497 boisko
5498 5498 -----
5499 5499 Miejsce
5500 5500 tablica botaniczna
5501 5501 plastik
5502 5502 -----
5503 5503 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5504 5504 proszę wybrać drogę
5505 5505 słup
5506 5506 polityczna
5507 5507 energia
5508 5508 prezbiterianie
5509 5509 poprzedni
5510 5510 droga krajowa
5511 5511 droga krajowa - dojazd
5512 5512 droga prywatna
5513 5513 proponowany
5514 5514 protestanci
5515 5515 publiczny
5516 5516 -----
5517 5517 mapy komunikacji miejskiej
5518 5518 bilety komunikacji miejskiej
5519 5519 -----
5520 5520 poczwórny
5521 5521 kwakrzy
5522 5522 kamieniołom
5523 5523 sport rakietowy
5524 5524 kolej
5525 5525 Teren kolejowy
5526 5526 -----
5527 5527 tory kolejowe
5528 5528 -----
5529 5529 -----
5530 5530 -----
5531 5531 czerwony
5532 5532 szuwary
5533 5533 odśwież listę portów
5534 5534 -----
5535 5535 regionalna
5536 5536 wyrażenie regularne
5537 5537 Relacja bez typu
5538 5538 zdalnie
5539 5539 usuń z zaznaczenia
5540 5540 -----
5541 5541 zamień zaznaczenie
5542 5542 -----
5543 5543 droga lokalna
5544 5544 restauracja bez nazwy
5545 5545 -----
5546 5546 w prawo
5547 5547 koryto rzeczne
5548 5548 droga
5549 5549 rola
5550 5550 rondo
5551 5551 droga
5552 5552 odcinek trasy
5553 5553 -----
5554 5554 -----
5555 5555 rutyl
5556 5556 sól
5557 5557 słone bagna
5558 5558 piach
5559 5559 kanapki
5560 5560 skala
5561 5561 schemat
5562 5562 Zarośla
5563 5563 droga wojewódzka
5564 5564 -----
5565 5565 sejsmiczny
5566 5566 wybierz sport:
5567 5567 zaznaczony
5568 5568 zaznaczenie
5569 5569 -----
5570 5570 wydzielona przestrzeń
5571 5571 droga serwisowa
5572 5572 serwis
5573 5573 -----
5574 5574 -----
5575 5575 -----
5576 5576 -----
5577 5577 ściekowy
5578 5578 szyici
5579 5579 strzelectwo
5580 5580 sklep
5581 5581 -----
5582 5582 bocznica
5583 5583 sikhizm
5584 5584 srebro
5585 5585 pojedynczy
5586 5586 miejsce
5587 5587 jazda na deskorolce
5588 5588 łyżwiarstwo
5589 5589 narciarska
5590 5590 narciarstwo
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 piłka nożna
5594 5594 południe
5595 5595 południowy-wschód
5596 5596 południowy-zachód
5597 5597 spirytualizm
5598 5598 Sport
5599 5599 -----
5600 5600 centrum sportowe
5601 5601 odnoga
5602 5602 stadion
5603 5603 znaczki
5604 5604 -----
5605 5605 kamień
5606 5606 strumień
5607 5607 ulice
5608 5608 nazwa ulicy zawiera ss
5609 5609 ciąg
5610 5610 ciąg;ciąg;...
5611 5611 metro
5612 5612 słoneczny
5613 5613 sunnici
5614 5614 terenowy
5615 5615 -----
5616 5616 bagno
5617 5617 słodycze
5618 5618 pływanie
5619 5619 -----
5620 5620 -----
5621 5621 tenis stołowy
5622 5622 tampony
5623 5623 taoizm
5624 5624 doładowanie do telefonu
5625 5625 tymczasowy
5626 5626 tymczasowy typ drogi
5627 5627 tenis
5628 5628 -----
5629 5629 droga powiatowa
5630 5630 tekst
5631 5631 tajska
5632 5632 -----
5633 5633 -----
5634 5634 tereny zalewowe
5635 5635 -----
5636 5636 -----
5637 5637 cyna
5638 5638 -----
5639 5639 -----
5640 5640 do drogi
5641 5641 topograficzna
5642 5642 -----
5643 5643 turystyka
5644 5644 -----
5645 5645 -----
5646 5646 zabawki
5647 5647 ścieżka
5648 5648 ścieżka i punkty
5649 5649 -----
5650 5650 sygnalizacja świetlna
5651 5651 tramwaj
5652 5652 potrójny
5653 5653 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5654 5654 droga ekspresowa
5655 5655 droga ekspresowa - dojazd
5656 5656 turecka
5657 5657 -----
5658 5658 rodzaj
5659 5659 droga gminna
5660 5660 niekontrolowane
5661 5661 podziemny
5662 5662 -----
5663 5663 -----
5664 5664 unitarianizm
5665 5665 nieznany
5666 5666 nieoznakowane
5667 5667 -----
5668 5668 nieutwardzona
5669 5669 nieznana
5670 5670 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5671 5671 -----
5672 5672 nieotagowany
5673 5673 nieotagowana droga
5674 5674 nieużywane
5675 5675 -----
5676 5676 do góry
5677 5677 aż do kafelka
5678 5678 użycie
5679 5679 błędy spradzania poprawności
5680 5680 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5681 5681 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5682 5682 pojazdy
5683 5683 wersja {0}
5684 5684 przez węzeł lub drogę
5685 5685 -----
5686 5686 Wulkan
5687 5687 vouchery
5688 5688 -----
5689 5689 woda
5690 5690 poziom wody
5691 5691 szlak wodny
5692 5692 -----
5693 5693 -----
5694 5694 -----
5695 5695 -----
5696 5696 -----
5697 5697 tylko punkty
5698 5698 pogoda
5699 5699 zachód
5700 5700 biały
5701 5701 tablica o zwierzętach
5702 5702 wiatrowa
5703 5703 wydobywczy
5704 5704 -----
5705 5705 przewodowy
5706 5706 bezprzewodowy
5707 5707 drewno
5708 5708 -----
5709 5709 -----
5710 5710 Błędny znacznik highway na węźle
5711 5711 dworzec przetokowy
5712 5712 tak
5713 5713 -----
5714 5714 cynk
5715 5715 cyrkon
5716 5716 zaratusztrianizm
5717 5717 -----
5718 5718 -----
5719 5719 -----
5720 5720 -----
5721 5721 {0} [niekompletny]
5722 5722 Obiekty na warstwie {0}:
5723 5723 -----
5724 5724 -----
5725 5725 {0} nie jest liczbą
5726 5726 {0} metrów
5727 5727 -----
5728 5728 {0} musi być większe nić 0
5729 5729 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5730 5730 -----
5731 5731 -----
5732 5732 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5733 5733 -----
5734 5734 {0} km kw.
5735 5735 -----
5736 5736 -----
5737 5737 -----
5738 5738 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5739 5739 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5740 5740 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5741 5741 -----
5742 5742 -----
5743 5743 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5744m 1 -----
5745m 2 ({0} zapytanie)
5746m 2 ({0} zapytania)
5747m 2 ({0} zapytań)
5748m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5749m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5750m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5751m 4 -----
5752m 5 -----
5753m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5754m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5755m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5756m 7 -----
5757m 8 -----
5758m 9 -----
5759m 10 -----
5760m 11 Dodano {0} obiekt
5761m 11 Dodano {0} obiekty
5762m 11 Dodano {0} obiektów
5763m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5764m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5765m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5766m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5767m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5768m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5769m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5770m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5771m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5772m 15 Zmień {0} obiekt
5773m 15 Zmień {0} obiekty
5774m 15 Zmień {0} obiektów
5775m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5776m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5777m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5778m 17 Konflikt podczas pobierania
5779m 17 Konflikty podczas pobierania
5780m 17 Konflikty podczas pobierania
5781m 18 -----
5782m 19 Usunięto {0} węzeł
5783m 19 Usunięto {0} węzły
5784m 19 Usunięto {0} węzłów
5785m 20 Usunięto {0} objekt
5786m 20 Usunięto {0} objekty
5787m 20 Usunięto {0} objektów
5788m 21 Usunięto {0} relację
5789m 21 Usunięto {0} relacje
5790m 21 Usunięto {0} relacji
5791m 22 Usunięto {0} drogę
5792m 22 Usunięto {0} drogi
5793m 22 Usunięto {0} dróg
5794m 23 Usuwanie {0} obiektu
5795m 23 Usuwanie {0} obiektów
5796m 23 Usuwanie {0} obiektów
5797m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5798m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5799m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5800m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5801m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5802m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5803m 26 -----
5804m 27 -----
5805m 28 -----
5806m 29 -----
5807m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5808m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5809m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5810m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5811m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5812m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5813m 32 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5814m 32 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5815m 32 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5816m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
5817m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
5818m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
5819m 34 Przesunięto {0} węzeł
5820m 34 Przesunięto {0} węzły
5821m 34 Przesunięto {0} węzłów
5822m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
5823m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
5824m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
5825m 36 Otwieranie {0} pliku...
5826m 36 Otwieranie {0} plików...
5827m 36 Otwieranie {0} plików...
5828m 37 Wklejam {0} tag
5829m 37 Wklejam {0} tagi
5830m 37 Wklejam {0} tagi
5831m 38 -----
5832m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5833m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5834m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5835m 40 -----
5836m 41 -----
5837m 42 Obrócono {0} węzeł
5838m 42 Obrócono {0} węzły
5839m 42 Obrócono {0} węzłów
5840m 43 -----
5841m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5842m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5843m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5844m 45 Uproszczono {0} drogę
5845m 45 Uproszczono {0} drogi
5846m 45 Uproszczono {0} dróg
5847m 46 -----
5848m 47 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5849m 47 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5850m 47 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5851m 48 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5852m 48 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5853m 48 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5854m 49 -----
5855m 50 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5856m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5857m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5858m 51 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
5859m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5860m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5861m 52 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5862m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5863m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5864m 53 Ich wersja ({0} pozycja)
5865m 53 Ich wersja ({0} pozycje)
5866m 53 Ich wersja ({0} pozycji)
5867m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5868m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5869m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5870m 55 -----
5871m 56 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5872m 56 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5873m 56 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5874m 57 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5875m 57 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5876m 57 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5877m 58 Wykryto {0} konflikt.
5878m 58 Wykryto {0} konflikty.
5879m 58 Wykryto {0} konfliktów.
5880m 59 -----
5881m 60 -----
5882m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5883m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5884m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5885m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5886m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5887m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5888m 63 -----
5889m 64 -----
5890m 65 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5891m 65 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5892m 65 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5893m 66 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5894m 66 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5895m 66 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5896m 67 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5897m 67 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5898m 67 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5899m 68 Przesyłanie {0} obieku...
5900m 68 Przesyłanie {0} obiektów...
5901m 68 Przesyłanie {0} obiektów...
5902m 69 -----
5903m 70 -----
5904m 71 trasa z {0} punktem
5905m 71 trasa z {0} punktami
5906m 71 trasa z {0} punktami
5907m 72 znacznik
5908m 72 znaczniki
5909m 72 znaczników
5910m 73 węzeł
5911m 73 węzły
5912m 73 węzłów
5913m 74 obiekt
5914m 74 obiekty
5915m 74 obiektów
5916m 75 punkt
5917m 75 punkty
5918m 75 punktów
5919m 76 relacja
5920m 76 relacje
5921m 76 relacji
5922m 77 do {0} elementu
5923m 77 do {0} elementów
5924m 77 do {0} elementów
5925m 78 droga
5926m 78 drogi
5927m 78 dróg
5928m 79 {0} Autor
5929m 79 {0} Autorów
5930m 80 {0} składa się z {1} markera
5931m 80 {0} składa się z {1} markerów
5932m 80 {0} składa się z {1} markerów
5933m 81 {0} składa się z {1} ścieżki
5934m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
5935m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
5936m 82 -----
5937m 83 -----
5938m 84 -----
5939m 85 {0} element
5940m 85 {0} elementy
5941m 85 {0} elementów
5942m 86 {0} węzeł
5943m 86 {0} węzły
5944m 86 {0} węzłów
5945m 87 {0} obiekt do dodania:
5946m 87 {0} obiekty do dodania:
5947m 87 {0} obiektów do dodania:
5948m 88 {0} obiekt do usunięcia:
5949m 88 {0} obiekty do usunięcia:
5950m 88 {0} obiektów do usunięcia:
5951m 89 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5952m 89 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5953m 89 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5954m 90 -----
5955m 91 {0} punkt
5956m 91 {0} punkty
5957m 91 {0} punktów
5958m 92 {0} relacja
5959m 92 {0} relacje
5960m 92 {0} relacji
5961m 93 {0} trasa,
5962m 93 {0} trasy,
5963m 93 {0} tras,
5964m 94 -----
5965m 95 {0} ścieżka
5966m 95 {0} ścieżki
5967m 95 {0} ścieżki
5968m 96 {0} ślad,
5969m 96 {0} ślady,
5970m 96 {0} śladów,
5971m 97 -----
5972m 98 -----
5973m 99 {0} droga
5974m 99 {0} drogi
5975m 99 {0} dróg
5976m 100 {0} punkt
5977m 100 {0} punkty
5978m 100 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.