source: josm/trunk/data/nl.lang@ 5042

Last change on this file since 5042 was 5042, checked in by stoecker, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 197.5 KB
Line 
1 1 -----
2 2 +++++
3 3 [dd-mm-yyyy hh:mm:ss]
4 4 +++++
5 5 als "{0}"
6 6 of
7 7 # Objecten
8 8 % oostelijk:
9 9 % noordelijk:
10 10 -----
11 11 ''Baker'' en ''Street'' in een sleutel
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (# onbekende verzoeken)
18 18 (1 verzoek)
19 19 +++++
20 20 (De tekst is reeds gekopieerd naar je klembord.)
21 21 (Deze Plug-in is momenteel een doorlopend werkstuk!!!) Koppelt en synchroniseert een video met geo-verwijzingen tegen een GPS-spoor, om het te gebruiken om zichtbare objecten te identificeren.
22 22 +++++
23 23 (Gebruik de landtoegangscode, b.v. +31-20-3456789)
24 24 -----
25 25 (op regel {0}, kolom {1})
26 26 (meer dan 20 m)
27 27 (geen object)
28 28 (geen)
29 29 (tot 20 m)
30 30 (tot 5 m)
31 31 (gebruik verschuiving van server)
32 32 ({0}/{1}) Wijzigingenset {2} downloaden ...
33 33 ({0}/{1}) Wijzigingenset {2} downloaden...
34 34 ({0}/{1}) Inhoud voor wijzigingenset {2} downloaden...
35 35 ({0}/{1}) Laden van ouders van knoop {2}
36 36 ({0}/{1}) Laden van ouders van relatie {2}
37 37 ({0}/{1}) Laden van ouders van weg {2}
38 38 ({0}/{1}): Downloaden van relatie ''{2}''...
39 39 * Eén knoop die gebruikt wordt door meer dan één weg en één van die wegen, of
40 40 * Eén knoop die gebruikt wordt door meer dan een weg, of
41 41 * Eén getagde knoop, of
42 42 * Eén weg en één of meer van zijn knopen, die gebruikt worden door meer dan één weg.
43 43 * Eén weg die één of meer knopen heeft, die gebruikt worden door meer dan één weg, of
44 44 +++++
45 45 +++++
46 46 ... ander mogelijk vervoer
47 47 ... verwijst naar relatie
48 48 /PAD/NAAR/JOSM/FOLDER/
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 1/25 mix (tweetakt)
53 53 1/50 mix (tweetakt)
54 54 +++++
55 55 bowlen
56 56 +++++
57 57 16,7
58 58 +++++
59 59 +++++
60 60 +++++
61 61 -----
62 62 +++++
63 63 +++++
64 64 +++++
65 65 +++++
66 66 </p><p>Dialoogvenster Filter afsluiten om alle objecten te zien.<p></html>
67 67 <Nog geen GPX-spoor geladen>
68 68 <anoniem>
69 69 <b>(all)indownloadedarea</b> - objecten (en al diens wegknopen / leden van relaties) in gedownload gebied
70 70 <b>(all)inview</b> - objecten (en alle wegknopen / leden van relaties daarvan) in huidige weergave
71 71 <b>-sleutel:Bak</b> - ''Bak'' nergens in de sleutel ''sleutel''
72 72 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' en ''Street'' in een sleutel
73 73 <b>Plug-in verschaft door een externe bron:</b> {0}
74 74 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' in een sleutel
75 75 <b>areasize:</b>... - gesloten wegen met opgegeven gebied in m² (<b>areasize:</b>min-max of <b>areasize:</b>max)
76 76 <b>changeset:</b>... - objecten met een bepaalde wijzigingenset-ID (0 objecten zonder toegewezen wijzigingenset)
77 77 <b>child <i>expr</i></b> - alle kinderen van objecten die aan de expressie voldoen
78 78 <b>closed</b> - alle gesloten wegen (een knoop wordt niet als gesloten weg beschouwd)
79 79 <b>id:</b>... - objecten met opgegeven ID (0 voor nieuwe objecten)
80 80 <b>incomplete</b> - alle incomplete objecten
81 81 <b>sleutel:</b> - sleutel "sleutel" met welke waarde dan ook
82 82 <b>sleutel:Bak</b> - ''Bak'' ergens in de sleutel ''sleutel''
83 83 <b>sleutel=*</b> - sleutel "sleutel" met welke waarde dan ook. Probeer ook <b>*=waarde</b>, <b>sleutel=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
84 84 <b>sleutel=waarde</b> - sleutel "sleutel" met de exacte waarde "waarde"
85 85 <b>sleutel?</b> - sleutel "sleutel" met de waarde "yes", "true", "1" of "on"
86 86 <b>modified</b> - alle aangepaste objecten
87 87 <b>nodes:</b>... - objecten met opegeven aantal knopen (<b>nodes:</b>aantal, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- of <b>nodes:</b>-max)
88 88 <b>parent <i>expr</i></b> - alle ouders van objecten die aan de expressie voldoen
89 89 <b>role:</b>... - objecten met opgegeven rol in een relatie
90 90 <b>selected</b> - alle geselecteerde objecten
91 91 <b>tags:</b>... - objecten met opgegeven aantal tags (<b>tags:</b>aantal, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- of <b>tags:</b>-max)
92 92 <b>timestamp:</b>min/max - objecten met de laatste wijziging binnen dit bereik
93 93 <b>timestamp:</b>tijdopgave - objecten met dit laatste wijzigingsmoment (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 of T14:51 ...)
94 94 <b>type:</b>... - objecten met overeenkomende type (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
95 95 <b>untagged</b> - alle objecten zonder tag
96 96 <b>user:</b>... - objecten verander door gebruiker
97 97 <b>user:anonymous</b>\t- objecten veranderd door anonieme gebruikers
98 98 <b>version:</b>... - objecten met opgegeven versie (0 objecten zonder een toegewezen versie)
99 99 <b>{0}</b> objecten uitgeschakeld
100 100 <br>Foutenbericht (niet vertaald): {0}
101 101 <dubbele punt>
102 102 <verschillend>
103 103 <leeg>
104 104 <einde-van-bestand>
105 105 <is gelijk aan>
106 106 <h2>Filter actief</h2>
107 107 <h2>JOSM maakt gebruik van Java versie 6.</h2>Gedetecteerde Java versie: {0}.<br>U kunt <ul><li>uw Java (JRE) bijwerken of</li><li>een oudere (Java 5 compatibele) versie van JOSM gebruiken.</li></ul>Meer informatie:
108 108 <h3>Als een of meer wegen zijn geselecteerd, wordt de vorm zodanig aangepast dat alle hoeken 90 of 180 graden zijn.</h3>Er kunnen twee knopen aan de selectie worden toegevoegd. Daarna wordt de richting bepaald door deze twee verwijzingsknopen. (Daarna kunt u altijd de verplaatsing van bepaalde knopen ongedaan maken:<br>Selecteer die knopen en druk op de sneltoetscombinatie voor Loodrecht trekken / Ongedaan maken. De standaard is Shift-Q.)
109 109 <html>''{0}'' is ngeen geldige OSM API URL.<br>Controleer de spelling en valideer opnieuw.</html>
110 110 <html><body><p class="warning-body"><strong>Waarschuwing:</strong> Het wachtwoord wordt in heldere tekst opgeslagen in het bestand van de voorkeuren voor JOSM. verder wordt het <strong>niet versleuteld</strong> overgedragen in elk verzoek dat wordt verzonden aan de server van OSM. <strong>Gebruik geen waardevol wachtwoord.</strong></p></body></html>
111 111 <html><body>Voer een Toegangstoken voor OAuth in dat is geautoriseerd om toegang te krijgen tot de server van OSM ''{0}''.</body></html>
112 112 <html><h3>Verwijder bestand {0} van de schijf?<p>De afbeelding zal definitief verloren gaan!</h3></html>
113 113 <html><p class="error-header">Fout bij het ophalen van de informatie uit de Help</p><p class="error-body">De inhoud voor het onderwerp in de Help <strong>{0}</strong> kon niet worden geladen. De foutmelding is (niet vertaald):<br><tt>{1}</tt></p></html>
114 114 <html><p class="warning-header">Help-inhoud voor dit onderwerp in Help ontbreekt</p><p class="warning-body">Help-inhoud voor het onderwerp <strong>{0}</strong> in de Help is nog niet beschikbaar. Het ontbreekt zowel in uw eigen taal ({1}) als in het Engels.<br/><br/>Help alstublieft JOSM te verbeteren en vul de ontbrekende informatie aan. U kunt zowel het onderwerp voor de Help <a href="{2}"> in uw eigen taal ({1})</a> bewerken als het onderwerp voor de Help <a href="{3}"> in het Engels</a>.</p></html>
115 115 <html><strong>Huidig gebied om te downloaden</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
116 116 <html>En lid van een relatie waarvan is gekopieerd naar alle nieuwe wegen.<br>U zou dit moeten nakijken en indien nodig corrigeren.</html>
117 117 <html>Een lid met een op een rol gebaseerde relatie is gekopieerd naar alle nieuwe wegen.<br>U zou dit moeten nakijken en indien nodig corrigeren.</html>
118 118 <html>Als alternatief kunt u een <strong>tegeladres</strong> invoeren voor één enkele tegel in de indeling <i>zoomlevel/x/y</i>, d.i. <i>15/256/223</i>. Tegeladressen in de indeling <i>zoom,x,y</i> of <i>zoom;x;y</i> zijn ook geldig.</html>
119 119 <html>Er trad een fout op bij het terugzetten van het back-upbestand.<br>Fout is:<br>{0}</html>
120 120 <html>Er trad een fout op bij het opslaan.<br>Fout is:<br>{0}</html>
121 121 <html>Authenticatie bij de server van OSM met het token voor OAuth ''{0}'' is mislukt.<br>Start het dialoogvenster Voorkeuren en verkrijg een ander token voor OAuth.</html>
122 122 <html>Authenticatie bij de server van OSM met de gebruikersnaam ''{0}'' is mislukt.<br>Controleer de gebruikersnaam en het wachtwoord in de voorkeuren van JOSM.</html>
123 123 <html>Autorisatie bij de server van OSM is mislukt.<br>De server rapporteerde de volgende fout:<br>''{0}''</html>
124 124 <html>Autorisatie bij de server van OSM met het token ''{0}'' voor OAuth is mislukt.<br>Het token is niet geautoriseerd om toegang te krijgen tot de beveiligde bron<br>''{1}''.<br>Start het dialoogvenster Voorkeuren en verkrijg een ander token voor OAuth.</html>
125 125 -----
126 126 <html>Kan URL ''{0}'' niet openen omdat er geen toepasselijke downloadtaak beschikbaar is.</html>
127 127 <html>Kan map ''{0}'' niet openen.<br>Selecteer een bestand.</html>
128 128 <html>Kan {0} objecten niet in één verzoek uploaden omdat de<br>max. grootte van de wijzigingenset size {1} op de server ''{2}'' wordt overschreden.</html>
129 129 <html>Klik op <strong>{0}</strong> om het samenvoegen van mijn en hun items te beëindigen.</html>
130 130 <html>Klik op <strong>{0}</strong> om te beginnen met het samenvoegen van mijn en hun items.</html>
131 131 -----
132 132 -----
133 133 <html>Communicatie met de server van OSM ''{0}'' verbroken. Probeer later nog eens.</html>
134 134 <html>Communicatie met de server van OSM ''{0}'' mislukt. De server antwoordde<br>met de volgende foutcode en het volgende foutenbericht:<br><strong>Foutcode:<strong> {1}<br><strong>Foutenbericht (niet vertaald)</strong>: {2}</html>
135 135 -----
136 136 <html>Kon plug-in {0} niet laden omdat de<br>hoofdklasse ''{1}'' voor de plug-in niet werd gevonden.<br>Verwijderen uit voorkeuren?</html>
137 137 <html>Kon sessiebestand ''{0}'' niet laden.<br>De fout is:<br>{1}</html>
138 138 <html>Kon bladwijzers niet lezen van<br>''{0}''<br>Fout was: {1}</html>
139 139 <html>Kon bestand ''{0}'' niet lezen.<br>Fout is:<br>{1}</html>
140 140 <html>Kon bestanden niet lezen.<br>Fout is:<br>{0}</html>
141 141 <html>Kon sessiebestand neit opslaan ''{0}''.<br>Fout is:<br>{1}</html>
142 142 <html>Wijzigingensets in de huidige kaartweergave downloaden.<br><em>Uitgeschakeld. Er is op dit moment geen kaartweergave actief.</em></html>
143 143 <html>Wijzigingensets in de huidige kaartweergave downloaden</html>
144 144 <html>Mijn geopende wijzigingensets downloaden</html>
145 145 <html>Mijn geopende wijzigingensets downloaden<br><em>Uitgeschakeld. Voer eerst uw gebruikersnaam voor OSM in de voorkeuren in.</em></html>>
146 146 <html>De nieuwste wijzigingensets downloaden</html>
147 147 <html>Geef een sleutel op, d.i. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
148 148 <html>Geef een waarde op voor een tag, d.i <strong><tt>kijk leden na</tt></strong></html>
149 149 <html>Voer een Toegangstoken handmatig in als dat werd gegenereerd en verkregen van buiten<br>JOSM.</html>
150 150 <html>Toegang verkrijgen tot de server van OSM ''{0}'' mislukt<br>met het Toegangstoken ''{0}''.<br>De server verwierp het Toegangstoken als niet-geautoriseerd. U kunt geen<br>toegang krijgen tot enige beveiligde bron op deze server met behulp van dit token.</html>
151 151 <html>Authenticatie met de server van OSM ''{0}'' mislukt.<br>U gebruikt OAuth om te authenticeren maar momenteel is er geen<br>Toegangstoken voor OAuth geconfigureerd.<br>Open het dialoogvenster Voorkeuren en genereer of voer een Toegangstoken in.</html>
152 152 <html>Bouwen van URL ''{0}'' voor valideren van de server van OSM API mislukt.<br>Controleer de spelling van ''{1}'' en valideer opnieuw.</html>
153 153 <html>Verbinden met de URL ''{0}'' mislukt.<br>Controleer de spelling van ''{1}'' en uw internet-verbinding en valideer opnieuw.</html>
154 154 <html>Niet mogelijk om een URL samen te stellen, omdat de codering ''{0}''<br>ontbreekt op dit systeem.</html>
155 155 -----
156 156 <html>Downloaden van gegevens mislukt. De indeling ervan is ofwel niet ondersteund, slecht gevormd en/of inconsistent.<br><br>Details (niet vertaald): {0}</html>
157 157 -----
158 158 <html>Het was niet mogelijk om de voorkeuren te initialiseren<br>Niet mogelijk om de ontbrekende map voor voorkeuren: {0} te maken.</html>
159 159 <html>De voorkeuren konden niet worden geïnitialiseerd.<br>Niet mogelijk om bestand met voorkeuren te herstellen naar standaard : {0}</html>
160 160 <html>Niet mogelijk om de voorkeuren te initialiseren.<br>Map voor voorkeuren ''{0}'' is geen map.</html>
161 161 <html>Laden mislukt van de lijst met bronnen voor voorkeuze vanaf<br>''{0}''.<br><br>Details (niet vertaald):<br>{1}</html>
162 162 <html>Laden mislukt van de lijst met stijlbronnen vanaf<br>''{0}''.<br><br>Details (niet vertaald):<br>{1}</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Het openen van de tekst van de Help op webpagina {0} is mislukt.<br>Dit ligt waarschijnlijk aan een netwerkprobleem, controleer<br>uw verbinding met het internet</html>
167 167 <html>Verkrijgen van een lijst met wijzigingensets vanaf de server van OSM API op<br>''{1}'' mislukt. De server antwoordde met de retourcode {0} in plaats van 200.<br>Controleer de spelling van ''{1}'' en valideer opnieuw.</html>
168 168 <html>Informatie over de huidige gebruiker van de server van OSM ''{0}'' is mislukt.<br>Dit is waarschijnlijk geen probleem dat werd veroorzaakt door het geteste Toegangstoken, maar<br>meer een probleem met de configuratie van de server. Controleer zorgvuldig de server<br>URL en uw verbinding met internet.</html>
169 169 <html>Mislukt om het verzoek te ondertekenen voor de server van OSM ''{0}'' met het token ''{1}''.<br>Het token is waarschijnlijk ongeldig.</html>
170 170 <html>Uploaden van gegevens naar of downloaden van gegevens vanaf<br>''{0}'' mislukt<br>wegens een probleem met het overdragen van gegevens.<br>Details (niet vertaald): {1}</html>
171 171 -----
172 172 <html>JOSM heeft met succes een Toegangstoken verkregen. U kunt nu dit token accepteren. JOSM zal het in de toekomst gebruiken voor het authentiseren en autoriseren bij de server van OSM.<br><br>Het toegangstoken is: </html>
173 173 <html>JOSM staat op het punt om de instellingen van OAuth terug te zetten naar de standaard waarden.<br>De huidige aangepaste instellingen worden niet opgeslagen.</html>
174 174 <html>JOSM wordt momenteel uitgevoerd door een anonieme gebruiker. Downloaden van uw<br/>wijzigingensets vanaf de server van OSM is niet mogelijk tenzij u uw gebruikersnaam voor OSM<br/> en het wachtwoord invult in de voorkeuren van JOSM.</html>
175 175 <html>JOSM verkreeg met succes een Verzoektoken. JOSM start nu een pagina voor autorisatie in een externe browser. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor OSM en volg de instructies om het Verzoektoken te autoriseren. Schakel dan terug naar dit dialoogvenster en klik op <strong>{0}</strong><br><br>Als het starten van de externe browser niet lukt kunt u de volgende URL voor autorisatie kopiëren en die in de adresbalk van uw browser plakken.</html>
176 176 <html>Laag ''{0}'' heeft al een conflict voor object<br/>''{1}''.<br/>Los dat conflict eerst op en probeer het dan opnieuw.</html>
177 177 <html>Er bestaat al een conflict voor object<br>''{1}'' op laag ''{0}''.<br>Er kan geen nieuw conflict worden toegevoegd voordat dat conflict wordt opgelost.</html>
178 178 <html>Het laden van plug-in "{0}" werd verzocht.<br>Deze plug-in wordt net langer ontwikkeld en zal waarschijnlijk fouten veroorzaken.<br>Hij zou moeten worden uitgeschakeld.<br>Verwijderen uit de instellingen?</html>
179 179 <html>Markeer <strong>lokaal verwijderde objecten</strong> om te worden verwijderd op de server.</html>
180 180 <html>Markeer aangepaste objecten <strong>in de huidige selectie</strong> om te worden geüpload naar de server.</html>
181 181 <html>Noch <strong>{0}</strong> noch <strong>{1}</strong> zijn ingeschakeld.<br/> Kies ervoor om óf gegevens van OSM te downloaden óf GPX-gegevens of allebei.</html>
182 182 <html>Geen van de objecten in de inhoud van wijzigingenset {0} is beschikbaar in de huidige<br>bewerkingslaag ''{1}''.</html>
183 183 <html>Klik op <strong>{0}</strong> om een Verzoektoken voor OAuth te verkrijgen vanaf ''{1}''.</html>
184 184 <html>Gelieve de verwijdering van <strong>1 object</strong> uit <strong>1 relatie</strong> te bevestigen.</html>
185 185 <html>Gelieve de verwijdering van <strong>1 object</strong> uit <strong>{0} relaties</strong> te bevestigen.</html>
186 186 <html>Gelieve de verwijdering van <strong>{0} objecten</strong> uit <strong>{1} relaties</strong> te bevestigen.</html>
187 187 <html>Geef geldige datum-/tijdwaarden op<br>om de zoekopdracht te beperken tot een specifiek tijdpad.</html>
188 188 <html>Voer geldige waarden voor lengte-/breedtegraad in om <br>de zoekopdracht voor de wijzigingenset tot een specifieke omvattende rechthoek te beperken.</html>
189 189 <html>Zorg er voor dat alle geselecteerde wegen in dezelfde richting wijzen.<br>of zet ze één voor één loodrecht.</html>
190 190 <html>Gelieve een <strong>bereik OSM-tegels</strong> op een bepaald zoomniveau te selecteren.</html>
191 191 <html>Selecteer één van de volgende <strong>standaard zoekopdrachten</strong>. Selecteer <strong>Alleen mijn wijzigingensets downloaden</strong> indien u alleen wijzigingensets wilt downloaden die u zelf maakte.<br>Onthoud dat JOSM max. 100 wijzigingensets zal downloaden.</html>
192 192 <html>Selecteer de wijzigingensets die u wilt sluiten</html>
193 193 <html>Selecteer de waarden die moeten worden behouden voor de volgende tags.</html>
194 194 <html>Plug-in {0} vereist JOSM-versie {1}. De huidige versie van JOSM is {2}.<br>U moet JOSM bijwerken om deze plug-in te kunnen gebruiken.</html>
195 195 <html>Het bestand voor voorkeuren bevatte fouten.<br> Er wordt een back-up van het oude weggeschreven naar <br>{0}<br> en een nieuw standaard bestand voor voorkeuren wordt aangemaakt.</html>
196 196 <html>Verkrijgen van een Toegangstoken van OAuth vanaf ''{0}'' mislukt.</html>
197 197 <html>Verkrijgen van een Verzoektoken van OAuth vanaf ''{0}'' mislukt.</html>
198 198 <html>Voer een volautomatische procedure uit om een toegangstoken van de website van OSM te krijgen.<br>JOSM verkrijgt toegang tot de website van OSM ten behoeve van de gebruiker van JOSM en<br>autoriseert de gebruiker volautomatisch en verkrijgt een Toegangstoken.</html>
199 199 <html>Voer een semi-automatische procedure uit om een toegangstoken van de website van OSM te krijgen.<br>JOSM levert de standaard verzoeken voor OAuth aan om een Verzoektoken en een<br>Toegangstoken te krijgen. Het levert de gegevens van de gebruiker aan bij de website van OSM in een externe browser<br>om zichzelf te authenticeren en het door JOSM verstrekte verzoektoken te accepteren.</html>
200 200 <html>Selecteer alle sporen die u wilt weergeven. U kunt een bereik met sporen selecteren door te slepen of door CTRL+klik te gebruiken om specifieke sporen te selecteren. De kaart wordt op de achtergrond live bijgewerkt. Open de URL’s door er op te dubbelklikken.</html>
201 201 <html>Selecteren om gedownloade gegevens in een nieuwe gegevenslaag onder te brengen.<br>Niet selecteren om gedownloade gegevens in de huidige actieve laag te plaatsen.</html>
202 202 <html>Selecteer om het ingeven van een tag die op<br>alle gewijzigde relaties zal worden toegepast, aan te zetten.</html>
203 203 <html>Selecteren om de zoekopdracht te beperken tot uw eigen wijzigingensets.<br>Niet selecteren om alle wijzigingensets in de zoekopdracht op te nemen.</html>
204 204 <html>Selecteren om het Toegangstoken op te slaan in de voorkeuren van JOSM.<br>Niet selecteren om het Toegangstoken alleen in deze sessie van JOSM te gebruiken.</html>
205 205 <html>Selecteren om alleen wijzigingensets te tonen voor de huidige geselecteerde objecten.<br>Niet selecteren om alle wijzigingensets te tonen voor objecten in de huidige gegevenslaag.</html>
206 206 -----
207 207 <html>Stap 1/3: Verkrijg een Verzoektoken van OAuth</html>
208 208 <html>Stap 2/3: Autoriseer en verkrijg een Toegangstoken</html>
209 209 <html>Stap 3/3: Met succes een Toegangstoken verkregen</html>
210 210 <html>Toegangstoken ''{0}'' met succes gebruikt om<br>toegang te krijgen tot de server van OSM op ''{1}''.<br>U verkrijgt toegang tot de server van OSM als gebruiker ''{2}'' met ID ''{3}''.</html>
211 211 <html>Vooraf ingestelde bron voor taggen {0} kan worden geladen maar het bevat fouten. Wilt u het werkelijk gebruiken?<br><br><table width=600>Fout is: [{1}:{2}] {3}</table></html>
212 212 <html>Vooraf ingestelde bron voor taggen {0} kan worden geladen maar het bevat fouten. Wilt u het werkelijk gebruiken?<br><br><table width=600>Fout is: {1}</table></html>
213 213 <html>Maak een opname van je GPS-ontvanger terwijl die de tijd weergeeft.<br>Toon die foto hier.<br>Voer vervolgens de afgebeelde tijd hier in en selecteer een tijdzone<hr></html>
214 214 <html>De huidige waarde is geen geldige gebruikersnaam.<br>Voer een niet-lege gebruikersnaam in.</html>
215 215 <html>Het Toegangstoken ''{1}'' is bekend bij de server van OSM ''{0}''.<br>De test om details van de gebruiker te verkrijgen voor dit token mislukte echter.<br>Afhankelijk van welke rechten aan dit token werden toegekend kunt u het, niettegenstaande dat, gebruiken<br>om gegevens te uploaden, GPS-sporen te uploaden en/of toegang te krijgen tot andere beveiligde bronnen.</html>
216 216 <html>De server van OSM API op ''{0}'' gaf geen geldig antwoord retour.<br>Het is aannemelijk dat ''{0}'' geen server voor OSM API is.<br>Controleer de spelling van ''{0}'' en valideer opnieuw.</html>
217 217 -----
218 218 <html>Het geautomatiseerde proces voor het verkrijgen van een Toegangstoken van OAuth<br>vanaf de server van OSM is mislukt omdat JOSM niet in staat was om<br>een geldige URL voor login te bouwen uit de URL van het OAuth Authorize Endpoint ''{0}''.<br><br>Controleer uw uitgebreide instellingen en probeer het opnieuw.</html>
219 219 <html>Het geautomatiseerde proces voor het verkrijgen van een Toegangstoken van OAuth<br>vanaf de server van OSM is mislukt. JOSM kon niet inloggen in {0}<br>voor gebruiker {1}.<br><br>Controleer gebruikersnaam en wachtwoord en probeer het opnieuw.</html>
220 220 <html>Het geautomatiseerde proces voor het verkrijgen van een Toegangstoken van OAuth<br>vanaf de server van OSM is mislukt.<br><br>probeer het opnieuw of kies een ander soort proces voor het autoriseren,<br>d.i. semi-automatische of handmatige autorisatie.</html>
221 221 <html>De kind-relatie<br/>{0}<br/>is verwijderd op de server. Zij kan niet worden geladen</html>
222 222 <html>De gecombineerde wegen zijn leden van een of meerdere relaties. Bepaal of u deze lidmaatschappen wilt <strong>behouden</strong> voor de gecombineerde weg, of deze wilt <strong>verwijderen</strong>.<br>Normaal zal de eerste weg <strong>behouden</strong> blijven en zullen de andere wegen die lid zijn van dezelfde relatie worden <strong>verwijderd</strong>: de gecombineerde weg neemt de plaats in van de oorspronkelijke weg in de relatie.</html>
223 223 <html>De huidige URL <tt>{0}</tt><br/>is een externe URL. Bewerken van onderwerpen van de Help is alleen mogelijk<br/>op de server van de Help <tt>{1}</tt>.</html>
224 224 <html>De gegevens in de GPX-laag ''{0}'' is gedownload vanaf de server.<br>Omdat de wegpunten daarvan geen tijdstempel bevatten kunnen we ze niet corresponderen met gegevens van de data.</html>
225 225 <html>De gegevens in de GPX-laag ''{0}'' is gedownload vanaf de server.<br>Omdat de wegpunten daarvan geen tijdstempel bevatten kunnen we ze niet corresponderen met afbeeldingen.</html>
226 226 <html>De gegevens die naar de server verstuurd moeten worden maken deel uit van onopgeloste conflicten in laag "{0}".<br>U moet deze eerst oplossen.</html>
227 227 <html>De samengevoegde knopen zijn leden van een of meer relaties. Bepaal of u deze lidmaatschappen wilt <strong>behouden</strong> voor de doelknoop, of deze wilt <strong>verwijderen</strong>.<br>Normaal zal de eerste knoop <strong>behouden</strong> blijven en zullen de andere knopen die lid zijn van dezelfde relatie worden <strong>verwijderd</strong>: de doelknoop neemt de plaats in van de oorspronkelijke knoop in de relatie.</html>
228 228 <html>De relatie is gewijzigd.<br><br>Wilt u uw wijzigingen opslaan?</html>
229 229 -----
230 230 <html>De server rapporteerde dat het een conflict heeft gedetecteerd.<br>Foutenbericht (niet vertaald):<br>{0}</html>
231 231 <html>De server rapporteert dat een object is verwijderd.<br><strong>Uploaden mislukt</strong> als u probeerde dit object bij te werken of te verwijderen.<br> <strong>Downloaden mislukt</strong> als u probeerde dit object te downloaden.<br><br>Het foutenbericht is:<br>{0}</html>
232 232 <html>De test mislukte omdat de server antwoordde met een interne fout.<br>JOSM kon niet bepalen of het token ongeldig is. Probeer het later opnieuw.</html>
233 233 <html>Er zijn <strong>meerdere wijzigingensets</strong> in volgorde nodig om {0} objecten te uploaden. Welke strategie wilt u gebruiken?</html>
234 234 <html>Er zijn geen lagen waarmee de bronlaag<br>''{0}''<br> kan worden samengevoegd.</html>
235 235 <html>Er is minstens één lid in deze relatie dat verwijst<br>naar de relatie zelf.<br>Dit zorgt voor een cirkelverwijzing en wordt afgeraden.<br>Wilt u doorgaan met cirkelverwijzingen?</html>
236 236 <html>Er is momenteel geen gebied om te downloaden geselecteerd.</html>
237 237 <html>Deze actie vereist {0} individuele<br>verzoeken om te downloaden. Wilt u<br>doorgaan?</html>
238 238 <html>Deze relatie heeft reeds één of meer leden die verwijzen naar<br/>het object "{0}"<br/><br/>Wilt u werkelijk een nog een ander lid van de relatie toevoegen?</html>
239 239 <html>Deze relatie is buiten de bewerker aangepast.<br>Uw aanpassingen kunnen niet doorgevoerd worden.<br><br>Wilt u een conflict maken? (De bewerker wordt gesloten.)</html>
240 240 <html>Niet in staat om vooraf ingestelde bron voor taggen: {0} te ontleden. Wilt u het werkelijk gebruiken?<br><br><table width=400>Fout is: [{1}:{2}] {3}</table></html>
241 241 <html>Niet in staat om vooraf ingestelde bron voor taggen: {0} te ontleden. Wilt u het werkelijk gebruiken?<br><br><table width=600>Fout is: {1}</table></html>
242 242 <html>Uploaden van onbewerkte GPS gegevens als kaartgegevens wordt als schadelijk beschouwd.<br>Als je sporen (traces) wilt uploaden, zie hier:</html>
243 243 <html>Uploaden <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knopen, wegen of relaties heeft gevonden.<br><br>Klik op <strong>{0}</strong> om de volledige gegevensset te synchroniseren met de server.<br>Klik op <strong>{1}</strong> om af te breken en verder te gaan met bewerken.<br></html>
244 244 <html>Uploaden <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knopen, wegen, of relaties heeft gevonden.<br>Het conflict is veroorzaakt door de <strong>{0}</strong> met id <strong>{1}</strong>,<br>de server heeft versie {2}, uw versie is {3}.<br><br>Klik op <strong>{4}</strong> om alleen het foutieve item te synchroniseren.<br>Klik op <strong>{5}</strong> om de volledige gegevensset met de server te synchroniseren.<br>Klik op <strong>{6}</strong> om af te breken en verder te gaan met bewerken.<br></html>
245 245 <html>Uploaden <strong>mislukt</strong> omdat u <br>wijzigingenset {0} heeft gebruikt, welke reeds gesloten was op {1}.<br>Gaarne opnieuw versturen met een nieuwe of bestaande geopende wijzigingenset.</html>
246 246 <html>Uploaden naar de server <strong>mislukt</strong> omdat uw huidige<br>gegevensset in strijd is met een voorwaarde.<br>Het foutenbericht is:<br>{0}</html>
247 247 <html>Gebruik foto van een accurate klok,<br>bijv. scherm van de GPS-ontvanger</html>
248 248 <html>Gebruik de standaard URL voor de server van OSM (<strong>{0}</strong>)</html>
249 249 <html>Versie <strong>{0}</strong> gemaakt op <strong>{1}</strong></html>
250 250 <html>Versie <strong>{0}</strong> momenteel bewerkt in laag ''{1}''</html>
251 251 <html>U probeert een relatie aan zichzelf toe te voegen.<br><br>Dit maakt cirkelverwijzingen en wordt daarom afgeraden.<br>Relatie ''{0}'' overgeslagen.</html>
252 252 <html>U maakt gebruik van de EPSG:4326-projectie.<br>Dit kan leiden tot onverwachte resultaten bij rechthoekig uitlijnen.<br>Verander het type van de projectie om deze waarschuwing te onderdrukken.<br>Wilt u doorgaan?</html>
253 253 <html>U bent nog niet klaar met het samenvoegen van de verschillen voor dit conflict.<br>Oplossingen voor conflicten zullen niet worden toegepast voordat alle verschillen<br>zijn opgelost.<br>Klik op <strong>{0}</strong> om toch af te sluiten.<strong> Reeds<br>opgeloste verschillen zullen niet worden toegepast.</strong><br>Klik op <strong>{1}</strong> om terug te gaan naar het oplossen van conflicten.</html>
254 254 <html>U heeft met succes een Toegangstoken van OAuth gekregen vanaf de website van OSM. Klik op <strong>{0}</strong> om het token te accepteren. JOSM zal het in volgende verzoeken gebruiken om toegang te verkrijgen tot de API van OSM.</html>
255 255 <html>Uw toegang tot de API is tijdelijk geschorst.<br>Log in bij de webinterface om de Voorwaarden voor gebruik te bekijken.<br>U hoeft er niet mee in te stemmen, maar u moet ze bekijken.</html>
256 256 <html>{0} relaties maken een cirkelverwijzing omdat ze naar elkaar verwijzen.<br>JOSM kan ze niet uploaden. Bewerk de relaties en verwijder de cirkelverwijzing.</html>
257 257 <i>(Automatisch opslaan slaat gewijzigde gegevenslagen op met periodieke intervallen. De backups worden opgeslagen in de voorkeursmap van JOSM. In het geval van een crash probeert JOSM de niet-opgeslagen wijzigingen te herstellen bij de volgende keer opstarten.)</i>
258 258 <i>(JOSM kan een back-upbestand behouden bij het opslaan van gegevenslagen. Het voegt ''~'' toe aan de bestandsnaam en slaat het op in dezelfde map.)</i>
259 259 <i>CH1903 / LV03 (zonder lokalr correcties)</i>
260 260 <sleutel>
261 261 <linker ouder>
262 262 <nieuw object>
263 263 <niet>
264 264 <of>
265 265 <p><b>{0}</b> objecten verborgen
266 266 <vraagteken>
267 267 <rechter ouder>
268 268 <strong>Waarschuwing:</strong> JOSM logt <strong>éénmaal</strong> in met behulp van een veilige verbinding.
269 269 <ongedefinieerd>
270 270 -----
271 271 > beneden
272 272 > boven
273 273 -----
274 274 Een hulpprogramma voor aanpassen van IRS-satelliet.
275 275 Een naam ontbreekt, terwijl wel name:* bestaan.
276 276 Een vertaling voor name:* ontbreekt.
277 277 Een primitief met ID = 0 kan niet onzichtbaar zijn.
278 278 Een speciale afhandeling voor de Franse landregistatie van de server van WMS.
279 279 API Vermogens inbreuk
280 280 API-versie: {0}
281 281 +++++
282 282 Oud ongebruikt spoor
283 283 Afbreken
284 284 Stop samenvoegen
285 285 Dialoogvenster Bestand kiezen verlaten
286 286 Dialoogvenster Bestand kiezen verlaten.
287 287 Over
288 288 Over JOSM...
289 289 Toegangstoken accepteren
290 290 Aanvaard de nieuwe sites voor plug-ins en sluit het dialoogvenster
291 291 Geaccepteerd
292 292 Toegang
293 293 Toegangstoken
294 294 Sleutel voor Toegangstoken:
295 295 Geheime code voor Toegangstoken:
296 296 URL van Toegangstoken:
297 297 Accommodatie
298 298 Volgens de informatie in de plug-in, is de auteur {0}.
299 299 Klantenkaarten
300 300 Opdracht
301 301 Parameters voor actie
302 302 Acties
303 303 -----
304 304 Activeren
305 305 -----
306 306 De geselecteerde laag activeren
307 307 De standaard kaarttekenaar wordt in plaats hiervan geactiveerd.
308 308 Actieve voorkeuzes:
309 309 Actieve stijlen:
310 310 Toevoegen
311 311 URL voor afbeeldingen toevoegen
312 312 Voeg URL toe voor de beschrijving van de JOSM plug-in
313 313 Knoop toevoegen...
314 314 Eigenschap toevoegen
315 315 Uitgelijnde achtergrondafbeelding toevoegen
316 316 Bladwijzer aanmaken voor het momenteel geselecteerde gebied om te downloaden
317 317 Voeg een nieuw WMS/TMS-item toe bij het invoeren van de URL
318 318 Voeg een nieuw pad voor pictogrammen toe
319 319 Voeg een nieuwe sleutel/waarde aan alle objecten toe
320 320 Een nieuwe knoop aan een bestaande weg toevoegen
321 321 Voeg een nieuwe voorkeuze in door een bestandsnaam of URL in te voeren
322 322 Nieuwe bron aan lijst toevoegen.
323 323 Voeg een nieuwe stijl toe door een bestandsnaam of URL in te voeren
324 324 Voeg een nieuw tag toe
325 325 Voeg een knooppunt toe door de breedte-/ lengtegraad of "easting /northing" in te vullen.
326 326 Voeg alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toe na het laatste lid
327 327 Voeg alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toe na het laatste geselecteerde lid
328 328 Voeg alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toe vóór het eerste lid
329 329 Voeg alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toe vóór het eerste geselecteerde lid
330 330 Voeg een lege tag toe
331 331 Voeg informatie over auteur toe
332 332 Conflict toevoegen voor "{0}"
333 333 Voeg alles toe aan de eerste selectie. Mogelijkheden zijn een Google-achtige zoekterm of een URL die een OSM-XML teruggeeft
334 334 Voeg filter toe.
335 335 Afbeeldingslaag {0} toevoegen
336 336 Knoop toevoegen
337 337 Knoop in weg toevoegen
338 338 Knoop in weg toevoegen en koppelen
339 339 Knoop {0} toevoegen
340 340 Relatie {0} toevoegen
341 341 -----
342 342 Tags toevoegen
343 343 Voeg tags toe aan geselecteerde objecten
344 344 Voeg de leden van alle geselecteerde relaties toe aan de huidige selectie
345 345 Voeg de geselecteerde beschikbare voorkeuzes toe aan de lijst met actieve voorkeuzes
346 346 Voeg de geselecteerde beschikbare stijlen toe aan de lijst van actieve stijlen
347 347 Voeg de geselecteerde relaties toe aan de huidige selectie
348 348 Aan selectie toevoegen
349 349 Toevoegen aan kiezer voor slippykaart:
350 350 Waarde toevoegen?
351 351 -----
352 352 Weg {0} toevoegen
353 353 Knoop toegevoegd op alle kruispunten
354 354 Adresinterpolatie
355 355 Adressen
356 356 Voegt het item "JOSM opnieuw starten" toe aan het menu Bestand.
357 357 Voegt een tester voor de voorkeuze van taggen toe aan het menu Help, wat u helpt bij het ontwikkelen van voorkeuzes voor tags (snel voorbeeld van het venster dat tevoorschijn komt). U kunt het jar-bestand ook als een zelfstandig programma starten.
358 358 Voegt afdrukken van kaarten in JOSM in
359 359 Voegt Niet linksaf slaan toe voor sets van 4 of 5 wegen
360 360 Horizontale toegangstunnel
361 361 Verschuiving van deze achtergrondafbeelding/luchtfoto aanpassen
362 362 Dekkingsgraad van de laag aanpassen
363 363 De positie van deze achtergrondafbeelding/luchtfoto aanpassen
364 364 Tijdzone en tijdverschil aanpassen
365 365 Veranderlijke {0} is nog niet geregistreerd.
366 366 Veranderlijke {0} is nog niet geregistreerd. Kan deelnemen in gesynchroniseerde aanpassingen niet instellen.
367 367 Administratief centrum
368 368 Provincie -of gemeentegrens
369 369 Administratief niveau
370 370 Geavanceerd
371 371 Uitgebreide parameters voor OAuth
372 372 Uitgebreide eigenschappen voor OAuth
373 373 Uitgebreide voorkeuren
374 374 Uitgebreide info
375 375 Uitgebreide info (web)
376 376 Geavanceerde objectinformatie
377 377 Kabelbaan
378 378 +++++
379 379 Landbouw
380 380 Luchthaven
381 381 Gebied luchthaven
382 382 Slijterij
383 383 Knopen uitlijnen in een cirkel
384 384 Knopen uitlijnen
385 385 Alles
386 386 Alle bestanden
387 387 Alle indelingen
388 388 Alle geïnstalleerde plug-ins zijn bijgewerkt. JOSM hoeft geen nieuwere versies te downloaden.
389 389 Alle punten en segmenten van het spoor zullen dezelfde kleur hebben. Kan worden ingesteld in Beheer lagen.
390 390 Alle projecties worden ondersteund
391 391 Alle waarden die zijn samengevoegd als ''{0}'' zullen worden toegepast voor sleutel ''{1}''
392 392 Alle voertuigen
393 393 Volkstuinen
394 394 Maakt het mogelijk markeringen/knopen toe te voegen op huidige GPS-posities.
395 395 Downloaden van uw private GPS-sporen toestaan
396 396 Lezen van uw voorkeuren toestaan
397 397 Uploaden van GPS-sporen toestaan
398 398 Uploaden van kaartgegevens toestaan
399 399 Schrijven van uw voorkeuren toestaan
400 400 Toegestaan verkeer:
401 401 Maakt het mogelijk GPX/OSM-bestanden te openen die het momenteel zichtbare schermgebied kruisen
402 402 Maakt het de gebruiker mogelijk om tijdstempels te anonimiseren en grote delen van enorme GPX-sporen heel snel te verwijderen.
403 403 Maakt het de gebruiker mogelijk om verschillende kleurenschema’s te maken en daar tussen te schakelen. Wijzig eenvoudigweg de kleuren en maak een nieuw schema. Gebruikt om te schakelen naar een witte achtergrond met overeenkomende kleuren voor betere zichtbaarheid in helder zonlicht. Bekijk het dialoogvenster in Voorkeuren en ''Kaartinstellingen'' (raar maar waar :-)
404 404 Maakt het mogelijk om in één keer tags voor attributen toe te wijzen aan alle objecten in een geselecteerd gebied
405 405 Maakt het mogelijk niet noodzakelijke GPS-sporen uit te filteren
406 406 Maakt het mogelijk om verschillende bestandsindelingen direct in JOSM te importeren.
407 407 Sta toe om de kleur van het spoor af te stemmen op de verschillende gemiddelde snelheden.
408 408 Maakt het mogelijk om het verwijderen van een object uit de database van OSM ongedaan te maken
409 409 Alfa-kanaal
410 410 Berghut
411 411 Er werd al een conflict geregistreerd voor primitief ''{0}''.
412 412 Onvolledige en verwijderde objecten ook doorzoeken.
413 413 Ook het bestand hernoemen
414 414 Als alternatief: als dat niet werkt kunt u de onderstaande informatie handmatig invoeren bij deze URL:
415 415 -----
416 416 -----
417 417 Altijd bijwerken zonder te vragen
418 418 Amerikaans voetbal
419 419 Aantal kabels
420 420 Aantal zitplaatsen
421 421 Aantal treden
422 422 Laadstroom
423 423 Gegevensvalidatie voor OSM die op gebruikelijke fouten van gebruikers en andere programma’s voor bewerking controleert.
424 424 Een lege waarde verwijdert de tag.
425 425 Er trad een fout op in plug-in {0}
426 426 Er trad een fout op bij het proberen te koppelen van de foto’s aan het GPX-spoor. U kunt de schuifbalken handmatig aanpassen om de foto’s handmatig te matchen.
427 427 Er trad een onverwachte uitzondering op die mogelijk afkomstig van de plug-in "{0}".
428 428 Er trad een onverwachte uitzondering op.<br>Dit is altijd een fout in de codering. Indien u de laatste versie gebruikt van<br>JOSM, overweeg dan om aardig te zijn en een foutenrapport in te dienen.
429 429 -----
430 430 -----
431 431 Aantekening
432 432 Een andere plug-in om afbeeldingen overeen te laten komen met wegpunten in een GPX-bestand. Een overeenkomst wordt gemaakt als de attributen ''name'', ''cmt'' of ''desc'' van een tag van een wegpunt overeenkomen met de bestandsnaam van een afbeelding.
433 433 Toepassen
434 434 Wijzigingen toepassen
435 435 Voorkeuze toepassen
436 436 Pas conflictoplossing toe
437 437 Pas rol toe
438 438 Rol toepassen;
439 439 Anti-aliasing op de kaartweergave toepassen, met een vloeiender uiterlijk als gevolg.
440 440 Pas opgeloste conflicten toe
441 441 Opgeloste conflicten toepassen en sluit het dialoogvenster
442 442 Geselecteerde wijzigingen toepassen
443 443 Pas tags van de inhoud van de buffer toe op alle geselecteerde items.
444 444 Pas tags toe op de wijzigingenset waar de gegevens naartoe zijn geüpload
445 445 Pas de huidige bijwerkingen toe
446 446 Tegeladres toepassen
447 447 Voer de bijwerkingen door en sluit het dialoogvenster
448 448 Pas deze rol toe op alle leden
449 449 Toepassen?
450 450 Parkeerplaats luchtvaartuig
451 451 +++++
452 452 Archeologische opgraving
453 453 Boogschieten
454 454 Weet u echt zeker dat u door wilt gaan?
455 455 Gebied
456 456 Gebied is niet gesloten
457 457 Gebieden rond plaatsen
458 458 Gebieden hebben een segment gemeen
459 459 Kunstcentrum
460 460 Kunstwerk
461 461 Vragen vóór bijwerken
462 462 Nieuwe veelhoeken samenstellen
463 463 Samenhangende straat
464 464 Veronderstelling
465 465 Ten minste één te verwijderen object vereist, kreeg lege verzameling
466 466 Atletiek
467 467 Let op: Gebruik alleen bestaande toetsen op het toetsenbord!
468 468 Toeristische attractie
469 469 Attributen
470 470 Geluid
471 471 Audiospeler niet beschikbaar
472 472 Geluidsinstellingen
473 473 Geluidsmarkeringen van {0}
474 474 Geluid gesynchroniseerd op punt {0}.
475 475 Audio labelen van wegpunten
476 476 Geluid: {0}
477 477 Audiogids
478 478 Audiogids via mobiele telefoon?
479 479 Australisch voetbal
480 480 Authenticeren
481 481 Authenticeren met de opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord
482 482 Authenticeren bij de HTTP proxy ''{0}'' mislukt. Voer een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in.
483 483 Authenticeren op de OSM API ''{0}'' mislukt. Voer een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in.
484 484 -----
485 485 Authenticeren van de sessie voor gebruiker ''{0}''...
486 486 Authenticatie
487 487 Authenticatie mislukt
488 488 Authenticatie mislukt
489 489 Auteur
490 490 Auteur: {0}
491 491 Authorisatie mislukt
492 492 JOSM autoriseren om toegang te krijgen tot de API van OSM
493 493 URL voor autoriseren:
494 494 Nu autoriseren
495 495 Autoriseren van Verzoektoken van OAuth ''{0}'' op de website van OSM ...
496 496 Autoriseren van verzoektoken ''{0}''...
497 497 Auteurs
498 498 +++++
499 499 Automatisch in-/uitzoomen
500 500 Automatisch tegels laden
501 501 Automatisch opslaan ingeschakeld
502 502 Interval automatisch opslaan (seconden)
503 503 Automatisch opgeslagen bestanden per laag
504 504 Standaard automatisch inzoomen:
505 505 Automatisch schatten
506 506 -----
507 507 Standaard automatisch laden van tegels:
508 508 Geldautomaat
509 509 Automatisch downloaden
510 510 Automatische tagcorrectie
511 511 Van punten op het spoor automatisch geluidsmarkeringen met namen of beschrijvingen maken (in plaats van wegpunten).
512 512 Automatisch een markeringslaag voor elk wegpunt maken bij het openen van een GPX-laag.
513 513 Beschikbaar
514 514 Beschikbare standaard items:
515 515 Beschikbare keuzes:
516 516 Beschikbare rollen
517 517 Beschikbare stijlen:
518 518 +++++
519 519 -----
520 520 +++++
521 521 Vondelingenluik
522 522 Terug
523 523 Gebruiksvoorwaarden van de achtergrond
524 524 Achtergrond:
525 525 Ruggensteun
526 526 -----
527 527 Ongeldig verzoek
528 528 Slechte implementatie van projectieklasse ''{0}'': voorkeuren kunnen niet worden ingesteld in overeenstemming met code ''{1}''.
529 529 Bakker
530 530 +++++
531 531 Bandbreedtelimiet overschreden
532 532 +++++
533 533 +++++
534 534 Barrière
535 535 Barrières
536 536 Honkbal
537 537 Basis
538 538 Waterbekken
539 539 Basketbal
540 540 Batterijen
541 541 Historisch slagveld
542 542 Beieren 92m)
543 543 Baai
544 544 Strand
545 545 Beachvolleybal
546 546 Baken
547 547 -----
548 548 -----
549 549 Bank
550 550 Drankwinkel
551 551 Fiets
552 552 Verhuurt fietsen
553 553 Repareert fietsen
554 554 Verkoopt nieuwe fietsen
555 555 Wassen van fietsen (tegen vergoeding)
556 556 Bierhuis
557 557 Fietsenhandelaar
558 558 +++++
559 559 Biodiesel
560 560 Lege laag
561 561 Blok
562 562 Blauw:
563 563 Inhoud bord
564 564 Scheepswerf
565 565 Verkeerspaal
566 566 Boekhandel
567 567 Naam voor bladwijzer:
568 568 Bladwijzers
569 569 Grenspost
570 570 Botanische naam
571 571 Jeu de boules
572 572 Grenzen
573 573 Begrenzing
574 574 Historische grenspaal
575 575 Gedupliceerde knopen in grens
576 576 Type begrenzing
577 577 Omvattend gebied
578 578 Omvattend gebied:
579 579 Grenzen
580 580 Boetiek
581 581 Bowlen
582 582 Merk
583 583 Brug
584 584 Gebroken voorkeur voor taggen "{0}-{1}" - aantal items in ''display_values'' moet hetzelfde zijn als in ''values''
585 585 Gebroken voorkeur voor taggen "{0}-{1}" - aantal items in ''short_descriptions'' moet hetzelfde zijn als in ''values''
586 586 Braakliggende grond
587 587 Stootblok
588 588 Probleemmeldingen
589 589 Gebouw
590 590 Gedupliceerde knopen in gebouw
591 591 Gebouw binnen gebouw
592 592 Hoofdmenu opbouwen
593 593 Ingebouwde stijl, intern pad:
594 594 Botshek
595 595 Busbaan
596 596 Busperron
597 597 Busstation
598 598 Bushalte
599 599 Bussluis
600 600 Slager
601 601 +++++
602 602 CNG (Samengedrukt aardgas)
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 CT (voorwaarden om bij te dragen)
609 609 Kabinebaan
610 610 Verdeelkast
611 611 Koffie-/Theehuis
612 612 Te downloaden gebied berekenen
613 613 Roep bewerkingsvenster op voor relatie
614 614 Roep bewerkingsvenster op voor geselecteerde relatie
615 615 Cambodja, Laos, Thailand, Vietnam tweetalig
616 616 +++++
617 617 Kampeerterrein
618 618 Kaartweergaveklasse "{0}" kan niet geactiveerd worden omdat het een subklasse is van "{1}".
619 619 Kaartweergaveklasse "{0}" kan niet geactiveerd worden, want het is niet geregistreerd als kaarttekenaar.
620 620 Kaartweergaveklasse "{0}" kan niet geactiveerd worden omdat de klasse niet werd gevonden.
621 621 Canadees voetbal
622 622 Kanaal
623 623 Annuleren
624 624 Annuleren en terug naar het vorige dialoogvenster
625 625 Authenticeren annuleren
626 626 Annuleer het sluiten van wijzigingensets
627 627 Conflictoplossing afbreken
628 628 Breek conflictoplossing af en sluit het dialoogvenster
629 629 Bewerking annuleren
630 630 Annuleer de bijwerkingen en sluit het dialoogvenster
631 631 Annuleer het uploaden en hervat het bewerken
632 632 Uploaden annuleren
633 633 Annuleren, ga door met bewerken
634 634 Kan geen knoop buiten de wereld toevoegen.
635 635 Kan geen weg toevoegen met slechts {0} knopen
636 636 Knoop {0} kan niet aan incomplete weg {1} worden toegevoegd.
637 637 Onbeslist item voor samenvoegen van tag kan niet worden toegepast.
638 638 Kan geen wijzigingenset-Id > 0 aan een nieuw primitief toewijzen. De waarde van wijzigingenset-Id is {0}
639 639 Kan geen zoekopdracht voor wijzigingenset bouwen met de op tijd gebaseerde beperkingen. Invoer is niet geldig.
640 640 Primitief met ID ''{0}'' kan niet worden vergeleken met primitief met ID ''{1}''.
641 641 Kan geen query voor een wijzigingenset maken die zowel de parameters voor de query ''uid'' en ''display_name'' bevat
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 Projectie {0} kan niet ingesteld worden
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Deze primitieven kunnen niet worden samengevoegd, omdat één ervan nieuw is en de andere niet
649 649 Kan knopen niet samenvoegen: Zou weg "{0}" moeten verwijderen die nog steeds in gebruik is.
650 650 Primitieven met verschillende ID''s kunnen niet worden samengevoegd. Deze ID is {0}, de andere is {1}
651 651 Kan knoop en weg niet mixen voor rol "via"
652 652 Kan objecten niet buiten de wereld plaatsen.
653 653 Kan geen knoop buiten de wereld plaatsen.
654 654 Kan onbeslist conflict niet oplossen.
655 655 Kan de aanvraag voor de wijzigingenset niet beperken tot de huidige gebruiker, omdat de huidige gebruiker anoniem is
656 656 Kan de zoekopdracht voor de wijzigingenset niet beperken tot een specifieke omvattende rechthoek. Invoer is ongeldig.
657 657 Kan de aanvraag voor de wijzigingenset niet beperken tot de volgende gebruikersnaam ''{0}''
658 658 Kan opdracht "{0}" niet ongedaan maken omdat laag "{1}" niet meer aanwezig is
659 659 Kanoën
660 660 Flessen
661 661 Capaciteit
662 662 Plaatsen (totaal)
663 663 Auto
664 664 Autodealer
665 665 Caravanterrein
666 666 Lading
667 667 Geldzaken
668 668 Kasteel
669 669 -----
670 670 Wildrooster
671 671 Grotingang
672 672 Begraafplaats
673 673 Beeld centreren
674 674 Stoeltjeslift
675 675 Bungalowpark
676 676 Eigenschappen veranderen
677 677 Richtingen omkeren?
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Knoop {0} wijzigen
682 682 Relatie wijzigen
683 683 Rol rol van lid van relatie voor {0} {1}
684 684 Relatie {0} wijzigen
685 685 Resolutie veranderen
686 686 -----
687 687 Wijzig de map voor alle gebruikersinstellingen
688 688 Wijzig de selectie
689 689 Wijzig de weergavepoort
690 690 Weg {0} wijzigen
691 691 {0} knopen werden gewijzigd
692 692 ID van wijzigingenset > 0 werd verwacht Kreeg {0}.
693 693 Wijzigingenset-ID:
694 694 Venster Beheren wijzigingenset
695 695 Venster Beheren wijzigingensets
696 696 Wijzigingenset gesloten
697 697 Opmerking bij wijzigingenset:
698 698 ID van wijzigingenset werd verwacht
699 699 Wijzigingenset-ID:
700 700 Wijzigingenset info
701 701 Wijzigingenset is vol
702 702 Wijzigingenset {0}
703 703 Wijzigingenset:
704 704 Wijzigingensets
705 705 Sneltoetsen handmatig wijzigen.
706 706 Oplaadstation
707 707 Controleer op HERSTEL-MIJ’S.
708 708 Controleer op de server
709 709 Controle op sleutels van eigenschap.
710 710 Waarden voor eigenschap controleren.
711 711 Controleren van verwijderde ouders in de lokale gegevensset
712 712 Controleren van ouders voor verwijderde objecten
713 713 Controleren van de vereisten voor plug-ins...
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 Controleert op wegen met identieke, opeenvolgende knopen.
718 718 Controleert of alle gebruikers die hebben bijgedragen aan een object hebben ingesteld met de wijziging van de licentie.
719 719 Fouten in controlesom: {0}
720 720 Drogisterij
721 721 +++++
722 722 Kind-relaties
723 723 Schoorsteen
724 724 Chinees
725 725 Kies
726 726 Kies een kleur
727 727 Selecteer een kleur voor {0}
728 728 Kies een vooraf gedefinieerde licentie
729 729 Kies een waarde
730 730 Kies het type van het OSM-object
731 731 Kies de server om te doorzoeken:
732 732 Kies zichtbare sporen
733 733 Grootte van gedeelte {0} overschrijdt max. grootte van wijzigingenset {1} voor server ''{2}''
734 734 Kerk
735 735 Bioscoop
736 736 +++++
737 737 Stad (groot)
738 738 Stadsgrens
739 739 Stadsmuur
740 740 Naam stad
741 741 Grens bebouwde kom
742 742 Klassetype
743 743 Leegmaken
744 744 Buffer voor Ongedaan maken/Opnieuw uitvoeren leegmaken
745 745 Tekstgebied leegmaken
746 746 Maak de lijst van recent geopende bestanden leeg
747 747 Klik op ''<strong>{0}</strong>'' om door te gaan met het uploaden van aanvullende nieuwe wijzigingensets.<br>Klik op ''<strong>{1}</strong>'' om terug te keren naar het dialoogvenster Uploaden.<br>Klik op ''<strong>{2}</strong>'' om het uploaden af te breken en terug te keren naar het bewerken van de kaart.<br>
748 748 Klik op <strong>{0}</strong> om te negeren.</html>
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 Klik op de weg om te beginnen om de vorm ervan te verbeteren.
753 753 Klik om toegang tot de server van OSM met het huidige Toegangstoken te testen
754 754 Klik op de pijl onderaan om het opnieuw te tonen.
755 755 Klik om af te breken en verder te gaan met bewerken
756 756 Klik om het openen van de externe browservensters te annuleren
757 757 Klik om samenvoegen van knopen te stoppen
758 758 Klik om het herstellen van de standaard waarden van de instellingen voor OAuth af te breken
759 759 Klik om het uploaden af te breken
760 760 -----
761 761 Klik om af te breken en door te gaan met het bewerken van de kaart
762 762 Klik om de huidige bewerking te annuleren.
763 763 Klik om te controleren of objecten in uw lokale gegevensset verwijderd zijn op de server
764 764 Klik om het dialoogvenster te sluiten
765 765 Klik om het dialoogvenster af te sluiten en om het object uit de relaties te verwijderen
766 766 Klik om het dialoogvenster af te sluiten en om het verwijderen van de objecten af te breken
767 767 Klik om het dialoogvenster te sluiten en om het downloaden af te breken
768 768 Klik om het dialoogvenster te sluiten en door te gaan met bewerken
769 769 Klik om door te gaan en {0} browservensters te openen
770 770 Klik om dor te gaan met uploaden naar aanvullende nieuwe wijzigingensets
771 771 Klik om een conflict te maken en Relatie bewerken te sluiten
772 772 -----
773 773 Klik om de plug-in ''{0}'' te verwijderen
774 774 Klik om te verwijderen. Shift: verwijder wegsegment. Alt: niet verwijderen van ongebruikte knopen bij verwijderen van een weg. Ctrl: verwijzende objecten verwijderen.
775 775 Klik om de plug-in ''{0}'' uit te schakelen
776 776 Klik om de wijzigingen te verwerpen en deze rekatiebewerker af te sluiten
777 777 -----
778 778 Klik om het huidige geselecteerde gebied te downloaden
779 779 Klik om de plug-in ''{0}'' te behouden
780 780 Klik om de vensterinhoud te verkleinen/vergroten
781 781 -----
782 782 Klik om u door te leiden naar het formulier voor autorisatie op de website van JOSM
783 783 Klik om de instellingen van OAuth naar de standaard waarden terug te zetten
784 784 Klik om een Verzoektoken te verkrijgen
785 785 Klik om een Toegangstoken te verkrijgen
786 786 Klik om terug te keren naar het dialoogvenster Uploaden
787 787 Klik om terug te gaan naar Relatie bewerken en de relatie verder te bewerken
788 788 -----
789 789 -----
790 790 Klik om het bijwerken van de actieve plug-ins over te slaan.
791 791 Klik om te beginnen met zoeken naar plaatsen
792 792 Klik om door het autorisatieproces van OAuth te gaan
793 793 Klik om door het autorisatieproces van OAuth te gaan en een nieuw Toegangstoken te genereren
794 794 Klik om het Toegangstoken te testen
795 795 Klik om de actieve plug-ins bij te werken
796 796 Client time-out
797 797 Klif
798 798 Klimmen
799 799 Klok
800 800 Sluiten
801 801 Toch afsluiten
802 802 Sluit de wijzigingenset na de upload
803 803 Wijzigingensets sluiten
804 804 Sluit dialoogvenster en stop het downloaden
805 805 Geopende wijzigingensets sluiten
806 806 Sluit de huidige geselecteerde geopende wijzigingenset
807 807 Het dialoogvenster sluiten
808 808 Sluit het dialoogvenster en breek de zoekopdracht van de wijzigingensets af
809 809 Sluit het dialoogvenster en accepteer het Toegangstoken
810 810 Sluit het dialoogvenster en annuleer het autoriseren
811 811 Sluit het dialoogvenster Voorkeuren en verwerp het bijwerken van de voorkeuren
812 812 De geselecteerde wijzigingensets afsluiten
813 813 Sluit de geselecteerde geopende wijzigingensets
814 814 Sluit dit dialoogvenster en ga door met het bewerken in JOSM
815 815 Sluit dit venster. U kunt het opnieuw openen met de knoppen in de werkbalk links.
816 816 Afgesloten na -
817 817 Afgesloten op
818 818 Afgesloten op:
819 819 Uitgebreide beschrijving
820 820 Uitgebreide beschrijving
821 821 Sluit geopende wijzigingensets
822 822 Sluit de geselecteerde geopende wijzigingensets
823 823 Wijzigingenset aan het sluiten
824 824 Wijzigingenset aan het sluiten {0}
825 825 Wijzigingenset sluiten...
826 826 Kleding
827 827 Kustlijn
828 828 -----
829 829 Munten
830 830 Hogeschool
831 831 Kleur
832 832 Kleur (hex)
833 833 Naam van kleur:
834 834 Kleuren
835 835 Kleur punten en segmenten van het spoor op basis van de grenzen van hun gegevens.
836 836 Kleur punten en segmenten van het spoor op basis van positie (HDOP). Het apparaat waarmee u opneemt moet die informatie opslaan.
837 837 Kleur punten en segmenten van het spoor op basis van richting.
838 838 Kleur punten en segmenten van het spoor op basis van hun tijdstempel.
839 839 Kleur punten en segmenten van het spoor op basis van snelheid.
840 840 Kleuren gebruikt door verschillende objecten in JOSM.
841 841 Kleur
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 Wegen combineren.
846 846 Verschillende wegen combineren tot één weg.
847 847 {0} wegen combineren
848 848 Gecombineerd voet- en fietspad
849 849 Opdrachtenlijst
850 850 Commentaar
851 851 Toelichting:
852 852 Kantoren
853 853 Algemeen
854 854 Algemene instellingen
855 855 Communicatie met OSM-server mislukt
856 856 Gemeenschapscentrum
857 857 Vergelijken
858 858 +++++
859 859 Snoepwinkel
860 860 Site voor plug-in configureren
861 861 Gevorderde instellingen configureren
862 862 Beschikbare plug-ins configureren
863 863 Configureren van sites...
864 864 Instellen van de lijst met sites voor het downloaden van plug-ins
865 865 Werkbalk configureren
866 866 Configureer of back-upbestanden moeten worden gemaakt
867 867 Configureer of een proxy-server moet worden gebruikt
868 868 Configureer uw identiteit en hoe te authenticeren bij de server van OSM
869 869 Bevestig afvoeren
870 870 Bevestig actie van Afstandsbediening
871 871 Bevestig alle acties van de Afstandsbediening handmatig
872 872 Lege rol bevestigen
873 873 +++++
874 874 Conflictoplossing
875 875 Conflict op achtergrond
876 876 Conflict op achtergrond: gecombineerd
877 877 Conflict op achtergrond: bepaald
878 878 Conflict op achtergrond: wissen
879 879 Conflict op achtergrond: lege rij
880 880 Conflict op achtergrond: bevroren
881 881 Conflict op achtergrond: in vergelijking
882 882 Conflict op achtergrond: tegengesteld
883 883 Conflict op achtergrond: behouden
884 884 Conflict op achtergrond: geen conflict
885 885 Conflict op achtergrond: niet tegengesteld
886 886 Conflict op achtergrond: zelfde positie tegengesteld
887 887 Conflict op achtergrond: geselecteerd
888 888 Conflict op achtergrond: onbeslist
889 889 Conflict op voorgrond
890 890 Conflict op voorgrond: wissen
891 891 Conflict op voorgrond: in vergelijking
892 892 Conflict op voorgrond: behouden
893 893 Conflict op voorgrond: onbeslist
894 894 Conflict in het attribuut ''visible'' voor object van het type {0} met id {1}
895 895 Conflictoplossing nog niet volledig afgehandeld
896 896 Conflicten
897 897 Conflicten gedetecteerd
898 898 Conflicten in geplakte tags
899 899 Conflicten bij het combineren van primitieven
900 900 Conflicten bij het combineren van wegen - gecombineerde weg is ''{0}''
901 901 Conflicten bij het combineren van knopen - doelknoop is ''{0}''
902 902 Conflicten: {0} nog op te lossen
903 903 Bestaande weg aan knoop koppelen
904 904 Verbonden eindknoop van weg dicht bij andere weg
905 905 Verbindingsinstellingen
906 906 Verbindingsinstellingen voor de server van OSM.
907 907 Verbinding met API mislukt
908 908 Weg in aanleg
909 909 Bouwterrein
910 910 Sleutel van gebruiker:
911 911 Geheime code van gebruiker:
912 912 -----
913 913 -----
914 914 Contactgegevens:
915 915 Verbinden met server van OSM...
916 916 Met server verbinden...
917 917 Inhoud
918 918 +++++
919 919 Doorgaan
920 920 Doorgaan zoals het is
921 921 Doorgaan met oplossen
922 922 Doorgaan met uploaden
923 923 Doorgaan met uploaden
924 924 Weg voortzetten vanaf laatste knoop.
925 925 Toch proberen door te gaan
926 926 Verder gaan met het tekenen van een lijn die knopen met een andere lijn deelt.
927 927 Bijdrage
928 928 Buurt-supermarkt
929 929 Naar GPX-laag omzetten
930 930 Naar gegevenslaag omzetten
931 931 Omgezet van: {0}
932 932 Coördinaten
933 933 Coördinaten (geprojecteerd):
934 934 Geïmporteerde coördinaten: {0}
935 935 Coördinaten:
936 936 Coördinaten:
937 937 Kopiëren
938 938 Coördinaten kopiëren
939 939 Kopieer Sleutel/Waarde
940 940 Kopieer Waarde
941 941 Kopieer alle Sleutels/Waardes
942 942 Kopieer al mijn elementen naar het doel
943 943 Kopieer al hun elementen naar het doel
944 944 Kopieer de coördinaten van de geselecteerde knooppunten naar het klembord.
945 945 Kopieer mijn geselecteerde elementen na het eerste geselecteerde element in de lijst van samengevoegde elementen.
946 946 Kopieer mijn geselecteerde elementen vóór het eerste geselecteerde element in de lijst van samengevoegde elementen.
947 947 Kopieer mijn geselecteerde elementen naar het einde van de lijst met samengevoegde elementen
948 948 Kopieer de geselecteerde knopen naar het begin van de samengevoegde lijst met knopen
949 949 Kopie van {0}
950 950 Geselecteerde objecten naar klembord kopiëren
951 951 Kopieer de sleutel en waarde van alle tags naar het klembord
952 952 Kopieer de sleutel en waarde van de geselecteerde tag naar het klembord
953 953 Kopieer de waarde van de geselecteerde tag naar het klembord
954 954 Kopieer hun geselecteerde elementen na het eerste geselecteerde element in de lijst met samengevoegde elementen.
955 955 Kopieer hun geselecteerde elementen naar het begin van de lijst met samengevoegde elementen.
956 956 Kopieer hun geselecteerde elementen vóór het eerste geselecteerde element in de lijst met samengevoegde elementen.
957 957 Kopieer hun geselecteerde elementen naar het einde van de lijst met samengevoegde elementen.
958 958 Naar klembord kopiëren en sluiten
959 959 Kopie {1} van {0}
960 960 +++++
961 961 Jaar van copyright
962 962 Kopieerwinkel
963 963 Correleer
964 964 Verband tussen afbeeldingen en GPX-sporen leggen
965 965 Met GPX relateren
966 966 Geen toegang tot gegevensbestand(en):\n{0}
967 967 Kon geen back-up maken van het bestand. Uitzondering is: {0}
968 968 Deze wegen kunnen niet gecombineerd worden (Ze kunnen niet worden samengevoegd tot een enkele reeks knopen)
969 969 Kon geen verbinding maken met de server van OSM. Controleer uw verbinding met internet.
970 970 Kon ''{0}'' niet exporteren.
971 971 Kan elementtype niet vinden
972 972 Kan waarschuwingsniveau niet vinden
973 973 Kon ''{0}'' niet importeren.
974 974 Kon geen bestanden importeren.
975 975 Kon plug-in {0} niet laden. Verwijderen uit voorkeuren?
976 976 Kon geen voorkeuren van server laden.
977 977 Kon lengte- of breedtegraad of zoom niet ontleden. Gelieve deze te controleren.
978 978 Kon geen lijst met WMS-lagen ontleden.
979 979 Kon "{0}" niet lezen
980 980 Lezen niet mogelijk van de vooraf ingestelde bron voor taggen {0}
981 981 Kan vooraf ingestelde bron voor taggen niet lezen: {0}
982 982 Lezen niet mogelijk van de vooraf ingestelde bron voor taggen: {0}\nWilt u het behouden?
983 983 Kon bestand ''{0}'' niet hernoemen
984 984 Kon geen lijst met WMS-lagen verkrijgen.
985 985 Kon geen lijst van uw geopende wijzigingensets ophalen omdat<br>JOSM uw identiteit niet kent.<br>U moet kiezen om óf anoniem te werken óf u bent niet gerechtigd<br>om de identiteit te kennen van de gebruiker op wiens gezag u werkt.
986 986 Kan geen voorkeuren uploaden. Reden: {0}
987 987 De ingevoerde koppeling of id voor de geselecteerde service komt niet overeen. Probeer opnieuw.
988 988 Aantal
989 989 Land
990 990 Landcode
991 991 Provincie
992 992 Gerechtsgebouw
993 993 Overdekt
994 994 -----
995 995 Ondergronds reservoir
996 996 Kraan
997 997 Cirkel aanmaken
998 998 Nieuwe map maken
999 999 Een cirkel maken van drie geselecteerde knopen.
1000 1000 Maak een kopie van de relatie en open die in een ander bewerkingsvenster
1001 1001 Maak een raster van wegen.
1002 1002 Een nieuwe kaartlaag aanmaken
1003 1003 Een nieuwe relatie maken
1004 1004 Maken en bewerken van zeekaarten voor OpenSeaMap
1005 1005 Gebieden aanmaken
1006 1006 Geluidsmarkeringen maken op de positie van het spoor dat overeenkomt met de aangepast tijd van elk geïmporteerd WAV-bestand.
1007 1007 Bladwijzer aanmaken
1008 1008 Maak markeringen bij het lezen van GPX
1009 1009 Multipolygoon aanmaken
1010 1010 Multipolygoon aanmaken.
1011 1011 Nieuwe knoop maken.
1012 1012 Nieuwe objecten maken
1013 1013 Nieuwe relatie in laag ''{0}'' maken
1014 1014 Gemaakt
1015 1015 Gemaakt op
1016 1016 Gemaakt op:
1017 1017 Gemaakt voor -
1018 1018 Gemaakt door:
1019 1019 Gemaakt op:
1020 1020 Maken en afhandelen van adresknopen en gebouwen binnen de Tsjechische Republiek.
1021 1021 Wijzigingenset maken...
1022 1022 Hoofdscherm aanmaken
1023 1023 Creditkaart
1024 1024 +++++
1025 1025 Cricket oefenbaan
1026 1026 +++++
1027 1027 Op de fiets oversteken
1028 1028 Als ruiter oversteken
1029 1029 Onbewaakte spoorwegovergang
1030 1030 Klaar-over
1031 1031 Kruisende gebouwen
1032 1032 Type oversteekplaats
1033 1033 Type naam oversteekplaats (UK)
1034 1034 -----
1035 1035 Kruisende wegen
1036 1036 -----
1037 1037 Keuken
1038 1038 Cultuur
1039 1039 Huidige selectie
1040 1040 Huidige wijzigingenset is null. Kan geen gegevens uploaden.
1041 1041 Huidig beheer voor beveiligde gegevens is van het type ''{0}''
1042 1042 Huidige waarde ''{0}'' is niet geldig als gebruikers-ID
1043 1043 -----
1044 1044 Momenteel is er geen gebied om te downloaden geselecteerd. Selecteer eerst een gebied.
1045 1045 Gordijnenwinkel
1046 1046 Aangepast
1047 1047 Eigen WMS-koppeling
1048 1048 Kleur aanpassen
1049 1049 De elementen op de werkbalk aanpassen.
1050 1050 Tekenen van spoor aanpassen
1051 1051 Verdieping
1052 1052 Fietshekje
1053 1053 Fietsstrook
1054 1054 Fietspad
1055 1055 Fietspad aan de linkerkant
1056 1056 Fietspad rechts
1057 1057 Cirkelverwijzing tussen relaties:
1058 1058 Fietsen
1059 1059 Cirkelverwijzingen
1060 1060 Tsjechisch CUZK:KM
1061 1061 Tsjechisch UHUL:ORTOFOTO
1062 1062 +++++
1063 1063 +++++
1064 1064 +++++
1065 1065 Gegevensfout
1066 1066 Gegevenslaag {0}
1067 1067 Gegevensverzameling:
1068 1068 Gegevensbronnen en types:
1069 1069 Gegevensbronnen
1070 1070 Gegevensvalidator
1071 1071 -----
1072 1072 Wegens onderhoud is de database niet bereikbaar
1073 1073 Gegevensset test voor consistentie
1074 1074 Datum
1075 1075 Datum:
1076 1076 Datum:
1077 1077 Pinpas
1078 1078 Bepaal hoe de gegevens moeten worden geüpload en welke wijzigingenset moet worden gebruikt
1079 1079 Decimale graden
1080 1080 Beslissing
1081 1081 -----
1082 1082 Zoom verkleinen
1083 1083 Voorbestemd ruiterpad
1084 1084 Voorbestemd fietspad
1085 1085 Voorbestemd voetpad
1086 1086 Standaard
1087 1087 Standaard (automatisch bepaald)
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 Standaard waarde: {0}
1091 1091 Verwijderen
1092 1092 Bestand verwijderen
1093 1093 Wis bestand van de schijf
1094 1094 modus Verwijderen
1095 1095 Eigenschappen verwijderen
1096 1096 Wegen die geen deel uitmaken van een binnenste multipolygoon verwijderen
1097 1097 Bevestig verwijderen
1098 1098 Gedupliceerde relaties verwijderen
1099 1099 Gedupliceerde wegen verwijderen
1100 1100 Verwijder filter.
1101 1101 Uit relatie verwijderen
1102 1102 Wis afbeeldingsbestand van de schijf
1103 1103 Onvolledige leden verwijderen?
1104 1104 Verwijder lagen zonder op te slaan. Niet-opgeslagen wijzigingen gaan verloren
1105 1105 Verwijder knoop {0}
1106 1106 Knopen of wegen verwijderen.
1107 1107 -----
1108 1108 Objecten verwijderen
1109 1109 Verwijder relatie {0}
1110 1110 -----
1111 1111 Relaties verwijderen
1112 1112 Geselecteerde objecten verwijderen.
1113 1113 Verwijder de huidige bewerkte relatie
1114 1114 Verwijder de geselecteerde sleutel uit alle objecten
1115 1115 Verwijder de geselecteerde lagen.
1116 1116 De geselecteerde relatie verwijderen
1117 1117 De geselecteerde bron uit de lijst verwijderen.
1118 1118 Verwijder de selectie in de tabel met tags
1119 1119 Overbodige knopen uit een weg verwijderen.
1120 1120 Verwijder weg {0}
1121 1121 Verwijderd
1122 1122 "{0}" verwijderd
1123 1123 Status van verwijdering:
1124 1124 Verwijderd lid {0} wordt gebruikt door relatie {1}
1125 1125 Verwijderde knoop {0} is deel van weg {1}
1126 1126 Verwijderde of verplaatste objecten
1127 1127 Verwijderde relatie {0} bevat leden
1128 1128 Verwijderde weg {0} bevat knopen
1129 1129 -----
1130 1130 Delicatessen (fijne kost)
1131 1131 Subgroep
1132 1132 Tandarts
1133 1133 Warenhuis
1134 1134 Gedeprecieerde tags
1135 1135 Deprecatiecorrectie van {0}
1136 1136 Diepte in meters
1137 1137 Beschrijving
1138 1138 Beschrijving: {0}
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 Detailniveau
1142 1142 +++++
1143 1143 Bepalen welke plug-ins moeten worden geladen...
1144 1144 Gebruikers-ID voor huidige gebruiker bepalen...
1145 1145 +++++
1146 1146 Kon geen object met id {0} in de huidige gegevensset vinden
1147 1147 +++++
1148 1148 Diesel (Gas naar vloeibaar - ultimate diesel)
1149 1149 Diesel (rode, voor landbouw en machines)
1150 1150 Moeilijkheidsgraad
1151 1151 Afwijking van locatie (rood = hoog, groen = laag, indien beschikbaar)
1152 1152 Richting
1153 1153 Richting (rood = west, geel = noord, groen = oost, blauw = zuid)
1154 1154 Route richting (Noord Amerika)
1155 1155 Uitschakelen
1156 1156 Plug-in uitschakelen
1157 1157 Negeren
1158 1158 Afleveren
1159 1159 Scherm
1160 1160 Uitgebreide parameters voor OAuth weergeven
1161 1161 Weergaveinstellingen
1162 1162 Een bewegend pictogram tonen dat staat voor het punt op het gesynchroniseerde spoor waar het momenteel afgespeelde geluid werd opgenomen.
1163 1163 Toon uitgebreide informatie over OSM-knopen, wegen of relaties
1164 1164 Toon de knoppen in de menu’s aan de rechterzijkant alleen als de muis binnen het element is
1165 1165 Coördinaten weergeven als
1166 1166 Toon afbeeldingen met geo-tags
1167 1167 Toon geschiedenisinformatie over OSM-wegen, knopen of relaties in webbrowser
1168 1168 Toon informatie over de geschiedenis van wegen, knopen of relaties in OSM.
1169 1169 Live geluidsspoor tonen.
1170 1170 Toon objectinformatie over OSM-knopen, wegen of relaties in webbrowser
1171 1171 Het menu Geluid tonen.
1172 1172 Het scherm Over JOSM... tonen.
1173 1173 Toon de basiseigenschappen van de wijzigingenset
1174 1174 De geschiedenis van alle geselecteerde items tonen.
1175 1175 Historie voor de geselecteerde objecten tonen.
1176 1176 De gecreëerde/bijgewerkte en verwijderde objecten tonen per wijzigingenset
1177 1177 Toon de tags van de wijzigingenset
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Knopen gelijkmatig verdelen
1181 1181 Verdeel de geselecteerde knopen op gelijke afstanden langs een lijn.
1182 1182 Buiten gebruik
1183 1183 Ongebruikt spoor
1184 1184 Gracht
1185 1185 Wijzigingen niet toepassen
1186 1186 Niet opnieuw vragen en onthoud mijn beslissing (ga naar Voorkeuren->Plug-ins om het later te wijzigen)
1187 1187 Geen pijlen tekenen als ze niet minstens deze afstand hebben tot de vorige.
1188 1188 Wijzigen van modus niet vereisen (werkstroom in stijl van Potlatch)
1189 1189 Niet opnieuw tonen (keuze onthouden)
1190 1190 Toon dit bericht niet meer
1191 1191 Niets doen
1192 1192 Weet u zeker dat u de nieuwe rol wilt toepassen?
1193 1193 Wil je dit toestaan?
1194 1194 Doe-het-zelfzaak
1195 1195 Droogdok
1196 1196 Dokterspraktijk
1197 1197 Hondenuitlaatgebied
1198 1198 Hondenrennen
1199 1199 Dubbel conflict
1200 1200 Omlaag
1201 1201 Downloaden
1202 1202 Alle kinderen downloaden
1203 1203 Download gegevens
1204 1204 Downloaden van GPS-punten vanaf Globalsat dg100 gegevenslogger direct in JOSM.
1205 1205 Locatie voor downloaden
1206 1206 Leden downloaden
1207 1207 OSM-object op basis van ID downloaden
1208 1208 Plug-in downloaden
1209 1209 Uitgelijnde afbeeldingen van verschillende diensten downloaden
1210 1210 Downloaden van geselecteerde kinderen
1211 1211 URL voor downloaden
1212 1212 Downloaden van alle kind-relaties (recursief)
1213 1213 Download alle incomplete leden
1214 1214 Download alle leden van de geselecteerde relaties
1215 1215 De geschiedenis van de geselecteerde objecten downloaden en weergeven.
1216 1216 Gebied geschikt om te downloaden; grootte waarschijnlijk acceptabel voor de server
1217 1217 Gebied te groot om te downloaden; zal waarschijnlijk worden afgewezen door de server
1218 1218 Als nieuwe laag downloaden
1219 1219 Inhoud wijzigingenset downloaden
1220 1220 Wijzigingensets downloaden
1221 1221 Wijzigingensets downloaden met vooraf gedefinieerde zoekopdrachten
1222 1222 Inhoud downloaden van server
1223 1223 Ophalen gegevens
1224 1224 Download alles als ruwe GPS. Kan zijn x1,y1,x2,y2, een URL die lat=y&lon=x&zoom=z bevat of een bestandsnaam
1225 1225 Alle downloaden. Kan zijn x1,y1,x2,y2, een URL die lat=y&lon=x&zoom=z bevat of een bestandsnaam
1226 1226 Alles downloaden binnen:
1227 1227 Uit OSM downloaden langs dit spoor
1228 1228 Downloaden vanuit OSM...
1229 1229 Download incomplete leden
1230 1230 Download incomplete leden van de geselecteerde relaties
1231 1231 Download informatie van de server van OSM over de geselecteerde wijzigingensets
1232 1232 Lijst downloaden
1233 1233 Kaartgegevens downloaden van de server van OSM.
1234 1234 Download leden
1235 1235 Download mijn wijzigingensets vanaf de server van OSM (max. 100 wijzigingensets)
1236 1236 Alleen mijn wijzigingensets downloaden
1237 1237 Download nabij:
1238 1238 Nu downloaden
1239 1239 Object downloaden
1240 1240 Object downloaden...
1241 1241 Downloaden van objecten
1242 1242 Objecten downloaden die naar één van de geselecteerde objecten verwijzen.
1243 1243 -----
1244 1244 Downloaden ouderwegen/relaties...
1245 1245 Downloaden van lijst voor plug-in...
1246 1246 Download plug-ins
1247 1247 Downloaden doorgeleid naar ''{0}''
1248 1248 Download verwijzers (ouderrelaties en -wegen)
1249 1249 Download verwijzers (ouderrelaties)
1250 1250 Verwijzende relaties downloaden
1251 1251 Downloaden van leden van relatie
1252 1252 Downloaden van relaties
1253 1253 Downloaden van geselecteerde incomplete leden
1254 1254 Downloaden van geselecteerde relaties
1255 1255 Download overgeslagen
1256 1256 Het omgrensde gebied downloaden
1257 1257 Het omgrensde gebied downloaden als ruwe GPS
1258 1258 Inhoud van wijzigingenset downloaden
1259 1259 Downloaden van inhoud van wijzigingenset van de server van OSM
1260 1260 Haal de wijzigingenset met het opgegeven id op, inclusief de inhoud van de wijzigingenset
1261 1261 Inhoud voor de geselecteerde wijzigingensets downloaden van de server
1262 1262 Download de lijst met beschikbare plug-ins
1263 1263 Download de locatie in de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z)
1264 1264 Download de locatie van de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z) als ruwe GPS-punten
1265 1265 Zichtbare tegels downloaden
1266 1266 Downloaden van uw GPX-sporen vanaf openstreetmap.org
1267 1267 Downloaden {0} van {1} ({2} te gaan)
1268 1268 Gedownloade GPX-gegevens
1269 1269 -----
1270 1270 +++++
1271 1271 GPS-gegevens worden gedownload
1272 1272 Downloaden van gegevens van OSM
1273 1273 Downloaden van plug-in {0}...
1274 1274 "Melding van de dag" downloaden
1275 1275 Downloaden van inhoud wijzigingenset
1276 1276 Wijzigingenset {0} downloaden ...
1277 1277 Downloaden van wijzigingensets ...
1278 1278 Inhoud voor wijzigingenset {0} downloaden ...
1279 1279 Gegevens worden gedownload
1280 1280 Downloaden vanaf server van OSM...
1281 1281 Historie downloaden...
1282 1282 Downloaden geopende wijzigingensets ...
1283 1283 Downloaden van lijst voor plug-in vanaf ''{0}''
1284 1284 Downloaden van punten {0} tot en met {1}...
1285 1285 Downloaden van verwijzende relaties ...
1286 1286 Downloaden van verwijzende wegen ...
1287 1287 Downloaden van relatie {0}
1288 1288 Downloaden van gegevens van OSM langs een weg
1289 1289 Sleeplift
1290 1290 Sleep aan een wegsegment om een rechthoek te maken. Ctrl-sleep om een segment langs zijn normale te verplaatsen, Alt-sleep om een nieuwe rechthoek te maken, dubbelklik om een nieuwe knoop toe te voegen.
1291 1291 Afspeelkop verslepen
1292 1292 Versleep de afspeelkop en laat los nabij track om het geluid vanaf daar af te spelen; SHIFT+loslaten om het geluid op dat punt te synchroniseren.
1293 1293 Greppel
1294 1294 Tekenen
1295 1295 Teken richtingpijlen.
1296 1296 Teken een cirkel van de HDOPwaarde
1297 1297 Teken een cirkel met behulp van de HDOP-waarde.
1298 1298 Teken een rechthoek met de gewenste grootte en laat dan de muisknop los.
1299 1299 Teken pijlen in de richting van één-richting en andere opgegeven mogelijkheden.
1300 1300 Teken grenzen van gedownload gebied
1301 1301 Teken richtingpijlen voor lijnen, verbind de GPS-punten.
1302 1302 Teken aanwijzingen voor richting voor wegsegmenten.
1303 1303 Teken inactieve lagen in andere kleur
1304 1304 -----
1305 1305 Teken grotere punten voor de GPS-punten.
1306 1306 Teken lijnen tussen ruwe GPS-punten.
1307 1307 Teken lijnen tussen ruwe GPS-punten.
1308 1308 Knopen tekenen
1309 1309 Teken éénrichting-pijlen.
1310 1310 Teken alleen omtrekken van gebieden
1311 1311 Teken elastische hulplijn
1312 1312 Nummers segmentvolgorde tekenen
1313 1313 Teken de grenzen van de gegevens die geladen zijn van de server.
1314 1314 Teken de richtingpijlen door te zoeken in tabellen i.p.v. ingewikkelde wiskunde.
1315 1315 Teken de inactieve gegevenslagen in een andere kleur.
1316 1316 Teken de volgordenummers van alle segmenten binnen hun weg.
1317 1317 Teken virtuele knopen in modus Selectie
1318 1318 Teken virtuele knopen in modus Selectie voor eenvoudig aanpassen van weg.
1319 1319 Tekenbreedte van GPX-lijnen
1320 1320 Drinkwater
1321 1321 Stuur een racewagen van punt A naar punt B over luchtfoto’s, stof achterlatend.
1322 1322 Rijschool
1323 1323 Stomerij
1324 1324 Duplicaat in {0} knopen
1325 1325 Dupliceren
1326 1326 Gedupliceerde knopen in twee niet-gesloten wegen
1327 1327 Dupliceer knopen die door meerdere wegen worden gebruikt.
1328 1328 Dupliceer selectie door kopiëren en direct plakken waar muisaanwijzer zich bevindt.
1329 1329 Deze laag dupliceren
1330 1330 Gedupliceerde knopen
1331 1331 Gedupliceerde relaties
1332 1332 Gedupliceerde wegknopen
1333 1333 Gedupliceerde wegen
1334 1334 -----
1335 1335 Dynamische knoppen in de zijmenu’s
1336 1336 Dynamisch kleurbereik gebaseerd op grenzen van gegevens
1337 1337 E-mail
1338 1338 +++++
1339 1339 +++++
1340 1340 EPSG:4326- en Mercator-projectie worden ondersteund
1341 1341 FOUT
1342 1342 EULA-licentie URL niet beschikbaar: {0}
1343 1343 Elke knoop moet exact 2 wegen met elkaar verbinden
1344 1344 Oost/Noord
1345 1345 Verschuiving in oostelijke richting
1346 1346 Eenvoudig downloaden langs een grote verzameling onderling verbonden wegen
1347 1347 Bewerken
1348 1348 Bowlen bewerken
1349 1349 9pin bewerken
1350 1350 Adresinformatie bewerken
1351 1351 Adresinterpolatie bewerken
1352 1352 Horizontale toegangstunnel bewerken
1353 1353 Provincie -of gemeentegrens bewerken
1354 1354 Gebied luchthaven bewerken
1355 1355 Slijterij bewerken
1356 1356 Volkstuinen bewerken
1357 1357 Berghut bewerken
1358 1358 Amerikaans voetbal bewerken
1359 1359 Archeologische opgraving bewerken
1360 1360 Boogschieten bewerken
1361 1361 Kunstcentrum bewerken
1362 1362 Kunstwerk bewerken
1363 1363 Atletiek bewerken
1364 1364 Toeristische attractie bewerken
1365 1365 Australisch voetbal bewerken
1366 1366 Geldautomaat bewerken
1367 1367 Vondelingenluik bewerken
1368 1368 Bakker bewerken
1369 1369 Bank bewerken
1370 1370 Bar bewerken
1371 1371 Honkbal bewerken
1372 1372 Waterbekken bewerken
1373 1373 Basketbal bewerken
1374 1374 Historisch slagveld bewerken
1375 1375 Baai bewerken
1376 1376 Strand bewerken
1377 1377 Beachvolleybal bewerken
1378 1378 Baken bewerken
1379 1379 Drankwinkel bewerken
1380 1380 Fietsenstalling bewerken
1381 1381 Fietsverhuur bewerken
1382 1382 Fietsenwinkel bewerken
1383 1383 Bierhuis bewerken
1384 1384 Scheepswerf bewerken
1385 1385 Verkeerspaal bewerken
1386 1386 Boekhandel bewerken
1387 1387 Grenspost bewerken
1388 1388 Jeu de boules bewerken
1389 1389 Begrenzing bewerken
1390 1390 Historische grenspaal bewerken
1391 1391 Boetiek bewerken
1392 1392 Bowlen bewerken
1393 1393 Een brug bewerken
1394 1394 Ruiterpad bewerken
1395 1395 Braakliggende grond bewerken
1396 1396 -----
1397 1397 Botshek bewerken
1398 1398 Busbaan bewerken
1399 1399 Busperron bewerken
1400 1400 Busstation bewerken
1401 1401 Bushalte bewerken
1402 1402 Slager bewerken
1403 1403 Kabinebaan bewerken
1404 1404 Verdeelkast bewerken
1405 1405 Koffie-/Theehuis bewerken
1406 1406 Kampeerterrein bewerken
1407 1407 Canadees voetbal bewerken
1408 1408 Kanaal bewerken
1409 1409 Kanoën bewerken
1410 1410 Autoverhuur bewerken
1411 1411 Autogarage bewerken
1412 1412 Auto delen bewerken
1413 1413 Winkel met autoonderdelen bewerken
1414 1414 Autowasstraat bewerken
1415 1415 Caravanterrein bewerken
1416 1416 Kasteel bewerken
1417 1417 Wildrooster bewerken
1418 1418 Grotingang bewerken
1419 1419 Begraafplaats bewerken
1420 1420 Stoeltjeslift bewerken
1421 1421 Bungalowpark bewerken
1422 1422 Oplaadstation (voor elektrische auto’s) bewerken
1423 1423 Drogisterij bewerken
1424 1424 Schoorsteen bewerken
1425 1425 Bioscoop bewerken
1426 1426 Stad (groot) bewerken
1427 1427 Bord stadsgrens bewerken
1428 1428 Grens bebouwde kom bewerken
1429 1429 Klif bewerken
1430 1430 Klimmen bewerken
1431 1431 Klok bewerken
1432 1432 Kledingwinkel bewerken
1433 1433 Kustlijn bewerken
1434 1434 Hogeschool bewerken
1435 1435 Kantoren bewerken
1436 1436 Algemeen bewerken
1437 1437 Computerwinkel bewerken
1438 1438 Snoepwinkel bewerken
1439 1439 Bouwterrein bewerken
1440 1440 Contactgegevens bewerken
1441 1441 Contactinformatie bewerken (nieuw schema)
1442 1442 Een continent bewerken
1443 1443 Buurt-supermarkt bewerken
1444 1444 Kopieerwinkel bewerken
1445 1445 Land bewerken
1446 1446 Provincie bewerken
1447 1447 Gerechtsgebouw bewerken
1448 1448 Ondergronds reservoir bewerken
1449 1449 Kraan bewerken
1450 1450 Cricket bewerken
1451 1451 Cricket oefenbaan bewerken
1452 1452 Croquet bewerken
1453 1453 Bewerken oversteekplaats
1454 1454 Gordijnenwinkel bewerken
1455 1455 Fietsstrook bewerken
1456 1456 Fietspad bewerken
1457 1457 Wielrennen bewerken
1458 1458 Dam bewerken
1459 1459 Delicatessen (fijne kost) bewerken
1460 1460 Tandarts bewerken
1461 1461 Warenhuis bewerken
1462 1462 -----
1463 1463 Route richting bewerken (gebruikt in Noord Amerika)
1464 1464 Ongebruikt spoor bewerken
1465 1465 Gracht bewerken
1466 1466 Doe-het-zelfzaak bewerken
1467 1467 Droogdok bewerken
1468 1468 Dokterspraktijk bewerken
1469 1469 Hondenuitlaatgebied bewerken
1470 1470 Hondenrennen bewerken
1471 1471 Sleeplift bewerken
1472 1472 Greppel bewerken
1473 1473 Drinkwater bewerken
1474 1474 Rijschool bewerken
1475 1475 Stomerij bewerken
1476 1476 Elektronicawinkel bewerken
1477 1477 Ambassade bewerken
1478 1478 EHBO-post bewerken
1479 1479 -----
1480 1480 Doorgang bewerken
1481 1481 Paardrijden bewerken
1482 1482 Seksshop bewerken
1483 1483 Stoffen bewerken
1484 1484 Landbouwgrond bewerken
1485 1485 Boerenerf bewerken
1486 1486 Fastfood-restaurant bewerken
1487 1487 Hoog grasland bewerken
1488 1488 Route veerpont bewerken
1489 1489 Veerbootterminal bewerken
1490 1490 Brandkraan bewerken
1491 1491 Brandweerkazerne bewerken
1492 1492 Visstek bewerken
1493 1493 Trap bewerken
1494 1494 Bloemist bewerken
1495 1495 Lopend buffet bewerken
1496 1496 Voetpad bewerken
1497 1497 Doorwaadplek bewerken
1498 1498 Bosbouw bewerken
1499 1499 Fontein bewerken
1500 1500 Lijstenwinkel bewerken Frames
1501 1501 Brandstof bewerken
1502 1502 Woonwarenhuis bewerken
1503 1503 Gaelic voetbal bewerken
1504 1504 Garages bewerken
1505 1505 Tuin bewerken
1506 1506 Tuincentrum bewerken
1507 1507 Olieopslag bewerken
1508 1508 Hek bewerken
1509 1509 Gletsjer bewerken
1510 1510 Golf bewerken
1511 1511 Golfbaan bewerken
1512 1512 Gondelbaan bewerken
1513 1513 Gras bewerken
1514 1514 Begraafplaats bewerken
1515 1515 Ontwikkelingsgebied bewerken
1516 1516 Groentewinkel bewerken
1517 1517 Glastuinbouw bewerken
1518 1518 Strekdam bewerken
1519 1519 Pension bewerken
1520 1520 Turnen bewerken
1521 1521 Kapper bewerken
1522 1522 Onbemand station bewerken
1523 1523 Gehucht bewerken
1524 1524 Draadhek bewerken
1525 1525 Bouwmarkt bewerken
1526 1526 Hoorapparaten bewerken
1527 1527 Heide bewerken
1528 1528 Heliplatform bewerken
1529 1529 Hifi-winkel bewerken
1530 1530 Highway bewerken
1531 1531 Een weg in aanleg bewerken
1532 1532 Hockey bewerken
1533 1533 Paardenrennen bewerken
1534 1534 Ziekenhuis bewerken
1535 1535 Jeugdherberg bewerken
1536 1536 Hotel bewerken
1537 1537 Jachthut bewerken
1538 1538 Industrieterrein bewerken
1539 1539 Eiland bewerken
1540 1540 Klein eiland bewerken
1541 1541 Afgelegen plaats bewerken
1542 1542 Sleeplift bewerken
1543 1543 Wijzig URL voor de beschrijving van de JOSM plug-in
1544 1544 Juwelier bewerken
1545 1545 Een afrit bewerken
1546 1546 Karten bewerken
1547 1547 Kindercrèche bewerken
1548 1548 Kiosk bewerken
1549 1549 Voetgangershek bewerken
1550 1550 Keukenzaak bewerken
1551 1551 Land bewerken
1552 1552 Vuilstortplaats bewerken
1553 1553 Wasserette bewerken
1554 1554 Bibliotheek bewerken
1555 1555 Slagboom bewerken
1556 1556 Sneltram bewerken
1557 1557 Vuurtoren bewerken
1558 1558 Een woonerf bewerken
1559 1559 Onbewoond gebied bewerken
1560 1560 Vliegend tapijt bewerken
1561 1561 Winkelcentrum bewerken
1562 1562 Jachthaven bewerken
1563 1563 Markt bewerken
1564 1564 Weideland bewerken
1565 1565 Meetstation bewerken
1566 1566 Gedenkplaats bewerken
1567 1567 Militair terrein bewerken
1568 1568 Mijnschacht bewerken
1569 1569 Minigolf bewerken
1570 1570 Gemengde lift bewerken (bevat zowel gondels als stoelen)
1571 1571 Mobiele telefoons bewerken
1572 1572 Modelvliegtuigen bewerken
1573 1573 Geldwisselkantoor bewerken
1574 1574 Monorail bewerken
1575 1575 Monument bewerken
1576 1576 Motel bewerken
1577 1577 Motorcross bewerken
1578 1578 Parkeren motorfietsen bewerken
1579 1579 Motorsport bewerken
1580 1580 Een snelweg bewerken
1581 1581 Afslag op autosnelweg bewerken
1582 1582 Een af-/oprit autosnelweg bewerken
1583 1583 Bergpas bewerken
1584 1584 Modder bewerken
1585 1585 Meervoudige sporten bewerken
1586 1586 Multipolygoon bewerken
1587 1587 Museum bewerken
1588 1588 Muziekinstrumenten bewerken
1589 1589 Smalspoor bewerken
1590 1590 Landsgrens bewerken
1591 1591 Grens Nationaal park bewerken
1592 1592 Natuurreservaat bewerken
1593 1593 -----
1594 1594 Nachtclub bewerken
1595 1595 Verpleeghuis bewerken
1596 1596 Opticien bewerken
1597 1597 Biologische winkel bewerken
1598 1598 Buitensportwinkel bewerken
1599 1599 Verfwinkel bewerken
1600 1600 Paleontologische opgraving bewerken
1601 1601 Park bewerken
1602 1602 Parkeerplaats bewerken
1603 1603 Een weg op parkeerplaats bewerken
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 Passeerstrook bewerken
1607 1607 Pad bewerken
1608 1608 Bergtop bewerken
1609 1609 Voetgangersgebied bewerken
1610 1610 Pelota bewerken
1611 1611 Apotheek bewerken
1612 1612 Picknickplaats bewerken
1613 1613 Pier bewerken
1614 1614 Pijpleiding bewerken
1615 1615 Sportveld bewerken
1616 1616 Religieus gebouw bewerken
1617 1617 Skilift bewerken
1618 1618 Speelveld bewerken
1619 1619 Politiebureau bewerken
1620 1620 Grens kiesdistrict bewerken
1621 1621 Postkantoor bewerken
1622 1622 Energievoorziening bewerken
1623 1623 Hoogspanningskabels bewerken
1624 1624 Electriciteitsmast bewerken
1625 1625 Verdeelstation bewerken
1626 1626 Transformatorstation bewerken
1627 1627 Hoogspanningsmast bewerken
1628 1628 Een museumspoorweg bewerken
1629 1629 Een Af-/Oprit provinciale weg bewerken
1630 1630 Een Provinciale weg bewerken
1631 1631 Gevangenis bewerken
1632 1632 Eigenschappen bewerken
1633 1633 Café/Kroeg bewerken
1634 1634 Openbaar gebouw bewerken
1635 1635 Openbare barbecue bewerken
1636 1636 Mijnbouw bewerken
1637 1637 Op afstand bestuurbare auto’s bewerken
1638 1638 Wedstrijdbaan bewerken
1639 1639 Badminton bewerken
1640 1640 Spoor bewerken
1641 1641 Land voor spoorweg bewerken
1642 1642 Perron bewerken
1643 1643 Recreatiegebied bewerken
1644 1644 Inzamelpunt recyclen bewerken
1645 1645 Regio bewerken
1646 1646 Reservoir bewerken
1647 1647 -----
1648 1648 Woongebied bewerken
1649 1649 Een straat bewerken
1650 1650 Bewerken rustplaats
1651 1651 Restaurant bewerken
1652 1652 Winkelcentrum bewerken
1653 1653 Rivier bewerken
1654 1654 Rivieroever bewerken
1655 1655 Toegangsbeperkingen bewerken
1656 1656 Een weg van onbekend type bewerken
1657 1657 Touwlift bewerken
1658 1658 Route bewerken
1659 1659 -----
1660 1660 Rugby - League bewerken
1661 1661 Rugby - Union bewerken
1662 1662 Ruïne bewerken
1663 1663 Startbaan bewerken
1664 1664 Veiligheidstraining bewerken
1665 1665 Stadspoort bewerken
1666 1666 Sauna bewerken
1667 1667 School bewerken
1668 1668 Steenvlakte bewerken
1669 1669 Ruig land bewerken
1670 1670 Viswinkel bewerken
1671 1671 Een N-weg bewerken
1672 1672 Rustplaats bewerken
1673 1673 Een toegangsweg bewerken
1674 1674 Schuilplaats bewerken
1675 1675 Schoenenwinkel bewerken
1676 1676 Schieten bewerken
1677 1677 Winkel motorfietsen bewerken
1678 1678 -----
1679 1679 Skateboarden bewerken
1680 1680 Schaatsen bewerken
1681 1681 Skiën bewerken
1682 1682 Trailerhelling bewerken
1683 1683 Voetbal bewerken
1684 1684 Spijkers bewerken
1685 1685 Sportcentrum bewerken
1686 1686 Sportwinkel bewerken
1687 1687 Bron bewerken
1688 1688 Stadion bewerken
1689 1689 Staat bewerken
1690 1690 Kantoorboekhandel bewerken
1691 1691 Overstaphek bewerken
1692 1692 Beek bewerken
1693 1693 -----
1694 1694 Straatlantaarn bewerken
1695 1695 Opnamestudio bewerken
1696 1696 Deelgemeente bewerken
1697 1697 Metro bewerken
1698 1698 In-/uitgang metro bewerken
1699 1699 Supermarkt bewerken
1700 1700 Bewakingscamera bewerken
1701 1701 Uitkijkpunt bewerken
1702 1702 Zwemmen bewerken
1703 1703 Skilift bewerken
1704 1704 Tafeltennis bewerken
1705 1705 Kleermaker bewerken
1706 1706 Taxistandplaats bewerken
1707 1707 Taxibaan bewerken
1708 1708 Telefoon bewerken
1709 1709 Tennis bewerken
1710 1710 Terminal bewerken
1711 1711 Terminal gate bewerken
1712 1712 Een tertiaire weg bewerken
1713 1713 Theater bewerken
1714 1714 Themapark bewerken
1715 1715 Tolpoort bewerken
1716 1716 Toren bewerken
1717 1717 Stad bewerken
1718 1718 Stadhuis bewerken
1719 1719 Speelgoedwinkel bewerken
1720 1720 Spoor bewerken
1721 1721 Verkeersremmers bewerken
1722 1722 Tram bewerken
1723 1723 Tramhalte bewerken
1724 1724 Reisagentschap bewerken
1725 1725 Boom bewerken
1726 1726 Een autoweg bewerken
1727 1727 Een af-/oprit autoweg bewerken
1728 1728 Een tunnel bewerken
1729 1729 Beperking afslaan bewerken
1730 1730 Draaipoortje bewerken
1731 1731 Banden bewerken
1732 1732 Een niet geclassificeerde weg bewerken
1733 1733 Universiteit bewerken
1734 1734 Stofzuiger bewerken
1735 1735 Euroshop bewerken
1736 1736 Verkoopautomaat bewerken
1737 1737 Dierenarts bewerken
1738 1738 Videotheek bewerken
1739 1739 Uitkijkpunt bewerken
1740 1740 Dorp bewerken
1741 1741 Stadsgroen bewerken
1742 1742 Wijngaard bewerken
1743 1743 Vulkaan bewerken
1744 1744 Volleybal bewerken
1745 1745 Vuilnisbak bewerken
1746 1746 Afvalwaterzuivering bewerken
1747 1747 Water bewerken
1748 1748 Zwembad bewerken
1749 1749 Watertoren bewerken
1750 1750 Waterbron bewerken
1751 1751 Wijzig Waterwerken
1752 1752 Waterval bewerken
1753 1753 Watermolen bewerken
1754 1754 -----
1755 1755 Wegkruis bewerken
1756 1756 Kruisbeeld bewerken
1757 1757 Stuw bewerken
1758 1758 Waterrijk land bewerken
1759 1759 Windmolen bewerken
1760 1760 Oerbos bewerken
1761 1761 Fabriek bewerken
1762 1762 Dierentuin bewerken
1763 1763 Samenhangende straat bewerken
1764 1764 Pas filter aan.
1765 1765 Breedtegraad en lengtegraad van een knoop aanpassen
1766 1766 Nieuwe relatie in laag ''{0}'' bewerken
1767 1767 Nieuwe relatie #{0} in laag ''{1}'' bewerken
1768 1768 Routenetwerk bewerken
1769 1769 Item van bron bewerken:
1770 1770 De huidige pagina van de Help bewerken
1771 1771 Bewerk de huidige geselecteerde relatie
1772 1772 Bewerk de bestandsnaam of URL voor de geselecteerde actieve voorkeuze
1773 1773 Bewerk de bestandsnaam of URL voor de geselecteerde actieve stijl
1774 1774 De relatie, waar het nu geselecteerde lid van de relatie naar verwijst, wijzigen
1775 1775 Bewerk de relatie waarnaar het momenteel geselecteerde lid van de relatie verwijst.
1776 1776 Bewerk het geselecteerde pad voor pictogrammen
1777 1777 De geselecteerde bron bewerken.
1778 1778 Bewerk de waarde van de geselecteerde sleutel voor alle objecten
1779 1779 Bewerk: {0}
1780 1780 Bewerkt op:
1781 1781 Bewerkt door:
1782 1782 Opvoeding
1783 1783 -----
1784 1784 Elektrisch
1785 1785 Elektronica
1786 1786 Chipknip
1787 1787 Elektronica
1788 1788 Elementen van type {0} worden ondersteund.
1789 1789 Stijging
1790 1790 E-mailadres
1791 1791 Verhoging
1792 1792 Ambassade
1793 1793 EHBO-post
1794 1794 Praatpaal
1795 1795 Noodhulp
1796 1796 Leeg document
1797 1797 Leden zonder rol gevonden
1798 1798 Lege wegen
1799 1799 Schakel standaarden voor ingebouwde pictogrammen in
1800 1800 Schakel filter in
1801 1801 Afstandsbediening inschakelen
1802 1802 Automatisch verplaatsen van kaartweergave naar laatste geplaatste knoop in-/uitschakelen
1803 1803 in-/uitschakelen expertmodus
1804 1804 Alleen als draadmodel renderen van de kaart aanzetten/uitzetten
1805 1805 Schakelt zoeken in naar wegpunten die zijn geïmporteerd uit een GPX-bestand.
1806 1806 Uploaden aan- of ontmoedigen
1807 1807 -----
1808 1808 Lat/lon invoeren om naar positie te springen.
1809 1809 Voer URL in
1810 1810 Voer URL om te downloaden in:
1811 1811 Voer een wijzigingenset-ID in
1812 1812 Voer een plaatsnaam in om naar te zoeken
1813 1813 Voer een plaatsnaam in om naar te zoeken:
1814 1814 Voer een rol in om deze op de geselecteerde leden van de relatie toe te passen
1815 1815 Geef een rol op voor alle lidmaatschappen van de relatie
1816 1816 Voer een uitdrukking om te zoeken in
1817 1817 Voer uitgebreide eigenschappen voor OAuth in
1818 1818 Voer een URL in waarvandaan de gegevens gedownload moeten worden
1819 1819 Een opmerking bij uploaden invoeren
1820 1820 Voer persoonlijke gegevens in voor HTTP proxy
1821 1821 Voer persoonlijke gegevens in voor OSM API
1822 1822 -----
1823 1823 Voer easting en northing (x en y) in, gescheiden door een spatie, komma of punt-komma.
1824 1824 Bestandsnaam invoeren:
1825 1825 Pad of naam van map invoeren:
1826 1826 Voer het ID van het te downloaden object in
1827 1827 Voer het Toegangstoken voor OAuth in
1828 1828 Voer de coördinaten in voor de nieuwe knoop.<br/>U kunt breedte- en lengtegraad scheiden door een spatie, komma of punt-komma.<br/>Gebruik positieve getallen of de tekens N, E om de kardinale richting Noord of Oost aan te geven.<br/>Voor de kardinale richtingen Zuid en West kunt u ofwel negatieve getallen of de tekens S, W gebruiken.<br/>De waarde van de coördinaat mag in één van drie indelingen worden opgegeven:<ul><li><i>graden</i><tt>&deg;</tt></li><li><i>graden</i><tt>&deg;</tt> <i>minuten</i><tt>&#39;</tt></li><li><i>graden</i><tt>&deg;</tt> <i>minuten</i><tt>&#39;</tt> <i>seconden</i><tt>&quot</tt></li></ul>Symbolen <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> zijn optioneel.<br/><br/>Enkele voorbeelden:<ul><li>49.29918&deg; 19.24788&deg;</li><li>N 49.29918 E 19.24788</li><li>W 49&deg;29.918&#39; S 19&deg;24.788&#39;</li><li>N 49&deg;29&#39;04&quot; E 19&deg;24&#39;43&quot;</li><li>49.29918 N, 19.24788 E</li><li>49&deg;29&#39;21&quot; N 19&deg;24&#39;38&quot; E</li><li>49 29 51, 19 24 18</li><li>49 29, 19 24</li><li>E 49 29, N 19 24</li><li>49&deg; 29; 19&deg; 24</li><li>N 49&deg; 29, W 19&deg; 24</li><li>49&deg; 29.5 S, 19&deg; 24.6 E</li><li>N 49 29.918 E 19 15.88</li><li>49 29.4 19 24.5</li><li>-49 29.4 N -19 24.5 W</li></ul><li>48 deg 42&#39; 52.13" N, 21 deg 11&#39; 47.60" E</li></ul>
1829 1829 Voer de zoekterm in
1830 1830 Doorgang
1831 1831 -----
1832 1832 Paardrijden
1833 1833 Seksshop
1834 1834 Fout
1835 1835 Fout
1836 1836 Fout bij tonen URL
1837 1837 Fout tijdens het downloaden
1838 1838 Fout in filter
1839 1839 Fout in de zoekexpressie op positie {0} - de expressie moet iets anders dan de huidige primitieve teruggeven
1840 1840 Fout in de zoekexpressie op positie {0} - de linkerkant van een of(|)-expressie moet een verzameling primitieven teruggeven
1841 1841 Fout in de zoekexpressie op positie {0} - niet(-) kan in deze context niet worden gebruikt
1842 1842 Fout in de zoekexpressie op positie {0} - de rechterkant van een of(|)-expressie moet een verzameling primitieven teruggeven
1843 1843 Fout bij initialiseren test {0}:\n {1}
1844 1844 Laden bestand is mislukt
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 Fout met bestand {0}
1849 1849 Fout bij ontleden van {0}:
1850 1850 Fout tijdens afspelen van geluid
1851 1851 Fout bij het inlezen van bladwijzer: %s
1852 1852 Fout bij hernoemen van bestand "{0}" naar "{1}"
1853 1853 Fout bij het aanmaken van een back-up van de verwijderde laag; {0}
1854 1854 Fout tijdens exporteren van {0}:\n{1}
1855 1855 Bestanden uit map {0} halen is mislukt\n
1856 1856 Fout tijdens ontleden van verschuiving.\nVerwachtte indeling: {0}
1857 1857 Fout tijdens het lezen van de zoekexpressie op positie {0}
1858 1858 Fout tijdens ontleden van gegevens.\nGebruik de verzochte indeling
1859 1859 Fout tijdens ontleden van tijdzone.\nVerwachtte indeling: {0}
1860 1860 Fout tijdens ontleden {0}
1861 1861 Fout: Verbinding naar proxy ''{0}'' voor URI ''{1}'' mislukt. Uitzondering was: {2}
1862 1862 Fout: Ongeldige dubbele waarde''{0}'' op lijn ''{1}'' in bladwijzerbestand ''{2}''
1863 1863 Fout: Onverwachte lijn ''{0}'' in bladwijzerbestand ''{1}''
1864 1864 Fout: Kan kaartweergaveklasse "{0}" niet laden. De klasse werd niet gevonden.
1865 1865 Fout: kon geen invoerstroom openen voor ''/data/{0}''.
1866 1866 Fout: kon geen invoerstroom openen voor ''/data/{0}''. Kan raster NTF<->RGF93 niet laden
1867 1867 Fouten
1868 1868 Fouten tijdens downloaden
1869 1869 +++++
1870 1870 Estse Basiskaart (Maaamet)
1871 1871 Estse Multi (Maaamet)
1872 1872 Estse Ortho (Maaamet)
1873 1873 Alles
1874 1874 Voorbeelden
1875 1875 Platform-opstarthook uitvoeren
1876 1876 Afsluiten
1877 1877 JOSM verlaten
1878 1878 Sluit JOSM af met opslaan. Niet-opgeslagen wijzigingen worden geüpload en/of opgeslagen.
1879 1879 Sluit JOSM af zonder op te slaan. Niet-opgeslagen wijzigingen gaan verloren
1880 1880 -----
1881 1881 De applicatie afsluiten.
1882 1882 Afrit naar
1883 1883 Verwachtte niet-lege waarde voor parameter ''{0}'', kreeg ''{1}''
1884 1884 Zoekexpressie verwacht
1885 1885 -----
1886 1886 Expertmodus
1887 1887 Expertmodus
1888 1888 Expliciete wegpunten met schatting van tijd uit positie op spoor.
1889 1889 Expliciete wegpunten met geldige tijdsaanduiding.
1890 1890 Exporteren als GPX-bestand
1891 1891 Exporteren en opslaan
1892 1892 Opties voor exporteren
1893 1893 De gegevens naar een GPX-bestand exporteren.
1894 1894 Exporteren naar GPX...
1895 1895 Extra informatie over objecten op de huidige laag komt naar voren - momenteel informatie over het GPX-punt van het spoor
1896 1896 GPS-locaties uit EXIF halen
1897 1897 Uittrekken
1898 1898 Weg uittrekken
1899 1899 +++++
1900 1900 -----
1901 1901 HERSTEL-MIJ’S
1902 1902 +++++
1903 1903 Stoffen
1904 1904 Faciliteiten
1905 1905 Kleur voor vervagen:
1906 1906 Hoeveelheid vervagen:
1907 1907 Authenticeren mislukt van gebruiker ''{0}'' met wachtwoord ''***'' als gebruiker van OAuth
1908 1908 Autoriseren mislukt van verzoek van OAuth ''{0}''
1909 1909 Maken van de plug-in map ''{0}'' mislukt
1910 1910 Mislukt om informatie voor de plug-in te maken uit manifest voor plug-in ''{0}''
1911 1911 Laden van XML-schema mislukt.
1912 1912 Resource ''{0}'' kon niet worden geladen, fout is {1}.
1913 1913 Laden van {0} mislukt, gebruik het bestand in de cache en probeer de volgende keer: {1}
1914 1914 -----
1915 1915 Het openen van de URL is mislukt
1916 1916 Het openen van de URL is mislukt Er is momenteel geen platform ingesteld. Stel eerst een platform in.
1917 1917 Openen van verbinding met {0} mislukt.
1918 1918 Kan de pagina voor Help niet openen.
1919 1919 Kan de pagina voor Help niet openen. De URL voor het doel is leeg.
1920 1920 Openenen van invoerstroom voor bron ''{0}'' mislukt
1921 1921 Ontleden van datum ''{0}'', antwoord van server, mislukt.
1922 1922 Veld ''{1}'' ontleden mislukt in voorkeur met toets ''{0}''. Uitzondering was: {2}. Kan geen geometrie voor het venster herstellen vanuit de voorkeuren.
1923 1923 Ontleden van document voor lijst voor plug-in vanaf site ''{0}'' mislukt Site wordt overgeslagen. Uitzondering was: {1}
1924 1924 CSS-bestand ''help-browser.css'' kon niet worden ingelezen. Uitzondering is: {0}
1925 1925 Lezen vanaf ''{0}'' mislukt. Server antwoordde met statuscode {1}.
1926 1926 Hernoemen van bestand {0} naar {1} mislukt.
1927 1927 Instellen huidige primitief mislukt. Huidige versie {0} niet beschikbaar in historie.
1928 1928 Instellen verwijzing mislukt. Verwijzings-ID {0} komt niet overeen met historie-ID {1}.
1929 1929 Instellen verwijzing mislukt. Verwijzingsversie {0} niet beschikbaar in historie.
1930 1930 Ondertekenen van een HTTP-verbinding met een kop van OAuth Authentication mislukt
1931 1931 Het bijwerken van de primitief met id {0} is mislukt omdat de huidige bewerkingslaag geen dergelijke primitief bevat.
1932 1932 Het bijwerken van de primitief met id {0} is mislukt omdat de huidige bewerkingslaag leeg (null) is
1933 1933 Landbouwgrond
1934 1934 Boerenerf
1935 1935 Fastfood
1936 1936 Snel tekenen (minder fraai)
1937 1937 Snel tekenen van wegen met de muis
1938 1938 Versterkingsfactor snel doorspoelen
1939 1939 Fataal: lokaliseren van afbeelding ''{0}'' mislukt. Dit is een serieus probleem in de configuratie. JOSM zal nu stoppen.
1940 1940 Faxnummer
1941 1941 Parkeergeld
1942 1942 Hoog grasland
1943 1943 Hek
1944 1944 Route veerpont
1945 1945 Veerbootterminal
1946 1946 Een pakket knopen ophalen vanaf ''{0}''
1947 1947 Een pakket relaties ophalen vanaf ''{0}''
1948 1948 Een pakket wegen ophalen vanaf ''{0}''
1949 1949 Knoop met ID {0} ophalen vanaf ''{1}''
1950 1950 Relatie met ID {0} ophalen vanaf ''{1}''
1951 1951 Weg met ID {0} ophalen vanaf ''{1}''
1952 1952 Bestand
1953 1953 Bestand "{0}" bestaat niet.
1954 1954 Bestand ''{0}'' kan niet worden beschreven. Voer een andere bestandsnaam in.
1955 1955 Fout in bestandsindeling
1956 1956 Bestandsnaam:
1957 1957 Bestand back-up
1958 1958 Het bestand bestaat reeds. Overschrijven?
1959 1959 -----
1960 1960 Bestandsnaam:
1961 1961 Bestand {0} bestaat. Overschrijven?
1962 1962 Bestand {0} is geladen met de naam "{1}"
1963 1963 Bestand: {0}
1964 1964 Help bij Bestand kiezen.
1965 1965 Bestanden
1966 1966 Bestanden van type:
1967 1967 Bestanden van type:
1968 1968 Vul een wijzigingenset op en keer terug naar het dialoogvenster Uploaden
1969 1969 Filteren
1970 1970 Filter Verborgen: {0} Uitgeschakeld: {1}
1971 1971 modus Filteren
1972 1972 Filter objecten en ze verbergen of uitschakelen
1973 1973 Filtertekst:
1974 1974 +++++
1975 1975 Zoekt en repareert ongeldige adressen op een comfortabele manier.
1976 1976 Tekenen beëindigen
1977 1977 Brandkraan
1978 1978 Brandweerkazerne
1979 1979 Vuurplaats
1980 1980 Visstek
1981 1981 Herstellen
1982 1982 Eigenschappen herstellen
1983 1983 Los tagconflicten op
1984 1984 Repareer het geselecteerde probleem
1985 1985 Los deze op indien mogelijk.
1986 1986 ({0}/{1}): ''{2}'' worden hersteld
1987 1987 Herstellen van fouten ...
1988 1988 Vlaggenmast
1989 1989 Bloemist
1990 1990 Cache voor tegels leegmaken
1991 1991 -----
1992 1992 Mappen
1993 1993 Volgen
1994 1994 Lijn volgen
1995 1995 Volgende problemen gevonden:
1996 1996 Voeding
1997 1997 Lopend buffet
1998 1998 Eten en drinken
1999 1999 Te voet
2000 2000 Alleen voor de geselecteerde objecten
2001 2001 Forceer tekenen van lijnen als de geïmporteerde gegevens geen informatie over de lijn bevatten.
2002 2002 -----
2003 2003 Doorwaadplek
2004 2004 Bosbouw
2005 2005 Objecten vergeten, maar niet van de server verwijderen bij volgende upload.
2006 2006 Tijd vooruit-/achteruit (seconden)
2007 2007 Leeg bestand in {0} gevonden\n
2008 2008 {0} overeenkomsten gevonden
2009 2009 Fontein
2010 2010 Lijstenwinkel
2011 2011 Gratis fietspomp
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 Vastzetten
2017 2017 Zet de huidige lijst van samengevoegde elementen vast.
2018 2018 Frequentie (Hz)
2019 2019 -----
2020 2020 Van ...
2021 2021 Van relatie
2022 2022 Van URL
2023 2023 Brandstof
2024 2024 Tankstation
2025 2025 Brandstoffen
2026 2026 Fugro (Denemarken)
2027 2027 Bekijken in volledig scherm
2028 2028 Volautomatisch
2029 2029 Werking
2030 2030 Woonwarenhuis
2031 2031 +++++
2032 2032 +++++
2033 2033 GPS-punten
2034 2034 beschrijving GPS-spoor
2035 2035 GPX-bestanden
2036 2036 GPX-bestanden (*.gpx, *.gpx.gz)
2037 2037 GPX-spoor heeft geen informatie over tijd
2038 2038 GPX-spoor:
2039 2039 GRAFCAN - Canarische Eilanden
2040 2040 +++++
2041 2041 GTK kleurenkiezer
2042 2042 +++++
2043 2043 Gaelic voetbal
2044 2044 +++++
2045 2045 Tuin
2046 2046 Tuincentrum
2047 2047 Olieopslag
2048 2048 +++++
2049 2049 Smalspoor (mm)
2050 2050 +++++
2051 2051 Algemene toegang
2052 2052 Algemene toegang
2053 2053 Genereer Imagery-XML-grenzen van een multipolygon
2054 2054 -----
2055 2055 Geografie
2056 2056 +++++
2057 2057 Geo-afbeelding: {0}
2058 2058 Afbeeldingen met geo-tags
2059 2059 Lagen verkrijgen
2060 2060 Verkrijg een Toegangstoken voor ''{0}''
2061 2061 Gletsjer
2062 2062 Glas
2063 2063 Ga terug naar dialoogvenster Uploaden
2064 2064 Ga terug naar stap 1/3
2065 2065 Ga naar de wiki van OSM voor hulp over tags (F1)
2066 2066 Naar de thuispagina van JOSM Help gaan.
2067 2067 Vooruit naar de volgende pagina
2068 2068 Terug naar de vorige pagina
2069 2069 +++++
2070 2070 Golfbaan
2071 2071 Gondelbaan
2072 2072 GPS-tijd (lees uit de bovenstaande foto):
2073 2073 Toegewezen rechten
2074 2074 Gras
2075 2075 Begraafplaats
2076 2076 Groen:
2077 2077 Ontwikkelingsgebied
2078 2078 Groentewinkel
2079 2079 Glastuinbouw
2080 2080 Strooibak
2081 2081 -----
2082 2082 Groepeer de invoer van algemene Adres Interpolatie in één enkele dialoogvenster, naast een optie om automatisch individuele knopen voor huisnummers van een weg te genereren.
2083 2083 Strekdam
2084 2084 +++++
2085 2085 +++++
2086 2086 Pension
2087 2087 Wegwijzer
2088 2088 +++++
2089 2089 +++++
2090 2090 Turnen
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 +++++
2095 2095 Kapper
2096 2096 Gehucht
2097 2097 Draadhek
2098 2098 Afhandeling van Franse EPCI’s (boundary=local_authority)
2099 2099 +++++
2100 2100 Bouwmarkt
2101 2101 Heeft overkapping?
2102 2102 Heeft verwarming?
2103 2103 Bevat tag met als waarde ''created_by'' of ''converted_by''
2104 2104 Bevat tag met als waarde ''note'' of ''comment'' of ''description''
2105 2105 Bevat sleutel ''source''
2106 2106 Bevat sleutel ''watch''
2107 2107 Bevat tag met als waarde ''fixme'' of ''FIXME''
2108 2108 Gezondheid
2109 2109 Hoorapparaten
2110 2110 Heide
2111 2111 Zwaar vrachtverkeer
2112 2112 Haag
2113 2113 Hoogte
2114 2114 Hoogte (meters)
2115 2115 Heliplatform
2116 2116 +++++
2117 2117 Hulp: {0}
2118 2118 Helpt bij maken van vectoren in WMS-afbeeldingen.
2119 2119 Halfrond
2120 2120 Verborgen
2121 2121 -----
2122 2122 Deze wisselknop verbergen of tonen
2123 2123 Verberg deze knop
2124 2124 -----
2125 2125 +++++
2126 2126 Spitsstrook
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 +++++
2130 2130 Gedupliceerde knopen in weg
2131 2131 Wegen
2132 2132 Highways hebben een segment gemeen met een gebied
2133 2133 +++++
2134 2134 Wandelen
2135 2135 Historische locaties
2136 2136 Geschiedenis
2137 2137 Geschiedenis (web)
2138 2138 Historie voor knoop {0}
2139 2139 Historie voor relatie {0}
2140 2140 Historie voor weg {0}
2141 2141 Historie nog niet geïnitialiseerd. Instellen huidige primitief mislukt.
2142 2142 Historie nog niet geïnitialiseerd. Instellen verwijzingsprimitief mislukt.
2143 2143 +++++
2144 2144 Houd Ctrl ingedrukt om te wisselen met vangen
2145 2145 +++++
2146 2146 Startpagina
2147 2147 Ruiters
2148 2148 Paardenrennen
2149 2149 Ziekenhuis
2150 2150 +++++
2151 2151 Jeugdherberg
2152 2152 +++++
2153 2153 Huisnaam
2154 2154 Huisnummer
2155 2155 Huisnummer {0}
2156 2156 Huisnummer {0} op {1}
2157 2157 Huisnaam {0}
2158 2158 Kleurtoon:
2159 2159 Jachthut
2160 2160 Ik bevind mij in de tijdzone:
2161 2161 +++++
2162 2162 +++++
2163 2163 +++++
2164 2164 ID > 0 verwacht. Kreeg {0}.
2165 2165 ID van huidige wijzigingenset > 0 vereist. Huidige ID is {0}.
2166 2166 +++++
2167 2167 IDEIB - Balearen
2168 2168 I/O-fout
2169 2169 Invoer/uitvoer-uitzondering
2170 2170 Fout voor Invoer/Uitvoer bij het aanmaken van bestand, automatisch opslaan wordt overgeslagen: {0}
2171 2171 +++++
2172 2172 ITACyL - Castile en León
2173 2173 Pictogram
2174 2174 Paden voor pictogrammen:
2175 2175 Icoon:
2176 2176 Indien opgegeven wordt de configuratie teruggezet naar de beginwaarden in plaats van gelezen.
2177 2177 Negeren
2178 2178 Negeer het geselecteerde probleem in het vervolg.
2179 2179 Negeer ze, behoud relatie zoals ze is
2180 2180 Negeer deze hint en upload toch
2181 2181 Gehele groep of individuele elementen negeren?
2182 2182 Negeren van de opgetreden uitzondering omdat het uploaden is geannuleerd. Uitzondering is: {0}
2183 2183 Elementen negeren
2184 2184 Uitzondering genegeerd omdat de download is geannuleerd. Uitzondering was: {0}
2185 2185 Ongeldige URL "{0}" wordt genegeerd
2186 2186 Ongeldige URL voor bestand negeren: "{0}"
2187 2187 -----
2188 2188 Ongeldige gegevens
2189 2189 Ongeldige Booleaanse waarde voor attribuut ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
2190 2190 Ongeldige URL voor zoekopdracht van wijzigingenset
2191 2191 Ongeldige grootte voor gedeelte
2192 2192 Ongeldige grootte voor gedeelte <= 0. Voer een geheel getal > 1 in
2193 2193 Ongeldig patroon van streepjes, ten minste één waarde moet > 0 zijn
2194 2194 Ongeldig patroon van streepjes, waarden moeten positief zijn
2195 2195 Ongeldige documentstructuur. Knoop, weg of relatie gevonden buiten ''maken'', ''aanpassen'', of ''verwijderen''.
2196 2196 Ongeldig item in lijst voor plug-in.
2197 2197 Ongeldige expressie ''{0}''
2198 2198 Ongeldige waarde ''{0}'' voor breedtegraad
2199 2199 Ongeldige waarde voor breedtegraad voor parameter ''{0}'', kreeg {1}
2200 2200 Ongeldige long-waarde voor attribuut ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
2201 2201 Ongeldige waarde ''{0}'' voor lengtegraad
2202 2202 Ongeldige waarde voor lengtegraad voor parameter ''{0}'', kreeg {1}
2203 2203 Ongeldige numerieke waarde voor attribuut ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
2204 2204 Ongeldig object met ID=0
2205 2205 Ongeldig poortnummer in voorkeur ''{0}''. Kreeg {1}.
2206 2206 Ongeldige reguliere expressie ''{0}''
2207 2207 Ongeldige waarde voor attribuut ''changeset'' op nieuw object {1}. Kreeg {0}. Herstellen naar 0.
2208 2208 Ongeldige waarde voor attribuut ''changeset''. Kreeg {0}.
2209 2209 Ongeldige waarde voor attribuut ''ref'' op lid in relatie {0}. Kreeg {1}
2210 2210 Ongeldige waarde voor attribuut ''type'' op lid {0} in relatie {1}. Kreeg {2}.
2211 2211 Ongeldige waarde voor attribuut ''version'' op primitief van OSM met ID {0}. Kreeg {1}.
2212 2212 Ongeldige waarde voor attribuut ''{0}'' op XML-tag ''{1}''. Kreeg {2}.
2213 2213 Ongeldige waarde voor attribuut ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
2214 2214 Ongeldige waarde voor verplicht attribuut ''{0}'' van het type OsmPrimitiveType. Kreeg ''{1}''.
2215 2215 Ongeldige waarde voor verplicht attribuut ''{0}'' van het type boolean. Kreeg ''{1}''.
2216 2216 Ongeldige waarde voor verplicht attribuut ''{0}'' van het type double. Kreeg ''{1}''.
2217 2217 Ongeldige waarde voor verplicht attribuut ''{0}'' van het type long (>=0). Kreeg ''{1}''.
2218 2218 Ongeldige waarde voor verplicht attribuut ''{0}'' van het type long. Kreeg ''{1}''.
2219 2219 Ongeldige waarde van attribuut ''ref'' van element <nd>. Kreeg {0}.
2220 2220 Afbeelding
2221 2221 Afbeeldingsbestanden
2222 2222 Afbeeldingsbestand kon niet worden gewist.
2223 2223 Afbeeldingen
2224 2224 Achtergrondafbeelding: standaard
2225 2225 Voorkeuren voor achtergrondafbeeldingen/luchtfoto’s
2226 2226 URL voor achtergrondafbeeldingen/luchtfotografie
2227 2227 URL voor afbeeldingen (standaard)
2228 2228 Luchtfoto vervagen
2229 2229 Verschuiving van achtergrondafbeelding/luchtfoto
2230 2230 Aanbieders van afbeeldingen
2231 2231 Afbeelding: {0}
2232 2232 Afbeeldingen die reeds een tag kregen ({0}/{1})
2233 2233 Afbeeldingen met geolokatie in EXIF-gegevens({0}/{1})
2234 2234 Brits-Amerikaans
2235 2235 Implementeert een opdrachtregel end maakt het u mogelijk uw opdrachten te maken. Zie koppeling voor standaard opdrachten (boog, cirkel etc.)
2236 2236 Geluid importeren
2237 2237 Importeer OSM-gegevens in PBF-formaat
2238 2238 Importeert PDF-bestand en converteert naar wegen.
2239 2239 Importeer gegevens vanaf URL
2240 2240 Afbeeldingen importeren
2241 2241 Importeren niet mogelijk
2242 2242 Importeren van vectorafbeeldingen (SVG)
2243 2243 Importeert problemen vanaf OpenStreetBugs
2244 2244 Importeert merkgebonden CSV-bestanden van de logger van Columbus/Visiontac V-900 GPS in een GPX-laag.
2245 2245 Weg nauwkeurigheid verbeteren
2246 2246 modus Weg nauwkeurigheid verbeteren
2247 2247 -----
2248 2248 In wijzigingenset:
2249 2249 In comflict met:
2250 2250 Helling
2251 2251 -----
2252 2252 Voeg een knoop toe aan de dichtstbijzijnde wegsegmenten
2253 2253 Incomplete specificatie voor <member> met ref=0
2254 2254 Incomplete upload en/of opslaan
2255 2255 Onjuist patroon voor label audio wegpunt: {0}
2256 2256 Fout aantal parameters
2257 2257 Onjuist patroon
2258 2258 Onjuist patroon voor label wegpunt: {0}
2259 2259 Zoom vergroten
2260 2260 Onafhankelijk
2261 2261 Industrieterrein
2262 2262 +++++
2263 2263 -----
2264 2264 Informatie
2265 2265 Informatiebord
2266 2266 Informatiekantoor
2267 2267 Informatiekiosk
2268 2268 Informatie over laag
2269 2269 Informatieve waarschuwingen, verwacht veel valse positieven.
2270 2270 Initialiseren
2271 2271 OSM-API initialiseren
2272 2272 Initialiseren van een sessie op de website van OSM...
2273 2273 Kaartstijlen initialiseren
2274 2274 Initialiseren van knopen om te downloaden ...
2275 2275 Initialiseren van knopen om bij te werken ...
2276 2276 Voorkeuzen initialiseren
2277 2277 Initialiseren van relaties om bij te werken ...
2278 2278 Validator initialiseren
2279 2279 Initialiseren van wegen om bij te werken ...
2280 2280 Installeren bijgewerkte plugins
2281 2281 Interne voorkeuze
2282 2282 Interne serverfout
2283 2283 Interne stijl die moet worden gebruikt als basis voor runtime schakelbare overtrek-stijlen
2284 2284 Internettoegang
2285 2285 Kosten internettoegang
2286 2286 Wegen die lid zijn van een multipolygoonrelatie kruisen elkaar
2287 2287 Ongeldige API URL
2288 2288 Ongeldige ID-lijst gespecificeerd\n Kan object niet downloaden.
2289 2289 Ongeldige URL ''{0}'' in plug-in {1}
2290 2290 Ongeldige omvattende rechthoek
2291 2291 Ongeldig bz2-bestand.
2292 2292 -----
2293 2293 Ongeldige datum
2294 2294 Ongeldige datum/tijd-waarden
2295 2295 Ongeldige verschuiving
2296 2296 Ongeldige sleutel voor eigenschap
2297 2297 Ongeldige zoekexpressie
2298 2298 Ongeldige service-URL.
2299 2299 Ongeldige regel spellingscontrole: {0}
2300 2300 Ongeldige regel controle op tags - {0}: {1}
2301 2301 Ongeldige tijdzone
2302 2302 Ongeldige gebruikers-ID
2303 2303 Ongeldige gebruikersnaam
2304 2304 Ongeldige spatie in sleutel voor eigenschap
2305 2305 Filter omdraaien
2306 2306 Ierland Bartholomew Quarter-Inch 1940
2307 2307 Ierland British War Office One-Inch 1941-43 GSGS 4136
2308 2308 Ierland EEA Corine 2006
2309 2309 Ierland EEA GMES Stadsatlas
2310 2310 Eiland
2311 2311 Klein eiland
2312 2312 Afgelegen plaats
2313 2313 Het lijkt erop dat JOSM de vorige keer is vastgelopen. Wilt u de gegevens herstellen?
2314 2314 Het ondersteunt protocolversie 0.6, terwijl de server zegt dat het {0} tot en met {1} ondersteunt.
2315 2315 Item {0} werd niet gevonden in de lijst.
2316 2316 Sleeplift
2317 2317 JOSM Help-browser
2318 2318 JOSM interne stijl
2319 2319 URL voor de beschrijving van de JOSM plug-in
2320 2320 JOSM verwachte primitieve [{0} {1}] te vinden in gegevensset maar dat is er niet. Rapporteer dit alstublieft bij http://josm.openstreetmap.de/. Dit is geen kritische fout, het zou veilig moeten zijn om uw werk te vervolgen.
2321 2321 JOSM-versie {0} vereist voor plug-in {1}.
2322 2322 JOSM zal altijd luisteren op poort 8111 op localhost. Deze poort is niet te configureren omdat er naar wordt verwezen door externe toepassingen om te communiceren met JOSM.
2323 2323 JOSM-Trac log in op josm.openstreetmap.de
2324 2324 JPEG-afbeeldingen (*.jpg)
2325 2325 +++++
2326 2326 Java versie {0}
2327 2327 Juwelier
2328 2328 Functie Gebieden samenvoegen
2329 2329 Knoop en lijn koppelen
2330 2330 Koppel knoop aan weg
2331 2331 Bevestiging voor gebied samenvoegen
2332 2332 Overlappende gebieden samenvoegen
2333 2333 Overlappende gebieden samengevoegd
2334 2334 Voegt overlappende gebieden samen
2335 2335 Spring naar positie
2336 2336 Spring daarheen
2337 2337 Spring naar positie
2338 2338 Spring naar volgende markering
2339 2339 Spring naar vorige markering
2340 2340 Afrit
2341 2341 Karten
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Behouden
2345 2345 Behoud de back-upbestanden bij het opslaan van gegevenslagen
2346 2346 Behoud mijn coördinaten
2347 2347 Behoud mijn status van verwijdering
2348 2348 Plug-in behouden
2349 2349 Behoud de geselecteerde sleutel/waarde-paren uit de lokale gegevensset
2350 2350 Behoud de geselecteerde sleutel/waarde-paren uit de gegevensset op de server
2351 2351 Behoud hun coördinaten
2352 2352 Behoud hun status van verwijdering
2353 2353 Behoud dit lid van de relatie in het doelobject
2354 2354 Sleutel
2355 2355 Toets ''{0}'' is ongeldig.
2356 2356 Sleutel "{0}" ontbreekt in voorkeuzen.
2357 2357 Sleutel mag niet leeg zijn als de tag-operator wordt gebruikt. Voorbeeld van gebruik: sleutel=waarde
2358 2358 Toets:
2359 2359 -----
2360 2360 Sneltoetsen
2361 2361 Trefwoorden
2362 2362 Kindercrèche
2363 2363 +++++
2364 2364 Voetgangershek
2365 2365 Keukenzaak
2366 2366 LKS-92 (Letland TM)
2367 2367 LPG (Vloeibaar petroleumgas)
2368 2368 Geluids- (en afbeeldings- en web-)markeringen labelen.
2369 2369 Punt labellen
2370 2370 Lambert 4 Zones (Frankrijk)
2371 2371 -----
2372 2372 Lambert CC-zone
2373 2373 Lambert CC9-zone (Frankrijk)
2374 2374 +++++
2375 2375 Lambert-zone (Estland)
2376 2376 +++++
2377 2377 Grondgebruik
2378 2378 Vuilstortplaats
2379 2379 +++++
2380 2380 Gedupliceerde knopen in grondgebruik
2381 2381 Rijstroken
2382 2382 Taal
2383 2383 Laatste wijziging op {0}
2384 2384 Laatste bijwerking van plug-ins is meer dan {0} dagen geleden.
2385 2385 +++++
2386 2386 Breedtegraad
2387 2387 Breedtegraad:
2388 2388 Start een venster voor bestandsselectie om een bestand te selecteren
2389 2389 Open een browser naar een internetbron, zoals Wikipedia, over een geselecteerd object met bepaalde tags
2390 2390 Verkenner met informatie over de wijzigingenset starten
2391 2391 Browser starten met wiki-hulp voor het geselecteerde object
2392 2392 Gemaximaliseerd openen
2393 2393 Het dialoogvenster voor het bevragen van wijzigingensets openen
2394 2394 Start Firefox om het momenteel zichtbare scherm als een keurige SVG-afbeelding weer te geven.
2395 2395 Toont informatie over deze gebruiker in een browservenster
2396 2396 Wasserette
2397 2397 Laag
2398 2398 Laag ''{0}'' heeft wijzigingen die zouden moeten worden opgeslagen naar het gekoppelde bestand ''{1}''.
2399 2399 Laag ''{0}'' heeft wijzigingen die zouden moeten worden geüpload naar de server.
2400 2400 Laag ''{0}'' heeft geen wijzigingen die moeten worden opgeslagen.
2401 2401 Laag ''{0}'' heeft geen wijzigingen die moeten worden geüpload.
2402 2402 Laag ''{0}'' wordt niet gesteund door een bestand
2403 2403 De laag ''{0}'' moet in de lijst beschikbare lagen staan
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 Laag niet in lijst.
2408 2408 Laag: {0}
2409 2409 Lagen
2410 2410 Voorlooptijd (seconden)
2411 2411 Vrije tijd
2412 2412 Lengte
2413 2413 -----
2414 2414 Lengte in meters
2415 2415 Lengte van waarde voor tag "{0}" van object {1} overschrijdt de max. toegestane lengte {2}. De lengte van de waarde is {3}.
2416 2416 Lengte: {0}
2417 2417 Bewaakte spoorwegovergang
2418 2418 Bibliotheek
2419 2419 Licentie
2420 2420 Soorten rijbewijzen
2421 2421 Slagboom
2422 2422 Licht vrachtverkeer (goederenverkeer)
2423 2423 Sneltram
2424 2424 Vuurtoren
2425 2425 Lijnreferentie
2426 2426 Type lijn
2427 2427 Regel {0} kolom {1}:
2428 2428 -----
2429 2429 Lijst
2430 2430 Lijst in rol {0} maakt op dit moment geen deel uit van een vergelijkingspaar.
2431 2431 Lijst van elementen in mijn gegevensset, d.i. de lokale gegevensset
2432 2432 Lijst van elementen in hun gegevensset, d.i. de gegevensset op de server
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 Lijst van samengevoegde elementen. Zij zullen de lijst van mijn elementen vervangen als de beslissingen om samen te voegen worden toegepast.
2436 2436 Lijst van recent geopende bestanden
2437 2437 Verlicht
2438 2438 Woonerf
2439 2439 Alle fouten voor tegels laden
2440 2440 Alle tegels laden
2441 2441 CT (voorwaarden om bij te dragen) laden
2442 2442 Sessie laden
2443 2443 Tegel laden
2444 2444 WMS-laag laden
2445 2445 WMS-laag uit bestand laden
2446 2446 Een sessie uit een bestand laden.
2447 2447 Laad gegevens vanaf API
2448 2448 Historie laden
2449 2449 Afbeeldingslagen laden
2450 2450 Ouder-relaties laden
2451 2451 Relatie laden
2452 2452 Laad de lijst met uw geopende wijzigingensets van de server
2453 2453 Vroege plugins laden
2454 2454 Historie voor knoop {0} wordt geladen
2455 2455 Historie voor relatie {0} wordt geladen
2456 2456 Historie voor weg {0} wordt geladen
2457 2457 Afbeeldingsvoorkeuren laden
2458 2458 Ouder-relaties worden geladen
2459 2459 Laden van plug-in ''{0}''...
2460 2460 Plugins laden
2461 2461 Plug-ins laden ...
2462 2462 Bronnen voor voorkeuze laden vanaf ''{0}''
2463 2463 Sessie "{0}" laden...
2464 2464 Laad stijlbronnen vanaf ''{0}''
2465 2465 {0} laden
2466 2466 Laad informatie over de status van wijzigen van licentie vanaf de server. Gebruikers die hebben ingestemd met de nieuwe voorwaarden om bij te dragen hebben een groen vinkje naast hun gebruikersnaam..
2467 2467 Lokale bestanden
2468 2468 Onbewoond gebied
2469 2469 Locatie
2470 2470 Afgesloten
2471 2471 Sluisdeur
2472 2472 Lodi - Italië
2473 2473 Uitloggen voor sessie ''{0}''...
2474 2474 Lengtegraad
2475 2475 Lengtegraad:
2476 2476 Kijk in:
2477 2477 Weergave en vormgeving
2478 2478 Kijk in:
2479 2479 Uitkijktoren
2480 2480 Zoeken naar afbeeldingsbestanden
2481 2481 Zoekt naar knopen of wegen met ''FIXME'' in de waarden van de eigenschap.
2482 2482 +++++
2483 2483 +++++
2484 2484 +++++
2485 2485 MTB schaal
2486 2486 Vliegend tapijt
2487 2487 Er is geen knoop {0} in de hoofdgegevensset
2488 2488 Geluidsmarkering bij afspeelkop zetten
2489 2489 Maak parallelle kopieën van wegen
2490 2490 Fout bij maken parallelle weg
2491 2491 Zorg dat u wat gegevens inlaadt, als u --selection gebruikt.
2492 2492 Maak rijtjeswoningen uit één enkel blok.
2493 2493 Maakt een paar geselecteerde wegsegmenten parallel door één van hen te draaien langs een gekozen draaipunt.
2494 2494 Misvormde URL voor de EULA-licentie: {0}
2495 2495 Configuratiebestand is verminkt in regels {0}
2496 2496 Misvormde zinnen: {0}
2497 2497 Winkelcentrum
2498 2498 Bouwwerken
2499 2499 Beheer geopende wijzigingensets en selecteer een wijzigingenset om naar toe te uploaden
2500 2500 Handmatig
2501 2501 Handmatige bijstelling
2502 2502 Handmatig configureren van een HTTP proxy
2503 2503 Kaart
2504 2504 Kaarttekenstijlen
2505 2505 Kaartprojectie
2506 2506 Kaartinstellingen
2507 2507 Kaartstijlinfo
2508 2508 Kaart: {0}
2509 2509 KaartTekenen
2510 2510 +++++
2511 2511 +++++
2512 2512 Jachthaven
2513 2513 Markeer de geselecteerde tags als onbeslist
2514 2514 Markeringen van benoemde punten
2515 2515 Markeringen van {0}
2516 2516 Markt
2517 2517 +++++
2518 2518 Koppel eerste foto aan eerste GPX-punt
2519 2519 Koppelen van foto’s aan spoor is mislukt
2520 2520 Materiaal
2521 2521 Max. asdruk (ton)
2522 2522 Max. hoogte (meters)
2523 2523 -----
2524 2524 Max. breedtegraad
2525 2525 Max. lengte (meters)
2526 2526 Max. lengtegraad
2527 2527 Max. snelheid (km/u)
2528 2528 -----
2529 2529 Max. gewicht (ton)
2530 2530 -----
2531 2531 Max. breedte (meters)
2532 2532 Max. zoomniveau:
2533 2533 Maximale oppervlakte per verzoek:
2534 2534 Maximale lengte (in meters) om lijnen te tekenen voor lokale bestanden. Stel in op ''-1'' om alle lijnen te tekenen.
2535 2535 Maximale lengte (in meters) om lijnen te tekenen. Stel in op ''-1'' om alle lijnen te tekenen.
2536 2536 Maximale lengte (meters)
2537 2537 Maximale lengte voor lokale bestanden (meters)
2538 2538 Weide
2539 2539 Meting
2540 2540 Meetstation
2541 2541 Lid van
2542 2542 Lid van relatie voor rol {0} is van het verkeerde type
2543 2543 Leden
2544 2544 Leden in de buffer Plakken kunnen niet worden toegevoegd omdat ze geen deel uitmaken van de huidige laag
2545 2545 Leden (opgelost)
2546 2546 Leden (met conflicten)
2547 2547 Gedenkplaats
2548 2548 Menunaam
2549 2549 Menunaam (standaard)
2550 2550 +++++
2551 2551 +++++
2552 2552 Samenvoegen
2553 2553 Knopen samenvoegen
2554 2554 Laag samenvoegen
2555 2555 Knopen met de oudste samenvoegen.
2556 2556 Overlappende delen van wegen samenvoegen.
2557 2557 Selectie samenvoegen
2558 2558 Voeg de huidige laag samen met een andere laag
2559 2559 Voeg de geselecteerde objecten in een andere laag samen
2560 2560 Deze laag samenvoegen met een andere laag
2561 2561 {0} knopen samenvoegen
2562 2562 Lijst met samengevoegde leden bevroren. Er zijn geen openstaande conflicten in de lijst met leden van deze relatie
2563 2563 Lijst met samengevoegde knopen bevroren. Er zijn geen openstaande conflicten in de lijst met knopen van deze weg
2564 2564 Samengevoegde knopen zijn nog niet vastgezet. Kan nog geen opdracht voor oplossing bouwen
2565 2565 Samengevoegde knopen zijn nog niet vastgezet. Kan nog geen opdracht voor oplossing bouwen.
2566 2566 Samengevoegde versie
2567 2567 -----
2568 2568 Verwijderde objecten samenvoegen mislukt
2569 2569 -----
2570 2570 Melding van de dag niet beschikbaar
2571 2571 Methode
2572 2572 Metrisch
2573 2573 Microbrouwerij
2574 2574 Druk nogmaals op de middelste muisknop (of -wieltje).<br>Houd CTRL ingedrukt om rechtstreeks uit deze lijst te selecteren m.b.v. de muis.<hr>
2575 2575 Militair terrein
2576 2576 Min. breedtegraad
2577 2577 Min. lengtegraad
2578 2578 Min. snelheid (km/u)
2579 2579 Min. zoomniveau:
2580 2580 Mijnschacht
2581 2581 Mini-rotonde
2582 2582 Minigolf
2583 2583 Minimale afstand (pixels)
2584 2584 Minuten: {0}
2585 2585 Spiegelen
2586 2586 Spiegel de geselecteerde knopen en wegen.
2587 2587 Ontbrekend attribuut ''ref'' op lid in relatie {0}.
2588 2588 Ontbrekend attribuut ''type'' op lid {0} in relatie {1}.
2589 2589 Ontbrekend attribuut ''version'' op primitief van OSM met ID {0}.
2590 2590 Ontbrekend attribuut ''{0}'' op XML-tag ''{1}''.
2591 2591 Codering ontbreekt
2592 2592 Ontbrekende sleutel of waarde van attribuut in tag.
2593 2593 Ontbrekend verplicht attribuut ''{0}'' van XML-element {1}.
2594 2594 Ontbrekend verplicht attribuut ''{0}'' op <nd> van weg {1}.
2595 2595 Ontbrekend verplicht attribuut ''{0}''.
2596 2596 Ontbrekende verplichte attributen voor element ''bounds''. Kreeg minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2597 2597 Doel voor samenvoegen voor knoop met id {0} ontbreekt
2598 2598 Doel voor samenvoegen voor relatie met id {0} ontbreekt
2599 2599 Doel voor samenvoegen voor weg met id {0} ontbreekt
2600 2600 Doel voor samenvoegen van type {0} met id {1} ontbreekt
2601 2601 -----
2602 2602 Operator voor NIET ontbreekt
2603 2603 Parameter voor OF ontbreekt
2604 2604 -----
2605 2605 Ontbrekend vereist attribuut ''{0}''.
2606 2606 Ontbrekende identiteit van de gebruiker
2607 2607 Gemengde lift
2608 2608 Gedupliceerde knopen van gemengd type
2609 2609 Ma-Vr 08:30-20:00
2610 2610 Ma-Vr 22:00-05:00
2611 2611 +++++
2612 2612 Mobiele telefoons
2613 2613 Modus: tekenen met hoekvergrendeling
2614 2614 Modus: {0}
2615 2615 Modelvliegtuigen
2616 2616 Zonder modus werken (stijl van Potlatch)
2617 2617 Aangepast
2618 2618 Aangepaste tijden (tijdstempels) van geluidsbestanden.
2619 2619 Lijst van lagen van afbeeldingen die zichtbaar zijn in menu Luchtfotografie aanpassen
2620 2620 Geldwisselkantoor
2621 2621 +++++
2622 2622 +++++
2623 2623 Meer info...
2624 2624 Meer informatie over deze functionaliteit
2625 2625 Er werd meer dan 1 weg met "from" gevonden
2626 2626 Er werd meer dan 1 weg met "to" gevonden
2627 2627 Meer dan een "via" knooppunt gevonden
2628 2628 +++++
2629 2629 Motorcross
2630 2630 Motorvoertuigen
2631 2631 Vierwielige motorvoertuigen
2632 2632 Motorfiets
2633 2633 Dealer motorfietsen
2634 2634 Autoweg
2635 2635 +++++
2636 2636 Autosnelweg
2637 2637 Afslag op autosnelweg
2638 2638 Af-/Oprit autosnelweg
2639 2639 Bergpas
2640 2640 Mountainbiken
2641 2641 Knoop verplaatsen...
2642 2642 Verplaats een segment langs zijn normaal en laat dan de muisknop los.
2643 2643 Verplaats dialoogvenster naar venster aan zijkant
2644 2644 Omlaag verplaatsen
2645 2645 Geselecteerde elementen één positie omlaag schuiven
2646 2646 Elementen verplaatsen
2647 2647 Zet filter lager
2648 2648 Zet filter hoger
2649 2649 Naar links verplaatsen
2650 2650 Verplaats knopen zodat alle hoeken 90 of 180 graden worden
2651 2651 Objecten verplaatsen door ze te verslepen. Shift om toe te voegen aan de selectie (Ctrl om te wisselen); Shift-Ctrl om geselecteerde te roteren; Alt-Ctrl om de selectie op schaal te brengen of om de selectie te wijzigen
2652 2652 Objecten {0} verplaatsen
2653 2653 Naar rechts verplaatsen
2654 2654 De huidige geselecteerde leden omlaag verplaatsen
2655 2655 De huidige geselecteerde leden omhoog verplaatsen
2656 2656 Geselecteerde lijn één rij omlaag.
2657 2657 Geselecteerde lijn één rij omhoog.
2658 2658 De geselecteerde laag één rij omlaag verplaatsen.
2659 2659 De geselecteerde laag één rij omhoog verplaatsen.
2660 2660 De geselecteerde knopen op een rechte lijn plaatsen
2661 2661 De geselecteerde knopen in een cirkel plaatsen.
2662 2662 Verplaats ze
2663 2663 Omhoog verplaatsen
2664 2664 Geselecteerde elementen één positie omhoog schuiven
2665 2665 {0} verplaatsen
2666 2666 Verplaatst objecten {0}
2667 2667 Modder
2668 2668 Meervoudige sporten
2669 2669 -----
2670 2670 Meerdere leden verwijzen naar hetzelfde object.
2671 2671 Multipolygoon
2672 2672 Het lid van de multipolygoonrelatie met als rol inner ligt aan de buitenkant
2673 2673 Multipolygoon is niet gesloten
2674 2674 +++++
2675 2675 Muziekinstrumenten
2676 2676 Mijn wijzigingensets
2677 2677 Mijn gegevensset bevat geen tag met de sleutel {0}
2678 2678 Mijn versie
2679 2679 Mijn versie (lokale gegevensset)
2680 2680 Mijn met Samengevoegd
2681 2681 Mijn met Hun
2682 2682 Importeren van NMEA mislukt!
2683 2683 Importeren van NMEA gelukt
2684 2684 NMEA-0183-bestanden
2685 2685 Naam
2686 2686 Naam (optioneel):
2687 2687 Naam van locatie
2688 2688 -----
2689 2689 Naam van gebruiker.
2690 2690 Naam van verschuiving
2691 2691 Naam: {0}
2692 2692 Benoemde spoorpunten van {0}
2693 2693 Benoemde punten op spoor.
2694 2694 -----
2695 2695 Smalspoor
2696 2696 Landsgrens
2697 2697 Nationaal park
2698 2698 Gedupliceerde knopen in natuur (bos, water)
2699 2699 Natuur
2700 2700 Natuurreservaat
2701 2701 -----
2702 2702 Netwerk
2703 2703 Netwerkuitzondering
2704 2704 Nooit bijwerken
2705 2705 Nieuw
2706 2706 Nieuw Toegangstoken
2707 2707 Nieuwe map
2708 2708 Nieuwe laag
2709 2709 Nieuwe relatie
2710 2710 Nieuwe sleutel
2711 2711 Nieuwe verschuiving
2712 2712 Nieuw item voorkeuze:
2713 2713 Nieuwe relatie
2714 2714 Nieuwe rol
2715 2715 Nieuw item stijl:
2716 2716 Nieuwe waarde
2717 2717 Volgende
2718 2718 -----
2719 2719 Nachtclub
2720 2720 Neen
2721 2721 Geen toepassing voor exporteren gevonden! Niets opgeslagen.
2722 2722 Geen GPX-spoor in laag beschikbaar om geluid mee te koppelen.
2723 2723 Geen sneltoets
2724 2724 Er werd geen weg met "from" gevonden
2725 2725 Er werd geen weg met "to" gevonden
2726 2726 Er werd geen weg of knoop met "via" gevonden
2727 2727 Er werd nog geen gebied geselecteerd
2728 2728 Er werd geen omvattend gebied gevonden voor deze laag.
2729 2729 Geen wijzigingen om te uploaden.
2730 2730 Geen wijzigingenset aanwezig voor uploaden van diff.
2731 2731 Er zijn geen conflicten die moeten worden opgelost
2732 2732 Geen conflicten om op in te zoomen
2733 2733 Geen huidige gegevensset gevonden
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 Geen gegevens gevonden in bestand {0}.
2737 2737 Geen gegevens in dit gebied gevonden.
2738 2738 Geen gegevens geladen.
2739 2739 Geen datum
2740 2740 Geen bestaande geluidsmarkeringen in deze laag om vanaf te verschuiven.
2741 2741 Doodlopende weg
2742 2742 Geen exportmodule voor deze laag
2743 2743 -----
2744 2744 Geen GPX geselecteerd
2745 2745 Geen afbeelding
2746 2746 Geen afbeeldingsbestanden gevonden.
2747 2747 -----
2748 2748 Geen afbeeldingen konden worden gekoppeld
2749 2749 Geen kruispunt gevonden. Er is niets gewijzigd.
2750 2750 Geen overeenkomst gevonden voor ''{0}''
2751 2751 Geen geopende wijzigingenset
2752 2752 Geen geopende wijzigingensets
2753 2753 Geen buitenste weg voor multipolygoon
2754 2754 Geen openstaande conflicten voor eigenschappen
2755 2755 Geen tag-conflicten om op te lossen
2756 2756 Geen primitief met ID {0} in lokale gegevensset. Kan type primitief niet bepalen.
2757 2757 Geen problemen gevonden
2758 2758 Geen proxy
2759 2759 Geen GPX-spoor geselecteerd
2760 2760 Geen stijlinformatie voor multipolygoon
2761 2761 Geen stijlinformatie in relatie van multipolygoon
2762 2762 Geen tags
2763 2763 Geen doellagen
2764 2764 Geen tegels op dit zoomniveau
2765 2765 Een lid van een multipolygoonrelatie heeft een niet-geschikte rol
2766 2766 Geen geldige WMS URL of ID
2767 2767 Geen fouten bij valideren
2768 2768 Nee, doorgaan met bewerken
2769 2769 Nee, verwerp de wijzigingen en sluit af
2770 2770 Neen, niet toepassen
2771 2771 Knoop
2772 2772 Knoop {0}
2773 2773 Knoop:
2774 2774 Knoop: verbinding
2775 2775 Knoop: standaard
2776 2776 Knoop: met tag
2777 2777 Knopen
2778 2778 Knopen op dezelfde positie
2779 2779 Knopen met dezelfde naam
2780 2780 Knopen (opgelost)
2781 2781 Knopen (met conflicten)
2782 2782 Multipolygoonrelatie bevat een lid dat geen ''weg'' is
2783 2783 Geen
2784 2784 Geen van deze knopen is met iets anders verbonden.
2785 2785 Geen van de knopen van deze weg is met iets anders verbonden.
2786 2786 Noorden
2787 2787 Verschuiving in noordelijke richting
2788 2788 Niet gevonden
2789 2789 Nog onbeslist
2790 2790 Nog onbeslist.
2791 2791 Niet aanwezig in de cache
2792 2792 Opmerking
2793 2793 Onthoud dat zoekopdrachten voor wijzigingenset op dit moment altijd worden doorgegeven aan ''{0}'', ongeacht de host, poort en pad van de hieronder opgegeven URL.
2794 2794 Opmerking: GPL is niet compatibel met de licentie van OSM. Geen sporen uploaden met licentie GPL.
2795 2795 Opmerking: Als een weg geselecteerd is, zal deze weg nieuwe kopieën\nvan de losgemaakte knopen krijgen en de nieuwe knopen zullen geselecteerd worden. Anders zullen alle wegen hun eigen kopie krijgen en alle knopen zouden\ngeselecteerd worden.
2796 2796 Bankbiljetten
2797 2797 Niets
2798 2798 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet uitgebreid.
2799 2799 Niets gevonden in selectie met zoeken op "{0}"
2800 2800 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet verkleind.
2801 2801 Geen selectie om op in te zoomen.
2802 2802 Niets geselecteerd!
2803 2803 Niets te exporteren. Verzamel eerst enkele gegevens.
2804 2804 Niets dat geselecteerd kan worden
2805 2805 Niets te uploaden. Verzamel eerst enkele gegevens.
2806 2806 Er is niets waarop ingezoomd kan worden
2807 2807 Null pointer-uitzondering, mogelijk ontbreken er enkele tags.
2808 2808 Nummer
2809 2809 Aantal mensen per cabine
2810 2810 Aantal mensen per stoel
2811 2811 Aantal mensen per gondel
2812 2812 Aantal mensen per gondel/stoel
2813 2813 Aantal mensen per uur
2814 2814 Aantal plaatsen
2815 2815 Aantal geleiders per kabel
2816 2816 Het aantal {0} rollen is te hoog ({1})
2817 2817 Het aantal {0} rollen is te laag ({1})
2818 2818 Nummeringschema
2819 2819 Verpleeghuis
2820 2820 Autorisatie van OAuth mislukt
2821 2821 ODBL-dekking
2822 2822 +++++
2823 2823 OK - opnieuw proberen.
2824 2824 +++++
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 OSM API URL mag niet leeg zijn. Voer de OSM API URL in.
2829 2829 OSM-gegevens
2830 2830 OSM-wachtwoord
2831 2831 OSM Server bestanden
2832 2832 OSM Server-bestanden bzip2 gecomprimeerd
2833 2833 OSM Server-bestanden gzip gecomprimeerd
2834 2834 URL voor server van OSM:
2835 2835 -----
2836 2836 OSM wachtwoord
2837 2837 OSM gebruikersnaam:
2838 2838 Website van OSM gaf geen sessie-cookie terug in antwoord op ''{0}'',
2839 2839 +++++
2840 2840 Object ''{0}'' is al verwijderd. Object overslaan in upload.
2841 2841 Object-ID:
2842 2842 Object-ID’s kunnen gescheiden worden door een komma of spatie. <br /> Bijvoorbeeld: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> Specificeer, in gemengde modus, objecten als volgt: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2843 2843 Object van het type {0} met id {1} werd gemarkeerd om te worden verwijderd, maar het ontbreekt in de bron-gegevensset
2844 2844 -----
2845 2845 Objecttype:
2846 2846 Object met historie
2847 2847 Objecten worden geüpload naar een <strong>nieuwe wijzigingenset</strong>.
2848 2848 Objecten worden geüpload naar de <strong>geopende wijzigingenset</strong> {0} met de uploadopmerking ''{1}''.
2849 2849 Objecten om toe te voegen:
2850 2850 Objecten om te verwijderen:
2851 2851 Objecten om aan te passen:
2852 2852 100 Octaan
2853 2853 Octaan 80
2854 2854 91 Octaan
2855 2855 Octaan 92
2856 2856 95 Octaan
2857 2857 98 Octaan
2858 2858 Verschuiving 3.000.000m oostelijk
2859 2859 Bladwijzer voor verschuiving bestaat al. Overschrijven?
2860 2860 Bladwijzers voor verschuivingen
2861 2861 Antwoord van server voor verschuiving: {0}
2862 2862 Verschuiving:
2863 2863 Verschuiving:
2864 2864 OK
2865 2865 Oude sleutel
2866 2866 Oude rol
2867 2867 Oude waarde
2868 2868 Op verzoek
2869 2869 Tijdens uploaden
2870 2870 -----
2871 2871 Eénrichting
2872 2872 Eénknoopswegen
2873 2873 Een van de geselecteerde bestanden was leeg (null)
2874 2874 Eén van de geselecteerde wegen is niet gesloten en kan daarom niet worden samengevoegd.
2875 2875 Eén of meer leden van deze nieuwe relatie zijn verwijderd terwijl Relatie bewerken\ngeopend was.. Ze zijn verwijderd van de ledenlijst van de relatie.
2876 2876 Eénrichtingsweg
2877 2877 Eénrichting (fiets)
2878 2878 Alleen wijzigingensets afgesloten na en gemaakt vóór een specifieke datum/tijd
2879 2879 Alleen wijzigingensets afgesloten na de volgende datum/tijd
2880 2880 Alleen wijzigingensets waarvan ikzelf eigenaar ben
2881 2881 Alleen wijzigingensets waarvan ikzelf eigenaar ben (uitgeschakeld. JOSM wordt momenteel uitgevoerd door een anonieme gebruiker)
2882 2882 Alleen wijzigingensets waarvan de gebruiker met het opgegeven gebruikers-ID eigenaar is
2883 2883 Alleen wijzigingensets waarvan de gebruiker met de volgende gebruikersnaam eigenaar is
2884 2884 Alleen op de kop van een weg.
2885 2885 Dekking
2886 2886 Openen
2887 2887 Locatie openen...
2888 2888 Open OSM-bestand
2889 2889 Open een OsmChange-bestand
2890 2890 Open recent bestand
2891 2891 Open een lege WMS-laag om gegevens uit een bestand te laden
2892 2892 Open een bestand (elk type bestand dat kan worden geopend met Bestand/Openen)
2893 2893 Een bestand openen.
2894 2894 Open een geschiedenisverkenner met de geschiedenis van deze knoop.
2895 2895 Open een lijst van alle opdrachten (buffer Ongedaan maken).
2896 2896 Open een lijst met alle geladen lagen.
2897 2897 Open een lijst met alle relaties.
2898 2898 Open een lijst met mensen die aan de geselecteerde objecten werken.
2899 2899 Een dialoogvenster om samen te voegen openen voor alle geselecteerde items in bovenstaande lijst.
2900 2900 Een nieuwe wijzigingenset openen en gebruiken in de volgende upload
2901 2901 Opent een dialoogvenster Voorkeuren voor algemene instellingen.
2902 2902 Open een venster voor een selectielijst.
2903 2903 Open een webpagina voor elke geselecteerde wijzigingenset
2904 2904 Een URL openen.
2905 2905 Open een bewerker voor de geselecteerde relatie
2906 2906 Open en gebruik zoveel nieuwe wijzigingensets als nodig zijn
2907 2907 Een ander GPX-spoor openen
2908 2908 Open een andere foto
2909 2909 Geopende wijzigingenset verwacht. Kreeg gesloten wijzigingenset met ID {0}.
2910 2910 Wijzigingensets openen
2911 2911 Bestand openen
2912 2912 Open geselecteerd bestand
2913 2913 Open geselecteerd bestand.
2914 2914 Sessie openen
2915 2915 De huidige pagina van de Help openen in een extern browservenster
2916 2916 Open de lijst met wijzigingensets in de huidige laag.
2917 2917 Open het scherm voor valideren.
2918 2918 -----
2919 2919 Openen...
2920 2920 Geopend/Gesloten:
2921 2921 +++++
2922 2922 +++++
2923 2923 OpenStreetMap (Duitstalig)
2924 2924 OpenStreetMap (Duitse Stijl)
2925 2925 OpenStreetMap (Mapnik Zwart-Wit)
2926 2926 +++++
2927 2927 OpenStreetMap (Sorbisch)
2928 2928 +++++
2929 2929 gegevens van OpenStreetMap
2930 2930 Openingstijden
2931 2931 Openingstijden (bezoek)
2932 2932 Bestand ''{0}'' aan het openen...
2933 2933 Bestanden aan het openen
2934 2934 Openen van link niet ondersteund op het huidige platform ("{0}")
2935 2935 Opent een dialoogvenster waarmee naar een specifieke locatie kan worden gesprongen.
2936 2936 Opent het venster Beheren wijzigingensets voor de geselecteerde wijzigingenset
2937 2937 Brandtijden
2938 2938 Bedrijf
2939 2939 Opticien
2940 2940 Optionele attributen:
2941 2941 Optionele typen
2942 2942 -----
2943 2943 Biologische winkel
2944 2944 Orig. weg
2945 2945 Loodrecht maken
2946 2946 Loodrecht maken / Ongedaan maken
2947 2947 Vorm loodrecht maken
2948 2948 Vorm loodrecht maken / Ongedaan maken
2949 2949 Vorm loodrecht maken / Ongedaan maken\nSelecteer knopen die tijdens de vorige actie Loodrecht maken werden verplaatst!
2950 2950 OsmChange-bestand
2951 2951 Andere
2952 2952 Andere informatiepunten
2953 2953 Andere gedupliceerde knopen
2954 2954 Buitensport
2955 2955 Uitvoervormen van energie
2956 2956 Tegels overlappen
2957 2957 Overlappende Gebieden
2958 2958 Overlappende snelwegen
2959 2959 Overlappende spoorwegen
2960 2960 Overlappende wegen
2961 2961 -----
2962 2962 Overschrijf positie voor:
2963 2963 Overschrijven
2964 2964 Aangepaste instellingen van OAuth overschrijven?
2965 2965 Sleutel overschrijven
2966 2966 PCN 2006 - Italë
2967 2967 PCN 2008 - IT Lazio + Umbria
2968 2968 PNOA Spanje
2969 2969 PUWG (Polen)
2970 2970 PUWG 1992 (Polen)
2971 2971 PUWG 2000-zone {0} (Polen)
2972 2972 PUWG-zone
2973 2973 Verfwinkel
2974 2974 Tekenstijl {0}: {1}
2975 2975 Paleontologische opgraving
2976 2976 Pangasinán/Bulacan (Filipijnen HiRes)
2977 2977 Papier
2978 2978 +++++
2979 2979 ParallelWayAction\nDe geselecteerde wegen moeten één eenvoudige pad zonder aftakkingen vormen
2980 2980 Parameter "downloadgps" accepteert geen bestandsnamen of URL’s voor bestanden
2981 2981 Naam parameter
2982 2982 Waarde parameter
2983 2983 Parameter {0} niet in bereik 0..{1}. Kreeg ''{2}''.
2984 2984 De parameters --download, --downloadgps, en --selection worden in de opgegeven volgorde behandeld.
2985 2985 Ouder-relaties
2986 2986 +++++
2987 2987 PR (Parkeer en Reis)
2988 2988 Parkeerplaats
2989 2989 Weg op parkeerplaats
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 Fout bij ontleden: documentstructuur voor GPX-document is ongeldig
2993 2993 Gegevens van OSM ontleden...
2994 2994 Ontleden van gegevens over historie van OSM ...
2995 2995 Ontleden van inhoud wijzigingenset ...
2996 2996 -----
2997 2997 Ontleden van lijst van wijzigingensets...
2998 2998 Ontleden van lijst voor plug-in vanaf site ''{0}''
2999 2999 Antwoord van server ontleden...
3000 3000 Deel van:
3001 3001 Onderdelen
3002 3002 Passeerstrook
3003 3003 Passeerstroken
3004 3004 Wachtwoord
3005 3005 Wachtwoord:
3006 3006 Wachtwoord:
3007 3007 Plakken
3008 3008 Plakken ...
3009 3009 Tags plakken
3010 3010 URL-adres vanaf klembord plakken
3011 3011 Inhoud van de buffer plakken.
3012 3012 Plakken zonder onvolledige leden
3013 3013 Pad
3014 3014 Pad:
3015 3015 Bergtop
3016 3016 Voetgangersgebied
3017 3017 Voetgangersoversteekplaats
3018 3018 Type voetgangersoversteekplaats
3019 3019 Voetgangers
3020 3020 +++++
3021 3021 Openstaande conflicten in de lijst met leden van deze relatie
3022 3022 Openstaande conflicten in de lijst met knopen van deze weg
3023 3023 Nog openstaande conflicten voor eigenschappen om nog op te lossen
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 Voert de validatie van gegevens uit
3027 3027 Toegestane acties:
3028 3028 +++++
3029 3029 Apotheek
3030 3030 Telefoonnummer
3031 3031 Telefoonnummer
3032 3032 Tijd op foto (uit exif):
3033 3033 Foto''s bevatten geen informatie over tijd.
3034 3034 Picknickplaats
3035 3035 +++++
3036 3036 +++++
3037 3037 Pijpleiding
3038 3038 Soort piste
3039 3039 Sportveld
3040 3040 Religieus gebouw
3041 3041 Locaties
3042 3042 Skilift
3043 3043 Afspelen/Geluid pauzeren
3044 3044 Afspelen start dit aantal seconden voor (of na, indien negatief) de gewenste positie op het geluidsspoor.
3045 3045 Speelveld
3046 3046 Annuleer als u niet zeker bent
3047 3047 Klik op <strong>Lijst downloaden</strong> om een lijst van beschikbare plug-ins te downloaden en weer te geven.
3048 3048 Bepaal naar welke wijzigingenset de gegevens geüpload worden en of de wijzigingenset na de volgende upload gesloten moet worden.
3049 3049 Bepaal of JOSM na een bepaalde tijdsperiode automatisch de actieve plug-ins moet bijwerken
3050 3050 Bepaal of JOSM, nadat het zelf bijgewerkt werd, bij het opstarten automatisch de actieve plug-ins moet bijwerken.
3051 3051 Bepaal welke waardes behouden moeten blijven
3052 3052 Voer een Easting en Northing in
3053 3053 Voer GPS-coördinaten in
3054 3054 Voer een datum in in de gebruikelijke indeling voor uw locatie.<br>Voorbeeld: {0}<br>Voorbeeld: {1}<br>Voorbeeld: {2}<br>Voorbeeld: {3}<br>
3055 3055 Voer een naam voor de bladwijzer in voor het te downloaden gebied.
3056 3056 Voer een niet-lege gebruikersnaam in
3057 3057 Gelieve een tegeladres in te geven
3058 3058 Gelieve een tegelindex op te geven
3059 3059 Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in als uw proxy authenticatie vereist.
3060 3060 Voer eerst een geldige URL voor de zoekopdracht van de wijzigingenset in.
3061 3061 Voer eerst een geldige grootte voor het gedeelte
3062 3062 Voer een tijd in in de gebruikelijke indeling voor uw locatie.<br>Voorbeeld: {0}<br>Voorbeeld: {1}<br>Voorbeeld: {2}<br>Voorbeeld: {3}<br>
3063 3063 Voer een geldige gebruikers-ID in
3064 3064 Voer een sleutel voor een Toegangstoken in
3065 3065 Voer een geheime code in voor een Toegangstoken
3066 3066 Voer een Toegangstoken voor OAuth in dat is geautoriseerd om toegang te krijgen tot de server van OSM ''{0}''.
3067 3067 Voer een geheel getal > 1 in
3068 3068 Voer een geheel getal > 0 in
3069 3069 Voer een niet-lege gebruikersnaam in
3070 3070 Voer een URL in of plak die om wijzigingensets uit de OSM API op te halen.
3071 3071 Voer de OSM API URL in.
3072 3072 Voer het wachtwoord in voor het authenticeren bij uw proxyserver
3073 3073 Voer het wachtwoord voor uw account voor OSM in
3074 3074 -----
3075 3075 Voer de gebruikersnaam in voor het authenticeren bij uw proxyserver
3076 3076 Voer de gebruikersnaam voor uw account voor OSM in
3077 3077 -----
3078 3078 Voer uw wachtwoord voor OSM in
3079 3079 Voer uw gebruikersnaam voor OSM in
3080 3080 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor JOSM in. Het wachtwoord zal <strong>niet</strong> in heldere tekst worden opgeslagen in de voorkeuren van JOSM en het zal <strong>slechts één keer</strong> worden aangeleverd aan de server van OSM. Opvolgende verzoeken voor het uploaden van gegevens gebruiken uw wachtwoord niet meer.
3081 3081 Start JOSM opnieuw op om de gedownloade plug-ins te activeren.
3082 3082 Herstel de opmerking bij uploaden
3083 3083 Selecteer eerst een gebied waarvan u gegevens wilt downloaden
3084 3084 Selecteer een sleutel
3085 3085 Selecteer een waarde
3086 3086 Selecteer een procedure voor autorisatie:
3087 3087 Selecteer een item.
3088 3088 Selecteer ten minste vier knopen.
3089 3089 Selecteer ten minste één reeds geüploade knoop, weg of relatie.
3090 3090 Selecteer ten minste één gesloten weg die samengevoegd zou moeten worden.
3091 3091 Selecteer ten minste één knoop of weg.
3092 3092 Selecteer ten minste één rij om te kopiëren.
3093 3093 Selecteer ten minste één weg om te vereenvoudigen.
3094 3094 Selecteer ten minste één weg.
3095 3095 Selecteer ten minste drie knopen:
3096 3096 Selecteer ten minste twee knopen om samen te voegen of een knoop die dicht bij een andere knoop ligt.
3097 3097 Selecteer ten minste twee of meer wegen om te combineren.
3098 3098 Selecteer precies twee of drie knopen; of één weg met precies twee of drie knopen.
3099 3099 Selecteer iets om te kopiëren
3100 3100 -----
3101 3101 Selecteer een rij om te verwijderen.
3102 3102 Selecteer een rij om te bewerken.
3103 3103 Selecteer de doellaag.
3104 3104 Selecteer de strategie voor het uploaden:
3105 3105 Selecteer wegen met hoeken van ongeveer 90 of 180 graden.
3106 3106 Selecteer welke wijzigingen in eigenschappen u wilt toepassen.
3107 3107 Plug-in gebundeld met JOSM
3108 3108 Plug-in voor het importeren van afbeeldingen met ruimtelijke verwijzingen
3109 3109 Plug-in voor het omdraaien van wijzigingensets
3110 3110 Plug-in voor taggen van objecten gebaseerd op een selectie van verkeersborden. Het dialoogvenster kan worden geopend door te klikken op een klein pictogram in de rechter bovenhoek van het venster Eigenschappen. Beschikbare voorkeuren voor land: Duitsland.
3111 3111 Informatie over plug-in
3112 3112 Plug-in om gegevens voor OSM digitaal te ondertekenen
3113 3113 Bijwerken van plug-in mislukt
3114 3114 Beleid voor het bijwerken van plug-ins
3115 3115 Invoegtoepassingen
3116 3116 Plugins zijn bijgewerkt
3117 3117 Naam punt
3118 3118 Puntnummer
3119 3119 Electriciteitsmast
3120 3120 Referentie mast
3121 3121 Politiebureau
3122 3122 Politiek
3123 3123 Populatie
3124 3124 Positie
3125 3125 Positie
3126 3126 Positie {0} valt buiten geldig bereik. Het huidige aantal leden is {1}.
3127 3127 Brievenbus
3128 3128 Postkantoor
3129 3129 Postcode
3130 3130 +++++
3131 3131 Energie
3132 3132 Energievoorziening
3133 3133 Hoogspanningskabel
3134 3134 Verdeelstation
3135 3135 Transformatorstation
3136 3136 Hoogspanningsmast
3137 3137 Gedupliceerde knopen in hoogspanningsleiding
3138 3138 Aansluiting energie
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 Voorwaarde werd geschonden
3142 3142 Overtreding van voorwaarde
3143 3143 Vooraf gedefinieerd
3144 3144 Voorkeur ''{0}'' ontbreekt. Kan OsmApi niet initialiseren.
3145 3145 Instelling van voorkeur {0} is verwijderd omdat hij niet langer wordt gebruikt.
3146 3146 Voorkeur met toets ''{0}'' bestaat niet. Kan geen geometrie voor het venster herstellen vanuit de voorkeuren.
3147 3147 Voorkeur met toets ''{0}'' bevat niet ''{1}''. Kan geen geometrie voor het venster herstellen vanuit de voorkeuren.
3148 3148 Voorkeur met toets ''{0}'' bevat geen integer (geheel getal) waarde voor ''{1}''. Kreeg {2}. Kan geen geometrie voor het venster herstellen vanuit de voorkeuren.
3149 3149 Voorkeuren
3150 3150 Voorkeuren opgeslagen op {0}
3151 3151 Voorkeuren...
3152 3152 Gegevens van OSM voorbereiden...
3153 3153 Voorbereiden conflict oplossen
3154 3154 gegevensset voorbereiden...
3155 3155 Voorbereiden van laag ''{0}'' voor uploaden ...
3156 3156 Voorbereiden van objecten om te uploaden ...
3157 3157 Voorbereiden verzoek voor uploaden...
3158 3158 Museumspoorweg
3159 3159 Voorkeuze groep {0}
3160 3160 Voorkeuze groep {1} / {0}
3161 3161 Voorkeuze rol element zonder ouder
3162 3162 Voorkeuze sub-element zonder ouder
3163 3163 Voorkeuze
3164 3164 Voorkeuzen bevatten geen sleutel voor eigenschap
3165 3165 Voorkeuzen bevatten geen waarde voor eigenschap
3166 3166 Druk (in bar)
3167 3167 -----
3168 3168 Vorige
3169 3169 Provinciale weg
3170 3170 Af-/Oprit provinciale weg
3171 3171 Primitief
3172 3172 ID van basistype werd verwacht
3173 3173 Gevangenis
3174 3174 Privézwembad
3175 3175 Verwerken van bestand ''{0}''
3176 3176 Verwerken van bestanden van plug-in...
3177 3177 Verwerking van lijst voor plug-in vanaf site ''{0}''
3178 3178 Verwerken van bestanden in cache voor site van plug-in...
3179 3179 Verwerken van bestanden voor pictogrammen in cache voor site van plug-in...
3180 3180 Geprojecteerde coördinaten
3181 3181 Geprojecteerde coördinaten:
3182 3182 Projectie
3183 3183 Projectie ''{0}'' werd niet gevonden, bladwijzer ''{1}'' is niet bruikbaar
3184 3184 Projectiecode
3185 3185 Code voor projectie niet in overeenstemming met ''{0}'': toCode() geeft ''{1}'' als resultaat, terwijl ''{2}'' verwacht werd.
3186 3186 Projectiemethode
3187 3187 Proloog van document van OsmChange al geschreven. Slechts één maal schrijven.
3188 3188 Proloog van document van OsmChange nog niet geschreven. Dat eerst schrijven.
3189 3189 Eigenschappen
3190 3190 Eigenschappen / Leden
3191 3191 Controle voor eigenschappen:
3192 3192 Eigenschappen voor geselecteerde objecten.
3193 3193 Eigenschappen in mijn gegevensset, d.i. de lokale gegevensset
3194 3194 Eigenschappen in het samengevoegde element. Zij zullen de eigenschappen in mijn elementen vervangen als de beslissingen om samen te voegen worden toegepast.
3195 3195 Eigenschappen in hun gegevensset, d.i. de gegevensset op de server
3196 3196 Eigenschappen van
3197 3197 Eigenschappen (met conflicten)
3198 3198 Eigenschappen/Lidmaatschappen
3199 3199 Eigenschappen: {0} / Leden: {1}
3200 3200 Waarden voor eigenschap bevatten HTML-codes
3201 3201 Waarde voor eigenschap begint of eindigt met een spatie
3202 3202 Beschrijf kort de veranderingen die je upload:
3203 3203 Verschaft een dialoogvenster voor metingen en een laag om lengte en hoek van segmenten te meten, gebied omgeven door een (eenvoudige) gesloten weg en paden van metingen te maken (die ook kunnen worden geïmporteerd vanuit een GPS-laag).
3204 3204 verschaft een dialoogvenster voor het bewerken van tags in een tabellarisch raster.
3205 3205 Verschaft een directe GUI voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van keerpunten.
3206 3206 Verschaft hulpknoppen om werken met één enkele muisknop mogelijk te maken (stylus). Voegt momenteel slechts één knop toe om de kaart te verschuiven.
3207 3207 Verschaft mogelijkheden voor routebepaling.
3208 3208 Proxy-instellingen
3209 3209 Café/Kroeg
3210 3210 Openbaar gebouw
3211 3211 Openbare barbecue
3212 3212 Openbaar vervoer
3213 3213 Openbaar vervoer
3214 3214 Openbaar Vervoer (ÖPNV)
3215 3215 Afvoeren
3216 3216 Afvoeren...
3217 3217 Plaats tekstlabels bij geluids- (en afbeeldings- en web-)markeringen alsmede hun pictogrammen voor knoppen.
3218 3218 +++++
3219 3219 Mijnbouw
3220 3220 Zoekopdracht
3221 3221 Zoekopdracht en downloaden wijzigingensets
3222 3222 Zoekopdracht en downloaden wijzigingensets ...
3223 3223 Zoek zowel in geopende als afgesloten wijzigingensets
3224 3224 Zoekopdracht voor wijzigingensets
3225 3225 Zoekopdracht voor wijzigingensets van een server-URL
3226 3226 Zoek alleen in afgesloten wijzigingensets
3227 3227 Zoek alleen in geopende wijzigingensets
3228 3228 Zoekopdrachten en downloaden wijzigingensets
3229 3229 Naamserver bevragen
3230 3230 Naamserver bevragen ...
3231 3231 Bevragen van beschikbaarheid voor verschuiving: {0}
3232 3232 Bevragen van verschuiving: {0}
3233 3233 Op afstand bestuurbare auto’s
3234 3234 Wedstrijdbaan
3235 3235 Badminton
3236 3236 Spoor
3237 3237 Spoorweg
3238 3238 Onbemand station
3239 3239 Perron
3240 3240 Gedupliceerde knopen in spoorweg
3241 3241 Land voor spoorweg
3242 3242 Railways hebben een segment gemeen met een gebied
3243 3243 Een bereik van getallen werd verwacht
3244 3244 Ruwe GPS-gegevens
3245 3245 Foto’s lezen...
3246 3246 Lees protocolversie
3247 3247 Wijzigingenset {0} lezen ...
3248 3248 Wijzigingensets lezen...
3249 3249 Lezen van de tekst van de fout mislukt.
3250 3250 Lezen van informatie voor locale plug-in..
3251 3251 Lezen ouders van "{0}"
3252 3252 Informatie over gebruiker lezen ...
3253 3253 Lezen {0}...
3254 3254 Leesmij
3255 3255 Echte naam
3256 3256 Selectie uit relatie {0} zeker verwijderen?
3257 3257 -----
3258 3258 Opnemen
3259 3259 Opnamestudio
3260 3260 Recreatiegebied
3261 3261 Uitgelijnde afbeelding...
3262 3262 Inzamelpunt recyclen
3263 3263 Rood:
3264 3264 Opnieuw uitvoeren
3265 3265 Opnieuw...
3266 3266 De laatste ongedaan gemaakte opdracht herstellen.
3267 3267 Voer de geselecteerde en alle eerdere opdrachten opnieuw uit
3268 3268 {0} opnieuw uitvoeren
3269 3269 Referentie
3270 3270 Referentie (spoornummer)
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 Referentienummer
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 Referentienummer
3278 3278 Hier wordt naar verwezen door:
3279 3279 Verwijst naar
3280 3280 Vernieuwen
3281 3281 Regio
3282 3282 Geregistreerde werkbalk-actie zonder naam: {0}
3283 3283 Geregistreerde werkbalk-actie {0} overschreven: {1} krijgt {2}
3284 3284 Conflicten verwerpen en opslaan
3285 3285 Relatie
3286 3286 Relatie ...
3287 3287 Relatie bewerken: Leden downloaden
3288 3288 Relatie bewerken: Omlaag verplaatsen
3289 3289 Relatie bewerken: Omhoog verplaatsen
3290 3290 Relatie bewerken: Verwijderen
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 Venster voor bewerken en maken van relatie en multipolygoon.
3294 3294 -----
3295 3295 Relatie is verwijderd
3296 3296 Lege relatie
3297 3297 Relatietype is onbekend
3298 3298 Relatie met externe ID ''{0}'' verwijst naar een ontbrekende primitief met externe ID ''{1}''.
3299 3299 Relatie {0}
3300 3300 Relatie:
3301 3301 Relatie: geselecteerd
3302 3302 Relaties
3303 3303 Relatie met dezelfde leden
3304 3304 Relaties: {0}
3305 3305 Laat de muisknop los om de objecten in de rechthoek te selecteren.
3306 3306 -----
3307 3307 Laat de muisknop los om het roteren te stoppen.
3308 3308 Laat de muisknop los om het op schaal brengen te stoppen.
3309 3309 Religie
3310 3310 Herladen
3311 3311 Alle huidige geselecteerde objecten herladen en de lijst verversen.
3312 3312 Foutieve tegels herladen
3313 3313 Opnieuw laden uit bestand
3314 3314 Huidige pagina van de Help herladen
3315 3315 Historie opnieuw laden vanaf de server
3316 3316 Stijlbronnen opnieuw laden uit bestand
3317 3317 Laadt de lijst met beschikbare voorkeuzes opnieuw vanaf ''{0}''
3318 3318 Laadt opnieuw de lijst met beschikbare stijlen vanaf ''{0}''
3319 3319 Afstandsbediening
3320 3320 Afstandsbediening is gevraagd om een nieuwe knoop te maken.
3321 3321 -----
3322 3322 Afstandsbediening is gevraagd gegevens te importeren van de volgende URL:
3323 3323 Afstandsbediening is gevraagd om een afbeeldingslaag te laden vanaf de volgende URL:
3324 3324 Afstandsbediening is gevraagd gegevens uit de API te laden.
3325 3325 -----
3326 3326 Afstandsbediening is gevraagd zijn protocolversie te rapporteren. Dit maakt het voor websites mogelijk om een werkende JOSM te detecteren.
3327 3327 Afbeeldingen op afstand
3328 3328 Verwijderen
3329 3329 Verwijder "{0}" voor knoop "{1}"
3330 3330 Verwijder "{0}" voor relatie "{1}"
3331 3331 Verwijder "{0}" voor weg "{1}"
3332 3332 Verwijder "{0}" voor {1} objecten
3333 3333 Verwijder alle leden die verwijzen naar één van de geselecteerde objecten.
3334 3334 Item verwijderen
3335 3335 Uit cachegeheugen verwijderen
3336 3336 Verwijderen van werkbalk
3337 3337 Verwijder foto uit laag
3338 3338 Tags van binnenste wegen verwijderen
3339 3339 Verwijder de wijzigingenset in het venster voor overzicht van details van de lokale cache
3340 3340 De huidige geselecteerde bladwijzers verwijderen
3341 3341 De huidige geselecteerde leden uit de relatie verwijderen
3342 3342 De geselecteerde wijzigingensets uit het lokale cachegeheugen verwijderen
3343 3343 Verwijder de geselecteerde items uit de lijst van samengevoegde elementen.
3344 3344 -----
3345 3345 Verwijder het geselecteerde pad voor pictogrammen
3346 3346 Verwijder de geselecteerde voorkeuzes uit de lijst van actieve voorkeuzes
3347 3347 Verwijder de geselecteerde stijlen uit de lijst met actieve stijlen
3348 3348 Verwijder ze, relatie opschonen
3349 3349 Verwijder dit lid van de relatie uit de relatie
3350 3350 Element werd verwijderd uit relaties
3351 3351 Dubbele knopen verwijderd
3352 3352 Laag {0} verwijderd omdat die niet is toegestaan door de geconfigureerde API.
3353 3353 Verwijderen van vervallen plug-ins...
3354 3354 Verwijderen van niet onderhouden plug-ins...
3355 3355 Bestand hernoemen
3356 3356 Hernoem bestand "{0}" naar
3357 3357 Laag hernoemen
3358 3358 De huidige geselecteerde bladwijzers hernoemen
3359 3359 Rendert routes (bus, wandelroutes, fietsroutes, ..). Types van routes moeten zijn gedefinieerd in het bestand routes.xml in de map van de plug-in
3360 3360 Tekent de kaart als een simpel draadmodel.
3361 3361 Tekent de kaart met behulp van stijlregels in een set stijlbladen.
3362 3362 Verhuur
3363 3363 Garage
3364 3364 Vervangen
3365 3365 Vervang "{0}" door "{1}" voor
3366 3366 Fout melden
3367 3367 +++++
3368 3368 Verzoek Toegangstoken
3369 3369 Verzoek mislukt
3370 3370 Token URL aanvragen:
3371 3371 Details van verzoek: {0}
3372 3372 Tegen betaling
3373 3373 +++++
3374 3374 Herstellen
3375 3375 De voorkeuren herstellen naar standaardwaarden
3376 3376 Herstellen naar standaard
3377 3377 Straat
3378 3378 -----
3379 3379 Woongebied
3380 3380 De applet op de gegeven afmetingen instellen (indeling: BREEDTExHOOGTE)
3381 3381 Oplossen
3382 3382 Conflicten oplossen
3383 3383 Conflicten oplossen voor ''{0}''
3384 3384 Conflicten oplossen in coördinaten in {0}
3385 3385 Conflicten in verwijderde status oplossen in {0}
3386 3386 Los conflicten op in ledenlijst van relatie {0}
3387 3387 Los conflicten op in de lijst met knopen van weg {0}
3388 3388 Los conflicten op.
3389 3389 Los versieconflicten op voor knoop {0}
3390 3390 Los versieconflicten op voor relatie {0}
3391 3391 Los versieconflicten op voor weg {0}
3392 3392 Los {0} tagconflicten op voor knoop {1}
3393 3393 Los {0} tagconflicten op voor relatie {1}
3394 3394 Los {0} tagconflicten op voor weg {1}
3395 3395 Delfstof
3396 3396 Rustplaats
3397 3397 Opnieuw starten
3398 3398 +++++
3399 3399 Herstellen
3400 3400 Bezig met herstellen van bestanden
3401 3401 Beperking
3402 3402 Winkelcentrum
3403 3403 Keermuur
3404 3404 Toegangstoken verkrijgen
3405 3405 Verzoektoken verkrijgen
3406 3406 Verkrijgen van Toegangstoken van OAuth vanaf ''{0}''
3407 3407 Verkrijgen van Toegangstoken van OAuth...
3408 3408 Verkrijgen van Verzoektoken van OAuth vanaf ''{0}''
3409 3409 Verkrijgen van Verzoektoken voor OAuth...
3410 3410 Verkrijgen van details over de gebruiker met de sleutel ''{0}'' voor het Toegangstoken werd geweigerd.
3411 3411 Verkrijgen van details over de gebruiker met de sleutel ''{0}'' voor het Toegangstoken werd verworpen.
3412 3412 Verkrijgen van info over gebruiker...
3413 3413 Terug naar het vorige dialoogvenster om een meer beschrijvende opmerking in te voeren
3414 3414 Rëunion RGR92
3415 3415 Omkeren
3416 3416 Wegen omkeren
3417 3417 Omkeren en combineren
3418 3418 De richting van alle geselecteerde wegen omkeren.
3419 3419 Volgorde van leden van de relatie omkeren
3420 3420 Weg omkeren
3421 3421 Wegen omkeren
3422 3422 Omgekeerde kustlijn
3423 3423 Omgekeerde kustlijn: land niet aan linker zijde
3424 3424 Omgekeerde land: land niet aan linker zijde
3425 3425 Wijzigingen ongedaan maken
3426 3426 Herstel
3427 3427 Herziening
3428 3428 Paardrijden
3429 3429 -----
3430 3430 Rivier
3431 3431 Rivieroever
3432 3432 Weg (onbekend type)
3433 3433 Toegangsbeperkingen
3434 3434 Rol
3435 3435 Probleem bij verificatie van rol
3436 3436 Rol {0} maakt geen deel uit van vergelijkingspaar {1}.
3437 3437 Rol {0} ontbreekt
3438 3438 Rol {0} onbekend
3439 3439 Rol:
3440 3440 Rollen in relaties verwijzen naar
3441 3441 Touwlift
3442 3442 Rotonde
3443 3443 +++++
3444 3444 -----
3445 3445 Routenetwerk
3446 3446 Staat route
3447 3447 Type route
3448 3448 Weergegeven routes voor:
3449 3449 Rugby - League
3450 3450 Rugby - Union
3451 3451 Ruïne
3452 3452 Voer de stappen voor het automatisch autoriseren nogmaals uit
3453 3453 Bijwerken van plug-ins na upgrade van JOSM uitvoeren. Automatisch bijwerken bij opstarten is ingeschakeld.
3454 3454 Bijwerken van plug-ins na verloop van tijdinterval uitvoeren. Automatisch bijwerken bij opstarten is ingeschakeld.
3455 3455 Uitvoeren test {0}
3456 3456 Startbaan
3457 3457 SAC schaal
3458 3458 SIGPAC Spanje
3459 3459 SIM-kaarten
3460 3460 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Zweden)
3461 3461 Veiligheidstraining
3462 3462 Veiligheidskeuring
3463 3463 Verkoop
3464 3464 Stadspoort
3465 3465 Verzadiging:
3466 3466 +++++
3467 3467 Opslaan
3468 3468 Sla Toegangstoken op in voorkeuren
3469 3469 Opslaan als
3470 3470 Opslaan als...
3471 3471 GPX-bestand opslaan
3472 3472 Opslaan in:
3473 3473 Laag opslaan
3474 3474 OSM-bestand opslaan
3475 3475 Sessie opslaan
3476 3476 Sessie opslaan als
3477 3477 WMS-laag opslaan
3478 3478 WMS-laag in bestand opslaan
3479 3479 Sla een kopie van deze stijl op in een bestand en voeg het toe aan de lijst
3480 3480 -----
3481 3481 Toch opslaan
3482 3482 Opslaan als..
3483 3483 Opslaan in:
3484 3484 Geselecteerd bestand opslaan.
3485 3485 Sessie opslaan
3486 3486 Sla stijl ''{0}'' op als ''{1}''
3487 3487 Sla de huidige gegevens in een nieuw bestand op.
3488 3488 Huidige gegevens opslaan.
3489 3489 Huidige sessie opslaan naar een nieuw bestand
3490 3490 Sla de voorkeuren op en sluit het dialoogvenster
3491 3491 Opslaan naar voorkeuren
3492 3492 Gebruikersnaam en wachtwoord opslaan (niet versleuteld)
3493 3493 Lagen opslaan/uploaden vóór verwijderen. Niet-opgeslagen wijzigingen gaan niet verloren.
3494 3494 Laag opslaan naar ''{0}'' ...
3495 3495 +++++
3496 3496 +++++
3497 3497 Map {0} scannen
3498 3498 +++++
3499 3499 Schroot
3500 3500 Steenvlakte
3501 3501 Ruig land
3502 3502 Viswinkel
3503 3503 Zoeken
3504 3504 Zoeken ...
3505 3505 Zoek naar een sleutel/waarde
3506 3506 Zoek naar een sleutel/waarde/type
3507 3507 Zoekexpressie is niet geldig: \n\n {0}
3508 3508 Zoeken naar objecten
3509 3509 Naar objecten zoeken.
3510 3510 In tags zoeken
3511 3511 Voorkeuze zoeken
3512 3512 Voorkeuzen zoeken
3513 3513 Zoektekst:
3514 3514 Zoek met behulp van de sleutel en de waarde van de geselecteerde tag
3515 3515 Zoek met behulp van de sleutel en de waarde van de geselecteerde tag, en beperk tot het type van het element (knoop, weg of relatie)
3516 3516 Zoeken...
3517 3517 Zoeken:
3518 3518 Zoeken:
3519 3519 Tweede naam
3520 3520 Verkoopt tweedehands fietsen
3521 3521 N-weg > 400
3522 3522 Seconden: {0}
3523 3523 Beveiligingsuitzondering
3524 3524 Zie de Wiki voor andere capacity:[types]=*.
3525 3525 Gescheiden voet- en fietspad
3526 3526 Sel.: Rel.:{0} / Wegen:{1} / Knopen:{2}
3527 3527 Selecteren
3528 3528 Alles selecteren
3529 3529 -----
3530 3530 Selecteer een reeks niet-afgetakte verbonden wegen
3531 3531 Selecteer een weg die u nauwkeuriger wilt maken.
3532 3532 Selecteer alle objecten die zijn toegewezen aan de huidige geselecteerde wijzigingensets
3533 3533 Alle niet-verwijderde objecten in de gegevenslaag selecteren. Hiermee worden ook incomplete objecten geselecteerd.
3534 3534 Selecteer een geopende wijzigingenset
3535 3535 Selecteer wijzigingensets op basis van de datum/tijd dat ze gemaakt of afgesloten werden
3536 3536 Selecteer wijzigingensets afhankelijk van of ze geopend of gesloten zijn
3537 3537 Selecteer wijzigingensets met specifieke gebruikers als eigenaar
3538 3538 Selecteer óf:
3539 3539 Selecteer een bestandsnaam
3540 3540 Selecteer als de data naar een nieuwe laag moet worden gedownload
3541 3541 Selecteer dit als de leden van een relatie ook moeten worden gedownload
3542 3542 Selecteer dit als de objecten die naar het object verwijzen ook moeten worden gedownload, dat zijn ouderrelaties en voor knopen ook nog ouderwegen
3543 3543 Selecteer kaag met afbeeldingen
3544 3544 Selecteren in laag
3545 3545 Selecteer in relatielijst
3546 3546 Selecteer de leden
3547 3547 Selecteer leden (toevoegen)
3548 3548 Selecteer knoop onder de cursor.
3549 3549 Selecteer objecten voor de geselecteerde leden van de relatie
3550 3550 -----
3551 3551 Door deze gebruiker aangeleverde objecten selecteren
3552 3552 Selecteer objecten om te uploaden
3553 3553 Selecteer alleen wijzigingensets die betrekking hebben op een specifieke omvattende rechthoek
3554 3554 Selecteer relatie
3555 3555 Selecteer relatie (toevoegen)
3556 3556 Selecteer relatie in hoofdselectie.
3557 3557 Selecteer relatie in relatielijst
3558 3558 Selecteer leden van de relatie die verwijzen naar objecten in de huidige selectie
3559 3559 Selecteer leden van de relatie die verwijzen naar {0} objecten in de huidige selectie
3560 3560 Selecteer de doellaag
3561 3561 Selecteren van de overeenstemmende primitieven in de huidige gegevenslaag
3562 3562 Selecteer de leden van alle geselecteerde relaties
3563 3563 Selecteer de leden van de geselecteerde relatie
3564 3564 Selecteer de primitieven in de inhoud van deze wijzigingenset in de huidige gegevenslaag
3565 3565 Selecteren om de wijzigingenset te sluiten na de volgende upload
3566 3566 Selecteren om GPS-sporen voor het geselecteerde gebied te downloaden
3567 3567 Selecteren om gegevens van OSM voor het geselecteerde gebied te downloaden
3568 3568 Selecteer dit om JOSM het recht te geven om uw private GPS-sporen te downloaden in lagen van JOSM
3569 3569 Selecteer dit om JOSM het recht te geven om uw voorkeuren voor de server te lezen
3570 3570 Selecteer dit om JOSM het recht te geven om GPS-sporen te uploaden ten behoeve van uzelf
3571 3571 Selecteer dit om JOSM het recht te geven om kaartgegevens te uploaden ten behoeve van uzelf
3572 3572 Selecteer dit om JOSM het recht te geven om uw voorkeuren voor de server weg te schrijven
3573 3573 Selecteer dit om HTTP basis-authenticatie te gebruiken met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor OSM
3574 3574 Selecteren om OAuth te gebruiken als mechanisme voor authenticatie
3575 3575 Selecteer wegen zoals in modus Selecteren. Sleep geselecteerde wegen of een enkele weg om een parallelle kopie te maken (Alt wisselt het behouden van tags)
3576 3576 Met de opgegeven zoekactie selecteren
3577 3577 Objecten selecteren, verplaatsen, schalen en roteren
3578 3578 Geselecteerde elementen kunnen niet loodrecht worden gemaakt.
3579 3579 Geselecteerde items:
3580 3580 Selectie
3581 3581 Selectie leeg
3582 3582 De selectie mag uitsluitend bestaan uit wegen en knopen.
3583 3583 Selectie is ongeschikt!
3584 3584 Selectie:
3585 3585 Selectie: {0}
3586 3586 Selecteert de objecten die deel uitmaken van die opdracht (tenzij momenteel verwijderd)
3587 3587 Zelfkruisende wegen
3588 3588 Semi-automatisch
3589 3589 Laag scheiden
3590 3590 Scheidingsteken
3591 3591 -----
3592 3592 Server antwoordde met retourcode 404 voor ID {0}. Overslaan.
3593 3593 Server antwoordde met retourcode 404, opnieuw proberen met een individueel verzoek voor elk object.
3594 3594 Toegangsweg
3595 3595 Tijden diensten
3596 3596 +++++
3597 3597 Diensten
3598 3598 Diensten:
3599 3599 Type dienstweg
3600 3600 -----
3601 3601 Sessiebestand (*.jos)
3602 3602 Sessiebestand (*.jos, *.joz)
3603 3603 Gearchiveerd sessiebestand (*.joz)
3604 3604 Stel WMS-bladwijzer in
3605 3605 Alles op standaardwaarde instellen
3606 3606 -----
3607 3607 Stel de vlag "gewijzigd" in voor knoop {0}
3608 3608 Stel de vlag "gewijzigd" in voor relatie {0}
3609 3609 Stel de vlag "gewijzigd" in voor weg {0}
3610 3610 Stel de huidige selectie in op de lijst van de geselecteerde relaties
3611 3611 Kies taal
3612 3612 De geselecteerde elementen op de kaart instellen op de geselecteerde items in de bovenstaande lijst.
3613 3613 Op standaardwaarde instellen
3614 3614 Stel de zichtbaarheid voor sporen in voor {0}
3615 3615 -----
3616 3616 Stel {0}={1} in voor knoop ''{2}''
3617 3617 Stel {0}={1} in voor relatie ''{2}''
3618 3618 Stel {0}={1} in voor weg ''{2}''
3619 3619 Stel {0}={1} in voor {2} objecten
3620 3620 Stel een rol in voor de geselecteerde leden
3621 3621 Items voor Voorkeuren direct instellen. Voorzichtig gebruiken!
3622 3622 Standaarden instellen
3623 3623 Instellingen
3624 3624 Instellingen voor de geluidsspeler en geluidsmarkeringen.
3625 3625 Instellingen voor projectie van kaarten en interpretatie van gegevens.
3626 3626 Instellingen voor de mogelijkheid voor afstandsbediening.
3627 3627 Verschillende programma’s die uw leven eenvoudiger maken.
3628 3628 Auto delen
3629 3629 Verscherpen (vereist opnieuw toevoegen laag):
3630 3630 +++++
3631 3631 Schuilplaats
3632 3632 Scheepvaart
3633 3633 Schoenen
3634 3634 Schieten
3635 3635 Winkelen
3636 3636 Winkels
3637 3637 Korte beschrijving: {0}
3638 3638 Sneltoets
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 Zou de plug-in moeten worden uitgeschakeld?
3642 3642 Weergeven
3643 3643 Grenzen weergeven
3644 3644 Fouten weergeven
3645 3645 Statusrapport tonen
3646 3646 Tekst/Pictogrammen weergeven
3647 3647 Toon miniaturen op de kaart
3648 3648 Tegelinfo weergeven
3649 3649 Alles tonen
3650 3650 Wijzigingenset {0} tonen
3651 3651 Toon Help-informatie
3652 3652 -----
3653 3653 Geschiedenis tonen
3654 3654 Info tonen
3655 3655 Niveau voor informatie weergeven tijdens uploaden.
3656 3656 Niveau voor informatie weergeven.
3657 3657 Geef de gelokaliseerde naam weer in selectielijsten
3658 3658 Geef de gelokaliseerde naam weer in selectielijsten, indien beschikbaar
3659 3659 Toon volgende afbeelding
3660 3660 Object-ID in selectielijsten weergeven
3661 3661 Alleen die geselecteerd kunnen worden weergeven
3662 3662 De items voor menu Geluid in het hoofdmenu tonen of verbergen.
3663 3663 Dialoogvenster Voorkeuze zoeken weergeven
3664 3664 Toon vorige afbeelding
3665 3665 Alleen geselecteerde tonen
3666 3666 Startscherm weergeven bij opstarten
3667 3667 Toont het statusrapport met zinvolle informatie dat bij een rapportage van problemen kan worden gevoegd
3668 3668 Toon alleen de tags met conflicten
3669 3669 Toon alleen de tags met meerdere waarden
3670 3670 Testen voor informatie weergeven in de controlevensters voor het uploaden.
3671 3671 Testen voor informatie weergeven.
3672 3672 Deze hulptekst tonen
3673 3673 Tonen/Verbergen
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 Weergegeven gebied
3677 3677 Toont luchtdruk
3678 3678 Toont huidige datum
3679 3679 Toont luchtvochtigheid
3680 3680 Toont temperatuur
3681 3681 Geeft het hoogteprofiel en enige statistische gegevens weer van een GPX-spoor.
3682 3682 Sicilië - Italië
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 Soortgelijk benoemde wegen
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 Weg vereenvoudigen
3690 3690 Alle geselecteerde wegen vereenvoudigen
3691 3691 Vereenvoudigt gebieden door knopen te verwijderen uit zeer stompe hoeken. Dit kan worden beperkt door de grootte van het te verwijderen gebied te maximaliseren. Ook gemiddelde nabij knopen.
3692 3692 Wegen vereenvoudigen?
3693 3693 Eenvoudig converteren van een gebied naar een multipolygoon.
3694 3694 Simuleert een klik als u een kleine korte sleep uitvoert. Dit is handig voor pennen voor tabletten, als u problemen hebt met het klikken op de tablet zonder de muis te verplaatsen (algemeen probleem Java - tablet).
3695 3695 Gelijktijdige verbindingen
3696 3696 Enkele kleur (kan voor lagen met een naam ingesteld worden)
3697 3697 Individuele elementen
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 Grootte
3701 3701 Skateboarden
3702 3702 Schaatsen
3703 3703 +++++
3704 3704 Skiën
3705 3705 Downloaden overslaan
3706 3706 Downloaden overslaan
3707 3707 -----
3708 3708 Bijwerken overslaan.
3709 3709 Bijwerken van plug-ins na upgrade van JOSM overslaan. Automatisch bijwerken bij opstarten is ingeschakeld.
3710 3710 Bijwerken van plug-ins na verloop van tijdinterval overslaan. Automatisch bijwerken bij opstarten is ingeschakeld.
3711 3711 Slippy-kaart
3712 3712 Trailerhelling
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 Roken
3717 3717 Gladde kaartafbeeldingen (anti-aliasing)
3718 3718 -----
3719 3719 Vangen aan grootte van tegel
3720 3720 Sneeuwscooter
3721 3721 Voetbal
3722 3722 Zacht
3723 3723 Enkele objecten werden aangepast.<br>Ga door als deze wijzigingen moeten worden genegeerd.</html>
3724 3724 Enkele wegen waren deel van relaties die zijn aangepast. Controleer of er geen fouten werden geïntroduceerd.
3725 3725 Enkele wegpunten, die te ver van het spoor liggen om hun tijd zinnig te kunnen schatten, werden weggelaten.
3726 3726 Sommige wegpunten met tijdmarkeringen van vóór de start of na het einde van het spoor zijn overgeslagen of naar de start verplaatst.
3727 3727 Sorry. Kan geen relaties van multipolygoon afhandelen met meerdere buitenste wegen.
3728 3728 Sorry. Kan geen weg afhandelen die zowel binnenste als buitenste is in relaties van multipolygoon.
3729 3729 Sorry. Kan geen weg afhandelen die de binnenste is in meerdere relaties van multipolygoon.
3730 3730 Sorry. Kan geen weg afhandelen die de buitenste is in meerdere relaties van multipolygoon.
3731 3731 Sorteren
3732 3732 Menu Voorkeuze sorteren
3733 3733 De leden van de relatie sorteren
3734 3734 Bron
3735 3735 Zuiden
3736 3736 +++++
3737 3737 Gehandicaptenplaats
3738 3738 Plaatsen voor ouders
3739 3739 Plaatsen voor vrouwen
3740 3740 Speciale doelen
3741 3741 Snelheidscamera
3742 3742 Pennen
3743 3743 Weg splitsen
3744 3744 Een weg bij de geselecteerde knoop splitsen.
3745 3745 Weg {0} in {1} delen splitsen
3746 3746 Splits wegen op in fragmenten
3747 3747 +++++
3748 3748 Balsporten
3749 3749 Sportfaciliteiten
3750 3750 Sporten
3751 3751 Sportcentrum
3752 3752 Bron
3753 3753 Stadion
3754 3754 Standaard UNIX argument voor geometrie
3755 3755 Sterren
3756 3756 Start zoeken
3757 3757 Downloaden starten
3758 3758 Start het downloaden van gegevens
3759 3759 Begin nieuwe weg vanaf laatste knoop.
3760 3760 Begin van spoor (doet dit altijd als geen andere markeringen beschikbaar zijn).
3761 3761 Scan van mappen starten
3762 3762 Opnieuw starten {0} van {1} na {2} seconden ...
3763 3763 Opnieuw starten {0} van {1}.
3764 3764 Starten met uploaden in gedeelten...
3765 3765 Starten met uploaden in één verzoek ...
3766 3766 Starten met uploaden van één verzoek per primitief ...
3767 3767 Staat
3768 3768 Status:
3769 3769 Kantoorboekhandel
3770 3770 +++++
3771 3771 Statusrapport
3772 3772 Trap
3773 3773 Stevns (Denemarken)
3774 3774 Overstaphek
3775 3775 +++++
3776 3776 Vreemde waarde voor werkbalk: {0}
3777 3777 Beek
3778 3778 Straat
3779 3779 Straatlantaarn
3780 3780 Straatnaam
3781 3781 Straten
3782 3782 Straten NRW Geofabrik.de
3783 3783 Sterk
3784 3784 Stijl voor binnenste weg is gelijk aan multipolygoon
3785 3785 De stijl voor buitenste weg komt niet overeen
3786 3786 Is stijl op dit moment actief?
3787 3787 Gestyleerde kaarttekenaar
3788 3788 Cache voor stijlen voor "{0}":
3789 3789 Zo 10:00
3790 3790 Zo 10:30
3791 3791 Zo 11:00
3792 3792 Deeloppervlak
3793 3793 Activeer filter
3794 3794 -----
3795 3795 Deelgemeente
3796 3796 Metro
3797 3797 In-/uitgang metro
3798 3798 Succes
3799 3799 Wijzigingenset {0} met succes geopend
3800 3800 +++++
3801 3801 Supermarkt
3802 3802 -----
3803 3803 Draagsteun
3804 3804 Ondersteunt live GPS-invoer (bewegende punt) via een verbinding met de server van gpsd.
3805 3805 Ondersteunde uitlijndiensten:
3806 3806 Ondersteunde projecties zijn: {0}
3807 3807 Ondersteunt het downloaden van getegelde, gescande kaarten vanaf walking-papers.org. Deze plug-in verkeert in het stadium van eerste ontwikkeling en kan fouten veroorzaken.
3808 3808 -----
3809 3809 Oppervlakte
3810 3810 -----
3811 3811 Bewakingscamera
3812 3812 Uitkijkpunt
3813 3813 Verdachte gegevens gevonden. Toch uploaden?
3814 3814 Verdachte tag/waarde-combinatie
3815 3815 Zwemmen
3816 3816 Zwitsers raster (Zwitserland)
3817 3817 Zwitsers Oblique Mercator
3818 3818 -----
3819 3819 Beschrijving symbool
3820 3820 Geluid synchroniseren
3821 3821 Synchroniseer de gehele gegevensset
3822 3822 Synchroniseer alleen knoop {0}
3823 3823 Synchroniseer alleen relatie {0}
3824 3824 De tijd met een foto van de GPS-ontvanger synchroniseren
3825 3825 Synchroniseer alleen weg {0}
3826 3826 Maateenheid
3827 3827 Skilift
3828 3828 T1 - wandelroute
3829 3829 T2 - wandelroute berg
3830 3830 T3 - moeilijk, wandelroute blootgesteld
3831 3831 T4 - moeilijk, blootgesteld, steile wandelroute berg
3832 3832 T5 - moeilijke wandelroute berg met klimmen
3833 3833 T6 - gevaarlijke wandelroute berg met klimmen
3834 3834 +++++
3835 3835 TMS-instellingen
3836 3836 TMS-URL
3837 3837 TMS-lagen ondersteunen niet de projectie {0}.\n{1}\nWijzig de projectie of verwijder de laag.
3838 3838 Tafeltennis
3839 3839 Tactiele tegels
3840 3840 Deze groep tags kan niet worden toegepast op een primitief aangezien er sleutels zijn met meerdere waarden.
3841 3841 Tagverzameling bevat niet de geselecteerde waarde ''{0}''.
3842 3842 Tagwaarde bevat teken met een code lager dan 0x20
3843 3843 Tagwaarde is langer dan toegestaan
3844 3844 Markeer de gewijzigde relaties met
3845 3845 Tagwaarde bevat teken met een code lager dan 0x20
3846 3846 Tagwaarde is langer dan toegestaan
3847 3847 Bron TagChecker
3848 3848 Vooraf ingestelde tags
3849 3849 +++++
3850 3850 Tags en leden
3851 3851 Tags van knopen
3852 3852 Tags van relaties
3853 3853 Tags van wegen
3854 3854 Tags van wijzigingenset {0}
3855 3855 Tags van nieuwe wijzigingenset
3856 3856 Tags met lege waarden
3857 3857 +++++
3858 3858 Kleermaker
3859 3859 +++++
3860 3860 +++++
3861 3861 Taxibaan
3862 3862 Telefoon
3863 3863 Telefoonkaarten
3864 3864 +++++
3865 3865 Tenten toegestaan
3866 3866 +++++
3867 3867 Tertiaire weg
3868 3868 +++++
3869 3869 Test Toegangstoken
3870 3870 Test mislukt
3871 3871 Test de API URL
3872 3872 Test {0}/{1}: Starten {2}
3873 3873 Testen van Toegangstoken van OAuth
3874 3874 Testen van OSM API URL ''{0}''
3875 3875 +++++
3876 3876 Die laag ondersteunt geen projecties van JOSM,\ndus u kunt het niet gebruiken. Dit bericht zal niet meer worden weergegeven.
3877 3877 De (kompas)richting van het lijnsegment dat wordt getekend.
3878 3878 De 2 geselecteerde objecten hebben verschillende caches voor stijl
3879 3879 De 2 geselecteerde objecten hebben identieke caches voor stijl.
3880 3880 De API URL is geldig.
3881 3881 De sleutel voor het Toegangstoken mag niet leeg zijn. Voer een sleutel voor een Toegangstoken in
3882 3882 De geheime code voor een Toegangstoken mag niet leeg zijn. Voer een geheime code in voor een Toegangstoken
3883 3883 De MapDust Plug-In geeft de foutenrapporten voor MapDust weer op de kaart. U kunt foutenrapporten maken, sluiten, ongeldig verklaren, opnieuw openen en opmerking plaatsen door deze plug-in te gebruiken.
3884 3884 De server van OSM ''{0}'' kent geen object<br>dat u probeerde te lezen, bij te werken of te verwijderen. Ofwel bestaat het respectievelijke object<br>niet op de server of u gebruikt een ongeldige URL om er toegang<br>toe te krijgen. Controleer zorgvuldig het adres van de server ''{0}'' op typefouten.
3885 3885 De server van OSM ''{0}'' rapporteerde een slecht verzoek.<br>
3886 3886 De "van" en de eerste "via" wegen zijn niet verbonden.
3887 3887 De weg met "from" start of eindigt niet bij een knoop met "via"
3888 3888 De weg met "to" start of eindigt niet bij een knoop met "via"
3889 3889 De "via" wegen zijn niet verbonden.
3890 3890 De waarde waarmee de snelheid wordt vermenigvuldigd voor snel doorspoelen.
3891 3891 De hoek tussen het vorige en het huidige wegsegment.
3892 3892 Het gebied dat u probeerde te downloaden is te groot of uw verzoek was te groot.<br>Vraag om een kleiner gebied of gebruik een exportbestand dat is verschaft door de gemeenschap van OSM.
3893 3893 -----
3894 3894 De wijzigingenset zal <strong>open gelaten worden</strong> na dit uploaden
3895 3895 De wijzigingenset zal worden <strong>gesloten</strong> na dit uploaden
3896 3896 De inhoud van deze wijzigingenset is nog niet gedownload.
3897 3897 De gekopieerde gegevens bevatten incomplete objecten. Bij het plakken worden de incomplete objecten verwijderd. Wilt u de gegevens plakken zonder deze incomplete objecten?
3898 3898 De huidige selectie kan niet worden gebruikt om te splitsen - er is geen knoop geselecteerd.
3899 3899 De huidige selectie kan niet worden gebruikt voor het losmaken.
3900 3900 De huidige waarde is geen geldige ID voor OSM. Voer een geheel getal > 0 in
3901 3901 De huidige waarde is geen geldige URL
3902 3902 De huidige waarde is geen geldige ID voor een wijzigingenset. Voer een geheel getal > 0 in
3903 3903 De huidige waarde is geen geldige ID voor een gebruiker. Voer een geheel getal > 0 in
3904 3904 De huidige waarde is geen geldig tegeladres
3905 3905 De huidige waarde is geen geldige tegelindex voor het opgegeven zoomniveau
3906 3906 De standaard voorkeuze voor JOSM
3907 3907 Het document bevat geen gegevens.
3908 3908 Het volgende zijn de resultaten van het automatische valideren. Probeer deze op te lossen, maar wees voorzichtig (beschadig geen geldige gegevens). Negeer ze als u twijfelt.<br>Als u dit dialoogvenster annuleert, vindt u de items in het venster voor valideren aan de zijkant om ze te inspecteren.
3909 3909 De volgende afhankelijke objecten zullen eveneens worden afgevoerd<br>in aanvulling op de geselecteerde objecten:
3910 3910 De volgende fouten traden op gedurende bulk downloaden: {0}
3911 3911 De volgende objecten kunnen niet worden gekopieerd naar het doelobject<br>omdat ze zijn verwijderd in de doelgegevensset:
3912 3912 De geografische breedtegraad bij de cursor.
3913 3913 De geografische lengtegraad bij de cursor.
3914 3914 Het grote JGoodies Plastic weergave en vormgeving.
3915 3915 De sleutel ''{0}'' en al zijn waarden zullen worden verwijderd
3916 3916 De laatste "via" en de "naar" wegen zijn niet verbonden.
3917 3917 De laag {0} ondersteunt niet de nieuwe projectie {1}.\n{2}\nWijzig de projectie opnieuw of verwijder de laag.
3918 3918 De lengte van het nieuwe wegsegment dat wordt getekend.
3919 3919 De maximale grootte voor de begrenzing is 0,25, en uw verzoek was te groot. Verzoek een kleiner gebied of gebruik planet.osm
3920 3920 De samengevoegde gegevensset zal geen tag bevatten met de sleutel {0}
3921 3921 De naam van het object bij de cursor.
3922 3922 Het aantal seconden om vooruit of achteruit te springen als de bijbehorende knop wordt ingedrukt.
3923 3923 Het wachtwoord mag niet leeg zijn. Voer uw wachtwoord voor OSM in
3924 3924 Het bestand ''{0}'' voor de plug-in bevat geen Manifest.
3925 3925 De plug-in is verwijderd uit de configuratie. Start JOSM opnieuw op om de plug-in te ontladen.
3926 3926 De projectie {0} kan niet worden geactiveerd. Mercator gebruiken
3927 3927 De proxy zal niet worden gebruikt.
3928 3928 De verhouding tussen verstreken tijd van de geluidsopname en de werkelijke tijd
3929 3929 De regexp "{0}" bevat een fout bij het ontleden op positie {1}, volledige foutmelding:\n\n{2}
3930 3930 De regex "{0}" bevat een fout bij het ontleden, volledige foutmelding:\n\n{1}
3931 3931 De mogelijkheid van afstandsbediening stelt JOSM in staat om te worden beheerd door andere toepassingen, bijv. vanuit een webbrowser.
3932 3932 Het gevraagde gebied is te groot. Zoom een beetje in, of wijzig de resolutie
3933 3933 Het geselecteerde GPX-spoor bevat geen tijdstempels. Selecteer een ander.
3934 3934 Het geselecteerde gebied is niet compleet. Doorgaan?
3935 3935 De geselecteerde knopen delen niet dezelfde weg.
3936 3936 De selecteerde foto''s bevatten geen informatie over tijd.
3937 3937 De selectie bevat {0} wegen. Weet u zeker dat u deze allemaal wilt vereenvoudigen?
3938 3938 De server antwoordde met een fout met code {0}.
3939 3939 De server antwoordde met antwoordcode 404.<br>Dit houdt normaal gesproken in dat de server geen object met de opgevraagde ID kent.
3940 3940 De server rapporteerde dat de huidige wijzigingenset was gesloten.<br>Dit komt vermoedelijk door het feit dat de grootte van de wijzigingensets de max. grootte<br>van {0} objecten op de server ''{1}'' overschrijdt.
3941 3941 De bronnen (URL of bestandsnaam) van spellingscontrole (zie http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) of gegevensbestanden van de controle voor tags.
3942 3942 De tekenreeks ''{0}'' is geen geldige waarde voor Double.
3943 3943 -----
3944 3944 De plug-in TurnRestrictions maakt het mogelijk informatie te onderhouden over beperkingen voor afslaan in de database van OpenStreetMap.
3945 3945 De gebruikersnaam mag niet leeg zijn. Voer uw gebruikersnaam voor OSM in
3946 3946 De weg kan niet gesplitst worden bij de geselecteerde knopen. (Tip: selecteer knopen in het midden van de weg.)
3947 3947 De wegen kunnen niet worden gecombineerd in hun huidige richtingen. Wilt u er enkele van omkeren?
3948 3948 Theater
3949 3949 Hun gegevensset bevat geen tag met de sleutel {0}
3950 3950 Hun versie
3951 3951 Hun versie (gegevensset op server)
3952 3952 Hun met Samengevoegd
3953 3953 Themapark
3954 3954 -----
3955 3955 Er zijn geen geopende wijzigingensets
3956 3956 Er zijn geen objecten geselecteerd om bij te werken.
3957 3957 Er zijn nog niet-opgeloste conflicten. Conflicten zullen niet worden opgeslagen en afgehandeld alsof ze allemaal genegeerd hebt. Doorgaan?
3958 3958 Er zijn wegen die elkaar kruisen.
3959 3959 Daar zou de hieronder vermelde informatie over de fout al voor u moeten zijn ingevuld. Vermeld informatie over hoe de fout kan worden gereproduceerd en probeer zo veel mogelijk details te geven als mogelijk.
3960 3960 Fout tijdens het tonen van de URL voor deze markering
3961 3961 Er waren {0} conflicten tijdens het importeren.
3962 3962 Dit kan er toe leiden dat knopen per ongeluk verloren gaan.
3963 3963 Deze URL voor de zoekopdracht voor wijzigingenset is ongeldig
3964 3964 Dit is na het einde van de opname
3965 3965 Dit staat gelijk aan het verwijderen van de rollen van deze objecten.
3966 3966 De knoop is niet verbonden met iets anders.
3967 3967 Dit zorgt ervoor dat JOSM de geselecteerde objecten vergeet.<br> Ze worden uit de laag verwijderd, maar <i>niet</i> verwijderd van de server bij de volgende upload.
3968 3968 Deze optie onderdrukt het vullen van gebieden, overschrijft daarmee alles wat gespecificeerd is in de geselecteerde stijl.
3969 3969 Deze plug-in maakt het mogelijk om elke afbeelding als achtergrond in de bewerker te gebruiken en uit te lijnen met de kaart.
3970 3970 Deze plugin controleert op fouten in sleutels en waarden van eigenschappen.
3971 3971 Deze plugin zoekt naar fouten in relaties.
3972 3972 Deze plug-in upload GPS-sporen van de huidige actieve laag in JOSM direct naar openstreetmap.org.
3973 3973 Deze plug-in vereenvoudigt het mappen en bewerking van routes van het openbaar vervoer.
3974 3974 De test controleert op knopen zonder tag die geen deel uitmaken van enige weg.
3975 3975 Dit test op wegen zonder tag, die leeg zijn of één knoop bevatten.
3976 3976 Deze test controleert op wegen die sommige van de knopen meer dan eens bevatten.
3977 3977 Deze test controleert op wegen met gelijke namen die mogelijk verkeerd gespeld zijn.
3978 3978 Deze test controleert of een weg een eindpunt heel dicht bij een andere weg heeft.
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 Deze test kijkt na of relaties die aangeven hoe er afgeslagen mag worden op kruispunten, correct kunnen zijn
3982 3982 Deze test kijkt na of 2 (spoor/water)wegen of gebouwen elkaar kruisen in dezelfde laag, zonder dat een knoop ze verbindt.
3983 3983 Deze test controleert of een verbinding tussen twee knopen niet gebruikt wordt door meer dan één weg.
3984 3984 Deze test controleert of kustlijnen correct zijn.
3985 3985 Deze test controleert of er geen knopen op precies dezelfde locatie zijn.
3986 3986 Deze test controleert dat er geen relaties zijn met dezelfde tags en dezelfde leden met dezelfde rollen.
3987 3987 Deze test controleert dat er geen wegen zijn met dezelfde coördinaten voor de knoop en optioneel ook dezelfde tags.
3988 3988 De test controleert de richting van water-, land of kustlijnwegen.
3989 3989 Deze test vindt meertalige objecten waarvan het attribuut ''name'' niet gelijk is aan enkele attributen ''name:*'' en niet een samenstelling van attributen ''name:*'', bijv., Italia - Italiaans - Italië.
3990 3990 Deze test zoekt knopen met dezelfde naam (kunnen gedupliceerde zijn).
3991 3991 Dit test of wegen die een cirkel zouden moeten vormen gesloten zijn.
3992 3992 Deze versie van JOSM is niet incompatibel met de geconfigureerde server.
3993 3993 Deze knopen staan niet in een cirkel. Afbreken.
3994 3994 Kaartjesautomaat
3995 3995 Tegelnummers
3996 3996 Tegeladres:
3997 3997 Map voor cache van tegels:
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 Tijd:
4001 4001 Tijsduur
4002 4002 Tijdzone:
4003 4003 Tijdzone: {0}
4004 4004 Tiris: DGM (Terreinmodel)
4005 4005 Tiris: DOM (Oppervlaktemodel)
4006 4006 Titel:
4007 4007 -----
4008 4008 Naar ...
4009 4009 Te verwijderen
4010 4010 GPX-lijnen in-/uitschakelen
4011 4011 Viewport volgt live GPS in-/uitschakelen
4012 4012 Weergave Draadmodel in- of uitschakelen
4013 4013 -----
4014 4014 Omschakelen tussen volledig schermmodus/venstermodus
4015 4015 Zichtbaarheid van het venster Beheren wijzigingensets aan- of uitzetten
4016 4016 Schakelen van zichtbaarheid van laag: {0}
4017 4017 Zichtbaarheid van de tekst van de markering en pictogrammen in- of uitschakelen.
4018 4018 Zichtbaarheid van een laag in- of uitschakelen.
4019 4019 Omschakelen: {0}
4020 4020 De algemene instelling "{0}" in-/uitschakelen.
4021 4021 Toiletten
4022 4022 Token staat beperkte toegang toe
4023 4023 Tol
4024 4024 Tolpoort
4025 4025 Teveel doorgeleidingen naar de download-URL gedetecteerd. Afbreken.
4026 4026 Gereedschap: {0}
4027 4027 Werkbalk
4028 4028 Werkbalk-actie zonder naam: {0}
4029 4029 Werkbalk-actie {0} overschreven: {1} krijgt {2}
4030 4030 Werkbalk aanpassing
4031 4031 Gereedschappen
4032 4032 Gereedschap om zelf te repareren (kan een coöperatie voor fietsers zijn)
4033 4033 Programma’s voor het tekenen van gebouwen.
4034 4034 Helptip
4035 4035 +++++
4036 4036 Toerisme
4037 4037 Tours - Orthofoto’s 2008
4038 4038 Toren
4039 4039 Referentie toren
4040 4040 Type toren
4041 4041 Stad
4042 4042 Stadhuis
4043 4043 Speelgoed
4044 4044 Traceert gebouwen vanaf de Tsjechische kadastrale kaart. Heeft TracerServer (.NET of Mono) nodig om te kunnen worden uitgevoerd.
4045 4045 Spoor
4046 4046 Kleuren van sporen en punten
4047 4047 Datum spoor
4048 4048 Type spoor
4049 4049 Verkeersremmers
4050 4050 Verkeerslicht
4051 4051 Route goed vrijgemaakt. gebied vlak of licht hellend, geen gevaar om te vallen
4052 4052 Route met doorlopende gebalanceerde stijging. Terrein gedeeltelijk steil, mogelijk gevaar om te vallen
4053 4053 +++++
4054 4054 Tramhalte
4055 4055 Vervoer
4056 4056 Toegangsbeperkingen
4057 4057 +++++
4058 4058 Reisagentschap
4059 4059 Boom
4060 4060 Autoweg
4061 4061 Af-/Oprit autoweg
4062 4062 Opnieuw proberen
4063 4063 Probeer eerst de plug-in bij te werken naar de nieuwste versie voordat u een fout rapporteert.
4064 4064 Di-Zo 08:00-15:00; Za 08:00-12:00
4065 4065 Di-Zo 08:00-15:00;Za 08:00-12:00
4066 4066 +++++
4067 4067 Start tunnel
4068 4068 Beperking afslaan
4069 4069 Zet geselecteerde stijlen aan/uit
4070 4070 Draaicirkel
4071 4071 Draaikom
4072 4072 -----
4073 4073 Draaipoortje
4074 4074 Draaiplateau
4075 4075 Soort
4076 4076 Type naam (UK)
4077 4077 -----
4078 4078 Type schuilplaats
4079 4079 +++++
4080 4080 Normale reistijd in minuten
4081 4081 Banden
4082 4082 +++++
4083 4083 UIC-referentie (vervallen)
4084 4084 ONBEKEND
4085 4085 +++++
4086 4086 URL / Bestand:
4087 4087 URL-bestanden
4088 4088 URL vanaf www.openstreetmap.org (u kunt hier een URL om vanaf te downloaden plakken om een begrensd gebied te specificeren)
4089 4089 URL van www.openstreetmap.org (u kunt hier een URL plakken om het gebied te downloaden)
4090 4090 +++++
4091 4091 +++++
4092 4092 +++++
4093 4093 +++++
4094 4094 +++++
4095 4095 UTM Frankrijk (DOM)
4096 4096 UTM Geodesisch systeem
4097 4097 UTM-zone
4098 4098 Wegen losmaken
4099 4099 Niet mogelijk om primitief {0} toe te voegen aan de gegevensset, omdat deze er al deel van uitmaakt
4100 4100 Map {0} kan niet aangemaakt worden, automatisch opslaan zal worden uitgeschakeld
4101 4101 Het bestand {0} kan niet aangemaakt worden, er zal een andere bestandsnaam worden gebruikt
4102 4102 Kan nieuwe geluidsmarkering niet aanmaken.
4103 4103 Het voormalige back-upbestand {0} kan niet worden verwijderd
4104 4104 Kan geen vertaling voor de locale {0} vinden. Val terug op {1}.
4105 4105 Kan geen canoniek pad voor map {0} krijgen\n
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 Kan lat/lon niet ontleden
4109 4109 Kan in de afgespeelde laag niet synchroniseren.
4110 4110 Niet geclassificeerd
4111 4111 -----
4112 4112 Niet-gesloten weg
4113 4113 Niet-verbonden kustlijn
4114 4114 Niet-verbonden knopen zonder fysieke tags
4115 4115 -----
4116 4116 Onbeslist
4117 4117 Onbeslist conflict tussen status van verwijdering
4118 4118 Onbeslist conflict tussen verschillende coördinaten
4119 4119 Onbeslist
4120 4120 Niet gedefinieerd element ''{0}'' gevonden in invoerstroom. Afbreken.
4121 4121 Niet gedefinieerd element ''{0}'' gevonden in invoerstroom. Overslaan.
4122 4122 Ongedaan maken
4123 4123 Ongedaan maken...
4124 4124 Ongedaan maken Vorm loodrecht maken
4125 4125 Verplaatsen ongedaan maken
4126 4126 Loodrecht maken van bepaalde knopen ongedaan maken voor bepaalde knopen
4127 4127 De laatste opdracht opgedaan maken.
4128 4128 Maak de geselecteerde en alle latere opdrachten ongedaan
4129 4129 {0} ongedaan maken
4130 4130 Laat venster zweven
4131 4131 Er is een onverwachte fout opgetreden
4132 4132 Onverwacht XML-element met de naam ''{0}''
4133 4133 Onverwacht teken op {0}. {1} werd verwacht terwijl {2} werd gevonden
4134 4134 Onverwachte indeling voor poortnummer in voorkeur ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
4135 4135 Onverwachte indeling van ID geantwoord door de server. Kreeg ''{0}''.
4136 4136 Onverwachte indeling van kop voor fout voor conflict in bijwerken van wijzigingenset. Kreeg ''{0}''
4137 4137 Onverwachte indeling van nieuwe versie van aangepaste primitief ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
4138 4138 Onverwachte ID voor primitief van OSM gevonden
4139 4139 Onverwacht antwoord van de HTTP-server. Kreeg {0} antwoord zonder kop ''Location''. Kan niet doorgeleiden. Afbreken.
4140 4140 -----
4141 4141 Onverwacht token ({0}) op positie {1}
4142 4142 Onverwacht token op positie {0}. Verwacht {1}, gevonden {2}
4143 4143 Onverwacht teken. {0} werd verwacht, {1} werd gevonden
4144 4144 Onverwacht teken: {0}
4145 4145 Onverwachte waarde ''{0}'' voor voorkeur ''{1}''. Veronderstelde waarde voor ''ask''.
4146 4146 Onverwachte waarde voor ''{0}'' in url voor aanvraag van wijzigingenset, kreeg {1}
4147 4147 Onverwachte waarde voor parameter "index". Kreeg {0}.
4148 4148 Losmaken
4149 4149 De lijst van samengevoegde elementen losmaken en samenvoegen starten.
4150 4150 Bevestiging voor losmaken
4151 4151 Losgemaakte knoop
4152 4152 Universiteit
4153 4153 Onbekende host
4154 4154 Onbekend type voor lid van relatie
4155 4155 Onbekende modus {0}.
4156 4156 Onbekende of niet ondersteunde versie van de API. Kreeg {0}.
4157 4157 Onbekende primitief: {0}. Toegestane waarden zijn knoop, weg of relatie
4158 4158 Onbekend vereiste: {0}
4159 4159 Onbekende rol
4160 4160 Onbekende zinnen: {0}
4161 4161 Onbekend type: {0}
4162 4162 Naamloze laag (lucht)foto
4163 4163 Onbenoemde wegkruising/rond punt
4164 4164 Naamloze niet-geclassificeerde snelweg
4165 4165 Onbenoemde wegen
4166 4166 Ongeordende kustlijn
4167 4167 Niet-opgeslagen wijzigingen
4168 4168 Niet-opgeslagen wijzigingen - Opslaan/Uploaden vóór verwijderen
4169 4169 Niet-opgeslagen wijzigingen - Opslaan/Uploaden vóór afsluiten?
4170 4170 Niet-opgeslagen gegevens en conflicten
4171 4171 Niet-opgeslagen gegevens en ontbrekende gekoppelde bestanden
4172 4172 Niet-opgeslagen gegevens en niet te beschrijven bestanden
4173 4173 Niet-opgeslagen OSM-gegevens
4174 4174 Alles deselecteren
4175 4175 Alle objecten deselecteren.
4176 4176 Niet-ondersteunde WMS-bestandsversie; gevonden {0}, verwachtte {1}
4177 4177 Niet ondersteunde parameter ''{0}'' in tekenreeks voor query voor wijzigingenset
4178 4178 -----
4179 4179 Niet ondersteunde versie: {0}
4180 4180 -----
4181 4181 Ongetagde wegen
4182 4182 Ongetagde wegen (voorzien van commentaar)
4183 4183 -----
4184 4184 Omhoog
4185 4185 Eén niveau hoger
4186 4186 Bijwerken
4187 4187 Wijzigingenset bijwerken
4188 4188 Inhoud bijwerken
4189 4189 Gegevens bijwerken
4190 4190 Lijst van map bijwerken.
4191 4191 Tijdsperiode voor bijwerken (in dagen):
4192 4192 Wijzigingen bijwerken
4193 4193 Ververs objecten
4194 4194 Plug-ins bijwerken
4195 4195 Werk selectie bij
4196 4196 Inhoud van wijzigingenset bijwerken vanaf de server van OSM
4197 4197 Werk de wijzigingenset bij vanaf de server van OSM
4198 4198 De geselecteerde plug-ins bijwerken
4199 4199 Bijgewerkt
4200 4200 Werkt de huidig veranderde objecten bij vanaf de server (download de gegevens opnieuw)
4201 4201 Werkt de huidige geselecteerde objecten bij vanaf de server (download de gegevens opnieuw)
4202 4202 Werkt de objecten in de actieve gegevenslaag bij vanaf de server.
4203 4203 Dit werkt de geselecteerde wijzigingensets bij met de huidige gegevens vanaf de server van OSM
4204 4204 -----
4205 4205 Wijzigingenset bijwerken {0}...
4206 4206 Wijzigingenset bijwerken...
4207 4207 Bijwerken van gegevens
4208 4208 Bijwerken genegeerde fouten ...
4209 4209 Kaart wordt bijgewerkt ...
4210 4210 -----
4211 4211 Interface bijwerken
4212 4212 Uploaden
4213 4213 Aanpassingen uploaden
4214 4214 Voorkeuren uploaden
4215 4215 Upload alle wijzigingen in de actieve gegevenslaag naar de OSM-server
4216 4216 Upload alle wijzigingen in de huidige selectie naar de server van OSM
4217 4217 Gegevens bijwerken
4218 4218 Upload gegevens in gedeelten van objecten. Grootte gedeelte:
4219 4219 Upload gegevens in één verzoek
4220 4220 Upload gegevens naar een reeds bestaande en geopende wijzigingenset
4221 4221 Uploaden wordt ontmoedigd
4222 4222 Upload elk object individueel
4223 4223 Uploaden in één verzoek niet mogelijk (te veel objecten te uploaden)
4224 4224 -----
4225 4225 Selectie uploaden
4226 4226 Upload de gewijzigde primitieven
4227 4227 De huidige voorkeuren naar de server uploaden
4228 4228 Uploaden naar ''{0}''
4229 4229 Naar een nieuwe wijzigingenset uploaden
4230 4230 Naar een bestaande wijzigingenset uploaden
4231 4231 Uploaden van <strong>{0} objecten</strong> naar <strong>1 wijzigingenset</strong> met behulp van <strong>{1} verzoeken</strong>
4232 4232 Uploaden van <strong>{0} objecten</strong> naar <strong>meerdere wijzigingensets</strong> met behulp van <strong>{1} verzoeken</strong>
4233 4233 Uploaden en opslaan van gewijzigde lagen ...
4234 4234 Uploaden van gegevens ...
4235 4235 Gegevens aan het uploaden voor laag ''{0}''
4236 4236 Gebruik
4237 4237 Gebruik <b>(</b> en <b>)</b> om expressies te groeperen
4238 4238 Gebruik <b>"</b> om operatoren te citeren (bijv. of een sleutel <b>:</b> bevat)
4239 4239 Gebruik <b>|</b> of <b>OR</b> om te combineren met een logische OF
4240 4240 Basis-authenticatie gebruiken
4241 4241 OAuth gebruiken
4242 4242 Gebruik een SOCKS proxy
4243 4243 Gebruikmaken van een eigen zoekopdracht voor wijzigingenset
4244 4244 Gebruik de pijltjestoetsen of sleep de achtergrondafbeelding/luchtfoto met de muis om de verschuiving aan te passen.\nU kunt ook de oostelijke en noordelijke verschuiving in de {0} coördinaten opgeven.\nAls u de verschuiving wilt opslaan als een bladwijzer, voer dan hieronder een naam in
4245 4245 Uitgebreide controle van eigenschap gebruiken
4246 4246 Gebruik de standaard
4247 4247 Standaard gegevensbestand gebruiken.
4248 4248 Gebruik standaard instellingen
4249 4249 Standaard bestand spellingscontrole gebruiken.
4250 4250 Standaard bestand voor negeren van tags gebruiken.
4251 4251 Gebruik foutenlaag.
4252 4252 Externe scripts gebruiken in JOSM
4253 4253 Gebruik de globale instellingen
4254 4254 Lijst met uitzonderingen gebruiken.
4255 4255 -----
4256 4256 Gebruik server voor verschuivingen:
4257 4257 Voorkeuze ''{0}'' gebruiken
4258 4258 Voorkeuze ''{0}'' van groep ''{1}'' gebruiken
4259 4259 Gebruik de standaard systeeminstellingen
4260 4260 Gebruik de standaard systeeminstellingen (uitgeschakeld. Start JOSM op met <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> om in te schakelen)
4261 4261 Het standaard gegevensbestand gebruiken (aanbevolen).
4262 4262 Het standaard bestand spellingscontrole gebruiken (aanbevolen).
4263 4263 Standaard bestand voor negeren van tags gebruiken (aanbevolen).
4264 4264 Gebruik de foutenlaag om problematische elementen weer te geven.
4265 4265 Gebruik lijst met uitzonderingen om waarschuwingen te onderdrukken.
4266 4266 Gebruik de beheerder voor wachtwoorden van uw systeem voor het opslaan van de gebruikersnaam en wachtwoord voor de API. (KWallet en gnome-keyring worden ondersteund.)
4267 4267 Gebruiker
4268 4268 Gebruikers-ID:
4269 4269 Gebruikersnaam:
4270 4270 Gebruikersnaam:
4271 4271 Gebruikersnaam
4272 4272 Gebruikersnaam:
4273 4273 Normaal zou dit opgelost moeten worden.
4274 4274 Stofzuigers
4275 4275 Valideren
4276 4276 Valideer waarden van eigenschap en -tags door uitgebreide regels te gebruiken.
4277 4277 Controleer of sleutels van eigenschap geldig zijn met een woordenlijst
4278 4278 Valideer waarden van eigenschap door te controleren met voorkeuzen
4279 4279 Valideren
4280 4280 Validatie
4281 4281 Validatieresultaten
4282 4282 Fouten bij valideren
4283 4283 Validatie mislukt. De API URL lijkt ongeldig te zijn.
4284 4284 Resultaten van valideren
4285 4285 Waarde
4286 4286 Waarde "{0}" voor sleutel "{1}" niet in voorkeuzen.
4287 4287 Waarde ''{0}'' zal worden toegepast voor sleutel ''{1}''
4288 4288 Waarde ''{0}'' is geen getal. Voer een geheel getal > 1 in
4289 4289 Waarde >0 verwacht voor parameter ''{0}'', kreeg {1}
4290 4290 Waarde voor breedtegraad in bereik [-90,90] vereist.
4291 4291 Waarde voor lengtegraad in bereik [-180,180] vereist.
4292 4292 Waarde:
4293 4293 -----
4294 4294 Euroshop
4295 4295 Verschillende instellingen die het uiterlijk van het programma beïnvloeden.
4296 4296 Voertuigen per type
4297 4297 Voertuigen naar gebruik
4298 4298 -----
4299 4299 Snelheid (rood = langzaam, groen = snel)
4300 4300 Verkoopautomaat
4301 4301 Producten
4302 4302 Versie
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 Versie > 0 verwacht. Kreeg {0}.
4306 4306 Versie werd verwacht
4307 4307 Versie {0}
4308 4308 Versie:
4309 4309 Versie {0}
4310 4310 Dierenarts
4311 4311 Beeld
4312 4312 Beeld: {0}
4313 4313 Uitkijkpunt
4314 4314 Viewport volgt live GPS
4315 4315 Dorp
4316 4316 Stadsgroen
4317 4317 Dorp/stad
4318 4318 Wijngaard
4319 4319 Zichtbaarheid
4320 4320 Zichtbaarheid/leesbaarheid
4321 4321 Zichtbaar schachtblok
4322 4322 Bezoek Homepage
4323 4323 Visualiseert route-informatie als een route-afbeelding.
4324 4324 Kalibreren van geluidsrecorder
4325 4325 Vulkaan
4326 4326 Volleybal
4327 4327 +++++
4328 4328 WAARSCHUWING: Normaliseren van waarde van attribuut ''version'' van element {0} naar {2}, versie van API is ''{3}''. Kreeg {1}.
4329 4329 WAARSCHUWING: onverwachte indeling van API basis-URL. Doorsturen naar de informatie- of geschiedenispagina voor een OSM-object zal waarschijnlijk mislukken. API basis-URL is: ''{0}''
4330 4330 WAARSCHUWING: onverwachte indeling van API basis-URL. Doorsturen naar gebruikerspagina voor OSM-gebruiker zal waarschijnlijk mislukken. API basis-URL is: ''{0}''
4331 4331 +++++
4332 4332 +++++
4333 4333 WGS84 Geografisch
4334 4334 +++++
4335 4335 WMS-fout
4336 4336 WMS-bestanden (*.wms)
4337 4337 WMS-instellingen
4338 4338 WMS URL of Foto ID:
4339 4339 WMS-laag ({0}), automatisch in zoom {1} downloaden
4340 4340 WMS-laag ({0}), in zoom {1} downloaden
4341 4341 WMSPlugin-stijl afbeeldingen aanpassen van kaartmodus
4342 4342 Wachten voor 10 seconden ...
4343 4343 Muur
4344 4344 Waarschuwing
4345 4345 Waarschuwing: Kan plug-in ''{0}'' niet downloaden. De koppeling om vanaf te downloaden ''{1}'' is geen geldige URL. Downloaden wordt overgeslagen.
4346 4346 Waarschuwing: Kan plug-in ''{0}'' niet downloaden. De koppeling om vanaf te downloaden is onbekend. Downloaden wordt overgeslagen.
4347 4347 -----
4348 4348 Waarschuwing: Lezen niet mogelijk van de vooraf ingestelde bron voor taggen: {0}
4349 4349 -----
4350 4350 Waarschuwing: Niet mogelijk om de voorkeuren te initialiseren. Niet mogelijk om de ontbrekende map voor voorkeuren: {0} te maken
4351 4351 Waarschuwing: Initialiseren van voorkeuren mislukt. Mislukt om bestand met voorkeuren herstellen naar standaard: {0}
4352 4352 Waarschuwing: Niet mogelijk om de voorkeuren te initialiseren. Map voor voorkeuren ''{0}'' is geen map.
4353 4353 Waarschuwing: verkrijgen van het Toegangstoken voor OAuth vanuit beheer beveiligde gegevens is mislukt
4354 4354 Waarschuwing: Ophalen van gebruikersinformatie over de huidige gebruiker van JOSM mislukt. Uitzondering was: {0}
4355 4355 Waarschuwing: scannen van bestand ''{0}'' voor informatie over plug-in mislukt. Overslaan.
4356 4356 Waarschuwing: opslaan van Toegangstoken voor OAuth in beheer van beveiligde gegevens is mislukt
4357 4357 Waarschuwing: Uitzondering negeren omdat taak is geannuleerd.. Uitzondering: {0}
4358 4358 Waarschuwing: JOSM is geconfigureerd om proxies te gebruiken vanuit de systeeminstellingen, maar de JVM is niet geconfigureerd om die te verkrijgen. herstellen van voorkeuren naar ''Geen proxy''
4359 4359 Waarschuwing: Laag ''{0}'' bestaat niet meer. Kan het conflict voor object ''{1}'' niet verwijderen.
4360 4360 Waarschuwing: Het bestaande bestand voor voorkeuren "{0}" zal worden vervangen door een standaard ebstand voor voorkeuren.
4361 4361 Waarschuwing: De 2 geselecteerde objecten hebben gelijke, maar niet identieke caches voor stijl.
4362 4362 Waarschuwing: het wachtwoord wordt niet versleuteld verstuurd.
4363 4363 Waarschuwing: Onverwachte parameters voor HTTP proxy. Kreeg host ''{0}'' en poort ''{1}''.
4364 4364 Waarschuwing: Onverwachte parameters voor SOCKS proxy. Kreeg host ''{0}'' en poort ''{1}''.
4365 4365 Waarschuwing: Niet ondersteunde waarde in voorkeur ''{0}'', kreeg {1}''. Gebruik de authenticatie-methode ''Basis-authenticatie''.
4366 4366 Waarschuwing: automatisch afbreken van waarde van tag "{0}" van verwijderd object {1}
4367 4367 Waarschuwing: slechte locatie in HTML-document. Uitzondering was: {0}
4368 4368 Waarschuwing: afhankelijk van de methode voor authenticatie die de proxyserver gebruikt kan het wachtwoord niet versleuteld worden overgedragen.
4369 4369 Waarschuwing: fout kop "{0}" komt niet overeen met een verwacht patroon
4370 4370 Waarschuwing: toegang tot map ''{0}'' mislukt wegens veiligheidsredenen. Uitzondering was: {1}
4371 4371 Waarschuwing: annuleren van het uitvoeren van de bewerking van OAuth mislukt
4372 4372 Waarschuwing: maken van map voor plug-in ''{0}'' mislukt. Kan geen lijst voor plug-in opslaan vanaf de site voor plug-in ''{1}''.
4373 4373 Waarschuwing: verwijderen van de gedateerde plug-in ''{0}'' mislukt.
4374 4374 Waarschuwing: voorvoegsel voor wiki-taal afleiden vanuit de locale code ''{0}'' van JOSM mislukt. Gebruiken van standaardcode ''en''.
4375 4375 Waarschuwing: downloaden van informatielijst van plug-in mislukt
4376 4376 Waarschuwing: afhandelen van zip-bestand ''{0}'' mislukt. Uitzondering was: {1}
4377 4377 Waarschuwing: installeren van de reeds gedownloade plug-in ''{0}'' mislukt. Installatie wordt overgeslagen. JOSM laadt nog steeds de oude versie van de plug-in.
4378 4378 Waarschuwing: installeren van plug-in ''{0}'' vanuit het tijdelijke gedownloade bestand ''{1}'' mislukt. Hernoemen mislukt.
4379 4379 Waarschuwing: Laden kaarttekenstijlen mislukt vanaf ''{0}''. Uitzondering was: {1}
4380 4380 Waarschuwing: openen van bestand met de extensie ''{2}'' en deel van naam ''{3}'' in zip-bestand ''{0}'' mislukt. Uitzondering was: {1}
4381 4381 Waarschuwing: Ontleden van kaarttekenstijlen mislukt vanaf ''{0}''. Fout was: [{1}:{2}] {3}
4382 4382 Waarschuwing: Ontleden van kaarttekenstijlen mislukt vanaf ''{0}''. Fout was: {1}
4383 4383 Waarschuwing: Niet mogelijk om de voorkeuren te behouden voor ''{0}''
4384 4384 Waarschuwing: op voorgrond houden van dialoogvenster Persoonlijke gegevens mislukt. Beveiligingsuitzondering ontvangen.
4385 4385 Waarschuwing: lezen van MOTD vanaf ''{0}'' mislukt wegens veiligheidsredenen. Uitzondering was: {1}
4386 4386 Waarschuwing: lezen van MOTD vanaf ''{0}'' mislukt. Uitzondering was: {1}
4387 4387 Waarschuwing: verkrijgen van de beveiligde gegevens van OSM vanuit het beheer van die gegevens mislukt.
4388 4388 Waarschuwing: opslaan van de beveiligde gegevens voor OSM naar beheer van die gegevens is mislukt.
4389 4389 Waarschuwing: ongeldige indeling van item in lijst met voorkeuzes ''{0}''. Kreeg ''{1}''
4390 4390 Waarschuwing: ongeldige indeling van item in de lijst met stijlen ''{0}''. Kreeg ''{1}''
4391 4391 Waarschuwing: ongeldige waarde van attribuut ''{0}'' van element ''{1}'' in mogelijkheden voor de server. Kreeg ''{2}''
4392 4392 Waarschuwing: mixen van 0.6 en 0.5 gegevensresultaten in versie 0.5
4393 4393 Waarschuwing: object ''{0}'' is al verwijderd van de server. Sla dit object over en probeer opnieuw te uploaden.
4394 4394 Waarschuwing: er wordt slechts een infovenster voor de eerste {0} van {1} geselecteerde gebruikers geopend
4395 4395 Waarschuwing: de JVM is niet geconfigureerd om proxies op te zoeken vanuit de systeeminstellingen. De eigenschap ''java.net.useSystemProxies'' ontbrak op het moment van opstarten. Zal geen proxy gebruiken.
4396 4396 Waarschuwing: het revisiebestand ''/REVISION'' ontbreekt.
4397 4397 Waarschuwing: onverwacht versienummer voor JOSM in revisiebestand, waarde is ''{0}''
4398 4398 Waarschuwing: onverwachte waarde voor sleutel ''{0}'' in voorkeuren, kreeg ''{1}''
4399 4399 Waarschuwing: onverwachte waarde voor voorkeur ''{0}'' gevonden. Kreeg ''{1}''. Zal geen proxy gebruiken.
4400 4400 Waarschuwing: onverwachte waarde voor voorkeur ''{0}'', kreeg ''{1}''. Teruggezet naar standaard zoekopdracht.
4401 4401 Waarschuwing: onverwachte waarde voor voorkeur ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
4402 4402 Waarschuwing: niet ondersteund eindelement ''{0}'' in inhoud wijzigingenset op positie ({1},{2}). Overslaan.
4403 4403 Waarschuwing: niet ondersteund startelement ''{0}'' in inhoud van wijzigingenset op positie ({1},{2}). Overslaan.
4404 4404 Waarschuwingen
4405 4405 Autowasstraat
4406 4406 Vuilnisbak
4407 4407 Afvalwaterzuivering
4408 4408 +++++
4409 4409 Zwembad
4410 4410 Watertoren
4411 4411 Waterbron
4412 4412 Waterwerken
4413 4413 Waterval
4414 4414 Watermolen
4415 4415 -----
4416 4416 Gedupliceerde knopen in waterweg
4417 4417 Wave-geluidsbestanden (*.wav)
4418 4418 -----
4419 4419 Eindknoop van weg dicht bij andere snelweg
4420 4420 Eindknoop van weg dicht bij andere weg
4421 4421 Wegknoop dicht bij andere weg
4422 4422 -----
4423 4423 Weg met externe ID ''{0}'' bevat ontbrekende knoop met externe ID ''{1}''.
4424 4424 Weg {0}
4425 4425 Weg {0} met {1} knopen heeft incomplete knopen omdat ten minste één knoop ontbreekt in de geladen gegevens.
4426 4426 Weg:
4427 4427 Labelen van wegpunten
4428 4428 Wegpunten
4429 4429 Wegen
4430 4430 Wegen hebben een segment gemeen met een gebied
4431 4431 Wegen met dezelfde positie
4432 4432 Wegkruis
4433 4433 Kruisbeeld
4434 4434 Webpagina: {0}
4435 4435 +++++
4436 4436 Stuw
4437 4437 Waterrijk land
4438 4438 Rolstoel
4439 4439 Rolstoelen
4440 4440 Bij importeren van geluid, pas het toe op elk wegpunt in de GPX-laag.
4441 4441 Bij importeren van geluid, maak markeringen van...
4442 4442 Bij het omkeren van de rijrichting worden de volgende wijzigingen in eigenschappen van de weg en zijn knopen voorgesteld om de gegevens consistent te houden.
4443 4443 Behoud, bij het opslaan, back-upbestanden die eindigen op ~
4444 4444 Gehele groep
4445 4445 Breedte (meters)
4446 4446 Breedte van de te tekenen GPX-lijn (0 voor de standaardwaarde)
4447 4447 +++++
4448 4448 Windmolen
4449 4449 Vensters
4450 4450 Windvaan
4451 4451 Draadmodel kaarttekenaar
4452 4452 Weergave Draadmodel
4453 4453 Met OAuth geeft u JOSM het recht om kaartgegevens en GPS-sporen ten behoeve van uzelf te uploaden (<a href="{0}">meer info...</a>).
4454 4454 Met winkel
4455 4455 Tussen aanhalingstekens moet vóór de tekens <b>"</b>- en <b>\</b> een <b>\</b> gezet worden. (bijv. <b>\"</b> en <b>\\</b>).
4456 4456 Oerbos
4457 4457 Fabriek
4458 4458 Schrijft informatie over de GPS-positie naar de kop van het afbeeldingsbestand. Voer deze mogelijkheid uit via het rechtsklik-menu van de afbeeldingslaag.
4459 4459 Schrijven van lijst voor plug-in naar locale cache ''{0}''
4460 4460 Fout aantal argumenten voor bladwijzer
4461 4461 -----
4462 4462 XML-tag <user> ontbreekt.
4463 4463 Yahoo-luchtfoto’s
4464 4464 Ja
4465 4465 Ja, toepassen
4466 4466 Ja, een conflict maken en sluiten
4467 4467 Ja, sla de wijzigingen op en sluit af
4468 4468 U heeft al een Toegangstoken om toegang te krijgen tot de server van OSM met behulp van OAuth.
4469 4469 U gaat incomplete objecten verwijderen.<br>Dit zal problemen veroorzaken aangezien u niet het echte object ziet.<br>Wilt u ze echt verwijderen?
4470 4470 U staat op het punt knopen te verwijderen buiten het gebied dat u hebt gedownload.<br>Dit kan problemen veroorzaken omdat andere objecten (die u niet ziet) ze zouden kunnen gebruiken.<br>Wilt u ze echt verwijderen?
4471 4471 U staat op het punt {0} browservensters te openen.<br>Dit zal uw scherm opvullen met browservensters<br> en het zal ook een behoorlijke tijd duren.
4472 4472 Je staat op het punt onvolledige objecten los te maken.<br>Dit zal problemen veroorzaken, omdat je niet het echte object ziet.<br>Wil je het echt losmaken?
4473 4473 Je staat op het punt knopen los te maken buiten het gebied dat je gedownload hebt.<br>Dit kan problemen veroorzaken, omdat deze door andere objecten (die je niet kan zien) in gebruik kunnen zijn.<br>Wil je het echt losmaken?
4474 4474 U staat op het punt om gegevens van laag "{0}" te uploaden.<br><br>Het sturen van gegevens uit deze laag wordt <b>sterk afgeraden</b>. Als u doorgaat,<br>moet u misschien later uw wijzigingen weer terugdraaien, of moeten andere gebruikers dat voor u doen.<br><br>Weet u zeker dat u door wilt gaan?
4475 4475 U kunt ook een URL plakken vanaf www.openstreetmap.org.
4476 4476 U wijzigde de sleutel van ''{0}'' naar ''{1}''.\nDe nieuwe sleutel is al gebruikt, waarden overschrijven?
4477 4477 U heeft nog geen Toegangstoken om toegang te krijgen tot de server van OSM met behulp van OAuth. U moet eerst autoriseren.
4478 4478 U hebt teveel gegevens gedownload. Probeer het later opnieuw.
4479 4479 U bent een probleem tegengekomen in JOSM
4480 4480 U bent een fout tegengekomen in JOSM. Vóórdat u een foutenrapport indient, zorg er voor dat u hier bent bijgewerkt naar de laatste versie van JOSM:
4481 4481 U moet JOSM opnieuw starten om sommige instellingen te activeren.
4482 4482 U verplaatste meer dan {0} elementen. Het verplaatsen van een groot aantal elementen is meestal een vergissing.\nWilt u ze echt verplaatsen?
4483 4483 U moet uw bewerkingen publiek maken om nieuwe gegevens te kunnen uploaden
4484 4484 U moet minstens één weg selecteren.
4485 4485 Je moet twee of meer knopen selecteren om een rondgaande weg te splitsen
4486 4486 Je moet de afspeelkop slepen (Shift-toets ingedrukt) op de geluidsmarkering of op het punt van het spoor waar je wilt synchroniseren.
4487 4487 U moet de afspeelkop nabij het GPX-spoor slepen waarvan u de gekoppelde geluidsopname afspeelde (na de eerste markering).
4488 4488 Je moet het geluid gepauzeerd hebben op het punt in het spoor waar je de markering wilt hebben.
4489 4489 Pauzeer het geluid op het moment dat je de hulp bij synchronisatie hoort.
4490 4490 U verzocht teveel knopen (grens is 50.000). Verzoek een kleiner gebied of gebruik planet.osm
4491 4491 U zou ook uw plug-ins moeten bijwerken. Als geen van beide helpt dien dan een foutenrapport in in onze database voor problemen met behulp van deze koppeling:
4492 4492 U moet een GPX-spoor selecteren
4493 4493 U hebt de software voor JOSM bijgewerkt <br> Om problemen te voorkomen zouden de plug-ins ook moeten worden bijgewerkt.<br><br>De plug-ins nu bijwerken?
4494 4494 Uw opmerking bij uploaden is <i>leeg</i>, of <i>zeer kort</i>.<br /><br />Technisch is dit toegestaan, maar neem in overweging dat veel gebruikers die<br />wijzigingen bekijken in hun omgeving afhankelijk zijn van betekenisvolle opmerkingen<br />om te begrijpen wat er aan de hand is!<br /><br />Als u nu een minuutje spendeert aan het uitleggen van uw wijziging, zult u het leven<br />van vele andere mappers een stuk eenvoudiger maken.
4495 4495 Nul-coördinaten: {0}
4496 4496 Dierentuin
4497 4497 Inzoomen
4498 4498 Zoomen (in meters)
4499 4499 Inzoomen
4500 4500 Inzoomen (keypad)
4501 4501 Uitzoomen
4502 4502 Uitzoomen (keypad)
4503 4503 Zoom en verplaats kaart
4504 4504 Zoom optimaal en 1:1
4505 4505 Zoom door te slepen of Ctrl+. of Ctrl+,; verplaatsen met Ctrl+up, links, omlaag, rechts; zoom verplaatsen met knop naar rechts
4506 4506 Inzoomen
4507 4507 Zoomniveau:
4508 4508 Uitzoomen
4509 4509 Weergave inzoomen op {0}.
4510 4510 Inzoomen op
4511 4511 -----
4512 4512 Inzoomen op laag
4513 4513 Zoom naar eigen resolutie
4514 4514 Inzoomen op knoop
4515 4515 Op probleem inzoomen
4516 4516 Inzoomen op de geselecteerde element(en).
4517 4517 Op selectie inzoomen
4518 4518 Zoom in op de overeenkomende objecten in de huidige gegevenslaag
4519 4519 -----
4520 4520 Inzoomen op het object waar het eerst geselecteerde lid naar verwijst
4521 4521 Zoom in op de objecten in de inhoud van deze wijzigingenset in de huidige gegevenslaag
4522 4522 Zoom in op deze knoop in de huidige gegevenslaag
4523 4523 Inzoomen op {0}
4524 4524 In-/Uitzoomen uitgeschakeld omdat de laag van deze relatie niet actief is
4525 4525 In-/Uitzoomen uitgeschakeld omdat er geen lid geselecteerd is
4526 4526 +++++
4527 4527 \nHoogte: {0} m
4528 4528 \nRichting {0}°
4529 4529 \nBereik:{0}
4530 4530 \n\n> toepassen {0} stijl "{1}"\n
4531 4531 \n\n> overslaan "{0}" (niet actief)
4532 4532 \n\nLijst van gegenereerde stijlen:\n
4533 4533 \n{0} km/u
4534 4534 +++++
4535 4535 stad
4536 4536 provincie
4537 4537 gehucht
4538 4538 eiland
4539 4539 plaats
4540 4540 gemeente
4541 4541 deelgemeente
4542 4542 dorp
4543 4543 klein dorp
4544 4544 lijn
4545 4545 ondergeschikte_lijn
4546 4546 +++++
4547 4547 grens
4548 4548 handhaving
4549 4549 lijn
4550 4550 multipolygoon
4551 4551 netwerk
4552 4552 Openbaar vervoer
4553 4553 beperking
4554 4554 +++++
4555 4555 plaats
4556 4556 waterweg
4557 4557 Goederen bewerken
4558 4558 Kabelmast bewerken
4559 4559 Station bewerken
4560 4560 Goederen
4561 4561 Kabelmast
4562 4562 +++++
4563 4563 +++++
4564 4564 Terug
4565 4565 Sneller
4566 4566 Sneller vooruit
4567 4567 Vooruit
4568 4568 Spring terug
4569 4569 Spring naar voren
4570 4570 Volgende markering
4571 4571 Speel vanaf volgende markering
4572 4572 Speel vanaf vorige markering
4573 4573 Afspelen/Pauze
4574 4574 Vorige markering
4575 4575 Langzamer
4576 4576 Langzaam vooruit
4577 4577 Afgesloten
4578 4578 Openen
4579 4579 leeg
4580 4580 zwart
4581 4581 blauw
4582 4582 bruin
4583 4583 grijs
4584 4584 groen
4585 4585 rood
4586 4586 wit
4587 4587 O
4588 4588 +++++
4589 4589 Z
4590 4590 +++++
4591 4591 analoog
4592 4592 digitaal
4593 4593 nee
4594 4594 zonnewijzer
4595 4595 onorthodox
4596 4596 T
4597 4597 W
4598 4598 O
4599 4599 +++++
4600 4600 V
4601 4601 +++++
4602 4602 +++++
4603 4603 V
4604 4604 tekst
4605 4605 Be(schrijving)
4606 4606 Naam
4607 4607 Brandstof
4608 4608 groen
4609 4609 rijstrook
4610 4610 parkeerplaats
4611 4611 trottoir
4612 4612 landbouwgrond
4613 4613 bosbouw
4614 4614 woongebied
4615 4615 Verschuiving
4616 4616 Inzoomen
4617 4617 merk
4618 4618 nee
4619 4619 tweedehands
4620 4620 ja
4621 4621 ruig land
4622 4622 gemengd
4623 4623 bovengronds
4624 4624 pilaar
4625 4625 vijver
4626 4626 ondergronds
4627 4627 onder water
4628 4628 muur
4629 4629 Station bewerken
4630 4630 +++++
4631 4631 T
4632 4632 NHG (niet-hoofdlettergevoelig)
4633 4633 HG (hoofdlettergevoelig)
4634 4634 Regex (reguliere expressie)
4635 4635 Poort:
4636 4636 picknick_schuilplaats
4637 4637 bus_hokje
4638 4638 weer_schuilplaats
4639 4639 wild_schuilplaats
4640 4640 Videotheek
4641 4641 Toets:
4642 4642 naaldbomen
4643 4643 loofbomen
4644 4644 gemengd
4645 4645 afgekorte straatnaam
4646 4646 actief
4647 4647 -----
4648 4648 Toevoegen aan selectie
4649 4649 -----
4650 4650 adres
4651 4651 -----
4652 4652 voegt projecties toe van Proj4J
4653 4653 provincie/gemeente
4654 4654 gevorderd
4655 4655 gevorderde configuratie
4656 4656 kabelbaan
4657 4657 luchtverbinding
4658 4658 luchtverbinding_donker
4659 4659 luchtverbinding_licht
4660 4660 zand_steenslag
4661 4661 landbouwverkeer
4662 4662 openlucht
4663 4663 alles
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 alle onvolledige objecten
4667 4667 alle gewijigde objecten
4668 4668 alle nieuwe objecten
4669 4669 Alle objecten
4670 4670 -----
4671 4671 alle relaties
4672 4672 alle geselecteerde objecten
4673 4673 -----
4674 4674 brandgang
4675 4675 alfabetisch
4676 4676 alternatief
4677 4677 soort voorziening {0}
4678 4678 voorziening
4679 4679 voorziening_licht
4680 4680 voorziening_verkeer
4681 4681 Amerikaans voetbal
4682 4682 anaerobische_vertering
4683 4683 fietsenrek
4684 4684 Anglicaan
4685 4685 diervoeder
4686 4686 anoniem
4687 4687 iedere
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 aquaduct
4691 4691 Boogschieten
4692 4692 gebied
4693 4693 tekst voor gebied
4694 4694 Oosters
4695 4695 asfalt
4696 4696 Atletiek
4697 4697 -----
4698 4698 +++++
4699 4699 Australisch voetbal
4700 4700 automatisch
4701 4701 -----
4702 4702 achtergrond
4703 4703 halte achterwaarts
4704 4704 segment achterwaarts
4705 4705 slecht
4706 4706 Bahai
4707 4707 Baptist
4708 4708 prikkeldraad
4709 4709 barrière
4710 4710 blokkade gebruikt op een weg
4711 4711 Honkbal
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 waterbekken
4715 4715 Basketbal
4716 4716 opladen van batterijen
4717 4717 bauxiet_(aluminium)
4718 4718 strand
4719 4719 fiets
4720 4720 fietsbanden
4721 4721 reclamebord
4722 4722 biobrandstof
4723 4723 +++++
4724 4724 biomassa
4725 4725 -----
4726 4726 veen
4727 4727 Jeu de boules
4728 4728 grens
4729 4729 Bowling
4730 4730 -----
4731 4731 merk
4732 4732 brug
4733 4733 brugtag op een knoop
4734 4734 -----
4735 4735 braakliggend gebied
4736 4736 Boeddhisme
4737 4737 gebouw
4738 4738 ribbel
4739 4739 hamburger
4740 4740 +++++
4741 4741 busbaan
4742 4742 Canadees voetbal
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 Kanoën
4746 4746 Hoofdlettergevoelig
4747 4747 Katholiek
4748 4748 begraafplaats
4749 4749 centraal
4750 4750 ketting
4751 4751 houtskool
4752 4752 -----
4753 4753 asverschuiving
4754 4754 kip
4755 4755 Chinese keuken
4756 4756 versmalling
4757 4757 Christelijk
4758 4758 -----
4759 4759 sigaretten
4760 4760 stad
4761 4761 bebouwde kom
4762 4762 klassiek
4763 4763 klassiek;schaatsen
4764 4764 Klimmen
4765 4765 opklimmend naar tweede graad. Vaak erg blootgesteld, bijzonder scherpe stenen, gletsjer met gevaar om uit te glijden en te vallen
4766 4766 met de klok mee
4767 4767 gesloten
4768 4768 -----
4769 4769 geslotenweg
4770 4770 kolen
4771 4771 kinderhoofdjes
4772 4772 koude lucht
4773 4773 koud water
4774 4774 -----
4775 4775 verbranding
4776 4776 -----
4777 4777 communicatie
4778 4778 aangestampt
4779 4779 samengeperste lucht
4780 4780 beton
4781 4781 condooms
4782 4782 wijzigingenset configureren
4783 4783 Kaarttekenstijl instellen
4784 4784 +++++
4785 4785 naaldbomen
4786 4786 verbinding
4787 4787 weg in aanleg
4788 4788 bovenleiding
4789 4789 +++++
4790 4790 voeding
4791 4791 koper
4792 4792 kopieer geselecteerde standaarden
4793 4793 Kan geen invoerstroom voor geluid uit URL voor invoer krijgen
4794 4794 aantal
4795 4795 maakt een grafische weergave van verkeersstromen en controleert een onderverzameling van verkeersstromen als het een kruising is of zoekt in een onderverzameling van verkeersstromen naar kruisingen
4796 4796 Cricket
4797 4797 cricket oefenbaan
4798 4798 Croquet
4799 4799 Verkeerskussen
4800 4800 klanten
4801 4801 fietspad met fietstag
4802 4802 Fietsen
4803 4803 +++++
4804 4804 gegevens
4805 4805 loofbomen
4806 4806 toegewezen
4807 4807 grd° min'' (Scheepvaart)
4808 4808 grd° min'' sec"
4809 4809 verwijderd
4810 4810 verwijderd op server
4811 4811 afleveren goederen
4812 4812 vervallen
4813 4813 bestemmingsverkeer
4814 4814 bestemmingsverkeer
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 omleiding
4818 4818 +++++
4819 4819 natuursteen
4820 4820 uitgeschakeld
4821 4821 -----
4822 4822 dok
4823 4823 bestaat niet
4824 4824 Hondenrennen
4825 4825 dubbel
4826 4826 omlaag
4827 4827 bergafwaarts
4828 4828 downloaden
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 frisdranken
4833 4833 oprit
4834 4834 oostelijke segment
4835 4835 eenvoudig
4836 4836 -----
4837 4837 elektrisch
4838 4838 electriciteit
4839 4839 -----
4840 4840 elementen
4841 4841 Toegangsweg noodhulp
4842 4842 -----
4843 4843 Paardrijden
4844 4844 -----
4845 4845 Evangelist
4846 4846 +++++
4847 4847 voorbeelden
4848 4848 uitstekend
4849 4849 hondenpoepzakjes
4850 4850 -----
4851 4851 +++++
4852 4852 blootgestelde delen kunnen beveiligd zijn met touwen of kettingen, mogelijk nodig om handen te moeten gebruiken voor balans. Gedeeltelijk blootgestelde delen met gevaar om te vallen, losse stenen, onbetreden - scherpe stenen
4853 4853 uitgebreide opties voor het bewerken van opening_hours
4854 4854 onwaar: de eigenschap is expliciet uitgeschakeld
4855 4855 -----
4856 4856 landbouwgrond
4857 4857 omheining
4858 4858 veerboot
4859 4859 weggefilterd/uitgeschakeld
4860 4860 gefilterd/verborgen
4861 4861 Zoek in selectie
4862 4862 -----
4863 4863 vis_en_friet
4864 4864 splitsing
4865 4865 map
4866 4866 voedsel
4867 4867 voet
4868 4868 voetpad met voettag
4869 4869 doorwaadbare plek
4870 4870 bosbouw
4871 4871 verkeer bosbouw
4872 4872 halte voorwaarts
4873 4873 segment voorwaarts
4874 4874 vrij skiën
4875 4875 Frans
4876 4876 van tegel
4877 4877 vanaf weg
4878 4878 hoog
4879 4879 fusie
4880 4880 Gaelic voetbal
4881 4881 -----
4882 4882 +++++
4883 4883 +++++
4884 4884 vergassen
4885 4885 gasolie
4886 4886 -----
4887 4887 geothermisch
4888 4888 Duits
4889 4889 ijsgletsjer
4890 4890 goud
4891 4891 Golf
4892 4892 golfbaan
4893 4893 goed
4894 4894 GPS-markering
4895 4895 GPS-punt
4896 4896 graad 1
4897 4897 graad 2
4898 4898 graad 3
4899 4899 graad 4
4900 4900 graad 5
4901 4901 -----
4902 4902 gras
4903 4903 open stenen met gras
4904 4904 steenslag
4905 4905 Grieks
4906 4906 groen
4907 4907 ontwikkelingsgebied
4908 4908 -----
4909 4909 grond
4910 4910 grondsleuven
4911 4911 Turnen
4912 4912 +++++
4913 4913 halte
4914 4914 -----
4915 4915 heeft directiesleutels
4916 4916 heeft directiesleutels (omgedraaid)
4917 4917 -----
4918 4918 gezondheid
4919 4919 warmte
4920 4920 heide
4921 4921 heg
4922 4922 zwaar vervoer
4923 4923 markeren
4924 4924 -----
4925 4925 snelweg
4926 4926 snelweg zonder een referentie
4927 4927 +++++
4928 4928 snelweg_route
4929 4929 wandeltocht
4930 4930 Hindoestaans
4931 4931 historisch
4932 4932 geschiedenis
4933 4933 Hockey
4934 4934 verschrikkelijk
4935 4935 paard
4936 4936 Paardenrennen
4937 4937 paardrijden
4938 4938 hete lucht
4939 4939 heet water
4940 4940 +++++
4941 4941 huis
4942 4942 -----
4943 4943 +++++
4944 4944 verkeersdrempel
4945 4945 -----
4946 4946 water
4947 4947 ijs
4948 4948 schaatsbaan
4949 4949 ilmeniet_(ijzertitanaat)
4950 4950 Luchtfoto vervagen
4951 4951 inactief
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 Inclusief directe kinderen van ouder-relaties
4955 4955 incompleet
4956 4956 incomplete weg
4957 4957 vergoot het zoomniveau om meer detail te zien
4958 4958 Onafhankelijk
4959 4959 Indiaas
4960 4960 binnenshuis
4961 4961 industrieel
4962 4962 informeel
4963 4963 binnensegment
4964 4964 geïntegreerd in hoofdprogramma
4965 4965 gemiddeld
4966 4966 -----
4967 4967 +++++
4968 4968 ijzererts
4969 4969 eiland
4970 4970 afgescheiden
4971 4971 Italiaanse keuken
4972 4972 Jain
4973 4973 Japans
4974 4974 Jehova’s getuigen
4975 4975 Joods
4976 4976 afrit
4977 4977 -----
4978 4978 Kebab
4979 4979 tijdschriften
4980 4980 -----
4981 4981 vuilstortplaats
4982 4982 grondgebruik
4983 4983 soort landgebruik {0}
4984 4984 fietsstrook
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 laag
4988 4988 laag is nu verborgen (klik om te weer te geven)
4989 4989 laag is nu zichtbaar (klik om te verbergen)
4990 4990 laagtag met een + teken
4991 4991 -----
4992 4992 lood
4993 4993 links
4994 4994 vrije tijd
4995 4995 soort vermaak {0}
4996 4996 -----
4997 4997 licht_water
4998 4998 kalksteen
4999 4999 beperkt
5000 5000 -----
5001 5001 woonerf
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 laden van plug-in''{0}'' (versie {1})
5005 5005 stijl laden ''{0}''...
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 Scrollen vastzetten
5009 5009 kluizen
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 laag
5014 5014 Luthers
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 mangroven
5018 5018 kunstmatig
5019 5019 handmatig
5020 5020 kaartstijl
5021 5021 +++++
5022 5022 jachthaven
5023 5023 moeras
5024 5024 -----
5025 5025 +++++
5026 5026 +++++
5027 5027 maxhoogte
5028 5028 maxsnelheid
5029 5029 max. snelheid voor een voetpad
5030 5030 -----
5031 5031 maxgewicht
5032 5032 -----
5033 5033 lid
5034 5034 -----
5035 5035 +++++
5036 5036 metaal
5037 5037 Methodist
5038 5038 Mexicaans
5039 5039 militair gebruik
5040 5040 +++++
5041 5041 +++++
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 ontbrekende objecten:
5048 5048 verkeerd gespelde naam van sleutel
5049 5049 gemengd
5050 5050 gewijzigd
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 Mormoon
5055 5055 Motorsport
5056 5056 -----
5057 5057 autoweg
5058 5058 -----
5059 5059 Autosnelweg
5060 5060 op- en afrit autosnelweg
5061 5061 slikgronden
5062 5062 Meervoudig
5063 5063 meerlaags
5064 5064 meerdere
5065 5065 multipolygoon
5066 5066 Moslim
5067 5067 nationaal
5068 5068 natuurlijk
5069 5069 soort natuur {0}
5070 5070 natural=water gebruikt voor een zwembad
5071 5071 natuur
5072 5072 kranten
5073 5073 volgende
5074 5074 nikkel
5075 5075 nee
5076 5076 geen omschrijving beschikbaar
5077 5077 geen foutenbericht beschikbaar
5078 5078 geen importeerprogramma
5079 5079 geen toets voor aanpassen
5080 5080 niet links afslaan
5081 5081 niet rechts afslaan
5082 5082 niet rechtdoor
5083 5083 niet keren
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 geen
5088 5088 Scandinavisch
5089 5089 noordelijke segment
5090 5090 niet verwijderd
5091 5091 niet in de gegevensverzameling
5092 5092 niet aanwezig
5093 5093 Opmerking: Voor bepaalde taken heeft JOSM veel geheugen nodig. Het kan noodzakelijk zijn om de volgende\n JAVA-optie te specificeren om de maximale grootte van het toegewezen geheugen in megabytes in te stellen
5094 5094 aankondigingen
5095 5095 beginner
5096 5096 -----
5097 5097 nucleair
5098 5098 objecten
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 objecten door de gebruiker gewijzigd
5102 5102 objecten met 5 tot 10 labels
5103 5103 objecten in de huidige weergave
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 objecten met het opgegeven ID
5107 5107 objecten met het opgegeven wijzigingsset ID
5108 5108 objecten met de opgegeven rol in een relatie
5109 5109 objecten met de opgegeven versie
5110 5110 -----
5111 5111 observatie
5112 5112 oneven
5113 5113 -----
5114 5114 officieel
5115 5115 olie
5116 5116 -----
5117 5117 oud spoor
5118 5118 +++++
5119 5119 éénrichting-tag op een knoop
5120 5120 -----
5121 5121 alleen links afslaan
5122 5122 alleen rechts afslaan
5123 5123 alleen rechtdoor
5124 5124 geopend
5125 5125 -----
5126 5126 twee richtingen
5127 5127 tweerichtingsverkeer
5128 5128 tweerichtingsverkeer
5129 5129 opties
5130 5130 opties ter beschikking gesteld als systeemeigenschappen
5131 5131 Orthodox
5132 5132 waterdruk
5133 5133 ander spoor
5134 5134 buiten
5135 5135 buitensegment
5136 5136 buiten gedownload gebied
5137 5137 Weg op parkeerplaats
5138 5138 parkeerkaartjes
5139 5139 gedeeltelijk: verschillende geselecteerde objecten hebben verschillende waarden, niet veranderen
5140 5140 fijnstof
5141 5141 passagiers
5142 5142 pasagiers;voertuigen
5143 5143 verhard
5144 5144 stoeptegels
5145 5145 berg of -heuveltop
5146 5146 grind
5147 5147 +++++
5148 5148 +++++
5149 5149 Pelota
5150 5150 Pentecostaal
5151 5151 -----
5152 5152 met vergunning
5153 5153 foto’s
5154 5154 fotovoltaïsch
5155 5155 pijler
5156 5156 pijpleiding
5157 5157 piste_gevorderden
5158 5158 piste_eenvoudig
5159 5159 +++++
5160 5160 piste_vrij skiën
5161 5161 piste_middelmatig
5162 5162 piste_beginner
5163 5163 Sportveld
5164 5164 +++++
5165 5165 plaats
5166 5166 beplanting
5167 5167 plastiek
5168 5168 -----
5169 5169 paal
5170 5170 kiesdistrict
5171 5171 -----
5172 5172 elektriciteit
5173 5173 Presbyteriaan
5174 5174 vorige
5175 5175 provinciale weg
5176 5176 op- en afrit provinciale weg
5177 5177 privé
5178 5178 eigenschappen
5179 5179 voorgesteld
5180 5180 Protestant
5181 5181 -----
5182 5182 openbaar
5183 5183 Openbaar vervoer
5184 5184 overzichtskaart openbaar vervoer
5185 5185 openbaar vervoersbewijzen
5186 5186 +++++
5187 5187 opslagpompen
5188 5188 pompen
5189 5189 verbranding
5190 5190 -----
5191 5191 viervoudig
5192 5192 Quaker
5193 5193 mijnbouw
5194 5194 Badminton
5195 5195 -----
5196 5196 spoor
5197 5197 rangeerterrein
5198 5198 spoorovergang
5199 5199 spoorweg
5200 5200 spoorwegpunt
5201 5201 rangeerterrein
5202 5202 stroomversnelling
5203 5203 rietveld
5204 5204 regio
5205 5205 lokaal
5206 5206 Reguliere expressie
5207 5207 relatie zonder type
5208 5208 relaties
5209 5209 standaarden herladen
5210 5210 Geselecteerde stijlen opnieuw laden uit bestand
5211 5211 van op afstand
5212 5212 Verwijderen uit selectie
5213 5213 Selectie vervangen
5214 5214 vervangen door nieuwe {0} plug-in
5215 5215 -----
5216 5216 woongebied
5217 5217 restaurant zonder naam
5218 5218 winkelcentrum
5219 5219 rechts
5220 5220 -----
5221 5221 rivieroever
5222 5222 straat
5223 5223 rol
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 rotonde
5227 5227 +++++
5228 5228 segment route
5229 5229 -----
5230 5230 rugby League
5231 5231 rugby Union
5232 5232 waterstroom
5233 5233 rutiel (titanium)
5234 5234 -----
5235 5235 zout
5236 5236 Zoutwatermoeras
5237 5237 zand
5238 5238 +++++
5239 5239 schalen
5240 5240 schema
5241 5241 -----
5242 5242 -----
5243 5243 ruig land
5244 5244 N-weg
5245 5245 -----
5246 5246 aardbevingen
5247 5247 sport selecteren:
5248 5248 geselecteerd
5249 5249 selectie
5250 5250 maak fietspad als strook op een fietspad
5251 5251 gescheiden
5252 5252 toegangsweg
5253 5253 diensten
5254 5254 Stlet de huidige projectie in op EPSG:31287 - Bessel 1841 in Lambert Conformal Conic. Om te gebruiken met de WMS-plug-in om geoimage.at WMS te laden, bekijk de koppeling voor details
5255 5255 afvalwater
5256 5256 gedeelde busstrook
5257 5257 gedeelde rijstrook
5258 5258 berging
5259 5259 fietsenrek
5260 5260 Sjiiet
5261 5261 Schieten
5262 5262 winkel
5263 5263 soort winkel {0}
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 zijspoor
5268 5268 Sikh
5269 5269 zilver
5270 5270 enkel
5271 5271 enkel simpel opklimmend naar de tweede graad. Blootgesteld, moeilijk terrein, scherpe stenen, enkele gevaarlijke gletsjers en sneeuw
5272 5272 plaats
5273 5273 Skateboarden
5274 5274 Schaatsen
5275 5275 +++++
5276 5276 Skiën
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 sneeuw_park
5280 5280 -----
5281 5281 Voetbal
5282 5282 zon
5283 5283 soms handen nodig om vooruit te komen. Terrein bekoorlijk blootgesteld, bijzonder grassige hellingen, makkelijke sneeuwvrije gletsjers.
5284 5284 zuidelijke segment
5285 5285 Spiritualist
5286 5286 boomstammen
5287 5287 +++++
5288 5288 soort sport {0}
5289 5289 Sportcentrum
5290 5290 -----
5291 5291 wissels
5292 5292 Stadion
5293 5293 postzegels
5294 5294 fietsaanleunbeugels
5295 5295 -----
5296 5296 stoom
5297 5297 -----
5298 5298 steen
5299 5299 beek
5300 5300 -----
5301 5301 straat
5302 5302 straatnaam bevat ss
5303 5303 tekenreeks
5304 5304 tekenreeks;tekenreeks;...
5305 5305 -----
5306 5306 metro
5307 5307 afzuiging
5308 5308 Soenniet
5309 5309 oppervlak
5310 5310 +++++
5311 5311 Moeras
5312 5312 snoepgoed
5313 5313 Zwemmen
5314 5314 zwembad
5315 5315 hangbrug
5316 5316 verkeersplateau
5317 5317 Tafeltennis
5318 5318 +++++
5319 5319 Taoist
5320 5320 prepaid-kaarten
5321 5321 tijdelijk
5322 5322 type tijdelijke snelweg
5323 5323 Tennis
5324 5324 +++++
5325 5325 -----
5326 5326 weg buiten bebouwde kom
5327 5327 tekst
5328 5328 Thais
5329 5329 de belangrijkste stijl van Potlatch 2
5330 5330 thermisch
5331 5331 deze laag is nu niet actief (klik om te activeren)
5332 5332 deze laag is de actieve laag
5333 5333 getijden
5334 5334 slik
5335 5335 +++++
5336 5336 +++++
5337 5337 -----
5338 5338 +++++
5339 5339 -----
5340 5340 naar weg
5341 5341 -----
5342 5342 topografisch
5343 5343 +++++
5344 5344 toerisme
5345 5345 soort toerisme {0}
5346 5346 dorp
5347 5347 speelgoed
5348 5348 baan
5349 5349 spoor en wegpunten
5350 5350 alleen spoor
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 verkeerslichten
5357 5357 -----
5358 5358 -----
5359 5359 +++++
5360 5360 -----
5361 5361 drievoudig
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 waar: de eigenschap is expliciet ingeschakeld
5365 5365 autoweg
5366 5366 op- en afrit autoweg
5367 5367 -----
5368 5368 Turks
5369 5369 Keerlus
5370 5370 soort
5371 5371 niet geclassificeerd
5372 5372 zonder verkeerslichten
5373 5373 ondergronds
5374 5374 -----
5375 5375 Unitariaan
5376 5376 -----
5377 5377 onbekend
5378 5378 niet gemarkeerd
5379 5379 onverhard
5380 5380 niet ingesteld
5381 5381 niet ingesteld: deze eigenschap niet voor de geselecteerde objecten instellen
5382 5382 niet gespecificeerde reden
5383 5383 ongetagd
5384 5384 ongetagde weg
5385 5385 ongewone tagcombinatie (snelweg & natuur)
5386 5386 ongewone tagcombinatie (snelweg & waterweg)
5387 5387 omhoog
5388 5388 tot tegel
5389 5389 gebruik
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 vacuüm
5393 5393 fout bij valideren
5394 5394 andere bij valideren
5395 5395 waarschuwing bij valideren
5396 5396 voertuigen
5397 5397 versie {0}
5398 5398 via knoop of wegen
5399 5399 +++++
5400 5400 +++++
5401 5401 weergave
5402 5402 Bekijk meta-informatie, foutenlogboek en brondefinitie
5403 5403 vulkaan
5404 5404 tegoedbonnen
5405 5405 muur
5406 5406 fietsenklemmen
5407 5407 wandsteun
5408 5408 afval
5409 5409 +++++
5410 5410 waterniveau
5411 5411 -----
5412 5412 waterweg
5413 5413 soort waterweg {0}
5414 5414 -----
5415 5415 golven
5416 5416 -----
5417 5417 weg is verbonden
5418 5418 weg is verbonden met volgend lid van de relatie
5419 5419 weg is verbonden met vorig lid van de relatie
5420 5420 weg is niet verbonden met vorig of volgend lid van de relatie
5421 5421 alleen wegpunten
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 weer
5427 5427 westelijke segment
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 dieren
5432 5432 +++++
5433 5433 kabels
5434 5434 bekabeld
5435 5435 +++++
5436 5436 hout
5437 5437 houtland
5438 5438 -----
5439 5439 verkeerde snelwegtag op een knoop
5440 5440 +++++
5441 5441 tuin
5442 5442 ja
5443 5443 +++++
5444 5444 zink
5445 5445 -----
5446 5446 -----
5447 5447 zirkonium
5448 5448 inzoomen om tegels te laden
5449 5449 inzoomen om meer tegels te laden
5450 5450 Zoroastriaan
5451 5451 +++++
5452 5452 -----
5453 5453 {0} ({1} tot {2} graden)
5454 5454 -----
5455 5455 {0} Knopen:
5456 5456 {0} [incompleet]
5457 5457 {0} bestaat uit:
5458 5458 {0} is gedeprecieerd
5459 5459 {0} is gedeprecieerd, gebruik {1} in plaats hiervan
5460 5460 {0} is geen geldig TMS-argument. Controleer de volgende server-URL:\n{1}
5461 5461 +++++
5462 5462 {0} meer...
5463 5463 {0} knopen in weg {1} overschrijden het maximum toegestane aantal knopen {2}
5464 5464 {0} objecten overschrijden de max. toegestane {1} objecten in een wijzigingenset op de server ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Configureer</a> hoe doorgegaan moet worden met <strong>meerdere wijzigingensets</strong>
5465 5465 {0} km2
5466 5466 {0}% ({1}/{2}), {3} te gaan. Uploaden van knoop ''{4}'' (ID: {5})
5467 5467 {0}% ({1}/{2}), {3} te gaan. Uploaden van relatie ''{4}'' (ID: {5})
5468 5468 {0}% ({1}/{2}), {3} te gaan. Uploaden van weg ''{4}'' (ID: {5})
5469 5469 +++++
5470 5470 {0}... [typ het nummer]
5471 5471 -----
5472 5472 {0}: Versie {1} (lokaal: {2})
5473m 1 (Tijdverschil van {0} dag)
5474m 1 Tijdverschil van {0} dagen
5475m 2 ({0} verzoek)
5476m 2 ({0} verzoeken)
5477m 3 ({0}/{1}) Uploaden van {2} object...
5478m 3 ({0}/{1}) Uploaden van {2} objecten...
5479m 4 <html>Een upload- en/of opslaan-bewerking van één laag met aanpassingen<br>werd geannuleerd of is mislukt.</html>
5480m 4 <html>Bewerkingen uploaden en/of opslaan van {0} lagen met aanpassingen<br>werden geannuleerd of zijn mislukt.</html>
5481m 5 <html>Koppelde <b>{0}</b> van <b>{1}</b> foto aan GPX-spoor.</html>
5482m 5 <html>Koppelde <b>{0}</b> van <b>{1}</b> foto’s aan GPX-spoor.</html>
5483m 6 <html>Het geselecteerde object is niet beschikbaar in de huidige<br>bewerkingslaag ''{0}''.</html>
5484m 6 <html>Geen van de geselecteerde objecten is beschikbaar in de huidige<br>bewerkingslaag ''{0}''.</html>
5485m 7 <html>{0} laag heeft nog niet-opgeloste conflicten.<br>Los ze eerst op óf negeer de aanpassingen.<br>Laag met conflicten:</html>
5486m 7 <html>{0} lagen hebben nog niet-opgeloste conflicten.<br>Los ze eerst op óf negeer de aanpassingen.<br>Lagen met conflicten:</html>
5487m 8 <html>{0} laag moet worden opgeslagen maar heeft een gekoppeld bestand<br>dat niet kan worden beschreven.<br>Selecteer of een ander bestand voor deze laag óf annuleer de wijzigingen.<br>Laag met een niet te beschrijven bestand:</html>
5488m 8 <html>{0} lagen moet worden opgeslagen maar hebben een gekoppeld bestand<br>dat niet kan worden beschreven.<br>Selecteer óf een ander bestand voor elk van deze lagen óf annuleer de wijzigingen.<br>Lagen met niet te beschrijven bestanden:</html>
5489m 9 <html>{0} laag moet worden opgeslagen maar heeft geen gekoppeld bestand.<br>Selecteer of een bestand voor deze laag óf annuleer de wijzigingen.<br>Laag zonder bestand:</html>
5490m 9 <html>{0} lagen moeten worden opgeslagen maar hebben geen gekoppeld bestand.<br>Selecteer of een bestand voor ze óf annuleer de wijzigingen.<br>Lagen zonder bestand</html>
5491m 10 -----
5492m 11 -----
5493m 12 -----
5494m 13 -----
5495m 14 -----
5496m 15 -----
5497m 16 -----
5498m 17 -----
5499m 18 -----
5500m 19 Voeg een nieuwe knoop toe aan weg
5501m 19 Voeg een nieuwe knoop toe aan {0} wegen
5502m 20 Een virtuele nieuwe knoop toevoegen en naar een weg verplaatsen
5503m 20 Een virtuele nieuwe knoop toevoegen en naar {0} wegen verplaatsen
5504m 21 {0} object toegevoegd
5505m 21 {0} objecten toegevoegd
5506m 22 Kan {0} bestand niet openen, omdat het bestand niet bestaat of er is geen geschikte bestandsimporteerder beschikbaar.
5507m 22 Kan {0} bestanden niet openen, omdat de bestanden niet bestaan of er zijn geen geschikte bestandsimporteerders beschikbaar.
5508m 23 Kan {0} bestand niet openen met toepassing voor importeren van bestanden ''{1}''.
5509m 23 Kan {0} bestanden niet openen met toepassing voor importeren van bestanden ''{1}''.
5510m 24 Eigenschappen van maximaal {0} object aanpassen
5511m 24 Eigenschappen van maximaal {0} objecten aanpassen
5512m 25 Waarde wijzigen?
5513m 25 Waarden wijzigen?
5514m 26 Wijzig {0} object
5515m 26 Wijzig {0} objecten
5516m 27 Klik op <strong>{0}</strong> om de status van dit object op de server te controleren.
5517m 27 Klik op <strong>{0}</strong> om de status van deze objecten op de server te controleren.
5518m 28 Conflict tijdens het downloaden
5519m 28 Conflicten tijdens het downloaden
5520m 29 Conflict in gegevens
5521m 29 Conflicten in gegevens
5522m 30 Verwijder {0} knoop
5523m 30 Verwijder {0} knopen
5524m 31 Verwijder object {0}
5525m 31 Verwijder {0} objecten
5526m 32 Verwijder {0} relatie
5527m 32 Verwijder {0} relaties
5528m 33 Verwijder {0} weg
5529m 33 Verwijder {0} wegen
5530m 34 {0} object wordt verwijderd
5531m 34 {0} objecten worden verwijderd
5532m 35 Het downloaden van de volgende plug-in is <strong>mislukt</strong>:
5533m 35 Het downloaden van de volgende {0} plug-ins is <strong>mislukt</strong>:
5534m 36 Wijzigingenset {0} downloaden ...
5535m 36 Downloaden van {0} wijzigingensets ...
5536m 37 Downloaden van {0} incompleet kind van relatie ''{1}''
5537m 37 Downloaden van {0} incomplete kinderen van relatie ''{1}''
5538m 38 Downloaden van {0} incompleet kind van {1} ouder-relaties
5539m 38 Downloaden van {0} incomplete kinderen van {1} ouder-relaties
5540m 39 Downloaden van {0} incompleet object
5541m 39 Downloaden van {0} incomplete objecten
5542m 40 Downloaden van {0} object vanaf ''{1}''
5543m 40 Downloaden van {0} objecten vanaf ''{1}''
5544m 41 {0} knoop in {1} knopen ontdubbelen
5545m 41 {0} knopen in {1} knopen ontdubbelen
5546m 42 Nieuwe knoop toevoegen aan weg.
5547m 42 Nieuwe knopen toevoegen aan {0} wegen.
5548m 43 JOSM kon geen informatie vinden over volgende plug-in:
5549m 43 JOSM kon geen informatie vinden over de volgende plug-ins:
5550m 44 JOSM vond {0} een niet-opgeslagen OSM-gegevenslaag.
5551m 44 JOSM vond {0} niet-opgeslagen OSM-gegevenslagen.
5552m 45 Samengevoegde versie ({0} item)
5553m 45 Samengevoegde versie ({0} items)
5554m 46 Verplaats {0} knoop
5555m 46 Verplaats {0} knopen
5556m 47 Mijn versie ({0} item)
5557m 47 Mijn versie ({0} items)
5558m 48 Object kon niet gedownload worden
5559m 48 Enkele objecten konden niet gedownload worden
5560m 49 Object verwijderd
5561m 49 Objecten verwijderd
5562m 50 Eén gedownload object is verwijderd.
5563m 50 {0} gedownloade objecten zijn verwijderd.
5564m 51 Eén object kon niet gedownload worden.<br>
5565m 51 {0} objecten konden niet gedownload worden.<br>
5566m 52 {0} bestand aan het openen...
5567m 52 {0} bestanden aan het openen...
5568m 53 Plakken {0} tag
5569m 53 Plakken {0} tags
5570m 54 Open het dialoogvenster Voorkeuren nadat JOSM is opgestart en probeer handmatig bij te werken.
5571m 54 Open het dialoogvenster Voorkeuren nadat JOSM is opgestart en probeer ze handmatig bij te werken.
5572m 55 Plug-in {0} vereist een plug-in die niet werd gevonden. De ontbrekende plug-in is:
5573m 55 Plug-in {0} vereist {1} plug-ins die niet werden gevonden. De ontbrekende plug-ins zijn:
5574m 56 {0} object afgevoerd
5575m 56 {0} objecten afgevoerd
5576m 57 Verwijder oude sleutels van maximaal {0} object
5577m 57 Verwijder oude sleutels van maximaal {0} objecten
5578m 58 Roteer {0} knoop
5579m 58 Roteer {0} knopen
5580m 59 Schaal {0} knoop
5581m 59 Schaal {0} knopen
5582m 60 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knoop)
5583m 60 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knopen)
5584m 61 {0} weg vereenvoudigen
5585m 61 {0} wegen vereenvoudigen
5586m 62 Tags({0} conflict)
5587m 62 Tags({0} conflicten)
5588m 63 De volgende plug-in is <strong>met succes</strong> gedownload:
5589m 63 De volgende {0} plug-ins zijn <strong>met succes</strong> gedownload:
5590m 64 De volgende plug-in is niet langer nodig en wordt uitgeschakeld:
5591m 64 De volgende plug-ins zijn niet langer nodig en worden uitgeschakeld:
5592m 65 De plug-in zal niet worden geladen.
5593m 65 De plug-ins zullen niet worden geladen.
5594m 66 De geselecteerde knoop ligt niet in het midden van enige weg.
5595m 66 De geselecteerde knopen liggen niet in het midden van enige weg.
5596m 67 De geselecteerde weg heeft knopen buiten de reeds binnengehaalde kaartgegevens
5597m 67 De geselecteerde wegen hebben knopen buiten de reeds binnengehaalde kaartgegevens
5598m 68 Hun versie ({0} items)
5599m 68 Hun versie ({0} items)
5600m 69 Er is meer dan één weg die gebruikt maakt van de knoop die u geselecteerd heeft. Selecteer ook de weg.
5601m 69 Er is meer dan één weg die gebruikt maakt van de knopen die u geselecteerd heeft. Selecteer ook de weg.
5602m 70 Er is {0} object in uw lokale gegevensset dat mogelijk verwijderd is op de server. Als u later probeert dit object te verwijderen of bij te werken zal de server waarschijnlijk een conflict rapporteren.
5603m 70 Er zijn {0} objecten in uw lokale gegevensset die mogelijk verwijderd zijn op de server. Als u later probeert die objecten te verwijderen of bij te werken zal de server waarschijnlijk een conflict rapporteren.
5604m 71 Er is {0} object over om te worden geüpload.
5605m 71 Er zijn {0} objecten over om te worden geüpload.
5606m 72 Er trad een fout op tijdens het laden van deze stijl. Selecteer ''Info'' uit het rechtsklik-menu voor details.
5607m 72 Er traden {0} fouten op bij het laden van deze stijl. Selecteer ''Info'' uit het rechtsklik-menu voor details.
5608m 73 Er werd {0} conflict gedetecteerd.
5609m 73 Er werden {0} conflicten gedetecteerd.
5610m 74 Er was {0} conflict tijdens het importeren.
5611m 74 Er waren {0} conflicten tijdens het importeren.
5612m 75 Dit verandert maximaal {0} object.
5613m 75 Dit verandert maximaal {0} objecten.
5614m 76 Dit zal {0} object wijzigen.
5615m 76 Dit verandert maximaal {0} objecten.
5616m 77 Transformeer {0} knoop
5617m 77 Transformeer {0} knopen
5618m 78 Bijwerken van de volgende plug-in is mislukt:
5619m 78 Bijwerken van de volgende plug-ins is mislukt:
5620m 79 Uploaden van <strong>{0} object</strong> naar <strong>1 wijzigingenset</strong>
5621m 79 Uploaden van <strong>{0} objecten</strong> naar <strong>1 wijzigingenset</strong>
5622m 80 Uploaden van <strong>{0} object</strong> naar <strong>1 wijzigingenset</strong> met behulp van <strong>1 verzoek</strong>
5623m 80 Uploaden van <strong>{0} objecten</strong> naar <strong>1 wijzigingenset</strong> met behulp van <strong>1 verzoek</strong>
5624m 81 Uploaden van {0} object...
5625m 81 Uploaden van {0} objecten...
5626m 82 -----
5627m 83 U stelt een lege rol in voor {0} object.
5628m 83 U stelt een lege rol in voor {0} objecten.
5629m 84 markering
5630m 84 markeringen
5631m 85 knoop
5632m 85 knopen
5633m 86 object
5634m 86 objecten
5635m 87 relatie
5636m 87 relaties
5637m 88 naar {0} object
5638m 88 naar {0} objecten
5639m 89 weg
5640m 89 wegen
5641m 90 {0} Auteur
5642m 90 {0} Auteurs
5643m 91 {0} Lid:
5644m 91 {0} Leden:
5645m 92 {0} bestaat uit {1} markering
5646m 92 {0} bestaat uit {1} markeringen
5647m 93 {0} verwijderd
5648m 93 {0} verwijderd
5649m 94 {0} afbeelding geladen.
5650m 94 {0} afbeeldingen geladen.
5651m 95 {0} lid
5652m 95 {0} leden
5653m 96 {0} knoop
5654m 96 {0} knopen
5655m 97 {0} object toe te voegen:
5656m 97 {0} objecten toe te voegen:
5657m 98 {0} object te verwijderen:
5658m 98 {0} objecten te verwijderen:
5659m 99 {0} object aan te passen:
5660m 99 {0} objecten aan te passen:
5661m 100 {0} tagconflict nog op te lossen
5662m 100 {0} tagconflicten nog op te lossen
5663m 101 {0} relatie
5664m 101 {0} relaties
5665m 102 +++++
5666m 103 +++++
5667m 104 {0} spoor,
5668m 104 {0} sporen,
5669m 105 {0} spoor,
5670m 105 {0} sporen,
5671m 106 {0} was aangetroffen met GPS-tag.
5672m 106 {0} werden aangetroffen met GPS-tag.
5673m 107 {0} weg
5674m 107 {0} wegen
5675m 108 {0} wegpunt
5676m 108 {0} wegpunten
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.