source: josm/trunk/data/nl.lang@ 4719

Last change on this file since 4719 was 4719, checked in by stoecker, 13 years ago

make patching locale loader easier, update i18n

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 201.1 KB
Line 
1 1 -----
2 2 +++++
3 3 [dd-mm-yyyy hh:mm:ss]
4 4 +++++
5 5 als "{0}"
6 6 of
7 7 # Objecten
8 8 % oostelijk:
9 9 % noordelijk:
10 10 (# onbekende verzoeken)
11 11 (1 verzoek)
12 12 +++++
13 13 (Tip: je kunt in Voorkeuren de sneltoetsen bewerken.)
14 14 (De tekst is reeds gekopieerd naar je klembord.)
15 15 (Deze Plug-in is momenteel een doorlopend werkstuk!!!) Koppelt en synchroniseert een video met geo-verwijzingen tegen een GPS-spoor, om het te gebruiken om zichtbare objecten te identificeren.
16 16 +++++
17 17 (Gebruik de landtoegangscode, b.v. +31-20-3456789)
18 18 (op regel {0}, kolom {1})
19 19 (meer dan 20 m)
20 20 (geen object)
21 21 (geen)
22 22 (tot 20 m)
23 23 (tot 5 m)
24 24 (gebruik verschuiving van server)
25 25 ({0}/{1}) Wijzigingenset {2} downloaden ...
26 26 ({0}/{1}) Wijzigingenset {2} downloaden...
27 27 ({0}/{1}) Inhoud voor wijzigingenset {2} downloaden...
28 28 ({0}/{1}) Laden van ouders van knoop {2}
29 29 ({0}/{1}) Laden van ouders van relatie {2}
30 30 ({0}/{1}) Laden van ouders van weg {2}
31 31 ({0}/{1}): Downloaden van relatie ''{2}''...
32 32 * Eén knoop die gebruikt wordt door meer dan één weg en één van die wegen, of
33 33 * Eén knoop die gebruikt wordt door meer dan een weg, of
34 34 * Eén getagde knoop, of
35 35 * Eén weg en één of meer van zijn knopen, die gebruikt worden door meer dan één weg.
36 36 * Eén weg die één of meer knopen heeft, die gebruikt worden door meer dan één weg, of
37 37 +++++
38 38 +++++
39 39 ... ander mogelijk vervoer
40 40 ... verwijst naar relatie
41 41 /PAD/NAAR/JOSM/FOLDER/
42 42 1/25 mix (tweetakt)
43 43 1/50 mix (tweetakt)
44 44 +++++
45 45 bowlen
46 46 +++++
47 47 16,7
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 +++++
54 54 +++++
55 55 +++++
56 56 </p><p>Dialoogvenster Filter afsluiten om alle objecten te zien.<p></html>
57 57 <Nog geen GPX-spoor geladen>
58 58 <anoniem>
59 59 <b>(all)indownloadedarea</b> - objecten (en al diens wegknopen / leden van relaties) in gedownload gebied
60 60 <b>(all)inview</b> - objecten (en alle wegknopen / leden van relaties daarvan) in huidige weergave
61 61 <b>-sleutel:Bak</b> - ''Bak'' nergens in de sleutel ''sleutel''
62 62 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' en ''Street'' in een sleutel
63 63 <b>Plug-in verschaft door een externe bron:</b> {0}
64 64 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' in een sleutel
65 65 <b>areasize:</b>... - gesloten wegen met opgegeven gebied in m² (<b>areasize:</b>min-max of <b>areasize:</b>max)
66 66 <b>changeset:</b>... - objecten met een bepaalde wijzigingenset-ID (0 objecten zonder toegewezen wijzigingenset)
67 67 <b>child <i>expr</i></b> - alle kinderen van objecten die aan de expressie voldoen
68 68 <b>closed</b> - alle gesloten wegen (een knoop wordt niet als gesloten weg beschouwd)
69 69 <b>id:</b>... - objecten met opgegeven ID (0 voor nieuwe objecten)
70 70 <b>incomplete</b> - alle incomplete objecten
71 71 <b>sleutel:</b> - sleutel "sleutel" met welke waarde dan ook
72 72 <b>sleutel:Bak</b> - ''Bak'' ergens in de sleutel ''sleutel''
73 73 <b>sleutel=*</b> - sleutel "sleutel" met welke waarde dan ook. Probeer ook <b>*=waarde</b>, <b>sleutel=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
74 74 <b>sleutel=waarde</b> - sleutel "sleutel" met de exacte waarde "waarde"
75 75 <b>sleutel?</b> - sleutel "sleutel" met de waarde "yes", "true", "1" of "on"
76 76 <b>modified</b> - alle aangepaste objecten
77 77 <b>nodes:</b>... - objecten met opegeven aantal knopen (<b>nodes:</b>aantal, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- of <b>nodes:</b>-max)
78 78 <b>parent <i>expr</i></b> - alle ouders van objecten die aan de expressie voldoen
79 79 <b>role:</b>... - objecten met opgegeven rol in een relatie
80 80 <b>selected</b> - alle geselecteerde objecten
81 81 <b>tags:</b>... - objecten met opgegeven aantal tags (<b>tags:</b>aantal, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- of <b>tags:</b>-max)
82 82 -----
83 83 -----
84 84 <b>type:</b>... - objecten met overeenkomende type (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
85 85 <b>untagged</b> - alle objecten zonder tag
86 86 ... - objecten verander door gebruiker
87 87 - objecten veranderd door anonieme gebruikers
88 88 <b>version:</b>... - objecten met opgegeven versie (0 objecten zonder een toegewezen versie)
89 89 <b>{0}</b> objecten uitgeschakeld
90 90 <br>Foutenbericht (niet vertaald): {0}
91 91 <dubbele punt>
92 92 <verschillend>
93 93 <leeg>
94 94 <einde-van-bestand>
95 95 <is gelijk aan>
96 96 <h1><a name="top">Sneltoetsen</a></h1>
97 97 <h1>Groepen toetsen voor aanpassen</h1>
98 98 <h2>Filter actief</h2>
99 99 <h2>JOSM maakt gebruik van Java versie 6.</h2>Gedetecteerde Java versie: {0}.<br>U kunt <ul><li>uw Java (JRE) bijwerken of</li><li>een oudere (Java 5 compatibele) versie van JOSM gebruiken.</li></ul>Meer informatie:
100 100 <h3>Als een of meer wegen zijn geselecteerd, wordt de vorm zodanig aangepast dat alle hoeken 90 of 180 graden zijn.</h3>Er kunnen twee knopen aan de selectie worden toegevoegd. Daarna wordt de richting bepaald door deze twee verwijzingsknopen. (Daarna kunt u altijd de verplaatsing van bepaalde knopen ongedaan maken:<br>Selecteer die knopen en druk op de sneltoetscombinatie voor Loodrecht trekken / Ongedaan maken. De standaard is Shift-Q.)
101 101 <html>''{0}'' is ngeen geldige OSM API URL.<br>Controleer de spelling en valideer opnieuw.</html>
102 102 <html><body><p class="warning-body"><strong>Waarschuwing:</strong> Het wachtwoord wordt in heldere tekst opgeslagen in het bestand van de voorkeuren voor JOSM. verder wordt het <strong>niet versleuteld</strong> overgedragen in elk verzoek dat wordt verzonden aan de server van OSM. <strong>Gebruik geen waardevol wachtwoord.</strong></p></body></html>
103 103 <html><body>Voer een Toegangstoken voor OAuth in dat is geautoriseerd om toegang te krijgen tot de server van OSM ''{0}''.</body></html>
104 104 <html><h3>Verwijder bestand {0} van de schijf?<p>De afbeelding zal definitief verloren gaan!</h3></html>
105 105 <html><p class="error-header">Fout bij het ophalen van de informatie uit de Help</p><p class="error-body">De inhoud voor het onderwerp in de Help <strong>{0}</strong> kon niet worden geladen. De foutmelding is (niet vertaald):<br><tt>{1}</tt></p></html>
106 106 <html><p class="warning-header">Help-inhoud voor dit onderwerp in Help ontbreekt</p><p class="warning-body">Help-inhoud voor het onderwerp <strong>{0}</strong> in de Help is nog niet beschikbaar. Het ontbreekt zowel in uw eigen taal ({1}) als in het Engels.<br/><br/>Help alstublieft JOSM te verbeteren en vul de ontbrekende informatie aan. U kunt zowel het onderwerp voor de Help <a href="{2}"> in uw eigen taal ({1})</a> bewerken als het onderwerp voor de Help <a href="{3}"> in het Engels</a>.</p></html>
107 107 <html><strong>Huidig gebied om te downloaden</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
108 108 <html><strong>Relatie {0}</strong> verwijderen <strong>mislukt</strong>. Er wordt nog steeds naar verwezen naar door de relatie {1}.<br>Laad relatie {1}, verwijder de verwijzing naar relatie {0}, en upload opnieuw.</html>
109 109 <html>En lid van een relatie waarvan is gekopieerd naar alle nieuwe wegen.<br>U zou dit moeten nakijken en indien nodig corrigeren.</html>
110 110 <html>Een lid met een op een rol gebaseerde relatie is gekopieerd naar alle nieuwe wegen.<br>U zou dit moeten nakijken en indien nodig corrigeren.</html>
111 111 <html>Als alternatief kunt u een <strong>tegeladres</strong> invoeren voor één enkele tegel in de indeling <i>zoomlevel/x/y</i>, d.i. <i>15/256/223</i>. Tegeladressen in de indeling <i>zoom,x,y</i> of <i>zoom;x;y</i> zijn ook geldig.</html>
112 112 <html>Er trad een fout op bij het terugzetten van het back-upbestand.<br>Fout is:<br>{0}</html>
113 113 <html>Er trad een fout op bij het opslaan.<br>Fout is:<br>{0}</html>
114 114 <html>Authenticatie bij de server van OSM met het token voor OAuth ''{0}'' is mislukt.<br>Start het dialoogvenster Voorkeuren en verkrijg een ander token voor OAuth.</html>
115 115 <html>Authenticatie bij de server van OSM met de gebruikersnaam ''{0}'' is mislukt.<br>Controleer de gebruikersnaam en het wachtwoord in de voorkeuren van JOSM.</html>
116 116 <html>Autorisatie bij de server van OSM is mislukt.<br>De server rapporteerde de volgende fout:<br>''{0}''</html>
117 117 <html>Autorisatie bij de server van OSM met het token ''{0}'' voor OAuth is mislukt.<br>Het token is niet geautoriseerd om toegang te krijgen tot de beveiligde bron<br>''{1}''.<br>Start het dialoogvenster Voorkeuren en verkrijg een ander token voor OAuth.</html>
118 118 <html>Kan URL ''{0}'' niet openen omdat er geen toepasselijke downloadtaak beschikbaar is.</html>
119 119 <html>Kan map ''{0}'' niet openen.<br>Selecteer een bestand.</html>
120 120 <html>Kan {0} objecten niet in één verzoek uploaden omdat de<br>max. grootte van de wijzigingenset size {1} op de server ''{2}'' wordt overschreden.</html>
121 121 <html>Klik op <strong>{0}</strong> om het samenvoegen van mijn en hun items te beëindigen.</html>
122 122 <html>Klik op <strong>{0}</strong> om te beginnen met het samenvoegen van mijn en hun items.</html>
123 123 <html>Sluiten van wijzigingenset <strong>{0}</strong> mislukt <br>omdat die reeds gesloten was.</html>
124 124 <html>Sluiten van wijzigingenset <strong>{0}</strong> mislukt <br>omdat die al was gesloten op {1}.</html>
125 125 <html>Communicatie met de server van OSM ''{0}'' verbroken. Probeer later nog eens.</html>
126 126 <html>Communicatie met de server van OSM ''{0}'' mislukt. De server antwoordde<br>met de volgende foutcode en het volgende foutenbericht:<br><strong>Foutcode:<strong> {1}<br><strong>Foutenbericht (niet vertaald)</strong>: {2}</html>
127 127 -----
128 128 <html>Kon plug-in {0} niet laden omdat de<br>hoofdklasse ''{1}'' voor de plug-in niet werd gevonden.<br>Verwijderen uit voorkeuren?</html>
129 129 -----
130 130 <html>Kon bladwijzers niet lezen van<br>''{0}''<br>Fout was: {1}</html>
131 131 <html>Kon bestand ''{0}'' niet lezen.<br>Fout is:<br>{1}</html>
132 132 <html>Kon bestanden niet lezen.<br>Fout is:<br>{0}</html>
133 133 -----
134 134 <html>Wijzigingensets in de huidige kaartweergave downloaden.<br><em>Uitgeschakeld. Er is op dit moment geen kaartweergave actief.</em></html>
135 135 <html>Wijzigingensets in de huidige kaartweergave downloaden</html>
136 136 <html>Mijn geopende wijzigingensets downloaden</html>
137 137 <html>Mijn geopende wijzigingensets downloaden<br><em>Uitgeschakeld. Voer eerst uw gebruikersnaam voor OSM in de voorkeuren in.</em></html>>
138 138 <html>De nieuwste wijzigingensets downloaden</html>
139 139 <html>Geef een sleutel op, d.i. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
140 140 <html>Geef een waarde op voor een tag, d.i <strong><tt>kijk leden na</tt></strong></html>
141 141 <html>Voer een Toegangstoken handmatig in als dat werd gegenereerd en verkregen van buiten<br>JOSM.</html>
142 142 <html>Toegang verkrijgen tot de server van OSM ''{0}'' mislukt<br>met het Toegangstoken ''{0}''.<br>De server verwierp het Toegangstoken als niet-geautoriseerd. U kunt geen<br>toegang krijgen tot enige beveiligde bron op deze server met behulp van dit token.</html>
143 143 <html>Authenticatie met de server van OSM ''{0}'' mislukt.<br>U gebruikt OAuth om te authenticeren maar momenteel is er geen<br>Toegangstoken voor OAuth geconfigureerd.<br>Open het dialoogvenster Voorkeuren en genereer of voer een Toegangstoken in.</html>
144 144 <html>Bouwen van URL ''{0}'' voor valideren van de server van OSM API mislukt.<br>Controleer de spelling van ''{1}'' en valideer opnieuw.</html>
145 145 <html>Verbinden met de URL ''{0}'' mislukt.<br>Controleer de spelling van ''{1}'' en uw internet-verbinding en valideer opnieuw.</html>
146 146 <html>Niet mogelijk om een URL samen te stellen, omdat de codering ''{0}''<br>ontbreekt op dit systeem.</html>
147 147 <html>Downloaden van gegevens mislukt. De indeling ervan is ofwel niet ondersteund, slecht gevormd en/of inconsistent.<br><br>Details (niet vertaald): {0}</html>
148 148 <html>Initialiseren van communicatie met de server van OSM {0} mislukt.<br>Controleer de URL voor de server in uw voorkeuren en uw verbinding met internet.</html>
149 149 <html>Het was niet mogelijk om de voorkeuren te initialiseren<br>Niet mogelijk om de ontbrekende map voor voorkeuren: {0} te maken.</html>
150 150 <html>De voorkeuren konden niet worden geïnitialiseerd.<br>Niet mogelijk om bestand met voorkeuren te herstellen naar standaard : {0}</html>
151 151 <html>Niet mogelijk om de voorkeuren te initialiseren.<br>Map voor voorkeuren ''{0}'' is geen map.</html>
152 152 <html>Laden mislukt van de lijst met bronnen voor voorkeuze vanaf<br>''{0}''.<br><br>Details (niet vertaald):<br>{1}</html>
153 153 <html>Laden mislukt van de lijst met stijlbronnen vanaf<br>''{0}''.<br><br>Details (niet vertaald):<br>{1}</html>
154 154 <html>Openen van een verbinding naar de server of afstand<br>''{0}'' mislukt.<br>Naam van de host ''{1}'' kon niet worden gevonden. <br>Controleer de URL voor de API in uw voorkeuren en uw verbinding met internet.</html>
155 155 <html>Openen van een verbinding naar de server of afstand<br>''{0}'' mislukt.<br>Controleer uw verbinding met internet.
156 156 <html>Openen van een verbinding naar de server of afstand<br>''{0}''<br>mislukt wegens veiligheidsredenen. Dit komt zeer waarschijnlijk omdat u werkt<br>binnen een applet en omdat u uw applet niet heeft geladen vanaf ''{1}''.</html>
157 157 <html>Het openen van de tekst van de Help op webpagina {0} is mislukt.<br>Dit ligt waarschijnlijk aan een netwerkprobleem, controleer<br>uw verbinding met het internet</html>
158 158 <html>Verkrijgen van een lijst met wijzigingensets vanaf de server van OSM API op<br>''{1}'' mislukt. De server antwoordde met de retourcode {0} in plaats van 200.<br>Controleer de spelling van ''{1}'' en valideer opnieuw.</html>
159 159 <html>Informatie over de huidige gebruiker van de server van OSM ''{0}'' is mislukt.<br>Dit is waarschijnlijk geen probleem dat werd veroorzaakt door het geteste Toegangstoken, maar<br>meer een probleem met de configuratie van de server. Controleer zorgvuldig de server<br>URL en uw verbinding met internet.</html>
160 160 <html>Mislukt om het verzoek te ondertekenen voor de server van OSM ''{0}'' met het token ''{1}''.<br>Het token is waarschijnlijk ongeldig.</html>
161 161 <html>Uploaden van gegevens naar of downloaden van gegevens vanaf<br>''{0}'' mislukt<br>wegens een probleem met het overdragen van gegevens.<br>Details (niet vertaald): {1}</html>
162 162 <html>Uploaden naar wijzigingenset <strong>{0}</strong> mislukt<br>omdat die al is gesloten op {1}.</html>
163 163 <html>JOSM heeft met succes een Toegangstoken verkregen. U kunt nu dit token accepteren. JOSM zal het in de toekomst gebruiken voor het authentiseren en autoriseren bij de server van OSM.<br><br>Het toegangstoken is: </html>
164 164 <html>JOSM staat op het punt om de instellingen van OAuth terug te zetten naar de standaard waarden.<br>De huidige aangepaste instellingen worden niet opgeslagen.</html>
165 165 <html>JOSM wordt momenteel uitgevoerd door een anonieme gebruiker. Downloaden van uw<br/>wijzigingensets vanaf de server van OSM is niet mogelijk tenzij u uw gebruikersnaam voor OSM<br/> en het wachtwoord invult in de voorkeuren van JOSM.</html>
166 166 <html>JOSM verkreeg met succes een Verzoektoken. JOSM start nu een pagina voor autorisatie in een externe browser. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor OSM en volg de instructies om het Verzoektoken te autoriseren. Schakel dan terug naar dit dialoogvenster en klik op <strong>{0}</strong><br><br>Als het starten van de externe browser niet lukt kunt u de volgende URL voor autorisatie kopiëren en die in de adresbalk van uw browser plakken.</html>
167 167 <html>Laag ''{0}'' heeft al een conflict voor object<br/>''{1}''.<br/>Los dat conflict eerst op en probeer het dan opnieuw.</html>
168 168 <html>Er bestaat al een conflict voor object<br>''{1}'' op laag ''{0}''.<br>Er kan geen nieuw conflict worden toegevoegd voordat dat conflict wordt opgelost.</html>
169 169 <html>Het laden van plug-in "{0}" werd verzocht.<br>Deze plug-in wordt net langer ontwikkeld en zal waarschijnlijk fouten veroorzaken.<br>Hij zou moeten worden uitgeschakeld.<br>Verwijderen uit de instellingen?</html>
170 170 <html>Markeer <strong>lokaal verwijderde objecten</strong> om te worden verwijderd op de server.</html>
171 171 <html>Markeer aangepaste objecten <strong>in de huidige selectie</strong> om te worden geüpload naar de server.</html>
172 172 <html>Noch <strong>{0}</strong> noch <strong>{1}</strong> zijn ingeschakeld.<br/> Kies ervoor om óf gegevens van OSM te downloaden óf GPX-gegevens of allebei.</html>
173 173 <html>Geen van de objecten in de inhoud van wijzigingenset {0} is beschikbaar in de huidige<br>bewerkingslaag ''{1}''.</html>
174 174 <html>Klik op <strong>{0}</strong> om een Verzoektoken voor OAuth te verkrijgen vanaf ''{1}''.</html>
175 175 <html>Gelieve de verwijdering van <strong>1 object</strong> uit <strong>1 relatie</strong> te bevestigen.</html>
176 176 <html>Gelieve de verwijdering van <strong>1 object</strong> uit <strong>{0} relaties</strong> te bevestigen.</html>
177 177 <html>Gelieve de verwijdering van <strong>{0} objecten</strong> uit <strong>{1} relaties</strong> te bevestigen.</html>
178 178 <html>Geef geldige datum-/tijdwaarden op<br>om de zoekopdracht te beperken tot een specifiek tijdpad.</html>
179 179 <html>Voer geldige waarden voor lengte-/breedtegraad in om <br>de zoekopdracht voor de wijzigingenset tot een specifieke omvattende rechthoek te beperken.</html>
180 180 <html>Zorg er voor dat alle geselecteerde wegen in dezelfde richting wijzen.<br>of zet ze één voor één loodrecht.</html>
181 181 <html>Gelieve een <strong>bereik OSM-tegels</strong> op een bepaald zoomniveau te selecteren.</html>
182 182 <html>Selecteer één van de volgende <strong>standaard zoekopdrachten</strong>. Selecteer <strong>Alleen mijn wijzigingensets downloaden</strong> indien u alleen wijzigingensets wilt downloaden die u zelf maakte.<br>Onthoud dat JOSM max. 100 wijzigingensets zal downloaden.</html>
183 183 <html>Selecteer de wijzigingensets die u wilt sluiten</html>
184 184 <html>Selecteer de waarden die moeten worden behouden voor de volgende tags.</html>
185 185 <html>Plug-in {0} vereist JOSM-versie {1}. De huidige versie van JOSM is {2}.<br>U moet JOSM bijwerken om deze plug-in te kunnen gebruiken.</html>
186 186 <html>Het bestand voor voorkeuren bevatte fouten.<br> Er wordt een back-up van het oude weggeschreven naar <br>{0}<br> en een nieuw standaard bestand voor voorkeuren wordt aangemaakt.</html>
187 187 <html>Verkrijgen van een Toegangstoken van OAuth vanaf ''{0}'' mislukt.</html>
188 188 <html>Verkrijgen van een Verzoektoken van OAuth vanaf ''{0}'' mislukt.</html>
189 189 <html>Voer een volautomatische procedure uit om een toegangstoken van de website van OSM te krijgen.<br>JOSM verkrijgt toegang tot de website van OSM ten behoeve van de gebruiker van JOSM en<br>autoriseert de gebruiker volautomatisch en verkrijgt een Toegangstoken.</html>
190 190 <html>Voer een semi-automatische procedure uit om een toegangstoken van de website van OSM te krijgen.<br>JOSM levert de standaard verzoeken voor OAuth aan om een Verzoektoken en een<br>Toegangstoken te krijgen. Het levert de gegevens van de gebruiker aan bij de website van OSM in een externe browser<br>om zichzelf te authenticeren en het door JOSM verstrekte verzoektoken te accepteren.</html>
191 191 <html>Selecteer alle sporen die u wilt weergeven. U kunt een bereik met sporen selecteren door te slepen of door CTRL+klik te gebruiken om specifieke sporen te selecteren. De kaart wordt op de achtergrond live bijgewerkt. Open de URL’s door er op te dubbelklikken.</html>
192 192 <html>Selecteren om gedownloade gegevens in een nieuwe gegevenslaag onder te brengen.<br>Niet selecteren om gedownloade gegevens in de huidige actieve laag te plaatsen.</html>
193 193 <html>Selecteer om het ingeven van een tag die op<br>alle gewijzigde relaties zal worden toegepast, aan te zetten.</html>
194 194 <html>Selecteren om de zoekopdracht te beperken tot uw eigen wijzigingensets.<br>Niet selecteren om alle wijzigingensets in de zoekopdracht op te nemen.</html>
195 195 <html>Selecteren om het Toegangstoken op te slaan in de voorkeuren van JOSM.<br>Niet selecteren om het Toegangstoken alleen in deze sessie van JOSM te gebruiken.</html>
196 196 <html>Selecteren om alleen wijzigingensets te tonen voor de huidige geselecteerde objecten.<br>Niet selecteren om alle wijzigingensets te tonen voor objecten in de huidige gegevenslaag.</html>
197 197 <html>Stap 1/3: Verkrijg een Verzoektoken van OAuth</html>
198 198 <html>Stap 2/3: Autoriseer en verkrijg een Toegangstoken</html>
199 199 <html>Stap 3/3: Met succes een Toegangstoken verkregen</html>
200 200 <html>Toegangstoken ''{0}'' met succes gebruikt om<br>toegang te krijgen tot de server van OSM op ''{1}''.<br>U verkrijgt toegang tot de server van OSM als gebruiker ''{2}'' met ID ''{3}''.</html>
201 201 <html>Vooraf ingestelde bron voor taggen {0} kan worden geladen maar het bevat fouten. Wilt u het werkelijk gebruiken?<br><br><table width=600>Fout is: [{1}:{2}] {3}</table></html>
202 202 <html>Vooraf ingestelde bron voor taggen {0} kan worden geladen maar het bevat fouten. Wilt u het werkelijk gebruiken?<br><br><table width=600>Fout is: {1}</table></html>
203 203 <html>Maak een opname van je GPS-ontvanger terwijl die de tijd weergeeft.<br>Toon die foto hier.<br>Voer vervolgens de afgebeelde tijd hier in en selecteer een tijdzone<hr></html>
204 204 <html>De huidige waarde is geen geldige gebruikersnaam.<br>Voer een niet-lege gebruikersnaam in.</html>
205 205 <html>Het Toegangstoken ''{1}'' is bekend bij de server van OSM ''{0}''.<br>De test om details van de gebruiker te verkrijgen voor dit token mislukte echter.<br>Afhankelijk van welke rechten aan dit token werden toegekend kunt u het, niettegenstaande dat, gebruiken<br>om gegevens te uploaden, GPS-sporen te uploaden en/of toegang te krijgen tot andere beveiligde bronnen.</html>
206 206 <html>De server van OSM API op ''{0}'' gaf geen geldig antwoord retour.<br>Het is aannemelijk dat ''{0}'' geen server voor OSM API is.<br>Controleer de spelling van ''{0}'' en valideer opnieuw.</html>
207 207 <html>De server van OSM<br>''{0}''<br>rapporteerde een interne serverfout.<br>Dit is zeer waarschijnlijk een tijdelijk probleem. Probeer het later opnieuw.</html>
208 208 <html>Het geautomatiseerde proces voor het verkrijgen van een Toegangstoken van OAuth<br>vanaf de server van OSM is mislukt omdat JOSM niet in staat was om<br>een geldige URL voor login te bouwen uit de URL van het OAuth Authorize Endpoint ''{0}''.<br><br>Controleer uw uitgebreide instellingen en probeer het opnieuw.</html>
209 209 <html>Het geautomatiseerde proces voor het verkrijgen van een Toegangstoken van OAuth<br>vanaf de server van OSM is mislukt. JOSM kon niet inloggen in {0}<br>voor gebruiker {1}.<br><br>Controleer gebruikersnaam en wachtwoord en probeer het opnieuw.</html>
210 210 <html>Het geautomatiseerde proces voor het verkrijgen van een Toegangstoken van OAuth<br>vanaf de server van OSM is mislukt.<br><br>probeer het opnieuw of kies een ander soort proces voor het autoriseren,<br>d.i. semi-automatische of handmatige autorisatie.</html>
211 211 <html>De kind-relatie<br/>{0}<br/>is verwijderd op de server. Zij kan niet worden geladen</html>
212 212 <html>De gecombineerde wegen zijn leden van een of meerdere relaties. Bepaal of u deze lidmaatschappen wilt <strong>behouden</strong> voor de gecombineerde weg, of deze wilt <strong>verwijderen</strong>.<br>Normaal zal de eerste weg <strong>behouden</strong> blijven en zullen de andere wegen die lid zijn van dezelfde relatie worden <strong>verwijderd</strong>: de gecombineerde weg neemt de plaats in van de oorspronkelijke weg in de relatie.</html>
213 213 <html>De huidige URL <tt>{0}</tt><br/>is een externe URL. Bewerken van onderwerpen van de Help is alleen mogelijk<br/>op de server van de Help <tt>{1}</tt>.</html>
214 214 <html>De gegevens in de GPX-laag ''{0}'' is gedownload vanaf de server.<br>Omdat de wegpunten daarvan geen tijdstempel bevatten kunnen we ze niet corresponderen met gegevens van de data.</html>
215 215 <html>De gegevens in de GPX-laag ''{0}'' is gedownload vanaf de server.<br>Omdat de wegpunten daarvan geen tijdstempel bevatten kunnen we ze niet corresponderen met afbeeldingen.</html>
216 216 <html>De gegevens die naar de server verstuurd moeten worden maken deel uit van onopgeloste conflicten in laag "{0}".<br>U moet deze eerst oplossen.</html>
217 217 <html>De samengevoegde knopen zijn leden van een of meer relaties. Bepaal of u deze lidmaatschappen wilt <strong>behouden</strong> voor de doelknoop, of deze wilt <strong>verwijderen</strong>.<br>Normaal zal de eerste knoop <strong>behouden</strong> blijven en zullen de andere knopen die lid zijn van dezelfde relatie worden <strong>verwijderd</strong>: de doelknoop neemt de plaats in van de oorspronkelijke knoop in de relatie.</html>
218 218 <html>De relatie is gewijzigd.<br><br>Wilt u uw wijzigingen opslaan?</html>
219 219 <html>De server rapporteerde dat het een conflict heeft gedetecteerd.</html>
220 220 <html>De server rapporteerde dat het een conflict heeft gedetecteerd.<br>Foutenbericht (niet vertaald):<br>{0}</html>
221 221 <html>De server rapporteert dat een object is verwijderd.<br><strong>Uploaden mislukt</strong> als u probeerde dit object bij te werken of te verwijderen.<br> <strong>Downloaden mislukt</strong> als u probeerde dit object te downloaden.<br><br>Het foutenbericht is:<br>{0}</html>
222 222 <html>De test mislukte omdat de server antwoordde met een interne fout.<br>JOSM kon niet bepalen of het token ongeldig is. Probeer het later opnieuw.</html>
223 223 <html>Er zijn <strong>meerdere wijzigingensets</strong> in volgorde nodig om {0} objecten te uploaden. Welke strategie wilt u gebruiken?</html>
224 224 <html>Er zijn geen lagen waarmee de bronlaag<br>''{0}''<br> kan worden samengevoegd.</html>
225 225 <html>Er is minstens één lid in deze relatie dat verwijst<br>naar de relatie zelf.<br>Dit zorgt voor een cirkelverwijzing en wordt afgeraden.<br>Wilt u doorgaan met cirkelverwijzingen?</html>
226 226 <html>Er is momenteel geen gebied om te downloaden geselecteerd.</html>
227 227 <html>Deze actie vereist {0} individuele<br>verzoeken om te downloaden. Wilt u<br>doorgaan?</html>
228 228 <html>Deze relatie heeft reeds één of meer leden die verwijzen naar<br/>het object "{0}"<br/><br/>Wilt u werkelijk een nog een ander lid van de relatie toevoegen?</html>
229 229 <html>Deze relatie is buiten de bewerker aangepast.<br>Uw aanpassingen kunnen niet doorgevoerd worden.<br><br>Wilt u een conflict maken? (De bewerker wordt gesloten.)</html>
230 230 <html>Niet in staat om vooraf ingestelde bron voor taggen: {0} te ontleden. Wilt u het werkelijk gebruiken?<br><br><table width=400>Fout is: [{1}:{2}] {3}</table></html>
231 231 <html>Niet in staat om vooraf ingestelde bron voor taggen: {0} te ontleden. Wilt u het werkelijk gebruiken?<br><br><table width=600>Fout is: {1}</table></html>
232 232 <html>Uploaden van onbewerkte GPS gegevens als kaartgegevens wordt als schadelijk beschouwd.<br>Als je sporen (traces) wilt uploaden, zie hier:</html>
233 233 <html>Uploaden <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knopen, wegen of relaties heeft gevonden.<br><br>Klik op <strong>{0}</strong> om de volledige gegevensset te synchroniseren met de server.<br>Klik op <strong>{1}</strong> om af te breken en verder te gaan met bewerken.<br></html>
234 234 <html>Uploaden <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knopen, wegen, of relaties heeft gevonden.<br>Het conflict is veroorzaakt door de <strong>{0}</strong> met id <strong>{1}</strong>,<br>de server heeft versie {2}, uw versie is {3}.<br><br>Klik op <strong>{4}</strong> om alleen het foutieve item te synchroniseren.<br>Klik op <strong>{5}</strong> om de volledige gegevensset met de server te synchroniseren.<br>Klik op <strong>{6}</strong> om af te breken en verder te gaan met bewerken.<br></html>
235 235 <html>Uploaden <strong>mislukt</strong> omdat u <br>wijzigingenset {0} heeft gebruikt, welke reeds gesloten was op {1}.<br>Gaarne opnieuw versturen met een nieuwe of bestaande geopende wijzigingenset.</html>
236 236 <html>Uploaden <strong>mislukt </strong> omdat u knoop {0} probeerde te verwijderen. Deze is nog in gebruik in weg {1}.<br><br>Klik op <strong>{2}</strong> om alle ouder-wegen op te halen van knoop {0}.<br>Indien nodig zal JOSM conflicten aanmaken die u kunt oplossen met behulp van het venster Conflict oplossen.</html>
237 237 <html>Uploaden naar de server <strong>mislukt</strong> omdat uw huidige<br>gegevensset in strijd is met een voorwaarde.<br>Het foutenbericht is:<br>{0}</html>
238 238 <html>Gebruik foto van een accurate klok,<br>bijv. scherm van de GPS-ontvanger</html>
239 239 <html>Gebruik de standaard URL voor de server van OSM (<strong>{0}</strong>)</html>
240 240 <html>Versie <strong>{0}</strong> gemaakt op <strong>{1}</strong></html>
241 241 <html>Versie <strong>{0}</strong> momenteel bewerkt in laag ''{1}''</html>
242 242 <html>U probeert een relatie aan zichzelf toe te voegen.<br><br>Dit maakt cirkelverwijzingen en wordt daarom afgeraden.<br>Relatie ''{0}'' overgeslagen.</html>
243 243 <html>U maakt gebruik van de EPSG:4326-projectie.<br>Dit kan leiden tot onverwachte resultaten bij rechthoekig uitlijnen.<br>Verander het type van de projectie om deze waarschuwing te onderdrukken.<br>Wilt u doorgaan?</html>
244 244 <html>U bent nog niet klaar met het samenvoegen van de verschillen voor dit conflict.<br>Oplossingen voor conflicten zullen niet worden toegepast voordat alle verschillen<br>zijn opgelost.<br>Klik op <strong>{0}</strong> om toch af te sluiten.<strong> Reeds<br>opgeloste verschillen zullen niet worden toegepast.</strong><br>Klik op <strong>{1}</strong> om terug te gaan naar het oplossen van conflicten.</html>
245 245 <html>U heeft met succes een Toegangstoken van OAuth gekregen vanaf de website van OSM. Klik op <strong>{0}</strong> om het token te accepteren. JOSM zal het in volgende verzoeken gebruiken om toegang te verkrijgen tot de API van OSM.</html>
246 246 <html>Uw toegang tot de API is tijdelijk geschorst.<br>Log in bij de webinterface om de Voorwaarden voor gebruik te bekijken.<br>U hoeft er niet mee in te stemmen, maar u moet ze bekijken.</html>
247 247 <html>{0} relaties maken een cirkelverwijzing omdat ze naar elkaar verwijzen.<br>JOSM kan ze niet uploaden. Bewerk de relaties en verwijder de cirkelverwijzing.</html>
248 248 <i>(Automatisch opslaan slaat gewijzigde gegevenslagen op met periodieke intervallen. De backups worden opgeslagen in de voorkeursmap van JOSM. In het geval van een crash probeert JOSM de niet-opgeslagen wijzigingen te herstellen bij de volgende keer opstarten.)</i>
249 249 <i>(JOSM kan een back-upbestand behouden bij het opslaan van gegevenslagen. Het voegt ''~'' toe aan de bestandsnaam en slaat het op in dezelfde map.)</i>
250 250 <i>CH1903 / LV03 (zonder lokalr correcties)</i>
251 251 <sleutel>
252 252 <linker ouder>
253 253 <nieuw object>
254 254 <niet>
255 255 <of>
256 256 <p><b>{0}</b> objecten verborgen
257 257 <p>Verder worden de sneltoetsen geactiveerd als de acties voor de eerste keer worden toegewezen aan een menu-item of een knop. Dus kunnen sommige van uw wijzigingen zelfs actief worden zonder opnieuw te starten --- maar ook zonder afhandeling van eventuele conflicten. Dit is een andere reden om JOSM <b>opnieuw te starten</b> nadat hier enkele wijzigingen zijn gemaakt.</p>
258 258 <p>Onthoud dat sneltoetsen aan de acties worden toegewezen als JOSM wordt gestart. U moet dus JOSM <b>opnieuw starten</b> om uw wijzigingen te zien.</p>
259 259 <p>De laatste pagina vermeld de toetsen voor aanpassen die JOSM automatisch zal toewijzen aan sneltoetsen. Voor elk van de vier soorten sneltoetsen bestaan drie alternatieven. JOSM zal deze alternatieven proberen in de vermelde volgorde bij het afhandelen van een conflict. Indien alle alternatieven resulteren in sneltoetsen die al bezet zijn, zal het in plaats daarvan een willekeurige sneltoets toewijzen.</p>
260 260 <p>De pseudo-aanpastoets ''uitgeschakeld'' zal de sneltoets uitschakelen als het deze tegenkomt.</p>
261 261 <p>Het kan u zijn opgevallen dat de selectielijst met toetsen op de volgende pagina alle toetsen opsomt die bestaan op alle soorten toetsenborden die bekend zijn bij Java, niet alleen de toetsen die op uw toetsenbord bestaan. Gebruik alleen waarden die overeenkomen met een echte toets op uw toetsenbord. Als uw toetsenbord geen toets ''Copy'' heeft (PC-toetsenborden hebben die niet, toetsenborden van Sun wel), gebruik die dan niet. Ook worden er ''toetsen'' vermeld die overeenkomen met een sneltoets op uw toetsenbord (bijv. '':''/Colon). Gebruik die alstiblieft ook niet, gebruik in plaats daarvan de basistoets ('';''/Punt komma op US-toetsenborden, ''.''/Punt op Duitse toetsenborden, etc.). Door dit niet te doen kunnen er conflicten optreden, omdat er geen manier is waarop JOSM kan weten dat Ctrl+Shift+; en Ctrl+: eigenlijk hetzelfde is op een US-toetsenbord.</p>
262 262 <vraagteken>
263 263 <rechter ouder>
264 264 <strong>Waarschuwing:</strong> JOSM logt <strong>éénmaal</strong> in met behulp van een veilige verbinding.
265 265 <ongedefinieerd>
266 266 > beneden
267 267 > boven
268 268 -----
269 269 Een hulpprogramma voor aanpassen van IRS-satelliet.
270 270 Een naam ontbreekt, terwijl wel name:* bestaan.
271 271 Een vertaling voor name:* ontbreekt.
272 272 Een primitief met ID = 0 kan niet onzichtbaar zijn.
273 273 Een speciale afhandeling voor de Franse landregistatie van de server van WMS.
274 274 API Vermogens inbreuk
275 275 API-versie: {0}
276 276 +++++
277 277 Oud ongebruikt spoor
278 278 Afbreken
279 279 Stop samenvoegen
280 280 Dialoogvenster Bestand kiezen verlaten
281 281 Dialoogvenster Bestand kiezen verlaten.
282 282 Over
283 283 Over JOSM...
284 284 Toegangstoken accepteren
285 285 Aanvaard de nieuwe sites voor plug-ins en sluit het dialoogvenster
286 286 Geaccepteerd
287 287 Toegang
288 288 Toegangstoken
289 289 Sleutel voor Toegangstoken:
290 290 Geheime code voor Toegangstoken:
291 291 URL van Toegangstoken:
292 292 Accommodatie
293 293 Volgens de informatie in de plug-in, is de auteur {0}.
294 294 Klantenkaarten
295 295 Opdracht
296 296 Parameters voor actie
297 297 Acties
298 298 Activeren
299 299 De geselecteerde laag activeren
300 300 De standaard kaarttekenaar wordt in plaats hiervan geactiveerd.
301 301 Actieve voorkeuzes:
302 302 Actieve stijlen:
303 303 Toevoegen
304 304 URL voor afbeeldingen toevoegen
305 305 Voeg URL toe voor de beschrijving van de JOSM plug-in
306 306 Knoop toevoegen...
307 307 Eigenschap toevoegen
308 308 Uitgelijnde achtergrondafbeelding toevoegen
309 309 Bladwijzer aanmaken voor het momenteel geselecteerde gebied om te downloaden
310 310 Voeg een nieuw WMS/TMS-item toe bij het invoeren van de URL
311 311 Voeg een nieuw pad voor pictogrammen toe
312 312 Voeg een nieuwe sleutel/waarde aan alle objecten toe
313 313 Een nieuwe knoop aan een bestaande weg toevoegen
314 314 Voeg een nieuwe voorkeuze in door een bestandsnaam of URL in te voeren
315 315 Nieuwe bron aan lijst toevoegen.
316 316 Voeg een nieuwe stijl toe door een bestandsnaam of URL in te voeren
317 317 Voeg een nieuw tag toe
318 318 Voeg een knooppunt toe door de breedte-/ lengtegraad of "easting /northing" in te vullen.
319 319 Voeg alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toe na het laatste lid
320 320 Voeg alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toe na het laatste geselecteerde lid
321 321 Voeg alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toe vóór het eerste lid
322 322 Voeg alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toe vóór het eerste geselecteerde lid
323 323 Voeg een lege tag toe
324 324 Voeg informatie over auteur toe
325 325 Conflict toevoegen voor "{0}"
326 326 Voeg alles toe aan de eerste selectie. Mogelijkheden zijn een Google-achtige zoekterm of een URL die een OSM-XML teruggeeft
327 327 Voeg filter toe.
328 328 Afbeeldingslaag {0} toevoegen
329 329 Knoop toevoegen
330 330 Knoop in weg toevoegen
331 331 Knoop in weg toevoegen en koppelen
332 332 Knoop {0} toevoegen
333 333 Relatie {0} toevoegen
334 334 -----
335 335 Tags toevoegen
336 336 Voeg tags toe aan geselecteerde objecten
337 337 Voeg de leden van alle geselecteerde relaties toe aan de huidige selectie
338 338 Voeg de geselecteerde beschikbare voorkeuzes toe aan de lijst met actieve voorkeuzes
339 339 Voeg de geselecteerde beschikbare stijlen toe aan de lijst van actieve stijlen
340 340 Voeg de geselecteerde relaties toe aan de huidige selectie
341 341 Aan selectie toevoegen
342 342 Toevoegen aan kiezer voor slippykaart:
343 343 Knop voor werkbalk toevoegen
344 344 Waarde toevoegen?
345 345 Weg {0} toevoegen
346 346 Knoop toegevoegd op alle kruispunten
347 347 Adresinterpolatie
348 348 Adressen
349 349 Voegt het item "JOSM opnieuw starten" toe aan het menu Bestand.
350 350 Voegt een tester voor de voorkeuze van taggen toe aan het menu Help, wat u helpt bij het ontwikkelen van voorkeuzes voor tags (snel voorbeeld van het venster dat tevoorschijn komt). U kunt het jar-bestand ook als een zelfstandig programma starten.
351 351 Voegt afdrukken van kaarten in JOSM in
352 352 Voegt Niet linksaf slaan toe voor sets van 4 of 5 wegen
353 353 Horizontale toegangstunnel
354 354 Verschuiving van deze achtergrondafbeelding/luchtfoto aanpassen
355 355 Dekkingsgraad van de laag aanpassen
356 356 De positie van deze achtergrondafbeelding/luchtfoto aanpassen
357 357 Tijdzone en tijdverschil aanpassen
358 358 Veranderlijke {0} is nog niet geregistreerd.
359 359 Veranderlijke {0} is nog niet geregistreerd. Kan deelnemen in gesynchroniseerde aanpassingen niet instellen.
360 360 Administratief centrum
361 361 Provincie -of gemeentegrens
362 362 Administratief niveau
363 363 Geavanceerd
364 364 Uitgebreide parameters voor OAuth
365 365 Uitgebreide eigenschappen voor OAuth
366 366 Uitgebreide voorkeuren
367 367 Uitgebreide info
368 368 Uitgebreide info (web)
369 369 Geavanceerde objectinformatie
370 370 Kabelbaan
371 371 +++++
372 372 Landbouw
373 373 Luchthaven
374 374 Gebied luchthaven
375 375 Slijterij
376 376 Knopen uitlijnen in een cirkel
377 377 Knopen uitlijnen
378 378 Alles
379 379 Alle bestanden
380 380 Alle indelingen
381 381 Alle geïnstalleerde plug-ins zijn bijgewerkt. JOSM hoeft geen nieuwere versies te downloaden.
382 382 Alle punten en segmenten van het spoor zullen dezelfde kleur hebben. Kan worden ingesteld in Beheer lagen.
383 383 Alle projecties worden ondersteund
384 384 Alle waarden die zijn samengevoegd als ''{0}'' zullen worden toegepast voor sleutel ''{1}''
385 385 Alle voertuigen
386 386 Volkstuinen
387 387 Maakt het mogelijk markeringen/knopen toe te voegen op huidige GPS-posities.
388 388 Downloaden van uw private GPS-sporen toestaan
389 389 Lezen van uw voorkeuren toestaan
390 390 Uploaden van GPS-sporen toestaan
391 391 Uploaden van kaartgegevens toestaan
392 392 Schrijven van uw voorkeuren toestaan
393 393 Toegestaan verkeer:
394 394 Maakt het mogelijk GPX/OSM-bestanden te openen die het momenteel zichtbare schermgebied kruisen
395 395 Maakt het de gebruiker mogelijk om tijdstempels te anonimiseren en grote delen van enorme GPX-sporen heel snel te verwijderen.
396 396 Maakt het de gebruiker mogelijk om verschillende kleurenschema’s te maken en daar tussen te schakelen. Wijzig eenvoudigweg de kleuren en maak een nieuw schema. Gebruikt om te schakelen naar een witte achtergrond met overeenkomende kleuren voor betere zichtbaarheid in helder zonlicht. Bekijk het dialoogvenster in Voorkeuren en ''Kaartinstellingen'' (raar maar waar :-)
397 397 Maakt het mogelijk om in één keer tags voor attributen toe te wijzen aan alle objecten in een geselecteerd gebied
398 398 Maakt het mogelijk niet noodzakelijke GPS-sporen uit te filteren
399 399 Maakt het mogelijk om verschillende bestandsindelingen direct in JOSM te importeren.
400 400 Sta toe om de kleur van het spoor af te stemmen op de verschillende gemiddelde snelheden.
401 401 Maakt het mogelijk om het verwijderen van een object uit de database van OSM ongedaan te maken
402 402 Alfa-kanaal
403 403 Berghut
404 404 Er werd al een conflict geregistreerd voor primitief ''{0}''.
405 405 Onvolledige en verwijderde objecten ook doorzoeken.
406 406 Ook het bestand hernoemen
407 407 Als alternatief: als dat niet werkt kunt u de onderstaande informatie handmatig invoeren bij deze URL:
408 408 Altijd bijwerken zonder te vragen
409 409 Amerikaans voetbal
410 410 Aantal kabels
411 411 Aantal zitplaatsen
412 412 Aantal treden
413 413 Laadstroom
414 414 Gegevensvalidatie voor OSM die op gebruikelijke fouten van gebruikers en andere programma’s voor bewerking controleert.
415 415 Een lege waarde verwijdert de tag.
416 416 Er trad een fout op in plug-in {0}
417 417 Er trad een fout op bij het proberen te koppelen van de foto’s aan het GPX-spoor. U kunt de schuifbalken handmatig aanpassen om de foto’s handmatig te matchen.
418 418 Er trad een onverwachte uitzondering op die mogelijk afkomstig van de plug-in "{0}".
419 419 Er trad een onverwachte uitzondering op.<br>Dit is altijd een fout in de codering. Indien u de laatste versie gebruikt van<br>JOSM, overweeg dan om aardig te zijn en een foutenrapport in te dienen.
420 420 Aantekening
421 421 Een andere plug-in om afbeeldingen overeen te laten komen met wegpunten in een GPX-bestand. Een overeenkomst wordt gemaakt als de attributen ''name'', ''cmt'' of ''desc'' van een tag van een wegpunt overeenkomen met de bestandsnaam van een afbeelding.
422 422 Toepassen
423 423 Wijzigingen toepassen
424 424 Voorkeuze toepassen
425 425 Pas conflictoplossing toe
426 426 Pas rol toe
427 427 Rol toepassen;
428 428 Anti-aliasing op de kaartweergave toepassen, met een vloeiender uiterlijk als gevolg.
429 429 Pas opgeloste conflicten toe
430 430 Opgeloste conflicten toepassen en sluit het dialoogvenster
431 431 Geselecteerde wijzigingen toepassen
432 432 Pas tags van de inhoud van de buffer toe op alle geselecteerde items.
433 433 Pas tags toe op de wijzigingenset waar de gegevens naartoe zijn geüpload
434 434 Pas de huidige bijwerkingen toe
435 435 Tegeladres toepassen
436 436 Voer de bijwerkingen door en sluit het dialoogvenster
437 437 Pas deze rol toe op alle leden
438 438 Toepassen?
439 439 Parkeerplaats luchtvaartuig
440 440 +++++
441 441 Archeologische opgraving
442 442 Boogschieten
443 443 Weet u echt zeker dat u door wilt gaan?
444 444 Gebied
445 445 Gebied is niet gesloten
446 446 Gebieden rond plaatsen
447 447 Gebieden hebben een segment gemeen
448 448 Kunstcentrum
449 449 Kunstwerk
450 450 Vragen vóór bijwerken
451 451 Nieuwe veelhoeken samenstellen
452 452 Samenhangende straat
453 453 Veronderstelling
454 454 Ten minste één te verwijderen object vereist, kreeg lege verzameling
455 455 Atletiek
456 456 Let op: Gebruik alleen bestaande toetsen op het toetsenbord!
457 457 Toeristische attractie
458 458 Attributen
459 459 Geluid
460 460 Audiospeler niet beschikbaar
461 461 Geluidsinstellingen
462 462 Geluidsmarkeringen van {0}
463 463 Geluid gesynchroniseerd op punt {0}.
464 464 Audio labelen van wegpunten
465 465 Geluid: {0}
466 466 Audiogids
467 467 Audiogids via mobiele telefoon?
468 468 Australisch voetbal
469 469 Authenticeren
470 470 Authenticeren met de opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord
471 471 Authenticeren bij de HTTP proxy ''{0}'' mislukt. Voer een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in.
472 472 Authenticeren op de OSM API ''{0}'' mislukt. Voer een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in.
473 473 -----
474 474 Authenticeren van de sessie voor gebruiker ''{0}''...
475 475 Authenticatie
476 476 Authenticatie mislukt
477 477 Authenticatie mislukt
478 478 Auteur
479 479 Auteur: {0}
480 480 Authorisatie mislukt
481 481 JOSM autoriseren om toegang te krijgen tot de API van OSM
482 482 URL voor autoriseren:
483 483 Nu autoriseren
484 484 Autoriseren van Verzoektoken van OAuth ''{0}'' op de website van OSM ...
485 485 Autoriseren van verzoektoken ''{0}''...
486 486 Auteurs
487 487 +++++
488 488 Automatisch in-/uitzoomen
489 489 Automatisch tegels laden
490 490 Automatisch opslaan ingeschakeld
491 491 Interval automatisch opslaan (seconden)
492 492 Automatisch opgeslagen bestanden per laag
493 493 Standaard automatisch inzoomen:
494 494 Automatisch schatten
495 495 -----
496 496 Standaard automatisch laden van tegels:
497 497 Geldautomaat
498 498 Automatisch downloaden
499 499 Automatische tagcorrectie
500 500 Van punten op het spoor automatisch geluidsmarkeringen met namen of beschrijvingen maken (in plaats van wegpunten).
501 501 Automatisch een markeringslaag voor elk wegpunt maken bij het openen van een GPX-laag.
502 502 Beschikbaar
503 503 Beschikbare standaard items:
504 504 Beschikbare keuzes:
505 505 Beschikbare rollen
506 506 Beschikbare stijlen:
507 507 +++++
508 508 -----
509 509 +++++
510 510 Vondelingenluik
511 511 Terug
512 512 Gebruiksvoorwaarden van de achtergrond
513 513 Achtergrond:
514 514 Ruggensteun
515 515 -----
516 516 Ongeldig verzoek
517 517 Slechte implementatie van projectieklasse ''{0}'': voorkeuren kunnen niet worden ingesteld in overeenstemming met code ''{1}''.
518 518 Bakker
519 519 Bandbreedtelimiet overschreden
520 520 +++++
521 521 +++++
522 522 Barrière
523 523 Barrières
524 524 Honkbal
525 525 Basis
526 526 Waterbekken
527 527 Basketbal
528 528 Batterijen
529 529 Historisch slagveld
530 530 Beieren 92m)
531 531 Baai
532 532 Strand
533 533 Beachvolleybal
534 534 Baken
535 535 Bank
536 536 Drankwinkel
537 537 Fiets
538 538 Verhuurt fietsen
539 539 Repareert fietsen
540 540 Verkoopt nieuwe fietsen
541 541 Wassen van fietsen (tegen vergoeding)
542 542 Bierhuis
543 543 Fietsenhandelaar
544 544 +++++
545 545 Biodiesel
546 546 Lege laag
547 547 Blok
548 548 Blauw:
549 549 Inhoud bord
550 550 Scheepswerf
551 551 Verkeerspaal
552 552 Boekhandel
553 553 Naam voor bladwijzer:
554 554 Bladwijzers
555 555 Grenspost
556 556 Botanische naam
557 557 Jeu de boules
558 558 Grenzen
559 559 Begrenzing
560 560 Historische grenspaal
561 561 Gedupliceerde knopen in grens
562 562 Type begrenzing
563 563 Omvattend gebied
564 564 Omvattend gebied:
565 565 Grenzen
566 566 Boetiek
567 567 Bowlen
568 568 Merk
569 569 Brug
570 570 Gebroken voorkeur voor taggen "{0}-{1}" - aantal items in ''display_values'' moet hetzelfde zijn als in ''values''
571 571 Gebroken voorkeur voor taggen "{0}-{1}" - aantal items in ''short_descriptions'' moet hetzelfde zijn als in ''values''
572 572 Braakliggende grond
573 573 Stootblok
574 574 Probleemmeldingen
575 575 Gebouw
576 576 Gedupliceerde knopen in gebouw
577 577 Gebouw binnen gebouw
578 578 -----
579 579 Ingebouwde stijl, intern pad:
580 580 Botshek
581 581 Busbaan
582 582 Busperron
583 583 Busstation
584 584 Bushalte
585 585 Bussluis
586 586 Slager
587 587 +++++
588 588 CNG (Samengedrukt aardgas)
589 589 -----
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 CT (voorwaarden om bij te dragen)
595 595 Kabinebaan
596 596 Verdeelkast
597 597 Koffie-/Theehuis
598 598 Te downloaden gebied berekenen
599 599 Roep bewerkingsvenster op voor relatie
600 600 Roep bewerkingsvenster op voor geselecteerde relatie
601 601 Cambodja, Laos, Thailand, Vietnam tweetalig
602 602 +++++
603 603 Kampeerterrein
604 604 Kan handig zijn als u de nauwkeurigheid van bestaande wegen verbetert. Het idee van de plug-in is om het slepen en neerzetten van knopen te vervangen door klikken om het bewerkingsproces te versnellen.
605 605 Kaartweergaveklasse "{0}" kan niet geactiveerd worden omdat het een subklasse is van "{1}".
606 606 Kaartweergaveklasse "{0}" kan niet geactiveerd worden, want het is niet geregistreerd als kaarttekenaar.
607 607 Kaartweergaveklasse "{0}" kan niet geactiveerd worden omdat de klasse niet werd gevonden.
608 608 Canadees voetbal
609 609 Kanaal
610 610 Annuleren
611 611 Annuleren en terug naar het vorige dialoogvenster
612 612 Authenticeren annuleren
613 613 Annuleer het sluiten van wijzigingensets
614 614 Conflictoplossing afbreken
615 615 Breek conflictoplossing af en sluit het dialoogvenster
616 616 Bewerking annuleren
617 617 Annuleer de bijwerkingen en sluit het dialoogvenster
618 618 Annuleer het uploaden en hervat het bewerken
619 619 Uploaden annuleren
620 620 Annuleren, ga door met bewerken
621 621 Kan geen knoop buiten de wereld toevoegen.
622 622 Kan geen weg toevoegen met slechts {0} knopen
623 623 Knoop {0} kan niet aan incomplete weg {1} worden toegevoegd.
624 624 Onbeslist item voor samenvoegen van tag kan niet worden toegepast.
625 625 Kan geen wijzigingenset-Id > 0 aan een nieuw primitief toewijzen. De waarde van wijzigingenset-Id is {0}
626 626 Kan geen zoekopdracht voor wijzigingenset bouwen met de op tijd gebaseerde beperkingen. Invoer is niet geldig.
627 627 Primitief met ID ''{0}'' kan niet worden vergeleken met primitief met ID ''{1}''.
628 628 Kan geen query voor een wijzigingenset maken die zowel de parameters voor de query ''uid'' en ''display_name'' bevat
629 629 Projectie {0} kan niet ingesteld worden
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Deze primitieven kunnen niet worden samengevoegd, omdat één ervan nieuw is en de andere niet
633 633 Kan knopen niet samenvoegen: Zou weg "{0}" moeten verwijderen die nog steeds in gebruik is.
634 634 Primitieven met verschillende ID''s kunnen niet worden samengevoegd. Deze ID is {0}, de andere is {1}
635 635 Kan knoop en weg niet mixen voor rol "via"
636 636 Kan objecten niet buiten de wereld plaatsen.
637 637 Kan onbeslist conflict niet oplossen.
638 638 Kan de aanvraag voor de wijzigingenset niet beperken tot de huidige gebruiker, omdat de huidige gebruiker anoniem is
639 639 Kan de zoekopdracht voor de wijzigingenset niet beperken tot een specifieke omvattende rechthoek. Invoer is ongeldig.
640 640 Kan de aanvraag voor de wijzigingenset niet beperken tot de volgende gebruikersnaam ''{0}''
641 641 Kan opdracht "{0}" niet ongedaan maken omdat laag "{1}" niet meer aanwezig is
642 642 Kanoën
643 643 Flessen
644 644 Capaciteit
645 645 Plaatsen (totaal)
646 646 Auto
647 647 Autodealer
648 648 Caravanterrein
649 649 Lading
650 650 Geldzaken
651 651 Kasteel
652 652 Wildrooster
653 653 Grotingang
654 654 Begraafplaats
655 655 Beeld centreren
656 656 Stoeltjeslift
657 657 Bungalowpark
658 658 Eigenschappen veranderen
659 659 Richtingen omkeren?
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 Knoop {0} wijzigen
664 664 Relatie wijzigen
665 665 Rol rol van lid van relatie voor {0} {1}
666 666 Relatie {0} wijzigen
667 667 Resolutie veranderen
668 668 -----
669 669 Wijzig de map voor alle gebruikersinstellingen
670 670 Wijzig de selectie
671 671 Wijzig de weergavepoort
672 672 Weg {0} wijzigen
673 673 {0} knopen werden gewijzigd
674 674 ID van wijzigingenset > 0 werd verwacht Kreeg {0}.
675 675 Wijzigingenset-ID:
676 676 Venster Beheren wijzigingenset
677 677 Venster Beheren wijzigingensets
678 678 Wijzigingenset gesloten
679 679 Opmerking bij wijzigingenset:
680 680 ID van wijzigingenset werd verwacht
681 681 Wijzigingenset-ID:
682 682 Wijzigingenset info
683 683 Wijzigingenset is vol
684 684 Wijzigingenset {0}
685 685 Wijzigingenset:
686 686 Wijzigingensets
687 687 Sneltoetsen handmatig wijzigen.
688 688 Oplaadstation
689 689 Controleer op HERSTEL-MIJ’S.
690 690 Controleer op de server
691 691 Controle op sleutels van eigenschap.
692 692 Waarden voor eigenschap controleren.
693 693 Controleren van verwijderde ouders in de lokale gegevensset
694 694 Controleren van ouders voor verwijderde objecten
695 695 Controleren van de vereisten voor plug-ins...
696 696 Controleert en verbetert gedeprecieerde (verouderde) tags
697 697 Controleert op wegen met identieke, opeenvolgende knopen.
698 698 Controleert of alle gebruikers die hebben bijgedragen aan een object hebben ingesteld met de wijziging van de licentie.
699 699 Fouten in controlesom: {0}
700 700 Drogisterij
701 701 +++++
702 702 Kind-relaties
703 703 Schoorsteen
704 704 Chinees
705 705 Kies
706 706 Kies een kleur
707 707 Selecteer een kleur voor {0}
708 708 Kies een vooraf gedefinieerde licentie
709 709 Kies een waarde
710 710 Kies het type van het OSM-object
711 711 Kies de server om te doorzoeken:
712 712 Kies zichtbare sporen
713 713 Grootte van gedeelte {0} overschrijdt max. grootte van wijzigingenset {1} voor server ''{2}''
714 714 Kerk
715 715 Bioscoop
716 716 +++++
717 717 Stad (groot)
718 718 Stadsgrens
719 719 Stadsmuur
720 720 Naam stad
721 721 Grens bebouwde kom
722 722 Klassetype
723 723 Leegmaken
724 724 Buffer voor Ongedaan maken/Opnieuw uitvoeren leegmaken
725 725 Tekstgebied leegmaken
726 726 Maak de lijst van recent geopende bestanden leeg
727 727 Klik op ''<strong>{0}</strong>'' om door te gaan met het uploaden van aanvullende nieuwe wijzigingensets.<br>Klik op ''<strong>{1}</strong>'' om terug te keren naar het dialoogvenster Uploaden.<br>Klik op ''<strong>{2}</strong>'' om het uploaden af te breken en terug te keren naar het bewerken van de kaart.<br>
728 728 Klik op <strong>{0}</strong> om te negeren.</html>
729 729 Klik om toegang tot de server van OSM met het huidige Toegangstoken te testen
730 730 Klik op de pijl onderaan om het opnieuw te tonen.
731 731 Klik om af te breken en verder te gaan met bewerken
732 732 Klik om het openen van de externe browservensters te annuleren
733 733 Klik om samenvoegen van knopen te stoppen
734 734 Klik om het herstellen van de standaard waarden van de instellingen voor OAuth af te breken
735 735 Klik om het uploaden af te breken
736 736 Klik om af te breken en door te gaan met het bewerken van de kaart
737 737 Klik om de huidige bewerking te annuleren.
738 738 Klik om te controleren of objecten in uw lokale gegevensset verwijderd zijn op de server
739 739 Klik om het dialoogvenster te sluiten
740 740 Klik om het dialoogvenster af te sluiten en om het object uit de relaties te verwijderen
741 741 Klik om het dialoogvenster af te sluiten en om het verwijderen van de objecten af te breken
742 742 Klik om het dialoogvenster te sluiten en om het downloaden af te breken
743 743 Klik om het dialoogvenster te sluiten en door te gaan met bewerken
744 744 Klik om door te gaan en {0} browservensters te openen
745 745 Klik om dor te gaan met uploaden naar aanvullende nieuwe wijzigingensets
746 746 Klik om een conflict te maken en Relatie bewerken te sluiten
747 747 Klik om de plug-in ''{0}'' te verwijderen
748 748 Klik om te verwijderen. Shift: verwijder wegsegment. Alt: niet verwijderen van ongebruikte knopen bij verwijderen van een weg. Ctrl: verwijzende objecten verwijderen.
749 749 Klik om de plug-in ''{0}'' uit te schakelen
750 750 Klik om de wijzigingen te verwerpen en deze rekatiebewerker af te sluiten
751 751 Klik om alle ouders voor knoop {0} te downloaden
752 752 Klik om het huidige geselecteerde gebied te downloaden
753 753 Klik om de plug-in ''{0}'' te behouden
754 754 Klik om de vensterinhoud te verkleinen/vergroten
755 755 Klik om u door te leiden naar het formulier voor autorisatie op de website van JOSM
756 756 Klik om de instellingen van OAuth naar de standaard waarden terug te zetten
757 757 Klik om een Verzoektoken te verkrijgen
758 758 Klik om een Toegangstoken te verkrijgen
759 759 Klik om terug te keren naar het dialoogvenster Uploaden
760 760 Klik om terug te gaan naar Relatie bewerken en de relatie verder te bewerken
761 761 -----
762 762 Klik om het bijwerken van de actieve plug-ins over te slaan.
763 763 Klik om te beginnen met zoeken naar plaatsen
764 764 Klik om door het autorisatieproces van OAuth te gaan
765 765 Klik om door het autorisatieproces van OAuth te gaan en een nieuw Toegangstoken te genereren
766 766 Klik om het Toegangstoken te testen
767 767 Klik om de actieve plug-ins bij te werken
768 768 Client time-out
769 769 Klif
770 770 Klimmen
771 771 Klok
772 772 Sluiten
773 773 Toch afsluiten
774 774 Sluit de wijzigingenset na de upload
775 775 Wijzigingensets sluiten
776 776 Sluit dialoogvenster en stop het downloaden
777 777 Geopende wijzigingensets sluiten
778 778 Sluit de huidige geselecteerde geopende wijzigingenset
779 779 Het dialoogvenster sluiten
780 780 Sluit het dialoogvenster en breek de zoekopdracht van de wijzigingensets af
781 781 Sluit het dialoogvenster en accepteer het Toegangstoken
782 782 Sluit het dialoogvenster en annuleer het autoriseren
783 783 Sluit het dialoogvenster Voorkeuren en verwerp het bijwerken van de voorkeuren
784 784 De geselecteerde wijzigingensets afsluiten
785 785 Sluit de geselecteerde geopende wijzigingensets
786 786 Sluit dit dialoogvenster en ga door met het bewerken in JOSM
787 787 Sluit dit venster. U kunt het opnieuw openen met de knoppen in de werkbalk links.
788 788 Afgesloten na -
789 789 Afgesloten op
790 790 Afgesloten op:
791 791 Uitgebreide beschrijving
792 792 Uitgebreide beschrijving
793 793 Sluit geopende wijzigingensets
794 794 Sluit de geselecteerde geopende wijzigingensets
795 795 Wijzigingenset aan het sluiten
796 796 Wijzigingenset aan het sluiten {0}
797 797 Wijzigingenset sluiten...
798 798 Kleding
799 799 Kustlijn
800 800 Kustlijnen.
801 801 Munten
802 802 Hogeschool
803 803 Kleur
804 804 Kleur (hex)
805 805 Naam van kleur:
806 806 Kleuren
807 807 Kleur punten en segmenten van het spoor op basis van de grenzen van hun gegevens.
808 808 Kleur punten en segmenten van het spoor op basis van positie (HDOP). Het apparaat waarmee u opneemt moet die informatie opslaan.
809 809 Kleur punten en segmenten van het spoor op basis van richting.
810 810 Kleur punten en segmenten van het spoor op basis van hun tijdstempel.
811 811 Kleur punten en segmenten van het spoor op basis van snelheid.
812 812 Kleuren gebruikt door verschillende objecten in JOSM.
813 813 Kleur
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 Wegen combineren.
818 818 Verschillende wegen combineren tot één weg.
819 819 {0} wegen combineren
820 820 Gecombineerd voet- en fietspad
821 821 Opdrachtenlijst
822 822 Commentaar
823 823 Toelichting:
824 824 Kantoren
825 825 Algemeen
826 826 Algemene instellingen
827 827 Communicatie met OSM-server mislukt
828 828 Communicatie met {0} gemaakt met behulp van protocolversie {1}.
829 829 Gemeenschapscentrum
830 830 Vergelijken
831 831 +++++
832 832 Snoepwinkel
833 833 Site voor plug-in configureren
834 834 Gevorderde instellingen configureren
835 835 Beschikbare plug-ins configureren
836 836 Configureren van sites...
837 837 Instellen van de lijst met sites voor het downloaden van plug-ins
838 838 Werkbalk configureren
839 839 Configureer of back-upbestanden moeten worden gemaakt
840 840 Configureer of een proxy-server moet worden gebruikt
841 841 Configureer uw identiteit en hoe te authenticeren bij de server van OSM
842 842 Bevestig afvoeren
843 843 Bevestig actie van Afstandsbediening
844 844 Bevestig alle acties van de Afstandsbediening handmatig
845 845 Lege rol bevestigen
846 846 +++++
847 847 Conflictoplossing
848 848 Conflict op achtergrond
849 849 Conflict op achtergrond: gecombineerd
850 850 Conflict op achtergrond: bepaald
851 851 Conflict op achtergrond: wissen
852 852 Conflict op achtergrond: lege rij
853 853 Conflict op achtergrond: bevroren
854 854 Conflict op achtergrond: in vergelijking
855 855 Conflict op achtergrond: tegengesteld
856 856 Conflict op achtergrond: behouden
857 857 Conflict op achtergrond: geen conflict
858 858 Conflict op achtergrond: niet tegengesteld
859 859 Conflict op achtergrond: zelfde positie tegengesteld
860 860 Conflict op achtergrond: geselecteerd
861 861 Conflict op achtergrond: onbeslist
862 862 Conflict op voorgrond
863 863 Conflict op voorgrond: wissen
864 864 Conflict op voorgrond: in vergelijking
865 865 Conflict op voorgrond: behouden
866 866 Conflict op voorgrond: onbeslist
867 867 Conflict in het attribuut ''visible'' voor object van het type {0} met id {1}
868 868 Conflictoplossing nog niet volledig afgehandeld
869 869 Conflicten
870 870 Conflicten gedetecteerd
871 871 Conflicten in geplakte tags
872 872 Conflicten bij het combineren van primitieven
873 873 Conflicten bij het combineren van wegen - gecombineerde weg is ''{0}''
874 874 Conflicten bij het combineren van knopen - doelknoop is ''{0}''
875 875 Conflicten: {0} nog op te lossen
876 876 Bestaande weg aan knoop koppelen
877 877 Verbonden eindknoop van weg dicht bij andere weg
878 878 Verbindingsinstellingen
879 879 Verbindingsinstellingen voor de server van OSM.
880 880 Verbinding met API mislukt
881 881 Weg in aanleg
882 882 Bouwterrein
883 883 Sleutel van gebruiker:
884 884 Geheime code van gebruiker:
885 885 Contactgegevens
886 886 Contact (nieuw schema)
887 887 Contactgegevens:
888 888 Verbinden met server van OSM...
889 889 Met server verbinden...
890 890 Inhoud
891 891 +++++
892 892 Doorgaan
893 893 Doorgaan zoals het is
894 894 Doorgaan met oplossen
895 895 Doorgaan met uploaden
896 896 Doorgaan met uploaden
897 897 Weg voortzetten vanaf laatste knoop.
898 898 Toch proberen door te gaan
899 899 Verder gaan met het tekenen van een lijn die knopen met een andere lijn deelt.
900 900 Bijdrage
901 901 Buurt-supermarkt
902 902 Naar GPX-laag omzetten
903 903 Naar gegevenslaag omzetten
904 904 Omgezet van: {0}
905 905 Coördinaten
906 906 Coördinaten (geprojecteerd):
907 907 Geïmporteerde coördinaten: {0}
908 908 Coördinaten:
909 909 Coördinaten:
910 910 Kopiëren
911 911 Coördinaten kopiëren
912 912 Kopieer Sleutel/Waarde
913 913 Kopieer Waarde
914 914 Kopieer alle Sleutels/Waardes
915 915 Kopieer al mijn elementen naar het doel
916 916 Kopieer al hun elementen naar het doel
917 917 Kopieer de coördinaten van de geselecteerde knooppunten naar het klembord.
918 918 Kopieer mijn geselecteerde elementen na het eerste geselecteerde element in de lijst van samengevoegde elementen.
919 919 Kopieer mijn geselecteerde elementen vóór het eerste geselecteerde element in de lijst van samengevoegde elementen.
920 920 Kopieer mijn geselecteerde elementen naar het einde van de lijst met samengevoegde elementen
921 921 Kopieer de geselecteerde knopen naar het begin van de samengevoegde lijst met knopen
922 922 Kopie van {0}
923 923 Geselecteerde objecten naar klembord kopiëren
924 924 Kopieer de sleutel en waarde van alle tags naar het klembord
925 925 Kopieer de sleutel en waarde van de geselecteerde tag naar het klembord
926 926 Kopieer de waarde van de geselecteerde tag naar het klembord
927 927 Kopieer hun geselecteerde elementen na het eerste geselecteerde element in de lijst met samengevoegde elementen.
928 928 Kopieer hun geselecteerde elementen naar het begin van de lijst met samengevoegde elementen.
929 929 Kopieer hun geselecteerde elementen vóór het eerste geselecteerde element in de lijst met samengevoegde elementen.
930 930 Kopieer hun geselecteerde elementen naar het einde van de lijst met samengevoegde elementen.
931 931 Naar klembord kopiëren en sluiten
932 932 Kopie {1} van {0}
933 933 +++++
934 934 Jaar van copyright
935 935 Kopieerwinkel
936 936 Correleer
937 937 Verband tussen afbeeldingen en GPX-sporen leggen
938 938 Met GPX relateren
939 939 Geen toegang tot gegevensbestand(en):\n{0}
940 940 Kon geen back-up maken van het bestand. Uitzondering is: {0}
941 941 Deze wegen kunnen niet gecombineerd worden (Ze kunnen niet worden samengevoegd tot een enkele reeks knopen)
942 942 Kon geen verbinding maken met de server van OSM. Controleer uw verbinding met internet.
943 943 Kon ''{0}'' niet exporteren.
944 944 Kan elementtype niet vinden
945 945 Kan waarschuwingsniveau niet vinden
946 946 Kon ''{0}'' niet importeren.
947 947 Kon geen bestanden importeren.
948 948 Kon plug-in {0} niet laden. Verwijderen uit voorkeuren?
949 949 Kon geen voorkeuren van server laden.
950 950 Kon lengte- of breedtegraad of zoom niet ontleden. Gelieve deze te controleren.
951 951 Kon geen lijst met WMS-lagen ontleden.
952 952 Kon "{0}" niet lezen
953 953 Lezen niet mogelijk van de vooraf ingestelde bron voor taggen {0}
954 954 Kan vooraf ingestelde bron voor taggen niet lezen: {0}
955 955 Lezen niet mogelijk van de vooraf ingestelde bron voor taggen: {0}\nWilt u het behouden?
956 956 Kon bestand ''{0}'' niet hernoemen
957 957 Kon geen lijst met WMS-lagen verkrijgen.
958 958 Kon geen lijst van uw geopende wijzigingensets ophalen omdat<br>JOSM uw identiteit niet kent.<br>U moet kiezen om óf anoniem te werken óf u bent niet gerechtigd<br>om de identiteit te kennen van de gebruiker op wiens gezag u werkt.
959 959 Kan geen voorkeuren uploaden. Reden: {0}
960 960 De ingevoerde koppeling of id voor de geselecteerde service komt niet overeen. Probeer opnieuw.
961 961 Aantal
962 962 Land
963 963 Landcode
964 964 Provincie
965 965 Gerechtsgebouw
966 966 Overdekt
967 967 -----
968 968 Ondergronds reservoir
969 969 Kraan
970 970 Cirkel aanmaken
971 971 Nieuwe map maken
972 972 Een cirkel maken van drie geselecteerde knopen.
973 973 Maak een kopie van de relatie en open die in een ander bewerkingsvenster
974 974 Maak een raster van wegen.
975 975 Een nieuwe kaartlaag aanmaken
976 976 Een nieuwe relatie maken
977 977 Maken en bewerken van zeekaarten voor OpenSeaMap
978 978 Maken en bewerken van markeringen op zee voor OpenSeaMap
979 979 Gebieden aanmaken
980 980 Geluidsmarkeringen maken op de positie van het spoor dat overeenkomt met de aangepast tijd van elk geïmporteerd WAV-bestand.
981 981 Bladwijzer aanmaken
982 982 Maak markeringen bij het lezen van GPX
983 983 Multipolygoon aanmaken
984 984 Multipolygoon aanmaken.
985 985 Nieuwe knoop maken.
986 986 Nieuwe objecten maken
987 987 Nieuwe relatie in laag ''{0}'' maken
988 988 Gemaakt
989 989 Gemaakt op
990 990 Gemaakt op:
991 991 Gemaakt voor -
992 992 Gemaakt door:
993 993 Gemaakt op:
994 994 Maken en afhandelen van adresknopen en gebouwen binnen de Tsjechische Republiek.
995 995 Wijzigingenset maken...
996 996 Hoofdscherm aanmaken
997 997 Creditkaart
998 998 +++++
999 999 Cricket oefenbaan
1000 1000 +++++
1001 1001 Op de fiets oversteken
1002 1002 Als ruiter oversteken
1003 1003 Onbewaakte spoorwegovergang
1004 1004 Klaar-over
1005 1005 Kruisende gebouwen
1006 1006 Type oversteekplaats
1007 1007 Type naam oversteekplaats (UK)
1008 1008 -----
1009 1009 Kruisende wegen
1010 1010 Kruisende wegen.
1011 1011 Keuken
1012 1012 Cultuur
1013 1013 Huidige selectie
1014 1014 Huidige wijzigingenset is null. Kan geen gegevens uploaden.
1015 1015 Huidig beheer voor beveiligde gegevens is van het type ''{0}''
1016 1016 Huidige waarde ''{0}'' is niet geldig als gebruikers-ID
1017 1017 Momenteel is er geen gebied om te downloaden geselecteerd. Selecteer eerst een gebied.
1018 1018 Gordijnenwinkel
1019 1019 Aangepast
1020 1020 Eigen WMS-koppeling
1021 1021 Kleur aanpassen
1022 1022 De elementen op de werkbalk aanpassen.
1023 1023 Tekenen van spoor aanpassen
1024 1024 Verdieping
1025 1025 Fietshekje
1026 1026 Fietsstrook
1027 1027 Fietspad
1028 1028 Fietspad aan de linkerkant
1029 1029 Fietspad rechts
1030 1030 Cirkelverwijzing tussen relaties:
1031 1031 Fietsen
1032 1032 Cirkelverwijzingen
1033 1033 Tsjechisch CUZK:KM
1034 1034 Tsjechisch UHUL:ORTOFOTO
1035 1035 +++++
1036 1036 +++++
1037 1037 +++++
1038 1038 -----
1039 1039 Gegevenslaag {0}
1040 1040 Gegevensverzameling:
1041 1041 Gegevensbronnen en types:
1042 1042 Gegevensbronnen
1043 1043 Gegevensvalidator
1044 1044 -----
1045 1045 Wegens onderhoud is de database niet bereikbaar
1046 1046 Gegevensset test voor consistentie
1047 1047 Datum
1048 1048 Datum:
1049 1049 Datum:
1050 1050 Pinpas
1051 1051 Bepaal hoe de gegevens moeten worden geüpload en welke wijzigingenset moet worden gebruikt
1052 1052 Decimale graden
1053 1053 Beslissing
1054 1054 -----
1055 1055 Zoom verkleinen
1056 1056 Voorbestemd ruiterpad
1057 1057 Voorbestemd fietspad
1058 1058 Voorbestemd voetpad
1059 1059 Standaard
1060 1060 Standaard (automatisch bepaald)
1061 1061 Standaard waarde: {0}
1062 1062 Verwijderen
1063 1063 Bestand verwijderen
1064 1064 Wis bestand van de schijf
1065 1065 modus Verwijderen
1066 1066 Eigenschappen verwijderen
1067 1067 Wegen die geen deel uitmaken van een binnenste multipolygoon verwijderen
1068 1068 Bevestig verwijderen
1069 1069 Gedupliceerde relaties verwijderen
1070 1070 Gedupliceerde wegen verwijderen
1071 1071 Verwijder filter.
1072 1072 Uit relatie verwijderen
1073 1073 Wis afbeeldingsbestand van de schijf
1074 1074 Onvolledige leden verwijderen?
1075 1075 Verwijder lagen zonder op te slaan. Niet-opgeslagen wijzigingen gaan verloren
1076 1076 Verwijder knoop {0}
1077 1077 Knopen of wegen verwijderen.
1078 1078 Objecten verwijderen
1079 1079 Verwijder relatie {0}
1080 1080 -----
1081 1081 Relaties verwijderen
1082 1082 Geselecteerde objecten verwijderen.
1083 1083 Verwijder de huidige bewerkte relatie
1084 1084 Verwijder de geselecteerde sleutel uit alle objecten
1085 1085 Verwijder de geselecteerde lagen.
1086 1086 De geselecteerde relatie verwijderen
1087 1087 De geselecteerde bron uit de lijst verwijderen.
1088 1088 Verwijder de selectie in de tabel met tags
1089 1089 Overbodige knopen uit een weg verwijderen.
1090 1090 Verwijder weg {0}
1091 1091 Verwijderd
1092 1092 "{0}" verwijderd
1093 1093 Status van verwijdering:
1094 1094 Verwijderd lid {0} wordt gebruikt door relatie {1}
1095 1095 Verwijderde knoop {0} is deel van weg {1}
1096 1096 Verwijderde of verplaatste objecten
1097 1097 Verwijderde relatie {0} bevat leden
1098 1098 Verwijderde weg {0} bevat knopen
1099 1099 Delicatessen (fijne kost)
1100 1100 Subgroep
1101 1101 Tandarts
1102 1102 Warenhuis
1103 1103 Gedeprecieerde tags
1104 1104 Deprecatiecorrectie van {0}
1105 1105 Diepte in meters
1106 1106 Beschrijving
1107 1107 Beschrijving: {0}
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Detailniveau
1111 1111 +++++
1112 1112 Bepalen welke plug-ins moeten worden geladen...
1113 1113 Gebruikers-ID voor huidige gebruiker bepalen...
1114 1114 +++++
1115 1115 Kon geen object met id {0} in de huidige gegevensset vinden
1116 1116 +++++
1117 1117 Diesel (Gas naar vloeibaar - ultimate diesel)
1118 1118 Diesel (rode, voor landbouw en machines)
1119 1119 Moeilijkheidsgraad
1120 1120 Afwijking van locatie (rood = hoog, groen = laag, indien beschikbaar)
1121 1121 Richting
1122 1122 Richting (rood = west, geel = noord, groen = oost, blauw = zuid)
1123 1123 Route richting (Noord Amerika)
1124 1124 Uitschakelen
1125 1125 Plug-in uitschakelen
1126 1126 Negeren
1127 1127 Annuleer veranderingen en verwijder ze
1128 1128 Negeren en Afsluiten
1129 1129 Afleveren
1130 1130 Scherm
1131 1131 Uitgebreide parameters voor OAuth weergeven
1132 1132 Weergaveinstellingen
1133 1133 Een bewegend pictogram tonen dat staat voor het punt op het gesynchroniseerde spoor waar het momenteel afgespeelde geluid werd opgenomen.
1134 1134 Toon uitgebreide informatie over OSM-knopen, wegen of relaties
1135 1135 Toon de knoppen in de menu’s aan de rechterzijkant alleen als de muis binnen het element is
1136 1136 Coördinaten weergeven als
1137 1137 Toon afbeeldingen met geo-tags
1138 1138 Toon geschiedenisinformatie over OSM-wegen, knopen of relaties in webbrowser
1139 1139 Toon informatie over de geschiedenis van wegen, knopen of relaties in OSM.
1140 1140 Live geluidsspoor tonen.
1141 1141 Toon objectinformatie over OSM-knopen, wegen of relaties in webbrowser
1142 1142 Het menu Geluid tonen.
1143 1143 Het scherm Over JOSM... tonen.
1144 1144 Toon de basiseigenschappen van de wijzigingenset
1145 1145 De geschiedenis van alle geselecteerde items tonen.
1146 1146 Historie voor de geselecteerde objecten tonen.
1147 1147 De gecreëerde/bijgewerkte en verwijderde objecten tonen per wijzigingenset
1148 1148 Toon de tags van de wijzigingenset
1149 1149 -----
1150 1150 Knopen gelijkmatig verdelen
1151 1151 Verdeel de geselecteerde knopen op gelijke afstanden langs een lijn.
1152 1152 Buiten gebruik
1153 1153 Ongebruikt spoor
1154 1154 Gracht
1155 1155 Wijzigingen niet toepassen
1156 1156 Niet opnieuw vragen en onthoud mijn beslissing (ga naar Voorkeuren->Plug-ins om het later te wijzigen)
1157 1157 Geen pijlen tekenen als ze niet minstens deze afstand hebben tot de vorige.
1158 1158 Wijzigen van modus niet vereisen (werkstroom in stijl van Potlatch)
1159 1159 Niet opnieuw tonen (keuze onthouden)
1160 1160 Toon dit bericht niet meer
1161 1161 Niets doen
1162 1162 Weet u zeker dat u de nieuwe rol wilt toepassen?
1163 1163 Wil je dit toestaan?
1164 1164 Doe-het-zelfzaak
1165 1165 Droogdok
1166 1166 Dokterspraktijk
1167 1167 Hondenuitlaatgebied
1168 1168 Hondenrennen
1169 1169 Dubbel conflict
1170 1170 Omlaag
1171 1171 Downloaden
1172 1172 Alle kinderen downloaden
1173 1173 Download gegevens
1174 1174 Downloaden van GPS-punten vanaf Globalsat dg100 gegevenslogger direct in JOSM.
1175 1175 Locatie voor downloaden
1176 1176 Leden downloaden
1177 1177 OSM-object op basis van ID downloaden
1178 1178 Plug-in downloaden
1179 1179 Uitgelijnde afbeeldingen van verschillende diensten downloaden
1180 1180 Downloaden van geselecteerde kinderen
1181 1181 URL voor downloaden
1182 1182 Downloaden van alle kind-relaties (recursief)
1183 1183 Download alle incomplete leden
1184 1184 Download alle leden van de geselecteerde relaties
1185 1185 De geschiedenis van de geselecteerde objecten downloaden en weergeven.
1186 1186 Gebied geschikt om te downloaden; grootte waarschijnlijk acceptabel voor de server
1187 1187 Gebied te groot om te downloaden; zal waarschijnlijk worden afgewezen door de server
1188 1188 Als nieuwe laag downloaden
1189 1189 Inhoud wijzigingenset downloaden
1190 1190 Wijzigingensets downloaden
1191 1191 Wijzigingensets downloaden met vooraf gedefinieerde zoekopdrachten
1192 1192 Inhoud downloaden van server
1193 1193 Ophalen gegevens
1194 1194 Download alles als ruwe GPS. Kan zijn x1,y1,x2,y2, een URL die lat=y&lon=x&zoom=z bevat of een bestandsnaam
1195 1195 Alle downloaden. Kan zijn x1,y1,x2,y2, een URL die lat=y&lon=x&zoom=z bevat of een bestandsnaam
1196 1196 Alles downloaden binnen:
1197 1197 Uit OSM downloaden langs dit spoor
1198 1198 Downloaden vanuit OSM...
1199 1199 Download incomplete leden
1200 1200 Download incomplete leden van de geselecteerde relaties
1201 1201 Download informatie van de server van OSM over de geselecteerde wijzigingensets
1202 1202 Lijst downloaden
1203 1203 Kaartgegevens downloaden van de server van OSM.
1204 1204 Download leden
1205 1205 Download mijn wijzigingensets vanaf de server van OSM (max. 100 wijzigingensets)
1206 1206 Alleen mijn wijzigingensets downloaden
1207 1207 Download nabij:
1208 1208 Nu downloaden
1209 1209 Object downloaden
1210 1210 Object downloaden...
1211 1211 Downloaden van objecten
1212 1212 Objecten downloaden die naar één van de geselecteerde objecten verwijzen.
1213 1213 Downloaden ouderwegen/relaties...
1214 1214 Downloaden van lijst voor plug-in...
1215 1215 Download plug-ins
1216 1216 Downloaden doorgeleid naar ''{0}''
1217 1217 Download verwijzers (ouderrelaties en -wegen)
1218 1218 Download verwijzers (ouderrelaties)
1219 1219 Verwijzende relaties downloaden
1220 1220 Downloaden van leden van relatie
1221 1221 Downloaden van relaties
1222 1222 Downloaden van geselecteerde incomplete leden
1223 1223 Downloaden van geselecteerde relaties
1224 1224 Download overgeslagen
1225 1225 Het omgrensde gebied downloaden
1226 1226 Het omgrensde gebied downloaden als ruwe GPS
1227 1227 Inhoud van wijzigingenset downloaden
1228 1228 Downloaden van inhoud van wijzigingenset van de server van OSM
1229 1229 Haal de wijzigingenset met het opgegeven id op, inclusief de inhoud van de wijzigingenset
1230 1230 Inhoud voor de geselecteerde wijzigingensets downloaden van de server
1231 1231 Download de lijst met beschikbare plug-ins
1232 1232 Download de locatie in de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z)
1233 1233 Download de locatie van de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z) als ruwe GPS-punten
1234 1234 Zichtbare tegels downloaden
1235 1235 Downloaden van uw GPX-sporen vanaf openstreetmap.org
1236 1236 Downloaden {0} van {1} ({2} te gaan)
1237 1237 Gedownloade GPX-gegevens
1238 1238 +++++
1239 1239 GPS-gegevens worden gedownload
1240 1240 Downloaden van gegevens van OSM
1241 1241 Downloaden van plug-in {0}...
1242 1242 "Melding van de dag" downloaden
1243 1243 Downloaden van inhoud wijzigingenset
1244 1244 Wijzigingenset {0} downloaden ...
1245 1245 Downloaden van wijzigingensets ...
1246 1246 Inhoud voor wijzigingenset {0} downloaden ...
1247 1247 Gegevens worden gedownload
1248 1248 Downloaden vanaf server van OSM...
1249 1249 Historie downloaden...
1250 1250 Downloaden geopende wijzigingensets ...
1251 1251 Downloaden van lijst voor plug-in vanaf ''{0}''
1252 1252 Downloaden van punten {0} tot en met {1}...
1253 1253 Downloaden van verwijzende relaties ...
1254 1254 Downloaden van verwijzende wegen ...
1255 1255 Downloaden van relatie {0}
1256 1256 Downloaden van gegevens van OSM langs een weg
1257 1257 Sleeplift
1258 1258 Sleep aan een wegsegment om een rechthoek te maken. Ctrl-sleep om een segment langs zijn normale te verplaatsen, Alt-sleep om een nieuwe rechthoek te maken, dubbelklik om een nieuwe knoop toe te voegen.
1259 1259 Afspeelkop verslepen
1260 1260 Versleep de afspeelkop en laat los nabij track om het geluid vanaf daar af te spelen; SHIFT+loslaten om het geluid op dat punt te synchroniseren.
1261 1261 Greppel
1262 1262 Tekenen
1263 1263 Teken richtingpijlen.
1264 1264 Teken een cirkel van de HDOPwaarde
1265 1265 Teken een cirkel met behulp van de HDOP-waarde.
1266 1266 Teken een rechthoek met de gewenste grootte en laat dan de muisknop los.
1267 1267 Teken pijlen in de richting van één-richting en andere opgegeven mogelijkheden.
1268 1268 Teken grenzen van gedownload gebied
1269 1269 Teken richtingpijlen voor lijnen, verbind de GPS-punten.
1270 1270 Teken aanwijzingen voor richting voor wegsegmenten.
1271 1271 Teken inactieve lagen in andere kleur
1272 1272 -----
1273 1273 Teken grotere punten voor de GPS-punten.
1274 1274 Teken lijnen tussen ruwe GPS-punten.
1275 1275 Teken lijnen tussen ruwe GPS-punten.
1276 1276 Knopen tekenen
1277 1277 Teken éénrichting-pijlen.
1278 1278 Teken alleen omtrekken van gebieden
1279 1279 Teken elastische hulplijn
1280 1280 Nummers segmentvolgorde tekenen
1281 1281 Teken de grenzen van de gegevens die geladen zijn van de server.
1282 1282 Teken de richtingpijlen door te zoeken in tabellen i.p.v. ingewikkelde wiskunde.
1283 1283 Teken de inactieve gegevenslagen in een andere kleur.
1284 1284 Teken de volgordenummers van alle segmenten binnen hun weg.
1285 1285 Teken virtuele knopen in modus Selectie
1286 1286 Teken virtuele knopen in modus Selectie voor eenvoudig aanpassen van weg.
1287 1287 Tekenbreedte van GPX-lijnen
1288 1288 Drinkwater
1289 1289 Stuur een racewagen van punt A naar punt B over luchtfoto’s, stof achterlatend.
1290 1290 Rijschool
1291 1291 Stomerij
1292 1292 Duplicaat in {0} knopen
1293 1293 Dupliceren
1294 1294 Laag dupliceren
1295 1295 Gedupliceerde knopen in twee niet-gesloten wegen
1296 1296 Dupliceer knopen die door meerdere wegen worden gebruikt.
1297 1297 Dupliceer selectie door kopiëren en direct plakken waar muisaanwijzer zich bevindt.
1298 1298 Deze laag dupliceren
1299 1299 Gedupliceerde knopen
1300 1300 Gedupliceerde knopen.
1301 1301 Gedupliceerde relaties
1302 1302 Gedupliceerde relaties.
1303 1303 Gedupliceerde wegknopen
1304 1304 Gedupliceerde wegknopen.
1305 1305 Gedupliceerde wegen
1306 1306 Gedupliceerde wegen
1307 1307 Dynamische knoppen in de zijmenu’s
1308 1308 Dynamisch kleurbereik gebaseerd op grenzen van gegevens
1309 1309 E-mail
1310 1310 +++++
1311 1311 +++++
1312 1312 EPSG:4326- en Mercator-projectie worden ondersteund
1313 1313 FOUT
1314 1314 EULA-licentie URL niet beschikbaar: {0}
1315 1315 Elke knoop moet exact 2 wegen met elkaar verbinden
1316 1316 Oost/Noord
1317 1317 Verschuiving in oostelijke richting
1318 1318 Eenvoudig downloaden langs een grote verzameling onderling verbonden wegen
1319 1319 Bewerken
1320 1320 Bowlen bewerken
1321 1321 9pin bewerken
1322 1322 Adresinformatie bewerken
1323 1323 Adresinterpolatie bewerken
1324 1324 Horizontale toegangstunnel bewerken
1325 1325 Provincie -of gemeentegrens bewerken
1326 1326 Gebied luchthaven bewerken
1327 1327 Slijterij bewerken
1328 1328 Volkstuinen bewerken
1329 1329 Berghut bewerken
1330 1330 Amerikaans voetbal bewerken
1331 1331 Archeologische opgraving bewerken
1332 1332 Boogschieten bewerken
1333 1333 Kunstcentrum bewerken
1334 1334 Kunstwerk bewerken
1335 1335 Atletiek bewerken
1336 1336 Toeristische attractie bewerken
1337 1337 Australisch voetbal bewerken
1338 1338 Geldautomaat bewerken
1339 1339 Vondelingenluik bewerken
1340 1340 Bakker bewerken
1341 1341 Bank bewerken
1342 1342 Bar bewerken
1343 1343 Honkbal bewerken
1344 1344 Waterbekken bewerken
1345 1345 Basketbal bewerken
1346 1346 Historisch slagveld bewerken
1347 1347 Baai bewerken
1348 1348 Strand bewerken
1349 1349 Beachvolleybal bewerken
1350 1350 Baken bewerken
1351 1351 Drankwinkel bewerken
1352 1352 Fietsenstalling bewerken
1353 1353 Fietsverhuur bewerken
1354 1354 Fietsenwinkel bewerken
1355 1355 Bierhuis bewerken
1356 1356 Scheepswerf bewerken
1357 1357 Verkeerspaal bewerken
1358 1358 Boekhandel bewerken
1359 1359 Grenspost bewerken
1360 1360 Jeu de boules bewerken
1361 1361 Begrenzing bewerken
1362 1362 Historische grenspaal bewerken
1363 1363 Boetiek bewerken
1364 1364 Bowlen bewerken
1365 1365 Een brug bewerken
1366 1366 Ruiterpad bewerken
1367 1367 Braakliggende grond bewerken
1368 1368 Botshek bewerken
1369 1369 Busbaan bewerken
1370 1370 Busperron bewerken
1371 1371 Busstation bewerken
1372 1372 Bushalte bewerken
1373 1373 Slager bewerken
1374 1374 Kabinebaan bewerken
1375 1375 Verdeelkast bewerken
1376 1376 Koffie-/Theehuis bewerken
1377 1377 Kampeerterrein bewerken
1378 1378 Canadees voetbal bewerken
1379 1379 Kanaal bewerken
1380 1380 Kanoën bewerken
1381 1381 Autoverhuur bewerken
1382 1382 Autogarage bewerken
1383 1383 Auto delen bewerken
1384 1384 Winkel met autoonderdelen bewerken
1385 1385 Autowasstraat bewerken
1386 1386 Caravanterrein bewerken
1387 1387 Kasteel bewerken
1388 1388 Wildrooster bewerken
1389 1389 Grotingang bewerken
1390 1390 Begraafplaats bewerken
1391 1391 Stoeltjeslift bewerken
1392 1392 Bungalowpark bewerken
1393 1393 Oplaadstation (voor elektrische auto’s) bewerken
1394 1394 Drogisterij bewerken
1395 1395 Schoorsteen bewerken
1396 1396 Bioscoop bewerken
1397 1397 Stad (groot) bewerken
1398 1398 Bord stadsgrens bewerken
1399 1399 Grens bebouwde kom bewerken
1400 1400 Klif bewerken
1401 1401 Klimmen bewerken
1402 1402 Klok bewerken
1403 1403 Kledingwinkel bewerken
1404 1404 Kustlijn bewerken
1405 1405 Hogeschool bewerken
1406 1406 Kantoren bewerken
1407 1407 Algemeen bewerken
1408 1408 Computerwinkel bewerken
1409 1409 Snoepwinkel bewerken
1410 1410 Bouwterrein bewerken
1411 1411 Contactgegevens bewerken
1412 1412 Contactinformatie bewerken (nieuw schema)
1413 1413 Een continent bewerken
1414 1414 Buurt-supermarkt bewerken
1415 1415 Kopieerwinkel bewerken
1416 1416 Land bewerken
1417 1417 Provincie bewerken
1418 1418 Gerechtsgebouw bewerken
1419 1419 Ondergronds reservoir bewerken
1420 1420 Kraan bewerken
1421 1421 Cricket bewerken
1422 1422 Cricket oefenbaan bewerken
1423 1423 Croquet bewerken
1424 1424 Bewerken oversteekplaats
1425 1425 Gordijnenwinkel bewerken
1426 1426 Fietsstrook bewerken
1427 1427 Fietspad bewerken
1428 1428 Wielrennen bewerken
1429 1429 Dam bewerken
1430 1430 Delicatessen (fijne kost) bewerken
1431 1431 Tandarts bewerken
1432 1432 Warenhuis bewerken
1433 1433 -----
1434 1434 Route richting bewerken (gebruikt in Noord Amerika)
1435 1435 Ongebruikt spoor bewerken
1436 1436 Gracht bewerken
1437 1437 Doe-het-zelfzaak bewerken
1438 1438 Droogdok bewerken
1439 1439 Dokterspraktijk bewerken
1440 1440 Hondenuitlaatgebied bewerken
1441 1441 Hondenrennen bewerken
1442 1442 Sleeplift bewerken
1443 1443 Greppel bewerken
1444 1444 Drinkwater bewerken
1445 1445 Rijschool bewerken
1446 1446 Stomerij bewerken
1447 1447 Elektronicawinkel bewerken
1448 1448 Ambassade bewerken
1449 1449 EHBO-post bewerken
1450 1450 -----
1451 1451 Doorgang bewerken
1452 1452 Paardrijden bewerken
1453 1453 Seksshop bewerken
1454 1454 Stoffen bewerken
1455 1455 Landbouwgrond bewerken
1456 1456 Boerenerf bewerken
1457 1457 Fastfood-restaurant bewerken
1458 1458 Hoog grasland bewerken
1459 1459 Route veerpont bewerken
1460 1460 Veerbootterminal bewerken
1461 1461 Brandkraan bewerken
1462 1462 Brandweerkazerne bewerken
1463 1463 Visstek bewerken
1464 1464 Trap bewerken
1465 1465 Bloemist bewerken
1466 1466 Lopend buffet bewerken
1467 1467 Voetpad bewerken
1468 1468 Doorwaadplek bewerken
1469 1469 Bosbouw bewerken
1470 1470 Fontein bewerken
1471 1471 Lijstenwinkel bewerken Frames
1472 1472 Brandstof bewerken
1473 1473 Woonwarenhuis bewerken
1474 1474 Gaelic voetbal bewerken
1475 1475 Garages bewerken
1476 1476 Tuin bewerken
1477 1477 Tuincentrum bewerken
1478 1478 Olieopslag bewerken
1479 1479 Hek bewerken
1480 1480 Gletsjer bewerken
1481 1481 Golf bewerken
1482 1482 Golfbaan bewerken
1483 1483 Gondelbaan bewerken
1484 1484 Gras bewerken
1485 1485 Begraafplaats bewerken
1486 1486 Ontwikkelingsgebied bewerken
1487 1487 Groentewinkel bewerken
1488 1488 Glastuinbouw bewerken
1489 1489 Strekdam bewerken
1490 1490 Pension bewerken
1491 1491 Turnen bewerken
1492 1492 Kapper bewerken
1493 1493 Onbemand station bewerken
1494 1494 Gehucht bewerken
1495 1495 Draadhek bewerken
1496 1496 Bouwmarkt bewerken
1497 1497 Hoorapparaten bewerken
1498 1498 Heide bewerken
1499 1499 Heliplatform bewerken
1500 1500 Hifi-winkel bewerken
1501 1501 Highway bewerken
1502 1502 Een weg in aanleg bewerken
1503 1503 Hockey bewerken
1504 1504 Paardenrennen bewerken
1505 1505 Ziekenhuis bewerken
1506 1506 Jeugdherberg bewerken
1507 1507 Hotel bewerken
1508 1508 Jachthut bewerken
1509 1509 Industrieterrein bewerken
1510 1510 Eiland bewerken
1511 1511 Klein eiland bewerken
1512 1512 Afgelegen plaats bewerken
1513 1513 Sleeplift bewerken
1514 1514 Wijzig URL voor de beschrijving van de JOSM plug-in
1515 1515 Juwelier bewerken
1516 1516 Een afrit bewerken
1517 1517 Karten bewerken
1518 1518 Kindercrèche bewerken
1519 1519 Kiosk bewerken
1520 1520 Voetgangershek bewerken
1521 1521 Keukenzaak bewerken
1522 1522 Land bewerken
1523 1523 Vuilstortplaats bewerken
1524 1524 Wasserette bewerken
1525 1525 Bibliotheek bewerken
1526 1526 Slagboom bewerken
1527 1527 Sneltram bewerken
1528 1528 Vuurtoren bewerken
1529 1529 Een woonerf bewerken
1530 1530 Onbewoond gebied bewerken
1531 1531 Vliegend tapijt bewerken
1532 1532 Winkelcentrum bewerken
1533 1533 Jachthaven bewerken
1534 1534 Markt bewerken
1535 1535 Weideland bewerken
1536 1536 Meetstation bewerken
1537 1537 Gedenkplaats bewerken
1538 1538 Militair terrein bewerken
1539 1539 Mijnschacht bewerken
1540 1540 Minigolf bewerken
1541 1541 Gemengde lift bewerken (bevat zowel gondels als stoelen)
1542 1542 Mobiele telefoons bewerken
1543 1543 Modelvliegtuigen bewerken
1544 1544 Geldwisselkantoor bewerken
1545 1545 Monorail bewerken
1546 1546 Monument bewerken
1547 1547 Motel bewerken
1548 1548 Motorcross bewerken
1549 1549 Parkeren motorfietsen bewerken
1550 1550 Motorsport bewerken
1551 1551 Een snelweg bewerken
1552 1552 Afslag op autosnelweg bewerken
1553 1553 Een af-/oprit autosnelweg bewerken
1554 1554 Bergpas bewerken
1555 1555 Modder bewerken
1556 1556 Meervoudige sporten bewerken
1557 1557 Multipolygoon bewerken
1558 1558 Museum bewerken
1559 1559 Muziekinstrumenten bewerken
1560 1560 Smalspoor bewerken
1561 1561 Landsgrens bewerken
1562 1562 Grens Nationaal park bewerken
1563 1563 Natuurreservaat bewerken
1564 1564 Nachtclub bewerken
1565 1565 Verpleeghuis bewerken
1566 1566 Opticien bewerken
1567 1567 Biologische winkel bewerken
1568 1568 Buitensportwinkel bewerken
1569 1569 Verfwinkel bewerken
1570 1570 Paleontologische opgraving bewerken
1571 1571 Park bewerken
1572 1572 Parkeerplaats bewerken
1573 1573 Een weg op parkeerplaats bewerken
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 Passeerstrook bewerken
1577 1577 Pad bewerken
1578 1578 Bergtop bewerken
1579 1579 Voetgangersgebied bewerken
1580 1580 Pelota bewerken
1581 1581 Apotheek bewerken
1582 1582 Picknickplaats bewerken
1583 1583 Pier bewerken
1584 1584 Pijpleiding bewerken
1585 1585 Sportveld bewerken
1586 1586 Religieus gebouw bewerken
1587 1587 Skilift bewerken
1588 1588 Speelveld bewerken
1589 1589 Politiebureau bewerken
1590 1590 Grens kiesdistrict bewerken
1591 1591 Postkantoor bewerken
1592 1592 Energievoorziening bewerken
1593 1593 Hoogspanningskabels bewerken
1594 1594 Electriciteitsmast bewerken
1595 1595 Verdeelstation bewerken
1596 1596 Transformatorstation bewerken
1597 1597 Hoogspanningsmast bewerken
1598 1598 Een museumspoorweg bewerken
1599 1599 Een Af-/Oprit provinciale weg bewerken
1600 1600 Een Provinciale weg bewerken
1601 1601 Gevangenis bewerken
1602 1602 Eigenschappen bewerken
1603 1603 Café/Kroeg bewerken
1604 1604 Openbaar gebouw bewerken
1605 1605 Openbare barbecue bewerken
1606 1606 Mijnbouw bewerken
1607 1607 Op afstand bestuurbare auto’s bewerken
1608 1608 Wedstrijdbaan bewerken
1609 1609 Badminton bewerken
1610 1610 Spoor bewerken
1611 1611 Land voor spoorweg bewerken
1612 1612 Perron bewerken
1613 1613 Recreatiegebied bewerken
1614 1614 Inzamelpunt recyclen bewerken
1615 1615 Regio bewerken
1616 1616 Reservoir bewerken
1617 1617 Woongebied bewerken
1618 1618 Een straat bewerken
1619 1619 Bewerken rustplaats
1620 1620 Restaurant bewerken
1621 1621 Winkelcentrum bewerken
1622 1622 Rivier bewerken
1623 1623 Rivieroever bewerken
1624 1624 Toegangsbeperkingen bewerken
1625 1625 Een weg van onbekend type bewerken
1626 1626 Touwlift bewerken
1627 1627 Route bewerken
1628 1628 -----
1629 1629 Rugby - League bewerken
1630 1630 Rugby - Union bewerken
1631 1631 Ruïne bewerken
1632 1632 Startbaan bewerken
1633 1633 Veiligheidstraining bewerken
1634 1634 Stadspoort bewerken
1635 1635 Sauna bewerken
1636 1636 School bewerken
1637 1637 Steenvlakte bewerken
1638 1638 Ruig land bewerken
1639 1639 Viswinkel bewerken
1640 1640 Een N-weg bewerken
1641 1641 Rustplaats bewerken
1642 1642 Een toegangsweg bewerken
1643 1643 Schuilplaats bewerken
1644 1644 Schoenenwinkel bewerken
1645 1645 Schieten bewerken
1646 1646 Winkel motorfietsen bewerken
1647 1647 Sneltoetsen bewerken
1648 1648 -----
1649 1649 Skateboarden bewerken
1650 1650 Schaatsen bewerken
1651 1651 Skiën bewerken
1652 1652 Trailerhelling bewerken
1653 1653 Voetbal bewerken
1654 1654 Spijkers bewerken
1655 1655 Sportcentrum bewerken
1656 1656 Sportwinkel bewerken
1657 1657 Bron bewerken
1658 1658 Stadion bewerken
1659 1659 Staat bewerken
1660 1660 Kantoorboekhandel bewerken
1661 1661 Overstaphek bewerken
1662 1662 Beek bewerken
1663 1663 -----
1664 1664 Straatlantaarn bewerken
1665 1665 Opnamestudio bewerken
1666 1666 Deelgemeente bewerken
1667 1667 Metro bewerken
1668 1668 In-/uitgang metro bewerken
1669 1669 Supermarkt bewerken
1670 1670 Bewakingscamera bewerken
1671 1671 Uitkijkpunt bewerken
1672 1672 Zwemmen bewerken
1673 1673 Skilift bewerken
1674 1674 Tafeltennis bewerken
1675 1675 Kleermaker bewerken
1676 1676 Taxistandplaats bewerken
1677 1677 Taxibaan bewerken
1678 1678 Telefoon bewerken
1679 1679 Tennis bewerken
1680 1680 Terminal bewerken
1681 1681 Terminal gate bewerken
1682 1682 Een tertiaire weg bewerken
1683 1683 Theater bewerken
1684 1684 Themapark bewerken
1685 1685 Tolpoort bewerken
1686 1686 Toren bewerken
1687 1687 Stad bewerken
1688 1688 Stadhuis bewerken
1689 1689 Speelgoedwinkel bewerken
1690 1690 Spoor bewerken
1691 1691 Verkeersremmers bewerken
1692 1692 Tram bewerken
1693 1693 Tramhalte bewerken
1694 1694 Reisagentschap bewerken
1695 1695 Boom bewerken
1696 1696 Een autoweg bewerken
1697 1697 Een af-/oprit autoweg bewerken
1698 1698 Een tunnel bewerken
1699 1699 Beperking afslaan bewerken
1700 1700 Draaipoortje bewerken
1701 1701 Banden bewerken
1702 1702 Een niet geclassificeerde weg bewerken
1703 1703 Universiteit bewerken
1704 1704 Stofzuiger bewerken
1705 1705 Euroshop bewerken
1706 1706 Verkoopautomaat bewerken
1707 1707 Dierenarts bewerken
1708 1708 Videotheek bewerken
1709 1709 Uitkijkpunt bewerken
1710 1710 Dorp bewerken
1711 1711 Stadsgroen bewerken
1712 1712 Wijngaard bewerken
1713 1713 Vulkaan bewerken
1714 1714 Volleybal bewerken
1715 1715 Vuilnisbak bewerken
1716 1716 Afvalwaterzuivering bewerken
1717 1717 Water bewerken
1718 1718 Zwembad bewerken
1719 1719 Watertoren bewerken
1720 1720 Waterbron bewerken
1721 1721 Wijzig Waterwerken
1722 1722 Waterval bewerken
1723 1723 Watermolen bewerken
1724 1724 -----
1725 1725 Wegkruis bewerken
1726 1726 Kruisbeeld bewerken
1727 1727 Stuw bewerken
1728 1728 Waterrijk land bewerken
1729 1729 Windmolen bewerken
1730 1730 Oerbos bewerken
1731 1731 Fabriek bewerken
1732 1732 Dierentuin bewerken
1733 1733 Samenhangende straat bewerken
1734 1734 Pas filter aan.
1735 1735 Breedtegraad en lengtegraad van een knoop aanpassen
1736 1736 Nieuwe relatie in laag ''{0}'' bewerken
1737 1737 Nieuwe relatie #{0} in laag ''{1}'' bewerken
1738 1738 Routenetwerk bewerken
1739 1739 Item van bron bewerken:
1740 1740 De huidige pagina van de Help bewerken
1741 1741 Bewerk de huidige geselecteerde relatie
1742 1742 Bewerk de bestandsnaam of URL voor de geselecteerde actieve voorkeuze
1743 1743 Bewerk de bestandsnaam of URL voor de geselecteerde actieve stijl
1744 1744 De relatie, waar het nu geselecteerde lid van de relatie naar verwijst, wijzigen
1745 1745 Bewerk de relatie waarnaar het momenteel geselecteerde lid van de relatie verwijst.
1746 1746 Bewerk het geselecteerde pad voor pictogrammen
1747 1747 De geselecteerde bron bewerken.
1748 1748 Bewerk de waarde van de geselecteerde sleutel voor alle objecten
1749 1749 Bewerk: {0}
1750 1750 Bewerkt op:
1751 1751 Bewerkt door:
1752 1752 Opvoeding
1753 1753 Elektrisch
1754 1754 Elektronica
1755 1755 Chipknip
1756 1756 Elektronica
1757 1757 Elementen van type {0} worden ondersteund.
1758 1758 Stijging
1759 1759 E-mailadres
1760 1760 Verhoging
1761 1761 Ambassade
1762 1762 EHBO-post
1763 1763 Praatpaal
1764 1764 Noodhulp
1765 1765 Leeg document
1766 1766 Leden zonder rol gevonden
1767 1767 Lege wegen
1768 1768 Schakel standaarden voor ingebouwde pictogrammen in
1769 1769 Schakel filter in
1770 1770 -----
1771 1771 Afstandsbediening inschakelen
1772 1772 Automatisch verplaatsen van kaartweergave naar laatste geplaatste knoop in-/uitschakelen
1773 1773 Alleen als draadmodel renderen van de kaart aanzetten/uitzetten
1774 1774 Schakelt zoeken in naar wegpunten die zijn geïmporteerd uit een GPX-bestand.
1775 1775 -----
1776 1776 Lat/lon invoeren om naar positie te springen.
1777 1777 Voer URL in
1778 1778 Voer URL om te downloaden in:
1779 1779 Voer een wijzigingenset-ID in
1780 1780 Voer een plaatsnaam in om naar te zoeken
1781 1781 Voer een plaatsnaam in om naar te zoeken:
1782 1782 Voer een rol in om deze op de geselecteerde leden van de relatie toe te passen
1783 1783 Geef een rol op voor alle lidmaatschappen van de relatie
1784 1784 Voer een uitdrukking om te zoeken in
1785 1785 Voer uitgebreide eigenschappen voor OAuth in
1786 1786 Voer een URL in waarvandaan de gegevens gedownload moeten worden
1787 1787 Een opmerking bij uploaden invoeren
1788 1788 Voer persoonlijke gegevens in voor HTTP proxy
1789 1789 Voer persoonlijke gegevens in voor OSM API
1790 1790 -----
1791 1791 Voer easting en northing (x en y) in, gescheiden door een spatie, komma of punt-komma.
1792 1792 Bestandsnaam invoeren:
1793 1793 Pad of naam van map invoeren:
1794 1794 Voer het ID van het te downloaden object in
1795 1795 Voer het Toegangstoken voor OAuth in
1796 1796 Voer de coördinaten in voor de nieuwe knoop.<br/>U kunt breedte- en lengtegraad scheiden door een spatie, komma of punt-komma.<br/>Gebruik positieve getallen of de tekens N, E om de kardinale richting Noord of Oost aan te geven.<br/>Voor de kardinale richtingen Zuid en West kunt u ofwel negatieve getallen of de tekens S, W gebruiken.<br/>De waarde van de coördinaat mag in één van drie indelingen worden opgegeven:<ul><li><i>graden</i><tt>&deg;</tt></li><li><i>graden</i><tt>&deg;</tt> <i>minuten</i><tt>&#39;</tt></li><li><i>graden</i><tt>&deg;</tt> <i>minuten</i><tt>&#39;</tt> <i>seconden</i><tt>&quot</tt></li></ul>Symbolen <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> zijn optioneel.<br/><br/>Enkele voorbeelden:<ul><li>49.29918&deg; 19.24788&deg;</li><li>N 49.29918 E 19.24788</li><li>W 49&deg;29.918&#39; S 19&deg;24.788&#39;</li><li>N 49&deg;29&#39;04&quot; E 19&deg;24&#39;43&quot;</li><li>49.29918 N, 19.24788 E</li><li>49&deg;29&#39;21&quot; N 19&deg;24&#39;38&quot; E</li><li>49 29 51, 19 24 18</li><li>49 29, 19 24</li><li>E 49 29, N 19 24</li><li>49&deg; 29; 19&deg; 24</li><li>N 49&deg; 29, W 19&deg; 24</li><li>49&deg; 29.5 S, 19&deg; 24.6 E</li><li>N 49 29.918 E 19 15.88</li><li>49 29.4 19 24.5</li><li>-49 29.4 N -19 24.5 W</li></ul><li>48 deg 42&#39; 52.13" N, 21 deg 11&#39; 47.60" E</li></ul>
1797 1797 Voer de zoekterm in
1798 1798 Doorgang
1799 1799 -----
1800 1800 Paardrijden
1801 1801 Seksshop
1802 1802 Fout
1803 1803 Fout
1804 1804 Fout bij tonen URL
1805 1805 Fout tijdens het downloaden
1806 1806 Fout in filter
1807 1807 Fout in de zoekexpressie op positie {0} - de expressie moet iets anders dan de huidige primitieve teruggeven
1808 1808 Fout in de zoekexpressie op positie {0} - de linkerkant van een of(|)-expressie moet een verzameling primitieven teruggeven
1809 1809 Fout in de zoekexpressie op positie {0} - niet(-) kan in deze context niet worden gebruikt
1810 1810 Fout in de zoekexpressie op positie {0} - de rechterkant van een of(|)-expressie moet een verzameling primitieven teruggeven
1811 1811 Fout bij initialiseren test {0}:\n {1}
1812 1812 Laden bestand is mislukt
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 Fout met bestand {0}
1817 1817 Fout bij ontleden van {0}:
1818 1818 Fout tijdens afspelen van geluid
1819 1819 Fout bij het inlezen van bladwijzer: %s
1820 1820 Fout bij hernoemen van bestand "{0}" naar "{1}"
1821 1821 Fout bij het aanmaken van een back-up van de verwijderde laag; {0}
1822 1822 Fout tijdens exporteren van {0}:\n{1}
1823 1823 Bestanden uit map {0} halen is mislukt\n
1824 1824 Fout tijdens ontleden van verschuiving.\nVerwachtte indeling: {0}
1825 1825 Fout tijdens het lezen van de zoekexpressie op positie {0}
1826 1826 Fout tijdens ontleden van gegevens.\nGebruik de verzochte indeling
1827 1827 Fout tijdens ontleden van tijdzone.\nVerwachtte indeling: {0}
1828 1828 Fout tijdens ontleden {0}
1829 1829 Fout: Verbinding naar proxy ''{0}'' voor URI ''{1}'' mislukt. Uitzondering was: {2}
1830 1830 Fout: Ongeldige dubbele waarde''{0}'' op lijn ''{1}'' in bladwijzerbestand ''{2}''
1831 1831 Fout: Onverwachte lijn ''{0}'' in bladwijzerbestand ''{1}''
1832 1832 Fout: Kan kaartweergaveklasse "{0}" niet laden. De klasse werd niet gevonden.
1833 1833 Fout: kon geen invoerstroom openen voor ''/data/{0}''.
1834 1834 Fout: kon geen invoerstroom openen voor ''/data/{0}''. Kan raster NTF<->RGF93 niet laden
1835 1835 Fouten
1836 1836 Fouten tijdens downloaden
1837 1837 +++++
1838 1838 Estse Basiskaart (Maaamet)
1839 1839 Estse Multi (Maaamet)
1840 1840 Estse Ortho (Maaamet)
1841 1841 Alles
1842 1842 Voorbeelden
1843 1843 -----
1844 1844 Afsluiten
1845 1845 JOSM verlaten
1846 1846 Sluit JOSM af met opslaan. Niet-opgeslagen wijzigingen worden geüpload en/of opgeslagen.
1847 1847 Sluit JOSM af zonder op te slaan. Niet-opgeslagen wijzigingen gaan verloren
1848 1848 De applicatie afsluiten.
1849 1849 Afrit naar
1850 1850 Verwachtte niet-lege waarde voor parameter ''{0}'', kreeg ''{1}''
1851 1851 Zoekexpressie verwacht
1852 1852 -----
1853 1853 Expertmodus
1854 1854 Expliciete wegpunten met schatting van tijd uit positie op spoor.
1855 1855 Expliciete wegpunten met geldige tijdsaanduiding.
1856 1856 Exporteren als GPX-bestand
1857 1857 Exporteren en opslaan
1858 1858 Opties voor exporteren
1859 1859 De gegevens naar een GPX-bestand exporteren.
1860 1860 Exporteren naar GPX...
1861 1861 Extra informatie over objecten op de huidige laag komt naar voren - momenteel informatie over het GPX-punt van het spoor
1862 1862 GPS-locaties uit EXIF halen
1863 1863 Uittrekken
1864 1864 Weg uittrekken
1865 1865 +++++
1866 1866 HERSTEL-MIJ’S
1867 1867 +++++
1868 1868 Stoffen
1869 1869 Faciliteiten
1870 1870 Kleur voor vervagen:
1871 1871 Hoeveelheid vervagen:
1872 1872 Authenticeren mislukt van gebruiker ''{0}'' met wachtwoord ''***'' als gebruiker van OAuth
1873 1873 Autoriseren mislukt van verzoek van OAuth ''{0}''
1874 1874 Maken van de plug-in map ''{0}'' mislukt
1875 1875 Mislukt om informatie voor de plug-in te maken uit manifest voor plug-in ''{0}''
1876 1876 Laden van XML-schema mislukt.
1877 1877 Resource ''{0}'' kon niet worden geladen, fout is {1}.
1878 1878 Laden van {0} mislukt, gebruik het bestand in de cache en probeer de volgende keer: {1}
1879 1879 Het openen van de URL is mislukt
1880 1880 Het openen van de URL is mislukt Er is momenteel geen platform ingesteld. Stel eerst een platform in.
1881 1881 Openen van verbinding met {0} mislukt.
1882 1882 Kan de pagina voor Help niet openen.
1883 1883 Kan de pagina voor Help niet openen. De URL voor het doel is leeg.
1884 1884 Openenen van invoerstroom voor bron ''{0}'' mislukt
1885 1885 Ontleden van datum ''{0}'', antwoord van server, mislukt.
1886 1886 Veld ''{1}'' ontleden mislukt in voorkeur met toets ''{0}''. Uitzondering was: {2}. Kan geen geometrie voor het venster herstellen vanuit de voorkeuren.
1887 1887 Ontleden van document voor lijst voor plug-in vanaf site ''{0}'' mislukt Site wordt overgeslagen. Uitzondering was: {1}
1888 1888 CSS-bestand ''help-browser.css'' kon niet worden ingelezen. Uitzondering is: {0}
1889 1889 Lezen vanaf ''{0}'' mislukt. Server antwoordde met statuscode {1}.
1890 1890 Hernoemen van bestand {0} naar {1} mislukt.
1891 1891 Instellen huidige primitief mislukt. Huidige versie {0} niet beschikbaar in historie.
1892 1892 Instellen verwijzing mislukt. Verwijzings-ID {0} komt niet overeen met historie-ID {1}.
1893 1893 Instellen verwijzing mislukt. Verwijzingsversie {0} niet beschikbaar in historie.
1894 1894 Ondertekenen van een HTTP-verbinding met een kop van OAuth Authentication mislukt
1895 1895 Het bijwerken van de primitief met id {0} is mislukt omdat de huidige bewerkingslaag geen dergelijke primitief bevat.
1896 1896 Het bijwerken van de primitief met id {0} is mislukt omdat de huidige bewerkingslaag leeg (null) is
1897 1897 Landbouwgrond
1898 1898 Boerenerf
1899 1899 Fastfood
1900 1900 Snel tekenen (minder fraai)
1901 1901 Snel tekenen van wegen met de muis
1902 1902 Versterkingsfactor snel doorspoelen
1903 1903 Fataal: lokaliseren van afbeelding ''{0}'' mislukt. Dit is een serieus probleem in de configuratie. JOSM zal nu stoppen.
1904 1904 Faxnummer
1905 1905 Parkeergeld
1906 1906 Hoog grasland
1907 1907 Hek
1908 1908 Route veerpont
1909 1909 Veerbootterminal
1910 1910 Een pakket knopen ophalen vanaf ''{0}''
1911 1911 Een pakket relaties ophalen vanaf ''{0}''
1912 1912 Een pakket wegen ophalen vanaf ''{0}''
1913 1913 Knoop met ID {0} ophalen vanaf ''{1}''
1914 1914 Relatie met ID {0} ophalen vanaf ''{1}''
1915 1915 Weg met ID {0} ophalen vanaf ''{1}''
1916 1916 Bestand
1917 1917 Bestand "{0}" bestaat niet.
1918 1918 Bestand ''{0}'' kan niet worden beschreven. Voer een andere bestandsnaam in.
1919 1919 Fout in bestandsindeling
1920 1920 Bestandsnaam:
1921 1921 Bestand back-up
1922 1922 Het bestand bestaat reeds. Overschrijven?
1923 1923 -----
1924 1924 Bestandsnaam:
1925 1925 Bestand {0} bestaat. Overschrijven?
1926 1926 Bestand {0} is geladen met de naam "{1}"
1927 1927 Bestand: {0}
1928 1928 Help bij Bestand kiezen.
1929 1929 Bestandsnaam
1930 1930 Bestanden
1931 1931 Bestanden van type:
1932 1932 Bestanden van type:
1933 1933 Vul een wijzigingenset op en keer terug naar het dialoogvenster Uploaden
1934 1934 Filteren
1935 1935 Filter Verborgen: {0} Uitgeschakeld: {1}
1936 1936 modus Filteren
1937 1937 Filter objecten en ze verbergen of uitschakelen
1938 1938 Filtertekst:
1939 1939 +++++
1940 1940 Zoekt en repareert ongeldige adressen op een comfortabele manier.
1941 1941 Tekenen beëindigen
1942 1942 Brandkraan
1943 1943 Brandweerkazerne
1944 1944 Vuurplaats
1945 1945 Visstek
1946 1946 Herstellen
1947 1947 Eigenschappen herstellen
1948 1948 Los tagconflicten op
1949 1949 Repareer het geselecteerde probleem
1950 1950 Los deze op indien mogelijk.
1951 1951 ({0}/{1}): ''{2}'' worden hersteld
1952 1952 Herstellen van fouten ...
1953 1953 Vlaggenmast
1954 1954 Bloemist
1955 1955 Cache voor tegels leegmaken
1956 1956 -----
1957 1957 Mappen
1958 1958 Volgen
1959 1959 Lijn volgen
1960 1960 Volgende problemen gevonden:
1961 1961 Voeding
1962 1962 Lopend buffet
1963 1963 Eten en drinken
1964 1964 Te voet
1965 1965 Alleen voor de geselecteerde objecten
1966 1966 Forceer tekenen van lijnen als de geïmporteerde gegevens geen informatie over de lijn bevatten.
1967 1967 -----
1968 1968 Doorwaadplek
1969 1969 Bosbouw
1970 1970 Objecten vergeten, maar niet van de server verwijderen bij volgende upload.
1971 1971 Tijd vooruit-/achteruit (seconden)
1972 1972 Leeg bestand in {0} gevonden\n
1973 1973 {0} overeenkomsten gevonden
1974 1974 Fontein
1975 1975 Lijstenwinkel
1976 1976 Gratis fietspomp
1977 1977 Vastzetten
1978 1978 Zet de huidige lijst van samengevoegde elementen vast.
1979 1979 Frequentie (Hz)
1980 1980 -----
1981 1981 Van ...
1982 1982 Van relatie
1983 1983 Van URL
1984 1984 Brandstof
1985 1985 Tankstation
1986 1986 Brandstoffen
1987 1987 Fugro (Denemarken)
1988 1988 Bekijken in volledig scherm
1989 1989 Volautomatisch
1990 1990 Werking
1991 1991 Woonwarenhuis
1992 1992 +++++
1993 1993 +++++
1994 1994 GPS-punten
1995 1995 beschrijving GPS-spoor
1996 1996 GPX-bestanden
1997 1997 GPX-bestanden (*.gpx, *.gpx.gz)
1998 1998 GPX-spoor heeft geen informatie over tijd
1999 1999 GPX-spoor:
2000 2000 GRAFCAN - Canarische Eilanden
2001 2001 +++++
2002 2002 GTK kleurenkiezer
2003 2003 +++++
2004 2004 Gaelic voetbal
2005 2005 +++++
2006 2006 Tuin
2007 2007 Tuincentrum
2008 2008 Olieopslag
2009 2009 +++++
2010 2010 Smalspoor (mm)
2011 2011 +++++
2012 2012 Algemene toegang
2013 2013 Algemene toegang
2014 2014 Genereer Imagery-XML-grenzen van een multipolygon
2015 2015 Geografie
2016 2016 +++++
2017 2017 Geo-afbeelding: {0}
2018 2018 Afbeeldingen met geo-tags
2019 2019 Lagen verkrijgen
2020 2020 Verkrijg een Toegangstoken voor ''{0}''
2021 2021 Gletsjer
2022 2022 Glas
2023 2023 Ga terug naar dialoogvenster Uploaden
2024 2024 Ga terug naar stap 1/3
2025 2025 Ga naar de wiki van OSM voor hulp over tags (F1)
2026 2026 Naar de thuispagina van JOSM Help gaan.
2027 2027 Vooruit naar de volgende pagina
2028 2028 Terug naar de vorige pagina
2029 2029 +++++
2030 2030 Golfbaan
2031 2031 Gondelbaan
2032 2032 GPS-tijd (lees uit de bovenstaande foto):
2033 2033 Toegewezen rechten
2034 2034 Gras
2035 2035 Begraafplaats
2036 2036 Groen:
2037 2037 Ontwikkelingsgebied
2038 2038 Groentewinkel
2039 2039 Glastuinbouw
2040 2040 Strooibak
2041 2041 -----
2042 2042 Groepeer de invoer van algemene Adres Interpolatie in één enkele dialoogvenster, naast een optie om automatisch individuele knopen voor huisnummers van een weg te genereren.
2043 2043 Strekdam
2044 2044 +++++
2045 2045 +++++
2046 2046 Pension
2047 2047 Wegwijzer
2048 2048 +++++
2049 2049 +++++
2050 2050 Turnen
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 +++++
2055 2055 Kapper
2056 2056 Gehucht
2057 2057 Draadhek
2058 2058 Afhandeling van Franse EPCI’s (boundary=local_authority)
2059 2059 +++++
2060 2060 Bouwmarkt
2061 2061 Heeft overkapping?
2062 2062 Heeft verwarming?
2063 2063 Bevat tag met als waarde ''created_by'' of ''converted_by''
2064 2064 Bevat tag met als waarde ''note'' of ''comment'' of ''description''
2065 2065 Bevat sleutel ''source''
2066 2066 Bevat sleutel ''watch''
2067 2067 Bevat tag met als waarde ''fixme'' of ''FIXME''
2068 2068 Gezondheid
2069 2069 Hoorapparaten
2070 2070 Heide
2071 2071 Zwaar vrachtverkeer
2072 2072 Haag
2073 2073 Hoogte
2074 2074 Hoogte (meters)
2075 2075 Heliplatform
2076 2076 +++++
2077 2077 Hulp: {0}
2078 2078 Helpt bij maken van vectoren in WMS-afbeeldingen.
2079 2079 Halfrond
2080 2080 Verborgen
2081 2081 Deze wisselknop verbergen of tonen
2082 2082 Verberg deze knop
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 +++++
2086 2086 Spitsstrook
2087 2087 +++++
2088 2088 Gedupliceerde knopen in weg
2089 2089 Wegen
2090 2090 Highways hebben een segment gemeen met een gebied
2091 2091 +++++
2092 2092 Wandelen
2093 2093 Historische locaties
2094 2094 Geschiedenis
2095 2095 Geschiedenis (web)
2096 2096 Historie voor knoop {0}
2097 2097 Historie voor relatie {0}
2098 2098 Historie voor weg {0}
2099 2099 Historie nog niet geïnitialiseerd. Instellen huidige primitief mislukt.
2100 2100 Historie nog niet geïnitialiseerd. Instellen verwijzingsprimitief mislukt.
2101 2101 +++++
2102 2102 Houd Ctrl ingedrukt om te wisselen met vangen
2103 2103 +++++
2104 2104 Startpagina
2105 2105 Ruiters
2106 2106 Paardenrennen
2107 2107 Ziekenhuis
2108 2108 +++++
2109 2109 Jeugdherberg
2110 2110 +++++
2111 2111 Sneltoetsen hotkey
2112 2112 Huisnaam
2113 2113 Huisnummer
2114 2114 Huisnummer {0}
2115 2115 Huisnummer {0} op {1}
2116 2116 Huisnaam {0}
2117 2117 Kleurtoon:
2118 2118 Jachthut
2119 2119 Ik bevind mij in de tijdzone:
2120 2120 +++++
2121 2121 +++++
2122 2122 +++++
2123 2123 ID > 0 verwacht. Kreeg {0}.
2124 2124 ID van huidige wijzigingenset > 0 vereist. Huidige ID is {0}.
2125 2125 +++++
2126 2126 IDEIB - Balearen
2127 2127 -----
2128 2128 Invoer/uitvoer-uitzondering
2129 2129 Fout voor Invoer/Uitvoer bij het aanmaken van bestand, automatisch opslaan wordt overgeslagen: {0}
2130 2130 +++++
2131 2131 ITACyL - Castile en León
2132 2132 Pictogram
2133 2133 Paden voor pictogrammen:
2134 2134 Icoon:
2135 2135 Indien opgegeven wordt de configuratie teruggezet naar de beginwaarden in plaats van gelezen.
2136 2136 Negeren
2137 2137 Negeer het geselecteerde probleem in het vervolg.
2138 2138 Negeer ze, behoud relatie zoals ze is
2139 2139 Negeer deze hint en upload toch
2140 2140 Gehele groep of individuele elementen negeren?
2141 2141 Negeren van de opgetreden uitzondering omdat het uploaden is geannuleerd. Uitzondering is: {0}
2142 2142 Elementen negeren
2143 2143 Uitzondering genegeerd omdat de download is geannuleerd. Uitzondering was: {0}
2144 2144 Ongeldige URL "{0}" wordt genegeerd
2145 2145 Ongeldige URL voor bestand negeren: "{0}"
2146 2146 Ongeldige gegevens
2147 2147 Ongeldige Booleaanse waarde voor attribuut ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
2148 2148 Ongeldige URL voor zoekopdracht van wijzigingenset
2149 2149 Ongeldige grootte voor gedeelte
2150 2150 Ongeldige grootte voor gedeelte <= 0. Voer een geheel getal > 1 in
2151 2151 Ongeldig patroon van streepjes, ten minste één waarde moet > 0 zijn
2152 2152 Ongeldig patroon van streepjes, waarden moeten positief zijn
2153 2153 Ongeldige documentstructuur. Knoop, weg of relatie gevonden buiten ''maken'', ''aanpassen'', of ''verwijderen''.
2154 2154 Ongeldig item in lijst voor plug-in.
2155 2155 Ongeldige expressie ''{0}''
2156 2156 Ongeldige waarde ''{0}'' voor breedtegraad
2157 2157 Ongeldige waarde voor breedtegraad voor parameter ''{0}'', kreeg {1}
2158 2158 Ongeldige long-waarde voor attribuut ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
2159 2159 Ongeldige waarde ''{0}'' voor lengtegraad
2160 2160 Ongeldige waarde voor lengtegraad voor parameter ''{0}'', kreeg {1}
2161 2161 Ongeldige numerieke waarde voor attribuut ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
2162 2162 Ongeldig object met ID=0
2163 2163 Ongeldig poortnummer in voorkeur ''{0}''. Kreeg {1}.
2164 2164 Ongeldige reguliere expressie ''{0}''
2165 2165 Ongeldige waarde voor attribuut ''changeset'' op nieuw object {1}. Kreeg {0}. Herstellen naar 0.
2166 2166 Ongeldige waarde voor attribuut ''changeset''. Kreeg {0}.
2167 2167 Ongeldige waarde voor attribuut ''ref'' op lid in relatie {0}. Kreeg {1}
2168 2168 Ongeldige waarde voor attribuut ''type'' op lid {0} in relatie {1}. Kreeg {2}.
2169 2169 Ongeldige waarde voor attribuut ''version'' op primitief van OSM met ID {0}. Kreeg {1}.
2170 2170 Ongeldige waarde voor attribuut ''{0}'' op XML-tag ''{1}''. Kreeg {2}.
2171 2171 Ongeldige waarde voor attribuut ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
2172 2172 Ongeldige waarde voor verplicht attribuut ''{0}'' van het type OsmPrimitiveType. Kreeg ''{1}''.
2173 2173 Ongeldige waarde voor verplicht attribuut ''{0}'' van het type boolean. Kreeg ''{1}''.
2174 2174 Ongeldige waarde voor verplicht attribuut ''{0}'' van het type double. Kreeg ''{1}''.
2175 2175 Ongeldige waarde voor verplicht attribuut ''{0}'' van het type long (>=0). Kreeg ''{1}''.
2176 2176 Ongeldige waarde voor verplicht attribuut ''{0}'' van het type long. Kreeg ''{1}''.
2177 2177 Ongeldige waarde van attribuut ''ref'' van element <nd>. Kreeg {0}.
2178 2178 Afbeelding
2179 2179 Afbeeldingsbestanden
2180 2180 Afbeeldingsbestand kon niet worden gewist.
2181 2181 Afbeeldingen
2182 2182 Achtergrondafbeelding: standaard
2183 2183 Voorkeuren voor achtergrondafbeeldingen/luchtfoto’s
2184 2184 URL voor achtergrondafbeeldingen/luchtfotografie
2185 2185 URL voor afbeeldingen (standaard)
2186 2186 Luchtfoto vervagen
2187 2187 Verschuiving van achtergrondafbeelding/luchtfoto
2188 2188 Aanbieders van afbeeldingen
2189 2189 Afbeeldingen die reeds een tag kregen ({0}/{1})
2190 2190 Afbeeldingen met geolokatie in EXIF-gegevens({0}/{1})
2191 2191 Brits-Amerikaans
2192 2192 Implementeert een opdrachtregel end maakt het u mogelijk uw opdrachten te maken. Zie koppeling voor standaard opdrachten (boog, cirkel etc.)
2193 2193 Geluid importeren
2194 2194 Importeer OSM-gegevens in PBF-formaat
2195 2195 Importeert PDF-bestand en converteert naar wegen.
2196 2196 Importeer gegevens vanaf URL
2197 2197 Afbeeldingen importeren
2198 2198 Importeren niet mogelijk
2199 2199 Importeren van vectorafbeeldingen (SVG)
2200 2200 Importeert problemen vanaf OpenStreetBugs
2201 2201 Importeert merkgebonden CSV-bestanden van de logger van Columbus/Visiontac V-900 GPS in een GPX-laag.
2202 2202 In wijzigingenset:
2203 2203 In comflict met:
2204 2204 Helling
2205 2205 -----
2206 2206 Incomplete specificatie voor <member> met ref=0
2207 2207 Incomplete upload en/of opslaan
2208 2208 Onjuist patroon voor label audio wegpunt: {0}
2209 2209 Fout aantal parameters
2210 2210 Onjuist patroon
2211 2211 Onjuist patroon voor label wegpunt: {0}
2212 2212 Zoom vergroten
2213 2213 Onafhankelijk
2214 2214 Industrieterrein
2215 2215 +++++
2216 2216 Informatie
2217 2217 Informatiebord
2218 2218 Informatiekantoor
2219 2219 Informatiekiosk
2220 2220 Informatie over laag
2221 2221 Informatieve waarschuwingen, verwacht veel valse positieven.
2222 2222 Initialiseren
2223 2223 -----
2224 2224 Initialiseren van een sessie op de website van OSM...
2225 2225 -----
2226 2226 Initialiseren van knopen om te downloaden ...
2227 2227 Initialiseren van knopen om bij te werken ...
2228 2228 -----
2229 2229 Initialiseren van relaties om bij te werken ...
2230 2230 -----
2231 2231 Initialiseren van wegen om bij te werken ...
2232 2232 Installeren bijgewerkte plugins
2233 2233 Interne voorkeuze
2234 2234 Interne serverfout
2235 2235 Interne stijl die moet worden gebruikt als basis voor runtime schakelbare overtrek-stijlen
2236 2236 Internettoegang
2237 2237 Kosten internettoegang
2238 2238 Wegen die lid zijn van een multipolygoonrelatie kruisen elkaar
2239 2239 Ongeldige API URL
2240 2240 Ongeldige ID-lijst gespecificeerd\n Kan object niet downloaden.
2241 2241 Ongeldige URL ''{0}'' in plug-in {1}
2242 2242 Ongeldige omvattende rechthoek
2243 2243 Ongeldig bz2-bestand.
2244 2244 Ongeldige datum
2245 2245 Ongeldige datum/tijd-waarden
2246 2246 Ongeldige verschuiving
2247 2247 Ongeldige sleutel voor eigenschap
2248 2248 Ongeldige zoekexpressie
2249 2249 Ongeldige service-URL.
2250 2250 Ongeldige regel spellingscontrole: {0}
2251 2251 Ongeldige regel controle op tags - {0}: {1}
2252 2252 Ongeldige tijdzone
2253 2253 Ongeldige gebruikers-ID
2254 2254 Ongeldige gebruikersnaam
2255 2255 Ongeldige spatie in sleutel voor eigenschap
2256 2256 Filter omdraaien
2257 2257 Ierland Bartholomew Quarter-Inch 1940
2258 2258 Ierland British War Office One-Inch 1941-43 GSGS 4136
2259 2259 Ierland EEA Corine 2006
2260 2260 Ierland EEA GMES Stadsatlas
2261 2261 Eiland
2262 2262 Klein eiland
2263 2263 Afgelegen plaats
2264 2264 Het lijkt erop dat JOSM de vorige keer is vastgelopen. Wilt u de gegevens herstellen?
2265 2265 Het ondersteunt protocolversie 0.6, terwijl de server zegt dat het {0} tot en met {1} ondersteunt.
2266 2266 Item {0} werd niet gevonden in de lijst.
2267 2267 Sleeplift
2268 2268 JOSM Help-browser
2269 2269 JOSM interne stijl
2270 2270 URL voor de beschrijving van de JOSM plug-in
2271 2271 JOSM verwachte primitieve [{0} {1}] te vinden in gegevensset maar dat is er niet. Rapporteer dit alstublieft bij http://josm.openstreetmap.de/. Dit is geen kritische fout, het zou veilig moeten zijn om uw werk te vervolgen.
2272 2272 JOSM-versie {0} vereist voor plug-in {1}.
2273 2273 JOSM zal altijd luisteren op poort 8111 op localhost. Deze poort is niet te configureren omdat er naar wordt verwezen door externe toepassingen om te communiceren met JOSM.
2274 2274 JOSM-Trac log in op josm.openstreetmap.de
2275 2275 JPEG-afbeeldingen (*.jpg)
2276 2276 +++++
2277 2277 Java versie {0}
2278 2278 Juwelier
2279 2279 Functie Gebieden samenvoegen
2280 2280 Knoop en lijn koppelen
2281 2281 Koppel knoop aan weg
2282 2282 Koppel knoop met de dichtstbijzijnde wegsegmenten
2283 2283 Bevestiging voor gebied samenvoegen
2284 2284 Overlappende gebieden samenvoegen
2285 2285 Overlappende gebieden samengevoegd
2286 2286 Voegt overlappende gebieden samen
2287 2287 Spring naar positie
2288 2288 Spring daarheen
2289 2289 Spring naar positie
2290 2290 Spring naar volgende markering
2291 2291 Spring naar vorige markering
2292 2292 Afrit
2293 2293 Karten
2294 2294 Behouden
2295 2295 Behoud de back-upbestanden bij het opslaan van gegevenslagen
2296 2296 Behoud mijn coördinaten
2297 2297 Behoud mijn status van verwijdering
2298 2298 Plug-in behouden
2299 2299 Behoud de geselecteerde sleutel/waarde-paren uit de lokale gegevensset
2300 2300 Behoud de geselecteerde sleutel/waarde-paren uit de gegevensset op de server
2301 2301 Behoud hun coördinaten
2302 2302 Behoud hun status van verwijdering
2303 2303 Behoud dit lid van de relatie in het doelobject
2304 2304 Sleutel
2305 2305 Toets ''{0}'' is ongeldig.
2306 2306 Sleutel "{0}" ontbreekt in voorkeuzen.
2307 2307 Sleutel mag niet leeg zijn als de tag-operator wordt gebruikt. Voorbeeld van gebruik: sleutel=waarde
2308 2308 Toets:
2309 2309 -----
2310 2310 Sneltoetsen
2311 2311 Trefwoorden
2312 2312 Kindercrèche
2313 2313 +++++
2314 2314 Voetgangershek
2315 2315 Keukenzaak
2316 2316 LKS-92 (Letland TM)
2317 2317 LPG (Vloeibaar petroleumgas)
2318 2318 Geluids- (en afbeeldings- en web-)markeringen labelen.
2319 2319 Punt labellen
2320 2320 Lambert 4 Zones (Frankrijk)
2321 2321 -----
2322 2322 Lambert CC-zone
2323 2323 Lambert CC9-zone (Frankrijk)
2324 2324 +++++
2325 2325 Lambert-zone (Estland)
2326 2326 +++++
2327 2327 Grondgebruik
2328 2328 Vuilstortplaats
2329 2329 +++++
2330 2330 Gedupliceerde knopen in grondgebruik
2331 2331 Rijstroken
2332 2332 Taal
2333 2333 Laatste wijziging op {0}
2334 2334 Laatste bijwerking van plug-ins is meer dan {0} dagen geleden.
2335 2335 +++++
2336 2336 Breedtegraad
2337 2337 Breedtegraad:
2338 2338 Start een venster voor bestandsselectie om een bestand te selecteren
2339 2339 Open een browser naar een internetbron, zoals Wikipedia, over een geselecteerd object met bepaalde tags
2340 2340 Verkenner met informatie over de wijzigingenset starten
2341 2341 Browser starten met wiki-hulp voor het geselecteerde object
2342 2342 Gemaximaliseerd openen
2343 2343 Het dialoogvenster voor het bevragen van wijzigingensets openen
2344 2344 Start Firefox om het momenteel zichtbare scherm als een keurige SVG-afbeelding weer te geven.
2345 2345 Toont informatie over deze gebruiker in een browservenster
2346 2346 Wasserette
2347 2347 Laag
2348 2348 Laag ''{0}'' heeft wijzigingen die zouden moeten worden opgeslagen naar het gekoppelde bestand ''{1}''.
2349 2349 Laag ''{0}'' heeft wijzigingen die zouden moeten worden geüpload naar de server.
2350 2350 Laag ''{0}'' heeft geen wijzigingen die moeten worden opgeslagen.
2351 2351 Laag ''{0}'' heeft geen wijzigingen die moeten worden geüpload.
2352 2352 Laag ''{0}'' wordt niet gesteund door een bestand
2353 2353 De laag ''{0}'' moet in de lijst beschikbare lagen staan
2354 2354 -----
2355 2355 Laag niet in lijst.
2356 2356 Laag: {0}
2357 2357 Lagen
2358 2358 Voorlooptijd (seconden)
2359 2359 Vrije tijd
2360 2360 Lengte
2361 2361 -----
2362 2362 Lengte in meters
2363 2363 Lengte van waarde voor tag "{0}" van object {1} overschrijdt de max. toegestane lengte {2}. De lengte van de waarde is {3}.
2364 2364 Lengte: {0}
2365 2365 Bewaakte spoorwegovergang
2366 2366 Bibliotheek
2367 2367 Licentie
2368 2368 Soorten rijbewijzen
2369 2369 Slagboom
2370 2370 Licht vrachtverkeer (goederenverkeer)
2371 2371 Sneltram
2372 2372 Vuurtoren
2373 2373 Lijnreferentie
2374 2374 Type lijn
2375 2375 Regel {0} kolom {1}:
2376 2376 -----
2377 2377 Lijst
2378 2378 Lijst in rol {0} maakt op dit moment geen deel uit van een vergelijkingspaar.
2379 2379 Lijst van elementen in mijn gegevensset, d.i. de lokale gegevensset
2380 2380 Lijst van elementen in hun gegevensset, d.i. de gegevensset op de server
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 Lijst van samengevoegde elementen. Zij zullen de lijst van mijn elementen vervangen als de beslissingen om samen te voegen worden toegepast.
2384 2384 Lijst van recent geopende bestanden
2385 2385 Verlicht
2386 2386 Woonerf
2387 2387 Alle fouten voor tegels laden
2388 2388 Alle tegels laden
2389 2389 CT (voorwaarden om bij te dragen) laden
2390 2390 -----
2391 2391 Tegel laden
2392 2392 WMS-laag laden
2393 2393 WMS-laag uit bestand laden
2394 2394 -----
2395 2395 Laad gegevens vanaf API
2396 2396 Historie laden
2397 2397 Afbeeldingslagen laden
2398 2398 Ouder-relaties laden
2399 2399 Relatie laden
2400 2400 Laad de lijst met uw geopende wijzigingensets van de server
2401 2401 Vroege plugins laden
2402 2402 Historie voor knoop {0} wordt geladen
2403 2403 Historie voor relatie {0} wordt geladen
2404 2404 Historie voor weg {0} wordt geladen
2405 2405 -----
2406 2406 Ouder-relaties worden geladen
2407 2407 Laden van plug-in ''{0}''...
2408 2408 Plugins laden
2409 2409 Plug-ins laden ...
2410 2410 Bronnen voor voorkeuze laden vanaf ''{0}''
2411 2411 -----
2412 2412 Laad stijlbronnen vanaf ''{0}''
2413 2413 {0} laden
2414 2414 Laad informatie over de status van wijzigen van licentie vanaf de server. Gebruikers die hebben ingestemd met de nieuwe voorwaarden om bij te dragen hebben een groen vinkje naast hun gebruikersnaam..
2415 2415 Lokale bestanden
2416 2416 Onbewoond gebied
2417 2417 Locatie
2418 2418 Afgesloten
2419 2419 Sluisdeur
2420 2420 Lodi - Italië
2421 2421 Uitloggen voor sessie ''{0}''...
2422 2422 Lengtegraad
2423 2423 Lengtegraad:
2424 2424 Kijk in:
2425 2425 Weergave en vormgeving
2426 2426 Kijk in:
2427 2427 Uitkijktoren
2428 2428 Zoeken naar afbeeldingsbestanden
2429 2429 Zoekt naar knopen of wegen met ''FIXME'' in de waarden van de eigenschap.
2430 2430 +++++
2431 2431 +++++
2432 2432 +++++
2433 2433 MTB schaal
2434 2434 Vliegend tapijt
2435 2435 Er is geen knoop {0} in de hoofdgegevensset
2436 2436 Geluidsmarkering bij afspeelkop zetten
2437 2437 Dupliceer de huidige geselecteerde laag.
2438 2438 Maak parallelle kopieën van wegen
2439 2439 Fout bij maken parallelle weg
2440 2440 Zorg dat u wat gegevens inlaadt, als u --selection gebruikt.
2441 2441 Maak rijtjeswoningen uit één enkel blok.
2442 2442 Maakt een paar geselecteerde wegsegmenten parallel door één van hen te draaien langs een gekozen draaipunt.
2443 2443 Misvormde URL voor de EULA-licentie: {0}
2444 2444 Configuratiebestand is verminkt in regels {0}
2445 2445 Misvormde zinnen: {0}
2446 2446 Winkelcentrum
2447 2447 Bouwwerken
2448 2448 Beheer geopende wijzigingensets en selecteer een wijzigingenset om naar toe te uploaden
2449 2449 Handmatig
2450 2450 Handmatige bijstelling
2451 2451 Handmatig configureren van een HTTP proxy
2452 2452 Kaart
2453 2453 Kaarttekenstijlen
2454 2454 Kaartprojectie
2455 2455 Kaartinstellingen
2456 2456 Kaartstijlinfo
2457 2457 Kaart: {0}
2458 2458 KaartTekenen
2459 2459 +++++
2460 2460 +++++
2461 2461 Jachthaven
2462 2462 Markeer de geselecteerde tags als onbeslist
2463 2463 Markeringen van benoemde punten
2464 2464 Markeringen van {0}
2465 2465 Markt
2466 2466 +++++
2467 2467 Koppel eerste foto aan eerste GPX-punt
2468 2468 Koppelen van foto’s aan spoor is mislukt
2469 2469 Materiaal
2470 2470 Max. asdruk (ton)
2471 2471 Max. hoogte (meters)
2472 2472 -----
2473 2473 Max. breedtegraad
2474 2474 Max. lengte (meters)
2475 2475 Max. lengtegraad
2476 2476 Max. snelheid (km/u)
2477 2477 -----
2478 2478 Max. gewicht (ton)
2479 2479 -----
2480 2480 Max. breedte (meters)
2481 2481 Max. zoomniveau:
2482 2482 Maximale oppervlakte per verzoek:
2483 2483 Maximale lengte (in meters) om lijnen te tekenen voor lokale bestanden. Stel in op ''-1'' om alle lijnen te tekenen.
2484 2484 Maximale lengte (in meters) om lijnen te tekenen. Stel in op ''-1'' om alle lijnen te tekenen.
2485 2485 Maximale lengte (meters)
2486 2486 Maximale lengte voor lokale bestanden (meters)
2487 2487 Weide
2488 2488 Meting
2489 2489 Meetstation
2490 2490 Lid van
2491 2491 Lid van relatie voor rol {0} is van het verkeerde type
2492 2492 Leden
2493 2493 Leden in de buffer Plakken kunnen niet worden toegevoegd omdat ze geen deel uitmaken van de huidige laag
2494 2494 Leden (opgelost)
2495 2495 Leden (met conflicten)
2496 2496 Gedenkplaats
2497 2497 Menunaam
2498 2498 Menunaam (standaard)
2499 2499 Snelmenu
2500 2500 +++++
2501 2501 +++++
2502 2502 Samenvoegen
2503 2503 Knopen samenvoegen
2504 2504 Laag samenvoegen
2505 2505 Knopen met de oudste samenvoegen.
2506 2506 Overlappende delen van wegen samenvoegen.
2507 2507 Selectie samenvoegen
2508 2508 Voeg de huidige laag samen met een andere laag
2509 2509 Voeg de geselecteerde objecten in een andere laag samen
2510 2510 Deze laag samenvoegen met een andere laag
2511 2511 {0} knopen samenvoegen
2512 2512 Lijst met samengevoegde leden bevroren. Er zijn geen openstaande conflicten in de lijst met leden van deze relatie
2513 2513 Lijst met samengevoegde knopen bevroren. Er zijn geen openstaande conflicten in de lijst met knopen van deze weg
2514 2514 Samengevoegde knopen zijn nog niet vastgezet. Kan nog geen opdracht voor oplossing bouwen
2515 2515 Samengevoegde knopen zijn nog niet vastgezet. Kan nog geen opdracht voor oplossing bouwen.
2516 2516 Samengevoegde versie
2517 2517 -----
2518 2518 Verwijderde objecten samenvoegen mislukt
2519 2519 -----
2520 2520 Melding van de dag niet beschikbaar
2521 2521 Methode
2522 2522 Metrisch
2523 2523 Microbrouwerij
2524 2524 Druk nogmaals op de middelste muisknop (of -wieltje).<br>Houd CTRL ingedrukt om rechtstreeks uit deze lijst te selecteren m.b.v. de muis.<hr>
2525 2525 Militair terrein
2526 2526 Min. breedtegraad
2527 2527 Min. lengtegraad
2528 2528 Min. snelheid (km/u)
2529 2529 Min. zoomniveau:
2530 2530 Mijnschacht
2531 2531 Mini-rotonde
2532 2532 Minigolf
2533 2533 Minimale afstand (pixels)
2534 2534 Minuten: {0}
2535 2535 Spiegelen
2536 2536 Spiegel de geselecteerde knopen en wegen.
2537 2537 Ontbrekend attribuut ''ref'' op lid in relatie {0}.
2538 2538 Ontbrekend attribuut ''type'' op lid {0} in relatie {1}.
2539 2539 Ontbrekend attribuut ''version'' op primitief van OSM met ID {0}.
2540 2540 Ontbrekend attribuut ''{0}'' op XML-tag ''{1}''.
2541 2541 Codering ontbreekt
2542 2542 Ontbrekende sleutel of waarde van attribuut in tag.
2543 2543 Ontbrekend verplicht attribuut ''{0}'' van XML-element {1}.
2544 2544 Ontbrekend verplicht attribuut ''{0}'' op <nd> van weg {1}.
2545 2545 Ontbrekend verplicht attribuut ''{0}''.
2546 2546 Ontbrekende verplichte attributen voor element ''bounds''. Kreeg minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2547 2547 Doel voor samenvoegen voor knoop met id {0} ontbreekt
2548 2548 Doel voor samenvoegen voor relatie met id {0} ontbreekt
2549 2549 Doel voor samenvoegen voor weg met id {0} ontbreekt
2550 2550 Doel voor samenvoegen van type {0} met id {1} ontbreekt
2551 2551 Er ontbreekt een vertaling name:*
2552 2552 Operator voor NIET ontbreekt
2553 2553 Parameter voor OF ontbreekt
2554 2554 Ontbrekend vereist attribuut ''{0}''.
2555 2555 Ontbrekende identiteit van de gebruiker
2556 2556 Gemengde lift
2557 2557 Gedupliceerde knopen van gemengd type
2558 2558 Ma-Vr 08:30-20:00
2559 2559 Ma-Vr 22:00-05:00
2560 2560 +++++
2561 2561 Mobiele telefoons
2562 2562 Modus: Tekenfocus
2563 2563 Modus: {0}
2564 2564 Modelvliegtuigen
2565 2565 Zonder modus werken (stijl van Potlatch)
2566 2566 Aangepast
2567 2567 Aangepaste tijden (tijdstempels) van geluidsbestanden.
2568 2568 Groepen toetsen voor aanpassen
2569 2569 Lijst van lagen van afbeeldingen die zichtbaar zijn in menu Luchtfotografie aanpassen
2570 2570 Geldwisselkantoor
2571 2571 +++++
2572 2572 +++++
2573 2573 Meer info...
2574 2574 Meer informatie over deze functionaliteit
2575 2575 Er werd meer dan 1 weg met "from" gevonden
2576 2576 Er werd meer dan 1 weg met "to" gevonden
2577 2577 Meer dan een "via" knooppunt gevonden
2578 2578 +++++
2579 2579 Motorcross
2580 2580 Motorvoertuigen
2581 2581 Vierwielige motorvoertuigen
2582 2582 Motorfiets
2583 2583 Dealer motorfietsen
2584 2584 Autoweg
2585 2585 +++++
2586 2586 Autosnelweg
2587 2587 Afslag op autosnelweg
2588 2588 Af-/Oprit autosnelweg
2589 2589 Bergpas
2590 2590 Mountainbiken
2591 2591 Knoop verplaatsen...
2592 2592 Verplaats een segment langs zijn normaal en laat dan de muisknop los.
2593 2593 Verplaats dialoogvenster naar venster aan zijkant
2594 2594 Omlaag verplaatsen
2595 2595 Geselecteerde elementen één positie omlaag schuiven
2596 2596 Elementen verplaatsen
2597 2597 Zet filter lager
2598 2598 Zet filter hoger
2599 2599 Naar links verplaatsen
2600 2600 Verplaats knopen zodat alle hoeken 90 of 180 graden worden
2601 2601 Objecten verplaatsen door ze te verslepen. Shift om toe te voegen aan de selectie (Ctrl om te wisselen); Shift-Ctrl om geselecteerde te roteren; Alt-Ctrl om de selectie op schaal te brengen of om de selectie te wijzigen
2602 2602 Objecten {0} verplaatsen
2603 2603 Naar rechts verplaatsen
2604 2604 De huidige geselecteerde leden omlaag verplaatsen
2605 2605 De huidige geselecteerde leden omhoog verplaatsen
2606 2606 Geselecteerde lijn één rij omlaag.
2607 2607 Geselecteerde lijn één rij omhoog.
2608 2608 De geselecteerde laag één rij omlaag verplaatsen.
2609 2609 De geselecteerde laag één rij omhoog verplaatsen.
2610 2610 De geselecteerde knopen op een rechte lijn plaatsen
2611 2611 De geselecteerde knopen in een cirkel plaatsen.
2612 2612 Verplaats ze
2613 2613 Omhoog verplaatsen
2614 2614 Geselecteerde elementen één positie omhoog schuiven
2615 2615 {0} verplaatsen
2616 2616 Verplaatst objecten {0}
2617 2617 Modder
2618 2618 Meervoudige sporten
2619 2619 Meerdere leden verwijzen naar hetzelfde object.
2620 2620 Multipolygoon
2621 2621 Het lid van de multipolygoonrelatie met als rol inner ligt aan de buitenkant
2622 2622 Multipolygoon is niet gesloten
2623 2623 +++++
2624 2624 Muziekinstrumenten
2625 2625 Mijn wijzigingensets
2626 2626 Mijn gegevensset bevat geen tag met de sleutel {0}
2627 2627 Mijn versie
2628 2628 Mijn versie (lokale gegevensset)
2629 2629 Mijn met Samengevoegd
2630 2630 Mijn met Hun
2631 2631 Importeren van NMEA mislukt!
2632 2632 Importeren van NMEA gelukt
2633 2633 NMEA-0183-bestanden
2634 2634 Naam
2635 2635 Naam (optioneel):
2636 2636 Naam van locatie
2637 2637 -----
2638 2638 Naam van gebruiker.
2639 2639 Naam van verschuiving
2640 2640 Naam: {0}
2641 2641 Benoemde spoorpunten van {0}
2642 2642 Benoemde punten op spoor.
2643 2643 Smalspoor
2644 2644 Landsgrens
2645 2645 Nationaal park
2646 2646 Gedupliceerde knopen in natuur (bos, water)
2647 2647 Natuur
2648 2648 Natuurreservaat
2649 2649 Netwerk
2650 2650 Netwerkuitzondering
2651 2651 Nooit bijwerken
2652 2652 Nieuw
2653 2653 Nieuw Toegangstoken
2654 2654 Nieuwe map
2655 2655 Nieuwe laag
2656 2656 Nieuwe relatie
2657 2657 Nieuwe sleutel
2658 2658 Nieuwe verschuiving
2659 2659 Nieuw item voorkeuze:
2660 2660 Nieuwe relatie
2661 2661 Nieuwe rol
2662 2662 Nieuw item stijl:
2663 2663 Nieuwe waarde
2664 2664 Volgende
2665 2665 Nachtclub
2666 2666 Neen
2667 2667 Geen toepassing voor exporteren gevonden! Niets opgeslagen.
2668 2668 Geen GPX-spoor in laag beschikbaar om geluid mee te koppelen.
2669 2669 Geen sneltoets
2670 2670 Er werd geen weg met "from" gevonden
2671 2671 Er werd geen weg met "to" gevonden
2672 2672 Er werd geen weg of knoop met "via" gevonden
2673 2673 Er werd nog geen gebied geselecteerd
2674 2674 Er werd geen omvattend gebied gevonden voor deze laag.
2675 2675 Geen wijzigingen om te uploaden.
2676 2676 Geen wijzigingenset aanwezig voor uploaden van diff.
2677 2677 Er zijn geen conflicten die moeten worden opgelost
2678 2678 Geen conflicten om op in te zoomen
2679 2679 Geen huidige gegevensset gevonden
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 Geen gegevens gevonden in bestand {0}.
2683 2683 Geen gegevens in dit gebied gevonden.
2684 2684 Geen gegevens geladen.
2685 2685 Geen datum
2686 2686 Geen bestaande geluidsmarkeringen in deze laag om vanaf te verschuiven.
2687 2687 Doodlopende weg
2688 2688 -----
2689 2689 Geen bestand gekoppeld aan deze laag
2690 2690 -----
2691 2691 Geen GPX geselecteerd
2692 2692 Geen afbeelding
2693 2693 Geen afbeeldingsbestanden gevonden.
2694 2694 Geen afbeeldingen konden worden gekoppeld
2695 2695 Geen kruispunt gevonden. Er is niets gewijzigd.
2696 2696 Geen overeenkomst gevonden voor ''{0}''
2697 2697 Geen geopende wijzigingenset
2698 2698 Geen geopende wijzigingensets
2699 2699 Geen buitenste weg voor multipolygoon
2700 2700 Geen openstaande conflicten voor eigenschappen
2701 2701 Geen tag-conflicten om op te lossen
2702 2702 Geen primitief met ID {0} in lokale gegevensset. Kan type primitief niet bepalen.
2703 2703 Geen problemen gevonden
2704 2704 Geen proxy
2705 2705 Geen GPX-spoor geselecteerd
2706 2706 Geen stijlinformatie voor multipolygoon
2707 2707 Geen stijlinformatie in relatie van multipolygoon
2708 2708 Geen tags
2709 2709 Geen doellagen
2710 2710 Geen tegels op dit zoomniveau
2711 2711 Een lid van een multipolygoonrelatie heeft een niet-geschikte rol
2712 2712 Geen geldige WMS URL of ID
2713 2713 Geen fouten bij valideren
2714 2714 Nee, doorgaan met bewerken
2715 2715 Nee, verwerp de wijzigingen en sluit af
2716 2716 Neen, niet toepassen
2717 2717 Knoop
2718 2718 Knoop nog steeds in gebruik
2719 2719 Knoop {0}
2720 2720 Knoop:
2721 2721 Knoop: verbinding
2722 2722 Knoop: standaard
2723 2723 Knoop: met tag
2724 2724 Knopen
2725 2725 Knopen op dezelfde positie
2726 2726 Knopen met dezelfde naam
2727 2727 Knopen (opgelost)
2728 2728 Knopen (met conflicten)
2729 2729 Multipolygoonrelatie bevat een lid dat geen ''weg'' is
2730 2730 Geen
2731 2731 Geen van deze knopen is met iets anders verbonden.
2732 2732 Geen van de knopen van deze weg is met iets anders verbonden.
2733 2733 Noorden
2734 2734 Verschuiving in noordelijke richting
2735 2735 Niet gevonden
2736 2736 Nog onbeslist
2737 2737 Nog onbeslist.
2738 2738 Niet aanwezig in de cache
2739 2739 Opmerking
2740 2740 Onthoud dat zoekopdrachten voor wijzigingenset op dit moment altijd worden doorgegeven aan ''{0}'', ongeacht de host, poort en pad van de hieronder opgegeven URL.
2741 2741 Opmerking: GPL is niet compatibel met de licentie van OSM. Geen sporen uploaden met licentie GPL.
2742 2742 Opmerking: Als een weg geselecteerd is, zal deze weg nieuwe kopieën\nvan de losgemaakte knopen krijgen en de nieuwe knopen zullen geselecteerd worden. Anders zullen alle wegen hun eigen kopie krijgen en alle knopen zouden\ngeselecteerd worden.
2743 2743 Bankbiljetten
2744 2744 Niets
2745 2745 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet uitgebreid.
2746 2746 Niets gevonden in selectie met zoeken op "{0}"
2747 2747 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet verkleind.
2748 2748 Geen selectie om op in te zoomen.
2749 2749 Niets geselecteerd!
2750 2750 Niets te exporteren. Verzamel eerst enkele gegevens.
2751 2751 Niets dat geselecteerd kan worden
2752 2752 Niets te uploaden. Verzamel eerst enkele gegevens.
2753 2753 Er is niets waarop ingezoomd kan worden
2754 2754 Null pointer-uitzondering, mogelijk ontbreken er enkele tags.
2755 2755 Nummer
2756 2756 Aantal mensen per cabine
2757 2757 Aantal mensen per stoel
2758 2758 Aantal mensen per gondel
2759 2759 Aantal mensen per gondel/stoel
2760 2760 Aantal mensen per uur
2761 2761 Aantal plaatsen
2762 2762 Aantal geleiders per kabel
2763 2763 Het aantal {0} rollen is te hoog ({1})
2764 2764 Het aantal {0} rollen is te laag ({1})
2765 2765 Nummeringschema
2766 2766 Verpleeghuis
2767 2767 Autorisatie van OAuth mislukt
2768 2768 ODBL-dekking
2769 2769 +++++
2770 2770 OK - opnieuw proberen.
2771 2771 +++++
2772 2772 OSM API URL mag niet leeg zijn. Voer de OSM API URL in.
2773 2773 OSM-gegevens
2774 2774 OSM-wachtwoord
2775 2775 OSM Server bestanden
2776 2776 OSM Server-bestanden bzip2 gecomprimeerd
2777 2777 OSM Server-bestanden gzip gecomprimeerd
2778 2778 URL voor server van OSM:
2779 2779 -----
2780 2780 OSM wachtwoord
2781 2781 OSM gebruikersnaam:
2782 2782 Website van OSM gaf geen sessie-cookie terug in antwoord op ''{0}'',
2783 2783 +++++
2784 2784 Object ''{0}'' is al verwijderd. Object overslaan in upload.
2785 2785 Object-ID:
2786 2786 Object-ID’s kunnen gescheiden worden door een komma of spatie. <br /> Bijvoorbeeld: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> Specificeer, in gemengde modus, objecten als volgt: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2787 2787 Object van het type {0} met id {1} werd gemarkeerd om te worden verwijderd, maar het ontbreekt in de bron-gegevensset
2788 2788 Objecttype:
2789 2789 Object met historie
2790 2790 Objecten worden geüpload naar een <strong>nieuwe wijzigingenset</strong>.
2791 2791 Objecten worden geüpload naar de <strong>geopende wijzigingenset</strong> {0} met de uploadopmerking ''{1}''.
2792 2792 Objecten om toe te voegen:
2793 2793 Objecten om te verwijderen:
2794 2794 Objecten om aan te passen:
2795 2795 100 Octaan
2796 2796 Octaan 80
2797 2797 91 Octaan
2798 2798 Octaan 92
2799 2799 95 Octaan
2800 2800 98 Octaan
2801 2801 Verschuiving 3.000.000m oostelijk
2802 2802 Bladwijzer voor verschuiving bestaat al. Overschrijven?
2803 2803 Bladwijzers voor verschuivingen
2804 2804 Antwoord van server voor verschuiving: {0}
2805 2805 Verschuiving:
2806 2806 Verschuiving:
2807 2807 OK
2808 2808 Oude sleutel
2809 2809 Oude rol
2810 2810 Oude waarde
2811 2811 Op verzoek
2812 2812 Tijdens uploaden
2813 2813 Eénrichting
2814 2814 Eénknoopswegen
2815 2815 Een van de geselecteerde bestanden was leeg (null)
2816 2816 Eén van de geselecteerde wegen is niet gesloten en kan daarom niet worden samengevoegd.
2817 2817 Eén of meer leden van deze nieuwe relatie zijn verwijderd terwijl Relatie bewerken\ngeopend was.. Ze zijn verwijderd van de ledenlijst van de relatie.
2818 2818 Eénrichtingsweg
2819 2819 Eénrichting (fiets)
2820 2820 Alleen wijzigingensets afgesloten na en gemaakt vóór een specifieke datum/tijd
2821 2821 Alleen wijzigingensets afgesloten na de volgende datum/tijd
2822 2822 Alleen wijzigingensets waarvan ikzelf eigenaar ben
2823 2823 Alleen wijzigingensets waarvan ikzelf eigenaar ben (uitgeschakeld. JOSM wordt momenteel uitgevoerd door een anonieme gebruiker)
2824 2824 Alleen wijzigingensets waarvan de gebruiker met het opgegeven gebruikers-ID eigenaar is
2825 2825 Alleen wijzigingensets waarvan de gebruiker met de volgende gebruikersnaam eigenaar is
2826 2826 Alleen op de kop van een weg.
2827 2827 Dekking
2828 2828 Openen
2829 2829 Locatie openen...
2830 2830 Open OSM-bestand
2831 2831 Open een OsmChange-bestand
2832 2832 Open recent bestand
2833 2833 Open een lege WMS-laag om gegevens uit een bestand te laden
2834 2834 Open een bestand (elk type bestand dat kan worden geopend met Bestand/Openen)
2835 2835 Een bestand openen.
2836 2836 Open een geschiedenisverkenner met de geschiedenis van deze knoop.
2837 2837 Open een lijst van alle opdrachten (buffer Ongedaan maken).
2838 2838 Open een lijst met alle geladen lagen.
2839 2839 Open een lijst met alle relaties.
2840 2840 Open een lijst met mensen die aan de geselecteerde objecten werken.
2841 2841 Een dialoogvenster om samen te voegen openen voor alle geselecteerde items in bovenstaande lijst.
2842 2842 Een nieuwe wijzigingenset openen en gebruiken in de volgende upload
2843 2843 Opent een dialoogvenster Voorkeuren voor algemene instellingen.
2844 2844 Open een venster voor een selectielijst.
2845 2845 Open een webpagina voor elke geselecteerde wijzigingenset
2846 2846 Een URL openen.
2847 2847 Open een bewerker voor de geselecteerde relatie
2848 2848 Open en gebruik zoveel nieuwe wijzigingensets als nodig zijn
2849 2849 Een ander GPX-spoor openen
2850 2850 Open een andere foto
2851 2851 Geopende wijzigingenset verwacht. Kreeg gesloten wijzigingenset met ID {0}.
2852 2852 Wijzigingensets openen
2853 2853 Bestand openen
2854 2854 Open geselecteerd bestand
2855 2855 Open geselecteerd bestand.
2856 2856 -----
2857 2857 De huidige pagina van de Help openen in een extern browservenster
2858 2858 Open de lijst met wijzigingensets in de huidige laag.
2859 2859 Open het scherm voor valideren.
2860 2860 Openen...
2861 2861 Geopend/Gesloten:
2862 2862 +++++
2863 2863 +++++
2864 2864 OpenStreetMap (Duitstalig)
2865 2865 OpenStreetMap (Duitse Stijl)
2866 2866 OpenStreetMap (Mapnik Zwart-Wit)
2867 2867 +++++
2868 2868 OpenStreetMap (Sorbisch)
2869 2869 +++++
2870 2870 gegevens van OpenStreetMap
2871 2871 Openingstijden
2872 2872 Openingstijden (bezoek)
2873 2873 Bestand ''{0}'' aan het openen...
2874 2874 Bestanden aan het openen
2875 2875 Openen van link niet ondersteund op het huidige platform ("{0}")
2876 2876 Opent een dialoogvenster waarmee naar een specifieke locatie kan worden gesprongen.
2877 2877 Opent het venster Beheren wijzigingensets voor de geselecteerde wijzigingenset
2878 2878 Brandtijden
2879 2879 Bedrijf
2880 2880 Opticien
2881 2881 Optionele attributen:
2882 2882 Optionele typen
2883 2883 Biologische winkel
2884 2884 Orig. weg
2885 2885 Loodrecht maken
2886 2886 Loodrecht maken / Ongedaan maken
2887 2887 Vorm loodrecht maken
2888 2888 Vorm loodrecht maken / Ongedaan maken
2889 2889 Vorm loodrecht maken / Ongedaan maken\nSelecteer knopen die tijdens de vorige actie Loodrecht maken werden verplaatst!
2890 2890 OsmChange-bestand
2891 2891 Andere
2892 2892 Andere informatiepunten
2893 2893 Andere gedupliceerde knopen
2894 2894 Buitensport
2895 2895 Uitvoervormen van energie
2896 2896 Tegels overlappen
2897 2897 Overlappende Gebieden
2898 2898 Overlappende snelwegen
2899 2899 Overlappende spoorwegen
2900 2900 Overlappende wegen
2901 2901 Overlappende wegen.
2902 2902 Overschrijf positie voor:
2903 2903 Overschrijven
2904 2904 Aangepaste instellingen van OAuth overschrijven?
2905 2905 Sleutel overschrijven
2906 2906 PCN 2006 - Italë
2907 2907 PCN 2008 - IT Lazio + Umbria
2908 2908 PNOA Spanje
2909 2909 PUWG (Polen)
2910 2910 PUWG 1992 (Polen)
2911 2911 PUWG 2000-zone {0} (Polen)
2912 2912 PUWG-zone
2913 2913 Verfwinkel
2914 2914 Tekenstijl {0}: {1}
2915 2915 Paleontologische opgraving
2916 2916 Pangasinán/Bulacan (Filipijnen HiRes)
2917 2917 Papier
2918 2918 +++++
2919 2919 ParallelWayAction\nDe geselecteerde wegen moeten één eenvoudige pad zonder aftakkingen vormen
2920 2920 Parameter "downloadgps" accepteert geen bestandsnamen of URL’s voor bestanden
2921 2921 Naam parameter
2922 2922 Waarde parameter
2923 2923 Parameter {0} niet in bereik 0..{1}. Kreeg ''{2}''.
2924 2924 De parameters --download, --downloadgps, en --selection worden in de opgegeven volgorde behandeld.
2925 2925 Ouder-relaties
2926 2926 +++++
2927 2927 PR (Parkeer en Reis)
2928 2928 Parkeerplaats
2929 2929 Weg op parkeerplaats
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 Fout bij ontleden: documentstructuur voor GPX-document is ongeldig
2933 2933 Gegevens van OSM ontleden...
2934 2934 Ontleden van gegevens over historie van OSM ...
2935 2935 Ontleden van inhoud wijzigingenset ...
2936 2936 -----
2937 2937 Ontleden van lijst van wijzigingensets...
2938 2938 Ontleden van lijst voor plug-in vanaf site ''{0}''
2939 2939 Antwoord van server ontleden...
2940 2940 Deel van:
2941 2941 Onderdelen
2942 2942 Passeerstrook
2943 2943 Passeerstroken
2944 2944 Wachtwoord
2945 2945 Wachtwoord:
2946 2946 Wachtwoord:
2947 2947 Plakken
2948 2948 Plakken ...
2949 2949 Tags plakken
2950 2950 URL-adres vanaf klembord plakken
2951 2951 Inhoud van de buffer plakken.
2952 2952 Plakken zonder onvolledige leden
2953 2953 Pad
2954 2954 Pad:
2955 2955 Bergtop
2956 2956 Voetgangersgebied
2957 2957 Voetgangersoversteekplaats
2958 2958 Type voetgangersoversteekplaats
2959 2959 Voetgangers
2960 2960 +++++
2961 2961 Openstaande conflicten in de lijst met leden van deze relatie
2962 2962 Openstaande conflicten in de lijst met knopen van deze weg
2963 2963 Nog openstaande conflicten voor eigenschappen om nog op te lossen
2964 2964 Voert de validatie van gegevens uit
2965 2965 Toegestane acties:
2966 2966 +++++
2967 2967 Apotheek
2968 2968 Telefoonnummer
2969 2969 Telefoonnummer
2970 2970 Tijd op foto (uit exif):
2971 2971 Foto''s bevatten geen informatie over tijd.
2972 2972 Picknickplaats
2973 2973 +++++
2974 2974 +++++
2975 2975 Pijpleiding
2976 2976 Soort piste
2977 2977 Sportveld
2978 2978 Religieus gebouw
2979 2979 Locaties
2980 2980 Skilift
2981 2981 Afspelen/Geluid pauzeren
2982 2982 Afspelen start dit aantal seconden voor (of na, indien negatief) de gewenste positie op het geluidsspoor.
2983 2983 Speelveld
2984 2984 Annuleer als u niet zeker bent
2985 2985 Klik op <strong>Lijst downloaden</strong> om een lijst van beschikbare plug-ins te downloaden en weer te geven.
2986 2986 Bepaal naar welke wijzigingenset de gegevens geüpload worden en of de wijzigingenset na de volgende upload gesloten moet worden.
2987 2987 Bepaal of JOSM na een bepaalde tijdsperiode automatisch de actieve plug-ins moet bijwerken
2988 2988 Bepaal of JOSM, nadat het zelf bijgewerkt werd, bij het opstarten automatisch de actieve plug-ins moet bijwerken.
2989 2989 Bepaal welke waardes behouden moeten blijven
2990 2990 Voer een Easting en Northing in
2991 2991 Voer GPS-coördinaten in
2992 2992 Voer een datum in in de gebruikelijke indeling voor uw locatie.<br>Voorbeeld: {0}<br>Voorbeeld: {1}<br>Voorbeeld: {2}<br>Voorbeeld: {3}<br>
2993 2993 Voer een naam voor de bladwijzer in voor het te downloaden gebied.
2994 2994 Voer een niet-lege gebruikersnaam in
2995 2995 Gelieve een tegeladres in te geven
2996 2996 Gelieve een tegelindex op te geven
2997 2997 Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in als uw proxy authenticatie vereist.
2998 2998 Voer eerst een geldige URL voor de zoekopdracht van de wijzigingenset in.
2999 2999 Voer eerst een geldige grootte voor het gedeelte
3000 3000 Voer een tijd in in de gebruikelijke indeling voor uw locatie.<br>Voorbeeld: {0}<br>Voorbeeld: {1}<br>Voorbeeld: {2}<br>Voorbeeld: {3}<br>
3001 3001 Voer een geldige gebruikers-ID in
3002 3002 Voer een sleutel voor een Toegangstoken in
3003 3003 Voer een geheime code in voor een Toegangstoken
3004 3004 Voer een Toegangstoken voor OAuth in dat is geautoriseerd om toegang te krijgen tot de server van OSM ''{0}''.
3005 3005 Voer een geheel getal > 1 in
3006 3006 Voer een geheel getal > 0 in
3007 3007 Voer een niet-lege gebruikersnaam in
3008 3008 Voer een URL in of plak die om wijzigingensets uit de OSM API op te halen.
3009 3009 Voer de OSM API URL in.
3010 3010 Voer het wachtwoord in voor het authenticeren bij uw proxyserver
3011 3011 Voer het wachtwoord voor uw account voor OSM in
3012 3012 -----
3013 3013 Voer de gebruikersnaam in voor het authenticeren bij uw proxyserver
3014 3014 Voer de gebruikersnaam voor uw account voor OSM in
3015 3015 -----
3016 3016 Voer uw wachtwoord voor OSM in
3017 3017 Voer uw gebruikersnaam voor OSM in
3018 3018 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor JOSM in. Het wachtwoord zal <strong>niet</strong> in heldere tekst worden opgeslagen in de voorkeuren van JOSM en het zal <strong>slechts één keer</strong> worden aangeleverd aan de server van OSM. Opvolgende verzoeken voor het uploaden van gegevens gebruiken uw wachtwoord niet meer.
3019 3019 Start JOSM opnieuw op om de gedownloade plug-ins te activeren.
3020 3020 Herstel de opmerking bij uploaden
3021 3021 Selecteer eerst een gebied waarvan u gegevens wilt downloaden
3022 3022 Selecteer een bestand
3023 3023 Selecteer een sleutel
3024 3024 Selecteer een waarde
3025 3025 Selecteer een procedure voor autorisatie:
3026 3026 Selecteer een item.
3027 3027 Selecteer ten minste vier knopen.
3028 3028 Selecteer ten minste één reeds geüploade knoop, weg of relatie.
3029 3029 Selecteer ten minste één gesloten weg die samengevoegd zou moeten worden.
3030 3030 Selecteer ten minste één knoop of weg.
3031 3031 Selecteer ten minste één rij om te kopiëren.
3032 3032 Selecteer ten minste één weg om te vereenvoudigen.
3033 3033 Selecteer ten minste één weg.
3034 3034 Selecteer ten minste drie knopen:
3035 3035 Selecteer ten minste twee knopen om samen te voegen of een knoop die dicht bij een andere knoop ligt.
3036 3036 Selecteer ten minste twee of meer wegen om te combineren.
3037 3037 Selecteer precies twee of drie knopen; of één weg met precies twee of drie knopen.
3038 3038 Selecteer iets om te kopiëren
3039 3039 Selecteer de objecten waarvan de eigenschappen moet veranderen.
3040 3040 Selecteer een rij om te verwijderen.
3041 3041 Selecteer een rij om te bewerken.
3042 3042 Selecteer de doellaag.
3043 3043 Selecteer de strategie voor het uploaden:
3044 3044 Selecteer wegen met hoeken van ongeveer 90 of 180 graden.
3045 3045 Selecteer welke wijzigingen in eigenschappen u wilt toepassen.
3046 3046 Plug-in gebundeld met JOSM
3047 3047 Plug-in voor het importeren van afbeeldingen met ruimtelijke verwijzingen
3048 3048 Plug-in voor het omdraaien van wijzigingensets
3049 3049 Plug-in voor taggen van objecten gebaseerd op een selectie van verkeersborden. Het dialoogvenster kan worden geopend door te klikken op een klein pictogram in de rechter bovenhoek van het venster Eigenschappen. Beschikbare voorkeuren voor land: Duitsland.
3050 3050 Informatie over plug-in
3051 3051 Plug-in om gegevens voor OSM digitaal te ondertekenen
3052 3052 Bijwerken van plug-in mislukt
3053 3053 Beleid voor het bijwerken van plug-ins
3054 3054 Invoegtoepassingen
3055 3055 Plugins zijn bijgewerkt
3056 3056 Naam punt
3057 3057 Puntnummer
3058 3058 Electriciteitsmast
3059 3059 Referentie mast
3060 3060 Politiebureau
3061 3061 Politiek
3062 3062 Populatie
3063 3063 Positie
3064 3064 Positie
3065 3065 Positie {0} valt buiten geldig bereik. Het huidige aantal leden is {1}.
3066 3066 Brievenbus
3067 3067 Postkantoor
3068 3068 Postcode
3069 3069 +++++
3070 3070 Energie
3071 3071 Energievoorziening
3072 3072 Hoogspanningskabel
3073 3073 Verdeelstation
3074 3074 Transformatorstation
3075 3075 Hoogspanningsmast
3076 3076 Gedupliceerde knopen in hoogspanningsleiding
3077 3077 Aansluiting energie
3078 3078 Voorwaarde werd geschonden
3079 3079 Overtreding van voorwaarde
3080 3080 Vooraf gedefinieerd
3081 3081 Voorkeur ''{0}'' ontbreekt. Kan OsmApi niet initialiseren.
3082 3082 Instelling van voorkeur {0} is verwijderd omdat hij niet langer wordt gebruikt.
3083 3083 Voorkeur met toets ''{0}'' bestaat niet. Kan geen geometrie voor het venster herstellen vanuit de voorkeuren.
3084 3084 Voorkeur met toets ''{0}'' bevat niet ''{1}''. Kan geen geometrie voor het venster herstellen vanuit de voorkeuren.
3085 3085 Voorkeur met toets ''{0}'' bevat geen integer (geheel getal) waarde voor ''{1}''. Kreeg {2}. Kan geen geometrie voor het venster herstellen vanuit de voorkeuren.
3086 3086 Voorkeuren
3087 3087 Voorkeuren opgeslagen op {0}
3088 3088 Voorkeuren...
3089 3089 Gegevens van OSM voorbereiden...
3090 3090 Voorbereiden conflict oplossen
3091 3091 gegevensset voorbereiden...
3092 3092 Voorbereiden van laag ''{0}'' voor uploaden ...
3093 3093 Voorbereiden van objecten om te uploaden ...
3094 3094 Voorbereiden verzoek voor uploaden...
3095 3095 Museumspoorweg
3096 3096 Voorkeuze groep {0}
3097 3097 Voorkeuze groep {1} / {0}
3098 3098 Voorkeuze rol element zonder ouder
3099 3099 Voorkeuze sub-element zonder ouder
3100 3100 Voorkeuze
3101 3101 Voorkeuzen bevatten geen sleutel voor eigenschap
3102 3102 Voorkeuzen bevatten geen waarde voor eigenschap
3103 3103 Druk (in bar)
3104 3104 Vorige
3105 3105 Provinciale weg
3106 3106 Af-/Oprit provinciale weg
3107 3107 Eerste keuze:
3108 3108 Primitief
3109 3109 ID van basistype werd verwacht
3110 3110 Gevangenis
3111 3111 Privézwembad
3112 3112 Verwerken van bestand ''{0}''
3113 3113 Verwerken van bestanden van plug-in...
3114 3114 Verwerking van lijst voor plug-in vanaf site ''{0}''
3115 3115 Verwerken van bestanden in cache voor site van plug-in...
3116 3116 Verwerken van bestanden voor pictogrammen in cache voor site van plug-in...
3117 3117 Geprojecteerde coördinaten
3118 3118 Geprojecteerde coördinaten:
3119 3119 Projectie
3120 3120 Projectie ''{0}'' werd niet gevonden, bladwijzer ''{1}'' is niet bruikbaar
3121 3121 Projectiecode
3122 3122 Code voor projectie niet in overeenstemming met ''{0}'': toCode() geeft ''{1}'' als resultaat, terwijl ''{2}'' verwacht werd.
3123 3123 Projectiemethode
3124 3124 Proloog van document van OsmChange al geschreven. Slechts één maal schrijven.
3125 3125 Proloog van document van OsmChange nog niet geschreven. Dat eerst schrijven.
3126 3126 Eigenschappen
3127 3127 Eigenschappen / Leden
3128 3128 Controle voor eigenschappen:
3129 3129 Eigenschappen voor geselecteerde objecten.
3130 3130 Eigenschappen in mijn gegevensset, d.i. de lokale gegevensset
3131 3131 Eigenschappen in het samengevoegde element. Zij zullen de eigenschappen in mijn elementen vervangen als de beslissingen om samen te voegen worden toegepast.
3132 3132 Eigenschappen in hun gegevensset, d.i. de gegevensset op de server
3133 3133 Eigenschappen van
3134 3134 Eigenschappen (met conflicten)
3135 3135 Eigenschappen/Lidmaatschappen
3136 3136 Eigenschappen: {0} / Leden: {1}
3137 3137 Waarden voor eigenschap bevatten HTML-codes
3138 3138 Waarde voor eigenschap begint of eindigt met een spatie
3139 3139 Beschrijf kort de veranderingen die je upload:
3140 3140 Verschaft een dialoogvenster voor metingen en een laag om lengte en hoek van segmenten te meten, gebied omgeven door een (eenvoudige) gesloten weg en paden van metingen te maken (die ook kunnen worden geïmporteerd vanuit een GPS-laag).
3141 3141 verschaft een dialoogvenster voor het bewerken van tags in een tabellarisch raster.
3142 3142 Verschaft een directe GUI voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van keerpunten.
3143 3143 Verschaft hulpknoppen om werken met één enkele muisknop mogelijk te maken (stylus). Voegt momenteel slechts één knop toe om de kaart te verschuiven.
3144 3144 Verschaft mogelijkheden voor routebepaling.
3145 3145 Proxy-instellingen
3146 3146 Café/Kroeg
3147 3147 Openbaar gebouw
3148 3148 Openbare barbecue
3149 3149 Openbaar vervoer
3150 3150 Openbaar vervoer
3151 3151 Openbaar Vervoer (ÖPNV)
3152 3152 Afvoeren
3153 3153 Afvoeren...
3154 3154 Plaats tekstlabels bij geluids- (en afbeeldings- en web-)markeringen alsmede hun pictogrammen voor knoppen.
3155 3155 +++++
3156 3156 Mijnbouw
3157 3157 Zoekopdracht
3158 3158 Zoekopdracht en downloaden wijzigingensets
3159 3159 Zoekopdracht en downloaden wijzigingensets ...
3160 3160 Zoek zowel in geopende als afgesloten wijzigingensets
3161 3161 Zoekopdracht voor wijzigingensets
3162 3162 Zoekopdracht voor wijzigingensets van een server-URL
3163 3163 Zoek alleen in afgesloten wijzigingensets
3164 3164 Zoek alleen in geopende wijzigingensets
3165 3165 Zoekopdrachten en downloaden wijzigingensets
3166 3166 Naamserver bevragen
3167 3167 Naamserver bevragen ...
3168 3168 Bevragen van beschikbaarheid voor verschuiving: {0}
3169 3169 Bevragen van verschuiving: {0}
3170 3170 Op afstand bestuurbare auto’s
3171 3171 Wedstrijdbaan
3172 3172 Badminton
3173 3173 Spoor
3174 3174 Spoorweg
3175 3175 Onbemand station
3176 3176 Perron
3177 3177 Gedupliceerde knopen in spoorweg
3178 3178 Land voor spoorweg
3179 3179 Railways hebben een segment gemeen met een gebied
3180 3180 Een bereik van getallen werd verwacht
3181 3181 Ruwe GPS-gegevens
3182 3182 Lees dit eerst
3183 3183 Foto’s lezen...
3184 3184 Lees protocolversie
3185 3185 Wijzigingenset {0} lezen ...
3186 3186 Wijzigingensets lezen...
3187 3187 Lezen van de tekst van de fout mislukt.
3188 3188 Lezen van informatie voor locale plug-in..
3189 3189 Lezen ouders van "{0}"
3190 3190 Informatie over gebruiker lezen ...
3191 3191 Lezen {0}...
3192 3192 Leesmij
3193 3193 Echte naam
3194 3194 Selectie uit relatie {0} zeker verwijderen?
3195 3195 Opnemen
3196 3196 Opnamestudio
3197 3197 Recreatiegebied
3198 3198 Uitgelijnde afbeelding...
3199 3199 Inzamelpunt recyclen
3200 3200 Rood:
3201 3201 Opnieuw uitvoeren
3202 3202 De laatste ongedaan gemaakte opdracht herstellen.
3203 3203 Voer de geselecteerde en alle eerdere opdrachten opnieuw uit
3204 3204 Referentie
3205 3205 Referentie (spoornummer)
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 Referentienummer
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 Referentienummer
3213 3213 Hier wordt naar verwezen door:
3214 3214 Verwijst naar
3215 3215 Vernieuwen
3216 3216 Regio
3217 3217 Geregistreerde werkbalk-actie zonder naam: {0}
3218 3218 Geregistreerde werkbalk-actie {0} overschreven: {1} krijgt {2}
3219 3219 Conflicten verwerpen en opslaan
3220 3220 Relatie
3221 3221 Relatie ...
3222 3222 Relatie bewerken: Leden downloaden
3223 3223 Relatie bewerken: Omlaag verplaatsen
3224 3224 Relatie bewerken: Omhoog verplaatsen
3225 3225 Relatie bewerken: Verwijderen
3226 3226 Relatie bewerken: Verwijder geselecteerde
3227 3227 Relatie bewerken: Omkeren
3228 3228 Relatie bewerken: Sorteren
3229 3229 -----
3230 3230 Venster voor bewerken en maken van relatie en multipolygoon.
3231 3231 Controle voor relaties:
3232 3232 Relatie is verwijderd
3233 3233 Lege relatie
3234 3234 Relatietype is onbekend
3235 3235 Relatie met externe ID ''{0}'' verwijst naar een ontbrekende primitief met externe ID ''{1}''.
3236 3236 Relatie {0}
3237 3237 Relatie:
3238 3238 Relatie: geselecteerd
3239 3239 Relaties
3240 3240 Relatie met dezelfde leden
3241 3241 Relaties: {0}
3242 3242 Laat de muisknop los om de objecten in de rechthoek te selecteren.
3243 3243 Laat de muisknop los om het verplaatsen te stoppen. CTRL om samen te voegen met dichtstbijzijnde knoop.
3244 3244 Laat de muisknop los om het roteren te stoppen.
3245 3245 Laat de muisknop los om het op schaal brengen te stoppen.
3246 3246 Religie
3247 3247 Herladen
3248 3248 Alle huidige geselecteerde objecten herladen en de lijst verversen.
3249 3249 Foutieve tegels herladen
3250 3250 Opnieuw laden uit bestand
3251 3251 Huidige pagina van de Help herladen
3252 3252 Historie opnieuw laden vanaf de server
3253 3253 Stijlbronnen opnieuw laden uit bestand
3254 3254 Laadt de lijst met beschikbare voorkeuzes opnieuw vanaf ''{0}''
3255 3255 Laadt opnieuw de lijst met beschikbare stijlen vanaf ''{0}''
3256 3256 Afstandsbediening
3257 3257 Afstandsbediening is gevraagd om een nieuwe knoop te maken.
3258 3258 Afstandsbediening is gevraagd gegevens te importeren van de volgende URL:
3259 3259 Afstandsbediening is gevraagd om een afbeeldingslaag te laden vanaf de volgende URL:
3260 3260 Afstandsbediening is gevraagd gegevens uit de API te laden.
3261 3261 Afstandsbediening is gevraagd zijn protocolversie te rapporteren. Dit maakt het voor websites mogelijk om een werkende JOSM te detecteren.
3262 3262 Afbeeldingen op afstand
3263 3263 Verwijderen
3264 3264 Verwijder "{0}" voor knoop "{1}"
3265 3265 Verwijder "{0}" voor relatie "{1}"
3266 3266 Verwijder "{0}" voor weg "{1}"
3267 3267 Verwijder "{0}" voor {1} objecten
3268 3268 Verwijder alle leden die verwijzen naar één van de geselecteerde objecten.
3269 3269 Item verwijderen
3270 3270 Uit cachegeheugen verwijderen
3271 3271 Verwijderen van werkbalk
3272 3272 Verwijder foto uit laag
3273 3273 Tags van binnenste wegen verwijderen
3274 3274 Verwijder de wijzigingenset in het venster voor overzicht van details van de lokale cache
3275 3275 De huidige geselecteerde bladwijzers verwijderen
3276 3276 De huidige geselecteerde leden uit de relatie verwijderen
3277 3277 De geselecteerde wijzigingensets uit het lokale cachegeheugen verwijderen
3278 3278 Verwijder de geselecteerde items uit de lijst van samengevoegde elementen.
3279 3279 -----
3280 3280 Verwijder het geselecteerde pad voor pictogrammen
3281 3281 Verwijder de geselecteerde voorkeuzes uit de lijst van actieve voorkeuzes
3282 3282 Verwijder de geselecteerde stijlen uit de lijst met actieve stijlen
3283 3283 Verwijder ze, relatie opschonen
3284 3284 Verwijder dit lid van de relatie uit de relatie
3285 3285 Element werd verwijderd uit relaties
3286 3286 Dubbele knopen verwijderd
3287 3287 Laag {0} verwijderd omdat die niet is toegestaan door de geconfigureerde API.
3288 3288 Verwijderen van vervallen plug-ins...
3289 3289 Verwijderen van niet onderhouden plug-ins...
3290 3290 Bestand hernoemen
3291 3291 Hernoem bestand "{0}" naar
3292 3292 Laag hernoemen
3293 3293 De huidige geselecteerde bladwijzers hernoemen
3294 3294 Rendert routes (bus, wandelroutes, fietsroutes, ..). Types van routes moeten zijn gedefinieerd in het bestand routes.xml in de map van de plug-in
3295 3295 Tekent de kaart als een simpel draadmodel.
3296 3296 Tekent de kaart met behulp van stijlregels in een set stijlbladen.
3297 3297 Verhuur
3298 3298 Garage
3299 3299 Vervangen
3300 3300 Vervang "{0}" door "{1}" voor
3301 3301 Fout melden
3302 3302 +++++
3303 3303 Verzoek Toegangstoken
3304 3304 Verzoek mislukt
3305 3305 Token URL aanvragen:
3306 3306 Details van verzoek: {0}
3307 3307 Tegen betaling
3308 3308 +++++
3309 3309 Herstellen
3310 3310 De voorkeuren herstellen naar standaardwaarden
3311 3311 Herstellen naar standaard
3312 3312 Straat
3313 3313 Woongebied
3314 3314 De applet op de gegeven afmetingen instellen (indeling: BREEDTExHOOGTE)
3315 3315 Oplossen
3316 3316 Conflicten oplossen
3317 3317 Conflicten oplossen voor ''{0}''
3318 3318 Conflicten oplossen in coördinaten in {0}
3319 3319 Conflicten in verwijderde status oplossen in {0}
3320 3320 Los conflicten op in ledenlijst van relatie {0}
3321 3321 Los conflicten op in de lijst met knopen van weg {0}
3322 3322 Los conflicten op.
3323 3323 Los versieconflicten op voor knoop {0}
3324 3324 Los versieconflicten op voor relatie {0}
3325 3325 Los versieconflicten op voor weg {0}
3326 3326 Los {0} tagconflicten op voor knoop {1}
3327 3327 Los {0} tagconflicten op voor relatie {1}
3328 3328 Los {0} tagconflicten op voor weg {1}
3329 3329 Delfstof
3330 3330 Rustplaats
3331 3331 Opnieuw starten
3332 3332 +++++
3333 3333 Herstellen
3334 3334 Bezig met herstellen van bestanden
3335 3335 Beperking
3336 3336 Winkelcentrum
3337 3337 Keermuur
3338 3338 Toegangstoken verkrijgen
3339 3339 Verzoektoken verkrijgen
3340 3340 Verkrijgen van Toegangstoken van OAuth vanaf ''{0}''
3341 3341 Verkrijgen van Toegangstoken van OAuth...
3342 3342 Verkrijgen van Verzoektoken van OAuth vanaf ''{0}''
3343 3343 Verkrijgen van Verzoektoken voor OAuth...
3344 3344 Verkrijgen van details over de gebruiker met de sleutel ''{0}'' voor het Toegangstoken werd geweigerd.
3345 3345 Verkrijgen van details over de gebruiker met de sleutel ''{0}'' voor het Toegangstoken werd verworpen.
3346 3346 Verkrijgen van info over gebruiker...
3347 3347 Terug naar het vorige dialoogvenster om een meer beschrijvende opmerking in te voeren
3348 3348 Rëunion RGR92
3349 3349 Omkeren
3350 3350 Wegen omkeren
3351 3351 Omkeren en combineren
3352 3352 De richting van alle geselecteerde wegen omkeren.
3353 3353 Volgorde van leden van de relatie omkeren
3354 3354 Weg omkeren
3355 3355 Wegen omkeren
3356 3356 Omgekeerde kustlijn
3357 3357 Omgekeerde kustlijn: land niet aan linker zijde
3358 3358 Omgekeerde land: land niet aan linker zijde
3359 3359 Wijzigingen ongedaan maken
3360 3360 Herstel
3361 3361 Herziening
3362 3362 Paardrijden
3363 3363 Rivier
3364 3364 Rivieroever
3365 3365 Weg (onbekend type)
3366 3366 Toegangsbeperkingen
3367 3367 Rol
3368 3368 Probleem bij verificatie van rol
3369 3369 Rol {0} maakt geen deel uit van vergelijkingspaar {1}.
3370 3370 Rol {0} ontbreekt
3371 3371 Rol {0} onbekend
3372 3372 Rol:
3373 3373 Rollen in relaties verwijzen naar
3374 3374 Touwlift
3375 3375 Rotonde
3376 3376 +++++
3377 3377 -----
3378 3378 Routenetwerk
3379 3379 Staat route
3380 3380 Type route
3381 3381 Weergegeven routes voor:
3382 3382 Rugby - League
3383 3383 Rugby - Union
3384 3384 Ruïne
3385 3385 Voer de stappen voor het automatisch autoriseren nogmaals uit
3386 3386 Bijwerken van plug-ins na upgrade van JOSM uitvoeren. Automatisch bijwerken bij opstarten is ingeschakeld.
3387 3387 Bijwerken van plug-ins na verloop van tijdinterval uitvoeren. Automatisch bijwerken bij opstarten is ingeschakeld.
3388 3388 Uitvoeren test {0}
3389 3389 Startbaan
3390 3390 SAC schaal
3391 3391 SIGPAC Spanje
3392 3392 SIM-kaarten
3393 3393 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Zweden)
3394 3394 Veiligheidstraining
3395 3395 Veiligheidskeuring
3396 3396 Verkoop
3397 3397 Stadspoort
3398 3398 Verzadiging:
3399 3399 +++++
3400 3400 Opslaan
3401 3401 Sla Toegangstoken op in voorkeuren
3402 3402 -----
3403 3403 Opslaan als...
3404 3404 GPX-bestand opslaan
3405 3405 Opslaan in:
3406 3406 Laag opslaan
3407 3407 OSM-bestand opslaan
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 WMS-laag opslaan
3411 3411 WMS-laag in bestand opslaan
3412 3412 Sla een kopie van deze stijl op in een bestand en voeg het toe aan de lijst
3413 3413 -----
3414 3414 Toch opslaan
3415 3415 Opslaan als..
3416 3416 Opslaan in:
3417 3417 Geselecteerd bestand opslaan.
3418 3418 -----
3419 3419 Sla stijl ''{0}'' op als ''{1}''
3420 3420 Sla de huidige gegevens in een nieuw bestand op.
3421 3421 Huidige gegevens opslaan.
3422 3422 -----
3423 3423 Sla de voorkeuren op en sluit het dialoogvenster
3424 3424 Opslaan naar voorkeuren
3425 3425 Gebruikersnaam en wachtwoord opslaan (niet versleuteld)
3426 3426 Opslaan/Uploaden en Verwijderen
3427 3427 Opslaan/Uploaden en Afsluiten
3428 3428 Lagen opslaan/uploaden vóór verwijderen. Niet-opgeslagen wijzigingen gaan niet verloren.
3429 3429 Laag opslaan naar ''{0}'' ...
3430 3430 +++++
3431 3431 +++++
3432 3432 Map {0} scannen
3433 3433 +++++
3434 3434 Schroot
3435 3435 Steenvlakte
3436 3436 Ruig land
3437 3437 Viswinkel
3438 3438 Zoeken
3439 3439 Zoeken ...
3440 3440 Zoek naar een sleutel/waarde
3441 3441 Zoek naar een sleutel/waarde/type
3442 3442 Zoekexpressie is niet geldig: \n\n {0}
3443 3443 Zoeken naar objecten
3444 3444 Naar objecten zoeken.
3445 3445 In tags zoeken
3446 3446 Voorkeuze zoeken
3447 3447 Voorkeuzen zoeken
3448 3448 Zoektekst:
3449 3449 Zoek met behulp van de sleutel en de waarde van de geselecteerde tag
3450 3450 Zoek met behulp van de sleutel en de waarde van de geselecteerde tag, en beperk tot het type van het element (knoop, weg of relatie)
3451 3451 Zoeken...
3452 3452 Zoeken:
3453 3453 Zoeken:
3454 3454 Tweede naam
3455 3455 Verkoopt tweedehands fietsen
3456 3456 N-weg > 400
3457 3457 Tweede keuze:
3458 3458 Seconden: {0}
3459 3459 Beveiligingsuitzondering
3460 3460 Zie de Wiki voor andere capacity:[types]=*.
3461 3461 Gescheiden voet- en fietspad
3462 3462 Sel.: Rel.:{0} / Wegen:{1} / Knopen:{2}
3463 3463 Selecteren
3464 3464 Alles selecteren
3465 3465 -----
3466 3466 Selecteer een reeks niet-afgetakte verbonden wegen
3467 3467 Selecteer alle objecten die zijn toegewezen aan de huidige geselecteerde wijzigingensets
3468 3468 Alle niet-verwijderde objecten in de gegevenslaag selecteren. Hiermee worden ook incomplete objecten geselecteerd.
3469 3469 Selecteer een geopende wijzigingenset
3470 3470 Selecteer wijzigingensets op basis van de datum/tijd dat ze gemaakt of afgesloten werden
3471 3471 Selecteer wijzigingensets afhankelijk van of ze geopend of gesloten zijn
3472 3472 Selecteer wijzigingensets met specifieke gebruikers als eigenaar
3473 3473 Selecteer óf:
3474 3474 Selecteer een bestandsnaam
3475 3475 Selecteer als de data naar een nieuwe laag moet worden gedownload
3476 3476 Selecteer dit als de leden van een relatie ook moeten worden gedownload
3477 3477 Selecteer dit als de objecten die naar het object verwijzen ook moeten worden gedownload, dat zijn ouderrelaties en voor knopen ook nog ouderwegen
3478 3478 Selecteren in laag
3479 3479 Selecteer in relatielijst
3480 3480 Selecteer de leden
3481 3481 Selecteer leden (toevoegen)
3482 3482 Selecteer knoop onder de cursor.
3483 3483 Selecteer objecten voor de geselecteerde leden van de relatie
3484 3484 Door deze gebruiker aangeleverde objecten selecteren
3485 3485 Selecteer objecten om te uploaden
3486 3486 Selecteer alleen wijzigingensets die betrekking hebben op een specifieke omvattende rechthoek
3487 3487 Selecteer relatie
3488 3488 Selecteer relatie (toevoegen)
3489 3489 Selecteer relatie in hoofdselectie.
3490 3490 Selecteer relatie in relatielijst
3491 3491 Selecteer leden van de relatie die verwijzen naar objecten in de huidige selectie
3492 3492 Selecteer leden van de relatie die verwijzen naar {0} objecten in de huidige selectie
3493 3493 Selecteer de doellaag
3494 3494 Selecteren van de overeenstemmende primitieven in de huidige gegevenslaag
3495 3495 Selecteer de leden van alle geselecteerde relaties
3496 3496 Selecteer de leden van de geselecteerde relatie
3497 3497 Selecteer de primitieven in de inhoud van deze wijzigingenset in de huidige gegevenslaag
3498 3498 Selecteren om de wijzigingenset te sluiten na de volgende upload
3499 3499 Selecteren om GPS-sporen voor het geselecteerde gebied te downloaden
3500 3500 Selecteren om gegevens van OSM voor het geselecteerde gebied te downloaden
3501 3501 Selecteer dit om JOSM het recht te geven om uw private GPS-sporen te downloaden in lagen van JOSM
3502 3502 Selecteer dit om JOSM het recht te geven om uw voorkeuren voor de server te lezen
3503 3503 Selecteer dit om JOSM het recht te geven om GPS-sporen te uploaden ten behoeve van uzelf
3504 3504 Selecteer dit om JOSM het recht te geven om kaartgegevens te uploaden ten behoeve van uzelf
3505 3505 Selecteer dit om JOSM het recht te geven om uw voorkeuren voor de server weg te schrijven
3506 3506 Selecteren om laag ''{0}'' naar de server ''{1}'' te uploaden
3507 3507 Selecteer dit om HTTP basis-authenticatie te gebruiken met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor OSM
3508 3508 Selecteren om OAuth te gebruiken als mechanisme voor authenticatie
3509 3509 Selecteer wegen zoals in modus Selecteren. Sleep geselecteerde wegen of een enkele weg om een parallelle kopie te maken (Alt wisselt het behouden van tags)
3510 3510 Met de opgegeven zoekactie selecteren
3511 3511 Objecten selecteren, verplaatsen, schalen en roteren
3512 3512 Geselecteerde elementen kunnen niet loodrecht worden gemaakt.
3513 3513 Geselecteerde items:
3514 3514 Selectie
3515 3515 Selectie leeg
3516 3516 De selectie mag uitsluitend bestaan uit wegen en knopen.
3517 3517 Selectie is ongeschikt!
3518 3518 Selectie:
3519 3519 Selectie: {0}
3520 3520 Selecteert de objecten die deel uitmaken van die opdracht (tenzij momenteel verwijderd)
3521 3521 Zelfkruisende wegen
3522 3522 Semi-automatisch
3523 3523 Laag scheiden
3524 3524 Scheidingsteken
3525 3525 Volgorde
3526 3526 Server antwoordde met retourcode 404 voor ID {0}. Overslaan.
3527 3527 Server antwoordde met retourcode 404, opnieuw proberen met een individueel verzoek voor elk object.
3528 3528 Toegangsweg
3529 3529 Tijden diensten
3530 3530 +++++
3531 3531 Diensten
3532 3532 Diensten:
3533 3533 Type dienstweg
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Stel WMS-bladwijzer in
3539 3539 Alles op standaardwaarde instellen
3540 3540 Stel de vlag "gewijzigd" in voor knoop {0}
3541 3541 Stel de vlag "gewijzigd" in voor relatie {0}
3542 3542 Stel de vlag "gewijzigd" in voor weg {0}
3543 3543 Stel de huidige selectie in op de lijst van de geselecteerde relaties
3544 3544 Kies taal
3545 3545 De geselecteerde elementen op de kaart instellen op de geselecteerde items in de bovenstaande lijst.
3546 3546 Op standaardwaarde instellen
3547 3547 Stel de zichtbaarheid voor sporen in voor {0}
3548 3548 Stel {0}={1} in voor knoop ''{2}''
3549 3549 Stel {0}={1} in voor relatie ''{2}''
3550 3550 Stel {0}={1} in voor weg ''{2}''
3551 3551 Stel {0}={1} in voor {2} objecten
3552 3552 Stel een rol in voor de geselecteerde leden
3553 3553 Items voor Voorkeuren direct instellen. Voorzichtig gebruiken!
3554 3554 Standaarden instellen
3555 3555 Het instellen van de sneltoets "{0}" voor de actie "{1}" ({2}) is mislukt\nomdat de gekozen sneltoets al is toegewezen aan de actie "{3}" ({4}).\n\n
3556 3556 Instellingen
3557 3557 Instellingen voor de geluidsspeler en geluidsmarkeringen.
3558 3558 Instellingen voor projectie van kaarten en interpretatie van gegevens.
3559 3559 Instellingen voor de mogelijkheid voor afstandsbediening.
3560 3560 Verschillende programma’s die uw leven eenvoudiger maken.
3561 3561 Auto delen
3562 3562 Verscherpen (vereist opnieuw toevoegen laag):
3563 3563 +++++
3564 3564 Schuilplaats
3565 3565 Scheepvaart
3566 3566 Schoenen
3567 3567 Schieten
3568 3568 Winkelen
3569 3569 Winkels
3570 3570 Korte beschrijving: {0}
3571 3571 Sneltoets
3572 3572 Voorkeuren Sneltoetsen
3573 3573 Moet opgeslagen worden?
3574 3574 Zou de plug-in moeten worden uitgeschakeld?
3575 3575 Moet geüpload worden?
3576 3576 Weergeven
3577 3577 Grenzen weergeven
3578 3578 Fouten weergeven
3579 3579 Statusrapport tonen
3580 3580 Tekst/Pictogrammen weergeven
3581 3581 Toon miniaturen op de kaart
3582 3582 Tegelinfo weergeven
3583 3583 Alles tonen
3584 3584 Wijzigingenset {0} tonen
3585 3585 Toon Help-informatie
3586 3586 Geschiedenis tonen
3587 3587 Info tonen
3588 3588 Niveau voor informatie weergeven tijdens uploaden.
3589 3589 Niveau voor informatie weergeven.
3590 3590 Geef de gelokaliseerde naam weer in selectielijsten
3591 3591 Geef de gelokaliseerde naam weer in selectielijsten, indien beschikbaar
3592 3592 Toon volgende afbeelding
3593 3593 Object-ID in selectielijsten weergeven
3594 3594 Alleen die geselecteerd kunnen worden weergeven
3595 3595 De items voor menu Geluid in het hoofdmenu tonen of verbergen.
3596 3596 Dialoogvenster Voorkeuze zoeken weergeven
3597 3597 Toon vorige afbeelding
3598 3598 Alleen geselecteerde tonen
3599 3599 Startscherm weergeven bij opstarten
3600 3600 Toont het statusrapport met zinvolle informatie dat bij een rapportage van problemen kan worden gevoegd
3601 3601 Toon alleen de tags met conflicten
3602 3602 Toon alleen de tags met meerdere waarden
3603 3603 Testen voor informatie weergeven in de controlevensters voor het uploaden.
3604 3604 Testen voor informatie weergeven.
3605 3605 Deze hulptekst tonen
3606 3606 Tonen/Verbergen
3607 3607 Weergegeven gebied
3608 3608 Toont luchtdruk
3609 3609 Toont huidige datum
3610 3610 Toont luchtvochtigheid
3611 3611 Toont temperatuur
3612 3612 Geeft het hoogteprofiel en enige statistische gegevens weer van een GPX-spoor.
3613 3613 Sicilië - Italië
3614 3614 Soortgelijk benoemde wegen
3615 3615 Gelijksoortig benoemde wegen.
3616 3616 -----
3617 3617 Weg vereenvoudigen
3618 3618 Alle geselecteerde wegen vereenvoudigen
3619 3619 Vereenvoudigt gebieden door knopen te verwijderen uit zeer stompe hoeken. Dit kan worden beperkt door de grootte van het te verwijderen gebied te maximaliseren. Ook gemiddelde nabij knopen.
3620 3620 Wegen vereenvoudigen?
3621 3621 Eenvoudig converteren van een gebied naar een multipolygoon.
3622 3622 Simuleert een klik als u een kleine korte sleep uitvoert. Dit is handig voor pennen voor tabletten, als u problemen hebt met het klikken op de tablet zonder de muis te verplaatsen (algemeen probleem Java - tablet).
3623 3623 Gelijktijdige verbindingen
3624 3624 Enkele kleur (kan voor lagen met een naam ingesteld worden)
3625 3625 Individuele elementen
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 Grootte
3629 3629 Skateboarden
3630 3630 Schaatsen
3631 3631 +++++
3632 3632 Skiën
3633 3633 Downloaden overslaan
3634 3634 Downloaden overslaan
3635 3635 -----
3636 3636 Bijwerken overslaan.
3637 3637 Bijwerken van plug-ins na upgrade van JOSM overslaan. Automatisch bijwerken bij opstarten is ingeschakeld.
3638 3638 Bijwerken van plug-ins na verloop van tijdinterval overslaan. Automatisch bijwerken bij opstarten is ingeschakeld.
3639 3639 Slippy-kaart
3640 3640 Trailerhelling
3641 3641 Roken
3642 3642 Gladde kaartafbeeldingen (anti-aliasing)
3643 3643 Vangen aan grootte van tegel
3644 3644 Sneeuwscooter
3645 3645 Voetbal
3646 3646 Zacht
3647 3647 Enkele objecten werden aangepast.<br>Ga door als deze wijzigingen moeten worden genegeerd.</html>
3648 3648 Enkele wegen waren deel van relaties die zijn aangepast. Controleer of er geen fouten werden geïntroduceerd.
3649 3649 Enkele wegpunten, die te ver van het spoor liggen om hun tijd zinnig te kunnen schatten, werden weggelaten.
3650 3650 Sommige wegpunten met tijdmarkeringen van vóór de start of na het einde van het spoor zijn overgeslagen of naar de start verplaatst.
3651 3651 Sorry. Kan geen relaties van multipolygoon afhandelen met meerdere buitenste wegen.
3652 3652 Sorry. Kan geen weg afhandelen die zowel binnenste als buitenste is in relaties van multipolygoon.
3653 3653 Sorry. Kan geen weg afhandelen die de binnenste is in meerdere relaties van multipolygoon.
3654 3654 Sorry. Kan geen weg afhandelen die de buitenste is in meerdere relaties van multipolygoon.
3655 3655 Sorteren
3656 3656 Menu Voorkeuze sorteren
3657 3657 De leden van de relatie sorteren
3658 3658 Bron
3659 3659 Zuiden
3660 3660 +++++
3661 3661 Gehandicaptenplaats
3662 3662 Plaatsen voor ouders
3663 3663 Plaatsen voor vrouwen
3664 3664 Speciale doelen
3665 3665 Snelheidscamera
3666 3666 Pennen
3667 3667 Weg splitsen
3668 3668 Een weg bij de geselecteerde knoop splitsen.
3669 3669 Weg {0} in {1} delen splitsen
3670 3670 Splits wegen op in fragmenten
3671 3671 +++++
3672 3672 Balsporten
3673 3673 Sportfaciliteiten
3674 3674 Sporten
3675 3675 Sportcentrum
3676 3676 Bron
3677 3677 Stadion
3678 3678 Standaard UNIX argument voor geometrie
3679 3679 Sterren
3680 3680 Start zoeken
3681 3681 Downloaden starten
3682 3682 Start het downloaden van gegevens
3683 3683 Begin nieuwe weg vanaf laatste knoop.
3684 3684 Begin van spoor (doet dit altijd als geen andere markeringen beschikbaar zijn).
3685 3685 Scan van mappen starten
3686 3686 Opnieuw starten {0} van {1} na {2} seconden ...
3687 3687 Opnieuw starten {0} van {1}.
3688 3688 Starten met uploaden in gedeelten...
3689 3689 Starten met uploaden in één verzoek ...
3690 3690 Starten met uploaden van één verzoek per primitief ...
3691 3691 Staat
3692 3692 Status:
3693 3693 Kantoorboekhandel
3694 3694 +++++
3695 3695 Statusrapport
3696 3696 Trap
3697 3697 Stevns (Denemarken)
3698 3698 Overstaphek
3699 3699 +++++
3700 3700 Vreemde waarde voor werkbalk: {0}
3701 3701 Beek
3702 3702 Straat
3703 3703 Straatlantaarn
3704 3704 Straatnaam
3705 3705 Straten
3706 3706 Straten NRW Geofabrik.de
3707 3707 Sterk
3708 3708 Stijl voor binnenste weg is gelijk aan multipolygoon
3709 3709 De stijl voor buitenste weg komt niet overeen
3710 3710 Is stijl op dit moment actief?
3711 3711 Gestyleerde kaarttekenaar
3712 3712 Cache voor stijlen voor "{0}":
3713 3713 Zo 10:00
3714 3714 Zo 10:30
3715 3715 Zo 11:00
3716 3716 Deeloppervlak
3717 3717 Activeer filter
3718 3718 -----
3719 3719 Deelgemeente
3720 3720 Metro
3721 3721 In-/uitgang metro
3722 3722 Sneltoetsen nevenscherm
3723 3723 Succes
3724 3724 Wijzigingenset {0} met succes geopend
3725 3725 +++++
3726 3726 Supermarkt
3727 3727 -----
3728 3728 Draagsteun
3729 3729 Ondersteunt live GPS-invoer (bewegende punt) via een verbinding met de server van gpsd.
3730 3730 Ondersteunde uitlijndiensten:
3731 3731 Ondersteunde projecties zijn: {0}
3732 3732 Ondersteunt het downloaden van getegelde, gescande kaarten vanaf walking-papers.org. Deze plug-in verkeert in het stadium van eerste ontwikkeling en kan fouten veroorzaken.
3733 3733 -----
3734 3734 Oppervlakte
3735 3735 Bewakingscamera
3736 3736 Uitkijkpunt
3737 3737 Verdachte gegevens gevonden. Toch uploaden?
3738 3738 Verdachte tag/waarde-combinatie
3739 3739 Zwemmen
3740 3740 Zwitsers raster (Zwitserland)
3741 3741 Zwitsers Oblique Mercator
3742 3742 Beschrijving symbool
3743 3743 Geluid synchroniseren
3744 3744 Synchroniseer de gehele gegevensset
3745 3745 Synchroniseer alleen knoop {0}
3746 3746 Synchroniseer alleen relatie {0}
3747 3747 De tijd met een foto van de GPS-ontvanger synchroniseren
3748 3748 Synchroniseer alleen weg {0}
3749 3749 Maateenheid
3750 3750 Skilift
3751 3751 T1 - wandelroute
3752 3752 T2 - wandelroute berg
3753 3753 T3 - moeilijk, wandelroute blootgesteld
3754 3754 T4 - moeilijk, blootgesteld, steile wandelroute berg
3755 3755 T5 - moeilijke wandelroute berg met klimmen
3756 3756 T6 - gevaarlijke wandelroute berg met klimmen
3757 3757 +++++
3758 3758 TMS-instellingen
3759 3759 TMS-URL
3760 3760 TMS-lagen ondersteunen niet de projectie {0}.\n{1}\nWijzig de projectie of verwijder de laag.
3761 3761 Tafeltennis
3762 3762 Tactiele tegels
3763 3763 Deze groep tags kan niet worden toegepast op een primitief aangezien er sleutels zijn met meerdere waarden.
3764 3764 Tagverzameling bevat niet de geselecteerde waarde ''{0}''.
3765 3765 Tagwaarde bevat teken met een code lager dan 0x20
3766 3766 Tagwaarde is langer dan toegestaan
3767 3767 Markeer de gewijzigde relaties met
3768 3768 Tagwaarde bevat teken met een code lager dan 0x20
3769 3769 Tagwaarde is langer dan toegestaan
3770 3770 Bron TagChecker
3771 3771 Vooraf ingestelde tags
3772 3772 +++++
3773 3773 Tags en leden
3774 3774 Tags van knopen
3775 3775 Tags van relaties
3776 3776 Tags van wegen
3777 3777 Tags van wijzigingenset {0}
3778 3778 Tags van nieuwe wijzigingenset
3779 3779 Tags met lege waarden
3780 3780 +++++
3781 3781 Kleermaker
3782 3782 +++++
3783 3783 +++++
3784 3784 Taxibaan
3785 3785 Telefoon
3786 3786 Telefoonkaarten
3787 3787 +++++
3788 3788 Tenten toegestaan
3789 3789 +++++
3790 3790 Tertiaire weg
3791 3791 Derde keuze:
3792 3792 +++++
3793 3793 Test Toegangstoken
3794 3794 Test mislukt
3795 3795 Test de API URL
3796 3796 Test {0}/{1}: Starten {2}
3797 3797 Testen van Toegangstoken van OAuth
3798 3798 Testen van OSM API URL ''{0}''
3799 3799 +++++
3800 3800 Die laag ondersteunt geen projecties van JOSM,\ndus u kunt het niet gebruiken. Dit bericht zal niet meer worden weergegeven.
3801 3801 De (kompas)richting van het lijnsegment dat wordt getekend.
3802 3802 De 2 geselecteerde objecten hebben verschillende caches voor stijl
3803 3803 De 2 geselecteerde objecten hebben identieke caches voor stijl.
3804 3804 De API URL is geldig.
3805 3805 De sleutel voor het Toegangstoken mag niet leeg zijn. Voer een sleutel voor een Toegangstoken in
3806 3806 De geheime code voor een Toegangstoken mag niet leeg zijn. Voer een geheime code in voor een Toegangstoken
3807 3807 De MapDust Plug-In geeft de foutenrapporten voor MapDust weer op de kaart. U kunt foutenrapporten maken, sluiten, ongeldig verklaren, opnieuw openen en opmerking plaatsen door deze plug-in te gebruiken.
3808 3808 De server van OSM ''{0}'' kent geen object<br>dat u probeerde te lezen, bij te werken of te verwijderen. Ofwel bestaat het respectievelijke object<br>niet op de server of u gebruikt een ongeldige URL om er toegang<br>toe te krijgen. Controleer zorgvuldig het adres van de server ''{0}'' op typefouten.
3809 3809 De server van OSM ''{0}'' rapporteerde een slecht verzoek.<br>
3810 3810 De "van" en de eerste "via" wegen zijn niet verbonden.
3811 3811 De weg met "from" start of eindigt niet bij een knoop met "via"
3812 3812 De weg met "to" start of eindigt niet bij een knoop met "via"
3813 3813 De "via" wegen zijn niet verbonden.
3814 3814 De waarde waarmee de snelheid wordt vermenigvuldigd voor snel doorspoelen.
3815 3815 De hoek tussen het vorige en het huidige wegsegment.
3816 3816 Het gebied dat u probeerde te downloaden is te groot of uw verzoek was te groot.<br>Vraag om een kleiner gebied of gebruik een exportbestand dat is verschaft door de gemeenschap van OSM.
3817 3817 De wijzigingenset zal <strong>open gelaten worden</strong> na dit uploaden
3818 3818 De wijzigingenset zal worden <strong>gesloten</strong> na dit uploaden
3819 3819 De inhoud van deze wijzigingenset is nog niet gedownload.
3820 3820 De gekopieerde gegevens bevatten incomplete objecten. Bij het plakken worden de incomplete objecten verwijderd. Wilt u de gegevens plakken zonder deze incomplete objecten?
3821 3821 De huidige selectie kan niet worden gebruikt om te splitsen - er is geen knoop geselecteerd.
3822 3822 De huidige selectie kan niet worden gebruikt voor het losmaken.
3823 3823 De huidige waarde is geen geldige ID voor OSM. Voer een geheel getal > 0 in
3824 3824 De huidige waarde is geen geldige URL
3825 3825 De huidige waarde is geen geldige ID voor een wijzigingenset. Voer een geheel getal > 0 in
3826 3826 De huidige waarde is geen geldige ID voor een gebruiker. Voer een geheel getal > 0 in
3827 3827 De huidige waarde is geen geldig tegeladres
3828 3828 De huidige waarde is geen geldige tegelindex voor het opgegeven zoomniveau
3829 3829 De standaard voorkeuze voor JOSM
3830 3830 Het document bevat geen gegevens.
3831 3831 De expertmodus geeft veel instellingen weer die worden verborgen voor normale gebruikers
3832 3832 Het volgende zijn de resultaten van het automatische valideren. Probeer deze op te lossen, maar wees voorzichtig (beschadig geen geldige gegevens). Negeer ze als u twijfelt.<br>Als u dit dialoogvenster annuleert, vindt u de items in het venster voor valideren aan de zijkant om ze te inspecteren.
3833 3833 De volgende afhankelijke objecten zullen eveneens worden afgevoerd<br>in aanvulling op de geselecteerde objecten:
3834 3834 De volgende fouten traden op gedurende bulk downloaden: {0}
3835 3835 De volgende objecten kunnen niet worden gekopieerd naar het doelobject<br>omdat ze zijn verwijderd in de doelgegevensset:
3836 3836 De geografische breedtegraad bij de cursor.
3837 3837 De geografische lengtegraad bij de cursor.
3838 3838 Het grote JGoodies Plastic weergave en vormgeving.
3839 3839 De sleutel ''{0}'' en al zijn waarden zullen worden verwijderd
3840 3840 De laatste "via" en de "naar" wegen zijn niet verbonden.
3841 3841 De laag {0} ondersteunt niet de nieuwe projectie {1}.\n{2}\nWijzig de projectie opnieuw of verwijder de laag.
3842 3842 De lengte van het nieuwe wegsegment dat wordt getekend.
3843 3843 De maximale grootte voor de begrenzing is 0,25, en uw verzoek was te groot. Verzoek een kleiner gebied of gebruik planet.osm
3844 3844 De samengevoegde gegevensset zal geen tag bevatten met de sleutel {0}
3845 3845 De naam van het object bij de cursor.
3846 3846 Het aantal seconden om vooruit of achteruit te springen als de bijbehorende knop wordt ingedrukt.
3847 3847 Het wachtwoord mag niet leeg zijn. Voer uw wachtwoord voor OSM in
3848 3848 Het bestand ''{0}'' voor de plug-in bevat geen Manifest.
3849 3849 De plug-in is verwijderd uit de configuratie. Start JOSM opnieuw op om de plug-in te ontladen.
3850 3850 De projectie {0} kan niet worden geactiveerd. Mercator gebruiken
3851 3851 De proxy zal niet worden gebruikt.
3852 3852 De verhouding tussen verstreken tijd van de geluidsopname en de werkelijke tijd
3853 3853 De regexp "{0}" bevat een fout bij het ontleden op positie {1}, volledige foutmelding:\n\n{2}
3854 3854 De regex "{0}" bevat een fout bij het ontleden, volledige foutmelding:\n\n{1}
3855 3855 De mogelijkheid van afstandsbediening stelt JOSM in staat om te worden beheerd door andere toepassingen, bijv. vanuit een webbrowser.
3856 3856 Het gevraagde gebied is te groot. Zoom een beetje in, of wijzig de resolutie
3857 3857 Het geselecteerde GPX-spoor bevat geen tijdstempels. Selecteer een ander.
3858 3858 Het geselecteerde gebied is niet compleet. Doorgaan?
3859 3859 De geselecteerde knopen delen niet dezelfde weg.
3860 3860 De selecteerde foto''s bevatten geen informatie over tijd.
3861 3861 De selectie bevat {0} wegen. Weet u zeker dat u deze allemaal wilt vereenvoudigen?
3862 3862 De server antwoordde met een fout met code {0}.
3863 3863 De server antwoordde met antwoordcode 404.<br>Dit houdt normaal gesproken in dat de server geen object met de opgevraagde ID kent.
3864 3864 De server rapporteerde dat de huidige wijzigingenset was gesloten.<br>Dit komt vermoedelijk door het feit dat de grootte van de wijzigingensets de max. grootte<br>van {0} objecten op de server ''{1}'' overschrijdt.
3865 3865 De bronnen (URL of bestandsnaam) van spellingscontrole (zie http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) of gegevensbestanden van de controle voor tags.
3866 3866 De tekenreeks ''{0}'' is geen geldige waarde voor Double.
3867 3867 De plug-in TurnRestrictions maakt het mogelijk informatie te onderhouden over beperkingen voor afslaan in de database van OpenStreetMap.
3868 3868 De gebruikersnaam mag niet leeg zijn. Voer uw gebruikersnaam voor OSM in
3869 3869 De weg kan niet gesplitst worden bij de geselecteerde knopen. (Tip: selecteer knopen in het midden van de weg.)
3870 3870 De wegen kunnen niet worden gecombineerd in hun huidige richtingen. Wilt u er enkele van omkeren?
3871 3871 Theater
3872 3872 Hun gegevensset bevat geen tag met de sleutel {0}
3873 3873 Hun versie
3874 3874 Hun versie (gegevensset op server)
3875 3875 Hun met Samengevoegd
3876 3876 Themapark
3877 3877 Er zijn geen geopende wijzigingensets
3878 3878 Er zijn geen objecten geselecteerd om bij te werken.
3879 3879 Er zijn nog niet-opgeloste conflicten. Conflicten zullen niet worden opgeslagen en afgehandeld alsof ze allemaal genegeerd hebt. Doorgaan?
3880 3880 Er zijn wegen die elkaar kruisen.
3881 3881 Daar zou de hieronder vermelde informatie over de fout al voor u moeten zijn ingevuld. Vermeld informatie over hoe de fout kan worden gereproduceerd en probeer zo veel mogelijk details te geven als mogelijk.
3882 3882 Fout tijdens het tonen van de URL voor deze markering
3883 3883 Er waren {0} conflicten tijdens het importeren.
3884 3884 Deze actie zal geen sneltoets hebben.\n\n
3885 3885 Dit kan er toe leiden dat knopen per ongeluk verloren gaan.
3886 3886 Deze URL voor de zoekopdracht voor wijzigingenset is ongeldig
3887 3887 Dit is na het einde van de opname
3888 3888 Dit staat gelijk aan het verwijderen van de rollen van deze objecten.
3889 3889 De knoop is niet verbonden met iets anders.
3890 3890 Dit zorgt ervoor dat JOSM de geselecteerde objecten vergeet.<br> Ze worden uit de laag verwijderd, maar <i>niet</i> verwijderd van de server bij de volgende upload.
3891 3891 Deze optie onderdrukt het vullen van gebieden, overschrijft daarmee alles wat gespecificeerd is in de geselecteerde stijl.
3892 3892 Deze plug-in maakt het mogelijk om elke afbeelding als achtergrond in de bewerker te gebruiken en uit te lijnen met de kaart.
3893 3893 Deze plugin controleert op fouten in sleutels en waarden van eigenschappen.
3894 3894 Deze plugin zoekt naar fouten in relaties.
3895 3895 Deze plug-in upload GPS-sporen van de huidige actieve laag in JOSM direct naar openstreetmap.org.
3896 3896 Deze plug-in vereenvoudigt het mappen en bewerking van routes van het openbaar vervoer.
3897 3897 De test controleert op knopen zonder tag die geen deel uitmaken van enige weg.
3898 3898 Dit test op wegen zonder tag, die leeg zijn of één knoop bevatten.
3899 3899 Deze test controleert op wegen die sommige van de knopen meer dan eens bevatten.
3900 3900 Deze test controleert op wegen met gelijke namen die mogelijk verkeerd gespeld zijn.
3901 3901 Deze test controleert of een weg een eindpunt heel dicht bij een andere weg heeft.
3902 3902 Deze test kijkt na of multipolygonen geldig zijn
3903 3903 Deze test kijkt na of relaties die aangeven hoe er afgeslagen mag worden op kruispunten, correct kunnen zijn
3904 3904 Deze test kijkt na of 2 (spoor/water)wegen of gebouwen elkaar kruisen in dezelfde laag, zonder dat een knoop ze verbindt.
3905 3905 Deze test controleert of een verbinding tussen twee knopen niet gebruikt wordt door meer dan één weg.
3906 3906 Deze test controleert of kustlijnen correct zijn.
3907 3907 Deze test controleert of er geen knopen op precies dezelfde locatie zijn.
3908 3908 Deze test controleert dat er geen relaties zijn met dezelfde tags en dezelfde leden met dezelfde rollen.
3909 3909 Deze test controleert dat er geen wegen zijn met dezelfde coördinaten voor de knoop en optioneel ook dezelfde tags.
3910 3910 De test controleert de richting van water-, land of kustlijnwegen.
3911 3911 Deze test vindt meertalige objecten waarvan het attribuut ''name'' niet gelijk is aan enkele attributen ''name:*'' en niet een samenstelling van attributen ''name:*'', bijv., Italia - Italiaans - Italië.
3912 3912 Deze test zoekt knopen met dezelfde naam (kunnen gedupliceerde zijn).
3913 3913 Dit test of wegen die een cirkel zouden moeten vormen gesloten zijn.
3914 3914 Deze versie van JOSM is niet incompatibel met de geconfigureerde server.
3915 3915 Deze knopen staan niet in een cirkel. Afbreken.
3916 3916 Kaartjesautomaat
3917 3917 Tegelnummers
3918 3918 Tegeladres:
3919 3919 Map voor cache van tegels:
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 Tijd:
3923 3923 Tijsduur
3924 3924 Tijdzone:
3925 3925 Tijdzone: {0}
3926 3926 Tiris: DGM (Terreinmodel)
3927 3927 Tiris: DOM (Oppervlaktemodel)
3928 3928 Titel:
3929 3929 -----
3930 3930 Naar ...
3931 3931 Te verwijderen
3932 3932 GPX-lijnen in-/uitschakelen
3933 3933 Viewport volgt live GPS in-/uitschakelen
3934 3934 Weergave Draadmodel in- of uitschakelen
3935 3935 Omschakelen tussen volledig schermmodus/venstermodus
3936 3936 Zichtbaarheid van het venster Beheren wijzigingensets aan- of uitzetten
3937 3937 Schakelen van zichtbaarheid van laag: {0}
3938 3938 Zichtbaarheid van de tekst van de markering en pictogrammen in- of uitschakelen.
3939 3939 Zichtbaarheid van een laag in- of uitschakelen.
3940 3940 Omschakelen: {0}
3941 3941 De algemene instelling "{0}" in-/uitschakelen.
3942 3942 Toiletten
3943 3943 Token staat beperkte toegang toe
3944 3944 Tol
3945 3945 Tolpoort
3946 3946 Teveel doorgeleidingen naar de download-URL gedetecteerd. Afbreken.
3947 3947 Programma voor samenbrengen (samenvoegen) van gegevens
3948 3948 Gereedschap: {0}
3949 3949 Werkbalk
3950 3950 Werkbalk-actie zonder naam: {0}
3951 3951 Werkbalk-actie {0} overschreven: {1} krijgt {2}
3952 3952 Werkbalk aanpassing
3953 3953 Gereedschappen
3954 3954 Gereedschap om zelf te repareren (kan een coöperatie voor fietsers zijn)
3955 3955 Programma’s voor het tekenen van gebouwen.
3956 3956 Helptip
3957 3957 +++++
3958 3958 Toerisme
3959 3959 Tours - Orthofoto’s 2008
3960 3960 Toren
3961 3961 Referentie toren
3962 3962 Type toren
3963 3963 Stad
3964 3964 Stadhuis
3965 3965 Speelgoed
3966 3966 Traceert gebouwen vanaf de Tsjechische kadastrale kaart. Heeft TracerServer (.NET of Mono) nodig om te kunnen worden uitgevoerd.
3967 3967 Spoor
3968 3968 Kleuren van sporen en punten
3969 3969 Datum spoor
3970 3970 Type spoor
3971 3971 Verkeersremmers
3972 3972 Verkeerslicht
3973 3973 Route goed vrijgemaakt. gebied vlak of licht hellend, geen gevaar om te vallen
3974 3974 Route met doorlopende gebalanceerde stijging. Terrein gedeeltelijk steil, mogelijk gevaar om te vallen
3975 3975 +++++
3976 3976 Tramhalte
3977 3977 Vervoer
3978 3978 Toegangsbeperkingen
3979 3979 +++++
3980 3980 Reisagentschap
3981 3981 Boom
3982 3982 Autoweg
3983 3983 Af-/Oprit autoweg
3984 3984 Opnieuw proberen
3985 3985 Probeer eerst de plug-in bij te werken naar de nieuwste versie voordat u een fout rapporteert.
3986 3986 Di-Zo 08:00-15:00; Za 08:00-12:00
3987 3987 Di-Zo 08:00-15:00;Za 08:00-12:00
3988 3988 +++++
3989 3989 Start tunnel
3990 3990 Beperking afslaan
3991 3991 Zet geselecteerde stijlen aan/uit
3992 3992 Draaicirkel
3993 3993 Draaikom
3994 3994 Beperking op afslaan
3995 3995 Draaipoortje
3996 3996 Draaiplateau
3997 3997 Soort
3998 3998 Type naam (UK)
3999 3999 -----
4000 4000 Type schuilplaats
4001 4001 +++++
4002 4002 Normale reistijd in minuten
4003 4003 Banden
4004 4004 +++++
4005 4005 UIC-referentie (vervallen)
4006 4006 ONBEKEND
4007 4007 +++++
4008 4008 URL / Bestand:
4009 4009 URL vanaf www.openstreetmap.org (u kunt hier een URL om vanaf te downloaden plakken om een begrensd gebied te specificeren)
4010 4010 URL van www.openstreetmap.org (u kunt hier een URL plakken om het gebied te downloaden)
4011 4011 +++++
4012 4012 +++++
4013 4013 +++++
4014 4014 +++++
4015 4015 +++++
4016 4016 UTM Frankrijk (DOM)
4017 4017 UTM Geodesisch systeem
4018 4018 UTM-zone
4019 4019 Wegen losmaken
4020 4020 Niet mogelijk om primitief {0} toe te voegen aan de gegevensset, omdat deze er al deel van uitmaakt
4021 4021 Map {0} kan niet aangemaakt worden, automatisch opslaan zal worden uitgeschakeld
4022 4022 Het bestand {0} kan niet aangemaakt worden, er zal een andere bestandsnaam worden gebruikt
4023 4023 Kan nieuwe geluidsmarkering niet aanmaken.
4024 4024 Het voormalige back-upbestand {0} kan niet worden verwijderd
4025 4025 Kan geen vertaling voor de locale {0} vinden. Val terug op {1}.
4026 4026 Kan geen canoniek pad voor map {0} krijgen\n
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 Kan lat/lon niet ontleden
4030 4030 Kan in de afgespeelde laag niet synchroniseren.
4031 4031 Niet geclassificeerd
4032 4032 Niet-gesloten wegen.
4033 4033 Niet-gesloten weg
4034 4034 Niet-verbonden kustlijn
4035 4035 Niet-verbonden knopen zonder fysieke tags
4036 4036 Niet-verbonden wegen.
4037 4037 Onbeslist
4038 4038 Onbeslist conflict tussen status van verwijdering
4039 4039 Onbeslist conflict tussen verschillende coördinaten
4040 4040 Onbeslist
4041 4041 Niet gedefinieerd element ''{0}'' gevonden in invoerstroom. Afbreken.
4042 4042 Niet gedefinieerd element ''{0}'' gevonden in invoerstroom. Overslaan.
4043 4043 Ongedaan maken
4044 4044 Ongedaan maken Vorm loodrecht maken
4045 4045 Verplaatsen ongedaan maken
4046 4046 Loodrecht maken van bepaalde knopen ongedaan maken voor bepaalde knopen
4047 4047 De laatste opdracht opgedaan maken.
4048 4048 Maak de geselecteerde en alle latere opdrachten ongedaan
4049 4049 Laat venster zweven
4050 4050 Er is een onverwachte fout opgetreden
4051 4051 Onverwacht XML-element met de naam ''{0}''
4052 4052 Onverwacht teken op {0}. {1} werd verwacht terwijl {2} werd gevonden
4053 4053 Onverwachte indeling voor poortnummer in voorkeur ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
4054 4054 Onverwachte indeling van ID geantwoord door de server. Kreeg ''{0}''.
4055 4055 Onverwachte indeling van kop voor fout voor conflict in bijwerken van wijzigingenset. Kreeg ''{0}''
4056 4056 Onverwachte indeling van nieuwe versie van aangepaste primitief ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
4057 4057 Onverwachte ID voor primitief van OSM gevonden
4058 4058 Onverwacht antwoord van de HTTP-server. Kreeg {0} antwoord zonder kop ''Location''. Kan niet doorgeleiden. Afbreken.
4059 4059 -----
4060 4060 Onverwacht token ({0}) op positie {1}
4061 4061 Onverwacht token op positie {0}. Verwacht {1}, gevonden {2}
4062 4062 Onverwacht teken. {0} werd verwacht, {1} werd gevonden
4063 4063 Onverwacht teken: {0}
4064 4064 Onverwachte waarde ''{0}'' voor voorkeur ''{1}''. Veronderstelde waarde voor ''ask''.
4065 4065 Onverwachte waarde voor ''{0}'' in url voor aanvraag van wijzigingenset, kreeg {1}
4066 4066 Onverwachte waarde voor parameter "index". Kreeg {0}.
4067 4067 Losmaken
4068 4068 De lijst van samengevoegde elementen losmaken en samenvoegen starten.
4069 4069 Bevestiging voor losmaken
4070 4070 Losgemaakte knoop
4071 4071 Universiteit
4072 4072 Onbekende host
4073 4073 Onbekend type voor lid van relatie
4074 4074 Onbekende modus {0}.
4075 4075 Onbekende of niet ondersteunde versie van de API. Kreeg {0}.
4076 4076 Onbekende primitief: {0}. Toegestane waarden zijn knoop, weg of relatie
4077 4077 Onbekend vereiste: {0}
4078 4078 Onbekende rol
4079 4079 Onbekende zinnen: {0}
4080 4080 Onbekend type: {0}
4081 4081 Naamloze laag (lucht)foto
4082 4082 Onbenoemde wegkruising/rond punt
4083 4083 Naamloze niet-geclassificeerde snelweg
4084 4084 Onbenoemde wegen
4085 4085 Ongeordende kustlijn
4086 4086 Niet-opgeslagen wijzigingen
4087 4087 Niet-opgeslagen wijzigingen - Opslaan/Uploaden vóór verwijderen
4088 4088 Niet-opgeslagen wijzigingen - Opslaan/Uploaden vóór afsluiten?
4089 4089 Niet-opgeslagen gegevens en conflicten
4090 4090 Niet-opgeslagen gegevens en ontbrekende gekoppelde bestanden
4091 4091 Niet-opgeslagen gegevens en niet te beschrijven bestanden
4092 4092 Niet-opgeslagen OSM-gegevens
4093 4093 Alles deselecteren
4094 4094 Alles deselecteren (Escape)
4095 4095 Alles deselecteren (focus)
4096 4096 Alle objecten deselecteren.
4097 4097 Niet-ondersteunde WMS-bestandsversie; gevonden {0}, verwachtte {1}
4098 4098 Niet ondersteunde parameter ''{0}'' in tekenreeks voor query voor wijzigingenset
4099 4099 -----
4100 4100 Niet ondersteunde versie: {0}
4101 4101 Tagloze en niet-verbonden knopen
4102 4102 Ongetagde wegen
4103 4103 Ongetagde wegen (voorzien van commentaar)
4104 4104 Ongetagde, lege en wegen met één knoop
4105 4105 Omhoog
4106 4106 Eén niveau hoger
4107 4107 Bijwerken
4108 4108 Wijzigingenset bijwerken
4109 4109 Inhoud bijwerken
4110 4110 Gegevens bijwerken
4111 4111 Lijst van map bijwerken.
4112 4112 Tijdsperiode voor bijwerken (in dagen):
4113 4113 Wijzigingen bijwerken
4114 4114 Ververs objecten
4115 4115 Plug-ins bijwerken
4116 4116 Werk selectie bij
4117 4117 Inhoud van wijzigingenset bijwerken vanaf de server van OSM
4118 4118 Werk de wijzigingenset bij vanaf de server van OSM
4119 4119 De geselecteerde plug-ins bijwerken
4120 4120 Bijgewerkt
4121 4121 Werkt de huidig veranderde objecten bij vanaf de server (download de gegevens opnieuw)
4122 4122 Werkt de huidige geselecteerde objecten bij vanaf de server (download de gegevens opnieuw)
4123 4123 Werkt de objecten in de actieve gegevenslaag bij vanaf de server.
4124 4124 Dit werkt de geselecteerde wijzigingensets bij met de huidige gegevens vanaf de server van OSM
4125 4125 -----
4126 4126 Wijzigingenset bijwerken {0}...
4127 4127 Wijzigingenset bijwerken...
4128 4128 Bijwerken van gegevens
4129 4129 Bijwerken genegeerde fouten ...
4130 4130 Kaart wordt bijgewerkt ...
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 Uploaden
4134 4134 Aanpassingen uploaden
4135 4135 Voorkeuren uploaden
4136 4136 Upload alle wijzigingen in de actieve gegevenslaag naar de OSM-server
4137 4137 Upload alle wijzigingen in de huidige selectie naar de server van OSM
4138 4138 Gegevens bijwerken
4139 4139 Upload gegevens in gedeelten van objecten. Grootte gedeelte:
4140 4140 Upload gegevens in één verzoek
4141 4141 Upload gegevens naar een reeds bestaande en geopende wijzigingenset
4142 4142 Upload elk object individueel
4143 4143 Uploaden in één verzoek niet mogelijk (te veel objecten te uploaden)
4144 4144 Selectie uploaden
4145 4145 Upload de gewijzigde primitieven
4146 4146 De huidige voorkeuren naar de server uploaden
4147 4147 Uploaden naar ''{0}''
4148 4148 Naar een nieuwe wijzigingenset uploaden
4149 4149 Naar een bestaande wijzigingenset uploaden
4150 4150 Uploaden van <strong>{0} objecten</strong> naar <strong>1 wijzigingenset</strong> met behulp van <strong>{1} verzoeken</strong>
4151 4151 Uploaden van <strong>{0} objecten</strong> naar <strong>meerdere wijzigingensets</strong> met behulp van <strong>{1} verzoeken</strong>
4152 4152 Uploaden en opslaan van gewijzigde lagen ...
4153 4153 Uploaden van gegevens ...
4154 4154 Gegevens aan het uploaden voor laag ''{0}''
4155 4155 Gebruik
4156 4156 Gebruik <b>(</b> en <b>)</b> om expressies te groeperen
4157 4157 Gebruik <b>"</b> om operatoren te citeren (bijv. of een sleutel <b>:</b> bevat)
4158 4158 Gebruik <b>|</b> of <b>OR</b> om te combineren met een logische OF
4159 4159 Basis-authenticatie gebruiken
4160 4160 OAuth gebruiken
4161 4161 Gebruik een SOCKS proxy
4162 4162 Gebruikmaken van een eigen zoekopdracht voor wijzigingenset
4163 4163 Gebruik de pijltjestoetsen of sleep de achtergrondafbeelding/luchtfoto met de muis om de verschuiving aan te passen.\nU kunt ook de oostelijke en noordelijke verschuiving in de {0} coördinaten opgeven.\nAls u de verschuiving wilt opslaan als een bladwijzer, voer dan hieronder een naam in
4164 4164 Uitgebreide controle van eigenschap gebruiken
4165 4165 Gebruik de standaard
4166 4166 Standaard gegevensbestand gebruiken.
4167 4167 Gebruik standaard instellingen
4168 4168 Standaard bestand spellingscontrole gebruiken.
4169 4169 Standaard bestand voor negeren van tags gebruiken.
4170 4170 Gebruik foutenlaag.
4171 4171 Externe scripts gebruiken in JOSM
4172 4172 Gebruik de globale instellingen
4173 4173 Lijst met uitzonderingen gebruiken.
4174 4174 Gebruik server voor verschuivingen:
4175 4175 Voorkeuze ''{0}'' gebruiken
4176 4176 Voorkeuze ''{0}'' van groep ''{1}'' gebruiken
4177 4177 Gebruik afbeelding rgis.spb.ru als bekleding
4178 4178 Gebruik de standaard systeeminstellingen
4179 4179 Gebruik de standaard systeeminstellingen (uitgeschakeld. Start JOSM op met <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> om in te schakelen)
4180 4180 Het standaard gegevensbestand gebruiken (aanbevolen).
4181 4181 Het standaard bestand spellingscontrole gebruiken (aanbevolen).
4182 4182 Standaard bestand voor negeren van tags gebruiken (aanbevolen).
4183 4183 Gebruik de foutenlaag om problematische elementen weer te geven.
4184 4184 Gebruik lijst met uitzonderingen om waarschuwingen te onderdrukken.
4185 4185 Gebruik de beheerder voor wachtwoorden van uw systeem voor het opslaan van de gebruikersnaam en wachtwoord voor de API. (KWallet en gnome-keyring worden ondersteund.)
4186 4186 Gebruiker
4187 4187 Gebruikers-ID:
4188 4188 Gebruikersnaam:
4189 4189 Gebruikersnaam:
4190 4190 Gebruikersnaam
4191 4191 Gebruikersnaam:
4192 4192 Sneltoets "{0}" gebruiken in plaats daarvan.\n\n
4193 4193 Normaal zou dit opgelost moeten worden.
4194 4194 Stofzuigers
4195 4195 Valideren
4196 4196 Valideer waarden van eigenschap en -tags door uitgebreide regels te gebruiken.
4197 4197 Controleer of sleutels van eigenschap geldig zijn met een woordenlijst
4198 4198 Valideer waarden van eigenschap door te controleren met voorkeuzen
4199 4199 Valideren
4200 4200 Validatie
4201 4201 Validatieresultaten
4202 4202 Fouten bij valideren
4203 4203 Validatie mislukt. De API URL lijkt ongeldig te zijn.
4204 4204 Resultaten van valideren
4205 4205 Waarde
4206 4206 Waarde "{0}" voor sleutel "{1}" niet in voorkeuzen.
4207 4207 Waarde ''{0}'' zal worden toegepast voor sleutel ''{1}''
4208 4208 Waarde ''{0}'' is geen getal. Voer een geheel getal > 1 in
4209 4209 Waarde >0 verwacht voor parameter ''{0}'', kreeg {1}
4210 4210 Waarde voor breedtegraad in bereik [-90,90] vereist.
4211 4211 Waarde voor lengtegraad in bereik [-180,180] vereist.
4212 4212 Waarde:
4213 4213 -----
4214 4214 Euroshop
4215 4215 Verschillende instellingen die het uiterlijk van het programma beïnvloeden.
4216 4216 Voertuigen per type
4217 4217 Voertuigen naar gebruik
4218 4218 Snelheid (rood = langzaam, groen = snel)
4219 4219 Verkoopautomaat
4220 4220 Producten
4221 4221 Versie
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Versie > 0 verwacht. Kreeg {0}.
4225 4225 Versie werd verwacht
4226 4226 Versie {0}
4227 4227 Versie:
4228 4228 Versie {0}
4229 4229 Dierenarts
4230 4230 Videotheek
4231 4231 Beeld
4232 4232 Beeld: {0}
4233 4233 Uitkijkpunt
4234 4234 Viewport volgt live GPS
4235 4235 Dorp
4236 4236 Stadsgroen
4237 4237 Dorp/stad
4238 4238 Wijngaard
4239 4239 Zichtbaarheid
4240 4240 Zichtbaarheid/leesbaarheid
4241 4241 Zichtbaar schachtblok
4242 4242 Bezoek Homepage
4243 4243 Visualiseert route-informatie als een route-afbeelding.
4244 4244 Kalibreren van geluidsrecorder
4245 4245 Vulkaan
4246 4246 Volleybal
4247 4247 +++++
4248 4248 WAARSCHUWING: Normaliseren van waarde van attribuut ''version'' van element {0} naar {2}, versie van API is ''{3}''. Kreeg {1}.
4249 4249 WAARSCHUWING: onverwachte indeling van API basis-URL. Doorsturen naar de informatie- of geschiedenispagina voor een OSM-object zal waarschijnlijk mislukken. API basis-URL is: ''{0}''
4250 4250 WAARSCHUWING: onverwachte indeling van API basis-URL. Doorsturen naar gebruikerspagina voor OSM-gebruiker zal waarschijnlijk mislukken. API basis-URL is: ''{0}''
4251 4251 +++++
4252 4252 +++++
4253 4253 WGS84 Geografisch
4254 4254 +++++
4255 4255 WMS-fout
4256 4256 WMS-bestanden (*.wms)
4257 4257 WMS-instellingen
4258 4258 WMS URL of Foto ID:
4259 4259 WMS-laag ({0}), automatisch in zoom {1} downloaden
4260 4260 WMS-laag ({0}), in zoom {1} downloaden
4261 4261 +++++
4262 4262 WMSPlugin-stijl afbeeldingen aanpassen van kaartmodus
4263 4263 Wachten voor 10 seconden ...
4264 4264 Muur
4265 4265 Waarschuwing
4266 4266 Waarschuwing: Kan plug-in ''{0}'' niet downloaden. De koppeling om vanaf te downloaden ''{1}'' is geen geldige URL. Downloaden wordt overgeslagen.
4267 4267 Waarschuwing: Kan plug-in ''{0}'' niet downloaden. De koppeling om vanaf te downloaden is onbekend. Downloaden wordt overgeslagen.
4268 4268 Waarschuwing: Lezen niet mogelijk van de vooraf ingestelde bron voor taggen: {0}
4269 4269 Waarschuwing: Niet mogelijk om de voorkeuren te initialiseren. Niet mogelijk om de ontbrekende map voor voorkeuren: {0} te maken
4270 4270 Waarschuwing: Initialiseren van voorkeuren mislukt. Mislukt om bestand met voorkeuren herstellen naar standaard: {0}
4271 4271 Waarschuwing: Niet mogelijk om de voorkeuren te initialiseren. Map voor voorkeuren ''{0}'' is geen map.
4272 4272 Waarschuwing: verkrijgen van het Toegangstoken voor OAuth vanuit beheer beveiligde gegevens is mislukt
4273 4273 Waarschuwing: Ophalen van gebruikersinformatie over de huidige gebruiker van JOSM mislukt. Uitzondering was: {0}
4274 4274 Waarschuwing: scannen van bestand ''{0}'' voor informatie over plug-in mislukt. Overslaan.
4275 4275 Waarschuwing: opslaan van Toegangstoken voor OAuth in beheer van beveiligde gegevens is mislukt
4276 4276 Waarschuwing: Uitzondering negeren omdat taak is geannuleerd.. Uitzondering: {0}
4277 4277 Waarschuwing: JOSM is geconfigureerd om proxies te gebruiken vanuit de systeeminstellingen, maar de JVM is niet geconfigureerd om die te verkrijgen. herstellen van voorkeuren naar ''Geen proxy''
4278 4278 Waarschuwing: Laag ''{0}'' bestaat niet meer. Kan het conflict voor object ''{1}'' niet verwijderen.
4279 4279 Waarschuwing: Bestand voor voorkeuren "{0}" ontbreekt. Er wordt standaard bestand voor voorkeuren aangemaakt.
4280 4280 Waarschuwing: Het bestaande bestand voor voorkeuren "{0}" zal worden vervangen door een standaard ebstand voor voorkeuren.
4281 4281 Waarschuwing: De 2 geselecteerde objecten hebben gelijke, maar niet identieke caches voor stijl.
4282 4282 Waarschuwing: het wachtwoord wordt niet versleuteld verstuurd.
4283 4283 Waarschuwing: Onverwachte parameters voor HTTP proxy. Kreeg host ''{0}'' en poort ''{1}''.
4284 4284 Waarschuwing: Onverwachte parameters voor SOCKS proxy. Kreeg host ''{0}'' en poort ''{1}''.
4285 4285 Waarschuwing: Niet ondersteunde waarde in voorkeur ''{0}'', kreeg {1}''. Gebruik de authenticatie-methode ''Basis-authenticatie''.
4286 4286 Waarschuwing: automatisch afbreken van waarde van tag "{0}" van verwijderd object {1}
4287 4287 Waarschuwing: slechte locatie in HTML-document. Uitzondering was: {0}
4288 4288 Waarschuwing: afhankelijk van de methode voor authenticatie die de proxyserver gebruikt kan het wachtwoord niet versleuteld worden overgedragen.
4289 4289 Waarschuwing: fout kop "{0}" komt niet overeen met een verwacht patroon
4290 4290 Waarschuwing: toegang tot map ''{0}'' mislukt wegens veiligheidsredenen. Uitzondering was: {1}
4291 4291 Waarschuwing: annuleren van het uitvoeren van de bewerking van OAuth mislukt
4292 4292 Waarschuwing: maken van map voor plug-in ''{0}'' mislukt. Kan geen lijst voor plug-in opslaan vanaf de site voor plug-in ''{1}''.
4293 4293 Waarschuwing: verwijderen van de gedateerde plug-in ''{0}'' mislukt.
4294 4294 Waarschuwing: voorvoegsel voor wiki-taal afleiden vanuit de locale code ''{0}'' van JOSM mislukt. Gebruiken van standaardcode ''en''.
4295 4295 Waarschuwing: downloaden van informatielijst van plug-in mislukt
4296 4296 Waarschuwing: afhandelen van zip-bestand ''{0}'' mislukt. Uitzondering was: {1}
4297 4297 Waarschuwing: installeren van de reeds gedownloade plug-in ''{0}'' mislukt. Installatie wordt overgeslagen. JOSM laadt nog steeds de oude versie van de plug-in.
4298 4298 Waarschuwing: installeren van plug-in ''{0}'' vanuit het tijdelijke gedownloade bestand ''{1}'' mislukt. Hernoemen mislukt.
4299 4299 Waarschuwing: Laden kaarttekenstijlen mislukt vanaf ''{0}''. Uitzondering was: {1}
4300 4300 Waarschuwing: openen van bestand met de extensie ''{2}'' en deel van naam ''{3}'' in zip-bestand ''{0}'' mislukt. Uitzondering was: {1}
4301 4301 Waarschuwing: Ontleden van kaarttekenstijlen mislukt vanaf ''{0}''. Fout was: [{1}:{2}] {3}
4302 4302 Waarschuwing: Ontleden van kaarttekenstijlen mislukt vanaf ''{0}''. Fout was: {1}
4303 4303 Waarschuwing: Niet mogelijk om de voorkeuren te behouden voor ''{0}''
4304 4304 Waarschuwing: op voorgrond houden van dialoogvenster Persoonlijke gegevens mislukt. Beveiligingsuitzondering ontvangen.
4305 4305 Waarschuwing: lezen van MOTD vanaf ''{0}'' mislukt wegens veiligheidsredenen. Uitzondering was: {1}
4306 4306 Waarschuwing: lezen van MOTD vanaf ''{0}'' mislukt. Uitzondering was: {1}
4307 4307 Waarschuwing: verkrijgen van de beveiligde gegevens van OSM vanuit het beheer van die gegevens mislukt.
4308 4308 Waarschuwing: opslaan van de beveiligde gegevens voor OSM naar beheer van die gegevens is mislukt.
4309 4309 Waarschuwing: ongeldige indeling van item in lijst met voorkeuzes ''{0}''. Kreeg ''{1}''
4310 4310 Waarschuwing: ongeldige indeling van item in de lijst met stijlen ''{0}''. Kreeg ''{1}''
4311 4311 Waarschuwing: ongeldige waarde van attribuut ''{0}'' van element ''{1}'' in mogelijkheden voor de server. Kreeg ''{2}''
4312 4312 Waarschuwing: mixen van 0.6 en 0.5 gegevensresultaten in versie 0.5
4313 4313 Waarschuwing: object ''{0}'' is al verwijderd van de server. Sla dit object over en probeer opnieuw te uploaden.
4314 4314 Waarschuwing: er wordt slechts een infovenster voor de eerste {0} van {1} geselecteerde gebruikers geopend
4315 4315 Waarschuwing: de JVM is niet geconfigureerd om proxies op te zoeken vanuit de systeeminstellingen. De eigenschap ''java.net.useSystemProxies'' ontbrak op het moment van opstarten. Zal geen proxy gebruiken.
4316 4316 Waarschuwing: het revisiebestand ''/REVISION'' ontbreekt.
4317 4317 Waarschuwing: onverwacht versienummer voor JOSM in revisiebestand, waarde is ''{0}''
4318 4318 Waarschuwing: onverwachte waarde voor sleutel ''{0}'' in voorkeuren, kreeg ''{1}''
4319 4319 Waarschuwing: onverwachte waarde voor voorkeur ''{0}'' gevonden. Kreeg ''{1}''. Zal geen proxy gebruiken.
4320 4320 Waarschuwing: onverwachte waarde voor voorkeur ''{0}'', kreeg ''{1}''. Teruggezet naar standaard zoekopdracht.
4321 4321 Waarschuwing: onverwachte waarde voor voorkeur ''{0}''. Kreeg ''{1}''.
4322 4322 Waarschuwing: niet ondersteund eindelement ''{0}'' in inhoud wijzigingenset op positie ({1},{2}). Overslaan.
4323 4323 Waarschuwing: niet ondersteund startelement ''{0}'' in inhoud van wijzigingenset op positie ({1},{2}). Overslaan.
4324 4324 Waarschuwingen
4325 4325 Autowasstraat
4326 4326 Vuilnisbak
4327 4327 Afvalwaterzuivering
4328 4328 +++++
4329 4329 Zwembad
4330 4330 Watertoren
4331 4331 Waterbron
4332 4332 Waterwerken
4333 4333 Waterval
4334 4334 Watermolen
4335 4335 -----
4336 4336 Gedupliceerde knopen in waterweg
4337 4337 Wave-geluidsbestanden (*.wav)
4338 4338 -----
4339 4339 Eindknoop van weg dicht bij andere snelweg
4340 4340 Eindknoop van weg dicht bij andere weg
4341 4341 Wegknoop dicht bij andere weg
4342 4342 -----
4343 4343 Weg met externe ID ''{0}'' bevat ontbrekende knoop met externe ID ''{1}''.
4344 4344 Weg {0}
4345 4345 Weg {0} met {1} knopen heeft incomplete knopen omdat ten minste één knoop ontbreekt in de geladen gegevens.
4346 4346 Weg:
4347 4347 Labelen van wegpunten
4348 4348 Wegpunten
4349 4349 Wegen
4350 4350 Wegen hebben een segment gemeen met een gebied
4351 4351 Wegen met dezelfde positie
4352 4352 Wegkruis
4353 4353 Kruisbeeld
4354 4354 Webpagina: {0}
4355 4355 +++++
4356 4356 Stuw
4357 4357 Waterrijk land
4358 4358 Rolstoel
4359 4359 Rolstoelen
4360 4360 Bij importeren van geluid, pas het toe op elk wegpunt in de GPX-laag.
4361 4361 Bij importeren van geluid, maak markeringen van...
4362 4362 Bij het omkeren van de rijrichting worden de volgende wijzigingen in eigenschappen van de weg en zijn knopen voorgesteld om de gegevens consistent te houden.
4363 4363 Behoud, bij het opslaan, back-upbestanden die eindigen op ~
4364 4364 Gehele groep
4365 4365 Breedte (meters)
4366 4366 Breedte van de te tekenen GPX-lijn (0 voor de standaardwaarde)
4367 4367 +++++
4368 4368 Windmolen
4369 4369 Vensters
4370 4370 Windvaan
4371 4371 Draadmodel kaarttekenaar
4372 4372 Weergave Draadmodel
4373 4373 Met OAuth geeft u JOSM het recht om kaartgegevens en GPS-sporen ten behoeve van uzelf te uploaden (<a href="{0}">meer info...</a>).
4374 4374 Met winkel
4375 4375 Tussen aanhalingstekens moet vóór de tekens <b>"</b>- en <b>\</b> een <b>\</b> gezet worden. (bijv. <b>\"</b> en <b>\\</b>).
4376 4376 Oerbos
4377 4377 Fabriek
4378 4378 Schrijft informatie over de GPS-positie naar de kop van het afbeeldingsbestand. Voer deze mogelijkheid uit via het rechtsklik-menu van de afbeeldingslaag.
4379 4379 Schrijven van lijst voor plug-in naar locale cache ''{0}''
4380 4380 Fout aantal argumenten voor bladwijzer
4381 4381 Verkeerd geordende wegen.
4382 4382 XML-tag <user> ontbreekt.
4383 4383 Yahoo-luchtfoto’s
4384 4384 Ja
4385 4385 Ja, toepassen
4386 4386 Ja, een conflict maken en sluiten
4387 4387 Ja, sla de wijzigingen op en sluit af
4388 4388 U heeft al een Toegangstoken om toegang te krijgen tot de server van OSM met behulp van OAuth.
4389 4389 U gaat incomplete objecten verwijderen.<br>Dit zal problemen veroorzaken aangezien u niet het echte object ziet.<br>Wilt u ze echt verwijderen?
4390 4390 U staat op het punt knopen te verwijderen buiten het gebied dat u hebt gedownload.<br>Dit kan problemen veroorzaken omdat andere objecten (die u niet ziet) ze zouden kunnen gebruiken.<br>Wilt u ze echt verwijderen?
4391 4391 U staat op het punt {0} browservensters te openen.<br>Dit zal uw scherm opvullen met browservensters<br> en het zal ook een behoorlijke tijd duren.
4392 4392 Je staat op het punt onvolledige objecten los te maken.<br>Dit zal problemen veroorzaken, omdat je niet het echte object ziet.<br>Wil je het echt losmaken?
4393 4393 Je staat op het punt knopen los te maken buiten het gebied dat je gedownload hebt.<br>Dit kan problemen veroorzaken, omdat deze door andere objecten (die je niet kan zien) in gebruik kunnen zijn.<br>Wil je het echt losmaken?
4394 4394 U kunt ook een URL plakken vanaf www.openstreetmap.org.
4395 4395 U wijzigde de sleutel van ''{0}'' naar ''{1}''.\nDe nieuwe sleutel is al gebruikt, waarden overschrijven?
4396 4396 U heeft nog geen Toegangstoken om toegang te krijgen tot de server van OSM met behulp van OAuth. U moet eerst autoriseren.
4397 4397 U hebt teveel gegevens gedownload. Probeer het later opnieuw.
4398 4398 U bent een probleem tegengekomen in JOSM
4399 4399 U bent een fout tegengekomen in JOSM. Vóórdat u een foutenrapport indient, zorg er voor dat u hier bent bijgewerkt naar de laatste versie van JOSM:
4400 4400 U moet JOSM opnieuw starten om sommige instellingen te activeren.
4401 4401 U verplaatste meer dan {0} elementen. Het verplaatsen van een groot aantal elementen is meestal een vergissing.\nWilt u ze echt verplaatsen?
4402 4402 U moet uw bewerkingen publiek maken om nieuwe gegevens te kunnen uploaden
4403 4403 U moet minstens één weg selecteren.
4404 4404 Je moet twee of meer knopen selecteren om een rondgaande weg te splitsen
4405 4405 Je moet de afspeelkop slepen (Shift-toets ingedrukt) op de geluidsmarkering of op het punt van het spoor waar je wilt synchroniseren.
4406 4406 U moet de afspeelkop nabij het GPX-spoor slepen waarvan u de gekoppelde geluidsopname afspeelde (na de eerste markering).
4407 4407 Je moet het geluid gepauzeerd hebben op het punt in het spoor waar je de markering wilt hebben.
4408 4408 Pauzeer het geluid op het moment dat je de hulp bij synchronisatie hoort.
4409 4409 U verzocht teveel knopen (grens is 50.000). Verzoek een kleiner gebied of gebruik planet.osm
4410 4410 U zou ook uw plug-ins moeten bijwerken. Als geen van beide helpt dien dan een foutenrapport in in onze database voor problemen met behulp van deze koppeling:
4411 4411 U moet een GPX-spoor selecteren
4412 4412 U hebt de software voor JOSM bijgewerkt <br> Om problemen te voorkomen zouden de plug-ins ook moeten worden bijgewerkt.<br><br>De plug-ins nu bijwerken?
4413 4413 Uw opmerking bij uploaden is <i>leeg</i>, of <i>zeer kort</i>.<br /><br />Technisch is dit toegestaan, maar neem in overweging dat veel gebruikers die<br />wijzigingen bekijken in hun omgeving afhankelijk zijn van betekenisvolle opmerkingen<br />om te begrijpen wat er aan de hand is!<br /><br />Als u nu een minuutje spendeert aan het uitleggen van uw wijziging, zult u het leven<br />van vele andere mappers een stuk eenvoudiger maken.
4414 4414 Nul-coördinaten: {0}
4415 4415 Dierentuin
4416 4416 Inzoomen
4417 4417 Zoomen (in meters)
4418 4418 Inzoomen
4419 4419 Uitzoomen
4420 4420 Zoom en verplaats kaart
4421 4421 Zoom optimaal en 1:1
4422 4422 Zoom door te slepen of Ctrl+. of Ctrl+,; verplaatsen met Ctrl+up, links, omlaag, rechts; zoom verplaatsen met knop naar rechts
4423 4423 Inzoomen
4424 4424 Zoomniveau:
4425 4425 Uitzoomen
4426 4426 Weergave inzoomen op {0}.
4427 4427 Inzoomen op
4428 4428 Inzoomen op laag
4429 4429 Zoom naar eigen resolutie
4430 4430 Inzoomen op knoop
4431 4431 Op probleem inzoomen
4432 4432 Inzoomen op de geselecteerde element(en).
4433 4433 Op selectie inzoomen
4434 4434 Zoom in op de overeenkomende objecten in de huidige gegevenslaag
4435 4435 Inzoomen op het object waar het eerst geselecteerde lid naar verwijst
4436 4436 Zoom in op de objecten in de inhoud van deze wijzigingenset in de huidige gegevenslaag
4437 4437 Zoom in op deze knoop in de huidige gegevenslaag
4438 4438 Inzoomen op {0}
4439 4439 In-/Uitzoomen uitgeschakeld omdat de laag van deze relatie niet actief is
4440 4440 In-/Uitzoomen uitgeschakeld omdat er geen lid geselecteerd is
4441 4441 \nHoogte: {0} m
4442 4442 \nRichting {0}°
4443 4443 \nBereik:{0}
4444 4444 \n\n> toepassen {0} stijl "{1}"\n
4445 4445 \n\n> overslaan "{0}" (niet actief)
4446 4446 \n\nLijst van gegenereerde stijlen:\n
4447 4447 \n{0} km/u
4448 4448 +++++
4449 4449 stad
4450 4450 provincie
4451 4451 gehucht
4452 4452 eiland
4453 4453 plaats
4454 4454 gemeente
4455 4455 deelgemeente
4456 4456 dorp
4457 4457 klein dorp
4458 4458 lijn
4459 4459 ondergeschikte_lijn
4460 4460 +++++
4461 4461 grens
4462 4462 handhaving
4463 4463 lijn
4464 4464 multipolygoon
4465 4465 netwerk
4466 4466 Openbaar vervoer
4467 4467 beperking
4468 4468 +++++
4469 4469 plaats
4470 4470 waterweg
4471 4471 Goederen bewerken
4472 4472 Kabelmast bewerken
4473 4473 Station bewerken
4474 4474 Goederen
4475 4475 Kabelmast
4476 4476 +++++
4477 4477 +++++
4478 4478 Terug
4479 4479 Sneller
4480 4480 Sneller vooruit
4481 4481 Vooruit
4482 4482 Spring terug
4483 4483 Spring naar voren
4484 4484 Volgende markering
4485 4485 Speel vanaf volgende markering
4486 4486 Speel vanaf vorige markering
4487 4487 Afspelen/Pauze
4488 4488 Vorige markering
4489 4489 Langzamer
4490 4490 Langzaam vooruit
4491 4491 Afgesloten
4492 4492 Openen
4493 4493 leeg
4494 4494 zwart
4495 4495 blauw
4496 4496 bruin
4497 4497 grijs
4498 4498 groen
4499 4499 rood
4500 4500 wit
4501 4501 O
4502 4502 +++++
4503 4503 Z
4504 4504 +++++
4505 4505 analoog
4506 4506 digitaal
4507 4507 nee
4508 4508 zonnewijzer
4509 4509 onorthodox
4510 4510 T
4511 4511 W
4512 4512 O
4513 4513 +++++
4514 4514 V
4515 4515 +++++
4516 4516 +++++
4517 4517 V
4518 4518 tekst
4519 4519 Be(schrijving)
4520 4520 Naam
4521 4521 Brandstof
4522 4522 groen
4523 4523 rijstrook
4524 4524 parkeerplaats
4525 4525 trottoir
4526 4526 landbouwgrond
4527 4527 bosbouw
4528 4528 woongebied
4529 4529 Verschuiving
4530 4530 Inzoomen
4531 4531 merk
4532 4532 nee
4533 4533 tweedehands
4534 4534 ja
4535 4535 ruig land
4536 4536 gemengd
4537 4537 bovengronds
4538 4538 pilaar
4539 4539 vijver
4540 4540 ondergronds
4541 4541 onder water
4542 4542 muur
4543 4543 Station bewerken
4544 4544 +++++
4545 4545 T
4546 4546 NHG (niet-hoofdlettergevoelig)
4547 4547 HG (hoofdlettergevoelig)
4548 4548 Regex (reguliere expressie)
4549 4549 Poort:
4550 4550 picknick_schuilplaats
4551 4551 bus_hokje
4552 4552 weer_schuilplaats
4553 4553 wild_schuilplaats
4554 4554 Toets:
4555 4555 naaldbomen
4556 4556 loofbomen
4557 4557 gemengd
4558 4558 afgekorte straatnaam
4559 4559 actief
4560 4560 -----
4561 4561 Toevoegen aan selectie
4562 4562 adres
4563 4563 -----
4564 4564 voegt projecties toe van Proj4J
4565 4565 provincie/gemeente
4566 4566 gevorderd
4567 4567 gevorderde configuratie
4568 4568 kabelbaan
4569 4569 luchtverbinding
4570 4570 luchtverbinding_donker
4571 4571 luchtverbinding_licht
4572 4572 zand_steenslag
4573 4573 landbouwverkeer
4574 4574 openlucht
4575 4575 alles
4576 4576 Alle objecten
4577 4577 brandgang
4578 4578 alfabetisch
4579 4579 alternatief
4580 4580 soort voorziening {0}
4581 4581 voorziening
4582 4582 voorziening_licht
4583 4583 voorziening_verkeer
4584 4584 Amerikaans voetbal
4585 4585 anaerobische_vertering
4586 4586 fietsenrek
4587 4587 Anglicaan
4588 4588 diervoeder
4589 4589 anoniem
4590 4590 iedere
4591 4591 -----
4592 4592 aquaduct
4593 4593 Boogschieten
4594 4594 gebied
4595 4595 tekst voor gebied
4596 4596 Oosters
4597 4597 asfalt
4598 4598 Atletiek
4599 4599 -----
4600 4600 +++++
4601 4601 Australisch voetbal
4602 4602 automatisch
4603 4603 -----
4604 4604 achtergrond
4605 4605 halte achterwaarts
4606 4606 segment achterwaarts
4607 4607 slecht
4608 4608 Bahai
4609 4609 Baptist
4610 4610 prikkeldraad
4611 4611 barrière
4612 4612 blokkade gebruikt op een weg
4613 4613 Honkbal
4614 4614 waterbekken
4615 4615 Basketbal
4616 4616 opladen van batterijen
4617 4617 bauxiet_(aluminium)
4618 4618 strand
4619 4619 fiets
4620 4620 fietsbanden
4621 4621 reclamebord
4622 4622 biobrandstof
4623 4623 +++++
4624 4624 biomassa
4625 4625 veen
4626 4626 Jeu de boules
4627 4627 grens
4628 4628 Bowling
4629 4629 -----
4630 4630 merk
4631 4631 brug
4632 4632 brugtag op een knoop
4633 4633 braakliggend gebied
4634 4634 Boeddhisme
4635 4635 gebouw
4636 4636 ribbel
4637 4637 hamburger
4638 4638 +++++
4639 4639 busbaan
4640 4640 Canadees voetbal
4641 4641 -----
4642 4642 Kanoën
4643 4643 Hoofdlettergevoelig
4644 4644 Katholiek
4645 4645 begraafplaats
4646 4646 centraal
4647 4647 ketting
4648 4648 houtskool
4649 4649 -----
4650 4650 asverschuiving
4651 4651 kip
4652 4652 Chinese keuken
4653 4653 versmalling
4654 4654 Christelijk
4655 4655 sigaretten
4656 4656 stad
4657 4657 bebouwde kom
4658 4658 klassiek
4659 4659 klassiek;schaatsen
4660 4660 Klimmen
4661 4661 opklimmend naar tweede graad. Vaak erg blootgesteld, bijzonder scherpe stenen, gletsjer met gevaar om uit te glijden en te vallen
4662 4662 met de klok mee
4663 4663 gesloten
4664 4664 geslotenweg
4665 4665 kolen
4666 4666 kinderhoofdjes
4667 4667 koude lucht
4668 4668 koud water
4669 4669 verbranding
4670 4670 communicatie
4671 4671 aangestampt
4672 4672 samengeperste lucht
4673 4673 beton
4674 4674 condooms
4675 4675 wijzigingenset configureren
4676 4676 Kaarttekenstijl instellen
4677 4677 +++++
4678 4678 naaldbomen
4679 4679 verbinding
4680 4680 weg in aanleg
4681 4681 bovenleiding
4682 4682 +++++
4683 4683 voeding
4684 4684 koper
4685 4685 kopieer geselecteerde standaarden
4686 4686 Kan geen invoerstroom voor geluid uit URL voor invoer krijgen
4687 4687 aantal
4688 4688 maakt een grafische weergave van verkeersstromen en controleert een onderverzameling van verkeersstromen als het een kruising is of zoekt in een onderverzameling van verkeersstromen naar kruisingen
4689 4689 Cricket
4690 4690 cricket oefenbaan
4691 4691 Croquet
4692 4692 Verkeerskussen
4693 4693 klanten
4694 4694 fietspad met fietstag
4695 4695 Fietsen
4696 4696 +++++
4697 4697 gegevens
4698 4698 loofbomen
4699 4699 toegewezen
4700 4700 grd° min'' (Scheepvaart)
4701 4701 grd° min'' sec"
4702 4702 verwijderd
4703 4703 verwijderd op server
4704 4704 afleveren goederen
4705 4705 vervallen
4706 4706 bestemmingsverkeer
4707 4707 bestemmingsverkeer
4708 4708 omleiding
4709 4709 +++++
4710 4710 natuursteen
4711 4711 uitgeschakeld
4712 4712 -----
4713 4713 dok
4714 4714 bestaat niet
4715 4715 Hondenrennen
4716 4716 dubbel
4717 4717 omlaag
4718 4718 bergafwaarts
4719 4719 downloaden
4720 4720 -----
4721 4721 frisdranken
4722 4722 oprit
4723 4723 oostelijke segment
4724 4724 eenvoudig
4725 4725 elektrisch
4726 4726 electriciteit
4727 4727 elementen
4728 4728 Toegangsweg noodhulp
4729 4729 -----
4730 4730 Paardrijden
4731 4731 Evangelist
4732 4732 +++++
4733 4733 voorbeelden
4734 4734 uitstekend
4735 4735 hondenpoepzakjes
4736 4736 -----
4737 4737 +++++
4738 4738 blootgestelde delen kunnen beveiligd zijn met touwen of kettingen, mogelijk nodig om handen te moeten gebruiken voor balans. Gedeeltelijk blootgestelde delen met gevaar om te vallen, losse stenen, onbetreden - scherpe stenen
4739 4739 uitgebreide opties voor het bewerken van opening_hours
4740 4740 onwaar: de eigenschap is expliciet uitgeschakeld
4741 4741 landbouwgrond
4742 4742 omheining
4743 4743 veerboot
4744 4744 weggefilterd/uitgeschakeld
4745 4745 gefilterd/verborgen
4746 4746 Zoek in selectie
4747 4747 -----
4748 4748 vis_en_friet
4749 4749 splitsing
4750 4750 map
4751 4751 voedsel
4752 4752 voet
4753 4753 voetpad met voettag
4754 4754 doorwaadbare plek
4755 4755 bosbouw
4756 4756 verkeer bosbouw
4757 4757 halte voorwaarts
4758 4758 segment voorwaarts
4759 4759 vrij skiën
4760 4760 Frans
4761 4761 van tegel
4762 4762 vanaf weg
4763 4763 hoog
4764 4764 fusie
4765 4765 Gaelic voetbal
4766 4766 +++++
4767 4767 +++++
4768 4768 vergassen
4769 4769 gasolie
4770 4770 geothermisch
4771 4771 Duits
4772 4772 ijsgletsjer
4773 4773 goud
4774 4774 Golf
4775 4775 golfbaan
4776 4776 goed
4777 4777 GPS-markering
4778 4778 GPS-punt
4779 4779 graad 1
4780 4780 graad 2
4781 4781 graad 3
4782 4782 graad 4
4783 4783 graad 5
4784 4784 gras
4785 4785 open stenen met gras
4786 4786 steenslag
4787 4787 Grieks
4788 4788 groen
4789 4789 ontwikkelingsgebied
4790 4790 grond
4791 4791 grondsleuven
4792 4792 Turnen
4793 4793 +++++
4794 4794 halte
4795 4795 heeft directiesleutels
4796 4796 heeft directiesleutels (omgedraaid)
4797 4797 gezondheid
4798 4798 warmte
4799 4799 heide
4800 4800 heg
4801 4801 zwaar vervoer
4802 4802 markeren
4803 4803 snelweg
4804 4804 snelweg zonder een referentie
4805 4805 +++++
4806 4806 snelweg_route
4807 4807 wandeltocht
4808 4808 Hindoestaans
4809 4809 historisch
4810 4810 geschiedenis
4811 4811 Hockey
4812 4812 verschrikkelijk
4813 4813 paard
4814 4814 Paardenrennen
4815 4815 paardrijden
4816 4816 hete lucht
4817 4817 heet water
4818 4818 +++++
4819 4819 huis
4820 4820 -----
4821 4821 +++++
4822 4822 verkeersdrempel
4823 4823 water
4824 4824 ijs
4825 4825 schaatsbaan
4826 4826 ilmeniet_(ijzertitanaat)
4827 4827 Luchtfoto vervagen
4828 4828 inactief
4829 4829 -----
4830 4830 Inclusief directe kinderen van ouder-relaties
4831 4831 incompleet
4832 4832 incomplete weg
4833 4833 vergoot het zoomniveau om meer detail te zien
4834 4834 Onafhankelijk
4835 4835 Indiaas
4836 4836 binnenshuis
4837 4837 industrieel
4838 4838 informeel
4839 4839 binnensegment
4840 4840 geïntegreerd in hoofdprogramma
4841 4841 gemiddeld
4842 4842 +++++
4843 4843 ijzererts
4844 4844 eiland
4845 4845 afgescheiden
4846 4846 Italiaanse keuken
4847 4847 Jain
4848 4848 Japans
4849 4849 Jehova’s getuigen
4850 4850 Joods
4851 4851 afrit
4852 4852 Kebab
4853 4853 tijdschriften
4854 4854 vuilstortplaats
4855 4855 grondgebruik
4856 4856 soort landgebruik {0}
4857 4857 fietsstrook
4858 4858 -----
4859 4859 laag
4860 4860 laag is nu verborgen (klik om te weer te geven)
4861 4861 laag is nu zichtbaar (klik om te verbergen)
4862 4862 laagtag met een + teken
4863 4863 lood
4864 4864 links
4865 4865 vrije tijd
4866 4866 soort vermaak {0}
4867 4867 licht_water
4868 4868 kalksteen
4869 4869 beperkt
4870 4870 woonerf
4871 4871 laden van plug-in''{0}'' (versie {1})
4872 4872 stijl laden ''{0}''...
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 Scrollen vastzetten
4876 4876 kluizen
4877 4877 laag
4878 4878 Luthers
4879 4879 mangroven
4880 4880 kunstmatig
4881 4881 handmatig
4882 4882 kaartstijl
4883 4883 +++++
4884 4884 jachthaven
4885 4885 moeras
4886 4886 +++++
4887 4887 +++++
4888 4888 maxhoogte
4889 4889 maxsnelheid
4890 4890 max. snelheid voor een voetpad
4891 4891 maxgewicht
4892 4892 lid
4893 4893 -----
4894 4894 metaal
4895 4895 Methodist
4896 4896 Mexicaans
4897 4897 militair gebruik
4898 4898 +++++
4899 4899 +++++
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 ontbrekende objecten:
4906 4906 verkeerd gespelde naam van sleutel
4907 4907 gemengd
4908 4908 gewijzigd
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 Mormoon
4912 4912 Motorsport
4913 4913 autoweg
4914 4914 Autosnelweg
4915 4915 op- en afrit autosnelweg
4916 4916 slikgronden
4917 4917 Meervoudig
4918 4918 meerlaags
4919 4919 meerdere
4920 4920 multipolygoon
4921 4921 Moslim
4922 4922 nationaal
4923 4923 natuurlijk
4924 4924 soort natuur {0}
4925 4925 natural=water gebruikt voor een zwembad
4926 4926 natuur
4927 4927 kranten
4928 4928 volgende
4929 4929 nikkel
4930 4930 nee
4931 4931 geen omschrijving beschikbaar
4932 4932 geen foutenbericht beschikbaar
4933 4933 geen importeerprogramma
4934 4934 geen toets voor aanpassen
4935 4935 niet links afslaan
4936 4936 niet rechts afslaan
4937 4937 niet rechtdoor
4938 4938 niet keren
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 geen
4943 4943 Scandinavisch
4944 4944 noordelijke segment
4945 4945 niet verwijderd
4946 4946 niet in de gegevensverzameling
4947 4947 niet aanwezig
4948 4948 Opmerking: Voor bepaalde taken heeft JOSM veel geheugen nodig. Het kan noodzakelijk zijn om de volgende\n JAVA-optie te specificeren om de maximale grootte van het toegewezen geheugen in megabytes in te stellen
4949 4949 aankondigingen
4950 4950 beginner
4951 4951 nucleair
4952 4952 observatie
4953 4953 oneven
4954 4954 officieel
4955 4955 olie
4956 4956 oud spoor
4957 4957 +++++
4958 4958 éénrichting-tag op een knoop
4959 4959 alleen links afslaan
4960 4960 alleen rechts afslaan
4961 4961 alleen rechtdoor
4962 4962 geopend
4963 4963 twee richtingen
4964 4964 tweerichtingsverkeer
4965 4965 tweerichtingsverkeer
4966 4966 opties
4967 4967 opties ter beschikking gesteld als systeemeigenschappen
4968 4968 Orthodox
4969 4969 waterdruk
4970 4970 ander spoor
4971 4971 buiten
4972 4972 buitensegment
4973 4973 buiten gedownload gebied
4974 4974 Weg op parkeerplaats
4975 4975 parkeerkaartjes
4976 4976 gedeeltelijk: verschillende geselecteerde objecten hebben verschillende waarden, niet veranderen
4977 4977 fijnstof
4978 4978 passagiers
4979 4979 pasagiers;voertuigen
4980 4980 verhard
4981 4981 stoeptegels
4982 4982 berg of -heuveltop
4983 4983 grind
4984 4984 +++++
4985 4985 +++++
4986 4986 Pelota
4987 4987 Pentecostaal
4988 4988 -----
4989 4989 met vergunning
4990 4990 foto’s
4991 4991 fotovoltaïsch
4992 4992 pijler
4993 4993 pijpleiding
4994 4994 piste_gevorderden
4995 4995 piste_eenvoudig
4996 4996 +++++
4997 4997 piste_vrij skiën
4998 4998 piste_middelmatig
4999 4999 piste_beginner
5000 5000 Sportveld
5001 5001 +++++
5002 5002 plaats
5003 5003 beplanting
5004 5004 plastiek
5005 5005 -----
5006 5006 paal
5007 5007 kiesdistrict
5008 5008 -----
5009 5009 elektriciteit
5010 5010 Presbyteriaan
5011 5011 vorige
5012 5012 provinciale weg
5013 5013 op- en afrit provinciale weg
5014 5014 privé
5015 5015 voorgesteld
5016 5016 Protestant
5017 5017 openbaar
5018 5018 Openbaar vervoer
5019 5019 overzichtskaart openbaar vervoer
5020 5020 openbaar vervoersbewijzen
5021 5021 +++++
5022 5022 opslagpompen
5023 5023 pompen
5024 5024 verbranding
5025 5025 viervoudig
5026 5026 Quaker
5027 5027 mijnbouw
5028 5028 Badminton
5029 5029 spoor
5030 5030 rangeerterrein
5031 5031 spoorovergang
5032 5032 spoorweg
5033 5033 spoorwegpunt
5034 5034 rangeerterrein
5035 5035 stroomversnelling
5036 5036 rietveld
5037 5037 regio
5038 5038 lokaal
5039 5039 Reguliere expressie
5040 5040 relatie zonder type
5041 5041 standaarden herladen
5042 5042 Geselecteerde stijlen opnieuw laden uit bestand
5043 5043 van op afstand
5044 5044 Verwijderen uit selectie
5045 5045 Selectie vervangen
5046 5046 vervangen door nieuwe {0} plug-in
5047 5047 woongebied
5048 5048 restaurant zonder naam
5049 5049 winkelcentrum
5050 5050 rechts
5051 5051 -----
5052 5052 rivieroever
5053 5053 straat
5054 5054 rol
5055 5055 -----
5056 5056 rotonde
5057 5057 +++++
5058 5058 segment route
5059 5059 -----
5060 5060 rugby League
5061 5061 rugby Union
5062 5062 waterstroom
5063 5063 rutiel (titanium)
5064 5064 zout
5065 5065 Zoutwatermoeras
5066 5066 zand
5067 5067 +++++
5068 5068 schalen
5069 5069 schema
5070 5070 -----
5071 5071 ruig land
5072 5072 N-weg
5073 5073 aardbevingen
5074 5074 sport selecteren:
5075 5075 geselecteerd
5076 5076 selectie
5077 5077 maak fietspad als strook op een fietspad
5078 5078 gescheiden
5079 5079 toegangsweg
5080 5080 diensten
5081 5081 Stlet de huidige projectie in op EPSG:31287 - Bessel 1841 in Lambert Conformal Conic. Om te gebruiken met de WMS-plug-in om geoimage.at WMS te laden, bekijk de koppeling voor details
5082 5082 afvalwater
5083 5083 gedeelde busstrook
5084 5084 gedeelde rijstrook
5085 5085 berging
5086 5086 fietsenrek
5087 5087 Sjiiet
5088 5088 Schieten
5089 5089 winkel
5090 5090 soort winkel {0}
5091 5091 zijspoor
5092 5092 Sikh
5093 5093 zilver
5094 5094 enkel
5095 5095 enkel simpel opklimmend naar de tweede graad. Blootgesteld, moeilijk terrein, scherpe stenen, enkele gevaarlijke gletsjers en sneeuw
5096 5096 plaats
5097 5097 Skateboarden
5098 5098 Schaatsen
5099 5099 +++++
5100 5100 Skiën
5101 5101 -----
5102 5102 sneeuw_park
5103 5103 Voetbal
5104 5104 zon
5105 5105 soms handen nodig om vooruit te komen. Terrein bekoorlijk blootgesteld, bijzonder grassige hellingen, makkelijke sneeuwvrije gletsjers.
5106 5106 zuidelijke segment
5107 5107 Spiritualist
5108 5108 boomstammen
5109 5109 +++++
5110 5110 soort sport {0}
5111 5111 Sportcentrum
5112 5112 -----
5113 5113 wissels
5114 5114 Stadion
5115 5115 postzegels
5116 5116 fietsaanleunbeugels
5117 5117 stoom
5118 5118 steen
5119 5119 beek
5120 5120 straat
5121 5121 straatnaam bevat ss
5122 5122 tekenreeks
5123 5123 tekenreeks;tekenreeks;...
5124 5124 metro
5125 5125 afzuiging
5126 5126 Soenniet
5127 5127 oppervlak
5128 5128 +++++
5129 5129 Moeras
5130 5130 snoepgoed
5131 5131 Zwemmen
5132 5132 zwembad
5133 5133 hangbrug
5134 5134 verkeersplateau
5135 5135 Tafeltennis
5136 5136 +++++
5137 5137 Taoist
5138 5138 prepaid-kaarten
5139 5139 tijdelijk
5140 5140 type tijdelijke snelweg
5141 5141 Tennis
5142 5142 +++++
5143 5143 weg buiten bebouwde kom
5144 5144 tekst
5145 5145 Thais
5146 5146 de belangrijkste stijl van Potlatch 2
5147 5147 thermisch
5148 5148 deze laag is nu niet actief (klik om te activeren)
5149 5149 deze laag is de actieve laag
5150 5150 getijden
5151 5151 slik
5152 5152 +++++
5153 5153 +++++
5154 5154 +++++
5155 5155 naar weg
5156 5156 topografisch
5157 5157 +++++
5158 5158 toerisme
5159 5159 soort toerisme {0}
5160 5160 dorp
5161 5161 speelgoed
5162 5162 baan
5163 5163 spoor en wegpunten
5164 5164 alleen spoor
5165 5165 -----
5166 5166 verkeerslichten
5167 5167 -----
5168 5168 +++++
5169 5169 drievoudig
5170 5170 -----
5171 5171 waar: de eigenschap is expliciet ingeschakeld
5172 5172 autoweg
5173 5173 op- en afrit autoweg
5174 5174 Turks
5175 5175 Keerlus
5176 5176 soort
5177 5177 niet geclassificeerd
5178 5178 zonder verkeerslichten
5179 5179 ondergronds
5180 5180 -----
5181 5181 Unitariaan
5182 5182 onbekend
5183 5183 niet gemarkeerd
5184 5184 onverhard
5185 5185 niet ingesteld
5186 5186 niet ingesteld: deze eigenschap niet voor de geselecteerde objecten instellen
5187 5187 niet gespecificeerde reden
5188 5188 ongetagd
5189 5189 ongetagde weg
5190 5190 niet gebruikt
5191 5191 ongewone tagcombinatie (snelweg & natuur)
5192 5192 ongewone tagcombinatie (snelweg & waterweg)
5193 5193 omhoog
5194 5194 tot tegel
5195 5195 gebruik
5196 5196 vacuüm
5197 5197 fout bij valideren
5198 5198 andere bij valideren
5199 5199 waarschuwing bij valideren
5200 5200 voertuigen
5201 5201 versie {0}
5202 5202 via knoop of wegen
5203 5203 +++++
5204 5204 +++++
5205 5205 Bekijk meta-informatie, foutenlogboek en brondefinitie
5206 5206 vulkaan
5207 5207 tegoedbonnen
5208 5208 muur
5209 5209 fietsenklemmen
5210 5210 wandsteun
5211 5211 afval
5212 5212 +++++
5213 5213 waterniveau
5214 5214 -----
5215 5215 waterweg
5216 5216 soort waterweg {0}
5217 5217 -----
5218 5218 golven
5219 5219 -----
5220 5220 weg is verbonden
5221 5221 weg is verbonden met volgend lid van de relatie
5222 5222 weg is verbonden met vorig lid van de relatie
5223 5223 weg is niet verbonden met vorig of volgend lid van de relatie
5224 5224 alleen wegpunten
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 weer
5230 5230 westelijke segment
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 dieren
5234 5234 +++++
5235 5235 kabels
5236 5236 bekabeld
5237 5237 +++++
5238 5238 hout
5239 5239 houtland
5240 5240 verkeerde snelwegtag op een knoop
5241 5241 +++++
5242 5242 tuin
5243 5243 ja
5244 5244 +++++
5245 5245 zink
5246 5246 zirkonium
5247 5247 inzoomen om tegels te laden
5248 5248 inzoomen om meer tegels te laden
5249 5249 Zoroastriaan
5250 5250 +++++
5251 5251 -----
5252 5252 {0} ({1} tot {2} graden)
5253 5253 {0} Knopen:
5254 5254 {0} [incompleet]
5255 5255 {0} bestaat uit:
5256 5256 {0} is gedeprecieerd
5257 5257 {0} is gedeprecieerd, gebruik {1} in plaats hiervan
5258 5258 {0} is geen geldig TMS-argument. Controleer de volgende server-URL:\n{1}
5259 5259 +++++
5260 5260 {0} meer...
5261 5261 {0} knopen in weg {1} overschrijden het maximum toegestane aantal knopen {2}
5262 5262 {0} objecten overschrijden de max. toegestane {1} objecten in een wijzigingenset op de server ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Configureer</a> hoe doorgegaan moet worden met <strong>meerdere wijzigingensets</strong>
5263 5263 {0} km2
5264 5264 {0}% ({1}/{2}), {3} te gaan. Uploaden van knoop ''{4}'' (ID: {5})
5265 5265 {0}% ({1}/{2}), {3} te gaan. Uploaden van relatie ''{4}'' (ID: {5})
5266 5266 {0}% ({1}/{2}), {3} te gaan. Uploaden van weg ''{4}'' (ID: {5})
5267 5267 +++++
5268 5268 {0}... [typ het nummer]
5269 5269 {0}: Versie {1} (lokaal: {2})
5270m 1 (Tijdverschil van {0} dag)
5271m 1 Tijdverschil van {0} dagen
5272m 2 ({0} verzoek)
5273m 2 ({0} verzoeken)
5274m 3 ({0}/{1}) Uploaden van {2} object...
5275m 3 ({0}/{1}) Uploaden van {2} objecten...
5276m 4 -----
5277m 5 <html>Een upload- en/of opslaan-bewerking van één laag met aanpassingen<br>werd geannuleerd of is mislukt.</html>
5278m 5 <html>Bewerkingen uploaden en/of opslaan van {0} lagen met aanpassingen<br>werden geannuleerd of zijn mislukt.</html>
5279m 6 <html>Koppelde <b>{0}</b> van <b>{1}</b> foto aan GPX-spoor.</html>
5280m 6 <html>Koppelde <b>{0}</b> van <b>{1}</b> foto’s aan GPX-spoor.</html>
5281m 7 <html>Het geselecteerde object is niet beschikbaar in de huidige<br>bewerkingslaag ''{0}''.</html>
5282m 7 <html>Geen van de geselecteerde objecten is beschikbaar in de huidige<br>bewerkingslaag ''{0}''.</html>
5283m 8 <html>{0} laag heeft nog niet-opgeloste conflicten.<br>Los ze eerst op óf negeer de aanpassingen.<br>Laag met conflicten:</html>
5284m 8 <html>{0} lagen hebben nog niet-opgeloste conflicten.<br>Los ze eerst op óf negeer de aanpassingen.<br>Lagen met conflicten:</html>
5285m 9 <html>{0} laag moet worden opgeslagen maar heeft een gekoppeld bestand<br>dat niet kan worden beschreven.<br>Selecteer of een ander bestand voor deze laag óf annuleer de wijzigingen.<br>Laag met een niet te beschrijven bestand:</html>
5286m 9 <html>{0} lagen moet worden opgeslagen maar hebben een gekoppeld bestand<br>dat niet kan worden beschreven.<br>Selecteer óf een ander bestand voor elk van deze lagen óf annuleer de wijzigingen.<br>Lagen met niet te beschrijven bestanden:</html>
5287m 10 <html>{0} laag moet worden opgeslagen maar heeft geen gekoppeld bestand.<br>Selecteer of een bestand voor deze laag óf annuleer de wijzigingen.<br>Laag zonder bestand:</html>
5288m 10 <html>{0} lagen moeten worden opgeslagen maar hebben geen gekoppeld bestand.<br>Selecteer of een bestand voor ze óf annuleer de wijzigingen.<br>Lagen zonder bestand</html>
5289m 11 Een virtuele nieuwe knoop toevoegen en naar een weg verplaatsen
5290m 11 Een virtuele nieuwe knoop toevoegen en naar {0} wegen verplaatsen
5291m 12 {0} object toegevoegd
5292m 12 {0} objecten toegevoegd
5293m 13 Kan {0} bestand niet openen, omdat het bestand niet bestaat of er is geen geschikte bestandsimporteerder beschikbaar.
5294m 13 Kan {0} bestanden niet openen, omdat de bestanden niet bestaan of er zijn geen geschikte bestandsimporteerders beschikbaar.
5295m 14 Kan {0} bestand niet openen met toepassing voor importeren van bestanden ''{1}''.
5296m 14 Kan {0} bestanden niet openen met toepassing voor importeren van bestanden ''{1}''.
5297m 15 Eigenschappen van maximaal {0} object aanpassen
5298m 15 Eigenschappen van maximaal {0} objecten aanpassen
5299m 16 Waarde wijzigen?
5300m 16 Waarden wijzigen?
5301m 17 Wijzig {0} object
5302m 17 Wijzig {0} objecten
5303m 18 Klik op <strong>{0}</strong> om de status van dit object op de server te controleren.
5304m 18 Klik op <strong>{0}</strong> om de status van deze objecten op de server te controleren.
5305m 19 Conflict tijdens het downloaden
5306m 19 Conflicten tijdens het downloaden
5307m 20 Conflict in gegevens
5308m 20 Conflicten in gegevens
5309m 21 Verwijder {0} knoop
5310m 21 Verwijder {0} knopen
5311m 22 Verwijder object {0}
5312m 22 Verwijder {0} objecten
5313m 23 Verwijder {0} relatie
5314m 23 Verwijder {0} relaties
5315m 24 Verwijder {0} weg
5316m 24 Verwijder {0} wegen
5317m 25 {0} object wordt verwijderd
5318m 25 {0} objecten worden verwijderd
5319m 26 Het downloaden van de volgende plug-in is <strong>mislukt</strong>:
5320m 26 Het downloaden van de volgende {0} plug-ins is <strong>mislukt</strong>:
5321m 27 Wijzigingenset {0} downloaden ...
5322m 27 Downloaden van {0} wijzigingensets ...
5323m 28 Downloaden van {0} incompleet kind van relatie ''{1}''
5324m 28 Downloaden van {0} incomplete kinderen van relatie ''{1}''
5325m 29 Downloaden van {0} incompleet kind van {1} ouder-relaties
5326m 29 Downloaden van {0} incomplete kinderen van {1} ouder-relaties
5327m 30 Downloaden van {0} incompleet object
5328m 30 Downloaden van {0} incomplete objecten
5329m 31 Downloaden van {0} object vanaf ''{1}''
5330m 31 Downloaden van {0} objecten vanaf ''{1}''
5331m 32 {0} knoop in {1} knopen ontdubbelen
5332m 32 {0} knopen in {1} knopen ontdubbelen
5333m 33 Nieuwe knoop toevoegen aan weg.
5334m 33 Nieuwe knopen toevoegen aan {0} wegen.
5335m 34 JOSM kon geen informatie vinden over volgende plug-in:
5336m 34 JOSM kon geen informatie vinden over de volgende plug-ins:
5337m 35 JOSM vond {0} een niet-opgeslagen OSM-gegevenslaag.
5338m 35 JOSM vond {0} niet-opgeslagen OSM-gegevenslagen.
5339m 36 Samengevoegde versie ({0} item)
5340m 36 Samengevoegde versie ({0} items)
5341m 37 Verplaats {0} knoop
5342m 37 Verplaats {0} knopen
5343m 38 Mijn versie ({0} item)
5344m 38 Mijn versie ({0} items)
5345m 39 Object kon niet gedownload worden
5346m 39 Enkele objecten konden niet gedownload worden
5347m 40 Object verwijderd
5348m 40 Objecten verwijderd
5349m 41 Eén gedownload object is verwijderd.
5350m 41 {0} gedownloade objecten zijn verwijderd.
5351m 42 Eén object kon niet gedownload worden.<br>
5352m 42 {0} objecten konden niet gedownload worden.<br>
5353m 43 {0} bestand aan het openen...
5354m 43 {0} bestanden aan het openen...
5355m 44 Plakken {0} tag
5356m 44 Plakken {0} tags
5357m 45 Open het dialoogvenster Voorkeuren nadat JOSM is opgestart en probeer handmatig bij te werken.
5358m 45 Open het dialoogvenster Voorkeuren nadat JOSM is opgestart en probeer ze handmatig bij te werken.
5359m 46 Plug-in {0} vereist een plug-in die niet werd gevonden. De ontbrekende plug-in is:
5360m 46 Plug-in {0} vereist {1} plug-ins die niet werden gevonden. De ontbrekende plug-ins zijn:
5361m 47 {0} object afgevoerd
5362m 47 {0} objecten afgevoerd
5363m 48 Verwijder oude sleutels van maximaal {0} object
5364m 48 Verwijder oude sleutels van maximaal {0} objecten
5365m 49 Roteer {0} knoop
5366m 49 Roteer {0} knopen
5367m 50 Schaal {0} knoop
5368m 50 Schaal {0} knopen
5369m 51 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knoop)
5370m 51 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knopen)
5371m 52 {0} weg vereenvoudigen
5372m 52 {0} wegen vereenvoudigen
5373m 53 Tags({0} conflict)
5374m 53 Tags({0} conflicten)
5375m 54 De volgende plug-in is <strong>met succes</strong> gedownload:
5376m 54 De volgende {0} plug-ins zijn <strong>met succes</strong> gedownload:
5377m 55 De volgende plug-in is niet langer nodig en wordt uitgeschakeld:
5378m 55 De volgende plug-ins zijn niet langer nodig en worden uitgeschakeld:
5379m 56 De plug-in zal niet worden geladen.
5380m 56 De plug-ins zullen niet worden geladen.
5381m 57 De geselecteerde knoop ligt niet in het midden van enige weg.
5382m 57 De geselecteerde knopen liggen niet in het midden van enige weg.
5383m 58 De geselecteerde weg heeft knopen buiten de reeds binnengehaalde kaartgegevens
5384m 58 De geselecteerde wegen hebben knopen buiten de reeds binnengehaalde kaartgegevens
5385m 59 Hun versie ({0} items)
5386m 59 Hun versie ({0} items)
5387m 60 Er is meer dan één weg die gebruikt maakt van de knoop die u geselecteerd heeft. Selecteer ook de weg.
5388m 60 Er is meer dan één weg die gebruikt maakt van de knopen die u geselecteerd heeft. Selecteer ook de weg.
5389m 61 Er is {0} object in uw lokale gegevensset dat mogelijk verwijderd is op de server. Als u later probeert dit object te verwijderen of bij te werken zal de server waarschijnlijk een conflict rapporteren.
5390m 61 Er zijn {0} objecten in uw lokale gegevensset die mogelijk verwijderd zijn op de server. Als u later probeert die objecten te verwijderen of bij te werken zal de server waarschijnlijk een conflict rapporteren.
5391m 62 Er is {0} object over om te worden geüpload.
5392m 62 Er zijn {0} objecten over om te worden geüpload.
5393m 63 Er trad een fout op tijdens het laden van deze stijl. Selecteer ''Info'' uit het rechtsklik-menu voor details.
5394m 63 Er traden {0} fouten op bij het laden van deze stijl. Selecteer ''Info'' uit het rechtsklik-menu voor details.
5395m 64 Er werd {0} conflict gedetecteerd.
5396m 64 Er werden {0} conflicten gedetecteerd.
5397m 65 Er was {0} conflict tijdens het importeren.
5398m 65 Er waren {0} conflicten tijdens het importeren.
5399m 66 Dit verandert maximaal {0} object.
5400m 66 Dit verandert maximaal {0} objecten.
5401m 67 Dit zal {0} object wijzigen.
5402m 67 Dit verandert maximaal {0} objecten.
5403m 68 Transformeer {0} knoop
5404m 68 Transformeer {0} knopen
5405m 69 Haal {0} object terug
5406m 69 Haal {0} objecten terug
5407m 70 Bijwerken van de volgende plug-in is mislukt:
5408m 70 Bijwerken van de volgende plug-ins is mislukt:
5409m 71 Uploaden van <strong>{0} object</strong> naar <strong>1 wijzigingenset</strong>
5410m 71 Uploaden van <strong>{0} objecten</strong> naar <strong>1 wijzigingenset</strong>
5411m 72 Uploaden van <strong>{0} object</strong> naar <strong>1 wijzigingenset</strong> met behulp van <strong>1 verzoek</strong>
5412m 72 Uploaden van <strong>{0} objecten</strong> naar <strong>1 wijzigingenset</strong> met behulp van <strong>1 verzoek</strong>
5413m 73 Uploaden van {0} object...
5414m 73 Uploaden van {0} objecten...
5415m 74 -----
5416m 75 U stelt een lege rol in voor {0} object.
5417m 75 U stelt een lege rol in voor {0} objecten.
5418m 76 markering
5419m 76 markeringen
5420m 77 knoop
5421m 77 knopen
5422m 78 object
5423m 78 objecten
5424m 79 relatie
5425m 79 relaties
5426m 80 naar {0} object
5427m 80 naar {0} objecten
5428m 81 weg
5429m 81 wegen
5430m 82 {0} Auteur
5431m 82 {0} Auteurs
5432m 83 {0} Lid:
5433m 83 {0} Leden:
5434m 84 {0} bestaat uit {1} markering
5435m 84 {0} bestaat uit {1} markeringen
5436m 85 {0} verwijderd
5437m 85 {0} verwijderd
5438m 86 {0} afbeelding geladen.
5439m 86 {0} afbeeldingen geladen.
5440m 87 {0} lid
5441m 87 {0} leden
5442m 88 {0} knoop
5443m 88 {0} knopen
5444m 89 {0} object toe te voegen:
5445m 89 {0} objecten toe te voegen:
5446m 90 {0} object te verwijderen:
5447m 90 {0} objecten te verwijderen:
5448m 91 {0} object aan te passen:
5449m 91 {0} objecten aan te passen:
5450m 92 {0} tagconflict nog op te lossen
5451m 92 {0} tagconflicten nog op te lossen
5452m 93 {0} relatie
5453m 93 {0} relaties
5454m 94 +++++
5455m 95 +++++
5456m 96 {0} spoor,
5457m 96 {0} sporen,
5458m 97 {0} spoor,
5459m 97 {0} sporen,
5460m 98 {0} was aangetroffen met GPS-tag.
5461m 98 {0} werden aangetroffen met GPS-tag.
5462m 99 {0} weg
5463m 99 {0} wegen
5464m 100 {0} wegpunt
5465m 100 {0} wegpunten
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.