source: josm/trunk/data/nl.lang@ 4260

Last change on this file since 4260 was 4260, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 124.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 # Objecten
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 (Tip: je kunt sneltoetsen in Voorkeuren bewerken.)
20 20 (De tekst is reeds gekopieerd naar je klembord.)
21 21 -----
22 22 -----
23 23 (Gebruik de landtoegangscode, b.v. +31 20-3456789)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 (meer dan 20m)
27 27 (geen object)
28 28 (geen)
29 29 (tot 20m)
30 30 (tot 5 m)
31 31 -----
32 32 -----
33 33 ({0}/{1}) Wijzigingenset {2} downloaden...
34 34 ({0}/{1}) Inhoud voor wijzigingenset {2} downloaden...
35 35 ({0}/{1}) Laden van ouders van knoop {2}
36 36 ({0}/{1}) Laden van ouders van relatie {2}
37 37 ({0}/{1}) Laden van ouders van weg {2}
38 38 ({0}/{1}): Afhalen van relatie ''{2}''...
39 39 * één knooppunt dat gebruikt wordt door meer dan één weg, en één van die wegen, of
40 40 * één knooppunt dat gebruikt wordt door meer dan een weg, of
41 41 * Eén getagde knoop, of
42 42 * één weg en één of meer van zijn knooppunten, die gebruikt worden door meer dan één weg.
43 43 * één weg die één of meerdere knooppunten heeft, die gebruikt worden door meer dan één weg, of
44 44 ... andere
45 45 ... verwijst naar relatie
46 46 /PAD/NAAR/JOSM/FOLDER/
47 47 1/25 mix (tweetakt)
48 48 1/50 mix (tweetakt)
49 49 -----
50 50 16,7
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 </p><p>Filterdialoog afsluiten om alle objecten te zien.<p></html>
60 60 <Nog geen GPX-track geladen>
61 61 -----
62 62 <b>-name:Lang</b> - geen ''Lang'' in de naam.
63 63 <b>Lange straat</b> - ''Lange'' en ''straat'' in een sleutel of naam.
64 64 -----
65 65 <b>"Bakkerstraat"</b> - ''Bakkerstraat'' in een sleutel of naam.
66 66 <b>gebiedsgrootte:</b>... - gesloten wegen met gebied tussen MIN en MAX m². (gebiedsgrootte:MIN-MAX of gebiedsgrootte:MAX)
67 67 <b>wijzigingenset:</b>... - object met een bepaalde wijzigingenset-ID (0 objecten zonder een toegewezen wijzigingenset)
68 68 <b>child <i>expr</i></b> - alle kinderen van objecten die aan de expressie voldoen
69 69 <b>gesloten</b> - alle gesloten wegen (een knooppunt wordt niet als gesloten weg beschouwd)
70 70 <b>foot:</b> - sleutel=foot, met een willekeurige waarde.
71 71 <b>id:</b>... - object met opgegeven ID (0 voor nieuwe objecten)
72 72 <b>incomplete</b> - alle incomplete objecten
73 73 <b>modified</b> - alle aangepaste objecten
74 74 <b>name:Lange</b> - ''Lange'' ergens in de naam.
75 75 <b>nodes:</b>... - object met een gegeven aantal knopen (nodes:count of nodes:min-max)
76 76 <b>oneway?</b> - oneway=yes, true, 1 of on
77 77 <b>parent <i>expr</i></b> - alle ouders van objecten die aan de expressie voldoen
78 78 <b>role:</b>... - object met een bepaalde rol in een relatie
79 79 <b>selected</b> - alle geselecteerde objecten
80 80 <b>tags:</b>... - objekt met bepaald aantal tags (tags:aantal of tags:min-max)
81 81 <b>timestamp:</b>... - objecten met timestamp (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> or <b>T14:51</b> ...)
82 82 <b>type:</b> - objecttype (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
83 83 <b>type=*</b> - sleutel ''type'' met elke waarde. Probeer ook <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
84 84 <b>type=route</b> - sleutel ''type'' met exacte waarde ''route''.
85 85 <b>ongetagd</b> - alle objecten zonder tag
86 86 <b>user:</b>... - alle objecten veranderd door bepaalde gebruiker
87 87 <b>user:anonymous</b> - alle objecten gewijzigd door anonieme gebruikers
88 88 <b>version:</b>... - object met bepaalde versie (0 objecten zonder toegewezen versie)
89 89 <b>{0}</b> objecten uitgeschakeld
90 90 -----
91 91 <dubbelpunt>
92 92 <verschillend>
93 93 <leeg>
94 94 <bestandseinde>
95 95 <is gelijk aan>
96 96 <h1><a name="top">Sneltoetsen</a></h1>
97 97 <h1>Groepen aanpastoetsen</h1>
98 98 <h2>Filter actief</h2>
99 99 <h2>JOSM maakt gebruik van Java versie 6.</h2>Gedetecteerde Java versie: {0}.<br>U kan <ul><li>uw Java (JRE) bijwerken of</li><li>een oudere (Java 5 compatibele) versie van JOSM gebruiken.</li></ul>Meer informatie:
100 100 <h3>Als een of meer van de wegen geselecteerd zijn, wordt de vorm zodanig aangepast dat alle hoeken 90 of 180 graden zijn.</h3>Er kunnen twee referentieknooppunten aan de selectie worden toegevoegd. In dat geval wordt de richting door deze twee knooppunten bepaald. (Daarna, is het altijd mogelijk bewegingen voor bepaalde knooppunten ongedaan te maken:<br>Selecteer deze knopen en druk op de sneltoetscombinatie voor Orthogonaal Trekken / Ongedaan Maken. Standaard is dit Shift+Q.
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <html><h3>Wis bestand {0} van de schijf?<p>De afbeelding zal definitief verloren zijn!</h3></html>
105 105 <html><p class="error-header">Fout bij het ophalen van hulpinformatie</p><p class="error-body">De inhoud voor het hulponderdeel <strong>{0}</strong> kon niet worden ingeladen. Dit is de (onvertaalde) foutboodschap:<br><tt>{1}</tt></p></html>
106 106 <html><p class="warning-header">Helpinhoud voor dit helponderwerp ontbreekt</p><p class="warning-body">Helpinhoud voor het helponderwerp <strong>{0}</strong> is nog niet beschikbaar. Het ontbreekt zowel in uw eigen taal ({1}) als in het Engels.<br/><br/>Help alstublieft JOSM te verbeteren en vul de ontbrekende informatie aan. U kunt zowel het<a href="{2}">helponderwerp in uw eigen taal ({1})</a>bewerken als het<a href="{3}">helponderwerp in het Engels</a>.</p></html>
107 107 <html><strong>Huidig afhaalgebied</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
108 108 -----
109 109 <html>De relaties waarvan deze weg deel uitmaakte zijn gekopieerd naar alle afgesplitste wegen.<br>U kan dit best even nakijken en aanpassen indien nodig.</html>
110 110 <html>De relaties waarvan deze weg deel uitmaakte zijn gekopieerd naar alle afgesplitste wegen, evenals de rollen die ze hadden.<br>U kan dit best even nakijken en aanpassen indien nodig.</html>
111 111 <html>Of u kan een <strong>tegeladres</strong> ingeven voor een enkele tegel het volgende formaat: <i>zoomniveau/x/y</i>, bv. <i>15/256/223</i>. Tegeladressen in het formaat<i>zoom,x,y</i> or <i>zoom;x;y</i> zijn ook toegelaten.</html>
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 <html>Kan map ''{0}'' niet openen.<br>Gelieve een bestand te selecteren.</html>
119 119 -----
120 120 <html>Klik <strong>{0}</strong> om het samenvoegen te beëindigen.</html>
121 121 <html>Klik <strong>{0}</strong> om te starten met het samenvoegen van mijn en hun ingaves.</html>
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 <html>Kon bladwijzers van<br>''{0}''<br>Foutmelding was: {1}</html>
128 128 -----
129 129 -----
130 130 <html>Mijn wijzigingensets in het huidige kaartzicht downloaden.<br><em>Uitgeschakeld. Er is op dit moment geen kaartzich actief.</em></html>
131 131 <html>Wijzigingensets in het huidige kaartzicht downloaden</html>
132 132 <html>Mijn openstaande wijzigingensets downloaden</html>
133 133 <html>Mijn openstaande wijzigingensets downloaden<br><em>Uitgeschakeld. Gelieve eerst uw OSM-gebruikersnaam in de instellingen in te geven.</em></html>
134 134 <html>De nieuwste wijzigingensets downloaden</html>
135 135 <html>Geef een sleutel op, bv. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
136 136 <html>Geef een waarde op voor een tag, bv. <strong><tt>kijk leden na</tt></strong></html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 <html>Het was niet mogelijk om een URL samen te stellen, omdat de encodering ''{0}''<br>niet voorhanden is op dit systeem.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 <html>Het was niet mogelijk om de instellingen te intialiseren<br> Folder ''{0}'' kon niet worden aangemaakt.</html>
146 146 <html>De voorkeursinstellingen konden niet worden geïnitialiseerd.<br>Het voorkeursinstellingenbestand kon niet worden ingesteld op de standaardinstellingen: {0}</html>
147 147 <html>Het was niet mogelijk om de instellingen te intialiseren.<br>Folder ''{0}'' is geen bestaande folder.</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 <html>Het openen van de hulptekst op webpagina {0} is mislukt.<br>Dit ligt waarschijnlijk aan een netwerkprobleem, gelieve<br>uw internetverbinding na te kijken</html>
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>JOSM draait momenteel met een anonieme gebruiker. Het kan geen<br/>wijzigingensets van de OSM-server downloaden tenzij u uw OSM-gebruikersnaam en<br/>-wachtwoord invult in de JOSM voorkeuren.</html>
162 162 -----
163 163 <html>Laag ''{0}'' heeft reeds een conflict voor object<br/>''{1}''.<br/>Gelieve dit conflict eerst op te lossen alvorens het opnieuw te proberen.</html>
164 164 <html>Er bestaat al een conflict voor object<br>''{1}'' op laag ''{0}''.<br>Er kan geen nieuw conflict worden toegevoegd voordat dat conflict wordt opgelost.</html>
165 165 <html>Het laden van plugin "{0}" was voorzien.<br>Deze plugin wordt net langer ontwikkeld en zal waarschijnlijk fouten veroorzaken.<br>Hij zou moeten uitgeschaked worden.<br>Hem uit de instellingen wissen?</html>
166 166 -----
167 167 -----
168 168 <html>Noch <strong>{0}</strong> noch <strong>{1}</strong> is aangezet.<br/> Kies alstublieft ervoor om ofwel OSM-gegevens te downloaden of GPX-gegevens of allebei.</html>
169 169 <html>Geen van de objecten in de inhoud van wijzigingenset {0} is beschikbaar in de huidige<br>bewerkingslaag ''{1}''.</html>
170 170 -----
171 171 <html>Gelieve de verwijdering van <strong>1 object</strong> uit <strong>1 relatie</strong> te bevestigen.</html>
172 172 <html>Gelieve de verwijdering van <strong>1 object</strong> uit <strong>{0} relaties</strong> te bevestigen.</html>
173 173 <html>Gelieve de verwijdering van <strong>{0} objecten</strong> uit <strong>{1} relaties</strong> te bevestigen.</html>
174 174 <html>Geef geldige datum-/tijdwaarden op<br>om de zoekopdracht te begrenzen.</html>
175 175 <html>Gelieve geldige waardes voor lengtegraad-/breedtegraad op te geven om <br>de wijzigingensetaanvraag tot een specifieke omvattende rechthoek te beperken.</html>
176 176 <html>Zorg a.u.b. dat alle geselecteerde wegen dezelfde richting wijzen.<br>of zet ze één voor één orthogonaal.</html>
177 177 <html>Gelieve een <strong>bereik OSM-tegels</strong> op een bepaald zoomniveau te selecteren.</html>
178 178 <html>Gelieve één van de volgende <strong>standaardbevragingen</strong> te selecteren. Selecteer <strong>Enkel mijn wijzigingensets afhalen</strong> indien u enkel wijzigingensets wenst af te halen die uzelf aanmaakte.<br>JOSM zal max. 100 wijzigingenset afhalen.</html>
179 179 -----
180 180 <html>Gelieve de waardes te selecteren die moeten worden behouden voor de volgende tags.</html>
181 181 <html>Plugin {0} vereist JOSM versie {1}. De huidige JOSM versie is {2}.<br>Je dient JOSM bij te werken om deze plugin te kunnen gebruiken.</html>
182 182 <html>Het voorkeursinstellingenbestand bevatte fouten.<br> Er wordt een backup hiervan weggeschreven naar <br>{0}<br> en een nieuw bestand wordt aangemaakt op basis van de standaardinstellingen.</html>
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Aanvinken om afgehaalde gegevens in een nieuwe laag onderbrengen.<br>Afvinken om afgehaalde gegevens in de momenteel actieve laag bij te plaatsen.</html>
188 188 <html>Selecteer om het ingeven van een tag die op <br>alle gewijzigde relaties zal worden toegepast, aan te zetten .</html>
189 189 <html>Aanvinken om de aanvraag te beperken tot uw eigen wijzigingensets.<br>Afvinken om alle wijzigingensets in de aanvraag op te nemen.</html>
190 190 -----
191 191 <html>Aanvinken om enkel wijzigingensets te tonen voor de huidig geselecteerde objecten.<br>Afvinken om alle wijzigingensets te tonen voor objecten in de huidige laag.</html>
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 <html>Maak een opname van je GPS-ontvanger met de tijd weergegeven.<br>Toon deze foto hier.<br>Voer vervolgens de afgebeelde tijd hier in en selecteer een tijdzone<hr></html>
199 199 <html>De huidige waarde is geen geldige gebruikersnaam.<br>Gelieve een niet-lege gebruikersnaam op te geven.</html>
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>De kindrelatie<br/>{0}<br/>is verwijderd op de server. Zij kan niet worden geladen</html>
208 208 <html>De gecombineerde wegen zijn leden van een of meerdere relaties Gelieve te beslissen of u deze lidmaatschappen wenst te <strong>behouden</strong> voor de gecombineerde weg, of deze wenst te <strong>verwijderen</strong>.<br>Normaal zal de eerste weg <strong>behouden</strong> blijven en zullen de andere wegen die lid zijn van dezelfde relatie worden <strong>verwijderd</strong>: de gecombineerde weg vervangt dan de oorspronkelijke weg in de relatie.</html>
209 209 <html>De huidige URL <tt>{0}</tt><br/>is een externe URL. Het bewerken is alleen mogelijk voor<br/>helponderwerpen op de helpserver <tt>{1}</tt>.</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 <html>De gegevens die naar de server verstuurd moeten worden, maken deel uit van onopgeloste conflicten in laag "{0}".<br>U moet deze eerst oplossen.</html>
213 213 <html>De gecombineerde knooppunten zijn leden van een of meerdere relaties Gelieve te beslissen of u deze lidmaatschappen wenst te <strong>behouden</strong> voor het gecombineerde knooppunt, of deze wenst te <strong>verwijderen</strong>.<br>Normaal zal het eerste knooppunt <strong>behouden</strong> blijven en zullen de andere knooppunten die lid zijn van dezelfde relatie worden <strong>verwijderd</strong>: het gecombineerde knooppunt vervangt dan het oorspronkelijke knooppunt in de relatie.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Er zijn geen lagen waarmee de bron laag<br>''{0}''<br> kan worden samengevoegd.</html>
221 221 <html>Er is minstens één lid in deze relatie dat<br>naar de relatie zelf terugverwijst.<br>Dit zorgt voor circulaire afhankelijkheden en wordt afgeraden.<br>Wenst u door te gaan met circulaire afhankelijkheden?</html>
222 222 <html>Er is momenteel geen afhaalgebied geselecteerd.</html>
223 223 <html>Deze opdracht heeft {0} losse downloadverzoeken<br>nodig. Wil je verder<br>gaan?</html>
224 224 <html>Deze relatie heeft reeds één of meer leden die refereren aan<br/>het object "{0}"<br/><br/>Wilt u werkelijk een nog een ander relatielid toevoegen?</html>
225 225 <html>Deze relatie is buiten de editor aangepast.<br>Je aanpassingen kunnen niet doorgevoerd worden.<br><br>Wil je een conflict aanmaken? (De editor wordt gesloten.)</html>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 <html>Uploaden van onbewerkte GPS gegevens als kaartgegevens wordt als schadelijk beschouwd.<br>Als je spooropnames (traces) wil oploaden, zie hier:</html>
229 229 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knooppunten, wegen of relaties heeft gevonden.<br><br>Klik <strong>{0}</strong> om de volledige dataset te synchronizeren met de server.<br>Klik <strong>{1}</strong> om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.<br></html>
230 230 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knooppunten, wegen, of relaties heeft gevonden.<br>Het conflict is veroorzaakt door de <strong>{0}</strong> met id <strong>{1}</strong>,<br>de server heeft versie {2}, uw versie is {3}.<br><br>Klik <strong>{4}</strong> om alleen het foutieve item te synchronizeren.<br>Klik <strong>{5}</strong> om de volledige dataset met de server te synchronizeren.<br>Klik <strong>{6}</strong> om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.<br></html>
231 231 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat u <br>wijzigingenset {0} heeft gebruikt, welke reeds gesloten was op {1}.<br>Gaarne opnieuw versturen met een nieuwe of bestaande open wijzigingenset.</html>
232 232 <html>Versturen <strong>mislukt </strong> omdat u node {0} probeerde te verwijderen. Deze is nog in gebruik in weg {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> om alle ouder wegen op te halen van knooppunt {0}.<br>Indien nodig zal JOSM conflikten aanmaken die u kunt oplossen met behulp van het Conflikt Oplossen venster.</html>
233 233 -----
234 234 <html>Gebruik foto met een accurate klok,<br>bvb scherm van de GPS-ontvanger</html>
235 235 -----
236 236 <html>Versie <strong>{0}</strong> gecreëerd op <strong>{1}</strong></html>
237 237 <html>Versie <strong>{0}</strong> momenteel bewerkt in laag ''{1}''</html>
238 238 <html>U tracht een relatie aan zichzelf toe te voegen.<br><br>Dit creëert circulaire referenties en wordt daarom afgeraden.<br>Relatie ''{0}'' werd niet toegevoegd.</html>
239 239 <html>U maakt gebruik van de EPSG:4326-projectie.<br>Dit kan leiden tot onverwachte resultaten bij rechthoekig uitlijnen.<br>Verander het projectietype om deze waarschuwing te onderdrukken.<br>Wilt u doorgaan?</html>
240 240 <html>U bent niet klaar met het samenvoegen van de verschillen voor dit conflict.<br>Conflictoplossingen zullen niet worden toegepast, vooraleer alle verschillen<br>werden opgelost.<br>Klik <strong>{0}</strong> om toch af te sluiten.<strong> Reeds<br>opgeloste verschillen zullen niet in acht worden genomen.</strong><br>Klik<strong>{1}</strong> om door te gaan met het oplossen van conflicten.</html>
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>{0} relaties maken een circel omdat ze naar elkaar verwijzen.<br>JOSM kan ze niet versturen. Graag de relaties aanpassen door de wederzijdse afhankelijkheid te verwijderen.</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 <sleutel>
247 247 <linkse ouder>
248 248 <nieuw object>
249 249 <niet>
250 250 <of>
251 251 <p><b>{0}</b> objecten verborgen
252 252 -----
253 253 <p>Gelieve nota te nemen dat de sneltoetsen pas toegewezen worden aan de akties wanneer JOSM wordt gestart. Om je wijzigingen te zien, dien je JOSM te <b>herstarten</b>.</p>
254 254 -----
255 255 <p>De pseudo-aanpasser ''uitgeschakeld'' zal de sneltoets uitschakelen als het deze tegenkomt.</p>
256 256 -----
257 257 <vraagteken>
258 258 <rechtse ouder>
259 259 -----
260 260 <u>Speciale zoekopdrachten:</u>
261 261 <ongedefinieerd>
262 262 > beneden
263 263 > boven
264 264 -----
265 265 name zelf ontbreekt, terwijl er wel name:*-velden gedefinieerd zijn.
266 266 Een name:*-vertaling ontbreekt.
267 267 Een primitief met ID = 0 kan niet onzichtbaar zijn.
268 268 -----
269 269 API Vermogens inbreuk
270 270 API-versie: {0}
271 271 -----
272 272 Verwijderd spoor
273 273 -----
274 274 Stop samenvoegen
275 275 -----
276 276 -----
277 277 Over
278 278 Over JOSM...
279 279 -----
280 280 Aanvaard de nieuwe plugin-sites en sluit de dialoog
281 281 Toegang
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 Volgens de informatie in de plugin, is de auteur {0}.
288 288 Klantenkaarten
289 289 Opdracht
290 290 -----
291 291 -----
292 292 Activeren
293 293 De geselecteerde laag activeren
294 294 De standaard kaarttekenaar wordt in diens plaats geactiveerd.
295 295 -----
296 296 -----
297 297 Toevoegen
298 298 URL voor achtergrondafbeeldingen/luchtfotografie toevoegen
299 299 Voeg URL toe voor de beschrijving van de JOSM-plugin
300 300 Knooppunt toevoegen...
301 301 Eigenschappen toevoegen
302 302 Uitgelijnde achtergrondafbeelding toevoegen
303 303 Bladwijzer aanmaken voor het momenteel geselecteerde afhaalgebied
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Een nieuwe sleutel/waarde aan alle objecten toevoegen
307 307 Een nieuwe knoop aan een bestaande weg toevoegen
308 308 -----
309 309 Nieuwe bron aan lijst toevoegen.
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Knooppunt toevoegen door invoeren lengte- en breedtegraad.
313 313 Alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toevoegen na het laatste lid
314 314 Alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toevoegen na het laatste geselecteerde lid
315 315 Alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toevoegen voor het eerste lid
316 316 Alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toevoegen voor het eerste lid
317 317 Voeg een lege tag toe
318 318 Voeg auteursinformatie toe
319 319 Conflict toevoegen voor "{0}"
320 320 Alles aan de eerste selectie toevoegen. Mogelijkheden zijn een Google-achtige zoekstring of een URL die een OSM-XML terugkrijgt
321 321 Voeg filter toe.
322 322 (Lucht)fotolaag {0} toevoegen als achtergrondafbeelding
323 323 Knooppunt toevoegen
324 324 Knoop in weg toevoegen
325 325 Knoop in weg voegen en verbinden
326 326 Knooppunt {0} toevoegen
327 327 Relatie {0} toevoegen
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 Aan selectie toevoegen
335 335 -----
336 336 Weg {0} toevoegen
337 337 Knooppunten toegevoegd op alle kruispunten
338 338 Adresinterpolatie
339 339 Adressen
340 340 -----
341 341 -----
342 342 -----
343 343 Toegangstunnel
344 344 Verschuiving van deze achtergrondafbeelding/luchtfoto aanpassen
345 345 Ondoorzichtigheid van de laag aanpassen.
346 346 De positie van deze achtergrondafbeelding/luchtfoto aanpassen
347 347 Tijdzone en tijdverschil aanpassen
348 348 Veranderlijke {0} is nog niet geregistreerd.
349 349 Veranderlijke {0} is nog niet geregistreerd. Kan participatie in gesynchroniseerde correctie niet vastzetten.
350 350 Administratief centrum
351 351 Provincie -of gemeentegrens
352 352 Administratief niveau
353 353 Geavanceerd
354 354 -----
355 355 -----
356 356 Uitgebreide voorkeuren
357 357 Geavanceerde objectinformatie
358 358 Kabelbaan
359 359 -----
360 360 Landbouw
361 361 Luchthaven
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Knopen uitlijnen in een cirkel
365 365 Knopen uitlijnen
366 366 Alles
367 367 -----
368 368 Alle formaten
369 369 Alle plugins zijn reeds bijgewerkt. JOSM moet geen nieuwere versies downloaden.
370 370 Alle punten en tracksegmenten zullen dezelfde kleur hebben. Kan worden ingesteld in Laagbeheer.
371 371 -----
372 372 Alle waardes bijeengevoegd als ''{0}'' zullen worden toegepast voor sleutel ''{1}''
373 373 -----
374 374 Volkstuinen
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Toegestaan verkeer:
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Staat toe om de kleur van de track te variëren naar gemiddelde snelheden.
389 389 -----
390 390 -----
391 391 Berghut
392 392 Er werd reeds een conflict geregistreerd voor primitief ''{0}''.
393 393 Onvolledige en verwijderde objecten ook doorzoeken.
394 394 Ook het bestand hernoemen
395 395 -----
396 396 Altijd bijwerken zonder te vragen
397 397 Amerikaans voetbal
398 398 Aantal kabels
399 399 Aantal zitplaatsen
400 400 Aantal trappen
401 401 Laadstroom
402 402 Een OSM-gegevensvalidatie die op gebruikelijke fouten van gebruikers en andere editors controleert.
403 403 Een lege waarde wist de tag.
404 404 Een fout opgetreden in plugin {0}
405 405 Er trad een fout op bij het koppelen van de foto’s aan het GPX-spoor. Je kan de shuif-indexen aanpassen om de foto’s handmatig te koppelen.
406 406 Een onverwachte uitzondering is opgetreden, mogelijk afkomstig van de "{0}"-plugin.
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 Toepassen
411 411 Wijzigingen toepassen
412 412 Voorinstelling toepassen
413 413 Pas conflictoplossing toe
414 414 Pas rol toe
415 415 Rol toepassen;
416 416 Anti-aliasing op het kaartbeeld toepassen, met een vloeiender uiterlijk als gevolg.
417 417 Conflictoplossing toepassen
418 418 Opgeloste conflicten toepassen en dialoog sluiten
419 419 Geselecteerde wijzigingen toepassen
420 420 Inhoudtags uit klembord toepassen op alle geselecteerde items.
421 421 -----
422 422 Pas de huidige updates toe
423 423 Tegeladres toepassen
424 424 Voer de updates door en sluit het venster
425 425 Pas deze rol top alle leden
426 426 Toepassen?
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Archeologische plaats
430 430 Boogschieten
431 431 Weet u echt zeker dat u door wilt gaan?
432 432 Gebied
433 433 Gebied is niet gesloten
434 434 Gebieden rond plaatsen
435 435 Kunstcentrum
436 436 Kunstwerk
437 437 Vraag vooraleer bij te werken
438 438 Nieuwe veelhoeken samenstellen
439 439 Samenhangende straat
440 440 -----
441 441 Ten minste een te verwijderen object nodig, kreeg lege verzameling
442 442 Atletiek
443 443 Let op: gebruik alleen bestaande toetsen op het toetsenbord!
444 444 Attractie
445 445 -----
446 446 Geluid
447 447 -----
448 448 Geluidsinstellingen
449 449 Geluidsmarkers van {0}
450 450 Geluid gesynchroniseerd op punt {0}.
451 451 Geluid: {0}
452 452 Audiogids
453 453 Audiogids via mobiele telefoon
454 454 Australisch football
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Authenticatie mislukt
462 462 Authenticatie mislukt
463 463 Auteur
464 464 -----
465 465 Authorisatie mislukt
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Auteurs
472 472 -----
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 -----
478 478 -----
479 479 Automatisch schatten
480 480 -----
481 481 Geldautomaat
482 482 Automatisch downloaden
483 483 Automatische tagcorrectie
484 484 Van trackpunten automatisch geluidsmarkers maken (in plaats van waypoints) met namen of beschrijvingen.
485 485 Automatisch een markerlaag voor ieder waypoint maken tijdens het openen van een GPX-laag.
486 486 Beschikbaar
487 487 -----
488 488 -----
489 489 -----
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 Vondelingenschuif
494 494 Achteruit
495 495 Achtergrond:
496 496 -----
497 497 Ongeldig verzoek
498 498 Slechte implementatie van ''{0}''-projectieklasse: voorkeuren kunnen niet worden ingesteld in overeenstemming met code ''{1}''.
499 499 Bakker
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 Barrières
504 504 Honkbal
505 505 Basis
506 506 Estuarium
507 507 -----
508 508 Batterijen
509 509 Slagveld
510 510 Baai
511 511 -----
512 512 Strand
513 513 Beachvolleybal
514 514 Baken
515 515 Bank
516 516 Dranken
517 517 Fiets
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 Fietshandelaar
524 524 -----
525 525 -----
526 526 Lege laag
527 527 Blok
528 528 -----
529 529 Bordinhoud
530 530 Scheepswerf
531 531 Verkeerspaal
532 532 Boekhandel
533 533 Naam voor bladwijzer:
534 534 Bladwijzers
535 535 Grenspost
536 536 Botanische naam
537 537 -----
538 538 -----
539 539 Grenzen
540 540 Begrenzing
541 541 Grenspaal
542 542 Gedupliceerde knooppunten in grens
543 543 Type begrenzing
544 544 Omvattend gebied
545 545 Grenzen
546 546 Boetiek
547 547 Bowlen
548 548 Merk
549 549 Brug
550 550 -----
551 551 -----
552 552 Braakliggende grond
553 553 Stootblok
554 554 Probleemmeldingen
555 555 Gebouw
556 556 Gedupliceerde knooppunten in gebouw
557 557 Ingebouwde stijl, intern pad:
558 558 Botspoort
559 559 Busbaan
560 560 Busstation
561 561 Busstation
562 562 Bushalte
563 563 Bussluis
564 564 Slager
565 565 -----
566 566 CNG (Samengedrukt Aardgas)
567 567 CT (bijdragevoorwaarden)
568 568 Kabinebaan
569 569 Verdeelkast
570 570 Koffiehuis of Tearoom
571 571 Roep bewerkvenster op voor relatie
572 572 Roep bewerkvenster op voor geselecteerde relatie
573 573 -----
574 574 Kampeerterrein
575 575 -----
576 576 Kaartweergaveklasse "{0}" kan niet geactiveerd worden omdat het een subklasse van "{1}" is.
577 577 Kaartweergaveklasse "{0}" kan niet geactiveerd worden, want het is niet geregistreerd als kaarttekenaar.
578 578 Kaartweergaveklasse "{0}" kan niet geactiveerd worden omdat de klasse niet kan worden gevonden.
579 579 -----
580 580 Kanaal
581 581 Annuleren
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 Conflictoplossing afbreken
586 586 Breek conflictoplossing af en sluit het dialoogvenster
587 587 Operatie annuleren
588 588 Annuleer de updates en sluit het venster
589 589 -----
590 590 -----
591 591 Kan geen knoop buiten de wereld toevoegen.
592 592 Een weg met slechts {0} knooppunten kan niet worden toegevoegd
593 593 Knooppunt {0} kan niet aan onvolledig afgehaalde weg {1} worden toegevoegd.
594 594 Onbeslist tagsamenvoegitem kan niet worden toegepast.
595 595 Er kan geen wijzigingenset-Id > 0 aan een nieuw primitief worden toegekend. De waarde van de wijzigingenset-Id is {0}
596 596 Wijzigingensetaanvraag kan niet opgebouwd worden met de opgegeven tijdgerelateerde beperkinen. Invoer is niet geldig.
597 597 Primitief met ID ''{0}'' kan niet worden vergeleken met primitief met ID ''{1}''.
598 598 -----
599 599 Projectie {0} kan niet geïnstantieerd worden
600 600 Deze primitieven kunnen niet worden samengevoegd, aangezien één ervan nieuw is en de andere niet
601 601 Kan knooppunten niet samenvoegen: zou weg "{0}" moeten verwijderen, deze is in gebruik
602 602 Primitieven met verschillende IDs kunnen niet worden samengevoegd. Het betreft ID {0} en ID {1}
603 603 Kan objecten niet buiten de wereld plaatsen.
604 604 Kan onbeslist konflikt niet oplossen.
605 605 De wijzigingensetaanvraag kan niet beperkt worden tot de huidige gebruiker, aangezien de huidige gebruiker anoniem is
606 606 Kan de wijzigingensetaanvraag niet beperken tot een specifieke omvattende rechthoek. De invoer is ongeldig.
607 607 De wijzigingensetaanvraag kan niet tot de volgende gebruikersnaam ''{0}'' beperkt worden
608 608 Kan commando "{0}" niet terugdraaien omdat laag "{1}" niet meer aanwezig is
609 609 Kanoën
610 610 Flessen
611 611 Capaciteit
612 612 Plaatsen (totaal)
613 613 Auto
614 614 Autodealer
615 615 Caravanpark
616 616 Lading
617 617 Geldzaken
618 618 Kasteel
619 619 Wildrooster
620 620 Grotingang
621 621 Begraafplaats
622 622 Beeld centreren
623 623 Stoeltjeslift
624 624 -----
625 625 Eigenschappen veranderen
626 626 -----
627 627 Richting omkeren?
628 628 Knooppunt {0} veranderen
629 629 Relatie wijzigen
630 630 Verander rol van relatielid voor {0} {1}
631 631 Relatie {0} veranderen
632 632 Resolutie veranderen
633 633 Wijzig de map voor alle gebruikersinstellingen
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Waarden aanpassen?
637 637 Weg {0} veranderen
638 638 Knooppunten van {0} werden gewijzigd
639 639 Wijzigingenset
640 640 -----
641 641 Wijzigingenset-ID:
642 642 Wijzigingenset-beheervenster
643 643 Wijzigingensetsbewerkvenster
644 644 Wijzigingenset gesloten
645 645 Opmerking bij wijzigingenset:
646 646 ID van veranderingsset werd verwacht
647 647 Wijzigingenset-ID:
648 648 Wijzigingenset info
649 649 -----
650 650 Wijzigingenset {0}
651 651 Wijzigingensets
652 652 Sneltoetsen handmatig wijzigen.
653 653 Oplaadstation
654 654 Controleer op herstel-mij’s.
655 655 Controleer op de server
656 656 Eigenschapsleutels controleren.
657 657 Eigenschapwaarden controleren.
658 658 Controleren van verwijderde ouders in de lokale dataset
659 659 Controleren van ouders voor verwijderde objecten
660 660 Testen van de vereisten voor plugins...
661 661 Op wegen met identieke, opeenvolgende knopen controleren.
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Drogisterij
665 665 -----
666 666 Kindrelaties
667 667 Schoorsteen
668 668 Chinees
669 669 Kies
670 670 Kies een kleur
671 671 Selecteer een kleur voor {0}
672 672 Kies een voorgedefineerde licentie
673 673 Kies een waarde
674 674 Kies het type van het OSM-object
675 675 Kies een server om te doorzoeken:
676 676 -----
677 677 Kerk
678 678 Bioscoop
679 679 -----
680 680 Stad
681 681 Stadsgrens
682 682 Stadsmuur
683 683 Stadsnaam
684 684 Grens bebouwde kom
685 685 Klassetype
686 686 -----
687 687 Ongedaan maken/Opnieuw uitvoeren-buffer leegmaken
688 688 Tekstgebied leegmaken
689 689 -----
690 690 -----
691 691 Klik op <strong>{0}</strong> om te negeren.</html>
692 692 -----
693 693 Klik op de pijl onderaan om het opnieuw te tonen.
694 694 Klik om af te breken en verder te gaan met wijzigen
695 695 Klik hier om het openen van de externe browservensters te annuleren
696 696 Klik om samenvoegen van knooppunten te stoppen
697 697 -----
698 698 -----
699 699 Klik om af te breken, en door te gaan met het wijzigen van de kaart
700 700 Klik om de huidige operatie te annuleren.
701 701 Klik om te controleren of objecten in uw huidige dataset verwijderd zijn op de server
702 702 Klik om de dialoog te sluiten
703 703 Klik om het dialoogvenster af te sluiten en om het object uit de relaties te verwijderen
704 704 Klik om het dialoogvenster af te sluiten en om het verwijderen van de objecten af te breken
705 705 Klik om het dialoogvenster te sluiten en om het afhalen af te breken
706 706 -----
707 707 Klik om door te gaan en om {0} browservensters te openen
708 708 -----
709 709 Klik om een conflict te creëren en de relatiebewerker te sluiten
710 710 -----
711 711 Klik om te verwijderen. SHIFT: verwijder wegsegment. ALT: ongebruikte knopen behouden bij verwijderen van een weg. CTRL: verwijzende objecten verwijderen.
712 712 -----
713 713 Klik om alle ouders voor knooppunt {0} op te halen
714 714 Klik om het momenteel geselcteerde gebied te downloaden
715 715 -----
716 716 Klik om de paneelinhoud te verkleinen/vergroten
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 Klik om naar de relatie-editor terug te gaan en de relatie verder te bewerken
723 723 Klik om de bijwerking van de aktieve plugins over te slagen.
724 724 Aanvinken om te beginnen met zoeken naar plaatsen
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 Klik om de aktieve plugins bij te werken
729 729 -----
730 730 Klif
731 731 Klimmen
732 732 Klok
733 733 Afsluiten
734 734 Toch afsluiten
735 735 -----
736 736 -----
737 737 Sluit dialoog en stop het downloaden
738 738 Sluit open wijzigingensets
739 739 -----
740 740 Het dialoogvenster sluiten
741 741 Close het dialoogvenster en breek het aanvragen van de wijzigingensets af
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Sluit het venster en maak een nieuwe knoop
745 745 Sluit het venster zonder een nieuwe knoop te maken
746 746 -----
747 747 De geselecteerde wijzigingensets afsluiten
748 748 -----
749 749 -----
750 750 Sluit dit paneel. U kunt het opnieuw openen met de knoppen in de linker werkbalk.
751 751 Afgesloten na -
752 752 Afgesloten op
753 753 Afgesloten op:
754 754 Uitgebreide beschrijving
755 755 Uitgebreide beschrijving
756 756 Dit sluit openstaande wijzigingensets af
757 757 Sluit de geselecteerde open wijzigingenset
758 758 -----
759 759 -----
760 760 Wijzigingenset sluiten
761 761 Kleding
762 762 Kustlijn
763 763 Kustlijnen.
764 764 Munten
765 765 Campus
766 766 Kleur
767 767 Kleur (hex)
768 768 -----
769 769 Kleuren
770 770 -----
771 771 -----
772 772 Kleur punten en tracksegmenten op basis van snelheid.
773 773 Kleuren gebruikt door verschillende objecten in JOSM.
774 774 Kleur
775 775 Wegen combineren.
776 776 Verschillende wegen combineren tot één weg.
777 777 {0} wegen combineren
778 778 Gekombineerd Voet- en Fietspad
779 779 Opdrachtenlijst
780 780 Commentaar
781 781 Toelichting:
782 782 Kantoren
783 783 Algemeen
784 784 -----
785 785 Communicatie met OSM-server mislukt
786 786 -----
787 787 Gemeenschapscentrum
788 788 Vergelijk
789 789 -----
790 790 -----
791 791 Plugin-site configureren
792 792 -----
793 793 Beschikbare plugins configureren
794 794 Instellen sites...
795 795 Instellen van de lijst met sites voor het downloaden van plugins
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 Bevestig afvoeren
800 800 Remote-controlopdracht bevestigen
801 801 -----
802 802 Lege rol bevestigen
803 803 -----
804 804 Conflictoplossing
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 Conflictoplossing nog niet volledig afgehandeld
826 826 Conflicten
827 827 Conflicten gedetecteerd
828 828 Conflicten in geplakte tags
829 829 Conflicten bij het combineren van primitieven
830 830 Conflicten bij het combineren van wegen - gecombineerde weg is ''{0}''
831 831 Conflicten bij het combineren van knooppunten - doelknooppunt is ''{0}''
832 832 Conflicten: {0} nog op te lossen
833 833 Bestaande weg aan knoop koppelen
834 834 Wegeindknoop dicht bij andere weg verbonden
835 835 Verbindingsinstellingen
836 836 Verbindingsinstellingen voor de OSM-server.
837 837 -----
838 838 Werkzaamheden
839 839 Bouwterrein
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 wijzig Banden
844 844 Met OSM-server verbinden...
845 845 Met server verbinden...
846 846 Inhoud
847 847 -----
848 848 Doorgaan
849 849 -----
850 850 Doorgaan met oplossen
851 851 Doorgaan met uploaden
852 852 -----
853 853 Weg voortzetten vanaf laatste knoop.
854 854 Toch proberen door te gaan
855 855 Verder gaan met het tekenen van een lijn die knooppunten met een andere lijn deelt.
856 856 Bijdrage
857 857 -----
858 858 Naar GPX-laag omzetten
859 859 Naar gegevenslaag omzetten
860 860 Omgezet van: {0}
861 861 Coördinaten
862 862 -----
863 863 Coördinaten:
864 864 Kopiëren
865 865 Kopieer al mijn elementen naar het doel
866 866 Kopieer al hun elementen naar het doel
867 867 Kopieer mijn geselecteerde elementen na het eerste geselecteerde element in de lijst van samengevoegde elementen.
868 868 Kopieer mijn geselecteerde elementen voor het begin van de lijst met samengevoegde elementen.
869 869 Kopieer mijn geselecteerde elementen naar het einde van de lijst met samengevoegde elementen
870 870 Kopieer de geselecteerde knooppunten naar het begin van de samengevoegde knooppuntenlijst
871 871 Kopie van {0}
872 872 Geselecteerde objecten naar klembord kopiëren
873 873 Kopieer hun geselecteerde elementen na het eerste geselecteerde element in de lijst met samengevoegde elementen.
874 874 Kopieer hun geselecteerde elementen naar het begin van de lijst met samengevoegde elementen.
875 875 Kopieer hun geselecteerde elementen voor het eerste geselecteerde element in de lijst met samengevoegde elementen.
876 876 Kopieer hun geselecteerde elementen naar het einde van de lijst met samengevoegde elementen.
877 877 Naar klembord kopiëren en afsluiten
878 878 Kopie {1} van {0}
879 879 -----
880 880 Jaar van copyright
881 881 -----
882 882 Correleer
883 883 Verband tussen afbeeldingen en GPX-tracks leggen
884 884 Met GPX relateren
885 885 Geen toegang tot gegevensbestand(en):\n{0}
886 886 -----
887 887 Deze wegen kunnen niet gecombineerd worden (Ze kunnen niet worden samengevoegd tot een opeenvolgende reeks van knooppunten)
888 888 Kan niet met de OSM-server verbinden. Controleer je internetverbinding.
889 889 -----
890 890 Kan elementsoort niet vinden
891 891 Kan waarschuwingsniveau niet vinden
892 892 -----
893 893 -----
894 894 Laden van plugin {0} is mislukt. Deze uit de voorkeuren verwijderen?
895 895 Kan geen voorkeuren van server laden.
896 896 Kan lengte- of breedtegraad of zoom niet ontleden. Gelieve deze te controleren.
897 897 -----
898 898 Kan "{0}" niet lezen
899 899 -----
900 900 Kan voorkeuzebron voor tagging niet lezen: {0}
901 901 -----
902 902 Kon bestand ''{0}'' niet hernoemen
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Kan geen voorkeuren uploaden. Reden: {0}
906 906 -----
907 907 -----
908 908 Land
909 909 Landcode
910 910 -----
911 911 Gerechtsgebouw
912 912 Overdekt
913 913 Ondergronds reservoir
914 914 Kraan
915 915 Cirkel aanmaken
916 916 -----
917 917 Een cirkel aanmaken op basis van drie geselecteerde knooppunten.
918 918 Maak een kopie van de relatie aan en open ze in een ander bewerkvenster
919 919 -----
920 920 Een nieuwe kaartlaag aanmaken
921 921 Een nieuwe relatie aanmaken
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Gebieden aanmaken
925 925 Geluidsmarkers aanmaken op de positie van de track die overeenkomt met de aangepast tijd van ieder geïmporteerd WAV-bestand.
926 926 Bladwijzer aanmaken
927 927 -----
928 928 Multipolygoon aanmaken
929 929 Multipolygoon aanmaken.
930 930 Nieuwe node maken.
931 931 -----
932 932 Nieuwe relatie in laag ''{0}'' aanmaken
933 933 Aangemaakt
934 934 Gecreëerd op
935 935 Aangemaakt op:
936 936 Gecreëerd voor -
937 937 Gemaakt door:
938 938 Aangemaakt op:
939 939 -----
940 940 -----
941 941 Hoofdscherm aanmaken
942 942 Creditkaart
943 943 -----
944 944 Cricketnetten
945 945 -----
946 946 Op de fiets oversteken
947 947 Als ruiter oversteken
948 948 Onbewaakte spporwegovergang
949 949 Klaar-over
950 950 Overlappende gebouwen
951 951 Type oversteekplaats
952 952 -----
953 953 Kruisende wegen
954 954 Kruisende wegen.
955 955 Keuken
956 956 Kultuur
957 957 Huidige selectie
958 958 -----
959 959 -----
960 960 Huidige waarde ''{0}'' als gebruikers-ID is niet geldig
961 961 Huidige waarde is standaard.
962 962 Er is, op dit moment, geen afhaalgebied geselecteerd. Gelieve eerst een gebied aan te duiden.
963 963 Gordijnen
964 964 Eigen WMS-URL
965 965 Kleur aanpassen
966 966 Lijntekening aanpassen
967 967 De elementen op de werkbalk aanpassen.
968 968 Verdieping
969 969 Fietsversperring
970 970 Wederzijdse afhankelijkheid tussen relaties:
971 971 Fietsen
972 972 Fietsen afhankelijkheden
973 973 -----
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 Gegevenslaag {0}
979 979 Databronnen en types:
980 980 -----
981 981 Gegevensbronnen
982 982 Gegevensvalidator
983 983 Vanwege onderhoud is de database niet bereikbaar
984 984 -----
985 985 Datum:
986 986 Datum:
987 987 Pinpas
988 988 -----
989 989 Decimale graden
990 990 Beslissing
991 991 Zoom verkleinen
992 992 Voorbestemd Ruiterpad
993 993 Voorbestemd Fietspad
994 994 Voorbestemd Voetpad
995 995 Standaard
996 996 Standaard (automatisch bepaald)
997 997 Standaardwaarde is onbekend (instelling is nog niet gebruikt).
998 998 Standaardwaarde is ''{0}''.
999 999 -----
1000 1000 Verwijderen
1001 1001 -----
1002 1002 Wis bestand van de schijf
1003 1003 Verwijdermodus
1004 1004 Eigenschappen verwijderen
1005 1005 Wegen die niet deel uitmaken van een binnenste multipolygoon verwijderen
1006 1006 Bevestig verwijderen
1007 1007 Dubbele relaties verwijderen
1008 1008 Gedupliceerde wegen verwijderen
1009 1009 Verwijder filter.
1010 1010 Uit relatie verwijderen
1011 1011 Wis afbeeldingsbestand van de schijf
1012 1012 Verwijder onvolledige leden?
1013 1013 -----
1014 1014 Knooppunt {0} wissen
1015 1015 Knopen of wegen verwijderen.
1016 1016 Knopen buiten de gegevensgebieden verwijderen?
1017 1017 Ook knooppunten verwijderen die buiten de binnengehaalde kaartgegevens vallen.
1018 1018 Objecten worden verwijderd
1019 1019 Relatie {0} wissen
1020 1020 Relaties verwijderen
1021 1021 Geselecteerde objecten verwijderen.
1022 1022 De relatie die op dit moment bewerkt wordt verwijderen
1023 1023 De geselecteerde sleutel in alle objecten verwijderen
1024 1024 Verwijder de geselecteerde lagen.
1025 1025 De geselecteerde relatie verwijderen
1026 1026 De geselecteerde bron uit de lijst verwijderen.
1027 1027 -----
1028 1028 Overbodige knopen uit een weg verwijderen.
1029 1029 Weg {0} wissen
1030 1030 Verwijderd
1031 1031 "{0}" gewist
1032 1032 Status van verwijdering:
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 Verwijderde of verplaatste objecten
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 Deli (fijnkost)
1039 1039 Benaming
1040 1040 Tandarts
1041 1041 Supermarkt
1042 1042 Diepte in meter
1043 1043 Beschrijving
1044 1044 Beschrijving: {0}
1045 1045 Detailgraad
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 Gebruikers-ID voor huidige user bepalen...
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Kon geen object met id {0} in de huidige dataset vinden
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 Diesel (rode, voor landbouw en machines)
1055 1055 Moeilijkheidsgraad
1056 1056 Afwijking van locatie (rood = hoog, groen = laag, indien beschikbaar)
1057 1057 Richting
1058 1058 -----
1059 1059 Uitschakelen
1060 1060 Plugin uitschakelen
1061 1061 Negeren
1062 1062 -----
1063 1063 Negeer veranderingen en verlaat JOSM
1064 1064 Aflevering
1065 1065 Scherm
1066 1066 -----
1067 1067 Beeldscherminstellingen
1068 1068 Een bewegende pictogram tonen die staat voor het opnamepunt op de gesynchroniseerde track van het klinkende geluid.
1069 1069 Coördinaten tonen als
1070 1070 Toon afbeeldingen met geo-tag
1071 1071 Toon geschiedenis van wegen, knopen of relaties in OSM.
1072 1072 Live-geluidsspoor tonen.
1073 1073 Toon objectinformatie over wegen, knopen of relaties in OSM.
1074 1074 Het geluidsmenu tonen.
1075 1075 Het informatiescherm tonen.
1076 1076 Toon de basiseigenschappen van de wijzigingenset
1077 1077 De geschiedenis van alle geselecteerde items tonen.
1078 1078 Historiek voor de geselecteerde objecten tonen.
1079 1079 De gecreëerde/bijgewerkte en verwijderde objecten tonen per wijzigingenset
1080 1080 Toon de tags van de wijzigingenset
1081 1081 Knopen gelijikmatig verdelen
1082 1082 De geselecteerde knopen equidistant langs een lijn verdelen.
1083 1083 Buiten gebruik
1084 1084 Ongebruikt spoor
1085 1085 Gracht
1086 1086 Wijzigingen niet toepassen
1087 1087 -----
1088 1088 Geen pijlen tekenen als ze niet minstens deze afstand hebben tot de vorige.
1089 1089 Geen lijnen tussen punten in deze laag tekenen.
1090 1090 -----
1091 1091 Niet opnieuw tonen (keuze onthouden)
1092 1092 -----
1093 1093 Niets doen
1094 1094 Bent u zeker dat u de nieuwe rol wenst toe te passen?
1095 1095 Wil je dit toestaan?
1096 1096 Wilt u ze toch verwijderen?
1097 1097 Doe-het-zelfzaak
1098 1098 Dok
1099 1099 Huisarts
1100 1100 -----
1101 1101 Hondenracen
1102 1102 Dubbel conflict
1103 1103 Omlaag
1104 1104 Downloaden
1105 1105 Alle Kinderen Afhalen
1106 1106 Haal gegevens op
1107 1107 -----
1108 1108 Locatie downloaden
1109 1109 Leden downloaden
1110 1110 OSM-object op basis van ID afhalen
1111 1111 Plugin downloaden
1112 1112 Uitgelijnde afbeeldingen van verschillende diensten afhalen
1113 1113 Geselecteerde kinderen afhalen
1114 1114 Download-URL
1115 1115 Afhalen alle kindrelaties (recursief)
1116 1116 Download alle ontbrekende leden
1117 1117 Haal alle leden van de geselecteerde relaties op vanaf de server
1118 1118 De geschiedenis van de geselecteerde objecten downloaden en weergeven.
1119 1119 Gebied geschikt om te downloaden; grootte waarschijnlijk acceptabel voor de server
1120 1120 Gebied te groot om te downloaden; server zal waarschijnlijk weigeren.
1121 1121 Als nieuwe laag downloaden
1122 1122 Wijzigingensetinhoud downloaden
1123 1123 wijzigingensets downloaden
1124 1124 Wijzigingensets met voorgedefinieerde opdrachten downloaden
1125 1125 Inhoud afhalen van server
1126 1126 Ophalen data
1127 1127 Download alles als raw GPS. Mogelijkheden x1,y1,x2,y2, een URL met lat=y&lon=x&zoom=z of een bestandsnaam
1128 1128 Alles downloaden. Mogelijkheden: x1,y1,x2,y2, een URL met lat=y&lon=x&zoom=z of een bestandsnaam
1129 1129 Alles downloaden binnen:
1130 1130 Uit OSM langs deze track downloaden
1131 1131 Downloaden vanuit OSM...
1132 1132 Haal onvolledig afgehaalde leden op vanaf de server
1133 1133 Haal onvolledig afgehaalde leden van de geselecteerde relaties op vanaf de server
1134 1134 Haal informatie op van de OSM-server over de geselecteerde wijzigingensets
1135 1135 Lijst downloaden
1136 1136 Kaartgegevens downloaden van de OSM-server.
1137 1137 Haal leden op vanaf de server
1138 1138 Haal mijn wijzigingensets op vanaf de OSM-server (maximaal 100 wijzigingensets)
1139 1139 Alleen mijn wijzigingensets downloaden
1140 1140 -----
1141 1141 Nu afhalen
1142 1142 Object downloaden
1143 1143 Object downloaden
1144 1144 -----
1145 1145 Objecten afhalen die naar de geselecteerde objecten verwijzen.
1146 1146 Ophalen bovenliggende wegen/relaties
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 Referrers downloaden
1150 1150 Verwijzende relaties afhalen
1151 1151 Relatieleden afhalen
1152 1152 Afhalen van relaties
1153 1153 Download geselecteerde ontbrekende leden
1154 1154 Geselecteerde relaties afhalen
1155 1155 Download overgeslagen
1156 1156 Het omgrensde gebied downloaden
1157 1157 Het omgrensde gebied downloaden als rawe GPS
1158 1158 Wijzigingensetinhoud downloaden
1159 1159 Wijzigingensetsgegevens afhalen van OSM-server
1160 1160 Haal de wijzigingenset met het opgegeven id op, inclusief de wijzigingensetinhoud
1161 1161 Inhoud voor de geselecteerde wijzigingensets downloaden van de server
1162 1162 Download de lijst met beschikbare plugins
1163 1163 De locatie in de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z) downloaden
1164 1164 Haal de locatie aan de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z) af als onbewerkte GPS-punten
1165 1165 Zichtbare tegels downloaden
1166 1166 -----
1167 1167 Download {0} van {1} ({2} te gaan)
1168 1168 Gedownloade GPX-gegevens
1169 1169 -----
1170 1170 GPS-gegevens worden gedownload
1171 1171 OSM-gegevens downloaden
1172 1172 Downloadien van Plugin {0}...
1173 1173 "Dagmelding" downloaden
1174 1174 Wijzigingensetsinhoud downloaden
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 Gegevens worden gedownload
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 Ophalen open wijzigingensets
1182 1182 -----
1183 1183 Downloaden van punten {0} tot {1}...
1184 1184 -----
1185 1185 -----
1186 1186 Afhalen van relatie {0}
1187 1187 -----
1188 1188 Sleeplift
1189 1189 -----
1190 1190 Speelkop verslepen
1191 1191 Afspeelstart verslepen en loslaten nabij track om het geluid vanaf daar af te spelen; SHIFT+loslaten om het geluid op dat punt te synchroniseren.
1192 1192 Afvoer
1193 1193 Tekenen
1194 1194 Teken richting pijlen.
1195 1195 -----
1196 1196 Een rechthoek met de gewenste grootte tekenen, vervolgens de muisknop loslaten.
1197 1197 -----
1198 1198 Grenzen gedownload gebied tekenen
1199 1199 Richtingspijlen voor lijnen tekenen, de GPS-punten verbindend.
1200 1200 Richtingwijzers voor wegsegmenten tekenen.
1201 1201 Inactieve lagen in andere kleur tekenen
1202 1202 Grote GPS-punten tekenen
1203 1203 De GPS-punten groter tekenen.
1204 1204 Lijnen tussen punten in deze laag tekenen.
1205 1205 -----
1206 1206 Teken lijnen tussen rauwe GPS-punten.
1207 1207 Knopen tekenen
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Elastische hulplijn tekenen
1211 1211 Nummers segmentvolgorde tekenen
1212 1212 De grenzen van de gegevens tekenen die geladen zijn van de server.
1213 1213 De richtingspijlen tekenen door te zoeken in tabellen i.p.v. ingewikkelde wiskunde.
1214 1214 De inactieve gegevenslagen in een andere kleur tekenen.
1215 1215 De volgordenummers van alle segmenten binnen hun weg tekenen.
1216 1216 Virtuele knopen in selectiemodus tekenen
1217 1217 Virtuele knopen in geselecteerde modus tekenen voor eenvoudigere bewerking.
1218 1218 Drinkwater
1219 1219 -----
1220 1220 Rijschool
1221 1221 Stomerij
1222 1222 Duplicaat in {0} knopen
1223 1223 Dupliceren
1224 1224 Laag dupliceren
1225 1225 Dubbele knooppunten in twee niet-gesloten wegen
1226 1226 Dupliceer knooppunten die door meerdere wegen worden gebruikt.
1227 1227 Dupliceer selectie door kopiëren en direct plakken waar muisaanwijzer zich bevindt.
1228 1228 Deze laag dupliceren
1229 1229 Dubbele knopen
1230 1230 Verdubbelde knooppunten
1231 1231 Verdubbelde relaties
1232 1232 -----
1233 1233 Dubbele wegknopen
1234 1234 Dubbele wegknopen.
1235 1235 Gedupliceerde wegen op dezelfde positie
1236 1236 Verdubbelde wegen
1237 1237 -----
1238 1238 E-mail
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 Elk knooppunt moet exact 2 wegen met elkaar verbinden
1245 1245 Verschuiving in oostelijke richting
1246 1246 -----
1247 1247 Bewerken
1248 1248 -----
1249 1249 Adresinformatie bewerken
1250 1250 Adresinterpolatie bewerken
1251 1251 Wijzig Toegangstunnel
1252 1252 Provincie -of gemeentegrens bewerken
1253 1253 -----
1254 1254 -----
1255 1255 Volkstuinen bewerken
1256 1256 Berghut bewerken
1257 1257 Wijzig Amerikaans voetbal
1258 1258 Archeologische plaats bewerken
1259 1259 Boogschieten bewerken
1260 1260 Kunstcentrum bewerken
1261 1261 Kunstwerk bewerken
1262 1262 Atletiek bewerken
1263 1263 Attractie bewerken
1264 1264 Australisch football bewerken
1265 1265 Geldautomaat bewerken
1266 1266 Wijzig Vondelingenschuif
1267 1267 Bakker bewerken
1268 1268 Bank bewerken
1269 1269 Wijzig Bar
1270 1270 Honkbal bewerken
1271 1271 Estuarium bewerken
1272 1272 Basketball bewerken
1273 1273 Slagveld bewerken
1274 1274 Baai bewerken
1275 1275 Strand bewerken
1276 1276 Wijzig Beachvolleybal
1277 1277 Baken bewerken
1278 1278 Wijzig Drankenhandel
1279 1279 Fietsenstalling bewerken
1280 1280 Fietsenverhuur bewerken
1281 1281 Fietswinkel bewerken
1282 1282 Biergarten bewerken
1283 1283 Scheepswerf bewerken
1284 1284 Verkeerspaal bewerken
1285 1285 Wijzig Boekhandel
1286 1286 Grenspost bewerken
1287 1287 Boule bewerken
1288 1288 Wijzig begrenzing
1289 1289 Wijzig Grenspaal
1290 1290 Wijzig Boetiek
1291 1291 Bowlen bewerken
1292 1292 Een brug bewerken
1293 1293 Ruiterpad bewerken
1294 1294 Braakliggende grond bewerken
1295 1295 Botspoort bewerken
1296 1296 Busbaan bewerken
1297 1297 Busplatform bewerken
1298 1298 Busstation bewerken
1299 1299 Bushalte bewerken
1300 1300 Slager bewerken
1301 1301 Kabinebaan bewerken
1302 1302 Wijzig verdeelkast
1303 1303 Koffiehuis of Tearoom bewerken
1304 1304 Kampeerterrein bewerken
1305 1305 -----
1306 1306 Kanaal bewerken
1307 1307 Kanoën bewerken
1308 1308 Autoverhuur bewerken
1309 1309 Autogarage bewerken
1310 1310 Autodelen bewerken
1311 1311 Winkel met autoonderdelen bewerken
1312 1312 Autowasstraat bewerken
1313 1313 Caravanpark bewerken
1314 1314 Kasteel bewerken
1315 1315 Wildrooster bewerken
1316 1316 Grotingang bewerken
1317 1317 Begraafplaats bewerken
1318 1318 Stoeltjeslift bewerken
1319 1319 Chalet bewerken
1320 1320 Wijzig Oplaadstation (voor elektrische auto''s)
1321 1321 Wijzig Drogisterij
1322 1322 Wijzig Schoorsteen
1323 1323 Bioscoop bewerken
1324 1324 Stad bewerken
1325 1325 Bord stadsgrens bewerken
1326 1326 Grens bebouwde kom bewerken
1327 1327 Klif bewerken
1328 1328 Klimmen bewerken
1329 1329 Wijzig Klok
1330 1330 Wijzig Kledingwinkel
1331 1331 Kustlijn bewerken
1332 1332 Campus bewerken
1333 1333 Kantoren bewerken
1334 1334 Algemeen bewerken
1335 1335 Computerwinkel bewerken
1336 1336 -----
1337 1337 Bouwterrein bewerken
1338 1338 -----
1339 1339 Een continent bewerken
1340 1340 -----
1341 1341 Wijzig Copyshop
1342 1342 Land bewerken
1343 1343 -----
1344 1344 Gerechtsgebouw bewerken
1345 1345 Ondergronds reservoir bewerken
1346 1346 Kraan bewerken
1347 1347 Cricket bewerken
1348 1348 Cricketnetten bewerken
1349 1349 Croquet bewerken
1350 1350 Wijzig Oversteekplaats
1351 1351 Wijzig Gordijnen
1352 1352 Fietspad bewerken
1353 1353 Fietsen bewerken
1354 1354 Dam bewerken
1355 1355 Wijzig Deli (fijnkost)
1356 1356 Tandarts bewerken
1357 1357 Wijzig Supermarkt
1358 1358 Ongebruikt spoor bewerken
1359 1359 Wijzig gracht
1360 1360 Doe-het-zelfzaak bewerken
1361 1361 Dok bewerken
1362 1362 Huisarts bewerken
1363 1363 -----
1364 1364 Hondenracen bewerken
1365 1365 Sleeplift bewerken
1366 1366 Afvoer bewerken
1367 1367 Drinkwater bewerken
1368 1368 Wijzig rijschool
1369 1369 Stomerij bewerken
1370 1370 Elektronicawinkel bewerken
1371 1371 Ambassade bewerken
1372 1372 EHBO-post bewerken
1373 1373 Ingang bewerken
1374 1374 Wijzig Paardensport
1375 1375 Wijzig Erotiek
1376 1376 Wijzig Stoffen
1377 1377 Landbouwgrond bewerken
1378 1378 Boerenerf bewerken
1379 1379 Fast-Food-restaurant bewerken
1380 1380 -----
1381 1381 Veerpontroute bewerken
1382 1382 Veerbootterminal bewerken
1383 1383 Wijzig Brandkraan
1384 1384 Brandweerkazerne bewerken
1385 1385 Visstek bewerken
1386 1386 Trap bewerken
1387 1387 Bloemist bewerken
1388 1388 -----
1389 1389 Voetpad bewerken
1390 1390 Doorwaadplek bewerken
1391 1391 Bosbouw bewerken
1392 1392 Fontein bewerken
1393 1393 -----
1394 1394 Brandstof bewerken
1395 1395 Meubelzaak bewerken
1396 1396 -----
1397 1397 -----
1398 1398 Tuin bewerken
1399 1399 Tuincentrum bewerken
1400 1400 Olieopslag bewerken
1401 1401 Poort bewerken
1402 1402 Gletsjer bewerken
1403 1403 Golf bewerken
1404 1404 Golfbaan bewerken
1405 1405 -----
1406 1406 Gras bewerken
1407 1407 Begraafplaats bewerken
1408 1408 Ontwikkelingsgebied bewerken
1409 1409 Wijzig Groentewinkel
1410 1410 -----
1411 1411 Wijzig Krib
1412 1412 Pension bewerken
1413 1413 Turnen bewerken
1414 1414 Kapper bewerken
1415 1415 Onbemand station bewerken
1416 1416 Gehucht bewerken
1417 1417 Draadhek bewerken
1418 1418 Wijzig IJzerwaren
1419 1419 Wijzig Hoorapparaten
1420 1420 Heide bewerken
1421 1421 -----
1422 1422 Hifi-winkel bewerken
1423 1423 Een autosnelweg met werkzaamheden bewerken
1424 1424 Hockey bewerken
1425 1425 Paardenracen bewerken
1426 1426 Ziekenhuis bewerken
1427 1427 Hostel bewerken
1428 1428 Hotel bewerken
1429 1429 Vogeluitkijkpost bewerken
1430 1430 Industrieterrein bewerken
1431 1431 Eiland bewerken
1432 1432 -----
1433 1433 Wijzig URL voor de beschrijving van de JOSM-plugin
1434 1434 Wijzig Juwelier
1435 1435 Een splitsing bewerken
1436 1436 Wijzig Karting
1437 1437 Kinderopvang bewerken
1438 1438 Kiosk bewerken
1439 1439 Sluipdoorhek bewerken
1440 1440 Wijzig Keukens
1441 1441 Land bewerken
1442 1442 Vuilstortplaats bewerken
1443 1443 Wasserette bewerken
1444 1444 Bibliotheek bewerken
1445 1445 Slagboom bewerken
1446 1446 Sneltram bewerken
1447 1447 Vuurtoren bewerken
1448 1448 Een woonerf bewerken
1449 1449 -----
1450 1450 Wijzig Winkelcentrum
1451 1451 Jachthaven bewerken
1452 1452 -----
1453 1453 Weideland bewerken
1454 1454 Wijzig Meetstation
1455 1455 Herdenkingsplek bewerken
1456 1456 Militair terrein bewerken
1457 1457 Wijzig Mijnschacht
1458 1458 Minigolf bewerken
1459 1459 Wijzig Mobiele telefoons
1460 1460 -----
1461 1461 Geldwisselkantoor bewerken
1462 1462 Monorail bewerken
1463 1463 Monument bewerken
1464 1464 Motel bewerken
1465 1465 Wijzig Motocross
1466 1466 Wijzig Motorfietsparking
1467 1467 Wijzig Motorsport
1468 1468 Een snelweg bewerken
1469 1469 Snelwegkruising bewerken
1470 1470 Een autosnelwegverbinding bewerken
1471 1471 Bergpas bewerken
1472 1472 Modder bewerken
1473 1473 Verzameling bewerken
1474 1474 Multipolygoon bewerken
1475 1475 Museum bewerken
1476 1476 Wijzig Muziekinstrumenten
1477 1477 Smalspoor bewerken
1478 1478 Landsgrens bewerken
1479 1479 Grens Nationaal park bewerken
1480 1480 Natuurreservaat bewerken
1481 1481 Nachtclub bewerken
1482 1482 Opticiën bewerken
1483 1483 Wijzig Biowinkel
1484 1484 Buitensportzaak bewerken
1485 1485 Wijzig Verven
1486 1486 Wijzig Paleontologische plaats
1487 1487 Park bewerken
1488 1488 Parkeerplaats bewerken
1489 1489 Een parkeergang bewerken
1490 1490 Wijzig Uitwijkplaats
1491 1491 Pad bewerken
1492 1492 Bergtop bewerken
1493 1493 Voetgangerszone bewerken
1494 1494 Pelota bewerken
1495 1495 Apotheek bewerken
1496 1496 Picnicplek bewerken
1497 1497 Pier bewerken
1498 1498 Pijplijn bewerken
1499 1499 Sportveld bewerken
1500 1500 Religieus gebouw bewerken
1501 1501 Speelveld bewerken
1502 1502 Politie bewerken
1503 1503 Grens kiesdistrict bewerken
1504 1504 Postkantoor bewerken
1505 1505 Energievoorziening bewerken
1506 1506 Hoogspanningskabels bewerken
1507 1507 Wijzig (hoogspannings)Mast
1508 1508 Verdeelstation bewerken
1509 1509 Transformatorstation bewerken
1510 1510 Hoogspanningsmast bewerken
1511 1511 Een museumspoorweg bewerken
1512 1512 Een S-wegverbinding bewerken
1513 1513 Een S-weg bewerken
1514 1514 Gevangenis bewerken
1515 1515 Kroeg, Café bewerken
1516 1516 Openbaar gebouw bewerken
1517 1517 Openbare BBQ bewerken
1518 1518 Mijnbouw bewerken
1519 1519 -----
1520 1520 Wedstrijdbaan bewerken
1521 1521 Badminton bewerken
1522 1522 Spoor bewerken
1523 1523 -----
1524 1524 Perron bewerken
1525 1525 Recreatiegebied bewerken
1526 1526 Recyclebakken
1527 1527 Regio bewerken
1528 1528 Reservoir bewerken
1529 1529 Woongebied bewerken
1530 1530 Een straat bewerken
1531 1531 Wijzig Rustplaats
1532 1532 Restaurant bewerken
1533 1533 Winkelcentrum bewerken
1534 1534 Rivier bewerken
1535 1535 Rivierbank bewerken
1536 1536 Toegangsbeperkingen bewerken
1537 1537 Een weg van onbekend soort bewerken
1538 1538 Wijzig route
1539 1539 -----
1540 1540 -----
1541 1541 Ruïne bewerken
1542 1542 Wijzig Startbaan
1543 1543 -----
1544 1544 Gekoppelde deuren bewerken
1545 1545 Wijzig Sauna
1546 1546 School bewerken
1547 1547 Puinhelling bewerken
1548 1548 Kreupelhout bewerken
1549 1549 Wijzig Viswinkel
1550 1550 Een provinciale weg bewerken
1551 1551 Rustplaats bewerken
1552 1552 Een toegangsweg bewerken
1553 1553 Schuilplaats bewerken
1554 1554 Schoenenwinkel bewerken
1555 1555 Schieten bewerken
1556 1556 Wijzig Motorfietsen
1557 1557 Sneltoetsen bewerken
1558 1558 Skateboard bewerken
1559 1559 Schaatsen bewerken
1560 1560 Skiën bewerken
1561 1561 Trailerhelling bewerken
1562 1562 Voetbal bewerken
1563 1563 Spijkers bewerken
1564 1564 Sportcentrum bewerken
1565 1565 Sportzaak bewerken
1566 1566 Bron bewerken
1567 1567 Stadion bewerken
1568 1568 Provincie bewerken
1569 1569 Kantoorartikelenwinkel bewerken
1570 1570 Overstap bewerken
1571 1571 Wijzig Beek
1572 1572 Wijzig Straatlamp
1573 1573 Wijzig Opnamestudio
1574 1574 Deelgemeente bewerken
1575 1575 Metro bewerken
1576 1576 Metroingang bewerken
1577 1577 Supermarkt bewerken
1578 1578 Bewakingscamera bewerken
1579 1579 Uitkijkpunt bewerken
1580 1580 Zwemmen bewerken
1581 1581 Tafeltennis bewerken
1582 1582 Wijzig Kleermaker
1583 1583 Taxistandplaats bewerken
1584 1584 -----
1585 1585 Een telefoon bewerken
1586 1586 Tennis bewerken
1587 1587 Wijzig Terminal
1588 1588 -----
1589 1589 Een tweebaansweg bewerken
1590 1590 Theater bewerken
1591 1591 Themapart bewerken
1592 1592 Tolpoort bewerken
1593 1593 Toren bewerken
1594 1594 Dorp bewerken
1595 1595 Stadhuis bewerken
1596 1596 Speelgoedwinkel bewerken
1597 1597 Track bewerken
1598 1598 Wijzig verkeersremmers
1599 1599 Tram bewerken
1600 1600 Tramhalte bewerken
1601 1601 Wijzig Reisagentschap
1602 1602 Boom bewerken
1603 1603 Een autoweg bewerken
1604 1604 Een autowegverbinding bewerken
1605 1605 Een tunnel bewerken
1606 1606 Verkeersbeperking bewerken
1607 1607 Wijzig Draaipoort
1608 1608 Wijzig Banden
1609 1609 Een enkelbaansweg bewerken
1610 1610 Universiteit bewerken
1611 1611 Wijzig Stofzuiger
1612 1612 Wijzig Kruidenier
1613 1613 Verkoopautomaat bewerken
1614 1614 Dierenarts bewerken
1615 1615 Videotheek bewerken
1616 1616 Uitkijkpunt bewerken
1617 1617 Klein dorp bewerken
1618 1618 Stadsgroen bewerken
1619 1619 Wijngaard bewerken
1620 1620 Vulkaan bewerken
1621 1621 Wijzig Volleybal
1622 1622 Wijzig Vuilbak
1623 1623 Afvalzuivering bewerken
1624 1624 Water bewerken
1625 1625 Zwembad bewerken
1626 1626 Watertoren bewerken
1627 1627 Wijzig Waterbron
1628 1628 Wijzig Waterwerken
1629 1629 Waterval bewerken
1630 1630 Wijzig Watermolen
1631 1631 Kruis langs de weg bewerken
1632 1632 Kapelletje bewerken
1633 1633 Stuw bewerken
1634 1634 Drasland bewerken
1635 1635 Windmolen bewerken
1636 1636 Bos bewerken
1637 1637 Fabriek bewerken
1638 1638 Dierentuin bewerken
1639 1639 Wijzig samenhangende straat
1640 1640 Pas filter aan.
1641 1641 Latitude en Longitude van een node aanpassen
1642 1642 Nieuwe relatie in laag ''{0}'' bewerken
1643 1643 Nieuwe relatie #{0} in laag ''{1}'' bewerken
1644 1644 Wijzig routenetwerk
1645 1645 -----
1646 1646 De huidige hulppagina bewerken
1647 1647 Geselecteerde relatie wijzigen
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 De relatie, waar het nu geselecteerde relatielid heen verwijst, wijzigen
1651 1651 Bewerk de relatie waarnaar het momenteel geselecteerde relatielid verwijst.
1652 1652 -----
1653 1653 De geselecteerde bron bewerken.
1654 1654 De geselecteerde sleutelwaarde voor alle objecten bewerken
1655 1655 Bewerk: {0}
1656 1656 Opvoeding
1657 1657 Elektrisch
1658 1658 Elektronika
1659 1659 Chipknip
1660 1660 Elektronica
1661 1661 Elementen van type {0} worden ondersteund.
1662 1662 Stijging
1663 1663 Emailadres
1664 1664 Verhoging
1665 1665 Ambassade
1666 1666 EHBO-post
1667 1667 Praatpaal
1668 1668 -----
1669 1669 Leeg document
1670 1670 Leden zonder rol gevonden
1671 1671 Lege wegen
1672 1672 -----
1673 1673 Schakel filter in
1674 1674 -----
1675 1675 Automatisch verschuiven van zicht naar laatst bewerkte knooppunt in-/uitschakelen
1676 1676 Renderen van de kaart als draadmodel aanzetten/uitzetten
1677 1677 -----
1678 1678 Lat/lon invoeren om naar toe te springen.
1679 1679 Geef URL in
1680 1680 URL om te downloaden invoeren
1681 1681 Geef een wijzigingenset-ID op
1682 1682 Nieuw sleutel/waardepaar invoeren
1683 1683 Geef een plaatsnaam op om naar te zoeken
1684 1684 Voer een plaats in om naar te zoeken:
1685 1685 Geef een rol op om deze toe op de geselecteerde relatieleden toe te passen
1686 1686 Geef een rol op voor alle relatielidmaatschappen
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 Geef een URL waarvandaan de data gedownload moet worden
1690 1690 Een uploadcommentaar invoeren
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 Voer het ID van het te downloaden object in
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 Geef de zoekterm
1699 1699 Ingang
1700 1700 Paardensport
1701 1701 Erotiek
1702 1702 Fout
1703 1703 -----
1704 1704 Fouten tijden tonen URL
1705 1705 Fout tijdens het downloaden
1706 1706 Fout in filter
1707 1707 Initialiseren test {0} is mislukt:\n {1}
1708 1708 Laden bestand is mislukt
1709 1709 -----
1710 1710 Bestand {0} gaat fout
1711 1711 Fout bij ontleden van {0}:
1712 1712 Fout tijdens afspelen van het geluid
1713 1713 Fout bij het inlezen van bladwijzer: %s
1714 1714 -----
1715 1715 Fout bij het aanmaken van een backup van de verwijderde laag; {0}
1716 1716 Fout tijdens exporteren van {0}:\n{1}
1717 1717 Bestanden uit map {0} halen is mislukt\n
1718 1718 Ontleden van verschuiving is mislukt.\nVerwachte indeling: {0}
1719 1719 Het ontleden van de datum is mislukt.\nGebruik de verwachte indeling a.u.b.
1720 1720 Ontleden van tijdzone is mislukt.\nVerwachte indeling: {0}
1721 1721 Fout tijdens ontleden {0}
1722 1722 -----
1723 1723 Fout: Illegale dubbele waarde''{0}'' op lijn ''{1}'' in bladwijzerbestand ''{2}''
1724 1724 Fout: Onverwachte lijn ''{0}'' in bladwijzerbestand ''{1}''
1725 1725 Fout: Kan kaartweergaveklasse "{0}" niet laden. De klasse kan niet worden gevonden.
1726 1726 Fouten
1727 1727 Fouten tijdens ophalen
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 Voorbeelden
1733 1733 Afsluiten
1734 1734 JOSM verlaten
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 De applicatie afsluiten.
1738 1738 -----
1739 1739 Verwachtte niet-ledige waarde voor parameter ''{0}'', bekwam ''{1}''
1740 1740 Expliciete waypoints met tijdsschatting uit trackpositie.
1741 1741 Expliciete waypoints met geldige tijdsaanduiding.
1742 1742 Exporteer als GPX-bestand
1743 1743 Exporteren en opslaan
1744 1744 Exporteeropties
1745 1745 De gegevens naar een GPX-bestand exporteren.
1746 1746 Exporteren naar GPX...
1747 1747 GPS-locaties uit EXIF halen
1748 1748 Uittrekken
1749 1749 Weg uittrekken
1750 1750 -----
1751 1751 Herstel-mij’s
1752 1752 -----
1753 1753 Stoffen
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 Onmogelijk om de map ''{0}'' voor de plugin aan te maken
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 resource ''{0}'' kon niet worden geladen, foutmelding is {1}.
1763 1763 -----
1764 1764 Het openen van de webpagina is mislukt
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 Kan de help-pagina niet openen.
1768 1768 Kan de helppagina niet openen. De doel-URL is leeg.
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 CSS-bestand ''help-browser.css'' kon niet worden ingelezen. Uitzondering is: {0}
1774 1774 -----
1775 1775 Instellen van de huidige primitief is mislukt. Huidige versie {0} is niet beschikbaar in de geschiedenis.
1776 1776 Er kon geen referentie worden ingesteld. Het referentie-ID {0} komt niet overeen met historiek-ID {1}.
1777 1777 Kan de de verwijzing niet instellen. Verwijzingsversie {0} is niet beschikbaar in de geschiedenis.
1778 1778 -----
1779 1779 Het bijwerken van de primitief met id {0} is mislukt omdat de huidige bewerkingslaag geen dergelijke primitief bevat.
1780 1780 Het bijwerken van de primitief met id {0} is mislukt omdat de huidige bewerkingslaag leeg (null) is
1781 1781 Landbouwgrond
1782 1782 Boerenerf
1783 1783 -----
1784 1784 Sneltekenen (minder fraai)
1785 1785 -----
1786 1786 Versterkingsfactor snel doorspoelen
1787 1787 -----
1788 1788 Faxnummer
1789 1789 Parkeergeld
1790 1790 -----
1791 1791 Hek
1792 1792 Veerpontroute
1793 1793 Veerbootterminal
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 Bestand
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 Fout in bestandsindeling
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Bestand bestaat al. Overschrijven?
1808 1808 -----
1809 1809 Het bestand {0} bestaat al. Overschrijven?
1810 1810 Bestand {0} is geladen met de naam "{1}"
1811 1811 Bestand: {0}
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 Filter verborgen: {0} Uitgeschakeld: {1}
1820 1820 Filtermodus
1821 1821 Filter objecten en verberg ze of schakel ze uit
1822 1822 Filterregel
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 Tekenen beëindigen
1826 1826 Brandkraan
1827 1827 Brandweerkazerne
1828 1828 Vuurplaats
1829 1829 Visstek
1830 1830 Herstellen
1831 1831 Eigenschappen herstellen
1832 1832 Los tagconflicten op
1833 1833 Repareer het geselecteerde probleem
1834 1834 Los op waar mogelijk.
1835 1835 ({0}/{1}): ''{2}'' worden hersteld
1836 1836 Herstellen van fouten ...
1837 1837 Vlaggemast
1838 1838 Bloemist
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 Volgen
1842 1842 Lijn volgen
1843 1843 Vond volgende problemen:
1844 1844 Voeding
1845 1845 -----
1846 1846 Eten en drinken
1847 1847 Te voet
1848 1848 Enkel voor de geselecteere objecten
1849 1849 Forceer tekenen van lijnen als de geïmporteerde gegevens geen lijninformatie bevatten.
1850 1850 Lijnen altijd tekenen indien er geen segmenten geïmporteerd zijn.
1851 1851 Doorwaadplek
1852 1852 Bosbouw
1853 1853 Objecten vergeten, maar niet verwijderen op de server bij volgende upload.
1854 1854 Vooruit-/achteruittijd (seconden)
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 Leeg bestand in {0} gevonden\n
1858 1858 {0} overeenkomsten gevonden
1859 1859 Fontein
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 Vastzetten
1863 1863 Zet de huidige lijst van samengevoegde elementen vast.
1864 1864 Frekwentie (Hz)
1865 1865 Van ...
1866 1866 Van relatie
1867 1867 Van URL
1868 1868 Brandstof
1869 1869 Tankstation
1870 1870 Brandstoffen
1871 1871 -----
1872 1872 Bekijken in volledig scherm
1873 1873 -----
1874 1874 Werking
1875 1875 Meubels
1876 1876 -----
1877 1877 GPS-punten
1878 1878 GPS-trackomschrijving
1879 1879 GPX-bestanden
1880 1880 GPX-bestanden (*.gpx, *.gpx.gz)
1881 1881 GPX-track heeft geen tijdinformatie
1882 1882 GPX-track:
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 Tuin
1888 1888 Tuincentrum
1889 1889 Olieopslag
1890 1890 Poort
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 Geografie
1895 1895 -----
1896 1896 Geo-afbeelding: {0}
1897 1897 Geotagged afbeeldingen
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Haal gedetailleerde informatie over de interne staat van de objecten op.
1902 1902 Gletsjer
1903 1903 Glas
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 Ga naar OSM wiki voor help over tags (F1)
1907 1907 Naar de JOSM help-homepage gaan.
1908 1908 Vooruit naar de volgende pagina
1909 1909 Terug naar de vorige pagina
1910 1910 -----
1911 1911 Golfbaan
1912 1912 -----
1913 1913 GPS-tijd (lees uit de bovenstaande foto):
1914 1914 -----
1915 1915 Gras
1916 1916 Begraafplaats
1917 1917 -----
1918 1918 Ontwikkelingsgebied
1919 1919 Groentewinkel
1920 1920 -----
1921 1921 Strooigoedbak
1922 1922 -----
1923 1923 Krib
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 Pension
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 Turnen
1931 1931 Kapper
1932 1932 Gehucht
1933 1933 Draadhek
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 IJzerwaren
1937 1937 Bevat tag met als waarde ''created_by'' of ''converted_by''
1938 1938 Bevat tag met als waarde ''note'' of ''comment'' of ''description''
1939 1939 Bevat sleutel ''source''
1940 1940 Bevat sleutel ''watch''
1941 1941 Bevat tag met als waarde ''fixme'' of ''FIXME''
1942 1942 Gezondheid
1943 1943 Hoorapparaten
1944 1944 Heide
1945 1945 Zwaar vrachtverkeer
1946 1946 Haag
1947 1947 Hoogte
1948 1948 Hoogte (meter)
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 Hulp: {0}
1952 1952 -----
1953 1953 Halfrond
1954 1954 Verborgen
1955 1955 Verberg elementen
1956 1956 Deze omschakelknop verbergen of tonen
1957 1957 Verberg deze knop
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 Gedupliceerde knooppunten in weg
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 Wandelen
1964 1964 Historische locaties
1965 1965 Geschiedenis
1966 1966 Historiek voor knooppunt {0}
1967 1967 Historiek voor relatie {0}
1968 1968 Historiek voor weg {0}
1969 1969 Geschiedenis is nog niet geïnitialiseerd. Instellen van de huidige primitief is mislukt.
1970 1970 Historiek is nog niet geïnitialiseerd. Er kon geen referentieprimitief worden ingesteld.
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 Startpagina
1975 1975 Ruiters
1976 1976 Paardenracen
1977 1977 Ziekenhuis
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 Sneltoetsen hotkey
1982 1982 Huisnaam
1983 1983 Huisnummer
1984 1984 Huisnummer {0}
1985 1985 Huisnummer {0} op {1}
1986 1986 Huisnaam {0}
1987 1987 -----
1988 1988 Vogeluitkijkpost
1989 1989 Ik bevind mij in tijdzone:
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 Een ID > 0 werd verwacht. In de plaats daarvan is ID = {0}
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 Invoer/uitvoer-uitzondering
1997 1997 Invoer/Uitvoerfout bij het aanmaken van bestand, autosave wordt niet uitgevoerd: {0}
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Icoon:
2002 2002 Indien opgegeven wordt de configuratie teruggezet naar de beginwaarden in plaats van gelezen.
2003 2003 Negeren
2004 2004 Negeer het geselecteerde probleem in het vervolg.
2005 2005 Negeer ze, behoud relatie zoals ze is
2006 2006 -----
2007 2007 Gehele groep of individuele elementen negeren?
2008 2008 Negeer uitzondering omdat versturen afgebroken is. De uitzondering is: {0}
2009 2009 Elementen negeren
2010 2010 Negeren uitzondering omdat ophalen afgebroken is. Uitzondering was: {0}
2011 2011 Ongeldige URL "{0}" wordt genegeerd
2012 2012 Ongeldige bestands-URL negeren: "{0}"
2013 2013 Foute gegevens
2014 2014 -----
2015 2015 Ongeldige wijzigingensetaanvraag-URL
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Ongeldige expressie ''{0}''
2023 2023 Deze waarde wordt niet ondersteund voor breedtegraad ''{0}''
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 Deze waarde wordt niet ondersteund voor lengtegraad ''{0}''
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 Ongeldig object met id=0
2030 2030 -----
2031 2031 Ongeldige reguliere expressie ''{0}''
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Afbeelding
2046 2046 -----
2047 2047 Afbeeldingsbestand kon niet worden gewist.
2048 2048 Luchtfotografie
2049 2049 Instellingen voor achtergrondafbeeldingen/luchtfoto’s
2050 2050 URL voor achtergrondafbeeldingen/luchtfotografie
2051 2051 URL voor achtergrondafbeeldingen/luchtfotografie (standaard)
2052 2052 -----
2053 2053 Verschuiving van achtergrondafbeelding/luchtfoto
2054 2054 Aanbieders van achtergrondafbeeldingen/luchtfoto’s
2055 2055 Afbeeldingen die reeds een tag kregen ({0}/{1})
2056 2056 Afbeeldingen met geolokatie in exif gegevens({0}/{1})
2057 2057 Brits-Amerikaans
2058 2058 -----
2059 2059 Geluid importeren
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Afbeeldingen importeren
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 Helling
2068 2068 Steile Helling
2069 2069 Incomplete <member>-specificatie met ref=0
2070 2070 -----
2071 2071 Fout aantal parameters
2072 2072 Zoom vergroten
2073 2073 Onafhankelijk
2074 2074 Industrieterrein
2075 2075 -----
2076 2076 Info over element
2077 2077 Informatie
2078 2078 Informatiebord
2079 2079 Informatiekantoor
2080 2080 Informatie Terminal
2081 2081 Informatie over laag
2082 2082 Informatieve waarschuwingen, verwacht veel fout-positieven.
2083 2083 Initialiseren
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 Inspecteren
2090 2090 Installeren bijgewerkte plugins
2091 2091 -----
2092 2092 Interne serverfout
2093 2093 -----
2094 2094 Internettoegang
2095 2095 Bedrag internet toegang
2096 2096 Wegen die lid zijn van een multipolygoonrelatie kruisen elkaar
2097 2097 -----
2098 2098 Ongeldige ID-lijst gespecificeerd\n Kan het object niet ophalen.
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 Ongeldige omvattende rechthoek
2102 2102 -----
2103 2103 Ongeldige datum
2104 2104 Ongeldige datum/tijd-waardes
2105 2105 Ongeldige verschuiving
2106 2106 Ongeldige eigenschapsleutel
2107 2107 Ongeldige zoekexpressie
2108 2108 -----
2109 2109 Ongeldige regel spellingschecker: {0}
2110 2110 Ongeldige regel tagchecker - {0}: {1}
2111 2111 Ongeldige tijdzone
2112 2112 Ongeldig gebruikers-ID
2113 2113 Ongeldige gebruikersnaam
2114 2114 Ongeldige spatie in eigenschapsleutel
2115 2115 Inverteer filter
2116 2116 Eiland
2117 2117 -----
2118 2118 Het lijkt erop dat JOSM de vorige keer is vastgelopen. Wilt u de gegevens herstellen?
2119 2119 -----
2120 2120 Item {0} werd niet gevonden in de lijst.
2121 2121 JOSM Help-Browser
2122 2122 -----
2123 2123 URL voor de beschrijving van de JOSM-plugin
2124 2124 JOSM verwachtte om primitief [{0} {1}] in de dataset te vinden, maar deze is net aanwezig. Gelieve dit te melden op http://josm.openstreetmap.de . Dit is geen kritieke fout, het zou veilig moeten zijn om verder te werken zonder JOSM opnieuw te starten.
2125 2125 JOSM versie {0} vereist voor plugin {1}.
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 JPEG-afbeeldingen (*.jpg)
2129 2129 -----
2130 2130 Java versie {0}
2131 2131 Juwelier
2132 2132 Gebieden samenvoegen-functie
2133 2133 Knoop en lijn koppelen
2134 2134 Knooppunt aan weg vastknopen
2135 2135 Koppel een knooppunt met het dichtstbijzijnde wegsegment
2136 2136 Overlappende gebieden samenvoegen
2137 2137 Overlappende gebieden werden samengevoegd
2138 2138 Voegt overlappende gebieden samen
2139 2139 Naar positie springen
2140 2140 Spring daarheen
2141 2141 Spring naar positie
2142 2142 Splitsing
2143 2143 -----
2144 2144 Behouden
2145 2145 -----
2146 2146 Mijn coördinaten houden
2147 2147 Behoud mijn status van verwijderd
2148 2148 -----
2149 2149 Behoud de geselecteerde sleutel/waarde-paren uit de lokale dataset
2150 2150 Behoud de geselecteerde sleutel/waarde-paren uit de serverdataset
2151 2151 Hun coördinaten houden
2152 2152 Behoud hun status van verwijderd
2153 2153 Behoud dit lid van de relatie in het doelobject
2154 2154 Sleutel
2155 2155 Toets ''{0}'' is ongeldig.
2156 2156 Sleutel "{0}" ontbreekt in voorkeuze.
2157 2157 Sleutel kan niet leeg zijn wanneer de tag-operator wordt gebruikt. Voorbeeld van gebruik: sleutel=waarde.
2158 2158 Toets:
2159 2159 Sneltoetsen
2160 2160 Trefwoorden
2161 2161 Kinderopvang
2162 2162 -----
2163 2163 Sluipdoorhek
2164 2164 Keukens
2165 2165 LKS-92 (Letland TM)
2166 2166 -----
2167 2167 Geluids- (en afbeeldings- en web-)markers labelen.
2168 2168 Lambert 4 Zones (Frankrijk)
2169 2169 Lambert CC-zone
2170 2170 Lambert CC9-zone (Frankrijk)
2171 2171 Lambert-zone (Estland)
2172 2172 -----
2173 2173 Grondgebruik
2174 2174 Vuilstortplaats
2175 2175 -----
2176 2176 Gedupliceerde knooppunten in grondgebruik
2177 2177 Lanen
2178 2178 Taal
2179 2179 Laatste verandering op {0}
2180 2180 Laatste plugin-update is meer dan {0} dagen geleden.
2181 2181 Breedtegraad
2182 2182 Breedtegraad:
2183 2183 -----
2184 2184 Verkenner met informatie over de wijzigingenset starten
2185 2185 Browser starten met wiki-hulp voor het geselecteerde object
2186 2186 Gemaximaliseerd openen
2187 2187 Het dialoogvenster voor het aanvragen van wijzigingensets openen
2188 2188 -----
2189 2189 Toont informatie over deze gebruiker in een browservenster
2190 2190 Wasserette
2191 2191 laag
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 De laag ''{0}'' moet deel uitmaken van de lijst beschikbare lagen
2198 2198 laag niet in lijst.
2199 2199 Laag: {0}
2200 2200 Lagen
2201 2201 Voorlooptijd (seconden)
2202 2202 Vrije tijd
2203 2203 -----
2204 2204 Lengte in meter
2205 2205 Lengte van waarde voor tag "{0}" van object {1} overschrijdt de max. toegestane lengte {2}. De lengte van de waarde is {3}.
2206 2206 -----
2207 2207 Bewaakte spoorwegovergang
2208 2208 Bibliotheek
2209 2209 Licentie
2210 2210 Rijbewijsopleiding
2211 2211 Slagboom
2212 2212 -----
2213 2213 Sneltram
2214 2214 Vuurtoren
2215 2215 Lijnreferentie
2216 2216 Type lijn
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 Lijst in rol {0} maakt op dit moment geen deel uit van een vergelijkingspaar.
2220 2220 Lijst van elementen in mijn dataset, m.a.w. de lokale dataset
2221 2221 Lijst an elementen in hun dataset, m.a.w. de dataset op de server
2222 2222 Lijst van samengevoegde elementen. Deze zullen de mijn elementen vervangen wanneer de beslissing tot samenvoegen wordt toegepast.
2223 2223 -----
2224 2224 Verlicht
2225 2225 Woonerf
2226 2226 Alle tegels laden
2227 2227 CT (bijdragevoorwaarden) laden
2228 2228 Tegel laden
2229 2229 -----
2230 2230 WMS-laag uit bestand laden
2231 2231 -----
2232 2232 Historiek laden
2233 2233 Achtergrondafbeeldingen/luchtfotografie laden
2234 2234 Ouderrelaties laden
2235 2235 Relatie laden
2236 2236 -----
2237 2237 Vroege plugins laden
2238 2238 Historiek voor knooppunt {0} wordt geladen
2239 2239 Historiek voor relatie {0} wordt geladen
2240 2240 Historiek voor weg {0} wordt geladen
2241 2241 Ouderrelaties worden geladen
2242 2242 Laden van plugin ''{0}''...
2243 2243 Plugins laden
2244 2244 Plugins laden ...
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 {0} laden
2248 2248 Haalt informatie over de herlicentiëringsstatus op van de server. Gebruikers die hebben ingestemd met de nieuwe bijdragevoorwaarden hebben een groen vinkje naast hun gebruikersnaam.
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 Locatie
2252 2252 Afgesloten
2253 2253 Sluis
2254 2254 Lodi - Italië
2255 2255 -----
2256 2256 Lengtegraad
2257 2257 Lengtegraad:
2258 2258 -----
2259 2259 Weergave en Vormgeving
2260 2260 -----
2261 2261 Uitkijktoren
2262 2262 -----
2263 2263 Knopen of wegen met ''FIXME'' in de eigenschapwaarden zoeken.
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 MTB schaal
2272 2272 Er is geen knooppunt {0} in de hoofddataset
2273 2273 Geluidsmarker op afspeelstart zetten
2274 2274 Dupliceer de momenteel geselecteerde laag
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 Zorg dat u wat gegevens inlaadt, als u --selection gebruikt.
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 Configuratiebestand is verminkt in regels {0}
2282 2282 -----
2283 2283 Winkelcentrum
2284 2284 Bouwwerken
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 Handmatige bijstelling
2288 2288 -----
2289 2289 Kaart
2290 2290 Kaarttekenstijlen
2291 2291 Kaartprojectie
2292 2292 Kaartinstellingen
2293 2293 Kaartstijlinfo
2294 2294 Kaart: {0}
2295 2295 KaartTekenen
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 Jachthaven
2299 2299 Markeer de geselecteerde tags als onbeslist
2300 2300 Markers van benoemde punten
2301 2301 Markers van {0}
2302 2302 Markt
2303 2303 -----
2304 2304 Koppel eerste foto aan eerste gpx punt
2305 2305 Koppelen van foto’s aan track is mislukt
2306 2306 Materiaal
2307 2307 Max. Asgewicht (ton)
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 Max. snelheid (km/u)
2313 2313 Max. gewicht (tonnen)
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 Maximum oppervlak per verzoek:
2317 2317 -----
2318 2318 Maximum lengte (in meters) om lijnen tekenen. Kies ''-1'' om alle lijnen tekenen.
2319 2319 Maximum lengte (meters)
2320 2320 -----
2321 2321 Weide
2322 2322 Meting
2323 2323 Meetstation
2324 2324 Lid van
2325 2325 Lid van relatie voor rol {0} is van het verkeerde type
2326 2326 Leden
2327 2327 Leden in plakbuffer kunnen niet worden toegevoegd omdat ze geen deel uitmaken van de huidige laag
2328 2328 Leden (opgelost)
2329 2329 Leden (met conflicten)
2330 2330 Herdenkingsplek
2331 2331 Menunaam
2332 2332 Menunaam (standaard)
2333 2333 Snelmenu
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 Samenvoegen
2337 2337 Knopen samenvoegen
2338 2338 Laag samenvoegen
2339 2339 Knopen in de oudste samenvoegen
2340 2340 Selectie samenvoegen
2341 2341 Voeg de huidige laag toe in een andere laag
2342 2342 Voeg de geselecteerde objecten toe aan een andere laag
2343 2343 Deze laag samenvoegen met een andere laag
2344 2344 {0} knopen samenvoegen
2345 2345 Samengevoegde ledenlijst bevroren. Er zijn geen conflicten meer in de ledenlijst van deze relatie
2346 2346 Samengevoegde knooppuntenlijst bevroren. Er zijn geen conflicten meer in de knooppuntenlijst voor deze weg
2347 2347 De samengevoegde knooppunten werden nog niet vastgelegd. Er kan nog geen resolutiecommando worden aangemaakt
2348 2348 Samengevoegde knooppunten werden nog niet vastgezet. Er kan nog geen resolutiecommando worden opgebouwd.
2349 2349 Samengevoegde versie
2350 2350 Verwijderde objecten samenvoegen mislukt
2351 2351 Melding van de dag niet beschikbaar
2352 2352 -----
2353 2353 Metrisch
2354 2354 Microbrouwerij
2355 2355 Druk nogmaals op de middelste muisknop (of -wieltje).<br>Houd CTRL ingedrukt om rechtstreeks uit deze lijst te selecteren m.b.v. de muis.<hr>
2356 2356 Militair terrein
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 Min. snelheid (km/u)
2360 2360 -----
2361 2361 Mijnschacht
2362 2362 Mini-rotonde
2363 2363 Minigolf
2364 2364 Minimum afstand (pixels)
2365 2365 Minuten: {0}
2366 2366 Spiegelen
2367 2367 Spiegel de geselecteerde knopen en wegen.
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 encodering niet voorhanden
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 Samenvoegdoel voor knooppunt met id {0} ontbreekt
2379 2379 Samenvoegdoel voor relatie met id {0} ontbreekt
2380 2380 Samenvoegdoel voor weg met id {0} ontbreekt
2381 2381 Samenvoegdoel van type {0} met id {1} ontbreekt
2382 2382 Er ontbreekt een name:*-vertaling
2383 2383 Operator voor NIET ontbreekt
2384 2384 Parameter voor OF ontbreekt
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 Gedupliceerde knooppunten van verschillend type
2388 2388 Ma-Vr 08:30-20:00
2389 2389 Ma-Vr 22:00-05:00
2390 2390 -----
2391 2391 Mobiele telefoons
2392 2392 Modus: tekenmodus
2393 2393 Modus: {0}
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 Aangepaste tijden (tijdsmarkeringen) van geluidsbestanden.
2398 2398 Groepen aanpastoetsen
2399 2399 Lijst van achtergrondafbeeldingen/luchtfoto’s aanpassen
2400 2400 Geldwisselkantoor
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 Meer informatie over deze functionaliteit
2405 2405 Er werd meer dan 1 lid met als rol "from" gevonden
2406 2406 Er werd meer dan 1 lid met als rol "to" gevonden
2407 2407 Er werd meer dan 1 lid met als rol "via" gevonden
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 Gemotoriseerd verkeer
2412 2412 Motorfiets
2413 2413 Motorfietsen
2414 2414 Autoweg
2415 2415 -----
2416 2416 Autosnelweg
2417 2417 Snelwegkruising
2418 2418 Autosnelwegverbinding
2419 2419 Bergpas
2420 2420 Mountainbike
2421 2421 Knoop Verplaatsen...
2422 2422 Verplaats een segment langs zijn normaal, en laat de muisknop los
2423 2423 -----
2424 2424 Omlaag verplaatsen
2425 2425 Verplaats de geselecteerde elementen één positie naar beneden
2426 2426 Verplaats elementen
2427 2427 Zet filter lager
2428 2428 Zet filter hoger
2429 2429 Naar links verplaatsen
2430 2430 Verplaats knooppunten zodat alle hoeken 90 of 180 graden worden
2431 2431 Verplaats objecten door ze te verslepen. Shift om toe te voegen aan de selectie (Ctrl om om te schakelen); Alt-Ctrl om de selectie te herschalen of om de selectie te wijzigen
2432 2432 Objecten {0} verplaatsen
2433 2433 Naar rechts verplaatsen
2434 2434 De geselecteerde leden omlaag verplaatsen
2435 2435 De geselecteerde leden omhoog verplaatsen
2436 2436 Geselecteerde lijn één rij omlaag.
2437 2437 Geselecteerde lijn één rij omhoog.
2438 2438 De geselecteerde laag een rij omlaag verplaatsen.
2439 2439 De geselecteerde laag een rij omhoog verplaatsen.
2440 2440 De geselecteerde knopen op een rechte lijn plaatsen
2441 2441 De geselecteerde knopen in een cirkel plaatsen.
2442 2442 Verplaats ze
2443 2443 Omhoog verplaatsen
2444 2444 Geselecteerde elementen één positie omhoog schuiven
2445 2445 {0} verplaatsen
2446 2446 Verplaatst objecten {0}
2447 2447 Modder
2448 2448 Verzameling
2449 2449 Meerdere leden refereren aan hetzelfde object.
2450 2450 Multipolygoon
2451 2451 Het lid van de multipolygoonrelatie met als rol inner ligt aan de buitenkant
2452 2452 Multipolygoon is niet gesloten
2453 2453 -----
2454 2454 Muziekinstrumenten
2455 2455 Mijn wijzigingensets
2456 2456 Mijn dataset bevat geen tag met als sleutel {0}
2457 2457 Mijn versie
2458 2458 Mijn versie (lokale dataset)
2459 2459 Mijn met Samengevoegd
2460 2460 Mijn met Hun
2461 2461 Importeren NMEA is mislukt!
2462 2462 NMEA-import gelukt
2463 2463 NMEA-0183-bestanden
2464 2464 NPE-kaarten
2465 2465 NPE-kaarten (Tim)
2466 2466 Naam
2467 2467 -----
2468 2468 Naam voor locatie
2469 2469 Naam van gebruiker.
2470 2470 Naam: {0}
2471 2471 Benoemde trackpunten van {0}
2472 2472 Benoemde trackpunten.
2473 2473 Smalspoor
2474 2474 Landsgrens
2475 2475 Nationaal park
2476 2476 Gedupliceerde knooppunten in natuur (bos, water)
2477 2477 -----
2478 2478 Natuurreservaat
2479 2479 Nabij
2480 2480 Netwerk
2481 2481 Netwerkuitzondering
2482 2482 Nooit bijwerken
2483 2483 Nieuw
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 Nieuwe Laag
2487 2487 Nieuwe sleutel
2488 2488 Nieuwe verschuiving achtergrondafbeelding
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 Nieuwe rol
2492 2492 -----
2493 2493 Nieuwe waarde
2494 2494 Volgende
2495 2495 Nachtclub
2496 2496 Neen
2497 2497 Geen exporter gevonden! Niets opgeslagen.
2498 2498 Geen GPX-track in laag beschikbaar om geluid mee te koppelen.
2499 2499 Geen sneltoets
2500 2500 Er werd geen lid met als rol "from" gevonden
2501 2501 Er werd geen lid met als rol "to" gevonden
2502 2502 Er werd geen lid met als rol "via" gevonden
2503 2503 Er werd nog geen gebied geselecteerd
2504 2504 -----
2505 2505 Geen aanpassingen aanwezig om te uploaden.
2506 2506 -----
2507 2507 Er zijn geen conflicten die moeten worden verzoend
2508 2508 Geen conflicten om op in te zoomen
2509 2509 Geen huidige dataset gevonden
2510 2510 Geen data in dit gebied gevonden.
2511 2511 Geen gegevens geladen.
2512 2512 Geen datum
2513 2513 Geen bestaande geluidsmarkers in deze laag om vanaf te verschuiven.
2514 2514 Doodlopende weg
2515 2515 -----
2516 2516 Geen gpx geselekteerd
2517 2517 Geen afbeelding
2518 2518 -----
2519 2519 Geen afbeeldingen konden worden gekoppeld
2520 2520 Geen kruispunt gevonden. Er is niets veranderd
2521 2521 Geen overeenkomst gevonden voor ''{0}''
2522 2522 Geen geopende wijzigingenset
2523 2523 Geen open wijzigingensets
2524 2524 Multipolygoonrelatie ontbreekt een lid met als rol outer
2525 2525 Geen eigenschapsconflicten
2526 2526 Geen tag-conflicten om op te lossen
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 -----
2530 2530 Geen GPX-tracks geselecteerd
2531 2531 Multipolygoonrelatie ontbreekt stijlinformatie
2532 2532 Multipolygoonrelatie ontbreekt stijlinformatie
2533 2533 Geen tags
2534 2534 Geen doellagen
2535 2535 -----
2536 2536 Een lid van een multipolygoonrelatie heeft een niet-geschikte rol
2537 2537 Geen geldige WMS URL of ID
2538 2538 Geen validatiefouten
2539 2539 Neen, niet doen!
2540 2540 Nee, doorgaan met bewerken
2541 2541 Neen, niet toepassen
2542 2542 Knoop
2543 2543 -----
2544 2544 Knooppunt nog in gebruik
2545 2545 Knooppunt {0}
2546 2546 Knooppunt: verbinding
2547 2547 Knooppunt: standaard
2548 2548 Knooppunt: met tag
2549 2549 Knopen
2550 2550 Knooppunten op exact dezelfde positie
2551 2551 Knopen met dezelfde naam
2552 2552 Knopen (opgelost)
2553 2553 Knopen (met conflicten)
2554 2554 Multipolygoonrelatie bevat een lid dat geen ''weg'' is
2555 2555 Geen
2556 2556 Geen van deze knooppunten is met iets anders verbonden.
2557 2557 Geen van deze weg z’n knooppunten is met iets anders verbonden.
2558 2558 Noorden
2559 2559 Verschuiving in noordelijke richting
2560 2560 Niet gevonden
2561 2561 Nog onbeslist
2562 2562 Nog onbeslist.
2563 2563 Niet aanwezig in de cache
2564 2564 Opmerking
2565 2565 Merk op dat wijzigingensetaanvragen op dit moment altijd doorgegeven worden naar ''{0}'', ongeacht de host, port en pad van de hieronder opgegeven URL.
2566 2566 Let op: GPL is niet verenigbaar met de OSM licentie. Upload geen bestanden met een GPL-licentie.
2567 2567 Merk op: Als een weg geselecteerd is, dan krijgt deze weg nieuwe kopieën\nvan de losgemaakte knopen en de nieuwe knopen zullen geselecteerd worden.\nAnders zouden alle wegen hun eigen kopie krijgen en alle knopen zouden\ngeselecteerd worden.
2568 2568 Briefgeld
2569 2569 Niets
2570 2570 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet uitgebreid.
2571 2571 Niets gevonden in selectie met zoeken op "{0}"
2572 2572 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet verkleind.
2573 2573 Geen selectie om op in te zoomen.
2574 2574 Niets geselecteerd!
2575 2575 Geen gegevens om te exporteren, maak deze eerst.
2576 2576 Niets dat geselecteerd kan worden
2577 2577 Niets om te uploaden. Creëer eerst gegevens.
2578 2578 Er is niets waarop ingezoomd kan worden
2579 2579 Nulwijzeruitzondering, mogelijk ontbreken er wat tags.
2580 2580 Nummer
2581 2581 Aantal plaatsen
2582 2582 Aantal geleiders per kabel
2583 2583 Het aantal {0} rollen is te hoog ({1})
2584 2584 Het aantal {0} rollen is te laag ({1})
2585 2585 Nummeringschema
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 OSM-gegevens
2593 2593 OSM-wachtwoord
2594 2594 OSM Server bestanden
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 Object "{0}" is reeds verwijderd. Sla object over met versturen
2603 2603 Object-ID:
2604 2604 Object IDs kunnen gescheiden worden door een komma of spatie. <br /> Bijvoorbeeld: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> Specificeer in gemengde modus objecten als volgt: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2605 2605 Geschiedenis voor geselecteerde objecten opvragen
2606 2606 -----
2607 2607 Objecttype:
2608 2608 Object met historiek
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 Objecten om toe te voegen:
2612 2612 Objecten om aan te verwijderen:
2613 2613 Objecten om te bewerken:
2614 2614 100 Octaan
2615 2615 91 Octaan
2616 2616 95 Octaan
2617 2617 98 Octane
2618 2618 Offset 3.000.000m oostelijk
2619 2619 Er bestaat al een bladwijzer met deze naam. Deze overschrijven?
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 Verschuiving:
2623 2623 -----
2624 2624 OK
2625 2625 Oude sleutel
2626 2626 Oude rol
2627 2627 Oude waarde
2628 2628 Op verzoek
2629 2629 Tijdens uploaden
2630 2630 Éénrichting
2631 2631 Éénknoopswegen
2632 2632 Een van de geselekteerde bestanden was leeg (null)
2633 2633 Eén van de geselecteerde wegen vormt geen gesloten veelhoek en kan bijgevolg niet worden gebruikt om samen te voegen met de andere.
2634 2634 Eén of meer leden van deze nieuwe relatie zijn verwijderd terwijl de relatiebewerker\ngeopend was. Ze zijn verwijderd van de relatieledenlijst.
2635 2635 Éénrichtingsweg
2636 2636 Enkel wijzigingensets afgesloten na en aangemaakt voor een specifieke datum/tijd
2637 2637 Enkel wijzigingensets afgesloten na de volgende datum/tijd
2638 2638 Enkel wijzigingensets waarvan ikzelf eigenaar ben
2639 2639 Enkel wijzigingensets waarvan de gebruiker met het opgegeven gebruikers-ID eigenaar is
2640 2640 Enkel wijzigingensets waarvan de gebruiker met de opgegeven gebruikersnaam eigenaar is
2641 2641 Alleen op de kop van een weg.
2642 2642 Ondoorzichtigheid
2643 2643 Openen
2644 2644 Map met luchtfoto’s openen
2645 2645 Locatie openen…
2646 2646 -----
2647 2647 Een lege WMS-laag openen om gegevens uit een bestand in te laden
2648 2648 Bestand openen (elk type bestand dat kan worden geopend met Bestand/Openen)
2649 2649 Een bestand openen.
2650 2650 Open een geschiedenisverkenner met de geschiedenis van dit knooppunt.
2651 2651 Een lijst met alle mogelijk opdrachten openen (buffer ongedaan maken).
2652 2652 Een lijst met alle geladen lagen openen.
2653 2653 Een lijst met alle relaties openen.
2654 2654 Een lijst openen met mensen die aan de geselecteerde objecten werken.
2655 2655 Een samenvoegingdialoog voor de geselecteerde elementen in bovenstaande lijst openen.
2656 2656 Een nieuwe wijzigingenset openen en gebruiken in de volgende upload
2657 2657 Voorkeurendialoog voor de algemene instellingen openen.
2658 2658 Een selectielijstscherm openen.
2659 2659 Open een webpagina voor iedere geselecteerde wijzigingenset
2660 2660 Een URL openen.
2661 2661 Een editor voor de geselecteerde relatie openen
2662 2662 -----
2663 2663 Een ander GPX-spoor openene
2664 2664 Open een andere foto
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Bestand openen
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 De huidige hulppagina openen in een extern browservenster
2671 2671 Open een lijst met wijzigingensets in de huidige laag.
2672 2672 Het validatiescherm openen.
2673 2673 Openen...
2674 2674 Open/Gesloten:
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 OpenStreetMap-gegevens
2680 2680 Bezig met 1 bestand te openen...
2681 2681 Openingstijden
2682 2682 Bestand ''{0}'' aan het openen...
2683 2683 Bestanden aan het openen
2684 2684 Een dialoogvenster openen waarmee naar een bepaalde locatie kan worden gesprongen.
2685 2685 Opent het Wijzigingensetsbewerkvenster voor de geselecteerde wijzigingenset
2686 2686 Brandtijden
2687 2687 Bedrijf
2688 2688 Optiek
2689 2689 Optionele attributen:
2690 2690 Optionele soorten
2691 2691 Biowinkel
2692 2692 Oorspronkelijke weg
2693 2693 Orthogonaal maken
2694 2694 Orthogonaal Trekken / Ongedaan maken
2695 2695 Vorm orthogonaal maken
2696 2696 Vorm loodrecht maken / Ongedaan maken
2697 2697 Vorm Orthogonaal Trekken / Ongedaan maken\nGelieve knooppunten te selecteren die tijdens de vorige Orthogonaal trekken-actie onterecht verplaatst werden
2698 2698 Andere
2699 2699 Andere informatiepunten
2700 2700 Andere gedupliceerde knooppunten
2701 2701 Buitensport
2702 2702 -----
2703 2703 Overlappende gebieden
2704 2704 Overlappende snelwegen
2705 2705 Overlappende snelwegen (met oppervlak)
2706 2706 Overlappende spoorwegen
2707 2707 Spoorwegen die overlappen met een gebied
2708 2708 Overlappende wegen
2709 2709 Wegen die overlappen met een gebied
2710 2710 Overlappende wegen.
2711 2711 Verbeter positie voor:
2712 2712 Overschrijven
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 PUWG (Polen)
2719 2719 PUWG 1992 (Polen)
2720 2720 PUWG 2000 Zone {0} (Polen)
2721 2721 -----
2722 2722 Verven
2723 2723 Tekenstijl {0}: {1}
2724 2724 Paleontologische plaats
2725 2725 -----
2726 2726 Papier
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 Parameter "downloadgps" accepteert geen bestandsnamen of bestands-URLs
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Parameter {0} met als waarde ''{2}'' valt niet in het bereik 0..{1}.
2733 2733 De parameters --download, --downloadgps, en --selection worden in de opgegeven volgorde behandeld.
2734 2734 Ouderrelaties
2735 2735 -----
2736 2736 PR (Park en Ride)
2737 2737 Parkeerplaats
2738 2738 Parkeergang
2739 2739 Ontleedfout: documentstructuur van GPX-bestand is ongeldig
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 Onderdelen
2748 2748 Uitwijkplaats
2749 2749 Uitwijkplaats
2750 2750 Wachtwoord
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 Plakken
2754 2754 Plakken ...
2755 2755 Tags plakken
2756 2756 URL-adres uit klembord plakken
2757 2757 Inhoud van het buffer plakken.
2758 2758 Plakken zonder onvolledige leden?
2759 2759 Pad
2760 2760 Pad:
2761 2761 Bergtop
2762 2762 Voetgangers
2763 2763 Voetgangersoversteekplaats
2764 2764 Soort voetgangersoversteekplaats
2765 2765 Voetgangers
2766 2766 -----
2767 2767 Nog op te lossen conflicten in de ledenlijst van deze relatie
2768 2768 Conflicten in de knopen van deze weg
2769 2769 Nog op te lossen eigenschappenconflicten
2770 2770 Gegevensvalidatie uitvoeren
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 Apotheek
2774 2774 Telefoonnummer
2775 2775 Telefoonnummer
2776 2776 Fototijd (uit exif):
2777 2777 Foto''s bevatten geen tijdinformatie.
2778 2778 Picnicplek
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 Pijplijn
2782 2782 Soort piste
2783 2783 Sportveld
2784 2784 Religieus gebouw
2785 2785 Locaties
2786 2786 Afspelen/Pauzeren geluid
2787 2787 Afspelen start dit aantal seconden voor (of na, indien negatief) de gewenste geluidsspoorpositie.
2788 2788 Speelveld
2789 2789 Gelieve af te breken als u niet zeker bent
2790 2790 Gelieve op <strong>Lijst downloads</strong> te klikken om een lijst van beschikbare plugins te downloaden en te tonen.
2791 2791 Gelieve te beslissen naar welke wijzigingenset de gegevens geüpload worden en of de wijzigingenset na de volgende upload gesloten moet worden.
2792 2792 Gelieve aan te geven of JOSM na een bepaalde tijdsperiode automatisch de aktieve plugins mag bijwerken
2793 2793 Gelieve aan te geven of JOSM, nadat het zelf bijgewerkt werd, bij het opstarten automatisch de aktieve plugins zal bijwerken.
2794 2794 Gelieve te beslissen welke waardes behouden moeten blijven
2795 2795 Gelieve GPS-coördinaten op te geven
2796 2796 Gelieve een datum in te geven in het gebruikelijke formaat voor uw locatie.<br>Voorbeeld: {0}<br>Voorbeeld: {1}<br>Voorbeeld: {2}<br>Voorbeeld: {3}<br>
2797 2797 Gelieve een naam voor de bladwijzer voor het aangeduide gebied in te geven.
2798 2798 Gelieve een niet-lege gebruikersname op te geven
2799 2799 Gelieve een tegeladres in te geven
2800 2800 Gelieve een tegelindex op te geven
2801 2801 -----
2802 2802 Gelieve eerst een geldige wijzigingensetaanvraag-URL op te geven.
2803 2803 -----
2804 2804 Gelieve een tijd in te geven in het gebruikelijke formaat voor uw locatie.<br>Voorbeeld: {0}<br>Voorbeeld: {1}<br>Voorbeeld: {2}<br>Voorbeeld: {3}<br>
2805 2805 Gelieve een geldig gebruikers-ID op te geven
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 Gelieve een geheel getal > 0 in te geven
2811 2811 Gelieve een niet-lege gebruikersnaam op te geven
2812 2812 Gelieve een URL in te voeren of te plakken om wijzigingensets uit de OSM API op te verkrijgen.
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 Gelieve JOSM te herstarten om de gedownloade plugins te aktiveren.
2822 2822 -----
2823 2823 Gelieve eerst een gebied t selecteren waarvoor u gegevens wenst af te halen
2824 2824 -----
2825 2825 Selecteer een sleutel
2826 2826 Selecteer een waarde
2827 2827 -----
2828 2828 Selecteer een invoer.
2829 2829 Gelieve minstens vier knopen te selecteren.
2830 2830 Gelieve minstens één reeds opgeladen knooppunt, weg of relatie te selecteren.
2831 2831 Selecteer op z’n minst één gesloten weg die samengevoegd moet worden.
2832 2832 Selecteer ten minste één knoop of weg.
2833 2833 -----
2834 2834 Selecteer minimaal één weg om te vereenvoudigen.
2835 2835 Selecteer minstens één weg.
2836 2836 Gelieve minstens drie knopen te selecteren:
2837 2837 Selecteer ten minste twee knooppunten om samen te voegen of een knooppunt dat dicht bij een andere ligt.
2838 2838 Selecteer twee of meer wegen om te combineren.
2839 2839 Selecteer precies twee of drie knopen; of een weg met precies twee of drie knopen.
2840 2840 Selecteer iets om te kopiëren
2841 2841 Selecteer de objecten waarvan de eigenschappen moet veranderen.
2842 2842 Selecteer een rij om te verwijderen.
2843 2843 Selecteer een rij om te bewerken.
2844 2844 Gelieve de doellaag te selecteren.
2845 2845 -----
2846 2846 Selecteer wegen met hoeken rond de 90 of 180 graden.
2847 2847 Selecteer welke wijzigingen in eigenschappen je wilt toepassen.
2848 2848 Plugin gebundeld met JOSM
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 Beleid voor het bijwerken van plugins
2856 2856 Invoegtoepassingen
2857 2857 Plugins zijn bijgewerkt
2858 2858 -----
2859 2859 Puntnummer
2860 2860 Mast
2861 2861 Referentie mast
2862 2862 Politie
2863 2863 Politiek
2864 2864 Positie
2865 2865 Positie
2866 2866 Positie {0} valt buiten geldig bereik. Het huidig aantal leden is {1}.
2867 2867 Postbus
2868 2868 Postkantoor
2869 2869 Postcode
2870 2870 -----
2871 2871 Energie
2872 2872 Energievoorziening
2873 2873 Hoogspanningskabel
2874 2874 Verdeelstation
2875 2875 Transformatorstation
2876 2876 Hoogspanningsmast
2877 2877 Gedupliceerde knooppunten in hoogspanningsleiding
2878 2878 Energieaansluiting
2879 2879 Voorconditie werd geschonden
2880 2880 Overtreding van preconditie
2881 2881 Voorgedefinieerd
2882 2882 -----
2883 2883 Instelling van voorkeur {0} is verwijderd omdat hij niet langer wordt gebruikt.
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 Voorkeursinstellingen
2888 2888 Voorkeuren opgeslagen op {0}
2889 2889 Voorkeuren...
2890 2890 OSM-gegevens voorbereiden...
2891 2891 Voorbereiden conflikt oplossen
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Museumspoor
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 Voorkeuze
2902 2902 Voorkeuzen bevatten geen eigenschapsleutel
2903 2903 Voorkeuzen bevatten geen eigenschapswaarde
2904 2904 -----
2905 2905 Vorige
2906 2906 Provinciale hoofdweg
2907 2907 S-wegverbinding
2908 2908 Eerste keuze:
2909 2909 Primitief
2910 2910 ID van basistype werd verwacht
2911 2911 Gevangenis
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Geprojecteerde coördinaten
2918 2918 -----
2919 2919 Projectie ''{0}'' werd niet gevonden, bladwijzer ''{1}'' is niet bruikbaar
2920 2920 -----
2921 2921 Projectiecode ''{0}'' kan niet in overeenstemming gebracht worden toCode() heeft ''{1}'' als resultaat, terwijl er ''{2}'' verwacht werd.
2922 2922 Projectiemethode
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 Eigenschappen
2926 2926 Eigenschappen / Leden
2927 2927 Eigenschapchecker:
2928 2928 Eigenschappen voor geselecteerde objecten.
2929 2929 Eigenschappen in mijn lokale dataset
2930 2930 Eigenschappen in het samengevoegde element. Deze zullen de eigenschappen in mijn elementen vervangen wanneer de samenvoegbeslissingen worden toegepast.
2931 2931 Eigenschappen in hun serverdataset
2932 2932 Eigenschappen van
2933 2933 Eigenschappen (met conflicten)
2934 2934 Eigenschappen/Lidmaatschappen
2935 2935 Eigenschappen: {0} / Leden: {1}
2936 2936 Eigenschapwaarden bevatten HTML-codes
2937 2937 Eigenschapwaarde begin of eindigt met een spatie
2938 2938 Beschrijf kort de veranderingen die je upload:
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Kroeg, Café
2946 2946 Openbaar gebouw
2947 2947 Openbare BBQ
2948 2948 Openbaar vervoer
2949 2949 Openbaar vervoer
2950 2950 Afvoeren
2951 2951 Afvoeren...
2952 2952 Tekstlabels tegen geluids- (en afbeeldings- en web-)markers plaatsen almede hun knoppictogrammen.
2953 2953 -----
2954 2954 Mijnbouw
2955 2955 Zoekopdracht
2956 2956 Wijzigingensets aanvragen en downloaden
2957 2957 Wijzigingensets aanvragen en downloaden...
2958 2958 Zoek zowel in open als afgesloten wijzigingensets
2959 2959 Wijzigingensets aanvragen
2960 2960 Wijzigingensets van een server-URL opvragen
2961 2961 Zoek enkel in afgesloten wijzigingensets
2962 2962 Zoek enkel in open wijzigingensets
2963 2963 Wijzigingensets aanvragen en downloaden
2964 2964 Naamserver bevragen
2965 2965 Naamserver bevragen ...
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Wedstrijdbaan
2970 2970 Badminton
2971 2971 Spoor
2972 2972 Spoorweg
2973 2973 Onbemand station
2974 2974 Perron
2975 2975 Gedupliceerde knooppunten in spoorweg
2976 2976 -----
2977 2977 Een bereik van getallen werd verwacht
2978 2978 Rauwe GPS-gegevens
2979 2979 Lees dit eerst
2980 2980 Foto’s lezen...
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 Lezen ouders van "{0}"
2987 2987 -----
2988 2988 Lezen {0}...
2989 2989 Leesmij
2990 2990 Echte naam
2991 2991 Selectie uit relatie {0} zeker verwijderen?
2992 2992 Opname
2993 2993 Opnamestudio
2994 2994 Recreatiegebied
2995 2995 Uitgelijnde afbeelding...
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 Opnieuw uitvoeren
2999 2999 De laatste ongedaan gemaakte opdracht herstellen.
3000 3000 Voer de geselecteerde en alle eerdere opdrachten opnieuw uit
3001 3001 Referentie
3002 3002 Referentie (tracknummer)
3003 3003 Referentienummer
3004 3004 Referentienummer
3005 3005 Hier wordt naar gerefereerd door:
3006 3006 Verwijst naar
3007 3007 Herteken
3008 3008 Regio
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 Conflicten verwerpen en opslaan
3012 3012 Relatie
3013 3013 Relatie ...
3014 3014 Relatiebewerker: Leden Downloaden
3015 3015 Relatiebewerkvenster: Omlaag verplaatsen
3016 3016 Relatiebewerkvenster: Omhoog verplaatsen
3017 3017 Relatiebewerkvenster: Verwijderen
3018 3018 Relatiebewerkvenster: Geselecteerde Verwijderen
3019 3019 Relatiebewerkvenster: Omkeren
3020 3020 Relatiebewerkvenster: Sorteren
3021 3021 -----
3022 3022 Foutenopspoorder in relaties:
3023 3023 -----
3024 3024 Relatie is gewist
3025 3025 Lege relatie
3026 3026 Relatietype is onbekend
3027 3027 -----
3028 3028 Relatie {0}
3029 3029 Relatie: geselecteerd
3030 3030 Relaties
3031 3031 Relatie met dubbele leden
3032 3032 Relaties: {0}
3033 3033 De muisknop loslaten om de objecten in de rechthoek te selecteren.
3034 3034 De muisknop loslaten om het verplaatsen te stoppen. CTRL om samen te voegen met dichtstbijzijnde knoop.
3035 3035 De muisknop loslaten om het roteren te stoppen.
3036 3036 De muisknop loslaten om het herschalen te stoppen
3037 3037 Religie
3038 3038 Herladen
3039 3039 Alle geselecteerde objecten herladen en de lijst verversen.
3040 3040 Foutieve tegels herladen
3041 3041 Terugzetten uit bestand
3042 3042 Huidige helppagina herladen
3043 3043 Historiek opnieuw laden van de server
3044 3044 Terugzetten van stijlbronnen uit bestand
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 Afstandsbediening
3048 3048 -----
3049 3049 Afstandsbediening is gevraagd gegevens te importeren van de volgende URL:
3050 3050 -----
3051 3051 Afstandsbediening is gevraagd gegevens uit de API te laden.
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Verwijderen
3055 3055 Verwijder "{0}" voor knooppunt "{1}"
3056 3056 Verwijder "{0}" voor relatie "{1}"
3057 3057 Verwijder "{0}" voor weg "{1}"
3058 3058 Verwijder "{0}" voor {1} objecten
3059 3059 Alle leden die refereren aan één van de geselecteerde objecten verwijderen.
3060 3060 -----
3061 3061 Uit cachegeheugen verwijderen
3062 3062 Foto uit laag verwijderen
3063 3063 Tags van binnenste wegen verwijderen
3064 3064 Verwijder de wijzigingenset in het detailoverzichtspaneel van de lokale cache
3065 3065 De geselecteerde bladwijzers verwijderen
3066 3066 De geselecteerde leden uit de relatie verwijderen
3067 3067 De geselecteerde wijzigingensets uit het lokale cachegeheugen verwijderen
3068 3068 Verwijder de geselecteeerde elementen uit de lijst van samengevoegde elementen.
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Verwijder ze, relatie opschonen
3073 3073 Verwijder dit lid uit de relatie
3074 3074 Element werd verwijderd uit relaties
3075 3075 Dubbele knopen verwijderd
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 Laag hernoemen
3082 3082 De geselecteerde bladwijzers herbenoemen
3083 3083 -----
3084 3084 Tekent de kaart als een simpel draadmodel.
3085 3085 Tekent de kaart met behulp van stijlregels in een stijlbladenset.
3086 3086 Verhuur
3087 3087 Garage
3088 3088 -----
3089 3089 Vervang "{0}" door "{1}" voor
3090 3090 Fout melden
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 Gewenste details: {0}
3096 3096 Tegen betaling
3097 3097 -----
3098 3098 Herstellen
3099 3099 De voorkeuren herstellen op standaardwaarden
3100 3100 -----
3101 3101 Woongebied
3102 3102 Woongebied
3103 3103 De applet op de gegeven afmetingen instellen (BREEDTExHOOGTE)
3104 3104 Oplossen
3105 3105 Conflicten oplossen
3106 3106 Conflicten oplossen voor ''{0}''
3107 3107 Conflicten oplossen in coördinaten in {0}
3108 3108 Conflicten in verwijderde toestand oplossen in {0}
3109 3109 Los conflicten op in ledenlijst van relatie {0}
3110 3110 Los conflicten op in knooppuntenlijst van weg {0}
3111 3111 Los conflicten op.
3112 3112 Los versieconflicten op voor knooppunt {0}
3113 3113 Los versieconflicten op voor relatie {0}
3114 3114 Los versieconflicten op voor weg {0}
3115 3115 Los {0} tagconflicten op voor knooppunt {1}
3116 3116 Los {0} tagconflicten op voor relatie {1}
3117 3117 Los {0} tagconflicten op voor weg {1}
3118 3118 Delfstof
3119 3119 Rustplaats
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 Herstellen
3123 3123 Bezig met herstellen van bestanden
3124 3124 Beperking
3125 3125 Winkelcentrum
3126 3126 Stutmuur
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 Réunion RGR92
3138 3138 Omkeren
3139 3139 Wegen omkeren
3140 3140 Omkeren en combineren
3141 3141 De richting van alle geselecteerde wegen omkeren.
3142 3142 Volgorde van relatieleden omkeren
3143 3143 Weg omkeren
3144 3144 Wegen omkeren
3145 3145 Omgekeerde kustlijn
3146 3146 Omgekeerde kustlijn: land niet aan linker zijde
3147 3147 Omgekeerde land: land niet aan linker zijde
3148 3148 Omgekeerd water: land niet aan linker zijde
3149 3149 Wijzigingen ongedaan maken
3150 3150 -----
3151 3151 Herziening
3152 3152 Fietsen
3153 3153 Rivier
3154 3154 Rivierbank
3155 3155 Weg (onbekend soort)
3156 3156 Toegangsbeperkingen
3157 3157 Rol
3158 3158 Verificatieprobleem voor rol
3159 3159 Rol {0} maakt geen deel uit van vergelijkingspaar {1}.
3160 3160 Rol {0} ontbreekt
3161 3161 Rol {0} onbekend
3162 3162 Rol:
3163 3163 Rollen in relaties verwijzen naar
3164 3164 Rotonde
3165 3165 -----
3166 3166 Routenetwerk
3167 3167 Staat route
3168 3168 Type route
3169 3169 Getoonde routes voor:
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Ruïne
3173 3173 -----
3174 3174 Bijwerking voor de plugins na de bijwerking van JOSM. Het automatisch bijwerken bij het opstarten is ingeschakeld.
3175 3175 Bijwerking voor de plugins na een afgelopen tijdsperiode. Het automatisch bijwerken bij het opstarten is uitgeschakeld.
3176 3176 Uitvoeren test {0}
3177 3177 Startbaan
3178 3178 SAC schaal
3179 3179 SIM-kaarten
3180 3180 -----
3181 3181 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Zweden)
3182 3182 -----
3183 3183 Keuring
3184 3184 Verkoop
3185 3185 Gekoppelde deuren
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Opslaan
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 Opslaan als...
3192 3192 GPX-bestand opslaan
3193 3193 -----
3194 3194 Laag opslaan
3195 3195 OSM-bestand opslaan
3196 3196 -----
3197 3197 WMS-laag in bestand opslaan
3198 3198 Sla een kopie van deze stijl op in een bestand en voeg het toe aan de lijst
3199 3199 Toch opslaan
3200 3200 Opslaan als..
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 Sla stijl ''{0}'' op als ''{1}''
3204 3204 De huidige gegevens in een nieuw bestand opslaan.
3205 3205 Huidige gegevens opslaan.
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Gebruikersnaam en wachtwoord opslaan (onversleuteld)
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 Map {0} scannen
3215 3215 -----
3216 3216 Schroot
3217 3217 Puinhelling
3218 3218 Kreupelhout
3219 3219 Viswinkel
3220 3220 Zoeken
3221 3221 Zoek …
3222 3222 Zoekexpressie is niet geldig: {0}
3223 3223 Zoeken naar objecten
3224 3224 Naar objecten zoeken.
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 Zoektekst:
3229 3229 Zoeken...
3230 3230 Zoek:
3231 3231 -----
3232 3232 Tweede naam
3233 3233 -----
3234 3234 N-weg>400
3235 3235 Tweede keuze:
3236 3236 Seconden: {0}
3237 3237 Beveiligingsuitzondering
3238 3238 Zie de Wiki voor andere capacity:[types]=*.
3239 3239 Gescheiden Voet- en Fietspad
3240 3240 Sel.: Rel.:{0} / Wegen:{1} / Knopen:{2}
3241 3241 Selecteer
3242 3242 Alles selecteren
3243 3243 -----
3244 3244 Selecteer alle objecten die zijn toegewezen aan de geselecteerde wijzigingensets
3245 3245 Alle niet-gewiste objecten in de gegevenslaag selecteren. Hiermee worden ook incomplete objecten geselecteerd.
3246 3246 -----
3247 3247 Selecteer wijzigingensets op basis van de datum/tijd dat ze gecreëerd of afgesloten werden
3248 3248 Selecteer wijzigingensets afhankelijk van of ze open of gesloten zijn
3249 3249 Selecteer wijzigingensets met specifieke gebruikers als eigenaar
3250 3250 Selecteer één van beide:
3251 3251 -----
3252 3252 Selecteer als de data naar een nieuwe laag moet worden gedownload
3253 3253 Selecteer of de referrers van het object ook mee gedownload moeten worden.
3254 3254 Selecteren in laag
3255 3255 Selecteer in relatielijst
3256 3256 Lijntekenopties selecteren
3257 3257 Selecteer de leden
3258 3258 -----
3259 3259 Selecteer de node onder de cursor.
3260 3260 Objecten voor de geselecteerde relatieleden selecteren
3261 3261 Door deze gebruiker aangeleverde objecten selecteren
3262 3262 -----
3263 3263 Selecteer enkel wijzigingensets die betrkking hebben op een specifieke omvattende rechthoek
3264 3264 Selekteer relatie
3265 3265 -----
3266 3266 Selecteer relation in main selection.
3267 3267 Selecteer relatie in relatielijst
3268 3268 Relatieleden selecteren die refereren aan objecten in de huidige selectie
3269 3269 Relatieleden selecteren die refereren aan {0} objecten in de huidige selectie
3270 3270 Selecteer de doellaag
3271 3271 Selecteren van de overeenstemmende primitieven in de huidige gegevenslaag
3272 3272 Selecteer de leden van alle geselecteerde relaties
3273 3273 -----
3274 3274 Selecteer de primitieven in de inhoud van deze wijzigingenset in de huidige datalaag
3275 3275 -----
3276 3276 Aanvinken om GPS-sporen af te halen in het geselecteerde gebied
3277 3277 Aanvinken om OSM-gegevens af te halen in het geselecteerde gebied
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Met de opgegeven zoekactie selecteren
3288 3288 Selecteer, verplaats, schaal en roteer objecten
3289 3289 Geselecteerde elementen kunnen niet recht worden gelegd.
3290 3290 -----
3291 3291 Selectie
3292 3292 Selectie leeg
3293 3293 De selectie mag uitsluitend wegen en knopen bevatten.
3294 3294 Selectie is ongeschikt!
3295 3295 -----
3296 3296 Selectie: {0}
3297 3297 Selecteert de objecten die deel uitmaken van die commando (uitgezonderd de verwijderde objecten)
3298 3298 Zelfkruisende wegen
3299 3299 -----
3300 3300 Laag scheiden
3301 3301 Scheidingsteken
3302 3302 Volgorde
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 Toegangsweg
3306 3306 -----
3307 3307 Diensten
3308 3308 Diensten:
3309 3309 Dienstwegtype
3310 3310 -----
3311 3311 Alles naar standaardwaarde zetten
3312 3312 Zet de "gewijzigd"-vlag voor knooppunt {0}
3313 3313 Zet de "gewijzigd"-vlag voor relatie {0}
3314 3314 Zet de "gewijzigd"-vlag voor weg {0}
3315 3315 Zet de huidige selectie op de lijst van de geselecteerde relaties
3316 3316 Kies taal
3317 3317 De geselecteerde elementen op de kaart instellen op de geselecteerde items in de bovenstaande lijst.
3318 3318 Naar standaardwaarde zetten
3319 3319 Zet {0}={1} voor knooppunt ''{2}''
3320 3320 Zet {0}={1} voor relatie ''{2}''
3321 3321 Zet {0}={1} voor weg ''{2}''
3322 3322 Zet {0}={1} voor {2} objecten
3323 3323 Past een rol toe op de geselecteerde leden
3324 3324 Voorkeuren direct instellen. Voorzichtig gebruiken!
3325 3325 Standaarden instellen
3326 3326 Het instellen van sneltoets "{0}" voor opdracht "{1}" ({2}) is mislukt.\nDe gekozen sneltoets is reeds toegewezen aan "{3}" ({4}).\n\n
3327 3327 -----
3328 3328 Instellingen voor de geluidsspeler en geluidsmarkers.
3329 3329 Instellingen voor kaartprojectie en interpretatie van gegevens.
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 Autodelen
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 Schuilplaats
3336 3336 Scheepvaart
3337 3337 Schoenen
3338 3338 Schieten
3339 3339 Winkelen
3340 3340 Winkels
3341 3341 -----
3342 3342 Sneltoets
3343 3343 Sneltoetsvoorkeuren
3344 3344 -----
3345 3345 Moet de plugin worden uitgeschakeld?
3346 3346 -----
3347 3347 Weergeven
3348 3348 -----
3349 3349 Statusrapport tonen
3350 3350 -----
3351 3351 Toon verkleinde afbeeldingen op de kaart
3352 3352 -----
3353 3353 Wijzigingenset {0} tonen
3354 3354 Toon help informatie
3355 3355 Geschiedenis tonen
3356 3356 Info tonen
3357 3357 Informatief niveau tijden upload tonen.
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Toon volgende afbeelding
3362 3362 Object-id in selectielijsten tonen
3363 3363 -----
3364 3364 De geluidsmenuitem op de hoofdmenubalk tonen of verbergen.
3365 3365 -----
3366 3366 Toon vorige afbeelding
3367 3367 Opstartscherm tonen
3368 3368 Statusrapport tonen met zinvolle informatie dat aan fouten geweten kan worden
3369 3369 Toon enkel de conflicterende tags
3370 3370 Toon enkel de tags waarvoor meerdere waardes voorhanden zijn
3371 3371 Informatieve testen in de upload-controleschermen tonen.
3372 3372 -----
3373 3373 Deze hulptekst tonen
3374 3374 Tonen/Verbergen
3375 3375 Getoond gebied
3376 3376 Toont luchtdruk
3377 3377 Toont datum
3378 3378 Toont luchtvochtigheid
3379 3379 Toont temperatuur
3380 3380 -----
3381 3381 Sicilië - Italië
3382 3382 Gelijkgenaamde wegen
3383 3383 Gelijkend genaamde wegen.
3384 3384 Weg vereenvoudigen
3385 3385 Alle geselecteerde wegen vereenvoudigen
3386 3386 -----
3387 3387 Wegen vereenvoudigen?
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 Enkele kleur (kan voor lagen met een naam ingesteld worden)
3392 3392 Individuele elementen
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 Schaatsen
3396 3396 -----
3397 3397 Skiën
3398 3398 Download overslagen
3399 3399 Download overslagen
3400 3400 Bijwerking overslagen.
3401 3401 Geen bijwerking voor de plugins na de bijwerking van JOSM. Het automatisch bijwerken bij het opstarten is uitgeschakeld.
3402 3402 Geen bijwerking voor de plugins na een tijdsperiode. Het automatisch bijwerken bij het opstarten is uitgeschakeld.
3403 3403 Slippy-kaart
3404 3404 Trailerhelling
3405 3405 Roken
3406 3406 Gladde kaartafbeeldingen (anti-aliasing)
3407 3407 -----
3408 3408 Sneeuwscooter
3409 3409 Voetbal
3410 3410 -----
3411 3411 Een aantal van de geselecteerde objecten werd in deze sessie gewijzigd.<br>Selecteer doorgaan als deze eveneens mogen verwijderd worden.</html>
3412 3412 Enkele wegen vormden onderdeel van relaties die zijn aangepast. Controleer of er geen fouten zijn geïntroduceerd.
3413 3413 Enkele waypoints, die te ver van de track liggen om hun tijd zinnig te kunnen schatten, zijn overgeslagen.
3414 3414 Sommige waypoints met tijdmarkeringen van vóór de start of na het einde van de track zijn overgeslagen of naar de start verplaatst.
3415 3415 -----
3416 3416 Sorry. Multipolygoonrelaties met meerdere omvattende paden (role=outer) worden niet ondersteund.
3417 3417 Sorry. Er is een pad dat tegelijkertijd de rollen inner en outer vervult in multipolygoonrelaties. Dit wordt niet ondersteund.
3418 3418 Sorry. Een weg die reeds de rol inner heeft in een andere multpolygoonrelatie, kan niet nog ’s die rol vervullen in deze relatie.
3419 3419 Sorry. Een weg die reeds de rol outer heeft in een andere multpolygoonrelatie, kan niet nog ’s die rol vervullen in deze relatie.
3420 3420 Sorteren
3421 3421 Voorinstellingenmenu sorteren
3422 3422 De relatieleden sorteren
3423 3423 Bron
3424 3424 Zuiden
3425 3425 Gehandicaptenplaats
3426 3426 Plaatsen voor ouders
3427 3427 Plaatsen voor vrouwen
3428 3428 Snelheidscamera
3429 3429 Pennen
3430 3430 Weg splitsen
3431 3431 Een weg bij het geselecteerde knooppunt splitsen.
3432 3432 Weg {0} in {1} delen splitsen
3433 3433 Splits wegen op in fragmenten
3434 3434 -----
3435 3435 Balsporten
3436 3436 Sportfaciliteiten
3437 3437 Sporten
3438 3438 Sportcentrum
3439 3439 Bron
3440 3440 Stadion
3441 3441 Standaard UNIX-geometrieargument
3442 3442 Sterren
3443 3443 Start zoeken
3444 3444 Downloaden starten
3445 3445 Start het downloaden van data
3446 3446 Start een nieuwe weg vanaf de node.
3447 3447 Trackstart (doet dit altijd als geen andere markers beschikbaar zijn).
3448 3448 Mappenscan starten
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 Provincie
3455 3455 Kantoorartikelen
3456 3456 -----
3457 3457 Statusrapport
3458 3458 Trap
3459 3459 -----
3460 3460 Overstap
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 Beek
3464 3464 Straatlamp
3465 3465 Straatnaam
3466 3466 Straten
3467 3467 Straten NRW Geofabrik.de
3468 3468 -----
3469 3469 De stijl voor één van de wegen met als rol inner is gelijk aan multipolygon
3470 3470 De stijl voor de weg met als rol outer, komt niet overeen
3471 3471 Stijl is op dit moment actief?
3472 3472 Gestyleerde kaarttekenaar
3473 3473 -----
3474 3474 Deeloppervlak
3475 3475 Activeer filter
3476 3476 Deelgemeente
3477 3477 Metro
3478 3478 Metroingang
3479 3479 Sneltoetsen nevenscherm
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 Supermarkt
3484 3484 Verdachte data gevonden. Toch versturen?
3485 3485 Draagsteun
3486 3486 -----
3487 3487 Ondersteunde uitlijndiensten:
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 Oppervlakte
3491 3491 Bewakingscamera
3492 3492 Uitkijkpunt
3493 3493 Verdachte tag/waarde-combinatie
3494 3494 Zwemmen
3495 3495 Zwitsers raster (Zwitserland)
3496 3496 Beschrijving symbool
3497 3497 Geluid synchroniseren
3498 3498 Synchroniseer alle gegevens
3499 3499 Synchroniseer alleen node {0}
3500 3500 Synchroniseer alleen relatie {0}
3501 3501 De tijd met een foto van de GPS-ontvanger synchroniseren
3502 3502 Synchroniseer alleen weg {0}
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 Tafeltennis
3515 3515 -----
3516 3516 Deze groep tags kan niet worden toegepast op een primitief aangezien er sleutel zijn met meerdere waardes.
3517 3517 Tagverzameling bevat de geselecteerde waarde ''{0}'' niet.
3518 3518 Tagwaarde bevat karakter met een code lager dan 0x20
3519 3519 Tagwaarde is langer dan toegestaan
3520 3520 Markeer de gewijzigde relaties met
3521 3521 Tagwaarde bevat karakter met een code lager dan 0x20
3522 3522 Tagwaarde is langer dan toegestaan
3523 3523 Tagcheckerbron
3524 3524 Tagvoorkeuzen
3525 3525 -----
3526 3526 Tags en leden
3527 3527 Tags van knooppunten
3528 3528 Tags van relaties
3529 3529 Tags van wegen
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 Tags met lege waarden
3533 3533 Kleermaker
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 Telefoon
3538 3538 Telefoonkaart
3539 3539 -----
3540 3540 Tenten toegelaten
3541 3541 -----
3542 3542 Tweebaansweg
3543 3543 Derde keuze:
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 Test {0}/{1}: wordt gestart {2}
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 De (kompas)richting van het lijnsegment dat wordt getekend.
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Het lid met als rol "from" start of eindigt niet bij een lid met als rol "via"
3563 3563 Het lid met als rol "from" start of eindigt niet bij een lid met als rol "via"
3564 3564 Het lid met als rol "to" start of eindigt niet bij een lid met als rol "via"
3565 3565 Het lid met als rol "to" start of eindigt niet bij een lid met als rol "via"
3566 3566 De waarde waarmee de snelheid is vermenigvuldigd voor snel doorspoelen.
3567 3567 De hoek tussen het vorige en het huidige wegsegment.
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 De inhoud van deze wijzigingenset is nog niet gedownload.
3572 3572 De gekopieerde gegevens bevatten onvolledige objecten. Bij het plakken zullen enkel de objecten gebruikt worden die beschikbaar zijn. Wenst u door te gaan met deze onvolledige groep objecten?
3573 3573 De huidige selectie kan niet worden gebruikt voor splitsing - er is geen knooppunt geselecteerd.
3574 3574 De huidige selectie kan niet worden gebruikt voor het losmaken.
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 De huidige waarde is geen geldig wijzigingenset-ID. Gelieve een geheel getal > 0 in te geven
3578 3578 De huidige waarde is geen geldig gebruikers-ID. Gelieve een geheel getal > 0 in te geven
3579 3579 De huidige waarde is geen geldig tegeladres
3580 3580 De huidige waarde is geen geldige tegelindex voor het opgegeven zoomniveau
3581 3581 -----
3582 3582 Het document bevat geen gegevens.
3583 3583 Het volgende is het resultaat van de automatische validatie. Probeer het op te lossen, maar wees voorzichtig (verwijder geen geldige data). Negeer het probleem bij twijfel.<br>Als u deze diaoog annuleert, vindt u de aanwijzingen voor inspectie in het validatie-zijpaneel.
3584 3584 De volgende objecten zullen eveneens worden opgeruimd.<br>Ze zijn afhankelijk van de door u geselecteerde:
3585 3585 De volgende fouten traden op gedurende bulk ophalen: {0}
3586 3586 De volgende objecten kunnen niet worden gekopieerd naar het doelobject<br>omdat ze zijn verwijderd in de doelgegevensset:
3587 3587 De geografische breedtegraad bij de cursor.
3588 3588 De geografische lengtegraad bij de cursor.
3589 3589 -----
3590 3590 De sleutel ''{0}'' en al z’n waardes zullen worden verwijderd
3591 3591 -----
3592 3592 De lengte van het nieuwe wegsegment dat wordt getekend.
3593 3593 De grootte van het maximale omvattende gebied is 0.25 en je verzoek is te groot. Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osm
3594 3594 De samengevoegde dataset zal geen tag bevatten met als sleutel {0}
3595 3595 De naam van het object bij de cursor.
3596 3596 Het aantal seconden om vooruit of achteruit te springen als de bijbehorende knop wordt ingedrukt.
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 De plugin is uit de configuratie verwijderd. Start JOSM opnieuw om de plugin uit de applicatie te halen.
3600 3600 De projectie "{0}" in de URL en de huidige projectie "{1}" komen niet overeen.\nDat kan tot foutieve coördinaten leiden.
3601 3601 De projectie {0} kon niet geactiveerd worden. Mercator wordt gebruikt
3602 3602 -----
3603 3603 De verhouding tussen verstreken tijd van de geluidsopname en de werkelijkheid
3604 3604 De regexp "{0}" bevat een ontleedfout op positie {1}, complete foutmelding:\n\n{2}
3605 3605 The regex "{0}" bevat een syntactische fout, volledige foutmelding:\n\n{1}
3606 3606 -----
3607 3607 Het gevraagde gebied is te groot. Zoom iets in of verander de resolutie
3608 3608 De geselecteerde GPX-track bevat geen tijdmarkering. Selecteer een andere.
3609 3609 De geselecteerde knooppunten hebben niet dezelfde weg gemeen.
3610 3610 De selecteerde foto''s bevatten geen tijdinformatie.
3611 3611 De selectie bevat {0} wegen. Weet u zeker dat u deze allemaal wilt vereenvoudigen?
3612 3612 -----
3613 3613 De server antwoordde met response code 404.<br>Dit houdt normaal gesproken in dat de server het object met opgevraagde ID niet kent.
3614 3614 -----
3615 3615 De bronnen (URL of bestandsnaam) van spellingscontrole (zie http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) of gegevensbestanden van tagchecker.
3616 3616 De letterreeks ''{0}'' kan niet worden omgezet naar een geldig getal.
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 De weg kan niet gesplitst worden bij de geselecteerde knopen. (Tip: selecteer knopen in het midden van de weg.)
3620 3620 De wegen kunnen in hun huidige richtingen niet worden gecombineerd. Wil je de richting van enkele omkeren?
3621 3621 Theater
3622 3622 Hun dataset bevat geen tag met als sleutel {0}
3623 3623 Hun versie
3624 3624 Hun versie (serverdataset)
3625 3625 Hun met Samengevoegd
3626 3626 Themapark
3627 3627 Er zijn geen openstaande wijzigingensets
3628 3628 Er zijn geen objecten geselecteerd om te verversen
3629 3629 Er bevinden zich enkele onopgeloste conflicten in het document. Deze worden niet opgeslagen en worden behandeld alsof je ze genegeerd hebt. Doorgaan?
3630 3630 Er zijn wegen die elkaar kruisen.
3631 3631 -----
3632 3632 Fout tijdens het tonen van de URL van deze marker
3633 3633 Er waren {0} tegenstrijdigheden tijdens het importeren.
3634 3634 Deze opdracht heeft geen sneltoets.\n\n
3635 3635 Er kunnen hierdoor knopen verloren gaan
3636 3636 Deze wijzigingensetaanvraag-URL is ongeldig
3637 3637 Dit is na het einde van de opname
3638 3638 Dit is geijk aan het verwijderen van de rollen van deze objecten.
3639 3639 De knoop is met niets anders verbonden.
3640 3640 Dit zorgt ervoor dat JOSM de geselecteerde objecten vergeet.<br> Ze worden lokaal uit de laag verwijderd, maar <i>niet</i> op de server bij de volgende upload.
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 Deze plugin controleert op fouten in sleutels en waarden van eigenschappen.
3644 3644 Deze plugin zoekt naar fouten in relaties.
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 De test controleert op knopen zonder tag die geen deel uitmaken van enige weg.
3648 3648 Dit test op wegen zonder tag, die leeg zijn of één knoop bevatten.
3649 3649 Deze test controleert op wegen die sommige van de knopen meer dan eens bevatten.
3650 3650 Deze test controleert op wegen met gelijke namen die mogelijk verkeerd gespeld zijn.
3651 3651 Deze test controleert of een weg een eindpunt heel dicht bij een andere weg heeft.
3652 3652 Deze test kijkt na of multipolygons geldig zijn
3653 3653 Deze test kijkt na of relaties die aangeven hoe er mag afgeslagen worden op kruispunten, correct kunnen zijn
3654 3654 Deze test kijkt na of 2 (spoor/water)wegen of gebouwen elkaar kruisen in dezelfde laag, zonder dat er een knooppunt ze verbindt.
3655 3655 Deze test controleert of een verbinding tussen twee knopen niet gebruikt wordt door meer dan één weg.
3656 3656 Deze test controleert of kustlijnen correct zijn.
3657 3657 Deze test controleert of er geen knopen met precies dezelfde locatie zijn.
3658 3658 Deze test controleert dat er geen relaties zijn met dezelfde tags en leden met dezelfde rollen.
3659 3659 Deze test controleert dat er geen wegen zijn met dezelfde knooppuntcoördinaten en mogelijk ook dezelfde tags.
3660 3660 De test controleer de richting van water-, land of kustlijnwegen.
3661 3661 -----
3662 3662 Deze test zoekt knopen met dezelfde naam (kunnen dubbele zijn).
3663 3663 Dit test of circulaire wegen gesloten zijn.
3664 3664 -----
3665 3665 Deze knooppunten staan niet in een circel. Actie wordt geannuleerd.
3666 3666 Vervoerbewijsautomaat
3667 3667 Tegelnummers
3668 3668 Tegeladres:
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 Tijd:
3672 3672 -----
3673 3673 Tijdzone:
3674 3674 Tijdzone: {0}
3675 3675 Titel
3676 3676 Naar ...
3677 3677 Te verwijderen
3678 3678 GPX-lijnen in-/uitschakelen
3679 3679 Viewport dat GPS-positie volgt in-/uitschakelen
3680 3680 Draadmodelweergave in- of uitschakelen
3681 3681 Omschakelen tussen volledig schermmodus/venstermodus
3682 3682 Zichtbaarheid van het Wijzigingensetsbewerkvenster aan- of uitzetten
3683 3683 Zichtbaarheid van de markertekst en pictogrammen in- of uitschakelen.
3684 3684 Zichtbaarheid van een laag in- of uitschakelen.
3685 3685 Omschakelen: {0}
3686 3686 De algemene instelling "{0}" in-/uitschakelen
3687 3687 Toiletten
3688 3688 -----
3689 3689 Tol
3690 3690 Tolpoort
3691 3691 -----
3692 3692 Gereedschap: {0}
3693 3693 Werkbalk
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 Werkbalk aanpassing
3697 3697 Gereedschappen
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 Toerisme
3703 3703 Toren
3704 3704 Referentie toren
3705 3705 Type mast
3706 3706 Dorp
3707 3707 Stadhuis
3708 3708 Speelgoed
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Track- en puntkleuring
3712 3712 Spoortype
3713 3713 Verkeersremmers
3714 3714 Verkeerslicht
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 Tramhalte
3719 3719 Vervoer
3720 3720 -----
3721 3721 Reisagentschap
3722 3722 Boom
3723 3723 Autoweg
3724 3724 Autowegverbinding
3725 3725 Opnieuw proberen
3726 3726 Probeer eerst de plugin te updaten naar de nieuwste versie voordat je een fout rapporteert.
3727 3727 Di-Zo 08:00-15:00; Za 08:00-12:00
3728 3728 Di-Zo 08:00-15:00;Za 08:00-12:00
3729 3729 -----
3730 3730 Start tunnel
3731 3731 Verkeersbeperking
3732 3732 Zet geselecteerde stijlen aan/uit
3733 3733 Draaicirkel
3734 3734 Zwaaiplaats
3735 3735 Beperking op afslaan
3736 3736 Draaipoort
3737 3737 Draaiplateau
3738 3738 Soort
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 Banden
3743 3743 -----
3744 3744 UIC-referentie
3745 3745 ONBEKEND
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 URL van www.openstreetmap.org (je kunt hier een URL plakken om het gebied te downloaden)
3750 3750 URL-adres:
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 UTM Frankrijk (DOM)
3756 3756 UTM Geodesisch systeem
3757 3757 -----
3758 3758 Wegen losmaken
3759 3759 Het was niet mogelijk om primitief {0} toe te voegen aan de dataset, omdat deze er al deel van uitmaakt
3760 3760 Folder {0} kan niet aangemaakt worden, autosave wordt uitgeschakeld
3761 3761 Het bestand {0} kan niet aangemaakt worden, er wordt een andere bestandsnaam gebruikt
3762 3762 Kan nieuwe geluidsmarker niet aanmaken.
3763 3763 Het voormalige backupbestand {0} kan niet worden verwijderd
3764 3764 Kan geen vertaling voor taalgebied {0} vinden. Naar {1} terugvallen.
3765 3765 Kan geen canoniek pad voor map {0} krijgen\n
3766 3766 Kan lat/lon niet ontleden.
3767 3767 Kan in de afgespeelde laag niet synchroniseren.
3768 3768 Ongeklassificeerd
3769 3769 Niet-gesloten wegen.
3770 3770 Niet-gesloten weg
3771 3771 Niet-verbonden kustlijn
3772 3772 Onverbonden knooppunten zonder fysieke tags
3773 3773 Niet-verbonden wegen.
3774 3774 Maak beslissing ongedaan
3775 3775 Maak beslissing ongedaan i.v.m. verwijderd status
3776 3776 Maak beslissing ongedaan voor conflict tussen verschillende coördinaten
3777 3777 Onbeslist
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Ongedaan maken
3781 3781 Vorm Orthogonaal Trekken Ongedaan Maken
3782 3782 Verplaatsing ongedaan maken
3783 3783 Loodrecht maken van bepaalde knopen ongedaan maken voor bepaalde knooppunten
3784 3784 De laatste opdracht opgedaan maken.
3785 3785 Maak de geselecteerde en alle latere opdrachten ongeda
3786 3786 Laat paneel drijven
3787 3787 Er is een onverwachte fout opgetreden
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 Onverwacht teken. {0} werd verwacht, {1} werd gevonden
3795 3795 Onverwacht teken: {0}
3796 3796 Onverwachte waarde ''{0}'' voor instelling ''{1}''. Verondersteld is waarde ''vraag''.
3797 3797 -----
3798 3798 Onverwachte waarde voor parameter "index". {0} gekregen.
3799 3799 Losmaken
3800 3800 De lijst van samengevoegde elementen losmaken en samenvoegen starten.
3801 3801 Losgemaakt knooppunt
3802 3802 Universiteit
3803 3803 Onbekende host
3804 3804 Onbekend type voor lid van relatie
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 Onbekende primitief: {0}. Toegestane waarden zijn knoop, weg of relatie
3808 3808 -----
3809 3809 Onbekende rol
3810 3810 -----
3811 3811 Onbekend type: {0}
3812 3812 -----
3813 3813 Onbenoemde wegkruising/rond punt
3814 3814 -----
3815 3815 Onbenoemde wegen
3816 3816 Ongeordende kustlijn
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 Niet-opgeslagen OSM-gegevens
3823 3823 Alles deselecteren
3824 3824 Alles (escape) deselecteren
3825 3825 Alles deselecteren (focus)
3826 3826 Alle objecten deselecteren.
3827 3827 Niet-ondersteunde WMS-bestandsversie; is {0}, verwachtte {1}
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 Tagloze en onverbonden knooppunten
3831 3831 Ongetagde wegen
3832 3832 ongetagde wegen (voorzien van commentaar)
3833 3833 Ongetagde, lege en éénknoopswegen
3834 3834 Omhoog
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 Wijzigingenset bijwerken
3838 3838 Inhoud bijwerken
3839 3839 Gegevens bijwerken
3840 3840 -----
3841 3841 Tijdsperiode voor bijwerken (in dagen):
3842 3842 Update veranderd
3843 3843 Ververs objecten
3844 3844 Plugins bijwerken
3845 3845 Ververs selectie
3846 3846 Wijzigingensetsinhoud bijwerken vanaf de OSM-server
3847 3847 Werk de wijzigingenset bij vanaf de OSM-server
3848 3848 De geselekteerde plugins bijwerken
3849 3849 Bijgewerkt
3850 3850 Update de huidig veranderde objecten van de server (download de data opnieuw)
3851 3851 Update de huidige geselecteerde objecten van de server (herdownload data)
3852 3852 Ververst de objecten in de aktieve data laag vanaf de server
3853 3853 Dit werkt de geselecteerde wijzigingensets bij met de huidige gegevens vanaf de OSM-server
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 data aan het updaten
3857 3857 Genegeerde fouten aan het bijwerken ...
3858 3858 Kaart wordt bijgewerkt ...
3859 3859 Bijwerken plugins...
3860 3860 -----
3861 3861 Aanpassingen uploaden
3862 3862 Voorkeuren uploaden
3863 3863 Verstuur alle wijzigingen in de aktieve data laag naar de OSM server
3864 3864 Verstuur alle wijzigingen in de huidige selectie naar de OSM server
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 Selectie naar server versturen
3872 3872 -----
3873 3873 De huidige voorkeuren naar de server uploaden
3874 3874 -----
3875 3875 Naar een nieuwe wijzigingenset uploaden
3876 3876 Naar een bestaande wijzigingenset uploaden
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 Data aan het uploaden voor laag ''{0}''
3882 3882 Gebruik
3883 3883 Gebruik <b>(</b> en <b>)</b> om expressies te groeperen
3884 3884 Gebruik <b>"</b> om operatoren te citeren (bijv. of een sleutel <b>:</b> bevat)
3885 3885 Gebruik <b>|</b> of <b>OR</b> om te combineren met een logische OR
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 Gebruikmaken van een eigen wijzigingensetaanvraag
3890 3890 Maak gebruik van de pijltjestoetsen om de achtergrondafbeelding/luchtfoto te verplaatsen.\nHet is ook mogelijk om de oostelijke en noordelijke verschuiving in de {0}-coördinaten op te geven.\nIndien u de verschuiving wenst op te slaan als een bladwijzer, gelieve hiervoor dan hieronder een naam op te geven
3891 3891 Uitgebreide eigenschapchecker gebruiken
3892 3892 Gebruik de standaard
3893 3893 Standaardgegevensbestand gebruiken.
3894 3894 -----
3895 3895 Standaardbestand spellingscontrole gebruiken.
3896 3896 Standaard tagnegeerbestand gebruiken.
3897 3897 Gebruik foutenlaag.
3898 3898 -----
3899 3899 Algemene instellingen gebruiken.
3900 3900 Uitzonderingslijst gebruiken.
3901 3901 -----
3902 3902 Voorkeuze ''{0}'' gebruiken
3903 3903 Voorkeuze ''{0}'' van groep ''{1}'' gebruiken
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Het standaardgegevensbestand gebruiken (aanbevolen).
3908 3908 Het standaardbestand spellingscontrole gebruiken (aanbevolen).
3909 3909 Standaard tagnegeerbestand gebruiken (aanbevolen).
3910 3910 Gebruik de foutenlaag om problematische elementen weer te geven.
3911 3911 Gebruik uitzonderingslijst om waarschuwingen te onderdrukken.
3912 3912 -----
3913 3913 Gebruiker
3914 3914 Gebruikers-ID:
3915 3915 Gebruikersnaam:
3916 3916 Gebruikersnaam:
3917 3917 Gebruikersnaam
3918 3918 -----
3919 3919 De sneltoets "{0}" gebruiken als alternatief.\n\n
3920 3920 Normaal zou dit opgelost moeten worden.
3921 3921 Stofzuigers
3922 3922 Valideren
3923 3923 Valideer eigenschapwaarden en -tags door uitgebreide regels toe te passen.
3924 3924 Valideer eigenschapsleutels met een woordenlijst
3925 3925 Valideer eigenschapwaarden tegen presets
3926 3926 Validatie bezig
3927 3927 Validatie
3928 3928 Validatiefouten
3929 3929 -----
3930 3930 Validatieresultaten
3931 3931 Waarde
3932 3932 Waarde "{0}" voor sleutel "{1}" niet in voorkeuze.
3933 3933 Waarde ''{0}'' zal worden toegepast voor ''{1}''
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 Waarde voor breedtegraad lager dan [-90,90] wordt vereist.
3937 3937 Een waarde voor de lengtegraad in het bereik [-180,180] is benodigd.
3938 3938 Waarde:
3939 3939 -----
3940 3940 Kruidenier
3941 3941 Verschillende instellingen die het uiterlijk van het programma beïnvloeden.
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 Snelheid (rood = langzaam, groen = snel)
3945 3945 Verkoopautomaat
3946 3946 Producten
3947 3947 Versie
3948 3948 Een versie > 0 werd verwacht. In de plaats daarvan is versie = {0}
3949 3949 Versie werd verwacht
3950 3950 Versie {0}
3951 3951 Versie {0}, aangemaakt op {1} (door {2})
3952 3952 Version {0} wordt momenteel bewerkt in gegevenslaag ''{1}''
3953 3953 Versie {0} in bewerkvenster
3954 3954 Versie {0}, {1} (door {2})
3955 3955 -----
3956 3956 Dierenarts
3957 3957 Videotheek
3958 3958 Beeld
3959 3959 Beeld: {0}
3960 3960 Uitkijkpunt
3961 3961 Viewport volgt live GPS
3962 3962 Klein dorp
3963 3963 Stadsgroen
3964 3964 Dorp/stad
3965 3965 Wijngaard
3966 3966 -----
3967 3967 Zichtbaarheid/leesbaarheid
3968 3968 Zichtbaar Schachtblok
3969 3969 Homepage bezoeken
3970 3970 -----
3971 3971 Calibratie geluidsopname
3972 3972 Vulkaan
3973 3973 Volleybal
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 OPGELET: onverwacht formaat van het basis-API-URL-adres. Omleiding naar info of historiekpagina voor OSM-objecten zal waarschijnlijk mislukken. Het basis-API-URL-adres staat ingesteld op: ''{0}''
3977 3977 WAARSCHUWING: de API basis-URL heeft een ongeldig formaat. Doorklikken naar de gebruikerspagina van een OSM-gebruiker zal waarschijnlijk mislukken. De API-basis-URL staat ingesteld op: ''{0}''
3978 3978 -----
3979 3979 WGS84 Geographisch
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 WMS URL of Foto ID:
3985 3985 WMS-laag ({0}), automatisch in zoom {1} downloaden
3986 3986 WMS-laag ({0}), in zoom {1} downloaden
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 Muur
3991 3991 Waarschuwing
3992 3992 Waarschuwing: Kan plugin ''{0}'' niet downloaden. Zijn download link ''{1}'' is geen geldige URL. Download wordt overgeslagen.
3993 3993 Waarschuwing: Kan plugin ''{0}'' niet downloaden. Zijn download link is niet geweten. Download wordt overgeslagen.
3994 3994 -----
3995 3995 Waarschuwing: het was niet mogelijk om de instellingen te intialiseren. Folder ''{0}'' kon niet worden aangemaakt.
3996 3996 Waarschuwing: het was niet mogelijk om de instellingen te intialiseren. Folder ''{0}'' is geen bestaande folder.
3997 3997 Waarschuwing: Het was niet mogelijk om de voorkeursinstellingen te initialiseren. Het voorkeursinstellingenbestand kon niet worden teruggezet naar de standaardinstellingen: {0}
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 Waarschuwing: Uitzondering wordt genegeerd omdat de taak werd geanulleerd. Uitzondering: {0}
4004 4004 -----
4005 4005 Opgelet: Laag ''{0}'' bestaat niet meer. Het conflict voor object ''{1}'' kan niet worden verwijderd.
4006 4006 Waarschuwing: Voorkeurenbestand "{0}" ontbreekt. Er wordt voorkeurenbestand wordt aangemaakt met standaardinstellingen.
4007 4007 Waarschuwing: Het bestaande voorkeurenbestand "{0}" zal worden vervangen door een voorkeurenbestand met standaardinstellingen.
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Waarschuwing: het wachtwoord wordt onversleuteld verstuurd.
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Waarschuwing: automatisch afkappen van waarde van tag "{0}" van verwijderd objekt {1}
4017 4017 Waarschuwing: slechte locatie in het HTML-document. Uitzondering: {0}
4018 4018 -----
4019 4019 Waarschuwing: fout kop "{0}" komt niet overeen met verwacht patroon
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 Waarschuwing: invoerstream voor resource ''/data/{0}'' kon niet worden geopend . NTF<->RGF93 grid kan niet worden geladen
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 Opgelet: het was niet mogelijk om de instellingen op te slaan op ''{0}''
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 Waarschuwing: uitzondering werd genegeerd omdat de taak werd geannuleerd. Uitzondering: {0}
4041 4041 Waarschuwing: uitzondering wordt genegeerd omdat de taak werd afgebroken. Uitzondering was: {0}
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 Waarschuwing: object "{0}" is reeds verwijderd op de server. Sla dit object over, versturen wordt opnieuw uitgevoerd
4047 4047 Opgelet: er wordt slecht voor de eerste {0} van de {1} geselecteerde gebruikers een infovenster geopend
4048 4048 -----
4049 4049 Waarschuwing; het revisiebestand ''/REVISION'' ontbreekt.
4050 4050 Waarschuwing; onverwacht JOSM-versienummer in revisiebestand, waarde is ''{0}''
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 Opgelet: onverwachte waarde voor voorkeursinstelling ''{0}'', waarde is ''{1}''. Teruggezet naar standaardaanvraag.
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 Waarschuwingen
4058 4058 Wasstraat
4059 4059 Vuilbak
4060 4060 Afvalzuivering
4061 4061 -----
4062 4062 Zwembad
4063 4063 Watertoren
4064 4064 Waterbron
4065 4065 Waterwerken
4066 4066 Waterval
4067 4067 Watermolen
4068 4068 Gedupliceerde knooppunten in waterweg
4069 4069 Wave-geluidsbestanden (*.wav)
4070 4070 Wegeindknoop dicht bij andere snelweg
4071 4071 Wegeindknoop dicht bij andere weg
4072 4072 -----
4073 4073 Wegknoop dicht bij andere weg
4074 4074 -----
4075 4075 Weg {0}
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Wegen
4080 4080 Wegen met dezelfde positie
4081 4081 Kruis langs de weg
4082 4082 Kapelletje langs de weg
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 Stuw
4086 4086 Drasland
4087 4087 Rolstoel
4088 4088 Rolstoelen
4089 4089 Bij importeren van geluid, pas het toe op ieder waypoint in de GPX-laag.
4090 4090 Bij importeren van geluid, maak markers van...
4091 4091 Bij het omkeren van de rijrichting worden de volgende veranderingen van eigenschappen van de weg en zijn knopen voorgesteld om de gegevens consistent te houden.
4092 4092 Tijdens het opslaan worden backupbestanden, eindigend op een ~, behouden.
4093 4093 Gehele groep
4094 4094 Breedte (meters)
4095 4095 -----
4096 4096 Windmolen
4097 4097 Windvaan
4098 4098 Draadmodel kaarttekenaar
4099 4099 Draadmodelweergave
4100 4100 -----
4101 4101 Met shop
4102 4102 Tussen aanhalingstekens moet er voor <b>"</b>- en <b>\</b>-karakters een <b>\</b> gezet worden. (bijv. <b>\"</b> en <b>\\</b>).
4103 4103 Bos
4104 4104 Fabriek
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 Fout aantal argumenten voor bladwijzer
4108 4108 Verkeerd geordende wegen.
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 Ja
4112 4112 Ja, toepassen
4113 4113 Ja, een conflict creëren en sluiten
4114 4114 Ja, knooppunten verwijderen
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 Je gaat objecten verwijderen die niet helemaal afgehaald zijn.<br>Dit zal problemen veroorzaken aangezien je niet het echte object ziet.<br>Ben je zeker dat je wil doorgaan?
4118 4118 Je staat op het punt knopen te verwijderen buiten het gebied dat je hebt gedownload.<br>Dit kan problemen veroorzaken omdat andere objecten (die je niet ziet) ze kunnen gebruiken.<br>Wil je ze echt verwijderen?
4119 4119 U staat op het punt {0} browservensters te openen.<br>Dit zal uw scherm opvullen met browservensters<br> en het zal ook een behoorlijke tijd duren.
4120 4120 Je kan ook een URL van www.openstreetmap.org inplakken.
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 U dient JOSM opnieuw te starten om sommige instellingen te activeren.
4126 4126 U heeft meer dan {0} elementen verplaatst. Het verplaatsen van een groot aantal elementen is meestal een fout.\nWilt u ze echt verplaatsen?
4127 4127 -----
4128 4128 Je moet minstens één weg selecteren.
4129 4129 Je moet twee of meer knopen selecteren om een rondgaande weg te splitsen
4130 4130 Je moet de afspeelstart slepen (Shift-toets ingedrukt) op de geluidsmarker of op het trackpunt waar je wilt synchroniseren.
4131 4131 U moet de afspeelstart nabij de GPX-track slepen waarvan u de gekoppelde geluidsopname afspeelde (na de eerste marker).
4132 4132 Je moet het geluid gepauzeerd hebben op het punt in de track waar je de marker wilt hebben.
4133 4133 Pauzeer het geluid op het moment dat je de synchronisatiehulp hoort.
4134 4134 Je vraagt te veel knopen (limiet is 50.000). Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osm
4135 4135 -----
4136 4136 U mag een GPX-track selecteren
4137 4137 Je hebt de JOSM software bijgewerkt <br> Om problemen te voorkomen zouden de plugins ook moeten worden bijgewerkt.<br><br>De plugins nu bijwerken?
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 Dierentuin
4141 4141 -----
4142 4142 Zoom (in meter)
4143 4143 Inzoomen
4144 4144 Uitzoomen
4145 4145 Zoom en verplaats kaart
4146 4146 Zoom optimaal en 1:1
4147 4147 Zoom door slepen of CTRL+. of CTRL+,; verplaats met CTRL+omhoog, links, omlaag, rechts; verplaats met rechter knop
4148 4148 Inzoomen
4149 4149 Zoomniveau:
4150 4150 Uitzoomen
4151 4151 Beeld inzoomen op {0}
4152 4152 Inzoomen op
4153 4153 Inzoomen in laag
4154 4154 -----
4155 4155 Inzoomen naar knooppunt
4156 4156 Op probleem inzoomen
4157 4157 Naar de geselecteerde element(en) zoomen.
4158 4158 Op selectie inzoomen.
4159 4159 Zoom naar de overeenkomende objecten in de huidige gegevenslaag
4160 4160 Inzoomen op het object waar het eerst geselecteerde lid naartoe verwijst
4161 4161 Zoom naar de objecten in de inhoud van deze wijzigingenset in de huidige gegevenslaag
4162 4162 Zoom naar dit knooppunt in de huidige datalaag
4163 4163 Inzoomen op {0}
4164 4164 In-/Uitzoomen uitgeschakeld omdat de laag van deze relatie niet actief is
4165 4165 In-/Uitzoomen uitgeschakeld omdat er geen lid geselecteerd is
4166 4166 [verwijderd]
4167 4167 \nHoogte: {0} m
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 lijn
4185 4185 ondergeschikte_lijn
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 Wijzig Goederen
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 Goederen
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 Terug
4205 4205 Sneller
4206 4206 Sneller vooruit
4207 4207 Vooruit
4208 4208 Spring terug
4209 4209 Naar voren springen
4210 4210 Volgende marker
4211 4211 Speel vanaf volgende marker
4212 4212 Speel vanaf vorige marker
4213 4213 Afspelen/Pauzeren
4214 4214 Vorige marker
4215 4215 Langzamer
4216 4216 Langzaam vooruit
4217 4217 Afgesloten
4218 4218 -----
4219 4219 leeg
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 O
4228 4228 -----
4229 4229 Z
4230 4230 -----
4231 4231 T
4232 4232 W
4233 4233 I
4234 4234 -----
4235 4235 V
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 V
4239 4239 tekst
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 Brandstof
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 Verschuiving
4251 4251 -----
4252 4252 merk
4253 4253 nee
4254 4254 tweedehands
4255 4255 ja
4256 4256 -----
4257 4257 gemengd
4258 4258 bovengronds
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 ondergronds
4262 4262 onderwater
4263 4263 -----
4264 4264 Inzoomen
4265 4265 Wijzig Station
4266 4266 -----
4267 4267 A (alle)
4268 4268 NHG (niet-hoofdlettergevoelig)
4269 4269 HG (hoofdlettergevoelig)
4270 4270 Regex (reguliere expressie)
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 Sleutel:
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 afgekorte straatnaam
4281 4281 -----
4282 4282 Toevoegen aan selectie
4283 4283 adres
4284 4284 -----
4285 4285 administratief
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 kabelbaan
4289 4289 luchtverbinding
4290 4290 luchtverbinding_donker
4291 4291 luchtverbinding_licht
4292 4292 zand_steenslag
4293 4293 landbouw
4294 4294 openlucht
4295 4295 alles
4296 4296 alle objecten
4297 4297 steeg
4298 4298 -----
4299 4299 alternatief
4300 4300 soort voorziening {0}
4301 4301 voorziening
4302 4302 voorziening_licht
4303 4303 voorziening_verkeer
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 analoog
4307 4307 Anglicaan
4308 4308 diervoeder
4309 4309 anoniem
4310 4310 iedere
4311 4311 aquaduct
4312 4312 Boogschieten
4313 4313 gebied
4314 4314 Tekst voor gebied
4315 4315 Oosters
4316 4316 asfalt
4317 4317 Atletiek
4318 4318 -----
4319 4319 Australisch football
4320 4320 automatisch
4321 4321 achtergrond
4322 4322 achterwaarts haltepunt
4323 4323 achterwaarts segment
4324 4324 slecht
4325 4325 Bahai
4326 4326 Baptist
4327 4327 barrière
4328 4328 blokkade gebruikt om een weg
4329 4329 Honkbal
4330 4330 estuarium
4331 4331 Basketball
4332 4332 bauxiet_(aluminium)
4333 4333 strand
4334 4334 fiets
4335 4335 -----
4336 4336 reklamepaneel
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 veen
4341 4341 Boules
4342 4342 grens
4343 4343 Bowling
4344 4344 merk
4345 4345 brug
4346 4346 brugtag op een knoop
4347 4347 braakliggend gebied
4348 4348 Boeddhisme
4349 4349 gebouw
4350 4350 ribbel
4351 4351 hamburger
4352 4352 -----
4353 4353 busbaan
4354 4354 -----
4355 4355 Kanoën
4356 4356 hoofdlettergevoelig
4357 4357 Katholiek
4358 4358 begraafplaats
4359 4359 -----
4360 4360 houtskool
4361 4361 asverschuiving
4362 4362 kip
4363 4363 Chinese keuken
4364 4364 versmalling
4365 4365 Christelijk
4366 4366 sigaretten
4367 4367 stad
4368 4368 burgerlijk
4369 4369 Klimmen
4370 4370 -----
4371 4371 met de klok mee
4372 4372 gesloten
4373 4373 geslotenveelhoek
4374 4374 kolen
4375 4375 kinderhoofdjes
4376 4376 -----
4377 4377 kommunikatie
4378 4378 aangestampt
4379 4379 beton
4380 4380 condooms
4381 4381 -----
4382 4382 Kaarttekenstijl instellen
4383 4383 -----
4384 4384 naaldbomen
4385 4385 verbinding
4386 4386 werkzaamheden
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 voeding
4390 4390 koper
4391 4391 -----
4392 4392 Kan geen geluidsinvoerstroom uit invoer-URL krijgen
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 Cricket
4396 4396 Cricket netten
4397 4397 Croquet
4398 4398 Verkeerskussen
4399 4399 fietspad met fietstag
4400 4400 Fietsen
4401 4401 gegevens
4402 4402 loofbomen
4403 4403 toegewezen
4404 4404 grd° min'' (Scheepvaart)
4405 4405 grd° min'' sec"
4406 4406 verwijderd
4407 4407 levering
4408 4408 vervallen
4409 4409 bestemmingsverkeer
4410 4410 bestemming
4411 4411 omweg
4412 4412 digitaal
4413 4413 natuursteen
4414 4414 uitgeschakeld
4415 4415 dok
4416 4416 Hondenraces
4417 4417 dubbel
4418 4418 omlaag
4419 4419 bergafwaarts
4420 4420 -----
4421 4421 frisdranken
4422 4422 oprit
4423 4423 eenvoudig
4424 4424 elektrisch
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 Paardensport
4428 4428 Evangelist
4429 4429 -----
4430 4430 voorbeelden
4431 4431 uitstekend
4432 4432 hondenpoepzakjes
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 onwaar: de eigenschap is expliciet uitgeschakeld
4437 4437 landbouwgrond
4438 4438 Afsluiting
4439 4439 veerboot
4440 4440 zoek in selectie
4441 4441 vis_en_friet
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 voedsel
4445 4445 voet
4446 4446 voetpad met voettag
4447 4447 -----
4448 4448 bosbouw
4449 4449 bos
4450 4450 voorwaarts haltepunt
4451 4451 voorwaarts segment
4452 4452 fossiele brandstoffen
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 van tegel
4456 4456 vanaf weg
4457 4457 Stahoogte
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 Duits
4464 4464 gletsjer
4465 4465 goud
4466 4466 Golf
4467 4467 golfbaan
4468 4468 goed
4469 4469 GPS-marker
4470 4470 GPS-punt
4471 4471 graad 1
4472 4472 graad 2
4473 4473 graad 3
4474 4474 graad 4
4475 4475 graad 5
4476 4476 gras
4477 4477 grasdal
4478 4478 -----
4479 4479 Grieks
4480 4480 groen
4481 4481 ontwikkelingsgebied
4482 4482 gebied
4483 4483 Turnen
4484 4484 Bukhoogte
4485 4485 haltepunt
4486 4486 gezondheid
4487 4487 warmte
4488 4488 heide
4489 4489 zwaar vervoer
4490 4490 markeren
4491 4491 snelweg
4492 4492 snelweg zonder een referentie
4493 4493 -----
4494 4494 snelwegroute
4495 4495 trektocht
4496 4496 Hindoestaans
4497 4497 historisch
4498 4498 geschiedenis
4499 4499 Hockey
4500 4500 verschrikkelijk
4501 4501 paard
4502 4502 Paardenraces
4503 4503 -----
4504 4504 huis
4505 4505 -----
4506 4506 verkeersdrempel
4507 4507 water
4508 4508 ijsroom
4509 4509 -----
4510 4510 ilmeniet_(ijzertitanaat)
4511 4511 Luchtfoto vervagen
4512 4512 inactief
4513 4513 Inclusief direct kinderen van ouderrelaties
4514 4514 onvolledig
4515 4515 incomplete weg
4516 4516 -----
4517 4517 Onafhankelijk
4518 4518 Indiaas
4519 4519 binnenshuis
4520 4520 industrieel
4521 4521 binnensegment
4522 4522 -----
4523 4523 gemiddeld
4524 4524 -----
4525 4525 ijzererts
4526 4526 eiland
4527 4527 afgescheiden
4528 4528 Italiaanse keuken
4529 4529 Jain
4530 4530 Japans
4531 4531 Jehovahs getuigen
4532 4532 Joods
4533 4533 -----
4534 4534 Kebab
4535 4535 tijdschriften
4536 4536 vuilstortplaats
4537 4537 grondgebruik
4538 4538 soort landgebruik {0}
4539 4539 laag
4540 4540 laag is nu verborgen (klik om ze te tonen)
4541 4541 laag is nu zichtbaar (klik om ze te verbergen)
4542 4542 laagtag met een + teken
4543 4543 lood
4544 4544 links
4545 4545 vrije tijd
4546 4546 soort vermaak {0}
4547 4547 licht_water
4548 4548 kalksteen
4549 4549 beperkt
4550 4550 woonerf
4551 4551 laden van plugin''{0}'' (versie {1})
4552 4552 -----
4553 4553 Scrollen vastzetten
4554 4554 Kruiphoogte
4555 4555 Luthers
4556 4556 mangroven
4557 4557 kunstmatig
4558 4558 handmatig
4559 4559 kaartstijl
4560 4560 -----
4561 4561 jachthaven
4562 4562 moeras
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 max. snelheid voor een voetpad
4566 4566 lid
4567 4567 metaal
4568 4568 Methodist
4569 4569 Mexicaans
4570 4570 militair gebruik
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 ontbrekende objecten:
4574 4574 verkeerd gespelde sleutelnaam
4575 4575 gemengd
4576 4576 Mormoon
4577 4577 Motorsport
4578 4578 -----
4579 4579 Autosnelweg
4580 4580 op- en afrit autosnelweg
4581 4581 slikgronden
4582 4582 Meervoudig
4583 4583 meerlaags
4584 4584 meerdere
4585 4585 multipolygoon
4586 4586 Moslim
4587 4587 nationaal
4588 4588 Natuurlijk
4589 4589 soort natuur {0}
4590 4590 natuur
4591 4591 kranten
4592 4592 volgende
4593 4593 nikkel
4594 4594 nee
4595 4595 geen omschrijving beschikbaar
4596 4596 -----
4597 4597 geen aanpastoets
4598 4598 niet linksaf
4599 4599 niet rechtsaf
4600 4600 niet rechtdoor
4601 4601 niet keren
4602 4602 geen
4603 4603 Scandinavisch
4604 4604 niet verwijderd
4605 4605 niet aanwezig
4606 4606 opmerking: Voor bepaalde taken heeft JOSM veel geheugen nodig. Het kan noodzakelijk zijn om de volgende\n JAVA-optie te specifiëren om de maximale grootte van het geheugengebruik in megabytes in te stellen
4607 4607 aankondigingen
4608 4608 beginner
4609 4609 nucleair
4610 4610 observatie
4611 4611 oneven
4612 4612 officieel
4613 4613 olie
4614 4614 oud spoor
4615 4615 -----
4616 4616 éénrichtingstag op een knoop
4617 4617 alleen linksaf
4618 4618 alleen rechtsaf
4619 4619 alleen rechtdoor
4620 4620 -----
4621 4621 opties
4622 4622 opties ter beschikking gesteld als systeemeigenschappen
4623 4623 Orthodox
4624 4624 ander spoor
4625 4625 buiten
4626 4626 buitensegment
4627 4627 buiten gedownload gebied
4628 4628 parkeergang
4629 4629 parkeerbiljet
4630 4630 gedeeltelijk: verschillende geselecteerde objecten hebben verschillende waarden, niet veranderen
4631 4631 fijnstof
4632 4632 pasagiers
4633 4633 pasagiers;voertuigen
4634 4634 verhard
4635 4635 klinkers
4636 4636 berg of -heuveltop
4637 4637 kiezelsteen
4638 4638 -----
4639 4639 pelicaan
4640 4640 Pelota
4641 4641 -----
4642 4642 toestemming
4643 4643 foto’s
4644 4644 fotovoltage
4645 4645 pijler
4646 4646 pijplijn
4647 4647 piste_gevorderden
4648 4648 piste_eenvoudig
4649 4649 -----
4650 4650 piste_vrijekuur
4651 4651 piste_middelmatig
4652 4652 piste_beginner
4653 4653 Sportveld
4654 4654 -----
4655 4655 plaats
4656 4656 beplanting
4657 4657 plastiek
4658 4658 paal
4659 4659 politiek
4660 4660 kracht
4661 4661 -----
4662 4662 vorige
4663 4663 provinciale weg
4664 4664 op- en afrit provinciale weg
4665 4665 privé
4666 4666 voorgesteld
4667 4667 Protestant
4668 4668 Openbaar
4669 4669 Openbaar vervoer
4670 4670 overzichtskaart, plan
4671 4671 vervoerskaarten
4672 4672 -----
4673 4673 viervoudig
4674 4674 Quaker
4675 4675 mijnbouw
4676 4676 Badminton
4677 4677 spoor
4678 4678 Rangeerterrein
4679 4679 spoorovergang
4680 4680 spoorweg
4681 4681 spoorwegpunt
4682 4682 -----
4683 4683 rietveld
4684 4684 regio
4685 4685 lokaal
4686 4686 Reguliere expressie
4687 4687 relatie zonder type
4688 4688 -----
4689 4689 Geselecteerde stijlen terugzetten uit bestand
4690 4690 van op afstand
4691 4691 Verwijderen uit selectie
4692 4692 Selectie vervangen
4693 4693 -----
4694 4694 woongebied
4695 4695 restaurant zonder naam
4696 4696 winkelcentrum
4697 4697 rechts
4698 4698 rivierbank
4699 4699 straat
4700 4700 -----
4701 4701 rotonde
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 rutiel (titanium)
4707 4707 zout
4708 4708 Zoutwatermoeras
4709 4709 zand
4710 4710 -----
4711 4711 schalen
4712 4712 schematisch
4713 4713 ruig land
4714 4714 N-weg
4715 4715 aardbevingen
4716 4716 sport selecteren:
4717 4717 geselecteerd
4718 4718 selectie
4719 4719 maak fietsbaan als strook op een fietspad
4720 4720 apart
4721 4721 toegangsweg
4722 4722 diensten
4723 4723 -----
4724 4724 afvalwater
4725 4725 -----
4726 4726 Schieten
4727 4727 winkel
4728 4728 soort winkel {0}
4729 4729 nevenweg
4730 4730 Sikh
4731 4731 zilver
4732 4732 enkel
4733 4733 -----
4734 4734 plaatselijk
4735 4735 Skateboarden
4736 4736 Schaatsen
4737 4737 -----
4738 4738 Skiën
4739 4739 -----
4740 4740 Voetbal
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 Spirtualist
4744 4744 -----
4745 4745 soort sport {0}
4746 4746 Sportcentrum
4747 4747 privéoprit
4748 4748 Stadion
4749 4749 postzegels
4750 4750 steen
4751 4751 beek
4752 4752 straat
4753 4753 straatnaam bevat ss
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 metro
4757 4757 -----
4758 4758 zonnewijzer
4759 4759 -----
4760 4760 oppervlak
4761 4761 -----
4762 4762 Moeras
4763 4763 snoepgoed
4764 4764 Zwemmen
4765 4765 -----
4766 4766 verkeersplateau
4767 4767 Tafeltennis
4768 4768 -----
4769 4769 Taoist
4770 4770 prepaid-kaarten
4771 4771 tijdelijk
4772 4772 type tijdelijke snelweg
4773 4773 Tennis
4774 4774 -----
4775 4775 weg buiten bebouwde kom
4776 4776 tekst
4777 4777 Thais
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 laag is nu niet actief (klik om ze te activeren)
4781 4781 dit is de actieve laag
4782 4782 slik
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 naar weg
4787 4787 topografisch
4788 4788 -----
4789 4789 toerisme
4790 4790 soort toerisme {0}
4791 4791 -----
4792 4792 speelgoed
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 verkeerslichten
4797 4797 -----
4798 4798 drievoudig
4799 4799 waar: de eigenschap is expliciet ingeschakeld
4800 4800 autoweg
4801 4801 op- en afrit autoweg
4802 4802 Turks
4803 4803 Omkeermogelijkheid
4804 4804 soort
4805 4805 niet geklassificeerd
4806 4806 zonder verkeerslichten
4807 4807 ondergronds
4808 4808 -----
4809 4809 onbekend
4810 4810 -----
4811 4811 ongemarkeerd
4812 4812 ongewoon
4813 4813 onverhard
4814 4814 -----
4815 4815 deselecteer: deze eigenschap niet voor de geselecteerde objecten instellen
4816 4816 -----
4817 4817 niet-getagd
4818 4818 ongetagde weg
4819 4819 -----
4820 4820 ongebruikelijke tagcombinatie
4821 4821 omhoog
4822 4822 tot tegel
4823 4823 gebruik
4824 4824 validatiefout
4825 4825 Validatie andere
4826 4826 Validatiewaarschuwing
4827 4827 voertuigen
4828 4828 versie {0}
4829 4829 via knoop of weg
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 Bekijk meta-informatie, foutenlogboek en brondefinitie
4833 4833 vulkaan
4834 4834 tegoedbonnen
4835 4835 -----
4836 4836 wand
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 waterniveau
4840 4840 waterweg
4841 4841 soort waterweg {0}
4842 4842 weg is verbonden
4843 4843 weg is verbonden met volgend relatielid
4844 4844 weg is verbonden met vorig relatielid
4845 4845 weg is niet verbonden met vorig of volgend relatielid
4846 4846 -----
4847 4847 weer
4848 4848 Wild
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 ondergronds
4852 4852 Draadafsluiting
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 oerbos
4856 4856 Houten_afsluiting
4857 4857 houtland
4858 4858 gekeerde snelwegtag op een knoop
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 tuin
4862 4862 ja
4863 4863 -----
4864 4864 zink
4865 4865 zirconium
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 {0} ({1} tot {2} graden)
4871 4871 {0} [onvolledig]
4872 4872 {0} bestaat uit:
4873 4873 -----
4874 4874 {0} meer...
4875 4875 {0} knopen in weg {1} overschrijdt het maximum aantal knopen {2}
4876 4876 -----
4877 4877 {0} km2
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 {0}: Versie {1} (lokaal: {2})
4883m 1 -----
4884m 2 -----
4885m 3 -----
4886m 4 (Tijdverschil van {0} dag)
4887m 4 Tijdverschil van {0} dagen
4888m 5 -----
4889m 6 -----
4890m 7 -----
4891m 8 <html>Koppelde <b>{0}</b> van <b>{1}</b> foto aan GPX-spoor.</html>
4892m 8 <html>Koppelde <b>{0}</b> van <b>{1}</b> foto’s aan GPX-spoor.</html>
4893m 9 <html>Het geselecteerde object is niet beschikbaar in de huidige<br>bewerkingslaag''{0}''.</html>
4894m 9 <html>Geen van de geselecteerde objecten is beschikbaar in de huidige<br>bewerkingslaag''{0}''.</html>
4895m 10 -----
4896m 11 -----
4897m 12 -----
4898m 13 Een virtuele knoop toevoegen en naar een weg verplaatsen
4899m 13 Een virtuele knoop toevoegen en naar {0} wegen verplaatsen
4900m 14 {0} object toegevoegd
4901m 14 {0} objecten toegevoegd
4902m 15 Kan {0}-bestand niet openen wegens een er geen geschikte bestandimporttoepassing voorhanden is.
4903m 15 Kan {0}-bestanden niet openen wegens een er geen geschikte bestandimporttoepassing voorhanden is.
4904m 16 Kan {0}-bestand niet openen met bestandimporttoepassing ''{1}''.
4905m 16 Kan {0}-bestanden niet openen met bestandimporttoepassing ''{1}''.
4906m 17 Eigenschappen van {0} object aanpassen
4907m 17 Eigenschappen van {0} objecten aanpassen
4908m 18 {0} object wijzigen
4909m 18 {0} objecten wijzigen
4910m 19 Klik op <strong>{0}</strong> om de status van dit object op de server te controleren.
4911m 19 Klik op <strong>{0}</strong> om de status van deze objecten op de server te controleren.
4912m 20 Conflict tijdens het downloaden
4913m 20 Conflicten tijdens het downloaden
4914m 21 Conflict in gegevens
4915m 21 Conflicten in gegevens
4916m 22 Verwijder {0} knooppunt
4917m 22 Verwijder {0} knooppunten
4918m 23 Verwijder {0} object
4919m 23 Verwijder {0} objecten
4920m 24 Verwijder {0} relatie
4921m 24 Verwijder {0} relaties
4922m 25 Verwijder {0} weg
4923m 25 Verwijder {0} wegen
4924m 26 {0} object wordt verwijderd
4925m 26 {0} objecten worden verwijderd
4926m 27 Het downloaden van de volgende plugin is <strong>mislukt</strong>:
4927m 27 Het downloaden van de volgende {0} plugins is <strong>mislukt</strong>:
4928m 28 -----
4929m 29 Afhalen van {0} onvolledig kind van relatie ''{1}''
4930m 29 Afhalen van {0} onvolledige kinderen van relatie ''{1}''
4931m 30 Afhalen van {0} onvolledig kind van {1} ouderrelaties
4932m 30 Afhalen van {0} onvolledige kinderen van {1} ouderrelaties
4933m 31 -----
4934m 32 -----
4935m 33 {0} knooppunt in {1} knooppunten ontdubbelen
4936m 33 {0} knooppunten in {1} knooppunten ontdubbelen
4937m 34 Nieuwe node toevoegen aan weg.
4938m 34 Nieuwe nodes toevoegen aan {0} wegen.
4939m 35 JOSM kon geen informatie vinden over volgende plugin:
4940m 35 JOSM kon geen informatie vinden over volgende plugins:
4941m 36 JOSM vond {0} een niet-opgeslagen OSM-gegevenslaag.
4942m 36 JOSM vond {0} niet-opgeslagen OSM-gegevenslagen.
4943m 37 Samengevoegde versie ({0} invoer)
4944m 37 Samengevoegde versie ({0} invoeren)
4945m 38 Verplaats {0} knooppunt
4946m 38 Verplaats {0} knooppunten
4947m 39 Mijn versie ({0} invoer)
4948m 39 Mijn versie ({0} invoeren)
4949m 40 Object kan niet opgehaald worden
4950m 40 Enkele objecten kunnen niet opgehaald worden
4951m 41 Object verwijderd
4952m 41 Objecten verwijderd
4953m 42 Eén opgehaald object is verwijderd.
4954m 42 {0} opgehaalde objecten zijn verwijderd.
4955m 43 Eén object kan niet opgehaald worden.<br>
4956m 43 {0} objecten kunnen niet opgehaald worden.<br>
4957m 44 {0} bestand aan het openen...
4958m 44 {0} bestanden aan het openen...
4959m 45 Plakken {0} tag
4960m 45 Plakken {0} tags
4961m 46 -----
4962m 47 Plugin {0} vereist een plugin die niet werd gevonden. De ontbrekende plugin is:
4963m 47 Plugin {0} vereist {1} plugins die niet werden gevonden. De ontbrekende plugins zijn:
4964m 48 {0} object uit lokaal osm-bestand verwijderd, zonder dat dit op de server verwijderd zal worden
4965m 48 {0} objecten uit lokaal osm-bestand verwijderd, zonder dat deze op de server verwijderd zal worden
4966m 49 Verwijder oude sleutels van tot {0} objekt
4967m 49 Verwijder oude sleutels van tot {0} objekten
4968m 50 Roteer {0} knooppunt
4969m 50 Roteer {0} knooppunten
4970m 51 Schaal {0} knooppunt
4971m 51 Schaal {0} knooppunten
4972m 52 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knoop)
4973m 52 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knopen)
4974m 53 {0} weg vereenvoudigen
4975m 53 {0} wegen vereenvoudigen
4976m 54 Tags({0} conflict)
4977m 54 Tags({0} conflicten)
4978m 55 De volgende plug-in is <strong>met succes</strong> gedownload:
4979m 55 De volgende {0} plug-ins zijn <strong>met succes</strong> gedownload:
4980m 56 De volgende plugin is niet langer nodig en wordt gedeaktiveerd:
4981m 56 De volgende plugins zijn niet langer nodig en worden gedeaktiveerd:
4982m 57 -----
4983m 58 De geselecteerde knoop ligt niet in het midden van enige weg.
4984m 58 De geselecteerde knopen liggen niet in het midden van enige weg.
4985m 59 De geselecteerde weg heeft knopen buiten de reeds binnengehaalde kaartgegevens
4986m 59 De geselecteerde wegen hebben knopen buiten de reeds binnengehaalde kaartgegevens
4987m 60 Hun versie ({0} invoer)
4988m 60 Hun versie ({0} invoeren)
4989m 61 Er is meer dan één weg die gebruikt maakt van het knooppunt die u geselecteerd heeft. Selecteer ook de weg.
4990m 61 Er is meer dan één weg die gebruikt maakt van de knooppunten die u geselecteerd heeft. Selecteer ook de weg.
4991m 62 Er is {0} object in uw lokale gegevensset dat mogelijk verwijderd is op de server. Wanneer u dit object wilt verwijderen of bijwerken zal de server waarschijnlijk een conflict rapporteren.
4992m 62 Er zijn {0} objecten in uw lokale gegevensset die mogelijk verwijderd zijn op de server. Wanneer u dit object wilt verwijderen of bijwerken zal de server waarschijnlijk een conflict rapporteren.
4993m 63 -----
4994m 64 -----
4995m 65 -----
4996m 66 Er was {0} conflict tijdens het importeren.
4997m 66 Er waren {0} conflicten tijdens het importeren.
4998m 67 Dit verandert {0} object.
4999m 67 Dit verandert {0} objecten.
5000m 68 Dit zal {0} object wijzigen.
5001m 68 Dit zal {0} objecten wijzigen.
5002m 69 Transformeer {0} knooppunt
5003m 69 Transformeer {0} knooppunten
5004m 70 Haal {0} object terug
5005m 70 Haal {0} objecten terug
5006m 71 -----
5007m 72 -----
5008m 73 -----
5009m 74 -----
5010m 75 U stelt een lege rol in voor {0} object.
5011m 75 U stelt een lege rol in voor {0} objecten.
5012m 76 -----
5013m 77 knooppunt
5014m 77 knooppunten
5015m 78 object
5016m 78 objecten
5017m 79 relatie
5018m 79 relaties
5019m 80 naar {0} object
5020m 80 naar {0} objecten
5021m 81 weg
5022m 81 wegen
5023m 82 {0} Auteur
5024m 82 {0} Auteurs
5025m 83 {0} bestaat uit {1} marker
5026m 83 {0} bestaat uit {1} markers
5027m 84 -----
5028m 85 {0} afbeelding geladen.
5029m 85 {0} afbeeldingen geladen.
5030m 86 {0} lid
5031m 86 {0} leden
5032m 87 {0} knoop
5033m 87 {0} knopen
5034m 88 -----
5035m 89 -----
5036m 90 -----
5037m 91 {0} tagconflict nog op te lossen
5038m 91 {0} tagconflicten nog op te lossen
5039m 92 {0} relatie
5040m 92 {0} relaties
5041m 93 -----
5042m 94 -----
5043m 95 -----
5044m 96 -----
5045m 97 {0} was aangetroffen met GPS-tag.
5046m 97 {0} waren aangetroffen met GPS-tag.
5047m 98 {0} weg
5048m 98 {0} wegen
5049m 99 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.