source: josm/trunk/data/nl.lang@ 3613

Last change on this file since 3613 was 3613, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 78.8 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 # Objecten
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 (Tip: je kunt sneltoetsen in Voorkeuren bewerken.)
11 11 (De tekst is reeds gekopieerd naar je klembord.)
12 12 -----
13 13 -----
14 14 (Gebruik de landtoegangscode, b.v. +31 20-3456789)
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (geen object)
21 21 (geen)
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 ({0}/{1}) Laden van ouders van knoop {2}
29 29 ({0}/{1}) Laden van ouders van relatie {2}
30 30 ({0}/{1}) Laden van ouders van weg {2}
31 31 -----
32 32 * een knoop die gebruikt is door meer dan één weg, en één van die wegen, of
33 33 * een knoop die gebruikt is door meer dan een weg, of
34 34 * Een getagde knoop, of
35 35 * een weg en één of meer van zijn knopen die gebruikt worden door meer dan één weg.
36 36 * een weg heeft één of meer knopen die gebruikt worden door meer dan één weg, of
37 37 -----
38 38 ... verwijst naar relatie
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 -----
45 45 -----
46 46 -----
47 47 <Nog geen GPX-track geladen>
48 48 -----
49 49 <b>-name:Lange</b> - geen ''Lang'' in de naam.
50 50 <b>Lange straat</b> - ''Lange'' en ''straat'' in een sleutel of naam.
51 51 <b>"Bakkerstraat"</b> - ''Bakkerstraat'' in elke sleutel of naam.
52 52 <b>changeset:</b>... - object met een bepaalde changeset ID (0 objecten zonder een toegewezen changeset)
53 53 <b>kind <i>expr</i></b> - alle kinderen van objekten die aan de expressie voldoen
54 54 <b>foot:</b> - sleutel=foot, met een willekeurige waarde.
55 55 <b>id:</b>... - objekt met opgegeven ID (0 voor nieuwe objekten)
56 56 <b>incomplete</b> - alle incomplete objecten
57 57 <b>modified</b> - alle aangepaste objecten
58 58 <b>name:Lange</b> - ''Lang'' ergens in de naam.
59 59 -----
60 60 <b>oneway?</b> - oneway=yes, true, 1 of on
61 61 <b>ouder <i>expr</i></b> - alle ouders van objekten die aan de expressie voldoen
62 62 <b>role:</b>... - object een gegeven rol in een relatie
63 63 <b>selected</b> - alle geselecteerde objecten
64 64 <b>tags:</b>... - objekt met bepaald aantal tags (tags:aantal of tags:min-max)
65 65 -----
66 66 <b>type:</b> - objecttype (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
67 67 <b>type=*</b> - sleutel ''type'' met elke waarde. Probeer ook <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
68 68 <b>type=route</b> - sleutel ''type'' met exacte waarde ''route''.
69 69 <b>ongetagd</b> - alle objecten zonder tag
70 70 <b>gebruiker:</b>... - alle objecten veranderd door gebruiker
71 71 <b>user:anonymous</b> - alle objekten gewijzigd door anonieme gebruikers
72 72 <b>version:</b>... - object met bepaalde versie (0 objecten zonder toegewezen versie)
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <verschillend>
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 <h1><a name="top">Sneltoetsen</a></h1>
81 81 <h1>Groepen aanpastoetsen</h1>
82 82 -----
83 83 -----
84 84 <h3>Als een of meer van de wegen geselecteerd zijn, is de form aangepast zodat alle hoeken 90 of 180 graden zijn.</h3>Je mag twee knopen aan de selectie toevoegen. De richting is door deze twee knopen vastgesteld. (Daarna, is het altijd mogelijk bewegingen van bepaalde knopen ongedaan te maken:<br>Selecteer deze knopen en druk de korte kies toets voor Orthogonaal Trekken / Ongedaan Maken. Default is dit Shift+Q.
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 <html>Een relatie lidmaatschap is gekopieerd naar alle nieuwe wegen.<br>Controleer dit en corrigeer dit waar nodig.</html>
95 95 <html>Een rol gebaseerde relatie lidmaatschap is gekopieerd naar alle nieuwe ways.<br>Graag controleren en aanpassen indien nodig.</html>
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 <html>Kan map ''{0}' niet openen'.<br>Graag een bestand selecteren.</html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 <html>Geef de dorps- of stadsnaam op.<br>Gebruik de syntax en interpunctie die bekend is bij www.cadastre.gouv.fr .</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 <html>Laag ''{0}'' heeft reeds een conflikt voor primitief<br>''{1}''.<br>Dit conflikt kan niet worden toegevoegd.</html>
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 <html>Zorg a.u.b. dat alle geselecteerde wegen dezelfde richting wijzen.<br>of zet ze één voor één orthogonaal.</html>
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 <html>Maak een opname van je GPS-ontvanger met de tijd weergegeven.<br>Toon deze foto hier.<br>Voer vervolgens de afgebeelde tijd hier in en selecteer een tijdzone<hr></html>
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 <html>De gegevens die upgeload moeten worden verkeren in onopgeloste conflicten in laag "{0}".<br>U moet deze eerst oplossen.</html>
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>De geselecteerde gegevens bevatten gegevens van OpenStreetBugs.<br>Deze gegevens kan je niet uploaden. Heb je misschien de verkeerde laag geselecteerd?
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Er zijn geen lagen waarmee de bron laag<br>''{0}''<br> kan samenvoegen.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Deze opdracht heeft {0} losse downloadverzoeken<br>nodig. Wil je verder<br>gaan?</html>
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>Onverwerkte GPS-gegevens uploaden als kaartgegevens kan schadelijk zijn.<br>Als je sporen wilt uploaden, kijk dan hier:
225 225 -----
226 226 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knooppunten, wegen of relaties heeft gevonden.<br><br>Klik <strong>{0}</strong> om de volledige dataset te synchronizeren met de server.<br>Klik <strong>{1}</strong> om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.<br></html>
227 227 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knooppunten, wegen, of relaties heeft gevonden.<br>Het conflict is veroorzaakt door de <strong>{0}</strong> met id <strong>{1}</strong>,<br>de server heeft versie {2}, uw versie is {3}.<br><br>Klik <strong>{4}</strong> om alleen het foutieve item te synchronizeren.<br>Klik <strong>{5}</strong> om de volledige dataset met de server te synchronizeren.<br>Klik <strong>{6}</strong> om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.<br></html>
228 228 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat u <br>wijzigingenset {0} heeft gebruikt, welke reeds gesloten was op {1}.<br>Gaarne opnieuw versturen met een nieuwe of bestaande open wijzigingenset.</html>
229 229 <html>Versturen <strong>mislukt </strong> omdat u node {0} probeerde te verwijderen. Deze is nog in gebruik in weg {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> om alle ouder wegen op te halen van knooppunt {0}.<br>Indien nodig zal JOSM conflikten aanmaken die u kunt oplossen met behulp van het Conflikt Oplossen venster.</html>
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 <html>Waarde van de sleutel "source" als automatisch voeden is ingeschakeld</html>
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Het EPSG:4326 projectie wordt gebruikt.<br>Dit kan leiden tot onverwachte resultaten bij rechthoekige uitlijnen.<br>Verander de projectie type om deze waarschuwing te sussen.<br>Wilt u doorgaan?</html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 <html>{0} relaties maken een circel omdat ze naar elkaar verwijzen.<br>JOSM kan ze niet versturen. Graag de relaties aanpassen door de wederzijdse afhankelijkheid te verwijderen.</html>
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 <p>De pseudo-aanpasser ''uitgeschakeld'' zal de sneltoets uitschakelen als het deze tegenkomt.</p>
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 <u>Speciale zoekopdrachten:</u>
265 265 <ongedefinieerd>
266 266 > beneden
267 267 > boven
268 268 A tegen afstand
269 269 A tegen tijd
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 Een plugin waarmee JOSM door andere applicaties geregeld kan worden.
274 274 Een plugin om waterlichamen op Landsat-beeldmateriaal te tracen.
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 API Vermogens inbreuk
282 282 API-versie: {0}
283 283 -----
284 284 Verwijderd spoor
285 285 -----
286 286 Stop samenvoegen
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 Over
291 291 Over JOSM...
292 292 -----
293 293 -----
294 294 Toegang
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Accomodatie
300 300 Volgens de informatie in de plugin, is de auteur {0}.
301 301 Klantenkaarten
302 302 Nauwkeurigheid van de Douglas-Peucker lijnvereenvoudiging, gemeten in graden.<br>Lagere waarden resulteren in meer knopen en nauwkeurigere lijnen. Standaard 0.0003.
303 303 -----
304 304 Opdracht
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Toevoegen
313 313 -----
314 314 Knoop toevoegen...
315 315 Eigenschappen toevoegen
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Voeg "source=..." toe aan elementen?
319 319 -----
320 320 Opmerkingen toevoegen
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Een nieuwe sleutel/waarde aan alle objecten toevoegen
324 324 -----
325 325 Een nieuwe knoop aan een bestaande weg toevoegen
326 326 Nieuwe bron aan lijst toevoegen.
327 327 -----
328 328 Knoop toevoegen door invoeren lengte- en breedtegraad.
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 Voeg auteursinformatie toe
336 336 Conflict toevoegen voor "{0}"
337 337 Alles aan de eerste selectie toevoegen. Mogelijkheden zijn een Google-achtige zoekstring of een URL die een OSM-XML terugkrijgt
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 Voegt nieuwe laag toe
343 343 Knoop toevoegen
344 344 Knoop in weg toevoegen
345 345 Knoop in weg voegen en verbinden
346 346 Knooppunt {0} toevoegen
347 347 Relatie {0} toevoegen
348 348 -----
349 349 -----
350 350 -----
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 Weg {0} toevoegen
355 355 Knooppunten toegevoegd op alle kruispunten
356 356 -----
357 357 Adresinterpolatie
358 358 -----
359 359 Adressen
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 WMS aanpassen
364 364 -----
365 365 De positie van de geselecteerde WMS-laag aanpassen
366 366 Tijdzone en tijdverschil aanpassen
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 Provincie -of gemeentegrens
371 371 -----
372 372 -----
373 373 -----
374 374 -----
375 375 Uitgebreide voorkeuren
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 Kabelbaan
380 380 -----
381 381 -----
382 382 Luchthaven
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Knopen uitlijnen in een cirkel
386 386 Knopen uitlijnen
387 387 -----
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 Alles
396 396 -----
397 397 Alle formaten
398 398 -----
399 399 Alle punten en tracksegmenten zullen dezelfde kleur hebben. Kan worden ingesteld in Laagbeheer.
400 400 -----
401 401 Volkstuinen
402 402 -----
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 Toegestaan verkeer:
410 410 Stapelen van meerdere lagen toestaan
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Staat toe om de kleur van de track te variëren naar gemiddelde snelheden.
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 Berghut
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Onvolledige en verwijderde objecten ook doorzoeken.
425 425 Ook het bestand hernoemen
426 426 -----
427 427 -----
428 428 Voorzieningen
429 429 -----
430 430 -----
431 431 -----
432 432 -----
433 433 Een OSM-gegevensvalidatie die op gebruikelijke fouten van gebruikers en andere editors controleert.
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 Een fout opgetreden in plugin {0}
438 438 -----
439 439 Een fout is opgetreden: {0}
440 440 Een onverwachte uitzondering is opgetreden, mogelijk afkomstig van de "{0}"-plugin.
441 441 -----
442 442 -----
443 443 Hoek
444 444 Hoek tussen twee geselecteerde knopen
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 Wijzigingen toepassen
449 449 Voorinstelling toepassen
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 Anti-aliasing op het kaartbeeld toepassen, met een vloeiender uiterlijk als gevolg.
454 454 -----
455 455 -----
456 456 Opgeloste conflicten toepassen en dialoog sluiten
457 457 Geselecteerde wijzigingen toepassen
458 458 Inhoudtags uit klembord toepassen op alle geselecteerde items.
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 -----
464 464 Toepassen?
465 465 -----
466 466 -----
467 467 Archeologische plaats
468 468 Boogschieten
469 469 Weet u het echt zeker dat u door wil gaan?
470 470 Weet je het zeker?
471 471 Gebied
472 472 -----
473 473 -----
474 474 Kunstcentrum
475 475 Kunstwerk
476 476 -----
477 477 -----
478 478 -----
479 479 Ten minste een te verwijderen object nodig, kreeg lege verzameling
480 480 Atletiek
481 481 Let op: gebruik alleen bestaande toetsen op het toetsenbord!
482 482 Attractie
483 483 -----
484 484 Geluid
485 485 -----
486 486 Geluidsinstellingen
487 487 Geluidsmarkers van {0}
488 488 Geluid gesynchroniseerd op punt {0}.
489 489 Geluid: {0}
490 490 -----
491 491 -----
492 492 Australisch football
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 Auteur
502 502 -----
503 503 -----
504 504 -----
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Auteurs
510 510 -----
511 511 -----
512 512 -----
513 513 -----
514 514 Automatisch vullen
515 515 Auto-zoom:
516 516 Automatisch centeren
517 517 Automatisch schatten
518 518 -----
519 519 LiveData automatisch opslaan
520 520 Auto-laden tegels:
521 521 Geldautomaat
522 522 Automatisch downloaden
523 523 Automatische tagcorrectie
524 524 Van trackpunten automatisch geluidsmarkers maken (in plaats van waypoints) met namen of beschrijvingen.
525 525 Automatisch een markerlaag voor ieder waypoint maken tijdens het openen van een GPX-laag.
526 526 -----
527 527 Beschikbaar
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 B tegen afstand
532 532 B tegen tijd
533 533 -----
534 534 -----
535 535 Achteruit
536 536 -----
537 537 -----
538 538 -----
539 539 Bakker
540 540 -----
541 541 -----
542 542 Barrières
543 543 Honkbal
544 544 Basis
545 545 Estuarium
546 546 -----
547 547 Batterijen
548 548 Slagveld
549 549 Baai
550 550 Strand
551 551 Baken
552 552 Bank
553 553 Dranken
554 554 -----
555 555 Fiets
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 Lege laag
563 563 Blok
564 564 -----
565 565 -----
566 566 Scheepswerf
567 567 Verkeerspaal
568 568 -----
569 569 Bladwijzers
570 570 Grenspost
571 571 Botanische naam
572 572 -----
573 573 -----
574 574 Grenzen
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 Omvattend gebied
580 580 -----
581 581 Bowlen
582 582 -----
583 583 Brug
584 584 -----
585 585 Braakliggende grond
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 Probleem melden
590 590 -----
591 591 Gebouw
592 592 -----
593 593 Gebouwen
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 Botspoort
598 598 Busbaan
599 599 Busstation
600 600 Busstation
601 601 Bushalte
602 602 Bussluis
603 603 Slager
604 604 C tegen afstand
605 605 C tegen tijd
606 606 -----
607 607 -----
608 608 Kabinebaan
609 609 Fout in bufferstructuur
610 610 Fout in buffer Lambert-zone
611 611 -----
612 612 Kadaster
613 613 -----
614 614 CadastreGrabber: ongeldige URL.
615 615 Café
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 Kampeerterrein
621 621 Kan niet buiten de wereld tekenen.
622 622 Kan geen niet-geordende weg dupliceren.
623 623 -----
624 624 Kanaal
625 625 Annuleren
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Operatie annuleren
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 Kan geen knoop buiten de wereld toevoegen.
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 Kan bibliotheek rxtxSerial niet laden. Als je ondersteuning bij het installeren nodig hebt, kijk dan op Globalsat: http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
648 648 -----
649 649 Kan knooppunten niet samenvoegen: zou weg "{0}" moeten verwijderen, deze is in gebruik
650 650 -----
651 651 Kan objecten niet buiten de wereld plaatsen.
652 652 -----
653 653 -----
654 654 Kan onbepaald conflik niet oplossen
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 Kan commando "{0}" niet terugdraaien omdat laag "{1}" niet meer aanwezig is
660 660 Kanoën
661 661 Flessen
662 662 Capaciteit
663 663 -----
664 664 GPS-track omvatten
665 665 Auto
666 666 -----
667 667 Caravanpark
668 668 -----
669 669 Geldzaken
670 670 Kasteel
671 671 Wildrooster
672 672 Grotingang
673 673 Begraafplaats
674 674 Eenmalig centreren
675 675 De LiveGPS-laag op de huidige locatie centreren.
676 676 Beeld centreren
677 677 Stoeltjeslift
678 678 -----
679 679 Eigenschappen veranderen
680 680 -----
681 681 Richting omkeren?
682 682 Locatie veranderen
683 683 Knooppunt {0} veranderen
684 684 -----
685 685 Relatie wijzigen
686 686 Verander relatie leden rol voor {0} {1}
687 687 Relatie {0} veranderen
688 688 Resolutie veranderen
689 689 -----
690 690 Waarden aanpassen?
691 691 Weg {0} veranderen
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Wijzigingensets Bewerken
698 698 Wijzigingenset gesloten
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 Sneltoetsen handmatig wijzigen.
707 707 Controleer op herstel-mij's.
708 708 Controleer op de server
709 709 Eigenschapsleutels controleren.
710 710 Eigenschapwaarden controleren.
711 711 Controleren van verwijderde ouders in de lokale dataset
712 712 Controleren van ouders voor verwijderde objecten
713 713 -----
714 714 Op wegen met identieke, opeenvolgende knopen controleren.
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Kies
721 721 Kies een kleur
722 722 Selecteer een kleur voor {0}
723 723 Kies een voorgedefineerde licentie
724 724 -----
725 725 Kies uit...
726 726 -----
727 727 Kies het type OSM object
728 728 -----
729 729 -----
730 730 Kerk
731 731 Bioscoop
732 732 Stad
733 733 Stadsgrens
734 734 Stadsmuur
735 735 Stadsnaam
736 736 -----
737 737 Grens bebouwde kom
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 Klik op <strong>{0}</strong> om te negeren.</html>
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 Klik oom af te breken, en verder te gaan met wijzigen
754 754 Klik hier om het openen van de externe browsers te annuleren
755 755 Klik om samenvoegen van knooppunten te stoppen
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 Klik om af te breken, en door te gaan met het wijzigen van de kaart
760 760 -----
761 761 Klik om te controleren of objecten in uw huidige dataset verwijderd zijn op de server
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 Klik om door te gaan en om {0} browsers te openen
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 Klik om te verwijderen. SHIFT: verwijder wegsegment. ALT: ongebruikte knopen behouden bij verwijderen van een weg. CTRL: verwijzende objecten verwijderen.
772 772 -----
773 773 Klik om alle ouders voor knooppunt {0} op te halen
774 774 -----
775 775 Klik om de paneelinhoud te verkleinen/vergroten
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 Klif
791 791 Klimmen
792 792 -----
793 793 Sluiten
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 Sluit dialoog en stop het downloaden
799 799 Sluit open wijzigingensets
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 Sluit het venster en maak een nieuwe knoop
806 806 Sluit het venster zonder een nieuwe knoop te maken
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 Sluit dit paneel. U kunt het opnieuw openen met de knoppen in de linker werkbalk.
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 Dit Sluit geopende wijzigingensets
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 Changeset sluiten
823 823 Kleding
824 824 -----
825 825 Kustlijn
826 826 Kustlijnen.
827 827 Munten
828 828 Campus
829 829 Kleur
830 830 Kleur (hex)
831 831 -----
832 832 Kleurenschema
833 833 Kleurenschema's
834 834 Kleuren
835 835 -----
836 836 Kleur punten en tracksegmenten op basis van snelheid.
837 837 Kleuren gebruikt door verschillende objecten in JOSM.
838 838 -----
839 839 Wegen combineren.
840 840 Verschillende wegen combineren tot één weg.
841 841 {0} wegen combineren
842 842 -----
843 843 Opdrachtenlijst
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 Kantoren
848 848 Algemeen
849 849 -----
850 850 Omvattende reschthoek gemeente: {0}
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Vergelijk
854 854 -----
855 855 Configureren
856 856 Apparaat configureren
857 857 Plugin-site configureren
858 858 -----
859 859 Beschikbare plugins configureren
860 860 -----
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 Remote-controlopdracht bevestigen
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 Conflicten
876 876 Conflicten gedetecteerd
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 Bestaande weg aan knoop koppelen
883 883 Met gpsd-server verbinden en de huidige locatie in LiveGPS-laag tonen.
884 884 Verbonden
885 885 Wegeindknoop dicht bij andere weg verbonden
886 886 Verbinden
887 887 Verbinden...
888 888 Verbindingsfout.
889 889 Verbinding is mislukt
890 890 Verbindingsinstellingen
891 891 Verbindingsinstellingen voor de OSM-server.
892 892 Verbinding is mislukt.
893 893 -----
894 894 Werkzaamheden
895 895 Bouwterrein
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 Met OSM-server verbinden...
901 901 Met server verbinden...
902 902 Met WMS-server verbinden...
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Doorgaan
907 907 -----
908 908 Doorgaan met oplossen
909 909 -----
910 910 Weg voortzetten vanaf laatste knoop.
911 911 -----
912 912 De LiveGPS-laag continu op de huidige locatie centeren.
913 913 Bijdrage
914 914 -----
915 915 Naar GPX-laag omzetten
916 916 -----
917 917 Naar gegevenslaag omzetten
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 Omgezet van: {0}
922 922 -----
923 923 Geïmporteerde coördinaten:
924 924 -----
925 925 Coördinaten:
926 926 Kopiëren
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Kopie van {0}
935 935 Geselecteerde objecten naar klembord kopiëren
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 Klembord kopiëren en sluiten
942 942 -----
943 943 Kopie {1} van {0}
944 944 -----
945 945 Jaar van copyright
946 946 -----
947 947 Correleer
948 948 Verband tussen afbeeldingen en GPX-tracks leggen
949 949 Met GPX relateren
950 950 Geen toegang tot gegevensbestand(en):\n{0}
951 951 Kan afbeelding niet ophalen
952 952 -----
953 953 Kan geen wegen combineren (ze kunnen niet worden samengevoegd tot een enkele reeks van knopen)
954 954 Kan niet met de OSM-server verbinden. Controleer je internetverbinding.
955 955 -----
956 956 -----
957 957 Kan elementsoort niet vinden
958 958 -----
959 959 Kan waarschuwingsniveau niet vinden
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Laden van plugin {0} is mislukt. Deze uit de voorkeuren verwijderen?
964 964 Kan geen voorkeuren van server laden.
965 965 Kan lengte- of breedtegraad of zoom niet ontleden. Controleer deze s.v.p.
966 966 -----
967 967 Kan "{0}" niet lezen
968 968 -----
969 969 -----
970 970 Lezen surveyor-definitie is mislukt: {0}
971 971 -----
972 972 -----
973 973 Kan voorkeuzebron voor tagging niet lezen: {0}
974 974 -----
975 975 Kon bestand ''{0}'' niet hernoemen
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Kan geen voorkeuren uploaden. Reden: {0}
980 980 -----
981 981 Kan geen nieuwe fout aanmaken. Resultaat: {0}
982 982 -----
983 983 Land
984 984 Landcode
985 985 -----
986 986 -----
987 987 -----
988 988 Baan
989 989 Gerechtsgebouw
990 990 Ondergronds reservoir
991 991 Kraan
992 992 Cirkel aanmaken
993 993 -----
994 994 -----
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Een cirkel uit drie knopen maken.
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 Een nieuwe kaart laag aanmaken
1005 1005 Een nieuwe relatie aanmaken
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 Gebieden aanmaken
1011 1011 Geluidsmarkers aanmaken op de positie van de track die overeenkomt met de aangepast tijd van ieder geïmporteerd WAV-bestand.
1012 1012 -----
1013 1013 Kader aanmaken
1014 1014 -----
1015 1015 Gebouwen aanmaken
1016 1016 Weg dupliceren
1017 1017 -----
1018 1018 Onderwerp aanmaken
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 Nieuwe node maken.
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 Maak losse gebouwen uit een langgerekt gebouw.
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 Hoofdscherm aanmaken
1039 1039 Creditkaart
1040 1040 -----
1041 1041 Cricketnetten
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 Op de fiets oversteken
1045 1045 Als ruiter oversteken
1046 1046 Onbewaakte spporwegovergang
1047 1047 Klaar-over
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Kruisende wegen
1052 1052 Kruisende wegen.
1053 1053 Keuken
1054 1054 Huidige selectie
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 Huidige waarde is standaard.
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 Kleur aanpassen
1063 1063 Lijntekening aanpassen
1064 1064 De elementen op de werkbalk aanpassen.
1065 1065 Verdieping
1066 1066 -----
1067 1067 Wederzijdse afhankelijkheid tussen relaties:
1068 1068 Fietsen
1069 1069 Fietsen afhankelijkheden
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 Gegevenslaag {0}
1075 1075 Structuur gegevensregistratie
1076 1076 -----
1077 1077 Gegevensbron tekst. Standaard is Landsat.
1078 1078 Gegevensbronnen
1079 1079 Gegevensvalidator
1080 1080 Gegevens met fouten. Toch uploaden?
1081 1081 Vanwege onderhoud is de database niet bereikbaar
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Pinpas
1087 1087 -----
1088 1088 Decimale graden
1089 1089 -----
1090 1090 Zoom verkleinen
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 Standaard
1096 1096 Standaard (automatisch bepaald)
1097 1097 Standaardwaarde is onbekend (instelling is nog niet gebruikt).
1098 1098 Standaardwaarde is ''{0}''.
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 Verwijderen
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Verwijdermodus
1108 1108 Eigenschappen verwijderen
1109 1109 Wegen die niet deel van een binnenste multipoligoon zijn verwijderd
1110 1110 Bevestig verwijderen
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 Uit relatie verwijderen
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 Verwijder oncomplete delen?
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 Knopen of wegen verwijderen.
1120 1120 Knopen buiten de gegevensgebieden verwijderen?
1121 1121 Knopen buiten de binnengehaalde kaarten verwijderen.
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 Geselecteerde objecten verwijderen.
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 De geselecteerde sleutel in alle objecten verwijderen
1128 1128 -----
1129 1129 De geselecteerde relatie verwijderen
1130 1130 Het geselecteerde schema uit de lijst verwijderen.
1131 1131 De geselecteerde bron uit de lijst verwijderen.
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Ongebruikte knopen van een weg verwijderen.
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 Verwijderde of verplaatste objecten
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 Benaming
1149 1149 Tandarts
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 Geef een nauwkeurige probleemomschrijving
1153 1153 Beschrijving
1154 1154 Beschrijving: {0}
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 Kon geen object met id {0} in de huidige dataset vinden
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 Moeilijkheidsgraad
1165 1165 Afwijking van locatie (rood = hoog, groen = laag, indien beschikbaar)
1166 1166 Richting
1167 1167 Richtingsindex '{0}' niet gevonden
1168 1168 Richting om naar land te zoeken
1169 1169 Richting om land te zoeken. Standaard oost.
1170 1170 Uitschakelen
1171 1171 Gegevensregistratie uitschakelen als afstand kleiner wordt dan
1172 1172 Gegevensregistratie uitschakelen als snelheid lager wordt dan
1173 1173 -----
1174 1174 Plugin uitschakelen
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 Negeer veranderingen en verlaat JOSM
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 Beeldscherminstellingen
1182 1182 -----
1183 1183 Een bewegende pictogram tonen die staat voor het opnamepunt op de gesynchroniseerde track van het klinkende geluid.
1184 1184 -----
1185 1185 -----
1186 1186 Coördinaten tonen als
1187 1187 -----
1188 1188 -----
1189 1189 -----
1190 1190 Toon geschiedenis van OSM wegen, knopen of relaties.
1191 1191 Live-geluidsspoor tonen.
1192 1192 Niet-geotagged foto's tonen
1193 1193 Toon objectinformatie over OSM wegen, knopen of relaties.
1194 1194 Het geluidsmenu tonen.
1195 1195 Het informatiescherm tonen.
1196 1196 -----
1197 1197 De geschiedenis van alle geselecteerde items tonen.
1198 1198 -----
1199 1199 -----
1200 1200 -----
1201 1201 OpenStreetBugs-onderwerpen tonen
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 Knopen verdelen
1205 1205 De geselecteerde knopen equidistant langs een lijn verdelen.
1206 1206 Ongebruikt spoor
1207 1207 -----
1208 1208 Wijzigingen niet toepassen
1209 1209 -----
1210 1210 Geen pijlen tekenen als ze niet minstens deze afstand hebben tot de vorige.
1211 1211 Geen lijnen tussen punten in deze laag tekenen.
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 Niets doen
1216 1216 -----
1217 1217 Wil je dit toestaan?
1218 1218 -----
1219 1219 Wilt u ze toch verwijderen?
1220 1220 -----
1221 1221 Doe-het-zelfzaak
1222 1222 Dok
1223 1223 Huisarts
1224 1224 Hondenracen
1225 1225 -----
1226 1226 -----
1227 1227 Dubbel conflict
1228 1228 Omlaag
1229 1229 Downloaden
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 Haal gegevens op
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 Locatie downloaden
1236 1236 Leden downloaden
1237 1237 -----
1238 1238 OSM object door ID downloaden
1239 1239 Object Downloaden
1240 1240 Object Downloaden...
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 Download-URL
1245 1245 WMS-tegel downloaden van {0}
1246 1246 -----
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 Gebied geschikt om te downloaden; grootte waarschijnlijk acceptabel voor de server
1252 1252 Gebied te groot om te downloaden; server zal waarschijnlijk weigeren.
1253 1253 Als nieuwe laag downloaden
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 Ophalen data
1259 1259 Download alles als raw GPS. Mogelijkheden x1,y1,x2,y2, een URL met lat=y&lon=x&zoom=z of een bestandsnaam
1260 1260 Alles downloaden. Mogelijkheden: x1,y1,x2,y2, een URL met lat=y&lon=x&zoom=z of een bestandsnaam
1261 1261 Alles downloaden binnen:
1262 1262 Uit OSM langs deze track downloaden
1263 1263 Downloaden vanuit OSM...
1264 1264 -----
1265 1265 -----
1266 1266 -----
1267 1267 -----
1268 1268 Kaart downloaden van de OSM-server.
1269 1269 -----
1270 1270 -----
1271 1271 -----
1272 1272 -----
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 Object downloaden
1276 1276 Object downloaden
1277 1277 Ophalen bovenliggende wegen/relaties
1278 1278 -----
1279 1279 -----
1280 1280 Download primitieven met verwijzingen naar een van de geselecteerde primitieven
1281 1281 Referrers downloaden
1282 1282 -----
1283 1283 -----
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 Het omgrensde gebied downloaden
1289 1289 Het omgrensde gebied downloaden als rawe GPS
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 -----
1295 1295 De locatie in de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z) downloaden
1296 1296 -----
1297 1297 Zichtbare tegels downloaden
1298 1298 Download {0} van {1} ({2} te gaan)
1299 1299 Gedownloade GPX-gegevens
1300 1300 -----
1301 1301 GPS-gegevens worden gedownload
1302 1302 OSM-gegevens downloaden
1303 1303 -----
1304 1304 "Dagmelding" downloaden
1305 1305 -----
1306 1306 -----
1307 1307 -----
1308 1308 -----
1309 1309 -----
1310 1310 Gegevens worden gedownload
1311 1311 -----
1312 1312 -----
1313 1313 Afbeeldingstegel downloaden...
1314 1314 Ophalen open wijzigingensets
1315 1315 -----
1316 1316 Downloaden van punten {0} tot {1}...
1317 1317 -----
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 {0} downloaden
1321 1321 -----
1322 1322 Sleeplift
1323 1323 Sleep een wegdeel om een rechthoek te maken. Ctrl-sleep om een segment langs zijn loodlijn te verplaatsen.
1324 1324 Speelkop verslepen
1325 1325 Afspeelstart verslepen en loslaten nabij track om het geluid vanaf daar af te spelen; SHIFT+loslaten om het geluid op dat punt te synchroniseren.
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 Sloot
1332 1332 Tekenen
1333 1333 Teken richting pijlen.
1334 1334 -----
1335 1335 Een rechthoek om de gedownloade gegevens van de WMS-server tekenen.
1336 1336 Een rechthoek met de gewenste grootte tekenen, vervolgens de muisknop loslaten.
1337 1337 Grenzen gedownload gebied tekenen
1338 1338 Grenzen van gedownloade gegevens tekenen
1339 1339 -----
1340 1340 Richtingspijlen voor lijnen tekenen, de GPS-punten verbindend.
1341 1341 Richtingwijzers voor wegsegmenten tekenen.
1342 1342 Inactieve lagen in andere kleur tekenen
1343 1343 Grote GPS-punten tekenen
1344 1344 De GPS-punten groter tekenen.
1345 1345 Lijnen tussen punten in deze laag tekenen.
1346 1346 -----
1347 1347 Teken lijnen tussen rauwe GPS punten.
1348 1348 Knopen tekenen
1349 1349 Elastische hulplijn tekenen
1350 1350 Nummers segmentvolgorde tekenen
1351 1351 De grenzen van de gegevens tekenen die geladen zijn van de server.
1352 1352 De richtingspijlen tekenen door te zoeken in tabellen i.p.v. ingewikkelde wiskunde.
1353 1353 De inactieve gegevenslagen in een andere kleur tekenen.
1354 1354 De volgordenummers van alle segmenten binnen hun weg tekenen.
1355 1355 Virtuele knopen in selectiemodus tekenen
1356 1356 Virtuele knopen in geselecteerde modus tekenen voor eenvoudigere bewerking.
1357 1357 Drinkwater
1358 1358 -----
1359 1359 Bestaand pad laten vallen
1360 1360 Stomerij
1361 1361 Duplicaat in {0} knopen
1362 1362 Dupliceren
1363 1363 Laag verdubbelen
1364 1364 Weg dupliceren
1365 1365 -----
1366 1366 Dubbele sneltoets voor knop '{0}' - knop wordt genegeerd!
1367 1367 Dubbele knopen die door meerdere wegen worden gebruikt.
1368 1368 Geselecteerde wegen dupliceren.
1369 1369 Dupliceer selectie door kopiëren en direct plakken.
1370 1370 -----
1371 1371 Dubbele knopen
1372 1372 Dubbele wegknopen
1373 1373 Dubbele wegknopen.
1374 1374 -----
1375 1375 E-mail
1376 1376 -----
1377 1377 -----
1378 1378 -----
1379 1379 -----
1380 1380 -----
1381 1381 Bewerken
1382 1382 -----
1383 1383 Adresinformatie bewerken
1384 1384 Adresinterpolatie bewerken
1385 1385 Provincie -of gemeentegrens bewerken
1386 1386 -----
1387 1387 -----
1388 1388 Volkstuinen bewerken
1389 1389 Berghut bewerken
1390 1390 -----
1391 1391 Archeologische plaats bewerken
1392 1392 Boogschieten bewerken
1393 1393 Kunstcentrum bewerken
1394 1394 Kunstwerk bewerken
1395 1395 Atletiek bewerken
1396 1396 Attractie bewerken
1397 1397 Australisch football bewerken
1398 1398 Geldautomaat bewerken
1399 1399 -----
1400 1400 Bakker bewerken
1401 1401 Bank bewerken
1402 1402 -----
1403 1403 Honkbal bewerken
1404 1404 Estuarium bewerken
1405 1405 Basketball bewerken
1406 1406 Slagveld bewerken
1407 1407 Baai bewerken
1408 1408 Strand bewerken
1409 1409 Baken bewerken
1410 1410 -----
1411 1411 Fietsenstalling bewerken
1412 1412 Fietsenverhuur bewerken
1413 1413 Fietswinkel bewerken
1414 1414 Biergarten bewerken
1415 1415 Scheepswerf bewerken
1416 1416 Verkeerspaal bewerken
1417 1417 -----
1418 1418 Grenspost bewerken
1419 1419 Boule bewerken
1420 1420 -----
1421 1421 -----
1422 1422 Bowlen bewerken
1423 1423 Een brug bewerken
1424 1424 Ruiterpad bewerken
1425 1425 Braakliggende grond bewerken
1426 1426 Botspoort bewerken
1427 1427 Busbaan bewerken
1428 1428 Busplatform bewerken
1429 1429 Busstation bewerken
1430 1430 Bushalte bewerken
1431 1431 Slager bewerken
1432 1432 Kabinebaan bewerken
1433 1433 Café bewerken
1434 1434 Kampeerterrein bewerken
1435 1435 -----
1436 1436 Kanaal bewerken
1437 1437 Kanoën bewerken
1438 1438 Autoverhuur bewerken
1439 1439 Autogarage bewerken
1440 1440 Autodelen bewerken
1441 1441 Winkel met autoonderdelen bewerken
1442 1442 Autowasstraat bewerken
1443 1443 Caravanpark bewerken
1444 1444 Kasteel bewerken
1445 1445 Wildrooster bewerken
1446 1446 Grotingang bewerken
1447 1447 Begraafplaats bewerken
1448 1448 Stoeltjeslift bewerken
1449 1449 Chalet bewerken
1450 1450 -----
1451 1451 Bioscoop bewerken
1452 1452 Stad bewerken
1453 1453 Bord stadsgrens bewerken
1454 1454 Grens bebouwde kom bewerken
1455 1455 Klif bewerken
1456 1456 Klimmen bewerken
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 Kustlijn bewerken
1460 1460 Campus bewerken
1461 1461 Kantoren bewerken
1462 1462 Algemeen bewerken
1463 1463 Computerwinkel bewerken
1464 1464 Bouwterrein bewerken
1465 1465 -----
1466 1466 Een continent bewerken
1467 1467 -----
1468 1468 Land bewerken
1469 1469 -----
1470 1470 Gerechtsgebouw bewerken
1471 1471 Ondergronds reservoir bewerken
1472 1472 Kraan bewerken
1473 1473 Cricket bewerken
1474 1474 Cricketnetten bewerken
1475 1475 Croquet bewerken
1476 1476 -----
1477 1477 Fietspad bewerken
1478 1478 Fietsen bewerken
1479 1479 Dam bewerken
1480 1480 Tandarts bewerken
1481 1481 Ongebruikt spoor bewerken
1482 1482 -----
1483 1483 Doe-het-zelfzaak bewerken
1484 1484 Dok bewerken
1485 1485 Huisarts bewerken
1486 1486 Hondenracen bewerken
1487 1487 Sleeplift bewerken
1488 1488 Sloot bewerken
1489 1489 Drinkwater bewerken
1490 1490 Stomerij bewerken
1491 1491 Elektronicawinkel bewerken
1492 1492 Ambassade bewerken
1493 1493 EHBO-post bewerken
1494 1494 Ingang bewerken
1495 1495 -----
1496 1496 Landbouwgrond bewerken
1497 1497 Boerenerf bewerken
1498 1498 Fast-Food-restaurant bewerken
1499 1499 -----
1500 1500 Veerpontroute bewerken
1501 1501 Veerbootterminal bewerken
1502 1502 -----
1503 1503 Brandweerkazerne bewerken
1504 1504 Visstek bewerken
1505 1505 Trap bewerken
1506 1506 Bloemist bewerken
1507 1507 -----
1508 1508 Voetpad bewerken
1509 1509 Doorwaadplek bewerken
1510 1510 Bosbouw bewerken
1511 1511 Fontein bewerken
1512 1512 Brandstof bewerken
1513 1513 Meubelzaak bewerken
1514 1514 -----
1515 1515 Tuin bewerken
1516 1516 Tuincentrum bewerken
1517 1517 Olieopslag bewerken
1518 1518 Poort bewerken
1519 1519 Gletsjer bewerken
1520 1520 Golf bewerken
1521 1521 Golfbaan bewerken
1522 1522 -----
1523 1523 Gras bewerken
1524 1524 Begraafplaats bewerken
1525 1525 Ontwikkelingsgebied bewerken
1526 1526 Pension bewerken
1527 1527 Turnen bewerken
1528 1528 Kapper bewerken
1529 1529 Onbemand station bewerken
1530 1530 Gehucht bewerken
1531 1531 Draadhek bewerken
1532 1532 -----
1533 1533 Heide bewerken
1534 1534 -----
1535 1535 Hifi-winkel bewerken
1536 1536 Een autosnelweg met werkzaamheden bewerken
1537 1537 Hockey bewerken
1538 1538 Paardenracen bewerken
1539 1539 Ziekenhuis bewerken
1540 1540 Hostel bewerken
1541 1541 Hotel bewerken
1542 1542 Vogeluitkijkpost bewerken
1543 1543 Industrieterrein bewerken
1544 1544 Eiland bewerken
1545 1545 -----
1546 1546 -----
1547 1547 Een splitsing bewerken
1548 1548 -----
1549 1549 Kinderopvang bewerken
1550 1550 Kiosk bewerken
1551 1551 Sluipdoorhek bewerken
1552 1552 Land bewerken
1553 1553 Vuilstortplaats bewerken
1554 1554 Wasserette bewerken
1555 1555 Bibliotheek bewerken
1556 1556 Slagboom bewerken
1557 1557 Sneltram bewerken
1558 1558 Vuurtoren bewerken
1559 1559 Een woonerf bewerken
1560 1560 -----
1561 1561 Jachthaven bewerken
1562 1562 Weideland bewerken
1563 1563 Herdenkingsplek bewerken
1564 1564 Militair terrein bewerken
1565 1565 -----
1566 1566 Minigolf bewerken
1567 1567 -----
1568 1568 Geldwisselkantoor bewerken
1569 1569 Monorail bewerken
1570 1570 Monument bewerken
1571 1571 Motel bewerken
1572 1572 -----
1573 1573 -----
1574 1574 -----
1575 1575 Een snelweg bewerken
1576 1576 Snelwegkruising bewerken
1577 1577 Een autosnelwegverbinding bewerken
1578 1578 Bergpas bewerken
1579 1579 Modder bewerken
1580 1580 Verzameling bewerken
1581 1581 Multipolygoon bewerken
1582 1582 Museum bewerken
1583 1583 Smalspoor bewerken
1584 1584 Landsgrens bewerken
1585 1585 Grens Nationaal park bewerken
1586 1586 Natuurreservaat bewerken
1587 1587 Nachtclub bewerken
1588 1588 Opticiën bewerken
1589 1589 -----
1590 1590 Buitensportzaak bewerken
1591 1591 -----
1592 1592 Park bewerken
1593 1593 Parkeerplaats bewerken
1594 1594 Een parkeergang bewerken
1595 1595 -----
1596 1596 Pad bewerken
1597 1597 Bergtop bewerken
1598 1598 Voetgangerszone bewerken
1599 1599 Pelota bewerken
1600 1600 Apotheek bewerken
1601 1601 Picnicplek bewerken
1602 1602 Pier bewerken
1603 1603 Pijplijn bewerken
1604 1604 Sportveld bewerken
1605 1605 Religieus gebouw bewerken
1606 1606 Speelveld bewerken
1607 1607 Politie bewerken
1608 1608 Grens kiesdistrict bewerken
1609 1609 Postkantoor bewerken
1610 1610 Energievoorziening bewerken
1611 1611 Hoogspanningskabels bewerken
1612 1612 Verdeelstation bewerken
1613 1613 Transformatorstation bewerken
1614 1614 Hoogspanningsmast bewerken
1615 1615 Een museumspoorweg bewerken
1616 1616 Een S-wegverbinding bewerken
1617 1617 Een S-weg bewerken
1618 1618 Gevangenis bewerken
1619 1619 Kroeg bewerken
1620 1620 Openbare gebouwen bewerken
1621 1621 Mijnbouw bewerken
1622 1622 -----
1623 1623 Wedstrijdbaan bewerken
1624 1624 Badminton bewerken
1625 1625 Spoor bewerken
1626 1626 -----
1627 1627 Perron bewerken
1628 1628 Recreatiegebied bewerken
1629 1629 Recyclebakken
1630 1630 Regio bewerken
1631 1631 Reservoir bewerken
1632 1632 Woongebied bewerken
1633 1633 Een straat bewerken
1634 1634 -----
1635 1635 Restaurant bewerken
1636 1636 Winkelcentrum bewerken
1637 1637 Rivier bewerken
1638 1638 Rivierbank bewerken
1639 1639 Toegangsbeperkingen bewerken
1640 1640 Een weg van onbekend soort bewerken
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 Ruïne bewerken
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 Gekoppelde deuren bewerken
1649 1649 School bewerken
1650 1650 Puinhelling bewerken
1651 1651 Kreupelhout bewerken
1652 1652 Een provinciale weg bewerken
1653 1653 Rustplaats bewerken
1654 1654 Een toegangsweg bewerken
1655 1655 Schuilplaats bewerken
1656 1656 Schoenenwinkel bewerken
1657 1657 Schieten bewerken
1658 1658 -----
1659 1659 Sneltoetsen bewerken
1660 1660 Skateboard bewerken
1661 1661 Schaatsen bewerken
1662 1662 Skiën bewerken
1663 1663 Trailerhelling bewerken
1664 1664 Voetbal bewerken
1665 1665 Spijkers bewerken
1666 1666 Sportcentrum bewerken
1667 1667 Sportzaak bewerken
1668 1668 Bron bewerken
1669 1669 Stadion bewerken
1670 1670 Provincie bewerken
1671 1671 Kantoorartikelenwinkel bewerken
1672 1672 Overstap bewerken
1673 1673 Stroom bewerken
1674 1674 Deelgemeente bewerken
1675 1675 Metro bewerken
1676 1676 Metroingang bewerken
1677 1677 Supermarkt bewerken
1678 1678 Bewakingscamera bewerken
1679 1679 Uitkijkpunt bewerken
1680 1680 Zwemmen bewerken
1681 1681 Tafeltennis bewerken
1682 1682 -----
1683 1683 Taxistandplaats bewerken
1684 1684 -----
1685 1685 Een telefoon bewerken
1686 1686 Tennis bewerken
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 Een tweebaansweg bewerken
1690 1690 Theater bewerken
1691 1691 Themapart bewerken
1692 1692 Tolpoort bewerken
1693 1693 Toren bewerken
1694 1694 Dorp bewerken
1695 1695 Stadhuis bewerken
1696 1696 Speelgoedwinkel bewerken
1697 1697 Track bewerken
1698 1698 -----
1699 1699 Tram bewerken
1700 1700 Tramhalte bewerken
1701 1701 -----
1702 1702 Boom bewerken
1703 1703 Een autoweg bewerken
1704 1704 Een autowegverbinding bewerken
1705 1705 Een tunnel bewerken
1706 1706 Verkeersbeperking bewerken
1707 1707 -----
1708 1708 -----
1709 1709 Een enkelbaansweg bewerken
1710 1710 Universiteit bewerken
1711 1711 Verkoopautomaat bewerken
1712 1712 Dierenarts bewerken
1713 1713 Videotheek bewerken
1714 1714 Uitkijkpunt bewerken
1715 1715 Klein dorp bewerken
1716 1716 Stadsgroen bewerken
1717 1717 Wijngaard bewerken
1718 1718 Vulkaan bewerken
1719 1719 -----
1720 1720 Afvalzuivering bewerken
1721 1721 Water bewerken
1722 1722 Zwembad bewerken
1723 1723 Watertoren bewerken
1724 1724 Waterval bewerken
1725 1725 Kruis langs de weg bewerken
1726 1726 Kapelletje bewerken
1727 1727 Stuw bewerken
1728 1728 Drasland bewerken
1729 1729 Windmolen bewerken
1730 1730 Bos bewerken
1731 1731 Fabriek bewerken
1732 1732 Dierentuin bewerken
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 Latitude en Longitude van een node aanpassen
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 De geselecteerde bron bewerken.
1753 1753 De geselecteerde sleutelwaarde voor alle objecten bewerken
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 Bewerk: {0}
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 Chipknip
1761 1761 Elektronica
1762 1762 Elementen van type {0} worden ondersteund.
1763 1763 Stijging
1764 1764 -----
1765 1765 Verhoging
1766 1766 Ambassade
1767 1767 EHBO-post
1768 1768 Praatpaal
1769 1769 Leeg document
1770 1770 -----
1771 1771 Lege wegen
1772 1772 Automatisch bufferen inschakelen
1773 1773 Ingebouwde standaarden ingeschakelen
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 Renderen van de kaart als draadmodel aanzetten/uitzetten
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Lat/lon invoeren om naar toe te springen.
1781 1781 -----
1782 1782 URL om te downloaden invoeren
1783 1783 -----
1784 1784 Nieuw sleutel/waardepaar invoeren
1785 1785 -----
1786 1786 Voer een plaats in om naar te zoeken:
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 Geef een URL waarvandaan de data gedownload moet worden
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 Voer het ID van het te downloaden object in
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 Coördinaten van de nieuwe knoop invoeren.
1806 1806 Geef de zoekterm
1807 1807 -----
1808 1808 Voer je opmerking in
1809 1809 Ingang
1810 1810 -----
1811 1811 Fout
1812 1812 -----
1813 1813 Aanmaken map voor buffergeheugen is mislukt: {0}
1814 1814 Gegevens wissen is mislukt.
1815 1815 Fouten tijden tonen URL
1816 1816 Fout tijdens het downloaden
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 Initialiseren test {0} is mislukt:\n {1}
1821 1821 Laden bestand is mislukt
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 Bestand {0} gaat fout
1825 1825 -----
1826 1826 Fout bij ontleden van {0}:
1827 1827 Fout bij ontleden {0}: {1}
1828 1828 Fout tijdens afspelen van het geluid
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 Fout tijdens exporteren {0}: {1}
1834 1834 Fout tijdens exporteren van {0}:\n{1}
1835 1835 Bestanden uit map {0} halen is mislukt\n
1836 1836 Ontleden van verschuiving is mislukt.\nVerwachte indeling: {0}
1837 1837 Het ontleden van de datum is mislukt.\nGebruik de verwachte indeling a.u.b.
1838 1838 Ontleden van tijdzone is mislukt.\nVerwachte indeling: {0}
1839 1839 Fout tijdens ontleden {0}
1840 1840 Uploaden is mislukt
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 Fouten
1845 1845 Fouten tijdens ophalen
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 Uitzondering opgetreden
1853 1853 Afsluiten
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 De applicatie afsluiten.
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 Expliciete waypoints met tijdsschatting uit trackpositie.
1863 1863 Expliciete waypoints met geldige tijdsaanduiding.
1864 1864 Export GPX bestand
1865 1865 Exporteren en opslaan
1866 1866 -----
1867 1867 Exporteeropties
1868 1868 De gegevens naar een GPX-bestand exporteren.
1869 1869 Exporteren naar GPX...
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 SVG ViewBox uitnemen...
1873 1873 Best passende grens uitnemen
1874 1874 -----
1875 1875 Gemeentegrens uitnemen
1876 1876 GPS-locaties uit EXIF halen
1877 1877 Uittrekken
1878 1878 Weg uittrekken
1879 1879 Herstel-mij's
1880 1880 -----
1881 1881 Achtergrond vervagen:
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 Landbouwgrond
1905 1905 Boerenerf
1906 1906 -----
1907 1907 Sneltekenen (minder fraai)
1908 1908 Versterkingsfactor snel doorspoelen
1909 1909 Sneller
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 Parkeergeld
1914 1914 -----
1915 1915 Hek
1916 1916 Veerpontroute
1917 1917 Veerbootterminal
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 Bestand
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Fout in bestandsindeling
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 Bestand bestaat al. Overschrijven?
1934 1934 -----
1935 1935 Het bestand {0} bestaat al. Overschrijven?
1936 1936 Bestand {0} is geladen met de naam "{1}"
1937 1937 Bestand: {0}
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 Tekenen beëindigen
1950 1950 -----
1951 1951 Brandweerkazerne
1952 1952 Firefox-executable
1953 1953 Firefox is niet gevonden. Geef de locatie van Firefox op in de kaartinstellingenpagina van Voorkeuren.
1954 1954 Vuurplaats
1955 1955 Visstek
1956 1956 Herstellen
1957 1957 -----
1958 1958 Eigenschappen herstellen
1959 1959 Repareer tag conflikten
1960 1960 De geselecteerde fouten herstellen.
1961 1961 Vaste groote (van 25 tot 1000 meter)
1962 1962 Vaste vierkant groote (standaard is 100m)
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 Bloemist
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Eten en drinken
1973 1973 Te voet
1974 1974 -----
1975 1975 Forceer tekenen van lijnen als de geïmporteerde gegevens geen lijninformatie bevatten.
1976 1976 Lijnen altijd tekenen indien er geen segmenten geïmporteerd zijn.
1977 1977 Doorwaadplek
1978 1978 Bosbouw
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 Vooruit
1983 1983 Vooruit-/achteruittijd (seconden)
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 Leeg bestand in {0} gevonden\n
1987 1987 -----
1988 1988 {0} overeenkomsten gevonden
1989 1989 Fontein
1990 1990 Vastzetten
1991 1991 -----
1992 1992 Franse kadaster WMS
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Brandstof
1999 1999 Tankstation
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 Volledig scherm beeld
2003 2003 -----
2004 2004 Meubels
2005 2005 -----
2006 2006 GPS-punten
2007 2007 GPS-trackomschrijving
2008 2008 GPX-bestanden
2009 2009 GPX-bestanden (*.gpx, *.gpx.gz)
2010 2010 GPX-track heeft geen tijdinformatie
2011 2011 GPX-track:
2012 2012 GPX-track is geupload
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 Tuin
2017 2017 Tuincentrum
2018 2018 Olieopslag
2019 2019 Poort
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 Geotagged afbeeldingen
2025 2025 -----
2026 2026 Een nieuwe cookie ontvangen (sessie verlopen)
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 Gletsjer
2030 2030 Glas
2031 2031 Globalsat-gegevens importeren
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 Golfbaan
2045 2045 -----
2046 2046 Goederen
2047 2047 GPS-tijd (lees uit de bovenstaande foto):
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 Neem kleinere afbeeldingen (hogere kwaliteit, maar gebruikt meer geheugen)
2053 2053 -----
2054 2054 Gras
2055 2055 Begraafplaats
2056 2056 -----
2057 2057 Ontwikkelingsgebied
2058 2058 Raster
2059 2059 Rasterlaag:
2060 2060 Rasterindeling
2061 2061 Locatie van rasteroorsprong
2062 2062 Rasterrotatie
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 Pension
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 Turnen
2074 2074 Kapper
2075 2075 Gehucht
2076 2076 Draadhek
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Kop bevat meerdere waarden en kan niet in een enkele string worden geplaatst
2086 2086 Gezondheid
2087 2087 Heide
2088 2088 -----
2089 2089 Zwaar vrachtverkeer
2090 2090 Haag
2091 2091 Hoogte
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 Hulp
2095 2095 Hulp: {0}
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 Verborgen
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Wandelen
2110 2110 Historische locaties
2111 2111 Geschiedenis
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Startpagina
2121 2121 Ruiters
2122 2122 Paardenracen
2123 2123 Ziekenhuis
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 Sneltoetsen hotkey
2128 2128 Huisnaam
2129 2129 Huisnummer
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 Vogeluitkijkpost
2134 2134 Ik bevind mij in tijdzone:
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 Indien opgegeven wordt de configuratie teruggezet naar de beginwaarden in plaats van gelezen.
2151 2151 Negeren
2152 2152 De geselecteerde fouten de volgende keer negeren.
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 Gehele groep of individuele elementen negeren?
2156 2156 Negeer uitzondering omdat versturen afgebroken is. De uitzondering is: {0}
2157 2157 Elementen negeren
2158 2158 Negeren uitzondering omdat ophalen afgebroken is. Uitzondering was: {0}
2159 2159 Ongeldige URL negeren: "{0}"
2160 2160 Ongeldige bestands-URL negeren: "{0}"
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 Ongeldige expressie ''{0}''
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Ongeldig object met id=0
2177 2177 -----
2178 2178 Ongeldige reguliere expressie ''{0}''
2179 2179 Ongeldige tag/waarde-combinaties
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 Afbeelding
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Afbeeldingsbestanden (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 Importeren
2208 2208 Geluid importeren
2209 2209 Gegevens van Globalsat Datalogger DG100 in GPX-laag importeren.
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Afbeeldingen importeren
2214 2214 -----
2215 2215 Pad van GPX-laag importeren
2216 2216 Afbeeldingen importeren
2217 2217 Gegevens van DG100 importeren...
2218 2218 Gegevens van apparaat importeren.
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Incomplete <member>-specificatie met ref=0
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 Zoom vergroten
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 Industrieterrein
2232 2232 Informatie
2233 2233 Info over element
2234 2234 -----
2235 2235 Informatie
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 Initialiseren
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 Ongeldige ID opgegeven. Het object kan niet worden gedownload.
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 Ongeldige datum
2264 2264 -----
2265 2265 Ongeldige verschuiving
2266 2266 Ongeldige eigenschapsleutel
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 Ongeldige regel spellingschecker: {0}
2270 2270 Ongeldige regel tagchecker - {0}: {1}
2271 2271 Ongeldige tijdzone
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 Ongeldige spatie in eigenschapsleutel
2275 2275 -----
2276 2276 Draai zwart en wit om (en alle tussenliggende grijskleuren). Nuttig voor tekst op donkere achtergronden.
2277 2277 Is niet gevectoriseerd.
2278 2278 Is gevectoriseerd.
2279 2279 Eiland
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 JPEG-afbeeldingen (*.jpg)
2294 2294 -----
2295 2295 Java-versie {0}
2296 2296 Gebied samenvoeg functie
2297 2297 Knoop en lijn koppelen
2298 2298 Knoop aan weg knopen
2299 2299 Koppel een knoop met het dichtstbijzijnde wegsegment
2300 2300 Overlappende gebieden samenvoegen
2301 2301 Zichzelf overlappend gebied samengevoegd
2302 2302 Overlappende gebieden samenvoegen
2303 2303 -----
2304 2304 Naar positie springen
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 Spring daarheen
2308 2308 Spring naar positie
2309 2309 Splitsing
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 Mijn coördinaten houden
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 Hun coördinaten houden
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 Sleutel
2324 2324 Toets ''{0}'' is ongeldig.
2325 2325 Sleutel "{0}" ontbreekt in voorkeuze.
2326 2326 Sleutel kan niet leeg zijn wanneer de tag-operator wordt gebruikt. Voorbeeld van gebruik: sleutel=waarde.
2327 2327 Toets:
2328 2328 Sneltoetsen
2329 2329 Trefwoorden
2330 2330 Kinderopvang
2331 2331 -----
2332 2332 Sluipdoorhek
2333 2333 -----
2334 2334 Geluids- (en afbeeldings- en web-)markers labelen.
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Voorkeuren Lakewalker-plugin
2338 2338 Lakewalker-trace
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 Lambert-zone (Estland)
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 Grondgebruik
2348 2348 Vuilstortplaats
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 Lanen
2352 2352 Taal
2353 2353 Laatste verandering op {0}
2354 2354 Laatste plugin-update is meer dan {0} dagen geleden.
2355 2355 Breedtegraad
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 Gemaximaliseerd openen
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Wasserette
2367 2367 laag
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 laag niet in lijst.
2377 2377 Laag om in te meten
2378 2378 Laag: {0}
2379 2379 Lagen
2380 2380 -----
2381 2381 Voorlooptijd (seconden)
2382 2382 Vrije tijd
2383 2383 -----
2384 2384 Lengte van waarde voor tag "{0}" van object {1} overschrijdt de max. toegestane lengte {2}. De lengte van de waarde is {3}.
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 Bewaakte spoorwegovergang
2389 2389 Bibliotheek
2390 2390 Licentie
2391 2391 Slagboom
2392 2392 Sneltram
2393 2393 Vuurtoren
2394 2394 Lijnreferentie
2395 2395 Nauwkeurigheid lijnvereenvoudiging (graden)
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 Werkende GPS
2405 2405 -----
2406 2406 LiveGPS-laag
2407 2407 Woonerf
2408 2408 Alle tegels laden
2409 2409 -----
2410 2410 Tegel laden
2411 2411 -----
2412 2412 WMS-laag uit bestand laden
2413 2413 -----
2414 2414 Locatie uit buffer laden (alleen als buffer ingeschakeld is)
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 Verzameling afbeeldingen laden als een nieuwe laag.
2418 2418 -----
2419 2419 Vroege plugins laden
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 Plugins laden
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 {0} laden
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 Locatie
2435 2435 -----
2436 2436 Afgesloten
2437 2437 Sluis
2438 2438 Lodi - Italië
2439 2439 -----
2440 2440 Lengtegraad
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 Weergave en Vormgeving
2444 2444 -----
2445 2445 Uitkijktoren
2446 2446 -----
2447 2447 Zoeken naar de oever...
2448 2448 -----
2449 2449 Knopen of wegen met 'FIXME' in de eigenschapwaarden zoeken.
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Geluidsmarker op afspeelstart zetten
2464 2464 Dupliceer de huidige geselecteerde laag
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 Configuratiebestand is verminkt in regels {0}
2470 2470 -----
2471 2471 Bouwwerken
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 Kaart
2478 2478 -----
2479 2479 Kaartprojectie
2480 2480 Kaartinstellingen
2481 2481 Kaart: {0}
2482 2482 Jachthaven
2483 2483 Als uitgevoerd markeren
2484 2484 -----
2485 2485 Markers van benoemde punten
2486 2486 Markers van {0}
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 Koppelen van foto's aan track is mislukt
2491 2491 -----
2492 2492 Max. zoom |v|:
2493 2493 Max. hoogte (meters)
2494 2494 Max. lengte (meters)
2495 2495 Max. breedte (meters)
2496 2496 -----
2497 2497 Max. buffergrootte (in MB)
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 Max. snelheid (km/u)
2501 2501 Max. gewicht (tonnen)
2502 2502 Maximum leeftijd voor een gebufferd bestand in dagen. Standaard is 100.
2503 2503 Maximum oppervlak per verzoek:
2504 2504 Maximale bufferleeftijd (dagen)
2505 2505 Maximale buffergrootte (MB)
2506 2506 Maximale grijswaarde die als water wordt geaccepteerd (gebaseerd op Landsat IR-1-gegevens). Tussen 0-255, standaard 90.
2507 2507 Maximale grijswaarde die als water geldt (0-255)
2508 2508 -----
2509 2509 Maximum lengte (in meters) om lijnen tekenen. Kies ''-1'' om alle lijnen tekenen.
2510 2510 Maximum lengte (meters)
2511 2511 -----
2512 2512 Maximum aantal knopen in oorspronkelijke spoor
2513 2513 Maximum aantal te genereren knopen (vóór lijnvereenvoudiging). Standaard 50000.
2514 2514 Maximum aantal segmenten toegestaan in een aangemaakte weg (standaard 250).
2515 2515 Maximum aantal segmenten per weg
2516 2516 Maximum grootte van een buffermap in bytes. Standaard is 300 MB.
2517 2517 Weide
2518 2518 Gemeten waarden
2519 2519 Metingen
2520 2520 -----
2521 2521 Lid van
2522 2522 -----
2523 2523 Leden
2524 2524 -----
2525 2525 Leden (opgelost)
2526 2526 Leden (met conflicten)
2527 2527 Herdenkingsplek
2528 2528 Menunaam
2529 2529 Menunaam (standaard)
2530 2530 Snelmenu
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 Samenvoegen
2534 2534 Knopen samenvoegen
2535 2535 -----
2536 2536 Voeg laag samen
2537 2537 Knopen in de oudste samenvoegen
2538 2538 -----
2539 2539 Selectie samenvoegen
2540 2540 Voeg de huidige laag toe in een andere laag
2541 2541 Voeg de huidig geselecteerd primitieven toe in een andere laag
2542 2542 -----
2543 2543 {0} knopen samenvoegen
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 Samengevoegde versie
2549 2549 -----
2550 2550 Melding van de dag niet beschikbaar
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 Militair terrein
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 Min. snelheid (km/u)
2561 2561 -----
2562 2562 Mini-rotonde
2563 2563 Minigolf
2564 2564 Minimum afstand (pixels)
2565 2565 Minuten: {0}
2566 2566 Spiegelen
2567 2567 Spiegel de geselecteerde knopen en wegen.
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Samenvoeg doel voor knooppunt met id {0} ontbreekt
2579 2579 Samenvoeg doel voor relatie met id {0} ontbreekt
2580 2580 Samenvoeg doel voor weg met id {0} ontbreekt
2581 2581 -----
2582 2582 Samenvoeg doel van type {0} met id {1} ontbreekt
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Modus: tekenmodus
2591 2591 Modus: {0}
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 Aangepaste tijden (tijdsmarkeringen) van geluidsbestanden.
2596 2596 Groepen aanpastoetsen
2597 2597 Lijst met WMS-servers bewerken die in het WMS-pluginmenu worden getoond
2598 2598 Geldwisselkantoor
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 Meer informatie over deze functionaliteit
2603 2603 Meer dan één WMS-laag beschikbaar\nSelecteer er eerst één en probeer dan opnieuw
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Gemotoriseerd verkeer
2610 2610 -----
2611 2611 Motorfiets
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 Autosnelweg
2616 2616 Snelwegkruising
2617 2617 Autosnelwegverbinding
2618 2618 Bergpas
2619 2619 -----
2620 2620 Knoop Verplaatsen...
2621 2621 Verplaats een segment langs zijn normaal, en laat de muisknop los
2622 2622 -----
2623 2623 Omlaag verplaatsen
2624 2624 -----
2625 2625 Verplaats elementen
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Naar links verplaatsen
2629 2629 Verplaats de knopen zo dat alle hoeken 90 of 180 graden worden
2630 2630 Objecten verplaatsen door slepen; Shift voegt toe (Ctrl wisselt); Shft-Ctrl roteert selectie; of verander selectie
2631 2631 Objecten {0} verplaatsen
2632 2632 Naar rechts verplaatsen
2633 2633 De geselecteerde leden omlaag verplaatsen
2634 2634 De geselecteerde leden omhoog verplaatsen
2635 2635 De geselecteerde laag een rij omlaag verplaatsen.
2636 2636 De geselecteerde laag een rij omhoog verplaatsen.
2637 2637 De geselecteerde knopen op een lijn plaatsen
2638 2638 De geselecteerde knopen in een cirkel plaatsen.
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 Verplaats ze
2644 2644 Omhoog verplaatsen
2645 2645 Geselecteerde elementen één positie omhoog schuiven
2646 2646 {0} verplaatsen
2647 2647 Verplaatst objecten {0}
2648 2648 Modder
2649 2649 Verzameling
2650 2650 -----
2651 2651 Multipolygoon
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 Mijn versie
2661 2661 -----
2662 2662 Mijn met Samengevoegd
2663 2663 Mijn met Hun
2664 2664 Importeren NMEA is mislukt!
2665 2665 NMEA-import gelukt
2666 2666 NMEA-0183-bestanden
2667 2667 NPE-kaarten
2668 2668 NPE-kaarten (Tim)
2669 2669 Naam
2670 2670 -----
2671 2671 Naam van gebruiker.
2672 2672 -----
2673 2673 Naam: {0}
2674 2674 Benoemde trackpunten van {0}
2675 2675 Benoemde trackpunten.
2676 2676 Smalspoor
2677 2677 Landsgrens
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 Natuurreservaat
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 Negatieve waarden duiden op het westelijk/zuidelijk halfrond.
2684 2684 Netwerk
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 Nieuw
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 Nieuwe Laag
2691 2691 Nieuw onderwerp
2692 2692 Nieuwe sleutel
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Nieuwe rol
2698 2698 -----
2699 2699 Nieuwe waarde
2700 2700 Nieuwe waarde voor {0}
2701 2701 Volgende
2702 2702 Volgende afbeelding
2703 2703 -----
2704 2704 Nachtclub
2705 2705 -----
2706 2706 Geen exporter gevonden! Niets opgeslagen.
2707 2707 Geen GPX-gegevenslaag gevonden.
2708 2708 Geen GPX-laag geselecteerd. Kan geen spoor uploaden.
2709 2709 Geen GPX-track in laag beschikbaar om geluid mee te koppelen.
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 Geen sneltoets
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 Geen aanpassingen aanwezig om te uploaden.
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 Geen conflicten om op in te zoomen
2724 2724 Geen huidige dataset gevonden
2725 2725 Geen data in dit gebied gevonden.
2726 2726 Geen gegevens op apparaat gevonden.
2727 2727 Geen gegevens geladen.
2728 2728 Geen datum
2729 2729 Geen beschrijving opgegeven. Voer deze s.v.p. in,
2730 2730 Geen bestaande geluidsmarkers in deze laag om vanaf te verschuiven.
2731 2731 Doodlopende weg
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 Geen afbeelding
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 Geen kruispunt gevonden. Er is niets veranderd
2738 2738 -----
2739 2739 Geen overeenkomst gevonden voor ''{0}''
2740 2740 -----
2741 2741 Geen open wijzigingensets
2742 2742 -----
2743 2743 Geen wachtwoord opgegeven.
2744 2744 Geen eigenschapsconflicten
2745 2745 Geen tag-conflicten om op te lossen
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Geen GPX-tracks geselecteerd
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 Geen doel lagen
2755 2755 -----
2756 2756 Geen gebruikersnaam opgegeven.
2757 2757 -----
2758 2758 Geen validatiefouten
2759 2759 Geen beeld geopend - kan de grenzen niet bepalen!
2760 2760 Neeêh, Niet doen!
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 Knoop
2765 2765 -----
2766 2766 Knooppunt nog in gebruik
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 Knopen
2772 2772 -----
2773 2773 Knopen met dezelfde naam
2774 2774 Knopen (opgelost)
2775 2775 Knopen (met conflicten)
2776 2776 -----
2777 2777 Geen
2778 2778 Geen van deze knopen is met iets anders verbonden.
2779 2779 Geen van deze wegknopen is met iets anders verbonden
2780 2780 Normaal
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 Niet verbonden
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 Opmerking
2788 2788 -----
2789 2789 Let op: GPL is niet verenigbaar met de OSM licentie. Upload geen bestanden met een GPL-licentie.
2790 2790 Merk op: Als een weg geselecteerd is, dan krijgt deze weg nieuwe kopieën\nvan de losgemaakte knopen en de nieuwe knopen zullen geselecteerd worden.\nAnders zouden alle wegen hun eigen kopie krijgen en alle knopen zouden\ngeselecteerd worden.
2791 2791 Briefgeld
2792 2792 Niets
2793 2793 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet uitgebreid.
2794 2794 Niets gevonden in selectie met zoeken op "{0}"
2795 2795 -----
2796 2796 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet verkleind.
2797 2797 Geen selectie om op in te zoomen.
2798 2798 Niets geselecteerd!
2799 2799 Geen gegevens om te exporteren, maak deze eerst.
2800 2800 -----
2801 2801 Niets om te uploaden. Creëer eerst gegevens.
2802 2802 -----
2803 2803 Nulwijzeruitzondering, mogelijk ontbreken er wat tags.
2804 2804 Nummer
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 Nummeringschema
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 OSM-gegevens
2819 2819 OSM-wachtwoord
2820 2820 OSM Server bestanden
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 Object "{0}" is reeds verwijderd. Sla object over met versturen
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 Object geschiedenis
2831 2831 -----
2832 2832 Object-type:
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 Objecten om toe te voegen:
2838 2838 Objecten om aan te verwijderen:
2839 2839 Objecten om te bewerken:
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 Oneven
2845 2845 -----
2846 2846 Alle punten oostwaarts verschuiven (graden). Standaard 0.
2847 2847 Alle punten noordwaarts verschuiven (graden). Standaard 0.
2848 2848 Verschuiving:
2849 2849 Oude sleutel
2850 2850 Oude rol
2851 2851 Oude waarde
2852 2852 De oudste bestanden worden automatisch verwijderd als deze grootte wordt overschreden.
2853 2853 Op verzoek
2854 2854 Tijdens uploaden
2855 2855 Éénrichting
2856 2856 Éénknoopswegen
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 Éénrichtingsweg
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 Alleen interessante richtingwijzers (b.v. met éénrichtingstag).
2870 2870 Alleen op de kop van een weg.
2871 2871 Alleen op gevectoriseerde lagen
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 Map met luchtfoto's openen
2875 2875 Locatie openen…
2876 2876 OpenStreetBugs openen
2877 2877 Zichtbare openen.
2878 2878 Een lege WMS-laag openen om gegevens uit een bestand in te laden
2879 2879 -----
2880 2880 Een bestand openen.
2881 2881 -----
2882 2882 Een lijst met alle mogelijk opdrachten openen (buffer ongedaan maken).
2883 2883 Een lijst met alle geladen lagen openen.
2884 2884 Een lijst met alle relaties openen.
2885 2885 Een lijst openen met mensen die aan de geselecteerde objecten werken.
2886 2886 -----
2887 2887 Een samenvoegingdialoog voor de geselecteerde elementen in bovenstaande lijst openen.
2888 2888 -----
2889 2889 Voorkeuren dialoog voor de algemeene instellingen openen
2890 2890 Een selectielijstscherm openen.
2891 2891 -----
2892 2892 Een URL openen.
2893 2893 Een editor voor de geselecteerde relatie openen
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Een ander GPX-spoor openene
2897 2897 Open een andere foto
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 Bestand openen
2901 2901 Afbeeldingen met ImageWayPoint openen
2902 2902 Alleen bestanden die zichtbaar zijn in het huidige beeld openen.
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 Surveyor-werkbalk openen.
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 Het meetscherm openen.
2909 2909 Open tagvoorkeuzetester om de voorkeuzedialogen te bekijken.
2910 2910 Het validatiescherm openen.
2911 2911 Openen...
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Downloadlus van OpenStreetBugs
2918 2918 -----
2919 2919 OpenStreetMap-gegevens
2920 2920 Bezig met 1 bestand te openen...
2921 2921 Openingstijden
2922 2922 Bestand ''{0}'' aan het openen...
2923 2923 Bestanden aan het openen
2924 2924 Een dialoogvenster openen waarmee naar een bepaalde locatie kan worden gesprongen.
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 Bedrijf
2928 2928 -----
2929 2929 Optionele attributen:
2930 2930 -----
2931 2931 Optionele soorten
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 Orthogonaal maken
2935 2935 Orthogonaal Trekken / Ongedaan maken
2936 2936 Vorm orthogonaal maken
2937 2937 Vorm loodrecht maken / Ongedaan maken
2938 2938 Vorm Orthogonaal Trekken / Ongedaan maken
2939 2939 -----
2940 2940 Andere
2941 2941 -----
2942 2942 Buitensport
2943 2943 -----
2944 2944 Overlappende gebieden
2945 2945 Overlappende snelwegen
2946 2946 Overlappende snelwegen (met oppervlak)
2947 2947 Overlappende spoorwegen
2948 2948 Overlappende spoorwegen (met oppervlak)
2949 2949 Overlappende wegen
2950 2950 Overlappende wegen (met oppervlak)
2951 2951 Overlappende wegen.
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 Overschrijven?
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 Tekenstijl {0}: {1}
2965 2965 -----
2966 2966 Papier
2967 2967 Parameter ''{0}'' mag niet null zijn
2968 2968 Parameter "downloadgps" accepteert geen bestandsnamen of bestands-URLs
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 Parkeerplaats
2979 2979 Parkeergang
2980 2980 Ontleedfout: documentstructuur van GPX-bestand is ongeldig
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Wachtwoord
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 Plakken
2995 2995 -----
2996 2996 Tags plakken
2997 2997 -----
2998 2998 Inhoud van het buffer plakken.
2999 2999 -----
3000 3000 Plakken zonder oncomplete delen
3001 3001 Pad
3002 3002 Padlengte
3003 3003 Bergtop
3004 3004 Voetgangers
3005 3005 Voetgangersoversteekplaats
3006 3006 Soort voetgangersoversteekplaats
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 Conflicten in de knopen van deze weg
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 Gegevensvalidatie uitvoeren
3014 3014 Toegestane opdrachten
3015 3015 Apotheek
3016 3016 Telefoonnummer
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 Fototijd (uit exif):
3020 3020 Foto''s bevatten geen tijdinformatie.
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 Picnicplek
3028 3028 -----
3029 3029 Pijplijn
3030 3030 Soort piste
3031 3031 Sportveld
3032 3032 Religieus gebouw
3033 3033 Locaties
3034 3034 Afspelen/Pauzeren
3035 3035 Afspelen/Pauzeren geluid
3036 3036 Afspelen start dit aantal seconden voor (of na, indien negatief) de gewenste geluidsspoorpositie.
3037 3037 Speelveld
3038 3038 Breek af als je het niet zeker weet
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 Geef een filter string.
3048 3048 Graag een breedtegraad invoeren tussen -90 en 90
3049 3049 Graag een lengtegraad invoeren tussen -180 en 180
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 Voer een zoekopdracht in:
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 Voer een gebruikersnaam in
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Graag een geldige breedtegraad in voeren tussen -90 en 90
3060 3060 Graag een geldige lengtegraad invoeren tussen -180 en 180
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 Selecteer een sleutel
3090 3090 Selecteer een schema om te gebruiken.
3091 3091 -----
3092 3092 Selecteer een waarde
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 Selecteer een invoer.
3096 3096 Selecteer minstens vier knopen.
3097 3097 Selecteer minstens één reeds opgeladen knooppunt, weg of relatie a.u.b.
3098 3098 Selecteer op z'n minst één gesloten weg die samengevoegd moet worden.
3099 3099 Selecteer ten minste één knoop of weg.
3100 3100 -----
3101 3101 Selecteer minimaal één weg om te vereenvoudigen.
3102 3102 Selecteer minstens één weg.
3103 3103 Selecteer minstens drie knopen:
3104 3104 Minstens twee knopen selecteren om samen te voegen.
3105 3105 Selecteer twee of meer wegen om te combineren.
3106 3106 Selecteer precies twee of drie knopen; of een weg met precies twee of drie knopen.
3107 3107 Selecteer iets om te kopiëren
3108 3108 -----
3109 3109 Selecteer de objecten waarvan de eigenschappen moet veranderen.
3110 3110 Selecteer een rij om te verwijderen.
3111 3111 Selecteer een rij om te bewerken.
3112 3112 Selecteer het schema om te verwijderen.
3113 3113 -----
3114 3114 Selecteer de doellaag AUB
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 Selecteer wegen met hoeken rond de 90 of 180 graden.
3118 3118 Selecteer welke wijzigingen in eigenschappen je wilt toepassen.
3119 3119 Schakel auto-sourcing in en controleer cadastre millesime.
3120 3120 Plugin gebundeld met JOSM
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 Invoegtoepassingen
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 Puntnummer
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 Politie
3135 3135 -----
3136 3136 Poort:
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 Alleen locatie
3140 3140 -----
3141 3141 Locatie, tijd, datum, snelheid
3142 3142 Locatie, tijd, datum, snelheid, hoogte
3143 3143 Postbus
3144 3144 -----
3145 3145 Postkantoor
3146 3146 Postcode
3147 3147 -----
3148 3148 Energievoorziening
3149 3149 Hoogspanningskabel
3150 3150 Verdeelstation
3151 3151 Transformatorstation
3152 3152 Hoogspanningsmast
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Voorgedefinieerd
3158 3158 -----
3159 3159 Instelling van voorkeur {0} is verwijderd omdat hij niet langer wordt gebruikt.
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Voorkeuren
3164 3164 Voorkeuren opgeslagen op {0}
3165 3165 Voorkeuren...
3166 3166 OSM-gegevens voorbereiden...
3167 3167 Voorbereiden conflikt oplossen
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 Museumspoor
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 Voorkeuze
3179 3179 Voorkeuzen bevatten geen eigenschapsleutel
3180 3180 Voorkeuzen bevatten geen eigenschapswaarde
3181 3181 Vorige
3182 3182 Vorige afbeelding
3183 3183 Provinciale hoofdweg
3184 3184 S-wegverbinding
3185 3185 Eerste keuze:
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Gevangenis
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 Projectiemethode
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 Eigenschappen
3202 3202 Eigenschappen / Leden
3203 3203 Eigenschapchecker:
3204 3204 Eigenschappen voor geselecteerde objecten.
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Eigenschappen van
3209 3209 Eigenschappen (met conflicten)
3210 3210 Eigenschappen/Lidmaatschappen
3211 3211 Eigenschappen: {0} / Leden: {1}
3212 3212 Eigenschapwaarden bevatten HTML-codes
3213 3213 Eigenschapwaarde begin of eindigt met een spatie
3214 3214 -----
3215 3215 Beschrijf kort de veranderingen die je upload:
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 Kroeg
3222 3222 -----
3223 3223 Openbare gebouw
3224 3224 -----
3225 3225 Openbaar vervoer
3226 3226 Openbaar vervoer
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 Object "{0}" verwijderd
3231 3231 Tekstlabels tegen geluids- (en afbeeldings- en web-)markers plaatsen almede hun knoppictogrammen.
3232 3232 -----
3233 3233 Mijnbouw
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 Wedstrijdbaan
3249 3249 Badminton
3250 3250 Spoor
3251 3251 Spoorweg
3252 3252 Onbemand station
3253 3253 Perron
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 Rauwe GPS-gegevens
3260 3260 Lees dit eerst
3261 3261 -----
3262 3262 Foto's lezen...
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Lezen ouders van "{0}"
3268 3268 -----
3269 3269 Lezen {0}...
3270 3270 Leesmij
3271 3271 Echte naam
3272 3272 Zeker sluiten?
3273 3273 Selectie uit relatie {0} zeker verwijderen?
3274 3274 Recreatiegebied
3275 3275 Geogerefereerde afbeelding...
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 Opnieuw uitvoeren
3279 3279 De laatste ongedaan gemaakte opdracht herstellen.
3280 3280 -----
3281 3281 Referentie
3282 3282 Referentie (tracknummer)
3283 3283 Referentienummer
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Herteken
3288 3288 Regio
3289 3289 Conflicten verwerpen en opslaan
3290 3290 Relatie
3291 3291 Relatie ...
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 Relaties
3308 3308 Relaties: {0}
3309 3309 De muisknop loslaten om objecten in het rechthoek te selecteren.
3310 3310 De muisknop loslaten om het verplaatsen te stoppen. CTRL om samen te voegen met dichtstbijzijnde knoop.
3311 3311 De muisknop loslaten om het roteren te stoppen.
3312 3312 Religie
3313 3313 Herladen
3314 3314 Alle geselecteerde objecten herladen en de lijst verversen.
3315 3315 Foutieve tegels herladen
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 Afstandsbediening
3320 3320 -----
3321 3321 Afstandsbediening is gevraagd gegevens te importeren van de volgende URL:
3322 3322 -----
3323 3323 Afstandsbediening is gevraagd gegevens uit de API te laden.
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Verwijderen
3328 3328 -----
3329 3329 Vervang "{0}" met knooppunt "{1}"
3330 3330 Vervang "{0}" met relatie "{1}"
3331 3331 Vervang "{0}" met weg "{1}"
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Foto uit laag verwijderen
3338 3338 -----
3339 3339 Tags van binnenste wegen verwijderd
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 elementen verwijderd van relaties
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 Dubbele knopen verwijderen...
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Laag hernoemen
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 Verhuur
3365 3365 Garage
3366 3366 Vervang "{0}" door "{1}" voor
3367 3367 Oorspronkelijke achtergrond vervangen door achtergrondkleur van JOSM.
3368 3368 De oorspronkelijke witte achtergrond vervangen door de achtergrondkleur die in de JOSM-voorkeuren is opgegeven.
3369 3369 -----
3370 3370 Fout melden
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 Gewenste details: {0}
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 Herstellen
3379 3379 Cookie herstellen
3380 3380 De huidige meetresultaten herstellen en het meetpad verwijderen.
3381 3381 -----
3382 3382 De voorkeuren herstellen op standaardwaarden
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 Woongebied
3388 3388 Woongebied
3389 3389 De applet op de gegeven afmetingen instellen (BREEDTExHOOGTE)
3390 3390 Resolutie van Landsat-tegels (pixels per graad)
3391 3391 Resolutie van Landsat-tegels, gemeten in pixels per graad. Standaard 4000.
3392 3392 Oplossen
3393 3393 Conflicten oplossen
3394 3394 -----
3395 3395 Conflicten oplossen in coördinaten in {0}
3396 3396 Conflicten in verwijderde toestand oplossen in {0}
3397 3397 Los conflikten op in leden lijst van relatie {0}
3398 3398 Los conflicten op in knooppunten lijst van weg {0}
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 Los {0} tag conflicten op in relatie {1}
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 Beperking
3412 3412 Winkelcentrum
3413 3413 Stutmuur
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 Wegen omkeren
3430 3430 Een terras omkeren
3431 3431 Het terras omkeren
3432 3432 Omkeren en combineren
3433 3433 Grijstinten omkeren (voor zwarte achtergronden).
3434 3434 -----
3435 3435 De richting van alle geselecteerde wegen omkeren.
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 Wegen omkeren
3439 3439 -----
3440 3440 Omgekeerde kustlijn: land niet aan linker zijde
3441 3441 Omgekeerde land: land niet aan linker zijde
3442 3442 Omgekeerd water: land niet aan linker zijde
3443 3443 De huisnummers op een terras omkeren
3444 3444 Terugdraaien
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Revisie
3454 3454 -----
3455 3455 Rivier
3456 3456 Rivierbank
3457 3457 Weg (onbekend soort)
3458 3458 Toegangsbeperkingen
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 Rol
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 Rollen in relaties verwijzen naar
3471 3471 180° roteren
3472 3472 270° roteren
3473 3473 90° roteren
3474 3474 -----
3475 3475 Afbeelding linksom roteren
3476 3476 Afbeelding rechtsom roteren
3477 3477 Linksom roteren
3478 3478 Rechtsom roteren
3479 3479 Rotonde
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 Ruïne
3491 3491 -----
3492 3492 Douglas-Peuckerbenadering uitvoeren...
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 Knooppunten reductie uitvoeren...
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 SIM-kaarten
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 Gekoppelde deuren
3504 3504 -----
3505 3505 Opslaan
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 Opslaan als...
3509 3509 GPX-bestand opslaan
3510 3510 -----
3511 3511 Laag opslaan
3512 3512 OSM-bestand opslaan
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 WMS-laag in bestand opslaan
3516 3516 Toch opslaan
3517 3517 Verkregen gegevens iedere minuut naar bestand schrijven.
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 De huidige gegevens in een nieuw bestand opslaan.
3521 3521 Huidige gegevens opslaan.
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 Gebruikersnaam en wachtwoord opslaan (onversleuteld)
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 Map {0} scannen
3535 3535 -----
3536 3536 Schroot
3537 3537 Puinhelling
3538 3538 Kreupelhout
3539 3539 Zoeken
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 Naar objecten zoeken.
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 Zoeken...
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 Tweede naam
3552 3552 N-weg>400
3553 3553 Tweede keuze:
3554 3554 Seconden: {0}
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Sel.: Rel.:{0} / Wegen:{1} / Knopen:{2}
3563 3563 Selecteer
3564 3564 Alles selecteren
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 Alle niet-gewiste objecten in de gegevenslaag selecteren. Hiermee worden ook incomplete objecten geselecteerd.
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Gemeente selecteren
3576 3576 Selecteer één van beide:
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 Selecteer als de data naar een nieuwe laag moet worden gedownload
3581 3581 Selecteer of de referrers van het object ook mee gedownload moeten worden.
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 Lijntekenopties selecteren
3586 3586 -----
3587 3587 Selecteer de node onder de cursor.
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 Selecteer de doellaag
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 Met de opgegeven zoekactie selecteren
3619 3619 Objecten selecteren, verplaatsen en roteren
3620 3620 Geselecteerde elementen kunnen niet recht worden gelegd.
3621 3621 -----
3622 3622 Geselecteerde track: {0}
3623 3623 Selectie
3624 3624 Oppervlak van selectie
3625 3625 Lengte van selectie
3626 3626 Selectie leeg
3627 3627 De selectie mag uitsluitend wegen en knopen bevatten.
3628 3628 Selectie is ongeschikt!
3629 3629 -----
3630 3630 Selectie: {0}
3631 3631 -----
3632 3632 Zelfkruisende wegen
3633 3633 -----
3634 3634 Laag scheiden
3635 3635 Scheidingsteken
3636 3636 Volgorde
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Toegangsweg
3640 3640 -----
3641 3641 Diensten
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 Transparantie van WMS-lagen instellen. Rechts is ondoorzichtig en links doorzichtig.
3646 3646 Een nieuwe locatie voor het volgende verzoek instellen
3647 3647 Alles naar standaardwaarde zetten
3648 3648 Achtergrond transparant maken.
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 De geselecteerde elementen op de kaart instellen op de geselecteerde items in de bovenstaande lijst.
3659 3659 Naar standaardwaarde zetten
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 Zet {0}={1} voor knooppunt ''{2}''
3664 3664 Zet {0}={1} voor relatie ''{2}''
3665 3665 Zet {0}={1} voor weg ''{2}''
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 Voorkeuren direct instellen. Voorzichtig gebruiken!
3669 3669 Standaarden instellen
3670 3670 Het instellen van sneltoets "{0}" voor opdracht "{1}" ({2}) is mislukt.\nDe gekozen sneltoets is reeds toegewezen aan "{3}" ({4}).\n\n
3671 3671 -----
3672 3672 Instellingen voor de Afstandsbedieningsplugin.
3673 3673 Instellingen voor de Slippy-kaartplugin
3674 3674 Instellingen voor de geluidsspeler en geluidsmarkers.
3675 3675 Instellingen voor kaartprojectie en interpretatie van gegevens.
3676 3676 Autodelen
3677 3677 -----
3678 3678 Schuilplaats
3679 3679 Alle sporen oostwaarts verschuiven (graden)
3680 3680 Alle sporen noordwaarts verschuiven (graden)
3681 3681 -----
3682 3682 Schoenen
3683 3683 Schieten
3684 3684 Winkelen
3685 3685 Winkels
3686 3686 -----
3687 3687 Sneltoets
3688 3688 Sneltoetsvoorkeuren
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 Moet de plugin worden uitgeschakeld?
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 GPS-gegevens tonen.
3696 3696 Statusrapport tonen
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 Informatief niveau tijden upload tonen.
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 Object-id in selectielijsten tonen
3710 3710 -----
3711 3711 De geluidsmenuitem op de hoofdmenubalk tonen of verbergen.
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Opstartscherm tonen
3715 3715 Statusrapport tonen met zinvolle informatie dat aan fouten geweten kan worden
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 Informatieve testen in de upload-controleschermen tonen.
3720 3720 Deze hulptekst tonen
3721 3721 Tonen/Verbergen
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Sicilië - Italië
3729 3729 -----
3730 3730 Gelijkgenaamde wegen
3731 3731 -----
3732 3732 Weg vereenvoudigen
3733 3733 Alle geselecteerde wegen vereenvoudigen
3734 3734 -----
3735 3735 Wegen vereenvoudigen?
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 Enkele kleur (kan voor lagen met een naam ingesteld worden)
3740 3740 Individuele elementen
3741 3741 -----
3742 3742 Grootte van Landsat-tegels (pixels)
3743 3743 Grootte van een landsat-tegel, gemeten in pixels. Standaard 2000.
3744 3744 -----
3745 3745 Schaatsen
3746 3746 -----
3747 3747 Skiën
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 Slippy-kaart
3754 3754 Slippy-kaart
3755 3755 Slippy-kaart
3756 3756 Trailerhelling
3757 3757 Langzamer
3758 3758 -----
3759 3759 Gladde kaartafbeeldingen (anti-aliasing)
3760 3760 -----
3761 3761 Sneeuwscooter
3762 3762 Voetbal
3763 3763 -----
3764 3764 Enkele wegen vormden onderdeel van relaties die zijn aangepast. Controleer of er geen fouten zijn geïntroduceerd.
3765 3765 Enkele waypoints, die te ver van de track liggen om hun tijd zinnig te kunnen schatten, zijn overgeslagen.
3766 3766 Sommige waypoints met tijdmarkeringen van vóór de start of na het einde van de track zijn overgeslagen of naar de start verplaatst.
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 Voorinstellingenmenu sorteren
3773 3773 -----
3774 3774 Bron
3775 3775 Brontekst
3776 3776 -----
3777 3777 Gehandicaptenplaats
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Snelheid
3781 3781 -----
3782 3782 Snelheidscamera
3783 3783 Pennen
3784 3784 Weg splitsen
3785 3785 Een weg bij de geselecteerde knoop splitsen.
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 Weg {0} in {1} delen splitsen
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Balsporten
3794 3794 Sportfaciliteiten
3795 3795 -----
3796 3796 Sportcentrum
3797 3797 Bron
3798 3798 Stadion
3799 3799 Standaard UNIX-geometrieargument
3800 3800 Sterren
3801 3801 Start zoeken
3802 3802 -----
3803 3803 Downloaden starten
3804 3804 Start het downloaden van data
3805 3805 Start een nieuwe weg vanaf de node.
3806 3806 Trackstart (doet dit altijd als geen andere markers beschikbaar zijn).
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 Mappenscan starten
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 Provincie
3819 3819 -----
3820 3820 Kantoorartikelen
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 Statusrapport
3824 3824 Trap
3825 3825 Overstap
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 Stroom
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 Straatnaam
3832 3832 -----
3833 3833 Straten
3834 3834 Straten NRW Geofabrik.de
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Aktiveer filter
3839 3839 -----
3840 3840 Deelgemeente
3841 3841 Metro
3842 3842 Metroingang
3843 3843 Sneltoetsen nevenscherm
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Supermarkt
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 Oppervlakte
3852 3852 Bewakingscamera
3853 3853 Uitkijkpunt
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 SurveyorPlugin vereist LiveGpsPlugin, maar kan deze niet vinden!
3858 3858 Zwemmen
3859 3859 Zwitsers raster (Zwitserland)
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 Geluid synchroniseren
3867 3867 Synchroniseer alle gegevens
3868 3868 Synchroniseer alleen node {0}
3869 3869 Synchroniseer alleen relatie {0}
3870 3870 De tijd met een foto van de GPS-ontvanger synchroniseren
3871 3871 Synchroniseer alleen weg {0}
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 Tafeltennis
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 Wegen taggen als
3884 3884 Wegen als water, kustlijn, land of niets taggen. Standaard is water.
3885 3885 Tagcheckerbron
3886 3886 Tester tagvoorkeuze
3887 3887 Tagvoorkeuzen
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 Tags met lege waarden
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 Telefoon
3905 3905 Telefoonkaart
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 Terras
3910 3910 Rijtjeshuis maken
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 Tweebaansweg
3915 3915 Derde keuze:
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 De (kompas)richting van het lijnsegment dat wordt getekend.
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 De Afstandsbedieningsplugin luistert naar poort 8111 op localhost. De poort kan niet ingesteld worden omdat er naar verwezen wordt door externe applicaties die met deze plugin communiceren.
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 De waarde waarmee de snelheid is vermenigvuldigd voor snel doorspoelen.
3941 3941 De hoek tussen het vorige en het huidige wegsegment.
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 De gekopieerde data bevat onvolledige primitieven. Bij het plakken hiervan worden de onvolledige primitieven verwijderd. Wilt u deze data toch plakken zonder de onvolledige primitieven?
3948 3948 -----
3949 3949 De huidige selectie kan niet worden gebruikt voor het losmaken.
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 Het document bevat geen gegevens.
3957 3957 -----
3958 3958 De volgende fouten traden op gedurende bulk ophalen: {0}
3959 3959 -----
3960 3960 De geografische breedtegraad bij de cursor.
3961 3961 De geografische lengtegraad bij de cursor.
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 De lengte van het nieuwe wegsegment dat wordt getekend.
3965 3965 -----
3966 3966 De grootte van het maximale omvattende gebied is 0.25 en je verzoek is te groot. Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osm
3967 3967 -----
3968 3968 De naam van het object bij de cursor.
3969 3969 Het aantal seconden om vooruit of achteruit te springen als de bijbehorende knop wordt ingedrukt.
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 De plugin is uit de configuratie verwijderd. Start JOSM opnieuw om de plugin uit de applicatie te halen.
3973 3973 De projectie "{0}" in de URL en de huidige projectie "{1}" komen niet overeen.\nDat kan tot foutieve coördinaten leiden.
3974 3974 De projectie {0} kon niet geactiveerd worden. Mercator wordt gebruikt
3975 3975 -----
3976 3976 De verhouding tussen verstreken tijd van de geluidsopname en de werkelijkheid
3977 3977 De regexp "{0}" bevat een ontleedfout op positie {1}, complete foutmelding:\n\n{2}
3978 3978 -----
3979 3979 Het gevraagde gebied is te groot. Zoom iets in of verander de resolutie
3980 3980 -----
3981 3981 De geselecteerde GPX-track bevat geen tijdmarkering. Selecteer een andere.
3982 3982 -----
3983 3983 De geselecteerde knopen hebben niet dezelfde weg gemeen.
3984 3984 De selecteerde foto''s bevatten geen tijdinformatie.
3985 3985 De selectie bevat {0} wegen. Weet u zeker dat u deze allemaal wilt vereenvoudigen?
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 De bronnen (URL of bestandsnaam) van spellingscontrole (zie http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) of gegevensbestanden van tagchecker.
3989 3989 De beginlocatie bevindt zich buiten de bbox
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 Het zichtbare gebied is te klein of te groot om gegevens uit OpenStreetBugs te downloaden
3995 3995 De weg kan niet gesplitst worden bij de geselecteerde knopen. (Tip: selecteer knopen in het midden van de weg.)
3996 3996 De wegen kunnen in hun huidige richtingen niet worden gecombineerd. Wil je de richting van enkele omkeren?
3997 3997 Theater
3998 3998 -----
3999 3999 Hun versie
4000 4000 -----
4001 4001 Hun met Samengevoegd
4002 4002 Themapark
4003 4003 -----
4004 4004 Er zijn geen geopende wijzigingensets
4005 4005 Er zijn geen objecten geselecteerd om te verversen
4006 4006 Er bevinden zich enkele onopgeloste conflicten in het document. Deze worden niet opgeslagen en worden behandeld alsof je ze genegeerd hebt. Doorgaan?
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 Fout tijdens het tonen van de URL van deze marker
4010 4010 Er waren {0} tegenstrijdigheden tijdens het importeren.
4011 4011 Deze opdracht heeft geen sneltoets.\n\n
4012 4012 Er kunnen hierdoor knopen verloren gaan
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 Dit is na het einde van de opname
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 De knoop is met niets anders verbonden.
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 Deze plugin controleert op fouten in sleutels en waarden van eigenschappen.
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 De test controleert op knopen zonder tag die geen deel uitmaken van enige weg.
4029 4029 Dit test op wegen zonder tag, die leeg zijn of één knoop bevatten.
4030 4030 Deze test controleert op wegen die sommige van de knopen meer dan eens bevatten.
4031 4031 Deze test controleert op wegen met gelijke namen die mogelijk verkeerd gespeld zijn.
4032 4032 Deze test controleert of een weg een eindpunt heel dicht bij een andere weg heeft.
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 Deze test controleert of een verbinding tussen twee knopen niet gebruikt wordt door meer dan één weg.
4037 4037 Deze test controleert of kustlijnen correct zijn.
4038 4038 Deze test controleert of er geen knopen met precies dezelfde locatie zijn.
4039 4039 -----
4040 4040 De test controleer de richting van water-, land of kustlijnwegen.
4041 4041 -----
4042 4042 Deze test zoekt knopen met dezelfde naam (kunnen dubbele zijn).
4043 4043 Dit test of circulaire wegen gesloten zijn.
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 Deze nodes staan niet in een circel. Opheffend
4047 4047 Tegelnummers
4048 4048 Tegelbronnen
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 Tijdzone:
4053 4053 Tijdzone: {0}
4054 4054 -----
4055 4055 Om overbelasting van Cadastre-WMS te vermijden,\nis importeergrootte beperkt tot maximaal 1 km2.
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 Schakelen volledig scherm beeld
4060 4060 GPX-lijnen in-/uitschakelen
4061 4061 Draadmodelweergave in- of uitschakelen
4062 4062 Schakelen volledig scherm beeld
4063 4063 Zichtbaarheid van de Wijzigingensets Bewerkingsvenster aan of uitzetten
4064 4064 Zichtbaarheid van de markertekst en pictogrammen in- of uitschakelen.
4065 4065 Zichtbaarheid van een laag in- of uitschakelen.
4066 4066 Omschakelen: {0}
4067 4067 De algemene instelling "{0}" in-/uitschakelen
4068 4068 Toiletten
4069 4069 -----
4070 4070 Tol
4071 4071 Tolpoort
4072 4072 Gereedschap: {0}
4073 4073 Werkbalk
4074 4074 Werkbalk aanpassing
4075 4075 Gereedschappen
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 Toerisme
4079 4079 Toren
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 Dorp
4083 4083 Stadhuis
4084 4084 -----
4085 4085 Speelgoed
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 Track- en puntkleuring
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 Verkeerslicht
4098 4098 -----
4099 4099 Tramhalte
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 Boom
4104 4104 Autoweg
4105 4105 Autowegverbinding
4106 4106 -----
4107 4107 Probeer eerst de plugin te updaten naar de nieuwste versie voordat je een fout rapporteert.
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 Start tunnel
4111 4111 -----
4112 4112 Verkeersbeperking
4113 4113 Draaicirkel
4114 4114 Zwaaiplaats
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 Draaiplateau
4118 4118 Soort
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 UIC-referentie
4124 4124 ONBEKEND
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 URL van www.openstreetmap.org (je kunt hier een URL plakken om het gebied te downloaden)
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 Wegen losmaken
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Kan nieuwe geluidsmarker niet aanmaken.
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 Kan geen vertaling voor taalgebied {0} vinden. Naar {1} terugvallen.
4144 4144 -----
4145 4145 Kan geen canoniek pad voor map {0} krijgen\n
4146 4146 -----
4147 4147 Kan lat/lon niet ontleden.
4148 4148 -----
4149 4149 Kan in de afgespeelde laag niet synchroniseren.
4150 4150 Ongeklassificeerd
4151 4151 Niet-gesloten wegen.
4152 4152 Niet-gesloten weg
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 Niet-verbonden wegen.
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 Ongedaan maken
4167 4167 Vorm Orthogonaal Trekken Ongedaan Maken
4168 4168 Verplaatsing ongedaan maken
4169 4169 Loodrecht maken van bepaalde knopen ongedaan maken
4170 4170 De laatste opdracht opgedaan maken.
4171 4171 -----
4172 4172 Laat paneel drijven
4173 4173 Er is een onverwachte fout opgetreden
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Onverwacht token: {0}
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 Ongebonden knoop
4188 4188 Universiteit
4189 4189 Onbekende bestandsextentie: {0}
4190 4190 Onbekende host
4191 4191 Onderwerpstatus onbekend
4192 4192 Onbekende logstructuur
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 Onbekende primitief: {0}. Toegestane waarden zijn knoop, weg of relatie
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 Onbekend type: {0}
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 Onbenoemde wegen
4205 4205 Ongeordende kustlijn
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 Alles deselecteren
4213 4213 Alles (escape) deselecteren
4214 4214 Alles deselecteren (focus)
4215 4215 Alle objecten deselecteren.
4216 4216 Niet-ondersteunde WMS-bestandsversie; is {0}, verwachtte {1}
4217 4217 Niet-ondersteunde versie bufferbestand; {0} gevonden, {1} verwacht.\nMaak een nieuwe aan.
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 Ongetagde en niet-verbonden knopen
4221 4221 Ongetagde wegen
4222 4222 -----
4223 4223 Ongetagde, lege en éénknoopswegen
4224 4224 Omhoog
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 Update veranderd
4233 4233 Ververs objecten
4234 4234 -----
4235 4235 Ververs selectie
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 Update de huidig veranderde objecten van de server (download de data opnieuw)
4241 4241 Update de huidige geselecteerde objecten van de server (herdownload data)
4242 4242 Ververst de objecten in de aktieve data laag vanaf de server
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 data aan het updaten
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 Aanpassingen uploaden
4253 4253 Voorkeuren uploaden
4254 4254 Spoor uploaden
4255 4255 Sporen uploaden
4256 4256 Verstuur alle wijzigingen in de aktieve data laag naar de OSM server
4257 4257 Verstuur alle wijzigingen in de huidige selectie naar de OSM server
4258 4258 Uploaden afgebroken
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 Upload is mislukt. Server gaf de volgende melding:
4265 4265 -----
4266 4266 Upload selectie
4267 4267 -----
4268 4268 De huidige voorkeuren naar de server uploaden
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 GPX-track uploaden
4275 4275 GPX-track uploaden: {0}% ({1} van {2})
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 Data aan het uploaden voor laag ''{0}''
4279 4279 Sporen naar openstreetmap.org uploaden
4280 4280 Gebruik
4281 4281 Gebruik
4282 4282 Gebruik <b>(</b> en <b>)</b> om expressies te groeperen
4283 4283 Gebruik <b>"</b> om operatoren te citeren (bijv. of een sleutel <b>:</b> bevat)
4284 4284 Gebruik <b>|</b> of <b>OR</b> om te combineren met een logische OR
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 Uitgebreide eigenschapchecker gebruiken
4292 4292 Decimale graden gebruiken.
4293 4293 Gebruik de standaard
4294 4294 Standaardgegevensbestand gebruiken.
4295 4295 -----
4296 4296 Standaardbestand spellingscontrole gebruiken.
4297 4297 -----
4298 4298 Gebruik foutenlaag.
4299 4299 -----
4300 4300 Algemene instellingen gebruiken.
4301 4301 Uitzonderingslijst gebruiken.
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 De huidige kleuren als nieuw kleurenschema gebruiken.
4308 4308 Het standaardgegevensbestand gebruiken (aanbevolen).
4309 4309 Het standaardbestand spellingscontrole gebruiken (aanbevolen).
4310 4310 -----
4311 4311 Gebruik de foutenlaag om problematische elementen weer te geven.
4312 4312 Gebruik uitzonderingslijst om waarschuwingen te onderdrukken.
4313 4313 Het geselecteerde schema uit de lijst gebruiken.
4314 4314 -----
4315 4315 Gebruiker
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 Gebruikersnaam
4320 4320 -----
4321 4321 De sneltoets "{0}" gebruiken als alternatief.\n\n
4322 4322 Valideren
4323 4323 Valideer eigenschapwaarden en -tags door uitgebreide regels toe te passen.
4324 4324 Valideer eigenschapsleutels met een woordenlijst
4325 4325 Valideer eigenschapwaarden tegen presets
4326 4326 -----
4327 4327 Validatie
4328 4328 Validatiefouten
4329 4329 -----
4330 4330 Waarde
4331 4331 Waarde "{0}" voor sleutel "{1}" niet in voorkeuze.
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 Verschillende instellingen die het uiterlijk van het programma beïnvloeden.
4340 4340 -----
4341 4341 Snelheid (rood = langzaam, groen = snel)
4342 4342 Verkoopautomaat
4343 4343 Producten
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 Versie {0}
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 Dierenarts
4354 4354 -----
4355 4355 Videotheek
4356 4356 Beeld
4357 4357 Beeld: {0}
4358 4358 Uitkijkpunt
4359 4359 Klein dorp
4360 4360 Stadsgroen
4361 4361 Dorp/stad
4362 4362 Wijngaard
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 Calibratie geluidsopname
4368 4368 Vulkaan
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 WAARSCHUWING: onverwachte formaat vande API base URL. Verwijzing naar informatie of geschiedenis pagina voor OSM primitive zal waarschijnlijk mislukken. API base URL is: ''{0}''
4372 4372 WAARSCHUWING: onverwachte formaat vande API base URL. Verwijzing naar gebruikers pagina to info voor OSM user zal waarschijnlijk mislukken. API base URL is: ''{0}''
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 WMS-laag
4379 4379 Voorkeuren WMS-plugin
4380 4380 WMS-URL
4381 4381 WMS-URL (standaard)
4382 4382 -----
4383 4383 WMS-laag ({0}), automatisch in zoom {1} downloaden
4384 4384 WMS-laag ({0}), in zoom {1} downloaden
4385 4385 WMS-laag ({0}), {1} tegel(s) geladen
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 Muur
4392 4392 Waarschuwing
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 Waarschuwing: Laag ''{0}'' bestaat niet meer. 'Kan niet verwijderen' conflikt voor primitief ''{1}''.
4407 4407 Waarschuwing: Voorkeuren bestand "{0}" ontbreekt. Standaard voorkeuren bestand wordt aangemaakt.
4408 4408 -----
4409 4409 Waarschuwing: Vervangen van bestaand voorkeuren bestand "{0}" door standaard voorkeuren bestand.
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 Waarschuwing: het wachtwoord wordt onversleuteld verstuurd.
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 Waarschuwing: automatisch afkappen van waarde van tag "{0}" van verwijderd objekt {1}
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 Waarschuwing: fout kop "{0}" komt niet overeen met verwacht patroon
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 Waarschuwing: object "{0}" is reeds verwijderd op de server. Sla dit object over, versturen wordt opnieuw uitgevoerd
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 Waarschuwingen
4463 4463 Wasstraat
4464 4464 -----
4465 4465 Afvalzuivering
4466 4466 -----
4467 4467 Zwembad
4468 4468 Watertoren
4469 4469 Waterval
4470 4470 -----
4471 4471 Wave-geluidsbestanden (*.wav)
4472 4472 -----
4473 4473 Weginformatie
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 Wegeindknoop dicht bij andere snelweg
4477 4477 Wegeindknoop dicht bij andere weg
4478 4478 Wegknoop dicht bij andere weg
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 Weg:
4483 4483 Waypoint-afbeelding
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 Wegen
4489 4489 Kruis langs de weg
4490 4490 Kapelletje langs de weg
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 Stuw
4495 4495 Drasland
4496 4496 Rolstoel
4497 4497 -----
4498 4498 Bij importeren van geluid, pas het toe op ieder waypoint in de GPX-laag.
4499 4499 Bij importeren van geluid, maak markers van...
4500 4500 Bij het omkeren van de rijrichting worden de volgende veranderingen van eigenschappen van de weg en zijn knopen voorgesteld om de gegevens consistent te houden.
4501 4501 Tijdens het opslaan worden backupbestanden, eindigend op een ~, behouden.
4502 4502 Welke WMS-laag als achtergrond gebruiken voor tracing? Standaard is IR1.
4503 4503 Gehele groep
4504 4504 Breedte (meters)
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 Windmolen
4509 4509 -----
4510 4510 Draadmodelweergave
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 Bos
4515 4515 Fabriek
4516 4516 Wereld
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 Verkeerd geordende wegen.
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 Ja
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 Jaâh, verwijder die knopen nou
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 Je staat op het punt knopen te verwijderen buiten het gebied dat je hebt gedownload.<br>Dit kan problemen veroorzaken omdat andere objecten (die je niet ziet) ze kunnen gebruiken.<br>Wil je ze echt verwijderen?
4536 4536 U staat op het punt {0} browser vensters te openen. <br> Dit kan zowel uw scherm met browser vensters vullen <br> als een behoorlijke tijd duren.
4537 4537 Je kunt ook een URL van www.openstreetmap.org inplakken.
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 U dient JOSM opnieuw te starten om sommige instellingen te activeren.
4542 4542 U dient eerst bronnen van tagvoorkeuzen in Voorkeuren op te geven.
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 U heeft meer dan {0} elementen verplaatst. Het verplaatsen van een groot aantal elementen is meestal een fout.\nWilt u ze echt verplaatsen?
4546 4546 -----
4547 4547 Je moet minstens één weg selecteren.
4548 4548 -----
4549 4549 Je moet twee of meer knopen selecteren om een rondgaande weg te splitsen
4550 4550 Je moet de afspeelstart slepen (Shift-toets ingedrukt) op de geluidsmarker of op het trackpunt waar je wilt synchroniseren.
4551 4551 U moet de afspeelstart nabij de GPX-track slepen waarvan u de gekoppelde geluidsopname afspeelde (na de eerste marker).
4552 4552 Je moet het geluid gepauzeerd hebben op het punt in de track waar je de marker wilt hebben.
4553 4553 Pauzeer het geluid op het moment dat je de synchronisatiehulp hoort.
4554 4554 Je vraagt te veel knopen (limiet is 50.000). Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osm
4555 4555 -----
4556 4556 U mag een GPX-track selecteren
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 Dierentuin
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 Inzoomen
4564 4564 Uitzoomen
4565 4565 Zoom en verplaats kaart
4566 4566 Zoom optimaal en 1:1
4567 4567 Zoom door slepen of CTRL+. of CTRL+,; verplaats met CTRL+omhoog, links, omlaag, rechts; verplaats met rechter knop
4568 4568 Inzoomen
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 Uitzoomen
4572 4572 Beeld inzoomen op {0}
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 Op probleem inzoomen
4577 4577 Naar de geselecteerde element(en) zoomen.
4578 4578 Op selectie inzoomen.
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 Inzoomen op {0}
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 "{0}" is niet gesloten en kan daarom niet worden samengevoegd.
4589 4589 \nHoogte: {0} m
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 Achteruit
4613 4613 Sneller
4614 4614 Sneller vooruit
4615 4615 Vooruit
4616 4616 Spring terug
4617 4617 Naar voren springen
4618 4618 Volgende marker
4619 4619 Speel vanaf volgende marker
4620 4620 Speel vanaf vorige marker
4621 4621 Afspelen/Pauzeren
4622 4622 Vorige marker
4623 4623 Langzamer
4624 4624 Langzaam vooruit
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 O
4629 4629 -----
4630 4630 Z
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 I
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 tekst
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 afgekorte straatnaam
4662 4662 -----
4663 4663 Toevoegen aan selectie
4664 4664 adres
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 kabelbaan
4669 4669 luchtverbinding
4670 4670 luchtverbinding_donker
4671 4671 luchtverbinding_licht
4672 4672 landbouw
4673 4673 alles
4674 4674 alle objecten
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 alternatief
4679 4679 soort voorziening {0}
4680 4680 voorziening
4681 4681 voorziening_licht
4682 4682 voorziening_verkeer
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 Anglicaan
4686 4686 diervoeder
4687 4687 -----
4688 4688 iedere
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 Boogschieten
4692 4692 gebied
4693 4693 -----
4694 4694 Oosters
4695 4695 -----
4696 4696 Atletiek
4697 4697 Australisch football
4698 4698 auto-laden tegels
4699 4699 auto-zoom
4700 4700 achtergrond
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 Bahai
4705 4705 Baptist
4706 4706 barrière
4707 4707 blokkade gebruikt om een weg
4708 4708 Honkbal
4709 4709 estuarium
4710 4710 Basketball
4711 4711 strand
4712 4712 -----
4713 4713 fiets
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 veen
4719 4719 Boules
4720 4720 grens
4721 4721 Bowling
4722 4722 -----
4723 4723 brug
4724 4724 brugtag op een knoop
4725 4725 -----
4726 4726 braakliggend gebied
4727 4727 Boeddhisme
4728 4728 gebouw
4729 4729 -----
4730 4730 hamburger
4731 4731 -----
4732 4732 busbaan
4733 4733 -----
4734 4734 Kanoën
4735 4735 Hoofdlettergevoelig
4736 4736 Katholiek
4737 4737 begraafplaats
4738 4738 -----
4739 4739 de selectie aanpassen
4740 4740 het venster aanpassen
4741 4741 Buffergeheugen controleren...
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 Chinese keuken
4745 4745 -----
4746 4746 Christelijk
4747 4747 sigaretten
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 Klimmen
4751 4751 met de klok mee
4752 4752 -----
4753 4753 kolen
4754 4754 kustlijn
4755 4755 kinderhoofdjes
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 condooms
4761 4761 -----
4762 4762 De verbonden DG100 configureren
4763 4763 Alle remote-controlopdrachten handmatig bevestigen
4764 4764 -----
4765 4765 naaldbomen
4766 4766 verbinding
4767 4767 werkzaamheden
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 Kan geen geluidsinvoerstroom uit invoer-URL krijgen
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 Cricket
4775 4775 Cricket netten
4776 4776 Croquet
4777 4777 -----
4778 4778 fietspad met fietstag
4779 4779 Fietsen
4780 4780 gegevens
4781 4781 loofbomen
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 gegevens na importeren wissen
4788 4788 -----
4789 4789 verwijderd
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 vervallen
4794 4794 bestemmingsverkeer
4795 4795 bestemming
4796 4796 omweg
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 uitgeschakeld
4800 4800 dok
4801 4801 Hondenraces
4802 4802 -----
4803 4803 omlaag
4804 4804 bergafwaarts
4805 4805 -----
4806 4806 frisdranken
4807 4807 oprit
4808 4808 oost
4809 4809 eenvoudig
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 Paardensport
4814 4814 Evangelist
4815 4815 -----
4816 4816 voorbeelden
4817 4817 -----
4818 4818 hondenpoepzakjes
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 onwaar: de eigenschap is expliciet uitgeschakeld
4822 4822 -----
4823 4823 landbouwgrond
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 veerboot
4827 4827 zoek in selectie
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 voedsel
4832 4832 voet
4833 4833 voetpad met voettag
4834 4834 -----
4835 4835 bosbouw
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 fossiele brandstoffen
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 vanaf weg
4844 4844 Stahoogte
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 Duits
4848 4848 gletsjer
4849 4849 Golf
4850 4850 golfbaan
4851 4851 -----
4852 4852 GPS-marker
4853 4853 GPS-punt
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 gras
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 Grieks
4864 4864 groen
4865 4865 ontwikkelingsgebied
4866 4866 gebied
4867 4867 Turnen
4868 4868 Bukhoogte
4869 4869 -----
4870 4870 gezondheid
4871 4871 -----
4872 4872 heide
4873 4873 -----
4874 4874 markeren
4875 4875 snelweg
4876 4876 snelweg zonder een referentie
4877 4877 -----
4878 4878 snelwegroute
4879 4879 -----
4880 4880 Hindoestaans
4881 4881 historisch
4882 4882 geschiedenis
4883 4883 Hockey
4884 4884 -----
4885 4885 paard
4886 4886 Paardenraces
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 water
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 gegevens importeren van {0}
4897 4897 inactief
4898 4898 -----
4899 4899 onvolledig
4900 4900 incomplete weg
4901 4901 Indiaas
4902 4902 -----
4903 4903 industrieel
4904 4904 binnensegment
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 eiland
4908 4908 -----
4909 4909 Italiaanse keuken
4910 4910 Jain
4911 4911 Japans
4912 4912 Jehovahs getuigen
4913 4913 Joods
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 Kebab
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 vuilstortplaats
4922 4922 grondgebruik
4923 4923 soort landgebruik {0}
4924 4924 Laag
4925 4925 laagtag met een + teken
4926 4926 links
4927 4927 vrije tijd
4928 4928 soort vermaak {0}
4929 4929 licht_water
4930 4930 -----
4931 4931 woonerf
4932 4932 gegevens uit API laden
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 Kruiphoogte
4939 4939 Luthers
4940 4940 mangroven
4941 4941 kunstmatig
4942 4942 jachthaven
4943 4943 moeras
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 max. snelheid voor een voetpad
4947 4947 Meetmodus
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 Methodist
4951 4951 Mexicaans
4952 4952 militair gebruik
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 verkeerd gespelde sleutelnaam
4956 4956 gemengd
4957 4957 Mormoon
4958 4958 Motorsport
4959 4959 -----
4960 4960 Autosnelweg
4961 4961 op- en afrit autosnelweg
4962 4962 -----
4963 4963 slikgronden
4964 4964 Meervoudig
4965 4965 meerlaags
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 Moslim
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 Natuurlijk
4972 4972 soort natuur {0}
4973 4973 natuur
4974 4974 kranten
4975 4975 volgende
4976 4976 nee
4977 4977 -----
4978 4978 geen omschrijving beschikbaar
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 geen aanpastoets
4982 4982 -----
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 niet linksaf
4986 4986 niet rechtsaf
4987 4987 niet rechtdoor
4988 4988 niet keren
4989 4989 geen
4990 4990 Scandinavisch
4991 4991 noord
4992 4992 noordoost
4993 4993 noordwest
4994 4994 niet verwijderd
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 -----
4998 4998 beginner
4999 4999 nucleair
5000 5000 -----
5001 5001 oneven
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 oud spoor
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 éénrichtingstag op een knoop
5009 5009 -----
5010 5010 alleen linksaf
5011 5011 alleen rechtsaf
5012 5012 alleen rechtdoor
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 opties
5016 5016 -----
5017 5017 Orthodox
5018 5018 ander spoor
5019 5019 -----
5020 5020 buitensegment
5021 5021 buiten gedownload gebied
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 parkeerbiljet
5027 5027 gedeeltelijk: verschillende geselecteerde objecten hebben verschillende waarden, niet veranderen
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 verhard
5031 5031 -----
5032 5032 berg of -heuveltop
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 pelicaan
5036 5036 Pelota
5037 5037 -----
5038 5038 toestemming
5039 5039 foto's
5040 5040 fotovoltage
5041 5041 pijler
5042 5042 pijplijn
5043 5043 piste_gevorderden
5044 5044 piste_eenvoudig
5045 5045 -----
5046 5046 piste_vrijekuur
5047 5047 piste_middelmatig
5048 5048 piste_beginner
5049 5049 Sportveld
5050 5050 -----
5051 5051 plaats
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 kracht
5061 5061 -----
5062 5062 vorige
5063 5063 provinciale weg
5064 5064 op- en afrit provinciale weg
5065 5065 privé
5066 5066 voorgesteld
5067 5067 Protestant
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 overzichtskaart
5071 5071 vervoerskaarten
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 Quaker
5075 5075 mijnbouw
5076 5076 Badminton
5077 5077 spoor
5078 5078 Rangeerterrein
5079 5079 spoorovergang
5080 5080 spoorweg
5081 5081 spoorwegpunt
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 rietveld
5086 5086 Poortlijst bijwerken
5087 5087 -----
5088 5088 lokaal
5089 5089 Reguliere expressie
5090 5090 relatie zonder type
5091 5091 Verwijderen uit selectie
5092 5092 -----
5093 5093 Selectie vervangen
5094 5094 woongebied
5095 5095 restaurant zonder naam
5096 5096 winkelcentrum
5097 5097 rechts
5098 5098 rivierbank
5099 5099 straat
5100 5100 -----
5101 5101 rotonde
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 Zoutwatermoeras
5107 5107 zand
5108 5108 -----
5109 5109 schalen
5110 5110 -----
5111 5111 ruig land
5112 5112 N-weg
5113 5113 -----
5114 5114 sport selecteren:
5115 5115 geselecteerd
5116 5116 selectie
5117 5117 maak fietsbaan als strook op een fietspad
5118 5118 -----
5119 5119 toegangsweg
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 Schieten
5125 5125 winkel
5126 5126 soort winkel {0}
5127 5127 nevenweg
5128 5128 Sikh
5129 5129 -----
5130 5130 -----
5131 5131 Skateboarden
5132 5132 Schaatsen
5133 5133 -----
5134 5134 Skiën
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 Voetbal
5138 5138 zuid
5139 5139 zuidoost
5140 5140 zuidwest
5141 5141 Spirtualist
5142 5142 -----
5143 5143 soort sport {0}
5144 5144 Sportcentrum
5145 5145 privéoprit
5146 5146 Stadion
5147 5147 postzegels
5148 5148 standaard
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 stroom
5152 5152 straat
5153 5153 straatnaam bevat ss
5154 5154 -----
5155 5155 -----
5156 5156 metro
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 oppervlak
5160 5160 -----
5161 5161 Moeras
5162 5162 snoepgoed
5163 5163 Zwemmen
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 Tafeltennis
5167 5167 -----
5168 5168 Taoist
5169 5169 prepaid-kaarten
5170 5170 tijdelijk
5171 5171 type tijdelijke snelweg
5172 5172 Tennis
5173 5173 -----
5174 5174 weg buiten bebouwde kom
5175 5175 tekst
5176 5176 Thais
5177 5177 slik
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 naar weg
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 toerisme
5186 5186 soort toerisme {0}
5187 5187 -----
5188 5188 -----
5189 5189 speelgoed
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 verkeerslichten
5194 5194 -----
5195 5195 -----
5196 5196 waar: de eigenschap is expliciet ingeschakeld
5197 5197 autoweg
5198 5198 op- en afrit autoweg
5199 5199 Turks
5200 5200 Omkeermogelijkheid
5201 5201 soort
5202 5202 niet geklassificeerd
5203 5203 zonder verkeerslichten
5204 5204 ondergronds
5205 5205 -----
5206 5206 -----
5207 5207 -----
5208 5208 onbekend
5209 5209 ongemarkeerd
5210 5210 -----
5211 5211 onverhard
5212 5212 -----
5213 5213 deselecteer: deze eigenschap niet voor de geselecteerde objecten instellen
5214 5214 -----
5215 5215 niet-getagd
5216 5216 ongetagde weg
5217 5217 -----
5218 5218 ongebruikelijke tagcombinatie
5219 5219 omhoog
5220 5220 -----
5221 5221 gebruik
5222 5222 validatiefout
5223 5223 Validatie andere
5224 5224 Validatiewaarschuwing
5225 5225 -----
5226 5226 versie {0}
5227 5227 via knoop of weg
5228 5228 vulkaan
5229 5229 tegoedbonnen
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 waterweg
5233 5233 soort waterweg {0}
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 Wild
5242 5242 -----
5243 5243 -----
5244 5244 -----
5245 5245 -----
5246 5246 oerbos
5247 5247 -----
5248 5248 houtland
5249 5249 gekeerde snelwegtag op een knoop
5250 5250 tuin
5251 5251 ja
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 {0} bestaat uit:
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 {0} knopen in weg {1} overschrijdt het maximum aantal knopen {2}
5265 5265 {0} knopen tot nu toe...
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 {0} km2
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 -----
5278m 1 -----
5279m 2 -----
5280m 3 -----
5281m 4 -----
5282m 5 -----
5283m 6 -----
5284m 7 -----
5285m 8 -----
5286m 9 -----
5287m 10 Een virtuele knoop toevoegen en naar een weg verplaatsen
5288m 10 Een virtuele knoop toevoegen en naar {0} wegen verplaatsen
5289m 11 -----
5290m 12 Kan {0} bestand niet openen wegens een ontbrekende geschikte bestand import toepassing.
5291m 12 Kan {0} bestanden niet openen wegens een ontbrekende geschikte bestand import toepassing.
5292m 13 Kan {0} bestand met de bestand import toepassing niet openen ''{1}''.
5293m 13 Kan {0} bestanden met de bestand import toepassing niet openen ''{1}''.
5294m 14 Eigenschappen van {0} object aanpassen
5295m 14 Eigenschappen van {0} objecten aanpassen
5296m 15 {0} object wijzigen
5297m 15 {0} objecten wijzigen
5298m 16 Klik op <strong>{0}</strong> om de status van dit object op de server te controleren.
5299m 16 Klik op <strong>{0}</strong> om de status van deze objecten op de server te controleren.
5300m 17 Conflict tijdens het downloaden
5301m 17 Conflicten tijdens het downloaden
5302m 18 -----
5303m 19 Verwijder {0} knooppunt
5304m 19 Verwijder {0} knooppunten
5305m 20 Verwijder {0} object
5306m 20 Verwijder {0} objecten
5307m 21 Verwijder {0} relatie
5308m 21 Verwijder {0} relaties
5309m 22 Verwijder {0} weg
5310m 22 Verwijder {0} wegen
5311m 23 -----
5312m 24 -----
5313m 25 -----
5314m 26 -----
5315m 27 -----
5316m 28 -----
5317m 29 -----
5318m 30 Nieuwe node toevoegen aan weg.
5319m 30 Nieuwe nodes toevoegen aan {0} wegen.
5320m 31 -----
5321m 32 -----
5322m 33 Samengevoegde versie ({0} invoer)
5323m 33 Samengevoegde versie ({0} invoeren)
5324m 34 Verplaats {0} knooppunt
5325m 34 Verplaats {0} knooppunten
5326m 35 Mijn versie ({0} invoer)
5327m 35 Mijn versie ({0} invoeren)
5328m 36 {0} bestand aan het openen...
5329m 36 {0} bestanden aan het openen...
5330m 37 Plakken {0} tag
5331m 37 Plakken {0} tags
5332m 38 -----
5333m 39 -----
5334m 40 -----
5335m 41 -----
5336m 42 Roteer {0} knooppunt
5337m 42 Roteer {0} knooppunten
5338m 43 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knoop)
5339m 43 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knopen)
5340m 44 {0} weg vereenvoudigen
5341m 44 {0} wegen vereenvoudigen
5342m 45 -----
5343m 46 -----
5344m 47 -----
5345m 48 -----
5346m 49 De geselecteerde knoop ligt niet in het midden van enige weg.
5347m 49 De geselecteerde knopen liggen niet in het midden van enige weg.
5348m 50 De geselecteerde weg heeft knopen buiten de binnengehaalde kaart gegevens
5349m 50 De geselecteerde wegen hebben knopen buiten de binnengehaalde kaart gegevens
5350m 51 Hun versie ({0} invoer)
5351m 51 Hun versie ({0} invoeren)
5352m 52 Er is meer dan een weg die gebruikt maakt van de node die u geselecteerd heeft, Selecteer ook de weg.
5353m 52 Er is meer dan een weg die gebruikt maakt van de nodes die u geselecteerd heeft, Selecteer ook de weg.
5354m 53 -----
5355m 54 Er is {0} object in uw lokale gegevensset die mogelijk verwijderd is op de server. Wanneer u dit object wilt verwijderen of bijwerken zal de server waarschijnlijk een conflict rapporteren.
5356m 54 Er zijn {0} objecten in uw lokale gegevensset die mogelijk verwijderd zijn op de server. Wanneer u dit object wilt verwijderen of bijwerken zal de server waarschijnlijk een conflict rapporteren.
5357m 55 -----
5358m 56 -----
5359m 57 Er was {0} conflict tijdens het importeren.
5360m 57 Er waren {0} conflicten tijdens het importeren.
5361m 58 -----
5362m 59 Dit verandert {0} object.
5363m 59 Dit verandert {0} objecten.
5364m 60 -----
5365m 61 -----
5366m 62 -----
5367m 63 -----
5368m 64 -----
5369m 65 -----
5370m 66 -----
5371m 67 -----
5372m 68 -----
5373m 69 Een track met {0} punt
5374m 69 Een track met {0} punten
5375m 70 -----
5376m 71 knoop
5377m 71 knopen
5378m 72 object
5379m 72 objecten
5380m 73 Punt
5381m 73 Punten
5382m 74 relatie
5383m 74 relaties
5384m 75 aan {0} primitief
5385m 75 aan {0} primitieven
5386m 76 weg
5387m 76 wegen
5388m 77 -----
5389m 78 {0} bestaat uit {1} marker
5390m 78 {0} bestaat uit {1} markers
5391m 79 {0} bestaat uit {1} track
5392m 79 {0} bestaat uit {1} tracks
5393m 80 -----
5394m 81 -----
5395m 82 -----
5396m 83 {0} lid
5397m 83 {0} leden
5398m 84 {0} knoop
5399m 84 {0} knopen
5400m 85 -----
5401m 86 -----
5402m 87 -----
5403m 88 -----
5404m 89 {0} punt
5405m 89 {0} punten
5406m 90 {0} relatie
5407m 90 {0} relaties
5408m 91 -----
5409m 92 -----
5410m 93 -----
5411m 94 -----
5412m 95 -----
5413m 96 -----
5414m 97 {0} weg
5415m 97 {0} wegen
5416m 98 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.