source: josm/trunk/data/nl.lang@ 3228

Last change on this file since 3228 was 3228, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 75.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objecten
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Tip: je kunt sneltoetsen in Voorkeuren bewerken.)
10 10 (De tekst is reeds gekopieerd naar je klembord.)
11 11 -----
12 12 (Gebruik de landtoegangscode, b.v. +31 20-3456789)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (geen object)
18 18 (geen)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Laden van ouders van knoop {2}
23 23 ({0}/{1}) Laden van ouders van relatie {2}
24 24 ({0}/{1}) Laden van ouders van weg {2}
25 25 -----
26 26 * een knoop die gebruikt is door meer dan één weg, en één van die wegen, of
27 27 * een knoop die gebruikt is door meer dan een weg, of
28 28 * Een getagde knoop, of
29 29 * een weg en één of meer van zijn knopen die gebruikt worden door meer dan één weg.
30 30 * een weg heeft één of meer knopen die gebruikt worden door meer dan één weg, of
31 31 -----
32 32 ... verwijst naar relatie
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 <Nog geen GPX-track geladen>
42 42 -----
43 43 <b>-name:Lange</b> - geen ''Lang'' in de naam.
44 44 <b>Lange straat</b> - ''Lange'' en ''straat'' in een sleutel of naam.
45 45 -----
46 46 -----
47 47 <b>kind <i>expr</i></b> - alle kinderen van objekten die aan de expressie voldoen
48 48 <b>foot:</b> - sleutel=foot, met een willekeurige waarde.
49 49 <b>id:</b>... - objekt met opgegeven ID (0 voor nieuwe objekten)
50 50 <b>incomplete</b> - alle incomplete objecten
51 51 <b>modified</b> - alle aangepaste objecten
52 52 <b>name:Lange</b> - ''Lang'' ergens in de naam.
53 53 -----
54 54 -----
55 55 <b>ouder <i>expr</i></b> - alle ouders van objekten die aan de expressie voldoen
56 56 <b>selected</b> - alle geselecteerde objecten
57 57 <b>tags:</b>... - objekt met bepaald aantal tags (tags:aantal of tags:min-max)
58 58 -----
59 59 <b>type:</b> - objecttype (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
60 60 <b>type=*</b> - sleutel ''type'' met elke waarde. Probeer ook <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
61 61 <b>type=route</b> - sleutel ''type'' met exacte waarde ''route''.
62 62 <b>ongetagd</b> - alle objecten zonder tag
63 63 <b>gebruiker:</b>... - alle objecten veranderd door gebruiker
64 64 <b>user:anonymous</b> - alle objekten gewijzigd door anonieme gebruikers
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 <verschillend>
70 70 -----
71 71 -----
72 72 <h1><a name="top">Sneltoetsen</a></h1>
73 73 <h1>Groepen aanpastoetsen</h1>
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <html>Een relatie lidmaatschap is gekopieerd naar alle nieuwe wegen.<br>Controleer dit en corrigeer dit waar nodig.</html>
86 86 <html>Een rol gebaseerde relatie lidmaatschap is gekopieerd naar alle nieuwe ways.<br>Graag controleren en aanpassen indien nodig.</html>
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 <html>Geef de dorps- of stadsnaam op.<br>Gebruik de syntax en interpunctie die bekend is bij www.cadastre.gouv.fr .</html>
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 <html>Laag ''{0}'' heeft reeds een conflikt voor primitief<br>''{1}''.<br>Dit conflikt kan niet worden toegevoegd.</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>Maak een opname van je GPS-ontvanger met de tijd weergegeven.<br>Toon deze foto hier.<br>Voer vervolgens de afgebeelde tijd hier in en selecteer een tijdzone<hr></html>
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>De geselecteerde gegevens bevatten gegevens van OpenStreetBugs.<br>Deze gegevens kan je niet uploaden. Heb je misschien de verkeerde laag geselecteerd?
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>Er zijn geen lagen waarmee de bron laag<br>''{0}''<br> kan samenvoegen.</html>
205 205 -----
206 206 <html>Er zijn {0} primitieven in uw lokale dataset die<br>verwijderd zouden kunnen zijn op de server. Indien u deze later probeert te verwijderen of wijzigen<br>zal de server waarschijnlijk een <br>conflikt rapporteren.<br><br>Klik <strong>{1}</strong> om de staat van deze primitieven<br>op de server te controleren.<br>Klik <strong>{2}</strong> om te negeren.<br></html>
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 <html>Deze opdracht heeft {0} losse downloadverzoeken<br>nodig. Wil je verder<br>gaan?</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>Onverwerkte GPS-gegevens uploaden als kaartgegevens kan schadelijk zijn.<br>Als je sporen wilt uploaden, kijk dan hier:
215 215 -----
216 216 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knooppunten, wegen of relaties heeft gevonden.<br><br>Klik <strong>{0}</strong> om de volledige dataset te synchronizeren met de server.<br>Klik <strong>{1}</strong> om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.<br></html>
217 217 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knooppunten, wegen, of relaties heeft gevonden.<br>Het conflict is veroorzaakt door de <strong>{0}</strong> met id <strong>{1}</strong>,<br>de server heeft versie {2}, uw versie is {3}.<br><br>Klik <strong>{4}</strong> om alleen het foutieve item te synchronizeren.<br>Klik <strong>{5}</strong> om de volledige dataset met de server te synchronizeren.<br>Klik <strong>{6}</strong> om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.<br></html>
218 218 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat u <br>wijzigingenset {0} heeft gebruikt, welke reeds gesloten was op {1}.<br>Gaarne opnieuw versturen met een nieuwe of bestaande open wijzigingenset.</html>
219 219 <html>Versturen <strong>mislukt </strong> omdat u node {0} probeerde te verwijderen. Deze is nog in gebruik in weg {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> om alle ouder wegen op te halen van knooppunt {0}.<br>Indien nodig zal JOSM conflikten aanmaken die u kunt oplossen met behulp van het Conflikt Oplossen venster.</html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>Waarde van de sleutel "source" als automatisch voeden is ingeschakeld</html>
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <html>{0} relaties maken een circel omdat ze naar elkaar verwijzen.<br>JOSM kan ze niet versturen. Graag de relaties aanpassen door de wederzijdse afhankelijkheid te verwijderen.</html>
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 <p>De pseudo-aanpasser ''uitgeschakeld'' zal de sneltoets uitschakelen als het deze tegenkomt.</p>
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <u>Speciale zoekopdrachten:</u>
246 246 <ongedefinieerd>
247 247 > beneden
248 248 > boven
249 249 A tegen afstand
250 250 A tegen tijd
251 251 -----
252 252 -----
253 253 Een plugin waarmee JOSM door andere applicaties geregeld kan worden.
254 254 Een plugin om waterlichamen op Landsat-beeldmateriaal te tracen.
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 API Vermogens inbreuk
262 262 API-versie: {0}
263 263 Verwijderd spoor
264 264 -----
265 265 Stop samenvoegen
266 266 -----
267 267 Over
268 268 Over JOSM...
269 269 -----
270 270 -----
271 271 Toegang
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 Accomodatie
277 277 Volgens de informatie in de plugin, is de auteur {0}.
278 278 Klantenkaarten
279 279 Nauwkeurigheid van de Douglas-Peucker lijnvereenvoudiging, gemeten in graden.<br>Lagere waarden resulteren in meer knopen en nauwkeurigere lijnen. Standaard 0.0003.
280 280 -----
281 281 Opdracht
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 Toevoegen
290 290 -----
291 291 Knoop toevoegen...
292 292 Eigenschappen toevoegen
293 293 -----
294 294 Voeg "source=..." toe aan elementen?
295 295 -----
296 296 Opmerkingen toevoegen
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Een nieuwe sleutel/waarde aan alle objecten toevoegen
300 300 -----
301 301 Een nieuwe knoop aan een bestaande weg toevoegen
302 302 Nieuwe bron aan lijst toevoegen.
303 303 -----
304 304 Knoop toevoegen door invoeren lengte- en breedtegraad.
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Voeg auteursinformatie toe
313 313 Conflict toevoegen voor "{0}"
314 314 Alles aan de eerste selectie toevoegen. Mogelijkheden zijn een Google-achtige zoekstring of een URL die een OSM-XML terugkrijgt
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Voegt nieuwe laag toe
320 320 Knoop toevoegen
321 321 Knoop in weg toevoegen
322 322 Knoop in weg voegen en verbinden
323 323 Knooppunt {0} toevoegen
324 324 Relatie {0} toevoegen
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 Weg {0} toevoegen
329 329 Knooppunten toegevoegd op alle kruispunten
330 330 Adresinterpolatie
331 331 -----
332 332 Adressen
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 WMS aanpassen
337 337 -----
338 338 De positie van de geselecteerde WMS-laag aanpassen
339 339 Tijdzone en tijdverschil aanpassen
340 340 -----
341 341 -----
342 342 Provincie -of gemeentegrens
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 Uitgebreide voorkeuren
347 347 Kabelbaan
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Luchthaven
351 351 -----
352 352 -----
353 353 Knopen uitlijnen in een cirkel
354 354 Knopen uitlijnen
355 355 Alles
356 356 Alle formaten
357 357 -----
358 358 Alle punten en tracksegmenten zullen dezelfde kleur hebben. Kan worden ingesteld in Laagbeheer.
359 359 -----
360 360 Volkstuinen
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 Toegestaan verkeer:
368 368 Stapelen van meerdere lagen toestaan
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Staat toe om de kleur van de track te variëren naar gemiddelde snelheden.
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Berghut
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Ook het bestand hernoemen
381 381 -----
382 382 -----
383 383 Voorzieningen
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Een OSM-gegevensvalidatie die op gebruikelijke fouten van gebruikers en andere editors controleert.
387 387 -----
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 Een fout opgetreden in plugin {0}
394 394 -----
395 395 Een fout is opgetreden: {0}
396 396 Een onverwachte uitzondering is opgetreden, mogelijk afkomstig van de "{0}"-plugin.
397 397 -----
398 398 -----
399 399 Hoek
400 400 Hoek tussen twee geselecteerde knopen
401 401 -----
402 402 -----
403 403 Wijzigingen toepassen
404 404 Voorinstelling toepassen
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 Anti-aliasing op het kaartbeeld toepassen, met een vloeiender uiterlijk als gevolg.
410 410 -----
411 411 -----
412 412 Opgeloste conflicten toepassen en dialoog sluiten
413 413 Geselecteerde wijzigingen toepassen
414 414 Inhoudtags uit klembord toepassen op alle geselecteerde items.
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 Toepassen?
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Archeologische plaats
424 424 Boogschieten
425 425 -----
426 426 Gebied
427 427 Oppervlak van weg is niet gesloten.
428 428 -----
429 429 Kunstcentrum
430 430 Kunstwerk
431 431 -----
432 432 -----
433 433 Ten minste een te verwijderen object nodig, kreeg lege verzameling
434 434 Atletiek
435 435 Let op: gebruik alleen bestaande toetsen op het toetsenbord!
436 436 Attractie
437 437 Geluid
438 438 -----
439 439 Geluidsinstellingen
440 440 Geluidsmarkers van {0}
441 441 Geluid gesynchroniseerd op punt {0}.
442 442 Geluid: {0}
443 443 -----
444 444 -----
445 445 Australisch football
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 Auteur
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 Auteurs
463 463 -----
464 464 Automatisch vullen
465 465 Auto-zoom:
466 466 Automatisch centeren
467 467 Automatisch schatten
468 468 LiveData automatisch opslaan
469 469 Auto-laden tegels:
470 470 Geldautomaat
471 471 Automatisch downloaden
472 472 Automatische tagcorrectie
473 473 Van trackpunten automatisch geluidsmarkers maken (in plaats van waypoints) met namen of beschrijvingen.
474 474 Automatisch een markerlaag voor ieder waypoint maken tijdens het openen van een GPX-laag.
475 475 -----
476 476 Beschikbaar
477 477 -----
478 478 -----
479 479 B tegen afstand
480 480 B tegen tijd
481 481 -----
482 482 -----
483 483 Achteruit
484 484 -----
485 485 -----
486 486 Bakker
487 487 -----
488 488 -----
489 489 Barrières
490 490 Honkbal
491 491 Basis
492 492 Estuarium
493 493 -----
494 494 Batterijen
495 495 Slagveld
496 496 Baai
497 497 Strand
498 498 Baken
499 499 Bank
500 500 Dranken
501 501 -----
502 502 Fiets
503 503 -----
504 504 -----
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 Lege laag
509 509 Blok
510 510 -----
511 511 Scheepswerf
512 512 Verkeerspaal
513 513 -----
514 514 Bladwijzers
515 515 Grenspost
516 516 Botanische naam
517 517 -----
518 518 Grenzen
519 519 -----
520 520 Omvattend gebied
521 521 -----
522 522 Bowlen
523 523 Brug
524 524 -----
525 525 Braakliggende grond
526 526 -----
527 527 Probleem melden
528 528 -----
529 529 Gebouw
530 530 -----
531 531 Gebouwen
532 532 -----
533 533 -----
534 534 Botspoort
535 535 Busbaan
536 536 Busstation
537 537 Busstation
538 538 Bushalte
539 539 Bussluis
540 540 Slager
541 541 C tegen afstand
542 542 C tegen tijd
543 543 -----
544 544 Kabinebaan
545 545 Fout in bufferstructuur
546 546 Fout in buffer Lambert-zone
547 547 -----
548 548 Kadaster
549 549 -----
550 550 CadastreGrabber: ongeldige URL.
551 551 Café
552 552 -----
553 553 -----
554 554 Kampeerterrein
555 555 Kan niet buiten de wereld tekenen.
556 556 Kan geen niet-geordende weg dupliceren.
557 557 Kanaal
558 558 Annuleren
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Kan geen knoop buiten de wereld toevoegen.
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 Kan bibliotheek rxtxSerial niet laden. Als je ondersteuning bij het installeren nodig hebt, kijk dan op Globalsat: http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
580 580 -----
581 581 Kan knooppunten niet samenvoegen: zou weg "{0}" moeten verwijderen, deze is in gebruik
582 582 -----
583 583 Kan objecten niet buiten de wereld plaatsen.
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Kan onbepaald conflik niet oplossen
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 Kan commando "{0}" niet terugdraaien omdat laag "{1}" niet meer aanwezig is
592 592 Kanoën
593 593 Flessen
594 594 Capaciteit
595 595 -----
596 596 GPS-track omvatten
597 597 Auto
598 598 -----
599 599 Caravanpark
600 600 Geldzaken
601 601 Kasteel
602 602 Wildrooster
603 603 Grotingang
604 604 Begraafplaats
605 605 Eenmalig centreren
606 606 De LiveGPS-laag op de huidige locatie centreren.
607 607 Beeld centreren
608 608 Stoeltjeslift
609 609 -----
610 610 Eigenschappen veranderen
611 611 Richting omkeren?
612 612 Locatie veranderen
613 613 Knooppunt {0} veranderen
614 614 Relatie wijzigen
615 615 Verander relatie leden rol voor {0} {1}
616 616 Relatie {0} veranderen
617 617 Resolutie veranderen
618 618 -----
619 619 -----
620 620 Waarden aanpassen?
621 621 Weg {0} veranderen
622 622 -----
623 623 -----
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 Wijzigingenset gesloten
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Sneltoetsen handmatig wijzigen.
637 637 Controleer op herstel-mij's.
638 638 Controleer op tekenknopen.
639 639 Controleer of kaarttekenen fouten heeft gevonden.
640 640 Controleer op de server
641 641 Eigenschapsleutels controleren.
642 642 Eigenschapwaarden controleren.
643 643 Controleren van verwijderde ouders in de lokale dataset
644 644 Controleren van ouders voor verwijderde objecten
645 645 -----
646 646 Op wegen met identieke, opeenvolgende knopen controleren.
647 647 Controlegetalfouten:
648 648 -----
649 649 -----
650 650 Kies
651 651 Kies een kleur
652 652 Selecteer een kleur voor {0}
653 653 Kies een voorgedefineerde licentie
654 654 -----
655 655 Kies uit...
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Kerk
659 659 Bioscoop
660 660 Stad
661 661 Stadsgrens
662 662 Stadsmuur
663 663 Stadsnaam
664 664 -----
665 665 Grens bebouwde kom
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 Klik oom af te breken, en verder te gaan met wijzigen
679 679 Klik hier om het openen van de externe browsers te annuleren
680 680 Klik om samenvoegen van knooppunten te stoppen
681 681 -----
682 682 -----
683 683 -----
684 684 Klik om af te breken, en door te gaan met het wijzigen van de kaart
685 685 -----
686 686 Klik om te controleren of objecten in uw huidige dataset verwijderd zijn op de server
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 Klik om door te gaan en om {0} browsers te openen
693 693 -----
694 694 -----
695 695 -----
696 696 Klik om te verwijderen. SHIFT: verwijder wegsegment. ALT: ongebruikte knopen behouden bij verwijderen van een weg. CTRL: verwijzende objecten verwijderen.
697 697 -----
698 698 Klik om alle ouders voor knooppunt {0} op te halen
699 699 -----
700 700 Klik om de paneelinhoud te verkleinen/vergroten
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 Klif
716 716 Klimmen
717 717 Sluiten
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 Sluit dialoog en stop het downloaden
722 722 Sluit open changesets
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 Sluit het venster en maak een nieuwe knoop
729 729 Sluit het venster zonder een nieuwe knoop te maken
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Sluit dit paneel. U kunt het opnieuw openen met de knoppen in de linker werkbalk.
735 735 -----
736 736 Gesloten weg
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 Sluiten geopende wijzigingensets
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 Changeset sluiten
747 747 Kleding
748 748 Kustlijn
749 749 Kustlijnen.
750 750 Munten
751 751 Campus
752 752 Kleur
753 753 Kleur (hex)
754 754 Kleurenschema
755 755 Kleurenschema's
756 756 Kleuren
757 757 -----
758 758 Kleur punten en tracksegmenten op basis van snelheid.
759 759 Kleuren gebruikt door verschillende objecten in JOSM.
760 760 -----
761 761 Wegen combineren.
762 762 Verschillende wegen combineren tot één weg.
763 763 {0} wegen combineren
764 764 -----
765 765 Opdrachtenlijst
766 766 Opdrachtenlijst: {0}
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 Kantoren
771 771 Algemeen
772 772 -----
773 773 Omvattende reschthoek gemeente: {0}
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 Vergelijk
778 778 -----
779 779 Configureren
780 780 Apparaat configureren
781 781 Plugin-site configureren
782 782 -----
783 783 Beschikbare plugins configureren
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 Remote-controlopdracht bevestigen
792 792 -----
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 Conflicten
797 797 Conflicten gedetecteerd
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 Bestaande weg aan knoop koppelen
804 804 Met gpsd-server verbinden en de huidige locatie in LiveGPS-laag tonen.
805 805 Verbonden
806 806 Wegeindknoop dicht bij andere weg verbonden
807 807 Verbinden
808 808 Verbinden...
809 809 Verbindingsfout.
810 810 Verbinding is mislukt
811 811 Verbindingsinstellingen
812 812 Verbindingsinstellingen voor de OSM-server.
813 813 Verbinding is mislukt.
814 814 -----
815 815 Werkzaamheden
816 816 Bouwterrein
817 817 -----
818 818 -----
819 819 Met OSM-server verbinden...
820 820 Met server verbinden...
821 821 Met WMS-server verbinden...
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 Doorgaan
826 826 Doorgaan met oplossen
827 827 -----
828 828 Weg voortzetten vanaf laatste knoop.
829 829 De LiveGPS-laag continu op de huidige locatie centeren.
830 830 Bijdrage
831 831 -----
832 832 Naar GPX-laag omzetten
833 833 -----
834 834 Naar gegevenslaag omzetten
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 Omgezet van: {0}
839 839 -----
840 840 Geïmporteerde coördinaten:
841 841 Coördinaten:
842 842 Kopiëren
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 Kopie van {0}
851 851 Geselecteerde objecten naar klembord kopiëren
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 Klembord kopiëren en sluiten
858 858 -----
859 859 Kopie {1} van {0}
860 860 -----
861 861 Jaar van copyright
862 862 Correleer
863 863 Verband tussen afbeeldingen en GPX-tracks leggen
864 864 Met GPX relateren
865 865 Geen toegang tot gegevensbestand(en):\n{0}
866 866 Kan afbeelding niet ophalen
867 867 -----
868 868 Kan geen wegen combineren (ze kunnen niet worden samengevoegd tot een enkele reeks van knopen)
869 869 Kan niet met de OSM-server verbinden. Controleer je internetverbinding.
870 870 -----
871 871 -----
872 872 Kan elementsoort niet vinden
873 873 -----
874 874 Kan waarschuwingsniveau niet vinden
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Laden van plugin {0} is mislukt. Deze uit de voorkeuren verwijderen?
878 878 Kan geen voorkeuren van server laden.
879 879 Kan lengte- of breedtegraad of zoom niet ontleden. Controleer deze s.v.p.
880 880 Kan "{0}" niet lezen
881 881 -----
882 882 -----
883 883 Lezen surveyor-definitie is mislukt: {0}
884 884 Kan voorkeuzebron voor tagging niet lezen: {0}
885 885 Kon bestand ''{0}'' niet hernoemen
886 886 -----
887 887 -----
888 888 Kan geen voorkeuren uploaden. Reden: {0}
889 889 -----
890 890 Kan geen nieuwe fout aanmaken. Resultaat: {0}
891 891 -----
892 892 Land
893 893 Landcode
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 Baan
898 898 Gerechtsgebouw
899 899 Ondergronds reservoir
900 900 Kraan
901 901 Cirkel aanmaken
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Een cirkel uit drie knopen maken.
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 Een nieuwe kaart aanmaken.
911 911 Een nieuwe relatie aanmaken
912 912 -----
913 913 -----
914 914 Gebieden aanmaken
915 915 Geluidsmarkers aanmaken op de positie van de track die overeenkomt met de aangepast tijd van ieder geïmporteerd WAV-bestand.
916 916 -----
917 917 Kader aanmaken
918 918 -----
919 919 Gebouwen aanmaken
920 920 Weg dupliceren
921 921 -----
922 922 Onderwerp aanmaken
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 Nieuwe node maken.
927 927 -----
928 928 -----
929 929 Niet-geluidsmarkers tijdens lezen GPX aanmaken.
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Maak losse gebouwen uit een langgerekt gebouw.
940 940 -----
941 941 -----
942 942 Hoofdscherm aanmaken
943 943 Creditkaart
944 944 -----
945 945 Cricketnetten
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Op de fiets oversteken
949 949 Als ruiter oversteken
950 950 Onbewaakte spporwegovergang
951 951 Klaar-over
952 952 -----
953 953 -----
954 954 -----
955 955 Kruisende wegen
956 956 Kruisende wegen.
957 957 Keuken
958 958 Huidige selectie
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 Huidige waarde is standaard.
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Kleur aanpassen
966 966 Lijntekening aanpassen
967 967 De elementen op de werkbalk aanpassen.
968 968 Verdieping
969 969 -----
970 970 Wederzijdse afhankelijkheid tussen relaties:
971 971 Fietsen
972 972 Fietsen afhankelijkheden
973 973 -----
974 974 -----
975 975 -----
976 976 Gegevenslaag {0}
977 977 Structuur gegevensregistratie
978 978 -----
979 979 Gegevensbron tekst. Standaard is Landsat.
980 980 Gegevensbronnen
981 981 Gegevensvalidator
982 982 Gegevens met fouten. Toch uploaden?
983 983 Vanwege onderhoud is de database niet bereikbaar
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 Pinpas
988 988 -----
989 989 Decimale graden
990 990 -----
991 991 Zoom verkleinen
992 992 -----
993 993 -----
994 994 -----
995 995 -----
996 996 Standaard
997 997 Standaard (automatisch bepaald)
998 998 Standaardwaarde is onbekend (instelling is nog niet gebruikt).
999 999 Standaardwaarde is ''{0}''.
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 Graden minuten seconden
1003 1003 Verwijderen
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 Verwijdermodus
1008 1008 Eigenschappen verwijderen
1009 1009 Wegen die niet deel van een binnenste multipoligoon zijn verwijderd
1010 1010 Bevestig verwijderen
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 Uit relatie verwijderen
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 Verwijder oncomplete delen?
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 Knopen of wegen verwijderen.
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 Geselecteerde objecten verwijderen.
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 De geselecteerde sleutel in alle objecten verwijderen
1028 1028 -----
1029 1029 De geselecteerde relatie verwijderen
1030 1030 Het geselecteerde schema uit de lijst verwijderen.
1031 1031 De geselecteerde bron uit de lijst verwijderen.
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 Ongebruikte knopen van een weg verwijderen.
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 Verwijderde of verplaatste primitieven
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 Benaming
1046 1046 Tandarts
1047 1047 Geef een nauwkeurige probleemomschrijving
1048 1048 Beschrijving
1049 1049 Beschrijving: {0}
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 Kon geen object met id {0} in de huidige dataset vinden
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 Moeilijkheidsgraad
1060 1060 Afwijking van locatie (rood = hoog, groen = laag, indien beschikbaar)
1061 1061 Richting
1062 1062 Richtingsindex '{0}' niet gevonden
1063 1063 Richting om naar land te zoeken
1064 1064 Richting om land te zoeken. Standaard oost.
1065 1065 Uitschakelen
1066 1066 Gegevensregistratie uitschakelen als afstand kleiner wordt dan
1067 1067 Gegevensregistratie uitschakelen als snelheid lager wordt dan
1068 1068 -----
1069 1069 Plugin uitschakelen
1070 1070 -----
1071 1071 Negeer veranderingen en verlaat JOSM
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 Beeldscherminstellingen
1075 1075 -----
1076 1076 Een bewegende pictogram tonen die staat voor het opnamepunt op de gesynchroniseerde track van het klinkende geluid.
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Coördinaten tonen als
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Toon geschiedenis van OSM wegen, knopen of relaties.
1084 1084 Live-geluidsspoor tonen.
1085 1085 Niet-geotagged foto's tonen
1086 1086 Toon objectinformatie over OSM wegen, knopen of relaties.
1087 1087 Het geluidsmenu tonen.
1088 1088 Het informatiescherm tonen.
1089 1089 -----
1090 1090 De geschiedenis van alle geselecteerde items tonen.
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 OpenStreetBugs-onderwerpen tonen
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Knopen verdelen
1098 1098 De geselecteerde knopen equidistant langs een lijn verdelen.
1099 1099 Ongebruikt spoor
1100 1100 -----
1101 1101 Wijzigingen niet toepassen
1102 1102 -----
1103 1103 Geen pijlen tekenen als ze niet minstens deze afstand hebben tot de vorige.
1104 1104 Geen lijnen tussen punten in deze laag tekenen.
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Niets doen
1108 1108 -----
1109 1109 Wil je dit toestaan?
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 Doe-het-zelfzaak
1114 1114 Dok
1115 1115 Huisarts
1116 1116 Hondenracen
1117 1117 Dubbel conflict
1118 1118 Omlaag
1119 1119 Downloaden
1120 1120 -----
1121 1121 Haal gegevens op
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 Locatie downloaden
1125 1125 Leden downloaden
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 Download-URL
1133 1133 WMS-tegel downloaden van {0}
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 Gebied geschikt om te downloaden; grootte waarschijnlijk acceptabel voor de server
1139 1139 Gebied te groot om te downloaden; server zal waarschijnlijk weigeren.
1140 1140 Als nieuwe laag downloaden
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 Ophalen data
1146 1146 Download alles als raw GPS. Mogelijkheden x1,y1,x2,y2, een URL met lat=y&lon=x&zoom=z of een bestandsnaam
1147 1147 Alles downloaden. Mogelijkheden: x1,y1,x2,y2, een URL met lat=y&lon=x&zoom=z of een bestandsnaam
1148 1148 Alles downloaden binnen:
1149 1149 Uit OSM langs deze track downloaden
1150 1150 Downloaden vanuit OSM...
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 Kaart downloaden van de OSM-server.
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 Ophalen bovenliggende wegen/relaties
1164 1164 -----
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 Het omgrensde gebied downloaden
1174 1174 Het omgrensde gebied downloaden als rawe GPS
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 De locatie in de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z) downloaden
1181 1181 -----
1182 1182 Zichtbare tegels downloaden
1183 1183 Download {0} van {1} ({2} te gaan)
1184 1184 Gedownloade GPX-gegevens
1185 1185 -----
1186 1186 GPS-gegevens worden gedownload
1187 1187 OSM-gegevens downloaden
1188 1188 -----
1189 1189 "Dagmelding" downloaden
1190 1190 -----
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 -----
1194 1194 Gegevens worden gedownload
1195 1195 -----
1196 1196 -----
1197 1197 Afbeeldingstegel downloaden...
1198 1198 Ophalen open wijzigingensets
1199 1199 -----
1200 1200 Downloaden van punten {0} tot {1}...
1201 1201 -----
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 {0} downloaden
1205 1205 Sleeplift
1206 1206 Sleep een wegdeel om een rechthoek te maken. Ctrl-sleep om een segment langs zijn loodlijn te verplaatsen.
1207 1207 -----
1208 1208 Afspeelstart verslepen en loslaten nabij track om het geluid vanaf daar af te spelen; SHIFT+loslaten om het geluid op dat punt te synchroniseren.
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 -----
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 Sloot
1215 1215 Tekenen
1216 1216 Teken richting pijlen.
1217 1217 -----
1218 1218 Een rechthoek om de gedownloade gegevens van de WMS-server tekenen.
1219 1219 Een rechthoek met de gewenste grootte tekenen, vervolgens de muisknop loslaten.
1220 1220 Grenzen gedownload gebied tekenen
1221 1221 Grenzen van gedownloade gegevens tekenen
1222 1222 -----
1223 1223 Richtingspijlen voor lijnen tekenen, de GPS-punten verbindend.
1224 1224 Richtingwijzers voor wegsegmenten tekenen.
1225 1225 Inactieve lagen in andere kleur tekenen
1226 1226 Grote GPS-punten tekenen
1227 1227 De GPS-punten groter tekenen.
1228 1228 Lijnen tussen punten in deze laag tekenen.
1229 1229 -----
1230 1230 Teken lijnen tussen rauwe GPS punten.
1231 1231 Knopen tekenen
1232 1232 Elastische hulplijn tekenen
1233 1233 Nummers segmentvolgorde tekenen
1234 1234 De grenzen van de gegevens tekenen die geladen zijn van de server.
1235 1235 De richtingspijlen tekenen door te zoeken in tabellen i.p.v. ingewikkelde wiskunde.
1236 1236 De inactieve gegevenslagen in een andere kleur tekenen.
1237 1237 De volgordenummers van alle segmenten binnen hun weg tekenen.
1238 1238 Virtuele knopen in selectiemodus tekenen
1239 1239 Virtuele knopen in geselecteerde modus tekenen voor eenvoudigere bewerking.
1240 1240 Drinkwater
1241 1241 -----
1242 1242 Bestaand pad laten vallen
1243 1243 Stomerij
1244 1244 Duplicaat in {0} knopen
1245 1245 Dupliceren
1246 1246 Laag verdubbelen
1247 1247 Weg dupliceren
1248 1248 -----
1249 1249 Dubbele sneltoets voor knop '{0}' - knop wordt genegeerd!
1250 1250 Dubbele knopen die door meerdere wegen worden gebruikt.
1251 1251 Geselecteerde wegen dupliceren.
1252 1252 Dupliceer selectie door kopiëren en direct plakken.
1253 1253 -----
1254 1254 Dubbele knopen
1255 1255 Dubbele wegknopen
1256 1256 Dubbele wegknopen.
1257 1257 -----
1258 1258 E-mail
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 Bewerken
1264 1264 -----
1265 1265 Adresinformatie bewerken
1266 1266 Adresinterpolatie bewerken
1267 1267 Provincie -of gemeentegrens bewerken
1268 1268 -----
1269 1269 -----
1270 1270 Volkstuinen bewerken
1271 1271 Berghut bewerken
1272 1272 Archeologische plaats bewerken
1273 1273 Boogschieten bewerken
1274 1274 Kunstcentrum bewerken
1275 1275 Kunstwerk bewerken
1276 1276 Atletiek bewerken
1277 1277 Attractie bewerken
1278 1278 Australisch football bewerken
1279 1279 Geldautomaat bewerken
1280 1280 -----
1281 1281 Bakker bewerken
1282 1282 Bank bewerken
1283 1283 -----
1284 1284 Honkbal bewerken
1285 1285 Estuarium bewerken
1286 1286 Basketball bewerken
1287 1287 Slagveld bewerken
1288 1288 Baai bewerken
1289 1289 Strand bewerken
1290 1290 Baken bewerken
1291 1291 -----
1292 1292 Fietsenstalling bewerken
1293 1293 Fietsenverhuur bewerken
1294 1294 Fietswinkel bewerken
1295 1295 Biergarten bewerken
1296 1296 Scheepswerf bewerken
1297 1297 Verkeerspaal bewerken
1298 1298 -----
1299 1299 Grenspost bewerken
1300 1300 Boule bewerken
1301 1301 -----
1302 1302 Bowlen bewerken
1303 1303 Een brug bewerken
1304 1304 Ruiterpad bewerken
1305 1305 Braakliggende grond bewerken
1306 1306 Botspoort bewerken
1307 1307 Busbaan bewerken
1308 1308 Busplatform bewerken
1309 1309 Busstation bewerken
1310 1310 Bushalte bewerken
1311 1311 Slager bewerken
1312 1312 Kabinebaan bewerken
1313 1313 Café bewerken
1314 1314 Kampeerterrein bewerken
1315 1315 Kanaal bewerken
1316 1316 Kanoën bewerken
1317 1317 Autoverhuur bewerken
1318 1318 Autogarage bewerken
1319 1319 Autodelen bewerken
1320 1320 Winkel met autoonderdelen bewerken
1321 1321 Autowasstraat bewerken
1322 1322 Caravanpark bewerken
1323 1323 Kasteel bewerken
1324 1324 Wildrooster bewerken
1325 1325 Grotingang bewerken
1326 1326 Begraafplaats bewerken
1327 1327 Stoeltjeslift bewerken
1328 1328 Chalet bewerken
1329 1329 -----
1330 1330 Bioscoop bewerken
1331 1331 Stad bewerken
1332 1332 Bord stadsgrens bewerken
1333 1333 Grens bebouwde kom bewerken
1334 1334 Klif bewerken
1335 1335 Klimmen bewerken
1336 1336 Kustlijn bewerken
1337 1337 Campus bewerken
1338 1338 Kantoren bewerken
1339 1339 Algemeen bewerken
1340 1340 Computerwinkel bewerken
1341 1341 Bouwterrein bewerken
1342 1342 Een continent bewerken
1343 1343 -----
1344 1344 Land bewerken
1345 1345 -----
1346 1346 Gerechtsgebouw bewerken
1347 1347 Ondergronds reservoir bewerken
1348 1348 Kraan bewerken
1349 1349 Cricket bewerken
1350 1350 Cricketnetten bewerken
1351 1351 Croquet bewerken
1352 1352 -----
1353 1353 Fietspad bewerken
1354 1354 Fietsen bewerken
1355 1355 Dam bewerken
1356 1356 Tandarts bewerken
1357 1357 Ongebruikt spoor bewerken
1358 1358 -----
1359 1359 Doe-het-zelfzaak bewerken
1360 1360 Dok bewerken
1361 1361 Huisarts bewerken
1362 1362 Hondenracen bewerken
1363 1363 Sleeplift bewerken
1364 1364 Sloot bewerken
1365 1365 Drinkwater bewerken
1366 1366 Stomerij bewerken
1367 1367 Elektronicawinkel bewerken
1368 1368 Ambassade bewerken
1369 1369 EHBO-post bewerken
1370 1370 Ingang bewerken
1371 1371 -----
1372 1372 Landbouwgrond bewerken
1373 1373 Boerenerf bewerken
1374 1374 Fast-Food-restaurant bewerken
1375 1375 -----
1376 1376 Veerpontroute bewerken
1377 1377 Veerbootterminal bewerken
1378 1378 -----
1379 1379 Brandweerkazerne bewerken
1380 1380 Visstek bewerken
1381 1381 Trap bewerken
1382 1382 Bloemist bewerken
1383 1383 Football bewerken
1384 1384 Voetpad bewerken
1385 1385 Doorwaadplek bewerken
1386 1386 Bosbouw bewerken
1387 1387 Fontein bewerken
1388 1388 Brandstof bewerken
1389 1389 Meubelzaak bewerken
1390 1390 Tuin bewerken
1391 1391 Tuincentrum bewerken
1392 1392 Olieopslag bewerken
1393 1393 Poort bewerken
1394 1394 Gletsjer bewerken
1395 1395 Golf bewerken
1396 1396 Golfbaan bewerken
1397 1397 -----
1398 1398 Gras bewerken
1399 1399 Begraafplaats bewerken
1400 1400 Ontwikkelingsgebied bewerken
1401 1401 Pension bewerken
1402 1402 Turnen bewerken
1403 1403 Kapper bewerken
1404 1404 Onbemand station bewerken
1405 1405 Gehucht bewerken
1406 1406 Draadhek bewerken
1407 1407 -----
1408 1408 Heide bewerken
1409 1409 -----
1410 1410 Hifi-winkel bewerken
1411 1411 Een autosnelweg met werkzaamheden bewerken
1412 1412 Hockey bewerken
1413 1413 Paardenracen bewerken
1414 1414 Ziekenhuis bewerken
1415 1415 Hostel bewerken
1416 1416 Hotel bewerken
1417 1417 Vogeluitkijkpost bewerken
1418 1418 Industrieterrein bewerken
1419 1419 Eiland bewerken
1420 1420 -----
1421 1421 -----
1422 1422 Een splitsing bewerken
1423 1423 Kinderopvang bewerken
1424 1424 Kiosk bewerken
1425 1425 Sluipdoorhek bewerken
1426 1426 Land bewerken
1427 1427 Vuilstortplaats bewerken
1428 1428 Wasserette bewerken
1429 1429 Bibliotheek bewerken
1430 1430 Slagboom bewerken
1431 1431 Sneltram bewerken
1432 1432 Vuurtoren bewerken
1433 1433 Een woonerf bewerken
1434 1434 -----
1435 1435 Jachthaven bewerken
1436 1436 Weideland bewerken
1437 1437 Herdenkingsplek bewerken
1438 1438 Militair terrein bewerken
1439 1439 Minigolf bewerken
1440 1440 Geldwisselkantoor bewerken
1441 1441 Monorail bewerken
1442 1442 Monument bewerken
1443 1443 Motel bewerken
1444 1444 Motorracen bewerken
1445 1445 Een snelweg bewerken
1446 1446 Snelwegkruising bewerken
1447 1447 Een autosnelwegverbinding bewerken
1448 1448 Bergpas bewerken
1449 1449 Modder bewerken
1450 1450 Verzameling bewerken
1451 1451 Multipolygoon bewerken
1452 1452 Museum bewerken
1453 1453 Smalspoor bewerken
1454 1454 Landsgrens bewerken
1455 1455 Grens Nationaal park bewerken
1456 1456 Natuurreservaat bewerken
1457 1457 Nachtclub bewerken
1458 1458 Opticiën bewerken
1459 1459 -----
1460 1460 Buitensportzaak bewerken
1461 1461 -----
1462 1462 Park bewerken
1463 1463 Parkeerplaats bewerken
1464 1464 Een parkeergang bewerken
1465 1465 -----
1466 1466 Pad bewerken
1467 1467 Bergtop bewerken
1468 1468 Voetgangerszone bewerken
1469 1469 Pelota bewerken
1470 1470 Apotheek bewerken
1471 1471 Picnicplek bewerken
1472 1472 Pier bewerken
1473 1473 Pijplijn bewerken
1474 1474 Sportveld bewerken
1475 1475 Religieus gebouw bewerken
1476 1476 Speelveld bewerken
1477 1477 Politie bewerken
1478 1478 Grens kiesdistrict bewerken
1479 1479 Postkantoor bewerken
1480 1480 Energievoorziening bewerken
1481 1481 Hoogspanningskabels bewerken
1482 1482 Verdeelstation bewerken
1483 1483 Transformatorstation bewerken
1484 1484 Hoogspanningsmast bewerken
1485 1485 Een museumspoorweg bewerken
1486 1486 Een S-wegverbinding bewerken
1487 1487 Een S-weg bewerken
1488 1488 Gevangenis bewerken
1489 1489 Kroeg bewerken
1490 1490 Openbare gebouwen bewerken
1491 1491 Mijnbouw bewerken
1492 1492 Wedstrijdbaan bewerken
1493 1493 Badminton bewerken
1494 1494 Spoor bewerken
1495 1495 -----
1496 1496 Perron bewerken
1497 1497 Recreatiegebied bewerken
1498 1498 Recyclebakken
1499 1499 Regio bewerken
1500 1500 Reservoir bewerken
1501 1501 Woongebied bewerken
1502 1502 Een straat bewerken
1503 1503 Restaurant bewerken
1504 1504 Winkelcentrum bewerken
1505 1505 Rivier bewerken
1506 1506 Rivierbank bewerken
1507 1507 Toegangsbeperkingen bewerken
1508 1508 Een weg van onbekend soort bewerken
1509 1509 -----
1510 1510 -----
1511 1511 Rugby bewerken
1512 1512 Ruïne bewerken
1513 1513 -----
1514 1514 Gekoppelde deuren bewerken
1515 1515 School bewerken
1516 1516 Puinhelling bewerken
1517 1517 Kreupelhout bewerken
1518 1518 Een provinciale weg bewerken
1519 1519 Rustplaats bewerken
1520 1520 Een toegangsweg bewerken
1521 1521 Schuilplaats bewerken
1522 1522 Schoenenwinkel bewerken
1523 1523 Schieten bewerken
1524 1524 Sneltoetsen bewerken
1525 1525 Skateboard bewerken
1526 1526 Schaatsen bewerken
1527 1527 Skiën bewerken
1528 1528 Trailerhelling bewerken
1529 1529 Voetbal bewerken
1530 1530 Spijkers bewerken
1531 1531 Sportcentrum bewerken
1532 1532 Sportzaak bewerken
1533 1533 Bron bewerken
1534 1534 Stadion bewerken
1535 1535 Provincie bewerken
1536 1536 Kantoorartikelenwinkel bewerken
1537 1537 Overstap bewerken
1538 1538 Stroom bewerken
1539 1539 Deelgemeente bewerken
1540 1540 Metro bewerken
1541 1541 Metroingang bewerken
1542 1542 Supermarkt bewerken
1543 1543 Bewakingscamera bewerken
1544 1544 Uitkijkpunt bewerken
1545 1545 Zwemmen bewerken
1546 1546 Tafeltennis bewerken
1547 1547 Taxistandplaats bewerken
1548 1548 -----
1549 1549 Een telefoon bewerken
1550 1550 Tennis bewerken
1551 1551 -----
1552 1552 -----
1553 1553 Een tweebaansweg bewerken
1554 1554 Theater bewerken
1555 1555 Themapart bewerken
1556 1556 Tolpoort bewerken
1557 1557 Toren bewerken
1558 1558 Dorp bewerken
1559 1559 Stadhuis bewerken
1560 1560 Speelgoedwinkel bewerken
1561 1561 Track bewerken
1562 1562 -----
1563 1563 Tram bewerken
1564 1564 Tramhalte bewerken
1565 1565 -----
1566 1566 Boom bewerken
1567 1567 Een autoweg bewerken
1568 1568 Een autowegverbinding bewerken
1569 1569 Een tunnel bewerken
1570 1570 Verkeersbeperking bewerken
1571 1571 -----
1572 1572 Een enkelbaansweg bewerken
1573 1573 Universiteit bewerken
1574 1574 Verkoopautomaat bewerken
1575 1575 Dierenarts bewerken
1576 1576 Videotheek bewerken
1577 1577 Uitkijkpunt bewerken
1578 1578 Klein dorp bewerken
1579 1579 Stadsgroen bewerken
1580 1580 Wijngaard bewerken
1581 1581 Vulkaan bewerken
1582 1582 -----
1583 1583 Afvalzuivering bewerken
1584 1584 Water bewerken
1585 1585 Zwembad bewerken
1586 1586 Watertoren bewerken
1587 1587 Waterval bewerken
1588 1588 Kruis langs de weg bewerken
1589 1589 Kapelletje bewerken
1590 1590 Stuw bewerken
1591 1591 Drasland bewerken
1592 1592 Windmolen bewerken
1593 1593 Bos bewerken
1594 1594 Fabriek bewerken
1595 1595 Dierentuin bewerken
1596 1596 -----
1597 1597 -----
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 -----
1609 1609 -----
1610 1610 -----
1611 1611 De geselecteerde bron bewerken.
1612 1612 De geselecteerde sleutelwaarde voor alle objecten bewerken
1613 1613 -----
1614 1614 Bewerk: {0}
1615 1615 -----
1616 1616 -----
1617 1617 Chipknip
1618 1618 Elektronica
1619 1619 Elementen van type {0} worden ondersteund.
1620 1620 Stijging
1621 1621 Verhoging
1622 1622 Ambassade
1623 1623 EHBO-post
1624 1624 Praatpaal
1625 1625 Leeg document
1626 1626 Lege wegen
1627 1627 Automatisch bufferen inschakelen
1628 1628 Ingebouwde standaarden ingeschakelen
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 Renderen van de kaart als draadmodel aanzetten/uitzetten
1632 1632 -----
1633 1633 Lat/lon invoeren om naar toe te springen.
1634 1634 -----
1635 1635 URL om te downloaden invoeren
1636 1636 -----
1637 1637 Een menunaam en WMS-URL invoeren
1638 1638 Nieuw sleutel/waardepaar invoeren
1639 1639 -----
1640 1640 Voer een plaats in om naar te zoeken:
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 Geef een URL waarvandaan de data gedownload moet worden
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 -----
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 -----
1654 1654 Coördinaten van de nieuwe knoop invoeren.
1655 1655 Geef de zoekterm
1656 1656 Waarden voor alle conflicten invoeren.
1657 1657 -----
1658 1658 Voer je opmerking in
1659 1659 Ingang
1660 1660 -----
1661 1661 Fout
1662 1662 Aanmaken map voor buffergeheugen is mislukt: {0}
1663 1663 Gegevens wissen is mislukt.
1664 1664 Fouten tijden tonen URL
1665 1665 Initialiseren test {0} is mislukt:\n {1}
1666 1666 Laden bestand is mislukt
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 Bestand {0} gaat fout
1670 1670 Fout bij ontleden van {0}:
1671 1671 Fout bij ontleden {0}: {1}
1672 1672 Fout tijdens afspelen van het geluid
1673 1673 Fout tijdens exporteren {0}: {1}
1674 1674 Fout tijdens exporteren van {0}:\n{1}
1675 1675 Bestanden uit map {0} halen is mislukt\n
1676 1676 Ontleden van verschuiving is mislukt.\nVerwachte indeling: {0}
1677 1677 Het ontleden van de datum is mislukt.\nGebruik de verwachte indeling a.u.b.
1678 1678 Ontleden van tijdzone is mislukt.\nVerwachte indeling: {0}
1679 1679 Fout tijdens ontleden {0}
1680 1680 Uploaden is mislukt
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 Fout: {0}
1687 1687 Fouten
1688 1688 Fouten tijdens download
1689 1689 Fouten tijdens ophalen
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Uitzondering opgetreden
1697 1697 Afsluiten
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 De applicatie afsluiten.
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 -----
1705 1705 Expliciete waypoints met tijdsschatting uit trackpositie.
1706 1706 Expliciete waypoints met geldige tijdsaanduiding.
1707 1707 Export GPX bestand
1708 1708 Exporteren en opslaan
1709 1709 -----
1710 1710 Exporteeropties
1711 1711 De gegevens naar een GPX-bestand exporteren.
1712 1712 Exporteren naar GPX...
1713 1713 SVG ViewBox uitnemen...
1714 1714 Best passende grens uitnemen
1715 1715 -----
1716 1716 Gemeentegrens uitnemen
1717 1717 GPS-locaties uit EXIF halen
1718 1718 Uittrekken
1719 1719 Weg uittrekken
1720 1720 Herstel-mij's
1721 1721 Achtergrond vervagen:
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 Landbouwgrond
1746 1746 Boerenerf
1747 1747 -----
1748 1748 Sneltekenen (minder fraai)
1749 1749 Versterkingsfactor snel doorspoelen
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 Parkeergeld
1753 1753 -----
1754 1754 Hek
1755 1755 Veerpontroute
1756 1756 Veerbootterminal
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 Bestand
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 Fout in bestandsindeling
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 Bestand bestaat al. Overschrijven?
1771 1771 Het bestand {0} bestaat al. Overschrijven?
1772 1772 Bestand {0} is geladen met de naam "{1}"
1773 1773 Bestand: {0}
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 Tekenen beëindigen
1780 1780 -----
1781 1781 Brandweerkazerne
1782 1782 Firefox-executable
1783 1783 Firefox is niet gevonden. Geef de locatie van Firefox op in de kaartinstellingenpagina van Voorkeuren.
1784 1784 Vuurplaats
1785 1785 Visstek
1786 1786 Herstellen
1787 1787 -----
1788 1788 Eigenschappen herstellen
1789 1789 Relaties gerepareerd
1790 1790 Repareer tag conflikten
1791 1791 De geselecteerde fouten herstellen.
1792 1792 Vaste groote (van 25 tot 1000 meter)
1793 1793 Vaste vierkant groote (standaard is 100m)
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 Bloemist
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 Eten en drinken
1800 1800 Te voet
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 Forceer tekenen van lijnen als de geïmporteerde gegevens geen lijninformatie bevatten.
1804 1804 Lijnen altijd tekenen indien er geen segmenten geïmporteerd zijn.
1805 1805 Doorwaadplek
1806 1806 Bosbouw
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 Vooruit-/achteruittijd (seconden)
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 Leeg bestand in {0} gevonden\n
1813 1813 {0} overeenkomsten gevonden
1814 1814 Fontein
1815 1815 Vastzetten
1816 1816 -----
1817 1817 Franse kadaster WMS
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 Brandstof
1824 1824 Tankstation
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 Volledig scherm beeld
1828 1828 -----
1829 1829 Meubels
1830 1830 GPS-punten
1831 1831 -----
1832 1832 GPS-trackomschrijving
1833 1833 GPX-bestanden
1834 1834 GPX-bestanden (*.gpx, *.gpx.gz)
1835 1835 GPX-track heeft geen tijdinformatie
1836 1836 GPX-track:
1837 1837 GPX-track is geupload
1838 1838 Tuin
1839 1839 Tuincentrum
1840 1840 Olieopslag
1841 1841 Poort
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 Geotagged afbeeldingen
1847 1847 Een nieuwe cookie ontvangen (sessie verlopen)
1848 1848 -----
1849 1849 Gletsjer
1850 1850 Glas
1851 1851 Globalsat-gegevens importeren
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 Golfbaan
1864 1864 -----
1865 1865 Goederen
1866 1866 GPS-tijd (lees uit de bovenstaande foto):
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 Neem kleinere afbeeldingen (hogere kwaliteit, maar gebruikt meer geheugen)
1872 1872 -----
1873 1873 Gras
1874 1874 Begraafplaats
1875 1875 Ontwikkelingsgebied
1876 1876 Raster
1877 1877 Rasterlaag:
1878 1878 Rasterindeling
1879 1879 Locatie van rasteroorsprong
1880 1880 Rasterrotatie
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 Pension
1889 1889 -----
1890 1890 Turnen
1891 1891 Kapper
1892 1892 Gehucht
1893 1893 Draadhek
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 Kop bevat meerdere waarden en kan niet in een enkele string worden geplaatst
1898 1898 Gezondheid
1899 1899 Heide
1900 1900 -----
1901 1901 Zwaar vrachtverkeer
1902 1902 Haag
1903 1903 Hoogte
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 Hulp: {0}
1908 1908 -----
1909 1909 Verborgen
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Wandelen
1919 1919 Historische locaties
1920 1920 Geschiedenis
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 Beginpagina
1928 1928 Ruiters
1929 1929 Paardenracen
1930 1930 Ziekenhuis
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 Sneltoetsen hotkey
1935 1935 Huisnaam
1936 1936 Huisnummer
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 Vogeluitkijkpost
1940 1940 Ik bevind mij in tijdzone:
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 Indien opgegeven wordt de configuratie teruggezet naar de beginwaarden in plaats van gelezen.
1952 1952 Negeren
1953 1953 De geselecteerde fouten de volgende keer negeren.
1954 1954 -----
1955 1955 Gehele groep of individuele elementen negeren?
1956 1956 Negeer uitzondering omdat versturen afgebroken is. De uitzondering is: {0}
1957 1957 Elementen negeren
1958 1958 Negeren uitzondering omdat ophalen afgebroken is. Uitzondering was: {0}
1959 1959 Ongeldige URL negeren: "{0}"
1960 1960 Ongeldige bestands-URL negeren: "{0}"
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Ongeldige expressie ''{0}''
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 Ongeldig object met id=0
1977 1977 -----
1978 1978 Ongeldige reguliere expressie ''{0}''
1979 1979 Ongeldige tag/waarde-combinaties
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 Afbeeldingsbestanden (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 Importeren
2007 2007 Geluid importeren
2008 2008 Gegevens van Globalsat Datalogger DG100 in GPX-laag importeren.
2009 2009 Afbeeldingen importeren
2010 2010 -----
2011 2011 Pad van GPX-laag importeren
2012 2012 Afbeeldingen importeren
2013 2013 Gegevens van DG100 importeren...
2014 2014 Gegevens van apparaat importeren.
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 Incomplete <member>-specificatie met ref=0
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 Zoom vergroten
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 Industrieterrein
2028 2028 Informatie
2029 2029 Info over element
2030 2030 Informatie
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 Initialiseren
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 Ongeldige datum
2051 2051 -----
2052 2052 Ongeldige verschuiving
2053 2053 Ongeldige eigenschapsleutel
2054 2054 Ongeldige regel spellingschecker: {0}
2055 2055 Ongeldige regel tagchecker - {0}: {1}
2056 2056 Ongeldige tijdzone
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 Ongeldige spatie in eigenschapsleutel
2060 2060 -----
2061 2061 Draai zwart en wit om (en alle tussenliggende grijskleuren). Nuttig voor tekst op donkere achtergronden.
2062 2062 Is niet gevectoriseerd.
2063 2063 Is gevectoriseerd.
2064 2064 Eiland
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 JPEG-afbeeldingen (*.jpg)
2078 2078 -----
2079 2079 Java-versie {0}
2080 2080 Gebied samenvoeg functie
2081 2081 Samenvoegen gebieden: Korte wegen verwijderd
2082 2082 Knoop en lijn koppelen
2083 2083 Knoop aan weg knopen
2084 2084 Koppel een knoop met het dichtstbijzijnde wegsegment
2085 2085 Overlappende gebieden samenvoegen
2086 2086 Zichzelf overlappend gebied samengevoegd
2087 2087 Zichzelf overlappend gebied samengevoegd
2088 2088 Overlappende gebieden samenvoegen
2089 2089 Naar positie springen
2090 2090 Spring daarheen
2091 2091 Spring naar positie
2092 2092 Splitsing
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 Backupbestanden behouden
2096 2096 Mijn coördinaten houden
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 Hun coördinaten houden
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Sleutel
2108 2108 Toets ''{0}'' is ongeldig.
2109 2109 Sleutel "{0}" ontbreekt in voorkeuze.
2110 2110 Sleutel kan niet leeg zijn wanneer de tag-operator wordt gebruikt. Voorbeeld van gebruik: sleutel=waarde.
2111 2111 Toets:
2112 2112 Sneltoetsen
2113 2113 Trefwoorden
2114 2114 Kinderopvang
2115 2115 -----
2116 2116 Sluipdoorhek
2117 2117 -----
2118 2118 Geluids- (en afbeeldings- en web-)markers labelen.
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 Voorkeuren Lakewalker-plugin
2122 2122 Lakewalker-trace
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 Lambert-zone (Estland)
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 Grondgebruik
2132 2132 Vuilstortplaats
2133 2133 -----
2134 2134 Lanen
2135 2135 Taal
2136 2136 Laatste verandering op {0}
2137 2137 Laatste plugin-update is meer dan {0} dagen geleden.
2138 2138 Breedtegraad
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 Gemaximaliseerd openen
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 Wasserette
2149 2149 laag
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 laag niet in lijst.
2158 2158 Laag om in te meten
2159 2159 Laag: {0}
2160 2160 Lagen
2161 2161 -----
2162 2162 Voorlooptijd (seconden)
2163 2163 Vrije tijd
2164 2164 -----
2165 2165 Lengte van waarde voor tag "{0}" van object {1} overschrijdt de max. toegestane lengte {2}. De lengte van de waarde is {3}.
2166 2166 -----
2167 2167 Lengte:
2168 2168 -----
2169 2169 Bewaakte spoorwegovergang
2170 2170 Bibliotheek
2171 2171 Licentie
2172 2172 Slagboom
2173 2173 Sneltram
2174 2174 Vuurtoren
2175 2175 Lijnreferentie
2176 2176 Nauwkeurigheid lijnvereenvoudiging (graden)
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 Werkende GPS
2183 2183 -----
2184 2184 LiveGPS-laag
2185 2185 Woonerf
2186 2186 Alle tegels laden
2187 2187 -----
2188 2188 Tegel laden
2189 2189 -----
2190 2190 WMS-laag uit bestand laden
2191 2191 -----
2192 2192 Locatie uit buffer laden (alleen als buffer ingeschakeld is)
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 Verzameling afbeeldingen laden als een nieuwe laag.
2196 2196 -----
2197 2197 Vroege plugins laden
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 Plugins laden
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 {0} laden
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 Locatie
2213 2213 -----
2214 2214 Afgesloten
2215 2215 Sluis
2216 2216 Lodi - Italië
2217 2217 -----
2218 2218 Lengtegraad
2219 2219 -----
2220 2220 Weergave en Vormgeving
2221 2221 Uitkijktoren
2222 2222 -----
2223 2223 Zoeken naar de oever...
2224 2224 Knopen of wegen met 'FIXME' in de eigenschapwaarden zoeken.
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 Geluidsmarker op afspeelstart zetten
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 Configuratiebestand is verminkt in regels {0}
2241 2241 Misvormde zinnen:
2242 2242 Bouwwerken
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Kaart
2249 2249 -----
2250 2250 Kaartprojectie
2251 2251 Kaartinstellingen
2252 2252 Kaart: {0}
2253 2253 Jachthaven
2254 2254 Als uitgevoerd markeren
2255 2255 -----
2256 2256 Markers van benoemde punten
2257 2257 Markers van {0}
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 Koppelen van foto's aan track is mislukt
2261 2261 -----
2262 2262 Max. zoom |v|:
2263 2263 Max. hoogte (meters)
2264 2264 Max. lengte (meters)
2265 2265 Max. breedte (meters)
2266 2266 Max. buffergrootte (in MB)
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 Max. snelheid (km/u)
2270 2270 Max. gewicht (tonnen)
2271 2271 Maximum leeftijd voor een gebufferd bestand in dagen. Standaard is 100.
2272 2272 Maximum oppervlak per verzoek:
2273 2273 Maximale bufferleeftijd (dagen)
2274 2274 Maximale buffergrootte (MB)
2275 2275 Maximale grijswaarde die als water wordt geaccepteerd (gebaseerd op Landsat IR-1-gegevens). Tussen 0-255, standaard 90.
2276 2276 Maximale grijswaarde die als water geldt (0-255)
2277 2277 -----
2278 2278 Maximum lengte (in meters) om lijnen tekenen. Kies ''-1'' om alle lijnen tekenen.
2279 2279 Maximum lengte (meters)
2280 2280 -----
2281 2281 Maximum aantal knopen in oorspronkelijke spoor
2282 2282 Maximum aantal te genereren knopen (vóór lijnvereenvoudiging). Standaard 50000.
2283 2283 Maximum aantal segmenten toegestaan in een aangemaakte weg (standaard 250).
2284 2284 Maximum aantal segmenten per weg
2285 2285 Maximum grootte van een buffermap in bytes. Standaard is 300 MB.
2286 2286 Weide
2287 2287 Gemeten waarden
2288 2288 Metingen
2289 2289 -----
2290 2290 Lid van
2291 2291 Leden
2292 2292 Leden (opgelost)
2293 2293 Leden (met conflicten)
2294 2294 Herdenkingsplek
2295 2295 Menunaam
2296 2296 Menunaam (standaard)
2297 2297 Snelmenu
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 Samenvoegen
2301 2301 Knopen samenvoegen
2302 2302 -----
2303 2303 Voeg laag samen
2304 2304 Knopen in de oudste samenvoegen
2305 2305 -----
2306 2306 Selectie samenvoegen
2307 2307 Voeg de huidige laag toe in een andere laag
2308 2308 Voeg de huidig geselecteerd primitieven toe in een andere laag
2309 2309 -----
2310 2310 {0} knopen samenvoegen
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 Samengevoegde versie
2316 2316 -----
2317 2317 Melding van de dag niet beschikbaar
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 Militair terrein
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 Min. snelheid (km/u)
2326 2326 Mini-rotonde
2327 2327 Minigolf
2328 2328 Minimum afstand (pixels)
2329 2329 Minuten: {0}
2330 2330 Spiegelen
2331 2331 Spiegel de geselecteerde knopen en wegen.
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Samenvoeg doel voor knooppunt met id {0} ontbreekt
2342 2342 Samenvoeg doel voor object met id {0} ontbreekt
2343 2343 Samenvoeg doel voor relatie met id {0} ontbreekt
2344 2344 Samenvoeg doel voor weg met id {0} ontbreekt
2345 2345 Samenvoeg doel van type {0} met id {1} ontbreekt
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 Modus: tekenmodus
2353 2353 Modus: {0}
2354 2354 -----
2355 2355 Aangepaste tijden (tijdsmarkeringen) van geluidsbestanden.
2356 2356 Groepen aanpastoetsen
2357 2357 Lijst met WMS-servers bewerken die in het WMS-pluginmenu worden getoond
2358 2358 Geldwisselkantoor
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Meer informatie over deze functionaliteit
2363 2363 Meer dan één WMS-laag beschikbaar\nSelecteer er eerst één en probeer dan opnieuw
2364 2364 Meer dan een "van"-weg gevonden.
2365 2365 Meer dan een "naar"-weg gevonden.
2366 2366 Meer dan éé "via" gevonden.
2367 2367 -----
2368 2368 Motorracen
2369 2369 Gemotoriseerd verkeer
2370 2370 -----
2371 2371 Motorfiets
2372 2372 -----
2373 2373 Autosnelweg
2374 2374 Snelwegkruising
2375 2375 Autosnelwegverbinding
2376 2376 Bergpas
2377 2377 -----
2378 2378 Verplaats een segment langs zijn normaal, en laat de muisknop los
2379 2379 -----
2380 2380 Omlaag verplaatsen
2381 2381 -----
2382 2382 Verplaats elementen
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 Naar links verplaatsen
2386 2386 -----
2387 2387 Objecten verplaatsen door slepen; Shift voegt toe (Ctrl wisselt); Shft-Ctrl roteert selectie; of verander selectie
2388 2388 Objecten {0} verplaatsen
2389 2389 Naar rechts verplaatsen
2390 2390 De geselecteerde leden omlaag verplaatsen
2391 2391 De geselecteerde leden omhoog verplaatsen
2392 2392 De geselecteerde laag een rij omlaag verplaatsen.
2393 2393 De geselecteerde laag een rij omhoog verplaatsen.
2394 2394 De geselecteerde knopen op een lijn plaatsen
2395 2395 De geselecteerde knopen in een cirkel plaatsen.
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Verplaats ze
2401 2401 Omhoog verplaatsen
2402 2402 Geselecteerde elementen één positie omhoog schuiven
2403 2403 {0} verplaatsen
2404 2404 Verplaatst objecten {0}
2405 2405 Modder
2406 2406 Verzameling
2407 2407 -----
2408 2408 Multipolygoon
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 Mijn versie
2418 2418 -----
2419 2419 Mijn met Samengevoegd
2420 2420 Mijn met Hun
2421 2421 Importeren NMEA is mislukt!
2422 2422 NMEA-import gelukt
2423 2423 NMEA-0183-bestanden
2424 2424 NPE-kaarten
2425 2425 NPE-kaarten (Tim)
2426 2426 Naam
2427 2427 -----
2428 2428 Naam van gebruiker.
2429 2429 Naam: {0}
2430 2430 Benoemde trackpunten van {0}
2431 2431 Benoemde trackpunten.
2432 2432 Smalspoor
2433 2433 Landsgrens
2434 2434 -----
2435 2435 Natuurreservaat
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Negatieve waarden duiden op het westelijk/zuidelijk halfrond.
2439 2439 Netwerk
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 Nieuw
2443 2443 -----
2444 2444 Nieuw onderwerp
2445 2445 Nieuwe sleutel
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 Nieuwe rol
2449 2449 Nieuwe waarde
2450 2450 Nieuwe waarde voor {0}
2451 2451 Volgende
2452 2452 Volgende afbeelding
2453 2453 Nachtclub
2454 2454 -----
2455 2455 Geen exporter gevonden! Niets opgeslagen.
2456 2456 Geen GPX-gegevenslaag gevonden.
2457 2457 Geen GPX-laag geselecteerd. Kan geen spoor uploaden.
2458 2458 Geen GPX-track in laag beschikbaar om geluid mee te koppelen.
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 Geen sneltoets
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 Geen "van"-weg gevonden.
2465 2465 Geen "naar"-weg gevonden.
2466 2466 Geen "via"-knoop of -weg gevonden.
2467 2467 -----
2468 2468 Geen aanpassingen aanwezig om te uploaden.
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 Geen conflicten om op in te zoomen
2472 2472 Geen huidige dataset gevonden
2473 2473 Geen data in dit gebied gevonden.
2474 2474 Geen gegevens op apparaat gevonden.
2475 2475 Geen gegevens geladen.
2476 2476 Geen datum
2477 2477 Geen beschrijving opgegeven. Voer deze s.v.p. in,
2478 2478 Geen bestaande geluidsmarkers in deze laag om vanaf te verschuiven.
2479 2479 Doodlopende weg
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Geen afbeelding
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 Geen kruispunt gevonden. Er is niets veranderd
2486 2486 -----
2487 2487 Geen overeenkomst gevonden voor ''{0}''
2488 2488 -----
2489 2489 Geen open wijzigingensets
2490 2490 -----
2491 2491 Geen wachtwoord opgegeven.
2492 2492 Geen eigenschapsconflicten
2493 2493 Geen tag-conflicten om op te lossen
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 Geen GPX-tracks geselecteerd
2499 2499 Geen doel lagen
2500 2500 -----
2501 2501 Geen gebruikersnaam opgegeven.
2502 2502 -----
2503 2503 Geen validatiefouten
2504 2504 Geen beeld geopend - kan de grenzen niet bepalen!
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 Knoop
2511 2511 -----
2512 2512 Knooppunt nog in gebruik
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 Knopen
2518 2518 -----
2519 2519 Knopen met dezelfde naam
2520 2520 Knopen (opgelost)
2521 2521 Knopen (met conflicten)
2522 2522 -----
2523 2523 Geen
2524 2524 Geen van deze knopen is met iets anders verbonden.
2525 2525 Geen van deze wegknopen is met iets anders verbonden
2526 2526 Normaal
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Niet verbonden
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 Opmerking
2534 2534 -----
2535 2535 Let op: GPL is niet verenigbaar met de OSM licentie. Upload geen bestanden met een GPL-licentie.
2536 2536 Merk op: Als een weg geselecteerd is, dan krijgt deze weg nieuwe kopieën\nvan de losgemaakte knopen en de nieuwe knopen zullen geselecteerd worden.\nAnders zouden alle wegen hun eigen kopie krijgen en alle knopen zouden\ngeselecteerd worden.
2537 2537 Briefgeld
2538 2538 Niets
2539 2539 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet uitgebreid.
2540 2540 Niets gevonden in selectie met zoeken op "{0}"
2541 2541 -----
2542 2542 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet verkleind.
2543 2543 Geen selectie om op in te zoomen.
2544 2544 Niets geselecteerd!
2545 2545 Geen gegevens om te exporteren, maak deze eerst.
2546 2546 -----
2547 2547 Niets om te uploaden. Creëer eerst gegevens.
2548 2548 -----
2549 2549 Nulwijzeruitzondering, mogelijk ontbreken er wat tags.
2550 2550 Nummer
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 Nummeringschema
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 OSM-gegevens
2562 2562 OSM-wachtwoord
2563 2563 OSM Server bestanden
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 Object "{0}" is reeds verwijderd. Sla object over met versturen
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 Object geschiedenis
2574 2574 Object-type:
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Objecten om toe te voegen:
2579 2579 Objecten om aan te verwijderen:
2580 2580 Objecten om te bewerken:
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 Oneven
2586 2586 Alle punten oostwaarts verschuiven (graden). Standaard 0.
2587 2587 Alle punten noordwaarts verschuiven (graden). Standaard 0.
2588 2588 Verschuiving:
2589 2589 Oude sleutel
2590 2590 Oude rol
2591 2591 Oude waarde
2592 2592 De oudste bestanden worden automatisch verwijderd als deze grootte wordt overschreden.
2593 2593 Op verzoek
2594 2594 Tijdens uploaden
2595 2595 Éénrichting
2596 2596 Éénknoopswegen
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 Éénrichtingsweg
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Alleen interessante richtingwijzers (b.v. met éénrichtingstag).
2610 2610 Alleen op de kop van een weg.
2611 2611 Alleen op gevectoriseerde lagen
2612 2612 -----
2613 2613 Op dit moment kunnen maximaal twee gebieden worden samengevoegd.
2614 2614 -----
2615 2615 Map met luchtfoto's openen
2616 2616 Locatie openen…
2617 2617 OpenStreetBugs openen
2618 2618 Zichtbare openen.
2619 2619 Een lege WMS-laag openen om gegevens uit een bestand in te laden
2620 2620 -----
2621 2621 Een bestand openen.
2622 2622 -----
2623 2623 Een lijst met alle mogelijk opdrachten openen (buffer ongedaan maken).
2624 2624 Een lijst met alle geladen lagen openen.
2625 2625 Een lijst met alle relaties openen.
2626 2626 Een lijst openen met mensen die aan de geselecteerde objecten werken.
2627 2627 -----
2628 2628 Een samenvoegingdialoog voor de geselecteerde elementen in bovenstaande lijst openen.
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 Een selectielijstscherm openen.
2632 2632 -----
2633 2633 Een URL openen.
2634 2634 Een editor voor de geselecteerde relatie openen
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 Een ander GPX-spoor openene
2638 2638 Open een andere foto
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 Bestand openen
2642 2642 Afbeeldingen met ImageWayPoint openen
2643 2643 Alleen bestanden die zichtbaar zijn in het huidige beeld openen.
2644 2644 Surveyor-werkbalk openen.
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Het meetscherm openen.
2648 2648 Open tagvoorkeuzetester om de voorkeuzedialogen te bekijken.
2649 2649 Het validatiescherm openen.
2650 2650 Openen...
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 Downloadlus van OpenStreetBugs
2657 2657 -----
2658 2658 OpenStreetMap-gegevens
2659 2659 Bezig met 1 bestand te openen...
2660 2660 Openingstijden
2661 2661 Bestand ''{0}'' aan het openen...
2662 2662 Bestanden aan het openen
2663 2663 Een dialoogvenster openen waarmee naar een bepaalde locatie kan worden gesprongen.
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 Bedrijf
2667 2667 -----
2668 2668 Optionele attributen:
2669 2669 -----
2670 2670 Optionele soorten
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 Orthogonaal maken
2674 2674 -----
2675 2675 Vorm orthogonaal maken
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 Andere
2680 2680 -----
2681 2681 Buitensport
2682 2682 -----
2683 2683 Overlappende gebieden
2684 2684 Overlappende snelwegen
2685 2685 Overlappende snelwegen (met oppervlak)
2686 2686 Overlappende spoorwegen
2687 2687 Overlappende spoorwegen (met oppervlak)
2688 2688 Overlappende wegen
2689 2689 Overlappende wegen (met oppervlak)
2690 2690 Overlappende wegen.
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Overschrijven?
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 Tekenstijl {0}: {1}
2703 2703 Tekenprobleem
2704 2704 -----
2705 2705 Papier
2706 2706 Parameter "downloadgps" accepteert geen bestandsnamen of bestands-URLs
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 Parkeerplaats
2717 2717 Parkeergang
2718 2718 Ontleedfout: documentstructuur van GPX-bestand is ongeldig
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 Wachtwoord
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 Plakken
2732 2732 -----
2733 2733 Tags plakken
2734 2734 -----
2735 2735 Inhoud van het buffer plakken.
2736 2736 -----
2737 2737 Plakken zonder oncomplete delen
2738 2738 Pad
2739 2739 Padlengte
2740 2740 Patroon syntax fout: Patroon {0} in {1} is illegaal!
2741 2741 Bergtop
2742 2742 Voetgangers
2743 2743 Voetgangersoversteekplaats
2744 2744 Soort voetgangersoversteekplaats
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 Conflicten in de knopen van deze weg
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 Gegevensvalidatie uitvoeren
2752 2752 Toegestane opdrachten
2753 2753 Apotheek
2754 2754 Telefoonnummer
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 Fototijd (uit exif):
2758 2758 Foto''s bevatten geen tijdinformatie.
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 Picnicplek
2767 2767 -----
2768 2768 Pijplijn
2769 2769 Soort piste
2770 2770 Sportveld
2771 2771 Religieus gebouw
2772 2772 Locaties
2773 2773 Afspelen/Pauzeren geluid
2774 2774 Afspelen start dit aantal seconden voor (of na, indien negatief) de gewenste geluidsspoorpositie.
2775 2775 Speelveld
2776 2776 Breek af als je het niet zeker weet
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 Geef een filter string.
2787 2787 Graag een breedtegraad invoeren tussen -90 en 90
2788 2788 Graag een lengtegraad invoeren tussen -180 en 180
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 Voer een zoekopdracht in:
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 Voer een gebruikersnaam in
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 Graag een geldige breedtegraad in voeren tussen -90 en 90
2799 2799 Graag een geldige lengtegraad invoeren tussen -180 en 180
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 Selecteer een sleutel
2828 2828 Selecteer een schema om te gebruiken.
2829 2829 -----
2830 2830 Selecteer een waarde
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 Selecteer een invoer.
2834 2834 Selecteer minstens vier knopen.
2835 2835 Selecteer minstens één reeds opgeladen knooppunt, weg of relatie a.u.b.
2836 2836 Selecteer op z'n minst één gesloten weg die samengevoegd moet worden.
2837 2837 Selecteer ten minste één knoop of weg.
2838 2838 -----
2839 2839 Selecteer minimaal één weg om te vereenvoudigen.
2840 2840 Selecteer minstens één weg.
2841 2841 Selecteer minstens drie knopen:
2842 2842 Minstens twee knopen selecteren om samen te voegen.
2843 2843 Selecteer twee of meer wegen om te combineren.
2844 2844 Selecteer precies twee of drie knopen; of een weg met precies twee of drie knopen.
2845 2845 Selecteer iets om te kopiëren
2846 2846 -----
2847 2847 Selecteer de objecten waarvan de eigenschappen moet veranderen.
2848 2848 Selecteer een rij om te verwijderen.
2849 2849 Selecteer een rij om te bewerken.
2850 2850 Selecteer het schema om te verwijderen.
2851 2851 -----
2852 2852 Selecteer de doellaag
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 Selecteer welke wijzigingen in eigenschappen je wilt toepassen.
2856 2856 Schakel auto-sourcing in en controleer cadastre millesime.
2857 2857 Plugin gebundeld met JOSM
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 Puntnummer
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 Politie
2869 2869 -----
2870 2870 Poort:
2871 2871 -----
2872 2872 Alleen locatie
2873 2873 -----
2874 2874 Locatie, tijd, datum, snelheid
2875 2875 Locatie, tijd, datum, snelheid, hoogte
2876 2876 Postbus
2877 2877 -----
2878 2878 Postkantoor
2879 2879 Postcode
2880 2880 -----
2881 2881 Energievoorziening
2882 2882 Hoogspanningskabel
2883 2883 Verdeelstation
2884 2884 Transformatorstation
2885 2885 Hoogspanningsmast
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 Voorgedefinieerd
2889 2889 -----
2890 2890 Instelling van voorkeur {0} is verwijderd omdat hij niet langer wordt gebruikt.
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 Voorkeuren
2895 2895 Voorkeuren opgeslagen op {0}
2896 2896 Voorkeuren...
2897 2897 OSM-gegevens voorbereiden...
2898 2898 Voorbereiden conflikt oplossen
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 Museumspoor
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 Voorkeuze
2907 2907 Voorkeuzen bevatten geen eigenschapsleutel
2908 2908 Voorkeuzen bevatten geen eigenschapswaarde
2909 2909 Vorige
2910 2910 Vorige afbeelding
2911 2911 Provinciale hoofdweg
2912 2912 S-wegverbinding
2913 2913 Eerste keuze:
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 Gevangenis
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 Projectiemethode
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 Eigenschappen
2929 2929 Eigenschappen / Leden
2930 2930 Eigenschapchecker:
2931 2931 Eigenschappen voor geselecteerde objecten.
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 Eigenschappen van
2936 2936 Eigenschappen (met conflicten)
2937 2937 Eigenschappen/Lidmaatschappen
2938 2938 Eigenschappen: {0} / Leden: {1}
2939 2939 Eigenschapwaarden bevatten HTML-codes
2940 2940 Eigenschapwaarde begin of eindigt met een spatie
2941 2941 -----
2942 2942 Beschrijf kort de veranderingen die je upload:
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 Kroeg
2948 2948 -----
2949 2949 Openbare gebouw
2950 2950 -----
2951 2951 Openbaar vervoer
2952 2952 Openbaar vervoer
2953 2953 -----
2954 2954 Object "{0}" verwijderd
2955 2955 Tekstlabels tegen geluids- (en afbeeldings- en web-)markers plaatsen almede hun knoppictogrammen.
2956 2956 -----
2957 2957 Mijnbouw
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 Wedstrijdbaan
2971 2971 Badminton
2972 2972 Spoor
2973 2973 Spoorweg
2974 2974 Onbemand station
2975 2975 Perron
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 Rauwe GPS-gegevens
2981 2981 Lees dit eerst
2982 2982 -----
2983 2983 Foto's lezen...
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 Lezen ouders van "{0}"
2988 2988 -----
2989 2989 Lezen {0}...
2990 2990 Leesmij
2991 2991 Echte naam
2992 2992 Zeker sluiten?
2993 2993 Selectie uit relatie {0} zeker verwijderen?
2994 2994 Recreatiegebied
2995 2995 Geogerefereerde afbeelding...
2996 2996 -----
2997 2997 Opnieuw uitvoeren
2998 2998 De laatste ongedaan gemaakte opdracht herstellen.
2999 2999 Referentie
3000 3000 Referentie (tracknummer)
3001 3001 Referentienummer
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Herteken
3005 3005 Regio
3006 3006 Conflicten verwerpen en opslaan
3007 3007 Relatie
3008 3008 Relatie ...
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 Relaties
3021 3021 Relaties: {0}
3022 3022 De muisknop loslaten om objecten in het rechthoek te selecteren.
3023 3023 De muisknop loslaten om het verplaatsen te stoppen. CTRL om samen te voegen met dichtstbijzijnde knoop.
3024 3024 De muisknop loslaten om het roteren te stoppen.
3025 3025 Religie
3026 3026 Herladen
3027 3027 Alle geselecteerde objecten herladen en de lijst verversen.
3028 3028 Foutieve tegels herladen
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 Afstandsbediening
3033 3033 -----
3034 3034 Afstandsbediening is gevraagd gegevens te importeren van de volgende URL:
3035 3035 Afstandsbediening is gevraagd gegevens uit de API te laden.
3036 3036 Verwijderen
3037 3037 Vervang "{0}" met knooppunt "{1}"
3038 3038 Vervang "{0}" met relatie "{1}"
3039 3039 Vervang "{0}" met weg "{1}"
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 Foto uit laag verwijderen
3047 3047 -----
3048 3048 Tags van binnenste wegen verwijderd
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 elementen verwijderd van relaties
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Dubbele knopen verwijderen...
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 Laag hernoemen
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 Verhuur
3071 3071 Garage
3072 3072 Vervang "{0}" door "{1}" voor
3073 3073 Oorspronkelijke achtergrond vervangen door achtergrondkleur van JOSM.
3074 3074 De oorspronkelijke witte achtergrond vervangen door de achtergrondkleur die in de JOSM-voorkeuren is opgegeven.
3075 3075 -----
3076 3076 Fout melden
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 Gewenste details: {0}
3082 3082 -----
3083 3083 Herstellen
3084 3084 Cookie herstellen
3085 3085 De huidige meetresultaten herstellen en het meetpad verwijderen.
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 De voorkeuren herstellen op standaardwaarden
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 Woongebied
3094 3094 Woongebied
3095 3095 De applet op de gegeven afmetingen instellen (BREEDTExHOOGTE)
3096 3096 Resolutie van Landsat-tegels (pixels per graad)
3097 3097 Resolutie van Landsat-tegels, gemeten in pixels per graad. Standaard 4000.
3098 3098 Oplossen
3099 3099 Conflicten oplossen
3100 3100 -----
3101 3101 Conflicten oplossen in coördinaten in {0}
3102 3102 Conflicten in verwijderde toestand oplossen in {0}
3103 3103 Los conflikten op in leden lijst van relatie {0}
3104 3104 Los conflicten op in knooppunten lijst van weg {0}
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 Los {0} tag conflicten op in relatie {1}
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 Beperking
3116 3116 Winkelcentrum
3117 3117 Stutmuur
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 Wegen omkeren
3133 3133 Een terras omkeren
3134 3134 Het terras omkeren
3135 3135 Omkeren en combineren
3136 3136 Grijstinten omkeren (voor zwarte achtergronden).
3137 3137 -----
3138 3138 De richting van alle geselecteerde wegen omkeren.
3139 3139 -----
3140 3140 Wegen omkeren
3141 3141 -----
3142 3142 Omgekeerde kustlijn: land niet aan linker zijde
3143 3143 Omgekeerde land: land niet aan linker zijde
3144 3144 Omgekeerd water: land niet aan linker zijde
3145 3145 De huisnummers op een terras omkeren
3146 3146 Revisie
3147 3147 -----
3148 3148 Rivier
3149 3149 Rivierbank
3150 3150 Weg (onbekend soort)
3151 3151 Toegangsbeperkingen
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 Rol
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Rollen in relaties verwijzen naar
3158 3158 180° roteren
3159 3159 270° roteren
3160 3160 90° roteren
3161 3161 Afbeelding linksom roteren
3162 3162 Afbeelding rechtsom roteren
3163 3163 Linksom roteren
3164 3164 Rechtsom roteren
3165 3165 Rotonde
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 Ruïne
3175 3175 -----
3176 3176 Douglas-Peuckerbenadering uitvoeren...
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 Knooppunten reductie uitvoeren...
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 SIM-kaarten
3184 3184 Gekoppelde deuren
3185 3185 Opslaan
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Opslaan als...
3189 3189 GPX-bestand opslaan
3190 3190 Laag opslaan
3191 3191 OSM-bestand opslaan
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 WMS-laag in bestand opslaan
3195 3195 Toch opslaan
3196 3196 Verkregen gegevens iedere minuut naar bestand schrijven.
3197 3197 De huidige gegevens in een nieuw bestand opslaan.
3198 3198 Huidige gegevens opslaan.
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Gebruikersnaam en wachtwoord opslaan (onversleuteld)
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 Map {0} scannen
3212 3212 -----
3213 3213 Schroot
3214 3214 Puinhelling
3215 3215 Kreupelhout
3216 3216 Zoeken
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 Naar objecten zoeken.
3220 3220 Zoeken...
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 Tweede naam
3224 3224 N-weg>400
3225 3225 Tweede keuze:
3226 3226 Seconden: {0}
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 Sel.: Rel.:{0} / Wegen:{1} / Knopen:{2}
3234 3234 Selecteer
3235 3235 Alles selecteren
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 Alle niet-gewiste objecten in de gegevenslaag selecteren. Hiermee worden ook incomplete objecten geselecteerd.
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 Gemeente selecteren
3247 3247 Selecteer één van beide:
3248 3248 -----
3249 3249 Selecteer als de data naar een nieuwe laag moet worden gedownload
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 Lijntekenopties selecteren
3255 3255 -----
3256 3256 Selecteer de node onder de cursor.
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Selecteer de doellaag
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 Met de opgegeven zoekactie selecteren
3287 3287 Objecten selecteren, verplaatsen en roteren
3288 3288 Geselecteerde elementen kunnen niet recht worden gelegd.
3289 3289 -----
3290 3290 Geselecteerde track: {0}
3291 3291 Selectie
3292 3292 Oppervlak van selectie
3293 3293 Lengte van selectie
3294 3294 Selectie leeg
3295 3295 -----
3296 3296 Selectie is ongeschikt!
3297 3297 Selectie: {0}
3298 3298 Zelfkruisende wegen
3299 3299 -----
3300 3300 Laag scheiden
3301 3301 Scheidingsteken
3302 3302 Volgorde
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 Toegangsweg
3306 3306 Diensten
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 Transparantie van WMS-lagen instellen. Rechts is ondoorzichtig en links doorzichtig.
3310 3310 Een nieuwe locatie voor het volgende verzoek instellen
3311 3311 Alles naar standaardwaarde zetten
3312 3312 Achtergrond transparant maken.
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 De geselecteerde elementen op de kaart instellen op de geselecteerde items in de bovenstaande lijst.
3321 3321 Naar standaardwaarde zetten
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 Zet {0}={1} voor knooppunt ''{2}''
3326 3326 Zet {0}={1} voor relatie ''{2}''
3327 3327 Zet {0}={1} voor weg ''{2}''
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 Voorkeuren direct instellen. Voorzichtig gebruiken!
3331 3331 Standaarden instellen
3332 3332 Het instellen van sneltoets "{0}" voor opdracht "{1}" ({2}) is mislukt.\nDe gekozen sneltoets is reeds toegewezen aan "{3}" ({4}).\n\n
3333 3333 -----
3334 3334 Instellingen voor de Afstandsbedieningsplugin.
3335 3335 Instellingen voor de Slippy-kaartplugin
3336 3336 Instellingen voor de geluidsspeler en geluidsmarkers.
3337 3337 Instellingen voor kaartprojectie en interpretatie van gegevens.
3338 3338 Autodelen
3339 3339 -----
3340 3340 Schuilplaats
3341 3341 Alle sporen oostwaarts verschuiven (graden)
3342 3342 Alle sporen noordwaarts verschuiven (graden)
3343 3343 Schoenen
3344 3344 Schieten
3345 3345 Winkelen
3346 3346 Winkels
3347 3347 -----
3348 3348 Sneltoets
3349 3349 Sneltoetsvoorkeuren
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 Moet de plugin worden uitgeschakeld?
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 GPS-gegevens tonen.
3356 3356 Statusrapport tonen
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 Informatief niveau tijden upload tonen.
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 Object-id in selectielijsten tonen
3369 3369 De geluidsmenuitem op de hoofdmenubalk tonen of verbergen.
3370 3370 -----
3371 3371 Opstartscherm tonen
3372 3372 Statusrapport tonen met zinvolle informatie dat aan fouten geweten kan worden
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 Informatieve testen in de upload-controleschermen tonen.
3376 3376 Deze hulptekst tonen
3377 3377 Tonen/Verbergen
3378 3378 -----
3379 3379 Sicilië - Italië
3380 3380 Gelijkgenaamde wegen
3381 3381 Weg vereenvoudigen
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Enkele kleur (kan voor lagen met een naam ingesteld worden)
3387 3387 Individuele elementen
3388 3388 Grootte van Landsat-tegels (pixels)
3389 3389 Grootte van een landsat-tegel, gemeten in pixels. Standaard 2000.
3390 3390 -----
3391 3391 Schaatsen
3392 3392 -----
3393 3393 Skiën
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 Slippy-kaart
3400 3400 Slippy-kaart
3401 3401 Slippy-kaart
3402 3402 Trailerhelling
3403 3403 Gladde kaartafbeeldingen (anti-aliasing)
3404 3404 -----
3405 3405 Sneeuwscooter
3406 3406 Voetbal
3407 3407 Conflicten oplossen
3408 3408 Enkele wegen vormden onderdeel van relaties die zijn aangepast. Controleer of er geen fouten zijn geïntroduceerd.
3409 3409 Enkele waypoints, die te ver van de track liggen om hun tijd zinnig te kunnen schatten, zijn overgeslagen.
3410 3410 Sommige waypoints met tijdmarkeringen van vóór de start of na het einde van de track zijn overgeslagen of naar de start verplaatst.
3411 3411 -----
3412 3412 Voorinstellingenmenu sorteren
3413 3413 -----
3414 3414 Bron
3415 3415 Brontekst
3416 3416 Gehandicaptenplaats
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Snelheid
3420 3420 -----
3421 3421 Snelheidscamera
3422 3422 Pennen
3423 3423 Weg splitsen
3424 3424 Een weg bij de geselecteerde knoop splitsen.
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 Weg {0} in {1} delen splitsen
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Balsporten
3433 3433 Sportfaciliteiten
3434 3434 -----
3435 3435 Sportcentrum
3436 3436 Bron
3437 3437 Stadion
3438 3438 Standaard UNIX-geometrieargument
3439 3439 Sterren
3440 3440 Start zoeken
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 Start het downloaden van data
3444 3444 Start een nieuwe weg vanaf de node.
3445 3445 Trackstart (doet dit altijd als geen andere markers beschikbaar zijn).
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Mappenscan starten
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 Provincie
3457 3457 -----
3458 3458 Kantoorartikelen
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 Statusrapport
3462 3462 Trap
3463 3463 Overstap
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 Stroom
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 Straatnaam
3470 3470 -----
3471 3471 Straten
3472 3472 Straten NRW Geofabrik.de
3473 3473 Stijl voor binnenweg "{0}" komt overeen met multipolygoon.
3474 3474 Stijl voor buitenweg "{0}" komt niet overeen.
3475 3475 Stijl voor beperking {0} is niet gevonden.
3476 3476 Aktiveer filter
3477 3477 Deelgemeente
3478 3478 Metro
3479 3479 Metroingang
3480 3480 Sneltoetsen nevenscherm
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 Supermarkt
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Oppervlakte
3488 3488 Bewakingscamera
3489 3489 Uitkijkpunt
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 SurveyorPlugin vereist LiveGpsPlugin, maar kan deze niet vinden!
3494 3494 Zwemmen
3495 3495 Zwitsers raster (Zwitserland)
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 Geluid synchroniseren
3502 3502 Synchroniseer alle gegevens
3503 3503 Synchroniseer alleen node {0}
3504 3504 Synchroniseer alleen relatie {0}
3505 3505 De tijd met een foto van de GPS-ontvanger synchroniseren
3506 3506 Synchroniseer alleen weg {0}
3507 3507 -----
3508 3508 Tafeltennis
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 Wegen taggen als
3514 3514 Wegen als water, kustlijn, land of niets taggen. Standaard is water.
3515 3515 Tagcheckerbron
3516 3516 Tester tagvoorkeuze
3517 3517 Tagvoorkeuzen
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 Tags met lege waarden
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 Telefoon
3535 3535 Telefoonkaart
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Terras
3539 3539 Rijtjeshuis maken
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 Tweebaansweg
3544 3544 Derde keuze:
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 De (kompas)richting van het lijnsegment dat wordt getekend.
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 De Afstandsbedieningsplugin luistert naar poort 8111 op localhost. De poort kan niet ingesteld worden omdat er naar verwezen wordt door externe applicaties die met deze plugin communiceren.
3565 3565 De "van"-weg begint of eindigt niet bij een "via"-knoop.
3566 3566 De "vanaf"-weg begint of eindigt niet bij een "via"-weg.
3567 3567 De "naar"-weg begint of eindigt niet bij een "via"-knoop/
3568 3568 De "naar"-weg begint of eindigt niet bij een "via"-weg.
3569 3569 De waarde waarmee de snelheid is vermenigvuldigd voor snel doorspoelen.
3570 3570 De hoek tussen het vorige en het huidige wegsegment.
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 De huidige selectie kan niet gebruik worden voor splitsen.
3578 3578 De huidige selectie kan niet worden gebruikt voor het losmaken.
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 Het document bevat geen gegevens.
3586 3586 De volgende fouten traden op gedurende bulk ophalen: {0}
3587 3587 -----
3588 3588 De geografische breedtegraad bij de cursor.
3589 3589 De geografische lengtegraad bij de cursor.
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 De lengte van het nieuwe wegsegment dat wordt getekend.
3593 3593 -----
3594 3594 De grootte van het maximale omvattende gebied is 0.25 en je verzoek is te groot. Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osm
3595 3595 -----
3596 3596 De naam van het object bij de cursor.
3597 3597 Het aantal seconden om vooruit of achteruit te springen als de bijbehorende knop wordt ingedrukt.
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 De plugin is uit de configuratie verwijderd. Start JOSM opnieuw om de plugin uit de applicatie te halen.
3601 3601 De projectie "{0}" in de URL en de huidige projectie "{1}" komen niet overeen.\nDat kan tot foutieve coördinaten leiden.
3602 3602 De projectie {0} kon niet geactiveerd worden. Mercator wordt gebruikt
3603 3603 -----
3604 3604 De verhouding tussen verstreken tijd van de geluidsopname en de werkelijkheid
3605 3605 De regexp "{0}" bevat een ontleedfout op positie {1}, complete foutmelding:\n\n{2}
3606 3606 Het gevraagde gebied is te groot. Zoom iets in of verander de resolutie
3607 3607 -----
3608 3608 De geselecteerde GPX-track bevat geen tijdmarkering. Selecteer een andere.
3609 3609 -----
3610 3610 De geselecteerde knopen hebben niet dezelfde weg gemeen.
3611 3611 De selecteerde foto''s bevatten geen tijdinformatie.
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 De bronnen (URL of bestandsnaam) van spellingscontrole (zie http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) of gegevensbestanden van tagchecker.
3616 3616 De beginlocatie bevindt zich buiten de bbox
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 Het zichtbare gebied is te klein of te groot om gegevens uit OpenStreetBugs te downloaden
3621 3621 De weg kan niet gesplitst worden bij de geselecteerde knopen. (Tip: selecteer knopen in het midden van de weg.)
3622 3622 De wegen kunnen in hun huidige richtingen niet worden gecombineerd. Wil je de richting van enkele omkeren?
3623 3623 Theater
3624 3624 -----
3625 3625 Hun versie
3626 3626 -----
3627 3627 Hun met Samengevoegd
3628 3628 Themapark
3629 3629 -----
3630 3630 Er zijn geen geopende wijzigingensets
3631 3631 Er zijn geen objecten geselecteerd om te verversen
3632 3632 Er bevinden zich enkele onopgeloste conflicten in het document. Deze worden niet opgeslagen en worden behandeld alsof je ze genegeerd hebt. Doorgaan?
3633 3633 -----
3634 3634 Fout tijdens het tonen van de URL van deze marker
3635 3635 Er waren {0} tegenstrijdigheden tijdens het importeren.
3636 3636 Deze opdracht heeft geen sneltoets.\n\n
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 Dit is na het einde van de opname
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 De knoop is met niets anders verbonden.
3645 3645 -----
3646 3646 Deze plugin controleert op fouten in sleutels en waarden van eigenschappen.
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 De test controleert op knopen zonder tag die geen deel uitmaken van enige weg.
3650 3650 Dit test op wegen zonder tag, die leeg zijn of één knoop bevatten.
3651 3651 Deze test controleert op wegen die sommige van de knopen meer dan eens bevatten.
3652 3652 Deze test controleert op wegen met gelijke namen die mogelijk verkeerd gespeld zijn.
3653 3653 Deze test controleert of een weg een eindpunt heel dicht bij een andere weg heeft.
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 Deze test controleert of een verbinding tussen twee knopen niet gebruikt wordt door meer dan één weg.
3657 3657 Deze test controleert of kustlijnen correct zijn.
3658 3658 Deze test controleert of er geen knopen met precies dezelfde locatie zijn.
3659 3659 -----
3660 3660 De test controleer de richting van water-, land of kustlijnwegen.
3661 3661 -----
3662 3662 Deze test zoekt knopen met dezelfde naam (kunnen dubbele zijn).
3663 3663 Dit test of circulaire wegen gesloten zijn.
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Deze nodes staan niet in een circel. Opheffend
3670 3670 Tegelnummers
3671 3671 Tegelbronnen
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 Tijdzone:
3676 3676 Tijdzone: {0}
3677 3677 -----
3678 3678 Om overbelasting van Cadastre-WMS te vermijden,\nis importeergrootte beperkt tot maximaal 1 km2.
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 Schakelen volledig scherm beeld
3683 3683 GPX-lijnen in-/uitschakelen
3684 3684 Draadmodelweergave in- of uitschakelen
3685 3685 Schakelen volledig scherm beeld
3686 3686 -----
3687 3687 Zichtbaarheid van de markertekst en pictogrammen in- of uitschakelen.
3688 3688 Zichtbaarheid van een laag in- of uitschakelen.
3689 3689 Omschakelen: {0}
3690 3690 De algemene instelling "{0}" in-/uitschakelen
3691 3691 Toiletten
3692 3692 -----
3693 3693 Tol
3694 3694 Tolpoort
3695 3695 Gereedschap: {0}
3696 3696 Werkbalk
3697 3697 Werkbalk aanpassing
3698 3698 Gereedschappen
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Toerisme
3702 3702 Toren
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 Dorp
3706 3706 Stadhuis
3707 3707 -----
3708 3708 Speelgoed
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 Track- en puntkleuring
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 Verkeerslicht
3721 3721 -----
3722 3722 Tramhalte
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 Boom
3727 3727 Autoweg
3728 3728 Autowegverbinding
3729 3729 -----
3730 3730 Probeer eerst de plugin te updaten naar de nieuwste versie voordat je een fout rapporteert.
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 Start tunnel
3734 3734 -----
3735 3735 Verkeersbeperking
3736 3736 Draaicirkel
3737 3737 Zwaaiplaats
3738 3738 -----
3739 3739 Draaiplateau
3740 3740 Soort
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 UIC-referentie
3745 3745 ONBEKEND
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 URL van www.openstreetmap.org (je kunt hier een URL plakken om het gebied te downloaden)
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 Wegen losmaken
3756 3756 -----
3757 3757 Kan nieuwe geluidsmarker niet aanmaken.
3758 3758 Kan geen vertaling voor taalgebied {0} vinden. Naar {1} terugvallen.
3759 3759 -----
3760 3760 Kan geen canoniek pad voor map {0} krijgen\n
3761 3761 -----
3762 3762 Kan lat/lon niet ontleden.
3763 3763 Kan in de afgespeelde laag niet synchroniseren.
3764 3764 Ongeklassificeerd
3765 3765 Niet-gesloten wegen.
3766 3766 Niet-gesloten weg
3767 3767 -----
3768 3768 Niet-verbonden wegen.
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Ongedaan maken
3779 3779 -----
3780 3780 Verplaatsing ongedaan maken
3781 3781 -----
3782 3782 De laatste opdracht opgedaan maken.
3783 3783 Laat paneel drijven
3784 3784 Er is een onverwachte fout opgetreden
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 Onverwacht token: {0}
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Ongebonden knoop
3799 3799 Universiteit
3800 3800 Onbekende bestandsextentie: {0}
3801 3801 Onbekende host
3802 3802 Onderwerpstatus onbekend
3803 3803 Onbekende logstructuur
3804 3804 Onbekend lidtype voor "{0}".
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 Onbekende primitief: {0}. Toegestane waarden zijn knoop, weg of relatie
3808 3808 Onbekende rol "{0}".
3809 3809 Onbekende zinnen:
3810 3810 Onbekend type: {0}
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 Onbenoemde wegen
3814 3814 Ongeordende kustlijn
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 Alles deselecteren
3821 3821 Alles (escape) deselecteren
3822 3822 Alles deselecteren (focus)
3823 3823 Alle objecten deselecteren.
3824 3824 Niet-ondersteunde WMS-bestandsversie; is {0}, verwachtte {1}
3825 3825 Niet-ondersteunde versie bufferbestand; {0} gevonden, {1} verwacht.\nMaak een nieuwe aan.
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 Ongetagde en niet-verbonden knopen
3829 3829 Ongetagde wegen
3830 3830 Ongetagde, lege en éénknoopswegen
3831 3831 Omhoog
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 Update veranderd
3837 3837 Ververs objecten
3838 3838 -----
3839 3839 Ververs selectie
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 Update de huidig veranderde objecten van de server (download de data opnieuw)
3845 3845 Update de huidige geselecteerde objecten van de server (herdownload data)
3846 3846 Ververst de objecten in de aktieve data laag vanaf de server
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 data aan het updaten
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 Aanpassingen uploaden
3857 3857 Voorkeuren uploaden
3858 3858 Spoor uploaden
3859 3859 Sporen uploaden
3860 3860 Verstuur alle wijzigingen in de aktieve data laag naar de OSM server
3861 3861 Verstuur alle wijzigingen in de huidige selectie naar de OSM server
3862 3862 Uploaden afgebroken
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 Upload is mislukt. Server gaf de volgende melding:
3869 3869 -----
3870 3870 Upload selectie
3871 3871 -----
3872 3872 De huidige voorkeuren naar de server uploaden
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 GPX-track uploaden
3879 3879 GPX-track uploaden: {0}% ({1} van {2})
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 Data aan het uploaden voor laag ''{0}''
3883 3883 Versturen van {0} objecten ...
3884 3884 Sporen naar openstreetmap.org uploaden
3885 3885 Gebruik
3886 3886 Gebruik
3887 3887 Gebruik <b>(</b> en <b>)</b> om expressies te groeperen
3888 3888 -----
3889 3889 Gebruik <b>|</b> of <b>OR</b> om te combineren met een logische OR
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 Uitgebreide eigenschapchecker gebruiken
3896 3896 Decimale graden gebruiken.
3897 3897 Gebruik de standaard
3898 3898 Standaardgegevensbestand gebruiken.
3899 3899 -----
3900 3900 Standaardbestand spellingscontrole gebruiken.
3901 3901 -----
3902 3902 Gebruik foutenlaag.
3903 3903 Algemene instellingen gebruiken.
3904 3904 Uitzonderingslijst gebruiken.
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 De huidige kleuren als nieuw kleurenschema gebruiken.
3910 3910 Het standaardgegevensbestand gebruiken (aanbevolen).
3911 3911 Het standaardbestand spellingscontrole gebruiken (aanbevolen).
3912 3912 -----
3913 3913 Gebruik de foutenlaag om problematische elementen weer te geven.
3914 3914 Gebruik uitzonderingslijst om waarschuwingen te onderdrukken.
3915 3915 Het geselecteerde schema uit de lijst gebruiken.
3916 3916 -----
3917 3917 Gebruiker
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 Gebruikersnaam
3922 3922 -----
3923 3923 De sneltoets "{0}" gebruiken als alternatief.\n\n
3924 3924 Valideren
3925 3925 Valideer eigenschapwaarden en -tags door uitgebreide regels toe te passen.
3926 3926 Valideer eigenschapsleutels met een woordenlijst
3927 3927 Valideer eigenschapwaarden tegen presets
3928 3928 -----
3929 3929 Validatie
3930 3930 Validatiefouten
3931 3931 -----
3932 3932 Waarde
3933 3933 Waarde "{0}" voor sleutel "{1}" niet in voorkeuze.
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 Verschillende instellingen die het uiterlijk van het programma beïnvloeden.
3941 3941 -----
3942 3942 Snelheid (rood = langzaam, groen = snel)
3943 3943 Verkoopautomaat
3944 3944 Producten
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 Versie {0}
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 Dierenarts
3955 3955 -----
3956 3956 Videotheek
3957 3957 Beeld
3958 3958 Beeld: {0}
3959 3959 Uitkijkpunt
3960 3960 Klein dorp
3961 3961 Stadsgroen
3962 3962 Dorp/stad
3963 3963 Wijngaard
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Calibratie geluidsopname
3969 3969 Vulkaan
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 WAARSCHUWING: onverwachte formaat vande API base URL. Verwijzing naar informatie of geschiedenis pagina voor OSM primitive zal waarschijnlijk mislukken. API base URL is: ''{0}''
3973 3973 WAARSCHUWING: onverwachte formaat vande API base URL. Verwijzing naar gebruikers pagina to info voor OSM user zal waarschijnlijk mislukken. API base URL is: ''{0}''
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 WMS-laag
3979 3979 Voorkeuren WMS-plugin
3980 3980 WMS-URL
3981 3981 WMS-URL (standaard)
3982 3982 -----
3983 3983 WMS-laag ({0}), automatisch in zoom {1} downloaden
3984 3984 WMS-laag ({0}), in zoom {1} downloaden
3985 3985 WMS-laag ({0}), {1} tegel(s) geladen
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 Muur
3992 3992 Waarschuwing
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 Waarschuwing: Laag ''{0}'' bestaat niet meer. 'Kan niet verwijderen' conflikt voor primitief ''{1}''.
4006 4006 Waarschuwing: Voorkeuren bestand "{0}" ontbreekt. Standaard voorkeuren bestand wordt aangemaakt.
4007 4007 -----
4008 4008 Waarschuwing: Vervangen van bestaand voorkeuren bestand "{0}" door standaard voorkeuren bestand.
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Waarschuwing: het wachtwoord wordt onversleuteld verstuurd.
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Waarschuwing: automatisch afkappen van waarde van tag "{0}" van verwijderd objekt {1}
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 Waarschuwing: fout kop "{0}" komt niet overeen met verwacht patroon
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 Waarschuwing: object "{0}" is reeds verwijderd op de server. Sla dit object over, versturen wordt opnieuw uitgevoerd
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Waarschuwing: {0}
4063 4063 Waarschuwingen
4064 4064 Wasstraat
4065 4065 -----
4066 4066 Afvalzuivering
4067 4067 -----
4068 4068 Zwembad
4069 4069 Watertoren
4070 4070 Waterval
4071 4071 Waterwegpunt
4072 4072 Wave-geluidsbestanden (*.wav)
4073 4073 -----
4074 4074 Weginformatie
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 Wegeindknoop dicht bij andere snelweg
4078 4078 Wegeindknoop dicht bij andere weg
4079 4079 Wegknoop dicht bij andere weg
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 Weg:
4084 4084 Waypoint-afbeelding
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 Wegen
4088 4088 Kruis langs de weg
4089 4089 Kapelletje langs de weg
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 Stuw
4093 4093 Drasland
4094 4094 Rolstoel
4095 4095 -----
4096 4096 Bij importeren van geluid, pas het toe op ieder waypoint in de GPX-laag.
4097 4097 Bij importeren van geluid, maak markers van...
4098 4098 Bij het omkeren van de rijrichting worden de volgende veranderingen van eigenschappen van de weg en zijn knopen voorgesteld om de gegevens consistent te houden.
4099 4099 Tijdens het opslaan worden backupbestanden, eindigend op een ~, behouden.
4100 4100 Welke WMS-laag als achtergrond gebruiken voor tracing? Standaard is IR1.
4101 4101 Gehele groep
4102 4102 Breedte (meters)
4103 4103 -----
4104 4104 Windmolen
4105 4105 -----
4106 4106 Draadmodelweergave
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 Bos
4110 4110 Fabriek
4111 4111 Wereld
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 Verkeerd geordende wegen.
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 Je staat op het punt knopen te verwijderen buiten het gebied dat je hebt gedownload.<br>Dit kan problemen veroorzaken omdat andere objecten (die je niet ziet) ze kunnen gebruiken.<br>Wil je ze echt verwijderen?
4132 4132 U staat op het punt {0} browser vensters te openen. <br> Dit kan zowel uw scherm met browser vensters vullen <br> als een behoorlijke tijd duren.
4133 4133 Je kunt ook een URL van www.openstreetmap.org inplakken.
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 U dient JOSM opnieuw te starten om sommige instellingen te activeren.
4138 4138 U dient eerst bronnen van tagvoorkeuzen in Voorkeuren op te geven.
4139 4139 -----
4140 4140 U heeft meer dan {0} elementen verplaatst. Het verplaatsen van een groot aantal elementen is meestal een fout.\nWilt u ze echt verplaatsen?
4141 4141 -----
4142 4142 Je moet minstens één weg selecteren.
4143 4143 -----
4144 4144 Je moet twee of meer knopen selecteren om een rondgaande weg te splitsen
4145 4145 Je moet de afspeelstart slepen (Shift-toets ingedrukt) op de geluidsmarker of op het trackpunt waar je wilt synchroniseren.
4146 4146 U moet de afspeelstart nabij de GPX-track slepen waarvan u de gekoppelde geluidsopname afspeelde (na de eerste marker).
4147 4147 Je moet het geluid gepauzeerd hebben op het punt in de track waar je de marker wilt hebben.
4148 4148 Pauzeer het geluid op het moment dat je de synchronisatiehulp hoort.
4149 4149 Je vraagt te veel knopen (limiet is 50.000). Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osm
4150 4150 -----
4151 4151 U mag een GPX-track selecteren
4152 4152 -----
4153 4153 Nulcoördinaten:
4154 4154 Dierentuin
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 Inzoomen
4158 4158 Uitzoomen
4159 4159 Zoom en verplaats kaart
4160 4160 Zoom optimaal en 1:1
4161 4161 Zoom door slepen of CTRL+. of CTRL+,; verplaats met CTRL+omhoog, links, omlaag, rechts; verplaats met rechter knop
4162 4162 Inzoomen
4163 4163 -----
4164 4164 Uitzoomen
4165 4165 Beeld inzoomen op {0}
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 Op probleem inzoomen
4170 4170 Naar de geselecteerde element(en) zoomen.
4171 4171 Op selectie inzoomen.
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 Inzoomen op {0}
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 "{0}" is niet gesloten en kan daarom niet worden samengevoegd.
4182 4182 \nHoogte: {0} m
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 Achteruit
4189 4189 Sneller
4190 4190 Sneller vooruit
4191 4191 Vooruit
4192 4192 Spring terug
4193 4193 Naar voren springen
4194 4194 Volgende marker
4195 4195 Speel vanaf volgende marker
4196 4196 Speel vanaf vorige marker
4197 4197 Afspelen/Pauzeren
4198 4198 Vorige marker
4199 4199 Langzamer
4200 4200 Langzaam vooruit
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 O
4205 4205 -----
4206 4206 Z
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 I
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 tekst
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 afgekorte straatnaam
4235 4235 -----
4236 4236 Toevoegen aan selectie
4237 4237 adres
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 kabelbaan
4241 4241 luchtverbinding
4242 4242 luchtverbinding_donker
4243 4243 luchtverbinding_licht
4244 4244 landbouw
4245 4245 alles
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 alternatief
4250 4250 soort voorziening {0}
4251 4251 voorziening
4252 4252 voorziening_licht
4253 4253 voorziening_verkeer
4254 4254 Anglicaan
4255 4255 diervoeder
4256 4256 -----
4257 4257 iedere
4258 4258 -----
4259 4259 Boogschieten
4260 4260 gebied
4261 4261 -----
4262 4262 Oosters
4263 4263 -----
4264 4264 Atletiek
4265 4265 Australisch football
4266 4266 auto-laden tegels
4267 4267 auto-zoom
4268 4268 achtergrond
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 Bahai
4273 4273 Baptist
4274 4274 barrière
4275 4275 blokkade gebruikt om een weg
4276 4276 Honkbal
4277 4277 estuarium
4278 4278 Basketball
4279 4279 strand
4280 4280 fiets
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 veen
4285 4285 Boules
4286 4286 grens
4287 4287 Bowling
4288 4288 brug
4289 4289 brugtag op een knoop
4290 4290 -----
4291 4291 braakliggend gebied
4292 4292 Boeddhisme
4293 4293 gebouw
4294 4294 -----
4295 4295 hamburger
4296 4296 -----
4297 4297 busbaan
4298 4298 Kanoën
4299 4299 Hoofdlettergevoelig
4300 4300 Katholiek
4301 4301 begraafplaats
4302 4302 -----
4303 4303 de selectie aanpassen
4304 4304 het venster aanpassen
4305 4305 Buffergeheugen controleren...
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 Chinese keuken
4309 4309 -----
4310 4310 Christelijk
4311 4311 sigaretten
4312 4312 -----
4313 4313 Klimmen
4314 4314 met de klok mee
4315 4315 -----
4316 4316 afgesloten weg
4317 4317 kolen
4318 4318 kustlijn
4319 4319 kinderhoofdjes
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 condooms
4325 4325 -----
4326 4326 De verbonden DG100 configureren
4327 4327 Alle remote-controlopdrachten handmatig bevestigen
4328 4328 -----
4329 4329 naaldbomen
4330 4330 verbinding
4331 4331 werkzaamheden
4332 4332 -----
4333 4333 Kan geen geluidsinvoerstroom uit invoer-URL krijgen
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 Cricket
4337 4337 Cricket netten
4338 4338 Croquet
4339 4339 -----
4340 4340 fietspad met fietstag
4341 4341 Fietsen
4342 4342 gegevens
4343 4343 loofbomen
4344 4344 gegevens na importeren wissen
4345 4345 -----
4346 4346 verwijderd
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 vervallen
4351 4351 bestemmingsverkeer
4352 4352 bestemming
4353 4353 omweg
4354 4354 -----
4355 4355 uitgeschakeld
4356 4356 dok
4357 4357 Hondenraces
4358 4358 -----
4359 4359 omlaag
4360 4360 bergafwaarts
4361 4361 -----
4362 4362 frisdranken
4363 4363 oprit
4364 4364 oost
4365 4365 eenvoudig
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 Paardensport
4369 4369 Evangelist
4370 4370 -----
4371 4371 voorbeelden
4372 4372 -----
4373 4373 hondenpoepzakjes
4374 4374 -----
4375 4375 onwaar: de eigenschap is expliciet uitgeschakeld
4376 4376 landbouwgrond
4377 4377 -----
4378 4378 veerboot
4379 4379 zoek in selectie
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 voedsel
4383 4383 voet
4384 4384 Football
4385 4385 voetpad met voettag
4386 4386 -----
4387 4387 bosbouw
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 fossiele brandstoffen
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 vanaf weg
4396 4396 Stahoogte
4397 4397 -----
4398 4398 Duits
4399 4399 gletsjer
4400 4400 Golf
4401 4401 golfbaan
4402 4402 -----
4403 4403 GPS-marker
4404 4404 GPS-punt
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 gras
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 Grieks
4415 4415 groen
4416 4416 ontwikkelingsgebied
4417 4417 gebied
4418 4418 Turnen
4419 4419 Bukhoogte
4420 4420 -----
4421 4421 gezondheid
4422 4422 -----
4423 4423 heide
4424 4424 markeren
4425 4425 snelweg
4426 4426 snelweg zonder een referentie
4427 4427 snelwegroute
4428 4428 -----
4429 4429 Hindoestaans
4430 4430 historisch
4431 4431 geschiedenis
4432 4432 Hockey
4433 4433 -----
4434 4434 paard
4435 4435 Paardenraces
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 water
4441 4441 -----
4442 4442 gegevens importeren van {0}
4443 4443 inactief
4444 4444 -----
4445 4445 onvolledig
4446 4446 incomplete weg
4447 4447 Indiaas
4448 4448 -----
4449 4449 industrieel
4450 4450 binnensegment
4451 4451 -----
4452 4452 eiland
4453 4453 Italiaanse keuken
4454 4454 Jain
4455 4455 Japans
4456 4456 Jehovahs getuigen
4457 4457 Joods
4458 4458 Kebab
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 vuilstortplaats
4462 4462 grondgebruik
4463 4463 soort landgebruik {0}
4464 4464 Laag
4465 4465 laagtag met een + teken
4466 4466 links
4467 4467 vrije tijd
4468 4468 soort vermaak {0}
4469 4469 licht_water
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 woonerf
4473 4473 gegevens uit API laden
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 Kruiphoogte
4478 4478 Luthers
4479 4479 mangroven
4480 4480 kunstmatig
4481 4481 jachthaven
4482 4482 moeras
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 max. snelheid voor een voetpad
4486 4486 Meetmodus
4487 4487 -----
4488 4488 Methodist
4489 4489 Mexicaans
4490 4490 militair gebruik
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 verkeerd gespelde sleutelnaam
4495 4495 gemengd
4496 4496 Mormoon
4497 4497 Motorsport
4498 4498 -----
4499 4499 Autosnelweg
4500 4500 op- en afrit autosnelweg
4501 4501 -----
4502 4502 slikgronden
4503 4503 Meervoudig
4504 4504 meerlaags
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 Moslim
4508 4508 Natuurlijk
4509 4509 soort natuur {0}
4510 4510 natuur
4511 4511 kranten
4512 4512 volgende
4513 4513 nee
4514 4514 geen omschrijving beschikbaar
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 geen aanpastoets
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 niet linksaf
4522 4522 niet rechtsaf
4523 4523 niet rechtdoor
4524 4524 niet keren
4525 4525 geen
4526 4526 Scandinavisch
4527 4527 noord
4528 4528 noordoost
4529 4529 noordwest
4530 4530 niet verwijderd
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 beginner
4536 4536 nucleair
4537 4537 -----
4538 4538 oneven
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 oud spoor
4543 4543 éénrichtingstag op een knoop
4544 4544 -----
4545 4545 alleen linksaf
4546 4546 alleen rechtsaf
4547 4547 alleen rechtdoor
4548 4548 -----
4549 4549 opties
4550 4550 -----
4551 4551 Orthodox
4552 4552 ander spoor
4553 4553 -----
4554 4554 buitensegment
4555 4555 buiten gedownload gebied
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 parkeerbiljet
4561 4561 gedeeltelijk: verschillende geselecteerde objecten hebben verschillende waarden, niet veranderen
4562 4562 verhard
4563 4563 -----
4564 4564 berg of -heuveltop
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 pelicaan
4568 4568 Pelota
4569 4569 -----
4570 4570 toestemming
4571 4571 foto's
4572 4572 fotovoltage
4573 4573 pijler
4574 4574 pijplijn
4575 4575 piste_gevorderden
4576 4576 piste_eenvoudig
4577 4577 -----
4578 4578 piste_vrijekuur
4579 4579 piste_middelmatig
4580 4580 piste_beginner
4581 4581 Sportveld
4582 4582 -----
4583 4583 plaats
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 kracht
4590 4590 -----
4591 4591 vorige
4592 4592 provinciale weg
4593 4593 op- en afrit provinciale weg
4594 4594 privé
4595 4595 voorgesteld
4596 4596 Protestant
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 overzichtskaart
4600 4600 vervoerskaarten
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 Quaker
4604 4604 mijnbouw
4605 4605 Badminton
4606 4606 spoor
4607 4607 Rangeerterrein
4608 4608 spoorovergang
4609 4609 spoorweg
4610 4610 spoorwegpunt
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 rietveld
4614 4614 Poortlijst bijwerken
4615 4615 -----
4616 4616 lokaal
4617 4617 Reguliere expressie
4618 4618 relatie zonder type
4619 4619 Verwijderen uit selectie
4620 4620 Selectie vervangen
4621 4621 woongebied
4622 4622 restaurant zonder naam
4623 4623 winkelcentrum
4624 4624 rechts
4625 4625 rivierbank
4626 4626 straat
4627 4627 rotonde
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 Rugby
4631 4631 Zoutwatermoeras
4632 4632 zand
4633 4633 -----
4634 4634 schalen
4635 4635 -----
4636 4636 ruig land
4637 4637 N-weg
4638 4638 -----
4639 4639 sport selecteren:
4640 4640 geselecteerd
4641 4641 selectie
4642 4642 maak fietsbaan als strook op een fietspad
4643 4643 toegangsweg
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 Schieten
4649 4649 winkel
4650 4650 soort winkel {0}
4651 4651 nevenweg
4652 4652 Sikh
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 Skateboarden
4656 4656 Schaatsen
4657 4657 -----
4658 4658 Skiën
4659 4659 -----
4660 4660 Voetbal
4661 4661 zuid
4662 4662 zuidoost
4663 4663 zuidwest
4664 4664 Spirtualist
4665 4665 -----
4666 4666 soort sport {0}
4667 4667 Sportcentrum
4668 4668 privéoprit
4669 4669 Stadion
4670 4670 postzegels
4671 4671 standaard
4672 4672 -----
4673 4673 stroom
4674 4674 straat
4675 4675 straatnaam bevat ss
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 metro
4679 4679 -----
4680 4680 oppervlak
4681 4681 -----
4682 4682 Moeras
4683 4683 snoepgoed
4684 4684 Zwemmen
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 Tafeltennis
4688 4688 -----
4689 4689 Taoist
4690 4690 prepaid-kaarten
4691 4691 tijdelijk
4692 4692 type tijdelijke snelweg
4693 4693 Tennis
4694 4694 -----
4695 4695 weg buiten bebouwde kom
4696 4696 tekst
4697 4697 Thais
4698 4698 slik
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 naar weg
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 toerisme
4707 4707 soort toerisme {0}
4708 4708 -----
4709 4709 speelgoed
4710 4710 -----
4711 4711 verkeerslichten
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 waar: de eigenschap is expliciet ingeschakeld
4715 4715 autoweg
4716 4716 op- en afrit autoweg
4717 4717 Turks
4718 4718 Omkeermogelijkheid
4719 4719 soort
4720 4720 niet geklassificeerd
4721 4721 zonder verkeerslichten
4722 4722 ondergronds
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 onbekend
4727 4727 ongemarkeerd
4728 4728 onverhard
4729 4729 -----
4730 4730 deselecteer: deze eigenschap niet voor de geselecteerde objecten instellen
4731 4731 niet-getagd
4732 4732 ongetagde weg
4733 4733 -----
4734 4734 ongebruikelijke tagcombinatie
4735 4735 omhoog
4736 4736 -----
4737 4737 gebruik
4738 4738 validatiefout
4739 4739 Validatie andere
4740 4740 Validatiewaarschuwing
4741 4741 versie {0}
4742 4742 via knoop of weg
4743 4743 -----
4744 4744 vulkaan
4745 4745 tegoedbonnen
4746 4746 -----
4747 4747 waterweg
4748 4748 soort waterweg {0}
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 Wild
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 oerbos
4759 4759 -----
4760 4760 houtland
4761 4761 gekeerde snelwegtag op een knoop
4762 4762 tuin
4763 4763 ja
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 {0} bestaat uit:
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 {0} knopen in weg {1} overschrijdt het maximum aantal knopen {2}
4776 4776 {0} knopen tot nu toe...
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 {0} km2
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786m 1 -----
4787m 2 -----
4788m 3 -----
4789m 4 -----
4790m 5 -----
4791m 6 -----
4792m 7 -----
4793m 8 -----
4794m 9 -----
4795m 10 Een virtuele knoop toevoegen en naar een weg verplaatsen
4796m 10 Een virtuele knoop toevoegen en naar {0} wegen verplaatsen
4797m 11 -----
4798m 12 -----
4799m 13 -----
4800m 14 Eigenschappen van {0} object aanpassen
4801m 14 Eigenschappen van {0} objecten aanpassen
4802m 15 {0} object wijzigen
4803m 15 {0} objecten wijzigen
4804m 16 -----
4805m 17 -----
4806m 18 Verwijder {0} knooppunt
4807m 18 Verwijder {0} knooppunten
4808m 19 Verwijder {0} object
4809m 19 Verwijder {0} objecten
4810m 20 Verwijder {0} relatie
4811m 20 Verwijder {0} relaties
4812m 21 Verwijder {0} weg
4813m 21 Verwijder {0} wegen
4814m 22 -----
4815m 23 -----
4816m 24 -----
4817m 25 -----
4818m 26 -----
4819m 27 -----
4820m 28 -----
4821m 29 Nieuwe node toevoegen aan weg.
4822m 29 Nieuwe nodes toevoegen aan {0} wegen.
4823m 30 -----
4824m 31 Samengevoegde versie ({0} invoer)
4825m 31 Samengevoegde versie ({0} invoeren)
4826m 32 Verplaats {0} knooppunt
4827m 32 Verplaats {0} knooppunten
4828m 33 Mijn versie ({0} invoer)
4829m 33 Mijn versie ({0} invoeren)
4830m 34 -----
4831m 35 Plakken {0} tag
4832m 35 Plakken {0} tags
4833m 36 -----
4834m 37 -----
4835m 38 -----
4836m 39 -----
4837m 40 Roteer {0} knooppunt
4838m 40 Roteer {0} knooppunten
4839m 41 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knoop)
4840m 41 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knopen)
4841m 42 -----
4842m 43 -----
4843m 44 -----
4844m 45 -----
4845m 46 -----
4846m 47 De geselecteerde knoop ligt niet in het midden van enige weg.
4847m 47 De geselecteerde knopen liggen niet in het midden van enige weg.
4848m 48 De geselecteerde weg bevat niet de geselecteerde knoop.
4849m 48 De geselecteerde weg bevat niet alle geselecteerde knopen.
4850m 49 -----
4851m 50 Hun versie ({0} invoer)
4852m 50 Hun versie ({0} invoeren)
4853m 51 Er is meer dan een weg die gebruikt maakt van de node die u geselecteerd heeft, Selecteer ook de weg.
4854m 51 Er is meer dan een weg die gebruikt maakt van de nodes die u geselecteerd heeft, Selecteer ook de weg.
4855m 52 -----
4856m 53 -----
4857m 54 -----
4858m 55 -----
4859m 56 -----
4860m 57 -----
4861m 58 -----
4862m 59 Dit verandert {0} object.
4863m 59 Dit verandert {0} objecten.
4864m 60 -----
4865m 61 -----
4866m 62 -----
4867m 63 -----
4868m 64 -----
4869m 65 -----
4870m 66 -----
4871m 67 -----
4872m 68 -----
4873m 69 Een track met {0} punt
4874m 69 Een track met {0} punten
4875m 70 -----
4876m 71 knoop
4877m 71 knopen
4878m 72 object
4879m 72 objecten
4880m 73 Punt
4881m 73 Punten
4882m 74 relatie
4883m 74 relaties
4884m 75 aan {0} primitief
4885m 75 aan {0} primitieven
4886m 76 weg
4887m 76 wegen
4888m 77 -----
4889m 78 -----
4890m 79 -----
4891m 80 {0} bestaat uit {1} marker
4892m 80 {0} bestaat uit {1} markers
4893m 81 {0} bestaat uit {1} track
4894m 81 {0} bestaat uit {1} tracks
4895m 82 -----
4896m 83 -----
4897m 84 -----
4898m 85 {0} lid
4899m 85 {0} leden
4900m 86 {0} knoop
4901m 86 {0} knopen
4902m 87 -----
4903m 88 -----
4904m 89 -----
4905m 90 -----
4906m 91 {0} punt
4907m 91 {0} punten
4908m 92 {0} relatie
4909m 92 {0} relaties
4910m 93 -----
4911m 94 -----
4912m 95 -----
4913m 96 -----
4914m 97 -----
4915m 98 {0} weg
4916m 98 {0} wegen
4917m 99 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.