source: josm/trunk/data/nl.lang@ 3063

Last change on this file since 3063 was 3063, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 74.8 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objecten
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Tip: je kunt sneltoetsen in Voorkeuren bewerken.)
10 10 (De tekst is reeds gekopieerd naar je klembord.)
11 11 -----
12 12 (Gebruik de landtoegangscode, b.v. +31 20-3456789)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (geen object)
18 18 (geen)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Laden van ouders van knoop {2}
23 23 ({0}/{1}) Laden van ouders van relatie {2}
24 24 ({0}/{1}) Laden van ouders van weg {2}
25 25 -----
26 26 * een knoop die gebruikt is door meer dan één weg, en één van die wegen, of
27 27 * een knoop die gebruikt is door meer dan een weg, of
28 28 * Een getagde knoop, of
29 29 * een weg en één of meer van zijn knopen die gebruikt worden door meer dan één weg.
30 30 * een weg heeft één of meer knopen die gebruikt worden door meer dan één weg, of
31 31 -----
32 32 ... verwijst naar relatie
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Nog geen GPX-track geladen>
41 41 -----
42 42 <b>-name:Lange</b> - geen ''Lang'' in de naam.
43 43 <b>Lange straat</b> - ''Lange'' en ''straat'' in een sleutel of naam.
44 44 -----
45 45 -----
46 46 <b>kind <i>expr</i></b> - alle kinderen van objekten die aan de expressie voldoen
47 47 <b>foot:</b> - sleutel=foot, met een willekeurige waarde.
48 48 <b>id:</b>... - objekt met opgegeven ID (0 voor nieuwe objekten)
49 49 <b>incomplete</b> - alle incomplete objecten
50 50 <b>modified</b> - alle aangepaste objecten
51 51 <b>name:Lange</b> - ''Lang'' ergens in de naam.
52 52 -----
53 53 -----
54 54 <b>ouder <i>expr</i></b> - alle ouders van objekten die aan de expressie voldoen
55 55 <b>selected</b> - alle geselecteerde objecten
56 56 <b>tags:</b>... - objekt met bepaald aantal tags (tags:aantal of tags:min-max)
57 57 -----
58 58 <b>type:</b> - objecttype (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
59 59 <b>type=*</b> - sleutel ''type'' met elke waarde. Probeer ook <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
60 60 <b>type=route</b> - sleutel ''type'' met exacte waarde ''route''.
61 61 <b>ongetagd</b> - alle objecten zonder tag
62 62 <b>gebruiker:</b>... - alle objecten veranderd door gebruiker
63 63 <b>user:anonymous</b> - alle objekten gewijzigd door anonieme gebruikers
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <verschillend>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <h1><a name="top">Sneltoetsen</a></h1>
71 71 <h1>Groepen aanpastoetsen</h1>
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <html>Een relatie lidmaatschap is gekopieerd naar alle nieuwe wegen.<br>Controleer dit en corrigeer dit waar nodig.</html>
83 83 <html>Een rol gebaseerde relatie lidmaatschap is gekopieerd naar alle nieuwe ways.<br>Graag controleren en aanpassen indien nodig.</html>
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <html>Geef de dorps- of stadsnaam op.<br>Gebruik de syntax en interpunctie die bekend is bij www.cadastre.gouv.fr .</html>
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 <html>Laag ''{0}'' heeft reeds een conflikt voor primitief<br>''{1}''.<br>Dit conflikt kan niet worden toegevoegd.</html>
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 <html>Maak een opname van je GPS-ontvanger met de tijd weergegeven.<br>Toon deze foto hier.<br>Voer vervolgens de afgebeelde tijd hier in en selecteer een tijdzone<hr></html>
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>De geselecteerde gegevens bevatten gegevens van OpenStreetBugs.<br>Deze gegevens kan je niet uploaden. Heb je misschien de verkeerde laag geselecteerd?
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Er zijn geen lagen waarmee de bron laag<br>''{0}''<br> kan samenvoegen.</html>
188 188 -----
189 189 <html>Er zijn {0} primitieven in uw lokale dataset die<br>verwijderd zouden kunnen zijn op de server. Indien u deze later probeert te verwijderen of wijzigen<br>zal de server waarschijnlijk een <br>conflikt rapporteren.<br><br>Klik <strong>{1}</strong> om de staat van deze primitieven<br>op de server te controleren.<br>Klik <strong>{2}</strong> om te negeren.<br></html>
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Deze opdracht heeft {0} losse downloadverzoeken<br>nodig. Wil je verder<br>gaan?</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>Onverwerkte GPS-gegevens uploaden als kaartgegevens kan schadelijk zijn.<br>Als je sporen wilt uploaden, kijk dan hier:
198 198 -----
199 199 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knooppunten, wegen of relaties heeft gevonden.<br><br>Klik <strong>{0}</strong> om de volledige dataset te synchronizeren met de server.<br>Klik <strong>{1}</strong> om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.<br></html>
200 200 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knooppunten, wegen, of relaties heeft gevonden.<br>Het conflict is veroorzaakt door de <strong>{0}</strong> met id <strong>{1}</strong>,<br>de server heeft versie {2}, uw versie is {3}.<br><br>Klik <strong>{4}</strong> om alleen het foutieve item te synchronizeren.<br>Klik <strong>{5}</strong> om de volledige dataset met de server te synchronizeren.<br>Klik <strong>{6}</strong> om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.<br></html>
201 201 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat u <br>wijzigingenset {0} heeft gebruikt, welke reeds gesloten was op {1}.<br>Gaarne opnieuw versturen met een nieuwe of bestaande open wijzigingenset.</html>
202 202 <html>Versturen <strong>mislukt </strong> omdat u node {0} probeerde te verwijderen. Deze is nog in gebruik in weg {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> om alle ouder wegen op te halen van knooppunt {0}.<br>Indien nodig zal JOSM conflikten aanmaken die u kunt oplossen met behulp van het Conflikt Oplossen venster.</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>Waarde van de sleutel "source" als automatisch voeden is ingeschakeld</html>
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>{0} relaties maken een circel omdat ze naar elkaar verwijzen.<br>JOSM kan ze niet versturen. Graag de relaties aanpassen door de wederzijdse afhankelijkheid te verwijderen.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <p>De pseudo-aanpasser ''uitgeschakeld'' zal de sneltoets uitschakelen als het deze tegenkomt.</p>
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <u>Speciale zoekopdrachten:</u>
227 227 <ongedefinieerd>
228 228 > beneden
229 229 > boven
230 230 A tegen afstand
231 231 A tegen tijd
232 232 -----
233 233 -----
234 234 Een plugin waarmee JOSM door andere applicaties geregeld kan worden.
235 235 Een plugin om waterlichamen op Landsat-beeldmateriaal te tracen.
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 API Vermogens inbreuk
240 240 API-versie: {0}
241 241 Verwijderd spoor
242 242 -----
243 243 Stop samenvoegen
244 244 -----
245 245 Over
246 246 Over JOSM...
247 247 -----
248 248 Toegang
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 Accomodatie
254 254 Volgens de informatie in de plugin, is de auteur {0}.
255 255 Klantenkaarten
256 256 Nauwkeurigheid van de Douglas-Peucker lijnvereenvoudiging, gemeten in graden.<br>Lagere waarden resulteren in meer knopen en nauwkeurigere lijnen. Standaard 0.0003.
257 257 -----
258 258 Opdracht
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 Toevoegen
264 264 -----
265 265 Knoop toevoegen...
266 266 Eigenschappen toevoegen
267 267 -----
268 268 Voeg "source=..." toe aan elementen?
269 269 -----
270 270 Opmerkingen toevoegen
271 271 -----
272 272 -----
273 273 Een nieuwe sleutel/waarde aan alle objecten toevoegen
274 274 Een nieuwe laag toevoegen
275 275 Een nieuwe knoop aan een bestaande weg toevoegen
276 276 Nieuwe bron aan lijst toevoegen.
277 277 -----
278 278 Knoop toevoegen door invoeren lengte- en breedtegraad.
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Voeg auteursinformatie toe
285 285 Conflict toevoegen voor "{0}"
286 286 Alles aan de eerste selectie toevoegen. Mogelijkheden zijn een Google-achtige zoekstring of een URL die een OSM-XML terugkrijgt
287 287 -----
288 288 -----
289 289 Voegt nieuwe laag toe
290 290 Knoop toevoegen
291 291 Knoop in weg toevoegen
292 292 Knoop in weg voegen en verbinden
293 293 Knooppunt {0} toevoegen
294 294 Relatie {0} toevoegen
295 295 -----
296 296 -----
297 297 Weg {0} toevoegen
298 298 Knooppunten toegevoegd op alle kruispunten
299 299 Adresinterpolatie
300 300 Adressen
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 WMS aanpassen
305 305 -----
306 306 De positie van de geselecteerde WMS-laag aanpassen
307 307 Tijdzone en tijdverschil aanpassen
308 308 -----
309 309 -----
310 310 Provincie -of gemeentegrens
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 Uitgebreide voorkeuren
315 315 Kabelbaan
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Luchthaven
319 319 -----
320 320 -----
321 321 Knopen uitlijnen in een cirkel
322 322 Knopen uitlijnen
323 323 Alles
324 324 Alle formaten
325 325 Alle punten en tracksegmenten zullen dezelfde kleur hebben. Kan worden ingesteld in Laagbeheer.
326 326 -----
327 327 Volkstuinen
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 Toegestaan verkeer:
335 335 Stapelen van meerdere lagen toestaan
336 336 -----
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Staat toe om de kleur van de track te variëren naar gemiddelde snelheden.
341 341 -----
342 342 -----
343 343 -----
344 344 Berghut
345 345 -----
346 346 Ook het bestand hernoemen
347 347 -----
348 348 -----
349 349 Voorzieningen
350 350 -----
351 351 -----
352 352 Een OSM-gegevensvalidatie die op gebruikelijke fouten van gebruikers en andere editors controleert.
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Een fout opgetreden in plugin {0}
356 356 -----
357 357 Een fout is opgetreden: {0}
358 358 Een onverwachte uitzondering is opgetreden, mogelijk afkomstig van de "{0}"-plugin.
359 359 -----
360 360 -----
361 361 Hoek
362 362 Hoek tussen twee geselecteerde knopen
363 363 -----
364 364 -----
365 365 Wijzigingen toepassen
366 366 Voorinstelling toepassen
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 Anti-aliasing op het kaartbeeld toepassen, met een vloeiender uiterlijk als gevolg.
372 372 -----
373 373 -----
374 374 Opgeloste conflicten toepassen en dialoog sluiten
375 375 Geselecteerde wijzigingen toepassen
376 376 Inhoudtags uit klembord toepassen op alle geselecteerde items.
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Toepassen?
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Archeologische plaats
385 385 Boogschieten
386 386 -----
387 387 Gebied
388 388 Oppervlak van weg is niet gesloten.
389 389 -----
390 390 Kunstcentrum
391 391 Kunstwerk
392 392 -----
393 393 -----
394 394 Ten minste een te verwijderen object nodig, kreeg lege verzameling
395 395 Atletiek
396 396 Let op: gebruik alleen bestaande toetsen op het toetsenbord!
397 397 Attractie
398 398 Geluid
399 399 -----
400 400 Geluidsinstellingen
401 401 Geluidsmarkers van {0}
402 402 Geluid gesynchroniseerd op punt {0}.
403 403 Geluid: {0}
404 404 -----
405 405 -----
406 406 Australisch football
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 Auteur
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Auteurs
424 424 -----
425 425 Automatisch vullen
426 426 Auto-zoom:
427 427 Automatisch centeren
428 428 Automatisch schatten
429 429 LiveData automatisch opslaan
430 430 Auto-laden tegels:
431 431 Geldautomaat
432 432 Automatisch downloaden
433 433 Automatische tagcorrectie
434 434 Van trackpunten automatisch geluidsmarkers maken (in plaats van waypoints) met namen of beschrijvingen.
435 435 Automatisch een markerlaag voor ieder waypoint maken tijdens het openen van een GPX-laag.
436 436 -----
437 437 -----
438 438 Beschikbaar
439 439 -----
440 440 -----
441 441 B tegen afstand
442 442 B tegen tijd
443 443 -----
444 444 -----
445 445 Achteruit
446 446 -----
447 447 -----
448 448 Bakker
449 449 -----
450 450 -----
451 451 Barrières
452 452 Honkbal
453 453 Basis
454 454 Estuarium
455 455 -----
456 456 Batterijen
457 457 Slagveld
458 458 Baai
459 459 Strand
460 460 Baken
461 461 Bank
462 462 Dranken
463 463 -----
464 464 Fiets
465 465 -----
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Lege laag
471 471 Blok
472 472 -----
473 473 Scheepswerf
474 474 Verkeerspaal
475 475 -----
476 476 Bladwijzers
477 477 Grenspost
478 478 Botanische naam
479 479 -----
480 480 Grenzen
481 481 -----
482 482 Omvattend gebied
483 483 -----
484 484 Bowlen
485 485 Brug
486 486 -----
487 487 Braakliggende grond
488 488 -----
489 489 Probleem melden
490 490 -----
491 491 Gebouw
492 492 Gebouwen
493 493 Botspoort
494 494 Busbaan
495 495 Busstation
496 496 Busstation
497 497 Bushalte
498 498 Bussluis
499 499 Slager
500 500 C tegen afstand
501 501 C tegen tijd
502 502 -----
503 503 Kabinebaan
504 504 Fout in bufferstructuur
505 505 Fout in buffer Lambert-zone
506 506 Kadaster
507 507 -----
508 508 CadastreGrabber: ongeldige URL.
509 509 Café
510 510 -----
511 511 Kampeerterrein
512 512 Kan niet buiten de wereld tekenen.
513 513 Kan geen niet-geordende weg dupliceren.
514 514 Kanaal
515 515 Annuleren
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 Kan geen knoop buiten de wereld toevoegen.
525 525 -----
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 Kan bibliotheek rxtxSerial niet laden. Als je ondersteuning bij het installeren nodig hebt, kijk dan op Globalsat: http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
533 533 -----
534 534 Kan knooppunten niet samenvoegen: zou weg "{0}" moeten verwijderen, deze is in gebruik
535 535 -----
536 536 Kan objecten niet buiten de wereld plaatsen.
537 537 -----
538 538 Kan onbepaald conflik niet oplossen
539 539 -----
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 Kan commando "{0}" niet terugdraaien omdat laag "{1}" niet meer aanwezig is
544 544 Kanoën
545 545 Flessen
546 546 Capaciteit
547 547 -----
548 548 GPS-track omvatten
549 549 Auto
550 550 -----
551 551 Caravanpark
552 552 Geldzaken
553 553 Kasteel
554 554 Wildrooster
555 555 Grotingang
556 556 Begraafplaats
557 557 Eenmalig centreren
558 558 De LiveGPS-laag op de huidige locatie centreren.
559 559 Beeld centreren
560 560 Stoeltjeslift
561 561 -----
562 562 Eigenschappen veranderen
563 563 Richting omkeren?
564 564 Locatie veranderen
565 565 Knooppunt {0} veranderen
566 566 Relatie wijzigen
567 567 Verander relatie leden rol voor {0} {1}
568 568 Relatie {0} veranderen
569 569 Resolutie veranderen
570 570 -----
571 571 Waarden aanpassen?
572 572 Weg {0} veranderen
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 Wijzigingenset gesloten
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 Sneltoetsen handmatig wijzigen.
586 586 Controleer op herstel-mij's.
587 587 Controleer op tekenknopen.
588 588 Controleer of kaarttekenen fouten heeft gevonden.
589 589 Controleer op de server
590 590 Eigenschapsleutels controleren.
591 591 Eigenschapwaarden controleren.
592 592 Controleren van verwijderde ouders in de lokale dataset
593 593 Controleren van ouders voor verwijderde objecten
594 594 -----
595 595 Op wegen met identieke, opeenvolgende knopen controleren.
596 596 Controlegetalfouten:
597 597 -----
598 598 -----
599 599 Kies
600 600 Kies een kleur
601 601 Selecteer een kleur voor {0}
602 602 Kies een voorgedefineerde licentie
603 603 -----
604 604 Kies uit...
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Kerk
608 608 Bioscoop
609 609 Stad
610 610 Stadsgrens
611 611 Stadsmuur
612 612 Stadsnaam
613 613 -----
614 614 Grens bebouwde kom
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 -----
625 625 -----
626 626 Klik oom af te breken, en verder te gaan met wijzigen
627 627 Klik hier om het openen van de externe browsers te annuleren
628 628 Klik om samenvoegen van knooppunten te stoppen
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Klik om af te breken, en door te gaan met het wijzigen van de kaart
633 633 -----
634 634 Klik om te controleren of objecten in uw huidige dataset verwijderd zijn op de server
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 Klik om door te gaan en om {0} browsers te openen
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 Klik om te verwijderen. SHIFT: verwijder wegsegment. ALT: ongebruikte knopen behouden bij verwijderen van een weg. CTRL: verwijzende objecten verwijderen.
645 645 -----
646 646 Klik om alle ouders voor knooppunt {0} op te halen
647 647 -----
648 648 Klik om de paneelinhoud te verkleinen/vergroten
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 Klif
663 663 Klimmen
664 664 Sluiten
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 Sluit dialoog en stop het downloaden
669 669 Sluit open changesets
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Sluit het venster en maak een nieuwe knoop
676 676 Sluit het venster zonder een nieuwe knoop te maken
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Sluit dit paneel. U kunt het opnieuw openen met de knoppen in de linker werkbalk.
682 682 -----
683 683 Gesloten weg
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Sluiten geopende wijzigingensets
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 Changeset sluiten
694 694 Kleding
695 695 Kustlijn
696 696 Kustlijnen.
697 697 Munten
698 698 Campus
699 699 Kleur
700 700 Kleur (hex)
701 701 Kleurenschema
702 702 Kleurenschema's
703 703 Kleuren
704 704 -----
705 705 Kleur punten en tracksegmenten op basis van snelheid.
706 706 Kleuren gebruikt door verschillende objecten in JOSM.
707 707 -----
708 708 Wegen combineren.
709 709 Verschillende wegen combineren tot één weg.
710 710 {0} wegen combineren
711 711 -----
712 712 Opdrachtenlijst
713 713 Opdrachtenlijst: {0}
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 Kantoren
718 718 Algemeen
719 719 Omvattende reschthoek gemeente: {0}
720 720 -----
721 721 -----
722 722 Vergelijk
723 723 -----
724 724 Configureren
725 725 Apparaat configureren
726 726 Plugin-site configureren
727 727 -----
728 728 Beschikbare plugins configureren
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 Remote-controlopdracht bevestigen
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 Conflicten
741 741 Conflicten gedetecteerd
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 Bestaande weg aan knoop koppelen
748 748 Met gpsd-server verbinden en de huidige locatie in LiveGPS-laag tonen.
749 749 Verbonden
750 750 Wegeindknoop dicht bij andere weg verbonden
751 751 Verbinden
752 752 Verbinden...
753 753 Verbindingsfout.
754 754 Verbinding is mislukt
755 755 Verbindingsinstellingen
756 756 Verbindingsinstellingen voor de OSM-server.
757 757 Verbinding is mislukt.
758 758 -----
759 759 Werkzaamheden
760 760 Bouwterrein
761 761 -----
762 762 -----
763 763 Met OSM-server verbinden...
764 764 Met server verbinden...
765 765 Met WMS-server verbinden...
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 Doorgaan
770 770 Doorgaan met oplossen
771 771 -----
772 772 Weg voortzetten vanaf laatste knoop.
773 773 De LiveGPS-laag continu op de huidige locatie centeren.
774 774 Bijdrage
775 775 -----
776 776 Naar GPX-laag omzetten
777 777 -----
778 778 Naar gegevenslaag omzetten
779 779 -----
780 780 Omgezet van: {0}
781 781 -----
782 782 Geïmporteerde coördinaten:
783 783 Coördinaten:
784 784 Kopiëren
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 Geselecteerde objecten naar klembord kopiëren
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 Klembord kopiëren en sluiten
799 799 -----
800 800 -----
801 801 Jaar van copyright
802 802 Correleer
803 803 Verband tussen afbeeldingen en GPX-tracks leggen
804 804 Met GPX relateren
805 805 Geen toegang tot gegevensbestand(en):\n{0}
806 806 Kan afbeelding niet ophalen
807 807 -----
808 808 Kan geen wegen combineren (ze kunnen niet worden samengevoegd tot een enkele reeks van knopen)
809 809 Kan niet met de OSM-server verbinden. Controleer je internetverbinding.
810 810 -----
811 811 -----
812 812 Kan elementsoort niet vinden
813 813 Kan waarschuwingsniveau niet vinden
814 814 -----
815 815 -----
816 816 Laden van plugin {0} is mislukt. Deze uit de voorkeuren verwijderen?
817 817 Kan geen voorkeuren van server laden.
818 818 Kan lengte- of breedtegraad of zoom niet ontleden. Controleer deze s.v.p.
819 819 Kan "{0}" niet lezen
820 820 -----
821 821 -----
822 822 Lezen surveyor-definitie is mislukt: {0}
823 823 Kan voorkeuzebron voor tagging niet lezen: {0}
824 824 Kon bestand ''{0}'' niet hernoemen
825 825 -----
826 826 -----
827 827 Kan geen voorkeuren uploaden. Reden: {0}
828 828 -----
829 829 Kan geen nieuwe fout aanmaken. Resultaat: {0}
830 830 -----
831 831 Land
832 832 Landcode
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 Baan
837 837 Gerechtsgebouw
838 838 Ondergronds reservoir
839 839 Kraan
840 840 Cirkel aanmaken
841 841 -----
842 842 Een cirkel uit drie knopen maken.
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 Een nieuwe kaart aanmaken.
847 847 Een nieuwe relatie aanmaken
848 848 Gebieden aanmaken
849 849 Geluidsmarkers aanmaken op de positie van de track die overeenkomt met de aangepast tijd van ieder geïmporteerd WAV-bestand.
850 850 -----
851 851 Kader aanmaken
852 852 Gebouwen aanmaken
853 853 Weg dupliceren
854 854 -----
855 855 Onderwerp aanmaken
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 Nieuwe node maken.
860 860 -----
861 861 Niet-geluidsmarkers tijdens lezen GPX aanmaken.
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 Maak losse gebouwen uit een langgerekt gebouw.
870 870 -----
871 871 -----
872 872 Hoofdscherm aanmaken
873 873 Creditkaart
874 874 -----
875 875 Cricketnetten
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Op de fiets oversteken
879 879 Als ruiter oversteken
880 880 Onbewaakte spporwegovergang
881 881 Klaar-over
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 Kruisende wegen
886 886 Kruisende wegen.
887 887 Keuken
888 888 Huidige selectie
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Huidige waarde is standaard.
893 893 -----
894 894 -----
895 895 Kleur aanpassen
896 896 Lijntekening aanpassen
897 897 De elementen op de werkbalk aanpassen.
898 898 Verdieping
899 899 -----
900 900 Wederzijdse afhankelijkheid tussen relaties:
901 901 Fietsen
902 902 Fietsen afhankelijkheden
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Gegevenslaag {0}
907 907 Structuur gegevensregistratie
908 908 Gegevensbron tekst. Standaard is Landsat.
909 909 Gegevensbronnen
910 910 Gegevensvalidator
911 911 Gegevens met fouten. Toch uploaden?
912 912 Vanwege onderhoud is de database niet bereikbaar
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 Pinpas
917 917 -----
918 918 Decimale graden
919 919 -----
920 920 Zoom verkleinen
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Standaard
925 925 Standaard (automatisch bepaald)
926 926 Standaardwaarde is onbekend (instelling is nog niet gebruikt).
927 927 Standaardwaarde is ''{0}''.
928 928 -----
929 929 -----
930 930 Graden minuten seconden
931 931 Verwijderen
932 932 -----
933 933 Verwijdermodus
934 934 Eigenschappen verwijderen
935 935 Wegen die niet deel van een binnenste multipoligoon zijn verwijderd
936 936 Bevestig verwijderen
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Uit relatie verwijderen
940 940 -----
941 941 Verwijder oncomplete delen?
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Knopen of wegen verwijderen.
945 945 -----
946 946 -----
947 947 -----
948 948 -----
949 949 Geselecteerde objecten verwijderen.
950 950 -----
951 951 De geselecteerde sleutel in alle objecten verwijderen
952 952 -----
953 953 De geselecteerde relatie verwijderen
954 954 Het geselecteerde schema uit de lijst verwijderen.
955 955 De geselecteerde bron uit de lijst verwijderen.
956 956 -----
957 957 Ongebruikte knopen van een weg verwijderen.
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Verwijderde of verplaatste primitieven
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Benaming
967 967 Tandarts
968 968 Geef een nauwkeurige probleemomschrijving
969 969 Beschrijving
970 970 Beschrijving: {0}
971 971 -----
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 Kon geen object met id {0} in de huidige dataset vinden
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Moeilijkheidsgraad
980 980 Afwijking van locatie (rood = hoog, groen = laag, indien beschikbaar)
981 981 Richting
982 982 Richtingsindex '{0}' niet gevonden
983 983 Richting om naar land te zoeken
984 984 Richting om land te zoeken. Standaard oost.
985 985 Uitschakelen
986 986 Gegevensregistratie uitschakelen als afstand kleiner wordt dan
987 987 Gegevensregistratie uitschakelen als snelheid lager wordt dan
988 988 -----
989 989 Plugin uitschakelen
990 990 -----
991 991 Negeer veranderingen en verlaat JOSM
992 992 -----
993 993 -----
994 994 Beeldscherminstellingen
995 995 -----
996 996 Een bewegende pictogram tonen die staat voor het opnamepunt op de gesynchroniseerde track van het klinkende geluid.
997 997 Coördinaten tonen als
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 Toon geschiedenis van OSM wegen, knopen of relaties.
1002 1002 Live-geluidsspoor tonen.
1003 1003 Niet-geotagged foto's tonen
1004 1004 Toon objectinformatie over OSM wegen, knopen of relaties.
1005 1005 Het geluidsmenu tonen.
1006 1006 Het informatiescherm tonen.
1007 1007 -----
1008 1008 De geschiedenis van alle geselecteerde items tonen.
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 OpenStreetBugs-onderwerpen tonen
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 Knopen verdelen
1016 1016 De geselecteerde knopen equidistant langs een lijn verdelen.
1017 1017 Ongebruikt spoor
1018 1018 -----
1019 1019 Wijzigingen niet toepassen
1020 1020 -----
1021 1021 Geen pijlen tekenen als ze niet minstens deze afstand hebben tot de vorige.
1022 1022 Geen lijnen tussen punten in deze laag tekenen.
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 Niets doen
1026 1026 -----
1027 1027 Wil je dit toestaan?
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Doe-het-zelfzaak
1031 1031 Dok
1032 1032 Huisarts
1033 1033 Hondenracen
1034 1034 Dubbel conflict
1035 1035 Omlaag
1036 1036 Downloaden
1037 1037 -----
1038 1038 Haal gegevens op
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 Locatie downloaden
1042 1042 Leden downloaden
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 Download-URL
1050 1050 WMS-tegel downloaden van {0}
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 Gebied geschikt om te downloaden; grootte waarschijnlijk acceptabel voor de server
1056 1056 Gebied te groot om te downloaden; server zal waarschijnlijk weigeren.
1057 1057 Als nieuwe laag downloaden
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 Ophalen data
1063 1063 Download alles als raw GPS. Mogelijkheden x1,y1,x2,y2, een URL met lat=y&lon=x&zoom=z of een bestandsnaam
1064 1064 Alles downloaden. Mogelijkheden: x1,y1,x2,y2, een URL met lat=y&lon=x&zoom=z of een bestandsnaam
1065 1065 Alles downloaden binnen:
1066 1066 Uit OSM langs deze track downloaden
1067 1067 Downloaden vanuit OSM...
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 Kaart downloaden van de OSM-server.
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 Ophalen bovenliggende wegen/relaties
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 Het omgrensde gebied downloaden
1089 1089 Het omgrensde gebied downloaden als rawe GPS
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 De locatie in de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z) downloaden
1096 1096 -----
1097 1097 Zichtbare tegels downloaden
1098 1098 Download {0} van {1} ({2} te gaan)
1099 1099 Gedownloade GPX-gegevens
1100 1100 -----
1101 1101 GPS-gegevens worden gedownload
1102 1102 OSM-gegevens downloaden
1103 1103 -----
1104 1104 "Dagmelding" downloaden
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 Gegevens worden gedownload
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 Afbeeldingstegel downloaden...
1113 1113 Ophalen open wijzigingensets
1114 1114 -----
1115 1115 Downloaden van punten {0} tot {1}...
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 {0} downloaden
1120 1120 Sleeplift
1121 1121 Sleep een wegdeel om een rechthoek te maken. Ctrl-sleep om een segment langs zijn loodlijn te verplaatsen.
1122 1122 -----
1123 1123 Afspeelstart verslepen en loslaten nabij track om het geluid vanaf daar af te spelen; SHIFT+loslaten om het geluid op dat punt te synchroniseren.
1124 1124 Sloot
1125 1125 Tekenen
1126 1126 Teken richting pijlen.
1127 1127 -----
1128 1128 Een rechthoek om de gedownloade gegevens van de WMS-server tekenen.
1129 1129 Een rechthoek met de gewenste grootte tekenen, vervolgens de muisknop loslaten.
1130 1130 Grenzen gedownload gebied tekenen
1131 1131 Grenzen van gedownloade gegevens tekenen
1132 1132 Richtingspijlen voor lijnen tekenen, de GPS-punten verbindend.
1133 1133 Richtingwijzers voor wegsegmenten tekenen.
1134 1134 Inactieve lagen in andere kleur tekenen
1135 1135 Grote GPS-punten tekenen
1136 1136 De GPS-punten groter tekenen.
1137 1137 Lijnen tussen punten in deze laag tekenen.
1138 1138 -----
1139 1139 Teken lijnen tussen rauwe GPS punten.
1140 1140 Knopen tekenen
1141 1141 Elastische hulplijn tekenen
1142 1142 Nummers segmentvolgorde tekenen
1143 1143 De grenzen van de gegevens tekenen die geladen zijn van de server.
1144 1144 De richtingspijlen tekenen door te zoeken in tabellen i.p.v. ingewikkelde wiskunde.
1145 1145 De inactieve gegevenslagen in een andere kleur tekenen.
1146 1146 De volgordenummers van alle segmenten binnen hun weg tekenen.
1147 1147 Virtuele knopen in selectiemodus tekenen
1148 1148 Virtuele knopen in geselecteerde modus tekenen voor eenvoudigere bewerking.
1149 1149 Drinkwater
1150 1150 -----
1151 1151 Bestaand pad laten vallen
1152 1152 Stomerij
1153 1153 Duplicaat in {0} knopen
1154 1154 Dupliceren
1155 1155 -----
1156 1156 Weg dupliceren
1157 1157 -----
1158 1158 Dubbele sneltoets voor knop '{0}' - knop wordt genegeerd!
1159 1159 Dubbele knopen die door meerdere wegen worden gebruikt.
1160 1160 Geselecteerde wegen dupliceren.
1161 1161 Dupliceer selectie door kopiëren en direct plakken.
1162 1162 -----
1163 1163 Dubbele knopen
1164 1164 Dubbele wegknopen
1165 1165 Dubbele wegknopen.
1166 1166 -----
1167 1167 E-mail
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 Bewerken
1173 1173 -----
1174 1174 Adresinformatie bewerken
1175 1175 Adresinterpolatie bewerken
1176 1176 Provincie -of gemeentegrens bewerken
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 Volkstuinen bewerken
1180 1180 Berghut bewerken
1181 1181 Archeologische plaats bewerken
1182 1182 Boogschieten bewerken
1183 1183 Kunstcentrum bewerken
1184 1184 Kunstwerk bewerken
1185 1185 Atletiek bewerken
1186 1186 Attractie bewerken
1187 1187 Australisch football bewerken
1188 1188 Geldautomaat bewerken
1189 1189 -----
1190 1190 Bakker bewerken
1191 1191 Bank bewerken
1192 1192 -----
1193 1193 Honkbal bewerken
1194 1194 Estuarium bewerken
1195 1195 Basketball bewerken
1196 1196 Slagveld bewerken
1197 1197 Baai bewerken
1198 1198 Strand bewerken
1199 1199 Baken bewerken
1200 1200 -----
1201 1201 Fietsenstalling bewerken
1202 1202 Fietsenverhuur bewerken
1203 1203 Fietswinkel bewerken
1204 1204 Biergarten bewerken
1205 1205 Scheepswerf bewerken
1206 1206 Verkeerspaal bewerken
1207 1207 -----
1208 1208 Grenspost bewerken
1209 1209 Boule bewerken
1210 1210 -----
1211 1211 Bowlen bewerken
1212 1212 Een brug bewerken
1213 1213 Ruiterpad bewerken
1214 1214 Braakliggende grond bewerken
1215 1215 Botspoort bewerken
1216 1216 Busbaan bewerken
1217 1217 Busplatform bewerken
1218 1218 Busstation bewerken
1219 1219 Bushalte bewerken
1220 1220 Slager bewerken
1221 1221 Kabinebaan bewerken
1222 1222 Café bewerken
1223 1223 Kampeerterrein bewerken
1224 1224 Kanaal bewerken
1225 1225 Kanoën bewerken
1226 1226 Autoverhuur bewerken
1227 1227 Autogarage bewerken
1228 1228 Autodelen bewerken
1229 1229 Winkel met autoonderdelen bewerken
1230 1230 Autowasstraat bewerken
1231 1231 Caravanpark bewerken
1232 1232 Kasteel bewerken
1233 1233 Wildrooster bewerken
1234 1234 Grotingang bewerken
1235 1235 Begraafplaats bewerken
1236 1236 Stoeltjeslift bewerken
1237 1237 Chalet bewerken
1238 1238 -----
1239 1239 Bioscoop bewerken
1240 1240 Stad bewerken
1241 1241 Bord stadsgrens bewerken
1242 1242 Grens bebouwde kom bewerken
1243 1243 Klif bewerken
1244 1244 Klimmen bewerken
1245 1245 Kustlijn bewerken
1246 1246 Campus bewerken
1247 1247 Kantoren bewerken
1248 1248 Algemeen bewerken
1249 1249 Computerwinkel bewerken
1250 1250 Bouwterrein bewerken
1251 1251 Een continent bewerken
1252 1252 -----
1253 1253 Land bewerken
1254 1254 -----
1255 1255 Gerechtsgebouw bewerken
1256 1256 Ondergronds reservoir bewerken
1257 1257 Kraan bewerken
1258 1258 Cricket bewerken
1259 1259 Cricketnetten bewerken
1260 1260 Croquet bewerken
1261 1261 -----
1262 1262 Fietspad bewerken
1263 1263 Fietsen bewerken
1264 1264 Dam bewerken
1265 1265 Tandarts bewerken
1266 1266 Ongebruikt spoor bewerken
1267 1267 -----
1268 1268 Doe-het-zelfzaak bewerken
1269 1269 Dok bewerken
1270 1270 Huisarts bewerken
1271 1271 Hondenracen bewerken
1272 1272 Sleeplift bewerken
1273 1273 Sloot bewerken
1274 1274 Drinkwater bewerken
1275 1275 Stomerij bewerken
1276 1276 Elektronicawinkel bewerken
1277 1277 Ambassade bewerken
1278 1278 EHBO-post bewerken
1279 1279 Ingang bewerken
1280 1280 -----
1281 1281 Landbouwgrond bewerken
1282 1282 Boerenerf bewerken
1283 1283 Fast-Food-restaurant bewerken
1284 1284 -----
1285 1285 Veerpontroute bewerken
1286 1286 Veerbootterminal bewerken
1287 1287 -----
1288 1288 Brandweerkazerne bewerken
1289 1289 Visstek bewerken
1290 1290 Trap bewerken
1291 1291 Bloemist bewerken
1292 1292 Football bewerken
1293 1293 Voetpad bewerken
1294 1294 Doorwaadplek bewerken
1295 1295 Bosbouw bewerken
1296 1296 Fontein bewerken
1297 1297 Brandstof bewerken
1298 1298 Meubelzaak bewerken
1299 1299 Tuin bewerken
1300 1300 Tuincentrum bewerken
1301 1301 Olieopslag bewerken
1302 1302 Poort bewerken
1303 1303 Gletsjer bewerken
1304 1304 Golf bewerken
1305 1305 Golfbaan bewerken
1306 1306 -----
1307 1307 Gras bewerken
1308 1308 Begraafplaats bewerken
1309 1309 Ontwikkelingsgebied bewerken
1310 1310 Pension bewerken
1311 1311 Turnen bewerken
1312 1312 Kapper bewerken
1313 1313 Onbemand station bewerken
1314 1314 Gehucht bewerken
1315 1315 Draadhek bewerken
1316 1316 -----
1317 1317 Heide bewerken
1318 1318 -----
1319 1319 Hifi-winkel bewerken
1320 1320 Een autosnelweg met werkzaamheden bewerken
1321 1321 Hockey bewerken
1322 1322 Paardenracen bewerken
1323 1323 Ziekenhuis bewerken
1324 1324 Hostel bewerken
1325 1325 Hotel bewerken
1326 1326 Vogeluitkijkpost bewerken
1327 1327 Industrieterrein bewerken
1328 1328 Eiland bewerken
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 Een splitsing bewerken
1332 1332 Kinderopvang bewerken
1333 1333 Kiosk bewerken
1334 1334 Sluipdoorhek bewerken
1335 1335 Land bewerken
1336 1336 Vuilstortplaats bewerken
1337 1337 Wasserette bewerken
1338 1338 Bibliotheek bewerken
1339 1339 Slagboom bewerken
1340 1340 Sneltram bewerken
1341 1341 Vuurtoren bewerken
1342 1342 Een woonerf bewerken
1343 1343 -----
1344 1344 Jachthaven bewerken
1345 1345 Weideland bewerken
1346 1346 Herdenkingsplek bewerken
1347 1347 Militair terrein bewerken
1348 1348 Minigolf bewerken
1349 1349 Geldwisselkantoor bewerken
1350 1350 Monorail bewerken
1351 1351 Monument bewerken
1352 1352 Motel bewerken
1353 1353 Motorracen bewerken
1354 1354 Een snelweg bewerken
1355 1355 Snelwegkruising bewerken
1356 1356 Een autosnelwegverbinding bewerken
1357 1357 Bergpas bewerken
1358 1358 Modder bewerken
1359 1359 Verzameling bewerken
1360 1360 Multipolygoon bewerken
1361 1361 Museum bewerken
1362 1362 Smalspoor bewerken
1363 1363 Landsgrens bewerken
1364 1364 Grens Nationaal park bewerken
1365 1365 Natuurreservaat bewerken
1366 1366 Nachtclub bewerken
1367 1367 Opticiën bewerken
1368 1368 -----
1369 1369 Buitensportzaak bewerken
1370 1370 -----
1371 1371 Park bewerken
1372 1372 Parkeerplaats bewerken
1373 1373 Een parkeergang bewerken
1374 1374 -----
1375 1375 Pad bewerken
1376 1376 Bergtop bewerken
1377 1377 Voetgangerszone bewerken
1378 1378 Pelota bewerken
1379 1379 Apotheek bewerken
1380 1380 Picnicplek bewerken
1381 1381 Pier bewerken
1382 1382 Pijplijn bewerken
1383 1383 Sportveld bewerken
1384 1384 Religieus gebouw bewerken
1385 1385 Speelveld bewerken
1386 1386 Politie bewerken
1387 1387 Grens kiesdistrict bewerken
1388 1388 Postkantoor bewerken
1389 1389 Energievoorziening bewerken
1390 1390 Hoogspanningskabels bewerken
1391 1391 Verdeelstation bewerken
1392 1392 Transformatorstation bewerken
1393 1393 Hoogspanningsmast bewerken
1394 1394 Een museumspoorweg bewerken
1395 1395 Een S-wegverbinding bewerken
1396 1396 Een S-weg bewerken
1397 1397 Gevangenis bewerken
1398 1398 Kroeg bewerken
1399 1399 Openbare gebouwen bewerken
1400 1400 Mijnbouw bewerken
1401 1401 Wedstrijdbaan bewerken
1402 1402 Badminton bewerken
1403 1403 Spoor bewerken
1404 1404 -----
1405 1405 Perron bewerken
1406 1406 Recreatiegebied bewerken
1407 1407 Recyclebakken
1408 1408 Regio bewerken
1409 1409 Reservoir bewerken
1410 1410 Woongebied bewerken
1411 1411 Een straat bewerken
1412 1412 Restaurant bewerken
1413 1413 Winkelcentrum bewerken
1414 1414 Rivier bewerken
1415 1415 Rivierbank bewerken
1416 1416 Toegangsbeperkingen bewerken
1417 1417 Een weg van onbekend soort bewerken
1418 1418 -----
1419 1419 -----
1420 1420 Rugby bewerken
1421 1421 Ruïne bewerken
1422 1422 -----
1423 1423 Gekoppelde deuren bewerken
1424 1424 School bewerken
1425 1425 Puinhelling bewerken
1426 1426 Kreupelhout bewerken
1427 1427 Een provinciale weg bewerken
1428 1428 Rustplaats bewerken
1429 1429 Een toegangsweg bewerken
1430 1430 Schuilplaats bewerken
1431 1431 Schoenenwinkel bewerken
1432 1432 Schieten bewerken
1433 1433 Sneltoetsen bewerken
1434 1434 Skateboard bewerken
1435 1435 Schaatsen bewerken
1436 1436 Skiën bewerken
1437 1437 Trailerhelling bewerken
1438 1438 Voetbal bewerken
1439 1439 Spijkers bewerken
1440 1440 Sportcentrum bewerken
1441 1441 Sportzaak bewerken
1442 1442 Bron bewerken
1443 1443 Stadion bewerken
1444 1444 Provincie bewerken
1445 1445 Kantoorartikelenwinkel bewerken
1446 1446 Overstap bewerken
1447 1447 Stroom bewerken
1448 1448 Deelgemeente bewerken
1449 1449 Metro bewerken
1450 1450 Metroingang bewerken
1451 1451 Supermarkt bewerken
1452 1452 Bewakingscamera bewerken
1453 1453 Uitkijkpunt bewerken
1454 1454 Zwemmen bewerken
1455 1455 Tafeltennis bewerken
1456 1456 Taxistandplaats bewerken
1457 1457 -----
1458 1458 Een telefoon bewerken
1459 1459 Tennis bewerken
1460 1460 -----
1461 1461 -----
1462 1462 Een tweebaansweg bewerken
1463 1463 Theater bewerken
1464 1464 Themapart bewerken
1465 1465 Tolpoort bewerken
1466 1466 Toren bewerken
1467 1467 Dorp bewerken
1468 1468 Stadhuis bewerken
1469 1469 Speelgoedwinkel bewerken
1470 1470 Track bewerken
1471 1471 -----
1472 1472 Tram bewerken
1473 1473 Tramhalte bewerken
1474 1474 -----
1475 1475 Boom bewerken
1476 1476 Een autoweg bewerken
1477 1477 Een autowegverbinding bewerken
1478 1478 Een tunnel bewerken
1479 1479 Verkeersbeperking bewerken
1480 1480 -----
1481 1481 Een enkelbaansweg bewerken
1482 1482 Universiteit bewerken
1483 1483 Verkoopautomaat bewerken
1484 1484 Dierenarts bewerken
1485 1485 Videotheek bewerken
1486 1486 Uitkijkpunt bewerken
1487 1487 Klein dorp bewerken
1488 1488 Stadsgroen bewerken
1489 1489 Wijngaard bewerken
1490 1490 Vulkaan bewerken
1491 1491 -----
1492 1492 Afvalzuivering bewerken
1493 1493 Water bewerken
1494 1494 Zwembad bewerken
1495 1495 Watertoren bewerken
1496 1496 Waterval bewerken
1497 1497 Kruis langs de weg bewerken
1498 1498 Kapelletje bewerken
1499 1499 Stuw bewerken
1500 1500 Drasland bewerken
1501 1501 Windmolen bewerken
1502 1502 Bos bewerken
1503 1503 Fabriek bewerken
1504 1504 Dierentuin bewerken
1505 1505 -----
1506 1506 -----
1507 1507 -----
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 -----
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 -----
1516 1516 -----
1517 1517 De geselecteerde bron bewerken.
1518 1518 De geselecteerde sleutelwaarde voor alle objecten bewerken
1519 1519 Bewerk: {0}
1520 1520 -----
1521 1521 -----
1522 1522 Chipknip
1523 1523 Elektronica
1524 1524 Elementen van type {0} worden ondersteund.
1525 1525 Stijging
1526 1526 Verhoging
1527 1527 Ambassade
1528 1528 EHBO-post
1529 1529 Praatpaal
1530 1530 Leeg document
1531 1531 Lege wegen
1532 1532 Automatisch bufferen inschakelen
1533 1533 Ingebouwde standaarden ingeschakelen
1534 1534 -----
1535 1535 -----
1536 1536 Renderen van de kaart als draadmodel aanzetten/uitzetten
1537 1537 -----
1538 1538 Lat/lon invoeren om naar toe te springen.
1539 1539 -----
1540 1540 URL om te downloaden invoeren
1541 1541 -----
1542 1542 Een menunaam en WMS-URL invoeren
1543 1543 Nieuw sleutel/waardepaar invoeren
1544 1544 -----
1545 1545 Voer een plaats in om naar te zoeken:
1546 1546 -----
1547 1547 -----
1548 1548 -----
1549 1549 -----
1550 1550 -----
1551 1551 Geef een URL waarvandaan de data gedownload moet worden
1552 1552 -----
1553 1553 -----
1554 1554 -----
1555 1555 -----
1556 1556 -----
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 Coördinaten van de nieuwe knoop invoeren.
1560 1560 Geef de zoekterm
1561 1561 Waarden voor alle conflicten invoeren.
1562 1562 -----
1563 1563 Voer je opmerking in
1564 1564 Ingang
1565 1565 -----
1566 1566 Fout
1567 1567 Aanmaken map voor buffergeheugen is mislukt: {0}
1568 1568 Gegevens wissen is mislukt.
1569 1569 Fouten tijden tonen URL
1570 1570 Initialiseren test {0} is mislukt:\n {1}
1571 1571 Laden bestand is mislukt
1572 1572 -----
1573 1573 -----
1574 1574 Bestand {0} gaat fout
1575 1575 Fout bij ontleden van {0}:
1576 1576 Fout bij ontleden {0}: {1}
1577 1577 Fout tijdens afspelen van het geluid
1578 1578 Fout tijdens exporteren {0}: {1}
1579 1579 Fout tijdens exporteren van {0}:\n{1}
1580 1580 Bestanden uit map {0} halen is mislukt\n
1581 1581 Ontleden van verschuiving is mislukt.\nVerwachte indeling: {0}
1582 1582 Het ontleden van de datum is mislukt.\nGebruik de verwachte indeling a.u.b.
1583 1583 Ontleden van tijdzone is mislukt.\nVerwachte indeling: {0}
1584 1584 Fout tijdens ontleden {0}
1585 1585 Uploaden is mislukt
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 -----
1589 1589 -----
1590 1590 -----
1591 1591 Fout: {0}
1592 1592 Fouten
1593 1593 Fouten tijdens download
1594 1594 Fouten tijdens ophalen
1595 1595 -----
1596 1596 -----
1597 1597 -----
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 Uitzondering opgetreden
1601 1601 Afsluiten
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 De applicatie afsluiten.
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 -----
1609 1609 Expliciete waypoints met tijdsschatting uit trackpositie.
1610 1610 Expliciete waypoints met geldige tijdsaanduiding.
1611 1611 Export GPX bestand
1612 1612 Exporteren en opslaan
1613 1613 -----
1614 1614 Exporteeropties
1615 1615 De gegevens naar een GPX-bestand exporteren.
1616 1616 Exporteren naar GPX...
1617 1617 SVG ViewBox uitnemen...
1618 1618 Best passende grens uitnemen
1619 1619 Grondafdruk gebouw uitnemen
1620 1620 Gemeentegrens uitnemen
1621 1621 GPS-locaties uit EXIF halen
1622 1622 Uittrekken
1623 1623 Weg uittrekken
1624 1624 Herstel-mij's
1625 1625 Achtergrond vervagen:
1626 1626 -----
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 -----
1632 1632 -----
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 Landbouwgrond
1649 1649 Boerenerf
1650 1650 -----
1651 1651 Sneltekenen (minder fraai)
1652 1652 Versterkingsfactor snel doorspoelen
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 Parkeergeld
1656 1656 -----
1657 1657 Hek
1658 1658 Veerpontroute
1659 1659 Veerbootterminal
1660 1660 -----
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 -----
1666 1666 Bestand
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 Fout in bestandsindeling
1670 1670 -----
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 Bestand bestaat al. Overschrijven?
1674 1674 Het bestand {0} bestaat al. Overschrijven?
1675 1675 Bestand {0} is geladen met de naam "{1}"
1676 1676 Bestand: {0}
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 Tekenen beëindigen
1683 1683 -----
1684 1684 Brandweerkazerne
1685 1685 Firefox-executable
1686 1686 Firefox is niet gevonden. Geef de locatie van Firefox op in de kaartinstellingenpagina van Voorkeuren.
1687 1687 Vuurplaats
1688 1688 Visstek
1689 1689 Herstellen
1690 1690 Eigenschappen herstellen
1691 1691 Relaties gerepareerd
1692 1692 Repareer tag conflikten
1693 1693 De geselecteerde fouten herstellen.
1694 1694 Vaste groote (van 25 tot 1000 meter)
1695 1695 Vaste vierkant groote (standaard is 100m)
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 Bloemist
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 Eten en drinken
1702 1702 Te voet
1703 1703 -----
1704 1704 -----
1705 1705 Forceer tekenen van lijnen als de geïmporteerde gegevens geen lijninformatie bevatten.
1706 1706 Lijnen altijd tekenen indien er geen segmenten geïmporteerd zijn.
1707 1707 Doorwaadplek
1708 1708 Bosbouw
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 Vooruit-/achteruittijd (seconden)
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 Leeg bestand in {0} gevonden\n
1715 1715 {0} overeenkomsten gevonden
1716 1716 Fontein
1717 1717 Vastzetten
1718 1718 -----
1719 1719 Franse kadaster WMS
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 Brandstof
1725 1725 Tankstation
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 Volledig scherm beeld
1729 1729 -----
1730 1730 Meubels
1731 1731 GPS-punten
1732 1732 -----
1733 1733 GPS-trackomschrijving
1734 1734 GPX-bestanden
1735 1735 GPX-bestanden (*.gpx, *.gpx.gz)
1736 1736 GPX-track heeft geen tijdinformatie
1737 1737 GPX-track:
1738 1738 GPX-track is geupload
1739 1739 Tuin
1740 1740 Tuincentrum
1741 1741 Olieopslag
1742 1742 Poort
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 Geotagged afbeeldingen
1749 1749 Een nieuwe cookie ontvangen (sessie verlopen)
1750 1750 -----
1751 1751 Gletsjer
1752 1752 Glas
1753 1753 Globalsat-gegevens importeren
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 Golfbaan
1761 1761 -----
1762 1762 Goederen
1763 1763 GPS-tijd (lees uit de bovenstaande foto):
1764 1764 -----
1765 1765 Neem kleinere afbeeldingen (hogere kwaliteit, maar gebruikt meer geheugen)
1766 1766 -----
1767 1767 Gras
1768 1768 Begraafplaats
1769 1769 Ontwikkelingsgebied
1770 1770 Raster
1771 1771 Rasterlaag:
1772 1772 Rasterindeling
1773 1773 Locatie van rasteroorsprong
1774 1774 Rasterrotatie
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 Pension
1783 1783 -----
1784 1784 Turnen
1785 1785 Kapper
1786 1786 Gehucht
1787 1787 Draadhek
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 Kop bevat meerdere waarden en kan niet in een enkele string worden geplaatst
1792 1792 Gezondheid
1793 1793 Heide
1794 1794 Zwaar vrachtverkeer
1795 1795 Haag
1796 1796 Hoogte
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 Hulp: {0}
1801 1801 -----
1802 1802 Verborgen
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 Wandelen
1811 1811 Historische locaties
1812 1812 Geschiedenis
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 Beginpagina
1820 1820 Ruiters
1821 1821 Paardenracen
1822 1822 Ziekenhuis
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 Sneltoetsen hotkey
1827 1827 Huisnaam
1828 1828 Huisnummer
1829 1829 -----
1830 1830 Vogeluitkijkpost
1831 1831 Ik bevind mij in tijdzone:
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 Indien opgegeven wordt de configuratie teruggezet naar de beginwaarden in plaats van gelezen.
1842 1842 Negeren
1843 1843 De geselecteerde fouten de volgende keer negeren.
1844 1844 -----
1845 1845 Gehele groep of individuele elementen negeren?
1846 1846 Negeer uitzondering omdat versturen afgebroken is. De uitzondering is: {0}
1847 1847 Elementen negeren
1848 1848 Negeren uitzondering omdat ophalen afgebroken is. Uitzondering was: {0}
1849 1849 Ongeldige URL negeren: "{0}"
1850 1850 Ongeldige bestands-URL negeren: "{0}"
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 Ongeldige expressie ''{0}''
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 Ongeldig object met id=0
1866 1866 -----
1867 1867 Ongeldige reguliere expressie ''{0}''
1868 1868 Ongeldige tag/waarde-combinaties
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 Afbeeldingsbestanden (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 Importeren
1893 1893 Geluid importeren
1894 1894 Gegevens van Globalsat Datalogger DG100 in GPX-laag importeren.
1895 1895 Afbeeldingen importeren
1896 1896 -----
1897 1897 Pad van GPX-laag importeren
1898 1898 Afbeeldingen importeren
1899 1899 Gegevens van DG100 importeren...
1900 1900 Gegevens van apparaat importeren.
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 Incomplete <member>-specificatie met ref=0
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 Zoom vergroten
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 Industrieterrein
1911 1911 Informatie
1912 1912 Info over element
1913 1913 Informatie
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Initialiseren
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Ongeldige datum
1932 1932 -----
1933 1933 Ongeldige verschuiving
1934 1934 Ongeldige eigenschapsleutel
1935 1935 Ongeldige regel spellingschecker: {0}
1936 1936 Ongeldige regel tagchecker - {0}: {1}
1937 1937 Ongeldige tijdzone
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Ongeldige spatie in eigenschapsleutel
1941 1941 -----
1942 1942 Draai zwart en wit om (en alle tussenliggende grijskleuren). Nuttig voor tekst op donkere achtergronden.
1943 1943 Is niet gevectoriseerd.
1944 1944 Is gevectoriseerd.
1945 1945 Eiland
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 JPEG-afbeeldingen (*.jpg)
1958 1958 -----
1959 1959 Java-versie {0}
1960 1960 Gebied samenvoeg functie
1961 1961 Samenvoegen gebieden: Korte wegen verwijderd
1962 1962 Knoop en lijn koppelen
1963 1963 Knoop aan weg knopen
1964 1964 Koppel een knoop met het dichtstbijzijnde wegsegment
1965 1965 Overlappende gebieden samenvoegen
1966 1966 Zichzelf overlappend gebied samengevoegd
1967 1967 Zichzelf overlappend gebied samengevoegd
1968 1968 Overlappende gebieden samenvoegen
1969 1969 Naar positie springen
1970 1970 Spring daarheen
1971 1971 Spring naar positie
1972 1972 Splitsing
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Backupbestanden behouden
1976 1976 Mijn coördinaten houden
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Hun coördinaten houden
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Sleutel
1988 1988 Toets ''{0}'' is ongeldig.
1989 1989 Sleutel "{0}" ontbreekt in voorkeuze.
1990 1990 Sleutel kan niet leeg zijn wanneer de tag-operator wordt gebruikt. Voorbeeld van gebruik: sleutel=waarde.
1991 1991 Toets:
1992 1992 Sneltoetsen
1993 1993 Trefwoorden
1994 1994 Kinderopvang
1995 1995 -----
1996 1996 Sluipdoorhek
1997 1997 -----
1998 1998 Geluids- (en afbeeldings- en web-)markers labelen.
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Voorkeuren Lakewalker-plugin
2002 2002 Lakewalker-trace
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Lambert-zone (Estland)
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Grondgebruik
2012 2012 Vuilstortplaats
2013 2013 -----
2014 2014 Lanen
2015 2015 Taal
2016 2016 Laatste verandering op {0}
2017 2017 Laatste plugin-update is meer dan {0} dagen geleden.
2018 2018 Breedtegraad
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Gemaximaliseerd openen
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 Wasserette
2028 2028 laag
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 laag niet in lijst.
2037 2037 Laag om in te meten
2038 2038 Laag: {0}
2039 2039 Lagen
2040 2040 Voorlooptijd (seconden)
2041 2041 Vrije tijd
2042 2042 -----
2043 2043 Lengte van waarde voor tag "{0}" van object {1} overschrijdt de max. toegestane lengte {2}. De lengte van de waarde is {3}.
2044 2044 Lengte:
2045 2045 -----
2046 2046 Bewaakte spoorwegovergang
2047 2047 Bibliotheek
2048 2048 Licentie
2049 2049 Slagboom
2050 2050 Sneltram
2051 2051 Vuurtoren
2052 2052 Lijnreferentie
2053 2053 Nauwkeurigheid lijnvereenvoudiging (graden)
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 Werkende GPS
2060 2060 -----
2061 2061 LiveGPS-laag
2062 2062 Woonerf
2063 2063 Alle tegels laden
2064 2064 Tegel laden
2065 2065 -----
2066 2066 WMS-laag uit bestand laden
2067 2067 -----
2068 2068 Locatie uit buffer laden (alleen als buffer ingeschakeld is)
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 Verzameling afbeeldingen laden als een nieuwe laag.
2072 2072 -----
2073 2073 Vroege plugins laden
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 Plugins laden
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 {0} laden
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Locatie
2086 2086 -----
2087 2087 Afgesloten
2088 2088 Sluis
2089 2089 Lodi - Italië
2090 2090 -----
2091 2091 Lengtegraad
2092 2092 -----
2093 2093 Weergave en Vormgeving
2094 2094 Uitkijktoren
2095 2095 -----
2096 2096 Zoeken naar de oever...
2097 2097 Knopen of wegen met 'FIXME' in de eigenschapwaarden zoeken.
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 Geluidsmarker op afspeelstart zetten
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 Configuratiebestand is verminkt in regels {0}
2113 2113 Misvormde zinnen:
2114 2114 Bouwwerken
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Kaart
2121 2121 -----
2122 2122 Kaartprojectie
2123 2123 Kaartinstellingen
2124 2124 Kaart: {0}
2125 2125 Jachthaven
2126 2126 Als uitgevoerd markeren
2127 2127 -----
2128 2128 Markers van benoemde punten
2129 2129 Markers van {0}
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 Koppelen van foto's aan track is mislukt
2133 2133 -----
2134 2134 Max. zoom |v|:
2135 2135 Max. hoogte (meters)
2136 2136 Max. lengte (meters)
2137 2137 Max. breedte (meters)
2138 2138 Max. buffergrootte (in MB)
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 Max. snelheid (km/u)
2142 2142 Max. gewicht (tonnen)
2143 2143 Maximum leeftijd voor een gebufferd bestand in dagen. Standaard is 100.
2144 2144 Maximum oppervlak per verzoek:
2145 2145 Maximale bufferleeftijd (dagen)
2146 2146 Maximale buffergrootte (MB)
2147 2147 Maximale grijswaarde die als water wordt geaccepteerd (gebaseerd op Landsat IR-1-gegevens). Tussen 0-255, standaard 90.
2148 2148 Maximale grijswaarde die als water geldt (0-255)
2149 2149 -----
2150 2150 Maximum lengte (in meters) om lijnen tekenen. Kies ''-1'' om alle lijnen tekenen.
2151 2151 Maximum lengte (meters)
2152 2152 -----
2153 2153 Maximum aantal knopen in oorspronkelijke spoor
2154 2154 Maximum aantal te genereren knopen (vóór lijnvereenvoudiging). Standaard 50000.
2155 2155 Maximum aantal segmenten toegestaan in een aangemaakte weg (standaard 250).
2156 2156 Maximum aantal segmenten per weg
2157 2157 Maximum grootte van een buffermap in bytes. Standaard is 300 MB.
2158 2158 Weide
2159 2159 Gemeten waarden
2160 2160 Metingen
2161 2161 Lid van
2162 2162 Leden
2163 2163 Leden (opgelost)
2164 2164 Leden (met conflicten)
2165 2165 Herdenkingsplek
2166 2166 Menunaam
2167 2167 Menunaam (standaard)
2168 2168 Snelmenu
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 Samenvoegen
2172 2172 Knopen samenvoegen
2173 2173 -----
2174 2174 Voeg laag samen
2175 2175 Knopen in de oudste samenvoegen
2176 2176 -----
2177 2177 Selectie samenvoegen
2178 2178 Voeg de huidige laag toe in een andere laag
2179 2179 Voeg de huidig geselecteerd primitieven toe in een andere laag
2180 2180 -----
2181 2181 {0} knopen samenvoegen
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 Samengevoegde versie
2187 2187 -----
2188 2188 Melding van de dag niet beschikbaar
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 Militair terrein
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Min. snelheid (km/u)
2197 2197 Mini-rotonde
2198 2198 Minigolf
2199 2199 Minimum afstand (pixels)
2200 2200 Minuten: {0}
2201 2201 Spiegelen
2202 2202 Spiegel de geselecteerde knopen en wegen.
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 Samenvoeg doel voor knooppunt met id {0} ontbreekt
2213 2213 Samenvoeg doel voor object met id {0} ontbreekt
2214 2214 Samenvoeg doel voor relatie met id {0} ontbreekt
2215 2215 Samenvoeg doel voor weg met id {0} ontbreekt
2216 2216 Samenvoeg doel van type {0} met id {1} ontbreekt
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 Modus: tekenmodus
2224 2224 Modus: {0}
2225 2225 -----
2226 2226 Aangepaste tijden (tijdsmarkeringen) van geluidsbestanden.
2227 2227 Groepen aanpastoetsen
2228 2228 Lijst met WMS-servers bewerken die in het WMS-pluginmenu worden getoond
2229 2229 Geldwisselkantoor
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 Meer informatie over deze functionaliteit
2234 2234 Meer dan één WMS-laag beschikbaar\nSelecteer er eerst één en probeer dan opnieuw
2235 2235 Meer dan een "van"-weg gevonden.
2236 2236 Meer dan een "naar"-weg gevonden.
2237 2237 Meer dan éé "via" gevonden.
2238 2238 -----
2239 2239 Motorracen
2240 2240 Gemotoriseerd verkeer
2241 2241 Motorfiets
2242 2242 -----
2243 2243 Autosnelweg
2244 2244 Snelwegkruising
2245 2245 Autosnelwegverbinding
2246 2246 Bergpas
2247 2247 -----
2248 2248 Verplaats een segment langs zijn normaal, en laat de muisknop los
2249 2249 -----
2250 2250 Omlaag verplaatsen
2251 2251 -----
2252 2252 Verplaats elementen
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Naar links verplaatsen
2256 2256 -----
2257 2257 Objecten verplaatsen door slepen; Shift voegt toe (Ctrl wisselt); Shft-Ctrl roteert selectie; of verander selectie
2258 2258 Objecten {0} verplaatsen
2259 2259 Naar rechts verplaatsen
2260 2260 De geselecteerde leden omlaag verplaatsen
2261 2261 De geselecteerde leden omhoog verplaatsen
2262 2262 De geselecteerde laag een rij omlaag verplaatsen.
2263 2263 De geselecteerde laag een rij omhoog verplaatsen.
2264 2264 De geselecteerde knopen op een lijn plaatsen
2265 2265 De geselecteerde knopen in een cirkel plaatsen.
2266 2266 Verplaats ze
2267 2267 Omhoog verplaatsen
2268 2268 Geselecteerde elementen één positie omhoog schuiven
2269 2269 {0} verplaatsen
2270 2270 Verplaatst objecten {0}
2271 2271 Modder
2272 2272 Verzameling
2273 2273 -----
2274 2274 Multipolygoon
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 Mijn versie
2283 2283 -----
2284 2284 Mijn met Samengevoegd
2285 2285 Mijn met Hun
2286 2286 Importeren NMEA is mislukt!
2287 2287 NMEA-import gelukt
2288 2288 NMEA-0183-bestanden
2289 2289 NPE-kaarten
2290 2290 NPE-kaarten (Tim)
2291 2291 Naam
2292 2292 -----
2293 2293 Naam van gebruiker.
2294 2294 Naam: {0}
2295 2295 Benoemde trackpunten van {0}
2296 2296 Benoemde trackpunten.
2297 2297 Smalspoor
2298 2298 Landsgrens
2299 2299 -----
2300 2300 Natuurreservaat
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 Negatieve waarden duiden op het westelijk/zuidelijk halfrond.
2304 2304 Netwerk
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 Nieuw
2308 2308 -----
2309 2309 Nieuw onderwerp
2310 2310 Nieuwe sleutel
2311 2311 Nieuwe rol
2312 2312 Nieuwe waarde
2313 2313 Nieuwe waarde voor {0}
2314 2314 Volgende
2315 2315 Volgende afbeelding
2316 2316 Nachtclub
2317 2317 -----
2318 2318 Geen exporter gevonden! Niets opgeslagen.
2319 2319 Geen GPX-gegevenslaag gevonden.
2320 2320 Geen GPX-laag geselecteerd. Kan geen spoor uploaden.
2321 2321 Geen GPX-track in laag beschikbaar om geluid mee te koppelen.
2322 2322 Geen sneltoets
2323 2323 Geen "van"-weg gevonden.
2324 2324 Geen "naar"-weg gevonden.
2325 2325 Geen "via"-knoop of -weg gevonden.
2326 2326 -----
2327 2327 Geen aanpassingen aanwezig om te uploaden.
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Geen conflicten om op in te zoomen
2331 2331 Geen huidige dataset gevonden
2332 2332 Geen data in dit gebied gevonden.
2333 2333 Geen gegevens op apparaat gevonden.
2334 2334 Geen gegevens geladen.
2335 2335 Geen datum
2336 2336 Geen beschrijving opgegeven. Voer deze s.v.p. in,
2337 2337 Geen bestaande geluidsmarkers in deze laag om vanaf te verschuiven.
2338 2338 Doodlopende weg
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Geen afbeelding
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Geen kruispunt gevonden. Er is niets veranderd
2345 2345 -----
2346 2346 Geen overeenkomst gevonden voor ''{0}''
2347 2347 -----
2348 2348 Geen open wijzigingensets
2349 2349 -----
2350 2350 Geen wachtwoord opgegeven.
2351 2351 Geen eigenschapsconflicten
2352 2352 Geen tag-conflicten om op te lossen
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 Geen GPX-tracks geselecteerd
2358 2358 Geen doel lagen
2359 2359 -----
2360 2360 Geen gebruikersnaam opgegeven.
2361 2361 -----
2362 2362 Geen validatiefouten
2363 2363 Geen beeld geopend - kan de grenzen niet bepalen!
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 Knoop
2369 2369 -----
2370 2370 Knooppunt nog in gebruik
2371 2371 -----
2372 2372 Knopen
2373 2373 -----
2374 2374 Knopen met dezelfde naam
2375 2375 Knopen (opgelost)
2376 2376 Knopen (met conflicten)
2377 2377 -----
2378 2378 Geen
2379 2379 Geen van deze knopen is met iets anders verbonden.
2380 2380 Geen van deze wegknopen is met iets anders verbonden
2381 2381 Normaal
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 Niet verbonden
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 Opmerking
2389 2389 -----
2390 2390 Let op: GPL is niet verenigbaar met de OSM licentie. Upload geen bestanden met een GPL-licentie.
2391 2391 Merk op: Als een weg geselecteerd is, dan krijgt deze weg nieuwe kopieën\nvan de losgemaakte knopen en de nieuwe knopen zullen geselecteerd worden.\nAnders zouden alle wegen hun eigen kopie krijgen en alle knopen zouden\ngeselecteerd worden.
2392 2392 Briefgeld
2393 2393 Niets
2394 2394 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet uitgebreid.
2395 2395 Niets gevonden in selectie met zoeken op "{0}"
2396 2396 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet verkleind.
2397 2397 Geen selectie om op in te zoomen.
2398 2398 Niets geselecteerd!
2399 2399 Geen gegevens om te exporteren, maak deze eerst.
2400 2400 -----
2401 2401 Niets om te uploaden. Creëer eerst gegevens.
2402 2402 -----
2403 2403 Nulwijzeruitzondering, mogelijk ontbreken er wat tags.
2404 2404 Nummer
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 Nummeringschema
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 OSM-gegevens
2415 2415 OSM-wachtwoord
2416 2416 OSM Server bestanden
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 Object "{0}" is reeds verwijderd. Sla object over met versturen
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 Object geschiedenis
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 Objecten om toe te voegen:
2432 2432 Objecten om aan te verwijderen:
2433 2433 Objecten om te bewerken:
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Oneven
2439 2439 Alle punten oostwaarts verschuiven (graden). Standaard 0.
2440 2440 Alle punten noordwaarts verschuiven (graden). Standaard 0.
2441 2441 Verschuiving:
2442 2442 Oude sleutel
2443 2443 Oude rol
2444 2444 Oude waarde
2445 2445 De oudste bestanden worden automatisch verwijderd als deze grootte wordt overschreden.
2446 2446 Op verzoek
2447 2447 Tijdens uploaden
2448 2448 Éénrichting
2449 2449 Éénknoopswegen
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 Éénrichtingsweg
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 Alleen interessante richtingwijzers (b.v. met éénrichtingstag).
2460 2460 Alleen op de kop van een weg.
2461 2461 Alleen op gevectoriseerde lagen
2462 2462 Op dit moment kunnen maximaal twee gebieden worden samengevoegd.
2463 2463 -----
2464 2464 Map met luchtfoto's openen
2465 2465 Locatie openen…
2466 2466 OpenStreetBugs openen
2467 2467 Zichtbare openen.
2468 2468 Een lege WMS-laag openen om gegevens uit een bestand in te laden
2469 2469 -----
2470 2470 Een bestand openen.
2471 2471 -----
2472 2472 Een lijst met alle mogelijk opdrachten openen (buffer ongedaan maken).
2473 2473 Een lijst met alle geladen lagen openen.
2474 2474 Een lijst met alle relaties openen.
2475 2475 Een lijst openen met mensen die aan de geselecteerde objecten werken.
2476 2476 -----
2477 2477 Een samenvoegingdialoog voor de geselecteerde elementen in bovenstaande lijst openen.
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 Een selectielijstscherm openen.
2481 2481 -----
2482 2482 Een URL openen.
2483 2483 Een editor voor de geselecteerde relatie openen
2484 2484 -----
2485 2485 Een ander GPX-spoor openene
2486 2486 Open een andere foto
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 Bestand openen
2490 2490 Afbeeldingen met ImageWayPoint openen
2491 2491 Alleen bestanden die zichtbaar zijn in het huidige beeld openen.
2492 2492 Surveyor-werkbalk openen.
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Het meetscherm openen.
2496 2496 Open tagvoorkeuzetester om de voorkeuzedialogen te bekijken.
2497 2497 Het validatiescherm openen.
2498 2498 Openen...
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 Downloadlus van OpenStreetBugs
2505 2505 -----
2506 2506 OpenStreetMap-gegevens
2507 2507 Bezig met 1 bestand te openen...
2508 2508 Openingstijden
2509 2509 Bestand ''{0}'' aan het openen...
2510 2510 Bestanden aan het openen
2511 2511 Een dialoogvenster openen waarmee naar een bepaalde locatie kan worden gesprongen.
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 Bedrijf
2515 2515 -----
2516 2516 Optionele attributen:
2517 2517 -----
2518 2518 Optionele soorten
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 Orthogonaal maken
2522 2522 -----
2523 2523 Vorm orthogonaal maken
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 Andere
2528 2528 -----
2529 2529 Buitensport
2530 2530 -----
2531 2531 Overlappende gebieden
2532 2532 Overlappende snelwegen
2533 2533 Overlappende snelwegen (met oppervlak)
2534 2534 Overlappende spoorwegen
2535 2535 Overlappende spoorwegen (met oppervlak)
2536 2536 Overlappende wegen
2537 2537 Overlappende wegen (met oppervlak)
2538 2538 Overlappende wegen.
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 Overschrijven?
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 Tekenstijl {0}: {1}
2551 2551 Tekenprobleem
2552 2552 -----
2553 2553 Papier
2554 2554 Parameter "downloadgps" accepteert geen bestandsnamen of bestands-URLs
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 Parkeerplaats
2561 2561 Parkeergang
2562 2562 Ontleedfout: documentstructuur van GPX-bestand is ongeldig
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 Wachtwoord
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Plakken
2576 2576 -----
2577 2577 Tags plakken
2578 2578 -----
2579 2579 Inhoud van het buffer plakken.
2580 2580 Plakken zonder oncomplete delen
2581 2581 Pad
2582 2582 Padlengte
2583 2583 Patroon syntax fout: Patroon {0} in {1} is illegaal!
2584 2584 Bergtop
2585 2585 Voetgangers
2586 2586 Voetgangersoversteekplaats
2587 2587 Soort voetgangersoversteekplaats
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 Conflicten in de knopen van deze weg
2592 2592 -----
2593 2593 Gegevensvalidatie uitvoeren
2594 2594 Toegestane opdrachten
2595 2595 Apotheek
2596 2596 Telefoonnummer
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 Fototijd (uit exif):
2600 2600 Foto''s bevatten geen tijdinformatie.
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 Picnicplek
2604 2604 -----
2605 2605 Pijplijn
2606 2606 Soort piste
2607 2607 Sportveld
2608 2608 Religieus gebouw
2609 2609 Locaties
2610 2610 Afspelen/Pauzeren geluid
2611 2611 Afspelen start dit aantal seconden voor (of na, indien negatief) de gewenste geluidsspoorpositie.
2612 2612 Speelveld
2613 2613 Breek af als je het niet zeker weet
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 Geef een filter string.
2623 2623 Graag een breedtegraad invoeren tussen -90 en 90
2624 2624 Graag een lengtegraad invoeren tussen -180 en 180
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 Voer een zoekopdracht in:
2628 2628 Voer een gebruikersnaam in
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 Graag een geldige breedtegraad in voeren tussen -90 en 90
2633 2633 Graag een geldige lengtegraad invoeren tussen -180 en 180
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 Selecteer een sleutel
2659 2659 Selecteer een schema om te gebruiken.
2660 2660 -----
2661 2661 Selecteer een waarde
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 Selecteer een invoer.
2665 2665 Selecteer minstens vier knopen.
2666 2666 Selecteer minstens één reeds opgeladen knooppunt, weg of relatie a.u.b.
2667 2667 Selecteer op z'n minst één gesloten weg die samengevoegd moet worden.
2668 2668 Selecteer ten minste één knoop of weg.
2669 2669 -----
2670 2670 Selecteer minimaal één weg om te vereenvoudigen.
2671 2671 Selecteer minstens één weg.
2672 2672 Selecteer minstens drie knopen:
2673 2673 Minstens twee knopen selecteren om samen te voegen.
2674 2674 Selecteer twee of meer wegen om te combineren.
2675 2675 Selecteer precies twee of drie knopen; of een weg met precies twee of drie knopen.
2676 2676 Selecteer iets om te kopiëren
2677 2677 -----
2678 2678 Selecteer de objecten waarvan de eigenschappen moet veranderen.
2679 2679 Selecteer een rij om te verwijderen.
2680 2680 Selecteer een rij om te bewerken.
2681 2681 Selecteer het schema om te verwijderen.
2682 2682 Selecteer de doellaag
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 Selecteer welke wijzigingen in eigenschappen je wilt toepassen.
2686 2686 Schakel auto-sourcing in en controleer cadastre millesime.
2687 2687 Plugin gebundeld met JOSM
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 Puntnummer
2695 2695 Politie
2696 2696 -----
2697 2697 Poort:
2698 2698 -----
2699 2699 Alleen locatie
2700 2700 -----
2701 2701 Locatie, tijd, datum, snelheid
2702 2702 Locatie, tijd, datum, snelheid, hoogte
2703 2703 Postbus
2704 2704 -----
2705 2705 Postkantoor
2706 2706 Postcode
2707 2707 -----
2708 2708 Energievoorziening
2709 2709 Hoogspanningskabel
2710 2710 Verdeelstation
2711 2711 Transformatorstation
2712 2712 Hoogspanningsmast
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 Voorgedefinieerd
2716 2716 -----
2717 2717 Instelling van voorkeur {0} is verwijderd omdat hij niet langer wordt gebruikt.
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 Voorkeuren
2722 2722 Voorkeuren opgeslagen op {0}
2723 2723 Voorkeuren...
2724 2724 OSM-gegevens voorbereiden...
2725 2725 Voorbereiden conflikt oplossen
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 Museumspoor
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 Voorkeuze
2734 2734 Voorkeuzen bevatten geen eigenschapsleutel
2735 2735 Voorkeuzen bevatten geen eigenschapswaarde
2736 2736 Vorige
2737 2737 Vorige afbeelding
2738 2738 Provinciale hoofdweg
2739 2739 S-wegverbinding
2740 2740 Eerste keuze:
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 Gevangenis
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 Projectiemethode
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 Eigenschappen
2755 2755 Eigenschappen / Leden
2756 2756 Eigenschapchecker:
2757 2757 Eigenschappen voor geselecteerde objecten.
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 Eigenschappen van
2762 2762 Eigenschappen (met conflicten)
2763 2763 Eigenschappen/Lidmaatschappen
2764 2764 Eigenschappen: {0} / Leden: {1}
2765 2765 Eigenschapwaarden bevatten HTML-codes
2766 2766 Eigenschapwaarde begin of eindigt met een spatie
2767 2767 -----
2768 2768 Beschrijf kort de veranderingen die je upload:
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 Kroeg
2774 2774 -----
2775 2775 Openbare gebouw
2776 2776 Openbaar vervoer
2777 2777 Openbaar vervoer
2778 2778 Object "{0}" verwijderd
2779 2779 Tekstlabels tegen geluids- (en afbeeldings- en web-)markers plaatsen almede hun knoppictogrammen.
2780 2780 -----
2781 2781 Mijnbouw
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 Wedstrijdbaan
2795 2795 Badminton
2796 2796 Spoor
2797 2797 Spoorweg
2798 2798 Onbemand station
2799 2799 Perron
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 Rauwe GPS-gegevens
2805 2805 Lees dit eerst
2806 2806 -----
2807 2807 Foto's lezen...
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 Lezen ouders van "{0}"
2812 2812 -----
2813 2813 Lezen {0}...
2814 2814 Leesmij
2815 2815 Echte naam
2816 2816 Zeker sluiten?
2817 2817 Selectie uit relatie {0} zeker verwijderen?
2818 2818 Recreatiegebied
2819 2819 Geogerefereerde afbeelding...
2820 2820 -----
2821 2821 Opnieuw uitvoeren
2822 2822 De laatste ongedaan gemaakte opdracht herstellen.
2823 2823 Referentie
2824 2824 Referentie (tracknummer)
2825 2825 Referentienummer
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 Herteken
2829 2829 Regio
2830 2830 Conflicten verwerpen en opslaan
2831 2831 Relatie
2832 2832 Relatie ...
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 Relaties
2845 2845 Relaties: {0}
2846 2846 De muisknop loslaten om objecten in het rechthoek te selecteren.
2847 2847 De muisknop loslaten om het verplaatsen te stoppen. CTRL om samen te voegen met dichtstbijzijnde knoop.
2848 2848 De muisknop loslaten om het roteren te stoppen.
2849 2849 Religie
2850 2850 Herladen
2851 2851 Alle geselecteerde objecten herladen en de lijst verversen.
2852 2852 Foutieve tegels herladen
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 Afstandsbediening
2857 2857 -----
2858 2858 Afstandsbediening is gevraagd gegevens te importeren van de volgende URL:
2859 2859 Afstandsbediening is gevraagd gegevens uit de API te laden.
2860 2860 Verwijderen
2861 2861 Vervang "{0}" met knooppunt "{1}"
2862 2862 Vervang "{0}" met relatie "{1}"
2863 2863 Vervang "{0}" met weg "{1}"
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 Foto uit laag verwijderen
2870 2870 -----
2871 2871 Tags van binnenste wegen verwijderd
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 elementen verwijderd van relaties
2883 2883 -----
2884 2884 Dubbele knopen verwijderen...
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 Laag hernoemen
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 Verhuur
2891 2891 Garage
2892 2892 Vervang "{0}" door "{1}" voor
2893 2893 Oorspronkelijke achtergrond vervangen door achtergrondkleur van JOSM.
2894 2894 De oorspronkelijke witte achtergrond vervangen door de achtergrondkleur die in de JOSM-voorkeuren is opgegeven.
2895 2895 Fout melden
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 Gewenste details: {0}
2901 2901 -----
2902 2902 Herstellen
2903 2903 Cookie herstellen
2904 2904 De huidige meetresultaten herstellen en het meetpad verwijderen.
2905 2905 -----
2906 2906 De voorkeuren herstellen op standaardwaarden
2907 2907 Woongebied
2908 2908 Woongebied
2909 2909 De applet op de gegeven afmetingen instellen (BREEDTExHOOGTE)
2910 2910 Resolutie van Landsat-tegels (pixels per graad)
2911 2911 Resolutie van Landsat-tegels, gemeten in pixels per graad. Standaard 4000.
2912 2912 Oplossen
2913 2913 Conflicten oplossen
2914 2914 -----
2915 2915 Conflicten oplossen in coördinaten in {0}
2916 2916 Conflicten in verwijderde toestand oplossen in {0}
2917 2917 Los conflikten op in leden lijst van relatie {0}
2918 2918 Los conflicten op in knooppunten lijst van weg {0}
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 Los {0} tag conflicten op in relatie {1}
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 Beperking
2930 2930 Winkelcentrum
2931 2931 Stutmuur
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 Wegen omkeren
2944 2944 Een terras omkeren
2945 2945 Het terras omkeren
2946 2946 Omkeren en combineren
2947 2947 Grijstinten omkeren (voor zwarte achtergronden).
2948 2948 -----
2949 2949 De richting van alle geselecteerde wegen omkeren.
2950 2950 -----
2951 2951 Wegen omkeren
2952 2952 -----
2953 2953 Omgekeerde kustlijn: land niet aan linker zijde
2954 2954 Omgekeerde land: land niet aan linker zijde
2955 2955 Omgekeerd water: land niet aan linker zijde
2956 2956 De huisnummers op een terras omkeren
2957 2957 Revisie
2958 2958 -----
2959 2959 Rivier
2960 2960 Rivierbank
2961 2961 Weg (onbekend soort)
2962 2962 Toegangsbeperkingen
2963 2963 Rol
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 Rollen in relaties verwijzen naar
2967 2967 180° roteren
2968 2968 270° roteren
2969 2969 90° roteren
2970 2970 Afbeelding linksom roteren
2971 2971 Afbeelding rechtsom roteren
2972 2972 Linksom roteren
2973 2973 Rechtsom roteren
2974 2974 Rotonde
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 Ruïne
2984 2984 -----
2985 2985 Douglas-Peuckerbenadering uitvoeren...
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 Knooppunten reductie uitvoeren...
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 SIM-kaarten
2993 2993 Gekoppelde deuren
2994 2994 Opslaan
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 Opslaan als...
2998 2998 GPX-bestand opslaan
2999 2999 Laag opslaan
3000 3000 OSM-bestand opslaan
3001 3001 -----
3002 3002 WMS-laag in bestand opslaan
3003 3003 Toch opslaan
3004 3004 Verkregen gegevens iedere minuut naar bestand schrijven.
3005 3005 De huidige gegevens in een nieuw bestand opslaan.
3006 3006 Huidige gegevens opslaan.
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Gebruikersnaam en wachtwoord opslaan (onversleuteld)
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 Map {0} scannen
3016 3016 -----
3017 3017 Schroot
3018 3018 Puinhelling
3019 3019 Kreupelhout
3020 3020 Zoeken
3021 3021 -----
3022 3022 Naar objecten zoeken.
3023 3023 Zoeken...
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 Tweede naam
3027 3027 N-weg>400
3028 3028 Tweede keuze:
3029 3029 Seconden: {0}
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 Sel.: Rel.:{0} / Wegen:{1} / Knopen:{2}
3036 3036 Selecteer
3037 3037 Alles selecteren
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Alle niet-gewiste objecten in de gegevenslaag selecteren. Hiermee worden ook incomplete objecten geselecteerd.
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 Gemeente selecteren
3047 3047 Selecteer één van beide:
3048 3048 -----
3049 3049 Selecteer als de data naar een nieuwe laag moet worden gedownload
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 Lijntekenopties selecteren
3054 3054 -----
3055 3055 Selecteer de node onder de cursor.
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 Selecteer de doellaag
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 Met de opgegeven zoekactie selecteren
3083 3083 Objecten selecteren, verplaatsen en roteren
3084 3084 Geselecteerde elementen kunnen niet recht worden gelegd.
3085 3085 -----
3086 3086 Geselecteerde track: {0}
3087 3087 Selectie
3088 3088 Oppervlak van selectie
3089 3089 Lengte van selectie
3090 3090 Selectie leeg
3091 3091 -----
3092 3092 Selectie is ongeschikt!
3093 3093 Selectie: {0}
3094 3094 Zelfkruisende wegen
3095 3095 -----
3096 3096 Laag scheiden
3097 3097 Scheidingsteken
3098 3098 Volgorde
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 Toegangsweg
3102 3102 Diensten
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 Transparantie van WMS-lagen instellen. Rechts is ondoorzichtig en links doorzichtig.
3106 3106 Een nieuwe locatie voor het volgende verzoek instellen
3107 3107 Alles naar standaardwaarde zetten
3108 3108 Achtergrond transparant maken.
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 De geselecteerde elementen op de kaart instellen op de geselecteerde items in de bovenstaande lijst.
3115 3115 Naar standaardwaarde zetten
3116 3116 -----
3117 3117 Zet {0}={1} voor knooppunt ''{2}''
3118 3118 Zet {0}={1} voor relatie ''{2}''
3119 3119 Zet {0}={1} voor weg ''{2}''
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 Voorkeuren direct instellen. Voorzichtig gebruiken!
3123 3123 Standaarden instellen
3124 3124 Het instellen van sneltoets "{0}" voor opdracht "{1}" ({2}) is mislukt.\nDe gekozen sneltoets is reeds toegewezen aan "{3}" ({4}).\n\n
3125 3125 -----
3126 3126 Instellingen voor de Afstandsbedieningsplugin.
3127 3127 Instellingen voor de Slippy-kaartplugin
3128 3128 Instellingen voor de geluidsspeler en geluidsmarkers.
3129 3129 Instellingen voor kaartprojectie en interpretatie van gegevens.
3130 3130 Autodelen
3131 3131 -----
3132 3132 Schuilplaats
3133 3133 Alle sporen oostwaarts verschuiven (graden)
3134 3134 Alle sporen noordwaarts verschuiven (graden)
3135 3135 Schoenen
3136 3136 Schieten
3137 3137 Winkelen
3138 3138 Winkels
3139 3139 -----
3140 3140 Sneltoets
3141 3141 Sneltoetsvoorkeuren
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 Moet de plugin worden uitgeschakeld?
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 GPS-gegevens tonen.
3148 3148 Statusrapport tonen
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Informatief niveau tijden upload tonen.
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 Object-id in selectielijsten tonen
3160 3160 De geluidsmenuitem op de hoofdmenubalk tonen of verbergen.
3161 3161 -----
3162 3162 Opstartscherm tonen
3163 3163 Statusrapport tonen met zinvolle informatie dat aan fouten geweten kan worden
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Informatieve testen in de upload-controleschermen tonen.
3167 3167 Deze hulptekst tonen
3168 3168 Tonen/Verbergen
3169 3169 Tekst/pictogrammen tonen/verbergen
3170 3170 -----
3171 3171 Sicilië - Italië
3172 3172 Gelijkgenaamde wegen
3173 3173 Weg vereenvoudigen
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 Enkele kleur (kan voor lagen met een naam ingesteld worden)
3178 3178 Individuele elementen
3179 3179 Grootte van Landsat-tegels (pixels)
3180 3180 Grootte van een landsat-tegel, gemeten in pixels. Standaard 2000.
3181 3181 -----
3182 3182 Schaatsen
3183 3183 -----
3184 3184 Skiën
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 Slippy-kaart
3191 3191 Slippy-kaart
3192 3192 Slippy-kaart
3193 3193 Trailerhelling
3194 3194 Gladde kaartafbeeldingen (anti-aliasing)
3195 3195 -----
3196 3196 Sneeuwscooter
3197 3197 Voetbal
3198 3198 Conflicten oplossen
3199 3199 Enkele wegen vormden onderdeel van relaties die zijn aangepast. Controleer of er geen fouten zijn geïntroduceerd.
3200 3200 Enkele waypoints, die te ver van de track liggen om hun tijd zinnig te kunnen schatten, zijn overgeslagen.
3201 3201 Sommige waypoints met tijdmarkeringen van vóór de start of na het einde van de track zijn overgeslagen of naar de start verplaatst.
3202 3202 -----
3203 3203 Voorinstellingenmenu sorteren
3204 3204 -----
3205 3205 Bron
3206 3206 Brontekst
3207 3207 Gehandicaptenplaats
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 Snelheid
3211 3211 -----
3212 3212 Snelheidscamera
3213 3213 Pennen
3214 3214 Weg splitsen
3215 3215 Een weg bij de geselecteerde knoop splitsen.
3216 3216 -----
3217 3217 Weg {0} in {1} delen splitsen
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 Balsporten
3221 3221 Sportfaciliteiten
3222 3222 -----
3223 3223 Sportcentrum
3224 3224 Bron
3225 3225 Stadion
3226 3226 Standaard UNIX-geometrieargument
3227 3227 Sterren
3228 3228 Start zoeken
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 Start het downloaden van data
3232 3232 Start een nieuwe weg vanaf de node.
3233 3233 Trackstart (doet dit altijd als geen andere markers beschikbaar zijn).
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 Mappenscan starten
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 Provincie
3245 3245 -----
3246 3246 Kantoorartikelen
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 Statusrapport
3250 3250 Trap
3251 3251 Overstap
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 Stroom
3255 3255 -----
3256 3256 Straatnaam
3257 3257 -----
3258 3258 Straten
3259 3259 Straten NRW Geofabrik.de
3260 3260 Stijl voor binnenweg "{0}" komt overeen met multipolygoon.
3261 3261 Stijl voor buitenweg "{0}" komt niet overeen.
3262 3262 Stijl voor beperking {0} is niet gevonden.
3263 3263 Aktiveer filter
3264 3264 Deelgemeente
3265 3265 Metro
3266 3266 Metroingang
3267 3267 Sneltoetsen nevenscherm
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 Supermarkt
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 Oppervlakte
3275 3275 Bewakingscamera
3276 3276 Uitkijkpunt
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 SurveyorPlugin vereist LiveGpsPlugin, maar kan deze niet vinden!
3281 3281 Zwemmen
3282 3282 Zwitsers raster (Zwitserland)
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Geluid synchroniseren
3288 3288 Synchroniseer alle gegevens
3289 3289 Synchroniseer alleen node {0}
3290 3290 Synchroniseer alleen relatie {0}
3291 3291 De tijd met een foto van de GPS-ontvanger synchroniseren
3292 3292 Synchroniseer alleen weg {0}
3293 3293 -----
3294 3294 Tafeltennis
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 Wegen taggen als
3300 3300 Wegen als water, kustlijn, land of niets taggen. Standaard is water.
3301 3301 Tagcheckerbron
3302 3302 Tester tagvoorkeuze
3303 3303 Tagvoorkeuzen
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 Tags met lege waarden
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 Telefoon
3321 3321 Telefoonkaart
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 Terras
3325 3325 Rijtjeshuis maken
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Tweebaansweg
3330 3330 Derde keuze:
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 De (kompas)richting van het lijnsegment dat wordt getekend.
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 De Afstandsbedieningsplugin luistert naar poort 8111 op localhost. De poort kan niet ingesteld worden omdat er naar verwezen wordt door externe applicaties die met deze plugin communiceren.
3348 3348 De "van"-weg begint of eindigt niet bij een "via"-knoop.
3349 3349 De "vanaf"-weg begint of eindigt niet bij een "via"-weg.
3350 3350 De "naar"-weg begint of eindigt niet bij een "via"-knoop/
3351 3351 De "naar"-weg begint of eindigt niet bij een "via"-weg.
3352 3352 De waarde waarmee de snelheid is vermenigvuldigd voor snel doorspoelen.
3353 3353 De hoek tussen het vorige en het huidige wegsegment.
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 De huidige selectie kan niet gebruik worden voor splitsen.
3360 3360 De huidige selectie kan niet worden gebruikt voor het losmaken.
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 Het document bevat geen gegevens.
3366 3366 De volgende fouten traden op gedurende bulk ophalen: {0}
3367 3367 -----
3368 3368 De geografische breedtegraad bij de cursor.
3369 3369 De geografische lengtegraad bij de cursor.
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 De lengte van het nieuwe wegsegment dat wordt getekend.
3373 3373 -----
3374 3374 De grootte van het maximale omvattende gebied is 0.25 en je verzoek is te groot. Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osm
3375 3375 -----
3376 3376 De naam van het object bij de cursor.
3377 3377 Het aantal seconden om vooruit of achteruit te springen als de bijbehorende knop wordt ingedrukt.
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 De plugin is uit de configuratie verwijderd. Start JOSM opnieuw om de plugin uit de applicatie te halen.
3381 3381 De projectie "{0}" in de URL en de huidige projectie "{1}" komen niet overeen.\nDat kan tot foutieve coördinaten leiden.
3382 3382 De projectie {0} kon niet geactiveerd worden. Mercator wordt gebruikt
3383 3383 -----
3384 3384 De verhouding tussen verstreken tijd van de geluidsopname en de werkelijkheid
3385 3385 De regexp "{0}" bevat een ontleedfout op positie {1}, complete foutmelding:\n\n{2}
3386 3386 Het gevraagde gebied is te groot. Zoom iets in of verander de resolutie
3387 3387 De geselecteerde GPX-track bevat geen tijdmarkering. Selecteer een andere.
3388 3388 -----
3389 3389 De geselecteerde knopen hebben niet dezelfde weg gemeen.
3390 3390 De selecteerde foto''s bevatten geen tijdinformatie.
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 De bronnen (URL of bestandsnaam) van spellingscontrole (zie http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) of gegevensbestanden van tagchecker.
3395 3395 De beginlocatie bevindt zich buiten de bbox
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 Het zichtbare gebied is te klein of te groot om gegevens uit OpenStreetBugs te downloaden
3399 3399 De weg kan niet gesplitst worden bij de geselecteerde knopen. (Tip: selecteer knopen in het midden van de weg.)
3400 3400 De wegen kunnen in hun huidige richtingen niet worden gecombineerd. Wil je de richting van enkele omkeren?
3401 3401 Theater
3402 3402 -----
3403 3403 Hun versie
3404 3404 -----
3405 3405 Hun met Samengevoegd
3406 3406 Themapark
3407 3407 -----
3408 3408 Er zijn geen geopende wijzigingensets
3409 3409 Er zijn geen objecten geselecteerd om te verversen
3410 3410 Er bevinden zich enkele onopgeloste conflicten in het document. Deze worden niet opgeslagen en worden behandeld alsof je ze genegeerd hebt. Doorgaan?
3411 3411 -----
3412 3412 Fout tijdens het tonen van de URL van deze marker
3413 3413 Er waren {0} tegenstrijdigheden tijdens het importeren.
3414 3414 Deze opdracht heeft geen sneltoets.\n\n
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 Dit is na het einde van de opname
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 De knoop is met niets anders verbonden.
3422 3422 -----
3423 3423 Deze plugin controleert op fouten in sleutels en waarden van eigenschappen.
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 De test controleert op knopen zonder tag die geen deel uitmaken van enige weg.
3427 3427 Dit test op wegen zonder tag, die leeg zijn of één knoop bevatten.
3428 3428 Deze test controleert op wegen die sommige van de knopen meer dan eens bevatten.
3429 3429 Deze test controleert op wegen met gelijke namen die mogelijk verkeerd gespeld zijn.
3430 3430 Deze test controleert of een weg een eindpunt heel dicht bij een andere weg heeft.
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 Deze test controleert of een verbinding tussen twee knopen niet gebruikt wordt door meer dan één weg.
3434 3434 Deze test controleert of kustlijnen correct zijn.
3435 3435 Deze test controleert of er geen knopen met precies dezelfde locatie zijn.
3436 3436 -----
3437 3437 De test controleer de richting van water-, land of kustlijnwegen.
3438 3438 -----
3439 3439 Deze test zoekt knopen met dezelfde naam (kunnen dubbele zijn).
3440 3440 Dit test of circulaire wegen gesloten zijn.
3441 3441 -----
3442 3442 Deze nodes staan niet in een circel. Opheffend
3443 3443 Tegelnummers
3444 3444 Tegelbronnen
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Tijdzone:
3448 3448 Tijdzone: {0}
3449 3449 -----
3450 3450 Om overbelasting van Cadastre-WMS te vermijden,\nis importeergrootte beperkt tot maximaal 1 km2.
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Schakelen volledig scherm beeld
3454 3454 GPX-lijnen in-/uitschakelen
3455 3455 Draadmodelweergave in- of uitschakelen
3456 3456 Schakelen volledig scherm beeld
3457 3457 -----
3458 3458 Zichtbaarheid van de markertekst en pictogrammen in- of uitschakelen.
3459 3459 Zichtbaarheid van een laag in- of uitschakelen.
3460 3460 Omschakelen: {0}
3461 3461 De algemene instelling "{0}" in-/uitschakelen
3462 3462 Toiletten
3463 3463 -----
3464 3464 Tol
3465 3465 Tolpoort
3466 3466 Gereedschap: {0}
3467 3467 Werkbalk
3468 3468 Werkbalk aanpassing
3469 3469 Gereedschappen
3470 3470 -----
3471 3471 Toerisme
3472 3472 Toren
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 Dorp
3476 3476 Stadhuis
3477 3477 -----
3478 3478 Speelgoed
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 Track- en puntkleuring
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Verkeerslicht
3490 3490 -----
3491 3491 Tramhalte
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 Boom
3496 3496 Autoweg
3497 3497 Autowegverbinding
3498 3498 -----
3499 3499 Probeer eerst de plugin te updaten naar de nieuwste versie voordat je een fout rapporteert.
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 Start tunnel
3503 3503 Verkeersbeperking
3504 3504 Draaicirkel
3505 3505 Zwaaiplaats
3506 3506 -----
3507 3507 Draaiplateau
3508 3508 Soort
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 UIC-referentie
3512 3512 ONBEKEND
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 URL van www.openstreetmap.org (je kunt hier een URL plakken om het gebied te downloaden)
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 Wegen losmaken
3523 3523 -----
3524 3524 Kan nieuwe geluidsmarker niet aanmaken.
3525 3525 Kan geen vertaling voor taalgebied {0} vinden. Naar {1} terugvallen.
3526 3526 -----
3527 3527 Kan geen canoniek pad voor map {0} krijgen\n
3528 3528 -----
3529 3529 Kan lat/lon niet ontleden.
3530 3530 Kan in de afgespeelde laag niet synchroniseren.
3531 3531 Ongeklassificeerd
3532 3532 Niet-gesloten wegen.
3533 3533 Niet-gesloten weg
3534 3534 -----
3535 3535 Niet-verbonden wegen.
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 Ongedaan maken
3546 3546 -----
3547 3547 Verplaatsing ongedaan maken
3548 3548 -----
3549 3549 De laatste opdracht opgedaan maken.
3550 3550 Laat paneel drijven
3551 3551 Er is een onverwachte fout opgetreden
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 Onverwacht token: {0}
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 Ongebonden knoop
3566 3566 Universiteit
3567 3567 Onbekende bestandsextentie: {0}
3568 3568 Onbekende host
3569 3569 Onderwerpstatus onbekend
3570 3570 Onbekende logstructuur
3571 3571 Onbekend lidtype voor "{0}".
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 Onbekende primitief: {0}. Toegestane waarden zijn knoop, weg of relatie
3575 3575 Onbekende rol "{0}".
3576 3576 Onbekende zinnen:
3577 3577 Onbekend type: {0}
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 Onbenoemde wegen
3581 3581 Ongeordende kustlijn
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 Alles deselecteren
3588 3588 Alles (escape) deselecteren
3589 3589 Alles deselecteren (focus)
3590 3590 Alle objecten deselecteren.
3591 3591 Niet-ondersteunde WMS-bestandsversie; is {0}, verwachtte {1}
3592 3592 Niet-ondersteunde versie bufferbestand; {0} gevonden, {1} verwacht.\nMaak een nieuwe aan.
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 Ongetagde en niet-verbonden knopen
3596 3596 Ongetagde wegen
3597 3597 Ongetagde, lege en éénknoopswegen
3598 3598 Omhoog
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Update veranderd
3604 3604 Ververs objecten
3605 3605 -----
3606 3606 Ververs selectie
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 Update de huidig veranderde objecten van de server (download de data opnieuw)
3612 3612 Update de huidige geselecteerde objecten van de server (herdownload data)
3613 3613 Ververst de objecten in de aktieve data laag vanaf de server
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 data aan het updaten
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Aanpassingen uploaden
3623 3623 Voorkeuren uploaden
3624 3624 Spoor uploaden
3625 3625 Sporen uploaden
3626 3626 Verstuur alle wijzigingen in de aktieve data laag naar de OSM server
3627 3627 Verstuur alle wijzigingen in de huidige selectie naar de OSM server
3628 3628 Uploaden afgebroken
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Upload is mislukt. Server gaf de volgende melding:
3635 3635 -----
3636 3636 Upload selectie
3637 3637 -----
3638 3638 De huidige voorkeuren naar de server uploaden
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 GPX-track uploaden
3645 3645 GPX-track uploaden: {0}% ({1} van {2})
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 Data aan het uploaden voor laag ''{0}''
3649 3649 Versturen van {0} objecten ...
3650 3650 Sporen naar openstreetmap.org uploaden
3651 3651 Gebruik
3652 3652 Gebruik
3653 3653 Gebruik <b>(</b> en <b>)</b> om expressies te groeperen
3654 3654 -----
3655 3655 Gebruik <b>|</b> of <b>OR</b> om te combineren met een logische OR
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 Uitgebreide eigenschapchecker gebruiken
3661 3661 Decimale graden gebruiken.
3662 3662 Gebruik de standaard
3663 3663 Standaardgegevensbestand gebruiken.
3664 3664 -----
3665 3665 Standaardbestand spellingscontrole gebruiken.
3666 3666 -----
3667 3667 Gebruik foutenlaag.
3668 3668 Algemene instellingen gebruiken.
3669 3669 Uitzonderingslijst gebruiken.
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 De huidige kleuren als nieuw kleurenschema gebruiken.
3673 3673 Het standaardgegevensbestand gebruiken (aanbevolen).
3674 3674 Het standaardbestand spellingscontrole gebruiken (aanbevolen).
3675 3675 -----
3676 3676 Gebruik de foutenlaag om problematische elementen weer te geven.
3677 3677 Gebruik uitzonderingslijst om waarschuwingen te onderdrukken.
3678 3678 Het geselecteerde schema uit de lijst gebruiken.
3679 3679 -----
3680 3680 Gebruiker
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 Gebruikersnaam
3685 3685 -----
3686 3686 De sneltoets "{0}" gebruiken als alternatief.\n\n
3687 3687 Valideren
3688 3688 Valideer eigenschapwaarden en -tags door uitgebreide regels toe te passen.
3689 3689 Valideer eigenschapsleutels met een woordenlijst
3690 3690 Valideer eigenschapwaarden tegen presets
3691 3691 -----
3692 3692 Validatie
3693 3693 Validatiefouten
3694 3694 -----
3695 3695 Waarde
3696 3696 Waarde "{0}" voor sleutel "{1}" niet in voorkeuze.
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 Verschillende instellingen die het uiterlijk van het programma beïnvloeden.
3704 3704 -----
3705 3705 Snelheid (rood = langzaam, groen = snel)
3706 3706 Verkoopautomaat
3707 3707 Producten
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Versie {0}
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Dierenarts
3718 3718 Videotheek
3719 3719 Beeld
3720 3720 Beeld: {0}
3721 3721 Uitkijkpunt
3722 3722 Klein dorp
3723 3723 Stadsgroen
3724 3724 Dorp/stad
3725 3725 Wijngaard
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 Calibratie geluidsopname
3731 3731 Vulkaan
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 WAARSCHUWING: onverwachte formaat vande API base URL. Verwijzing naar informatie of geschiedenis pagina voor OSM primitive zal waarschijnlijk mislukken. API base URL is: ''{0}''
3735 3735 WAARSCHUWING: onverwachte formaat vande API base URL. Verwijzing naar gebruikers pagina to info voor OSM user zal waarschijnlijk mislukken. API base URL is: ''{0}''
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 WMS-laag
3741 3741 Voorkeuren WMS-plugin
3742 3742 WMS-URL
3743 3743 WMS-URL (standaard)
3744 3744 -----
3745 3745 WMS-laag ({0}), automatisch in zoom {1} downloaden
3746 3746 WMS-laag ({0}), in zoom {1} downloaden
3747 3747 WMS-laag ({0}), {1} tegel(s) geladen
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 Muur
3754 3754 Waarschuwing
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Waarschuwing: Laag ''{0}'' bestaat niet meer. 'Kan niet verwijderen' conflikt voor primitief ''{1}''.
3768 3768 Waarschuwing: Voorkeuren bestand "{0}" ontbreekt. Standaard voorkeuren bestand wordt aangemaakt.
3769 3769 -----
3770 3770 Waarschuwing: Vervangen van bestaand voorkeuren bestand "{0}" door standaard voorkeuren bestand.
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 Waarschuwing: het wachtwoord wordt onversleuteld verstuurd.
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Waarschuwing: automatisch afkappen van waarde van tag "{0}" van verwijderd objekt {1}
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 Waarschuwing: fout kop "{0}" komt niet overeen met verwacht patroon
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 Waarschuwing: object "{0}" is reeds verwijderd op de server. Sla dit object over, versturen wordt opnieuw uitgevoerd
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Waarschuwing: {0}
3820 3820 Waarschuwingen
3821 3821 Wasstraat
3822 3822 -----
3823 3823 Afvalzuivering
3824 3824 -----
3825 3825 Zwembad
3826 3826 Watertoren
3827 3827 Waterval
3828 3828 Waterwegpunt
3829 3829 Wave-geluidsbestanden (*.wav)
3830 3830 -----
3831 3831 Weginformatie
3832 3832 -----
3833 3833 Wegeindknoop dicht bij andere snelweg
3834 3834 Wegeindknoop dicht bij andere weg
3835 3835 Wegknoop dicht bij andere weg
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Weg:
3840 3840 Waypoint-afbeelding
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 Wegen
3844 3844 Kruis langs de weg
3845 3845 Kapelletje langs de weg
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 Stuw
3849 3849 Drasland
3850 3850 Rolstoel
3851 3851 -----
3852 3852 Bij importeren van geluid, pas het toe op ieder waypoint in de GPX-laag.
3853 3853 Bij importeren van geluid, maak markers van...
3854 3854 Bij het omkeren van de rijrichting worden de volgende veranderingen van eigenschappen van de weg en zijn knopen voorgesteld om de gegevens consistent te houden.
3855 3855 Tijdens het opslaan worden backupbestanden, eindigend op een ~, behouden.
3856 3856 Welke WMS-laag als achtergrond gebruiken voor tracing? Standaard is IR1.
3857 3857 Gehele groep
3858 3858 Breedte (meters)
3859 3859 -----
3860 3860 Windmolen
3861 3861 -----
3862 3862 Draadmodelweergave
3863 3863 -----
3864 3864 Bos
3865 3865 Fabriek
3866 3866 Wereld
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Verkeerd geordende wegen.
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 Je staat op het punt knopen te verwijderen buiten het gebied dat je hebt gedownload.<br>Dit kan problemen veroorzaken omdat andere objecten (die je niet ziet) ze kunnen gebruiken.<br>Wil je ze echt verwijderen?
3886 3886 U staat op het punt {0} browser vensters te openen. <br> Dit kan zowel uw scherm met browser vensters vullen <br> als een behoorlijke tijd duren.
3887 3887 Je kunt ook een URL van www.openstreetmap.org inplakken.
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 U dient JOSM opnieuw te starten om sommige instellingen te activeren.
3892 3892 U dient eerst bronnen van tagvoorkeuzen in Voorkeuren op te geven.
3893 3893 -----
3894 3894 U heeft meer dan {0} elementen verplaatst. Het verplaatsen van een groot aantal elementen is meestal een fout.\nWilt u ze echt verplaatsen?
3895 3895 -----
3896 3896 Je moet minstens één weg selecteren.
3897 3897 -----
3898 3898 Je moet twee of meer knopen selecteren om een rondgaande weg te splitsen
3899 3899 Je moet de afspeelstart slepen (Shift-toets ingedrukt) op de geluidsmarker of op het trackpunt waar je wilt synchroniseren.
3900 3900 U moet de afspeelstart nabij de GPX-track slepen waarvan u de gekoppelde geluidsopname afspeelde (na de eerste marker).
3901 3901 Je moet het geluid gepauzeerd hebben op het punt in de track waar je de marker wilt hebben.
3902 3902 Pauzeer het geluid op het moment dat je de synchronisatiehulp hoort.
3903 3903 Je vraagt te veel knopen (limiet is 50.000). Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osm
3904 3904 -----
3905 3905 U mag een GPX-track selecteren
3906 3906 -----
3907 3907 Nulcoördinaten:
3908 3908 Dierentuin
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 Inzoomen
3912 3912 Uitzoomen
3913 3913 Zoom en verplaats kaart
3914 3914 Zoom optimaal en 1:1
3915 3915 Zoom door slepen of CTRL+. of CTRL+,; verplaats met CTRL+omhoog, links, omlaag, rechts; verplaats met rechter knop
3916 3916 Inzoomen
3917 3917 Uitzoomen
3918 3918 Beeld inzoomen op {0}
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 Op probleem inzoomen
3923 3923 Naar de geselecteerde element(en) zoomen.
3924 3924 Op selectie inzoomen.
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 Inzoomen op {0}
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 "{0}" is niet gesloten en kan daarom niet worden samengevoegd.
3934 3934 \nHoogte: {0} m
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 Achteruit
3941 3941 Sneller
3942 3942 Sneller vooruit
3943 3943 Vooruit
3944 3944 Spring terug
3945 3945 Naar voren springen
3946 3946 Volgende marker
3947 3947 Speel vanaf volgende marker
3948 3948 Speel vanaf vorige marker
3949 3949 Afspelen/Pauzeren
3950 3950 Vorige marker
3951 3951 Langzamer
3952 3952 Langzaam vooruit
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 O
3957 3957 -----
3958 3958 Z
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 I
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 tekst
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 afgekorte straatnaam
3979 3979 -----
3980 3980 Toevoegen aan selectie
3981 3981 adres
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 kabelbaan
3985 3985 luchtverbinding
3986 3986 luchtverbinding_donker
3987 3987 luchtverbinding_licht
3988 3988 landbouw
3989 3989 alles
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 alternatief
3994 3994 soort voorziening {0}
3995 3995 voorziening
3996 3996 voorziening_licht
3997 3997 voorziening_verkeer
3998 3998 Anglicaan
3999 3999 diervoeder
4000 4000 -----
4001 4001 iedere
4002 4002 -----
4003 4003 Boogschieten
4004 4004 gebied
4005 4005 -----
4006 4006 Oosters
4007 4007 -----
4008 4008 Atletiek
4009 4009 Australisch football
4010 4010 auto-laden tegels
4011 4011 auto-zoom
4012 4012 achtergrond
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Bahai
4017 4017 Baptist
4018 4018 barrière
4019 4019 blokkade gebruikt om een weg
4020 4020 Honkbal
4021 4021 estuarium
4022 4022 Basketball
4023 4023 strand
4024 4024 fiets
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 veen
4028 4028 Boules
4029 4029 grens
4030 4030 Bowling
4031 4031 brug
4032 4032 brugtag op een knoop
4033 4033 -----
4034 4034 braakliggend gebied
4035 4035 Boeddhisme
4036 4036 gebouw
4037 4037 -----
4038 4038 hamburger
4039 4039 -----
4040 4040 busbaan
4041 4041 Kanoën
4042 4042 Hoofdlettergevoelig
4043 4043 Katholiek
4044 4044 begraafplaats
4045 4045 -----
4046 4046 de selectie aanpassen
4047 4047 het venster aanpassen
4048 4048 Buffergeheugen controleren...
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 Chinese keuken
4052 4052 -----
4053 4053 Christelijk
4054 4054 sigaretten
4055 4055 -----
4056 4056 Klimmen
4057 4057 met de klok mee
4058 4058 -----
4059 4059 afgesloten weg
4060 4060 kolen
4061 4061 kustlijn
4062 4062 kinderhoofdjes
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 condooms
4067 4067 -----
4068 4068 De verbonden DG100 configureren
4069 4069 Alle remote-controlopdrachten handmatig bevestigen
4070 4070 -----
4071 4071 naaldbomen
4072 4072 verbinding
4073 4073 werkzaamheden
4074 4074 -----
4075 4075 Kan geen geluidsinvoerstroom uit invoer-URL krijgen
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 Cricket
4079 4079 Cricket netten
4080 4080 Croquet
4081 4081 -----
4082 4082 fietspad met fietstag
4083 4083 Fietsen
4084 4084 gegevens
4085 4085 loofbomen
4086 4086 gegevens na importeren wissen
4087 4087 -----
4088 4088 verwijderd
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 vervallen
4093 4093 bestemmingsverkeer
4094 4094 bestemming
4095 4095 omweg
4096 4096 -----
4097 4097 uitgeschakeld
4098 4098 dok
4099 4099 Hondenraces
4100 4100 -----
4101 4101 omlaag
4102 4102 bergafwaarts
4103 4103 -----
4104 4104 frisdranken
4105 4105 oprit
4106 4106 oost
4107 4107 eenvoudig
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 Paardensport
4111 4111 Evangelist
4112 4112 -----
4113 4113 voorbeelden
4114 4114 -----
4115 4115 hondenpoepzakjes
4116 4116 -----
4117 4117 onwaar: de eigenschap is expliciet uitgeschakeld
4118 4118 landbouwgrond
4119 4119 -----
4120 4120 veerboot
4121 4121 zoek in selectie
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 voedsel
4125 4125 voet
4126 4126 Football
4127 4127 voetpad met voettag
4128 4128 -----
4129 4129 bosbouw
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 fossiele brandstoffen
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 vanaf weg
4137 4137 Stahoogte
4138 4138 -----
4139 4139 Duits
4140 4140 gletsjer
4141 4141 Golf
4142 4142 golfbaan
4143 4143 -----
4144 4144 GPS-marker
4145 4145 GPS-punt
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 gras
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 Grieks
4156 4156 groen
4157 4157 ontwikkelingsgebied
4158 4158 gebied
4159 4159 Turnen
4160 4160 Bukhoogte
4161 4161 -----
4162 4162 gezondheid
4163 4163 -----
4164 4164 heide
4165 4165 markeren
4166 4166 snelweg
4167 4167 snelweg zonder een referentie
4168 4168 snelwegroute
4169 4169 -----
4170 4170 Hindoestaans
4171 4171 historisch
4172 4172 geschiedenis
4173 4173 Hockey
4174 4174 -----
4175 4175 paard
4176 4176 Paardenraces
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 water
4182 4182 -----
4183 4183 gegevens importeren van {0}
4184 4184 inactief
4185 4185 -----
4186 4186 onvolledig
4187 4187 incomplete weg
4188 4188 Indiaas
4189 4189 -----
4190 4190 industrieel
4191 4191 binnensegment
4192 4192 -----
4193 4193 eiland
4194 4194 Italiaanse keuken
4195 4195 Jain
4196 4196 Japans
4197 4197 Jehovahs getuigen
4198 4198 Joods
4199 4199 Kebab
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 vuilstortplaats
4203 4203 grondgebruik
4204 4204 soort landgebruik {0}
4205 4205 Laag
4206 4206 laagtag met een + teken
4207 4207 links
4208 4208 vrije tijd
4209 4209 soort vermaak {0}
4210 4210 licht_water
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 woonerf
4214 4214 gegevens uit API laden
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 Kruiphoogte
4218 4218 Luthers
4219 4219 mangroven
4220 4220 kunstmatig
4221 4221 jachthaven
4222 4222 moeras
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 max. snelheid voor een voetpad
4226 4226 Meetmodus
4227 4227 -----
4228 4228 Methodist
4229 4229 Mexicaans
4230 4230 militair gebruik
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 verkeerd gespelde sleutelnaam
4235 4235 gemengd
4236 4236 Mormoon
4237 4237 Motorsport
4238 4238 -----
4239 4239 Autosnelweg
4240 4240 op- en afrit autosnelweg
4241 4241 -----
4242 4242 slikgronden
4243 4243 Meervoudig
4244 4244 meerlaags
4245 4245 -----
4246 4246 Moslim
4247 4247 Natuurlijk
4248 4248 soort natuur {0}
4249 4249 natuur
4250 4250 kranten
4251 4251 volgende
4252 4252 nee
4253 4253 geen omschrijving beschikbaar
4254 4254 geen aanpastoets
4255 4255 -----
4256 4256 niet linksaf
4257 4257 niet rechtsaf
4258 4258 niet rechtdoor
4259 4259 niet keren
4260 4260 geen
4261 4261 Scandinavisch
4262 4262 noord
4263 4263 noordoost
4264 4264 noordwest
4265 4265 niet verwijderd
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 beginner
4271 4271 nucleair
4272 4272 -----
4273 4273 oneven
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 oud spoor
4278 4278 éénrichtingstag op een knoop
4279 4279 -----
4280 4280 alleen linksaf
4281 4281 alleen rechtsaf
4282 4282 alleen rechtdoor
4283 4283 -----
4284 4284 opties
4285 4285 -----
4286 4286 Orthodox
4287 4287 ander spoor
4288 4288 -----
4289 4289 buitensegment
4290 4290 buiten gedownload gebied
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 parkeerbiljet
4294 4294 gedeeltelijk: verschillende geselecteerde objecten hebben verschillende waarden, niet veranderen
4295 4295 verhard
4296 4296 -----
4297 4297 berg of -heuveltop
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 pelicaan
4301 4301 Pelota
4302 4302 -----
4303 4303 toestemming
4304 4304 foto's
4305 4305 fotovoltage
4306 4306 pijler
4307 4307 pijplijn
4308 4308 piste_gevorderden
4309 4309 piste_eenvoudig
4310 4310 -----
4311 4311 piste_vrijekuur
4312 4312 piste_middelmatig
4313 4313 piste_beginner
4314 4314 Sportveld
4315 4315 -----
4316 4316 plaats
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 kracht
4321 4321 -----
4322 4322 vorige
4323 4323 provinciale weg
4324 4324 op- en afrit provinciale weg
4325 4325 privé
4326 4326 voorgesteld
4327 4327 Protestant
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 overzichtskaart
4331 4331 vervoerskaarten
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 Quaker
4335 4335 mijnbouw
4336 4336 Badminton
4337 4337 spoor
4338 4338 Rangeerterrein
4339 4339 spoorovergang
4340 4340 spoorweg
4341 4341 spoorwegpunt
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 rietveld
4345 4345 Poortlijst bijwerken
4346 4346 -----
4347 4347 lokaal
4348 4348 Reguliere expressie
4349 4349 relatie zonder type
4350 4350 Verwijderen uit selectie
4351 4351 Selectie vervangen
4352 4352 woongebied
4353 4353 restaurant zonder naam
4354 4354 winkelcentrum
4355 4355 rechts
4356 4356 rivierbank
4357 4357 straat
4358 4358 rotonde
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 Rugby
4362 4362 Zoutwatermoeras
4363 4363 zand
4364 4364 -----
4365 4365 schalen
4366 4366 -----
4367 4367 ruig land
4368 4368 N-weg
4369 4369 sport selecteren:
4370 4370 geselecteerd
4371 4371 selectie
4372 4372 maak fietsbaan als strook op een fietspad
4373 4373 toegangsweg
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 Schieten
4379 4379 winkel
4380 4380 soort winkel {0}
4381 4381 nevenweg
4382 4382 Sikh
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 Skateboarden
4386 4386 Schaatsen
4387 4387 -----
4388 4388 Skiën
4389 4389 -----
4390 4390 Voetbal
4391 4391 zuid
4392 4392 zuidoost
4393 4393 zuidwest
4394 4394 Spirtualist
4395 4395 -----
4396 4396 soort sport {0}
4397 4397 Sportcentrum
4398 4398 privéoprit
4399 4399 Stadion
4400 4400 postzegels
4401 4401 standaard
4402 4402 -----
4403 4403 stroom
4404 4404 straat
4405 4405 straatnaam bevat ss
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 metro
4409 4409 -----
4410 4410 oppervlak
4411 4411 -----
4412 4412 Moeras
4413 4413 snoepgoed
4414 4414 Zwemmen
4415 4415 -----
4416 4416 Tafeltennis
4417 4417 -----
4418 4418 Taoist
4419 4419 prepaid-kaarten
4420 4420 tijdelijk
4421 4421 type tijdelijke snelweg
4422 4422 Tennis
4423 4423 -----
4424 4424 weg buiten bebouwde kom
4425 4425 tekst
4426 4426 Thais
4427 4427 slik
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 naar
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 naar weg
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 toerisme
4437 4437 soort toerisme {0}
4438 4438 -----
4439 4439 speelgoed
4440 4440 -----
4441 4441 verkeerslichten
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 waar: de eigenschap is expliciet ingeschakeld
4445 4445 autoweg
4446 4446 op- en afrit autoweg
4447 4447 Turks
4448 4448 Omkeermogelijkheid
4449 4449 soort
4450 4450 niet geklassificeerd
4451 4451 zonder verkeerslichten
4452 4452 ondergronds
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 onbekend
4457 4457 ongemarkeerd
4458 4458 onverhard
4459 4459 -----
4460 4460 deselecteer: deze eigenschap niet voor de geselecteerde objecten instellen
4461 4461 niet-getagd
4462 4462 ongetagde weg
4463 4463 ongebruikelijke tagcombinatie
4464 4464 omhoog
4465 4465 gebruik
4466 4466 validatiefout
4467 4467 Validatie andere
4468 4468 Validatiewaarschuwing
4469 4469 versie {0}
4470 4470 via knoop of weg
4471 4471 -----
4472 4472 vulkaan
4473 4473 tegoedbonnen
4474 4474 -----
4475 4475 waterweg
4476 4476 soort waterweg {0}
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 Wild
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 oerbos
4487 4487 -----
4488 4488 houtland
4489 4489 gekeerde snelwegtag op een knoop
4490 4490 x van
4491 4491 y van
4492 4492 tuin
4493 4493 ja
4494 4494 -----
4495 4495 zoomniveau
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 {0} bestaat uit:
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 {0} knopen in weg {1} overschrijdt het maximum aantal knopen {2}
4507 4507 {0} knopen tot nu toe...
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 {0} km2
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517m 1 -----
4518m 2 -----
4519m 3 -----
4520m 4 -----
4521m 5 -----
4522m 6 -----
4523m 7 -----
4524m 8 -----
4525m 9 -----
4526m 10 Een virtuele knoop toevoegen en naar een weg verplaatsen
4527m 10 Een virtuele knoop toevoegen en naar {0} wegen verplaatsen
4528m 11 -----
4529m 12 -----
4530m 13 -----
4531m 14 Eigenschappen van {0} object aanpassen
4532m 14 Eigenschappen van {0} objecten aanpassen
4533m 15 {0} object wijzigen
4534m 15 {0} objecten wijzigen
4535m 16 -----
4536m 17 -----
4537m 18 Verwijder {0} knooppunt
4538m 18 Verwijder {0} knooppunten
4539m 19 Verwijder {0} object
4540m 19 Verwijder {0} objecten
4541m 20 Verwijder {0} relatie
4542m 20 Verwijder {0} relaties
4543m 21 Verwijder {0} weg
4544m 21 Verwijder {0} wegen
4545m 22 -----
4546m 23 -----
4547m 24 -----
4548m 25 -----
4549m 26 -----
4550m 27 -----
4551m 28 Nieuwe node toevoegen aan weg.
4552m 28 Nieuwe nodes toevoegen aan {0} wegen.
4553m 29 -----
4554m 30 Samengevoegde versie ({0} invoer)
4555m 30 Samengevoegde versie ({0} invoeren)
4556m 31 Verplaats {0} knooppunt
4557m 31 Verplaats {0} knooppunten
4558m 32 Mijn versie ({0} invoer)
4559m 32 Mijn versie ({0} invoeren)
4560m 33 -----
4561m 34 Plakken {0} tag
4562m 34 Plakken {0} tags
4563m 35 -----
4564m 36 -----
4565m 37 -----
4566m 38 -----
4567m 39 Roteer {0} knooppunt
4568m 39 Roteer {0} knooppunten
4569m 40 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knoop)
4570m 40 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knopen)
4571m 41 -----
4572m 42 -----
4573m 43 -----
4574m 44 -----
4575m 45 -----
4576m 46 De geselecteerde knoop ligt niet in het midden van enige weg.
4577m 46 De geselecteerde knopen liggen niet in het midden van enige weg.
4578m 47 De geselecteerde weg bevat niet de geselecteerde knoop.
4579m 47 De geselecteerde weg bevat niet alle geselecteerde knopen.
4580m 48 -----
4581m 49 Hun versie ({0} invoer)
4582m 49 Hun versie ({0} invoeren)
4583m 50 Er is meer dan een weg die gebruikt maakt van de node die u geselecteerd heeft, Selecteer ook de weg.
4584m 50 Er is meer dan een weg die gebruikt maakt van de nodes die u geselecteerd heeft, Selecteer ook de weg.
4585m 51 -----
4586m 52 -----
4587m 53 -----
4588m 54 -----
4589m 55 -----
4590m 56 Dit verandert {0} object.
4591m 56 Dit verandert {0} objecten.
4592m 57 -----
4593m 58 -----
4594m 59 -----
4595m 60 -----
4596m 61 -----
4597m 62 -----
4598m 63 -----
4599m 64 -----
4600m 65 -----
4601m 66 Een track met {0} punt
4602m 66 Een track met {0} punten
4603m 67 -----
4604m 68 knoop
4605m 68 knopen
4606m 69 object
4607m 69 objecten
4608m 70 Punt
4609m 70 Punten
4610m 71 relatie
4611m 71 relaties
4612m 72 aan {0} primitief
4613m 72 aan {0} primitieven
4614m 73 weg
4615m 73 wegen
4616m 74 -----
4617m 75 -----
4618m 76 -----
4619m 77 {0} bestaat uit {1} marker
4620m 77 {0} bestaat uit {1} markers
4621m 78 {0} bestaat uit {1} track
4622m 78 {0} bestaat uit {1} tracks
4623m 79 -----
4624m 80 -----
4625m 81 {0} lid
4626m 81 {0} leden
4627m 82 {0} knoop
4628m 82 {0} knopen
4629m 83 -----
4630m 84 -----
4631m 85 -----
4632m 86 -----
4633m 87 {0} punt
4634m 87 {0} punten
4635m 88 {0} relatie
4636m 88 {0} relaties
4637m 89 -----
4638m 90 -----
4639m 91 -----
4640m 92 -----
4641m 93 {0} weg
4642m 93 {0} wegen
4643m 94 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.