source: josm/trunk/data/nl.lang@ 3009

Last change on this file since 3009 was 3009, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 75.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objecten
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Tip: je kunt sneltoetsen in Voorkeuren bewerken.)
10 10 (De tekst is reeds gekopieerd naar je klembord.)
11 11 -----
12 12 (Gebruik de landtoegangscode, b.v. +31 20-3456789)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (geen object)
18 18 (geen)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Laden van ouders van knoop {2}
23 23 ({0}/{1}) Laden van ouders van relatie {2}
24 24 ({0}/{1}) Laden van ouders van weg {2}
25 25 -----
26 26 * een knoop die gebruikt is door meer dan één weg, en één van die wegen, of
27 27 * een knoop die gebruikt is door meer dan een weg, of
28 28 * Een getagde knoop, of
29 29 * een weg en één of meer van zijn knopen die gebruikt worden door meer dan één weg.
30 30 * een weg heeft één of meer knopen die gebruikt worden door meer dan één weg, of
31 31 -----
32 32 ... verwijst naar relatie
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Nog geen GPX-track geladen>
41 41 -----
42 42 <b>-name:Lange</b> - geen ''Lang'' in de naam.
43 43 <b>Lange straat</b> - ''Lange'' en ''straat'' in een sleutel of naam.
44 44 -----
45 45 -----
46 46 -----
47 47 <b>kind <i>expr</i></b> - alle kinderen van objekten die aan de expressie voldoen
48 48 <b>foot:</b> - sleutel=foot, met een willekeurige waarde.
49 49 <b>id:</b>... - objekt met opgegeven ID (0 voor nieuwe objekten)
50 50 <b>incomplete</b> - alle incomplete objecten
51 51 <b>modified</b> - alle aangepaste objecten
52 52 <b>name:Lange</b> - ''Lang'' ergens in de naam.
53 53 -----
54 54 -----
55 55 <b>ouder <i>expr</i></b> - alle ouders van objekten die aan de expressie voldoen
56 56 <b>selected</b> - alle geselecteerde objecten
57 57 <b>tags:</b>... - objekt met bepaald aantal tags (tags:aantal of tags:min-max)
58 58 -----
59 59 <b>type:</b> - objecttype (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
60 60 <b>type=*</b> - sleutel ''type'' met elke waarde. Probeer ook <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
61 61 <b>type=route</b> - sleutel ''type'' met exacte waarde ''route''.
62 62 <b>ongetagd</b> - alle objecten zonder tag
63 63 <b>gebruiker:</b>... - alle objecten veranderd door gebruiker
64 64 <b>user:anonymous</b> - alle objekten gewijzigd door anonieme gebruikers
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 <verschillend>
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <h1><a name="top">Sneltoetsen</a></h1>
72 72 <h1>Groepen aanpastoetsen</h1>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 <html>Een relatie lidmaatschap is gekopieerd naar alle nieuwe wegen.<br>Controleer dit en corrigeer dit waar nodig.</html>
84 84 <html>Een rol gebaseerde relatie lidmaatschap is gekopieerd naar alle nieuwe ways.<br>Graag controleren en aanpassen indien nodig.</html>
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html>Geef de dorps- of stadsnaam op.<br>Gebruik de syntax en interpunctie die bekend is bij www.cadastre.gouv.fr .</html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 <html>Laag ''{0}'' heeft reeds een conflikt voor primitief<br>''{1}''.<br>Dit conflikt kan niet worden toegevoegd.</html>
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 <html>Maak een opname van je GPS-ontvanger met de tijd weergegeven.<br>Toon deze foto hier.<br>Voer vervolgens de afgebeelde tijd hier in en selecteer een tijdzone<hr></html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 <html>De geselecteerde gegevens bevatten gegevens van OpenStreetBugs.<br>Deze gegevens kan je niet uploaden. Heb je misschien de verkeerde laag geselecteerd?
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Er zijn geen lagen waarmee de bron laag<br>''{0}''<br> kan samenvoegen.</html>
189 189 -----
190 190 <html>Er zijn {0} primitieven in uw lokale dataset die<br>verwijderd zouden kunnen zijn op de server. Indien u deze later probeert te verwijderen of wijzigen<br>zal de server waarschijnlijk een <br>conflikt rapporteren.<br><br>Klik <strong>{1}</strong> om de staat van deze primitieven<br>op de server te controleren.<br>Klik <strong>{2}</strong> om te negeren.<br></html>
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 <html>Deze opdracht heeft {0} losse downloadverzoeken<br>nodig. Wil je verder<br>gaan?</html>
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 <html>Onverwerkte GPS-gegevens uploaden als kaartgegevens kan schadelijk zijn.<br>Als je sporen wilt uploaden, kijk dan hier:
199 199 -----
200 200 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knooppunten, wegen of relaties heeft gevonden.<br><br>Klik <strong>{0}</strong> om de volledige dataset te synchronizeren met de server.<br>Klik <strong>{1}</strong> om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.<br></html>
201 201 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knooppunten, wegen, of relaties heeft gevonden.<br>Het conflict is veroorzaakt door de <strong>{0}</strong> met id <strong>{1}</strong>,<br>de server heeft versie {2}, uw versie is {3}.<br><br>Klik <strong>{4}</strong> om alleen het foutieve item te synchronizeren.<br>Klik <strong>{5}</strong> om de volledige dataset met de server te synchronizeren.<br>Klik <strong>{6}</strong> om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.<br></html>
202 202 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat u <br>wijzigingenset {0} heeft gebruikt, welke reeds gesloten was op {1}.<br>Gaarne opnieuw versturen met een nieuwe of bestaande open wijzigingenset.</html>
203 203 <html>Versturen <strong>mislukt </strong> omdat u node {0} probeerde te verwijderen. Deze is nog in gebruik in weg {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> om alle ouder wegen op te halen van knooppunt {0}.<br>Indien nodig zal JOSM conflikten aanmaken die u kunt oplossen met behulp van het Conflikt Oplossen venster.</html>
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Waarde van de sleutel "source" als automatisch voeden is ingeschakeld</html>
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>{0} relaties maken een circel omdat ze naar elkaar verwijzen.<br>JOSM kan ze niet versturen. Graag de relaties aanpassen door de wederzijdse afhankelijkheid te verwijderen.</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <p>De pseudo-aanpasser ''uitgeschakeld'' zal de sneltoets uitschakelen als het deze tegenkomt.</p>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 <u>Speciale zoekopdrachten:</u>
230 230 <ongedefinieerd>
231 231 > beneden
232 232 > boven
233 233 A tegen afstand
234 234 A tegen tijd
235 235 -----
236 236 -----
237 237 Een plugin waarmee JOSM door andere applicaties geregeld kan worden.
238 238 Een plugin om waterlichamen op Landsat-beeldmateriaal te tracen.
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 API Vermogens inbreuk
243 243 API-versie: {0}
244 244 Verwijderd spoor
245 245 -----
246 246 Stop samenvoegen
247 247 Over
248 248 Over JOSM...
249 249 -----
250 250 Toegang
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 Accomodatie
256 256 Volgens de informatie in de plugin, is de auteur {0}.
257 257 Klantenkaarten
258 258 Nauwkeurigheid van de Douglas-Peucker lijnvereenvoudiging, gemeten in graden.<br>Lagere waarden resulteren in meer knopen en nauwkeurigere lijnen. Standaard 0.0003.
259 259 -----
260 260 Opdracht
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 Toevoegen
266 266 -----
267 267 Knoop toevoegen...
268 268 Eigenschappen toevoegen
269 269 -----
270 270 Voeg "source=..." toe aan elementen?
271 271 -----
272 272 Opmerkingen toevoegen
273 273 -----
274 274 -----
275 275 Een nieuwe sleutel/waarde aan alle objecten toevoegen
276 276 Een nieuwe laag toevoegen
277 277 Een nieuwe knoop aan een bestaande weg toevoegen
278 278 Nieuwe bron aan lijst toevoegen.
279 279 -----
280 280 Knoop toevoegen door invoeren lengte- en breedtegraad.
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 Voeg auteursinformatie toe
287 287 Conflict toevoegen voor "{0}"
288 288 Alles aan de eerste selectie toevoegen. Mogelijkheden zijn een Google-achtige zoekstring of een URL die een OSM-XML terugkrijgt
289 289 -----
290 290 -----
291 291 Voegt nieuwe laag toe
292 292 Knoop toevoegen
293 293 Knoop in weg toevoegen
294 294 Knoop in weg voegen en verbinden
295 295 Knooppunt {0} toevoegen
296 296 Relatie {0} toevoegen
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Weg {0} toevoegen
300 300 Knooppunten toegevoegd op alle kruispunten
301 301 Adresinterpolatie
302 302 Adressen
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 WMS aanpassen
307 307 -----
308 308 De positie van de geselecteerde WMS-laag aanpassen
309 309 Tijdzone en tijdverschil aanpassen
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Provincie -of gemeentegrens
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Uitgebreide voorkeuren
317 317 Kabelbaan
318 318 -----
319 319 -----
320 320 Luchthaven
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Knopen uitlijnen in een cirkel
324 324 Knopen uitlijnen
325 325 Alles
326 326 Alle formaten
327 327 Alle punten en tracksegmenten zullen dezelfde kleur hebben. Kan worden ingesteld in Laagbeheer.
328 328 -----
329 329 Volkstuinen
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Toegestaan verkeer:
337 337 Stapelen van meerdere lagen toestaan
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 Staat toe om de kleur van de track te variëren naar gemiddelde snelheden.
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 Berghut
347 347 -----
348 348 Ook het bestand hernoemen
349 349 -----
350 350 -----
351 351 Voorzieningen
352 352 -----
353 353 -----
354 354 Een OSM-gegevensvalidatie die op gebruikelijke fouten van gebruikers en andere editors controleert.
355 355 -----
356 356 -----
357 357 Een fout opgetreden in plugin {0}
358 358 -----
359 359 Een fout is opgetreden: {0}
360 360 Een onverwachte uitzondering is opgetreden, mogelijk afkomstig van de "{0}"-plugin.
361 361 -----
362 362 -----
363 363 Hoek
364 364 Hoek tussen twee geselecteerde knopen
365 365 -----
366 366 -----
367 367 Wijzigingen toepassen
368 368 Voorinstelling toepassen
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Anti-aliasing op het kaartbeeld toepassen, met een vloeiender uiterlijk als gevolg.
374 374 -----
375 375 Opgeloste conflicten toepassen en dialoog sluiten
376 376 Geselecteerde wijzigingen toepassen
377 377 Inhoudtags uit klembord toepassen op alle geselecteerde items.
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 -----
382 382 Toepassen?
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Archeologische plaats
386 386 Boogschieten
387 387 -----
388 388 Gebied
389 389 Oppervlak van weg is niet gesloten.
390 390 -----
391 391 Kunstcentrum
392 392 Kunstwerk
393 393 -----
394 394 -----
395 395 Ten minste een te verwijderen object nodig, kreeg lege verzameling
396 396 Atletiek
397 397 Let op: gebruik alleen bestaande toetsen op het toetsenbord!
398 398 Attractie
399 399 Geluid
400 400 -----
401 401 Geluidsinstellingen
402 402 Geluidsmarkers van {0}
403 403 Geluid gesynchroniseerd op punt {0}.
404 404 Geluid: {0}
405 405 -----
406 406 -----
407 407 Australisch football
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Auteur
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Auteurs
425 425 -----
426 426 Automatisch vullen
427 427 Auto-zoom:
428 428 Automatisch centeren
429 429 Automatisch schatten
430 430 LiveData automatisch opslaan
431 431 Auto-laden tegels:
432 432 Geldautomaat
433 433 Automatisch downloaden
434 434 Automatische tagcorrectie
435 435 Van trackpunten automatisch geluidsmarkers maken (in plaats van waypoints) met namen of beschrijvingen.
436 436 Automatisch een markerlaag voor ieder waypoint maken tijdens het openen van een GPX-laag.
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Beschikbaar
440 440 -----
441 441 -----
442 442 B tegen afstand
443 443 B tegen tijd
444 444 -----
445 445 -----
446 446 Achteruit
447 447 -----
448 448 -----
449 449 Bakker
450 450 -----
451 451 -----
452 452 Barrières
453 453 Honkbal
454 454 Basis
455 455 Estuarium
456 456 -----
457 457 Batterijen
458 458 Slagveld
459 459 Baai
460 460 Strand
461 461 Baken
462 462 Bank
463 463 Dranken
464 464 -----
465 465 Fiets
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Lege laag
472 472 Blok
473 473 -----
474 474 Scheepswerf
475 475 Verkeerspaal
476 476 -----
477 477 Bladwijzers
478 478 Grenspost
479 479 Botanische naam
480 480 -----
481 481 Grenzen
482 482 -----
483 483 Omvattend gebied
484 484 -----
485 485 Bowlen
486 486 Brug
487 487 -----
488 488 Braakliggende grond
489 489 -----
490 490 Probleem melden
491 491 -----
492 492 Gebouw
493 493 Gebouwen
494 494 Botspoort
495 495 Busbaan
496 496 Busstation
497 497 Busstation
498 498 Bushalte
499 499 Bussluis
500 500 Slager
501 501 C tegen afstand
502 502 C tegen tijd
503 503 -----
504 504 Kabinebaan
505 505 Fout in bufferstructuur
506 506 Fout in buffer Lambert-zone
507 507 Kadaster
508 508 -----
509 509 CadastreGrabber: ongeldige URL.
510 510 Café
511 511 -----
512 512 Kampeerterrein
513 513 Kan niet buiten de wereld tekenen.
514 514 Kan geen niet-geordende weg dupliceren.
515 515 Kanaal
516 516 Annuleren
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 Kan geen knoop buiten de wereld toevoegen.
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Kan bibliotheek rxtxSerial niet laden. Als je ondersteuning bij het installeren nodig hebt, kijk dan op Globalsat: http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
534 534 -----
535 535 Kan knooppunten niet samenvoegen: zou weg "{0}" moeten verwijderen, deze is in gebruik
536 536 -----
537 537 Kan objecten niet buiten de wereld plaatsen.
538 538 -----
539 539 Kan onbepaald conflik niet oplossen
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 -----
544 544 Kan commando "{0}" niet terugdraaien omdat laag "{1}" niet meer aanwezig is
545 545 Kanoën
546 546 Flessen
547 547 Capaciteit
548 548 -----
549 549 GPS-track omvatten
550 550 Auto
551 551 -----
552 552 Caravanpark
553 553 Geldzaken
554 554 Kasteel
555 555 Wildrooster
556 556 Grotingang
557 557 Begraafplaats
558 558 Eenmalig centreren
559 559 De LiveGPS-laag op de huidige locatie centreren.
560 560 Beeld centreren
561 561 Stoeltjeslift
562 562 -----
563 563 Eigenschappen veranderen
564 564 Richting omkeren?
565 565 Locatie veranderen
566 566 Knooppunt {0} veranderen
567 567 Relatie wijzigen
568 568 Verander relatie leden rol voor {0} {1}
569 569 Relatie {0} veranderen
570 570 Resolutie veranderen
571 571 -----
572 572 Waarden aanpassen?
573 573 Weg {0} veranderen
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 Wijzigingenset gesloten
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 Sneltoetsen handmatig wijzigen.
586 586 Controleer op herstel-mij's.
587 587 Controleer op tekenknopen.
588 588 Controleer of kaarttekenen fouten heeft gevonden.
589 589 Controleer op de server
590 590 Eigenschapsleutels controleren.
591 591 Eigenschapwaarden controleren.
592 592 Controleren van verwijderde ouders in de lokale dataset
593 593 Controleren van ouders voor verwijderde objecten
594 594 -----
595 595 Op wegen met identieke, opeenvolgende knopen controleren.
596 596 Controlegetalfouten:
597 597 -----
598 598 -----
599 599 Kies
600 600 Kies een kleur
601 601 Selecteer een kleur voor {0}
602 602 Kies een voorgedefineerde licentie
603 603 -----
604 604 Kies uit...
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Kerk
608 608 Bioscoop
609 609 Stad
610 610 Stadsgrens
611 611 Stadsmuur
612 612 Stadsnaam
613 613 -----
614 614 Grens bebouwde kom
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 -----
625 625 -----
626 626 Klik oom af te breken, en verder te gaan met wijzigen
627 627 Klik hier om het openen van de externe browsers te annuleren
628 628 Klik om samenvoegen van knooppunten te stoppen
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Klik om af te breken, en door te gaan met het wijzigen van de kaart
633 633 -----
634 634 Klik om te controleren of objecten in uw huidige dataset verwijderd zijn op de server
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 Klik om door te gaan en om {0} browsers te openen
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 Klik om te verwijderen. SHIFT: verwijder wegsegment. ALT: ongebruikte knopen behouden bij verwijderen van een weg. CTRL: verwijzende objecten verwijderen.
645 645 -----
646 646 Klik om alle ouders voor knooppunt {0} op te halen
647 647 -----
648 648 Klik om de paneelinhoud te verkleinen/vergroten
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 Klif
663 663 Klimmen
664 664 Sluiten
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 Sluit dialoog en stop het downloaden
669 669 Sluit open changesets
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Sluit het venster en maak een nieuwe knoop
676 676 Sluit het venster zonder een nieuwe knoop te maken
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Sluit dit paneel. U kunt het opnieuw openen met de knoppen in de linker werkbalk.
682 682 -----
683 683 Gesloten weg
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Sluiten geopende wijzigingensets
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 Changeset sluiten
694 694 Kleding
695 695 Kustlijn
696 696 Kustlijnen.
697 697 Munten
698 698 Campus
699 699 Kleur
700 700 Kleur (hex)
701 701 Kleurenschema
702 702 Kleurenschema's
703 703 Kleuren
704 704 -----
705 705 Kleur punten en tracksegmenten op basis van snelheid.
706 706 Kleuren gebruikt door verschillende objecten in JOSM.
707 707 -----
708 708 Wegen combineren.
709 709 Verschillende wegen combineren tot één weg.
710 710 {0} wegen combineren
711 711 -----
712 712 Opdrachtenlijst
713 713 Opdrachtenlijst: {0}
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 Kantoren
718 718 Algemeen
719 719 Omvattende reschthoek gemeente: {0}
720 720 -----
721 721 -----
722 722 Vergelijk
723 723 -----
724 724 Configureren
725 725 Apparaat configureren
726 726 Plugin-site configureren
727 727 -----
728 728 Beschikbare plugins configureren
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 Remote-controlopdracht bevestigen
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 Conflicten
742 742 Conflicten gedetecteerd
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 Bestaande weg aan knoop koppelen
749 749 Met gpsd-server verbinden en de huidige locatie in LiveGPS-laag tonen.
750 750 Verbonden
751 751 Wegeindknoop dicht bij andere weg verbonden
752 752 Verbinden
753 753 Verbinden...
754 754 Verbindingsfout.
755 755 Verbinding is mislukt
756 756 Verbindingsinstellingen
757 757 Verbindingsinstellingen voor de OSM-server.
758 758 Verbinding is mislukt.
759 759 -----
760 760 Werkzaamheden
761 761 Bouwterrein
762 762 -----
763 763 -----
764 764 Met OSM-server verbinden...
765 765 Met server verbinden...
766 766 Met WMS-server verbinden...
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 Doorgaan
771 771 Doorgaan met oplossen
772 772 -----
773 773 Weg voortzetten vanaf laatste knoop.
774 774 De LiveGPS-laag continu op de huidige locatie centeren.
775 775 Bijdrage
776 776 -----
777 777 Naar GPX-laag omzetten
778 778 -----
779 779 Naar gegevenslaag omzetten
780 780 -----
781 781 Omgezet van: {0}
782 782 -----
783 783 Geïmporteerde coördinaten:
784 784 Coördinaten:
785 785 Kopiëren
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 Geselecteerde objecten naar klembord kopiëren
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Klembord kopiëren en sluiten
798 798 -----
799 799 -----
800 800 Jaar van copyright
801 801 Correleer
802 802 Verband tussen afbeeldingen en GPX-tracks leggen
803 803 Met GPX relateren
804 804 Geen toegang tot gegevensbestand(en):\n{0}
805 805 Kan afbeelding niet ophalen
806 806 -----
807 807 Kan geen wegen combineren (ze kunnen niet worden samengevoegd tot een enkele reeks van knopen)
808 808 Kan niet met de OSM-server verbinden. Controleer je internetverbinding.
809 809 -----
810 810 -----
811 811 Kan elementsoort niet vinden
812 812 Kan waarschuwingsniveau niet vinden
813 813 -----
814 814 -----
815 815 Laden van plugin {0} is mislukt. Deze uit de voorkeuren verwijderen?
816 816 Kan geen voorkeuren van server laden.
817 817 Kan lengte- of breedtegraad of zoom niet ontleden. Controleer deze s.v.p.
818 818 Kan "{0}" niet lezen
819 819 -----
820 820 -----
821 821 Lezen surveyor-definitie is mislukt: {0}
822 822 Kan voorkeuzebron voor tagging niet lezen: {0}
823 823 Kon bestand ''{0}'' niet hernoemen
824 824 -----
825 825 -----
826 826 Kan geen voorkeuren uploaden. Reden: {0}
827 827 -----
828 828 Kan geen nieuwe fout aanmaken. Resultaat: {0}
829 829 -----
830 830 Land
831 831 Landcode
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 Baan
836 836 Gerechtsgebouw
837 837 Ondergronds reservoir
838 838 Kraan
839 839 Cirkel aanmaken
840 840 -----
841 841 Een cirkel uit drie knopen maken.
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 Een nieuwe kaart aanmaken.
846 846 Een nieuwe relatie aanmaken
847 847 Gebieden aanmaken
848 848 Geluidsmarkers aanmaken op de positie van de track die overeenkomt met de aangepast tijd van ieder geïmporteerd WAV-bestand.
849 849 -----
850 850 Kader aanmaken
851 851 Gebouwen aanmaken
852 852 Weg dupliceren
853 853 -----
854 854 Onderwerp aanmaken
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 Nieuwe node maken.
859 859 -----
860 860 Niet-geluidsmarkers tijdens lezen GPX aanmaken.
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 Maak losse gebouwen uit een langgerekt gebouw.
869 869 -----
870 870 -----
871 871 Hoofdscherm aanmaken
872 872 Creditkaart
873 873 -----
874 874 Cricketnetten
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Op de fiets oversteken
878 878 Als ruiter oversteken
879 879 Onbewaakte spporwegovergang
880 880 Klaar-over
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 Kruisende wegen
885 885 Kruisende wegen.
886 886 Keuken
887 887 Huidige selectie
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 Huidige waarde is standaard.
892 892 -----
893 893 -----
894 894 Kleur aanpassen
895 895 Lijntekening aanpassen
896 896 De elementen op de werkbalk aanpassen.
897 897 Verdieping
898 898 -----
899 899 Wederzijdse afhankelijkheid tussen relaties:
900 900 Fietsen
901 901 Fietsen afhankelijkheden
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Gegevenslaag {0}
906 906 Structuur gegevensregistratie
907 907 Gegevensbronnen en -soorten
908 908 Gegevensbron tekst. Standaard is Landsat.
909 909 Gegevensbronnen
910 910 Gegevensvalidator
911 911 Gegevens met fouten. Toch uploaden?
912 912 Vanwege onderhoud is de database niet bereikbaar
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 Pinpas
917 917 -----
918 918 Decimale graden
919 919 -----
920 920 Zoom verkleinen
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Standaard
925 925 Standaard (automatisch bepaald)
926 926 Standaardwaarde is onbekend (instelling is nog niet gebruikt).
927 927 Standaardwaarde is ''{0}''.
928 928 -----
929 929 -----
930 930 Graden minuten seconden
931 931 Verwijderen
932 932 -----
933 933 Verwijdermodus
934 934 Eigenschappen verwijderen
935 935 Wegen die niet deel van een binnenste multipoligoon zijn verwijderd
936 936 Bevestig verwijderen
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Uit relatie verwijderen
940 940 -----
941 941 Verwijder oncomplete delen?
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Knopen of wegen verwijderen.
945 945 -----
946 946 -----
947 947 -----
948 948 -----
949 949 Geselecteerde objecten verwijderen.
950 950 -----
951 951 De geselecteerde sleutel in alle objecten verwijderen
952 952 -----
953 953 De geselecteerde relatie verwijderen
954 954 Het geselecteerde schema uit de lijst verwijderen.
955 955 De geselecteerde bron uit de lijst verwijderen.
956 956 -----
957 957 Ongebruikte knopen van een weg verwijderen.
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Verwijderde of verplaatste primitieven
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Benaming
967 967 Tandarts
968 968 Geef een nauwkeurige probleemomschrijving
969 969 Beschrijving
970 970 Beschrijving: {0}
971 971 -----
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 Kon geen object met id {0} in de huidige dataset vinden
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Moeilijkheidsgraad
980 980 Afwijking van locatie (rood = hoog, groen = laag, indien beschikbaar)
981 981 Richting
982 982 Richtingsindex '{0}' niet gevonden
983 983 Richting om naar land te zoeken
984 984 Richting om land te zoeken. Standaard oost.
985 985 Uitschakelen
986 986 Gegevensregistratie uitschakelen als afstand kleiner wordt dan
987 987 Gegevensregistratie uitschakelen als snelheid lager wordt dan
988 988 -----
989 989 Plugin uitschakelen
990 990 -----
991 991 Negeer veranderingen en verlaat JOSM
992 992 -----
993 993 -----
994 994 Beeldscherminstellingen
995 995 -----
996 996 Een bewegende pictogram tonen die staat voor het opnamepunt op de gesynchroniseerde track van het klinkende geluid.
997 997 Coördinaten tonen als
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 Toon geschiedenis van OSM wegen, knopen of relaties.
1002 1002 Live-geluidsspoor tonen.
1003 1003 Niet-geotagged foto's tonen
1004 1004 Toon objectinformatie over OSM wegen, knopen of relaties.
1005 1005 Het geluidsmenu tonen.
1006 1006 Het informatiescherm tonen.
1007 1007 -----
1008 1008 De geschiedenis van alle geselecteerde items tonen.
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 OpenStreetBugs-onderwerpen tonen
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 Knopen verdelen
1016 1016 De geselecteerde knopen equidistant langs een lijn verdelen.
1017 1017 Ongebruikt spoor
1018 1018 -----
1019 1019 Wijzigingen niet toepassen
1020 1020 -----
1021 1021 Geen pijlen tekenen als ze niet minstens deze afstand hebben tot de vorige.
1022 1022 Geen lijnen tussen punten in deze laag tekenen.
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 Niets doen
1026 1026 -----
1027 1027 Wil je dit toestaan?
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Doe-het-zelfzaak
1031 1031 Dok
1032 1032 Huisarts
1033 1033 Hondenracen
1034 1034 Dubbel conflict
1035 1035 Omlaag
1036 1036 Downloaden
1037 1037 -----
1038 1038 Gebied downloaden
1039 1039 Haal gegevens op
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 Locatie downloaden
1043 1043 Leden downloaden
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 Download-URL
1051 1051 WMS-tegel downloaden van {0}
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 Gebied geschikt om te downloaden; grootte waarschijnlijk acceptabel voor de server
1057 1057 Gebied te groot om te downloaden; server zal waarschijnlijk weigeren.
1058 1058 Als nieuwe laag downloaden
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 Ophalen data
1064 1064 Download alles als raw GPS. Mogelijkheden x1,y1,x2,y2, een URL met lat=y&lon=x&zoom=z of een bestandsnaam
1065 1065 Alles downloaden. Mogelijkheden: x1,y1,x2,y2, een URL met lat=y&lon=x&zoom=z of een bestandsnaam
1066 1066 Alles downloaden binnen:
1067 1067 Uit OSM langs deze track downloaden
1068 1068 Downloaden vanuit OSM...
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 Kaart downloaden van de OSM-server.
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Ophalen bovenliggende wegen/relaties
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 Het omgrensde gebied downloaden
1090 1090 Het omgrensde gebied downloaden als rawe GPS
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 De locatie in de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z) downloaden
1097 1097 -----
1098 1098 Zichtbare tegels downloaden
1099 1099 Download {0} van {1} ({2} te gaan)
1100 1100 Gedownloade GPX-gegevens
1101 1101 -----
1102 1102 GPS-gegevens worden gedownload
1103 1103 OSM-gegevens downloaden
1104 1104 -----
1105 1105 "Dagmelding" downloaden
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Gegevens worden gedownload
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 Afbeeldingstegel downloaden...
1114 1114 Ophalen open wijzigingensets
1115 1115 -----
1116 1116 Downloaden van punten {0} tot {1}...
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 {0} downloaden
1121 1121 Sleeplift
1122 1122 Sleep een wegdeel om een rechthoek te maken. Ctrl-sleep om een segment langs zijn loodlijn te verplaatsen.
1123 1123 -----
1124 1124 Afspeelstart verslepen en loslaten nabij track om het geluid vanaf daar af te spelen; SHIFT+loslaten om het geluid op dat punt te synchroniseren.
1125 1125 Sloot
1126 1126 Tekenen
1127 1127 Teken richting pijlen.
1128 1128 -----
1129 1129 Een rechthoek om de gedownloade gegevens van de WMS-server tekenen.
1130 1130 Een rechthoek met de gewenste grootte tekenen, vervolgens de muisknop loslaten.
1131 1131 Grenzen gedownload gebied tekenen
1132 1132 Grenzen van gedownloade gegevens tekenen
1133 1133 Richtingspijlen voor lijnen tekenen, de GPS-punten verbindend.
1134 1134 Richtingwijzers voor wegsegmenten tekenen.
1135 1135 Inactieve lagen in andere kleur tekenen
1136 1136 Grote GPS-punten tekenen
1137 1137 De GPS-punten groter tekenen.
1138 1138 Lijnen tussen punten in deze laag tekenen.
1139 1139 -----
1140 1140 Teken lijnen tussen rauwe GPS punten.
1141 1141 Knopen tekenen
1142 1142 Elastische hulplijn tekenen
1143 1143 Nummers segmentvolgorde tekenen
1144 1144 De grenzen van de gegevens tekenen die geladen zijn van de server.
1145 1145 De richtingspijlen tekenen door te zoeken in tabellen i.p.v. ingewikkelde wiskunde.
1146 1146 De inactieve gegevenslagen in een andere kleur tekenen.
1147 1147 De volgordenummers van alle segmenten binnen hun weg tekenen.
1148 1148 Virtuele knopen in selectiemodus tekenen
1149 1149 Virtuele knopen in geselecteerde modus tekenen voor eenvoudigere bewerking.
1150 1150 Drinkwater
1151 1151 -----
1152 1152 Bestaand pad laten vallen
1153 1153 Stomerij
1154 1154 Duplicaat in {0} knopen
1155 1155 Dupliceren
1156 1156 -----
1157 1157 Weg dupliceren
1158 1158 -----
1159 1159 Dubbele sneltoets voor knop '{0}' - knop wordt genegeerd!
1160 1160 Dubbele knopen die door meerdere wegen worden gebruikt.
1161 1161 Geselecteerde wegen dupliceren.
1162 1162 Dupliceer selectie door kopiëren en direct plakken.
1163 1163 -----
1164 1164 Dubbele knopen
1165 1165 Dubbele wegknopen
1166 1166 Dubbele wegknopen.
1167 1167 -----
1168 1168 E-mail
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 Bewerken
1174 1174 -----
1175 1175 Adresinformatie bewerken
1176 1176 Adresinterpolatie bewerken
1177 1177 Provincie -of gemeentegrens bewerken
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Volkstuinen bewerken
1181 1181 Berghut bewerken
1182 1182 Archeologische plaats bewerken
1183 1183 Boogschieten bewerken
1184 1184 Kunstcentrum bewerken
1185 1185 Kunstwerk bewerken
1186 1186 Atletiek bewerken
1187 1187 Attractie bewerken
1188 1188 Australisch football bewerken
1189 1189 Geldautomaat bewerken
1190 1190 -----
1191 1191 Bakker bewerken
1192 1192 Bank bewerken
1193 1193 -----
1194 1194 Honkbal bewerken
1195 1195 Estuarium bewerken
1196 1196 Basketball bewerken
1197 1197 Slagveld bewerken
1198 1198 Baai bewerken
1199 1199 Strand bewerken
1200 1200 Baken bewerken
1201 1201 -----
1202 1202 Fietsenstalling bewerken
1203 1203 Fietsenverhuur bewerken
1204 1204 Fietswinkel bewerken
1205 1205 Biergarten bewerken
1206 1206 Scheepswerf bewerken
1207 1207 Verkeerspaal bewerken
1208 1208 -----
1209 1209 Grenspost bewerken
1210 1210 Boule bewerken
1211 1211 -----
1212 1212 Bowlen bewerken
1213 1213 Een brug bewerken
1214 1214 Ruiterpad bewerken
1215 1215 Braakliggende grond bewerken
1216 1216 Botspoort bewerken
1217 1217 Busbaan bewerken
1218 1218 Busplatform bewerken
1219 1219 Busstation bewerken
1220 1220 Bushalte bewerken
1221 1221 Slager bewerken
1222 1222 Kabinebaan bewerken
1223 1223 Café bewerken
1224 1224 Kampeerterrein bewerken
1225 1225 Kanaal bewerken
1226 1226 Kanoën bewerken
1227 1227 Autoverhuur bewerken
1228 1228 Autogarage bewerken
1229 1229 Autodelen bewerken
1230 1230 Winkel met autoonderdelen bewerken
1231 1231 Autowasstraat bewerken
1232 1232 Caravanpark bewerken
1233 1233 Kasteel bewerken
1234 1234 Wildrooster bewerken
1235 1235 Grotingang bewerken
1236 1236 Begraafplaats bewerken
1237 1237 Stoeltjeslift bewerken
1238 1238 Chalet bewerken
1239 1239 -----
1240 1240 Bioscoop bewerken
1241 1241 Stad bewerken
1242 1242 Bord stadsgrens bewerken
1243 1243 Grens bebouwde kom bewerken
1244 1244 Klif bewerken
1245 1245 Klimmen bewerken
1246 1246 Kustlijn bewerken
1247 1247 Campus bewerken
1248 1248 Kantoren bewerken
1249 1249 Algemeen bewerken
1250 1250 Computerwinkel bewerken
1251 1251 Bouwterrein bewerken
1252 1252 Een continent bewerken
1253 1253 -----
1254 1254 Land bewerken
1255 1255 -----
1256 1256 Gerechtsgebouw bewerken
1257 1257 Ondergronds reservoir bewerken
1258 1258 Kraan bewerken
1259 1259 Cricket bewerken
1260 1260 Cricketnetten bewerken
1261 1261 Croquet bewerken
1262 1262 -----
1263 1263 Fietspad bewerken
1264 1264 Fietsen bewerken
1265 1265 Dam bewerken
1266 1266 Tandarts bewerken
1267 1267 Ongebruikt spoor bewerken
1268 1268 -----
1269 1269 Doe-het-zelfzaak bewerken
1270 1270 Dok bewerken
1271 1271 Huisarts bewerken
1272 1272 Hondenracen bewerken
1273 1273 Sleeplift bewerken
1274 1274 Sloot bewerken
1275 1275 Drinkwater bewerken
1276 1276 Stomerij bewerken
1277 1277 Elektronicawinkel bewerken
1278 1278 Ambassade bewerken
1279 1279 EHBO-post bewerken
1280 1280 Ingang bewerken
1281 1281 -----
1282 1282 Landbouwgrond bewerken
1283 1283 Boerenerf bewerken
1284 1284 Fast-Food-restaurant bewerken
1285 1285 -----
1286 1286 Veerpontroute bewerken
1287 1287 Veerbootterminal bewerken
1288 1288 -----
1289 1289 Brandweerkazerne bewerken
1290 1290 Visstek bewerken
1291 1291 Trap bewerken
1292 1292 Bloemist bewerken
1293 1293 Football bewerken
1294 1294 Voetpad bewerken
1295 1295 Doorwaadplek bewerken
1296 1296 Bosbouw bewerken
1297 1297 Fontein bewerken
1298 1298 Brandstof bewerken
1299 1299 Meubelzaak bewerken
1300 1300 Tuin bewerken
1301 1301 Tuincentrum bewerken
1302 1302 Olieopslag bewerken
1303 1303 Poort bewerken
1304 1304 Gletsjer bewerken
1305 1305 Golf bewerken
1306 1306 Golfbaan bewerken
1307 1307 -----
1308 1308 Gras bewerken
1309 1309 Begraafplaats bewerken
1310 1310 Ontwikkelingsgebied bewerken
1311 1311 Pension bewerken
1312 1312 Turnen bewerken
1313 1313 Kapper bewerken
1314 1314 Onbemand station bewerken
1315 1315 Gehucht bewerken
1316 1316 Draadhek bewerken
1317 1317 -----
1318 1318 Heide bewerken
1319 1319 -----
1320 1320 Hifi-winkel bewerken
1321 1321 Een autosnelweg met werkzaamheden bewerken
1322 1322 Hockey bewerken
1323 1323 Paardenracen bewerken
1324 1324 Ziekenhuis bewerken
1325 1325 Hostel bewerken
1326 1326 Hotel bewerken
1327 1327 Vogeluitkijkpost bewerken
1328 1328 Industrieterrein bewerken
1329 1329 Eiland bewerken
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 Een splitsing bewerken
1333 1333 Kinderopvang bewerken
1334 1334 Kiosk bewerken
1335 1335 Sluipdoorhek bewerken
1336 1336 Land bewerken
1337 1337 Vuilstortplaats bewerken
1338 1338 Wasserette bewerken
1339 1339 Bibliotheek bewerken
1340 1340 Slagboom bewerken
1341 1341 Sneltram bewerken
1342 1342 Vuurtoren bewerken
1343 1343 Een woonerf bewerken
1344 1344 -----
1345 1345 Jachthaven bewerken
1346 1346 Weideland bewerken
1347 1347 Herdenkingsplek bewerken
1348 1348 Militair terrein bewerken
1349 1349 Minigolf bewerken
1350 1350 Geldwisselkantoor bewerken
1351 1351 Monorail bewerken
1352 1352 Monument bewerken
1353 1353 Motel bewerken
1354 1354 Motorracen bewerken
1355 1355 Een snelweg bewerken
1356 1356 Snelwegkruising bewerken
1357 1357 Een autosnelwegverbinding bewerken
1358 1358 Bergpas bewerken
1359 1359 Modder bewerken
1360 1360 Verzameling bewerken
1361 1361 Multipolygoon bewerken
1362 1362 Museum bewerken
1363 1363 Smalspoor bewerken
1364 1364 Landsgrens bewerken
1365 1365 Grens Nationaal park bewerken
1366 1366 Natuurreservaat bewerken
1367 1367 Nachtclub bewerken
1368 1368 Opticiën bewerken
1369 1369 -----
1370 1370 Buitensportzaak bewerken
1371 1371 -----
1372 1372 Park bewerken
1373 1373 Parkeerplaats bewerken
1374 1374 Een parkeergang bewerken
1375 1375 -----
1376 1376 Pad bewerken
1377 1377 Bergtop bewerken
1378 1378 Voetgangerszone bewerken
1379 1379 Pelota bewerken
1380 1380 Apotheek bewerken
1381 1381 Picnicplek bewerken
1382 1382 Pier bewerken
1383 1383 Pijplijn bewerken
1384 1384 Sportveld bewerken
1385 1385 Religieus gebouw bewerken
1386 1386 Speelveld bewerken
1387 1387 Politie bewerken
1388 1388 Grens kiesdistrict bewerken
1389 1389 Postkantoor bewerken
1390 1390 Energievoorziening bewerken
1391 1391 Hoogspanningskabels bewerken
1392 1392 Verdeelstation bewerken
1393 1393 Transformatorstation bewerken
1394 1394 Hoogspanningsmast bewerken
1395 1395 Een museumspoorweg bewerken
1396 1396 Een S-wegverbinding bewerken
1397 1397 Een S-weg bewerken
1398 1398 Gevangenis bewerken
1399 1399 Kroeg bewerken
1400 1400 Openbare gebouwen bewerken
1401 1401 Mijnbouw bewerken
1402 1402 Wedstrijdbaan bewerken
1403 1403 Badminton bewerken
1404 1404 Spoor bewerken
1405 1405 -----
1406 1406 Perron bewerken
1407 1407 Recreatiegebied bewerken
1408 1408 Recyclebakken
1409 1409 Regio bewerken
1410 1410 Reservoir bewerken
1411 1411 Woongebied bewerken
1412 1412 Een straat bewerken
1413 1413 Restaurant bewerken
1414 1414 Winkelcentrum bewerken
1415 1415 Rivier bewerken
1416 1416 Rivierbank bewerken
1417 1417 Toegangsbeperkingen bewerken
1418 1418 Een weg van onbekend soort bewerken
1419 1419 -----
1420 1420 -----
1421 1421 Rugby bewerken
1422 1422 Ruïne bewerken
1423 1423 -----
1424 1424 Gekoppelde deuren bewerken
1425 1425 School bewerken
1426 1426 Puinhelling bewerken
1427 1427 Kreupelhout bewerken
1428 1428 Een provinciale weg bewerken
1429 1429 Rustplaats bewerken
1430 1430 Een toegangsweg bewerken
1431 1431 Schuilplaats bewerken
1432 1432 Schoenenwinkel bewerken
1433 1433 Schieten bewerken
1434 1434 Sneltoetsen bewerken
1435 1435 Skateboard bewerken
1436 1436 Schaatsen bewerken
1437 1437 Skiën bewerken
1438 1438 Trailerhelling bewerken
1439 1439 Voetbal bewerken
1440 1440 Spijkers bewerken
1441 1441 Sportcentrum bewerken
1442 1442 Sportzaak bewerken
1443 1443 Bron bewerken
1444 1444 Stadion bewerken
1445 1445 Provincie bewerken
1446 1446 Kantoorartikelenwinkel bewerken
1447 1447 Overstap bewerken
1448 1448 Stroom bewerken
1449 1449 Deelgemeente bewerken
1450 1450 Metro bewerken
1451 1451 Metroingang bewerken
1452 1452 Supermarkt bewerken
1453 1453 Bewakingscamera bewerken
1454 1454 Uitkijkpunt bewerken
1455 1455 Zwemmen bewerken
1456 1456 Tafeltennis bewerken
1457 1457 Taxistandplaats bewerken
1458 1458 -----
1459 1459 Een telefoon bewerken
1460 1460 Tennis bewerken
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 Een tweebaansweg bewerken
1464 1464 Theater bewerken
1465 1465 Themapart bewerken
1466 1466 Tolpoort bewerken
1467 1467 Toren bewerken
1468 1468 Dorp bewerken
1469 1469 Stadhuis bewerken
1470 1470 Speelgoedwinkel bewerken
1471 1471 Track bewerken
1472 1472 -----
1473 1473 Tram bewerken
1474 1474 Tramhalte bewerken
1475 1475 -----
1476 1476 Boom bewerken
1477 1477 Een autoweg bewerken
1478 1478 Een autowegverbinding bewerken
1479 1479 Een tunnel bewerken
1480 1480 Verkeersbeperking bewerken
1481 1481 -----
1482 1482 Een enkelbaansweg bewerken
1483 1483 Universiteit bewerken
1484 1484 Verkoopautomaat bewerken
1485 1485 Dierenarts bewerken
1486 1486 Videotheek bewerken
1487 1487 Uitkijkpunt bewerken
1488 1488 Klein dorp bewerken
1489 1489 Stadsgroen bewerken
1490 1490 Wijngaard bewerken
1491 1491 Vulkaan bewerken
1492 1492 -----
1493 1493 Afvalzuivering bewerken
1494 1494 Water bewerken
1495 1495 Zwembad bewerken
1496 1496 Watertoren bewerken
1497 1497 Waterval bewerken
1498 1498 Kruis langs de weg bewerken
1499 1499 Kapelletje bewerken
1500 1500 Stuw bewerken
1501 1501 Drasland bewerken
1502 1502 Windmolen bewerken
1503 1503 Bos bewerken
1504 1504 Fabriek bewerken
1505 1505 Dierentuin bewerken
1506 1506 -----
1507 1507 -----
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 -----
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 -----
1516 1516 -----
1517 1517 -----
1518 1518 De geselecteerde bron bewerken.
1519 1519 De geselecteerde sleutelwaarde voor alle objecten bewerken
1520 1520 Bewerk: {0}
1521 1521 -----
1522 1522 -----
1523 1523 Chipknip
1524 1524 Elektronica
1525 1525 Elementen van type {0} worden ondersteund.
1526 1526 Stijging
1527 1527 Verhoging
1528 1528 Ambassade
1529 1529 EHBO-post
1530 1530 Praatpaal
1531 1531 Leeg document
1532 1532 Lege wegen
1533 1533 Automatisch bufferen inschakelen
1534 1534 Ingebouwde standaarden ingeschakelen
1535 1535 -----
1536 1536 -----
1537 1537 Renderen van de kaart als draadmodel aanzetten/uitzetten
1538 1538 -----
1539 1539 Lat/lon invoeren om naar toe te springen.
1540 1540 -----
1541 1541 URL om te downloaden invoeren
1542 1542 -----
1543 1543 Een menunaam en WMS-URL invoeren
1544 1544 Nieuw sleutel/waardepaar invoeren
1545 1545 -----
1546 1546 Voer een plaats in om naar te zoeken:
1547 1547 -----
1548 1548 -----
1549 1549 -----
1550 1550 -----
1551 1551 -----
1552 1552 Geef een URL waarvandaan de data gedownload moet worden
1553 1553 -----
1554 1554 -----
1555 1555 -----
1556 1556 -----
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 -----
1560 1560 Coördinaten van de nieuwe knoop invoeren.
1561 1561 Geef de zoekterm
1562 1562 Waarden voor alle conflicten invoeren.
1563 1563 -----
1564 1564 Voer je opmerking in
1565 1565 Ingang
1566 1566 -----
1567 1567 Fout
1568 1568 Aanmaken map voor buffergeheugen is mislukt: {0}
1569 1569 Gegevens wissen is mislukt.
1570 1570 Fouten tijden tonen URL
1571 1571 Initialiseren test {0} is mislukt:\n {1}
1572 1572 Laden bestand is mislukt
1573 1573 -----
1574 1574 -----
1575 1575 Bestand {0} gaat fout
1576 1576 Fout bij ontleden van {0}:
1577 1577 Fout bij ontleden {0}: {1}
1578 1578 Fout tijdens afspelen van het geluid
1579 1579 Fout tijdens exporteren {0}: {1}
1580 1580 Fout tijdens exporteren van {0}:\n{1}
1581 1581 Bestanden uit map {0} halen is mislukt\n
1582 1582 Ontleden van verschuiving is mislukt.\nVerwachte indeling: {0}
1583 1583 Het ontleden van de datum is mislukt.\nGebruik de verwachte indeling a.u.b.
1584 1584 Ontleden van tijdzone is mislukt.\nVerwachte indeling: {0}
1585 1585 Fout tijdens ontleden {0}
1586 1586 Uploaden is mislukt
1587 1587 -----
1588 1588 -----
1589 1589 -----
1590 1590 -----
1591 1591 -----
1592 1592 Fout: {0}
1593 1593 Fouten
1594 1594 Fouten tijdens download
1595 1595 Fouten tijdens ophalen
1596 1596 -----
1597 1597 -----
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 Uitzondering opgetreden
1602 1602 Afsluiten
1603 1603 -----
1604 1604 -----
1605 1605 De applicatie afsluiten.
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 -----
1609 1609 -----
1610 1610 Expliciete waypoints met tijdsschatting uit trackpositie.
1611 1611 Expliciete waypoints met geldige tijdsaanduiding.
1612 1612 Export GPX bestand
1613 1613 Exporteren en opslaan
1614 1614 -----
1615 1615 Exporteeropties
1616 1616 De gegevens naar een GPX-bestand exporteren.
1617 1617 Exporteren naar GPX...
1618 1618 SVG ViewBox uitnemen...
1619 1619 Best passende grens uitnemen
1620 1620 Grondafdruk gebouw uitnemen
1621 1621 Gemeentegrens uitnemen
1622 1622 GPS-locaties uit EXIF halen
1623 1623 Uittrekken
1624 1624 Weg uittrekken
1625 1625 Herstel-mij's
1626 1626 Achtergrond vervagen:
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 -----
1632 1632 -----
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 Landbouwgrond
1650 1650 Boerenerf
1651 1651 -----
1652 1652 Sneltekenen (minder fraai)
1653 1653 Versterkingsfactor snel doorspoelen
1654 1654 -----
1655 1655 -----
1656 1656 Parkeergeld
1657 1657 -----
1658 1658 Hek
1659 1659 Veerpontroute
1660 1660 Veerbootterminal
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 -----
1666 1666 -----
1667 1667 Bestand
1668 1668 -----
1669 1669 -----
1670 1670 Fout in bestandsindeling
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 Bestand bestaat al. Overschrijven?
1675 1675 Het bestand {0} bestaat al. Overschrijven?
1676 1676 Bestand {0} is geladen met de naam "{1}"
1677 1677 Bestand: {0}
1678 1678 -----
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 Tekenen beëindigen
1684 1684 -----
1685 1685 Brandweerkazerne
1686 1686 Firefox-executable
1687 1687 Firefox is niet gevonden. Geef de locatie van Firefox op in de kaartinstellingenpagina van Voorkeuren.
1688 1688 Vuurplaats
1689 1689 Visstek
1690 1690 Herstellen
1691 1691 Eigenschappen herstellen
1692 1692 Relaties gerepareerd
1693 1693 Repareer tag conflikten
1694 1694 De geselecteerde fouten herstellen.
1695 1695 Vaste groote (van 25 tot 1000 meter)
1696 1696 Vaste vierkant groote (standaard is 100m)
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 Bloemist
1700 1700 -----
1701 1701 -----
1702 1702 Eten en drinken
1703 1703 Te voet
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 Forceer tekenen van lijnen als de geïmporteerde gegevens geen lijninformatie bevatten.
1707 1707 Lijnen altijd tekenen indien er geen segmenten geïmporteerd zijn.
1708 1708 Doorwaadplek
1709 1709 Bosbouw
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 Vooruit-/achteruittijd (seconden)
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 Leeg bestand in {0} gevonden\n
1716 1716 {0} overeenkomsten gevonden
1717 1717 Fontein
1718 1718 Vastzetten
1719 1719 -----
1720 1720 Franse kadaster WMS
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 Brandstof
1726 1726 Tankstation
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 Volledig scherm beeld
1730 1730 -----
1731 1731 Meubels
1732 1732 GPS-punten
1733 1733 -----
1734 1734 GPS-trackomschrijving
1735 1735 GPX-bestanden
1736 1736 GPX-bestanden (*.gpx, *.gpx.gz)
1737 1737 GPX-track heeft geen tijdinformatie
1738 1738 GPX-track:
1739 1739 GPX-track is geupload
1740 1740 Tuin
1741 1741 Tuincentrum
1742 1742 Olieopslag
1743 1743 Poort
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 Geotagged afbeeldingen
1750 1750 Een nieuwe cookie ontvangen (sessie verlopen)
1751 1751 -----
1752 1752 Gletsjer
1753 1753 Glas
1754 1754 Globalsat-gegevens importeren
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 Golfbaan
1762 1762 -----
1763 1763 Goederen
1764 1764 GPS-tijd (lees uit de bovenstaande foto):
1765 1765 -----
1766 1766 Neem kleinere afbeeldingen (hogere kwaliteit, maar gebruikt meer geheugen)
1767 1767 -----
1768 1768 Gras
1769 1769 Begraafplaats
1770 1770 Ontwikkelingsgebied
1771 1771 Raster
1772 1772 Rasterlaag:
1773 1773 Rasterindeling
1774 1774 Locatie van rasteroorsprong
1775 1775 Rasterrotatie
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 Pension
1784 1784 -----
1785 1785 Turnen
1786 1786 Kapper
1787 1787 Gehucht
1788 1788 Draadhek
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Kop bevat meerdere waarden en kan niet in een enkele string worden geplaatst
1793 1793 Gezondheid
1794 1794 Heide
1795 1795 Zwaar vrachtverkeer
1796 1796 Haag
1797 1797 Hoogte
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 Hulp: {0}
1802 1802 -----
1803 1803 Verborgen
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 Wandelen
1812 1812 Historische locaties
1813 1813 Geschiedenis
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 Beginpagina
1821 1821 Ruiters
1822 1822 Paardenracen
1823 1823 Ziekenhuis
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 Sneltoetsen hotkey
1828 1828 Huisnaam
1829 1829 Huisnummer
1830 1830 -----
1831 1831 Vogeluitkijkpost
1832 1832 Ik bevind mij in tijdzone:
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 Indien opgegeven wordt de configuratie teruggezet naar de beginwaarden in plaats van gelezen.
1843 1843 Negeren
1844 1844 De geselecteerde fouten de volgende keer negeren.
1845 1845 -----
1846 1846 Gehele groep of individuele elementen negeren?
1847 1847 Negeer uitzondering omdat versturen afgebroken is. De uitzondering is: {0}
1848 1848 Elementen negeren
1849 1849 Negeren uitzondering omdat ophalen afgebroken is. Uitzondering was: {0}
1850 1850 Ongeldige URL negeren: "{0}"
1851 1851 Ongeldige bestands-URL negeren: "{0}"
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 Ongeldige expressie ''{0}''
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 Ongeldig object met id=0
1867 1867 -----
1868 1868 Ongeldige reguliere expressie ''{0}''
1869 1869 Ongeldige tag/waarde-combinaties
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 Afbeeldingsbestanden (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 Importeren
1894 1894 Geluid importeren
1895 1895 Gegevens van Globalsat Datalogger DG100 in GPX-laag importeren.
1896 1896 Afbeeldingen importeren
1897 1897 -----
1898 1898 Pad van GPX-laag importeren
1899 1899 Afbeeldingen importeren
1900 1900 Gegevens van DG100 importeren...
1901 1901 Gegevens van apparaat importeren.
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 Incomplete <member>-specificatie met ref=0
1906 1906 -----
1907 1907 Zoom vergroten
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 Industrieterrein
1911 1911 Informatie
1912 1912 Info over element
1913 1913 Informatie
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Initialiseren
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Ongeldige datum
1932 1932 -----
1933 1933 Ongeldige verschuiving
1934 1934 Ongeldige eigenschapsleutel
1935 1935 Ongeldige regel spellingschecker: {0}
1936 1936 Ongeldige regel tagchecker - {0}: {1}
1937 1937 Ongeldige tijdzone
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Ongeldige spatie in eigenschapsleutel
1941 1941 -----
1942 1942 Draai zwart en wit om (en alle tussenliggende grijskleuren). Nuttig voor tekst op donkere achtergronden.
1943 1943 Is niet gevectoriseerd.
1944 1944 Is gevectoriseerd.
1945 1945 Eiland
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 JPEG-afbeeldingen (*.jpg)
1958 1958 -----
1959 1959 Java-versie {0}
1960 1960 Gebied samenvoeg functie
1961 1961 Samenvoegen gebieden: Korte wegen verwijderd
1962 1962 Knoop en lijn koppelen
1963 1963 Knoop aan weg knopen
1964 1964 Koppel een knoop met het dichtstbijzijnde wegsegment
1965 1965 Overlappende gebieden samenvoegen
1966 1966 Zichzelf overlappend gebied samengevoegd
1967 1967 Zichzelf overlappend gebied samengevoegd
1968 1968 Overlappende gebieden samenvoegen
1969 1969 Naar positie springen
1970 1970 Spring daarheen
1971 1971 Spring naar positie
1972 1972 Splitsing
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Backupbestanden behouden
1976 1976 Mijn coördinaten houden
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Hun coördinaten houden
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Sleutel
1988 1988 Toets ''{0}'' is ongeldig.
1989 1989 Sleutel "{0}" ontbreekt in voorkeuze.
1990 1990 Sleutel kan niet leeg zijn wanneer de tag-operator wordt gebruikt. Voorbeeld van gebruik: sleutel=waarde.
1991 1991 Toets:
1992 1992 Sneltoetsen
1993 1993 Trefwoorden
1994 1994 Kinderopvang
1995 1995 -----
1996 1996 Sluipdoorhek
1997 1997 -----
1998 1998 Geluids- (en afbeeldings- en web-)markers labelen.
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Voorkeuren Lakewalker-plugin
2002 2002 Lakewalker-trace
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Lambert-zone (Estland)
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Grondgebruik
2012 2012 Vuilstortplaats
2013 2013 -----
2014 2014 Lanen
2015 2015 Taal
2016 2016 Laatste verandering op {0}
2017 2017 Laatste plugin-update is meer dan {0} dagen geleden.
2018 2018 Breedtegraad
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Gemaximaliseerd openen
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 Wasserette
2028 2028 laag
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 laag niet in lijst.
2037 2037 Laag om in te meten
2038 2038 Laag: {0}
2039 2039 Lagen
2040 2040 Voorlooptijd (seconden)
2041 2041 Vrije tijd
2042 2042 -----
2043 2043 Lengte van waarde voor tag "{0}" van object {1} overschrijdt de max. toegestane lengte {2}. De lengte van de waarde is {3}.
2044 2044 Lengte:
2045 2045 -----
2046 2046 Bewaakte spoorwegovergang
2047 2047 Bibliotheek
2048 2048 Licentie
2049 2049 Slagboom
2050 2050 Sneltram
2051 2051 Vuurtoren
2052 2052 Lijnreferentie
2053 2053 Nauwkeurigheid lijnvereenvoudiging (graden)
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 Werkende GPS
2060 2060 -----
2061 2061 LiveGPS-laag
2062 2062 Woonerf
2063 2063 Alle tegels laden
2064 2064 Tegel laden
2065 2065 -----
2066 2066 WMS-laag uit bestand laden
2067 2067 -----
2068 2068 Locatie uit buffer laden (alleen als buffer ingeschakeld is)
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 Verzameling afbeeldingen laden als een nieuwe laag.
2072 2072 -----
2073 2073 Vroege plugins laden
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 Plugins laden
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 {0} laden
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Locatie
2086 2086 -----
2087 2087 Afgesloten
2088 2088 Sluis
2089 2089 Lodi - Italië
2090 2090 -----
2091 2091 Lengtegraad
2092 2092 -----
2093 2093 Weergave en Vormgeving
2094 2094 Uitkijktoren
2095 2095 -----
2096 2096 Zoeken naar de oever...
2097 2097 Knopen of wegen met 'FIXME' in de eigenschapwaarden zoeken.
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 Geluidsmarker op afspeelstart zetten
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 Configuratiebestand is verminkt in regels {0}
2113 2113 Misvormde zinnen:
2114 2114 Bouwwerken
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Kaart
2121 2121 -----
2122 2122 Kaartprojectie
2123 2123 Kaartinstellingen
2124 2124 Kaart: {0}
2125 2125 Jachthaven
2126 2126 Als uitgevoerd markeren
2127 2127 -----
2128 2128 Markers van benoemde punten
2129 2129 Markers van {0}
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 Koppelen van foto's aan track is mislukt
2133 2133 -----
2134 2134 Max. zoom |v|:
2135 2135 Max. hoogte (meters)
2136 2136 Max. lengte (meters)
2137 2137 Max. breedte (meters)
2138 2138 Max. buffergrootte (in MB)
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 Max. snelheid (km/u)
2142 2142 Max. gewicht (tonnen)
2143 2143 Maximum leeftijd voor een gebufferd bestand in dagen. Standaard is 100.
2144 2144 Maximum oppervlak per verzoek:
2145 2145 Maximale bufferleeftijd (dagen)
2146 2146 Maximale buffergrootte (MB)
2147 2147 Maximale grijswaarde die als water wordt geaccepteerd (gebaseerd op Landsat IR-1-gegevens). Tussen 0-255, standaard 90.
2148 2148 Maximale grijswaarde die als water geldt (0-255)
2149 2149 -----
2150 2150 Maximum lengte (in meters) om lijnen tekenen. Kies ''-1'' om alle lijnen tekenen.
2151 2151 Maximum lengte (meters)
2152 2152 -----
2153 2153 Maximum aantal knopen in oorspronkelijke spoor
2154 2154 Maximum aantal te genereren knopen (vóór lijnvereenvoudiging). Standaard 50000.
2155 2155 Maximum aantal segmenten toegestaan in een aangemaakte weg (standaard 250).
2156 2156 Maximum aantal segmenten per weg
2157 2157 Maximum grootte van een buffermap in bytes. Standaard is 300 MB.
2158 2158 Weide
2159 2159 Gemeten waarden
2160 2160 Metingen
2161 2161 Lid van
2162 2162 Leden
2163 2163 Leden (opgelost)
2164 2164 Leden (met conflicten)
2165 2165 Herdenkingsplek
2166 2166 Menunaam
2167 2167 Menunaam (standaard)
2168 2168 Snelmenu
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 Samenvoegen
2172 2172 Knopen samenvoegen
2173 2173 -----
2174 2174 Voeg laag samen
2175 2175 Knopen in de oudste samenvoegen
2176 2176 -----
2177 2177 Selectie samenvoegen
2178 2178 Voeg de huidige laag toe in een andere laag
2179 2179 Voeg de huidig geselecteerd primitieven toe in een andere laag
2180 2180 -----
2181 2181 {0} knopen samenvoegen
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 Samengevoegde versie
2187 2187 -----
2188 2188 Melding van de dag niet beschikbaar
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 Militair terrein
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Min. snelheid (km/u)
2197 2197 Mini-rotonde
2198 2198 Minigolf
2199 2199 Minimum afstand (pixels)
2200 2200 Minuten: {0}
2201 2201 Spiegelen
2202 2202 Spiegel de geselecteerde knopen en wegen.
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 Samenvoeg doel voor knooppunt met id {0} ontbreekt
2213 2213 Samenvoeg doel voor object met id {0} ontbreekt
2214 2214 Samenvoeg doel voor relatie met id {0} ontbreekt
2215 2215 Samenvoeg doel voor weg met id {0} ontbreekt
2216 2216 Samenvoeg doel van type {0} met id {1} ontbreekt
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 Modus: tekenmodus
2224 2224 Modus: {0}
2225 2225 -----
2226 2226 Aangepaste tijden (tijdsmarkeringen) van geluidsbestanden.
2227 2227 Groepen aanpastoetsen
2228 2228 Lijst met WMS-servers bewerken die in het WMS-pluginmenu worden getoond
2229 2229 Geldwisselkantoor
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 Meer informatie over deze functionaliteit
2234 2234 Meer dan één WMS-laag beschikbaar\nSelecteer er eerst één en probeer dan opnieuw
2235 2235 Meer dan een "van"-weg gevonden.
2236 2236 Meer dan een "naar"-weg gevonden.
2237 2237 Meer dan éé "via" gevonden.
2238 2238 -----
2239 2239 Motorracen
2240 2240 Gemotoriseerd verkeer
2241 2241 Motorfiets
2242 2242 -----
2243 2243 Autosnelweg
2244 2244 Snelwegkruising
2245 2245 Autosnelwegverbinding
2246 2246 Bergpas
2247 2247 -----
2248 2248 Verplaats een segment langs zijn normaal, en laat de muisknop los
2249 2249 -----
2250 2250 Omlaag verplaatsen
2251 2251 -----
2252 2252 Verplaats elementen
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Naar links verplaatsen
2256 2256 -----
2257 2257 Objecten verplaatsen door slepen; Shift voegt toe (Ctrl wisselt); Shft-Ctrl roteert selectie; of verander selectie
2258 2258 Objecten {0} verplaatsen
2259 2259 Naar rechts verplaatsen
2260 2260 De geselecteerde leden omlaag verplaatsen
2261 2261 De geselecteerde leden omhoog verplaatsen
2262 2262 De geselecteerde laag een rij omlaag verplaatsen.
2263 2263 De geselecteerde laag een rij omhoog verplaatsen.
2264 2264 De geselecteerde knopen op een lijn plaatsen
2265 2265 De geselecteerde knopen in een cirkel plaatsen.
2266 2266 Verplaats ze
2267 2267 Omhoog verplaatsen
2268 2268 Geselecteerde elementen één positie omhoog schuiven
2269 2269 {0} verplaatsen
2270 2270 Verplaatst objecten {0}
2271 2271 Modder
2272 2272 Verzameling
2273 2273 -----
2274 2274 Multipolygoon
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 Mijn versie
2283 2283 -----
2284 2284 Mijn met Samengevoegd
2285 2285 Mijn met Hun
2286 2286 Importeren NMEA is mislukt!
2287 2287 NMEA-import gelukt
2288 2288 NMEA-0183-bestanden
2289 2289 NPE-kaarten
2290 2290 NPE-kaarten (Tim)
2291 2291 Naam
2292 2292 -----
2293 2293 Naam van gebruiker.
2294 2294 Naam: {0}
2295 2295 Benoemde trackpunten van {0}
2296 2296 Benoemde trackpunten.
2297 2297 Smalspoor
2298 2298 Landsgrens
2299 2299 -----
2300 2300 Natuurreservaat
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 Negatieve waarden duiden op het westelijk/zuidelijk halfrond.
2304 2304 Netwerk
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 Nieuw
2308 2308 -----
2309 2309 Nieuw onderwerp
2310 2310 Nieuwe sleutel
2311 2311 Nieuwe rol
2312 2312 Nieuwe waarde
2313 2313 Nieuwe waarde voor {0}
2314 2314 Volgende
2315 2315 Volgende afbeelding
2316 2316 Nachtclub
2317 2317 -----
2318 2318 Geen exporter gevonden! Niets opgeslagen.
2319 2319 Geen GPX-gegevenslaag gevonden.
2320 2320 Geen GPX-laag geselecteerd. Kan geen spoor uploaden.
2321 2321 Geen GPX-track in laag beschikbaar om geluid mee te koppelen.
2322 2322 Geen sneltoets
2323 2323 Geen "van"-weg gevonden.
2324 2324 Geen "naar"-weg gevonden.
2325 2325 Geen "via"-knoop of -weg gevonden.
2326 2326 -----
2327 2327 Geen aanpassingen aanwezig om te uploaden.
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Geen conflicten om op in te zoomen
2331 2331 Geen huidige dataset gevonden
2332 2332 Geen data in dit gebied gevonden.
2333 2333 Geen gegevens op apparaat gevonden.
2334 2334 Geen gegevens geladen.
2335 2335 Geen datum
2336 2336 Geen beschrijving opgegeven. Voer deze s.v.p. in,
2337 2337 Geen bestaande geluidsmarkers in deze laag om vanaf te verschuiven.
2338 2338 Doodlopende weg
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Geen afbeelding
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Geen kruispunt gevonden. Er is niets veranderd
2345 2345 -----
2346 2346 Geen overeenkomst gevonden voor ''{0}''
2347 2347 -----
2348 2348 Geen open wijzigingensets
2349 2349 -----
2350 2350 Geen wachtwoord opgegeven.
2351 2351 Geen eigenschapsconflicten
2352 2352 Geen tag-conflicten om op te lossen
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 Geen GPX-tracks geselecteerd
2358 2358 Geen doel lagen
2359 2359 -----
2360 2360 Geen gebruikersnaam opgegeven.
2361 2361 -----
2362 2362 Geen validatiefouten
2363 2363 Geen beeld geopend - kan de grenzen niet bepalen!
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 Knoop
2369 2369 -----
2370 2370 Knooppunt nog in gebruik
2371 2371 -----
2372 2372 Knopen
2373 2373 -----
2374 2374 Knopen met dezelfde naam
2375 2375 Knopen (opgelost)
2376 2376 Knopen (met conflicten)
2377 2377 -----
2378 2378 Geen
2379 2379 Geen van deze knopen is met iets anders verbonden.
2380 2380 Geen van deze wegknopen is met iets anders verbonden
2381 2381 Normaal
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 Niet verbonden
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 Opmerking
2389 2389 -----
2390 2390 Let op: GPL is niet verenigbaar met de OSM licentie. Upload geen bestanden met een GPL-licentie.
2391 2391 Merk op: Als een weg geselecteerd is, dan krijgt deze weg nieuwe kopieën\nvan de losgemaakte knopen en de nieuwe knopen zullen geselecteerd worden.\nAnders zouden alle wegen hun eigen kopie krijgen en alle knopen zouden\ngeselecteerd worden.
2392 2392 Briefgeld
2393 2393 Niets
2394 2394 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet uitgebreid.
2395 2395 Niets gevonden in selectie met zoeken op "{0}"
2396 2396 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet verkleind.
2397 2397 Geen selectie om op in te zoomen.
2398 2398 Niets geselecteerd!
2399 2399 Geen gegevens om te exporteren, maak deze eerst.
2400 2400 -----
2401 2401 Niets om te uploaden. Creëer eerst gegevens.
2402 2402 -----
2403 2403 Nulwijzeruitzondering, mogelijk ontbreken er wat tags.
2404 2404 Nummer
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 Nummeringschema
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 OSM-gegevens
2415 2415 OSM-wachtwoord
2416 2416 OSM Server bestanden
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 Object "{0}" is reeds verwijderd. Sla object over met versturen
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 Object geschiedenis
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 Objecten om toe te voegen:
2432 2432 Objecten om aan te verwijderen:
2433 2433 Objecten om te bewerken:
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Oneven
2439 2439 Alle punten oostwaarts verschuiven (graden). Standaard 0.
2440 2440 Alle punten noordwaarts verschuiven (graden). Standaard 0.
2441 2441 Verschuiving:
2442 2442 Oude sleutel
2443 2443 Oude rol
2444 2444 Oude waarde
2445 2445 De oudste bestanden worden automatisch verwijderd als deze grootte wordt overschreden.
2446 2446 Op verzoek
2447 2447 Tijdens uploaden
2448 2448 Éénrichting
2449 2449 Éénknoopswegen
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Éénrichtingsweg
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Alleen interessante richtingwijzers (b.v. met éénrichtingstag).
2459 2459 Alleen op de kop van een weg.
2460 2460 Alleen op gevectoriseerde lagen
2461 2461 Op dit moment kunnen maximaal twee gebieden worden samengevoegd.
2462 2462 -----
2463 2463 Map met luchtfoto's openen
2464 2464 Locatie openen…
2465 2465 OpenStreetBugs openen
2466 2466 Zichtbare openen.
2467 2467 Een lege WMS-laag openen om gegevens uit een bestand in te laden
2468 2468 -----
2469 2469 Een bestand openen.
2470 2470 -----
2471 2471 Een lijst met alle mogelijk opdrachten openen (buffer ongedaan maken).
2472 2472 Een lijst met alle geladen lagen openen.
2473 2473 Een lijst met alle relaties openen.
2474 2474 Een lijst openen met mensen die aan de geselecteerde objecten werken.
2475 2475 -----
2476 2476 Een samenvoegingdialoog voor de geselecteerde elementen in bovenstaande lijst openen.
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 Een selectielijstscherm openen.
2480 2480 -----
2481 2481 Een URL openen.
2482 2482 Een editor voor de geselecteerde relatie openen
2483 2483 -----
2484 2484 Een ander GPX-spoor openene
2485 2485 Open een andere foto
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 Bestand openen
2489 2489 Afbeeldingen met ImageWayPoint openen
2490 2490 Alleen bestanden die zichtbaar zijn in het huidige beeld openen.
2491 2491 Surveyor-werkbalk openen.
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 Het meetscherm openen.
2495 2495 Open tagvoorkeuzetester om de voorkeuzedialogen te bekijken.
2496 2496 Het validatiescherm openen.
2497 2497 Openen...
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 Downloadlus van OpenStreetBugs
2504 2504 -----
2505 2505 OpenStreetMap-gegevens
2506 2506 Bezig met 1 bestand te openen...
2507 2507 Openingstijden
2508 2508 Bestand ''{0}'' aan het openen...
2509 2509 Bestanden aan het openen
2510 2510 Een dialoogvenster openen waarmee naar een bepaalde locatie kan worden gesprongen.
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 Bedrijf
2514 2514 -----
2515 2515 Optionele attributen:
2516 2516 -----
2517 2517 Optionele soorten
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 Orthogonaal maken
2521 2521 -----
2522 2522 Vorm orthogonaal maken
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 Andere
2527 2527 -----
2528 2528 Buitensport
2529 2529 -----
2530 2530 Overlappende gebieden
2531 2531 Overlappende snelwegen
2532 2532 Overlappende snelwegen (met oppervlak)
2533 2533 Overlappende spoorwegen
2534 2534 Overlappende spoorwegen (met oppervlak)
2535 2535 Overlappende wegen
2536 2536 Overlappende wegen (met oppervlak)
2537 2537 Overlappende wegen.
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Overschrijven?
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 Tekenstijl {0}: {1}
2550 2550 Tekenprobleem
2551 2551 -----
2552 2552 Papier
2553 2553 Parameter "downloadgps" accepteert geen bestandsnamen of bestands-URLs
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 Parkeerplaats
2560 2560 Parkeergang
2561 2561 Ontleedfout: documentstructuur van GPX-bestand is ongeldig
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Wachtwoord
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 Plakken
2575 2575 -----
2576 2576 Tags plakken
2577 2577 -----
2578 2578 Inhoud van het buffer plakken.
2579 2579 Plakken zonder oncomplete delen
2580 2580 Pad
2581 2581 Padlengte
2582 2582 Patroon syntax fout: Patroon {0} in {1} is illegaal!
2583 2583 Bergtop
2584 2584 Voetgangers
2585 2585 Voetgangersoversteekplaats
2586 2586 Soort voetgangersoversteekplaats
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Conflicten in de knopen van deze weg
2591 2591 -----
2592 2592 Gegevensvalidatie uitvoeren
2593 2593 Toegestane opdrachten
2594 2594 Apotheek
2595 2595 Telefoonnummer
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 Fototijd (uit exif):
2599 2599 Foto''s bevatten geen tijdinformatie.
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 Picnicplek
2603 2603 -----
2604 2604 Pijplijn
2605 2605 Soort piste
2606 2606 Sportveld
2607 2607 Religieus gebouw
2608 2608 Locaties
2609 2609 Afspelen/Pauzeren geluid
2610 2610 Afspelen start dit aantal seconden voor (of na, indien negatief) de gewenste geluidsspoorpositie.
2611 2611 Speelveld
2612 2612 Breek af als je het niet zeker weet
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 Geef een filter string.
2622 2622 Graag een breedtegraad invoeren tussen -90 en 90
2623 2623 Graag een lengtegraad invoeren tussen -180 en 180
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 Voer een zoekopdracht in:
2627 2627 Voer een gebruikersnaam in
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 Graag een geldige breedtegraad in voeren tussen -90 en 90
2632 2632 Graag een geldige lengtegraad invoeren tussen -180 en 180
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 Selecteer een sleutel
2658 2658 Selecteer een schema om te gebruiken.
2659 2659 -----
2660 2660 Selecteer een waarde
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 Selecteer een invoer.
2664 2664 Selecteer minstens vier knopen.
2665 2665 Selecteer minstens één reeds opgeladen knooppunt, weg of relatie a.u.b.
2666 2666 Selecteer op z'n minst één gesloten weg die samengevoegd moet worden.
2667 2667 Selecteer ten minste één knoop of weg.
2668 2668 -----
2669 2669 Selecteer minimaal één weg om te vereenvoudigen.
2670 2670 Selecteer minstens één weg.
2671 2671 Selecteer minstens drie knopen:
2672 2672 Minstens twee knopen selecteren om samen te voegen.
2673 2673 Selecteer twee of meer wegen om te combineren.
2674 2674 Selecteer precies twee of drie knopen; of een weg met precies twee of drie knopen.
2675 2675 Selecteer iets om te kopiëren
2676 2676 -----
2677 2677 Selecteer de objecten waarvan de eigenschappen moet veranderen.
2678 2678 Selecteer een rij om te verwijderen.
2679 2679 Selecteer een rij om te bewerken.
2680 2680 Selecteer het schema om te verwijderen.
2681 2681 Selecteer de doellaag
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 Selecteer welke wijzigingen in eigenschappen je wilt toepassen.
2685 2685 Schakel auto-sourcing in en controleer cadastre millesime.
2686 2686 Plugin gebundeld met JOSM
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 Puntnummer
2694 2694 Politie
2695 2695 -----
2696 2696 Poort:
2697 2697 -----
2698 2698 Alleen locatie
2699 2699 -----
2700 2700 Locatie, tijd, datum, snelheid
2701 2701 Locatie, tijd, datum, snelheid, hoogte
2702 2702 Postbus
2703 2703 -----
2704 2704 Postkantoor
2705 2705 Postcode
2706 2706 -----
2707 2707 Energievoorziening
2708 2708 Hoogspanningskabel
2709 2709 Verdeelstation
2710 2710 Transformatorstation
2711 2711 Hoogspanningsmast
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Voorgedefinieerd
2715 2715 -----
2716 2716 Instelling van voorkeur {0} is verwijderd omdat hij niet langer wordt gebruikt.
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 Voorkeuren
2721 2721 Voorkeuren opgeslagen op {0}
2722 2722 Voorkeuren...
2723 2723 OSM-gegevens voorbereiden...
2724 2724 Voorbereiden conflikt oplossen
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 Museumspoor
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Voorkeuze
2733 2733 Voorkeuzen bevatten geen eigenschapsleutel
2734 2734 Voorkeuzen bevatten geen eigenschapswaarde
2735 2735 Vorige
2736 2736 Vorige afbeelding
2737 2737 Provinciale hoofdweg
2738 2738 S-wegverbinding
2739 2739 Eerste keuze:
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 Gevangenis
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Projectiemethode
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 Eigenschappen
2754 2754 Eigenschappen / Leden
2755 2755 Eigenschapchecker:
2756 2756 Eigenschappen voor geselecteerde objecten.
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 Eigenschappen van
2761 2761 Eigenschappen (met conflicten)
2762 2762 Eigenschappen/Lidmaatschappen
2763 2763 Eigenschappen: {0} / Leden: {1}
2764 2764 Eigenschapwaarden bevatten HTML-codes
2765 2765 Eigenschapwaarde begin of eindigt met een spatie
2766 2766 -----
2767 2767 Beschrijf kort de veranderingen die je upload:
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 Kroeg
2773 2773 -----
2774 2774 Openbare gebouw
2775 2775 Openbaar vervoer
2776 2776 Openbaar vervoer
2777 2777 Object "{0}" verwijderd
2778 2778 Tekstlabels tegen geluids- (en afbeeldings- en web-)markers plaatsen almede hun knoppictogrammen.
2779 2779 -----
2780 2780 Mijnbouw
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 Wedstrijdbaan
2794 2794 Badminton
2795 2795 Spoor
2796 2796 Spoorweg
2797 2797 Onbemand station
2798 2798 Perron
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 Rauwe GPS-gegevens
2803 2803 Lees dit eerst
2804 2804 -----
2805 2805 Foto's lezen...
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 Lezen ouders van "{0}"
2810 2810 -----
2811 2811 Lezen {0}...
2812 2812 Leesmij
2813 2813 Echte naam
2814 2814 Zeker sluiten?
2815 2815 Selectie uit relatie {0} zeker verwijderen?
2816 2816 Recreatiegebied
2817 2817 Geogerefereerde afbeelding...
2818 2818 -----
2819 2819 Opnieuw uitvoeren
2820 2820 De laatste ongedaan gemaakte opdracht herstellen.
2821 2821 Referentie
2822 2822 Referentie (tracknummer)
2823 2823 Referentienummer
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 Herteken
2827 2827 Regio
2828 2828 Conflicten verwerpen en opslaan
2829 2829 Relatie
2830 2830 Relatie ...
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 Relaties
2843 2843 Relaties: {0}
2844 2844 De muisknop loslaten om objecten in het rechthoek te selecteren.
2845 2845 De muisknop loslaten om het verplaatsen te stoppen. CTRL om samen te voegen met dichtstbijzijnde knoop.
2846 2846 De muisknop loslaten om het roteren te stoppen.
2847 2847 Religie
2848 2848 Herladen
2849 2849 Alle geselecteerde objecten herladen en de lijst verversen.
2850 2850 Foutieve tegels herladen
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 Afstandsbediening
2855 2855 -----
2856 2856 Afstandsbediening is gevraagd gegevens te importeren van de volgende URL:
2857 2857 Afstandsbediening is gevraagd gegevens uit de API te laden.
2858 2858 Verwijderen
2859 2859 Vervang "{0}" met knooppunt "{1}"
2860 2860 Vervang "{0}" met relatie "{1}"
2861 2861 Vervang "{0}" met weg "{1}"
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 Foto uit laag verwijderen
2868 2868 -----
2869 2869 Tags van binnenste wegen verwijderd
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 elementen verwijderd van relaties
2881 2881 -----
2882 2882 Dubbele knopen verwijderen...
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 Laag hernoemen
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 Verhuur
2889 2889 Garage
2890 2890 Vervang "{0}" door "{1}" voor
2891 2891 Oorspronkelijke achtergrond vervangen door achtergrondkleur van JOSM.
2892 2892 De oorspronkelijke witte achtergrond vervangen door de achtergrondkleur die in de JOSM-voorkeuren is opgegeven.
2893 2893 Fout melden
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 Gewenste details: {0}
2899 2899 -----
2900 2900 Herstellen
2901 2901 Cookie herstellen
2902 2902 De huidige meetresultaten herstellen en het meetpad verwijderen.
2903 2903 -----
2904 2904 De voorkeuren herstellen op standaardwaarden
2905 2905 Woongebied
2906 2906 Woongebied
2907 2907 De applet op de gegeven afmetingen instellen (BREEDTExHOOGTE)
2908 2908 Resolutie van Landsat-tegels (pixels per graad)
2909 2909 Resolutie van Landsat-tegels, gemeten in pixels per graad. Standaard 4000.
2910 2910 Oplossen
2911 2911 Conflicten oplossen
2912 2912 -----
2913 2913 Conflicten oplossen in coördinaten in {0}
2914 2914 Conflicten in verwijderde toestand oplossen in {0}
2915 2915 Los conflikten op in leden lijst van relatie {0}
2916 2916 Los conflicten op in knooppunten lijst van weg {0}
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 Los {0} tag conflicten op in relatie {1}
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 Beperking
2928 2928 Winkelcentrum
2929 2929 Stutmuur
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 Wegen omkeren
2942 2942 Een terras omkeren
2943 2943 Het terras omkeren
2944 2944 Omkeren en combineren
2945 2945 Grijstinten omkeren (voor zwarte achtergronden).
2946 2946 -----
2947 2947 De richting van alle geselecteerde wegen omkeren.
2948 2948 -----
2949 2949 Wegen omkeren
2950 2950 -----
2951 2951 Omgekeerde kustlijn: land niet aan linker zijde
2952 2952 Omgekeerde land: land niet aan linker zijde
2953 2953 Omgekeerd water: land niet aan linker zijde
2954 2954 De huisnummers op een terras omkeren
2955 2955 Revisie
2956 2956 -----
2957 2957 Rivier
2958 2958 Rivierbank
2959 2959 Weg (onbekend soort)
2960 2960 Toegangsbeperkingen
2961 2961 Rol
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 Rollen in relaties verwijzen naar
2965 2965 180° roteren
2966 2966 270° roteren
2967 2967 90° roteren
2968 2968 Afbeelding linksom roteren
2969 2969 Afbeelding rechtsom roteren
2970 2970 Linksom roteren
2971 2971 Rechtsom roteren
2972 2972 Rotonde
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 Ruïne
2982 2982 -----
2983 2983 Douglas-Peuckerbenadering uitvoeren...
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 Knooppunten reductie uitvoeren...
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 SIM-kaarten
2991 2991 Gekoppelde deuren
2992 2992 Opslaan
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 Opslaan als...
2996 2996 GPX-bestand opslaan
2997 2997 Laag opslaan
2998 2998 OSM-bestand opslaan
2999 2999 -----
3000 3000 WMS-laag in bestand opslaan
3001 3001 Toch opslaan
3002 3002 Verkregen gegevens iedere minuut naar bestand schrijven.
3003 3003 De huidige gegevens in een nieuw bestand opslaan.
3004 3004 Huidige gegevens opslaan.
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 Gebruikersnaam en wachtwoord opslaan (onversleuteld)
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 Map {0} scannen
3014 3014 -----
3015 3015 Schroot
3016 3016 Puinhelling
3017 3017 Kreupelhout
3018 3018 Zoeken
3019 3019 -----
3020 3020 Naar objecten zoeken.
3021 3021 Zoeken...
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 Tweede naam
3025 3025 N-weg>400
3026 3026 Tweede keuze:
3027 3027 Seconden: {0}
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 Sel.: Rel.:{0} / Wegen:{1} / Knopen:{2}
3034 3034 Selecteer
3035 3035 Alles selecteren
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 Alle niet-gewiste objecten in de gegevenslaag selecteren. Hiermee worden ook incomplete objecten geselecteerd.
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 Gemeente selecteren
3045 3045 Selecteer één van beide:
3046 3046 -----
3047 3047 Selecteer als de data naar een nieuwe laag moet worden gedownload
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 Lijntekenopties selecteren
3052 3052 -----
3053 3053 Selecteer de node onder de cursor.
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 Selecteer de doellaag
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 Met de opgegeven zoekactie selecteren
3081 3081 Objecten selecteren, verplaatsen en roteren
3082 3082 Geselecteerde elementen kunnen niet recht worden gelegd.
3083 3083 -----
3084 3084 Geselecteerde track: {0}
3085 3085 Selectie
3086 3086 Oppervlak van selectie
3087 3087 Lengte van selectie
3088 3088 Selectie leeg
3089 3089 -----
3090 3090 Selectie is ongeschikt!
3091 3091 Selectie: {0}
3092 3092 Zelfkruisende wegen
3093 3093 -----
3094 3094 Laag scheiden
3095 3095 Scheidingsteken
3096 3096 Volgorde
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 Toegangsweg
3100 3100 Diensten
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 Transparantie van WMS-lagen instellen. Rechts is ondoorzichtig en links doorzichtig.
3104 3104 Een nieuwe locatie voor het volgende verzoek instellen
3105 3105 Alles naar standaardwaarde zetten
3106 3106 Achtergrond transparant maken.
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 De geselecteerde elementen op de kaart instellen op de geselecteerde items in de bovenstaande lijst.
3113 3113 Naar standaardwaarde zetten
3114 3114 -----
3115 3115 Zet {0}={1} voor knooppunt ''{2}''
3116 3116 Zet {0}={1} voor relatie ''{2}''
3117 3117 Zet {0}={1} voor weg ''{2}''
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 Voorkeuren direct instellen. Voorzichtig gebruiken!
3121 3121 Standaarden instellen
3122 3122 Het instellen van sneltoets "{0}" voor opdracht "{1}" ({2}) is mislukt.\nDe gekozen sneltoets is reeds toegewezen aan "{3}" ({4}).\n\n
3123 3123 -----
3124 3124 Instellingen voor de Afstandsbedieningsplugin.
3125 3125 Instellingen voor de Slippy-kaartplugin
3126 3126 Instellingen voor de geluidsspeler en geluidsmarkers.
3127 3127 Instellingen voor kaartprojectie en interpretatie van gegevens.
3128 3128 Autodelen
3129 3129 -----
3130 3130 Schuilplaats
3131 3131 Alle sporen oostwaarts verschuiven (graden)
3132 3132 Alle sporen noordwaarts verschuiven (graden)
3133 3133 Schoenen
3134 3134 Schieten
3135 3135 Winkelen
3136 3136 Winkels
3137 3137 -----
3138 3138 Sneltoets
3139 3139 Sneltoetsvoorkeuren
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 Moet de plugin worden uitgeschakeld?
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 GPS-gegevens tonen.
3146 3146 Statusrapport tonen
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 Informatief niveau tijden upload tonen.
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Object-id in selectielijsten tonen
3158 3158 De geluidsmenuitem op de hoofdmenubalk tonen of verbergen.
3159 3159 -----
3160 3160 Opstartscherm tonen
3161 3161 Statusrapport tonen met zinvolle informatie dat aan fouten geweten kan worden
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 Informatieve testen in de upload-controleschermen tonen.
3165 3165 Deze hulptekst tonen
3166 3166 Tonen/Verbergen
3167 3167 Tekst/pictogrammen tonen/verbergen
3168 3168 -----
3169 3169 Sicilië - Italië
3170 3170 Gelijkgenaamde wegen
3171 3171 Weg vereenvoudigen
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 Enkele kleur (kan voor lagen met een naam ingesteld worden)
3176 3176 Individuele elementen
3177 3177 Grootte van Landsat-tegels (pixels)
3178 3178 Grootte van een landsat-tegel, gemeten in pixels. Standaard 2000.
3179 3179 -----
3180 3180 Schaatsen
3181 3181 -----
3182 3182 Skiën
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Slippy-kaart
3189 3189 Slippy-kaart
3190 3190 Slippy-kaart
3191 3191 Trailerhelling
3192 3192 Gladde kaartafbeeldingen (anti-aliasing)
3193 3193 -----
3194 3194 Sneeuwscooter
3195 3195 Voetbal
3196 3196 Conflicten oplossen
3197 3197 Enkele wegen vormden onderdeel van relaties die zijn aangepast. Controleer of er geen fouten zijn geïntroduceerd.
3198 3198 Enkele waypoints, die te ver van de track liggen om hun tijd zinnig te kunnen schatten, zijn overgeslagen.
3199 3199 Sommige waypoints met tijdmarkeringen van vóór de start of na het einde van de track zijn overgeslagen of naar de start verplaatst.
3200 3200 -----
3201 3201 Voorinstellingenmenu sorteren
3202 3202 -----
3203 3203 Bron
3204 3204 Brontekst
3205 3205 Gehandicaptenplaats
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Snelheid
3209 3209 -----
3210 3210 Snelheidscamera
3211 3211 Pennen
3212 3212 Weg splitsen
3213 3213 Een weg bij de geselecteerde knoop splitsen.
3214 3214 -----
3215 3215 Weg {0} in {1} delen splitsen
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 Balsporten
3219 3219 Sportfaciliteiten
3220 3220 -----
3221 3221 Sportcentrum
3222 3222 Bron
3223 3223 Stadion
3224 3224 Standaard UNIX-geometrieargument
3225 3225 Sterren
3226 3226 Start zoeken
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 Start het downloaden van data
3230 3230 Start een nieuwe weg vanaf de node.
3231 3231 Trackstart (doet dit altijd als geen andere markers beschikbaar zijn).
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Mappenscan starten
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 Provincie
3243 3243 -----
3244 3244 Kantoorartikelen
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 Statusrapport
3248 3248 Trap
3249 3249 Overstap
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 Stroom
3253 3253 -----
3254 3254 Straatnaam
3255 3255 -----
3256 3256 Straten
3257 3257 Straten NRW Geofabrik.de
3258 3258 Stijl voor binnenweg "{0}" komt overeen met multipolygoon.
3259 3259 Stijl voor buitenweg "{0}" komt niet overeen.
3260 3260 Stijl voor beperking {0} is niet gevonden.
3261 3261 Aktiveer filter
3262 3262 Deelgemeente
3263 3263 Metro
3264 3264 Metroingang
3265 3265 Sneltoetsen nevenscherm
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 Supermarkt
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 Oppervlakte
3273 3273 Bewakingscamera
3274 3274 Uitkijkpunt
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 SurveyorPlugin vereist LiveGpsPlugin, maar kan deze niet vinden!
3279 3279 Zwemmen
3280 3280 Zwitsers raster (Zwitserland)
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 Geluid synchroniseren
3286 3286 Synchroniseer alle gegevens
3287 3287 Synchroniseer alleen node {0}
3288 3288 Synchroniseer alleen relatie {0}
3289 3289 De tijd met een foto van de GPS-ontvanger synchroniseren
3290 3290 Synchroniseer alleen weg {0}
3291 3291 -----
3292 3292 Tafeltennis
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 Wegen taggen als
3298 3298 Wegen als water, kustlijn, land of niets taggen. Standaard is water.
3299 3299 Tagcheckerbron
3300 3300 Tester tagvoorkeuze
3301 3301 Tagvoorkeuzen
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 Tags met lege waarden
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 Telefoon
3319 3319 Telefoonkaart
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Terras
3323 3323 Rijtjeshuis maken
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Tweebaansweg
3328 3328 Derde keuze:
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 De (kompas)richting van het lijnsegment dat wordt getekend.
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 De Afstandsbedieningsplugin luistert naar poort 8111 op localhost. De poort kan niet ingesteld worden omdat er naar verwezen wordt door externe applicaties die met deze plugin communiceren.
3346 3346 De "van"-weg begint of eindigt niet bij een "via"-knoop.
3347 3347 De "vanaf"-weg begint of eindigt niet bij een "via"-weg.
3348 3348 De "naar"-weg begint of eindigt niet bij een "via"-knoop/
3349 3349 De "naar"-weg begint of eindigt niet bij een "via"-weg.
3350 3350 De waarde waarmee de snelheid is vermenigvuldigd voor snel doorspoelen.
3351 3351 De hoek tussen het vorige en het huidige wegsegment.
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 De huidige selectie kan niet gebruik worden voor splitsen.
3358 3358 De huidige selectie kan niet worden gebruikt voor het losmaken.
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Het document bevat geen gegevens.
3364 3364 De volgende fouten traden op gedurende bulk ophalen: {0}
3365 3365 -----
3366 3366 De geografische breedtegraad bij de cursor.
3367 3367 De geografische lengtegraad bij de cursor.
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 De lengte van het nieuwe wegsegment dat wordt getekend.
3371 3371 -----
3372 3372 De grootte van het maximale omvattende gebied is 0.25 en je verzoek is te groot. Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osm
3373 3373 -----
3374 3374 De naam van het object bij de cursor.
3375 3375 Het aantal seconden om vooruit of achteruit te springen als de bijbehorende knop wordt ingedrukt.
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 De plugin is uit de configuratie verwijderd. Start JOSM opnieuw om de plugin uit de applicatie te halen.
3379 3379 De projectie "{0}" in de URL en de huidige projectie "{1}" komen niet overeen.\nDat kan tot foutieve coördinaten leiden.
3380 3380 De projectie {0} kon niet geactiveerd worden. Mercator wordt gebruikt
3381 3381 -----
3382 3382 De verhouding tussen verstreken tijd van de geluidsopname en de werkelijkheid
3383 3383 De regexp "{0}" bevat een ontleedfout op positie {1}, complete foutmelding:\n\n{2}
3384 3384 Het gevraagde gebied is te groot. Zoom iets in of verander de resolutie
3385 3385 De geselecteerde GPX-track bevat geen tijdmarkering. Selecteer een andere.
3386 3386 -----
3387 3387 De geselecteerde knopen hebben niet dezelfde weg gemeen.
3388 3388 De selecteerde foto''s bevatten geen tijdinformatie.
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 De bronnen (URL of bestandsnaam) van spellingscontrole (zie http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) of gegevensbestanden van tagchecker.
3393 3393 De beginlocatie bevindt zich buiten de bbox
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 Het zichtbare gebied is te klein of te groot om gegevens uit OpenStreetBugs te downloaden
3397 3397 De weg kan niet gesplitst worden bij de geselecteerde knopen. (Tip: selecteer knopen in het midden van de weg.)
3398 3398 De wegen kunnen in hun huidige richtingen niet worden gecombineerd. Wil je de richting van enkele omkeren?
3399 3399 Theater
3400 3400 -----
3401 3401 Hun versie
3402 3402 -----
3403 3403 Hun met Samengevoegd
3404 3404 Themapark
3405 3405 -----
3406 3406 Er zijn geen geopende wijzigingensets
3407 3407 Er zijn geen objecten geselecteerd om te verversen
3408 3408 Er bevinden zich enkele onopgeloste conflicten in het document. Deze worden niet opgeslagen en worden behandeld alsof je ze genegeerd hebt. Doorgaan?
3409 3409 -----
3410 3410 Fout tijdens het tonen van de URL van deze marker
3411 3411 Er waren {0} tegenstrijdigheden tijdens het importeren.
3412 3412 Deze opdracht heeft geen sneltoets.\n\n
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 Dit is na het einde van de opname
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 De knoop is met niets anders verbonden.
3420 3420 -----
3421 3421 Deze plugin controleert op fouten in sleutels en waarden van eigenschappen.
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 De test controleert op knopen zonder tag die geen deel uitmaken van enige weg.
3425 3425 Dit test op wegen zonder tag, die leeg zijn of één knoop bevatten.
3426 3426 Deze test controleert op wegen die sommige van de knopen meer dan eens bevatten.
3427 3427 Deze test controleert op wegen met gelijke namen die mogelijk verkeerd gespeld zijn.
3428 3428 Deze test controleert of een weg een eindpunt heel dicht bij een andere weg heeft.
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 Deze test controleert of een verbinding tussen twee knopen niet gebruikt wordt door meer dan één weg.
3432 3432 Deze test controleert of kustlijnen correct zijn.
3433 3433 Deze test controleert of er geen knopen met precies dezelfde locatie zijn.
3434 3434 -----
3435 3435 De test controleer de richting van water-, land of kustlijnwegen.
3436 3436 -----
3437 3437 Deze test zoekt knopen met dezelfde naam (kunnen dubbele zijn).
3438 3438 Dit test of circulaire wegen gesloten zijn.
3439 3439 -----
3440 3440 Deze nodes staan niet in een circel. Opheffend
3441 3441 Tegelnummers
3442 3442 Tegelbronnen
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 Tijdzone:
3446 3446 Tijdzone: {0}
3447 3447 -----
3448 3448 Om overbelasting van Cadastre-WMS te vermijden,\nis importeergrootte beperkt tot maximaal 1 km2.
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 Schakelen volledig scherm beeld
3452 3452 GPX-lijnen in-/uitschakelen
3453 3453 Draadmodelweergave in- of uitschakelen
3454 3454 Schakelen volledig scherm beeld
3455 3455 -----
3456 3456 Zichtbaarheid van de markertekst en pictogrammen in- of uitschakelen.
3457 3457 Zichtbaarheid van een laag in- of uitschakelen.
3458 3458 Omschakelen: {0}
3459 3459 De algemene instelling "{0}" in-/uitschakelen
3460 3460 Toiletten
3461 3461 -----
3462 3462 Tol
3463 3463 Tolpoort
3464 3464 Gereedschap: {0}
3465 3465 Werkbalk
3466 3466 Werkbalk aanpassing
3467 3467 Gereedschappen
3468 3468 -----
3469 3469 Toerisme
3470 3470 Toren
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Dorp
3474 3474 Stadhuis
3475 3475 -----
3476 3476 Speelgoed
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 Track- en puntkleuring
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 Verkeerslicht
3487 3487 -----
3488 3488 Tramhalte
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 Boom
3493 3493 Autoweg
3494 3494 Autowegverbinding
3495 3495 -----
3496 3496 Probeer eerst de plugin te updaten naar de nieuwste versie voordat je een fout rapporteert.
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 Start tunnel
3500 3500 Verkeersbeperking
3501 3501 Draaicirkel
3502 3502 Zwaaiplaats
3503 3503 -----
3504 3504 Draaiplateau
3505 3505 Soort
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 UIC-referentie
3509 3509 ONBEKEND
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 URL van www.openstreetmap.org (je kunt hier een URL plakken om het gebied te downloaden)
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 Wegen losmaken
3520 3520 -----
3521 3521 Kan nieuwe geluidsmarker niet aanmaken.
3522 3522 Kan geen vertaling voor taalgebied {0} vinden. Naar {1} terugvallen.
3523 3523 -----
3524 3524 Kan geen canoniek pad voor map {0} krijgen\n
3525 3525 -----
3526 3526 Kan lat/lon niet ontleden.
3527 3527 Kan in de afgespeelde laag niet synchroniseren.
3528 3528 Ongeklassificeerd
3529 3529 Niet-gesloten wegen.
3530 3530 Niet-gesloten weg
3531 3531 -----
3532 3532 Niet-verbonden wegen.
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 Ongedaan maken
3543 3543 -----
3544 3544 Verplaatsing ongedaan maken
3545 3545 -----
3546 3546 De laatste opdracht opgedaan maken.
3547 3547 Laat paneel drijven
3548 3548 Er is een onverwachte fout opgetreden
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 Onverwacht token: {0}
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Ongebonden knoop
3563 3563 Universiteit
3564 3564 Onbekende bestandsextentie: {0}
3565 3565 Onbekende host
3566 3566 Onderwerpstatus onbekend
3567 3567 Onbekende logstructuur
3568 3568 Onbekend lidtype voor "{0}".
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 Onbekende primitief: {0}. Toegestane waarden zijn knoop, weg of relatie
3572 3572 Onbekende rol "{0}".
3573 3573 Onbekende zinnen:
3574 3574 Onbekend type: {0}
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 Onbenoemde wegen
3578 3578 Ongeordende kustlijn
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 Alles deselecteren
3585 3585 Alles (escape) deselecteren
3586 3586 Alles deselecteren (focus)
3587 3587 Alle objecten deselecteren.
3588 3588 Niet-ondersteunde WMS-bestandsversie; is {0}, verwachtte {1}
3589 3589 Niet-ondersteunde versie bufferbestand; {0} gevonden, {1} verwacht.\nMaak een nieuwe aan.
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Ongetagde en niet-verbonden knopen
3593 3593 Ongetagde wegen
3594 3594 Ongetagde, lege en éénknoopswegen
3595 3595 Omhoog
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 Update veranderd
3601 3601 Ververs objecten
3602 3602 -----
3603 3603 Ververs selectie
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 Update de huidig veranderde objecten van de server (download de data opnieuw)
3609 3609 Update de huidige geselecteerde objecten van de server (herdownload data)
3610 3610 Ververst de objecten in de aktieve data laag vanaf de server
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 data aan het updaten
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 Aanpassingen uploaden
3620 3620 Voorkeuren uploaden
3621 3621 Spoor uploaden
3622 3622 Sporen uploaden
3623 3623 Verstuur alle wijzigingen in de aktieve data laag naar de OSM server
3624 3624 Verstuur alle wijzigingen in de huidige selectie naar de OSM server
3625 3625 Uploaden afgebroken
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 Upload is mislukt. Server gaf de volgende melding:
3632 3632 -----
3633 3633 Upload selectie
3634 3634 -----
3635 3635 De huidige voorkeuren naar de server uploaden
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 GPX-track uploaden
3642 3642 GPX-track uploaden: {0}% ({1} van {2})
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 Data aan het uploaden voor laag ''{0}''
3646 3646 Versturen van {0} objecten ...
3647 3647 Sporen naar openstreetmap.org uploaden
3648 3648 Gebruik
3649 3649 Gebruik
3650 3650 Gebruik <b>(</b> en <b>)</b> om expressies te groeperen
3651 3651 -----
3652 3652 Gebruik <b>|</b> of <b>OR</b> om te combineren met een logische OR
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 Uitgebreide eigenschapchecker gebruiken
3658 3658 Decimale graden gebruiken.
3659 3659 Gebruik de standaard
3660 3660 Standaardgegevensbestand gebruiken.
3661 3661 -----
3662 3662 Standaardbestand spellingscontrole gebruiken.
3663 3663 -----
3664 3664 Gebruik foutenlaag.
3665 3665 Algemene instellingen gebruiken.
3666 3666 Uitzonderingslijst gebruiken.
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 De huidige kleuren als nieuw kleurenschema gebruiken.
3670 3670 Het standaardgegevensbestand gebruiken (aanbevolen).
3671 3671 Het standaardbestand spellingscontrole gebruiken (aanbevolen).
3672 3672 -----
3673 3673 Gebruik de foutenlaag om problematische elementen weer te geven.
3674 3674 Gebruik uitzonderingslijst om waarschuwingen te onderdrukken.
3675 3675 Het geselecteerde schema uit de lijst gebruiken.
3676 3676 -----
3677 3677 Gebruiker
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 Gebruikersnaam
3682 3682 -----
3683 3683 De sneltoets "{0}" gebruiken als alternatief.\n\n
3684 3684 Valideren
3685 3685 Valideer eigenschapwaarden en -tags door uitgebreide regels toe te passen.
3686 3686 Valideer eigenschapsleutels met een woordenlijst
3687 3687 Valideer eigenschapwaarden tegen presets
3688 3688 -----
3689 3689 Validatie
3690 3690 Validatiefouten
3691 3691 -----
3692 3692 Waarde
3693 3693 Waarde "{0}" voor sleutel "{1}" niet in voorkeuze.
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 Verschillende instellingen die het uiterlijk van het programma beïnvloeden.
3701 3701 -----
3702 3702 Snelheid (rood = langzaam, groen = snel)
3703 3703 Verkoopautomaat
3704 3704 Producten
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Versie {0}
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 Dierenarts
3714 3714 Videotheek
3715 3715 Beeld
3716 3716 Beeld: {0}
3717 3717 Uitkijkpunt
3718 3718 Klein dorp
3719 3719 Stadsgroen
3720 3720 Dorp/stad
3721 3721 Wijngaard
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 Calibratie geluidsopname
3727 3727 Vulkaan
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 WAARSCHUWING: onverwachte formaat vande API base URL. Verwijzing naar informatie of geschiedenis pagina voor OSM primitive zal waarschijnlijk mislukken. API base URL is: ''{0}''
3731 3731 WAARSCHUWING: onverwachte formaat vande API base URL. Verwijzing naar gebruikers pagina to info voor OSM user zal waarschijnlijk mislukken. API base URL is: ''{0}''
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 WMS-laag
3737 3737 Voorkeuren WMS-plugin
3738 3738 WMS-URL
3739 3739 WMS-URL (standaard)
3740 3740 -----
3741 3741 WMS-laag ({0}), automatisch in zoom {1} downloaden
3742 3742 WMS-laag ({0}), in zoom {1} downloaden
3743 3743 WMS-laag ({0}), {1} tegel(s) geladen
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 Muur
3750 3750 Waarschuwing
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 Waarschuwing: Laag ''{0}'' bestaat niet meer. 'Kan niet verwijderen' conflikt voor primitief ''{1}''.
3764 3764 Waarschuwing: Voorkeuren bestand "{0}" ontbreekt. Standaard voorkeuren bestand wordt aangemaakt.
3765 3765 -----
3766 3766 Waarschuwing: Vervangen van bestaand voorkeuren bestand "{0}" door standaard voorkeuren bestand.
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 Waarschuwing: het wachtwoord wordt onversleuteld verstuurd.
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 Waarschuwing: automatisch afkappen van waarde van tag "{0}" van verwijderd objekt {1}
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 Waarschuwing: fout kop "{0}" komt niet overeen met verwacht patroon
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 Waarschuwing: object "{0}" is reeds verwijderd op de server. Sla dit object over, versturen wordt opnieuw uitgevoerd
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 Waarschuwing: {0}
3815 3815 Waarschuwingen
3816 3816 Wasstraat
3817 3817 -----
3818 3818 Afvalzuivering
3819 3819 -----
3820 3820 Zwembad
3821 3821 Watertoren
3822 3822 Waterval
3823 3823 Waterwegpunt
3824 3824 Wave-geluidsbestanden (*.wav)
3825 3825 -----
3826 3826 Weginformatie
3827 3827 -----
3828 3828 Wegeindknoop dicht bij andere snelweg
3829 3829 Wegeindknoop dicht bij andere weg
3830 3830 Wegknoop dicht bij andere weg
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 Weg:
3835 3835 Waypoint-afbeelding
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Wegen
3839 3839 Kruis langs de weg
3840 3840 Kapelletje langs de weg
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 Stuw
3844 3844 Drasland
3845 3845 Rolstoel
3846 3846 -----
3847 3847 Bij importeren van geluid, pas het toe op ieder waypoint in de GPX-laag.
3848 3848 Bij importeren van geluid, maak markers van...
3849 3849 Bij het omkeren van de rijrichting worden de volgende veranderingen van eigenschappen van de weg en zijn knopen voorgesteld om de gegevens consistent te houden.
3850 3850 Tijdens het opslaan worden backupbestanden, eindigend op een ~, behouden.
3851 3851 Welke WMS-laag als achtergrond gebruiken voor tracing? Standaard is IR1.
3852 3852 Gehele groep
3853 3853 Breedte (meters)
3854 3854 -----
3855 3855 Windmolen
3856 3856 -----
3857 3857 Draadmodelweergave
3858 3858 -----
3859 3859 Bos
3860 3860 Fabriek
3861 3861 Wereld
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 Verkeerd geordende wegen.
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 Je staat op het punt knopen te verwijderen buiten het gebied dat je hebt gedownload.<br>Dit kan problemen veroorzaken omdat andere objecten (die je niet ziet) ze kunnen gebruiken.<br>Wil je ze echt verwijderen?
3881 3881 Je staat op het punt knopen te verwijderen buiten het gebied dat je hebt gedownload.<br>Dit kan problemen veroorzaken omdat andere objecten (die je niet ziet) ze kunnen gebruiken.<br>Wil je ze echt verwijderen?
3882 3882 U staat op het punt {0} browser vensters te openen. <br> Dit kan zowel uw scherm met browser vensters vullen <br> als een behoorlijke tijd duren.
3883 3883 Je kunt ook een URL van www.openstreetmap.org inplakken.
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 U dient JOSM opnieuw te starten om sommige instellingen te activeren.
3888 3888 U dient eerst bronnen van tagvoorkeuzen in Voorkeuren op te geven.
3889 3889 -----
3890 3890 U heeft meer dan {0} elementen verplaatst. Het verplaatsen van een groot aantal elementen is meestal een fout.\nWilt u ze echt verplaatsen?
3891 3891 -----
3892 3892 Je moet minstens één weg selecteren.
3893 3893 -----
3894 3894 Je moet twee of meer knopen selecteren om een rondgaande weg te splitsen
3895 3895 Je moet de afspeelstart slepen (Shift-toets ingedrukt) op de geluidsmarker of op het trackpunt waar je wilt synchroniseren.
3896 3896 U moet de afspeelstart nabij de GPX-track slepen waarvan u de gekoppelde geluidsopname afspeelde (na de eerste marker).
3897 3897 Je moet het geluid gepauzeerd hebben op het punt in de track waar je de marker wilt hebben.
3898 3898 Pauzeer het geluid op het moment dat je de synchronisatiehulp hoort.
3899 3899 Je vraagt te veel knopen (limiet is 50.000). Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osm
3900 3900 -----
3901 3901 U mag een GPX-track selecteren
3902 3902 -----
3903 3903 Nulcoördinaten:
3904 3904 Dierentuin
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Inzoomen
3908 3908 Uitzoomen
3909 3909 Zoom en verplaats kaart
3910 3910 Zoom optimaal en 1:1
3911 3911 Zoom door slepen of CTRL+. of CTRL+,; verplaats met CTRL+omhoog, links, omlaag, rechts; verplaats met rechter knop
3912 3912 Inzoomen
3913 3913 Uitzoomen
3914 3914 Beeld inzoomen op {0}
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 Op probleem inzoomen
3919 3919 Naar de geselecteerde element(en) zoomen.
3920 3920 Op selectie inzoomen.
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 Inzoomen op {0}
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 "{0}" is niet gesloten en kan daarom niet worden samengevoegd.
3930 3930 \nHoogte: {0} m
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 Achteruit
3937 3937 Sneller
3938 3938 Sneller vooruit
3939 3939 Vooruit
3940 3940 Spring terug
3941 3941 Naar voren springen
3942 3942 Volgende marker
3943 3943 Speel vanaf volgende marker
3944 3944 Speel vanaf vorige marker
3945 3945 Afspelen/Pauzeren
3946 3946 Vorige marker
3947 3947 Langzamer
3948 3948 Langzaam vooruit
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 O
3953 3953 -----
3954 3954 Z
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 I
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 tekst
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 afgekorte straatnaam
3975 3975 -----
3976 3976 Toevoegen aan selectie
3977 3977 adres
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 kabelbaan
3981 3981 luchtverbinding
3982 3982 luchtverbinding_donker
3983 3983 luchtverbinding_licht
3984 3984 landbouw
3985 3985 alles
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 alternatief
3990 3990 soort voorziening {0}
3991 3991 voorziening
3992 3992 voorziening_licht
3993 3993 voorziening_verkeer
3994 3994 Anglicaan
3995 3995 diervoeder
3996 3996 -----
3997 3997 iedere
3998 3998 -----
3999 3999 Boogschieten
4000 4000 gebied
4001 4001 -----
4002 4002 Oosters
4003 4003 -----
4004 4004 Atletiek
4005 4005 Australisch football
4006 4006 auto-laden tegels
4007 4007 auto-zoom
4008 4008 achtergrond
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 Bahai
4013 4013 Baptist
4014 4014 barrière
4015 4015 blokkade gebruikt om een weg
4016 4016 Honkbal
4017 4017 estuarium
4018 4018 Basketball
4019 4019 strand
4020 4020 fiets
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 veen
4024 4024 Boules
4025 4025 grens
4026 4026 Bowling
4027 4027 brug
4028 4028 brugtag op een knoop
4029 4029 -----
4030 4030 braakliggend gebied
4031 4031 Boeddhisme
4032 4032 gebouw
4033 4033 -----
4034 4034 hamburger
4035 4035 -----
4036 4036 busbaan
4037 4037 Kanoën
4038 4038 Hoofdlettergevoelig
4039 4039 Katholiek
4040 4040 begraafplaats
4041 4041 -----
4042 4042 de selectie aanpassen
4043 4043 het venster aanpassen
4044 4044 Buffergeheugen controleren...
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 Chinese keuken
4048 4048 -----
4049 4049 Christelijk
4050 4050 sigaretten
4051 4051 -----
4052 4052 Klimmen
4053 4053 met de klok mee
4054 4054 -----
4055 4055 afgesloten weg
4056 4056 kolen
4057 4057 kustlijn
4058 4058 kinderhoofdjes
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 condooms
4063 4063 -----
4064 4064 De verbonden DG100 configureren
4065 4065 Alle remote-controlopdrachten handmatig bevestigen
4066 4066 -----
4067 4067 naaldbomen
4068 4068 verbinding
4069 4069 werkzaamheden
4070 4070 -----
4071 4071 Kan geen geluidsinvoerstroom uit invoer-URL krijgen
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 Cricket
4075 4075 Cricket netten
4076 4076 Croquet
4077 4077 -----
4078 4078 fietspad met fietstag
4079 4079 Fietsen
4080 4080 gegevens
4081 4081 loofbomen
4082 4082 gegevens na importeren wissen
4083 4083 -----
4084 4084 verwijderd
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 vervallen
4088 4088 bestemmingsverkeer
4089 4089 bestemming
4090 4090 omweg
4091 4091 -----
4092 4092 uitgeschakeld
4093 4093 dok
4094 4094 Hondenraces
4095 4095 -----
4096 4096 omlaag
4097 4097 bergafwaarts
4098 4098 -----
4099 4099 frisdranken
4100 4100 oprit
4101 4101 oost
4102 4102 eenvoudig
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 Paardensport
4106 4106 Evangelist
4107 4107 -----
4108 4108 voorbeelden
4109 4109 -----
4110 4110 hondenpoepzakjes
4111 4111 -----
4112 4112 onwaar: de eigenschap is expliciet uitgeschakeld
4113 4113 landbouwgrond
4114 4114 -----
4115 4115 veerboot
4116 4116 zoek in selectie
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 voedsel
4120 4120 voet
4121 4121 Football
4122 4122 voetpad met voettag
4123 4123 -----
4124 4124 bosbouw
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 fossiele brandstoffen
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 vanaf weg
4131 4131 Stahoogte
4132 4132 -----
4133 4133 Duits
4134 4134 gletsjer
4135 4135 Golf
4136 4136 golfbaan
4137 4137 -----
4138 4138 GPS-marker
4139 4139 GPS-punt
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 gras
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 Grieks
4150 4150 groen
4151 4151 ontwikkelingsgebied
4152 4152 gebied
4153 4153 Turnen
4154 4154 Bukhoogte
4155 4155 -----
4156 4156 gezondheid
4157 4157 -----
4158 4158 heide
4159 4159 markeren
4160 4160 snelweg
4161 4161 snelweg zonder een referentie
4162 4162 snelwegroute
4163 4163 -----
4164 4164 Hindoestaans
4165 4165 historisch
4166 4166 geschiedenis
4167 4167 Hockey
4168 4168 -----
4169 4169 paard
4170 4170 Paardenraces
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 water
4176 4176 -----
4177 4177 gegevens importeren van {0}
4178 4178 inactief
4179 4179 -----
4180 4180 onvolledig
4181 4181 incomplete weg
4182 4182 Indiaas
4183 4183 -----
4184 4184 industrieel
4185 4185 binnensegment
4186 4186 -----
4187 4187 eiland
4188 4188 Italiaanse keuken
4189 4189 Jain
4190 4190 Japans
4191 4191 Jehovahs getuigen
4192 4192 Joods
4193 4193 Kebab
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 vuilstortplaats
4197 4197 grondgebruik
4198 4198 soort landgebruik {0}
4199 4199 Laag
4200 4200 laagtag met een + teken
4201 4201 links
4202 4202 vrije tijd
4203 4203 soort vermaak {0}
4204 4204 licht_water
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 woonerf
4208 4208 gegevens uit API laden
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Kruiphoogte
4212 4212 Luthers
4213 4213 mangroven
4214 4214 kunstmatig
4215 4215 jachthaven
4216 4216 moeras
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 max. snelheid voor een voetpad
4220 4220 Meetmodus
4221 4221 -----
4222 4222 Methodist
4223 4223 Mexicaans
4224 4224 militair gebruik
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 verkeerd gespelde sleutelnaam
4229 4229 gemengd
4230 4230 Mormoon
4231 4231 Motorsport
4232 4232 -----
4233 4233 Autosnelweg
4234 4234 op- en afrit autosnelweg
4235 4235 -----
4236 4236 slikgronden
4237 4237 Meervoudig
4238 4238 meerlaags
4239 4239 -----
4240 4240 Moslim
4241 4241 Natuurlijk
4242 4242 soort natuur {0}
4243 4243 natuur
4244 4244 kranten
4245 4245 volgende
4246 4246 nee
4247 4247 geen omschrijving beschikbaar
4248 4248 geen aanpastoets
4249 4249 -----
4250 4250 niet linksaf
4251 4251 niet rechtsaf
4252 4252 niet rechtdoor
4253 4253 niet keren
4254 4254 geen
4255 4255 Scandinavisch
4256 4256 noord
4257 4257 noordoost
4258 4258 noordwest
4259 4259 niet verwijderd
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 beginner
4265 4265 nucleair
4266 4266 -----
4267 4267 oneven
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 oud spoor
4271 4271 éénrichtingstag op een knoop
4272 4272 -----
4273 4273 alleen linksaf
4274 4274 alleen rechtsaf
4275 4275 alleen rechtdoor
4276 4276 -----
4277 4277 opties
4278 4278 -----
4279 4279 Orthodox
4280 4280 ander spoor
4281 4281 -----
4282 4282 buitensegment
4283 4283 buiten gedownload gebied
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 parkeerbiljet
4287 4287 gedeeltelijk: verschillende geselecteerde objecten hebben verschillende waarden, niet veranderen
4288 4288 verhard
4289 4289 -----
4290 4290 berg of -heuveltop
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 pelicaan
4294 4294 Pelota
4295 4295 -----
4296 4296 toestemming
4297 4297 foto's
4298 4298 fotovoltage
4299 4299 pijler
4300 4300 pijplijn
4301 4301 piste_gevorderden
4302 4302 piste_eenvoudig
4303 4303 -----
4304 4304 piste_vrijekuur
4305 4305 piste_middelmatig
4306 4306 piste_beginner
4307 4307 Sportveld
4308 4308 -----
4309 4309 plaats
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 kracht
4314 4314 -----
4315 4315 vorige
4316 4316 provinciale weg
4317 4317 op- en afrit provinciale weg
4318 4318 privé
4319 4319 voorgesteld
4320 4320 Protestant
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 overzichtskaart
4324 4324 vervoerskaarten
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 Quaker
4328 4328 mijnbouw
4329 4329 Badminton
4330 4330 spoor
4331 4331 Rangeerterrein
4332 4332 spoorovergang
4333 4333 spoorweg
4334 4334 spoorwegpunt
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 rietveld
4338 4338 Poortlijst bijwerken
4339 4339 -----
4340 4340 lokaal
4341 4341 Reguliere expressie
4342 4342 relatie zonder type
4343 4343 Verwijderen uit selectie
4344 4344 Selectie vervangen
4345 4345 woongebied
4346 4346 restaurant zonder naam
4347 4347 winkelcentrum
4348 4348 rechts
4349 4349 rivierbank
4350 4350 straat
4351 4351 rotonde
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 Rugby
4355 4355 Zoutwatermoeras
4356 4356 zand
4357 4357 -----
4358 4358 schalen
4359 4359 -----
4360 4360 ruig land
4361 4361 N-weg
4362 4362 sport selecteren:
4363 4363 geselecteerd
4364 4364 selectie
4365 4365 maak fietsbaan als strook op een fietspad
4366 4366 toegangsweg
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 Schieten
4372 4372 winkel
4373 4373 soort winkel {0}
4374 4374 nevenweg
4375 4375 Sikh
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 Skateboarden
4379 4379 Schaatsen
4380 4380 -----
4381 4381 Skiën
4382 4382 -----
4383 4383 Voetbal
4384 4384 zuid
4385 4385 zuidoost
4386 4386 zuidwest
4387 4387 Spirtualist
4388 4388 -----
4389 4389 soort sport {0}
4390 4390 Sportcentrum
4391 4391 privéoprit
4392 4392 Stadion
4393 4393 postzegels
4394 4394 standaard
4395 4395 -----
4396 4396 stroom
4397 4397 straat
4398 4398 straatnaam bevat ss
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 metro
4402 4402 -----
4403 4403 oppervlak
4404 4404 -----
4405 4405 Moeras
4406 4406 snoepgoed
4407 4407 Zwemmen
4408 4408 -----
4409 4409 Tafeltennis
4410 4410 -----
4411 4411 Taoist
4412 4412 prepaid-kaarten
4413 4413 tijdelijk
4414 4414 type tijdelijke snelweg
4415 4415 Tennis
4416 4416 -----
4417 4417 weg buiten bebouwde kom
4418 4418 tekst
4419 4419 Thais
4420 4420 slik
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 naar
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 naar weg
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 toerisme
4430 4430 soort toerisme {0}
4431 4431 -----
4432 4432 speelgoed
4433 4433 -----
4434 4434 verkeerslichten
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 waar: de eigenschap is expliciet ingeschakeld
4438 4438 autoweg
4439 4439 op- en afrit autoweg
4440 4440 Turks
4441 4441 Omkeermogelijkheid
4442 4442 soort
4443 4443 niet geklassificeerd
4444 4444 zonder verkeerslichten
4445 4445 ondergronds
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 onbekend
4450 4450 ongemarkeerd
4451 4451 onverhard
4452 4452 -----
4453 4453 deselecteer: deze eigenschap niet voor de geselecteerde objecten instellen
4454 4454 niet-getagd
4455 4455 ongetagde weg
4456 4456 ongebruikelijke tagcombinatie
4457 4457 omhoog
4458 4458 gebruik
4459 4459 validatiefout
4460 4460 Validatie andere
4461 4461 Validatiewaarschuwing
4462 4462 versie {0}
4463 4463 via knoop of weg
4464 4464 -----
4465 4465 vulkaan
4466 4466 tegoedbonnen
4467 4467 -----
4468 4468 waterweg
4469 4469 soort waterweg {0}
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 Wild
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 oerbos
4480 4480 -----
4481 4481 houtland
4482 4482 gekeerde snelwegtag op een knoop
4483 4483 x van
4484 4484 y van
4485 4485 tuin
4486 4486 ja
4487 4487 -----
4488 4488 zoomniveau
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 {0} bestaat uit:
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 {0} knopen in weg {1} overschrijdt het maximum aantal knopen {2}
4500 4500 {0} knopen tot nu toe...
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 {0} km2
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510m 1 -----
4511m 2 -----
4512m 3 -----
4513m 4 -----
4514m 5 -----
4515m 6 -----
4516m 7 -----
4517m 8 -----
4518m 9 -----
4519m 10 Een virtuele knoop toevoegen en naar een weg verplaatsen
4520m 10 Een virtuele knoop toevoegen en naar {0} wegen verplaatsen
4521m 11 -----
4522m 12 Eigenschappen van {0} object aanpassen
4523m 12 Eigenschappen van {0} objecten aanpassen
4524m 13 {0} object wijzigen
4525m 13 {0} objecten wijzigen
4526m 14 -----
4527m 15 -----
4528m 16 Verwijder {0} knooppunt
4529m 16 Verwijder {0} knooppunten
4530m 17 Verwijder {0} object
4531m 17 Verwijder {0} objecten
4532m 18 Verwijder {0} relatie
4533m 18 Verwijder {0} relaties
4534m 19 Verwijder {0} weg
4535m 19 Verwijder {0} wegen
4536m 20 -----
4537m 21 -----
4538m 22 -----
4539m 23 -----
4540m 24 -----
4541m 25 -----
4542m 26 Nieuwe node toevoegen aan weg.
4543m 26 Nieuwe nodes toevoegen aan {0} wegen.
4544m 27 -----
4545m 28 Samengevoegde versie ({0} invoer)
4546m 28 Samengevoegde versie ({0} invoeren)
4547m 29 Verplaats {0} knooppunt
4548m 29 Verplaats {0} knooppunten
4549m 30 Mijn versie ({0} invoer)
4550m 30 Mijn versie ({0} invoeren)
4551m 31 -----
4552m 32 Plakken {0} tag
4553m 32 Plakken {0} tags
4554m 33 -----
4555m 34 -----
4556m 35 -----
4557m 36 -----
4558m 37 Roteer {0} knooppunt
4559m 37 Roteer {0} knooppunten
4560m 38 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knoop)
4561m 38 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knopen)
4562m 39 -----
4563m 40 -----
4564m 41 -----
4565m 42 -----
4566m 43 -----
4567m 44 De geselecteerde knoop ligt niet in het midden van enige weg.
4568m 44 De geselecteerde knopen liggen niet in het midden van enige weg.
4569m 45 De geselecteerde weg bevat niet de geselecteerde knoop.
4570m 45 De geselecteerde weg bevat niet alle geselecteerde knopen.
4571m 46 -----
4572m 47 Hun versie ({0} invoer)
4573m 47 Hun versie ({0} invoeren)
4574m 48 Er is meer dan een weg die gebruikt maakt van de node die u geselecteerd heeft, Selecteer ook de weg.
4575m 48 Er is meer dan een weg die gebruikt maakt van de nodes die u geselecteerd heeft, Selecteer ook de weg.
4576m 49 -----
4577m 50 -----
4578m 51 -----
4579m 52 -----
4580m 53 -----
4581m 54 Dit verandert {0} object.
4582m 54 Dit verandert {0} objecten.
4583m 55 -----
4584m 56 -----
4585m 57 -----
4586m 58 -----
4587m 59 -----
4588m 60 -----
4589m 61 -----
4590m 62 -----
4591m 63 -----
4592m 64 Een track met {0} punt
4593m 64 Een track met {0} punten
4594m 65 -----
4595m 66 knoop
4596m 66 knopen
4597m 67 object
4598m 67 objecten
4599m 68 Punt
4600m 68 Punten
4601m 69 relatie
4602m 69 relaties
4603m 70 aan {0} primitief
4604m 70 aan {0} primitieven
4605m 71 weg
4606m 71 wegen
4607m 72 -----
4608m 73 -----
4609m 74 -----
4610m 75 {0} bestaat uit {1} marker
4611m 75 {0} bestaat uit {1} markers
4612m 76 {0} bestaat uit {1} track
4613m 76 {0} bestaat uit {1} tracks
4614m 77 -----
4615m 78 -----
4616m 79 {0} lid
4617m 79 {0} leden
4618m 80 {0} knoop
4619m 80 {0} knopen
4620m 81 -----
4621m 82 -----
4622m 83 -----
4623m 84 -----
4624m 85 {0} punt
4625m 85 {0} punten
4626m 86 {0} relatie
4627m 86 {0} relaties
4628m 87 -----
4629m 88 -----
4630m 89 -----
4631m 90 -----
4632m 91 {0} weg
4633m 91 {0} wegen
4634m 92 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.