source: josm/trunk/data/nl.lang@ 2754

Last change on this file since 2754 was 2754, checked in by stoecker, 15 years ago

fixed translation problems, i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 79.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 # Objecten
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 (Tip: je kunt sneltoetsen in Voorkeuren bewerken.)
11 11 (De tekst is reeds gekopieerd naar je klembord.)
12 12 -----
13 13 (Gebruik de landtoegangscode, b.v. +31 20-3456789)
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (geen object)
19 19 (geen)
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 ({0}/{1}) Laden van ouders van knoop {2}
24 24 ({0}/{1}) Laden van ouders van relatie {2}
25 25 ({0}/{1}) Laden van ouders van weg {2}
26 26 -----
27 27 ({0}/{1}) Laden van ouders van relatie {2}
28 28 * een knoop die gebruikt is door meer dan één weg, en één van die wegen, of
29 29 * een knoop die gebruikt is door meer dan een weg, of
30 30 * Een getagde knoop, of
31 31 * een weg en één of meer van zijn knopen die gebruikt worden door meer dan één weg.
32 32 * een weg heeft één of meer knopen die gebruikt worden door meer dan één weg, of
33 33 -----
34 34 ... verwijst naar relatie
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 <Nog geen GPX-track geladen>
40 40 -----
41 41 <b>-name:Lange</b> - geen 'Lang' in de naam.
42 42 <b>Lange straat</b> - 'Lange' en 'straat' in een sleutel of naam.
43 43 -----
44 44 <b>\"Lange straat\"</b> - 'Lange' en 'straat' in een sleutel of naam.
45 45 -----
46 46 <b>kind <i>expr</i></b> - alle kinderen van objekten die aan de expressie voldoen
47 47 <b>foot:</b> - sleutel=foot, met een willekeurige waarde.
48 48 <b>id:</b>... - objekt met opgegeven ID (0 voor nieuwe objekten)
49 49 <b>incomplete</b> - alle incomplete objecten
50 50 <b>modified</b> - alle aangepaste objecten
51 51 <b>name:Lange</b> - 'Lang' ergens in de naam.
52 52 -----
53 53 <b>ouder <i>expr</i></b> - alle ouders van objekten die aan de expressie voldoen
54 54 <b>selected</b> - alle geselecteerde objecten
55 55 <b>tags:</b>... - objekt met bepaald aantal tags (tags:aantal of tags:min-max)
56 56 -----
57 57 <b>type:</b> - objecttype (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
58 58 <b>type=*</b> - sleutel 'type' met elke waarde. Probeer ook <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
59 59 <b>type=route</b> - sleutel 'type' met exacte waarde 'route'.
60 60 <b>ongetagd</b> - alle objecten zonder tag
61 61 <b>gebruiker:</b>... - alle objecten veranderd door gebruiker
62 62 <b>user:anonymous</b> - alle objekten gewijzigd door anonieme gebruikers
63 63 -----
64 64 -----
65 65 <verschillend>
66 66 <h1><a name=\"top\">Sneltoetsen</a></h1>
67 67 <h1>Groepen aanpastoetsen</h1>
68 68 -----
69 69 <html>WAARSCHUWING: het wachtwoord wordt als gewone tekst in het voorkeurenbestand opgeslagen<br>en ook als gewone tekst naar de server verzonden, verwerkt in de URL.<br><b>Gebruik dus geen waardevol wachtwoord.</b></html>
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <html>Een relatie lidmaatschap is gekopieerd naar alle nieuwe wegen.<br>Controleer dit en corrigeer dit waar nodig.</html>
77 77 <html>Een rol gebaseerde relatie lidmaatschap is gekopieerd naar alle nieuwe ways.<br>Graag controleren en aanpassen indien nodig.</html>
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <html>Kon bestand ''{0}' niet lezen'.<br> Error is: <br>{1}</html>
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 <html>Geef de dorps- of stadsnaam op.<br>Gebruik de syntax en interpunctie die bekend is bij www.cadastre.gouv.fr .</html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <html>Laag ''{0}'' heeft reeds een conflikt voor primitief<br>''{1}''.<br>Dit conflikt kan niet worden toegevoegd.</html>
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 <html>Maak een opname van je GPS-ontvanger met de tijd weergegeven.<br>Toon deze foto hier.<br>Voer vervolgens de afgebeelde tijd hier in en selecteer een tijdzone<hr></html>
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 <html>De geselecteerde gegevens bevatten gegevens van OpenStreetBugs.<br>Deze gegevens kan je niet uploaden. Heb je misschien de verkeerde laag geselecteerd?
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 <html>Er zijn geen lagen waarmee de bron laag<br>''{0}''<br> kan samenvoegen.</html>
154 154 -----
155 155 <html>Er zijn onopgeloste conflicten in laag ''{0}''.<br>U dient deze eerst op te lossen</html>
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Er zijn {0} primitieven in uw lokale dataset die<br>verwijderd zouden kunnen zijn op de server. Indien u deze later probeert te verwijderen of wijzigen<br>zal de server waarschijnlijk een <br>conflikt rapporteren.<br><br>Klik <strong>{1}</strong> om de staat van deze primitieven<br>op de server te controleren.<br>Klik <strong>{2}</strong> om te negeren.<br></html>
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>Deze opdracht heeft {0} losse downloadverzoeken<br>nodig. Wil je verder<br>gaan?</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Onverwerkte GPS-gegevens uploaden als kaartgegevens kan schadelijk zijn.<br>Als je sporen wilt uploaden, kijk dan hier:
167 167 -----
168 168 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knooppunten, wegen of relaties heeft gevonden.<br><br>Klik <strong>{0}</strong> om de volledige dataset te synchronizeren met de server.<br>Klik <strong>{1}</strong> om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.<br></html>
169 169 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat de server een nieuwere versie van een <br>van uw knooppunten, wegen, of relaties heeft gevonden.<br>Het conflict is veroorzaakt door de <strong>{0}</strong> met id <strong>{1}</strong>,<br>de server heeft versie {2}, uw versie is {3}.<br><br>Klik <strong>{4}</strong> om alleen het foutieve item te synchronizeren.<br>Klik <strong>{5}</strong> om de volledige dataset met de server te synchronizeren.<br>Klik <strong>{6}</strong> om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.<br></html>
170 170 <html>Versturen <strong>mislukt </strong> omdat u node {0} probeerde te verwijderen. Deze is nog in gebruik in weg {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> om alle ouder wegen op te halen van knooppunt {0}.<br>Indien nodig zal JOSM conflikten aanmaken die u kunt oplossen met behulp van het Conflikt Oplossen venster.</html>
171 171 <html>Versturen <strong>mislukt</strong> omdat u <br>wijzigingenset {0} heeft gebruikt, welke reeds gesloten was op {1}.<br>Gaarne opnieuw versturen met een nieuwe of bestaande open wijzigingenset.</html>
172 172 -----
173 173 <html>Waarde van de sleutel \"source\" als automatisch voeden is ingeschakeld</html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 <html>{0} relaties maken een circel omdat ze naar elkaar verwijzen.<br>JOSM kan ze niet versturen. Graag de relaties aanpassen door de wederzijdse afhankelijkheid te verwijderen.</html>
183 183 -----
184 184 <p>Daarnaast worden de sneltoetsen geactiveerd als de opdrachten voor de eerste keer aan een menuitem toegekend zijn. Daarom kunnen sommige veranderingen al actief zijn zonder herstart --- maar dus ook zonder de controle op conflicterende opdrachten. Dit is een tweede reden om JOSM na het maken van de veranderingen te <b>herstarten</b>.</p>
185 185 <p>Merk op dat sneltoetsen aan opdrachten worden toegewezen bij het opstarten van JOSM. Je moet JOSM dus <b>herstarten</b> om de veranderingen te merken.</p>
186 186 <p>Bedankt voor je begrip</p>
187 187 <p>De laatste pagina bevat de aanpastoetsen die JOSM automatisch toekent aan sneltoetsen. Voor ieder van de vier soorten sneltoetsen zijn er drie alternatieven. Als er zich een conflict voordoet zal JOSM deze alternatieve uitproberen in de getoonde volgorde. Als alle alternatieven al bezet zijn, zal JOSM een willekeurige sneltoets kiezen.</p>
188 188 <p>De pseudo-aanpasser 'uitgeschakeld' zal de sneltoets uitschakelen als het deze tegenkomt.</p>
189 189 <p>Het kan je opgevallen zijn dat de toetsenselectielijst op de volgende pagina alle toetsen weergeeft op alle soorten toetsenborden die bekend zijn bij Java, en niet alleen de toetsen van jouw toetsenbord. Gebruik alleen die waarden die overeenkomen met een bestaande toets van je toetsenbord. Dus als je toetsenbord geen Copy-toets heeft (PC-toetsenborden hebben hem niet, Sun-toetsenborden wel), gebruik deze toets dan ook niet. Ook zullen er 'toetsen' in de lijst staan die overeenkomen met een sneltoets op je toetsenbord (b.v. ':'). Gebruik deze ook niet, maar in plaats daarvan de basistoets (';' op US-toetsenborden, '.' op Duitse toetsenborden, enz.). Als je deze regels overtreedt kunnen er conflicten ontstaan omdat JOSM niet kan weten dat CTRL+SHIFT+; en CTRL+: op een US-toetsenbord eigenlijk hetzelfde is...</p>
190 190 <u>Speciale zoekopdrachten:</u>
191 191 <ongedefinieerd>
192 192 -----
193 193 > beneden
194 194 > boven
195 195 -----
196 196 A tegen afstand
197 197 A tegen tijd
198 198 -----
199 199 -----
200 200 Een plugin waarmee JOSM door andere applicaties geregeld kan worden.
201 201 Een plugin om waterlichamen op Landsat-beeldmateriaal te tracen.
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 API Vermogens inbreuk
206 206 API-versie: {0}
207 207 Verwijderd spoor
208 208 -----
209 209 Stop samenvoegen
210 210 Over
211 211 Over JOSM...
212 212 Toegang
213 213 Toegang
214 214 Accomodatie
215 215 Volgens de informatie in de plugin, is de auteur {0}.
216 216 Klantenkaarten
217 217 Nauwkeurigheid van de Douglas-Peucker lijnvereenvoudiging, gemeten in graden.<br>Lagere waarden resulteren in meer knopen en nauwkeurigere lijnen. Standaard 0.0003.
218 218 -----
219 219 Opdracht
220 220 -----
221 221 -----
222 222 Het activeren van de bijgewerkte plugins is mislukt. Controleer of JOSM rechten heeft om de bestaande plugins te overschrijven.
223 223 Bijgewerkte plugins activeren
224 224 -----
225 225 -----
226 226 Toevoegen
227 227 -----
228 228 Knoop toevoegen...
229 229 Eigenschappen toevoegen
230 230 -----
231 231 Voeg \"source=...\" toe aan elementen?
232 232 -----
233 233 Opmerkingen toevoegen
234 234 -----
235 235 -----
236 236 Een nieuwe sleutel/waarde aan alle objecten toevoegen
237 237 Een nieuwe laag toevoegen
238 238 Een nieuwe knoop aan een bestaande weg toevoegen
239 239 Nieuwe bron aan lijst toevoegen.
240 240 -----
241 241 Knoop toevoegen door invoeren lengte- en breedtegraad.
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 Voeg auteursinformatie toe
248 248 Conflict toevoegen voor \"{0}\"
249 249 Alles aan de eerste selectie toevoegen. Mogelijkheden zijn een Google-achtige zoekstring of een URL die een OSM-XML terugkrijgt
250 250 -----
251 251 -----
252 252 Voegt nieuwe laag toe
253 253 Knoop toevoegen
254 254 Knoop in weg toevoegen
255 255 Knoop in weg voegen en verbinden
256 256 Knooppunt {0} toevoegen
257 257 Relatie {0} toevoegen
258 258 -----
259 259 -----
260 260 Weg {0} toevoegen
261 261 Knooppunten toegevoegd op alle kruispunten
262 262 {0} objecten toegevoegd
263 263 Adresinterpolatie
264 264 Adressen
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 WMS aanpassen
269 269 -----
270 270 De positie van de geselecteerde WMS-laag aanpassen
271 271 Tijdzone en tijdverschil aanpassen
272 272 -----
273 273 -----
274 274 Provincie -of gemeentegrens
275 275 -----
276 276 Uitgebreide voorkeuren
277 277 Eigenschappen toevoegen
278 278 Uitgebreide voorkeuren
279 279 Kabelbaan
280 280 Luchthaven
281 281 -----
282 282 Knopen uitlijnen in een cirkel
283 283 Knopen uitlijnen
284 284 Alles
285 285 Alle formaten
286 286 Alle geïnstalleerde plugins zijn bijgewerkt.
287 287 Alle punten en tracksegmenten zullen dezelfde kleur hebben. Kan worden ingesteld in Laagbeheer.
288 288 -----
289 289 Volkstuinen
290 290 -----
291 291 Voorkeuren uploaden
292 292 -----
293 293 Toegestaan verkeer:
294 294 Stapelen van meerdere lagen toestaan
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Staat toe om de kleur van de track te variëren naar gemiddelde snelheden.
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 Bergklimmen
304 304 Berghut
305 305 -----
306 306 Ook het bestand hernoemen
307 307 Voorzieningen
308 308 -----
309 309 -----
310 310 Een OSM-gegevensvalidatie die op gebruikelijke fouten van gebruikers en andere editors controleert.
311 311 -----
312 312 -----
313 313 Een fout opgetreden in plugin {0}
314 314 -----
315 315 Een fout is opgetreden: {0}
316 316 Een onverwachte uitzondering is opgetreden, mogelijk afkomstig van de \"{0}\"-plugin.
317 317 Een onverwachte uitzondering is opgetreden.\n\nDit is altijd een programmeerfout. Als je de nieuwste versie\nvan JOSM gebruikt, wees dan vriendelijk en dien een foutenrapport in.
318 318 -----
319 319 Hoek
320 320 Hoek tussen twee geselecteerde knopen
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Wijzigingen toepassen
324 324 Voorinstelling toepassen
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Anti-aliasing op het kaartbeeld toepassen, met een vloeiender uiterlijk als gevolg.
330 330 -----
331 331 Opgeloste conflicten toepassen en dialoog sluiten
332 332 Geselecteerde wijzigingen toepassen
333 333 Inhoudtags uit klembord toepassen op alle geselecteerde items.
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 -----
338 338 Toepassen?
339 339 Archeologische plaats
340 340 Boogschieten
341 341 Weet je het zeker?
342 342 Gebied
343 343 Oppervlak van weg is niet gesloten.
344 344 -----
345 345 Kunstcentrum
346 346 Kunstwerk
347 347 -----
348 348 Tenminste één object benodigd voor verwijderen, kreeg lege verzameling
349 349 Ten minste een te verwijderen object nodig, kreeg lege verzameling
350 350 Atletiek
351 351 Let op: gebruik alleen bestaande toetsen op het toetsenbord!
352 352 Attractie
353 353 Geluid
354 354 -----
355 355 Geluidsinstellingen
356 356 Geluidsmarkers van {0}
357 357 Geluid gesynchroniseerd op punt {0}.
358 358 Geluid: {0}
359 359 -----
360 360 -----
361 361 Australisch football
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 Attractie
366 366 Verbinding is mislukt
367 367 Auteur
368 368 -----
369 369 Verbinding is mislukt
370 370 Auteurs
371 371 -----
372 372 Auteurs
373 373 -----
374 374 Automatisch vullen
375 375 Auto-zoom:
376 376 Automatisch centeren
377 377 Automatisch schatten
378 378 LiveData automatisch opslaan
379 379 Auto-laden tegels:
380 380 Geldautomaat
381 381 Automatisch downloaden
382 382 Automatische tagcorrectie
383 383 Van trackpunten automatisch geluidsmarkers maken (in plaats van waypoints) met namen of beschrijvingen.
384 384 Automatisch een markerlaag voor ieder waypoint maken tijdens het openen van een GPX-laag.
385 385 Auteurs
386 386 Beschikbaar
387 387 -----
388 388 B tegen afstand
389 389 B tegen tijd
390 390 -----
391 391 Achteruit
392 392 -----
393 393 -----
394 394 Bakker
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Barrières
398 398 Honkbal
399 399 Basis
400 400 Estuarium
401 401 -----
402 402 Batterijen
403 403 Slagveld
404 404 Baai
405 405 Strand
406 406 Baken
407 407 Bank
408 408 Dranken
409 409 Fiets
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Lege laag
414 414 Blok
415 415 -----
416 416 Pleziervaart
417 417 Scheepswerf
418 418 Verkeerspaal
419 419 -----
420 420 Bladwijzers
421 421 Grenspost
422 422 Botanische naam
423 423 -----
424 424 Grenzen
425 425 -----
426 426 Omvattend gebied
427 427 -----
428 428 Bowlen
429 429 Brug
430 430 Ruiterpad
431 431 Braakliggende grond
432 432 Probleem melden
433 433 Gebouw
434 434 Gebouwen
435 435 Botspoort
436 436 Busbaan
437 437 Busstation
438 438 Busstation
439 439 Bushalte
440 440 Bussluis
441 441 Slager
442 442 -----
443 443 C tegen afstand
444 444 C tegen tijd
445 445 -----
446 446 -----
447 447 Kabinebaan
448 448 Fout in bufferstructuur
449 449 Fout in buffer Lambert-zone
450 450 Kadaster
451 451 -----
452 452 CadastreGrabber: ongeldige URL.
453 453 Café
454 454 -----
455 455 Kampeerterrein
456 456 Kan niet buiten de wereld tekenen.
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 -----
464 464 Kan commando \"{0}\" niet terugdraaien omdat laag \"{1}\" niet meer aanwezig is
465 465 -----
466 466 Kan geen niet-geordende weg dupliceren.
467 467 -----
468 468 Kanaal
469 469 Annuleren
470 470 -----
471 471 -----
472 472 -----
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 Kan geen knoop buiten de wereld toevoegen.
478 478 -----
479 479 -----
480 480 -----
481 481 Kan bibliotheek rxtxSerial niet laden. Als je ondersteuning bij het installeren nodig hebt, kijk dan op Globalsat: http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
482 482 Kan knooppunten niet samenvoegen: zou weg \"{0}\" moeten verwijderen, deze is in gebruik
483 483 Kan objecten niet buiten de wereld plaatsen.
484 484 Kan onbepaald conflik niet oplossen
485 485 Kanoën
486 486 Flessen
487 487 Capaciteit
488 488 -----
489 489 GPS-track omvatten
490 490 Auto
491 491 -----
492 492 Caravanpark
493 493 Geldzaken
494 494 Kasteel
495 495 Wildrooster
496 496 Grotingang
497 497 Begraafplaats
498 498 Eenmalig centreren
499 499 De LiveGPS-laag op de huidige locatie centreren.
500 500 Beeld centreren
501 501 Stoeltjeslift
502 502 -----
503 503 Eigenschappen veranderen
504 504 Richting omkeren?
505 505 Locatie veranderen
506 506 Knooppunt {0} veranderen
507 507 Relatie wijzigen
508 508 Verander relatie leden rol voor {0} {1}
509 509 Relatie {0} veranderen
510 510 Resolutie veranderen
511 511 -----
512 512 Waarden aanpassen?
513 513 Weg {0} veranderen
514 514 -----
515 515 -----
516 516 -----
517 517 -----
518 518 Wijzigingenset gesloten
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 Sneltoetsen handmatig wijzigen.
526 526 Controleer op herstel-mij's.
527 527 Controleer op tekenknopen.
528 528 Controleer of kaarttekenen fouten heeft gevonden.
529 529 Controleer op de server
530 530 Eigenschapsleutels controleren.
531 531 Eigenschapwaarden controleren.
532 532 Controleren van verwijderde ouders in de lokale dataset
533 533 Controleren van ouders voor verwijderde objecten
534 534 Op wegen met identieke, opeenvolgende knopen controleren.
535 535 Controlegetalfouten:
536 536 -----
537 537 -----
538 538 Kies
539 539 Kies een kleur
540 540 Selecteer een kleur voor {0}
541 541 Kies een voorgedefineerde licentie
542 542 -----
543 543 Kies uit...
544 544 -----
545 545 Kerk
546 546 Bioscoop
547 547 Stad
548 548 Stadsgrens
549 549 Stadsmuur
550 550 Stadsnaam
551 551 -----
552 552 Grens bebouwde kom
553 553 -----
554 554 -----
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 Klik oom af te breken, en verder te gaan met wijzigen
563 563 -----
564 564 Klik om samenvoegen van knooppunten te stoppen
565 565 Klik om samenvoegen van knooppunten te stoppen
566 566 -----
567 567 -----
568 568 Klik om af te breken, en door te gaan met het wijzigen van de kaart
569 569 -----
570 570 Klik om te controleren of objecten in uw huidige dataset verwijderd zijn op de server
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 Klik om te verwijderen. SHIFT: verwijder wegsegment. ALT: ongebruikte knopen behouden bij verwijderen van een weg. CTRL: verwijzende objecten verwijderen.
580 580 Klik om alle ouders voor knooppunt {0} op te halen
581 581 Klik om de paneelinhoud te verkleinen/vergroten
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 Klif
590 590 Klimmen
591 591 Sluiten
592 592 -----
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Sluit dialoog en stop het downloaden
596 596 Sluit open changesets
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 Sluit het venster en maak een nieuwe knoop
601 601 Sluit dialoog en stop het downloaden
602 602 Sluit het venster en maak een nieuwe knoop
603 603 Sluit het venster zonder een nieuwe knoop te maken
604 604 Sluit het venster en maak een nieuwe knoop
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 Sluit dit paneel. U kunt het opnieuw openen met de knoppen in de linker werkbalk.
609 609 Sluiten
610 610 Gesloten weg
611 611 -----
612 612 -----
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 Sluiten geopende wijzigingensets
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 Changeset sluiten
621 621 Kleding
622 622 Kustlijn
623 623 Kustlijnen.
624 624 Munten
625 625 Campus
626 626 Kleur
627 627 Kleur (hex)
628 628 Kleurenschema
629 629 Kleurenschema's
630 630 Kleuren
631 631 Kleur punten en tracksegmenten op basis van de afwijking van de locatie (HDOP). Uw GPS-logger moet deze informatie wel registreren.
632 632 Kleur punten en tracksegmenten op basis van snelheid.
633 633 Kleuren gebruikt door verschillende objecten in JOSM.
634 634 -----
635 635 Wegen combineren.
636 636 Verschillende wegen combineren tot één weg.
637 637 {0} wegen combineren
638 638 Opdrachtenlijst
639 639 Opdrachtenlijst: {0}
640 640 -----
641 641 -----
642 642 Algemeen
643 643 Kantoren
644 644 Algemeen
645 645 Omvattende reschthoek gemeente: {0}
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Vergelijk
649 649 -----
650 650 Configureren
651 651 Apparaat configureren
652 652 Plugin-site configureren
653 653 Sites configureren...
654 654 -----
655 655 Beschikbare plugins configureren
656 656 -----
657 657 Remote-controlopdracht bevestigen
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Conflicten
665 665 Conflicten gedetecteerd
666 666 Conflikten gedurende ophalen
667 667 Tegenstrijdigheden in de gegevens
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 Bestaande weg aan knoop koppelen
673 673 Met gpsd-server verbinden en de huidige locatie in LiveGPS-laag tonen.
674 674 Verbonden
675 675 Wegeindknoop dicht bij andere weg verbonden
676 676 Verbinden
677 677 Verbinden...
678 678 Verbindingsfout.
679 679 Verbinding is mislukt
680 680 Verbindingsinstellingen
681 681 Verbindingsinstellingen voor de OSM-server.
682 682 Verbinding is mislukt.
683 683 Verbinding is mislukt.
684 684 Werkzaamheden
685 685 Bouwterrein
686 686 Met OSM-server verbinden...
687 687 Met server verbinden...
688 688 Met WMS-server verbinden...
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 Doorgaan
693 693 Doorgaan met oplossen
694 694 -----
695 695 Weg voortzetten vanaf laatste knoop.
696 696 De LiveGPS-laag continu op de huidige locatie centeren.
697 697 Bijdrage
698 698 -----
699 699 Naar GPX-laag omzetten
700 700 -----
701 701 Naar gegevenslaag omzetten
702 702 -----
703 703 Omgezet van: {0}
704 704 -----
705 705 Geïmporteerde coördinaten:
706 706 Coördinaten:
707 707 Kopiëren
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 Geselecteerde objecten naar klembord kopiëren
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 Klembord kopiëren en sluiten
719 719 -----
720 720 Jaar van copyright
721 721 Correleer
722 722 Verband tussen afbeeldingen en GPX-tracks leggen
723 723 Met GPX relateren
724 724 Geen toegang tot gegevensbestand(en):\n{0}
725 725 Kan afbeelding niet ophalen
726 726 -----
727 727 Kan geen wegen combineren (ze kunnen niet worden samengevoegd tot een enkele reeks van knopen)
728 728 -----
729 729 Kan elementsoort niet vinden
730 730 Kan waarschuwingsniveau niet vinden
731 731 -----
732 732 -----
733 733 Laden van plugin {0} is mislukt. Deze uit de voorkeuren verwijderen?
734 734 Kan geen voorkeuren van server laden.
735 735 Kan lengte- of breedtegraad of zoom niet ontleden. Controleer deze s.v.p.
736 736 Kan \"{0}\" niet lezen
737 737 -----
738 738 Lezen surveyor-definitie is mislukt: {0}
739 739 Kan voorkeuzebron voor tagging niet lezen: {0}
740 740 Kon bestand ''{0}'' niet hernoemen
741 741 Kan geen voorkeuren uploaden. Reden: {0}
742 742 Kan niet met de OSM-server verbinden. Controleer je internetverbinding.
743 743 Kan geen nieuwe fout aanmaken. Resultaat: {0}
744 744 -----
745 745 Land
746 746 Landcode
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 Baan
751 751 Gerechtsgebouw
752 752 Ondergronds reservoir
753 753 Kraan
754 754 Cirkel aanmaken
755 755 -----
756 756 Een cirkel uit drie knopen maken.
757 757 -----
758 758 -----
759 759 -----
760 760 Een nieuwe kaart aanmaken.
761 761 Een nieuwe relatie aanmaken
762 762 Gebieden aanmaken
763 763 Geluidsmarkers aanmaken op de positie van de track die overeenkomt met de aangepast tijd van ieder geïmporteerd WAV-bestand.
764 764 -----
765 765 Kader aanmaken
766 766 Gebouwen aanmaken
767 767 Weg dupliceren
768 768 -----
769 769 Onderwerp aanmaken
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 Nieuwe node maken.
774 774 -----
775 775 Niet-geluidsmarkers tijdens lezen GPX aanmaken.
776 776 Correleer
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Maak losse gebouwen uit een langgerekt gebouw.
784 784 -----
785 785 -----
786 786 Hoofdscherm aanmaken
787 787 Creditkaart
788 788 -----
789 789 Cricketnetten
790 790 -----
791 791 -----
792 792 Op de fiets oversteken
793 793 Als ruiter oversteken
794 794 Onbewaakte spporwegovergang
795 795 Klaar-over
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 Kruisende wegen
800 800 Kruisende wegen.
801 801 Keuken
802 802 Huidige selectie
803 803 -----
804 804 Huidige waarde is standaard.
805 805 -----
806 806 -----
807 807 Kleur aanpassen
808 808 Lijntekening aanpassen
809 809 De elementen op de werkbalk aanpassen.
810 810 Verdieping
811 811 -----
812 812 Fietspad
813 813 Wederzijdse afhankelijkheid tussen relaties:
814 814 Fietsen
815 815 Fietsen afhankelijkheden
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 Gegevenslaag {0}
821 821 Structuur gegevensregistratie
822 822 Gegevensbronnen en -soorten
823 823 Gegevensbron tekst. Standaard is Landsat.
824 824 Gegevensbronnen
825 825 Gegevensvalidator
826 826 Gegevens met fouten. Toch uploaden?
827 827 Vanwege onderhoud is de database niet bereikbaar
828 828 -----
829 829 -----
830 830 Pinpas
831 831 -----
832 832 Decimale graden
833 833 -----
834 834 Zoom verkleinen
835 835 Standaard
836 836 Standaard (automatisch bepaald)
837 837 Standaardwaarde is onbekend (instelling is nog niet gebruikt).
838 838 Standaardwaarde is ''{0}''.
839 839 -----
840 840 -----
841 841 Graden minuten seconden
842 842 Verwijderen
843 843 -----
844 844 Verwijdermodus
845 845 Eigenschappen verwijderen
846 846 Wegen die niet deel van een binnenste multipoligoon zijn verwijderd
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 Uit relatie verwijderen
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Knopen of wegen verwijderen.
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 Geselecteerde objecten verwijderen.
858 858 -----
859 859 De geselecteerde sleutel in alle objecten verwijderen
860 860 -----
861 861 De geselecteerde relatie verwijderen
862 862 Het geselecteerde schema uit de lijst verwijderen.
863 863 De geselecteerde bron uit de lijst verwijderen.
864 864 -----
865 865 Ongebruikte knopen van een weg verwijderen.
866 866 -----
867 867 -----
868 868 Lid \"{0}\" in relatie wissen.
869 869 Verwijderde of verplaatste primitieven
870 870 Bergklimmen (stevig)
871 871 Bergwandelen (stevig)
872 872 Benaming
873 873 Tandarts
874 874 Geef een nauwkeurige probleemomschrijving
875 875 Beschrijving
876 876 Beschrijving: {0}
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 Kon geen object met id {0} in de huidige dataset vinden
882 882 Bergklimmen (moeilijk)
883 883 Moeilijkheidsgraad
884 884 Afwijking van locatie (rood = hoog, groen = laag, indien beschikbaar)
885 885 Richting
886 886 Richtingsindex '{0}' niet gevonden
887 887 Richting om naar land te zoeken
888 888 Richting om land te zoeken. Standaard oost.
889 889 Uitschakelen
890 890 Gegevensregistratie uitschakelen als afstand kleiner wordt dan
891 891 Gegevensregistratie uitschakelen als snelheid lager wordt dan
892 892 -----
893 893 Plugin uitschakelen
894 894 -----
895 895 Negeer veranderingen en verlaat JOSM
896 896 -----
897 897 Beeldscherminstellingen
898 898 -----
899 899 Een bewegende pictogram tonen die staat voor het opnamepunt op de gesynchroniseerde track van het klinkende geluid.
900 900 Coördinaten tonen als
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 Toon geschiedenis van OSM wegen, knopen of relaties.
905 905 Live-geluidsspoor tonen.
906 906 Niet-geotagged foto's tonen
907 907 Toon objectinformatie over OSM wegen, knopen of relaties.
908 908 Het geluidsmenu tonen.
909 909 Het informatiescherm tonen.
910 910 -----
911 911 De geschiedenis van alle geselecteerde items tonen.
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 OpenStreetBugs-onderwerpen tonen
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Knopen verdelen
919 919 De geselecteerde knopen equidistant langs een lijn verdelen.
920 920 Ongebruikt spoor
921 921 Geen lijnen tussen punten in deze laag tekenen.
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Niets doen
925 925 Wil je dit toestaan?
926 926 -----
927 927 Doe-het-zelfzaak
928 928 Dok
929 929 Huisarts
930 930 Hondenracen
931 931 Wijzigingen niet toepassen
932 932 Geen pijlen tekenen als ze niet minstens deze afstand hebben tot de vorige.
933 933 Dubbel conflict
934 934 Omlaag
935 935 Downloaden
936 936 -----
937 937 Gebied downloaden
938 938 Haal gegevens op
939 939 -----
940 940 -----
941 941 Lijst downloaden
942 942 Locatie downloaden
943 943 Leden downloaden
944 944 -----
945 945 Plugins downloaden
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Download-URL
949 949 WMS-tegel downloaden van {0}
950 950 -----
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 Gebied geschikt om te downloaden; grootte waarschijnlijk acceptabel voor de server
955 955 Gebied te groot om te downloaden; server zal waarschijnlijk weigeren.
956 956 Als nieuwe laag downloaden
957 957 -----
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 Ophalen data
962 962 Download alles als raw GPS. Mogelijkheden x1,y1,x2,y2, een URL met lat=y&lon=x&zoom=z of een bestandsnaam
963 963 Alles downloaden. Mogelijkheden: x1,y1,x2,y2, een URL met lat=y&lon=x&zoom=z of een bestandsnaam
964 964 Alles downloaden binnen:
965 965 Uit OSM langs deze track downloaden
966 966 Downloaden vanuit OSM...
967 967 -----
968 968 Kaart downloaden van de OSM-server.
969 969 -----
970 970 -----
971 971 Ontbrekende plugins downloaden
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 Ophalen bovenliggende wegen/relaties
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 -----
982 982 Het omgrensde gebied downloaden
983 983 Het omgrensde gebied downloaden als rawe GPS
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 -----
988 988 De volgende plugins downloaden?\n\n{0}
989 989 De locatie in de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z) downloaden
990 990 Zichtbare tegels downloaden
991 991 Download {0} van {1} ({2} te gaan)
992 992 Gedownloade GPX-gegevens
993 993 -----
994 994 GPS-gegevens worden gedownload
995 995 OSM-gegevens downloaden
996 996 -----
997 997 \"Dagmelding\" downloaden
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 Gegevens worden gedownload
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 Afbeeldingstegel downloaden...
1006 1006 Ophalen open wijzigingensets
1007 1007 Downloaden van punten {0} tot {1}...
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 {0} downloaden
1012 1012 Sleeplift
1013 1013 Sleep een wegdeel om een rechthoek te maken. Ctrl-sleep om een segment langs zijn loodlijn te verplaatsen.
1014 1014 Afspeelstart verslepen en loslaten nabij track om het geluid vanaf daar af te spelen; SHIFT+loslaten om het geluid op dat punt te synchroniseren.
1015 1015 Sloot
1016 1016 Tekenen
1017 1017 Teken richting pijlen.
1018 1018 -----
1019 1019 Een rechthoek om de gedownloade gegevens van de WMS-server tekenen.
1020 1020 Een rechthoek met de gewenste grootte tekenen, vervolgens de muisknop loslaten.
1021 1021 Grenzen gedownload gebied tekenen
1022 1022 Grenzen van gedownloade gegevens tekenen
1023 1023 Richtingspijlen voor lijnen tekenen, de GPS-punten verbindend.
1024 1024 Richtingwijzers voor wegsegmenten tekenen.
1025 1025 Inactieve lagen in andere kleur tekenen
1026 1026 Grote GPS-punten tekenen
1027 1027 De GPS-punten groter tekenen.
1028 1028 Lijnen tussen punten in deze laag tekenen.
1029 1029 -----
1030 1030 Teken lijnen tussen rauwe GPS punten.
1031 1031 Knopen tekenen
1032 1032 Elastische hulplijn tekenen
1033 1033 Nummers segmentvolgorde tekenen
1034 1034 De grenzen van de gegevens tekenen die geladen zijn van de server.
1035 1035 De richtingspijlen tekenen door te zoeken in tabellen i.p.v. ingewikkelde wiskunde.
1036 1036 De inactieve gegevenslagen in een andere kleur tekenen.
1037 1037 De volgordenummers van alle segmenten binnen hun weg tekenen.
1038 1038 Virtuele knopen in selectiemodus tekenen
1039 1039 Virtuele knopen in geselecteerde modus tekenen voor eenvoudigere bewerking.
1040 1040 Drinkwater
1041 1041 Bestaand pad laten vallen
1042 1042 Stomerij
1043 1043 Duplicaat in {0} knopen
1044 1044 Duplicaatknopen {0} in {1} knopen
1045 1045 Dupliceren
1046 1046 Weg dupliceren
1047 1047 -----
1048 1048 Dubbele sneltoets voor knop '{0}' - knop wordt genegeerd!
1049 1049 Dubbele knopen die door meerdere wegen worden gebruikt.
1050 1050 Geselecteerde wegen dupliceren.
1051 1051 Dupliceer selectie door kopiëren en direct plakken.
1052 1052 Dubbele knopen
1053 1053 Dubbele wegknopen
1054 1054 Dubbele wegknopen.
1055 1055 -----
1056 1056 O
1057 1057 E-mail
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 Bewerken
1061 1061 -----
1062 1062 Adresinformatie bewerken
1063 1063 Adresinterpolatie bewerken
1064 1064 Provincie -of gemeentegrens bewerken
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 Volkstuinen bewerken
1068 1068 Bergklimmen bewerken
1069 1069 Berghut bewerken
1070 1070 Archeologische plaats bewerken
1071 1071 Boogschieten bewerken
1072 1072 Kunstcentrum bewerken
1073 1073 Kunstwerk bewerken
1074 1074 Atletiek bewerken
1075 1075 Attractie bewerken
1076 1076 Australisch football bewerken
1077 1077 Geldautomaat bewerken
1078 1078 -----
1079 1079 Bakker bewerken
1080 1080 Bank bewerken
1081 1081 -----
1082 1082 Honkbal bewerken
1083 1083 Estuarium bewerken
1084 1084 Basketball bewerken
1085 1085 Slagveld bewerken
1086 1086 Baai bewerken
1087 1087 Strand bewerken
1088 1088 Baken bewerken
1089 1089 -----
1090 1090 Fietsenstalling bewerken
1091 1091 Fietsenverhuur bewerken
1092 1092 Fietswinkel bewerken
1093 1093 Biergarten bewerken
1094 1094 Scheepswerf bewerken
1095 1095 Verkeerspaal bewerken
1096 1096 -----
1097 1097 Grenspost bewerken
1098 1098 Boule bewerken
1099 1099 -----
1100 1100 Bowlen bewerken
1101 1101 Een brug bewerken
1102 1102 Ruiterpad bewerken
1103 1103 Braakliggende grond bewerken
1104 1104 Botspoort bewerken
1105 1105 Busbaan bewerken
1106 1106 Busplatform bewerken
1107 1107 Busstation bewerken
1108 1108 Bushalte bewerken
1109 1109 Slager bewerken
1110 1110 Kabinebaan bewerken
1111 1111 Café bewerken
1112 1112 Kampeerterrein bewerken
1113 1113 Kanaal bewerken
1114 1114 Kanoën bewerken
1115 1115 Autoverhuur bewerken
1116 1116 Autogarage bewerken
1117 1117 Autodelen bewerken
1118 1118 Winkel met autoonderdelen bewerken
1119 1119 Autowasstraat bewerken
1120 1120 Caravanpark bewerken
1121 1121 Kasteel bewerken
1122 1122 Wildrooster bewerken
1123 1123 Grotingang bewerken
1124 1124 Begraafplaats bewerken
1125 1125 Stoeltjeslift bewerken
1126 1126 Chalet bewerken
1127 1127 -----
1128 1128 Bioscoop bewerken
1129 1129 Stad bewerken
1130 1130 Bord stadsgrens bewerken
1131 1131 Grens bebouwde kom bewerken
1132 1132 Klif bewerken
1133 1133 Klimmen bewerken
1134 1134 Kustlijn bewerken
1135 1135 Campus bewerken
1136 1136 Kantoren bewerken
1137 1137 Algemeen bewerken
1138 1138 Computerwinkel bewerken
1139 1139 Bouwterrein bewerken
1140 1140 Een continent bewerken
1141 1141 -----
1142 1142 Land bewerken
1143 1143 -----
1144 1144 Gerechtsgebouw bewerken
1145 1145 Ondergronds reservoir bewerken
1146 1146 Kraan bewerken
1147 1147 Cricket bewerken
1148 1148 Cricketnetten bewerken
1149 1149 Croquet bewerken
1150 1150 -----
1151 1151 Fietspad bewerken
1152 1152 Fietsen bewerken
1153 1153 Dam bewerken
1154 1154 Bergklimmen (stevig) bewerken
1155 1155 Bergwandelen (stevig) bewerken
1156 1156 Tandarts bewerken
1157 1157 Bergklimmen (moeilijk) bewerken
1158 1158 Ongebruikt spoor bewerken
1159 1159 Doe-het-zelfzaak bewerken
1160 1160 Dok bewerken
1161 1161 Huisarts bewerken
1162 1162 Hondenracen bewerken
1163 1163 Sleeplift bewerken
1164 1164 Sloot bewerken
1165 1165 Drinkwater bewerken
1166 1166 Stomerij bewerken
1167 1167 Elektronicawinkel bewerken
1168 1168 Ambassade bewerken
1169 1169 EHBO-post bewerken
1170 1170 Ingang bewerken
1171 1171 -----
1172 1172 Landbouwgrond bewerken
1173 1173 Boerenerf bewerken
1174 1174 Fast-Food-restaurant bewerken
1175 1175 -----
1176 1176 Veerpontroute bewerken
1177 1177 Veerbootterminal bewerken
1178 1178 Brandweerkazerne bewerken
1179 1179 Visstek bewerken
1180 1180 Trap bewerken
1181 1181 Bloemist bewerken
1182 1182 Football bewerken
1183 1183 Voetpad bewerken
1184 1184 Doorwaadplek bewerken
1185 1185 Bosbouw bewerken
1186 1186 Fontein bewerken
1187 1187 Brandstof bewerken
1188 1188 Meubelzaak bewerken
1189 1189 Tuin bewerken
1190 1190 Tuincentrum bewerken
1191 1191 Olieopslag bewerken
1192 1192 Poort bewerken
1193 1193 Gletsjer bewerken
1194 1194 Golf bewerken
1195 1195 Golfbaan bewerken
1196 1196 -----
1197 1197 Gras bewerken
1198 1198 Begraafplaats bewerken
1199 1199 Ontwikkelingsgebied bewerken
1200 1200 Pension bewerken
1201 1201 Turnen bewerken
1202 1202 Kapper bewerken
1203 1203 Onbemand station bewerken
1204 1204 Gehucht bewerken
1205 1205 Draadhek bewerken
1206 1206 -----
1207 1207 Heide bewerken
1208 1208 Hifi-winkel bewerken
1209 1209 Een autosnelweg met werkzaamheden bewerken
1210 1210 Wandelen bewerken
1211 1211 Hockey bewerken
1212 1212 Paardenracen bewerken
1213 1213 Ziekenhuis bewerken
1214 1214 Hostel bewerken
1215 1215 Hotel bewerken
1216 1216 Vogeluitkijkpost bewerken
1217 1217 Industrieterrein bewerken
1218 1218 Eiland bewerken
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 Een splitsing bewerken
1222 1222 Kinderopvang bewerken
1223 1223 Kiosk bewerken
1224 1224 Sluipdoorhek bewerken
1225 1225 Land bewerken
1226 1226 Vuilstortplaats bewerken
1227 1227 Wasserette bewerken
1228 1228 Bibliotheek bewerken
1229 1229 Slagboom bewerken
1230 1230 Sneltram bewerken
1231 1231 Vuurtoren bewerken
1232 1232 Een woonerf bewerken
1233 1233 -----
1234 1234 Jachthaven bewerken
1235 1235 Weideland bewerken
1236 1236 Herdenkingsplek bewerken
1237 1237 Militair terrein bewerken
1238 1238 Minigolf bewerken
1239 1239 Geldwisselkantoor bewerken
1240 1240 Monorail bewerken
1241 1241 Monument bewerken
1242 1242 Motel bewerken
1243 1243 Motorracen bewerken
1244 1244 Een snelweg bewerken
1245 1245 Snelwegkruising bewerken
1246 1246 Een autosnelwegverbinding bewerken
1247 1247 Bergwandelen bewerken
1248 1248 Bergpas bewerken
1249 1249 Modder bewerken
1250 1250 Verzameling bewerken
1251 1251 Multipolygoon bewerken
1252 1252 Museum bewerken
1253 1253 Smalspoor bewerken
1254 1254 Landsgrens bewerken
1255 1255 Grens Nationaal park bewerken
1256 1256 Natuurreservaat bewerken
1257 1257 Nachtclub bewerken
1258 1258 Opticiën bewerken
1259 1259 -----
1260 1260 Buitensportzaak bewerken
1261 1261 -----
1262 1262 Park bewerken
1263 1263 Parkeerplaats bewerken
1264 1264 Een parkeergang bewerken
1265 1265 Pad bewerken
1266 1266 Bergtop bewerken
1267 1267 Voetgangerszone bewerken
1268 1268 Pelota bewerken
1269 1269 Apotheek bewerken
1270 1270 Picnicplek bewerken
1271 1271 Pier bewerken
1272 1272 Pijplijn bewerken
1273 1273 Sportveld bewerken
1274 1274 Religieus gebouw bewerken
1275 1275 Speelveld bewerken
1276 1276 Politie bewerken
1277 1277 Grens kiesdistrict bewerken
1278 1278 Postkantoor bewerken
1279 1279 Energievoorziening bewerken
1280 1280 Hoogspanningskabels bewerken
1281 1281 Verdeelstation bewerken
1282 1282 Transformatorstation bewerken
1283 1283 Hoogspanningsmast bewerken
1284 1284 Een museumspoorweg bewerken
1285 1285 Een S-wegverbinding bewerken
1286 1286 Een S-weg bewerken
1287 1287 Gevangenis bewerken
1288 1288 Kroeg bewerken
1289 1289 Openbare gebouwen bewerken
1290 1290 Mijnbouw bewerken
1291 1291 Wedstrijdbaan bewerken
1292 1292 Badminton bewerken
1293 1293 Spoor bewerken
1294 1294 -----
1295 1295 Perron bewerken
1296 1296 Recreatiegebied bewerken
1297 1297 Recyclebakken
1298 1298 Regio bewerken
1299 1299 Reservoir bewerken
1300 1300 Woongebied bewerken
1301 1301 Een straat bewerken
1302 1302 Restaurant bewerken
1303 1303 Winkelcentrum bewerken
1304 1304 Rivier bewerken
1305 1305 Rivierbank bewerken
1306 1306 Toegangsbeperkingen bewerken
1307 1307 Een weg van onbekend soort bewerken
1308 1308 -----
1309 1309 Rugby bewerken
1310 1310 Ruïne bewerken
1311 1311 Gekoppelde deuren bewerken
1312 1312 School bewerken
1313 1313 Puinhelling bewerken
1314 1314 Kreupelhout bewerken
1315 1315 Een provinciale weg bewerken
1316 1316 Rustplaats bewerken
1317 1317 Een toegangsweg bewerken
1318 1318 Schuilplaats bewerken
1319 1319 Schoenenwinkel bewerken
1320 1320 Schieten bewerken
1321 1321 Sneltoetsen bewerken
1322 1322 Skateboard bewerken
1323 1323 Schaatsen bewerken
1324 1324 Skiën bewerken
1325 1325 Trailerhelling bewerken
1326 1326 Voetbal bewerken
1327 1327 Spijkers bewerken
1328 1328 Sportcentrum bewerken
1329 1329 Sportzaak bewerken
1330 1330 Bron bewerken
1331 1331 Stadion bewerken
1332 1332 Provincie bewerken
1333 1333 Kantoorartikelenwinkel bewerken
1334 1334 Overstap bewerken
1335 1335 Stroom bewerken
1336 1336 Deelgemeente bewerken
1337 1337 Metro bewerken
1338 1338 Metroingang bewerken
1339 1339 Supermarkt bewerken
1340 1340 Bewakingscamera bewerken
1341 1341 Uitkijkpunt bewerken
1342 1342 Zwemmen bewerken
1343 1343 Tafeltennis bewerken
1344 1344 Taxistandplaats bewerken
1345 1345 Een telefoon bewerken
1346 1346 Tennis bewerken
1347 1347 Een tweebaansweg bewerken
1348 1348 Theater bewerken
1349 1349 Themapart bewerken
1350 1350 Tolpoort bewerken
1351 1351 Toren bewerken
1352 1352 Dorp bewerken
1353 1353 Stadhuis bewerken
1354 1354 Speelgoedwinkel bewerken
1355 1355 Track bewerken
1356 1356 Klasse-1-track bewerken
1357 1357 Klasse-2-track bewerken
1358 1358 Klasse-3-track bewerken
1359 1359 Klasse-4-track bewerken
1360 1360 Klasse-5-track bewerken
1361 1361 Tram bewerken
1362 1362 Tramhalte bewerken
1363 1363 -----
1364 1364 Boom bewerken
1365 1365 Een autoweg bewerken
1366 1366 Een autowegverbinding bewerken
1367 1367 Een tunnel bewerken
1368 1368 Verkeersbeperking bewerken
1369 1369 -----
1370 1370 Een enkelbaansweg bewerken
1371 1371 Universiteit bewerken
1372 1372 Verkoopautomaat bewerken
1373 1373 Dierenarts bewerken
1374 1374 Videotheek bewerken
1375 1375 Uitkijkpunt bewerken
1376 1376 Klein dorp bewerken
1377 1377 Stadsgroen bewerken
1378 1378 Wijngaard bewerken
1379 1379 Vulkaan bewerken
1380 1380 Afvalzuivering bewerken
1381 1381 Water bewerken
1382 1382 Zwembad bewerken
1383 1383 Watertoren bewerken
1384 1384 Waterval bewerken
1385 1385 Kruis langs de weg bewerken
1386 1386 Kapelletje bewerken
1387 1387 Stuw bewerken
1388 1388 Drasland bewerken
1389 1389 Windmolen bewerken
1390 1390 Bos bewerken
1391 1391 Fabriek bewerken
1392 1392 Dierentuin bewerken
1393 1393 -----
1394 1394 -----
1395 1395 -----
1396 1396 -----
1397 1397 -----
1398 1398 -----
1399 1399 -----
1400 1400 -----
1401 1401 -----
1402 1402 -----
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 De geselecteerde bron bewerken.
1406 1406 De geselecteerde sleutelwaarde voor alle objecten bewerken
1407 1407 Bewerk: {0}
1408 1408 -----
1409 1409 Chipknip
1410 1410 Elektronica
1411 1411 Elementen van type {0} worden ondersteund.
1412 1412 Stijging
1413 1413 Verhoging
1414 1414 Ambassade
1415 1415 EHBO-post
1416 1416 Praatpaal
1417 1417 Leeg document
1418 1418 Lege wegen
1419 1419 Automatisch bufferen inschakelen
1420 1420 Ingebouwde standaarden ingeschakelen
1421 1421 -----
1422 1422 -----
1423 1423 Renderen van de kaart als draadmodel aanzetten/uitzetten
1424 1424 -----
1425 1425 Lat/lon invoeren om naar toe te springen.
1426 1426 -----
1427 1427 URL om te downloaden invoeren
1428 1428 -----
1429 1429 Een menunaam en WMS-URL invoeren
1430 1430 Nieuw sleutel/waardepaar invoeren
1431 1431 -----
1432 1432 Voer een plaats in om naar te zoeken:
1433 1433 -----
1434 1434 -----
1435 1435 -----
1436 1436 Geef een URL waarvandaan de data gedownload moet worden
1437 1437 -----
1438 1438 -----
1439 1439 -----
1440 1440 -----
1441 1441 Geef de zoekterm
1442 1442 Coördinaten van de nieuwe knoop invoeren.
1443 1443 Geef de zoekterm
1444 1444 Waarden voor alle conflicten invoeren.
1445 1445 -----
1446 1446 Voer je opmerking in
1447 1447 Ingang
1448 1448 -----
1449 1449 Fout
1450 1450 Aanmaken map voor buffergeheugen is mislukt: {0}
1451 1451 Gegevens wissen is mislukt.
1452 1452 Fouten tijden tonen URL
1453 1453 Initialiseren test {0} is mislukt:\n {1}
1454 1454 Laden bestand is mislukt
1455 1455 -----
1456 1456 Bestand {0} gaat fout
1457 1457 Fout bij ontleden van {0}:
1458 1458 Fout bij ontleden {0}: {1}
1459 1459 Fout tijdens afspelen van het geluid
1460 1460 Fout tijdens lezen plugin-informatiebestand: {0}
1461 1461 Fout tijdens exporteren {0}: {1}
1462 1462 Fout tijdens exporteren van {0}:\n{1}
1463 1463 Bestanden uit map {0} halen is mislukt\n
1464 1464 Ontleden van verschuiving is mislukt.\nVerwachte indeling: {0}
1465 1465 Het ontleden van de datum is mislukt.\nGebruik de verwachte indeling a.u.b.
1466 1466 Ontleden van tijdzone is mislukt.\nVerwachte indeling: {0}
1467 1467 Fout tijdens ontleden {0}
1468 1468 Uploaden is mislukt
1469 1469 -----
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 Fout: {0}
1475 1475 Fouten
1476 1476 Fouten tijdens download
1477 1477 Fouten tijdens ophalen
1478 1478 -----
1479 1479 -----
1480 1480 -----
1481 1481 -----
1482 1482 -----
1483 1483 Uitzondering opgetreden
1484 1484 Afsluiten
1485 1485 -----
1486 1486 -----
1487 1487 De applicatie afsluiten.
1488 1488 -----
1489 1489 -----
1490 1490 -----
1491 1491 Verwachtte instantie van OsmDataLaag of GxpLaag. Kreeg \"{0}\".
1492 1492 -----
1493 1493 -----
1494 1494 -----
1495 1495 -----
1496 1496 -----
1497 1497 -----
1498 1498 Expliciete waypoints met tijdsschatting uit trackpositie.
1499 1499 Expliciete waypoints met geldige tijdsaanduiding.
1500 1500 Export GPX bestand
1501 1501 Exporteren en opslaan
1502 1502 -----
1503 1503 Exporteeropties
1504 1504 De gegevens naar een GPX-bestand exporteren.
1505 1505 Exporteren naar GPX...
1506 1506 SVG ViewBox uitnemen...
1507 1507 Best passende grens uitnemen
1508 1508 Grondafdruk gebouw uitnemen
1509 1509 Gemeentegrens uitnemen
1510 1510 GPS-locaties uit EXIF halen
1511 1511 Uittrekken
1512 1512 Weg uittrekken
1513 1513 -----
1514 1514 Herstel-mij's
1515 1515 Achtergrond vervagen:
1516 1516 -----
1517 1517 -----
1518 1518 -----
1519 1519 -----
1520 1520 -----
1521 1521 -----
1522 1522 -----
1523 1523 -----
1524 1524 -----
1525 1525 -----
1526 1526 -----
1527 1527 -----
1528 1528 -----
1529 1529 -----
1530 1530 -----
1531 1531 Landbouwgrond
1532 1532 Boerenerf
1533 1533 -----
1534 1534 Sneltekenen (minder fraai)
1535 1535 Versterkingsfactor snel doorspoelen
1536 1536 Sneller
1537 1537 Sneller vooruit
1538 1538 -----
1539 1539 -----
1540 1540 Parkeergeld
1541 1541 -----
1542 1542 Hek
1543 1543 Veerpontroute
1544 1544 Veerbootterminal
1545 1545 -----
1546 1546 -----
1547 1547 -----
1548 1548 -----
1549 1549 -----
1550 1550 -----
1551 1551 Bestand
1552 1552 -----
1553 1553 -----
1554 1554 Fout in bestandsindeling
1555 1555 -----
1556 1556 Bestand bestaat al. Overschrijven?
1557 1557 Het bestand {0} bestaat al. Overschrijven?
1558 1558 Bestand {0} is geladen met de naam \"{1}\"
1559 1559 Bestand: {0}
1560 1560 -----
1561 1561 -----
1562 1562 -----
1563 1563 -----
1564 1564 -----
1565 1565 Tekenen beëindigen
1566 1566 Brandweerkazerne
1567 1567 Firefox-executable
1568 1568 Firefox is niet gevonden. Geef de locatie van Firefox op in de kaartinstellingenpagina van Voorkeuren.
1569 1569 Vuurplaats
1570 1570 Visstek
1571 1571 Herstellen
1572 1572 Eigenschappen herstellen
1573 1573 Relaties gerepareerd
1574 1574 Repareer tag conflikten
1575 1575 De geselecteerde fouten herstellen.
1576 1576 Vaste groote (van 25 tot 1000 meter)
1577 1577 Vaste vierkant groote (standaard is 100m)
1578 1578 -----
1579 1579 -----
1580 1580 Bloemist
1581 1581 -----
1582 1582 -----
1583 1583 Eten en drinken
1584 1584 Te voet
1585 1585 -----
1586 1586 Voetpad
1587 1587 -----
1588 1588 Forceer tekenen van lijnen als de geïmporteerde gegevens geen lijninformatie bevatten.
1589 1589 Lijnen altijd tekenen indien er geen segmenten geïmporteerd zijn.
1590 1590 Doorwaadplek
1591 1591 Bosbouw
1592 1592 -----
1593 1593 -----
1594 1594 Vooruit
1595 1595 Vooruit-/achteruittijd (seconden)
1596 1596 -----
1597 1597 -----
1598 1598 Leeg bestand in {0} gevonden\n
1599 1599 {0} overeenkomsten gevonden
1600 1600 Fontein
1601 1601 Vastzetten
1602 1602 -----
1603 1603 Franse kadaster WMS
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 Brandstof
1608 1608 Tankstation
1609 1609 -----
1610 1610 Volledig scherm beeld
1611 1611 Meubels
1612 1612 GPS-punten
1613 1613 GPS-trackomschrijving
1614 1614 GPX-bestanden
1615 1615 GPX-bestanden (*.gpx, *.gpx.gz)
1616 1616 GPX-track heeft geen tijdinformatie
1617 1617 GPX-track:
1618 1618 GPX-track is geupload
1619 1619 Tuin
1620 1620 Tuincentrum
1621 1621 Olieopslag
1622 1622 Poort
1623 1623 -----
1624 1624 -----
1625 1625 -----
1626 1626 -----
1627 1627 Geotagged afbeeldingen
1628 1628 Een nieuwe cookie ontvangen (sessie verlopen)
1629 1629 Geen overeenkomst gevonden voor ''{0}''
1630 1630 Gletsjer
1631 1631 Glas
1632 1632 Globalsat-gegevens importeren
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 Golfbaan
1640 1640 -----
1641 1641 Goederen
1642 1642 GPS-tijd (lees uit de bovenstaande foto):
1643 1643 -----
1644 1644 Neem kleinere afbeeldingen (hogere kwaliteit, maar gebruikt meer geheugen)
1645 1645 Rechtsom roteren
1646 1646 Gras
1647 1647 Begraafplaats
1648 1648 Ontwikkelingsgebied
1649 1649 Raster
1650 1650 Rasterlaag:
1651 1651 Rasterindeling
1652 1652 Locatie van rasteroorsprong
1653 1653 Rasterrotatie
1654 1654 -----
1655 1655 -----
1656 1656 -----
1657 1657 -----
1658 1658 -----
1659 1659 -----
1660 1660 Pension
1661 1661 -----
1662 1662 Turnen
1663 1663 -----
1664 1664 Kapper
1665 1665 Gehucht
1666 1666 Draadhek
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 Kop bevat meerdere waarden en kan niet in een enkele string worden geplaatst
1670 1670 Gezondheid
1671 1671 Heide
1672 1672 Zwaar vrachtverkeer
1673 1673 Haag
1674 1674 Hoogte
1675 1675 -----
1676 1676 -----
1677 1677 Hulp: {0}
1678 1678 -----
1679 1679 Verborgen
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 Wandelen
1687 1687 Historische locaties
1688 1688 Geschiedenis
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 Beginpagina
1696 1696 Ruiters
1697 1697 Paardenracen
1698 1698 Ziekenhuis
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 -----
1702 1702 Sneltoetsen hotkey
1703 1703 Huisnaam
1704 1704 Huisnummer
1705 1705 -----
1706 1706 Vogeluitkijkpost
1707 1707 -----
1708 1708 Ik bevind mij in tijdzone:
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 Id > 0 benodigd, kreeg {0}
1719 1719 -----
1720 1720 Indien opgegeven wordt de configuratie teruggezet naar de beginwaarden in plaats van gelezen.
1721 1721 Negeren
1722 1722 De geselecteerde fouten de volgende keer negeren.
1723 1723 -----
1724 1724 Gehele groep of individuele elementen negeren?
1725 1725 Negeer uitzondering omdat versturen afgebroken is. De uitzondering is: {0}
1726 1726 Elementen negeren
1727 1727 Negeren uitzondering omdat ophalen afgebroken is. Uitzondering was: {0}
1728 1728 Ongeldige URL negeren: \"{0}\"
1729 1729 Ongeldige bestands-URL negeren: \"{0}\"
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 Ongeldige expressie ''{0}''
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 Ongeldig object met id=0
1746 1746 Ongeldige reguliere expressie ''{0}''
1747 1747 Ongeldige tag/waarde-combinaties
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 Afbeeldingsbestanden (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1766 1766 -----
1767 1767 Importeren
1768 1768 Geluid importeren
1769 1769 Gegevens van Globalsat Datalogger DG100 in GPX-laag importeren.
1770 1770 Afbeeldingen importeren
1771 1771 -----
1772 1772 Pad van GPX-laag importeren
1773 1773 Afbeeldingen importeren
1774 1774 Gegevens van DG100 importeren...
1775 1775 Gegevens van apparaat importeren.
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 Incomplete <member>-specificatie met ref=0
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 Onjuiste waarde van id operator: {0}. Verwachtte nummer
1783 1783 Onjuiste waarde voor knooppunten operator: {0}. Knooppunten operator verwacht aantal knooppunten, of bereik, bijvoorbeeld knooppunten:10-20
1784 1784 Onjuist aantal waardes voor tags operator: {0}. Tags operator verwacht aantal tags, of bereik, bijvoorbeeld tags:1 of tags:2-5
1785 1785 -----
1786 1786 Zoom vergroten
1787 1787 -----
1788 1788 Industrieterrein
1789 1789 Informatie
1790 1790 Info over element
1791 1791 Informatie
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 Initialiseren
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 Binnenweg \"{0}\" is uitwendig.
1802 1802 In plaats van --download=<bbox> kun je ook osm://<bbox> opgegeven\n
1803 1803 -----
1804 1804 Kruising tussen wegen \"{0}\" en \"{1}\".
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 Ongeldige datum
1810 1810 -----
1811 1811 Ongeldige verschuiving
1812 1812 Ongeldige eigenschapsleutel
1813 1813 Ongeldige regel spellingschecker: {0}
1814 1814 Ongeldige regel tagchecker - {0}: {1}
1815 1815 Ongeldige tijdzone
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 Ongeldige spatie in eigenschapsleutel
1819 1819 -----
1820 1820 Draai zwart en wit om (en alle tussenliggende grijskleuren). Nuttig voor tekst op donkere achtergronden.
1821 1821 Is niet gevectoriseerd.
1822 1822 Is gevectoriseerd.
1823 1823 Eiland
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 JPEG-afbeeldingen (*.jpg)
1835 1835 -----
1836 1836 Java-versie {0}
1837 1837 Gebied samenvoeg functie
1838 1838 Samenvoegen gebieden: Korte wegen verwijderd
1839 1839 Knoop en lijn koppelen
1840 1840 Knoop aan weg knopen
1841 1841 Koppel een knoop met het dichtstbijzijnde wegsegment
1842 1842 Overlappende gebieden samenvoegen
1843 1843 Zichzelf overlappend gebied samengevoegd
1844 1844 Zichzelf overlappend gebied samengevoegd
1845 1845 Overlappende gebieden samenvoegen
1846 1846 Naar positie springen
1847 1847 Spring terug
1848 1848 Naar voren springen
1849 1849 Spring daarheen
1850 1850 Spring naar positie
1851 1851 Splitsing
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 Backupbestanden behouden
1855 1855 Mijn coördinaten houden
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 Hun coördinaten houden
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 Sleutel
1866 1866 Toets ''{0}'' is ongeldig.
1867 1867 Sleutel \"{0}\" ontbreekt in voorkeuze.
1868 1868 Sleutel kan niet leeg zijn wanneer de tag-operator wordt gebruikt. Voorbeeld van gebruik: sleutel=waarde.
1869 1869 Toets:
1870 1870 Sneltoetsen
1871 1871 Trefwoorden
1872 1872 Kinderopvang
1873 1873 -----
1874 1874 Sluipdoorhek
1875 1875 Geluids- (en afbeeldings- en web-)markers labelen.
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 Voorkeuren Lakewalker-plugin
1879 1879 Lakewalker-trace
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 Lambert-zone (Estland)
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 Grondgebruik
1889 1889 Vuilstortplaats
1890 1890 -----
1891 1891 Lanen
1892 1892 Taal
1893 1893 Laatste verandering op {0}
1894 1894 Laatste plugin-update is meer dan {0} dagen geleden.
1895 1895 Breedtegraad
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 Gemaximaliseerd openen
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 Wasserette
1905 1905 laag
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 laag niet in lijst.
1914 1914 Laag om in te meten
1915 1915 Laag: {0}
1916 1916 Lagen
1917 1917 Voorlooptijd (seconden)
1918 1918 Vrije tijd
1919 1919 -----
1920 1920 Lengte van waarde voor tag \"{0}\" van object {1} overschrijdt de max. toegestane lengte {2}. De lengte van de waarde is {3}.
1921 1921 Lengte:
1922 1922 -----
1923 1923 Bewaakte spoorwegovergang
1924 1924 Bibliotheek
1925 1925 Licentie
1926 1926 Slagboom
1927 1927 Sneltram
1928 1928 Vuurtoren
1929 1929 Lijnreferentie
1930 1930 Nauwkeurigheid lijnvereenvoudiging (graden)
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 Werkende GPS
1937 1937 -----
1938 1938 LiveGPS-laag
1939 1939 Woonerf
1940 1940 Alle tegels laden
1941 1941 Tegel laden
1942 1942 -----
1943 1943 WMS-laag uit bestand laden
1944 1944 -----
1945 1945 Locatie uit buffer laden (alleen als buffer ingeschakeld is)
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 Verzameling afbeeldingen laden als een nieuwe laag.
1949 1949 -----
1950 1950 Vroege plugins laden
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 Plugins laden
1956 1956 -----
1957 1957 {0} laden
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 Locatie
1961 1961 -----
1962 1962 Afgesloten
1963 1963 Sluis
1964 1964 Lodi - Italië
1965 1965 -----
1966 1966 Lengtegraad
1967 1967 -----
1968 1968 Weergave en Vormgeving
1969 1969 Uitkijktoren
1970 1970 Zoeken naar de oever...
1971 1971 Knopen of wegen met 'FIXME' in de eigenschapwaarden zoeken.
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Geluidsmarker op afspeelstart zetten
1981 1981 -----
1982 1982 Configuratiebestand is verminkt in regels {0}
1983 1983 Misvormde zinnen:
1984 1984 Bouwwerken
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Kanaal
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Kaart
1991 1991 -----
1992 1992 Kaartprojectie
1993 1993 Kaartinstellingen
1994 1994 Kaart: {0}
1995 1995 Jachthaven
1996 1996 Als uitgevoerd markeren
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 Markers van benoemde punten
2000 2000 Markers van {0}
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 Koppelen van foto's aan track is mislukt
2004 2004 -----
2005 2005 Max. zoom |v|:
2006 2006 Max. hoogte (meters)
2007 2007 Max. lengte (meters)
2008 2008 Max. breedte (meters)
2009 2009 Max. buffergrootte (in MB)
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 Max. snelheid (km/u)
2013 2013 Max. gewicht (tonnen)
2014 2014 Maximum leeftijd voor een gebufferd bestand in dagen. Standaard is 100.
2015 2015 Maximum oppervlak per verzoek:
2016 2016 Maximale bufferleeftijd (dagen)
2017 2017 Maximale buffergrootte (MB)
2018 2018 Maximale grijswaarde die als water wordt geaccepteerd (gebaseerd op Landsat IR-1-gegevens). Tussen 0-255, standaard 90.
2019 2019 Maximale grijswaarde die als water geldt (0-255)
2020 2020 -----
2021 2021 Maximum lengte (in meters) om lijnen tekenen. Kies '-1' om alle lijnen tekenen.
2022 2022 Maximum lengte (meters)
2023 2023 -----
2024 2024 Maximum aantal knopen in oorspronkelijke spoor
2025 2025 Maximum aantal te genereren knopen (vóór lijnvereenvoudiging). Standaard 50000.
2026 2026 Maximum aantal segmenten toegestaan in een aangemaakte weg (standaard 250).
2027 2027 Maximum aantal segmenten per weg
2028 2028 Maximum grootte van een buffermap in bytes. Standaard is 300 MB.
2029 2029 Weide
2030 2030 Gemeten waarden
2031 2031 Metingen
2032 2032 Lid van
2033 2033 Leden
2034 2034 Leden (opgelost)
2035 2035 Leden (met conflicten)
2036 2036 Herdenkingsplek
2037 2037 Menunaam
2038 2038 Menunaam (standaard)
2039 2039 Snelmenu
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 Samenvoegen
2043 2043 Knopen samenvoegen
2044 2044 -----
2045 2045 Voeg laag samen
2046 2046 Knopen in de oudste samenvoegen
2047 2047 Selectie samenvoegen
2048 2048 Voeg de huidige laag toe in een andere laag
2049 2049 Voeg de huidig geselecteerd primitieven toe in een andere laag
2050 2050 -----
2051 2051 {0} knopen samenvoegen
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 Samengevoegde versie
2057 2057 Melding van de dag niet beschikbaar
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 Militair terrein
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Min. snelheid (km/u)
2065 2065 Mini-rotonde
2066 2066 Minigolf
2067 2067 Minimum afstand (pixels)
2068 2068 Minuten: {0}
2069 2069 Spiegelen
2070 2070 Spiegel de geselecteerde knopen en wegen.
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 Modus: tekenmodus
2092 2092 Modus: {0}
2093 2093 -----
2094 2094 Aangepaste tijden (tijdsmarkeringen) van geluidsbestanden.
2095 2095 Groepen aanpastoetsen
2096 2096 Lijst met WMS-servers bewerken die in het WMS-pluginmenu worden getoond
2097 2097 Geldwisselkantoor
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 Meer informatie over deze functionaliteit
2102 2102 Meer dan één WMS-laag beschikbaar\nSelecteer er eerst één en probeer dan opnieuw
2103 2103 Meer dan een \"van\"-weg gevonden.
2104 2104 Meer dan een \"naar\"-weg gevonden.
2105 2105 Meer dan éé \"via\" gevonden.
2106 2106 -----
2107 2107 Motorracen
2108 2108 Motorboot
2109 2109 Gemotoriseerd verkeer
2110 2110 Motorfiets
2111 2111 -----
2112 2112 Autosnelweg
2113 2113 Snelwegkruising
2114 2114 Autosnelwegverbinding
2115 2115 Bergwandelen
2116 2116 Bergpas
2117 2117 -----
2118 2118 Verplaats een segment langs zijn normaal, en laat de muisknop los
2119 2119 -----
2120 2120 Omlaag verplaatsen
2121 2121 -----
2122 2122 Verplaats elementen
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 Naar links verplaatsen
2126 2126 Knopen zodanig verplaatsen dat alle hoeken 90 of 270 graden zijn.
2127 2127 Objecten verplaatsen door slepen; Shift voegt toe (Ctrl wisselt); Shft-Ctrl roteert selectie; of verander selectie
2128 2128 Objecten {0} verplaatsen
2129 2129 Naar rechts verplaatsen
2130 2130 De geselecteerde leden omlaag verplaatsen
2131 2131 De geselecteerde leden omhoog verplaatsen
2132 2132 De geselecteerde laag een rij omlaag verplaatsen.
2133 2133 De geselecteerde laag een rij omhoog verplaatsen.
2134 2134 De geselecteerde knopen op een lijn plaatsen
2135 2135 De geselecteerde knopen in een cirkel plaatsen.
2136 2136 Verplaats ze
2137 2137 Omhoog verplaatsen
2138 2138 Geselecteerde elementen één positie omhoog schuiven
2139 2139 {0} verplaatsen
2140 2140 Verplaatst objecten {0}
2141 2141 Modder
2142 2142 Verzameling
2143 2143 -----
2144 2144 Multipolygoon
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 Mijn versie
2151 2151 -----
2152 2152 Mijn met Samengevoegd
2153 2153 Mijn met Hun
2154 2154 -----
2155 2155 Importeren NMEA is mislukt!
2156 2156 NMEA-import gelukt
2157 2157 NMEA-0183-bestanden
2158 2158 NPE-kaarten
2159 2159 NPE-kaarten (Tim)
2160 2160 Naam
2161 2161 -----
2162 2162 Naam van gebruiker.
2163 2163 Naam: {0}
2164 2164 Benoemde trackpunten van {0}
2165 2165 Benoemde trackpunten.
2166 2166 Smalspoor
2167 2167 Landsgrens
2168 2168 -----
2169 2169 Natuurreservaat
2170 2170 -----
2171 2171 Negatieve waarden duiden op het westelijk/zuidelijk halfrond.
2172 2172 Netwerk
2173 2173 -----
2174 2174 Nieuw
2175 2175 Nieuw onderwerp
2176 2176 Nieuwe sleutel
2177 2177 Nieuwe rol
2178 2178 Nieuwe waarde
2179 2179 Nieuwe waarde voor {0}
2180 2180 Volgende
2181 2181 Volgende marker
2182 2182 Volgende afbeelding
2183 2183 Nachtclub
2184 2184 -----
2185 2185 Geen exporter gevonden! Niets opgeslagen.
2186 2186 Geen GPX-gegevenslaag gevonden.
2187 2187 Geen GPX-laag geselecteerd. Kan geen spoor uploaden.
2188 2188 Geen GPX-track in laag beschikbaar om geluid mee te koppelen.
2189 2189 Geen sneltoets
2190 2190 Geen \"van\"-weg gevonden.
2191 2191 Geen \"naar\"-weg gevonden.
2192 2192 Geen \"via\"-knoop of -weg gevonden.
2193 2193 -----
2194 2194 Geen aanpassingen aanwezig om te uploaden.
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 Geen conflicten om op in te zoomen
2198 2198 Geen huidige dataset gevonden
2199 2199 Geen data in dit gebied gevonden.
2200 2200 Geen gegevens op apparaat gevonden.
2201 2201 Geen gegevens geladen.
2202 2202 Geen datum
2203 2203 Geen beschrijving opgegeven. Voer deze s.v.p. in,
2204 2204 Geen bestaande geluidsmarkers in deze laag om vanaf te verschuiven.
2205 2205 Doodlopende weg
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 Geen afbeelding
2209 2209 -----
2210 2210 Geen kruispunt gevonden. Er is niets veranderd
2211 2211 -----
2212 2212 Geen overeenkomst gevonden voor ''{0}''
2213 2213 -----
2214 2214 Geen open wijzigingensets
2215 2215 Geen buitenweg voor multipolygoon \"{0}\".
2216 2216 Geen wachtwoord opgegeven.
2217 2217 Geen eigenschapsconflicten
2218 2218 Geen tag-conflicten om op te lossen
2219 2219 Geen plugin-informatie gevonden.
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Geen GPX-tracks geselecteerd
2225 2225 Geen doel lagen
2226 2226 Geen zinvolle rol \"{0}\" voor weg \"{1}\".
2227 2227 Geen gebruikersnaam opgegeven.
2228 2228 -----
2229 2229 Geen validatiefouten
2230 2230 Geen beeld geopend - kan de grenzen niet bepalen!
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 Knoop
2236 2236 -----
2237 2237 Knooppunt nog in gebruik
2238 2238 -----
2239 2239 Knopen
2240 2240 -----
2241 2241 Knopen met dezelfde naam
2242 2242 Knopen (opgelost)
2243 2243 Knopen (met conflicten)
2244 2244 Niet-weg \"{0}\" in multipolygoon.
2245 2245 Geen
2246 2246 Geen van deze knopen is met iets anders verbonden.
2247 2247 Geen van deze wegknopen is met iets anders verbonden
2248 2248 Normaal
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 Niet verbonden
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Opmerking
2256 2256 -----
2257 2257 Let op: GPL is niet verenigbaar met de OSM licentie. Upload geen bestanden met een GPL-licentie.
2258 2258 Merk op: Als een weg geselecteerd is, dan krijgt deze weg nieuwe kopieën\nvan de losgemaakte knopen en de nieuwe knopen zullen geselecteerd worden.\nAnders zouden alle wegen hun eigen kopie krijgen en alle knopen zouden\ngeselecteerd worden.
2259 2259 Briefgeld
2260 2260 Niets
2261 2261 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet uitgebreid.
2262 2262 Niets gevonden in selectie met zoeken op \"{0}\"
2263 2263 Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet verkleind.
2264 2264 Geen selectie om op in te zoomen.
2265 2265 Niets geselecteerd!
2266 2266 Geen gegevens om te exporteren, maak deze eerst.
2267 2267 -----
2268 2268 Niets om te uploaden. Creëer eerst gegevens.
2269 2269 -----
2270 2270 Nulwijzeruitzondering, mogelijk ontbreken er wat tags.
2271 2271 Nummer
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 Nummeringschema
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 OSM-gegevens
2280 2280 OSM-wachtwoord
2281 2281 OSM Server bestanden
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 URL-basisserver
2285 2285 OSM-wachtwoord
2286 2286 OSM-gebruikersnaam (e-mail)
2287 2287 Object \"{0}\" is reeds verwijderd. Sla object over met versturen
2288 2288 -----
2289 2289 Object geschiedenis
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Objecten om toe te voegen:
2295 2295 Objecten om aan te verwijderen:
2296 2296 Objecten om te bewerken:
2297 2297 Oneven
2298 2298 Alle punten oostwaarts verschuiven (graden). Standaard 0.
2299 2299 Alle punten noordwaarts verschuiven (graden). Standaard 0.
2300 2300 Verschuiving:
2301 2301 Oude sleutel
2302 2302 Oude rol
2303 2303 Oude waarde
2304 2304 De oudste bestanden worden automatisch verwijderd als deze grootte wordt overschreden.
2305 2305 Op verzoek
2306 2306 Tijdens uploaden
2307 2307 Éénrichting
2308 2308 Éénknoopswegen
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 Éénrichtingsweg
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 Alleen interessante richtingwijzers (b.v. met éénrichtingstag).
2318 2318 Alleen op de kop van een weg.
2319 2319 Alleen op gevectoriseerde lagen
2320 2320 Op dit moment kunnen maximaal twee gebieden worden samengevoegd.
2321 2321 -----
2322 2322 Map met luchtfoto's openen
2323 2323 Locatie openen…
2324 2324 OpenStreetBugs openen
2325 2325 Zichtbare openen.
2326 2326 Een lege WMS-laag openen om gegevens uit een bestand in te laden
2327 2327 Een bestand openen.
2328 2328 -----
2329 2329 Een lijst met alle mogelijk opdrachten openen (buffer ongedaan maken).
2330 2330 Een lijst met alle geladen lagen openen.
2331 2331 Een lijst met alle relaties openen.
2332 2332 Een lijst openen met mensen die aan de geselecteerde objecten werken.
2333 2333 -----
2334 2334 Een samenvoegingdialoog voor de geselecteerde elementen in bovenstaande lijst openen.
2335 2335 -----
2336 2336 Open het voorkeurenscherm voor algemene instellingen.
2337 2337 Een selectielijstscherm openen.
2338 2338 -----
2339 2339 Een URL openen.
2340 2340 Een editor voor de geselecteerde relatie openen
2341 2341 Open een andere foto
2342 2342 -----
2343 2343 Een ander GPX-spoor openene
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 Open bestand (als rawe GPS, indien .gpx)
2348 2348 Afbeeldingen met ImageWayPoint openen
2349 2349 Alleen bestanden die zichtbaar zijn in het huidige beeld openen.
2350 2350 Surveyor-werkbalk openen.
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Het meetscherm openen.
2354 2354 Open tagvoorkeuzetester om de voorkeuzedialogen te bekijken.
2355 2355 Het validatiescherm openen.
2356 2356 Openen...
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 OpenStreetBugs openen
2361 2361 Downloadlus van OpenStreetBugs
2362 2362 -----
2363 2363 OpenStreetMap-gegevens
2364 2364 -----
2365 2365 Openingstijden
2366 2366 Bestand ''{0}'' aan het openen...
2367 2367 Bestanden aan het openen
2368 2368 -----
2369 2369 Een dialoogvenster openen waarmee naar een bepaalde locatie kan worden gesprongen.
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 Bedrijf
2373 2373 -----
2374 2374 Optionele attributen:
2375 2375 -----
2376 2376 Optionele soorten
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 Orthogonaal maken
2380 2380 -----
2381 2381 Vorm orthogonaal maken
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 Andere
2386 2386 -----
2387 2387 Buitensport
2388 2388 -----
2389 2389 Overlappende gebieden
2390 2390 Overlappende snelwegen
2391 2391 Overlappende snelwegen (met oppervlak)
2392 2392 Overlappende spoorwegen
2393 2393 Overlappende spoorwegen (met oppervlak)
2394 2394 Overlappende wegen
2395 2395 Overlappende wegen (met oppervlak)
2396 2396 Overlappende wegen.
2397 2397 Overschrijven?
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 Tekenstijl {0}: {1}
2404 2404 Tekenprobleem
2405 2405 -----
2406 2406 Papier
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 Parameter \"{0}\" mag niet leeg zijn
2417 2417 -----
2418 2418 Parameter ''{0}'' mag niet null zijn
2419 2419 Parameter \"{0}\" mag niet leeg zijn.
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 Parameters worden ingelezen in de volgorde waarin ze zijn opgegeven, dus\nzorg dat je wat gegevens laadt voor --selection
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 Parkeerplaats
2430 2430 Parkeergang
2431 2431 Ontleedfout: documentstructuur van GPX-bestand is ongeldig
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Wachtwoord
2439 2439 -----
2440 2440 Wachtwoord
2441 2441 Plakken
2442 2442 -----
2443 2443 Tags plakken
2444 2444 -----
2445 2445 Inhoud van het buffer plakken.
2446 2446 Pad
2447 2447 Padlengte
2448 2448 Patroon syntax fout: Patroon {0} in {1} is illegaal!
2449 2449 Bergtop
2450 2450 Voetgangers
2451 2451 Voetgangersoversteekplaats
2452 2452 Soort voetgangersoversteekplaats
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Conflicten in de knopen van deze weg
2457 2457 -----
2458 2458 Gegevensvalidatie uitvoeren
2459 2459 Toegestane opdrachten
2460 2460 Apotheek
2461 2461 Telefoonnummer
2462 2462 -----
2463 2463 Fototijd (uit exif):
2464 2464 Foto's bevatten geen tijdinformatie.
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 Picnicplek
2468 2468 -----
2469 2469 Pijplijn
2470 2470 Soort piste
2471 2471 Sportveld
2472 2472 Religieus gebouw
2473 2473 Locaties
2474 2474 Speel vanaf volgende marker
2475 2475 Speel vanaf vorige marker
2476 2476 Afspelen/Pauzeren
2477 2477 Afspelen/Pauzeren geluid
2478 2478 Afspelen start dit aantal seconden voor (of na, indien negatief) de gewenste geluidsspoorpositie.
2479 2479 Speelveld
2480 2480 Breek af als je het niet zeker weet
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 Geef een filter string.
2486 2486 Graag een breedtegraad invoeren tussen -90 en 90
2487 2487 Graag een lengtegraad invoeren tussen -180 en 180
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 Voer een zoekopdracht in:
2491 2491 Voer een gebruikersnaam in
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Graag een geldige breedtegraad in voeren tussen -90 en 90
2496 2496 Graag een geldige lengtegraad invoeren tussen -180 en 180
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 Voer een gebruikersnaam in
2500 2500 Voer een gebruikersnaam in
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 Voer een gebruikersnaam in
2515 2515 Voer een gebruikersnaam in
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 Selecteer een sleutel
2522 2522 Selecteer een schema om te gebruiken.
2523 2523 -----
2524 2524 Selecteer een waarde
2525 2525 -----
2526 2526 Selecteer ten minste één knoop of weg.
2527 2527 Selecteer een invoer.
2528 2528 Selecteer minstens vier knopen.
2529 2529 Selecteer minstens één reeds opgeladen knooppunt, weg of relatie a.u.b.
2530 2530 -----
2531 2531 Selecteer ten minste één knoop of weg.
2532 2532 -----
2533 2533 Selecteer minimaal één weg om te vereenvoudigen.
2534 2534 Selecteer minstens één weg.
2535 2535 Selecteer minstens drie knopen:
2536 2536 Minstens twee knopen selecteren om samen te voegen.
2537 2537 Selecteer twee of meer wegen om te combineren.
2538 2538 Selecteer precies twee of drie knopen; of een weg met precies twee of drie knopen.
2539 2539 Selecteer iets om te kopiëren
2540 2540 -----
2541 2541 Selecteer de objecten waarvan de eigenschappen moet veranderen.
2542 2542 Selecteer een rij om te verwijderen.
2543 2543 Selecteer een rij om te bewerken.
2544 2544 Selecteer het schema om te verwijderen.
2545 2545 Selecteer de doellaag
2546 2546 Selecteer welke wijzigingen in eigenschappen je wilt toepassen.
2547 2547 Schakel auto-sourcing in en controleer cadastre millesime.
2548 2548 -----
2549 2549 Plugin gebundeld met JOSM
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 Plugin niet gevonden: {0}
2553 2553 -----
2554 2554 Plugin {1} heeft plugin {0} nodig, maar deze is niet aangetroffen.
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 Puntnummer
2559 2559 Politie
2560 2560 -----
2561 2561 Poort:
2562 2562 -----
2563 2563 Alleen locatie
2564 2564 -----
2565 2565 Locatie, tijd, datum, snelheid
2566 2566 Locatie, tijd, datum, snelheid, hoogte
2567 2567 Postbus
2568 2568 -----
2569 2569 Postkantoor
2570 2570 Postcode
2571 2571 -----
2572 2572 Energievoorziening
2573 2573 Hoogspanningskabel
2574 2574 Verdeelstation
2575 2575 Transformatorstation
2576 2576 Hoogspanningsmast
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 Voorgedefinieerd
2580 2580 Instelling van voorkeur {0} is verwijderd omdat hij niet langer wordt gebruikt.
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Voorkeuren
2585 2585 Voorkeuren opgeslagen op {0}
2586 2586 Voorkeuren...
2587 2587 OSM-gegevens voorbereiden...
2588 2588 Voorbereiden conflikt oplossen
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 Museumspoor
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 Voorkeuze
2597 2597 Voorkeuzen bevatten geen eigenschapsleutel
2598 2598 Voorkeuzen bevatten geen eigenschapswaarde
2599 2599 Vorige
2600 2600 Vorige marker
2601 2601 Vorige afbeelding
2602 2602 Provinciale hoofdweg
2603 2603 S-wegverbinding
2604 2604 Eerste keuze:
2605 2605 -----
2606 2606 Gevangenis
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Projectiemethode
2610 2610 Eigenschappen
2611 2611 Eigenschappen / Leden
2612 2612 Eigenschapchecker:
2613 2613 Eigenschappen voor geselecteerde objecten.
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 Eigenschappen van
2618 2618 Eigenschappen (met conflicten)
2619 2619 Eigenschappen/Lidmaatschappen
2620 2620 Eigenschappen: {0} / Leden: {1}
2621 2621 Eigenschapwaarden bevatten HTML-codes
2622 2622 Eigenschapwaarde begin of eindigt met een spatie
2623 2623 -----
2624 2624 Beschrijf kort de veranderingen die je upload:
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Proxyinstellingen
2629 2629 Kroeg
2630 2630 -----
2631 2631 Openbare gebouw
2632 2632 Openbaar vervoer
2633 2633 Openbaar vervoer
2634 2634 Object \"{0}\" verwijderd
2635 2635 \"{0}\" objecten verwijderd
2636 2636 Tekstlabels tegen geluids- (en afbeeldings- en web-)markers plaatsen almede hun knoppictogrammen.
2637 2637 Mijnbouw
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 Wedstrijdbaan
2653 2653 Badminton
2654 2654 Spoor
2655 2655 Spoorweg
2656 2656 Onbemand station
2657 2657 Perron
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 Rauwe GPS-gegevens
2662 2662 Lees dit eerst
2663 2663 Foto's lezen...
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 Lezen ouders van \"{0}\"
2667 2667 Lezen {0}...
2668 2668 Lezen {0}...
2669 2669 Leesmij
2670 2670 Echte naam
2671 2671 Zeker sluiten?
2672 2672 Selectie uit relatie {0} zeker verwijderen?
2673 2673 Recreatiegebied
2674 2674 Geogerefereerde afbeelding...
2675 2675 -----
2676 2676 Opnieuw uitvoeren
2677 2677 De laatste ongedaan gemaakte opdracht herstellen.
2678 2678 Referentie
2679 2679 Referentie (tracknummer)
2680 2680 Referentienummer
2681 2681 -----
2682 2682 Herteken
2683 2683 Regio
2684 2684 Conflicten verwerpen en opslaan
2685 2685 Relatie
2686 2686 Relatie ...
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 Relaties
2699 2699 Relaties: {0}
2700 2700 De muisknop loslaten om objecten in het rechthoek te selecteren.
2701 2701 De muisknop loslaten om het verplaatsen te stoppen. CTRL om samen te voegen met dichtstbijzijnde knoop.
2702 2702 De muisknop loslaten om het roteren te stoppen.
2703 2703 Religie
2704 2704 Herladen
2705 2705 Alle geselecteerde objecten herladen en de lijst verversen.
2706 2706 Foutieve tegels herladen
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 Afstandsbediening
2711 2711 -----
2712 2712 Afstandsbediening is gevraagd gegevens te importeren van de volgende URL:
2713 2713 Afstandsbediening is gevraagd gegevens uit de API te laden.
2714 2714 Verwijderen
2715 2715 Vervang \"{0}\" met knooppunt \"{1}\"
2716 2716 Vervang \"{0}\" met relatie \"{1}\"
2717 2717 Vervang \"{0}\" met weg \"{1}\"
2718 2718 Verwijder \"{0}\" voor {1} {2}
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 Foto uit laag verwijderen
2724 2724 -----
2725 2725 Tags van binnenste wegen verwijderd
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 elementen verwijderd van relaties
2737 2737 Dubbele knopen verwijderen...
2738 2738 -----
2739 2739 Laag hernoemen
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 Verhuur
2743 2743 Garage
2744 2744 Vervang \"{0}\" door \"{1}\" voor
2745 2745 Oorspronkelijke achtergrond vervangen door achtergrondkleur van JOSM.
2746 2746 De oorspronkelijke witte achtergrond vervangen door de achtergrondkleur die in de JOSM-voorkeuren is opgegeven.
2747 2747 Fout melden
2748 2748 Update aanvragen
2749 2749 Gewenste details: {0}
2750 2750 -----
2751 2751 Herstellen
2752 2752 Cookie herstellen
2753 2753 De huidige meetresultaten herstellen en het meetpad verwijderen.
2754 2754 -----
2755 2755 De voorkeuren herstellen op standaardwaarden
2756 2756 Woongebied
2757 2757 Woongebied
2758 2758 De applet op de gegeven afmetingen instellen (BREEDTExHOOGTE)
2759 2759 Resolutie van Landsat-tegels (pixels per graad)
2760 2760 Resolutie van Landsat-tegels, gemeten in pixels per graad. Standaard 4000.
2761 2761 Oplossen
2762 2762 Conflicten oplossen
2763 2763 -----
2764 2764 Conflicten oplossen in coördinaten in {0}
2765 2765 Conflicten in verwijderde toestand oplossen in {0}
2766 2766 Los conflikten op in leden lijst van relatie {0}
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 Restaurant
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 Beperking
2779 2779 Winkelcentrum
2780 2780 Stutmuur
2781 2781 EHBO-post
2782 2782 -----
2783 2783 string;string;...
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 Wegen omkeren
2787 2787 Een terras omkeren
2788 2788 Het terras omkeren
2789 2789 Omkeren en combineren
2790 2790 Grijstinten omkeren (voor zwarte achtergronden).
2791 2791 -----
2792 2792 De richting van alle geselecteerde wegen omkeren.
2793 2793 -----
2794 2794 Wegen omkeren
2795 2795 -----
2796 2796 Omgekeerde kustlijn: land niet aan linker zijde
2797 2797 Omgekeerde land: land niet aan linker zijde
2798 2798 Omgekeerd water: land niet aan linker zijde
2799 2799 De huisnummers op een terras omkeren
2800 2800 Revisie
2801 2801 -----
2802 2802 Rivier
2803 2803 Rivierbank
2804 2804 Weg (onbekend soort)
2805 2805 Toegangsbeperkingen
2806 2806 Rol
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 Rollen in relaties verwijzen naar
2810 2810 180° roteren
2811 2811 270° roteren
2812 2812 90° roteren
2813 2813 Afbeelding linksom roteren
2814 2814 Afbeelding rechtsom roteren
2815 2815 Linksom roteren
2816 2816 Rechtsom roteren
2817 2817 Rotonde
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 Ruïne
2826 2826 Douglas-Peuckerbenadering uitvoeren...
2827 2827 -----
2828 2828 Knooppunten reductie uitvoeren...
2829 2829 Z
2830 2830 SIM-kaarten
2831 2831 Gekoppelde deuren
2832 2832 Opslaan
2833 2833 Opslaan als...
2834 2834 GPX-bestand opslaan
2835 2835 Laag opslaan
2836 2836 OSM-bestand opslaan
2837 2837 -----
2838 2838 WMS-laag in bestand opslaan
2839 2839 Toch opslaan
2840 2840 Verkregen gegevens iedere minuut naar bestand schrijven.
2841 2841 De huidige gegevens in een nieuw bestand opslaan.
2842 2842 Huidige gegevens opslaan.
2843 2843 Opgeloste conflicten toepassen en dialoog sluiten
2844 2844 Voorkeuren
2845 2845 Gebruikersnaam en wachtwoord opslaan (onversleuteld)
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 Map {0} scannen
2852 2852 -----
2853 2853 Schroot
2854 2854 Puinhelling
2855 2855 Kreupelhout
2856 2856 Zoeken
2857 2857 -----
2858 2858 Naar objecten zoeken.
2859 2859 Zoeken...
2860 2860 -----
2861 2861 Tweede naam
2862 2862 N-weg>400
2863 2863 Tweede keuze:
2864 2864 Seconden: {0}
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 Sel.: Rel.:{0} / Wegen:{1} / Knopen:{2}
2870 2870 Selecteer
2871 2871 Alles selecteren
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 Alle niet-gewiste objecten in de gegevenslaag selecteren. Hiermee worden ook incomplete objecten geselecteerd.
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 Gemeente selecteren
2881 2881 Selecteer één van beide:
2882 2882 -----
2883 2883 Selecteer als de data naar een nieuwe laag moet worden gedownload
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Lijntekenopties selecteren
2887 2887 -----
2888 2888 Selecteer de node onder de cursor.
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 Selecteer de doellaag
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 Met de opgegeven zoekactie selecteren
2910 2910 Objecten selecteren, verplaatsen en roteren
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 Geselecteerde track: {0}
2914 2914 Selectie
2915 2915 Oppervlak van selectie
2916 2916 Lengte van selectie
2917 2917 Selectie leeg
2918 2918 Selectie is ongeschikt!
2919 2919 Selectie: {0}
2920 2920 Zelfkruisende wegen
2921 2921 Laag scheiden
2922 2922 Scheidingsteken
2923 2923 Volgorde
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 Toegangsweg
2927 2927 Diensten
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 Transparantie van WMS-lagen instellen. Rechts is ondoorzichtig en links doorzichtig.
2931 2931 Een nieuwe locatie voor het volgende verzoek instellen
2932 2932 Alles naar standaardwaarde zetten
2933 2933 Achtergrond transparant maken.
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 De taal instellen.
2939 2939 De geselecteerde elementen op de kaart instellen op de geselecteerde items in de bovenstaande lijst.
2940 2940 Naar standaardwaarde zetten
2941 2941 -----
2942 2942 Zet {0}={1} voor knooppunt ''{2}''
2943 2943 Zet {0}={1} voor relatie ''{2}''
2944 2944 Zet {0}={1} voor weg ''{2}''
2945 2945 Stel in {0}={1} voor {2} {3}
2946 2946 -----
2947 2947 Voorkeuren direct instellen. Voorzichtig gebruiken!
2948 2948 Standaarden instellen
2949 2949 Het instellen van sneltoets \"{0}\" voor opdracht \"{1}\" ({2}) is mislukt.\nDe gekozen sneltoets is reeds toegewezen aan \"{3}\" ({4}).\n\n
2950 2950 -----
2951 2951 Instellingen voor de Afstandsbedieningsplugin.
2952 2952 Instellingen voor de Slippy-kaartplugin
2953 2953 Instellingen voor de geluidsspeler en geluidsmarkers.
2954 2954 Instellingen voor kaartprojectie en interpretatie van gegevens.
2955 2955 Autodelen
2956 2956 Schuilplaats
2957 2957 Alle sporen oostwaarts verschuiven (graden)
2958 2958 Alle sporen noordwaarts verschuiven (graden)
2959 2959 Schoenen
2960 2960 Schieten
2961 2961 Winkelen
2962 2962 Winkels
2963 2963 -----
2964 2964 Sneltoets
2965 2965 Sneltoetsvoorkeuren
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 Moet de plugin worden uitgeschakeld?
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 GPS-gegevens tonen.
2972 2972 Statusrapport tonen
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 Informatief niveau tijden upload tonen.
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 Object-id in selectielijsten tonen
2984 2984 De geluidsmenuitem op de hoofdmenubalk tonen of verbergen.
2985 2985 -----
2986 2986 Opstartscherm tonen
2987 2987 Statusrapport tonen met zinvolle informatie dat aan fouten geweten kan worden
2988 2988 -----
2989 2989 Informatieve testen in de upload-controleschermen tonen.
2990 2990 Deze hulptekst tonen
2991 2991 Tonen/Verbergen
2992 2992 Tekst/pictogrammen tonen/verbergen
2993 2993 -----
2994 2994 Sicilië - Italië
2995 2995 Gelijkgenaamde wegen
2996 2996 Weg vereenvoudigen
2997 2997 -----
2998 2998 Enkele kleur (kan voor lagen met een naam ingesteld worden)
2999 2999 Individuele elementen
3000 3000 Grootte van Landsat-tegels (pixels)
3001 3001 Grootte van een landsat-tegel, gemeten in pixels. Standaard 2000.
3002 3002 -----
3003 3003 Schaatsen
3004 3004 -----
3005 3005 Skiën
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Slippy-kaart
3010 3010 Slippy-kaart
3011 3011 Slippy-kaart
3012 3012 Trailerhelling
3013 3013 Langzamer
3014 3014 Langzaam vooruit
3015 3015 Gladde kaartafbeeldingen (anti-aliasing)
3016 3016 -----
3017 3017 Sneeuwscooter
3018 3018 Voetbal
3019 3019 Conflicten oplossen
3020 3020 Enkele wegen vormden onderdeel van relaties die zijn aangepast. Controleer of er geen fouten zijn geïntroduceerd.
3021 3021 Enkele waypoints, die te ver van de track liggen om hun tijd zinnig te kunnen schatten, zijn overgeslagen.
3022 3022 Sommige waypoints met tijdmarkeringen van vóór de start of na het einde van de track zijn overgeslagen of naar de start verplaatst.
3023 3023 -----
3024 3024 Voorinstellingenmenu sorteren
3025 3025 -----
3026 3026 Bron
3027 3027 Brontekst
3028 3028 Gehandicaptenplaats
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 Snelheid
3032 3032 -----
3033 3033 Snelheidscamera
3034 3034 Pennen
3035 3035 Weg splitsen
3036 3036 Een weg bij de geselecteerde knoop splitsen.
3037 3037 -----
3038 3038 Weg {0} in {1} delen splitsen
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 Balsporten
3042 3042 Sportfaciliteiten
3043 3043 -----
3044 3044 Sportcentrum
3045 3045 Bron
3046 3046 Stadion
3047 3047 Standaard UNIX-geometrieargument
3048 3048 Sterren
3049 3049 Start zoeken
3050 3050 -----
3051 3051 Start het downloaden van data
3052 3052 Start een nieuwe weg vanaf de node.
3053 3053 Trackstart (doet dit altijd als geen andere markers beschikbaar zijn).
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Mappenscan starten
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Provincie
3065 3065 -----
3066 3066 Kantoorartikelen
3067 3067 -----
3068 3068 Statusrapport
3069 3069 Trap
3070 3070 Overstap
3071 3071 -----
3072 3072 Stroom
3073 3073 Straatnaam
3074 3074 Straten
3075 3075 Straten NRW Geofabrik.de
3076 3076 Stijl voor binnenweg \"{0}\" komt overeen met multipolygoon.
3077 3077 Stijl voor buitenweg \"{0}\" komt niet overeen.
3078 3078 Stijl voor beperking {0} is niet gevonden.
3079 3079 Aktiveer filter
3080 3080 Deelgemeente
3081 3081 Metro
3082 3082 Metroingang
3083 3083 Sneltoetsen nevenscherm
3084 3084 Toegang
3085 3085 -----
3086 3086 Supermarkt
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 Oppervlakte
3091 3091 Bewakingscamera
3092 3092 Uitkijkpunt
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 SurveyorPlugin vereist LiveGpsPlugin, maar kan deze niet vinden!
3097 3097 Zwemmen
3098 3098 Zwitsers raster (Zwitserland)
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 Geluid synchroniseren
3102 3102 Synchroniseer alle gegevens
3103 3103 Synchroniseer alleen node {0}
3104 3104 Synchroniseer alleen relatie {0}
3105 3105 De tijd met een foto van de GPS-ontvanger synchroniseren
3106 3106 Synchroniseer alleen weg {0}
3107 3107 -----
3108 3108 Tafeltennis
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 Wegen taggen als
3114 3114 Wegen als water, kustlijn, land of niets taggen. Standaard is water.
3115 3115 Tagcheckerbron
3116 3116 Tester tagvoorkeuze
3117 3117 Tagvoorkeuzen
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 Tags met lege waarden
3127 3127 Tags ({0} conflicten)
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 Telefoon
3134 3134 Telefoonkaart
3135 3135 -----
3136 3136 Terras
3137 3137 Rijtjeshuis maken
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 Tweebaansweg
3141 3141 Derde keuze:
3142 3142 -----
3143 3143 Verbinding is mislukt.
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 De (kompas)richting van het lijnsegment dat wordt getekend.
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 De Afstandsbedieningsplugin luistert naar poort 8111 op localhost. De poort kan niet ingesteld worden omdat er naar verwezen wordt door externe applicaties die met deze plugin communiceren.
3151 3151 De \"van\"-weg begint of eindigt niet bij een \"via\"-knoop.
3152 3152 De \"vanaf\"-weg begint of eindigt niet bij een \"via\"-weg.
3153 3153 De \"naar\"-weg begint of eindigt niet bij een \"via\"-knoop/
3154 3154 De \"naar\"-weg begint of eindigt niet bij een \"via\"-weg.
3155 3155 De waarde waarmee de snelheid is vermenigvuldigd voor snel doorspoelen.
3156 3156 De hoek tussen het vorige en het huidige wegsegment.
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 De huidige selectie kan niet gebruik worden voor splitsen.
3162 3162 De huidige selectie kan niet worden gebruikt voor het losmaken.
3163 3163 Huidige waarde is standaard.
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Het document bevat geen gegevens.
3167 3167 De volgende fouten traden op gedurende bulk ophalen: {0}
3168 3168 De geografische breedtegraad bij de cursor.
3169 3169 De geografische lengtegraad bij de cursor.
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 De lengte van het nieuwe wegsegment dat wordt getekend.
3173 3173 -----
3174 3174 De grootte van het maximale omvattende gebied is 0.25 en je verzoek is te groot. Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osm
3175 3175 -----
3176 3176 De naam van het object bij de cursor.
3177 3177 Het aantal seconden om vooruit of achteruit te springen als de bijbehorende knop wordt ingedrukt.
3178 3178 -----
3179 3179 De plugin is uit de configuratie verwijderd. Start JOSM opnieuw om de plugin uit de applicatie te halen.
3180 3180 De projectie \"{0}\" in de URL en de huidige projectie \"{1}\" komen niet overeen.\nDat kan tot foutieve coördinaten leiden.
3181 3181 De projectie {0} kon niet geactiveerd worden. Mercator wordt gebruikt
3182 3182 -----
3183 3183 De verhouding tussen verstreken tijd van de geluidsopname en de werkelijkheid
3184 3184 De regexp \"{0}\" bevat een ontleedfout op positie {1}, complete foutmelding:\n\n{2}
3185 3185 Het gevraagde gebied is te groot. Zoom iets in of verander de resolutie
3186 3186 De geselecteerde GPX-track bevat geen tijdmarkering. Selecteer een andere.
3187 3187 -----
3188 3188 De geselecteerde knopen hebben niet dezelfde weg gemeen.
3189 3189 De selecteerde foto's bevatten geen tijdinformatie.
3190 3190 Knopen van de geselecteerde weg(gen) liggen buiten het gedownloade gegevensgebied.\nHierdoor kunnen knopen onbedoeld gewist worden.\nWeet je zeker dat je verder wilt gaan?
3191 3191 -----
3192 3192 De bronnen (URL of bestandsnaam) van spellingscontrole (zie http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) of gegevensbestanden van tagchecker.
3193 3193 De beginlocatie bevindt zich buiten de bbox
3194 3194 -----
3195 3195 Het zichtbare gebied is te klein of te groot om gegevens uit OpenStreetBugs te downloaden
3196 3196 De weg kan niet gesplitst worden bij de geselecteerde knopen. (Tip: selecteer knopen in het midden van de weg.)
3197 3197 De wegen kunnen in hun huidige richtingen niet worden gecombineerd. Wil je de richting van enkele omkeren?
3198 3198 Theater
3199 3199 -----
3200 3200 Hun versie
3201 3201 -----
3202 3202 Hun met Samengevoegd
3203 3203 Themapark
3204 3204 -----
3205 3205 Er zijn geen geopende wijzigingensets
3206 3206 Er zijn geen objecten geselecteerd om te verversen
3207 3207 Er bevinden zich enkele onopgeloste conflicten in het document. Deze worden niet opgeslagen en worden behandeld alsof je ze genegeerd hebt. Doorgaan?
3208 3208 Fout tijdens het tonen van de URL van deze marker
3209 3209 Er zijn problemen met de volgende plugins:\n\n{0}
3210 3210 Er waren {0} tegenstrijdigheden tijdens het importeren.
3211 3211 Deze opdracht heeft geen sneltoets.\n\n
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 Dit is na het einde van de opname
3215 3215 -----
3216 3216 De knoop is met niets anders verbonden.
3217 3217 -----
3218 3218 Deze plugin controleert op fouten in sleutels en waarden van eigenschappen.
3219 3219 -----
3220 3220 De test controleert op knopen zonder tag die geen deel uitmaken van enige weg.
3221 3221 Dit test op wegen zonder tag, die leeg zijn of één knoop bevatten.
3222 3222 Deze test controleert op wegen die sommige van de knopen meer dan eens bevatten.
3223 3223 Deze test controleert op wegen met gelijke namen die mogelijk verkeerd gespeld zijn.
3224 3224 Deze test controleert of een weg een eindpunt heel dicht bij een andere weg heeft.
3225 3225 -----
3226 3226 Deze test controleert of een verbinding tussen twee knopen niet gebruikt wordt door meer dan één weg.
3227 3227 Deze test controleert of kustlijnen correct zijn.
3228 3228 Deze test controleert of er geen knopen met precies dezelfde locatie zijn.
3229 3229 -----
3230 3230 De test controleer de richting van water-, land of kustlijnwegen.
3231 3231 -----
3232 3232 Deze test zoekt knopen met dezelfde naam (kunnen dubbele zijn).
3233 3233 Dit test of circulaire wegen gesloten zijn.
3234 3234 -----
3235 3235 Deze nodes staan niet in een circel. Opheffend
3236 3236 Tegelnummers
3237 3237 Tegelbronnen
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 Tijdzone:
3241 3241 Tijdzone: {0}
3242 3242 -----
3243 3243 Om overbelasting van Cadastre-WMS te vermijden,\nis importeergrootte beperkt tot maximaal 1 km2.
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 Schakelen volledig scherm beeld
3247 3247 GPX-lijnen in-/uitschakelen
3248 3248 Draadmodelweergave in- of uitschakelen
3249 3249 Schakelen volledig scherm beeld
3250 3250 -----
3251 3251 Zichtbaarheid van de markertekst en pictogrammen in- of uitschakelen.
3252 3252 Zichtbaarheid van een laag in- of uitschakelen.
3253 3253 Omschakelen: {0}
3254 3254 De algemene instelling \"{0}\" in-/uitschakelen
3255 3255 Toiletten
3256 3256 Tol
3257 3257 Tolpoort
3258 3258 Gereedschap: {0}
3259 3259 Werkbalk
3260 3260 Werkbalk aanpassing
3261 3261 Gereedschappen
3262 3262 Toerisme
3263 3263 Toren
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 Dorp
3267 3267 Stadhuis
3268 3268 -----
3269 3269 Speelgoed
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 Track (klasse 1)
3273 3273 Track (klasse 2)
3274 3274 Track (klasse 3)
3275 3275 Track (klasse 4)
3276 3276 Track (klasse 5)
3277 3277 Track- en puntkleuring
3278 3278 -----
3279 3279 Verkeerslicht
3280 3280 -----
3281 3281 Tramhalte
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 Boom
3286 3286 Autoweg
3287 3287 Autowegverbinding
3288 3288 -----
3289 3289 Probeer eerst de plugin te updaten naar de nieuwste versie voordat je een fout rapporteert.
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 Start tunnel
3293 3293 Verkeersbeperking
3294 3294 Draaicirkel
3295 3295 Zwaaiplaats
3296 3296 -----
3297 3297 Draaiplateau
3298 3298 Soort
3299 3299 -----
3300 3300 UIC-referentie
3301 3301 ONBEKEND
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 URL van www.openstreetmap.org (je kunt hier een URL plakken om het gebied te downloaden)
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 Wegen losmaken
3312 3312 -----
3313 3313 Kan nieuwe geluidsmarker niet aanmaken.
3314 3314 Kan geen vertaling voor taalgebied {0} vinden. Naar {1} terugvallen.
3315 3315 -----
3316 3316 Kan geen canoniek pad voor map {0} krijgen\n
3317 3317 -----
3318 3318 Kan lat/lon niet ontleden.
3319 3319 Kan in de afgespeelde laag niet synchroniseren.
3320 3320 Ongeklassificeerd
3321 3321 Niet-gesloten wegen.
3322 3322 Niet-gesloten weg
3323 3323 -----
3324 3324 Niet-verbonden wegen.
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 Ongedaan maken
3336 3336 -----
3337 3337 Verplaatsing ongedaan maken
3338 3338 -----
3339 3339 De laatste opdracht opgedaan maken.
3340 3340 Laat paneel drijven
3341 3341 Er is een onverwachte fout opgetreden
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Onverwacht token: {0}
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Ongebonden knoop
3352 3352 Universiteit
3353 3353 Onbekende bestandsextentie: {0}
3354 3354 Onbekende host
3355 3355 Onderwerpstatus onbekend
3356 3356 Onbekende logstructuur
3357 3357 Onbekend lidtype voor \"{0}\".
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 Onbekende primitief: {0}. Toegestane waarden zijn knoop, weg of relatie
3361 3361 -----
3362 3362 Onbekende rol \"{0}\".
3363 3363 Onbekende zinnen:
3364 3364 Onbekend type: {0}
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Onbenoemde wegen
3368 3368 Ongeordende kustlijn
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Alles deselecteren
3375 3375 Alles (escape) deselecteren
3376 3376 Alles deselecteren (focus)
3377 3377 Alle objecten deselecteren.
3378 3378 Niet-ondersteunde WMS-bestandsversie; is {0}, verwachtte {1}
3379 3379 Niet-ondersteunde versie bufferbestand; {0} gevonden, {1} verwacht.\nMaak een nieuwe aan.
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 Ongetagde en niet-verbonden knopen
3383 3383 Ongetagde wegen
3384 3384 Ongetagde, lege en éénknoopswegen
3385 3385 Omhoog
3386 3386 -----
3387 3387 Plugins bijwerken
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 Ververs objecten
3393 3393 -----
3394 3394 Ververs selectie
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 De volgende plugins bijwerken:\n\n{0}
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 Update de huidige geselecteerde objecten van de server (herdownload data)
3401 3401 Ververst de objecten in de aktieve data laag vanaf de server
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 data aan het updaten
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 Aanpassingen uploaden
3410 3410 Voorkeuren uploaden
3411 3411 Spoor uploaden
3412 3412 Sporen uploaden
3413 3413 Verstuur alle wijzigingen in de aktieve data laag naar de OSM server
3414 3414 Verstuur alle wijzigingen in de huidige selectie naar de OSM server
3415 3415 Uploaden afgebroken
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Upload is mislukt. Server gaf de volgende melding:
3422 3422 -----
3423 3423 Upload selectie
3424 3424 -----
3425 3425 De huidige voorkeuren naar de server uploaden
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 GPX-track uploaden
3432 3432 GPX-track uploaden: {0}% ({1} van {2})
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Data aan het uploaden voor laag ''{0}''
3436 3436 Versturen van {0} objecten ...
3437 3437 -----
3438 3438 Sporen naar openstreetmap.org uploaden
3439 3439 Gebruik
3440 3440 Gebruik
3441 3441 Gebruik <b>(</b> en <b>)</b> om expressies te groeperen
3442 3442 Gebruik <b>\"</b> om operanten aan te halen (b.v. als sleutel \":\" bevat)
3443 3443 Gebruik <b>|</b> of <b>OR</b> om te combineren met een logische OR
3444 3444 -----
3445 3445 Gebruik de standaard
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 Uitgebreide eigenschapchecker gebruiken
3449 3449 Decimale graden gebruiken.
3450 3450 Gebruik de standaard
3451 3451 Standaardgegevensbestand gebruiken.
3452 3452 Algemene instellingen gebruiken.
3453 3453 Standaardbestand spellingscontrole gebruiken.
3454 3454 -----
3455 3455 Gebruik foutenlaag.
3456 3456 Algemene instellingen gebruiken.
3457 3457 Uitzonderingslijst gebruiken.
3458 3458 -----
3459 3459 De huidige kleuren als nieuw kleurenschema gebruiken.
3460 3460 Het standaardgegevensbestand gebruiken (aanbevolen).
3461 3461 Het standaardbestand spellingscontrole gebruiken (aanbevolen).
3462 3462 -----
3463 3463 Gebruik de foutenlaag om problematische elementen weer te geven.
3464 3464 Gebruik uitzonderingslijst om waarschuwingen te onderdrukken.
3465 3465 Het geselecteerde schema uit de lijst gebruiken.
3466 3466 -----
3467 3467 Gebruiker
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 Gebruikersnaam
3472 3472 Gebruikersnaam
3473 3473 De sneltoets \"{0}\" gebruiken als alternatief.\n\n
3474 3474 Valideren
3475 3475 Valideer eigenschapwaarden en -tags door uitgebreide regels toe te passen.
3476 3476 Valideer eigenschapsleutels met een woordenlijst
3477 3477 Valideer eigenschapwaarden tegen presets
3478 3478 -----
3479 3479 Validatie
3480 3480 Validatiefouten
3481 3481 Waarde
3482 3482 Waarde \"{0}\" voor sleutel \"{1}\" niet in voorkeuze.
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 Verschillende instellingen die het uiterlijk van het programma beïnvloeden.
3491 3491 -----
3492 3492 Snelheid (rood = langzaam, groen = snel)
3493 3493 Verkoopautomaat
3494 3494 Producten
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 Versie {0}
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 Dierenarts
3504 3504 Videotheek
3505 3505 Beeld
3506 3506 Beeld: {0}
3507 3507 Uitkijkpunt
3508 3508 Klein dorp
3509 3509 Stadsgroen
3510 3510 Dorp/stad
3511 3511 Wijngaard
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 Calibratie geluidsopname
3517 3517 Vulkaan
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 WAARSCHUWING: onverwachte formaat vande API base URL. Verwijzing naar informatie of geschiedenis pagina voor OSM primitive zal waarschijnlijk mislukken. API base URL is: ''{0}''
3522 3522 WAARSCHUWING: onverwachte formaat vande API base URL. Verwijzing naar gebruikers pagina to info voor OSM user zal waarschijnlijk mislukken. API base URL is: ''{0}''
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 WMS-laag
3528 3528 Voorkeuren WMS-plugin
3529 3529 WMS-URL
3530 3530 WMS-URL (standaard)
3531 3531 -----
3532 3532 WMS-laag ({0}), automatisch in zoom {1} downloaden
3533 3533 WMS-laag ({0}), in zoom {1} downloaden
3534 3534 WMS-laag ({0}), {1} tegel(s) geladen
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 Muur
3541 3541 Waarschuwing
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 Waarschuwing: Laag ''{0}'' bestaat niet meer. 'Kan niet verwijderen' conflikt voor primitief ''{1}''.
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 Waarschuwing: het wachtwoord wordt onversleuteld verstuurd.
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 Waarschuwing: automatisch afkappen van waarde van tag \"{0}\" van verwijderd objekt {1}
3558 3558 -----
3559 3559 Waarschuwing: fout kop \"{0}\" komt niet overeen met verwacht patroon
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 Waarschuwing: object \"{0}\" is reeds verwijderd op de server. Sla dit object over, versturen wordt opnieuw uitgevoerd
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 Waarschuwing: {0}
3583 3583 Waarschuwingen
3584 3584 Wasstraat
3585 3585 Afvalzuivering
3586 3586 -----
3587 3587 Zwembad
3588 3588 Watertoren
3589 3589 Waterval
3590 3590 Waterwegpunt
3591 3591 Wave-geluidsbestanden (*.wav)
3592 3592 Weg \"{0}\" met minder dan twee punten.
3593 3593 -----
3594 3594 Weginformatie
3595 3595 -----
3596 3596 Wegeindknoop dicht bij andere snelweg
3597 3597 Wegeindknoop dicht bij andere weg
3598 3598 Wegknoop dicht bij andere weg
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 Weg:
3602 3602 Waypoint-afbeelding
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 Wegen
3606 3606 Kruis langs de weg
3607 3607 Kapelletje langs de weg
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 Stuw
3611 3611 Drasland
3612 3612 Rolstoel
3613 3613 Bij importeren van geluid, pas het toe op ieder waypoint in de GPX-laag.
3614 3614 Bij importeren van geluid, maak markers van...
3615 3615 Bij het omkeren van de rijrichting worden de volgende veranderingen van eigenschappen van de weg en zijn knopen voorgesteld om de gegevens consistent te houden.
3616 3616 Tijdens het opslaan worden backupbestanden, eindigend op een ~, behouden.
3617 3617 Welke WMS-laag als achtergrond gebruiken voor tracing? Standaard is IR1.
3618 3618 Gehele groep
3619 3619 Breedte (meters)
3620 3620 -----
3621 3621 Windmolen
3622 3622 Draadmodelweergave
3623 3623 Bos
3624 3624 Fabriek
3625 3625 Wereld
3626 3626 Onjuit aantal parameters voor knooppunten operator
3627 3627 Verkeerd aantal parameters voor tags operator
3628 3628 Verkeerd geordende wegen.
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 Je staat op het punt knopen te verwijderen buiten het gebied dat je hebt gedownload.<br>Dit kan problemen veroorzaken omdat andere objecten (die je niet ziet) ze kunnen gebruiken.<br>Wil je ze echt verwijderen?
3639 3639 Je kunt ook een URL van www.openstreetmap.org inplakken.
3640 3640 U dient JOSM opnieuw te starten om sommige instellingen te activeren.
3641 3641 U dient eerst bronnen van tagvoorkeuzen in Voorkeuren op te geven.
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Je moet minstens één weg selecteren.
3645 3645 -----
3646 3646 Je moet twee of meer knopen selecteren om een rondgaande weg te splitsen
3647 3647 Je moet de afspeelstart slepen (Shift-toets ingedrukt) op de geluidsmarker of op het trackpunt waar je wilt synchroniseren.
3648 3648 U moet de afspeelstart nabij de GPX-track slepen waarvan u de gekoppelde geluidsopname afspeelde (na de eerste marker).
3649 3649 Je moet het geluid gepauzeerd hebben op het punt in de track waar je de marker wilt hebben.
3650 3650 Pauzeer het geluid op het moment dat je de synchronisatiehulp hoort.
3651 3651 Je vraagt te veel knopen (limiet is 50.000). Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osm
3652 3652 U mag een GPX-track selecteren
3653 3653 -----
3654 3654 U staat op het punt {0} browser vensters te openen. <br> Dit kan zowel uw scherm met browser vensters vullen <br> als een behoorlijke tijd duren.
3655 3655 -----
3656 3656 Nulcoördinaten:
3657 3657 Dierentuin
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 Inzoomen
3661 3661 Uitzoomen
3662 3662 Zoom en verplaats kaart
3663 3663 Zoom optimaal en 1:1
3664 3664 Zoom door slepen of CTRL+. of CTRL+,; verplaats met CTRL+omhoog, links, omlaag, rechts; verplaats met rechter knop
3665 3665 Inzoomen
3666 3666 Uitzoomen
3667 3667 Beeld inzoomen op {0}
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 Op probleem inzoomen
3672 3672 Naar de geselecteerde element(en) zoomen.
3673 3673 Op selectie inzoomen.
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 Inzoomen op {0}
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 \"{0}\" is niet gesloten en kan daarom niet worden samengevoegd.
3683 3683 \nHoogte: {0} m
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 afgekorte straatnaam
3699 3699 Toevoegen aan selectie
3700 3700 adres
3701 3701 -----
3702 3702 kabelbaan
3703 3703 luchtverbinding
3704 3704 luchtverbinding_donker
3705 3705 luchtverbinding_licht
3706 3706 landbouw
3707 3707 alles
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 alternatief
3711 3711 soort voorziening {0}
3712 3712 voorziening
3713 3713 voorziening_licht
3714 3714 voorziening_verkeer
3715 3715 Anglicaan
3716 3716 diervoeder
3717 3717 -----
3718 3718 iedere
3719 3719 -----
3720 3720 Boogschieten
3721 3721 gebied
3722 3722 -----
3723 3723 Oosters
3724 3724 -----
3725 3725 Atletiek
3726 3726 Australisch football
3727 3727 auto-laden tegels
3728 3728 auto-zoom
3729 3729 achtergrond
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 Bahai
3733 3733 Baptist
3734 3734 -----
3735 3735 blokkade gebruikt om een weg
3736 3736 Honkbal
3737 3737 estuarium
3738 3738 Basketball
3739 3739 strand
3740 3740 fiets
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 veen
3744 3744 Boules
3745 3745 grens
3746 3746 Bowling
3747 3747 brug
3748 3748 brugtag op een knoop
3749 3749 -----
3750 3750 braakliggend gebied
3751 3751 Boeddhisme
3752 3752 gebouw
3753 3753 hamburger
3754 3754 -----
3755 3755 busbaan
3756 3756 Kanoën
3757 3757 Hoofdlettergevoelig
3758 3758 Katholiek
3759 3759 begraafplaats
3760 3760 de selectie aanpassen
3761 3761 het venster aanpassen
3762 3762 Buffergeheugen controleren...
3763 3763 Chinese keuken
3764 3764 Christelijk
3765 3765 sigaretten
3766 3766 -----
3767 3767 Klimmen
3768 3768 met de klok mee
3769 3769 -----
3770 3770 afgesloten weg
3771 3771 kolen
3772 3772 kustlijn
3773 3773 kinderhoofdjes
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 condooms
3778 3778 De verbonden DG100 configureren
3779 3779 Alle remote-controlopdrachten handmatig bevestigen
3780 3780 -----
3781 3781 naaldbomen
3782 3782 verbinding
3783 3783 werkzaamheden
3784 3784 Kan geen geluidsinvoerstroom uit invoer-URL krijgen
3785 3785 -----
3786 3786 Cricket
3787 3787 Cricket netten
3788 3788 Croquet
3789 3789 fietspad met fietstag
3790 3790 Fietsen
3791 3791 gegevens
3792 3792 loofbomen
3793 3793 gegevens na importeren wissen
3794 3794 verwijderd
3795 3795 vervallen
3796 3796 bestemmingsverkeer
3797 3797 bestemming
3798 3798 omweg
3799 3799 uitgeschakeld
3800 3800 dok
3801 3801 Hondenraces
3802 3802 -----
3803 3803 omlaag
3804 3804 bergafwaarts
3805 3805 -----
3806 3806 frisdranken
3807 3807 oprit
3808 3808 oost
3809 3809 eenvoudig
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 Paardensport
3813 3813 Evangelist
3814 3814 -----
3815 3815 voorbeelden
3816 3816 hondenpoepzakjes
3817 3817 -----
3818 3818 onwaar: de eigenschap is expliciet uitgeschakeld
3819 3819 landbouwgrond
3820 3820 veerboot
3821 3821 zoek in selectie
3822 3822 -----
3823 3823 voedsel
3824 3824 voet
3825 3825 Football
3826 3826 voetpad met voettag
3827 3827 -----
3828 3828 bosbouw
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 fossiele brandstoffen
3832 3832 -----
3833 3833 vanaf weg
3834 3834 Stahoogte
3835 3835 -----
3836 3836 Duits
3837 3837 gletsjer
3838 3838 Golf
3839 3839 golfbaan
3840 3840 GPS-marker
3841 3841 GPS-punt
3842 3842 gras
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Grieks
3847 3847 groen
3848 3848 ontwikkelingsgebied
3849 3849 gebied
3850 3850 Turnen
3851 3851 Bukhoogte
3852 3852 -----
3853 3853 gezondheid
3854 3854 -----
3855 3855 heide
3856 3856 markeren
3857 3857 snelweg
3858 3858 snelweg zonder een referentie
3859 3859 snelwegroute
3860 3860 -----
3861 3861 Hindoestaans
3862 3862 historisch
3863 3863 geschiedenis
3864 3864 Hockey
3865 3865 paard
3866 3866 Paardenraces
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 water
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 gegevens importeren van {0}
3874 3874 inactief
3875 3875 -----
3876 3876 onvolledig
3877 3877 incomplete weg
3878 3878 Indiaas
3879 3879 industrieel
3880 3880 binnensegment
3881 3881 -----
3882 3882 eiland
3883 3883 Italiaanse keuken
3884 3884 Jain
3885 3885 Japans
3886 3886 Jehovahs getuigen
3887 3887 Joods
3888 3888 Kebab
3889 3889 -----
3890 3890 vuilstortplaats
3891 3891 grondgebruik
3892 3892 soort landgebruik {0}
3893 3893 Laag
3894 3894 laagtag met een + teken
3895 3895 links
3896 3896 vrije tijd
3897 3897 soort vermaak {0}
3898 3898 licht_water
3899 3899 -----
3900 3900 woonerf
3901 3901 gegevens uit API laden
3902 3902 -----
3903 3903 Kruiphoogte
3904 3904 Luthers
3905 3905 mangroven
3906 3906 kunstmatig
3907 3907 jachthaven
3908 3908 moeras
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 max. snelheid voor een voetpad
3912 3912 Meetmodus
3913 3913 -----
3914 3914 Methodist
3915 3915 Mexicaans
3916 3916 militair gebruik
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 verkeerd gespelde sleutelnaam
3921 3921 gemengd
3922 3922 Mormoon
3923 3923 Motorsport
3924 3924 -----
3925 3925 Autosnelweg
3926 3926 op- en afrit autosnelweg
3927 3927 slikgronden
3928 3928 Meervoudig
3929 3929 meerlaags
3930 3930 Multipolygone weg \"{0}\" is niet gesloten.
3931 3931 Moslim
3932 3932 Natuurlijk
3933 3933 soort natuur {0}
3934 3934 natuur
3935 3935 kranten
3936 3936 nee
3937 3937 geen omschrijving beschikbaar
3938 3938 geen aanpastoets
3939 3939 -----
3940 3940 niet linksaf
3941 3941 niet rechtsaf
3942 3942 niet rechtdoor
3943 3943 niet keren
3944 3944 geen
3945 3945 Scandinavisch
3946 3946 noord
3947 3947 noordoost
3948 3948 noordwest
3949 3949 niet verwijderd
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 beginner
3955 3955 nucleair
3956 3956 -----
3957 3957 oneven
3958 3958 -----
3959 3959 oud spoor
3960 3960 éénrichtingstag op een knoop
3961 3961 alleen linksaf
3962 3962 alleen rechtsaf
3963 3963 alleen rechtdoor
3964 3964 -----
3965 3965 opties
3966 3966 -----
3967 3967 Orthodox
3968 3968 ander spoor
3969 3969 buitensegment
3970 3970 buiten gedownload gebied
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 parkeerbiljet
3974 3974 gedeeltelijk: verschillende geselecteerde objecten hebben verschillende waarden, niet veranderen
3975 3975 verhard
3976 3976 -----
3977 3977 berg of -heuveltop
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 pelicaan
3981 3981 Pelota
3982 3982 -----
3983 3983 toestemming
3984 3984 foto's
3985 3985 fotovoltage
3986 3986 pijler
3987 3987 pijplijn
3988 3988 piste_gevorderden
3989 3989 piste_eenvoudig
3990 3990 -----
3991 3991 piste_vrijekuur
3992 3992 piste_middelmatig
3993 3993 piste_beginner
3994 3994 Sportveld
3995 3995 -----
3996 3996 plaats
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 kracht
4001 4001 -----
4002 4002 provinciale weg
4003 4003 op- en afrit provinciale weg
4004 4004 privé
4005 4005 voorgesteld
4006 4006 Protestant
4007 4007 Openbaar vervoer
4008 4008 overzichtskaart
4009 4009 vervoerskaarten
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 Quaker
4013 4013 mijnbouw
4014 4014 Badminton
4015 4015 spoor
4016 4016 Rangeerterrein
4017 4017 spoorovergang
4018 4018 spoorweg
4019 4019 spoorwegpunt
4020 4020 -----
4021 4021 rietveld
4022 4022 Poortlijst bijwerken
4023 4023 -----
4024 4024 lokaal
4025 4025 Reguliere expressie
4026 4026 relatie zonder type
4027 4027 Verwijderen uit selectie
4028 4028 Selectie vervangen
4029 4029 woongebied
4030 4030 restaurant zonder naam
4031 4031 winkelcentrum
4032 4032 rechts
4033 4033 rivierbank
4034 4034 straat
4035 4035 rotonde
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 Rugby
4039 4039 Zoutwatermoeras
4040 4040 zand
4041 4041 schalen
4042 4042 -----
4043 4043 ruig land
4044 4044 N-weg
4045 4045 sport selecteren:
4046 4046 geselecteerd
4047 4047 selectie
4048 4048 maak fietsbaan als strook op een fietspad
4049 4049 toegangsweg
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 Schieten
4054 4054 winkel
4055 4055 soort winkel {0}
4056 4056 nevenweg
4057 4057 Sikh
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 Skateboarden
4061 4061 Schaatsen
4062 4062 -----
4063 4063 Skiën
4064 4064 -----
4065 4065 Voetbal
4066 4066 zuid
4067 4067 zuidoost
4068 4068 zuidwest
4069 4069 Spirtualist
4070 4070 -----
4071 4071 soort sport {0}
4072 4072 Sportcentrum
4073 4073 privéoprit
4074 4074 Stadion
4075 4075 postzegels
4076 4076 standaard
4077 4077 -----
4078 4078 stroom
4079 4079 straat
4080 4080 straatnaam bevat ss
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 metro
4084 4084 -----
4085 4085 oppervlak
4086 4086 Moeras
4087 4087 snoepgoed
4088 4088 Zwemmen
4089 4089 Tafeltennis
4090 4090 -----
4091 4091 Taoist
4092 4092 prepaid-kaarten
4093 4093 tijdelijk
4094 4094 type tijdelijke snelweg
4095 4095 Tennis
4096 4096 -----
4097 4097 weg buiten bebouwde kom
4098 4098 tekst
4099 4099 Thais
4100 4100 slik
4101 4101 -----
4102 4102 naar
4103 4103 naar weg
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 toerisme
4107 4107 soort toerisme {0}
4108 4108 -----
4109 4109 speelgoed
4110 4110 -----
4111 4111 verkeerslichten
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 waar: de eigenschap is expliciet ingeschakeld
4115 4115 autoweg
4116 4116 op- en afrit autoweg
4117 4117 Turks
4118 4118 Omkeermogelijkheid
4119 4119 soort
4120 4120 niet geklassificeerd
4121 4121 zonder verkeerslichten
4122 4122 ondergronds
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 onbekend
4127 4127 ongemarkeerd
4128 4128 onverhard
4129 4129 -----
4130 4130 deselecteer: deze eigenschap niet voor de geselecteerde objecten instellen
4131 4131 niet-getagd
4132 4132 ongetagde weg
4133 4133 ongebruikelijke tagcombinatie
4134 4134 omhoog
4135 4135 gebruik
4136 4136 validatiefout
4137 4137 Validatie andere
4138 4138 Validatiewaarschuwing
4139 4139 versie {0}
4140 4140 via knoop of weg
4141 4141 -----
4142 4142 vulkaan
4143 4143 tegoedbonnen
4144 4144 -----
4145 4145 waterweg
4146 4146 soort waterweg {0}
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 Wild
4154 4154 -----
4155 4155 oerbos
4156 4156 houtland
4157 4157 gekeerde snelwegtag op een knoop
4158 4158 x van
4159 4159 y van
4160 4160 tuin
4161 4161 ja
4162 4162 -----
4163 4163 zoomniveau
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 {0} bestaat uit:
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 {0} knopen in weg {1} overschrijdt het maximum aantal knopen {2}
4174 4174 {0} knopen tot nu toe...
4175 4175 -----
4176 4176 {0} tag-conflicten om op te lossen
4177 4177 {0} km2
4178 4178 -----
4179 4179 {0} zijn getagd als GPS
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 {0}: versie {1}{2}
4185m 1 -----
4186m 2 -----
4187m 3 -----
4188m 4 -----
4189m 5 -----
4190m 6 Een virtuele knoop toevoegen en naar een weg verplaatsen
4191m 6 Een virtuele knoop toevoegen en naar {0} wegen verplaatsen
4192m 7 Eigenschappen van {0} object aanpassen
4193m 7 Eigenschappen van {0} objecten aanpassen
4194m 8 {0} object wijzigen
4195m 8 {0} objecten wijzigen
4196m 9 Verwijder {0} knooppunt
4197m 9 Verwijder {0} knooppunten
4198m 10 Verwijder {0} object
4199m 10 Verwijder {0} objecten
4200m 11 Verwijder {0} relatie
4201m 11 Verwijder {0} relaties
4202m 12 Verwijder {0} weg
4203m 12 Verwijder {0} wegen
4204m 13 -----
4205m 14 Plugin-informatie van {0} site downloaden
4206m 14 Plugin-informatie van {0} sites downloaden
4207m 15 -----
4208m 16 -----
4209m 17 -----
4210m 18 Nieuwe node toevoegen aan weg.
4211m 18 Nieuwe nodes toevoegen aan {0} wegen.
4212m 19 Samengevoegde versie ({0} invoer)
4213m 19 Samengevoegde versie ({0} invoeren)
4214m 20 Verplaats {0} knooppunt
4215m 20 Verplaats {0} knooppunten
4216m 21 Mijn versie ({0} invoer)
4217m 21 Mijn versie ({0} invoeren)
4218m 22 Plakken {0} tag
4219m 22 Plakken {0} tags
4220m 23 -----
4221m 24 Roteer {0} knooppunt
4222m 24 Roteer {0} knooppunten
4223m 25 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knoop)
4224m 25 Vereenvoudig weg (verwijder {0} knopen)
4225m 26 De geselecteerde knoop ligt niet in het midden van enige weg.
4226m 26 De geselecteerde knopen liggen niet in het midden van enige weg.
4227m 27 De geselecteerde weg bevat niet de geselecteerde knoop.
4228m 27 De geselecteerde weg bevat niet alle geselecteerde knopen.
4229m 28 De selectie bevat {0} weg. Weet je zeker dat je deze wilt vereenvoudigen?
4230m 28 De selectie bevat {0} wegen. Weet je zeker dat je ze allemaal wilt vereenvoudigen?
4231m 29 Hun versie ({0} invoer)
4232m 29 Hun versie ({0} invoeren)
4233m 30 Er is meer dan een weg die gebruikt maakt van de node die u geselecteerd heeft, Selecteer ook de weg.
4234m 30 Er is meer dan een weg die gebruikt maakt van de nodes die u geselecteerd heeft, Selecteer ook de weg.
4235m 31 -----
4236m 32 -----
4237m 33 Dit verandert {0} object.
4238m 33 Dit verandert {0} objecten.
4239m 34 -----
4240m 35 -----
4241m 36 -----
4242m 37 -----
4243m 38 -----
4244m 39 Een track met {0} punt
4245m 39 Een track met {0} punten
4246m 40 afbeelding
4247m 40 afbeeldingen
4248m 41 -----
4249m 42 knoop
4250m 42 knopen
4251m 43 object
4252m 43 objecten
4253m 44 Punt
4254m 44 Punten
4255m 45 relatie
4256m 45 relaties
4257m 46 aan {0} primitief
4258m 46 aan {0} primitieven
4259m 47 weg
4260m 47 wegen
4261m 48 -----
4262m 49 -----
4263m 50 -----
4264m 51 -----
4265m 52 {0} bestaat uit {1} marker
4266m 52 {0} bestaat uit {1} markers
4267m 53 {0} bestaat uit {1} track
4268m 53 {0} bestaat uit {1} tracks
4269m 54 -----
4270m 55 {0} lid
4271m 55 {0} leden
4272m 56 {0} knoop
4273m 56 {0} knopen
4274m 57 -----
4275m 58 -----
4276m 59 -----
4277m 60 {0} punt
4278m 60 {0} punten
4279m 61 {0} relatie
4280m 61 {0} relaties
4281m 62 -----
4282m 63 -----
4283m 64 -----
4284m 65 {0} weg
4285m 65 {0} wegen
4286m 66 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.