source: josm/trunk/data/nb.lang@ 5042

Last change on this file since 5042 was 5042, checked in by stoecker, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 62.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 -----
7 7 # objekter
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 (Kode={0})
20 20 (Teksten har alt blitt kopiert til utklippstavlen din.)
21 21 -----
22 22 (URL var:
23 23 (Bruk internasjonalt nummer, f.eks. +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (intet objekt)
28 28 (ingen)
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 – En node som er brukt av flere linjer, og en av linjene, eller
40 40 – En node som brukes av flere linjer, eller
41 41 * En node med egenskaper, eller
42 42 – En linje, og en eller flere av nodene som er brukt i flere linjer.
43 43 – En linje som har en eller flere noder, som er brukt av flere linjer, eller
44 44 -----
45 45 -----
46 46 … andre typer transport mulig
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 bowling
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <Ingen GPX-spor er lastet inn>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 <b>child <i>uttrykk</i></b> – alle underobjekter av objektene i uttrykket
78 78 -----
79 79 -----
80 80 <b>incomplete</b> – alle uferdige objekter
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 <b>modified</b> – alle endrede objekter
87 87 -----
88 88 <b>parent <i>uttrykk</i></b> – alle overobjekter av objektene i uttrykket
89 89 -----
90 90 <b>selected</b> – alle objekter i utvalg
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 <b>untagged</b> – alle objekter uten egenskaper
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 +++++
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å avslutte sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
130 130 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å begynne sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Ta et bilde av din GPS mottaker når den viser tid.<br>Vis bildet her.<br>Skriv inn tidspunktet og velg tidssone<hr></html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 <html>Det finnes ingen lag som kildelaget <br>''{0}''<br> kan sammenføyes med.</html>
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Fenne handling krever {0} individuelle<br>download-forespørsler. Ønsker du<br>å fortsette?</html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>Opplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en node, linje ellerrelasjon.<br><br>Trykk <strong>{0}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{1}</strong> for å avbryte operasjonen og fortsette å redigere.<br></html>
244 244 <html>Opplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en<br>lokal node, linje eller relasjon.<br>Konflikten er forårsaket av <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>tjeneren har versjon {2}, lokal versjon er {3}.<br><br>Trykk <strong>{4}</strong> for å synkronisere kun konfliktelementet.<br>Trykk <strong>{5}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{6}</strong> for å gå tilbake og fortsette å redigere.<br></html>
245 245 -----
246 246 <html>Opplasting til tjeneren <strong>feilet</strong> fordi nåværende datasett<br>bryter en forhåndsbetingelse.<br>Feilmelding:<br>{0}</html>
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 <ikke angitt>
270 270 -----
271 271 > bunn
272 272 > topp
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 En spesiell håntering for det franske landregisterets WMS tjener
279 279 API-krav ikke møtt
280 280 API versjon: {0}
281 281 -----
282 282 Revet jernbane
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 Om
288 288 Om JOSM
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 Adkomst
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 I følge nformasjon i tilleggsprogram, er {0} opphavsmann.
299 299 kundekort
300 300 Handling
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 Legg til
311 311 -----
312 312 Legg til URL for liste over programtillegg.
313 313 Legg til node …
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Tilføy et nytt nøkkel/verdi-sett til alle objekter
320 320 Legg til en node i eksisterende linje
321 321 -----
322 322 Tilføy en ny kilde til lista.
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 Legg til informasjon om opphavsperson
332 332 -----
333 333 Legg alle inn i startutvalget. Kan være søketekst som i Google eller en URL som returnerer osm-xml
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Legg til node
337 337 Legg til node i linje
338 338 Legg til node i linje og lag tilknytning
339 339 Legg til node {0}
340 340 Legg til relasjon {0}
341 341 -----
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 -----
349 349 -----
350 350 -----
351 351 -----
352 352 Legg til linje {0}
353 353 Noder er lagt til i alle skjæringspunkt
354 354 Interpoler adresser
355 355 Adresser
356 356 -----
357 357 Legger inn en tester for objektmaler i hjelpemenyen til hjelp ved redigering av objektmaler (fohåndsvising av dialog). JAR-fila kan også kjøres selvstendig.
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Juster tidssone og forskyvning
365 365 -----
366 366 -----
367 367 Administrativt senter
368 368 Fylkesgrense
369 369 Administrativt nivå
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Avanserte innstillinger
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Taubaner og -heiser
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Flyplass
381 381 -----
382 382 Sprit og vin
383 383 Juster nodene til en sirkel
384 384 Juster nodene til en linje
385 385 Alle
386 386 -----
387 387 Alle formater
388 388 -----
389 389 Alle punkt og track linjervil tegnes med samme farge. Kan endres i Oppsett for Lag.
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 Hageparseller
394 394 Legger inn markører eller Noder på gps posisjon.
395 395 Tillat nedlastning av dine private GPS-spor
396 396 Tillat lesing av dine innstillinger
397 397 Tillat opplastning av GPS-spor
398 398 Tillat opplastning av kartdata
399 399 Tillat endring av dine innstillinger
400 400 Tillatt trafikk:
401 401 Tillater å åpne gpx/osm filer som går utenfor aktuelt skjermbilde
402 402 Lar deg anonymisere tidsstempler og raskt slette deler av store GPX-spor.
403 403 Tillater brukeren å lage flere fargepaletter og velge blant de. Endre farger og lagre som ny palett. Benyttes for å bytte til hvit bakgrunn med passende farger for bedre synbarhet i sollys. Se dialog i JOSM innstillinger og Kart innstillinger (Rart men sant :-)
404 404 -----
405 405 -----
406 406 Lar deg importere forskjellige dataformater direkte i JOSM.
407 407 Tillater å justere fargen etter gjennomsnittsfarten.
408 408 -----
409 409 +++++
410 410 Fjellstue
411 411 allerede registrert en konflikt for primitiv "{0}"
412 412 -----
413 413 Gi nytt navn på fil også
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 Antall seter
421 421 -----
422 422 -----
423 423 En OSM-datavalidator, som sjekker for typiske feil gjort av brukere og programmer.
424 424 -----
425 425 Det oppsto feil i programtillegget {0}
426 426 Klarte ikke synkronisere bildene med GPX-sporet. Bruk glidebryterne for å synkronisere bildene manuelt.
427 427 Det oppstod en uventet feil som kan stamme fra programtillegget «{0}».
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 -----
432 432 Et programtillegg for å knytte bilder til Waypoint i en GPX fil. En koblig opprettes når ''name'', ''cmt'' eller ''desc'' egenskapen på et waypoint stemmer med filenavnet til et bilde.
433 433 -----
434 434 Utfør endringer
435 435 Bruk Objektmal
436 436 Bruk løsninger
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Bruk udjevning på kartvisningen for et mere glatt utseende.
440 440 -----
441 441 Ta i bruk løste konflikter og lukk vinduet
442 442 Bruk valgte endringer
443 443 Bruk egenskaper i utklippstavla på alle valgte element.
444 444 -----
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 Gjennomføre?
450 450 Oppstillingsplass
451 451 -----
452 452 Arkeologisk plass
453 453 Bueskyting
454 454 Vil du virkelig fortsette?
455 455 Område
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 Kunstsenter
460 460 Kunstverk
461 461 -----
462 462 -----
463 463 -----
464 464 -----
465 465 -----
466 466 Turn
467 467 OBS: Benytt bare ekte tastaturtaster!
468 468 Attraksjon
469 469 -----
470 470 +++++
471 471 Ingen lydenhet tilgjengelig
472 472 Lydinnstillinger
473 473 Lyd-markører fra {0}
474 474 Lyd synkronisert i punkt {0}.
475 475 -----
476 476 +++++
477 477 Lydomviser
478 478 Lydomvisning via mobiltelefon
479 479 Australsk fotball
480 480 -----
481 481 -----
482 482 -----
483 483 -----
484 484 -----
485 485 -----
486 486 -----
487 487 -----
488 488 -----
489 489 Opphavsmann
490 490 Opphavsperson: {0}
491 491 -----
492 492 -----
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 Opphavsmenn
498 498 Automatisk
499 499 -----
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 -----
504 504 -----
505 505 Automatisk forslag
506 506 -----
507 507 -----
508 508 Minibank
509 509 Automatisk nedlasting
510 510 Korriger egenskap automatisk
511 511 Lag automatisk lydmerker fra punkt i track (heller enn egne waypoints)med navn eller beskrivelse.
512 512 Lag automatisk eget markørlag for waypoints ved åpning av GPX lag.
513 513 Tilgjengelig
514 514 -----
515 515 -----
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 Babyboks
522 522 Tilbake
523 523 -----
524 524 -----
525 525 Ryggstø
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 +++++
530 530 -----
531 531 -----
532 532 +++++
533 533 +++++
534 534 -----
535 535 Stengsel
536 536 +++++
537 537 Enkel
538 538 Basseng
539 539 +++++
540 540 Batterier
541 541 Slagmark
542 542 -----
543 543 Havbukt
544 544 Strand
545 545 -----
546 546 Fyrlykt
547 547 -----
548 548 -----
549 549 Benk
550 550 Drikke
551 551 Sykkel
552 552 -----
553 553 -----
554 554 -----
555 555 -----
556 556 +++++
557 557 Sykkelforretning
558 558 -----
559 559 -----
560 560 Blankt lag
561 561 Steinblokk
562 562 -----
563 563 Tavleinnhold
564 564 Skipsverft
565 565 Sperresøyle
566 566 Bokhandel
567 567 -----
568 568 Bokmerker
569 569 Tollstasjon
570 570 Botanisk navn
571 571 +++++
572 572 Grenser
573 573 Grense
574 574 Grensestein
575 575 -----
576 576 Grensetype
577 577 Yttergrense for arbeidsområde
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 +++++
582 582 -----
583 583 Bro
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Rivningsområde
587 587 -----
588 588 Feilrapporter
589 589 Bygning
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 Støtfangergjerde
595 595 Busspor
596 596 Bussplatform
597 597 Busstasjon
598 598 Bussholdeplass
599 599 Bussluse
600 600 Slakter
601 601 -----
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 -----
609 609 Taubane
610 610 -----
611 611 Kafé
612 612 -----
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 +++++
617 617 Campingplass
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 -----
622 622 Kanal
623 623 Avbryt
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 Avbryt konfliktløsning og lukk vinduet
629 629 Avbryt operasjon
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 Kan ikke legge til node utenfor kartet.
635 635 -----
636 636 -----
637 637 Kan ikke bruke uavgjort sammenslåing for egenskap
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 Kan ikke flytte objekter utenfor kartet.
653 653 -----
654 654 kan ikke løse uavgjort konflikt
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Kan ikke gjøre om kommando "{0}" fordi lag "{1}" ikke lenger er tilgjengelig
659 659 Kano
660 660 Bokser
661 661 Kapasitet
662 662 -----
663 663 Bil
664 664 Bilforretning
665 665 Campingvognplass
666 666 -----
667 667 Valuta
668 668 Slott
669 669 -----
670 670 Ferist
671 671 Huleinngang
672 672 Kirkegård
673 673 Midtstill kartbilde
674 674 Stolheis
675 675 Feriehytter
676 676 Endre egenskaper
677 677 Endre retninger?
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Endre node {0}
682 682 Skift relasjon
683 683 Endre rolle for relasjonsmedlem {0} {1}
684 684 Endre relasjon {0}
685 685 Bytt oppløsning
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 Endre linje {0}
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 Bytt tastatursnarvei manuelt.
706 706 -----
707 707 Se etter FIXMEs
708 708 -----
709 709 Sjekk egenskabsnøkler
710 710 Sjekk egenskapsverdier.
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 Sjekker om linjer har identiske etterfølgende Noder.
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Hygiene
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 Velg
726 726 Velg en farge
727 727 Velg en farge for {0}g
728 728 Velg en lisens
729 729 -----
730 730 Velg OSM-objekt-type
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Kirke
735 735 Kino
736 736 -----
737 737 Storby
738 738 Bygrense
739 739 Bymur
740 740 By/sted
741 741 Kommunegrense
742 742 -----
743 743 Slett
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 Klikk for å avbryte åpningen av eksterne nettlesere
757 757 -----
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 Klikk for å fortsette og åpne {0} nettlesere
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 Klikk for å slette. Shift: slett linjesegment. Alt: Ikke slett ubrukte noder når linjer slettes. Ctrl: slett objekt med referanse.
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 Klikk for at minimere/maksimere panelet
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Klippe
798 798 Klatring
799 799 -----
800 800 Lukk
801 801 Lukk likevel
802 802 -----
803 803 -----
804 804 Steng dialog og avbryt nedlasting
805 805 Steng åpent endringsset
806 806 -----
807 807 Lukk vinduet
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 Lukk panelet. Du kan åpne det med knappene i venstre verktøygruppe.
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 Nærmere forklaring
820 820 Nærmere beskrivelse
821 821 Stenger åpent endringsset
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 Lukker endringssett …
826 826 Klær
827 827 Kystlinje
828 828 -----
829 829 Mynter
830 830 Høyskole
831 831 Farge
832 832 Farge (hex)
833 833 -----
834 834 Farger
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 Punkt og track linjer får farge etter hastighet.
840 840 Farger brukt av forskellige objekt i JOSM.
841 841 Farge
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 Sammenføy linjer
846 846 Sammenføy flere linjer til én
847 847 Sammenføy {0} linjer
848 848 Kombinert gang- og sykkelvei
849 849 Kommandoliste
850 850 -----
851 851 -----
852 852 Næringsområde
853 853 Offentlig
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 Sammenlikn
858 858 Dataelektronikk
859 859 -----
860 860 Konfigurer områder for programtillegg
861 861 -----
862 862 Konfigurer tilgjengelige programtillegg
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 Bekreft Remote Control handlinger
871 871 -----
872 872 -----
873 873 Konflikt
874 874 Konfliktløsning
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 -----
896 896 Konflikter
897 897 Konflikter avdekkeet
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 Knytt eksisterende linje til node
904 904 Knyttet endenode nær annen linje
905 905 Innstillinger for tilkobling
906 906 Innstillinger for forbindelse til OSM-tjeneren
907 907 -----
908 908 Veiarbeid
909 909 Byggeplass
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 Kontakter OSM-tjeneren …
916 916 Kobler til tjener …
917 917 -----
918 918 Kontinent
919 919 Fortsett
920 920 -----
921 921 Fortsett å løse
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Fortsett samme linje fra siste node.
925 925 -----
926 926 -----
927 927 Bidrag
928 928 Minimarked
929 929 Konvertér til GPX-lag
930 930 Konverter til datalag
931 931 Konvertert fra: {0}
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 Koordinater:
936 936 -----
937 937 Kopier
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 -----
944 944 -----
945 945 Kopier valgte lokale elementer til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
946 946 Kopier valgte lokale elementer til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
947 947 Kopier valgte lokale elementer til slutten av lista over sammenslåtte elementer
948 948 Kopier valgte lokale elementer til starten av lista over sammenslåtte elementer
949 949 Kopi av {0}
950 950 Kopier valgte objekter til utklippstavla.
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
955 955 Kopier valgte elementer på tjeneren til starten av lista over sammenslåtte elementer
956 956 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
957 957 Kopier valgte elementer på tjeneren til slutten av lista over sammenslåtte elementer
958 958 Kopier til utklippstavlen og lukk
959 959 Kopi {1} av {0}
960 960 Opphavsrett (URL)
961 961 År for opphavsrett
962 962 -----
963 963 Jevnfør
964 964 Jevnfør bilder med GPX spor
965 965 Juster til GPX
966 966 Ingen tilgang til data fil(er):\n{0}
967 967 -----
968 968 Kan ikke sammenføye linjer. (Kan ikke bli sammenhengende nodestreng)
969 969 Kunne ikke koble til OSM-tjeneren. Kontroller internett-tilkoblingen din.
970 970 -----
971 971 Kunne ikke finne element-typen
972 972 Kunne ikke finne advarsels-niveå
973 973 -----
974 974 -----
975 975 Kan ikke laste inn programtillegg {0}. slettes fra innstillinger?
976 976 Klarte ikke lese innstillinger fra tjener.
977 977 Kunne ikke tolke Lat / Lon eller zoom. Sjekk input.
978 978 -----
979 979 Klarte ikke lese «{0}»
980 980 -----
981 981 Klarte ikke å lese egenskapslista for Objektmaler: {0}
982 982 -----
983 983 Kunne ikke endre filnavn "{0}"
984 984 -----
985 985 -----
986 986 Kunne ikke laste opp innstillinger. Årsak: {0}
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Land
990 990 Landskode
991 991 Kommune
992 992 Domstol
993 993 -----
994 994 -----
995 995 Tildekt drikkevannskilde
996 996 Kran
997 997 Lag en sirkel
998 998 -----
999 999 Lag en sirkel fra tre valgte noder.
1000 1000 -----
1001 1001 Lag et rutenett med linjer.
1002 1002 -----
1003 1003 Oprett ny relasjon
1004 1004 -----
1005 1005 Tegn områder
1006 1006 Lag audio merker på posisjon på GPS track som stemmer med tidskoden på importert WAV fil.
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 Lag ny node.
1012 1012 -----
1013 1013 Skap ny relasjon i lag "{0}"
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 Lag og håntere addressenoder og bygninger i den Tsjekkiske Republikk
1021 1021 -----
1022 1022 Bygger opp hovedskjermbilde
1023 1023 Kredittkort
1024 1024 +++++
1025 1025 Cricketnett
1026 1026 Krocket
1027 1027 Kryssende sykkelvei
1028 1028 Kryssende ridevei
1029 1029 Fotgjengerfelt
1030 1030 Betjent fotgjengerfelt
1031 1031 -----
1032 1032 Type fotgjengerfelt
1033 1033 +++++
1034 1034 -----
1035 1035 Kryssende linjer
1036 1036 -----
1037 1037 Kjøkken
1038 1038 -----
1039 1039 Aktuelt utvalg
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 Selvvalgt WMS-adresse
1048 1048 Tilpass farge
1049 1049 Tilpass element i verktøylinja
1050 1050 -----
1051 1051 Skjæring
1052 1052 Halvbommer
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 Sykling
1059 1059 -----
1060 1060 Tsjekkisk CUZK:KM
1061 1061 Tsjekkisk UHUL:ORTOFOTO
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 Demning
1065 1065 -----
1066 1066 Datalag {0}
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 Datakilder
1070 1070 Data-validator
1071 1071 -----
1072 1072 Database er tatt ned for vedlikehold
1073 1073 -----
1074 1074 Dato
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 Bankkort
1078 1078 -----
1079 1079 Desimalgrader
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 Zoom ut
1083 1083 Dedikert ridevei
1084 1084 Dedikert sykkelvei
1085 1085 Dedikert gangvei
1086 1086 Standard
1087 1087 Standard (automatisk valgt)
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Slett
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 Slettemodus
1095 1095 DSlett egenskaper
1096 1096 Slett linjer som ikke er del av en indre multipolygon.
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 Slett doble linjer
1100 1100 -----
1101 1101 Slett fra relasjon
1102 1102 -----
1103 1103 Slett ufulstendige medlemer?
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 Slett noder eller linjer.
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 Slett valgte objekter.
1113 1113 -----
1114 1114 Fjern den valgte nøkkel i alle objekt
1115 1115 -----
1116 1116 Slet valgt relasjon
1117 1117 Slett den valgte kilden fra lista.
1118 1118 -----
1119 1119 Slett overflødige noder fra en linje.
1120 1120 Slett linje {0}
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 Slettestatus:
1124 1124 -----
1125 1125 Slettet node {0} er del av linje {1}
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 Slettet linje {0} inneholder noder
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 Trosretniing
1132 1132 Tannlege
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 Beskrivelse
1138 1138 Beskrivelse: {0}
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 Karttype
1142 1142 Detaljer
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 Fant ikke noe objekt med ID {0} i dette datasettet
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 Vanskelighetsgrad
1151 1151 Dilution of Position (rød = bra, green = dårlig (hvis noen)
1152 1152 Retning
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 Deaktiver
1156 1156 Fjern programtillegg
1157 1157 -----
1158 1158 Reseptlevering
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 Visningsinnstillinger
1162 1162 Vis et bevegelig icon som viser hvor på GPS track du er når lyde er innspilt.
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 Vis koordinater som
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 Vis historikk for OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1169 1169 Vis live lydspor.
1170 1170 -----
1171 1171 Vis lyd-menyen.
1172 1172 Om programmet
1173 1173 -----
1174 1174 Vis historikk på alle valgte objekt.
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Jevn fordeling av noder
1181 1181 Fordel valgte noder med lik avstand etter en linje.
1182 1182 -----
1183 1183 Nedlagt jernbane
1184 1184 Dike
1185 1185 Ikke bruk endringer
1186 1186 -----
1187 1187 Tegn ikke piler uten at det er minst denne avstand fra forrige punkt.
1188 1188 Ikke behov for å bytte modus. (Potlatch-metode)
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Ikke gjør noe
1192 1192 -----
1193 1193 Vil du tillate dette?
1194 1194 Byggevare
1195 1195 Tørrdokk
1196 1196 Lege
1197 1197 -----
1198 1198 Hundeløp
1199 1199 -----
1200 1200 Ned
1201 1201 Last ned
1202 1202 -----
1203 1203 Laster ned data
1204 1204 Last ned GPS punkt fra Globalsat dg100 data logger direkte til JOSM
1205 1205 Last ned sted
1206 1206 Last ned medlemmer
1207 1207 Last ned OSM-objekter via ID.
1208 1208 Last ned programtillegg
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 Last ned URL
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 Områdets størrelse OK, størrelsen vil sannsynligvis aksepteres av tjener
1217 1217 Området er for stort; vil sandsynligvis bli avvist av tjener
1218 1218 Last ned som nytt lag
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 Last ned data
1224 1224 Last ned alle som rå GPS-filer. Kan være x1,y1,x2,y2. en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1225 1225 Last ned alle. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1226 1226 Last ned alt innenfor:
1227 1227 Last ned fra OSM langs dette spor
1228 1228 Last ned fra OSM …
1229 1229 -----
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 Last ned kartdata fra OSM-tjeneren.
1234 1234 -----
1235 1235 -----
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 Last ned objekt
1240 1240 Last ned objekt...
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 Last ned overordnede linjer/relasjoner …
1245 1245 -----
1246 1246 -----
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 Last ned medlemer av relasjon
1252 1252 -----
1253 1253 -----
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 Last ned områdeavgrensing
1257 1257 Last ned områdeavgrensing som rå gps
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 Last ned området i URL (with lat=x&lon=y&zoom=z)
1264 1264 -----
1265 1265 Last ned synlige kartbilder
1266 1266 -----
1267 1267 Last ned {0} av {1} ({2} gjenstår)
1268 1268 Laster ned GPX-data
1269 1269 -----
1270 1270 Nedlaster:
1271 1271 Laster ned GPS-data
1272 1272 Laster ned OSM-data …
1273 1273 Laster ned programtillegg {0} …
1274 1274 Laster ned "Dagens melding"
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 Laster ned data
1280 1280 -----
1281 1281 Laster ned historikk …
1282 1282 Laster ned åpne endringsset
1283 1283 -----
1284 1284 Laster ned punkt {0} til {1}...
1285 1285 -----
1286 1286 Laster ned refererende linjer …
1287 1287 -----
1288 1288 -----
1289 1289 T-krokheis
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 Dra og slipp avspillingsmarkør der du vil avspilling skal starte; Shift+slipp synkroniserer audio i dette punktet.
1293 1293 Drenering
1294 1294 Tegn
1295 1295 Tegn retningspiler.
1296 1296 -----
1297 1297 -----
1298 1298 Trekk ut et fritt valgt rektangel og slipp museknappen.
1299 1299 -----
1300 1300 Tegn omfang af nedlastede data
1301 1301 Tegn retningspiler på linjer mellom GPS-punkt.
1302 1302 Tegn retningspiler på linjestykker.
1303 1303 Tegn inaktive lag i annen farge
1304 1304 -----
1305 1305 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1306 1306 Tegn linjer mellom GPS-punkt
1307 1307 Trekk linjer mellom GPS-punkt.
1308 1308 Tegn noder
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 Tegn elastisk hjelpelinje
1312 1312 Tegn segment-nummer
1313 1313 Tegn omrisset av data hentet fra tjeneren.
1314 1314 Tegn retningspiler ved hjelp av tabellopslag i stedet for kompleks matematik.
1315 1315 Tegn inaktive datalag i en annen farge.
1316 1316 Tegn nummer for linjesegmenter i hver linje.
1317 1317 Tegn virtuelle noder i utvalg-tilstand
1318 1318 Tegn virtuelle noder i utvalget for lettere å endre linjer.
1319 1319 -----
1320 1320 Drikkevann
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 Renseri
1324 1324 Kopier til {0} noder
1325 1325 Fordoble
1326 1326 -----
1327 1327 Dupliser noder som er med i flere linjer.
1328 1328 Fordoble utvalget ved å kopiere og umiddelbart lime inn.
1329 1329 -----
1330 1330 Dobbelt-Noder
1331 1331 -----
1332 1332 Doble linjenoder
1333 1333 Doble linjer
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 -----
1337 1337 E-post
1338 1338 -----
1339 1339 -----
1340 1340 -----
1341 1341 -----
1342 1342 -----
1343 1343 -----
1344 1344 -----
1345 1345 -----
1346 1346 Last enkelt ned data langs strekninger av sammenknyttede veier.
1347 1347 Endre
1348 1348 Rediger bowling
1349 1349 -----
1350 1350 Rediger adresseinformasjon
1351 1351 Rediger interpolasjon
1352 1352 -----
1353 1353 Rediger fylkesgrense
1354 1354 -----
1355 1355 Rediger sprit og vin
1356 1356 Rediger hageparseller
1357 1357 Rediger fjellstue
1358 1358 -----
1359 1359 Rediger arkeologisk plass
1360 1360 Rediger bueskyting
1361 1361 Rediger kunstsenter
1362 1362 Rediger kunstverk
1363 1363 Rediger turn
1364 1364 Rediger attraksjon
1365 1365 Rediger australsk fotball
1366 1366 Rediger minibank
1367 1367 Rediger babyboks
1368 1368 Rediger baker
1369 1369 Rediger bank
1370 1370 Rediger bar
1371 1371 Rediger baseball
1372 1372 Rediger basseng
1373 1373 Rediger basketball
1374 1374 Rediger slagmark
1375 1375 Rediger havbukt
1376 1376 Rediger strand
1377 1377 -----
1378 1378 Rediger fyrlykt
1379 1379 Rediger drikke
1380 1380 Rediger sykkelparkering
1381 1381 Rediger sykkelutleie
1382 1382 Rediger sykkelforretning
1383 1383 Rediger Biergarten
1384 1384 Rediger skipsverft
1385 1385 Rediger sperresøyle
1386 1386 Rediger bokhandel
1387 1387 Rediger tollstasjon
1388 1388 Rediger boule
1389 1389 Rediger grense
1390 1390 Rediger grensestein
1391 1391 -----
1392 1392 Rediger bowls
1393 1393 Rediger bro
1394 1394 Rediger ridevei
1395 1395 Rediger rivningsområde
1396 1396 -----
1397 1397 Rediger støtfangergjerde
1398 1398 Rediger busspor
1399 1399 Rediger bussplattform
1400 1400 Rediger busstasjon
1401 1401 Rediger bussholdeplass
1402 1402 Rediger slakter
1403 1403 Rediger taubane
1404 1404 -----
1405 1405 Rediger kafé
1406 1406 Rediger campingplass
1407 1407 -----
1408 1408 Rediger kanal
1409 1409 Rediger kano
1410 1410 Rediger bilutleie
1411 1411 Rediger verksted
1412 1412 Rediger bildeling
1413 1413 Rediger bilforretning
1414 1414 Rediger bilvask
1415 1415 Rediger campingvognplass
1416 1416 Rediger slott
1417 1417 Rediger ferist
1418 1418 Rediger huleinngang
1419 1419 Rediger kirkegård
1420 1420 Rediger stolheis
1421 1421 Rediger feriehytter
1422 1422 -----
1423 1423 Rediger hygiene
1424 1424 -----
1425 1425 Rediger kino
1426 1426 Rediger storby
1427 1427 Rediger bygrenseskilt
1428 1428 Rediger kommunegrense
1429 1429 Rediger klippe
1430 1430 Rediger klatring
1431 1431 -----
1432 1432 -----
1433 1433 Rediger kystlinje
1434 1434 Rediger høyskole
1435 1435 Rediger næringsområde
1436 1436 Rediger offentlig
1437 1437 Rediger dataelektronikk
1438 1438 -----
1439 1439 Rediger byggeplass
1440 1440 -----
1441 1441 -----
1442 1442 Rediger kontinent
1443 1443 Rediger minimarked
1444 1444 -----
1445 1445 Rediger land
1446 1446 Rediger kommune
1447 1447 Rediger domstol
1448 1448 Rediger tildekt drikkevannskilde
1449 1449 Rediger kran
1450 1450 Rediger cricket
1451 1451 Rediger cricketnett
1452 1452 Rediger krocket
1453 1453 Rediger fotgjengerfelt
1454 1454 -----
1455 1455 -----
1456 1456 Rediger sykkelvei
1457 1457 Rediger sykling
1458 1458 Rediger demning
1459 1459 -----
1460 1460 Rediger tannlege
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 Rediger nedlagt jernbane
1465 1465 Rediger dike
1466 1466 Rediger byggevare
1467 1467 Rediger tørrdokk
1468 1468 Rediger lege
1469 1469 -----
1470 1470 Rediger hundeløp
1471 1471 Rediger T-krokheis
1472 1472 Rediger drenering
1473 1473 Rediger drikkevann
1474 1474 -----
1475 1475 Rediger renseri
1476 1476 Rediger elektronikk
1477 1477 Rediger ambassade
1478 1478 Rediger redningsmøtepunkt
1479 1479 -----
1480 1480 Rediger inngang
1481 1481 Rediger ridning
1482 1482 -----
1483 1483 -----
1484 1484 Rediger åkerland
1485 1485 Rediger gårdstun
1486 1486 Rediger gatekjøkken
1487 1487 Rediger fjell
1488 1488 Rediger fergerute
1489 1489 Rediger fergeleie
1490 1490 Rediger hydrant
1491 1491 Rediger brannstasjon
1492 1492 Rediger fiskeplass
1493 1493 Rediger trapper
1494 1494 Rediger blomster
1495 1495 -----
1496 1496 Rediger gangvei
1497 1497 Rediger vadested
1498 1498 Rediger skog
1499 1499 Rediger fontene
1500 1500 -----
1501 1501 Rediger bensinstasjon
1502 1502 Rediger møbler
1503 1503 -----
1504 1504 -----
1505 1505 Rediger hage
1506 1506 Rediger hagesenter
1507 1507 Rediger gassbeholder
1508 1508 Rediger port
1509 1509 Rediger isbre
1510 1510 Rediger golf
1511 1511 Rediger golfbane
1512 1512 Rediger gondolbane
1513 1513 Rediger gress
1514 1514 Rediger gravlund
1515 1515 Rediger byggeområde
1516 1516 -----
1517 1517 -----
1518 1518 -----
1519 1519 Rediger gjestehus
1520 1520 Rediger gymnastikk
1521 1521 Rediger frisør
1522 1522 Rediger jernbanestopp
1523 1523 Rediger grend
1524 1524 Rediger gjerdestengsel
1525 1525 Rediger jernvarehandel
1526 1526 -----
1527 1527 Rediger beite
1528 1528 Rediger helikopterdekk
1529 1529 Rediger hifi
1530 1530 -----
1531 1531 Rediger vei under bygging
1532 1532 Rediger ishockey
1533 1533 Rediger hesteløp
1534 1534 Rediger sykehus
1535 1535 Rediger ungdomsherberge
1536 1536 Rediger hotell
1537 1537 Rediger jaktpost
1538 1538 Rediger industriområde
1539 1539 Rediger øy
1540 1540 Rediger holme
1541 1541 -----
1542 1542 -----
1543 1543 Rediger URL for liste over programtillegg.
1544 1544 -----
1545 1545 Rediger kryss
1546 1546 -----
1547 1547 Rediger barnehage
1548 1548 Rediger kiosk
1549 1549 Rediger fotgjengerport
1550 1550 -----
1551 1551 Rediger land
1552 1552 Rediger avfallsdeponi
1553 1553 Rediger vaskeri
1554 1554 Rediger bibliotek
1555 1555 Rediger veibom
1556 1556 Rediger bybane
1557 1557 Rediger fyrtårn
1558 1558 Rediger gatetun
1559 1559 Rediger lokalitet
1560 1560 -----
1561 1561 -----
1562 1562 Rediger marina
1563 1563 -----
1564 1564 Rediger eng
1565 1565 -----
1566 1566 Rediger minneplatte
1567 1567 Rediger militært
1568 1568 -----
1569 1569 Rediger minigolf
1570 1570 -----
1571 1571 -----
1572 1572 -----
1573 1573 Rediger vekslingssted
1574 1574 Rediger Monorail
1575 1575 Rediger monument
1576 1576 Rediger motell
1577 1577 -----
1578 1578 -----
1579 1579 -----
1580 1580 Rediger motorvei
1581 1581 Rediger motorveikryss
1582 1582 rediger av-/påkjørsel for motorvei
1583 1583 Rediger fjellpass
1584 1584 Rediger gjørme
1585 1585 Rediger flerbruk
1586 1586 Rediger multipolygon
1587 1587 Rediger museum
1588 1588 -----
1589 1589 Rediger smal jernbane
1590 1590 Rediger landegrense
1591 1591 Rediger nasjonalparkgrense
1592 1592 Rediger naturreservat
1593 1593 -----
1594 1594 Rediger nattklubb
1595 1595 -----
1596 1596 Rediger optiker
1597 1597 Rediger økologisk
1598 1598 Rediger friluftsutstyr
1599 1599 -----
1600 1600 Rediger paleontologisk sted
1601 1601 Rediger park
1602 1602 Rediger parkering
1603 1603 Rediger parkeringsvei
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 Rediger passeringspunkt
1607 1607 Rediger sti
1608 1608 Rediger fjelltopp
1609 1609 Rediger gågate
1610 1610 Rediger pelota
1611 1611 Rediger apotek
1612 1612 Rediger piknik-sted
1613 1613 Rediger brygge
1614 1614 Rediger rørledning
1615 1615 Rediger bane
1616 1616 Rediger tilbedelsessted
1617 1617 -----
1618 1618 Rediger lekeplass
1619 1619 Rediger politi
1620 1620 Rediger politisk grense
1621 1621 Rediger postkontor
1622 1622 Rediger kraftverk
1623 1623 Rediger kraftlinje
1624 1624 -----
1625 1625 Rediger kraftstasjon
1626 1626 Rediger transformatorstasjon
1627 1627 Rediger kraftmast
1628 1628 Rediger fredet bane
1629 1629 Rediger av-/påkjørsel for riksvei
1630 1630 Rediger riksvei
1631 1631 Rediger fengsel
1632 1632 -----
1633 1633 Rediger pub
1634 1634 Rediger offentlig bygning
1635 1635 -----
1636 1636 Rediger steinbrudd
1637 1637 -----
1638 1638 Rediger racerbane
1639 1639 Rediger racquet
1640 1640 Rediger jernbane
1641 1641 Rediger jernbanegrunn
1642 1642 Rediger jernbaneplattform
1643 1643 Rediger friluftsområde
1644 1644 Rediger returstasjon
1645 1645 Rediger region (fylke)
1646 1646 Rediger drikkevannskilde
1647 1647 -----
1648 1648 Rediger boligområde
1649 1649 Rediger boligfeltvei
1650 1650 -----
1651 1651 Rediger restaurant
1652 1652 Rediger forretninger
1653 1653 Rediger elv
1654 1654 Rediger elvebredd
1655 1655 Rediger restriksjoner
1656 1656 Rediger vei av ukjent type
1657 1657 -----
1658 1658 Rediger rute
1659 1659 -----
1660 1660 -----
1661 1661 -----
1662 1662 Rediger ruiner
1663 1663 Rediger rullebane
1664 1664 -----
1665 1665 Rediger sortiport
1666 1666 -----
1667 1667 Rediger skole
1668 1668 Rediger steinur
1669 1669 Rediger krattskog
1670 1670 -----
1671 1671 Rediger fylkesvei e.l.
1672 1672 Rediger Serviceområde
1673 1673 Rediger adkomstvei
1674 1674 Rediger ly
1675 1675 Rediger sko
1676 1676 Rediger skyting
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 Rediger skateboard
1680 1680 Rediger skøyter
1681 1681 Rediger ski
1682 1682 Rediger båtslipp
1683 1683 Rediger fotball
1684 1684 Rediger pigghinder
1685 1685 Rediger sportssenter
1686 1686 Rediger sport
1687 1687 Rediger vannkilde
1688 1688 Rediger stadion
1689 1689 Rediger delstat/provins
1690 1690 Rediger kontor
1691 1691 Rediger gjerdetrapp
1692 1692 Rediger bekk
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Rediger forstad/bydel
1697 1697 Rediger T-bane
1698 1698 Rediger T-baneinngang
1699 1699 Rediger supermarked
1700 1700 Rediger overvåkingskamera
1701 1701 Rediger trigonometrisk punkt
1702 1702 Rediger svømming
1703 1703 -----
1704 1704 Rediger bordtennis
1705 1705 -----
1706 1706 Rediger taxi-stasjon
1707 1707 Rediger taksebane
1708 1708 Rediger telefon
1709 1709 Rediger tennis
1710 1710 Rediger terminal
1711 1711 Rediger terminalutgang
1712 1712 Rediger kommunal vei
1713 1713 Rediger teater
1714 1714 Rediger temapark
1715 1715 Rediger bomstasjon
1716 1716 Rediger tårn
1717 1717 Rediger by
1718 1718 Rediger rådhus
1719 1719 Rediger leker
1720 1720 Rediger traktorvei
1721 1721 Rediger fartsdemping
1722 1722 Rediger trikk
1723 1723 Rediger trikkestopp
1724 1724 Rediger reisebyrå
1725 1725 Rediger tre
1726 1726 Rediger stamvei
1727 1727 Rediger av-/påkjørsel for stamvei
1728 1728 Rediger tunnel
1729 1729 Rediger svingeforbud
1730 1730 Rediger rotasjonsport
1731 1731 -----
1732 1732 Rediger småvei
1733 1733 Rediger universitet
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 Rediger automat
1737 1737 Rediger veterinær
1738 1738 Rediger video
1739 1739 Rediger utsiktspunkt
1740 1740 Rediger landsby
1741 1741 Rediger friområde
1742 1742 Rediger vingård
1743 1743 Rediger vulkan
1744 1744 -----
1745 1745 Rediger søppeldunk
1746 1746 Rediger kloakkrenseanlegg
1747 1747 Rediger vann
1748 1748 Rediger badepark
1749 1749 Rediger vanntårn
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 Rediger foss
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 Rediger kors i veikant
1756 1756 Rediger veialter
1757 1757 Rediger terskeldam
1758 1758 Rediger våtmarksområde
1759 1759 Rediger vindmølle
1760 1760 Rediger skogsområde
1761 1761 Rediger fabrikk
1762 1762 Rediger zoologisk hage
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 Rediger ny relasjon i lag "{0}"
1767 1767 Rediger relasjon #{0} i lag "{1}"
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 Rediger valgt kilde.
1778 1778 Rett verdien for den valgte nøkkel for alle objekter
1779 1779 Rediger: {0}
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 Elektronisk lommebok eller betalingskort
1787 1787 Elektronikk
1788 1788 Element type {0} kan brukes.
1789 1789 Høyde
1790 1790 -----
1791 1791 Øy
1792 1792 Ambassade
1793 1793 Redningsmøtepunkt
1794 1794 Nødtelefon
1795 1795 -----
1796 1796 Tomt dokument
1797 1797 -----
1798 1798 Tomme linjer
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 Gi inn Lat/Lon for posisjon du vil gå til
1809 1809 -----
1810 1810 Oppgi URL for nedlasting:
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 Gi et stednavn å søke etter:
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 Inngang
1831 1831 -----
1832 1832 Ridning
1833 1833 -----
1834 1834 Feil
1835 1835 -----
1836 1836 Feil ved visning av URL
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 Feil ved oppstart af test {0}:\n {1}
1844 1844 Feil ved lasting av fil
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 Feil i fil {0}
1849 1849 Feil ved lesing av {0}:
1850 1850 Feil med avspilling av lyd
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 Det oppsto feil i eksport av {0}:\n{1}
1855 1855 Feil ved lesing av fil i mappa {0}\n
1856 1856 Feil ved tolking av forskyvning.\nForventet format: {0}
1857 1857 -----
1858 1858 Feil ved tolking av dato.\nSjekk format
1859 1859 Feil ved tolking av tidssone.\nForventet format: {0}
1860 1860 Feil oppsto ved sending av {0}
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Feilmeldinger
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 Avslutt
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Avslutt programmet.
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 Separate waypoints med tid estimert fra posisjon i track.
1889 1889 Separate waypoints med gyldig tidskode.
1890 1890 Eksporter GPX fil
1891 1891 Eksporter og lagre
1892 1892 Innstillinger for eksport
1893 1893 Eksporter dataene til GPX-fil.
1894 1894 Eksporter til GPX …
1895 1895 -----
1896 1896 Leser GPS posisjoner fra EXIF
1897 1897 Trekk ut
1898 1898 Trekk ut linje
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 FIXMEs
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Klarte ikke åpne tilkobling til API {0}
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 Klarte ikke sette gjeldende versjon. Gjeldende versjon {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
1928 1928 -----
1929 1929 Klarte ikke sette referanse. Referanse-ID {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 Åkerland
1934 1934 Gårdstun
1935 1935 Gatekjøkken
1936 1936 Hurtig opptegning (ser uryddig ut)
1937 1937 -----
1938 1938 Rask avspilling multiplikator
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 Gebyr
1942 1942 Fjell
1943 1943 Gjerde
1944 1944 Fergerute
1945 1945 Fergeleie
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 Fil
1953 1953 Fila «{0}» finnes ikke
1954 1954 -----
1955 1955 Feil Fil Format
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Filen finnes. Vil du overskrive filen?
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 Filen {0} finnes allerede. Vil du skrive over den?
1962 1962 Fila {0} er lastet inn under navnet «{1}»
1963 1963 Fil: {0}
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 +++++
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 Avslutt tegning.
1977 1977 Hydrant
1978 1978 Brannstasjon
1979 1979 Bålplass
1980 1980 Fiskeplass
1981 1981 Korriger
1982 1982 Korriger egenskaper
1983 1983 Reparer konflikter i egenskaper.
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 Blomster
1990 1990 Tøm bildehurtiglager
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Mat og drikke
1999 1999 Til fots
2000 2000 -----
2001 2001 Tvunget tegning av linjer dersom importerte data er uten linje informasjon.
2002 2002 -----
2003 2003 Vadested
2004 2004 Skog
2005 2005 -----
2006 2006 Forover/bakover tid (sekunder)
2007 2007 Fant tom fil i mappa {0}\n
2008 2008 Fant {0} treff
2009 2009 Fontene
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 Lås
2017 2017 Lås gjeldende liste over sammenslåtte elementer
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 Fra ...
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 Bensinstasjon
2024 2024 Bensinstasjon
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 Møbler
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 GPS-punkter
2034 2034 beskrivelse av sporloggen
2035 2035 GPX filer
2036 2036 GPX Filer (*.gpx *.gpx.gz)
2037 2037 GPX sporet har ikke tidskoder
2038 2038 GPX-spor:
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Hage
2046 2046 Hagesenter
2047 2047 Gassbeholder
2048 2048 Port
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 Geografi
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 Geotaggede bilder
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 Isbre
2062 2062 +++++
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 +++++
2070 2070 Golfbane
2071 2071 Gondolbane
2072 2072 Gps tidspunkt (lest i bildet ovenfor):
2073 2073 -----
2074 2074 Gress
2075 2075 Gravlund
2076 2076 -----
2077 2077 Byggeområde
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 Strøkasse
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 Gjestehus
2087 2087 Veiviser
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Gymnastikk
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 Frisør
2096 2096 Grend
2097 2097 Gjerdestengsel
2098 2098 -----
2099 2099 +++++
2100 2100 Jernvarehandel
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 Helse
2109 2109 -----
2110 2110 Beite
2111 2111 Tung last (hgv)
2112 2112 Hekk
2113 2113 Høyde
2114 2114 Høyde (meter)
2115 2115 Helikopterdekk
2116 2116 Hjelp
2117 2117 Hjelp: {0}
2118 2118 For vektorisering av WMS bilder.
2119 2119 -----
2120 2120 Skjul
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 +++++
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 Ferdselsveier
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Tursti
2135 2135 Historiske steder
2136 2136 Historikk
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 Historikk for linje {0}
2141 2141 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette gjeldende element.
2142 2142 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette referanseelement.
2143 2143 Ishockey
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 Hjemmeside
2147 2147 Hest
2148 2148 Hesteløp
2149 2149 Sykehus
2150 2150 -----
2151 2151 Ungdomsherberge
2152 2152 Hotell
2153 2153 Husnavn
2154 2154 Husnummer
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 Jaktpost
2160 2160 Jeg er i tidssonen:
2161 2161 +++++
2162 2162 +++++
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Hvis angitt, gå til standardinnstillinger i stedet for å lese dem inn.
2177 2177 Ignorer
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 Ignorer hele gruppen eller enkelte element?
2182 2182 -----
2183 2183 Ignorerer element
2184 2184 -----
2185 2185 Overser feilutformet URL: «{0}»
2186 2186 Overser feilutformet fil-URL: «{0}»
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 Ugyldig dokumentstruktur: Fant node, linje eller relasjon utenfor «create», «modify» eller «delete».
2196 2196 -----
2197 2197 Ugyldig uttrykk «{0}»
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 Ulovlig objekt med id=0
2205 2205 -----
2206 2206 Ugyldig regulært uttrykk «{0}»
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «OsmPrimitiveType» – leste «{1}»
2215 2215 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «boolean» – leste «{1}»
2216 2216 -----
2217 2217 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» (>= 0) – leste «{1}»
2218 2218 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» – leste «{1}»
2219 2219 -----
2220 2220 Bilde
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 Importer lyd
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 Importer bilder
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Importerer tema fra OpenStreetBugs
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Stigning
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 Ufullstendig <member>-spesifikasjon med ref=0
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 Zoom inn
2260 2260 -----
2261 2261 Industriområde
2262 2262 +++++
2263 2263 -----
2264 2264 Informasjon
2265 2265 Informasjonstavle
2266 2266 Turistinformasjon
2267 2267 Informasjonsterminal
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 Klargjør
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 Ugyldig bzip2-fil
2292 2292 -----
2293 2293 Ugyldig dato
2294 2294 -----
2295 2295 Ugyldig forskyvning
2296 2296 Ulovlig egenskapsnøkkel
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 Ugyldig stavekontroll linje: {0}
2300 2300 Ugyldig egenskapskontroll-linje – {0}: {1}
2301 2301 Ugyldig tidssone
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 Ulovlig mellomrom i Nøkkel
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 Øy
2311 2311 Holme
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 fant ikke {0} i liste
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 JOSM versjon {0} er nødvendig for programtillegg {1}.
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 JPEG-bilder (*.jpg)
2325 2325 Java OpenStreetMap kartredigering
2326 2326 Java versjon {0}
2327 2327 -----
2328 2328 Funksjon Slå sammen Areal
2329 2329 Sammenføy node og linje
2330 2330 Inkluder node i linje
2331 2331 -----
2332 2332 Slå sammen områder med overlapp
2333 2333 Slo sammen overlappende områder
2334 2334 Slår sammen områder med overlapp
2335 2335 Gå til Posisjon
2336 2336 Gå dit
2337 2337 Gå til posisjon
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 Kryss
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 Behold lokal slettestatus
2348 2348 Behold programtillegg
2349 2349 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra det lokale datasettet
2350 2350 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra tjenerens datasettet
2351 2351 -----
2352 2352 Behold tjenerens slettestatus
2353 2353 -----
2354 2354 Nøkkel
2355 2355 Nøkkel «{0}» er ugyldig.
2356 2356 Nøkkel «{0}» finnes ikke i objektmalene
2357 2357 Nøkkel kan ikke være tom når egenskap-operatoren brukes. Bruk: nøkkel=verdi
2358 2358 Tast:
2359 2359 -----
2360 2360 Tastatursnarveier
2361 2361 Stikkord
2362 2362 Barnehage
2363 2363 +++++
2364 2364 Fotgjengerport
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 Navnsett lyd- (og bilde- og web-)markører.
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 Lambert-sone (Estland)
2376 2376 +++++
2377 2377 Bruk av grunn
2378 2378 Avfallsdeponi
2379 2379 +++++
2380 2380 -----
2381 2381 Kjørebaner
2382 2382 Språk
2383 2383 Siste endring på {0}
2384 2384 Siste oppdaterte programtillegg for {0} dager siden.
2385 2385 -----
2386 2386 Breddegrad
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 Start maksimert
2393 2393 -----
2394 2394 Starter visning av SVG bilde av aktuelt skjermutsnitt i FireFox.
2395 2395 -----
2396 2396 Vaskeri
2397 2397 Lag
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 Laget er ikke i lista.
2408 2408 Lag: {0}
2409 2409 Lag
2410 2410 Tid på innledning (sekunder)
2411 2411 Fritid
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 Planovergang
2418 2418 Bibliotek
2419 2419 Lisens
2420 2420 -----
2421 2421 Veibom
2422 2422 -----
2423 2423 Bybane
2424 2424 Fyrtårn
2425 2425 Linjenummer
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Liste i rolle {0} er for øyeblikket ikke med i et sammenlikningspar.
2431 2431 Liste over elementer i det lokale datasettet
2432 2432 Liste over elementer i tjenerens datasett
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Gatetun
2439 2439 -----
2440 2440 Hent alle kartbilder
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 Last Kartbilde
2444 2444 Last inn WMS-lag
2445 2445 les inn WMS lag fra fil
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 Last historikk
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 Laster første programtillegg
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Laster historikk for linje {0}
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 Laster inn programtillegg
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 Laster {0}
2466 2466 -----
2467 2467 Lokale filer
2468 2468 Lokalitet
2469 2469 Område
2470 2470 Lås
2471 2471 Sluseport
2472 2472 Lodi, Italia
2473 2473 -----
2474 2474 Lengdegrad
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 Utseende og opplevelse
2478 2478 -----
2479 2479 Utsiktstårn
2480 2480 -----
2481 2481 Søker etter noder eller linjer med FIXME i en egenskapsverdi.
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 Hoveddatasettet inneholder ikke node {0}
2488 2488 Sett audio-merke ved avspilnings-start
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 Lager rekkehus / terassehus fra en enkel husblokk.
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Innstillingsfil har feil i linje {0}
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 Menneskeskapt
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 Kart
2504 2504 Map Pain stiler
2505 2505 Kartprojeksjon
2506 2506 Innstillinger for kart
2507 2507 -----
2508 2508 Kart: {0}
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 +++++
2513 2513 Fjerner avgjørelse fra valgte egenskaper
2514 2514 Markører fra navngitte punkt
2515 2515 Markører fra {0}
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 Klarte ikke å koble foto til sporet
2520 2520 +++++
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 Fartsgrense (km/t)
2528 2528 -----
2529 2529 Maksvekt (tonn)
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 Max areal per forespørsel:
2534 2534 Max lengde (i meter) for å tegne linjer i lokal fil. ''-1'' tegner alle linjer.
2535 2535 Maksimal lengde (i meter) for å tegne linjer. Sett til ''-1'' for å tegne alle linjer.
2536 2536 Maksimal lengde (meter)
2537 2537 Max lengde for lokale filer (meter)
2538 2538 Eng
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 Medlem av
2542 2542 -----
2543 2543 Medlemmer
2544 2544 -----
2545 2545 Medlemmer (løst)
2546 2546 Medlemmer (med konflikter)
2547 2547 Minneplatte
2548 2548 Meny Navn
2549 2549 Meny Navn (Standard)
2550 2550 Meny: {0}
2551 2551 +++++
2552 2552 Flett
2553 2553 Samle noder
2554 2554 Flett lag
2555 2555 Samle noder i den eldste
2556 2556 -----
2557 2557 Flett utvalgte
2558 2558 Flett det gjeldende laget inn i et annet lag
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 Samle {0} noder
2562 2562 Liste over sammenslåtte medlemmer er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste.
2563 2563 Liste over sammenslåtte noder er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste.
2564 2564 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2565 2565 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2566 2566 Sammenslått versjon
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 Dagens melding er ikke tilgjengelig
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Militært
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Minste fart (km/t)
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Mini-rundkjøring
2582 2582 Minigolf
2583 2583 Minste avstand (pixels)
2584 2584 Minutter: {0}
2585 2585 Speilvend
2586 2586 Speilvend valgte noder og linjer
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 obligatorisk attributt «{0}» mangler
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 Modus: {0}
2615 2615 -----
2616 2616 Arbeide uten ned- og opplasting (Potlatch-metode)
2617 2617 -----
2618 2618 Endrede tidsmarker (time stamps) i audio filer.
2619 2619 -----
2620 2620 Vekslingssted
2621 2621 +++++
2622 2622 +++++
2623 2623 -----
2624 2624 Mer informasjon om denne funksjonen
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Motell
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 Motorkjøretøy
2632 2632 Motorsykkel
2633 2633 -----
2634 2634 Motorsykkel
2635 2635 -----
2636 2636 Motorvei
2637 2637 Motorveikryss
2638 2638 Av-/påkjørsel for motorvei
2639 2639 Fjellpass
2640 2640 Fjellsykling
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 Flytt ned
2645 2645 Flytt valgte elementer ned én plass
2646 2646 Flytt elementer
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 Flytt til venstre
2650 2650 Flytt noder slik at alle vinkler er 90 eller 180 grader
2651 2651 -----
2652 2652 Flytt objektene {0}
2653 2653 Flytt til høyre
2654 2654 Flytt valgt medlem ned
2655 2655 Flytt valgte medlem opp
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 Flytt laget en rad ned.
2659 2659 Flytt laget en rad opp.
2660 2660 Flytt valgte noder til en rett linje.
2661 2661 Flytt de valgte nodene i en sirkel.
2662 2662 Flytt dem
2663 2663 Flytt opp
2664 2664 Flytt valgte elementer opp én plass
2665 2665 Flytt {0}
2666 2666 Flytter Objekter {0}
2667 2667 Gjørme
2668 2668 Flerbruk
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 +++++
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 +++++
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 Lokalt datasett inneholder ikke en egenskap med nøkkel {0}
2678 2678 Lokal versjon
2679 2679 Lokalt datasett
2680 2680 Lokal med sammenslått
2681 2681 Lokal med tjeners
2682 2682 Feil ved import av NMEA data!
2683 2683 NMEA data er lest inn
2684 2684 NMEA-0183 filer
2685 2685 Navn
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 Brukernavn
2690 2690 -----
2691 2691 Navn: {0}
2692 2692 Navngivne sporpunkt fra {0}
2693 2693 Trackpoints med navn.
2694 2694 -----
2695 2695 Smal jernbane
2696 2696 Nasjonal
2697 2697 Nasjonalpark
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 Naturreservat
2701 2701 -----
2702 2702 Nettverk
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 Ny
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 Nytt lag
2709 2709 -----
2710 2710 Ny nøkkel
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Ny rolle
2715 2715 -----
2716 2716 Ny verdi
2717 2717 Neste
2718 2718 -----
2719 2719 Nattklubb
2720 2720 -----
2721 2721 Ingen Exporter funnet! Ingenting lagret.
2722 2722 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget som kan assosieres med lyd.
2723 2723 Ingen hurtigtast
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 Ingen endringer å laste opp.
2730 2730 Ingen base med rettinger tilstede for opplasting
2731 2731 -----
2732 2732 Ingen konflikter å vise.
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 Ingen data funnet i dette området
2738 2738 Ingen data lastet inn.
2739 2739 Ingen dato
2740 2740 Ingen eksisterende lydmerker i dette lag å forskyve.
2741 2741 Ingen gjennomkjøring
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 Ingen bilder
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 Fant ingen skjæring. Ingen endringer ble gjort.
2750 2750 Fant ingen treff for «{0}»
2751 2751 -----
2752 2752 Ingen åpne endringsset
2753 2753 Ingen ytre linje i multipolygon
2754 2754 Ingen gjenværende egenskapskonflikter
2755 2755 Ingen gjenværende egenskapskonflikter å løse
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 Intgen GPX-spor er valgt
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 Ikke noe lag som mål
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 Ingen gyldig WMS-URL eller ID
2767 2767 Ingen valideringsfeil
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 +++++
2772 2772 +++++
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 Noder
2778 2778 -----
2779 2779 Noder med samme navn
2780 2780 Noder (løst)
2781 2781 Noder (med konflikter)
2782 2782 -----
2783 2783 Ingen
2784 2784 Ingen av disse nodene har knytninger.
2785 2785 Ingen noder i denne linjen har andre knytninger.
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 Kommentar
2793 2793 -----
2794 2794 Merk: GPL er ikke kompatibel med OSM-lisensen. Ikke last opp GPL-lisensierte spor.
2795 2795 Merk: Når du velger en linje, vil denne få nye kopier av noder uten\ntilknytninger og nodene bli valgt. Ellers vil alle linjer få egne\nkopier og alle noder bli valgt.
2796 2796 Sedler
2797 2797 Intet
2798 2798 Ingenting lagt til utvalg ved søk etter «{0}»
2799 2799 -----
2800 2800 Ingenting fjernet fra utvalg ved søk etter «{0}»
2801 2801 Inet utvalg å vise.
2802 2802 Intet er valgt!
2803 2803 Ingenting å eksportere. Hent inn data først.
2804 2804 -----
2805 2805 Ingen endringer å laste opp. Finn frem data først.
2806 2806 -----
2807 2807 Null pointer-feil, muligens manglende egenskaper.
2808 2808 Nummer
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 Nummereringsmåte
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 +++++
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 OSM-data
2830 2830 Passord hos OSM.
2831 2831 OSM-tjenerfiler
2832 2832 OSM-tjenerfiler bzip2-komprimert
2833 2833 OSM-tjenerfiler gzip-komprimert
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Objekt
2840 2840 -----
2841 2841 Objekt ID:
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 Objekttype:
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Objekter som legges til:
2850 2850 Objekter som slettes:
2851 2851 Objekter som endres:
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Forskyvning:
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 Tidligere nøkkel
2866 2866 Tidligere rolle
2867 2867 Tidligere verdi
2868 2868 Ved behov
2869 2869 Ved opplasting
2870 2870 -----
2871 2871 Enveiskjøring
2872 2872 Linjer med bare én node
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 Enveiskjøring
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 Bare ved enden av linja.
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 Åpne sted …
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 Åpne tomt WMS lag til data fra fil
2892 2892 -----
2893 2893 Åpne en fil.
2894 2894 -----
2895 2895 Åpne liste over alle kommandoer(angre-buffer)
2896 2896 Liste over alle innleste lag
2897 2897 Åpne en liste over alle relasjoner
2898 2898 Åbn en liste af brugere som jobber på de valgte objekt.
2899 2899 Åpne en dialog for å sammenføye element i lista ovenfor.
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 Åpne vindu med en utvalgsliste
2903 2903 -----
2904 2904 Åpne en URL.
2905 2905 Åpne en editor for den valgte relasjon
2906 2906 -----
2907 2907 Åpne flere GPX-spor
2908 2908 Åpne et annet foto
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 Åpne fil
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Åpne valideringsvindu
2918 2918 -----
2919 2919 Åpne …
2920 2920 -----
2921 2921 +++++
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 OpenStreetMap-data
2930 2930 Åpningstider
2931 2931 -----
2932 2932 Åpner fil ''{0}'' ...
2933 2933 Åpner filer
2934 2934 -----
2935 2935 Åpner dialog som lar deg gå til bestemt posisjon
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 Operatør
2939 2939 Optiker
2940 2940 Valgfrie attributter:
2941 2941 Alternative typer
2942 2942 -----
2943 2943 Økologisk
2944 2944 Orig. linje
2945 2945 Vinkle (90)
2946 2946 -----
2947 2947 Vinkle Form
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 Annet
2952 2952 Annen informasjon
2953 2953 -----
2954 2954 Friluftsutstyr
2955 2955 -----
2956 2956 Overlapp kartbilder
2957 2957 -----
2958 2958 Overlappende ferdselsveier
2959 2959 Overlappende jernbaner
2960 2960 Overlappende linjer
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 Skriv over
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 Tegnestil {0}: {1}
2975 2975 Paleontologisk sted
2976 2976 -----
2977 2977 Papir
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 Parameter "downloadgps" støtter ikke filnavn eller fil baner
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 parameter {0} er ikke i intervall 0–{1} – leste {2}
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 +++++
2987 2987 -----
2988 2988 Parkering
2989 2989 Parkeringsvei
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 Lesefeil: Strukturen i GPX fila er ukjent
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 Passeringspunkt
3003 3003 Passeringspunkter
3004 3004 Passord
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 Lim inn
3008 3008 -----
3009 3009 Lim inn egenskaper
3010 3010 -----
3011 3011 Lim inn fra utklippstavla.
3012 3012 -----
3013 3013 Sti
3014 3014 -----
3015 3015 Fjelltopp
3016 3016 Gågate
3017 3017 Fotgjengerfelt
3018 3018 Type gangfelt
3019 3019 -----
3020 3020 +++++
3021 3021 Gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste
3022 3022 Gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste
3023 3023 Gjenværende egenskapskonflikter å løse
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 Kjører datavalidering
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 Apotek
3030 3030 Telefonnummer
3031 3031 Telefonnummer
3032 3032 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
3033 3033 Foto har ikke tidskode.
3034 3034 Piknik-sted
3035 3035 Brygge
3036 3036 -----
3037 3037 Rørledning
3038 3038 Løypetype
3039 3039 Bane
3040 3040 Tilbedelsessted
3041 3041 Steder
3042 3042 -----
3043 3043 Spill/Pause audio.
3044 3044 Avspilling starter med dette antall sekunder før (eller etter når negativ) posisjon for lydsporet.
3045 3045 Lekeplass
3046 3046 Angre hvis du er usikker
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 Velg en nøkkel
3085 3085 Velg en verdi
3086 3086 -----
3087 3087 Velg en verdi.
3088 3088 Velg minst fire noder.
3089 3089 Velg minst én allerede opplastet node, linje eller relasjon.
3090 3090 Velg minst én lukket linje som skal sammenføyes.
3091 3091 Velg minst én node eller linje.
3092 3092 -----
3093 3093 Velg minst én linje å forenkle.
3094 3094 Velg minst én linje.
3095 3095 Velg minst 3 noder
3096 3096 -----
3097 3097 Velg minst to linjer å sammenføye.
3098 3098 Velg nøyaktig to eller tre noder, eller en linje med nøyaktig to eller tre noder.
3099 3099 Velg noe å kopiere.
3100 3100 -----
3101 3101 Velg raden som skal slettes
3102 3102 Velg raden som skal endres
3103 3103 Venligst velg mållaget.
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 Velg hvilke endringer som skal brukes.
3107 3107 Programtillegg inkludert i JOSM
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 Automatisk oppdatering
3115 3115 Programtillegg
3116 3116 -----
3117 3117 Navn på punkt
3118 3118 Punktnummer
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Politi
3122 3122 Politisk
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 Postkasse
3128 3128 Postkontor
3129 3129 Postnummer
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 Kraftverk
3133 3133 Kraftlinje
3134 3134 Kraftstasjon
3135 3135 Transformatorstasjon
3136 3136 Kraftmast
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 Forhåndsbetingelse brutt
3142 3142 Forhåndsbetingelse brutt
3143 3143 Forhåndsvalgt
3144 3144 -----
3145 3145 Innstilligen {0} er fjernet fordi den ikke lenger brukes.
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 Innstillinger
3150 3150 Innstillinger lagret i {0}
3151 3151 Innstillinger …
3152 3152 Klargjør OSM-data …
3153 3153 Forbereder konfliktløsing
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 Fredet bane
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Objektmaler
3164 3164 Objektmalene inneholder ikke Nøkkelen
3165 3165 Objektmalen har ikke Egenskapsverdi
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 Forrige
3169 3169 Riksvei
3170 3170 Av-/påkjørsel for riksvei
3171 3171 Objekt
3172 3172 -----
3173 3173 Fengsel
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 Projeksjonsmetode
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 Egenskaper
3190 3190 Egenskaper / Medlemskap
3191 3191 Egenskapskontroll
3192 3192 Egenskaper for valgte objekt.
3193 3193 Egenskaper i det lokate datasettet
3194 3194 Egenskaper i det sammenslåtte elementet. De vil erstatte egenskaper i lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
3195 3195 Egenskaper i tjenerens datasett
3196 3196 Egenskaper for
3197 3197 Egenskaper (med konflikter)
3198 3198 Egenskaper/medlemsskaper
3199 3199 Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}
3200 3200 Egenskap Verdi inneholder HTML koding
3201 3201 Egenskap Verdi starter eller slutter med mellomrom
3202 3202 Gi en kort kommentar for endringene du laster opp:
3203 3203 Gir deg måleverktøy for å måle lengde og retning på segmenter og areal omgitt av en (enkel) lukket linje, og lage målestier (som også kan importeres fra GPX-lag).
3204 3204 Dialog for å redigere egenskaper i en tabell.
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 Gir deg Ruteplanlegger på OSM data.
3208 3208 -----
3209 3209 +++++
3210 3210 Offentlig bygning
3211 3211 -----
3212 3212 Offentlig transport
3213 3213 Offentlig transport
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 Sett tekst på lydspor (og bilde og web) merker sammen med knappe ikoner.
3218 3218 -----
3219 3219 Steinbrudd
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 Racerbane
3235 3235 +++++
3236 3236 Jernbane
3237 3237 Jernbane
3238 3238 -----
3239 3239 Jernbaneplattform
3240 3240 -----
3241 3241 Jernbanegrunn
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 GPS-rådata
3245 3245 Les bilder
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 Leser {0} …
3254 3254 Les meg
3255 3255 Fullt navn
3256 3256 Vil du slette utvalget fra relasjon {0}?
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 Friluftsområde
3261 3261 Ortografisk korrekt bilde …
3262 3262 Returstasjon
3263 3263 -----
3264 3264 Gjør om
3265 3265 -----
3266 3266 Gjør om siste angrede handling.
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 Veinummer
3270 3270 Spornummer
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 Referansenummer
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Oppdater
3281 3281 +++++
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 Avvis konflikter og lagre
3285 3285 Relasjon
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 Relasjoner
3303 3303 -----
3304 3304 Relasjoner: {0}
3305 3305 Slipp museknappen for å velge objektene i rektangelet.
3306 3306 -----
3307 3307 Slipp museknappen for å avslutte rotasjon.
3308 3308 -----
3309 3309 +++++
3310 3310 Last inn på nytt
3311 3311 Les inn og oppfrisk liste over alle valgte objekt.
3312 3312 Last ned kartbilder med feil på nytt
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 +++++
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Remote Control har bedt om data fra denne URL:
3323 3323 -----
3324 3324 Remote Control er bedt om å laste data fra API.
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 Fjern
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 Fjern «{0}» for linje «{1}»
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Fjern foto fra lag
3338 3338 Fjern egenskaper fra indre linjer
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 Fjern de valgte elementene fra lista over sammenslåtte elementer
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 Fjernede Element fra Relasjoner
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 Endre navn på lag
3358 3358 -----
3359 3359 Rendrer ruter (buss, stier, sykkelstier, ...). Rutetype må være definert i routes.xml filen i pluginkatalogen
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 Utleie
3363 3363 Verksted
3364 3364 -----
3365 3365 Erstatt «{0}» med «{1}» for
3366 3366 Rapporter feil
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 Forespørsel feilet
3370 3370 -----
3371 3371 Be om detaljer: {0}
3372 3372 -----
3373 3373 Drikkevannskilde
3374 3374 +++++
3375 3375 Gå tilbake til standardinnstillinger
3376 3376 -----
3377 3377 Boligfeltvei
3378 3378 -----
3379 3379 Boligområde
3380 3380 Endre vinduets størrelse til oppgitt geometri (format: BREDDExHØYDE)
3381 3381 Løs
3382 3382 Løs konflikter
3383 3383 -----
3384 3384 Løs koordinatkonflikter i {0}
3385 3385 Løs slettekonflikt i {0}
3386 3386 Løs medlemskonflikter i relasjon {0}
3387 3387 Løs konflikt i nodelisten til linje {0}
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 Løs versjonskonflikt for linje {0}
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 +++++
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 Forbud
3402 3402 Forretninger
3403 3403 Støttemur
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 Snu retning på linjer
3417 3417 Snu og sammenføy
3418 3418 Snu retning på alle valgte linjer
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Snu retning på linjer
3422 3422 -----
3423 3423 Feil retning på Kystlinje: Land er ikke på venstre side
3424 3424 Feil retning på Landlinje: Land er ikke på venstre side
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 Revisjon
3428 3428 +++++
3429 3429 -----
3430 3430 Elv
3431 3431 Elvebredd
3432 3432 Vei (ukjent type)
3433 3433 Restriksjoner
3434 3434 Rolle
3435 3435 -----
3436 3436 rolle {0} deltar ikke i sammenlikningspar {1}
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 Roller i relasjoner som viser til
3441 3441 -----
3442 3442 Rundkjøring
3443 3443 Rute
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 Rutetilstand
3447 3447 Rutetype
3448 3448 Ruter for:
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 Ruiner
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 Rullebane
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 SIM-kort
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 Sortiport
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Lagre
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 Lagre som …
3471 3471 Lagre GPX-fil
3472 3472 -----
3473 3473 Lagre lag
3474 3474 Lagre OSM-fil
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 Lagre WMS-lag
3478 3478 Lagre WMS lag til fil
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 Lagre uansett
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Lagre aktive data i ny fil.
3488 3488 Lagre gjeldende data.
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 Lagre bruker og passord (ukryptert)
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 Scanner mappa {0}
3498 3498 Skole
3499 3499 Metall
3500 3500 Steinur
3501 3501 Krattskog
3502 3502 -----
3503 3503 Søk
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 Søk etter objekt.
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 Søk …
3517 3517 -----
3518 3518 Søk:
3519 3519 Annet navn
3520 3520 -----
3521 3521 Fylkesvei e.l.
3522 3522 Sekunder: {0}
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 Adskilt gang- og sykkelvei
3526 3526 Valgt: Rel.:{0} / Linjer:{1} / Noder:{2}
3527 3527 Velg
3528 3528 Velg alt
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Velg alle data i lag som ikke er slettet. OBS uferdige data blir også valgt.
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Velg:
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 Veg node under pekeren.
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 Velg mållag.
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 Velg med gitt søkestreng
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 Utvalg
3581 3581 Utvalget er tomt
3582 3582 Utvalget må bestå av kun linjer og noder.
3583 3583 Utvalget passer ikke formålet!
3584 3584 -----
3585 3585 Utvalg: {0}
3586 3586 -----
3587 3587 Linjer som krysser egne spor
3588 3588 -----
3589 3589 Separat lag
3590 3590 Skilletegn
3591 3591 -----
3592 3592 Tjeneren svarte med HTTP 404 for ID {0} – hopper over.
3593 3593 -----
3594 3594 Adkomstvei
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 Service
3598 3598 -----
3599 3599 Type adkomstvei
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 Sett alt til standard
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 Sett valgte kartobjekt til det som er valgt i lista ovenfor.
3613 3613 Sett til standard
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 Sett {0}={1} for linje «{2}»
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Endre innstillingerne direkte. Vær varsom!
3622 3622 Setter standardverdier
3623 3623 -----
3624 3624 Innstillinger for avspilling av lyd og lyd markering.
3625 3625 Innstilinger for kartprojeksjon og datafortolkning
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 Bildeling
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 Ly
3632 3632 -----
3633 3633 Sko
3634 3634 Skyting
3635 3635 Handleområde
3636 3636 Butikker
3637 3637 Kort beskrivelse: {0}
3638 3638 Hurtigtast
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 Skal programtillegget fjernes?
3642 3642 Vis
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 Vis statusrapport
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 Vir Informasjonsnivå ved opplasting
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 Vis objekt-ID i lister
3661 3661 -----
3662 3662 Vis eller skjul lydmeny-punktet i hovedmenyen
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 Vis oppstartsskjerm
3667 3667 Vis statusrapport med informasjon for feilsøking
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 Vis test av informasjon i vinduet som sjekker opplastingen.
3671 3671 -----
3672 3672 Vis hjelp
3673 3673 Vis/Skjul
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 Synlig område
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 Sicilia, Italia
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 Linjer med like navn
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 Forenkle linje
3690 3690 Forenkle alle valgte linjer
3691 3691 -----
3692 3692 Forenkle linjer?
3693 3693 -----
3694 3694 Simulerer et klikk når du gjør korte og små musedrag. Dette er beregnet på tablets og trykkfølsom skjerm hvor det er problemer å klikke med musa samtidig som du drar (generelt tablet-problem i java).
3695 3695 -----
3696 3696 En farge (kan tilpasses navngitte lag)
3697 3697 Enkelte element
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 +++++
3702 3702 Skøyter
3703 3703 +++++
3704 3704 Ski
3705 3705 Hopp over nedlasting
3706 3706 Hopp over nedlasting
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Flytbart kart
3712 3712 Båtslipp
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Glatting på kartgrafikk (antialiasing)
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 Snøscooter
3721 3721 Fotball
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 Noen linjer er medlem i relasjoner som er endret. Sjekk at ingen feil har oppstått.
3725 3725 Noen waypoints som var langt fra track til å finne fornuftig plassering ble utelatt.
3726 3726 Noen waypoints med tidskode før start av track eller etter slutt av track ble utelatt eller flyttet til start.
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 Sorter
3732 3732 Meny for sortering av innstillinger
3733 3733 -----
3734 3734 Kilde
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 Handicap-plasser
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 Fotoboks
3742 3742 Pigghinder
3743 3743 Splitt linje
3744 3744 Splitt en linje i den valgte noden.
3745 3745 Splitt linje {0} i {1} deler
3746 3746 -----
3747 3747 +++++
3748 3748 Ballsport
3749 3749 Sport
3750 3750 Sport
3751 3751 Sportssenter
3752 3752 Vannkilde
3753 3753 Stadion
3754 3754 Standard Unix-geometri
3755 3755 Stjerner
3756 3756 Start søk
3757 3757 Start nedlasting
3758 3758 Start nedlasting av data
3759 3759 Start ny linje fra siste node.
3760 3760 Start på track (Blir alltid utført dersom dersom andre merker ikke er tilgjengelig).
3761 3761 Starter scanning av mapper
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Delstat/provins
3768 3768 -----
3769 3769 Kontor
3770 3770 -----
3771 3771 Statusrapport
3772 3772 Trapper
3773 3773 -----
3774 3774 Gjerdetrapp
3775 3775 Full stopp
3776 3776 -----
3777 3777 Bekk
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Gatenavn
3781 3781 Veier
3782 3782 Gater NRW Geofabrik.de
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 Delområde
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 Forstad/bydel
3796 3796 T-bane
3797 3797 T-baneinngang
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 Supermarked
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 Gir GPS-informasjon i sanntid (bevegelig merke) gjennom tilkobling til gpsd-tjener.
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 Veidekke
3810 3810 -----
3811 3811 Overvåkingskamera
3812 3812 Trigonometrisk punkt
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 Svømming
3816 3816 Swiss Grid (Sveits)
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Symbolforklaring
3820 3820 Synkroniser lyd
3821 3821 Synkroniser hele datasettet
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 Synkroniser tiden fra et bilde på GPS-mottakeren
3825 3825 Synkroniser kun linje {0}
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Bordtennis
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 Egenskapskontroll-kilde
3848 3848 Objektmal
3849 3849 Egenskaper
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 Egenskaper fra linjer
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 Egenskaper uten verdier
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 +++++
3861 3861 Taksebane
3862 3862 Telefon
3863 3863 Telefonkort
3864 3864 +++++
3865 3865 -----
3866 3866 +++++
3867 3867 Kommunal vei
3868 3868 +++++
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 Kompassretning på segmentet som tegnes.
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 Multiplikasjon benyttet ved fast forward
3891 3891 Vinkel mellom forrige og nåværende linjesegment.
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 Valgte element har ikke knytninger som kan løses.
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Dokumentet er tomt.
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 Breddegrad ved musepekeren.
3913 3913 Lengdegrad ved musepekeren.
3914 3914 JGoodies Plastic Look and Feel.
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 Lengden på segmentet som tegnes.
3919 3919 Maksimal områdeavgrensing er 0.25, og din bestilling er for stor. Bestill mindre område eller bruk planet.osm
3920 3920 Sammeslått datasett vil ikke inneholde en egenskap med nøkkel {0}
3921 3921 Navn på objekt ved musepeker
3922 3922 Antall sekunder for forover eller bakover hopp ved trykk på aktuell knapp
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 Programtillegget er fjernet fra innstillingene. Start JOSM på nytt for å lese programtillegg.
3926 3926 Klarte ikke bruke projeksjonen {0}. Bruker Mercators projeksjon.
3927 3927 -----
3928 3928 Forholdet mellom stemme recorder tid og sann tid
3929 3929 Regulært uttrykk «{0}» har en feil ved posisjon {1}, feilmelding:\n\n{2}
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 Du har bestilt for stort område. Zoom inn eller bytt oppløsning
3933 3933 Valgte GPX spor mangler tidskode. Velg et annet spor.
3934 3934 -----
3935 3935 Valgte noder er ikke på samme linje.
3936 3936 Valgte foto har ikke tidskode.
3937 3937 Utvalget inneholder {0} linjer. Vil du virkelig forenkle disse?
3938 3938 Tjeneren svarte en feil med kode {0}
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Kildene (URL eller filnavn) for stavekontroll (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller "tag checking data files".
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 Linje kan ikke splittes i valgte noder. (Tips: velg noder mot midten av linjen.)
3947 3947 Linjene har forskjellig retning og kan ikke sammenføyes. Vil du snu retningen på noen av linjene?
3948 3948 Teater
3949 3949 Tjenerens datasett inneholder ingen egenskap med nøkkel {0}
3950 3950 Tjenerversjon
3951 3951 Tjenerens datasett
3952 3952 Tjeners med sammenslått
3953 3953 Temapark
3954 3954 -----
3955 3955 Det er ingen åpne endringssett
3956 3956 -----
3957 3957 Det finnes konflikter som må løses. Element med konflikter lagres ikke. Vil du fortsette?
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 Der opstod en feil i forsøket på å vise URL’en for denne markøren
3961 3961 Det oppstod {0} konflikter under import.
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Dette er etter avsluttingen av opptaket
3965 3965 -----
3966 3966 Denne noden har ikke knytninger
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 Tilleggsprogram for å åpne bildefiler i bakgrunn og rette det inn sammen med kartet.
3970 3970 Denne programutvidelsen kontrollerer egenskapers nøkler og verdier.
3971 3971 -----
3972 3972 Programtillegg som laster GPS spor direkte fra aktivt lag i JOSM til openstreetmap.org.
3973 3973 -----
3974 3974 Sjekker for noder uten egenskaper som heller ikke tilhører noen linje.
3975 3975 Finner linjer med én node, som er tomme eller er uten egenskaper.
3976 3976 Denne testen sjekker om noder går igjen flere ganger i en linje.
3977 3977 Denne test sjekker linjer med liknende navn, som kan bety feilstaving.
3978 3978 Sjekker om en linje har endepunkt nesten inntil annen linje.
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 Denne testen sjekker at en forbindelse mellom to noder ikke benyttes av mer enn én linje.
3984 3984 Denne testen sjekker om kystlinjene er korrekte.
3985 3985 Denne testen sjekker at det ikke er flere Noder med samme posisjon.
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Testen finner linjer som elver, land eller kystlinje med feil retning.
3989 3989 -----
3990 3990 Denne testen finner Noder som har samme navn (kan være dubletter)
3991 3991 Kontrollerer om sirkulære linjer er lukket.
3992 3992 Denne versjonen av JOSM kan ikke lese fra tjeneren.
3993 3993 Disse nodene er ikke i en sirkel. Avbryter.
3994 3994 -----
3995 3995 Flis-nummer
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 Tidssone:
4003 4003 Tidssone: {0}
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 Til ...
4009 4009 -----
4010 4010 Slå av/på GPX-linjer
4011 4011 -----
4012 4012 Slå av/på akselinjer
4013 4013 -----
4014 4014 Slå på og av fullskjermvisning
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 Slå av/på visning av tekst/ikoner
4018 4018 Slå av/på visning av Lag
4019 4019 Slå av/på: {0}
4020 4020 Slår av/på global innstilling «{0}».
4021 4021 Toaletter
4022 4022 -----
4023 4023 Avgift
4024 4024 Bomstasjon
4025 4025 -----
4026 4026 Verktøy: {0}
4027 4027 Verktøylinje
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 Tilpass verktøylinje
4031 4031 Verktøy
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 Turisme
4037 4037 -----
4038 4038 Tårn
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 By
4042 4042 Rådhus
4043 4043 Leker
4044 4044 -----
4045 4045 Traktorvei
4046 4046 Farge på punkt og track linjer
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 Fartsdemping
4050 4050 Trafikklys
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 Trikk
4054 4054 Trikkestopp
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 Reisebyrå
4059 4059 Tre
4060 4060 Stamvei
4061 4061 Av-/påkjørsel for stamvei
4062 4062 -----
4063 4063 Prøv å oppdatere til ny versjon av programtillegg før du sender feilmelding.
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 +++++
4067 4067 Tunnelstart
4068 4068 Svingeforbud
4069 4069 -----
4070 4070 Vendesirkel
4071 4071 Snuplass
4072 4072 -----
4073 4073 Rotasjonsport
4074 4074 Dreieskive
4075 4075 +++++
4076 4076 +++++
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 Internasjonal UIC-jernbanekode
4084 4084 Ukjent
4085 4085 +++++
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 URL fra www.openstreetmap.org (du kan lime inn en URL her for at laste ned området)
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 +++++
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 Fjern knytning til linjer
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 Kan ikke sette ny audio-markør
4103 4103 -----
4104 4104 Fant ikke oversettelsen for {0}. Bruker {1}.
4105 4105 Klarte ikke å lage fullstendig sti til mappa {0}\n
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 Kunne ikke tolke Lat / Lon
4109 4109 Kan ikke synkronisere i det avspillte lag.
4110 4110 Småvei
4111 4111 -----
4112 4112 Ikke lukket linje
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 Fjern avgjørelse
4117 4117 Fjern avgjørelse fra slettekonflikt
4118 4118 Fjern avgjørelse fra koordinatkonflikt
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 Angre
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 Angre flytting
4126 4126 -----
4127 4127 Angre siste handling.
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 Frigjør panelet
4131 4131 En uventet unntakstilstand
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 Uventet ID-format i svar fra tjener – leste «{0}»
4136 4136 -----
4137 4137 Uventet format for ny versjon av endret element «{0}»: «{1}»
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 Uventet symbol: {0}
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 Uventet verdi for parameter «index». Leste {0}.
4148 4148 Lås opp
4149 4149 Lås opp lista over sammenslåtte elementer og begynn sammenslåing
4150 4150 -----
4151 4151 Node uten tilknytning
4152 4152 Universitet
4153 4153 Ukjent vert
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 Ukjent objekttype: {0}. Tillatte verdier er node, way og relation
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 Ukjent type: {0}
4162 4162 -----
4163 4163 Kryss uten navn
4164 4164 Uklassifisert ferdselsvei uten navn
4165 4165 Linjer uten navn
4166 4166 Kystlinje i uorden
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 Tøm utvalg
4175 4175 Fjern alle objekter fra utvalg.
4176 4176 Støtter ikke WMS fil versjon;fant {0}, ønsker {1}
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Linjer uten egenskaper
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 Opp
4185 4185 -----
4186 4186 Oppdater
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Oppdater data
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 Oppdatere object
4194 4194 -----
4195 4195 Oppdatere utvalg
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 Oppdaterer data
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Last opp endringer
4214 4214 Last opp innstillinger
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 Last opp data
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 Last opp aktive innstillinger til tjener
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Bruk
4237 4237 Bruk <b>(</b> og <b>)</b> for å gruppere uttrykk
4238 4238 -----
4239 4239 Bruk <b>|</b> eller <b>OR</b> for søk med logisk <i>eller</i>
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Bruk avansert egenskapskontroll.
4246 4246 Bruk standard
4247 4247 Bruk standard datafil.
4248 4248 -----
4249 4249 Bruk standard fil for stavekontroll.
4250 4250 -----
4251 4251 Bruk Feil-Lag
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 Bruk Utelat Liste
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 Bruk objektmal «{0}»
4258 4258 Bruk objektmal «{0}» i gruppe «{1}»
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 Bruk standard datafil (anbefales).
4262 4262 Brug standard fil for stavekontroll (anbefales).
4263 4263 -----
4264 4264 Bruk Feil-Laget for å vise element som skaper problem.
4265 4265 Bruk Utelat Liste for å undertrykke advarsler.
4266 4266 -----
4267 4267 Bruker
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 Brukernavn
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 Valider
4276 4276 Kontroller egenskapsverdiene med hjelp av avanserte regler.
4277 4277 Bekreft at egenskabsnøklene kan sjekkes mot en ordliste.
4278 4278 Bekreft at du vil sjekke egenskapsverdiene imot Objektmalene.
4279 4279 -----
4280 4280 Validering
4281 4281 -----
4282 4282 Valideringsfeil
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 Verdi
4286 4286 Verdi «{0}» for nøkkel «{1}» finnes ikke i objektmalene
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 Forskjellige innstillinger som påvirker utseende for hele programmet.
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 Hastighet (rød = langsom, grøn = hurtig)
4300 4300 Automat
4301 4301 Automatprodukter
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 Versjon {0}
4308 4308 -----
4309 4309 Versjon: {0}
4310 4310 Veterinær
4311 4311 Vis
4312 4312 Bilde: {0}
4313 4313 Utsiktspunkt
4314 4314 -----
4315 4315 Landsby
4316 4316 Friområde
4317 4317 Sted/by
4318 4318 Vingård
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 Gå til hjemmeside
4323 4323 -----
4324 4324 Stemme recorder kalibrering
4325 4325 Vulkan
4326 4326 -----
4327 4327 Spenning
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 +++++
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 +++++
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 WMS-URL eller bilde-ID:
4339 4339 WMS lag ({0}) laster automatisk ned i zoom {1}
4340 4340 WMS lag ({0}) laster ned i zoom {1}
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 Mur
4344 4344 Advarsel
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 Advarsel: Passordet overføres ukryptert.
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 Advarsel: blandede 0.6- og 0.5-data resulterer i versjon 0.5
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 Advarsler
4405 4405 Bilvask
4406 4406 Søppeldunk
4407 4407 Kloakkrenseanlegg
4408 4408 Vann
4409 4409 Badepark
4410 4410 Vanntårn
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 Foss
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 Wave-lydfiler (*.wav)
4418 4418 -----
4419 4419 Sluttnode nær annen ferdselsvei
4420 4420 Sluttnode nær annen linje
4421 4421 Linjenode nær annen linje
4422 4422 -----
4423 4423 Linje med ekstern ID «{0}» inkluderer manglende node med ekstern ID «{1}».
4424 4424 Linje {0}
4425 4425 -----
4426 4426 Linje:
4427 4427 -----
4428 4428 Veipunkt
4429 4429 Mindre veier
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 Kors i veikant
4433 4433 Veialter
4434 4434 Nettside: {0}
4435 4435 -----
4436 4436 Terskeldam
4437 4437 Våtmarksområde
4438 4438 Rullestol
4439 4439 -----
4440 4440 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert waypoint i GPX-laget.
4441 4441 Når lyd importeres, opprett markører fra …
4442 4442 Når du snur reningen på denne linjen blir følgende egenskaper endret for å opprettholde dataintegritet.
4443 4443 Lagre sikkerhetskopier med ~ i slutten av filnavnet.
4444 4444 Hele gruppen
4445 4445 Bredde ( meter)
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 Vindmølle
4449 4449 -----
4450 4450 Vindpølse
4451 4451 -----
4452 4452 Vis akselinjer
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 Skogsområde
4457 4457 Fabrikk
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 Ja
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 Du er i ferd med å slette noder utenfor nedlastet område.<br>Dette kan skape problemer fordi de kan være i bruk av andre objekter (som du ikke kan se nå) .<br>Er du sikker på at du vil slette nodene?
4471 4471 Du skal til å åpne {0} nettlesere.<br>Dette kan både fylle skjermen din med nettlesere<br>og kan ta tid for å fullføre.
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 Du kan også lime inn URL fra www.openstreetmap.org
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 Du må starte JOSM for at enkelte innstillingene skal tre i kraft.
4482 4482 Du flyttet mer enn {0} elementer. Flytting av et stort antall elementer er ofte en feil.\nVil du virkelig flytte dem?
4483 4483 Dine redigeringer må være offentlig frigitt for å laste opp nye data
4484 4484 Du må velge minst én linje.
4485 4485 Velg to eller flere noder for å splitte sirkelformet linje.
4486 4486 Dru må SHIFT-dra og slippe avspillingsmarkøren til lydmerke eller til punkt i track for synkronisering.
4487 4487 Dru må dra og slippe avspillingsmarkøren til GPX track hvor lydfila tilhører (etter første markør).
4488 4488 Du må pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil ha merket.
4489 4489 Du må sætte lyden på pause når du hører synkroniserings-merket.
4490 4490 Du har bestilt for mange Noder (grense 50,000). Velg mindre område eller bruk planet.osm
4491 4491 -----
4492 4492 Du bør velge et GPX-spor
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 Zoologisk hage
4497 4497 Forstørr
4498 4498 Zoom (i meter)
4499 4499 Zoom inn
4500 4500 -----
4501 4501 Zoom ut
4502 4502 -----
4503 4503 Skaler og flytt kart
4504 4504 Zoom beste utsnitt 1:1
4505 4505 Skaler med Ctrl + . og Ctrl + , eller venstre museknapp; flytt med Ctrl + piltaster; flytt utsnitt med høyre museknapp
4506 4506 Forstørr
4507 4507 -----
4508 4508 Forminsk
4509 4509 Skaler og flytt skjermbildet til {0}.
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 Zoom til problem
4516 4516 Zoom til valgt(e) element
4517 4517 Zoom til utvalg
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 Gå til {0}
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 \nHøyde: {0} m
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 \n{0} km/t
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 Rediger stolpe
4559 4559 Rediger stasjon
4560 4560 -----
4561 4561 Stolpe
4562 4562 Stasjon
4563 4563 -----
4564 4564 Tilbake
4565 4565 Raskere
4566 4566 Rask Avspilling
4567 4567 Spill av
4568 4568 Hopp tilbake.
4569 4569 Neste spor
4570 4570 Neste merke
4571 4571 Spill fra neste merke
4572 4572 Spill av forrige merke
4573 4573 Spill/Pause
4574 4574 Forrige merke
4575 4575 Saktere
4576 4576 Spill av sakte
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 Ø
4588 4588 +++++
4589 4589 +++++
4590 4590 V
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 tekst
4605 4605 Beskrivelse
4606 4606 Navn
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 Rediger stasjon
4630 4630 Stasjon
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 forkortet gatenavn
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 legg til i utvalg
4649 4649 -----
4650 4650 adresse
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 administrativ
4654 4654 vanskelig
4655 4655 -----
4656 4656 taubane
4657 4657 luftfart
4658 4658 luftfart, mørk
4659 4659 luftfart, lys
4660 4660 -----
4661 4661 Skog- og Landbruk
4662 4662 -----
4663 4663 alle
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 Smug
4675 4675 alfabetisk
4676 4676 alternativ
4677 4677 fasilitetstype {0}
4678 4678 fasilitet
4679 4679 fasilitet – lys
4680 4680 fasilitet – trafikk
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 anglikansk
4685 4685 dyremat
4686 4686 -----
4687 4687 enhver
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 akvadukt
4691 4691 bueskyting
4692 4692 område
4693 4693 -----
4694 4694 asiatisk
4695 4695 -----
4696 4696 turn
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 australsk fotball
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 bakgrunn
4703 4703 forrige stoppunkt
4704 4704 forrige segment
4705 4705 -----
4706 4706 +++++
4707 4707 +++++
4708 4708 -----
4709 4709 hinder
4710 4710 hinder brukt på en vei
4711 4711 +++++
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 vannmagasin
4715 4715 +++++
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 strand
4719 4719 sykkel
4720 4720 sykkelslanger
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 Flytemyr
4727 4727 +++++
4728 4728 grense
4729 4729 +++++
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 bro
4733 4733 Node har egenskap bro
4734 4734 -----
4735 4735 rivningsområde
4736 4736 +++++
4737 4737 bygning
4738 4738 -----
4739 4739 gatekjøkken
4740 4740 buss
4741 4741 trikkespor
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 kano
4746 4746 skill mellom store/små bokstaver
4747 4747 katolsk
4748 4748 gravlund
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 kinesisk
4756 4756 -----
4757 4757 kristen
4758 4758 -----
4759 4759 sigaretter
4760 4760 By
4761 4761 kommunegrense
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 klatring
4765 4765 -----
4766 4766 med_klokka
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 stengt_vei
4770 4770 kull
4771 4771 brostein
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 betong
4781 4781 kondomer
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 konflikt
4785 4785 barskog
4786 4786 forbindelse
4787 4787 veiarbeid
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 kunne ikke hente lyd fra URL
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 +++++
4797 4797 cricketnett
4798 4798 krocket
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 sykkelvei med egenskapen sykkel
4802 4802 sykling
4803 4803 -----
4804 4804 +++++
4805 4805 løvskog
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 slettet
4810 4810 -----
4811 4811 leveranse
4812 4812 avleggs
4813 4813 brukertype
4814 4814 destinasjon
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 omkjøring
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 deaktivert
4821 4821 -----
4822 4822 tørrdokk
4823 4823 -----
4824 4824 hundeløp
4825 4825 -----
4826 4826 ned
4827 4827 slalom
4828 4828 last ned
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 drikke
4833 4833 Oppkjørsel
4834 4834 -----
4835 4835 enkel
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 redningsmøtepunkt
4842 4842 -----
4843 4843 ridning
4844 4844 -----
4845 4845 evangelisk
4846 4846 partall
4847 4847 eksempler
4848 4848 -----
4849 4849 hundeposer
4850 4850 -----
4851 4851 ekspert
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 false: egenskapen er slått av med vilje
4855 4855 -----
4856 4856 gårdstun
4857 4857 -----
4858 4858 ferge
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 mat
4867 4867 fotgjenger
4868 4868 gangvei med egenskapen fotgjenger
4869 4869 vadested
4870 4870 skog
4871 4871 -----
4872 4872 neste stoppunkt
4873 4873 neste segment
4874 4874 fristil
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 fra linje
4878 4878 +++++
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 gass
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 tysk
4889 4889 isbre
4890 4890 -----
4891 4891 +++++
4892 4892 golfbane
4893 4893 -----
4894 4894 GPS-flagg
4895 4895 gps-punkt
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 gress
4903 4903 -----
4904 4904 grus
4905 4905 gresk
4906 4906 grønn
4907 4907 byggeområde
4908 4908 -----
4909 4909 jord
4910 4910 -----
4911 4911 gymnastikk
4912 4912 halv
4913 4913 stoppepunkt
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 helse
4919 4919 -----
4920 4920 beiteområde
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 fremhevet
4924 4924 -----
4925 4925 ferdselsvei
4926 4926 ferdselsvei uten veinummer
4927 4927 -----
4928 4928 traktorvei
4929 4929 tur
4930 4930 +++++
4931 4931 historisk
4932 4932 Historisk
4933 4933 ishockey
4934 4934 -----
4935 4935 hest
4936 4936 hesteløp
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 hotell
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 +++++
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 vann
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 inaktiv
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 uferdig
4956 4956 Linje ikke ferdig
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 indisk
4960 4960 -----
4961 4961 industri
4962 4962 -----
4963 4963 indre linjesegment
4964 4964 -----
4965 4965 middels
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 trafikkøy
4970 4970 -----
4971 4971 italiensk
4972 4972 +++++
4973 4973 japansk
4974 4974 Jehovas vitner
4975 4975 jødisk
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 +++++
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 avfallsdeponi
4982 4982 bruk av grunn
4983 4983 Type Bruk av Grunn {0}
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 lag
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 navn på lag inneholder +-tegn
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 venstre
4994 4994 fritid
4995 4995 fritids type {0}
4996 4996 -----
4997 4997 små vannsteder
4998 4998 -----
4999 4999 begrenset
5000 5000 -----
5001 5001 gatetun
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 synkron rulling
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 lav
5014 5014 luthersk
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 Mangrove
5018 5018 menneskeskapt
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 +++++
5023 5023 myrområde
5024 5024 -----
5025 5025 maks. breddegrad
5026 5026 maks. lengdegrad
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 fartsgrense er brukt på gangvei
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 metodist
5038 5038 meksikansk
5039 5039 militært
5040 5040 min. breddegrad
5041 5041 min. lengdegrad
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 feilstavet nøkkelnavn
5049 5049 blandingsskog
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 mormoner
5055 5055 motorsport
5056 5056 -----
5057 5057 motortrafikkvei
5058 5058 -----
5059 5059 +++++
5060 5060 +++++
5061 5061 søle
5062 5062 flerbruk
5063 5063 P-hus
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 +++++
5067 5067 nasjonal
5068 5068 natur
5069 5069 natur-type {0}
5070 5070 -----
5071 5071 Natur
5072 5072 aviser
5073 5073 neste
5074 5074 -----
5075 5075 nei
5076 5076 ingen beskrivelse tilgjengelig
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 ingen kombinasjon
5080 5080 venstresving forbudt
5081 5081 høyresving forbudt
5082 5082 rett frem forbudt
5083 5083 u-sving forbudt
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 ingen
5088 5088 langrenn
5089 5089 -----
5090 5090 ikke slettet
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 Merknad
5095 5095 begynner
5096 5096 -----
5097 5097 atom
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 oddetall
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 nedlagt bane
5118 5118 -----
5119 5119 enveiskjøring-egenskap på node
5120 5120 -----
5121 5121 påbudt venstresving
5122 5122 påbudt høyresving
5123 5123 påbudt rett frem
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 -----
5128 5128 -----
5129 5129 innstillinger
5130 5130 -----
5131 5131 ortodoks
5132 5132 -----
5133 5133 annen bane
5134 5134 -----
5135 5135 ytre linjesegment
5136 5136 utenfor nedlastet område
5137 5137 +++++
5138 5138 parkeringsbillett
5139 5139 partial: de valgte objektene har forskjellige verdier, ikke gjør endringer
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 fast dekke
5144 5144 -----
5145 5145 fjelltopp
5146 5146 -----
5147 5147 +++++
5148 5148 +++++
5149 5149 +++++
5150 5150 pinsebevegelsen
5151 5151 -----
5152 5152 +++++
5153 5153 fotografier
5154 5154 solcelle
5155 5155 brygge
5156 5156 rørgate
5157 5157 nedfart avansert
5158 5158 nedfart enkel
5159 5159 nedfart ekspert
5160 5160 nedfart friløp
5161 5161 nedfart middels
5162 5162 nedfart nybegynner
5163 5163 bane
5164 5164 +++++
5165 5165 sted
5166 5166 Planter
5167 5167 plast
5168 5168 -----
5169 5169 -----
5170 5170 politisk
5171 5171 -----
5172 5172 kraft
5173 5173 presbyteriansk
5174 5174 forrige
5175 5175 riksvei
5176 5176 tilkjørselsvei_riksvei
5177 5177 privat
5178 5178 -----
5179 5179 planlagt
5180 5180 +++++
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 buss-, trikk- og togkart
5185 5185 billetter
5186 5186 +++++
5187 5187 -----
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 +++++
5193 5193 steinbrudd
5194 5194 +++++
5195 5195 -----
5196 5196 jernbane
5197 5197 jernbanegrunn
5198 5198 jernbanebro
5199 5199 jernbane
5200 5200 jernbanepunkt
5201 5201 -----
5202 5202 stryk
5203 5203 Sivområde
5204 5204 Region
5205 5205 lokal
5206 5206 regulært uttrykk
5207 5207 relasjon uten angitt type
5208 5208 relasjoner
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 fjern fra utvalg
5213 5213 erstatt utvalg
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 boligvei
5217 5217 restaurant uten navn
5218 5218 butikker
5219 5219 høyre
5220 5220 -----
5221 5221 elvebredd
5222 5222 vei
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 rundkjøring
5227 5227 rute
5228 5228 rutesegment
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 Saltmyr
5237 5237 +++++
5238 5238 -----
5239 5239 målestokk
5240 5240 Diagram
5241 5241 -----
5242 5242 -----
5243 5243 krattskog
5244 5244 fylkesvei
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 velg sport:
5248 5248 valgt
5249 5249 utvalg
5250 5250 separat sykkelvei som kjørefelt på en sykkelvei
5251 5251 -----
5252 5252 adkomstvei
5253 5253 service
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 +++++
5261 5261 skyting
5262 5262 butikk
5263 5263 butikk type {0}
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 Sidespor
5268 5268 +++++
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 Sted
5273 5273 +++++
5274 5274 skøyter
5275 5275 +++++
5276 5276 ski
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 snøpark
5280 5280 -----
5281 5281 fotball
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 -----
5285 5285 +++++
5286 5286 -----
5287 5287 +++++
5288 5288 +++++
5289 5289 sportssenter
5290 5290 -----
5291 5291 Privat sidespor
5292 5292 stadion
5293 5293 frimerker
5294 5294 -----
5295 5295 -----
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 stein
5299 5299 bekk
5300 5300 -----
5301 5301 Gater
5302 5302 gatenavn inneholder ss
5303 5303 streng
5304 5304 +++++
5305 5305 -----
5306 5306 T-bane
5307 5307 -----
5308 5308 +++++
5309 5309 Overflateparkering
5310 5310 -----
5311 5311 Sumpområde
5312 5312 godter
5313 5313 svømming
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 bordtennis
5318 5318 tamponger
5319 5319 +++++
5320 5320 telefonkort
5321 5321 midlertidig
5322 5322 midlertidig ferdselsveitype
5323 5323 +++++
5324 5324 stasjon
5325 5325 -----
5326 5326 kommunevei
5327 5327 tekst
5328 5328 +++++
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 Tidevannsflate
5335 5335 +++++
5336 5336 tiger-data
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 til linje
5341 5341 -----
5342 5342 Topografisk
5343 5343 +++++
5344 5344 turisme
5345 5345 turisme type {0}
5346 5346 -----
5347 5347 leker
5348 5348 -----
5349 5349 -----
5350 5350 -----
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 trafikklys
5357 5357 -----
5358 5358 -----
5359 5359 trikk
5360 5360 -----
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 true: egenskapen er slått på med vilje
5365 5365 +++++
5366 5366 +++++
5367 5367 -----
5368 5368 tyrkisk
5369 5369 vendesirkel
5370 5370 +++++
5371 5371 småvei
5372 5372 ukontrollert
5373 5373 P-kjeller
5374 5374 -----
5375 5375 unitarisk
5376 5376 -----
5377 5377 ukjent
5378 5378 umerket
5379 5379 uten fast dekke
5380 5380 ikke satt
5381 5381 unset: ikke sett egenskap på valgte objekter
5382 5382 -----
5383 5383 Uten egenskaper
5384 5384 linje uten egenskaper
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 opp
5388 5388 -----
5389 5389 bruk
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 valideringsfeil
5394 5394 gyldighetssjekk – annet
5395 5395 validerings-advarsel
5396 5396 -----
5397 5397 versjon {0}
5398 5398 -----
5399 5399 -----
5400 5400 -----
5401 5401 -----
5402 5402 -----
5403 5403 vulkan
5404 5404 kuponger
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 -----
5409 5409 vann
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 vannvei
5413 5413 vannvei type {0}
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 -----
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 Dyreliv
5432 5432 vind
5433 5433 -----
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 skogsområde
5437 5437 skogsområde
5438 5438 -----
5439 5439 feil ferdselsvei-egenskap på node
5440 5440 -----
5441 5441 Stasjonsområde
5442 5442 ja
5443 5443 +++++
5444 5444 -----
5445 5445 -----
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 zoroastrisk
5451 5451 -----
5452 5452 -----
5453 5453 -----
5454 5454 -----
5455 5455 -----
5456 5456 -----
5457 5457 {0} består av:
5458 5458 -----
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 {0} meter
5462 5462 -----
5463 5463 {0} noder i linje {1} overstiger maksimalt antall tillatte noder, {2}
5464 5464 -----
5465 5465 {0} km²
5466 5466 -----
5467 5467 -----
5468 5468 {0} % ({1} / {2}), {3} gjenstår. Laster opp linje «{4}» (ID: {5})
5469 5469 {0}, …
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 -----
5473m 1 -----
5474m 2 -----
5475m 3 -----
5476m 4 -----
5477m 5 -----
5478m 6 -----
5479m 7 -----
5480m 8 -----
5481m 9 -----
5482m 10 -----
5483m 11 -----
5484m 12 -----
5485m 13 -----
5486m 14 -----
5487m 15 -----
5488m 16 -----
5489m 17 -----
5490m 18 -----
5491m 19 -----
5492m 20 Legg til og flytt en kunstig node til en linje
5493m 20 Legg til og flytt en kunstig node til {0} linjer
5494m 21 La til {0} objekt
5495m 21 La til {0} objekter
5496m 22 -----
5497m 23 -----
5498m 24 Endre egenskap på inntil {0} objekt
5499m 24 Endre egenskap på inntil {0} objekt
5500m 25 -----
5501m 26 Endre {0} objekt
5502m 26 Endre {0} objekt
5503m 27 -----
5504m 28 Konflikt under nedlastingen
5505m 28 Konflikter under nedlastingen
5506m 29 -----
5507m 30 -----
5508m 31 -----
5509m 32 -----
5510m 33 Slett {0} linje
5511m 33 Slett {0} linjer
5512m 34 -----
5513m 35 -----
5514m 36 -----
5515m 37 -----
5516m 38 -----
5517m 39 -----
5518m 40 -----
5519m 41 -----
5520m 42 Sett inn ny node i linje.
5521m 42 Sett inn ny node i {0} linjer.
5522m 43 -----
5523m 44 -----
5524m 45 Sammenslått versjon ({0} oppføring)
5525m 45 Sammenslått versjon ({0} oppføringer)
5526m 46 Flytt {0} node
5527m 46 Flytt {0} noder
5528m 47 Lokal versjon ({0} oppføring)
5529m 47 Lokal versjon ({0} oppføringer)
5530m 48 -----
5531m 49 -----
5532m 50 -----
5533m 51 -----
5534m 52 Åpner {0} fil...
5535m 52 Åpner {0} filer...
5536m 53 -----
5537m 54 -----
5538m 55 -----
5539m 56 -----
5540m 57 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
5541m 57 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
5542m 58 -----
5543m 59 -----
5544m 60 Forenkle linje (fjern {0} node)
5545m 60 Forenkle linjer (fjern {0} noder)
5546m 61 Forenkle {0} linje
5547m 61 Forenkle {0} linjer
5548m 62 -----
5549m 63 -----
5550m 64 -----
5551m 65 -----
5552m 66 Valgt node er ikke del av en linje.
5553m 66 Valgte noder er ikke del av en linje.
5554m 67 -----
5555m 68 Tjenerens versjon ({0} oppføring)
5556m 68 Tjenerens versjon ({0} oppføringer)
5557m 69 Mer enn én linje bruker den valgte noden. Velg aktuell linje i tillegg.
5558m 69 Mer enn én linje bruker de valgte nodene. Velg aktuell linje i tillegg.
5559m 70 -----
5560m 71 -----
5561m 72 -----
5562m 73 -----
5563m 74 -----
5564m 75 Dette vil endre opptil {0} objekt.
5565m 75 Dette vil endre opptil {0} objekt.
5566m 76 -----
5567m 77 -----
5568m 78 -----
5569m 79 -----
5570m 80 -----
5571m 81 -----
5572m 82 -----
5573m 83 -----
5574m 84 flagg
5575m 84 flagg
5576m 85 node
5577m 85 noder
5578m 86 objekt
5579m 86 objekter
5580m 87 relasjon
5581m 87 relasjoner
5582m 88 -----
5583m 89 linje
5584m 89 linjer
5585m 90 -----
5586m 91 -----
5587m 92 {0} består av {1} flagg
5588m 92 {0} består av {1} flagg
5589m 93 -----
5590m 94 -----
5591m 95 {0} medlem
5592m 95 {0} medlemmer
5593m 96 {0} node
5594m 96 {0} noder
5595m 97 -----
5596m 98 -----
5597m 99 -----
5598m 100 -----
5599m 101 {0} relasjon
5600m 101 {0} relasjoner
5601m 102 {0} rute,
5602m 102 {0} ruter,
5603m 103 -----
5604m 104 -----
5605m 105 {0} spor,
5606m 105 {0} spor,
5607m 106 -----
5608m 107 {0} linje
5609m 107 {0} linjer
5610m 108 +++++
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.