source: josm/trunk/data/nb.lang@ 4187

Last change on this file since 4187 was 4187, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 64.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 # objekter
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (Kode={0})
19 19 (Hint: Du kan endre hurtigtastene i Innstillinger.)
20 20 (Teksten har alt blitt kopiert til utklippstavlen din.)
21 21 -----
22 22 (URL var:
23 23 (Bruk internasjonalt nummer, f.eks. +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (intet objekt)
28 28 (ingen)
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 – En node som er brukt av flere linjer, og en av linjene, eller
40 40 – En node som brukes av flere linjer, eller
41 41 * En node med egenskaper, eller
42 42 – En linje, og en eller flere av nodene som er brukt i flere linjer.
43 43 – En linje som har en eller flere noder, som er brukt av flere linjer, eller
44 44 … andre typer transport mulig
45 45 -----
46 46 -----
47 47 -----
48 48 -----
49 49 bowling
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 <Ingen GPX-spor er lastet inn>
61 61 -----
62 62 <b>-name:Nan</b> – «Nan» finnes ikke innen navnet.
63 63 <b>Nansens gate</b> – «Nansens» og «gate» i nøkkel eller navn.
64 64 -----
65 65 <b>"Nansens gate"</b> – «Nansens gate» i nøkkel eller navn.
66 66 -----
67 67 -----
68 68 <b>child <i>uttrykk</i></b> – alle underobjekter av objektene i uttrykket
69 69 -----
70 70 <b>foot:</b> – nøkkel «foot» med hvilken som helst verdi.
71 71 -----
72 72 <b>incomplete</b> – alle uferdige objekter
73 73 <b>modified</b> – alle endrede objekter
74 74 <b>name:Nan</b> – «Nan» finnes innen navnet.
75 75 -----
76 76 <b>oneway?</b> – oneway=yes, true, 1 eller on
77 77 <b>parent <i>uttrykk</i></b> – alle overobjekter av objektene i uttrykket
78 78 -----
79 79 <b>selected</b> – alle objekter i utvalg
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <b>type:</b> – type objekt (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
83 83 <b>type=*</b> -– nøkkel «type» med hvilken som helst verdi. Prøv også <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>.
84 84 <b>type=route</b> – nøkkel «type» med eksakt verdi «route».
85 85 <b>untagged</b> – alle objekter uten egenskaper
86 86 <b>user:</b>… – alle objekter redigert av angitt bruker
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <h1><a name="top">Tastatursnarveier</a></h1>
97 97 <h1>Kombinasjonstast grupper</h1>
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å avslutte sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
121 121 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å begynne sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 <html>Ta et bilde av din GPS mottaker når den viser tid.<br>Vis bildet her.<br>Skriv inn tidspunktet og velg tidssone<hr></html>
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Det finnes ingen lag som kildelaget <br>''{0}''<br> kan sammenføyes med.</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>Fenne handling krever {0} individuelle<br>download-forespørsler. Ønsker du<br>å fortsette?</html>
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 <html>Opplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en node, linje ellerrelasjon.<br><br>Trykk <strong>{0}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{1}</strong> for å avbryte operasjonen og fortsette å redigere.<br></html>
230 230 <html>Opplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en<br>lokal node, linje eller relasjon.<br>Konflikten er forårsaket av <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>tjeneren har versjon {2}, lokal versjon er {3}.<br><br>Trykk <strong>{4}</strong> for å synkronisere kun konfliktelementet.<br>Trykk <strong>{5}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{6}</strong> for å gå tilbake og fortsette å redigere.<br></html>
231 231 -----
232 232 -----
233 233 <html>Opplasting til tjeneren <strong>feilet</strong> fordi nåværende datasett<br>bryter en forhåndsbetingelse.<br>Feilmelding:<br>{0}</html>
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <p>Pseudo-kombinasjonstasten ''disabled'' vil ta ut snarveien.</p>
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <u>Spesialsøk:</u>
261 261 <ikke angitt>
262 262 > bunn
263 263 > topp
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 En spesiell håntering for det franske landregisterets WMS tjener
269 269 API-krav ikke møtt
270 270 API versjon: {0}
271 271 -----
272 272 Revet jernbane
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 Om
278 278 Om JOSM
279 279 -----
280 280 -----
281 281 Adkomst
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 I følge nformasjon i tilleggsprogram, er {0} opphavsmann.
288 288 kundekort
289 289 Handling
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 Legg til
298 298 -----
299 299 Legg til URL for liste over programtillegg.
300 300 Legg til node …
301 301 Tilføy egenskaper
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Tilføy et nytt nøkkel/verdi-sett til alle objekter
307 307 Legg til en node i eksisterende linje
308 308 -----
309 309 Tilføy en ny kilde til lista.
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Legg til en node ved å skrive inn lengde- og breddegrad.
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Legg til informasjon om opphavsperson
319 319 -----
320 320 Legg alle inn i startutvalget. Kan være søketekst som i Google eller en URL som returnerer osm-xml
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Legg til node
324 324 Legg til node i linje
325 325 Legg til node i linje og lag tilknytning
326 326 Legg til node {0}
327 327 Legg til relasjon {0}
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Legg til linje {0}
337 337 Noder er lagt til i alle skjæringspunkt
338 338 Interpoler adresser
339 339 Adresser
340 340 -----
341 341 Legger inn en tester for objektmaler i hjelpemenyen til hjelp ved redigering av objektmaler (fohåndsvising av dialog). JAR-fila kan også kjøres selvstendig.
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Juster tidssone og forskyvning
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Administrativt senter
351 351 Fylkesgrense
352 352 Administrativt nivå
353 353 -----
354 354 -----
355 355 -----
356 356 Avanserte innstillinger
357 357 -----
358 358 Taubaner og -heiser
359 359 -----
360 360 -----
361 361 Flyplass
362 362 -----
363 363 Sprit og vin
364 364 Juster nodene til en sirkel
365 365 Juster nodene til en linje
366 366 Alle
367 367 -----
368 368 Alle formater
369 369 -----
370 370 Alle punkt og track linjervil tegnes med samme farge. Kan endres i Oppsett for Lag.
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Hageparseller
374 374 Legger inn markører eller Noder på gps posisjon.
375 375 Tillat nedlastning av dine private GPS-spor
376 376 Tillat lesing av dine innstillinger
377 377 Tillat opplastning av GPS-spor
378 378 Tillat opplastning av kartdata
379 379 Tillat endring av dine innstillinger
380 380 Tillatt trafikk:
381 381 Tillater å åpne gpx/osm filer som går utenfor aktuelt skjermbilde
382 382 Lar deg anonymisere tidsstempler og raskt slette deler av store GPX-spor.
383 383 Tillater brukeren å lage flere fargepaletter og velge blant de. Endre farger og lagre som ny palett. Benyttes for å bytte til hvit bakgrunn med passende farger for bedre synbarhet i sollys. Se dialog i JOSM innstillinger og Kart innstillinger (Rart men sant :-)
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Lar deg importere forskjellige dataformater direkte i JOSM.
388 388 Tillater å justere fargen etter gjennomsnittsfarten.
389 389 -----
390 390 -----
391 391 Fjellstue
392 392 allerede registrert en konflikt for primitiv "{0}"
393 393 -----
394 394 Gi nytt navn på fil også
395 395 -----
396 396 Oppdater alltid uten å spørre
397 397 -----
398 398 -----
399 399 Antall seter
400 400 -----
401 401 -----
402 402 En OSM-datavalidator, som sjekker for typiske feil gjort av brukere og programmer.
403 403 -----
404 404 Det oppsto feil i programtillegget {0}
405 405 Klarte ikke synkronisere bildene med GPX-sporet. Bruk glidebryterne for å synkronisere bildene manuelt.
406 406 Det oppstod en uventet feil som kan stamme fra programtillegget «{0}».
407 407 -----
408 408 -----
409 409 Et programtillegg for å knytte bilder til Waypoint i en GPX fil. En koblig opprettes når 'name', 'cmt' eller 'desc' egenskapen på et waypoint stemmer med filenavnet til et bilde.
410 410 -----
411 411 Utfør endringer
412 412 Bruk Objektmal
413 413 Bruk løsninger
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Bruk udjevning på kartvisningen for et mere glatt utseende.
417 417 -----
418 418 Ta i bruk løste konflikter og lukk vinduet
419 419 Bruk valgte endringer
420 420 Bruk egenskaper i utklippstavla på alle valgte element.
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 -----
425 425 -----
426 426 Gjennomføre?
427 427 Oppstillingsplass
428 428 -----
429 429 Arkeologisk plass
430 430 Bueskyting
431 431 Vil du virkelig fortsette?
432 432 Område
433 433 -----
434 434 -----
435 435 Kunstsenter
436 436 Kunstverk
437 437 -----
438 438 -----
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Turn
443 443 OBS: Benytt bare ekte tastaturtaster!
444 444 Attraksjon
445 445 -----
446 446 -----
447 447 Ingen lydenhet tilgjengelig
448 448 Lydinnstillinger
449 449 Lyd-markører fra {0}
450 450 Lyd synkronisert i punkt {0}.
451 451 -----
452 452 Lydomviser
453 453 Lydomvisning via mobiltelefon
454 454 Australsk fotball
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 Opphavsmann
464 464 Opphavsperson: {0}
465 465 -----
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Opphavsmenn
472 472 Automatisk
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 -----
478 478 -----
479 479 Automatisk forslag
480 480 -----
481 481 Minibank
482 482 Automatisk nedlasting
483 483 Korriger egenskap automatisk
484 484 Lag automatisk lydmerker fra punkt i track (heller enn egne waypoints)med navn eller beskrivelse.
485 485 Lag automatisk eget markørlag for waypoints ved åpning av GPX lag.
486 486 Tilgjengelig
487 487 -----
488 488 -----
489 489 -----
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 Babyboks
494 494 Tilbake
495 495 -----
496 496 Ryggstø
497 497 -----
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 Stengsel
504 504 -----
505 505 Enkel
506 506 Basseng
507 507 -----
508 508 Batterier
509 509 Slagmark
510 510 Havbukt
511 511 Strand
512 512 -----
513 513 Fyrlykt
514 514 Benk
515 515 -----
516 516 Drikke
517 517 Sykkel
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 Sykkelforretning
524 524 -----
525 525 -----
526 526 Blankt lag
527 527 Steinblokk
528 528 -----
529 529 Tavleinnhold
530 530 Skipsverft
531 531 Sperresøyle
532 532 Bokhandel
533 533 -----
534 534 Bokmerker
535 535 Tollstasjon
536 536 Botanisk navn
537 537 Begge
538 538 -----
539 539 Grenser
540 540 Grense
541 541 Grensestein
542 542 -----
543 543 Grensetype
544 544 Yttergrense for arbeidsområde
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 -----
549 549 Bro
550 550 -----
551 551 -----
552 552 Rivningsområde
553 553 -----
554 554 Feilrapporter
555 555 Bygning
556 556 -----
557 557 -----
558 558 Støtfangergjerde
559 559 Busspor
560 560 Bussplatform
561 561 Busstasjon
562 562 Bussholdeplass
563 563 Bussluse
564 564 Slakter
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 Taubane
569 569 -----
570 570 Kafé
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 Campingplass
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 Kanal
581 581 Avbryt
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Avbryt konfliktløsning og lukk vinduet
587 587 Avbryt operasjon
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 Kan ikke legge til node utenfor kartet.
592 592 -----
593 593 -----
594 594 Kan ikke bruke uavgjort sammenslåing for egenskap
595 595 -----
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 -----
602 602 -----
603 603 Kan ikke flytte objekter utenfor kartet.
604 604 kan ikke løse uavgjort konflikt
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 Kan ikke gjøre om kommando "{0}" fordi lag "{1}" ikke lenger er tilgjengelig
609 609 Kano
610 610 Bokser
611 611 Kapasitet
612 612 -----
613 613 Bil
614 614 Bilforretning
615 615 Campingvognplass
616 616 -----
617 617 Valuta
618 618 Slott
619 619 Ferist
620 620 Huleinngang
621 621 Kirkegård
622 622 Midtstill kartbilde
623 623 Stolheis
624 624 Feriehytter
625 625 Endre egenskaper
626 626 -----
627 627 Endre retninger?
628 628 Endre node {0}
629 629 Skift relasjon
630 630 Endre rolle for relasjonsmedlem {0} {1}
631 631 Endre relasjon {0}
632 632 Bytt oppløsning
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Endre verdier?
637 637 Endre linje {0}
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 Bytt tastatursnarvei manuelt.
653 653 -----
654 654 Se etter FIXMEs
655 655 -----
656 656 Sjekk egenskabsnøkler
657 657 Sjekk egenskapsverdier.
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 Sjekker om linjer har identiske etterfølgende Noder.
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Hygiene
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 Velg
670 670 Velg en farge
671 671 Velg en farge for {0}g
672 672 Velg en lisens
673 673 -----
674 674 Velg OSM-objekt-type
675 675 -----
676 676 -----
677 677 Kirke
678 678 Kino
679 679 -----
680 680 Storby
681 681 Bygrense
682 682 Bymur
683 683 By/sted
684 684 Kommunegrense
685 685 -----
686 686 Slett
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 Klikk for å avbryte åpningen av eksterne nettlesere
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 Klikk for å fortsette og åpne {0} nettlesere
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 Klikk for å slette. Shift: slett linjesegment. Alt: Ikke slett ubrukte noder når linjer slettes. Ctrl: slett objekt med referanse.
712 712 -----
713 713 Trykk for å laste ned alle linjer overordnet node {0}
714 714 -----
715 715 -----
716 716 Klikk for at minimere/maksimere panelet
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 Klippe
731 731 Klatring
732 732 -----
733 733 Lukk
734 734 Lukk likevel
735 735 -----
736 736 -----
737 737 Steng dialog og avbryt nedlasting
738 738 Steng åpent endringsset
739 739 -----
740 740 Lukk vinduet
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Lukk dialogen og opprett et nytt punkt.
745 745 Lukk dialogen og ikke opprett et nytt punkt.
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 Lukk panelet. Du kan åpne det med knappene i venstre verktøygruppe.
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 Nærmere forklaring
755 755 Nærmere beskrivelse
756 756 Stenger åpent endringsset
757 757 -----
758 758 -----
759 759 -----
760 760 Lukker endringssett …
761 761 Klær
762 762 Kystlinje
763 763 Kystlinjer.
764 764 Mynter
765 765 Høyskole
766 766 Farge
767 767 Farge (hex)
768 768 -----
769 769 Farger
770 770 -----
771 771 Punkt og track linjer får farge etter hastighet.
772 772 Farger brukt av forskellige objekt i JOSM.
773 773 Farge
774 774 Sammenføy linjer
775 775 Sammenføy flere linjer til én
776 776 Sammenføy {0} linjer
777 777 Kombinert gang- og sykkelvei
778 778 Kommandoliste
779 779 -----
780 780 -----
781 781 Næringsområde
782 782 Offentlig
783 783 -----
784 784 -----
785 785 Kommunikasjon er opprettet med {0} med protocol versjon {1}
786 786 -----
787 787 Sammenlikn
788 788 Dataelektronikk
789 789 -----
790 790 Konfigurer områder for programtillegg
791 791 -----
792 792 Konfigurer tilgjengelige programtillegg
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 Bekreft Remote Control handlinger
800 800 -----
801 801 -----
802 802 Konflikt
803 803 Konfliktløsning
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 Konflikter
826 826 Konflikter avdekkeet
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 Knytt eksisterende linje til node
833 833 Knyttet endenode nær annen linje
834 834 Innstillinger for tilkobling
835 835 Innstillinger for forbindelse til OSM-tjeneren
836 836 -----
837 837 Veiarbeid
838 838 Byggeplass
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 Kontakter OSM-tjeneren …
844 844 Kobler til tjener …
845 845 -----
846 846 Kontinent
847 847 Fortsett
848 848 -----
849 849 Fortsett å løse
850 850 -----
851 851 -----
852 852 Fortsett samme linje fra siste node.
853 853 -----
854 854 -----
855 855 Bidrag
856 856 Minimarked
857 857 Konvertér til GPX-lag
858 858 Konverter til datalag
859 859 Konvertert fra: {0}
860 860 -----
861 861 -----
862 862 Koordinater:
863 863 Kopier
864 864 -----
865 865 -----
866 866 Kopier valgte lokale elementer til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
867 867 Kopier valgte lokale elementer til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
868 868 Kopier valgte lokale elementer til slutten av lista over sammenslåtte elementer
869 869 Kopier valgte lokale elementer til starten av lista over sammenslåtte elementer
870 870 Kopi av {0}
871 871 Kopier valgte objekter til utklippstavla.
872 872 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
873 873 Kopier valgte elementer på tjeneren til starten av lista over sammenslåtte elementer
874 874 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
875 875 Kopier valgte elementer på tjeneren til slutten av lista over sammenslåtte elementer
876 876 Kopier til utklippstavlen og lukk
877 877 Kopi {1} av {0}
878 878 Opphavsrett (URL)
879 879 År for opphavsrett
880 880 -----
881 881 Jevnfør
882 882 Jevnfør bilder med GPX spor
883 883 Juster til GPX
884 884 Ingen tilgang til data fil(er):\n{0}
885 885 -----
886 886 Kan ikke sammenføye linjer. (Kan ikke bli sammenhengende nodestreng)
887 887 Kunne ikke koble til OSM-tjeneren. Kontroller internett-tilkoblingen din.
888 888 -----
889 889 Kunne ikke finne element-typen
890 890 Kunne ikke finne advarsels-niveå
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Kan ikke laste inn programtillegg {0}. slettes fra innstillinger?
894 894 Klarte ikke lese innstillinger fra tjener.
895 895 Kunne ikke tolke Lat / Lon eller zoom. Sjekk input.
896 896 -----
897 897 Klarte ikke lese «{0}»
898 898 -----
899 899 Klarte ikke å lese egenskapslista for Objektmaler: {0}
900 900 -----
901 901 Kunne ikke endre filnavn "{0}"
902 902 -----
903 903 -----
904 904 Kunne ikke laste opp innstillinger. Årsak: {0}
905 905 -----
906 906 -----
907 907 Land
908 908 Landskode
909 909 Kommune
910 910 Domstol
911 911 -----
912 912 Tildekt drikkevannskilde
913 913 Kran
914 914 Lag en sirkel
915 915 -----
916 916 Lag en sirkel fra tre valgte noder.
917 917 -----
918 918 Lag et rutenett med linjer.
919 919 -----
920 920 Oprett ny relasjon
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Tegn områder
924 924 Lag audio merker på posisjon på GPS track som stemmer med tidskoden på importert WAV fil.
925 925 -----
926 926 -----
927 927 -----
928 928 -----
929 929 Lag ny node.
930 930 -----
931 931 Skap ny relasjon i lag "{0}"
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 -----
938 938 Lag og håntere addressenoder og bygninger i den Tsjekkiske Republikk
939 939 -----
940 940 Bygger opp hovedskjermbilde
941 941 Kredittkort
942 942 -----
943 943 Cricketnett
944 944 Krocket
945 945 Kryssende sykkelvei
946 946 Kryssende ridevei
947 947 Fotgjengerfelt
948 948 Betjent fotgjengerfelt
949 949 -----
950 950 Type fotgjengerfelt
951 951 -----
952 952 Kryssende linjer
953 953 Kryssende linjer.
954 954 Kjøkken
955 955 -----
956 956 Aktuelt utvalg
957 957 -----
958 958 -----
959 959 -----
960 960 Nåværende verdi er standard.
961 961 -----
962 962 -----
963 963 -----
964 964 Selvvalgt WMS-adresse
965 965 Tilpass farge
966 966 Tilpass linjetegning
967 967 Tilpass element i verktøylinja
968 968 Skjæring
969 969 Halvbommer
970 970 -----
971 971 Sykling
972 972 -----
973 973 Tsjekkisk CUZK:KM
974 974 Tsjekkisk UHUL:ORTOFOTO
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Demning
978 978 Datalag {0}
979 979 -----
980 980 -----
981 981 Datakilder
982 982 Data-validator
983 983 Database er tatt ned for vedlikehold
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 Bankkort
988 988 -----
989 989 Desimalgrader
990 990 -----
991 991 Zoom ut
992 992 Dedikert ridevei
993 993 Dedikert sykkelvei
994 994 Dedikert gangvei
995 995 Standard
996 996 Standard (automatisk valgt)
997 997 Standardverdien er for øyeblikket ukjent (innstillingen har ikke vært i bruk ennå).
998 998 Standardverdien er «{0}».
999 999 -----
1000 1000 Slett
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 Slettemodus
1004 1004 DSlett egenskaper
1005 1005 Slett linjer som ikke er del av en indre multipolygon.
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 Slett doble linjer
1009 1009 -----
1010 1010 Slett fra relasjon
1011 1011 -----
1012 1012 Slett ufulstendige medlemer?
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 Slett noder eller linjer.
1016 1016 Slette node utenfor data-områder?
1017 1017 Slette noder utenfor nedlastede data-områder
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 Slett valgte objekter.
1022 1022 -----
1023 1023 Fjern den valgte nøkkel i alle objekt
1024 1024 -----
1025 1025 Slet valgt relasjon
1026 1026 Slett den valgte kilden fra lista.
1027 1027 -----
1028 1028 Slett overflødige noder fra en linje.
1029 1029 Slett linje {0}
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 Slettestatus:
1033 1033 -----
1034 1034 Slettet node {0} er del av linje {1}
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 Slettet linje {0} inneholder noder
1038 1038 -----
1039 1039 Trosretniing
1040 1040 Tannlege
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 Beskrivelse
1044 1044 Beskrivelse: {0}
1045 1045 Karttype
1046 1046 Detaljer
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Fant ikke noe objekt med ID {0} i dette datasettet
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 Vanskelighetsgrad
1056 1056 Dilution of Position (rød = bra, green = dårlig (hvis noen)
1057 1057 Retning
1058 1058 Deaktiver
1059 1059 Fjern programtillegg
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 Forkast og avslutt
1063 1063 Reseptlevering
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 Visningsinnstillinger
1067 1067 Vis et bevegelig icon som viser hvor på GPS track du er når lyde er innspilt.
1068 1068 Vis koordinater som
1069 1069 -----
1070 1070 Vis historikk for OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1071 1071 Vis live lydspor.
1072 1072 Vis objektinformasjon om OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1073 1073 Vis lyd-menyen.
1074 1074 Om programmet
1075 1075 -----
1076 1076 Vis historikk på alle valgte objekt.
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 Jevn fordeling av noder
1082 1082 Fordel valgte noder med lik avstand etter en linje.
1083 1083 -----
1084 1084 Nedlagt jernbane
1085 1085 Dike
1086 1086 Ikke bruk endringer
1087 1087 -----
1088 1088 Tegn ikke piler uten at det er minst denne avstand fra forrige punkt.
1089 1089 Tegn ikke linjer mellem punkt i dette laget.
1090 1090 Ikke behov for å bytte modus. (Potlatch-metode)
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 Ikke gjør noe
1094 1094 -----
1095 1095 Vil du tillate dette?
1096 1096 Vil du slette dem uansett?
1097 1097 Byggevare
1098 1098 Tørrdokk
1099 1099 Lege
1100 1100 -----
1101 1101 Hundeløp
1102 1102 -----
1103 1103 Ned
1104 1104 Last ned
1105 1105 -----
1106 1106 Laster ned data
1107 1107 Last ned GPS punkt fra Globalsat dg100 data logger direkte til JOSM
1108 1108 Last ned sted
1109 1109 Last ned medlemmer
1110 1110 Last ned OSM-objekter via ID.
1111 1111 Last ned programtillegg
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 Last ned URL
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 Områdets størrelse OK, størrelsen vil sannsynligvis aksepteres av tjener
1120 1120 Området er for stort; vil sandsynligvis bli avvist av tjener
1121 1121 Last ned som nytt lag
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 Last ned data
1127 1127 Last ned alle som rå GPS-filer. Kan være x1,y1,x2,y2. en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1128 1128 Last ned alle. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1129 1129 Last ned alt innenfor:
1130 1130 Last ned fra OSM langs dette spor
1131 1131 Last ned fra OSM …
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Last ned kartdata fra OSM-tjeneren.
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 Last ned objekt
1143 1143 Last ned objekt...
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 Last ned overordnede linjer/relasjoner …
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 Last ned medlemer av relasjon
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 Last ned områdeavgrensing
1157 1157 Last ned områdeavgrensing som rå gps
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 Last ned området i URL (with lat=x&lon=y&zoom=z)
1164 1164 -----
1165 1165 Last ned synlige kartbilder
1166 1166 -----
1167 1167 Last ned {0} av {1} ({2} gjenstår)
1168 1168 Laster ned GPX-data
1169 1169 Nedlaster:
1170 1170 Laster ned GPS-data
1171 1171 Laster ned OSM-data …
1172 1172 Laster ned programtillegg {0} …
1173 1173 Laster ned "Dagens melding"
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 Laster ned data
1179 1179 -----
1180 1180 Laster ned historikk …
1181 1181 Laster ned åpne endringsset
1182 1182 -----
1183 1183 Laster ned punkt {0} til {1}...
1184 1184 -----
1185 1185 Laster ned refererende linjer …
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 T-krokheis
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Dra og slipp avspillingsmarkør der du vil avspilling skal starte; Shift+slipp synkroniserer audio i dette punktet.
1192 1192 Drenering
1193 1193 Tegn
1194 1194 Tegn retningspiler.
1195 1195 -----
1196 1196 Trekk ut et fritt valgt rektangel og slipp museknappen.
1197 1197 -----
1198 1198 Tegn omfang af nedlastede data
1199 1199 Tegn retningspiler på linjer mellom GPS-punkt.
1200 1200 Tegn retningspiler på linjestykker.
1201 1201 Tegn inaktive lag i annen farge
1202 1202 Tegn store GPS-punkt.
1203 1203 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1204 1204 Tegn linjer mellem punkter i dette laget.
1205 1205 Tegn linjer mellom GPS-punkt
1206 1206 Trekk linjer mellom GPS-punkt.
1207 1207 Tegn noder
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Tegn elastisk hjelpelinje
1211 1211 Tegn segment-nummer
1212 1212 Tegn omrisset av data hentet fra tjeneren.
1213 1213 Tegn retningspiler ved hjelp av tabellopslag i stedet for kompleks matematik.
1214 1214 Tegn inaktive datalag i en annen farge.
1215 1215 Tegn nummer for linjesegmenter i hver linje.
1216 1216 Tegn virtuelle noder i utvalg-tilstand
1217 1217 Tegn virtuelle noder i utvalget for lettere å endre linjer.
1218 1218 Drikkevann
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 Renseri
1222 1222 Kopier til {0} noder
1223 1223 Fordoble
1224 1224 Dupliser lag
1225 1225 -----
1226 1226 Dupliser noder som er med i flere linjer.
1227 1227 Fordoble utvalget ved å kopiere og umiddelbart lime inn.
1228 1228 -----
1229 1229 Dobbelt-Noder
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 Doble linjenoder
1233 1233 Doble linjenoder.
1234 1234 Doble linjer
1235 1235 -----
1236 1236 E-post
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 Last enkelt ned data langs strekninger av sammenknyttede veier.
1244 1244 Endre
1245 1245 Rediger bowling
1246 1246 Rediger adresseinformasjon
1247 1247 Rediger interpolasjon
1248 1248 -----
1249 1249 Rediger fylkesgrense
1250 1250 -----
1251 1251 Rediger sprit og vin
1252 1252 Rediger hageparseller
1253 1253 Rediger fjellstue
1254 1254 -----
1255 1255 Rediger arkeologisk plass
1256 1256 Rediger bueskyting
1257 1257 Rediger kunstsenter
1258 1258 Rediger kunstverk
1259 1259 Rediger turn
1260 1260 Rediger attraksjon
1261 1261 Rediger australsk fotball
1262 1262 Rediger minibank
1263 1263 Rediger babyboks
1264 1264 Rediger baker
1265 1265 Rediger bank
1266 1266 Rediger bar
1267 1267 Rediger baseball
1268 1268 Rediger basseng
1269 1269 Rediger basketball
1270 1270 Rediger slagmark
1271 1271 Rediger havbukt
1272 1272 Rediger strand
1273 1273 -----
1274 1274 Rediger fyrlykt
1275 1275 Rediger drikke
1276 1276 Rediger sykkelparkering
1277 1277 Rediger sykkelutleie
1278 1278 Rediger sykkelforretning
1279 1279 Rediger Biergarten
1280 1280 Rediger skipsverft
1281 1281 Rediger sperresøyle
1282 1282 Rediger bokhandel
1283 1283 Rediger tollstasjon
1284 1284 Rediger boule
1285 1285 Rediger grense
1286 1286 Rediger grensestein
1287 1287 -----
1288 1288 Rediger bowls
1289 1289 Rediger bro
1290 1290 Rediger ridevei
1291 1291 Rediger rivningsområde
1292 1292 Rediger støtfangergjerde
1293 1293 Rediger busspor
1294 1294 Rediger bussplattform
1295 1295 Rediger busstasjon
1296 1296 Rediger bussholdeplass
1297 1297 Rediger slakter
1298 1298 Rediger taubane
1299 1299 -----
1300 1300 Rediger kafé
1301 1301 Rediger campingplass
1302 1302 -----
1303 1303 Rediger kanal
1304 1304 Rediger kano
1305 1305 Rediger bilutleie
1306 1306 Rediger verksted
1307 1307 Rediger bildeling
1308 1308 Rediger bilforretning
1309 1309 Rediger bilvask
1310 1310 Rediger campingvognplass
1311 1311 Rediger slott
1312 1312 Rediger ferist
1313 1313 Rediger huleinngang
1314 1314 Rediger kirkegård
1315 1315 Rediger stolheis
1316 1316 Rediger feriehytter
1317 1317 -----
1318 1318 Rediger hygiene
1319 1319 -----
1320 1320 Rediger kino
1321 1321 Rediger storby
1322 1322 Rediger bygrenseskilt
1323 1323 Rediger kommunegrense
1324 1324 Rediger klippe
1325 1325 Rediger klatring
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 Rediger kystlinje
1329 1329 Rediger høyskole
1330 1330 Rediger næringsområde
1331 1331 Rediger offentlig
1332 1332 Rediger dataelektronikk
1333 1333 -----
1334 1334 Rediger byggeplass
1335 1335 -----
1336 1336 Rediger kontinent
1337 1337 Rediger minimarked
1338 1338 -----
1339 1339 Rediger land
1340 1340 Rediger kommune
1341 1341 Rediger domstol
1342 1342 Rediger tildekt drikkevannskilde
1343 1343 Rediger kran
1344 1344 Rediger cricket
1345 1345 Rediger cricketnett
1346 1346 Rediger krocket
1347 1347 Rediger fotgjengerfelt
1348 1348 -----
1349 1349 Rediger sykkelvei
1350 1350 Rediger sykling
1351 1351 Rediger demning
1352 1352 -----
1353 1353 Rediger tannlege
1354 1354 -----
1355 1355 Rediger nedlagt jernbane
1356 1356 Rediger dike
1357 1357 Rediger byggevare
1358 1358 Rediger tørrdokk
1359 1359 Rediger lege
1360 1360 -----
1361 1361 Rediger hundeløp
1362 1362 Rediger T-krokheis
1363 1363 Rediger drenering
1364 1364 Rediger drikkevann
1365 1365 -----
1366 1366 Rediger renseri
1367 1367 Rediger elektronikk
1368 1368 Rediger ambassade
1369 1369 Rediger redningsmøtepunkt
1370 1370 Rediger inngang
1371 1371 Rediger ridning
1372 1372 -----
1373 1373 -----
1374 1374 Rediger åkerland
1375 1375 Rediger gårdstun
1376 1376 Rediger gatekjøkken
1377 1377 Rediger fjell
1378 1378 Rediger fergerute
1379 1379 Rediger fergeleie
1380 1380 Rediger hydrant
1381 1381 Rediger brannstasjon
1382 1382 Rediger fiskeplass
1383 1383 Rediger trapper
1384 1384 Rediger blomster
1385 1385 -----
1386 1386 Rediger gangvei
1387 1387 Rediger vadested
1388 1388 Rediger skog
1389 1389 Rediger fontene
1390 1390 -----
1391 1391 Rediger bensinstasjon
1392 1392 Rediger møbler
1393 1393 -----
1394 1394 -----
1395 1395 Rediger hage
1396 1396 Rediger hagesenter
1397 1397 Rediger gassbeholder
1398 1398 Rediger port
1399 1399 Rediger isbre
1400 1400 Rediger golf
1401 1401 Rediger golfbane
1402 1402 Rediger gondolbane
1403 1403 Rediger gress
1404 1404 Rediger gravlund
1405 1405 Rediger byggeområde
1406 1406 -----
1407 1407 -----
1408 1408 -----
1409 1409 Rediger gjestehus
1410 1410 Rediger gymnastikk
1411 1411 Rediger frisør
1412 1412 Rediger jernbanestopp
1413 1413 Rediger grend
1414 1414 Rediger gjerdestengsel
1415 1415 Rediger jernvarehandel
1416 1416 -----
1417 1417 Rediger beite
1418 1418 Rediger helikopterdekk
1419 1419 Rediger hifi
1420 1420 Rediger vei under bygging
1421 1421 Rediger ishockey
1422 1422 Rediger hesteløp
1423 1423 Rediger sykehus
1424 1424 Rediger ungdomsherberge
1425 1425 Rediger hotell
1426 1426 Rediger jaktpost
1427 1427 Rediger industriområde
1428 1428 Rediger øy
1429 1429 Rediger holme
1430 1430 Rediger URL for liste over programtillegg.
1431 1431 -----
1432 1432 Rediger kryss
1433 1433 -----
1434 1434 Rediger barnehage
1435 1435 Rediger kiosk
1436 1436 Rediger fotgjengerport
1437 1437 -----
1438 1438 Rediger land
1439 1439 Rediger avfallsdeponi
1440 1440 Rediger vaskeri
1441 1441 Rediger bibliotek
1442 1442 Rediger veibom
1443 1443 Rediger bybane
1444 1444 Rediger fyrtårn
1445 1445 Rediger gatetun
1446 1446 Rediger lokalitet
1447 1447 -----
1448 1448 Rediger marina
1449 1449 -----
1450 1450 Rediger eng
1451 1451 -----
1452 1452 Rediger minneplatte
1453 1453 Rediger militært
1454 1454 -----
1455 1455 Rediger minigolf
1456 1456 -----
1457 1457 -----
1458 1458 Rediger vekslingssted
1459 1459 Rediger Monorail
1460 1460 Rediger monument
1461 1461 Rediger motell
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 -----
1465 1465 Rediger motorvei
1466 1466 Rediger motorveikryss
1467 1467 rediger av-/påkjørsel for motorvei
1468 1468 Rediger fjellpass
1469 1469 Rediger gjørme
1470 1470 Rediger flerbruk
1471 1471 Rediger multipolygon
1472 1472 Rediger museum
1473 1473 -----
1474 1474 Rediger smal jernbane
1475 1475 Rediger landegrense
1476 1476 Rediger nasjonalparkgrense
1477 1477 Rediger naturreservat
1478 1478 Rediger nattklubb
1479 1479 Rediger optiker
1480 1480 Rediger økologisk
1481 1481 Rediger friluftsutstyr
1482 1482 -----
1483 1483 Rediger paleontologisk sted
1484 1484 Rediger park
1485 1485 Rediger parkering
1486 1486 Rediger parkeringsvei
1487 1487 Rediger passeringspunkt
1488 1488 Rediger sti
1489 1489 Rediger fjelltopp
1490 1490 Rediger gågate
1491 1491 Rediger pelota
1492 1492 Rediger apotek
1493 1493 Rediger piknik-sted
1494 1494 Rediger brygge
1495 1495 Rediger rørledning
1496 1496 Rediger bane
1497 1497 Rediger tilbedelsessted
1498 1498 Rediger lekeplass
1499 1499 Rediger politi
1500 1500 Rediger politisk grense
1501 1501 Rediger postkontor
1502 1502 Rediger kraftverk
1503 1503 Rediger kraftlinje
1504 1504 -----
1505 1505 Rediger kraftstasjon
1506 1506 Rediger transformatorstasjon
1507 1507 Rediger kraftmast
1508 1508 Rediger fredet bane
1509 1509 Rediger av-/påkjørsel for riksvei
1510 1510 Rediger riksvei
1511 1511 Rediger fengsel
1512 1512 Rediger pub
1513 1513 Rediger offentlig bygning
1514 1514 -----
1515 1515 Rediger steinbrudd
1516 1516 -----
1517 1517 Rediger racerbane
1518 1518 Rediger racquet
1519 1519 Rediger jernbane
1520 1520 Rediger jernbanegrunn
1521 1521 Rediger jernbaneplattform
1522 1522 Rediger friluftsområde
1523 1523 Rediger returstasjon
1524 1524 Rediger region (fylke)
1525 1525 Rediger drikkevannskilde
1526 1526 Rediger boligområde
1527 1527 Rediger boligfeltvei
1528 1528 -----
1529 1529 Rediger restaurant
1530 1530 Rediger forretninger
1531 1531 Rediger elv
1532 1532 Rediger elvebredd
1533 1533 Rediger restriksjoner
1534 1534 Rediger vei av ukjent type
1535 1535 Rediger rute
1536 1536 -----
1537 1537 -----
1538 1538 Rediger ruiner
1539 1539 Rediger rullebane
1540 1540 -----
1541 1541 Rediger sortiport
1542 1542 -----
1543 1543 Rediger skole
1544 1544 Rediger steinur
1545 1545 Rediger krattskog
1546 1546 -----
1547 1547 Rediger fylkesvei e.l.
1548 1548 Rediger Serviceområde
1549 1549 Rediger adkomstvei
1550 1550 Rediger ly
1551 1551 Rediger sko
1552 1552 Rediger skyting
1553 1553 -----
1554 1554 Rediger snarveier
1555 1555 Rediger skateboard
1556 1556 Rediger skøyter
1557 1557 Rediger ski
1558 1558 Rediger båtslipp
1559 1559 Rediger fotball
1560 1560 Rediger pigghinder
1561 1561 Rediger sportssenter
1562 1562 Rediger sport
1563 1563 Rediger vannkilde
1564 1564 Rediger stadion
1565 1565 Rediger delstat/provins
1566 1566 Rediger kontor
1567 1567 Rediger gjerdetrapp
1568 1568 Rediger bekk
1569 1569 -----
1570 1570 -----
1571 1571 Rediger forstad/bydel
1572 1572 Rediger T-bane
1573 1573 Rediger T-baneinngang
1574 1574 Rediger supermarked
1575 1575 Rediger overvåkingskamera
1576 1576 Rediger trigonometrisk punkt
1577 1577 Rediger svømming
1578 1578 Rediger bordtennis
1579 1579 -----
1580 1580 Rediger taxi-stasjon
1581 1581 Rediger taksebane
1582 1582 Rediger telefon
1583 1583 Rediger tennis
1584 1584 Rediger terminal
1585 1585 Rediger terminalutgang
1586 1586 Rediger kommunal vei
1587 1587 Rediger teater
1588 1588 Rediger temapark
1589 1589 Rediger bomstasjon
1590 1590 Rediger tårn
1591 1591 Rediger by
1592 1592 Rediger rådhus
1593 1593 Rediger leker
1594 1594 Rediger traktorvei
1595 1595 Rediger fartsdemping
1596 1596 Rediger trikk
1597 1597 Rediger trikkestopp
1598 1598 Rediger reisebyrå
1599 1599 Rediger tre
1600 1600 Rediger stamvei
1601 1601 Rediger av-/påkjørsel for stamvei
1602 1602 Rediger tunnel
1603 1603 Rediger svingeforbud
1604 1604 Rediger rotasjonsport
1605 1605 -----
1606 1606 Rediger småvei
1607 1607 Rediger universitet
1608 1608 -----
1609 1609 -----
1610 1610 Rediger automat
1611 1611 Rediger veterinær
1612 1612 Rediger video
1613 1613 Rediger utsiktspunkt
1614 1614 Rediger landsby
1615 1615 Rediger friområde
1616 1616 Rediger vingård
1617 1617 Rediger vulkan
1618 1618 -----
1619 1619 Rediger søppeldunk
1620 1620 Rediger kloakkrenseanlegg
1621 1621 Rediger vann
1622 1622 Rediger badepark
1623 1623 Rediger vanntårn
1624 1624 -----
1625 1625 -----
1626 1626 Rediger foss
1627 1627 -----
1628 1628 Rediger kors i veikant
1629 1629 Rediger veialter
1630 1630 Rediger terskeldam
1631 1631 Rediger våtmarksområde
1632 1632 Rediger vindmølle
1633 1633 Rediger skogsområde
1634 1634 Rediger fabrikk
1635 1635 Rediger zoologisk hage
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 Rediger ny relasjon i lag "{0}"
1640 1640 Rediger relasjon #{0} i lag "{1}"
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 Rediger valgt kilde.
1651 1651 Rett verdien for den valgte nøkkel for alle objekter
1652 1652 Rediger: {0}
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 -----
1656 1656 Elektronisk lommebok eller betalingskort
1657 1657 Elektronikk
1658 1658 Element type {0} kan brukes.
1659 1659 Høyde
1660 1660 -----
1661 1661 Øy
1662 1662 Ambassade
1663 1663 Redningsmøtepunkt
1664 1664 Nødtelefon
1665 1665 -----
1666 1666 Tomt dokument
1667 1667 -----
1668 1668 Tomme linjer
1669 1669 -----
1670 1670 -----
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 -----
1675 1675 Gi inn Lat/Lon for posisjon du vil gå til
1676 1676 -----
1677 1677 Oppgi URL for nedlasting:
1678 1678 -----
1679 1679 Gi en ny nøkkel med verdi
1680 1680 -----
1681 1681 Gi et stednavn å søke etter:
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Inngang
1697 1697 Ridning
1698 1698 -----
1699 1699 Feil
1700 1700 -----
1701 1701 Feil ved visning av URL
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 Feil ved oppstart af test {0}:\n {1}
1705 1705 Feil ved lasting av fil
1706 1706 -----
1707 1707 Feil i fil {0}
1708 1708 Feil ved lesing av {0}:
1709 1709 Feil med avspilling av lyd
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 Det oppsto feil i eksport av {0}:\n{1}
1714 1714 Feil ved lesing av fil i mappa {0}\n
1715 1715 Feil ved tolking av forskyvning.\nForventet format: {0}
1716 1716 Feil ved tolking av dato.\nSjekk format
1717 1717 Feil ved tolking av tidssone.\nForventet format: {0}
1718 1718 Feil oppsto ved sending av {0}
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 Feilmeldinger
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 Avslutt
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 Avslutt programmet.
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 Separate waypoints med tid estimert fra posisjon i track.
1738 1738 Separate waypoints med gyldig tidskode.
1739 1739 Eksporter GPX fil
1740 1740 Eksporter og lagre
1741 1741 Innstillinger for eksport
1742 1742 Eksporter dataene til GPX-fil.
1743 1743 Eksporter til GPX …
1744 1744 Leser GPS posisjoner fra EXIF
1745 1745 Trekk ut
1746 1746 Trekk ut linje
1747 1747 -----
1748 1748 FIXMEs
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 Klarte ikke åpne tilkobling til API {0}
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 Klarte ikke sette gjeldende versjon. Gjeldende versjon {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
1773 1773 -----
1774 1774 Klarte ikke sette referanse. Referanse-ID {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 Åkerland
1779 1779 Gårdstun
1780 1780 Gatekjøkken
1781 1781 Hurtig opptegning (ser uryddig ut)
1782 1782 -----
1783 1783 Rask avspilling multiplikator
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 Gebyr
1787 1787 Fjell
1788 1788 Gjerde
1789 1789 Fergerute
1790 1790 Fergeleie
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 Fil
1798 1798 Fila «{0}» finnes ikke
1799 1799 -----
1800 1800 Feil Fil Format
1801 1801 -----
1802 1802 Fila «{0}» finnes ikke
1803 1803 -----
1804 1804 Filen finnes. Vil du overskrive filen?
1805 1805 -----
1806 1806 Filen {0} finnes allerede. Vil du skrive over den?
1807 1807 Fila {0} er lastet inn under navnet «{1}»
1808 1808 Fil: {0}
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 Avslutt tegning.
1823 1823 Hydrant
1824 1824 Brannstasjon
1825 1825 Bålplass
1826 1826 Fiskeplass
1827 1827 Korriger
1828 1828 Korriger egenskaper
1829 1829 Reparer konflikter i egenskaper.
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 Blomster
1836 1836 Tøm bildehurtiglager
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 Mat og drikke
1844 1844 Til fots
1845 1845 -----
1846 1846 Tvunget tegning av linjer dersom importerte data er uten linje informasjon.
1847 1847 Tegn linjer selv om ingen segmenter ble importert.
1848 1848 Vadested
1849 1849 Skog
1850 1850 -----
1851 1851 Forover/bakover tid (sekunder)
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 Fant tom fil i mappa {0}\n
1855 1855 Fant {0} treff
1856 1856 Fontene
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 Lås
1860 1860 Lås gjeldende liste over sammenslåtte elementer
1861 1861 -----
1862 1862 Fra ...
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 Bensinstasjon
1866 1866 Bensinstasjon
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 Møbler
1873 1873 -----
1874 1874 GPS-punkter
1875 1875 beskrivelse av sporloggen
1876 1876 GPX filer
1877 1877 GPX Filer (*.gpx *.gpx.gz)
1878 1878 GPX sporet har ikke tidskoder
1879 1879 GPX-spor:
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 Hage
1885 1885 Hagesenter
1886 1886 Gassbeholder
1887 1887 Port
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 Geografi
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 Geotaggede bilder
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 Isbre
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 Golfbane
1908 1908 Gondolbane
1909 1909 Gps tidspunkt (lest i bildet ovenfor):
1910 1910 -----
1911 1911 Gress
1912 1912 Gravlund
1913 1913 -----
1914 1914 Byggeområde
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Strøkasse
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 Gjestehus
1923 1923 Veiviser
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 Gymnastikk
1927 1927 Frisør
1928 1928 Grend
1929 1929 Gjerdestengsel
1930 1930 -----
1931 1931 Jernvarehandel
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 Helse
1938 1938 -----
1939 1939 Beite
1940 1940 Tung last (hgv)
1941 1941 Hekk
1942 1942 Høyde
1943 1943 Høyde (meter)
1944 1944 Helikopterdekk
1945 1945 Hjelp
1946 1946 Hjelp: {0}
1947 1947 For vektorisering av WMS bilder.
1948 1948 -----
1949 1949 Skjul
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 Ferdselsveier
1957 1957 -----
1958 1958 Tursti
1959 1959 Historiske steder
1960 1960 Historikk
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 Historikk for linje {0}
1964 1964 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette gjeldende element.
1965 1965 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette referanseelement.
1966 1966 Ishockey
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Hjemmeside
1970 1970 Hest
1971 1971 Hesteløp
1972 1972 Sykehus
1973 1973 -----
1974 1974 Ungdomsherberge
1975 1975 Hotell
1976 1976 Snarvei til hurtigtaster
1977 1977 Husnavn
1978 1978 Husnummer
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Jaktpost
1984 1984 Jeg er i tidssonen:
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Hvis angitt, gå til standardinnstillinger i stedet for å lese dem inn.
1998 1998 Ignorer
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 Ignorer hele gruppen eller enkelte element?
2003 2003 -----
2004 2004 Ignorerer element
2005 2005 -----
2006 2006 Overser feilutformet URL: «{0}»
2007 2007 Overser feilutformet fil-URL: «{0}»
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 Ugyldig dokumentstruktur: Fant node, linje eller relasjon utenfor «create», «modify» eller «delete».
2016 2016 -----
2017 2017 Ugyldig uttrykk «{0}»
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 Ulovlig objekt med id=0
2025 2025 -----
2026 2026 Ugyldig regulært uttrykk «{0}»
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «OsmPrimitiveType» – leste «{1}»
2035 2035 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «boolean» – leste «{1}»
2036 2036 -----
2037 2037 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» (>= 0) – leste «{1}»
2038 2038 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» – leste «{1}»
2039 2039 -----
2040 2040 Bilde
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 Importer lyd
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 Importer bilder
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 Importerer tema fra OpenStreetBugs
2061 2061 -----
2062 2062 Stigning
2063 2063 Sterk stigning
2064 2064 Ufullstendig <member>-spesifikasjon med ref=0
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 Zoom inn
2068 2068 -----
2069 2069 Industriområde
2070 2070 -----
2071 2071 Informasjon om element
2072 2072 Informasjon
2073 2073 Informasjonstavle
2074 2074 Turistinformasjon
2075 2075 Informasjonsterminal
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 Klargjør
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 Ugyldig bzip2-fil
2098 2098 Ugyldig dato
2099 2099 -----
2100 2100 Ugyldig forskyvning
2101 2101 Ulovlig egenskapsnøkkel
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 Ugyldig stavekontroll linje: {0}
2105 2105 Ugyldig egenskapskontroll-linje – {0}: {1}
2106 2106 Ugyldig tidssone
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Ulovlig mellomrom i Nøkkel
2110 2110 -----
2111 2111 Øy
2112 2112 Holme
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 fant ikke {0} i liste
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 JOSM versjon {0} er nødvendig for programtillegg {1}.
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 JPEG-bilder (*.jpg)
2124 2124 Java OpenStreetMap kartredigering
2125 2125 Java versjon {0}
2126 2126 -----
2127 2127 Funksjon Slå sammen Areal
2128 2128 Sammenføy node og linje
2129 2129 Inkluder node i linje
2130 2130 Inkluder node i nærmeste linjesegment
2131 2131 Slå sammen områder med overlapp
2132 2132 Slo sammen overlappende områder
2133 2133 Slår sammen områder med overlapp
2134 2134 Gå til Posisjon
2135 2135 Gå dit
2136 2136 Gå til posisjon
2137 2137 Kryss
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 Behold lokale koordinater
2142 2142 Behold lokal slettestatus
2143 2143 Behold programtillegg
2144 2144 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra det lokale datasettet
2145 2145 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra tjenerens datasettet
2146 2146 Behold tjenerens koordinater
2147 2147 Behold tjenerens slettestatus
2148 2148 -----
2149 2149 Nøkkel
2150 2150 Nøkkel «{0}» er ugyldig.
2151 2151 Nøkkel «{0}» finnes ikke i objektmalene
2152 2152 Nøkkel kan ikke være tom når egenskap-operatoren brukes. Bruk: nøkkel=verdi
2153 2153 Tast:
2154 2154 Tastatursnarveier
2155 2155 Stikkord
2156 2156 Barnehage
2157 2157 -----
2158 2158 Fotgjengerport
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 Navnsett lyd- (og bilde- og web-)markører.
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 Lambert-sone (Estland)
2167 2167 -----
2168 2168 Bruk av grunn
2169 2169 Avfallsdeponi
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 Kjørebaner
2174 2174 Språk
2175 2175 Siste endring på {0}
2176 2176 Siste oppdaterte programtillegg for {0} dager siden.
2177 2177 Breddegrad
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 Start maksimert
2183 2183 -----
2184 2184 Starter visning av SVG bilde av aktuelt skjermutsnitt i FireFox.
2185 2185 -----
2186 2186 Vaskeri
2187 2187 Lag
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 Laget er ikke i lista.
2195 2195 Lag: {0}
2196 2196 Lag
2197 2197 Tid på innledning (sekunder)
2198 2198 Fritid
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 Planovergang
2204 2204 Bibliotek
2205 2205 Lisens
2206 2206 -----
2207 2207 Veibom
2208 2208 -----
2209 2209 Bybane
2210 2210 Fyrtårn
2211 2211 Linjenummer
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 Liste i rolle {0} er for øyeblikket ikke med i et sammenlikningspar.
2216 2216 Liste over elementer i det lokale datasettet
2217 2217 Liste over elementer i tjenerens datasett
2218 2218 Liste over sammenslåtte elementer. De vil erstatte lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 Gatetun
2222 2222 Hent alle kartbilder
2223 2223 -----
2224 2224 Last Kartbilde
2225 2225 Last inn WMS-lag
2226 2226 les inn WMS lag fra fil
2227 2227 -----
2228 2228 Last historikk
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 Laster første programtillegg
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 Laster historikk for linje {0}
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 Laster inn programtillegg
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Laster {0}
2244 2244 -----
2245 2245 Lokale filer
2246 2246 Lokalitet
2247 2247 Område
2248 2248 Lås
2249 2249 Sluseport
2250 2250 Lodi, Italia
2251 2251 -----
2252 2252 Lengdegrad
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Utseende og opplevelse
2256 2256 -----
2257 2257 Utsiktstårn
2258 2258 -----
2259 2259 Søker etter noder eller linjer med FIXME i en egenskapsverdi.
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 Hoveddatasettet inneholder ikke node {0}
2269 2269 Sett audio-merke ved avspilnings-start
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 Lager rekkehus / terassehus fra en enkel husblokk.
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 Innstillingsfil har feil i linje {0}
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 Menneskeskapt
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 Kart
2286 2286 Map Pain stiler
2287 2287 Kartprojeksjon
2288 2288 Innstillinger for kart
2289 2289 -----
2290 2290 Kart: {0}
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Fjerner avgjørelse fra valgte egenskaper
2295 2295 Markører fra navngitte punkt
2296 2296 Markører fra {0}
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 Klarte ikke å koble foto til sporet
2301 2301 -----
2302 2302 Max zoom niv:
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 Fartsgrense (km/t)
2309 2309 Maksvekt (tonn)
2310 2310 -----
2311 2311 Max areal per forespørsel:
2312 2312 Max lengde (i meter) for å tegne linjer i lokal fil. ''-1'' tegner alle linjer.
2313 2313 Maksimal lengde (i meter) for å tegne linjer. Sett til ''-1'' for å tegne alle linjer.
2314 2314 Maksimal lengde (meter)
2315 2315 Max lengde for lokale filer (meter)
2316 2316 Eng
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 Medlem av
2320 2320 -----
2321 2321 Medlemmer
2322 2322 -----
2323 2323 Medlemmer (løst)
2324 2324 Medlemmer (med konflikter)
2325 2325 Minneplatte
2326 2326 Meny Navn
2327 2327 Meny Navn (Standard)
2328 2328 Menysnarveier
2329 2329 Meny: {0}
2330 2330 -----
2331 2331 Flett
2332 2332 Samle noder
2333 2333 Flett lag
2334 2334 Samle noder i den eldste
2335 2335 Flett utvalgte
2336 2336 Flett det gjeldende laget inn i et annet lag
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 Samle {0} noder
2340 2340 Liste over sammenslåtte medlemmer er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste.
2341 2341 Liste over sammenslåtte noder er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste.
2342 2342 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2343 2343 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2344 2344 Sammenslått versjon
2345 2345 -----
2346 2346 Dagens melding er ikke tilgjengelig
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 Militært
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 Minste fart (km/t)
2355 2355 -----
2356 2356 Mini-rundkjøring
2357 2357 Minigolf
2358 2358 Minste avstand (pixels)
2359 2359 Minutter: {0}
2360 2360 Speilvend
2361 2361 Speilvend valgte noder og linjer
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 obligatorisk attributt «{0}» mangler
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 Modus: Tegne Fokus
2387 2387 Modus: {0}
2388 2388 -----
2389 2389 Arbeide uten ned- og opplasting (Potlatch-metode)
2390 2390 -----
2391 2391 Endrede tidsmarker (time stamps) i audio filer.
2392 2392 Kombinasjonstast grupper:
2393 2393 -----
2394 2394 Vekslingssted
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 Mer informasjon om denne funksjonen
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 Motell
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 Motorkjøretøy
2406 2406 Motorsykkel
2407 2407 -----
2408 2408 Motorsykkel
2409 2409 -----
2410 2410 Motorvei
2411 2411 Motorveikryss
2412 2412 Av-/påkjørsel for motorvei
2413 2413 Fjellpass
2414 2414 Fjellsykling
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 Flytt ned
2419 2419 Flytt valgte elementer ned én plass
2420 2420 Flytt elementer
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 Flytt til venstre
2424 2424 Flytt noder slik at alle vinkler er 90 eller 180 grader
2425 2425 -----
2426 2426 Flytt objektene {0}
2427 2427 Flytt til høyre
2428 2428 Flytt valgt medlem ned
2429 2429 Flytt valgte medlem opp
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 Flytt laget en rad ned.
2433 2433 Flytt laget en rad opp.
2434 2434 Flytt valgte noder til en rett linje.
2435 2435 Flytt de valgte nodene i en sirkel.
2436 2436 Flytt dem
2437 2437 Flytt opp
2438 2438 Flytt valgte elementer opp én plass
2439 2439 Flytt {0}
2440 2440 Flytter Objekter {0}
2441 2441 Gjørme
2442 2442 Flerbruk
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 Lokalt datasett inneholder ikke en egenskap med nøkkel {0}
2451 2451 Lokal versjon
2452 2452 Lokalt datasett
2453 2453 Lokal med sammenslått
2454 2454 Lokal med tjeners
2455 2455 Feil ved import av NMEA data!
2456 2456 NMEA data er lest inn
2457 2457 NMEA-0183 filer
2458 2458 NPE-kart
2459 2459 NPE-kart (Tim)
2460 2460 Navn
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Brukernavn
2464 2464 Navn: {0}
2465 2465 Navngivne sporpunkt fra {0}
2466 2466 Trackpoints med navn.
2467 2467 Smal jernbane
2468 2468 Nasjonal
2469 2469 Nasjonalpark
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Naturreservat
2473 2473 -----
2474 2474 Nettverk
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 Ny
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 Nytt lag
2481 2481 Ny nøkkel
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 Ny rolle
2486 2486 -----
2487 2487 Ny verdi
2488 2488 Neste
2489 2489 Nattklubb
2490 2490 -----
2491 2491 Ingen Exporter funnet! Ingenting lagret.
2492 2492 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget som kan assosieres med lyd.
2493 2493 Ingen hurtigtast
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 Ingen endringer å laste opp.
2500 2500 Ingen base med rettinger tilstede for opplasting
2501 2501 -----
2502 2502 Ingen konflikter å vise.
2503 2503 -----
2504 2504 Ingen data funnet i dette området
2505 2505 Ingen data lastet inn.
2506 2506 Ingen dato
2507 2507 Ingen eksisterende lydmerker i dette lag å forskyve.
2508 2508 Ingen gjennomkjøring
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 Ingen bilder
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 Fant ingen skjæring. Ingen endringer ble gjort.
2515 2515 Fant ingen treff for «{0}»
2516 2516 -----
2517 2517 Ingen åpne endringsset
2518 2518 Ingen ytre linje i multipolygon
2519 2519 Ingen gjenværende egenskapskonflikter
2520 2520 Ingen gjenværende egenskapskonflikter å løse
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 Intgen GPX-spor er valgt
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Ikke noe lag som mål
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 Ingen gyldig WMS-URL eller ID
2532 2532 Ingen valideringsfeil
2533 2533 Nei, avbryt
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 Noder
2544 2544 -----
2545 2545 Noder med samme navn
2546 2546 Noder (løst)
2547 2547 Noder (med konflikter)
2548 2548 -----
2549 2549 Ingen
2550 2550 Ingen av disse nodene har knytninger.
2551 2551 Ingen noder i denne linjen har andre knytninger.
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 Kommentar
2559 2559 -----
2560 2560 Merk: GPL er ikke kompatibel med OSM-lisensen. Ikke last opp GPL-lisensierte spor.
2561 2561 Merk: Når du velger en linje, vil denne få nye kopier av noder uten\ntilknytninger og nodene bli valgt. Ellers vil alle linjer få egne\nkopier og alle noder bli valgt.
2562 2562 Sedler
2563 2563 Intet
2564 2564 Ingenting lagt til utvalg ved søk etter «{0}»
2565 2565 -----
2566 2566 Ingenting fjernet fra utvalg ved søk etter «{0}»
2567 2567 Inet utvalg å vise.
2568 2568 Intet er valgt!
2569 2569 Ingenting å eksportere. Hent inn data først.
2570 2570 -----
2571 2571 Ingen endringer å laste opp. Finn frem data først.
2572 2572 -----
2573 2573 Null pointer-feil, muligens manglende egenskaper.
2574 2574 Nummer
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 Nummereringsmåte
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 OSM-data
2586 2586 Passord hos OSM.
2587 2587 OSM-tjenerfiler
2588 2588 OSM-tjenerfiler bzip2-komprimert
2589 2589 OSM-tjenerfiler gzip-komprimert
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 Objekt
2595 2595 -----
2596 2596 Objekt ID:
2597 2597 -----
2598 2598 Objekthistorie
2599 2599 -----
2600 2600 Objekttype:
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 Objekter som legges til:
2605 2605 Objekter som slettes:
2606 2606 Objekter som endres:
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 Forskyvning:
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 Tidligere nøkkel
2619 2619 Tidligere rolle
2620 2620 Tidligere verdi
2621 2621 Ved behov
2622 2622 Ved opplasting
2623 2623 Enveiskjøring
2624 2624 Linjer med bare én node
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Enveiskjøring
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 Bare ved enden av linja.
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 Åpne sted …
2639 2639 -----
2640 2640 Åpne tomt WMS lag til data fra fil
2641 2641 -----
2642 2642 Åpne en fil.
2643 2643 -----
2644 2644 Åpne liste over alle kommandoer(angre-buffer)
2645 2645 Liste over alle innleste lag
2646 2646 Åpne en liste over alle relasjoner
2647 2647 Åbn en liste af brugere som jobber på de valgte objekt.
2648 2648 Åpne en dialog for å sammenføye element i lista ovenfor.
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 Åpne vindu med en utvalgsliste
2652 2652 -----
2653 2653 Åpne en URL.
2654 2654 Åpne en editor for den valgte relasjon
2655 2655 -----
2656 2656 Åpne flere GPX-spor
2657 2657 Åpne et annet foto
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 Åpne fil
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 Åpne valideringsvindu
2666 2666 Åpne …
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 OpenStreetMap-data
2671 2671 Åpner 1 fil...
2672 2672 Åpningstider
2673 2673 Åpner fil ''{0}'' ...
2674 2674 Åpner filer
2675 2675 Åpner dialog som lar deg gå til bestemt posisjon
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 Operatør
2679 2679 Optiker
2680 2680 Valgfrie attributter:
2681 2681 Alternative typer
2682 2682 Økologisk
2683 2683 Orig. linje
2684 2684 Vinkle (90)
2685 2685 -----
2686 2686 Vinkle Form
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 Annet
2690 2690 Annen informasjon
2691 2691 -----
2692 2692 Friluftsutstyr
2693 2693 Overlapp kartbilder
2694 2694 Overlappende områder
2695 2695 Overlappende ferdselsveier
2696 2696 Overlappende ferdselsveier (med område)
2697 2697 Overlappende jernbaner
2698 2698 Overlappende jernbaner (med område)
2699 2699 Overlappende linjer
2700 2700 Overlappende linjer (med område)
2701 2701 Overlappende linjer.
2702 2702 -----
2703 2703 Skriv over
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Tegnestil {0}: {1}
2715 2715 Paleontologisk sted
2716 2716 -----
2717 2717 Papir
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 Parameter "downloadgps" støtter ikke filnavn eller fil baner
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 parameter {0} er ikke i intervall 0–{1} – leste {2}
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 Parkering
2729 2729 Parkeringsvei
2730 2730 Lesefeil: Strukturen i GPX fila er ukjent
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 Klarte ikke lese fil «{0}»
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 Passeringspunkt
2740 2740 Passeringspunkter
2741 2741 Passord
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 Lim inn
2745 2745 -----
2746 2746 Lim inn egenskaper
2747 2747 -----
2748 2748 Lim inn fra utklippstavla.
2749 2749 -----
2750 2750 Sti
2751 2751 -----
2752 2752 Fjelltopp
2753 2753 Gågate
2754 2754 Fotgjengerfelt
2755 2755 Type gangfelt
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 Gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste
2759 2759 Gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste
2760 2760 Gjenværende egenskapskonflikter å løse
2761 2761 Kjører datavalidering
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 Apotek
2765 2765 Telefonnummer
2766 2766 Telefonnummer
2767 2767 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
2768 2768 Foto har ikke tidskode.
2769 2769 Piknik-sted
2770 2770 Brygge
2771 2771 -----
2772 2772 Rørledning
2773 2773 Løypetype
2774 2774 Bane
2775 2775 -----
2776 2776 Tilbedelsessted
2777 2777 Steder
2778 2778 Spill/Pause audio.
2779 2779 Avspilling starter med dette antall sekunder før (eller etter når negativ) posisjon for lydsporet.
2780 2780 Lekeplass
2781 2781 Angre hvis du er usikker
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 Velg en nøkkel
2818 2818 Velg en verdi
2819 2819 -----
2820 2820 Velg en verdi.
2821 2821 Velg minst fire noder.
2822 2822 Velg minst én allerede opplastet node, linje eller relasjon.
2823 2823 Velg minst én lukket linje som skal sammenføyes.
2824 2824 Velg minst én node eller linje.
2825 2825 -----
2826 2826 Velg minst én linje å forenkle.
2827 2827 Velg minst én linje.
2828 2828 Velg minst 3 noder
2829 2829 -----
2830 2830 Velg minst to linjer å sammenføye.
2831 2831 Velg nøyaktig to eller tre noder, eller en linje med nøyaktig to eller tre noder.
2832 2832 Velg noe å kopiere.
2833 2833 Velg de objekter, du vil rette egenskaper for.
2834 2834 Velg raden som skal slettes
2835 2835 Velg raden som skal endres
2836 2836 Venligst velg mållaget.
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Velg hvilke endringer som skal brukes.
2840 2840 Programtillegg inkludert i JOSM
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 Automatisk oppdatering
2848 2848 Programtillegg
2849 2849 -----
2850 2850 Navn på punkt
2851 2851 Punktnummer
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 Politi
2855 2855 Politisk
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 Postkasse
2860 2860 Postkontor
2861 2861 Postnummer
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 Kraftverk
2865 2865 Kraftlinje
2866 2866 Kraftstasjon
2867 2867 Transformatorstasjon
2868 2868 Kraftmast
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 Forhåndsbetingelse brutt
2872 2872 Forhåndsbetingelse brutt
2873 2873 Forhåndsvalgt
2874 2874 -----
2875 2875 Innstilligen {0} er fjernet fordi den ikke lenger brukes.
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 Innstillinger
2880 2880 Innstillinger lagret i {0}
2881 2881 Innstillinger …
2882 2882 Klargjør OSM-data …
2883 2883 Forbereder konfliktløsing
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 Fredet bane
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 Objektmaler
2894 2894 Objektmalene inneholder ikke Nøkkelen
2895 2895 Objektmalen har ikke Egenskapsverdi
2896 2896 -----
2897 2897 Forrige
2898 2898 Riksvei
2899 2899 Av-/påkjørsel for riksvei
2900 2900 Første kombinasjonstast:
2901 2901 Objekt
2902 2902 -----
2903 2903 Fengsel
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 Projeksjonsmetode
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Egenskaper
2918 2918 Egenskaper / Medlemskap
2919 2919 Egenskapskontroll
2920 2920 Egenskaper for valgte objekt.
2921 2921 Egenskaper i det lokate datasettet
2922 2922 Egenskaper i det sammenslåtte elementet. De vil erstatte egenskaper i lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
2923 2923 Egenskaper i tjenerens datasett
2924 2924 Egenskaper for
2925 2925 Egenskaper (med konflikter)
2926 2926 Egenskaper/medlemsskaper
2927 2927 Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}
2928 2928 Egenskap Verdi inneholder HTML koding
2929 2929 Egenskap Verdi starter eller slutter med mellomrom
2930 2930 Gi en kort kommentar for endringene du laster opp:
2931 2931 Gir deg måleverktøy for å måle lengde og retning på segmenter og areal omgitt av en (enkel) lukket linje, og lage målestier (som også kan importeres fra GPX-lag).
2932 2932 Dialog for å redigere egenskaper i en tabell.
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 Gir deg Ruteplanlegger på OSM data.
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 Offentlig bygning
2939 2939 -----
2940 2940 Offentlig transport
2941 2941 Offentlig transport
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Sett tekst på lydspor (og bilde og web) merker sammen med knappe ikoner.
2946 2946 -----
2947 2947 Steinbrudd
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 Racerbane
2963 2963 -----
2964 2964 Jernbane
2965 2965 Jernbane
2966 2966 -----
2967 2967 Jernbaneplattform
2968 2968 -----
2969 2969 Jernbanegrunn
2970 2970 -----
2971 2971 GPS-rådata
2972 2972 Les først
2973 2973 Les bilder
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 Leser {0} …
2982 2982 Les meg
2983 2983 Fullt navn
2984 2984 Vil du slette utvalget fra relasjon {0}?
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 Friluftsområde
2988 2988 Ortografisk korrekt bilde …
2989 2989 Returstasjon
2990 2990 -----
2991 2991 Gjør om
2992 2992 Gjør om siste angrede handling.
2993 2993 -----
2994 2994 Veinummer
2995 2995 Spornummer
2996 2996 -----
2997 2997 Referansenummer
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 Oppdater
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Avvis konflikter og lagre
3005 3005 Relasjon
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 Relasjoner
3024 3024 -----
3025 3025 Relasjoner: {0}
3026 3026 Slipp museknappen for å velge objektene i rektangelet.
3027 3027 Slipp museknappen for å avslutte flytting. Bruk Ctrl for sammenføying til nærmeste node.
3028 3028 Slipp museknappen for å avslutte rotasjon.
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 Last inn på nytt
3032 3032 Les inn og oppfrisk liste over alle valgte objekt.
3033 3033 Last ned kartbilder med feil på nytt
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Remote Control har bedt om data fra denne URL:
3043 3043 -----
3044 3044 Remote Control er bedt om å laste data fra API.
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 Fjern
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 Fjern «{0}» for linje «{1}»
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 Fjern foto fra lag
3056 3056 Fjern egenskaper fra indre linjer
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 Fjern de valgte elementene fra lista over sammenslåtte elementer
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 Fjernede Element fra Relasjoner
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 Endre navn på lag
3076 3076 -----
3077 3077 Rendrer ruter (buss, stier, sykkelstier, ...). Rutetype må være definert i routes.xml filen i pluginkatalogen
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 Utleie
3081 3081 Verksted
3082 3082 -----
3083 3083 Erstatt «{0}» med «{1}» for
3084 3084 Rapporter feil
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 Forespørsel feilet
3088 3088 -----
3089 3089 Be om detaljer: {0}
3090 3090 -----
3091 3091 Drikkevannskilde
3092 3092 -----
3093 3093 Gå tilbake til standardinnstillinger
3094 3094 -----
3095 3095 Boligfeltvei
3096 3096 Boligområde
3097 3097 Endre vinduets størrelse til oppgitt geometri (format: BREDDExHØYDE)
3098 3098 Løs
3099 3099 Løs konflikter
3100 3100 -----
3101 3101 Løs koordinatkonflikter i {0}
3102 3102 Løs slettekonflikt i {0}
3103 3103 Løs medlemskonflikter i relasjon {0}
3104 3104 Løs konflikt i nodelisten til linje {0}
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 Løs versjonskonflikt for linje {0}
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Forbud
3119 3119 Forretninger
3120 3120 Støttemur
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 Snu retning på linjer
3134 3134 Snu og sammenføy
3135 3135 Snu retning på alle valgte linjer
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 Snu retning på linjer
3139 3139 -----
3140 3140 Feil retning på Kystlinje: Land er ikke på venstre side
3141 3141 Feil retning på Landlinje: Land er ikke på venstre side
3142 3142 Feil retning på Vannlinje: Land er ikke på venstre side
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 Revisjon
3146 3146 -----
3147 3147 Elv
3148 3148 Elvebredd
3149 3149 Vei (ukjent type)
3150 3150 Restriksjoner
3151 3151 Rolle
3152 3152 -----
3153 3153 rolle {0} deltar ikke i sammenlikningspar {1}
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Roller i relasjoner som viser til
3158 3158 Rundkjøring
3159 3159 Rute
3160 3160 -----
3161 3161 Rutetilstand
3162 3162 Rutetype
3163 3163 Ruter for:
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Ruiner
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 Rullebane
3172 3172 -----
3173 3173 SIM-kort
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 Sortiport
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Lagre
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 Lagre som …
3186 3186 Lagre GPX-fil
3187 3187 -----
3188 3188 Lagre lag
3189 3189 Lagre OSM-fil
3190 3190 Lagre WMS-lag
3191 3191 Lagre WMS lag til fil
3192 3192 -----
3193 3193 Lagre uansett
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 Lagre aktive data i ny fil.
3199 3199 Lagre gjeldende data.
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Lagre bruker og passord (ukryptert)
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 Scanner mappa {0}
3208 3208 Skole
3209 3209 Metall
3210 3210 Steinur
3211 3211 Krattskog
3212 3212 -----
3213 3213 Søk
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 Søk etter objekt.
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Søk …
3223 3223 -----
3224 3224 Søk:
3225 3225 Annet navn
3226 3226 -----
3227 3227 Fylkesvei e.l.
3228 3228 Andre kombinasjonstast:
3229 3229 Sekunder: {0}
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 Adskilt gang- og sykkelvei
3233 3233 Valgt: Rel.:{0} / Linjer:{1} / Noder:{2}
3234 3234 Velg
3235 3235 Velg alt
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 Velg alle data i lag som ikke er slettet. OBS uferdige data blir også valgt.
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 Velg:
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 Velg linjetegnings-innstillinger
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 Veg node under pekeren.
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 Velg mållag.
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Velg med gitt søkestreng
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 Utvalg
3285 3285 Utvalget er tomt
3286 3286 Utvalget må bestå av kun linjer og noder.
3287 3287 Utvalget passer ikke formålet!
3288 3288 -----
3289 3289 Utvalg: {0}
3290 3290 -----
3291 3291 Linjer som krysser egne spor
3292 3292 -----
3293 3293 Separat lag
3294 3294 Skilletegn
3295 3295 Sekvens
3296 3296 Tjeneren svarte med HTTP 404 for ID {0} – hopper over.
3297 3297 -----
3298 3298 Adkomstvei
3299 3299 -----
3300 3300 Service
3301 3301 -----
3302 3302 Type adkomstvei
3303 3303 -----
3304 3304 Sett alt til standard
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 Sett valgte kartobjekt til det som er valgt i lista ovenfor.
3311 3311 Sett til standard
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 Sett {0}={1} for linje «{2}»
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 Endre innstillingerne direkte. Vær varsom!
3318 3318 Setter standardverdier
3319 3319 Klarte ikke sette hurtigtasten «{0}» for handlingen «{1}» ({2})\nfordi «{3}» ({4}) allerede benytter denne hurtigtasten.\n\n
3320 3320 -----
3321 3321 Innstillinger for avspilling av lyd og lyd markering.
3322 3322 Innstilinger for kartprojeksjon og datafortolkning
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 Bildeling
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 Ly
3329 3329 -----
3330 3330 Sko
3331 3331 Skyting
3332 3332 Handleområde
3333 3333 Butikker
3334 3334 Kort beskrivelse: {0}
3335 3335 Hurtigtast
3336 3336 Innstillinger for snarveier
3337 3337 -----
3338 3338 Skal programtillegget fjernes?
3339 3339 -----
3340 3340 Vis
3341 3341 -----
3342 3342 Vis statusrapport
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 Vir Informasjonsnivå ved opplasting
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 Vis objekt-ID i lister
3356 3356 -----
3357 3357 Vis eller skjul lydmeny-punktet i hovedmenyen
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 Vis oppstartsskjerm
3361 3361 Vis statusrapport med informasjon for feilsøking
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 Vis test av informasjon i vinduet som sjekker opplastingen.
3365 3365 -----
3366 3366 Vis hjelp
3367 3367 Vis/Skjul
3368 3368 Synlig område
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Sicilia, Italia
3375 3375 Linjer med like navn
3376 3376 -----
3377 3377 Forenkle linje
3378 3378 Forenkle alle valgte linjer
3379 3379 -----
3380 3380 Forenkle linjer?
3381 3381 -----
3382 3382 Simulerer et klikk når du gjør korte og små musedrag. Dette er beregnet på tablets og trykkfølsom skjerm hvor det er problemer å klikke med musa samtidig som du drar (generelt tablet-problem i java).
3383 3383 -----
3384 3384 En farge (kan tilpasses navngitte lag)
3385 3385 Enkelte element
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 Skøyter
3389 3389 -----
3390 3390 Ski
3391 3391 Hopp over nedlasting
3392 3392 Hopp over nedlasting
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 Flytbart kart
3397 3397 Båtslipp
3398 3398 -----
3399 3399 Glatting på kartgrafikk (antialiasing)
3400 3400 -----
3401 3401 Snøscooter
3402 3402 Fotball
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 Noen linjer er medlem i relasjoner som er endret. Sjekk at ingen feil har oppstått.
3406 3406 Noen waypoints som var langt fra track til å finne fornuftig plassering ble utelatt.
3407 3407 Noen waypoints med tidskode før start av track eller etter slutt av track ble utelatt eller flyttet til start.
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 Sorter
3414 3414 Meny for sortering av innstillinger
3415 3415 -----
3416 3416 Kilde
3417 3417 -----
3418 3418 Handicap-plasser
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Fotoboks
3422 3422 Pigghinder
3423 3423 Splitt linje
3424 3424 Splitt en linje i den valgte noden.
3425 3425 Splitt linje {0} i {1} deler
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 Ballsport
3429 3429 Sport
3430 3430 Sport
3431 3431 Sportssenter
3432 3432 Vannkilde
3433 3433 Stadion
3434 3434 Standard Unix-geometri
3435 3435 Stjerner
3436 3436 Start søk
3437 3437 Start nedlasting
3438 3438 Start nedlasting av data
3439 3439 Start ny linje fra siste node.
3440 3440 Start på track (Blir alltid utført dersom dersom andre merker ikke er tilgjengelig).
3441 3441 Starter scanning av mapper
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Delstat/provins
3448 3448 Kontor
3449 3449 -----
3450 3450 Statusrapport
3451 3451 Trapper
3452 3452 -----
3453 3453 Gjerdetrapp
3454 3454 Full stopp
3455 3455 -----
3456 3456 Bekk
3457 3457 -----
3458 3458 Gatenavn
3459 3459 Veier
3460 3460 Gater NRW Geofabrik.de
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Delområde
3468 3468 -----
3469 3469 Forstad/bydel
3470 3470 T-bane
3471 3471 T-baneinngang
3472 3472 Snarvei til undervindu
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 Supermarked
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 Gir GPS-informasjon i sanntid (bevegelig merke) gjennom tilkobling til gpsd-tjener.
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 Veidekke
3483 3483 Overvåkingskamera
3484 3484 Trigonometrisk punkt
3485 3485 -----
3486 3486 Svømming
3487 3487 Swiss Grid (Sveits)
3488 3488 Symbolforklaring
3489 3489 Synkroniser lyd
3490 3490 Synkroniser hele datasettet
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 Synkroniser tiden fra et bilde på GPS-mottakeren
3494 3494 Synkroniser kun linje {0}
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Bordtennis
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 Egenskapskontroll-kilde
3515 3515 Objektmal
3516 3516 Egenskaper
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 Egenskaper fra linjer
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 Egenskaper uten verdier
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 Taksebane
3528 3528 Telefon
3529 3529 Telefonkort
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Kommunal vei
3534 3534 Tredje kombinasjonstast:
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 Kompassretning på segmentet som tegnes.
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 Multiplikasjon benyttet ved fast forward
3558 3558 Vinkel mellom forrige og nåværende linjesegment.
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 Valgte element har ikke knytninger som kan løses.
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 Dokumentet er tomt.
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Breddegrad ved musepekeren.
3579 3579 Lengdegrad ved musepekeren.
3580 3580 JGoodies Plastic Look and Feel.
3581 3581 -----
3582 3582 Lengden på segmentet som tegnes.
3583 3583 Maksimal områdeavgrensing er 0.25, og din bestilling er for stor. Bestill mindre område eller bruk planet.osm
3584 3584 Sammeslått datasett vil ikke inneholde en egenskap med nøkkel {0}
3585 3585 Navn på objekt ved musepeker
3586 3586 Antall sekunder for forover eller bakover hopp ved trykk på aktuell knapp
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 Programtillegget er fjernet fra innstillingene. Start JOSM på nytt for å lese programtillegg.
3590 3590 Kartprojeksjonen «{0}» i URL og valgt kartprojeksjon «{1}» passer ikke.\nDette resulterer i feil koordinater.
3591 3591 Klarte ikke bruke projeksjonen {0}. Bruker Mercators projeksjon.
3592 3592 -----
3593 3593 Forholdet mellom stemme recorder tid og sann tid
3594 3594 Regulært uttrykk «{0}» har en feil ved posisjon {1}, feilmelding:\n\n{2}
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 Du har bestilt for stort område. Zoom inn eller bytt oppløsning
3598 3598 Valgte GPX spor mangler tidskode. Velg et annet spor.
3599 3599 Valgte noder er ikke på samme linje.
3600 3600 Valgte foto har ikke tidskode.
3601 3601 Utvalget inneholder {0} linjer. Vil du virkelig forenkle disse?
3602 3602 Tjeneren svarte en feil med kode {0}
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 Kildene (URL eller filnavn) for stavekontroll (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller "tag checking data files".
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 Linje kan ikke splittes i valgte noder. (Tips: velg noder mot midten av linjen.)
3610 3610 Linjene har forskjellig retning og kan ikke sammenføyes. Vil du snu retningen på noen av linjene?
3611 3611 Teater
3612 3612 Tjenerens datasett inneholder ingen egenskap med nøkkel {0}
3613 3613 Tjenerversjon
3614 3614 Tjenerens datasett
3615 3615 Tjeners med sammenslått
3616 3616 Temapark
3617 3617 Det er ingen åpne endringssett
3618 3618 -----
3619 3619 Det finnes konflikter som må løses. Element med konflikter lagres ikke. Vil du fortsette?
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Der opstod en feil i forsøket på å vise URL'en for denne markøren
3623 3623 Det oppstod {0} konflikter under import.
3624 3624 Denne handlingen kan ikke ha hurtigtast.\n\n
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 Dette er etter avsluttingen av opptaket
3628 3628 -----
3629 3629 Denne noden har ikke knytninger
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 Tilleggsprogram for å åpne bildefiler i bakgrunn og rette det inn sammen med kartet.
3633 3633 Denne programutvidelsen kontrollerer egenskapers nøkler og verdier.
3634 3634 -----
3635 3635 Programtillegg som laster GPS spor direkte fra aktivt lag i JOSM til openstreetmap.org.
3636 3636 -----
3637 3637 Sjekker for noder uten egenskaper som heller ikke tilhører noen linje.
3638 3638 Finner linjer med én node, som er tomme eller er uten egenskaper.
3639 3639 Denne testen sjekker om noder går igjen flere ganger i en linje.
3640 3640 Denne test sjekker linjer med liknende navn, som kan bety feilstaving.
3641 3641 Sjekker om en linje har endepunkt nesten inntil annen linje.
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 Denne testen sjekker at en forbindelse mellom to noder ikke benyttes av mer enn én linje.
3646 3646 Denne testen sjekker om kystlinjene er korrekte.
3647 3647 Denne testen sjekker at det ikke er flere Noder med samme posisjon.
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 Testen finner linjer som elver, land eller kystlinje med feil retning.
3651 3651 -----
3652 3652 Denne testen finner Noder som har samme navn (kan være dubletter)
3653 3653 Kontrollerer om sirkulære linjer er lukket.
3654 3654 Denne versjonen av JOSM kan ikke lese fra tjeneren.
3655 3655 Disse nodene er ikke i en sirkel. Avbryter.
3656 3656 -----
3657 3657 Flis-nummer
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 Tidssone:
3664 3664 Tidssone: {0}
3665 3665 -----
3666 3666 Til ...
3667 3667 -----
3668 3668 Slå av/på GPX-linjer
3669 3669 -----
3670 3670 Slå av/på akselinjer
3671 3671 Slå på og av fullskjermvisning
3672 3672 -----
3673 3673 Slå av/på visning av tekst/ikoner
3674 3674 Slå av/på visning av Lag
3675 3675 Slå av/på: {0}
3676 3676 Slår av/på global innstilling «{0}».
3677 3677 Toaletter
3678 3678 -----
3679 3679 Avgift
3680 3680 Bomstasjon
3681 3681 -----
3682 3682 Verktøy: {0}
3683 3683 Verktøylinje
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 Tilpass verktøylinje
3687 3687 Verktøy
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 Turisme
3693 3693 Tårn
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 By
3697 3697 Rådhus
3698 3698 Leker
3699 3699 -----
3700 3700 Traktorvei
3701 3701 Farge på punkt og track linjer
3702 3702 -----
3703 3703 Fartsdemping
3704 3704 Trafikklys
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Trikk
3708 3708 Trikkestopp
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Reisebyrå
3712 3712 Tre
3713 3713 Stamvei
3714 3714 Av-/påkjørsel for stamvei
3715 3715 -----
3716 3716 Prøv å oppdatere til ny versjon av programtillegg før du sender feilmelding.
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 Tunnelstart
3721 3721 Svingeforbud
3722 3722 -----
3723 3723 Vendesirkel
3724 3724 Snuplass
3725 3725 -----
3726 3726 Rotasjonsport
3727 3727 Dreieskive
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 Internasjonal UIC-jernbanekode
3735 3735 Ukjent
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 URL fra www.openstreetmap.org (du kan lime inn en URL her for at laste ned området)
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 Fjern knytning til linjer
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Kan ikke sette ny audio-markør
3753 3753 -----
3754 3754 Fant ikke oversettelsen for {0}. Bruker {1}.
3755 3755 Klarte ikke å lage fullstendig sti til mappa {0}\n
3756 3756 Kunne ikke tolke Lat / Lon
3757 3757 Kan ikke synkronisere i det avspillte lag.
3758 3758 Småvei
3759 3759 Ikke lukkede linjer.
3760 3760 Ikke lukket linje
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 Ikke knyttede linjer.
3764 3764 Fjern avgjørelse
3765 3765 Fjern avgjørelse fra slettekonflikt
3766 3766 Fjern avgjørelse fra koordinatkonflikt
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 Angre
3771 3771 -----
3772 3772 Angre flytting
3773 3773 -----
3774 3774 Angre siste handling.
3775 3775 -----
3776 3776 Frigjør panelet
3777 3777 En uventet unntakstilstand
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Uventet ID-format i svar fra tjener – leste «{0}»
3781 3781 -----
3782 3782 Uventet format for ny versjon av endret element «{0}»: «{1}»
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 Uventet symbol: {0}
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 Uventet verdi for parameter «index». Leste {0}.
3789 3789 Lås opp
3790 3790 Lås opp lista over sammenslåtte elementer og begynn sammenslåing
3791 3791 Node uten tilknytning
3792 3792 Universitet
3793 3793 Ukjent vert
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 Ukjent objekttype: {0}. Tillatte verdier er node, way og relation
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 Ukjent type: {0}
3802 3802 -----
3803 3803 Kryss uten navn
3804 3804 Uklassifisert ferdselsvei uten navn
3805 3805 Linjer uten navn
3806 3806 Kystlinje i uorden
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 Tøm utvalg
3814 3814 Tøm utvalg (Escape)
3815 3815 Tøm utvalg (Fokus)
3816 3816 Fjern alle objekter fra utvalg.
3817 3817 Støtter ikke WMS fil versjon;fant {0}, ønsker {1}
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 Linjer uten egenskaper
3822 3822 -----
3823 3823 Linjer med én node, tomme eller uten egenskaper.
3824 3824 Opp
3825 3825 -----
3826 3826 Oppdater
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Oppdater data
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 Oppdatere object
3834 3834 -----
3835 3835 Oppdatere utvalg
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Oppdaterer data
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 Last opp endringer
3852 3852 Last opp innstillinger
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Last opp data
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 Last opp aktive innstillinger til tjener
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 Bruk
3873 3873 Bruk <b>(</b> og <b>)</b> for å gruppere uttrykk
3874 3874 -----
3875 3875 Bruk <b>|</b> eller <b>OR</b> for søk med logisk <i>eller</i>
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 Bruk avansert egenskapskontroll.
3882 3882 Bruk standard
3883 3883 Bruk standard datafil.
3884 3884 -----
3885 3885 Bruk standard fil for stavekontroll.
3886 3886 -----
3887 3887 Bruk Feil-Lag
3888 3888 -----
3889 3889 Bruk globale innstillinger.
3890 3890 Bruk Utelat Liste
3891 3891 -----
3892 3892 Bruk objektmal «{0}»
3893 3893 Bruk objektmal «{0}» i gruppe «{1}»
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 Bruk standard datafil (anbefales).
3898 3898 Brug standard fil for stavekontroll (anbefales).
3899 3899 -----
3900 3900 Bruk Feil-Laget for å vise element som skaper problem.
3901 3901 Bruk Utelat Liste for å undertrykke advarsler.
3902 3902 Bruker
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 Brukernavn
3907 3907 -----
3908 3908 Bruker i stedet hurtigtasten «{0}».\n\n
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 Valider
3912 3912 Kontroller egenskapsverdiene med hjelp av avanserte regler.
3913 3913 Bekreft at egenskabsnøklene kan sjekkes mot en ordliste.
3914 3914 Bekreft at du vil sjekke egenskapsverdiene imot Objektmalene.
3915 3915 -----
3916 3916 Validering
3917 3917 Valideringsfeil
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 Verdi
3921 3921 Verdi «{0}» for nøkkel «{1}» finnes ikke i objektmalene
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 Forskjellige innstillinger som påvirker utseende for hele programmet.
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 Hastighet (rød = langsom, grøn = hurtig)
3934 3934 Automat
3935 3935 Automatprodukter
3936 3936 Versjon
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 Versjon {0}
3940 3940 Versjon {0} lagt til {1} av {2}
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 Versjon: {0}
3945 3945 Veterinær
3946 3946 -----
3947 3947 Vis
3948 3948 Bilde: {0}
3949 3949 Utsiktspunkt
3950 3950 -----
3951 3951 Landsby
3952 3952 Friområde
3953 3953 Sted/by
3954 3954 Vingård
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 Gå til hjemmeside
3959 3959 -----
3960 3960 Stemme recorder kalibrering
3961 3961 Vulkan
3962 3962 -----
3963 3963 Spenning
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 WMS-URL eller bilde-ID:
3974 3974 WMS lag ({0}) laster automatisk ned i zoom {1}
3975 3975 WMS lag ({0}) laster ned i zoom {1}
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 Mur
3980 3980 Advarsel
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 Advarsel: ignorerer unntak siden handling ble avbrutt. Unntak: {0}
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 Advarsel: Rydder ut linje {0} fordi antall noder falt til under 2. Nåværende er {1}.
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 Advarsel: Passordet overføres ukryptert.
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 Advarsel: ignorerer unntak siden handling ble avbrutt. Unntak: {0}
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 Advarsel: blandede 0.6- og 0.5-data resulterer i versjon 0.5
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 Advarsler
4049 4049 Bilvask
4050 4050 Søppeldunk
4051 4051 Kloakkrenseanlegg
4052 4052 Vann
4053 4053 Badepark
4054 4054 Vanntårn
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 Foss
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 Wave-lydfiler (*.wav)
4061 4061 Sluttnode nær annen ferdselsvei
4062 4062 Sluttnode nær annen linje
4063 4063 -----
4064 4064 Linjenode nær annen linje
4065 4065 Linje med ekstern ID «{0}» inkluderer manglende node med ekstern ID «{1}».
4066 4066 Linje {0}
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 Veipunkt
4070 4070 Mindre veier
4071 4071 -----
4072 4072 Kors i veikant
4073 4073 Veialter
4074 4074 Nettside: {0}
4075 4075 -----
4076 4076 Terskeldam
4077 4077 Våtmarksområde
4078 4078 Rullestol
4079 4079 -----
4080 4080 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert waypoint i GPX-laget.
4081 4081 Når lyd importeres, opprett markører fra …
4082 4082 Når du snur reningen på denne linjen blir følgende egenskaper endret for å opprettholde dataintegritet.
4083 4083 Lagre sikkerhetskopier med ~ i slutten av filnavnet.
4084 4084 Hele gruppen
4085 4085 Bredde ( meter)
4086 4086 -----
4087 4087 Vindmølle
4088 4088 Vindpølse
4089 4089 -----
4090 4090 Vis akselinjer
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 Skogsområde
4095 4095 Fabrikk
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 Linjer med feil retning.
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 Ja
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 Ja, slett noder
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 Du er i ferd med å slette noder utenfor nedlastet område.<br>Dette kan skape problemer fordi de kan være i bruk av andre objekter (som du ikke kan se nå) .<br>Er du sikker på at du vil slette nodene?
4110 4110 Du skal til å åpne {0} nettlesere.<br>Dette kan både fylle skjermen din med nettlesere<br>og kan ta tid for å fullføre.
4111 4111 Du kan også lime inn URL fra www.openstreetmap.org
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 Du må starte JOSM for at enkelte innstillingene skal tre i kraft.
4117 4117 Du flyttet mer enn {0} elementer. Flytting av et stort antall elementer er ofte en feil.\nVil du virkelig flytte dem?
4118 4118 Dine redigeringer må være offentlig frigitt for å laste opp nye data
4119 4119 Du må velge minst én linje.
4120 4120 Velg to eller flere noder for å splitte sirkelformet linje.
4121 4121 Dru må SHIFT-dra og slippe avspillingsmarkøren til lydmerke eller til punkt i track for synkronisering.
4122 4122 Dru må dra og slippe avspillingsmarkøren til GPX track hvor lydfila tilhører (etter første markør).
4123 4123 Du må pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil ha merket.
4124 4124 Du må sætte lyden på pause når du hører synkroniserings-merket.
4125 4125 Du har bestilt for mange Noder (grense 50,000). Velg mindre område eller bruk planet.osm
4126 4126 -----
4127 4127 Du bør velge et GPX-spor
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 Zoologisk hage
4132 4132 Forstørr
4133 4133 Zoom (i meter)
4134 4134 Zoom inn
4135 4135 Zoom ut
4136 4136 Skaler og flytt kart
4137 4137 Zoom beste utsnitt 1:1
4138 4138 Skaler med Ctrl + . og Ctrl + , eller venstre museknapp; flytt med Ctrl + piltaster; flytt utsnitt med høyre museknapp
4139 4139 Forstørr
4140 4140 -----
4141 4141 Forminsk
4142 4142 Skaler og flytt skjermbildet til {0}.
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 Zoom til problem
4148 4148 Zoom til valgt(e) element
4149 4149 Zoom til utvalg
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 Gå til {0}
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 \nHøyde: {0} m
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 \n{0} km/t
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Rediger stolpe
4190 4190 Rediger stasjon
4191 4191 -----
4192 4192 Stolpe
4193 4193 Stasjon
4194 4194 -----
4195 4195 Tilbake
4196 4196 Raskere
4197 4197 Rask Avspilling
4198 4198 Spill av
4199 4199 Hopp tilbake.
4200 4200 Neste spor
4201 4201 Neste merke
4202 4202 Spill fra neste merke
4203 4203 Spill av forrige merke
4204 4204 Spill/Pause
4205 4205 Forrige merke
4206 4206 Saktere
4207 4207 Spill av sakte
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Ø
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 V
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 tekst
4224 4224 Beskrivelse
4225 4225 Navn
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Rediger stasjon
4246 4246 Stasjon
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 forkortet gatenavn
4261 4261 -----
4262 4262 legg til i utvalg
4263 4263 adresse
4264 4264 -----
4265 4265 administrativ
4266 4266 vanskelig
4267 4267 -----
4268 4268 taubane
4269 4269 luftfart
4270 4270 luftfart, mørk
4271 4271 luftfart, lys
4272 4272 -----
4273 4273 Skog- og Landbruk
4274 4274 -----
4275 4275 alle
4276 4276 -----
4277 4277 Smug
4278 4278 alfabetisk
4279 4279 alternativ
4280 4280 fasilitetstype {0}
4281 4281 fasilitet
4282 4282 fasilitet – lys
4283 4283 fasilitet – trafikk
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 anglikansk
4287 4287 dyremat
4288 4288 -----
4289 4289 enhver
4290 4290 akvadukt
4291 4291 bueskyting
4292 4292 område
4293 4293 -----
4294 4294 asiatisk
4295 4295 -----
4296 4296 turn
4297 4297 -----
4298 4298 australsk fotball
4299 4299 -----
4300 4300 bakgrunn
4301 4301 forrige stoppunkt
4302 4302 forrige segment
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 hinder
4307 4307 hinder brukt på en vei
4308 4308 -----
4309 4309 vannmagasin
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 strand
4313 4313 sykkel
4314 4314 sykkelslanger
4315 4315 -----
4316 4316 svart
4317 4317 blå
4318 4318 Flytemyr
4319 4319 -----
4320 4320 grense
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 bro
4324 4324 Node har egenskap bro
4325 4325 brun
4326 4326 rivningsområde
4327 4327 -----
4328 4328 bygning
4329 4329 -----
4330 4330 gatekjøkken
4331 4331 buss
4332 4332 trikkespor
4333 4333 -----
4334 4334 kano
4335 4335 skill mellom store/små bokstaver
4336 4336 katolsk
4337 4337 gravlund
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 kinesisk
4343 4343 -----
4344 4344 kristen
4345 4345 sigaretter
4346 4346 By
4347 4347 kommunegrense
4348 4348 klatring
4349 4349 -----
4350 4350 med_klokka
4351 4351 -----
4352 4352 stengt_vei
4353 4353 kull
4354 4354 brostein
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 betong
4358 4358 kondomer
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 konflikt
4362 4362 barskog
4363 4363 forbindelse
4364 4364 veiarbeid
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 kunne ikke hente lyd fra URL
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 cricketnett
4375 4375 krocket
4376 4376 -----
4377 4377 sykkelvei med egenskapen sykkel
4378 4378 sykling
4379 4379 -----
4380 4380 løvskog
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 slettet
4385 4385 leveranse
4386 4386 avleggs
4387 4387 brukertype
4388 4388 destinasjon
4389 4389 omkjøring
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 deaktivert
4393 4393 tørrdokk
4394 4394 hundeløp
4395 4395 -----
4396 4396 ned
4397 4397 slalom
4398 4398 last ned
4399 4399 drikke
4400 4400 Oppkjørsel
4401 4401 enkel
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 redningsmøtepunkt
4405 4405 ridning
4406 4406 evangelisk
4407 4407 partall
4408 4408 eksempler
4409 4409 -----
4410 4410 hundeposer
4411 4411 ekspert
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 false: egenskapen er slått av med vilje
4415 4415 gårdstun
4416 4416 -----
4417 4417 ferge
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 mat
4422 4422 fotgjenger
4423 4423 gangvei med egenskapen fotgjenger
4424 4424 vadested
4425 4425 skog
4426 4426 -----
4427 4427 neste stoppunkt
4428 4428 neste segment
4429 4429 -----
4430 4430 fristil
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 fra linje
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 gass
4438 4438 tysk
4439 4439 isbre
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 golfbane
4443 4443 -----
4444 4444 GPS-flagg
4445 4445 gps-punkt
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 gress
4452 4452 -----
4453 4453 grus
4454 4454 grå
4455 4455 gresk
4456 4456 grønn
4457 4457 byggeområde
4458 4458 jord
4459 4459 gymnastikk
4460 4460 halv
4461 4461 stoppepunkt
4462 4462 helse
4463 4463 -----
4464 4464 beiteområde
4465 4465 -----
4466 4466 fremhevet
4467 4467 ferdselsvei
4468 4468 ferdselsvei uten veinummer
4469 4469 -----
4470 4470 traktorvei
4471 4471 tur
4472 4472 -----
4473 4473 historisk
4474 4474 Historisk
4475 4475 ishockey
4476 4476 -----
4477 4477 hest
4478 4478 hesteløp
4479 4479 hotell
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 vann
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 bilde
4488 4488 -----
4489 4489 inaktiv
4490 4490 -----
4491 4491 uferdig
4492 4492 Linje ikke ferdig
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 indisk
4496 4496 -----
4497 4497 industri
4498 4498 indre linjesegment
4499 4499 -----
4500 4500 middels
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 trafikkøy
4504 4504 -----
4505 4505 italiensk
4506 4506 -----
4507 4507 japansk
4508 4508 Jehovas vitner
4509 4509 jødisk
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 avfallsdeponi
4514 4514 bruk av grunn
4515 4515 Type Bruk av Grunn {0}
4516 4516 -----
4517 4517 lag
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 navn på lag inneholder +-tegn
4521 4521 -----
4522 4522 venstre
4523 4523 fritid
4524 4524 fritids type {0}
4525 4525 små vannsteder
4526 4526 -----
4527 4527 begrenset
4528 4528 gatetun
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 synkron rulling
4532 4532 lav
4533 4533 luthersk
4534 4534 Mangrove
4535 4535 menneskeskapt
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 myrområde
4541 4541 maks. breddegrad
4542 4542 maks. lengdegrad
4543 4543 fartsgrense er brukt på gangvei
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 metodist
4547 4547 meksikansk
4548 4548 militært
4549 4549 min. breddegrad
4550 4550 min. lengdegrad
4551 4551 -----
4552 4552 feilstavet nøkkelnavn
4553 4553 blandingsskog
4554 4554 mormoner
4555 4555 motorsport
4556 4556 motortrafikkvei
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 søle
4560 4560 flerbruk
4561 4561 P-hus
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 nasjonal
4566 4566 natur
4567 4567 natur-type {0}
4568 4568 Natur
4569 4569 aviser
4570 4570 neste
4571 4571 -----
4572 4572 nei
4573 4573 ingen beskrivelse tilgjengelig
4574 4574 -----
4575 4575 ingen kombinasjon
4576 4576 venstresving forbudt
4577 4577 høyresving forbudt
4578 4578 rett frem forbudt
4579 4579 u-sving forbudt
4580 4580 ingen
4581 4581 langrenn
4582 4582 ikke slettet
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 Merknad
4586 4586 begynner
4587 4587 atom
4588 4588 -----
4589 4589 oddetall
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 nedlagt bane
4593 4593 -----
4594 4594 enveiskjøring-egenskap på node
4595 4595 påbudt venstresving
4596 4596 påbudt høyresving
4597 4597 påbudt rett frem
4598 4598 -----
4599 4599 innstillinger
4600 4600 -----
4601 4601 ortodoks
4602 4602 annen bane
4603 4603 -----
4604 4604 ytre linjesegment
4605 4605 utenfor nedlastet område
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 parkeringsbillett
4609 4609 partial: de valgte objektene har forskjellige verdier, ikke gjør endringer
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 fast dekke
4614 4614 -----
4615 4615 fjelltopp
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 pinsebevegelsen
4621 4621 -----
4622 4622 fotografier
4623 4623 solcelle
4624 4624 brygge
4625 4625 rørgate
4626 4626 nedfart avansert
4627 4627 nedfart enkel
4628 4628 nedfart ekspert
4629 4629 nedfart friløp
4630 4630 nedfart middels
4631 4631 nedfart nybegynner
4632 4632 bane
4633 4633 -----
4634 4634 sted
4635 4635 Planter
4636 4636 plast
4637 4637 -----
4638 4638 politisk
4639 4639 kraft
4640 4640 presbyteriansk
4641 4641 forrige
4642 4642 riksvei
4643 4643 tilkjørselsvei_riksvei
4644 4644 privat
4645 4645 planlagt
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 buss-, trikk- og togkart
4650 4650 billetter
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 steinbrudd
4655 4655 -----
4656 4656 jernbane
4657 4657 jernbanegrunn
4658 4658 jernbanebro
4659 4659 jernbane
4660 4660 jernbanepunkt
4661 4661 stryk
4662 4662 rød
4663 4663 Sivområde
4664 4664 Region
4665 4665 lokal
4666 4666 regulært uttrykk
4667 4667 relasjon uten angitt type
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 fjern fra utvalg
4672 4672 erstatt utvalg
4673 4673 -----
4674 4674 boligvei
4675 4675 restaurant uten navn
4676 4676 butikker
4677 4677 høyre
4678 4678 elvebredd
4679 4679 vei
4680 4680 -----
4681 4681 rundkjøring
4682 4682 rute
4683 4683 rutesegment
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 Saltmyr
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 målestokk
4692 4692 Diagram
4693 4693 krattskog
4694 4694 fylkesvei
4695 4695 -----
4696 4696 velg sport:
4697 4697 valgt
4698 4698 utvalg
4699 4699 separat sykkelvei som kjørefelt på en sykkelvei
4700 4700 -----
4701 4701 adkomstvei
4702 4702 service
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 skyting
4707 4707 butikk
4708 4708 butikk type {0}
4709 4709 -----
4710 4710 Sidespor
4711 4711 -----
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 Sted
4716 4716 -----
4717 4717 skøyter
4718 4718 -----
4719 4719 ski
4720 4720 snøpark
4721 4721 fotball
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 sportssenter
4727 4727 Privat sidespor
4728 4728 stadion
4729 4729 frimerker
4730 4730 stein
4731 4731 bekk
4732 4732 Gater
4733 4733 gatenavn inneholder ss
4734 4734 streng
4735 4735 -----
4736 4736 T-bane
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 Overflateparkering
4741 4741 -----
4742 4742 Sumpområde
4743 4743 godter
4744 4744 svømming
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 bordtennis
4748 4748 tamponger
4749 4749 -----
4750 4750 telefonkort
4751 4751 midlertidig
4752 4752 midlertidig ferdselsveitype
4753 4753 -----
4754 4754 stasjon
4755 4755 kommunevei
4756 4756 tekst
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 Tidevannsflate
4762 4762 -----
4763 4763 tiger-data
4764 4764 -----
4765 4765 til linje
4766 4766 Topografisk
4767 4767 -----
4768 4768 turisme
4769 4769 turisme type {0}
4770 4770 -----
4771 4771 leker
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 trafikklys
4776 4776 trikk
4777 4777 -----
4778 4778 true: egenskapen er slått på med vilje
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 tyrkisk
4782 4782 vendesirkel
4783 4783 -----
4784 4784 småvei
4785 4785 ukontrollert
4786 4786 P-kjeller
4787 4787 unitarisk
4788 4788 ukjent
4789 4789 -----
4790 4790 umerket
4791 4791 -----
4792 4792 uten fast dekke
4793 4793 ikke satt
4794 4794 unset: ikke sett egenskap på valgte objekter
4795 4795 -----
4796 4796 Uten egenskaper
4797 4797 linje uten egenskaper
4798 4798 -----
4799 4799 uvanlig kombinasjon av egenskaper
4800 4800 opp
4801 4801 -----
4802 4802 bruk
4803 4803 valideringsfeil
4804 4804 gyldighetssjekk – annet
4805 4805 validerings-advarsel
4806 4806 -----
4807 4807 versjon {0}
4808 4808 via node eller linje
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 vulkan
4813 4813 kuponger
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 vann
4817 4817 -----
4818 4818 vannvei
4819 4819 vannvei type {0}
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 hvit
4827 4827 Dyreliv
4828 4828 vind
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 skogsområde
4834 4834 -----
4835 4835 skogsområde
4836 4836 feil ferdselsvei-egenskap på node
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 Stasjonsområde
4840 4840 ja
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 zoroastrisk
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 {0} består av:
4851 4851 {0} meter
4852 4852 -----
4853 4853 {0} noder i linje {1} overstiger maksimalt antall tillatte noder, {2}
4854 4854 -----
4855 4855 {0} km²
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 {0} % ({1} / {2}), {3} gjenstår. Laster opp linje «{4}» (ID: {5})
4859 4859 {0}, …
4860 4860 -----
4861m 1 -----
4862m 2 -----
4863m 3 -----
4864m 4 -----
4865m 5 -----
4866m 6 -----
4867m 7 -----
4868m 8 -----
4869m 9 -----
4870m 10 -----
4871m 11 -----
4872m 12 -----
4873m 13 Legg til og flytt en kunstig node til en linje
4874m 13 Legg til og flytt en kunstig node til {0} linjer
4875m 14 La til {0} objekt
4876m 14 La til {0} objekter
4877m 15 -----
4878m 16 -----
4879m 17 Endre egenskap på inntil {0} objekt
4880m 17 Endre egenskap på inntil {0} objekt
4881m 18 Endre {0} objekt
4882m 18 Endre {0} objekt
4883m 19 -----
4884m 20 Konflikt under nedlastingen
4885m 20 Konflikter under nedlastingen
4886m 21 -----
4887m 22 -----
4888m 23 -----
4889m 24 -----
4890m 25 Slett {0} linje
4891m 25 Slett {0} linjer
4892m 26 -----
4893m 27 -----
4894m 28 -----
4895m 29 -----
4896m 30 -----
4897m 31 -----
4898m 32 -----
4899m 33 -----
4900m 34 Sett inn ny node i linje.
4901m 34 Sett inn ny node i {0} linjer.
4902m 35 -----
4903m 36 -----
4904m 37 Sammenslått versjon ({0} oppføring)
4905m 37 Sammenslått versjon ({0} oppføringer)
4906m 38 Flytt {0} node
4907m 38 Flytt {0} noder
4908m 39 Lokal versjon ({0} oppføring)
4909m 39 Lokal versjon ({0} oppføringer)
4910m 40 -----
4911m 41 -----
4912m 42 -----
4913m 43 -----
4914m 44 Åpner {0} fil...
4915m 44 Åpner {0} filer...
4916m 45 -----
4917m 46 -----
4918m 47 -----
4919m 48 -----
4920m 49 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
4921m 49 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
4922m 50 -----
4923m 51 -----
4924m 52 Forenkle linje (fjern {0} node)
4925m 52 Forenkle linjer (fjern {0} noder)
4926m 53 Forenkle {0} linje
4927m 53 Forenkle {0} linjer
4928m 54 -----
4929m 55 -----
4930m 56 -----
4931m 57 -----
4932m 58 Valgt node er ikke del av en linje.
4933m 58 Valgte noder er ikke del av en linje.
4934m 59 -----
4935m 60 Tjenerens versjon ({0} oppføring)
4936m 60 Tjenerens versjon ({0} oppføringer)
4937m 61 Mer enn én linje bruker den valgte noden. Velg aktuell linje i tillegg.
4938m 61 Mer enn én linje bruker de valgte nodene. Velg aktuell linje i tillegg.
4939m 62 -----
4940m 63 -----
4941m 64 -----
4942m 65 -----
4943m 66 -----
4944m 67 Dette vil endre opptil {0} objekt.
4945m 67 Dette vil endre opptil {0} objekt.
4946m 68 -----
4947m 69 -----
4948m 70 -----
4949m 71 -----
4950m 72 -----
4951m 73 -----
4952m 74 -----
4953m 75 -----
4954m 76 -----
4955m 77 et GPS spor med {0} punkt
4956m 77 et GPS spor med {0} punkt
4957m 78 flagg
4958m 78 flagg
4959m 79 node
4960m 79 noder
4961m 80 objekt
4962m 80 objekter
4963m 81 punkt
4964m 81 punkt
4965m 82 relasjon
4966m 82 relasjoner
4967m 83 -----
4968m 84 linje
4969m 84 linjer
4970m 85 -----
4971m 86 {0} består av {1} flagg
4972m 86 {0} består av {1} flagg
4973m 87 {0} består av {1} GPS spor
4974m 87 {0} består av {1} GPS spor
4975m 88 -----
4976m 89 -----
4977m 90 {0} medlem
4978m 90 {0} medlemmer
4979m 91 {0} node
4980m 91 {0} noder
4981m 92 -----
4982m 93 -----
4983m 94 -----
4984m 95 -----
4985m 96 {0} punkt
4986m 96 {0} punkt
4987m 97 {0} relasjon
4988m 97 {0} relasjoner
4989m 98 {0} rute,
4990m 98 {0} ruter,
4991m 99 -----
4992m 100 -----
4993m 101 {0} spor,
4994m 101 {0} spor,
4995m 102 -----
4996m 103 {0} linje
4997m 103 {0} linjer
4998m 104 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.