source: josm/trunk/data/nb.lang@ 4019

Last change on this file since 4019 was 4019, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 77.8 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 # objekter
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 (Kode={0})
17 17 (Hint: Du kan endre hurtigtastene i Innstillinger.)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (Teksten har alt blitt kopiert til utklippstavlen din.)
21 21 -----
22 22 (URL var:
23 23 (Bruk internasjonalt nummer, f.eks. +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 -----
29 29 (intet objekt)
30 30 (ingen)
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 -----
43 43 – En node som er brukt av flere linjer, og en av linjene, eller
44 44 – En node som brukes av flere linjer, eller
45 45 * En node med egenskaper, eller
46 46 – En linje, og en eller flere av nodene som er brukt i flere linjer.
47 47 – En linje som har en eller flere noder, som er brukt av flere linjer, eller
48 48 -----
49 49 … andre typer transport mulig
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 bowling
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 <Ingen GPX-spor er lastet inn>
60 60 -----
61 61 <b>-name:Nan</b> – «Nan» finnes ikke innen navnet.
62 62 <b>Nansens gate</b> – «Nansens» og «gate» i nøkkel eller navn.
63 63 -----
64 64 <b>"Nansens gate"</b> – «Nansens gate» i nøkkel eller navn.
65 65 -----
66 66 <b>child <i>uttrykk</i></b> – alle underobjekter av objektene i uttrykket
67 67 <b>foot:</b> – nøkkel «foot» med hvilken som helst verdi.
68 68 -----
69 69 <b>incomplete</b> – alle uferdige objekter
70 70 <b>modified</b> – alle endrede objekter
71 71 <b>name:Nan</b> – «Nan» finnes innen navnet.
72 72 -----
73 73 <b>oneway?</b> – oneway=yes, true, 1 eller on
74 74 <b>parent <i>uttrykk</i></b> – alle overobjekter av objektene i uttrykket
75 75 -----
76 76 <b>selected</b> – alle objekter i utvalg
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>type:</b> – type objekt (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
80 80 <b>type=*</b> -– nøkkel «type» med hvilken som helst verdi. Prøv også <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>.
81 81 <b>type=route</b> – nøkkel «type» med eksakt verdi «route».
82 82 <b>untagged</b> – alle objekter uten egenskaper
83 83 <b>user:</b>… – alle objekter redigert av angitt bruker
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <h1><a name="top">Tastatursnarveier</a></h1>
94 94 <h1>Kombinasjonstast grupper</h1>
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å avslutte sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
118 118 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å begynne sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 <html>Oppgi by, landsby eller stedsnavn.<br>Bruk nøyaktig skrivemåte som i www.cadastre.gouv.fr .</html>
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Vil du virkelig markere denne saken som ferdig?<br><br>Du kan legge inn tilleggskommentar:</html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Ta et bilde av din GPS mottaker når den viser tid.<br>Vis bildet her.<br>Skriv inn tidspunktet og velg tidssone<hr></html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Openstreetbugs-tillegget bruker den gamle tjeneren på appspot.com.<br>En ny tjener er tilgjengelig på schokokeks.org.<br>Vil du bytte til den nye tjeneren? (Anbefalt)</html>
219 219 <html>Utvalget inneholder data fra OpenStreetBugs.<br>Dataene kan ikke lastes opp. Sjekk lag for opplasting?
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Det finnes ingen lag som kildelaget <br>''{0}''<br> kan sammenføyes med.</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html>Fenne handling krever {0} individuelle<br>download-forespørsler. Ønsker du<br>å fortsette?</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Opplasting av ubehandlede GPS-data som kortdata betraktes som skadeligt <br>Se her for å laste inn GPS spor:
238 238 -----
239 239 <html>Opplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en node, linje ellerrelasjon.<br><br>Trykk <strong>{0}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{1}</strong> for å avbryte operasjonen og fortsette å redigere.<br></html>
240 240 <html>Opplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en<br>lokal node, linje eller relasjon.<br>Konflikten er forårsaket av <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>tjeneren har versjon {2}, lokal versjon er {3}.<br><br>Trykk <strong>{4}</strong> for å synkronisere kun konfliktelementet.<br>Trykk <strong>{5}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{6}</strong> for å gå tilbake og fortsette å redigere.<br></html>
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>Opplasting til tjeneren <strong>feilet</strong> fordi nåværende datasett<br>bryter en forhåndsbetingelse.<br>Feilmelding:<br>{0}</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 <html>Verdien på "source" er aktivisert ved automatisk kildeangivelse</html>
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 <p>Pseudo-kombinasjonstasten ''disabled'' vil ta ut snarveien.</p>
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 <u>Spesialsøk:</u>
279 279 <ikke angitt>
280 280 > bunn
281 281 > topp
282 282 A etter Avstand
283 283 A etter Tid
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 Et tilleggsprogram for å vektorisere vannkant på Landsat bilder.
289 289 -----
290 290 En spesiell håntering for det franske landregisterets WMS tjener
291 291 Et eget programtillegg for fransk Cadastre wms (matrikkel) på www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Du finner betingelser for bruk her (på fransk): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>før du laster inn data med dette programtillegget.
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 API-krav ikke møtt
299 299 API versjon: {0}
300 300 -----
301 301 Revet jernbane
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 Om
309 309 Om JOSM
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Adkomst
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 -----
321 321 -----
322 322 I følge nformasjon i tilleggsprogram, er {0} opphavsmann.
323 323 kundekort
324 324 -----
325 325 Nøyaktighet på Douglas-Peucker linjeforenkling, målt i grader.<br>Lave verdier gir flere noder og mer nøyaktige linjer. Standard er 0.0003.
326 326 -----
327 327 Handling
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Legg til
337 337 -----
338 338 -----
339 339 Legg til URL for liste over programtillegg.
340 340 Legg til node …
341 341 Tilføy egenskaper
342 342 -----
343 343 Legg inn kilde ( source=...) på element?
344 344 -----
345 345 Legg til en merknad
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Tilføy et nytt nøkkel/verdi-sett til alle objekter
349 349 -----
350 350 Legg til en node i eksisterende linje
351 351 -----
352 352 Tilføy en ny kilde til lista.
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Legg til en node ved å skrive inn lengde- og breddegrad.
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Legg til informasjon om opphavsperson
365 365 -----
366 366 Legg alle inn i startutvalget. Kan være søketekst som i Google eller en URL som returnerer osm-xml
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Legg til nytt lag
373 373 Legg til node
374 374 Legg til node i linje
375 375 Legg til node i linje og lag tilknytning
376 376 Legg til node {0}
377 377 -----
378 378 Legg til relasjon {0}
379 379 Legg til lag for ruteplanlegger
380 380 -----
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 -----
389 389 Legg til linje {0}
390 390 -----
391 391 Noder er lagt til i alle skjæringspunkt
392 392 -----
393 393 -----
394 394 Interpoler adresser
395 395 -----
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Adresser
402 402 -----
403 403 Legger inn en tester for objektmaler i hjelpemenyen til hjelp ved redigering av objektmaler (fohåndsvising av dialog). JAR-fila kan også kjøres selvstendig.
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 Tilpass WMS
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 Juster posisjonen på WMS-laget (kun rasterbilder)
412 412 -----
413 413 -----
414 414 Juster tidssone og forskyvning
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 Administrativt senter
419 419 Fylkesgrense
420 420 Administrativt nivå
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Avanserte innstillinger
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Taubaner og -heiser
430 430 -----
431 431 -----
432 432 Flyplass
433 433 -----
434 434 Sprit og vin
435 435 -----
436 436 Juster nodene til en sirkel
437 437 Juster nodene til en linje
438 438 -----
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 -----
445 445 -----
446 446 Alle
447 447 -----
448 448 Alle formater
449 449 -----
450 450 Alle punkt og track linjervil tegnes med samme farge. Kan endres i Oppsett for Lag.
451 451 -----
452 452 Hageparseller
453 453 Legger inn markører eller Noder på gps posisjon.
454 454 Tillat nedlastning av dine private GPS-spor
455 455 Tillat lesing av dine innstillinger
456 456 Tillat opplastning av GPS-spor
457 457 Tillat opplastning av kartdata
458 458 Tillat endring av dine innstillinger
459 459 Tillatt trafikk:
460 460 Tillat stabling av flere lag
461 461 Tillater å åpne gpx/osm filer som går utenfor aktuelt skjermbilde
462 462 Lar deg anonymisere tidsstempler og raskt slette deler av store GPX-spor.
463 463 Tillater brukeren å lage flere fargepaletter og velge blant de. Endre farger og lagre som ny palett. Benyttes for å bytte til hvit bakgrunn med passende farger for bedre synbarhet i sollys. Se dialog i JOSM innstillinger og Kart innstillinger (Rart men sant :-)
464 464 -----
465 465 -----
466 466 -----
467 467 Lar deg importere forskjellige dataformater direkte i JOSM.
468 468 -----
469 469 Tillater å justere fargen etter gjennomsnittsfarten.
470 470 -----
471 471 -----
472 472 -----
473 473 -----
474 474 Fjellstue
475 475 -----
476 476 allerede registrert en konflikt for primitiv "{0}"
477 477 -----
478 478 Gi nytt navn på fil også
479 479 -----
480 480 -----
481 481 Oppdater alltid uten å spørre
482 482 -----
483 483 -----
484 484 Antall seter
485 485 -----
486 486 -----
487 487 En OSM-datavalidator, som sjekker for typiske feil gjort av brukere og programmer.
488 488 -----
489 489 -----
490 490 Det oppsto feil i programtillegget {0}
491 491 Klarte ikke synkronisere bildene med GPX-sporet. Bruk glidebryterne for å synkronisere bildene manuelt.
492 492 En feil oppstod: {0}
493 493 Det oppstod en uventet feil som kan stamme fra programtillegget «{0}».
494 494 -----
495 495 Det oppstod en ukjent feil
496 496 Vinkel
497 497 Vinkel mellom to valgte Noder
498 498 -----
499 499 Et programtillegg for å knytte bilder til Waypoint i en GPX fil. En koblig opprettes når 'name', 'cmt' eller 'desc' egenskapen på et waypoint stemmer med filenavnet til et bilde.
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 Utfør endringer
504 504 Bruk Objektmal
505 505 Bruk løsninger
506 506 -----
507 507 -----
508 508 Bruk udjevning på kartvisningen for et mere glatt utseende.
509 509 -----
510 510 -----
511 511 Ta i bruk løste konflikter og lukk vinduet
512 512 Bruk valgte endringer
513 513 Bruk egenskaper i utklippstavla på alle valgte element.
514 514 -----
515 515 -----
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 Gjennomføre?
520 520 Oppstillingsplass
521 521 -----
522 522 Arkeologisk plass
523 523 Bueskyting
524 524 Vil du virkelig fortsette?
525 525 Er du sikker?
526 526 Område
527 527 -----
528 528 -----
529 529 Kunstsenter
530 530 Kunstverk
531 531 -----
532 532 -----
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 -----
537 537 -----
538 538 -----
539 539 -----
540 540 Turn
541 541 OBS: Benytt bare ekte tastaturtaster!
542 542 Attraksjon
543 543 -----
544 544 -----
545 545 Ingen lydenhet tilgjengelig
546 546 Lydinnstillinger
547 547 Lyd-markører fra {0}
548 548 Lyd synkronisert i punkt {0}.
549 549 -----
550 550 Lydomviser
551 551 Lydomvisning via mobiltelefon
552 552 Australsk fotball
553 553 -----
554 554 -----
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 -----
561 561 Opphavsmann
562 562 Opphavsperson: {0}
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Opphavsmenn
570 570 Automatisk
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 Auto-sentrer
579 579 Automatisk forslag
580 580 -----
581 581 Lagre LiveData automatisk
582 582 -----
583 583 Minibank
584 584 -----
585 585 Automatisk nedlasting
586 586 Korriger egenskap automatisk
587 587 Lag automatisk lydmerker fra punkt i track (heller enn egne waypoints)med navn eller beskrivelse.
588 588 -----
589 589 Lag automatisk eget markørlag for waypoints ved åpning av GPX lag.
590 590 -----
591 591 Tilgjengelig
592 592 -----
593 593 -----
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 B etter Avstand
600 600 B etter Tid
601 601 -----
602 602 Babyboks
603 603 Tilbake
604 604 -----
605 605 Ryggstø
606 606 -----
607 607 -----
608 608 -----
609 609 -----
610 610 -----
611 611 -----
612 612 -----
613 613 Stengsel
614 614 -----
615 615 Enkel
616 616 Basseng
617 617 -----
618 618 Batterier
619 619 Slagmark
620 620 Havbukt
621 621 Strand
622 622 -----
623 623 Fyrlykt
624 624 Benk
625 625 -----
626 626 Drikke
627 627 -----
628 628 Sykkel
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Sykkelforretning
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 Blankt lag
638 638 Steinblokk
639 639 -----
640 640 Tavleinnhold
641 641 Skipsverft
642 642 Sperresøyle
643 643 Bokhandel
644 644 -----
645 645 Bokmerker
646 646 Tollstasjon
647 647 Botanisk navn
648 648 Begge
649 649 -----
650 650 -----
651 651 Grenser
652 652 Grense
653 653 Grensestein
654 654 -----
655 655 Grensetype
656 656 Yttergrense for arbeidsområde
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 Bro
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Rivningsområde
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 Feilrapporter
669 669 -----
670 670 Bygning
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Bygninger
676 676 -----
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 Støtfangergjerde
681 681 Busspor
682 682 Bussplatform
683 683 Busstasjon
684 684 Bussholdeplass
685 685 Bussluse
686 686 Slakter
687 687 C etter Avstand
688 688 C etter Tid
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 Taubane
693 693 -----
694 694 Feil i mellomlager format
695 695 Feil Lambert sone på mellomlager
696 696 -----
697 697 Matrikkel
698 698 Fransk Cadastre: {0}
699 699 Feil URL for lesing av Matrikkel.
700 700 Kafé
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 Campingplass
706 706 Kan ikke tegne utenfor verden.
707 707 -----
708 708 -----
709 709 Kanal
710 710 Avbryt
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 Avbryt konfliktløsning og lukk vinduet
717 717 -----
718 718 Avbryt operasjon
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 Kan ikke legge til node utenfor kartet.
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 Kan ikke bruke uavgjort sammenslåing for egenskap
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 Kan ikke laste rxtxSerial.dll fil. Trenger du support til installasjon, forsøk Globalsat hjemmeside på http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 Kan ikke flytte objekter utenfor kartet.
740 740 -----
741 741 -----
742 742 kan ikke løse uavgjort konflikt
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 Kan ikke gjøre om kommando "{0}" fordi lag "{1}" ikke lenger er tilgjengelig
748 748 Kano
749 749 Bokser
750 750 Kapasitet
751 751 -----
752 752 Lagre GPS spor
753 753 Bil
754 754 Bilforretning
755 755 Campingvognplass
756 756 -----
757 757 Valuta
758 758 Slott
759 759 Ferist
760 760 Huleinngang
761 761 Kirkegård
762 762 Sentrer GPS nå
763 763 Sentrer LiveGPS-laget til nåværende position.
764 764 Midtstill kartbilde
765 765 Stolheis
766 766 Feriehytter
767 767 Endre egenskaper
768 768 -----
769 769 Endre retninger?
770 770 Bytt område
771 771 -----
772 772 Endre node {0}
773 773 -----
774 774 Skift relasjon
775 775 Endre rolle for relasjonsmedlem {0} {1}
776 776 -----
777 777 Endre relasjon {0}
778 778 Bytt oppløsning
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Endre verdier?
784 784 Endre linje {0}
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 Bytt tastatursnarvei manuelt.
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 Se etter FIXMEs
807 807 -----
808 808 Sjekk egenskabsnøkler
809 809 Sjekk egenskapsverdier.
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 Sjekker om linjer har identiske etterfølgende Noder.
814 814 -----
815 815 Hygiene
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 Velg
822 822 -----
823 823 Velg en farge
824 824 Velg en farge for {0}g
825 825 Velg en lisens
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 Velg fra …
830 830 -----
831 831 Velg OSM-objekt-type
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Kirke
835 835 Kino
836 836 -----
837 837 Storby
838 838 Bygrense
839 839 Bymur
840 840 By/sted
841 841 -----
842 842 Kommunegrense
843 843 -----
844 844 Slett
845 845 -----
846 846 Slett rute
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Klikk og dra for å flytte plassering
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 -----
860 860 -----
861 861 Klikk for å avbryte åpningen av eksterne nettlesere
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 Klikk for å velge plassering.
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 Klikk for å fortsette og åpne {0} nettlesere
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Klikk for å slette. Shift: slett linjesegment. Alt: Ikke slett ubrukte noder når linjer slettes. Ctrl: slett objekt med referanse.
879 879 -----
880 880 Trykk for å laste ned alle linjer overordnet node {0}
881 881 -----
882 882 -----
883 883 Klikk for at minimere/maksimere panelet
884 884 -----
885 885 Klikk for å fjerne plassering
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 Klippe
899 899 Klatring
900 900 -----
901 901 Lukk
902 902 Lukk likevel
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Steng dialog og avbryt nedlasting
907 907 Steng åpent endringsset
908 908 -----
909 909 Lukk vinduet
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 Lukk dialogen og opprett et nytt punkt.
915 915 -----
916 916 Lukk dialogen og ikke opprett et nytt punkt.
917 917 -----
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 Lukk panelet. Du kan åpne det med knappene i venstre verktøygruppe.
922 922 -----
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 Nærmere forklaring
927 927 Nærmere beskrivelse
928 928 Stenger åpent endringsset
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 Lukker endringssett …
933 933 Klær
934 934 -----
935 935 Kystlinje
936 936 Kystlinjer.
937 937 -----
938 938 Mynter
939 939 Høyskole
940 940 Farge
941 941 Farge (hex)
942 942 -----
943 943 Fargepalett
944 944 Farge Palett
945 945 -----
946 946 Farger
947 947 -----
948 948 Punkt og track linjer får farge etter hastighet.
949 949 Farger brukt av forskellige objekt i JOSM.
950 950 Farge
951 951 -----
952 952 Sammenføy linjer
953 953 Sammenføy flere linjer til én
954 954 Sammenføy {0} linjer
955 955 Kombinert gang- og sykkelvei
956 956 -----
957 957 Kommandoliste
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Næringsområde
964 964 Offentlig
965 965 -----
966 966 -----
967 967 Kommune avgrensing: {0}
968 968 -----
969 969 Kommunikasjon er opprettet med {0} med protocol versjon {1}
970 970 -----
971 971 Sammenlikn
972 972 -----
973 973 Dataelektronikk
974 974 -----
975 975 Konfigurer
976 976 Konfigurer enhet
977 977 Konfigurer områder for programtillegg
978 978 -----
979 979 Konfigurer tilgjengelige programtillegg
980 980 Oppsett for Ruteplanlegger
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 -----
991 991 -----
992 992 Bekreft Remote Control handlinger
993 993 -----
994 994 -----
995 995 Konflikt
996 996 Konfliktløsning
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Konflikter
1000 1000 Konflikter avdekkeet
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 Knytt eksisterende linje til node
1007 1007 Koble til gpsd-tjener og vis nåværende posisjon i LiveGPS-lag
1008 1008 Tilkoblet
1009 1009 Knyttet endenode nær annen linje
1010 1010 Kobler opp
1011 1011 Kobler til …
1012 1012 Feil i forbindelsen
1013 1013 Tilkobling mislykkes
1014 1014 Innstillinger for tilkobling
1015 1015 Innstillinger for forbindelse til OSM-tjeneren
1016 1016 Tilkobling mislykkes
1017 1017 -----
1018 1018 Veiarbeid
1019 1019 Byggeplass
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 Kontakter OSM-tjeneren …
1025 1025 Kobler til tjener …
1026 1026 Kobler til WMS-tjener …
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 Kontinent
1030 1030 Fortsett
1031 1031 -----
1032 1032 Fortsett å løse
1033 1033 -----
1034 1034 Fortsett samme linje fra siste node.
1035 1035 -----
1036 1036 Sentrer LiveGPS-laget løpende til den nåværende posisjon.
1037 1037 -----
1038 1038 Bidrag
1039 1039 Minimarked
1040 1040 -----
1041 1041 Konvertér til GPX-lag
1042 1042 Konverter til GPX lag med anonymisert tid
1043 1043 Konverter til datalag
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 Konverter linje til individuelle husnummer.
1048 1048 Konvertert fra: {0}
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Importerte koordinater:
1052 1052 -----
1053 1053 Koordinater:
1054 1054 Kopier
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 Kopier valgte lokale elementer til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
1058 1058 Kopier valgte lokale elementer til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
1059 1059 Kopier valgte lokale elementer til slutten av lista over sammenslåtte elementer
1060 1060 Kopier valgte lokale elementer til starten av lista over sammenslåtte elementer
1061 1061 Kopi av {0}
1062 1062 Kopier valgte objekter til utklippstavla.
1063 1063 -----
1064 1064 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
1065 1065 Kopier valgte elementer på tjeneren til starten av lista over sammenslåtte elementer
1066 1066 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
1067 1067 Kopier valgte elementer på tjeneren til slutten av lista over sammenslåtte elementer
1068 1068 Kopier til utklippstavlen og lukk
1069 1069 -----
1070 1070 Kopi {1} av {0}
1071 1071 Opphavsrett (URL)
1072 1072 År for opphavsrett
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 Jevnfør
1076 1076 Jevnfør bilder med GPX spor
1077 1077 Juster til GPX
1078 1078 Ingen tilgang til data fil(er):\n{0}
1079 1079 Kunne ikke hente bilde
1080 1080 -----
1081 1081 Kan ikke sammenføye linjer. (Kan ikke bli sammenhengende nodestreng)
1082 1082 Kunne ikke koble til OSM-tjeneren. Kontroller internett-tilkoblingen din.
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 Kunne ikke finne element-typen
1086 1086 -----
1087 1087 Kunne ikke finne advarsels-niveå
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 Kan ikke laste inn programtillegg {0}. slettes fra innstillinger?
1091 1091 Klarte ikke lese innstillinger fra tjener.
1092 1092 Kunne ikke tolke Lat / Lon eller zoom. Sjekk input.
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 Klarte ikke lese «{0}»
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 Kunne ikke lese definisjon for surveyor : {0}
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Klarte ikke å lese egenskapslista for Objektmaler: {0}
1105 1105 -----
1106 1106 Kunne ikke endre filnavn "{0}"
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Kunne ikke laste opp innstillinger. Årsak: {0}
1111 1111 -----
1112 1112 Kunne ikke oprette ny feilrapport. Resultat: {0}
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 Land
1116 1116 Landskode
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 Kommune
1120 1120 Kurs
1121 1121 Domstol
1122 1122 -----
1123 1123 Tildekt drikkevannskilde
1124 1124 Kran
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 Lag en sirkel
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 Lag en sirkel fra tre valgte noder.
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 Lag rutenett med linjer
1138 1138 Lag et rutenett med linjer.
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 Oprett ny relasjon
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 Tegn områder
1150 1150 Lag audio merker på posisjon på GPS track som stemmer med tidskoden på importert WAV fil.
1151 1151 -----
1152 1152 Lag avgrensing
1153 1153 -----
1154 1154 Lag bygninger
1155 1155 Lag et rutenett av linjer
1156 1156 Oprett feilrapport
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 Lag ny node.
1162 1162 -----
1163 1163 Skap ny relasjon i lag "{0}"
1164 1164 -----
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 Del opp lang bygning i separate hus.
1177 1177 Lag og håntere addressenoder og bygninger i den Tsjekkiske Republikk
1178 1178 -----
1179 1179 Bygger opp hovedskjermbilde
1180 1180 -----
1181 1181 Kredittkort
1182 1182 -----
1183 1183 Cricketnett
1184 1184 Betingelser
1185 1185 Krocket
1186 1186 Kryssende sykkelvei
1187 1187 Kryssende ridevei
1188 1188 Fotgjengerfelt
1189 1189 Betjent fotgjengerfelt
1190 1190 -----
1191 1191 Type fotgjengerfelt
1192 1192 -----
1193 1193 Kryssende linjer
1194 1194 Kryssende linjer.
1195 1195 Kjøkken
1196 1196 -----
1197 1197 Aktuelt utvalg
1198 1198 -----
1199 1199 -----
1200 1200 -----
1201 1201 Nåværende verdi er standard.
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 Selvvalgt WMS-adresse
1206 1206 Tilpass farge
1207 1207 Tilpass linjetegning
1208 1208 Tilpass element i verktøylinja
1209 1209 Skjæring
1210 1210 Halvbommer
1211 1211 -----
1212 1212 Sykling
1213 1213 -----
1214 1214 Tsjekkisk CUZK:KM
1215 1215 Tsjekkisk UHUL:ORTOFOTO
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 Demning
1219 1219 Datalag {0}
1220 1220 Format på Data logg
1221 1221 -----
1222 1222 Beskrivelse av datakilde. Standard: Landsat.
1223 1223 Datakilder
1224 1224 Data-validator
1225 1225 Data med feil. Last opp uansett?
1226 1226 Database er tatt ned for vedlikehold
1227 1227 -----
1228 1228 Dato
1229 1229 -----
1230 1230 -----
1231 1231 Bankkort
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 Desimalgrader
1235 1235 -----
1236 1236 Zoom ut
1237 1237 -----
1238 1238 Dedikert ridevei
1239 1239 Dedikert sykkelvei
1240 1240 Dedikert gangvei
1241 1241 Standard
1242 1242 Standard (automatisk valgt)
1243 1243 Standardverdien er for øyeblikket ukjent (innstillingen har ikke vært i bruk ennå).
1244 1244 Standardverdien er «{0}».
1245 1245 -----
1246 1246 -----
1247 1247 -----
1248 1248 Slett
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 -----
1252 1252 -----
1253 1253 Slettemodus
1254 1254 DSlett egenskaper
1255 1255 Slett linjer som ikke er del av en indre multipolygon.
1256 1256 -----
1257 1257 Slett doble linjer
1258 1258 -----
1259 1259 Slett fra relasjon
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 Slett ufulstendige medlemer?
1263 1263 -----
1264 1264 -----
1265 1265 Slett noder eller linjer.
1266 1266 Slette node utenfor data-områder?
1267 1267 Slette noder utenfor nedlastede data-områder
1268 1268 -----
1269 1269 -----
1270 1270 -----
1271 1271 -----
1272 1272 Slett valgte objekter.
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 Fjern den valgte nøkkel i alle objekt
1276 1276 -----
1277 1277 Slet valgt relasjon
1278 1278 Fjern valgte palett fra lista.
1279 1279 Slett den valgte kilden fra lista.
1280 1280 -----
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 -----
1284 1284 Slett overflødige noder fra en linje.
1285 1285 -----
1286 1286 Slett linje {0}
1287 1287 -----
1288 1288 -----
1289 1289 Slettestatus:
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 Slettet node {0} er del av linje {1}
1293 1293 -----
1294 1294 -----
1295 1295 Slettet linje {0} inneholder noder
1296 1296 -----
1297 1297 Trosretniing
1298 1298 Tannlege
1299 1299 -----
1300 1300 -----
1301 1301 -----
1302 1302 Beskriv problemet nøyaktig
1303 1303 Beskrivelse
1304 1304 Beskrivelse: {0}
1305 1305 Karttype
1306 1306 Detaljer
1307 1307 -----
1308 1308 -----
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 Fant ikke noe objekt med ID {0} i dette datasettet
1313 1313 -----
1314 1314 -----
1315 1315 -----
1316 1316 Vanskelighetsgrad
1317 1317 -----
1318 1318 Dilution of Position (rød = bra, green = dårlig (hvis noen)
1319 1319 Retning
1320 1320 Retningsindex '{0}' ble ikke funnet
1321 1321 Retning for søk etter land
1322 1322 Retning for søk etter land. Standard: øst.
1323 1323 Deaktiver
1324 1324 Slå av Data logg hvis avstand er mindre enn
1325 1325 Slå av loggføring når fart kommer under
1326 1326 -----
1327 1327 Fjern programtillegg
1328 1328 -----
1329 1329 -----
1330 1330 Forkast og avslutt
1331 1331 Reseptlevering
1332 1332 -----
1333 1333 -----
1334 1334 Visningsinnstillinger
1335 1335 -----
1336 1336 Vis et bevegelig icon som viser hvor på GPS track du er når lyde er innspilt.
1337 1337 -----
1338 1338 -----
1339 1339 Vis koordinater som
1340 1340 -----
1341 1341 -----
1342 1342 Vis historikk for OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1343 1343 Vis live lydspor.
1344 1344 Vis foto uten geotag posisjon
1345 1345 Vis objektinformasjon om OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1346 1346 Vis lyd-menyen.
1347 1347 Om programmet
1348 1348 -----
1349 1349 Vis historikk på alle valgte objekt.
1350 1350 -----
1351 1351 -----
1352 1352 -----
1353 1353 -----
1354 1354 Vis tema i OpenStreetBugs
1355 1355 -----
1356 1356 Jevn fordeling av noder
1357 1357 Fordel valgte noder med lik avstand etter en linje.
1358 1358 -----
1359 1359 Nedlagt jernbane
1360 1360 Dike
1361 1361 Ikke bruk endringer
1362 1362 -----
1363 1363 Tegn ikke piler uten at det er minst denne avstand fra forrige punkt.
1364 1364 Tegn ikke linjer mellem punkt i dette laget.
1365 1365 Ikke behov for å bytte modus. (Potlatch-metode)
1366 1366 -----
1367 1367 -----
1368 1368 -----
1369 1369 Ikke gjør noe
1370 1370 -----
1371 1371 Vil du tillate dette?
1372 1372 -----
1373 1373 -----
1374 1374 Vil du slette dem uansett?
1375 1375 -----
1376 1376 Byggevare
1377 1377 Tørrdokk
1378 1378 Lege
1379 1379 -----
1380 1380 Hundeløp
1381 1381 -----
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 -----
1385 1385 Ned
1386 1386 Last ned
1387 1387 -----
1388 1388 -----
1389 1389 Laster ned data
1390 1390 Last ned GPS punkt fra Globalsat dg100 data logger direkte til JOSM
1391 1391 -----
1392 1392 Last ned bilder fra fransk Cadastre WMS
1393 1393 Last ned sted
1394 1394 Last ned medlemmer
1395 1395 -----
1396 1396 -----
1397 1397 Last ned OSM-objekter via ID.
1398 1398 Last ned objekt
1399 1399 Last ned objekt...
1400 1400 Last ned programtillegg
1401 1401 -----
1402 1402 -----
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 Last ned URL
1406 1406 -----
1407 1407 -----
1408 1408 -----
1409 1409 -----
1410 1410 -----
1411 1411 Områdets størrelse OK, størrelsen vil sannsynligvis aksepteres av tjener
1412 1412 Området er for stort; vil sandsynligvis bli avvist av tjener
1413 1413 Last ned som nytt lag
1414 1414 -----
1415 1415 -----
1416 1416 -----
1417 1417 -----
1418 1418 Last ned data
1419 1419 Last ned alle som rå GPS-filer. Kan være x1,y1,x2,y2. en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1420 1420 Last ned alle. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1421 1421 Last ned alt innenfor:
1422 1422 Last ned fra OSM langs dette spor
1423 1423 Last ned fra OSM …
1424 1424 -----
1425 1425 -----
1426 1426 -----
1427 1427 -----
1428 1428 -----
1429 1429 Last ned kartdata fra OSM-tjeneren.
1430 1430 -----
1431 1431 -----
1432 1432 -----
1433 1433 -----
1434 1434 -----
1435 1435 -----
1436 1436 Last ned objekt
1437 1437 Last ned objekt...
1438 1438 -----
1439 1439 Last ned overordnede linjer/relasjoner …
1440 1440 -----
1441 1441 -----
1442 1442 -----
1443 1443 -----
1444 1444 -----
1445 1445 -----
1446 1446 Last ned medlemer av relasjon
1447 1447 -----
1448 1448 -----
1449 1449 -----
1450 1450 -----
1451 1451 -----
1452 1452 Last ned områdeavgrensing
1453 1453 Last ned områdeavgrensing som rå gps
1454 1454 -----
1455 1455 -----
1456 1456 -----
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 Last ned området i URL (with lat=x&lon=y&zoom=z)
1460 1460 -----
1461 1461 Last ned synlige kartbilder
1462 1462 -----
1463 1463 Last ned {0} av {1} ({2} gjenstår)
1464 1464 Laster ned GPX-data
1465 1465 Nedlaster:
1466 1466 Laster ned GPS-data
1467 1467 Laster ned OSM-data …
1468 1468 Laster ned programtillegg {0} …
1469 1469 Laster ned "Dagens melding"
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 -----
1475 1475 Laster ned data
1476 1476 -----
1477 1477 Laster ned historikk …
1478 1478 Laster ned bildefil …
1479 1479 Laster ned åpne endringsset
1480 1480 -----
1481 1481 Laster ned punkt {0} til {1}...
1482 1482 -----
1483 1483 Laster ned refererende linjer …
1484 1484 -----
1485 1485 Laster ned {0}
1486 1486 -----
1487 1487 T-krokheis
1488 1488 -----
1489 1489 -----
1490 1490 Dra og slipp avspillingsmarkør der du vil avspilling skal starte; Shift+slipp synkroniserer audio i dette punktet.
1491 1491 -----
1492 1492 -----
1493 1493 -----
1494 1494 -----
1495 1495 -----
1496 1496 -----
1497 1497 -----
1498 1498 -----
1499 1499 Drenering
1500 1500 Tegn
1501 1501 Tegn retningspiler.
1502 1502 -----
1503 1503 Trekk et rektangel rundt data lastet ned fra WMS-tjener.
1504 1504 Trekk ut et fritt valgt rektangel og slipp museknappen.
1505 1505 -----
1506 1506 Tegn omfang af nedlastede data
1507 1507 Vis grenser for nedlatede data.
1508 1508 -----
1509 1509 Tegn retningspiler på linjer mellom GPS-punkt.
1510 1510 Tegn retningspiler på linjestykker.
1511 1511 Tegn inaktive lag i annen farge
1512 1512 Tegn store GPS-punkt.
1513 1513 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1514 1514 Tegn linjer mellem punkter i dette laget.
1515 1515 Tegn linjer mellom GPS-punkt
1516 1516 Trekk linjer mellom GPS-punkt.
1517 1517 Tegn noder
1518 1518 -----
1519 1519 -----
1520 1520 Tegn elastisk hjelpelinje
1521 1521 Tegn segment-nummer
1522 1522 Tegn omrisset av data hentet fra tjeneren.
1523 1523 Tegn retningspiler ved hjelp av tabellopslag i stedet for kompleks matematik.
1524 1524 Tegn inaktive datalag i en annen farge.
1525 1525 Tegn nummer for linjesegmenter i hver linje.
1526 1526 Tegn virtuelle noder i utvalg-tilstand
1527 1527 Tegn virtuelle noder i utvalget for lettere å endre linjer.
1528 1528 Drikkevann
1529 1529 -----
1530 1530 -----
1531 1531 Slett eksisterende sti
1532 1532 -----
1533 1533 Renseri
1534 1534 Kopier til {0} noder
1535 1535 Fordoble
1536 1536 Dupliser lag
1537 1537 Dupliser hurtigtast for knappen «{0}» – knappen blir ignorert.
1538 1538 -----
1539 1539 Dupliser noder som er med i flere linjer.
1540 1540 -----
1541 1541 Fordoble utvalget ved å kopiere og umiddelbart lime inn.
1542 1542 -----
1543 1543 Dobbelt-Noder
1544 1544 Doble linjenoder
1545 1545 Doble linjenoder.
1546 1546 Doble linjer
1547 1547 E-post
1548 1548 -----
1549 1549 -----
1550 1550 -----
1551 1551 -----
1552 1552 -----
1553 1553 -----
1554 1554 -----
1555 1555 -----
1556 1556 Last enkelt ned data langs strekninger av sammenknyttede veier.
1557 1557 Endre
1558 1558 Rediger bowling
1559 1559 Rediger adresseinformasjon
1560 1560 Rediger interpolasjon
1561 1561 -----
1562 1562 Rediger fylkesgrense
1563 1563 -----
1564 1564 Rediger sprit og vin
1565 1565 Rediger hageparseller
1566 1566 Rediger fjellstue
1567 1567 -----
1568 1568 Rediger arkeologisk plass
1569 1569 Rediger bueskyting
1570 1570 Rediger kunstsenter
1571 1571 Rediger kunstverk
1572 1572 Rediger turn
1573 1573 Rediger attraksjon
1574 1574 Rediger australsk fotball
1575 1575 Rediger minibank
1576 1576 Rediger babyboks
1577 1577 Rediger baker
1578 1578 Rediger bank
1579 1579 Rediger bar
1580 1580 Rediger baseball
1581 1581 Rediger basseng
1582 1582 Rediger basketball
1583 1583 Rediger slagmark
1584 1584 Rediger havbukt
1585 1585 Rediger strand
1586 1586 -----
1587 1587 Rediger fyrlykt
1588 1588 Rediger drikke
1589 1589 Rediger sykkelparkering
1590 1590 Rediger sykkelutleie
1591 1591 Rediger sykkelforretning
1592 1592 Rediger Biergarten
1593 1593 Rediger skipsverft
1594 1594 Rediger sperresøyle
1595 1595 Rediger bokhandel
1596 1596 Rediger tollstasjon
1597 1597 Rediger boule
1598 1598 Rediger grense
1599 1599 Rediger grensestein
1600 1600 -----
1601 1601 Rediger bowls
1602 1602 Rediger bro
1603 1603 Rediger ridevei
1604 1604 Rediger rivningsområde
1605 1605 Rediger støtfangergjerde
1606 1606 Rediger busspor
1607 1607 Rediger bussplattform
1608 1608 Rediger busstasjon
1609 1609 Rediger bussholdeplass
1610 1610 Rediger slakter
1611 1611 Rediger taubane
1612 1612 -----
1613 1613 Rediger kafé
1614 1614 Rediger campingplass
1615 1615 -----
1616 1616 Rediger kanal
1617 1617 Rediger kano
1618 1618 Rediger bilutleie
1619 1619 Rediger verksted
1620 1620 Rediger bildeling
1621 1621 Rediger bilforretning
1622 1622 Rediger bilvask
1623 1623 Rediger campingvognplass
1624 1624 Rediger slott
1625 1625 Rediger ferist
1626 1626 Rediger huleinngang
1627 1627 Rediger kirkegård
1628 1628 Rediger stolheis
1629 1629 Rediger feriehytter
1630 1630 -----
1631 1631 Rediger hygiene
1632 1632 -----
1633 1633 Rediger kino
1634 1634 Rediger storby
1635 1635 Rediger bygrenseskilt
1636 1636 Rediger kommunegrense
1637 1637 Rediger klippe
1638 1638 Rediger klatring
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 Rediger kystlinje
1642 1642 Rediger høyskole
1643 1643 Rediger næringsområde
1644 1644 Rediger offentlig
1645 1645 Rediger dataelektronikk
1646 1646 -----
1647 1647 Rediger byggeplass
1648 1648 -----
1649 1649 Rediger kontinent
1650 1650 Rediger minimarked
1651 1651 -----
1652 1652 Rediger land
1653 1653 Rediger kommune
1654 1654 Rediger domstol
1655 1655 Rediger tildekt drikkevannskilde
1656 1656 Rediger kran
1657 1657 Rediger cricket
1658 1658 Rediger cricketnett
1659 1659 Rediger krocket
1660 1660 Rediger fotgjengerfelt
1661 1661 -----
1662 1662 Rediger sykkelvei
1663 1663 Rediger sykling
1664 1664 Rediger demning
1665 1665 -----
1666 1666 Rediger tannlege
1667 1667 -----
1668 1668 Rediger nedlagt jernbane
1669 1669 Rediger dike
1670 1670 Rediger byggevare
1671 1671 Rediger tørrdokk
1672 1672 Rediger lege
1673 1673 -----
1674 1674 Rediger hundeløp
1675 1675 Rediger T-krokheis
1676 1676 Rediger drenering
1677 1677 Rediger drikkevann
1678 1678 -----
1679 1679 Rediger renseri
1680 1680 Rediger elektronikk
1681 1681 Rediger ambassade
1682 1682 Rediger redningsmøtepunkt
1683 1683 Rediger inngang
1684 1684 Rediger ridning
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 Rediger åkerland
1688 1688 Rediger gårdstun
1689 1689 Rediger gatekjøkken
1690 1690 Rediger fjell
1691 1691 Rediger fergerute
1692 1692 Rediger fergeleie
1693 1693 Rediger hydrant
1694 1694 Rediger brannstasjon
1695 1695 Rediger fiskeplass
1696 1696 Rediger trapper
1697 1697 Rediger blomster
1698 1698 -----
1699 1699 Rediger gangvei
1700 1700 Rediger vadested
1701 1701 Rediger skog
1702 1702 Rediger fontene
1703 1703 -----
1704 1704 Rediger bensinstasjon
1705 1705 Rediger møbler
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 Rediger hage
1709 1709 Rediger hagesenter
1710 1710 Rediger gassbeholder
1711 1711 Rediger port
1712 1712 Rediger isbre
1713 1713 Rediger golf
1714 1714 Rediger golfbane
1715 1715 Rediger gondolbane
1716 1716 Rediger gress
1717 1717 Rediger gravlund
1718 1718 Rediger byggeområde
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 Rediger gjestehus
1723 1723 Rediger gymnastikk
1724 1724 Rediger frisør
1725 1725 Rediger jernbanestopp
1726 1726 Rediger grend
1727 1727 Rediger gjerdestengsel
1728 1728 Rediger jernvarehandel
1729 1729 -----
1730 1730 Rediger beite
1731 1731 Rediger helikopterdekk
1732 1732 Rediger hifi
1733 1733 Rediger vei under bygging
1734 1734 Rediger ishockey
1735 1735 Rediger hesteløp
1736 1736 Rediger sykehus
1737 1737 Rediger ungdomsherberge
1738 1738 Rediger hotell
1739 1739 Rediger jaktpost
1740 1740 Rediger industriområde
1741 1741 Rediger øy
1742 1742 Rediger holme
1743 1743 Rediger URL for liste over programtillegg.
1744 1744 -----
1745 1745 Rediger kryss
1746 1746 -----
1747 1747 Rediger barnehage
1748 1748 Rediger kiosk
1749 1749 Rediger fotgjengerport
1750 1750 -----
1751 1751 Rediger land
1752 1752 Rediger avfallsdeponi
1753 1753 Rediger vaskeri
1754 1754 Rediger bibliotek
1755 1755 Rediger veibom
1756 1756 Rediger bybane
1757 1757 Rediger fyrtårn
1758 1758 Rediger gatetun
1759 1759 Rediger lokalitet
1760 1760 -----
1761 1761 Rediger marina
1762 1762 -----
1763 1763 Rediger eng
1764 1764 -----
1765 1765 Rediger minneplatte
1766 1766 Rediger militært
1767 1767 -----
1768 1768 Rediger minigolf
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 Rediger vekslingssted
1772 1772 Rediger Monorail
1773 1773 Rediger monument
1774 1774 Rediger motell
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 Rediger motorvei
1779 1779 Rediger motorveikryss
1780 1780 rediger av-/påkjørsel for motorvei
1781 1781 Rediger fjellpass
1782 1782 Rediger gjørme
1783 1783 Rediger flerbruk
1784 1784 Rediger multipolygon
1785 1785 Rediger museum
1786 1786 -----
1787 1787 Rediger smal jernbane
1788 1788 Rediger landegrense
1789 1789 Rediger nasjonalparkgrense
1790 1790 Rediger naturreservat
1791 1791 Rediger nattklubb
1792 1792 Rediger optiker
1793 1793 Rediger økologisk
1794 1794 Rediger friluftsutstyr
1795 1795 -----
1796 1796 Rediger paleontologisk sted
1797 1797 Rediger park
1798 1798 Rediger parkering
1799 1799 Rediger parkeringsvei
1800 1800 Rediger passeringspunkt
1801 1801 Rediger sti
1802 1802 Rediger fjelltopp
1803 1803 Rediger gågate
1804 1804 Rediger pelota
1805 1805 Rediger apotek
1806 1806 Rediger piknik-sted
1807 1807 Rediger brygge
1808 1808 Rediger rørledning
1809 1809 Rediger bane
1810 1810 Rediger tilbedelsessted
1811 1811 Rediger lekeplass
1812 1812 Rediger politi
1813 1813 Rediger politisk grense
1814 1814 Rediger postkontor
1815 1815 Rediger kraftverk
1816 1816 Rediger kraftlinje
1817 1817 -----
1818 1818 Rediger kraftstasjon
1819 1819 Rediger transformatorstasjon
1820 1820 Rediger kraftmast
1821 1821 Rediger fredet bane
1822 1822 Rediger av-/påkjørsel for riksvei
1823 1823 Rediger riksvei
1824 1824 Rediger fengsel
1825 1825 Rediger pub
1826 1826 Rediger offentlig bygning
1827 1827 -----
1828 1828 Rediger steinbrudd
1829 1829 -----
1830 1830 Rediger racerbane
1831 1831 Rediger racquet
1832 1832 Rediger jernbane
1833 1833 Rediger jernbanegrunn
1834 1834 Rediger jernbaneplattform
1835 1835 Rediger friluftsområde
1836 1836 Rediger returstasjon
1837 1837 Rediger region (fylke)
1838 1838 Rediger drikkevannskilde
1839 1839 Rediger boligområde
1840 1840 Rediger boligfeltvei
1841 1841 -----
1842 1842 Rediger restaurant
1843 1843 Rediger forretninger
1844 1844 Rediger elv
1845 1845 Rediger elvebredd
1846 1846 Rediger restriksjoner
1847 1847 Rediger vei av ukjent type
1848 1848 Rediger rute
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 Rediger ruiner
1853 1853 Rediger rullebane
1854 1854 -----
1855 1855 Rediger sortiport
1856 1856 -----
1857 1857 Rediger skole
1858 1858 Rediger steinur
1859 1859 Rediger krattskog
1860 1860 -----
1861 1861 Rediger fylkesvei e.l.
1862 1862 Rediger Serviceområde
1863 1863 Rediger adkomstvei
1864 1864 Rediger ly
1865 1865 Rediger sko
1866 1866 Rediger skyting
1867 1867 -----
1868 1868 Rediger snarveier
1869 1869 Rediger skateboard
1870 1870 Rediger skøyter
1871 1871 Rediger ski
1872 1872 Rediger båtslipp
1873 1873 Rediger fotball
1874 1874 Rediger pigghinder
1875 1875 Rediger sportssenter
1876 1876 Rediger sport
1877 1877 Rediger vannkilde
1878 1878 Rediger stadion
1879 1879 Rediger delstat/provins
1880 1880 Rediger kontor
1881 1881 Rediger gjerdetrapp
1882 1882 Rediger bekk
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 Rediger forstad/bydel
1886 1886 Rediger T-bane
1887 1887 Rediger T-baneinngang
1888 1888 Rediger supermarked
1889 1889 Rediger overvåkingskamera
1890 1890 Rediger trigonometrisk punkt
1891 1891 Rediger svømming
1892 1892 Rediger bordtennis
1893 1893 -----
1894 1894 Rediger taxi-stasjon
1895 1895 Rediger taksebane
1896 1896 Rediger telefon
1897 1897 Rediger tennis
1898 1898 Rediger terminal
1899 1899 Rediger terminalutgang
1900 1900 Rediger kommunal vei
1901 1901 Rediger teater
1902 1902 Rediger temapark
1903 1903 Rediger bomstasjon
1904 1904 Rediger tårn
1905 1905 Rediger by
1906 1906 Rediger rådhus
1907 1907 Rediger leker
1908 1908 Rediger traktorvei
1909 1909 Rediger fartsdemping
1910 1910 Rediger trikk
1911 1911 Rediger trikkestopp
1912 1912 Rediger reisebyrå
1913 1913 Rediger tre
1914 1914 Rediger stamvei
1915 1915 Rediger av-/påkjørsel for stamvei
1916 1916 Rediger tunnel
1917 1917 Rediger svingeforbud
1918 1918 Rediger rotasjonsport
1919 1919 -----
1920 1920 Rediger småvei
1921 1921 Rediger universitet
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 Rediger automat
1925 1925 Rediger veterinær
1926 1926 Rediger video
1927 1927 Rediger utsiktspunkt
1928 1928 Rediger landsby
1929 1929 Rediger friområde
1930 1930 Rediger vingård
1931 1931 Rediger vulkan
1932 1932 -----
1933 1933 Rediger søppeldunk
1934 1934 Rediger kloakkrenseanlegg
1935 1935 Rediger vann
1936 1936 Rediger badepark
1937 1937 Rediger vanntårn
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Rediger foss
1941 1941 -----
1942 1942 Rediger kors i veikant
1943 1943 Rediger veialter
1944 1944 Rediger terskeldam
1945 1945 Rediger våtmarksområde
1946 1946 Rediger vindmølle
1947 1947 Rediger skogsområde
1948 1948 Rediger fabrikk
1949 1949 Rediger zoologisk hage
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 Rediger ny relasjon i lag "{0}"
1956 1956 -----
1957 1957 Rediger relasjon
1958 1958 Rediger relasjon #{0} i lag "{1}"
1959 1959 Rediger relasjoner
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 Rediger egenskaper
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 Rediger valgt kilde.
1972 1972 Rett verdien for den valgte nøkkel for alle objekter
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Rediger: {0}
1979 1979 Rediger GPX
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Elektronisk lommebok eller betalingskort
1984 1984 Elektronikk
1985 1985 Element type {0} kan brukes.
1986 1986 Høyde
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 Øy
1992 1992 Ambassade
1993 1993 Redningsmøtepunkt
1994 1994 Nødtelefon
1995 1995 Tomt dokument
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Tomme linjer
1999 1999 Aktiviser automatisk mellomlager.
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 Gi inn Lat/Lon for posisjon du vil gå til
2011 2011 -----
2012 2012 Oppgi URL for nedlasting:
2013 2013 -----
2014 2014 Gi en ny nøkkel med verdi
2015 2015 -----
2016 2016 Gi et stednavn å søke etter:
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 Gi verdier for vekting
2042 2042 Skriv inn din merknad
2043 2043 Inngang
2044 2044 Ridning
2045 2045 -----
2046 2046 Feil
2047 2047 -----
2048 2048 Feil ved oppretting av mappe for mellomlager: {0}
2049 2049 Feil ved sletting av data.
2050 2050 Feil ved visning av URL
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 Feil ved oppstart af test {0}:\n {1}
2059 2059 Feil ved lasting av fil
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Feil i fil {0}
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 Feil ved lesing av {0}:
2066 2066 Feil ved innlesing {0}: {1}
2067 2067 Feil med avspilling av lyd
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 feil under eksport av {0}: {1}
2073 2073 Det oppsto feil i eksport av {0}:\n{1}
2074 2074 Feil ved lesing av fil i mappa {0}\n
2075 2075 Feil ved tolking av forskyvning.\nForventet format: {0}
2076 2076 Feil ved tolking av dato.\nSjekk format
2077 2077 Feil ved tolking av tidssone.\nForventet format: {0}
2078 2078 Feil oppsto ved sending av {0}
2079 2079 -----
2080 2080 Feil under opplastingen
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 Feilmeldinger
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 Heltall
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 Avslutt
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 Avslutt programmet.
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 Separate waypoints med tid estimert fra posisjon i track.
2107 2107 Separate waypoints med gyldig tidskode.
2108 2108 Eksporter GPX fil
2109 2109 -----
2110 2110 Eksporter og lagre
2111 2111 -----
2112 2112 Innstillinger for eksport
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 Eksporter dataene til GPX-fil.
2116 2116 Eksporter til GPX …
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Hent ut SVG-ViewBox …
2121 2121 Hent ut beste avgrensing …
2122 2122 Hent kommunens grenser
2123 2123 Leser GPS posisjoner fra EXIF
2124 2124 Trekk ut
2125 2125 Trekk ut linje
2126 2126 -----
2127 2127 FIXMEs
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 Klarte ikke åpne tilkobling til API {0}
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 Klarte ikke hente OSM-objekt med ID {0} fra datasett {1}. Kan ikke legge til som «via».
2153 2153 Klarte ikke sette gjeldende versjon. Gjeldende versjon {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
2154 2154 -----
2155 2155 Klarte ikke sette referanse. Referanse-ID {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 Åkerland
2160 2160 Gårdstun
2161 2161 Gatekjøkken
2162 2162 Hurtig opptegning (ser uryddig ut)
2163 2163 Rask avspilling multiplikator
2164 2164 Raskere
2165 2165 Raskeste
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 Gebyr
2169 2169 Fjell
2170 2170 Gjerde
2171 2171 Fergerute
2172 2172 Fergeleie
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 Fil
2181 2181 Fila «{0}» finnes ikke
2182 2182 -----
2183 2183 Feil Fil Format
2184 2184 -----
2185 2185 Fila «{0}» finnes ikke
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 Filen finnes. Vil du overskrive filen?
2189 2189 -----
2190 2190 Fant ikke fila
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 Filen {0} finnes allerede. Vil du skrive over den?
2194 2194 Fila {0} er lastet inn under navnet «{1}»
2195 2195 -----
2196 2196 Fil: {0}
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Avslutt tegning.
2214 2214 -----
2215 2215 Hydrant
2216 2216 Brannstasjon
2217 2217 Firefox-programfil
2218 2218 Fant ikke Firefox. Oppgi Firefox-programmet i siden for Kartinnstillinger.
2219 2219 Bålplass
2220 2220 Fiskeplass
2221 2221 Korriger
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Korriger egenskaper
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 Reparer konflikter i egenskaper.
2228 2228 Korriger valgte feilmeldinger.
2229 2229 -----
2230 2230 Fast størrelse (fra 25 til 1000 meter)
2231 2231 Fast kvadrat størrelse (standard er 100m)
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 Blomster
2237 2237 Tøm bildehurtiglager
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 Mat og drikke
2243 2243 Til fots
2244 2244 -----
2245 2245 Tvunget tegning av linjer dersom importerte data er uten linje informasjon.
2246 2246 Tegn linjer selv om ingen segmenter ble importert.
2247 2247 Vadested
2248 2248 Skog
2249 2249 -----
2250 2250 Formatfeil:
2251 2251 Lag et rutenett med linjer basert på to eksisterende som har forskjellige noder unntatt en felles
2252 2252 Spill av
2253 2253 Forover/bakover tid (sekunder)
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 Fant tom fil i mappa {0}\n
2257 2257 -----
2258 2258 Fant {0} treff
2259 2259 Fontene
2260 2260 -----
2261 2261 Lås
2262 2262 Lås gjeldende liste over sammenslåtte elementer
2263 2263 Fransk cadastre WMS
2264 2264 -----
2265 2265 Fra ...
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 Bensinstasjon
2270 2270 Bensinstasjon
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 Fullskjermvisning
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 Møbler
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 GPS-punkter
2281 2281 beskrivelse av sporloggen
2282 2282 -----
2283 2283 GPX filer
2284 2284 GPX Filer (*.gpx *.gpx.gz)
2285 2285 GPX sporet har ikke tidskoder
2286 2286 GPX-spor:
2287 2287 GPX opplastingen var vellykket
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Hage
2295 2295 Hagesenter
2296 2296 Gassbeholder
2297 2297 Port
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 Geografi
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 Geotaggede bilder
2306 2306 -----
2307 2307 Be om ny cookie (Internett sesjon nedkobling)
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 Isbre
2312 2312 -----
2313 2313 Globalsat-import
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 Golfbane
2328 2328 Gondolbane
2329 2329 Varer
2330 2330 Gps tidspunkt (lest i bildet ovenfor):
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 Hent mindre bilder (høyere kvalitet men minnekrevende)
2334 2334 -----
2335 2335 Gress
2336 2336 Gravlund
2337 2337 -----
2338 2338 Byggeområde
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Strøkasse
2342 2342 Gruppe
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 Gjestehus
2353 2353 Veiviser
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Gymnastikk
2357 2357 Frisør
2358 2358 Grend
2359 2359 Gjerdestengsel
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Jernvarehandel
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 Header inneholder flere verdier og kan ikke kobles til enkelt streng
2369 2369 Helse
2370 2370 -----
2371 2371 Beite
2372 2372 -----
2373 2373 Tung last (hgv)
2374 2374 Hekk
2375 2375 Høyde
2376 2376 Høyde (meter)
2377 2377 Helikopterdekk
2378 2378 Hjelp
2379 2379 Hjelp: {0}
2380 2380 -----
2381 2381 For vektorisering av WMS bilder.
2382 2382 -----
2383 2383 Skjul
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 Høyseste nummer
2391 2391 Fremhev
2392 2392 -----
2393 2393 Type ferdselsvei
2394 2394 Ferdselsveier
2395 2395 -----
2396 2396 Tursti
2397 2397 Historiske steder
2398 2398 Historikk
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 Historikk for linje {0}
2402 2402 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette gjeldende element.
2403 2403 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette referanseelement.
2404 2404 -----
2405 2405 Ishockey
2406 2406 -----
2407 2407 Hjemmeside
2408 2408 Hest
2409 2409 Hesteløp
2410 2410 Sykehus
2411 2411 -----
2412 2412 Ungdomsherberge
2413 2413 Hotell
2414 2414 Snarvei til hurtigtaster
2415 2415 Husnavn
2416 2416 Husnummer
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 Jaktpost
2424 2424 Jeg er i tidssonen:
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 Hvis angitt, gå til standardinnstillinger i stedet for å lese dem inn.
2443 2443 Ignorer
2444 2444 -----
2445 2445 Ignorer valgte feilmeldinger neste gang.
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 Ignorer hele gruppen eller enkelte element?
2449 2449 -----
2450 2450 Ignorerer element
2451 2451 -----
2452 2452 Overser feilutformet URL: «{0}»
2453 2453 Overser feilutformet fil-URL: «{0}»
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 Ugyldig dokumentstruktur: Fant node, linje eller relasjon utenfor «create», «modify» eller «delete».
2462 2462 Ugyldig uttrykk «{0}»
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 Ulovlig objekt med id=0
2470 2470 -----
2471 2471 Ugyldig regulært uttrykk «{0}»
2472 2472 Ulovlige kombinasjoner Egenskap / Verdi
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «OsmPrimitiveType» – leste «{1}»
2482 2482 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «boolean» – leste «{1}»
2483 2483 -----
2484 2484 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» (>= 0) – leste «{1}»
2485 2485 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» – leste «{1}»
2486 2486 -----
2487 2487 Bilde
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 Bildefiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 Importer
2511 2511 Importer lyd
2512 2512 Import Data fra Globalsat Datalogger DG100 til GPX lag.
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 Importer bilder
2523 2523 -----
2524 2524 Importer spor fra GPX lag
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 -----
2530 2530 Importerte bilder
2531 2531 -----
2532 2532 Importerer data fra DG100 …
2533 2533 Importerer data fra enhet
2534 2534 -----
2535 2535 Importerer tema fra OpenStreetBugs
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 Stigning
2540 2540 Sterk stigning
2541 2541 Ufullstendig <member>-spesifikasjon med ref=0
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 Zoom inn
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 Industriområde
2550 2550 -----
2551 2551 Informasjon om element
2552 2552 -----
2553 2553 Informasjon
2554 2554 Informasjonstavle
2555 2555 Turistinformasjon
2556 2556 Informasjonsterminal
2557 2557 -----
2558 2558 Klargjør
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 Interpolasjon
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Ugyldig ID. Kan ikke laste ned objekt.
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 Ugyldig bzip2-fil
2584 2584 Ugyldig dato
2585 2585 -----
2586 2586 Ugyldig forskyvning
2587 2587 Ulovlig egenskapsnøkkel
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 Ugyldig stavekontroll linje: {0}
2592 2592 Ugyldig egenskapskontroll-linje – {0}: {1}
2593 2593 Ugyldig tidssone
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 Ulovlig mellomrom i Nøkkel
2597 2597 -----
2598 2598 Inverter originale svart/hvitt farger (og alle grå imellom). Nyttig for tekst på mørk bakgrunn.
2599 2599 Er ikke vektorisert
2600 2600 Er vektorisert
2601 2601 Øy
2602 2602 Holme
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 Objekt
2607 2607 fant ikke {0} i liste
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 JOSM tilleggsprogram for Egenskaper
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 JOSM avsluttes for at endringen skal tre i kraft.
2619 2619 JOSM versjon {0} er nødvendig for programtillegg {1}.
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 JPEG-bilder (*.jpg)
2623 2623 Java OpenStreetMap kartredigering
2624 2624 Java versjon {0}
2625 2625 -----
2626 2626 Funksjon Slå sammen Areal
2627 2627 Sammenføy node og linje
2628 2628 Inkluder node i linje
2629 2629 Inkluder node i nærmeste linjesegment
2630 2630 Slå sammen områder med overlapp
2631 2631 Slo sammen overlappende områder
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 Slår sammen områder med overlapp
2635 2635 -----
2636 2636 Gå til Posisjon
2637 2637 -----
2638 2638 Gå dit
2639 2639 Gå til posisjon
2640 2640 Kryss
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 Behold lokale koordinater
2650 2650 Behold lokal slettestatus
2651 2651 -----
2652 2652 Behold programtillegg
2653 2653 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra det lokale datasettet
2654 2654 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra tjenerens datasettet
2655 2655 Behold tjenerens koordinater
2656 2656 Behold tjenerens slettestatus
2657 2657 -----
2658 2658 Nøkkel
2659 2659 Nøkkel «{0}» er ugyldig.
2660 2660 Nøkkel «{0}» finnes ikke i objektmalene
2661 2661 Nøkkel kan ikke være tom når egenskap-operatoren brukes. Bruk: nøkkel=verdi
2662 2662 -----
2663 2663 Tast:
2664 2664 -----
2665 2665 Tastatursnarveier
2666 2666 Stikkord
2667 2667 Barnehage
2668 2668 -----
2669 2669 Fotgjengerport
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 Navnsett lyd- (og bilde- og web-)markører.
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 Innstillinger for Lakewalker tilleggsprogram
2677 2677 Lakewalker tegning
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 Lambert-sone (Estland)
2683 2683 -----
2684 2684 Lambert-sone {0} i hurtiglager ikke kompatibel med gjeldende Lambert-sone {1}
2685 2685 -----
2686 2686 Bruk av grunn
2687 2687 Avfallsdeponi
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 Kjørebaner
2692 2692 Språk
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Siste endring på {0}
2696 2696 Siste oppdaterte programtillegg for {0} dager siden.
2697 2697 Breddegrad
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 Start maksimert
2705 2705 -----
2706 2706 -----
2707 2707 Starter visning av SVG bilde av aktuelt skjermutsnitt i FireFox.
2708 2708 -----
2709 2709 Start dialog for egenskaper
2710 2710 Vaskeri
2711 2711 Lag
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 Lag for redigering av GPX-spor
2720 2720 Laget er ikke i lista.
2721 2721 Målelag
2722 2722 Lag: {0}
2723 2723 Lag
2724 2724 -----
2725 2725 Tid på innledning (sekunder)
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 Fritid
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 Planovergang
2736 2736 Bibliotek
2737 2737 Lisens
2738 2738 -----
2739 2739 Veibom
2740 2740 Bybane
2741 2741 Fyrtårn
2742 2742 Linjenummer
2743 2743 Nøyaktighetsgrense for forenkling av linje (grader)
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 Liste i rolle {0} er for øyeblikket ikke med i et sammenlikningspar.
2748 2748 -----
2749 2749 Liste over elementer i det lokale datasettet
2750 2750 Liste over elementer i tjenerens datasett
2751 2751 Liste over sammenslåtte elementer. De vil erstatte lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 LiveGPS-lag
2757 2757 Gatetun
2758 2758 -----
2759 2759 Hent alle kartbilder
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 Last Kartbilde
2763 2763 Last inn WMS-lag
2764 2764 les inn WMS lag fra fil
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 Last historikk
2769 2769 -----
2770 2770 Lst område fra mellomlager (bare hvis mellomlager er aktivt)
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 Last inn bildesett som et nyt lag.
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 Laster første programtillegg
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 Laster historikk for linje {0}
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 Laster inn programtillegg
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 Laster {0}
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 Lokale filer
2793 2793 Lokalitet
2794 2794 -----
2795 2795 Område
2796 2796 -----
2797 2797 Lås
2798 2798 Sluseport
2799 2799 Lodi, Italia
2800 2800 -----
2801 2801 Lengdegrad
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 Utseende og opplevelse
2805 2805 -----
2806 2806 Utsiktstårn
2807 2807 -----
2808 2808 Søker etter kystlinje …
2809 2809 -----
2810 2810 Søker etter noder eller linjer med FIXME i en egenskapsverdi.
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 Laveste nummer
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 Hoveddatasettet inneholder ikke node {0}
2829 2829 Sett audio-merke ved avspilnings-start
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 Lager rekkehus / terassehus fra en enkel husblokk.
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 Innstillingsfil har feil i linje {0}
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Menneskeskapt
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 Kart
2845 2845 Map Pain stiler
2846 2846 Kartprojeksjon
2847 2847 Innstillinger for kart
2848 2848 -----
2849 2849 Kart: {0}
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 Marker som utført
2854 2854 Fjerner avgjørelse fra valgte egenskaper
2855 2855 Markører fra navngitte punkt
2856 2856 Markører fra {0}
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Klarte ikke å koble foto til sporet
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 Max zoom niv:
2867 2867 Makshøyde (meter)
2868 2868 Makslengde (meter)
2869 2869 Maksbredde (meter)
2870 2870 -----
2871 2871 Max. lager størrelse (i MB)
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 Fartsgrense (km/t)
2875 2875 Maksvekt (tonn)
2876 2876 Max alder for hver fil i mellomlager i dager. Standard: 100
2877 2877 Max areal per forespørsel:
2878 2878 Max alder på mellomlager (dager)
2879 2879 Max størrelse på mellomlager (MB)
2880 2880 Max gråskala verdi som tolkes som vannflate (basert på Landsat IR-1 data). Kan være 0-255. Standard 90.
2881 2881 Max gråverdi for tolking som vann (0-255)
2882 2882 Max lengde (i meter) for å tegne linjer i lokal fil. ''-1'' tegner alle linjer.
2883 2883 Maksimal lengde (i meter) for å tegne linjer. Sett til ''-1'' for å tegne alle linjer.
2884 2884 Maksimal lengde (meter)
2885 2885 Max lengde for lokale filer (meter)
2886 2886 Maksimalt antall noder i første opptegning
2887 2887 Max antall Noder som genereres (før linjer forenkles).Standard er 50000.
2888 2888 Maksimalt antall segmenter tillatt i hver opptegnede linje. Standard er 250.
2889 2889 Maksimalt antall segmenter per linje
2890 2890 Max størrelse på hver mappe for mellomlager i bytes. Standard: 300MB
2891 2891 Eng
2892 2892 Måleverdier
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 Mål
2896 2896 -----
2897 2897 Medlem av
2898 2898 -----
2899 2899 Medlemmer
2900 2900 -----
2901 2901 Medlemmer (løst)
2902 2902 Medlemmer (med konflikter)
2903 2903 Minneplatte
2904 2904 Meny Navn
2905 2905 Meny Navn (Standard)
2906 2906 Menysnarveier
2907 2907 Meny: {0}
2908 2908 -----
2909 2909 Flett
2910 2910 Samle noder
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 Flett lag
2914 2914 Samle noder i den eldste
2915 2915 -----
2916 2916 Flett utvalgte
2917 2917 -----
2918 2918 Flett det gjeldende laget inn i et annet lag
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 Samle {0} noder
2922 2922 Liste over sammenslåtte medlemmer er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste.
2923 2923 Liste over sammenslåtte noder er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste.
2924 2924 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2925 2925 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2926 2926 Sammenslått versjon
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 Dagens melding er ikke tilgjengelig
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Militært
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 Minste fart (km/t)
2942 2942 -----
2943 2943 Mini-rundkjøring
2944 2944 Minigolf
2945 2945 Minste avstand (pixels)
2946 2946 Minutter: {0}
2947 2947 Speilvend
2948 2948 Speilvend valgte noder og linjer
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 obligatorisk attributt «{0}» mangler
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 Modus: Tegne Fokus
2979 2979 Modus: {0}
2980 2980 -----
2981 2981 Arbeide uten ned- og opplasting (Potlatch-metode)
2982 2982 -----
2983 2983 Endrede tidsmarker (time stamps) i audio filer.
2984 2984 Kombinasjonstast grupper:
2985 2985 -----
2986 2986 Vekslingssted
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 Mer informasjon om denne funksjonen
2991 2991 Fler enn ett WMS lag tilstede\nVelg ett og prøv på nytt
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 Motell
2996 2996 -----
2997 2997 Motorkjøretøy
2998 2998 -----
2999 2999 Motorsykkel
3000 3000 -----
3001 3001 Motorsykkel
3002 3002 -----
3003 3003 Motorvei
3004 3004 Motorveikryss
3005 3005 Av-/påkjørsel for motorvei
3006 3006 Fjellpass
3007 3007 Fjellsykling
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 Flytt ned
3012 3012 Flytt valgte elementer ned én plass
3013 3013 Flytt elementer
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 Flytt til venstre
3017 3017 Flytt noder slik at alle vinkler er 90 eller 180 grader
3018 3018 -----
3019 3019 Flytt objektene {0}
3020 3020 Flytt til høyre
3021 3021 Flytt valgt medlem ned
3022 3022 Flytt valgte medlem opp
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 Flytt laget en rad ned.
3026 3026 Flytt laget en rad opp.
3027 3027 Flytt valgte noder til en rett linje.
3028 3028 Flytt de valgte nodene i en sirkel.
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 Flytt dem
3034 3034 Flytt opp
3035 3035 Flytt valgte elementer opp én plass
3036 3036 Flytt {0}
3037 3037 Flytter Objekter {0}
3038 3038 Gjørme
3039 3039 Flerbruk
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 Lokalt datasett inneholder ikke en egenskap med nøkkel {0}
3050 3050 Lokal versjon
3051 3051 Lokalt datasett
3052 3052 Lokal med sammenslått
3053 3053 Lokal med tjeners
3054 3054 Feil ved import av NMEA data!
3055 3055 NMEA data er lest inn
3056 3056 NMEA-0183 filer
3057 3057 NPE-kart
3058 3058 NPE-kart (Tim)
3059 3059 Navn
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 Brukernavn
3063 3063 -----
3064 3064 Navn: {0}
3065 3065 Navngivne sporpunkt fra {0}
3066 3066 Trackpoints med navn.
3067 3067 Smal jernbane
3068 3068 Nasjonal
3069 3069 Nasjonalpark
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Naturreservat
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 Nettverk
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Ny
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 Nytt lag
3082 3082 Ny feilrapport
3083 3083 Ny nøkkel
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 Ny rolle
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 Ny verdi
3094 3094 Ny verdi for {0}
3095 3095 Neste
3096 3096 Neste bilde
3097 3097 -----
3098 3098 Nattklubb
3099 3099 -----
3100 3100 Ingen Exporter funnet! Ingenting lagret.
3101 3101 Fant ikke GPX lag
3102 3102 GPX lag er ikke valgt -> Ingen spor å laste opp.
3103 3103 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget som kan assosieres med lyd.
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 Ingen hurtigtast
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 Ingen endringer å laste opp.
3116 3116 Ingen base med rettinger tilstede for opplasting
3117 3117 -----
3118 3118 Ingen konflikter å vise.
3119 3119 -----
3120 3120 Ingen data funnet i dette området
3121 3121 Fant ikke data på enhet.
3122 3122 Ingen data lastet inn.
3123 3123 Ingen dato
3124 3124 Ingen beskrivelse er gitt. Legg inn beskrivelse av sporet
3125 3125 Ingen eksisterende lydmerker i dette lag å forskyve.
3126 3126 Ingen gjennomkjøring
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 Ingen bilder
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 Fant ingen skjæring. Ingen endringer ble gjort.
3133 3133 -----
3134 3134 Fant ingen treff for «{0}»
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 Ingen åpne endringsset
3138 3138 Ingen ytre linje i multipolygon
3139 3139 Ingen gjenværende egenskapskonflikter
3140 3140 Ingen gjenværende egenskapskonflikter å løse
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 Ingen relasjoner er valgt
3145 3145 -----
3146 3146 Intgen GPX-spor er valgt
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 Ikke noe lag som mål
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 Ingen gyldig WMS-URL eller ID
3154 3154 Ingen valideringsfeil
3155 3155 Ingen arbeidsområde åpnet – kan ikke finne avgrensing.
3156 3156 Nei, avbryt
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 Noder
3168 3168 -----
3169 3169 Noder med samme navn
3170 3170 Noder (løst)
3171 3171 Noder (med konflikter)
3172 3172 -----
3173 3173 Ingen
3174 3174 Ingen av disse nodene har knytninger.
3175 3175 Ingen noder i denne linjen har andre knytninger.
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 Ikke Tilkoblet
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 Kommentar
3185 3185 -----
3186 3186 Merk: GPL er ikke kompatibel med OSM-lisensen. Ikke last opp GPL-lisensierte spor.
3187 3187 Merk: Når du velger en linje, vil denne få nye kopier av noder uten\ntilknytninger og nodene bli valgt. Ellers vil alle linjer få egne\nkopier og alle noder bli valgt.
3188 3188 Sedler
3189 3189 Intet
3190 3190 Ingenting lagt til utvalg ved søk etter «{0}»
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 Ingenting fjernet fra utvalg ved søk etter «{0}»
3194 3194 Inet utvalg å vise.
3195 3195 Intet er valgt!
3196 3196 Ingenting å eksportere. Hent inn data først.
3197 3197 -----
3198 3198 Ingen endringer å laste opp. Finn frem data først.
3199 3199 -----
3200 3200 Null pointer-feil, muligens manglende egenskaper.
3201 3201 Nummer
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Nummereringsmåte
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 OSM-data
3217 3217 Passord hos OSM.
3218 3218 OSM-tjenerfiler
3219 3219 OSM-tjenerfiler bzip2-komprimert
3220 3220 OSM-tjenerfiler gzip-komprimert
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 Objekt
3230 3230 -----
3231 3231 Objekt ID:
3232 3232 -----
3233 3233 Objekthistorie
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Objekttype:
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 Objekter som legges til:
3242 3242 Objekter som slettes:
3243 3243 Objekter som endres:
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 Oddetall
3249 3249 -----
3250 3250 Parallellflytt alle punkt mot øst (Grader). Standard: 0.
3251 3251 Parallellflytt alle punkt mot nord (Grader). Standard: 0.
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 Forskyvning:
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 Tidligere nøkkel
3259 3259 Tidligere rolle
3260 3260 Tidligere verdi
3261 3261 De eldste filene blir automatisk slettet når denne størrelsen overskrides
3262 3262 Ved behov
3263 3263 Ved opplasting
3264 3264 Enveiskjøring
3265 3265 Linjer med bare én node
3266 3266 -----
3267 3267 En av de valgte linjene er allerede del av en annen multipolygon.
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 Enveiskjøring
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 Bare ved enden av linja.
3282 3282 Kun ved vektoriserte lag
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 Åpne sted …
3289 3289 -----
3290 3290 Åpne OpenStreetBugs
3291 3291 -----
3292 3292 Åpne synlige …
3293 3293 Åpne tomt WMS lag til data fra fil
3294 3294 -----
3295 3295 Åpne en fil.
3296 3296 -----
3297 3297 Åpne liste over alle kommandoer(angre-buffer)
3298 3298 Liste over alle innleste lag
3299 3299 Åpne en liste over alle relasjoner
3300 3300 Åbn en liste af brugere som jobber på de valgte objekt.
3301 3301 Åpne liste over Noder i planlagt Rute
3302 3302 Åpne en dialog for å sammenføye element i lista ovenfor.
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 Åpne vindu med en utvalgsliste
3306 3306 -----
3307 3307 Åpne en URL.
3308 3308 Åpne en editor for den valgte relasjon
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 Åpne flere GPX-spor
3312 3312 Åpne et annet foto
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 Åpne fil
3316 3316 Åpne bilder med ImageWayPoint
3317 3317 -----
3318 3318 Åpne filer som er synlige i det nåværende synsfelt.
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 Åpne verktøy i surveyor.
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Åpne vindu med måleverdier
3330 3330 Åpne testverktøy for Egenskaper i Objektmaler for å vise dialoger for Objektmaler.
3331 3331 Åpne valideringsvindu
3332 3332 Åpne …
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 OpenStreetBugs download-løkke
3338 3338 OpenStreetMap-data
3339 3339 Åpner 1 fil...
3340 3340 Åpningstider
3341 3341 Åpner fil ''{0}'' ...
3342 3342 Åpner filer
3343 3343 Åpner dialog som lar deg gå til bestemt posisjon
3344 3344 -----
3345 3345 Åpner OpenStreetBugs-vinduet og starter automatisk nedlasting
3346 3346 -----
3347 3347 Operatør
3348 3348 Optiker
3349 3349 Valgfrie attributter:
3350 3350 -----
3351 3351 Alternative typer
3352 3352 Økologisk
3353 3353 Orig. linje
3354 3354 -----
3355 3355 Vinkle (90)
3356 3356 -----
3357 3357 Vinkle Form
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Annet
3362 3362 Annen informasjon
3363 3363 -----
3364 3364 Friluftsutstyr
3365 3365 Overlapp kartbilder
3366 3366 Overlappende områder
3367 3367 Overlappende ferdselsveier
3368 3368 Overlappende ferdselsveier (med område)
3369 3369 Overlappende jernbaner
3370 3370 Overlappende jernbaner (med område)
3371 3371 Overlappende linjer
3372 3372 Overlappende linjer (med område)
3373 3373 Overlappende linjer.
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 Skriv over
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 Tegnestil {0}: {1}
3397 3397 Paleontologisk sted
3398 3398 Papir
3399 3399 Parameter ''{0}'' kan ikke vœre null
3400 3400 Parameter "downloadgps" støtter ikke filnavn eller fil baner
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 parameter {0} er ikke i intervall 0–{1} – leste {2}
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 Parkering
3411 3411 Parkeringsvei
3412 3412 Lesefeil: Strukturen i GPX fila er ukjent
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Klarte ikke lese fil «{0}»
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 Passeringspunkt
3425 3425 Passeringspunkter
3426 3426 Passord
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 Lim inn
3430 3430 -----
3431 3431 Lim inn egenskaper
3432 3432 -----
3433 3433 Lim inn fra utklippstavla.
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 Sti
3437 3437 Lengde på Sti
3438 3438 -----
3439 3439 Fjelltopp
3440 3440 Gågate
3441 3441 Fotgjengerfelt
3442 3442 Type gangfelt
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 Gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste
3446 3446 Gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste
3447 3447 -----
3448 3448 Gjenværende egenskapskonflikter å løse
3449 3449 Kjører datavalidering
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 Apotek
3453 3453 Telefonnummer
3454 3454 Telefonnummer
3455 3455 -----
3456 3456 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
3457 3457 Foto har ikke tidskode.
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 Piknik-sted
3467 3467 Brygge
3468 3468 -----
3469 3469 Rørledning
3470 3470 Løypetype
3471 3471 Bane
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 Tilbedelsessted
3475 3475 Steder
3476 3476 Spill/Pause
3477 3477 Spill/Pause audio.
3478 3478 Avspilling starter med dette antall sekunder før (eller etter når negativ) posisjon for lydsporet.
3479 3479 Lekeplass
3480 3480 Angre hvis du er usikker
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Oppgi en beskrivelse av sporloggen.
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 Oppgi brukernavn
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 Oppgi egenskaper til sporet
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 Velg en nøkkel
3530 3530 Velg en fargepalett
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Velg en verdi
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 Velg en verdi.
3537 3537 Velg minst fire noder.
3538 3538 Velg minst én allerede opplastet node, linje eller relasjon.
3539 3539 Velg minst én lukket linje som skal sammenføyes.
3540 3540 Velg minst én node eller linje.
3541 3541 -----
3542 3542 Velg minst én linje å forenkle.
3543 3543 Velg minst én linje.
3544 3544 Velg minst 3 noder
3545 3545 -----
3546 3546 Velg minst to linjer å sammenføye.
3547 3547 -----
3548 3548 Velg nøyaktig to eller tre noder, eller en linje med nøyaktig to eller tre noder.
3549 3549 -----
3550 3550 Velg noe å kopiere.
3551 3551 -----
3552 3552 Velg de objekter, du vil rette egenskaper for.
3553 3553 Velg raden som skal slettes
3554 3554 Velg raden som skal endres
3555 3555 Velg fargepalett for sletting
3556 3556 -----
3557 3557 Venligst velg mållaget.
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Velg hvilke endringer som skal brukes.
3562 3562 -----
3563 3563 Vennligst aktiviser "auto-sourcing" og sjekk Cadastre millesime.
3564 3564 Programtillegg inkludert i JOSM
3565 3565 Programtillegget cadastre-fr har tidligere brukt hurtigtasten F11 for å laste ned bilder.\nDenne tasten brukes nå for å endre fullskjermmodus som forvalg.\nVil du gjenopprette bruken av F11 til å laste ned bilder?
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 Automatisk oppdatering
3573 3573 Programtillegg
3574 3574 -----
3575 3575 Navn på punkt
3576 3576 Punktnummer
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 Politi
3584 3584 Politisk
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 Bare posisjon
3589 3589 -----
3590 3590 Posisjon, Tid, Dato, Fart
3591 3591 Posisjon, Tid, Dato, Fart, Høyde
3592 3592 Postkasse
3593 3593 -----
3594 3594 Postkontor
3595 3595 Postnummer
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 Kraftverk
3602 3602 Kraftlinje
3603 3603 Kraftstasjon
3604 3604 Transformatorstasjon
3605 3605 Kraftmast
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 Forhåndsbetingelse brutt
3609 3609 Forhåndsbetingelse brutt
3610 3610 Forhåndsvalgt
3611 3611 -----
3612 3612 Innstilligen {0} er fjernet fordi den ikke lenger brukes.
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 Innstillinger
3617 3617 Innstillinger lagret i {0}
3618 3618 Innstillinger …
3619 3619 -----
3620 3620 Klargjør OSM-data …
3621 3621 Forbereder konfliktløsing
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 Fredet bane
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Objektmaler
3635 3635 Objektmalene inneholder ikke Nøkkelen
3636 3636 Objektmalen har ikke Egenskapsverdi
3637 3637 -----
3638 3638 Forrige
3639 3639 Forrige bilde
3640 3640 Riksvei
3641 3641 Av-/påkjørsel for riksvei
3642 3642 Første kombinasjonstast:
3643 3643 -----
3644 3644 Objekt
3645 3645 -----
3646 3646 Fengsel
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Projeksjonsmetode
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 Egenskaper
3667 3667 Egenskaper / Medlemskap
3668 3668 Egenskapskontroll
3669 3669 Egenskaper for valgte objekt.
3670 3670 Egenskaper i det lokate datasettet
3671 3671 Egenskaper i det sammenslåtte elementet. De vil erstatte egenskaper i lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
3672 3672 Egenskaper i tjenerens datasett
3673 3673 Egenskaper for
3674 3674 Egenskaper (med konflikter)
3675 3675 Egenskaper/medlemsskaper
3676 3676 Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}
3677 3677 Egenskap Verdi inneholder HTML koding
3678 3678 Egenskap Verdi starter eller slutter med mellomrom
3679 3679 Gi en kort kommentar for endringene du laster opp:
3680 3680 Gir deg måleverktøy for å måle lengde og retning på segmenter og areal omgitt av en (enkel) lukket linje, og lage målestier (som også kan importeres fra GPX-lag).
3681 3681 Dialog for å redigere egenskaper i en tabell.
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 Gir deg Ruteplanlegger på OSM data.
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Offentlig bygning
3689 3689 -----
3690 3690 Offentlig transport
3691 3691 Offentlig transport
3692 3692 Offentlig transport
3693 3693 Offentlig transport som buss, trikk osv.
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 Sett tekst på lydspor (og bilde og web) merker sammen med knappe ikoner.
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 Steinbrudd
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 Racerbane
3719 3719 -----
3720 3720 Jernbane
3721 3721 Jernbane
3722 3722 -----
3723 3723 Jernbaneplattform
3724 3724 -----
3725 3725 Jernbanegrunn
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 GPS-rådata
3730 3730 Les først
3731 3731 -----
3732 3732 Les bilder
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 Leser {0} …
3741 3741 Les meg
3742 3742 Fullt navn
3743 3743 Vil du virkelig lukke?
3744 3744 Vil du slette utvalget fra relasjon {0}?
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 Friluftsområde
3748 3748 Ortografisk korrekt bilde …
3749 3749 Returstasjon
3750 3750 -----
3751 3751 Gjør om
3752 3752 Gjør om siste angrede handling.
3753 3753 -----
3754 3754 Veinummer
3755 3755 Spornummer
3756 3756 -----
3757 3757 Referansenummer
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 Oppdater
3762 3762 -----
3763 3763 Avvis konflikter og lagre
3764 3764 Relasjon
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 Relasjoner
3787 3787 Relasjoner: {0}
3788 3788 Slipp museknappen for å velge objektene i rektangelet.
3789 3789 Slipp museknappen for å avslutte flytting. Bruk Ctrl for sammenføying til nærmeste node.
3790 3790 Slipp museknappen for å avslutte rotasjon.
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Last inn på nytt
3794 3794 Les inn og oppfrisk liste over alle valgte objekt.
3795 3795 Last ned kartbilder med feil på nytt
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 Remote Control har bedt om data fra denne URL:
3805 3805 -----
3806 3806 Remote Control er bedt om å laste data fra API.
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 Fjern
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 Fjern «{0}» for linje «{1}»
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 Fjern foto fra lag
3825 3825 -----
3826 3826 Fjern egenskaper fra indre linjer
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 Fjern de valgte elementene fra lista over sammenslåtte elementer
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 Fjernede Element fra Relasjoner
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 Fjerner doble noder …
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Endre navn på lag
3856 3856 -----
3857 3857 Rendrer ruter (buss, stier, sykkelstier, ...). Rutetype må være definert i routes.xml filen i pluginkatalogen
3858 3858 Utleie
3859 3859 Verksted
3860 3860 Erstatt «{0}» med «{1}» for
3861 3861 Bytt ut original bakgrunn med JOSM bakgrunnfarge.
3862 3862 Bytt ut original hvit bacgrunn med fargen angitt i innstillingene for JOSM.
3863 3863 -----
3864 3864 Rapporter feil
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 Forespørsel feilet
3868 3868 -----
3869 3869 Be om detaljer: {0}
3870 3870 -----
3871 3871 Drikkevannskilde
3872 3872 -----
3873 3873 Nullstill cookie
3874 3874 Nullstill måleresultat og slett målesti.
3875 3875 -----
3876 3876 Gå tilbake til standardinnstillinger
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 Boligfeltvei
3884 3884 Boligområde
3885 3885 Endre vinduets størrelse til oppgitt geometri (format: BREDDExHØYDE)
3886 3886 Oppløsning på Landsat kartbilder (pixler pr grad)
3887 3887 Oppløsningen på Landsat kartbilder, oppgitt i pixler per grad. Standard: 4000.
3888 3888 Løs
3889 3889 Løs konflikter
3890 3890 -----
3891 3891 Løs koordinatkonflikter i {0}
3892 3892 Løs slettekonflikt i {0}
3893 3893 Løs medlemskonflikter i relasjon {0}
3894 3894 Løs konflikt i nodelisten til linje {0}
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 Løs versjonskonflikt for linje {0}
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 Gjenopprett F11-hurtigtast
3909 3909 -----
3910 3910 Forbud
3911 3911 Forretninger
3912 3912 Støttemur
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 Reverser Terasseinndeling
3929 3929 Snu retning på linjer
3930 3930 Reverser Terasseinndeling
3931 3931 Reverser terasseinndeling
3932 3932 Snu og sammenføy
3933 3933 Omvend grå farger (for svart bakgrunn).
3934 3934 Reverser Rute
3935 3935 Snu retning på alle valgte linjer
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 Snu retning på linjer
3939 3939 -----
3940 3940 Feil retning på Kystlinje: Land er ikke på venstre side
3941 3941 Feil retning på Landlinje: Land er ikke på venstre side
3942 3942 Feil retning på Vannlinje: Land er ikke på venstre side
3943 3943 Reverser hus nummer på terassehus.
3944 3944 Tilbakestill
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 Revisjon
3954 3954 -----
3955 3955 Elv
3956 3956 Elvebredd
3957 3957 Vei (ukjent type)
3958 3958 Restriksjoner
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Rolle
3965 3965 -----
3966 3966 rolle {0} deltar ikke i sammenlikningspar {1}
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Roller i relasjoner som viser til
3971 3971 Roter 180
3972 3972 Roter 270
3973 3973 Roter 90
3974 3974 -----
3975 3975 Roter bildet mot klokken
3976 3976 Roter bildet med klokken
3977 3977 Roter mod klokken
3978 3978 Roter med klokken
3979 3979 Rundkjøring
3980 3980 Rute
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 Rutetilstand
3984 3984 Rutetype
3985 3985 Ruter for:
3986 3986 Ruteplanlegging
3987 3987 Innstillinger for Ruteplanlegger
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 Ruiner
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 Kjører Douglas-Peucker-tilnærming …
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 Reduserer antall punkter …
4001 4001 Rullebane
4002 4002 -----
4003 4003 SIM-kort
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 Sortiport
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 Lagre
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Lagre som …
4017 4017 Lagre GPX-fil
4018 4018 -----
4019 4019 Lagre lag
4020 4020 Lagre OSM-fil
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 Lagre WMS-lag
4024 4024 Lagre WMS lag til fil
4025 4025 -----
4026 4026 Lagre uansett
4027 4027 -----
4028 4028 Lagre til fil hvert minutt.
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 Lagre aktive data i ny fil.
4033 4033 Lagre gjeldende data.
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 Lagre bruker og passord (ukryptert)
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 Scanner mappa {0}
4049 4049 Skole
4050 4050 Metall
4051 4051 Steinur
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 Krattskog
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 Søk
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 Søk etter objekt.
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 Søk …
4070 4070 -----
4071 4071 Søk:
4072 4072 -----
4073 4073 Annet navn
4074 4074 Fylkesvei e.l.
4075 4075 Andre kombinasjonstast:
4076 4076 Sekunder: {0}
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 Adskilt gang- og sykkelvei
4084 4084 Valgt: Rel.:{0} / Linjer:{1} / Noder:{2}
4085 4085 Velg
4086 4086 Velg alt
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 Velg alle data i lag som ikke er slettet. OBS uferdige data blir også valgt.
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 Velg kommune
4107 4107 Velg:
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 Velg linjetegnings-innstillinger
4119 4119 -----
4120 4120 Veg node under pekeren.
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 Velg mållag.
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 Velg to linjer med en felles node
4150 4150 Velg to linjer med kun én felles node
4151 4151 -----
4152 4152 Velg med gitt søkestreng
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 Valgt spor: {0}
4163 4163 -----
4164 4164 Utvalg
4165 4165 Utvalg Areal
4166 4166 Utvalg Lengde
4167 4167 Utvalget er tomt
4168 4168 Utvalget må bestå av kun linjer og noder.
4169 4169 Utvalget passer ikke formålet!
4170 4170 -----
4171 4171 Utvalg: {0}
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 Linjer som krysser egne spor
4176 4176 -----
4177 4177 Separat lag
4178 4178 Skilletegn
4179 4179 Sekvens
4180 4180 Tjeneren svarte med HTTP 404 for ID {0} – hopper over.
4181 4181 -----
4182 4182 Adkomstvei
4183 4183 -----
4184 4184 Service
4185 4185 -----
4186 4186 Type adkomstvei
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Sett transperens på WMS lag. Høyre: opak, venstre: transparent.
4190 4190 Bruk et nytt områder for neste nedlasting
4191 4191 Sett alt til standard
4192 4192 Sett backgrunn transparent.
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 Sett valgte kartobjekt til det som er valgt i lista ovenfor.
4205 4205 Sett til standard
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Sett {0}={1} for linje «{2}»
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 Endre innstillingerne direkte. Vær varsom!
4215 4215 Setter standardverdier
4216 4216 Klarte ikke sette hurtigtasten «{0}» for handlingen «{1}» ({2})\nfordi «{3}» ({4}) allerede benytter denne hurtigtasten.\n\n
4217 4217 -----
4218 4218 Innstillinger for avspilling av lyd og lyd markering.
4219 4219 Innstilinger for kartprojeksjon og datafortolkning
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 Bildeling
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 Ly
4228 4228 Flytt alle spor mot øst (grader)
4229 4229 Flytt alle spor mot nord (grader)
4230 4230 -----
4231 4231 Sko
4232 4232 Skyting
4233 4233 Handleområde
4234 4234 Butikker
4235 4235 Kort beskrivelse: {0}
4236 4236 Hurtigtast
4237 4237 Innstillinger for snarveier
4238 4238 Korteste
4239 4239 -----
4240 4240 Skal programtillegget fjernes?
4241 4241 -----
4242 4242 Vis
4243 4243 -----
4244 4244 Vis GPS-data
4245 4245 Vis statusrapport
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 Vir Informasjonsnivå ved opplasting
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 Vis objekt-ID i lister
4263 4263 -----
4264 4264 Vis eller skjul lydmeny-punktet i hovedmenyen
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 Vis oppstartsskjerm
4268 4268 Vis statusrapport med informasjon for feilsøking
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 Vis test av informasjon i vinduet som sjekker opplastingen.
4275 4275 -----
4276 4276 Vis hjelp
4277 4277 Vis/Skjul
4278 4278 Synlig område
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 Sicilia, Italia
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 Linjer med like navn
4295 4295 -----
4296 4296 Forenkle linje
4297 4297 Forenkle alle valgte linjer
4298 4298 -----
4299 4299 Forenkle linjer?
4300 4300 -----
4301 4301 Simulerer et klikk når du gjør korte og små musedrag. Dette er beregnet på tablets og trykkfølsom skjerm hvor det er problemer å klikke med musa samtidig som du drar (generelt tablet-problem i java).
4302 4302 -----
4303 4303 En farge (kan tilpasses navngitte lag)
4304 4304 Enkelte element
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 Størrelsen på Landsat kartbilder (pixels)
4308 4308 Størrelsen på Landsat bilder i pixler. Standard: 2000
4309 4309 -----
4310 4310 Skøyter
4311 4311 -----
4312 4312 Ski
4313 4313 Hopp over nedlasting
4314 4314 Hopp over nedlasting
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 Flytbart kart
4319 4319 -----
4320 4320 Båtslipp
4321 4321 Saktere
4322 4322 -----
4323 4323 Glatting på kartgrafikk (antialiasing)
4324 4324 -----
4325 4325 Snøscooter
4326 4326 Fotball
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 Noen linjer er medlem i relasjoner som er endret. Sjekk at ingen feil har oppstått.
4330 4330 Noen waypoints som var langt fra track til å finne fornuftig plassering ble utelatt.
4331 4331 Noen waypoints med tidskode før start av track eller etter slutt av track ble utelatt eller flyttet til start.
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 Sorter
4341 4341 Meny for sortering av innstillinger
4342 4342 -----
4343 4343 Kilde
4344 4344 Beskrivelse av kilde
4345 4345 -----
4346 4346 Handicap-plasser
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 Fart
4351 4351 Fart (km/t)
4352 4352 Fotoboks
4353 4353 Pigghinder
4354 4354 -----
4355 4355 Splitt linje
4356 4356 Splitt en linje i den valgte noden.
4357 4357 -----
4358 4358 Del område
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 Splitt linje {0} i {1} deler
4362 4362 -----
4363 4363 Deler et område med en umerket linje.
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 Ballsport
4367 4367 Sport
4368 4368 Sport
4369 4369 Sportssenter
4370 4370 Vannkilde
4371 4371 Stadion
4372 4372 Standard Unix-geometri
4373 4373 Stjerner
4374 4374 Start søk
4375 4375 -----
4376 4376 Start nedlasting
4377 4377 Start nedlasting av data
4378 4378 Start ny linje fra siste node.
4379 4379 Start på track (Blir alltid utført dersom dersom andre merker ikke er tilgjengelig).
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 Starter scanning av mapper
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 Delstat/provins
4392 4392 -----
4393 4393 Kontor
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 Statusrapport
4397 4397 Trapper
4398 4398 -----
4399 4399 Gjerdetrapp
4400 4400 Full stopp
4401 4401 -----
4402 4402 Bekk
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 Gatenavn
4407 4407 -----
4408 4408 Veier
4409 4409 Gater NRW Geofabrik.de
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 Delområde
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 Forstad/bydel
4419 4419 T-bane
4420 4420 T-baneinngang
4421 4421 Snarvei til undervindu
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 Supermarked
4426 4426 -----
4427 4427 Gir GPS-informasjon i sanntid (bevegelig merke) gjennom tilkobling til gpsd-tjener.
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 Veidekke
4432 4432 Overvåkingskamera
4433 4433 -----
4434 4434 Trigonometrisk punkt
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 Surveyor …
4438 4438 Surveyor tilleggsprogramet trenger LiveGps tilleggsprogram, men kan ikke finne det!
4439 4439 Svømming
4440 4440 Swiss Grid (Sveits)
4441 4441 Bytte til ny openstreetbugs-tjener?
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 Symbolforklaring
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 Synkroniser lyd
4448 4448 Synkroniser hele datasettet
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 Synkroniser tiden fra et bilde på GPS-mottakeren
4452 4452 Synkroniser kun linje {0}
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 TCX filer (*.tcx)
4461 4461 -----
4462 4462 Bordtennis
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 Egenskap for linjer
4472 4472 Linjer gis egenskapen water, coastline, land eller nothing. Standard: water.
4473 4473 Egenskapskontroll-kilde
4474 4474 Tester Egenskaper i Objektmaler
4475 4475 Objektmal
4476 4476 Egenskaper
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 Egenskaper fra linjer
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 Egenskaper uten verdier
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 TangoGPS-filer (*.log)
4490 4490 Klarte ikke importere TangoGPS-data.
4491 4491 TangoGPS-data importert
4492 4492 -----
4493 4493 Taksebane
4494 4494 Telefon
4495 4495 Telefonkort
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 Terasse
4500 4500 Terasseinndeling av hus (og rekkehus)
4501 4501 -----
4502 4502 Kommunal vei
4503 4503 Tredje kombinasjonstast:
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 Kompassretning på segmentet som tegnes.
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 Multiplikasjon benyttet ved fast forward
4529 4529 Vinkel mellom forrige og nåværende linjesegment.
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 Kan ikke splitte med dette utvalget
4538 4538 Valgte element har ikke knytninger som kan løses.
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 Dokumentet er tomt.
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 Breddegrad ved musepekeren.
4551 4551 Lengdegrad ved musepekeren.
4552 4552 JGoodies Plastic Look and Feel.
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 Lengden på segmentet som tegnes.
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 Maksimal områdeavgrensing er 0.25, og din bestilling er for stor. Bestill mindre område eller bruk planet.osm
4561 4561 Sammeslått datasett vil ikke inneholde en egenskap med nøkkel {0}
4562 4562 Navn på objekt ved musepeker
4563 4563 Antall sekunder for forover eller bakover hopp ved trykk på aktuell knapp
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 Programtillegget er fjernet fra innstillingene. Start JOSM på nytt for å lese programtillegg.
4568 4568 Kartprojeksjonen «{0}» i URL og valgt kartprojeksjon «{1}» passer ikke.\nDette resulterer i feil koordinater.
4569 4569 Klarte ikke bruke projeksjonen {0}. Bruker Mercators projeksjon.
4570 4570 -----
4571 4571 Forholdet mellom stemme recorder tid og sann tid
4572 4572 Regulært uttrykk «{0}» har en feil ved posisjon {1}, feilmelding:\n\n{2}
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 Du har bestilt for stort område. Zoom inn eller bytt oppløsning
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 Valgte GPX spor mangler tidskode. Velg et annet spor.
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 Valgte noder er ikke på samme linje.
4583 4583 Valgte foto har ikke tidskode.
4584 4584 -----
4585 4585 Utvalget inneholder {0} linjer. Vil du virkelig forenkle disse?
4586 4586 Tjeneren svarte en feil med kode {0}
4587 4587 -----
4588 4588 Kildene (URL eller filnavn) for stavekontroll (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller "tag checking data files".
4589 4589 Startposisjon var ikke innenfor avgrensingen
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 Valgt område er enten for lite eller for stort for nedlastinger fra OpenStreetBugs
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 Linje kan ikke splittes i valgte noder. (Tips: velg noder mot midten av linjen.)
4599 4599 Linjene har forskjellig retning og kan ikke sammenføyes. Vil du snu retningen på noen av linjene?
4600 4600 Teater
4601 4601 Tjenerens datasett inneholder ingen egenskap med nøkkel {0}
4602 4602 Tjenerversjon
4603 4603 Tjenerens datasett
4604 4604 Tjeners med sammenslått
4605 4605 Temapark
4606 4606 -----
4607 4607 Det er ingen åpne endringssett
4608 4608 -----
4609 4609 Det finnes konflikter som må løses. Element med konflikter lagres ikke. Vil du fortsette?
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 Der opstod en feil i forsøket på å vise URL'en for denne markøren
4616 4616 Det oppstod {0} konflikter under import.
4617 4617 Denne handlingen kan ikke ha hurtigtast.\n\n
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 Dette er etter avsluttingen av opptaket
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 Denne noden har ikke knytninger
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 Tilleggsprogram for å åpne bildefiler i bakgrunn og rette det inn sammen med kartet.
4631 4631 Denne programutvidelsen kontrollerer egenskapers nøkler og verdier.
4632 4632 -----
4633 4633 Programtillegg som laster GPS spor direkte fra aktivt lag i JOSM til openstreetmap.org.
4634 4634 -----
4635 4635 Sjekker for noder uten egenskaper som heller ikke tilhører noen linje.
4636 4636 Finner linjer med én node, som er tomme eller er uten egenskaper.
4637 4637 Denne testen sjekker om noder går igjen flere ganger i en linje.
4638 4638 Denne test sjekker linjer med liknende navn, som kan bety feilstaving.
4639 4639 Sjekker om en linje har endepunkt nesten inntil annen linje.
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 Denne testen sjekker at en forbindelse mellom to noder ikke benyttes av mer enn én linje.
4644 4644 Denne testen sjekker om kystlinjene er korrekte.
4645 4645 Denne testen sjekker at det ikke er flere Noder med samme posisjon.
4646 4646 -----
4647 4647 Testen finner linjer som elver, land eller kystlinje med feil retning.
4648 4648 -----
4649 4649 Denne testen finner Noder som har samme navn (kan være dubletter)
4650 4650 Kontrollerer om sirkulære linjer er lukket.
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 Denne versjonen av JOSM kan ikke lese fra tjeneren.
4656 4656 Disse nodene er ikke i en sirkel. Avbryter.
4657 4657 -----
4658 4658 Flis-nummer
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 Tidssone:
4665 4665 Tidssone: {0}
4666 4666 -----
4667 4667 Til ...
4668 4668 For å unngå overbelastning av Cadastre WMS,\nbygningsimport er maks 1 km2.
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 Slå på og av Fullskjermvisning
4673 4673 Slå av/på GPX-linjer
4674 4674 -----
4675 4675 Slå av/på akselinjer
4676 4676 Slå på og av fullskjermvisning
4677 4677 -----
4678 4678 Slå av/på visning av tekst/ikoner
4679 4679 Slå av/på visning av Lag
4680 4680 Slå av/på: {0}
4681 4681 Slår av/på global innstilling «{0}».
4682 4682 Toaletter
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 Avgift
4686 4686 Bomstasjon
4687 4687 Verktøy: {0}
4688 4688 Verktøylinje
4689 4689 Tilpass verktøylinje
4690 4690 Verktøy
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 Turisme
4695 4695 Tårn
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 By
4699 4699 Rådhus
4700 4700 -----
4701 4701 Leker
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 Tegne
4707 4707 Traktorvei
4708 4708 Farge på punkt og track linjer
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 Fartsdemping
4713 4713 Trafikklys
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 Trikk
4717 4717 Trikkestopp
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 Reisebyrå
4725 4725 Tre
4726 4726 -----
4727 4727 Stamvei
4728 4728 Av-/påkjørsel for stamvei
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 Prøv å oppdatere til ny versjon av programtillegg før du sender feilmelding.
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 Tunnelstart
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 Svingeforbud
4739 4739 -----
4740 4740 Vendesirkel
4741 4741 Snuplass
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 Rotasjonsport
4745 4745 Dreieskive
4746 4746 -----
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 Internasjonal UIC-jernbanekode
4753 4753 -----
4754 4754 Ukjent
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 URL fra www.openstreetmap.org (du kan lime inn en URL her for at laste ned området)
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 Fjern knytning til linjer
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 Kan ikke sette ny audio-markør
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 Fant ikke oversettelsen for {0}. Bruker {1}.
4778 4778 -----
4779 4779 Klarte ikke å lage fullstendig sti til mappa {0}\n
4780 4780 -----
4781 4781 Kunne ikke tolke Lat / Lon
4782 4782 Kan ikke synkronisere i det avspillte lag.
4783 4783 Småvei
4784 4784 Ikke lukkede linjer.
4785 4785 Ikke lukket linje
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 Ikke knyttede linjer.
4789 4789 Fjern avgjørelse
4790 4790 Fjern avgjørelse fra slettekonflikt
4791 4791 Fjern avgjørelse fra koordinatkonflikt
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 Angre
4800 4800 -----
4801 4801 Angre flytting
4802 4802 -----
4803 4803 Angre siste handling.
4804 4804 -----
4805 4805 Frigjør panelet
4806 4806 En uventet unntakstilstand
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 Uventet ID-format i svar fra tjener – leste «{0}»
4810 4810 -----
4811 4811 Uventet format for ny versjon av endret element «{0}»: «{1}»
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 Uventet symbol: {0}
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 Uventet verdi for parameter «index». Leste {0}.
4818 4818 Lås opp
4819 4819 Lås opp lista over sammenslåtte elementer og begynn sammenslåing
4820 4820 Node uten tilknytning
4821 4821 -----
4822 4822 Universitet
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 Ukjent filtype {0}
4826 4826 Ukjent vert
4827 4827 Ukendt status for feilrapport
4828 4828 Ukjent Logg format
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 Ukjent objekttype: {0}. Tillatte verdier er node, way og relation
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 Ukjent type: {0}
4837 4837 Kryss uten navn
4838 4838 Uklassifisert ferdselsvei uten navn
4839 4839 Linjer uten navn
4840 4840 Kystlinje i uorden
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 Tøm utvalg
4849 4849 Tøm utvalg (Escape)
4850 4850 Tøm utvalg (Fokus)
4851 4851 Fjern alle objekter fra utvalg.
4852 4852 Støtter ikke WMS fil versjon;fant {0}, ønsker {1}
4853 4853 Støtter ikke denne versjon av mellomlager; fant {0}, ønsker{1}\nCreate a new one.
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 Noder uten egenskaper eller tilknytninger
4857 4857 Linjer uten egenskaper
4858 4858 -----
4859 4859 Linjer med én node, tomme eller uten egenskaper.
4860 4860 Opp
4861 4861 -----
4862 4862 Oppdater
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 Oppdater data
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 Oppdatere object
4870 4870 -----
4871 4871 Oppdatere utvalg
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 Oppdaterer data
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 Last opp endringer
4889 4889 Last opp innstillinger
4890 4890 Last opp sporlogg
4891 4891 Last opp sporlogger
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 Opplastingen ble avsluttet
4895 4895 Last opp data
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 Klarte ikke laste opp. Tjeneren gav følgende svar:
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 Last opp aktive innstillinger til tjener
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 -----
4909 4909 -----
4910 4910 GPX Spor lastes opp
4911 4911 Laster opp GPX spor: {0}% ({1} av {2})
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 Last opp spor til openstreetmap.org
4917 4917 Bruk
4918 4918 Bruk
4919 4919 Bruk <b>(</b> og <b>)</b> for å gruppere uttrykk
4920 4920 -----
4921 4921 Bruk <b>|</b> eller <b>OR</b> for søk med logisk <i>eller</i>
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 Bruk avansert egenskapskontroll.
4931 4931 Bruk standard
4932 4932 Bruk standard datafil.
4933 4933 -----
4934 4934 Bruk standard fil for stavekontroll.
4935 4935 -----
4936 4936 Bruk Feil-Lag
4937 4937 -----
4938 4938 Bruk globale innstillinger.
4939 4939 Bruk Utelat Liste
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 Bruk objektmal «{0}»
4943 4943 Bruk objektmal «{0}» i gruppe «{1}»
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 Lagre de brukte fargene i en ny farge palett.
4949 4949 Bruk standard datafil (anbefales).
4950 4950 Brug standard fil for stavekontroll (anbefales).
4951 4951 -----
4952 4952 Bruk Feil-Laget for å vise element som skaper problem.
4953 4953 Bruk Utelat Liste for å undertrykke advarsler.
4954 4954 Velg fargepalett i lista
4955 4955 Bruker
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 Brukernavn
4961 4961 -----
4962 4962 Bruker i stedet hurtigtasten «{0}».\n\n
4963 4963 -----
4964 4964 Valider
4965 4965 Kontroller egenskapsverdiene med hjelp av avanserte regler.
4966 4966 Bekreft at egenskabsnøklene kan sjekkes mot en ordliste.
4967 4967 Bekreft at du vil sjekke egenskapsverdiene imot Objektmalene.
4968 4968 -----
4969 4969 -----
4970 4970 Validering
4971 4971 Valideringsfeil
4972 4972 -----
4973 4973 Verdi
4974 4974 Verdi «{0}» for nøkkel «{1}» finnes ikke i objektmalene
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 Forskjellige innstillinger som påvirker utseende for hele programmet.
4984 4984 -----
4985 4985 Hastighet (rød = langsom, grøn = hurtig)
4986 4986 Automat
4987 4987 Automatprodukter
4988 4988 Versjon
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 Versjon {0}
4992 4992 Versjon {0} lagt til {1} av {2}
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 Versjon: {0}
4998 4998 Veterinær
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 Vis
5002 5002 Bilde: {0}
5003 5003 Utsiktspunkt
5004 5004 -----
5005 5005 Landsby
5006 5006 Friområde
5007 5007 Sted/by
5008 5008 Vingård
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 Gå til hjemmeside
5013 5013 -----
5014 5014 Stemme recorder kalibrering
5015 5015 Vulkan
5016 5016 -----
5017 5017 Spenning
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 WMS Lag
5027 5027 -----
5028 5028 WMS-URL eller bilde-ID:
5029 5029 WMS lag ({0}) laster automatisk ned i zoom {1}
5030 5030 WMS lag ({0}) laster ned i zoom {1}
5031 5031 WMS lag ({0}), {1} kartutsnitt er lastet
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 Mur
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 Advarsel
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 Advarsel: ignorerer unntak siden handling ble avbrutt. Unntak: {0}
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 Advarsel: Rydder ut linje {0} fordi antall noder falt til under 2. Nåværende er {1}.
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 Advarsel: Passordet overføres ukryptert.
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 -----
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 Advarsel: ignorerer unntak siden handling ble avbrutt. Unntak: {0}
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 Advarsel: blandede 0.6- og 0.5-data resulterer i versjon 0.5
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 Advarsler
5119 5119 Bilvask
5120 5120 Søppeldunk
5121 5121 Kloakkrenseanlegg
5122 5122 Vann
5123 5123 Badepark
5124 5124 Vanntårn
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 Foss
5128 5128 -----
5129 5129 -----
5130 5130 Wave-lydfiler (*.wav)
5131 5131 -----
5132 5132 Linjeinformasjon
5133 5133 -----
5134 5134 -----
5135 5135 Sluttnode nær annen ferdselsvei
5136 5136 Sluttnode nær annen linje
5137 5137 Linjenode nær annen linje
5138 5138 Linje med ekstern ID «{0}» inkluderer manglende node med ekstern ID «{1}».
5139 5139 Linje {0}
5140 5140 -----
5141 5141 Linje:
5142 5142 WayPoint Bilde
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 Veipunkt
5147 5147 Mindre veier
5148 5148 Kors i veikant
5149 5149 Veialter
5150 5150 -----
5151 5151 Nettside: {0}
5152 5152 -----
5153 5153 Vekt
5154 5154 Terskeldam
5155 5155 Våtmarksområde
5156 5156 Rullestol
5157 5157 -----
5158 5158 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert waypoint i GPX-laget.
5159 5159 Når lyd importeres, opprett markører fra …
5160 5160 Når du snur reningen på denne linjen blir følgende egenskaper endret for å opprettholde dataintegritet.
5161 5161 Lagre sikkerhetskopier med ~ i slutten av filnavnet.
5162 5162 Hvilket WMS lag danner bakgrunn for vektorisering. Standard: IR1.
5163 5163 -----
5164 5164 Hele gruppen
5165 5165 Bredde ( meter)
5166 5166 -----
5167 5167 -----
5168 5168 -----
5169 5169 Vindmølle
5170 5170 Vindpølse
5171 5171 Vis akselinjer
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 Skogsområde
5176 5176 Fabrikk
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 Linjer med feil retning.
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 Ja
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 Ja, slett noder
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 -----
5194 5194 -----
5195 5195 Du er i ferd med å slette noder utenfor nedlastet område.<br>Dette kan skape problemer fordi de kan være i bruk av andre objekter (som du ikke kan se nå) .<br>Er du sikker på at du vil slette nodene?
5196 5196 Du skal til å åpne {0} nettlesere.<br>Dette kan både fylle skjermen din med nettlesere<br>og kan ta tid for å fullføre.
5197 5197 Du kan også lime inn URL fra www.openstreetmap.org
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 Du må starte JOSM for at enkelte innstillingene skal tre i kraft.
5202 5202 Du må først oppgi kilde for objektmaler.
5203 5203 -----
5204 5204 -----
5205 5205 Du flyttet mer enn {0} elementer. Flytting av et stort antall elementer er ofte en feil.\nVil du virkelig flytte dem?
5206 5206 Dine redigeringer må være offentlig frigitt for å laste opp nye data
5207 5207 Du må velge minst én linje.
5208 5208 Velg to eller flere noder for å splitte sirkelformet linje.
5209 5209 Dru må SHIFT-dra og slippe avspillingsmarkøren til lydmerke eller til punkt i track for synkronisering.
5210 5210 Dru må dra og slippe avspillingsmarkøren til GPX track hvor lydfila tilhører (etter første markør).
5211 5211 Du må pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil ha merket.
5212 5212 Du må sætte lyden på pause når du hører synkroniserings-merket.
5213 5213 Du har bestilt for mange Noder (grense 50,000). Velg mindre område eller bruk planet.osm
5214 5214 -----
5215 5215 Du bør velge et GPX-spor
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 Zoologisk hage
5220 5220 Forstørr
5221 5221 Zoom (i meter)
5222 5222 Zoom inn
5223 5223 Zoom ut
5224 5224 Skaler og flytt kart
5225 5225 Zoom beste utsnitt 1:1
5226 5226 Skaler med Ctrl + . og Ctrl + , eller venstre museknapp; flytt med Ctrl + piltaster; flytt utsnitt med høyre museknapp
5227 5227 Forstørr
5228 5228 -----
5229 5229 Forminsk
5230 5230 Skaler og flytt skjermbildet til {0}.
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 Zoom til problem
5235 5235 Zoom til valgt(e) element
5236 5236 Zoom til utvalg
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 Gå til {0}
5243 5243 -----
5244 5244 -----
5245 5245 -----
5246 5246 \nHøyde: {0} m
5247 5247 -----
5248 5248 \n{0} km/t
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 Rediger stolpe
5274 5274 Rediger stasjon
5275 5275 -----
5276 5276 Stolpe
5277 5277 Stasjon
5278 5278 -----
5279 5279 Tilbake
5280 5280 Raskere
5281 5281 Rask Avspilling
5282 5282 Spill av
5283 5283 Hopp tilbake.
5284 5284 Neste spor
5285 5285 Neste merke
5286 5286 Spill fra neste merke
5287 5287 Spill av forrige merke
5288 5288 Spill/Pause
5289 5289 Forrige merke
5290 5290 Saktere
5291 5291 Spill av sakte
5292 5292 -----
5293 5293 -----
5294 5294 -----
5295 5295 Ø
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 V
5299 5299 -----
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 -----
5303 5303 -----
5304 5304 -----
5305 5305 -----
5306 5306 -----
5307 5307 tekst
5308 5308 Beskrivelse
5309 5309 Navn
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 -----
5330 5330 Rediger stasjon
5331 5331 Stasjon
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 -----
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 forkortet gatenavn
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 legg til i utvalg
5345 5345 adresse
5346 5346 -----
5347 5347 administrativ
5348 5348 vanskelig
5349 5349 -----
5350 5350 taubane
5351 5351 luftfart
5352 5352 luftfart, mørk
5353 5353 luftfart, lys
5354 5354 -----
5355 5355 Skog- og Landbruk
5356 5356 -----
5357 5357 alle
5358 5358 -----
5359 5359 Smug
5360 5360 alfabetisk
5361 5361 alternativ
5362 5362 fasilitetstype {0}
5363 5363 fasilitet
5364 5364 fasilitet – lys
5365 5365 fasilitet – trafikk
5366 5366 -----
5367 5367 -----
5368 5368 anglikansk
5369 5369 dyremat
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 enhver
5373 5373 -----
5374 5374 akvadukt
5375 5375 bueskyting
5376 5376 område
5377 5377 -----
5378 5378 asiatisk
5379 5379 -----
5380 5380 turn
5381 5381 -----
5382 5382 australsk fotball
5383 5383 -----
5384 5384 bakgrunn
5385 5385 forrige stoppunkt
5386 5386 forrige segment
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 hinder
5391 5391 hinder brukt på en vei
5392 5392 -----
5393 5393 vannmagasin
5394 5394 -----
5395 5395 -----
5396 5396 strand
5397 5397 -----
5398 5398 sykkel
5399 5399 sykkelslanger
5400 5400 -----
5401 5401 svart
5402 5402 blå
5403 5403 Flytemyr
5404 5404 -----
5405 5405 grense
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 bro
5409 5409 Node har egenskap bro
5410 5410 brun
5411 5411 rivningsområde
5412 5412 -----
5413 5413 bygning
5414 5414 -----
5415 5415 gatekjøkken
5416 5416 buss
5417 5417 trikkespor
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 -----
5421 5421 -----
5422 5422 kano
5423 5423 skill mellom store/små bokstaver
5424 5424 katolsk
5425 5425 gravlund
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 sjekker mellomlager …
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 kinesisk
5434 5434 -----
5435 5435 kristen
5436 5436 sigaretter
5437 5437 By
5438 5438 kommunegrense
5439 5439 klatring
5440 5440 -----
5441 5441 med_klokka
5442 5442 -----
5443 5443 stengt_vei
5444 5444 kull
5445 5445 kystlinje
5446 5446 brostein
5447 5447 -----
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 betong
5451 5451 kondomer
5452 5452 -----
5453 5453 konfigurer DG100 som er tilkoblet
5454 5454 -----
5455 5455 konflikt
5456 5456 barskog
5457 5457 forbindelse
5458 5458 -----
5459 5459 veiarbeid
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 kunne ikke hente lyd fra URL
5465 5465 -----
5466 5466 -----
5467 5467 -----
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 cricketnett
5473 5473 krocket
5474 5474 -----
5475 5475 sykkelvei med egenskapen sykkel
5476 5476 sykling
5477 5477 -----
5478 5478 løvskog
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 slett data etter import
5485 5485 -----
5486 5486 slettet
5487 5487 leveranse
5488 5488 avleggs
5489 5489 brukertype
5490 5490 destinasjon
5491 5491 omkjøring
5492 5492 -----
5493 5493 -----
5494 5494 deaktivert
5495 5495 tørrdokk
5496 5496 hundeløp
5497 5497 -----
5498 5498 ned
5499 5499 slalom
5500 5500 last ned
5501 5501 drikke
5502 5502 Oppkjørsel
5503 5503 -----
5504 5504 -----
5505 5505 øst
5506 5506 enkel
5507 5507 Rediger GPX-spor
5508 5508 -----
5509 5509 -----
5510 5510 redningsmøtepunkt
5511 5511 ridning
5512 5512 evangelisk
5513 5513 partall
5514 5514 eksempler
5515 5515 -----
5516 5516 hundeposer
5517 5517 ekspert
5518 5518 -----
5519 5519 -----
5520 5520 -----
5521 5521 false: egenskapen er slått av med vilje
5522 5522 -----
5523 5523 gårdstun
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 ferge
5527 5527 -----
5528 5528 -----
5529 5529 -----
5530 5530 -----
5531 5531 -----
5532 5532 mat
5533 5533 fotgjenger
5534 5534 gangvei med egenskapen fotgjenger
5535 5535 vadested
5536 5536 skog
5537 5537 -----
5538 5538 neste stoppunkt
5539 5539 neste segment
5540 5540 -----
5541 5541 fristil
5542 5542 -----
5543 5543 -----
5544 5544 fra linje
5545 5545 -----
5546 5546 -----
5547 5547 -----
5548 5548 gass
5549 5549 -----
5550 5550 tysk
5551 5551 isbre
5552 5552 -----
5553 5553 -----
5554 5554 golfbane
5555 5555 -----
5556 5556 GPS-flagg
5557 5557 gps-punkt
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 -----
5561 5561 -----
5562 5562 -----
5563 5563 gress
5564 5564 -----
5565 5565 grus
5566 5566 grå
5567 5567 gresk
5568 5568 grønn
5569 5569 byggeområde
5570 5570 jord
5571 5571 gymnastikk
5572 5572 halv
5573 5573 stoppepunkt
5574 5574 helse
5575 5575 -----
5576 5576 beiteområde
5577 5577 -----
5578 5578 fremhevet
5579 5579 ferdselsvei
5580 5580 ferdselsvei uten veinummer
5581 5581 -----
5582 5582 traktorvei
5583 5583 tur
5584 5584 -----
5585 5585 historisk
5586 5586 Historisk
5587 5587 ishockey
5588 5588 -----
5589 5589 hest
5590 5590 hesteløp
5591 5591 hotell
5592 5592 -----
5593 5593 -----
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 vann
5597 5597 -----
5598 5598 -----
5599 5599 -----
5600 5600 bilde
5601 5601 -----
5602 5602 importerte data fra {0}
5603 5603 inaktiv
5604 5604 -----
5605 5605 uferdig
5606 5606 Linje ikke ferdig
5607 5607 -----
5608 5608 -----
5609 5609 indisk
5610 5610 -----
5611 5611 industri
5612 5612 indre linjesegment
5613 5613 -----
5614 5614 middels
5615 5615 -----
5616 5616 -----
5617 5617 -----
5618 5618 trafikkøy
5619 5619 -----
5620 5620 italiensk
5621 5621 -----
5622 5622 -----
5623 5623 japansk
5624 5624 Jehovas vitner
5625 5625 jødisk
5626 5626 -----
5627 5627 -----
5628 5628 -----
5629 5629 -----
5630 5630 -----
5631 5631 -----
5632 5632 -----
5633 5633 -----
5634 5634 avfallsdeponi
5635 5635 bruk av grunn
5636 5636 Type Bruk av Grunn {0}
5637 5637 -----
5638 5638 lag
5639 5639 -----
5640 5640 -----
5641 5641 navn på lag inneholder +-tegn
5642 5642 -----
5643 5643 venstre
5644 5644 fritid
5645 5645 fritids type {0}
5646 5646 små vannsteder
5647 5647 -----
5648 5648 begrenset
5649 5649 gatetun
5650 5650 -----
5651 5651 -----
5652 5652 -----
5653 5653 synkron rulling
5654 5654 -----
5655 5655 -----
5656 5656 lav
5657 5657 luthersk
5658 5658 -----
5659 5659 Mangrove
5660 5660 menneskeskapt
5661 5661 -----
5662 5662 -----
5663 5663 -----
5664 5664 myrområde
5665 5665 maks. breddegrad
5666 5666 maks. lengdegrad
5667 5667 fartsgrense er brukt på gangvei
5668 5668 målemetode
5669 5669 -----
5670 5670 -----
5671 5671 -----
5672 5672 metodist
5673 5673 meksikansk
5674 5674 militært
5675 5675 min. breddegrad
5676 5676 min. lengdegrad
5677 5677 feilstavet nøkkelnavn
5678 5678 blandingsskog
5679 5679 mormoner
5680 5680 motorsport
5681 5681 motortrafikkvei
5682 5682 -----
5683 5683 -----
5684 5684 søle
5685 5685 flerbruk
5686 5686 P-hus
5687 5687 -----
5688 5688 -----
5689 5689 -----
5690 5690 -----
5691 5691 -----
5692 5692 nasjonal
5693 5693 natur
5694 5694 natur-type {0}
5695 5695 Natur
5696 5696 -----
5697 5697 aviser
5698 5698 neste
5699 5699 -----
5700 5700 nei
5701 5701 -----
5702 5702 ingen beskrivelse tilgjengelig
5703 5703 -----
5704 5704 -----
5705 5705 -----
5706 5706 ingen kombinasjon
5707 5707 -----
5708 5708 -----
5709 5709 -----
5710 5710 venstresving forbudt
5711 5711 høyresving forbudt
5712 5712 rett frem forbudt
5713 5713 u-sving forbudt
5714 5714 noder
5715 5715 ingen
5716 5716 langrenn
5717 5717 nord
5718 5718 nordøst
5719 5719 nordvest
5720 5720 ikke slettet
5721 5721 -----
5722 5722 -----
5723 5723 Merknad
5724 5724 begynner
5725 5725 atom
5726 5726 -----
5727 5727 oddetall
5728 5728 -----
5729 5729 -----
5730 5730 -----
5731 5731 nedlagt bane
5732 5732 -----
5733 5733 -----
5734 5734 enveiskjøring-egenskap på node
5735 5735 -----
5736 5736 påbudt venstresving
5737 5737 påbudt høyresving
5738 5738 påbudt rett frem
5739 5739 -----
5740 5740 -----
5741 5741 innstillinger
5742 5742 -----
5743 5743 -----
5744 5744 ortodoks
5745 5745 annen bane
5746 5746 -----
5747 5747 ytre linjesegment
5748 5748 utenfor nedlastet område
5749 5749 -----
5750 5750 -----
5751 5751 -----
5752 5752 -----
5753 5753 parkeringsbillett
5754 5754 partial: de valgte objektene har forskjellige verdier, ikke gjør endringer
5755 5755 -----
5756 5756 -----
5757 5757 -----
5758 5758 fast dekke
5759 5759 -----
5760 5760 fjelltopp
5761 5761 -----
5762 5762 -----
5763 5763 -----
5764 5764 -----
5765 5765 pinsebevegelsen
5766 5766 -----
5767 5767 fotografier
5768 5768 solcelle
5769 5769 brygge
5770 5770 rørgate
5771 5771 nedfart avansert
5772 5772 nedfart enkel
5773 5773 nedfart ekspert
5774 5774 nedfart friløp
5775 5775 nedfart middels
5776 5776 nedfart nybegynner
5777 5777 bane
5778 5778 -----
5779 5779 sted
5780 5780 Planter
5781 5781 plast
5782 5782 -----
5783 5783 -----
5784 5784 -----
5785 5785 -----
5786 5786 politisk
5787 5787 kraft
5788 5788 presbyteriansk
5789 5789 forrige
5790 5790 riksvei
5791 5791 tilkjørselsvei_riksvei
5792 5792 privat
5793 5793 -----
5794 5794 planlagt
5795 5795 -----
5796 5796 -----
5797 5797 -----
5798 5798 buss-, trikk- og togkart
5799 5799 billetter
5800 5800 -----
5801 5801 -----
5802 5802 -----
5803 5803 steinbrudd
5804 5804 -----
5805 5805 jernbane
5806 5806 jernbanegrunn
5807 5807 jernbanebro
5808 5808 jernbane
5809 5809 jernbanepunkt
5810 5810 stryk
5811 5811 rød
5812 5812 Sivområde
5813 5813 Oppdater liste over Porter
5814 5814 Region
5815 5815 lokal
5816 5816 regulært uttrykk
5817 5817 relasjon uten angitt type
5818 5818 relasjoner
5819 5819 -----
5820 5820 -----
5821 5821 -----
5822 5822 -----
5823 5823 fjern fra utvalg
5824 5824 -----
5825 5825 erstatt utvalg
5826 5826 -----
5827 5827 boligvei
5828 5828 restaurant uten navn
5829 5829 butikker
5830 5830 høyre
5831 5831 elvebredd
5832 5832 vei
5833 5833 -----
5834 5834 rundkjøring
5835 5835 rute
5836 5836 rutesegment
5837 5837 -----
5838 5838 -----
5839 5839 -----
5840 5840 -----
5841 5841 Saltmyr
5842 5842 -----
5843 5843 -----
5844 5844 målestokk
5845 5845 Diagram
5846 5846 krattskog
5847 5847 -----
5848 5848 -----
5849 5849 -----
5850 5850 -----
5851 5851 fylkesvei
5852 5852 -----
5853 5853 -----
5854 5854 velg sport:
5855 5855 valgt
5856 5856 utvalg
5857 5857 separat sykkelvei som kjørefelt på en sykkelvei
5858 5858 -----
5859 5859 adkomstvei
5860 5860 service
5861 5861 -----
5862 5862 -----
5863 5863 -----
5864 5864 -----
5865 5865 skyting
5866 5866 butikk
5867 5867 butikk type {0}
5868 5868 -----
5869 5869 Sidespor
5870 5870 -----
5871 5871 -----
5872 5872 -----
5873 5873 -----
5874 5874 Sted
5875 5875 -----
5876 5876 skøyter
5877 5877 -----
5878 5878 ski
5879 5879 -----
5880 5880 snøpark
5881 5881 fotball
5882 5882 -----
5883 5883 sør
5884 5884 sørøst
5885 5885 sørvest
5886 5886 -----
5887 5887 -----
5888 5888 -----
5889 5889 sportssenter
5890 5890 Privat sidespor
5891 5891 stadion
5892 5892 frimerker
5893 5893 -----
5894 5894 -----
5895 5895 stein
5896 5896 bekk
5897 5897 Gater
5898 5898 gatenavn inneholder ss
5899 5899 streng
5900 5900 -----
5901 5901 T-bane
5902 5902 -----
5903 5903 -----
5904 5904 -----
5905 5905 Overflateparkering
5906 5906 -----
5907 5907 Sumpområde
5908 5908 godter
5909 5909 svømming
5910 5910 -----
5911 5911 -----
5912 5912 -----
5913 5913 bordtennis
5914 5914 tamponger
5915 5915 -----
5916 5916 telefonkort
5917 5917 midlertidig
5918 5918 midlertidig ferdselsveitype
5919 5919 -----
5920 5920 stasjon
5921 5921 kommunevei
5922 5922 tekst
5923 5923 -----
5924 5924 -----
5925 5925 -----
5926 5926 -----
5927 5927 -----
5928 5928 Tidevannsflate
5929 5929 -----
5930 5930 tiger-data
5931 5931 -----
5932 5932 -----
5933 5933 -----
5934 5934 til linje
5935 5935 Topografisk
5936 5936 -----
5937 5937 turisme
5938 5938 turisme type {0}
5939 5939 -----
5940 5940 leker
5941 5941 -----
5942 5942 -----
5943 5943 -----
5944 5944 trafikklys
5945 5945 trikk
5946 5946 -----
5947 5947 true: egenskapen er slått på med vilje
5948 5948 -----
5949 5949 -----
5950 5950 tyrkisk
5951 5951 vendesirkel
5952 5952 -----
5953 5953 småvei
5954 5954 ukontrollert
5955 5955 P-kjeller
5956 5956 Uventet kolonnenummer {0}
5957 5957 -----
5958 5958 unitarisk
5959 5959 ukjent
5960 5960 umerket
5961 5961 -----
5962 5962 uten fast dekke
5963 5963 ikke satt
5964 5964 unset: ikke sett egenskap på valgte objekter
5965 5965 -----
5966 5966 Uten egenskaper
5967 5967 linje uten egenskaper
5968 5968 -----
5969 5969 uvanlig kombinasjon av egenskaper
5970 5970 opp
5971 5971 -----
5972 5972 bruk
5973 5973 valideringsfeil
5974 5974 gyldighetssjekk – annet
5975 5975 validerings-advarsel
5976 5976 -----
5977 5977 versjon {0}
5978 5978 via node eller linje
5979 5979 -----
5980 5980 -----
5981 5981 -----
5982 5982 vulkan
5983 5983 kuponger
5984 5984 -----
5985 5985 -----
5986 5986 vann
5987 5987 -----
5988 5988 vannvei
5989 5989 vannvei type {0}
5990 5990 -----
5991 5991 -----
5992 5992 -----
5993 5993 -----
5994 5994 -----
5995 5995 linjer
5996 5996 -----
5997 5997 vest
5998 5998 hvit
5999 5999 Dyreliv
6000 6000 vind
6001 6001 -----
6002 6002 -----
6003 6003 -----
6004 6004 -----
6005 6005 skogsområde
6006 6006 -----
6007 6007 skogsområde
6008 6008 feil ferdselsvei-egenskap på node
6009 6009 -----
6010 6010 Stasjonsområde
6011 6011 ja
6012 6012 -----
6013 6013 -----
6014 6014 -----
6015 6015 -----
6016 6016 -----
6017 6017 zoroastrisk
6018 6018 -----
6019 6019 -----
6020 6020 -----
6021 6021 -----
6022 6022 -----
6023 6023 {0} består av:
6024 6024 -----
6025 6025 -----
6026 6026 -----
6027 6027 -----
6028 6028 {0} meter
6029 6029 -----
6030 6030 -----
6031 6031 {0} noder i linje {1} overstiger maksimalt antall tillatte noder, {2}
6032 6032 {0} noder til nå …
6033 6033 -----
6034 6034 -----
6035 6035 -----
6036 6036 {0} km²
6037 6037 -----
6038 6038 -----
6039 6039 -----
6040 6040 {0} % ({1} / {2}), {3} gjenstår. Laster opp linje «{4}» (ID: {5})
6041 6041 {0}, …
6042 6042 -----
6043 6043 -----
6044m 1 -----
6045m 2 -----
6046m 3 -----
6047m 4 -----
6048m 5 -----
6049m 6 -----
6050m 7 -----
6051m 8 -----
6052m 9 -----
6053m 10 Legg til og flytt en kunstig node til en linje
6054m 10 Legg til og flytt en kunstig node til {0} linjer
6055m 11 La til {0} objekt
6056m 11 La til {0} objekter
6057m 12 -----
6058m 13 -----
6059m 14 Endre egenskap på inntil {0} objekt
6060m 14 Endre egenskap på inntil {0} objekt
6061m 15 Endre {0} objekt
6062m 15 Endre {0} objekt
6063m 16 -----
6064m 17 Konflikt under nedlastingen
6065m 17 Konflikter under nedlastingen
6066m 18 -----
6067m 19 -----
6068m 20 -----
6069m 21 -----
6070m 22 Slett {0} linje
6071m 22 Slett {0} linjer
6072m 23 -----
6073m 24 -----
6074m 25 -----
6075m 26 -----
6076m 27 -----
6077m 28 -----
6078m 29 -----
6079m 30 Sett inn ny node i linje.
6080m 30 Sett inn ny node i {0} linjer.
6081m 31 -----
6082m 32 -----
6083m 33 Sammenslått versjon ({0} oppføring)
6084m 33 Sammenslått versjon ({0} oppføringer)
6085m 34 Flytt {0} node
6086m 34 Flytt {0} noder
6087m 35 Lokal versjon ({0} oppføring)
6088m 35 Lokal versjon ({0} oppføringer)
6089m 36 Åpner {0} fil...
6090m 36 Åpner {0} filer...
6091m 37 -----
6092m 38 -----
6093m 39 -----
6094m 40 -----
6095m 41 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
6096m 41 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
6097m 42 -----
6098m 43 -----
6099m 44 Forenkle linje (fjern {0} node)
6100m 44 Forenkle linjer (fjern {0} noder)
6101m 45 Forenkle {0} linje
6102m 45 Forenkle {0} linjer
6103m 46 -----
6104m 47 -----
6105m 48 -----
6106m 49 -----
6107m 50 Valgt node er ikke del av en linje.
6108m 50 Valgte noder er ikke del av en linje.
6109m 51 Valgt linje inneholder ikke valgt node.
6110m 51 Valgt linje inneholder ikke de valgte nodene.
6111m 52 -----
6112m 53 Tjenerens versjon ({0} oppføring)
6113m 53 Tjenerens versjon ({0} oppføringer)
6114m 54 Mer enn én linje bruker den valgte noden. Velg aktuell linje i tillegg.
6115m 54 Mer enn én linje bruker de valgte nodene. Velg aktuell linje i tillegg.
6116m 55 -----
6117m 56 -----
6118m 57 -----
6119m 58 -----
6120m 59 -----
6121m 60 -----
6122m 61 -----
6123m 62 Dette vil endre opptil {0} objekt.
6124m 62 Dette vil endre opptil {0} objekt.
6125m 63 -----
6126m 64 -----
6127m 65 -----
6128m 66 Oppdaterer egenskaper på inntil {0} objekt
6129m 66 Oppdaterer egenskaper på inntil {0} objekt
6130m 67 -----
6131m 68 -----
6132m 69 -----
6133m 70 -----
6134m 71 -----
6135m 72 -----
6136m 73 et GPS spor med {0} punkt
6137m 73 et GPS spor med {0} punkt
6138m 74 flagg
6139m 74 flagg
6140m 75 node
6141m 75 noder
6142m 76 objekt
6143m 76 objekter
6144m 77 punkt
6145m 77 punkt
6146m 78 relasjon
6147m 78 relasjoner
6148m 79 -----
6149m 80 linje
6150m 80 linjer
6151m 81 -----
6152m 82 {0} består av {1} flagg
6153m 82 {0} består av {1} flagg
6154m 83 {0} består av {1} GPS spor
6155m 83 {0} består av {1} GPS spor
6156m 84 -----
6157m 85 -----
6158m 86 -----
6159m 87 {0} medlem
6160m 87 {0} medlemmer
6161m 88 {0} node
6162m 88 {0} noder
6163m 89 -----
6164m 90 -----
6165m 91 -----
6166m 92 -----
6167m 93 {0} punkt
6168m 93 {0} punkt
6169m 94 {0} relasjon
6170m 94 {0} relasjoner
6171m 95 {0} rute,
6172m 95 {0} ruter,
6173m 96 -----
6174m 97 -----
6175m 98 {0} spor,
6176m 98 {0} spor,
6177m 99 -----
6178m 100 -----
6179m 101 {0} linje
6180m 101 {0} linjer
6181m 102 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.