source: josm/trunk/data/nb.lang@ 4013

Last change on this file since 4013 was 4013, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 77.7 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 # objekter
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 (Kode={0})
17 17 (Hint: Du kan endre hurtigtastene i Innstillinger.)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (Teksten har alt blitt kopiert til utklippstavlen din.)
21 21 -----
22 22 (URL var:
23 23 (Bruk internasjonalt nummer, f.eks. +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 -----
29 29 (intet objekt)
30 30 (ingen)
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 -----
43 43 – En node som er brukt av flere linjer, og en av linjene, eller
44 44 – En node som brukes av flere linjer, eller
45 45 * En node med egenskaper, eller
46 46 – En linje, og en eller flere av nodene som er brukt i flere linjer.
47 47 – En linje som har en eller flere noder, som er brukt av flere linjer, eller
48 48 -----
49 49 … andre typer transport mulig
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 bowling
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 <Ingen GPX-spor er lastet inn>
60 60 -----
61 61 <b>-name:Nan</b> – «Nan» finnes ikke innen navnet.
62 62 <b>Nansens gate</b> – «Nansens» og «gate» i nøkkel eller navn.
63 63 -----
64 64 <b>"Nansens gate"</b> – «Nansens gate» i nøkkel eller navn.
65 65 -----
66 66 <b>child <i>uttrykk</i></b> – alle underobjekter av objektene i uttrykket
67 67 <b>foot:</b> – nøkkel «foot» med hvilken som helst verdi.
68 68 -----
69 69 <b>incomplete</b> – alle uferdige objekter
70 70 <b>modified</b> – alle endrede objekter
71 71 <b>name:Nan</b> – «Nan» finnes innen navnet.
72 72 -----
73 73 <b>oneway?</b> – oneway=yes, true, 1 eller on
74 74 <b>parent <i>uttrykk</i></b> – alle overobjekter av objektene i uttrykket
75 75 -----
76 76 <b>selected</b> – alle objekter i utvalg
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>type:</b> – type objekt (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
80 80 <b>type=*</b> -– nøkkel «type» med hvilken som helst verdi. Prøv også <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>.
81 81 <b>type=route</b> – nøkkel «type» med eksakt verdi «route».
82 82 <b>untagged</b> – alle objekter uten egenskaper
83 83 <b>user:</b>… – alle objekter redigert av angitt bruker
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <h1><a name="top">Tastatursnarveier</a></h1>
94 94 <h1>Kombinasjonstast grupper</h1>
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å avslutte sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
118 118 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å begynne sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 <html>Oppgi by, landsby eller stedsnavn.<br>Bruk nøyaktig skrivemåte som i www.cadastre.gouv.fr .</html>
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Vil du virkelig markere denne saken som ferdig?<br><br>Du kan legge inn tilleggskommentar:</html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Ta et bilde av din GPS mottaker når den viser tid.<br>Vis bildet her.<br>Skriv inn tidspunktet og velg tidssone<hr></html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Openstreetbugs-tillegget bruker den gamle tjeneren på appspot.com.<br>En ny tjener er tilgjengelig på schokokeks.org.<br>Vil du bytte til den nye tjeneren? (Anbefalt)</html>
219 219 <html>Utvalget inneholder data fra OpenStreetBugs.<br>Dataene kan ikke lastes opp. Sjekk lag for opplasting?
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Det finnes ingen lag som kildelaget <br>''{0}''<br> kan sammenføyes med.</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html>Fenne handling krever {0} individuelle<br>download-forespørsler. Ønsker du<br>å fortsette?</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Opplasting av ubehandlede GPS-data som kortdata betraktes som skadeligt <br>Se her for å laste inn GPS spor:
238 238 -----
239 239 <html>Opplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en node, linje ellerrelasjon.<br><br>Trykk <strong>{0}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{1}</strong> for å avbryte operasjonen og fortsette å redigere.<br></html>
240 240 <html>Opplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en<br>lokal node, linje eller relasjon.<br>Konflikten er forårsaket av <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>tjeneren har versjon {2}, lokal versjon er {3}.<br><br>Trykk <strong>{4}</strong> for å synkronisere kun konfliktelementet.<br>Trykk <strong>{5}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{6}</strong> for å gå tilbake og fortsette å redigere.<br></html>
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>Opplasting til tjeneren <strong>feilet</strong> fordi nåværende datasett<br>bryter en forhåndsbetingelse.<br>Feilmelding:<br>{0}</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 <html>Verdien på "source" er aktivisert ved automatisk kildeangivelse</html>
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 <p>Pseudo-kombinasjonstasten ''disabled'' vil ta ut snarveien.</p>
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 <u>Spesialsøk:</u>
279 279 <ikke angitt>
280 280 > bunn
281 281 > topp
282 282 A etter Avstand
283 283 A etter Tid
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 Et tilleggsprogram for å vektorisere vannkant på Landsat bilder.
289 289 -----
290 290 En spesiell håntering for det franske landregisterets WMS tjener
291 291 Et eget programtillegg for fransk Cadastre wms (matrikkel) på www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Du finner betingelser for bruk her (på fransk): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>før du laster inn data med dette programtillegget.
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 API-krav ikke møtt
299 299 API versjon: {0}
300 300 -----
301 301 Revet jernbane
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 Om
309 309 Om JOSM
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Adkomst
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 -----
321 321 -----
322 322 I følge nformasjon i tilleggsprogram, er {0} opphavsmann.
323 323 kundekort
324 324 -----
325 325 Nøyaktighet på Douglas-Peucker linjeforenkling, målt i grader.<br>Lave verdier gir flere noder og mer nøyaktige linjer. Standard er 0.0003.
326 326 -----
327 327 Handling
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Legg til
337 337 -----
338 338 -----
339 339 Legg til URL for liste over programtillegg.
340 340 Legg til node …
341 341 Tilføy egenskaper
342 342 -----
343 343 Legg inn kilde ( source=...) på element?
344 344 -----
345 345 Legg til en merknad
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Tilføy et nytt nøkkel/verdi-sett til alle objekter
349 349 -----
350 350 Legg til en node i eksisterende linje
351 351 -----
352 352 Tilføy en ny kilde til lista.
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Legg til en node ved å skrive inn lengde- og breddegrad.
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Legg til informasjon om opphavsperson
365 365 -----
366 366 Legg alle inn i startutvalget. Kan være søketekst som i Google eller en URL som returnerer osm-xml
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Legg til nytt lag
373 373 Legg til node
374 374 Legg til node i linje
375 375 Legg til node i linje og lag tilknytning
376 376 Legg til node {0}
377 377 -----
378 378 Legg til relasjon {0}
379 379 Legg til lag for ruteplanlegger
380 380 -----
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 -----
389 389 Legg til linje {0}
390 390 Noder er lagt til i alle skjæringspunkt
391 391 -----
392 392 -----
393 393 Interpoler adresser
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 Adresser
401 401 -----
402 402 Legger inn en tester for objektmaler i hjelpemenyen til hjelp ved redigering av objektmaler (fohåndsvising av dialog). JAR-fila kan også kjøres selvstendig.
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 Tilpass WMS
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 Juster posisjonen på WMS-laget (kun rasterbilder)
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Juster tidssone og forskyvning
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Administrativt senter
417 417 Fylkesgrense
418 418 Administrativt nivå
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 Avanserte innstillinger
423 423 -----
424 424 -----
425 425 -----
426 426 -----
427 427 Taubaner og -heiser
428 428 -----
429 429 -----
430 430 Flyplass
431 431 -----
432 432 Sprit og vin
433 433 -----
434 434 Juster nodene til en sirkel
435 435 Juster nodene til en linje
436 436 -----
437 437 -----
438 438 -----
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 Alle
445 445 -----
446 446 Alle formater
447 447 -----
448 448 Alle punkt og track linjervil tegnes med samme farge. Kan endres i Oppsett for Lag.
449 449 -----
450 450 Hageparseller
451 451 Legger inn markører eller Noder på gps posisjon.
452 452 Tillat nedlastning av dine private GPS-spor
453 453 Tillat lesing av dine innstillinger
454 454 Tillat opplastning av GPS-spor
455 455 Tillat opplastning av kartdata
456 456 Tillat endring av dine innstillinger
457 457 Tillatt trafikk:
458 458 Tillat stabling av flere lag
459 459 Tillater å åpne gpx/osm filer som går utenfor aktuelt skjermbilde
460 460 Lar deg anonymisere tidsstempler og raskt slette deler av store GPX-spor.
461 461 Tillater brukeren å lage flere fargepaletter og velge blant de. Endre farger og lagre som ny palett. Benyttes for å bytte til hvit bakgrunn med passende farger for bedre synbarhet i sollys. Se dialog i JOSM innstillinger og Kart innstillinger (Rart men sant :-)
462 462 -----
463 463 -----
464 464 -----
465 465 Lar deg importere forskjellige dataformater direkte i JOSM.
466 466 -----
467 467 Tillater å justere fargen etter gjennomsnittsfarten.
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 -----
472 472 Fjellstue
473 473 -----
474 474 allerede registrert en konflikt for primitiv "{0}"
475 475 -----
476 476 Gi nytt navn på fil også
477 477 -----
478 478 -----
479 479 Oppdater alltid uten å spørre
480 480 -----
481 481 -----
482 482 Antall seter
483 483 -----
484 484 -----
485 485 En OSM-datavalidator, som sjekker for typiske feil gjort av brukere og programmer.
486 486 -----
487 487 -----
488 488 Det oppsto feil i programtillegget {0}
489 489 Klarte ikke synkronisere bildene med GPX-sporet. Bruk glidebryterne for å synkronisere bildene manuelt.
490 490 En feil oppstod: {0}
491 491 Det oppstod en uventet feil som kan stamme fra programtillegget «{0}».
492 492 -----
493 493 Det oppstod en ukjent feil
494 494 Vinkel
495 495 Vinkel mellom to valgte Noder
496 496 -----
497 497 Et programtillegg for å knytte bilder til Waypoint i en GPX fil. En koblig opprettes når 'name', 'cmt' eller 'desc' egenskapen på et waypoint stemmer med filenavnet til et bilde.
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 Utfør endringer
502 502 Bruk Objektmal
503 503 Bruk løsninger
504 504 -----
505 505 -----
506 506 Bruk udjevning på kartvisningen for et mere glatt utseende.
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Ta i bruk løste konflikter og lukk vinduet
510 510 Bruk valgte endringer
511 511 Bruk egenskaper i utklippstavla på alle valgte element.
512 512 -----
513 513 -----
514 514 -----
515 515 -----
516 516 -----
517 517 Gjennomføre?
518 518 Oppstillingsplass
519 519 -----
520 520 Arkeologisk plass
521 521 Bueskyting
522 522 Vil du virkelig fortsette?
523 523 Er du sikker?
524 524 Område
525 525 -----
526 526 -----
527 527 Kunstsenter
528 528 Kunstverk
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 -----
537 537 -----
538 538 Turn
539 539 OBS: Benytt bare ekte tastaturtaster!
540 540 Attraksjon
541 541 -----
542 542 -----
543 543 Ingen lydenhet tilgjengelig
544 544 Lydinnstillinger
545 545 Lyd-markører fra {0}
546 546 Lyd synkronisert i punkt {0}.
547 547 -----
548 548 Lydomviser
549 549 Lydomvisning via mobiltelefon
550 550 Australsk fotball
551 551 -----
552 552 -----
553 553 -----
554 554 -----
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 Opphavsmann
560 560 Opphavsperson: {0}
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 Opphavsmenn
568 568 Automatisk
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 Auto-sentrer
577 577 Automatisk forslag
578 578 -----
579 579 Lagre LiveData automatisk
580 580 -----
581 581 Minibank
582 582 -----
583 583 Automatisk nedlasting
584 584 Korriger egenskap automatisk
585 585 Lag automatisk lydmerker fra punkt i track (heller enn egne waypoints)med navn eller beskrivelse.
586 586 -----
587 587 Lag automatisk eget markørlag for waypoints ved åpning av GPX lag.
588 588 -----
589 589 Tilgjengelig
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 B etter Avstand
598 598 B etter Tid
599 599 -----
600 600 Babyboks
601 601 Tilbake
602 602 -----
603 603 Ryggstø
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 -----
609 609 -----
610 610 Stengsel
611 611 -----
612 612 Enkel
613 613 Basseng
614 614 -----
615 615 Batterier
616 616 Slagmark
617 617 Havbukt
618 618 Strand
619 619 -----
620 620 Fyrlykt
621 621 Benk
622 622 -----
623 623 Drikke
624 624 -----
625 625 Sykkel
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 Sykkelforretning
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 Blankt lag
635 635 Steinblokk
636 636 -----
637 637 Tavleinnhold
638 638 Skipsverft
639 639 Sperresøyle
640 640 Bokhandel
641 641 -----
642 642 Bokmerker
643 643 Tollstasjon
644 644 Botanisk navn
645 645 Begge
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Grenser
649 649 Grense
650 650 Grensestein
651 651 -----
652 652 Grensetype
653 653 Yttergrense for arbeidsområde
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Bro
659 659 -----
660 660 -----
661 661 Rivningsområde
662 662 -----
663 663 -----
664 664 -----
665 665 Feilrapporter
666 666 -----
667 667 Bygning
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 Bygninger
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 Støtfangergjerde
678 678 Busspor
679 679 Bussplatform
680 680 Busstasjon
681 681 Bussholdeplass
682 682 Bussluse
683 683 Slakter
684 684 C etter Avstand
685 685 C etter Tid
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Taubane
690 690 -----
691 691 Feil i mellomlager format
692 692 Feil Lambert sone på mellomlager
693 693 -----
694 694 Matrikkel
695 695 Fransk Cadastre: {0}
696 696 Feil URL for lesing av Matrikkel.
697 697 Kafé
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 Campingplass
703 703 Kan ikke tegne utenfor verden.
704 704 -----
705 705 -----
706 706 Kanal
707 707 Avbryt
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 Avbryt konfliktløsning og lukk vinduet
714 714 -----
715 715 Avbryt operasjon
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Kan ikke legge til node utenfor kartet.
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 Kan ikke bruke uavgjort sammenslåing for egenskap
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 Kan ikke laste rxtxSerial.dll fil. Trenger du support til installasjon, forsøk Globalsat hjemmeside på http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 Kan ikke flytte objekter utenfor kartet.
737 737 -----
738 738 -----
739 739 kan ikke løse uavgjort konflikt
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Kan ikke gjøre om kommando "{0}" fordi lag "{1}" ikke lenger er tilgjengelig
745 745 Kano
746 746 Bokser
747 747 Kapasitet
748 748 -----
749 749 Lagre GPS spor
750 750 Bil
751 751 Bilforretning
752 752 Campingvognplass
753 753 -----
754 754 Valuta
755 755 Slott
756 756 Ferist
757 757 Huleinngang
758 758 Kirkegård
759 759 Sentrer GPS nå
760 760 Sentrer LiveGPS-laget til nåværende position.
761 761 Midtstill kartbilde
762 762 Stolheis
763 763 Feriehytter
764 764 -----
765 765 Endre egenskaper
766 766 -----
767 767 Endre retninger?
768 768 Bytt område
769 769 Endre node {0}
770 770 -----
771 771 Skift relasjon
772 772 Endre rolle for relasjonsmedlem {0} {1}
773 773 Endre relasjon {0}
774 774 Bytt oppløsning
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 Endre verdier?
780 780 Endre linje {0}
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 -----
795 795 Bytt tastatursnarvei manuelt.
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 Se etter FIXMEs
803 803 -----
804 804 Sjekk egenskabsnøkler
805 805 Sjekk egenskapsverdier.
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 Sjekker om linjer har identiske etterfølgende Noder.
810 810 -----
811 811 Hygiene
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 Velg
818 818 -----
819 819 Velg en farge
820 820 Velg en farge for {0}g
821 821 Velg en lisens
822 822 -----
823 823 -----
824 824 Velg fra …
825 825 -----
826 826 Velg OSM-objekt-type
827 827 -----
828 828 -----
829 829 Kirke
830 830 Kino
831 831 -----
832 832 Storby
833 833 Bygrense
834 834 Bymur
835 835 By/sted
836 836 -----
837 837 Kommunegrense
838 838 -----
839 839 Slett
840 840 -----
841 841 Slett rute
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 Klikk og dra for å flytte plassering
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 Klikk for å avbryte åpningen av eksterne nettlesere
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 Klikk for å velge plassering.
860 860 -----
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 Klikk for å fortsette og åpne {0} nettlesere
869 869 -----
870 870 -----
871 871 -----
872 872 Klikk for å slette. Shift: slett linjesegment. Alt: Ikke slett ubrukte noder når linjer slettes. Ctrl: slett objekt med referanse.
873 873 -----
874 874 Trykk for å laste ned alle linjer overordnet node {0}
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Klikk for at minimere/maksimere panelet
878 878 -----
879 879 Klikk for å fjerne plassering
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Klippe
893 893 Klatring
894 894 -----
895 895 Lukk
896 896 Lukk likevel
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 Steng dialog og avbryt nedlasting
901 901 Steng åpent endringsset
902 902 -----
903 903 Lukk vinduet
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 Lukk dialogen og opprett et nytt punkt.
909 909 -----
910 910 Lukk dialogen og ikke opprett et nytt punkt.
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 Lukk panelet. Du kan åpne det med knappene i venstre verktøygruppe.
916 916 -----
917 917 -----
918 918 -----
919 919 -----
920 920 Nærmere forklaring
921 921 Nærmere beskrivelse
922 922 Stenger åpent endringsset
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 Lukker endringssett …
927 927 Klær
928 928 -----
929 929 Kystlinje
930 930 Kystlinjer.
931 931 -----
932 932 Mynter
933 933 Høyskole
934 934 Farge
935 935 Farge (hex)
936 936 -----
937 937 Fargepalett
938 938 Farge Palett
939 939 -----
940 940 Farger
941 941 -----
942 942 Punkt og track linjer får farge etter hastighet.
943 943 Farger brukt av forskellige objekt i JOSM.
944 944 Farge
945 945 -----
946 946 Sammenføy linjer
947 947 Sammenføy flere linjer til én
948 948 Sammenføy {0} linjer
949 949 Kombinert gang- og sykkelvei
950 950 -----
951 951 Kommandoliste
952 952 -----
953 953 -----
954 954 -----
955 955 -----
956 956 -----
957 957 Næringsområde
958 958 Offentlig
959 959 -----
960 960 -----
961 961 Kommune avgrensing: {0}
962 962 -----
963 963 Kommunikasjon er opprettet med {0} med protocol versjon {1}
964 964 -----
965 965 Sammenlikn
966 966 -----
967 967 Dataelektronikk
968 968 -----
969 969 Konfigurer
970 970 Konfigurer enhet
971 971 Konfigurer områder for programtillegg
972 972 -----
973 973 Konfigurer tilgjengelige programtillegg
974 974 Oppsett for Ruteplanlegger
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 -----
985 985 -----
986 986 Bekreft Remote Control handlinger
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Konflikt
990 990 Konfliktløsning
991 991 -----
992 992 -----
993 993 Konflikter
994 994 Konflikter avdekkeet
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 Knytt eksisterende linje til node
1001 1001 Koble til gpsd-tjener og vis nåværende posisjon i LiveGPS-lag
1002 1002 Tilkoblet
1003 1003 Knyttet endenode nær annen linje
1004 1004 Kobler opp
1005 1005 Kobler til …
1006 1006 Feil i forbindelsen
1007 1007 Tilkobling mislykkes
1008 1008 Innstillinger for tilkobling
1009 1009 Innstillinger for forbindelse til OSM-tjeneren
1010 1010 Tilkobling mislykkes
1011 1011 -----
1012 1012 Veiarbeid
1013 1013 Byggeplass
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Kontakter OSM-tjeneren …
1019 1019 Kobler til tjener …
1020 1020 Kobler til WMS-tjener …
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 Kontinent
1024 1024 Fortsett
1025 1025 -----
1026 1026 Fortsett å løse
1027 1027 -----
1028 1028 Fortsett samme linje fra siste node.
1029 1029 -----
1030 1030 Sentrer LiveGPS-laget løpende til den nåværende posisjon.
1031 1031 -----
1032 1032 Bidrag
1033 1033 Minimarked
1034 1034 -----
1035 1035 Konvertér til GPX-lag
1036 1036 Konverter til GPX lag med anonymisert tid
1037 1037 Konverter til datalag
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 Konverter linje til individuelle husnummer.
1042 1042 Konvertert fra: {0}
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 Importerte koordinater:
1046 1046 -----
1047 1047 Koordinater:
1048 1048 Kopier
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Kopier valgte lokale elementer til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
1052 1052 Kopier valgte lokale elementer til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
1053 1053 Kopier valgte lokale elementer til slutten av lista over sammenslåtte elementer
1054 1054 Kopier valgte lokale elementer til starten av lista over sammenslåtte elementer
1055 1055 Kopi av {0}
1056 1056 Kopier valgte objekter til utklippstavla.
1057 1057 -----
1058 1058 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
1059 1059 Kopier valgte elementer på tjeneren til starten av lista over sammenslåtte elementer
1060 1060 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
1061 1061 Kopier valgte elementer på tjeneren til slutten av lista over sammenslåtte elementer
1062 1062 Kopier til utklippstavlen og lukk
1063 1063 -----
1064 1064 Kopi {1} av {0}
1065 1065 Opphavsrett (URL)
1066 1066 År for opphavsrett
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 Jevnfør
1070 1070 Jevnfør bilder med GPX spor
1071 1071 Juster til GPX
1072 1072 Ingen tilgang til data fil(er):\n{0}
1073 1073 Kunne ikke hente bilde
1074 1074 -----
1075 1075 Kan ikke sammenføye linjer. (Kan ikke bli sammenhengende nodestreng)
1076 1076 Kunne ikke koble til OSM-tjeneren. Kontroller internett-tilkoblingen din.
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Kunne ikke finne element-typen
1080 1080 -----
1081 1081 Kunne ikke finne advarsels-niveå
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 Kan ikke laste inn programtillegg {0}. slettes fra innstillinger?
1085 1085 Klarte ikke lese innstillinger fra tjener.
1086 1086 Kunne ikke tolke Lat / Lon eller zoom. Sjekk input.
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 Klarte ikke lese «{0}»
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 Kunne ikke lese definisjon for surveyor : {0}
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 Klarte ikke å lese egenskapslista for Objektmaler: {0}
1099 1099 -----
1100 1100 Kunne ikke endre filnavn "{0}"
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Kunne ikke laste opp innstillinger. Årsak: {0}
1105 1105 -----
1106 1106 Kunne ikke oprette ny feilrapport. Resultat: {0}
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 Land
1110 1110 Landskode
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 Kommune
1114 1114 Kurs
1115 1115 Domstol
1116 1116 -----
1117 1117 Tildekt drikkevannskilde
1118 1118 Kran
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 Lag en sirkel
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 Lag en sirkel fra tre valgte noder.
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 Lag rutenett med linjer
1132 1132 Lag et rutenett med linjer.
1133 1133 -----
1134 1134 Oprett ny relasjon
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 Tegn områder
1142 1142 Lag audio merker på posisjon på GPS track som stemmer med tidskoden på importert WAV fil.
1143 1143 -----
1144 1144 Lag avgrensing
1145 1145 -----
1146 1146 Lag bygninger
1147 1147 Lag et rutenett av linjer
1148 1148 Oprett feilrapport
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 Lag ny node.
1154 1154 -----
1155 1155 Skap ny relasjon i lag "{0}"
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 Del opp lang bygning i separate hus.
1169 1169 Lag og håntere addressenoder og bygninger i den Tsjekkiske Republikk
1170 1170 -----
1171 1171 Bygger opp hovedskjermbilde
1172 1172 -----
1173 1173 Kredittkort
1174 1174 -----
1175 1175 Cricketnett
1176 1176 Betingelser
1177 1177 Krocket
1178 1178 Kryssende sykkelvei
1179 1179 Kryssende ridevei
1180 1180 Fotgjengerfelt
1181 1181 Betjent fotgjengerfelt
1182 1182 -----
1183 1183 Type fotgjengerfelt
1184 1184 -----
1185 1185 Kryssende linjer
1186 1186 Kryssende linjer.
1187 1187 Kjøkken
1188 1188 -----
1189 1189 Aktuelt utvalg
1190 1190 -----
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 Nåværende verdi er standard.
1194 1194 -----
1195 1195 -----
1196 1196 -----
1197 1197 Selvvalgt WMS-adresse
1198 1198 Tilpass farge
1199 1199 Tilpass linjetegning
1200 1200 Tilpass element i verktøylinja
1201 1201 Skjæring
1202 1202 Halvbommer
1203 1203 -----
1204 1204 Sykling
1205 1205 -----
1206 1206 Tsjekkisk CUZK:KM
1207 1207 Tsjekkisk UHUL:ORTOFOTO
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Demning
1211 1211 Datalag {0}
1212 1212 Format på Data logg
1213 1213 -----
1214 1214 Beskrivelse av datakilde. Standard: Landsat.
1215 1215 Datakilder
1216 1216 Data-validator
1217 1217 Data med feil. Last opp uansett?
1218 1218 Database er tatt ned for vedlikehold
1219 1219 -----
1220 1220 Dato
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 Bankkort
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 Desimalgrader
1227 1227 -----
1228 1228 Zoom ut
1229 1229 -----
1230 1230 Dedikert ridevei
1231 1231 Dedikert sykkelvei
1232 1232 Dedikert gangvei
1233 1233 Standard
1234 1234 Standard (automatisk valgt)
1235 1235 Standardverdien er for øyeblikket ukjent (innstillingen har ikke vært i bruk ennå).
1236 1236 Standardverdien er «{0}».
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 Slett
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 -----
1245 1245 Slettemodus
1246 1246 DSlett egenskaper
1247 1247 Slett linjer som ikke er del av en indre multipolygon.
1248 1248 -----
1249 1249 Slett doble linjer
1250 1250 -----
1251 1251 Slett fra relasjon
1252 1252 -----
1253 1253 -----
1254 1254 Slett ufulstendige medlemer?
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 Slett noder eller linjer.
1258 1258 Slette node utenfor data-områder?
1259 1259 Slette noder utenfor nedlastede data-områder
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 Slett valgte objekter.
1264 1264 -----
1265 1265 -----
1266 1266 Fjern den valgte nøkkel i alle objekt
1267 1267 -----
1268 1268 Slet valgt relasjon
1269 1269 Fjern valgte palett fra lista.
1270 1270 Slett den valgte kilden fra lista.
1271 1271 -----
1272 1272 -----
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 Slett overflødige noder fra en linje.
1276 1276 -----
1277 1277 Slett linje {0}
1278 1278 -----
1279 1279 -----
1280 1280 Slettestatus:
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 Slettet node {0} er del av linje {1}
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 Slettet linje {0} inneholder noder
1287 1287 -----
1288 1288 Trosretniing
1289 1289 Tannlege
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 Beskriv problemet nøyaktig
1294 1294 Beskrivelse
1295 1295 Beskrivelse: {0}
1296 1296 Karttype
1297 1297 Detaljer
1298 1298 -----
1299 1299 -----
1300 1300 -----
1301 1301 -----
1302 1302 -----
1303 1303 Fant ikke noe objekt med ID {0} i dette datasettet
1304 1304 -----
1305 1305 -----
1306 1306 -----
1307 1307 Vanskelighetsgrad
1308 1308 -----
1309 1309 Dilution of Position (rød = bra, green = dårlig (hvis noen)
1310 1310 Retning
1311 1311 Retningsindex '{0}' ble ikke funnet
1312 1312 Retning for søk etter land
1313 1313 Retning for søk etter land. Standard: øst.
1314 1314 Deaktiver
1315 1315 Slå av Data logg hvis avstand er mindre enn
1316 1316 Slå av loggføring når fart kommer under
1317 1317 -----
1318 1318 Fjern programtillegg
1319 1319 -----
1320 1320 -----
1321 1321 Forkast og avslutt
1322 1322 Reseptlevering
1323 1323 -----
1324 1324 -----
1325 1325 Visningsinnstillinger
1326 1326 -----
1327 1327 Vis et bevegelig icon som viser hvor på GPS track du er når lyde er innspilt.
1328 1328 -----
1329 1329 -----
1330 1330 Vis koordinater som
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 Vis historikk for OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1334 1334 Vis live lydspor.
1335 1335 Vis foto uten geotag posisjon
1336 1336 Vis objektinformasjon om OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1337 1337 Vis lyd-menyen.
1338 1338 Om programmet
1339 1339 -----
1340 1340 Vis historikk på alle valgte objekt.
1341 1341 -----
1342 1342 -----
1343 1343 -----
1344 1344 -----
1345 1345 Vis tema i OpenStreetBugs
1346 1346 -----
1347 1347 Jevn fordeling av noder
1348 1348 Fordel valgte noder med lik avstand etter en linje.
1349 1349 -----
1350 1350 Nedlagt jernbane
1351 1351 Dike
1352 1352 Ikke bruk endringer
1353 1353 -----
1354 1354 Tegn ikke piler uten at det er minst denne avstand fra forrige punkt.
1355 1355 Tegn ikke linjer mellem punkt i dette laget.
1356 1356 Ikke behov for å bytte modus. (Potlatch-metode)
1357 1357 -----
1358 1358 -----
1359 1359 -----
1360 1360 Ikke gjør noe
1361 1361 -----
1362 1362 Vil du tillate dette?
1363 1363 -----
1364 1364 -----
1365 1365 Vil du slette dem uansett?
1366 1366 -----
1367 1367 Byggevare
1368 1368 Tørrdokk
1369 1369 Lege
1370 1370 -----
1371 1371 Hundeløp
1372 1372 -----
1373 1373 -----
1374 1374 -----
1375 1375 -----
1376 1376 Ned
1377 1377 Last ned
1378 1378 -----
1379 1379 -----
1380 1380 Laster ned data
1381 1381 Last ned GPS punkt fra Globalsat dg100 data logger direkte til JOSM
1382 1382 -----
1383 1383 Last ned bilder fra fransk Cadastre WMS
1384 1384 Last ned sted
1385 1385 Last ned medlemmer
1386 1386 -----
1387 1387 -----
1388 1388 Last ned OSM-objekter via ID.
1389 1389 Last ned objekt
1390 1390 Last ned objekt...
1391 1391 Last ned programtillegg
1392 1392 -----
1393 1393 -----
1394 1394 -----
1395 1395 -----
1396 1396 Last ned URL
1397 1397 -----
1398 1398 -----
1399 1399 -----
1400 1400 -----
1401 1401 -----
1402 1402 Områdets størrelse OK, størrelsen vil sannsynligvis aksepteres av tjener
1403 1403 Området er for stort; vil sandsynligvis bli avvist av tjener
1404 1404 Last ned som nytt lag
1405 1405 -----
1406 1406 -----
1407 1407 -----
1408 1408 -----
1409 1409 Last ned data
1410 1410 Last ned alle som rå GPS-filer. Kan være x1,y1,x2,y2. en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1411 1411 Last ned alle. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1412 1412 Last ned alt innenfor:
1413 1413 Last ned fra OSM langs dette spor
1414 1414 Last ned fra OSM …
1415 1415 -----
1416 1416 -----
1417 1417 -----
1418 1418 -----
1419 1419 Last ned kartdata fra OSM-tjeneren.
1420 1420 -----
1421 1421 -----
1422 1422 -----
1423 1423 -----
1424 1424 -----
1425 1425 -----
1426 1426 Last ned objekt
1427 1427 Last ned objekt...
1428 1428 -----
1429 1429 Last ned overordnede linjer/relasjoner …
1430 1430 -----
1431 1431 -----
1432 1432 -----
1433 1433 -----
1434 1434 -----
1435 1435 Last ned medlemer av relasjon
1436 1436 -----
1437 1437 -----
1438 1438 -----
1439 1439 -----
1440 1440 -----
1441 1441 Last ned områdeavgrensing
1442 1442 Last ned områdeavgrensing som rå gps
1443 1443 -----
1444 1444 -----
1445 1445 -----
1446 1446 -----
1447 1447 -----
1448 1448 Last ned området i URL (with lat=x&lon=y&zoom=z)
1449 1449 -----
1450 1450 Last ned synlige kartbilder
1451 1451 -----
1452 1452 Last ned {0} av {1} ({2} gjenstår)
1453 1453 Laster ned GPX-data
1454 1454 Nedlaster:
1455 1455 Laster ned GPS-data
1456 1456 Laster ned OSM-data …
1457 1457 Laster ned programtillegg {0} …
1458 1458 Laster ned "Dagens melding"
1459 1459 -----
1460 1460 -----
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 Laster ned data
1465 1465 -----
1466 1466 Laster ned historikk …
1467 1467 Laster ned bildefil …
1468 1468 Laster ned åpne endringsset
1469 1469 -----
1470 1470 Laster ned punkt {0} til {1}...
1471 1471 -----
1472 1472 Laster ned refererende linjer …
1473 1473 -----
1474 1474 Laster ned {0}
1475 1475 -----
1476 1476 T-krokheis
1477 1477 -----
1478 1478 -----
1479 1479 Dra og slipp avspillingsmarkør der du vil avspilling skal starte; Shift+slipp synkroniserer audio i dette punktet.
1480 1480 -----
1481 1481 -----
1482 1482 -----
1483 1483 -----
1484 1484 -----
1485 1485 -----
1486 1486 -----
1487 1487 -----
1488 1488 Drenering
1489 1489 Tegn
1490 1490 Tegn retningspiler.
1491 1491 -----
1492 1492 Trekk et rektangel rundt data lastet ned fra WMS-tjener.
1493 1493 Trekk ut et fritt valgt rektangel og slipp museknappen.
1494 1494 -----
1495 1495 Tegn omfang af nedlastede data
1496 1496 Vis grenser for nedlatede data.
1497 1497 -----
1498 1498 Tegn retningspiler på linjer mellom GPS-punkt.
1499 1499 Tegn retningspiler på linjestykker.
1500 1500 Tegn inaktive lag i annen farge
1501 1501 Tegn store GPS-punkt.
1502 1502 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1503 1503 Tegn linjer mellem punkter i dette laget.
1504 1504 Tegn linjer mellom GPS-punkt
1505 1505 Trekk linjer mellom GPS-punkt.
1506 1506 Tegn noder
1507 1507 -----
1508 1508 -----
1509 1509 Tegn elastisk hjelpelinje
1510 1510 Tegn segment-nummer
1511 1511 Tegn omrisset av data hentet fra tjeneren.
1512 1512 Tegn retningspiler ved hjelp av tabellopslag i stedet for kompleks matematik.
1513 1513 Tegn inaktive datalag i en annen farge.
1514 1514 Tegn nummer for linjesegmenter i hver linje.
1515 1515 Tegn virtuelle noder i utvalg-tilstand
1516 1516 Tegn virtuelle noder i utvalget for lettere å endre linjer.
1517 1517 Drikkevann
1518 1518 -----
1519 1519 -----
1520 1520 Slett eksisterende sti
1521 1521 -----
1522 1522 Renseri
1523 1523 Kopier til {0} noder
1524 1524 Fordoble
1525 1525 Dupliser lag
1526 1526 Dupliser hurtigtast for knappen «{0}» – knappen blir ignorert.
1527 1527 -----
1528 1528 Dupliser noder som er med i flere linjer.
1529 1529 -----
1530 1530 Fordoble utvalget ved å kopiere og umiddelbart lime inn.
1531 1531 -----
1532 1532 Dobbelt-Noder
1533 1533 Doble linjenoder
1534 1534 Doble linjenoder.
1535 1535 Doble linjer
1536 1536 E-post
1537 1537 -----
1538 1538 -----
1539 1539 -----
1540 1540 -----
1541 1541 -----
1542 1542 -----
1543 1543 -----
1544 1544 -----
1545 1545 Last enkelt ned data langs strekninger av sammenknyttede veier.
1546 1546 Endre
1547 1547 Rediger bowling
1548 1548 Rediger adresseinformasjon
1549 1549 Rediger interpolasjon
1550 1550 -----
1551 1551 Rediger fylkesgrense
1552 1552 -----
1553 1553 Rediger sprit og vin
1554 1554 Rediger hageparseller
1555 1555 Rediger fjellstue
1556 1556 -----
1557 1557 Rediger arkeologisk plass
1558 1558 Rediger bueskyting
1559 1559 Rediger kunstsenter
1560 1560 Rediger kunstverk
1561 1561 Rediger turn
1562 1562 Rediger attraksjon
1563 1563 Rediger australsk fotball
1564 1564 Rediger minibank
1565 1565 Rediger babyboks
1566 1566 Rediger baker
1567 1567 Rediger bank
1568 1568 Rediger bar
1569 1569 Rediger baseball
1570 1570 Rediger basseng
1571 1571 Rediger basketball
1572 1572 Rediger slagmark
1573 1573 Rediger havbukt
1574 1574 Rediger strand
1575 1575 -----
1576 1576 Rediger fyrlykt
1577 1577 Rediger drikke
1578 1578 Rediger sykkelparkering
1579 1579 Rediger sykkelutleie
1580 1580 Rediger sykkelforretning
1581 1581 Rediger Biergarten
1582 1582 Rediger skipsverft
1583 1583 Rediger sperresøyle
1584 1584 Rediger bokhandel
1585 1585 Rediger tollstasjon
1586 1586 Rediger boule
1587 1587 Rediger grense
1588 1588 Rediger grensestein
1589 1589 -----
1590 1590 Rediger bowls
1591 1591 Rediger bro
1592 1592 Rediger ridevei
1593 1593 Rediger rivningsområde
1594 1594 Rediger støtfangergjerde
1595 1595 Rediger busspor
1596 1596 Rediger bussplattform
1597 1597 Rediger busstasjon
1598 1598 Rediger bussholdeplass
1599 1599 Rediger slakter
1600 1600 Rediger taubane
1601 1601 -----
1602 1602 Rediger kafé
1603 1603 Rediger campingplass
1604 1604 -----
1605 1605 Rediger kanal
1606 1606 Rediger kano
1607 1607 Rediger bilutleie
1608 1608 Rediger verksted
1609 1609 Rediger bildeling
1610 1610 Rediger bilforretning
1611 1611 Rediger bilvask
1612 1612 Rediger campingvognplass
1613 1613 Rediger slott
1614 1614 Rediger ferist
1615 1615 Rediger huleinngang
1616 1616 Rediger kirkegård
1617 1617 Rediger stolheis
1618 1618 Rediger feriehytter
1619 1619 -----
1620 1620 Rediger hygiene
1621 1621 -----
1622 1622 Rediger kino
1623 1623 Rediger storby
1624 1624 Rediger bygrenseskilt
1625 1625 Rediger kommunegrense
1626 1626 Rediger klippe
1627 1627 Rediger klatring
1628 1628 -----
1629 1629 -----
1630 1630 Rediger kystlinje
1631 1631 Rediger høyskole
1632 1632 Rediger næringsområde
1633 1633 Rediger offentlig
1634 1634 Rediger dataelektronikk
1635 1635 -----
1636 1636 Rediger byggeplass
1637 1637 -----
1638 1638 Rediger kontinent
1639 1639 Rediger minimarked
1640 1640 -----
1641 1641 Rediger land
1642 1642 Rediger kommune
1643 1643 Rediger domstol
1644 1644 Rediger tildekt drikkevannskilde
1645 1645 Rediger kran
1646 1646 Rediger cricket
1647 1647 Rediger cricketnett
1648 1648 Rediger krocket
1649 1649 Rediger fotgjengerfelt
1650 1650 -----
1651 1651 Rediger sykkelvei
1652 1652 Rediger sykling
1653 1653 Rediger demning
1654 1654 -----
1655 1655 Rediger tannlege
1656 1656 -----
1657 1657 Rediger nedlagt jernbane
1658 1658 Rediger dike
1659 1659 Rediger byggevare
1660 1660 Rediger tørrdokk
1661 1661 Rediger lege
1662 1662 -----
1663 1663 Rediger hundeløp
1664 1664 Rediger T-krokheis
1665 1665 Rediger drenering
1666 1666 Rediger drikkevann
1667 1667 -----
1668 1668 Rediger renseri
1669 1669 Rediger elektronikk
1670 1670 Rediger ambassade
1671 1671 Rediger redningsmøtepunkt
1672 1672 Rediger inngang
1673 1673 Rediger ridning
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 Rediger åkerland
1677 1677 Rediger gårdstun
1678 1678 Rediger gatekjøkken
1679 1679 Rediger fjell
1680 1680 Rediger fergerute
1681 1681 Rediger fergeleie
1682 1682 Rediger hydrant
1683 1683 Rediger brannstasjon
1684 1684 Rediger fiskeplass
1685 1685 Rediger trapper
1686 1686 Rediger blomster
1687 1687 -----
1688 1688 Rediger gangvei
1689 1689 Rediger vadested
1690 1690 Rediger skog
1691 1691 Rediger fontene
1692 1692 -----
1693 1693 Rediger bensinstasjon
1694 1694 Rediger møbler
1695 1695 -----
1696 1696 -----
1697 1697 Rediger hage
1698 1698 Rediger hagesenter
1699 1699 Rediger gassbeholder
1700 1700 Rediger port
1701 1701 Rediger isbre
1702 1702 Rediger golf
1703 1703 Rediger golfbane
1704 1704 Rediger gondolbane
1705 1705 Rediger gress
1706 1706 Rediger gravlund
1707 1707 Rediger byggeområde
1708 1708 -----
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 Rediger gjestehus
1712 1712 Rediger gymnastikk
1713 1713 Rediger frisør
1714 1714 Rediger jernbanestopp
1715 1715 Rediger grend
1716 1716 Rediger gjerdestengsel
1717 1717 Rediger jernvarehandel
1718 1718 -----
1719 1719 Rediger beite
1720 1720 Rediger helikopterdekk
1721 1721 Rediger hifi
1722 1722 Rediger vei under bygging
1723 1723 Rediger ishockey
1724 1724 Rediger hesteløp
1725 1725 Rediger sykehus
1726 1726 Rediger ungdomsherberge
1727 1727 Rediger hotell
1728 1728 Rediger jaktpost
1729 1729 Rediger industriområde
1730 1730 Rediger øy
1731 1731 Rediger holme
1732 1732 Rediger URL for liste over programtillegg.
1733 1733 -----
1734 1734 Rediger kryss
1735 1735 -----
1736 1736 Rediger barnehage
1737 1737 Rediger kiosk
1738 1738 Rediger fotgjengerport
1739 1739 -----
1740 1740 Rediger land
1741 1741 Rediger avfallsdeponi
1742 1742 Rediger vaskeri
1743 1743 Rediger bibliotek
1744 1744 Rediger veibom
1745 1745 Rediger bybane
1746 1746 Rediger fyrtårn
1747 1747 Rediger gatetun
1748 1748 Rediger lokalitet
1749 1749 -----
1750 1750 Rediger marina
1751 1751 -----
1752 1752 Rediger eng
1753 1753 -----
1754 1754 Rediger minneplatte
1755 1755 Rediger militært
1756 1756 -----
1757 1757 Rediger minigolf
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 Rediger vekslingssted
1761 1761 Rediger Monorail
1762 1762 Rediger monument
1763 1763 Rediger motell
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 Rediger motorvei
1768 1768 Rediger motorveikryss
1769 1769 rediger av-/påkjørsel for motorvei
1770 1770 Rediger fjellpass
1771 1771 Rediger gjørme
1772 1772 Rediger flerbruk
1773 1773 Rediger multipolygon
1774 1774 Rediger museum
1775 1775 -----
1776 1776 Rediger smal jernbane
1777 1777 Rediger landegrense
1778 1778 Rediger nasjonalparkgrense
1779 1779 Rediger naturreservat
1780 1780 Rediger nattklubb
1781 1781 Rediger optiker
1782 1782 Rediger økologisk
1783 1783 Rediger friluftsutstyr
1784 1784 -----
1785 1785 Rediger paleontologisk sted
1786 1786 Rediger park
1787 1787 Rediger parkering
1788 1788 Rediger parkeringsvei
1789 1789 Rediger passeringspunkt
1790 1790 Rediger sti
1791 1791 Rediger fjelltopp
1792 1792 Rediger gågate
1793 1793 Rediger pelota
1794 1794 Rediger apotek
1795 1795 Rediger piknik-sted
1796 1796 Rediger brygge
1797 1797 Rediger rørledning
1798 1798 Rediger bane
1799 1799 Rediger tilbedelsessted
1800 1800 Rediger lekeplass
1801 1801 Rediger politi
1802 1802 Rediger politisk grense
1803 1803 Rediger postkontor
1804 1804 Rediger kraftverk
1805 1805 Rediger kraftlinje
1806 1806 -----
1807 1807 Rediger kraftstasjon
1808 1808 Rediger transformatorstasjon
1809 1809 Rediger kraftmast
1810 1810 Rediger fredet bane
1811 1811 Rediger av-/påkjørsel for riksvei
1812 1812 Rediger riksvei
1813 1813 Rediger fengsel
1814 1814 Rediger pub
1815 1815 Rediger offentlig bygning
1816 1816 -----
1817 1817 Rediger steinbrudd
1818 1818 -----
1819 1819 Rediger racerbane
1820 1820 Rediger racquet
1821 1821 Rediger jernbane
1822 1822 Rediger jernbanegrunn
1823 1823 Rediger jernbaneplattform
1824 1824 Rediger friluftsområde
1825 1825 Rediger returstasjon
1826 1826 Rediger region (fylke)
1827 1827 Rediger drikkevannskilde
1828 1828 Rediger boligområde
1829 1829 Rediger boligfeltvei
1830 1830 -----
1831 1831 Rediger restaurant
1832 1832 Rediger forretninger
1833 1833 Rediger elv
1834 1834 Rediger elvebredd
1835 1835 Rediger restriksjoner
1836 1836 Rediger vei av ukjent type
1837 1837 Rediger rute
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 Rediger ruiner
1842 1842 Rediger rullebane
1843 1843 -----
1844 1844 Rediger sortiport
1845 1845 -----
1846 1846 Rediger skole
1847 1847 Rediger steinur
1848 1848 Rediger krattskog
1849 1849 -----
1850 1850 Rediger fylkesvei e.l.
1851 1851 Rediger Serviceområde
1852 1852 Rediger adkomstvei
1853 1853 Rediger ly
1854 1854 Rediger sko
1855 1855 Rediger skyting
1856 1856 -----
1857 1857 Rediger snarveier
1858 1858 Rediger skateboard
1859 1859 Rediger skøyter
1860 1860 Rediger ski
1861 1861 Rediger båtslipp
1862 1862 Rediger fotball
1863 1863 Rediger pigghinder
1864 1864 Rediger sportssenter
1865 1865 Rediger sport
1866 1866 Rediger vannkilde
1867 1867 Rediger stadion
1868 1868 Rediger delstat/provins
1869 1869 Rediger kontor
1870 1870 Rediger gjerdetrapp
1871 1871 Rediger bekk
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 Rediger forstad/bydel
1875 1875 Rediger T-bane
1876 1876 Rediger T-baneinngang
1877 1877 Rediger supermarked
1878 1878 Rediger overvåkingskamera
1879 1879 Rediger trigonometrisk punkt
1880 1880 Rediger svømming
1881 1881 Rediger bordtennis
1882 1882 -----
1883 1883 Rediger taxi-stasjon
1884 1884 Rediger taksebane
1885 1885 Rediger telefon
1886 1886 Rediger tennis
1887 1887 Rediger terminal
1888 1888 Rediger terminalutgang
1889 1889 Rediger kommunal vei
1890 1890 Rediger teater
1891 1891 Rediger temapark
1892 1892 Rediger bomstasjon
1893 1893 Rediger tårn
1894 1894 Rediger by
1895 1895 Rediger rådhus
1896 1896 Rediger leker
1897 1897 Rediger traktorvei
1898 1898 Rediger fartsdemping
1899 1899 Rediger trikk
1900 1900 Rediger trikkestopp
1901 1901 Rediger reisebyrå
1902 1902 Rediger tre
1903 1903 Rediger stamvei
1904 1904 Rediger av-/påkjørsel for stamvei
1905 1905 Rediger tunnel
1906 1906 Rediger svingeforbud
1907 1907 Rediger rotasjonsport
1908 1908 -----
1909 1909 Rediger småvei
1910 1910 Rediger universitet
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 Rediger automat
1914 1914 Rediger veterinær
1915 1915 Rediger video
1916 1916 Rediger utsiktspunkt
1917 1917 Rediger landsby
1918 1918 Rediger friområde
1919 1919 Rediger vingård
1920 1920 Rediger vulkan
1921 1921 -----
1922 1922 Rediger søppeldunk
1923 1923 Rediger kloakkrenseanlegg
1924 1924 Rediger vann
1925 1925 Rediger badepark
1926 1926 Rediger vanntårn
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 Rediger foss
1930 1930 -----
1931 1931 Rediger kors i veikant
1932 1932 Rediger veialter
1933 1933 Rediger terskeldam
1934 1934 Rediger våtmarksområde
1935 1935 Rediger vindmølle
1936 1936 Rediger skogsområde
1937 1937 Rediger fabrikk
1938 1938 Rediger zoologisk hage
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 Rediger ny relasjon i lag "{0}"
1945 1945 -----
1946 1946 Rediger relasjon
1947 1947 Rediger relasjon #{0} i lag "{1}"
1948 1948 Rediger relasjoner
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 Rediger egenskaper
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 Rediger valgt kilde.
1961 1961 Rett verdien for den valgte nøkkel for alle objekter
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 Rediger: {0}
1968 1968 Rediger GPX
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Elektronisk lommebok eller betalingskort
1973 1973 Elektronikk
1974 1974 Element type {0} kan brukes.
1975 1975 Høyde
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Øy
1981 1981 Ambassade
1982 1982 Redningsmøtepunkt
1983 1983 Nødtelefon
1984 1984 Tomt dokument
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Tomme linjer
1988 1988 Aktiviser automatisk mellomlager.
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 Gi inn Lat/Lon for posisjon du vil gå til
2000 2000 -----
2001 2001 Oppgi URL for nedlasting:
2002 2002 -----
2003 2003 Gi en ny nøkkel med verdi
2004 2004 -----
2005 2005 Gi et stednavn å søke etter:
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 Gi verdier for vekting
2029 2029 Skriv inn din merknad
2030 2030 Inngang
2031 2031 Ridning
2032 2032 -----
2033 2033 Feil
2034 2034 -----
2035 2035 Feil ved oppretting av mappe for mellomlager: {0}
2036 2036 Feil ved sletting av data.
2037 2037 Feil ved visning av URL
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Feil ved oppstart af test {0}:\n {1}
2046 2046 Feil ved lasting av fil
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 Feil i fil {0}
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 Feil ved lesing av {0}:
2053 2053 Feil ved innlesing {0}: {1}
2054 2054 Feil med avspilling av lyd
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 feil under eksport av {0}: {1}
2060 2060 Det oppsto feil i eksport av {0}:\n{1}
2061 2061 Feil ved lesing av fil i mappa {0}\n
2062 2062 Feil ved tolking av forskyvning.\nForventet format: {0}
2063 2063 Feil ved tolking av dato.\nSjekk format
2064 2064 Feil ved tolking av tidssone.\nForventet format: {0}
2065 2065 Feil oppsto ved sending av {0}
2066 2066 -----
2067 2067 Feil under opplastingen
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 Feilmeldinger
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 Heltall
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 Avslutt
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 Avslutt programmet.
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 Separate waypoints med tid estimert fra posisjon i track.
2094 2094 Separate waypoints med gyldig tidskode.
2095 2095 Eksporter GPX fil
2096 2096 -----
2097 2097 Eksporter og lagre
2098 2098 -----
2099 2099 Innstillinger for eksport
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 Eksporter dataene til GPX-fil.
2103 2103 Eksporter til GPX …
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Hent ut SVG-ViewBox …
2108 2108 Hent ut beste avgrensing …
2109 2109 Hent kommunens grenser
2110 2110 Leser GPS posisjoner fra EXIF
2111 2111 Trekk ut
2112 2112 Trekk ut linje
2113 2113 -----
2114 2114 FIXMEs
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 Klarte ikke åpne tilkobling til API {0}
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Klarte ikke hente OSM-objekt med ID {0} fra datasett {1}. Kan ikke legge til som «via».
2140 2140 Klarte ikke sette gjeldende versjon. Gjeldende versjon {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
2141 2141 -----
2142 2142 Klarte ikke sette referanse. Referanse-ID {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 Åkerland
2147 2147 Gårdstun
2148 2148 Gatekjøkken
2149 2149 Hurtig opptegning (ser uryddig ut)
2150 2150 Rask avspilling multiplikator
2151 2151 Raskeste
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 Gebyr
2155 2155 Fjell
2156 2156 Gjerde
2157 2157 Fergerute
2158 2158 Fergeleie
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 Fil
2167 2167 Fila «{0}» finnes ikke
2168 2168 -----
2169 2169 Feil Fil Format
2170 2170 -----
2171 2171 Fila «{0}» finnes ikke
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 Filen finnes. Vil du overskrive filen?
2175 2175 -----
2176 2176 Fant ikke fila
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 Filen {0} finnes allerede. Vil du skrive over den?
2180 2180 Fila {0} er lastet inn under navnet «{1}»
2181 2181 -----
2182 2182 Fil: {0}
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 Avslutt tegning.
2199 2199 -----
2200 2200 Hydrant
2201 2201 Brannstasjon
2202 2202 Firefox-programfil
2203 2203 Fant ikke Firefox. Oppgi Firefox-programmet i siden for Kartinnstillinger.
2204 2204 Bålplass
2205 2205 Fiskeplass
2206 2206 Korriger
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 Korriger egenskaper
2210 2210 -----
2211 2211 Reparer konflikter i egenskaper.
2212 2212 Korriger valgte feilmeldinger.
2213 2213 -----
2214 2214 Fast størrelse (fra 25 til 1000 meter)
2215 2215 Fast kvadrat størrelse (standard er 100m)
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Blomster
2221 2221 Tøm bildehurtiglager
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 Mat og drikke
2227 2227 Til fots
2228 2228 -----
2229 2229 Tvunget tegning av linjer dersom importerte data er uten linje informasjon.
2230 2230 Tegn linjer selv om ingen segmenter ble importert.
2231 2231 Vadested
2232 2232 Skog
2233 2233 -----
2234 2234 Formatfeil:
2235 2235 Lag et rutenett med linjer basert på to eksisterende som har forskjellige noder unntatt en felles
2236 2236 Forover/bakover tid (sekunder)
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 Fant tom fil i mappa {0}\n
2240 2240 -----
2241 2241 Fant {0} treff
2242 2242 Fontene
2243 2243 -----
2244 2244 Lås
2245 2245 Lås gjeldende liste over sammenslåtte elementer
2246 2246 Fransk cadastre WMS
2247 2247 -----
2248 2248 Fra ...
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Bensinstasjon
2253 2253 Bensinstasjon
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 Fullskjermvisning
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 Møbler
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 GPS-punkter
2264 2264 beskrivelse av sporloggen
2265 2265 -----
2266 2266 GPX filer
2267 2267 GPX Filer (*.gpx *.gpx.gz)
2268 2268 GPX sporet har ikke tidskoder
2269 2269 GPX-spor:
2270 2270 GPX opplastingen var vellykket
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 Hage
2278 2278 Hagesenter
2279 2279 Gassbeholder
2280 2280 Port
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 Geografi
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 Geotaggede bilder
2289 2289 -----
2290 2290 Be om ny cookie (Internett sesjon nedkobling)
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Isbre
2295 2295 -----
2296 2296 Globalsat-import
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 Golfbane
2313 2313 Gondolbane
2314 2314 Varer
2315 2315 Gps tidspunkt (lest i bildet ovenfor):
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 Hent mindre bilder (høyere kvalitet men minnekrevende)
2319 2319 -----
2320 2320 Gress
2321 2321 Gravlund
2322 2322 -----
2323 2323 Byggeområde
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 Strøkasse
2327 2327 Gruppe
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Gjestehus
2338 2338 Veiviser
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Gymnastikk
2342 2342 Frisør
2343 2343 Grend
2344 2344 Gjerdestengsel
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 Jernvarehandel
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Header inneholder flere verdier og kan ikke kobles til enkelt streng
2354 2354 Helse
2355 2355 -----
2356 2356 Beite
2357 2357 -----
2358 2358 Tung last (hgv)
2359 2359 Hekk
2360 2360 Høyde
2361 2361 Høyde (meter)
2362 2362 Helikopterdekk
2363 2363 Hjelp
2364 2364 Hjelp: {0}
2365 2365 -----
2366 2366 For vektorisering av WMS bilder.
2367 2367 -----
2368 2368 Skjul
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 Høyseste nummer
2376 2376 Fremhev
2377 2377 -----
2378 2378 Type ferdselsvei
2379 2379 Ferdselsveier
2380 2380 -----
2381 2381 Tursti
2382 2382 Historiske steder
2383 2383 Historikk
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 Historikk for linje {0}
2387 2387 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette gjeldende element.
2388 2388 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette referanseelement.
2389 2389 -----
2390 2390 Ishockey
2391 2391 -----
2392 2392 Hjemmeside
2393 2393 Hest
2394 2394 Hesteløp
2395 2395 Sykehus
2396 2396 -----
2397 2397 Ungdomsherberge
2398 2398 Hotell
2399 2399 Snarvei til hurtigtaster
2400 2400 Husnavn
2401 2401 Husnummer
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 Jaktpost
2409 2409 Jeg er i tidssonen:
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 Hvis angitt, gå til standardinnstillinger i stedet for å lese dem inn.
2428 2428 Ignorer
2429 2429 -----
2430 2430 Ignorer valgte feilmeldinger neste gang.
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 Ignorer hele gruppen eller enkelte element?
2434 2434 -----
2435 2435 Ignorerer element
2436 2436 -----
2437 2437 Overser feilutformet URL: «{0}»
2438 2438 Overser feilutformet fil-URL: «{0}»
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 Ugyldig dokumentstruktur: Fant node, linje eller relasjon utenfor «create», «modify» eller «delete».
2447 2447 Ugyldig uttrykk «{0}»
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 Ulovlig objekt med id=0
2455 2455 -----
2456 2456 Ugyldig regulært uttrykk «{0}»
2457 2457 Ulovlige kombinasjoner Egenskap / Verdi
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «OsmPrimitiveType» – leste «{1}»
2467 2467 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «boolean» – leste «{1}»
2468 2468 -----
2469 2469 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» (>= 0) – leste «{1}»
2470 2470 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» – leste «{1}»
2471 2471 -----
2472 2472 Bilde
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 Bildefiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Importer
2496 2496 Importer lyd
2497 2497 Import Data fra Globalsat Datalogger DG100 til GPX lag.
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 Importer bilder
2507 2507 -----
2508 2508 Importer spor fra GPX lag
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 Importerte bilder
2515 2515 -----
2516 2516 Importerer data fra DG100 …
2517 2517 Importerer data fra enhet
2518 2518 -----
2519 2519 Importerer tema fra OpenStreetBugs
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 Stigning
2524 2524 Sterk stigning
2525 2525 Ufullstendig <member>-spesifikasjon med ref=0
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Zoom inn
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 Industriområde
2534 2534 -----
2535 2535 Informasjon om element
2536 2536 -----
2537 2537 Informasjon
2538 2538 Informasjonstavle
2539 2539 Turistinformasjon
2540 2540 Informasjonsterminal
2541 2541 -----
2542 2542 Klargjør
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 Interpolasjon
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 Ugyldig ID. Kan ikke laste ned objekt.
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 Ugyldig bzip2-fil
2568 2568 Ugyldig dato
2569 2569 -----
2570 2570 Ugyldig forskyvning
2571 2571 Ulovlig egenskapsnøkkel
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Ugyldig stavekontroll linje: {0}
2576 2576 Ugyldig egenskapskontroll-linje – {0}: {1}
2577 2577 Ugyldig tidssone
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 Ulovlig mellomrom i Nøkkel
2581 2581 -----
2582 2582 Inverter originale svart/hvitt farger (og alle grå imellom). Nyttig for tekst på mørk bakgrunn.
2583 2583 Er ikke vektorisert
2584 2584 Er vektorisert
2585 2585 Øy
2586 2586 Holme
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Objekt
2591 2591 fant ikke {0} i liste
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 JOSM tilleggsprogram for Egenskaper
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 JOSM avsluttes for at endringen skal tre i kraft.
2603 2603 JOSM versjon {0} er nødvendig for programtillegg {1}.
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 JPEG-bilder (*.jpg)
2607 2607 Java OpenStreetMap kartredigering
2608 2608 Java versjon {0}
2609 2609 -----
2610 2610 Funksjon Slå sammen Areal
2611 2611 Sammenføy node og linje
2612 2612 Inkluder node i linje
2613 2613 Inkluder node i nærmeste linjesegment
2614 2614 Slå sammen områder med overlapp
2615 2615 Slo sammen overlappende områder
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 Slår sammen områder med overlapp
2619 2619 Gå til Posisjon
2620 2620 Gå dit
2621 2621 Gå til posisjon
2622 2622 Kryss
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 Behold lokale koordinater
2631 2631 Behold lokal slettestatus
2632 2632 -----
2633 2633 Behold programtillegg
2634 2634 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra det lokale datasettet
2635 2635 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra tjenerens datasettet
2636 2636 Behold tjenerens koordinater
2637 2637 Behold tjenerens slettestatus
2638 2638 -----
2639 2639 Nøkkel
2640 2640 Nøkkel «{0}» er ugyldig.
2641 2641 Nøkkel «{0}» finnes ikke i objektmalene
2642 2642 Nøkkel kan ikke være tom når egenskap-operatoren brukes. Bruk: nøkkel=verdi
2643 2643 -----
2644 2644 Tast:
2645 2645 -----
2646 2646 Tastatursnarveier
2647 2647 Stikkord
2648 2648 Barnehage
2649 2649 -----
2650 2650 Fotgjengerport
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 Navnsett lyd- (og bilde- og web-)markører.
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 Innstillinger for Lakewalker tilleggsprogram
2658 2658 Lakewalker tegning
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 Lambert-sone (Estland)
2664 2664 -----
2665 2665 Lambert-sone {0} i hurtiglager ikke kompatibel med gjeldende Lambert-sone {1}
2666 2666 -----
2667 2667 Bruk av grunn
2668 2668 Avfallsdeponi
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 Kjørebaner
2673 2673 Språk
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 Siste endring på {0}
2677 2677 Siste oppdaterte programtillegg for {0} dager siden.
2678 2678 Breddegrad
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 Start maksimert
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 Starter visning av SVG bilde av aktuelt skjermutsnitt i FireFox.
2689 2689 -----
2690 2690 Start dialog for egenskaper
2691 2691 Vaskeri
2692 2692 Lag
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 Lag for redigering av GPX-spor
2701 2701 Laget er ikke i lista.
2702 2702 Målelag
2703 2703 Lag: {0}
2704 2704 Lag
2705 2705 -----
2706 2706 Tid på innledning (sekunder)
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 Fritid
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 Planovergang
2717 2717 Bibliotek
2718 2718 Lisens
2719 2719 -----
2720 2720 Veibom
2721 2721 Bybane
2722 2722 Fyrtårn
2723 2723 Linjenummer
2724 2724 Nøyaktighetsgrense for forenkling av linje (grader)
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 Liste i rolle {0} er for øyeblikket ikke med i et sammenlikningspar.
2729 2729 -----
2730 2730 Liste over elementer i det lokale datasettet
2731 2731 Liste over elementer i tjenerens datasett
2732 2732 Liste over sammenslåtte elementer. De vil erstatte lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 LiveGPS-lag
2738 2738 Gatetun
2739 2739 -----
2740 2740 Hent alle kartbilder
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 Last Kartbilde
2744 2744 Last inn WMS-lag
2745 2745 les inn WMS lag fra fil
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 Last historikk
2750 2750 -----
2751 2751 Lst område fra mellomlager (bare hvis mellomlager er aktivt)
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 Last inn bildesett som et nyt lag.
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 Laster første programtillegg
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 Laster historikk for linje {0}
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 Laster inn programtillegg
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 Laster {0}
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 Lokale filer
2774 2774 Lokalitet
2775 2775 -----
2776 2776 Område
2777 2777 -----
2778 2778 Lås
2779 2779 Sluseport
2780 2780 Lodi, Italia
2781 2781 -----
2782 2782 Lengdegrad
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 Utseende og opplevelse
2786 2786 -----
2787 2787 Utsiktstårn
2788 2788 -----
2789 2789 Søker etter kystlinje …
2790 2790 -----
2791 2791 Søker etter noder eller linjer med FIXME i en egenskapsverdi.
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 Laveste nummer
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 Hoveddatasettet inneholder ikke node {0}
2808 2808 Sett audio-merke ved avspilnings-start
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 Lager rekkehus / terassehus fra en enkel husblokk.
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 Innstillingsfil har feil i linje {0}
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 Menneskeskapt
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 Kart
2824 2824 Map Pain stiler
2825 2825 Kartprojeksjon
2826 2826 Innstillinger for kart
2827 2827 -----
2828 2828 Kart: {0}
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 Marker som utført
2833 2833 Fjerner avgjørelse fra valgte egenskaper
2834 2834 Markører fra navngitte punkt
2835 2835 Markører fra {0}
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 Klarte ikke å koble foto til sporet
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 Max zoom niv:
2846 2846 Makshøyde (meter)
2847 2847 Makslengde (meter)
2848 2848 Maksbredde (meter)
2849 2849 -----
2850 2850 Max. lager størrelse (i MB)
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 Fartsgrense (km/t)
2854 2854 Maksvekt (tonn)
2855 2855 Max alder for hver fil i mellomlager i dager. Standard: 100
2856 2856 Max areal per forespørsel:
2857 2857 Max alder på mellomlager (dager)
2858 2858 Max størrelse på mellomlager (MB)
2859 2859 Max gråskala verdi som tolkes som vannflate (basert på Landsat IR-1 data). Kan være 0-255. Standard 90.
2860 2860 Max gråverdi for tolking som vann (0-255)
2861 2861 Max lengde (i meter) for å tegne linjer i lokal fil. ''-1'' tegner alle linjer.
2862 2862 Maksimal lengde (i meter) for å tegne linjer. Sett til ''-1'' for å tegne alle linjer.
2863 2863 Maksimal lengde (meter)
2864 2864 Max lengde for lokale filer (meter)
2865 2865 Maksimalt antall noder i første opptegning
2866 2866 Max antall Noder som genereres (før linjer forenkles).Standard er 50000.
2867 2867 Maksimalt antall segmenter tillatt i hver opptegnede linje. Standard er 250.
2868 2868 Maksimalt antall segmenter per linje
2869 2869 Max størrelse på hver mappe for mellomlager i bytes. Standard: 300MB
2870 2870 Eng
2871 2871 Måleverdier
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 Mål
2875 2875 -----
2876 2876 Medlem av
2877 2877 -----
2878 2878 Medlemmer
2879 2879 -----
2880 2880 Medlemmer (løst)
2881 2881 Medlemmer (med konflikter)
2882 2882 Minneplatte
2883 2883 Meny Navn
2884 2884 Meny Navn (Standard)
2885 2885 Menysnarveier
2886 2886 Meny: {0}
2887 2887 -----
2888 2888 Flett
2889 2889 Samle noder
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 Flett lag
2893 2893 Samle noder i den eldste
2894 2894 -----
2895 2895 Flett utvalgte
2896 2896 -----
2897 2897 Flett det gjeldende laget inn i et annet lag
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 Samle {0} noder
2901 2901 Liste over sammenslåtte medlemmer er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste.
2902 2902 Liste over sammenslåtte noder er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste.
2903 2903 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2904 2904 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2905 2905 Sammenslått versjon
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 Dagens melding er ikke tilgjengelig
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 Militært
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 Minste fart (km/t)
2921 2921 -----
2922 2922 Mini-rundkjøring
2923 2923 Minigolf
2924 2924 Minste avstand (pixels)
2925 2925 Minutter: {0}
2926 2926 Speilvend
2927 2927 Speilvend valgte noder og linjer
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 obligatorisk attributt «{0}» mangler
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 Modus: Tegne Fokus
2958 2958 Modus: {0}
2959 2959 -----
2960 2960 Arbeide uten ned- og opplasting (Potlatch-metode)
2961 2961 -----
2962 2962 Endrede tidsmarker (time stamps) i audio filer.
2963 2963 Kombinasjonstast grupper:
2964 2964 -----
2965 2965 Vekslingssted
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Mer informasjon om denne funksjonen
2970 2970 Fler enn ett WMS lag tilstede\nVelg ett og prøv på nytt
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 Motell
2975 2975 -----
2976 2976 Motorkjøretøy
2977 2977 -----
2978 2978 Motorsykkel
2979 2979 -----
2980 2980 Motorsykkel
2981 2981 -----
2982 2982 Motorvei
2983 2983 Motorveikryss
2984 2984 Av-/påkjørsel for motorvei
2985 2985 Fjellpass
2986 2986 Fjellsykling
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 Flytt ned
2991 2991 Flytt valgte elementer ned én plass
2992 2992 Flytt elementer
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 Flytt til venstre
2996 2996 Flytt noder slik at alle vinkler er 90 eller 180 grader
2997 2997 -----
2998 2998 Flytt objektene {0}
2999 2999 Flytt til høyre
3000 3000 Flytt valgt medlem ned
3001 3001 Flytt valgte medlem opp
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Flytt laget en rad ned.
3005 3005 Flytt laget en rad opp.
3006 3006 Flytt valgte noder til en rett linje.
3007 3007 Flytt de valgte nodene i en sirkel.
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 Flytt dem
3013 3013 Flytt opp
3014 3014 Flytt valgte elementer opp én plass
3015 3015 Flytt {0}
3016 3016 Flytter Objekter {0}
3017 3017 Gjørme
3018 3018 Flerbruk
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 Lokalt datasett inneholder ikke en egenskap med nøkkel {0}
3029 3029 Lokal versjon
3030 3030 Lokalt datasett
3031 3031 Lokal med sammenslått
3032 3032 Lokal med tjeners
3033 3033 Feil ved import av NMEA data!
3034 3034 NMEA data er lest inn
3035 3035 NMEA-0183 filer
3036 3036 NPE-kart
3037 3037 NPE-kart (Tim)
3038 3038 Navn
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 Brukernavn
3042 3042 -----
3043 3043 Navn: {0}
3044 3044 Navngivne sporpunkt fra {0}
3045 3045 Trackpoints med navn.
3046 3046 Smal jernbane
3047 3047 Nasjonal
3048 3048 Nasjonalpark
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 Naturreservat
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Nettverk
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 Ny
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 Nytt lag
3061 3061 Ny feilrapport
3062 3062 Ny nøkkel
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 Ny rolle
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Ny verdi
3073 3073 Ny verdi for {0}
3074 3074 Neste
3075 3075 Neste bilde
3076 3076 -----
3077 3077 Nattklubb
3078 3078 -----
3079 3079 Ingen Exporter funnet! Ingenting lagret.
3080 3080 Fant ikke GPX lag
3081 3081 GPX lag er ikke valgt -> Ingen spor å laste opp.
3082 3082 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget som kan assosieres med lyd.
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 Ingen hurtigtast
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 Ingen endringer å laste opp.
3095 3095 Ingen base med rettinger tilstede for opplasting
3096 3096 -----
3097 3097 Ingen konflikter å vise.
3098 3098 -----
3099 3099 Ingen data funnet i dette området
3100 3100 Fant ikke data på enhet.
3101 3101 Ingen data lastet inn.
3102 3102 Ingen dato
3103 3103 Ingen beskrivelse er gitt. Legg inn beskrivelse av sporet
3104 3104 Ingen eksisterende lydmerker i dette lag å forskyve.
3105 3105 Ingen gjennomkjøring
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 Ingen bilder
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 Fant ingen skjæring. Ingen endringer ble gjort.
3112 3112 -----
3113 3113 Fant ingen treff for «{0}»
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 Ingen åpne endringsset
3117 3117 Ingen ytre linje i multipolygon
3118 3118 Ingen gjenværende egenskapskonflikter
3119 3119 Ingen gjenværende egenskapskonflikter å løse
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 Ingen relasjoner er valgt
3124 3124 -----
3125 3125 Intgen GPX-spor er valgt
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 Ikke noe lag som mål
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 Ingen gyldig WMS-URL eller ID
3133 3133 Ingen valideringsfeil
3134 3134 Ingen arbeidsområde åpnet – kan ikke finne avgrensing.
3135 3135 Nei, avbryt
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 Noder
3147 3147 -----
3148 3148 Noder med samme navn
3149 3149 Noder (løst)
3150 3150 Noder (med konflikter)
3151 3151 -----
3152 3152 Ingen
3153 3153 Ingen av disse nodene har knytninger.
3154 3154 Ingen noder i denne linjen har andre knytninger.
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 Ikke Tilkoblet
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Kommentar
3164 3164 -----
3165 3165 Merk: GPL er ikke kompatibel med OSM-lisensen. Ikke last opp GPL-lisensierte spor.
3166 3166 Merk: Når du velger en linje, vil denne få nye kopier av noder uten\ntilknytninger og nodene bli valgt. Ellers vil alle linjer få egne\nkopier og alle noder bli valgt.
3167 3167 Sedler
3168 3168 Intet
3169 3169 Ingenting lagt til utvalg ved søk etter «{0}»
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Ingenting fjernet fra utvalg ved søk etter «{0}»
3173 3173 Inet utvalg å vise.
3174 3174 Intet er valgt!
3175 3175 Ingenting å eksportere. Hent inn data først.
3176 3176 -----
3177 3177 Ingen endringer å laste opp. Finn frem data først.
3178 3178 -----
3179 3179 Null pointer-feil, muligens manglende egenskaper.
3180 3180 Nummer
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 Nummereringsmåte
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 OSM-data
3196 3196 Passord hos OSM.
3197 3197 OSM-tjenerfiler
3198 3198 OSM-tjenerfiler bzip2-komprimert
3199 3199 OSM-tjenerfiler gzip-komprimert
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Objekt
3209 3209 -----
3210 3210 Objekt ID:
3211 3211 -----
3212 3212 Objekthistorie
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 Objekttype:
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 Objekter som legges til:
3221 3221 Objekter som slettes:
3222 3222 Objekter som endres:
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 Oddetall
3228 3228 -----
3229 3229 Parallellflytt alle punkt mot øst (Grader). Standard: 0.
3230 3230 Parallellflytt alle punkt mot nord (Grader). Standard: 0.
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 Forskyvning:
3235 3235 -----
3236 3236 Tidligere nøkkel
3237 3237 Tidligere rolle
3238 3238 Tidligere verdi
3239 3239 De eldste filene blir automatisk slettet når denne størrelsen overskrides
3240 3240 Ved behov
3241 3241 Ved opplasting
3242 3242 Enveiskjøring
3243 3243 Linjer med bare én node
3244 3244 -----
3245 3245 En av de valgte linjene er allerede del av en annen multipolygon.
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 Enveiskjøring
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 Bare ved enden av linja.
3260 3260 Kun ved vektoriserte lag
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 Åpne sted …
3267 3267 -----
3268 3268 Åpne OpenStreetBugs
3269 3269 -----
3270 3270 Åpne synlige …
3271 3271 Åpne tomt WMS lag til data fra fil
3272 3272 -----
3273 3273 Åpne en fil.
3274 3274 -----
3275 3275 Åpne liste over alle kommandoer(angre-buffer)
3276 3276 Liste over alle innleste lag
3277 3277 Åpne en liste over alle relasjoner
3278 3278 Åbn en liste af brugere som jobber på de valgte objekt.
3279 3279 Åpne liste over Noder i planlagt Rute
3280 3280 Åpne en dialog for å sammenføye element i lista ovenfor.
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 Åpne vindu med en utvalgsliste
3284 3284 -----
3285 3285 Åpne en URL.
3286 3286 Åpne en editor for den valgte relasjon
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 Åpne flere GPX-spor
3290 3290 Åpne et annet foto
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 Åpne fil
3294 3294 Åpne bilder med ImageWayPoint
3295 3295 -----
3296 3296 Åpne filer som er synlige i det nåværende synsfelt.
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 Åpne verktøy i surveyor.
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 Åpne vindu med måleverdier
3305 3305 Åpne testverktøy for Egenskaper i Objektmaler for å vise dialoger for Objektmaler.
3306 3306 Åpne valideringsvindu
3307 3307 Åpne …
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 OpenStreetBugs download-løkke
3313 3313 -----
3314 3314 OpenStreetMap-data
3315 3315 Åpner 1 fil...
3316 3316 Åpningstider
3317 3317 Åpner fil ''{0}'' ...
3318 3318 Åpner filer
3319 3319 Åpner dialog som lar deg gå til bestemt posisjon
3320 3320 -----
3321 3321 Åpner OpenStreetBugs-vinduet og starter automatisk nedlasting
3322 3322 -----
3323 3323 Operatør
3324 3324 Optiker
3325 3325 Valgfrie attributter:
3326 3326 -----
3327 3327 Alternative typer
3328 3328 Økologisk
3329 3329 Orig. linje
3330 3330 -----
3331 3331 Vinkle (90)
3332 3332 -----
3333 3333 Vinkle Form
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Annet
3338 3338 Annen informasjon
3339 3339 -----
3340 3340 Friluftsutstyr
3341 3341 Overlapp kartbilder
3342 3342 Overlappende områder
3343 3343 Overlappende ferdselsveier
3344 3344 Overlappende ferdselsveier (med område)
3345 3345 Overlappende jernbaner
3346 3346 Overlappende jernbaner (med område)
3347 3347 Overlappende linjer
3348 3348 Overlappende linjer (med område)
3349 3349 Overlappende linjer.
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 Skriv over
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 Tegnestil {0}: {1}
3373 3373 Paleontologisk sted
3374 3374 Papir
3375 3375 Parameter ''{0}'' kan ikke vœre null
3376 3376 Parameter "downloadgps" støtter ikke filnavn eller fil baner
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 parameter {0} er ikke i intervall 0–{1} – leste {2}
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Parkering
3387 3387 Parkeringsvei
3388 3388 Lesefeil: Strukturen i GPX fila er ukjent
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 Klarte ikke lese fil «{0}»
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 Passeringspunkt
3401 3401 Passeringspunkter
3402 3402 Passord
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 Lim inn
3406 3406 -----
3407 3407 Lim inn egenskaper
3408 3408 -----
3409 3409 Lim inn fra utklippstavla.
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 Sti
3413 3413 Lengde på Sti
3414 3414 -----
3415 3415 Fjelltopp
3416 3416 Gågate
3417 3417 Fotgjengerfelt
3418 3418 Type gangfelt
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste
3422 3422 Gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste
3423 3423 -----
3424 3424 Gjenværende egenskapskonflikter å løse
3425 3425 Kjører datavalidering
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 Apotek
3429 3429 Telefonnummer
3430 3430 Telefonnummer
3431 3431 -----
3432 3432 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
3433 3433 Foto har ikke tidskode.
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 Piknik-sted
3443 3443 Brygge
3444 3444 -----
3445 3445 Rørledning
3446 3446 Løypetype
3447 3447 Bane
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Tilbedelsessted
3451 3451 Steder
3452 3452 Spill/Pause audio.
3453 3453 Avspilling starter med dette antall sekunder før (eller etter når negativ) posisjon for lydsporet.
3454 3454 Lekeplass
3455 3455 Angre hvis du er usikker
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 Oppgi en beskrivelse av sporloggen.
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 Skriv inn søketekst.
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 Oppgi brukernavn
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 Oppgi egenskaper til sporet
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 Velg en nøkkel
3507 3507 Velg en fargepalett
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 Velg en verdi
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 Velg en verdi.
3514 3514 Velg minst fire noder.
3515 3515 Velg minst én allerede opplastet node, linje eller relasjon.
3516 3516 Velg minst én lukket linje som skal sammenføyes.
3517 3517 Velg minst én node eller linje.
3518 3518 -----
3519 3519 Velg minst én linje å forenkle.
3520 3520 Velg minst én linje.
3521 3521 Velg minst 3 noder
3522 3522 -----
3523 3523 Velg minst to linjer å sammenføye.
3524 3524 -----
3525 3525 Velg nøyaktig to eller tre noder, eller en linje med nøyaktig to eller tre noder.
3526 3526 -----
3527 3527 Velg noe å kopiere.
3528 3528 -----
3529 3529 Velg de objekter, du vil rette egenskaper for.
3530 3530 Velg raden som skal slettes
3531 3531 Velg raden som skal endres
3532 3532 Velg fargepalett for sletting
3533 3533 -----
3534 3534 Venligst velg mållaget.
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Velg hvilke endringer som skal brukes.
3539 3539 -----
3540 3540 Vennligst aktiviser "auto-sourcing" og sjekk Cadastre millesime.
3541 3541 Programtillegg inkludert i JOSM
3542 3542 Programtillegget cadastre-fr har tidligere brukt hurtigtasten F11 for å laste ned bilder.\nDenne tasten brukes nå for å endre fullskjermmodus som forvalg.\nVil du gjenopprette bruken av F11 til å laste ned bilder?
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 Automatisk oppdatering
3550 3550 Programtillegg
3551 3551 -----
3552 3552 Navn på punkt
3553 3553 Punktnummer
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 Politi
3561 3561 Politisk
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 Bare posisjon
3566 3566 -----
3567 3567 Posisjon, Tid, Dato, Fart
3568 3568 Posisjon, Tid, Dato, Fart, Høyde
3569 3569 Postkasse
3570 3570 -----
3571 3571 Postkontor
3572 3572 Postnummer
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Kraftverk
3579 3579 Kraftlinje
3580 3580 Kraftstasjon
3581 3581 Transformatorstasjon
3582 3582 Kraftmast
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 Forhåndsbetingelse brutt
3586 3586 Forhåndsbetingelse brutt
3587 3587 Forhåndsvalgt
3588 3588 -----
3589 3589 Innstilligen {0} er fjernet fordi den ikke lenger brukes.
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 Innstillinger
3594 3594 Innstillinger lagret i {0}
3595 3595 Innstillinger …
3596 3596 -----
3597 3597 Klargjør OSM-data …
3598 3598 Forbereder konfliktløsing
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 Fredet bane
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 Objektmaler
3612 3612 Objektmalene inneholder ikke Nøkkelen
3613 3613 Objektmalen har ikke Egenskapsverdi
3614 3614 -----
3615 3615 Forrige
3616 3616 Forrige bilde
3617 3617 Riksvei
3618 3618 Av-/påkjørsel for riksvei
3619 3619 Første kombinasjonstast:
3620 3620 -----
3621 3621 Objekt
3622 3622 -----
3623 3623 Fengsel
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 Projeksjonsmetode
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Egenskaper
3645 3645 Egenskaper / Medlemskap
3646 3646 Egenskapskontroll
3647 3647 Egenskaper for valgte objekt.
3648 3648 Egenskaper i det lokate datasettet
3649 3649 Egenskaper i det sammenslåtte elementet. De vil erstatte egenskaper i lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
3650 3650 Egenskaper i tjenerens datasett
3651 3651 Egenskaper for
3652 3652 Egenskaper (med konflikter)
3653 3653 Egenskaper/medlemsskaper
3654 3654 Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}
3655 3655 Egenskap Verdi inneholder HTML koding
3656 3656 Egenskap Verdi starter eller slutter med mellomrom
3657 3657 Gi en kort kommentar for endringene du laster opp:
3658 3658 Gir deg måleverktøy for å måle lengde og retning på segmenter og areal omgitt av en (enkel) lukket linje, og lage målestier (som også kan importeres fra GPX-lag).
3659 3659 Dialog for å redigere egenskaper i en tabell.
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Gir deg Ruteplanlegger på OSM data.
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 Offentlig bygning
3667 3667 -----
3668 3668 Offentlig transport
3669 3669 Offentlig transport
3670 3670 Offentlig transport
3671 3671 Offentlig transport som buss, trikk osv.
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 Sett tekst på lydspor (og bilde og web) merker sammen med knappe ikoner.
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 Steinbrudd
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 Racerbane
3697 3697 -----
3698 3698 Jernbane
3699 3699 Jernbane
3700 3700 -----
3701 3701 Jernbaneplattform
3702 3702 -----
3703 3703 Jernbanegrunn
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 GPS-rådata
3708 3708 Les først
3709 3709 -----
3710 3710 Les bilder
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 Leser {0} …
3719 3719 Les meg
3720 3720 Fullt navn
3721 3721 Vil du virkelig lukke?
3722 3722 Vil du slette utvalget fra relasjon {0}?
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Friluftsområde
3726 3726 Ortografisk korrekt bilde …
3727 3727 Returstasjon
3728 3728 -----
3729 3729 Gjør om
3730 3730 Gjør om siste angrede handling.
3731 3731 -----
3732 3732 Veinummer
3733 3733 Spornummer
3734 3734 -----
3735 3735 Referansenummer
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 Oppdater
3740 3740 -----
3741 3741 Avvis konflikter og lagre
3742 3742 Relasjon
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 Relasjoner
3762 3762 Relasjoner: {0}
3763 3763 Slipp museknappen for å velge objektene i rektangelet.
3764 3764 Slipp museknappen for å avslutte flytting. Bruk Ctrl for sammenføying til nærmeste node.
3765 3765 Slipp museknappen for å avslutte rotasjon.
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 Last inn på nytt
3769 3769 Les inn og oppfrisk liste over alle valgte objekt.
3770 3770 Last ned kartbilder med feil på nytt
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 Remote Control har bedt om data fra denne URL:
3780 3780 -----
3781 3781 Remote Control er bedt om å laste data fra API.
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Fjern
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 Fjern «{0}» for linje «{1}»
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Fjern foto fra lag
3799 3799 -----
3800 3800 Fjern egenskaper fra indre linjer
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 Fjern de valgte elementene fra lista over sammenslåtte elementer
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 Fjernede Element fra Relasjoner
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 Fjerner doble noder …
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Endre navn på lag
3830 3830 -----
3831 3831 Rendrer ruter (buss, stier, sykkelstier, ...). Rutetype må være definert i routes.xml filen i pluginkatalogen
3832 3832 Utleie
3833 3833 Verksted
3834 3834 Erstatt «{0}» med «{1}» for
3835 3835 Bytt ut original bakgrunn med JOSM bakgrunnfarge.
3836 3836 Bytt ut original hvit bacgrunn med fargen angitt i innstillingene for JOSM.
3837 3837 -----
3838 3838 Rapporter feil
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 Forespørsel feilet
3842 3842 -----
3843 3843 Be om detaljer: {0}
3844 3844 -----
3845 3845 Drikkevannskilde
3846 3846 -----
3847 3847 Nullstill cookie
3848 3848 Nullstill måleresultat og slett målesti.
3849 3849 -----
3850 3850 Gå tilbake til standardinnstillinger
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 Boligfeltvei
3858 3858 Boligområde
3859 3859 Endre vinduets størrelse til oppgitt geometri (format: BREDDExHØYDE)
3860 3860 Oppløsning på Landsat kartbilder (pixler pr grad)
3861 3861 Oppløsningen på Landsat kartbilder, oppgitt i pixler per grad. Standard: 4000.
3862 3862 Løs
3863 3863 Løs konflikter
3864 3864 -----
3865 3865 Løs koordinatkonflikter i {0}
3866 3866 Løs slettekonflikt i {0}
3867 3867 Løs medlemskonflikter i relasjon {0}
3868 3868 Løs konflikt i nodelisten til linje {0}
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 Løs versjonskonflikt for linje {0}
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 Gjenopprett F11-hurtigtast
3883 3883 -----
3884 3884 Forbud
3885 3885 Forretninger
3886 3886 Støttemur
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 Reverser Terasseinndeling
3903 3903 Snu retning på linjer
3904 3904 Reverser Terasseinndeling
3905 3905 Reverser terasseinndeling
3906 3906 Snu og sammenføy
3907 3907 Omvend grå farger (for svart bakgrunn).
3908 3908 Reverser Rute
3909 3909 Snu retning på alle valgte linjer
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 Snu retning på linjer
3913 3913 -----
3914 3914 Feil retning på Kystlinje: Land er ikke på venstre side
3915 3915 Feil retning på Landlinje: Land er ikke på venstre side
3916 3916 Feil retning på Vannlinje: Land er ikke på venstre side
3917 3917 Reverser hus nummer på terassehus.
3918 3918 Tilbakestill
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 Revisjon
3928 3928 -----
3929 3929 Elv
3930 3930 Elvebredd
3931 3931 Vei (ukjent type)
3932 3932 Restriksjoner
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 Rolle
3939 3939 -----
3940 3940 rolle {0} deltar ikke i sammenlikningspar {1}
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 Roller i relasjoner som viser til
3945 3945 Roter 180
3946 3946 Roter 270
3947 3947 Roter 90
3948 3948 -----
3949 3949 Roter bildet mot klokken
3950 3950 Roter bildet med klokken
3951 3951 Roter mod klokken
3952 3952 Roter med klokken
3953 3953 Rundkjøring
3954 3954 Rute
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Rutetilstand
3958 3958 Rutetype
3959 3959 Ruter for:
3960 3960 Ruteplanlegging
3961 3961 Innstillinger for Ruteplanlegger
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Ruiner
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Kjører Douglas-Peucker-tilnærming …
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Reduserer antall punkter …
3975 3975 Rullebane
3976 3976 -----
3977 3977 SIM-kort
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 Sortiport
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 Lagre
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 Lagre som …
3991 3991 Lagre GPX-fil
3992 3992 -----
3993 3993 Lagre lag
3994 3994 Lagre OSM-fil
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 Lagre WMS-lag
3998 3998 Lagre WMS lag til fil
3999 3999 -----
4000 4000 Lagre uansett
4001 4001 -----
4002 4002 Lagre til fil hvert minutt.
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 Lagre aktive data i ny fil.
4007 4007 Lagre gjeldende data.
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Lagre bruker og passord (ukryptert)
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 Scanner mappa {0}
4023 4023 Skole
4024 4024 Metall
4025 4025 Steinur
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 Krattskog
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 Søk
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 Søk etter objekt.
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 Søk …
4044 4044 -----
4045 4045 Søk:
4046 4046 -----
4047 4047 Annet navn
4048 4048 Fylkesvei e.l.
4049 4049 Andre kombinasjonstast:
4050 4050 Sekunder: {0}
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 Adskilt gang- og sykkelvei
4058 4058 Valgt: Rel.:{0} / Linjer:{1} / Noder:{2}
4059 4059 Velg
4060 4060 Velg alt
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 Velg alle data i lag som ikke er slettet. OBS uferdige data blir også valgt.
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 Velg kommune
4081 4081 Velg:
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 Velg linjetegnings-innstillinger
4093 4093 -----
4094 4094 Veg node under pekeren.
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 Velg mållag.
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 Velg to linjer med en felles node
4124 4124 Velg to linjer med kun én felles node
4125 4125 -----
4126 4126 Velg med gitt søkestreng
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 Valgt spor: {0}
4137 4137 -----
4138 4138 Utvalg
4139 4139 Utvalg Areal
4140 4140 Utvalg Lengde
4141 4141 Utvalget er tomt
4142 4142 Utvalget må bestå av kun linjer og noder.
4143 4143 Utvalget passer ikke formålet!
4144 4144 -----
4145 4145 Utvalg: {0}
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 Linjer som krysser egne spor
4150 4150 -----
4151 4151 Separat lag
4152 4152 Skilletegn
4153 4153 Sekvens
4154 4154 Tjeneren svarte med HTTP 404 for ID {0} – hopper over.
4155 4155 -----
4156 4156 Adkomstvei
4157 4157 -----
4158 4158 Service
4159 4159 -----
4160 4160 Type adkomstvei
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 Sett transperens på WMS lag. Høyre: opak, venstre: transparent.
4164 4164 Bruk et nytt områder for neste nedlasting
4165 4165 Sett alt til standard
4166 4166 Sett backgrunn transparent.
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 Sett valgte kartobjekt til det som er valgt i lista ovenfor.
4177 4177 Sett til standard
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 Sett {0}={1} for linje «{2}»
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 Endre innstillingerne direkte. Vær varsom!
4187 4187 Setter standardverdier
4188 4188 Klarte ikke sette hurtigtasten «{0}» for handlingen «{1}» ({2})\nfordi «{3}» ({4}) allerede benytter denne hurtigtasten.\n\n
4189 4189 -----
4190 4190 Innstillinger for avspilling av lyd og lyd markering.
4191 4191 Innstilinger for kartprojeksjon og datafortolkning
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 Bildeling
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 Ly
4200 4200 Flytt alle spor mot øst (grader)
4201 4201 Flytt alle spor mot nord (grader)
4202 4202 -----
4203 4203 Sko
4204 4204 Skyting
4205 4205 Handleområde
4206 4206 Butikker
4207 4207 Kort beskrivelse: {0}
4208 4208 Hurtigtast
4209 4209 Innstillinger for snarveier
4210 4210 Korteste
4211 4211 -----
4212 4212 Skal programtillegget fjernes?
4213 4213 -----
4214 4214 Vis
4215 4215 -----
4216 4216 Vis GPS-data
4217 4217 Vis statusrapport
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 Vir Informasjonsnivå ved opplasting
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 Vis objekt-ID i lister
4235 4235 -----
4236 4236 Vis eller skjul lydmeny-punktet i hovedmenyen
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 Vis oppstartsskjerm
4240 4240 Vis statusrapport med informasjon for feilsøking
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Vis test av informasjon i vinduet som sjekker opplastingen.
4246 4246 -----
4247 4247 Vis hjelp
4248 4248 Vis/Skjul
4249 4249 Synlig område
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 Sicilia, Italia
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 Linjer med like navn
4265 4265 -----
4266 4266 Forenkle linje
4267 4267 Forenkle alle valgte linjer
4268 4268 -----
4269 4269 Forenkle linjer?
4270 4270 -----
4271 4271 Simulerer et klikk når du gjør korte og små musedrag. Dette er beregnet på tablets og trykkfølsom skjerm hvor det er problemer å klikke med musa samtidig som du drar (generelt tablet-problem i java).
4272 4272 -----
4273 4273 En farge (kan tilpasses navngitte lag)
4274 4274 Enkelte element
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 Størrelsen på Landsat kartbilder (pixels)
4278 4278 Størrelsen på Landsat bilder i pixler. Standard: 2000
4279 4279 -----
4280 4280 Skøyter
4281 4281 -----
4282 4282 Ski
4283 4283 Hopp over nedlasting
4284 4284 Hopp over nedlasting
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 Flytbart kart
4289 4289 -----
4290 4290 Båtslipp
4291 4291 -----
4292 4292 Glatting på kartgrafikk (antialiasing)
4293 4293 -----
4294 4294 Snøscooter
4295 4295 Fotball
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Noen linjer er medlem i relasjoner som er endret. Sjekk at ingen feil har oppstått.
4299 4299 Noen waypoints som var langt fra track til å finne fornuftig plassering ble utelatt.
4300 4300 Noen waypoints med tidskode før start av track eller etter slutt av track ble utelatt eller flyttet til start.
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 Sorter
4310 4310 Meny for sortering av innstillinger
4311 4311 -----
4312 4312 Kilde
4313 4313 Beskrivelse av kilde
4314 4314 -----
4315 4315 Handicap-plasser
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 Fart
4319 4319 Fart (km/t)
4320 4320 Fotoboks
4321 4321 Pigghinder
4322 4322 -----
4323 4323 Splitt linje
4324 4324 Splitt en linje i den valgte noden.
4325 4325 -----
4326 4326 Del område
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 Splitt linje {0} i {1} deler
4330 4330 -----
4331 4331 Deler et område med en umerket linje.
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 Ballsport
4335 4335 Sport
4336 4336 Sport
4337 4337 Sportssenter
4338 4338 Vannkilde
4339 4339 Stadion
4340 4340 Standard Unix-geometri
4341 4341 Stjerner
4342 4342 Start søk
4343 4343 -----
4344 4344 Start nedlasting
4345 4345 Start nedlasting av data
4346 4346 Start ny linje fra siste node.
4347 4347 Start på track (Blir alltid utført dersom dersom andre merker ikke er tilgjengelig).
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 Starter scanning av mapper
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 Delstat/provins
4360 4360 -----
4361 4361 Kontor
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 Statusrapport
4365 4365 Trapper
4366 4366 Gjerdetrapp
4367 4367 Full stopp
4368 4368 -----
4369 4369 Bekk
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 Gatenavn
4374 4374 -----
4375 4375 Veier
4376 4376 Gater NRW Geofabrik.de
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 Delområde
4383 4383 -----
4384 4384 Forstad/bydel
4385 4385 T-bane
4386 4386 T-baneinngang
4387 4387 Snarvei til undervindu
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 Supermarked
4392 4392 -----
4393 4393 Gir GPS-informasjon i sanntid (bevegelig merke) gjennom tilkobling til gpsd-tjener.
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 Veidekke
4398 4398 Overvåkingskamera
4399 4399 -----
4400 4400 Trigonometrisk punkt
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 Surveyor …
4404 4404 Surveyor tilleggsprogramet trenger LiveGps tilleggsprogram, men kan ikke finne det!
4405 4405 Svømming
4406 4406 Swiss Grid (Sveits)
4407 4407 Bytte til ny openstreetbugs-tjener?
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 Symbolforklaring
4411 4411 -----
4412 4412 Synkroniser lyd
4413 4413 Synkroniser hele datasettet
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 Synkroniser tiden fra et bilde på GPS-mottakeren
4417 4417 Synkroniser kun linje {0}
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 TCX filer (*.tcx)
4426 4426 -----
4427 4427 Bordtennis
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 Egenskap for linjer
4437 4437 Linjer gis egenskapen water, coastline, land eller nothing. Standard: water.
4438 4438 Egenskapskontroll-kilde
4439 4439 Tester Egenskaper i Objektmaler
4440 4440 Objektmal
4441 4441 Egenskaper
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 Egenskaper fra linjer
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 Egenskaper uten verdier
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 TangoGPS-filer (*.log)
4455 4455 Klarte ikke importere TangoGPS-data.
4456 4456 TangoGPS-data importert
4457 4457 -----
4458 4458 Taksebane
4459 4459 Telefon
4460 4460 Telefonkort
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 Terasse
4465 4465 Terasseinndeling av hus (og rekkehus)
4466 4466 -----
4467 4467 Kommunal vei
4468 4468 Tredje kombinasjonstast:
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 Kompassretning på segmentet som tegnes.
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 Multiplikasjon benyttet ved fast forward
4494 4494 Vinkel mellom forrige og nåværende linjesegment.
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 Kan ikke splitte med dette utvalget
4503 4503 Valgte element har ikke knytninger som kan løses.
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 Dokumentet er tomt.
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 Breddegrad ved musepekeren.
4516 4516 Lengdegrad ved musepekeren.
4517 4517 JGoodies Plastic Look and Feel.
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 Lengden på segmentet som tegnes.
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 Maksimal områdeavgrensing er 0.25, og din bestilling er for stor. Bestill mindre område eller bruk planet.osm
4526 4526 Sammeslått datasett vil ikke inneholde en egenskap med nøkkel {0}
4527 4527 Navn på objekt ved musepeker
4528 4528 Antall sekunder for forover eller bakover hopp ved trykk på aktuell knapp
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 Programtillegget er fjernet fra innstillingene. Start JOSM på nytt for å lese programtillegg.
4533 4533 Kartprojeksjonen «{0}» i URL og valgt kartprojeksjon «{1}» passer ikke.\nDette resulterer i feil koordinater.
4534 4534 Klarte ikke bruke projeksjonen {0}. Bruker Mercators projeksjon.
4535 4535 -----
4536 4536 Forholdet mellom stemme recorder tid og sann tid
4537 4537 Regulært uttrykk «{0}» har en feil ved posisjon {1}, feilmelding:\n\n{2}
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 Du har bestilt for stort område. Zoom inn eller bytt oppløsning
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 Valgte GPX spor mangler tidskode. Velg et annet spor.
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 Valgte noder er ikke på samme linje.
4548 4548 Valgte foto har ikke tidskode.
4549 4549 -----
4550 4550 Utvalget inneholder {0} linjer. Vil du virkelig forenkle disse?
4551 4551 Tjeneren svarte en feil med kode {0}
4552 4552 -----
4553 4553 Kildene (URL eller filnavn) for stavekontroll (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller "tag checking data files".
4554 4554 Startposisjon var ikke innenfor avgrensingen
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 Valgt område er enten for lite eller for stort for nedlastinger fra OpenStreetBugs
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 Linje kan ikke splittes i valgte noder. (Tips: velg noder mot midten av linjen.)
4564 4564 Linjene har forskjellig retning og kan ikke sammenføyes. Vil du snu retningen på noen av linjene?
4565 4565 Teater
4566 4566 Tjenerens datasett inneholder ingen egenskap med nøkkel {0}
4567 4567 Tjenerversjon
4568 4568 Tjenerens datasett
4569 4569 Tjeners med sammenslått
4570 4570 Temapark
4571 4571 -----
4572 4572 Det er ingen åpne endringssett
4573 4573 -----
4574 4574 Det finnes konflikter som må løses. Element med konflikter lagres ikke. Vil du fortsette?
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 Der opstod en feil i forsøket på å vise URL'en for denne markøren
4581 4581 Det oppstod {0} konflikter under import.
4582 4582 Denne handlingen kan ikke ha hurtigtast.\n\n
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 Dette er etter avsluttingen av opptaket
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 Denne noden har ikke knytninger
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 Tilleggsprogram for å åpne bildefiler i bakgrunn og rette det inn sammen med kartet.
4596 4596 Denne programutvidelsen kontrollerer egenskapers nøkler og verdier.
4597 4597 -----
4598 4598 Programtillegg som laster GPS spor direkte fra aktivt lag i JOSM til openstreetmap.org.
4599 4599 -----
4600 4600 Sjekker for noder uten egenskaper som heller ikke tilhører noen linje.
4601 4601 Finner linjer med én node, som er tomme eller er uten egenskaper.
4602 4602 Denne testen sjekker om noder går igjen flere ganger i en linje.
4603 4603 Denne test sjekker linjer med liknende navn, som kan bety feilstaving.
4604 4604 Sjekker om en linje har endepunkt nesten inntil annen linje.
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 Denne testen sjekker at en forbindelse mellom to noder ikke benyttes av mer enn én linje.
4609 4609 Denne testen sjekker om kystlinjene er korrekte.
4610 4610 Denne testen sjekker at det ikke er flere Noder med samme posisjon.
4611 4611 -----
4612 4612 Testen finner linjer som elver, land eller kystlinje med feil retning.
4613 4613 -----
4614 4614 Denne testen finner Noder som har samme navn (kan være dubletter)
4615 4615 Kontrollerer om sirkulære linjer er lukket.
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 Denne versjonen av JOSM kan ikke lese fra tjeneren.
4621 4621 Disse nodene er ikke i en sirkel. Avbryter.
4622 4622 -----
4623 4623 Flis-nummer
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 Tidssone:
4630 4630 Tidssone: {0}
4631 4631 -----
4632 4632 Til ...
4633 4633 For å unngå overbelastning av Cadastre WMS,\nbygningsimport er maks 1 km2.
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 Slå på og av Fullskjermvisning
4638 4638 Slå av/på GPX-linjer
4639 4639 -----
4640 4640 Slå av/på akselinjer
4641 4641 Slå på og av fullskjermvisning
4642 4642 -----
4643 4643 Slå av/på visning av tekst/ikoner
4644 4644 Slå av/på visning av Lag
4645 4645 Slå av/på: {0}
4646 4646 Slår av/på global innstilling «{0}».
4647 4647 Toaletter
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 Avgift
4651 4651 Bomstasjon
4652 4652 Verktøy: {0}
4653 4653 Verktøylinje
4654 4654 Tilpass verktøylinje
4655 4655 Verktøy
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 Turisme
4660 4660 Tårn
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 By
4664 4664 Rådhus
4665 4665 -----
4666 4666 Leker
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 Tegne
4672 4672 Traktorvei
4673 4673 Farge på punkt og track linjer
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 Fartsdemping
4678 4678 Trafikklys
4679 4679 -----
4680 4680 -----
4681 4681 Trikk
4682 4682 Trikkestopp
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 Reisebyrå
4690 4690 Tre
4691 4691 -----
4692 4692 Stamvei
4693 4693 Av-/påkjørsel for stamvei
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 Prøv å oppdatere til ny versjon av programtillegg før du sender feilmelding.
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 Tunnelstart
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 Svingeforbud
4705 4705 -----
4706 4706 Vendesirkel
4707 4707 Snuplass
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 Rotasjonsport
4711 4711 Dreieskive
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 Internasjonal UIC-jernbanekode
4719 4719 -----
4720 4720 Ukjent
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 URL fra www.openstreetmap.org (du kan lime inn en URL her for at laste ned området)
4725 4725 -----
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 Fjern knytning til linjer
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 Kan ikke sette ny audio-markør
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 Fant ikke oversettelsen for {0}. Bruker {1}.
4744 4744 -----
4745 4745 Klarte ikke å lage fullstendig sti til mappa {0}\n
4746 4746 -----
4747 4747 Kunne ikke tolke Lat / Lon
4748 4748 Kan ikke synkronisere i det avspillte lag.
4749 4749 Småvei
4750 4750 Ikke lukkede linjer.
4751 4751 Ikke lukket linje
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 Ikke knyttede linjer.
4755 4755 Fjern avgjørelse
4756 4756 Fjern avgjørelse fra slettekonflikt
4757 4757 Fjern avgjørelse fra koordinatkonflikt
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 Angre
4766 4766 -----
4767 4767 Angre flytting
4768 4768 -----
4769 4769 Angre siste handling.
4770 4770 -----
4771 4771 Frigjør panelet
4772 4772 En uventet unntakstilstand
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 Uventet ID-format i svar fra tjener – leste «{0}»
4776 4776 -----
4777 4777 Uventet format for ny versjon av endret element «{0}»: «{1}»
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 Uventet symbol: {0}
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 Uventet verdi for parameter «index». Leste {0}.
4784 4784 Lås opp
4785 4785 Lås opp lista over sammenslåtte elementer og begynn sammenslåing
4786 4786 Node uten tilknytning
4787 4787 -----
4788 4788 Universitet
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 Ukjent filtype {0}
4792 4792 Ukjent vert
4793 4793 Ukendt status for feilrapport
4794 4794 Ukjent Logg format
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 Ukjent objekttype: {0}. Tillatte verdier er node, way og relation
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 Ukjent type: {0}
4803 4803 -----
4804 4804 Kryss uten navn
4805 4805 Uklassifisert ferdselsvei uten navn
4806 4806 Linjer uten navn
4807 4807 Kystlinje i uorden
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 Tøm utvalg
4816 4816 Tøm utvalg (Escape)
4817 4817 Tøm utvalg (Fokus)
4818 4818 Fjern alle objekter fra utvalg.
4819 4819 Støtter ikke WMS fil versjon;fant {0}, ønsker {1}
4820 4820 Støtter ikke denne versjon av mellomlager; fant {0}, ønsker{1}\nCreate a new one.
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 Noder uten egenskaper eller tilknytninger
4824 4824 Linjer uten egenskaper
4825 4825 -----
4826 4826 Linjer med én node, tomme eller uten egenskaper.
4827 4827 Opp
4828 4828 -----
4829 4829 Oppdater
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 Oppdater data
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 Oppdatere object
4837 4837 -----
4838 4838 Oppdatere utvalg
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 Oppdaterer data
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 Last opp endringer
4856 4856 Last opp innstillinger
4857 4857 Last opp sporlogg
4858 4858 Last opp sporlogger
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 Opplastingen ble avsluttet
4862 4862 Last opp data
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 Klarte ikke laste opp. Tjeneren gav følgende svar:
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 Last opp aktive innstillinger til tjener
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 GPX Spor lastes opp
4878 4878 Laster opp GPX spor: {0}% ({1} av {2})
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 Last opp spor til openstreetmap.org
4884 4884 Bruk
4885 4885 Bruk
4886 4886 Bruk <b>(</b> og <b>)</b> for å gruppere uttrykk
4887 4887 -----
4888 4888 Bruk <b>|</b> eller <b>OR</b> for søk med logisk <i>eller</i>
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 Bruk avansert egenskapskontroll.
4898 4898 Bruk standard
4899 4899 -----
4900 4900 Bruk standard datafil.
4901 4901 -----
4902 4902 Bruk standard fil for stavekontroll.
4903 4903 -----
4904 4904 Bruk Feil-Lag
4905 4905 -----
4906 4906 Bruk globale innstillinger.
4907 4907 Bruk Utelat Liste
4908 4908 -----
4909 4909 -----
4910 4910 Bruk objektmal «{0}»
4911 4911 Bruk objektmal «{0}» i gruppe «{1}»
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 Lagre de brukte fargene i en ny farge palett.
4919 4919 Bruk standard datafil (anbefales).
4920 4920 Brug standard fil for stavekontroll (anbefales).
4921 4921 -----
4922 4922 Bruk Feil-Laget for å vise element som skaper problem.
4923 4923 Bruk Utelat Liste for å undertrykke advarsler.
4924 4924 Velg fargepalett i lista
4925 4925 Bruker
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 Brukernavn
4931 4931 -----
4932 4932 Bruker i stedet hurtigtasten «{0}».\n\n
4933 4933 -----
4934 4934 Valider
4935 4935 Kontroller egenskapsverdiene med hjelp av avanserte regler.
4936 4936 Bekreft at egenskabsnøklene kan sjekkes mot en ordliste.
4937 4937 Bekreft at du vil sjekke egenskapsverdiene imot Objektmalene.
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 Validering
4941 4941 Valideringsfeil
4942 4942 -----
4943 4943 Verdi
4944 4944 Verdi «{0}» for nøkkel «{1}» finnes ikke i objektmalene
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 -----
4953 4953 Forskjellige innstillinger som påvirker utseende for hele programmet.
4954 4954 -----
4955 4955 Hastighet (rød = langsom, grøn = hurtig)
4956 4956 Automat
4957 4957 Automatprodukter
4958 4958 Versjon
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 Versjon {0}
4962 4962 Versjon {0} lagt til {1} av {2}
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 Versjon: {0}
4968 4968 Veterinær
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 Vis
4972 4972 Bilde: {0}
4973 4973 Utsiktspunkt
4974 4974 -----
4975 4975 Landsby
4976 4976 Friområde
4977 4977 Sted/by
4978 4978 Vingård
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 Gå til hjemmeside
4983 4983 -----
4984 4984 Stemme recorder kalibrering
4985 4985 Vulkan
4986 4986 -----
4987 4987 Spenning
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 WMS Lag
4996 4996 -----
4997 4997 -----
4998 4998 WMS-URL eller bilde-ID:
4999 4999 WMS lag ({0}) laster automatisk ned i zoom {1}
5000 5000 WMS lag ({0}) laster ned i zoom {1}
5001 5001 WMS lag ({0}), {1} kartutsnitt er lastet
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 Mur
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 Advarsel
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 Advarsel: ignorerer unntak siden handling ble avbrutt. Unntak: {0}
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 Advarsel: Rydder ut linje {0} fordi antall noder falt til under 2. Nåværende er {1}.
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 Advarsel: Passordet overføres ukryptert.
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 Advarsel: ignorerer unntak siden handling ble avbrutt. Unntak: {0}
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 Advarsel: blandede 0.6- og 0.5-data resulterer i versjon 0.5
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 Advarsler
5089 5089 Bilvask
5090 5090 Søppeldunk
5091 5091 Kloakkrenseanlegg
5092 5092 Vann
5093 5093 Badepark
5094 5094 Vanntårn
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 Foss
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 Wave-lydfiler (*.wav)
5101 5101 -----
5102 5102 Linjeinformasjon
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 Sluttnode nær annen ferdselsvei
5106 5106 Sluttnode nær annen linje
5107 5107 Linjenode nær annen linje
5108 5108 Linje med ekstern ID «{0}» inkluderer manglende node med ekstern ID «{1}».
5109 5109 Linje {0}
5110 5110 -----
5111 5111 Linje:
5112 5112 WayPoint Bilde
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 Veipunkt
5117 5117 Mindre veier
5118 5118 Kors i veikant
5119 5119 Veialter
5120 5120 -----
5121 5121 Nettside: {0}
5122 5122 -----
5123 5123 Vekt
5124 5124 Terskeldam
5125 5125 Våtmarksområde
5126 5126 Rullestol
5127 5127 -----
5128 5128 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert waypoint i GPX-laget.
5129 5129 Når lyd importeres, opprett markører fra …
5130 5130 Når du snur reningen på denne linjen blir følgende egenskaper endret for å opprettholde dataintegritet.
5131 5131 Lagre sikkerhetskopier med ~ i slutten av filnavnet.
5132 5132 Hvilket WMS lag danner bakgrunn for vektorisering. Standard: IR1.
5133 5133 -----
5134 5134 Hele gruppen
5135 5135 Bredde ( meter)
5136 5136 -----
5137 5137 -----
5138 5138 -----
5139 5139 Vindmølle
5140 5140 Vindpølse
5141 5141 Vis akselinjer
5142 5142 -----
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 Skogsområde
5146 5146 Fabrikk
5147 5147 -----
5148 5148 -----
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 -----
5152 5152 -----
5153 5153 -----
5154 5154 Linjer med feil retning.
5155 5155 -----
5156 5156 -----
5157 5157 Ja
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 Ja, slett noder
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 Du er i ferd med å slette noder utenfor nedlastet område.<br>Dette kan skape problemer fordi de kan være i bruk av andre objekter (som du ikke kan se nå) .<br>Er du sikker på at du vil slette nodene?
5166 5166 Du skal til å åpne {0} nettlesere.<br>Dette kan både fylle skjermen din med nettlesere<br>og kan ta tid for å fullføre.
5167 5167 Du kan også lime inn URL fra www.openstreetmap.org
5168 5168 -----
5169 5169 -----
5170 5170 -----
5171 5171 Du må starte JOSM for at enkelte innstillingene skal tre i kraft.
5172 5172 Du må først oppgi kilde for objektmaler.
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 Du flyttet mer enn {0} elementer. Flytting av et stort antall elementer er ofte en feil.\nVil du virkelig flytte dem?
5176 5176 Dine redigeringer må være offentlig frigitt for å laste opp nye data
5177 5177 Du må velge minst én linje.
5178 5178 Velg to eller flere noder for å splitte sirkelformet linje.
5179 5179 Dru må SHIFT-dra og slippe avspillingsmarkøren til lydmerke eller til punkt i track for synkronisering.
5180 5180 Dru må dra og slippe avspillingsmarkøren til GPX track hvor lydfila tilhører (etter første markør).
5181 5181 Du må pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil ha merket.
5182 5182 Du må sætte lyden på pause når du hører synkroniserings-merket.
5183 5183 Du har bestilt for mange Noder (grense 50,000). Velg mindre område eller bruk planet.osm
5184 5184 -----
5185 5185 Du bør velge et GPX-spor
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 -----
5189 5189 Zoologisk hage
5190 5190 Forstørr
5191 5191 Zoom (i meter)
5192 5192 Zoom inn
5193 5193 Zoom ut
5194 5194 Skaler og flytt kart
5195 5195 Zoom beste utsnitt 1:1
5196 5196 Skaler med Ctrl + . og Ctrl + , eller venstre museknapp; flytt med Ctrl + piltaster; flytt utsnitt med høyre museknapp
5197 5197 Forstørr
5198 5198 -----
5199 5199 Forminsk
5200 5200 Skaler og flytt skjermbildet til {0}.
5201 5201 -----
5202 5202 -----
5203 5203 -----
5204 5204 Zoom til problem
5205 5205 Zoom til valgt(e) element
5206 5206 Zoom til utvalg
5207 5207 -----
5208 5208 -----
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 Gå til {0}
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 \nHøyde: {0} m
5217 5217 -----
5218 5218 \n{0} km/t
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 -----
5222 5222 -----
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 -----
5243 5243 Rediger stolpe
5244 5244 Rediger stasjon
5245 5245 -----
5246 5246 Stolpe
5247 5247 Stasjon
5248 5248 -----
5249 5249 Tilbake
5250 5250 Raskere
5251 5251 Rask Avspilling
5252 5252 Spill av
5253 5253 Hopp tilbake.
5254 5254 Neste spor
5255 5255 Neste merke
5256 5256 Spill fra neste merke
5257 5257 Spill av forrige merke
5258 5258 Spill/Pause
5259 5259 Forrige merke
5260 5260 Saktere
5261 5261 Spill av sakte
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 Ø
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 V
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 tekst
5278 5278 Beskrivelse
5279 5279 Navn
5280 5280 -----
5281 5281 -----
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 -----
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 -----
5288 5288 -----
5289 5289 -----
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 -----
5294 5294 -----
5295 5295 -----
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 -----
5300 5300 Rediger stasjon
5301 5301 Stasjon
5302 5302 -----
5303 5303 -----
5304 5304 -----
5305 5305 -----
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 forkortet gatenavn
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 legg til i utvalg
5315 5315 adresse
5316 5316 -----
5317 5317 administrativ
5318 5318 vanskelig
5319 5319 -----
5320 5320 taubane
5321 5321 luftfart
5322 5322 luftfart, mørk
5323 5323 luftfart, lys
5324 5324 -----
5325 5325 Skog- og Landbruk
5326 5326 -----
5327 5327 alle
5328 5328 -----
5329 5329 Smug
5330 5330 alfabetisk
5331 5331 alternativ
5332 5332 fasilitetstype {0}
5333 5333 fasilitet
5334 5334 fasilitet – lys
5335 5335 fasilitet – trafikk
5336 5336 -----
5337 5337 -----
5338 5338 anglikansk
5339 5339 dyremat
5340 5340 -----
5341 5341 enhver
5342 5342 -----
5343 5343 akvadukt
5344 5344 bueskyting
5345 5345 område
5346 5346 -----
5347 5347 asiatisk
5348 5348 -----
5349 5349 turn
5350 5350 -----
5351 5351 australsk fotball
5352 5352 -----
5353 5353 bakgrunn
5354 5354 forrige stoppunkt
5355 5355 forrige segment
5356 5356 -----
5357 5357 -----
5358 5358 -----
5359 5359 hinder
5360 5360 hinder brukt på en vei
5361 5361 -----
5362 5362 vannmagasin
5363 5363 -----
5364 5364 -----
5365 5365 strand
5366 5366 -----
5367 5367 sykkel
5368 5368 sykkelslanger
5369 5369 -----
5370 5370 svart
5371 5371 blå
5372 5372 Flytemyr
5373 5373 -----
5374 5374 grense
5375 5375 -----
5376 5376 -----
5377 5377 bro
5378 5378 Node har egenskap bro
5379 5379 brun
5380 5380 rivningsområde
5381 5381 -----
5382 5382 bygning
5383 5383 -----
5384 5384 gatekjøkken
5385 5385 buss
5386 5386 trikkespor
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 kano
5392 5392 skill mellom store/små bokstaver
5393 5393 katolsk
5394 5394 gravlund
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 sjekker mellomlager …
5400 5400 -----
5401 5401 -----
5402 5402 kinesisk
5403 5403 -----
5404 5404 kristen
5405 5405 sigaretter
5406 5406 By
5407 5407 kommunegrense
5408 5408 klatring
5409 5409 -----
5410 5410 med_klokka
5411 5411 -----
5412 5412 stengt_vei
5413 5413 kull
5414 5414 kystlinje
5415 5415 brostein
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 -----
5419 5419 betong
5420 5420 kondomer
5421 5421 -----
5422 5422 konfigurer DG100 som er tilkoblet
5423 5423 -----
5424 5424 konflikt
5425 5425 barskog
5426 5426 forbindelse
5427 5427 -----
5428 5428 veiarbeid
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 kunne ikke hente lyd fra URL
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 -----
5437 5437 -----
5438 5438 -----
5439 5439 -----
5440 5440 -----
5441 5441 cricketnett
5442 5442 krocket
5443 5443 -----
5444 5444 sykkelvei med egenskapen sykkel
5445 5445 sykling
5446 5446 -----
5447 5447 løvskog
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 -----
5451 5451 slett data etter import
5452 5452 -----
5453 5453 slettet
5454 5454 leveranse
5455 5455 avleggs
5456 5456 brukertype
5457 5457 destinasjon
5458 5458 omkjøring
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 deaktivert
5462 5462 tørrdokk
5463 5463 hundeløp
5464 5464 -----
5465 5465 ned
5466 5466 slalom
5467 5467 last ned
5468 5468 drikke
5469 5469 Oppkjørsel
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 øst
5473 5473 enkel
5474 5474 Rediger GPX-spor
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 redningsmøtepunkt
5478 5478 ridning
5479 5479 evangelisk
5480 5480 partall
5481 5481 eksempler
5482 5482 -----
5483 5483 hundeposer
5484 5484 ekspert
5485 5485 -----
5486 5486 -----
5487 5487 -----
5488 5488 false: egenskapen er slått av med vilje
5489 5489 -----
5490 5490 gårdstun
5491 5491 -----
5492 5492 ferge
5493 5493 -----
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 -----
5497 5497 mat
5498 5498 fotgjenger
5499 5499 gangvei med egenskapen fotgjenger
5500 5500 vadested
5501 5501 skog
5502 5502 -----
5503 5503 neste stoppunkt
5504 5504 neste segment
5505 5505 -----
5506 5506 fristil
5507 5507 -----
5508 5508 -----
5509 5509 fra linje
5510 5510 -----
5511 5511 -----
5512 5512 -----
5513 5513 gass
5514 5514 -----
5515 5515 tysk
5516 5516 isbre
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 golfbane
5520 5520 -----
5521 5521 GPS-flagg
5522 5522 gps-punkt
5523 5523 -----
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 -----
5527 5527 -----
5528 5528 gress
5529 5529 -----
5530 5530 grus
5531 5531 grå
5532 5532 gresk
5533 5533 grønn
5534 5534 byggeområde
5535 5535 jord
5536 5536 gymnastikk
5537 5537 halv
5538 5538 stoppepunkt
5539 5539 helse
5540 5540 -----
5541 5541 beiteområde
5542 5542 -----
5543 5543 fremhevet
5544 5544 ferdselsvei
5545 5545 ferdselsvei uten veinummer
5546 5546 -----
5547 5547 traktorvei
5548 5548 tur
5549 5549 -----
5550 5550 historisk
5551 5551 Historisk
5552 5552 ishockey
5553 5553 -----
5554 5554 hest
5555 5555 hesteløp
5556 5556 hotell
5557 5557 -----
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 -----
5561 5561 vann
5562 5562 -----
5563 5563 -----
5564 5564 -----
5565 5565 bilde
5566 5566 -----
5567 5567 importerte data fra {0}
5568 5568 inaktiv
5569 5569 -----
5570 5570 uferdig
5571 5571 Linje ikke ferdig
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 indisk
5575 5575 -----
5576 5576 industri
5577 5577 indre linjesegment
5578 5578 -----
5579 5579 middels
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 trafikkøy
5584 5584 -----
5585 5585 italiensk
5586 5586 -----
5587 5587 -----
5588 5588 japansk
5589 5589 Jehovas vitner
5590 5590 jødisk
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 -----
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 avfallsdeponi
5597 5597 bruk av grunn
5598 5598 Type Bruk av Grunn {0}
5599 5599 -----
5600 5600 lag
5601 5601 -----
5602 5602 -----
5603 5603 navn på lag inneholder +-tegn
5604 5604 -----
5605 5605 venstre
5606 5606 fritid
5607 5607 fritids type {0}
5608 5608 små vannsteder
5609 5609 -----
5610 5610 begrenset
5611 5611 gatetun
5612 5612 -----
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 synkron rulling
5616 5616 -----
5617 5617 lav
5618 5618 luthersk
5619 5619 -----
5620 5620 Mangrove
5621 5621 menneskeskapt
5622 5622 -----
5623 5623 -----
5624 5624 -----
5625 5625 myrområde
5626 5626 maks. breddegrad
5627 5627 maks. lengdegrad
5628 5628 fartsgrense er brukt på gangvei
5629 5629 målemetode
5630 5630 -----
5631 5631 -----
5632 5632 -----
5633 5633 metodist
5634 5634 meksikansk
5635 5635 militært
5636 5636 min. breddegrad
5637 5637 min. lengdegrad
5638 5638 feilstavet nøkkelnavn
5639 5639 blandingsskog
5640 5640 mormoner
5641 5641 motorsport
5642 5642 motortrafikkvei
5643 5643 -----
5644 5644 -----
5645 5645 søle
5646 5646 flerbruk
5647 5647 P-hus
5648 5648 -----
5649 5649 -----
5650 5650 -----
5651 5651 -----
5652 5652 -----
5653 5653 nasjonal
5654 5654 natur
5655 5655 natur-type {0}
5656 5656 Natur
5657 5657 -----
5658 5658 aviser
5659 5659 neste
5660 5660 -----
5661 5661 nei
5662 5662 ingen beskrivelse tilgjengelig
5663 5663 -----
5664 5664 -----
5665 5665 -----
5666 5666 ingen kombinasjon
5667 5667 -----
5668 5668 -----
5669 5669 -----
5670 5670 venstresving forbudt
5671 5671 høyresving forbudt
5672 5672 rett frem forbudt
5673 5673 u-sving forbudt
5674 5674 noder
5675 5675 ingen
5676 5676 langrenn
5677 5677 nord
5678 5678 nordøst
5679 5679 nordvest
5680 5680 ikke slettet
5681 5681 -----
5682 5682 -----
5683 5683 Merknad
5684 5684 begynner
5685 5685 atom
5686 5686 -----
5687 5687 oddetall
5688 5688 -----
5689 5689 -----
5690 5690 -----
5691 5691 nedlagt bane
5692 5692 -----
5693 5693 -----
5694 5694 enveiskjøring-egenskap på node
5695 5695 -----
5696 5696 påbudt venstresving
5697 5697 påbudt høyresving
5698 5698 påbudt rett frem
5699 5699 -----
5700 5700 -----
5701 5701 innstillinger
5702 5702 -----
5703 5703 -----
5704 5704 ortodoks
5705 5705 annen bane
5706 5706 -----
5707 5707 ytre linjesegment
5708 5708 utenfor nedlastet område
5709 5709 -----
5710 5710 -----
5711 5711 -----
5712 5712 -----
5713 5713 parkeringsbillett
5714 5714 partial: de valgte objektene har forskjellige verdier, ikke gjør endringer
5715 5715 -----
5716 5716 -----
5717 5717 -----
5718 5718 fast dekke
5719 5719 -----
5720 5720 fjelltopp
5721 5721 -----
5722 5722 -----
5723 5723 -----
5724 5724 -----
5725 5725 pinsebevegelsen
5726 5726 -----
5727 5727 fotografier
5728 5728 solcelle
5729 5729 brygge
5730 5730 rørgate
5731 5731 nedfart avansert
5732 5732 nedfart enkel
5733 5733 nedfart ekspert
5734 5734 nedfart friløp
5735 5735 nedfart middels
5736 5736 nedfart nybegynner
5737 5737 bane
5738 5738 -----
5739 5739 sted
5740 5740 Planter
5741 5741 plast
5742 5742 -----
5743 5743 -----
5744 5744 -----
5745 5745 -----
5746 5746 politisk
5747 5747 kraft
5748 5748 presbyteriansk
5749 5749 forrige
5750 5750 riksvei
5751 5751 tilkjørselsvei_riksvei
5752 5752 privat
5753 5753 -----
5754 5754 planlagt
5755 5755 -----
5756 5756 -----
5757 5757 -----
5758 5758 buss-, trikk- og togkart
5759 5759 billetter
5760 5760 -----
5761 5761 -----
5762 5762 -----
5763 5763 steinbrudd
5764 5764 -----
5765 5765 jernbane
5766 5766 jernbanegrunn
5767 5767 jernbanebro
5768 5768 jernbane
5769 5769 jernbanepunkt
5770 5770 stryk
5771 5771 rød
5772 5772 Sivområde
5773 5773 Oppdater liste over Porter
5774 5774 Region
5775 5775 lokal
5776 5776 regulært uttrykk
5777 5777 relasjon uten angitt type
5778 5778 relasjoner
5779 5779 -----
5780 5780 -----
5781 5781 -----
5782 5782 -----
5783 5783 fjern fra utvalg
5784 5784 erstatt utvalg
5785 5785 -----
5786 5786 boligvei
5787 5787 restaurant uten navn
5788 5788 butikker
5789 5789 høyre
5790 5790 elvebredd
5791 5791 vei
5792 5792 -----
5793 5793 rundkjøring
5794 5794 rute
5795 5795 rutesegment
5796 5796 -----
5797 5797 -----
5798 5798 -----
5799 5799 -----
5800 5800 Saltmyr
5801 5801 -----
5802 5802 -----
5803 5803 målestokk
5804 5804 Diagram
5805 5805 krattskog
5806 5806 -----
5807 5807 -----
5808 5808 -----
5809 5809 -----
5810 5810 fylkesvei
5811 5811 -----
5812 5812 -----
5813 5813 velg sport:
5814 5814 valgt
5815 5815 utvalg
5816 5816 separat sykkelvei som kjørefelt på en sykkelvei
5817 5817 -----
5818 5818 adkomstvei
5819 5819 service
5820 5820 -----
5821 5821 -----
5822 5822 -----
5823 5823 -----
5824 5824 skyting
5825 5825 butikk
5826 5826 butikk type {0}
5827 5827 -----
5828 5828 Sidespor
5829 5829 -----
5830 5830 -----
5831 5831 -----
5832 5832 -----
5833 5833 Sted
5834 5834 -----
5835 5835 skøyter
5836 5836 -----
5837 5837 ski
5838 5838 snøpark
5839 5839 fotball
5840 5840 -----
5841 5841 sør
5842 5842 sørøst
5843 5843 sørvest
5844 5844 -----
5845 5845 -----
5846 5846 -----
5847 5847 sportssenter
5848 5848 Privat sidespor
5849 5849 stadion
5850 5850 frimerker
5851 5851 -----
5852 5852 stein
5853 5853 bekk
5854 5854 Gater
5855 5855 gatenavn inneholder ss
5856 5856 streng
5857 5857 -----
5858 5858 T-bane
5859 5859 -----
5860 5860 -----
5861 5861 -----
5862 5862 Overflateparkering
5863 5863 -----
5864 5864 Sumpområde
5865 5865 godter
5866 5866 svømming
5867 5867 -----
5868 5868 -----
5869 5869 -----
5870 5870 bordtennis
5871 5871 tamponger
5872 5872 -----
5873 5873 telefonkort
5874 5874 midlertidig
5875 5875 midlertidig ferdselsveitype
5876 5876 -----
5877 5877 stasjon
5878 5878 kommunevei
5879 5879 tekst
5880 5880 -----
5881 5881 -----
5882 5882 -----
5883 5883 -----
5884 5884 -----
5885 5885 Tidevannsflate
5886 5886 -----
5887 5887 tiger-data
5888 5888 -----
5889 5889 -----
5890 5890 -----
5891 5891 til linje
5892 5892 Topografisk
5893 5893 -----
5894 5894 turisme
5895 5895 turisme type {0}
5896 5896 -----
5897 5897 leker
5898 5898 -----
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 trafikklys
5902 5902 trikk
5903 5903 -----
5904 5904 true: egenskapen er slått på med vilje
5905 5905 -----
5906 5906 -----
5907 5907 tyrkisk
5908 5908 vendesirkel
5909 5909 -----
5910 5910 småvei
5911 5911 ukontrollert
5912 5912 P-kjeller
5913 5913 Uventet kolonnenummer {0}
5914 5914 -----
5915 5915 unitarisk
5916 5916 ukjent
5917 5917 umerket
5918 5918 -----
5919 5919 uten fast dekke
5920 5920 ikke satt
5921 5921 unset: ikke sett egenskap på valgte objekter
5922 5922 -----
5923 5923 Uten egenskaper
5924 5924 linje uten egenskaper
5925 5925 -----
5926 5926 uvanlig kombinasjon av egenskaper
5927 5927 opp
5928 5928 -----
5929 5929 bruk
5930 5930 valideringsfeil
5931 5931 gyldighetssjekk – annet
5932 5932 validerings-advarsel
5933 5933 -----
5934 5934 versjon {0}
5935 5935 via node eller linje
5936 5936 -----
5937 5937 -----
5938 5938 -----
5939 5939 vulkan
5940 5940 kuponger
5941 5941 -----
5942 5942 -----
5943 5943 vann
5944 5944 -----
5945 5945 vannvei
5946 5946 vannvei type {0}
5947 5947 -----
5948 5948 -----
5949 5949 -----
5950 5950 -----
5951 5951 -----
5952 5952 linjer
5953 5953 -----
5954 5954 vest
5955 5955 hvit
5956 5956 Dyreliv
5957 5957 vind
5958 5958 -----
5959 5959 -----
5960 5960 -----
5961 5961 -----
5962 5962 skogsområde
5963 5963 -----
5964 5964 skogsområde
5965 5965 feil ferdselsvei-egenskap på node
5966 5966 -----
5967 5967 Stasjonsområde
5968 5968 ja
5969 5969 -----
5970 5970 -----
5971 5971 -----
5972 5972 -----
5973 5973 -----
5974 5974 zoroastrisk
5975 5975 -----
5976 5976 -----
5977 5977 -----
5978 5978 -----
5979 5979 -----
5980 5980 {0} består av:
5981 5981 -----
5982 5982 -----
5983 5983 -----
5984 5984 -----
5985 5985 {0} meter
5986 5986 -----
5987 5987 -----
5988 5988 {0} noder i linje {1} overstiger maksimalt antall tillatte noder, {2}
5989 5989 {0} noder til nå …
5990 5990 -----
5991 5991 -----
5992 5992 -----
5993 5993 {0} km²
5994 5994 -----
5995 5995 -----
5996 5996 -----
5997 5997 {0} % ({1} / {2}), {3} gjenstår. Laster opp linje «{4}» (ID: {5})
5998 5998 {0}, …
5999 5999 -----
6000 6000 -----
6001m 1 -----
6002m 2 -----
6003m 3 -----
6004m 4 -----
6005m 5 -----
6006m 6 -----
6007m 7 -----
6008m 8 -----
6009m 9 -----
6010m 10 Legg til og flytt en kunstig node til en linje
6011m 10 Legg til og flytt en kunstig node til {0} linjer
6012m 11 La til {0} objekt
6013m 11 La til {0} objekter
6014m 12 -----
6015m 13 -----
6016m 14 Endre egenskap på inntil {0} objekt
6017m 14 Endre egenskap på inntil {0} objekt
6018m 15 Endre {0} objekt
6019m 15 Endre {0} objekt
6020m 16 -----
6021m 17 Konflikt under nedlastingen
6022m 17 Konflikter under nedlastingen
6023m 18 -----
6024m 19 -----
6025m 20 -----
6026m 21 -----
6027m 22 Slett {0} linje
6028m 22 Slett {0} linjer
6029m 23 -----
6030m 24 -----
6031m 25 -----
6032m 26 -----
6033m 27 -----
6034m 28 -----
6035m 29 -----
6036m 30 Sett inn ny node i linje.
6037m 30 Sett inn ny node i {0} linjer.
6038m 31 -----
6039m 32 -----
6040m 33 Sammenslått versjon ({0} oppføring)
6041m 33 Sammenslått versjon ({0} oppføringer)
6042m 34 Flytt {0} node
6043m 34 Flytt {0} noder
6044m 35 Lokal versjon ({0} oppføring)
6045m 35 Lokal versjon ({0} oppføringer)
6046m 36 Åpner {0} fil...
6047m 36 Åpner {0} filer...
6048m 37 -----
6049m 38 -----
6050m 39 -----
6051m 40 -----
6052m 41 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
6053m 41 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
6054m 42 -----
6055m 43 -----
6056m 44 Forenkle linje (fjern {0} node)
6057m 44 Forenkle linjer (fjern {0} noder)
6058m 45 Forenkle {0} linje
6059m 45 Forenkle {0} linjer
6060m 46 -----
6061m 47 -----
6062m 48 -----
6063m 49 -----
6064m 50 Valgt node er ikke del av en linje.
6065m 50 Valgte noder er ikke del av en linje.
6066m 51 Valgt linje inneholder ikke valgt node.
6067m 51 Valgt linje inneholder ikke de valgte nodene.
6068m 52 -----
6069m 53 Tjenerens versjon ({0} oppføring)
6070m 53 Tjenerens versjon ({0} oppføringer)
6071m 54 Mer enn én linje bruker den valgte noden. Velg aktuell linje i tillegg.
6072m 54 Mer enn én linje bruker de valgte nodene. Velg aktuell linje i tillegg.
6073m 55 -----
6074m 56 -----
6075m 57 -----
6076m 58 -----
6077m 59 -----
6078m 60 -----
6079m 61 -----
6080m 62 Dette vil endre opptil {0} objekt.
6081m 62 Dette vil endre opptil {0} objekt.
6082m 63 -----
6083m 64 -----
6084m 65 -----
6085m 66 Oppdaterer egenskaper på inntil {0} objekt
6086m 66 Oppdaterer egenskaper på inntil {0} objekt
6087m 67 -----
6088m 68 -----
6089m 69 -----
6090m 70 -----
6091m 71 -----
6092m 72 -----
6093m 73 et GPS spor med {0} punkt
6094m 73 et GPS spor med {0} punkt
6095m 74 flagg
6096m 74 flagg
6097m 75 node
6098m 75 noder
6099m 76 objekt
6100m 76 objekter
6101m 77 punkt
6102m 77 punkt
6103m 78 relasjon
6104m 78 relasjoner
6105m 79 -----
6106m 80 linje
6107m 80 linjer
6108m 81 -----
6109m 82 {0} består av {1} flagg
6110m 82 {0} består av {1} flagg
6111m 83 {0} består av {1} GPS spor
6112m 83 {0} består av {1} GPS spor
6113m 84 -----
6114m 85 -----
6115m 86 -----
6116m 87 {0} medlem
6117m 87 {0} medlemmer
6118m 88 {0} node
6119m 88 {0} noder
6120m 89 -----
6121m 90 -----
6122m 91 -----
6123m 92 -----
6124m 93 {0} punkt
6125m 93 {0} punkt
6126m 94 {0} relasjon
6127m 94 {0} relasjoner
6128m 95 {0} rute,
6129m 95 {0} ruter,
6130m 96 -----
6131m 97 -----
6132m 98 {0} spor,
6133m 98 {0} spor,
6134m 99 -----
6135m 100 -----
6136m 101 {0} linje
6137m 101 {0} linjer
6138m 102 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.