source: josm/trunk/data/nb.lang@ 3183

Last change on this file since 3183 was 3183, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 75.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # objekter
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 (Kode={0})
9 9 (Hint: Du kan endre hurtigtastene i Innstillinger.)
10 10 (Teksten har alt blitt kopiert til utklippstavlen din.)
11 11 (URL var:
12 12 (Bruk internasjonalt nummer, f.eks. +12-345-67890)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (intet objekt)
18 18 (ingen)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 – En node som er brukt av flere linjer, og en av linjene, eller
27 27 – En node som brukes av flere linjer, eller
28 28 * En node med egenskaper, eller
29 29 – En linje, og en eller flere av nodene som er brukt i flere linjer.
30 30 – En linje som har en eller flere noder, som er brukt av flere linjer, eller
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 bowling
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Ingen GPX-spor er lastet inn>
41 41 -----
42 42 <b>-name:Nan</b> – «Nan» finnes ikke innen navnet.
43 43 <b>Nansens gate</b> – «Nansens» og «gate» i nøkkel eller navn.
44 44 <b>"Nansens gate"</b> – «Nansens gate» i nøkkel eller navn.
45 45 -----
46 46 <b>child <i>uttrykk</i></b> – alle underobjekter av objektene i uttrykket
47 47 <b>foot:</b> – nøkkel «foot» med hvilken som helst verdi.
48 48 -----
49 49 <b>incomplete</b> – alle uferdige objekter
50 50 <b>modified</b> – alle endrede objekter
51 51 <b>name:Nan</b> – «Nan» finnes innen navnet.
52 52 -----
53 53 -----
54 54 <b>parent <i>uttrykk</i></b> – alle overobjekter av objektene i uttrykket
55 55 <b>selected</b> – alle objekter i utvalg
56 56 -----
57 57 -----
58 58 <b>type:</b> – type objekt (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
59 59 <b>type=*</b> -– nøkkel «type» med hvilken som helst verdi. Prøv også <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>.
60 60 <b>type=route</b> – nøkkel «type» med eksakt verdi «route».
61 61 <b>untagged</b> – alle objekter uten egenskaper
62 62 <b>user:</b>… – alle objekter redigert av angitt bruker
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <h1><a name="top">Tastatursnarveier</a></h1>
71 71 <h1>Kombinasjonstast grupper</h1>
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <html>Det oppstod en feil under kommunikasjon med tjeneren.<br>Detaljer: {0}</html>
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å avslutte sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
94 94 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å begynne sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 <html>Oppgi by, landsby eller stedsnavn.<br>Bruk nøyaktig skrivemåte som i www.cadastre.gouv.fr .</html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 <html>JOSM må fjerne lokalt element med ID {0} fra datasettet.<br>Er dette OK?</html>
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>Vil du virkelig markere denne saken som ferdig?<br><br>Du kan legge inn tilleggskommentar:</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 <html>Ta et bilde av din GPS mottaker når den viser tid.<br>Vis bildet her.<br>Skriv inn tidspunktet og velg tidssone<hr></html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Openstreetbugs-tillegget bruker den gamle tjeneren på appspot.com.<br>En ny tjener er tilgjengelig på schokokeks.org.<br>Vil du bytte til den nye tjeneren? (Anbefalt)</html>
194 194 <html>Utvalget inneholder data fra OpenStreetBugs.<br>Dataene kan ikke lastes opp. Sjekk lag for opplasting?
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 <html>Det er {0} elementer i det lokale datasettet som<br>kan være slettet på tjeneren. Hvis du senere prøver å slette<br>eller oppdatere dem, vil tjeneren sannsynligvis rapportere om en<br>konflikt.<br><br>Trykk <strong>{1}</strong> for å sjekke status for disse elementene<br>på tjeneren.<br>Trykk <strong>{2}</strong> for å ignorere.<br></html>
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Fenne handling krever {0} individuelle<br>download-forespørsler. Ønsker du<br>å fortsette?</html>
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 <html>Opplasting av ubehandlede GPS-data som kortdata betraktes som skadeligt <br>Se her for å laste inn GPS spor:
213 213 -----
214 214 <html>Opplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en node, linje ellerrelasjon.<br><br>Trykk <strong>{0}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{1}</strong> for å avbryte operasjonen og fortsette å redigere.<br></html>
215 215 <html>Upplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en<br>lokal node, linje eller relasjon.<br>Konflikten er forårsaket av <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>tjeneren har versjon {2}, lokal versjon er {3}.<br><br>Trykk <strong>{4}</strong> for å synkronisere kun konfliktelementet.<br>Trykk <strong>{5}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{6}</strong> for å gå tilbake og fortsette å redigere.<br></html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Opplasting til tjeneren <strong>feilet</strong> fordi nåværende datasett<br>bryter en forhåndsbetingelse.<br>Feilmelding:<br>{0}</html>
219 219 -----
220 220 -----
221 221 <html>Verdien på "source" er aktivisert ved automatisk kildeangivelse</html>
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <p>Pseudo-kombinasjonstasten ''disabled'' vil ta ut snarveien.</p>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 <u>Spesialsøk:</u>
243 243 <ikke angitt>
244 244 > bunn
245 245 > topp
246 246 A etter Avstand
247 247 A etter Tid
248 248 -----
249 249 -----
250 250 Et programtillegg som tillater at JOSM blir styrt av et annet program
251 251 Et tilleggsprogram for å vektorisere vannkant på Landsat bilder.
252 252 -----
253 253 En spesiell håntering for det franske landregisterets WMS tjener
254 254 Et eget programtillegg for fransk Cadastre wms (matrikkel) på www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Du finner betingelser for bruk her (på fransk): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>før du laster inn data med dette programtillegget.
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 API-krav ikke møtt
259 259 API versjon: {0}
260 260 Revet jernbane
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 Om
265 265 Om JOSM
266 266 -----
267 267 -----
268 268 Adkomst
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 Overnatting
274 274 I følge nformasjon i tilleggsprogram, er {0} opphavsmann.
275 275 kundekort
276 276 Nøyaktighet på Douglas-Peucker linjeforenkling, målt i grader.<br>Lave verdier gir flere noder og mer nøyaktige linjer. Standard er 0.0003.
277 277 -----
278 278 Handling
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Legg til
285 285 Legg til URL for liste over programtillegg.
286 286 Legg til node …
287 287 Tilføy egenskaper
288 288 -----
289 289 Legg inn kilde ( source=...) på element?
290 290 -----
291 291 Legg til en merknad
292 292 -----
293 293 -----
294 294 Tilføy et nytt nøkkel/verdi-sett til alle objekter
295 295 -----
296 296 Legg til en node i eksisterende linje
297 297 Tilføy en ny kilde til lista.
298 298 -----
299 299 Legg til en node ved å skrive inn lengde- og breddegrad.
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 Legg til informasjon om opphavsperson
308 308 -----
309 309 Legg alle inn i startutvalget. Kan være søketekst som i Google eller en URL som returnerer osm-xml
310 310 -----
311 311 Legg inn rutenett
312 312 -----
313 313 -----
314 314 Legg til nytt lag
315 315 Legg til node
316 316 Legg til node i linje
317 317 Legg til node i linje og lag tilknytning
318 318 -----
319 319 -----
320 320 Legg til lag for ruteplanlegger
321 321 -----
322 322 -----
323 323 -----
324 324 Noder er lagt til i alle skjæringspunkt
325 325 Interpoler adresser
326 326 -----
327 327 Adresser
328 328 Legger inn en tester for objektmaler i hjelpemenyen til hjelp ved redigering av objektmaler (fohåndsvising av dialog). JAR-fila kan også kjøres selvstendig.
329 329 -----
330 330 -----
331 331 Tilpass WMS
332 332 Juster posisjonen på WMS-laget (kun rasterbilder)
333 333 Tilpass posisjon på valgt WMS lag
334 334 Juster tidssone og forskyvning
335 335 -----
336 336 -----
337 337 Fylkesgrense
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 Avanserte innstillinger
342 342 Taubaner og -heiser
343 343 -----
344 344 -----
345 345 Flyplass
346 346 -----
347 347 Sprit og vin
348 348 Juster nodene til en sirkel
349 349 Juster nodene til en linje
350 350 Alle
351 351 Alle formater
352 352 -----
353 353 Alle punkt og track linjervil tegnes med samme farge. Kan endres i Oppsett for Lag.
354 354 -----
355 355 Hageparseller
356 356 Legger inn markører eller Noder på gps posisjon.
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 Tillatt trafikk:
363 363 Tillat stabling av flere lag
364 364 Tillater å åpne gpx/osm filer som går utenfor aktuelt skjermbilde
365 365 Lar deg anonymisere tidsstempler og raskt slette deler av store GPX-spor.
366 366 Tillater brukeren å lage flere fargepaletter og velge blant de. Endre farger og lagre som ny palett. Benyttes for å bytte til hvit bakgrunn med passende farger for bedre synbarhet i sollys. Se dialog i JOSM innstillinger og Kart innstillinger (Rart men sant :-)
367 367 Lar deg importere forskjellige dataformater direkte i JOSM.
368 368 Tillater å justere fargen etter forskjellig gjennomsnitt hastighet.
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Fjellstue
373 373 -----
374 374 allerede registrert en konflikt for primitiv "{0}"
375 375 Gi nytt navn på fil også
376 376 -----
377 377 -----
378 378 Fasiliteter
379 379 -----
380 380 -----
381 381 En OSM-datavalidator, som sjekker for typiske feil gjort av brukere og programmer.
382 382 En OSM data validator. Ser etter problem i data og kan fikse de mest vanlige. Stavekontroll for egenskapsnavn.
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Det oppsto feil i programtillegget {0}
389 389 Klarte ikke synkronisere bildene med GPX-sporet. Bruk glidebryterne for å synkronisere bildene manuelt.
390 390 En feil oppstod: {0}
391 391 Det oppstod en uventet feil som kan stamme fra programtillegget «{0}».
392 392 -----
393 393 Det oppstod en ukjent feil
394 394 Vinkel
395 395 Vinkel mellom to valgte Noder
396 396 Et programtillegg for å knytte bilder til Waypoint i en GPX fil. En koblig opprettes når 'name', 'cmt' eller 'desc' egenskapen på et waypoint stemmer med filenavnet til et bilde.
397 397 -----
398 398 Utfør endringer
399 399 Bruk Objektmal
400 400 Bruk løsninger
401 401 -----
402 402 -----
403 403 -----
404 404 Bruk udjevning på kartvisningen for et mere glatt utseende.
405 405 -----
406 406 -----
407 407 Ta i bruk løste konflikter og lukk vinduet
408 408 Bruk valgte endringer
409 409 Bruk egenskaper i utklippstavla på alle valgte element.
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 Gjennomføre?
416 416 -----
417 417 -----
418 418 Arkeologisk plass
419 419 Bueskyting
420 420 -----
421 421 Område
422 422 Linje for areal er ikke lukket.
423 423 -----
424 424 Kunstsenter
425 425 Kunstverk
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Turn
430 430 OBS: Benytt bare ekte tastaturtaster!
431 431 Attraksjon
432 432 -----
433 433 Ingen lydenhet tilgjengelig
434 434 Lydinnstillinger
435 435 Lyd-markører fra {0}
436 436 Lyd synkronisert i punkt {0}.
437 437 -----
438 438 -----
439 439 -----
440 440 Australsk fotball
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 -----
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 Opphavsmann
450 450 Opphavsperson: {0}
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 -----
456 456 -----
457 457 Opphavsmenn
458 458 -----
459 459 -----
460 460 Autozoom:
461 461 Auto-sentrer
462 462 Automatisk forslag
463 463 Lagre LiveData automatisk
464 464 Automatisk leste kartbilder:
465 465 Minibank
466 466 Automatisk nedlasting
467 467 Korriger egenskap automatisk
468 468 Lag automatisk lydmerker fra punkt i track (heller enn egne waypoints)med navn eller beskrivelse.
469 469 Lag automatisk eget markørlag for waypoints ved åpning av GPX lag.
470 470 -----
471 471 -----
472 472 Tilgjengelig
473 473 -----
474 474 -----
475 475 B etter Avstand
476 476 B etter Tid
477 477 -----
478 478 Stellebord
479 479 Tilbake
480 480 -----
481 481 -----
482 482 -----
483 483 -----
484 484 -----
485 485 Stengsel
486 486 -----
487 487 Enkel
488 488 Basseng
489 489 -----
490 490 Batterier
491 491 Slagmark
492 492 Havbukt
493 493 Strand
494 494 Fyrlykt
495 495 Benk
496 496 Drikke
497 497 -----
498 498 Sykkel
499 499 -----
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 -----
504 504 -----
505 505 Blankt lag
506 506 Steinblokk
507 507 -----
508 508 Skipsverft
509 509 Sperresøyle
510 510 -----
511 511 Bokmerker
512 512 Tollstasjon
513 513 Botanisk navn
514 514 -----
515 515 Grenser
516 516 -----
517 517 Yttergrense for arbeidsområde
518 518 -----
519 519 -----
520 520 Bro
521 521 -----
522 522 Rivningsområde
523 523 -----
524 524 Feilrapporter
525 525 -----
526 526 Bygning
527 527 -----
528 528 Bygninger
529 529 -----
530 530 -----
531 531 Støtfangergjerde
532 532 Busspor
533 533 Bussplatform
534 534 Busstasjon
535 535 Bussholdeplass
536 536 Bussluse
537 537 Slakter
538 538 C etter Avstand
539 539 C etter Tid
540 540 -----
541 541 Taubane
542 542 Feil i mellomlager format
543 543 Feil Lambert sone på mellomlager
544 544 -----
545 545 Matrikkel
546 546 Fransk Cadastre: {0}
547 547 Feil URL for lesing av Matrikkel.
548 548 Kafé
549 549 -----
550 550 -----
551 551 Campingplass
552 552 Kan ikke tegne utenfor verden.
553 553 Kan ikke fordoble usortert linje.
554 554 Kanal
555 555 Avbryt
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 Avbryt konfliktløsning og lukk vinduet
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 Kan ikke legge til node utenfor kartet.
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Kan ikke bruke uavgjort sammenslåing for egenskap
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 Kan ikke laste rxtxSerial.dll fil. Trenger du support til installasjon, forsøk Globalsat hjemmeside på http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 Kan ikke flytte objekter utenfor kartet.
581 581 -----
582 582 -----
583 583 kan ikke løse uavgjort konflikt
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 Kan ikke gjøre om kommando "{0}" fordi lag "{1}" ikke lenger er tilgjengelig
589 589 Kano
590 590 Bokser
591 591 Kapasitet
592 592 -----
593 593 Lagre GPS spor
594 594 Bil
595 595 -----
596 596 Campingvognplass
597 597 Valuta
598 598 Slott
599 599 Ferist
600 600 Huleinngang
601 601 Kirkegård
602 602 Sentrer GPS nå
603 603 Sentrer LiveGPS-laget til nåværende position.
604 604 Midtstill kartbilde
605 605 Stolheis
606 606 Feriehytter
607 607 Endre egenskaper
608 608 Endre retninger?
609 609 Bytt område
610 610 -----
611 611 Skift relasjon
612 612 Endre rolle for relasjonsmedlem {0} {1}
613 613 -----
614 614 Bytt oppløsning
615 615 -----
616 616 -----
617 617 Endre verdier?
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 Bytt tastatursnarvei manuelt.
634 634 Se etter FIXMEs
635 635 Finn notater om tegning.
636 636 Sjekk etter feil ved opptegning.
637 637 -----
638 638 Sjekk egenskabsnøkler
639 639 Sjekk egenskapsverdier.
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 Sjekker om linjer har identiske etterfølgende Noder.
644 644 Feil i kontrollsum:
645 645 -----
646 646 -----
647 647 Velg
648 648 Velg en farge
649 649 Velg en farge for {0}g
650 650 Velg en lisens
651 651 -----
652 652 Velg fra …
653 653 -----
654 654 -----
655 655 Kirke
656 656 Kino
657 657 Storby
658 658 Bygrense
659 659 Bymur
660 660 By/sted
661 661 -----
662 662 Kommunegrense
663 663 -----
664 664 Slett
665 665 Slett rute
666 666 -----
667 667 -----
668 668 Klikk og dra for å flytte plassering
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 Klikk for å velge plassering.
681 681 -----
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 Klikk for å slette. Shift: slett linjesegment. Alt: Ikke slett ubrukte noder når linjer slettes. Ctrl: slett objekt med referanse.
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Klikk for at minimere/maksimere panelet
698 698 -----
699 699 Klikk for å fjerne plassering
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 Klippe
713 713 Klatring
714 714 Lukk
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 Steng dialog og avbryt nedlasting
719 719 Steng åpent endringsset
720 720 -----
721 721 Lukk vinduet
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 Lukk dialogen og opprett et nytt punkt.
726 726 Lukk dialogen og ikke opprett et nytt punkt.
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 Lukk panelet. Du kan åpne det med knappene i venstre verktøygruppe.
732 732 -----
733 733 Lukket linje
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 Nærmere forklaring
738 738 -----
739 739 Stenger åpent endringsset
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 Lukker endringssett …
744 744 Klær
745 745 Kystlinje
746 746 Kystlinjer.
747 747 Mynter
748 748 Høyskole
749 749 Farge
750 750 Farge (hex)
751 751 Fargepalett
752 752 Farge Palett
753 753 Farger
754 754 -----
755 755 Punkt og track linjer får farge etter hastighet.
756 756 Farger brukt av forskellige objekt i JOSM.
757 757 -----
758 758 Sammenføy linjer
759 759 Sammenføy flere linjer til én
760 760 Sammenføy {0} linjer
761 761 -----
762 762 Kommandoliste
763 763 Kommandoliste: {0}
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 Næringsområde
768 768 Offentlig
769 769 -----
770 770 Kommune avgrensing: {0}
771 771 -----
772 772 Kommunikasjon med tjener feilet
773 773 Kommunikasjon er opprettet med {0} med protocol versjon {1}
774 774 Sammenlikn
775 775 Dataelektronikk
776 776 Konfigurer
777 777 Konfigurer enhet
778 778 Indstilling på programtillegg sider
779 779 -----
780 780 Indstil tilgængelige programtillegg
781 781 Oppsett for Ruteplanlegger
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 Bekreft Remote Control handlinger
789 789 -----
790 790 Konflikt
791 791 Konfliktløsning
792 792 -----
793 793 Konflikter
794 794 Konflikter avdekkeet
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 Knytt eksisterende linje til node
801 801 Koble til gpsd-tjener og vis nåværende posisjon i LiveGPS-lag
802 802 Tilkoblet
803 803 Knyttet endenode nær annen linje
804 804 Kobler opp
805 805 Kobler til …
806 806 Feil i forbindelsen
807 807 Tilkobling mislykkes
808 808 Innstillinger for tilkobling
809 809 Innstillinger for forbindelse til OSM-tjeneren
810 810 Tilkobling mislykkes
811 811 -----
812 812 Veiarbeid
813 813 Byggeplass
814 814 -----
815 815 -----
816 816 Kontakter OSM-tjeneren …
817 817 Kobler til tjener …
818 818 Kobler til WMS-tjener …
819 819 -----
820 820 -----
821 821 Kontinent
822 822 Fortsett
823 823 Fortsett å løse
824 824 -----
825 825 Fortsett samme linje fra siste node.
826 826 Sentrer LiveGPS-laget løpende til den nåværende posisjon.
827 827 Bidrag
828 828 Minimarked
829 829 Konvertér til GPX-lag
830 830 Konverter til GPX lag med anonymisert tid
831 831 Konverter til datalag
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 Konvertert fra: {0}
836 836 -----
837 837 Importerte koordinater:
838 838 Koordinater:
839 839 Kopier
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 Kopier valgte lokale elementer til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
844 844 Kopier valgte lokale elementer til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
845 845 Kopier valgte lokale elementer til slutten av lista over sammenslåtte elementer
846 846 Kopier valgte lokale elementer til starten av lista over sammenslåtte elementer
847 847 -----
848 848 Kopier valgte objekter til utklippstavla.
849 849 -----
850 850 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
851 851 Kopier valgte elementer på tjeneren til starten av lista over sammenslåtte elementer
852 852 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
853 853 Kopier valgte elementer på tjeneren til slutten av lista over sammenslåtte elementer
854 854 Kopier til utklippstavlen og lukk
855 855 -----
856 856 -----
857 857 Opphavsrett (URL)
858 858 År for opphavsrett
859 859 Jevnfør
860 860 Jevnfør bilder med GPX spor
861 861 Juster til GPX
862 862 Ingen tilgang til data fil(er):\n{0}
863 863 Kunne ikke hente bilde
864 864 -----
865 865 Kan ikke sammenføye linjer. (Kan ikke bli sammenhengende nodestreng)
866 866 Kunne ikke koble til OSM-tjeneren. Kontroller internett-tilkoblingen din.
867 867 -----
868 868 -----
869 869 Kunne ikke finne element-typen
870 870 -----
871 871 Kunne ikke finne advarsels-niveå
872 872 -----
873 873 -----
874 874 Kan ikke laste inn programtillegg {0}. slettes fra innstillinger?
875 875 Klarte ikke lese innstillinger fra tjener.
876 876 Kunne ikke tolke Lat / Lon eller zoom. Sjekk input.
877 877 Klarte ikke lese «{0}»
878 878 -----
879 879 -----
880 880 Kunne ikke lese definisjon for surveyor : {0}
881 881 Klarte ikke å lese egenskapslista for Objektmaler: {0}
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 Kunne ikke laste opp innstillinger. Årsak: {0}
886 886 -----
887 887 Kunne ikke oprette ny feilrapport. Resultat: {0}
888 888 -----
889 889 Land
890 890 Landskode
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Kommune
894 894 Kurs
895 895 Domstol
896 896 Tildekt drikkevannskilde
897 897 Kran
898 898 Lag en sirkel
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 Lag en sirkel fra tre valgte noder.
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Lag rutenett med linjer
906 906 Lag et rutenett med linjer.
907 907 Lag et nytt kart.
908 908 Oprett ny relasjon
909 909 -----
910 910 -----
911 911 Tegn områder
912 912 Lag audio merker på posisjon på GPS track som stemmer med tidskoden på importert WAV fil.
913 913 -----
914 914 Lag avgrensing
915 915 -----
916 916 Lag bygninger
917 917 Opprett kopi av linje
918 918 Lag et Rutenett av linjer
919 919 Oprett feilrapport
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Lag ny node.
924 924 Skap ny relasjon i lag "{0}"
925 925 -----
926 926 Opprett markører uten lyd når GPX-data leses.
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Del opp lang bygning i separate hus.
937 937 Lag og håntere addressenoder og bygninger i den Tsjekkiske Republikk
938 938 -----
939 939 Bygger opp hovedskjermbilde
940 940 Kredittkort
941 941 -----
942 942 Cricketnett
943 943 Betingelser
944 944 Krocket
945 945 Kryssende sykkelvei
946 946 Kryssende ridevei
947 947 Fotgjengerfelt
948 948 Betjent fotgjengerfelt
949 949 -----
950 950 Type fotgjengerfelt
951 951 -----
952 952 Kryssende veier
953 953 Kryssende linjer.
954 954 Kjøkken
955 955 Aktuelt utvalg
956 956 -----
957 957 -----
958 958 -----
959 959 Nåværende verdi er standard.
960 960 -----
961 961 Selvvalgt WMS-adresse
962 962 Tilpass farge
963 963 Tilpass linjetegning
964 964 Tilpass element i verktøylinja
965 965 Skjæring
966 966 Halvbommer
967 967 -----
968 968 Sykling
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Demning
973 973 Datalag {0}
974 974 Format på Data logg
975 975 -----
976 976 Beskrivelse av datakilde. Standard: Landsat.
977 977 Datakilder
978 978 Data-validator
979 979 Data med feil. Last opp uansett?
980 980 Database er tatt ned for vedlikehold
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 Bankkort
985 985 -----
986 986 Desimalgrader
987 987 -----
988 988 Zoom ut
989 989 -----
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 Standard
994 994 Standard (automatisk valgt)
995 995 Standardverdien er i øyeblikket ukjent (indstillingen har ikke vært i brug enda)
996 996 Standardverdien er «{0}».
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Grader, minutter, sekunder
1000 1000 Slett
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 Slettemodus
1005 1005 DSlett egenskaper
1006 1006 Slette indre linjer som ikke er del av multipolygon (relasjoner)
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 Slett fra relasjon
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 Slett noder eller linjer.
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 Slett valgte objekter.
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 Fjern den valgte nøkkel i alle objekt
1025 1025 -----
1026 1026 Slet valgt relasjon
1027 1027 Fjern valgte palett fra lista.
1028 1028 Slett den valgte kilden fra lista.
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 Slett overflødige noder fra en linje.
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 Slettestatus:
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 Slettede eller flyttede objekter
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 Trosretniing
1042 1042 Tannlege
1043 1043 Beskriv problemet nøyaktig
1044 1044 Beskrivelse
1045 1045 Beskrivelse: {0}
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Fant ikke noe objekt med ID {0} i dette datasettet
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 Vanskelighetsgrad
1056 1056 Dilution of Position (rød = bra, green = dårlig (hvis noen)
1057 1057 Retning
1058 1058 Retningsindex '{0}' ble ikke funnet
1059 1059 Retning for søk etter land
1060 1060 Retning for søk etter land. Standard: øst.
1061 1061 Deaktiver
1062 1062 Slå av Data logg hvis avstand er mindre enn
1063 1063 Slå av Data logg når fart kommer under
1064 1064 -----
1065 1065 Fjern programtillegg
1066 1066 -----
1067 1067 Forkast og avslutt
1068 1068 Reseptlevering
1069 1069 -----
1070 1070 Visningsinnstillinger
1071 1071 -----
1072 1072 Vis et bevegelig icon som viser hvor på GPS track du er når lyde er innspilt.
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 Vis koordinater som
1076 1076 -----
1077 1077 Vis koordinatfestet bilde som bakgrunn i JOSM (WMS-tjenere, Yahoo, …).
1078 1078 -----
1079 1079 Vis historikk for OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1080 1080 Vis live lydspor.
1081 1081 Vis foto uten geotag posisjon
1082 1082 Vis objektinformasjon om OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1083 1083 Vis lyd-menyen.
1084 1084 Om programmet
1085 1085 -----
1086 1086 Vis historikk på alle valgte objekt.
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 Vis tema i OpenStreetBugs
1091 1091 Viser rutene i slippy map i JOSM. Kan laste kartbilder fra slippy map som bakgrunn og bestille oppdatering.
1092 1092 Viser bakgrunnsbildet i et åpent lag
1093 1093 Jevn fordeling av noder
1094 1094 Fordel valgte noder med lik avstand etter en linje.
1095 1095 Nedlagt jernbane
1096 1096 -----
1097 1097 Ikke bruk endringer
1098 1098 -----
1099 1099 Tegn ikke piler uten at det er minst denne avstand fra forrige punkt.
1100 1100 Tegn ikke linjer mellem punkt i dette laget.
1101 1101 Ikke behov for å bytte modus. (Potlatch-metode)
1102 1102 -----
1103 1103 Ikke gjør noe
1104 1104 -----
1105 1105 Vil du tillate dette?
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 Byggevare
1110 1110 Tørrdokk
1111 1111 Lege
1112 1112 Hundeløp
1113 1113 -----
1114 1114 Ned
1115 1115 Last ned
1116 1116 -----
1117 1117 Laster ned data
1118 1118 Last ned GPS punkt fra Globalsat dg100 data logger direkte til JOSM
1119 1119 Last ned bilder fra fransk Cadastre WMS
1120 1120 Last ned sted
1121 1121 Last ned medlemmer
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 Last ned programtillegg
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 Last ned URL
1129 1129 Last ned WMS kartutsnitt fra {0}
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 Områdets størrelse OK, størrelsen vil sannsynligvis aksepteres av tjener
1135 1135 Området er for stort; vil sandsynligvis bli avvist av tjener
1136 1136 Last ned som nytt lag
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 Last ned data
1142 1142 Last ned alle som rå GPS-filer. Kan være x1,y1,x2,y2. en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1143 1143 Last ned alle. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1144 1144 Last ned alt innenfor:
1145 1145 Last ned fra OSM langs dette spor
1146 1146 Last ned fra OSM …
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 Last ned kartdata fra OSM-tjeneren.
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 Last ned medlemer av relasjon
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 Last ned områdeavgrensing
1170 1170 Last ned områdeavgrensing som rå gps
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 Last ned området i URL (with lat=x&lon=y&zoom=z)
1177 1177 -----
1178 1178 Last ned synlige kartbilder
1179 1179 Last ned {0} av {1} ({2} gjenstår)
1180 1180 Laster ned GPX-data
1181 1181 Nedlaster:
1182 1182 Laster ned GPS-data
1183 1183 Laster ned OSM-data …
1184 1184 Laster ned programtillegg {0} …
1185 1185 Laster ned "Dagens melding"
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 -----
1189 1189 -----
1190 1190 Laster ned data
1191 1191 -----
1192 1192 Laster ned historikk …
1193 1193 Laster ned bildefil …
1194 1194 Laster ned åpne endringsset
1195 1195 -----
1196 1196 Laster ned punkt {0} til {1}...
1197 1197 -----
1198 1198 -----
1199 1199 -----
1200 1200 Laster ned {0}
1201 1201 T-krokheis
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 Dra og slipp avspillingsmarkør der du vil avspilling skal starte; Shift+slipp synkroniserer audio i dette punktet.
1205 1205 -----
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Drenering
1211 1211 Tegn
1212 1212 Tegn retningspiler.
1213 1213 -----
1214 1214 Trekk et rektangel rundt data lastet ned fra WMS-tjener.
1215 1215 Trekk ut et fritt valgt rektangel og slipp museknappen.
1216 1216 Tegn omfang af nedlastede data
1217 1217 Vis grenser for nedlatede data.
1218 1218 -----
1219 1219 Tegn retningspiler på linjer mellom GPS-punkt.
1220 1220 Tegn retningspiler på linjestykker.
1221 1221 Tegn inaktive lag i annen farge
1222 1222 Tegn store GPS-punkt.
1223 1223 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1224 1224 Tegn linjer mellem punkter i dette laget.
1225 1225 Tegn linjer mellom GPS-punkt
1226 1226 Trekk linjer mellom GPS-punkt.
1227 1227 Tegn noder
1228 1228 Tegn elastisk hjelpelinje
1229 1229 Tegn segment-nummer
1230 1230 Tegn omrisset av data hentet fra tjeneren.
1231 1231 Tegn retningspiler ved hjelp av tabellopslag i stedet for kompleks matematik.
1232 1232 Tegn inaktive datalag i en annen farge.
1233 1233 Tegn nummer for linjesegmenter i hver linje.
1234 1234 Tegn virtuelle noder i utvalg-tilstand
1235 1235 Tegn virtuelle noder i utvalget for lettere å endre linjer.
1236 1236 Drikkevann
1237 1237 -----
1238 1238 Slett eksisterende sti
1239 1239 Renseri
1240 1240 Kopier til {0} noder
1241 1241 Fordoble
1242 1242 -----
1243 1243 Fordoble linje
1244 1244 Dupliser linjer med parallell avstand
1245 1245 Dupliser hurtigtast for knappen «{0}» – knappen blir ignorert.
1246 1246 Dupliser noder som er med i flere linjer.
1247 1247 Fordoble valgte linjer.
1248 1248 Fordoble utvalget ved å kopiere og umiddelbart lime inn.
1249 1249 -----
1250 1250 Dobbelt-Noder
1251 1251 Doble linjenoder
1252 1252 Doble linjenoder.
1253 1253 -----
1254 1254 E-post
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 Last enkelt ned data langs strekninger av sammenknyttede veier.
1259 1259 Endre
1260 1260 Rediger bowling
1261 1261 Rediger adresseinformasjon
1262 1262 Rediger interpolasjon
1263 1263 Rediger fylkesgrense
1264 1264 -----
1265 1265 Rediger sprit og vin
1266 1266 Rediger hageparseller
1267 1267 Rediger fjellstue
1268 1268 Rediger arkeologisk plass
1269 1269 Rediger bueskyting
1270 1270 Rediger kunstsenter
1271 1271 Rediger kunstverk
1272 1272 Rediger turn
1273 1273 Rediger attraksjon
1274 1274 Rediger australsk fotball
1275 1275 Rediger minibank
1276 1276 Rediger stellebord
1277 1277 Rediger baker
1278 1278 Rediger bank
1279 1279 Rediger bar
1280 1280 Rediger baseball
1281 1281 Rediger basseng
1282 1282 Rediger basketball
1283 1283 Rediger slagmark
1284 1284 Rediger havbukt
1285 1285 Rediger strand
1286 1286 Rediger fyrlykt
1287 1287 Rediger drikke
1288 1288 Rediger sykkelparkering
1289 1289 Rediger sykkelutleie
1290 1290 Rediger sykkelbutikk
1291 1291 Rediger Biergarten
1292 1292 Rediger skipsverft
1293 1293 Rediger sperresøyle
1294 1294 -----
1295 1295 Rediger tollstasjon
1296 1296 Rediger boule
1297 1297 -----
1298 1298 Rediger bowls
1299 1299 Rediger bro
1300 1300 Rediger ridevei
1301 1301 Rediger rivningsområde
1302 1302 Rediger støtfangergjerde
1303 1303 Rediger busspor
1304 1304 Rediger bussplattform
1305 1305 Rediger busstasjon
1306 1306 Rediger bussholdeplass
1307 1307 Rediger slakter
1308 1308 Rediger taubane
1309 1309 Rediger kafé
1310 1310 Rediger campingplass
1311 1311 Rediger kanal
1312 1312 Rediger kano
1313 1313 Rediger bilutleie
1314 1314 Rediger verksted
1315 1315 Rediger bildeling
1316 1316 Rediger bilforretning
1317 1317 Rediger bilvask
1318 1318 Rediger campingvognplass
1319 1319 Rediger slott
1320 1320 Rediger ferist
1321 1321 Rediger huleinngang
1322 1322 Rediger kirkegård
1323 1323 Rediger stolheis
1324 1324 Rediger feriehytter
1325 1325 -----
1326 1326 Rediger kino
1327 1327 Rediger storby
1328 1328 Rediger bygrenseskilt
1329 1329 Rediger kommunegrense
1330 1330 Rediger klippe
1331 1331 Rediger klatring
1332 1332 Rediger kystlinje
1333 1333 Rediger høyskole
1334 1334 Rediger næringsområde
1335 1335 Rediger offentlig
1336 1336 Rediger dataelektronikk
1337 1337 Rediger byggeplass
1338 1338 Rediger kontinent
1339 1339 Rediger Minimarked
1340 1340 Rediger land
1341 1341 Rediger kommune
1342 1342 Rediger domstol
1343 1343 Rediger tildekt drikkevannskilde
1344 1344 Rediger kran
1345 1345 Rediger cricket
1346 1346 Rediger cricketnett
1347 1347 Rediger krocket
1348 1348 Rediger fotgjengerfelt
1349 1349 Rediger sykkelvei
1350 1350 Rediger sykling
1351 1351 Rediger demning
1352 1352 Rediger tannlege
1353 1353 Rediger nedlagt jernbane
1354 1354 -----
1355 1355 Rediger byggevare
1356 1356 Rediger tørrdokk
1357 1357 Rediger lege
1358 1358 Rediger hundeløp
1359 1359 Rediger T-krokheis
1360 1360 Rediger drenering
1361 1361 Rediger drikkevann
1362 1362 Rediger renseri
1363 1363 Rediger elektronikk
1364 1364 Rediger ambassade
1365 1365 Rediger redningsmøtepunkt
1366 1366 Rediger inngang
1367 1367 Rediger ridning
1368 1368 Rediger åkerland
1369 1369 Rediger gårdstun
1370 1370 Rediger gatekjøkken
1371 1371 Rediger fjell
1372 1372 Rediger fergerute
1373 1373 Rediger fergeleie
1374 1374 -----
1375 1375 Rediger brannstasjon
1376 1376 Rediger fiskeplass
1377 1377 Rediger trapper
1378 1378 Rediger blomster
1379 1379 Rediger amerikansk fotball
1380 1380 Rediger gangvei
1381 1381 Rediger vadested
1382 1382 Rediger skog
1383 1383 Rediger fontene
1384 1384 Rediger bensinstasjon
1385 1385 Rediger møbler
1386 1386 Rediger hage
1387 1387 Rediger hagesenter
1388 1388 Rediger gassbeholder
1389 1389 Rediger port
1390 1390 Rediger isbre
1391 1391 Rediger golf
1392 1392 Rediger golfbane
1393 1393 Rediger gondolbane
1394 1394 Rediger gress
1395 1395 Rediger gravlund
1396 1396 Rediger byggeområde
1397 1397 Rediger gjestehus
1398 1398 Rediger gymnastikk
1399 1399 Rediger frisør
1400 1400 Rediger jernbanestopp
1401 1401 Rediger grend
1402 1402 Rediger gjerdestengsel
1403 1403 Rediger jernvarehandel
1404 1404 Rediger beite
1405 1405 -----
1406 1406 Rediger hifi
1407 1407 Rediger vei under bygging
1408 1408 Rediger ishockey
1409 1409 Rediger hesteløp
1410 1410 Rediger sykehus
1411 1411 Rediger ungdomsherberge
1412 1412 Rediger hotell
1413 1413 Rediger jaktpost
1414 1414 Rediger industriområde
1415 1415 Rediger øy
1416 1416 -----
1417 1417 Rediger URL for liste over programtillegg.
1418 1418 Rediger kryss
1419 1419 Rediger barnehage
1420 1420 Rediger kiosk
1421 1421 Rediger fotgjengerport
1422 1422 Rediger land
1423 1423 Rediger avfallsdeponi
1424 1424 Rediger vaskeri
1425 1425 Rediger bibliotek
1426 1426 Rediger veibom
1427 1427 Rediger bybane
1428 1428 Rediger fyrtårn
1429 1429 Rediger gatetun
1430 1430 Rediger lokalitet
1431 1431 Rediger marina
1432 1432 Rediger eng
1433 1433 Rediger minneplatte
1434 1434 Rediger millitært
1435 1435 Rediger minigolf
1436 1436 Rediger valutaveksling
1437 1437 Rediger Monorail
1438 1438 Rediger monument
1439 1439 Rediger motell
1440 1440 Rediger motorsport
1441 1441 Rediger motorvei
1442 1442 Rediger motorveikryss
1443 1443 rediger av-/påkjørsel for motorvei
1444 1444 Rediger fjellpass
1445 1445 Rediger gjørme
1446 1446 Rediger flerbruk
1447 1447 Rediger multipolygon
1448 1448 Rediger museum
1449 1449 Rediger smal jernbane
1450 1450 Rediger landegrense
1451 1451 Rediger nasjonalparkgrense
1452 1452 Rediger naturreservat
1453 1453 Rediger nattklubb
1454 1454 Rediger optiker
1455 1455 Rediger økologisk
1456 1456 Rediger friluftsutstyr
1457 1457 -----
1458 1458 Rediger park
1459 1459 Rediger parkering
1460 1460 Rediger parkeringsvei
1461 1461 -----
1462 1462 Rediger sti
1463 1463 Rediger fjelltopp
1464 1464 Rediger gågate
1465 1465 Rediger pelota
1466 1466 Rediger apotek
1467 1467 Rediger piknik-sted
1468 1468 Rediger brygge
1469 1469 Rediger rørledning
1470 1470 Rediger bane
1471 1471 Rediger tilbedelsessted
1472 1472 Rediger lekeplass
1473 1473 Rediger politi
1474 1474 Rediger politisk grense
1475 1475 Rediger postkontor
1476 1476 Rediger kraftverk
1477 1477 Rediger kraftlinje
1478 1478 Rediger kraftstasjon
1479 1479 Rediger transformatorstasjon
1480 1480 Rediger kraftmast
1481 1481 Rediger fredet bane
1482 1482 Rediger av-/påkjørsel for riksvei
1483 1483 Rediger riksvei
1484 1484 Rediger fengsel
1485 1485 Rediger pub
1486 1486 Rediger offentlig bygning
1487 1487 Rediger steinbrudd
1488 1488 Rediger racerbane
1489 1489 Rediger racquet
1490 1490 Rediger jernbane
1491 1491 Rediger jernbanegrunn
1492 1492 Rediger jernbaneplattform
1493 1493 Rediger friluftsområde
1494 1494 Rediger returstasjon
1495 1495 Rediger region (fylke)
1496 1496 Rediger drikkevannskilde
1497 1497 Rediger boligområde
1498 1498 Rediger boligfeltvei
1499 1499 Rediger restaurant
1500 1500 Rediger forretninger
1501 1501 Rediger elv
1502 1502 Rediger elvebredd
1503 1503 Rediger restriksjioner
1504 1504 Rediger vei av ukjent type
1505 1505 Rediger rute
1506 1506 -----
1507 1507 Rediger rugby
1508 1508 Rediger ruiner
1509 1509 -----
1510 1510 Rediger sortiport
1511 1511 Rediger skole
1512 1512 Rediger steinur
1513 1513 Rediger krattskog
1514 1514 Rediger fylkesvei e.l.
1515 1515 Rediger Serviceområde
1516 1516 Rediger oppkjørsel
1517 1517 Rediger ly for natten
1518 1518 Rediger sko
1519 1519 Rediger skyting
1520 1520 Rediger snarveier
1521 1521 Rediger skateboard
1522 1522 Rediger skøyter
1523 1523 Rediger ski
1524 1524 Rediger båtslipp
1525 1525 Rediger fotball
1526 1526 Rediger pigghinder
1527 1527 Rediger sportssenter
1528 1528 Rediger sport
1529 1529 Rediger vannkilde
1530 1530 Rediger stadion
1531 1531 Rediger delstat/provins
1532 1532 Rediger kontor
1533 1533 Rediger gjerdetrapp
1534 1534 Rediger bekk
1535 1535 Rediger forstad/bydel
1536 1536 Rediger T-bane
1537 1537 Rediger T-baneinngang
1538 1538 Rediger supermarked
1539 1539 Rediger overvåkingskamera
1540 1540 Rediger trigonometrisk punkt
1541 1541 Rediger svømming
1542 1542 Rediger bordtennis
1543 1543 Rediger taxi-stasjon
1544 1544 -----
1545 1545 Rediger telefon
1546 1546 Rediger tennis
1547 1547 -----
1548 1548 -----
1549 1549 Rediger kommunal vei
1550 1550 Rediger teater
1551 1551 Rediger temapark
1552 1552 Rediger bomstasjon
1553 1553 Rediger tårn
1554 1554 Rediger by
1555 1555 Rediger rådhus
1556 1556 Rediger leker
1557 1557 Rediger traktorvei
1558 1558 -----
1559 1559 Rediger trikk
1560 1560 Rediger trikkestopp
1561 1561 -----
1562 1562 Rediger tre
1563 1563 Rediger stamvei
1564 1564 Rediger av-/påkjørsel for stamvei
1565 1565 Rediger tunnel
1566 1566 Rediger svingeforbud
1567 1567 -----
1568 1568 Rediger småvei
1569 1569 Rediger universitet
1570 1570 Rediger automat
1571 1571 Rediger veterinær
1572 1572 Rediger video
1573 1573 Rediger utsiktspunkt
1574 1574 Rediger landsby
1575 1575 Rediger friområde
1576 1576 Rediger vingård
1577 1577 Rediger vulkan
1578 1578 -----
1579 1579 Rediger kloakkrenseanlegg
1580 1580 Rediger vann
1581 1581 Rediger badepark
1582 1582 Rediger vanntårn
1583 1583 Rediger foss
1584 1584 Rediger kors i veikant
1585 1585 Rediger veialter
1586 1586 Rediger terskeldam
1587 1587 Rediger våtmarksområde
1588 1588 Rediger vindmølle
1589 1589 Rediger skogsområde
1590 1590 Rediger fabrikk
1591 1591 Rediger zoologisk hage
1592 1592 -----
1593 1593 -----
1594 1594 -----
1595 1595 Rediger ny relasjon i lag "{0}"
1596 1596 Rediger relasjon
1597 1597 Rediger relasjon #{0} i lag "{1}"
1598 1598 Rediger relasjoner
1599 1599 Rediger egenskaper
1600 1600 -----
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 Rediger valgt kilde.
1608 1608 Rett verdien for den valgte nøkkel for alle objekter
1609 1609 -----
1610 1610 Rediger: {0}
1611 1611 Rediger GPX
1612 1612 -----
1613 1613 Elektronisk lommebok eller betalingskort
1614 1614 Elektronikk
1615 1615 Element type {0} kan brukes.
1616 1616 Høyde
1617 1617 Øy
1618 1618 Ambassade
1619 1619 Redningsmøtepunkt
1620 1620 Nødtelefon
1621 1621 Tomt dokument
1622 1622 Tomme linjer
1623 1623 Aktiviser automatisk mellomlager.
1624 1624 Benytt innebygd standardverdier
1625 1625 -----
1626 1626 -----
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 Gi inn Lat/Lon for posisjon du vil gå til
1630 1630 -----
1631 1631 Oppgi URL for nedlasting:
1632 1632 -----
1633 1633 Gi meny navn og WMS URL
1634 1634 Gi en ny nøkkel med verdi
1635 1635 -----
1636 1636 Gi et stednavn å søke etter:
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 Angi koordinatene for den nye noden.
1651 1651 -----
1652 1652 Legg inn verdier for alle konflikter.
1653 1653 Gi verdier for vekting
1654 1654 Skriv inn din merknad
1655 1655 Inngang
1656 1656 Ridning
1657 1657 Feil
1658 1658 Feil ved oppretting av mappe for mellomlager: {0}
1659 1659 Feil ved sletting av data.
1660 1660 Feil ved visning av URL
1661 1661 Feil ved oppstart af test {0}:\n {1}
1662 1662 Feil ved lasting av fil
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 Feil i fil {0}
1666 1666 Feil ved lesing av {0}:
1667 1667 Feil ved innlesing {0}: {1}
1668 1668 Feil med avspilling av lyd
1669 1669 feil under eksport av {0}: {1}
1670 1670 Det oppsto feil i eksport av {0}:\n{1}
1671 1671 Feil ved lesing av fil i mappa {0}\n
1672 1672 Feil ved tolking av forskyvning.\nForventet format: {0}
1673 1673 Feil ved tolking av dato.\nSjekk format
1674 1674 Feil ved tolking av tidssone.\nForventet format: {0}
1675 1675 Feil oppsto ved sending av {0}
1676 1676 Feil under opplastingen
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 Feil: {0}
1683 1683 Feilmeldinger
1684 1684 Feil under nedlasting
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 Heltall
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 Det oppsto en feil
1693 1693 Avslutt
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Avslutt programmet.
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 Separate waypoints med tid estimert fra posisjon i track.
1702 1702 Separate waypoints med gyldig tidskode.
1703 1703 Eksporter GPX fil
1704 1704 Eksporter og lagre
1705 1705 -----
1706 1706 Innstillinger for eksport
1707 1707 Eksporter dataene til GPX-fil.
1708 1708 Eksporter til GPX …
1709 1709 Hent ut SVG-ViewBox …
1710 1710 Hent ut beste avgrensing …
1711 1711 -----
1712 1712 Hent kommunens grenser
1713 1713 Leser GPS posisjoner fra EXIF
1714 1714 Trekk ut
1715 1715 Trekk ut linje
1716 1716 FIXMEs
1717 1717 Demp bakgrunn:
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 Klarte ikke åpne tilkobling til API {0}
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 Klarte ikke sette gjeldende versjon. Gjeldende versjon {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
1736 1736 -----
1737 1737 Klarte ikke sette referanse. Referanse-ID {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 Åkerland
1742 1742 Gårdstun
1743 1743 Gatekjøkken
1744 1744 Hurtig opptegning (ser uryddig ut)
1745 1745 Rask avspilling multiplikator
1746 1746 Raskeste
1747 1747 -----
1748 1748 Gebyr
1749 1749 Fjell
1750 1750 Gjerde
1751 1751 Fergerute
1752 1752 Fergeleie
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 Fil
1760 1760 Fila «{0}» finnes ikke
1761 1761 -----
1762 1762 Feil Fil Format
1763 1763 Fila «{0}» finnes ikke
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 Filen finnes. Vil du overskrive filen?
1767 1767 Filen {0} finnes allerede. Vil du skrive over den?
1768 1768 Fila {0} er lastet inn under navnet «{1}»
1769 1769 Fil: {0}
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 Avslutt tegning.
1776 1776 -----
1777 1777 Brannstasjon
1778 1778 Firefox-programfil
1779 1779 Fant ikke Firefox. Oppgi Firefox-programmet i siden for Kartinnstillinger.
1780 1780 Bålplass
1781 1781 Fiskeplass
1782 1782 Korriger
1783 1783 -----
1784 1784 Korriger egenskaper
1785 1785 Reparer relasjoner
1786 1786 Reparer konflikter i egenskaper.
1787 1787 Korriger valgte feilmeldinger.
1788 1788 Fast størrelse (fra 25 til 1000 meter)
1789 1789 Fast kvadrat størrelse (standard er 100m)
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Blomster
1793 1793 Tøm bildehurtiglager
1794 1794 -----
1795 1795 Mat og drikke
1796 1796 Til fots
1797 1797 Amerikansk fotball
1798 1798 -----
1799 1799 Tvunget tegning av linjer dersom importerte data er uten linje informasjon.
1800 1800 Tegn linjer selv om ingen segmenter ble importert.
1801 1801 Vadested
1802 1802 Skog
1803 1803 Formatfeil:
1804 1804 Lag et rutenett med linjer basert på to eksisterende som har forskjellige noder unntatt en felles
1805 1805 Forover/bakover tid (sekunder)
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 Fant tom fil i mappa {0}\n
1809 1809 Fant {0} treff
1810 1810 Fontene
1811 1811 Lås
1812 1812 Lås gjeldende liste over sammenslåtte elementer
1813 1813 Fransk cadastre WMS
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 Bensinstasjon
1819 1819 Bensinstasjon
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 Fullskjermvisning
1823 1823 -----
1824 1824 Møbler
1825 1825 GPS-punkter
1826 1826 -----
1827 1827 beskrivelse av sporloggen
1828 1828 GPX filer
1829 1829 GPX Filer (*.gpx *.gpx.gz)
1830 1830 GPX sporet har ikke tidskoder
1831 1831 GPX-spor:
1832 1832 GPX opplastingen var vellykket
1833 1833 Hage
1834 1834 Hagesenter
1835 1835 Gassbeholder
1836 1836 Port
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 Geotaggede bilder
1842 1842 Be om ny cookie (Internett sesjon nedkobling)
1843 1843 -----
1844 1844 Isbre
1845 1845 -----
1846 1846 Globalsat-import
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 Golfbane
1859 1859 Gondolbane
1860 1860 Varer
1861 1861 Gps tidspunkt (lest i bildet ovenfor):
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 Hent mindre bilder (høyere kvalitet men minnekrevende)
1867 1867 -----
1868 1868 Gress
1869 1869 Gravlund
1870 1870 Byggeområde
1871 1871 Rutenett
1872 1872 Rutenett lag:
1873 1873 Utseende på rutenettet
1874 1874 Posisjon på rutenettet
1875 1875 Rotasjon på rutenettet
1876 1876 -----
1877 1877 Gruppe
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 Gjestehus
1884 1884 -----
1885 1885 Gymnastikk
1886 1886 Frisør
1887 1887 Grend
1888 1888 Gjerdestengsel
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 Jernvarehandel
1892 1892 Header inneholder flere verdier og kan ikke kobles til enkelt streng
1893 1893 Helse
1894 1894 Beite
1895 1895 -----
1896 1896 Tung last (hgv)
1897 1897 Hekk
1898 1898 Høyde
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Hjelp
1902 1902 Hjelp: {0}
1903 1903 For vektorisering av WMS bilder.
1904 1904 Skjul
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 Høyseste nummer
1910 1910 Fremhev
1911 1911 Type ferdselsvei
1912 1912 -----
1913 1913 Tursti
1914 1914 Historiske steder
1915 1915 Historikk
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette gjeldende element.
1920 1920 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette referanseelement.
1921 1921 Ishockey
1922 1922 Hjemmeside
1923 1923 Hest
1924 1924 Hesteløp
1925 1925 Sykehus
1926 1926 -----
1927 1927 Ungdomsherberge
1928 1928 Hotell
1929 1929 Snarvei til hurtigtaster
1930 1930 Husnavn
1931 1931 Husnummer
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 Jaktpost
1935 1935 Jeg er i tidssonen:
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 Hvis angitt, gå til standardinnstillinger i stedet for å lese dem inn.
1947 1947 Ignorer
1948 1948 Ignorer valgte feilmeldinger neste gang.
1949 1949 -----
1950 1950 Ignorer hele gruppen eller enkelte element?
1951 1951 -----
1952 1952 Ignorerer element
1953 1953 -----
1954 1954 Overser feilutformet URL: «{0}»
1955 1955 Overser feilutformet fil-URL: «{0}»
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 Ugyldig uttrykk «{0}»
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 Ulovlig objekt med id=0
1972 1972 -----
1973 1973 Ugyldig regulært uttrykk «{0}»
1974 1974 Ulovlige kombinasjoner Egenskap / Verdi
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «OsmPrimitiveType» – leste «{1}»
1984 1984 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «boolean» – leste «{1}»
1985 1985 -----
1986 1986 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» (>= 0) – leste «{1}»
1987 1987 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» – leste «{1}»
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 Bildefiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Importer
2002 2002 Importer lyd
2003 2003 Import Data fra Globalsat Datalogger DG100 til GPX lag.
2004 2004 Importer bilder
2005 2005 -----
2006 2006 Importer spor fra GPX lag
2007 2007 Importerte bilder
2008 2008 Importerer data fra DG100 …
2009 2009 Importerer data fra enhet
2010 2010 Importerer tema fra OpenStreetBugs
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 Stigning
2014 2014 Sterk stigning
2015 2015 Ufullstendig <member>-spesifikasjon med ref=0
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 Zoom inn
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Industriområde
2023 2023 -----
2024 2024 Informasjon om element
2025 2025 Informasjon
2026 2026 Informasjonstavle
2027 2027 Turistinformasjon
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 Klargjør
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 Interpolasjon
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 Ugyldig bzip2-fil
2045 2045 Ugyldig dato
2046 2046 -----
2047 2047 Ugyldig forskyvning
2048 2048 Ulovlig egenskapsnøkkel
2049 2049 Ugyldig stavekontroll linje: {0}
2050 2050 Ugyldig egenskapskontroll-linje – {0}: {1}
2051 2051 Ugyldig tidssone
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 Ulovlig mellomrom i Nøkkel
2055 2055 -----
2056 2056 Inverter originale svart/hvitt farger (og alle grå imellom). Nyttig for tekst på mørk bakgrunn.
2057 2057 Er ikke vektorisert
2058 2058 Er vektorisert
2059 2059 Øy
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Objekt
2063 2063 fant ikke {0} i liste
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 JOSM tilleggsprogram for Egenskaper
2069 2069 -----
2070 2070 JOSM avsluttes for at endringen skal tre i kraft.
2071 2071 JOSM versjon {0} er nødvendig for programtillegg {1}.
2072 2072 JPEG-bilder (*.jpg)
2073 2073 Java OpenStreetMap kartredigering
2074 2074 Java versjon {0}
2075 2075 Funksjon Slå sammen Areal
2076 2076 Slå sammen arealer: fjern korte linjer
2077 2077 Sammenføy node og linje
2078 2078 Inkluder node i linje
2079 2079 Inkluder node i nærmeste linjesegment
2080 2080 Slå sammen områder med overlapp
2081 2081 Slo sammen overlappende områder
2082 2082 Slo sammen områder som overlappet seg selv
2083 2083 Slår sammen områder med overlapp
2084 2084 Gå til Posisjon
2085 2085 Gå dit
2086 2086 Gå til posisjon
2087 2087 Kryss
2088 2088 -----
2089 2089 Behold en klone av den lokale versjonen
2090 2090 Behold sikkerhetskopier
2091 2091 Behold lokale koordinater
2092 2092 Behold lokal slettestatus
2093 2093 Behold lokal synlighetsstatus
2094 2094 -----
2095 2095 Behold programtillegg
2096 2096 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra det lokale datasettet
2097 2097 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra tjenerens datasettet
2098 2098 Behold tjenerens koordinater
2099 2099 Behold tjenerens slettestatus
2100 2100 Behold tjenerens synlighetsstatus
2101 2101 -----
2102 2102 Nøkkel
2103 2103 Nøkkel «{0}» er ugyldig.
2104 2104 Nøkkel «{0}» finnes ikke i objektmalene
2105 2105 Nøkkel kan ikke være tom når egenskap-operatoren brukes. Bruk: nøkkel=verdi
2106 2106 Tast:
2107 2107 Tastatursnarveier
2108 2108 Stikkord
2109 2109 Barnehage
2110 2110 -----
2111 2111 Fotgjengerport
2112 2112 -----
2113 2113 Navnsett lyd- (og bilde- og web-)markører.
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Innstillinger for Lakewalker tilleggsprogram
2117 2117 Lakewalker tegning
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 Lambert-sone (Estland)
2123 2123 -----
2124 2124 Lambert-sone {0} i hurtiglager ikke kompatibel med gjeldende Lambert-sone {1}
2125 2125 -----
2126 2126 Bruk av grunn
2127 2127 Avfallsdeponi
2128 2128 -----
2129 2129 Kjørebaner
2130 2130 Språk
2131 2131 Siste endring på {0}
2132 2132 Siste oppdaterte programtillegg for {0} dager siden.
2133 2133 Breddegrad
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Start maksimert
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 Starter visning av SVG bilde av aktuelt skjermutsnitt i FireFox.
2141 2141 -----
2142 2142 Start dialog for egenskaper
2143 2143 Vaskeri
2144 2144 Lag
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Lag for redigering av GPX-spor
2152 2152 Laget er ikke i lista.
2153 2153 Målelag
2154 2154 Lag: {0}
2155 2155 Lag
2156 2156 -----
2157 2157 Tid på innledning (sekunder)
2158 2158 Fritid
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 Lengde:
2163 2163 La andre program sende kommandoer til JOSM.
2164 2164 Planovergang
2165 2165 Bibliotek
2166 2166 Lisens
2167 2167 Veibom
2168 2168 Bybane
2169 2169 Fyrtårn
2170 2170 Linjenummer
2171 2171 Nøyaktighetsgrense for forenkling av linje (grader)
2172 2172 -----
2173 2173 Liste i rolle {0} er for øyeblikket ikke med i et sammenlikningspar.
2174 2174 Liste over elementer i det lokale datasettet
2175 2175 Liste over elementer i tjenerens datasett
2176 2176 Liste over sammenslåtte elementer. De vil erstatte lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 LiveGPS-lag
2180 2180 Gatetun
2181 2181 Hent alle kartbilder
2182 2182 -----
2183 2183 Last Kartbilde
2184 2184 Last inn WMS-lag
2185 2185 les inn WMS lag fra fil
2186 2186 Last historikk
2187 2187 Lst område fra mellomlager (bare hvis mellomlager er aktivt)
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Last inn bildesett som et nyt lag.
2191 2191 -----
2192 2192 Laster første programtillegg
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Laster inn programtillegg
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 Laster {0}
2203 2203 -----
2204 2204 Lokale filer
2205 2205 Lokalitet
2206 2206 -----
2207 2207 Område
2208 2208 -----
2209 2209 Lås
2210 2210 Sluseport
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Lengdegrad
2214 2214 -----
2215 2215 Utseende og opplevelse
2216 2216 Utsiktstårn
2217 2217 -----
2218 2218 Søker etter kystlinje …
2219 2219 Søker etter noder eller linjer med FIXME i en egenskapsverdi
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Laveste nummer
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 Hoveddatasettet inneholder ikke node {0}
2231 2231 Sett audio-merke ved avspilnings-start
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 Lager rekkehus / terassehus fra en enkel husblokk.
2235 2235 Innstillingsfil har feil i linje {0}
2236 2236 Ugyldig koding:
2237 2237 Menneskeskapt
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Kart
2244 2244 Map Pain stiler
2245 2245 Kartprojeksjon
2246 2246 Innstillinger for kart
2247 2247 Kart: {0}
2248 2248 -----
2249 2249 Marker som utført
2250 2250 Fjerner avgjørelse fra valgte egenskaper
2251 2251 Markører fra navngitte punkt
2252 2252 Markører fra {0}
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Klarte ikke å koble foto til sporet
2256 2256 -----
2257 2257 Max zoom niv:
2258 2258 Max. Høyde (meter)
2259 2259 Max. Lengde (meter)
2260 2260 Max. Bredde (meter)
2261 2261 Max. lager størrelse (i MB)
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 Hastighetsbegrensning (km/t)
2265 2265 maks totalvekt
2266 2266 Max alder for hver fil i mellomlager i dager. Standard: 100
2267 2267 Max areal per forespørsel:
2268 2268 Max alder på mellomlager (dager)
2269 2269 Max størrelse på mellomlager (MB)
2270 2270 Max gråskala verdi som tolkes som vannflate (basert på Landsat IR-1 data). Kan være 0-255. Standard 90.
2271 2271 Max gråverdi for tolking som vann (0-255)
2272 2272 Max lengde (i meter) for å tegne linjer i lokal fil. ''-1'' tegner alle linjer.
2273 2273 Maksimal lengde (i meter) for å tegne linjer. Sett til ''-1'' for å tegne alle linjer.
2274 2274 Maksimal lengde (meter)
2275 2275 Max lengde for lokale filer (meter)
2276 2276 Maksimalt antall noder i første opptegning
2277 2277 Max antall Noder som genereres (før linjer forenkles).Standard er 50000.
2278 2278 Maksimalt antall segmenter tillatt i hver opptegnede linje. Standard er 250.
2279 2279 Maksimalt antall segmenter per linje
2280 2280 Max størrelse på hver mappe for mellomlager i bytes. Standard: 300MB
2281 2281 Eng
2282 2282 Måleverdier
2283 2283 Mål
2284 2284 -----
2285 2285 Medlem av
2286 2286 Medlemmer
2287 2287 Medlemmer (løst)
2288 2288 Medlemmer (med konflikter)
2289 2289 Minneplatte
2290 2290 Meny Navn
2291 2291 Meny Navn (Standard)
2292 2292 Menysnarveier
2293 2293 Meny: {0}
2294 2294 -----
2295 2295 Flett
2296 2296 Samle noder
2297 2297 -----
2298 2298 Flett lag
2299 2299 Samle noder i den eldste
2300 2300 -----
2301 2301 Flett utvalgte
2302 2302 Flett det gjeldende laget inn i et annet lag
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 Samle {0} noder
2306 2306 Liste over sammenslåtte medlemmer er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste.
2307 2307 Liste over sammenslåtte noder er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste.
2308 2308 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2309 2309 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2310 2310 Sammenslått versjon
2311 2311 -----
2312 2312 Dagens melding er ikke tilgjengelig
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 Millitært
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 Min. hastighet (km/t)
2321 2321 Mini-rundkjøring
2322 2322 Minigolf
2323 2323 Minste avstand (pixels)
2324 2324 Minutter: {0}
2325 2325 Speilvend
2326 2326 Speilvend valgte noder og linjer
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 obligatorisk attributt «{0}» mangler
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 Modus: Tegne Fokus
2348 2348 Modus: {0}
2349 2349 Arbeide uten ned- og opplasting (Potlatch-metode)
2350 2350 Endrede tidsmarker (time stamps) i audio filer.
2351 2351 Kombinasjonstast grupper:
2352 2352 Rediger liste over WMS-tjenere som vises i WMS-programtillegg
2353 2353 Veksle valuta
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 Mer informasjon om denne funksjonen
2358 2358 Fler enn ett WMS lag tilstede\nVelg ett og prøv på nytt
2359 2359 Fant mer enn én linje med «from».
2360 2360 Fant mer enn én linje med «to».
2361 2361 Fant mer enn én "via".
2362 2362 Motell
2363 2363 Motorsport
2364 2364 Motorkjøretøy
2365 2365 -----
2366 2366 Motorsykkel
2367 2367 Motorsykkel
2368 2368 Motorvei
2369 2369 Motorveikryss
2370 2370 Av-/påkjørsel for motorvei
2371 2371 Fjellpass
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 Flytt ned
2376 2376 Flytt valgte elementer ned én plass
2377 2377 Flytt elementer
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Flytt til venstre
2381 2381 -----
2382 2382 Objekt flyttes ved å trekke med musepeker; Shift legger objekt til i utvalget (Ctrl slår av/på);\r\nShift-Ctrl for å rotere utvalget; eller endre utvalg
2383 2383 Flytt objektene {0}
2384 2384 Flytt til høyre
2385 2385 Flytt valgt medlem ned
2386 2386 Flytt valgte medlem opp
2387 2387 Flytt laget en rad ned.
2388 2388 Flytt laget en rad opp.
2389 2389 Flytt valgte noder til en rett linje.
2390 2390 Flytt de valgte nodene i en sirkel.
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 Flytt dem
2396 2396 Flytt opp
2397 2397 Flytt valgte elementer opp én plass
2398 2398 Flytt {0}
2399 2399 Flytter Objekter {0}
2400 2400 Gjørme
2401 2401 Flerbruk
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 Lokalt datasett inneholder ikke en egenskap med nøkkel {0}
2412 2412 Lokal versjon
2413 2413 Lokalt datasett
2414 2414 Lokal med sammenslått
2415 2415 Lokal med tjeners
2416 2416 Feil ved import av NMEA data!
2417 2417 NMEA data er lest inn
2418 2418 NMEA-0183 filer
2419 2419 NPE-kart
2420 2420 NPE-kart (Tim)
2421 2421 Navn
2422 2422 -----
2423 2423 Brukernavn
2424 2424 Navn: {0}
2425 2425 Navngivne sporpunkt fra {0}
2426 2426 Trackpoints med navn.
2427 2427 Smal jernbane
2428 2428 Nasjonal
2429 2429 Nasjonalpark
2430 2430 Naturreservat
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 Negative verdier betegner den vestlige/sørlige hemisfæren.
2434 2434 Nettverk
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 Ny
2438 2438 -----
2439 2439 Ny feilrapport
2440 2440 Ny nøkkel
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 Ny rolle
2444 2444 Ny verdi
2445 2445 Ny verdi for {0}
2446 2446 Neste
2447 2447 Neste bilde
2448 2448 Nattklubb
2449 2449 -----
2450 2450 Ingen Exporter funnet! Ingenting lagret.
2451 2451 Fant ikke GPX lag
2452 2452 GPX lag er ikke valgt -> Ingen spor å laste opp.
2453 2453 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget som kan assosieres med lyd.
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Ingen hurtigtast
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 Fant ingen linje med «from».
2460 2460 Fant ingen linje med «to».
2461 2461 Fant ingen node eller linje med «via».
2462 2462 -----
2463 2463 Ingen endringer å laste opp.
2464 2464 Ingen base med rettinger tilstede for opplasting
2465 2465 -----
2466 2466 Ingen konflikter å vise.
2467 2467 -----
2468 2468 Ingen data funnet i dette området
2469 2469 Fant ikke data på enhet.
2470 2470 Ingen data lastet inn.
2471 2471 Ingen dato
2472 2472 Ingen beskrivelse er gitt. Legg inn beskrivelse av sporet
2473 2473 Ingen eksisterende lydmerker i dette lag å forskyve.
2474 2474 Ingen gjennomkjøring
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 Ingen bilder
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 Fant ingen skjæring. Ingen endringer ble gjort.
2481 2481 -----
2482 2482 Fant ingen treff for «{0}»
2483 2483 -----
2484 2484 Ingen åpne endringsset
2485 2485 -----
2486 2486 Det er ikke oppgitt passord.
2487 2487 Ingen gjenværende egenskapskonflikter
2488 2488 Ingen gjenværende egenskapskonflikter å løse
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 Ingen relasjoner er valgt
2493 2493 Intgen GPX-spor er valgt
2494 2494 Ikke noe lag som mål
2495 2495 -----
2496 2496 Ingen Brukernavn er oppgitt.
2497 2497 Ingen gyldig WMS-URL eller ID
2498 2498 Ingen valideringsfeil
2499 2499 Ingen arbeidsområde åpnet – kan ikke finne avgrensing.
2500 2500 Nei, avbryt
2501 2501 Nei, avbryt operasjonen
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 Noder
2510 2510 -----
2511 2511 Noder med samme navn
2512 2512 Noder (løst)
2513 2513 Noder (med konflikter)
2514 2514 -----
2515 2515 Ingen
2516 2516 Ingen av disse nodene har knytninger.
2517 2517 Ingen noder i denne linjen har andre knytninger.
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 Ikke Tilkoblet
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 Kommentar
2526 2526 -----
2527 2527 Merk: GPL er ikke kompatibel med OSM-lisensen. Ikke last opp GPL-lisensierte spor.
2528 2528 Merk: Når du velger en linje, vil denne få nye kopier av noder uten\ntilknytninger og nodene bli valgt. Ellers vil alle linjer få egne\nkopier og alle noder bli valgt.
2529 2529 Sedler
2530 2530 Intet
2531 2531 Ingenting lagt til utvalg ved søk etter «{0}»
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 Ingenting fjernet fra utvalg ved søk etter «{0}»
2535 2535 Inet utvalg å vise.
2536 2536 Intet er valgt!
2537 2537 Ingenting å eksportere. Hent inn data først.
2538 2538 -----
2539 2539 Ingen endringer å laste opp. Finn frem data først.
2540 2540 -----
2541 2541 Null pointer-feil, muligens manglende egenskaper.
2542 2542 Nummer
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 Nummereringsmåte
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 OSM-data
2554 2554 Passord hos OSM.
2555 2555 OSM-tjenerfiler
2556 2556 OSM-tjenerfiler bzip2-komprimert
2557 2557 OSM-tjenerfiler gzip-komprimert
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Objekthistorie
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 Objekter som legges til:
2571 2571 Objekter som slettes:
2572 2572 Objekter som endres:
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 Oddetall
2578 2578 Parallellflytt alle punkt mot øst (Grader). Standard: 0.
2579 2579 Parallellflytt alle punkt mot nord (Grader). Standard: 0.
2580 2580 Forskyvning:
2581 2581 Tidligere nøkkel
2582 2582 Tidligere rolle
2583 2583 Tidligere verdi
2584 2584 De eldste filene blir automatisk slettet når denne størrelsen overskrides
2585 2585 Ved behov
2586 2586 Ved opplasting
2587 2587 Enveiskjøring
2588 2588 Linjer med bare én node
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 Enveiskjøring
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 Bare relevante retningsvisere (f.eks. ved enveiskjøring)
2602 2602 Bare ved enden af linjen.
2603 2603 Kun ved vektoriserte lag
2604 2604 -----
2605 2605 Bare to områder kan bli slått sammen foreløpig.
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 Åpne sted …
2609 2609 Åpne OpenStreetBugs
2610 2610 Åpne synlige …
2611 2611 Åpne tomt WMS lag til data fra fil
2612 2612 -----
2613 2613 Åpne en fil.
2614 2614 -----
2615 2615 Åpne liste over alle kommandoer(angre-buffer)
2616 2616 Liste over alle innleste lag
2617 2617 Åpne en liste over alle relasjoner
2618 2618 Åbn en liste af brugere som jobber på de valgte objekt.
2619 2619 Åpne liste over Noder i planlagt Rute
2620 2620 Åpne en dialog for å sammenføye element i lista ovenfor.
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 Åpne vindu med en utvalgsliste
2624 2624 -----
2625 2625 Åpne en URL.
2626 2626 Åpne en editor for den valgte relasjon
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 Åpne flere GPX-spor
2630 2630 Åpne et annet foto
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 Åpne bilder med ImageWayPoint
2635 2635 Åpne filer som er synlige i det nåværende synsfelt.
2636 2636 Åpne verktøy i surveyor.
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 Åpne vindu med måleverdier
2640 2640 Åpne testverktøy for Egenskaper i Objektmaler for å vise dialoger for Objektmaler.
2641 2641 Åpne valideringsvindu
2642 2642 Åpne …
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 Åpne lag
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 OpenStreetBugs download-løkke
2649 2649 -----
2650 2650 OpenStreetMap-data
2651 2651 -----
2652 2652 Åpningstider
2653 2653 Åpner fil ''{0}'' ...
2654 2654 Åpner filer
2655 2655 Åpner dialog som lar deg gå til bestemt posisjon
2656 2656 -----
2657 2657 Åpner OpenStreetBugs-vinduet og starter automatisk nedlasting
2658 2658 Operatør
2659 2659 Optiker
2660 2660 Valgfrie attributter:
2661 2661 -----
2662 2662 Alternative typer
2663 2663 Økologisk
2664 2664 -----
2665 2665 Vinkle (90)
2666 2666 -----
2667 2667 Vinkle Form
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 Annet
2672 2672 Annen informasjon
2673 2673 Friluftsutstyr
2674 2674 Overlapp kartbilder
2675 2675 Overlappende områder
2676 2676 Overlappende ferdselsveier
2677 2677 Overlappende ferdselsveier (med område)
2678 2678 Overlappende jernbaner
2679 2679 Overlappende jernbaner (med område)
2680 2680 Overlappende linjer
2681 2681 Overlappende linjer (med område)
2682 2682 Overlappende linjer.
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 Skriv over
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 Tegnestil {0}: {1}
2695 2695 Problem med visning
2696 2696 -----
2697 2697 Papir
2698 2698 -----
2699 2699 parameter {0} er ikke i intervall 0–{1} – leste {2}
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 Parkering
2707 2707 Parkeringsvei
2708 2708 Lesefeil: Strukturen i GPX fila er ukjent
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 Klarte ikke lese fil «{0}»
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 Passord
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 Lim inn
2722 2722 -----
2723 2723 Lim inn egenskaper
2724 2724 -----
2725 2725 Lim inn fra utklippstavla.
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 Sti
2729 2729 Lengde på Sti
2730 2730 -----
2731 2731 Fjelltopp
2732 2732 Gågate
2733 2733 Fotgjengerfelt
2734 2734 Type gangfelt
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 Gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste
2738 2738 Gjenværende konflikter i denne veiens nodeliste
2739 2739 -----
2740 2740 Gjenværende egenskapskonflikter å løse
2741 2741 Kjører datavalidering
2742 2742 Tillatte handlinger
2743 2743 Apotek
2744 2744 Telefonnummer
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
2748 2748 Foto har ikke tidskode.
2749 2749 Slett fra det lokale datasettet
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 Piknik-sted
2757 2757 Brygge
2758 2758 Rørledning
2759 2759 Løypetype
2760 2760 Bane
2761 2761 Tilbedelsessted
2762 2762 Steder
2763 2763 Spill/Pause audio.
2764 2764 Avspilling starter med dette antall sekunder før (eller etter når negativ) posisjon for lydsporet.
2765 2765 Lekeplass
2766 2766 Angre hvis du er usikker
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 Oppgi en beskrivelse av sporloggen.
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 Venligst velg en breddegrad i området -90..90
2778 2778 Venligst velg en lengdegrad i området -180..180
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 Skriv inn søketekst.
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 Oppgi brukernavn
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 Venligst velg en gyldig breddegrad i området -90..90
2789 2789 Venligst velg en gyldig lengdegrad i området -180..180
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 Oppgi egenskaper til sporet
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 Velg en nøkkel
2818 2818 Velg en fargepalett
2819 2819 -----
2820 2820 Velg en verdi
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 Velg en verdi.
2824 2824 Velg minst fire noder.
2825 2825 Velg minst én allerede opplastet node, linje eller relasjon.
2826 2826 -----
2827 2827 Velg minst én node eller linje.
2828 2828 -----
2829 2829 Velg minst én linje å forenkle.
2830 2830 Velg minst én linje
2831 2831 Velg minst 3 noder
2832 2832 Velg minst to noder til å samle
2833 2833 Velg minst to linjer å sammenføye.
2834 2834 Venligst velg akkurat to eller tre noder, eller en veg med akkurat to eller tre noder.
2835 2835 Velg noe å kopiere.
2836 2836 -----
2837 2837 Velg de objekter, du vil rette egenskaper for.
2838 2838 Velg raden som skal slettes
2839 2839 Velg raden som skal endres
2840 2840 Velg fargepalett for sletting
2841 2841 -----
2842 2842 Venligst velg mållaget.
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 Velg hvilke endringer som skal brukes.
2846 2846 Vennligst aktiviser "auto-sourcing" og sjekk Cadastre millesime.
2847 2847 Programtillegg inkludert i JOSM
2848 2848 Programtillegget cadastre-fr har tidligere brukt hurtigtasten F11 for å laste ned bilder.\nDenne tasten brukes nå for å endre fullskjermmodus som forvalg.\nVil du gjenopprette bruken av F11 til å laste ned bilder?
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 Programtillegg
2853 2853 -----
2854 2854 Navn på punkt
2855 2855 Punktnummer
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Politi
2859 2859 Politisk
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Bare posisjon
2863 2863 -----
2864 2864 Posisjon, Tid, Dato, Fart
2865 2865 Posisjon, Tid, Dato, Fart, Høyde
2866 2866 Postkasse
2867 2867 -----
2868 2868 Postkontor
2869 2869 Postnummer
2870 2870 -----
2871 2871 Kraftverk
2872 2872 Kraftlinje
2873 2873 Kraftstasjon
2874 2874 Transformatorstasjon
2875 2875 Kraftmast
2876 2876 Forhåndsbetingelse brutt
2877 2877 Forhåndsbetingelse brutt
2878 2878 Forhåndsvalgt
2879 2879 -----
2880 2880 Innstilligen {0} er fjernet fordi den ikke lenger brukes.
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 Innstillinger
2885 2885 Innstillinger lagret i {0}
2886 2886 Innstillinger …
2887 2887 Klargjør OSM-data …
2888 2888 Forbereder konfliktløsing
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 Fredet bane
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Objektmaler
2897 2897 Objektmalene inneholder ikke Nøkkelen
2898 2898 Objektmalen har ikke Egenskapsverdi
2899 2899 Forrige
2900 2900 Forrige bilde
2901 2901 Riksvei
2902 2902 Av-/påkjørsel for riksvei
2903 2903 Første kombinasjonstast:
2904 2904 Objekt
2905 2905 -----
2906 2906 Fengsel
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 Projeksjonsmetode
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 Egenskaper
2919 2919 Egenskaper / Medlemskap
2920 2920 Egenskapskontroll
2921 2921 Egenskaper for valgte objekt.
2922 2922 Egenskaper i det lokate datasettet
2923 2923 Egenskaper i det sammenslåtte elementet. De vil erstatte egenskaper i lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
2924 2924 Egenskaper i tjenerens datasett
2925 2925 Egenskaper for
2926 2926 Egenskaper (med konflikter)
2927 2927 Egenskaper/medlemsskaper
2928 2928 Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}
2929 2929 Egenskap Verdi inneholder HTML koding
2930 2930 Egenskap Verdi starter eller slutter med mellomrom
2931 2931 Bakgrunnslag som viser rutenettet i kartet
2932 2932 Gi en kort kommentar for endringene du laster opp:
2933 2933 Gir deg måleverktøy for å måle lengde og retning på segmenter og areal omgitt av en (enkel) lukket linje, og lage målestier (som også kan importeres fra GPX-lag).
2934 2934 Dialog for å redigere egenskaper i en tabell.
2935 2935 Gir deg Ruteplanlegger på OSM data.
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 Offentlig bygning
2940 2940 -----
2941 2941 Offentlige Tjenestekjøretøy (psv)
2942 2942 Offentlig transport
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Sett tekst på lydspor (og bilde og web) merker sammen med knappe ikoner.
2946 2946 -----
2947 2947 Steinbrudd
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 Racerbane
2961 2961 -----
2962 2962 Jernbane
2963 2963 Jernbane
2964 2964 Jernbanestopp
2965 2965 Jernbaneplattform
2966 2966 Jernbanegrunn
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 GPS-rådata
2971 2971 Les først
2972 2972 -----
2973 2973 Les bilder
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 Leser {0} …
2980 2980 Les meg
2981 2981 Fullt navn
2982 2982 Vil du virkelig lukke?
2983 2983 Vil du slette utvalget fra relasjon {0}?
2984 2984 Friluftsområde
2985 2985 Ortografisk korrekt bilde …
2986 2986 Returstasjon
2987 2987 Gjør om
2988 2988 Gjør om siste angrede handling.
2989 2989 Veinummer
2990 2990 Spornummer
2991 2991 Referansenummer
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 Oppdater
2995 2995 -----
2996 2996 Avvis konflikter og lagre
2997 2997 Relasjon
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 Relasjoner
3011 3011 Relasjoner: {0}
3012 3012 Slipp museknappen for å velge objektene i rektangelet.
3013 3013 Slipp museknappen for å avslutte flytting. Bruk Ctrl for sammenføying til nærmeste node.
3014 3014 Slipp museknappen for å avslutte rotasjon.
3015 3015 -----
3016 3016 Last inn på nytt
3017 3017 Les inn og oppfrisk liste over alle valgte objekt.
3018 3018 Last ned kartbilder med feil på nytt
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 Remote Control har bedt om data fra denne URL:
3025 3025 Remote Control er bedt om å laste data fra API.
3026 3026 Fjern
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 Fjern fra datasett
3035 3035 -----
3036 3036 Fjern foto fra lag
3037 3037 -----
3038 3038 Fjern egenskaper fra indre linjer
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 Fjern de valgte elementene fra lista over sammenslåtte elementer
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 Fjernede Element fra Relasjoner
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Fjerner doble noder …
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 Endre navn på lag
3058 3058 -----
3059 3059 Rendrer ruter (buss, stier, sykkelstier, ...). Rutetype må være definert i routes.xml filen i pluginkatalogen
3060 3060 Bilutleie
3061 3061 Verksted
3062 3062 Erstatt «{0}» med «{1}» for
3063 3063 Bytt ut original bakgrunn med JOSM bakgrunnfarge.
3064 3064 Bytt ut original hvit bacgrunn med fargen angitt i innstillingene for JOSM.
3065 3065 -----
3066 3066 Rapporter feil
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 Be om detaljer: {0}
3072 3072 Drikkevannskilde
3073 3073 -----
3074 3074 Nullstill cookie
3075 3075 Nullstill måleresultat og slett målesti.
3076 3076 Nullstill ID
3077 3077 -----
3078 3078 Gå tilbake til standardinnstillinger
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 Boligfeltvei
3084 3084 Boligområde
3085 3085 Endre vinduets størrelse til oppgitt geometri (format: BREDDExHØYDE)
3086 3086 Oppløsning på Landsat kartbilder (pixler pr grad)
3087 3087 Oppløsningen på Landsat kartbilder, oppgitt i pixler per grad. Standard: 4000.
3088 3088 Løs
3089 3089 Løs konflikter
3090 3090 -----
3091 3091 Løs koordinatkonflikter i {0}
3092 3092 Løs slettekonflikt i {0}
3093 3093 Løs medlemskonflikter i relasjon {0}
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 Gjenopprett F11-hurtigtast
3105 3105 Forbud
3106 3106 Forretninger
3107 3107 Støttemur
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 Reverser Terasseinndeling
3121 3121 Snu retning på linjer
3122 3122 Reverser Terasseinndeling
3123 3123 Reverser terasseinndeling
3124 3124 Snu og sammenføy
3125 3125 Omvend grå farger (for svart bakgrunn).
3126 3126 Reverser Rute
3127 3127 Snu retning på alle valgte linjer
3128 3128 -----
3129 3129 Snu retning på linjer
3130 3130 -----
3131 3131 Feil retning på Kystlinje: Land er ikke på venstre side
3132 3132 Feil retning på Landlinje: Land er ikke på venstre side
3133 3133 Feil retning på Vannlinje: Land er ikke på venstre side
3134 3134 Reverser hus nummer på terassehus.
3135 3135 Revisjon
3136 3136 -----
3137 3137 Elv
3138 3138 Elvebredd
3139 3139 Vei (ukjent type)
3140 3140 Restriksjoner
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 Rolle
3144 3144 rolle {0} deltar ikke i sammenlikningspar {1}
3145 3145 -----
3146 3146 Roller i relasjoner som viser til
3147 3147 Roter 180
3148 3148 Roter 270
3149 3149 Roter 90
3150 3150 Roter bildet mot klokken
3151 3151 Roter bildet med klokken
3152 3152 Roter mod klokken
3153 3153 Roter med klokken
3154 3154 Rundkjøring
3155 3155 Rute
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 Rutetype
3159 3159 -----
3160 3160 Ruteplanlegging
3161 3161 Innstillinger for Ruteplanlegger
3162 3162 -----
3163 3163 Ruiner
3164 3164 -----
3165 3165 Kjører Douglas-Peucker-tilnærming …
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 Reduserer antall punkter …
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 SIM-kort
3173 3173 Sortiport
3174 3174 Lagre
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 Lagre som …
3178 3178 Lagre GPX-fil
3179 3179 Lagre lag
3180 3180 Lagre OSM-fil
3181 3181 -----
3182 3182 Lagre WMS-lag
3183 3183 Lagre WMS lag til fil
3184 3184 Lagre uansett
3185 3185 Lagre til fil hvert minutt.
3186 3186 Lagre aktive data i ny fil.
3187 3187 Lagre gjeldende data.
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 Lagre bruker og passord (ukryptert)
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 Scanner mappa {0}
3201 3201 Skole
3202 3202 Metall
3203 3203 Steinur
3204 3204 Krattskog
3205 3205 Søk
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Søk etter objekt.
3209 3209 Søk …
3210 3210 -----
3211 3211 Søk:
3212 3212 Annet navn
3213 3213 Fylkesvei e.l.
3214 3214 Andre kombinasjonstast:
3215 3215 Sekunder: {0}
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Valgt: Rel.:{0} / Linjer:{1} / Noder:{2}
3223 3223 Velg
3224 3224 Velg alt
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 Velg én enkel lukket linje med minst fire noder.
3229 3229 -----
3230 3230 Velg alle data i lag som ikke er slettet. OBS uferdige data blir også valgt.
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 Velg kommune
3236 3236 Velg:
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 Velg linjetegnings-innstillinger
3244 3244 -----
3245 3245 Veg node under pekeren.
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 Velg mållag.
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 Velg to linjer med en felles node
3273 3273 Velg to linjer med kun én felles node
3274 3274 Velg med gitt søkestreng
3275 3275 Velg, flytt og roter objekt
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 Valgt spor: {0}
3279 3279 Utvalg
3280 3280 Utvalg Areal
3281 3281 Utvalg Lengde
3282 3282 Utvalget er tomt
3283 3283 -----
3284 3284 Utvalget passer ikke formålet!
3285 3285 Utvalg: {0}
3286 3286 Linjer som krysser egne spor
3287 3287 -----
3288 3288 Separat lag
3289 3289 Skilletegn
3290 3290 Sekvens
3291 3291 Tjeneren svarte med HTTP 404 for ID {0} – hopper over.
3292 3292 Tjeneren svarte med HTTP 404, prøver igjen med en forespørsel for hvert element.
3293 3293 oppkjørsel
3294 3294 Service
3295 3295 Type adkomstvei
3296 3296 -----
3297 3297 Sett transperens på WMS lag. Høyre: opak, venstre: transparent.
3298 3298 Bruk et nytt områder for neste nedlasting
3299 3299 Sett alt til standard
3300 3300 Sett backgrunn transparent.
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 Sett valgte kartobjekt til det som er valgt i lista ovenfor.
3309 3309 Sett til standard
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 Endre innstillingerne direkte. Vær varsom!
3319 3319 Setter standardverdier
3320 3320 Klarte ikke sette hurtigtasten «{0}» for handlingen «{1}» ({2})\nfordi «{3}» ({4}) allerede benytter denne hurtigtasten.\n\n
3321 3321 -----
3322 3322 Remote Control tilleggsprogram innstillinger.
3323 3323 Innstillinger for SlippyMap programtillegg.
3324 3324 Innstillinger for avspilling av lyd og lyd markering.
3325 3325 Innstilinger for kartprojeksjon og datafortolkning
3326 3326 Bildeling
3327 3327 -----
3328 3328 Leskur / Ly for natten
3329 3329 Flytt alle spor mot øst (grader)
3330 3330 Flytt alle spor mot nord (grader)
3331 3331 Sko
3332 3332 Skyting
3333 3333 Handleområde
3334 3334 Butikker
3335 3335 Kort beskrivelse: {0}
3336 3336 Hurtigtast
3337 3337 Innstillinger for snarveier
3338 3338 Korteste
3339 3339 -----
3340 3340 Skal programtillegget fjernes?
3341 3341 -----
3342 3342 Vis
3343 3343 Vis GPS-data
3344 3344 Vis statusrapport
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 Vir Informasjonsnivå ved opplasting
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 Vis objekt-ID i lister
3357 3357 Vis eller skjul lydmeny-punktet i hovedmenyen
3358 3358 -----
3359 3359 Vis oppstartsskjerm
3360 3360 Vis statusrapport med informasjon for feilsøking
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Vis test av informasjon i vinduet som sjekker opplastingen.
3364 3364 Vis hjelp
3365 3365 Vis/Skjul
3366 3366 Vis/skjul tekst/ikoner
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 Linjer med like navn
3370 3370 Forenkle linje
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Simulerer et klikk når du gjør korte og små musedrag. Dette er beregnet på tablets og trykkfølsom skjerm hvor det er problemer å klikke med musa samtidig som du drar (generelt tablet-problem i java).
3375 3375 En farge (kan tilpasses navngitte lag)
3376 3376 Enkelte element
3377 3377 Størrelsen på Landsat kartbilder (pixels)
3378 3378 Størrelsen på Landsat bilder i pixler. Standard: 2000
3379 3379 -----
3380 3380 Skøyter
3381 3381 -----
3382 3382 Ski
3383 3383 Hopp over nedlasting
3384 3384 Hopp over nedlasting
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 Flytbart kart
3390 3390 -----
3391 3391 Båtslipp
3392 3392 Glatting på kartgrafikk (antialiasing)
3393 3393 -----
3394 3394 Snøscooter
3395 3395 Fotball
3396 3396 Løs konflikter
3397 3397 Noen linjer er medlem i relasjoner som er endret. Sjekk at ingen feil har oppstått.
3398 3398 Noen waypoints som var langt fra track til å finne fornuftig plassering ble utelatt.
3399 3399 Noen waypoints med tidskode før start av track eller etter slutt av track ble utelatt eller flyttet til start.
3400 3400 Sorter
3401 3401 Meny for sortering av innstillinger
3402 3402 -----
3403 3403 Kilde
3404 3404 Beskrivelse av kilde
3405 3405 Handicap-plasser
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 Fart
3409 3409 Fart (Km/h)
3410 3410 Fotoboks
3411 3411 Pigghinder
3412 3412 Splitt linje
3413 3413 Splitt en linje i den valgte noden.
3414 3414 Del område
3415 3415 -----
3416 3416 Splitt linje {0} i {1} deler
3417 3417 Deler et område med en umerket veg.
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Ballsport
3422 3422 Sport
3423 3423 Sport
3424 3424 Sportssenter
3425 3425 Vannkilde
3426 3426 Stadion
3427 3427 Standard Unix-geometri
3428 3428 Stjerner
3429 3429 Start søk
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Start nedlasting av data
3433 3433 Start ny linje fra siste node.
3434 3434 Start på track (Blir alltid utført dersom dersom andre merker ikke er tilgjengelig).
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 Starter scanning av mapper
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 Delstat/provins
3446 3446 -----
3447 3447 Kontor
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Statusrapport
3451 3451 Trapper
3452 3452 Gjerdetrapp
3453 3453 Full stopp
3454 3454 -----
3455 3455 Bekk
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 Gatenavn
3459 3459 -----
3460 3460 Veier
3461 3461 Gater NRW Geofabrik.de
3462 3462 Stil for indre linje «{0}» er samme som multipolygon.
3463 3463 Stil for ytre linje «{0}» passer ikke.
3464 3464 Fant ikke stil for restriksjon {0}.
3465 3465 -----
3466 3466 Forstad/bydel
3467 3467 T-bane
3468 3468 T-baneinngang
3469 3469 Snarvei til undervindu
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 Supermarked
3473 3473 Gir GPS-informasjon i sanntid (bevegelig merke) gjennom tilkobling til gpsd-tjener.
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 Veidekke
3477 3477 Overvåkingskamera
3478 3478 Trigonometrisk punkt
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 Surveyor …
3482 3482 Surveyor tilleggsprogramet trenger LiveGps tilleggsprogram, men kan ikke finne det!
3483 3483 Svømming
3484 3484 Swiss Grid (Sveits)
3485 3485 Bytte til ny openstreetbugs-tjener?
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 Symbolforklaring
3489 3489 -----
3490 3490 Synkroniser lyd
3491 3491 Synkroniser hele datasettet
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 Synkroniser tiden fra et bilde på GPS-mottakeren
3495 3495 -----
3496 3496 TCX filer (*.tcx)
3497 3497 Bordtennis
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 Egenskap for linjer
3503 3503 Linjer gis egenskapen water, coastline, land eller nothing. Standard: water.
3504 3504 Egenskapskontroll-kilde
3505 3505 Tester Egenskaper i Objektmaler
3506 3506 Objektmal
3507 3507 Egenskaper
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 Egenskaper uten verdier
3516 3516 -----
3517 3517 TangoGPS-filer (*.log)
3518 3518 Klarte ikke importere TangoGPS-data.
3519 3519 TangoGPS-data importert
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 Telefon
3524 3524 Telefonkort
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 Terasse
3528 3528 Terasseinndeling av hus (og rekkehus)
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 Kommunal vei
3533 3533 Tredje kombinasjonstast:
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 Kompassretning på segmentet som tegnes.
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 Remote Control tilleggsprogrammet er satt til å lytte på port 8111 på localhost.Porten kan ikke endres, da andre program skal benytte denne for fjernstyring av tilleggsprogrammet.
3554 3554 Linje med «from» har ikke start eller slutt i en «via»-node.
3555 3555 Linje med «from» har ikke start eller slutt i en «via»-linje.
3556 3556 Linje med "to" har ikke start eller slutt i "via"-node.
3557 3557 linje med «to» har ikke start eller slutt i en «via»-linje.
3558 3558 Multiplikasjon benyttet ved fast forward
3559 3559 Vinkel mellom forrige og nåværende linjesegment.
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 Kan ikke splitte med dette utvalget
3567 3567 Valgte element har ikke knytninger som kan løses.
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 Dokumentet er tomt.
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 Breddegrad ved musepekeren.
3578 3578 Lengdegrad ved musepekeren.
3579 3579 JGoodies Plastic Look and Feel.
3580 3580 -----
3581 3581 Lengden på segmentet som tegnes.
3582 3582 -----
3583 3583 Maksimal områdeavgrensing er 0.25, og din bestilling er for stor. Bestill mindre område eller bruk planet.osm
3584 3584 Sammeslått datasett vil ikke inneholde en egenskap med nøkkel {0}
3585 3585 Navn på objekt ved musepeker
3586 3586 Antall sekunder for forover eller bakover hopp ved trykk på aktuell knapp
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 Programtillegget er fjernet fra innstillingene. Start JOSM på nytt for å lese programtillegg.
3590 3590 Kartprojeksjonen «{0}» i URL og valgt kartprojeksjon «{1}» passer ikke.\nDette resulterer i feil koordinater.
3591 3591 Klarte ikke bruke projeksjonen {0}. Bruker Mercators projeksjon.
3592 3592 -----
3593 3593 Forholdet mellom stemme recorder tid og sann tid
3594 3594 Regulært uttrykk «{0}» har en feil ved posisjon {1}, feilmelding:\n\n{2}
3595 3595 Du har bestilt for stort område. Zoom inn eller bytt oppløsning
3596 3596 -----
3597 3597 Valgte GPX spor mangler tidskode. Velg et annet spor.
3598 3598 -----
3599 3599 Valgte noder er ikke på samme linje.
3600 3600 Valgte foto har ikke tidskode.
3601 3601 -----
3602 3602 Tjeneren svarte en feil med kode {0}
3603 3603 -----
3604 3604 Kildene (URL eller filnavn) for stavekontroll (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller "tag checking data files".
3605 3605 Startposisjon var ikke innenfor avgrensingen
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 Valgt område er enten for lite eller for stort for nedlastinger fra OpenStreetBugs
3611 3611 Linje kan ikke splittes i valgt node. (Tips: velg noder mot midten av linjen.)
3612 3612 Linjene har forskjellig retning og kan ikke sammenføyes. Vil du snu retningen på noen av linjene?
3613 3613 Teater
3614 3614 Tjenerens datasett inneholder ingen egenskap med nøkkel {0}
3615 3615 Tjenerversjon
3616 3616 Tjenerens datasett
3617 3617 Tjeners med sammenslått
3618 3618 Temapark
3619 3619 -----
3620 3620 Det er ingen åpne endringssett
3621 3621 -----
3622 3622 Det finnes konflikter som må løses. Element med konflikter lagres ikke. Vil du fortsette?
3623 3623 -----
3624 3624 Der opstod en feil i forsøket på å vise URL'en for denne markøren
3625 3625 Det oppstod {0} konflikter under import.
3626 3626 Denne handlingen kan ikke ha hurtigtast.\n\n
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 Dette er etter avsluttingen av opptaket
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Denne noden har ikke knytninger
3635 3635 Tilleggsprogram for å åpne bildefiler i bakgrunn og rette det inn sammen med kartet.
3636 3636 Denne programutvidelsen kontrollerer egenskapers nøkler og verdier.
3637 3637 Programtillegg som laster GPS spor direkte fra aktivt lag i JOSM til openstreetmap.org.
3638 3638 -----
3639 3639 Sjekker for noder uten egenskaper som heller ikke tilhører noen linje.
3640 3640 Finner linjer med én node, som er tomme eller er uten egenskaper.
3641 3641 Denne testen sjekker om noder går igjen flere ganger i en linje.
3642 3642 Denne test sjekker linjer med liknende navn, som kan bety feilstaving.
3643 3643 Sjekker om en linje har endepunkt nesten inntil annen linje.
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 Denne testen sjekker at en forbindelse mellom to noder ikke benyttes av mer enn én linje.
3647 3647 Denne testen sjekker om kystlinjene er korrekte.
3648 3648 Denne testen sjekker at det ikke er flere Noder med samme posisjon.
3649 3649 -----
3650 3650 Testen finner linjer som elver, land eller kystlinje med feil retning.
3651 3651 -----
3652 3652 Denne testen finner Noder som har samme navn (kan være dubletter)
3653 3653 Kontrollerer om sirkulære linjer er lukket.
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 Denne versjonen av JOSM kan ikke lese fra tjeneren.
3659 3659 Disse nodene er ikke i en sirkel. Avbryter.
3660 3660 Flis-nummer
3661 3661 Kilder for kartbilder
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 Tidssone:
3666 3666 Tidssone: {0}
3667 3667 -----
3668 3668 For å unngå overbelastning av Cadastre WMS,\nbygningsimport er maks 1 km2.
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 Slå på og av Fullskjermvisning
3672 3672 Slå av/på GPX-linjer
3673 3673 Slå av/på akselinjer
3674 3674 Slå på og av fullskjermvisning
3675 3675 -----
3676 3676 Slå av/på visning av tekst/ikoner
3677 3677 Slå av/på visning av Lag
3678 3678 Slå av/på: {0}
3679 3679 Slår av/på global innstilling «{0}».
3680 3680 Toaletter
3681 3681 -----
3682 3682 Avgift
3683 3683 Bomstasjon
3684 3684 Verktøy: {0}
3685 3685 Verktøylinje
3686 3686 Tilpass verktøylinje
3687 3687 Verktøy
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 Turisme
3691 3691 Tårn
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 By
3695 3695 Rådhus
3696 3696 -----
3697 3697 Leker
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 Tegne
3703 3703 Traktorvei
3704 3704 Farge på punkt og track linjer
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 Trafikklys
3710 3710 Trikk
3711 3711 Trikkestopp
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 Tre
3716 3716 Stamvei
3717 3717 Av-/påkjørsel for stamvei
3718 3718 -----
3719 3719 Prøv å oppdatere til ny versjon av programtillegg før du sender feilmelding.
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 Tunnelstart
3723 3723 -----
3724 3724 Svingeforbud
3725 3725 Vendesirkel
3726 3726 Snuplass
3727 3727 -----
3728 3728 Dreieskive
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 Internasjonal UIC-jernbanekode
3733 3733 Ukjent
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 URL fra www.openstreetmap.org (du kan lime inn en URL her for at laste ned området)
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 Fjern knytning til linjer
3744 3744 -----
3745 3745 Kan ikke sette ny audio-markør
3746 3746 Fant ikke oversettelsen for {0}. Bruker {1}.
3747 3747 -----
3748 3748 Klarte ikke å lage fullstendig sti til mappa {0}\n
3749 3749 -----
3750 3750 Kunne ikke tolke Lat / Lon
3751 3751 Kan ikke synkronisere i det avspillte lag.
3752 3752 Småvei
3753 3753 Ikke lukkede linjer.
3754 3754 Ikke lukket linje
3755 3755 -----
3756 3756 Ikke knyttede linjer.
3757 3757 Fjern avgjørelse
3758 3758 Fjern avgjørelse fra slettekonflikt
3759 3759 Fjern avgjørelse fra koordinatkonflikt
3760 3760 Fjern avgjørelse fra visningskonflikt
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 Gjenopprette ytterligere noder?
3765 3765 Gjenopprette avhengige objekter?
3766 3766 Angre
3767 3767 -----
3768 3768 Angre flytting
3769 3769 -----
3770 3770 Angre siste handling.
3771 3771 Frigjør panelet
3772 3772 En uventet unntakstilstand
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 Uventet ID-format i svar fra tjener – leste «{0}»
3776 3776 -----
3777 3777 Uventet format for ny versjon av endret element «{0}»: «{1}»
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Uventet symbol: {0}
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 Uventet verdi for parameter «index». Leste {0}.
3784 3784 Lås opp
3785 3785 Lås opp lista over sammenslåtte elementer og begynn sammenslåing
3786 3786 Node uten tilknytning
3787 3787 Universitet
3788 3788 Ukjent filtype {0}
3789 3789 Ukjent vert
3790 3790 Ukendt status for feilrapport
3791 3791 Ukjent Logg format
3792 3792 Ukjent medlemstype for «{0}».
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 Ukjent objekttype: {0}. Tillatte verdier er node, way og relation
3796 3796 Ukjent rolle «{0}».
3797 3797 Ukjent koding:
3798 3798 Ukjent type: {0}
3799 3799 Kryss uten navn
3800 3800 Ikke navngitt uklassifisert veg
3801 3801 Linjer uten navn
3802 3802 Kystlinje i uorden
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 Tøm utvalg
3809 3809 Tøm utvalg (Escape)
3810 3810 Tøm utvalg (Fokus)
3811 3811 Fjern alle objekter fra utvalg.
3812 3812 Støtter ikke WMS fil versjon;fant {0}, ønsker {1}
3813 3813 Støtter ikke denne versjon av mellomlager; fant {0}, ønsker{1}\nCreate a new one.
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 Noder uten egenskaper eller tilknytninger
3817 3817 Linjer uten egenskaper
3818 3818 Linjer med én node, tomme eller uten egenskaper.
3819 3819 Opp
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 Oppdater data
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Oppdatere object
3826 3826 -----
3827 3827 Oppdatere utvalg
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Oppdaterer data
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 Last opp endringer
3845 3845 Last opp innstillinger
3846 3846 Last opp sporlogg
3847 3847 Last opp sporlogger
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 Opplastingen ble avsluttet
3851 3851 Last opp data
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 Klarte ikke laste opp. Tjeneren gav følgende svar:
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 Last opp aktive innstillinger til tjener
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 GPX Spor lastes opp
3867 3867 Laster opp GPX spor: {0}% ({1} av {2})
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 Last opp spor til openstreetmap.org
3873 3873 Bruk
3874 3874 Bruk
3875 3875 Bruk <b>(</b> og <b>)</b> for å gruppere uttrykk
3876 3876 -----
3877 3877 Bruk <b>|</b> eller <b>OR</b> for søk med logisk <i>eller</i>
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 Bruk avansert egenskapskontroll.
3884 3884 Bruk desimalgrader.
3885 3885 Bruk standard
3886 3886 Bruk standard datafil.
3887 3887 -----
3888 3888 Bruk standard fil for stavekontroll.
3889 3889 -----
3890 3890 Bruk Feil-Lag
3891 3891 Bruk globale indstillinger.
3892 3892 Bruk Utelat Liste
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 Lagre de brukte fargene i en ny farge palett.
3898 3898 Bruk standard datafil (anbefales).
3899 3899 Brug standard fil for stavekontroll (anbefales).
3900 3900 -----
3901 3901 Bruk Feil-Laget for å vise element som skaper problem.
3902 3902 Bruk Utelat Liste for å undertrykke advarsler.
3903 3903 Velg fargepalett i lista
3904 3904 Brukt stil
3905 3905 Bruker
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 Brukernavn
3910 3910 -----
3911 3911 Bruker i stedet hurtigtasten «{0}».\n\n
3912 3912 Valider
3913 3913 Kontroller egenskapsverdiene med hjelp av avanserte regler.
3914 3914 Bekreft at egenskabsnøklene kan sjekkes mot en ordliste.
3915 3915 Bekreft at du vil sjekke egenskapsverdiene imot Objektmalene.
3916 3916 -----
3917 3917 Validering
3918 3918 Valideringsfeil
3919 3919 -----
3920 3920 Verdi
3921 3921 Verdi «{0}» for nøkkel «{1}» finnes ikke i objektmalene
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 Forskjellige indstillinger som påvirker den visuelle fremtoning av hele prorammet.
3929 3929 -----
3930 3930 Hastighet (rød = langsom, grøn = hurtig)
3931 3931 Automat
3932 3932 Automatprodukter
3933 3933 Versjon
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 Versjon {0}
3937 3937 Versjon {0} lagt til {1} av {2}
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Versjon: {0}
3942 3942 Veterinær
3943 3943 -----
3944 3944 Vis
3945 3945 Bilde: {0}
3946 3946 Utsiktspunkt
3947 3947 Landsby
3948 3948 Friområde
3949 3949 Sted/by
3950 3950 Vingård
3951 3951 -----
3952 3952 Synlighetsstatus:
3953 3953 Gå til hjemmeside
3954 3954 -----
3955 3955 Stemme recorder kalibrering
3956 3956 Vulkan
3957 3957 Spenning
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 WMS Lag
3966 3966 Innstillinger WMS Programtillegg
3967 3967 -----
3968 3968 WMS URL (Standard)
3969 3969 WMS-URL eller bilde-ID:
3970 3970 WMS lag ({0}) laster automatisk ned i zoom {1}
3971 3971 WMS lag ({0}) laster ned i zoom {1}
3972 3972 WMS lag ({0}), {1} kartutsnitt er lastet
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 Mur
3979 3979 Advarsel
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 Advarsel: ignorerer unntak siden handling ble avbrutt. Unntak: {0}
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 Advarsel: Rydder ut linje {0} fordi antall noder falt til under 2. Nåværende er {1}.
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 Advarsel: Passordet overføres ukryptert.
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 Advarsel: ignorerer unntak siden handling ble avbrutt. Unntak: {0}
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 Advarsel: blandede 0.6- og 0.5-data resulterer i versjon 0.5
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 Advarsel: {0}
4050 4050 Advarsler
4051 4051 Bilvask
4052 4052 -----
4053 4053 Kloakkrenseanlegg
4054 4054 Vann
4055 4055 Badepark
4056 4056 Vanntårn
4057 4057 Foss
4058 4058 Punkt i vann
4059 4059 Wave-lydfiler (*.wav)
4060 4060 -----
4061 4061 Linjeinformasjon
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 Sluttnode nær annen ferdselsvei
4065 4065 Sluttnode nær annen linje
4066 4066 Linjenode nær annen linje
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 Linje:
4071 4071 WayPoint Bilde
4072 4072 -----
4073 4073 Veipunkt
4074 4074 Måter
4075 4075 Kors i veikant
4076 4076 Veialter
4077 4077 Nettside: {0}
4078 4078 Vekt
4079 4079 Terskeldam
4080 4080 Våtmarksområde
4081 4081 Rullestol
4082 4082 -----
4083 4083 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert waypoint i GPX-laget.
4084 4084 Når lyd importeres, opprett markører fra …
4085 4085 Når du snur reningen på denne linjen blir følgende egenskaper endret for å opprettholde dataintegritet.
4086 4086 Lagre sikkerhetskopier med ~ i slutten av filnavnet.
4087 4087 Hvilket WMS lag danner bakgrunn for vektorisering. Standard: IR1.
4088 4088 Hele gruppen
4089 4089 Bredde ( meter)
4090 4090 -----
4091 4091 Vindmølle
4092 4092 -----
4093 4093 Vis akselinjer
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 Skogsområde
4097 4097 Fabrikk
4098 4098 Verden
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 Linjer med feil retning.
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 Ja, rydd ut objektet
4114 4114 Ja, nullstill ID
4115 4115 -----
4116 4116 Ja, gjenopprett også dem
4117 4117 -----
4118 4118 Du er i ferd med å slette noder utenfor nedlastet område.<br>Dette kan skape problemer fordi de kan være i bruk av andre objekter (som du ikke kan se nå) .<br>Er du sikker på at du vil slette nodene?
4119 4119 Du skal til å åpne {0} nettlesere.<br>Dette kan både fylle skjermen din med nettlesere<br>og kan ta tid for å fullføre.
4120 4120 Du kan også lime inn URL fra www.openstreetmap.org
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 Du må starte JOSM for at enkelte innstillingene skal tre i kraft.
4125 4125 Du må først oppgi kilde for objektmaler.
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 Dine redigeringer må være offentlig frigitt for å laste opp nye data
4129 4129 Du må velge minst én linje.
4130 4130 -----
4131 4131 Velg to eller fler noder for å splitte sirkelformet linje.
4132 4132 Dru må SHIFT-dra og slippe avspillingsmarkøren til lydmerke eller til punkt i track for synkronisering.
4133 4133 Dru må dra og slippe avspillingsmarkøren til GPX track hvor lydfila tilhører (etter første markør).
4134 4134 Du må pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil ha merket.
4135 4135 Du må sætte lyden på pause når du hører synkroniserings-merket.
4136 4136 Du har bestilt for mange Noder (grense 50,000). Velg mindre område eller bruk planet.osm
4137 4137 -----
4138 4138 Du bør velge et GPX-spor
4139 4139 -----
4140 4140 Koodinater med null:
4141 4141 Zoologisk hage
4142 4142 Forstørr
4143 4143 Zoom (i meter)
4144 4144 Zoom inn
4145 4145 Zoom ut
4146 4146 Skaler og flytt kart
4147 4147 Zoom beste utsnitt 1:1
4148 4148 Skaler med Ctrl + . og Ctrl + , eller venstre museknapp; flytt med Ctrl + piltaster; flytt utsnitt med høyre museknapp
4149 4149 Forstørr
4150 4150 -----
4151 4151 Forminsk
4152 4152 Skaler og flytt skjermbildet til {0}.
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 Zoom til problem
4157 4157 Zoom til valgt(e) element
4158 4158 Zoom til utvalg
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 Gå til {0}
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 «{0}» er ikke lukket, og kan derfor ikke være med i sammenføyning.
4169 4169 \nHøyde: {0} m
4170 4170 \n{0} km/t
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 Tilbake
4176 4176 Raskere
4177 4177 Rask Avspilling
4178 4178 Spill av
4179 4179 Hopp tilbake.
4180 4180 Neste spor
4181 4181 Neste merke
4182 4182 Spill fra neste merke
4183 4183 Spill av forrige merke
4184 4184 Spill/Pause
4185 4185 Forrige merke
4186 4186 Saktere
4187 4187 Spill av sakte
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 Ø
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 V
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 tekst
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 forkortet gatenavn
4222 4222 -----
4223 4223 legg til i utvalg
4224 4224 adresse
4225 4225 vanskelig
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 Skog- og Landbruk
4232 4232 alle
4233 4233 Smug
4234 4234 alfabetisk
4235 4235 -----
4236 4236 alternativ
4237 4237 fasilitetstype {0}
4238 4238 fasilitet
4239 4239 fasilitet – lys
4240 4240 fasilitet – trafikk
4241 4241 anglikansk
4242 4242 dyremat
4243 4243 -----
4244 4244 enhver
4245 4245 -----
4246 4246 bueskyting
4247 4247 område
4248 4248 -----
4249 4249 asiatisk
4250 4250 -----
4251 4251 turn
4252 4252 australsk fotball
4253 4253 Last kartbilder automatisk
4254 4254 Automatisk zoom
4255 4255 bakgrunn
4256 4256 forrige stoppunkt
4257 4257 forrige segment
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 hinder
4262 4262 hinder brukt på en vei
4263 4263 -----
4264 4264 vannmagasin
4265 4265 -----
4266 4266 strand
4267 4267 sykkel
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 Flytemyr
4271 4271 -----
4272 4272 grense
4273 4273 -----
4274 4274 bro
4275 4275 Node har egenskap bro
4276 4276 -----
4277 4277 rivningsområde
4278 4278 -----
4279 4279 bygning
4280 4280 -----
4281 4281 gatekjøkken
4282 4282 buss
4283 4283 trikkespor
4284 4284 kano
4285 4285 skill mellom store/små bokstaver
4286 4286 katolsk
4287 4287 gravlund
4288 4288 -----
4289 4289 bytt utvalg
4290 4290 bytt arbeidsutsnitt
4291 4291 sjekker mellomlager …
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 kinesisk
4295 4295 -----
4296 4296 kristen
4297 4297 sigaretter
4298 4298 -----
4299 4299 klatring
4300 4300 med_klokka
4301 4301 -----
4302 4302 stengt_vei
4303 4303 kull
4304 4304 kystlinje
4305 4305 brostein
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 betong
4310 4310 kondomer
4311 4311 -----
4312 4312 konfigurer DG100 som er tilkoblet
4313 4313 Bekreft alle Remote control handlinger manuelt
4314 4314 konflikt
4315 4315 barskog
4316 4316 forbindelse
4317 4317 veiarbeid
4318 4318 -----
4319 4319 kunne ikke hente lyd fra URL
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 cricketnett
4324 4324 krocket
4325 4325 -----
4326 4326 sykkelvei med egenskapen sykkel
4327 4327 sykling
4328 4328 -----
4329 4329 løvskog
4330 4330 slett data etter import
4331 4331 -----
4332 4332 slettet
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 uønsket
4337 4337 brukertype
4338 4338 destinasjon
4339 4339 omkjøring
4340 4340 -----
4341 4341 deaktivert
4342 4342 tørrdokk
4343 4343 hundeløp
4344 4344 -----
4345 4345 ned
4346 4346 slalom
4347 4347 last ned
4348 4348 drikke
4349 4349 Oppkjørsel
4350 4350 øst
4351 4351 enkel
4352 4352 Rediger GPX-spor
4353 4353 redningsmøtepunkt
4354 4354 ridning
4355 4355 evangelisk
4356 4356 partall
4357 4357 eksempler
4358 4358 -----
4359 4359 hundeposer
4360 4360 ekspert
4361 4361 false: egenskapen er slått av med vilje
4362 4362 gårdstun
4363 4363 -----
4364 4364 ferge
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 mat
4369 4369 fotgjenger
4370 4370 -----
4371 4371 gangvei med egenskapen foot
4372 4372 vadested
4373 4373 skog
4374 4374 -----
4375 4375 neste stoppunkt
4376 4376 neste segment
4377 4377 -----
4378 4378 fristil
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 fra linje
4382 4382 -----
4383 4383 gass
4384 4384 tysk
4385 4385 isbre
4386 4386 -----
4387 4387 golfbane
4388 4388 -----
4389 4389 GPS-flagg
4390 4390 gps-punkt
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 gress
4397 4397 -----
4398 4398 grus
4399 4399 -----
4400 4400 gresk
4401 4401 grønn
4402 4402 byggeområde
4403 4403 jord
4404 4404 gymnastikk
4405 4405 halv
4406 4406 stoppepunkt
4407 4407 helse
4408 4408 -----
4409 4409 beiteområde
4410 4410 fremhevet
4411 4411 ferdselsvei
4412 4412 ferdselsvei uten veinummer
4413 4413 ferdselsvei – traktorvei
4414 4414 tur
4415 4415 -----
4416 4416 historisk
4417 4417 historisk
4418 4418 ishockey
4419 4419 -----
4420 4420 hest
4421 4421 hesteløp
4422 4422 hotell
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 vann
4427 4427 bilde
4428 4428 importerte data fra {0}
4429 4429 inaktiv
4430 4430 -----
4431 4431 uferdig
4432 4432 Linje ikke ferdig
4433 4433 indisk
4434 4434 -----
4435 4435 industri
4436 4436 indre linjesegment
4437 4437 middels
4438 4438 trafikkøy
4439 4439 italiensk
4440 4440 -----
4441 4441 japansk
4442 4442 Jehovas vitner
4443 4443 jødisk
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 avfallsdeponi
4448 4448 bruk av grunn
4449 4449 Type Bruk av Grunn {0}
4450 4450 lag
4451 4451 navn på lag inneholder +-tegn
4452 4452 venstre
4453 4453 fritid
4454 4454 fritids type {0}
4455 4455 light_vann
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 gatetun
4459 4459 last inn data fra API
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 synkron rulling
4463 4463 lav
4464 4464 luthersk
4465 4465 Mangrove
4466 4466 menneskeskapt
4467 4467 -----
4468 4468 Myrområde
4469 4469 maks. breddegrad
4470 4470 maks. lengdegrad
4471 4471 fartsgrense er brukt på gangvei
4472 4472 målemetode
4473 4473 -----
4474 4474 metodist
4475 4475 meksikansk
4476 4476 millitært
4477 4477 min. breddegrad
4478 4478 min. lengdegrad
4479 4479 -----
4480 4480 feil skrivemåte på nøkkel
4481 4481 blandingsskog
4482 4482 mormoner
4483 4483 motorsport
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 søle
4489 4489 flerbruk
4490 4490 P-hus
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 natur
4495 4495 natur-type {0}
4496 4496 natur
4497 4497 aviser
4498 4498 -----
4499 4499 nei
4500 4500 ingen beskrivelse tilgjengelig
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 ingen kombinasjon
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 venstresving forbudt
4508 4508 høyresving forbudt
4509 4509 rett frem forbudt
4510 4510 u-sving forbudt
4511 4511 ingen
4512 4512 langrenn
4513 4513 nord
4514 4514 nordøst
4515 4515 nordvest
4516 4516 ikke slettet
4517 4517 -----
4518 4518 ikke synlig (på tjeneren)
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 begynner
4522 4522 atom
4523 4523 -----
4524 4524 oddetall
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 nedlagt bane
4529 4529 enveiskjøring-egenskap på node
4530 4530 -----
4531 4531 påbudt venstresving
4532 4532 påbudt høyresving
4533 4533 påbudt rett frem
4534 4534 -----
4535 4535 innstillinger
4536 4536 -----
4537 4537 ortodoks
4538 4538 annen bane
4539 4539 -----
4540 4540 ytre linjesegment
4541 4541 utenfor nedlastet område
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 parkeringsbillett
4547 4547 partial: de valgte objektene har forskjellige verdier, ikke gjør endringer
4548 4548 fast dekke
4549 4549 -----
4550 4550 fjelltopp
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 pinsebevegelsen
4556 4556 -----
4557 4557 foto
4558 4558 solcelle
4559 4559 brygge
4560 4560 rørgate
4561 4561 nedfart avansert
4562 4562 nedfart enkel
4563 4563 nedfart ekspert
4564 4564 nedfart friløp
4565 4565 nedfart middels
4566 4566 nedfart nybegynner
4567 4567 bane
4568 4568 -----
4569 4569 sted
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 kraft
4576 4576 presbyteriansk
4577 4577 -----
4578 4578 riksvei
4579 4579 tilkjørselsvei_riksvei
4580 4580 privat
4581 4581 planlagt
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 buss-, trikk- og togkart
4586 4586 billetter
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 steinbrudd
4591 4591 -----
4592 4592 jernbane
4593 4593 jernbanegrunn
4594 4594 jernbanebro
4595 4595 jernbane
4596 4596 jernbanepunkt
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 Sivområde
4600 4600 Oppdater liste over Porter
4601 4601 -----
4602 4602 lokal
4603 4603 regulært uttrykk
4604 4604 relasjon uten angitt type
4605 4605 fjern fra utvalg
4606 4606 erstatt utvalg
4607 4607 boligvei
4608 4608 restaurant uten navn
4609 4609 butikker
4610 4610 høyre
4611 4611 elvebredd
4612 4612 vei
4613 4613 rundkjøring
4614 4614 rute
4615 4615 rutesegment
4616 4616 -----
4617 4617 Saltmyr
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 målestokk
4621 4621 -----
4622 4622 krattskog
4623 4623 fylkesvei
4624 4624 -----
4625 4625 velg sport:
4626 4626 valgt
4627 4627 utvalg
4628 4628 separat sykkelvei har kjørefelt på en sykkelvei
4629 4629 adkomstvei
4630 4630 service
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 skyting
4635 4635 butikk
4636 4636 butikk type {0}
4637 4637 Sidespor
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 skøyter
4643 4643 -----
4644 4644 ski
4645 4645 snøpark
4646 4646 fotball
4647 4647 sør
4648 4648 sørøst
4649 4649 sørvest
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 sportssenter
4654 4654 Privat sidespor
4655 4655 stadion
4656 4656 frimerke
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 bekk
4660 4660 gate
4661 4661 gatenavn inneholder ss
4662 4662 streng
4663 4663 -----
4664 4664 T-bane
4665 4665 -----
4666 4666 Overflateparkering
4667 4667 -----
4668 4668 Sumpområde
4669 4669 godter
4670 4670 svømming
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 bordtennis
4674 4674 tamponger
4675 4675 -----
4676 4676 telefonkort
4677 4677 midlertidig
4678 4678 midlertidig ferselsveitype
4679 4679 -----
4680 4680 stasjon
4681 4681 kommunevei
4682 4682 tekst
4683 4683 -----
4684 4684 Tidevannsflate
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 til linje
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 turisme
4693 4693 turisme type {0}
4694 4694 -----
4695 4695 leker
4696 4696 -----
4697 4697 trafikklys
4698 4698 trikk
4699 4699 -----
4700 4700 true: egenskapen er slått på med vilje
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 tyrkisk
4704 4704 vendesirkel
4705 4705 -----
4706 4706 småvei
4707 4707 ukontrollert
4708 4708 P-kjeller
4709 4709 -----
4710 4710 Uventet kolonnenummer {0}
4711 4711 unitarisk
4712 4712 ukjent
4713 4713 umerket
4714 4714 uten fast dekke
4715 4715 ikke satt
4716 4716 unset: ikke sett egenskap på valgte objekter
4717 4717 Uten egenskaper
4718 4718 Llinje uten egenskaper
4719 4719 -----
4720 4720 uvanlig kombinasjon av egenskaper
4721 4721 opp
4722 4722 -----
4723 4723 bruk
4724 4724 valideringsfeil
4725 4725 gyldighetssjekk – annet
4726 4726 validerings-advarsel
4727 4727 versjon {0}
4728 4728 via node eller linje
4729 4729 synlig (på tjeneren)
4730 4730 vulkan
4731 4731 sedler
4732 4732 vann
4733 4733 vannvei
4734 4734 vannvei type {0}
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 vest
4740 4740 -----
4741 4741 dyreliv
4742 4742 vind
4743 4743 -----
4744 4744 skogsområde
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 feil ferdselsvei-egenskap på node
4748 4748 Stasjonsområde
4749 4749 ja
4750 4750 -----
4751 4751 zoroastrisk
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 {0} består av:
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 {0} meter
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 {0} noder i linje {1} overstiger maksimalt antall tillatte noder, {2}
4762 4762 {0} noder til nå …
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 {0} km²
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 {0}, …
4771 4771 -----
4772m 1 -----
4773m 2 -----
4774m 3 -----
4775m 4 -----
4776m 5 -----
4777m 6 -----
4778m 7 -----
4779m 8 -----
4780m 9 -----
4781m 10 Legg til og flytt en kunstig node til en linje
4782m 10 Legg til og flytt en kunstig node til {0} linjer
4783m 11 -----
4784m 12 -----
4785m 13 -----
4786m 14 Endre egenskap på inntil {0} objekt
4787m 14 Endre egenskap på inntil {0} objekt
4788m 15 Endre {0} objekt
4789m 15 Endre {0} objekt
4790m 16 -----
4791m 17 -----
4792m 18 -----
4793m 19 -----
4794m 20 -----
4795m 21 -----
4796m 22 -----
4797m 23 -----
4798m 24 -----
4799m 25 -----
4800m 26 -----
4801m 27 -----
4802m 28 -----
4803m 29 Sett inn ny node i linje.
4804m 29 Sett inn ny node i {0} linjer.
4805m 30 -----
4806m 31 Sammenslått versjon ({0} oppføring)
4807m 31 Sammenslått versjon ({0} oppføringer)
4808m 32 -----
4809m 33 Lokal versjon ({0} oppføring)
4810m 33 Lokal versjon ({0} oppføringer)
4811m 34 -----
4812m 35 -----
4813m 36 -----
4814m 37 -----
4815m 38 -----
4816m 39 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
4817m 39 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
4818m 40 -----
4819m 41 Forenkle linje (fjern {0} node)
4820m 41 Forenkle linjer (fjern {0} noder)
4821m 42 -----
4822m 43 -----
4823m 44 -----
4824m 45 -----
4825m 46 -----
4826m 47 Valgt node er ikke del av en linje.
4827m 47 Valgte noder er ikke del av en linje.
4828m 48 Valgt linje inneholder ikke valgt node.
4829m 48 Valgt linje inneholder ikke de valgte nodene.
4830m 49 -----
4831m 50 Tjenerens versjon ({0} oppføring)
4832m 50 Tjenerens versjon ({0} oppføringer)
4833m 51 Mer enn én linje bruker den valgte noden. Velg flere linjer.
4834m 51 Mer enn én linje bruker de valgte nodene. Velg flere linjer.
4835m 52 -----
4836m 53 -----
4837m 54 -----
4838m 55 -----
4839m 56 -----
4840m 57 -----
4841m 58 -----
4842m 59 Dette vil endre opptil {0} objekt.
4843m 59 Dette vil endre opptil {0} objekt.
4844m 60 -----
4845m 61 -----
4846m 62 Oppdaterer egenskaper på inntil {0} objekt
4847m 62 Oppdaterer egenskaper på inntil {0} objekt
4848m 63 -----
4849m 64 -----
4850m 65 -----
4851m 66 -----
4852m 67 -----
4853m 68 -----
4854m 69 et GPS spor med {0} punkt
4855m 69 et GPS spor med {0} punkt
4856m 70 flagg
4857m 70 flagg
4858m 71 node
4859m 71 noder
4860m 72 objekt
4861m 72 objekter
4862m 73 punkt
4863m 73 punkt
4864m 74 relasjon
4865m 74 relasjoner
4866m 75 -----
4867m 76 linje
4868m 76 linjer
4869m 77 -----
4870m 78 -----
4871m 79 -----
4872m 80 {0} består av {1} flagg
4873m 80 {0} består av {1} flagg
4874m 81 {0} består av {1} GPS spor
4875m 81 {0} består av {1} GPS spor
4876m 82 -----
4877m 83 -----
4878m 84 -----
4879m 85 {0} medlem
4880m 85 {0} medlemmer
4881m 86 {0} node
4882m 86 {0} noder
4883m 87 -----
4884m 88 -----
4885m 89 -----
4886m 90 -----
4887m 91 {0} punkt
4888m 91 {0} punkt
4889m 92 {0} relasjon
4890m 92 {0} relasjoner
4891m 93 {0} rute,
4892m 93 {0} ruter,
4893m 94 -----
4894m 95 -----
4895m 96 -----
4896m 97 -----
4897m 98 {0} linje
4898m 98 {0} linjer
4899m 99 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.