source: josm/trunk/data/nb.lang@ 3074

Last change on this file since 3074 was 3074, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 75.3 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # objekter
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 (Kode={0})
9 9 (Hint: Du kan endre hurtigtastene i Innstillinger.)
10 10 (Teksten har alt blitt kopiert til utklippstavlen din.)
11 11 (URL var:
12 12 (Bruk internasjonalt nummer, f.eks. +12-345-67890)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (intet objekt)
18 18 (ingen)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 – En node som er brukt av flere linjer, og en av linjene, eller
27 27 – En node som brukes av flere linjer, eller
28 28 * En node med egenskaper, eller
29 29 – En linje, og en eller flere av nodene som er brukt i flere linjer.
30 30 – En linje som har en eller flere noder, som er brukt av flere linjer, eller
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 bowling
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Ingen GPX-spor er lastet inn>
41 41 -----
42 42 <b>-name:Nan</b> – «Nan» finnes ikke innen navnet.
43 43 <b>Nansens gate</b> – «Nansens» og «gate» i nøkkel eller navn.
44 44 <b>"Nansens gate"</b> – «Nansens gate» i nøkkel eller navn.
45 45 -----
46 46 <b>child <i>uttrykk</i></b> – alle underobjekter av objektene i uttrykket
47 47 <b>foot:</b> – nøkkel «foot» med hvilken som helst verdi.
48 48 -----
49 49 <b>incomplete</b> – alle uferdige objekter
50 50 <b>modified</b> – alle endrede objekter
51 51 <b>name:Nan</b> – «Nan» finnes innen navnet.
52 52 -----
53 53 -----
54 54 <b>parent <i>uttrykk</i></b> – alle overobjekter av objektene i uttrykket
55 55 <b>selected</b> – alle objekter i utvalg
56 56 -----
57 57 -----
58 58 <b>type:</b> – type objekt (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
59 59 <b>type=*</b> -– nøkkel «type» med hvilken som helst verdi. Prøv også <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>.
60 60 <b>type=route</b> – nøkkel «type» med eksakt verdi «route».
61 61 <b>untagged</b> – alle objekter uten egenskaper
62 62 <b>user:</b>… – alle objekter redigert av angitt bruker
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <h1><a name="top">Tastatursnarveier</a></h1>
71 71 <h1>Kombinasjonstast grupper</h1>
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 <html>Det oppstod en feil under kommunikasjon med tjeneren.<br>Detaljer: {0}</html>
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å avslutte sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
93 93 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å begynne sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <html>Oppgi by, landsby eller stedsnavn.<br>Bruk nøyaktig skrivemåte som i www.cadastre.gouv.fr .</html>
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>JOSM må fjerne lokalt element med ID {0} fra datasettet.<br>Er dette OK?</html>
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 <html>Vil du virkelig markere denne saken som ferdig?<br><br>Du kan legge inn tilleggskommentar:</html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 <html>Ta et bilde av din GPS mottaker når den viser tid.<br>Vis bildet her.<br>Skriv inn tidspunktet og velg tidssone<hr></html>
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 <html>Openstreetbugs-tillegget bruker den gamle tjeneren på appspot.com.<br>En ny tjener er tilgjengelig på schokokeks.org.<br>Vil du bytte til den nye tjeneren? (Anbefalt)</html>
180 180 <html>Utvalget inneholder data fra OpenStreetBugs.<br>Dataene kan ikke lastes opp. Sjekk lag for opplasting?
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 <html>Det er {0} elementer i det lokale datasettet som<br>kan være slettet på tjeneren. Hvis du senere prøver å slette<br>eller oppdatere dem, vil tjeneren sannsynligvis rapportere om en<br>konflikt.<br><br>Trykk <strong>{1}</strong> for å sjekke status for disse elementene<br>på tjeneren.<br>Trykk <strong>{2}</strong> for å ignorere.<br></html>
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Fenne handling krever {0} individuelle<br>download-forespørsler. Ønsker du<br>å fortsette?</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>Opplasting av ubehandlede GPS-data som kortdata betraktes som skadeligt <br>Se her for å laste inn GPS spor:
198 198 -----
199 199 <html>Opplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en node, linje ellerrelasjon.<br><br>Trykk <strong>{0}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{1}</strong> for å avbryte operasjonen og fortsette å redigere.<br></html>
200 200 <html>Upplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en<br>lokal node, linje eller relasjon.<br>Konflikten er forårsaket av <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>tjeneren har versjon {2}, lokal versjon er {3}.<br><br>Trykk <strong>{4}</strong> for å synkronisere kun konfliktelementet.<br>Trykk <strong>{5}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{6}</strong> for å gå tilbake og fortsette å redigere.<br></html>
201 201 -----
202 202 -----
203 203 <html>Opplasting til tjeneren <strong>feilet</strong> fordi nåværende datasett<br>bryter en forhåndsbetingelse.<br>Feilmelding:<br>{0}</html>
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>Verdien på "source" er aktivisert ved automatisk kildeangivelse</html>
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <p>Pseudo-kombinasjonstasten ''disabled'' vil ta ut snarveien.</p>
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <u>Spesialsøk:</u>
227 227 <ikke angitt>
228 228 > bunn
229 229 > topp
230 230 A etter Avstand
231 231 A etter Tid
232 232 -----
233 233 -----
234 234 Et programtillegg som tillater at JOSM blir styrt av et annet program
235 235 Et tilleggsprogram for å vektorisere vannkant på Landsat bilder.
236 236 -----
237 237 En spesiell håntering for det franske landregisterets WMS tjener
238 238 Et eget programtillegg for fransk Cadastre wms (matrikkel) på www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Du finner betingelser for bruk her (på fransk): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>før du laster inn data med dette programtillegget.
239 239 API-krav ikke møtt
240 240 API versjon: {0}
241 241 Revet jernbane
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 Om
246 246 Om JOSM
247 247 -----
248 248 Adkomst
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 Overnatting
254 254 I følge nformasjon i tilleggsprogram, er {0} opphavsmann.
255 255 kundekort
256 256 Nøyaktighet på Douglas-Peucker linjeforenkling, målt i grader.<br>Lave verdier gir flere noder og mer nøyaktige linjer. Standard er 0.0003.
257 257 -----
258 258 Handling
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 Legg til
265 265 Legg til URL for liste over programtillegg.
266 266 Legg til node …
267 267 Tilføy egenskaper
268 268 -----
269 269 Legg inn kilde ( source=...) på element?
270 270 -----
271 271 Legg til en merknad
272 272 -----
273 273 -----
274 274 Tilføy et nytt nøkkel/verdi-sett til alle objekter
275 275 Legg til nytt lag
276 276 Legg til en node i eksisterende linje
277 277 Tilføy en ny kilde til lista.
278 278 -----
279 279 Legg til en node ved å skrive inn lengde- og breddegrad.
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 Legg til informasjon om opphavsperson
286 286 -----
287 287 Legg alle inn i startutvalget. Kan være søketekst som i Google eller en URL som returnerer osm-xml
288 288 -----
289 289 Legg inn rutenett
290 290 Legg til nytt lag
291 291 Legg til node
292 292 Legg til node i linje
293 293 Legg til node i linje og lag tilknytning
294 294 -----
295 295 -----
296 296 Legg til lag for ruteplanlegger
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Noder er lagt til i alle skjæringspunkt
300 300 Interpoler adresser
301 301 Adresser
302 302 Legger inn en tester for objektmaler i hjelpemenyen til hjelp ved redigering av objektmaler (fohåndsvising av dialog). JAR-fila kan også kjøres selvstendig.
303 303 -----
304 304 -----
305 305 Tilpass WMS
306 306 Juster posisjonen på WMS-laget (kun rasterbilder)
307 307 Tilpass posisjon på valgt WMS lag
308 308 Juster tidssone og forskyvning
309 309 -----
310 310 -----
311 311 Fylkesgrense
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 Avanserte innstillinger
316 316 Taubaner og -heiser
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Flyplass
320 320 -----
321 321 Sprit og vin
322 322 Juster nodene til en sirkel
323 323 Juster nodene til en linje
324 324 Alle
325 325 Alle formater
326 326 Alle punkt og track linjervil tegnes med samme farge. Kan endres i Oppsett for Lag.
327 327 -----
328 328 Hageparseller
329 329 Legger inn markører eller Noder på gps posisjon.
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 Tillatt trafikk:
336 336 Tillat stabling av flere lag
337 337 Tillater å åpne gpx/osm filer som går utenfor aktuelt skjermbilde
338 338 Lar deg anonymisere tidsstempler og raskt slette deler av store GPX-spor.
339 339 Tillater brukeren å lage flere fargepaletter og velge blant de. Endre farger og lagre som ny palett. Benyttes for å bytte til hvit bakgrunn med passende farger for bedre synbarhet i sollys. Se dialog i JOSM innstillinger og Kart innstillinger (Rart men sant :-)
340 340 Lar deg importere forskjellige dataformater direkte i JOSM.
341 341 Tillater å justere fargen etter forskjellig gjennomsnitt hastighet.
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 Fjellstue
346 346 allerede registrert en konflikt for primitiv "{0}"
347 347 Gi nytt navn på fil også
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Fasiliteter
351 351 -----
352 352 -----
353 353 En OSM-datavalidator, som sjekker for typiske feil gjort av brukere og programmer.
354 354 En OSM data validator. Ser etter problem i data og kan fikse de mest vanlige. Stavekontroll for egenskapsnavn.
355 355 -----
356 356 Det oppsto feil i programtillegget {0}
357 357 Klarte ikke synkronisere bildene med GPX-sporet. Bruk glidebryterne for å synkronisere bildene manuelt.
358 358 En feil oppstod: {0}
359 359 Det oppstod en uventet feil som kan stamme fra programtillegget «{0}».
360 360 -----
361 361 Det oppstod en ukjent feil
362 362 Vinkel
363 363 Vinkel mellom to valgte Noder
364 364 Et programtillegg for å knytte bilder til Waypoint i en GPX fil. En koblig opprettes når 'name', 'cmt' eller 'desc' egenskapen på et waypoint stemmer med filenavnet til et bilde.
365 365 -----
366 366 Utfør endringer
367 367 Bruk Objektmal
368 368 Bruk løsninger
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Bruk udjevning på kartvisningen for et mere glatt utseende.
373 373 -----
374 374 -----
375 375 Ta i bruk løste konflikter og lukk vinduet
376 376 Bruk valgte endringer
377 377 Bruk egenskaper i utklippstavla på alle valgte element.
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 -----
382 382 Gjennomføre?
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Arkeologisk plass
386 386 Bueskyting
387 387 -----
388 388 Område
389 389 Linje for areal er ikke lukket.
390 390 -----
391 391 Kunstsenter
392 392 Kunstverk
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 Turn
397 397 OBS: Benytt bare ekte tastaturtaster!
398 398 Attraksjon
399 399 -----
400 400 Ingen lydenhet tilgjengelig
401 401 Lydinnstillinger
402 402 Lyd-markører fra {0}
403 403 Lyd synkronisert i punkt {0}.
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 Australsk fotball
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Opphavsmann
417 417 Opphavsperson: {0}
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Opphavsmenn
425 425 -----
426 426 -----
427 427 Autozoom:
428 428 Auto-sentrer
429 429 Automatisk forslag
430 430 Lagre LiveData automatisk
431 431 Automatisk leste kartbilder:
432 432 Minibank
433 433 Automatisk nedlasting
434 434 Korriger egenskap automatisk
435 435 Lag automatisk lydmerker fra punkt i track (heller enn egne waypoints)med navn eller beskrivelse.
436 436 Lag automatisk eget markørlag for waypoints ved åpning av GPX lag.
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Tilgjengelig
440 440 -----
441 441 -----
442 442 B etter Avstand
443 443 B etter Tid
444 444 -----
445 445 Stellebord
446 446 Tilbake
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 Stengsel
453 453 -----
454 454 Enkel
455 455 Basseng
456 456 -----
457 457 Batterier
458 458 Slagmark
459 459 Havbukt
460 460 Strand
461 461 Fyrlykt
462 462 Benk
463 463 Drikke
464 464 -----
465 465 Sykkel
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Blankt lag
472 472 Steinblokk
473 473 -----
474 474 Skipsverft
475 475 Sperresøyle
476 476 -----
477 477 Bokmerker
478 478 Tollstasjon
479 479 Botanisk navn
480 480 -----
481 481 Grenser
482 482 -----
483 483 Yttergrense for arbeidsområde
484 484 -----
485 485 -----
486 486 Bro
487 487 -----
488 488 Rivningsområde
489 489 -----
490 490 Feilrapporter
491 491 -----
492 492 Bygning
493 493 -----
494 494 Bygninger
495 495 -----
496 496 Støtfangergjerde
497 497 Busspor
498 498 Bussplatform
499 499 Busstasjon
500 500 Bussholdeplass
501 501 Bussluse
502 502 Slakter
503 503 C etter Avstand
504 504 C etter Tid
505 505 -----
506 506 Taubane
507 507 Feil i mellomlager format
508 508 Feil Lambert sone på mellomlager
509 509 Matrikkel
510 510 Fransk Cadastre: {0}
511 511 Feil URL for lesing av Matrikkel.
512 512 Kafé
513 513 -----
514 514 -----
515 515 Campingplass
516 516 Kan ikke tegne utenfor verden.
517 517 Kan ikke fordoble usortert linje.
518 518 Kanal
519 519 Avbryt
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 Avbryt konfliktløsning og lukk vinduet
524 524 -----
525 525 -----
526 526 -----
527 527 -----
528 528 Kan ikke legge til node utenfor kartet.
529 529 -----
530 530 Kan ikke bruke uavgjort sammenslåing for egenskap
531 531 -----
532 532 -----
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 Kan ikke laste rxtxSerial.dll fil. Trenger du support til installasjon, forsøk Globalsat hjemmeside på http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
537 537 -----
538 538 -----
539 539 -----
540 540 Kan ikke flytte objekter utenfor kartet.
541 541 -----
542 542 -----
543 543 kan ikke løse uavgjort konflikt
544 544 -----
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 Kan ikke gjøre om kommando "{0}" fordi lag "{1}" ikke lenger er tilgjengelig
549 549 Kano
550 550 Bokser
551 551 Kapasitet
552 552 -----
553 553 Lagre GPS spor
554 554 Bil
555 555 -----
556 556 Campingvognplass
557 557 Valuta
558 558 Slott
559 559 Ferist
560 560 Huleinngang
561 561 Kirkegård
562 562 Sentrer GPS nå
563 563 Sentrer LiveGPS-laget til nåværende position.
564 564 Midtstill kartbilde
565 565 Stolheis
566 566 Feriehytter
567 567 Endre egenskaper
568 568 Endre retninger?
569 569 Bytt område
570 570 -----
571 571 Skift relasjon
572 572 Endre rolle for relasjonsmedlem {0} {1}
573 573 -----
574 574 Bytt oppløsning
575 575 -----
576 576 Endre verdier?
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 Bytt tastatursnarvei manuelt.
592 592 Se etter FIXMEs
593 593 Finn notater om tegning.
594 594 Sjekk etter feil ved opptegning.
595 595 -----
596 596 Sjekk egenskabsnøkler
597 597 Sjekk egenskapsverdier.
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 Sjekker om linjer har identiske etterfølgende Noder.
602 602 Feil i kontrollsum:
603 603 -----
604 604 -----
605 605 Velg
606 606 Velg en farge
607 607 Velg en farge for {0}g
608 608 Velg en lisens
609 609 -----
610 610 Velg fra …
611 611 -----
612 612 -----
613 613 Kirke
614 614 Kino
615 615 Storby
616 616 Bygrense
617 617 Bymur
618 618 By/sted
619 619 -----
620 620 Kommunegrense
621 621 -----
622 622 Slett
623 623 Slett rute
624 624 -----
625 625 Klikk og dra for å flytte plassering
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 Klikk for å velge plassering.
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 Klikk for å slette. Shift: slett linjesegment. Alt: Ikke slett ubrukte noder når linjer slettes. Ctrl: slett objekt med referanse.
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 Klikk for at minimere/maksimere panelet
655 655 -----
656 656 Klikk for å fjerne plassering
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 -----
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 Klippe
669 669 Klatring
670 670 Lukk
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 Steng dialog og avbryt nedlasting
675 675 Steng åpent endringsset
676 676 -----
677 677 Lukk vinduet
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Lukk dialogen og opprett et nytt punkt.
682 682 Lukk dialogen og ikke opprett et nytt punkt.
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 Lukk panelet. Du kan åpne det med knappene i venstre verktøygruppe.
688 688 -----
689 689 Lukket linje
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 Nærmere forklaring
694 694 -----
695 695 Stenger åpent endringsset
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 Lukker endringssett …
700 700 Klær
701 701 Kystlinje
702 702 Kystlinjer.
703 703 Mynter
704 704 Høyskole
705 705 Farge
706 706 Farge (hex)
707 707 Fargepalett
708 708 Farge Palett
709 709 Farger
710 710 -----
711 711 Punkt og track linjer får farge etter hastighet.
712 712 Farger brukt av forskellige objekt i JOSM.
713 713 -----
714 714 Sammenføy linjer
715 715 Sammenføy flere linjer til én
716 716 Sammenføy {0} linjer
717 717 -----
718 718 Kommandoliste
719 719 Kommandoliste: {0}
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 Næringsområde
724 724 Offentlig
725 725 Kommune avgrensing: {0}
726 726 Kommunikasjon med tjener feilet
727 727 Kommunikasjon er opprettet med {0} med protocol versjon {1}
728 728 Sammenlikn
729 729 Dataelektronikk
730 730 Konfigurer
731 731 Konfigurer enhet
732 732 Indstilling på programtillegg sider
733 733 -----
734 734 Indstil tilgængelige programtillegg
735 735 Oppsett for Ruteplanlegger
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 Bekreft Remote Control handlinger
742 742 -----
743 743 Konflikt
744 744 Konfliktløsning
745 745 -----
746 746 Konflikter
747 747 Konflikter avdekkeet
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 Knytt eksisterende linje til node
754 754 Koble til gpsd-tjener og vis nåværende posisjon i LiveGPS-lag
755 755 Tilkoblet
756 756 Knyttet endenode nær annen linje
757 757 Kobler opp
758 758 Kobler til …
759 759 Feil i forbindelsen
760 760 Tilkobling mislykkes
761 761 Innstillinger for tilkobling
762 762 Innstillinger for forbindelse til OSM-tjeneren
763 763 Tilkobling mislykkes
764 764 -----
765 765 Veiarbeid
766 766 Byggeplass
767 767 -----
768 768 -----
769 769 Kontakter OSM-tjeneren …
770 770 Kobler til tjener …
771 771 Kobler til WMS-tjener …
772 772 -----
773 773 -----
774 774 Kontinent
775 775 Fortsett
776 776 Fortsett å løse
777 777 -----
778 778 Fortsett samme linje fra siste node.
779 779 Sentrer LiveGPS-laget løpende til den nåværende posisjon.
780 780 Bidrag
781 781 Minimarked
782 782 Konvertér til GPX-lag
783 783 Konverter til GPX lag med anonymisert tid
784 784 Konverter til datalag
785 785 -----
786 786 Konvertert fra: {0}
787 787 -----
788 788 Importerte koordinater:
789 789 Koordinater:
790 790 Kopier
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 Kopier valgte lokale elementer til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
795 795 Kopier valgte lokale elementer til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
796 796 Kopier valgte lokale elementer til slutten av lista over sammenslåtte elementer
797 797 Kopier valgte lokale elementer til starten av lista over sammenslåtte elementer
798 798 -----
799 799 Kopier valgte objekter til utklippstavla.
800 800 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
801 801 Kopier valgte elementer på tjeneren til starten av lista over sammenslåtte elementer
802 802 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
803 803 Kopier valgte elementer på tjeneren til slutten av lista over sammenslåtte elementer
804 804 Kopier til utklippstavlen og lukk
805 805 -----
806 806 Opphavsrett (URL)
807 807 År for opphavsrett
808 808 Jevnfør
809 809 Jevnfør bilder med GPX spor
810 810 Juster til GPX
811 811 Ingen tilgang til data fil(er):\n{0}
812 812 Kunne ikke hente bilde
813 813 -----
814 814 Kan ikke sammenføye linjer. (Kan ikke bli sammenhengende nodestreng)
815 815 Kunne ikke koble til OSM-tjeneren. Kontroller internett-tilkoblingen din.
816 816 -----
817 817 -----
818 818 Kunne ikke finne element-typen
819 819 -----
820 820 Kunne ikke finne advarsels-niveå
821 821 -----
822 822 -----
823 823 Kan ikke laste inn programtillegg {0}. slettes fra innstillinger?
824 824 Klarte ikke lese innstillinger fra tjener.
825 825 Kunne ikke tolke Lat / Lon eller zoom. Sjekk input.
826 826 Klarte ikke lese «{0}»
827 827 -----
828 828 -----
829 829 Kunne ikke lese definisjon for surveyor : {0}
830 830 Klarte ikke å lese egenskapslista for Objektmaler: {0}
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Kunne ikke laste opp innstillinger. Årsak: {0}
835 835 -----
836 836 Kunne ikke oprette ny feilrapport. Resultat: {0}
837 837 -----
838 838 Land
839 839 Landskode
840 840 -----
841 841 -----
842 842 Kommune
843 843 Kurs
844 844 Domstol
845 845 Tildekt drikkevannskilde
846 846 Kran
847 847 Lag en sirkel
848 848 -----
849 849 Lag en sirkel fra tre valgte noder.
850 850 -----
851 851 Lag rutenett med linjer
852 852 Lag et rutenett med linjer.
853 853 Lag et nytt kart.
854 854 Oprett ny relasjon
855 855 Tegn områder
856 856 Lag audio merker på posisjon på GPS track som stemmer med tidskoden på importert WAV fil.
857 857 -----
858 858 Lag avgrensing
859 859 -----
860 860 Lag bygninger
861 861 Opprett kopi av linje
862 862 Lag et Rutenett av linjer
863 863 Oprett feilrapport
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 Lag ny node.
868 868 Skap ny relasjon i lag "{0}"
869 869 Opprett markører uten lyd når GPX-data leses.
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Del opp lang bygning i separate hus.
878 878 Lag og håntere addressenoder og bygninger i den Tsjekkiske Republikk
879 879 -----
880 880 Bygger opp hovedskjermbilde
881 881 Kredittkort
882 882 -----
883 883 Cricketnett
884 884 Betingelser
885 885 Krocket
886 886 Kryssende sykkelvei
887 887 Kryssende ridevei
888 888 Fotgjengerfelt
889 889 Betjent fotgjengerfelt
890 890 -----
891 891 Type fotgjengerfelt
892 892 -----
893 893 Kryssende veier
894 894 Kryssende linjer.
895 895 Kjøkken
896 896 Aktuelt utvalg
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 Nåværende verdi er standard.
901 901 -----
902 902 Selvvalgt WMS-adresse
903 903 Tilpass farge
904 904 Tilpass linjetegning
905 905 Tilpass element i verktøylinja
906 906 Skjæring
907 907 Halvbommer
908 908 -----
909 909 Sykling
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 Demning
914 914 Datalag {0}
915 915 Format på Data logg
916 916 -----
917 917 Beskrivelse av datakilde. Standard: Landsat.
918 918 Datakilder
919 919 Data-validator
920 920 Data med feil. Last opp uansett?
921 921 Database er tatt ned for vedlikehold
922 922 -----
923 923 -----
924 924 -----
925 925 Bankkort
926 926 -----
927 927 Desimalgrader
928 928 -----
929 929 Zoom ut
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Standard
935 935 Standard (automatisk valgt)
936 936 Standardverdien er i øyeblikket ukjent (indstillingen har ikke vært i brug enda)
937 937 Standardverdien er «{0}».
938 938 -----
939 939 -----
940 940 Grader, minutter, sekunder
941 941 Slett
942 942 -----
943 943 Slettemodus
944 944 DSlett egenskaper
945 945 Slette indre linjer som ikke er del av multipolygon (relasjoner)
946 946 -----
947 947 -----
948 948 -----
949 949 Slett fra relasjon
950 950 -----
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 Slett noder eller linjer.
955 955 -----
956 956 -----
957 957 -----
958 958 -----
959 959 Slett valgte objekter.
960 960 -----
961 961 Fjern den valgte nøkkel i alle objekt
962 962 -----
963 963 Slet valgt relasjon
964 964 Fjern valgte palett fra lista.
965 965 Slett den valgte kilden fra lista.
966 966 -----
967 967 Slett overflødige noder fra en linje.
968 968 -----
969 969 -----
970 970 Slettestatus:
971 971 -----
972 972 -----
973 973 Slettede eller flyttede objekter
974 974 -----
975 975 -----
976 976 Trosretniing
977 977 Tannlege
978 978 Beskriv problemet nøyaktig
979 979 Beskrivelse
980 980 Beskrivelse: {0}
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 -----
985 985 Fant ikke noe objekt med ID {0} i dette datasettet
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Vanskelighetsgrad
990 990 Dilution of Position (rød = bra, green = dårlig (hvis noen)
991 991 Retning
992 992 Retningsindex '{0}' ble ikke funnet
993 993 Retning for søk etter land
994 994 Retning for søk etter land. Standard: øst.
995 995 Deaktiver
996 996 Slå av Data logg hvis avstand er mindre enn
997 997 Slå av Data logg når fart kommer under
998 998 -----
999 999 Fjern programtillegg
1000 1000 -----
1001 1001 Forkast og avslutt
1002 1002 Reseptlevering
1003 1003 -----
1004 1004 Visningsinnstillinger
1005 1005 -----
1006 1006 Vis et bevegelig icon som viser hvor på GPS track du er når lyde er innspilt.
1007 1007 Vis koordinater som
1008 1008 -----
1009 1009 Vis koordinatfestet bilde som bakgrunn i JOSM (WMS-tjenere, Yahoo, …).
1010 1010 -----
1011 1011 Vis historikk for OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1012 1012 Vis live lydspor.
1013 1013 Vis foto uten geotag posisjon
1014 1014 Vis objektinformasjon om OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1015 1015 Vis lyd-menyen.
1016 1016 Om programmet
1017 1017 -----
1018 1018 Vis historikk på alle valgte objekt.
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Vis tema i OpenStreetBugs
1023 1023 Viser rutene i slippy map i JOSM. Kan laste kartbilder fra slippy map som bakgrunn og bestille oppdatering.
1024 1024 Viser bakgrunnsbildet i et åpent lag
1025 1025 Jevn fordeling av noder
1026 1026 Fordel valgte noder med lik avstand etter en linje.
1027 1027 Nedlagt jernbane
1028 1028 -----
1029 1029 Ikke bruk endringer
1030 1030 -----
1031 1031 Tegn ikke piler uten at det er minst denne avstand fra forrige punkt.
1032 1032 Tegn ikke linjer mellem punkt i dette laget.
1033 1033 Ikke behov for å bytte modus. (Potlatch-metode)
1034 1034 -----
1035 1035 Ikke gjør noe
1036 1036 -----
1037 1037 Vil du tillate dette?
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 Byggevare
1041 1041 Tørrdokk
1042 1042 Lege
1043 1043 Hundeløp
1044 1044 -----
1045 1045 Ned
1046 1046 Last ned
1047 1047 -----
1048 1048 Laster ned data
1049 1049 Last ned GPS punkt fra Globalsat dg100 data logger direkte til JOSM
1050 1050 Last ned bilder fra fransk Cadastre WMS
1051 1051 Last ned sted
1052 1052 Last ned medlemmer
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 Last ned programtillegg
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 Last ned URL
1060 1060 Last ned WMS kartutsnitt fra {0}
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 Områdets størrelse OK, størrelsen vil sannsynligvis aksepteres av tjener
1066 1066 Området er for stort; vil sandsynligvis bli avvist av tjener
1067 1067 Last ned som nytt lag
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 Last ned data
1073 1073 Last ned alle som rå GPS-filer. Kan være x1,y1,x2,y2. en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1074 1074 Last ned alle. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1075 1075 Last ned alt innenfor:
1076 1076 Last ned fra OSM langs dette spor
1077 1077 Last ned fra OSM …
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 Last ned kartdata fra OSM-tjeneren.
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 Last ned medlemer av relasjon
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 Last ned områdeavgrensing
1099 1099 Last ned områdeavgrensing som rå gps
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 Last ned området i URL (with lat=x&lon=y&zoom=z)
1106 1106 -----
1107 1107 Last ned synlige kartbilder
1108 1108 Last ned {0} av {1} ({2} gjenstår)
1109 1109 Laster ned GPX-data
1110 1110 Nedlaster:
1111 1111 Laster ned GPS-data
1112 1112 Laster ned OSM-data …
1113 1113 Laster ned programtillegg {0} …
1114 1114 Laster ned "Dagens melding"
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 Laster ned data
1120 1120 -----
1121 1121 Laster ned historikk …
1122 1122 Laster ned bildefil …
1123 1123 Laster ned åpne endringsset
1124 1124 -----
1125 1125 Laster ned punkt {0} til {1}...
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 Laster ned {0}
1130 1130 T-krokheis
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 Dra og slipp avspillingsmarkør der du vil avspilling skal starte; Shift+slipp synkroniserer audio i dette punktet.
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 Drenering
1140 1140 Tegn
1141 1141 Tegn retningspiler.
1142 1142 -----
1143 1143 Trekk et rektangel rundt data lastet ned fra WMS-tjener.
1144 1144 Trekk ut et fritt valgt rektangel og slipp museknappen.
1145 1145 Tegn omfang af nedlastede data
1146 1146 Vis grenser for nedlatede data.
1147 1147 -----
1148 1148 Tegn retningspiler på linjer mellom GPS-punkt.
1149 1149 Tegn retningspiler på linjestykker.
1150 1150 Tegn inaktive lag i annen farge
1151 1151 Tegn store GPS-punkt.
1152 1152 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1153 1153 Tegn linjer mellem punkter i dette laget.
1154 1154 Tegn linjer mellom GPS-punkt
1155 1155 Trekk linjer mellom GPS-punkt.
1156 1156 Tegn noder
1157 1157 Tegn elastisk hjelpelinje
1158 1158 Tegn segment-nummer
1159 1159 Tegn omrisset av data hentet fra tjeneren.
1160 1160 Tegn retningspiler ved hjelp av tabellopslag i stedet for kompleks matematik.
1161 1161 Tegn inaktive datalag i en annen farge.
1162 1162 Tegn nummer for linjesegmenter i hver linje.
1163 1163 Tegn virtuelle noder i utvalg-tilstand
1164 1164 Tegn virtuelle noder i utvalget for lettere å endre linjer.
1165 1165 Drikkevann
1166 1166 -----
1167 1167 Slett eksisterende sti
1168 1168 Renseri
1169 1169 Kopier til {0} noder
1170 1170 Fordoble
1171 1171 -----
1172 1172 Fordoble linje
1173 1173 Dupliser linjer med parallell avstand
1174 1174 Dupliser hurtigtast for knappen «{0}» – knappen blir ignorert.
1175 1175 Dupliser noder som er med i flere linjer.
1176 1176 Fordoble valgte linjer.
1177 1177 Fordoble utvalget ved å kopiere og umiddelbart lime inn.
1178 1178 -----
1179 1179 Dobbelt-Noder
1180 1180 Doble linjenoder
1181 1181 Doble linjenoder.
1182 1182 -----
1183 1183 E-post
1184 1184 -----
1185 1185 -----
1186 1186 -----
1187 1187 Last enkelt ned data langs strekninger av sammenknyttede veier.
1188 1188 Endre
1189 1189 Rediger bowling
1190 1190 Rediger adresseinformasjon
1191 1191 Rediger interpolasjon
1192 1192 Rediger fylkesgrense
1193 1193 -----
1194 1194 Rediger sprit og vin
1195 1195 Rediger hageparseller
1196 1196 Rediger fjellstue
1197 1197 Rediger arkeologisk plass
1198 1198 Rediger bueskyting
1199 1199 Rediger kunstsenter
1200 1200 Rediger kunstverk
1201 1201 Rediger turn
1202 1202 Rediger attraksjon
1203 1203 Rediger australsk fotball
1204 1204 Rediger minibank
1205 1205 Rediger stellebord
1206 1206 Rediger baker
1207 1207 Rediger bank
1208 1208 Rediger bar
1209 1209 Rediger baseball
1210 1210 Rediger basseng
1211 1211 Rediger basketball
1212 1212 Rediger slagmark
1213 1213 Rediger havbukt
1214 1214 Rediger strand
1215 1215 Rediger fyrlykt
1216 1216 Rediger drikke
1217 1217 Rediger sykkelparkering
1218 1218 Rediger sykkelutleie
1219 1219 Rediger sykkelbutikk
1220 1220 Rediger Biergarten
1221 1221 Rediger skipsverft
1222 1222 Rediger sperresøyle
1223 1223 -----
1224 1224 Rediger tollstasjon
1225 1225 Rediger boule
1226 1226 -----
1227 1227 Rediger bowls
1228 1228 Rediger bro
1229 1229 Rediger ridevei
1230 1230 Rediger rivningsområde
1231 1231 Rediger støtfangergjerde
1232 1232 Rediger busspor
1233 1233 Rediger bussplattform
1234 1234 Rediger busstasjon
1235 1235 Rediger bussholdeplass
1236 1236 Rediger slakter
1237 1237 Rediger taubane
1238 1238 Rediger kafé
1239 1239 Rediger campingplass
1240 1240 Rediger kanal
1241 1241 Rediger kano
1242 1242 Rediger bilutleie
1243 1243 Rediger verksted
1244 1244 Rediger bildeling
1245 1245 Rediger bilforretning
1246 1246 Rediger bilvask
1247 1247 Rediger campingvognplass
1248 1248 Rediger slott
1249 1249 Rediger ferist
1250 1250 Rediger huleinngang
1251 1251 Rediger kirkegård
1252 1252 Rediger stolheis
1253 1253 Rediger feriehytter
1254 1254 -----
1255 1255 Rediger kino
1256 1256 Rediger storby
1257 1257 Rediger bygrenseskilt
1258 1258 Rediger kommunegrense
1259 1259 Rediger klippe
1260 1260 Rediger klatring
1261 1261 Rediger kystlinje
1262 1262 Rediger høyskole
1263 1263 Rediger næringsområde
1264 1264 Rediger offentlig
1265 1265 Rediger dataelektronikk
1266 1266 Rediger byggeplass
1267 1267 Rediger kontinent
1268 1268 Rediger Minimarked
1269 1269 Rediger land
1270 1270 Rediger kommune
1271 1271 Rediger domstol
1272 1272 Rediger tildekt drikkevannskilde
1273 1273 Rediger kran
1274 1274 Rediger cricket
1275 1275 Rediger cricketnett
1276 1276 Rediger krocket
1277 1277 Rediger fotgjengerfelt
1278 1278 Rediger sykkelvei
1279 1279 Rediger sykling
1280 1280 Rediger demning
1281 1281 Rediger tannlege
1282 1282 Rediger nedlagt jernbane
1283 1283 -----
1284 1284 Rediger byggevare
1285 1285 Rediger tørrdokk
1286 1286 Rediger lege
1287 1287 Rediger hundeløp
1288 1288 Rediger T-krokheis
1289 1289 Rediger drenering
1290 1290 Rediger drikkevann
1291 1291 Rediger renseri
1292 1292 Rediger elektronikk
1293 1293 Rediger ambassade
1294 1294 Rediger redningsmøtepunkt
1295 1295 Rediger inngang
1296 1296 Rediger ridning
1297 1297 Rediger åkerland
1298 1298 Rediger gårdstun
1299 1299 Rediger gatekjøkken
1300 1300 Rediger fjell
1301 1301 Rediger fergerute
1302 1302 Rediger fergeleie
1303 1303 -----
1304 1304 Rediger brannstasjon
1305 1305 Rediger fiskeplass
1306 1306 Rediger trapper
1307 1307 Rediger blomster
1308 1308 Rediger amerikansk fotball
1309 1309 Rediger gangvei
1310 1310 Rediger vadested
1311 1311 Rediger skog
1312 1312 Rediger fontene
1313 1313 Rediger bensinstasjon
1314 1314 Rediger møbler
1315 1315 Rediger hage
1316 1316 Rediger hagesenter
1317 1317 Rediger gassbeholder
1318 1318 Rediger port
1319 1319 Rediger isbre
1320 1320 Rediger golf
1321 1321 Rediger golfbane
1322 1322 Rediger gondolbane
1323 1323 Rediger gress
1324 1324 Rediger gravlund
1325 1325 Rediger byggeområde
1326 1326 Rediger gjestehus
1327 1327 Rediger gymnastikk
1328 1328 Rediger frisør
1329 1329 Rediger jernbanestopp
1330 1330 Rediger grend
1331 1331 Rediger gjerdestengsel
1332 1332 Rediger jernvarehandel
1333 1333 Rediger beite
1334 1334 -----
1335 1335 Rediger hifi
1336 1336 Rediger vei under bygging
1337 1337 Rediger ishockey
1338 1338 Rediger hesteløp
1339 1339 Rediger sykehus
1340 1340 Rediger ungdomsherberge
1341 1341 Rediger hotell
1342 1342 Rediger jaktpost
1343 1343 Rediger industriområde
1344 1344 Rediger øy
1345 1345 -----
1346 1346 Rediger URL for liste over programtillegg.
1347 1347 Rediger kryss
1348 1348 Rediger barnehage
1349 1349 Rediger kiosk
1350 1350 Rediger fotgjengerport
1351 1351 Rediger land
1352 1352 Rediger avfallsdeponi
1353 1353 Rediger vaskeri
1354 1354 Rediger bibliotek
1355 1355 Rediger veibom
1356 1356 Rediger bybane
1357 1357 Rediger fyrtårn
1358 1358 Rediger gatetun
1359 1359 Rediger lokalitet
1360 1360 Rediger marina
1361 1361 Rediger eng
1362 1362 Rediger minneplatte
1363 1363 Rediger millitært
1364 1364 Rediger minigolf
1365 1365 Rediger valutaveksling
1366 1366 Rediger Monorail
1367 1367 Rediger monument
1368 1368 Rediger motell
1369 1369 Rediger motorsport
1370 1370 Rediger motorvei
1371 1371 Rediger motorveikryss
1372 1372 rediger av-/påkjørsel for motorvei
1373 1373 Rediger fjellpass
1374 1374 Rediger gjørme
1375 1375 Rediger flerbruk
1376 1376 Rediger multipolygon
1377 1377 Rediger museum
1378 1378 Rediger smal jernbane
1379 1379 Rediger landegrense
1380 1380 Rediger nasjonalparkgrense
1381 1381 Rediger naturreservat
1382 1382 Rediger nattklubb
1383 1383 Rediger optiker
1384 1384 Rediger økologisk
1385 1385 Rediger friluftsutstyr
1386 1386 -----
1387 1387 Rediger park
1388 1388 Rediger parkering
1389 1389 Rediger parkeringsvei
1390 1390 -----
1391 1391 Rediger sti
1392 1392 Rediger fjelltopp
1393 1393 Rediger gågate
1394 1394 Rediger pelota
1395 1395 Rediger apotek
1396 1396 Rediger piknik-sted
1397 1397 Rediger brygge
1398 1398 Rediger rørledning
1399 1399 Rediger bane
1400 1400 Rediger tilbedelsessted
1401 1401 Rediger lekeplass
1402 1402 Rediger politi
1403 1403 Rediger politisk grense
1404 1404 Rediger postkontor
1405 1405 Rediger kraftverk
1406 1406 Rediger kraftlinje
1407 1407 Rediger kraftstasjon
1408 1408 Rediger transformatorstasjon
1409 1409 Rediger kraftmast
1410 1410 Rediger fredet bane
1411 1411 Rediger av-/påkjørsel for riksvei
1412 1412 Rediger riksvei
1413 1413 Rediger fengsel
1414 1414 Rediger pub
1415 1415 Rediger offentlig bygning
1416 1416 Rediger steinbrudd
1417 1417 Rediger racerbane
1418 1418 Rediger racquet
1419 1419 Rediger jernbane
1420 1420 Rediger jernbanegrunn
1421 1421 Rediger jernbaneplattform
1422 1422 Rediger friluftsområde
1423 1423 Rediger returstasjon
1424 1424 Rediger region (fylke)
1425 1425 Rediger drikkevannskilde
1426 1426 Rediger boligområde
1427 1427 Rediger boligfeltvei
1428 1428 Rediger restaurant
1429 1429 Rediger forretninger
1430 1430 Rediger elv
1431 1431 Rediger elvebredd
1432 1432 Rediger restriksjioner
1433 1433 Rediger vei av ukjent type
1434 1434 Rediger rute
1435 1435 -----
1436 1436 Rediger rugby
1437 1437 Rediger ruiner
1438 1438 -----
1439 1439 Rediger sortiport
1440 1440 Rediger skole
1441 1441 Rediger steinur
1442 1442 Rediger krattskog
1443 1443 Rediger fylkesvei e.l.
1444 1444 Rediger Serviceområde
1445 1445 Rediger oppkjørsel
1446 1446 Rediger ly for natten
1447 1447 Rediger sko
1448 1448 Rediger skyting
1449 1449 Rediger snarveier
1450 1450 Rediger skateboard
1451 1451 Rediger skøyter
1452 1452 Rediger ski
1453 1453 Rediger båtslipp
1454 1454 Rediger fotball
1455 1455 Rediger pigghinder
1456 1456 Rediger sportssenter
1457 1457 Rediger sport
1458 1458 Rediger vannkilde
1459 1459 Rediger stadion
1460 1460 Rediger delstat/provins
1461 1461 Rediger kontor
1462 1462 Rediger gjerdetrapp
1463 1463 Rediger bekk
1464 1464 Rediger forstad/bydel
1465 1465 Rediger T-bane
1466 1466 Rediger T-baneinngang
1467 1467 Rediger supermarked
1468 1468 Rediger overvåkingskamera
1469 1469 Rediger trigonometrisk punkt
1470 1470 Rediger svømming
1471 1471 Rediger bordtennis
1472 1472 Rediger taxi-stasjon
1473 1473 -----
1474 1474 Rediger telefon
1475 1475 Rediger tennis
1476 1476 -----
1477 1477 -----
1478 1478 Rediger kommunal vei
1479 1479 Rediger teater
1480 1480 Rediger temapark
1481 1481 Rediger bomstasjon
1482 1482 Rediger tårn
1483 1483 Rediger by
1484 1484 Rediger rådhus
1485 1485 Rediger leker
1486 1486 Rediger traktorvei
1487 1487 -----
1488 1488 Rediger trikk
1489 1489 Rediger trikkestopp
1490 1490 -----
1491 1491 Rediger tre
1492 1492 Rediger stamvei
1493 1493 Rediger av-/påkjørsel for stamvei
1494 1494 Rediger tunnel
1495 1495 Rediger svingeforbud
1496 1496 -----
1497 1497 Rediger småvei
1498 1498 Rediger universitet
1499 1499 Rediger automat
1500 1500 Rediger veterinær
1501 1501 Rediger video
1502 1502 Rediger utsiktspunkt
1503 1503 Rediger landsby
1504 1504 Rediger friområde
1505 1505 Rediger vingård
1506 1506 Rediger vulkan
1507 1507 -----
1508 1508 Rediger kloakkrenseanlegg
1509 1509 Rediger vann
1510 1510 Rediger badepark
1511 1511 Rediger vanntårn
1512 1512 Rediger foss
1513 1513 Rediger kors i veikant
1514 1514 Rediger veialter
1515 1515 Rediger terskeldam
1516 1516 Rediger våtmarksområde
1517 1517 Rediger vindmølle
1518 1518 Rediger skogsområde
1519 1519 Rediger fabrikk
1520 1520 Rediger zoologisk hage
1521 1521 -----
1522 1522 Rediger ny relasjon i lag "{0}"
1523 1523 Rediger relasjon
1524 1524 Rediger relasjon #{0} i lag "{1}"
1525 1525 Rediger relasjoner
1526 1526 Rediger egenskaper
1527 1527 -----
1528 1528 -----
1529 1529 -----
1530 1530 -----
1531 1531 -----
1532 1532 -----
1533 1533 Rediger valgt kilde.
1534 1534 Rett verdien for den valgte nøkkel for alle objekter
1535 1535 Rediger: {0}
1536 1536 Rediger GPX
1537 1537 -----
1538 1538 Elektronisk lommebok eller betalingskort
1539 1539 Elektronikk
1540 1540 Element type {0} kan brukes.
1541 1541 Høyde
1542 1542 Øy
1543 1543 Ambassade
1544 1544 Redningsmøtepunkt
1545 1545 Nødtelefon
1546 1546 Tomt dokument
1547 1547 Tomme linjer
1548 1548 Aktiviser automatisk mellomlager.
1549 1549 Benytt innebygd standardverdier
1550 1550 -----
1551 1551 -----
1552 1552 -----
1553 1553 -----
1554 1554 Gi inn Lat/Lon for posisjon du vil gå til
1555 1555 -----
1556 1556 Oppgi URL for nedlasting:
1557 1557 -----
1558 1558 Gi meny navn og WMS URL
1559 1559 Gi en ny nøkkel med verdi
1560 1560 -----
1561 1561 Gi et stednavn å søke etter:
1562 1562 -----
1563 1563 -----
1564 1564 -----
1565 1565 -----
1566 1566 -----
1567 1567 -----
1568 1568 -----
1569 1569 -----
1570 1570 -----
1571 1571 -----
1572 1572 -----
1573 1573 -----
1574 1574 -----
1575 1575 Angi koordinatene for den nye noden.
1576 1576 -----
1577 1577 Legg inn verdier for alle konflikter.
1578 1578 Gi verdier for vekting
1579 1579 Skriv inn din merknad
1580 1580 Inngang
1581 1581 Ridning
1582 1582 Feil
1583 1583 Feil ved oppretting av mappe for mellomlager: {0}
1584 1584 Feil ved sletting av data.
1585 1585 Feil ved visning av URL
1586 1586 Feil ved oppstart af test {0}:\n {1}
1587 1587 Feil ved lasting av fil
1588 1588 -----
1589 1589 -----
1590 1590 Feil i fil {0}
1591 1591 Feil ved lesing av {0}:
1592 1592 Feil ved innlesing {0}: {1}
1593 1593 Feil med avspilling av lyd
1594 1594 feil under eksport av {0}: {1}
1595 1595 Det oppsto feil i eksport av {0}:\n{1}
1596 1596 Feil ved lesing av fil i mappa {0}\n
1597 1597 Feil ved tolking av forskyvning.\nForventet format: {0}
1598 1598 Feil ved tolking av dato.\nSjekk format
1599 1599 Feil ved tolking av tidssone.\nForventet format: {0}
1600 1600 Feil oppsto ved sending av {0}
1601 1601 Feil under opplastingen
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 Feil: {0}
1608 1608 Feilmeldinger
1609 1609 Feil under nedlasting
1610 1610 -----
1611 1611 -----
1612 1612 -----
1613 1613 Heltall
1614 1614 -----
1615 1615 -----
1616 1616 Det oppsto en feil
1617 1617 Avslutt
1618 1618 -----
1619 1619 -----
1620 1620 Avslutt programmet.
1621 1621 -----
1622 1622 -----
1623 1623 -----
1624 1624 -----
1625 1625 Separate waypoints med tid estimert fra posisjon i track.
1626 1626 Separate waypoints med gyldig tidskode.
1627 1627 Eksporter GPX fil
1628 1628 Eksporter og lagre
1629 1629 -----
1630 1630 Innstillinger for eksport
1631 1631 Eksporter dataene til GPX-fil.
1632 1632 Eksporter til GPX …
1633 1633 Hent ut SVG-ViewBox …
1634 1634 Hent ut beste avgrensing …
1635 1635 Hent bygningers avtrykk på bakken
1636 1636 Hent kommunens grenser
1637 1637 Leser GPS posisjoner fra EXIF
1638 1638 Trekk ut
1639 1639 Trekk ut linje
1640 1640 FIXMEs
1641 1641 Demp bakgrunn:
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 Klarte ikke åpne tilkobling til API {0}
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 -----
1656 1656 -----
1657 1657 -----
1658 1658 Klarte ikke sette gjeldende versjon. Gjeldende versjon {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
1659 1659 -----
1660 1660 Klarte ikke sette referanse. Referanse-ID {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 -----
1664 1664 Åkerland
1665 1665 Gårdstun
1666 1666 Gatekjøkken
1667 1667 Hurtig opptegning (ser uryddig ut)
1668 1668 Rask avspilling multiplikator
1669 1669 Raskeste
1670 1670 -----
1671 1671 Gebyr
1672 1672 Fjell
1673 1673 Gjerde
1674 1674 Fergerute
1675 1675 Fergeleie
1676 1676 -----
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 Fil
1683 1683 Fila «{0}» finnes ikke
1684 1684 -----
1685 1685 Feil Fil Format
1686 1686 Fila «{0}» finnes ikke
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 Filen finnes. Vil du overskrive filen?
1690 1690 Filen {0} finnes allerede. Vil du skrive over den?
1691 1691 Fila {0} er lastet inn under navnet «{1}»
1692 1692 Fil: {0}
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 Avslutt tegning.
1699 1699 -----
1700 1700 Brannstasjon
1701 1701 Firefox-programfil
1702 1702 Fant ikke Firefox. Oppgi Firefox-programmet i siden for Kartinnstillinger.
1703 1703 Bålplass
1704 1704 Fiskeplass
1705 1705 Korriger
1706 1706 Korriger egenskaper
1707 1707 Reparer relasjoner
1708 1708 Reparer konflikter i egenskaper.
1709 1709 Korriger valgte feilmeldinger.
1710 1710 Fast størrelse (fra 25 til 1000 meter)
1711 1711 Fast kvadrat størrelse (standard er 100m)
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 Blomster
1715 1715 Tøm bildehurtiglager
1716 1716 -----
1717 1717 Mat og drikke
1718 1718 Til fots
1719 1719 Amerikansk fotball
1720 1720 -----
1721 1721 Tvunget tegning av linjer dersom importerte data er uten linje informasjon.
1722 1722 Tegn linjer selv om ingen segmenter ble importert.
1723 1723 Vadested
1724 1724 Skog
1725 1725 Formatfeil:
1726 1726 Lag et rutenett med linjer basert på to eksisterende som har forskjellige noder unntatt en felles
1727 1727 Forover/bakover tid (sekunder)
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 Fant tom fil i mappa {0}\n
1731 1731 Fant {0} treff
1732 1732 Fontene
1733 1733 Lås
1734 1734 Lås gjeldende liste over sammenslåtte elementer
1735 1735 Fransk cadastre WMS
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 Bensinstasjon
1741 1741 Bensinstasjon
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 Fullskjermvisning
1745 1745 -----
1746 1746 Møbler
1747 1747 GPS-punkter
1748 1748 -----
1749 1749 beskrivelse av sporloggen
1750 1750 GPX filer
1751 1751 GPX Filer (*.gpx *.gpx.gz)
1752 1752 GPX sporet har ikke tidskoder
1753 1753 GPX-spor:
1754 1754 GPX opplastingen var vellykket
1755 1755 Hage
1756 1756 Hagesenter
1757 1757 Gassbeholder
1758 1758 Port
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 Geotaggede bilder
1765 1765 Be om ny cookie (Internett sesjon nedkobling)
1766 1766 -----
1767 1767 Isbre
1768 1768 -----
1769 1769 Globalsat-import
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 Golfbane
1777 1777 Gondolbane
1778 1778 Varer
1779 1779 Gps tidspunkt (lest i bildet ovenfor):
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 Hent mindre bilder (høyere kvalitet men minnekrevende)
1783 1783 -----
1784 1784 Gress
1785 1785 Gravlund
1786 1786 Byggeområde
1787 1787 Rutenett
1788 1788 Rutenett lag:
1789 1789 Utseende på rutenettet
1790 1790 Posisjon på rutenettet
1791 1791 Rotasjon på rutenettet
1792 1792 -----
1793 1793 Gruppe
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 Gjestehus
1800 1800 -----
1801 1801 Gymnastikk
1802 1802 Frisør
1803 1803 Grend
1804 1804 Gjerdestengsel
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Jernvarehandel
1808 1808 Header inneholder flere verdier og kan ikke kobles til enkelt streng
1809 1809 Helse
1810 1810 Beite
1811 1811 Tung last (hgv)
1812 1812 Hekk
1813 1813 Høyde
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 Hjelp
1817 1817 Hjelp: {0}
1818 1818 For vektorisering av WMS bilder.
1819 1819 Skjul
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 Høyseste nummer
1825 1825 Fremhev
1826 1826 Type ferdselsvei
1827 1827 -----
1828 1828 Tursti
1829 1829 Historiske steder
1830 1830 Historikk
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette gjeldende element.
1835 1835 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette referanseelement.
1836 1836 Ishockey
1837 1837 Hjemmeside
1838 1838 Hest
1839 1839 Hesteløp
1840 1840 Sykehus
1841 1841 -----
1842 1842 Ungdomsherberge
1843 1843 Hotell
1844 1844 Snarvei til hurtigtaster
1845 1845 Husnavn
1846 1846 Husnummer
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 Jaktpost
1850 1850 Jeg er i tidssonen:
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 Hvis angitt, gå til standardinnstillinger i stedet for å lese dem inn.
1861 1861 Ignorer
1862 1862 Ignorer valgte feilmeldinger neste gang.
1863 1863 -----
1864 1864 Ignorer hele gruppen eller enkelte element?
1865 1865 -----
1866 1866 Ignorerer element
1867 1867 -----
1868 1868 Overser feilutformet URL: «{0}»
1869 1869 Overser feilutformet fil-URL: «{0}»
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 Ugyldig uttrykk «{0}»
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 Ulovlig objekt med id=0
1885 1885 -----
1886 1886 Ugyldig regulært uttrykk «{0}»
1887 1887 Ulovlige kombinasjoner Egenskap / Verdi
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «OsmPrimitiveType» – leste «{1}»
1897 1897 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «boolean» – leste «{1}»
1898 1898 -----
1899 1899 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» (>= 0) – leste «{1}»
1900 1900 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» – leste «{1}»
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 Bildefiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 Importer
1915 1915 Importer lyd
1916 1916 Import Data fra Globalsat Datalogger DG100 til GPX lag.
1917 1917 Importer bilder
1918 1918 -----
1919 1919 Importer spor fra GPX lag
1920 1920 Importerte bilder
1921 1921 Importerer data fra DG100 …
1922 1922 Importerer data fra enhet
1923 1923 Importerer tema fra OpenStreetBugs
1924 1924 Stigning
1925 1925 Sterk stigning
1926 1926 Ufullstendig <member>-spesifikasjon med ref=0
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 Zoom inn
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 Industriområde
1934 1934 -----
1935 1935 Informasjon om element
1936 1936 Informasjon
1937 1937 Informasjonstavle
1938 1938 Turistinformasjon
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 Klargjør
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 Interpolasjon
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 Ugyldig bzip2-fil
1954 1954 Ugyldig dato
1955 1955 -----
1956 1956 Ugyldig forskyvning
1957 1957 Ulovlig egenskapsnøkkel
1958 1958 Ugyldig stavekontroll linje: {0}
1959 1959 Ugyldig egenskapskontroll-linje – {0}: {1}
1960 1960 Ugyldig tidssone
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 Ulovlig mellomrom i Nøkkel
1964 1964 -----
1965 1965 Inverter originale svart/hvitt farger (og alle grå imellom). Nyttig for tekst på mørk bakgrunn.
1966 1966 Er ikke vektorisert
1967 1967 Er vektorisert
1968 1968 Øy
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 Objekt
1972 1972 fant ikke {0} i liste
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 JOSM tilleggsprogram for Egenskaper
1978 1978 -----
1979 1979 JOSM avsluttes for at endringen skal tre i kraft.
1980 1980 JOSM versjon {0} er nødvendig for programtillegg {1}.
1981 1981 JPEG-bilder (*.jpg)
1982 1982 Java OpenStreetMap kartredigering
1983 1983 Java versjon {0}
1984 1984 Funksjon Slå sammen Areal
1985 1985 Slå sammen arealer: fjern korte linjer
1986 1986 Sammenføy node og linje
1987 1987 Inkluder node i linje
1988 1988 Inkluder node i nærmeste linjesegment
1989 1989 Slå sammen områder med overlapp
1990 1990 Slo sammen overlappende områder
1991 1991 Slo sammen områder som overlappet seg selv
1992 1992 Slår sammen områder med overlapp
1993 1993 Gå til Posisjon
1994 1994 Gå dit
1995 1995 Gå til posisjon
1996 1996 Kryss
1997 1997 -----
1998 1998 Behold en klone av den lokale versjonen
1999 1999 Behold sikkerhetskopier
2000 2000 Behold lokale koordinater
2001 2001 Behold lokal slettestatus
2002 2002 Behold lokal synlighetsstatus
2003 2003 -----
2004 2004 Behold programtillegg
2005 2005 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra det lokale datasettet
2006 2006 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra tjenerens datasettet
2007 2007 Behold tjenerens koordinater
2008 2008 Behold tjenerens slettestatus
2009 2009 Behold tjenerens synlighetsstatus
2010 2010 -----
2011 2011 Nøkkel
2012 2012 Nøkkel «{0}» er ugyldig.
2013 2013 Nøkkel «{0}» finnes ikke i objektmalene
2014 2014 Nøkkel kan ikke være tom når egenskap-operatoren brukes. Bruk: nøkkel=verdi
2015 2015 Tast:
2016 2016 Tastatursnarveier
2017 2017 Stikkord
2018 2018 Barnehage
2019 2019 -----
2020 2020 Fotgjengerport
2021 2021 -----
2022 2022 Navnsett lyd- (og bilde- og web-)markører.
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Innstillinger for Lakewalker tilleggsprogram
2026 2026 Lakewalker tegning
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 Lambert-sone (Estland)
2032 2032 -----
2033 2033 Lambert-sone {0} i hurtiglager ikke kompatibel med gjeldende Lambert-sone {1}
2034 2034 -----
2035 2035 Bruk av grunn
2036 2036 Avfallsdeponi
2037 2037 -----
2038 2038 Kjørebaner
2039 2039 Språk
2040 2040 Siste endring på {0}
2041 2041 Siste oppdaterte programtillegg for {0} dager siden.
2042 2042 Breddegrad
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Start maksimert
2047 2047 -----
2048 2048 Starter visning av SVG bilde av aktuelt skjermutsnitt i FireFox.
2049 2049 -----
2050 2050 Start dialog for egenskaper
2051 2051 Vaskeri
2052 2052 Lag
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 Lag for redigering av GPX-spor
2060 2060 Laget er ikke i lista.
2061 2061 Målelag
2062 2062 Lag: {0}
2063 2063 Lag
2064 2064 Tid på innledning (sekunder)
2065 2065 Fritid
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 Lengde:
2070 2070 La andre program sende kommandoer til JOSM.
2071 2071 Planovergang
2072 2072 Bibliotek
2073 2073 Lisens
2074 2074 Veibom
2075 2075 Bybane
2076 2076 Fyrtårn
2077 2077 Linjenummer
2078 2078 Nøyaktighetsgrense for forenkling av linje (grader)
2079 2079 -----
2080 2080 Liste i rolle {0} er for øyeblikket ikke med i et sammenlikningspar.
2081 2081 Liste over elementer i det lokale datasettet
2082 2082 Liste over elementer i tjenerens datasett
2083 2083 Liste over sammenslåtte elementer. De vil erstatte lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 LiveGPS-lag
2087 2087 Gatetun
2088 2088 Hent alle kartbilder
2089 2089 -----
2090 2090 Last Kartbilde
2091 2091 Last inn WMS-lag
2092 2092 les inn WMS lag fra fil
2093 2093 Last historikk
2094 2094 Lst område fra mellomlager (bare hvis mellomlager er aktivt)
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 Last inn bildesett som et nyt lag.
2098 2098 -----
2099 2099 Laster første programtillegg
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 Laster inn programtillegg
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Laster {0}
2110 2110 -----
2111 2111 Lokale filer
2112 2112 Lokalitet
2113 2113 Område
2114 2114 -----
2115 2115 Lås
2116 2116 Sluseport
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 Lengdegrad
2120 2120 -----
2121 2121 Utseende og opplevelse
2122 2122 Utsiktstårn
2123 2123 -----
2124 2124 Søker etter kystlinje …
2125 2125 Søker etter noder eller linjer med FIXME i en egenskapsverdi
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 Laveste nummer
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 Hoveddatasettet inneholder ikke node {0}
2137 2137 Sett audio-merke ved avspilnings-start
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 Lager rekkehus / terassehus fra en enkel husblokk.
2141 2141 Innstillingsfil har feil i linje {0}
2142 2142 Ugyldig koding:
2143 2143 Menneskeskapt
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 Kart
2150 2150 Map Pain stiler
2151 2151 Kartprojeksjon
2152 2152 Innstillinger for kart
2153 2153 Kart: {0}
2154 2154 -----
2155 2155 Marker som utført
2156 2156 Fjerner avgjørelse fra valgte egenskaper
2157 2157 Markører fra navngitte punkt
2158 2158 Markører fra {0}
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 Klarte ikke å koble foto til sporet
2162 2162 -----
2163 2163 Max zoom niv:
2164 2164 Max. Høyde (meter)
2165 2165 Max. Lengde (meter)
2166 2166 Max. Bredde (meter)
2167 2167 Max. lager størrelse (i MB)
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 Hastighetsbegrensning (km/t)
2171 2171 maks totalvekt
2172 2172 Max alder for hver fil i mellomlager i dager. Standard: 100
2173 2173 Max areal per forespørsel:
2174 2174 Max alder på mellomlager (dager)
2175 2175 Max størrelse på mellomlager (MB)
2176 2176 Max gråskala verdi som tolkes som vannflate (basert på Landsat IR-1 data). Kan være 0-255. Standard 90.
2177 2177 Max gråverdi for tolking som vann (0-255)
2178 2178 Max lengde (i meter) for å tegne linjer i lokal fil. ''-1'' tegner alle linjer.
2179 2179 Maksimal lengde (i meter) for å tegne linjer. Sett til ''-1'' for å tegne alle linjer.
2180 2180 Maksimal lengde (meter)
2181 2181 Max lengde for lokale filer (meter)
2182 2182 Maksimalt antall noder i første opptegning
2183 2183 Max antall Noder som genereres (før linjer forenkles).Standard er 50000.
2184 2184 Maksimalt antall segmenter tillatt i hver opptegnede linje. Standard er 250.
2185 2185 Maksimalt antall segmenter per linje
2186 2186 Max størrelse på hver mappe for mellomlager i bytes. Standard: 300MB
2187 2187 Eng
2188 2188 Måleverdier
2189 2189 Mål
2190 2190 -----
2191 2191 Medlem av
2192 2192 Medlemmer
2193 2193 Medlemmer (løst)
2194 2194 Medlemmer (med konflikter)
2195 2195 Minneplatte
2196 2196 Meny Navn
2197 2197 Meny Navn (Standard)
2198 2198 Menysnarveier
2199 2199 Meny: {0}
2200 2200 -----
2201 2201 Flett
2202 2202 Samle noder
2203 2203 -----
2204 2204 Flett lag
2205 2205 Samle noder i den eldste
2206 2206 -----
2207 2207 Flett utvalgte
2208 2208 Flett det gjeldende laget inn i et annet lag
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 Samle {0} noder
2212 2212 Liste over sammenslåtte medlemmer er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste.
2213 2213 Liste over sammenslåtte noder er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste.
2214 2214 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2215 2215 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2216 2216 Sammenslått versjon
2217 2217 -----
2218 2218 Dagens melding er ikke tilgjengelig
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 Millitært
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 Min. hastighet (km/t)
2227 2227 Mini-rundkjøring
2228 2228 Minigolf
2229 2229 Minste avstand (pixels)
2230 2230 Minutter: {0}
2231 2231 Speilvend
2232 2232 Speilvend valgte noder og linjer
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 obligatorisk attributt «{0}» mangler
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 Modus: Tegne Fokus
2254 2254 Modus: {0}
2255 2255 Arbeide uten ned- og opplasting (Potlatch-metode)
2256 2256 Endrede tidsmarker (time stamps) i audio filer.
2257 2257 Kombinasjonstast grupper:
2258 2258 Rediger liste over WMS-tjenere som vises i WMS-programtillegg
2259 2259 Veksle valuta
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 Mer informasjon om denne funksjonen
2264 2264 Fler enn ett WMS lag tilstede\nVelg ett og prøv på nytt
2265 2265 Fant mer enn én linje med «from».
2266 2266 Fant mer enn én linje med «to».
2267 2267 Fant mer enn én "via".
2268 2268 Motell
2269 2269 Motorsport
2270 2270 Motorkjøretøy
2271 2271 Motorsykkel
2272 2272 Motorsykkel
2273 2273 Motorvei
2274 2274 Motorveikryss
2275 2275 Av-/påkjørsel for motorvei
2276 2276 Fjellpass
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 Flytt ned
2281 2281 Flytt valgte elementer ned én plass
2282 2282 Flytt elementer
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 Flytt til venstre
2286 2286 -----
2287 2287 Objekt flyttes ved å trekke med musepeker; Shift legger objekt til i utvalget (Ctrl slår av/på);\r\nShift-Ctrl for å rotere utvalget; eller endre utvalg
2288 2288 Flytt objektene {0}
2289 2289 Flytt til høyre
2290 2290 Flytt valgt medlem ned
2291 2291 Flytt valgte medlem opp
2292 2292 Flytt laget en rad ned.
2293 2293 Flytt laget en rad opp.
2294 2294 Flytt valgte noder til en rett linje.
2295 2295 Flytt de valgte nodene i en sirkel.
2296 2296 Flytt dem
2297 2297 Flytt opp
2298 2298 Flytt valgte elementer opp én plass
2299 2299 Flytt {0}
2300 2300 Flytter Objekter {0}
2301 2301 Gjørme
2302 2302 Flerbruk
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 Lokalt datasett inneholder ikke en egenskap med nøkkel {0}
2312 2312 Lokal versjon
2313 2313 Lokalt datasett
2314 2314 Lokal med sammenslått
2315 2315 Lokal med tjeners
2316 2316 Feil ved import av NMEA data!
2317 2317 NMEA data er lest inn
2318 2318 NMEA-0183 filer
2319 2319 NPE-kart
2320 2320 NPE-kart (Tim)
2321 2321 Navn
2322 2322 -----
2323 2323 Brukernavn
2324 2324 Navn: {0}
2325 2325 Navngivne sporpunkt fra {0}
2326 2326 Trackpoints med navn.
2327 2327 Smal jernbane
2328 2328 Nasjonal
2329 2329 Nasjonalpark
2330 2330 Naturreservat
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 Negative verdier betegner den vestlige/sørlige hemisfæren.
2334 2334 Nettverk
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Ny
2338 2338 -----
2339 2339 Ny feilrapport
2340 2340 Ny nøkkel
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 Ny rolle
2344 2344 Ny verdi
2345 2345 Ny verdi for {0}
2346 2346 Neste
2347 2347 Neste bilde
2348 2348 Nattklubb
2349 2349 -----
2350 2350 Ingen Exporter funnet! Ingenting lagret.
2351 2351 Fant ikke GPX lag
2352 2352 GPX lag er ikke valgt -> Ingen spor å laste opp.
2353 2353 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget som kan assosieres med lyd.
2354 2354 Ingen hurtigtast
2355 2355 Fant ingen linje med «from».
2356 2356 Fant ingen linje med «to».
2357 2357 Fant ingen node eller linje med «via».
2358 2358 -----
2359 2359 Ingen endringer å laste opp.
2360 2360 Ingen base med rettinger tilstede for opplasting
2361 2361 -----
2362 2362 Ingen konflikter å vise.
2363 2363 -----
2364 2364 Ingen data funnet i dette området
2365 2365 Fant ikke data på enhet.
2366 2366 Ingen data lastet inn.
2367 2367 Ingen dato
2368 2368 Ingen beskrivelse er gitt. Legg inn beskrivelse av sporet
2369 2369 Ingen eksisterende lydmerker i dette lag å forskyve.
2370 2370 Ingen gjennomkjøring
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 Ingen bilder
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 Fant ingen skjæring. Ingen endringer ble gjort.
2377 2377 -----
2378 2378 Fant ingen treff for «{0}»
2379 2379 -----
2380 2380 Ingen åpne endringsset
2381 2381 -----
2382 2382 Det er ikke oppgitt passord.
2383 2383 Ingen gjenværende egenskapskonflikter
2384 2384 Ingen gjenværende egenskapskonflikter å løse
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 Ingen relasjoner er valgt
2389 2389 Intgen GPX-spor er valgt
2390 2390 Ikke noe lag som mål
2391 2391 -----
2392 2392 Ingen Brukernavn er oppgitt.
2393 2393 Ingen gyldig WMS-URL eller ID
2394 2394 Ingen valideringsfeil
2395 2395 Ingen arbeidsområde åpnet – kan ikke finne avgrensing.
2396 2396 Nei, avbryt
2397 2397 Nei, avbryt operasjonen
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 Noder
2405 2405 -----
2406 2406 Noder med samme navn
2407 2407 Noder (løst)
2408 2408 Noder (med konflikter)
2409 2409 -----
2410 2410 Ingen
2411 2411 Ingen av disse nodene har knytninger.
2412 2412 Ingen noder i denne linjen har andre knytninger.
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 Ikke Tilkoblet
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 Kommentar
2421 2421 -----
2422 2422 Merk: GPL er ikke kompatibel med OSM-lisensen. Ikke last opp GPL-lisensierte spor.
2423 2423 Merk: Når du velger en linje, vil denne få nye kopier av noder uten\ntilknytninger og nodene bli valgt. Ellers vil alle linjer få egne\nkopier og alle noder bli valgt.
2424 2424 Sedler
2425 2425 Intet
2426 2426 Ingenting lagt til utvalg ved søk etter «{0}»
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 Ingenting fjernet fra utvalg ved søk etter «{0}»
2430 2430 Inet utvalg å vise.
2431 2431 Intet er valgt!
2432 2432 Ingenting å eksportere. Hent inn data først.
2433 2433 -----
2434 2434 Ingen endringer å laste opp. Finn frem data først.
2435 2435 -----
2436 2436 Null pointer-feil, muligens manglende egenskaper.
2437 2437 Nummer
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 Nummereringsmåte
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 OSM-data
2449 2449 Passord hos OSM.
2450 2450 OSM-tjenerfiler
2451 2451 OSM-tjenerfiler bzip2-komprimert
2452 2452 OSM-tjenerfiler gzip-komprimert
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 Objekthistorie
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 Objekter som legges til:
2466 2466 Objekter som slettes:
2467 2467 Objekter som endres:
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Oddetall
2473 2473 Parallellflytt alle punkt mot øst (Grader). Standard: 0.
2474 2474 Parallellflytt alle punkt mot nord (Grader). Standard: 0.
2475 2475 Forskyvning:
2476 2476 Tidligere nøkkel
2477 2477 Tidligere rolle
2478 2478 Tidligere verdi
2479 2479 De eldste filene blir automatisk slettet når denne størrelsen overskrides
2480 2480 Ved behov
2481 2481 Ved opplasting
2482 2482 Enveiskjøring
2483 2483 Linjer med bare én node
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 Enveiskjøring
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 Bare relevante retningsvisere (f.eks. ved enveiskjøring)
2494 2494 Bare ved enden af linjen.
2495 2495 Kun ved vektoriserte lag
2496 2496 Bare to områder kan bli slått sammen foreløpig.
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 Åpne sted …
2500 2500 Åpne OpenStreetBugs
2501 2501 Åpne synlige …
2502 2502 Åpne tomt WMS lag til data fra fil
2503 2503 -----
2504 2504 Åpne en fil.
2505 2505 -----
2506 2506 Åpne liste over alle kommandoer(angre-buffer)
2507 2507 Liste over alle innleste lag
2508 2508 Åpne en liste over alle relasjoner
2509 2509 Åbn en liste af brugere som jobber på de valgte objekt.
2510 2510 Åpne liste over Noder i planlagt Rute
2511 2511 Åpne en dialog for å sammenføye element i lista ovenfor.
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 Åpne vindu med en utvalgsliste
2515 2515 -----
2516 2516 Åpne en URL.
2517 2517 Åpne en editor for den valgte relasjon
2518 2518 -----
2519 2519 Åpne flere GPX-spor
2520 2520 Åpne et annet foto
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 Åpne bilder med ImageWayPoint
2525 2525 Åpne filer som er synlige i det nåværende synsfelt.
2526 2526 Åpne verktøy i surveyor.
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Åpne vindu med måleverdier
2530 2530 Åpne testverktøy for Egenskaper i Objektmaler for å vise dialoger for Objektmaler.
2531 2531 Åpne valideringsvindu
2532 2532 Åpne …
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 Åpne lag
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 OpenStreetBugs download-løkke
2539 2539 -----
2540 2540 OpenStreetMap-data
2541 2541 -----
2542 2542 Åpningstider
2543 2543 Åpner fil ''{0}'' ...
2544 2544 Åpner filer
2545 2545 Åpner dialog som lar deg gå til bestemt posisjon
2546 2546 -----
2547 2547 Åpner OpenStreetBugs-vinduet og starter automatisk nedlasting
2548 2548 Operatør
2549 2549 Optiker
2550 2550 Valgfrie attributter:
2551 2551 -----
2552 2552 Alternative typer
2553 2553 Økologisk
2554 2554 -----
2555 2555 Vinkle (90)
2556 2556 -----
2557 2557 Vinkle Form
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 Annet
2562 2562 Annen informasjon
2563 2563 Friluftsutstyr
2564 2564 Overlapp kartbilder
2565 2565 Overlappende områder
2566 2566 Overlappende ferdselsveier
2567 2567 Overlappende ferdselsveier (med område)
2568 2568 Overlappende jernbaner
2569 2569 Overlappende jernbaner (med område)
2570 2570 Overlappende linjer
2571 2571 Overlappende linjer (med område)
2572 2572 Overlappende linjer.
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 Skriv over
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Tegnestil {0}: {1}
2585 2585 Problem med visning
2586 2586 -----
2587 2587 Papir
2588 2588 -----
2589 2589 parameter {0} er ikke i intervall 0–{1} – leste {2}
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 Parkering
2595 2595 Parkeringsvei
2596 2596 Lesefeil: Strukturen i GPX fila er ukjent
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 Klarte ikke lese fil «{0}»
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 Passord
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Lim inn
2610 2610 -----
2611 2611 Lim inn egenskaper
2612 2612 -----
2613 2613 Lim inn fra utklippstavla.
2614 2614 -----
2615 2615 Sti
2616 2616 Lengde på Sti
2617 2617 -----
2618 2618 Fjelltopp
2619 2619 Gågate
2620 2620 Fotgjengerfelt
2621 2621 Type gangfelt
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 Gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste
2625 2625 Gjenværende konflikter i denne veiens nodeliste
2626 2626 Gjenværende egenskapskonflikter å løse
2627 2627 Kjører datavalidering
2628 2628 Tillatte handlinger
2629 2629 Apotek
2630 2630 Telefonnummer
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
2634 2634 Foto har ikke tidskode.
2635 2635 Slett fra det lokale datasettet
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 Piknik-sted
2643 2643 Brygge
2644 2644 Rørledning
2645 2645 Løypetype
2646 2646 Bane
2647 2647 Tilbedelsessted
2648 2648 Steder
2649 2649 Spill/Pause audio.
2650 2650 Avspilling starter med dette antall sekunder før (eller etter når negativ) posisjon for lydsporet.
2651 2651 Lekeplass
2652 2652 Angre hvis du er usikker
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 Oppgi en beskrivelse av sporloggen.
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 Venligst velg en breddegrad i området -90..90
2663 2663 Venligst velg en lengdegrad i området -180..180
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 Skriv inn søketekst.
2667 2667 Oppgi brukernavn
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 Venligst velg en gyldig breddegrad i området -90..90
2672 2672 Venligst velg en gyldig lengdegrad i området -180..180
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 Oppgi egenskaper til sporet
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Velg en nøkkel
2698 2698 Velg en fargepalett
2699 2699 -----
2700 2700 Velg en verdi
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 Velg en verdi.
2704 2704 Velg minst fire noder.
2705 2705 Velg minst én allerede opplastet node, linje eller relasjon.
2706 2706 -----
2707 2707 Velg minst én node eller linje.
2708 2708 -----
2709 2709 Velg minst én linje å forenkle.
2710 2710 Velg minst én linje
2711 2711 Velg minst 3 noder
2712 2712 Velg minst to noder til å samle
2713 2713 Velg minst to linjer å sammenføye.
2714 2714 Venligst velg akkurat to eller tre noder, eller en veg med akkurat to eller tre noder.
2715 2715 Velg noe å kopiere.
2716 2716 -----
2717 2717 Velg de objekter, du vil rette egenskaper for.
2718 2718 Velg raden som skal slettes
2719 2719 Velg raden som skal endres
2720 2720 Velg fargepalett for sletting
2721 2721 Venligst velg mållaget.
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 Velg hvilke endringer som skal brukes.
2725 2725 Vennligst aktiviser "auto-sourcing" og sjekk Cadastre millesime.
2726 2726 Programtillegg inkludert i JOSM
2727 2727 Programtillegget cadastre-fr har tidligere brukt hurtigtasten F11 for å laste ned bilder.\nDenne tasten brukes nå for å endre fullskjermmodus som forvalg.\nVil du gjenopprette bruken av F11 til å laste ned bilder?
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 Programtillegg
2732 2732 Navn på punkt
2733 2733 Punktnummer
2734 2734 Politi
2735 2735 Politisk
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 Bare posisjon
2739 2739 -----
2740 2740 Posisjon, Tid, Dato, Fart
2741 2741 Posisjon, Tid, Dato, Fart, Høyde
2742 2742 Postkasse
2743 2743 -----
2744 2744 Postkontor
2745 2745 Postnummer
2746 2746 -----
2747 2747 Kraftverk
2748 2748 Kraftlinje
2749 2749 Kraftstasjon
2750 2750 Transformatorstasjon
2751 2751 Kraftmast
2752 2752 Forhåndsbetingelse brutt
2753 2753 Forhåndsbetingelse brutt
2754 2754 Forhåndsvalgt
2755 2755 -----
2756 2756 Innstilligen {0} er fjernet fordi den ikke lenger brukes.
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 Innstillinger
2761 2761 Innstillinger lagret i {0}
2762 2762 Innstillinger …
2763 2763 Klargjør OSM-data …
2764 2764 Forbereder konfliktløsing
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 Fredet bane
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 Objektmaler
2773 2773 Objektmalene inneholder ikke Nøkkelen
2774 2774 Objektmalen har ikke Egenskapsverdi
2775 2775 Forrige
2776 2776 Forrige bilde
2777 2777 Riksvei
2778 2778 Av-/påkjørsel for riksvei
2779 2779 Første kombinasjonstast:
2780 2780 Objekt
2781 2781 -----
2782 2782 Fengsel
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 Projeksjonsmetode
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 Egenskaper
2795 2795 Egenskaper / Medlemskap
2796 2796 Egenskapskontroll
2797 2797 Egenskaper for valgte objekt.
2798 2798 Egenskaper i det lokate datasettet
2799 2799 Egenskaper i det sammenslåtte elementet. De vil erstatte egenskaper i lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
2800 2800 Egenskaper i tjenerens datasett
2801 2801 Egenskaper for
2802 2802 Egenskaper (med konflikter)
2803 2803 Egenskaper/medlemsskaper
2804 2804 Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}
2805 2805 Egenskap Verdi inneholder HTML koding
2806 2806 Egenskap Verdi starter eller slutter med mellomrom
2807 2807 Bakgrunnslag som viser rutenettet i kartet
2808 2808 Gi en kort kommentar for endringene du laster opp:
2809 2809 Gir deg måleverktøy for å måle lengde og retning på segmenter og areal omgitt av en (enkel) lukket linje, og lage målestier (som også kan importeres fra GPX-lag).
2810 2810 Dialog for å redigere egenskaper i en tabell.
2811 2811 Gir deg Ruteplanlegger på OSM data.
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 Offentlig bygning
2816 2816 Offentlige Tjenestekjøretøy (psv)
2817 2817 Offentlig transport
2818 2818 -----
2819 2819 Sett tekst på lydspor (og bilde og web) merker sammen med knappe ikoner.
2820 2820 -----
2821 2821 Steinbrudd
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 Racerbane
2835 2835 -----
2836 2836 Jernbane
2837 2837 Jernbane
2838 2838 Jernbanestopp
2839 2839 Jernbaneplattform
2840 2840 Jernbanegrunn
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 GPS-rådata
2845 2845 Les først
2846 2846 -----
2847 2847 Les bilder
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 Leser {0} …
2854 2854 Les meg
2855 2855 Fullt navn
2856 2856 Vil du virkelig lukke?
2857 2857 Vil du slette utvalget fra relasjon {0}?
2858 2858 Friluftsområde
2859 2859 Ortografisk korrekt bilde …
2860 2860 Returstasjon
2861 2861 Gjør om
2862 2862 Gjør om siste angrede handling.
2863 2863 Veinummer
2864 2864 Spornummer
2865 2865 Referansenummer
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 Oppdater
2869 2869 -----
2870 2870 Avvis konflikter og lagre
2871 2871 Relasjon
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 Relasjoner
2885 2885 Relasjoner: {0}
2886 2886 Slipp museknappen for å velge objektene i rektangelet.
2887 2887 Slipp museknappen for å avslutte flytting. Bruk Ctrl for sammenføying til nærmeste node.
2888 2888 Slipp museknappen for å avslutte rotasjon.
2889 2889 -----
2890 2890 Last inn på nytt
2891 2891 Les inn og oppfrisk liste over alle valgte objekt.
2892 2892 Last ned kartbilder med feil på nytt
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 Remote Control har bedt om data fra denne URL:
2899 2899 Remote Control er bedt om å laste data fra API.
2900 2900 Fjern
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 Fjern fra datasett
2908 2908 -----
2909 2909 Fjern foto fra lag
2910 2910 -----
2911 2911 Fjern egenskaper fra indre linjer
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 Fjern de valgte elementene fra lista over sammenslåtte elementer
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 Fjernede Element fra Relasjoner
2923 2923 -----
2924 2924 Fjerner doble noder …
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 Endre navn på lag
2928 2928 -----
2929 2929 Rendrer ruter (buss, stier, sykkelstier, ...). Rutetype må være definert i routes.xml filen i pluginkatalogen
2930 2930 Bilutleie
2931 2931 Verksted
2932 2932 Erstatt «{0}» med «{1}» for
2933 2933 Bytt ut original bakgrunn med JOSM bakgrunnfarge.
2934 2934 Bytt ut original hvit bacgrunn med fargen angitt i innstillingene for JOSM.
2935 2935 Rapporter feil
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 Be om detaljer: {0}
2941 2941 Drikkevannskilde
2942 2942 -----
2943 2943 Nullstill cookie
2944 2944 Nullstill måleresultat og slett målesti.
2945 2945 Nullstill ID
2946 2946 -----
2947 2947 Gå tilbake til standardinnstillinger
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 Boligfeltvei
2953 2953 Boligområde
2954 2954 Endre vinduets størrelse til oppgitt geometri (format: BREDDExHØYDE)
2955 2955 Oppløsning på Landsat kartbilder (pixler pr grad)
2956 2956 Oppløsningen på Landsat kartbilder, oppgitt i pixler per grad. Standard: 4000.
2957 2957 Løs
2958 2958 Løs konflikter
2959 2959 -----
2960 2960 Løs koordinatkonflikter i {0}
2961 2961 Løs slettekonflikt i {0}
2962 2962 Løs medlemskonflikter i relasjon {0}
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 Gjenopprett F11-hurtigtast
2974 2974 Forbud
2975 2975 Forretninger
2976 2976 Støttemur
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 Reverser Terasseinndeling
2988 2988 Snu retning på linjer
2989 2989 Reverser Terasseinndeling
2990 2990 Reverser terasseinndeling
2991 2991 Snu og sammenføy
2992 2992 Omvend grå farger (for svart bakgrunn).
2993 2993 Reverser Rute
2994 2994 Snu retning på alle valgte linjer
2995 2995 -----
2996 2996 Snu retning på linjer
2997 2997 -----
2998 2998 Feil retning på Kystlinje: Land er ikke på venstre side
2999 2999 Feil retning på Landlinje: Land er ikke på venstre side
3000 3000 Feil retning på Vannlinje: Land er ikke på venstre side
3001 3001 Reverser hus nummer på terassehus.
3002 3002 Revisjon
3003 3003 -----
3004 3004 Elv
3005 3005 Elvebredd
3006 3006 Vei (ukjent type)
3007 3007 Restriksjoner
3008 3008 Rolle
3009 3009 rolle {0} deltar ikke i sammenlikningspar {1}
3010 3010 -----
3011 3011 Roller i relasjoner som viser til
3012 3012 Roter 180
3013 3013 Roter 270
3014 3014 Roter 90
3015 3015 Roter bildet mot klokken
3016 3016 Roter bildet med klokken
3017 3017 Roter mod klokken
3018 3018 Roter med klokken
3019 3019 Rundkjøring
3020 3020 Rute
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 Rutetype
3024 3024 -----
3025 3025 Ruteplanlegging
3026 3026 Innstillinger for Ruteplanlegger
3027 3027 -----
3028 3028 Ruiner
3029 3029 -----
3030 3030 Kjører Douglas-Peucker-tilnærming …
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 Reduserer antall punkter …
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 SIM-kort
3038 3038 Sortiport
3039 3039 Lagre
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Lagre som …
3043 3043 Lagre GPX-fil
3044 3044 Lagre lag
3045 3045 Lagre OSM-fil
3046 3046 -----
3047 3047 Lagre WMS-lag
3048 3048 Lagre WMS lag til fil
3049 3049 Lagre uansett
3050 3050 Lagre til fil hvert minutt.
3051 3051 Lagre aktive data i ny fil.
3052 3052 Lagre gjeldende data.
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 Lagre bruker og passord (ukryptert)
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Scanner mappa {0}
3065 3065 Skole
3066 3066 Metall
3067 3067 Steinur
3068 3068 Krattskog
3069 3069 Søk
3070 3070 -----
3071 3071 Søk etter objekt.
3072 3072 Søk …
3073 3073 -----
3074 3074 Søk:
3075 3075 Annet navn
3076 3076 Fylkesvei e.l.
3077 3077 Andre kombinasjonstast:
3078 3078 Sekunder: {0}
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 Valgt: Rel.:{0} / Linjer:{1} / Noder:{2}
3085 3085 Velg
3086 3086 Velg alt
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 Velg én enkel lukket linje med minst fire noder.
3090 3090 -----
3091 3091 Velg alle data i lag som ikke er slettet. OBS uferdige data blir også valgt.
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 Velg kommune
3096 3096 Velg:
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 Velg linjetegnings-innstillinger
3103 3103 -----
3104 3104 Veg node under pekeren.
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 Velg mållag.
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 Velg to linjer med en felles node
3130 3130 Velg to linjer med kun én felles node
3131 3131 Velg med gitt søkestreng
3132 3132 Velg, flytt og roter objekt
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 Valgt spor: {0}
3136 3136 Utvalg
3137 3137 Utvalg Areal
3138 3138 Utvalg Lengde
3139 3139 Utvalget er tomt
3140 3140 -----
3141 3141 Utvalget passer ikke formålet!
3142 3142 Utvalg: {0}
3143 3143 Linjer som krysser egne spor
3144 3144 -----
3145 3145 Separat lag
3146 3146 Skilletegn
3147 3147 Sekvens
3148 3148 Tjeneren svarte med HTTP 404 for ID {0} – hopper over.
3149 3149 Tjeneren svarte med HTTP 404, prøver igjen med en forespørsel for hvert element.
3150 3150 oppkjørsel
3151 3151 Service
3152 3152 Type adkomstvei
3153 3153 -----
3154 3154 Sett transperens på WMS lag. Høyre: opak, venstre: transparent.
3155 3155 Bruk et nytt områder for neste nedlasting
3156 3156 Sett alt til standard
3157 3157 Sett backgrunn transparent.
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 Sett valgte kartobjekt til det som er valgt i lista ovenfor.
3165 3165 Sett til standard
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Endre innstillingerne direkte. Vær varsom!
3173 3173 Setter standardverdier
3174 3174 Klarte ikke sette hurtigtasten «{0}» for handlingen «{1}» ({2})\nfordi «{3}» ({4}) allerede benytter denne hurtigtasten.\n\n
3175 3175 -----
3176 3176 Remote Control tilleggsprogram innstillinger.
3177 3177 Innstillinger for SlippyMap programtillegg.
3178 3178 Innstillinger for avspilling av lyd og lyd markering.
3179 3179 Innstilinger for kartprojeksjon og datafortolkning
3180 3180 Bildeling
3181 3181 -----
3182 3182 Leskur / Ly for natten
3183 3183 Flytt alle spor mot øst (grader)
3184 3184 Flytt alle spor mot nord (grader)
3185 3185 Sko
3186 3186 Skyting
3187 3187 Handleområde
3188 3188 Butikker
3189 3189 Kort beskrivelse: {0}
3190 3190 Hurtigtast
3191 3191 Innstillinger for snarveier
3192 3192 Korteste
3193 3193 -----
3194 3194 Skal programtillegget fjernes?
3195 3195 -----
3196 3196 Vis
3197 3197 Vis GPS-data
3198 3198 Vis statusrapport
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 Vir Informasjonsnivå ved opplasting
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 Vis objekt-ID i lister
3210 3210 Vis eller skjul lydmeny-punktet i hovedmenyen
3211 3211 -----
3212 3212 Vis oppstartsskjerm
3213 3213 Vis statusrapport med informasjon for feilsøking
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 Vis test av informasjon i vinduet som sjekker opplastingen.
3217 3217 Vis hjelp
3218 3218 Vis/Skjul
3219 3219 Vis/skjul tekst/ikoner
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Linjer med like navn
3223 3223 Forenkle linje
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 Simulerer et klikk når du gjør korte og små musedrag. Dette er beregnet på tablets og trykkfølsom skjerm hvor det er problemer å klikke med musa samtidig som du drar (generelt tablet-problem i java).
3227 3227 En farge (kan tilpasses navngitte lag)
3228 3228 Enkelte element
3229 3229 Størrelsen på Landsat kartbilder (pixels)
3230 3230 Størrelsen på Landsat bilder i pixler. Standard: 2000
3231 3231 -----
3232 3232 Skøyter
3233 3233 -----
3234 3234 Ski
3235 3235 Hopp over nedlasting
3236 3236 Hopp over nedlasting
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 Flytbart kart
3242 3242 -----
3243 3243 Båtslipp
3244 3244 Glatting på kartgrafikk (antialiasing)
3245 3245 -----
3246 3246 Snøscooter
3247 3247 Fotball
3248 3248 Løs konflikter
3249 3249 Noen linjer er medlem i relasjoner som er endret. Sjekk at ingen feil har oppstått.
3250 3250 Noen waypoints som var langt fra track til å finne fornuftig plassering ble utelatt.
3251 3251 Noen waypoints med tidskode før start av track eller etter slutt av track ble utelatt eller flyttet til start.
3252 3252 Sorter
3253 3253 Meny for sortering av innstillinger
3254 3254 -----
3255 3255 Kilde
3256 3256 Beskrivelse av kilde
3257 3257 Handicap-plasser
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 Fart
3261 3261 Fart (Km/h)
3262 3262 Fotoboks
3263 3263 Pigghinder
3264 3264 Splitt linje
3265 3265 Splitt en linje i den valgte noden.
3266 3266 Del område
3267 3267 Splitt linje {0} i {1} deler
3268 3268 Deler et område med en umerket veg.
3269 3269 -----
3270 3270 Ballsport
3271 3271 Sport
3272 3272 Sport
3273 3273 Sportssenter
3274 3274 Vannkilde
3275 3275 Stadion
3276 3276 Standard Unix-geometri
3277 3277 Stjerner
3278 3278 Start søk
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 Start nedlasting av data
3282 3282 Start ny linje fra siste node.
3283 3283 Start på track (Blir alltid utført dersom dersom andre merker ikke er tilgjengelig).
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 Starter scanning av mapper
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 Delstat/provins
3295 3295 -----
3296 3296 Kontor
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 Statusrapport
3300 3300 Trapper
3301 3301 Gjerdetrapp
3302 3302 Full stopp
3303 3303 -----
3304 3304 Bekk
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 Gatenavn
3308 3308 -----
3309 3309 Veier
3310 3310 Gater NRW Geofabrik.de
3311 3311 Stil for indre linje «{0}» er samme som multipolygon.
3312 3312 Stil for ytre linje «{0}» passer ikke.
3313 3313 Fant ikke stil for restriksjon {0}.
3314 3314 -----
3315 3315 Forstad/bydel
3316 3316 T-bane
3317 3317 T-baneinngang
3318 3318 Snarvei til undervindu
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 Supermarked
3322 3322 Gir GPS-informasjon i sanntid (bevegelig merke) gjennom tilkobling til gpsd-tjener.
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 Veidekke
3326 3326 Overvåkingskamera
3327 3327 Trigonometrisk punkt
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 Surveyor …
3331 3331 Surveyor tilleggsprogramet trenger LiveGps tilleggsprogram, men kan ikke finne det!
3332 3332 Svømming
3333 3333 Swiss Grid (Sveits)
3334 3334 Bytte til ny openstreetbugs-tjener?
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Symbolforklaring
3338 3338 Synkroniser lyd
3339 3339 Synkroniser hele datasettet
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 Synkroniser tiden fra et bilde på GPS-mottakeren
3343 3343 -----
3344 3344 TCX filer (*.tcx)
3345 3345 Bordtennis
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 Egenskap for linjer
3351 3351 Linjer gis egenskapen water, coastline, land eller nothing. Standard: water.
3352 3352 Egenskapskontroll-kilde
3353 3353 Tester Egenskaper i Objektmaler
3354 3354 Objektmal
3355 3355 Egenskaper
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Egenskaper uten verdier
3364 3364 -----
3365 3365 TangoGPS-filer (*.log)
3366 3366 Klarte ikke importere TangoGPS-data.
3367 3367 TangoGPS-data importert
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 Telefon
3372 3372 Telefonkort
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 Terasse
3376 3376 Terasseinndeling av hus (og rekkehus)
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 Kommunal vei
3381 3381 Tredje kombinasjonstast:
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 Kompassretning på segmentet som tegnes.
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 Remote Control tilleggsprogrammet er satt til å lytte på port 8111 på localhost.Porten kan ikke endres, da andre program skal benytte denne for fjernstyring av tilleggsprogrammet.
3399 3399 Linje med «from» har ikke start eller slutt i en «via»-node.
3400 3400 Linje med «from» har ikke start eller slutt i en «via»-linje.
3401 3401 Linje med "to" har ikke start eller slutt i "via"-node.
3402 3402 linje med «to» har ikke start eller slutt i en «via»-linje.
3403 3403 Multiplikasjon benyttet ved fast forward
3404 3404 Vinkel mellom forrige og nåværende linjesegment.
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 Kan ikke splitte med dette utvalget
3412 3412 Valgte element har ikke knytninger som kan løses.
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 Dokumentet er tomt.
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 Breddegrad ved musepekeren.
3421 3421 Lengdegrad ved musepekeren.
3422 3422 JGoodies Plastic Look and Feel.
3423 3423 -----
3424 3424 Lengden på segmentet som tegnes.
3425 3425 -----
3426 3426 Maksimal områdeavgrensing er 0.25, og din bestilling er for stor. Bestill mindre område eller bruk planet.osm
3427 3427 Sammeslått datasett vil ikke inneholde en egenskap med nøkkel {0}
3428 3428 Navn på objekt ved musepeker
3429 3429 Antall sekunder for forover eller bakover hopp ved trykk på aktuell knapp
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Programtillegget er fjernet fra innstillingene. Start JOSM på nytt for å lese programtillegg.
3433 3433 Kartprojeksjonen «{0}» i URL og valgt kartprojeksjon «{1}» passer ikke.\nDette resulterer i feil koordinater.
3434 3434 Klarte ikke bruke projeksjonen {0}. Bruker Mercators projeksjon.
3435 3435 -----
3436 3436 Forholdet mellom stemme recorder tid og sann tid
3437 3437 Regulært uttrykk «{0}» har en feil ved posisjon {1}, feilmelding:\n\n{2}
3438 3438 Du har bestilt for stort område. Zoom inn eller bytt oppløsning
3439 3439 Valgte GPX spor mangler tidskode. Velg et annet spor.
3440 3440 -----
3441 3441 Valgte noder er ikke på samme linje.
3442 3442 Valgte foto har ikke tidskode.
3443 3443 -----
3444 3444 Tjeneren svarte en feil med kode {0}
3445 3445 -----
3446 3446 Kildene (URL eller filnavn) for stavekontroll (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller "tag checking data files".
3447 3447 Startposisjon var ikke innenfor avgrensingen
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Valgt område er enten for lite eller for stort for nedlastinger fra OpenStreetBugs
3451 3451 Linje kan ikke splittes i valgt node. (Tips: velg noder mot midten av linjen.)
3452 3452 Linjene har forskjellig retning og kan ikke sammenføyes. Vil du snu retningen på noen av linjene?
3453 3453 Teater
3454 3454 Tjenerens datasett inneholder ingen egenskap med nøkkel {0}
3455 3455 Tjenerversjon
3456 3456 Tjenerens datasett
3457 3457 Tjeners med sammenslått
3458 3458 Temapark
3459 3459 -----
3460 3460 Det er ingen åpne endringssett
3461 3461 -----
3462 3462 Det finnes konflikter som må løses. Element med konflikter lagres ikke. Vil du fortsette?
3463 3463 -----
3464 3464 Der opstod en feil i forsøket på å vise URL'en for denne markøren
3465 3465 Det oppstod {0} konflikter under import.
3466 3466 Denne handlingen kan ikke ha hurtigtast.\n\n
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 Dette er etter avsluttingen av opptaket
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Denne noden har ikke knytninger
3474 3474 Tilleggsprogram for å åpne bildefiler i bakgrunn og rette det inn sammen med kartet.
3475 3475 Denne programutvidelsen kontrollerer egenskapers nøkler og verdier.
3476 3476 Programtillegg som laster GPS spor direkte fra aktivt lag i JOSM til openstreetmap.org.
3477 3477 -----
3478 3478 Sjekker for noder uten egenskaper som heller ikke tilhører noen linje.
3479 3479 Finner linjer med én node, som er tomme eller er uten egenskaper.
3480 3480 Denne testen sjekker om noder går igjen flere ganger i en linje.
3481 3481 Denne test sjekker linjer med liknende navn, som kan bety feilstaving.
3482 3482 Sjekker om en linje har endepunkt nesten inntil annen linje.
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 Denne testen sjekker at en forbindelse mellom to noder ikke benyttes av mer enn én linje.
3486 3486 Denne testen sjekker om kystlinjene er korrekte.
3487 3487 Denne testen sjekker at det ikke er flere Noder med samme posisjon.
3488 3488 -----
3489 3489 Testen finner linjer som elver, land eller kystlinje med feil retning.
3490 3490 -----
3491 3491 Denne testen finner Noder som har samme navn (kan være dubletter)
3492 3492 Kontrollerer om sirkulære linjer er lukket.
3493 3493 Denne versjonen av JOSM kan ikke lese fra tjeneren.
3494 3494 Disse nodene er ikke i en sirkel. Avbryter.
3495 3495 Flis-nummer
3496 3496 Kilder for kartbilder
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 Tidssone:
3500 3500 Tidssone: {0}
3501 3501 -----
3502 3502 For å unngå overbelastning av Cadastre WMS,\nbygningsimport er maks 1 km2.
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Slå på og av Fullskjermvisning
3506 3506 Slå av/på GPX-linjer
3507 3507 Slå av/på akselinjer
3508 3508 Slå på og av fullskjermvisning
3509 3509 -----
3510 3510 Slå av/på visning av tekst/ikoner
3511 3511 Slå av/på visning av Lag
3512 3512 Slå av/på: {0}
3513 3513 Slår av/på global innstilling «{0}».
3514 3514 Toaletter
3515 3515 -----
3516 3516 Avgift
3517 3517 Bomstasjon
3518 3518 Verktøy: {0}
3519 3519 Verktøylinje
3520 3520 Tilpass verktøylinje
3521 3521 Verktøy
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 Turisme
3525 3525 Tårn
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 By
3529 3529 Rådhus
3530 3530 -----
3531 3531 Leker
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 Tegne
3537 3537 Traktorvei
3538 3538 Farge på punkt og track linjer
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 Trafikklys
3543 3543 Trikk
3544 3544 Trikkestopp
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 Tre
3549 3549 Stamvei
3550 3550 Av-/påkjørsel for stamvei
3551 3551 -----
3552 3552 Prøv å oppdatere til ny versjon av programtillegg før du sender feilmelding.
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 Tunnelstart
3556 3556 Svingeforbud
3557 3557 Vendesirkel
3558 3558 Snuplass
3559 3559 -----
3560 3560 Dreieskive
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 Internasjonal UIC-jernbanekode
3565 3565 Ukjent
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 URL fra www.openstreetmap.org (du kan lime inn en URL her for at laste ned området)
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Fjern knytning til linjer
3576 3576 -----
3577 3577 Kan ikke sette ny audio-markør
3578 3578 Fant ikke oversettelsen for {0}. Bruker {1}.
3579 3579 -----
3580 3580 Klarte ikke å lage fullstendig sti til mappa {0}\n
3581 3581 -----
3582 3582 Kunne ikke tolke Lat / Lon
3583 3583 Kan ikke synkronisere i det avspillte lag.
3584 3584 Småvei
3585 3585 Ikke lukkede linjer.
3586 3586 Ikke lukket linje
3587 3587 -----
3588 3588 Ikke knyttede linjer.
3589 3589 Fjern avgjørelse
3590 3590 Fjern avgjørelse fra slettekonflikt
3591 3591 Fjern avgjørelse fra koordinatkonflikt
3592 3592 Fjern avgjørelse fra visningskonflikt
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 Gjenopprette ytterligere noder?
3597 3597 Gjenopprette avhengige objekter?
3598 3598 Angre
3599 3599 -----
3600 3600 Angre flytting
3601 3601 -----
3602 3602 Angre siste handling.
3603 3603 Frigjør panelet
3604 3604 En uventet unntakstilstand
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 Uventet ID-format i svar fra tjener – leste «{0}»
3608 3608 -----
3609 3609 Uventet format for ny versjon av endret element «{0}»: «{1}»
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 Uventet symbol: {0}
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 Uventet verdi for parameter «index». Leste {0}.
3616 3616 Lås opp
3617 3617 Lås opp lista over sammenslåtte elementer og begynn sammenslåing
3618 3618 Node uten tilknytning
3619 3619 Universitet
3620 3620 Ukjent filtype {0}
3621 3621 Ukjent vert
3622 3622 Ukendt status for feilrapport
3623 3623 Ukjent Logg format
3624 3624 Ukjent medlemstype for «{0}».
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 Ukjent objekttype: {0}. Tillatte verdier er node, way og relation
3628 3628 Ukjent rolle «{0}».
3629 3629 Ukjent koding:
3630 3630 Ukjent type: {0}
3631 3631 Kryss uten navn
3632 3632 Ikke navngitt uklassifisert veg
3633 3633 Linjer uten navn
3634 3634 Kystlinje i uorden
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 Tøm utvalg
3641 3641 Tøm utvalg (Escape)
3642 3642 Tøm utvalg (Fokus)
3643 3643 Fjern alle objekter fra utvalg.
3644 3644 Støtter ikke WMS fil versjon;fant {0}, ønsker {1}
3645 3645 Støtter ikke denne versjon av mellomlager; fant {0}, ønsker{1}\nCreate a new one.
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 Noder uten egenskaper eller tilknytninger
3649 3649 Linjer uten egenskaper
3650 3650 Linjer med én node, tomme eller uten egenskaper.
3651 3651 Opp
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 Oppdater data
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 Oppdatere object
3658 3658 -----
3659 3659 Oppdatere utvalg
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 Oppdaterer data
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 Last opp endringer
3676 3676 Last opp innstillinger
3677 3677 Last opp sporlogg
3678 3678 Last opp sporlogger
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 Opplastingen ble avsluttet
3682 3682 Last opp data
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 Klarte ikke laste opp. Tjeneren gav følgende svar:
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 Last opp aktive innstillinger til tjener
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 GPX Spor lastes opp
3698 3698 Laster opp GPX spor: {0}% ({1} av {2})
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 Last opp spor til openstreetmap.org
3704 3704 Bruk
3705 3705 Bruk
3706 3706 Bruk <b>(</b> og <b>)</b> for å gruppere uttrykk
3707 3707 -----
3708 3708 Bruk <b>|</b> eller <b>OR</b> for søk med logisk <i>eller</i>
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Bruk avansert egenskapskontroll.
3715 3715 Bruk desimalgrader.
3716 3716 Bruk standard
3717 3717 Bruk standard datafil.
3718 3718 -----
3719 3719 Bruk standard fil for stavekontroll.
3720 3720 -----
3721 3721 Bruk Feil-Lag
3722 3722 Bruk globale indstillinger.
3723 3723 Bruk Utelat Liste
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 Lagre de brukte fargene i en ny farge palett.
3727 3727 Bruk standard datafil (anbefales).
3728 3728 Brug standard fil for stavekontroll (anbefales).
3729 3729 -----
3730 3730 Bruk Feil-Laget for å vise element som skaper problem.
3731 3731 Bruk Utelat Liste for å undertrykke advarsler.
3732 3732 Velg fargepalett i lista
3733 3733 Brukt stil
3734 3734 Bruker
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 Brukernavn
3739 3739 -----
3740 3740 Bruker i stedet hurtigtasten «{0}».\n\n
3741 3741 Valider
3742 3742 Kontroller egenskapsverdiene med hjelp av avanserte regler.
3743 3743 Bekreft at egenskabsnøklene kan sjekkes mot en ordliste.
3744 3744 Bekreft at du vil sjekke egenskapsverdiene imot Objektmalene.
3745 3745 -----
3746 3746 Validering
3747 3747 Valideringsfeil
3748 3748 -----
3749 3749 Verdi
3750 3750 Verdi «{0}» for nøkkel «{1}» finnes ikke i objektmalene
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 Forskjellige indstillinger som påvirker den visuelle fremtoning av hele prorammet.
3758 3758 -----
3759 3759 Hastighet (rød = langsom, grøn = hurtig)
3760 3760 Automat
3761 3761 Automatprodukter
3762 3762 Versjon
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 Versjon {0}
3766 3766 Versjon {0} lagt til {1} av {2}
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 Versjon: {0}
3771 3771 Veterinær
3772 3772 -----
3773 3773 Vis
3774 3774 Bilde: {0}
3775 3775 Utsiktspunkt
3776 3776 Landsby
3777 3777 Friområde
3778 3778 Sted/by
3779 3779 Vingård
3780 3780 -----
3781 3781 Synlighetsstatus:
3782 3782 Gå til hjemmeside
3783 3783 -----
3784 3784 Stemme recorder kalibrering
3785 3785 Vulkan
3786 3786 Spenning
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 WMS Lag
3795 3795 Innstillinger WMS Programtillegg
3796 3796 -----
3797 3797 WMS URL (Standard)
3798 3798 WMS-URL eller bilde-ID:
3799 3799 WMS lag ({0}) laster automatisk ned i zoom {1}
3800 3800 WMS lag ({0}) laster ned i zoom {1}
3801 3801 WMS lag ({0}), {1} kartutsnitt er lastet
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 Mur
3808 3808 Advarsel
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Advarsel: ignorerer unntak siden handling ble avbrutt. Unntak: {0}
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 Advarsel: Rydder ut linje {0} fordi antall noder falt til under 2. Nåværende er {1}.
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 Advarsel: Passordet overføres ukryptert.
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Advarsel: ignorerer unntak siden handling ble avbrutt. Unntak: {0}
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 Advarsel: blandede 0.6- og 0.5-data resulterer i versjon 0.5
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Advarsel: {0}
3874 3874 Advarsler
3875 3875 Bilvask
3876 3876 -----
3877 3877 Kloakkrenseanlegg
3878 3878 Vann
3879 3879 Badepark
3880 3880 Vanntårn
3881 3881 Foss
3882 3882 Punkt i vann
3883 3883 Wave-lydfiler (*.wav)
3884 3884 -----
3885 3885 Linjeinformasjon
3886 3886 -----
3887 3887 Sluttnode nær annen ferdselsvei
3888 3888 Sluttnode nær annen linje
3889 3889 Linjenode nær annen linje
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 Linje:
3894 3894 WayPoint Bilde
3895 3895 -----
3896 3896 Veipunkt
3897 3897 Måter
3898 3898 Kors i veikant
3899 3899 Veialter
3900 3900 Nettside: {0}
3901 3901 Vekt
3902 3902 Terskeldam
3903 3903 Våtmarksområde
3904 3904 Rullestol
3905 3905 -----
3906 3906 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert waypoint i GPX-laget.
3907 3907 Når lyd importeres, opprett markører fra …
3908 3908 Når du snur reningen på denne linjen blir følgende egenskaper endret for å opprettholde dataintegritet.
3909 3909 Lagre sikkerhetskopier med ~ i slutten av filnavnet.
3910 3910 Hvilket WMS lag danner bakgrunn for vektorisering. Standard: IR1.
3911 3911 Hele gruppen
3912 3912 Bredde ( meter)
3913 3913 -----
3914 3914 Vindmølle
3915 3915 -----
3916 3916 Vis akselinjer
3917 3917 -----
3918 3918 Skogsområde
3919 3919 Fabrikk
3920 3920 Verden
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 Linjer med feil retning.
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 Ja, rydd ut objektet
3936 3936 Ja, nullstill ID
3937 3937 Ja, gjenopprett også dem
3938 3938 -----
3939 3939 Du er i ferd med å slette noder utenfor nedlastet område.<br>Dette kan skape problemer fordi de kan være i bruk av andre objekter (som du ikke kan se nå) .<br>Er du sikker på at du vil slette nodene?
3940 3940 Du skal til å åpne {0} nettlesere.<br>Dette kan både fylle skjermen din med nettlesere<br>og kan ta tid for å fullføre.
3941 3941 Du kan også lime inn URL fra www.openstreetmap.org
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 Du må starte JOSM for at enkelte innstillingene skal tre i kraft.
3946 3946 Du må først oppgi kilde for objektmaler.
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 Dine redigeringer må være offentlig frigitt for å laste opp nye data
3950 3950 Du må velge minst én linje.
3951 3951 -----
3952 3952 Velg to eller fler noder for å splitte sirkelformet linje.
3953 3953 Dru må SHIFT-dra og slippe avspillingsmarkøren til lydmerke eller til punkt i track for synkronisering.
3954 3954 Dru må dra og slippe avspillingsmarkøren til GPX track hvor lydfila tilhører (etter første markør).
3955 3955 Du må pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil ha merket.
3956 3956 Du må sætte lyden på pause når du hører synkroniserings-merket.
3957 3957 Du har bestilt for mange Noder (grense 50,000). Velg mindre område eller bruk planet.osm
3958 3958 -----
3959 3959 Du bør velge et GPX-spor
3960 3960 -----
3961 3961 Koodinater med null:
3962 3962 Zoologisk hage
3963 3963 Forstørr
3964 3964 Zoom (i meter)
3965 3965 Zoom inn
3966 3966 Zoom ut
3967 3967 Skaler og flytt kart
3968 3968 Zoom beste utsnitt 1:1
3969 3969 Skaler med Ctrl + . og Ctrl + , eller venstre museknapp; flytt med Ctrl + piltaster; flytt utsnitt med høyre museknapp
3970 3970 Forstørr
3971 3971 Forminsk
3972 3972 Skaler og flytt skjermbildet til {0}.
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 Zoom til problem
3977 3977 Zoom til valgt(e) element
3978 3978 Zoom til utvalg
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 Gå til {0}
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 «{0}» er ikke lukket, og kan derfor ikke være med i sammenføyning.
3988 3988 \nHøyde: {0} m
3989 3989 \n{0} km/t
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 Tilbake
3995 3995 Raskere
3996 3996 Rask Avspilling
3997 3997 Spill av
3998 3998 Hopp tilbake.
3999 3999 Neste spor
4000 4000 Neste merke
4001 4001 Spill fra neste merke
4002 4002 Spill av forrige merke
4003 4003 Spill/Pause
4004 4004 Forrige merke
4005 4005 Saktere
4006 4006 Spill av sakte
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 Ø
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 V
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 tekst
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 forkortet gatenavn
4033 4033 -----
4034 4034 legg til i utvalg
4035 4035 adresse
4036 4036 vanskelig
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 Skog- og Landbruk
4043 4043 alle
4044 4044 Smug
4045 4045 alfabetisk
4046 4046 -----
4047 4047 alternativ
4048 4048 fasilitetstype {0}
4049 4049 fasilitet
4050 4050 fasilitet – lys
4051 4051 fasilitet – trafikk
4052 4052 anglikansk
4053 4053 dyremat
4054 4054 -----
4055 4055 enhver
4056 4056 -----
4057 4057 bueskyting
4058 4058 område
4059 4059 -----
4060 4060 asiatisk
4061 4061 -----
4062 4062 turn
4063 4063 australsk fotball
4064 4064 Last kartbilder automatisk
4065 4065 Automatisk zoom
4066 4066 bakgrunn
4067 4067 forrige stoppunkt
4068 4068 forrige segment
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 hinder
4073 4073 hinder brukt på en vei
4074 4074 -----
4075 4075 vannmagasin
4076 4076 -----
4077 4077 strand
4078 4078 sykkel
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 Flytemyr
4082 4082 -----
4083 4083 grense
4084 4084 -----
4085 4085 bro
4086 4086 Node har egenskap bro
4087 4087 -----
4088 4088 rivningsområde
4089 4089 -----
4090 4090 bygning
4091 4091 -----
4092 4092 gatekjøkken
4093 4093 buss
4094 4094 trikkespor
4095 4095 kano
4096 4096 skill mellom store/små bokstaver
4097 4097 katolsk
4098 4098 gravlund
4099 4099 -----
4100 4100 bytt utvalg
4101 4101 bytt arbeidsutsnitt
4102 4102 sjekker mellomlager …
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 kinesisk
4106 4106 -----
4107 4107 kristen
4108 4108 sigaretter
4109 4109 -----
4110 4110 klatring
4111 4111 med_klokka
4112 4112 -----
4113 4113 stengt_vei
4114 4114 kull
4115 4115 kystlinje
4116 4116 brostein
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 betong
4120 4120 kondomer
4121 4121 -----
4122 4122 konfigurer DG100 som er tilkoblet
4123 4123 Bekreft alle Remote control handlinger manuelt
4124 4124 konflikt
4125 4125 barskog
4126 4126 forbindelse
4127 4127 veiarbeid
4128 4128 -----
4129 4129 kunne ikke hente lyd fra URL
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 cricketnett
4134 4134 krocket
4135 4135 -----
4136 4136 sykkelvei med egenskapen sykkel
4137 4137 sykling
4138 4138 -----
4139 4139 løvskog
4140 4140 slett data etter import
4141 4141 -----
4142 4142 slettet
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 uønsket
4147 4147 brukertype
4148 4148 destinasjon
4149 4149 omkjøring
4150 4150 -----
4151 4151 deaktivert
4152 4152 tørrdokk
4153 4153 hundeløp
4154 4154 -----
4155 4155 ned
4156 4156 slalom
4157 4157 last ned
4158 4158 drikke
4159 4159 Oppkjørsel
4160 4160 øst
4161 4161 enkel
4162 4162 Rediger GPX-spor
4163 4163 redningsmøtepunkt
4164 4164 ridning
4165 4165 evangelisk
4166 4166 partall
4167 4167 eksempler
4168 4168 -----
4169 4169 hundeposer
4170 4170 ekspert
4171 4171 false: egenskapen er slått av med vilje
4172 4172 gårdstun
4173 4173 -----
4174 4174 ferge
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 mat
4179 4179 fotgjenger
4180 4180 -----
4181 4181 gangvei med egenskapen foot
4182 4182 vadested
4183 4183 skog
4184 4184 -----
4185 4185 neste stoppunkt
4186 4186 neste segment
4187 4187 -----
4188 4188 fristil
4189 4189 -----
4190 4190 fra linje
4191 4191 -----
4192 4192 gass
4193 4193 tysk
4194 4194 isbre
4195 4195 -----
4196 4196 golfbane
4197 4197 -----
4198 4198 GPS-flagg
4199 4199 gps-punkt
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 gress
4206 4206 -----
4207 4207 grus
4208 4208 -----
4209 4209 gresk
4210 4210 grønn
4211 4211 byggeområde
4212 4212 jord
4213 4213 gymnastikk
4214 4214 halv
4215 4215 stoppepunkt
4216 4216 helse
4217 4217 -----
4218 4218 beiteområde
4219 4219 fremhevet
4220 4220 ferdselsvei
4221 4221 ferdselsvei uten veinummer
4222 4222 ferdselsvei – traktorvei
4223 4223 tur
4224 4224 -----
4225 4225 historisk
4226 4226 historisk
4227 4227 ishockey
4228 4228 -----
4229 4229 hest
4230 4230 hesteløp
4231 4231 hotell
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 vann
4236 4236 bilde
4237 4237 importerte data fra {0}
4238 4238 inaktiv
4239 4239 -----
4240 4240 uferdig
4241 4241 Linje ikke ferdig
4242 4242 indisk
4243 4243 -----
4244 4244 industri
4245 4245 indre linjesegment
4246 4246 middels
4247 4247 trafikkøy
4248 4248 italiensk
4249 4249 -----
4250 4250 japansk
4251 4251 Jehovas vitner
4252 4252 jødisk
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 avfallsdeponi
4257 4257 bruk av grunn
4258 4258 Type Bruk av Grunn {0}
4259 4259 lag
4260 4260 navn på lag inneholder +-tegn
4261 4261 venstre
4262 4262 fritid
4263 4263 fritids type {0}
4264 4264 light_vann
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 gatetun
4268 4268 last inn data fra API
4269 4269 synkron rulling
4270 4270 lav
4271 4271 luthersk
4272 4272 Mangrove
4273 4273 menneskeskapt
4274 4274 -----
4275 4275 Myrområde
4276 4276 maks. breddegrad
4277 4277 maks. lengdegrad
4278 4278 fartsgrense er brukt på gangvei
4279 4279 målemetode
4280 4280 -----
4281 4281 metodist
4282 4282 meksikansk
4283 4283 millitært
4284 4284 min. breddegrad
4285 4285 min. lengdegrad
4286 4286 -----
4287 4287 feil skrivemåte på nøkkel
4288 4288 blandingsskog
4289 4289 mormoner
4290 4290 motorsport
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 søle
4296 4296 flerbruk
4297 4297 P-hus
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 natur
4301 4301 natur-type {0}
4302 4302 natur
4303 4303 aviser
4304 4304 -----
4305 4305 nei
4306 4306 ingen beskrivelse tilgjengelig
4307 4307 ingen kombinasjon
4308 4308 -----
4309 4309 venstresving forbudt
4310 4310 høyresving forbudt
4311 4311 rett frem forbudt
4312 4312 u-sving forbudt
4313 4313 ingen
4314 4314 langrenn
4315 4315 nord
4316 4316 nordøst
4317 4317 nordvest
4318 4318 ikke slettet
4319 4319 -----
4320 4320 ikke synlig (på tjeneren)
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 begynner
4324 4324 atom
4325 4325 -----
4326 4326 oddetall
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 nedlagt bane
4331 4331 enveiskjøring-egenskap på node
4332 4332 -----
4333 4333 påbudt venstresving
4334 4334 påbudt høyresving
4335 4335 påbudt rett frem
4336 4336 -----
4337 4337 innstillinger
4338 4338 -----
4339 4339 ortodoks
4340 4340 annen bane
4341 4341 -----
4342 4342 ytre linjesegment
4343 4343 utenfor nedlastet område
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 parkeringsbillett
4347 4347 partial: de valgte objektene har forskjellige verdier, ikke gjør endringer
4348 4348 fast dekke
4349 4349 -----
4350 4350 fjelltopp
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 pinsebevegelsen
4356 4356 -----
4357 4357 foto
4358 4358 solcelle
4359 4359 brygge
4360 4360 rørgate
4361 4361 nedfart avansert
4362 4362 nedfart enkel
4363 4363 nedfart ekspert
4364 4364 nedfart friløp
4365 4365 nedfart middels
4366 4366 nedfart nybegynner
4367 4367 bane
4368 4368 -----
4369 4369 sted
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 kraft
4374 4374 presbyteriansk
4375 4375 -----
4376 4376 riksvei
4377 4377 tilkjørselsvei_riksvei
4378 4378 privat
4379 4379 planlagt
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 buss-, trikk- og togkart
4384 4384 billetter
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 steinbrudd
4389 4389 -----
4390 4390 jernbane
4391 4391 jernbanegrunn
4392 4392 jernbanebro
4393 4393 jernbane
4394 4394 jernbanepunkt
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 Sivområde
4398 4398 Oppdater liste over Porter
4399 4399 -----
4400 4400 lokal
4401 4401 regulært uttrykk
4402 4402 relasjon uten angitt type
4403 4403 fjern fra utvalg
4404 4404 erstatt utvalg
4405 4405 boligvei
4406 4406 restaurant uten navn
4407 4407 butikker
4408 4408 høyre
4409 4409 elvebredd
4410 4410 vei
4411 4411 rundkjøring
4412 4412 rute
4413 4413 rutesegment
4414 4414 -----
4415 4415 Saltmyr
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 målestokk
4419 4419 -----
4420 4420 krattskog
4421 4421 fylkesvei
4422 4422 velg sport:
4423 4423 valgt
4424 4424 utvalg
4425 4425 separat sykkelvei har kjørefelt på en sykkelvei
4426 4426 adkomstvei
4427 4427 service
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 skyting
4432 4432 butikk
4433 4433 butikk type {0}
4434 4434 Sidespor
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 skøyter
4440 4440 -----
4441 4441 ski
4442 4442 snøpark
4443 4443 fotball
4444 4444 sør
4445 4445 sørøst
4446 4446 sørvest
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 sportssenter
4451 4451 Privat sidespor
4452 4452 stadion
4453 4453 frimerke
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 bekk
4457 4457 gate
4458 4458 gatenavn inneholder ss
4459 4459 streng
4460 4460 -----
4461 4461 T-bane
4462 4462 -----
4463 4463 Overflateparkering
4464 4464 -----
4465 4465 Sumpområde
4466 4466 godter
4467 4467 svømming
4468 4468 -----
4469 4469 bordtennis
4470 4470 tamponger
4471 4471 -----
4472 4472 telefonkort
4473 4473 midlertidig
4474 4474 midlertidig ferselsveitype
4475 4475 -----
4476 4476 stasjon
4477 4477 kommunevei
4478 4478 tekst
4479 4479 -----
4480 4480 Tidevannsflate
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 Til
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 til linje
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 turisme
4490 4490 turisme type {0}
4491 4491 -----
4492 4492 leker
4493 4493 -----
4494 4494 trafikklys
4495 4495 trikk
4496 4496 -----
4497 4497 true: egenskapen er slått på med vilje
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 tyrkisk
4501 4501 vendesirkel
4502 4502 -----
4503 4503 småvei
4504 4504 ukontrollert
4505 4505 P-kjeller
4506 4506 -----
4507 4507 Uventet kolonnenummer {0}
4508 4508 unitarisk
4509 4509 ukjent
4510 4510 umerket
4511 4511 uten fast dekke
4512 4512 ikke satt
4513 4513 unset: ikke sett egenskap på valgte objekter
4514 4514 Uten egenskaper
4515 4515 Llinje uten egenskaper
4516 4516 -----
4517 4517 uvanlig kombinasjon av egenskaper
4518 4518 opp
4519 4519 bruk
4520 4520 valideringsfeil
4521 4521 gyldighetssjekk – annet
4522 4522 validerings-advarsel
4523 4523 versjon {0}
4524 4524 via node eller linje
4525 4525 synlig (på tjeneren)
4526 4526 vulkan
4527 4527 sedler
4528 4528 vann
4529 4529 vannvei
4530 4530 vannvei type {0}
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 vest
4536 4536 -----
4537 4537 dyreliv
4538 4538 vind
4539 4539 -----
4540 4540 skogsområde
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 feil ferdselsvei-egenskap på node
4544 4544 x fra
4545 4545 y fra
4546 4546 Stasjonsområde
4547 4547 ja
4548 4548 -----
4549 4549 Zoom-nivå
4550 4550 zoroastrisk
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 {0} består av:
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 {0} meter
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 {0} noder i linje {1} overstiger maksimalt antall tillatte noder, {2}
4561 4561 {0} noder til nå …
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 {0} km²
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 {0}, …
4570 4570 -----
4571m 1 -----
4572m 2 -----
4573m 3 -----
4574m 4 -----
4575m 5 -----
4576m 6 -----
4577m 7 -----
4578m 8 -----
4579m 9 -----
4580m 10 Legg til og flytt en kunstig node til en linje
4581m 10 Legg til og flytt en kunstig node til {0} linjer
4582m 11 -----
4583m 12 -----
4584m 13 -----
4585m 14 Endre egenskap på inntil {0} objekt
4586m 14 Endre egenskap på inntil {0} objekt
4587m 15 Endre {0} objekt
4588m 15 Endre {0} objekt
4589m 16 -----
4590m 17 -----
4591m 18 -----
4592m 19 -----
4593m 20 -----
4594m 21 -----
4595m 22 -----
4596m 23 -----
4597m 24 -----
4598m 25 -----
4599m 26 -----
4600m 27 -----
4601m 28 Sett inn ny node i linje.
4602m 28 Sett inn ny node i {0} linjer.
4603m 29 -----
4604m 30 Sammenslått versjon ({0} oppføring)
4605m 30 Sammenslått versjon ({0} oppføringer)
4606m 31 -----
4607m 32 Lokal versjon ({0} oppføring)
4608m 32 Lokal versjon ({0} oppføringer)
4609m 33 -----
4610m 34 -----
4611m 35 -----
4612m 36 -----
4613m 37 -----
4614m 38 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
4615m 38 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
4616m 39 -----
4617m 40 Forenkle linje (fjern {0} node)
4618m 40 Forenkle linjer (fjern {0} noder)
4619m 41 -----
4620m 42 -----
4621m 43 -----
4622m 44 -----
4623m 45 -----
4624m 46 Valgt node er ikke del av en linje.
4625m 46 Valgte noder er ikke del av en linje.
4626m 47 Valgt linje inneholder ikke valgt node.
4627m 47 Valgt linje inneholder ikke de valgte nodene.
4628m 48 -----
4629m 49 Tjenerens versjon ({0} oppføring)
4630m 49 Tjenerens versjon ({0} oppføringer)
4631m 50 Mer enn én linje bruker den valgte noden. Velg flere linjer.
4632m 50 Mer enn én linje bruker de valgte nodene. Velg flere linjer.
4633m 51 -----
4634m 52 -----
4635m 53 -----
4636m 54 -----
4637m 55 -----
4638m 56 Dette vil endre opptil {0} objekt.
4639m 56 Dette vil endre opptil {0} objekt.
4640m 57 -----
4641m 58 -----
4642m 59 Oppdaterer egenskaper på inntil {0} objekt
4643m 59 Oppdaterer egenskaper på inntil {0} objekt
4644m 60 -----
4645m 61 -----
4646m 62 -----
4647m 63 -----
4648m 64 -----
4649m 65 -----
4650m 66 et GPS spor med {0} punkt
4651m 66 et GPS spor med {0} punkt
4652m 67 flagg
4653m 67 flagg
4654m 68 node
4655m 68 noder
4656m 69 objekt
4657m 69 objekter
4658m 70 punkt
4659m 70 punkt
4660m 71 relasjon
4661m 71 relasjoner
4662m 72 -----
4663m 73 linje
4664m 73 linjer
4665m 74 -----
4666m 75 -----
4667m 76 -----
4668m 77 {0} består av {1} flagg
4669m 77 {0} består av {1} flagg
4670m 78 {0} består av {1} GPS spor
4671m 78 {0} består av {1} GPS spor
4672m 79 -----
4673m 80 -----
4674m 81 {0} medlem
4675m 81 {0} medlemmer
4676m 82 {0} node
4677m 82 {0} noder
4678m 83 -----
4679m 84 -----
4680m 85 -----
4681m 86 -----
4682m 87 {0} punkt
4683m 87 {0} punkt
4684m 88 {0} relasjon
4685m 88 {0} relasjoner
4686m 89 {0} rute,
4687m 89 {0} ruter,
4688m 90 -----
4689m 91 -----
4690m 92 -----
4691m 93 {0} linje
4692m 93 {0} linjer
4693m 94 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.