source: josm/trunk/data/nb.lang@ 3063

Last change on this file since 3063 was 3063, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 75.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # objekter
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 (Kode={0})
9 9 (Hint: Du kan endre hurtigtastene i Innstillinger.)
10 10 (Teksten har alt blitt kopiert til utklippstavlen din.)
11 11 (URL var:
12 12 (Bruk internasjonalt nummer, f.eks. +12-345-67890)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (intet objekt)
18 18 (ingen)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 – En node som er brukt av flere linjer, og en av linjene, eller
27 27 – En node som brukes av flere linjer, eller
28 28 * En node med egenskaper, eller
29 29 – En linje, og en eller flere av nodene som er brukt i flere linjer.
30 30 – En linje som har en eller flere noder, som er brukt av flere linjer, eller
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 bowling
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Ingen GPX-spor er lastet inn>
41 41 -----
42 42 <b>-name:Nan</b> – «Nan» finnes ikke innen navnet.
43 43 <b>Nansens gate</b> – «Nansens» og «gate» i nøkkel eller navn.
44 44 <b>"Nansens gate"</b> – «Nansens gate» i nøkkel eller navn.
45 45 -----
46 46 <b>child <i>uttrykk</i></b> – alle underobjekter av objektene i uttrykket
47 47 <b>foot:</b> – nøkkel «foot» med hvilken som helst verdi.
48 48 -----
49 49 <b>incomplete</b> – alle uferdige objekter
50 50 <b>modified</b> – alle endrede objekter
51 51 <b>name:Nan</b> – «Nan» finnes innen navnet.
52 52 -----
53 53 -----
54 54 <b>parent <i>uttrykk</i></b> – alle overobjekter av objektene i uttrykket
55 55 <b>selected</b> – alle objekter i utvalg
56 56 -----
57 57 -----
58 58 <b>type:</b> – type objekt (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
59 59 <b>type=*</b> -– nøkkel «type» med hvilken som helst verdi. Prøv også <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>.
60 60 <b>type=route</b> – nøkkel «type» med eksakt verdi «route».
61 61 <b>untagged</b> – alle objekter uten egenskaper
62 62 <b>user:</b>… – alle objekter redigert av angitt bruker
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <h1><a name="top">Tastatursnarveier</a></h1>
71 71 <h1>Kombinasjonstast grupper</h1>
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 <html>Det oppstod en feil under kommunikasjon med tjeneren.<br>Detaljer: {0}</html>
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å avslutte sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
93 93 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å begynne sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <html>Oppgi by, landsby eller stedsnavn.<br>Bruk nøyaktig skrivemåte som i www.cadastre.gouv.fr .</html>
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>JOSM må fjerne lokalt element med ID {0} fra datasettet.<br>Er dette OK?</html>
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 <html>Vil du virkelig markere denne saken som ferdig?<br><br>Du kan legge inn tilleggskommentar:</html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 <html>Ta et bilde av din GPS mottaker når den viser tid.<br>Vis bildet her.<br>Skriv inn tidspunktet og velg tidssone<hr></html>
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 <html>Openstreetbugs-tillegget bruker den gamle tjeneren på appspot.com.<br>En ny tjener er tilgjengelig på schokokeks.org.<br>Vil du bytte til den nye tjeneren? (Anbefalt)</html>
180 180 <html>Utvalget inneholder data fra OpenStreetBugs.<br>Dataene kan ikke lastes opp. Sjekk lag for opplasting?
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 <html>Det er {0} elementer i det lokale datasettet som<br>kan være slettet på tjeneren. Hvis du senere prøver å slette<br>eller oppdatere dem, vil tjeneren sannsynligvis rapportere om en<br>konflikt.<br><br>Trykk <strong>{1}</strong> for å sjekke status for disse elementene<br>på tjeneren.<br>Trykk <strong>{2}</strong> for å ignorere.<br></html>
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Fenne handling krever {0} individuelle<br>download-forespørsler. Ønsker du<br>å fortsette?</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>Opplasting av ubehandlede GPS-data som kortdata betraktes som skadeligt <br>Se her for å laste inn GPS spor:
198 198 -----
199 199 <html>Opplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en node, linje ellerrelasjon.<br><br>Trykk <strong>{0}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{1}</strong> for å avbryte operasjonen og fortsette å redigere.<br></html>
200 200 <html>Upplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en<br>lokal node, linje eller relasjon.<br>Konflikten er forårsaket av <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>tjeneren har versjon {2}, lokal versjon er {3}.<br><br>Trykk <strong>{4}</strong> for å synkronisere kun konfliktelementet.<br>Trykk <strong>{5}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{6}</strong> for å gå tilbake og fortsette å redigere.<br></html>
201 201 -----
202 202 -----
203 203 <html>Opplasting til tjeneren <strong>feilet</strong> fordi nåværende datasett<br>bryter en forhåndsbetingelse.<br>Feilmelding:<br>{0}</html>
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>Verdien på "source" er aktivisert ved automatisk kildeangivelse</html>
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <p>Pseudo-kombinasjonstasten ''disabled'' vil ta ut snarveien.</p>
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <u>Spesialsøk:</u>
227 227 <ikke angitt>
228 228 > bunn
229 229 > topp
230 230 A etter Avstand
231 231 A etter Tid
232 232 -----
233 233 -----
234 234 Et programtillegg som tillater at JOSM blir styrt av et annet program
235 235 Et tilleggsprogram for å vektorisere vannkant på Landsat bilder.
236 236 -----
237 237 En spesiell håntering for det franske landregisterets WMS tjener
238 238 Et eget programtillegg for fransk Cadastre wms (matrikkel) på www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Du finner betingelser for bruk her (på fransk): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>før du laster inn data med dette programtillegget.
239 239 API-krav ikke møtt
240 240 API versjon: {0}
241 241 Revet jernbane
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 Om
246 246 Om JOSM
247 247 -----
248 248 Adkomst
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 Overnatting
254 254 I følge nformasjon i tilleggsprogram, er {0} opphavsmann.
255 255 kundekort
256 256 Nøyaktighet på Douglas-Peucker linjeforenkling, målt i grader.<br>Lave verdier gir flere noder og mer nøyaktige linjer. Standard er 0.0003.
257 257 -----
258 258 Handling
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 Legg til
264 264 Legg til URL for liste over programtillegg.
265 265 Legg til node …
266 266 Tilføy egenskaper
267 267 -----
268 268 Legg inn kilde ( source=...) på element?
269 269 -----
270 270 Legg til en merknad
271 271 -----
272 272 -----
273 273 Tilføy et nytt nøkkel/verdi-sett til alle objekter
274 274 Legg til nytt lag
275 275 Legg til en node i eksisterende linje
276 276 Tilføy en ny kilde til lista.
277 277 -----
278 278 Legg til en node ved å skrive inn lengde- og breddegrad.
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Legg til informasjon om opphavsperson
285 285 -----
286 286 Legg alle inn i startutvalget. Kan være søketekst som i Google eller en URL som returnerer osm-xml
287 287 -----
288 288 Legg inn rutenett
289 289 Legg til nytt lag
290 290 Legg til node
291 291 Legg til node i linje
292 292 Legg til node i linje og lag tilknytning
293 293 -----
294 294 -----
295 295 Legg til lag for ruteplanlegger
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Noder er lagt til i alle skjæringspunkt
299 299 Interpoler adresser
300 300 Adresser
301 301 Legger inn en tester for objektmaler i hjelpemenyen til hjelp ved redigering av objektmaler (fohåndsvising av dialog). JAR-fila kan også kjøres selvstendig.
302 302 -----
303 303 -----
304 304 Tilpass WMS
305 305 Juster posisjonen på WMS-laget (kun rasterbilder)
306 306 Tilpass posisjon på valgt WMS lag
307 307 Juster tidssone og forskyvning
308 308 -----
309 309 -----
310 310 Fylkesgrense
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 Avanserte innstillinger
315 315 Taubaner og -heiser
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Flyplass
319 319 -----
320 320 Sprit og vin
321 321 Juster nodene til en sirkel
322 322 Juster nodene til en linje
323 323 Alle
324 324 Alle formater
325 325 Alle punkt og track linjervil tegnes med samme farge. Kan endres i Oppsett for Lag.
326 326 -----
327 327 Hageparseller
328 328 Legger inn markører eller Noder på gps posisjon.
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 Tillatt trafikk:
335 335 Tillat stabling av flere lag
336 336 Tillater å åpne gpx/osm filer som går utenfor aktuelt skjermbilde
337 337 Lar deg anonymisere tidsstempler og raskt slette deler av store GPX-spor.
338 338 Tillater brukeren å lage flere fargepaletter og velge blant de. Endre farger og lagre som ny palett. Benyttes for å bytte til hvit bakgrunn med passende farger for bedre synbarhet i sollys. Se dialog i JOSM innstillinger og Kart innstillinger (Rart men sant :-)
339 339 Lar deg importere forskjellige dataformater direkte i JOSM.
340 340 Tillater å justere fargen etter forskjellig gjennomsnitt hastighet.
341 341 -----
342 342 -----
343 343 -----
344 344 Fjellstue
345 345 allerede registrert en konflikt for primitiv "{0}"
346 346 Gi nytt navn på fil også
347 347 -----
348 348 -----
349 349 Fasiliteter
350 350 -----
351 351 -----
352 352 En OSM-datavalidator, som sjekker for typiske feil gjort av brukere og programmer.
353 353 En OSM data validator. Ser etter problem i data og kan fikse de mest vanlige. Stavekontroll for egenskapsnavn.
354 354 -----
355 355 Det oppsto feil i programtillegget {0}
356 356 Klarte ikke synkronisere bildene med GPX-sporet. Bruk glidebryterne for å synkronisere bildene manuelt.
357 357 En feil oppstod: {0}
358 358 Det oppstod en uventet feil som kan stamme fra programtillegget «{0}».
359 359 -----
360 360 Det oppstod en ukjent feil
361 361 Vinkel
362 362 Vinkel mellom to valgte Noder
363 363 Et programtillegg for å knytte bilder til Waypoint i en GPX fil. En koblig opprettes når 'name', 'cmt' eller 'desc' egenskapen på et waypoint stemmer med filenavnet til et bilde.
364 364 -----
365 365 Utfør endringer
366 366 Bruk Objektmal
367 367 Bruk løsninger
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 Bruk udjevning på kartvisningen for et mere glatt utseende.
372 372 -----
373 373 -----
374 374 Ta i bruk løste konflikter og lukk vinduet
375 375 Bruk valgte endringer
376 376 Bruk egenskaper i utklippstavla på alle valgte element.
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Gjennomføre?
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Arkeologisk plass
385 385 Bueskyting
386 386 -----
387 387 Område
388 388 Linje for areal er ikke lukket.
389 389 -----
390 390 Kunstsenter
391 391 Kunstverk
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 Turn
396 396 OBS: Benytt bare ekte tastaturtaster!
397 397 Attraksjon
398 398 -----
399 399 Ingen lydenhet tilgjengelig
400 400 Lydinnstillinger
401 401 Lyd-markører fra {0}
402 402 Lyd synkronisert i punkt {0}.
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 Australsk fotball
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 Opphavsmann
416 416 Opphavsperson: {0}
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Opphavsmenn
424 424 -----
425 425 -----
426 426 Autozoom:
427 427 Auto-sentrer
428 428 Automatisk forslag
429 429 Lagre LiveData automatisk
430 430 Automatisk leste kartbilder:
431 431 Minibank
432 432 Automatisk nedlasting
433 433 Korriger egenskap automatisk
434 434 Lag automatisk lydmerker fra punkt i track (heller enn egne waypoints)med navn eller beskrivelse.
435 435 Lag automatisk eget markørlag for waypoints ved åpning av GPX lag.
436 436 -----
437 437 -----
438 438 Tilgjengelig
439 439 -----
440 440 -----
441 441 B etter Avstand
442 442 B etter Tid
443 443 -----
444 444 Stellebord
445 445 Tilbake
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 Stengsel
452 452 -----
453 453 Enkel
454 454 Basseng
455 455 -----
456 456 Batterier
457 457 Slagmark
458 458 Havbukt
459 459 Strand
460 460 Fyrlykt
461 461 Benk
462 462 Drikke
463 463 -----
464 464 Sykkel
465 465 -----
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Blankt lag
471 471 Steinblokk
472 472 -----
473 473 Skipsverft
474 474 Sperresøyle
475 475 -----
476 476 Bokmerker
477 477 Tollstasjon
478 478 Botanisk navn
479 479 -----
480 480 Grenser
481 481 -----
482 482 Yttergrense for arbeidsområde
483 483 -----
484 484 -----
485 485 Bro
486 486 -----
487 487 Rivningsområde
488 488 -----
489 489 Feilrapporter
490 490 -----
491 491 Bygning
492 492 Bygninger
493 493 Støtfangergjerde
494 494 Busspor
495 495 Bussplatform
496 496 Busstasjon
497 497 Bussholdeplass
498 498 Bussluse
499 499 Slakter
500 500 C etter Avstand
501 501 C etter Tid
502 502 -----
503 503 Taubane
504 504 Feil i mellomlager format
505 505 Feil Lambert sone på mellomlager
506 506 Matrikkel
507 507 Fransk Cadastre: {0}
508 508 Feil URL for lesing av Matrikkel.
509 509 Kafé
510 510 -----
511 511 Campingplass
512 512 Kan ikke tegne utenfor verden.
513 513 Kan ikke fordoble usortert linje.
514 514 Kanal
515 515 Avbryt
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 Avbryt konfliktløsning og lukk vinduet
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 Kan ikke legge til node utenfor kartet.
525 525 -----
526 526 Kan ikke bruke uavgjort sammenslåing for egenskap
527 527 -----
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 Kan ikke laste rxtxSerial.dll fil. Trenger du support til installasjon, forsøk Globalsat hjemmeside på http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 Kan ikke flytte objekter utenfor kartet.
537 537 -----
538 538 kan ikke løse uavgjort konflikt
539 539 -----
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 Kan ikke gjøre om kommando "{0}" fordi lag "{1}" ikke lenger er tilgjengelig
544 544 Kano
545 545 Bokser
546 546 Kapasitet
547 547 -----
548 548 Lagre GPS spor
549 549 Bil
550 550 -----
551 551 Campingvognplass
552 552 Valuta
553 553 Slott
554 554 Ferist
555 555 Huleinngang
556 556 Kirkegård
557 557 Sentrer GPS nå
558 558 Sentrer LiveGPS-laget til nåværende position.
559 559 Midtstill kartbilde
560 560 Stolheis
561 561 Feriehytter
562 562 Endre egenskaper
563 563 Endre retninger?
564 564 Bytt område
565 565 -----
566 566 Skift relasjon
567 567 Endre rolle for relasjonsmedlem {0} {1}
568 568 -----
569 569 Bytt oppløsning
570 570 -----
571 571 Endre verdier?
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 Bytt tastatursnarvei manuelt.
586 586 Se etter FIXMEs
587 587 Finn notater om tegning.
588 588 Sjekk etter feil ved opptegning.
589 589 -----
590 590 Sjekk egenskabsnøkler
591 591 Sjekk egenskapsverdier.
592 592 -----
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Sjekker om linjer har identiske etterfølgende Noder.
596 596 Feil i kontrollsum:
597 597 -----
598 598 -----
599 599 Velg
600 600 Velg en farge
601 601 Velg en farge for {0}g
602 602 Velg en lisens
603 603 -----
604 604 Velg fra …
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Kirke
608 608 Kino
609 609 Storby
610 610 Bygrense
611 611 Bymur
612 612 By/sted
613 613 -----
614 614 Kommunegrense
615 615 -----
616 616 Slett
617 617 Slett rute
618 618 -----
619 619 Klikk og dra for å flytte plassering
620 620 -----
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 Klikk for å velge plassering.
632 632 -----
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 Klikk for å slette. Shift: slett linjesegment. Alt: Ikke slett ubrukte noder når linjer slettes. Ctrl: slett objekt med referanse.
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Klikk for at minimere/maksimere panelet
649 649 -----
650 650 Klikk for å fjerne plassering
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 Klippe
663 663 Klatring
664 664 Lukk
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 Steng dialog og avbryt nedlasting
669 669 Steng åpent endringsset
670 670 -----
671 671 Lukk vinduet
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Lukk dialogen og opprett et nytt punkt.
676 676 Lukk dialogen og ikke opprett et nytt punkt.
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Lukk panelet. Du kan åpne det med knappene i venstre verktøygruppe.
682 682 -----
683 683 Lukket linje
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 Nærmere forklaring
688 688 -----
689 689 Stenger åpent endringsset
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 Lukker endringssett …
694 694 Klær
695 695 Kystlinje
696 696 Kystlinjer.
697 697 Mynter
698 698 Høyskole
699 699 Farge
700 700 Farge (hex)
701 701 Fargepalett
702 702 Farge Palett
703 703 Farger
704 704 -----
705 705 Punkt og track linjer får farge etter hastighet.
706 706 Farger brukt av forskellige objekt i JOSM.
707 707 -----
708 708 Sammenføy linjer
709 709 Sammenføy flere linjer til én
710 710 Sammenføy {0} linjer
711 711 -----
712 712 Kommandoliste
713 713 Kommandoliste: {0}
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 Næringsområde
718 718 Offentlig
719 719 Kommune avgrensing: {0}
720 720 Kommunikasjon med tjener feilet
721 721 Kommunikasjon er opprettet med {0} med protocol versjon {1}
722 722 Sammenlikn
723 723 Dataelektronikk
724 724 Konfigurer
725 725 Konfigurer enhet
726 726 Indstilling på programtillegg sider
727 727 -----
728 728 Indstil tilgængelige programtillegg
729 729 Oppsett for Ruteplanlegger
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 Bekreft Remote Control handlinger
736 736 -----
737 737 Konflikt
738 738 Konfliktløsning
739 739 -----
740 740 Konflikter
741 741 Konflikter avdekkeet
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 Knytt eksisterende linje til node
748 748 Koble til gpsd-tjener og vis nåværende posisjon i LiveGPS-lag
749 749 Tilkoblet
750 750 Knyttet endenode nær annen linje
751 751 Kobler opp
752 752 Kobler til …
753 753 Feil i forbindelsen
754 754 Tilkobling mislykkes
755 755 Innstillinger for tilkobling
756 756 Innstillinger for forbindelse til OSM-tjeneren
757 757 Tilkobling mislykkes
758 758 -----
759 759 Veiarbeid
760 760 Byggeplass
761 761 -----
762 762 -----
763 763 Kontakter OSM-tjeneren …
764 764 Kobler til tjener …
765 765 Kobler til WMS-tjener …
766 766 -----
767 767 -----
768 768 Kontinent
769 769 Fortsett
770 770 Fortsett å løse
771 771 -----
772 772 Fortsett samme linje fra siste node.
773 773 Sentrer LiveGPS-laget løpende til den nåværende posisjon.
774 774 Bidrag
775 775 Minimarked
776 776 Konvertér til GPX-lag
777 777 Konverter til GPX lag med anonymisert tid
778 778 Konverter til datalag
779 779 -----
780 780 Konvertert fra: {0}
781 781 -----
782 782 Importerte koordinater:
783 783 Koordinater:
784 784 Kopier
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 Kopier valgte lokale elementer til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
789 789 Kopier valgte lokale elementer til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
790 790 Kopier valgte lokale elementer til slutten av lista over sammenslåtte elementer
791 791 Kopier valgte lokale elementer til starten av lista over sammenslåtte elementer
792 792 -----
793 793 Kopier valgte objekter til utklippstavla.
794 794 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
795 795 Kopier valgte elementer på tjeneren til starten av lista over sammenslåtte elementer
796 796 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
797 797 Kopier valgte elementer på tjeneren til slutten av lista over sammenslåtte elementer
798 798 Kopier til utklippstavlen og lukk
799 799 -----
800 800 Opphavsrett (URL)
801 801 År for opphavsrett
802 802 Jevnfør
803 803 Jevnfør bilder med GPX spor
804 804 Juster til GPX
805 805 Ingen tilgang til data fil(er):\n{0}
806 806 Kunne ikke hente bilde
807 807 -----
808 808 Kan ikke sammenføye linjer. (Kan ikke bli sammenhengende nodestreng)
809 809 Kunne ikke koble til OSM-tjeneren. Kontroller internett-tilkoblingen din.
810 810 -----
811 811 -----
812 812 Kunne ikke finne element-typen
813 813 Kunne ikke finne advarsels-niveå
814 814 -----
815 815 -----
816 816 Kan ikke laste inn programtillegg {0}. slettes fra innstillinger?
817 817 Klarte ikke lese innstillinger fra tjener.
818 818 Kunne ikke tolke Lat / Lon eller zoom. Sjekk input.
819 819 Klarte ikke lese «{0}»
820 820 -----
821 821 -----
822 822 Kunne ikke lese definisjon for surveyor : {0}
823 823 Klarte ikke å lese egenskapslista for Objektmaler: {0}
824 824 -----
825 825 -----
826 826 -----
827 827 Kunne ikke laste opp innstillinger. Årsak: {0}
828 828 -----
829 829 Kunne ikke oprette ny feilrapport. Resultat: {0}
830 830 -----
831 831 Land
832 832 Landskode
833 833 -----
834 834 -----
835 835 Kommune
836 836 Kurs
837 837 Domstol
838 838 Tildekt drikkevannskilde
839 839 Kran
840 840 Lag en sirkel
841 841 -----
842 842 Lag en sirkel fra tre valgte noder.
843 843 -----
844 844 Lag rutenett med linjer
845 845 Lag et rutenett med linjer.
846 846 Lag et nytt kart.
847 847 Oprett ny relasjon
848 848 Tegn områder
849 849 Lag audio merker på posisjon på GPS track som stemmer med tidskoden på importert WAV fil.
850 850 -----
851 851 Lag avgrensing
852 852 Lag bygninger
853 853 Opprett kopi av linje
854 854 Lag et Rutenett av linjer
855 855 Oprett feilrapport
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 Lag ny node.
860 860 Skap ny relasjon i lag "{0}"
861 861 Opprett markører uten lyd når GPX-data leses.
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 Del opp lang bygning i separate hus.
870 870 Lag og håntere addressenoder og bygninger i den Tsjekkiske Republikk
871 871 -----
872 872 Bygger opp hovedskjermbilde
873 873 Kredittkort
874 874 -----
875 875 Cricketnett
876 876 Betingelser
877 877 Krocket
878 878 Kryssende sykkelvei
879 879 Kryssende ridevei
880 880 Fotgjengerfelt
881 881 Betjent fotgjengerfelt
882 882 -----
883 883 Type fotgjengerfelt
884 884 -----
885 885 Kryssende veier
886 886 Kryssende linjer.
887 887 Kjøkken
888 888 Aktuelt utvalg
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Nåværende verdi er standard.
893 893 -----
894 894 Selvvalgt WMS-adresse
895 895 Tilpass farge
896 896 Tilpass linjetegning
897 897 Tilpass element i verktøylinja
898 898 Skjæring
899 899 Halvbommer
900 900 -----
901 901 Sykling
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Demning
906 906 Datalag {0}
907 907 Format på Data logg
908 908 Beskrivelse av datakilde. Standard: Landsat.
909 909 Datakilder
910 910 Data-validator
911 911 Data med feil. Last opp uansett?
912 912 Database er tatt ned for vedlikehold
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 Bankkort
917 917 -----
918 918 Desimalgrader
919 919 -----
920 920 Zoom ut
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Standard
925 925 Standard (automatisk valgt)
926 926 Standardverdien er i øyeblikket ukjent (indstillingen har ikke vært i brug enda)
927 927 Standardverdien er «{0}».
928 928 -----
929 929 -----
930 930 Grader, minutter, sekunder
931 931 Slett
932 932 -----
933 933 Slettemodus
934 934 DSlett egenskaper
935 935 Slette indre linjer som ikke er del av multipolygon (relasjoner)
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Slett fra relasjon
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Slett noder eller linjer.
945 945 -----
946 946 -----
947 947 -----
948 948 -----
949 949 Slett valgte objekter.
950 950 -----
951 951 Fjern den valgte nøkkel i alle objekt
952 952 -----
953 953 Slet valgt relasjon
954 954 Fjern valgte palett fra lista.
955 955 Slett den valgte kilden fra lista.
956 956 -----
957 957 Slett overflødige noder fra en linje.
958 958 -----
959 959 -----
960 960 Slettestatus:
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Slettede eller flyttede objekter
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Trosretniing
967 967 Tannlege
968 968 Beskriv problemet nøyaktig
969 969 Beskrivelse
970 970 Beskrivelse: {0}
971 971 -----
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 Fant ikke noe objekt med ID {0} i dette datasettet
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Vanskelighetsgrad
980 980 Dilution of Position (rød = bra, green = dårlig (hvis noen)
981 981 Retning
982 982 Retningsindex '{0}' ble ikke funnet
983 983 Retning for søk etter land
984 984 Retning for søk etter land. Standard: øst.
985 985 Deaktiver
986 986 Slå av Data logg hvis avstand er mindre enn
987 987 Slå av Data logg når fart kommer under
988 988 -----
989 989 Fjern programtillegg
990 990 -----
991 991 Forkast og avslutt
992 992 Reseptlevering
993 993 -----
994 994 Visningsinnstillinger
995 995 -----
996 996 Vis et bevegelig icon som viser hvor på GPS track du er når lyde er innspilt.
997 997 Vis koordinater som
998 998 -----
999 999 Vis koordinatfestet bilde som bakgrunn i JOSM (WMS-tjenere, Yahoo, …).
1000 1000 -----
1001 1001 Vis historikk for OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1002 1002 Vis live lydspor.
1003 1003 Vis foto uten geotag posisjon
1004 1004 Vis objektinformasjon om OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1005 1005 Vis lyd-menyen.
1006 1006 Om programmet
1007 1007 -----
1008 1008 Vis historikk på alle valgte objekt.
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 Vis tema i OpenStreetBugs
1013 1013 Viser rutene i slippy map i JOSM. Kan laste kartbilder fra slippy map som bakgrunn og bestille oppdatering.
1014 1014 Viser bakgrunnsbildet i et åpent lag
1015 1015 Jevn fordeling av noder
1016 1016 Fordel valgte noder med lik avstand etter en linje.
1017 1017 Nedlagt jernbane
1018 1018 -----
1019 1019 Ikke bruk endringer
1020 1020 -----
1021 1021 Tegn ikke piler uten at det er minst denne avstand fra forrige punkt.
1022 1022 Tegn ikke linjer mellem punkt i dette laget.
1023 1023 Ikke behov for å bytte modus. (Potlatch-metode)
1024 1024 -----
1025 1025 Ikke gjør noe
1026 1026 -----
1027 1027 Vil du tillate dette?
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Byggevare
1031 1031 Tørrdokk
1032 1032 Lege
1033 1033 Hundeløp
1034 1034 -----
1035 1035 Ned
1036 1036 Last ned
1037 1037 -----
1038 1038 Laster ned data
1039 1039 Last ned GPS punkt fra Globalsat dg100 data logger direkte til JOSM
1040 1040 Last ned bilder fra fransk Cadastre WMS
1041 1041 Last ned sted
1042 1042 Last ned medlemmer
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 Last ned programtillegg
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 Last ned URL
1050 1050 Last ned WMS kartutsnitt fra {0}
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 Områdets størrelse OK, størrelsen vil sannsynligvis aksepteres av tjener
1056 1056 Området er for stort; vil sandsynligvis bli avvist av tjener
1057 1057 Last ned som nytt lag
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 Last ned data
1063 1063 Last ned alle som rå GPS-filer. Kan være x1,y1,x2,y2. en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1064 1064 Last ned alle. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1065 1065 Last ned alt innenfor:
1066 1066 Last ned fra OSM langs dette spor
1067 1067 Last ned fra OSM …
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 Last ned kartdata fra OSM-tjeneren.
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 Last ned medlemer av relasjon
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 Last ned områdeavgrensing
1089 1089 Last ned områdeavgrensing som rå gps
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 Last ned området i URL (with lat=x&lon=y&zoom=z)
1096 1096 -----
1097 1097 Last ned synlige kartbilder
1098 1098 Last ned {0} av {1} ({2} gjenstår)
1099 1099 Laster ned GPX-data
1100 1100 Nedlaster:
1101 1101 Laster ned GPS-data
1102 1102 Laster ned OSM-data …
1103 1103 Laster ned programtillegg {0} …
1104 1104 Laster ned "Dagens melding"
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 Laster ned data
1110 1110 -----
1111 1111 Laster ned historikk …
1112 1112 Laster ned bildefil …
1113 1113 Laster ned åpne endringsset
1114 1114 -----
1115 1115 Laster ned punkt {0} til {1}...
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 Laster ned {0}
1120 1120 T-krokheis
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 Dra og slipp avspillingsmarkør der du vil avspilling skal starte; Shift+slipp synkroniserer audio i dette punktet.
1124 1124 Drenering
1125 1125 Tegn
1126 1126 Tegn retningspiler.
1127 1127 -----
1128 1128 Trekk et rektangel rundt data lastet ned fra WMS-tjener.
1129 1129 Trekk ut et fritt valgt rektangel og slipp museknappen.
1130 1130 Tegn omfang af nedlastede data
1131 1131 Vis grenser for nedlatede data.
1132 1132 Tegn retningspiler på linjer mellom GPS-punkt.
1133 1133 Tegn retningspiler på linjestykker.
1134 1134 Tegn inaktive lag i annen farge
1135 1135 Tegn store GPS-punkt.
1136 1136 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1137 1137 Tegn linjer mellem punkter i dette laget.
1138 1138 Tegn linjer mellom GPS-punkt
1139 1139 Trekk linjer mellom GPS-punkt.
1140 1140 Tegn noder
1141 1141 Tegn elastisk hjelpelinje
1142 1142 Tegn segment-nummer
1143 1143 Tegn omrisset av data hentet fra tjeneren.
1144 1144 Tegn retningspiler ved hjelp av tabellopslag i stedet for kompleks matematik.
1145 1145 Tegn inaktive datalag i en annen farge.
1146 1146 Tegn nummer for linjesegmenter i hver linje.
1147 1147 Tegn virtuelle noder i utvalg-tilstand
1148 1148 Tegn virtuelle noder i utvalget for lettere å endre linjer.
1149 1149 Drikkevann
1150 1150 -----
1151 1151 Slett eksisterende sti
1152 1152 Renseri
1153 1153 Kopier til {0} noder
1154 1154 Fordoble
1155 1155 -----
1156 1156 Fordoble linje
1157 1157 Dupliser linjer med parallell avstand
1158 1158 Dupliser hurtigtast for knappen «{0}» – knappen blir ignorert.
1159 1159 Dupliser noder som er med i flere linjer.
1160 1160 Fordoble valgte linjer.
1161 1161 Fordoble utvalget ved å kopiere og umiddelbart lime inn.
1162 1162 -----
1163 1163 Dobbelt-Noder
1164 1164 Doble linjenoder
1165 1165 Doble linjenoder.
1166 1166 -----
1167 1167 E-post
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 Last enkelt ned data langs strekninger av sammenknyttede veier.
1172 1172 Endre
1173 1173 Rediger bowling
1174 1174 Rediger adresseinformasjon
1175 1175 Rediger interpolasjon
1176 1176 Rediger fylkesgrense
1177 1177 -----
1178 1178 Rediger sprit og vin
1179 1179 Rediger hageparseller
1180 1180 Rediger fjellstue
1181 1181 Rediger arkeologisk plass
1182 1182 Rediger bueskyting
1183 1183 Rediger kunstsenter
1184 1184 Rediger kunstverk
1185 1185 Rediger turn
1186 1186 Rediger attraksjon
1187 1187 Rediger australsk fotball
1188 1188 Rediger minibank
1189 1189 Rediger stellebord
1190 1190 Rediger baker
1191 1191 Rediger bank
1192 1192 Rediger bar
1193 1193 Rediger baseball
1194 1194 Rediger basseng
1195 1195 Rediger basketball
1196 1196 Rediger slagmark
1197 1197 Rediger havbukt
1198 1198 Rediger strand
1199 1199 Rediger fyrlykt
1200 1200 Rediger drikke
1201 1201 Rediger sykkelparkering
1202 1202 Rediger sykkelutleie
1203 1203 Rediger sykkelbutikk
1204 1204 Rediger Biergarten
1205 1205 Rediger skipsverft
1206 1206 Rediger sperresøyle
1207 1207 -----
1208 1208 Rediger tollstasjon
1209 1209 Rediger boule
1210 1210 -----
1211 1211 Rediger bowls
1212 1212 Rediger bro
1213 1213 Rediger ridevei
1214 1214 Rediger rivningsområde
1215 1215 Rediger støtfangergjerde
1216 1216 Rediger busspor
1217 1217 Rediger bussplattform
1218 1218 Rediger busstasjon
1219 1219 Rediger bussholdeplass
1220 1220 Rediger slakter
1221 1221 Rediger taubane
1222 1222 Rediger kafé
1223 1223 Rediger campingplass
1224 1224 Rediger kanal
1225 1225 Rediger kano
1226 1226 Rediger bilutleie
1227 1227 Rediger verksted
1228 1228 Rediger bildeling
1229 1229 Rediger bilforretning
1230 1230 Rediger bilvask
1231 1231 Rediger campingvognplass
1232 1232 Rediger slott
1233 1233 Rediger ferist
1234 1234 Rediger huleinngang
1235 1235 Rediger kirkegård
1236 1236 Rediger stolheis
1237 1237 Rediger feriehytter
1238 1238 -----
1239 1239 Rediger kino
1240 1240 Rediger storby
1241 1241 Rediger bygrenseskilt
1242 1242 Rediger kommunegrense
1243 1243 Rediger klippe
1244 1244 Rediger klatring
1245 1245 Rediger kystlinje
1246 1246 Rediger høyskole
1247 1247 Rediger næringsområde
1248 1248 Rediger offentlig
1249 1249 Rediger dataelektronikk
1250 1250 Rediger byggeplass
1251 1251 Rediger kontinent
1252 1252 Rediger Minimarked
1253 1253 Rediger land
1254 1254 Rediger kommune
1255 1255 Rediger domstol
1256 1256 Rediger tildekt drikkevannskilde
1257 1257 Rediger kran
1258 1258 Rediger cricket
1259 1259 Rediger cricketnett
1260 1260 Rediger krocket
1261 1261 Rediger fotgjengerfelt
1262 1262 Rediger sykkelvei
1263 1263 Rediger sykling
1264 1264 Rediger demning
1265 1265 Rediger tannlege
1266 1266 Rediger nedlagt jernbane
1267 1267 -----
1268 1268 Rediger byggevare
1269 1269 Rediger tørrdokk
1270 1270 Rediger lege
1271 1271 Rediger hundeløp
1272 1272 Rediger T-krokheis
1273 1273 Rediger drenering
1274 1274 Rediger drikkevann
1275 1275 Rediger renseri
1276 1276 Rediger elektronikk
1277 1277 Rediger ambassade
1278 1278 Rediger redningsmøtepunkt
1279 1279 Rediger inngang
1280 1280 Rediger ridning
1281 1281 Rediger åkerland
1282 1282 Rediger gårdstun
1283 1283 Rediger gatekjøkken
1284 1284 Rediger fjell
1285 1285 Rediger fergerute
1286 1286 Rediger fergeleie
1287 1287 -----
1288 1288 Rediger brannstasjon
1289 1289 Rediger fiskeplass
1290 1290 Rediger trapper
1291 1291 Rediger blomster
1292 1292 Rediger amerikansk fotball
1293 1293 Rediger gangvei
1294 1294 Rediger vadested
1295 1295 Rediger skog
1296 1296 Rediger fontene
1297 1297 Rediger bensinstasjon
1298 1298 Rediger møbler
1299 1299 Rediger hage
1300 1300 Rediger hagesenter
1301 1301 Rediger gassbeholder
1302 1302 Rediger port
1303 1303 Rediger isbre
1304 1304 Rediger golf
1305 1305 Rediger golfbane
1306 1306 Rediger gondolbane
1307 1307 Rediger gress
1308 1308 Rediger gravlund
1309 1309 Rediger byggeområde
1310 1310 Rediger gjestehus
1311 1311 Rediger gymnastikk
1312 1312 Rediger frisør
1313 1313 Rediger jernbanestopp
1314 1314 Rediger grend
1315 1315 Rediger gjerdestengsel
1316 1316 Rediger jernvarehandel
1317 1317 Rediger beite
1318 1318 -----
1319 1319 Rediger hifi
1320 1320 Rediger vei under bygging
1321 1321 Rediger ishockey
1322 1322 Rediger hesteløp
1323 1323 Rediger sykehus
1324 1324 Rediger ungdomsherberge
1325 1325 Rediger hotell
1326 1326 Rediger jaktpost
1327 1327 Rediger industriområde
1328 1328 Rediger øy
1329 1329 -----
1330 1330 Rediger URL for liste over programtillegg.
1331 1331 Rediger kryss
1332 1332 Rediger barnehage
1333 1333 Rediger kiosk
1334 1334 Rediger fotgjengerport
1335 1335 Rediger land
1336 1336 Rediger avfallsdeponi
1337 1337 Rediger vaskeri
1338 1338 Rediger bibliotek
1339 1339 Rediger veibom
1340 1340 Rediger bybane
1341 1341 Rediger fyrtårn
1342 1342 Rediger gatetun
1343 1343 Rediger lokalitet
1344 1344 Rediger marina
1345 1345 Rediger eng
1346 1346 Rediger minneplatte
1347 1347 Rediger millitært
1348 1348 Rediger minigolf
1349 1349 Rediger valutaveksling
1350 1350 Rediger Monorail
1351 1351 Rediger monument
1352 1352 Rediger motell
1353 1353 Rediger motorsport
1354 1354 Rediger motorvei
1355 1355 Rediger motorveikryss
1356 1356 rediger av-/påkjørsel for motorvei
1357 1357 Rediger fjellpass
1358 1358 Rediger gjørme
1359 1359 Rediger flerbruk
1360 1360 Rediger multipolygon
1361 1361 Rediger museum
1362 1362 Rediger smal jernbane
1363 1363 Rediger landegrense
1364 1364 Rediger nasjonalparkgrense
1365 1365 Rediger naturreservat
1366 1366 Rediger nattklubb
1367 1367 Rediger optiker
1368 1368 Rediger økologisk
1369 1369 Rediger friluftsutstyr
1370 1370 -----
1371 1371 Rediger park
1372 1372 Rediger parkering
1373 1373 Rediger parkeringsvei
1374 1374 -----
1375 1375 Rediger sti
1376 1376 Rediger fjelltopp
1377 1377 Rediger gågate
1378 1378 Rediger pelota
1379 1379 Rediger apotek
1380 1380 Rediger piknik-sted
1381 1381 Rediger brygge
1382 1382 Rediger rørledning
1383 1383 Rediger bane
1384 1384 Rediger tilbedelsessted
1385 1385 Rediger lekeplass
1386 1386 Rediger politi
1387 1387 Rediger politisk grense
1388 1388 Rediger postkontor
1389 1389 Rediger kraftverk
1390 1390 Rediger kraftlinje
1391 1391 Rediger kraftstasjon
1392 1392 Rediger transformatorstasjon
1393 1393 Rediger kraftmast
1394 1394 Rediger fredet bane
1395 1395 Rediger av-/påkjørsel for riksvei
1396 1396 Rediger riksvei
1397 1397 Rediger fengsel
1398 1398 Rediger pub
1399 1399 Rediger offentlig bygning
1400 1400 Rediger steinbrudd
1401 1401 Rediger racerbane
1402 1402 Rediger racquet
1403 1403 Rediger jernbane
1404 1404 Rediger jernbanegrunn
1405 1405 Rediger jernbaneplattform
1406 1406 Rediger friluftsområde
1407 1407 Rediger returstasjon
1408 1408 Rediger region (fylke)
1409 1409 Rediger drikkevannskilde
1410 1410 Rediger boligområde
1411 1411 Rediger boligfeltvei
1412 1412 Rediger restaurant
1413 1413 Rediger forretninger
1414 1414 Rediger elv
1415 1415 Rediger elvebredd
1416 1416 Rediger restriksjioner
1417 1417 Rediger vei av ukjent type
1418 1418 Rediger rute
1419 1419 -----
1420 1420 Rediger rugby
1421 1421 Rediger ruiner
1422 1422 -----
1423 1423 Rediger sortiport
1424 1424 Rediger skole
1425 1425 Rediger steinur
1426 1426 Rediger krattskog
1427 1427 Rediger fylkesvei e.l.
1428 1428 Rediger Serviceområde
1429 1429 Rediger oppkjørsel
1430 1430 Rediger ly for natten
1431 1431 Rediger sko
1432 1432 Rediger skyting
1433 1433 Rediger snarveier
1434 1434 Rediger skateboard
1435 1435 Rediger skøyter
1436 1436 Rediger ski
1437 1437 Rediger båtslipp
1438 1438 Rediger fotball
1439 1439 Rediger pigghinder
1440 1440 Rediger sportssenter
1441 1441 Rediger sport
1442 1442 Rediger vannkilde
1443 1443 Rediger stadion
1444 1444 Rediger delstat/provins
1445 1445 Rediger kontor
1446 1446 Rediger gjerdetrapp
1447 1447 Rediger bekk
1448 1448 Rediger forstad/bydel
1449 1449 Rediger T-bane
1450 1450 Rediger T-baneinngang
1451 1451 Rediger supermarked
1452 1452 Rediger overvåkingskamera
1453 1453 Rediger trigonometrisk punkt
1454 1454 Rediger svømming
1455 1455 Rediger bordtennis
1456 1456 Rediger taxi-stasjon
1457 1457 -----
1458 1458 Rediger telefon
1459 1459 Rediger tennis
1460 1460 -----
1461 1461 -----
1462 1462 Rediger kommunal vei
1463 1463 Rediger teater
1464 1464 Rediger temapark
1465 1465 Rediger bomstasjon
1466 1466 Rediger tårn
1467 1467 Rediger by
1468 1468 Rediger rådhus
1469 1469 Rediger leker
1470 1470 Rediger traktorvei
1471 1471 -----
1472 1472 Rediger trikk
1473 1473 Rediger trikkestopp
1474 1474 -----
1475 1475 Rediger tre
1476 1476 Rediger stamvei
1477 1477 Rediger av-/påkjørsel for stamvei
1478 1478 Rediger tunnel
1479 1479 Rediger svingeforbud
1480 1480 -----
1481 1481 Rediger småvei
1482 1482 Rediger universitet
1483 1483 Rediger automat
1484 1484 Rediger veterinær
1485 1485 Rediger video
1486 1486 Rediger utsiktspunkt
1487 1487 Rediger landsby
1488 1488 Rediger friområde
1489 1489 Rediger vingård
1490 1490 Rediger vulkan
1491 1491 -----
1492 1492 Rediger kloakkrenseanlegg
1493 1493 Rediger vann
1494 1494 Rediger badepark
1495 1495 Rediger vanntårn
1496 1496 Rediger foss
1497 1497 Rediger kors i veikant
1498 1498 Rediger veialter
1499 1499 Rediger terskeldam
1500 1500 Rediger våtmarksområde
1501 1501 Rediger vindmølle
1502 1502 Rediger skogsområde
1503 1503 Rediger fabrikk
1504 1504 Rediger zoologisk hage
1505 1505 -----
1506 1506 Rediger ny relasjon i lag "{0}"
1507 1507 Rediger relasjon
1508 1508 Rediger relasjon #{0} i lag "{1}"
1509 1509 Rediger relasjoner
1510 1510 Rediger egenskaper
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 -----
1516 1516 -----
1517 1517 Rediger valgt kilde.
1518 1518 Rett verdien for den valgte nøkkel for alle objekter
1519 1519 Rediger: {0}
1520 1520 Rediger GPX
1521 1521 -----
1522 1522 Elektronisk lommebok eller betalingskort
1523 1523 Elektronikk
1524 1524 Element type {0} kan brukes.
1525 1525 Høyde
1526 1526 Øy
1527 1527 Ambassade
1528 1528 Redningsmøtepunkt
1529 1529 Nødtelefon
1530 1530 Tomt dokument
1531 1531 Tomme linjer
1532 1532 Aktiviser automatisk mellomlager.
1533 1533 Benytt innebygd standardverdier
1534 1534 -----
1535 1535 -----
1536 1536 -----
1537 1537 -----
1538 1538 Gi inn Lat/Lon for posisjon du vil gå til
1539 1539 -----
1540 1540 Oppgi URL for nedlasting:
1541 1541 -----
1542 1542 Gi meny navn og WMS URL
1543 1543 Gi en ny nøkkel med verdi
1544 1544 -----
1545 1545 Gi et stednavn å søke etter:
1546 1546 -----
1547 1547 -----
1548 1548 -----
1549 1549 -----
1550 1550 -----
1551 1551 -----
1552 1552 -----
1553 1553 -----
1554 1554 -----
1555 1555 -----
1556 1556 -----
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 Angi koordinatene for den nye noden.
1560 1560 -----
1561 1561 Legg inn verdier for alle konflikter.
1562 1562 Gi verdier for vekting
1563 1563 Skriv inn din merknad
1564 1564 Inngang
1565 1565 Ridning
1566 1566 Feil
1567 1567 Feil ved oppretting av mappe for mellomlager: {0}
1568 1568 Feil ved sletting av data.
1569 1569 Feil ved visning av URL
1570 1570 Feil ved oppstart af test {0}:\n {1}
1571 1571 Feil ved lasting av fil
1572 1572 -----
1573 1573 -----
1574 1574 Feil i fil {0}
1575 1575 Feil ved lesing av {0}:
1576 1576 Feil ved innlesing {0}: {1}
1577 1577 Feil med avspilling av lyd
1578 1578 feil under eksport av {0}: {1}
1579 1579 Det oppsto feil i eksport av {0}:\n{1}
1580 1580 Feil ved lesing av fil i mappa {0}\n
1581 1581 Feil ved tolking av forskyvning.\nForventet format: {0}
1582 1582 Feil ved tolking av dato.\nSjekk format
1583 1583 Feil ved tolking av tidssone.\nForventet format: {0}
1584 1584 Feil oppsto ved sending av {0}
1585 1585 Feil under opplastingen
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 -----
1589 1589 -----
1590 1590 -----
1591 1591 Feil: {0}
1592 1592 Feilmeldinger
1593 1593 Feil under nedlasting
1594 1594 -----
1595 1595 -----
1596 1596 -----
1597 1597 Heltall
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 Det oppsto en feil
1601 1601 Avslutt
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 Avslutt programmet.
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 -----
1609 1609 Separate waypoints med tid estimert fra posisjon i track.
1610 1610 Separate waypoints med gyldig tidskode.
1611 1611 Eksporter GPX fil
1612 1612 Eksporter og lagre
1613 1613 -----
1614 1614 Innstillinger for eksport
1615 1615 Eksporter dataene til GPX-fil.
1616 1616 Eksporter til GPX …
1617 1617 Hent ut SVG-ViewBox …
1618 1618 Hent ut beste avgrensing …
1619 1619 Hent bygningers avtrykk på bakken
1620 1620 Hent kommunens grenser
1621 1621 Leser GPS posisjoner fra EXIF
1622 1622 Trekk ut
1623 1623 Trekk ut linje
1624 1624 FIXMEs
1625 1625 Demp bakgrunn:
1626 1626 -----
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 -----
1632 1632 -----
1633 1633 -----
1634 1634 Klarte ikke åpne tilkobling til API {0}
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 Klarte ikke sette gjeldende versjon. Gjeldende versjon {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
1643 1643 -----
1644 1644 Klarte ikke sette referanse. Referanse-ID {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 Åkerland
1649 1649 Gårdstun
1650 1650 Gatekjøkken
1651 1651 Hurtig opptegning (ser uryddig ut)
1652 1652 Rask avspilling multiplikator
1653 1653 Raskeste
1654 1654 -----
1655 1655 Gebyr
1656 1656 Fjell
1657 1657 Gjerde
1658 1658 Fergerute
1659 1659 Fergeleie
1660 1660 -----
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 -----
1666 1666 Fil
1667 1667 Fila «{0}» finnes ikke
1668 1668 -----
1669 1669 Feil Fil Format
1670 1670 Fila «{0}» finnes ikke
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 Filen finnes. Vil du overskrive filen?
1674 1674 Filen {0} finnes allerede. Vil du skrive over den?
1675 1675 Fila {0} er lastet inn under navnet «{1}»
1676 1676 Fil: {0}
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 Avslutt tegning.
1683 1683 -----
1684 1684 Brannstasjon
1685 1685 Firefox-programfil
1686 1686 Fant ikke Firefox. Oppgi Firefox-programmet i siden for Kartinnstillinger.
1687 1687 Bålplass
1688 1688 Fiskeplass
1689 1689 Korriger
1690 1690 Korriger egenskaper
1691 1691 Reparer relasjoner
1692 1692 Reparer konflikter i egenskaper.
1693 1693 Korriger valgte feilmeldinger.
1694 1694 Fast størrelse (fra 25 til 1000 meter)
1695 1695 Fast kvadrat størrelse (standard er 100m)
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 Blomster
1699 1699 Tøm bildehurtiglager
1700 1700 -----
1701 1701 Mat og drikke
1702 1702 Til fots
1703 1703 Amerikansk fotball
1704 1704 -----
1705 1705 Tvunget tegning av linjer dersom importerte data er uten linje informasjon.
1706 1706 Tegn linjer selv om ingen segmenter ble importert.
1707 1707 Vadested
1708 1708 Skog
1709 1709 Formatfeil:
1710 1710 Lag et rutenett med linjer basert på to eksisterende som har forskjellige noder unntatt en felles
1711 1711 Forover/bakover tid (sekunder)
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 Fant tom fil i mappa {0}\n
1715 1715 Fant {0} treff
1716 1716 Fontene
1717 1717 Lås
1718 1718 Lås gjeldende liste over sammenslåtte elementer
1719 1719 Fransk cadastre WMS
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 Bensinstasjon
1725 1725 Bensinstasjon
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 Fullskjermvisning
1729 1729 -----
1730 1730 Møbler
1731 1731 GPS-punkter
1732 1732 -----
1733 1733 beskrivelse av sporloggen
1734 1734 GPX filer
1735 1735 GPX Filer (*.gpx *.gpx.gz)
1736 1736 GPX sporet har ikke tidskoder
1737 1737 GPX-spor:
1738 1738 GPX opplastingen var vellykket
1739 1739 Hage
1740 1740 Hagesenter
1741 1741 Gassbeholder
1742 1742 Port
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 Geotaggede bilder
1749 1749 Be om ny cookie (Internett sesjon nedkobling)
1750 1750 -----
1751 1751 Isbre
1752 1752 -----
1753 1753 Globalsat-import
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 Golfbane
1761 1761 Gondolbane
1762 1762 Varer
1763 1763 Gps tidspunkt (lest i bildet ovenfor):
1764 1764 -----
1765 1765 Hent mindre bilder (høyere kvalitet men minnekrevende)
1766 1766 -----
1767 1767 Gress
1768 1768 Gravlund
1769 1769 Byggeområde
1770 1770 Rutenett
1771 1771 Rutenett lag:
1772 1772 Utseende på rutenettet
1773 1773 Posisjon på rutenettet
1774 1774 Rotasjon på rutenettet
1775 1775 -----
1776 1776 Gruppe
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 Gjestehus
1783 1783 -----
1784 1784 Gymnastikk
1785 1785 Frisør
1786 1786 Grend
1787 1787 Gjerdestengsel
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 Jernvarehandel
1791 1791 Header inneholder flere verdier og kan ikke kobles til enkelt streng
1792 1792 Helse
1793 1793 Beite
1794 1794 Tung last (hgv)
1795 1795 Hekk
1796 1796 Høyde
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 Hjelp
1800 1800 Hjelp: {0}
1801 1801 For vektorisering av WMS bilder.
1802 1802 Skjul
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 Høyseste nummer
1807 1807 Fremhev
1808 1808 Type ferdselsvei
1809 1809 -----
1810 1810 Tursti
1811 1811 Historiske steder
1812 1812 Historikk
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette gjeldende element.
1817 1817 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette referanseelement.
1818 1818 Ishockey
1819 1819 Hjemmeside
1820 1820 Hest
1821 1821 Hesteløp
1822 1822 Sykehus
1823 1823 -----
1824 1824 Ungdomsherberge
1825 1825 Hotell
1826 1826 Snarvei til hurtigtaster
1827 1827 Husnavn
1828 1828 Husnummer
1829 1829 -----
1830 1830 Jaktpost
1831 1831 Jeg er i tidssonen:
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 Hvis angitt, gå til standardinnstillinger i stedet for å lese dem inn.
1842 1842 Ignorer
1843 1843 Ignorer valgte feilmeldinger neste gang.
1844 1844 -----
1845 1845 Ignorer hele gruppen eller enkelte element?
1846 1846 -----
1847 1847 Ignorerer element
1848 1848 -----
1849 1849 Overser feilutformet URL: «{0}»
1850 1850 Overser feilutformet fil-URL: «{0}»
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 Ugyldig uttrykk «{0}»
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 Ulovlig objekt med id=0
1866 1866 -----
1867 1867 Ugyldig regulært uttrykk «{0}»
1868 1868 Ulovlige kombinasjoner Egenskap / Verdi
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «OsmPrimitiveType» – leste «{1}»
1878 1878 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «boolean» – leste «{1}»
1879 1879 -----
1880 1880 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» (>= 0) – leste «{1}»
1881 1881 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» – leste «{1}»
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 Bildefiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 Importer
1893 1893 Importer lyd
1894 1894 Import Data fra Globalsat Datalogger DG100 til GPX lag.
1895 1895 Importer bilder
1896 1896 -----
1897 1897 Importer spor fra GPX lag
1898 1898 Importerte bilder
1899 1899 Importerer data fra DG100 …
1900 1900 Importerer data fra enhet
1901 1901 Importerer tema fra OpenStreetBugs
1902 1902 Stigning
1903 1903 Sterk stigning
1904 1904 Ufullstendig <member>-spesifikasjon med ref=0
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 Zoom inn
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 Industriområde
1911 1911 -----
1912 1912 Informasjon om element
1913 1913 Informasjon
1914 1914 Informasjonstavle
1915 1915 Turistinformasjon
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Klargjør
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 Interpolasjon
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 Ugyldig bzip2-fil
1931 1931 Ugyldig dato
1932 1932 -----
1933 1933 Ugyldig forskyvning
1934 1934 Ulovlig egenskapsnøkkel
1935 1935 Ugyldig stavekontroll linje: {0}
1936 1936 Ugyldig egenskapskontroll-linje – {0}: {1}
1937 1937 Ugyldig tidssone
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Ulovlig mellomrom i Nøkkel
1941 1941 -----
1942 1942 Inverter originale svart/hvitt farger (og alle grå imellom). Nyttig for tekst på mørk bakgrunn.
1943 1943 Er ikke vektorisert
1944 1944 Er vektorisert
1945 1945 Øy
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 Objekt
1949 1949 fant ikke {0} i liste
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 JOSM tilleggsprogram for Egenskaper
1954 1954 -----
1955 1955 JOSM avsluttes for at endringen skal tre i kraft.
1956 1956 JOSM versjon {0} er nødvendig for programtillegg {1}.
1957 1957 JPEG-bilder (*.jpg)
1958 1958 Java OpenStreetMap kartredigering
1959 1959 Java versjon {0}
1960 1960 Funksjon Slå sammen Areal
1961 1961 Slå sammen arealer: fjern korte linjer
1962 1962 Sammenføy node og linje
1963 1963 Inkluder node i linje
1964 1964 Inkluder node i nærmeste linjesegment
1965 1965 Slå sammen områder med overlapp
1966 1966 Slo sammen overlappende områder
1967 1967 Slo sammen områder som overlappet seg selv
1968 1968 Slår sammen områder med overlapp
1969 1969 Gå til Posisjon
1970 1970 Gå dit
1971 1971 Gå til posisjon
1972 1972 Kryss
1973 1973 -----
1974 1974 Behold en klone av den lokale versjonen
1975 1975 Behold sikkerhetskopier
1976 1976 Behold lokale koordinater
1977 1977 Behold lokal slettestatus
1978 1978 Behold lokal synlighetsstatus
1979 1979 -----
1980 1980 Behold programtillegg
1981 1981 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra det lokale datasettet
1982 1982 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra tjenerens datasettet
1983 1983 Behold tjenerens koordinater
1984 1984 Behold tjenerens slettestatus
1985 1985 Behold tjenerens synlighetsstatus
1986 1986 -----
1987 1987 Nøkkel
1988 1988 Nøkkel «{0}» er ugyldig.
1989 1989 Nøkkel «{0}» finnes ikke i objektmalene
1990 1990 Nøkkel kan ikke være tom når egenskap-operatoren brukes. Bruk: nøkkel=verdi
1991 1991 Tast:
1992 1992 Tastatursnarveier
1993 1993 Stikkord
1994 1994 Barnehage
1995 1995 -----
1996 1996 Fotgjengerport
1997 1997 -----
1998 1998 Navnsett lyd- (og bilde- og web-)markører.
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Innstillinger for Lakewalker tilleggsprogram
2002 2002 Lakewalker tegning
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Lambert-sone (Estland)
2008 2008 -----
2009 2009 Lambert-sone {0} i hurtiglager ikke kompatibel med gjeldende Lambert-sone {1}
2010 2010 -----
2011 2011 Bruk av grunn
2012 2012 Avfallsdeponi
2013 2013 -----
2014 2014 Kjørebaner
2015 2015 Språk
2016 2016 Siste endring på {0}
2017 2017 Siste oppdaterte programtillegg for {0} dager siden.
2018 2018 Breddegrad
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Start maksimert
2023 2023 -----
2024 2024 Starter visning av SVG bilde av aktuelt skjermutsnitt i FireFox.
2025 2025 -----
2026 2026 Start dialog for egenskaper
2027 2027 Vaskeri
2028 2028 Lag
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 Lag for redigering av GPX-spor
2036 2036 Laget er ikke i lista.
2037 2037 Målelag
2038 2038 Lag: {0}
2039 2039 Lag
2040 2040 Tid på innledning (sekunder)
2041 2041 Fritid
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 Lengde:
2045 2045 La andre program sende kommandoer til JOSM.
2046 2046 Planovergang
2047 2047 Bibliotek
2048 2048 Lisens
2049 2049 Veibom
2050 2050 Bybane
2051 2051 Fyrtårn
2052 2052 Linjenummer
2053 2053 Nøyaktighetsgrense for forenkling av linje (grader)
2054 2054 -----
2055 2055 Liste i rolle {0} er for øyeblikket ikke med i et sammenlikningspar.
2056 2056 Liste over elementer i det lokale datasettet
2057 2057 Liste over elementer i tjenerens datasett
2058 2058 Liste over sammenslåtte elementer. De vil erstatte lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 LiveGPS-lag
2062 2062 Gatetun
2063 2063 Hent alle kartbilder
2064 2064 Last Kartbilde
2065 2065 Last inn WMS-lag
2066 2066 les inn WMS lag fra fil
2067 2067 Last historikk
2068 2068 Lst område fra mellomlager (bare hvis mellomlager er aktivt)
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 Last inn bildesett som et nyt lag.
2072 2072 -----
2073 2073 Laster første programtillegg
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 Laster inn programtillegg
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 Laster {0}
2083 2083 Lokale filer
2084 2084 Lokalitet
2085 2085 Område
2086 2086 -----
2087 2087 Lås
2088 2088 Sluseport
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 Lengdegrad
2092 2092 -----
2093 2093 Utseende og opplevelse
2094 2094 Utsiktstårn
2095 2095 -----
2096 2096 Søker etter kystlinje …
2097 2097 Søker etter noder eller linjer med FIXME i en egenskapsverdi
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 Laveste nummer
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Hoveddatasettet inneholder ikke node {0}
2108 2108 Sett audio-merke ved avspilnings-start
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 Lager rekkehus / terassehus fra en enkel husblokk.
2112 2112 Innstillingsfil har feil i linje {0}
2113 2113 Ugyldig koding:
2114 2114 Menneskeskapt
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Kart
2121 2121 Map Pain stiler
2122 2122 Kartprojeksjon
2123 2123 Innstillinger for kart
2124 2124 Kart: {0}
2125 2125 -----
2126 2126 Marker som utført
2127 2127 Fjerner avgjørelse fra valgte egenskaper
2128 2128 Markører fra navngitte punkt
2129 2129 Markører fra {0}
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 Klarte ikke å koble foto til sporet
2133 2133 -----
2134 2134 Max zoom niv:
2135 2135 Max. Høyde (meter)
2136 2136 Max. Lengde (meter)
2137 2137 Max. Bredde (meter)
2138 2138 Max. lager størrelse (i MB)
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 Hastighetsbegrensning (km/t)
2142 2142 maks totalvekt
2143 2143 Max alder for hver fil i mellomlager i dager. Standard: 100
2144 2144 Max areal per forespørsel:
2145 2145 Max alder på mellomlager (dager)
2146 2146 Max størrelse på mellomlager (MB)
2147 2147 Max gråskala verdi som tolkes som vannflate (basert på Landsat IR-1 data). Kan være 0-255. Standard 90.
2148 2148 Max gråverdi for tolking som vann (0-255)
2149 2149 Max lengde (i meter) for å tegne linjer i lokal fil. ''-1'' tegner alle linjer.
2150 2150 Maksimal lengde (i meter) for å tegne linjer. Sett til ''-1'' for å tegne alle linjer.
2151 2151 Maksimal lengde (meter)
2152 2152 Max lengde for lokale filer (meter)
2153 2153 Maksimalt antall noder i første opptegning
2154 2154 Max antall Noder som genereres (før linjer forenkles).Standard er 50000.
2155 2155 Maksimalt antall segmenter tillatt i hver opptegnede linje. Standard er 250.
2156 2156 Maksimalt antall segmenter per linje
2157 2157 Max størrelse på hver mappe for mellomlager i bytes. Standard: 300MB
2158 2158 Eng
2159 2159 Måleverdier
2160 2160 Mål
2161 2161 Medlem av
2162 2162 Medlemmer
2163 2163 Medlemmer (løst)
2164 2164 Medlemmer (med konflikter)
2165 2165 Minneplatte
2166 2166 Meny Navn
2167 2167 Meny Navn (Standard)
2168 2168 Menysnarveier
2169 2169 Meny: {0}
2170 2170 -----
2171 2171 Flett
2172 2172 Samle noder
2173 2173 -----
2174 2174 Flett lag
2175 2175 Samle noder i den eldste
2176 2176 -----
2177 2177 Flett utvalgte
2178 2178 Flett det gjeldende laget inn i et annet lag
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 Samle {0} noder
2182 2182 Liste over sammenslåtte medlemmer er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste.
2183 2183 Liste over sammenslåtte noder er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste.
2184 2184 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2185 2185 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2186 2186 Sammenslått versjon
2187 2187 -----
2188 2188 Dagens melding er ikke tilgjengelig
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 Millitært
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Min. hastighet (km/t)
2197 2197 Mini-rundkjøring
2198 2198 Minigolf
2199 2199 Minste avstand (pixels)
2200 2200 Minutter: {0}
2201 2201 Speilvend
2202 2202 Speilvend valgte noder og linjer
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 obligatorisk attributt «{0}» mangler
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 Modus: Tegne Fokus
2224 2224 Modus: {0}
2225 2225 Arbeide uten ned- og opplasting (Potlatch-metode)
2226 2226 Endrede tidsmarker (time stamps) i audio filer.
2227 2227 Kombinasjonstast grupper:
2228 2228 Rediger liste over WMS-tjenere som vises i WMS-programtillegg
2229 2229 Veksle valuta
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 Mer informasjon om denne funksjonen
2234 2234 Fler enn ett WMS lag tilstede\nVelg ett og prøv på nytt
2235 2235 Fant mer enn én linje med «from».
2236 2236 Fant mer enn én linje med «to».
2237 2237 Fant mer enn én "via".
2238 2238 Motell
2239 2239 Motorsport
2240 2240 Motorkjøretøy
2241 2241 Motorsykkel
2242 2242 Motorsykkel
2243 2243 Motorvei
2244 2244 Motorveikryss
2245 2245 Av-/påkjørsel for motorvei
2246 2246 Fjellpass
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Flytt ned
2251 2251 Flytt valgte elementer ned én plass
2252 2252 Flytt elementer
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Flytt til venstre
2256 2256 -----
2257 2257 Objekt flyttes ved å trekke med musepeker; Shift legger objekt til i utvalget (Ctrl slår av/på);\r\nShift-Ctrl for å rotere utvalget; eller endre utvalg
2258 2258 Flytt objektene {0}
2259 2259 Flytt til høyre
2260 2260 Flytt valgt medlem ned
2261 2261 Flytt valgte medlem opp
2262 2262 Flytt laget en rad ned.
2263 2263 Flytt laget en rad opp.
2264 2264 Flytt valgte noder til en rett linje.
2265 2265 Flytt de valgte nodene i en sirkel.
2266 2266 Flytt dem
2267 2267 Flytt opp
2268 2268 Flytt valgte elementer opp én plass
2269 2269 Flytt {0}
2270 2270 Flytter Objekter {0}
2271 2271 Gjørme
2272 2272 Flerbruk
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 Lokalt datasett inneholder ikke en egenskap med nøkkel {0}
2282 2282 Lokal versjon
2283 2283 Lokalt datasett
2284 2284 Lokal med sammenslått
2285 2285 Lokal med tjeners
2286 2286 Feil ved import av NMEA data!
2287 2287 NMEA data er lest inn
2288 2288 NMEA-0183 filer
2289 2289 NPE-kart
2290 2290 NPE-kart (Tim)
2291 2291 Navn
2292 2292 -----
2293 2293 Brukernavn
2294 2294 Navn: {0}
2295 2295 Navngivne sporpunkt fra {0}
2296 2296 Trackpoints med navn.
2297 2297 Smal jernbane
2298 2298 Nasjonal
2299 2299 Nasjonalpark
2300 2300 Naturreservat
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 Negative verdier betegner den vestlige/sørlige hemisfæren.
2304 2304 Nettverk
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 Ny
2308 2308 -----
2309 2309 Ny feilrapport
2310 2310 Ny nøkkel
2311 2311 Ny rolle
2312 2312 Ny verdi
2313 2313 Ny verdi for {0}
2314 2314 Neste
2315 2315 Neste bilde
2316 2316 Nattklubb
2317 2317 -----
2318 2318 Ingen Exporter funnet! Ingenting lagret.
2319 2319 Fant ikke GPX lag
2320 2320 GPX lag er ikke valgt -> Ingen spor å laste opp.
2321 2321 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget som kan assosieres med lyd.
2322 2322 Ingen hurtigtast
2323 2323 Fant ingen linje med «from».
2324 2324 Fant ingen linje med «to».
2325 2325 Fant ingen node eller linje med «via».
2326 2326 -----
2327 2327 Ingen endringer å laste opp.
2328 2328 Ingen base med rettinger tilstede for opplasting
2329 2329 -----
2330 2330 Ingen konflikter å vise.
2331 2331 -----
2332 2332 Ingen data funnet i dette området
2333 2333 Fant ikke data på enhet.
2334 2334 Ingen data lastet inn.
2335 2335 Ingen dato
2336 2336 Ingen beskrivelse er gitt. Legg inn beskrivelse av sporet
2337 2337 Ingen eksisterende lydmerker i dette lag å forskyve.
2338 2338 Ingen gjennomkjøring
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Ingen bilder
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Fant ingen skjæring. Ingen endringer ble gjort.
2345 2345 -----
2346 2346 Fant ingen treff for «{0}»
2347 2347 -----
2348 2348 Ingen åpne endringsset
2349 2349 -----
2350 2350 Det er ikke oppgitt passord.
2351 2351 Ingen gjenværende egenskapskonflikter
2352 2352 Ingen gjenværende egenskapskonflikter å løse
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Ingen relasjoner er valgt
2357 2357 Intgen GPX-spor er valgt
2358 2358 Ikke noe lag som mål
2359 2359 -----
2360 2360 Ingen Brukernavn er oppgitt.
2361 2361 Ingen gyldig WMS-URL eller ID
2362 2362 Ingen valideringsfeil
2363 2363 Ingen arbeidsområde åpnet – kan ikke finne avgrensing.
2364 2364 Nei, avbryt
2365 2365 Nei, avbryt operasjonen
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 Noder
2373 2373 -----
2374 2374 Noder med samme navn
2375 2375 Noder (løst)
2376 2376 Noder (med konflikter)
2377 2377 -----
2378 2378 Ingen
2379 2379 Ingen av disse nodene har knytninger.
2380 2380 Ingen noder i denne linjen har andre knytninger.
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 Ikke Tilkoblet
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 Kommentar
2389 2389 -----
2390 2390 Merk: GPL er ikke kompatibel med OSM-lisensen. Ikke last opp GPL-lisensierte spor.
2391 2391 Merk: Når du velger en linje, vil denne få nye kopier av noder uten\ntilknytninger og nodene bli valgt. Ellers vil alle linjer få egne\nkopier og alle noder bli valgt.
2392 2392 Sedler
2393 2393 Intet
2394 2394 Ingenting lagt til utvalg ved søk etter «{0}»
2395 2395 -----
2396 2396 Ingenting fjernet fra utvalg ved søk etter «{0}»
2397 2397 Inet utvalg å vise.
2398 2398 Intet er valgt!
2399 2399 Ingenting å eksportere. Hent inn data først.
2400 2400 -----
2401 2401 Ingen endringer å laste opp. Finn frem data først.
2402 2402 -----
2403 2403 Null pointer-feil, muligens manglende egenskaper.
2404 2404 Nummer
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 Nummereringsmåte
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 OSM-data
2415 2415 Passord hos OSM.
2416 2416 OSM-tjenerfiler
2417 2417 OSM-tjenerfiler bzip2-komprimert
2418 2418 OSM-tjenerfiler gzip-komprimert
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 Objekthistorie
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 Objekter som legges til:
2432 2432 Objekter som slettes:
2433 2433 Objekter som endres:
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Oddetall
2439 2439 Parallellflytt alle punkt mot øst (Grader). Standard: 0.
2440 2440 Parallellflytt alle punkt mot nord (Grader). Standard: 0.
2441 2441 Forskyvning:
2442 2442 Tidligere nøkkel
2443 2443 Tidligere rolle
2444 2444 Tidligere verdi
2445 2445 De eldste filene blir automatisk slettet når denne størrelsen overskrides
2446 2446 Ved behov
2447 2447 Ved opplasting
2448 2448 Enveiskjøring
2449 2449 Linjer med bare én node
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 Enveiskjøring
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 Bare relevante retningsvisere (f.eks. ved enveiskjøring)
2460 2460 Bare ved enden af linjen.
2461 2461 Kun ved vektoriserte lag
2462 2462 Bare to områder kan bli slått sammen foreløpig.
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 Åpne sted …
2466 2466 Åpne OpenStreetBugs
2467 2467 Åpne synlige …
2468 2468 Åpne tomt WMS lag til data fra fil
2469 2469 -----
2470 2470 Åpne en fil.
2471 2471 -----
2472 2472 Åpne liste over alle kommandoer(angre-buffer)
2473 2473 Liste over alle innleste lag
2474 2474 Åpne en liste over alle relasjoner
2475 2475 Åbn en liste af brugere som jobber på de valgte objekt.
2476 2476 Åpne liste over Noder i planlagt Rute
2477 2477 Åpne en dialog for å sammenføye element i lista ovenfor.
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 Åpne vindu med en utvalgsliste
2481 2481 -----
2482 2482 Åpne en URL.
2483 2483 Åpne en editor for den valgte relasjon
2484 2484 -----
2485 2485 Åpne flere GPX-spor
2486 2486 Åpne et annet foto
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 Åpne bilder med ImageWayPoint
2491 2491 Åpne filer som er synlige i det nåværende synsfelt.
2492 2492 Åpne verktøy i surveyor.
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Åpne vindu med måleverdier
2496 2496 Åpne testverktøy for Egenskaper i Objektmaler for å vise dialoger for Objektmaler.
2497 2497 Åpne valideringsvindu
2498 2498 Åpne …
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 Åpne lag
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 OpenStreetBugs download-løkke
2505 2505 -----
2506 2506 OpenStreetMap-data
2507 2507 -----
2508 2508 Åpningstider
2509 2509 Åpner fil ''{0}'' ...
2510 2510 Åpner filer
2511 2511 Åpner dialog som lar deg gå til bestemt posisjon
2512 2512 -----
2513 2513 Åpner OpenStreetBugs-vinduet og starter automatisk nedlasting
2514 2514 Operatør
2515 2515 Optiker
2516 2516 Valgfrie attributter:
2517 2517 -----
2518 2518 Alternative typer
2519 2519 Økologisk
2520 2520 -----
2521 2521 Vinkle (90)
2522 2522 -----
2523 2523 Vinkle Form
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 Annet
2528 2528 Annen informasjon
2529 2529 Friluftsutstyr
2530 2530 Overlapp kartbilder
2531 2531 Overlappende områder
2532 2532 Overlappende ferdselsveier
2533 2533 Overlappende ferdselsveier (med område)
2534 2534 Overlappende jernbaner
2535 2535 Overlappende jernbaner (med område)
2536 2536 Overlappende linjer
2537 2537 Overlappende linjer (med område)
2538 2538 Overlappende linjer.
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 Skriv over
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 Tegnestil {0}: {1}
2551 2551 Problem med visning
2552 2552 -----
2553 2553 Papir
2554 2554 -----
2555 2555 parameter {0} er ikke i intervall 0–{1} – leste {2}
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 Parkering
2561 2561 Parkeringsvei
2562 2562 Lesefeil: Strukturen i GPX fila er ukjent
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 Klarte ikke lese fil «{0}»
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 Passord
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Lim inn
2576 2576 -----
2577 2577 Lim inn egenskaper
2578 2578 -----
2579 2579 Lim inn fra utklippstavla.
2580 2580 -----
2581 2581 Sti
2582 2582 Lengde på Sti
2583 2583 -----
2584 2584 Fjelltopp
2585 2585 Gågate
2586 2586 Fotgjengerfelt
2587 2587 Type gangfelt
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste
2591 2591 Gjenværende konflikter i denne veiens nodeliste
2592 2592 Gjenværende egenskapskonflikter å løse
2593 2593 Kjører datavalidering
2594 2594 Tillatte handlinger
2595 2595 Apotek
2596 2596 Telefonnummer
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
2600 2600 Foto har ikke tidskode.
2601 2601 Slett fra det lokale datasettet
2602 2602 -----
2603 2603 Piknik-sted
2604 2604 Brygge
2605 2605 Rørledning
2606 2606 Løypetype
2607 2607 Bane
2608 2608 Tilbedelsessted
2609 2609 Steder
2610 2610 Spill/Pause audio.
2611 2611 Avspilling starter med dette antall sekunder før (eller etter når negativ) posisjon for lydsporet.
2612 2612 Lekeplass
2613 2613 Angre hvis du er usikker
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Oppgi en beskrivelse av sporloggen.
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 Venligst velg en breddegrad i området -90..90
2624 2624 Venligst velg en lengdegrad i området -180..180
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 Skriv inn søketekst.
2628 2628 Oppgi brukernavn
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 Venligst velg en gyldig breddegrad i området -90..90
2633 2633 Venligst velg en gyldig lengdegrad i området -180..180
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 Oppgi egenskaper til sporet
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 Velg en nøkkel
2659 2659 Velg en fargepalett
2660 2660 -----
2661 2661 Velg en verdi
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 Velg en verdi.
2665 2665 Velg minst fire noder.
2666 2666 Velg minst én allerede opplastet node, linje eller relasjon.
2667 2667 -----
2668 2668 Velg minst én node eller linje.
2669 2669 -----
2670 2670 Velg minst én linje å forenkle.
2671 2671 Velg minst én linje
2672 2672 Velg minst 3 noder
2673 2673 Velg minst to noder til å samle
2674 2674 Velg minst to linjer å sammenføye.
2675 2675 Venligst velg akkurat to eller tre noder, eller en veg med akkurat to eller tre noder.
2676 2676 Velg noe å kopiere.
2677 2677 -----
2678 2678 Velg de objekter, du vil rette egenskaper for.
2679 2679 Velg raden som skal slettes
2680 2680 Velg raden som skal endres
2681 2681 Velg fargepalett for sletting
2682 2682 Venligst velg mållaget.
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 Velg hvilke endringer som skal brukes.
2686 2686 Vennligst aktiviser "auto-sourcing" og sjekk Cadastre millesime.
2687 2687 Programtillegg inkludert i JOSM
2688 2688 Programtillegget cadastre-fr har tidligere brukt hurtigtasten F11 for å laste ned bilder.\nDenne tasten brukes nå for å endre fullskjermmodus som forvalg.\nVil du gjenopprette bruken av F11 til å laste ned bilder?
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 Programtillegg
2693 2693 Navn på punkt
2694 2694 Punktnummer
2695 2695 Politi
2696 2696 Politisk
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 Bare posisjon
2700 2700 -----
2701 2701 Posisjon, Tid, Dato, Fart
2702 2702 Posisjon, Tid, Dato, Fart, Høyde
2703 2703 Postkasse
2704 2704 -----
2705 2705 Postkontor
2706 2706 Postnummer
2707 2707 -----
2708 2708 Kraftverk
2709 2709 Kraftlinje
2710 2710 Kraftstasjon
2711 2711 Transformatorstasjon
2712 2712 Kraftmast
2713 2713 Forhåndsbetingelse brutt
2714 2714 Forhåndsbetingelse brutt
2715 2715 Forhåndsvalgt
2716 2716 -----
2717 2717 Innstilligen {0} er fjernet fordi den ikke lenger brukes.
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 Innstillinger
2722 2722 Innstillinger lagret i {0}
2723 2723 Innstillinger …
2724 2724 Klargjør OSM-data …
2725 2725 Forbereder konfliktløsing
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 Fredet bane
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 Objektmaler
2734 2734 Objektmalene inneholder ikke Nøkkelen
2735 2735 Objektmalen har ikke Egenskapsverdi
2736 2736 Forrige
2737 2737 Forrige bilde
2738 2738 Riksvei
2739 2739 Av-/påkjørsel for riksvei
2740 2740 Første kombinasjonstast:
2741 2741 Objekt
2742 2742 -----
2743 2743 Fengsel
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 Projeksjonsmetode
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 Egenskaper
2755 2755 Egenskaper / Medlemskap
2756 2756 Egenskapskontroll
2757 2757 Egenskaper for valgte objekt.
2758 2758 Egenskaper i det lokate datasettet
2759 2759 Egenskaper i det sammenslåtte elementet. De vil erstatte egenskaper i lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
2760 2760 Egenskaper i tjenerens datasett
2761 2761 Egenskaper for
2762 2762 Egenskaper (med konflikter)
2763 2763 Egenskaper/medlemsskaper
2764 2764 Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}
2765 2765 Egenskap Verdi inneholder HTML koding
2766 2766 Egenskap Verdi starter eller slutter med mellomrom
2767 2767 Bakgrunnslag som viser rutenettet i kartet
2768 2768 Gi en kort kommentar for endringene du laster opp:
2769 2769 Gir deg måleverktøy for å måle lengde og retning på segmenter og areal omgitt av en (enkel) lukket linje, og lage målestier (som også kan importeres fra GPX-lag).
2770 2770 Dialog for å redigere egenskaper i en tabell.
2771 2771 Gir deg Ruteplanlegger på OSM data.
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 Offentlig bygning
2776 2776 Offentlige Tjenestekjøretøy (psv)
2777 2777 Offentlig transport
2778 2778 -----
2779 2779 Sett tekst på lydspor (og bilde og web) merker sammen med knappe ikoner.
2780 2780 -----
2781 2781 Steinbrudd
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 Racerbane
2795 2795 -----
2796 2796 Jernbane
2797 2797 Jernbane
2798 2798 Jernbanestopp
2799 2799 Jernbaneplattform
2800 2800 Jernbanegrunn
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 GPS-rådata
2805 2805 Les først
2806 2806 -----
2807 2807 Les bilder
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 Leser {0} …
2814 2814 Les meg
2815 2815 Fullt navn
2816 2816 Vil du virkelig lukke?
2817 2817 Vil du slette utvalget fra relasjon {0}?
2818 2818 Friluftsområde
2819 2819 Ortografisk korrekt bilde …
2820 2820 Returstasjon
2821 2821 Gjør om
2822 2822 Gjør om siste angrede handling.
2823 2823 Veinummer
2824 2824 Spornummer
2825 2825 Referansenummer
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 Oppdater
2829 2829 -----
2830 2830 Avvis konflikter og lagre
2831 2831 Relasjon
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 Relasjoner
2845 2845 Relasjoner: {0}
2846 2846 Slipp museknappen for å velge objektene i rektangelet.
2847 2847 Slipp museknappen for å avslutte flytting. Bruk Ctrl for sammenføying til nærmeste node.
2848 2848 Slipp museknappen for å avslutte rotasjon.
2849 2849 -----
2850 2850 Last inn på nytt
2851 2851 Les inn og oppfrisk liste over alle valgte objekt.
2852 2852 Last ned kartbilder med feil på nytt
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Remote Control har bedt om data fra denne URL:
2859 2859 Remote Control er bedt om å laste data fra API.
2860 2860 Fjern
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 Fjern fra datasett
2868 2868 -----
2869 2869 Fjern foto fra lag
2870 2870 -----
2871 2871 Fjern egenskaper fra indre linjer
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 Fjern de valgte elementene fra lista over sammenslåtte elementer
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 Fjernede Element fra Relasjoner
2883 2883 -----
2884 2884 Fjerner doble noder …
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 Endre navn på lag
2888 2888 -----
2889 2889 Rendrer ruter (buss, stier, sykkelstier, ...). Rutetype må være definert i routes.xml filen i pluginkatalogen
2890 2890 Bilutleie
2891 2891 Verksted
2892 2892 Erstatt «{0}» med «{1}» for
2893 2893 Bytt ut original bakgrunn med JOSM bakgrunnfarge.
2894 2894 Bytt ut original hvit bacgrunn med fargen angitt i innstillingene for JOSM.
2895 2895 Rapporter feil
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 Be om detaljer: {0}
2901 2901 Drikkevannskilde
2902 2902 -----
2903 2903 Nullstill cookie
2904 2904 Nullstill måleresultat og slett målesti.
2905 2905 Nullstill ID
2906 2906 Gå tilbake til standardinnstillinger
2907 2907 Boligfeltvei
2908 2908 Boligområde
2909 2909 Endre vinduets størrelse til oppgitt geometri (format: BREDDExHØYDE)
2910 2910 Oppløsning på Landsat kartbilder (pixler pr grad)
2911 2911 Oppløsningen på Landsat kartbilder, oppgitt i pixler per grad. Standard: 4000.
2912 2912 Løs
2913 2913 Løs konflikter
2914 2914 -----
2915 2915 Løs koordinatkonflikter i {0}
2916 2916 Løs slettekonflikt i {0}
2917 2917 Løs medlemskonflikter i relasjon {0}
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 Gjenopprett F11-hurtigtast
2929 2929 Forbud
2930 2930 Forretninger
2931 2931 Støttemur
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 Reverser Terasseinndeling
2943 2943 Snu retning på linjer
2944 2944 Reverser Terasseinndeling
2945 2945 Reverser terasseinndeling
2946 2946 Snu og sammenføy
2947 2947 Omvend grå farger (for svart bakgrunn).
2948 2948 Reverser Rute
2949 2949 Snu retning på alle valgte linjer
2950 2950 -----
2951 2951 Snu retning på linjer
2952 2952 -----
2953 2953 Feil retning på Kystlinje: Land er ikke på venstre side
2954 2954 Feil retning på Landlinje: Land er ikke på venstre side
2955 2955 Feil retning på Vannlinje: Land er ikke på venstre side
2956 2956 Reverser hus nummer på terassehus.
2957 2957 Revisjon
2958 2958 -----
2959 2959 Elv
2960 2960 Elvebredd
2961 2961 Vei (ukjent type)
2962 2962 Restriksjoner
2963 2963 Rolle
2964 2964 rolle {0} deltar ikke i sammenlikningspar {1}
2965 2965 -----
2966 2966 Roller i relasjoner som viser til
2967 2967 Roter 180
2968 2968 Roter 270
2969 2969 Roter 90
2970 2970 Roter bildet mot klokken
2971 2971 Roter bildet med klokken
2972 2972 Roter mod klokken
2973 2973 Roter med klokken
2974 2974 Rundkjøring
2975 2975 Rute
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 Rutetype
2979 2979 -----
2980 2980 Ruteplanlegging
2981 2981 Innstillinger for Ruteplanlegger
2982 2982 -----
2983 2983 Ruiner
2984 2984 -----
2985 2985 Kjører Douglas-Peucker-tilnærming …
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 Reduserer antall punkter …
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 SIM-kort
2993 2993 Sortiport
2994 2994 Lagre
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 Lagre som …
2998 2998 Lagre GPX-fil
2999 2999 Lagre lag
3000 3000 Lagre OSM-fil
3001 3001 Lagre WMS-lag
3002 3002 Lagre WMS lag til fil
3003 3003 Lagre uansett
3004 3004 Lagre til fil hvert minutt.
3005 3005 Lagre aktive data i ny fil.
3006 3006 Lagre gjeldende data.
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Lagre bruker og passord (ukryptert)
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 Scanner mappa {0}
3016 3016 Skole
3017 3017 Metall
3018 3018 Steinur
3019 3019 Krattskog
3020 3020 Søk
3021 3021 -----
3022 3022 Søk etter objekt.
3023 3023 Søk …
3024 3024 -----
3025 3025 Søk:
3026 3026 Annet navn
3027 3027 Fylkesvei e.l.
3028 3028 Andre kombinasjonstast:
3029 3029 Sekunder: {0}
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 Valgt: Rel.:{0} / Linjer:{1} / Noder:{2}
3036 3036 Velg
3037 3037 Velg alt
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 Velg én enkel lukket linje med minst fire noder.
3041 3041 -----
3042 3042 Velg alle data i lag som ikke er slettet. OBS uferdige data blir også valgt.
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 Velg kommune
3047 3047 Velg:
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 Velg linjetegnings-innstillinger
3054 3054 -----
3055 3055 Veg node under pekeren.
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 Velg mållag.
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 Velg to linjer med en felles node
3081 3081 Velg to linjer med kun én felles node
3082 3082 Velg med gitt søkestreng
3083 3083 Velg, flytt og roter objekt
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 Valgt spor: {0}
3087 3087 Utvalg
3088 3088 Utvalg Areal
3089 3089 Utvalg Lengde
3090 3090 Utvalget er tomt
3091 3091 -----
3092 3092 Utvalget passer ikke formålet!
3093 3093 Utvalg: {0}
3094 3094 Linjer som krysser egne spor
3095 3095 -----
3096 3096 Separat lag
3097 3097 Skilletegn
3098 3098 Sekvens
3099 3099 Tjeneren svarte med HTTP 404 for ID {0} – hopper over.
3100 3100 Tjeneren svarte med HTTP 404, prøver igjen med en forespørsel for hvert element.
3101 3101 oppkjørsel
3102 3102 Service
3103 3103 Type adkomstvei
3104 3104 -----
3105 3105 Sett transperens på WMS lag. Høyre: opak, venstre: transparent.
3106 3106 Bruk et nytt områder for neste nedlasting
3107 3107 Sett alt til standard
3108 3108 Sett backgrunn transparent.
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 Sett valgte kartobjekt til det som er valgt i lista ovenfor.
3115 3115 Sett til standard
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 Endre innstillingerne direkte. Vær varsom!
3123 3123 Setter standardverdier
3124 3124 Klarte ikke sette hurtigtasten «{0}» for handlingen «{1}» ({2})\nfordi «{3}» ({4}) allerede benytter denne hurtigtasten.\n\n
3125 3125 -----
3126 3126 Remote Control tilleggsprogram innstillinger.
3127 3127 Innstillinger for SlippyMap programtillegg.
3128 3128 Innstillinger for avspilling av lyd og lyd markering.
3129 3129 Innstilinger for kartprojeksjon og datafortolkning
3130 3130 Bildeling
3131 3131 -----
3132 3132 Leskur / Ly for natten
3133 3133 Flytt alle spor mot øst (grader)
3134 3134 Flytt alle spor mot nord (grader)
3135 3135 Sko
3136 3136 Skyting
3137 3137 Handleområde
3138 3138 Butikker
3139 3139 Kort beskrivelse: {0}
3140 3140 Hurtigtast
3141 3141 Innstillinger for snarveier
3142 3142 Korteste
3143 3143 -----
3144 3144 Skal programtillegget fjernes?
3145 3145 -----
3146 3146 Vis
3147 3147 Vis GPS-data
3148 3148 Vis statusrapport
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Vir Informasjonsnivå ved opplasting
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 Vis objekt-ID i lister
3160 3160 Vis eller skjul lydmeny-punktet i hovedmenyen
3161 3161 -----
3162 3162 Vis oppstartsskjerm
3163 3163 Vis statusrapport med informasjon for feilsøking
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Vis test av informasjon i vinduet som sjekker opplastingen.
3167 3167 Vis hjelp
3168 3168 Vis/Skjul
3169 3169 Vis/skjul tekst/ikoner
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Linjer med like navn
3173 3173 Forenkle linje
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 Simulerer et klikk når du gjør korte og små musedrag. Dette er beregnet på tablets og trykkfølsom skjerm hvor det er problemer å klikke med musa samtidig som du drar (generelt tablet-problem i java).
3177 3177 En farge (kan tilpasses navngitte lag)
3178 3178 Enkelte element
3179 3179 Størrelsen på Landsat kartbilder (pixels)
3180 3180 Størrelsen på Landsat bilder i pixler. Standard: 2000
3181 3181 -----
3182 3182 Skøyter
3183 3183 -----
3184 3184 Ski
3185 3185 Hopp over nedlasting
3186 3186 Hopp over nedlasting
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 Flytbart kart
3192 3192 -----
3193 3193 Båtslipp
3194 3194 Glatting på kartgrafikk (antialiasing)
3195 3195 -----
3196 3196 Snøscooter
3197 3197 Fotball
3198 3198 Løs konflikter
3199 3199 Noen linjer er medlem i relasjoner som er endret. Sjekk at ingen feil har oppstått.
3200 3200 Noen waypoints som var langt fra track til å finne fornuftig plassering ble utelatt.
3201 3201 Noen waypoints med tidskode før start av track eller etter slutt av track ble utelatt eller flyttet til start.
3202 3202 Sorter
3203 3203 Meny for sortering av innstillinger
3204 3204 -----
3205 3205 Kilde
3206 3206 Beskrivelse av kilde
3207 3207 Handicap-plasser
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 Fart
3211 3211 Fart (Km/h)
3212 3212 Fotoboks
3213 3213 Pigghinder
3214 3214 Splitt linje
3215 3215 Splitt en linje i den valgte noden.
3216 3216 Del område
3217 3217 Splitt linje {0} i {1} deler
3218 3218 Deler et område med en umerket veg.
3219 3219 -----
3220 3220 Ballsport
3221 3221 Sport
3222 3222 Sport
3223 3223 Sportssenter
3224 3224 Vannkilde
3225 3225 Stadion
3226 3226 Standard Unix-geometri
3227 3227 Stjerner
3228 3228 Start søk
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 Start nedlasting av data
3232 3232 Start ny linje fra siste node.
3233 3233 Start på track (Blir alltid utført dersom dersom andre merker ikke er tilgjengelig).
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 Starter scanning av mapper
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 Delstat/provins
3245 3245 -----
3246 3246 Kontor
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 Statusrapport
3250 3250 Trapper
3251 3251 Gjerdetrapp
3252 3252 Full stopp
3253 3253 -----
3254 3254 Bekk
3255 3255 -----
3256 3256 Gatenavn
3257 3257 -----
3258 3258 Veier
3259 3259 Gater NRW Geofabrik.de
3260 3260 Stil for indre linje «{0}» er samme som multipolygon.
3261 3261 Stil for ytre linje «{0}» passer ikke.
3262 3262 Fant ikke stil for restriksjon {0}.
3263 3263 -----
3264 3264 Forstad/bydel
3265 3265 T-bane
3266 3266 T-baneinngang
3267 3267 Snarvei til undervindu
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 Supermarked
3271 3271 Gir GPS-informasjon i sanntid (bevegelig merke) gjennom tilkobling til gpsd-tjener.
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 Veidekke
3275 3275 Overvåkingskamera
3276 3276 Trigonometrisk punkt
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 Surveyor …
3280 3280 Surveyor tilleggsprogramet trenger LiveGps tilleggsprogram, men kan ikke finne det!
3281 3281 Svømming
3282 3282 Swiss Grid (Sveits)
3283 3283 Bytte til ny openstreetbugs-tjener?
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 Symbolforklaring
3287 3287 Synkroniser lyd
3288 3288 Synkroniser hele datasettet
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 Synkroniser tiden fra et bilde på GPS-mottakeren
3292 3292 -----
3293 3293 TCX filer (*.tcx)
3294 3294 Bordtennis
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 Egenskap for linjer
3300 3300 Linjer gis egenskapen water, coastline, land eller nothing. Standard: water.
3301 3301 Egenskapskontroll-kilde
3302 3302 Tester Egenskaper i Objektmaler
3303 3303 Objektmal
3304 3304 Egenskaper
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 Egenskaper uten verdier
3313 3313 -----
3314 3314 TangoGPS-filer (*.log)
3315 3315 Klarte ikke importere TangoGPS-data.
3316 3316 TangoGPS-data importert
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 Telefon
3321 3321 Telefonkort
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 Terasse
3325 3325 Terasseinndeling av hus (og rekkehus)
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Kommunal vei
3330 3330 Tredje kombinasjonstast:
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 Kompassretning på segmentet som tegnes.
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Remote Control tilleggsprogrammet er satt til å lytte på port 8111 på localhost.Porten kan ikke endres, da andre program skal benytte denne for fjernstyring av tilleggsprogrammet.
3348 3348 Linje med «from» har ikke start eller slutt i en «via»-node.
3349 3349 Linje med «from» har ikke start eller slutt i en «via»-linje.
3350 3350 Linje med "to" har ikke start eller slutt i "via"-node.
3351 3351 linje med «to» har ikke start eller slutt i en «via»-linje.
3352 3352 Multiplikasjon benyttet ved fast forward
3353 3353 Vinkel mellom forrige og nåværende linjesegment.
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 Kan ikke splitte med dette utvalget
3360 3360 Valgte element har ikke knytninger som kan løses.
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 Dokumentet er tomt.
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 Breddegrad ved musepekeren.
3369 3369 Lengdegrad ved musepekeren.
3370 3370 JGoodies Plastic Look and Feel.
3371 3371 -----
3372 3372 Lengden på segmentet som tegnes.
3373 3373 -----
3374 3374 Maksimal områdeavgrensing er 0.25, og din bestilling er for stor. Bestill mindre område eller bruk planet.osm
3375 3375 Sammeslått datasett vil ikke inneholde en egenskap med nøkkel {0}
3376 3376 Navn på objekt ved musepeker
3377 3377 Antall sekunder for forover eller bakover hopp ved trykk på aktuell knapp
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 Programtillegget er fjernet fra innstillingene. Start JOSM på nytt for å lese programtillegg.
3381 3381 Kartprojeksjonen «{0}» i URL og valgt kartprojeksjon «{1}» passer ikke.\nDette resulterer i feil koordinater.
3382 3382 Klarte ikke bruke projeksjonen {0}. Bruker Mercators projeksjon.
3383 3383 -----
3384 3384 Forholdet mellom stemme recorder tid og sann tid
3385 3385 Regulært uttrykk «{0}» har en feil ved posisjon {1}, feilmelding:\n\n{2}
3386 3386 Du har bestilt for stort område. Zoom inn eller bytt oppløsning
3387 3387 Valgte GPX spor mangler tidskode. Velg et annet spor.
3388 3388 -----
3389 3389 Valgte noder er ikke på samme linje.
3390 3390 Valgte foto har ikke tidskode.
3391 3391 -----
3392 3392 Tjeneren svarte en feil med kode {0}
3393 3393 -----
3394 3394 Kildene (URL eller filnavn) for stavekontroll (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller "tag checking data files".
3395 3395 Startposisjon var ikke innenfor avgrensingen
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 Valgt område er enten for lite eller for stort for nedlastinger fra OpenStreetBugs
3399 3399 Linje kan ikke splittes i valgt node. (Tips: velg noder mot midten av linjen.)
3400 3400 Linjene har forskjellig retning og kan ikke sammenføyes. Vil du snu retningen på noen av linjene?
3401 3401 Teater
3402 3402 Tjenerens datasett inneholder ingen egenskap med nøkkel {0}
3403 3403 Tjenerversjon
3404 3404 Tjenerens datasett
3405 3405 Tjeners med sammenslått
3406 3406 Temapark
3407 3407 -----
3408 3408 Det er ingen åpne endringssett
3409 3409 -----
3410 3410 Det finnes konflikter som må løses. Element med konflikter lagres ikke. Vil du fortsette?
3411 3411 -----
3412 3412 Der opstod en feil i forsøket på å vise URL'en for denne markøren
3413 3413 Det oppstod {0} konflikter under import.
3414 3414 Denne handlingen kan ikke ha hurtigtast.\n\n
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 Dette er etter avsluttingen av opptaket
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Denne noden har ikke knytninger
3422 3422 Tilleggsprogram for å åpne bildefiler i bakgrunn og rette det inn sammen med kartet.
3423 3423 Denne programutvidelsen kontrollerer egenskapers nøkler og verdier.
3424 3424 Programtillegg som laster GPS spor direkte fra aktivt lag i JOSM til openstreetmap.org.
3425 3425 -----
3426 3426 Sjekker for noder uten egenskaper som heller ikke tilhører noen linje.
3427 3427 Finner linjer med én node, som er tomme eller er uten egenskaper.
3428 3428 Denne testen sjekker om noder går igjen flere ganger i en linje.
3429 3429 Denne test sjekker linjer med liknende navn, som kan bety feilstaving.
3430 3430 Sjekker om en linje har endepunkt nesten inntil annen linje.
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 Denne testen sjekker at en forbindelse mellom to noder ikke benyttes av mer enn én linje.
3434 3434 Denne testen sjekker om kystlinjene er korrekte.
3435 3435 Denne testen sjekker at det ikke er flere Noder med samme posisjon.
3436 3436 -----
3437 3437 Testen finner linjer som elver, land eller kystlinje med feil retning.
3438 3438 -----
3439 3439 Denne testen finner Noder som har samme navn (kan være dubletter)
3440 3440 Kontrollerer om sirkulære linjer er lukket.
3441 3441 Denne versjonen av JOSM kan ikke lese fra tjeneren.
3442 3442 Disse nodene er ikke i en sirkel. Avbryter.
3443 3443 Flis-nummer
3444 3444 Kilder for kartbilder
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Tidssone:
3448 3448 Tidssone: {0}
3449 3449 -----
3450 3450 For å unngå overbelastning av Cadastre WMS,\nbygningsimport er maks 1 km2.
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Slå på og av Fullskjermvisning
3454 3454 Slå av/på GPX-linjer
3455 3455 Slå av/på akselinjer
3456 3456 Slå på og av fullskjermvisning
3457 3457 -----
3458 3458 Slå av/på visning av tekst/ikoner
3459 3459 Slå av/på visning av Lag
3460 3460 Slå av/på: {0}
3461 3461 Slår av/på global innstilling «{0}».
3462 3462 Toaletter
3463 3463 -----
3464 3464 Avgift
3465 3465 Bomstasjon
3466 3466 Verktøy: {0}
3467 3467 Verktøylinje
3468 3468 Tilpass verktøylinje
3469 3469 Verktøy
3470 3470 -----
3471 3471 Turisme
3472 3472 Tårn
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 By
3476 3476 Rådhus
3477 3477 -----
3478 3478 Leker
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 Tegne
3484 3484 Traktorvei
3485 3485 Farge på punkt og track linjer
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Trafikklys
3490 3490 Trikk
3491 3491 Trikkestopp
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 Tre
3496 3496 Stamvei
3497 3497 Av-/påkjørsel for stamvei
3498 3498 -----
3499 3499 Prøv å oppdatere til ny versjon av programtillegg før du sender feilmelding.
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 Tunnelstart
3503 3503 Svingeforbud
3504 3504 Vendesirkel
3505 3505 Snuplass
3506 3506 -----
3507 3507 Dreieskive
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Internasjonal UIC-jernbanekode
3512 3512 Ukjent
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 URL fra www.openstreetmap.org (du kan lime inn en URL her for at laste ned området)
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 Fjern knytning til linjer
3523 3523 -----
3524 3524 Kan ikke sette ny audio-markør
3525 3525 Fant ikke oversettelsen for {0}. Bruker {1}.
3526 3526 -----
3527 3527 Klarte ikke å lage fullstendig sti til mappa {0}\n
3528 3528 -----
3529 3529 Kunne ikke tolke Lat / Lon
3530 3530 Kan ikke synkronisere i det avspillte lag.
3531 3531 Småvei
3532 3532 Ikke lukkede linjer.
3533 3533 Ikke lukket linje
3534 3534 -----
3535 3535 Ikke knyttede linjer.
3536 3536 Fjern avgjørelse
3537 3537 Fjern avgjørelse fra slettekonflikt
3538 3538 Fjern avgjørelse fra koordinatkonflikt
3539 3539 Fjern avgjørelse fra visningskonflikt
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 Gjenopprette ytterligere noder?
3544 3544 Gjenopprette avhengige objekter?
3545 3545 Angre
3546 3546 -----
3547 3547 Angre flytting
3548 3548 -----
3549 3549 Angre siste handling.
3550 3550 Frigjør panelet
3551 3551 En uventet unntakstilstand
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 Uventet ID-format i svar fra tjener – leste «{0}»
3555 3555 -----
3556 3556 Uventet format for ny versjon av endret element «{0}»: «{1}»
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 Uventet symbol: {0}
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Uventet verdi for parameter «index». Leste {0}.
3563 3563 Lås opp
3564 3564 Lås opp lista over sammenslåtte elementer og begynn sammenslåing
3565 3565 Node uten tilknytning
3566 3566 Universitet
3567 3567 Ukjent filtype {0}
3568 3568 Ukjent vert
3569 3569 Ukendt status for feilrapport
3570 3570 Ukjent Logg format
3571 3571 Ukjent medlemstype for «{0}».
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 Ukjent objekttype: {0}. Tillatte verdier er node, way og relation
3575 3575 Ukjent rolle «{0}».
3576 3576 Ukjent koding:
3577 3577 Ukjent type: {0}
3578 3578 Kryss uten navn
3579 3579 Ikke navngitt uklassifisert veg
3580 3580 Linjer uten navn
3581 3581 Kystlinje i uorden
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 Tøm utvalg
3588 3588 Tøm utvalg (Escape)
3589 3589 Tøm utvalg (Fokus)
3590 3590 Fjern alle objekter fra utvalg.
3591 3591 Støtter ikke WMS fil versjon;fant {0}, ønsker {1}
3592 3592 Støtter ikke denne versjon av mellomlager; fant {0}, ønsker{1}\nCreate a new one.
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 Noder uten egenskaper eller tilknytninger
3596 3596 Linjer uten egenskaper
3597 3597 Linjer med én node, tomme eller uten egenskaper.
3598 3598 Opp
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 Oppdater data
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Oppdatere object
3605 3605 -----
3606 3606 Oppdatere utvalg
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 Oppdaterer data
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Last opp endringer
3623 3623 Last opp innstillinger
3624 3624 Last opp sporlogg
3625 3625 Last opp sporlogger
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 Opplastingen ble avsluttet
3629 3629 Last opp data
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Klarte ikke laste opp. Tjeneren gav følgende svar:
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 Last opp aktive innstillinger til tjener
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 GPX Spor lastes opp
3645 3645 Laster opp GPX spor: {0}% ({1} av {2})
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 Last opp spor til openstreetmap.org
3651 3651 Bruk
3652 3652 Bruk
3653 3653 Bruk <b>(</b> og <b>)</b> for å gruppere uttrykk
3654 3654 -----
3655 3655 Bruk <b>|</b> eller <b>OR</b> for søk med logisk <i>eller</i>
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 Bruk avansert egenskapskontroll.
3661 3661 Bruk desimalgrader.
3662 3662 Bruk standard
3663 3663 Bruk standard datafil.
3664 3664 -----
3665 3665 Bruk standard fil for stavekontroll.
3666 3666 -----
3667 3667 Bruk Feil-Lag
3668 3668 Bruk globale indstillinger.
3669 3669 Bruk Utelat Liste
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 Lagre de brukte fargene i en ny farge palett.
3673 3673 Bruk standard datafil (anbefales).
3674 3674 Brug standard fil for stavekontroll (anbefales).
3675 3675 -----
3676 3676 Bruk Feil-Laget for å vise element som skaper problem.
3677 3677 Bruk Utelat Liste for å undertrykke advarsler.
3678 3678 Velg fargepalett i lista
3679 3679 Brukt stil
3680 3680 Bruker
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 Brukernavn
3685 3685 -----
3686 3686 Bruker i stedet hurtigtasten «{0}».\n\n
3687 3687 Valider
3688 3688 Kontroller egenskapsverdiene med hjelp av avanserte regler.
3689 3689 Bekreft at egenskabsnøklene kan sjekkes mot en ordliste.
3690 3690 Bekreft at du vil sjekke egenskapsverdiene imot Objektmalene.
3691 3691 -----
3692 3692 Validering
3693 3693 Valideringsfeil
3694 3694 -----
3695 3695 Verdi
3696 3696 Verdi «{0}» for nøkkel «{1}» finnes ikke i objektmalene
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 Forskjellige indstillinger som påvirker den visuelle fremtoning av hele prorammet.
3704 3704 -----
3705 3705 Hastighet (rød = langsom, grøn = hurtig)
3706 3706 Automat
3707 3707 Automatprodukter
3708 3708 Versjon
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Versjon {0}
3712 3712 Versjon {0} lagt til {1} av {2}
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 Versjon: {0}
3717 3717 Veterinær
3718 3718 -----
3719 3719 Vis
3720 3720 Bilde: {0}
3721 3721 Utsiktspunkt
3722 3722 Landsby
3723 3723 Friområde
3724 3724 Sted/by
3725 3725 Vingård
3726 3726 -----
3727 3727 Synlighetsstatus:
3728 3728 Gå til hjemmeside
3729 3729 -----
3730 3730 Stemme recorder kalibrering
3731 3731 Vulkan
3732 3732 Spenning
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 WMS Lag
3741 3741 Innstillinger WMS Programtillegg
3742 3742 -----
3743 3743 WMS URL (Standard)
3744 3744 WMS-URL eller bilde-ID:
3745 3745 WMS lag ({0}) laster automatisk ned i zoom {1}
3746 3746 WMS lag ({0}) laster ned i zoom {1}
3747 3747 WMS lag ({0}), {1} kartutsnitt er lastet
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 Mur
3754 3754 Advarsel
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 Advarsel: ignorerer unntak siden handling ble avbrutt. Unntak: {0}
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 Advarsel: Rydder ut linje {0} fordi antall noder falt til under 2. Nåværende er {1}.
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 Advarsel: Passordet overføres ukryptert.
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 Advarsel: ignorerer unntak siden handling ble avbrutt. Unntak: {0}
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 Advarsel: blandede 0.6- og 0.5-data resulterer i versjon 0.5
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Advarsel: {0}
3820 3820 Advarsler
3821 3821 Bilvask
3822 3822 -----
3823 3823 Kloakkrenseanlegg
3824 3824 Vann
3825 3825 Badepark
3826 3826 Vanntårn
3827 3827 Foss
3828 3828 Punkt i vann
3829 3829 Wave-lydfiler (*.wav)
3830 3830 -----
3831 3831 Linjeinformasjon
3832 3832 -----
3833 3833 Sluttnode nær annen ferdselsvei
3834 3834 Sluttnode nær annen linje
3835 3835 Linjenode nær annen linje
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Linje:
3840 3840 WayPoint Bilde
3841 3841 -----
3842 3842 Veipunkt
3843 3843 Måter
3844 3844 Kors i veikant
3845 3845 Veialter
3846 3846 Nettside: {0}
3847 3847 Vekt
3848 3848 Terskeldam
3849 3849 Våtmarksområde
3850 3850 Rullestol
3851 3851 -----
3852 3852 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert waypoint i GPX-laget.
3853 3853 Når lyd importeres, opprett markører fra …
3854 3854 Når du snur reningen på denne linjen blir følgende egenskaper endret for å opprettholde dataintegritet.
3855 3855 Lagre sikkerhetskopier med ~ i slutten av filnavnet.
3856 3856 Hvilket WMS lag danner bakgrunn for vektorisering. Standard: IR1.
3857 3857 Hele gruppen
3858 3858 Bredde ( meter)
3859 3859 -----
3860 3860 Vindmølle
3861 3861 -----
3862 3862 Vis akselinjer
3863 3863 -----
3864 3864 Skogsområde
3865 3865 Fabrikk
3866 3866 Verden
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Linjer med feil retning.
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 Ja, rydd ut objektet
3882 3882 Ja, nullstill ID
3883 3883 Ja, gjenopprett også dem
3884 3884 -----
3885 3885 Du er i ferd med å slette noder utenfor nedlastet område.<br>Dette kan skape problemer fordi de kan være i bruk av andre objekter (som du ikke kan se nå) .<br>Er du sikker på at du vil slette nodene?
3886 3886 Du skal til å åpne {0} nettlesere.<br>Dette kan både fylle skjermen din med nettlesere<br>og kan ta tid for å fullføre.
3887 3887 Du kan også lime inn URL fra www.openstreetmap.org
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 Du må starte JOSM for at enkelte innstillingene skal tre i kraft.
3892 3892 Du må først oppgi kilde for objektmaler.
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 Dine redigeringer må være offentlig frigitt for å laste opp nye data
3896 3896 Du må velge minst én linje.
3897 3897 -----
3898 3898 Velg to eller fler noder for å splitte sirkelformet linje.
3899 3899 Dru må SHIFT-dra og slippe avspillingsmarkøren til lydmerke eller til punkt i track for synkronisering.
3900 3900 Dru må dra og slippe avspillingsmarkøren til GPX track hvor lydfila tilhører (etter første markør).
3901 3901 Du må pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil ha merket.
3902 3902 Du må sætte lyden på pause når du hører synkroniserings-merket.
3903 3903 Du har bestilt for mange Noder (grense 50,000). Velg mindre område eller bruk planet.osm
3904 3904 -----
3905 3905 Du bør velge et GPX-spor
3906 3906 -----
3907 3907 Koodinater med null:
3908 3908 Zoologisk hage
3909 3909 Forstørr
3910 3910 Zoom (i meter)
3911 3911 Zoom inn
3912 3912 Zoom ut
3913 3913 Skaler og flytt kart
3914 3914 Zoom beste utsnitt 1:1
3915 3915 Skaler med Ctrl + . og Ctrl + , eller venstre museknapp; flytt med Ctrl + piltaster; flytt utsnitt med høyre museknapp
3916 3916 Forstørr
3917 3917 Forminsk
3918 3918 Skaler og flytt skjermbildet til {0}.
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 Zoom til problem
3923 3923 Zoom til valgt(e) element
3924 3924 Zoom til utvalg
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 Gå til {0}
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 «{0}» er ikke lukket, og kan derfor ikke være med i sammenføyning.
3934 3934 \nHøyde: {0} m
3935 3935 \n{0} km/t
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 Tilbake
3941 3941 Raskere
3942 3942 Rask Avspilling
3943 3943 Spill av
3944 3944 Hopp tilbake.
3945 3945 Neste spor
3946 3946 Neste merke
3947 3947 Spill fra neste merke
3948 3948 Spill av forrige merke
3949 3949 Spill/Pause
3950 3950 Forrige merke
3951 3951 Saktere
3952 3952 Spill av sakte
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 Ø
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 V
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 tekst
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 forkortet gatenavn
3979 3979 -----
3980 3980 legg til i utvalg
3981 3981 adresse
3982 3982 vanskelig
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Skog- og Landbruk
3989 3989 alle
3990 3990 Smug
3991 3991 alfabetisk
3992 3992 -----
3993 3993 alternativ
3994 3994 fasilitetstype {0}
3995 3995 fasilitet
3996 3996 fasilitet – lys
3997 3997 fasilitet – trafikk
3998 3998 anglikansk
3999 3999 dyremat
4000 4000 -----
4001 4001 enhver
4002 4002 -----
4003 4003 bueskyting
4004 4004 område
4005 4005 -----
4006 4006 asiatisk
4007 4007 -----
4008 4008 turn
4009 4009 australsk fotball
4010 4010 Last kartbilder automatisk
4011 4011 Automatisk zoom
4012 4012 bakgrunn
4013 4013 forrige stoppunkt
4014 4014 forrige segment
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 hinder
4019 4019 hinder brukt på en vei
4020 4020 -----
4021 4021 vannmagasin
4022 4022 -----
4023 4023 strand
4024 4024 sykkel
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 Flytemyr
4028 4028 -----
4029 4029 grense
4030 4030 -----
4031 4031 bro
4032 4032 Node har egenskap bro
4033 4033 -----
4034 4034 rivningsområde
4035 4035 -----
4036 4036 bygning
4037 4037 -----
4038 4038 gatekjøkken
4039 4039 buss
4040 4040 trikkespor
4041 4041 kano
4042 4042 skill mellom store/små bokstaver
4043 4043 katolsk
4044 4044 gravlund
4045 4045 -----
4046 4046 bytt utvalg
4047 4047 bytt arbeidsutsnitt
4048 4048 sjekker mellomlager …
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 kinesisk
4052 4052 -----
4053 4053 kristen
4054 4054 sigaretter
4055 4055 -----
4056 4056 klatring
4057 4057 med_klokka
4058 4058 -----
4059 4059 stengt_vei
4060 4060 kull
4061 4061 kystlinje
4062 4062 brostein
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 betong
4066 4066 kondomer
4067 4067 -----
4068 4068 konfigurer DG100 som er tilkoblet
4069 4069 Bekreft alle Remote control handlinger manuelt
4070 4070 konflikt
4071 4071 barskog
4072 4072 forbindelse
4073 4073 veiarbeid
4074 4074 -----
4075 4075 kunne ikke hente lyd fra URL
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 cricketnett
4080 4080 krocket
4081 4081 -----
4082 4082 sykkelvei med egenskapen sykkel
4083 4083 sykling
4084 4084 -----
4085 4085 løvskog
4086 4086 slett data etter import
4087 4087 -----
4088 4088 slettet
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 uønsket
4093 4093 brukertype
4094 4094 destinasjon
4095 4095 omkjøring
4096 4096 -----
4097 4097 deaktivert
4098 4098 tørrdokk
4099 4099 hundeløp
4100 4100 -----
4101 4101 ned
4102 4102 slalom
4103 4103 last ned
4104 4104 drikke
4105 4105 Oppkjørsel
4106 4106 øst
4107 4107 enkel
4108 4108 Rediger GPX-spor
4109 4109 redningsmøtepunkt
4110 4110 ridning
4111 4111 evangelisk
4112 4112 partall
4113 4113 eksempler
4114 4114 -----
4115 4115 hundeposer
4116 4116 ekspert
4117 4117 false: egenskapen er slått av med vilje
4118 4118 gårdstun
4119 4119 -----
4120 4120 ferge
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 mat
4125 4125 fotgjenger
4126 4126 -----
4127 4127 gangvei med egenskapen foot
4128 4128 vadested
4129 4129 skog
4130 4130 -----
4131 4131 neste stoppunkt
4132 4132 neste segment
4133 4133 -----
4134 4134 fristil
4135 4135 -----
4136 4136 fra linje
4137 4137 -----
4138 4138 gass
4139 4139 tysk
4140 4140 isbre
4141 4141 -----
4142 4142 golfbane
4143 4143 -----
4144 4144 GPS-flagg
4145 4145 gps-punkt
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 gress
4152 4152 -----
4153 4153 grus
4154 4154 -----
4155 4155 gresk
4156 4156 grønn
4157 4157 byggeområde
4158 4158 jord
4159 4159 gymnastikk
4160 4160 halv
4161 4161 stoppepunkt
4162 4162 helse
4163 4163 -----
4164 4164 beiteområde
4165 4165 fremhevet
4166 4166 ferdselsvei
4167 4167 ferdselsvei uten veinummer
4168 4168 ferdselsvei – traktorvei
4169 4169 tur
4170 4170 -----
4171 4171 historisk
4172 4172 historisk
4173 4173 ishockey
4174 4174 -----
4175 4175 hest
4176 4176 hesteløp
4177 4177 hotell
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 vann
4182 4182 bilde
4183 4183 importerte data fra {0}
4184 4184 inaktiv
4185 4185 -----
4186 4186 uferdig
4187 4187 Linje ikke ferdig
4188 4188 indisk
4189 4189 -----
4190 4190 industri
4191 4191 indre linjesegment
4192 4192 middels
4193 4193 trafikkøy
4194 4194 italiensk
4195 4195 -----
4196 4196 japansk
4197 4197 Jehovas vitner
4198 4198 jødisk
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 avfallsdeponi
4203 4203 bruk av grunn
4204 4204 Type Bruk av Grunn {0}
4205 4205 lag
4206 4206 navn på lag inneholder +-tegn
4207 4207 venstre
4208 4208 fritid
4209 4209 fritids type {0}
4210 4210 light_vann
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 gatetun
4214 4214 last inn data fra API
4215 4215 -----
4216 4216 synkron rulling
4217 4217 lav
4218 4218 luthersk
4219 4219 Mangrove
4220 4220 menneskeskapt
4221 4221 -----
4222 4222 Myrområde
4223 4223 maks. breddegrad
4224 4224 maks. lengdegrad
4225 4225 fartsgrense er brukt på gangvei
4226 4226 målemetode
4227 4227 -----
4228 4228 metodist
4229 4229 meksikansk
4230 4230 millitært
4231 4231 min. breddegrad
4232 4232 min. lengdegrad
4233 4233 -----
4234 4234 feil skrivemåte på nøkkel
4235 4235 blandingsskog
4236 4236 mormoner
4237 4237 motorsport
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 søle
4243 4243 flerbruk
4244 4244 P-hus
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 natur
4248 4248 natur-type {0}
4249 4249 natur
4250 4250 aviser
4251 4251 -----
4252 4252 nei
4253 4253 ingen beskrivelse tilgjengelig
4254 4254 ingen kombinasjon
4255 4255 -----
4256 4256 venstresving forbudt
4257 4257 høyresving forbudt
4258 4258 rett frem forbudt
4259 4259 u-sving forbudt
4260 4260 ingen
4261 4261 langrenn
4262 4262 nord
4263 4263 nordøst
4264 4264 nordvest
4265 4265 ikke slettet
4266 4266 -----
4267 4267 ikke synlig (på tjeneren)
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 begynner
4271 4271 atom
4272 4272 -----
4273 4273 oddetall
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 nedlagt bane
4278 4278 enveiskjøring-egenskap på node
4279 4279 -----
4280 4280 påbudt venstresving
4281 4281 påbudt høyresving
4282 4282 påbudt rett frem
4283 4283 -----
4284 4284 innstillinger
4285 4285 -----
4286 4286 ortodoks
4287 4287 annen bane
4288 4288 -----
4289 4289 ytre linjesegment
4290 4290 utenfor nedlastet område
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 parkeringsbillett
4294 4294 partial: de valgte objektene har forskjellige verdier, ikke gjør endringer
4295 4295 fast dekke
4296 4296 -----
4297 4297 fjelltopp
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 pinsebevegelsen
4303 4303 -----
4304 4304 foto
4305 4305 solcelle
4306 4306 brygge
4307 4307 rørgate
4308 4308 nedfart avansert
4309 4309 nedfart enkel
4310 4310 nedfart ekspert
4311 4311 nedfart friløp
4312 4312 nedfart middels
4313 4313 nedfart nybegynner
4314 4314 bane
4315 4315 -----
4316 4316 sted
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 kraft
4321 4321 presbyteriansk
4322 4322 -----
4323 4323 riksvei
4324 4324 tilkjørselsvei_riksvei
4325 4325 privat
4326 4326 planlagt
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 buss-, trikk- og togkart
4331 4331 billetter
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 steinbrudd
4336 4336 -----
4337 4337 jernbane
4338 4338 jernbanegrunn
4339 4339 jernbanebro
4340 4340 jernbane
4341 4341 jernbanepunkt
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 Sivområde
4345 4345 Oppdater liste over Porter
4346 4346 -----
4347 4347 lokal
4348 4348 regulært uttrykk
4349 4349 relasjon uten angitt type
4350 4350 fjern fra utvalg
4351 4351 erstatt utvalg
4352 4352 boligvei
4353 4353 restaurant uten navn
4354 4354 butikker
4355 4355 høyre
4356 4356 elvebredd
4357 4357 vei
4358 4358 rundkjøring
4359 4359 rute
4360 4360 rutesegment
4361 4361 -----
4362 4362 Saltmyr
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 målestokk
4366 4366 -----
4367 4367 krattskog
4368 4368 fylkesvei
4369 4369 velg sport:
4370 4370 valgt
4371 4371 utvalg
4372 4372 separat sykkelvei har kjørefelt på en sykkelvei
4373 4373 adkomstvei
4374 4374 service
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 skyting
4379 4379 butikk
4380 4380 butikk type {0}
4381 4381 Sidespor
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 skøyter
4387 4387 -----
4388 4388 ski
4389 4389 snøpark
4390 4390 fotball
4391 4391 sør
4392 4392 sørøst
4393 4393 sørvest
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 sportssenter
4398 4398 Privat sidespor
4399 4399 stadion
4400 4400 frimerke
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 bekk
4404 4404 gate
4405 4405 gatenavn inneholder ss
4406 4406 streng
4407 4407 -----
4408 4408 T-bane
4409 4409 -----
4410 4410 Overflateparkering
4411 4411 -----
4412 4412 Sumpområde
4413 4413 godter
4414 4414 svømming
4415 4415 -----
4416 4416 bordtennis
4417 4417 tamponger
4418 4418 -----
4419 4419 telefonkort
4420 4420 midlertidig
4421 4421 midlertidig ferselsveitype
4422 4422 -----
4423 4423 stasjon
4424 4424 kommunevei
4425 4425 tekst
4426 4426 -----
4427 4427 Tidevannsflate
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 Til
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 til linje
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 turisme
4437 4437 turisme type {0}
4438 4438 -----
4439 4439 leker
4440 4440 -----
4441 4441 trafikklys
4442 4442 trikk
4443 4443 -----
4444 4444 true: egenskapen er slått på med vilje
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 tyrkisk
4448 4448 vendesirkel
4449 4449 -----
4450 4450 småvei
4451 4451 ukontrollert
4452 4452 P-kjeller
4453 4453 -----
4454 4454 Uventet kolonnenummer {0}
4455 4455 unitarisk
4456 4456 ukjent
4457 4457 umerket
4458 4458 uten fast dekke
4459 4459 ikke satt
4460 4460 unset: ikke sett egenskap på valgte objekter
4461 4461 Uten egenskaper
4462 4462 Llinje uten egenskaper
4463 4463 uvanlig kombinasjon av egenskaper
4464 4464 opp
4465 4465 bruk
4466 4466 valideringsfeil
4467 4467 gyldighetssjekk – annet
4468 4468 validerings-advarsel
4469 4469 versjon {0}
4470 4470 via node eller linje
4471 4471 synlig (på tjeneren)
4472 4472 vulkan
4473 4473 sedler
4474 4474 vann
4475 4475 vannvei
4476 4476 vannvei type {0}
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 vest
4482 4482 -----
4483 4483 dyreliv
4484 4484 vind
4485 4485 -----
4486 4486 skogsområde
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 feil ferdselsvei-egenskap på node
4490 4490 x fra
4491 4491 y fra
4492 4492 Stasjonsområde
4493 4493 ja
4494 4494 -----
4495 4495 Zoom-nivå
4496 4496 zoroastrisk
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 {0} består av:
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 {0} meter
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 {0} noder i linje {1} overstiger maksimalt antall tillatte noder, {2}
4507 4507 {0} noder til nå …
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 {0} km²
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 {0}, …
4516 4516 -----
4517m 1 -----
4518m 2 -----
4519m 3 -----
4520m 4 -----
4521m 5 -----
4522m 6 -----
4523m 7 -----
4524m 8 -----
4525m 9 -----
4526m 10 Legg til og flytt en kunstig node til en linje
4527m 10 Legg til og flytt en kunstig node til {0} linjer
4528m 11 -----
4529m 12 -----
4530m 13 -----
4531m 14 Endre egenskap på inntil {0} objekt
4532m 14 Endre egenskap på inntil {0} objekt
4533m 15 Endre {0} objekt
4534m 15 Endre {0} objekt
4535m 16 -----
4536m 17 -----
4537m 18 -----
4538m 19 -----
4539m 20 -----
4540m 21 -----
4541m 22 -----
4542m 23 -----
4543m 24 -----
4544m 25 -----
4545m 26 -----
4546m 27 -----
4547m 28 Sett inn ny node i linje.
4548m 28 Sett inn ny node i {0} linjer.
4549m 29 -----
4550m 30 Sammenslått versjon ({0} oppføring)
4551m 30 Sammenslått versjon ({0} oppføringer)
4552m 31 -----
4553m 32 Lokal versjon ({0} oppføring)
4554m 32 Lokal versjon ({0} oppføringer)
4555m 33 -----
4556m 34 -----
4557m 35 -----
4558m 36 -----
4559m 37 -----
4560m 38 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
4561m 38 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
4562m 39 -----
4563m 40 Forenkle linje (fjern {0} node)
4564m 40 Forenkle linjer (fjern {0} noder)
4565m 41 -----
4566m 42 -----
4567m 43 -----
4568m 44 -----
4569m 45 -----
4570m 46 Valgt node er ikke del av en linje.
4571m 46 Valgte noder er ikke del av en linje.
4572m 47 Valgt linje inneholder ikke valgt node.
4573m 47 Valgt linje inneholder ikke de valgte nodene.
4574m 48 -----
4575m 49 Tjenerens versjon ({0} oppføring)
4576m 49 Tjenerens versjon ({0} oppføringer)
4577m 50 Mer enn én linje bruker den valgte noden. Velg flere linjer.
4578m 50 Mer enn én linje bruker de valgte nodene. Velg flere linjer.
4579m 51 -----
4580m 52 -----
4581m 53 -----
4582m 54 -----
4583m 55 -----
4584m 56 Dette vil endre opptil {0} objekt.
4585m 56 Dette vil endre opptil {0} objekt.
4586m 57 -----
4587m 58 -----
4588m 59 Oppdaterer egenskaper på inntil {0} objekt
4589m 59 Oppdaterer egenskaper på inntil {0} objekt
4590m 60 -----
4591m 61 -----
4592m 62 -----
4593m 63 -----
4594m 64 -----
4595m 65 -----
4596m 66 et GPS spor med {0} punkt
4597m 66 et GPS spor med {0} punkt
4598m 67 flagg
4599m 67 flagg
4600m 68 node
4601m 68 noder
4602m 69 objekt
4603m 69 objekter
4604m 70 punkt
4605m 70 punkt
4606m 71 relasjon
4607m 71 relasjoner
4608m 72 -----
4609m 73 linje
4610m 73 linjer
4611m 74 -----
4612m 75 -----
4613m 76 -----
4614m 77 {0} består av {1} flagg
4615m 77 {0} består av {1} flagg
4616m 78 {0} består av {1} GPS spor
4617m 78 {0} består av {1} GPS spor
4618m 79 -----
4619m 80 -----
4620m 81 {0} medlem
4621m 81 {0} medlemmer
4622m 82 {0} node
4623m 82 {0} noder
4624m 83 -----
4625m 84 -----
4626m 85 -----
4627m 86 -----
4628m 87 {0} punkt
4629m 87 {0} punkt
4630m 88 {0} relasjon
4631m 88 {0} relasjoner
4632m 89 {0} rute,
4633m 89 {0} ruter,
4634m 90 -----
4635m 91 -----
4636m 92 -----
4637m 93 {0} linje
4638m 93 {0} linjer
4639m 94 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.