source: josm/trunk/data/gl.lang@ 5267

Last change on this file since 5267 was 5267, checked in by simon04, 12 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 113.4 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 -----
8 8 # Obxectos
9 9 % cara o Leste
10 10 % cara o Norte
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 (1 petición)
20 20 (Código={0})
21 21 (O texto xa foi copiado ao portapapeis.)
22 22 -----
23 23 (o URL era:
24 24 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
25 25 (na liñá {0}, columna {1})
26 26 (sen obxecto)
27 27 (ningún)
28 28 -----
29 29 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
30 30 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
31 31 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...
32 32 ({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}
33 33 ({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}
34 34 ({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}
35 35 ({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»...
36 36 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
37 37 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
38 38 * Un nodo etiquetado, ou
39 39 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
40 40 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 ...outro métodos de desprazamentos posibles
45 45 ... refierese á relación
46 46 /RUTA/Á/CARPETA/JOSM/
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 1/25 mesturada (mofa/moped)
51 51 1/50 mesturada (mofa/moped)
52 52 -----
53 53 Bowling
54 54 -----
55 55 +++++
56 56 -----
57 57 -----
58 58 +++++
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 +++++
66 66 -----
67 67 -----
68 68 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
69 69 -----
70 70 <anónimo>
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>child <i>expresión</i></b> - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <b>incomplete</b> - todos os obxectos incompletos
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 <b>modified</b> - todos os obxectos cambiados
89 89 -----
90 90 <b>parent <i>expr</i></b> - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión
91 91 -----
92 92 <b>selected</b> - todos os obxectos seleccionados
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 <b>untagged</b> - todos os obxectos sen etiquetar
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 <b>{0}</b> obxectos desactivados
102 102 <br>Mensaxe de erro (sen traducir): {0}
103 103 <dous puntos>
104 104 <diferente>
105 105 +++++
106 106 <fin-do-ficheiro>
107 107 <iguais>
108 108 <h2>Filtro Activo</h2>
109 109 <h2>JOSM require a versión 6 de Java.</h2>Detectouse a versión {0} de Java.<br>Pode <ul><li>actualizar Java (JRE) ou</li><li>usar unha versión previa de JOSM (compatíbel con Java 5).</li></ul>Máis información:
110 110 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3>Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función deses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br>Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Predeterminado éste é Shift-Q .)
111 111 -----
112 112 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida <strong>sen cifrar</strong> en cada petición enviado ao servidor OSM. <strong>Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 <html>Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
119 119 <html> Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
120 120 -----
121 121 <html>Ocorreu un erro mentres se recuperaba unha copia de seguranza.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
122 122 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 <html>Non foi posíbel abrir o directorio «{0}».<br>Escolla un ficheiro.</html>
130 130 -----
131 131 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a fusión das miñas entradas e das súas</html>
132 132 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a mestura das miñas entradas e as súas</html>
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 <html> Non é posíbel ler os marcadores desde <br>"{0}"<br>O erro foi: {1}</html>
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
147 147 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos<br><em>Desactivado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.</em></html>
148 148 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
149 149 <html>Introduza unha clave para a etiqueta, p.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
150 150 <html>Introduza un valor para a etiqueta, p.e. <strong><tt>check members</tt></strong></html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 <html>Non foi posíbel crear un URL debido a que a codificación «{0}» <br>non foi posíbel atopar no sistema.</html>
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 <html>Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.</html>
161 161 <hmtl>Erro ao inicializar as preferencias.<br> Produciuse un erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias predeterminado :{0}.</html>
162 162 <html>Erro ao inicializar as preferencias.<br>O directorio das preferencias «{0}» non é un directorio.<html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 <html>Solicitouse cargar o complemento «{0}».<br>Este complemento xa non está a ser desenvolvido e seguramente producirá erros.<br>Debería desactivalo.<br>Eliminar das preferencias?</html>
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>1 relación</strong>.</html>
188 188 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>{0} relacións</strong>.</html>
189 189 <html>Confirme a retirada<strong>{0} obxectos</strong> de <strong>{1} relacións</strong>.</html>
190 190 -----
191 191 -----
192 192 <html>Please make sure todas as vias seleccionadas apuntan nunha dirección similar<br> ou ortogonaliza unha a unha
193 193 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
197 197 <html>O complemento {0} require a versión {1} de JOSM. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que actualice JOSM para usar este complemento.</html>
198 198 <html>O ficheiro de preferencias contén erros.<br> Facendo unha copia de seguranza a <br>{0}<br> e creando un novo ficheiro de preferencias predeterminado.</html>
199 199 <html>Fallo ao obter un Token de Acesso OAuth de ''{0}''.</html>
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 <html>Escoller para activar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
206 206 -----
207 207 -----
208 208 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <html>Paso 1/3: Obter un Token de petición de OAuth</html>
212 212 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un Token de Aceso</html>
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>As vías combinadas son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>retirala.</strong><br>Como predeterminado, <strong>mantén</strong> a primeira vía, e <strong>retira</strong> a vías restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar da vía orixinal na relación.</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <html> Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}». <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
231 231 <html>Os nodos combinados son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>retirala.</strong> <br>Como predeterminado, <strong>mantén</strong> o primeiro nodo, e <strong>retira</strong>os nodos restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar do nodo orixinal na relación.</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>Non hai capas á que a capa<br>«{0}»<br>. puidese ser mesturada</html>
239 239 -----
240 240 -----
241 241 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
242 242 -----
243 243 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflito e pechar o editor?</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
248 248 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
249 249 -----
250 250 <html><strong>Produciuse un fallo</strong> no envío ao servidor porque o <br>paquete de datos actual colide coa condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <html>Está intentando engadir unha relación a si mesma.<br><br>Isto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Omitindo a relación «{0}».</html>
256 256 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
257 257 <html>Non remataches de mesturar as diferencias neste conflito.<br>As resolucións de conflitos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflitos.</html>
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e retire a dependencia cíclica.</html>
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 <chave>
266 266 <pariente esquerdo>
267 267 <novo obxecto>
268 268 <non>
269 269 <ou>
270 270 <p><b>{0}</b>obxectos agochados
271 271 <signo de interrogación>
272 272 <pariente dereito>
273 273 -----
274 274 <indefinido>
275 275 -----
276 276 >fondo
277 277 > arriba
278 278 -----
279 279 Asistente para o axuste do satélite IRS.
280 280 -----
281 281 O nome:* non se atopa a tradución.
282 282 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.
283 283 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
284 284 -----
285 285 Violación das capacidades da API
286 286 Versión da API: {0}
287 287 +++++
288 288 Vía de tren abandonada
289 289 Interromper
290 290 Interromper a mestura
291 291 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
292 292 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
293 293 Sobre
294 294 Sobre JOSM...
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Acceso
299 299 +++++
300 300 Clave de Access Token:
301 301 Secreto de Access Token:
302 302 URL de Access Token:
303 303 Acomodación
304 304 Conforme a información contida no complemento, o autor é {0}.
305 305 Tarxetas de afidelización ou de desconto
306 306 Acción
307 307 Parámetros de acción
308 308 Accións
309 309 -----
310 310 Activar
311 311 -----
312 312 Activar a capa escollida
313 313 -----
314 314 -----
315 315 Estilos activos:
316 316 Engadir
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Engadir un nodo...
320 320 -----
321 321 Engadir imaxe rectificada
322 322 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
323 323 -----
324 324 Engadir unha nova ruta de iconas
325 325 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
326 326 Engadir un novo nodo a unha via existente
327 327 -----
328 328 Engadir unha nova fonte á lista.
329 329 -----
330 330 Engadir unha etiqueta
331 331 Engadir un nodo mediante a introdución de latitude / lonxitude ou coordenadas leste / norte.
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Engadir unha etiqueta baleira
337 337 Engadir información do autor
338 338 Engadido conflito para «{0}»
339 339 Engadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo Google ou un URL que devolva osm-xml
340 340 Engadir filtro.
341 341 Engadir capa de imaxes {0}
342 342 Engadir nodo
343 343 Engadir nodo na vía
344 344 Engadir nodo a vía e conectar
345 345 Engadir nodo {0}
346 346 Engadir relación {0}
347 347 -----
348 348 -----
349 349 -----
350 350 -----
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Engadir á selección
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 Engadir via {0}
360 360 Nodo engadido en todas as interseccións
361 361 Interpolar enderezos
362 362 Enderezos
363 363 Engadir o elemento &quot;Reiniciar JOSM; ao menú Ficheiro.
364 364 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
365 365 -----
366 366 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 Axustar fuso horario e desprazamento
372 372 O axustable {0} aínda non está rexistrado.
373 373 O axustable {0} aínda non está rexistrado. Non é posíbel marcar a participación en axustes de sincronizados.
374 374 Centro de Administración
375 375 Administrativo
376 376 Nivel administrativo
377 377 Avanzado
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Parametros de OAuth avanzados
381 381 Propiedades de OAuth avanzadas
382 382 Preferencias avanzadas
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Información do obxecto avanzada
386 386 -----
387 387 Remonte
388 388 +++++
389 389 Agrícola
390 390 Aeroporto
391 391 Campo de aviación
392 392 Tenda de bebidas alcohólicas
393 393 Aliñar os nodos en círculo
394 394 Aliñar os nodos en fila
395 395 Todo
396 396 Todos os ficheiros
397 397 Todos os formatos
398 398 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
399 399 Todos os puntos e segmentos do camiño terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de capas.
400 400 -----
401 401 Todos os valores unidos como «{0}» van a ser aplicados para a clave «{1}»
402 402 -----
403 403 Área cultivábel
404 404 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
405 405 Permite descargar as túas trazas de GPS
406 406 Permite ler as túas preferencias
407 407 Permitir subir trazas GPS
408 408 Permitir subir datos do mapa
409 409 Permite escribir nas túas preferencias
410 410 Tráfico permitido:
411 411 -----
412 412 Premite abrir ficheiros gpx/osm que intersecan coa area visible actualmente
413 413 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e eliminar partes de camiños GPX enormes moi rápido.
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 Permite importar varios tipos de formatos de ficheiro directamente en JOSM
418 418 Permite afinar o coloreado de camiños para diferentes velocidades medias.
419 419 Permite desfacer a eliminación de obxectos da base de datos de OSM
420 420 Canle alfa:
421 421 Cabaña alpina
422 422 Xa se rexistrou un conflito para a primitiva «{0}»
423 423 -----
424 424 Renomear tamén o ficheiro
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Futbol Americano
430 430 Cantidade de cables
431 431 Numero de asentos
432 432 Número de pasos
433 433 Amperaxe
434 434 -----
435 435 Un valor baleiro elimina o atributo.
436 436 Produciuse un erro no complemento {0}
437 437 -----
438 438 Ocorreu unha excepción inesperada que puido proceder do complemento «{0}»
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Anotación
443 443 -----
444 444 -----
445 445 Aplicar
446 446 Aplicar Cambios
447 447 Aplicar axuste preestablecido
448 448 Aplicar resolución
449 449 Aplicar rol
450 450 Aplicar rol:
451 451 Aplicar filtros «antialiasing» á vista do mapa para acadar unha aparencia máis suave.
452 452 Aplicar a resolución de conflitos
453 453 Aplicar os conflitos resoltos e pechar o diálogo
454 454 Aplicar os cambios seleccionados
455 455 Aplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.
456 456 -----
457 457 Aplicar as actualizacións actuais
458 458 Aplicar a dirección da tesela
459 459 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
460 460 Aplicar este rol a todos os membros
461 461 Aplicar?
462 462 +++++
463 463 +++++
464 464 Lugar arqueolóxico
465 465 Tiro con arco
466 466 Esta seguro de continuar?
467 467 Área
468 468 -----
469 469 Área arredor dos lugares
470 470 -----
471 471 Centro de arte
472 472 Gráficos
473 473 Preguntar antes de actualizar
474 474 Ensambla novos polígonos
475 475 Rúa asociada
476 476 -----
477 477 Polo menos requírese un obxecto para eliminar, obtívose unha colección baleira
478 478 Atletismo
479 479 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
480 480 Atracción
481 481 Atributos
482 482 Son
483 483 Dispositivo de son non dispoñíbel
484 484 Preferencias de son
485 485 Marcas de son de {0}
486 486 Son sincronizado no punto {0}.
487 487 -----
488 488 Son: {0}
489 489 Guia sonora
490 490 Guia sonora a través de teléfono móvil?
491 491 Fútbol australiano
492 492 Autenticar
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 Autenticando a sesión para o usuario «{0}»...
498 498 Autenticación
499 499 Fallou a autentificación
500 500 Autenticazón fallida
501 501 Autor
502 502 -----
503 503 Fallou a autorización
504 504 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
505 505 Autorizar o URL:
506 506 Autorizar agora
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Autores
510 510 +++++
511 511 Ampliación automática
512 512 -----
513 513 -----
514 514 Autogardar intervalo (segundos)
515 515 Ficheiros autogardados por capa
516 516 -----
517 517 Auto-tentar
518 518 -----
519 519 -----
520 520 Caixeiro automático
521 521 Descargar automaticamente
522 522 Corrección
523 523 Crear automaticamente marcas de son a partires dos puntos do camiño (no canto dos puntos de referencia explícitos) con nomes ou descricións.
524 524 Crear automaticamente unha capa de marcas desde calquer punto de referencia cando se abra unha capa GPX.
525 525 Dispoñible
526 526 -----
527 527 -----
528 528 Roles dispoñibles
529 529 -----
530 530 +++++
531 531 -----
532 532 +++++
533 533 Caixa temperada
534 534 Atrás
535 535 -----
536 536 -----
537 537 Copia de seguranza
538 538 -----
539 539 Solicitude incorrecta
540 540 Panadeiro
541 541 -----
542 542 -----
543 543 Banco
544 544 +++++
545 545 -----
546 546 Barreiras
547 547 Béisbol
548 548 Básico
549 549 Conca
550 550 Baloncesto
551 551 Baterías
552 552 Campo de batalla
553 553 -----
554 554 Bahía
555 555 Praia
556 556 Voleipraia
557 557 Baliza
558 558 -----
559 559 -----
560 560 Banco
561 561 Brebaxes
562 562 Bicicleta
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 +++++
568 568 Tenda de bicicletas
569 569 -----
570 570 +++++
571 571 Capa en branco
572 572 Bloque
573 573 Azul:
574 574 Tablón de anuncios
575 575 Astillero
576 576 Bolardo
577 577 Librería
578 578 -----
579 579 Marcadores
580 580 Aduana
581 581 Nome botánico
582 582 +++++
583 583 Fronteiras
584 584 Límite
585 585 Perdra Histórica
586 586 -----
587 587 Tipo de límite
588 588 Caixa Circundante
589 589 -----
590 590 Límites
591 591 +++++
592 592 Bolos
593 593 Marca
594 594 Ponte
595 595 -----
596 596 -----
597 597 Zona industrial abandoada
598 598 Tope de vía
599 599 Informes de fallos
600 600 Edificio
601 601 Construíndo nodos duplicados
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sen saír do vehículo)
607 607 Vía para autobús guiado
608 608 Andén de autobús
609 609 Estación de autobús
610 610 Parada de autobús
611 611 Trampa para coches
612 612 Carnicería
613 613 +++++
614 614 GCN(Gas Natural Comprimido)
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Telecabina
622 622 -----
623 623 Cafetería
624 624 -----
625 625 Chamar o editor para a relación
626 626 Chamar o editor para a relación escollida
627 627 -----
628 628 +++++
629 629 Lugar de acampada
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 Fútbol_Canadiense
634 634 +++++
635 635 Cancelar
636 636 Cancelar e volver ao diálogo previo
637 637 Cancelar autenticación
638 638 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
639 639 Cancelar resolución de conflito
640 640 Cancelar a resolución de conflitos e pechar o cadro de diálogo
641 641 Cancelar a operacion
642 642 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
643 643 Cancelar a a actualización e continuar editando
644 644 Cancela a actualización
645 645 -----
646 646 Non é posíbel engadir un nodo fora do mundo.
647 647 Non é posíbel engadir unha vía con só {0} nodos.
648 648 Non é posíbel engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
649 649 Non é posíbel aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a mesturar.
650 650 Non é posíbel asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
651 651 Non foi posíbel contruir a petición de conxunto de cambios coas restrición baseadas no tempo. A entrada non é válida.
652 652 Non é posíbel comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}»
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 Non é posíbel realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
660 660 -----
661 661 Non é posíbel mesturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}
662 662 -----
663 663 Non é posíbel mover obxectos fora do mundo.
664 664 -----
665 665 Non é posíbel resolver conflitos indecisos.
666 666 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
667 667 Non é posíbel restrinxir a petición deste conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
668 668 Non é posíbel restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario «{0}»
669 669 Non é posíbel desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presente
670 670 Piragüismo
671 671 Latas
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 Capacidade
677 677 Capacidade (en xeral)
678 678 Coche
679 679 Concesionario de automóviles
680 680 Zona de caravanas
681 681 +++++
682 682 Cartos en efectivo
683 683 Castelo
684 684 -----
685 685 Barreira canadiense
686 686 Entrada de cova
687 687 Cemiterio
688 688 Centrar vista
689 689 -----
690 690 Telesilla
691 691 Cabaña ou bungalow
692 692 Cambiar Propiedades
693 693 Cambiar direccións?
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Cambiar nodo {0}
698 698 Cambiar relación
699 699 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
700 700 Cambiar relación {0}
701 701 Cambiar a resolución
702 702 -----
703 703 Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuarios
704 704 -----
705 705 -----
706 706 Cambiar via {0}
707 707 Cambiados nodos de {0}
708 708 -----
709 709 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
710 710 ID do conxunto de cambios:
711 711 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
712 712 Xestor de cambios
713 713 Conxunto de cambios pechado
714 714 Comentario do conxunto de cambios
715 715 Esperabase un ID de un conxunto de cambios
716 716 id de conxunto de cambios:
717 717 Información do conxunto de cambios
718 718 O conxunto de cambios está cheo
719 719 Conxunto de cambios {0}
720 720 Conxunto de cambios
721 721 Conxunto de cambios
722 722 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
723 723 Estación de carga
724 724 Buscar FIXMES.
725 725 Comprobar no servidor
726 726 -----
727 727 -----
728 728 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
729 729 Comprobando pais para os obxectos eliminados
730 730 Comprobando as condicións previas do complemento...
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
735 735 -----
736 736 Erros na suma de verificación: {0}
737 737 Farmacia
738 738 -----
739 739 Relacións fillo
740 740 Cheminea
741 741 Chinés
742 742 Escoller
743 743 Escolla unha cor
744 744 Escolle unha cor para {0}
745 745 Escoller unha licencia predefinida
746 746 Escolla un valor
747 747 Escolle o tipo de obxecto OSM
748 748 Escoller o servidor para procurar:
749 749 -----
750 750 -----
751 751 Igrexa
752 752 Cine
753 753 -----
754 754 Cidade
755 755 Límite de Cidade
756 756 Muralla da cidade
757 757 Nome da cidade
758 758 +++++
759 759 Tipo de clase
760 760 Limpar
761 761 Eliminar o búfer de Desfacer/Refacer
762 762 Limpar área de texto
763 763 -----
764 764 -----
765 765 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
772 772 Prema para interromper e continuar editando
773 773 Prema para interromper a execución de navegadores externos
774 774 Prema para interromper a mestura de nodos
775 775 -----
776 776 Premer para interromper a actualización
777 777 -----
778 778 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
779 779 Prema para cancelar a operación actual
780 780 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están eliminados no servidor
781 781 Premer para pechar o diálogo
782 782 Prema para pechar o diálogo e retirar o obxecto das relacións
783 783 Prema para pechar o dialogo e interromper a eliminación de obxectos
784 784 Prema para pechar o dialogo e interromper a descarga
785 785 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
786 786 Prema para continuar e abrir {0} navegadores
787 787 -----
788 788 Prema para crear un conflito e pechar este editor de relación
789 789 -----
790 790 Prema para eliminar o complemento «{0}»
791 791 Prema para eliminar. Maiúsculas: elimina o segmento de vía. Alt: Non elimina os nodos sen usar cando se elimina unha vía. Ctrl: eliminar referenciados.
792 792 Prema para desactivar o complemento «{0}»
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 Prema para manter o complemento «{0}»
797 797 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
805 805 -----
806 806 -----
807 807 Prema para omitir a actualización dos complementos
808 808 Prema para comezar a procurar por lugares
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 Prema para actualizar os complementos activos,
813 813 O Cliente non Responde
814 814 Acantilado
815 815 Alpinismo
816 816 Reloxo
817 817 Pechar
818 818 Pechar de todos modos
819 819 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
820 820 Pechar conxuntos de cambios
821 821 Pecha o diálogo e cancela a descarga
822 822 Pechar o conxunto de cambios abertos
823 823 -----
824 824 Pechar o diálogo
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificacións
829 829 Pecha a modificación escollida
830 830 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
831 831 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
832 832 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
833 833 Pechado despois -
834 834 Pechado en
835 835 Pechado en:
836 836 Descripción detallada
837 837 Descripción detallada
838 838 Peche dos conxuntos de cambios abertos
839 839 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
840 840 Pechando conxunto de cambios
841 841 Pechando conxunto de cambios {0}
842 842 Pechando colección de cambios...
843 843 Roupas
844 844 Liña de costa
845 845 -----
846 846 Moedas
847 847 Instituto
848 848 Cor
849 849 +++++
850 850 Nome da cor:
851 851 Cores
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 Cores, puntos e segmentos do camiño en función da velocidade.
857 857 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
858 858 Cor
859 859 -----
860 860 -----
861 861 -----
862 862 -----
863 863 Combinar vía
864 864 -----
865 865 Combinar varias vías nunha.
866 866 Combinar {0} vías
867 867 Carril bici y vía peatonal conxuntos
868 868 Rima de ordes
869 869 Comentario
870 870 Comentario:
871 871 Comercial
872 872 Común
873 873 -----
874 874 A Comunicacion con OSM fallou
875 875 -----
876 876 Comparar
877 877 -----
878 878 Ordenador
879 879 Confitería
880 880 Configurar os sitios dos complementos
881 881 -----
882 882 Configurar os complementos dispoñíbeis.
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 Configure se crear copias de seguranza
887 887 Configurar se usar un servidor proxy
888 888 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
889 889 Confirmar o purgado
890 890 Confirma a acción do Control Remoto
891 891 -----
892 892 Confirmar rol baleiro
893 893 Conflito
894 894 Resolución de conflitos
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 Conflito non resolto completamente
916 916 Conflitos
917 917 Detectaronse conflitos
918 918 Conflitos nas etiquetas pegadas
919 919 Conflitos ao combinar primitivas
920 920 Conflitos ao combinar as vías- A vía fusionada é «{0}»
921 921 Conflito mesturando nodos. O nodo de destino é «{0}»
922 922 Conflitos: {0} sen resolver
923 923 Conectar via existente a nodo
924 924 -----
925 925 Preferencias de Conexión
926 926 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
927 927 -----
928 928 Construcción
929 929 Área de construcción
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Contacto:
935 935 Contactando co Servidor OSM...
936 936 Contactando co Servidor...
937 937 Contido
938 938 Continente
939 939 Continuar
940 940 -----
941 941 Continuar resolvendo
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Continuar vía a partir do último nodo.
945 945 Continuar, aínda así
946 946 -----
947 947 Colaboración
948 948 Tenda de alimentación
949 949 -----
950 950 Convertir a capa GPX
951 951 Convertir en capa de datos
952 952 Convertido de: {0}
953 953 Coordenadas
954 954 -----
955 955 -----
956 956 Coordenadas:
957 957 -----
958 958 Copiar
959 959 Copiar as coordenadas
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Copiar todos os meus elementos ao destino
964 964 Copiar todos os seus elementos ao destino
965 965 Copiar as coordenadas dos nodos seleccionados ao portapapeis.
966 966 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturados
967 967 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturados
968 968 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos mesturada.
969 969 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos mesturada.
970 970 Copia de {0}
971 971 Copiar os obxectos seleccionados ao búfer de pegado.
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos mesturados
976 976 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos mesturados
977 977 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturados
978 978 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos mesturados
979 979 Copiar a porta papeis e pechar
980 980 Copia {1} de {0}
981 981 +++++
982 982 Ano do Copyright
983 983 Copistería
984 984 Correlacionar
985 985 -----
986 986 -----
987 987 Non foi posíbel acceder ao(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
988 988 Non se puido respaldar o ficheiro. A excepción é: {0}
989 989 Non foi posíbel combinar as vías (Non puideron ser mesturadas nunha única serie de nodos)
990 990 Non se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 Non se puido importar «{0}».
995 995 -----
996 996 Non foi posíbel cargar o complemento {0}. Eliminar das preferencias?
997 997 Non foi posíbel cargar as preferencias desde o servidor.
998 998 Non foi posíbel analizar a latitude, lonxitude e/ou o zoom. Comprobeo
999 999 -----
1000 1000 Non foi posíbel ler «{0}»
1001 1001 -----
1002 1002 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
1003 1003 -----
1004 1004 Non é posíbel renomear o ficheiro «{0}»
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 Non foi posíbel enviar as preferencias. Razón: {0}
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 País
1011 1011 Código do país
1012 1012 País
1013 1013 Xuzgado
1014 1014 Cubierto
1015 1015 -----
1016 1016 Depósito de auga
1017 1017 Grúa
1018 1018 Crear círculo
1019 1019 Crear un cartafol novo
1020 1020 Crear un círculo a partires de tres nodos seleccionados.
1021 1021 Crear unha copia desta relación e abrila en outra ventá de edición.
1022 1022 Crea unha cuadrícula de vias.
1023 1023 Crear unha nova capa do mapa.
1024 1024 Crear unha nova relación
1025 1025 Crear e editar cartas mariñas para OpenSeaMap
1026 1026 Crear áreas
1027 1027 Crear marcas de son na posición do camiño correspondente á hora modificada de cada ficheiro de son WAV importado.
1028 1028 Crear un marcador
1029 1029 -----
1030 1030 Crear multipolígono
1031 1031 Crear multipolígono.
1032 1032 Crear novo nodo.
1033 1033 -----
1034 1034 Crear unha nova relación na capa «{0}»
1035 1035 Creado
1036 1036 Creado en
1037 1037 Creado en:
1038 1038 Creado antes -
1039 1039 Creado por:
1040 1040 Creado en:
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 Creando Interface (GUI) principal
1044 1044 Tarxetas de crédito
1045 1045 Críket
1046 1046 Críket con redes
1047 1047 +++++
1048 1048 Cruce de bicicletas
1049 1049 Cruce de cabalos
1050 1050 Paso a nivel peatonal
1051 1051 Guarda cruces
1052 1052 -----
1053 1053 Tipo de paso
1054 1054 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 Cociña
1059 1059 Cultura
1060 1060 Selección Actual
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 Valor actual "{0}" para o ID de usuario non é válido
1064 1064 -----
1065 1065 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
1066 1066 Cortinas
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 Personalizar as cores
1071 1071 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
1072 1072 -----
1073 1073 Desmonte
1074 1074 Barreira para bicicletas
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Dependencia ciclica entre relacións:
1080 1080 Ciclismo
1081 1081 Dependencias cíclicas
1082 1082 +++++
1083 1083 +++++
1084 1084 +++++
1085 1085 +++++
1086 1086 Presa
1087 1087 -----
1088 1088 Capa de datos {0}
1089 1089 -----
1090 1090 Fontes de datos e tipos:
1091 1091 Orixes de datos
1092 1092 Validador de dados
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 A base de datos esta fora de liña por mantemento
1096 1096 -----
1097 1097 Data
1098 1098 Data:
1099 1099 Data:
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 Tarxetas de débito
1103 1103 -----
1104 1104 Grados Decimais
1105 1105 Decisión
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 Camiño de cabalos dedicado
1109 1109 Carril bici dedicado
1110 1110 Acera peatonal dedicada
1111 1111 Predeterminado
1112 1112 Predeterminado (determinado automaticamente)
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 Valor predeterminado: {0}
1116 1116 Eliminar
1117 1117 Eliminar o ficheiro
1118 1118 Eliminar o ficheiro do disco
1119 1119 Eliminar o modo
1120 1120 Eliminar propiedades
1121 1121 Eliminar as vías que non formen parte dun multipolígono interior
1122 1122 Eliminar confirmación
1123 1123 -----
1124 1124 Eliminar vías duplicadas
1125 1125 Eliminar o filtro.
1126 1126 Eliminar da relación
1127 1127 -----
1128 1128 Eliminar os membros incompletos?
1129 1129 -----
1130 1130 Eliminar o nodo {0}
1131 1131 Eliminar nodos ou vías.
1132 1132 -----
1133 1133 Eliminar o obxecto
1134 1134 Eliminar a relación{0}
1135 1135 -----
1136 1136 Eliminar as relacións
1137 1137 Eliminar os obxectos seleccionados.
1138 1138 Eliminar a relación que se está a editar
1139 1139 Eliminar a clave seleccionada en todos os obxectos
1140 1140 Eliminar as capas seleccionadas.
1141 1141 Eliminar a relación seleccionada
1142 1142 Eliminar da lista a orixe seleccionada.
1143 1143 -----
1144 1144 Eliminar os nodos innecesarios dunha vía
1145 1145 Eliminar a vía {0}
1146 1146 Eliminado
1147 1147 Eliminado «{0}»
1148 1148 Estado eliminado:
1149 1149 O membro eliminado {0} é usado pola relación {1}
1150 1150 -----
1151 1151 O nodo eliminado {0} é parte da vía {1}
1152 1152 Elementos eliminados ou ignorados
1153 1153 A relación eliminada {0} contén membros
1154 1154 A vía eliminada {0} contén nodos
1155 1155 -----
1156 1156 Deli (Boa comida)
1157 1157 Denominación
1158 1158 Dentista
1159 1159 Grandes Almacéns
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 Profundidade en metros
1163 1163 Descrición
1164 1164 -----
1165 1165 Descrición: {0}
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 Grado de detalle
1169 1169 Detalles
1170 1170 -----
1171 1171 Determinando complementos a cargar...
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 Non se atopou ningun obxecto co ID {0} no conxunto de datos actual
1175 1175 +++++
1176 1176 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1177 1177 Diesel para Vehiculos pesados
1178 1178 Dificultade
1179 1179 -----
1180 1180 Dirección
1181 1181 -----
1182 1182 -----
1183 1183 Desactivar
1184 1184 Desactivar o complemento
1185 1185 Rexeitar
1186 1186 Expende baixo receta médica
1187 1187 Pantalla
1188 1188 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1189 1189 Preferencias de Visualización
1190 1190 Amosar unha icona en movemento que represente o punto da traza sincronizada onde o son que se está a reproducir foi gravado.
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 Amosar coordenadas como
1194 1194 -----
1195 1195 -----
1196 1196 Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM
1197 1197 Amosar o sinal de son en directo
1198 1198 -----
1199 1199 Amosar o menú de son
1200 1200 Amosar a pantalla de «Sobre».
1201 1201 Amosa as propiedades básicas da modificación
1202 1202 Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.
1203 1203 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1204 1204 Amosa os obxectos creados, actualizados , e eliminados do conxunto de cambios
1205 1205 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 Distribuír nodos
1209 1209 Distribuír os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1210 1210 Desusado
1211 1211 Vía de tren en desuso
1212 1212 Acequia
1213 1213 Non aplicar cambios
1214 1214 Lembrar esta decisión e non preguntar de novo (para cambialo posteriormente, vaia a Preferencias -> Complementos)
1215 1215 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1216 1216 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1217 1217 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1218 1218 Non mostrar esta mensaxe de novo
1219 1219 Non facer nada
1220 1220 Está seguro de que quere aplicar o novo rol?
1221 1221 Desexa permitir esto?
1222 1222 Almacén de bricolaxe
1223 1223 Muelle
1224 1224 Médicos
1225 1225 -----
1226 1226 Carreiras de cans
1227 1227 Dobre conflito
1228 1228 Abaixo
1229 1229 Descargar
1230 1230 Descargar Todos os Fillos
1231 1231 Descargar datos
1232 1232 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
1233 1233 Descargar Lugar
1234 1234 Descargar Membros
1235 1235 Descargar obxecto OSM por ID
1236 1236 Descargar o complemento
1237 1237 -----
1238 1238 Descargar os fillos escollidos
1239 1239 Descargar o URL
1240 1240 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1241 1241 Descargar todos os membros incompletos
1242 1242 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1243 1243 -----
1244 1244 Área de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidor
1245 1245 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1246 1246 Descargar como unha nova capa
1247 1247 Descarga o contido das modificacións
1248 1248 Descargar conxuntos de cambios
1249 1249 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1250 1250 Descargar contido
1251 1251 Descargar data
1252 1252 Descargar cada un como datos gps en bruto. Pode ser x1,y1,x2,y2 , un URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1253 1253 Descargar cada un. Pode ser x1,y1,x2,y2 , un URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1254 1254 Descargar todo o que abarca:
1255 1255 -----
1256 1256 Descargar de OSM ó longo deste camiño
1257 1257 Descargar de OSM...
1258 1258 Descargar membros incompletos
1259 1259 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1260 1260 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos desde o servidor de OSM
1261 1261 Descargar a lista
1262 1262 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1263 1263 Descargar membros
1264 1264 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1265 1265 Descargar só as miñas modificacións
1266 1266 -----
1267 1267 Descargar agora
1268 1268 Descargar obxecto
1269 1269 Descargar obxecto...
1270 1270 -----
1271 1271 -----
1272 1272 -----
1273 1273 Descargando vias/relacións... relacionadas
1274 1274 -----
1275 1275 Descargar complementos
1276 1276 -----
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 Descargar as relacións referidas
1280 1280 Descargar os membros da relación
1281 1281 Descargar relacións
1282 1282 Descargar membros escollidos incompletos
1283 1283 Descargae as relacións escollidas
1284 1284 -----
1285 1285 Descargar a caixa de límites
1286 1286 Descargar a caixa de límites como datos gps en bruto
1287 1287 Descargar o contido do conxunto de cambios
1288 1288 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1289 1289 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1290 1290 Descarga o contido das modificacións escollidas desde o servidor
1291 1291 Descargar a lista de complementos dispoñíbeis
1292 1292 Descargar a localización do URL (con lat=x&lon=y&zoom=z)
1293 1293 Descargar a localización no URL (con lat=x&lon=y&zoom=z) como gps en crú
1294 1294 -----
1295 1295 Descargar os seus camiños GPX desde openstreetmap.org
1296 1296 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1297 1297 Datos GPX descargados
1298 1298 -----
1299 1299 Xestor de descarga:
1300 1300 -----
1301 1301 Descargando datos GPS
1302 1302 Descargando datos de OSM...
1303 1303 Descargando o complemento {0}...
1304 1304 Descargando «Mensaxe do día»
1305 1305 Descargando o contido do conxunto de cambios
1306 1306 Descargando conxunto de cambios {0}...
1307 1307 Descargando conxuntos de cambios...
1308 1308 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}...
1309 1309 Descargando datos
1310 1310 -----
1311 1311 Descargando desde o servidor de OSM...
1312 1312 Descargando historial...
1313 1313 Descargando conxunto de cambios abertos...
1314 1314 -----
1315 1315 Descargando os puntos {0} a {1}...
1316 1316 Descargando relacións referidas...
1317 1317 Descargando vías referidas...
1318 1318 Descargando relación {0}
1319 1319 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
1320 1320 Telearrastre
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 Arrastrar o cabezallo de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o son desde alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o son nese punto.
1324 1324 Desaugue
1325 1325 Debuxar
1326 1326 Debuxar Frechas de Dirección
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1330 1330 -----
1331 1331 Debuxar os límites dos datos descargados
1332 1332 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1333 1333 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1334 1334 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1335 1335 -----
1336 1336 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1337 1337 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1338 1338 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1339 1339 Debuxar nodos
1340 1340 -----
1341 1341 -----
1342 1342 Debuxar liña de axuda flexible
1343 1343 Debuxar os números de orde dos segmentos
1344 1344 Debuxar os límites dos datos cargados desde o servidor.
1345 1345 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1346 1346 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1347 1347 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1348 1348 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1349 1349 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1350 1350 -----
1351 1351 Auga potable
1352 1352 Conduce un coche de carreiras desde o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
1353 1353 Autoescuela
1354 1354 Tintorería
1355 1355 Convertir en {0} nodos
1356 1356 Duplicar
1357 1357 -----
1358 1358 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1359 1359 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1360 1360 Duplicar esta capa
1361 1361 Nodos duplicados
1362 1362 -----
1363 1363 Nodos de vía duplicados
1364 1364 Vías duplicadas
1365 1365 -----
1366 1366 -----
1367 1367 -----
1368 1368 Correo electrónico
1369 1369 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1370 1370 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1371 1371 -----
1372 1372 -----
1373 1373 -----
1374 1374 Cada nodo debe conectar exactamente 2 vías
1375 1375 -----
1376 1376 -----
1377 1377 Descarga doadamente ao longo de un longo conxunto de vías interconectadas
1378 1378 Edición
1379 1379 Editar bowling
1380 1380 -----
1381 1381 Editar enderezos
1382 1382 Editar interpolación de direccións
1383 1383 -----
1384 1384 Editar fronteira administrativa
1385 1385 Editar campo de aviación
1386 1386 Editar tenda de bebidas alcohólicas
1387 1387 eitar o uso da área cultivábel
1388 1388 Editar cabaña alpina
1389 1389 Editar Fútbol Americano
1390 1390 Editar lugar arqueolóxico
1391 1391 Editar tiro con arco
1392 1392 Editar centro de arte
1393 1393 Editar traballo artístico
1394 1394 Editar atletismo
1395 1395 Editar atracción
1396 1396 Editar fútbol australiano
1397 1397 Editar Caixeiro
1398 1398 Editar caixa temperada
1399 1399 Editar panadeiro
1400 1400 Editar banco
1401 1401 Editar Bar
1402 1402 Editar béisbol
1403 1403 Editar cunca
1404 1404 Editar baloncesto
1405 1405 Editar campo de batalla
1406 1406 Editar bahía
1407 1407 Editar praia
1408 1408 Editar Voleipraia
1409 1409 Editar baliza
1410 1410 Editar tenda de brebaxes
1411 1411 Editar aparcamiento para bicicletas
1412 1412 Editar alquiler de bicicletas
1413 1413 Editar tenda de bicicletas
1414 1414 Editar biergarten
1415 1415 Editar un astillero
1416 1416 Editar un bolardo
1417 1417 Editar librería
1418 1418 Editar aduana
1419 1419 Editar boule
1420 1420 Editar límite
1421 1421 Editar Pedra histórica
1422 1422 Editar Boutique
1423 1423 Editar bolos
1424 1424 Editar ponte
1425 1425 Editar vía de cabalos
1426 1426 Editar terreno abandoado
1427 1427 -----
1428 1428 Editar porta de golpe
1429 1429 Editar vía para autobús guiado
1430 1430 Editar andén de autobús
1431 1431 Editar estación de autobús
1432 1432 Editar parada de autobús
1433 1433 Editar carnicería
1434 1434 Editar telecabina
1435 1435 -----
1436 1436 Editar cafetería
1437 1437 Editar lugar de acampada
1438 1438 Editar Fútbol Canadiense
1439 1439 Editar un canal
1440 1440 Editar piragüismo
1441 1441 Editar alquiler de automóviles
1442 1442 Editar taller
1443 1443 Editar automóviles compartidos
1444 1444 Editar concesionario de automóviles
1445 1445 Editar lavadoiro de vehículos
1446 1446 Editar zona de caravanas
1447 1447 Editar castelo
1448 1448 Editar barreira canadiense
1449 1449 Editar entrada de cova
1450 1450 Editar a área do cemiterio
1451 1451 Editar telesilla
1452 1452 Editar cabaña ou bungalow
1453 1453 Editar estación de carga (para coches eléctricos)
1454 1454 Editar farmacia
1455 1455 Editar cheminea
1456 1456 Editar cine
1457 1457 Editar cidade
1458 1458 Editar o sinal de límite da cidade
1459 1459 Editar fronteira civil
1460 1460 Editar acantilado
1461 1461 Editar alpinismo
1462 1462 Editar Reloxo
1463 1463 Editar Tenda de Roupa
1464 1464 Editar liña de costa
1465 1465 Editar instituto
1466 1466 Editar o uso da área comercial
1467 1467 Editar común
1468 1468 Editar tenda de ordenadores
1469 1469 Editar Confitería
1470 1470 Editar o uso da área en construcción
1471 1471 Editar información de contacto
1472 1472 -----
1473 1473 Editar continente
1474 1474 Editar tenda de alimentación
1475 1475 Editar Copistería
1476 1476 Editar país
1477 1477 Editar país
1478 1478 Editar xuzgado
1479 1479 Editar depósito de auga
1480 1480 Editar grúa
1481 1481 Edit críket
1482 1482 Editar críket con redes
1483 1483 Editar croquet
1484 1484 Editar cruce
1485 1485 Editar Cortinas
1486 1486 -----
1487 1487 Editar vía ciclable
1488 1488 Editar ciclismo
1489 1489 Editar unha presa
1490 1490 Editar Deli (Boa comida)
1491 1491 Editar dentista
1492 1492 Editar Grandes Almacens
1493 1493 -----
1494 1494 -----
1495 1495 Editar vía de tren en desuso
1496 1496 Editar acequia
1497 1497 Editar almacén de bricolaxe
1498 1498 Editar un muelle
1499 1499 Editar médicos
1500 1500 -----
1501 1501 Editar carreiras de cans
1502 1502 Editar telearrastre
1503 1503 Editar canal de desaugue
1504 1504 Editar auga potable
1505 1505 Editar Autoescuela
1506 1506 Editar tintorería
1507 1507 Editar tenda de electrónica
1508 1508 Editar Embaixada
1509 1509 Editar punto de acceso para emerxencias
1510 1510 -----
1511 1511 Editar unha entrada
1512 1512 Editar hípica
1513 1513 Editar Erotica
1514 1514 Editar Fabrica
1515 1515 -----
1516 1516 Editar o uso da terra de labor
1517 1517 Editar edificio agrario
1518 1518 Editar establecemento de comida rápida
1519 1519 Editar Caída
1520 1520 Editar una ruta de ferry
1521 1521 Editar terminal de ferry
1522 1522 Editar hidrante contra incendios
1523 1523 Editar parque de bombeiros
1524 1524 Editar pesca
1525 1525 Editar tramo de escaleiras
1526 1526 Editar floristería
1527 1527 -----
1528 1528 Editar vía peatonal
1529 1529 Editar vado
1530 1530 Editar zona forestal
1531 1531 Editar fonte
1532 1532 Editar Marcos
1533 1533 Editar Gasolineira
1534 1534 Editar Moblería
1535 1535 Editar Fútbol Gaélico
1536 1536 -----
1537 1537 Editar Xardín
1538 1538 Editar centro de xardinería
1539 1539 Editar gasómetro
1540 1540 Editar porta
1541 1541 Editar glaciar
1542 1542 Editar golf
1543 1543 Editar campo de golf
1544 1544 Editar góndola
1545 1545 Editar o uso ta área de herba
1546 1546 Editar camposanto
1547 1547 Editar zona verde
1548 1548 Editar Verdurería
1549 1549 Editar Horticultura
1550 1550 Editar rompeolas
1551 1551 Editar pensión
1552 1552 Editar Ximnasia
1553 1553 Editar perruquería
1554 1554 Editar apeadeiro
1555 1555 Editar aldea
1556 1556 Editar portilla de grella metálica
1557 1557 Editar ferretería
1558 1558 -----
1559 1559 Editar brezal o landa
1560 1560 Editar heliporto
1561 1561 Editar tenda HIfi
1562 1562 -----
1563 1563 Edtar unha vía en construcción
1564 1564 Editar hockey
1565 1565 Editar carreiras de caballos
1566 1566 Editar hospital
1567 1567 Editar albergue
1568 1568 Editar hotel
1569 1569 Editar apostadeiro de caza
1570 1570 Editar o uso da área industrial
1571 1571 Editar Illa
1572 1572 Editar Illote
1573 1573 -----
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 Editar Joyería
1577 1577 Editar una intersección
1578 1578 Editar Karting
1579 1579 Editar Xardín de infancia
1580 1580 Editar quiosco
1581 1581 Editar portilla xiratoria
1582 1582 Editar cociña
1583 1583 Editar terra
1584 1584 Editar vertedoiro
1585 1585 Editar Lavandería
1586 1586 Editar biblioteca
1587 1587 Editar una barreira
1588 1588 Editar metro lixeiro
1589 1589 Editar faro
1590 1590 Editar rúa residencial
1591 1591 Editar Localidade
1592 1592 -----
1593 1593 Editar Centro Comercial
1594 1594 Editar porto deportivo
1595 1595 Editar Mercado
1596 1596 Editar o uso do prado
1597 1597 -----
1598 1598 Editar monumento conmemorativo
1599 1599 Editar o uso da área militar
1600 1600 -----
1601 1601 Editar mini golf
1602 1602 -----
1603 1603 Editar Telefonía Móbil
1604 1604 Editar Aeródromo de Aeromodelismo
1605 1605 Editar cambio de moeda
1606 1606 Editar monoraíl
1607 1607 Editar monumento
1608 1608 Editar motel
1609 1609 Editar Motocross
1610 1610 Editar aparcamento para motos
1611 1611 Editar Deportes de Motor
1612 1612 Editar Autoestrada
1613 1613 Editar saída de autopista
1614 1614 Editar enlace de autopista
1615 1615 Editar porto de montaña
1616 1616 Editar lameira
1617 1617 Editar multi
1618 1618 Editar Multipolígono
1619 1619 Editar museo
1620 1620 Editar Intrumentos Musicais
1621 1621 Editar vía estreita
1622 1622 Editar fronteira nacional
1623 1623 Editar límites do parque nacional
1624 1624 Editar Reserva Natural
1625 1625 -----
1626 1626 Editar club nocturno
1627 1627 -----
1628 1628 Editar óptica
1629 1629 -----
1630 1630 Editar tenda de exteriores
1631 1631 Editar Pintura
1632 1632 Editar sitio paleontolóxico
1633 1633 Editar parque
1634 1634 Editar aparcamento
1635 1635 Editar corredor de aparcamento
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 Editar lugar de cruces frecuentes
1639 1639 Editar camiño
1640 1640 Editar pico
1641 1641 Editar una calle peatonal
1642 1642 Editar pelota vasca
1643 1643 Editar farmacia
1644 1644 Editar zona de picnic
1645 1645 Editar embarcadoiro
1646 1646 Editar tubería
1647 1647 Editar cancha de xogo
1648 1648 Editar lugar de culto
1649 1649 -----
1650 1650 Editar zona de xogos
1651 1651 Editar policía
1652 1652 Editar fronteira política
1653 1653 Editar oficina postal
1654 1654 Editar Xerador de Enerxía
1655 1655 Editar tendido eléctrico
1656 1656 Editar poste eléctrico
1657 1657 Editar central eléctrica
1658 1658 Editar subestación eléctrica
1659 1659 Editar torre de electricidade
1660 1660 Editar vía para tren histórico
1661 1661 Editar enlace a rúa primaria
1662 1662 Editar rúa primaria
1663 1663 Editar prisión
1664 1664 -----
1665 1665 Editar pub
1666 1666 Editar edificio público
1667 1667 -----
1668 1668 Editar o uso da área da canteira
1669 1669 Editar coches RC
1670 1670 Editar pista de carreiras
1671 1671 Editar raqueta
1672 1672 Ediar vía de tren
1673 1673 Editar o uso da área da via do tren
1674 1674 Editar andén de ferrocarril
1675 1675 Editar o uso da área de recreo
1676 1676 Editar punto limpo
1677 1677 Editar rexión
1678 1678 Editar reservorio
1679 1679 -----
1680 1680 Editar o uso da área residencial
1681 1681 Editar rúa urbana
1682 1682 Edita Área de Descanso
1683 1683 Editar restaurante
1684 1684 Editar comercios
1685 1685 Editar un río
1686 1686 Editar ribeira
1687 1687 Editar restricións de tráfico
1688 1688 Editar rúa (tipo descoñecido)
1689 1689 -----
1690 1690 Editar ruta
1691 1691 -----
1692 1692 Editar Liga de Rugby
1693 1693 Editar Rugby Union
1694 1694 Editar ruínas
1695 1695 Editar pista
1696 1696 Editar Entrenamento Seguro
1697 1697 Editar poterna
1698 1698 Editar Sauna
1699 1699 Editar escola
1700 1700 Editar cantos
1701 1701 Editar matorral
1702 1702 Editar Pescado
1703 1703 Editar rúa secundaria
1704 1704 Editar estación de servicio
1705 1705 Editar vía de servicio
1706 1706 Editar refuxio
1707 1707 Editar zapatería
1708 1708 Editar tiro
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 Editar monopatín
1712 1712 Editar patinaxe
1713 1713 Editar esquí
1714 1714 Editar rampa
1715 1715 Editar fútbol
1716 1716 Editar resorte con pinchos
1717 1717 Editar polideportivo
1718 1718 Editar tenda de materiais deportivos
1719 1719 Editar fonte
1720 1720 Editar estadio
1721 1721 Editar estado
1722 1722 Editar papelería
1723 1723 Editar una escaleira de paso
1724 1724 editar arroio ou riachuelo
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 Editar Estudio
1728 1728 Editar suburbio
1729 1729 Editar metro
1730 1730 Editar boca de metro
1731 1731 Editar supermercado
1732 1732 Editar cámara de vixilancia
1733 1733 Editar vértice xeodésico
1734 1734 Editar natación
1735 1735 -----
1736 1736 Editar tenis de mesa
1737 1737 -----
1738 1738 Editar parada de taxi
1739 1739 Editar pista de rodaxe
1740 1740 Editar teléfono
1741 1741 Editar tenis
1742 1742 Editar Terminal
1743 1743 Editar Porta de Terminal
1744 1744 Editar via terciaria
1745 1745 Editar teatro
1746 1746 Editar parque temático
1747 1747 Editar cabina de peaxe
1748 1748 Editar torre
1749 1749 Editar Vila
1750 1750 Editar Casa do Concello
1751 1751 Editar Xoguetería
1752 1752 Editar camiño
1753 1753 Editar calmado de tráfico
1754 1754 Editar tranvía
1755 1755 Editar parada de tranvía
1756 1756 Editar axencia de viaxes
1757 1757 Editar árbore
1758 1758 Editar rúa principal
1759 1759 Editar enlace a rúa principal
1760 1760 Editar túnel
1761 1761 Editar as restricións de xiro
1762 1762 Editar torno
1763 1763 Editar rodas
1764 1764 Editar carreteira sen clasificación
1765 1765 Editar universidade
1766 1766 Editar Aspiradora
1767 1767 Editar Tendas de Variedades
1768 1768 Editar máquina expendedora
1769 1769 Editar veterinario
1770 1770 Editar tenda de vídeos
1771 1771 Editar panorámica
1772 1772 Editar poboación
1773 1773 Editar parque municipal
1774 1774 Editar o uso do viñedo
1775 1775 Editar volcán
1776 1776 Editar Voleibol
1777 1777 Editar papeleiras
1778 1778 Editar depuradora
1779 1779 Editar auga
1780 1780 Editar parque acuático
1781 1781 Editar torre de agua
1782 1782 -----
1783 1783 Editar Traballos Acuáticos
1784 1784 Editar unha fervenza
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 Editar cruceiro
1788 1788 Editar camiño a santuario
1789 1789 Editar unha represa
1790 1790 Editar pantano
1791 1791 Editar muíño de vento
1792 1792 Editar bosque
1793 1793 Editar fábrica
1794 1794 Editar zoo
1795 1795 -----
1796 1796 Editar filtro.
1797 1797 Editar latitude e lonxitude dun nodo.
1798 1798 Editar nova relación na capa «{0}»
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 Editar a relación escollida actualmente
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1807 1807 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1808 1808 -----
1809 1809 Editar a orixe escollida.
1810 1810 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1811 1811 -----
1812 1812 Editar: {0}
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 Educación
1816 1816 -----
1817 1817 Electrificado
1818 1818 Electronica
1819 1819 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1820 1820 Electrónica
1821 1821 Os elementos do tipo {0} están admitidos.
1822 1822 Elevación
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 Enderezo de correo electrónico
1828 1828 Terraplén
1829 1829 Embaixada
1830 1830 Punto de acceso para emerxencias
1831 1831 Teléfono de emerxencia
1832 1832 -----
1833 1833 Documento baleiro
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 Activar filtro
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1846 1846 Introduza o URL:
1847 1847 Introducir o URL a descargar:
1848 1848 Introduce un id de un conxunto de cambios
1849 1849 Introduza un nome de lugar para procurar
1850 1850 Introduce o nome do lugar a buscar:
1851 1851 Introduza un rol e aplíqueo aos membros da relación escollidos
1852 1852 Introduza un rol para todos os membros da relación
1853 1853 Introduza unha expresión de procura
1854 1854 -----
1855 1855 Introduce un URL desde o cal os datos deberían ser descargados
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 Introduza nome de ficheiro:
1862 1862 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1863 1863 -----
1864 1864 Introduza o ID do obxecto que debería ser descargado
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Introduce a expresion de búsqueda
1868 1868 Entrada
1869 1869 -----
1870 1870 Hípica
1871 1871 Erotica
1872 1872 Erro
1873 1873 Erro
1874 1874 Produciuse un erro amosando o URL
1875 1875 Erro durante a descarga
1876 1876 Produciuse un erro no filtro
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1882 1882 Erro cargando ficheiro
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 Erro no ficheiro {0}
1887 1887 Erro analizando {0}:
1888 1888 Produciuse un erro reproducindo o son
1889 1889 -----
1890 1890 Erro ao renomear ficheiro «{0}» a «{1}»
1891 1891 Produciuse un erro creando a copia de seguranza da capa retirada: {0}
1892 1892 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1893 1893 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 Erro durante a análise {0}
1899 1899 -----
1900 1900 Erro: Dobre valor incorrecto «{0}» na liña «{1}» no ficheiro de marcadores «{2}»
1901 1901 Erro: Liña «{0}» inesperada no ficheiro de marcador «{1}»
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 Erros
1905 1905 Erros durante a descarga
1906 1906 +++++
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 Exemplos
1912 1912 -----
1913 1913 Sair
1914 1914 Saír de JOSM
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Sair da aplicación,
1919 1919 -----
1920 1920 Esperábase un valor non baleiro para o parámetro «{0}» obtívose «{1}»
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 Puntos de referencia explícitos con hora estimada da posición no camiño.
1927 1927 Puntos de referencia explícitos con marcas de tempo válidas.
1928 1928 Exportar ficheiro GPX
1929 1929 Exportar e Gardar
1930 1930 Opcións de exportacińo
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
1934 1934 Exportar a GPX...
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 Extrudir
1938 1938 Extrudir Vía
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 +++++
1942 1942 +++++
1943 1943 Fabrica
1944 1944 Facilidades
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 Produciuse un fallo ao crear o directorio do complemento «{0}»
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 Produciuse un fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 Fallou ao abrir o URL
1956 1956 -----
1957 1957 Fallou ao abrir a conexión da API {0}.
1958 1958 Produciuse un fallo ao abrir a páxina de axuda
1959 1959 Non foi posíbel abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñíbel no historisl.
1968 1968 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
1969 1969 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñíbel no historial.
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Terra de labor
1976 1976 Edificio agrario
1977 1977 Comida rápida
1978 1978 Debuxo rápido (peor resultado)
1979 1979 -----
1980 1980 Multiplicador de avance rápido
1981 1981 -----
1982 1982 Número do fax
1983 1983 De pago
1984 1984 Caída
1985 1985 Valado
1986 1986 Ruta de ferry
1987 1987 Terminal de ferry
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 Ficheiro
1995 1995 O ficheiro «{0}» non existe
1996 1996 -----
1997 1997 Erro de Formato de Ficheiro
1998 1998 Nome do ficheiro:
1999 1999 Copia de seguranza
2000 2000 O ficheiro existe. Sobrescribir?
2001 2001 -----
2002 2002 Nome do ficheiro:
2003 2003 O ficheiro {0} existe. Sobrescribir?
2004 2004 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}»
2005 2005 Ficheiro: {0}
2006 2006 -----
2007 2007 Ficheiros
2008 2008 Ficheiros de Tipo:
2009 2009 Ficheiros de tipo:
2010 2010 -----
2011 2011 Filtrar
2012 2012 Filtro agochado:{0} desactivado:{1}
2013 2013 Modo de filtro
2014 2014 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
2015 2015 -----
2016 2016 Filtro:
2017 2017 Atopa e arranxa direccións de rúas non válidas dun xeito cómodo.
2018 2018 Rematar debuxo.
2019 2019 Hidrante contra incendios
2020 2020 Parque de bombeiros
2021 2021 Cheminea
2022 2022 Pesca
2023 2023 Arranxar
2024 2024 -----
2025 2025 Arranxar conflitos de etiquetas
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
2029 2029 Arranxando erros ...
2030 2030 -----
2031 2031 Floristería
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 Cartafoles
2035 2035 Seguir
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 Comida
2039 2039 -----
2040 2040 Comida+Bebidas
2041 2041 Pé
2042 2042 Soamente para os obxectos escollidos
2043 2043 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
2044 2044 -----
2045 2045 Vado
2046 2046 Monte
2047 2047 Esquecer obxectos pero non os eliminar no servidor cando se envíen.
2048 2048 Tempo de avance/retroceso (segundos)
2049 2049 Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0}\n
2050 2050 Atopadas {0} coincidencias
2051 2051 Fonte
2052 2052 Marco
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 Conxelar
2059 2059 Conxelar a lista actual de elementos mesturados
2060 2060 Frecuencia (Hz)
2061 2061 -----
2062 2062 Desde ...
2063 2063 Da relación
2064 2064 Desde o URL
2065 2065 Gasolineira
2066 2066 Gasolinera
2067 2067 Tipos de combustible:
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 Función
2072 2072 Mobles
2073 2073 +++++
2074 2074 -----
2075 2075 Puntos GPS
2076 2076 descrición do camiño gps
2077 2077 Ficheiros GPX
2078 2078 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 Selector de cor GTK
2084 2084 +++++
2085 2085 Fútbol Gaélico
2086 2086 -----
2087 2087 Xardín
2088 2088 Centro de xardinería
2089 2089 Gasómetro
2090 2090 Porta
2091 2091 ancho(mm)
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 Xeografía
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 Imaxes xeo-etiquetadas
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 Glaciar
2105 2105 Vidro
2106 2106 -----
2107 2107 Ir atrás ao paso 1/3
2108 2108 -----
2109 2109 Ir a páxina de axuda de JOSM
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 +++++
2113 2113 Campo de golf
2114 2114 Góndola
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 Herba
2118 2118 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
2119 2119 Verde:
2120 2120 Zona verde
2121 2121 Verdurería
2122 2122 Horticultura
2123 2123 -----
2124 2124 Contedor de gravilla
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 Rompeolas
2128 2128 +++++
2129 2129 +++++
2130 2130 Pensión
2131 2131 Poste identificador
2132 2132 -----
2133 2133 +++++
2134 2134 Ximnasia
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 Perruqueria
2141 2141 Aldea
2142 2142 Portilla de grella metálica
2143 2143 -----
2144 2144 +++++
2145 2145 Ferretería
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 Saúde
2154 2154 -----
2155 2155 Brezal o landa
2156 2156 Vehículos pesados (> 6 t.)
2157 2157 Seto
2158 2158 Alto
2159 2159 Altura (en metros)
2160 2160 Heliporto
2161 2161 Axuda
2162 2162 Axda: {0}
2163 2163 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
2164 2164 Hemisferio
2165 2165 Agochar
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 Mostrar ou agochar este botón conmutador
2169 2169 Agochar este botón
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 +++++
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 Nodos duplicados en autopista
2178 2178 Autovías
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 Sendeiro
2182 2182 Lugares históricos
2183 2183 Historial
2184 2184 -----
2185 2185 Historial do nodo {0}
2186 2186 Historial da relación {0}
2187 2187 Historial da vía {0}
2188 2188 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva actual.
2189 2189 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva de referencia.
2190 2190 +++++
2191 2191 -----
2192 2192 Inicio
2193 2193 Páxina de incio
2194 2194 Cabalo
2195 2195 Carreira de cabalos
2196 2196 +++++
2197 2197 Servidor:
2198 2198 Albergue
2199 2199 +++++
2200 2200 Nome da casa
2201 2201 Número de casa
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 Ton:
2206 2206 Apostadeiro de caza
2207 2207 -----
2208 2208 +++++
2209 2209 +++++
2210 2210 +++++
2211 2211 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
2212 2212 -----
2213 2213 +++++
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 Excepción de IO
2217 2217 -----
2218 2218 +++++
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 Rutas de iconas:
2222 2222 -----
2223 2223 Si se especifica, restabelecer a configuración en lugar de lela.
2224 2224 Ignorar
2225 2225 -----
2226 2226 Ignóraos, deixa a relación como está
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2230 2230 -----
2231 2231 Ignorando elementos
2232 2232 -----
2233 2233 Ignorando URL mal construído: «{0}»
2234 2234 Ignorando URL de ficheiro mal construído: «{0}»
2235 2235 -----
2236 2236 Datos Ilegais
2237 2237 Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2238 2238 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecto
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Estrutura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 Valor incorrecto de latitude «{0}»
2247 2247 -----
2248 2248 Valor numerico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2249 2249 Valor incorrecto de lonxitude «{0}»
2250 2250 -----
2251 2251 Valor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2252 2252 Obxecto ilegal con id=0
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Valor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.
2256 2256 Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.
2257 2257 Valor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}
2258 2258 Valor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.
2259 2259 Valor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2260 2260 Valor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.
2261 2261 Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2262 2262 Valor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».
2263 2263 Valor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».
2264 2264 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo doble. Obtívose "{1}".
2265 2265 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»
2266 2266 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»
2267 2267 Valor ilegal do atributo «ref» do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2268 2268 Imaxe
2269 2269 Ficheiros de imaxes
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 +++++
2283 2283 -----
2284 2284 Importar son
2285 2285 -----
2286 2286 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
2287 2287 -----
2288 2288 Importar imaxes
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 Importar graficos vectoriais (SVG)
2292 2292 Importa de OpenStreetBugs posibles erros encontrados polos usuarios de OSM
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 Pendente
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 Independente
2310 2310 +++++
2311 2311 Información
2312 2312 -----
2313 2313 Información
2314 2314 Panel informativo
2315 2315 Oficina de información
2316 2316 Punto de información
2317 2317 Información da capa
2318 2318 -----
2319 2319 Inicializando
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Instalando os complementos actualizados
2331 2331 -----
2332 2332 Erro interno do servidor
2333 2333 -----
2334 2334 Acceso a internet
2335 2335 Acceso a internet gratuito
2336 2336 -----
2337 2337 URL non válido da API
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 Xanela de selección incorrecta
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 A data non é válida
2344 2344 Valores data/tempo inválidas
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 Expresión de procura inválida
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 ID de usuario inválido
2354 2354 O nome do usuario non é válido
2355 2355 -----
2356 2356 Invertir filtro
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 Illa
2362 2362 Illote
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Obxecto {0} non atopado na lista.
2367 2367 -----
2368 2368 Navegador de axuda de JOSM
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 Para o complemento {1} requírese a versión {0} de JOSM.
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 imaxes JPEG (*.jpg)
2377 2377 +++++
2378 2378 Versión Java {0}
2379 2379 Joyería
2380 2380 Función de unor áreas
2381 2381 Unir Nodo e Liña
2382 2382 Unir Nodo a Vía
2383 2383 -----
2384 2384 Unir áreas superpostas
2385 2385 Areas superpostas unidas
2386 2386 Une áreas que se superpoñen
2387 2387 Saltar Á Posición
2388 2388 Saltar ahi
2389 2389 Saltar a posición
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 Unión
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 +++++
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Manter
2401 2401 Manter a copia de seguranza cando se gardan capas de datos
2402 2402 -----
2403 2403 Manter o meu estado de eliminado
2404 2404 Manter o complemento
2405 2405 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2406 2406 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2407 2407 -----
2408 2408 Manter o seu estado de eliminado
2409 2409 Manter esta relación como membro do obxecto obxetivo.
2410 2410 Tecla
2411 2411 A chave «{0}» non é válida
2412 2412 -----
2413 2413 A clave non pode estar baleira cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2414 2414 Tecla:
2415 2415 -----
2416 2416 Atallos de Teclado
2417 2417 Palabras clave
2418 2418 Xardín de infancia
2419 2419 Quiosco
2420 2420 Portilla xiratoria
2421 2421 Cociña
2422 2422 +++++
2423 2423 GLP (Gas licuado do petróleo)
2424 2424 Etiquetar as marcas de son (e de imaxe e web)
2425 2425 -----
2426 2426 Lambert 4 Zonas (France)
2427 2427 -----
2428 2428 Lambert CC Zona
2429 2429 Lambert CC9 Zona (France)
2430 2430 -----
2431 2431 Zona Lambert (Estonia)
2432 2432 Terra
2433 2433 Uso do chan
2434 2434 Vertedoiro
2435 2435 +++++
2436 2436 Nodos duplicados no uso da terra
2437 2437 Carriles
2438 2438 Idioma
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 Último cambio en {0}
2442 2442 A última actualización de complementos foi feita hai máis de {0} días.
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 +++++
2446 2446 +++++
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Executar o navegador coa información sobre o conxunto de cambios
2450 2450 -----
2451 2451 Lanzar en modo maximizado
2452 2452 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2453 2453 Abre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.
2454 2454 Lanzar un navegador con información sobre este usuario
2455 2455 Lavandería
2456 2456 Capa
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 A capa «{0}» debe estar na lista de capas
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 a capa non está na lista.
2468 2468 Capa: {0}
2469 2469 Capas
2470 2470 Tempo de introducción (segundos)
2471 2471 Ocio
2472 2472 Lonxitude
2473 2473 -----
2474 2474 Lonxitude en metros
2475 2475 O largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2476 2476 Lonxitude: {0}
2477 2477 Paso a nivel
2478 2478 Biblioteca
2479 2479 Licencia
2480 2480 -----
2481 2481 Barreira
2482 2482 -----
2483 2483 Metro lixeiro
2484 2484 Faro
2485 2485 Liña de referencia
2486 2486 Tipo de liña
2487 2487 Liña {0} columna {1}:
2488 2488 -----
2489 2489 Lista
2490 2490 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2491 2491 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2492 2492 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 Rúa residencial
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 Cargar capa WMS desde ficheiro
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 Cargar historial
2509 2509 -----
2510 2510 Cagar relacións pais
2511 2511 Cargar relacióm
2512 2512 -----
2513 2513 Cargando os complementos iniciais
2514 2514 Cargando o historial para o nodo {0}
2515 2515 Cargando o historial para a relación {0}
2516 2516 Cargando o historial para a vía {0}
2517 2517 -----
2518 2518 Cagando relacións pais
2519 2519 Cargando o complemento ''{0}''...
2520 2520 Cargando os complementos
2521 2521 Cargando complementos...
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 A cargar {0}
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Ficheiros locais
2529 2529 Localidade
2530 2530 Localización
2531 2531 Bloquear
2532 2532 Esclusa
2533 2533 Lodi - Italia
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Lonxitude
2537 2537 Lonxitude:
2538 2538 Procurar en:
2539 2539 Aparencia e comportamento
2540 2540 Procurar en:
2541 2541 Torre de vixía
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 +++++
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 Escala MTB
2548 2548 -----
2549 2549 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2550 2550 Crear marca de son na posición do cabezallo de reprodución
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2554 2554 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 Ficheiro de configuración mal construído nas liñas {0}
2558 2558 -----
2559 2559 Centro comercial
2560 2560 Feito polo home
2561 2561 -----
2562 2562 +++++
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Mapa
2566 2566 Estilo de pintura do mapa
2567 2567 Proxección do mapa
2568 2568 Preferencias do Mapa
2569 2569 -----
2570 2570 Mapa: {0}
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 Porto deportivo
2575 2575 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2576 2576 Marca dos puntos con nome
2577 2577 Marcas de {0}
2578 2578 Mercado
2579 2579 +++++
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 +++++
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 Velocidade Máx.(km/h)
2590 2590 -----
2591 2591 Peso máximo (t)
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 Área máxima por petición:
2596 2596 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2597 2597 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2598 2598 Lonxitude máxima (metros)
2599 2599 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2600 2600 Prado
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 Membro de
2604 2604 -----
2605 2605 Membros
2606 2606 Os membros do búfer de copia non poden ser engadidos porque eles non están incluidos na capa actual
2607 2607 Membros(resolto)
2608 2608 Membros (con conflitos)
2609 2609 Monumento conmemorativo
2610 2610 Nome do menú
2611 2611 Nome de Menú (Predeterminado)
2612 2612 Menú: {0}
2613 2613 +++++
2614 2614 Mesturar
2615 2615 Acoplar Nodos
2616 2616 Mesturar capa
2617 2617 Acoplar nodos no máis antigo
2618 2618 -----
2619 2619 Mesturar a selección
2620 2620 Mestura a capa actual dentro de outra capa
2621 2621 -----
2622 2622 Mestura esta capa con outra
2623 2623 Mesturar {0} nodos
2624 2624 Lista de membros mesturados conxeada. Non hay conflitos pendentes na lista de nodos desta relación
2625 2625 Lista de nodos mesturados conxeada. Non hay conflitos pendentes na lista de nodos desta vía
2626 2626 Os nodos mesturados aínda non están conxelados. Non é posíbel construir a orde de resolución.
2627 2627 Os nodos mesturados aínda non estan conxelados. Non é posíbel construir a orde de resolución.
2628 2628 Versión mesturada
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 Mensaxe do día non dispoñible
2636 2636 -----
2637 2637 Métrica
2638 2638 -----
2639 2639 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2640 2640 Militar
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 Velocidade mínima (km/h)
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 Mini-rotonda
2647 2647 Mini golf
2648 2648 Distancia mínima (pixeles)
2649 2649 Minutos: {0}
2650 2650 Reflexar
2651 2651 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2652 2652 Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.
2653 2653 Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.
2654 2654 Falta o atributo «version» na primitiva de OSM con ID {0}.
2655 2655 Falta o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}».
2656 2656 Non se atopa a codificación
2657 2657 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 Falta o atributo obrigatorio «{0}».
2661 2661 -----
2662 2662 Non se atopou obxectivo para mesturar o nodo con id {0}
2663 2663 Non se atopou obxectivo para mesturar a relación con id {0}
2664 2664 Non se atopou obxectivo para mesturar a via con id {0}
2665 2665 Non se atopou o obxectivo a mesturar do tipo {0} con id {1}
2666 2666 -----
2667 2667 Falta un parámetro para NON
2668 2668 Falta un parámetro para OU
2669 2669 -----
2670 2670 Falta un atributo requirido «{0}».
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 Lu-Vie 08:30-20:00
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 Telefonía Móbil
2678 2678 -----
2679 2679 Modo: {0}
2680 2680 Aeródromo de Aeromodelismo
2681 2681 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2682 2682 Modificado
2683 2683 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2684 2684 -----
2685 2685 Cambio de moeda
2686 2686 Monoraíl
2687 2687 Monumento
2688 2688 Mais información...
2689 2689 Máis información sobre desta característica
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 +++++
2694 2694 +++++
2695 2695 -----
2696 2696 Automóbil
2697 2697 Motocicleta
2698 2698 -----
2699 2699 Autovía
2700 2700 Deportes de motor
2701 2701 Autoestrada
2702 2702 Saída de autopista
2703 2703 Enlace de autopista
2704 2704 Porto de montaña
2705 2705 Bicicleta de montaña
2706 2706 Mover nodo...
2707 2707 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2708 2708 -----
2709 2709 Mover cara abaixo
2710 2710 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2711 2711 Mover elementos
2712 2712 Mover o filtro cara abaixo.
2713 2713 Mover o filtro cara arriba.
2714 2714 Mover á esquerda
2715 2715 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2716 2716 -----
2717 2717 Mover obxectos {0}
2718 2718 Mover á dereita
2719 2719 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2720 2720 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2724 2724 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2725 2725 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2726 2726 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2727 2727 Movelos
2728 2728 Mover cara arriba
2729 2729 Mover arriba os elementos escollidos unha posición.
2730 2730 Mover {0}
2731 2731 Move Obxectos {0}
2732 2732 Lama
2733 2733 Múltiple
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 Multipolígono
2737 2737 -----
2738 2738 O multipolígono non está fechado
2739 2739 Museo
2740 2740 Intrumentos Musicais
2741 2741 Os meus conxuntos de cambios.
2742 2742 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
2743 2743 A miña versión
2744 2744 A miña versión (conxunto de datos locais)
2745 2745 O meu co mesturado
2746 2746 O meu deles
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Fallo de importación NMEA!
2751 2751 Importación NMEA satisfactoria
2752 2752 Ficheiros NMEA-0183
2753 2753 -----
2754 2754 Nome
2755 2755 -----
2756 2756 Nome da ubicación
2757 2757 -----
2758 2758 Nome do usuario
2759 2759 -----
2760 2760 Nome: {0}
2761 2761 Puntos do camiño co nome de {0}
2762 2762 Puntos do camiño nomeados.
2763 2763 -----
2764 2764 Vía estreita
2765 2765 Nacional
2766 2766 Parque Nacional
2767 2767 Nodos duplicados da natureza
2768 2768 Natureza
2769 2769 Reserva Natural
2770 2770 -----
2771 2771 Rede
2772 2772 Excepción de rede
2773 2773 Nunca actualizar
2774 2774 Nova
2775 2775 -----
2776 2776 Novo cartafol
2777 2777 Nova capa
2778 2778 -----
2779 2779 Nova clave
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 Novo rol
2784 2784 -----
2785 2785 Novo valor
2786 2786 Seguinte
2787 2787 -----
2788 2788 Club nocturno
2789 2789 Non
2790 2790 Non se atopou ningun exportador!. Nada gardado.
2791 2791 Non hai camiños GPX dispoñibles na capa para asociar ó son.
2792 2792 Sen Atallo
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 Aínda non hai unha área escollida
2797 2797 -----
2798 2798 Non hai cambios que subir.
2799 2799 -----
2800 2800 Ningún conflito que resolver
2801 2801 Non hai conflitos para facer zoom
2802 2802 Conxunto de datos actual no atopado
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 Non se atoparon datos nesa área
2807 2807 Non hai datos cargados.
2808 2808 Sen data
2809 2809 Non existen marcas de son nesta capa para, a partir das cales, compensar.
2810 2810 Sen saída
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 Sen imaxe
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado...
2819 2819 Non se atoparon coincidencias para «{0}»
2820 2820 Ningún conxunto de cambios aberto
2821 2821 Ningún conxunto de cambios aberto
2822 2822 -----
2823 2823 Ningún conflito de propiedades pendente
2824 2824 Ningún hai ningún conflito de etiquetas pendente de ser resolto
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 Sen proxy
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 Non hai capas escollidas
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 Sen erros de validación
2837 2837 -----
2838 2838 Non, continuar editando
2839 2839 -----
2840 2840 Non, non aplicar
2841 2841 Nodo
2842 2842 -----
2843 2843 Nodo {0}
2844 2844 -----
2845 2845 Nodo: conexión
2846 2846 Nodo: estándar
2847 2847 Nodo: etiquetado
2848 2848 Nodos
2849 2849 Nodos na mesma posición
2850 2850 -----
2851 2851 Nodos co mesmo nome
2852 2852 Nodos(resolto)
2853 2853 Nodos(con conflitos)
2854 2854 -----
2855 2855 Ningún
2856 2856 Ningún destes nodos estan pegados a outra cousa.
2857 2857 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
2858 2858 Norte
2859 2859 -----
2860 2860 Non se atopa
2861 2861 Aínda non decidido
2862 2862 Aínda non decidido
2863 2863 -----
2864 2864 Nota
2865 2865 -----
2866 2866 Nota: GPL non é compatible coa licenza OSM. Non envíe camiños con licenza GPL.
2867 2867 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
2868 2868 Anotacións
2869 2869 Nada
2870 2870 Non se engadiu nada á selección buscando por «{0}»
2871 2871 Non se atopou nada na seleccion buscando por «{0}»
2872 2872 Non se retirou da selección buscando por «{0}»
2873 2873 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
2874 2874 Nada seleccionado!
2875 2875 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
2876 2876 Nada para escoller
2877 2877 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
2878 2878 Nada para ampliar
2879 2879 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
2880 2880 Número
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Número de plazas
2887 2887 Número de arames (mellor:conductores) por cable de tensión
2888 2888 -----
2889 2889 Número de {0} roles demasiado baixos ({1})
2890 2890 Esquema numérico
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 +++++
2895 2895 -----
2896 2896 +++++
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 Datos OSM
2902 2902 Contrasinal de OSM.
2903 2903 Ficheiros de Servidor OSM
2904 2904 -----
2905 2905 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 Contrasinal de OSM:
2909 2909 Nome de usuario OSM:
2910 2910 -----
2911 2911 Obxecto
2912 2912 -----
2913 2913 ID do Obxecto
2914 2914 Os ID de obxectos poden separarse por comas ou espazos.<br/> Exemplos: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> o modo de mesturado, especifique obxectos desta forma: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Tipo de obxecto:
2918 2918 Obxecto con histórico
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 Obxectos para engadir:
2922 2922 Obxectos para eliminar:
2923 2923 Obxectos para modificar:
2924 2924 100 octanos
2925 2925 -----
2926 2926 91 octanos
2927 2927 -----
2928 2928 95 octanos
2929 2929 98 octanos
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 Desprazamento:
2934 2934 -----
2935 2935 +++++
2936 2936 Clave antiga
2937 2937 Antigo rol
2938 2938 Valor antigo
2939 2939 Baixo demanda
2940 2940 Ao enviar
2941 2941 -----
2942 2942 Sentido único
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
2946 2946 Un ou mais membros desta nova relación foron eliminados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron retiradas da lista de relación de membros.
2947 2947 Sentido único
2948 2948 -----
2949 2949 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
2950 2950 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
2951 2951 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
2952 2952 -----
2953 2953 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
2954 2954 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
2955 2955 Só no extremo da vía.
2956 2956 -----
2957 2957 Aberto
2958 2958 -----
2959 2959 Abrir Lugar...
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 Abrir unha capa WMS en branco para cargar datos desde un ficheiro
2964 2964 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
2965 2965 Abrir un ficheiro.
2966 2966 Abrir un novo navegador de historial ca historia deste nodo
2967 2967 Abrir unha lista con todas as ordes (desfacer buffer).
2968 2968 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
2969 2969 Abrir unha lista con todas as relacións.
2970 2970 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
2971 2971 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
2972 2972 -----
2973 2973 Abrir dialogo de configuracions globales.
2974 2974 Abrir unha ventá de lista de selección.
2975 2975 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
2976 2976 Abrir un URL.
2977 2977 Abrir un editor para a relación seleccionada
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 Abrir un ficheiro
2984 2984 -----
2985 2985 Abrir ficheiro escollido
2986 2986 Abrir ficheiro escollido.
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 Abrir...
2993 2993 Aberto/Pechado:
2994 2994 +++++
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 Datos OpenStreetMap
3002 3002 Horario de apertura
3003 3003 -----
3004 3004 Abrindo o ficheiro «{0}»...
3005 3005 Abrir ficheiros
3006 3006 -----
3007 3007 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
3008 3008 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
3009 3009 -----
3010 3010 Operador/a
3011 3011 Óptica
3012 3012 Atributos Opcionais:
3013 3013 Tipos opcionais
3014 3014 -----
3015 3015 Orgánico
3016 3016 -----
3017 3017 Vía orixinal
3018 3018 Ortogonalizar
3019 3019 Ortogonalizar / Desfacer
3020 3020 Ortogonalizar Forma
3021 3021 Ortogonalizar forma / Desfacer
3022 3022 Ortogonalizar forma / Desfacer\nEscolla os nodos que foron movidos pola acción anterior a Ortogonalizar forma!
3023 3023 -----
3024 3024 Outro
3025 3025 Outros Puntos de Información
3026 3026 Outros nodos duplicados
3027 3027 Exteriores
3028 3028 -----
3029 3029 Superposición de teselas
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 Sobrescribir
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 PCN 2006 - Italia
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 +++++
3044 3044 PUWG 1992 (Polonia)
3045 3045 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
3046 3046 PUWG Zona
3047 3047 Pintura
3048 3048 Estilo de pintura {0}: {1}
3049 3049 Sitio paleontolóxico
3050 3050 -----
3051 3051 Papel
3052 3052 Paralela
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 O parámetro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL de ficheiro
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Nome do parámentro
3060 3060 Valor do parámetro
3061 3061 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
3062 3062 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
3063 3063 Relacións pai
3064 3064 Parque
3065 3065 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
3066 3066 Aparcamento
3067 3067 Corredor de aparcamento
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
3071 3071 Procesando daros de OSM...
3072 3072 Procesando a historia dos datos OSM...
3073 3073 Procesando contido do concunto de cambios...
3074 3074 -----
3075 3075 Procesando a lista de conxuntos de cambio...
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 Partes
3080 3080 Lugar de cruces frecuentes
3081 3081 Lugar de paso
3082 3082 Contrasinal
3083 3083 Contrasinal:
3084 3084 Contrasinal:
3085 3085 Pegar
3086 3086 Pegar ...
3087 3087 Pegar Etiquetas
3088 3088 Pegar o URL desde o portapapéis
3089 3089 Pegar contidos ó buffer de pegado.
3090 3090 Pega sin membros incompletos
3091 3091 Camiño
3092 3092 -----
3093 3093 Pico
3094 3094 Calle peatonal
3095 3095 Cruce peatonal
3096 3096 Tipo de cruce peatonal
3097 3097 Peóns
3098 3098 Pelota vasca
3099 3099 Conflitos pendentes na lista de membros desta relación
3100 3100 Conflitos pendentes na lista de nodos desta vía
3101 3101 Conflitos de propiedades pendentes de resolver
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 Realiza a validación dos datos
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 Farmacia
3108 3108 Número de teléfono
3109 3109 Número de teléfono
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Zona de picnic
3113 3113 Embarcadoiro
3114 3114 -----
3115 3115 Tubería
3116 3116 Tipo de pista de esquí
3117 3117 Cancha de xogo
3118 3118 Lugar de culto
3119 3119 Lugares
3120 3120 -----
3121 3121 Reproducir/Pausar son.
3122 3122 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de son
3123 3123 Zona de xogos
3124 3124 Aborte se non está seguro
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 Decide que valores hay que manter
3130 3130 -----
3131 3131 Introduza coordenadas GPS
3132 3132 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3133 3133 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
3134 3134 Introduza un nome de usuario non baleiro
3135 3135 Introduza a dirección da tesela
3136 3136 Introduza un índice de tesela
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3141 3141 Introduza un ID de usuario válido
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 Introduza un enteiro de valor > 0
3147 3147 Introduza un nome de usuario non valeiro
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
3160 3160 -----
3161 3161 Escolla unha área de descarga primeiro.
3162 3162 Por favor, selecciona unha tecla
3163 3163 Por favor selecciona un valor
3164 3164 -----
3165 3165 Seleccione unha entrada.
3166 3166 Escolla polo menos catro nodos.
3167 3167 Escolla polo menos un nodo, vía ou relación xa enviado.
3168 3168 Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.
3169 3169 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
3170 3170 Escolla polo menos unha fila para copiar
3171 3171 Escolla polo menos unha vía para simplificar.
3172 3172 Escolla polo menos unha vía.
3173 3173 Escolla polo menos tres nodos.
3174 3174 -----
3175 3175 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
3176 3176 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía dun só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
3177 3177 -----
3178 3178 Escolla algunha cousa para copiar
3179 3179 -----
3180 3180 Seleccione a fila a eliminar.
3181 3181 Por favor selecciona a fila a editar.
3182 3182 Escolla a capa a usar
3183 3183 -----
3184 3184 Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
3185 3185 Escolla que cambios de propiedade queres aplicar.
3186 3186 Complemento empaquetado con JOSM
3187 3187 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
3188 3188 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
3189 3189 Complemento para o etiquetado de obxectos en función dunha selección de sinais de tráfico. O diálogo pódese abrir premendo na pequena icona do canto superior dereito da xanela de propiedades. País dispoñíbel dos predefinidos: Alemaña.
3190 3190 Información do complemento
3191 3191 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
3192 3192 Produciuse un fallo na actualización do complemento
3193 3193 Política de actualización de complementos
3194 3194 Complementos
3195 3195 Complementos actualizados
3196 3196 Nome do Punto
3197 3197 Número do punto
3198 3198 Poste
3199 3199 Referencia de poste
3200 3200 Policía
3201 3201 Política
3202 3202 -----
3203 3203 +++++
3204 3204 Posición
3205 3205 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
3206 3206 Buzón de Correos
3207 3207 Oficina postal
3208 3208 Código postal
3209 3209 -----
3210 3210 Potencia
3211 3211 Xerador de enerxía
3212 3212 Tendido eléctrico
3213 3213 Central eléctrica
3214 3214 Subestación eléctrica
3215 3215 Torre de electricidade
3216 3216 -----
3217 3217 Fuente de Tensión
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 Violación da Precondición
3221 3221 Violación de condición previa
3222 3222 Predefinido
3223 3223 -----
3224 3224 A opción de configuración {0} foi retirada porque xa non se usa.
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 Preferencias
3229 3229 Preferencias almacenadas en {0}
3230 3230 Preferencias...
3231 3231 Preparar os datos de OSM...
3232 3232 Preparar a resolución de conflitos
3233 3233 Preparando o conxunto de cambios...
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 Vía para tren histórico
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 Axustes prestablecidos
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 Previo
3248 3248 Primaria
3249 3249 Enlace a rúa primaria
3250 3250 Primitiva
3251 3251 Esperábase un ID primitivo
3252 3252 Prisión
3253 3253 -----
3254 3254 Procesando o ficheiro «{0}»
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 Coordenadas Proxectadas
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 Código de proxeción
3265 3265 -----
3266 3266 Método de proxección
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 Propiedades
3273 3273 -----
3274 3274 Comprobador de propiedades:
3275 3275 Propiedades dos obxectos seleccionados.
3276 3276 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
3277 3277 Propiedades no elemento mesturado. Sustituirán as propiedades dos meus elementos cando se apliquen as decisións de mesturar.
3278 3278 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
3279 3279 Propiedades de
3280 3280 Propiedades(con conflitos)
3281 3281 Propiedades/Relacións
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 Fornece un cadro de diálogo para a edición de etiquetas nunha grella tabular.
3289 3289 -----
3290 3290 Provee botóns auxiliares para permitir traballar con ratos de un único botón (stylus). Actualmente engade unicamente un botón ao mapa desplazable
3291 3291 Fornece capacidades de encamiñamento.
3292 3292 Configuración do proxy
3293 3293 +++++
3294 3294 Edificio público
3295 3295 -----
3296 3296 Vehículos de servicio público (SP)
3297 3297 Transporte público
3298 3298 -----
3299 3299 Purgar
3300 3300 Purgar...
3301 3301 Asignar etiquetas de texto a marcas de son (e de imaxe e web) así como ás súas iconas de botón.
3302 3302 +++++
3303 3303 Canteira
3304 3304 Pedir
3305 3305 Consultar e descargar conxuntos de cambios
3306 3306 Pedir e descargar conxuntos de cambios...
3307 3307 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
3308 3308 Consultar conxuntos de cambios
3309 3309 -----
3310 3310 Pedir só conxuntos de cambios pechados
3311 3311 Pedir só conxuntos de cambios abertos
3312 3312 Consultando e descargando conxuntos de cambios
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 Coches RC
3319 3319 Pista de carreiras
3320 3320 Raqueta
3321 3321 Vía de tren
3322 3322 Vía de tren
3323 3323 Apeadeiro de ferrocarril
3324 3324 Andén de ferrocarril
3325 3325 Nodos duplicados na vía do tren
3326 3326 Via do tren
3327 3327 -----
3328 3328 Rango de numeros esperado
3329 3329 Datos GPS en bruto
3330 3330 -----
3331 3331 Ler fotos...
3332 3332 -----
3333 3333 Lendo conxunto de cambios {0}...
3334 3334 Lendo conxunto de cambios...
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Lendo pais de «{0}»
3338 3338 Lendo información de usuario...
3339 3339 Lendo {0}...
3340 3340 Léeme
3341 3341 Nome real
3342 3342 Eliminar realmente a selección da relación {0}?
3343 3343 -----
3344 3344 Gravando
3345 3345 Estudio de grabación
3346 3346 Terra de recreo
3347 3347 -----
3348 3348 Reciclaxe
3349 3349 Vermello:
3350 3350 Refacer
3351 3351 -----
3352 3352 Refacer a última acción desfeita.
3353 3353 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3354 3354 -----
3355 3355 Referencia
3356 3356 Referencia (número de camiño)
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 Número de referencia
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Número de referencia
3364 3364 Referenciado por:
3365 3365 Refírese a
3366 3366 Actualizar
3367 3367 Rexión
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 Rexeitar Conflitos e Gardar
3371 3371 Relación
3372 3372 -----
3373 3373 Relación...
3374 3374 Editor de relación: Descargar Membros
3375 3375 Editor de relacións: mover cara abaixo
3376 3376 Editor de relacións: mover cara arriba
3377 3377 Editor de relación: retirar
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 A relación é eliminada
3383 3383 A relación esta baldeira
3384 3384 -----
3385 3385 A relación con id externa «{0}» refírese a unha primitiva faltante con id externa «{1}».
3386 3386 Relación {0}
3387 3387 -----
3388 3388 Relación: escollida
3389 3389 Relacións
3390 3390 -----
3391 3391 Relacións: {0}
3392 3392 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3393 3393 -----
3394 3394 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3395 3395 -----
3396 3396 Relixión
3397 3397 Recargar
3398 3398 Recargar todos os obxectos seleccionados actualmente e actualizar a lista.
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 Recargar o historial desde o servidor
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 Control Remoto
3407 3407 O control remoto foi preguntado para crear un novo nodo.
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 Retirar
3417 3417 Retirar «{0}» para o nodo «{1}»
3418 3418 Retirar «{0}» para a relación «{1}»
3419 3419 Retirar «{0}» para a via «{1}»
3420 3420 Retirar «{0}» de {1} obxectos
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 Retirar da memoria
3424 3424 -----
3425 3425 Retirar a foto da capa
3426 3426 Retirar etiquetas de vías internas
3427 3427 Retirar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3428 3428 Retirar os marcadores seleccionados
3429 3429 Retirar os membros seleccionados para esta relación
3430 3430 Retirar as modificacións escollidas da memoria local
3431 3431 Retirar as entradas escollidas da lista de elementos mesturados
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Retirar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3436 3436 Retíraos, limpa a relación
3437 3437 Retirar este membro da relación
3438 3438 Elementos retirados das relacións
3439 3439 Nodos duplicados retirados
3440 3440 -----
3441 3441 Retirando complementos obsoletos...
3442 3442 Retirando complementos sen mantemento...
3443 3443 Mudar o nome do ficheiro
3444 3444 Renomear o ficheiro «{0}» a
3445 3445 Renomear capa
3446 3446 Renomear o marcador escollido
3447 3447 Debuxar rutas (autobús, rutas de sendeirismo, rutas de bicicleta, ...) . Os tipos de ruta deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Alquiler
3451 3451 Taller
3452 3452 -----
3453 3453 Substituir «{0}» con «{1}» para
3454 3454 -----
3455 3455 Informar dun fallo
3456 3456 +++++
3457 3457 Solicitar Token de Aceso
3458 3458 A petición fallou
3459 3459 -----
3460 3460 Require detalles: {0}
3461 3461 -----
3462 3462 Reservorio
3463 3463 Restabelecer
3464 3464 Restabelecer as preferencias ós valores predeterminados
3465 3465 -----
3466 3466 Rúa urbana
3467 3467 -----
3468 3468 Área residencial
3469 3469 Redimensionar o applet á xeometría indicada (formato: ANCHOxALTO)
3470 3470 Resolver
3471 3471 Resolver conflitos
3472 3472 Resolver conflitos de ''{0}''
3473 3473 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
3474 3474 Resolver conflitos en estado eliminado en {0}
3475 3475 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
3476 3476 Resolver conflitos para a lista de nodos da vía {0}
3477 3477 Resolver conflitos.
3478 3478 Resolver conflito de version para o nodo {0}
3479 3479 Resolver conflito de version para a relación {0}
3480 3480 Resolver conflito de version para via {0}
3481 3481 Resolver {0} conflitos de etiquetado no nodo {1}
3482 3482 Resolver {0} conflitos de etiquetado na relación {1}
3483 3483 Resolver {0} conflitos de etiquetado na vía {1}
3484 3484 Recurso
3485 3485 Área de Descanso
3486 3486 Reiniciar
3487 3487 Restaurante
3488 3488 Restaurar
3489 3489 Restaurando ficheiros
3490 3490 Restrición
3491 3491 Comercios
3492 3492 Muro de contención
3493 3493 -----
3494 3494 Obter token de aceso
3495 3495 -----
3496 3496 Obtendo Token de Acesso OAuth...
3497 3497 -----
3498 3498 Obtendo petición para token de acesso OAuth...
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 Pedindo información do usuario
3502 3502 -----
3503 3503 +++++
3504 3504 Inverter
3505 3505 Invertir Vías
3506 3506 Inverter e combinar
3507 3507 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
3508 3508 Invertir a orde dos membros da relación
3509 3509 Invertir vía
3510 3510 Invertir vías
3511 3511 Liña de costa revertida
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 desfacendo cambios
3515 3515 -----
3516 3516 Revisión
3517 3517 Equitación
3518 3518 -----
3519 3519 Río
3520 3520 Ribeira
3521 3521 Rúa (Tipo descoñecido)
3522 3522 Restricións de trafico
3523 3523 Rol
3524 3524 Problema de verificación de rol
3525 3525 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Rol:
3529 3529 Papeis nas relacións que fan referencia a
3530 3530 -----
3531 3531 Rotonda
3532 3532 Ruta
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 Ruta estatal
3536 3536 Tipo de Ruta
3537 3537 Rutas mostradas para:
3538 3538 Liga de Rugby
3539 3539 +++++
3540 3540 Ruínas
3541 3541 -----
3542 3542 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está activada.
3543 3543 -----
3544 3544 Executando test {0}
3545 3545 Pista
3546 3546 Escala SAC
3547 3547 -----
3548 3548 Tarxetas SIM
3549 3549 +++++
3550 3550 Entrenamento Seguro
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 Poterna
3554 3554 Saturación:
3555 3555 sauna
3556 3556 Gardar
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 Gardar como...
3560 3560 Gardar ficheiro GPX
3561 3561 Gardar en:
3562 3562 Gardar capa
3563 3563 Gardar ficheiro OSM
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 Gardar capa WMS nun ficheiro
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 Gardar de todas formas
3571 3571 -----
3572 3572 Gardar en:
3573 3573 Gardar ficheiro escollido.
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
3577 3577 Gardar os datos actuais.
3578 3578 -----
3579 3579 Gardar as preferencias en fechar o diálogo
3580 3580 -----
3581 3581 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 A examinar o directorio {0}...
3588 3588 Escola
3589 3589 Chatarra
3590 3590 Cantos
3591 3591 Matorral
3592 3592 Pescado
3593 3593 Buscar
3594 3594 Procurar ...
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
3598 3598 Buscar obxectos
3599 3599 Buscar obxectos.
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 Buscar...
3607 3607 Buscar:
3608 3608 Procura:
3609 3609 Nombre alternativo
3610 3610 -----
3611 3611 Secundaria
3612 3612 Segundos: {0}
3613 3613 Excepción de seguridade
3614 3614 Ver na wiki para outra capacidade
3615 3615 Carril bici e vía peatonal separadas
3616 3616 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
3617 3617 Escoller
3618 3618 Escoller Todo
3619 3619 -----
3620 3620 Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadas
3621 3621 -----
3622 3622 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
3623 3623 Escoller todos os obxectos sen eliminar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.
3624 3624 -----
3625 3625 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
3626 3626 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
3627 3627 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
3628 3628 Escoller ou ben:
3629 3629 Escolla o nome de ficheiro
3630 3630 Escoller se o dato debería estar nunha nova capa
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Escoller na capa
3635 3635 Escoller na lista de relacións
3636 3636 Escoller membros
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Escoller nodo baixo o cursor.
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
3645 3645 -----
3646 3646 Escoller relación
3647 3647 -----
3648 3648 Escoller relación na selección principal
3649 3649 Escoller relación an lista de relacións.
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 Escolla a capa a usar
3653 3653 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
3654 3654 -----
3655 3655 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
3663 3663 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
3664 3664 Escoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidor
3665 3665 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
3666 3666 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
3667 3667 Escoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidor
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 Escoller coa busca indicada
3672 3672 -----
3673 3673 Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados
3674 3674 -----
3675 3675 Selección
3676 3676 Selección valeira
3677 3677 A selección debe consistir só de vias e nodos
3678 3678 Selección non axeitada!
3679 3679 Selección:
3680 3680 Selección: {0}
3681 3681 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estean eliminados)
3682 3682 -----
3683 3683 Semiautomática
3684 3684 Capa separada
3685 3685 Separador
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 Servizo
3690 3690 -----
3691 3691 URL do servizo
3692 3692 Servizos
3693 3693 Servizos:
3694 3694 Tipo de vía de servicio
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 Estabelecer todo ao predeterminado
3701 3701 -----
3702 3702 Estabelecer a marca de «modificado» para o nodo {0}
3703 3703 Estabelecer a marca de «modificado» para a relación {0}
3704 3704 Estabelecer a marca de «modificado» para a via {0}
3705 3705 Estabelecer a selección actual á lista de relacións escollidas
3706 3706 Estabelecer o idioma
3707 3707 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
3708 3708 Estabelecer a predeterminado
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Estabelecer {0} = {1} para o nodo «{2}»
3712 3712 Estabelecer {0} = {1} para a relación «{2}»
3713 3713 Estabelecer {0} = {1} para a vía «{2}»
3714 3714 Estabelecer {0} = {1} para {2} obxectos
3715 3715 Estabelece un rol para os membros escollidos
3716 3716 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
3717 3717 Estabelecendo os valores predeterminados
3718 3718 Configuración
3719 3719 Parámetros para o reproductor de son e as marcas de son.
3720 3720 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
3721 3721 -----
3722 3722 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
3723 3723 Compartindo
3724 3724 -----
3725 3725 +++++
3726 3726 Refuxio
3727 3727 Gastos de envío
3728 3728 Zapatos
3729 3729 Tiro
3730 3730 Compras
3731 3731 Tendas
3732 3732 -----
3733 3733 Atallo
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 Debería ser desactivado o complemento?
3737 3737 Amosar
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 Amosar Informe de estado
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 Amosar conxunto de cambios {0}
3746 3746 Amosar información de axuda
3747 3747 -----
3748 3748 Amosar historia
3749 3749 Amosar información
3750 3750 Amosa información acerca da subida de datos.
3751 3751 -----
3752 3752 Amosar nomes localizados en listas escollidas
3753 3753 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
3754 3754 Mostrar a seguinte imaxe
3755 3755 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
3756 3756 -----
3757 3757 Amosar ou agochar a entrada do menú de son da barra de menú principal.
3758 3758 -----
3759 3759 Mostrar a imaxe previa
3760 3760 -----
3761 3761 Mostrar a pantalla de benvida ó iniciar
3762 3762 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida ós erros
3763 3763 Amosar só as etiquetas con conflitos
3764 3764 Amosar só as etiquetas con multiples valores
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Amosar esta axuda
3768 3768 Amosar/Ocultar
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 Mostrar área
3772 3772 Amosar a presión atmosférica
3773 3773 Amosar a data actual
3774 3774 Amosar humidade
3775 3775 Amosar temperatura
3776 3776 -----
3777 3777 Sicilia - Italia
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Vías con nomes similares
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Simplificar Vía
3785 3785 Simplificar todas as vias seleccionadas
3786 3786 Simplifica áreas mediante o retirado de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a retirar. Fai ademais unha media dos nodos próximos.
3787 3787 Simplificar as vías?
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 Simula un clic cando fas un pequeno e corto arrastre de rato. Isto é util para punteros de tabletas dixitalizadoras, cando teñas problemas simplemente fai clic na tableta dixitalizadota sin mover o rato(xeral Java- tablet Problem)...
3791 3791 -----
3792 3792 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
3793 3793 Elementos únicos
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 Tamaño
3797 3797 Monopatín
3798 3798 Patinaxe
3799 3799 Esquí
3800 3800 Esquí
3801 3801 Omitir a descarga
3802 3802 Saltar descarga
3803 3803 -----
3804 3804 Omitir a actualización
3805 3805 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está desactivada.
3806 3806 -----
3807 3807 Mapa esbaradío
3808 3808 Rampa
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 Fumadores
3813 3813 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 Trineo
3817 3817 Fútbol
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 Algunhas das vías foron parte da relación que foi modificada. Verifique que non se introduciron erros.
3821 3821 Algúns puntos de referencia que estaban demasiado lonxe do camiño para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
3822 3822 Algúns puntos de referencia con marcas de tempo anteriores ao inicio do camiño ou posteriores ao fin foron omitidos ou movidos ao inicio.
3823 3823 Non é posíbel manexar a relación de multipolígonos con multiples vías saíntes
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 Ordenar
3828 3828 Ordenar o menú de elementos preestablecidos
3829 3829 Ordenar os membros da relación
3830 3830 Fonte
3831 3831 Sur
3832 3832 -----
3833 3833 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
3834 3834 Espazos para os páis
3835 3835 Espazos para a muller
3836 3836 -----
3837 3837 Rádar de tráfico
3838 3838 Picos
3839 3839 Separar a vía
3840 3840 Separar unha vía no nodo seleccionado.
3841 3841 Separar a vía {0} en {1} partes
3842 3842 Dividie vías en fragmentos
3843 3843 Deportes
3844 3844 Deporte (Pelota)
3845 3845 Instalaciones deportivas
3846 3846 Deportes
3847 3847 Polideportivo
3848 3848 fonte
3849 3849 Estadio
3850 3850 -----
3851 3851 Argumento de xeometría unix estandar
3852 3852 Estrelas
3853 3853 Comezar Busca
3854 3854 Comezar a descarga
3855 3855 Empezar a descargar datos
3856 3856 Comezar nova vía a partir do último nodo.
3857 3857 Inicio do camiño (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 Comeza a subir en anacos...
3862 3862 Comezando a subir nunha única petición...
3863 3863 Comezando a subir con unha petición por primitiva...
3864 3864 Estado
3865 3865 -----
3866 3866 Papelería
3867 3867 +++++
3868 3868 Informe de estado
3869 3869 Pasos
3870 3870 -----
3871 3871 Escaleira de paso
3872 3872 Deter
3873 3873 -----
3874 3874 Arroio ou riachuelo
3875 3875 Rúa
3876 3876 -----
3877 3877 Nome da rúa
3878 3878 Rúas
3879 3879 Ruas NRW Geofabrik.de de Renania del Norte-Westfalia
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 Subárea
3890 3890 Enviar filtro
3891 3891 -----
3892 3892 Suburbio
3893 3893 Metro
3894 3894 Boca de metro
3895 3895 Feito satisfactoriamente
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 Supermercado
3900 3900 -----
3901 3901 Asistencia técnica
3902 3902 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 Admite descargar, mapas escaneados desde walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desenvolvemento e pode ter fallos.
3907 3907 -----
3908 3908 Superficie
3909 3909 -----
3910 3910 Cámara de vixilancia
3911 3911 Vértice xeodésico
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 Natación
3915 3915 Swiss Grid (Suíza)
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 Descición de símbolo
3919 3919 Sincronizar o son
3920 3920 Sincronizar o paquete de datos completo
3921 3921 Sincronizar únicamente o nodo {0}
3922 3922 Sincronizar únicamente a relación {0}
3923 3923 -----
3924 3924 Sincronizar únicamente a vía {0}
3925 3925 Sistema de medida
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 Ténis de mesa
3938 3938 Pavimento táctil
3939 3939 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
3940 3940 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido «{0}».
3941 3941 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
3942 3942 Chave da etiqueta máis logo do permitido
3943 3943 Etiquetar as relación con
3944 3944 -----
3945 3945 Valor da etiqueta máis logo do permitido
3946 3946 -----
3947 3947 Axustes de etiquetado preestablecidos.
3948 3948 Etiquetas
3949 3949 Etiquetas e membros
3950 3950 Etiquetas de nodos
3951 3951 Etiquetas de relacions
3952 3952 Etiquetas de vías
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 Etiquetas con valores baleiros
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 +++++
3959 3959 +++++
3960 3960 Pista de rodaxe
3961 3961 Teléfono
3962 3962 Tarxetas telefónicas
3963 3963 Tenis
3964 3964 -----
3965 3965 +++++
3966 3966 Rúa terciaria ou local
3967 3967 Proba
3968 3968 -----
3969 3969 O test fallou
3970 3970 -----
3971 3971 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
3972 3972 Testando o Token de Acesso OAuth
3973 3973 Probando OSM API URL ''{0}''
3974 3974 +++++
3975 3975 -----
3976 3976 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
3990 3990 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 O contido deste conxunto de cambios aínda non foi descargado.
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 A selección actual non pode ser usada para despegar.
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
4002 4002 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
4003 4003 O valor actual non é unha dirección de tesela válida.
4004 4004 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
4005 4005 -----
4006 4006 O documento non contén datos.
4007 4007 -----
4008 4008 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
4009 4009 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
4010 4010 -----
4011 4011 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4012 4012 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4013 4013 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
4014 4014 A clave «{0}» e todos os seus valores van a ser retirados
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
4018 4018 -----
4019 4019 O conxunto de datos mesturado non incluirá unha etiqueta coa clave {0}
4020 4020 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
4021 4021 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
4022 4022 -----
4023 4023 O ficheiro do complemento «{0}» non inclúe un Manifesto.
4024 4024 O complemento foi retirado da configuración. Reinicie JOSM para descargar o complemento.
4025 4025 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
4026 4026 -----
4027 4027 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
4028 4028 A expresión regular «{0}» tiña un erro de análise no desprazamento {1}, erro completo:\n\n{2}
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
4034 4034 -----
4035 4035 A selección contén {0} vías. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 As orixes (URL ou nome de ficheiro) dos ficheiros de datos de comprobación ortográfica (ver http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) ou de comprobación de etiquetas.
4040 4040 A cadea «{0}» non é un valor válido de tipo doble.
4041 4041 -----
4042 4042 O complemento turnrestrictions permítelle introducir información de mantemento sobre restricións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
4043 4043 -----
4044 4044 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
4045 4045 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Quere inverter algunhas?
4046 4046 Teatro
4047 4047 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
4048 4048 A súa versión
4049 4049 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
4050 4050 O deles co mesturado
4051 4051 Parque temático
4052 4052 -----
4053 4053 Non hai conxuntos de cambios abertos
4054 4054 Non hai obxectos escollido para actualizar.
4055 4055 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non van seren gardados e serán tratados como se rexeitase todos. Continuar?
4056 4056 Hai unha intersección entre vías.
4057 4057 -----
4058 4058 Houbo un erro tratando de amosar o URL desta marca.
4059 4059 Houbo {0} conflitos durante a importación
4060 4060 Isto pode levar a unha eliminación accidental dos nodos
4061 4061 Esta petición de conxunto de cambios non é válida
4062 4062 Isto está despois do fin da gravación
4063 4063 -----
4064 4064 Este nodo non está pegado a outra cousa.
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 Esta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
4081 4081 -----
4082 4082 Este test comproba que as liñas de costa sexan correctas.
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.
4091 4091 Eses nodos non están nun circulo. Interrompendo.
4092 4092 Máquina de tiquets
4093 4093 -----
4094 4094 Dirección da tesela:
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 Zona horaria:
4101 4101 Zona horaria: {0}
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 A ...
4107 4107 Para eliminar
4108 4108 Cambiar Liñas GPX
4109 4109 -----
4110 4110 Cambiar Vista de grella
4111 4111 -----
4112 4112 Alternar a vista de pantalla completa
4113 4113 Alternar a visibilidade da xanela do Xestor de cambios
4114 4114 -----
4115 4115 Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca.
4116 4116 Cambiar o estado visible da capa seleccionada.
4117 4117 Cambiar: {0}
4118 4118 Cambia a configuración global «{0}».
4119 4119 -----
4120 4120 Baños
4121 4121 O Token permite aceso restrinxido
4122 4122 Peaxe
4123 4123 Cabina de peaxe
4124 4124 -----
4125 4125 Ferramenta: {0}
4126 4126 Barra de ferramentas
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 Personalización de barra de ferramentas
4130 4130 Ferramentas
4131 4131 -----
4132 4132 Ferramentas para debuxar edificios.
4133 4133 -----
4134 4134 +++++
4135 4135 Turismo
4136 4136 -----
4137 4137 Torre
4138 4138 Referencia da torre
4139 4139 Tipo de torre
4140 4140 Vila
4141 4141 Casa do Concello
4142 4142 Xoguetes
4143 4143 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
4144 4144 Camiño
4145 4145 Coloreado de camiños e puntos
4146 4146 -----
4147 4147 Tipo de camiño
4148 4148 Calmado de tráfico
4149 4149 Semáforo
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 Tranvía
4153 4153 Parada de tranvía
4154 4154 Transporte
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 Axencia de viaxes
4158 4158 Árbore
4159 4159 Rúa principal
4160 4160 Enlace a rúa principal
4161 4161 Tentar de novo
4162 4162 Tente a actualizar á versión máis recente deste complemento antes de informar dun fallo.
4163 4163 Ma-Do 08:00-15:00; Sa 08:00-12:00
4164 4164 Martes-Domingo 08:00-15:00;Sabado 08:00-12:00
4165 4165 Túnel
4166 4166 Boca del túnel
4167 4167 Restrición de xiro
4168 4168 -----
4169 4169 Círculo de giro
4170 4170 Punto de xiro
4171 4171 -----
4172 4172 Torno
4173 4173 Plataforma de xiro
4174 4174 Tipo
4175 4175 Tipo de nome (Reino Unido)
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 Tipos
4179 4179 -----
4180 4180 Rodas
4181 4181 +++++
4182 4182 UIC-Referencia
4183 4183 DESCOÑECIDO
4184 4184 +++++
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui un URL para descargar a área)
4189 4189 -----
4190 4190 +++++
4191 4191 +++++
4192 4192 -----
4193 4193 +++++
4194 4194 UTM Francia (DOM)
4195 4195 UTM sistema xeodésico
4196 4196 UTM Zona
4197 4197 Despegar Vías
4198 4198 Non foi posíbel engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido
4199 4199 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser desactivado
4200 4200 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
4201 4201 Non foi posíbel crear unha nova marca de son.
4202 4202 Non foi posíbel eliminar a copia de seguranza antiga {0}
4203 4203 Non foi posíbel atopar a tradución para o idioma local {0}. Volvendo a {1}.
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 Non foi posible analizar lon/lat
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Non é posíbel sincronizar nunha capa en reproducción.
4212 4212 Sen clasificar
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 Liña de costa desconectada
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 Pendente
4219 4219 Conflito indeciso entre estados de eliminado
4220 4220 Conflito sen resolver entre diferentes coordenadas
4221 4221 Sen decidir
4222 4222 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.
4223 4223 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.
4224 4224 Desfacer
4225 4225 -----
4226 4226 Defacer ortogonalizar forma
4227 4227 Desfacer mover
4228 4228 Desfacer ortogonalización para certos nodos
4229 4229 Desfacer a última acción.
4230 4230 Desfacer a orde escollida e as anteriores
4231 4231 -----
4232 4232 Desacoplar o panel
4233 4233 Excepción Inesperada
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 Elemento non esperado. Esperábase {0} mais atopouse {1}
4249 4249 Mostra non esperada: {0}
4250 4250 Valor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor «preguntar».
4251 4251 -----
4252 4252 Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}.
4253 4253 Desconxelar
4254 4254 Desconxelar a lista de elementos mesturados e comezar a fusión
4255 4255 -----
4256 4256 Despegar Nodo
4257 4257 Universidade
4258 4258 Maquina descoñecida
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 Versión da API descoñecida ou non admitida. Obtívose {0}.
4262 4262 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 Tipo descoñecido: {0}
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 Vía sen clasificar sen nombre
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 Deseleccionar Todo
4284 4284 Deseleccionar todos os obxectos.
4285 4285 -----
4286 4286 Versión de ficheiro WMS non admitido; atopouse {0}, esperabase {1}
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 Versión non admitida: {0}
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 Arriba
4295 4295 Subir un nivel
4296 4296 Actualizar
4297 4297 Actualizar o conxunto de cambios
4298 4298 Actualizar contido
4299 4299 Actualizar datos
4300 4300 Actualizar listado de directorios.
4301 4301 O intervalo de actualización (en días):
4302 4302 Actualizar modificado
4303 4303 -----
4304 4304 Actualizar os complementos
4305 4305 Subir selección
4306 4306 Actualizar o contido do conxunto de cambios desde o servidor de OSM
4307 4307 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
4308 4308 Actualizar os complementos seleccionados
4309 4309 Actualizado
4310 4310 Actualizar desde o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
4311 4311 Actualizar os datos seleccionados actualmente desde o servidor (re-descarga os datos)
4312 4312 Actualizar desde o servidor os obxectos na capa de datos activa.
4313 4313 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 Enviando datos
4318 4318 Actualizando erros ignorados ...
4319 4319 Actualizando mapa ...
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 Enviar
4323 4323 Subir Cambios
4324 4324 Subir Preferencias
4325 4325 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
4326 4326 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
4327 4327 Subir datos
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 Subir seleccion
4336 4336 -----
4337 4337 Subir as preferencias actuais ó servidor
4338 4338 Enviar a «{0}»
4339 4339 Subir un novo conxunto de cambios
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 Subindo datos...
4345 4345 -----
4346 4346 Uso
4347 4347 Usar <b>(</b> e <b>)</b> para agrupar expresións
4348 4348 Use <b>"</b> para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén <b>:</b>)
4349 4349 Usar <b>|</b> ou <b>OR</b> para combinar co operador OU lóxico
4350 4350 Usar autentcación básica
4351 4351 Usar OAuth
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 Usar predeterminado
4357 4357 Usar o ficheiro de datos predeterminado.
4358 4358 Usar as opcións predeterminadas
4359 4359 Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.
4360 4360 -----
4361 4361 Utilizar a capa de errores
4362 4362 Usar scripts externos en JOSM
4363 4363 -----
4364 4364 Usar lista de omisións
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 Usar o axuste prestabelecido «{0}»
4368 4368 Usar ó axuste prestabelecido «{0}» do grupo «{1}»
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 Usar o ficheiro de datos predeterminado (recomendado).
4372 4372 Usar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).
4373 4373 -----
4374 4374 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
4375 4375 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
4376 4376 -----
4377 4377 Usuario
4378 4378 ID do usuario:
4379 4379 Nome de usuario:
4380 4380 Usuario:
4381 4381 Nome de usuario
4382 4382 Nome de usuario:
4383 4383 -----
4384 4384 Aspiradora
4385 4385 Validar
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 Validando
4390 4390 Validación
4391 4391 -----
4392 4392 Erros de validación
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 Valor
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 O valor «{0}» será aplicado á clave «{1}»
4399 4399 -----
4400 4400 Valor >0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}
4401 4401 -----
4402 4402 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
4403 4403 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
4404 4404 Valor:
4405 4405 -----
4406 4406 Tenda de variedades
4407 4407 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
4412 4412 Máquina expendedora
4413 4413 Expendedor automático de productos
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
4418 4418 Version esperada
4419 4419 Versión {0}
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 Veterinario
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 Ver
4427 4427 Vista: {0}
4428 4428 Panorámica
4429 4429 -----
4430 4430 Poboación
4431 4431 Parque Municipal
4432 4432 Poboación/Cidade
4433 4433 Viñedo
4434 4434 Visibilidade
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 Visitar a páxina de inicio
4438 4438 -----
4439 4439 Calibración do grabador de voz
4440 4440 Volcán
4441 4441 Voleibol
4442 4442 Voltaxe
4443 4443 -----
4444 4444 AVISO: formato inesperado do URL base da API. O redireccionamento á páxina de información ou de historial do obxecto OSM probabelmente fallará. O URL base da API é: «{0}»
4445 4445 AVISO: formato inesperado do URL base da API. O redireccionamento á paxina de usuario do usuario OSM probabelmente fallará. O URL base da API é: «{0}»
4446 4446 Baño
4447 4447 -----
4448 4448 +++++
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 ficheiros WMS (*.wms)
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 Parede
4459 4459 Aviso
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 Atención: Non se pode descargar o complemento «{0}». A ligazón de descarga «{1}» non é un URL válido. Omitindo a descarga.
4463 4463 Atención: Non se pode descargar o complemento «{0}». A ligazón de descarga é descoñecida. Omitindo a descarga.
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 Atención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}
4468 4468 -----
4469 4469 Atención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido «{0}» non é un directorio.
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 Atención: Sobrescribindo o ficheiro de preferencias «{0}» co ficheiro de preferencias predeterminado
4478 4478 -----
4479 4479 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 Aviso: recortouse automaticamente o valor do atributo «{0}» no obxecto eliminado {1}
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 Atención: produciuse un fallo ao eliminar o complemento obsoleto «{0}».
4491 4491 -----
4492 4492 Atención: produciuse un fallo ao descargar a lista de información do complemento
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 Atención: produciuse un fallo ao instalar o complemento «{0}» do ficheiro temporal descargado «{1}». O fallo produciuse ao renomear.
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 Atencion: fallou ao gardar as preferencias para «{0}»
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 Atención: só se mostrara información para o primeiro {0} de {1} usuarios escollidos
4511 4511 -----
4512 4512 Atención: non se atopa o ficheiro de revisión «/REVISION»
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 Aviso: valor inesperado para a preferencia «{0}», obtívose «{1}». Restaurando valor predeterminado.
4517 4517 Atención: valor inesperado para a preferencia «{0}». Obtívose «{1}».
4518 4518 -----
4519 4519 Atención: elemento de comezo «{0}» no conxunto de cambios na posición ({1},{2}). Omitindo.
4520 4520 -----
4521 4521 Advertencias
4522 4522 Limpeza
4523 4523 Papeleiras
4524 4524 Depuradora
4525 4525 Auga
4526 4526 Parque acuático
4527 4527 Torre de auga
4528 4528 -----
4529 4529 Traballos Acuáticos
4530 4530 Fervenza
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 Nodos duplicados na vía de auga
4534 4534 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 Vía con ID externo «{0}» inclúe nodos que faltan con ID externa «{1}»
4542 4542 Vía {0}
4543 4543 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
4544 4544 Vía:
4545 4545 -----
4546 4546 Puntos de referencia
4547 4547 Vías
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 Cruceiro
4551 4551 Camiño a santuario
4552 4552 -----
4553 4553 Páxina web:
4554 4554 Represa
4555 4555 Pantano
4556 4556 -----
4557 4557 Cadeira de rodas
4558 4558 Sillas de rodas
4559 4559 Cando se importe son, aplicalo a calquera punto de referencia na capa GPX.
4560 4560 Cando se importe son, crear marcas desde...
4561 4561 Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.
4562 4562 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
4563 4563 Todo o grupo
4564 4564 Anchura (metros)
4565 4565 -----
4566 4566 +++++
4567 4567 Muíño de vento
4568 4568 -----
4569 4569 Manga de vento
4570 4570 -----
4571 4571 Vista de grella
4572 4572 -----
4573 4573 Con tenda
4574 4574 Cando os caractéres <b>"</b> e <b>\</b> van entrecomiñados necesitan ir precedidos por <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4575 4575 Madeira
4576 4576 Fábrica
4577 4577 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 A etiqueta XML <user> non se atopa
4582 4582 -----
4583 4583 Sí
4584 4584 Si, Aplicar
4585 4585 Si, crear un conflito e pechar
4586 4586 -----
4587 4587 Vostede xa ten un Access Token para acceder ao servidor OSM usando OAuth.
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 Está a piques de eliminar os nodos que se atopan fora da área que descargou.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ve) poden estar usándoos.<br>Quere eliminalos realmente?
4591 4591 Esta a piques de executar {0} xanelas de navegador.<br>Isto pode encher o seu escritorio de xanelas de navegador<br> e levarlle moito tempo acabar.
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 Tamén podes pegar un URL de ww.openstreetmap.org
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 Atopou un fallo en JOSM
4602 4602 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
4603 4603 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
4604 4604 Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro.\nDesexa desplazalos realmente?
4605 4605 Debe facer publicas as súas edicións para enviar novos datos
4606 4606 Debe escoller polo menos unha vía.
4607 4607 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
4608 4608 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marca de son ou sobre un punto do camiño onde queira sincronizar.
4609 4609 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marca).
4610 4610 Debe ter pausado o son no punto do camiño onde quere a marca.
4611 4611 Debes pausar o son no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
4612 4612 Solicitou demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
4613 4613 -----
4614 4614 Debe escoller un camiño GPX
4615 4615 Ven de actualizar JOSM. <br> Para evitar problemas debería actualizar os complementos.<br><br>Actualizar agora os complementos?
4616 4616 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros asignadores.
4617 4617 -----
4618 4618 +++++
4619 4619 +++++
4620 4620 Aumento(en metros)
4621 4621 Aumentar Zoom
4622 4622 -----
4623 4623 Reducir Zoom
4624 4624 -----
4625 4625 Facer zoom e mover mapa
4626 4626 -----
4627 4627 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
4628 4628 Aumentar Zoom
4629 4629 Nível de ampliación:
4630 4630 Reducir Zoom
4631 4631 Facer zoom na vista a {0}.
4632 4632 Ampliar a
4633 4633 -----
4634 4634 Axustar á capa
4635 4635 -----
4636 4636 Zoom ao nodo
4637 4637 -----
4638 4638 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
4639 4639 Facer zoom sobre a selección
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
4643 4643 -----
4644 4644 Zoom a este nodo na capa de datos actual
4645 4645 Facer zoom a {0}
4646 4646 Ampliación desactivada porque a capa desta relación non está activa
4647 4647 Apliación desactivada porque non hai un membro escollido
4648 4648 -----
4649 4649 +++++
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 +++++
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 liña
4667 4667 liña de baixa tensión
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 liña
4672 4672 multipolígono
4673 4673 rede
4674 4674 transporte_público
4675 4675 restrición
4676 4676 ruta
4677 4677 lugar
4678 4678 Vía acuática
4679 4679 Editar mercancías
4680 4680 Editar pilona
4681 4681 Editar Estación
4682 4682 Mercancías
4683 4683 Pilona
4684 4684 Estación
4685 4685 Porta
4686 4686 Atrás
4687 4687 Máis rápido
4688 4688 Avance máis rápido
4689 4689 Avance
4690 4690 Saltar cara atrás.
4691 4691 Saltar cara adiante
4692 4692 Marca seguinte
4693 4693 Reproducir a seguinte marca.
4694 4694 Reproducir a marca anterior.
4695 4695 Reproducción/Pausa
4696 4696 Marca anterior
4697 4697 Máis lento
4698 4698 Avance máis lento
4699 4699 Pechado
4700 4700 Aberto
4701 4701 baleiro
4702 4702 negron
4703 4703 azul
4704 4704 marrón
4705 4705 gris
4706 4706 verde
4707 4707 vermello
4708 4708 branco
4709 4709 +++++
4710 4710 +++++
4711 4711 +++++
4712 4712 O
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 +++++
4719 4719 +++++
4720 4720 +++++
4721 4721 +++++
4722 4722 +++++
4723 4723 +++++
4724 4724 +++++
4725 4725 +++++
4726 4726 texto
4727 4727 Desc(ripcion)
4728 4728 Nome
4729 4729 +++++
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 +++++
4739 4739 marca
4740 4740 non
4741 4741 usado
4742 4742 si
4743 4743 -----
4744 4744 mixto
4745 4745 sobre a terra
4746 4746 -----
4747 4747 -----
4748 4748 baixo terra
4749 4749 baixo auga
4750 4750 -----
4751 4751 Editar Estación
4752 4752 Estación
4753 4753 +++++
4754 4754 +++++
4755 4755 +++++
4756 4756 +++++
4757 4757 Porto:
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 Clave:
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 nombre abreviado da rúa
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 engadir á selección
4771 4771 -----
4772 4772 enderezo
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 administrativo
4776 4776 avanzado
4777 4777 Configuración avanzada
4778 4778 pista de rodadura
4779 4779 aerovía
4780 4780 pista (oscuro)
4781 4781 pista (claro)
4782 4782 agregar
4783 4783 agrícola
4784 4784 aire
4785 4785 todo
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 todos os obxectos
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 callejón
4797 4797 alfabético
4798 4798 alternativo
4799 4799 -----
4800 4800 servizos
4801 4801 equipamento lumínico
4802 4802 tráfico de ocio
4803 4803 fútbol_americano
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 anglicano
4807 4807 comida para animais
4808 4808 anónimo
4809 4809 calquera
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 tiro con arco
4814 4814 área
4815 4815 -----
4816 4816 área de texto
4817 4817 asiático
4818 4818 asfalto
4819 4819 atletismo
4820 4820 -----
4821 4821 son
4822 4822 fútbol australiano
4823 4823 automatico
4824 4824 -----
4825 4825 fondo
4826 4826 -----
4827 4827 anterior punto de parada
4828 4828 segmento anterior
4829 4829 mala
4830 4830 bahaísta
4831 4831 baptista
4832 4832 -----
4833 4833 barreira
4834 4834 Barreira usada nunha vía
4835 4835 béisbol
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 cunca
4839 4839 baloncesto
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 praia
4843 4843 bicicleta
4844 4844 tubo_de_bicicleta
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 ciénaga
4851 4851 -----
4852 4852 +++++
4853 4853 fronteira
4854 4854 bolos
4855 4855 -----
4856 4856 marca
4857 4857 ponte
4858 4858 Nodo etiquetado como ponte
4859 4859 -----
4860 4860 área postindustrial degradada
4861 4861 budista
4862 4862 construcción
4863 4863 badén
4864 4864 hamburguesería
4865 4865 +++++
4866 4866 carril bus guiado
4867 4867 -----
4868 4868 fútbol_canadiense
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 piragua
4872 4872 sensible a maiúsculas
4873 4873 católico
4874 4874 cemiterio
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 carbón
4878 4878 -----
4879 4879 chicán
4880 4880 polo
4881 4881 chino
4882 4882 garganta
4883 4883 cristian
4884 4884 -----
4885 4885 Estanco
4886 4886 cidade
4887 4887 +++++
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 escalada
4891 4891 -----
4892 4892 no sentido das agullas do reloxo
4893 4893 pechado
4894 4894 -----
4895 4895 vía pechada
4896 4896 carbón
4897 4897 adoquinado
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 comunicación
4904 4904 compactado
4905 4905 -----
4906 4906 formigón
4907 4907 gomas do pito
4908 4908 -----
4909 4909 -----
4910 4910 conflito
4911 4911 conífera
4912 4912 conexión
4913 4913 en construcción
4914 4914 liña_de_contacto
4915 4915 -----
4916 4916 conveniencia
4917 4917 cobre
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 +++++
4923 4923 Cricket con redes
4924 4924 +++++
4925 4925 coxín
4926 4926 -----
4927 4927 vía ciclista con etiqueta bicicleta
4928 4928 ciclismo
4929 4929 -----
4930 4930 datos
4931 4931 decíduos
4932 4932 dedicado
4933 4933 gra° min'' (Nauticos)
4934 4934 gra° min'' seg"
4935 4935 eliminado
4936 4936 -----
4937 4937 reparto de mercancías
4938 4938 obsoleto
4939 4939 autorizado
4940 4940 destino
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 desvío
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 desactivado
4947 4947 -----
4948 4948 muelle
4949 4949 non existe
4950 4950 carreira de cans
4951 4951 dobre
4952 4952 abaixo
4953 4953 de descenso
4954 4954 descargar
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 Bebidas
4959 4959 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)
4960 4960 -----
4961 4961 fácil
4962 4962 -----
4963 4963 electrico
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 elementos
4967 4967 Punto de acceso de emerxencias
4968 4968 -----
4969 4969 hípica
4970 4970 -----
4971 4971 evanxélico
4972 4972 pares
4973 4973 exemplos
4974 4974 excelente
4975 4975 Bolsas para excrementos
4976 4976 -----
4977 4977 experto
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
4981 4981 -----
4982 4982 edificio agrario
4983 4983 valado
4984 4984 +++++
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 buscar a seleccion
4988 4988 -----
4989 4989 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
4990 4990 -----
4991 4991 Cartafol
4992 4992 Alimentación
4993 4993 pé
4994 4994 vía peatonal con etiqueta a pé
4995 4995 vado
4996 4996 plantación forestal
4997 4997 forestal
4998 4998 -----
4999 4999 próximo punto de parada
5000 5000 segmento seguinte
5001 5001 fora da pista
5002 5002 francés
5003 5003 do titulo
5004 5004 da vía
5005 5005 total
5006 5006 -----
5007 5007 fútbol_gaélico
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 +++++
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 alemán
5016 5016 glaciar
5017 5017 ouro
5018 5018 +++++
5019 5019 campo de golf
5020 5020 bon
5021 5021 marca gps
5022 5022 punto gps
5023 5023 Grado 1 (pavimentada)
5024 5024 Grado 2 (de áridos)
5025 5025 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
5026 5026 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
5027 5027 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
5028 5028 -----
5029 5029 herba
5030 5030 pavimento vexetal
5031 5031 grava
5032 5032 grego
5033 5033 verde
5034 5034 zona verde
5035 5035 -----
5036 5036 terra
5037 5037 -----
5038 5038 ximnasia
5039 5039 media
5040 5040 punto de detención
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 saúde
5046 5046 térmico
5047 5047 monte
5048 5048 -----
5049 5049 +++++
5050 5050 destacar
5051 5051 -----
5052 5052 Carretera
5053 5053 via sen referencia
5054 5054 -----
5055 5055 Autopista
5056 5056 senda
5057 5057 hindú
5058 5058 patrimonio histórico
5059 5059 historial
5060 5060 +++++
5061 5061 pésima
5062 5062 cabalo
5063 5063 carreira de cabalos
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 +++++
5068 5068 casa
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 +++++
5073 5073 resalte
5074 5074 -----
5075 5075 hidráulico
5076 5076 helado
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 Inactivo
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
5084 5084 incompleto
5085 5085 vía incompleta
5086 5086 -----
5087 5087 independente
5088 5088 india
5089 5089 interiores
5090 5090 +++++
5091 5091 -----
5092 5092 segmento interior
5093 5093 integrado no programa principal
5094 5094 intermedia
5095 5095 -----
5096 5096 intervalo
5097 5097 -----
5098 5098 illa
5099 5099 aislado
5100 5100 italiano
5101 5101 jainista
5102 5102 xaponés
5103 5103 testigos de Xenoveva
5104 5104 xudía
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 +++++
5108 5108 quiosco
5109 5109 -----
5110 5110 vertedoiro
5111 5111 uso da terra
5112 5112 tipo de uso da terra {0}
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 capa
5117 5117 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
5118 5118 a capa é actualmente visible (premer para agochala)
5119 5119 etiqueta capa co signo +
5120 5120 -----
5121 5121 chumbo
5122 5122 esquerda
5123 5123 ocio
5124 5124 tipo de ocio {0}
5125 5125 -----
5126 5126 auga (claro)
5127 5127 -----
5128 5128 limitado
5129 5129 -----
5130 5130 rúa residencial
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 cargando o complemento «{0}» (version {1})
5134 5134 -----
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 bloquear desprazamento
5138 5138 -----
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 baixa
5143 5143 luterano
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 manglar
5147 5147 feito polo home
5148 5148 manualmente
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 porto deportivo
5152 5152 marísma
5153 5153 -----
5154 5154 lat. max.
5155 5155 lon. max.
5156 5156 -----
5157 5157 -----
5158 5158 velocidad máxima usada nunha rúa peatonal
5159 5159 -----
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 membro
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 +++++
5166 5166 metodista
5167 5167 mexicano
5168 5168 zona militar
5169 5169 lat. min.
5170 5170 lon. min.
5171 5171 -----
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 Nome de clave mal escrito
5178 5178 mixto
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 mormón
5183 5183 +++++
5184 5184 Autovía
5185 5185 -----
5186 5186 Autopista
5187 5187 Acceso a autopista
5188 5188 lodazal
5189 5189 diversos
5190 5190 de pisos
5191 5191 múltiple
5192 5192 -----
5193 5193 musulmá
5194 5194 nacional
5195 5195 espazo natural
5196 5196 tipo natural {0}
5197 5197 -----
5198 5198 natureza
5199 5199 Xornáis
5200 5200 seguinte
5201 5201 níquel
5202 5202 non
5203 5203 sen descrición dispoñíbel
5204 5204 non hai mensaxes de erro dispoñíbeis
5205 5205 -----
5206 5206 sen modificador
5207 5207 non_xirar_esquerda
5208 5208 non_xirar_dereita
5209 5209 non_seguir_de_frente
5210 5210 prohibido xiro en U
5211 5211 -----
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 ningún
5215 5215 nórdico
5216 5216 -----
5217 5217 non eliminado
5218 5218 -----
5219 5219 non presente
5220 5220 nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytes
5221 5221 aviso
5222 5222 novato
5223 5223 -----
5224 5224 +++++
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 observación
5239 5239 impares
5240 5240 -----
5241 5241 oficial
5242 5242 aceite
5243 5243 -----
5244 5244 vía morta
5245 5245 -----
5246 5246 Nodo etiquetado como vía unidireccional
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 só_xirar_esquerda
5250 5250 só_xirar_dereita
5251 5251 só_seguir_de_frente
5252 5252 abrir
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 opcións
5258 5258 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
5259 5259 ortodoxo
5260 5260 -----
5261 5261 outros ferrocarriles
5262 5262 exteriores
5263 5263 segmento exterior
5264 5264 fora da área descargada
5265 5265 corredor de aparcamento
5266 5266 Tickets de aparcamento
5267 5267 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
5268 5268 -----
5269 5269 pasaxeiros
5270 5270 pasaxeiros;vehiculos
5271 5271 pavimentada
5272 5272 pavimento de pedra
5273 5273 pico
5274 5274 grijo
5275 5275 pegaso
5276 5276 pelícano
5277 5277 pelota vasca
5278 5278 +++++
5279 5279 -----
5280 5280 permisivo
5281 5281 Fotos
5282 5282 fotovoltaico
5283 5283 porto
5284 5284 tubería
5285 5285 pista avanzada
5286 5286 pista fácil
5287 5287 pista para expertos
5288 5288 pista de estilo libre
5289 5289 pista intermedia
5290 5290 pista para iniciados
5291 5291 cancha de xogo
5292 5292 pizzería
5293 5293 lugar
5294 5294 plantas
5295 5295 plástico
5296 5296 -----
5297 5297 poste
5298 5298 político
5299 5299 -----
5300 5300 enerxía
5301 5301 presbiteriano
5302 5302 anterior
5303 5303 vía primaria
5304 5304 acceso a vía primaria
5305 5305 privado
5306 5306 -----
5307 5307 Proposto
5308 5308 protestante
5309 5309 -----
5310 5310 público
5311 5311 transporte público
5312 5312 Bonos de transporte público
5313 5313 Billetes de transporte público
5314 5314 frailecillo
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 cuadruple
5320 5320 cuáquero
5321 5321 canteira
5322 5322 raqueta
5323 5323 -----
5324 5324 ferrocarril
5325 5325 zona ferroviaria
5326 5326 paso con mais dun cruce ferroviario
5327 5327 Vía férrea
5328 5328 Punto ferroviario de referencia
5329 5329 -----
5330 5330 rápidos
5331 5331 xuncal
5332 5332 rexión
5333 5333 rexional
5334 5334 expresión regular
5335 5335 relación sin tipo
5336 5336 relacións
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 remota
5340 5340 retirar da selección
5341 5341 substituir a selección
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 rúa urbana
5345 5345 restaurante sen nome
5346 5346 venta ao por menor
5347 5347 dereita
5348 5348 -----
5349 5349 ribeira
5350 5350 camiño
5351 5351 rol
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 rotonda
5355 5355 ruta
5356 5356 segmento da ruta
5357 5357 -----
5358 5358 liga_rugby
5359 5359 +++++
5360 5360 -----
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 sal
5364 5364 saladar
5365 5365 area
5366 5366 +++++
5367 5367 escalar
5368 5368 esquema
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 matorral
5372 5372 vía secundaria
5373 5373 -----
5374 5374 sísmico
5375 5375 escoller deporte:
5376 5376 seleccionado
5377 5377 selección
5378 5378 carril bici etiquetado como vía ciclable
5379 5379 separado
5380 5380 vía de servicio
5381 5381 servizos
5382 5382 -----
5383 5383 augas residuais
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 chiita
5388 5388 tiro
5389 5389 tenda
5390 5390 tipo de tenda {0}
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 vía moerta
5395 5395 sijista
5396 5396 prata
5397 5397 sinxelo
5398 5398 -----
5399 5399 lugar
5400 5400 monopatín
5401 5401 patinaxe
5402 5402 +++++
5403 5403 esquí
5404 5404 -----
5405 5405 -----
5406 5406 parque de snowboard
5407 5407 -----
5408 5408 Fútbol
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 espiritualista
5413 5413 -----
5414 5414 deporte
5415 5415 tipo de depote {0}
5416 5416 Polideportivo
5417 5417 -----
5418 5418 ramal
5419 5419 Estadio
5420 5420 selos
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 pedra
5426 5426 fluxo
5427 5427 -----
5428 5428 rúa
5429 5429 -----
5430 5430 O nome da rua contén ss
5431 5431 cadea
5432 5432 cadea;cadea;...
5433 5433 -----
5434 5434 metro
5435 5435 -----
5436 5436 suní
5437 5437 ao aire libre
5438 5438 +++++
5439 5439 Ciénaga
5440 5440 doces
5441 5441 natación
5442 5442 -----
5443 5443 -----
5444 5444 táboa
5445 5445 tenis de mesa
5446 5446 tampóns
5447 5447 taoista
5448 5448 Tarxetas telefónicas
5449 5449 temporal
5450 5450 Tipo de via temporal
5451 5451 tenis
5452 5452 +++++
5453 5453 -----
5454 5454 vía local
5455 5455 texto
5456 5456 tailandés
5457 5457 -----
5458 5458 -----
5459 5459 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
5460 5460 esta capa é a capa activa
5461 5461 -----
5462 5462 superficie mareal
5463 5463 tigre
5464 5464 datos_TIGER
5465 5465 -----
5466 5466 estaño
5467 5467 -----
5468 5468 á via
5469 5469 -----
5470 5470 topográfico
5471 5471 tucán
5472 5472 turismo
5473 5473 tipo de turismo {0}
5474 5474 cidade
5475 5475 xoguetes
5476 5476 camiño
5477 5477 camiño e puntos de referencia
5478 5478 só camiño
5479 5479 -----
5480 5480 Camiños sen ferrocarril
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 semáforos
5485 5485 -----
5486 5486 -----
5487 5487 tranvía
5488 5488 -----
5489 5489 +++++
5490 5490 -----
5491 5491 -----
5492 5492 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
5493 5493 Carretera principal
5494 5494 Enlace a carretera principal
5495 5495 -----
5496 5496 turco
5497 5497 tipo
5498 5498 vía sen clasificación
5499 5499 sin supervisión
5500 5500 subterráneo
5501 5501 -----
5502 5502 unitarismo
5503 5503 -----
5504 5504 descoñecido
5505 5505 sen marcar
5506 5506 sen pavimentar
5507 5507 Non estabelecido
5508 5508 non establecido: non estabelecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
5509 5509 razón sen especificar
5510 5510 Sen etiquetar
5511 5511 vía sen etiqueta
5512 5512 -----
5513 5513 -----
5514 5514 arriba
5515 5515 ata a tesela
5516 5516 uso
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 -----
5520 5520 erro de validación
5521 5521 outra validación
5522 5522 aviso de validación
5523 5523 vehículo
5524 5524 versión {0}
5525 5525 -----
5526 5526 -----
5527 5527 +++++
5528 5528 -----
5529 5529 -----
5530 5530 volcán
5531 5531 Bonos
5532 5532 -----
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 -----
5536 5536 auga
5537 5537 -----
5538 5538 -----
5539 5539 Vía acuática
5540 5540 tipo de vía acuática {0}
5541 5541 -----
5542 5542 -----
5543 5543 -----
5544 5544 a vía está conectada
5545 5545 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
5546 5546 a vía está conectada ao anterior membro da relación
5547 5547 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
5548 5548 só puntos de referencia
5549 5549 -----
5550 5550 -----
5551 5551 -----
5552 5552 -----
5553 5553 o tempo
5554 5554 -----
5555 5555 -----
5556 5556 -----
5557 5557 -----
5558 5558 vida salvaxe
5559 5559 vento
5560 5560 -----
5561 5561 cableafo
5562 5562 +++++
5563 5563 bosque
5564 5564 área forestal
5565 5565 -----
5566 5566 Nodo con etiqueta de vía errónea
5567 5567 -----
5568 5568 iarda
5569 5569 si
5570 5570 cebra
5571 5571 cinc
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 circonio
5575 5575 -----
5576 5576 -----
5577 5577 zoroástrica
5578 5578 +++++
5579 5579 -----
5580 5580 {0} ({1} to {2} grados)
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 {0}[incompleto]
5584 5584 {0} composto de:
5585 5585 -----
5586 5586 -----
5587 5587 -----
5588 5588 {0} metros
5589 5589 {0} mais...
5590 5590 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
5591 5591 {0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>
5592 5592 {0} km cad.
5593 5593 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
5594 5594 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
5595 5595 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5})
5596 5596 +++++
5597 5597 -----
5598 5598 -----
5599 5599 -----
5600 5600 {0}: Versión {1} (local: {2})
5601m 1 -----
5602m 2 ({0} petición)
5603m 2 ({0} peticións)
5604m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto...
5605m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...
5606m 4 -----
5607m 5 -----
5608m 6 -----
5609m 7 -----
5610m 8 -----
5611m 9 -----
5612m 10 -----
5613m 11 -----
5614m 12 -----
5615m 13 -----
5616m 14 -----
5617m 15 -----
5618m 16 -----
5619m 17 -----
5620m 18 -----
5621m 19 -----
5622m 20 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
5623m 20 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
5624m 21 -----
5625m 22 Engadido {0} obxecto
5626m 22 Engadidos {0} obxectos
5627m 23 -----
5628m 24 Non foi posíbel abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».
5629m 24 Non foi posíbel abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».
5630m 25 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
5631m 25 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
5632m 26 -----
5633m 27 Cambiar {0} obxecto
5634m 27 Cambiar {0} obxectos
5635m 28 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado deste obxecto no servidor.
5636m 28 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado destes obxectos no servidor.
5637m 29 Conflito mentres se descargaba
5638m 29 Conflitos mentres se descargaba
5639m 30 Conflito no dato
5640m 30 Conflitos nos datos
5641m 31 Eliminar {0} nodo
5642m 31 Eliminar {0} nodos
5643m 32 Eliminar {0} obxecto
5644m 32 Eliminar {0} obxectos
5645m 33 Eliminar {0} relación
5646m 33 Eliminar {0} relacións
5647m 34 Eliminar {0} vía
5648m 34 Eliminar {0} vías
5649m 35 Eliminando {0} obxecto
5650m 35 Eliminando {0} obxectos
5651m 36 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga do seguinte complemento:
5652m 36 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga dos seguintes {0} complementos:
5653m 37 Descargando {0} conxunto de cambios...
5654m 37 Descargando {0} conxuntos de cambios...
5655m 38 Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»
5656m 38 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»
5657m 39 -----
5658m 40 -----
5659m 41 -----
5660m 42 -----
5661m 43 Insertar novo nodo na vía.
5662m 43 Insertar novo nodo en {0} vías.
5663m 44 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
5664m 44 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
5665m 45 -----
5666m 46 Versión mesturada({0} entrada)
5667m 46 Versión mesturada({0} entradas)
5668m 47 Mover {0} nodo
5669m 47 Mover {0} nodos
5670m 48 A miña versión({0} entrada)
5671m 48 A miña versión({0} entradas)
5672m 49 -----
5673m 50 Obxecto eliminado
5674m 50 Obxectos eliminados
5675m 51 -----
5676m 52 -----
5677m 53 Abrindo {0} ficheiro
5678m 53 Abrindo {0} ficheiros
5679m 54 Pegando {0} tag
5680m 54 PEgando {0} tags
5681m 55 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalo manualmente.
5682m 55 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalos manualmente.
5683m 56 -----
5684m 57 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
5685m 57 O complemento {0} precisa {1} complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
5686m 58 Pugado {0} obxecto
5687m 58 Pugados {0} obxectos
5688m 59 -----
5689m 60 -----
5690m 61 Rotar {0} nodo
5691m 61 Rotar {0} nodos
5692m 62 -----
5693m 63 Simplificar a vía ( retirar {0} nodo)
5694m 63 Simplificar a vía ( retirar {0} nodos)
5695m 64 Simplificar {0} vía
5696m 64 Simplificar {0} vías
5697m 65 Etiquetas({0} conflito)
5698m 65 Etiquetas({0} conflitos)
5699m 66 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
5700m 66 Estes {0} complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
5701m 67 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
5702m 67 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
5703m 68 O complemento non vai a ser cargado.
5704m 68 Os complementos non van seren cargados.
5705m 69 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
5706m 69 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
5707m 70 A via seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
5708m 70 As vias seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
5709m 71 A version de eles({0} entrada)
5710m 71 A version de eles({0} entradas)
5711m 72 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
5712m 72 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
5713m 73 -----
5714m 74 -----
5715m 75 -----
5716m 76 -----
5717m 77 houbo {0} conflito durante a importacion
5718m 77 houbo {0} conflitos durante a importacion
5719m 78 Esto cambiará ata {0} obxecto.
5720m 78 Esto cambiará ata {0} obxectos.
5721m 79 Modificarase {0} obxecto
5722m 79 Modificaranse {0} obxectos
5723m 80 -----
5724m 81 Produciuse un fallo na actualización do seguinte complemento:
5725m 81 Produciuse un fallo na actualización dos seguintes complementos:
5726m 82 -----
5727m 83 -----
5728m 84 -----
5729m 85 -----
5730m 86 -----
5731m 87 -----
5732m 88 marca
5733m 88 marcas
5734m 89 nodo
5735m 89 nodos
5736m 90 obxecto
5737m 90 obxectos
5738m 91 relación
5739m 91 relacións
5740m 92 -----
5741m 93 vía
5742m 93 vías
5743m 94 {0} Autor
5744m 94 {0} Autores
5745m 95 -----
5746m 96 {0} componse de {1} marca
5747m 96 {0} componse de {1} marcas
5748m 97 {0} eliminado
5749m 97 {0} eliminados
5750m 98 {0} imaxe cargada.
5751m 98 {0} imaxes cargadas.
5752m 99 {0} membro
5753m 99 {0} membros
5754m 100 {0} nodo
5755m 100 {0} nodos
5756m 101 {0} obxecto para engadir:
5757m 101 {0} obxectos para engadir:
5758m 102 {0} obxecto para eliminar:
5759m 102 {0} obxectos para eliminar:
5760m 103 {0} obxecto para modificar:
5761m 103 {0} obxectos para modificar:
5762m 104 {0} etiqueta pendente de resolver conflito
5763m 104 {0} etiquetas pendentes de resolver conflitos
5764m 105 {0} relación
5765m 105 {0} relacións
5766m 106 {0} ruta,
5767m 106 {0} rutas,
5768m 107 {0} etiqueta
5769m 107 {0} etiquetas
5770m 108 {0} camiño
5771m 108 {0} camiños
5772m 109 {0} camiño,
5773m 109 {0} camiños,
5774m 110 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
5775m 110 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
5776m 111 {0} vía
5777m 111 {0} vías
5778m 112 {0} punto de referencia
5779m 112 {0} puntos de referencia
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.