source: josm/trunk/data/gl.lang@ 4988

Last change on this file since 4988 was 4988, checked in by stoecker, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 113.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 -----
7 7 # Obxectos
8 8 % cara o Leste
9 9 % cara o Norte
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (1 petición)
19 19 (Código={0})
20 20 (O texto xa foi copiado ao portapapeis.)
21 21 -----
22 22 (o URL era:
23 23 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
24 24 (na liñá {0}, columna {1})
25 25 (mais de 20 m)
26 26 (sen obxecto)
27 27 (ningún)
28 28 (ata 20 m)
29 29 (ata 5 m)
30 30 -----
31 31 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
32 32 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
33 33 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...
34 34 ({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}
35 35 ({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}
36 36 ({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}
37 37 ({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»...
38 38 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
39 39 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
40 40 * Un nodo etiquetado, ou
41 41 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
42 42 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
43 43 -----
44 44 -----
45 45 ...outro métodos de desprazamentos posibles
46 46 ... refierese á relación
47 47 /RUTA/Á/CARPETA/JOSM/
48 48 -----
49 49 -----
50 50 -----
51 51 1/25 mesturada (mofa/moped)
52 52 1/50 mesturada (mofa/moped)
53 53 -----
54 54 Bowling
55 55 -----
56 56 +++++
57 57 -----
58 58 +++++
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 +++++
64 64 -----
65 65 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
66 66 -----
67 67 <anónimo>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <b>child <i>expresión</i></b> - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>incomplete</b> - todos os obxectos incompletos
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <b>modified</b> - todos os obxectos cambiados
86 86 -----
87 87 <b>parent <i>expr</i></b> - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión
88 88 -----
89 89 <b>selected</b> - todos os obxectos seleccionados
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 <b>untagged</b> - todos os obxectos sen etiquetar
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 <b>{0}</b> obxectos desactivados
99 99 <br>Mensaxe de erro (sen traducir): {0}
100 100 <dous puntos>
101 101 <diferente>
102 102 +++++
103 103 <fin-do-ficheiro>
104 104 <iguais>
105 105 <h2>Filtro Activo</h2>
106 106 <h2>JOSM require a versión 6 de Java.</h2>Detectouse a versión {0} de Java.<br>Pode <ul><li>actualizar Java (JRE) ou</li><li>usar unha versión previa de JOSM (compatíbel con Java 5).</li></ul>Máis información:
107 107 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3>Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función deses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br>Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Predeterminado éste é Shift-Q .)
108 108 -----
109 109 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida <strong>sen cifrar</strong> en cada petición enviado ao servidor OSM. <strong>Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <html>Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
116 116 <html> Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
117 117 -----
118 118 <html>Ocorreu un erro mentres se recuperaba unha copia de seguranza.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
119 119 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html>Non foi posíbel abrir o directorio «{0}».<br>Escolla un ficheiro.</html>
127 127 -----
128 128 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a fusión das miñas entradas e das súas</html>
129 129 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a mestura das miñas entradas e as súas</html>
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 <html> Non é posíbel ler os marcadores desde <br>"{0}"<br>O erro foi: {1}</html>
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
144 144 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos<br><em>Desactivado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.</em></html>
145 145 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
146 146 <html>Introduza unha clave para a etiqueta, p.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
147 147 <html>Introduza un valor para a etiqueta, p.e. <strong><tt>check members</tt></strong></html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 <html>Non foi posíbel crear un URL debido a que a codificación «{0}» <br>non foi posíbel atopar no sistema.</html>
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 <html>Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.</html>
158 158 <hmtl>Erro ao inicializar as preferencias.<br> Produciuse un erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias predeterminado :{0}.</html>
159 159 <html>Erro ao inicializar as preferencias.<br>O directorio das preferencias «{0}» non é un directorio.<html>
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 <html>Solicitouse cargar o complemento «{0}».<br>Este complemento xa non está a ser desenvolvido e seguramente producirá erros.<br>Debería desactivalo.<br>Eliminar das preferencias?</html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>1 relación</strong>.</html>
184 184 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>{0} relacións</strong>.</html>
185 185 <html>Confirme a retirada<strong>{0} obxectos</strong> de <strong>{1} relacións</strong>.</html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Please make sure todas as vias seleccionadas apuntan nunha dirección similar<br> ou ortogonaliza unha a unha
189 189 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
190 190 -----
191 191 -----
192 192 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
193 193 <html>O complemento {0} require a versión {1} de JOSM. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que actualice JOSM para usar este complemento.</html>
194 194 <html>O ficheiro de preferencias contén erros.<br> Facendo unha copia de seguranza a <br>{0}<br> e creando un novo ficheiro de preferencias predeterminado.</html>
195 195 <html>Fallo ao obter un Token de Acesso OAuth de ''{0}''.</html>
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 <html>Escoller para activar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
205 205 <html>Paso 1/3: Obter un Token de petición de OAuth</html>
206 206 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un Token de Aceso</html>
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>As vías combinadas son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>retirala.</strong><br>Como predeterminado, <strong>mantén</strong> a primeira vía, e <strong>retira</strong> a vías restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar da vía orixinal na relación.</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html> Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}». <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
225 225 <html>Os nodos combinados son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>retirala.</strong> <br>Como predeterminado, <strong>mantén</strong> o primeiro nodo, e <strong>retira</strong>os nodos restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar do nodo orixinal na relación.</html>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>Non hai capas á que a capa<br>«{0}»<br>. puidese ser mesturada</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
236 236 -----
237 237 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflito e pechar o editor?</html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
242 242 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
243 243 -----
244 244 <html><strong>Produciuse un fallo</strong> no envío ao servidor porque o <br>paquete de datos actual colide coa condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 <html>Está intentando engadir unha relación a si mesma.<br><br>Isto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Omitindo a relación «{0}».</html>
250 250 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
251 251 <html>Non remataches de mesturar as diferencias neste conflito.<br>As resolucións de conflitos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflitos.</html>
252 252 -----
253 253 -----
254 254 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e retire a dependencia cíclica.</html>
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 <chave>
259 259 <pariente esquerdo>
260 260 <novo obxecto>
261 261 <non>
262 262 <ou>
263 263 <p><b>{0}</b>obxectos agochados
264 264 <signo de interrogación>
265 265 <pariente dereito>
266 266 -----
267 267 <indefinido>
268 268 -----
269 269 >fondo
270 270 > arriba
271 271 -----
272 272 Asistente para o axuste do satélite IRS.
273 273 -----
274 274 O nome:* non se atopa a tradución.
275 275 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.
276 276 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
277 277 Violación das capacidades da API
278 278 Versión da API: {0}
279 279 +++++
280 280 Vía de tren abandonada
281 281 Interromper
282 282 Interromper a mestura
283 283 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
284 284 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
285 285 Sobre
286 286 Sobre JOSM...
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 Acceso
291 291 +++++
292 292 Clave de Access Token:
293 293 Secreto de Access Token:
294 294 URL de Access Token:
295 295 Acomodación
296 296 Conforme a información contida no complemento, o autor é {0}.
297 297 Tarxetas de afidelización ou de desconto
298 298 Acción
299 299 Parámetros de acción
300 300 Accións
301 301 Activar
302 302 -----
303 303 Activar a capa escollida
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Estilos activos:
307 307 Engadir
308 308 -----
309 309 -----
310 310 Engadir un nodo...
311 311 -----
312 312 Engadir imaxe rectificada
313 313 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
314 314 -----
315 315 Engadir unha nova ruta de iconas
316 316 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
317 317 Engadir un novo nodo a unha via existente
318 318 -----
319 319 Engadir unha nova fonte á lista.
320 320 -----
321 321 Engadir unha etiqueta
322 322 Engadir un nodo mediante a introdución de latitude / lonxitude ou coordenadas leste / norte.
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 Engadir unha etiqueta baleira
328 328 Engadir información do autor
329 329 Engadido conflito para «{0}»
330 330 Engadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo Google ou un URL que devolva osm-xml
331 331 Engadir filtro.
332 332 Engadir capa de imaxes {0}
333 333 Engadir nodo
334 334 Engadir nodo na vía
335 335 Engadir nodo a vía e conectar
336 336 Engadir nodo {0}
337 337 Engadir relación {0}
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 Engadir á selección
346 346 -----
347 347 -----
348 348 -----
349 349 Engadir via {0}
350 350 Nodo engadido en todas as interseccións
351 351 Interpolar enderezos
352 352 Enderezos
353 353 Engadir o elemento &quot;Reiniciar JOSM; ao menú Ficheiro.
354 354 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
355 355 -----
356 356 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 Axustar fuso horario e desprazamento
362 362 O axustable {0} aínda non está rexistrado.
363 363 O axustable {0} aínda non está rexistrado. Non é posíbel marcar a participación en axustes de sincronizados.
364 364 Centro de Administración
365 365 Administrativo
366 366 Nivel administrativo
367 367 Avanzado
368 368 Parametros de OAuth avanzados
369 369 Propiedades de OAuth avanzadas
370 370 Preferencias avanzadas
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Información do obxecto avanzada
374 374 Remonte
375 375 +++++
376 376 Agrícola
377 377 Aeroporto
378 378 Campo de aviación
379 379 Tenda de bebidas alcohólicas
380 380 Aliñar os nodos en círculo
381 381 Aliñar os nodos en fila
382 382 Todo
383 383 Todos os ficheiros
384 384 Todos os formatos
385 385 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
386 386 Todos os puntos e segmentos do trazado terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de Capas.
387 387 -----
388 388 Todos os valores unidos como «{0}» van a ser aplicados para a clave «{1}»
389 389 -----
390 390 Área cultivábel
391 391 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
392 392 Permite descargar as túas trazas de GPS
393 393 Permite ler as túas preferencias
394 394 Permitir subir trazas GPS
395 395 Permitir subir datos do mapa
396 396 Permite escribir nas túas preferencias
397 397 Tráfico permitido:
398 398 Premite abrir ficheiros gpx/osm que intersecan coa area visible actualmente
399 399 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e eliminar partes de pistas GPX enormes moi rápido.
400 400 -----
401 401 -----
402 402 -----
403 403 Permite importar varios tipos de formatos de ficheiro directamente en JOSM
404 404 Permite afinar o coloreado de trazados para diferentes velocidades medias.
405 405 Permite desfacer a eliminación de obxectos da base de datos de OSM
406 406 Canle alfa:
407 407 Cabaña alpina
408 408 Xa se rexistrou un conflito para a primitiva «{0}»
409 409 -----
410 410 Renomear tamén o ficheiro
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Futbol Americano
414 414 Cantidade de cables
415 415 Numero de asentos
416 416 Número de pasos
417 417 Amperaxe
418 418 -----
419 419 Un valor baleiro elimina o atributo.
420 420 Produciuse un erro no complemento {0}
421 421 -----
422 422 Ocorreu unha excepción inesperada que puido proceder do complemento «{0}»
423 423 -----
424 424 -----
425 425 -----
426 426 Anotación
427 427 -----
428 428 Aplicar
429 429 Aplicar Cambios
430 430 Aplicar axuste preestablecido
431 431 Aplicar resolución
432 432 Aplicar rol
433 433 Aplicar rol:
434 434 Aplicar filtros «antialiasing» á vista do mapa para acadar unha aparencia máis suave.
435 435 Aplicar a resolución de conflitos
436 436 Aplicar os conflitos resoltos e pechar o diálogo
437 437 Aplicar os cambios seleccionados
438 438 Aplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.
439 439 -----
440 440 Aplicar as actualizacións actuais
441 441 Aplicar a dirección da tesela
442 442 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
443 443 Aplicar este rol a todos os membros
444 444 Aplicar?
445 445 +++++
446 446 +++++
447 447 Lugar arqueolóxico
448 448 Tiro con arco
449 449 Esta seguro de continuar?
450 450 Área
451 451 -----
452 452 Área arredor dos lugares
453 453 -----
454 454 Centro de arte
455 455 Gráficos
456 456 Preguntar antes de actualizar
457 457 Ensambla novos polígonos
458 458 Rúa asociada
459 459 -----
460 460 Polo menos requírese un obxecto para eliminar, obtívose unha colección baleira
461 461 Atletismo
462 462 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
463 463 Atracción
464 464 Atributos
465 465 Son
466 466 Dispositivo de son non dispoñíbel
467 467 Preferencias de son
468 468 Marcas de son de {0}
469 469 Son sincronizado no punto {0}.
470 470 -----
471 471 Son: {0}
472 472 Guia sonora
473 473 Guia sonora a través de teléfono móvil?
474 474 Fútbol australiano
475 475 Autenticar
476 476 -----
477 477 -----
478 478 -----
479 479 -----
480 480 Autenticando a sesión para o usuario «{0}»...
481 481 Autenticación
482 482 Fallou a autentificación
483 483 Autenticazón fallida
484 484 Autor
485 485 Autor: {0}
486 486 Fallou a autorización
487 487 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
488 488 Autorizar o URL:
489 489 Autorizar agora
490 490 -----
491 491 -----
492 492 Autores
493 493 +++++
494 494 Ampliación automática
495 495 -----
496 496 -----
497 497 Autogardar intervalo (segundos)
498 498 Ficheiros autogardados por capa
499 499 -----
500 500 Auto-tentar
501 501 -----
502 502 -----
503 503 Caixeiro automático
504 504 Descargar automaticamente
505 505 Corrección
506 506 Crear automaticamente marcas de son a partir dos puntos de trazado (en lugar dos puntos de vía explícitos) con nomes ou descripcións.
507 507 Crear automaticamente unha capa de marcas desde calquer punto de vía cando se abra unha capa GPX.
508 508 Dispoñible
509 509 -----
510 510 -----
511 511 Roles dispoñibles
512 512 -----
513 513 +++++
514 514 -----
515 515 +++++
516 516 Caixa temperada
517 517 Atrás
518 518 -----
519 519 -----
520 520 Copia de seguranza
521 521 -----
522 522 Solicitude incorrecta
523 523 -----
524 524 Panadeiro
525 525 -----
526 526 -----
527 527 Banco
528 528 +++++
529 529 -----
530 530 Barreiras
531 531 Béisbol
532 532 Básico
533 533 Conca
534 534 Baloncesto
535 535 Baterías
536 536 Campo de batalla
537 537 -----
538 538 Bahía
539 539 Praia
540 540 Voleipraia
541 541 Baliza
542 542 Banco
543 543 Brebaxes
544 544 Bicicleta
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 -----
549 549 +++++
550 550 Tenda de bicicletas
551 551 -----
552 552 +++++
553 553 Capa en branco
554 554 Bloque
555 555 Azul:
556 556 Tablón de anuncios
557 557 Astillero
558 558 Bolardo
559 559 Librería
560 560 -----
561 561 Marcadores
562 562 Aduana
563 563 Nome botánico
564 564 +++++
565 565 Fronteiras
566 566 Límite
567 567 Perdra Histórica
568 568 -----
569 569 Tipo de límite
570 570 Caixa Circundante
571 571 -----
572 572 Límites
573 573 +++++
574 574 Bolos
575 575 Marca
576 576 Ponte
577 577 -----
578 578 -----
579 579 Zona industrial abandoada
580 580 Tope de vía
581 581 Informes de fallos
582 582 Edificio
583 583 Construíndo nodos duplicados
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sen saír do vehículo)
588 588 Vía para autobús guiado
589 589 Andén de autobús
590 590 Estación de autobús
591 591 Parada de autobús
592 592 Trampa para coches
593 593 Carnicería
594 594 +++++
595 595 GCN(Gas Natural Comprimido)
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 -----
602 602 Telecabina
603 603 -----
604 604 Cafetería
605 605 -----
606 606 Chamar o editor para a relación
607 607 Chamar o editor para a relación escollida
608 608 -----
609 609 +++++
610 610 Lugar de acampada
611 611 -----
612 612 -----
613 613 -----
614 614 Fútbol_Canadiense
615 615 +++++
616 616 Cancelar
617 617 Cancelar e volver ao diálogo previo
618 618 Cancelar autenticación
619 619 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
620 620 Cancelar resolución de conflito
621 621 Cancelar a resolución de conflitos e pechar o cadro de diálogo
622 622 Cancelar a operacion
623 623 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
624 624 Cancelar a a actualización e continuar editando
625 625 Cancela a actualización
626 626 -----
627 627 Non é posíbel engadir un nodo fora do mundo.
628 628 Non é posíbel engadir unha vía con só {0} nodos.
629 629 Non é posíbel engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
630 630 Non é posíbel aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a mesturar.
631 631 Non é posíbel asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
632 632 Non foi posíbel contruir a petición de conxunto de cambios coas restrición baseadas no tempo. A entrada non é válida.
633 633 Non é posíbel comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}»
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 Non é posíbel realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
642 642 Non é posíbel mesturar os nodos: Teríase que eliminar a vía «{0}» a cal aínda esta en uso
643 643 Non é posíbel mesturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}
644 644 -----
645 645 Non é posíbel mover obxectos fora do mundo.
646 646 -----
647 647 Non é posíbel resolver conflitos indecisos.
648 648 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
649 649 Non é posíbel restrinxir a petición deste conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
650 650 Non é posíbel restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario «{0}»
651 651 Non é posíbel desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presente
652 652 Piragüismo
653 653 Latas
654 654 Capacidade
655 655 Capacidade (en xeral)
656 656 Coche
657 657 Concesionario de automóviles
658 658 Zona de caravanas
659 659 +++++
660 660 Cartos en efectivo
661 661 Castelo
662 662 -----
663 663 Barreira canadiense
664 664 Entrada de cova
665 665 Cemiterio
666 666 Centrar vista
667 667 Telesilla
668 668 Cabaña ou bungalow
669 669 Cambiar Propiedades
670 670 Cambiar direccións?
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 Cambiar nodo {0}
675 675 Cambiar relación
676 676 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
677 677 Cambiar relación {0}
678 678 Cambiar a resolución
679 679 -----
680 680 Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuarios
681 681 -----
682 682 -----
683 683 Cambiar via {0}
684 684 Cambiados nodos de {0}
685 685 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
686 686 ID do conxunto de cambios:
687 687 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
688 688 Xestor de cambios
689 689 Conxunto de cambios pechado
690 690 Comentario do conxunto de cambios
691 691 Esperabase un ID de un conxunto de cambios
692 692 id de conxunto de cambios:
693 693 Información do conxunto de cambios
694 694 O conxunto de cambios está cheo
695 695 Conxunto de cambios {0}
696 696 Conxunto de cambios
697 697 Conxunto de cambios
698 698 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
699 699 Estación de carga
700 700 Buscar FIXMES.
701 701 Comprobar no servidor
702 702 -----
703 703 -----
704 704 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
705 705 Comprobando pais para os obxectos eliminados
706 706 Comprobando as condicións previas do complemento...
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
711 711 -----
712 712 Erros na suma de verificación: {0}
713 713 Farmacia
714 714 -----
715 715 Relacións fillo
716 716 Cheminea
717 717 Chinés
718 718 Escoller
719 719 Escolla unha cor
720 720 Escolle unha cor para {0}
721 721 Escoller unha licencia predefinida
722 722 Escolla un valor
723 723 Escolle o tipo de obxecto OSM
724 724 Escoller o servidor para procurar:
725 725 -----
726 726 -----
727 727 Igrexa
728 728 Cine
729 729 -----
730 730 Cidade
731 731 Límite de Cidade
732 732 Muralla da cidade
733 733 Nome da cidade
734 734 +++++
735 735 Tipo de clase
736 736 Limpar
737 737 Eliminar o búfer de Desfacer/Refacer
738 738 Limpar área de texto
739 739 -----
740 740 -----
741 741 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
746 746 Prema para interromper e continuar editando
747 747 Prema para interromper a execución de navegadores externos
748 748 Prema para interromper a mestura de nodos
749 749 -----
750 750 Premer para interromper a actualización
751 751 -----
752 752 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
753 753 Prema para cancelar a operación actual
754 754 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están eliminados no servidor
755 755 Premer para pechar o diálogo
756 756 Prema para pechar o diálogo e retirar o obxecto das relacións
757 757 Prema para pechar o dialogo e interromper a eliminación de obxectos
758 758 Prema para pechar o dialogo e interromper a descarga
759 759 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
760 760 Prema para continuar e abrir {0} navegadores
761 761 -----
762 762 Prema para crear un conflito e pechar este editor de relación
763 763 -----
764 764 Prema para eliminar o complemento «{0}»
765 765 Prema para eliminar. Maiúsculas: elimina o segmento de vía. Alt: Non elimina os nodos sen usar cando se elimina unha vía. Ctrl: eliminar referenciados.
766 766 Prema para desactivar o complemento «{0}»
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 Prema para manter o complemento «{0}»
771 771 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
779 779 -----
780 780 -----
781 781 Prema para omitir a actualización dos complementos
782 782 Prema para comezar a procurar por lugares
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 Prema para actualizar os complementos activos,
787 787 O Cliente non Responde
788 788 Acantilado
789 789 Alpinismo
790 790 Reloxo
791 791 Pechar
792 792 Pechar de todos modos
793 793 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
794 794 Pechar conxuntos de cambios
795 795 Pecha o diálogo e cancela a descarga
796 796 Pechar o conxunto de cambios abertos
797 797 -----
798 798 Pechar o diálogo
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificacións
803 803 Pecha a modificación escollida
804 804 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
805 805 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
806 806 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
807 807 Pechado despois -
808 808 Pechado en
809 809 Pechado en:
810 810 Descripción detallada
811 811 Descripción detallada
812 812 Peche dos conxuntos de cambios abertos
813 813 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
814 814 Pechando conxunto de cambios
815 815 Pechando conxunto de cambios {0}
816 816 Pechando colección de cambios...
817 817 Roupas
818 818 Liña de costa
819 819 -----
820 820 Moedas
821 821 Instituto
822 822 Cor
823 823 +++++
824 824 Nome da cor:
825 825 Cores
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 Cores, puntos e segmentos de trazado en función da velocidade.
831 831 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
832 832 Cor
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 Combinar vía
837 837 Combinar varias vías nunha.
838 838 Combinar {0} vías
839 839 Carril bici y vía peatonal conxuntos
840 840 Rima de ordes
841 841 Comentario
842 842 Comentario:
843 843 Comercial
844 844 Común
845 845 -----
846 846 A Comunicacion con OSM fallou
847 847 -----
848 848 Comparar
849 849 Ordenador
850 850 Confitería
851 851 Configurar os sitios dos complementos
852 852 -----
853 853 Configurar os complementos dispoñíbeis.
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 Configure se crear copias de seguranza
858 858 Configurar se usar un servidor proxy
859 859 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
860 860 Confirmar o purgado
861 861 Confirma a acción do Control Remoto
862 862 -----
863 863 Confirmar rol baleiro
864 864 Conflito
865 865 Resolución de conflitos
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 Conflito non resolto completamente
887 887 Conflitos
888 888 Detectaronse conflitos
889 889 Conflitos nas etiquetas pegadas
890 890 Conflitos ao combinar primitivas
891 891 Conflitos ao combinar as vías- A vía fusionada é «{0}»
892 892 Conflito mesturando nodos. O nodo de destino é «{0}»
893 893 Conflitos: {0} sen resolver
894 894 Conectar via existente a nodo
895 895 -----
896 896 Preferencias de Conexión
897 897 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
898 898 -----
899 899 Construcción
900 900 Área de construcción
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Contacto:
906 906 Contactando co Servidor OSM...
907 907 Contactando co Servidor...
908 908 Contido
909 909 Continente
910 910 Continuar
911 911 -----
912 912 Continuar resolvendo
913 913 -----
914 914 -----
915 915 Continuar vía a partir do último nodo.
916 916 Continuar, aínda así
917 917 -----
918 918 Colaboración
919 919 Tenda de alimentación
920 920 Convertir a capa GPX
921 921 Convertir en capa de datos
922 922 Convertido de: {0}
923 923 Coordenadas
924 924 -----
925 925 -----
926 926 Coordenadas:
927 927 -----
928 928 Copiar
929 929 Copiar as coordenadas
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 Copiar todos os meus elementos ao destino
934 934 Copiar todos os seus elementos ao destino
935 935 Copiar as coordenadas dos nodos seleccionados ao portapapeis.
936 936 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturados
937 937 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturados
938 938 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos mesturada.
939 939 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos mesturada.
940 940 Copia de {0}
941 941 Copiar os obxectos seleccionados ao búfer de pegado.
942 942 -----
943 943 -----
944 944 -----
945 945 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos mesturados
946 946 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos mesturados
947 947 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturados
948 948 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos mesturados
949 949 Copiar a porta papeis e pechar
950 950 Copia {1} de {0}
951 951 +++++
952 952 Ano do Copyright
953 953 Copistería
954 954 Correlacionar
955 955 -----
956 956 -----
957 957 Non foi posíbel acceder ao(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
958 958 Non se puido respaldar o ficheiro. A excepción é: {0}
959 959 Non foi posíbel combinar as vías (Non puideron ser mesturadas nunha única serie de nodos)
960 960 Non se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.
961 961 -----
962 962 -----
963 963 -----
964 964 Non se puido importar «{0}».
965 965 -----
966 966 Non foi posíbel cargar o complemento {0}. Eliminar das preferencias?
967 967 Non foi posíbel cargar as preferencias desde o servidor.
968 968 Non foi posíbel analizar a latitude, lonxitude e/ou o zoom. Comprobeo
969 969 -----
970 970 Non foi posíbel ler «{0}»
971 971 -----
972 972 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
973 973 -----
974 974 Non é posíbel renomear o ficheiro «{0}»
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Non foi posíbel enviar as preferencias. Razón: {0}
978 978 -----
979 979 -----
980 980 País
981 981 Código do país
982 982 País
983 983 Xuzgado
984 984 Cubierto
985 985 -----
986 986 Depósito de auga
987 987 Grúa
988 988 Crear círculo
989 989 Crear un cartafol novo
990 990 Crear un círculo a partires de tres nodos seleccionados.
991 991 Crear unha copia desta relación e abrila en outra ventá de edición.
992 992 Crea unha cuadrícula de vias.
993 993 Crear unha nova capa do mapa.
994 994 Crear unha nova relación
995 995 Crear e editar cartas mariñas para OpenSeaMap
996 996 Crear áreas
997 997 Crear marcas de son na posición do trazado correspondente á hora modificada de cada ficheiro de son WAV importado.
998 998 Crear un marcador
999 999 -----
1000 1000 Crear multipolígono
1001 1001 Crear multipolígono.
1002 1002 Crear novo nodo.
1003 1003 -----
1004 1004 Crear unha nova relación na capa «{0}»
1005 1005 Creado
1006 1006 Creado en
1007 1007 Creado en:
1008 1008 Creado antes -
1009 1009 Creado por:
1010 1010 Creado en:
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 Creando Interface (GUI) principal
1014 1014 Tarxetas de crédito
1015 1015 Críket
1016 1016 Críket con redes
1017 1017 +++++
1018 1018 Cruce de bicicletas
1019 1019 Cruce de cabalos
1020 1020 Paso a nivel peatonal
1021 1021 Guarda cruces
1022 1022 -----
1023 1023 Tipo de paso
1024 1024 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 Cociña
1029 1029 Cultura
1030 1030 Selección Actual
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 Valor actual "{0}" para o ID de usuario non é válido
1034 1034 -----
1035 1035 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
1036 1036 Cortinas
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 Personalizar as cores
1040 1040 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
1041 1041 -----
1042 1042 Desmonte
1043 1043 Barreira para bicicletas
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 Dependencia ciclica entre relacións:
1049 1049 Ciclismo
1050 1050 Dependencias cíclicas
1051 1051 +++++
1052 1052 +++++
1053 1053 +++++
1054 1054 +++++
1055 1055 Presa
1056 1056 -----
1057 1057 Capa de datos {0}
1058 1058 -----
1059 1059 Fontes de datos e tipos:
1060 1060 Orixes de datos
1061 1061 Validador de dados
1062 1062 -----
1063 1063 A base de datos esta fora de liña por mantemento
1064 1064 -----
1065 1065 Data
1066 1066 Data:
1067 1067 Data:
1068 1068 Tarxetas de débito
1069 1069 -----
1070 1070 Grados Decimais
1071 1071 Decisión
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 Camiño de cabalos dedicado
1075 1075 Carril bici dedicado
1076 1076 Acera peatonal dedicada
1077 1077 Predeterminado
1078 1078 Predeterminado (determinado automaticamente)
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 Valor predeterminado: {0}
1082 1082 Eliminar
1083 1083 Eliminar o ficheiro
1084 1084 Eliminar o ficheiro do disco
1085 1085 Eliminar o modo
1086 1086 Eliminar propiedades
1087 1087 Eliminar as vías que non formen parte dun multipolígono interior
1088 1088 Eliminar confirmación
1089 1089 -----
1090 1090 Eliminar vías duplicadas
1091 1091 Eliminar o filtro.
1092 1092 Eliminar da relación
1093 1093 -----
1094 1094 Eliminar os membros incompletos?
1095 1095 -----
1096 1096 Eliminar o nodo {0}
1097 1097 Eliminar nodos ou vías.
1098 1098 Eliminar o obxecto
1099 1099 Eliminar a relación{0}
1100 1100 -----
1101 1101 Eliminar as relacións
1102 1102 Eliminar os obxectos seleccionados.
1103 1103 Eliminar a relación que se está a editar
1104 1104 Eliminar a clave seleccionada en todos os obxectos
1105 1105 Eliminar as capas seleccionadas.
1106 1106 Eliminar a relación seleccionada
1107 1107 Eliminar da lista a orixe seleccionada.
1108 1108 -----
1109 1109 Eliminar os nodos innecesarios dunha vía
1110 1110 Eliminar a vía {0}
1111 1111 Eliminado
1112 1112 Eliminado «{0}»
1113 1113 Estado eliminado:
1114 1114 O membro eliminado {0} é usado pola relación {1}
1115 1115 O nodo eliminado {0} é parte da vía {1}
1116 1116 Elementos eliminados ou ignorados
1117 1117 A relación eliminada {0} contén membros
1118 1118 A vía eliminada {0} contén nodos
1119 1119 -----
1120 1120 Deli (Boa comida)
1121 1121 Denominación
1122 1122 Dentista
1123 1123 Grandes Almacéns
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 Profundidade en metros
1127 1127 Descrición
1128 1128 Descrición: {0}
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 Grado de detalle
1132 1132 Detalles
1133 1133 Determinando complementos a cargar...
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Non se atopou ningun obxecto co ID {0} no conxunto de datos actual
1137 1137 +++++
1138 1138 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1139 1139 Diesel para Vehiculos pesados
1140 1140 Dificultade
1141 1141 -----
1142 1142 Dirección
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 Desactivar
1146 1146 Desactivar o complemento
1147 1147 Rexeitar
1148 1148 -----
1149 1149 Descartar e Sair
1150 1150 Expende baixo receta médica
1151 1151 Pantalla
1152 1152 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1153 1153 Preferencias de Visualización
1154 1154 Amosar unha icona enm ovemento que represente o punto da traza sincronizada onde o son que se está a reproducir foi grabado.
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 Amosar coordenadas como
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM
1161 1161 Amosar o sinal de son en directo
1162 1162 -----
1163 1163 Amosar o menú de son
1164 1164 Amosar a pantalla de «Sobre».
1165 1165 Amosa as propiedades básicas da modificación
1166 1166 Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.
1167 1167 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1168 1168 Amosa os obxectos creados, actualizados , e eliminados do conxunto de cambios
1169 1169 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1170 1170 -----
1171 1171 Distribuír nodos
1172 1172 Distribuír os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1173 1173 Desusado
1174 1174 Vía de tren en desuso
1175 1175 Acequia
1176 1176 Non aplicar cambios
1177 1177 Lembrar esta decisión e non preguntar de novo (para cambialo posteriormente, vaia a Preferencias -> Complementos)
1178 1178 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1179 1179 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1180 1180 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1181 1181 Non mostrar esta mensaxe de novo
1182 1182 Non facer nada
1183 1183 Está seguro de que quere aplicar o novo rol?
1184 1184 Desexa permitir esto?
1185 1185 Almacén de bricolaxe
1186 1186 Muelle
1187 1187 Médicos
1188 1188 -----
1189 1189 Carreiras de cans
1190 1190 Dobre conflito
1191 1191 Abaixo
1192 1192 Descargar
1193 1193 Descargar Todos os Fillos
1194 1194 Descargar datos
1195 1195 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
1196 1196 Descargar Lugar
1197 1197 Descargar Membros
1198 1198 Descargar obxecto OSM por ID
1199 1199 Descargar o complemento
1200 1200 -----
1201 1201 Descargar os fillos escollidos
1202 1202 Descargar o URL
1203 1203 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1204 1204 Descargar todos os membros incompletos
1205 1205 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1206 1206 -----
1207 1207 Área de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidor
1208 1208 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1209 1209 Descargar como unha nova capa
1210 1210 Descarga o contido das modificacións
1211 1211 Descargar conxuntos de cambios
1212 1212 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1213 1213 Descargar contido
1214 1214 Descargar data
1215 1215 Descargar cada un como datos gps en bruto. Pode ser x1,y1,x2,y2 , un URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1216 1216 Descargar cada un. Pode ser x1,y1,x2,y2 , un URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1217 1217 Descargar todo o que abarca:
1218 1218 Descargar de OSM ó longo desta pista
1219 1219 Descargar de OSM...
1220 1220 Descargar membros incompletos
1221 1221 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1222 1222 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos desde o servidor de OSM
1223 1223 Descargar a lista
1224 1224 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1225 1225 Descargar membros
1226 1226 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1227 1227 Descargar só as miñas modificacións
1228 1228 -----
1229 1229 Descargar agora
1230 1230 Descargar obxecto
1231 1231 Descargar obxecto...
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 Descargando vias/relacións... relacionadas
1236 1236 -----
1237 1237 Descargar complementos
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 Descargar as relacións referidas
1242 1242 Descargar os membros da relación
1243 1243 Descargar relacións
1244 1244 Descargar membros escollidos incompletos
1245 1245 Descargae as relacións escollidas
1246 1246 -----
1247 1247 Descargar a caixa de límites
1248 1248 Descargar a caixa de límites como datos gps en bruto
1249 1249 Descargar o contido do conxunto de cambios
1250 1250 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1251 1251 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1252 1252 Descarga o contido das modificacións escollidas desde o servidor
1253 1253 Descargar a lista de complementos dispoñíbeis
1254 1254 Descargar a localización do URL (con lat=x&lon=y&zoom=z)
1255 1255 Descargar a localización no URL (con lat=x&lon=y&zoom=z) como gps en crú
1256 1256 -----
1257 1257 Descargat as súas trazas GPX desde openstreetmap.org
1258 1258 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1259 1259 Datos GPX descargados
1260 1260 -----
1261 1261 Xestor de descarga:
1262 1262 Descargando datos GPS
1263 1263 Descargando datos de OSM...
1264 1264 Descargando o complemento {0}...
1265 1265 Descargando «Mensaxe do día»
1266 1266 Descargando o contido do conxunto de cambios
1267 1267 Descargando conxunto de cambios {0}...
1268 1268 Descargando conxuntos de cambios...
1269 1269 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}...
1270 1270 Descargando datos
1271 1271 Descargando desde o servidor de OSM...
1272 1272 Descargando historial...
1273 1273 Descargando conxunto de cambios abertos...
1274 1274 -----
1275 1275 Descargando os puntos {0} a {1}...
1276 1276 Descargando relacións referidas...
1277 1277 Descargando vías referidas...
1278 1278 Descargando relación {0}
1279 1279 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
1280 1280 Telearrastre
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 Arrastrar o cabezallo de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o son desde alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o son nese punto.
1284 1284 Desaugue
1285 1285 Debuxar
1286 1286 Debuxar Frechas de Dirección
1287 1287 -----
1288 1288 -----
1289 1289 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1290 1290 -----
1291 1291 Debuxar os límites dos datos descargados
1292 1292 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1293 1293 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1294 1294 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1295 1295 -----
1296 1296 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1297 1297 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1298 1298 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1299 1299 Debuxar nodos
1300 1300 -----
1301 1301 -----
1302 1302 Debuxar liña de axuda flexible
1303 1303 Debuxar os números de orde dos segmentos
1304 1304 Debuxar os límites dos datos cargados desde o servidor.
1305 1305 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1306 1306 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1307 1307 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1308 1308 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1309 1309 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1310 1310 -----
1311 1311 Auga potable
1312 1312 Conduce un coche de carreiras desde o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
1313 1313 Autoescuela
1314 1314 Tintorería
1315 1315 Convertir en {0} nodos
1316 1316 Duplicar
1317 1317 -----
1318 1318 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1319 1319 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1320 1320 Duplicar esta capa
1321 1321 Nodos duplicados
1322 1322 -----
1323 1323 Nodos de vía duplicados
1324 1324 Vías duplicadas
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 Correo electrónico
1328 1328 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1329 1329 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 Cada nodo debe conectar exactamente 2 vías
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 Descarga doadamente ao longo de un longo conxunto de vías interconectadas
1337 1337 Edición
1338 1338 Editar bowling
1339 1339 -----
1340 1340 Editar enderezos
1341 1341 Editar interpolación de direccións
1342 1342 -----
1343 1343 Editar fronteira administrativa
1344 1344 Editar campo de aviación
1345 1345 Editar tenda de bebidas alcohólicas
1346 1346 eitar o uso da área cultivábel
1347 1347 Editar cabaña alpina
1348 1348 Editar Fútbol Americano
1349 1349 Editar lugar arqueolóxico
1350 1350 Editar tiro con arco
1351 1351 Editar centro de arte
1352 1352 Editar traballo artístico
1353 1353 Editar atletismo
1354 1354 Editar atracción
1355 1355 Editar fútbol australiano
1356 1356 Editar Caixeiro
1357 1357 Editar caixa temperada
1358 1358 Editar panadeiro
1359 1359 Editar banco
1360 1360 Editar Bar
1361 1361 Editar béisbol
1362 1362 Editar cunca
1363 1363 Editar baloncesto
1364 1364 Editar campo de batalla
1365 1365 Editar bahía
1366 1366 Editar praia
1367 1367 Editar Voleipraia
1368 1368 Editar baliza
1369 1369 Editar tenda de brebaxes
1370 1370 Editar aparcamiento para bicicletas
1371 1371 Editar alquiler de bicicletas
1372 1372 Editar tenda de bicicletas
1373 1373 Editar biergarten
1374 1374 Editar un astillero
1375 1375 Editar un bolardo
1376 1376 Editar librería
1377 1377 Editar aduana
1378 1378 Editar boule
1379 1379 Editar límite
1380 1380 Editar Pedra histórica
1381 1381 Editar Boutique
1382 1382 Editar bolos
1383 1383 Editar ponte
1384 1384 Editar vía de cabalos
1385 1385 Editar terreno abandoado
1386 1386 -----
1387 1387 Editar porta de golpe
1388 1388 Editar vía para autobús guiado
1389 1389 Editar andén de autobús
1390 1390 Editar estación de autobús
1391 1391 Editar parada de autobús
1392 1392 Editar carnicería
1393 1393 Editar telecabina
1394 1394 -----
1395 1395 Editar cafetería
1396 1396 Editar lugar de acampada
1397 1397 Editar Fútbol Canadiense
1398 1398 Editar un canal
1399 1399 Editar piragüismo
1400 1400 Editar alquiler de automóviles
1401 1401 Editar taller
1402 1402 Editar automóviles compartidos
1403 1403 Editar concesionario de automóviles
1404 1404 Editar lavadoiro de vehículos
1405 1405 Editar zona de caravanas
1406 1406 Editar castelo
1407 1407 Editar barreira canadiense
1408 1408 Editar entrada de cova
1409 1409 Editar a área do cemiterio
1410 1410 Editar telesilla
1411 1411 Editar cabaña ou bungalow
1412 1412 Editar estación de carga (para coches eléctricos)
1413 1413 Editar farmacia
1414 1414 Editar cheminea
1415 1415 Editar cine
1416 1416 Editar cidade
1417 1417 Editar o sinal de límite da cidade
1418 1418 Editar fronteira civil
1419 1419 Editar acantilado
1420 1420 Editar alpinismo
1421 1421 Editar Reloxo
1422 1422 Editar Tenda de Roupa
1423 1423 Editar liña de costa
1424 1424 Editar instituto
1425 1425 Editar o uso da área comercial
1426 1426 Editar común
1427 1427 Editar tenda de ordenadores
1428 1428 Editar Confitería
1429 1429 Editar o uso da área en construcción
1430 1430 Editar información de contacto
1431 1431 -----
1432 1432 Editar continente
1433 1433 Editar tenda de alimentación
1434 1434 Editar Copistería
1435 1435 Editar país
1436 1436 Editar país
1437 1437 Editar xuzgado
1438 1438 Editar depósito de auga
1439 1439 Editar grúa
1440 1440 Edit críket
1441 1441 Editar críket con redes
1442 1442 Editar croquet
1443 1443 Editar cruce
1444 1444 Editar Cortinas
1445 1445 -----
1446 1446 Editar vía ciclable
1447 1447 Editar ciclismo
1448 1448 Editar unha presa
1449 1449 Editar Deli (Boa comida)
1450 1450 Editar dentista
1451 1451 Editar Grandes Almacens
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 Editar vía de tren en desuso
1455 1455 Editar acequia
1456 1456 Editar almacén de bricolaxe
1457 1457 Editar un muelle
1458 1458 Editar médicos
1459 1459 -----
1460 1460 Editar carreiras de cans
1461 1461 Editar telearrastre
1462 1462 Editar canal de desaugue
1463 1463 Editar auga potable
1464 1464 Editar Autoescuela
1465 1465 Editar tintorería
1466 1466 Editar tenda de electrónica
1467 1467 Editar Embaixada
1468 1468 Editar punto de acceso para emerxencias
1469 1469 -----
1470 1470 Editar unha entrada
1471 1471 Editar hípica
1472 1472 Editar Erotica
1473 1473 Editar Fabrica
1474 1474 Editar o uso da terra de labor
1475 1475 Editar edificio agrario
1476 1476 Editar establecemento de comida rápida
1477 1477 Editar Caída
1478 1478 Editar una ruta de ferry
1479 1479 Editar terminal de ferry
1480 1480 Editar hidrante contra incendios
1481 1481 Editar parque de bombeiros
1482 1482 Editar pesca
1483 1483 Editar tramo de escaleiras
1484 1484 Editar floristería
1485 1485 -----
1486 1486 Editar vía peatonal
1487 1487 Editar vado
1488 1488 Editar zona forestal
1489 1489 Editar fonte
1490 1490 Editar Marcos
1491 1491 Editar Gasolineira
1492 1492 Editar Moblería
1493 1493 Editar Fútbol Gaélico
1494 1494 -----
1495 1495 Editar Xardín
1496 1496 Editar centro de xardinería
1497 1497 Editar gasómetro
1498 1498 Editar porta
1499 1499 Editar glaciar
1500 1500 Editar golf
1501 1501 Editar campo de golf
1502 1502 Editar góndola
1503 1503 Editar o uso ta área de herba
1504 1504 Editar camposanto
1505 1505 Editar zona verde
1506 1506 Editar Verdurería
1507 1507 Editar Horticultura
1508 1508 Editar rompeolas
1509 1509 Editar pensión
1510 1510 Editar Ximnasia
1511 1511 Editar perruquería
1512 1512 Editar apeadeiro
1513 1513 Editar aldea
1514 1514 Editar portilla de grella metálica
1515 1515 Editar ferretería
1516 1516 -----
1517 1517 Editar brezal o landa
1518 1518 Editar heliporto
1519 1519 Editar tenda HIfi
1520 1520 -----
1521 1521 Edtar unha vía en construcción
1522 1522 Editar hockey
1523 1523 Editar carreiras de caballos
1524 1524 Editar hospital
1525 1525 Editar albergue
1526 1526 Editar hotel
1527 1527 Editar apostadeiro de caza
1528 1528 Editar o uso da área industrial
1529 1529 Editar Illa
1530 1530 Editar Illote
1531 1531 -----
1532 1532 -----
1533 1533 -----
1534 1534 Editar Joyería
1535 1535 Editar una intersección
1536 1536 Editar Karting
1537 1537 Editar Xardín de infancia
1538 1538 Editar quiosco
1539 1539 Editar portilla xiratoria
1540 1540 Editar cociña
1541 1541 Editar terra
1542 1542 Editar vertedoiro
1543 1543 Editar Lavandería
1544 1544 Editar biblioteca
1545 1545 Editar una barreira
1546 1546 Editar metro lixeiro
1547 1547 Editar faro
1548 1548 Editar rúa residencial
1549 1549 Editar Localidade
1550 1550 -----
1551 1551 Editar Centro Comercial
1552 1552 Editar porto deportivo
1553 1553 Editar Mercado
1554 1554 Editar o uso do prado
1555 1555 -----
1556 1556 Editar monumento conmemorativo
1557 1557 Editar o uso da área militar
1558 1558 -----
1559 1559 Editar mini golf
1560 1560 -----
1561 1561 Editar Telefonía Móbil
1562 1562 Editar Aeródromo de Aeromodelismo
1563 1563 Editar cambio de moeda
1564 1564 Editar monoraíl
1565 1565 Editar monumento
1566 1566 Editar motel
1567 1567 Editar Motocross
1568 1568 Editar aparcamento para motos
1569 1569 Editar Deportes de Motor
1570 1570 Editar Autoestrada
1571 1571 Editar saída de autopista
1572 1572 Editar enlace de autopista
1573 1573 Editar porto de montaña
1574 1574 Editar lameira
1575 1575 Editar multi
1576 1576 Editar Multipolígono
1577 1577 Editar museo
1578 1578 Editar Intrumentos Musicais
1579 1579 Editar vía estreita
1580 1580 Editar fronteira nacional
1581 1581 Editar límites do parque nacional
1582 1582 Editar Reserva Natural
1583 1583 -----
1584 1584 Editar club nocturno
1585 1585 -----
1586 1586 Editar óptica
1587 1587 Editar tenda de productos orgánicos
1588 1588 Editar tenda de exteriores
1589 1589 Editar Pintura
1590 1590 Editar sitio paleontolóxico
1591 1591 Editar parque
1592 1592 Editar aparcamento
1593 1593 Editar corredor de aparcamento
1594 1594 -----
1595 1595 -----
1596 1596 Editar lugar de cruces frecuentes
1597 1597 Editar camiño
1598 1598 Editar pico
1599 1599 Editar una calle peatonal
1600 1600 Editar pelota vasca
1601 1601 Editar farmacia
1602 1602 Editar zona de picnic
1603 1603 Editar embarcadoiro
1604 1604 Editar tubería
1605 1605 Editar cancha de xogo
1606 1606 Editar lugar de culto
1607 1607 -----
1608 1608 Editar zona de xogos
1609 1609 Editar policía
1610 1610 Editar fronteira política
1611 1611 Editar oficina postal
1612 1612 Editar Xerador de Enerxía
1613 1613 Editar tendido eléctrico
1614 1614 Editar poste eléctrico
1615 1615 Editar central eléctrica
1616 1616 Editar subestación eléctrica
1617 1617 Editar torre de electricidade
1618 1618 Editar vía para tren histórico
1619 1619 Editar enlace a rúa primaria
1620 1620 Editar rúa primaria
1621 1621 Editar prisión
1622 1622 -----
1623 1623 Editar pub
1624 1624 Editar edificio público
1625 1625 -----
1626 1626 Editar o uso da área da canteira
1627 1627 Editar coches RC
1628 1628 Editar pista de carreiras
1629 1629 Editar raqueta
1630 1630 Ediar vía de tren
1631 1631 Editar o uso da área da via do tren
1632 1632 Editar andén de ferrocarril
1633 1633 Editar o uso da área de recreo
1634 1634 Editar punto limpo
1635 1635 Editar rexión
1636 1636 Editar reservorio
1637 1637 -----
1638 1638 Editar o uso da área residencial
1639 1639 Editar rúa urbana
1640 1640 Edita Área de Descanso
1641 1641 Editar restaurante
1642 1642 Editar comercios
1643 1643 Editar un río
1644 1644 Editar ribeira
1645 1645 Editar restricións de tráfico
1646 1646 Editar rúa (tipo descoñecido)
1647 1647 -----
1648 1648 Editar ruta
1649 1649 -----
1650 1650 Editar Liga de Rugby
1651 1651 Editar Rugby Union
1652 1652 Editar ruínas
1653 1653 Editar pista
1654 1654 Editar Entrenamento Seguro
1655 1655 Editar poterna
1656 1656 Editar Sauna
1657 1657 Editar escola
1658 1658 Editar cantos
1659 1659 Editar matorral
1660 1660 Editar Pescado
1661 1661 Editar rúa secundaria
1662 1662 Editar estación de servicio
1663 1663 Editar vía de servicio
1664 1664 Editar refuxio
1665 1665 Editar zapatería
1666 1666 Editar tiro
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 Editar monopatín
1670 1670 Editar patinaxe
1671 1671 Editar esquí
1672 1672 Editar rampa
1673 1673 Editar fútbol
1674 1674 Editar resorte con pinchos
1675 1675 Editar polideportivo
1676 1676 Editar tenda de materiais deportivos
1677 1677 Editar fonte
1678 1678 Editar estadio
1679 1679 Editar estado
1680 1680 Editar papelería
1681 1681 Editar una escaleira de paso
1682 1682 editar arroio ou riachuelo
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 Editar Estudio
1686 1686 Editar suburbio
1687 1687 Editar metro
1688 1688 Editar boca de metro
1689 1689 Editar supermercado
1690 1690 Editar cámara de vixilancia
1691 1691 Editar vértice xeodésico
1692 1692 Editar natación
1693 1693 -----
1694 1694 Editar tenis de mesa
1695 1695 -----
1696 1696 Editar parada de taxi
1697 1697 Editar pista de rodaxe
1698 1698 Editar teléfono
1699 1699 Editar tenis
1700 1700 Editar Terminal
1701 1701 Editar Porta de Terminal
1702 1702 Editar via terciaria
1703 1703 Editar teatro
1704 1704 Editar parque temático
1705 1705 Editar cabina de peaxe
1706 1706 Editar torre
1707 1707 Editar Vila
1708 1708 Editar Casa do Concello
1709 1709 Editar Xoguetería
1710 1710 Editar Pista
1711 1711 Editar calmado de tráfico
1712 1712 Editar tranvía
1713 1713 Editar parada de tranvía
1714 1714 Editar axencia de viaxes
1715 1715 Editar árbore
1716 1716 Editar rúa principal
1717 1717 Editar enlace a rúa principal
1718 1718 Editar túnel
1719 1719 Editar as restricións de xiro
1720 1720 Editar torno
1721 1721 Editar rodas
1722 1722 Editar carreteira sen clasificación
1723 1723 Editar universidade
1724 1724 Editar Aspiradora
1725 1725 Editar Tendas de Variedades
1726 1726 Editar máquina expendedora
1727 1727 Editar veterinario
1728 1728 Editar tenda de vídeos
1729 1729 Editar panorámica
1730 1730 Editar poboación
1731 1731 Editar parque municipal
1732 1732 Editar o uso do viñedo
1733 1733 Editar volcán
1734 1734 Editar Voleibol
1735 1735 Editar papeleiras
1736 1736 Editar depuradora
1737 1737 Editar auga
1738 1738 Editar parque acuático
1739 1739 Editar torre de agua
1740 1740 -----
1741 1741 Editar Traballos Acuáticos
1742 1742 Editar unha fervenza
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 Editar cruceiro
1746 1746 Editar camiño a santuario
1747 1747 Editar unha represa
1748 1748 Editar pantano
1749 1749 Editar muíño de vento
1750 1750 Editar bosque
1751 1751 Editar fábrica
1752 1752 Editar zoo
1753 1753 -----
1754 1754 Editar filtro.
1755 1755 Editar latitude e lonxitude dun nodo.
1756 1756 Editar nova relación na capa «{0}»
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 Editar a relación escollida actualmente
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1765 1765 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1766 1766 -----
1767 1767 Editar a orixe escollida.
1768 1768 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1769 1769 Editar: {0}
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 Educación
1773 1773 Electrificado
1774 1774 Electronica
1775 1775 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1776 1776 Electrónica
1777 1777 Os elementos do tipo {0} están admitidos.
1778 1778 Elevación
1779 1779 Enderezo de correo electrónico
1780 1780 Terraplén
1781 1781 Embaixada
1782 1782 Punto de acceso para emerxencias
1783 1783 Teléfono de emerxencia
1784 1784 -----
1785 1785 Documento baleiro
1786 1786 -----
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 Activar filtro
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1797 1797 Introduza o URL:
1798 1798 Introducir o URL a descargar:
1799 1799 Introduce un id de un conxunto de cambios
1800 1800 Introduza un nome de lugar para procurar
1801 1801 Introduce o nome do lugar a buscar:
1802 1802 Introduza un rol e aplíqueo aos membros da relación escollidos
1803 1803 Introduza un rol para todos os membros da relación
1804 1804 Introduza unha expresión de procura
1805 1805 -----
1806 1806 Introduce un URL desde o cal os datos deberían ser descargados
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 Introduza nome de ficheiro:
1813 1813 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1814 1814 Introduza o ID do obxecto que debería ser descargado
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 Introduce a expresion de búsqueda
1818 1818 Entrada
1819 1819 -----
1820 1820 Hípica
1821 1821 Erotica
1822 1822 Erro
1823 1823 Erro
1824 1824 Produciuse un erro amosando o URL
1825 1825 Erro durante a descarga
1826 1826 Produciuse un erro no filtro
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1832 1832 Erro cargando ficheiro
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 Erro no ficheiro {0}
1837 1837 Erro analizando {0}:
1838 1838 Produciuse un erro reproducindo o son
1839 1839 -----
1840 1840 Erro ao renomear ficheiro «{0}» a «{1}»
1841 1841 Produciuse un erro creando a copia de seguranza da capa retirada: {0}
1842 1842 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1843 1843 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 Erro durante a análise {0}
1849 1849 -----
1850 1850 Erro: Dobre valor incorrecto «{0}» na liña «{1}» no ficheiro de marcadores «{2}»
1851 1851 Erro: Liña «{0}» inesperada no ficheiro de marcador «{1}»
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 Erros
1856 1856 Erros durante a descarga
1857 1857 +++++
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 Exemplos
1863 1863 -----
1864 1864 Sair
1865 1865 Saír de JOSM
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 Sair da aplicación,
1869 1869 -----
1870 1870 Esperábase un valor non baleiro para o parámetro «{0}» obtívose «{1}»
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 Puntos de vía explícitos con hora estimada da posición da traza.
1876 1876 Puntos de vía explícitos con marcas de tempo válidas.
1877 1877 Exportar ficheiro GPX
1878 1878 Exportar e Gardar
1879 1879 Opcións de exportacińo
1880 1880 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
1881 1881 Exportar a GPX...
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 Extrudir
1885 1885 Extrudir Vía
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 +++++
1889 1889 +++++
1890 1890 Fabrica
1891 1891 Facilidades
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 Produciuse un fallo ao crear o directorio do complemento «{0}»
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 Produciuse un fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 Fallou ao abrir o URL
1903 1903 -----
1904 1904 Fallou ao abrir a conexión da API {0}.
1905 1905 Produciuse un fallo ao abrir a páxina de axuda
1906 1906 Non foi posíbel abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñíbel no historisl.
1915 1915 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
1916 1916 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñíbel no historial.
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 Terra de labor
1921 1921 Edificio agrario
1922 1922 Comida rápida
1923 1923 Debuxo rápido (peor resultado)
1924 1924 -----
1925 1925 Multiplicador de avance rápido
1926 1926 -----
1927 1927 Número do fax
1928 1928 De pago
1929 1929 Caída
1930 1930 Valado
1931 1931 Ruta de ferry
1932 1932 Terminal de ferry
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 Ficheiro
1940 1940 O ficheiro «{0}» non existe
1941 1941 -----
1942 1942 Erro de Formato de Ficheiro
1943 1943 Nome do ficheiro:
1944 1944 Copia de seguranza
1945 1945 O ficheiro existe. Sobrescribir?
1946 1946 -----
1947 1947 Nome do ficheiro:
1948 1948 O ficheiro {0} existe. Sobrescribir?
1949 1949 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}»
1950 1950 Ficheiro: {0}
1951 1951 -----
1952 1952 Nome do ficheiro
1953 1953 Ficheiros
1954 1954 Ficheiros de Tipo:
1955 1955 Ficheiros de tipo:
1956 1956 -----
1957 1957 Filtrar
1958 1958 Filtro agochado:{0} desactivado:{1}
1959 1959 Modo de filtro
1960 1960 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
1961 1961 -----
1962 1962 Filtro:
1963 1963 Atopa e arranxa direccións de rúas non válidas dun xeito cómodo.
1964 1964 Rematar debuxo.
1965 1965 Hidrante contra incendios
1966 1966 Parque de bombeiros
1967 1967 Cheminea
1968 1968 Pesca
1969 1969 Arranxar
1970 1970 -----
1971 1971 Arranxar conflitos de etiquetas
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
1975 1975 Arranxando erros ...
1976 1976 -----
1977 1977 Floristería
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Cartafoles
1981 1981 Seguir
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 Comida
1985 1985 -----
1986 1986 Comida+Bebidas
1987 1987 Pé
1988 1988 Soamente para os obxectos escollidos
1989 1989 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
1990 1990 -----
1991 1991 Vado
1992 1992 Monte
1993 1993 Esquecer obxectos pero non os eliminar no servidor cando se envíen.
1994 1994 Tempo de avance/retroceso (segundos)
1995 1995 Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0}\n
1996 1996 Atopadas {0} coincidencias
1997 1997 Fonte
1998 1998 Marco
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 Conxelar
2005 2005 Conxelar a lista actual de elementos mesturados
2006 2006 Frecuencia (Hz)
2007 2007 -----
2008 2008 Desde ...
2009 2009 Da relación
2010 2010 Desde o URL
2011 2011 Gasolineira
2012 2012 Gasolinera
2013 2013 Tipos de combustible:
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 Función
2018 2018 Mobles
2019 2019 +++++
2020 2020 -----
2021 2021 Puntos GPS
2022 2022 descripción de trazado gps
2023 2023 Ficheiros GPX
2024 2024 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 Selector de cor GTK
2030 2030 +++++
2031 2031 Fútbol Gaélico
2032 2032 -----
2033 2033 Xardín
2034 2034 Centro de xardinería
2035 2035 Gasómetro
2036 2036 Porta
2037 2037 ancho(mm)
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 Xeografía
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Imaxes xeo-etiquetadas
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 Glaciar
2050 2050 Vidro
2051 2051 -----
2052 2052 Ir atrás ao paso 1/3
2053 2053 -----
2054 2054 Ir a páxina de axuda de JOSM
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 +++++
2058 2058 Campo de golf
2059 2059 Góndola
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Herba
2063 2063 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
2064 2064 Verde:
2065 2065 Zona verde
2066 2066 Verdurería
2067 2067 Horticultura
2068 2068 Contedor de gravilla
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 Rompeolas
2072 2072 +++++
2073 2073 +++++
2074 2074 Pensión
2075 2075 Poste identificador
2076 2076 -----
2077 2077 +++++
2078 2078 Ximnasia
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 Perruqueria
2084 2084 Aldea
2085 2085 Portilla de grella metálica
2086 2086 -----
2087 2087 +++++
2088 2088 Ferretería
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 Saúde
2097 2097 -----
2098 2098 Brezal o landa
2099 2099 Vehículos pesados (> 6 t.)
2100 2100 Seto
2101 2101 Alto
2102 2102 Altura (en metros)
2103 2103 Heliporto
2104 2104 Axuda
2105 2105 Axda: {0}
2106 2106 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
2107 2107 Hemisferio
2108 2108 Agochar
2109 2109 -----
2110 2110 Mostrar ou agochar este botón conmutador
2111 2111 Agochar este botón
2112 2112 -----
2113 2113 +++++
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 Nodos duplicados en autopista
2119 2119 Autovías
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 Sendeiro
2123 2123 Lugares históricos
2124 2124 Historial
2125 2125 -----
2126 2126 Historial do nodo {0}
2127 2127 Historial da relación {0}
2128 2128 Historial da vía {0}
2129 2129 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva actual.
2130 2130 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva de referencia.
2131 2131 +++++
2132 2132 -----
2133 2133 Inicio
2134 2134 Páxina de incio
2135 2135 Cabalo
2136 2136 Carreira de cabalos
2137 2137 +++++
2138 2138 Servidor:
2139 2139 Albergue
2140 2140 +++++
2141 2141 Nome da casa
2142 2142 Número de casa
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 Ton:
2147 2147 Apostadeiro de caza
2148 2148 -----
2149 2149 +++++
2150 2150 +++++
2151 2151 +++++
2152 2152 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
2153 2153 -----
2154 2154 +++++
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 Excepción de IO
2158 2158 -----
2159 2159 +++++
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 Rutas de iconas:
2163 2163 -----
2164 2164 Si se especifica, restabelecer a configuración en lugar de lela.
2165 2165 Ignorar
2166 2166 -----
2167 2167 Ignóraos, deixa a relación como está
2168 2168 -----
2169 2169 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2170 2170 -----
2171 2171 Ignorando elementos
2172 2172 -----
2173 2173 Ignorando URL mal construído: «{0}»
2174 2174 Ignorando URL de ficheiro mal construído: «{0}»
2175 2175 -----
2176 2176 Datos Ilegais
2177 2177 Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2178 2178 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecto
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 Estrutura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 Valor incorrecto de latitude «{0}»
2187 2187 -----
2188 2188 Valor numerico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2189 2189 Valor incorrecto de lonxitude «{0}»
2190 2190 -----
2191 2191 Valor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2192 2192 Obxecto ilegal con id=0
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 Valor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.
2196 2196 Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.
2197 2197 Valor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}
2198 2198 Valor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.
2199 2199 Valor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2200 2200 Valor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.
2201 2201 Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2202 2202 Valor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».
2203 2203 Valor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».
2204 2204 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo doble. Obtívose "{1}".
2205 2205 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»
2206 2206 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»
2207 2207 Valor ilegal do atributo «ref» do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2208 2208 Imaxe
2209 2209 Ficheiros de imaxes
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 +++++
2223 2223 -----
2224 2224 Importar son
2225 2225 -----
2226 2226 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
2227 2227 -----
2228 2228 Importar imaxes
2229 2229 -----
2230 2230 Importar graficos vectoriais (SVG)
2231 2231 Importa de OpenStreetBugs posibles erros encontrados polos usuarios de OSM
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 Pendente
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Independente
2249 2249 +++++
2250 2250 Información
2251 2251 -----
2252 2252 Información
2253 2253 Panel informativo
2254 2254 Oficina de información
2255 2255 Punto de información
2256 2256 Información da capa
2257 2257 -----
2258 2258 Inicializando
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 Instalando os complementos actualizados
2269 2269 -----
2270 2270 Erro interno do servidor
2271 2271 -----
2272 2272 Acceso a internet
2273 2273 Acceso a internet gratuito
2274 2274 -----
2275 2275 URL non válido da API
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 Xanela de selección incorrecta
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 A data non é válida
2282 2282 Valores data/tempo inválidas
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 Expresión de procura inválida
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 ID de usuario inválido
2291 2291 O nome do usuario non é válido
2292 2292 -----
2293 2293 Invertir filtro
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 Illa
2299 2299 Illote
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 Obxecto {0} non atopado na lista.
2304 2304 -----
2305 2305 Navegador de axuda de JOSM
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 Para o complemento {1} requírese a versión {0} de JOSM.
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 imaxes JPEG (*.jpg)
2313 2313 +++++
2314 2314 Versión Java {0}
2315 2315 Joyería
2316 2316 Función de unor áreas
2317 2317 Unir Nodo e Liña
2318 2318 Unir Nodo a Vía
2319 2319 -----
2320 2320 Unir áreas superpostas
2321 2321 Areas superpostas unidas
2322 2322 Une áreas que se superpoñen
2323 2323 Saltar Á Posición
2324 2324 Saltar ahi
2325 2325 Saltar a posición
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 Unión
2329 2329 +++++
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 Manter
2333 2333 Manter a copia de seguranza cando se gardan capas de datos
2334 2334 -----
2335 2335 Manter o meu estado de eliminado
2336 2336 Manter o complemento
2337 2337 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2338 2338 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2339 2339 -----
2340 2340 Manter o seu estado de eliminado
2341 2341 Manter esta relación como membro do obxecto obxetivo.
2342 2342 Tecla
2343 2343 A chave «{0}» non é válida
2344 2344 -----
2345 2345 A clave non pode estar baleira cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2346 2346 Tecla:
2347 2347 -----
2348 2348 Atallos de Teclado
2349 2349 Palabras clave
2350 2350 Xardín de infancia
2351 2351 Quiosco
2352 2352 Portilla xiratoria
2353 2353 Cociña
2354 2354 +++++
2355 2355 GLP (Gas licuado do petróleo)
2356 2356 Etiquetar as marcas de son (e de imaxe e web)
2357 2357 -----
2358 2358 Lambert 4 Zonas (France)
2359 2359 -----
2360 2360 Lambert CC Zona
2361 2361 Lambert CC9 Zona (France)
2362 2362 -----
2363 2363 Zona Lambert (Estonia)
2364 2364 Terra
2365 2365 Uso do chan
2366 2366 Vertedoiro
2367 2367 +++++
2368 2368 Nodos duplicados no uso da terra
2369 2369 Carriles
2370 2370 Idioma
2371 2371 Último cambio en {0}
2372 2372 A última actualización de complementos foi feita hai máis de {0} días.
2373 2373 -----
2374 2374 +++++
2375 2375 +++++
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 Executar o navegador coa información sobre o conxunto de cambios
2379 2379 -----
2380 2380 Lanzar en modo maximizado
2381 2381 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2382 2382 Abre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.
2383 2383 Lanzar un navegador con información sobre este usuario
2384 2384 Lavandería
2385 2385 Capa
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 A capa «{0}» debe estar na lista de capas
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 a capa non está na lista.
2395 2395 Capa: {0}
2396 2396 Capas
2397 2397 Tempo de introducción (segundos)
2398 2398 Ocio
2399 2399 Lonxitude
2400 2400 -----
2401 2401 Lonxitude en metros
2402 2402 O largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2403 2403 Lonxitude: {0}
2404 2404 Paso a nivel
2405 2405 Biblioteca
2406 2406 Licencia
2407 2407 -----
2408 2408 Barreira
2409 2409 -----
2410 2410 Metro lixeiro
2411 2411 Faro
2412 2412 Liña de referencia
2413 2413 Tipo de liña
2414 2414 Liña {0} columna {1}:
2415 2415 -----
2416 2416 Lista
2417 2417 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2418 2418 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2419 2419 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 Rúa residencial
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 Cargar capa WMS desde ficheiro
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 Cargar historial
2436 2436 -----
2437 2437 Cagar relacións pais
2438 2438 Cargar relacióm
2439 2439 -----
2440 2440 Cargando os complementos iniciais
2441 2441 Cargando o historial para o nodo {0}
2442 2442 Cargando o historial para a relación {0}
2443 2443 Cargando o historial para a vía {0}
2444 2444 -----
2445 2445 Cagando relacións pais
2446 2446 Cargando o complemento ''{0}''...
2447 2447 Cargando os complementos
2448 2448 Cargando complementos...
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 A cargar {0}
2453 2453 -----
2454 2454 Ficheiros locais
2455 2455 Localidade
2456 2456 Localización
2457 2457 Bloquear
2458 2458 Esclusa
2459 2459 Lodi - Italia
2460 2460 -----
2461 2461 Lonxitude
2462 2462 Lonxitude:
2463 2463 Procurar en:
2464 2464 Aparencia e comportamento
2465 2465 Procurar en:
2466 2466 Torre de vixía
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 +++++
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Escala MTB
2473 2473 -----
2474 2474 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2475 2475 Crear marca de son na posición do cabezallo de reprodución
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2479 2479 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Ficheiro de configuración mal construído nas liñas {0}
2483 2483 -----
2484 2484 Centro comercial
2485 2485 Feito polo home
2486 2486 -----
2487 2487 +++++
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 Mapa
2491 2491 Estilo de pintura do mapa
2492 2492 Proxección do mapa
2493 2493 Preferencias do Mapa
2494 2494 -----
2495 2495 Mapa: {0}
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 Porto deportivo
2500 2500 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2501 2501 Marca dos puntos con nome
2502 2502 Marcas de {0}
2503 2503 Mercado
2504 2504 +++++
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 +++++
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 Velocidade Máx.(km/h)
2515 2515 -----
2516 2516 Peso máximo (t)
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 Área máxima por petición:
2521 2521 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2522 2522 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2523 2523 Lonxitude máxima (metros)
2524 2524 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2525 2525 Prado
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Membro de
2529 2529 -----
2530 2530 Membros
2531 2531 Os membros do búfer de copia non poden ser engadidos porque eles non están incluidos na capa actual
2532 2532 Membros(resolto)
2533 2533 Membros (con conflitos)
2534 2534 Monumento conmemorativo
2535 2535 Nome do menú
2536 2536 Nome de Menú (Predeterminado)
2537 2537 Menú: {0}
2538 2538 +++++
2539 2539 Mesturar
2540 2540 Acoplar Nodos
2541 2541 Mesturar capa
2542 2542 Acoplar nodos no máis antigo
2543 2543 -----
2544 2544 Mesturar a selección
2545 2545 Mestura a capa actual dentro de outra capa
2546 2546 -----
2547 2547 Mestura esta capa con outra
2548 2548 Mesturar {0} nodos
2549 2549 Lista de membros mesturados conxeada. Non hay conflitos pendentes na lista de nodos desta relación
2550 2550 Lista de nodos mesturados conxeada. Non hay conflitos pendentes na lista de nodos desta vía
2551 2551 Os nodos mesturados aínda non están conxelados. Non é posíbel construir a orde de resolución.
2552 2552 Os nodos mesturados aínda non estan conxelados. Non é posíbel construir a orde de resolución.
2553 2553 Versión mesturada
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 Mensaxe do día non dispoñible
2558 2558 -----
2559 2559 Métrica
2560 2560 -----
2561 2561 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2562 2562 Militar
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Velocidade mínima (km/h)
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 Mini-rotonda
2569 2569 Mini golf
2570 2570 Distancia mínima (pixeles)
2571 2571 Minutos: {0}
2572 2572 Reflexar
2573 2573 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2574 2574 Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.
2575 2575 Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.
2576 2576 Falta o atributo «version» na primitiva de OSM con ID {0}.
2577 2577 Falta o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}».
2578 2578 Non se atopa a codificación
2579 2579 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 Falta o atributo obrigatorio «{0}».
2583 2583 -----
2584 2584 Non se atopou obxectivo para mesturar o nodo con id {0}
2585 2585 Non se atopou obxectivo para mesturar a relación con id {0}
2586 2586 Non se atopou obxectivo para mesturar a via con id {0}
2587 2587 Non se atopou o obxectivo a mesturar do tipo {0} con id {1}
2588 2588 -----
2589 2589 Falta un parámetro para NON
2590 2590 Falta un parámetro para OU
2591 2591 -----
2592 2592 Falta un atributo requirido «{0}».
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 Lu-Vie 08:30-20:00
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 Telefonía Móbil
2600 2600 -----
2601 2601 Modo: {0}
2602 2602 Aeródromo de Aeromodelismo
2603 2603 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2604 2604 Modificado
2605 2605 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2606 2606 -----
2607 2607 Cambio de moeda
2608 2608 Monoraíl
2609 2609 Monumento
2610 2610 Mais información...
2611 2611 Máis información sobre desta característica
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 +++++
2616 2616 +++++
2617 2617 -----
2618 2618 Automóbil
2619 2619 Motocicleta
2620 2620 -----
2621 2621 Autovía
2622 2622 Deportes de motor
2623 2623 Autoestrada
2624 2624 Saída de autopista
2625 2625 Enlace de autopista
2626 2626 Porto de montaña
2627 2627 Bicicleta de montaña
2628 2628 Mover nodo...
2629 2629 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2630 2630 -----
2631 2631 Mover cara abaixo
2632 2632 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2633 2633 Mover elementos
2634 2634 Mover o filtro cara abaixo.
2635 2635 Mover o filtro cara arriba.
2636 2636 Mover á esquerda
2637 2637 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2638 2638 -----
2639 2639 Mover obxectos {0}
2640 2640 Mover á dereita
2641 2641 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2642 2642 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2646 2646 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2647 2647 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2648 2648 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2649 2649 Movelos
2650 2650 Mover cara arriba
2651 2651 Mover arriba os elementos escollidos unha posición.
2652 2652 Mover {0}
2653 2653 Move Obxectos {0}
2654 2654 Lama
2655 2655 Múltiple
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 Multipolígono
2659 2659 -----
2660 2660 O multipolígono non está fechado
2661 2661 Museo
2662 2662 Intrumentos Musicais
2663 2663 Os meus conxuntos de cambios.
2664 2664 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
2665 2665 A miña versión
2666 2666 A miña versión (conxunto de datos locais)
2667 2667 O meu co mesturado
2668 2668 O meu deles
2669 2669 Fallo de importación NMEA!
2670 2670 Importación NMEA satisfactoria
2671 2671 Ficheiros NMEA-0183
2672 2672 Nome
2673 2673 -----
2674 2674 Nome da ubicación
2675 2675 -----
2676 2676 Nome do usuario
2677 2677 -----
2678 2678 Nome: {0}
2679 2679 Puntos de trazado con nome de {0}
2680 2680 Puntos de trazado nomeados.
2681 2681 Vía estreita
2682 2682 Nacional
2683 2683 Parque Nacional
2684 2684 Nodos duplicados da natureza
2685 2685 Natureza
2686 2686 Reserva Natural
2687 2687 -----
2688 2688 Rede
2689 2689 Excepción de rede
2690 2690 Nunca actualizar
2691 2691 Nova
2692 2692 -----
2693 2693 Novo cartafol
2694 2694 Nova capa
2695 2695 -----
2696 2696 Nova clave
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 Novo rol
2701 2701 -----
2702 2702 Novo valor
2703 2703 Seguinte
2704 2704 -----
2705 2705 Club nocturno
2706 2706 Non
2707 2707 Non se atopou ningun exportador!. Nada gardado.
2708 2708 Non hai trazados GPX dispoñibles na capa para asociar ó son.
2709 2709 Sen Atallo
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 Aínda non hai unha área escollida
2714 2714 -----
2715 2715 Non hai cambios que subir.
2716 2716 -----
2717 2717 Ningún conflito que resolver
2718 2718 Non hai conflitos para facer zoom
2719 2719 Conxunto de datos actual no atopado
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 Non se atoparon datos nesa área
2724 2724 Non hai datos cargados.
2725 2725 Sen data
2726 2726 Non existen marcas de son nesta capa para, a partir das cales, compensar.
2727 2727 Sen saída
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Sen imaxe
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado...
2737 2737 Non se atoparon coincidencias para «{0}»
2738 2738 Ningún conxunto de cambios aberto
2739 2739 Ningún conxunto de cambios aberto
2740 2740 -----
2741 2741 Ningún conflito de propiedades pendente
2742 2742 Ningún hai ningún conflito de etiquetas pendente de ser resolto
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 Sen proxy
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Non hai capas escollidas
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 Sen erros de validación
2755 2755 Non, continuar editando
2756 2756 -----
2757 2757 Non, non aplicar
2758 2758 Nodo
2759 2759 Nodo {0}
2760 2760 -----
2761 2761 Nodo: conexión
2762 2762 Nodo: estándar
2763 2763 Nodo: etiquetado
2764 2764 Nodos
2765 2765 Nodos na mesma posición
2766 2766 Nodos co mesmo nome
2767 2767 Nodos(resolto)
2768 2768 Nodos(con conflitos)
2769 2769 -----
2770 2770 Ningún
2771 2771 Ningún destes nodos estan pegados a outra cousa.
2772 2772 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
2773 2773 Norte
2774 2774 -----
2775 2775 Non se atopa
2776 2776 Aínda non decidido
2777 2777 Aínda non decidido
2778 2778 -----
2779 2779 Nota
2780 2780 -----
2781 2781 Nota: GPL non é compatible coa licenza OSM. Non suba trazados con licenza GPL.
2782 2782 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
2783 2783 Anotacións
2784 2784 Nada
2785 2785 Non se engadiu nada á selección buscando por «{0}»
2786 2786 Non se atopou nada na seleccion buscando por «{0}»
2787 2787 Non se retirou da selección buscando por «{0}»
2788 2788 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
2789 2789 Nada seleccionado!
2790 2790 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
2791 2791 Nada para escoller
2792 2792 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
2793 2793 Nada para ampliar
2794 2794 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
2795 2795 Número
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 Número de plazas
2802 2802 Número de arames (mellor:conductores) por cable de tensión
2803 2803 -----
2804 2804 Número de {0} roles demasiado baixos ({1})
2805 2805 Esquema numérico
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 +++++
2810 2810 -----
2811 2811 +++++
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 Datos OSM
2817 2817 Contrasinal de OSM.
2818 2818 Ficheiros de Servidor OSM
2819 2819 -----
2820 2820 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 Contrasinal de OSM:
2824 2824 Nome de usuario OSM:
2825 2825 -----
2826 2826 Obxecto
2827 2827 -----
2828 2828 ID do Obxecto
2829 2829 Os ID de obxectos poden separarse por comas ou espazos.<br/> Exemplos: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> o modo de mesturado, especifique obxectos desta forma: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 Tipo de obxecto:
2833 2833 Obxecto con histórico
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 Obxectos para engadir:
2837 2837 Obxectos para eliminar:
2838 2838 Obxectos para modificar:
2839 2839 100 octanos
2840 2840 -----
2841 2841 91 octanos
2842 2842 -----
2843 2843 95 octanos
2844 2844 98 octanos
2845 2845 Desprazamento 3.000.000m leste
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Desprazamento:
2850 2850 -----
2851 2851 +++++
2852 2852 Clave antiga
2853 2853 Antigo rol
2854 2854 Valor antigo
2855 2855 Baixo demanda
2856 2856 Ao enviar
2857 2857 Sentido único
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
2861 2861 Un ou mais membros desta nova relación foron eliminados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron retiradas da lista de relación de membros.
2862 2862 Sentido único
2863 2863 -----
2864 2864 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
2865 2865 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
2866 2866 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
2867 2867 -----
2868 2868 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
2869 2869 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
2870 2870 Só no extremo da vía.
2871 2871 -----
2872 2872 Aberto
2873 2873 Abrir Lugar...
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 Abrir unha capa WMS en branco para cargar datos desde un ficheiro
2878 2878 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
2879 2879 Abrir un ficheiro.
2880 2880 Abrir un novo navegador de historial ca historia deste nodo
2881 2881 Abrir unha lista con todas as ordes (desfacer buffer).
2882 2882 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
2883 2883 Abrir unha lista con todas as relacións.
2884 2884 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
2885 2885 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
2886 2886 -----
2887 2887 Abrir dialogo de configuracions globales.
2888 2888 Abrir unha ventá de lista de selección.
2889 2889 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
2890 2890 Abrir un URL.
2891 2891 Abrir un editor para a relación seleccionada
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 Abrir un ficheiro
2898 2898 Abrir ficheiro escollido
2899 2899 Abrir ficheiro escollido.
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 Abrir...
2906 2906 Aberto/Pechado:
2907 2907 +++++
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 Datos OpenStreetMap
2916 2916 Horario de apertura
2917 2917 -----
2918 2918 Abrindo o ficheiro «{0}»...
2919 2919 Abrir ficheiros
2920 2920 -----
2921 2921 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
2922 2922 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
2923 2923 -----
2924 2924 Operador/a
2925 2925 Óptica
2926 2926 Atributos Opcionais:
2927 2927 Tipos opcionais
2928 2928 -----
2929 2929 Orgánico
2930 2930 Vía orixinal
2931 2931 Ortogonalizar
2932 2932 Ortogonalizar / Desfacer
2933 2933 Ortogonalizar Forma
2934 2934 Ortogonalizar forma / Desfacer
2935 2935 Ortogonalizar forma / Desfacer\nEscolla os nodos que foron movidos pola acción anterior a Ortogonalizar forma!
2936 2936 -----
2937 2937 Outro
2938 2938 Outros Puntos de Información
2939 2939 Outros nodos duplicados
2940 2940 Exteriores
2941 2941 -----
2942 2942 Superposición de teselas
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 Sobrescribir
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 PCN 2006 - Italia
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 +++++
2955 2955 PUWG 1992 (Polonia)
2956 2956 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
2957 2957 PUWG Zona
2958 2958 Pintura
2959 2959 Estilo de pintura {0}: {1}
2960 2960 Sitio paleontolóxico
2961 2961 -----
2962 2962 Papel
2963 2963 Paralela
2964 2964 -----
2965 2965 O parámetro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL de ficheiro
2966 2966 Nome do parámentro
2967 2967 Valor do parámetro
2968 2968 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
2969 2969 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
2970 2970 Relacións pai
2971 2971 Parque
2972 2972 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
2973 2973 Aparcamento
2974 2974 Corredor de aparcamento
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
2978 2978 Procesando daros de OSM...
2979 2979 Procesando a historia dos datos OSM...
2980 2980 Procesando contido do concunto de cambios...
2981 2981 -----
2982 2982 Procesando a lista de conxuntos de cambio...
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 Partes
2987 2987 Lugar de cruces frecuentes
2988 2988 Lugar de paso
2989 2989 Contrasinal
2990 2990 Contrasinal:
2991 2991 Contrasinal:
2992 2992 Pegar
2993 2993 Pegar ...
2994 2994 Pegar Etiquetas
2995 2995 Pegar o URL desde o portapapéis
2996 2996 Pegar contidos ó buffer de pegado.
2997 2997 Pega sin membros incompletos
2998 2998 Camiño
2999 2999 -----
3000 3000 Pico
3001 3001 Calle peatonal
3002 3002 Cruce peatonal
3003 3003 Tipo de cruce peatonal
3004 3004 Peóns
3005 3005 Pelota vasca
3006 3006 Conflitos pendentes na lista de membros desta relación
3007 3007 Conflitos pendentes na lista de nodos desta vía
3008 3008 Conflitos de propiedades pendentes de resolver
3009 3009 Realiza a validación dos datos
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 Farmacia
3013 3013 Número de teléfono
3014 3014 Número de teléfono
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 Zona de picnic
3018 3018 Embarcadoiro
3019 3019 -----
3020 3020 Tubería
3021 3021 Tipo de pista de esquí
3022 3022 Cancha de xogo
3023 3023 Lugar de culto
3024 3024 Lugares
3025 3025 -----
3026 3026 Reproducir/Pausar son.
3027 3027 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de son
3028 3028 Zona de xogos
3029 3029 Aborte se non está seguro
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 Decide que valores hay que manter
3035 3035 -----
3036 3036 Introduza coordenadas GPS
3037 3037 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3038 3038 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
3039 3039 Introduza un nome de usuario non baleiro
3040 3040 Introduza a dirección da tesela
3041 3041 Introduza un índice de tesela
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3046 3046 Introduza un ID de usuario válido
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 Introduza un enteiro de valor > 0
3052 3052 Introduza un nome de usuario non valeiro
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
3065 3065 -----
3066 3066 Escolla unha área de descarga primeiro.
3067 3067 -----
3068 3068 Por favor, selecciona unha tecla
3069 3069 Por favor selecciona un valor
3070 3070 -----
3071 3071 Seleccione unha entrada.
3072 3072 Escolla polo menos catro nodos.
3073 3073 Escolla polo menos un nodo, vía ou relación xa enviado.
3074 3074 Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.
3075 3075 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
3076 3076 Escolla polo menos unha fila para copiar
3077 3077 Escolla polo menos unha vía para simplificar.
3078 3078 Escolla polo menos unha vía.
3079 3079 Escolla polo menos tres nodos.
3080 3080 -----
3081 3081 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
3082 3082 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía dun só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
3083 3083 Escolla algunha cousa para copiar
3084 3084 -----
3085 3085 Seleccione a fila a eliminar.
3086 3086 Por favor selecciona a fila a editar.
3087 3087 Escolla a capa a usar
3088 3088 -----
3089 3089 Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
3090 3090 Escolla que cambios de propiedade queres aplicar.
3091 3091 Complemento empaquetado con JOSM
3092 3092 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
3093 3093 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
3094 3094 Complemento para o etiquetado de obxectos en función dunha selección de sinais de tráfico. O diálogo pódese abrir premendo na pequena icona do canto superior dereito da xanela de propiedades. País dispoñíbel dos predefinidos: Alemaña.
3095 3095 Información do complemento
3096 3096 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
3097 3097 Produciuse un fallo na actualización do complemento
3098 3098 Política de actualización de complementos
3099 3099 Complementos
3100 3100 Complementos actualizados
3101 3101 Nome do Punto
3102 3102 Número do punto
3103 3103 Poste
3104 3104 Referencia de poste
3105 3105 Policía
3106 3106 Política
3107 3107 -----
3108 3108 +++++
3109 3109 Posición
3110 3110 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
3111 3111 Buzón de Correos
3112 3112 Oficina postal
3113 3113 Código postal
3114 3114 -----
3115 3115 Potencia
3116 3116 Xerador de enerxía
3117 3117 Tendido eléctrico
3118 3118 Central eléctrica
3119 3119 Subestación eléctrica
3120 3120 Torre de electricidade
3121 3121 -----
3122 3122 Fuente de Tensión
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 Violación da Precondición
3126 3126 Violación de condición previa
3127 3127 Predefinido
3128 3128 -----
3129 3129 A opción de configuración {0} foi retirada porque xa non se usa.
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 Preferencias
3134 3134 Preferencias almacenadas en {0}
3135 3135 Preferencias...
3136 3136 Preparar os datos de OSM...
3137 3137 Preparar a resolución de conflitos
3138 3138 Preparando o conxunto de cambios...
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 Vía para tren histórico
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 Axustes prestablecidos
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Previo
3153 3153 Primaria
3154 3154 Enlace a rúa primaria
3155 3155 Primitiva
3156 3156 Esperábase un ID primitivo
3157 3157 Prisión
3158 3158 -----
3159 3159 Procesando o ficheiro «{0}»
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 Coordenadas Proxectadas
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 Código de proxeción
3169 3169 -----
3170 3170 Método de proxección
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 Propiedades
3174 3174 -----
3175 3175 Comprobador de propiedades:
3176 3176 Propiedades dos obxectos seleccionados.
3177 3177 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
3178 3178 Propiedades no elemento mesturado. Sustituirán as propiedades dos meus elementos cando se apliquen as decisións de mesturar.
3179 3179 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
3180 3180 Propiedades de
3181 3181 Propiedades(con conflitos)
3182 3182 Propiedades/Relacións
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
3187 3187 -----
3188 3188 Fornece un cadro de diálogo para a edición de etiquetas nunha grella tabular.
3189 3189 -----
3190 3190 Provee botóns auxiliares para permitir traballar con ratos de un único botón (stylus). Actualmente engade unicamente un botón ao mapa desplazable
3191 3191 Fornece capacidades de encamiñamento.
3192 3192 Configuración do proxy
3193 3193 +++++
3194 3194 Edificio público
3195 3195 -----
3196 3196 Vehículos de servicio público (SP)
3197 3197 Transporte público
3198 3198 -----
3199 3199 Purgar
3200 3200 Purgar...
3201 3201 Asignar etiquetas de texto a marcas de son (e de imaxe e web) así como ás súas iconas de botón.
3202 3202 +++++
3203 3203 Canteira
3204 3204 Pedir
3205 3205 Consultar e descargar conxuntos de cambios
3206 3206 Pedir e descargar conxuntos de cambios...
3207 3207 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
3208 3208 Consultar conxuntos de cambios
3209 3209 -----
3210 3210 Pedir só conxuntos de cambios pechados
3211 3211 Pedir só conxuntos de cambios abertos
3212 3212 Consultando e descargando conxuntos de cambios
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 Coches RC
3218 3218 Pista de carreiras
3219 3219 Raqueta
3220 3220 Vía de tren
3221 3221 Vía de tren
3222 3222 Apeadeiro de ferrocarril
3223 3223 Andén de ferrocarril
3224 3224 Nodos duplicados na vía do tren
3225 3225 Via do tren
3226 3226 -----
3227 3227 Rango de numeros esperado
3228 3228 Datos GPS en bruto
3229 3229 Ler fotos...
3230 3230 -----
3231 3231 Lendo conxunto de cambios {0}...
3232 3232 Lendo conxunto de cambios...
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 Lendo pais de «{0}»
3236 3236 Lendo información de usuario...
3237 3237 Lendo {0}...
3238 3238 Léeme
3239 3239 Nome real
3240 3240 Eliminar realmente a selección da relación {0}?
3241 3241 Gravando
3242 3242 Estudio de grabación
3243 3243 Terra de recreo
3244 3244 -----
3245 3245 Reciclaxe
3246 3246 Vermello:
3247 3247 Refacer
3248 3248 -----
3249 3249 Refacer a última acción desfeita.
3250 3250 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3251 3251 -----
3252 3252 Referencia
3253 3253 Referencia (número de pista)
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 Número de referencia
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 Número de referencia
3261 3261 Referenciado por:
3262 3262 Refírese a
3263 3263 Actualizar
3264 3264 Rexión
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Rexeitar Conflitos e Gardar
3268 3268 Relación
3269 3269 Relación...
3270 3270 Editor de relación: Descargar Membros
3271 3271 Editor de relacións: mover cara abaixo
3272 3272 Editor de relacións: mover cara arriba
3273 3273 Editor de relación: retirar
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 A relación é eliminada
3279 3279 A relación esta baldeira
3280 3280 -----
3281 3281 A relación con id externa «{0}» refírese a unha primitiva faltante con id externa «{1}».
3282 3282 Relación {0}
3283 3283 -----
3284 3284 Relación: escollida
3285 3285 Relacións
3286 3286 -----
3287 3287 Relacións: {0}
3288 3288 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3289 3289 -----
3290 3290 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3291 3291 -----
3292 3292 Relixión
3293 3293 Recargar
3294 3294 Recargar todos os obxectos seleccionados actualmente e actualizar a lista.
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 Recargar o historial desde o servidor
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 Control Remoto
3303 3303 O control remoto foi preguntado para crear un novo nodo.
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 Retirar
3312 3312 Retirar «{0}» para o nodo «{1}»
3313 3313 Retirar «{0}» para a relación «{1}»
3314 3314 Retirar «{0}» para a via «{1}»
3315 3315 Retirar «{0}» de {1} obxectos
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 Retirar da memoria
3319 3319 -----
3320 3320 Retirar a foto da capa
3321 3321 Retirar etiquetas de vías internas
3322 3322 Retirar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3323 3323 Retirar os marcadores seleccionados
3324 3324 Retirar os membros seleccionados para esta relación
3325 3325 Retirar as modificacións escollidas da memoria local
3326 3326 Retirar as entradas escollidas da lista de elementos mesturados
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 Retirar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3331 3331 Retíraos, limpa a relación
3332 3332 Retirar este membro da relación
3333 3333 Elementos retirados das relacións
3334 3334 Nodos duplicados retirados
3335 3335 -----
3336 3336 Retirando complementos obsoletos...
3337 3337 Retirando complementos sen mantemento...
3338 3338 Mudar o nome do ficheiro
3339 3339 Renomear o ficheiro «{0}» a
3340 3340 Renomear capa
3341 3341 Renomear o marcador escollido
3342 3342 Debuxar rutas (autobús, rutas de sendeirismo, rutas de bicicleta, ...) . Os tipos de ruta deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 Alquiler
3346 3346 Taller
3347 3347 -----
3348 3348 Substituir «{0}» con «{1}» para
3349 3349 Informar dun fallo
3350 3350 +++++
3351 3351 Solicitar Token de Aceso
3352 3352 A petición fallou
3353 3353 -----
3354 3354 Require detalles: {0}
3355 3355 -----
3356 3356 Reservorio
3357 3357 Restabelecer
3358 3358 Restabelecer as preferencias ós valores predeterminados
3359 3359 -----
3360 3360 Rúa urbana
3361 3361 -----
3362 3362 Área residencial
3363 3363 Redimensionar o applet á xeometría indicada (formato: ANCHOxALTO)
3364 3364 Resolver
3365 3365 Resolver conflitos
3366 3366 Resolver conflitos de ''{0}''
3367 3367 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
3368 3368 Resolver conflitos en estado eliminado en {0}
3369 3369 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
3370 3370 Resolver conflitos para a lista de nodos da vía {0}
3371 3371 Resolver conflitos.
3372 3372 Resolver conflito de version para o nodo {0}
3373 3373 Resolver conflito de version para a relación {0}
3374 3374 Resolver conflito de version para via {0}
3375 3375 Resolver {0} conflitos de etiquetado no nodo {1}
3376 3376 Resolver {0} conflitos de etiquetado na relación {1}
3377 3377 Resolver {0} conflitos de etiquetado na vía {1}
3378 3378 Recurso
3379 3379 Área de Descanso
3380 3380 Reiniciar
3381 3381 Restaurante
3382 3382 Restaurar
3383 3383 Restaurando ficheiros
3384 3384 Restrición
3385 3385 Comercios
3386 3386 Muro de contención
3387 3387 -----
3388 3388 Obter token de aceso
3389 3389 -----
3390 3390 Obtendo Token de Acesso OAuth...
3391 3391 -----
3392 3392 Obtendo petición para token de acesso OAuth...
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 Pedindo información do usuario
3396 3396 -----
3397 3397 +++++
3398 3398 Inverter
3399 3399 Invertir Vías
3400 3400 Inverter e combinar
3401 3401 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
3402 3402 Invertir a orde dos membros da relación
3403 3403 Invertir vía
3404 3404 Invertir vías
3405 3405 Liña de costa revertida
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 desfacendo cambios
3409 3409 -----
3410 3410 Revisión
3411 3411 Equitación
3412 3412 Río
3413 3413 Ribeira
3414 3414 Rúa (Tipo descoñecido)
3415 3415 Restricións de trafico
3416 3416 Rol
3417 3417 Problema de verificación de rol
3418 3418 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Rol:
3422 3422 Papeis nas relacións que fan referencia a
3423 3423 -----
3424 3424 Rotonda
3425 3425 Ruta
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 Ruta estatal
3429 3429 Tipo de Ruta
3430 3430 Rutas mostradas para:
3431 3431 Liga de Rugby
3432 3432 +++++
3433 3433 Ruínas
3434 3434 -----
3435 3435 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está activada.
3436 3436 -----
3437 3437 Executando test {0}
3438 3438 Pista
3439 3439 Escala SAC
3440 3440 -----
3441 3441 Tarxetas SIM
3442 3442 +++++
3443 3443 Entrenamento Seguro
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 Poterna
3447 3447 Saturación:
3448 3448 sauna
3449 3449 Gardar
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 Gardar como...
3453 3453 Gardar ficheiro GPX
3454 3454 Gardar en:
3455 3455 Gardar capa
3456 3456 Gardar ficheiro OSM
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 Gardar capa WMS nun ficheiro
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 Gardar de todas formas
3464 3464 -----
3465 3465 Gardar en:
3466 3466 Gardar ficheiro escollido.
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
3470 3470 Gardar os datos actuais.
3471 3471 -----
3472 3472 Gardar as preferencias en fechar o diálogo
3473 3473 -----
3474 3474 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 A examinar o directorio {0}...
3482 3482 Escola
3483 3483 Chatarra
3484 3484 Cantos
3485 3485 Matorral
3486 3486 Pescado
3487 3487 Buscar
3488 3488 Procurar ...
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
3492 3492 Buscar obxectos
3493 3493 Buscar obxectos.
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 Buscar...
3501 3501 Buscar:
3502 3502 Procura:
3503 3503 Nombre alternativo
3504 3504 -----
3505 3505 Secundaria
3506 3506 Segundos: {0}
3507 3507 Excepción de seguridade
3508 3508 Ver na wiki para outra capacidade
3509 3509 Carril bici e vía peatonal separadas
3510 3510 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
3511 3511 Escoller
3512 3512 Escoller Todo
3513 3513 -----
3514 3514 Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadas
3515 3515 -----
3516 3516 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
3517 3517 Escoller todos os obxectos sen eliminar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.
3518 3518 -----
3519 3519 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
3520 3520 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
3521 3521 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
3522 3522 Escoller ou ben:
3523 3523 Escolla o nome de ficheiro
3524 3524 Escoller se o dato debería estar nunha nova capa
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Escoller na capa
3529 3529 Escoller na lista de relacións
3530 3530 Escoller membros
3531 3531 -----
3532 3532 Escoller nodo baixo o cursor.
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
3538 3538 Escoller relación
3539 3539 -----
3540 3540 Escoller relación na selección principal
3541 3541 Escoller relación an lista de relacións.
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 Escolla a capa a usar
3545 3545 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
3546 3546 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
3547 3547 -----
3548 3548 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
3552 3552 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
3553 3553 Escoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidor
3554 3554 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
3555 3555 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
3556 3556 Escoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidor
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Escoller coa busca indicada
3562 3562 -----
3563 3563 Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados
3564 3564 -----
3565 3565 Selección
3566 3566 Selección valeira
3567 3567 A selección debe consistir só de vias e nodos
3568 3568 Selección non axeitada!
3569 3569 Selección:
3570 3570 Selección: {0}
3571 3571 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estean eliminados)
3572 3572 -----
3573 3573 Semiautomática
3574 3574 Capa separada
3575 3575 Separador
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 Servizo
3580 3580 -----
3581 3581 URL do servizo
3582 3582 Servizos
3583 3583 Servizos:
3584 3584 Tipo de vía de servicio
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 Estabelecer todo ao predeterminado
3591 3591 -----
3592 3592 Estabelecer a marca de «modificado» para o nodo {0}
3593 3593 Estabelecer a marca de «modificado» para a relación {0}
3594 3594 Estabelecer a marca de «modificado» para a via {0}
3595 3595 Estabelecer a selección actual á lista de relacións escollidas
3596 3596 Estabelecer o idioma
3597 3597 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
3598 3598 Estabelecer a predeterminado
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 Estabelecer {0} = {1} para o nodo «{2}»
3602 3602 Estabelecer {0} = {1} para a relación «{2}»
3603 3603 Estabelecer {0} = {1} para a vía «{2}»
3604 3604 Estabelecer {0} = {1} para {2} obxectos
3605 3605 Estabelece un rol para os membros escollidos
3606 3606 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
3607 3607 Estabelecendo os valores predeterminados
3608 3608 Configuración
3609 3609 Parámetros para o reproductor de son e as marcas de son.
3610 3610 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
3611 3611 -----
3612 3612 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
3613 3613 Compartindo
3614 3614 -----
3615 3615 +++++
3616 3616 Refuxio
3617 3617 Gastos de envío
3618 3618 Zapatos
3619 3619 Tiro
3620 3620 Compras
3621 3621 Tendas
3622 3622 Descrición curta: {0}
3623 3623 Atallo
3624 3624 -----
3625 3625 Debería ser desactivado o complemento?
3626 3626 -----
3627 3627 Amosar
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 Amosar Informe de estado
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Amosar conxunto de cambios {0}
3636 3636 Amosar información de axuda
3637 3637 -----
3638 3638 Amosar historia
3639 3639 Amosar información
3640 3640 Amosa información acerca da subida de datos.
3641 3641 -----
3642 3642 Amosar nomes localizados en listas escollidas
3643 3643 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
3644 3644 Mostrar a seguinte imaxe
3645 3645 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
3646 3646 -----
3647 3647 Amosar ou agochar a entrada do menú de son da barra de menú principal.
3648 3648 -----
3649 3649 Mostrar a imaxe previa
3650 3650 -----
3651 3651 Mostrar a pantalla de benvida ó iniciar
3652 3652 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida ós erros
3653 3653 Amosar só as etiquetas con conflitos
3654 3654 Amosar só as etiquetas con multiples valores
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 Amosar esta axuda
3658 3658 Amosar/Ocultar
3659 3659 -----
3660 3660 Mostrar área
3661 3661 Amosar a presión atmosférica
3662 3662 Amosar a data actual
3663 3663 Amosar humidade
3664 3664 Amosar temperatura
3665 3665 -----
3666 3666 Sicilia - Italia
3667 3667 -----
3668 3668 Vías con nomes similares
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 Simplificar Vía
3673 3673 Simplificar todas as vias seleccionadas
3674 3674 Simplifica áreas mediante o retirado de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a retirar. Fai ademais unha media dos nodos próximos.
3675 3675 Simplificar as vías?
3676 3676 -----
3677 3677 Simula un clic cando fas un pequeno e corto arrastre de rato. Isto é util para punteros de tabletas dixitalizadoras, cando teñas problemas simplemente fai clic na tableta dixitalizadota sin mover o rato(xeral Java- tablet Problem)...
3678 3678 -----
3679 3679 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
3680 3680 Elementos únicos
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 Tamaño
3684 3684 Monopatín
3685 3685 Patinaxe
3686 3686 Esquí
3687 3687 Esquí
3688 3688 Omitir a descarga
3689 3689 Saltar descarga
3690 3690 -----
3691 3691 Omitir a actualización
3692 3692 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está desactivada.
3693 3693 -----
3694 3694 Mapa esbaradío
3695 3695 Rampa
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 Fumadores
3700 3700 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 Trineo
3704 3704 Fútbol
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Algunhas das vías foron parte da relación que foi modificada. Verifique que non se introduciron erros.
3708 3708 Algúns puntos de vía que estaban demasiado lonxe da traza para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
3709 3709 Algúns puntos de vía con marcas de tempo anteriores ó inicio do trazado ou posteriores ó fin foron omitidos ou movidos ó inicio.
3710 3710 Non é posíbel manexar a relación de multipolígonos con multiples vías saíntes
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Ordenar
3715 3715 Ordenar o menú de elementos preestablecidos
3716 3716 Ordenar os membros da relación
3717 3717 Fonte
3718 3718 Sur
3719 3719 -----
3720 3720 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
3721 3721 Espazos para os páis
3722 3722 Espazos para a muller
3723 3723 -----
3724 3724 Rádar de tráfico
3725 3725 Picos
3726 3726 Separar a vía
3727 3727 Separar unha vía no nodo seleccionado.
3728 3728 Separar a vía {0} en {1} partes
3729 3729 Dividie vías en fragmentos
3730 3730 Deportes
3731 3731 Deporte (Pelota)
3732 3732 Instalaciones deportivas
3733 3733 Deportes
3734 3734 Polideportivo
3735 3735 fonte
3736 3736 Estadio
3737 3737 Argumento de xeometría unix estandar
3738 3738 Estrelas
3739 3739 Comezar Busca
3740 3740 Comezar a descarga
3741 3741 Empezar a descargar datos
3742 3742 Comezar nova vía a partir do último nodo.
3743 3743 Inicio de traza (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 Comeza a subir en anacos...
3748 3748 Comezando a subir nunha única petición...
3749 3749 Comezando a subir con unha petición por primitiva...
3750 3750 Estado
3751 3751 -----
3752 3752 Papelería
3753 3753 +++++
3754 3754 Informe de estado
3755 3755 Pasos
3756 3756 -----
3757 3757 Escaleira de paso
3758 3758 Deter
3759 3759 -----
3760 3760 Arroio ou riachuelo
3761 3761 Rúa
3762 3762 -----
3763 3763 Nome da rúa
3764 3764 Rúas
3765 3765 Ruas NRW Geofabrik.de de Renania del Norte-Westfalia
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 Subárea
3776 3776 Enviar filtro
3777 3777 -----
3778 3778 Suburbio
3779 3779 Metro
3780 3780 Boca de metro
3781 3781 Feito satisfactoriamente
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Supermercado
3785 3785 -----
3786 3786 Asistencia técnica
3787 3787 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 Admite descargar, mapas escaneados desde walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desenvolvemento e pode ter fallos.
3791 3791 -----
3792 3792 Superficie
3793 3793 -----
3794 3794 Cámara de vixilancia
3795 3795 Vértice xeodésico
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Natación
3799 3799 Swiss Grid (Suíza)
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 Descición de símbolo
3803 3803 Sincronizar o son
3804 3804 Sincronizar o paquete de datos completo
3805 3805 Sincronizar únicamente o nodo {0}
3806 3806 Sincronizar únicamente a relación {0}
3807 3807 -----
3808 3808 Sincronizar únicamente a vía {0}
3809 3809 Sistema de medida
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 Ténis de mesa
3822 3822 Pavimento táctil
3823 3823 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
3824 3824 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido «{0}».
3825 3825 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
3826 3826 Chave da etiqueta máis logo do permitido
3827 3827 Etiquetar as relación con
3828 3828 -----
3829 3829 Valor da etiqueta máis logo do permitido
3830 3830 -----
3831 3831 Axustes de etiquetado preestablecidos.
3832 3832 Etiquetas
3833 3833 Etiquetas e membros
3834 3834 Etiquetas de nodos
3835 3835 Etiquetas de relacions
3836 3836 Etiquetas de vías
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Etiquetas con valores baleiros
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 +++++
3843 3843 +++++
3844 3844 Pista de rodaxe
3845 3845 Teléfono
3846 3846 Tarxetas telefónicas
3847 3847 Tenis
3848 3848 -----
3849 3849 +++++
3850 3850 Rúa terciaria ou local
3851 3851 Proba
3852 3852 -----
3853 3853 O test fallou
3854 3854 -----
3855 3855 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
3856 3856 Testando o Token de Acesso OAuth
3857 3857 Probando OSM API URL ''{0}''
3858 3858 +++++
3859 3859 -----
3860 3860 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
3874 3874 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 O contido deste conxunto de cambios aínda non foi descargado.
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 A selección actual non pode ser usada para despegar.
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
3885 3885 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
3886 3886 O valor actual non é unha dirección de tesela válida.
3887 3887 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
3888 3888 -----
3889 3889 O documento non contén datos.
3890 3890 -----
3891 3891 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
3892 3892 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
3893 3893 -----
3894 3894 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3895 3895 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3896 3896 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
3897 3897 A clave «{0}» e todos os seus valores van a ser retirados
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
3901 3901 -----
3902 3902 O conxunto de datos mesturado non incluirá unha etiqueta coa clave {0}
3903 3903 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
3904 3904 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
3905 3905 -----
3906 3906 O ficheiro do complemento «{0}» non inclúe un Manifesto.
3907 3907 O complemento foi retirado da configuración. Reinicie JOSM para descargar o complemento.
3908 3908 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
3909 3909 -----
3910 3910 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
3911 3911 A expresión regular «{0}» tiña un erro de análise no desprazamento {1}, erro completo:\n\n{2}
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
3918 3918 -----
3919 3919 A selección contén {0} vías. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 As orixes (URL ou nome de ficheiro) dos ficheiros de datos de comprobación ortográfica (ver http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) ou de comprobación de etiquetas.
3924 3924 A cadea «{0}» non é un valor válido de tipo doble.
3925 3925 -----
3926 3926 O complemento turnrestrictions permítelle introducir información de mantemento sobre restricións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
3927 3927 -----
3928 3928 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
3929 3929 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Quere inverter algunhas?
3930 3930 Teatro
3931 3931 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
3932 3932 A súa versión
3933 3933 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
3934 3934 O deles co mesturado
3935 3935 Parque temático
3936 3936 -----
3937 3937 Non hai conxuntos de cambios abertos
3938 3938 Non hai obxectos escollido para actualizar.
3939 3939 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non van seren gardados e serán tratados como se rexeitase todos. Continuar?
3940 3940 Hai unha intersección entre vías.
3941 3941 -----
3942 3942 Houbo un erro tratando de amosar o URL desta marca.
3943 3943 Houbo {0} conflitos durante a importación
3944 3944 Isto pode levar a unha eliminación accidental dos nodos
3945 3945 Esta petición de conxunto de cambios non é válida
3946 3946 Isto está despois do fin da gravación
3947 3947 -----
3948 3948 Este nodo non está pegado a outra cousa.
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Esta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
3965 3965 -----
3966 3966 Este test comproba que as liñas de costa sexan correctas.
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.
3975 3975 Eses nodos non están nun circulo. Interrompendo.
3976 3976 Máquina de tiquets
3977 3977 -----
3978 3978 Dirección da tesela:
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 Zona horaria:
3985 3985 Zona horaria: {0}
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 A ...
3991 3991 Para eliminar
3992 3992 Cambiar Liñas GPX
3993 3993 -----
3994 3994 Cambiar Vista de grella
3995 3995 -----
3996 3996 Alternar a vista de pantalla completa
3997 3997 Alternar a visibilidade da xanela do Xestor de cambios
3998 3998 -----
3999 3999 Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca.
4000 4000 Cambiar o estado visible da capa seleccionada.
4001 4001 Cambiar: {0}
4002 4002 Cambia a configuración global «{0}».
4003 4003 Baños
4004 4004 O Token permite aceso restrinxido
4005 4005 Peaxe
4006 4006 Cabina de peaxe
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 Ferramenta: {0}
4010 4010 Barra de ferramentas
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 Personalización de barra de ferramentas
4014 4014 Ferramentas
4015 4015 -----
4016 4016 Ferramentas para debuxar edificios.
4017 4017 -----
4018 4018 +++++
4019 4019 Turismo
4020 4020 -----
4021 4021 Torre
4022 4022 Referencia da torre
4023 4023 Tipo de torre
4024 4024 Vila
4025 4025 Casa do Concello
4026 4026 Xoguetes
4027 4027 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
4028 4028 Pista
4029 4029 Coloreado de Trazados e Puntos
4030 4030 -----
4031 4031 Tipo de pista
4032 4032 Calmado de tráfico
4033 4033 Semáforo
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 Tranvía
4037 4037 Parada de tranvía
4038 4038 Transporte
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 Axencia de viaxes
4042 4042 Árbore
4043 4043 Rúa principal
4044 4044 Enlace a rúa principal
4045 4045 Tentar de novo
4046 4046 Tente a actualizar á versión máis recente deste complemento antes de informar dun fallo.
4047 4047 Ma-Do 08:00-15:00; Sa 08:00-12:00
4048 4048 Martes-Domingo 08:00-15:00;Sabado 08:00-12:00
4049 4049 Túnel
4050 4050 Boca del túnel
4051 4051 Restrición de xiro
4052 4052 -----
4053 4053 Círculo de giro
4054 4054 Punto de xiro
4055 4055 -----
4056 4056 Torno
4057 4057 Plataforma de xiro
4058 4058 Tipo
4059 4059 Tipo de nome (Reino Unido)
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Tipos
4063 4063 -----
4064 4064 Rodas
4065 4065 +++++
4066 4066 UIC-Referencia
4067 4067 DESCOÑECIDO
4068 4068 +++++
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui un URL para descargar a área)
4072 4072 -----
4073 4073 +++++
4074 4074 +++++
4075 4075 +++++
4076 4076 +++++
4077 4077 UTM Francia (DOM)
4078 4078 UTM sistema xeodésico
4079 4079 UTM Zona
4080 4080 Despegar Vías
4081 4081 Non foi posíbel engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido
4082 4082 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser desactivado
4083 4083 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
4084 4084 Non foi posíbel crear unha nova marca de son.
4085 4085 Non foi posíbel eliminar a copia de seguranza antiga {0}
4086 4086 Non foi posíbel atopar a tradución para o idioma local {0}. Volvendo a {1}.
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 Non foi posible analizar lon/lat
4091 4091 Non é posíbel sincronizar nunha capa en reproducción.
4092 4092 Sen clasificar
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 Liña de costa desconectada
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 Pendente
4099 4099 Conflito indeciso entre estados de eliminado
4100 4100 Conflito sen resolver entre diferentes coordenadas
4101 4101 Sen decidir
4102 4102 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.
4103 4103 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.
4104 4104 Desfacer
4105 4105 -----
4106 4106 Defacer ortogonalizar forma
4107 4107 Desfacer mover
4108 4108 Desfacer ortogonalización para certos nodos
4109 4109 Desfacer a última acción.
4110 4110 Desfacer a orde escollida e as anteriores
4111 4111 -----
4112 4112 Desacoplar o panel
4113 4113 Excepción Inesperada
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 Elemento non esperado. Esperábase {0} mais atopouse {1}
4126 4126 Mostra non esperada: {0}
4127 4127 Valor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor «preguntar».
4128 4128 -----
4129 4129 Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}.
4130 4130 Desconxelar
4131 4131 Desconxelar a lista de elementos mesturados e comezar a fusión
4132 4132 -----
4133 4133 Despegar Nodo
4134 4134 Universidade
4135 4135 Maquina descoñecida
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 Versión da API descoñecida ou non admitida. Obtívose {0}.
4139 4139 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 Tipo descoñecido: {0}
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 Vía sen clasificar sen nombre
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 Deseleccionar Todo
4157 4157 Deseleccionar todos os obxectos.
4158 4158 Versión de ficheiro WMS non admitido; atopouse {0}, esperabase {1}
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 Versión non admitida: {0}
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 Arriba
4167 4167 Subir un nivel
4168 4168 Actualizar
4169 4169 Actualizar o conxunto de cambios
4170 4170 Actualizar contido
4171 4171 Actualizar datos
4172 4172 Actualizar listado de directorios.
4173 4173 O intervalo de actualización (en días):
4174 4174 Actualizar modificado
4175 4175 -----
4176 4176 Actualizar os complementos
4177 4177 Subir selección
4178 4178 Actualizar o contido do conxunto de cambios desde o servidor de OSM
4179 4179 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
4180 4180 Actualizar os complementos seleccionados
4181 4181 Actualizado
4182 4182 Actualizar desde o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
4183 4183 Actualizar os datos seleccionados actualmente desde o servidor (re-descarga os datos)
4184 4184 Actualizar desde o servidor os obxectos na capa de datos activa.
4185 4185 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Enviando datos
4190 4190 Actualizando erros ignorados ...
4191 4191 Actualizando mapa ...
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 Enviar
4195 4195 Subir Cambios
4196 4196 Subir Preferencias
4197 4197 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
4198 4198 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
4199 4199 Subir datos
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 Subir seleccion
4206 4206 -----
4207 4207 Subir as preferencias actuais ó servidor
4208 4208 Enviar a «{0}»
4209 4209 Subir un novo conxunto de cambios
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 Subindo datos...
4215 4215 -----
4216 4216 Uso
4217 4217 Usar <b>(</b> e <b>)</b> para agrupar expresións
4218 4218 Use <b>"</b> para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén <b>:</b>)
4219 4219 Usar <b>|</b> ou <b>OR</b> para combinar co operador OU lóxico
4220 4220 Usar autentcación básica
4221 4221 Usar OAuth
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 Usar predeterminado
4227 4227 Usar o ficheiro de datos predeterminado.
4228 4228 Usar as opcións predeterminadas
4229 4229 Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.
4230 4230 -----
4231 4231 Utilizar a capa de errores
4232 4232 Usar scripts externos en JOSM
4233 4233 -----
4234 4234 Usar lista de omisións
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 Usar o axuste prestabelecido «{0}»
4238 4238 Usar ó axuste prestabelecido «{0}» do grupo «{1}»
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 Usar o ficheiro de datos predeterminado (recomendado).
4242 4242 Usar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).
4243 4243 -----
4244 4244 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
4245 4245 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
4246 4246 -----
4247 4247 Usuario
4248 4248 ID do usuario:
4249 4249 Nome de usuario:
4250 4250 Usuario:
4251 4251 Nome de usuario
4252 4252 Nome de usuario:
4253 4253 -----
4254 4254 Aspiradora
4255 4255 Validar
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 Validando
4260 4260 Validación
4261 4261 -----
4262 4262 Erros de validación
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 Valor
4266 4266 -----
4267 4267 O valor «{0}» será aplicado á clave «{1}»
4268 4268 -----
4269 4269 Valor >0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}
4270 4270 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
4271 4271 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
4272 4272 Valor:
4273 4273 -----
4274 4274 Tenda de variedades
4275 4275 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
4280 4280 Máquina expendedora
4281 4281 Expendedor automático de productos
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
4286 4286 Version esperada
4287 4287 Versión {0}
4288 4288 -----
4289 4289 Versión: {0}
4290 4290 Veterinario
4291 4291 Ver
4292 4292 Vista: {0}
4293 4293 Panorámica
4294 4294 -----
4295 4295 Poboación
4296 4296 Parque Municipal
4297 4297 Poboación/Cidade
4298 4298 Viñedo
4299 4299 Visibilidade
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 Visitar a páxina de inicio
4303 4303 -----
4304 4304 Calibración do grabador de voz
4305 4305 Volcán
4306 4306 Voleibol
4307 4307 Voltaxe
4308 4308 -----
4309 4309 AVISO: formato inesperado do URL base da API. O redireccionamento á páxina de información ou de historial do obxecto OSM probabelmente fallará. O URL base da API é: «{0}»
4310 4310 AVISO: formato inesperado do URL base da API. O redireccionamento á paxina de usuario do usuario OSM probabelmente fallará. O URL base da API é: «{0}»
4311 4311 Baño
4312 4312 -----
4313 4313 +++++
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 ficheiros WMS (*.wms)
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 Parede
4324 4324 Aviso
4325 4325 Atención: Non se pode descargar o complemento «{0}». A ligazón de descarga «{1}» non é un URL válido. Omitindo a descarga.
4326 4326 Atención: Non se pode descargar o complemento «{0}». A ligazón de descarga é descoñecida. Omitindo a descarga.
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 Atención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}
4331 4331 -----
4332 4332 Atención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido «{0}» non é un directorio.
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 Atención: Sobrescribindo o ficheiro de preferencias «{0}» co ficheiro de preferencias predeterminado
4341 4341 -----
4342 4342 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 Aviso: recortouse automaticamente o valor do atributo «{0}» no obxecto eliminado {1}
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 Atención: produciuse un fallo ao eliminar o complemento obsoleto «{0}».
4354 4354 -----
4355 4355 Atención: produciuse un fallo ao descargar a lista de información do complemento
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 Atención: produciuse un fallo ao instalar o complemento «{0}» do ficheiro temporal descargado «{1}». O fallo produciuse ao renomear.
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 Atencion: fallou ao gardar as preferencias para «{0}»
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 Atención: só se mostrara información para o primeiro {0} de {1} usuarios escollidos
4375 4375 -----
4376 4376 Atención: non se atopa o ficheiro de revisión «/REVISION»
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 Aviso: valor inesperado para a preferencia «{0}», obtívose «{1}». Restaurando valor predeterminado.
4381 4381 Atención: valor inesperado para a preferencia «{0}». Obtívose «{1}».
4382 4382 -----
4383 4383 Atención: elemento de comezo «{0}» no conxunto de cambios na posición ({1},{2}). Omitindo.
4384 4384 Advertencias
4385 4385 Limpeza
4386 4386 Papeleiras
4387 4387 Depuradora
4388 4388 Auga
4389 4389 Parque acuático
4390 4390 Torre de auga
4391 4391 -----
4392 4392 Traballos Acuáticos
4393 4393 Fervenza
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 Nodos duplicados na vía de auga
4397 4397 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
4398 4398 -----
4399 4399 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 Vía con ID externo «{0}» inclúe nodos que faltan con ID externa «{1}»
4404 4404 Vía {0}
4405 4405 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
4406 4406 Vía:
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 Vías
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 Cruceiro
4413 4413 Camiño a santuario
4414 4414 Páxina web:{0}
4415 4415 Páxina web:
4416 4416 Represa
4417 4417 Pantano
4418 4418 Cadeira de rodas
4419 4419 Sillas de rodas
4420 4420 Cando se importe son, aplicalo a calquera punto de vía na capa GPX.
4421 4421 Cando se importe son, crear marcas desde...
4422 4422 Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.
4423 4423 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
4424 4424 Todo o grupo
4425 4425 Anchura (metros)
4426 4426 -----
4427 4427 +++++
4428 4428 Muíño de vento
4429 4429 -----
4430 4430 Manga de vento
4431 4431 -----
4432 4432 Vista de grella
4433 4433 -----
4434 4434 Con tenda
4435 4435 Cando os caractéres <b>"</b> e <b>\</b> van entrecomiñados necesitan ir precedidos por <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4436 4436 Madeira
4437 4437 Fábrica
4438 4438 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 A etiqueta XML <user> non se atopa
4443 4443 -----
4444 4444 Sí
4445 4445 Si, Aplicar
4446 4446 Si, crear un conflito e pechar
4447 4447 -----
4448 4448 Vostede xa ten un Access Token para acceder ao servidor OSM usando OAuth.
4449 4449 -----
4450 4450 Está a piques de eliminar os nodos que se atopan fora da área que descargou.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ve) poden estar usándoos.<br>Quere eliminalos realmente?
4451 4451 Esta a piques de executar {0} xanelas de navegador.<br>Isto pode encher o seu escritorio de xanelas de navegador<br> e levarlle moito tempo acabar.
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 Tamén podes pegar un URL de ww.openstreetmap.org
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 Atopou un fallo en JOSM
4459 4459 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
4460 4460 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
4461 4461 Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro.\nDesexa desplazalos realmente?
4462 4462 Debe facer publicas as súas edicións para enviar novos datos
4463 4463 Debe escoller polo menos unha vía.
4464 4464 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
4465 4465 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marca de son ou sobre un punto de trazado onde queira sincronizar.
4466 4466 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marca).
4467 4467 Debe ter pausado o son no punto da pista onde quere a marca.
4468 4468 Debes pausar o son no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
4469 4469 Solicitou demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
4470 4470 -----
4471 4471 Debe escoller unha traza GPX
4472 4472 Ven de actualizar JOSM. <br> Para evitar problemas debería actualizar os complementos.<br><br>Actualizar agora os complementos?
4473 4473 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros asignadores.
4474 4474 -----
4475 4475 +++++
4476 4476 +++++
4477 4477 Aumento(en metros)
4478 4478 Aumentar Zoom
4479 4479 -----
4480 4480 Reducir Zoom
4481 4481 -----
4482 4482 Facer zoom e mover mapa
4483 4483 -----
4484 4484 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
4485 4485 Aumentar Zoom
4486 4486 Nível de ampliación:
4487 4487 Reducir Zoom
4488 4488 Facer zoom na vista a {0}.
4489 4489 Ampliar a
4490 4490 -----
4491 4491 Axustar á capa
4492 4492 -----
4493 4493 Zoom ao nodo
4494 4494 -----
4495 4495 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
4496 4496 Facer zoom sobre a selección
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
4500 4500 -----
4501 4501 Zoom a este nodo na capa de datos actual
4502 4502 Facer zoom a {0}
4503 4503 Ampliación desactivada porque a capa desta relación non está activa
4504 4504 Apliación desactivada porque non hai un membro escollido
4505 4505 -----
4506 4506 +++++
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 +++++
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 liña
4524 4524 liña de baixa tensión
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 liña
4529 4529 multipolígono
4530 4530 rede
4531 4531 transporte_público
4532 4532 restrición
4533 4533 ruta
4534 4534 lugar
4535 4535 Vía acuática
4536 4536 Editar mercancías
4537 4537 Editar pilona
4538 4538 Editar Estación
4539 4539 Mercancías
4540 4540 Pilona
4541 4541 Estación
4542 4542 Porta
4543 4543 Atrás
4544 4544 Máis rápido
4545 4545 Avance máis rápido
4546 4546 Avance
4547 4547 Saltar cara atrás.
4548 4548 Saltar cara adiante
4549 4549 Marca seguinte
4550 4550 Reproducir a seguinte marca.
4551 4551 Reproducir a marca anterior.
4552 4552 Reproducción/Pausa
4553 4553 Marca anterior
4554 4554 Máis lento
4555 4555 Avance máis lento
4556 4556 Pechado
4557 4557 Aberto
4558 4558 baleiro
4559 4559 negron
4560 4560 azul
4561 4561 marrón
4562 4562 gris
4563 4563 verde
4564 4564 vermello
4565 4565 branco
4566 4566 +++++
4567 4567 +++++
4568 4568 +++++
4569 4569 O
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 +++++
4576 4576 +++++
4577 4577 +++++
4578 4578 +++++
4579 4579 +++++
4580 4580 +++++
4581 4581 +++++
4582 4582 +++++
4583 4583 texto
4584 4584 Desc(ripcion)
4585 4585 Nome
4586 4586 +++++
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 +++++
4596 4596 marca
4597 4597 non
4598 4598 usado
4599 4599 si
4600 4600 -----
4601 4601 mixto
4602 4602 sobre a terra
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 baixo terra
4606 4606 baixo auga
4607 4607 -----
4608 4608 Editar Estación
4609 4609 Estación
4610 4610 +++++
4611 4611 +++++
4612 4612 +++++
4613 4613 +++++
4614 4614 Porto:
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 Clave:
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 nombre abreviado da rúa
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 engadir á selección
4628 4628 -----
4629 4629 enderezo
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 administrativo
4633 4633 avanzado
4634 4634 Configuración avanzada
4635 4635 pista de rodadura
4636 4636 aerovía
4637 4637 pista (oscuro)
4638 4638 pista (claro)
4639 4639 agregar
4640 4640 agrícola
4641 4641 aire
4642 4642 todo
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 todos os obxectos
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 callejón
4654 4654 alfabético
4655 4655 alternativo
4656 4656 -----
4657 4657 servizos
4658 4658 equipamento lumínico
4659 4659 tráfico de ocio
4660 4660 fútbol_americano
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 anglicano
4664 4664 comida para animais
4665 4665 anónimo
4666 4666 calquera
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 tiro con arco
4671 4671 área
4672 4672 área de texto
4673 4673 asiático
4674 4674 asfalto
4675 4675 atletismo
4676 4676 -----
4677 4677 son
4678 4678 fútbol australiano
4679 4679 automatico
4680 4680 -----
4681 4681 fondo
4682 4682 anterior punto de parada
4683 4683 segmento anterior
4684 4684 mala
4685 4685 bahaísta
4686 4686 baptista
4687 4687 -----
4688 4688 barreira
4689 4689 Barreira usada nunha vía
4690 4690 béisbol
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 cunca
4694 4694 baloncesto
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 praia
4698 4698 bicicleta
4699 4699 tubo_de_bicicleta
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 ciénaga
4706 4706 +++++
4707 4707 fronteira
4708 4708 bolos
4709 4709 -----
4710 4710 marca
4711 4711 ponte
4712 4712 Nodo etiquetado como ponte
4713 4713 -----
4714 4714 área postindustrial degradada
4715 4715 budista
4716 4716 construcción
4717 4717 badén
4718 4718 hamburguesería
4719 4719 +++++
4720 4720 carril bus guiado
4721 4721 fútbol_canadiense
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 piragua
4725 4725 sensible a maiúsculas
4726 4726 católico
4727 4727 cemiterio
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 carbón
4731 4731 -----
4732 4732 chicán
4733 4733 polo
4734 4734 chino
4735 4735 garganta
4736 4736 cristian
4737 4737 -----
4738 4738 Estanco
4739 4739 cidade
4740 4740 +++++
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 escalada
4744 4744 -----
4745 4745 no sentido das agullas do reloxo
4746 4746 pechado
4747 4747 -----
4748 4748 vía pechada
4749 4749 carbón
4750 4750 adoquinado
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 comunicación
4757 4757 compactado
4758 4758 -----
4759 4759 formigón
4760 4760 gomas do pito
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 conflito
4764 4764 conífera
4765 4765 conexión
4766 4766 en construcción
4767 4767 liña_de_contacto
4768 4768 -----
4769 4769 conveniencia
4770 4770 cobre
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 +++++
4776 4776 Cricket con redes
4777 4777 +++++
4778 4778 coxín
4779 4779 -----
4780 4780 vía ciclista con etiqueta bicicleta
4781 4781 ciclismo
4782 4782 -----
4783 4783 datos
4784 4784 decíduos
4785 4785 dedicado
4786 4786 gra° min'' (Nauticos)
4787 4787 gra° min'' seg"
4788 4788 eliminado
4789 4789 -----
4790 4790 reparto de mercancías
4791 4791 obsoleto
4792 4792 autorizado
4793 4793 destino
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 desvío
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 desactivado
4800 4800 -----
4801 4801 muelle
4802 4802 non existe
4803 4803 carreira de cans
4804 4804 dobre
4805 4805 abaixo
4806 4806 de descenso
4807 4807 descargar
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 Bebidas
4812 4812 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)
4813 4813 -----
4814 4814 fácil
4815 4815 -----
4816 4816 electrico
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 elementos
4820 4820 Punto de acceso de emerxencias
4821 4821 -----
4822 4822 hípica
4823 4823 -----
4824 4824 evanxélico
4825 4825 pares
4826 4826 exemplos
4827 4827 excelente
4828 4828 Bolsas para excrementos
4829 4829 -----
4830 4830 experto
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
4834 4834 -----
4835 4835 edificio agrario
4836 4836 valado
4837 4837 +++++
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 buscar a seleccion
4841 4841 -----
4842 4842 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
4843 4843 -----
4844 4844 Cartafol
4845 4845 Alimentación
4846 4846 pé
4847 4847 vía peatonal con etiqueta a pé
4848 4848 vado
4849 4849 plantación forestal
4850 4850 forestal
4851 4851 próximo punto de parada
4852 4852 segmento seguinte
4853 4853 fora da pista
4854 4854 francés
4855 4855 do titulo
4856 4856 da vía
4857 4857 total
4858 4858 -----
4859 4859 fútbol_gaélico
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 +++++
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 alemán
4868 4868 glaciar
4869 4869 ouro
4870 4870 +++++
4871 4871 campo de golf
4872 4872 bon
4873 4873 marca gps
4874 4874 punto gps
4875 4875 Grado 1 (pavimentada)
4876 4876 Grado 2 (de áridos)
4877 4877 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
4878 4878 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
4879 4879 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
4880 4880 -----
4881 4881 herba
4882 4882 pavimento vexetal
4883 4883 grava
4884 4884 grego
4885 4885 verde
4886 4886 zona verde
4887 4887 -----
4888 4888 terra
4889 4889 -----
4890 4890 ximnasia
4891 4891 media
4892 4892 punto de detención
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 saúde
4898 4898 térmico
4899 4899 monte
4900 4900 -----
4901 4901 +++++
4902 4902 destacar
4903 4903 -----
4904 4904 Carretera
4905 4905 via sen referencia
4906 4906 -----
4907 4907 pista
4908 4908 senda
4909 4909 hindú
4910 4910 patrimonio histórico
4911 4911 historial
4912 4912 +++++
4913 4913 pésima
4914 4914 cabalo
4915 4915 carreira de cabalos
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 +++++
4920 4920 casa
4921 4921 -----
4922 4922 +++++
4923 4923 resalte
4924 4924 -----
4925 4925 hidráulico
4926 4926 helado
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 Inactivo
4931 4931 -----
4932 4932 -----
4933 4933 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
4934 4934 incompleto
4935 4935 vía incompleta
4936 4936 -----
4937 4937 independente
4938 4938 india
4939 4939 interiores
4940 4940 +++++
4941 4941 -----
4942 4942 segmento interior
4943 4943 integrado no programa principal
4944 4944 intermedia
4945 4945 -----
4946 4946 intervalo
4947 4947 -----
4948 4948 illa
4949 4949 aislado
4950 4950 italiano
4951 4951 jainista
4952 4952 xaponés
4953 4953 testigos de Xenoveva
4954 4954 xudía
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 +++++
4958 4958 quiosco
4959 4959 -----
4960 4960 vertedoiro
4961 4961 uso da terra
4962 4962 tipo de uso da terra {0}
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 capa
4967 4967 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
4968 4968 a capa é actualmente visible (premer para agochala)
4969 4969 etiqueta capa co signo +
4970 4970 -----
4971 4971 chumbo
4972 4972 esquerda
4973 4973 ocio
4974 4974 tipo de ocio {0}
4975 4975 -----
4976 4976 auga (claro)
4977 4977 -----
4978 4978 limitado
4979 4979 -----
4980 4980 rúa residencial
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 cargando o complemento «{0}» (version {1})
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 bloquear desprazamento
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 baixa
4993 4993 luterano
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 manglar
4997 4997 feito polo home
4998 4998 manualmente
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 porto deportivo
5002 5002 marísma
5003 5003 -----
5004 5004 lat. max.
5005 5005 lon. max.
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 velocidad máxima usada nunha rúa peatonal
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 membro
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 +++++
5016 5016 metodista
5017 5017 mexicano
5018 5018 zona militar
5019 5019 lat. min.
5020 5020 lon. min.
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 Nome de clave mal escrito
5028 5028 mixto
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 mormón
5034 5034 +++++
5035 5035 -----
5036 5036 Autovía
5037 5037 -----
5038 5038 Autopista
5039 5039 Acceso a autopista
5040 5040 lodazal
5041 5041 diversos
5042 5042 de pisos
5043 5043 múltiple
5044 5044 -----
5045 5045 musulmá
5046 5046 nacional
5047 5047 espazo natural
5048 5048 tipo natural {0}
5049 5049 -----
5050 5050 natureza
5051 5051 Xornáis
5052 5052 seguinte
5053 5053 níquel
5054 5054 non
5055 5055 sen descrición dispoñíbel
5056 5056 non hai mensaxes de erro dispoñíbeis
5057 5057 -----
5058 5058 sen modificador
5059 5059 non_xirar_esquerda
5060 5060 non_xirar_dereita
5061 5061 non_seguir_de_frente
5062 5062 prohibido xiro en U
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 ningún
5067 5067 nórdico
5068 5068 -----
5069 5069 non eliminado
5070 5070 -----
5071 5071 non presente
5072 5072 nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytes
5073 5073 aviso
5074 5074 novato
5075 5075 -----
5076 5076 +++++
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 observación
5091 5091 impares
5092 5092 -----
5093 5093 oficial
5094 5094 aceite
5095 5095 -----
5096 5096 vía morta
5097 5097 -----
5098 5098 Nodo etiquetado como vía unidireccional
5099 5099 -----
5100 5100 só_xirar_esquerda
5101 5101 só_xirar_dereita
5102 5102 só_seguir_de_frente
5103 5103 abrir
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 opcións
5109 5109 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
5110 5110 ortodoxo
5111 5111 -----
5112 5112 outros ferrocarriles
5113 5113 exteriores
5114 5114 segmento exterior
5115 5115 fora da área descargada
5116 5116 corredor de aparcamento
5117 5117 Tickets de aparcamento
5118 5118 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
5119 5119 -----
5120 5120 pasaxeiros
5121 5121 pasaxeiros;vehiculos
5122 5122 pavimentada
5123 5123 pavimento de pedra
5124 5124 pico
5125 5125 grijo
5126 5126 pegaso
5127 5127 pelícano
5128 5128 pelota vasca
5129 5129 +++++
5130 5130 -----
5131 5131 permisivo
5132 5132 Fotos
5133 5133 fotovoltaico
5134 5134 porto
5135 5135 tubería
5136 5136 pista avanzada
5137 5137 pista fácil
5138 5138 pista para expertos
5139 5139 pista de estilo libre
5140 5140 pista intermedia
5141 5141 pista para iniciados
5142 5142 cancha de xogo
5143 5143 pizzería
5144 5144 lugar
5145 5145 plantas
5146 5146 plástico
5147 5147 -----
5148 5148 poste
5149 5149 político
5150 5150 -----
5151 5151 enerxía
5152 5152 presbiteriano
5153 5153 anterior
5154 5154 vía primaria
5155 5155 acceso a vía primaria
5156 5156 privado
5157 5157 -----
5158 5158 Proposto
5159 5159 protestante
5160 5160 -----
5161 5161 público
5162 5162 transporte público
5163 5163 Bonos de transporte público
5164 5164 Billetes de transporte público
5165 5165 frailecillo
5166 5166 -----
5167 5167 -----
5168 5168 -----
5169 5169 -----
5170 5170 cuadruple
5171 5171 cuáquero
5172 5172 canteira
5173 5173 raqueta
5174 5174 -----
5175 5175 ferrocarril
5176 5176 zona ferroviaria
5177 5177 paso con mais dun cruce ferroviario
5178 5178 Vía férrea
5179 5179 punto ferroviario
5180 5180 -----
5181 5181 rápidos
5182 5182 xuncal
5183 5183 rexión
5184 5184 rexional
5185 5185 expresión regular
5186 5186 relación sin tipo
5187 5187 relacións
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 remota
5191 5191 retirar da selección
5192 5192 substituir a selección
5193 5193 -----
5194 5194 rúa urbana
5195 5195 restaurante sen nome
5196 5196 venta ao por menor
5197 5197 dereita
5198 5198 -----
5199 5199 ribeira
5200 5200 camiño
5201 5201 rol
5202 5202 -----
5203 5203 -----
5204 5204 rotonda
5205 5205 ruta
5206 5206 segmento da ruta
5207 5207 -----
5208 5208 liga_rugby
5209 5209 +++++
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 -----
5213 5213 sal
5214 5214 saladar
5215 5215 area
5216 5216 +++++
5217 5217 escalar
5218 5218 esquema
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 matorral
5222 5222 vía secundaria
5223 5223 -----
5224 5224 sísmico
5225 5225 escoller deporte:
5226 5226 seleccionado
5227 5227 selección
5228 5228 carril bici etiquetado como vía ciclable
5229 5229 separado
5230 5230 vía de servicio
5231 5231 servizos
5232 5232 -----
5233 5233 augas residuais
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 chiita
5239 5239 tiro
5240 5240 tenda
5241 5241 tipo de tenda {0}
5242 5242 -----
5243 5243 vía moerta
5244 5244 sijista
5245 5245 prata
5246 5246 sinxelo
5247 5247 -----
5248 5248 lugar
5249 5249 monopatín
5250 5250 patinaxe
5251 5251 +++++
5252 5252 esquí
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 parque de snowboard
5256 5256 -----
5257 5257 Fútbol
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 espiritualista
5262 5262 -----
5263 5263 deporte
5264 5264 tipo de depote {0}
5265 5265 Polideportivo
5266 5266 -----
5267 5267 ramal
5268 5268 Estadio
5269 5269 selos
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 pedra
5275 5275 fluxo
5276 5276 -----
5277 5277 rúa
5278 5278 O nome da rua contén ss
5279 5279 cadea
5280 5280 cadea;cadea;...
5281 5281 -----
5282 5282 metro
5283 5283 -----
5284 5284 suní
5285 5285 ao aire libre
5286 5286 +++++
5287 5287 Ciénaga
5288 5288 doces
5289 5289 natación
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 táboa
5293 5293 tenis de mesa
5294 5294 tampóns
5295 5295 taoista
5296 5296 Tarxetas telefónicas
5297 5297 temporal
5298 5298 Tipo de via temporal
5299 5299 tenis
5300 5300 +++++
5301 5301 -----
5302 5302 vía local
5303 5303 texto
5304 5304 tailandés
5305 5305 -----
5306 5306 -----
5307 5307 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
5308 5308 esta capa é a capa activa
5309 5309 -----
5310 5310 superficie mareal
5311 5311 tigre
5312 5312 datos_TIGER
5313 5313 -----
5314 5314 estaño
5315 5315 -----
5316 5316 á via
5317 5317 -----
5318 5318 topográfico
5319 5319 tucán
5320 5320 turismo
5321 5321 tipo de turismo {0}
5322 5322 cidade
5323 5323 xoguetes
5324 5324 pista
5325 5325 pista e puntos de vía
5326 5326 só via
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 semáforos
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 tranvía
5336 5336 -----
5337 5337 +++++
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
5341 5341 Carretera principal
5342 5342 Enlace a carretera principal
5343 5343 -----
5344 5344 turco
5345 5345 círculo de xiro
5346 5346 tipo
5347 5347 vía sen clasificación
5348 5348 sin supervisión
5349 5349 subterráneo
5350 5350 -----
5351 5351 unitarismo
5352 5352 -----
5353 5353 descoñecido
5354 5354 sen marcar
5355 5355 sen pavimentar
5356 5356 Non estabelecido
5357 5357 non establecido: non estabelecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
5358 5358 razón sen especificar
5359 5359 Sen etiquetar
5360 5360 vía sen etiqueta
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 arriba
5364 5364 ata a tesela
5365 5365 uso
5366 5366 -----
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 erro de validación
5370 5370 outra validación
5371 5371 aviso de validación
5372 5372 vehículo
5373 5373 versión {0}
5374 5374 -----
5375 5375 -----
5376 5376 +++++
5377 5377 -----
5378 5378 -----
5379 5379 volcán
5380 5380 Bonos
5381 5381 -----
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 auga
5386 5386 -----
5387 5387 -----
5388 5388 Vía acuática
5389 5389 tipo de vía acuática {0}
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 a vía está conectada
5394 5394 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
5395 5395 a vía está conectada ao anterior membro da relación
5396 5396 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
5397 5397 só puntos de vía
5398 5398 -----
5399 5399 -----
5400 5400 -----
5401 5401 -----
5402 5402 o tempo
5403 5403 -----
5404 5404 -----
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 vida salvaxe
5408 5408 vento
5409 5409 -----
5410 5410 cableafo
5411 5411 +++++
5412 5412 bosque
5413 5413 área forestal
5414 5414 -----
5415 5415 Nodo con etiqueta de vía errónea
5416 5416 -----
5417 5417 iarda
5418 5418 si
5419 5419 cebra
5420 5420 cinc
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 circonio
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 zoroástrica
5427 5427 +++++
5428 5428 -----
5429 5429 {0} ({1} to {2} grados)
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 {0}[incompleto]
5433 5433 {0} composto de:
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 -----
5437 5437 {0} metros
5438 5438 {0} mais...
5439 5439 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
5440 5440 {0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>
5441 5441 {0} km cad.
5442 5442 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
5443 5443 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
5444 5444 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5})
5445 5445 +++++
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 {0}: Versión {1} (local: {2})
5449m 1 -----
5450m 2 ({0} petición)
5451m 2 ({0} peticións)
5452m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto...
5453m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...
5454m 4 -----
5455m 5 -----
5456m 6 -----
5457m 7 -----
5458m 8 -----
5459m 9 -----
5460m 10 -----
5461m 11 -----
5462m 12 -----
5463m 13 -----
5464m 14 -----
5465m 15 -----
5466m 16 -----
5467m 17 -----
5468m 18 -----
5469m 19 -----
5470m 20 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
5471m 20 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
5472m 21 Engadido {0} obxecto
5473m 21 Engadidos {0} obxectos
5474m 22 -----
5475m 23 Non foi posíbel abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».
5476m 23 Non foi posíbel abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».
5477m 24 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
5478m 24 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
5479m 25 -----
5480m 26 Cambiar {0} obxecto
5481m 26 Cambiar {0} obxectos
5482m 27 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado deste obxecto no servidor.
5483m 27 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado destes obxectos no servidor.
5484m 28 Conflito mentres se descargaba
5485m 28 Conflitos mentres se descargaba
5486m 29 Conflito no dato
5487m 29 Conflitos nos datos
5488m 30 Eliminar {0} nodo
5489m 30 Eliminar {0} nodos
5490m 31 Eliminar {0} obxecto
5491m 31 Eliminar {0} obxectos
5492m 32 Eliminar {0} relación
5493m 32 Eliminar {0} relacións
5494m 33 Eliminar {0} vía
5495m 33 Eliminar {0} vías
5496m 34 Eliminando {0} obxecto
5497m 34 Eliminando {0} obxectos
5498m 35 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga do seguinte complemento:
5499m 35 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga dos seguintes {0} complementos:
5500m 36 Descargando {0} conxunto de cambios...
5501m 36 Descargando {0} conxuntos de cambios...
5502m 37 Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»
5503m 37 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»
5504m 38 -----
5505m 39 -----
5506m 40 -----
5507m 41 -----
5508m 42 Insertar novo nodo na vía.
5509m 42 Insertar novo nodo en {0} vías.
5510m 43 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
5511m 43 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
5512m 44 -----
5513m 45 Versión mesturada({0} entrada)
5514m 45 Versión mesturada({0} entradas)
5515m 46 Mover {0} nodo
5516m 46 Mover {0} nodos
5517m 47 A miña versión({0} entrada)
5518m 47 A miña versión({0} entradas)
5519m 48 -----
5520m 49 Obxecto eliminado
5521m 49 Obxectos eliminados
5522m 50 -----
5523m 51 -----
5524m 52 Abrindo {0} ficheiro
5525m 52 Abrindo {0} ficheiros
5526m 53 Pegando {0} tag
5527m 53 PEgando {0} tags
5528m 54 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalo manualmente.
5529m 54 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalos manualmente.
5530m 55 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
5531m 55 O complemento {0} precisa {1} complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
5532m 56 Pugado {0} obxecto
5533m 56 Pugados {0} obxectos
5534m 57 -----
5535m 58 Rotar {0} nodo
5536m 58 Rotar {0} nodos
5537m 59 -----
5538m 60 Simplificar a vía ( retirar {0} nodo)
5539m 60 Simplificar a vía ( retirar {0} nodos)
5540m 61 Simplificar {0} vía
5541m 61 Simplificar {0} vías
5542m 62 Etiquetas({0} conflito)
5543m 62 Etiquetas({0} conflitos)
5544m 63 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
5545m 63 Estes {0} complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
5546m 64 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
5547m 64 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
5548m 65 O complemento non vai a ser cargado.
5549m 65 Os complementos non van seren cargados.
5550m 66 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
5551m 66 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
5552m 67 A via seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
5553m 67 As vias seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
5554m 68 A version de eles({0} entrada)
5555m 68 A version de eles({0} entradas)
5556m 69 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
5557m 69 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
5558m 70 -----
5559m 71 -----
5560m 72 -----
5561m 73 -----
5562m 74 houbo {0} conflito durante a importacion
5563m 74 houbo {0} conflitos durante a importacion
5564m 75 Esto cambiará ata {0} obxecto.
5565m 75 Esto cambiará ata {0} obxectos.
5566m 76 Modificarase {0} obxecto
5567m 76 Modificaranse {0} obxectos
5568m 77 -----
5569m 78 Produciuse un fallo na actualización do seguinte complemento:
5570m 78 Produciuse un fallo na actualización dos seguintes complementos:
5571m 79 -----
5572m 80 -----
5573m 81 -----
5574m 82 -----
5575m 83 -----
5576m 84 marca
5577m 84 marcas
5578m 85 nodo
5579m 85 nodos
5580m 86 obxecto
5581m 86 obxectos
5582m 87 relación
5583m 87 relacións
5584m 88 -----
5585m 89 vía
5586m 89 vías
5587m 90 {0} Autor
5588m 90 {0} Autores
5589m 91 -----
5590m 92 {0} componse de {1} marca
5591m 92 {0} componse de {1} marcas
5592m 93 {0} eliminado
5593m 93 {0} eliminados
5594m 94 {0} imaxe cargada.
5595m 94 {0} imaxes cargadas.
5596m 95 {0} membro
5597m 95 {0} membros
5598m 96 {0} nodo
5599m 96 {0} nodos
5600m 97 {0} obxecto para engadir:
5601m 97 {0} obxectos para engadir:
5602m 98 {0} obxecto para eliminar:
5603m 98 {0} obxectos para eliminar:
5604m 99 {0} obxecto para modificar:
5605m 99 {0} obxectos para modificar:
5606m 100 {0} etiqueta pendente de resolver conflito
5607m 100 {0} etiquetas pendentes de resolver conflitos
5608m 101 {0} relación
5609m 101 {0} relacións
5610m 102 {0} ruta,
5611m 102 {0} rutas,
5612m 103 {0} etiqueta
5613m 103 {0} etiquetas
5614m 104 {0} pista
5615m 104 {0} pistas
5616m 105 {0} trazado,
5617m 105 {0} trazados,
5618m 106 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
5619m 106 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
5620m 107 {0} vía
5621m 107 {0} vías
5622m 108 {0} punto de vía
5623m 108 {0} puntos de vía
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.