source: josm/trunk/data/gl.lang@ 4486

Last change on this file since 4486 was 4486, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 115.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 +++++
3 3 +++++
4 4 -----
5 5 -----
6 6 # Obxectos
7 7 % cara o Leste
8 8 % cara o Norte
9 9 -----
10 10 (1 petición)
11 11 (Código={0})
12 12 (Consello: pode editar os atallos nas preferencias.)
13 13 (O texto xa foi copiado ao portapapeis.)
14 14 -----
15 15 (o URL era:
16 16 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
17 17 (na liñá {0}, columna {1})
18 18 (mais de 20 m)
19 19 (sen obxecto)
20 20 (ningún)
21 21 (ata 20 m)
22 22 (ata 5 m)
23 23 -----
24 24 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
25 25 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
26 26 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...
27 27 ({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}
28 28 ({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}
29 29 ({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}
30 30 ({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»...
31 31 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
32 32 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
33 33 * Un nodo etiquetado, ou
34 34 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
35 35 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
36 36 -----
37 37 -----
38 38 ...outro métodos de desprazamentos posibles
39 39 ... refierese á relación
40 40 /RUTA/Á/CARPETA/JOSM/
41 41 1/25 mesturada (mofa/moped)
42 42 1/50 mesturada (mofa/moped)
43 43 -----
44 44 Bowling
45 45 -----
46 46 +++++
47 47 -----
48 48 +++++
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
54 54 -----
55 55 <anónimo>
56 56 -----
57 57 -----
58 58 <b>-name:Bak</b> - que non conteña ''Bak'' no nome.
59 59 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' e ''Street'' en calquer clave ou nome.
60 60 -----
61 61 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' en calquera clave ou nome.
62 62 -----
63 63 -----
64 64 <b>child <i>expresión</i></b> - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión
65 65 -----
66 66 <b>foot:</b> - clave=foot establecida con calquer valor.
67 67 -----
68 68 <b>incomplete</b> - todos os obxectos incompletos
69 69 <b>modified</b> - todos os obxectos cambiados
70 70 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' en calquer posición do nome.
71 71 -----
72 72 <b>¿sentido único?</b> - oneway=yes, true, 1 o on
73 73 <b>parent <i>expr</i></b> - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión
74 74 -----
75 75 <b>selected</b> - todos os obxectos seleccionados
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>type=*</b> - a clave ''type'' con calquer valor. Proba tamén <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
80 80 <b>type=route</b> - a clave ''type'' co valor exacto ''route''
81 81 <b>untagged</b> - todos os obxectos sen etiquetar
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <b>{0}</b> obxectos desactivados
86 86 <br>Mensaxe de erro (sen traducir): {0}
87 87 <dous puntos>
88 88 <diferente>
89 89 +++++
90 90 <fin-do-ficheiro>
91 91 <iguais>
92 92 <h1><a name="top">Atallos de Teclado</a></h1>
93 93 <h1>Grupos de Modificadores</h1>
94 94 <h2>Filtro Activo</h2>
95 95 <h2>JOSM require a versión 6 de Java.</h2>Detectouse a versión {0} de Java.<br>Pode <ul><li>actualizar Java (JRE) ou</li><li>usar unha versión previa de JOSM (compatíbel con Java 5).</li></ul>Máis información:
96 96 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3>Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función deses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br>Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Predeterminado éste é Shift-Q .)
97 97 -----
98 98 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida <strong>sen cifrar</strong> en cada petición enviado ao servidor OSM. <strong>Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html>Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
106 106 <html> Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
107 107 -----
108 108 <html>Ocorreu un erro mentres se recuperaba unha copia de seguranza.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
109 109 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 <html>Non foi posíbel abrir o directorio «{0}».<br>Escolla un ficheiro.</html>
115 115 -----
116 116 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a fusión das miñas entradas e das súas</html>
117 117 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a mestura das miñas entradas e as súas</html>
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html> Non é posíbel ler os marcadores desde <br>"{0}"<br>O erro foi: {1}</html>
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
129 129 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos<br><em>Desactivado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.</em></html>
130 130 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
131 131 <html>Introduza unha clave para a etiqueta, p.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
132 132 <html>Introduza un valor para a etiqueta, p.e. <strong><tt>check members</tt></strong></html>
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 <html>Non foi posíbel crear un URL debido a que a codificación «{0}» <br>non foi posíbel atopar no sistema.</html>
139 139 -----
140 140 -----
141 141 <html>Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.</html>
142 142 <hmtl>Erro ao inicializar as preferencias.<br> Produciuse un erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias predeterminado :{0}.</html>
143 143 <html>Erro ao inicializar as preferencias.<br>O directorio das preferencias «{0}» non é un directorio.<html>
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>Solicitouse cargar o complemento «{0}».<br>Este complemento xa non está a ser desenvolvido e seguramente producirá erros.<br>Debería desactivalo.<br>Eliminar das preferencias?</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>1 relación</strong>.</html>
168 168 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>{0} relacións</strong>.</html>
169 169 <html>Confirme a retirada<strong>{0} obxectos</strong> de <strong>{1} relacións</strong>.</html>
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Please make sure todas as vias seleccionadas apuntan nunha dirección similar<br> ou ortogonaliza unha a unha
173 173 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
177 177 <html>O complemento {0} require a versión {1} de JOSM. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que actualice JOSM para usar este complemento.</html>
178 178 <html>O ficheiro de preferencias contén erros.<br> Facendo unha copia de seguranza a <br>{0}<br> e creando un novo ficheiro de preferencias predeterminado.</html>
179 179 <html>Fallo ao obter un Token de Acesso OAuth de ''{0}''.</html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Escoller para activar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
189 189 <html>Paso 1/3: Obter un Token de petición de OAuth</html>
190 190 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un Token de Aceso</html>
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>As vías combinadas son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>retirala.</strong><br>Como predeterminado, <strong>mantén</strong> a primeira vía, e <strong>retira</strong> a vías restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar da vía orixinal na relación.</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 <html> Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}». <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
209 209 <html>Os nodos combinados son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>retirala.</strong> <br>Como predeterminado, <strong>mantén</strong> o primeiro nodo, e <strong>retira</strong>os nodos restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar do nodo orixinal na relación.</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 <html>Non hai capas á que a capa<br>«{0}»<br>. puidese ser mesturada</html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
219 219 -----
220 220 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflito e pechar o editor?</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
225 225 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 <html><strong>Produciuse un fallo</strong> no envío ao servidor porque o <br>paquete de datos actual colide coa condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 <html>Está intentando engadir unha relación a si mesma.<br><br>Isto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Omitindo a relación «{0}».</html>
234 234 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
235 235 <html>Non remataches de mesturar as diferencias neste conflito.<br>As resolucións de conflitos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflitos.</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e retire a dependencia cíclica.</html>
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 <chave>
243 243 <pariente esquerdo>
244 244 <novo obxecto>
245 245 <non>
246 246 <ou>
247 247 <p><b>{0}</b>obxectos agochados
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 <p>O pseudo modificador ''desactivado'' desactivará o atallo cando o atope.</p>
252 252 -----
253 253 <signo de interrogación>
254 254 <pariente dereito>
255 255 -----
256 256 <indefinido>
257 257 >fondo
258 258 > arriba
259 259 Asistente para o axuste do satélite IRS.
260 260 -----
261 261 O nome:* non se atopa a tradución.
262 262 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.
263 263 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
264 264 Violación das capacidades da API
265 265 Versión da API: {0}
266 266 +++++
267 267 Vía de tren abandonada
268 268 Interromper
269 269 Interromper a mestura
270 270 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
271 271 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
272 272 Sobre
273 273 Sobre JOSM...
274 274 -----
275 275 -----
276 276 Acceso
277 277 +++++
278 278 Clave de Access Token:
279 279 Secreto de Access Token:
280 280 URL de Access Token:
281 281 Acomodación
282 282 Conforme a información contida no complemento, o autor é {0}.
283 283 Tarxetas de afidelización ou de desconto
284 284 Acción
285 285 Parámetros de acción
286 286 Accións
287 287 Activar
288 288 Activar a capa escollida
289 289 -----
290 290 -----
291 291 Estilos activos:
292 292 Engadir
293 293 -----
294 294 -----
295 295 Engadir un nodo...
296 296 Engadir Propiedades
297 297 Engadir imaxe rectificada
298 298 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
299 299 -----
300 300 Engadir unha nova ruta de iconas
301 301 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
302 302 Engadir un novo nodo a unha via existente
303 303 -----
304 304 Engadir unha nova fonte á lista.
305 305 -----
306 306 Engadir unha etiqueta
307 307 Engadir un nodo mediante a introdución de latitude / lonxitude ou coordenadas leste / norte.
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Engadir unha etiqueta baleira
313 313 Engadir información do autor
314 314 Engadido conflito para «{0}»
315 315 Engadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo Google ou un URL que devolva osm-xml
316 316 Engadir filtro.
317 317 Engadir capa de imaxes {0}
318 318 Engadir nodo
319 319 Engadir nodo na vía
320 320 Engadir nodo a vía e conectar
321 321 Engadir nodo {0}
322 322 Engadir relación {0}
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Engadir á selección
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Engadir via {0}
333 333 Nodo engadido en todas as interseccións
334 334 Interpolar enderezos
335 335 Enderezos
336 336 Engadir o elemento &quot;Reiniciar JOSM; ao menú Ficheiro.
337 337 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
338 338 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 -----
343 343 Axustar fuso horario e desprazamento
344 344 O axustable {0} aínda non está rexistrado.
345 345 O axustable {0} aínda non está rexistrado. Non é posíbel marcar a participación en axustes de sincronizados.
346 346 Centro de Administración
347 347 Administrativo
348 348 Nivel administrativo
349 349 Avanzado
350 350 Parametros de OAuth avanzados
351 351 Propiedades de OAuth avanzadas
352 352 Preferencias avanzadas
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Información do obxecto avanzada
356 356 Remonte
357 357 +++++
358 358 Agrícola
359 359 Aeroporto
360 360 Campo de aviación
361 361 Tenda de bebidas alcohólicas
362 362 Aliñar os nodos en círculo
363 363 Aliñar os nodos en fila
364 364 Todo
365 365 Todos os ficheiros
366 366 Todos os formatos
367 367 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
368 368 Todos os puntos e segmentos do trazado terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de Capas.
369 369 -----
370 370 Todos os valores unidos como «{0}» van a ser aplicados para a clave «{1}»
371 371 -----
372 372 Área cultivábel
373 373 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
374 374 Permite descargar as túas trazas de GPS
375 375 Permite ler as túas preferencias
376 376 Permitir subir trazas GPS
377 377 Permitir subir datos do mapa
378 378 Permite escribir nas túas preferencias
379 379 Tráfico permitido:
380 380 Premite abrir ficheiros gpx/osm que intersecan coa area visible actualmente
381 381 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e eliminar partes de pistas GPX enormes moi rápido.
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Permite importar varios tipos de formatos de ficheiro directamente en JOSM
386 386 Permite afinar o coloreado de trazados para diferentes velocidades medias.
387 387 Permite desfacer a eliminación de obxectos da base de datos de OSM
388 388 Canle alfa:
389 389 Cabaña alpina
390 390 Xa se rexistrou un conflito para a primitiva «{0}»
391 391 -----
392 392 Renomear tamén o ficheiro
393 393 -----
394 394 -----
395 395 Futbol Americano
396 396 Cantidade de cables
397 397 Numero de asentos
398 398 Número de pasos
399 399 Amperaxe
400 400 -----
401 401 Un valor baleiro elimina o atributo.
402 402 Produciuse un erro no complemento {0}
403 403 -----
404 404 Ocorreu unha excepción inesperada que puido proceder do complemento «{0}»
405 405 -----
406 406 Anotación
407 407 -----
408 408 Aplicar
409 409 Aplicar Cambios
410 410 Aplicar axuste preestablecido
411 411 Aplicar resolución
412 412 Aplicar rol
413 413 Aplicar rol:
414 414 Aplicar filtros «antialiasing» á vista do mapa para acadar unha aparencia máis suave.
415 415 Aplicar a resolución de conflitos
416 416 Aplicar os conflitos resoltos e pechar o diálogo
417 417 Aplicar os cambios seleccionados
418 418 Aplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.
419 419 -----
420 420 Aplicar as actualizacións actuais
421 421 Aplicar a dirección da tesela
422 422 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
423 423 Aplicar este rol a todos os membros
424 424 Aplicar?
425 425 +++++
426 426 +++++
427 427 Lugar arqueolóxico
428 428 Tiro con arco
429 429 Esta seguro de continuar?
430 430 Área
431 431 -----
432 432 Área arredor dos lugares
433 433 Centro de arte
434 434 Gráficos
435 435 Preguntar antes de actualizar
436 436 Ensambla novos polígonos
437 437 Rúa asociada
438 438 -----
439 439 Polo menos requírese un obxecto para eliminar, obtívose unha colección baleira
440 440 Atletismo
441 441 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
442 442 Atracción
443 443 Atributos
444 444 Son
445 445 Dispositivo de son non dispoñíbel
446 446 Preferencias de son
447 447 Marcas de son de {0}
448 448 Son sincronizado no punto {0}.
449 449 -----
450 450 Son: {0}
451 451 Guia sonora
452 452 Guia sonora a través de teléfono móvil?
453 453 Fútbol australiano
454 454 Autenticar
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 Autenticando a sesión para o usuario «{0}»...
459 459 Autenticación
460 460 Fallou a autentificación
461 461 Autenticazón fallida
462 462 Autor
463 463 Autor: {0}
464 464 Fallou a autorización
465 465 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
466 466 Autorizar o URL:
467 467 Autorizar agora
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Autores
471 471 +++++
472 472 Ampliación automática
473 473 -----
474 474 -----
475 475 Autogardar intervalo (segundos)
476 476 Ficheiros autogardados por capa
477 477 -----
478 478 Auto-tentar
479 479 -----
480 480 Caixeiro automático
481 481 Descargar automaticamente
482 482 Corrección
483 483 Crear automaticamente marcas de son a partir dos puntos de trazado (en lugar dos puntos de vía explícitos) con nomes ou descripcións.
484 484 Crear automaticamente unha capa de marcas desde calquer punto de vía cando se abra unha capa GPX.
485 485 Dispoñible
486 486 -----
487 487 -----
488 488 Roles dispoñibles
489 489 -----
490 490 +++++
491 491 +++++
492 492 Caixa temperada
493 493 Atrás
494 494 -----
495 495 Copia de seguranza
496 496 Solicitude incorrecta
497 497 -----
498 498 Panadeiro
499 499 Banco
500 500 +++++
501 501 -----
502 502 Barreiras
503 503 Béisbol
504 504 Básico
505 505 Conca
506 506 Baloncesto
507 507 Baterías
508 508 Campo de batalla
509 509 -----
510 510 Bahía
511 511 Praia
512 512 Voleipraia
513 513 Baliza
514 514 Banco
515 515 Brebaxes
516 516 Bicicleta
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 +++++
522 522 Tenda de bicicletas
523 523 -----
524 524 +++++
525 525 Capa en branco
526 526 Bloque
527 527 Azul:
528 528 Tablón de anuncios
529 529 Astillero
530 530 Bolardo
531 531 Librería
532 532 -----
533 533 Marcadores
534 534 Aduana
535 535 Nome botánico
536 536 +++++
537 537 Fronteiras
538 538 Límite
539 539 Perdra Histórica
540 540 -----
541 541 Tipo de límite
542 542 Caixa Circundante
543 543 -----
544 544 Límites
545 545 +++++
546 546 Bolos
547 547 Marca
548 548 Ponte
549 549 -----
550 550 -----
551 551 Zona industrial abandoada
552 552 Tope de vía
553 553 Informes de fallos
554 554 Edificio
555 555 Construíndo nodos duplicados
556 556 -----
557 557 -----
558 558 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sen saír do vehículo)
559 559 Vía para autobús guiado
560 560 Andén de autobús
561 561 Estación de autobús
562 562 Parada de autobús
563 563 Trampa para coches
564 564 Carnicería
565 565 +++++
566 566 GCN(Gas Natural Comprimido)
567 567 -----
568 568 -----
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 Telecabina
574 574 -----
575 575 Cafetería
576 576 -----
577 577 Chamar o editor para a relación
578 578 Chamar o editor para a relación escollida
579 579 -----
580 580 +++++
581 581 Lugar de acampada
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Fútbol_Canadiense
587 587 +++++
588 588 Cancelar
589 589 Cancelar e volver ao diálogo previo
590 590 Cancelar autenticación
591 591 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
592 592 Cancelar resolución de conflito
593 593 Cancelar a resolución de conflitos e pechar o cadro de diálogo
594 594 Cancelar a operacion
595 595 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
596 596 Cancelar a a actualización e continuar editando
597 597 Cancela a actualización
598 598 Non é posíbel engadir un nodo fora do mundo.
599 599 Non é posíbel engadir unha vía con só {0} nodos.
600 600 Non é posíbel engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
601 601 Non é posíbel aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a mesturar.
602 602 Non é posíbel asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
603 603 Non foi posíbel contruir a petición de conxunto de cambios coas restrición baseadas no tempo. A entrada non é válida.
604 604 Non é posíbel comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}»
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Non é posíbel realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
608 608 Non é posíbel mesturar os nodos: Teríase que eliminar a vía «{0}» a cal aínda esta en uso
609 609 Non é posíbel mesturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}
610 610 -----
611 611 Non é posíbel mover obxectos fora do mundo.
612 612 Non é posíbel resolver conflitos indecisos.
613 613 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
614 614 Non é posíbel restrinxir a petición deste conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
615 615 Non é posíbel restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario «{0}»
616 616 Non é posíbel desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presente
617 617 Piragüismo
618 618 Latas
619 619 Capacidade
620 620 Capacidade (en xeral)
621 621 Coche
622 622 Concesionario de automóviles
623 623 Zona de caravanas
624 624 +++++
625 625 Cartos en efectivo
626 626 Castelo
627 627 Barreira canadiense
628 628 Entrada de cova
629 629 Cemiterio
630 630 Centrar vista
631 631 Telesilla
632 632 Cabaña ou bungalow
633 633 Cambiar Propiedades
634 634 Cambiar un par clave/valor
635 635 Cambiar direccións?
636 636 Cambiar nodo {0}
637 637 Cambiar relación
638 638 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
639 639 Cambiar relación {0}
640 640 Cambiar a resolución
641 641 Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuarios
642 642 -----
643 643 -----
644 644 Cambiar via {0}
645 645 Cambiados nodos de {0}
646 646 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
647 647 ID do conxunto de cambios:
648 648 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
649 649 Xestor de cambios
650 650 Conxunto de cambios pechado
651 651 Comentario do conxunto de cambios
652 652 Esperabase un ID de un conxunto de cambios
653 653 id de conxunto de cambios:
654 654 Información do conxunto de cambios
655 655 O conxunto de cambios está cheo
656 656 Conxunto de cambios {0}
657 657 Conxunto de cambios
658 658 Conxunto de cambios
659 659 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
660 660 Estación de carga
661 661 Buscar FIXMES.
662 662 Comprobar no servidor
663 663 -----
664 664 -----
665 665 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
666 666 Comprobando pais para os obxectos eliminados
667 667 Comprobando as condicións previas do complemento...
668 668 -----
669 669 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
670 670 -----
671 671 Erros na suma de verificación: {0}
672 672 Farmacia
673 673 -----
674 674 Relacións fillo
675 675 Cheminea
676 676 Chinés
677 677 Escoller
678 678 Escolla unha cor
679 679 Escolle unha cor para {0}
680 680 Escoller unha licencia predefinida
681 681 Escolla un valor
682 682 Escolle o tipo de obxecto OSM
683 683 Escoller o servidor para procurar:
684 684 -----
685 685 -----
686 686 Igrexa
687 687 Cine
688 688 -----
689 689 Cidade
690 690 Límite de Cidade
691 691 Muralla da cidade
692 692 Nome da cidade
693 693 +++++
694 694 Tipo de clase
695 695 Limpar
696 696 Eliminar o búfer de Desfacer/Refacer
697 697 Limpar área de texto
698 698 -----
699 699 -----
700 700 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
701 701 -----
702 702 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
703 703 Prema para interromper e continuar editando
704 704 Prema para interromper a execución de navegadores externos
705 705 Prema para interromper a mestura de nodos
706 706 -----
707 707 Premer para interromper a actualización
708 708 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
709 709 Prema para cancelar a operación actual
710 710 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están eliminados no servidor
711 711 Premer para pechar o diálogo
712 712 Prema para pechar o diálogo e retirar o obxecto das relacións
713 713 Prema para pechar o dialogo e interromper a eliminación de obxectos
714 714 Prema para pechar o dialogo e interromper a descarga
715 715 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
716 716 Prema para continuar e abrir {0} navegadores
717 717 -----
718 718 Prema para crear un conflito e pechar este editor de relación
719 719 Prema para eliminar o complemento «{0}»
720 720 Prema para eliminar. Maiúsculas: elimina o segmento de vía. Alt: Non elimina os nodos sen usar cando se elimina unha vía. Ctrl: eliminar referenciados.
721 721 Prema para desactivar o complemento «{0}»
722 722 -----
723 723 -----
724 724 Prema para manter o complemento «{0}»
725 725 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
732 732 Prema para omitir a actualización dos complementos
733 733 Prema para comezar a procurar por lugares
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 Prema para actualizar os complementos activos,
738 738 O Cliente non Responde
739 739 Acantilado
740 740 Alpinismo
741 741 Reloxo
742 742 Pechar
743 743 Pechar de todos modos
744 744 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
745 745 Pechar conxuntos de cambios
746 746 Pecha o diálogo e cancela a descarga
747 747 Pechar o conxunto de cambios abertos
748 748 -----
749 749 Pechar o diálogo
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificacións
754 754 Pecha a modificación escollida
755 755 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
756 756 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
757 757 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
758 758 Pechado despois -
759 759 Pechado en
760 760 Pechado en:
761 761 Descripción detallada
762 762 Descripción detallada
763 763 Peche dos conxuntos de cambios abertos
764 764 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
765 765 Pechando conxunto de cambios
766 766 Pechando conxunto de cambios {0}
767 767 Pechando colección de cambios...
768 768 Roupas
769 769 Liña de costa
770 770 Liñas de costa.
771 771 Moedas
772 772 Instituto
773 773 Cor
774 774 +++++
775 775 Nome da cor:
776 776 Cores
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 Cores, puntos e segmentos de trazado en función da velocidade.
782 782 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
783 783 Cor
784 784 Combinar vía
785 785 Combinar varias vías nunha.
786 786 Combinar {0} vías
787 787 Carril bici y vía peatonal conxuntos
788 788 Rima de ordes
789 789 Comentario
790 790 Comentario:
791 791 Comercial
792 792 Común
793 793 -----
794 794 A Comunicacion con OSM fallou
795 795 Establecida a comunicación con {0} usando o protocolo da versión {1}
796 796 -----
797 797 Comparar
798 798 Ordenador
799 799 Confitería
800 800 Configurar os sitios dos complementos
801 801 -----
802 802 Configurar os complementos dispoñíbeis.
803 803 -----
804 804 -----
805 805 Configure se crear copias de seguranza
806 806 Configurar se usar un servidor proxy
807 807 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
808 808 Confirmar o purgado
809 809 Confirma a acción do Control Remoto
810 810 -----
811 811 Confirmar rol baleiro
812 812 Conflito
813 813 Resolución de conflitos
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Conflito non resolto completamente
835 835 Conflitos
836 836 Detectaronse conflitos
837 837 Conflitos nas etiquetas pegadas
838 838 Conflitos ao combinar primitivas
839 839 Conflitos ao combinar as vías- A vía fusionada é «{0}»
840 840 Conflito mesturando nodos. O nodo de destino é «{0}»
841 841 Conflitos: {0} sen resolver
842 842 Conectar via existente a nodo
843 843 -----
844 844 Preferencias de Conexión
845 845 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
846 846 -----
847 847 Construcción
848 848 Área de construcción
849 849 -----
850 850 -----
851 851 Contactar
852 852 Contacto:
853 853 Contactando co Servidor OSM...
854 854 Contactando co Servidor...
855 855 Contido
856 856 Continente
857 857 Continuar
858 858 -----
859 859 Continuar resolvendo
860 860 -----
861 861 -----
862 862 Continuar vía a partir do último nodo.
863 863 Continuar, aínda así
864 864 -----
865 865 Colaboración
866 866 Tenda de alimentación
867 867 Convertir a capa GPX
868 868 Convertir en capa de datos
869 869 Convertido de: {0}
870 870 Coordenadas
871 871 -----
872 872 -----
873 873 Coordenadas:
874 874 -----
875 875 Copiar
876 876 Copiar as coordenadas
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 Copiar todos os meus elementos ao destino
881 881 Copiar todos os seus elementos ao destino
882 882 Copiar as coordenadas dos nodos seleccionados ao portapapeis.
883 883 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturados
884 884 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturados
885 885 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos mesturada.
886 886 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos mesturada.
887 887 Copia de {0}
888 888 Copiar os obxectos seleccionados ao búfer de pegado.
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos mesturados
893 893 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos mesturados
894 894 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturados
895 895 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos mesturados
896 896 Copiar a porta papeis e pechar
897 897 Copia {1} de {0}
898 898 +++++
899 899 Ano do Copyright
900 900 Copistería
901 901 Correlacionar
902 902 -----
903 903 -----
904 904 Non foi posíbel acceder ao(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
905 905 Non se puido respaldar o ficheiro. A excepción é: {0}
906 906 Non foi posíbel combinar as vías (Non puideron ser mesturadas nunha única serie de nodos)
907 907 Non se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 Non se puido importar «{0}».
912 912 -----
913 913 Non foi posíbel cargar o complemento {0}. Eliminar das preferencias?
914 914 Non foi posíbel cargar as preferencias desde o servidor.
915 915 Non foi posíbel analizar a latitude, lonxitude e/ou o zoom. Comprobeo
916 916 -----
917 917 Non foi posíbel ler «{0}»
918 918 -----
919 919 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
920 920 -----
921 921 Non é posíbel renomear o ficheiro «{0}»
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Non foi posíbel enviar as preferencias. Razón: {0}
925 925 -----
926 926 -----
927 927 País
928 928 Código do país
929 929 País
930 930 Xuzgado
931 931 Cubierto
932 932 Depósito de auga
933 933 Grúa
934 934 Crear círculo
935 935 Crear un cartafol novo
936 936 Crear un círculo a partires de tres nodos seleccionados.
937 937 Crear unha copia desta relación e abrila en outra ventá de edición.
938 938 Crea unha cuadrícula de vias.
939 939 Crear unha nova capa do mapa.
940 940 Crear unha nova relación
941 941 Crear e editar cartas mariñas para OpenSeaMap
942 942 -----
943 943 Crear áreas
944 944 Crear marcas de son na posición do trazado correspondente á hora modificada de cada ficheiro de son WAV importado.
945 945 Crear un marcador
946 946 Crear marcadores cando se leen GPX
947 947 Crear multipolígono
948 948 Crear multipolígono.
949 949 Crear novo nodo.
950 950 -----
951 951 Crear unha nova relación na capa «{0}»
952 952 Creado
953 953 Creado en
954 954 Creado en:
955 955 Creado antes -
956 956 Creado por:
957 957 Creado en:
958 958 -----
959 959 -----
960 960 Creando Interface (GUI) principal
961 961 Tarxetas de crédito
962 962 Críket
963 963 Críket con redes
964 964 +++++
965 965 Cruce de bicicletas
966 966 Cruce de cabalos
967 967 Paso a nivel peatonal
968 968 Guarda cruces
969 969 -----
970 970 Tipo de paso
971 971 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
972 972 -----
973 973 Vías que se cruzan.
974 974 Cociña
975 975 Cultura
976 976 Selección Actual
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Valor actual "{0}" para o ID de usuario non é válido
980 980 O valor actual é o predeterminado.
981 981 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
982 982 Cortinas
983 983 -----
984 984 -----
985 985 Personalizar as cores
986 986 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
987 987 -----
988 988 Desmonte
989 989 Barreira para bicicletas
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 Dependencia ciclica entre relacións:
995 995 Ciclismo
996 996 Dependencias cíclicas
997 997 +++++
998 998 +++++
999 999 +++++
1000 1000 +++++
1001 1001 Presa
1002 1002 Capa de datos {0}
1003 1003 -----
1004 1004 Fontes de datos e tipos:
1005 1005 Orixes de datos
1006 1006 Validador de dados
1007 1007 A base de datos esta fora de liña por mantemento
1008 1008 -----
1009 1009 Data:
1010 1010 Data:
1011 1011 Tarxetas de débito
1012 1012 -----
1013 1013 Grados Decimais
1014 1014 Decisión
1015 1015 -----
1016 1016 Camiño de cabalos dedicado
1017 1017 Carril bici dedicado
1018 1018 Acera peatonal dedicada
1019 1019 Predeterminado
1020 1020 Predeterminado (determinado automaticamente)
1021 1021 O valor predeterminado aínda descoñecido (o parámetro non se usou ainda).
1022 1022 O valor predeterminado é «{0}».
1023 1023 Valor predeterminado: {0}
1024 1024 Eliminar
1025 1025 Eliminar o ficheiro
1026 1026 Eliminar o ficheiro do disco
1027 1027 Eliminar o modo
1028 1028 Eliminar propiedades
1029 1029 Eliminar as vías que non formen parte dun multipolígono interior
1030 1030 Eliminar confirmación
1031 1031 -----
1032 1032 Eliminar vías duplicadas
1033 1033 Eliminar o filtro.
1034 1034 Eliminar da relación
1035 1035 -----
1036 1036 Eliminar os membros incompletos?
1037 1037 -----
1038 1038 Eliminar o nodo {0}
1039 1039 Eliminar nodos ou vías.
1040 1040 Eliminar o obxecto
1041 1041 Eliminar a relación{0}
1042 1042 Eliminar as relacións
1043 1043 Eliminar os obxectos seleccionados.
1044 1044 Eliminar a relación que se está a editar
1045 1045 Eliminar a clave seleccionada en todos os obxectos
1046 1046 Eliminar as capas seleccionadas.
1047 1047 Eliminar a relación seleccionada
1048 1048 Eliminar da lista a orixe seleccionada.
1049 1049 -----
1050 1050 Eliminar os nodos innecesarios dunha vía
1051 1051 Eliminar a vía {0}
1052 1052 Eliminado
1053 1053 Eliminado «{0}»
1054 1054 Estado eliminado:
1055 1055 O membro eliminado {0} é usado pola relación {1}
1056 1056 O nodo eliminado {0} é parte da vía {1}
1057 1057 Elementos eliminados ou ignorados
1058 1058 A relación eliminada {0} contén membros
1059 1059 A vía eliminada {0} contén nodos
1060 1060 Deli (Boa comida)
1061 1061 Denominación
1062 1062 Dentista
1063 1063 Grandes Almacéns
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 Profundidade en metros
1067 1067 Descrición
1068 1068 Descrición: {0}
1069 1069 Grado de detalle
1070 1070 Detalles
1071 1071 Determinando complementos a cargar...
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 Non se atopou ningun obxecto co ID {0} no conxunto de datos actual
1075 1075 +++++
1076 1076 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1077 1077 Diesel para Vehiculos pesados
1078 1078 Dificultade
1079 1079 -----
1080 1080 Dirección
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Desactivar
1084 1084 Desactivar o complemento
1085 1085 Rexeitar
1086 1086 -----
1087 1087 Descartar e Sair
1088 1088 Expende baixo receta médica
1089 1089 Pantalla
1090 1090 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1091 1091 Preferencias de Visualización
1092 1092 Amosar unha icona enm ovemento que represente o punto da traza sincronizada onde o son que se está a reproducir foi grabado.
1093 1093 -----
1094 1094 Amosar coordenadas como
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM
1098 1098 Amosar o sinal de son en directo
1099 1099 -----
1100 1100 Amosar o menú de son
1101 1101 Amosar a pantalla de «Sobre».
1102 1102 Amosa as propiedades básicas da modificación
1103 1103 Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.
1104 1104 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1105 1105 Amosa os obxectos creados, actualizados , e eliminados do conxunto de cambios
1106 1106 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1107 1107 Distribuír nodos
1108 1108 Distribuír os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1109 1109 Desusado
1110 1110 Vía de tren en desuso
1111 1111 Acequia
1112 1112 Non aplicar cambios
1113 1113 Lembrar esta decisión e non preguntar de novo (para cambialo posteriormente, vaia a Preferencias -> Complementos)
1114 1114 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1115 1115 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1116 1116 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1117 1117 Non mostrar esta mensaxe de novo
1118 1118 Non facer nada
1119 1119 Está seguro de que quere aplicar o novo rol?
1120 1120 Desexa permitir esto?
1121 1121 Almacén de bricolaxe
1122 1122 Muelle
1123 1123 Médicos
1124 1124 -----
1125 1125 Carreiras de cans
1126 1126 Dobre conflito
1127 1127 Abaixo
1128 1128 Descargar
1129 1129 Descargar Todos os Fillos
1130 1130 Descargar datos
1131 1131 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
1132 1132 Descargar Lugar
1133 1133 Descargar Membros
1134 1134 Descargar obxecto OSM por ID
1135 1135 Descargar o complemento
1136 1136 -----
1137 1137 Descargar os fillos escollidos
1138 1138 Descargar o URL
1139 1139 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1140 1140 Descargar todos os membros incompletos
1141 1141 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1142 1142 -----
1143 1143 Área de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidor
1144 1144 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1145 1145 Descargar como unha nova capa
1146 1146 Descarga o contido das modificacións
1147 1147 Descargar conxuntos de cambios
1148 1148 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1149 1149 Descargar contido
1150 1150 Descargar data
1151 1151 Descargar cada un como datos gps en bruto. Pode ser x1,y1,x2,y2 , un URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1152 1152 Descargar cada un. Pode ser x1,y1,x2,y2 , un URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1153 1153 Descargar todo o que abarca:
1154 1154 Descargar de OSM ó longo desta pista
1155 1155 Descargar de OSM...
1156 1156 Descargar membros incompletos
1157 1157 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1158 1158 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos desde o servidor de OSM
1159 1159 Descargar a lista
1160 1160 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1161 1161 Descargar membros
1162 1162 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1163 1163 Descargar só as miñas modificacións
1164 1164 -----
1165 1165 Descargar agora
1166 1166 Descargar obxecto
1167 1167 Descargar obxecto...
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 Descargando vias/relacións... relacionadas
1171 1171 -----
1172 1172 Descargar complementos
1173 1173 -----
1174 1174 Descargar referencias
1175 1175 Descargar as relacións referidas
1176 1176 Descargar os membros da relación
1177 1177 Descargar relacións
1178 1178 Descargar membros escollidos incompletos
1179 1179 Descargae as relacións escollidas
1180 1180 -----
1181 1181 Descargar a caixa de límites
1182 1182 Descargar a caixa de límites como datos gps en bruto
1183 1183 Descargar o contido do conxunto de cambios
1184 1184 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1185 1185 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1186 1186 Descarga o contido das modificacións escollidas desde o servidor
1187 1187 Descargar a lista de complementos dispoñíbeis
1188 1188 Descargar a localización do URL (con lat=x&lon=y&zoom=z)
1189 1189 Descargar a localización no URL (con lat=x&lon=y&zoom=z) como gps en crú
1190 1190 -----
1191 1191 Descargat as súas trazas GPX desde openstreetmap.org
1192 1192 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1193 1193 Datos GPX descargados
1194 1194 Xestor de descarga:
1195 1195 Descargando datos GPS
1196 1196 Descargando datos de OSM...
1197 1197 Descargando o complemento {0}...
1198 1198 Descargando «Mensaxe do día»
1199 1199 Descargando o contido do conxunto de cambios
1200 1200 Descargando conxunto de cambios {0}...
1201 1201 Descargando conxuntos de cambios...
1202 1202 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}...
1203 1203 Descargando datos
1204 1204 Descargando desde o servidor de OSM...
1205 1205 Descargando historial...
1206 1206 Descargando conxunto de cambios abertos...
1207 1207 -----
1208 1208 Descargando os puntos {0} a {1}...
1209 1209 Descargando relacións referidas...
1210 1210 Descargando vías referidas...
1211 1211 Descargando relación {0}
1212 1212 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
1213 1213 Telearrastre
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 Arrastrar o cabezallo de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o son desde alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o son nese punto.
1217 1217 Desaugue
1218 1218 Debuxar
1219 1219 Debuxar Frechas de Dirección
1220 1220 Debuxa un novo círculo a partir de un valor HDOP.
1221 1221 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1222 1222 -----
1223 1223 Debuxar os límites dos datos descargados
1224 1224 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1225 1225 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1226 1226 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1227 1227 Debuxar puntos GPS grandes.
1228 1228 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1229 1229 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1230 1230 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1231 1231 Debuxar nodos
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 Debuxar liña de axuda flexible
1235 1235 Debuxar os números de orde dos segmentos
1236 1236 Debuxar os límites dos datos cargados desde o servidor.
1237 1237 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1238 1238 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1239 1239 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1240 1240 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1241 1241 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1242 1242 Auga potable
1243 1243 Conduce un coche de carreiras desde o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
1244 1244 Autoescuela
1245 1245 Tintorería
1246 1246 Convertir en {0} nodos
1247 1247 Duplicar
1248 1248 Duplicar capa
1249 1249 -----
1250 1250 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1251 1251 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1252 1252 Duplicar esta capa
1253 1253 Nodos duplicados
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 Nodos de vía duplicados
1258 1258 Nodos de vías duplicados.
1259 1259 Vías duplicadas
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 Correo electrónico
1263 1263 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1264 1264 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1265 1265 -----
1266 1266 -----
1267 1267 -----
1268 1268 Cada nodo debe conectar exactamente 2 vías
1269 1269 -----
1270 1270 -----
1271 1271 Descarga doadamente ao longo de un longo conxunto de vías interconectadas
1272 1272 Edición
1273 1273 Editar bowling
1274 1274 Editar enderezos
1275 1275 Editar interpolación de direccións
1276 1276 -----
1277 1277 Editar fronteira administrativa
1278 1278 Editar campo de aviación
1279 1279 Editar tenda de bebidas alcohólicas
1280 1280 eitar o uso da área cultivábel
1281 1281 Editar cabaña alpina
1282 1282 Editar Fútbol Americano
1283 1283 Editar lugar arqueolóxico
1284 1284 Editar tiro con arco
1285 1285 Editar centro de arte
1286 1286 Editar traballo artístico
1287 1287 Editar atletismo
1288 1288 Editar atracción
1289 1289 Editar fútbol australiano
1290 1290 Editar Caixeiro
1291 1291 Editar caixa temperada
1292 1292 Editar panadeiro
1293 1293 Editar banco
1294 1294 Editar Bar
1295 1295 Editar béisbol
1296 1296 Editar cunca
1297 1297 Editar baloncesto
1298 1298 Editar campo de batalla
1299 1299 Editar bahía
1300 1300 Editar praia
1301 1301 Editar Voleipraia
1302 1302 Editar baliza
1303 1303 Editar tenda de brebaxes
1304 1304 Editar aparcamiento para bicicletas
1305 1305 Editar alquiler de bicicletas
1306 1306 Editar tenda de bicicletas
1307 1307 Editar biergarten
1308 1308 Editar un astillero
1309 1309 Editar un bolardo
1310 1310 Editar librería
1311 1311 Editar aduana
1312 1312 Editar boule
1313 1313 Editar límite
1314 1314 Editar Pedra histórica
1315 1315 Editar Boutique
1316 1316 Editar bolos
1317 1317 Editar ponte
1318 1318 Editar vía de cabalos
1319 1319 Editar terreno abandoado
1320 1320 Editar porta de golpe
1321 1321 Editar vía para autobús guiado
1322 1322 Editar andén de autobús
1323 1323 Editar estación de autobús
1324 1324 Editar parada de autobús
1325 1325 Editar carnicería
1326 1326 Editar telecabina
1327 1327 -----
1328 1328 Editar cafetería
1329 1329 Editar lugar de acampada
1330 1330 Editar Fútbol Canadiense
1331 1331 Editar un canal
1332 1332 Editar piragüismo
1333 1333 Editar alquiler de automóviles
1334 1334 Editar taller
1335 1335 Editar automóviles compartidos
1336 1336 Editar concesionario de automóviles
1337 1337 Editar lavadoiro de vehículos
1338 1338 Editar zona de caravanas
1339 1339 Editar castelo
1340 1340 Editar barreira canadiense
1341 1341 Editar entrada de cova
1342 1342 Editar a área do cemiterio
1343 1343 Editar telesilla
1344 1344 Editar cabaña ou bungalow
1345 1345 Editar estación de carga (para coches eléctricos)
1346 1346 Editar farmacia
1347 1347 Editar cheminea
1348 1348 Editar cine
1349 1349 Editar cidade
1350 1350 Editar o sinal de límite da cidade
1351 1351 Editar fronteira civil
1352 1352 Editar acantilado
1353 1353 Editar alpinismo
1354 1354 Editar Reloxo
1355 1355 Editar Tenda de Roupa
1356 1356 Editar liña de costa
1357 1357 Editar instituto
1358 1358 Editar o uso da área comercial
1359 1359 Editar común
1360 1360 Editar tenda de ordenadores
1361 1361 Editar Confitería
1362 1362 Editar o uso da área en construcción
1363 1363 Editar información de contacto
1364 1364 Editar continente
1365 1365 Editar tenda de alimentación
1366 1366 Editar Copistería
1367 1367 Editar país
1368 1368 Editar país
1369 1369 Editar xuzgado
1370 1370 Editar depósito de auga
1371 1371 Editar grúa
1372 1372 Edit críket
1373 1373 Editar críket con redes
1374 1374 Editar croquet
1375 1375 Editar cruce
1376 1376 Editar Cortinas
1377 1377 -----
1378 1378 Editar vía ciclable
1379 1379 Editar ciclismo
1380 1380 Editar unha presa
1381 1381 Editar Deli (Boa comida)
1382 1382 Editar dentista
1383 1383 Editar Grandes Almacens
1384 1384 -----
1385 1385 Editar vía de tren en desuso
1386 1386 Editar acequia
1387 1387 Editar almacén de bricolaxe
1388 1388 Editar un muelle
1389 1389 Editar médicos
1390 1390 -----
1391 1391 Editar carreiras de cans
1392 1392 Editar telearrastre
1393 1393 Editar canal de desaugue
1394 1394 Editar auga potable
1395 1395 Editar Autoescuela
1396 1396 Editar tintorería
1397 1397 Editar tenda de electrónica
1398 1398 Editar Embaixada
1399 1399 Editar punto de acceso para emerxencias
1400 1400 Editar unha entrada
1401 1401 Editar hípica
1402 1402 Editar Erotica
1403 1403 Editar Fabrica
1404 1404 Editar o uso da terra de labor
1405 1405 Editar edificio agrario
1406 1406 Editar establecemento de comida rápida
1407 1407 Editar Caída
1408 1408 Editar una ruta de ferry
1409 1409 Editar terminal de ferry
1410 1410 Editar hidrante contra incendios
1411 1411 Editar parque de bombeiros
1412 1412 Editar pesca
1413 1413 Editar tramo de escaleiras
1414 1414 Editar floristería
1415 1415 -----
1416 1416 Editar vía peatonal
1417 1417 Editar vado
1418 1418 Editar zona forestal
1419 1419 Editar fonte
1420 1420 Editar Marcos
1421 1421 Editar Gasolineira
1422 1422 Editar Moblería
1423 1423 Editar Fútbol Gaélico
1424 1424 -----
1425 1425 Editar Xardín
1426 1426 Editar centro de xardinería
1427 1427 Editar gasómetro
1428 1428 Editar porta
1429 1429 Editar glaciar
1430 1430 Editar golf
1431 1431 Editar campo de golf
1432 1432 Editar góndola
1433 1433 Editar o uso ta área de herba
1434 1434 Editar camposanto
1435 1435 Editar zona verde
1436 1436 Editar Verdurería
1437 1437 Editar Horticultura
1438 1438 Editar rompeolas
1439 1439 Editar pensión
1440 1440 Editar Ximnasia
1441 1441 Editar perruquería
1442 1442 Editar apeadeiro
1443 1443 Editar aldea
1444 1444 Editar portilla de grella metálica
1445 1445 Editar ferretería
1446 1446 -----
1447 1447 Editar brezal o landa
1448 1448 Editar heliporto
1449 1449 Editar tenda HIfi
1450 1450 -----
1451 1451 Edtar unha vía en construcción
1452 1452 Editar hockey
1453 1453 Editar carreiras de caballos
1454 1454 Editar hospital
1455 1455 Editar albergue
1456 1456 Editar hotel
1457 1457 Editar apostadeiro de caza
1458 1458 Editar o uso da área industrial
1459 1459 Editar Illa
1460 1460 Editar Illote
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 Editar Joyería
1465 1465 Editar una intersección
1466 1466 Editar Karting
1467 1467 Editar Xardín de infancia
1468 1468 Editar quiosco
1469 1469 Editar portilla xiratoria
1470 1470 Editar cociña
1471 1471 Editar terra
1472 1472 Editar vertedoiro
1473 1473 Editar Lavandería
1474 1474 Editar biblioteca
1475 1475 Editar una barreira
1476 1476 Editar metro lixeiro
1477 1477 Editar faro
1478 1478 Editar rúa residencial
1479 1479 Editar Localidade
1480 1480 -----
1481 1481 Editar Centro Comercial
1482 1482 Editar porto deportivo
1483 1483 Editar Mercado
1484 1484 Editar o uso do prado
1485 1485 -----
1486 1486 Editar monumento conmemorativo
1487 1487 Editar o uso da área militar
1488 1488 -----
1489 1489 Editar mini golf
1490 1490 -----
1491 1491 Editar Telefonía Móbil
1492 1492 Editar Aeródromo de Aeromodelismo
1493 1493 Editar cambio de moeda
1494 1494 Editar monoraíl
1495 1495 Editar monumento
1496 1496 Editar motel
1497 1497 Editar Motocross
1498 1498 Editar aparcamento para motos
1499 1499 Editar Deportes de Motor
1500 1500 Editar Autoestrada
1501 1501 Editar saída de autopista
1502 1502 Editar enlace de autopista
1503 1503 Editar porto de montaña
1504 1504 Editar lameira
1505 1505 Editar multi
1506 1506 Editar Multipolígono
1507 1507 Editar museo
1508 1508 Editar Intrumentos Musicais
1509 1509 Editar vía estreita
1510 1510 Editar fronteira nacional
1511 1511 Editar límites do parque nacional
1512 1512 Editar Reserva Natural
1513 1513 Editar club nocturno
1514 1514 -----
1515 1515 Editar óptica
1516 1516 Editar tenda de productos orgánicos
1517 1517 Editar tenda de exteriores
1518 1518 Editar Pintura
1519 1519 Editar sitio paleontolóxico
1520 1520 Editar parque
1521 1521 Editar aparcamento
1522 1522 Editar corredor de aparcamento
1523 1523 Editar lugar de cruces frecuentes
1524 1524 Editar camiño
1525 1525 Editar pico
1526 1526 Editar una calle peatonal
1527 1527 Editar pelota vasca
1528 1528 Editar farmacia
1529 1529 Editar zona de picnic
1530 1530 Editar embarcadoiro
1531 1531 Editar tubería
1532 1532 Editar cancha de xogo
1533 1533 Editar lugar de culto
1534 1534 -----
1535 1535 Editar zona de xogos
1536 1536 Editar policía
1537 1537 Editar fronteira política
1538 1538 Editar oficina postal
1539 1539 Editar Xerador de Enerxía
1540 1540 Editar tendido eléctrico
1541 1541 Editar poste eléctrico
1542 1542 Editar central eléctrica
1543 1543 Editar subestación eléctrica
1544 1544 Editar torre de electricidade
1545 1545 Editar vía para tren histórico
1546 1546 Editar enlace a rúa primaria
1547 1547 Editar rúa primaria
1548 1548 Editar prisión
1549 1549 Editar pub
1550 1550 Editar edificio público
1551 1551 -----
1552 1552 Editar o uso da área da canteira
1553 1553 Editar coches RC
1554 1554 Editar pista de carreiras
1555 1555 Editar raqueta
1556 1556 Ediar vía de tren
1557 1557 Editar o uso da área da via do tren
1558 1558 Editar andén de ferrocarril
1559 1559 Editar o uso da área de recreo
1560 1560 Editar punto limpo
1561 1561 Editar rexión
1562 1562 Editar reservorio
1563 1563 Editar o uso da área residencial
1564 1564 Editar rúa urbana
1565 1565 Edita Área de Descanso
1566 1566 Editar restaurante
1567 1567 Editar comercios
1568 1568 Editar un río
1569 1569 Editar ribeira
1570 1570 Editar restricións de tráfico
1571 1571 Editar rúa (tipo descoñecido)
1572 1572 -----
1573 1573 Editar ruta
1574 1574 Editar Liga de Rugby
1575 1575 Editar Rugby Union
1576 1576 Editar ruínas
1577 1577 Editar pista
1578 1578 Editar Entrenamento Seguro
1579 1579 Editar poterna
1580 1580 Editar Sauna
1581 1581 Editar escola
1582 1582 Editar cantos
1583 1583 Editar matorral
1584 1584 Editar Pescado
1585 1585 Editar rúa secundaria
1586 1586 Editar estación de servicio
1587 1587 Editar vía de servicio
1588 1588 Editar refuxio
1589 1589 Editar zapatería
1590 1590 Editar tiro
1591 1591 -----
1592 1592 Editar Atallos
1593 1593 Editar monopatín
1594 1594 Editar patinaxe
1595 1595 Editar esquí
1596 1596 Editar rampa
1597 1597 Editar fútbol
1598 1598 Editar resorte con pinchos
1599 1599 Editar polideportivo
1600 1600 Editar tenda de materiais deportivos
1601 1601 Editar fonte
1602 1602 Editar estadio
1603 1603 Editar estado
1604 1604 Editar papelería
1605 1605 Editar una escaleira de paso
1606 1606 editar arroio ou riachuelo
1607 1607 -----
1608 1608 Editar Estudio
1609 1609 Editar suburbio
1610 1610 Editar metro
1611 1611 Editar boca de metro
1612 1612 Editar supermercado
1613 1613 Editar cámara de vixilancia
1614 1614 Editar vértice xeodésico
1615 1615 Editar natación
1616 1616 -----
1617 1617 Editar tenis de mesa
1618 1618 -----
1619 1619 Editar parada de taxi
1620 1620 Editar pista de rodaxe
1621 1621 Editar teléfono
1622 1622 Editar tenis
1623 1623 Editar Terminal
1624 1624 Editar Porta de Terminal
1625 1625 Editar via terciaria
1626 1626 Editar teatro
1627 1627 Editar parque temático
1628 1628 Editar cabina de peaxe
1629 1629 Editar torre
1630 1630 Editar Vila
1631 1631 Editar Casa do Concello
1632 1632 Editar Xoguetería
1633 1633 Editar Pista
1634 1634 Editar calmado de tráfico
1635 1635 Editar tranvía
1636 1636 Editar parada de tranvía
1637 1637 Editar axencia de viaxes
1638 1638 Editar árbore
1639 1639 Editar rúa principal
1640 1640 Editar enlace a rúa principal
1641 1641 Editar túnel
1642 1642 Editar as restricións de xiro
1643 1643 Editar torno
1644 1644 Editar rodas
1645 1645 Editar carreteira sen clasificación
1646 1646 Editar universidade
1647 1647 Editar Aspiradora
1648 1648 Editar Tendas de Variedades
1649 1649 Editar máquina expendedora
1650 1650 Editar veterinario
1651 1651 Editar tenda de vídeos
1652 1652 Editar panorámica
1653 1653 Editar poboación
1654 1654 Editar parque municipal
1655 1655 Editar o uso do viñedo
1656 1656 Editar volcán
1657 1657 Editar Voleibol
1658 1658 Editar papeleiras
1659 1659 Editar depuradora
1660 1660 Editar auga
1661 1661 Editar parque acuático
1662 1662 Editar torre de agua
1663 1663 -----
1664 1664 Editar Traballos Acuáticos
1665 1665 Editar unha fervenza
1666 1666 -----
1667 1667 Editar cruceiro
1668 1668 Editar camiño a santuario
1669 1669 Editar unha represa
1670 1670 Editar pantano
1671 1671 Editar muíño de vento
1672 1672 Editar bosque
1673 1673 Editar fábrica
1674 1674 Editar zoo
1675 1675 -----
1676 1676 Editar filtro.
1677 1677 Editar latitude e lonxitude dun nodo.
1678 1678 Editar nova relación na capa «{0}»
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 Editar a relación escollida actualmente
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1687 1687 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1688 1688 -----
1689 1689 Editar a orixe escollida.
1690 1690 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1691 1691 Editar: {0}
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 Educación
1695 1695 Electrificado
1696 1696 Electronica
1697 1697 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1698 1698 Electrónica
1699 1699 Os elementos do tipo {0} están admitidos.
1700 1700 Elevación
1701 1701 Enderezo de correo electrónico
1702 1702 Terraplén
1703 1703 Embaixada
1704 1704 Punto de acceso para emerxencias
1705 1705 Teléfono de emerxencia
1706 1706 -----
1707 1707 Documento baleiro
1708 1708 -----
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 Activar filtro
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1715 1715 -----
1716 1716 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1717 1717 Introduza o URL:
1718 1718 Introducir o URL a descargar:
1719 1719 Introduce un id de un conxunto de cambios
1720 1720 Introduce un novo par clave/valor.
1721 1721 Introduza un nome de lugar para procurar
1722 1722 Introduce o nome do lugar a buscar:
1723 1723 Introduza un rol e aplíqueo aos membros da relación escollidos
1724 1724 Introduza un rol para todos os membros da relación
1725 1725 Introduza unha expresión de procura
1726 1726 -----
1727 1727 Introduce un URL desde o cal os datos deberían ser descargados
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 Introduza nome de ficheiro:
1733 1733 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1734 1734 Introduza o ID do obxecto que debería ser descargado
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 Introduce a expresion de búsqueda
1738 1738 Entrada
1739 1739 Hípica
1740 1740 Erotica
1741 1741 Erro
1742 1742 Erro
1743 1743 Produciuse un erro amosando o URL
1744 1744 Erro durante a descarga
1745 1745 Produciuse un erro no filtro
1746 1746 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1747 1747 Erro cargando ficheiro
1748 1748 -----
1749 1749 Erro no ficheiro {0}
1750 1750 Erro analizando {0}:
1751 1751 Produciuse un erro reproducindo o son
1752 1752 -----
1753 1753 Erro ao renomear ficheiro «{0}» a «{1}»
1754 1754 Produciuse un erro creando a copia de seguranza da capa retirada: {0}
1755 1755 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1756 1756 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 Erro durante a análise {0}
1762 1762 -----
1763 1763 Erro: Dobre valor incorrecto «{0}» na liña «{1}» no ficheiro de marcadores «{2}»
1764 1764 Erro: Liña «{0}» inesperada no ficheiro de marcador «{1}»
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 Erros
1769 1769 Erros durante a descarga
1770 1770 +++++
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 Exemplos
1776 1776 Sair
1777 1777 Saír de JOSM
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Sair da aplicación,
1781 1781 -----
1782 1782 Esperábase un valor non baleiro para o parámetro «{0}» obtívose «{1}»
1783 1783 Puntos de vía explícitos con hora estimada da posición da traza.
1784 1784 Puntos de vía explícitos con marcas de tempo válidas.
1785 1785 Exportar ficheiro GPX
1786 1786 Exportar e Gardar
1787 1787 Opcións de exportacińo
1788 1788 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
1789 1789 Exportar a GPX...
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Extrudir
1793 1793 Extrudir Vía
1794 1794 -----
1795 1795 +++++
1796 1796 +++++
1797 1797 Fabrica
1798 1798 Facilidades
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 Produciuse un fallo ao crear o directorio do complemento «{0}»
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 Produciuse un fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}
1807 1807 -----
1808 1808 Fallou ao abrir o URL
1809 1809 -----
1810 1810 Fallou ao abrir a conexión da API {0}.
1811 1811 Produciuse un fallo ao abrir a páxina de axuda
1812 1812 Non foi posíbel abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñíbel no historisl.
1821 1821 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
1822 1822 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñíbel no historial.
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 Terra de labor
1827 1827 Edificio agrario
1828 1828 Comida rápida
1829 1829 Debuxo rápido (peor resultado)
1830 1830 -----
1831 1831 Multiplicador de avance rápido
1832 1832 -----
1833 1833 Número do fax
1834 1834 De pago
1835 1835 Caída
1836 1836 Valado
1837 1837 Ruta de ferry
1838 1838 Terminal de ferry
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 Ficheiro
1846 1846 O ficheiro «{0}» non existe
1847 1847 -----
1848 1848 Erro de Formato de Ficheiro
1849 1849 Nome do ficheiro:
1850 1850 O ficheiro «{0}» non existe.
1851 1851 Copia de seguranza
1852 1852 O ficheiro existe. Sobrescribir?
1853 1853 Nome do ficheiro:
1854 1854 O ficheiro {0} existe. Sobrescribir?
1855 1855 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}»
1856 1856 Ficheiro: {0}
1857 1857 -----
1858 1858 Nome do ficheiro
1859 1859 Ficheiros
1860 1860 Ficheiros de Tipo:
1861 1861 Ficheiros de tipo:
1862 1862 -----
1863 1863 Filtrar
1864 1864 Filtro agochado:{0} desactivado:{1}
1865 1865 Modo de filtro
1866 1866 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
1867 1867 -----
1868 1868 Filtro:
1869 1869 Atopa e arranxa direccións de rúas non válidas dun xeito cómodo.
1870 1870 Rematar debuxo.
1871 1871 Hidrante contra incendios
1872 1872 Parque de bombeiros
1873 1873 Cheminea
1874 1874 Pesca
1875 1875 Arranxar
1876 1876 -----
1877 1877 Arranxar conflitos de etiquetas
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
1881 1881 Arranxando erros ...
1882 1882 -----
1883 1883 Floristería
1884 1884 -----
1885 1885 Cartafoles
1886 1886 Seguir
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 Comida
1890 1890 -----
1891 1891 Comida+Bebidas
1892 1892 Pé
1893 1893 Soamente para os obxectos escollidos
1894 1894 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
1895 1895 Forzar liñas se non se importou ningún segmento.
1896 1896 Vado
1897 1897 Monte
1898 1898 Esquecer obxectos pero non os eliminar no servidor cando se envíen.
1899 1899 Tempo de avance/retroceso (segundos)
1900 1900 Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0}\n
1901 1901 Atopadas {0} coincidencias
1902 1902 Fonte
1903 1903 Marco
1904 1904 -----
1905 1905 Conxelar
1906 1906 Conxelar a lista actual de elementos mesturados
1907 1907 Frecuencia (Hz)
1908 1908 Desde ...
1909 1909 Da relación
1910 1910 Desde o URL
1911 1911 Gasolineira
1912 1912 Gasolinera
1913 1913 Tipos de combustible:
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Función
1918 1918 Mobles
1919 1919 +++++
1920 1920 -----
1921 1921 Puntos GPS
1922 1922 descripción de trazado gps
1923 1923 Ficheiros GPX
1924 1924 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 Selector de cor GTK
1930 1930 +++++
1931 1931 Fútbol Gaélico
1932 1932 -----
1933 1933 Xardín
1934 1934 Centro de xardinería
1935 1935 Gasómetro
1936 1936 Porta
1937 1937 ancho(mm)
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 Xeografía
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 Imaxes xeo-etiquetadas
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 Glaciar
1948 1948 Vidro
1949 1949 -----
1950 1950 Ir atrás ao paso 1/3
1951 1951 -----
1952 1952 Ir a páxina de axuda de JOSM
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 +++++
1956 1956 Campo de golf
1957 1957 Góndola
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 Herba
1961 1961 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
1962 1962 Verde:
1963 1963 Zona verde
1964 1964 Verdurería
1965 1965 Horticultura
1966 1966 Contedor de gravilla
1967 1967 -----
1968 1968 Rompeolas
1969 1969 +++++
1970 1970 +++++
1971 1971 Pensión
1972 1972 Poste identificador
1973 1973 -----
1974 1974 +++++
1975 1975 Ximnasia
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Perruqueria
1979 1979 Aldea
1980 1980 Portilla de grella metálica
1981 1981 -----
1982 1982 +++++
1983 1983 Ferretería
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 Saúde
1992 1992 -----
1993 1993 Brezal o landa
1994 1994 Vehículos pesados (> 6 t.)
1995 1995 Seto
1996 1996 Alto
1997 1997 Altura (en metros)
1998 1998 Heliporto
1999 1999 Axuda
2000 2000 Axda: {0}
2001 2001 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
2002 2002 Hemisferio
2003 2003 Agochar
2004 2004 Ocultar elementos
2005 2005 Mostrar ou agochar este botón conmutador
2006 2006 Agochar este botón
2007 2007 +++++
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 Nodos duplicados en autopista
2011 2011 Autovías
2012 2012 -----
2013 2013 Sendeiro
2014 2014 Lugares históricos
2015 2015 Historial
2016 2016 -----
2017 2017 Historial do nodo {0}
2018 2018 Historial da relación {0}
2019 2019 Historial da vía {0}
2020 2020 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva actual.
2021 2021 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva de referencia.
2022 2022 +++++
2023 2023 -----
2024 2024 Inicio
2025 2025 Páxina de incio
2026 2026 Cabalo
2027 2027 Carreira de cabalos
2028 2028 +++++
2029 2029 Servidor:
2030 2030 Albergue
2031 2031 +++++
2032 2032 Teclas rápidas
2033 2033 Nome da casa
2034 2034 Número de casa
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 Ton:
2039 2039 Apostadeiro de caza
2040 2040 -----
2041 2041 +++++
2042 2042 +++++
2043 2043 +++++
2044 2044 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
2045 2045 -----
2046 2046 +++++
2047 2047 -----
2048 2048 Excepción de IO
2049 2049 -----
2050 2050 +++++
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 Rutas de iconas:
2054 2054 -----
2055 2055 Si se especifica, restabelecer a configuración en lugar de lela.
2056 2056 Ignorar
2057 2057 -----
2058 2058 Ignóraos, deixa a relación como está
2059 2059 -----
2060 2060 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2061 2061 -----
2062 2062 Ignorando elementos
2063 2063 -----
2064 2064 Ignorando URL mal construído: «{0}»
2065 2065 Ignorando URL de ficheiro mal construído: «{0}»
2066 2066 Datos Ilegais
2067 2067 Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2068 2068 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecto
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 Estrutura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 Valor incorrecto de latitude «{0}»
2077 2077 -----
2078 2078 Valor numerico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2079 2079 Valor incorrecto de lonxitude «{0}»
2080 2080 -----
2081 2081 Valor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2082 2082 Obxecto ilegal con id=0
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Valor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.
2086 2086 Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.
2087 2087 Valor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}
2088 2088 Valor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.
2089 2089 Valor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2090 2090 Valor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.
2091 2091 Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2092 2092 Valor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».
2093 2093 Valor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».
2094 2094 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo doble. Obtívose "{1}".
2095 2095 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»
2096 2096 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»
2097 2097 Valor ilegal do atributo «ref» do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2098 2098 Imaxe
2099 2099 Ficheiros de imaxes
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 +++++
2112 2112 -----
2113 2113 Importar son
2114 2114 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
2115 2115 -----
2116 2116 Importar imaxes
2117 2117 -----
2118 2118 Importar graficos vectoriais (SVG)
2119 2119 Importa de OpenStreetBugs posibles erros encontrados polos usuarios de OSM
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 Pendente
2124 2124 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 Independente
2132 2132 +++++
2133 2133 Información
2134 2134 Información
2135 2135 Panel informativo
2136 2136 Oficina de información
2137 2137 Punto de información
2138 2138 Información da capa
2139 2139 -----
2140 2140 Inicializando
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 Instalando os complementos actualizados
2147 2147 -----
2148 2148 Erro interno do servidor
2149 2149 -----
2150 2150 Acceso a internet
2151 2151 Acceso a internet gratuito
2152 2152 -----
2153 2153 URL non válido da API
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 Xanela de selección incorrecta
2157 2157 -----
2158 2158 A data non é válida
2159 2159 Valores data/tempo inválidas
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 Expresión de procura inválida
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 ID de usuario inválido
2168 2168 O nome do usuario non é válido
2169 2169 -----
2170 2170 Invertir filtro
2171 2171 Illa
2172 2172 Illote
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Obxecto {0} non atopado na lista.
2177 2177 -----
2178 2178 Navegador de axuda de JOSM
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 Para o complemento {1} requírese a versión {0} de JOSM.
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 imaxes JPEG (*.jpg)
2186 2186 +++++
2187 2187 Versión Java {0}
2188 2188 Joyería
2189 2189 Función de unor áreas
2190 2190 Unir Nodo e Liña
2191 2191 Unir Nodo a Vía
2192 2192 Unir un nodo ós segmentos de vía máis próximos
2193 2193 -----
2194 2194 Unir áreas superpostas
2195 2195 Areas superpostas unidas
2196 2196 Une áreas que se superpoñen
2197 2197 Saltar Á Posición
2198 2198 Saltar ahi
2199 2199 Saltar a posición
2200 2200 Unión
2201 2201 +++++
2202 2202 Manter
2203 2203 Manter a copia de seguranza cando se gardan capas de datos
2204 2204 -----
2205 2205 Manter o meu estado de eliminado
2206 2206 Manter o complemento
2207 2207 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2208 2208 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2209 2209 -----
2210 2210 Manter o seu estado de eliminado
2211 2211 Manter esta relación como membro do obxecto obxetivo.
2212 2212 Tecla
2213 2213 A chave «{0}» non é válida
2214 2214 -----
2215 2215 A clave non pode estar baleira cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2216 2216 Tecla:
2217 2217 Atallos de Teclado
2218 2218 Palabras clave
2219 2219 Xardín de infancia
2220 2220 Quiosco
2221 2221 Portilla xiratoria
2222 2222 Cociña
2223 2223 +++++
2224 2224 GLP (Gas licuado do petróleo)
2225 2225 Etiquetar as marcas de son (e de imaxe e web)
2226 2226 -----
2227 2227 Lambert 4 Zonas (France)
2228 2228 Lambert CC Zona
2229 2229 Lambert CC9 Zona (France)
2230 2230 -----
2231 2231 Zona Lambert (Estonia)
2232 2232 Terra
2233 2233 Uso do chan
2234 2234 Vertedoiro
2235 2235 +++++
2236 2236 Nodos duplicados no uso da terra
2237 2237 Carriles
2238 2238 Idioma
2239 2239 Último cambio en {0}
2240 2240 A última actualización de complementos foi feita hai máis de {0} días.
2241 2241 -----
2242 2242 +++++
2243 2243 +++++
2244 2244 -----
2245 2245 Executar o navegador coa información sobre o conxunto de cambios
2246 2246 -----
2247 2247 Lanzar en modo maximizado
2248 2248 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2249 2249 Abre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.
2250 2250 Lanzar un navegador con información sobre este usuario
2251 2251 Lavandería
2252 2252 Capa
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 A capa «{0}» debe estar na lista de capas
2259 2259 a capa non está na lista.
2260 2260 Capa: {0}
2261 2261 Capas
2262 2262 Tempo de introducción (segundos)
2263 2263 Ocio
2264 2264 Lonxitude
2265 2265 Lonxitude en metros
2266 2266 O largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2267 2267 Lonxitude: {0}
2268 2268 Paso a nivel
2269 2269 Biblioteca
2270 2270 Licencia
2271 2271 -----
2272 2272 Barreira
2273 2273 -----
2274 2274 Metro lixeiro
2275 2275 Faro
2276 2276 Liña de referencia
2277 2277 Tipo de liña
2278 2278 Liña {0} columna {1}:
2279 2279 Lista
2280 2280 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2281 2281 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2282 2282 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 Rúa residencial
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 Cargar capa WMS desde ficheiro
2293 2293 -----
2294 2294 Cargar historial
2295 2295 -----
2296 2296 Cagar relacións pais
2297 2297 Cargar relacióm
2298 2298 -----
2299 2299 Cargando os complementos iniciais
2300 2300 Cargando o historial para o nodo {0}
2301 2301 Cargando o historial para a relación {0}
2302 2302 Cargando o historial para a vía {0}
2303 2303 Cagando relacións pais
2304 2304 Cargando o complemento ''{0}''...
2305 2305 Cargando os complementos
2306 2306 Cargando complementos...
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 A cargar {0}
2310 2310 -----
2311 2311 Ficheiros locais
2312 2312 Localidade
2313 2313 Localización
2314 2314 Bloquear
2315 2315 Esclusa
2316 2316 Lodi - Italia
2317 2317 -----
2318 2318 Lonxitude
2319 2319 Lonxitude:
2320 2320 Procurar en:
2321 2321 Aparencia e comportamento
2322 2322 Procurar en:
2323 2323 Torre de vixía
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 +++++
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 Escala MTB
2330 2330 -----
2331 2331 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2332 2332 Crear marca de son na posición do cabezallo de reprodución
2333 2333 Fai un duplicado da capa escollida actualmente.
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2337 2337 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 Ficheiro de configuración mal construído nas liñas {0}
2341 2341 -----
2342 2342 Centro comercial
2343 2343 Feito polo home
2344 2344 -----
2345 2345 +++++
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 Mapa
2349 2349 Estilo de pintura do mapa
2350 2350 Proxección do mapa
2351 2351 Preferencias do Mapa
2352 2352 -----
2353 2353 Mapa: {0}
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 Porto deportivo
2358 2358 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2359 2359 Marca dos puntos con nome
2360 2360 Marcas de {0}
2361 2361 Mercado
2362 2362 +++++
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 +++++
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 Velocidade Máx.(km/h)
2372 2372 Peso máximo (t)
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 Área máxima por petición:
2376 2376 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2377 2377 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2378 2378 Lonxitude máxima (metros)
2379 2379 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2380 2380 Prado
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 Membro de
2384 2384 -----
2385 2385 Membros
2386 2386 Os membros do búfer de copia non poden ser engadidos porque eles non están incluidos na capa actual
2387 2387 Membros(resolto)
2388 2388 Membros (con conflitos)
2389 2389 Monumento conmemorativo
2390 2390 Nome do menú
2391 2391 Nome de Menú (Predeterminado)
2392 2392 Atallos de menú
2393 2393 Menú: {0}
2394 2394 +++++
2395 2395 Mesturar
2396 2396 Acoplar Nodos
2397 2397 Mesturar capa
2398 2398 Acoplar nodos no máis antigo
2399 2399 -----
2400 2400 Mesturar a selección
2401 2401 Mestura a capa actual dentro de outra capa
2402 2402 -----
2403 2403 Mestura esta capa con outra
2404 2404 Mesturar {0} nodos
2405 2405 Lista de membros mesturados conxeada. Non hay conflitos pendentes na lista de nodos desta relación
2406 2406 Lista de nodos mesturados conxeada. Non hay conflitos pendentes na lista de nodos desta vía
2407 2407 Os nodos mesturados aínda non están conxelados. Non é posíbel construir a orde de resolución.
2408 2408 Os nodos mesturados aínda non estan conxelados. Non é posíbel construir a orde de resolución.
2409 2409 Versión mesturada
2410 2410 -----
2411 2411 Mensaxe do día non dispoñible
2412 2412 -----
2413 2413 Métrica
2414 2414 -----
2415 2415 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2416 2416 Militar
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 Velocidade mínima (km/h)
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 Mini-rotonda
2423 2423 Mini golf
2424 2424 Distancia mínima (pixeles)
2425 2425 Minutos: {0}
2426 2426 Reflexar
2427 2427 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2428 2428 Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.
2429 2429 Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.
2430 2430 Falta o atributo «version» na primitiva de OSM con ID {0}.
2431 2431 Falta o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}».
2432 2432 Non se atopa a codificación
2433 2433 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 Falta o atributo obrigatorio «{0}».
2437 2437 -----
2438 2438 Non se atopou obxectivo para mesturar o nodo con id {0}
2439 2439 Non se atopou obxectivo para mesturar a relación con id {0}
2440 2440 Non se atopou obxectivo para mesturar a via con id {0}
2441 2441 Non se atopou o obxectivo a mesturar do tipo {0} con id {1}
2442 2442 -----
2443 2443 Falta un parámetro para NON
2444 2444 Falta un parámetro para OU
2445 2445 Falta un atributo requirido «{0}».
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Lu-Vie 08:30-20:00
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Telefonía Móbil
2453 2453 Foco do debuxo
2454 2454 Modo: {0}
2455 2455 Aeródromo de Aeromodelismo
2456 2456 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2457 2457 Modificado
2458 2458 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2459 2459 Grupos de modificadores
2460 2460 -----
2461 2461 Cambio de moeda
2462 2462 Monoraíl
2463 2463 Monumento
2464 2464 Mais información...
2465 2465 Máis información sobre desta característica
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 +++++
2470 2470 +++++
2471 2471 -----
2472 2472 Automóbil
2473 2473 Motocicleta
2474 2474 -----
2475 2475 Autovía
2476 2476 Deportes de motor
2477 2477 Autoestrada
2478 2478 Saída de autopista
2479 2479 Enlace de autopista
2480 2480 Porto de montaña
2481 2481 Bicicleta de montaña
2482 2482 Mover nodo...
2483 2483 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2484 2484 -----
2485 2485 Mover cara abaixo
2486 2486 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2487 2487 Mover elementos
2488 2488 Mover o filtro cara abaixo.
2489 2489 Mover o filtro cara arriba.
2490 2490 Mover á esquerda
2491 2491 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2492 2492 -----
2493 2493 Mover obxectos {0}
2494 2494 Mover á dereita
2495 2495 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2496 2496 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2500 2500 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2501 2501 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2502 2502 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2503 2503 Movelos
2504 2504 Mover cara arriba
2505 2505 Mover arriba os elementos escollidos unha posición.
2506 2506 Mover {0}
2507 2507 Move Obxectos {0}
2508 2508 Lama
2509 2509 Múltiple
2510 2510 -----
2511 2511 Multipolígono
2512 2512 -----
2513 2513 O multipolígono non está fechado
2514 2514 Museo
2515 2515 Intrumentos Musicais
2516 2516 Os meus conxuntos de cambios.
2517 2517 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
2518 2518 A miña versión
2519 2519 A miña versión (conxunto de datos locais)
2520 2520 O meu co mesturado
2521 2521 O meu deles
2522 2522 Fallo de importación NMEA!
2523 2523 Importación NMEA satisfactoria
2524 2524 Ficheiros NMEA-0183
2525 2525 Nome
2526 2526 -----
2527 2527 Nome da ubicación
2528 2528 Nome do usuario
2529 2529 -----
2530 2530 Nome: {0}
2531 2531 Puntos de trazado con nome de {0}
2532 2532 Puntos de trazado nomeados.
2533 2533 Vía estreita
2534 2534 Nacional
2535 2535 Parque Nacional
2536 2536 Nodos duplicados da natureza
2537 2537 Natureza
2538 2538 Reserva Natural
2539 2539 Rede
2540 2540 Excepción de rede
2541 2541 Nunca actualizar
2542 2542 Nova
2543 2543 -----
2544 2544 Novo cartafol
2545 2545 Nova capa
2546 2546 Nova clave
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 Novo rol
2551 2551 -----
2552 2552 Novo valor
2553 2553 Seguinte
2554 2554 Club nocturno
2555 2555 Non
2556 2556 Non se atopou ningun exportador!. Nada gardado.
2557 2557 Non hai trazados GPX dispoñibles na capa para asociar ó son.
2558 2558 Sen Atallo
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 Aínda non hai unha área escollida
2563 2563 -----
2564 2564 Non hai cambios que subir.
2565 2565 -----
2566 2566 Ningún conflito que resolver
2567 2567 Non hai conflitos para facer zoom
2568 2568 Conxunto de datos actual no atopado
2569 2569 -----
2570 2570 Non se atoparon datos nesa área
2571 2571 Non hai datos cargados.
2572 2572 Sen data
2573 2573 Non existen marcas de son nesta capa para, a partir das cales, compensar.
2574 2574 Sen saída
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 Sen imaxe
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado...
2581 2581 Non se atoparon coincidencias para «{0}»
2582 2582 Ningún conxunto de cambios aberto
2583 2583 Ningún conxunto de cambios aberto
2584 2584 -----
2585 2585 Ningún conflito de propiedades pendente
2586 2586 Ningún hai ningún conflito de etiquetas pendente de ser resolto
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 Sen proxy
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 Non hai capas escollidas
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 Sen erros de validación
2599 2599 Non, continuar editando
2600 2600 Non, non aplicar
2601 2601 Nodo
2602 2602 Nodo todavía en uso
2603 2603 Nodo {0}
2604 2604 -----
2605 2605 Nodo: conexión
2606 2606 Nodo: estándar
2607 2607 Nodo: etiquetado
2608 2608 Nodos
2609 2609 Nodos na mesma posición
2610 2610 Nodos co mesmo nome
2611 2611 Nodos(resolto)
2612 2612 Nodos(con conflitos)
2613 2613 -----
2614 2614 Ningún
2615 2615 Ningún destes nodos estan pegados a outra cousa.
2616 2616 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
2617 2617 Norte
2618 2618 -----
2619 2619 Non se atopa
2620 2620 Aínda non decidido
2621 2621 Aínda non decidido
2622 2622 -----
2623 2623 Nota
2624 2624 -----
2625 2625 Nota: GPL non é compatible coa licenza OSM. Non suba trazados con licenza GPL.
2626 2626 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
2627 2627 Anotacións
2628 2628 Nada
2629 2629 Non se engadiu nada á selección buscando por «{0}»
2630 2630 Non se atopou nada na seleccion buscando por «{0}»
2631 2631 Non se retirou da selección buscando por «{0}»
2632 2632 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
2633 2633 Nada seleccionado!
2634 2634 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
2635 2635 Nada para escoller
2636 2636 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
2637 2637 Nada para ampliar
2638 2638 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
2639 2639 Número
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 Número de plazas
2646 2646 Número de arames (mellor:conductores) por cable de tensión
2647 2647 -----
2648 2648 Número de {0} roles demasiado baixos ({1})
2649 2649 Esquema numérico
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 +++++
2654 2654 -----
2655 2655 +++++
2656 2656 -----
2657 2657 Datos OSM
2658 2658 Contrasinal de OSM.
2659 2659 Ficheiros de Servidor OSM
2660 2660 -----
2661 2661 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
2662 2662 -----
2663 2663 Contrasinal de OSM:
2664 2664 Nome de usuario OSM:
2665 2665 -----
2666 2666 Obxecto
2667 2667 -----
2668 2668 ID do Obxecto
2669 2669 Os ID de obxectos poden separarse por comas ou espazos.<br/> Exemplos: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> o modo de mesturado, especifique obxectos desta forma: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2670 2670 -----
2671 2671 Tipo de obxecto:
2672 2672 Obxecto con histórico
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 Obxectos para engadir:
2676 2676 Obxectos para eliminar:
2677 2677 Obxectos para modificar:
2678 2678 100 octanos
2679 2679 91 octanos
2680 2680 95 octanos
2681 2681 98 octanos
2682 2682 Desprazamento 3.000.000m leste
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 Desprazamento:
2687 2687 -----
2688 2688 +++++
2689 2689 Clave antiga
2690 2690 Antigo rol
2691 2691 Valor antigo
2692 2692 Baixo demanda
2693 2693 Ao enviar
2694 2694 Sentido único
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
2698 2698 Un ou mais membros desta nova relación foron eliminados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron retiradas da lista de relación de membros.
2699 2699 Sentido único
2700 2700 -----
2701 2701 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
2702 2702 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
2703 2703 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
2704 2704 -----
2705 2705 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
2706 2706 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
2707 2707 Só no extremo da vía.
2708 2708 -----
2709 2709 Aberto
2710 2710 Abrir Lugar...
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 Abrir unha capa WMS en branco para cargar datos desde un ficheiro
2714 2714 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
2715 2715 Abrir un ficheiro.
2716 2716 Abrir un novo navegador de historial ca historia deste nodo
2717 2717 Abrir unha lista con todas as ordes (desfacer buffer).
2718 2718 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
2719 2719 Abrir unha lista con todas as relacións.
2720 2720 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
2721 2721 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
2722 2722 -----
2723 2723 Abrir dialogo de configuracions globales.
2724 2724 Abrir unha ventá de lista de selección.
2725 2725 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
2726 2726 Abrir un URL.
2727 2727 Abrir un editor para a relación seleccionada
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 Abrir un ficheiro
2734 2734 Abrir ficheiro escollido
2735 2735 Abrir ficheiro escollido.
2736 2736 -----
2737 2737 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
2738 2738 -----
2739 2739 Abrir...
2740 2740 Aberto/Pechado:
2741 2741 +++++
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 Datos OpenStreetMap
2750 2750 Horario de apertura
2751 2751 -----
2752 2752 Abrindo o ficheiro «{0}»...
2753 2753 Abrir ficheiros
2754 2754 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
2755 2755 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
2756 2756 -----
2757 2757 Operador/a
2758 2758 Óptica
2759 2759 Atributos Opcionais:
2760 2760 Tipos opcionais
2761 2761 Orgánico
2762 2762 Vía orixinal
2763 2763 Ortogonalizar
2764 2764 Ortogonalizar / Desfacer
2765 2765 Ortogonalizar Forma
2766 2766 Ortogonalizar forma / Desfacer
2767 2767 Ortogonalizar forma / Desfacer\nEscolla os nodos que foron movidos pola acción anterior a Ortogonalizar forma!
2768 2768 Outro
2769 2769 Outros Puntos de Información
2770 2770 Outros nodos duplicados
2771 2771 Exteriores
2772 2772 -----
2773 2773 Superposición de teselas
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 Sobrescribir
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 PCN 2006 - Italia
2787 2787 -----
2788 2788 +++++
2789 2789 PUWG 1992 (Polonia)
2790 2790 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
2791 2791 PUWG Zona
2792 2792 Pintura
2793 2793 Estilo de pintura {0}: {1}
2794 2794 Sitio paleontolóxico
2795 2795 -----
2796 2796 Papel
2797 2797 Paralela
2798 2798 -----
2799 2799 O parámetro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL de ficheiro
2800 2800 Nome do parámentro
2801 2801 Valor do parámetro
2802 2802 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
2803 2803 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
2804 2804 Relacións pai
2805 2805 Parque
2806 2806 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
2807 2807 Aparcamento
2808 2808 Corredor de aparcamento
2809 2809 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
2810 2810 Procesando daros de OSM...
2811 2811 Procesando a historia dos datos OSM...
2812 2812 Procesando contido do concunto de cambios...
2813 2813 -----
2814 2814 Procesando a lista de conxuntos de cambio...
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 Partes
2819 2819 Lugar de cruces frecuentes
2820 2820 Lugar de paso
2821 2821 Contrasinal
2822 2822 Contrasinal:
2823 2823 Contrasinal:
2824 2824 Pegar
2825 2825 Pegar ...
2826 2826 Pegar Etiquetas
2827 2827 Pegar o URL desde o portapapéis
2828 2828 Pegar contidos ó buffer de pegado.
2829 2829 Pega sin membros incompletos
2830 2830 Camiño
2831 2831 -----
2832 2832 Pico
2833 2833 Calle peatonal
2834 2834 Cruce peatonal
2835 2835 Tipo de cruce peatonal
2836 2836 Peóns
2837 2837 Pelota vasca
2838 2838 Conflitos pendentes na lista de membros desta relación
2839 2839 Conflitos pendentes na lista de nodos desta vía
2840 2840 Conflitos de propiedades pendentes de resolver
2841 2841 Realiza a validación dos datos
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 Farmacia
2845 2845 Número de teléfono
2846 2846 Número de teléfono
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Zona de picnic
2850 2850 Embarcadoiro
2851 2851 -----
2852 2852 Tubería
2853 2853 Tipo de pista de esquí
2854 2854 Cancha de xogo
2855 2855 Lugar de culto
2856 2856 Lugares
2857 2857 -----
2858 2858 Reproducir/Pausar son.
2859 2859 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de son
2860 2860 Zona de xogos
2861 2861 Aborte se non está seguro
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 Decide que valores hay que manter
2867 2867 -----
2868 2868 Introduza coordenadas GPS
2869 2869 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
2870 2870 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
2871 2871 Introduza un nome de usuario non baleiro
2872 2872 Introduza a dirección da tesela
2873 2873 Introduza un índice de tesela
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
2878 2878 Introduza un ID de usuario válido
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 Introduza un enteiro de valor > 0
2884 2884 Introduza un nome de usuario non valeiro
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
2895 2895 -----
2896 2896 Escolla unha área de descarga primeiro.
2897 2897 -----
2898 2898 Por favor, selecciona unha tecla
2899 2899 Por favor selecciona un valor
2900 2900 -----
2901 2901 Seleccione unha entrada.
2902 2902 Escolla polo menos catro nodos.
2903 2903 Escolla polo menos un nodo, vía ou relación xa enviado.
2904 2904 Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.
2905 2905 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
2906 2906 Escolla polo menos unha fila para copiar
2907 2907 Escolla polo menos unha vía para simplificar.
2908 2908 Escolla polo menos unha vía.
2909 2909 Escolla polo menos tres nodos.
2910 2910 -----
2911 2911 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
2912 2912 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía dun só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
2913 2913 Escolla algunha cousa para copiar
2914 2914 Por favor selecciona os obxectos dos que queres cambiar as propiedades.
2915 2915 Seleccione a fila a eliminar.
2916 2916 Por favor selecciona a fila a editar.
2917 2917 Escolla a capa a usar
2918 2918 -----
2919 2919 Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
2920 2920 Escolla que cambios de propiedade queres aplicar.
2921 2921 Complemento empaquetado con JOSM
2922 2922 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
2923 2923 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
2924 2924 Complemento para o etiquetado de obxectos en función dunha selección de sinais de tráfico. O diálogo pódese abrir premendo na pequena icona do canto superior dereito da xanela de propiedades. País dispoñíbel dos predefinidos: Alemaña.
2925 2925 -----
2926 2926 Información do complemento
2927 2927 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
2928 2928 Produciuse un fallo na actualización do complemento
2929 2929 Política de actualización de complementos
2930 2930 Complementos
2931 2931 Complementos actualizados
2932 2932 Nome do Punto
2933 2933 Número do punto
2934 2934 Poste
2935 2935 Referencia de poste
2936 2936 Policía
2937 2937 Política
2938 2938 +++++
2939 2939 Posición
2940 2940 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
2941 2941 Buzón de Correos
2942 2942 Oficina postal
2943 2943 Código postal
2944 2944 -----
2945 2945 Potencia
2946 2946 Xerador de enerxía
2947 2947 Tendido eléctrico
2948 2948 Central eléctrica
2949 2949 Subestación eléctrica
2950 2950 Torre de electricidade
2951 2951 -----
2952 2952 Fuente de Tensión
2953 2953 Violación da Precondición
2954 2954 Violación de condición previa
2955 2955 Predefinido
2956 2956 -----
2957 2957 A opción de configuración {0} foi retirada porque xa non se usa.
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 Preferencias
2962 2962 Preferencias almacenadas en {0}
2963 2963 Preferencias...
2964 2964 Preparar os datos de OSM...
2965 2965 Preparar a resolución de conflitos
2966 2966 Preparando o conxunto de cambios...
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 Vía para tren histórico
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 Axustes prestablecidos
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 Previo
2980 2980 Primaria
2981 2981 Enlace a rúa primaria
2982 2982 Modificador principal:
2983 2983 Primitiva
2984 2984 Esperábase un ID primitivo
2985 2985 Prisión
2986 2986 Procesando o ficheiro «{0}»
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Coordenadas Proxectadas
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 Código de proxeción
2996 2996 -----
2997 2997 Método de proxección
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 Propiedades
3001 3001 -----
3002 3002 Comprobador de propiedades:
3003 3003 Propiedades dos obxectos seleccionados.
3004 3004 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
3005 3005 Propiedades no elemento mesturado. Sustituirán as propiedades dos meus elementos cando se apliquen as decisións de mesturar.
3006 3006 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
3007 3007 Propiedades de
3008 3008 Propiedades(con conflitos)
3009 3009 Propiedades/Relacións
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
3014 3014 -----
3015 3015 Fornece un cadro de diálogo para a edición de etiquetas nunha grella tabular.
3016 3016 -----
3017 3017 Provee botóns auxiliares para permitir traballar con ratos de un único botón (stylus). Actualmente engade unicamente un botón ao mapa desplazable
3018 3018 Fornece capacidades de encamiñamento.
3019 3019 Configuración do proxy
3020 3020 +++++
3021 3021 Edificio público
3022 3022 -----
3023 3023 Vehículos de servicio público (SP)
3024 3024 Transporte público
3025 3025 -----
3026 3026 Purgar
3027 3027 Purgar...
3028 3028 Asignar etiquetas de texto a marcas de son (e de imaxe e web) así como ás súas iconas de botón.
3029 3029 +++++
3030 3030 Canteira
3031 3031 Pedir
3032 3032 Consultar e descargar conxuntos de cambios
3033 3033 Pedir e descargar conxuntos de cambios...
3034 3034 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
3035 3035 Consultar conxuntos de cambios
3036 3036 -----
3037 3037 Pedir só conxuntos de cambios pechados
3038 3038 Pedir só conxuntos de cambios abertos
3039 3039 Consultando e descargando conxuntos de cambios
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 Coches RC
3045 3045 Pista de carreiras
3046 3046 Raqueta
3047 3047 Vía de tren
3048 3048 Vía de tren
3049 3049 Apeadeiro de ferrocarril
3050 3050 Andén de ferrocarril
3051 3051 Nodos duplicados na vía do tren
3052 3052 Via do tren
3053 3053 Rango de numeros esperado
3054 3054 Datos GPS en bruto
3055 3055 Ler Antes
3056 3056 Ler fotos...
3057 3057 -----
3058 3058 Lendo conxunto de cambios {0}...
3059 3059 Lendo conxunto de cambios...
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 Lendo pais de «{0}»
3063 3063 Lendo información de usuario...
3064 3064 Lendo {0}...
3065 3065 Léeme
3066 3066 Nome real
3067 3067 Eliminar realmente a selección da relación {0}?
3068 3068 Gravando
3069 3069 Estudio de grabación
3070 3070 Terra de recreo
3071 3071 -----
3072 3072 Reciclaxe
3073 3073 Vermello:
3074 3074 Refacer
3075 3075 Refacer a última acción desfeita.
3076 3076 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3077 3077 Referencia
3078 3078 Referencia (número de pista)
3079 3079 Número de referencia
3080 3080 Número de referencia
3081 3081 Referenciado por:
3082 3082 Refírese a
3083 3083 Actualizar
3084 3084 Rexión
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 Rexeitar Conflitos e Gardar
3088 3088 Relación
3089 3089 Relación...
3090 3090 Editor de relación: Descargar Membros
3091 3091 Editor de relacións: mover cara abaixo
3092 3092 Editor de relacións: mover cara arriba
3093 3093 Editor de relación: retirar
3094 3094 Editor de relación: retirar a seleccionada
3095 3095 Editor de relacións: inverter
3096 3096 Editor de relacións: ordenar
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 A relación é eliminada
3100 3100 A relación esta baldeira
3101 3101 -----
3102 3102 A relación con id externa «{0}» refírese a unha primitiva faltante con id externa «{1}».
3103 3103 Relación {0}
3104 3104 -----
3105 3105 Relación: escollida
3106 3106 Relacións
3107 3107 -----
3108 3108 Relacións: {0}
3109 3109 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3110 3110 Soltar o botón do rato para parar de mover. Ctrl para acoplar co nodo máis próximo.
3111 3111 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3112 3112 -----
3113 3113 Relixión
3114 3114 Recargar
3115 3115 Recargar todos os obxectos seleccionados actualmente e actualizar a lista.
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 Recargar o historial desde o servidor
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 Control Remoto
3124 3124 O control remoto foi preguntado para crear un novo nodo.
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 Retirar
3131 3131 Retirar «{0}» para o nodo «{1}»
3132 3132 Retirar «{0}» para a relación «{1}»
3133 3133 Retirar «{0}» para a via «{1}»
3134 3134 Retirar «{0}» de {1} obxectos
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 Retirar da memoria
3138 3138 Retirar a foto da capa
3139 3139 Retirar etiquetas de vías internas
3140 3140 Retirar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3141 3141 Retirar os marcadores seleccionados
3142 3142 Retirar os membros seleccionados para esta relación
3143 3143 Retirar as modificacións escollidas da memoria local
3144 3144 Retirar as entradas escollidas da lista de elementos mesturados
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 Retirar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3148 3148 Retíraos, limpa a relación
3149 3149 Retirar este membro da relación
3150 3150 Elementos retirados das relacións
3151 3151 Nodos duplicados retirados
3152 3152 -----
3153 3153 Retirando complementos obsoletos...
3154 3154 Retirando complementos sen mantemento...
3155 3155 Mudar o nome do ficheiro
3156 3156 Renomear o ficheiro «{0}» a
3157 3157 Renomear capa
3158 3158 Renomear o marcador escollido
3159 3159 Debuxar rutas (autobús, rutas de sendeirismo, rutas de bicicleta, ...) . Os tipos de ruta deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 Alquiler
3163 3163 Taller
3164 3164 -----
3165 3165 Substituir «{0}» con «{1}» para
3166 3166 Informar dun fallo
3167 3167 +++++
3168 3168 Solicitar Token de Aceso
3169 3169 A petición fallou
3170 3170 -----
3171 3171 Require detalles: {0}
3172 3172 -----
3173 3173 Reservorio
3174 3174 Restabelecer
3175 3175 Restabelecer as preferencias ós valores predeterminados
3176 3176 -----
3177 3177 Rúa urbana
3178 3178 Área residencial
3179 3179 Redimensionar o applet á xeometría indicada (formato: ANCHOxALTO)
3180 3180 Resolver
3181 3181 Resolver conflitos
3182 3182 Resolver conflitos de ''{0}''
3183 3183 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
3184 3184 Resolver conflitos en estado eliminado en {0}
3185 3185 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
3186 3186 Resolver conflitos para a lista de nodos da vía {0}
3187 3187 Resolver conflitos.
3188 3188 Resolver conflito de version para o nodo {0}
3189 3189 Resolver conflito de version para a relación {0}
3190 3190 Resolver conflito de version para via {0}
3191 3191 Resolver {0} conflitos de etiquetado no nodo {1}
3192 3192 Resolver {0} conflitos de etiquetado na relación {1}
3193 3193 Resolver {0} conflitos de etiquetado na vía {1}
3194 3194 Recurso
3195 3195 Área de Descanso
3196 3196 Reiniciar
3197 3197 Restaurante
3198 3198 Restaurar
3199 3199 Restaurando ficheiros
3200 3200 Restrición
3201 3201 Comercios
3202 3202 Muro de contención
3203 3203 -----
3204 3204 Obter token de aceso
3205 3205 -----
3206 3206 Obtendo Token de Acesso OAuth...
3207 3207 -----
3208 3208 Obtendo petición para token de acesso OAuth...
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 Pedindo información do usuario
3212 3212 -----
3213 3213 +++++
3214 3214 Inverter
3215 3215 Invertir Vías
3216 3216 Inverter e combinar
3217 3217 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
3218 3218 Invertir a orde dos membros da relación
3219 3219 Invertir vía
3220 3220 Invertir vías
3221 3221 Liña de costa revertida
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 desfacendo cambios
3225 3225 -----
3226 3226 Revisión
3227 3227 Equitación
3228 3228 Río
3229 3229 Ribeira
3230 3230 Rúa (Tipo descoñecido)
3231 3231 Restricións de trafico
3232 3232 Rol
3233 3233 Problema de verificación de rol
3234 3234 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 Rol:
3238 3238 Papeis nas relacións que fan referencia a
3239 3239 -----
3240 3240 Rotonda
3241 3241 Ruta
3242 3242 -----
3243 3243 Ruta estatal
3244 3244 Tipo de Ruta
3245 3245 Rutas mostradas para:
3246 3246 Liga de Rugby
3247 3247 +++++
3248 3248 Ruínas
3249 3249 -----
3250 3250 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está activada.
3251 3251 -----
3252 3252 Executando test {0}
3253 3253 Pista
3254 3254 Escala SAC
3255 3255 -----
3256 3256 Tarxetas SIM
3257 3257 +++++
3258 3258 Entrenamento Seguro
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 Poterna
3262 3262 Saturación:
3263 3263 sauna
3264 3264 Gardar
3265 3265 -----
3266 3266 Gardar como...
3267 3267 Gardar ficheiro GPX
3268 3268 Gardar en:
3269 3269 Gardar capa
3270 3270 Gardar ficheiro OSM
3271 3271 -----
3272 3272 Gardar capa WMS nun ficheiro
3273 3273 -----
3274 3274 Gardar de todas formas
3275 3275 -----
3276 3276 Gardar en:
3277 3277 Gardar ficheiro escollido.
3278 3278 -----
3279 3279 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
3280 3280 Gardar os datos actuais.
3281 3281 Gardar as preferencias en fechar o diálogo
3282 3282 -----
3283 3283 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 A examinar o directorio {0}...
3290 3290 Escola
3291 3291 Chatarra
3292 3292 Cantos
3293 3293 Matorral
3294 3294 Pescado
3295 3295 Buscar
3296 3296 Procurar ...
3297 3297 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
3298 3298 Buscar obxectos
3299 3299 Buscar obxectos.
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 Buscar...
3305 3305 Buscar:
3306 3306 Procura:
3307 3307 Nombre alternativo
3308 3308 -----
3309 3309 Secundaria
3310 3310 Modificador secundario:
3311 3311 Segundos: {0}
3312 3312 Excepción de seguridade
3313 3313 Ver na wiki para outra capacidade
3314 3314 Carril bici e vía peatonal separadas
3315 3315 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
3316 3316 Escoller
3317 3317 Escoller Todo
3318 3318 Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadas
3319 3319 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
3320 3320 Escoller todos os obxectos sen eliminar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.
3321 3321 -----
3322 3322 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
3323 3323 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
3324 3324 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
3325 3325 Escoller ou ben:
3326 3326 Escolla o nome de ficheiro
3327 3327 Escoller se o dato debería estar nunha nova capa
3328 3328 Escoller se as referencias ao abxecto poden ser descargadas correctamente
3329 3329 Escoller na capa
3330 3330 Escoller na lista de relacións
3331 3331 Escoller membros
3332 3332 -----
3333 3333 Escoller nodo baixo o cursor.
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
3338 3338 Escoller relación
3339 3339 -----
3340 3340 Escoller relación na selección principal
3341 3341 Escoller relación an lista de relacións.
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 Escolla a capa a usar
3345 3345 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
3346 3346 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
3347 3347 -----
3348 3348 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
3352 3352 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
3353 3353 Escoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidor
3354 3354 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
3355 3355 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
3356 3356 Escoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidor
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Escoller coa busca indicada
3362 3362 -----
3363 3363 Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados
3364 3364 -----
3365 3365 Selección
3366 3366 Selección valeira
3367 3367 A selección debe consistir só de vias e nodos
3368 3368 Selección non axeitada!
3369 3369 Selección:
3370 3370 Selección: {0}
3371 3371 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estean eliminados)
3372 3372 -----
3373 3373 Semiautomática
3374 3374 Capa separada
3375 3375 Separador
3376 3376 Secuencia
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 Servizo
3380 3380 -----
3381 3381 URL do servizo
3382 3382 Servizos
3383 3383 Servizos:
3384 3384 Tipo de vía de servicio
3385 3385 -----
3386 3386 Estabelecer todo ao predeterminado
3387 3387 Estabelecer a marca de «modificado» para o nodo {0}
3388 3388 Estabelecer a marca de «modificado» para a relación {0}
3389 3389 Estabelecer a marca de «modificado» para a via {0}
3390 3390 Estabelecer a selección actual á lista de relacións escollidas
3391 3391 Estabelecer o idioma
3392 3392 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
3393 3393 Estabelecer a predeterminado
3394 3394 -----
3395 3395 Estabelecer {0} = {1} para o nodo «{2}»
3396 3396 Estabelecer {0} = {1} para a relación «{2}»
3397 3397 Estabelecer {0} = {1} para a vía «{2}»
3398 3398 Estabelecer {0} = {1} para {2} obxectos
3399 3399 Estabelece un rol para os membros escollidos
3400 3400 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
3401 3401 Estabelecendo os valores predeterminados
3402 3402 Produciuse un fallo ao estabelecer o atallo de teclado «{0}» para a acción «{1}» ({2})\nxa que o atallo xa está en uso pola acción «{3}» ({4}).\n\n
3403 3403 Configuración
3404 3404 Parámetros para o reproductor de son e as marcas de son.
3405 3405 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
3406 3406 -----
3407 3407 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
3408 3408 Compartindo
3409 3409 -----
3410 3410 +++++
3411 3411 Refuxio
3412 3412 Gastos de envío
3413 3413 Zapatos
3414 3414 Tiro
3415 3415 Compras
3416 3416 Tendas
3417 3417 Descrición curta: {0}
3418 3418 Atallo
3419 3419 Preferencias dos atallos
3420 3420 -----
3421 3421 Debería ser desactivado o complemento?
3422 3422 -----
3423 3423 Amosar
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 Amosar Informe de estado
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 Amosar conxunto de cambios {0}
3432 3432 Amosar información de axuda
3433 3433 Amosar historia
3434 3434 Amosar información
3435 3435 Amosa información acerca da subida de datos.
3436 3436 -----
3437 3437 Amosar nomes localizados en listas escollidas
3438 3438 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
3439 3439 Mostrar a seguinte imaxe
3440 3440 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
3441 3441 -----
3442 3442 Amosar ou agochar a entrada do menú de son da barra de menú principal.
3443 3443 -----
3444 3444 Mostrar a imaxe previa
3445 3445 -----
3446 3446 Mostrar a pantalla de benvida ó iniciar
3447 3447 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida ós erros
3448 3448 Amosar só as etiquetas con conflitos
3449 3449 Amosar só as etiquetas con multiples valores
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 Amosar esta axuda
3453 3453 Amosar/Ocultar
3454 3454 Mostrar área
3455 3455 Amosar a presión atmosférica
3456 3456 Amosar a data actual
3457 3457 Amosar humidade
3458 3458 Amosar temperatura
3459 3459 -----
3460 3460 Sicilia - Italia
3461 3461 Vías con nomes similares
3462 3462 -----
3463 3463 Simplificar Vía
3464 3464 Simplificar todas as vias seleccionadas
3465 3465 Simplifica áreas mediante o retirado de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a retirar. Fai ademais unha media dos nodos próximos.
3466 3466 Simplificar as vías?
3467 3467 -----
3468 3468 Simula un clic cando fas un pequeno e corto arrastre de rato. Isto é util para punteros de tabletas dixitalizadoras, cando teñas problemas simplemente fai clic na tableta dixitalizadota sin mover o rato(xeral Java- tablet Problem)...
3469 3469 -----
3470 3470 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
3471 3471 Elementos únicos
3472 3472 Tamaño
3473 3473 Monopatín
3474 3474 Patinaxe
3475 3475 Esquí
3476 3476 Esquí
3477 3477 Omitir a descarga
3478 3478 Saltar descarga
3479 3479 Omitir a actualización
3480 3480 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está desactivada.
3481 3481 -----
3482 3482 Mapa esbaradío
3483 3483 Rampa
3484 3484 Fumadores
3485 3485 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
3486 3486 -----
3487 3487 Trineo
3488 3488 Fútbol
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 Algunhas das vías foron parte da relación que foi modificada. Verifique que non se introduciron erros.
3492 3492 Algúns puntos de vía que estaban demasiado lonxe da traza para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
3493 3493 Algúns puntos de vía con marcas de tempo anteriores ó inicio do trazado ou posteriores ó fin foron omitidos ou movidos ó inicio.
3494 3494 Non é posíbel manexar a relación de multipolígonos con multiples vías saíntes
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 Ordenar
3499 3499 Ordenar o menú de elementos preestablecidos
3500 3500 Ordenar os membros da relación
3501 3501 Fonte
3502 3502 Sur
3503 3503 -----
3504 3504 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
3505 3505 Espazos para os páis
3506 3506 Espazos para a muller
3507 3507 -----
3508 3508 Rádar de tráfico
3509 3509 Picos
3510 3510 Separar a vía
3511 3511 Separar unha vía no nodo seleccionado.
3512 3512 Separar a vía {0} en {1} partes
3513 3513 Dividie vías en fragmentos
3514 3514 Deportes
3515 3515 Deporte (Pelota)
3516 3516 Instalaciones deportivas
3517 3517 Deportes
3518 3518 Polideportivo
3519 3519 fonte
3520 3520 Estadio
3521 3521 Argumento de xeometría unix estandar
3522 3522 Estrelas
3523 3523 Comezar Busca
3524 3524 Comezar a descarga
3525 3525 Empezar a descargar datos
3526 3526 Comezar nova vía a partir do último nodo.
3527 3527 Inicio de traza (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 Comeza a subir en anacos...
3532 3532 Comezando a subir nunha única petición...
3533 3533 Comezando a subir con unha petición por primitiva...
3534 3534 Estado
3535 3535 -----
3536 3536 Papelería
3537 3537 +++++
3538 3538 Informe de estado
3539 3539 Pasos
3540 3540 -----
3541 3541 Escaleira de paso
3542 3542 Deter
3543 3543 -----
3544 3544 Arroio ou riachuelo
3545 3545 -----
3546 3546 Nome da rúa
3547 3547 Rúas
3548 3548 Ruas NRW Geofabrik.de de Renania del Norte-Westfalia
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 Subárea
3559 3559 Enviar filtro
3560 3560 Suburbio
3561 3561 Metro
3562 3562 Boca de metro
3563 3563 Atallos de ventá
3564 3564 Feito satisfactoriamente
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 Supermercado
3568 3568 Asistencia técnica
3569 3569 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 Admite descargar, mapas escaneados desde walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desenvolvemento e pode ter fallos.
3573 3573 Superficie
3574 3574 Cámara de vixilancia
3575 3575 Vértice xeodésico
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Natación
3579 3579 Swiss Grid (Suíza)
3580 3580 -----
3581 3581 Descición de símbolo
3582 3582 Sincronizar o son
3583 3583 Sincronizar o paquete de datos completo
3584 3584 Sincronizar únicamente o nodo {0}
3585 3585 Sincronizar únicamente a relación {0}
3586 3586 -----
3587 3587 Sincronizar únicamente a vía {0}
3588 3588 Sistema de medida
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 Ténis de mesa
3601 3601 Pavimento táctil
3602 3602 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
3603 3603 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido «{0}».
3604 3604 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
3605 3605 Chave da etiqueta máis logo do permitido
3606 3606 Etiquetar as relación con
3607 3607 -----
3608 3608 Valor da etiqueta máis logo do permitido
3609 3609 -----
3610 3610 Axustes de etiquetado preestablecidos.
3611 3611 Etiquetas
3612 3612 Etiquetas e membros
3613 3613 Etiquetas de nodos
3614 3614 Etiquetas de relacions
3615 3615 Etiquetas de vías
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 Etiquetas con valores baleiros
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 +++++
3622 3622 +++++
3623 3623 Pista de rodaxe
3624 3624 Teléfono
3625 3625 Tarxetas telefónicas
3626 3626 Tenis
3627 3627 -----
3628 3628 +++++
3629 3629 Rúa terciaria ou local
3630 3630 Modificador terciario:
3631 3631 Proba
3632 3632 -----
3633 3633 O test fallou
3634 3634 -----
3635 3635 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
3636 3636 Testando o Token de Acesso OAuth
3637 3637 Probando OSM API URL ''{0}''
3638 3638 +++++
3639 3639 -----
3640 3640 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
3654 3654 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 O contido deste conxunto de cambios aínda non foi descargado.
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 A selección actual non pode ser usada para despegar.
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
3665 3665 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
3666 3666 O valor actual non é unha dirección de tesela válida.
3667 3667 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
3668 3668 -----
3669 3669 O documento non contén datos.
3670 3670 -----
3671 3671 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
3672 3672 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
3673 3673 -----
3674 3674 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3675 3675 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3676 3676 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
3677 3677 A clave «{0}» e todos os seus valores van a ser retirados
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
3681 3681 -----
3682 3682 O conxunto de datos mesturado non incluirá unha etiqueta coa clave {0}
3683 3683 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
3684 3684 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
3685 3685 -----
3686 3686 O ficheiro do complemento «{0}» non inclúe un Manifesto.
3687 3687 O complemento foi retirado da configuración. Reinicie JOSM para descargar o complemento.
3688 3688 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
3689 3689 -----
3690 3690 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
3691 3691 A expresión regular «{0}» tiña un erro de análise no desprazamento {1}, erro completo:\n\n{2}
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
3698 3698 -----
3699 3699 A selección contén {0} vías. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 As orixes (URL ou nome de ficheiro) dos ficheiros de datos de comprobación ortográfica (ver http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) ou de comprobación de etiquetas.
3704 3704 A cadea «{0}» non é un valor válido de tipo doble.
3705 3705 O complemento turnrestrictions permítelle introducir información de mantemento sobre restricións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
3706 3706 -----
3707 3707 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
3708 3708 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Quere inverter algunhas?
3709 3709 Teatro
3710 3710 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
3711 3711 A súa versión
3712 3712 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
3713 3713 O deles co mesturado
3714 3714 Parque temático
3715 3715 Non hai conxuntos de cambios abertos
3716 3716 Non hai obxectos escollido para actualizar.
3717 3717 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non van seren gardados e serán tratados como se rexeitase todos. Continuar?
3718 3718 Hai unha intersección entre vías.
3719 3719 -----
3720 3720 Houbo un erro tratando de amosar o URL desta marca.
3721 3721 Houbo {0} conflitos durante a importación
3722 3722 Esta acción non terá atallo.\n\n
3723 3723 Isto pode levar a unha eliminación accidental dos nodos
3724 3724 Esta petición de conxunto de cambios non é válida
3725 3725 Isto está despois do fin da gravación
3726 3726 -----
3727 3727 Este nodo non está pegado a outra cousa.
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 Comproba se os multipolígonos son válidos
3741 3741 -----
3742 3742 Esta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
3743 3743 -----
3744 3744 Este test comproba que as liñas de costa sexan correctas.
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.
3753 3753 Eses nodos non están nun circulo. Interrompendo.
3754 3754 Máquina de tiquets
3755 3755 -----
3756 3756 Dirección da tesela:
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 Zona horaria:
3761 3761 Zona horaria: {0}
3762 3762 -----
3763 3763 A ...
3764 3764 Para eliminar
3765 3765 Cambiar Liñas GPX
3766 3766 -----
3767 3767 Cambiar Vista de grella
3768 3768 Alternar a vista de pantalla completa
3769 3769 Alternar a visibilidade da xanela do Xestor de cambios
3770 3770 -----
3771 3771 Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca.
3772 3772 Cambiar o estado visible da capa seleccionada.
3773 3773 Cambiar: {0}
3774 3774 Cambia a configuración global «{0}».
3775 3775 Baños
3776 3776 O Token permite aceso restrinxido
3777 3777 Peaxe
3778 3778 Cabina de peaxe
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 Ferramenta: {0}
3782 3782 Barra de ferramentas
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 Personalización de barra de ferramentas
3786 3786 Ferramentas
3787 3787 -----
3788 3788 Ferramentas para debuxar edificios.
3789 3789 -----
3790 3790 +++++
3791 3791 Turismo
3792 3792 Torre
3793 3793 Referencia da torre
3794 3794 Tipo de torre
3795 3795 Vila
3796 3796 Casa do Concello
3797 3797 Xoguetes
3798 3798 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
3799 3799 Pista
3800 3800 Coloreado de Trazados e Puntos
3801 3801 -----
3802 3802 Tipo de pista
3803 3803 Calmado de tráfico
3804 3804 Semáforo
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 Tranvía
3808 3808 Parada de tranvía
3809 3809 Transporte
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 Axencia de viaxes
3813 3813 Árbore
3814 3814 Rúa principal
3815 3815 Enlace a rúa principal
3816 3816 Tentar de novo
3817 3817 Tente a actualizar á versión máis recente deste complemento antes de informar dun fallo.
3818 3818 Ma-Do 08:00-15:00; Sa 08:00-12:00
3819 3819 Martes-Domingo 08:00-15:00;Sabado 08:00-12:00
3820 3820 Túnel
3821 3821 Boca del túnel
3822 3822 Restrición de xiro
3823 3823 -----
3824 3824 Círculo de giro
3825 3825 Punto de xiro
3826 3826 -----
3827 3827 Torno
3828 3828 Plataforma de xiro
3829 3829 Tipo
3830 3830 Tipo de nome (Reino Unido)
3831 3831 -----
3832 3832 Tipos
3833 3833 -----
3834 3834 Rodas
3835 3835 +++++
3836 3836 UIC-Referencia
3837 3837 DESCOÑECIDO
3838 3838 +++++
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui un URL para descargar a área)
3842 3842 -----
3843 3843 +++++
3844 3844 +++++
3845 3845 +++++
3846 3846 +++++
3847 3847 UTM Francia (DOM)
3848 3848 UTM sistema xeodésico
3849 3849 UTM Zona
3850 3850 Despegar Vías
3851 3851 Non foi posíbel engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido
3852 3852 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser desactivado
3853 3853 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
3854 3854 Non foi posíbel crear unha nova marca de son.
3855 3855 Non foi posíbel eliminar a copia de seguranza antiga {0}
3856 3856 Non foi posíbel atopar a tradución para o idioma local {0}. Volvendo a {1}.
3857 3857 -----
3858 3858 Non foi posible analizar lon/lat
3859 3859 Non é posíbel sincronizar nunha capa en reproducción.
3860 3860 Sen clasificar
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 Liña de costa desconectada
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 Pendente
3867 3867 Conflito indeciso entre estados de eliminado
3868 3868 Conflito sen resolver entre diferentes coordenadas
3869 3869 Sen decidir
3870 3870 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.
3871 3871 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.
3872 3872 Desfacer
3873 3873 Defacer ortogonalizar forma
3874 3874 Desfacer mover
3875 3875 Desfacer ortogonalización para certos nodos
3876 3876 Desfacer a última acción.
3877 3877 Desfacer a orde escollida e as anteriores
3878 3878 Desacoplar o panel
3879 3879 Excepción Inesperada
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 Elemento non esperado. Esperábase {0} mais atopouse {1}
3890 3890 Mostra non esperada: {0}
3891 3891 Valor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor «preguntar».
3892 3892 -----
3893 3893 Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}.
3894 3894 Desconxelar
3895 3895 Desconxelar a lista de elementos mesturados e comezar a fusión
3896 3896 -----
3897 3897 Despegar Nodo
3898 3898 Universidade
3899 3899 Maquina descoñecida
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 Versión da API descoñecida ou non admitida. Obtívose {0}.
3903 3903 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Tipo descoñecido: {0}
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 Vía sen clasificar sen nombre
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 Deseleccionar Todo
3920 3920 Deseleccionar Todo (Escape)
3921 3921 Deseleccionar Todo (Enfocar)
3922 3922 Deseleccionar todos os obxectos.
3923 3923 Versión de ficheiro WMS non admitido; atopouse {0}, esperabase {1}
3924 3924 -----
3925 3925 Versión non admitida: {0}
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 Arriba
3931 3931 Subir un nivel
3932 3932 Actualizar
3933 3933 Actualizar o conxunto de cambios
3934 3934 Actualizar contido
3935 3935 Actualizar datos
3936 3936 Actualizar listado de directorios.
3937 3937 O intervalo de actualización (en días):
3938 3938 Actualizar modificado
3939 3939 -----
3940 3940 Actualizar os complementos
3941 3941 Subir selección
3942 3942 Actualizar o contido do conxunto de cambios desde o servidor de OSM
3943 3943 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
3944 3944 Actualizar os complementos seleccionados
3945 3945 Actualizado
3946 3946 Actualizar desde o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
3947 3947 Actualizar os datos seleccionados actualmente desde o servidor (re-descarga os datos)
3948 3948 Actualizar desde o servidor os obxectos na capa de datos activa.
3949 3949 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 Enviando datos
3953 3953 Actualizando erros ignorados ...
3954 3954 Actualizando mapa ...
3955 3955 Actualizando os complementos...
3956 3956 Enviar
3957 3957 Subir Cambios
3958 3958 Subir Preferencias
3959 3959 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
3960 3960 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
3961 3961 Subir datos
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 Subir seleccion
3968 3968 -----
3969 3969 Subir as preferencias actuais ó servidor
3970 3970 Enviar a «{0}»
3971 3971 Subir un novo conxunto de cambios
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 Subindo datos...
3977 3977 -----
3978 3978 Uso
3979 3979 Usar <b>(</b> e <b>)</b> para agrupar expresións
3980 3980 Use <b>"</b> para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén <b>:</b>)
3981 3981 Usar <b>|</b> ou <b>OR</b> para combinar co operador OU lóxico
3982 3982 Usar autentcación básica
3983 3983 Usar OAuth
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Usar predeterminado
3989 3989 Usar o ficheiro de datos predeterminado.
3990 3990 Usar as opcións predeterminadas
3991 3991 Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.
3992 3992 -----
3993 3993 Utilizar a capa de errores
3994 3994 Usar scripts externos en JOSM
3995 3995 Usar configuración global.
3996 3996 Usar lista de omisións
3997 3997 -----
3998 3998 Usar o axuste prestabelecido «{0}»
3999 3999 Usar ó axuste prestabelecido «{0}» do grupo «{1}»
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 Usar o ficheiro de datos predeterminado (recomendado).
4004 4004 Usar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).
4005 4005 -----
4006 4006 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
4007 4007 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
4008 4008 -----
4009 4009 Usuario
4010 4010 ID do usuario:
4011 4011 Nome de usuario:
4012 4012 Usuario:
4013 4013 Nome de usuario
4014 4014 Nome de usuario:
4015 4015 Usando o atallo «{0}» no seu canto.\n\n
4016 4016 -----
4017 4017 Aspiradora
4018 4018 Validar
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 Validando
4023 4023 Validación
4024 4024 -----
4025 4025 Erros de validación
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 Valor
4029 4029 -----
4030 4030 O valor «{0}» será aplicado á clave «{1}»
4031 4031 -----
4032 4032 Valor >0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}
4033 4033 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
4034 4034 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
4035 4035 Valor:
4036 4036 Valores
4037 4037 Tenda de variedades
4038 4038 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
4042 4042 Máquina expendedora
4043 4043 Expendedor automático de productos
4044 4044 Versión
4045 4045 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
4046 4046 Version esperada
4047 4047 Versión {0}
4048 4048 Versión {0} creada en {1} por {2}
4049 4049 Versión {0} actualmente editada na capa «{1}»
4050 4050 Versión {0} en editor
4051 4051 Versión {0}, {1} (por {2})
4052 4052 -----
4053 4053 Versión: {0}
4054 4054 Veterinario
4055 4055 Vídeo
4056 4056 Ver
4057 4057 Vista: {0}
4058 4058 Panorámica
4059 4059 -----
4060 4060 Poboación
4061 4061 Parque Municipal
4062 4062 Poboación/Cidade
4063 4063 Viñedo
4064 4064 Visibilidade
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 Visitar a páxina de inicio
4068 4068 -----
4069 4069 Calibración do grabador de voz
4070 4070 Volcán
4071 4071 Voleibol
4072 4072 Voltaxe
4073 4073 -----
4074 4074 AVISO: formato inesperado do URL base da API. O redireccionamento á páxina de información ou de historial do obxecto OSM probabelmente fallará. O URL base da API é: «{0}»
4075 4075 AVISO: formato inesperado do URL base da API. O redireccionamento á paxina de usuario do usuario OSM probabelmente fallará. O URL base da API é: «{0}»
4076 4076 Baño
4077 4077 -----
4078 4078 +++++
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 ficheiros WMS (*.wms)
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 Parede
4090 4090 Aviso
4091 4091 Atención: Non se pode descargar o complemento «{0}». A ligazón de descarga «{1}» non é un URL válido. Omitindo a descarga.
4092 4092 Atención: Non se pode descargar o complemento «{0}». A ligazón de descarga é descoñecida. Omitindo a descarga.
4093 4093 -----
4094 4094 Atención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}
4095 4095 -----
4096 4096 Atención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido «{0}» non é un directorio.
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 Aviso: Non se atopa o ficheiro de preferencias «{0}». Creando un novo ficheiro de preferencias predeterminado.
4105 4105 Atención: Sobrescribindo o ficheiro de preferencias «{0}» co ficheiro de preferencias predeterminado
4106 4106 -----
4107 4107 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 Aviso: recortouse automaticamente o valor do atributo «{0}» no obxecto eliminado {1}
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 Atención: produciuse un fallo ao eliminar o complemento obsoleto «{0}».
4119 4119 -----
4120 4120 Atención: produciuse un fallo ao descargar a lista de información do complemento
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 Atención: produciuse un fallo ao instalar o complemento «{0}» do ficheiro temporal descargado «{1}». O fallo produciuse ao renomear.
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 Atencion: fallou ao gardar as preferencias para «{0}»
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Atención: só se mostrara información para o primeiro {0} de {1} usuarios escollidos
4140 4140 -----
4141 4141 Atención: non se atopa o ficheiro de revisión «/REVISION»
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 Aviso: valor inesperado para a preferencia «{0}», obtívose «{1}». Restaurando valor predeterminado.
4146 4146 Atención: valor inesperado para a preferencia «{0}». Obtívose «{1}».
4147 4147 -----
4148 4148 Atención: elemento de comezo «{0}» no conxunto de cambios na posición ({1},{2}). Omitindo.
4149 4149 Advertencias
4150 4150 Limpeza
4151 4151 Papeleiras
4152 4152 Depuradora
4153 4153 Auga
4154 4154 Parque acuático
4155 4155 Torre de auga
4156 4156 -----
4157 4157 Traballos Acuáticos
4158 4158 Fervenza
4159 4159 -----
4160 4160 Nodos duplicados na vía de auga
4161 4161 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
4162 4162 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 Vía con ID externo «{0}» inclúe nodos que faltan con ID externa «{1}»
4166 4166 Vía {0}
4167 4167 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
4168 4168 Vía:
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 Vías
4172 4172 -----
4173 4173 Cruceiro
4174 4174 Camiño a santuario
4175 4175 Páxina web:{0}
4176 4176 Páxina web:
4177 4177 Represa
4178 4178 Pantano
4179 4179 Cadeira de rodas
4180 4180 Sillas de rodas
4181 4181 Cando se importe son, aplicalo a calquera punto de vía na capa GPX.
4182 4182 Cando se importe son, crear marcas desde...
4183 4183 Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.
4184 4184 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
4185 4185 Todo o grupo
4186 4186 Anchura (metros)
4187 4187 +++++
4188 4188 Muíño de vento
4189 4189 Manga de vento
4190 4190 -----
4191 4191 Vista de grella
4192 4192 -----
4193 4193 Con tenda
4194 4194 Cando os caractéres <b>"</b> e <b>\</b> van entrecomiñados necesitan ir precedidos por <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4195 4195 Madeira
4196 4196 Fábrica
4197 4197 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 A etiqueta XML <user> non se atopa
4202 4202 Sí
4203 4203 Si, Aplicar
4204 4204 Si, crear un conflito e pechar
4205 4205 Vostede xa ten un Access Token para acceder ao servidor OSM usando OAuth.
4206 4206 -----
4207 4207 Está a piques de eliminar os nodos que se atopan fora da área que descargou.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ve) poden estar usándoos.<br>Quere eliminalos realmente?
4208 4208 Esta a piques de executar {0} xanelas de navegador.<br>Isto pode encher o seu escritorio de xanelas de navegador<br> e levarlle moito tempo acabar.
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Tamén podes pegar un URL de ww.openstreetmap.org
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 Atopou un fallo en JOSM
4215 4215 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
4216 4216 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
4217 4217 Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro.\nDesexa desplazalos realmente?
4218 4218 Debe facer publicas as súas edicións para enviar novos datos
4219 4219 Debe escoller polo menos unha vía.
4220 4220 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
4221 4221 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marca de son ou sobre un punto de trazado onde queira sincronizar.
4222 4222 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marca).
4223 4223 Debe ter pausado o son no punto da pista onde quere a marca.
4224 4224 Debes pausar o son no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
4225 4225 Solicitou demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
4226 4226 -----
4227 4227 Debe escoller unha traza GPX
4228 4228 Ven de actualizar JOSM. <br> Para evitar problemas debería actualizar os complementos.<br><br>Actualizar agora os complementos?
4229 4229 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros asignadores.
4230 4230 -----
4231 4231 +++++
4232 4232 +++++
4233 4233 Aumento(en metros)
4234 4234 Aumentar Zoom
4235 4235 Reducir Zoom
4236 4236 Facer zoom e mover mapa
4237 4237 -----
4238 4238 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
4239 4239 Aumentar Zoom
4240 4240 Nível de ampliación:
4241 4241 Reducir Zoom
4242 4242 Facer zoom na vista a {0}.
4243 4243 Ampliar a
4244 4244 Axustar á capa
4245 4245 -----
4246 4246 Zoom ao nodo
4247 4247 -----
4248 4248 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
4249 4249 Facer zoom sobre a selección
4250 4250 -----
4251 4251 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
4252 4252 -----
4253 4253 Zoom a este nodo na capa de datos actual
4254 4254 Facer zoom a {0}
4255 4255 Ampliación desactivada porque a capa desta relación non está activa
4256 4256 Apliación desactivada porque non hai un membro escollido
4257 4257 [eliminado]
4258 4258 +++++
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 +++++
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 liña
4276 4276 liña de baixa tensión
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 liña
4281 4281 multipolígono
4282 4282 rede
4283 4283 transporte_público
4284 4284 restrición
4285 4285 ruta
4286 4286 lugar
4287 4287 Vía acuática
4288 4288 Editar mercancías
4289 4289 Editar pilona
4290 4290 Editar Estación
4291 4291 Mercancías
4292 4292 Pilona
4293 4293 Estación
4294 4294 Porta
4295 4295 Atrás
4296 4296 Máis rápido
4297 4297 Avance máis rápido
4298 4298 Avance
4299 4299 Saltar cara atrás.
4300 4300 Saltar cara adiante
4301 4301 Marca seguinte
4302 4302 Reproducir a seguinte marca.
4303 4303 Reproducir a marca anterior.
4304 4304 Reproducción/Pausa
4305 4305 Marca anterior
4306 4306 Máis lento
4307 4307 Avance máis lento
4308 4308 Pechado
4309 4309 Aberto
4310 4310 baleiro
4311 4311 negron
4312 4312 azul
4313 4313 marrón
4314 4314 gris
4315 4315 verde
4316 4316 vermello
4317 4317 branco
4318 4318 +++++
4319 4319 +++++
4320 4320 +++++
4321 4321 O
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 +++++
4328 4328 +++++
4329 4329 +++++
4330 4330 +++++
4331 4331 +++++
4332 4332 +++++
4333 4333 +++++
4334 4334 +++++
4335 4335 texto
4336 4336 Desc(ripcion)
4337 4337 Nome
4338 4338 +++++
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 +++++
4348 4348 marca
4349 4349 non
4350 4350 usado
4351 4351 si
4352 4352 -----
4353 4353 mixto
4354 4354 sobre a terra
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 baixo terra
4358 4358 baixo auga
4359 4359 -----
4360 4360 Editar Estación
4361 4361 Estación
4362 4362 +++++
4363 4363 +++++
4364 4364 +++++
4365 4365 +++++
4366 4366 Porto:
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 Clave:
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 nombre abreviado da rúa
4376 4376 -----
4377 4377 engadir á selección
4378 4378 enderezo
4379 4379 -----
4380 4380 administrativo
4381 4381 avanzado
4382 4382 Configuración avanzada
4383 4383 pista de rodadura
4384 4384 aerovía
4385 4385 pista (oscuro)
4386 4386 pista (claro)
4387 4387 agregar
4388 4388 agrícola
4389 4389 aire
4390 4390 todo
4391 4391 todos os obxectos
4392 4392 callejón
4393 4393 alfabético
4394 4394 alternativo
4395 4395 -----
4396 4396 servizos
4397 4397 equipamento lumínico
4398 4398 tráfico de ocio
4399 4399 fútbol_americano
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 anglicano
4403 4403 comida para animais
4404 4404 anónimo
4405 4405 calquera
4406 4406 -----
4407 4407 tiro con arco
4408 4408 área
4409 4409 área de texto
4410 4410 asiático
4411 4411 asfalto
4412 4412 atletismo
4413 4413 son
4414 4414 fútbol australiano
4415 4415 automatico
4416 4416 fondo
4417 4417 anterior punto de parada
4418 4418 segmento anterior
4419 4419 mala
4420 4420 bahaísta
4421 4421 baptista
4422 4422 -----
4423 4423 barreira
4424 4424 Barreira usada nunha vía
4425 4425 béisbol
4426 4426 cunca
4427 4427 baloncesto
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 praia
4431 4431 bicicleta
4432 4432 tubo_de_bicicleta
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 ciénaga
4438 4438 +++++
4439 4439 fronteira
4440 4440 bolos
4441 4441 marca
4442 4442 ponte
4443 4443 Nodo etiquetado como ponte
4444 4444 área postindustrial degradada
4445 4445 budista
4446 4446 construcción
4447 4447 badén
4448 4448 hamburguesería
4449 4449 +++++
4450 4450 carril bus guiado
4451 4451 fútbol_canadiense
4452 4452 piragua
4453 4453 sensible a maiúsculas
4454 4454 católico
4455 4455 cemiterio
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 carbón
4459 4459 chicán
4460 4460 polo
4461 4461 chino
4462 4462 garganta
4463 4463 cristian
4464 4464 Estanco
4465 4465 cidade
4466 4466 +++++
4467 4467 escalada
4468 4468 -----
4469 4469 no sentido das agullas do reloxo
4470 4470 pechado
4471 4471 vía pechada
4472 4472 carbón
4473 4473 adoquinado
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 comunicación
4478 4478 compactado
4479 4479 -----
4480 4480 formigón
4481 4481 gomas do pito
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 conflito
4485 4485 conífera
4486 4486 conexión
4487 4487 en construcción
4488 4488 liña_de_contacto
4489 4489 -----
4490 4490 conveniencia
4491 4491 cobre
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 +++++
4497 4497 Cricket con redes
4498 4498 +++++
4499 4499 coxín
4500 4500 vía ciclista con etiqueta bicicleta
4501 4501 ciclismo
4502 4502 -----
4503 4503 datos
4504 4504 decíduos
4505 4505 dedicado
4506 4506 gra° min'' (Nauticos)
4507 4507 gra° min'' seg"
4508 4508 eliminado
4509 4509 -----
4510 4510 reparto de mercancías
4511 4511 obsoleto
4512 4512 autorizado
4513 4513 destino
4514 4514 desvío
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 desactivado
4518 4518 muelle
4519 4519 non existe
4520 4520 carreira de cans
4521 4521 dobre
4522 4522 abaixo
4523 4523 de descenso
4524 4524 descargar
4525 4525 Bebidas
4526 4526 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)
4527 4527 -----
4528 4528 fácil
4529 4529 electrico
4530 4530 -----
4531 4531 elementos
4532 4532 Punto de acceso de emerxencias
4533 4533 hípica
4534 4534 evanxélico
4535 4535 pares
4536 4536 exemplos
4537 4537 excelente
4538 4538 Bolsas para excrementos
4539 4539 experto
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
4543 4543 edificio agrario
4544 4544 valado
4545 4545 +++++
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 buscar a seleccion
4549 4549 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
4550 4550 -----
4551 4551 Cartafol
4552 4552 Alimentación
4553 4553 pé
4554 4554 vía peatonal con etiqueta a pé
4555 4555 vado
4556 4556 plantación forestal
4557 4557 forestal
4558 4558 próximo punto de parada
4559 4559 segmento seguinte
4560 4560 fora da pista
4561 4561 francés
4562 4562 do titulo
4563 4563 da vía
4564 4564 total
4565 4565 -----
4566 4566 fútbol_gaélico
4567 4567 -----
4568 4568 +++++
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 alemán
4573 4573 glaciar
4574 4574 ouro
4575 4575 +++++
4576 4576 campo de golf
4577 4577 bon
4578 4578 marca gps
4579 4579 punto gps
4580 4580 Grado 1 (pavimentada)
4581 4581 Grado 2 (de áridos)
4582 4582 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
4583 4583 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
4584 4584 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
4585 4585 herba
4586 4586 pavimento vexetal
4587 4587 grava
4588 4588 grego
4589 4589 verde
4590 4590 zona verde
4591 4591 terra
4592 4592 -----
4593 4593 ximnasia
4594 4594 media
4595 4595 punto de detención
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 saúde
4599 4599 térmico
4600 4600 monte
4601 4601 -----
4602 4602 +++++
4603 4603 destacar
4604 4604 Carretera
4605 4605 via sen referencia
4606 4606 -----
4607 4607 pista
4608 4608 senda
4609 4609 hindú
4610 4610 patrimonio histórico
4611 4611 historial
4612 4612 +++++
4613 4613 pésima
4614 4614 cabalo
4615 4615 carreira de cabalos
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 +++++
4619 4619 casa
4620 4620 +++++
4621 4621 resalte
4622 4622 hidráulico
4623 4623 helado
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 Inactivo
4627 4627 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
4628 4628 incompleto
4629 4629 vía incompleta
4630 4630 -----
4631 4631 independente
4632 4632 india
4633 4633 interiores
4634 4634 +++++
4635 4635 -----
4636 4636 segmento interior
4637 4637 integrado no programa principal
4638 4638 intermedia
4639 4639 intervalo
4640 4640 -----
4641 4641 illa
4642 4642 aislado
4643 4643 italiano
4644 4644 jainista
4645 4645 xaponés
4646 4646 testigos de Xenoveva
4647 4647 xudía
4648 4648 -----
4649 4649 +++++
4650 4650 quiosco
4651 4651 vertedoiro
4652 4652 uso da terra
4653 4653 tipo de uso da terra {0}
4654 4654 -----
4655 4655 capa
4656 4656 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
4657 4657 a capa é actualmente visible (premer para agochala)
4658 4658 etiqueta capa co signo +
4659 4659 chumbo
4660 4660 esquerda
4661 4661 ocio
4662 4662 tipo de ocio {0}
4663 4663 auga (claro)
4664 4664 -----
4665 4665 limitado
4666 4666 rúa residencial
4667 4667 cargando o complemento «{0}» (version {1})
4668 4668 -----
4669 4669 bloquear desprazamento
4670 4670 -----
4671 4671 baixa
4672 4672 luterano
4673 4673 manglar
4674 4674 feito polo home
4675 4675 manualmente
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 porto deportivo
4679 4679 marísma
4680 4680 lat. max.
4681 4681 lon. max.
4682 4682 velocidad máxima usada nunha rúa peatonal
4683 4683 membro
4684 4684 +++++
4685 4685 metodista
4686 4686 mexicano
4687 4687 zona militar
4688 4688 lat. min.
4689 4689 lon. min.
4690 4690 -----
4691 4691 Nome de clave mal escrito
4692 4692 mixto
4693 4693 -----
4694 4694 mormón
4695 4695 +++++
4696 4696 Autovía
4697 4697 Autopista
4698 4698 Acceso a autopista
4699 4699 lodazal
4700 4700 diversos
4701 4701 de pisos
4702 4702 múltiple
4703 4703 -----
4704 4704 musulmá
4705 4705 nacional
4706 4706 espazo natural
4707 4707 tipo natural {0}
4708 4708 natureza
4709 4709 Xornáis
4710 4710 seguinte
4711 4711 níquel
4712 4712 non
4713 4713 sen descrición dispoñíbel
4714 4714 non hai mensaxes de erro dispoñíbeis
4715 4715 -----
4716 4716 sen modificador
4717 4717 non_xirar_esquerda
4718 4718 non_xirar_dereita
4719 4719 non_seguir_de_frente
4720 4720 prohibido xiro en U
4721 4721 ningún
4722 4722 nórdico
4723 4723 -----
4724 4724 non eliminado
4725 4725 -----
4726 4726 non presente
4727 4727 nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytes
4728 4728 aviso
4729 4729 novato
4730 4730 +++++
4731 4731 observación
4732 4732 impares
4733 4733 oficial
4734 4734 aceite
4735 4735 vía morta
4736 4736 -----
4737 4737 Nodo etiquetado como vía unidireccional
4738 4738 só_xirar_esquerda
4739 4739 só_xirar_dereita
4740 4740 só_seguir_de_frente
4741 4741 abrir
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 opcións
4746 4746 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
4747 4747 ortodoxo
4748 4748 -----
4749 4749 outros ferrocarriles
4750 4750 exteriores
4751 4751 segmento exterior
4752 4752 fora da área descargada
4753 4753 corredor de aparcamento
4754 4754 Tickets de aparcamento
4755 4755 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
4756 4756 -----
4757 4757 pasaxeiros
4758 4758 pasaxeiros;vehiculos
4759 4759 pavimentada
4760 4760 pavimento de pedra
4761 4761 pico
4762 4762 grijo
4763 4763 pegaso
4764 4764 pelícano
4765 4765 pelota vasca
4766 4766 +++++
4767 4767 permisivo
4768 4768 Fotos
4769 4769 fotovoltaico
4770 4770 porto
4771 4771 tubería
4772 4772 pista avanzada
4773 4773 pista fácil
4774 4774 pista para expertos
4775 4775 pista de estilo libre
4776 4776 pista intermedia
4777 4777 pista para iniciados
4778 4778 cancha de xogo
4779 4779 pizzería
4780 4780 lugar
4781 4781 plantas
4782 4782 plástico
4783 4783 poste
4784 4784 político
4785 4785 enerxía
4786 4786 presbiteriano
4787 4787 anterior
4788 4788 vía primaria
4789 4789 acceso a vía primaria
4790 4790 privado
4791 4791 Proposto
4792 4792 protestante
4793 4793 público
4794 4794 transporte público
4795 4795 Bonos de transporte público
4796 4796 Billetes de transporte público
4797 4797 frailecillo
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 cuadruple
4802 4802 cuáquero
4803 4803 canteira
4804 4804 raqueta
4805 4805 ferrocarril
4806 4806 zona ferroviaria
4807 4807 paso con mais dun cruce ferroviario
4808 4808 Vía férrea
4809 4809 punto ferroviario
4810 4810 -----
4811 4811 rápidos
4812 4812 xuncal
4813 4813 rexión
4814 4814 rexional
4815 4815 expresión regular
4816 4816 relación sin tipo
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 remota
4820 4820 retirar da selección
4821 4821 substituir a selección
4822 4822 -----
4823 4823 rúa urbana
4824 4824 restaurante sen nome
4825 4825 venta ao por menor
4826 4826 dereita
4827 4827 ribeira
4828 4828 camiño
4829 4829 rol
4830 4830 rotonda
4831 4831 ruta
4832 4832 segmento da ruta
4833 4833 liga_rugby
4834 4834 +++++
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 sal
4838 4838 saladar
4839 4839 area
4840 4840 +++++
4841 4841 escalar
4842 4842 esquema
4843 4843 matorral
4844 4844 vía secundaria
4845 4845 sísmico
4846 4846 escoller deporte:
4847 4847 seleccionado
4848 4848 selección
4849 4849 carril bici etiquetado como vía ciclable
4850 4850 separado
4851 4851 vía de servicio
4852 4852 servizos
4853 4853 -----
4854 4854 augas residuais
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 chiita
4860 4860 tiro
4861 4861 tenda
4862 4862 tipo de tenda {0}
4863 4863 vía moerta
4864 4864 sijista
4865 4865 prata
4866 4866 sinxelo
4867 4867 -----
4868 4868 lugar
4869 4869 monopatín
4870 4870 patinaxe
4871 4871 +++++
4872 4872 esquí
4873 4873 parque de snowboard
4874 4874 Fútbol
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 espiritualista
4879 4879 -----
4880 4880 deporte
4881 4881 tipo de depote {0}
4882 4882 Polideportivo
4883 4883 ramal
4884 4884 Estadio
4885 4885 selos
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 pedra
4889 4889 fluxo
4890 4890 rúa
4891 4891 O nome da rua contén ss
4892 4892 cadea
4893 4893 cadea;cadea;...
4894 4894 metro
4895 4895 -----
4896 4896 suní
4897 4897 ao aire libre
4898 4898 +++++
4899 4899 Ciénaga
4900 4900 doces
4901 4901 natación
4902 4902 -----
4903 4903 táboa
4904 4904 tenis de mesa
4905 4905 tampóns
4906 4906 taoista
4907 4907 Tarxetas telefónicas
4908 4908 temporal
4909 4909 Tipo de via temporal
4910 4910 tenis
4911 4911 +++++
4912 4912 vía local
4913 4913 texto
4914 4914 tailandés
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
4918 4918 esta capa é a capa activa
4919 4919 -----
4920 4920 superficie mareal
4921 4921 tigre
4922 4922 datos_TIGER
4923 4923 estaño
4924 4924 á via
4925 4925 topográfico
4926 4926 tucán
4927 4927 turismo
4928 4928 tipo de turismo {0}
4929 4929 cidade
4930 4930 xoguetes
4931 4931 pista
4932 4932 pista e puntos de vía
4933 4933 só via
4934 4934 semáforos
4935 4935 tranvía
4936 4936 +++++
4937 4937 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
4938 4938 Carretera principal
4939 4939 Enlace a carretera principal
4940 4940 turco
4941 4941 círculo de xiro
4942 4942 tipo
4943 4943 vía sen clasificación
4944 4944 sin supervisión
4945 4945 subterráneo
4946 4946 unitarismo
4947 4947 descoñecido
4948 4948 sen marcar
4949 4949 sen pavimentar
4950 4950 Non estabelecido
4951 4951 non establecido: non estabelecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
4952 4952 razón sen especificar
4953 4953 Sen etiquetar
4954 4954 vía sen etiqueta
4955 4955 sen uso
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 arriba
4959 4959 ata a tesela
4960 4960 uso
4961 4961 -----
4962 4962 erro de validación
4963 4963 outra validación
4964 4964 aviso de validación
4965 4965 vehículo
4966 4966 versión {0}
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 +++++
4970 4970 -----
4971 4971 volcán
4972 4972 Bonos
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 auga
4978 4978 -----
4979 4979 Vía acuática
4980 4980 tipo de vía acuática {0}
4981 4981 -----
4982 4982 a vía está conectada
4983 4983 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
4984 4984 a vía está conectada ao anterior membro da relación
4985 4985 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
4986 4986 só puntos de vía
4987 4987 o tempo
4988 4988 -----
4989 4989 vida salvaxe
4990 4990 vento
4991 4991 -----
4992 4992 cableafo
4993 4993 +++++
4994 4994 bosque
4995 4995 área forestal
4996 4996 Nodo con etiqueta de vía errónea
4997 4997 -----
4998 4998 iarda
4999 4999 si
5000 5000 cebra
5001 5001 cinc
5002 5002 circonio
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 zoroástrica
5006 5006 +++++
5007 5007 {0} ({1} to {2} grados)
5008 5008 -----
5009 5009 {0}[incompleto]
5010 5010 {0} composto de:
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 {0} metros
5014 5014 {0} mais...
5015 5015 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
5016 5016 {0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>
5017 5017 {0} km cad.
5018 5018 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
5019 5019 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
5020 5020 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5})
5021 5021 +++++
5022 5022 {0}: Versión {1} (local: {2})
5023m 1 -----
5024m 2 ({0} petición)
5025m 2 ({0} peticións)
5026m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto...
5027m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...
5028m 4 -----
5029m 5 -----
5030m 6 -----
5031m 7 -----
5032m 8 -----
5033m 9 -----
5034m 10 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
5035m 10 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
5036m 11 Engadido {0} obxecto
5037m 11 Engadidos {0} obxectos
5038m 12 -----
5039m 13 Non foi posíbel abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».
5040m 13 Non foi posíbel abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».
5041m 14 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
5042m 14 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
5043m 15 -----
5044m 16 Cambiar {0} obxecto
5045m 16 Cambiar {0} obxectos
5046m 17 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado deste obxecto no servidor.
5047m 17 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado destes obxectos no servidor.
5048m 18 Conflito mentres se descargaba
5049m 18 Conflitos mentres se descargaba
5050m 19 Conflito no dato
5051m 19 Conflitos nos datos
5052m 20 Eliminar {0} nodo
5053m 20 Eliminar {0} nodos
5054m 21 Eliminar {0} obxecto
5055m 21 Eliminar {0} obxectos
5056m 22 Eliminar {0} relación
5057m 22 Eliminar {0} relacións
5058m 23 Eliminar {0} vía
5059m 23 Eliminar {0} vías
5060m 24 Eliminando {0} obxecto
5061m 24 Eliminando {0} obxectos
5062m 25 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga do seguinte complemento:
5063m 25 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga dos seguintes {0} complementos:
5064m 26 Descargando {0} conxunto de cambios...
5065m 26 Descargando {0} conxuntos de cambios...
5066m 27 Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»
5067m 27 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»
5068m 28 -----
5069m 29 -----
5070m 30 -----
5071m 31 -----
5072m 32 Insertar novo nodo na vía.
5073m 32 Insertar novo nodo en {0} vías.
5074m 33 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
5075m 33 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
5076m 34 -----
5077m 35 Versión mesturada({0} entrada)
5078m 35 Versión mesturada({0} entradas)
5079m 36 Mover {0} nodo
5080m 36 Mover {0} nodos
5081m 37 A miña versión({0} entrada)
5082m 37 A miña versión({0} entradas)
5083m 38 -----
5084m 39 Obxecto eliminado
5085m 39 Obxectos eliminados
5086m 40 -----
5087m 41 -----
5088m 42 Abrindo {0} ficheiro
5089m 42 Abrindo {0} ficheiros
5090m 43 Pegando {0} tag
5091m 43 PEgando {0} tags
5092m 44 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalo manualmente.
5093m 44 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalos manualmente.
5094m 45 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
5095m 45 O complemento {0} precisa {1} complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
5096m 46 Pugado {0} obxecto
5097m 46 Pugados {0} obxectos
5098m 47 -----
5099m 48 Rotar {0} nodo
5100m 48 Rotar {0} nodos
5101m 49 -----
5102m 50 Simplificar a vía ( retirar {0} nodo)
5103m 50 Simplificar a vía ( retirar {0} nodos)
5104m 51 Simplificar {0} vía
5105m 51 Simplificar {0} vías
5106m 52 Etiquetas({0} conflito)
5107m 52 Etiquetas({0} conflitos)
5108m 53 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
5109m 53 Estes {0} complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
5110m 54 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
5111m 54 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
5112m 55 O complemento non vai a ser cargado.
5113m 55 Os complementos non van seren cargados.
5114m 56 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
5115m 56 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
5116m 57 A via seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
5117m 57 As vias seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
5118m 58 A version de eles({0} entrada)
5119m 58 A version de eles({0} entradas)
5120m 59 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
5121m 59 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
5122m 60 -----
5123m 61 -----
5124m 62 -----
5125m 63 -----
5126m 64 houbo {0} conflito durante a importacion
5127m 64 houbo {0} conflitos durante a importacion
5128m 65 Esto cambiará ata {0} obxecto.
5129m 65 Esto cambiará ata {0} obxectos.
5130m 66 Modificarase {0} obxecto
5131m 66 Modificaranse {0} obxectos
5132m 67 -----
5133m 68 -----
5134m 69 Produciuse un fallo na actualización do seguinte complemento:
5135m 69 Produciuse un fallo na actualización dos seguintes complementos:
5136m 70 -----
5137m 71 -----
5138m 72 -----
5139m 73 -----
5140m 74 marca
5141m 74 marcas
5142m 75 nodo
5143m 75 nodos
5144m 76 obxecto
5145m 76 obxectos
5146m 77 relación
5147m 77 relacións
5148m 78 -----
5149m 79 vía
5150m 79 vías
5151m 80 {0} Autor
5152m 80 {0} Autores
5153m 81 -----
5154m 82 {0} componse de {1} marca
5155m 82 {0} componse de {1} marcas
5156m 83 {0} eliminado
5157m 83 {0} eliminados
5158m 84 {0} imaxe cargada.
5159m 84 {0} imaxes cargadas.
5160m 85 {0} membro
5161m 85 {0} membros
5162m 86 {0} nodo
5163m 86 {0} nodos
5164m 87 {0} obxecto para engadir:
5165m 87 {0} obxectos para engadir:
5166m 88 {0} obxecto para eliminar:
5167m 88 {0} obxectos para eliminar:
5168m 89 {0} obxecto para modificar:
5169m 89 {0} obxectos para modificar:
5170m 90 {0} etiqueta pendente de resolver conflito
5171m 90 {0} etiquetas pendentes de resolver conflitos
5172m 91 {0} relación
5173m 91 {0} relacións
5174m 92 {0} ruta,
5175m 92 {0} rutas,
5176m 93 {0} etiqueta
5177m 93 {0} etiquetas
5178m 94 {0} pista
5179m 94 {0} pistas
5180m 95 {0} trazado,
5181m 95 {0} trazados,
5182m 96 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
5183m 96 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
5184m 97 {0} vía
5185m 97 {0} vías
5186m 98 {0} punto de vía
5187m 98 {0} puntos de vía
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.