source: josm/trunk/data/gl.lang@ 4469

Last change on this file since 4469 was 4469, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 113.3 KB
Line 
1 1 -----
2 2 +++++
3 3 +++++
4 4 -----
5 5 -----
6 6 # Obxectos
7 7 % cara o Leste
8 8 % cara o Norte
9 9 -----
10 10 (1 petición)
11 11 (Código={0})
12 12 (Consello: Pode editar os atallos nas preferencias.)
13 13 (O texto xa foi copiado ao teu portapapeis.)
14 14 -----
15 15 (o URL era:
16 16 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
17 17 (na liñá {0}, columna {1})
18 18 (mais de 20 m)
19 19 (sen obxecto)
20 20 (ningún)
21 21 (ata 20 m)
22 22 (ata 5 m)
23 23 -----
24 24 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
25 25 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
26 26 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...
27 27 ({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}
28 28 ({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}
29 29 ({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}
30 30 ({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»...
31 31 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
32 32 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
33 33 * Un nodo etiquetado, ou
34 34 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
35 35 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
36 36 -----
37 37 -----
38 38 ...outro métodos de desprazamentos posibles
39 39 ... refierese á relación
40 40 /RUTA/Á/CARPETA/JOSM/
41 41 1/25 misturada (mofa/moped)
42 42 1/50 misturada (mofa/moped)
43 43 -----
44 44 Bowling
45 45 -----
46 46 +++++
47 47 -----
48 48 +++++
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
54 54 -----
55 55 <anónimo>
56 56 -----
57 57 -----
58 58 <b>-name:Bak</b> - que non conteña ''Bak'' no nome.
59 59 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' e ''Street'' en calquer clave ou nome.
60 60 -----
61 61 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' en calquera clave ou nome.
62 62 -----
63 63 -----
64 64 <b>child <i>expresión</i></b> - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión
65 65 -----
66 66 <b>foot:</b> - clave=foot establecida con calquer valor.
67 67 -----
68 68 <b>incomplete</b> - todos os obxectos incompletos
69 69 <b>modified</b> - todos os obxectos cambiados
70 70 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' en calquer posición do nome.
71 71 -----
72 72 <b>¿sentido único?</b> - oneway=yes, true, 1 o on
73 73 <b>parent <i>expr</i></b> - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión
74 74 -----
75 75 <b>selected</b> - todos os obxectos seleccionados
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>type=*</b> - a clave ''type'' con calquer valor. Proba tamén <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
80 80 <b>type=route</b> - a clave ''type'' co valor exacto ''route''
81 81 <b>untagged</b> - todos os obxectos sen etiquetar
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <b>{0}</b> obxectos deshabilitados
86 86 <br>Mensaxe de erro(sen traducir): {0}
87 87 <dous puntos>
88 88 <diferente>
89 89 +++++
90 90 <fin-do-ficheiro>
91 91 <iguais>
92 92 <h1><a name="top">Atallos de Teclado</a></h1>
93 93 <h1>Grupos de Modificadores</h1>
94 94 <h2>Filtro Activo</h2>
95 95 -----
96 96 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3>Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función de eses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br>Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Por defecto éste é Shift-Q .)
97 97 -----
98 98 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida <strong>sen esncriptar</strong> en cada petición enviado ao servidor OSM. <strong>Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html>Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
106 106 <html> Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
107 107 -----
108 108 <html>Ocurriu un erro mentres se recuperaba un ficheiro de respaldo.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
109 109 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 <html>Non se puido abrir o directorio «{0}».<br>Escolla un ficheiro.</html>
115 115 -----
116 116 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a fusión das miñas entradas e das súas</html>
117 117 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a mistura das miñas entradas e as súas</html>
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html> Non se poden ler os marcadores dende <br>"{0}"<br>O erro foi: {1}</html>
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
129 129 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos<br><em>Deshabilitado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.</em></html>
130 130 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
131 131 <html>Introduza unha clave para a etiqueta, p.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
132 132 <html>Introduza un valor para a etiqueta, p.e. <strong><tt>check members</tt></strong></html>
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 <html>Non se puido crear un URL debido a que a codificación «{0}» <br>non se puido atopar no sistema.</html>
139 139 -----
140 140 -----
141 141 <html>Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.</html>
142 142 <hmtl>Erro ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias por defecto :{0}.</html>
143 143 <html>Erro ao inicializar as preferencias.<br>O directorio das preferencias «{0}» non é un directorio.<html>
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>Solicitouse cargar o engadido «{0}».<br>Este engadido non está sendo desenvolvido e seguramente producirá erros.<br>Debería ser desactivado.<br>Borrar das preferencias?</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 <html>Confirme o borrado de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>1 relación</strong>.</html>
168 168 <html>Confirme o borrado de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>{0} relacións</strong>.</html>
169 169 <html>Confirme o borrado<strong>{0} obxectos</strong> de <strong>{1} relacións</strong>.</html>
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Please make sure todas as vias seleccionadas apuntan en unha dirección similar<br> ou ortogonaliza unha a unha
173 173 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
177 177 <html>Complemento {0} require a versión de JOSM {1}. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que se actualice JOSM para usar este complemento.</html>
178 178 <html>O ficheiro de preferencias contén erros.<br> A realizar unha copia de seguridade a <br>{0}<br> e creando un novo ficheiro de preferencias por defecto.</html>
179 179 <html>Fallo ao obter un Token de Acesso OAuth de ''{0}''.</html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Escoller para habilitar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
189 189 <html>Paso 1/3: Obter un Token de petición de OAuth</html>
190 190 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un Token de Aceso</html>
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>As vías combinadas son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>eliminalas.</strong> <br> Por defecto, <strong>mantén</strong> a primeira vía, e <strong>elimina</strong> a vías restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar da vía orixinal na relación.</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 <html> Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}». <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
209 209 <html>Os nodos combinados son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>eliminalod.</strong> <br> Por defecto, <strong>mantén</strong> o primeiro nodo, e <strong>elimina</strong>os nodos restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar do nodo orixinal na relación.</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 <html>Non hay capas á que a capa<br>''{0}''<br>. poidese ser fundida</html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
219 219 -----
220 220 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflicto e pechar o editor?</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para abortar e continuar editando.<br></html>
225 225 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para abortar e continuar editando.<br></html>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 <html>A subida ao servidor <strong>fallou</strong> porque o teu<br>paquete de datos actual viola a condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 <html>Está intentando engadir unha relación a si mesma.<br><br>Isto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Omitindo a relación «{0}».</html>
234 234 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
235 235 <html>Non remataches de misturar as diferencias en este conflicto.<br>As resolucións de conflictos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflictos.</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e elimine a dependencia cíclica.</html>
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 <chave>
243 243 <pariente esquerdo>
244 244 <novo obxecto>
245 245 <non>
246 246 <ou>
247 247 <p><b>{0}</b>obxectos agochados
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 <p>O pseudo modificador ''desactivado'' desactivará o atallo cando o atope.</p>
252 252 -----
253 253 <signo de interrogación>
254 254 <pariente dereito>
255 255 -----
256 256 <indefinido>
257 257 >fondo
258 258 > arriba
259 259 Asistente para o axuste do satélite IRS.
260 260 -----
261 261 O nome:* a traducción non se atopa.
262 262 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.
263 263 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
264 264 Violación das capacidades da API
265 265 Versión da API: {0}
266 266 +++++
267 267 Vía de tren abandonada
268 268 Abortar
269 269 Abortar Misturado
270 270 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
271 271 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
272 272 Sobre
273 273 Sobre JOSM...
274 274 -----
275 275 -----
276 276 Acceso
277 277 +++++
278 278 Clave de Access Token:
279 279 Secreto de Access Token:
280 280 URL de Access Token:
281 281 Acomodación
282 282 Dacordo coa información contida no engadido, o autor é {0}.
283 283 Tarxetas de afidelización ou de desconto
284 284 Acción
285 285 Parámetros de acción
286 286 Accións
287 287 Activar
288 288 Activar a capa escollida
289 289 -----
290 290 -----
291 291 Estilos activos:
292 292 Engadir
293 293 -----
294 294 -----
295 295 Engadir Nodo...
296 296 Engadir Propiedades
297 297 Engadir imaxe rectificada
298 298 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
299 299 -----
300 300 Engadir unha nova ruta de iconas
301 301 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
302 302 Engadir un novo nodo a unha via existente
303 303 -----
304 304 Engadir unha nova fonte á lista.
305 305 -----
306 306 Engadir unha etiqueta
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Engadir unha etiqueta baleira
313 313 Engadir información do autor
314 314 Engadido conflito para «{0}»
315 315 Engadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo google ou un URL que devolva osm-xml
316 316 Engadir filtro.
317 317 -----
318 318 Engadir nodo
319 319 Engadir nodo na vía
320 320 Engadir nodo a vía e conectar
321 321 Engadir nodo {0}
322 322 Engadir relación {0}
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Engadir á selección
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Engadir via {0}
333 333 Engadir nodo en todas as interseccións
334 334 Interpolar enderezos
335 335 Enderezos
336 336 Engadir o elemento &quot;Reiniciar JOSM; ao menú Ficheiro.
337 337 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
338 338 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 -----
343 343 Axustar fuso horario e desprazamento
344 344 O axustable {0} aínda non está rexistrado.
345 345 O axustable {0} aínda non está rexistrado. Non se pode marcar participación en axustes de sincronizados.
346 346 Centro de Administración
347 347 Administrativo
348 348 Nivel administrativo
349 349 Avanzado
350 350 Parametros de OAuth avanzados
351 351 Propiedades de OAuth avanzadas
352 352 Preferencias avanzadas
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Información do obxecto avanzada
356 356 Remonte
357 357 +++++
358 358 Agrícola
359 359 Aeroporto
360 360 Campo de aviación
361 361 Tenda de bebidas alcohólicas
362 362 Alinear os nodos en círculo
363 363 Alinear os nodos en fila
364 364 Todo
365 365 Todos os ficheiros
366 366 Todos os formatos
367 367 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
368 368 Todos os puntos e segmentos do trazado terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de Capas.
369 369 -----
370 370 Todos os valores unidos como «{0}» van a ser aplicados para a clave «{1}»
371 371 -----
372 372 Área cultivábel
373 373 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
374 374 Permite descargar as túas trazas de GPS
375 375 Permite ler as túas preferencias
376 376 Permitir subir trazas GPS
377 377 Permitir subir datos do mapa
378 378 Permite escribir nas túas preferencias
379 379 Tráfico permitido:
380 380 Premite abrir ficheiros gpx/osm que intersecan coa area visible actualmente
381 381 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e borrar partes de pistas GPX enormes moi rápido.
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Permite importar varios tipos de formatos de ficheiro directamente en JOSM
386 386 Permite afinar o coloreado de trazados para diferentes velocidades medias.
387 387 Permite desfacer o borrado de obxetos da base de datos de OSM
388 388 Canle alfa:
389 389 Cabaña alpina
390 390 Xa se rexistrou un conflicto para a primitiva «{0}»
391 391 -----
392 392 Renomear tamén o ficheiro
393 393 -----
394 394 -----
395 395 Futbol Americano
396 396 Cantidade de cables
397 397 Numero de asentos
398 398 Número de pasos
399 399 Amperaxe
400 400 -----
401 401 Un valor vacío borra o atributo.
402 402 Ocurriu un erro no engadido {0}
403 403 -----
404 404 Ocorreu unha excepción inesperada que puido proceder do engadido «{0}»
405 405 -----
406 406 Anotación
407 407 -----
408 408 Aplicar
409 409 Aplicar Cambios
410 410 Aplicar axuste preestablecido
411 411 Aplicar resolución
412 412 Aplicar rol
413 413 Aplicar rol:
414 414 Aplicar filtros antialiasing á vista do mapa para acadar unha apariencia máis suave.
415 415 Aplicar a resolución de conflictos
416 416 Aplicar os conflictos resoltos e pechar o diálogo
417 417 Aplicar os cambios seleccionados
418 418 Aplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.
419 419 -----
420 420 Aplicar as actualizacións actuais
421 421 Aplicar a dirección da tesela
422 422 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
423 423 Aplicar este rol a todos os membros
424 424 Aplicar?
425 425 +++++
426 426 +++++
427 427 Lugar arqueolóxico
428 428 Tiro con arco
429 429 Esta seguro de continuar?
430 430 Área
431 431 -----
432 432 Área arredor dos lugares
433 433 Centro de arte
434 434 Gráficos
435 435 Preguntar antes de actualizar
436 436 Ensambla novos polígonos
437 437 Rúa asociada
438 438 -----
439 439 Polo menos requirese un obxecto para borrar, conseguiuse unha colección vacia
440 440 Atletismo
441 441 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
442 442 Atracción
443 443 Atributos
444 444 +++++
445 445 Dispositivo de audio non dispoñible
446 446 Preferencias de audio
447 447 Marcas de audio de {0}
448 448 Audio sincronizado no punto {0}.
449 449 -----
450 450 +++++
451 451 Audioguía
452 452 ¿Audioguía a través de teléfono móvil?
453 453 Fútbol australiano
454 454 Autenticar
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 Autenticando a sesión para o usuario «{0}»...
459 459 Autenticación
460 460 Fallou a autentificación
461 461 Autenticazón fallida
462 462 Autor
463 463 Autor: {0}
464 464 Fallou a autorización
465 465 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
466 466 Autorizar o URL:
467 467 Autorizar agora
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Autores
471 471 +++++
472 472 Ampliación automática
473 473 -----
474 474 -----
475 475 Autogardar intervalo (segundos)
476 476 Ficheiros autogardados por capa
477 477 -----
478 478 Auto-tentar
479 479 -----
480 480 Caixeiro automático
481 481 Descargar automáticamente
482 482 Corrección
483 483 Crear automáticamente marcas de audio a partir dos puntos de trazado (en lugar dos puntos de vía explícitos) con nomes ou descripcións.
484 484 Crear automáticamente unha capa de marcas desde calquer punto de vía cando se abra unha capa GPX.
485 485 Dispoñible
486 486 -----
487 487 -----
488 488 Roles dispoñibles
489 489 -----
490 490 +++++
491 491 +++++
492 492 Caixa temperada
493 493 Atrás
494 494 -----
495 495 Respaldo
496 496 Solicitude incorrecta
497 497 -----
498 498 Panadeiro
499 499 Banco
500 500 +++++
501 501 -----
502 502 Barreiras
503 503 Béisbol
504 504 Básico
505 505 Conca
506 506 Baloncesto
507 507 Baterías
508 508 Campo de batalla
509 509 -----
510 510 Bahía
511 511 Praia
512 512 Voleipraia
513 513 Baliza
514 514 Banco
515 515 Brebaxes
516 516 Bicicleta
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 +++++
522 522 Tenda de bicicletas
523 523 -----
524 524 +++++
525 525 Capa en branco
526 526 Bloque
527 527 Azul:
528 528 Tablón de anuncios
529 529 Astillero
530 530 Bolardo
531 531 Librería
532 532 -----
533 533 Marcadores
534 534 Aduana
535 535 Nome botánico
536 536 +++++
537 537 Fronteiras
538 538 Límite
539 539 Perdra Histórica
540 540 -----
541 541 Tipo de límite
542 542 Caixa Circundante
543 543 -----
544 544 Límites
545 545 +++++
546 546 Bolos
547 547 Marca
548 548 Ponte
549 549 -----
550 550 -----
551 551 Zona industrial abandoada
552 552 Tope de vía
553 553 Informes de Erro
554 554 Edificio
555 555 Construíndo nodos duplicados
556 556 -----
557 557 -----
558 558 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sin saír do vehículo)
559 559 Vía para autobús guiado
560 560 Andén de autobús
561 561 Estación de autobús
562 562 Parada de autobús
563 563 Trampa para coches
564 564 Carnicería
565 565 +++++
566 566 GCN(Gas Natural Comprimido)
567 567 -----
568 568 -----
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 Telecabina
574 574 -----
575 575 Cafetería
576 576 -----
577 577 Chamar o editor para a relación
578 578 Chamar o editor para a relación escollida
579 579 +++++
580 580 Lugar de acampada
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 Fútbol_Canadiense
586 586 +++++
587 587 Cancelar
588 588 Cancelar e volver ao diálogo previo
589 589 Cancelar autenticación
590 590 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
591 591 Cancelar resolución de conflicto
592 592 Cancelar a resolución de conflictos e pechar o cadro de diálogo
593 593 Cancelar operation
594 594 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
595 595 Cancelar a a actualización e continuar editando
596 596 Cancela a actualización
597 597 Non se pode engadir un nodo fora do mundo.
598 598 Non se pode engadir unha vía con só {0} nodos.
599 599 Non se pode engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
600 600 Non se pode aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a misturar.
601 601 Non se pode asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
602 602 Non se puido contruir a petición de conxunto de cambios coas restricción basadas no tempo. A entrada non é válida.
603 603 Non se pode comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}»
604 604 -----
605 605 -----
606 606 Non se pode realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
607 607 Non se poden misturar os nodos: Teriase que borrar a via «{0}» a cal ainda esta en uso
608 608 Non se poden misturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}
609 609 -----
610 610 Non se poden mover objectos fora do mundo.
611 611 Non se pode resolver conflictos indecisos.
612 612 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
613 613 Non se pode restrinxir a petición de este conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
614 614 Non se pode restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario «{0}»
615 615 Non se pode desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presente
616 616 Piragüismo
617 617 Latas
618 618 Capacidade
619 619 Capacidade (en xeral)
620 620 Coche
621 621 Concesionario de automóviles
622 622 Zona de caravanas
623 623 +++++
624 624 Cartos en efectivo
625 625 Castelo
626 626 Barreira canadiense
627 627 Entrada de cova
628 628 Cemiterio
629 629 Centrar vista
630 630 Telesilla
631 631 Cabaña ou bungalow
632 632 Cambiar Propiedades
633 633 Cambiar un par clave/valor
634 634 Cambiar direccións?
635 635 Cambiar nodo {0}
636 636 Cambiar relación
637 637 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
638 638 Cambiar relación {0}
639 639 Cambiar a resolución
640 640 Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuarios
641 641 -----
642 642 -----
643 643 Cambiar via {0}
644 644 Cambiados nodos de {0}
645 645 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
646 646 ID do conxunto de cambios:
647 647 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
648 648 Xestor de conxuntos de cambios
649 649 Conxunto de cambios pechado
650 650 Comentario do conxunto de cambios
651 651 Esperabase un id de un conxunto de cambios
652 652 id de conxunto de cambios:
653 653 Información do conxunto de cambios
654 654 O conxunto de cambios está cheo
655 655 Conxunto de cambios {0}
656 656 -----
657 657 Conxunto de cambios
658 658 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
659 659 Estación de carga
660 660 Buscar FIXMES.
661 661 Comprobar no servidor
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
665 665 Comprobando parentes para os obxectos borrados
666 666 Comprobando as condicións previas do complemento...
667 667 -----
668 668 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
669 669 -----
670 670 Erros na suma de verificación: {0}
671 671 Farmacia
672 672 -----
673 673 Relacións fillo
674 674 Cheminea
675 675 Chinés
676 676 Escoller
677 677 Escolle unha cor
678 678 Escolle unha cor para {0}
679 679 Escoller unha licencia predefinida
680 680 Escolla un valor
681 681 Escolle o tipo de obxecto OSM
682 682 Escoller o servidor para procurar:
683 683 -----
684 684 -----
685 685 Igrexa
686 686 Cine
687 687 -----
688 688 Cidade
689 689 Límite de Cidade
690 690 Muralla da cidade
691 691 Nome da cidade
692 692 +++++
693 693 Tipo de clase
694 694 Limpar
695 695 Borrar o búfer de Desfacer/Refacer
696 696 Limpar área de texto
697 697 -----
698 698 -----
699 699 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
700 700 -----
701 701 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
702 702 Prema para abortar e continuar editando
703 703 Prema para abortar o lanzamento de navegadores externos
704 704 Prema para abortar mistura de nodos
705 705 -----
706 706 Premer para interromper a actualización
707 707 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
708 708 Prema para cancelar a operación actual
709 709 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están borrados no servidor
710 710 Premer para pechar o diálogo
711 711 Prema para pechar o diálogo e borrar o obxecto das relacións
712 712 Prema para pechar o dialogo e abortar o borrado de obxectos
713 713 Prema para pechar o dialogo e abortar a descarga
714 714 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
715 715 Prema para continuar e abrir {0} navegadores
716 716 -----
717 717 Prema para crear un conflicto e pechar este editor de relación
718 718 Prema para borrar o complemento «{0}»
719 719 Facer click para borrar. Maiúsculas: borrar segmento de vía. Alt: Non borrar nodos sen usar cando se borre unha vía. Ctrl: borrar obxectos aludidos.
720 720 Prema para desactivar o complemento «{0}»
721 721 -----
722 722 -----
723 723 Premer para manter o complemento «{0}»
724 724 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
731 731 Prema para omitir a actualizaciñón dos complementos
732 732 Prema para comezar a procurar por lugares
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 Prema para actualizar os complementos activos,
737 737 O Cliente non Responde
738 738 Acantilado
739 739 Alpinismo
740 740 Reloxo
741 741 Pechar
742 742 Pechar de todos modos
743 743 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
744 744 Pechar conxuntos de cambios
745 745 Pecha o diálogo e cancela a descarga
746 746 Pechar o conxunto de cambios abertos
747 747 -----
748 748 Pechar o diálogo
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificacións
753 753 Pecha a modificación escollida
754 754 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
755 755 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
756 756 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
757 757 Pechado despois -
758 758 Pechado en
759 759 Pechado en:
760 760 Descripción detallada
761 761 Descripción detallada
762 762 Peche dos conxuntos de cambios abertos
763 763 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
764 764 Pechando conxunto de cambios
765 765 Pechando conxunto de cambios {0}
766 766 Pechando colección de cambios...
767 767 Roupas
768 768 Liña de costa
769 769 Liñas de costa.
770 770 Moedas
771 771 Instituto
772 772 Cor
773 773 +++++
774 774 Nome da cor:
775 775 Cores
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 Cores, puntos e segmentos de trazado en función da velocidade.
781 781 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
782 782 Cor
783 783 Combinar vía
784 784 Combinar varias vías en unha.
785 785 Combinar {0} vías
786 786 Carril bici y vía peatonal conxuntos
787 787 Pila de Comandos
788 788 Comentario
789 789 Comentario:
790 790 Comercial
791 791 Común
792 792 -----
793 793 A Comunicacion con OSM fallou
794 794 Establecida a comunicación con {0} usando o protocolo da versión {1}
795 795 -----
796 796 Comparar
797 797 Ordenador
798 798 Confitería
799 799 Configurar os sitios dos engadidos
800 800 -----
801 801 Configurar os engadidos dispoñibles.
802 802 -----
803 803 -----
804 804 Configure se crear ficheiros de respaldo
805 805 Configurar se usar un servidor proxy
806 806 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
807 807 Confirmar o purgado
808 808 Confirma a acción do Control Remoto
809 809 -----
810 810 Confirmar rol baleiro
811 811 Conflito
812 812 Resolución de conflitos
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 Conflicto non resolto completamente
834 834 Conflitos
835 835 Detectaronse conflictos
836 836 Conflictos nas etiquetas pegadas
837 837 Conflictos ao combinar primitivas
838 838 Conflitos ao combinar as vías- A vía fusionada é «{0}»
839 839 Conflito misturando nodos. O nodo de destino é «{0}»
840 840 Conflictos: {0} sen resolver
841 841 Conectar via existente a nodo
842 842 -----
843 843 Preferencias de Conexión
844 844 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
845 845 -----
846 846 Construcción
847 847 Área de construcción
848 848 -----
849 849 -----
850 850 Contactar
851 851 Contacto:
852 852 Contactando co Servidor OSM...
853 853 Contactando co Servidor...
854 854 Contido
855 855 Continente
856 856 Continuar
857 857 -----
858 858 Continuar resolvendo
859 859 -----
860 860 -----
861 861 Continuar vía a partir do último nodo.
862 862 -----
863 863 -----
864 864 Colaboración
865 865 Tenda de alimentación
866 866 Convertir a capa GPX
867 867 Convertir en capa de datos
868 868 Convertido de: {0}
869 869 Coordenadas
870 870 -----
871 871 -----
872 872 Coordenadas:
873 873 -----
874 874 Copiar
875 875 Copiar as coordenadas
876 876 -----
877 877 Copiar todos os meus elementos ao destino
878 878 Copiar todos os seus elementos ao destino
879 879 -----
880 880 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
881 881 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
882 882 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos misturada.
883 883 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos misturada.
884 884 Copia de {0}
885 885 Copiar os obxectos seleccionados ó buffer de pegado.
886 886 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos misturados
887 887 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos misturados
888 888 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
889 889 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos misturados
890 890 Copiar a porta papeis e pechar
891 891 Copia {1} de {0}
892 892 +++++
893 893 Ano do Copyright
894 894 Copistería
895 895 Correlacionar
896 896 -----
897 897 -----
898 898 Non se puido acceder ó(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
899 899 Non se puido respaldar o ficheiro. A excepción é: {0}
900 900 Non se puideron combinar as vías (Non puideron ser acopladas nunha única serie de nodos)
901 901 Non se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Non se puido importar «{0}».
906 906 -----
907 907 Non se puido cargar o engadido {0}. Borrar das preferencias?
908 908 Non se puideron cargar as preferencias dende o servidor.
909 909 Non se puido analizar a Latitude, Lonxitude e/ou Aumento. Por favor revíseo
910 910 -----
911 911 Non se puido ler «{0}»
912 912 -----
913 913 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
914 914 -----
915 915 Non se pode renomear o ficheiro «{0}»
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Non se puideron subir as preferencias. Razón: {0}
919 919 -----
920 920 -----
921 921 País
922 922 Código do país
923 923 País
924 924 Xuzgado
925 925 Cubierto
926 926 Depósito de auga
927 927 Grúa
928 928 Crear Círculo
929 929 Crear un cartafol novo
930 930 Crear un círculo a partir de tres nodos seleccionados.
931 931 Crear unha copia de esta relación e abrila en outra ventá de edición.
932 932 Crea unha cuadrícula de vias.
933 933 Crear unha nova capa do mapa.
934 934 Crear unha nova relación
935 935 Crear e editar mapas do mar para OpenSeaMap
936 936 -----
937 937 Crear áreas
938 938 Crear marcas de audio na posición do trazado correspondente á hora modificada de cada ficheiro de audio WAV importado.
939 939 Crear un marcador
940 940 Crear marcadores cando se leen GPX
941 941 Crear multipoligono
942 942 Crear multipoligono.
943 943 Crear novo nodo.
944 944 -----
945 945 Crear unha nova relación na capa «{0}»
946 946 Creado
947 947 Creado en
948 948 Creado en:
949 949 Creado antes -
950 950 Creado por:
951 951 Creado en:
952 952 -----
953 953 -----
954 954 Creando Interface (GUI) principal
955 955 Tarxetas de crédito
956 956 Críket
957 957 Críket con redes
958 958 +++++
959 959 Cruce de bicicletas
960 960 Cruce de cabalos
961 961 Paso a nivel peatonal
962 962 Guarda cruces
963 963 -----
964 964 Tipo de paso
965 965 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
966 966 -----
967 967 Vías que se cruzan.
968 968 Cociña
969 969 Cultura
970 970 Selección Actual
971 971 -----
972 972 -----
973 973 Valor actual "{0}" para o ID de usuario non é válido
974 974 O valor actual é o predeterminado.
975 975 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
976 976 Cortinas
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Personalizar Cor
980 980 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
981 981 -----
982 982 Desmonte
983 983 Barreira para bicicletas
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 -----
988 988 Dependencia ciclica entre relacións:
989 989 Ciclismo
990 990 Dependencias cíclicas
991 991 +++++
992 992 +++++
993 993 +++++
994 994 +++++
995 995 Presa
996 996 Capa de datos {0}
997 997 -----
998 998 Fontes de datos e tipos:
999 999 Fontes de datos
1000 1000 Validador de dados
1001 1001 A base de datos esta fora de liña por mantemento
1002 1002 -----
1003 1003 Data:
1004 1004 Data:
1005 1005 Tarxetas de débito
1006 1006 -----
1007 1007 Grados Decimais
1008 1008 Decisión
1009 1009 -----
1010 1010 Camiño de cabalos dedicado
1011 1011 Carril bici dedicado
1012 1012 Acera peatonal dedicada
1013 1013 Predeterminado
1014 1014 Por defecto (decidido automáticamente)
1015 1015 O valor predeterminado aínda descoñecido (o parámetro non se usou ainda).
1016 1016 O valor predeterminado é «{0}».
1017 1017 Valor por defecto: {0}
1018 1018 Borrar
1019 1019 Borrar o ficheiro
1020 1020 Eliminar o ficheiro do disco
1021 1021 Borrar Modo
1022 1022 Borrar Propiedades
1023 1023 Eliminiar vías que non formen parte de un multipolígono interior
1024 1024 Eliminar confirmación
1025 1025 -----
1026 1026 Borrar vías duplicadas
1027 1027 Borrar filtro.
1028 1028 Borrar da relación
1029 1029 -----
1030 1030 Borrar os membros incompletos?
1031 1031 -----
1032 1032 Borrar nodo {0}
1033 1033 Borrar nodos ou vías.
1034 1034 Borra obxecto
1035 1035 Borrar relación{0}
1036 1036 Borrar relacióna
1037 1037 Borrar obxectos seleccionados.
1038 1038 Borrar a relación que se está a editar
1039 1039 Borrar a clave seleccionada en todos os obxectos
1040 1040 Borrar as capas escollidas.
1041 1041 Borrar a relación seleccionada
1042 1042 Borrar da lista a fonte seleccionada.
1043 1043 -----
1044 1044 Borrar nodos innecesarios de unha via
1045 1045 Borrar via {0}
1046 1046 Borrado
1047 1047 Borrado «{0}»
1048 1048 Estado borrado:
1049 1049 O membro borrado {0} é usado pola relación {1}
1050 1050 O nodo borrado {0} é parte da vía {1}
1051 1051 Elementos borrados ou ignorados
1052 1052 A relación borrada {0} contém membros
1053 1053 A vñia borrada {0} contén nodos
1054 1054 Deli (Boa comida)
1055 1055 Denominación
1056 1056 Dentista
1057 1057 Grandes Almacéns
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 Profundidade en metros
1061 1061 Descrición
1062 1062 Descrición: {0}
1063 1063 Grado de detalle
1064 1064 Detalles
1065 1065 Determinando complementos a cargar...
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 Non se atopou ningun obxecto co ID {0} no conxunto de datos actual
1069 1069 +++++
1070 1070 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1071 1071 Diesel para Vehiculos pesados
1072 1072 Dificultade
1073 1073 -----
1074 1074 Dirección
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 Desactivar
1078 1078 Desactivar engadido
1079 1079 Rexeitar
1080 1080 -----
1081 1081 Descartar e Sair
1082 1082 Expende baixo receta médica
1083 1083 Pantalla
1084 1084 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1085 1085 Preferencias de Visualización
1086 1086 Amosar unha icona enm ovemento que represente o punto da traza sincronizada onde o audio que se está a reproducir foi grabado.
1087 1087 -----
1088 1088 Amosar coordenadas como
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM
1092 1092 Amosar o sinal de son en directo
1093 1093 -----
1094 1094 Amosar o menú de audio
1095 1095 Amosar a pantalla de «Sobre».
1096 1096 Amosa as propiedades básicas da modificación
1097 1097 Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.
1098 1098 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1099 1099 Amosa os obxectos creados, actualizados , e borrados do conxunto de cambios
1100 1100 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1101 1101 Distribuir Nodos
1102 1102 Distribuir os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1103 1103 Desusado
1104 1104 Vía de tren en desuso
1105 1105 Acequia
1106 1106 Non aplicar cambios
1107 1107 Recordar esta decisión e non preguntar de novo (Ir a Preferencias -> Complementos para cambialo despois)
1108 1108 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1109 1109 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1110 1110 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1111 1111 Non mostrar esta mensaxe de novo
1112 1112 Non facer nada
1113 1113 Está seguro de que quere aplicar o novo rol?
1114 1114 Desexa permitir esto?
1115 1115 Almacén de bricolaxe
1116 1116 Muelle
1117 1117 Médicos
1118 1118 -----
1119 1119 Carreiras de cans
1120 1120 Doble conflicto
1121 1121 Abaixo
1122 1122 Descargar
1123 1123 Descargar Todos os Fillos
1124 1124 Descargar datos
1125 1125 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
1126 1126 Descargar Lugar
1127 1127 Descargar Membros
1128 1128 Descargar obxecto OSM por ID
1129 1129 Descargar o complemento
1130 1130 -----
1131 1131 Descargar os fillos escollidos
1132 1132 Descargar o URL
1133 1133 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1134 1134 Descargar todos os membros incompletos
1135 1135 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1136 1136 -----
1137 1137 Área de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidor
1138 1138 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1139 1139 Descargar como unha nova capa
1140 1140 Descarga o contido das modificacións
1141 1141 Descargar conxuntos de cambios
1142 1142 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1143 1143 Descargar contido
1144 1144 Descargar data
1145 1145 Descargar cada un como datos gps en bruto. Pode ser x1,y1,x2,y2 , un URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1146 1146 Descargar cada un. Pode ser x1,y1,x2,y2 , un URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1147 1147 Descargar todo o que abarca:
1148 1148 Descargar de OSM ó longo desta pista
1149 1149 Descargar de OSM...
1150 1150 Descargar membros incompletos
1151 1151 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1152 1152 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos dende o servidor de OSM
1153 1153 Obter a lista
1154 1154 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1155 1155 Descargar membros
1156 1156 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1157 1157 Descargar só as miñas modificacións
1158 1158 -----
1159 1159 Descargar agora
1160 1160 Descargar obxecto
1161 1161 Descargar obxeto...
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 Descargando vias/relacións... relacionadas
1165 1165 -----
1166 1166 Descargar complementos
1167 1167 -----
1168 1168 Descargar Referidos
1169 1169 Descargar as relacións referidas
1170 1170 Descargar os membros da relación
1171 1171 Descargar relacións
1172 1172 Descargar membros escollidos incompletos
1173 1173 Descargae as relacións escollidas
1174 1174 -----
1175 1175 Descargar a caixa de límites
1176 1176 Descargar a caixa de límites como datos gps en bruto
1177 1177 Descargar o contido do conxunto de cambios
1178 1178 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1179 1179 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1180 1180 Descarga o contido das modificacións escollidas dende o servidor
1181 1181 Baixar a lista de complementos dispoñibles
1182 1182 Descargar a localización do URL (con lat=x&lon=y&zoom=z)
1183 1183 Descargar a localización no URL (con lat=x&lon=y&zoom=z) como gps en crú
1184 1184 -----
1185 1185 Descargat as súas trazas GPX dende openstreetmap.org
1186 1186 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1187 1187 Datos GPX Descargados
1188 1188 Xestor de descarga:
1189 1189 Descargando datos GPS
1190 1190 Descargando datos de OSM...
1191 1191 Descargando complemento {0}...
1192 1192 Descargando «Mensaxe do día»
1193 1193 Descargando o contido do conxunto de cambios
1194 1194 Descargando conxunto de cambios {0}...
1195 1195 Descargando conxuntos de cambios...
1196 1196 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}...
1197 1197 Descargando datos
1198 1198 Descargando dende o servidor de OSM...
1199 1199 Descargando historial...
1200 1200 Descargando conxunto de cambios abiertos...
1201 1201 -----
1202 1202 Descargando os puntos {0} a {1}...
1203 1203 Descargando relacións referidas...
1204 1204 Descargando vías referidas...
1205 1205 Descargando relación {0}
1206 1206 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
1207 1207 Telearrastre
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Arrastrar cabezal de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o audio dende alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o audio en ese punto.
1211 1211 Desaugue
1212 1212 Debuxar
1213 1213 Debuxar Frechas de Dirección
1214 1214 Debuxa un novo círculo a partir de un valor HDOP.
1215 1215 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1216 1216 -----
1217 1217 Debuxar os límites dos datos descargados
1218 1218 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1219 1219 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1220 1220 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1221 1221 Debuxar puntos GPS grandes.
1222 1222 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1223 1223 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1224 1224 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1225 1225 Debuxar nodos
1226 1226 -----
1227 1227 -----
1228 1228 Debuxar liña de axuda flexible
1229 1229 Debuxar os números de orde dos segmentos
1230 1230 Debuxar os límites dos datos cargados dende o servidor.
1231 1231 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1232 1232 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1233 1233 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1234 1234 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1235 1235 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1236 1236 Auga potable
1237 1237 Conduce un coche de carreiras dende o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
1238 1238 Autoescuela
1239 1239 Tintorería
1240 1240 Convertir en {0} nodos
1241 1241 Duplicar
1242 1242 Duplicar capa
1243 1243 -----
1244 1244 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1245 1245 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1246 1246 Duplicar esta capa
1247 1247 Nodos duplicados
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 Nodos de vía duplicados
1252 1252 Nodos de vías duplicados.
1253 1253 Vías duplicadas
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 Correo electrónico
1257 1257 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1258 1258 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 Cada codo debe conectar exactamente 2 vías
1263 1263 -----
1264 1264 -----
1265 1265 Descarga facilmente ao longo de un logo conxunto de vías interconectadas
1266 1266 Edición
1267 1267 Editar bowling
1268 1268 Editar enderezos
1269 1269 Editar interpolación de direccións
1270 1270 -----
1271 1271 Editar fronteira administrativa
1272 1272 Editar campo de aviación
1273 1273 Editar tenda de bebidas alcohólicas
1274 1274 eitar o uso da área cultivábel
1275 1275 Editar cabaña alpina
1276 1276 Editar Fútbol Americano
1277 1277 Editar lugar arqueolóxico
1278 1278 Editar tiro con arco
1279 1279 Editar centro de arte
1280 1280 Editar traballo artístico
1281 1281 Editar atletismo
1282 1282 Editar atracción
1283 1283 Editar fútbol australiano
1284 1284 Editar Caixeiro
1285 1285 Editar caixa temperada
1286 1286 Editar panadeiro
1287 1287 Editar banco
1288 1288 Editar Bar
1289 1289 Editar béisbol
1290 1290 Editar cunca
1291 1291 Editar baloncesto
1292 1292 Editar campo de batalla
1293 1293 Editar bahía
1294 1294 Editar praia
1295 1295 Editar Voleipraia
1296 1296 Editar baliza
1297 1297 Editar tenda de brebaxes
1298 1298 Editar aparcamiento para bicicletas
1299 1299 Editar alquiler de bicicletas
1300 1300 Editar tenda de bicicletas
1301 1301 Editar biergarten
1302 1302 Editar un astillero
1303 1303 Editar un bolardo
1304 1304 Editar librería
1305 1305 Editar aduana
1306 1306 Editar boule
1307 1307 Editar límite
1308 1308 Editar Pedra histórica
1309 1309 Editar Boutique
1310 1310 Editar bolos
1311 1311 Editar ponte
1312 1312 Editar vía de cabalos
1313 1313 Editar terreno abandoado
1314 1314 Editar porta de golpe
1315 1315 Editar vía para autobús guiado
1316 1316 Editar andén de autobús
1317 1317 Editar estación de autobús
1318 1318 Editar parada de autobús
1319 1319 Editar carnicería
1320 1320 Editar telecabina
1321 1321 -----
1322 1322 Editar cafetería
1323 1323 Editar lugar de acampada
1324 1324 Editar Fútbol Canadiense
1325 1325 Editar un canal
1326 1326 Editar piragüismo
1327 1327 Editar alquiler de automóviles
1328 1328 Editar taller
1329 1329 Editar automóviles compartidos
1330 1330 Editar concesionario de automóviles
1331 1331 Editar lavadoiro de vehículos
1332 1332 Editar zona de caravanas
1333 1333 Editar castelo
1334 1334 Editar barreira canadiense
1335 1335 Editar entrada de cova
1336 1336 Editar a área do cemiterio
1337 1337 Editar telesilla
1338 1338 Editar cabaña ou bungalow
1339 1339 Editar estación de carga (para coches eléctricos)
1340 1340 Editar farmacia
1341 1341 Editar cheminea
1342 1342 Editar cine
1343 1343 Editar cidade
1344 1344 Editar o sinal de límite da cidade
1345 1345 Editar fronteira civil
1346 1346 Editar acantilado
1347 1347 Editar alpinismo
1348 1348 Editar Reloxo
1349 1349 Editar Tenda de Roupa
1350 1350 Editar liña de costa
1351 1351 Editar instituto
1352 1352 Editar o uso da área comercial
1353 1353 Editar común
1354 1354 Editar tenda de ordenadores
1355 1355 Editar Confitería
1356 1356 Editar o uso da área en construcción
1357 1357 Editar información de contacto
1358 1358 Editar continente
1359 1359 Editar tenda de alimentación
1360 1360 Editar Copistería
1361 1361 Editar país
1362 1362 Editar país
1363 1363 Editar xuzgado
1364 1364 Editar depósito de auga
1365 1365 Editar grúa
1366 1366 Edit críket
1367 1367 Editar críket con redes
1368 1368 Editar croquet
1369 1369 Editar cruce
1370 1370 Editar Cortinas
1371 1371 -----
1372 1372 Editar vía ciclable
1373 1373 Editar ciclismo
1374 1374 Editar unha presa
1375 1375 Editar Deli (Boa comida)
1376 1376 Editar dentista
1377 1377 Editar Grandes Almacens
1378 1378 -----
1379 1379 Editar vía de tren en desuso
1380 1380 Editar acequia
1381 1381 Editar almacén de bricolaxe
1382 1382 Editar un muelle
1383 1383 Editar médicos
1384 1384 -----
1385 1385 Editar carreiras de cans
1386 1386 Editar telearrastre
1387 1387 Editar canal de desaugue
1388 1388 Editar auga potable
1389 1389 Editar Autoescuela
1390 1390 Editar tintorería
1391 1391 Editar tenda de electrónica
1392 1392 Editar Embaixada
1393 1393 Editar punto de acceso para emerxencias
1394 1394 Editar unha entrada
1395 1395 Editar hípica
1396 1396 Editar Erotica
1397 1397 Editar Fabrica
1398 1398 Editar o uso da terra de labor
1399 1399 Editar edificio agrario
1400 1400 Editar establecemento de comida rápida
1401 1401 Editar Caída
1402 1402 Editar una ruta de ferry
1403 1403 Editar terminal de ferry
1404 1404 Editar hidrante contra incendios
1405 1405 Editar parque de bombeiros
1406 1406 Editar pesca
1407 1407 Editar tramo de escaleiras
1408 1408 Editar floristería
1409 1409 -----
1410 1410 Editar vía peatonal
1411 1411 Editar vado
1412 1412 Editar zona forestal
1413 1413 Editar fonte
1414 1414 Editar Marcos
1415 1415 Editar Gasolineira
1416 1416 Editar Moblería
1417 1417 Editar Fútbol Gaélico
1418 1418 -----
1419 1419 Editar Xardín
1420 1420 Editar centro de xardinería
1421 1421 Editar gasómetro
1422 1422 Editar porta
1423 1423 Editar glaciar
1424 1424 Editar golf
1425 1425 Editar campo de golf
1426 1426 Editar góndola
1427 1427 Editar o uso ta área de herba
1428 1428 Editar camposanto
1429 1429 Editar zona verde
1430 1430 Editar Verdurería
1431 1431 Editar Horticultura
1432 1432 Editar rompeolas
1433 1433 Editar pensión
1434 1434 Editar Ximnasia
1435 1435 Editar perruquería
1436 1436 Editar apeadeiro
1437 1437 Editar aldea
1438 1438 Editar portilla de malla metálica
1439 1439 Editar ferretería
1440 1440 -----
1441 1441 Editar brezal o landa
1442 1442 Editar heliporto
1443 1443 Editar tenda HIfi
1444 1444 -----
1445 1445 Edtar unha vía en construcción
1446 1446 Editar hockey
1447 1447 Editar carreiras de caballos
1448 1448 Editar hospital
1449 1449 Editar albergue
1450 1450 Editar hotel
1451 1451 Editar apostadeiro de caza
1452 1452 Editar o uso da área industrial
1453 1453 Editar Illa
1454 1454 Editar Illote
1455 1455 -----
1456 1456 -----
1457 1457 -----
1458 1458 Editar Joyería
1459 1459 Editar una intersección
1460 1460 Editar Karting
1461 1461 Editar Xardín de infancia
1462 1462 Editar quiosco
1463 1463 Editar portilla xiratoria
1464 1464 Editar cociña
1465 1465 Editar terra
1466 1466 Editar vertedoiro
1467 1467 Editar Lavandería
1468 1468 Editar biblioteca
1469 1469 Editar una barreira
1470 1470 Editar metro lixeiro
1471 1471 Editar faro
1472 1472 Editar rúa residencial
1473 1473 Editar Localidade
1474 1474 -----
1475 1475 Editar Centro Comercial
1476 1476 Editar porto deportivo
1477 1477 Editar Mercado
1478 1478 Editar o uso do prado
1479 1479 -----
1480 1480 Editar monumento conmemorativo
1481 1481 Editar o uso da área militar
1482 1482 -----
1483 1483 Editar mini golf
1484 1484 -----
1485 1485 Editar Telefonía Móbil
1486 1486 Editar Aeródromo de Aeromodelismo
1487 1487 Editar cambio de moeda
1488 1488 Editar monoraíl
1489 1489 Editar monumento
1490 1490 Editar motel
1491 1491 Editar Motocross
1492 1492 Editar aparcamento para motos
1493 1493 Editar Deportes de Motor
1494 1494 Editar Autoestrada
1495 1495 Editar saída de autopista
1496 1496 Editar enlace de autopista
1497 1497 Editar porto de montaña
1498 1498 Editar lameira
1499 1499 Editar multi
1500 1500 Editar Multipolígono
1501 1501 Editar museo
1502 1502 Editar Intrumentos Musicais
1503 1503 Editar vía estreita
1504 1504 Editar fronteira nacional
1505 1505 Editar límites do parque nacional
1506 1506 Editar Reserva Natural
1507 1507 Editar club nocturno
1508 1508 -----
1509 1509 Editar óptica
1510 1510 Editar tenda de productos orgánicos
1511 1511 Editar tenda de exteriores
1512 1512 Editar Pintura
1513 1513 Editar sitio paleontolóxico
1514 1514 Editar parque
1515 1515 Editar aparcamento
1516 1516 Editar corredor de aparcamento
1517 1517 Editar lugar de cruces frecuentes
1518 1518 Editar camiño
1519 1519 Editar pico
1520 1520 Editar una calle peatonal
1521 1521 Editar pelota vasca
1522 1522 Editar farmacia
1523 1523 Editar zona de picnic
1524 1524 Editar embarcadoiro
1525 1525 Editar tubería
1526 1526 Editar cancha de xogo
1527 1527 Editar lugar de culto
1528 1528 -----
1529 1529 Editar zona de xogos
1530 1530 Editar policía
1531 1531 Editar fronteira política
1532 1532 Editar oficina postal
1533 1533 Editar Xerador de Enerxía
1534 1534 Editar tendido eléctrico
1535 1535 Editar poste eléctrico
1536 1536 Editar central eléctrica
1537 1537 Editar subestación eléctrica
1538 1538 Editar torre de electricidade
1539 1539 Editar vía para tren histórico
1540 1540 Editar enlace a rúa primaria
1541 1541 Editar rúa primaria
1542 1542 Editar prisión
1543 1543 Editar pub
1544 1544 Editar edificio público
1545 1545 -----
1546 1546 Editar o uso da área da canteira
1547 1547 Editar coches RC
1548 1548 Editar pista de carreiras
1549 1549 Editar raqueta
1550 1550 Ediar vía de tren
1551 1551 Editar o uso da área da via do tren
1552 1552 Editar andén de ferrocarril
1553 1553 Editar o uso da área de recreo
1554 1554 Editar punto limpo
1555 1555 Editar rexión
1556 1556 Editar reservorio
1557 1557 Editar o uso da área residencial
1558 1558 Editar rúa urbana
1559 1559 Edita Área de Descanso
1560 1560 Editar restaurante
1561 1561 Editar comercios
1562 1562 Editar un río
1563 1563 Editar ribeira
1564 1564 Editar restriccións de tráfico
1565 1565 Editar rúa (tipo descoñecido)
1566 1566 -----
1567 1567 Editar ruta
1568 1568 Editar Liga de Rugby
1569 1569 Editar Rugby Union
1570 1570 Editar ruínas
1571 1571 Editar pista
1572 1572 Editar Entrenamento Seguro
1573 1573 Editar poterna
1574 1574 Editar Sauna
1575 1575 Editar escola
1576 1576 Editar cantos
1577 1577 Editar matorral
1578 1578 Editar Pescado
1579 1579 Editar rúa secundaria
1580 1580 Editar estación de servicio
1581 1581 Editar vía de servicio
1582 1582 Editar refuxio
1583 1583 Editar zapatería
1584 1584 Editar tiro
1585 1585 -----
1586 1586 Editar Atallos
1587 1587 Editar monopatín
1588 1588 Editar patinaxe
1589 1589 Editar esquí
1590 1590 Editar rampa
1591 1591 Editar fútbol
1592 1592 Editar resorte con pinchos
1593 1593 Editar polideportivo
1594 1594 Editar tenda de materiais deportivos
1595 1595 Editar fonte
1596 1596 Editar estadio
1597 1597 Editar estado
1598 1598 Editar papelería
1599 1599 Editar una escaleira de paso
1600 1600 editar arroio ou riachuelo
1601 1601 -----
1602 1602 Editar Estudio
1603 1603 Editar suburbio
1604 1604 Editar metro
1605 1605 Editar boca de metro
1606 1606 Editar supermercado
1607 1607 Editar cámara de vixilancia
1608 1608 Editar vértice xeodésico
1609 1609 Editar natación
1610 1610 -----
1611 1611 Editar tenis de mesa
1612 1612 -----
1613 1613 Editar parada de taxi
1614 1614 Editar pista de rodaxe
1615 1615 Editar teléfono
1616 1616 Editar tenis
1617 1617 Editar Terminal
1618 1618 Editar Porta de Terminal
1619 1619 Editar via terciaria
1620 1620 Editar teatro
1621 1621 Editar parque temático
1622 1622 Editar cabina de peaxe
1623 1623 Editar torre
1624 1624 Editar Vila
1625 1625 Editar Casa do Concello
1626 1626 Editar Xoguetería
1627 1627 Editar Pista
1628 1628 Editar calmado de tráfico
1629 1629 Editar tranvía
1630 1630 Editar parada de tranvía
1631 1631 Editar axencia de viaxes
1632 1632 Editar árbore
1633 1633 Editar rúa principal
1634 1634 Editar enlace a rúa principal
1635 1635 Editar túnel
1636 1636 Editar as restriccións de xiro
1637 1637 Editar torno
1638 1638 Editar rodas
1639 1639 Editar carreteira sen clasificación
1640 1640 Editar universidade
1641 1641 Editar Aspiradora
1642 1642 Editar Tendas de Variedades
1643 1643 Editar máquina expendedora
1644 1644 Editar veterinario
1645 1645 Editar tenda de vídeos
1646 1646 Editar panorámica
1647 1647 Editar poboación
1648 1648 Editar parque municipal
1649 1649 Editar o uso do viñedo
1650 1650 Editar volcán
1651 1651 Editar Voleibol
1652 1652 Editar papeleiras
1653 1653 Editar depuradora
1654 1654 Editar auga
1655 1655 Editar parque acuático
1656 1656 Editar torre de agua
1657 1657 -----
1658 1658 Editar Traballos Acuáticos
1659 1659 Editar unha fervenza
1660 1660 -----
1661 1661 Editar cruceiro
1662 1662 Editar camiño a santuario
1663 1663 Editar unha represa
1664 1664 Editar pantano
1665 1665 Editar muíño de vento
1666 1666 Editar bosque
1667 1667 Editar fábrica
1668 1668 Editar zoo
1669 1669 -----
1670 1670 Editar filtro.
1671 1671 Editar latitude e lonxitude de un nodo.
1672 1672 Editar nova relación na capa «{0}»
1673 1673 -----
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 -----
1677 1677 Editar a relación escollida actualmente
1678 1678 -----
1679 1679 -----
1680 1680 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1681 1681 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1682 1682 -----
1683 1683 Editar a orixe escollida.
1684 1684 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1685 1685 Editar: {0}
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 Educación
1689 1689 Electrificado
1690 1690 Electronica
1691 1691 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1692 1692 Electrónica
1693 1693 Os elementos do tipo {0} están soportados.
1694 1694 Elevación
1695 1695 Enderezo de correo electrónico
1696 1696 Terraplén
1697 1697 Embaixada
1698 1698 Punto de acceso para emerxencias
1699 1699 Teléfono de emerxencia
1700 1700 -----
1701 1701 Documento valeiro
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 -----
1705 1705 Activar filtro
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1709 1709 -----
1710 1710 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1711 1711 Introduza o URL:
1712 1712 Introducir o URL a descargar:
1713 1713 Introduce un id de un conxunto de cambios
1714 1714 Introduce un novo par clave/valor.
1715 1715 Introduza un nome de lugar para procurar
1716 1716 Introduce o nome do lugar a buscar:
1717 1717 Introduza un rol e aplíqueo aos membros da relación escollidos
1718 1718 Introduza un rol para todos os membros da relación
1719 1719 Introduza unha expresión de procura
1720 1720 -----
1721 1721 Introduce un URL dende o cal os datos deberían ser descargados
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 Introduza nome de ficheiro:
1727 1727 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1728 1728 Introduce o ID do obxecto que deberia ser descargado
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 Introduce a expresion de búsqueda
1732 1732 Entrada
1733 1733 Hípica
1734 1734 Erotica
1735 1735 Erro
1736 1736 Erro
1737 1737 Erro amosando o URL
1738 1738 Erro durante a descarga
1739 1739 Erro no filtro
1740 1740 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1741 1741 Erro cargando ficheiro
1742 1742 -----
1743 1743 Erro no ficheiro {0}
1744 1744 Erro analizando {0}:
1745 1745 Erro reproducindo son
1746 1746 -----
1747 1747 Erro ao renomear ficheiro «{0}» a «{1}»
1748 1748 Erro creando copia de respaldo da capa borrada: {0}
1749 1749 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1750 1750 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 Erro durante a análise {0}
1756 1756 -----
1757 1757 Erro: Dobre valor incorrecto «{0}» na liña «{1}» no ficheiro de marcadores «{2}»
1758 1758 Erro: Liña «{0}» inesperada no ficheiro de marcador «{1}»
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Erros
1763 1763 Erros durante a descarga
1764 1764 +++++
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 Exemplos
1770 1770 Sair
1771 1771 Saír de JOSM
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 Sair da aplicación,
1775 1775 -----
1776 1776 Esperábase un valor non baleiro para o parámetro «{0}» obtívose «{1}»
1777 1777 Puntos de vía explícitos con hora estimada da posición da traza.
1778 1778 Puntos de vía explícitos con marcas de tempo válidas.
1779 1779 Exportar ficheiro GPX
1780 1780 Exportar e Gardar
1781 1781 Opcións de exportacińo
1782 1782 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
1783 1783 Exportar a GPX...
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 Extrudir
1787 1787 Extrudir Vía
1788 1788 -----
1789 1789 +++++
1790 1790 +++++
1791 1791 Fabrica
1792 1792 Facilidades
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 Fallou ao crear o directorio do engadido «{0}»
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 Fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}
1801 1801 -----
1802 1802 Fallou ao abrir o URL
1803 1803 -----
1804 1804 Fallou ao abrir a conexión da API {0}.
1805 1805 Fallou ao abrir la páxina de axuda
1806 1806 Non se puidio abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 Fallou ao establecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñoble no histórico.
1815 1815 Fallou ao establecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
1816 1816 Fallou ao establecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñoble no histórico.
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 Terra de labor
1821 1821 Edificio agrario
1822 1822 Comida rápida
1823 1823 Debuxo rápido (peor resultado)
1824 1824 -----
1825 1825 Multiplicador de avance rápido
1826 1826 -----
1827 1827 Número do fax
1828 1828 De pago
1829 1829 Caída
1830 1830 Valado
1831 1831 Ruta de ferry
1832 1832 Terminal de ferry
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 Ficheiro
1840 1840 O ficheiro «{0}» non existe
1841 1841 -----
1842 1842 Erro de Formato de Ficheiro
1843 1843 Nome do ficheiro:
1844 1844 O ficheiro «{0}» non existe.
1845 1845 Ficheiro de respaldo
1846 1846 O ficheiro existe. Sobrescribir?
1847 1847 Nome do ficheiro:
1848 1848 O ficheiro {0} existe. Sobreescribir?
1849 1849 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}»
1850 1850 Ficheiro: {0}
1851 1851 -----
1852 1852 Nome do ficheiro
1853 1853 Ficheiros
1854 1854 Ficheiros de Tipo:
1855 1855 Ficheiros de tipo:
1856 1856 -----
1857 1857 Filtrar
1858 1858 Filtro Agochado:{0} Desactivado:{1}
1859 1859 Modo de filtro
1860 1860 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
1861 1861 -----
1862 1862 Filtro:
1863 1863 Atopa e arranxa direccións de rúas non válidas dun xeito cómodo.
1864 1864 Rematar debuxo.
1865 1865 Hidrante contra incendios
1866 1866 Parque de bombeiros
1867 1867 Cheminea
1868 1868 Pesca
1869 1869 Arranxar
1870 1870 -----
1871 1871 Arranxar conflictos de etiquetas
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
1875 1875 Arranxando erros ...
1876 1876 -----
1877 1877 Floristería
1878 1878 -----
1879 1879 Cartafoles
1880 1880 Seguir
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 Comida
1884 1884 -----
1885 1885 Comida+Bebidas
1886 1886 Pé
1887 1887 Soamente para os obxectos escollidos
1888 1888 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
1889 1889 Forzar liñas se non se importou ningún segmento.
1890 1890 Vado
1891 1891 Monte
1892 1892 Olvidar obxectos pero non os borrar no servidor cando se suban.
1893 1893 Tempo de avance/retroceso (segundos)
1894 1894 Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0}\n
1895 1895 Atopadas {0} coincidencias
1896 1896 Fonte
1897 1897 Marco
1898 1898 -----
1899 1899 Conxelar
1900 1900 Conxelar a lista actual de elementos misturados
1901 1901 Frecuencia (Hz)
1902 1902 Dende ...
1903 1903 Da Relación
1904 1904 Desde o URL
1905 1905 Gasolineira
1906 1906 Gasolinera
1907 1907 Tipos de combustible:
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 Función
1912 1912 Mobles
1913 1913 +++++
1914 1914 -----
1915 1915 Puntos GPS
1916 1916 descripción de trazado gps
1917 1917 Ficheiros GPX
1918 1918 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 Selector de cor GTK
1924 1924 +++++
1925 1925 Fútbol Gaélico
1926 1926 -----
1927 1927 Xardín
1928 1928 Centro de xardinería
1929 1929 Gasómetro
1930 1930 Porta
1931 1931 ancho(mm)
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 Xeografía
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 Imaxes xeo-etiquetadas
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 Glaciar
1942 1942 Vidro
1943 1943 -----
1944 1944 Ir atrás ao paso 1/3
1945 1945 -----
1946 1946 Ir a páxina de axuda de JOSM
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 +++++
1950 1950 Campo de golf
1951 1951 Góndola
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 Herba
1955 1955 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
1956 1956 Verde:
1957 1957 Zona verde
1958 1958 Verdurería
1959 1959 Horticultura
1960 1960 Contedor de gravilla
1961 1961 -----
1962 1962 Rompeolas
1963 1963 +++++
1964 1964 +++++
1965 1965 Pensión
1966 1966 Poste identificador
1967 1967 -----
1968 1968 +++++
1969 1969 Ximnasia
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Perruqueria
1973 1973 Aldea
1974 1974 Portilla de malla metálica
1975 1975 -----
1976 1976 +++++
1977 1977 Ferretería
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 Saúde
1986 1986 -----
1987 1987 Brezal o landa
1988 1988 Vehículos pesados (> 6 t.)
1989 1989 Seto
1990 1990 Alto
1991 1991 Altura (en metros)
1992 1992 Heliporto
1993 1993 Axuda
1994 1994 Axda: {0}
1995 1995 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
1996 1996 Hemisferio
1997 1997 Agochar
1998 1998 Ocultar elementos
1999 1999 Mostrar ou agochar este botón conmutador
2000 2000 Agochar este botón
2001 2001 +++++
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 Nodos duplicados en autopista
2005 2005 Autovías
2006 2006 -----
2007 2007 Sendeiro
2008 2008 Lugares históricos
2009 2009 Historial
2010 2010 -----
2011 2011 Histórico do nodo {0}
2012 2012 Histórico da relación {0}
2013 2013 Histórico da vía {0}
2014 2014 Histórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva actual.
2015 2015 Histórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva de referencia.
2016 2016 +++++
2017 2017 -----
2018 2018 Inicio
2019 2019 Páxina de incio
2020 2020 Cabalo
2021 2021 Carreira de cabalos
2022 2022 +++++
2023 2023 Servidor:
2024 2024 Albergue
2025 2025 +++++
2026 2026 Teclas rápidas
2027 2027 Nome da casa
2028 2028 Número de casa
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 Ton:
2033 2033 Apostadeiro de caza
2034 2034 -----
2035 2035 +++++
2036 2036 +++++
2037 2037 +++++
2038 2038 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
2039 2039 -----
2040 2040 +++++
2041 2041 -----
2042 2042 Excepción de IO
2043 2043 -----
2044 2044 +++++
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 Rutas de iconas:
2048 2048 -----
2049 2049 Si se especifica, reestablecer a configuración en lugar de lela.
2050 2050 Ignorar
2051 2051 -----
2052 2052 Ignoraos, deixa a relación como está
2053 2053 -----
2054 2054 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2055 2055 -----
2056 2056 Ignorando elementos
2057 2057 -----
2058 2058 Ignorando URL mal formado: «{0}»
2059 2059 Ignorando URL de ficheiro mal formado: «{0}»
2060 2060 Datos Ilegais
2061 2061 Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2062 2062 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecto
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 Estrutura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 Valor incorrecto de latitude «{0}»
2071 2071 -----
2072 2072 Valor numerico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2073 2073 Valor incorrecto de lonxitude «{0}»
2074 2074 -----
2075 2075 Valor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2076 2076 Obxecto ilegal con id=0
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 Valor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.
2080 2080 Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.
2081 2081 Valor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}
2082 2082 Valor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.
2083 2083 Valor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2084 2084 Valor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.
2085 2085 Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2086 2086 Valor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».
2087 2087 Valor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».
2088 2088 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo doble. Obtívose "{1}".
2089 2089 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»
2090 2090 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»
2091 2091 Valor ilegal do atributo «ref» do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2092 2092 Imaxe
2093 2093 Ficheiros de imaxes
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 +++++
2105 2105 -----
2106 2106 Importar Audio
2107 2107 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
2108 2108 -----
2109 2109 Importar imaxes
2110 2110 -----
2111 2111 Importar graficos vectoriais (SVG)
2112 2112 Importa de OpenStreetBugs posibles erros encontrados polos usuarios de OSM
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Pendente
2117 2117 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 Independente
2125 2125 +++++
2126 2126 Información
2127 2127 Información
2128 2128 Panel informativo
2129 2129 Oficina de información
2130 2130 Punto de información
2131 2131 Información da capa
2132 2132 -----
2133 2133 Inicializando
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Instalando plugins actualizados
2140 2140 -----
2141 2141 Erro interno do servidor
2142 2142 -----
2143 2143 Acceso a internet
2144 2144 Acceso a internet gratuito
2145 2145 -----
2146 2146 URL non válido da API
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 Ventana de escolla inválida
2150 2150 -----
2151 2151 A data non é válida
2152 2152 Valores data/tempo inválidas
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 Expresión de procura inválida
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 ID de usuario inválido
2161 2161 O nome do usuario non é válido
2162 2162 -----
2163 2163 Invertir filtro
2164 2164 Illa
2165 2165 Illote
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 Obxecto {0} non atopado na lista.
2170 2170 -----
2171 2171 Navegador de axuda de JOSM
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 Versión de JOSM {0} requerida para o complemento {1}
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 imaxes JPEG (*.jpg)
2179 2179 +++++
2180 2180 Versión Java {0}
2181 2181 Joyería
2182 2182 Función de unor áreas
2183 2183 Unir Nodo e Liña
2184 2184 Unir Nodo a Vía
2185 2185 Unir un nodo ós segmentos de vía máis próximos
2186 2186 -----
2187 2187 Unir áreas superpostas
2188 2188 Areas superpostas unidas
2189 2189 Une áreas que se superpoñen
2190 2190 Saltar Á Posición
2191 2191 Saltar ahi
2192 2192 Saltar a posición
2193 2193 Unión
2194 2194 +++++
2195 2195 Manter
2196 2196 Manter ficheiro de respaldo cando se gardan capas de datos
2197 2197 -----
2198 2198 Manter o meu estado de borrado
2199 2199 Manter complemento
2200 2200 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2201 2201 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2202 2202 -----
2203 2203 Manter o seu estado
2204 2204 Manter esta relación como membro do obxecto obxetivo.
2205 2205 Tecla
2206 2206 A chave «{0}» non é válida
2207 2207 -----
2208 2208 A clave non pode estar vacía cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2209 2209 Tecla:
2210 2210 Atallos de Teclado
2211 2211 Palabras clave
2212 2212 Xardín de infancia
2213 2213 Quiosco
2214 2214 Portilla xiratoria
2215 2215 Cociña
2216 2216 +++++
2217 2217 GLP (Gas licuado do petróleo)
2218 2218 Etiquetar as marcas de audio (e de imaxe e de web)
2219 2219 Lambert 4 Zonas (France)
2220 2220 Lambert CC Zona
2221 2221 Lambert CC9 Zona (France)
2222 2222 -----
2223 2223 Zona Lambert (Estonia)
2224 2224 Terra
2225 2225 Uso do chan
2226 2226 Vertedoiro
2227 2227 +++++
2228 2228 Nodos duplicados no uso da terra
2229 2229 Carriles
2230 2230 Idioma
2231 2231 Último cambio en {0}
2232 2232 A última actualización de engadidos foi fai máis de {0} días.
2233 2233 -----
2234 2234 +++++
2235 2235 +++++
2236 2236 -----
2237 2237 Executar o navegador coa información sobre o conxunto de cambios
2238 2238 -----
2239 2239 Lanzar en modo maximizado
2240 2240 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2241 2241 Abre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.
2242 2242 Lanzar un navegador con información sobre este usuario
2243 2243 Lavandería
2244 2244 Capa
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 A capa «{0}» debe estar na lista de capas
2251 2251 a capa non está na lista.
2252 2252 Capa: {0}
2253 2253 Capas
2254 2254 Tempo de introducción (segundos)
2255 2255 Ocio
2256 2256 Lonxitude
2257 2257 Lonxitude en metros
2258 2258 O largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2259 2259 Lonxitude: {0}
2260 2260 Paso a nivel
2261 2261 Biblioteca
2262 2262 Licencia
2263 2263 -----
2264 2264 Barreira
2265 2265 -----
2266 2266 Metro lixeiro
2267 2267 Faro
2268 2268 Liña de referencia
2269 2269 Tipo de liña
2270 2270 Liña {0} columna {1}:
2271 2271 Lista
2272 2272 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2273 2273 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2274 2274 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 Rúa residencial
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 Cargar capa WMS dende ficheiro
2285 2285 -----
2286 2286 Cargar histórico
2287 2287 -----
2288 2288 Cagar relacións pais
2289 2289 Cargar relacióm
2290 2290 -----
2291 2291 Cargando extensións anteriores
2292 2292 Cargando histórico para o nodo {0}
2293 2293 Cargando histórico para a relación {0}
2294 2294 Cargando historial para a vía {0}
2295 2295 Cagando relacións pais
2296 2296 Cargando complemento ''{0}''...
2297 2297 Cargando extensións
2298 2298 Cargando complementos...
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 A cargar {0}
2302 2302 -----
2303 2303 Ficheiros locais
2304 2304 Localidade
2305 2305 Localización
2306 2306 Bloquear
2307 2307 Esclusa
2308 2308 Lodi - Italia
2309 2309 -----
2310 2310 Lonxitude
2311 2311 Lonxitude:
2312 2312 Procurar en:
2313 2313 Apariencia e comportamento
2314 2314 Procurar en:
2315 2315 Torre de vixía
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 +++++
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 Escala MTB
2322 2322 -----
2323 2323 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2324 2324 Crear marca de son na posición do cabezallo de reprodución
2325 2325 Fai un duplicado da capa escollida actualmente.
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2329 2329 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 Ficheiro de configuración mal formado nas liñas {0}
2333 2333 -----
2334 2334 Centro comercial
2335 2335 Feito polo home
2336 2336 -----
2337 2337 +++++
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 Mapa
2341 2341 Estilo de pintura do mapa
2342 2342 Proxección do mapa
2343 2343 Preferencias do Mapa
2344 2344 -----
2345 2345 Mapa: {0}
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 Porto deportivo
2350 2350 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2351 2351 Marca dos puntos con nome
2352 2352 Marcas de {0}
2353 2353 Mercado
2354 2354 +++++
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 +++++
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 Velocidade Máx.(km/h)
2364 2364 Peso máximo (t)
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 Área máxima por petición:
2368 2368 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2369 2369 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2370 2370 Lonxitude máxima (metros)
2371 2371 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2372 2372 Prado
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 Membro de
2376 2376 -----
2377 2377 Membros
2378 2378 Os membros do búfer de copia non poden ser engadidos porque eles non están incluidos na capa actual
2379 2379 Membros(resolto)
2380 2380 Membros (con conflictos)
2381 2381 Monumento conmemorativo
2382 2382 Nome do menú
2383 2383 Nome de Menú (Predeterminado)
2384 2384 Atallos de menú
2385 2385 Menú: {0}
2386 2386 +++++
2387 2387 Fundir
2388 2388 Acoplar Nodos
2389 2389 Mistura capa
2390 2390 Acoplar nodos no máis antigo
2391 2391 -----
2392 2392 Misturar seleccion
2393 2393 Mistura a capa actual dentro de outra capa
2394 2394 -----
2395 2395 Mistura esta capa con outra
2396 2396 Acoplar {0} nodos
2397 2397 Lista de membros misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta relación
2398 2398 Lista de nodos misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta vía
2399 2399 Os nodos misturados aínda non están conxeados. Non se pode construir a orde de resolución.
2400 2400 Os nodos misturados aínda non estan conxeados. Non se pode construir o comando de resolución.
2401 2401 Versión misturada
2402 2402 -----
2403 2403 Mensaxe do día non dispoñible
2404 2404 -----
2405 2405 Métrica
2406 2406 -----
2407 2407 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2408 2408 Militar
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 Velocidade mínima (km/h)
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 Mini-rotonda
2415 2415 Mini golf
2416 2416 Distancia mínima (pixeles)
2417 2417 Minutos: {0}
2418 2418 Reflexar
2419 2419 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2420 2420 Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.
2421 2421 Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.
2422 2422 Falta o atributo «version» na primitiva de OSM con ID {0}.
2423 2423 Falta o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}».
2424 2424 Non se atopa a codificación
2425 2425 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 Falta o atributo obrigatorio «{0}».
2429 2429 -----
2430 2430 Non se atopou obxectivo para misturar o nodo con id {0}
2431 2431 Non se atopou obxectivo para misturar a relación con id {0}
2432 2432 Non se atopou obxectivo para misturar a via con id {0}
2433 2433 Non se atopa o obxectivo a misturar do tipo {0} con id {1}
2434 2434 -----
2435 2435 Falta un parametro para NON
2436 2436 Falta un parametro para OU
2437 2437 Falta un atributo requirido «{0}».
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 Lu-Vie 08:30-20:00
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 Telefonía Móbil
2445 2445 Foco do Debuxo
2446 2446 Modo: {0}
2447 2447 Aeródromo de Aeromodelismo
2448 2448 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2449 2449 Modificado
2450 2450 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2451 2451 Grupos de modificadores
2452 2452 -----
2453 2453 Cambio de moeda
2454 2454 Monoraíl
2455 2455 Monumento
2456 2456 Mais información...
2457 2457 Máis información sobre desta característica
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 +++++
2462 2462 +++++
2463 2463 -----
2464 2464 Automóbil
2465 2465 Motocicleta
2466 2466 -----
2467 2467 Autovía
2468 2468 Deportes de motor
2469 2469 Autoestrada
2470 2470 Saída de autopista
2471 2471 Enlace de autopista
2472 2472 Porto de montaña
2473 2473 Bicicleta de montaña
2474 2474 Mover Nodo...
2475 2475 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2476 2476 -----
2477 2477 Mover cara abaixo
2478 2478 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2479 2479 Mover elementos
2480 2480 Baixar filtro.
2481 2481 Subir filtro.
2482 2482 Mover á esquerda
2483 2483 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2484 2484 -----
2485 2485 Mover obxectos {0}
2486 2486 Mover á dereita
2487 2487 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2488 2488 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2492 2492 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2493 2493 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2494 2494 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2495 2495 Movelos
2496 2496 Mover cara arriba
2497 2497 Mover arriba os elementos escollidos unha posición.
2498 2498 Mover {0}
2499 2499 Move Obxectos {0}
2500 2500 Lama
2501 2501 Múltiple
2502 2502 -----
2503 2503 Multipolígono
2504 2504 -----
2505 2505 O multipolígono non está fechado
2506 2506 Museo
2507 2507 Intrumentos Musicais
2508 2508 Os meus conxuntos de cambios.
2509 2509 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
2510 2510 A miña versión
2511 2511 A miña versión (conxunto de datos locais)
2512 2512 O meu co misturado
2513 2513 O meu deles
2514 2514 Fallo de importación NMEA!
2515 2515 Importación NMEA satisfactoria
2516 2516 Ficheiros NMEA-0183
2517 2517 Nome
2518 2518 -----
2519 2519 Nome da ubicación
2520 2520 Nome do usuario
2521 2521 -----
2522 2522 Nome: {0}
2523 2523 Puntos de trazado con nome de {0}
2524 2524 Puntos de trazado nomeados.
2525 2525 Vía estreita
2526 2526 Nacional
2527 2527 Parque Nacional
2528 2528 Nodos duplicados da natureza
2529 2529 Natureza
2530 2530 Reserva Natural
2531 2531 Rede
2532 2532 Excepción de rede
2533 2533 Nunca actualizar
2534 2534 Nova
2535 2535 -----
2536 2536 Novo cartafol
2537 2537 Nova capa
2538 2538 Nova clave
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Novo rol
2543 2543 -----
2544 2544 Novo valor
2545 2545 Seguinte
2546 2546 Club nocturno
2547 2547 Non
2548 2548 Non se atopou ningun exportador!. Nada gardado.
2549 2549 Non hai trazados GPX dispoñibles na capa para asociar ó audio.
2550 2550 Sen Atallo
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 Aínda non hai unha área escollida
2555 2555 -----
2556 2556 Non hai cambios que subir.
2557 2557 -----
2558 2558 Ningún conflicto que resolver
2559 2559 Non hai conflitos sobre os que facer zoom
2560 2560 Conxunto de datos actual no atopado
2561 2561 -----
2562 2562 Non se atoparon datos nese área
2563 2563 Non se cargaron datos.
2564 2564 Sen data
2565 2565 Non existen marcas de audio en esta capa para, a partir das cales, compensar.
2566 2566 Sen saída
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 Sen imaxe
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado...
2573 2573 Non se atoparon coincidencias para «{0}»
2574 2574 Ningún conxunto de cambios aberto
2575 2575 Ningún conxunto de cambios abertos
2576 2576 -----
2577 2577 Ningún conflicto de propiedades pendente
2578 2578 Ningún conflicto de etiquetas pendente de ser resolto
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Sen proxy
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 Non hai capas escollidas
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Sen erros de validación
2591 2591 Non, continuar editando
2592 2592 Non, non aplicar
2593 2593 Nodo
2594 2594 Nodo todavía en uso
2595 2595 Nodo {0}
2596 2596 -----
2597 2597 Nodo: conexión
2598 2598 Nodo: estándar
2599 2599 Nodo: etiquetado
2600 2600 Nodos
2601 2601 Nodos na mesma posición
2602 2602 Nodos co mesmo nome
2603 2603 Nodos(resolto)
2604 2604 Nodos(con conflictos)
2605 2605 -----
2606 2606 Ningún
2607 2607 Ningún destes nodos estan pegados a outra cousa.
2608 2608 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
2609 2609 Norte
2610 2610 -----
2611 2611 Non se atopa
2612 2612 Aínda non decidido
2613 2613 Aínda non decidido
2614 2614 -----
2615 2615 Nota
2616 2616 -----
2617 2617 Nota: GPL non é compatible coa licenza OSM. Non suba trazados con licenza GPL.
2618 2618 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
2619 2619 Anotacións
2620 2620 Nada
2621 2621 Non se engadiu nada á selección buscando por «{0}»
2622 2622 Nada atopado na seleccion buscando por «{0}»
2623 2623 Non se eliminou da selección buscando por «{0}»
2624 2624 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
2625 2625 Nada seleccionado!
2626 2626 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
2627 2627 Nada para escoller
2628 2628 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
2629 2629 Nada para ampliar
2630 2630 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
2631 2631 Número
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 Número de plazas
2638 2638 Número de arames (mellor:conductores) por cable de tensión
2639 2639 -----
2640 2640 Número de {0} roles demasiado baixos ({1})
2641 2641 Esquema numérico
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 +++++
2646 2646 -----
2647 2647 +++++
2648 2648 -----
2649 2649 Datos OSM
2650 2650 Contrasinal de OSM.
2651 2651 Ficheiros de Servidor OSM
2652 2652 -----
2653 2653 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
2654 2654 -----
2655 2655 Contrasinal de OSM:
2656 2656 Nome de usuario OSM:
2657 2657 -----
2658 2658 Obxecto
2659 2659 -----
2660 2660 ID do Obxecto
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 Tipo de Obxecto:
2664 2664 Obxecto con histórico
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Obxectos para engadir:
2668 2668 Obxectos para borrar:
2669 2669 Obxectos para modificar:
2670 2670 100 octanos
2671 2671 91 octanos
2672 2672 95 octanos
2673 2673 98 octanos
2674 2674 Desprazamento 3.000.000m leste
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 Desprazamento:
2679 2679 -----
2680 2680 +++++
2681 2681 Clave antiga
2682 2682 Antigo rol
2683 2683 Valor antigo
2684 2684 Baixo demanda
2685 2685 Ao enviar
2686 2686 Sentido único
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
2690 2690 Un ou mais membros de esta nova relación foron borrados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron borradas da lista de relaciíón de membros.
2691 2691 Sentido único
2692 2692 -----
2693 2693 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
2694 2694 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
2695 2695 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
2696 2696 -----
2697 2697 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
2698 2698 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
2699 2699 Só no extremo da vía.
2700 2700 -----
2701 2701 Aberto
2702 2702 Abrir Lugar...
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 Abrir unha capa WMS en branco para cargar datos dende un ficheiro
2706 2706 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
2707 2707 Abrir un ficheiro.
2708 2708 Abrir un novo navegador de histórico ca historia de este nodo
2709 2709 Abrir unha lista con todos os comandos (desfacer buffer).
2710 2710 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
2711 2711 Abrir unha lista con todas as relacións.
2712 2712 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
2713 2713 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
2714 2714 -----
2715 2715 Abrir dialogo de configuracions globales.
2716 2716 Abrir unha ventá de lista de selección.
2717 2717 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
2718 2718 Abrir un URL.
2719 2719 Abrir un editor para a relación seleccionada
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 Abrir un ficheiro
2726 2726 Abrir ficheiro escollido
2727 2727 Abrir ficheiro escollido.
2728 2728 -----
2729 2729 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
2730 2730 -----
2731 2731 Abrir...
2732 2732 Aberto/Pechado:
2733 2733 +++++
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 Datos OpenStreetMap
2742 2742 Horario de apertura
2743 2743 -----
2744 2744 Abrindo o ficheiro «{0}»...
2745 2745 Abrir ficheiros
2746 2746 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
2747 2747 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
2748 2748 -----
2749 2749 Operador/a
2750 2750 Óptica
2751 2751 Atributos Opcionais:
2752 2752 Tipos opcionais
2753 2753 Orgánico
2754 2754 Vía orixinal
2755 2755 Ortogonalizar
2756 2756 Ortogonalizar / Desfacer
2757 2757 Ortogonalizar Forma
2758 2758 Ortogonalizar forma / Desfacer
2759 2759 Ortogonalizar forma / Desfacer\nEscolla os nodos que foron movidos pola acción anterior a Ortogonalizar forma!
2760 2760 Outro
2761 2761 Outros Puntos de Información
2762 2762 Outros nodos duplicados
2763 2763 Exteriores
2764 2764 -----
2765 2765 Superposición de teselas
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 Sobrescribir
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 PCN 2006 - Italia
2779 2779 -----
2780 2780 +++++
2781 2781 PUWG 1992 (Polonia)
2782 2782 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
2783 2783 PUWG Zona
2784 2784 Pintura
2785 2785 Estilo de pintura {0}: {1}
2786 2786 Sitio paleontolóxico
2787 2787 -----
2788 2788 Papel
2789 2789 Paralela
2790 2790 -----
2791 2791 O parametro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL
2792 2792 Nome do parámentro
2793 2793 Valor do parámetro
2794 2794 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
2795 2795 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
2796 2796 Relacións pai
2797 2797 Parque
2798 2798 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
2799 2799 Aparcamento
2800 2800 Corredor de aparcamento
2801 2801 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
2802 2802 Procesando daros de OSM...
2803 2803 Procesando a historia dos datos OSM...
2804 2804 Procesando contido do concunto de cambios...
2805 2805 -----
2806 2806 Procesando a lista de conxuntos de cambio...
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 Partes
2811 2811 Lugar de cruces frecuentes
2812 2812 Lugar de paso
2813 2813 Contrasinal
2814 2814 Contrasinal:
2815 2815 Contrasinal:
2816 2816 Pegar
2817 2817 Pegar ...
2818 2818 Pegar Etiquetas
2819 2819 Pegar o URL desde o portapapéis
2820 2820 Pegar contidos ó buffer de pegado.
2821 2821 Pega sin membros incompletos
2822 2822 Camiño
2823 2823 -----
2824 2824 Pico
2825 2825 Calle peatonal
2826 2826 Cruce peatonal
2827 2827 Tipo de cruce peatonal
2828 2828 Peóns
2829 2829 Pelota vasca
2830 2830 Conflictos pendentes na lista de membros desta relación
2831 2831 Conflictos pendentes na lista de nodos desta vía
2832 2832 Conflictos de propiedades pendentes de resolver
2833 2833 Realiza a validación dos datos
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 Farmacia
2837 2837 Número de teléfono
2838 2838 Número de teléfono
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 Zona de picnic
2842 2842 Embarcadoiro
2843 2843 -----
2844 2844 Tubería
2845 2845 Tipo de pista de esquí
2846 2846 Cancha de xogo
2847 2847 Lugar de culto
2848 2848 Lugares
2849 2849 -----
2850 2850 Reproducir/Pausar audio.
2851 2851 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de audio
2852 2852 Zona de xogos
2853 2853 Aborte se non está seguro
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Decide que valores hay que manter
2859 2859 -----
2860 2860 Introduza coordenadas GPS
2861 2861 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
2862 2862 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
2863 2863 Introduza un nome de usuario non baleiro
2864 2864 Introduza a dirección da tesela
2865 2865 Introduza un índice de tesela
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
2870 2870 Introduza un ID de usuario válido
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 Introduza un enteiro de valor > 0
2876 2876 Introduza un nome de usuario non valeiro
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
2887 2887 -----
2888 2888 Escolla unha área de descarga primeiro.
2889 2889 -----
2890 2890 Por favor, selecciona unha tecla
2891 2891 Por favor selecciona un valor
2892 2892 -----
2893 2893 Por favor selecciona unha entrada.
2894 2894 Escolla polo menos catro nodos.
2895 2895 Escolla polo menos un nodo, via ou relación xa subido.
2896 2896 Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.
2897 2897 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
2898 2898 Escolla polo menos unha fila para copiar
2899 2899 Escolla ao menos unha via para simplificar.
2900 2900 Escolla polo menos unha vía.
2901 2901 Escolla polo menos tres nodos.
2902 2902 -----
2903 2903 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
2904 2904 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía de un só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
2905 2905 Escolla algunha cousa para copiar
2906 2906 Por favor selecciona os obxectos dos que queres cambiar as propiedades.
2907 2907 Por favor seleccione a fila a borrar.
2908 2908 Por favor selecciona a fila a editar.
2909 2909 Escolla a capa a usar
2910 2910 -----
2911 2911 Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
2912 2912 Escolla que cambios de propiedade queres aplicar.
2913 2913 Engadido empaquetado con JOSM
2914 2914 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
2915 2915 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
2916 2916 Plugin para o eiquetado de obxectos en función de unha selección de sinais de tráfico. O diálogo podese abrir premendo no pequeno icono da esquina superior dereita da ventá de propiedades. País dispoñible dos predefinidos: Alemaña.
2917 2917 Información do complemento
2918 2918 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
2919 2919 Fallou a actualización do complemento
2920 2920 Política de actualización de complementos
2921 2921 Engadidos
2922 2922 Complementos actualizados
2923 2923 Nome do Punto
2924 2924 Número do punto
2925 2925 Poste
2926 2926 Referencia de poste
2927 2927 Policía
2928 2928 Política
2929 2929 +++++
2930 2930 Posición
2931 2931 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
2932 2932 Buzón de Correos
2933 2933 Oficina postal
2934 2934 Código postal
2935 2935 -----
2936 2936 Potencia
2937 2937 Xerador de enerxía
2938 2938 Tendido eléctrico
2939 2939 Central eléctrica
2940 2940 Subestación eléctrica
2941 2941 Torre de electricidade
2942 2942 -----
2943 2943 Fuente de Tensión
2944 2944 Violación da Precondición
2945 2945 Violación de condición previa
2946 2946 Predefinido
2947 2947 -----
2948 2948 A opción de configuración {0} foi eliminada porque xa non se usa.
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 Preferencias
2953 2953 Preferencias almacenadas en {0}
2954 2954 Preferencias...
2955 2955 Preparar os datos de OSM...
2956 2956 Preparar a resolución de conflictos
2957 2957 Preparando o conxunto de cambios...
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 Vía para tren histórico
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 Axustes prestablecidos
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 Previo
2971 2971 Primaria
2972 2972 Enlace a rúa primaria
2973 2973 Modificador principal:
2974 2974 Primitiva
2975 2975 Esperábase un id primitivo
2976 2976 Prisión
2977 2977 Procesando o ficheiro «{0}»
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 Coordenadas Proxectadas
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 Código de proxeción
2987 2987 -----
2988 2988 Método de proxección
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Propiedades
2992 2992 -----
2993 2993 Comprobador de propiedades:
2994 2994 Propiedades dos obxectos seleccionados.
2995 2995 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
2996 2996 Propiedades no elemento misturado. Sustituirán as propiedades dos meus elementos cando se apliquen as decisións de misturar.
2997 2997 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
2998 2998 Propiedades de
2999 2999 Propiedades(con conflictos)
3000 3000 Propiedades/Relacións
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
3005 3005 -----
3006 3006 Proporcionaa un cadro de diálogo para a edición de etiquetas en unha malla tabular.
3007 3007 -----
3008 3008 Provee botóns auxiliares para permitir traballar con ratos de un único botón (stylus). Actualmente engade unicamente un botón ao mapa desplazable
3009 3009 Proporciona capacidades de enrutamento.
3010 3010 Configuración do proxy
3011 3011 +++++
3012 3012 Edificio público
3013 3013 -----
3014 3014 Vehículos de servicio público (SP)
3015 3015 Transporte público
3016 3016 -----
3017 3017 Purgar
3018 3018 Purgar...
3019 3019 Asignar etiquetas de texto a marcas de audio (e de imaxe e de web) así como ás súas iconas de botón.
3020 3020 +++++
3021 3021 Canteira
3022 3022 Pedir
3023 3023 Consultar e descargar conxuntos de cambios
3024 3024 Pedir e descargar conxuntos de cambios...
3025 3025 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
3026 3026 Consultar conxuntos de cambios
3027 3027 -----
3028 3028 Pedir só conxuntos de cambios pechados
3029 3029 Pedir só conxuntos de cambios abertos
3030 3030 Consultando e descargando conxuntos de cambios
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 Coches RC
3036 3036 Pista de carreiras
3037 3037 Raqueta
3038 3038 Vía de tren
3039 3039 Vía de tren
3040 3040 Apeadeiro de ferrocarril
3041 3041 Andén de ferrocarril
3042 3042 Nodos duplicados na vía do tren
3043 3043 Via do tren
3044 3044 Rango de numeros esperado
3045 3045 Datos GPS en bruto
3046 3046 Ler Antes
3047 3047 Ler fotos...
3048 3048 -----
3049 3049 Lendo conxunto de cambios {0}...
3050 3050 Lendo conxunto de cambios...
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 Lendo pais de «{0}»
3054 3054 Lendo información de usuario...
3055 3055 Lendo {0}...
3056 3056 Leeme
3057 3057 Nome real
3058 3058 Borrar realmente a selección da relación {0}?
3059 3059 Gravando
3060 3060 Estudio de grabación
3061 3061 Terra de recreo
3062 3062 -----
3063 3063 Reciclaxe
3064 3064 Vermello:
3065 3065 Refacer
3066 3066 Refacer a última acción desfeita.
3067 3067 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3068 3068 Referencia
3069 3069 Referencia (número de pista)
3070 3070 Número de referencia
3071 3071 Número de referencia
3072 3072 Referenciado por:
3073 3073 Refírese a
3074 3074 Actualizar
3075 3075 Rexión
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Rexeitar Conflitos e Gardar
3079 3079 Relación
3080 3080 Relación...
3081 3081 Editor de relación: Descargar Membros
3082 3082 Editor de relacións: Mover Abaixo
3083 3083 Editor de relacións: Mover Arriba
3084 3084 Editor de relación: Borrar
3085 3085 Editor de relación: Borrar escollida
3086 3086 Editor de Relacións: Invertir
3087 3087 Editor de relacións: Ordenar
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 A relación é borrada
3091 3091 A relación esta baldeira
3092 3092 -----
3093 3093 A relación con id externa «{0}» refírese a unha primitiva faltante con id externa «{1}».
3094 3094 Relación {0}
3095 3095 -----
3096 3096 Relación: escollida
3097 3097 Relacións
3098 3098 -----
3099 3099 Relacións: {0}
3100 3100 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3101 3101 Soltar o botón do rato para parar de mover. Ctrl para acoplar co nodo máis próximo.
3102 3102 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3103 3103 -----
3104 3104 Relixión
3105 3105 Recargar
3106 3106 Recargar todos os obxectos seleccionados actualmente e actualizar a lista.
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 Recargar o historial dende o servidor
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 Control Remoto
3115 3115 O control remoto foi preguntado para crear un novo nodo.
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Eliminar
3122 3122 Borra «{0}» para o nodo «{1}»
3123 3123 Borra «{0}» para a relación «{1}»
3124 3124 Borra «{0}» para a via «{1}»
3125 3125 Borrar «{0}» de {1} obxectos
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 Eliminar da memoria
3129 3129 Eliminar foto da capa
3130 3130 Eliminar etiquetas de vías internas
3131 3131 Borrar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3132 3132 Borrar os marcadores seleccionados
3133 3133 Borrar os membros escollidos para esta relación
3134 3134 Elimina as modificacións escollidas da memoria local
3135 3135 Eliminar as entradas escollidas da lista de elementos misturados
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 Borrar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3139 3139 Borraos, limpa a relación
3140 3140 Suprimir este membro da relación
3141 3141 Elementos borrados das Relacions
3142 3142 Borrar nodos duplicados
3143 3143 -----
3144 3144 Eliminando complementos obsoletos...
3145 3145 Eliminando complementos non mantidos...
3146 3146 Mudar o nome do ficheiro
3147 3147 Renomear o ficheiro «{0}» a
3148 3148 Renomear capa
3149 3149 Renomear o marcador escollido
3150 3150 Renderiza rotondas(autobús, ruras de sendeirismo, rutas de bicicleta,...) . Os tipos de tura deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 Alquiler
3154 3154 Taller
3155 3155 -----
3156 3156 Substituir «{0}» con «{1}» para
3157 3157 Informar de Fallo
3158 3158 +++++
3159 3159 Solicitar Token de Aceso
3160 3160 A petición fallou
3161 3161 -----
3162 3162 Require detalles: {0}
3163 3163 -----
3164 3164 Reservorio
3165 3165 Restablecer
3166 3166 Restablecer as preferencias ós valores predeterminados
3167 3167 -----
3168 3168 Rúa urbana
3169 3169 Área residencial
3170 3170 Redimensionar o applet á xeometría indicada (formato: ANCHOxALTO)
3171 3171 Resolver
3172 3172 Resolver conflictos
3173 3173 Resolver conflictos de ''{0}''
3174 3174 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
3175 3175 Resolver conflitos en estado borrado en {0}
3176 3176 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
3177 3177 Resolver conflictos para a lista de nodos da vía {0}
3178 3178 Resolver conflictos.
3179 3179 Resolver conflicto de version para o nodo {0}
3180 3180 Resolver conflicto de version para a relación {0}
3181 3181 Resolver conflicto de version para via {0}
3182 3182 Resolver {0} conflictos de etiquetado no nodo {1}
3183 3183 Resolver {0} conflictos de etiquetado na relación {1}
3184 3184 Resolver {0} conflictos de etiquetado na vía {1}
3185 3185 Recurso
3186 3186 Área de Descanso
3187 3187 Reiniciar
3188 3188 Restaurante
3189 3189 Restaurar
3190 3190 Restaurando ficheiros
3191 3191 Restricción
3192 3192 Comercios
3193 3193 Muro de contención
3194 3194 -----
3195 3195 Obter token de aceso
3196 3196 -----
3197 3197 Obtendo Token de Acesso OAuth...
3198 3198 -----
3199 3199 Obtendo petición para token de acesso OAuth...
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Pedindo información do usuario
3203 3203 -----
3204 3204 +++++
3205 3205 Invertir
3206 3206 Invertir Vías
3207 3207 Invertir e Combinar
3208 3208 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
3209 3209 Invertir a orde dos membros da relación
3210 3210 Invertir vía
3211 3211 Invertir vías
3212 3212 Liña de costa revertida
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 desfacendo cambios
3216 3216 -----
3217 3217 Revisión
3218 3218 Equitación
3219 3219 Río
3220 3220 Ribeira
3221 3221 Rúa (Tipo descoñecido)
3222 3222 Restriccións de trafico
3223 3223 Rol
3224 3224 Problema de verificación de rol
3225 3225 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 Rol:
3229 3229 Papeis nas relacións que fan referencia a
3230 3230 -----
3231 3231 Rotonda
3232 3232 Ruta
3233 3233 -----
3234 3234 Ruta estatal
3235 3235 Tipo de Ruta
3236 3236 Rutas mostradas para:
3237 3237 Liga de Rugby
3238 3238 +++++
3239 3239 Ruínas
3240 3240 -----
3241 3241 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está habilitada.
3242 3242 -----
3243 3243 Executando test {0}
3244 3244 Pista
3245 3245 Escala SAC
3246 3246 -----
3247 3247 Tarxetas SIM
3248 3248 +++++
3249 3249 Entrenamento Seguro
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 Poterna
3253 3253 Saturación:
3254 3254 sauna
3255 3255 Gardar
3256 3256 -----
3257 3257 Gardar como...
3258 3258 Gardar ficheiro GPX
3259 3259 Gardar en:
3260 3260 Gardar Capa
3261 3261 Gardar ficheiro OSM
3262 3262 -----
3263 3263 Gardar capa WMS nun ficheiro
3264 3264 -----
3265 3265 Gardar de todas formas
3266 3266 -----
3267 3267 Gardar en:
3268 3268 Gardar ficheiro escollido.
3269 3269 -----
3270 3270 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
3271 3271 Gardar os datos actuais.
3272 3272 Gardar as preferencias en fechar o diálogo
3273 3273 -----
3274 3274 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 A examinar o directorio {0}...
3281 3281 Escola
3282 3282 Chatarra
3283 3283 Cantos
3284 3284 Matorral
3285 3285 Pescado
3286 3286 Buscar
3287 3287 Procurar ...
3288 3288 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
3289 3289 Buscar obxectos
3290 3290 Buscar obxectos.
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 Buscar...
3296 3296 Procurar:
3297 3297 Procura:
3298 3298 Nombre alternativo
3299 3299 -----
3300 3300 Secundaria
3301 3301 Modificador secundario:
3302 3302 Segundos: {0}
3303 3303 Excepción de seguridade
3304 3304 Ver na wiki para outra capacidade
3305 3305 Carril bici e vía peatonal separadas
3306 3306 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
3307 3307 Escoller
3308 3308 Escoller Todo
3309 3309 Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadas
3310 3310 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
3311 3311 Escoller todos os obxectos sen borrar da capa de datos. Isto escolle tamén os obxectos incompletos.
3312 3312 -----
3313 3313 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
3314 3314 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
3315 3315 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
3316 3316 Escoller ou ben:
3317 3317 Escolla o nome de ficheiro
3318 3318 Escoller se a data deberia estar en unha nova capa
3319 3319 Escoller se as referencias ao abxecto poden ser descargadas correctamente
3320 3320 Escoller na capa
3321 3321 Escoller na lista de relacións
3322 3322 Escoller membros
3323 3323 -----
3324 3324 Escoller nodo baixo o cursor.
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
3329 3329 Escoller relación
3330 3330 -----
3331 3331 Escoller relación na selección principal
3332 3332 Escoller relación an lista de relacións.
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 Escolle a capa a usar
3336 3336 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
3337 3337 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
3338 3338 -----
3339 3339 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
3343 3343 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
3344 3344 Escoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidor
3345 3345 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
3346 3346 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
3347 3347 Escoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidor
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 Escoller coa busca indicada
3353 3353 -----
3354 3354 Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados
3355 3355 -----
3356 3356 Selección
3357 3357 Selección valeira
3358 3358 A selección debe consistir só de vias e nodos
3359 3359 Selección non axeitada!
3360 3360 Selección:
3361 3361 Selección: {0}
3362 3362 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estén borrados)
3363 3363 -----
3364 3364 Semiautomática
3365 3365 Capa Distinta
3366 3366 Separador
3367 3367 Secuencia
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 Servizo
3371 3371 -----
3372 3372 URL do servizo
3373 3373 Servizos
3374 3374 Servizos:
3375 3375 Tipo de vía de servicio
3376 3376 -----
3377 3377 Establecer todos ós predeterminados
3378 3378 Estabelecer a bandeira de «modificado" para o nodo {0}
3379 3379 Estabelecer a bandeira de «modificado» para a relación {0}
3380 3380 Estabelecer a bandeira de «modificado» para a via {0}
3381 3381 Establecer a selección actual á lista de relacións escollidas
3382 3382 Establecer a linguaxe
3383 3383 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
3384 3384 Establecer a predeterminado
3385 3385 -----
3386 3386 Estabelecer {0} = {1} para o nodo «{2}»
3387 3387 Estabelecer {0} = {1} para a relación «{2}»
3388 3388 Estabelecer {0} = {1} para a vía «{2}»
3389 3389 Establecer {0} = {1} para {2} obxectos
3390 3390 Estabelece un rol para os membros escollidos
3391 3391 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
3392 3392 Establecendo valores predeterminados
3393 3393 O estabelecemento do atallo de teclado «{0}» para a acción «{1}» ({2}) fallou\nporque o atallo xa está usado pola acción «{3}» ({4}).\n\n
3394 3394 Configuración
3395 3395 Parámetros para o reproductor de audio e as marcas de audio.
3396 3396 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
3397 3397 -----
3398 3398 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
3399 3399 Compartindo
3400 3400 -----
3401 3401 +++++
3402 3402 Refuxio
3403 3403 Gastos de envío
3404 3404 Zapatos
3405 3405 Tiro
3406 3406 Compras
3407 3407 Tendas
3408 3408 Descrición curta: {0}
3409 3409 Atallo
3410 3410 Preferencias dos atallos
3411 3411 -----
3412 3412 Debería ser desactivado o engadido?
3413 3413 -----
3414 3414 Amosar
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 Amosar Informe de Estado
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 Amosar conxunto de cambios {0}
3423 3423 Amosar información de axuda
3424 3424 Amosar historia
3425 3425 Amosar información
3426 3426 Amosa información acerca da subida de datos.
3427 3427 -----
3428 3428 Amosar nomes localizados en listas escollidas
3429 3429 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
3430 3430 Mostrar a seguinte imaxe
3431 3431 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
3432 3432 -----
3433 3433 Amosar ou ocultar a entrada do menú de audio da barra de menú principal.
3434 3434 -----
3435 3435 Mostrar a imaxe previa
3436 3436 -----
3437 3437 Mostrar a pantalla de benvida ó iniciar
3438 3438 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida ós erros
3439 3439 Amosar só as etiquetas con conflictos
3440 3440 Amosar só as etiquetas con multiples valores
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 Amosar esta axuda
3444 3444 Amosar/Ocultar
3445 3445 Mostrar área
3446 3446 Amosar a presión atmosférica
3447 3447 Amosar a data actual
3448 3448 Amosar humidade
3449 3449 Amosar temperatura
3450 3450 -----
3451 3451 Sicilia - Italia
3452 3452 Vías con nomes similares
3453 3453 -----
3454 3454 Simplificar Vía
3455 3455 Simplificar todas as vias seleccionadas
3456 3456 Simplifica áreas mediante a eliminación de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a eliminar. Fai ademais un promedio dos nodos próximos.
3457 3457 Simplificar vias?
3458 3458 -----
3459 3459 Simula un clic cando fas un pequeno e corto arrastre de rato. Isto é util para punteros de tabletas dixitalizadoras, cando teñas problemas simplemente fai clic na tableta dixitalizadota sin mover o rato(xeral Java- tablet Problem)...
3460 3460 -----
3461 3461 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
3462 3462 Elementos únicos
3463 3463 Tamaño
3464 3464 Monopatín
3465 3465 Patinaxe
3466 3466 Esquí
3467 3467 Esquí
3468 3468 Omitir a descarga
3469 3469 Saltar descarga
3470 3470 Omitir actualización
3471 3471 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está deshabilitada.
3472 3472 -----
3473 3473 Mapa esbaradío
3474 3474 Rampa
3475 3475 Fumadores
3476 3476 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
3477 3477 -----
3478 3478 Trineo
3479 3479 Fútbol
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 Algunhas das vías foron parte da relación que foi modificada. Verifique que non se introduciron erros.
3483 3483 Algúns puntos de vía que estaban demasiado lonxe da traza para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
3484 3484 Algúns puntos de vía con marcas de tempo anteriores ó inicio do trazado ou posteriores ó fin foron omitidos ou movidos ó inicio.
3485 3485 Non se poden manexar relación de multipolígonos con multiples vías saíntes
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Ordenar
3490 3490 Ordenar o menú de elementos preestablecidos
3491 3491 Ordenar os membros da relación
3492 3492 Fonte
3493 3493 Sur
3494 3494 -----
3495 3495 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
3496 3496 Espazos para os páis
3497 3497 Espazos para a muller
3498 3498 -----
3499 3499 Rádar de tráfico
3500 3500 Picos
3501 3501 Separar Vía
3502 3502 Separar unha vía no nodo seleccionado.
3503 3503 Separar a vía {0} en {1} partes
3504 3504 Dividie vías en fragmentos
3505 3505 Deportes
3506 3506 Deporte (Pelota)
3507 3507 Instalaciones deportivas
3508 3508 Deportes
3509 3509 Polideportivo
3510 3510 fonte
3511 3511 Estadio
3512 3512 Argumento de xeometría unix estandar
3513 3513 Estrelas
3514 3514 Comezar Busca
3515 3515 Comezar a descarga
3516 3516 Empezar a descargar datos
3517 3517 Comezar nova vía a partir do último nodo.
3518 3518 Inicio de traza (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 Comeza a subir en anacos...
3523 3523 Comezando a subir nunha única petición...
3524 3524 Comezando a subir con unha petición por primitiva...
3525 3525 Estado
3526 3526 -----
3527 3527 Papelería
3528 3528 +++++
3529 3529 Informe de Estado
3530 3530 Pasos
3531 3531 -----
3532 3532 Escaleira de paso
3533 3533 Deter
3534 3534 -----
3535 3535 Arroio ou riachuelo
3536 3536 -----
3537 3537 Nome da rúa
3538 3538 Rúas
3539 3539 Ruas NRW Geofabrik.de de Renania del Norte-Westfalia
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 Subárea
3550 3550 Enviar filtro
3551 3551 Suburbio
3552 3552 Metro
3553 3553 Boca de metro
3554 3554 Atallos de ventá
3555 3555 Feito satisfactoriamente
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 Supermercado
3559 3559 Asistencia técnica
3560 3560 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 Soporta o descargar, mapas escaneados dende walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desarrollo e pode ter fallos.
3564 3564 Superficie
3565 3565 Cámara de vixilancia
3566 3566 Vértice xeodésico
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Natación
3570 3570 Swiss Grid (Suíza)
3571 3571 -----
3572 3572 Descición de símbolo
3573 3573 Sincronizar Audio
3574 3574 Sincronizar o paquete de datos completo
3575 3575 Sincronizar únicamente o nodo {0}
3576 3576 Sincronizar únicamente a relación {0}
3577 3577 -----
3578 3578 Sincronizar únicamente a vía {0}
3579 3579 Sistema de medida
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 Ténis de mesa
3592 3592 Pavimento táctil
3593 3593 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
3594 3594 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido «{0}».
3595 3595 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
3596 3596 Chave da etiqueta máis logo do permitido
3597 3597 Etiquetar as relación con
3598 3598 -----
3599 3599 Valor da etiqueta máis logo do permitido
3600 3600 -----
3601 3601 Axustes de etiquetado preestablecidos.
3602 3602 Etiquetas
3603 3603 Etiquetas e membros
3604 3604 Etiquetas de nodos
3605 3605 Etiquetas de relacions
3606 3606 Etiquetas de vías
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 Etiquetas con valores baleiros
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 +++++
3613 3613 +++++
3614 3614 Pista de rodaxe
3615 3615 Teléfono
3616 3616 Tarxetas telefónicas
3617 3617 Tenis
3618 3618 -----
3619 3619 +++++
3620 3620 Rúa terciaria ou local
3621 3621 Modificador terciario:
3622 3622 Proba
3623 3623 -----
3624 3624 O test fallou
3625 3625 -----
3626 3626 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
3627 3627 Testando o Token de Acesso OAuth
3628 3628 Probando OSM API URL ''{0}''
3629 3629 +++++
3630 3630 -----
3631 3631 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
3645 3645 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 O contido de este conxunto de cambios aínda non foi descargado.
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 A selección actual non pode ser usada para despegar.
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
3656 3656 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
3657 3657 O valor actual non é unha dirección de tesela válida.
3658 3658 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
3659 3659 -----
3660 3660 O documento non contén datos.
3661 3661 -----
3662 3662 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
3663 3663 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
3664 3664 -----
3665 3665 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3666 3666 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3667 3667 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
3668 3668 A clave «{0}» e todos os seus valores van a ser suprimidos
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
3672 3672 -----
3673 3673 O conxunto de datos misturado non incluirá unha etiqueta coa clave {0}
3674 3674 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
3675 3675 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
3676 3676 -----
3677 3677 O ficheiro do complemento «{0}» non incúe un Manifesto.
3678 3678 O complemento foi eliminado da configuración. Por favor, reinicia JOSM para descargar o complemento.
3679 3679 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
3680 3680 -----
3681 3681 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
3682 3682 A expresión regular «{0}» tiña un erro de análise no offset {1}, erro completo:\n\n{2}
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
3689 3689 -----
3690 3690 A seleccion contén {0} vias. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 As orixes (URL ou nome de ficheiro) dos ficheiros de datos de comprobación ortográfica (ver http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) ou de comprobación de etiquetas.
3695 3695 A cadea «{0}» non é un valor válido de tipo doble.
3696 3696 O complemento turnrestrictions permítelle introducir información de mantemento sobre restricións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
3697 3697 -----
3698 3698 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
3699 3699 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Queres invertir algunhas?
3700 3700 Teatro
3701 3701 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
3702 3702 A súa versión
3703 3703 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
3704 3704 O deles co mesturado
3705 3705 Parque temático
3706 3706 Non hay conxuntos de cambios abertos
3707 3707 Non hai obxectos escollido para actualizar.
3708 3708 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non serán gardados e serán tratados como se os rexeitases todos. Continuar?
3709 3709 Hai unha intersección entre vías.
3710 3710 -----
3711 3711 Houbo un erro tratando de amosar o URL desta marca.
3712 3712 Houbo {0} conflictos durante a importación
3713 3713 Esta acción non terá atallo.\n\n
3714 3714 Esto pode levar a un borrado accidental dos nodos
3715 3715 Esta petición de conxunto de cambios non é válida
3716 3716 Isto está despois do fin da grabación
3717 3717 -----
3718 3718 Este nodo non está pegado a outra cousa.
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 Comproba se os multipolígonos son válidos
3732 3732 -----
3733 3733 Esta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
3734 3734 -----
3735 3735 Este test comproba que as liñas de costa sexan correctas.
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.
3744 3744 Eses nodos non estan en un circulo.Abortando.
3745 3745 Máquina de tiquets
3746 3746 -----
3747 3747 Dirección da tesela:
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 Zona horaria:
3752 3752 Zona horaria: {0}
3753 3753 -----
3754 3754 A ...
3755 3755 Para borrar
3756 3756 Cambiar Liñas GPX
3757 3757 -----
3758 3758 Cambiar Vista de Malla
3759 3759 Alternar a vista de pantalla completa
3760 3760 Alternar a visibilodade da ventana de Administrador de Cambios
3761 3761 -----
3762 3762 Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca.
3763 3763 Cambiar o estado visible da capa seleccionada.
3764 3764 Cambiar: {0}
3765 3765 Cambia a configuración global «{0}».
3766 3766 Baños
3767 3767 O Token permite aceso restrinxido
3768 3768 Peaxe
3769 3769 Cabina de peaxe
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 Ferramenta: {0}
3773 3773 Barra de ferramentas
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 Personalización de barra de ferramentas
3777 3777 Ferramentas
3778 3778 -----
3779 3779 Ferramentas para debuxar edificios.
3780 3780 -----
3781 3781 +++++
3782 3782 Turismo
3783 3783 Torre
3784 3784 Referencia da torre
3785 3785 Tipo de torre
3786 3786 Vila
3787 3787 Casa do Concello
3788 3788 Xoguetes
3789 3789 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
3790 3790 Pista
3791 3791 Coloreado de Trazados e Puntos
3792 3792 -----
3793 3793 Tipo de pista
3794 3794 Calmado de tráfico
3795 3795 Semáforo
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Tranvía
3799 3799 Parada de tranvía
3800 3800 Transporte
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 Axencia de viaxes
3804 3804 Árbore
3805 3805 Rúa principal
3806 3806 Enlace a rúa principal
3807 3807 Tentar de novo
3808 3808 Proba a actualizar á versión máis recente deste engadido antes de informar dun fallo.
3809 3809 Ma-Do 08:00-15:00; Sa 08:00-12:00
3810 3810 Martes-Domingo 08:00-15:00;Sabado 08:00-12:00
3811 3811 Túnel
3812 3812 Boca del túnel
3813 3813 Restricción de xiro
3814 3814 -----
3815 3815 Círculo de giro
3816 3816 Punto de xiro
3817 3817 -----
3818 3818 Torno
3819 3819 Plataforma de xiro
3820 3820 Tipo
3821 3821 Tipo de nome (Reino Unido)
3822 3822 -----
3823 3823 Tipos
3824 3824 -----
3825 3825 Rodas
3826 3826 +++++
3827 3827 UIC-Referencia
3828 3828 DESCOÑECIDO
3829 3829 +++++
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui un URL para descargar a área)
3833 3833 -----
3834 3834 +++++
3835 3835 +++++
3836 3836 +++++
3837 3837 +++++
3838 3838 UTM Francia (DOM)
3839 3839 UTM sistema xeodésico
3840 3840 UTM Zona
3841 3841 Despegar Vías
3842 3842 Non se puido engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido
3843 3843 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser deshabilitado
3844 3844 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
3845 3845 Non se puido crear unha nova marca de audio.
3846 3846 Non foi posíbel borrar o ficheiro de respaldo antigo {0}
3847 3847 Non se puido atopar traducción para a localización {0}. Volvendo a {1}.
3848 3848 -----
3849 3849 Non foi posible analizar Lon/Lat
3850 3850 Non se pode sincronizar nunha capa en reproducción.
3851 3851 Sen clasificar
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 Liña de costa desconectada
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 Pendente
3858 3858 Conflicto indecidido entre estados de borrado
3859 3859 Conflicto sen resolver entre diferentes coordenadas
3860 3860 Sen decidir
3861 3861 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.
3862 3862 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.
3863 3863 Desfacer
3864 3864 Defacer ortogonalizar forma
3865 3865 Desfacer mover
3866 3866 Desfacer ortogonalización para certos nodos
3867 3867 Desfacer a última acción.
3868 3868 Desfacer a orde escollida e as anteriores
3869 3869 Desacoplar o panel
3870 3870 Excepción Inesperada
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 Elemento non esperado. Esperábase {0} pero atopouse {1}
3881 3881 Mostra non esperada: {0}
3882 3882 Valor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor "ask".
3883 3883 -----
3884 3884 Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}.
3885 3885 Desconxelar
3886 3886 Desconxelar a lista de elementos misturados e comezar a fusión
3887 3887 Despegar Nodo
3888 3888 Universidade
3889 3889 Maquina descoñecida
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 Versión da API descoñecida ou non soportada. Obtívose {0}.
3893 3893 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 Tipo descoñecido: {0}
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 Vía sen clasificar sen nombre
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 Deseleccionar Todo
3910 3910 Deseleccionar Todo (Escape)
3911 3911 Deseleccionar Todo (Enfocar)
3912 3912 Deseleccionar todos os obxectos.
3913 3913 Versión de ficheiro WMS non soportado; atopouse {0}, esperabase {1}
3914 3914 -----
3915 3915 Versión non soportada: {0}
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 Arriba
3921 3921 Subir un nivel
3922 3922 Actualizar
3923 3923 Actualizar o conxunto de cambios
3924 3924 Actualizar contido
3925 3925 Actualizar datos
3926 3926 Actualizar listado de directorios.
3927 3927 O intervalo de actualización (en días):
3928 3928 Actualizar modificado
3929 3929 -----
3930 3930 Actualizar complementos
3931 3931 Subir selección
3932 3932 Actualizar o contido do conxunto de cambios dende o servidor de OSM
3933 3933 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
3934 3934 Actualizar os complementos escollidos
3935 3935 Actualizado
3936 3936 Actualizar dende o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
3937 3937 Actualizar os datos seleccionados actualmente dende o servidor (re-descarga os datos)
3938 3938 Actualizar dende o servidor os obxectos na capa de datos activa.
3939 3939 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 Subindo datos
3943 3943 Actualizando erros ignorados ...
3944 3944 Actualizando mapa ...
3945 3945 Actualizando Plugins...
3946 3946 Enviar
3947 3947 Subir Cambios
3948 3948 Subir Preferencias
3949 3949 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
3950 3950 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
3951 3951 Subir datos
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Subir seleccion
3958 3958 -----
3959 3959 Subir as preferencias actuais ó servidor
3960 3960 Enviar a «{0}»
3961 3961 Subir un novo conxunto de cambios
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 Subindo datos...
3967 3967 -----
3968 3968 Uso
3969 3969 Usar <b>(</b> e <b>)</b> para agrupar expresións
3970 3970 Use <b>"</b> para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén <b>:</b>)
3971 3971 Usar <b>|</b> ou <b>OR</b> para combinar co operador OU lóxico
3972 3972 Usar autentcación básica
3973 3973 Usar OAuth
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 Usar predeterminado
3979 3979 Usar ficheiro de datos por defecto.
3980 3980 Usar as opcións predeterminadas
3981 3981 Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.
3982 3982 -----
3983 3983 Utilizar a capa de errores
3984 3984 Usar scripts externos en JOSM
3985 3985 Usar configuración global.
3986 3986 Usar lista de omisións
3987 3987 -----
3988 3988 Usar o axuste preestabelecido «{0}»
3989 3989 Usar ó axuste preestabelecido «{0}» do grupo «{1}»
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 Usar o ficheiro de datos por defecto (recomendado).
3994 3994 Usar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).
3995 3995 -----
3996 3996 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
3997 3997 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
3998 3998 -----
3999 3999 Usuario
4000 4000 ID do usuario:
4001 4001 Nome de usuario:
4002 4002 Usuario:
4003 4003 Nome de usuario
4004 4004 Nome de usuario:
4005 4005 Usando o atallo «{0}» no seu canto.\n\n
4006 4006 -----
4007 4007 Aspiradora
4008 4008 Validar
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 Validando
4013 4013 Validación
4014 4014 -----
4015 4015 Erros de validación
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 Valor
4019 4019 -----
4020 4020 O valor «{0}» será aplicado á clave «{1}»
4021 4021 -----
4022 4022 Valor >0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}
4023 4023 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
4024 4024 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
4025 4025 Valor:
4026 4026 Valores
4027 4027 Tenda de variedades
4028 4028 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
4032 4032 Máquina expendedora
4033 4033 Expendedor automático de productos
4034 4034 Versión
4035 4035 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
4036 4036 Version esperada
4037 4037 Versión {0}
4038 4038 Versión {0} creada en {1} por {2}
4039 4039 Versión {0} actualmente editada na capa «{1}»
4040 4040 Versión {0} en editor
4041 4041 Versión {0}, {1} (por {2})
4042 4042 -----
4043 4043 Versión: {0}
4044 4044 Veterinario
4045 4045 Vídeo
4046 4046 Ver
4047 4047 Vista: {0}
4048 4048 Panorámica
4049 4049 -----
4050 4050 Poboación
4051 4051 Parque Municipal
4052 4052 Poboación/Cidade
4053 4053 Viñedo
4054 4054 Visibilidade
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 Visitar a páxina de inicio
4058 4058 -----
4059 4059 Calibración do grabador de voz
4060 4060 Volcán
4061 4061 Voleibol
4062 4062 Voltaxe
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 AVISO:formato inesperado da API base URL. Redirección á paxina de usuario do usuario OSM probabelmente fallará. API base URL é: «{0}»
4066 4066 Baño
4067 4067 -----
4068 4068 +++++
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 ficheiros WMS (*.wms)
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Parede
4080 4080 Aviso
4081 4081 Atención: Non se pode descargar o engadido «{0}». A ligazon de descarga «{1}» non é un URL válido. Omitindo a descarga.
4082 4082 Atención: Non se pode descargar o engadido «{0}». A ligazón de descarga é descoñecida. Omitindo a descarga.
4083 4083 -----
4084 4084 Atención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}
4085 4085 -----
4086 4086 Atención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido «{0}» non é un directorio.
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 Aviso: Non se atopa o ficheiro de preferencias «{0}». Creando un novo ficheiro de preferencias por defecto.
4095 4095 Atención: Sobrescribindo o ficheiro de preferencias «{0}» co ficheiro de preferencias predeterminado
4096 4096 -----
4097 4097 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 Aviso: Recortouse automaticamente o valor do atributo «{0}» no obxecto borrado {1}
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 Atención: fallou ao eliminar o complemento obsoleto «{0}».
4109 4109 -----
4110 4110 Atención: fallou ao descargar a lista de información do complemento
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 Atención: fallou ao instalar o complemento «{0}» do ficheiro temporal descargado «{1}». Fallou ao renomear.
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 Atencion: fallou ao gardar preferencia para «{0}»
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 Atención: só se mostrara información para o primeiro {0} de {1} usuarios escollidos
4130 4130 -----
4131 4131 Atención: non se atopa o ficheiro de revisión «/REVISION»
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 Aviso: valor inesperado para a preferencia «{0}», obtívose «{1}». Restaurando valor predeterminado.
4136 4136 Atención: valor inesperado para a preferencia «{0}». Obtívose «{1}».
4137 4137 -----
4138 4138 Atención: elemento de comezo «{0}» no conxunto de cambios na posición ({1},{2}). Omitindo.
4139 4139 Advertencias
4140 4140 Limpeza
4141 4141 Papeleiras
4142 4142 Depuradora
4143 4143 Auga
4144 4144 Parque acuático
4145 4145 Torre de auga
4146 4146 -----
4147 4147 Traballos Acuáticos
4148 4148 Fervenza
4149 4149 -----
4150 4150 Nodos duplicados na vía de auga
4151 4151 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
4152 4152 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 Vía con ID externo «{0}» inclúe nodos que faltan con ID externa «{1}»
4156 4156 Vía {0}
4157 4157 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
4158 4158 Vía:
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 Vías
4162 4162 -----
4163 4163 Cruceiro
4164 4164 Camiño a santuario
4165 4165 Páxina web:{0}
4166 4166 Páxina web:
4167 4167 Represa
4168 4168 Pantano
4169 4169 Cadeira de rodas
4170 4170 Sillas de rodas
4171 4171 Cando se importe audio, aplicalo a calquera punto de vía na capa GPX.
4172 4172 Cando se importe audio, crear marcas desde...
4173 4173 Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.
4174 4174 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
4175 4175 Todo o grupo
4176 4176 Anchura (metros)
4177 4177 +++++
4178 4178 Muíño de vento
4179 4179 Manga de vento
4180 4180 -----
4181 4181 Vista de malla
4182 4182 -----
4183 4183 Con tenda
4184 4184 Cando os caractéres <b>"</b> e <b>\</b> van entrecomiñados necesitan ir precedidos por <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4185 4185 Madeira
4186 4186 Fábrica
4187 4187 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 A etiqueta XML <user> non se atopa
4192 4192 Sí
4193 4193 Si, Aplicar
4194 4194 Si, crear un conflicto e pechar
4195 4195 Vostede xa ten un Access Token para acceder ao servidor OSM usando OAuth.
4196 4196 -----
4197 4197 Estás a punto de borrar nodos que se atopan fora da área que descargaches.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ves) poden estar usandoos.<br>Queres borralos realmente?
4198 4198 Estas a piques de lanzar {0} xanelas de navegador.<br> Isto pode encher o seu escritorio de xanelas de navegador<br> e levarlle moito tempo acabar.
4199 4199 Tamén podes pegar un URL de ww.openstreetmap.org
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 Atopou un bug en JOSM
4203 4203 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
4204 4204 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
4205 4205 Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro.\nDesexa desplazalos realmente?
4206 4206 Debe facer publico as tuas edicións para subir novos datos
4207 4207 Debe escoller polo menos unha vía.
4208 4208 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
4209 4209 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marca de son ou sobre un punto de trazado onde queira sincronizar.
4210 4210 Debes arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marca).
4211 4211 Debes ter pausado o audio no punto da pista onde queres a marca.
4212 4212 Debes pausar o audio no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
4213 4213 Solicitaches demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
4214 4214 -----
4215 4215 Debe escoller unha traza GPX
4216 4216 Actualizaches o teu JOSM. <br> Para evitar problemas deberia actualizar os complementos.<br><br>Actualizar complementos agora?
4217 4217 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros mapeadores.
4218 4218 -----
4219 4219 +++++
4220 4220 +++++
4221 4221 Aumento(en metros)
4222 4222 Aumentar Zoom
4223 4223 Reducir Zoom
4224 4224 Facer zoom e mover mapa
4225 4225 -----
4226 4226 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
4227 4227 Aumentar Zoom
4228 4228 Nível de ampliación:
4229 4229 Reducir Zoom
4230 4230 Facer zoom na vista a {0}.
4231 4231 Ampliar a
4232 4232 Axustar á capa
4233 4233 -----
4234 4234 Zoom a nodo
4235 4235 -----
4236 4236 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
4237 4237 Facer zoom sobre a selección
4238 4238 -----
4239 4239 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
4240 4240 -----
4241 4241 Zoom a este nodo na capa de datos actual
4242 4242 Facer zoom a {0}
4243 4243 Ampliar deshabilitado porque a capa desta relación non está activa
4244 4244 Apliación deshabilitada porque non hai un membro escollido
4245 4245 [borrado]
4246 4246 +++++
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 +++++
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 liña
4264 4264 liña de baixa tensión
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 liña
4269 4269 multipolígono
4270 4270 rede
4271 4271 transporte_público
4272 4272 restricción
4273 4273 ruta
4274 4274 lugar
4275 4275 Vía acuática
4276 4276 Editar mercancías
4277 4277 Editar pilona
4278 4278 Editar Estación
4279 4279 Mercancías
4280 4280 Pilona
4281 4281 Estación
4282 4282 Porta
4283 4283 Atrás
4284 4284 Máis rápido
4285 4285 Avance máis rápido
4286 4286 Avance
4287 4287 Saltar cara atrás.
4288 4288 Saltar cara adiante
4289 4289 Marca Seguinte
4290 4290 Reproducir a seguinte marca.
4291 4291 Reproducir a marca anterior.
4292 4292 Reproducción/Pausa
4293 4293 Marca Anterior
4294 4294 Máis lento
4295 4295 Avance máis lento
4296 4296 Pechado
4297 4297 Aberto
4298 4298 baleiro
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 +++++
4307 4307 +++++
4308 4308 +++++
4309 4309 O
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 +++++
4316 4316 +++++
4317 4317 +++++
4318 4318 +++++
4319 4319 +++++
4320 4320 +++++
4321 4321 +++++
4322 4322 +++++
4323 4323 texto
4324 4324 Desc(ripcion)
4325 4325 Nome
4326 4326 +++++
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 +++++
4336 4336 marca
4337 4337 non
4338 4338 usado
4339 4339 si
4340 4340 -----
4341 4341 mixto
4342 4342 sobre a terra
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 baixo terra
4346 4346 baixo auga
4347 4347 -----
4348 4348 Editar Estación
4349 4349 Estación
4350 4350 +++++
4351 4351 +++++
4352 4352 +++++
4353 4353 +++++
4354 4354 Porto:
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 Clave:
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 nombre abreviado da rúa
4364 4364 -----
4365 4365 engadir á selección
4366 4366 enderezo
4367 4367 -----
4368 4368 administrativo
4369 4369 avanzado
4370 4370 Configuración avanzada
4371 4371 pista de rodadura
4372 4372 aerovía
4373 4373 pista (oscuro)
4374 4374 pista (claro)
4375 4375 agregar
4376 4376 agrícola
4377 4377 aire
4378 4378 todo
4379 4379 todos os obxectos
4380 4380 callejón
4381 4381 alfabético
4382 4382 alternativo
4383 4383 -----
4384 4384 servizos
4385 4385 equipamento lumínico
4386 4386 tráfico de ocio
4387 4387 fútbol_americano
4388 4388 -----
4389 4389 anglicano
4390 4390 comida para animais
4391 4391 anónimo
4392 4392 calquera
4393 4393 -----
4394 4394 tiro con arco
4395 4395 área
4396 4396 área de texto
4397 4397 asiático
4398 4398 asfalto
4399 4399 atletismo
4400 4400 +++++
4401 4401 fútbol australiano
4402 4402 automatico
4403 4403 fondo
4404 4404 anterior punto de parada
4405 4405 segmento anterior
4406 4406 mala
4407 4407 bahaísta
4408 4408 baptista
4409 4409 barreira
4410 4410 Barreira usada nunha vía
4411 4411 béisbol
4412 4412 cunca
4413 4413 baloncesto
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 praia
4417 4417 bicicleta
4418 4418 tubo_de_bicicleta
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 ciénaga
4424 4424 +++++
4425 4425 fronteira
4426 4426 bolos
4427 4427 marca
4428 4428 ponte
4429 4429 Nodo etiquetado como ponte
4430 4430 área postindustrial degradada
4431 4431 budista
4432 4432 construcción
4433 4433 badén
4434 4434 hamburguesería
4435 4435 +++++
4436 4436 carril bus guiado
4437 4437 fútbol_canadiense
4438 4438 piragua
4439 4439 sensible a maiúsculas
4440 4440 católico
4441 4441 cemiterio
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 carbón
4445 4445 chicán
4446 4446 polo
4447 4447 chino
4448 4448 garganta
4449 4449 cristian
4450 4450 Estanco
4451 4451 cidade
4452 4452 +++++
4453 4453 escalada
4454 4454 -----
4455 4455 no sentido das agullas do reloxo
4456 4456 pechado
4457 4457 vía pechada
4458 4458 carbón
4459 4459 adoquinado
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 comunicación
4464 4464 compactado
4465 4465 -----
4466 4466 formigón
4467 4467 gomas do pito
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 conflito
4471 4471 conífera
4472 4472 conexión
4473 4473 en construcción
4474 4474 liña_de_contacto
4475 4475 -----
4476 4476 conveniencia
4477 4477 cobre
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 +++++
4483 4483 Cricket con redes
4484 4484 +++++
4485 4485 coxín
4486 4486 vía ciclista con etiqueta bicicleta
4487 4487 ciclismo
4488 4488 -----
4489 4489 datos
4490 4490 decíduos
4491 4491 dedicado
4492 4492 gra° min'' (Nauticos)
4493 4493 gra° min'' seg"
4494 4494 borrado
4495 4495 -----
4496 4496 reparto de mercancías
4497 4497 obsoleto
4498 4498 autorizado
4499 4499 destino
4500 4500 desvío
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 desactivado
4504 4504 muelle
4505 4505 non existe
4506 4506 carreira de cans
4507 4507 dobre
4508 4508 abaixo
4509 4509 de descenso
4510 4510 descargar
4511 4511 Bebidas
4512 4512 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)
4513 4513 -----
4514 4514 fácil
4515 4515 electrico
4516 4516 -----
4517 4517 elementos
4518 4518 Punto de acceso de emerxencias
4519 4519 hípica
4520 4520 evanxélico
4521 4521 pares
4522 4522 exemplos
4523 4523 excelente
4524 4524 Bolsas para excrementos
4525 4525 experto
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
4529 4529 edificio agrario
4530 4530 valado
4531 4531 +++++
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 buscar a seleccion
4535 4535 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
4536 4536 -----
4537 4537 Cartafol
4538 4538 Alimentación
4539 4539 pé
4540 4540 vía peatonal con etiqueta a pé
4541 4541 vado
4542 4542 plantación forestal
4543 4543 forestal
4544 4544 próximo punto de parada
4545 4545 segmento seguinte
4546 4546 fora da pista
4547 4547 francés
4548 4548 do titulo
4549 4549 da vía
4550 4550 total
4551 4551 -----
4552 4552 fútbol_gaélico
4553 4553 -----
4554 4554 +++++
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 alemán
4559 4559 glaciar
4560 4560 ouro
4561 4561 +++++
4562 4562 campo de golf
4563 4563 bon
4564 4564 marca gps
4565 4565 punto gps
4566 4566 Grado 1 (pavimentada)
4567 4567 Grado 2 (de áridos)
4568 4568 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
4569 4569 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
4570 4570 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
4571 4571 herba
4572 4572 pavimento vexetal
4573 4573 grava
4574 4574 grego
4575 4575 verde
4576 4576 zona verde
4577 4577 terra
4578 4578 ximnasia
4579 4579 media
4580 4580 punto de detención
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 saúde
4584 4584 térmico
4585 4585 monte
4586 4586 -----
4587 4587 +++++
4588 4588 destacar
4589 4589 Carretera
4590 4590 via sen referencia
4591 4591 -----
4592 4592 pista
4593 4593 senda
4594 4594 hindú
4595 4595 patrimonio histórico
4596 4596 historial
4597 4597 +++++
4598 4598 pésima
4599 4599 cabalo
4600 4600 carreira de cabalos
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 +++++
4604 4604 casa
4605 4605 +++++
4606 4606 resalte
4607 4607 hidráulico
4608 4608 helado
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 Inactivo
4612 4612 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
4613 4613 incompleto
4614 4614 vía incompleta
4615 4615 -----
4616 4616 independente
4617 4617 india
4618 4618 interiores
4619 4619 +++++
4620 4620 segmento interior
4621 4621 integrado no programa principal
4622 4622 intermedia
4623 4623 intervalo
4624 4624 -----
4625 4625 illa
4626 4626 aislado
4627 4627 italiano
4628 4628 jainista
4629 4629 xaponés
4630 4630 testigos de Xenoveva
4631 4631 xudía
4632 4632 -----
4633 4633 +++++
4634 4634 quiosco
4635 4635 vertedoiro
4636 4636 uso da terra
4637 4637 tipo de uso da terra {0}
4638 4638 -----
4639 4639 capa
4640 4640 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
4641 4641 a capa é actualmente visible (premer para agochala)
4642 4642 etiqueta capa co signo +
4643 4643 chumbo
4644 4644 esquerda
4645 4645 ocio
4646 4646 tipo de ocio {0}
4647 4647 auga (claro)
4648 4648 -----
4649 4649 limitado
4650 4650 rúa residencial
4651 4651 cargando o engadido «{0}» (version {1})
4652 4652 -----
4653 4653 bloquear desprazamento
4654 4654 baixa
4655 4655 luterano
4656 4656 manglar
4657 4657 feito polo home
4658 4658 manualmente
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 porto deportivo
4662 4662 marísma
4663 4663 lat. max.
4664 4664 lon. max.
4665 4665 velocidad máxima usada nunha rúa peatonal
4666 4666 membro
4667 4667 +++++
4668 4668 metodista
4669 4669 mexicano
4670 4670 zona militar
4671 4671 lat. min.
4672 4672 lon. min.
4673 4673 -----
4674 4674 Nome de clave mal escrito
4675 4675 mixto
4676 4676 -----
4677 4677 mormón
4678 4678 +++++
4679 4679 Autovía
4680 4680 Autopista
4681 4681 Acceso a autopista
4682 4682 lodazal
4683 4683 diversos
4684 4684 de pisos
4685 4685 múltiple
4686 4686 -----
4687 4687 musulmá
4688 4688 nacional
4689 4689 espazo natural
4690 4690 tipo natural {0}
4691 4691 natureza
4692 4692 Xornáis
4693 4693 seguinte
4694 4694 níquel
4695 4695 non
4696 4696 sen descripción dispoñible
4697 4697 non hai mensaxes de erro dispoñibles
4698 4698 -----
4699 4699 sen modificador
4700 4700 non_xirar_esquerda
4701 4701 non_xirar_dereita
4702 4702 non_seguir_de_frente
4703 4703 prohibido xiro en U
4704 4704 ningún
4705 4705 nórdico
4706 4706 -----
4707 4707 non borrado
4708 4708 -----
4709 4709 non presente
4710 4710 nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytes
4711 4711 aviso
4712 4712 novato
4713 4713 +++++
4714 4714 observación
4715 4715 impares
4716 4716 oficial
4717 4717 aceite
4718 4718 vía morta
4719 4719 -----
4720 4720 Nodo etiquetado como vía unidireccional
4721 4721 só_xirar_esquerda
4722 4722 só_xirar_dereita
4723 4723 só_seguir_de_frente
4724 4724 abrir
4725 4725 -----
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 opcións
4729 4729 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
4730 4730 ortodoxo
4731 4731 -----
4732 4732 outros ferrocarriles
4733 4733 exteriores
4734 4734 segmento exterior
4735 4735 fora da área descargada
4736 4736 corredor de aparcamento
4737 4737 Tickets de aparcamento
4738 4738 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
4739 4739 -----
4740 4740 pasaxeiros
4741 4741 pasaxeiros;vehiculos
4742 4742 pavimentada
4743 4743 pavimento de pedra
4744 4744 pico
4745 4745 grijo
4746 4746 pegaso
4747 4747 pelícano
4748 4748 pelota vasca
4749 4749 +++++
4750 4750 permisivo
4751 4751 Fotos
4752 4752 fotovoltaico
4753 4753 porto
4754 4754 tubería
4755 4755 pista avanzada
4756 4756 pista fácil
4757 4757 pista para expertos
4758 4758 pista de estilo libre
4759 4759 pista intermedia
4760 4760 pista para iniciados
4761 4761 cancha de xogo
4762 4762 pizzería
4763 4763 lugar
4764 4764 plantas
4765 4765 plástico
4766 4766 poste
4767 4767 político
4768 4768 enerxía
4769 4769 presbiteriano
4770 4770 anterior
4771 4771 vía primaria
4772 4772 acceso a vía primaria
4773 4773 privado
4774 4774 Proposto
4775 4775 protestante
4776 4776 público
4777 4777 transporte público
4778 4778 Bonos de transporte público
4779 4779 Billetes de transporte público
4780 4780 frailecillo
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 cuadruple
4785 4785 cuáquero
4786 4786 canteira
4787 4787 raqueta
4788 4788 ferrocarril
4789 4789 zona ferroviaria
4790 4790 paso con mais dun cruce ferroviario
4791 4791 Vía férrea
4792 4792 punto ferroviario
4793 4793 rápidos
4794 4794 xuncal
4795 4795 rexión
4796 4796 rexional
4797 4797 expresión regular
4798 4798 relación sin tipo
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 remota
4802 4802 eliminar da selección
4803 4803 reemplazar selección
4804 4804 -----
4805 4805 rúa urbana
4806 4806 restaurante sen nome
4807 4807 venta ao por menor
4808 4808 dereita
4809 4809 ribeira
4810 4810 camiño
4811 4811 rol
4812 4812 rotonda
4813 4813 ruta
4814 4814 segmento da ruta
4815 4815 liga_rugby
4816 4816 +++++
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 sal
4820 4820 saladar
4821 4821 area
4822 4822 +++++
4823 4823 escalar
4824 4824 esquema
4825 4825 matorral
4826 4826 vía secundaria
4827 4827 sísmico
4828 4828 escoller deporte:
4829 4829 seleccionado
4830 4830 selección
4831 4831 carril bici etiquetado como vía ciclable
4832 4832 separado
4833 4833 vía de servicio
4834 4834 servizos
4835 4835 -----
4836 4836 augas residuais
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 chiita
4840 4840 tiro
4841 4841 tenda
4842 4842 tipo de tenda {0}
4843 4843 vía moerta
4844 4844 sijista
4845 4845 prata
4846 4846 sinxelo
4847 4847 -----
4848 4848 lugar
4849 4849 monopatín
4850 4850 patinaxe
4851 4851 +++++
4852 4852 esquí
4853 4853 parque de snowboard
4854 4854 Fútbol
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 espiritualista
4859 4859 deporte
4860 4860 tipo de depote {0}
4861 4861 Polideportivo
4862 4862 ramal
4863 4863 Estadio
4864 4864 selos
4865 4865 -----
4866 4866 pedra
4867 4867 fluxo
4868 4868 rúa
4869 4869 O nome da rua contén ss
4870 4870 cadea
4871 4871 cadea;cadea;...
4872 4872 metro
4873 4873 -----
4874 4874 suní
4875 4875 ao aire libre
4876 4876 +++++
4877 4877 Ciénaga
4878 4878 doces
4879 4879 natación
4880 4880 -----
4881 4881 táboa
4882 4882 tenis de mesa
4883 4883 tampóns
4884 4884 taoista
4885 4885 Tarxetas telefónicas
4886 4886 temporal
4887 4887 Tipo de via temporal
4888 4888 tenis
4889 4889 +++++
4890 4890 vía local
4891 4891 texto
4892 4892 tailandés
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
4896 4896 esta capa é a capa activa
4897 4897 -----
4898 4898 superficie mareal
4899 4899 tigre
4900 4900 datos_TIGER
4901 4901 estaño
4902 4902 á via
4903 4903 topográfico
4904 4904 tucán
4905 4905 turismo
4906 4906 tipo de turismo {0}
4907 4907 cidade
4908 4908 xoguetes
4909 4909 pista
4910 4910 pista e puntos de vía
4911 4911 só via
4912 4912 semáforos
4913 4913 tranvía
4914 4914 +++++
4915 4915 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
4916 4916 Carretera principal
4917 4917 Enlace a carretera principal
4918 4918 turco
4919 4919 círculo de xiro
4920 4920 tipo
4921 4921 vía sen clasificación
4922 4922 sin supervisión
4923 4923 subterráneo
4924 4924 unitarismo
4925 4925 descoñecido
4926 4926 sen marcar
4927 4927 sen pavimentar
4928 4928 Non estabelecido
4929 4929 non establecido: non establecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
4930 4930 razón sen especificar
4931 4931 Sen etiquetar
4932 4932 vía sen etiqueta
4933 4933 sen uso
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 arriba
4937 4937 ata a tesela
4938 4938 uso
4939 4939 -----
4940 4940 erro de validación
4941 4941 outra validación
4942 4942 aviso de validación
4943 4943 vehículo
4944 4944 versión {0}
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 +++++
4948 4948 -----
4949 4949 volcán
4950 4950 Bonos
4951 4951 -----
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 auga
4955 4955 -----
4956 4956 Vía acuática
4957 4957 tipo de vía acuática {0}
4958 4958 -----
4959 4959 a vía está conectada
4960 4960 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
4961 4961 a vía está conectada ao anterior membro da relación
4962 4962 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
4963 4963 só puntos de vía
4964 4964 o tempo
4965 4965 -----
4966 4966 vida salvaxe
4967 4967 vento
4968 4968 -----
4969 4969 cableafo
4970 4970 +++++
4971 4971 bosque
4972 4972 área forestal
4973 4973 Nodo con etiqueta de vía errónea
4974 4974 -----
4975 4975 iarda
4976 4976 si
4977 4977 cebra
4978 4978 cinc
4979 4979 circonio
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 zoroástrica
4983 4983 +++++
4984 4984 {0} ({1} to {2} grados)
4985 4985 -----
4986 4986 {0}[incompleto]
4987 4987 {0} composto de:
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 {0} metros
4991 4991 {0} mais...
4992 4992 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
4993 4993 {0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>
4994 4994 {0} km cad.
4995 4995 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
4996 4996 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
4997 4997 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5})
4998 4998 +++++
4999 4999 {0}: Versión {1} (local: {2})
5000m 1 -----
5001m 2 ({0} petición)
5002m 2 ({0} peticións)
5003m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto...
5004m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...
5005m 4 -----
5006m 5 -----
5007m 6 -----
5008m 7 -----
5009m 8 -----
5010m 9 -----
5011m 10 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
5012m 10 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
5013m 11 Engadido {0} obxecto
5014m 11 Engadidos {0} obxectos
5015m 12 Non se puido abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».
5016m 12 Non se puideron abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».
5017m 13 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
5018m 13 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
5019m 14 -----
5020m 15 Cambiar {0} obxecto
5021m 15 Cambiar {0} obxectos
5022m 16 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado de este obxecto no servidor.
5023m 16 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado de estes obxectos no servidor.
5024m 17 Conflicto mentres de descargaba
5025m 17 Conflictos mentres de descargaba
5026m 18 Conflicto no dato
5027m 18 Conflictos nos datos
5028m 19 Borrado {0} nodo
5029m 19 Borrados {0} nodos
5030m 20 Borrado {0} obxecto
5031m 20 Borrados {0} obxectos
5032m 21 Borrada {0} relación
5033m 21 Borradas {0} relacións
5034m 22 Borrada {0} via
5035m 22 Borradas {0} vias
5036m 23 Borrando {0} obxecto
5037m 23 Borrando {0} obxectos
5038m 24 A descarga do seguinte complemento <strong>fallou</strong>:
5039m 24 A descarga dos seguintes complementos <strong>fallaron</strong>:
5040m 25 Descargando {0} conxunto de cambios...
5041m 25 Descargando {0} conxuntos de cambios...
5042m 26 Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»
5043m 26 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»
5044m 27 -----
5045m 28 -----
5046m 29 -----
5047m 30 -----
5048m 31 Insertar novo nodo na vía.
5049m 31 Insertar novo nodo en {0} vías.
5050m 32 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
5051m 32 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
5052m 33 -----
5053m 34 Versión misturada({0} entrada)
5054m 34 Versión misturada({0} entradas)
5055m 35 Mover {0} nodo
5056m 35 Mover {0} nodos
5057m 36 A miña versión({0} entrada)
5058m 36 A miña versión({0} entradas)
5059m 37 -----
5060m 38 Obxecto borrado
5061m 38 Obxectos borrados
5062m 39 -----
5063m 40 -----
5064m 41 Abrindo {0} ficheiro
5065m 41 Abrindo {0} ficheiros
5066m 42 Pegando {0} tag
5067m 42 PEgando {0} tags
5068m 43 Por favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalo manualmente.
5069m 43 Por favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalos manualmente.
5070m 44 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
5071m 44 O complemento {0} precisan uns complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
5072m 45 Pugado {0} obxecto
5073m 45 Pugados {0} obxectos
5074m 46 -----
5075m 47 Rotar {0} nodo
5076m 47 Rotar {0} nodos
5077m 48 -----
5078m 49 Simplificar via ( borrar {0} nodo)
5079m 49 Simplificar via ( borrar {0} nodos)
5080m 50 Simplificar {0} via
5081m 50 Simplificar {0} vias
5082m 51 Etiquetas({0} conflicto)
5083m 51 Etiquetas({0} conflictos)
5084m 52 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
5085m 52 Estes complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
5086m 53 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
5087m 53 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
5088m 54 O complemento non vai a ser cargado.
5089m 54 Os complementos non van a ser cargados.
5090m 55 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
5091m 55 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
5092m 56 A via seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
5093m 56 As vias seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
5094m 57 A version de eles({0} entrada)
5095m 57 A version de eles({0} entradas)
5096m 58 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
5097m 58 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
5098m 59 -----
5099m 60 -----
5100m 61 -----
5101m 62 -----
5102m 63 houbo {0} conflicto durante a importacion
5103m 63 houbo {0} conflictos durante a importacion
5104m 64 Esto cambiará ata {0} obxecto.
5105m 64 Esto cambiará ata {0} obxectos.
5106m 65 Modificarase {0} obxecto
5107m 65 Modificaranse {0} obxectos
5108m 66 -----
5109m 67 -----
5110m 68 A actualización do seguinte complemento fallou
5111m 68 A actualización dos seguintes complementos fallaron
5112m 69 -----
5113m 70 -----
5114m 71 -----
5115m 72 -----
5116m 73 marca
5117m 73 marcas
5118m 74 nodo
5119m 74 nodos
5120m 75 obxecto
5121m 75 obxectos
5122m 76 relación
5123m 76 relacións
5124m 77 -----
5125m 78 vía
5126m 78 vías
5127m 79 {0} Autor
5128m 79 {0} Autores
5129m 80 -----
5130m 81 {0} componse de {1} marca
5131m 81 {0} componse de {1} marcas
5132m 82 {0} borrado
5133m 82 {0} borrados
5134m 83 {0} imaxe cargada.
5135m 83 {0} imaxes cargadas.
5136m 84 {0} membro
5137m 84 {0} membros
5138m 85 {0} nodo
5139m 85 {0} nodos
5140m 86 {0} obxecto para engadir:
5141m 86 {0} obxectos para engadir:
5142m 87 {0} obxecto para borrar:
5143m 87 {0} obxectos para borrar:
5144m 88 {0} obxecto para modificar:
5145m 88 {0} obxectos para modificar:
5146m 89 {0} etiqueta pendente de resolver conflicto
5147m 89 {0} etiquetas pendentes de resolver conflictos
5148m 90 {0} relación
5149m 90 {0} relacións
5150m 91 {0} ruta,
5151m 91 {0} rutas,
5152m 92 {0} etiqueta
5153m 92 {0} etiquetas
5154m 93 {0} pista
5155m 93 {0} pistas
5156m 94 {0} trazado,
5157m 94 {0} trazados,
5158m 95 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
5159m 95 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
5160m 96 {0} vía
5161m 96 {0} vías
5162m 97 {0} punto de vía
5163m 97 {0} puntos de vía
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.