source: josm/trunk/data/gl.lang@ 4378

Last change on this file since 4378 was 4378, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 112.9 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 +++++
8 8 +++++
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 # Obxectos
14 14 % cara o Leste
15 15 % cara o Norte
16 16 -----
17 17 (1 petición)
18 18 (Código={0})
19 19 (Consello: Pode editar os atallos nas preferencias.)
20 20 (O texto xa foi copiado ao teu portapapeis.)
21 21 -----
22 22 (a URL era:
23 23 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
24 24 (na liñá {0}, columna {1})
25 25 (desactivado)
26 26 (mais de 20 m)
27 27 (sen obxecto)
28 28 (ningún)
29 29 (ata 20 m)
30 30 (ata 5 m)
31 31 -----
32 32 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
33 33 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
34 34 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...
35 35 ({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}
36 36 ({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}
37 37 ({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}
38 38 ({0}/{1}): Descargando relación "{2}"...
39 39 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
40 40 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
41 41 * Un nodo etiquetado, ou
42 42 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
43 43 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
44 44 ...outro métodos de desprazamentos posibles
45 45 ... refierese á relación
46 46 /RUTA/Á/CARPETA/JOSM/
47 47 1/25 misturada (mofa/moped)
48 48 1/50 misturada (mofa/moped)
49 49 Bowling
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 +++++
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
60 60 -----
61 61 <anónimo>
62 62 <b>-name:Bak</b> - que non conteña ''Bak'' no nome.
63 63 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' e ''Street'' en calquer clave ou nome.
64 64 -----
65 65 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' en calquera clave ou nome.
66 66 <b>child <i>expresión</i></b> - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión
67 67 -----
68 68 <b>foot:</b> - clave=foot establecida con calquer valor.
69 69 <b>incomplete</b> - todos os obxectos incompletos
70 70 <b>modified</b> - todos os obxectos cambiados
71 71 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' en calquer posición do nome.
72 72 <b>¿sentido único?</b> - oneway=yes, true, 1 o on
73 73 <b>parent <i>expr</i></b> - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión
74 74 <b>selected</b> - todos os obxectos seleccionados
75 75 <b>type=*</b> - a clave ''type'' con calquer valor. Proba tamén <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
76 76 <b>type=route</b> - a clave ''type'' co valor exacto ''route''
77 77 <b>untagged</b> - todos os obxectos sen etiquetar
78 78 <b>{0}</b> obxectos deshabilitados
79 79 <br>Mensaxe de erro(sen traducir): {0}
80 80 <dous puntos>
81 81 <diferente>
82 82 +++++
83 83 <fin-do-ficheiro>
84 84 <iguais>
85 85 <h1><a name="top">Atallos de Teclado</a></h1>
86 86 <h1>Grupos de Modificadores</h1>
87 87 <h2>Filtro Activo</h2>
88 88 -----
89 89 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3>Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función de eses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br>Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Por defecto éste é Shift-Q .)
90 90 -----
91 91 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida <strong>sen esncriptar</strong> en cada petición enviado ao servidor OSM. <strong>Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 <html>Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
99 99 <html> Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
100 100 -----
101 101 <html>Ocurriu un erro mentres se recuperaba un ficheiro de respaldo.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
102 102 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <html>Non se puido abrir o directorio "{0}".<br>Escolla un ficheiro.</html>
108 108 -----
109 109 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a fusión das miñas entradas e das súas</html>
110 110 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a mistura das miñas entradas e as súas</html>
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 <html> Non se poden ler os marcadores dende <br>"{0}"<br>O erro foi: {1}</html>
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
122 122 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos<br><em>Deshabilitado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.</em></html>
123 123 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
124 124 <html>Introduza unha clave para a etiqueta, p.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
125 125 <html>Introduza un valor para a etiqueta, p.e. <strong><tt>check members</tt></strong></html>
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 <html>Non se puido crear unha URL debido a que a codificación "{0}"<br> non se puido atopar no sistema.</html>
132 132 -----
133 133 -----
134 134 <html>Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.</html>
135 135 <hmtl>Erro ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias por defecto :{0}.</html>
136 136 <html>Erro ao inicializar as preferencias.<br>O directorio das preferencias "{0}" non é un directorio.<html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 <html>Solicitouse cargar o complemento "{0}".<br>Este complemento non está sendo desenvolvido mais e seguramente producirá erros.<br>Debería ser deshabilitado.<br>Borrar das preferencias?</html>
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 <html>Confirme o borrado de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>1 relación</strong>.</html>
161 161 <html>Confirme o borrado de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>{0} relacións</strong>.</html>
162 162 <html>Confirme o borrado<strong>{0} obxectos</strong> de <strong>{1} relacións</strong>.</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 <html>Please make sure todas as vias seleccionadas apuntan en unha dirección similar<br> ou ortogonaliza unha a unha
166 166 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
170 170 <html>Complemento {0} require a versión de JOSM {1}. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que se actualice JOSM para usar este complemento.</html>
171 171 <html>O ficheiro de preferencias contén erros.<br> A realizar unha copia de seguridade a <br>{0}<br> e creando un novo ficheiro de preferencias por defecto.</html>
172 172 <html>Fallo ao obter un Token de Acesso OAuth de ''{0}''.</html>
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 <html>Escoller para habilitar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
179 179 -----
180 180 -----
181 181 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
182 182 <html>Paso 1/3: Obter un Token de petición de OAuth</html>
183 183 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un Token de Aceso</html>
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 <html>As vías combinadas son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>eliminalas.</strong> <br> Por defecto, <strong>mantén</strong> a primeira vía, e <strong>elimina</strong> a vías restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar da vía orixinal na relación.</html>
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html> Os datos a subir participan en conflictos non resoltos na capa "{0}". <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
203 203 <html>Os nodos combinados son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>eliminalod.</strong> <br> Por defecto, <strong>mantén</strong> o primeiro nodo, e <strong>elimina</strong>os nodos restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar do nodo orixinal na relación.</html>
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 <html>Non hay capas á que a capa<br>''{0}''<br>. poidese ser fundida</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
213 213 -----
214 214 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflicto e pechar o editor?</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para abortar e continuar editando.<br></html>
219 219 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para abortar e continuar editando.<br></html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <html>A subida ao servidor <strong>fallou</strong> porque o teu<br>paquete de datos actual viola a condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 <html>Está intentando engadir unha relación a si misma.<br><br>Esto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Saltando relación "{0}".</html>
228 228 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
229 229 <html>Non remataches de misturar as diferencias en este conflicto.<br>As resolucións de conflictos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflictos.</html>
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e elimine a dependencia cíclica.</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <chave>
236 236 <pariente esquerdo>
237 237 <novo obxecto>
238 238 <non>
239 239 <ou>
240 240 <p><b>{0}</b>obxectos agochados
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 <p>O pseudo modificador ''desactivado'' desactivará o atallo cando o atope.</p>
245 245 -----
246 246 <signo de interrogación>
247 247 <pariente dereito>
248 248 -----
249 249 <indefinido>
250 250 >fondo
251 251 > arriba
252 252 Asistente para o axuste do satélite IRS.
253 253 -----
254 254 O nome:* a traducción non se atopa.
255 255 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.
256 256 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
257 257 Violación das capacidades da API
258 258 Versión da API: {0}
259 259 +++++
260 260 Vía de tren abandonada
261 261 Abortar
262 262 Abortar Misturado
263 263 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
264 264 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
265 265 Acerca de
266 266 Acerca de JOSM...
267 267 -----
268 268 -----
269 269 Acceso
270 270 +++++
271 271 Clave de Access Token:
272 272 Secreto de Access Token:
273 273 URL de Access Token:
274 274 Acomodación
275 275 Dacordo coa información contida no engadido, o autor é {0}.
276 276 Tarxetas de afidelización ou de desconto
277 277 Acción
278 278 Parámetros de acción
279 279 Accións
280 280 Activar
281 281 Activar a capa escollida
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Estilos activos:
285 285 Engadir
286 286 -----
287 287 -----
288 288 Engadir Nodo...
289 289 Engadir Propiedades
290 290 Engadir imaxe rectificada
291 291 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
292 292 -----
293 293 Engadir unha nova ruta de iconas
294 294 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
295 295 Engadir un novo nodo a unha via existente
296 296 -----
297 297 Engadir unha nova fonte á lista.
298 298 -----
299 299 Engadir unha etiqueta
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 Engadir unha etiqueta baleira
306 306 Engadir información do autor
307 307 Engadido conflicto para "{0}"
308 308 Engadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo google ou unha URL que devolva osm-xml
309 309 Engadir filtro.
310 310 -----
311 311 Engadir nodo
312 312 Engadir nodo na vía
313 313 Engadir nodo a vía e conectar
314 314 Engadir nodo {0}
315 315 Engadir relación {0}
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 -----
321 321 -----
322 322 Engadir á selección
323 323 -----
324 324 -----
325 325 Engadir via {0}
326 326 Engadir nodo en todas as interseccións
327 327 Interpolar enderezos
328 328 Enderezos
329 329 Engadir o elemento &quot;Reiniciar JOSM; ao menú Ficheiro.
330 330 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
331 331 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Axustar fuso horario e desprazamento
337 337 O axustable {0} aínda non está rexistrado.
338 338 O axustable {0} aínda non está rexistrado. Non se pode marcar participación en axustes de sincronizados.
339 339 Centro de Administración
340 340 Administrativo
341 341 Nivel administrativo
342 342 Avanzado
343 343 Parametros de OAuth avanzados
344 344 Propiedades de OAuth avanzadas
345 345 Preferencias avanzadas
346 346 Información do obxecto avanzada
347 347 Remonte
348 348 +++++
349 349 Agrícola
350 350 Aeroporto
351 351 Campo de aviación
352 352 Tenda de bebidas alcohólicas
353 353 Alinear os nodos en círculo
354 354 Alinear os nodos en fila
355 355 Todo
356 356 Todos os ficheiros
357 357 Todos os formatos
358 358 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
359 359 Todos os puntos e segmentos do trazado terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de Capas.
360 360 -----
361 361 Todos os valores unidos como "{0}" van a ser aplicados para a clave "{1}"
362 362 -----
363 363 Área cultivábel
364 364 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
365 365 Permite descargar as túas trazas de GPS
366 366 Permite ler as túas preferencias
367 367 Permitir subir trazas GPS
368 368 Permitir subir datos do mapa
369 369 Permite escribir nas túas preferencias
370 370 Tráfico permitido:
371 371 Premite abrir ficheiros gpx/osm que intersecan coa area visible actualmente
372 372 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e borrar partes de pistas GPX enormes moi rápido.
373 373 -----
374 374 -----
375 375 -----
376 376 Permite importar varios tipos de formatos de ficheiro directamente en JOSM
377 377 Permite afinar o coloreado de trazados para diferentes velocidades medias.
378 378 Permite desfacer o borrado de obxetos da base de datos de OSM
379 379 Canle alfa:
380 380 Cabaña alpina
381 381 Xa se rexistrou un conflicto para a primitica "{0}"
382 382 -----
383 383 Renomear tamén o ficheiro
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Futbol Americano
387 387 Cantidade de cables
388 388 Numero de asentos
389 389 Número de pasos
390 390 Amperaxe
391 391 -----
392 392 Un valor vacío borra o atributo.
393 393 Ocurriu un erro no engadido {0}
394 394 -----
395 395 Ocurriu unha excepción inesperada que puido proceder do engadido "{0}".
396 396 -----
397 397 Anotación
398 398 -----
399 399 Aplicar
400 400 Aplicar Cambios
401 401 Aplicar axuste preestablecido
402 402 Aplicar resolución
403 403 Aplicar papel
404 404 Aplicar papel:
405 405 Aplicar filtros antialiasing á vista do mapa para acadar unha apariencia máis suave.
406 406 Aplicar a resolución de conflictos
407 407 Aplicar os conflictos resoltos e pechar o diálogo
408 408 Aplicar os cambios seleccionados
409 409 Aplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.
410 410 -----
411 411 Aplicar as actualizacións actuais
412 412 Aplicar a dirección da tesela
413 413 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
414 414 Aplicar este papel a todos os membros
415 415 Aplicar?
416 416 +++++
417 417 +++++
418 418 Lugar arqueolóxico
419 419 Tiro con arco
420 420 Esta seguro de continuar?
421 421 Área
422 422 -----
423 423 Área arredor dos lugares
424 424 Centro de arte
425 425 Gráficos
426 426 Preguntar antes de actualizar
427 427 Ensambla novos polígonos
428 428 Rúa asociada
429 429 -----
430 430 Polo menos requirese un obxecto para borrar, conseguiuse unha colección vacia
431 431 Atletismo
432 432 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
433 433 Atracción
434 434 Atributos
435 435 +++++
436 436 Dispositivo de audio non dispoñible
437 437 Preferencias de audio
438 438 Marcas de audio de {0}
439 439 Audio sincronizado no punto {0}.
440 440 -----
441 441 +++++
442 442 Audioguía
443 443 ¿Audioguía a través de teléfono móvil?
444 444 Fútbol australiano
445 445 Autenticar
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 Autenticando a sesión para o usuario "{0}"...
450 450 Autenticación
451 451 Fallou a autentificación
452 452 Autenticazón fallida
453 453 Autor
454 454 Autor: {0}
455 455 Fallou a autorización
456 456 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
457 457 Autorizar URL:
458 458 Autorizar agora
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Autores
462 462 +++++
463 463 Ampliación automática
464 464 -----
465 465 -----
466 466 Autogardar intervalo (segundos)
467 467 Ficheiros autogardados por capa
468 468 -----
469 469 Auto-tentar
470 470 -----
471 471 Caixeiro automático
472 472 Descargar automáticamente
473 473 Corrección
474 474 Crear automáticamente marcas de audio a partir dos puntos de trazado (en lugar dos puntos de vía explícitos) con nomes ou descripcións.
475 475 Crear automáticamente unha capa de marcas desde calquer punto de vía cando se abra unha capa GPX.
476 476 Dispoñible
477 477 -----
478 478 -----
479 479 Papeis dispoñibles
480 480 -----
481 481 +++++
482 482 +++++
483 483 Caixa temperada
484 484 Atrás
485 485 -----
486 486 Respaldo
487 487 Solicitude incorrecta
488 488 -----
489 489 Panadeiro
490 490 Banco
491 491 +++++
492 492 -----
493 493 Barreiras
494 494 Béisbol
495 495 Básico
496 496 Conca
497 497 Baloncesto
498 498 Baterías
499 499 Campo de batalla
500 500 Bahía
501 501 -----
502 502 Praia
503 503 Voleipraia
504 504 Baliza
505 505 Banco
506 506 Brebaxes
507 507 Bicicleta
508 508 -----
509 509 -----
510 510 -----
511 511 -----
512 512 +++++
513 513 Tenda de bicicletas
514 514 -----
515 515 +++++
516 516 Capa en branco
517 517 Bloque
518 518 Azul:
519 519 Tablón de anuncios
520 520 Astillero
521 521 Bolardo
522 522 Librería
523 523 -----
524 524 Marcadores
525 525 Aduana
526 526 Nome botánico
527 527 +++++
528 528 Fronteiras
529 529 Límite
530 530 Perdra Histórica
531 531 -----
532 532 Tipo de límite
533 533 Caixa Circundante
534 534 Límites
535 535 +++++
536 536 Bolos
537 537 Marca
538 538 Ponte
539 539 -----
540 540 -----
541 541 Zona industrial abandoada
542 542 Tope de vía
543 543 Informes de Erro
544 544 Edificio
545 545 Construíndo nodos duplicados
546 546 -----
547 547 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sin saír do vehículo)
548 548 Vía para autobús guiado
549 549 Andén de autobús
550 550 Estación de autobús
551 551 Parada de autobús
552 552 Trampa para coches
553 553 Carnicería
554 554 +++++
555 555 GCN(Gas Natural Comprimido)
556 556 -----
557 557 Telecabina
558 558 -----
559 559 Cafetería
560 560 -----
561 561 Chamar o editor para a relación
562 562 Chamar o editor para a relación escollida
563 563 +++++
564 564 Lugar de acampada
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Fútbol_Canadiense
570 570 +++++
571 571 Cancelar
572 572 Cancelar e volver ao diálogo previo
573 573 Cancelar autenticación
574 574 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
575 575 Cancelar resolución de conflicto
576 576 Cancelar a resolución de conflictos e pechar o cadro de diálogo
577 577 Cancelar operation
578 578 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
579 579 Cancelar a a actualización e continuar editando
580 580 Cancela a actualización
581 581 Non se pode engadir un nodo fora do mundo.
582 582 Non se pode engadir unha vía con só {0} nodos.
583 583 Non se pode engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
584 584 Non se pode aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a misturar.
585 585 Non se pode asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
586 586 Non se puido contruir a petición de conxunto de cambios coas restricción basadas no tempo. A entrada non é válida.
587 587 Non se pode comprar a primitiva con ID "{0}" coa primitiva con ID "{1}"
588 588 -----
589 589 -----
590 590 Non se pode realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
591 591 Non se poden misturar os nodos: Teriase que borrar a via "{0}" a cal ainda esta en uso
592 592 Non se poden misturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}
593 593 Non se poden mover objectos fora do mundo.
594 594 Non se pode resolver conflictos indecisos.
595 595 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
596 596 Non se pode restrinxir a petición de este conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
597 597 Non se pode restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario "{0}"
598 598 Non se pode desfacer o comando "{0}" porque a capa "{1}" non está máis presente
599 599 Piragüismo
600 600 Latas
601 601 Capacidade
602 602 Capacidade (en xeral)
603 603 Coche
604 604 Concesionario de automóviles
605 605 Zona de caravanas
606 606 +++++
607 607 Cartos en efectivo
608 608 Castelo
609 609 Barreira canadiense
610 610 Entrada de cova
611 611 Cemiterio
612 612 Centrar vista
613 613 Telesilla
614 614 Cabaña ou bungalow
615 615 Cambiar Propiedades
616 616 Cambiar un par clave/valor
617 617 Cambiar direccións?
618 618 Cambiar nodo {0}
619 619 Cambiar relación
620 620 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
621 621 Cambiar relación {0}
622 622 Cambiar a resolución
623 623 Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuarios
624 624 -----
625 625 -----
626 626 Cambiar via {0}
627 627 Cambiados nodos de {0}
628 628 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
629 629 ID do conxunto de cambios:
630 630 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
631 631 Xestor de conxuntos de cambios
632 632 Conxunto de cambios pechado
633 633 Comentario do conxunto de cambios
634 634 Esperabase un id de un conxunto de cambios
635 635 id de conxunto de cambios:
636 636 Información do conxunto de cambios
637 637 O conxunto de cambios está cheo
638 638 Conxunto de cambios {0}
639 639 -----
640 640 Conxunto de cambios
641 641 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
642 642 Estación de carga
643 643 Buscar FIXMES.
644 644 Comprobar no servidor
645 645 -----
646 646 -----
647 647 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
648 648 Comprobando parentes para os obxectos borrados
649 649 Comprobando as condicións previas do complemento...
650 650 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
651 651 -----
652 652 Erros na suma de verificación: {0}
653 653 Farmacia
654 654 -----
655 655 Relacións fillo
656 656 Cheminea
657 657 Chinés
658 658 Escoller
659 659 Escolle unha cor
660 660 Escolle unha cor para {0}
661 661 Escoller unha licencia predefinida
662 662 Escolla un valor
663 663 Escolle o tipo de obxecto OSM
664 664 Escoller o servidor para procurar:
665 665 -----
666 666 -----
667 667 Igrexa
668 668 Cine
669 669 -----
670 670 Cidade
671 671 Límite de Cidade
672 672 Muralla da cidade
673 673 Nome da cidade
674 674 +++++
675 675 Tipo de clase
676 676 Limpar
677 677 Borrar o búfer de Desfacer/Refacer
678 678 Limpar área de texto
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
682 682 -----
683 683 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
684 684 Prema para abortar e continuar editando
685 685 Prema para abortar o lanzamento de navegadores externos
686 686 Prema para abortar mistura de nodos
687 687 -----
688 688 Premer para interromper a actualización
689 689 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
690 690 Prema para cancelar a operación actual
691 691 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están borrados no servidor
692 692 Premer para pechar o diálogo
693 693 Prema para pechar o diálogo e borrar o obxecto das relacións
694 694 Prema para pechar o dialogo e abortar o borrado de obxectos
695 695 Prema para pechar o dialogo e abortar a descarga
696 696 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
697 697 Prema para continuar e abrir {0} navegadores
698 698 -----
699 699 Prema para crear un conflicto e pechar este editor de relación
700 700 Prema para borrar o complemento "{0}"
701 701 Facer click para borrar. Maiúsculas: borrar segmento de vía. Alt: Non borrar nodos sen usar cando se borre unha vía. Ctrl: borrar obxectos aludidos.
702 702 Prema para deshabilitar o complemento "{0}"
703 703 -----
704 704 -----
705 705 Premer para manter o complemento "{0}"
706 706 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
713 713 Prema para omitir a actualizaciñón dos complementos
714 714 Prema para comezar a procurar por lugares
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 Prema para actualizar os complementos activos,
719 719 O Cliente non Responde
720 720 Acantilado
721 721 Alpinismo
722 722 Reloxo
723 723 Pechar
724 724 Pechar de todos modos
725 725 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
726 726 Pechar conxuntos de cambios
727 727 Pecha o diálogo e cancela a descarga
728 728 Pechar o conxunto de cambios abertos
729 729 -----
730 730 Pechar o diálogo
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificacións
735 735 Pecha a modificación escollida
736 736 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
737 737 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
738 738 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
739 739 Pechado despois -
740 740 Pechado en
741 741 Pechado en:
742 742 Descripción detallada
743 743 Descripción detallada
744 744 Peche dos conxuntos de cambios abertos
745 745 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
746 746 Pechando conxunto de cambios
747 747 Pechando conxunto de cambios {0}
748 748 Pechando colección de cambios...
749 749 Roupas
750 750 Liña de costa
751 751 Liñas de costa.
752 752 Moedas
753 753 Instituto
754 754 Cor
755 755 +++++
756 756 Nome da cor:
757 757 Cores
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 Cores, puntos e segmentos de trazado en función da velocidade.
763 763 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
764 764 Cor
765 765 Combinar vía
766 766 Combinar varias vías en unha.
767 767 Combinar {0} vías
768 768 Carril bici y vía peatonal conxuntos
769 769 Pila de Comandos
770 770 Comentario
771 771 Comentario:
772 772 Comercial
773 773 Común
774 774 -----
775 775 A Comunicacion con OSM fallou
776 776 Establecida a comunicación con {0} usando o protocolo da versión {1}
777 777 -----
778 778 Comparar
779 779 Ordenador
780 780 Confitería
781 781 Configurar os sitios dos engadidos
782 782 -----
783 783 Configurar os engadidos dispoñibles.
784 784 -----
785 785 -----
786 786 Configure se crear ficheiros de respaldo
787 787 Configurar se usar un servidor proxy
788 788 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
789 789 Confirmar o purgado
790 790 Confirma a acción do Control Remoto
791 791 -----
792 792 Confirmar papel baleiro
793 793 Conflito
794 794 Resolución de conflitos
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 Conflicto non resolto completamente
816 816 Conflitos
817 817 Detectaronse conflictos
818 818 Conflictos nas etiquetas pegadas
819 819 Conflictos ao combinar primitivas
820 820 Conflictos ao combinar as vías- A vía fusionada é "{0}"
821 821 Conflicto misturando nodos. O nodo de destino é "{0}"
822 822 Conflictos: {0} sen resolver
823 823 Conectar via existente a nodo
824 824 -----
825 825 Preferencias de Conexión
826 826 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
827 827 -----
828 828 Construcción
829 829 Área de construcción
830 830 -----
831 831 -----
832 832 Contactar
833 833 Contacto:
834 834 Contactando co Servidor OSM...
835 835 Contactando co Servidor...
836 836 Contido
837 837 Continente
838 838 Continuar
839 839 -----
840 840 Continuar resolvendo
841 841 -----
842 842 -----
843 843 Continuar vía a partir do último nodo.
844 844 -----
845 845 -----
846 846 Colaboración
847 847 Tenda de alimentación
848 848 Convertir a capa GPX
849 849 Convertir en capa de datos
850 850 Convertido de: {0}
851 851 Coordenadas
852 852 -----
853 853 Coordenadas:
854 854 Copiar
855 855 Copiar todos os meus elementos ao destino
856 856 Copiar todos os seus elementos ao destino
857 857 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
858 858 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
859 859 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos misturada.
860 860 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos misturada.
861 861 Copia de {0}
862 862 Copiar os obxectos seleccionados ó buffer de pegado.
863 863 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos misturados
864 864 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos misturados
865 865 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
866 866 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos misturados
867 867 Copiar a porta papeis e pechar
868 868 Copia {1} de {0}
869 869 +++++
870 870 Ano do Copyright
871 871 Copistería
872 872 Correlacionar
873 873 -----
874 874 -----
875 875 Non se puido acceder ó(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
876 876 Non se puido respaldar o ficheiro. A excepción é: {0}
877 877 Non se puideron combinar as vías (Non puideron ser acopladas nunha única serie de nodos)
878 878 Non se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 Non se puido importar "{0}".
883 883 -----
884 884 Non se puido cargar o engadido {0}. Borrar das preferencias?
885 885 Non se puideron cargar as preferencias dende o servidor.
886 886 Non se puido analizar a Latitude, Lonxitude e/ou Aumento. Por favor revíseo
887 887 -----
888 888 Non se puido ler "{0}"
889 889 -----
890 890 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
891 891 -----
892 892 Non se pode renomear o aquivo "{0}"
893 893 -----
894 894 -----
895 895 Non se puideron subir as preferencias. Razón: {0}
896 896 -----
897 897 -----
898 898 País
899 899 Código do país
900 900 País
901 901 Xuzgado
902 902 Cubierto
903 903 Depósito de auga
904 904 Grúa
905 905 Crear Círculo
906 906 Crear un cartafol novo
907 907 Crear un círculo a partir de tres nodos seleccionados.
908 908 Crear unha copia de esta relación e abrila en outra ventá de edición.
909 909 Crea unha cuadrícula de vias.
910 910 Crear unha nova capa do mapa.
911 911 Crear unha nova relación
912 912 Crear e editar mapas do mar para OpenSeaMap
913 913 -----
914 914 Crear áreas
915 915 Crear marcas de audio na posición do trazado correspondente á hora modificada de cada ficheiro de audio WAV importado.
916 916 Crear un marcador
917 917 Crear marcadores cando se leen GPX
918 918 Crear multipoligono
919 919 Crear multipoligono.
920 920 Crear novo nodo.
921 921 -----
922 922 Crear unha nova relación na capa "{0}"
923 923 Creado
924 924 Creado en
925 925 Creado en:
926 926 Creado antes -
927 927 Creado por:
928 928 Creado en:
929 929 -----
930 930 -----
931 931 Creando Interface (GUI) principal
932 932 Tarxetas de crédito
933 933 Críket
934 934 Críket con redes
935 935 +++++
936 936 Cruce de bicicletas
937 937 Cruce de cabalos
938 938 Paso a nivel peatonal
939 939 Guarda cruces
940 940 -----
941 941 Tipo de paso
942 942 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
943 943 -----
944 944 Vías que se cruzan.
945 945 Cociña
946 946 Cultura
947 947 Selección Actual
948 948 -----
949 949 -----
950 950 Valor actual "{0}" para o ID de usuario non é válido
951 951 O valor actual é o predeterminado.
952 952 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
953 953 Cortinas
954 954 -----
955 955 -----
956 956 Personalizar Cor
957 957 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
958 958 -----
959 959 Desmonte
960 960 Barreira para bicicletas
961 961 Dependencia ciclica entre relacións:
962 962 Ciclismo
963 963 Dependencias cíclicas
964 964 +++++
965 965 +++++
966 966 +++++
967 967 +++++
968 968 Presa
969 969 Capa de datos {0}
970 970 Fontes de datos e tipos:
971 971 -----
972 972 Fontes de datos
973 973 Validador de dados
974 974 A base de datos esta fora de liña por mantemento
975 975 -----
976 976 Data:
977 977 Data:
978 978 Tarxetas de débito
979 979 -----
980 980 Grados Decimais
981 981 Decisión
982 982 -----
983 983 Camiño de cabalos dedicado
984 984 Carril bici dedicado
985 985 Acera peatonal dedicada
986 986 Predeterminado
987 987 Por defecto (decidido automáticamente)
988 988 O valor predeterminado aínda descoñecido (o parámetro non se usou ainda).
989 989 O valor predeterminado é "{0}".
990 990 Valor por defecto: {0}
991 991 Borrar
992 992 Borrar o ficheiro
993 993 Eliminar o ficheiro do disco
994 994 Borrar Modo
995 995 Borrar Propiedades
996 996 Eliminiar vías que non formen parte de un multipolígono interior
997 997 Eliminar confirmación
998 998 -----
999 999 Borrar vías duplicadas
1000 1000 Borrar filtro.
1001 1001 Borrar da relación
1002 1002 -----
1003 1003 Borrar os membros incompletos?
1004 1004 -----
1005 1005 Borrar nodo {0}
1006 1006 Borrar nodos ou vías.
1007 1007 Borrar nodos fora da area de datos?
1008 1008 Borrar nodos fora da area de datos descarga
1009 1009 Borra obxecto
1010 1010 Borrar relación{0}
1011 1011 Borrar relacióna
1012 1012 Borrar obxectos seleccionados.
1013 1013 Borrar a relación que se está a editar
1014 1014 Borrar a clave seleccionada en todos os obxectos
1015 1015 Borrar as capas escollidas.
1016 1016 Borrar a relación seleccionada
1017 1017 Borrar da lista a fonte seleccionada.
1018 1018 -----
1019 1019 Borrar nodos innecesarios de unha via
1020 1020 Borrar via {0}
1021 1021 Borrado
1022 1022 Borrado "{0}"
1023 1023 Estado borrado:
1024 1024 O membro borrado {0} é usado pola relación {1}
1025 1025 O nodo borrado {0} é parte da vía {1}
1026 1026 Elementos borrados ou ignorados
1027 1027 A relación borrada {0} contém membros
1028 1028 A vñia borrada {0} contén nodos
1029 1029 Deli (Boa comida)
1030 1030 Denominación
1031 1031 Dentista
1032 1032 Grandes Almacéns
1033 1033 Profundidade en metros
1034 1034 Descrición
1035 1035 Descrición: {0}
1036 1036 Grado de detalle
1037 1037 Detalles
1038 1038 Determinando complementos a cargar...
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 Non se atopou ningun obxecto co ID {0} no conxunto de datos actual
1043 1043 +++++
1044 1044 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1045 1045 Diesel para Vehiculos pesados
1046 1046 Dificultade
1047 1047 -----
1048 1048 Dirección
1049 1049 -----
1050 1050 Desactivar
1051 1051 Desactivar engadido
1052 1052 Rexeitar
1053 1053 -----
1054 1054 Descartar e Sair
1055 1055 Expende baixo receta médica
1056 1056 Pantalla
1057 1057 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1058 1058 Preferencias de Visualización
1059 1059 Amosar unha icona enm ovemento que represente o punto da traza sincronizada onde o audio que se está a reproducir foi grabado.
1060 1060 Amosar coordenadas como
1061 1061 -----
1062 1062 Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM
1063 1063 Amosar traza de audio en directo
1064 1064 Amosa información do obxecto sobre nodos,vias ou relacions de OSM.
1065 1065 Amosar o menú de audio
1066 1066 Amosar a pantalla de "Acerca de".
1067 1067 Amosa as propiedades básicas da modificación
1068 1068 Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.
1069 1069 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1070 1070 Amosa os obxectos creados, actualizados , e borrados do conxunto de cambios
1071 1071 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1072 1072 Distribuir Nodos
1073 1073 Distribuir os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1074 1074 Desusado
1075 1075 Vía de tren en desuso
1076 1076 Acequia
1077 1077 Non aplicar cambios
1078 1078 Recordar esta decisión e non preguntar de novo (Ir a Preferencias -> Complementos para cambialo despois)
1079 1079 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1080 1080 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1081 1081 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1082 1082 Non mostrar esta mensaxe de novo
1083 1083 Non facer nada
1084 1084 Está seguro de que quere aplicar o novo papel?
1085 1085 Desexa permitir esto?
1086 1086 Desexa borrala de todos modos?
1087 1087 Almacén de bricolaxe
1088 1088 Muelle
1089 1089 Médicos
1090 1090 -----
1091 1091 Carreiras de cans
1092 1092 Doble conflicto
1093 1093 Abaixo
1094 1094 Descargar
1095 1095 Descargar Todos os Fillos
1096 1096 Descargar datos
1097 1097 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
1098 1098 Descargar Lugar
1099 1099 Descargar Membros
1100 1100 Descargar obxecto OSM por ID
1101 1101 Descargar o complemento
1102 1102 -----
1103 1103 Descargar os fillos escollidos
1104 1104 Descargar URL
1105 1105 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1106 1106 Descargar todos os membros incompletos
1107 1107 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1108 1108 -----
1109 1109 Área de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidor
1110 1110 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1111 1111 Descargar como unha nova capa
1112 1112 Descarga o contido das modificacións
1113 1113 Descargar conxuntos de cambios
1114 1114 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1115 1115 Descargar contido
1116 1116 Descargar data
1117 1117 Descargar cada un como datos gps en bruto. Pode ser x1,y1,x2,y2 , unha URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1118 1118 Descargar cada un. Pode ser x1,y1,x2,y2 , unha URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1119 1119 Descargar todo o que abarca:
1120 1120 Descargar de OSM ó longo desta pista
1121 1121 Descargar de OSM...
1122 1122 Descargar membros incompletos
1123 1123 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1124 1124 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos dende o servidor de OSM
1125 1125 Obter a lista
1126 1126 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1127 1127 Descargar membros
1128 1128 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1129 1129 Descargar só as miñas modificacións
1130 1130 -----
1131 1131 Descargar agora
1132 1132 Descargar obxecto
1133 1133 Descargar obxeto...
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Descargando vias/relacións... relacionadas
1137 1137 -----
1138 1138 Descargar complementos
1139 1139 -----
1140 1140 Descargar Referidos
1141 1141 Descargar as relacións referidas
1142 1142 Descargar os membros da relación
1143 1143 Descargar relacións
1144 1144 Descargar membros escollidos incompletos
1145 1145 Descargae as relacións escollidas
1146 1146 -----
1147 1147 Descargar a caixa de límites
1148 1148 Descargar a caixa de límites como datos gps en bruto
1149 1149 Descargar o contido do conxunto de cambios
1150 1150 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1151 1151 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1152 1152 Descarga o contido das modificacións escollidas dende o servidor
1153 1153 Baixar a lista de complementos dispoñibles
1154 1154 Descargar a ubicación da url (con lat=x&lon=y&zoom=z)
1155 1155 Descargar localozación na url (con lat=x&lon=y&zoom=z) como gps en crú
1156 1156 -----
1157 1157 Descargat as súas trazas GPX dende openstreetmap.org
1158 1158 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1159 1159 Datos GPX Descargados
1160 1160 Xestor de descarga:
1161 1161 Descargando datos GPS
1162 1162 Descargando datos de OSM...
1163 1163 Descargando complemento {0}...
1164 1164 Descargando "Mensaxe do día"
1165 1165 Descargando o contido do conxunto de cambios
1166 1166 Descargando conxunto de cambios {0}...
1167 1167 Descargando conxuntos de cambios...
1168 1168 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}...
1169 1169 Descargando datos
1170 1170 Descargando dende o servidor de OSM...
1171 1171 Descargando historial...
1172 1172 Descargando conxunto de cambios abiertos...
1173 1173 -----
1174 1174 Descargando os puntos {0} a {1}...
1175 1175 Descargando relacións referidas...
1176 1176 Descargando vías referidas...
1177 1177 Descargando relación {0}
1178 1178 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
1179 1179 Telearrastre
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 Arrastrar cabezal de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o audio dende alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o audio en ese punto.
1183 1183 Desaugue
1184 1184 Debuxar
1185 1185 Debuxar Frechas de Dirección
1186 1186 Debuxa un novo círculo a partir de un valor HDOP.
1187 1187 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1188 1188 -----
1189 1189 Debuxar os límites dos datos descargados
1190 1190 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1191 1191 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1192 1192 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1193 1193 Debuxar puntos GPS grandes.
1194 1194 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1195 1195 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1196 1196 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1197 1197 Debuxar nodos
1198 1198 -----
1199 1199 -----
1200 1200 Debuxar liña de axuda flexible
1201 1201 Debuxar os números de orde dos segmentos
1202 1202 Debuxar os límites dos datos cargados dende o servidor.
1203 1203 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1204 1204 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1205 1205 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1206 1206 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1207 1207 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1208 1208 Auga potable
1209 1209 Conduce un coche de carreiras dende o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
1210 1210 Autoescuela
1211 1211 Tintorería
1212 1212 Convertir en {0} nodos
1213 1213 Duplicar
1214 1214 Duplicar capa
1215 1215 -----
1216 1216 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1217 1217 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1218 1218 Duplicar esta capa
1219 1219 Nodos duplicados
1220 1220 -----
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 Nodos de vía duplicados
1224 1224 Nodos de vías duplicados.
1225 1225 Vías duplicadas
1226 1226 -----
1227 1227 -----
1228 1228 Correo electrónico
1229 1229 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1230 1230 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 Cada codo debe conectar exactamente 2 vías
1235 1235 -----
1236 1236 -----
1237 1237 Descarga facilmente ao longo de un logo conxunto de vías interconectadas
1238 1238 Edición
1239 1239 Editar bowling
1240 1240 Editar enderezos
1241 1241 Editar interpolación de direccións
1242 1242 -----
1243 1243 Editar fronteira administrativa
1244 1244 Editar campo de aviación
1245 1245 Editar tenda de bebidas alcohólicas
1246 1246 eitar o uso da área cultivábel
1247 1247 Editar cabaña alpina
1248 1248 Editar Fútbol Americano
1249 1249 Editar lugar arqueolóxico
1250 1250 Editar tiro con arco
1251 1251 Editar centro de arte
1252 1252 Editar traballo artístico
1253 1253 Editar atletismo
1254 1254 Editar atracción
1255 1255 Editar fútbol australiano
1256 1256 Editar Caixeiro
1257 1257 Editar caixa temperada
1258 1258 Editar panadeiro
1259 1259 Editar banco
1260 1260 Editar Bar
1261 1261 Editar béisbol
1262 1262 Editar cunca
1263 1263 Editar baloncesto
1264 1264 Editar campo de batalla
1265 1265 Editar bahía
1266 1266 Editar praia
1267 1267 Editar Voleipraia
1268 1268 Editar baliza
1269 1269 Editar tenda de brebaxes
1270 1270 Editar aparcamiento para bicicletas
1271 1271 Editar alquiler de bicicletas
1272 1272 Editar tenda de bicicletas
1273 1273 Editar biergarten
1274 1274 Editar un astillero
1275 1275 Editar un bolardo
1276 1276 Editar librería
1277 1277 Editar aduana
1278 1278 Editar boule
1279 1279 Editar límite
1280 1280 Editar Pedra histórica
1281 1281 Editar Boutique
1282 1282 Editar bolos
1283 1283 Editar ponte
1284 1284 Editar vía de cabalos
1285 1285 Editar terreno abandoado
1286 1286 Editar porta de golpe
1287 1287 Editar vía para autobús guiado
1288 1288 Editar andén de autobús
1289 1289 Editar estación de autobús
1290 1290 Editar parada de autobús
1291 1291 Editar carnicería
1292 1292 Editar telecabina
1293 1293 -----
1294 1294 Editar cafetería
1295 1295 Editar lugar de acampada
1296 1296 Editar Fútbol Canadiense
1297 1297 Editar un canal
1298 1298 Editar piragüismo
1299 1299 Editar alquiler de automóviles
1300 1300 Editar taller
1301 1301 Editar automóviles compartidos
1302 1302 Editar concesionario de automóviles
1303 1303 Editar lavadoiro de vehículos
1304 1304 Editar zona de caravanas
1305 1305 Editar castelo
1306 1306 Editar barreira canadiense
1307 1307 Editar entrada de cova
1308 1308 Editar a área do cemiterio
1309 1309 Editar telesilla
1310 1310 Editar cabaña ou bungalow
1311 1311 Editar estación de carga (para coches eléctricos)
1312 1312 Editar farmacia
1313 1313 Editar cheminea
1314 1314 Editar cine
1315 1315 Editar cidade
1316 1316 Editar o sinal de límite da cidade
1317 1317 Editar fronteira civil
1318 1318 Editar acantilado
1319 1319 Editar alpinismo
1320 1320 Editar Reloxo
1321 1321 Editar Tenda de Roupa
1322 1322 Editar liña de costa
1323 1323 Editar instituto
1324 1324 Editar o uso da área comercial
1325 1325 Editar común
1326 1326 Editar tenda de ordenadores
1327 1327 Editar Confitería
1328 1328 Editar o uso da área en construcción
1329 1329 Editar información de contacto
1330 1330 Editar continente
1331 1331 Editar tenda de alimentación
1332 1332 Editar Copistería
1333 1333 Editar país
1334 1334 Editar país
1335 1335 Editar xuzgado
1336 1336 Editar depósito de auga
1337 1337 Editar grúa
1338 1338 Edit críket
1339 1339 Editar críket con redes
1340 1340 Editar croquet
1341 1341 Editar cruce
1342 1342 Editar Cortinas
1343 1343 Editar vía ciclable
1344 1344 Editar ciclismo
1345 1345 Editar unha presa
1346 1346 Editar Deli (Boa comida)
1347 1347 Editar dentista
1348 1348 Editar Grandes Almacens
1349 1349 Editar vía de tren en desuso
1350 1350 Editar acequia
1351 1351 Editar almacén de bricolaxe
1352 1352 Editar un muelle
1353 1353 Editar médicos
1354 1354 -----
1355 1355 Editar carreiras de cans
1356 1356 Editar telearrastre
1357 1357 Editar canal de desaugue
1358 1358 Editar auga potable
1359 1359 Editar Autoescuela
1360 1360 Editar tintorería
1361 1361 Editar tenda de electrónica
1362 1362 Editar Embaixada
1363 1363 Editar punto de acceso para emerxencias
1364 1364 Editar unha entrada
1365 1365 Editar hípica
1366 1366 Editar Erotica
1367 1367 Editar Fabrica
1368 1368 Editar o uso da terra de labor
1369 1369 Editar edificio agrario
1370 1370 Editar establecemento de comida rápida
1371 1371 Editar Caída
1372 1372 Editar una ruta de ferry
1373 1373 Editar terminal de ferry
1374 1374 Editar hidrante contra incendios
1375 1375 Editar parque de bombeiros
1376 1376 Editar pesca
1377 1377 Editar tramo de escaleiras
1378 1378 Editar floristería
1379 1379 -----
1380 1380 Editar vía peatonal
1381 1381 Editar vado
1382 1382 Editar zona forestal
1383 1383 Editar fonte
1384 1384 Editar Marcos
1385 1385 Editar Gasolineira
1386 1386 Editar Moblería
1387 1387 Editar Fútbol Gaélico
1388 1388 -----
1389 1389 Editar Xardín
1390 1390 Editar centro de xardinería
1391 1391 Editar gasómetro
1392 1392 Editar porta
1393 1393 Editar glaciar
1394 1394 Editar golf
1395 1395 Editar campo de golf
1396 1396 Editar góndola
1397 1397 Editar o uso ta área de herba
1398 1398 Editar camposanto
1399 1399 Editar zona verde
1400 1400 Editar Verdurería
1401 1401 Editar Horticultura
1402 1402 Editar rompeolas
1403 1403 Editar pensión
1404 1404 Editar Ximnasia
1405 1405 Editar perruquería
1406 1406 Editar apeadeiro
1407 1407 Editar aldea
1408 1408 Editar portilla de malla metálica
1409 1409 Editar ferretería
1410 1410 -----
1411 1411 Editar brezal o landa
1412 1412 Editar heliporto
1413 1413 Editar tenda HIfi
1414 1414 Edtar unha vía en construcción
1415 1415 Editar hockey
1416 1416 Editar carreiras de caballos
1417 1417 Editar hospital
1418 1418 Editar albergue
1419 1419 Editar hotel
1420 1420 Editar apostadeiro de caza
1421 1421 Editar o uso da área industrial
1422 1422 Editar Illa
1423 1423 Editar Illote
1424 1424 -----
1425 1425 Editar Joyería
1426 1426 Editar una intersección
1427 1427 Editar Karting
1428 1428 Editar Xardín de infancia
1429 1429 Editar quiosco
1430 1430 Editar portilla xiratoria
1431 1431 Editar cociña
1432 1432 Editar terra
1433 1433 Editar vertedoiro
1434 1434 Editar Lavandería
1435 1435 Editar biblioteca
1436 1436 Editar una barreira
1437 1437 Editar metro lixeiro
1438 1438 Editar faro
1439 1439 Editar rúa residencial
1440 1440 Editar Localidade
1441 1441 Editar Centro Comercial
1442 1442 Editar porto deportivo
1443 1443 Editar Mercado
1444 1444 Editar o uso do prado
1445 1445 -----
1446 1446 Editar monumento conmemorativo
1447 1447 Editar o uso da área militar
1448 1448 -----
1449 1449 Editar mini golf
1450 1450 Editar Telefonía Móbil
1451 1451 Editar Aeródromo de Aeromodelismo
1452 1452 Editar cambio de moeda
1453 1453 Editar monoraíl
1454 1454 Editar monumento
1455 1455 Editar motel
1456 1456 Editar Motocross
1457 1457 Editar aparcamento para motos
1458 1458 Editar Deportes de Motor
1459 1459 Editar Autoestrada
1460 1460 Editar saída de autopista
1461 1461 Editar enlace de autopista
1462 1462 Editar porto de montaña
1463 1463 Editar lameira
1464 1464 Editar multi
1465 1465 Editar Multipolígono
1466 1466 Editar museo
1467 1467 Editar Intrumentos Musicais
1468 1468 Editar vía estreita
1469 1469 Editar fronteira nacional
1470 1470 Editar límites do parque nacional
1471 1471 Editar Reserva Natural
1472 1472 Editar club nocturno
1473 1473 Editar óptica
1474 1474 Editar tenda de productos orgánicos
1475 1475 Editar tenda de exteriores
1476 1476 Editar Pintura
1477 1477 Editar sitio paleontolóxico
1478 1478 Editar parque
1479 1479 Editar aparcamento
1480 1480 Editar corredor de aparcamento
1481 1481 Editar lugar de cruces frecuentes
1482 1482 Editar camiño
1483 1483 Editar pico
1484 1484 Editar una calle peatonal
1485 1485 Editar pelota vasca
1486 1486 Editar farmacia
1487 1487 Editar zona de picnic
1488 1488 Editar embarcadoiro
1489 1489 Editar tubería
1490 1490 Editar cancha de xogo
1491 1491 Editar lugar de culto
1492 1492 Editar zona de xogos
1493 1493 Editar policía
1494 1494 Editar fronteira política
1495 1495 Editar oficina postal
1496 1496 Editar Xerador de Enerxía
1497 1497 Editar tendido eléctrico
1498 1498 Editar poste eléctrico
1499 1499 Editar central eléctrica
1500 1500 Editar subestación eléctrica
1501 1501 Editar torre de electricidade
1502 1502 Editar vía para tren histórico
1503 1503 Editar enlace a rúa primaria
1504 1504 Editar rúa primaria
1505 1505 Editar prisión
1506 1506 Editar pub
1507 1507 Editar edificio público
1508 1508 -----
1509 1509 Editar o uso da área da canteira
1510 1510 Editar coches RC
1511 1511 Editar pista de carreiras
1512 1512 Editar raqueta
1513 1513 Ediar vía de tren
1514 1514 Editar o uso da área da via do tren
1515 1515 Editar andén de ferrocarril
1516 1516 Editar o uso da área de recreo
1517 1517 Editar punto limpo
1518 1518 Editar rexión
1519 1519 Editar reservorio
1520 1520 Editar o uso da área residencial
1521 1521 Editar rúa urbana
1522 1522 Edita Área de Descanso
1523 1523 Editar restaurante
1524 1524 Editar comercios
1525 1525 Editar un río
1526 1526 Editar ribeira
1527 1527 Editar restriccións de tráfico
1528 1528 Editar rúa (tipo descoñecido)
1529 1529 Editar ruta
1530 1530 Editar Liga de Rugby
1531 1531 Editar Rugby Union
1532 1532 Editar ruínas
1533 1533 Editar pista
1534 1534 Editar Entrenamento Seguro
1535 1535 Editar poterna
1536 1536 Editar Sauna
1537 1537 Editar escola
1538 1538 Editar cantos
1539 1539 Editar matorral
1540 1540 Editar Pescado
1541 1541 Editar rúa secundaria
1542 1542 Editar estación de servicio
1543 1543 Editar vía de servicio
1544 1544 Editar refuxio
1545 1545 Editar zapatería
1546 1546 Editar tiro
1547 1547 -----
1548 1548 Editar Atallos
1549 1549 Editar monopatín
1550 1550 Editar patinaxe
1551 1551 Editar esquí
1552 1552 Editar rampa
1553 1553 Editar fútbol
1554 1554 Editar resorte con pinchos
1555 1555 Editar polideportivo
1556 1556 Editar tenda de materiais deportivos
1557 1557 Editar fonte
1558 1558 Editar estadio
1559 1559 Editar estado
1560 1560 Editar papelería
1561 1561 Editar una escaleira de paso
1562 1562 editar arroio ou riachuelo
1563 1563 -----
1564 1564 Editar Estudio
1565 1565 Editar suburbio
1566 1566 Editar metro
1567 1567 Editar boca de metro
1568 1568 Editar supermercado
1569 1569 Editar cámara de vixilancia
1570 1570 Editar vértice xeodésico
1571 1571 Editar natación
1572 1572 Editar tenis de mesa
1573 1573 -----
1574 1574 Editar parada de taxi
1575 1575 Editar pista de rodaxe
1576 1576 Editar teléfono
1577 1577 Editar tenis
1578 1578 Editar Terminal
1579 1579 Editar Porta de Terminal
1580 1580 Editar via terciaria
1581 1581 Editar teatro
1582 1582 Editar parque temático
1583 1583 Editar cabina de peaxe
1584 1584 Editar torre
1585 1585 Editar Vila
1586 1586 Editar Casa do Concello
1587 1587 Editar Xoguetería
1588 1588 Editar Pista
1589 1589 Editar calmado de tráfico
1590 1590 Editar tranvía
1591 1591 Editar parada de tranvía
1592 1592 Editar axencia de viaxes
1593 1593 Editar árbore
1594 1594 Editar rúa principal
1595 1595 Editar enlace a rúa principal
1596 1596 Editar túnel
1597 1597 Editar as restriccións de xiro
1598 1598 Editar torno
1599 1599 Editar rodas
1600 1600 Editar carreteira sen clasificación
1601 1601 Editar universidade
1602 1602 Editar Aspiradora
1603 1603 Editar Tendas de Variedades
1604 1604 Editar máquina expendedora
1605 1605 Editar veterinario
1606 1606 Editar tenda de vídeos
1607 1607 Editar panorámica
1608 1608 Editar poboación
1609 1609 Editar parque municipal
1610 1610 Editar o uso do viñedo
1611 1611 Editar volcán
1612 1612 Editar Voleibol
1613 1613 Editar papeleiras
1614 1614 Editar depuradora
1615 1615 Editar auga
1616 1616 Editar parque acuático
1617 1617 Editar torre de agua
1618 1618 -----
1619 1619 Editar Traballos Acuáticos
1620 1620 Editar unha fervenza
1621 1621 -----
1622 1622 Editar cruceiro
1623 1623 Editar camiño a santuario
1624 1624 Editar unha represa
1625 1625 Editar pantano
1626 1626 Editar muíño de vento
1627 1627 Editar bosque
1628 1628 Editar fábrica
1629 1629 Editar zoo
1630 1630 -----
1631 1631 Editar filtro.
1632 1632 Editar latitude e lonxitude de un nodo.
1633 1633 Editar nova relación na capa "{0}"
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 Editar a relación escollida actualmente
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1642 1642 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1643 1643 -----
1644 1644 Editar as fontes escollidas.
1645 1645 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1646 1646 Editar: {0}
1647 1647 Educación
1648 1648 Electrificado
1649 1649 Electronica
1650 1650 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1651 1651 Electrónica
1652 1652 Os elementos do tipo {0} están soportados.
1653 1653 Elevación
1654 1654 Enderezo de correo electrónico
1655 1655 Terraplén
1656 1656 Embaixada
1657 1657 Punto de acceso para emerxencias
1658 1658 Teléfono de emerxencia
1659 1659 -----
1660 1660 Documento valeiro
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 -----
1664 1664 Activar filtro
1665 1665 -----
1666 1666 -----
1667 1667 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1668 1668 -----
1669 1669 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1670 1670 Introduza o URL:
1671 1671 Introducir URL a descargar:
1672 1672 Introduce un id de un conxunto de cambios
1673 1673 Introduce un novo par clave/valor.
1674 1674 Introduza un nome de lugar para procurar
1675 1675 Introduce o nome do lugar a buscar:
1676 1676 Introduce un papel e aplicao aos membros da relación escollidos
1677 1677 Introduza un papel para todos os membros da relación
1678 1678 Introduza unha expresión de procura
1679 1679 -----
1680 1680 Introduce unha URL dende a cal os datos deberían ser descargados
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 Introduza nome de ficheiro:
1686 1686 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1687 1687 Introduce o ID do obxecto que deberia ser descargado
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 Introduce a expresion de búsqueda
1691 1691 Entrada
1692 1692 Hípica
1693 1693 Erotica
1694 1694 Erro
1695 1695 Erro
1696 1696 Erro amosando a URL
1697 1697 Erro durante a descarga
1698 1698 Erro no filtro
1699 1699 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1700 1700 Erro cargando ficheiro
1701 1701 -----
1702 1702 Erro no ficheiro {0}
1703 1703 Erro analizando {0}:
1704 1704 Erro reproducindo son
1705 1705 -----
1706 1706 Erro ao renomear ficheiro "{0}" a "{1}"
1707 1707 Erro creando copia de respaldo da capa borrada: {0}
1708 1708 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1709 1709 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 Erro durante a análise {0}
1715 1715 -----
1716 1716 Erro: Dobre valor ilegal "{0}" na liña "{1}" no ficheiro de marcadores "{2}"
1717 1717 Erro: Liña "{0}" inesperada no ficheiro de marcador "{1}"
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 Erros
1722 1722 Erros durante a descarga
1723 1723 +++++
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 Exemplos
1729 1729 Sair
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 Sair da aplicación,
1734 1734 -----
1735 1735 Esperábase un valor non vacío para o parámetro "{0}" tívose "{1}"
1736 1736 Puntos de vía explícitos con hora estimada da posición da traza.
1737 1737 Puntos de vía explícitos con marcas de tempo válidas.
1738 1738 Exportar ficheiro GPX
1739 1739 Exportar e Gardar
1740 1740 Opcións de exportacińo
1741 1741 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
1742 1742 Exportar a GPX...
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 Extrudir
1746 1746 Extrudir Vía
1747 1747 -----
1748 1748 +++++
1749 1749 +++++
1750 1750 Fabrica
1751 1751 Facilidades
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 Fallou ao crear o directorio do plugin "{0}"
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 Fallou ao cargar o recurso "{0}" o erro é {1}
1760 1760 -----
1761 1761 Fallou ao abrir a URL
1762 1762 -----
1763 1763 Fallou ao abrir a conexión da API {0}.
1764 1764 Fallou ao abrir la páxina de axuda
1765 1765 Non se puidio abrir a páxina de axuda. A URL estaba valeira.
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 Fallou ao establecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñoble no histórico.
1774 1774 Fallou ao establecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
1775 1775 Fallou ao establecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñoble no histórico.
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 Terra de labor
1780 1780 Edificio agrario
1781 1781 Comida rápida
1782 1782 Debuxo rápido (peor resultado)
1783 1783 -----
1784 1784 Multiplicador de avance rápido
1785 1785 -----
1786 1786 Número do fax
1787 1787 De pago
1788 1788 Caída
1789 1789 Valado
1790 1790 Ruta de ferry
1791 1791 Terminal de ferry
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 Ficheiro
1799 1799 O ficheiro "{0}" non existe
1800 1800 -----
1801 1801 Erro de Formato de Ficheiro
1802 1802 Nome do ficheiro:
1803 1803 O ficheiro "{0}" non existe.
1804 1804 Ficheiro de respaldo
1805 1805 O ficheiro existe. Sobrescribir?
1806 1806 Nome do ficheiro:
1807 1807 O ficheiro {0} existe. Sobreescribir?
1808 1808 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome "{1}"
1809 1809 Ficheiro: {0}
1810 1810 -----
1811 1811 Nome do ficheiro
1812 1812 Ficheiros
1813 1813 Ficheiros de Tipo:
1814 1814 Ficheiros de tipo:
1815 1815 -----
1816 1816 Filtrar
1817 1817 Filtro Agochado:{0} Desactivado:{1}
1818 1818 Modo de filtro
1819 1819 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
1820 1820 -----
1821 1821 Filtro:
1822 1822 Atopa e arranxa direccións de rúas non válidas dun xeito cómodo.
1823 1823 Rematar debuxo.
1824 1824 Hidrante contra incendios
1825 1825 Parque de bombeiros
1826 1826 Cheminea
1827 1827 Pesca
1828 1828 Arranxar
1829 1829 -----
1830 1830 Arranxar conflictos de etiquetas
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
1834 1834 Arranxando erros ...
1835 1835 -----
1836 1836 Floristería
1837 1837 -----
1838 1838 Cartafoles
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 Comida
1843 1843 -----
1844 1844 Comida+Bebidas
1845 1845 Pé
1846 1846 Soamente para os obxectos escollidos
1847 1847 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
1848 1848 Forzar liñas se non se importou ningún segmento.
1849 1849 Vado
1850 1850 Monte
1851 1851 Olvidar obxectos pero non os borrar no servidor cando se suban.
1852 1852 Tempo de avance/retroceso (segundos)
1853 1853 Atopado un elemento XML <member> o cal non é un fillo directo dun elemento <relation>.
1854 1854 Atopado un elemento XML <nd> o cal non é un fillo directo dun elemento <way>.
1855 1855 Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0}\n
1856 1856 Atopadas {0} coincidencias
1857 1857 Fonte
1858 1858 Marco
1859 1859 -----
1860 1860 Conxelar
1861 1861 Conxelar a lista actual de elementos misturados
1862 1862 Frecuencia (Hz)
1863 1863 Dende ...
1864 1864 Da Relación
1865 1865 Dende a URL
1866 1866 Gasolineira
1867 1867 Gasolinera
1868 1868 Tipos de combustible:
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 Función
1873 1873 Mobles
1874 1874 +++++
1875 1875 -----
1876 1876 Puntos GPS
1877 1877 descripción de trazado gps
1878 1878 Ficheiros GPX
1879 1879 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 Selector de cor GTK
1884 1884 +++++
1885 1885 Fútbol Gaélico
1886 1886 -----
1887 1887 Xardín
1888 1888 Centro de xardinería
1889 1889 Gasómetro
1890 1890 Porta
1891 1891 ancho(mm)
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 Xeografía
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 Imaxes xeo-etiquetadas
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 Conseguir información detallada do estado interno dos obxectos.
1904 1904 Glaciar
1905 1905 Vidro
1906 1906 -----
1907 1907 Ir atrás ao paso 1/3
1908 1908 -----
1909 1909 Ir a páxina de axuda de JOSM
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 +++++
1913 1913 Campo de golf
1914 1914 Góndola
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Herba
1918 1918 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
1919 1919 Verde:
1920 1920 Zona verde
1921 1921 Verdurería
1922 1922 Horticultura
1923 1923 Contedor de gravilla
1924 1924 -----
1925 1925 Rompeolas
1926 1926 +++++
1927 1927 +++++
1928 1928 Pensión
1929 1929 Poste identificador
1930 1930 -----
1931 1931 +++++
1932 1932 Ximnasia
1933 1933 Perruqueria
1934 1934 Aldea
1935 1935 Portilla de malla metálica
1936 1936 -----
1937 1937 +++++
1938 1938 Ferretería
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 Saúde
1945 1945 -----
1946 1946 Brezal o landa
1947 1947 Vehículos pesados (> 6 t.)
1948 1948 Seto
1949 1949 Alto
1950 1950 Altura (en metros)
1951 1951 Heliporto
1952 1952 Axuda
1953 1953 Axda: {0}
1954 1954 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
1955 1955 Hemisferio
1956 1956 Agochar
1957 1957 Ocultar elementos
1958 1958 Mostrar ou agochar este botón conmutador
1959 1959 Agochar este botón
1960 1960 +++++
1961 1961 -----
1962 1962 Nodos duplicados en autopista
1963 1963 Autovías
1964 1964 -----
1965 1965 Sendeiro
1966 1966 Lugares históricos
1967 1967 Historial
1968 1968 Histórico do nodo {0}
1969 1969 Histórico da relación {0}
1970 1970 Histórico da vía {0}
1971 1971 Histórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva actual.
1972 1972 Histórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva de referencia.
1973 1973 +++++
1974 1974 -----
1975 1975 Inicio
1976 1976 Páxina de incio
1977 1977 Cabalo
1978 1978 Carreira de cabalos
1979 1979 +++++
1980 1980 Servidor:
1981 1981 Albergue
1982 1982 +++++
1983 1983 Teclas rápidas
1984 1984 Nome da casa
1985 1985 Número de casa
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 Ton:
1990 1990 Apostadeiro de caza
1991 1991 -----
1992 1992 +++++
1993 1993 +++++
1994 1994 +++++
1995 1995 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
1996 1996 -----
1997 1997 +++++
1998 1998 Excepción de IO
1999 1999 -----
2000 2000 +++++
2001 2001 -----
2002 2002 Rutas de iconas:
2003 2003 -----
2004 2004 Si se especifica, reestablecer a configuración en lugar de lela.
2005 2005 Ignorar
2006 2006 -----
2007 2007 Ignoraos, deixa a relación como está
2008 2008 -----
2009 2009 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2010 2010 -----
2011 2011 Ignorando elementos
2012 2012 -----
2013 2013 Ignorando URL mal formada: "{0}"
2014 2014 Ignorando URL de ficheiro mal formada: "{0}"
2015 2015 Datos Ilegais
2016 2016 Valor lóxico ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2017 2017 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecta
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Estructura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de "create", ''modify'', ou ''delete''.
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Valor de latitude ilegal valor "{0}"
2026 2026 -----
2027 2027 Valor numerico longo para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2028 2028 Valor de lonxitude ilegal valor "{0}"
2029 2029 -----
2030 2030 Valor numérico ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2031 2031 Obxecto ilegal con id=0
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 Valor ilegal para o atributo "changeset" no novo obxecto {1}.Obtívose {0}. Reseteando a 0.
2035 2035 Valor ilegal para o atributo "changeset".Obtñivose {0}.
2036 2036 Valor ilegal para o atributo "ref" no membro na relación {0}.Obtívose {1}
2037 2037 Valor ilegal para o atributo "type" no membro {0} da relación {1} .Obtívose {2}.
2038 2038 Valor ilegal para o atributo "versión" na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2039 2039 Valor ilegal para o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}". Obtido {2}.
2040 2040 Valor ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2041 2041 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo OsmPrimitive. Obtívose "{1}".
2042 2042 Valor ilegal para o atributo "{0}" de lóxico. Obtívose "{1}".
2043 2043 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo doble. Obtívose "{1}".
2044 2044 valor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo (>=0), obtido "{1}"
2045 2045 valor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo, obtido "{1}"
2046 2046 Valor ilegal do atributo "ref" do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2047 2047 Imaxe
2048 2048 Ficheiros de imaxes
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 +++++
2060 2060 -----
2061 2061 Importar Audio
2062 2062 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
2063 2063 -----
2064 2064 Importar imaxes
2065 2065 -----
2066 2066 Importar graficos vectoriais (SVG)
2067 2067 Importa de OpenStreetBugs posibles erros encontrados polos usuarios de OSM
2068 2068 -----
2069 2069 Pendente
2070 2070 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 Independente
2078 2078 +++++
2079 2079 Información
2080 2080 Info sobre o Elemento
2081 2081 Información
2082 2082 Panel informativo
2083 2083 Oficina de información
2084 2084 Punto de información
2085 2085 Información da capa
2086 2086 -----
2087 2087 Inicializando
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 Inspeccionar
2094 2094 Instalando plugins actualizados
2095 2095 -----
2096 2096 Erro interno do servidor
2097 2097 -----
2098 2098 Acceso a internet
2099 2099 Acceso a internet gratuito
2100 2100 -----
2101 2101 URL da API inválida
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 URL non válido
2105 2105 Ventana de escolla inválida
2106 2106 -----
2107 2107 A data non é válida
2108 2108 Valores data/tempo inválidas
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 Expresión de procura inválida
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 ID de usuario inválido
2117 2117 O nome do usuario non é válido
2118 2118 -----
2119 2119 Invertir filtro
2120 2120 Illa
2121 2121 Illote
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 Obxecto {0} non atopado na lista.
2125 2125 Navegador de axuda de JOSM
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 Versión de JOSM {0} requerida para o complemento {1}
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 imaxes JPEG (*.jpg)
2133 2133 +++++
2134 2134 Versión Java {0}
2135 2135 Joyería
2136 2136 Función de unor áreas
2137 2137 Unir Nodo e Liña
2138 2138 Unir Nodo a Vía
2139 2139 Unir un nodo ós segmentos de vía máis próximos
2140 2140 Unir áreas superpostas
2141 2141 Areas superpostas unidas
2142 2142 Une áreas que se superpoñen
2143 2143 Saltar Á Posición
2144 2144 Saltar ahi
2145 2145 Saltar a posición
2146 2146 Unión
2147 2147 +++++
2148 2148 Manter
2149 2149 Manter ficheiro de respaldo cando se gardan capas de datos
2150 2150 -----
2151 2151 Manter o meu estado de borrado
2152 2152 Manter complemento
2153 2153 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2154 2154 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2155 2155 -----
2156 2156 Manter o seu estado
2157 2157 Manter esta relación como membro do obxecto obxetivo.
2158 2158 Tecla
2159 2159 Chave inválida "{0}"
2160 2160 -----
2161 2161 A clave non pode estar vacía cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2162 2162 Tecla:
2163 2163 Atallos de Teclado
2164 2164 Palabras clave
2165 2165 Xardín de infancia
2166 2166 Quiosco
2167 2167 Portilla xiratoria
2168 2168 Cociña
2169 2169 +++++
2170 2170 GLP (Gas licuado do petróleo)
2171 2171 Etiquetar as marcas de audio (e de imaxe e de web)
2172 2172 Lambert 4 Zonas (France)
2173 2173 Lambert CC Zona
2174 2174 Lambert CC9 Zona (France)
2175 2175 -----
2176 2176 Zona Lambert (Estonia)
2177 2177 Terra
2178 2178 Uso do chan
2179 2179 Vertedoiro
2180 2180 +++++
2181 2181 Nodos duplicados no uso da terra
2182 2182 Carriles
2183 2183 Idioma
2184 2184 Último cambio en {0}
2185 2185 A última actualización de engadidos foi fai máis de {0} días.
2186 2186 -----
2187 2187 +++++
2188 2188 +++++
2189 2189 -----
2190 2190 Lanzar navegador coa información acerca do conxunto de cambios
2191 2191 -----
2192 2192 Lanzar en modo maximizado
2193 2193 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2194 2194 Abre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.
2195 2195 Lanzar un navegador con información acerca de este usuario
2196 2196 Lavandería
2197 2197 Capa
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 A capa "{0}" debe estar na lista de capas
2204 2204 a capa non está na lista.
2205 2205 Capa: {0}
2206 2206 Capas
2207 2207 Tempo de introducción (segundos)
2208 2208 Ocio
2209 2209 Lonxitude
2210 2210 Lonxitude en metros
2211 2211 O largo para o tag "{0}" no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2212 2212 Lonxitude: {0}
2213 2213 Paso a nivel
2214 2214 Biblioteca
2215 2215 Licencia
2216 2216 -----
2217 2217 Barreira
2218 2218 -----
2219 2219 Metro lixeiro
2220 2220 Faro
2221 2221 Liña de referencia
2222 2222 Tipo de liña
2223 2223 Liña {0} columna {1}:
2224 2224 Lista
2225 2225 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2226 2226 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2227 2227 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 Rúa residencial
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 Cargar capa WMS dende ficheiro
2238 2238 -----
2239 2239 Cargar histórico
2240 2240 -----
2241 2241 Cagar relacións pais
2242 2242 Cargar relacióm
2243 2243 -----
2244 2244 Cargando extensións anteriores
2245 2245 Cargando histórico para o nodo {0}
2246 2246 Cargando histórico para a relación {0}
2247 2247 Cargando historial para a vía {0}
2248 2248 Cagando relacións pais
2249 2249 Cargando complemento ''{0}''...
2250 2250 Cargando extensións
2251 2251 Cargando complementos...
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 A cargar {0}
2255 2255 -----
2256 2256 Ficheiros locais
2257 2257 Localidade
2258 2258 Localización
2259 2259 Bloquear
2260 2260 Esclusa
2261 2261 Lodi - Italia
2262 2262 -----
2263 2263 Lonxitude
2264 2264 Lonxitude:
2265 2265 Procurar en:
2266 2266 Apariencia e comportamento
2267 2267 Procurar en:
2268 2268 Torre de vixía
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 MLIT Xapón (ORTHO)
2272 2272 MLIT Xapón (ORTHO01)
2273 2273 MLIT Xapón (ORTHO02)
2274 2274 MLIT Xapón (ORTHO03)
2275 2275 +++++
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 Escala MTB
2279 2279 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2280 2280 -----
2281 2281 Fai un duplicado da capa escollida actualmente.
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2285 2285 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 Ficheiro de configuración mal formado nas liñas {0}
2289 2289 -----
2290 2290 Centro comercial
2291 2291 Feito polo home
2292 2292 -----
2293 2293 +++++
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 Mapa
2297 2297 Estilo de pintura do mapa
2298 2298 Proxección do mapa
2299 2299 Preferencias do Mapa
2300 2300 -----
2301 2301 Mapa: {0}
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 Porto deportivo
2306 2306 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2307 2307 Marca dos puntos con nome
2308 2308 Marcas de {0}
2309 2309 Mercado
2310 2310 +++++
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 +++++
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 Velocidade Máx.(km/h)
2320 2320 Peso máximo (t)
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 Área máxima por petición:
2324 2324 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2325 2325 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2326 2326 Lonxitude máxima (metros)
2327 2327 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2328 2328 Prado
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 Membro de
2332 2332 -----
2333 2333 Membros
2334 2334 Os membros do búfer de copia non poden ser engadidos porque eles non están incluidos na capa actual
2335 2335 Membros(resolto)
2336 2336 Membros (con conflictos)
2337 2337 Monumento conmemorativo
2338 2338 Nome do menú
2339 2339 Nome de Menú (Predeterminado)
2340 2340 Atallos de menú
2341 2341 Menú: {0}
2342 2342 +++++
2343 2343 Fundir
2344 2344 Acoplar Nodos
2345 2345 Mistura capa
2346 2346 Acoplar nodos no máis antigo
2347 2347 -----
2348 2348 Misturar seleccion
2349 2349 Mistura a capa actual dentro de outra capa
2350 2350 -----
2351 2351 Mistura esta capa con outra
2352 2352 Acoplar {0} nodos
2353 2353 Lista de membros misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta relación
2354 2354 Lista de nodos misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta vía
2355 2355 Os nodos misturados aínda non están conxeados. Non se pode construir a orde de resolución.
2356 2356 Os nodos misturados aínda non estan conxeados. Non se pode construir o comando de resolución.
2357 2357 Versión misturada
2358 2358 -----
2359 2359 Mensaxe do día non dispoñible
2360 2360 -----
2361 2361 Métrica
2362 2362 -----
2363 2363 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2364 2364 Militar
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 Velocidade mínima (km/h)
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 Mini-rotonda
2371 2371 Mini golf
2372 2372 Distancia mínima (pixeles)
2373 2373 Minutos: {0}
2374 2374 Reflexar
2375 2375 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2376 2376 Falta o atributo "ref" no membro na relación {0}.
2377 2377 Valor ilegal para o atributo "type" no membro na relación {0}.Obtívose {1}
2378 2378 Falta o atributo "version" na primitiva de OSM con ID {0}.
2379 2379 Falta o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}".
2380 2380 Non se atopa a codificación
2381 2381 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 Falta o atributo obrigatorio "{0}".
2385 2385 -----
2386 2386 Non se atopou obxectivo para misturar o nodo con id {0}
2387 2387 Non se atopou obxectivo para misturar a relación con id {0}
2388 2388 Non se atopou obxectivo para misturar a via con id {0}
2389 2389 Non se atopa o obxectivo a misturar do tipo {0} con id {1}
2390 2390 -----
2391 2391 Falta un parametro para NON
2392 2392 Falta un parametro para OU
2393 2393 Falta un atributo requerido "{0}".
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 Lu-Vie 08:30-20:00
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 Telefonía Móbil
2400 2400 Foco do Debuxo
2401 2401 Modo: {0}
2402 2402 Aeródromo de Aeromodelismo
2403 2403 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2404 2404 Modificado
2405 2405 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2406 2406 Grupos de modificadores
2407 2407 -----
2408 2408 Cambio de moeda
2409 2409 Monoraíl
2410 2410 Monumento
2411 2411 Mais información...
2412 2412 Máis información acerca desta característica
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 +++++
2416 2416 +++++
2417 2417 -----
2418 2418 Automóbil
2419 2419 Motocicleta
2420 2420 -----
2421 2421 Autovía
2422 2422 Deportes de motor
2423 2423 Autoestrada
2424 2424 Saída de autopista
2425 2425 Enlace de autopista
2426 2426 Porto de montaña
2427 2427 Bicicleta de montaña
2428 2428 Mover Nodo...
2429 2429 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2430 2430 -----
2431 2431 Mover cara abaixo
2432 2432 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2433 2433 Mover elementos
2434 2434 Baixar filtro.
2435 2435 Subir filtro.
2436 2436 Mover á esquerda
2437 2437 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2438 2438 -----
2439 2439 Mover obxectos {0}
2440 2440 Mover á dereita
2441 2441 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2442 2442 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2446 2446 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2447 2447 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2448 2448 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2449 2449 Movelos
2450 2450 Mover cara arriba
2451 2451 Mover arriba os elementos escollidos unha posición.
2452 2452 Mover {0}
2453 2453 Move Obxectos {0}
2454 2454 Lama
2455 2455 Múltiple
2456 2456 -----
2457 2457 Multipolígono
2458 2458 -----
2459 2459 O multipolígono non está fechado
2460 2460 Museo
2461 2461 Intrumentos Musicais
2462 2462 Os meus conxuntos de cambios.
2463 2463 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
2464 2464 A miña versión
2465 2465 A miña versión (conxunto de datos locais)
2466 2466 O meu co misturado
2467 2467 O meu deles
2468 2468 Fallo de importación NMEA!
2469 2469 Importación NMEA satisfactoria
2470 2470 Ficheiros NMEA-0183
2471 2471 Mapas NPE
2472 2472 NPE Mapas (Tim)
2473 2473 Nome
2474 2474 -----
2475 2475 Nome da ubicación
2476 2476 Nome do usuario
2477 2477 -----
2478 2478 Nome: {0}
2479 2479 Puntos de trazado con nome de {0}
2480 2480 Puntos de trazado nomeados.
2481 2481 Vía estreita
2482 2482 Nacional
2483 2483 Parque Nacional
2484 2484 Nodos duplicados da natureza
2485 2485 Natureza
2486 2486 Reserva Natural
2487 2487 Próximo
2488 2488 Rede
2489 2489 Excepción de rede
2490 2490 Nunca actualizar
2491 2491 Nova
2492 2492 -----
2493 2493 Novo cartafol
2494 2494 Nova capa
2495 2495 Nova clave
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 Novo papel
2500 2500 -----
2501 2501 Novo valor
2502 2502 Seguinte
2503 2503 Club nocturno
2504 2504 Non
2505 2505 Non se atopou ningun exportador!. Nada gardado.
2506 2506 Non hai trazados GPX dispoñibles na capa para asociar ó audio.
2507 2507 Sen Atallo
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 Aínda non hai unha área escollida
2512 2512 -----
2513 2513 Non hai cambios que subir.
2514 2514 -----
2515 2515 Ningún conflicto que resolver
2516 2516 Non hai conflitos sobre os que facer zoom
2517 2517 Conxunto de datos actual no atopado
2518 2518 Non se atoparon datos nese área
2519 2519 Non se cargaron datos.
2520 2520 Sen data
2521 2521 Non existen marcas de audio en esta capa para, a partir das cales, compensar.
2522 2522 Sen saída
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 Sen imaxe
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado...
2529 2529 Non se atoparon coincidencias para "{0}"
2530 2530 Ningún conxunto de cambios aberto
2531 2531 Ningún conxunto de cambios abertos
2532 2532 -----
2533 2533 Ningún conflicto de propiedades pendente
2534 2534 Ningún conflicto de etiquetas pendente de ser resolto
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 Sen proxy
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Non hai capas escollidas
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 Sen erros de validación
2547 2547 Non, abortar
2548 2548 Non, continuar editando
2549 2549 Non, non aplicar
2550 2550 Nodo
2551 2551 -----
2552 2552 Nodo todavía en uso
2553 2553 Nodo {0}
2554 2554 Nodo: conexión
2555 2555 Nodo: estándar
2556 2556 Nodo: etiquetado
2557 2557 Nodos
2558 2558 Nodos na mesma posición
2559 2559 Nodos co mesmo nome
2560 2560 Nodos(resolto)
2561 2561 Nodos(con conflictos)
2562 2562 -----
2563 2563 Ningún
2564 2564 Ningún destes nodos estan pegados a outra cousa.
2565 2565 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
2566 2566 Norte
2567 2567 -----
2568 2568 Non se atopa
2569 2569 Aínda non decidido
2570 2570 Aínda non decidido
2571 2571 -----
2572 2572 Nota
2573 2573 -----
2574 2574 Nota: GPL non é compatible coa licenza OSM. Non suba trazados con licenza GPL.
2575 2575 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
2576 2576 Anotacións
2577 2577 Nada
2578 2578 Non se engadiu nada á selección buscando por "{0}"
2579 2579 Nada atopado na seleccion buscando por "{0}"
2580 2580 Non se eliminou da selección buscando por "{0}"
2581 2581 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
2582 2582 Nada seleccionado!
2583 2583 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
2584 2584 Nada para escoller
2585 2585 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
2586 2586 Nada para ampliar
2587 2587 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
2588 2588 Número
2589 2589 Número de plazas
2590 2590 Número de arames (mellor:conductores) por cable de tensión
2591 2591 -----
2592 2592 Número de {0} papeis demasiado baixos ({1})
2593 2593 Esquema numérico
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 +++++
2597 2597 -----
2598 2598 +++++
2599 2599 -----
2600 2600 Datos OSM
2601 2601 Contrasinal de OSM.
2602 2602 Ficheiros de Servidor OSM
2603 2603 -----
2604 2604 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
2605 2605 -----
2606 2606 Contrasinal de OSM:
2607 2607 Nome de usuario OSM:
2608 2608 -----
2609 2609 Obxecto
2610 2610 -----
2611 2611 ID do Obxecto
2612 2612 -----
2613 2613 Historia do Obxecto
2614 2614 -----
2615 2615 Tipo de Obxecto:
2616 2616 Obxecto con histórico
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Obxectos para engadir:
2620 2620 Obxectos para borrar:
2621 2621 Obxectos para modificar:
2622 2622 100 octanos
2623 2623 91 octanos
2624 2624 95 octanos
2625 2625 98 octanos
2626 2626 Desprazamento 3.000.000m leste
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 Desprazamento:
2631 2631 -----
2632 2632 +++++
2633 2633 Clave antiga
2634 2634 Papel antigo
2635 2635 Valor antigo
2636 2636 Baixo demanda
2637 2637 Ao enviar
2638 2638 Sentido único
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
2642 2642 Un ou mais membros de esta nova relación foron borrados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron borradas da lista de relaciíón de membros.
2643 2643 Sentido único
2644 2644 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
2645 2645 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
2646 2646 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
2647 2647 -----
2648 2648 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
2649 2649 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
2650 2650 Só no extremo da vía.
2651 2651 -----
2652 2652 Aberto
2653 2653 +++++
2654 2654 Abrir Lugar...
2655 2655 -----
2656 2656 Abrir unha capa WMS en branco para cargar datos dende un ficheiro
2657 2657 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
2658 2658 Abrir un ficheiro.
2659 2659 Abrir un novo navegador de histórico ca historia de este nodo
2660 2660 Abrir unha lista con todos os comandos (desfacer buffer).
2661 2661 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
2662 2662 Abrir unha lista con todas as relacións.
2663 2663 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
2664 2664 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
2665 2665 -----
2666 2666 Abrir dialogo de configuracions globales.
2667 2667 Abrir unha ventá de lista de selección.
2668 2668 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
2669 2669 Abrir unha URL.
2670 2670 Abrir un editor para a relación seleccionada
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 Abrir un ficheiro
2677 2677 Abrir ficheiro escollido
2678 2678 Abrir ficheiro escollido.
2679 2679 -----
2680 2680 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
2681 2681 -----
2682 2682 Abrir...
2683 2683 Aberto/Pechado:
2684 2684 +++++
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 Datos OpenStreetMap
2689 2689 Abrindo 1 ficheiro
2690 2690 Horario de apertura
2691 2691 Abrindo ficheiro "{0}"...
2692 2692 Abrir ficheiros
2693 2693 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
2694 2694 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
2695 2695 -----
2696 2696 Operador/a
2697 2697 Óptica
2698 2698 Atributos Opcionais:
2699 2699 Tipos opcionais
2700 2700 Orgánico
2701 2701 Vía orixinal
2702 2702 Ortogonalizar
2703 2703 Ortogonalizar / Desfacer
2704 2704 Ortogonalizar Forma
2705 2705 Ortogonalizar forma / Desfacer
2706 2706 Ortogonalizar forma / Desfacer\nEscolla os nodos que foron movidos pola acción anterior a Ortogonalizar forma!
2707 2707 Outro
2708 2708 Outros Puntos de Información
2709 2709 Outros nodos duplicados
2710 2710 Exteriores
2711 2711 Superposición de teselas
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 Sobrescribir
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 PCN 2006 - Italia
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 +++++
2728 2728 PUWG 1992 (Polonia)
2729 2729 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
2730 2730 PUWG Zona
2731 2731 Pintura
2732 2732 Estilo de pintura {0}: {1}
2733 2733 Sitio paleontolóxico
2734 2734 -----
2735 2735 Papel
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 O parametro "downloadgps" non acepta nomes de ficheiros ou URLs
2739 2739 Nome do parámentro
2740 2740 Valor do parámetro
2741 2741 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
2742 2742 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
2743 2743 Relacións pai
2744 2744 Parque
2745 2745 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
2746 2746 Aparcamento
2747 2747 Corredor de aparcamento
2748 2748 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
2749 2749 Procesando daros de OSM...
2750 2750 Procesando a historia dos datos OSM...
2751 2751 Procesando contido do concunto de cambios...
2752 2752 -----
2753 2753 Procesando a lista de conxuntos de cambio...
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 Partes
2757 2757 Lugar de cruces frecuentes
2758 2758 Lugar de paso
2759 2759 Contrasinal
2760 2760 Contrasinal:
2761 2761 Contrasinal:
2762 2762 Pegar
2763 2763 Pegar ...
2764 2764 Pegar Etiquetas
2765 2765 Pegar a URL dende o portapapéis
2766 2766 Pegar contidos ó buffer de pegado.
2767 2767 Pega sin membros incompletos
2768 2768 Camiño
2769 2769 -----
2770 2770 Pico
2771 2771 Calle peatonal
2772 2772 Cruce peatonal
2773 2773 Tipo de cruce peatonal
2774 2774 Peóns
2775 2775 Pelota vasca
2776 2776 Conflictos pendentes na lista de membros desta relación
2777 2777 Conflictos pendentes na lista de nodos desta vía
2778 2778 Conflictos de propiedades pendentes de resolver
2779 2779 Realiza a validación dos datos
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 Farmacia
2783 2783 Número de teléfono
2784 2784 Número de teléfono
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 Zona de picnic
2788 2788 Embarcadoiro
2789 2789 -----
2790 2790 Tubería
2791 2791 Tipo de pista de esquí
2792 2792 Cancha de xogo
2793 2793 Lugar de culto
2794 2794 Lugares
2795 2795 Reproducir/Pausar audio.
2796 2796 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de audio
2797 2797 Zona de xogos
2798 2798 Aborte se non está seguro
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 Decide que valores hay que manter
2804 2804 -----
2805 2805 Introduza coordenadas GPS
2806 2806 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
2807 2807 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
2808 2808 Introduza un nome de usuario non baleiro
2809 2809 Introduza a dirección da tesela
2810 2810 Introduza un índice de tesela
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
2815 2815 Introduza un ID de usuario válido
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 Introduza un enteiro de valor > 0
2821 2821 Introduza un nome de usuario non valeiro
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
2832 2832 -----
2833 2833 Escolla unha área de descarga primeiro.
2834 2834 -----
2835 2835 Por favor, selecciona unha tecla
2836 2836 Por favor selecciona un valor
2837 2837 -----
2838 2838 Por favor selecciona unha entrada.
2839 2839 Escolla polo menos catro nodos.
2840 2840 Escolla polo menos un nodo, via ou relación xa subido.
2841 2841 Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.
2842 2842 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
2843 2843 Escolla polo menos unha fila para copiar
2844 2844 Escolla ao menos unha via para simplificar.
2845 2845 Escolla polo menos unha vía.
2846 2846 Escolla polo menos tres nodos.
2847 2847 -----
2848 2848 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
2849 2849 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía de un só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
2850 2850 Escolla algunha cousa para copiar
2851 2851 Por favor selecciona os obxectos dos que queres cambiar as propiedades.
2852 2852 Por favor seleccione a fila a borrar.
2853 2853 Por favor selecciona a fila a editar.
2854 2854 Escolla a capa a usar
2855 2855 -----
2856 2856 Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
2857 2857 Escolla que cambios de propiedade queres aplicar.
2858 2858 Engadido empaquetado con JOSM
2859 2859 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
2860 2860 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
2861 2861 Plugin para o eiquetado de obxectos en función de unha selección de sinais de tráfico. O diálogo podese abrir premendo no pequeno icono da esquina superior dereita da ventá de propiedades. País dispoñible dos predefinidos: Alemaña.
2862 2862 Información do complemento
2863 2863 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
2864 2864 Fallou a actualización do complemento
2865 2865 Política de actualización de complementos
2866 2866 Engadidos
2867 2867 Complementos actualizados
2868 2868 Nome do Punto
2869 2869 Número do punto
2870 2870 Poste
2871 2871 Referencia de poste
2872 2872 Policía
2873 2873 Política
2874 2874 +++++
2875 2875 Posición
2876 2876 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
2877 2877 Buzón de Correos
2878 2878 Oficina postal
2879 2879 Código postal
2880 2880 -----
2881 2881 Potencia
2882 2882 Xerador de enerxía
2883 2883 Tendido eléctrico
2884 2884 Central eléctrica
2885 2885 Subestación eléctrica
2886 2886 Torre de electricidade
2887 2887 -----
2888 2888 Fuente de Tensión
2889 2889 Violación da Precondición
2890 2890 Violación de condición previa
2891 2891 Predefinido
2892 2892 -----
2893 2893 A opción de configuración {0} foi eliminada porque xa non se usa.
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 Preferencias
2898 2898 Preferencias almacenadas en {0}
2899 2899 Preferencias...
2900 2900 Preparar os datos de OSM...
2901 2901 Preparar a resolución de conflictos
2902 2902 Preparando o conxunto de cambios...
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 Vía para tren histórico
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 Axustes prestablecidos
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 Previo
2916 2916 Primaria
2917 2917 Enlace a rúa primaria
2918 2918 Modificador principal:
2919 2919 Primitiva
2920 2920 Esperábase un id primitivo
2921 2921 Prisión
2922 2922 Procesando ficheiro "{0}"
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 Coordenadas Proxectadas
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 Código de proxeción
2932 2932 -----
2933 2933 Método de proxección
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Propiedades
2937 2937 -----
2938 2938 Comprobador de propiedades:
2939 2939 Propiedades dos obxectos seleccionados.
2940 2940 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
2941 2941 Propiedades no elemento misturado. Sustituirán as propiedades dos meus elementos cando se apliquen as decisións de misturar.
2942 2942 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
2943 2943 Propiedades de
2944 2944 Propiedades(con conflictos)
2945 2945 Propiedades/Relacións
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
2950 2950 -----
2951 2951 Proporcionaa un cadro de diálogo para a edición de etiquetas en unha malla tabular.
2952 2952 -----
2953 2953 Provee botóns auxiliares para permitir traballar con ratos de un único botón (stylus). Actualmente engade unicamente un botón ao mapa desplazable
2954 2954 Proporciona capacidades de enrutamento.
2955 2955 Configuración do proxy
2956 2956 +++++
2957 2957 Edificio público
2958 2958 -----
2959 2959 Vehículos de servicio público (SP)
2960 2960 Transporte público
2961 2961 Purgar
2962 2962 Purgar...
2963 2963 Asignar etiquetas de texto a marcas de audio (e de imaxe e de web) así como ás súas iconas de botón.
2964 2964 +++++
2965 2965 Canteira
2966 2966 Pedir
2967 2967 Consultar e descargar conxuntos de cambios
2968 2968 Pedir e descargar conxuntos de cambios...
2969 2969 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
2970 2970 Consultar conxuntos de cambios
2971 2971 -----
2972 2972 Pedir só conxuntos de cambios pechados
2973 2973 Pedir só conxuntos de cambios abertos
2974 2974 Consultando e descargando conxuntos de cambios
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 Coches RC
2980 2980 Pista de carreiras
2981 2981 Raqueta
2982 2982 Vía de tren
2983 2983 Vía de tren
2984 2984 Apeadeiro de ferrocarril
2985 2985 Andén de ferrocarril
2986 2986 Nodos duplicados na vía do tren
2987 2987 Via do tren
2988 2988 Rango de numeros esperado
2989 2989 Datos GPS en bruto
2990 2990 Ler Antes
2991 2991 Ler fotos...
2992 2992 -----
2993 2993 Lendo conxunto de cambios {0}...
2994 2994 Lendo conxunto de cambios...
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 Lendo pais de "{0}"
2998 2998 Lendo información de usuario...
2999 2999 Lendo {0}...
3000 3000 Leeme
3001 3001 Nome real
3002 3002 Borrar realmente a selección da relación {0}?
3003 3003 Gravando
3004 3004 Estudio de grabación
3005 3005 Terra de recreo
3006 3006 -----
3007 3007 Reciclaxe
3008 3008 Vermello:
3009 3009 Refacer
3010 3010 Refacer a última acción desfeita.
3011 3011 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3012 3012 Referencia
3013 3013 Referencia (número de pista)
3014 3014 Número de referencia
3015 3015 Número de referencia
3016 3016 Referenciado por:
3017 3017 Refírese a
3018 3018 Actualizar
3019 3019 Rexión
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 Rexeitar Conflitos e Gardar
3023 3023 Relación
3024 3024 Relación...
3025 3025 Editor de relación: Descargar Membros
3026 3026 Editor de relacións: Mover Abaixo
3027 3027 Editor de relacións: Mover Arriba
3028 3028 Editor de relación: Borrar
3029 3029 Editor de relación: Borrar escollida
3030 3030 Editor de Relacións: Invertir
3031 3031 Editor de relacións: Ordenar
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 A relación é borrada
3036 3036 A relación esta baldeira
3037 3037 -----
3038 3038 A relación con id externa "{0}" refírese a unha primitiva faltante con id externa "{1}".
3039 3039 Relación {0}
3040 3040 Relación: escollida
3041 3041 Relacións
3042 3042 -----
3043 3043 Relacións: {0}
3044 3044 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3045 3045 Soltar o botón do rato para parar de mover. Ctrl para acoplar co nodo máis próximo.
3046 3046 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3047 3047 -----
3048 3048 Relixión
3049 3049 Recargar
3050 3050 Recargar todos os obxectos seleccionados actualmente e actualizar a lista.
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Recargar o historial dende o servidor
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Control Remoto
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 Eliminar
3066 3066 Borra "{0}" para o nodo "{1}"
3067 3067 Borra "{0}" para a relación "{1}"
3068 3068 Borra "{0}" para a via "{1}"
3069 3069 Borrar "{0}" de {1} obxectos
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Eliminar da memoria
3073 3073 Eliminar foto da capa
3074 3074 Eliminar etiquetas de vías internas
3075 3075 Borrar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3076 3076 Borrar os marcadores seleccionados
3077 3077 Borrar os membros escollidos para esta relación
3078 3078 Elimina as modificacións escollidas da memoria local
3079 3079 Eliminar as entradas escollidas da lista de elementos misturados
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 Borrar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3083 3083 Borraos, limpa a relación
3084 3084 Suprimir este membro da relación
3085 3085 Elementos borrados das Relacions
3086 3086 Borrar nodos duplicados
3087 3087 -----
3088 3088 Eliminando complementos obsoletos...
3089 3089 Eliminando complementos non mantidos...
3090 3090 Mudar o nome do ficheiro
3091 3091 Renomear ficheiro "{0}" a
3092 3092 Renomear capa
3093 3093 Renomear o marcador escollido
3094 3094 Renderiza rotondas(autobús, ruras de sendeirismo, rutas de bicicleta,...) . Os tipos de tura deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 Alquiler
3098 3098 Taller
3099 3099 -----
3100 3100 Reemplazar "{0}" con "{1}" para
3101 3101 Informar de Fallo
3102 3102 +++++
3103 3103 Solicitar Token de Aceso
3104 3104 A petición fallou
3105 3105 -----
3106 3106 Require detalles: {0}
3107 3107 -----
3108 3108 Reservorio
3109 3109 Restablecer
3110 3110 Restablecer as preferencias ós valores predeterminados
3111 3111 -----
3112 3112 Rúa urbana
3113 3113 Área residencial
3114 3114 Redimensionar o applet á xeometría indicada (formato: ANCHOxALTO)
3115 3115 Resolver
3116 3116 Resolver conflictos
3117 3117 Resolver conflictos de ''{0}''
3118 3118 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
3119 3119 Resolver conflitos en estado borrado en {0}
3120 3120 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
3121 3121 Resolver conflictos para a lista de nodos da vía {0}
3122 3122 Resolver conflictos.
3123 3123 Resolver conflicto de version para o nodo {0}
3124 3124 Resolver conflicto de version para a relación {0}
3125 3125 Resolver conflicto de version para via {0}
3126 3126 Resolver {0} conflictos de etiquetado no nodo {1}
3127 3127 Resolver {0} conflictos de etiquetado na relación {1}
3128 3128 Resolver {0} conflictos de etiquetado na vía {1}
3129 3129 Recurso
3130 3130 Área de Descanso
3131 3131 Reiniciar
3132 3132 Restaurante
3133 3133 Restaurar
3134 3134 Restaurando ficheiros
3135 3135 Restricción
3136 3136 Comercios
3137 3137 Muro de contención
3138 3138 -----
3139 3139 Obter token de aceso
3140 3140 -----
3141 3141 Obtendo Token de Acesso OAuth...
3142 3142 -----
3143 3143 Obtendo petición para token de acesso OAuth...
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 Pedindo información do usuario
3147 3147 -----
3148 3148 +++++
3149 3149 Invertir
3150 3150 Invertir Vías
3151 3151 Invertir e Combinar
3152 3152 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
3153 3153 Invertir a orde dos membros da relación
3154 3154 Invertir vía
3155 3155 Invertir vías
3156 3156 Liña de costa revertida
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 desfacendo cambios
3160 3160 -----
3161 3161 Revisión
3162 3162 Equitación
3163 3163 Río
3164 3164 Ribeira
3165 3165 Rúa (Tipo descoñecido)
3166 3166 Restriccións de trafico
3167 3167 Papel
3168 3168 Problema de verificación de papel
3169 3169 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Cargo:
3173 3173 Papeis nas relacións que fan referencia a
3174 3174 Rotonda
3175 3175 Ruta
3176 3176 -----
3177 3177 Ruta estatal
3178 3178 Tipo de Ruta
3179 3179 Rutas mostradas para:
3180 3180 Liga de Rugby
3181 3181 +++++
3182 3182 Ruínas
3183 3183 -----
3184 3184 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está habilitada.
3185 3185 -----
3186 3186 Executando test {0}
3187 3187 Pista
3188 3188 Escala SAC
3189 3189 Tarxetas SIM
3190 3190 SPOTMaps (Francia)
3191 3191 +++++
3192 3192 Entrenamento Seguro
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Poterna
3196 3196 Saturación:
3197 3197 sauna
3198 3198 Gardar
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 Gardar como...
3202 3202 Gardar ficheiro GPX
3203 3203 Gardar en:
3204 3204 Gardar Capa
3205 3205 Gardar ficheiro OSM
3206 3206 -----
3207 3207 Gardar capa WMS nun ficheiro
3208 3208 -----
3209 3209 Gardar de todas formas
3210 3210 -----
3211 3211 Gardar en:
3212 3212 Gardar ficheiro escollido.
3213 3213 -----
3214 3214 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
3215 3215 Gardar os datos actuais.
3216 3216 Gardar as preferencias en fechar o diálogo
3217 3217 -----
3218 3218 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 A examinar o directorio {0}...
3225 3225 Escola
3226 3226 Chatarra
3227 3227 Cantos
3228 3228 Matorral
3229 3229 Pescado
3230 3230 Buscar
3231 3231 Procurar ...
3232 3232 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
3233 3233 Buscar obxectos
3234 3234 Buscar obxectos.
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 Buscar...
3240 3240 Procurar:
3241 3241 Procura:
3242 3242 Nombre alternativo
3243 3243 -----
3244 3244 Secundaria
3245 3245 Modificador secundario:
3246 3246 Segundos: {0}
3247 3247 Excepción de seguridade
3248 3248 Ver na wiki para outra capacidade
3249 3249 Carril bici e vía peatonal separadas
3250 3250 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
3251 3251 Escoller
3252 3252 Escoller Todo
3253 3253 Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadas
3254 3254 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
3255 3255 Escoller todos os obxectos sen borrar da capa de datos. Isto escolle tamén os obxectos incompletos.
3256 3256 -----
3257 3257 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
3258 3258 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
3259 3259 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
3260 3260 Escoller ou ben:
3261 3261 Escolla o nome de ficheiro
3262 3262 Escoller se a data deberia estar en unha nova capa
3263 3263 Escoller se as referencias ao abxecto poden ser descargadas correctamente
3264 3264 Escoller na capa
3265 3265 Escoller na lista de relacións
3266 3266 Escoller membros
3267 3267 -----
3268 3268 Escoller nodo baixo o cursor.
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
3273 3273 Escoller relación
3274 3274 -----
3275 3275 Escoller relación na selección principal
3276 3276 Escoller relación an lista de relacións.
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 Escolle a capa a usar
3280 3280 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
3281 3281 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
3282 3282 -----
3283 3283 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
3287 3287 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
3288 3288 Escoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidor
3289 3289 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
3290 3290 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
3291 3291 Escoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidor
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 Escoller coa busca indicada
3297 3297 -----
3298 3298 Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados
3299 3299 -----
3300 3300 Selección
3301 3301 Selección valeira
3302 3302 A selección debe consistir só de vias e nodos
3303 3303 Selección non axeitada!
3304 3304 Selección:
3305 3305 Selección: {0}
3306 3306 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estén borrados)
3307 3307 -----
3308 3308 Semiautomática
3309 3309 Capa Distinta
3310 3310 Separador
3311 3311 Secuencia
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 Servizo
3315 3315 URL do servizo
3316 3316 Servizos
3317 3317 Servizos:
3318 3318 Tipo de vía de servicio
3319 3319 -----
3320 3320 Establecer todos ós predeterminados
3321 3321 Establecer a bandeira de "modificado" para o nodo {0}
3322 3322 Establecer a bandeira de "modificado" para a relación {0}
3323 3323 Establecer a bandeira de "modificado" para a via {0}
3324 3324 Establecer a selección actual á lista de relacións escollidas
3325 3325 Establecer a linguaxe
3326 3326 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
3327 3327 Establecer a predeterminado
3328 3328 -----
3329 3329 Establecer {0} = {1} para o nodo "{2}"
3330 3330 Establecer {0} = {1} para a relación "{2}"
3331 3331 Establecer {0} = {1} para a vía "{2}"
3332 3332 Establecer {0} = {1} para {2} obxectos
3333 3333 Estabelece un papel para os membros escollidos
3334 3334 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
3335 3335 Establecendo valores predeterminados
3336 3336 O establecemento do atallo de teclado "{0}" para a acción "{1}" ({2}) fallou\nporque o atallo xa está usado pola acción "{3}" ({4}).\n\n
3337 3337 Configuración
3338 3338 Parámetros para o reproductor de audio e as marcas de audio.
3339 3339 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
3340 3340 -----
3341 3341 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
3342 3342 Compartindo
3343 3343 -----
3344 3344 +++++
3345 3345 Refuxio
3346 3346 Gastos de envío
3347 3347 Zapatos
3348 3348 Tiro
3349 3349 Compras
3350 3350 Tendas
3351 3351 Descrición curta: {0}
3352 3352 Atallo
3353 3353 Preferencias dos atallos
3354 3354 -----
3355 3355 Debería ser desactivado o engadido?
3356 3356 -----
3357 3357 Amosar
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 Amosar Informe de Estado
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 Amosar conxunto de cambios {0}
3366 3366 Amosar información de axuda
3367 3367 Amosar historia
3368 3368 Amosar información
3369 3369 Amosa información acerca da subida de datos.
3370 3370 -----
3371 3371 Amosar nomes localizados en listas escollidas
3372 3372 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
3373 3373 Mostrar a seguinte imaxe
3374 3374 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
3375 3375 -----
3376 3376 Amosar ou ocultar a entrada do menú de audio da barra de menú principal.
3377 3377 -----
3378 3378 Mostrar a imaxe previa
3379 3379 -----
3380 3380 Mostrar a pantalla de benvida ó iniciar
3381 3381 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida ós erros
3382 3382 Amosar só as etiquetas con conflictos
3383 3383 Amosar só as etiquetas con multiples valores
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Amosar esta axuda
3387 3387 Amosar/Ocultar
3388 3388 Mostrar área
3389 3389 Amosar a presión atmosférica
3390 3390 Amosar a data actual
3391 3391 Amosar humidade
3392 3392 Amosar temperatura
3393 3393 -----
3394 3394 Sicilia - Italia
3395 3395 Vías con nomes similares
3396 3396 -----
3397 3397 Simplificar Vía
3398 3398 Simplificar todas as vias seleccionadas
3399 3399 Simplifica áreas mediante a eliminación de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a eliminar. Fai ademais un promedio dos nodos próximos.
3400 3400 Simplificar vias?
3401 3401 Simula un clic cando fas un pequeno e corto arrastre de rato. Isto é util para punteros de tabletas dixitalizadoras, cando teñas problemas simplemente fai clic na tableta dixitalizadota sin mover o rato(xeral Java- tablet Problem)...
3402 3402 -----
3403 3403 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
3404 3404 Elementos únicos
3405 3405 Tamaño
3406 3406 Monopatín
3407 3407 Patinaxe
3408 3408 Esquí
3409 3409 Esquí
3410 3410 Omitir a descarga
3411 3411 Saltar descarga
3412 3412 Omitir actualización
3413 3413 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está deshabilitada.
3414 3414 -----
3415 3415 Mapa esbaradío
3416 3416 Rampa
3417 3417 Fumadores
3418 3418 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
3419 3419 -----
3420 3420 Trineo
3421 3421 Fútbol
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 Algunhas das vías foron parte da relación que foi modificada. Verifique que non se introduciron erros.
3425 3425 Algúns puntos de vía que estaban demasiado lonxe da traza para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
3426 3426 Algúns puntos de vía con marcas de tempo anteriores ó inicio do trazado ou posteriores ó fin foron omitidos ou movidos ó inicio.
3427 3427 -----
3428 3428 Non se poden manexar relación de multipolígonos con multiples vías saíntes
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Ordenar
3433 3433 Ordenar o menú de elementos preestablecidos
3434 3434 Ordenar os membros da relación
3435 3435 Fonte
3436 3436 Sur
3437 3437 -----
3438 3438 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
3439 3439 Espazos para os páis
3440 3440 Espazos para a muller
3441 3441 Rádar de tráfico
3442 3442 Picos
3443 3443 Separar Vía
3444 3444 Separar unha vía no nodo seleccionado.
3445 3445 Separar a vía {0} en {1} partes
3446 3446 Dividie vías en fragmentos
3447 3447 Deportes
3448 3448 Deporte (Pelota)
3449 3449 Instalaciones deportivas
3450 3450 Deportes
3451 3451 Polideportivo
3452 3452 fonte
3453 3453 Estadio
3454 3454 Argumento de xeometría unix estandar
3455 3455 Estrelas
3456 3456 Comezar Busca
3457 3457 Comezar a descarga
3458 3458 Empezar a descargar datos
3459 3459 Comezar nova vía a partir do último nodo.
3460 3460 Inicio de traza (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 Comeza a subir en anacos...
3465 3465 Comezando a subir nunha única petición...
3466 3466 Comezando a subir con unha petición por primitiva...
3467 3467 Estado
3468 3468 Papelería
3469 3469 +++++
3470 3470 Informe de Estado
3471 3471 Pasos
3472 3472 -----
3473 3473 Escaleira de paso
3474 3474 Deter
3475 3475 -----
3476 3476 Arroio ou riachuelo
3477 3477 -----
3478 3478 Nome da rúa
3479 3479 Rúas
3480 3480 Ruas NRW Geofabrik.de de Renania del Norte-Westfalia
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Subárea
3488 3488 Enviar filtro
3489 3489 Suburbio
3490 3490 Metro
3491 3491 Boca de metro
3492 3492 Atallos de ventá
3493 3493 Feito satisfactoriamente
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 Supermercado
3497 3497 Asistencia técnica
3498 3498 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 Soporta o descargar, mapas escaneados dende walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desarrollo e pode ter fallos.
3502 3502 Superficie
3503 3503 Cámara de vixilancia
3504 3504 Vértice xeodésico
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 Natación
3508 3508 Swiss Grid (Suíza)
3509 3509 -----
3510 3510 Descición de símbolo
3511 3511 Sincronizar Audio
3512 3512 Sincronizar o paquete de datos completo
3513 3513 Sincronizar únicamente o nodo {0}
3514 3514 Sincronizar únicamente a relación {0}
3515 3515 -----
3516 3516 Sincronizar únicamente a vía {0}
3517 3517 Sistema de medida
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Ténis de mesa
3529 3529 Pavimento táctil
3530 3530 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
3531 3531 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido "{0}".
3532 3532 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
3533 3533 Chave da etiqueta máis logo do permitido
3534 3534 Etiquetar as relación con
3535 3535 -----
3536 3536 Valor da etiqueta máis logo do permitido
3537 3537 -----
3538 3538 Axustes de etiquetado preestablecidos.
3539 3539 Etiquetas
3540 3540 Etiquetas e membros
3541 3541 Etiquetas de nodos
3542 3542 Etiquetas de relacions
3543 3543 Etiquetas de vías
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 Etiquetas con valores baleiros
3547 3547 -----
3548 3548 +++++
3549 3549 +++++
3550 3550 Pista de rodaxe
3551 3551 Teléfono
3552 3552 Tarxetas telefónicas
3553 3553 Tenis
3554 3554 -----
3555 3555 +++++
3556 3556 Rúa terciaria ou local
3557 3557 Modificador terciario:
3558 3558 Proba
3559 3559 -----
3560 3560 O test fallou
3561 3561 -----
3562 3562 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
3563 3563 Testando o Token de Acesso OAuth
3564 3564 Probando OSM API URL ''{0}''
3565 3565 +++++
3566 3566 -----
3567 3567 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
3579 3579 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 O contido de este conxunto de cambios aínda non foi descargado.
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 A selección actual non pode ser usada para despegar.
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
3590 3590 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
3591 3591 O valor actual non é unha dirección de tesela válida.
3592 3592 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
3593 3593 -----
3594 3594 O documento non contén datos.
3595 3595 -----
3596 3596 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
3597 3597 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
3598 3598 -----
3599 3599 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3600 3600 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3601 3601 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
3602 3602 A clave "{0}" e todos os seus valores van a ser suprimidos
3603 3603 -----
3604 3604 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
3605 3605 -----
3606 3606 O conxunto de datos misturado non incluirá unha etiqueta coa clave {0}
3607 3607 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
3608 3608 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
3609 3609 -----
3610 3610 O ficheiro do complemento "{0}" non incúe un Manifesto.
3611 3611 O complemento foi eliminado da configuración. Por favor, reinicia JOSM para descargar o complemento.
3612 3612 -----
3613 3613 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
3614 3614 -----
3615 3615 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
3616 3616 A expresión regular "{0}" tiña un erro de análise no offset {1}, erro completo:\n\n{2}
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
3622 3622 -----
3623 3623 A seleccion contén {0} vias. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 A cadea "{0}" non é un valor válido de tipo double.
3629 3629 O complemento turnrestrictions premiteche introducir información de mantemenro acerca de restriccións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
3630 3630 -----
3631 3631 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
3632 3632 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Queres invertir algunhas?
3633 3633 Teatro
3634 3634 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
3635 3635 A súa versión
3636 3636 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
3637 3637 O deles co mesturado
3638 3638 Parque temático
3639 3639 Non hay conxuntos de cambios abertos
3640 3640 Non hai obxectos escollido para actualizar.
3641 3641 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non serán gardados e serán tratados como se os rexeitases todos. Continuar?
3642 3642 Hai unha intersección entre vías.
3643 3643 -----
3644 3644 Houbo un erro tratando de amosar a URL desta marca.
3645 3645 Houbo {0} conflictos durante a importación
3646 3646 Esta acción non terá atallo.\n\n
3647 3647 Esto pode levar a un borrado accidental dos nodos
3648 3648 Esta petición de conxunto de cambios é inválida
3649 3649 Isto está despois do fin da grabación
3650 3650 -----
3651 3651 Este nodo non está pegado a outra cousa.
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 Comproba se os multipolígonos son válidos
3665 3665 -----
3666 3666 Esta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
3667 3667 -----
3668 3668 Este test comproba que as liñas de costa sexan correctas.
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.
3677 3677 Eses nodos non estan en un circulo.Abortando.
3678 3678 Máquina de tiquets
3679 3679 -----
3680 3680 Dirección da tesela:
3681 3681 -----
3682 3682 +++++
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 Zona horaria:
3686 3686 Zona horaria: {0}
3687 3687 -----
3688 3688 A ...
3689 3689 Para borrar
3690 3690 Cambiar Liñas GPX
3691 3691 -----
3692 3692 Cambiar Vista de Malla
3693 3693 Alternar a vista de pantalla completa
3694 3694 Alternar a visibilodade da ventana de Administrador de Cambios
3695 3695 -----
3696 3696 Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca.
3697 3697 Cambiar o estado visible da capa seleccionada.
3698 3698 Cambiar: {0}
3699 3699 Cambia a configuración global "{0}".
3700 3700 Baños
3701 3701 O Token permite aceso restrinxido
3702 3702 Peaxe
3703 3703 Cabina de peaxe
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 Ferramenta: {0}
3707 3707 Barra de ferramentas
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 Personalización de barra de ferramentas
3711 3711 Ferramentas
3712 3712 -----
3713 3713 Ferramentas para debuxar edificios.
3714 3714 -----
3715 3715 +++++
3716 3716 Turismo
3717 3717 Torre
3718 3718 Referencia da torre
3719 3719 Tipo de torre
3720 3720 Vila
3721 3721 Casa do Concello
3722 3722 Xoguetes
3723 3723 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
3724 3724 Pista
3725 3725 Coloreado de Trazados e Puntos
3726 3726 -----
3727 3727 Tipo de pista
3728 3728 Calmado de tráfico
3729 3729 Semáforo
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 Tranvía
3733 3733 Parada de tranvía
3734 3734 Transporte
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 Axencia de viaxes
3738 3738 Árbore
3739 3739 Rúa principal
3740 3740 Enlace a rúa principal
3741 3741 Tentar de novo
3742 3742 Proba a actualizar á versión máis recente deste engadido antes de informar dun fallo.
3743 3743 Ma-Do 08:00-15:00; Sa 08:00-12:00
3744 3744 Martes-Domingo 08:00-15:00;Sabado 08:00-12:00
3745 3745 Túnel
3746 3746 Boca del túnel
3747 3747 Restricción de xiro
3748 3748 -----
3749 3749 Círculo de giro
3750 3750 Punto de xiro
3751 3751 -----
3752 3752 Torno
3753 3753 Plataforma de xiro
3754 3754 Tipo
3755 3755 Tipo de nome (Reino Unido)
3756 3756 -----
3757 3757 Tipos
3758 3758 Rodas
3759 3759 +++++
3760 3760 UIC-Referencia
3761 3761 DESCOÑECIDO
3762 3762 +++++
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui unha URL para descargar a área)
3766 3766 -----
3767 3767 +++++
3768 3768 +++++
3769 3769 +++++
3770 3770 +++++
3771 3771 UTM Francia (DOM)
3772 3772 UTM sistema xeodésico
3773 3773 UTM Zona
3774 3774 Despegar Vías
3775 3775 Non se puido engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido
3776 3776 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser deshabilitado
3777 3777 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
3778 3778 Non se puido crear unha nova marca de audio.
3779 3779 Non foi posíbel borrar o ficheiro de respaldo antigo {0}
3780 3780 Non se puido atopar traducción para a localización {0}. Volvendo a {1}.
3781 3781 -----
3782 3782 Non foi posible analizar Lon/Lat
3783 3783 Non se pode sincronizar nunha capa en reproducción.
3784 3784 Sen clasificar
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 Liña de costa desconectada
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 Pendente
3791 3791 Conflicto indecidido entre estados de borrado
3792 3792 Conflicto sen resolver entre diferentes coordenadas
3793 3793 Sen decidir
3794 3794 Elemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Abortando.
3795 3795 Elemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Saltando.
3796 3796 Desfacer
3797 3797 Defacer ortogonalizar forma
3798 3798 Desfacer mover
3799 3799 Desfacer ortogonalización para certos nodos
3800 3800 Desfacer a última acción.
3801 3801 Desfacer a orde escollida e as anteriores
3802 3802 Desacoplar o panel
3803 3803 Excepción Inesperada
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 Elemento non esperado. Esperábase {0} pero atopouse {1}
3814 3814 Mostra non esperada: {0}
3815 3815 Valor inesperado "{0}" para a preferencia "{1}". Asumindo o valor "ask".
3816 3816 -----
3817 3817 Valor inesperado do parámetro "índice". Obtívose {0}.
3818 3818 Desconxelar
3819 3819 Desconxelar a lista de elementos misturados e comezar a fusión
3820 3820 Despegar Nodo
3821 3821 Universidade
3822 3822 Maquina descoñecida
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Versión da API descoñecida ou non soportada. Obtívose {0}.
3826 3826 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 Tipo descoñecido: {0}
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 Vía sen clasificar sen nombre
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 Deseleccionar Todo
3843 3843 Deseleccionar Todo (Escape)
3844 3844 Deseleccionar Todo (Enfocar)
3845 3845 Deseleccionar todos os obxectos.
3846 3846 Versión de ficheiro WMS non soportado; atopouse {0}, esperabase {1}
3847 3847 -----
3848 3848 Versión non soportada: {0}
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 Arriba
3854 3854 Subir un nivel
3855 3855 Actualizar
3856 3856 Actualizar o conxunto de cambios
3857 3857 Actualizar contido
3858 3858 Actualizar datos
3859 3859 Actualizar listado de directorios.
3860 3860 O intervalo de actualización (en días):
3861 3861 Actualizar modificado
3862 3862 -----
3863 3863 Actualizar complementos
3864 3864 Subir selección
3865 3865 Actualizar o contido do conxunto de cambios dende o servidor de OSM
3866 3866 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
3867 3867 Actualizar os complementos escollidos
3868 3868 Actualizado
3869 3869 Actualizar dende o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
3870 3870 Actualizar os datos seleccionados actualmente dende o servidor (re-descarga os datos)
3871 3871 Actualizar dende o servidor os obxectos na capa de datos activa.
3872 3872 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 Subindo datos
3876 3876 Actualizando erros ignorados ...
3877 3877 Actualizando mapa ...
3878 3878 Actualizando Plugins...
3879 3879 Enviar
3880 3880 Subir Cambios
3881 3881 Subir Preferencias
3882 3882 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
3883 3883 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
3884 3884 Subir datos
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 Subir seleccion
3891 3891 -----
3892 3892 Subir as preferencias actuais ó servidor
3893 3893 Enviar a "{0}"
3894 3894 Subir un novo conxunto de cambios
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 Subindo datos...
3900 3900 -----
3901 3901 Uso
3902 3902 Usar <b>(</b> e <b>)</b> para agrupar expresións
3903 3903 Use <b>"</b> para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén <b>:</b>)
3904 3904 Usar <b>|</b> ou <b>OR</b> para combinar co operador OU lóxico
3905 3905 Usar autentcación básica
3906 3906 Usar OAuth
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 Usar predeterminado
3912 3912 Usar ficheiro de datos por defecto.
3913 3913 Usar as opcións predeterminadas
3914 3914 Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.
3915 3915 -----
3916 3916 Utilizar a capa de errores
3917 3917 Usar scripts externos en JOSM
3918 3918 Usar configuración global.
3919 3919 Usar lista de omisións
3920 3920 -----
3921 3921 Usar axuste preestablecido "{0}"
3922 3922 Usar ó axuste preestablecido "{0}" do grupo "{1}"
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 Usar o ficheiro de datos por defecto (recomendado).
3927 3927 Usar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).
3928 3928 -----
3929 3929 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
3930 3930 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
3931 3931 -----
3932 3932 Usuario
3933 3933 ID do usuario:
3934 3934 Nome de usuario:
3935 3935 Usuario:
3936 3936 Nome de usuario
3937 3937 Nome de usuario:
3938 3938 Usando o atallo "{0}" no seu lugar.\n\n
3939 3939 -----
3940 3940 Aspiradora
3941 3941 Validar
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 Validando
3946 3946 Validación
3947 3947 Erros de validación
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 Valor
3951 3951 -----
3952 3952 O valor "{0}" será aplicado á clave "{1}"
3953 3953 -----
3954 3954 Valor >0 esperado para o parámetro "{0}", obtívose {1}
3955 3955 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
3956 3956 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
3957 3957 Valor:
3958 3958 Valores
3959 3959 Tenda de variedades
3960 3960 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
3964 3964 Máquina expendedora
3965 3965 Expendedor automático de productos
3966 3966 Versión
3967 3967 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
3968 3968 Version esperada
3969 3969 Versión {0}
3970 3970 Versión {0} creada en {1} por {2}
3971 3971 Versión {0} actualmente editada na capa "{1}"
3972 3972 Versión {0} en editor
3973 3973 Versión {0}, {1} (por {2})
3974 3974 Versión: {0}
3975 3975 Veterinario
3976 3976 Vídeo
3977 3977 Ver
3978 3978 Vista: {0}
3979 3979 Panorámica
3980 3980 -----
3981 3981 Poboación
3982 3982 Parque Municipal
3983 3983 Poboación/Cidade
3984 3984 Viñedo
3985 3985 Visibilidade
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 Calibración do grabador de voz
3991 3991 Volcán
3992 3992 Voleibol
3993 3993 Voltaxe
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 AVISO:formato inesperado da API base URL.Redirección á paxina de usuario do OSM user probablemente fallará.API base URL é: "{0}"
3997 3997 Baño
3998 3998 -----
3999 3999 +++++
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 ficheiros WMS (*.wms)
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 Parede
4011 4011 Aviso
4012 4012 Atención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga "{1}" non é unha URL válida. Saltando a descarga.
4013 4013 Atención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga é descoñecido. Saltando a descarga.
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Atención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}
4017 4017 -----
4018 4018 Atención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido "{0}" non é un directorio.
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 Aviso: Non se atopa o ficheiro de preferencias "{0}". Creanso un novo ficheiro de preferencias por defecto.
4028 4028 Atención: Sobreescribindo o ficheiro de preferencias "{0}" co ficheiro de preferencias por defecto.
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 Aviso: Recortouse automáticamente o valor do atributo "{0}" no obxecto borrado {1}
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 Atención: fallou ao eliminar o complemento obsoleto "{0}".
4045 4045 -----
4046 4046 Atención: fallou ao descargar a lista de información do complemento
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 Atención: fallou ao instalar o complemento "{0}" do ficheiro temporal descargado "{1}".Fallou ao renomear.
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 Atencion:fallou ao gardar preferencia para "{0}"
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 Atención: só se mostrara información para o primeiro {0} de {1} usuarios escollidos
4066 4066 -----
4067 4067 Atención: o ficheiro de revisión "/REVISION" non se atopa
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 Aviso: valor inesperado para a preferencia "{0}", obtívose "{1}". Restaurando valor por defecto.
4072 4072 Atención: valor inesperado para a preferencia "{0}". Obtívose "{1}".
4073 4073 -----
4074 4074 Atención: elemento de comezo "{0}" no conxunto de cambios na posición ({1},{2}). Saltando.
4075 4075 Advertencias
4076 4076 Limpeza
4077 4077 Papeleiras
4078 4078 Depuradora
4079 4079 Auga
4080 4080 Parque acuático
4081 4081 Torre de auga
4082 4082 -----
4083 4083 Traballos Acuáticos
4084 4084 Fervenza
4085 4085 -----
4086 4086 Nodos duplicados na vía de auga
4087 4087 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
4088 4088 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 Vía con ID externo "{0}" inclúe nodos que faltan con ID externa "{1}"
4093 4093 Vía {0}
4094 4094 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 Vías
4098 4098 -----
4099 4099 Cruceiro
4100 4100 Camiño a santuario
4101 4101 Páxina web:{0}
4102 4102 Páxina web:
4103 4103 Represa
4104 4104 Pantano
4105 4105 Cadeira de rodas
4106 4106 Sillas de rodas
4107 4107 Cando se importe audio, aplicalo a calquera punto de vía na capa GPX.
4108 4108 Cando se importe audio, crear marcas desde...
4109 4109 Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.
4110 4110 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
4111 4111 Todo o grupo
4112 4112 Anchura (metros)
4113 4113 +++++
4114 4114 Muíño de vento
4115 4115 Manga de vento
4116 4116 -----
4117 4117 Vista de malla
4118 4118 -----
4119 4119 Con tenda
4120 4120 Cando os caractéres <b>"</b> e <b>\</b> van entrecomiñados necesitan ir precedidos por <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4121 4121 Madeira
4122 4122 Fábrica
4123 4123 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 A etiqueta XML <user> non se atopa
4128 4128 Yahoo Satélite
4129 4129 Sí
4130 4130 Si, Aplicar
4131 4131 Si, crear un conflicto e pechar
4132 4132 Si, borrar nodos
4133 4133 -----
4134 4134 Vostede xa ten un Access Token para acceder ao servidor OSM usando OAuth.
4135 4135 -----
4136 4136 Estás a punto de borrar nodos que se atopan fora da área que descargaches.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ves) poden estar usandoos.<br>Queres borralos realmente?
4137 4137 Estas apiques de lanzar {0} ventanas de navegador.<br> Esto pode encher o teu escritorio de ventanas de navegador<br> e levarlle moito tempo acabar.
4138 4138 Tamén podes pegar unha URL wde ww.openstreetmap.org
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 Atopou un bug en JOSM
4142 4142 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
4143 4143 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
4144 4144 Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro.\nDesexa desplazalos realmente?
4145 4145 Debe facer publico as tuas edicións para subir novos datos
4146 4146 Debe escoller polo menos unha vía.
4147 4147 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 Debes ter pausado o audio no punto da pista onde queres a marca.
4151 4151 Debes pausar o audio no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
4152 4152 Solicitaches demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
4153 4153 -----
4154 4154 Debe escoller unha traza GPX
4155 4155 Actualizaches o teu JOSM. <br> Para evitar problemas deberia actualizar os complementos.<br><br>Actualizar complementos agora?
4156 4156 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros mapeadores.
4157 4157 -----
4158 4158 +++++
4159 4159 +++++
4160 4160 Aumento(en metros)
4161 4161 Aumentar Zoom
4162 4162 Reducir Zoom
4163 4163 Facer zoom e mover mapa
4164 4164 -----
4165 4165 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
4166 4166 Aumentar Zoom
4167 4167 Nível de ampliación:
4168 4168 Reducir Zoom
4169 4169 Facer zoom na vista a {0}.
4170 4170 Ampliar a
4171 4171 Axustar á capa
4172 4172 -----
4173 4173 Zoom a nodo
4174 4174 -----
4175 4175 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
4176 4176 Facer zoom sobre a selección
4177 4177 -----
4178 4178 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
4179 4179 -----
4180 4180 Zoom a este nodo na capa de datos actual
4181 4181 Facer zoom a {0}
4182 4182 Ampliar deshabilitado porque a capa desta relación non está activa
4183 4183 Apliación deshabilitada porque non hai un membro escollido
4184 4184 [borrado]
4185 4185 +++++
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 +++++
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 liña
4203 4203 liña de baixa tensión
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 liña
4208 4208 multipolígono
4209 4209 rede
4210 4210 transporte_público
4211 4211 restricción
4212 4212 ruta
4213 4213 lugar
4214 4214 Vía acuática
4215 4215 Editar mercancías
4216 4216 Editar pilona
4217 4217 Editar Estación
4218 4218 Mercancías
4219 4219 Pilona
4220 4220 Estación
4221 4221 Porta
4222 4222 Atrás
4223 4223 Máis rápido
4224 4224 Avance máis rápido
4225 4225 Avance
4226 4226 Saltar cara atrás.
4227 4227 Saltar cara adiante
4228 4228 Marca Seguinte
4229 4229 Reproducir a seguinte marca.
4230 4230 Reproducir a marca anterior.
4231 4231 Reproducción/Pausa
4232 4232 Marca Anterior
4233 4233 Máis lento
4234 4234 Avance máis lento
4235 4235 Pechado
4236 4236 Aberto
4237 4237 baleiro
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 +++++
4246 4246 +++++
4247 4247 +++++
4248 4248 O
4249 4249 +++++
4250 4250 +++++
4251 4251 +++++
4252 4252 +++++
4253 4253 +++++
4254 4254 +++++
4255 4255 +++++
4256 4256 +++++
4257 4257 texto
4258 4258 Desc(ripcion)
4259 4259 Nome
4260 4260 +++++
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 +++++
4270 4270 marca
4271 4271 non
4272 4272 usado
4273 4273 si
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 sobre a terra
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 baixo terra
4280 4280 baixo auga
4281 4281 -----
4282 4282 Ampliación
4283 4283 Editar Estación
4284 4284 Estación
4285 4285 +++++
4286 4286 +++++
4287 4287 +++++
4288 4288 +++++
4289 4289 Porto:
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 Clave:
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 nombre abreviado da rúa
4299 4299 -----
4300 4300 engadir á selección
4301 4301 enderezo
4302 4302 -----
4303 4303 administrativo
4304 4304 avanzado
4305 4305 Configuración avanzada
4306 4306 pista de rodadura
4307 4307 aerovía
4308 4308 pista (oscuro)
4309 4309 pista (claro)
4310 4310 agregar
4311 4311 agrícola
4312 4312 aire
4313 4313 todo
4314 4314 todos os obxectos
4315 4315 callejón
4316 4316 alfabético
4317 4317 alternativo
4318 4318 -----
4319 4319 servizos
4320 4320 equipamento lumínico
4321 4321 tráfico de ocio
4322 4322 fútbol_americano
4323 4323 -----
4324 4324 anglicano
4325 4325 comida para animais
4326 4326 anónimo
4327 4327 calquera
4328 4328 -----
4329 4329 tiro con arco
4330 4330 área
4331 4331 área de texto
4332 4332 asiático
4333 4333 asfalto
4334 4334 atletismo
4335 4335 +++++
4336 4336 fútbol australiano
4337 4337 automatico
4338 4338 fondo
4339 4339 anterior punto de parada
4340 4340 segmento anterior
4341 4341 mala
4342 4342 bahaísta
4343 4343 baptista
4344 4344 barreira
4345 4345 Barreira usada nunha vía
4346 4346 béisbol
4347 4347 cunca
4348 4348 baloncesto
4349 4349 -----
4350 4350 praia
4351 4351 bicicleta
4352 4352 tubo_de_bicicleta
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 ciénaga
4358 4358 +++++
4359 4359 fronteira
4360 4360 bolos
4361 4361 marca
4362 4362 ponte
4363 4363 Nodo etiquetado como ponte
4364 4364 área postindustrial degradada
4365 4365 budista
4366 4366 construcción
4367 4367 badén
4368 4368 hamburguesería
4369 4369 +++++
4370 4370 carril bus guiado
4371 4371 fútbol_canadiense
4372 4372 piragua
4373 4373 sensible a maiúsculas
4374 4374 católico
4375 4375 cemiterio
4376 4376 -----
4377 4377 carbón
4378 4378 chicán
4379 4379 polo
4380 4380 chino
4381 4381 garganta
4382 4382 cristian
4383 4383 Estanco
4384 4384 cidade
4385 4385 +++++
4386 4386 escalada
4387 4387 -----
4388 4388 no sentido das agullas do reloxo
4389 4389 pechado
4390 4390 vía pechada
4391 4391 carbón
4392 4392 adoquinado
4393 4393 -----
4394 4394 comunicación
4395 4395 compactado
4396 4396 formigón
4397 4397 gomas do pito
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 conflito
4401 4401 conífera
4402 4402 conexión
4403 4403 en construcción
4404 4404 liña_de_contacto
4405 4405 -----
4406 4406 conveniencia
4407 4407 cobre
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 +++++
4413 4413 Cricket con redes
4414 4414 +++++
4415 4415 coxín
4416 4416 vía ciclista con etiqueta bicicleta
4417 4417 ciclismo
4418 4418 datos
4419 4419 decíduos
4420 4420 dedicado
4421 4421 gra° min'' (Nauticos)
4422 4422 gra° min'' seg"
4423 4423 borrado
4424 4424 reparto de mercancías
4425 4425 obsoleto
4426 4426 autorizado
4427 4427 destino
4428 4428 desvío
4429 4429 -----
4430 4430 desactivado
4431 4431 muelle
4432 4432 carreira de cans
4433 4433 dobre
4434 4434 abaixo
4435 4435 de descenso
4436 4436 descargar
4437 4437 Bebidas
4438 4438 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)
4439 4439 fácil
4440 4440 electrico
4441 4441 elementos
4442 4442 Punto de acceso de emerxencias
4443 4443 hípica
4444 4444 evanxélico
4445 4445 pares
4446 4446 exemplos
4447 4447 excelente
4448 4448 Bolsas para excrementos
4449 4449 experto
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
4453 4453 edificio agrario
4454 4454 valado
4455 4455 +++++
4456 4456 buscar a seleccion
4457 4457 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
4458 4458 -----
4459 4459 Cartafol
4460 4460 Alimentación
4461 4461 pé
4462 4462 vía peatonal con etiqueta a pé
4463 4463 vado
4464 4464 plantación forestal
4465 4465 forestal
4466 4466 próximo punto de parada
4467 4467 segmento seguinte
4468 4468 fora da pista
4469 4469 francés
4470 4470 do titulo
4471 4471 da vía
4472 4472 total
4473 4473 fútbol_gaélico
4474 4474 -----
4475 4475 +++++
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 alemán
4479 4479 glaciar
4480 4480 ouro
4481 4481 +++++
4482 4482 campo de golf
4483 4483 bon
4484 4484 marca gps
4485 4485 punto gps
4486 4486 Grado 1 (pavimentada)
4487 4487 Grado 2 (de áridos)
4488 4488 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
4489 4489 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
4490 4490 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
4491 4491 herba
4492 4492 pavimento vexetal
4493 4493 grava
4494 4494 grego
4495 4495 verde
4496 4496 zona verde
4497 4497 terra
4498 4498 ximnasia
4499 4499 media
4500 4500 punto de detención
4501 4501 saúde
4502 4502 térmico
4503 4503 monte
4504 4504 +++++
4505 4505 destacar
4506 4506 Carretera
4507 4507 via sen referencia
4508 4508 -----
4509 4509 pista
4510 4510 senda
4511 4511 hindú
4512 4512 patrimonio histórico
4513 4513 historial
4514 4514 +++++
4515 4515 pésima
4516 4516 cabalo
4517 4517 carreira de cabalos
4518 4518 +++++
4519 4519 casa
4520 4520 +++++
4521 4521 resalte
4522 4522 hidráulico
4523 4523 helado
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 Inactivo
4528 4528 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
4529 4529 incompleto
4530 4530 vía incompleta
4531 4531 -----
4532 4532 independente
4533 4533 india
4534 4534 interiores
4535 4535 +++++
4536 4536 segmento interior
4537 4537 integrado no programa principal
4538 4538 intermedia
4539 4539 intervalo
4540 4540 -----
4541 4541 illa
4542 4542 aislado
4543 4543 italiano
4544 4544 jainista
4545 4545 xaponés
4546 4546 testigos de Xenoveva
4547 4547 xudía
4548 4548 -----
4549 4549 +++++
4550 4550 quiosco
4551 4551 vertedoiro
4552 4552 uso da terra
4553 4553 tipo de uso da terra {0}
4554 4554 capa
4555 4555 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
4556 4556 a capa é actualmente visible (premer para agochala)
4557 4557 etiqueta capa co signo +
4558 4558 chumbo
4559 4559 esquerda
4560 4560 ocio
4561 4561 tipo de ocio {0}
4562 4562 auga (claro)
4563 4563 -----
4564 4564 limitado
4565 4565 rúa residencial
4566 4566 cargando complemento "{0}" (version {1})
4567 4567 -----
4568 4568 bloquear desprazamento
4569 4569 baixa
4570 4570 luterano
4571 4571 manglar
4572 4572 feito polo home
4573 4573 manualmente
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 porto deportivo
4577 4577 marísma
4578 4578 lat. max.
4579 4579 lon. max.
4580 4580 velocidad máxima usada nunha rúa peatonal
4581 4581 membro
4582 4582 +++++
4583 4583 metodista
4584 4584 mexicano
4585 4585 zona militar
4586 4586 lat. min.
4587 4587 lon. min.
4588 4588 -----
4589 4589 Nome de clave mal escrito
4590 4590 mixto
4591 4591 mormón
4592 4592 +++++
4593 4593 Autovía
4594 4594 Autopista
4595 4595 Acceso a autopista
4596 4596 lodazal
4597 4597 diversos
4598 4598 de pisos
4599 4599 múltiple
4600 4600 -----
4601 4601 musulmá
4602 4602 nacional
4603 4603 espazo natural
4604 4604 tipo natural {0}
4605 4605 natureza
4606 4606 Xornáis
4607 4607 seguinte
4608 4608 níquel
4609 4609 non
4610 4610 sen descripción dispoñible
4611 4611 non hai mensaxes de erro dispoñibles
4612 4612 sen modificador
4613 4613 non_xirar_esquerda
4614 4614 non_xirar_dereita
4615 4615 non_seguir_de_frente
4616 4616 prohibido xiro en U
4617 4617 ningún
4618 4618 nórdico
4619 4619 non borrado
4620 4620 non presente
4621 4621 nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytes
4622 4622 aviso
4623 4623 novato
4624 4624 +++++
4625 4625 observación
4626 4626 impares
4627 4627 oficial
4628 4628 aceite
4629 4629 vía morta
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 Nodo etiquetado como vía unidireccional
4633 4633 só_xirar_esquerda
4634 4634 só_xirar_dereita
4635 4635 só_seguir_de_frente
4636 4636 abrir
4637 4637 opcións
4638 4638 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
4639 4639 ortodoxo
4640 4640 outros ferrocarriles
4641 4641 exteriores
4642 4642 segmento exterior
4643 4643 fora da área descargada
4644 4644 corredor de aparcamento
4645 4645 Tickets de aparcamento
4646 4646 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
4647 4647 -----
4648 4648 pasaxeiros
4649 4649 pasaxeiros;vehiculos
4650 4650 pavimentada
4651 4651 pavimento de pedra
4652 4652 pico
4653 4653 grijo
4654 4654 pegaso
4655 4655 pelícano
4656 4656 pelota vasca
4657 4657 +++++
4658 4658 permisivo
4659 4659 Fotos
4660 4660 fotovoltaico
4661 4661 porto
4662 4662 tubería
4663 4663 pista avanzada
4664 4664 pista fácil
4665 4665 pista para expertos
4666 4666 pista de estilo libre
4667 4667 pista intermedia
4668 4668 pista para iniciados
4669 4669 cancha de xogo
4670 4670 pizzería
4671 4671 lugar
4672 4672 plantas
4673 4673 plástico
4674 4674 poste
4675 4675 político
4676 4676 enerxía
4677 4677 presbiteriano
4678 4678 anterior
4679 4679 vía primaria
4680 4680 acceso a vía primaria
4681 4681 privado
4682 4682 Proposto
4683 4683 protestante
4684 4684 público
4685 4685 transporte público
4686 4686 Bonos de transporte público
4687 4687 Billetes de transporte público
4688 4688 frailecillo
4689 4689 cuadruple
4690 4690 cuáquero
4691 4691 canteira
4692 4692 raqueta
4693 4693 ferrocarril
4694 4694 zona ferroviaria
4695 4695 paso con mais dun cruce ferroviario
4696 4696 Vía férrea
4697 4697 punto ferroviario
4698 4698 rápidos
4699 4699 xuncal
4700 4700 rexión
4701 4701 rexional
4702 4702 expresión regular
4703 4703 relación sin tipo
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 remota
4707 4707 eliminar da selección
4708 4708 reemplazar selección
4709 4709 -----
4710 4710 rúa urbana
4711 4711 restaurante sen nome
4712 4712 venta ao por menor
4713 4713 dereita
4714 4714 ribeira
4715 4715 camiño
4716 4716 papel
4717 4717 rotonda
4718 4718 ruta
4719 4719 segmento da ruta
4720 4720 liga_rugby
4721 4721 +++++
4722 4722 -----
4723 4723 sal
4724 4724 saladar
4725 4725 area
4726 4726 +++++
4727 4727 escalar
4728 4728 esquema
4729 4729 matorral
4730 4730 vía secundaria
4731 4731 sísmico
4732 4732 escoller deporte:
4733 4733 seleccionado
4734 4734 selección
4735 4735 carril bici etiquetado como vía ciclable
4736 4736 separado
4737 4737 vía de servicio
4738 4738 servizos
4739 4739 -----
4740 4740 augas residuais
4741 4741 chiita
4742 4742 tiro
4743 4743 tenda
4744 4744 tipo de tenda {0}
4745 4745 vía moerta
4746 4746 sijista
4747 4747 prata
4748 4748 sinxelo
4749 4749 -----
4750 4750 lugar
4751 4751 monopatín
4752 4752 patinaxe
4753 4753 +++++
4754 4754 esquí
4755 4755 parque de snowboard
4756 4756 Fútbol
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 espiritualista
4760 4760 deporte
4761 4761 tipo de depote {0}
4762 4762 Polideportivo
4763 4763 ramal
4764 4764 Estadio
4765 4765 selos
4766 4766 pedra
4767 4767 fluxo
4768 4768 rúa
4769 4769 O nome da rua contén ss
4770 4770 cadea
4771 4771 cadea;cadea;...
4772 4772 metro
4773 4773 -----
4774 4774 suní
4775 4775 ao aire libre
4776 4776 +++++
4777 4777 Ciénaga
4778 4778 doces
4779 4779 natación
4780 4780 -----
4781 4781 táboa
4782 4782 tenis de mesa
4783 4783 tampóns
4784 4784 taoista
4785 4785 Tarxetas telefónicas
4786 4786 temporal
4787 4787 Tipo de via temporal
4788 4788 tenis
4789 4789 +++++
4790 4790 vía local
4791 4791 texto
4792 4792 tailandés
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
4796 4796 esta capa é a capa activa
4797 4797 superficie mareal
4798 4798 tigre
4799 4799 datos_TIGER
4800 4800 estaño
4801 4801 á via
4802 4802 topográfico
4803 4803 tucán
4804 4804 turismo
4805 4805 tipo de turismo {0}
4806 4806 cidade
4807 4807 xoguetes
4808 4808 pista
4809 4809 pista e puntos de vía
4810 4810 só via
4811 4811 semáforos
4812 4812 tranvía
4813 4813 +++++
4814 4814 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
4815 4815 Carretera principal
4816 4816 Enlace a carretera principal
4817 4817 turco
4818 4818 círculo de xiro
4819 4819 tipo
4820 4820 vía sen clasificación
4821 4821 sin supervisión
4822 4822 subterráneo
4823 4823 unitarismo
4824 4824 descoñecido
4825 4825 sen marcar
4826 4826 sen pavimentar
4827 4827 Non estabelecido
4828 4828 non establecido: non establecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
4829 4829 razón sen especificar
4830 4830 Sen etiquetar
4831 4831 vía sen etiqueta
4832 4832 sen uso
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 arriba
4836 4836 ata a tesela
4837 4837 uso
4838 4838 erro de validación
4839 4839 outra validación
4840 4840 aviso de validación
4841 4841 vehículo
4842 4842 versión {0}
4843 4843 -----
4844 4844 +++++
4845 4845 -----
4846 4846 volcán
4847 4847 Bonos
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 auga
4852 4852 -----
4853 4853 Vía acuática
4854 4854 tipo de vía acuática {0}
4855 4855 a vía está conectada
4856 4856 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
4857 4857 a vía está conectada ao anterior membro da relación
4858 4858 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
4859 4859 só puntos de vía
4860 4860 o tempo
4861 4861 vida salvaxe
4862 4862 vento
4863 4863 -----
4864 4864 cableafo
4865 4865 +++++
4866 4866 bosque
4867 4867 área forestal
4868 4868 Nodo con etiqueta de vía errónea
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 iarda
4872 4872 si
4873 4873 cebra
4874 4874 cinc
4875 4875 circonio
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 zoroástrica
4879 4879 +++++
4880 4880 {0} ({1} to {2} grados)
4881 4881 {0}[incompleto]
4882 4882 {0} composto de:
4883 4883 {0} metros
4884 4884 {0} mais...
4885 4885 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
4886 4886 {0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>
4887 4887 {0} km cad.
4888 4888 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
4889 4889 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
4890 4890 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5})
4891 4891 +++++
4892 4892 {0}: Versión {1} (local: {2})
4893m 1 -----
4894m 2 -----
4895m 3 -----
4896m 4 -----
4897m 5 ({0} petición)
4898m 5 ({0} peticións)
4899m 6 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto...
4900m 6 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...
4901m 7 -----
4902m 8 -----
4903m 9 -----
4904m 10 -----
4905m 11 -----
4906m 12 -----
4907m 13 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
4908m 13 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
4909m 14 Engadido {0} obxecto
4910m 14 Engadidos {0} obxectos
4911m 15 Non se puido abrir {0} ficheiro non esta dispoñible ningún importador de ficheiros.
4912m 15 Non se puideron abrir {0} ficheiros non esta dispoñible ningún importador de ficheiros.
4913m 16 Non se puido abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros "{1}".
4914m 16 Non se puideron abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros "{1}".
4915m 17 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
4916m 17 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
4917m 18 -----
4918m 19 Cambiar {0} obxecto
4919m 19 Cambiar {0} obxectos
4920m 20 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado de este obxecto no servidor.
4921m 20 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado de estes obxectos no servidor.
4922m 21 Conflicto mentres de descargaba
4923m 21 Conflictos mentres de descargaba
4924m 22 Conflicto no dato
4925m 22 Conflictos nos datos
4926m 23 Borrado {0} nodo
4927m 23 Borrados {0} nodos
4928m 24 Borrado {0} obxecto
4929m 24 Borrados {0} obxectos
4930m 25 Borrada {0} relación
4931m 25 Borradas {0} relacións
4932m 26 Borrada {0} via
4933m 26 Borradas {0} vias
4934m 27 Borrando {0} obxecto
4935m 27 Borrando {0} obxectos
4936m 28 A descarga do seguinte complemento <strong>fallou</strong>:
4937m 28 A descarga dos seguintes complementos <strong>fallaron</strong>:
4938m 29 Descargando {0} conxunto de cambios...
4939m 29 Descargando {0} conxuntos de cambios...
4940m 30 Descargando {0} relación filla incompleta da relación "{1}"
4941m 30 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación "{1}"
4942m 31 -----
4943m 32 -----
4944m 33 -----
4945m 34 -----
4946m 35 Insertar novo nodo na vía.
4947m 35 Insertar novo nodo en {0} vías.
4948m 36 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
4949m 36 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
4950m 37 -----
4951m 38 Versión misturada({0} entrada)
4952m 38 Versión misturada({0} entradas)
4953m 39 Mover {0} nodo
4954m 39 Mover {0} nodos
4955m 40 A miña versión({0} entrada)
4956m 40 A miña versión({0} entradas)
4957m 41 -----
4958m 42 -----
4959m 43 -----
4960m 44 -----
4961m 45 Abrindo {0} ficheiro
4962m 45 Abrindo {0} ficheiros
4963m 46 Pegando {0} tag
4964m 46 PEgando {0} tags
4965m 47 Por favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalo manualmente.
4966m 47 Por favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalos manualmente.
4967m 48 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
4968m 48 O complemento {0} precisan uns complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
4969m 49 Pugado {0} obxecto
4970m 49 Pugados {0} obxectos
4971m 50 -----
4972m 51 Rotar {0} nodo
4973m 51 Rotar {0} nodos
4974m 52 -----
4975m 53 Simplificar via ( borrar {0} nodo)
4976m 53 Simplificar via ( borrar {0} nodos)
4977m 54 Simplificar {0} via
4978m 54 Simplificar {0} vias
4979m 55 Etiquetas({0} conflicto)
4980m 55 Etiquetas({0} conflictos)
4981m 56 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
4982m 56 Estes complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
4983m 57 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
4984m 57 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
4985m 58 O complemento non vai a ser cargado.
4986m 58 Os complementos non van a ser cargados.
4987m 59 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
4988m 59 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
4989m 60 A via seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
4990m 60 As vias seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
4991m 61 A version de eles({0} entrada)
4992m 61 A version de eles({0} entradas)
4993m 62 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
4994m 62 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
4995m 63 -----
4996m 64 -----
4997m 65 -----
4998m 66 -----
4999m 67 houbo {0} conflicto durante a importacion
5000m 67 houbo {0} conflictos durante a importacion
5001m 68 Esto cambiará ata {0} obxecto.
5002m 68 Esto cambiará ata {0} obxectos.
5003m 69 Modificarase {0} obxecto
5004m 69 Modificaranse {0} obxectos
5005m 70 -----
5006m 71 -----
5007m 72 A actualización do seguinte complemento fallou
5008m 72 A actualización dos seguintes complementos fallaron
5009m 73 -----
5010m 74 -----
5011m 75 -----
5012m 76 -----
5013m 77 marca
5014m 77 marcas
5015m 78 nodo
5016m 78 nodos
5017m 79 obxecto
5018m 79 obxectos
5019m 80 relación
5020m 80 relacións
5021m 81 -----
5022m 82 vía
5023m 82 vías
5024m 83 {0} Autor
5025m 83 {0} Autores
5026m 84 {0} componse de {1} marca
5027m 84 {0} componse de {1} marcas
5028m 85 {0} borrado
5029m 85 {0} borrados
5030m 86 {0} imaxe cargada.
5031m 86 {0} imaxes cargadas.
5032m 87 {0} membro
5033m 87 {0} membros
5034m 88 {0} nodo
5035m 88 {0} nodos
5036m 89 {0} obxecto para engadir:
5037m 89 {0} obxectos para engadir:
5038m 90 {0} obxecto para borrar:
5039m 90 {0} obxectos para borrar:
5040m 91 {0} obxecto para modificar:
5041m 91 {0} obxectos para modificar:
5042m 92 {0} etiqueta pendente de resolver conflicto
5043m 92 {0} etiquetas pendentes de resolver conflictos
5044m 93 {0} relación
5045m 93 {0} relacións
5046m 94 {0} ruta,
5047m 94 {0} rutas,
5048m 95 {0} etiqueta
5049m 95 {0} etiquetas
5050m 96 {0} pista
5051m 96 {0} pistas
5052m 97 {0} trazado,
5053m 97 {0} trazados,
5054m 98 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
5055m 98 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
5056m 99 {0} vía
5057m 99 {0} vías
5058m 100 {0} punto de vía
5059m 100 {0} puntos de vía
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.