source: josm/trunk/data/gl.lang@ 4312

Last change on this file since 4312 was 4312, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 114.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 # Obxectos
14 14 % cara o Leste
15 15 % cara o Norte
16 16 -----
17 17 (1 petición)
18 18 (Código={0})
19 19 (Consello: Pode editar os atallos nas preferencias.)
20 20 (O texto xa foi copiado ao teu portapapeis.)
21 21 -----
22 22 (a URL era:
23 23 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
24 24 (na liñá {0}, columna {1})
25 25 (desactivado)
26 26 (mais de 20 m)
27 27 (sen obxecto)
28 28 (ningún)
29 29 (ata 20 m)
30 30 (ata 5 m)
31 31 -----
32 32 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
33 33 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
34 34 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...
35 35 ({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}
36 36 ({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}
37 37 ({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}
38 38 ({0}/{1}): Descargando relación "{2}"...
39 39 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
40 40 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
41 41 * Un nodo etiquetado, ou
42 42 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
43 43 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
44 44 ...outro métodos de desprazamentos posibles
45 45 ... refierese á relación
46 46 /RUTA/Á/CARPETA/JOSM/
47 47 1/25 misturada (mofa/moped)
48 48 1/50 misturada (mofa/moped)
49 49 Bowling
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
60 60 -----
61 61 <anónimo>
62 62 <b>-name:Bak</b> - que non conteña ''Bak'' no nome.
63 63 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' e ''Street'' en calquer clave ou nome.
64 64 -----
65 65 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' en calquera clave ou nome.
66 66 -----
67 67 <b>conxunto de cambios:</b>...-obxecto co identificador do conxunto de cambios dado (0 obxectos sen un conxunto de cambios asignado)
68 68 <b>child <i>expresión</i></b> - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión
69 69 -----
70 70 <b>foot:</b> - clave=foot establecida con calquer valor.
71 71 <b>id:</b>...- obxecto co ID dado (0 para novos obxectos)
72 72 <b>incomplete</b> - todos os obxectos incompletos
73 73 <b>modified</b> - todos os obxectos cambiados
74 74 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' en calquer posición do nome.
75 75 <b>nodos:</b>...- obxecto co número de nodos dado (nodos: contados ou nodos:min-max)
76 76 <b>¿sentido único?</b> - oneway=yes, true, 1 o on
77 77 <b>parent <i>expr</i></b> - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión
78 78 -----
79 79 <b>selected</b> - todos os obxectos seleccionados
80 80 <b>etiquetas</b>...-obxecto con un número dado de etiquetas (etiquetas: contadas ou etiquetas:min-max)
81 81 <b>marca de tempo:</b>...-obxectos con esta marca de tempo (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> or <b>T14:51</b> ...)
82 82 <b>type:</b> - tipo do obxecto(<b>node</b>,<b>way</b>,<b>relation</b>)
83 83 <b>type=*</b> - a clave ''type'' con calquer valor. Proba tamén <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
84 84 <b>type=route</b> - a clave ''type'' co valor exacto ''route''
85 85 <b>untagged</b> - todos os obxectos sen etiquetar
86 86 <b>user:</b>... - todos os obxectos cambiados polo usuario
87 87 <b>usuario:anonimo</b>- todos os obxectos cambiados por usuarios anónimos
88 88 <b>versión:</b>...-obxecto coa versión dada (0 obxectos sen unha versión asignada)
89 89 <b>{0}</b> obxectos deshabilitados
90 90 <br>Mensaxe de erro(sen traducir): {0}
91 91 <dous puntos>
92 92 <diferente>
93 93 -----
94 94 <fin-do-ficheiro>
95 95 <iguais>
96 96 <h1><a name="top">Atallos de Teclado</a></h1>
97 97 <h1>Grupos de Modificadores</h1>
98 98 <h2>Filtro Activo</h2>
99 99 -----
100 100 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3>Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función de eses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br>Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Por defecto éste é Shift-Q .)
101 101 -----
102 102 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida <strong>sen esncriptar</strong> en cada petición enviado ao servidor OSM. <strong>Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 <html>Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
110 110 <html> Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
111 111 -----
112 112 <html>Ocurriu un erro mentres se recuperaba un ficheiro de respaldo.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
113 113 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 <html>Non se puido abrir o directorio "{0}".<br>Escolla un ficheiro.</html>
119 119 -----
120 120 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a fusión das miñas entradas e das súas</html>
121 121 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a mistura das miñas entradas e as súas</html>
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 <html> Non se poden ler os marcadores dende <br>"{0}"<br>O erro foi: {1}</html>
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
133 133 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos<br><em>Deshabilitado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.</em></html>
134 134 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
135 135 <html>Introduza unha clave para a etiqueta, p.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
136 136 <html>Introduza un valor para a etiqueta, p.e. <strong><tt>check members</tt></strong></html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 <html>Non se puido crear unha URL debido a que a codificación "{0}"<br> non se puido atopar no sistema.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 <html>Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.</html>
146 146 <hmtl>Erro ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias por defecto :{0}.</html>
147 147 <html>Erro ao inicializar as preferencias.<br>O directorio das preferencias "{0}" non é un directorio.<html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 <html>Solicitouse cargar o complemento "{0}".<br>Este complemento non está sendo desenvolvido mais e seguramente producirá erros.<br>Debería ser deshabilitado.<br>Borrar das preferencias?</html>
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 <html>Confirme o borrado de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>1 relación</strong>.</html>
172 172 <html>Confirme o borrado de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>{0} relacións</strong>.</html>
173 173 <html>Confirme o borrado<strong>{0} obxectos</strong> de <strong>{1} relacións</strong>.</html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 <html>Please make sure todas as vias seleccionadas apuntan en unha dirección similar<br> ou ortogonaliza unha a unha
177 177 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
181 181 <html>Complemento {0} require a versión de JOSM {1}. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que se actualice JOSM para usar este complemento.</html>
182 182 <html>O ficheiro de preferencias contén erros.<br> A realizar unha copia de seguridade a <br>{0}<br> e creando un novo ficheiro de preferencias por defecto.</html>
183 183 <html>Fallo ao obter un Token de Acesso OAuth de ''{0}''.</html>
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Escoller para habilitar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
189 189 -----
190 190 -----
191 191 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
192 192 <html>Paso 1/3: Obter un Token de petición de OAuth</html>
193 193 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un Token de Aceso</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 <html>As vías combinadas son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>eliminalas.</strong> <br> Por defecto, <strong>mantén</strong> a primeira vía, e <strong>elimina</strong> a vías restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar da vía orixinal na relación.</html>
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 <html> Os datos a subir participan en conflictos non resoltos na capa "{0}". <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
213 213 <html>Os nodos combinados son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>eliminalod.</strong> <br> Por defecto, <strong>mantén</strong> o primeiro nodo, e <strong>elimina</strong>os nodos restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar do nodo orixinal na relación.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 <html>Non hay capas á que a capa<br>''{0}''<br>. poidese ser fundida</html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
223 223 -----
224 224 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflicto e pechar o editor?</html>
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para abortar e continuar editando.<br></html>
229 229 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para abortar e continuar editando.<br></html>
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>A subida ao servidor <strong>fallou</strong> porque o teu<br>paquete de datos actual viola a condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Está intentando engadir unha relación a si misma.<br><br>Esto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Saltando relación "{0}".</html>
238 238 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
239 239 <html>Non remataches de misturar as diferencias en este conflicto.<br>As resolucións de conflictos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflictos.</html>
240 240 -----
241 241 -----
242 242 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e elimine a dependencia cíclica.</html>
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <chave>
246 246 <pariente esquerdo>
247 247 <novo obxecto>
248 248 <non>
249 249 <ou>
250 250 <p><b>{0}</b>obxectos agochados
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 <p>O pseudo modificador ''desactivado'' desactivará o atallo cando o atope.</p>
255 255 -----
256 256 <signo de interrogación>
257 257 <pariente dereito>
258 258 -----
259 259 <u>Obxectivos especiais:</u>
260 260 <indefinido>
261 261 >fondo
262 262 > arriba
263 263 Asistente para o axuste do satélite IRS.
264 264 -----
265 265 O nome:* a traducción non se atopa.
266 266 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.
267 267 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
268 268 Violación das capacidades da API
269 269 Versión da API: {0}
270 270 -----
271 271 Vía de tren abandonada
272 272 Abortar
273 273 Abortar Misturado
274 274 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
275 275 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
276 276 Acerca de
277 277 Acerca de JOSM...
278 278 -----
279 279 -----
280 280 Acceso
281 281 -----
282 282 Clave de Access Token:
283 283 Secreto de Access Token:
284 284 URL de Access Token:
285 285 Acomodación
286 286 Dacordo coa información contida no engadido, o autor é {0}.
287 287 Tarxetas de afidelización ou de desconto
288 288 Acción
289 289 Parámetros de acción
290 290 Accións
291 291 Activar
292 292 Activar a capa escollida
293 293 -----
294 294 -----
295 295 Estilos activos:
296 296 Engadir
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Engadir Nodo...
300 300 Engadir Propiedades
301 301 Engadir imaxe rectificada
302 302 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
303 303 -----
304 304 Engadir unha nova ruta de iconas
305 305 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
306 306 Engadir un novo nodo a unha via existente
307 307 -----
308 308 Engadir unha nova fonte á lista.
309 309 -----
310 310 Engadir unha etiqueta
311 311 Engadir un nodo introducindo latitude e lonxitude.
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Engadir unha etiqueta baleira
317 317 Engadir información do autor
318 318 Engadido conflicto para "{0}"
319 319 Engadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo google ou unha URL que devolva osm-xml
320 320 Engadir filtro.
321 321 -----
322 322 Engadir nodo
323 323 Engadir nodo na vía
324 324 Engadir nodo a vía e conectar
325 325 Engadir nodo {0}
326 326 Engadir relación {0}
327 327 -----
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 Engadir á selección
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Engadir via {0}
337 337 Engadir nodo en todas as interseccións
338 338 Interpolar enderezos
339 339 Enderezos
340 340 Engadir o elemento &quot;Reiniciar JOSM; ao menú Ficheiro.
341 341 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
342 342 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Axustar fuso horario e desprazamento
348 348 O axustable {0} aínda non está rexistrado.
349 349 O axustable {0} aínda non está rexistrado. Non se pode marcar participación en axustes de sincronizados.
350 350 Centro de Administración
351 351 Administrativo
352 352 Nivel administrativo
353 353 Avanzado
354 354 Parametros de OAuth avanzados
355 355 Propiedades de OAuth avanzadas
356 356 Preferencias avanzadas
357 357 Información do obxecto avanzada
358 358 Remonte
359 359 -----
360 360 Agrícola
361 361 Aeroporto
362 362 Campo de aviación
363 363 Tenda de bebidas alcohólicas
364 364 Alinear os nodos en círculo
365 365 Alinear os nodos en fila
366 366 Todo
367 367 Todos os ficheiros
368 368 Todos os formatos
369 369 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
370 370 Todos os puntos e segmentos do trazado terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de Capas.
371 371 -----
372 372 Todos os valores unidos como "{0}" van a ser aplicados para a clave "{1}"
373 373 -----
374 374 Área cultivábel
375 375 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
376 376 Permite descargar as túas trazas de GPS
377 377 Permite ler as túas preferencias
378 378 Permitir subir trazas GPS
379 379 Permitir subir datos do mapa
380 380 Permite escribir nas túas preferencias
381 381 Tráfico permitido:
382 382 Premite abrir ficheiros gpx/osm que intersecan coa area visible actualmente
383 383 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e borrar partes de pistas GPX enormes moi rápido.
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Permite importar varios tipos de formatos de ficheiro directamente en JOSM
388 388 Permite afinar o coloreado de trazados para diferentes velocidades medias.
389 389 Permite desfacer o borrado de obxetos da base de datos de OSM
390 390 Canle alfa:
391 391 Cabaña alpina
392 392 Xa se rexistrou un conflicto para a primitica "{0}"
393 393 -----
394 394 Renomear tamén o ficheiro
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Futbol Americano
398 398 Cantidade de cables
399 399 Numero de asentos
400 400 Número de pasos
401 401 Amperaxe
402 402 -----
403 403 Un valor vacío borra o atributo.
404 404 Ocurriu un erro no engadido {0}
405 405 -----
406 406 Ocurriu unha excepción inesperada que puido proceder do engadido "{0}".
407 407 -----
408 408 Anotación
409 409 -----
410 410 Aplicar
411 411 Aplicar Cambios
412 412 Aplicar axuste preestablecido
413 413 Aplicar resolución
414 414 Aplicar papel
415 415 Aplicar papel:
416 416 Aplicar filtros antialiasing á vista do mapa para acadar unha apariencia máis suave.
417 417 Aplicar a resolución de conflictos
418 418 Aplicar os conflictos resoltos e pechar o diálogo
419 419 Aplicar os cambios seleccionados
420 420 Aplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.
421 421 -----
422 422 Aplicar as actualizacións actuais
423 423 Aplicar a dirección da tesela
424 424 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
425 425 Aplicar este papel a todos os membros
426 426 Aplicar?
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Lugar arqueolóxico
430 430 Tiro con arco
431 431 Esta seguro de continuar?
432 432 Área
433 433 -----
434 434 Área arredor dos lugares
435 435 Centro de arte
436 436 Gráficos
437 437 Preguntar antes de actualizar
438 438 Ensambla novos polígonos
439 439 Rúa asociada
440 440 -----
441 441 Polo menos requirese un obxecto para borrar, conseguiuse unha colección vacia
442 442 Atletismo
443 443 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
444 444 Atracción
445 445 Atributos
446 446 -----
447 447 Dispositivo de audio non dispoñible
448 448 Preferencias de audio
449 449 Marcas de audio de {0}
450 450 Audio sincronizado no punto {0}.
451 451 -----
452 452 -----
453 453 Audioguía
454 454 ¿Audioguía a través de teléfono móvil?
455 455 Fútbol australiano
456 456 Autenticar
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 Autenticando a sesión para o usuario "{0}"...
461 461 Autenticación
462 462 Fallou a autentificación
463 463 Autenticazón fallida
464 464 Autor
465 465 Autor: {0}
466 466 Fallou a autorización
467 467 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
468 468 Autorizar URL:
469 469 Autorizar agora
470 470 -----
471 471 -----
472 472 Autores
473 473 -----
474 474 Ampliación automática
475 475 -----
476 476 -----
477 477 Autogardar intervalo (segundos)
478 478 Ficheiros autogardados por capa
479 479 -----
480 480 Auto-tentar
481 481 -----
482 482 Caixeiro automático
483 483 Descargar automáticamente
484 484 Corrección
485 485 Crear automáticamente marcas de audio a partir dos puntos de trazado (en lugar dos puntos de vía explícitos) con nomes ou descripcións.
486 486 Crear automáticamente unha capa de marcas desde calquer punto de vía cando se abra unha capa GPX.
487 487 Dispoñible
488 488 -----
489 489 -----
490 490 Papeis dispoñibles
491 491 -----
492 492 -----
493 493 -----
494 494 Caixa temperada
495 495 Atrás
496 496 -----
497 497 Respaldo
498 498 Solicitude incorrecta
499 499 -----
500 500 Panadeiro
501 501 Banco
502 502 -----
503 503 -----
504 504 Barreiras
505 505 Béisbol
506 506 Básico
507 507 Conca
508 508 Baloncesto
509 509 Baterías
510 510 Campo de batalla
511 511 Bahía
512 512 -----
513 513 Praia
514 514 Voleipraia
515 515 Baliza
516 516 Banco
517 517 Brebaxes
518 518 Bicicleta
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 Tenda de bicicletas
525 525 -----
526 526 -----
527 527 Capa en branco
528 528 Bloque
529 529 Azul:
530 530 Tablón de anuncios
531 531 Astillero
532 532 Bolardo
533 533 Librería
534 534 -----
535 535 Marcadores
536 536 Aduana
537 537 Nome botánico
538 538 -----
539 539 Fronteiras
540 540 Límite
541 541 Perdra Histórica
542 542 -----
543 543 Tipo de límite
544 544 Caixa Circundante
545 545 Límites
546 546 -----
547 547 Bolos
548 548 Marca
549 549 Ponte
550 550 -----
551 551 -----
552 552 Zona industrial abandoada
553 553 Tope de vía
554 554 Informes de Erro
555 555 Edificio
556 556 Construíndo nodos duplicados
557 557 -----
558 558 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sin saír do vehículo)
559 559 Vía para autobús guiado
560 560 Andén de autobús
561 561 Estación de autobús
562 562 Parada de autobús
563 563 Trampa para coches
564 564 Carnicería
565 565 -----
566 566 GCN(Gas Natural Comprimido)
567 567 -----
568 568 Telecabina
569 569 -----
570 570 Cafetería
571 571 Chamar o editor para a relación
572 572 Chamar o editor para a relación escollida
573 573 -----
574 574 Lugar de acampada
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 Fútbol_Canadiense
580 580 -----
581 581 Cancelar
582 582 Cancelar e volver ao diálogo previo
583 583 Cancelar autenticación
584 584 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
585 585 Cancelar resolución de conflicto
586 586 Cancelar a resolución de conflictos e pechar o cadro de diálogo
587 587 Cancelar operation
588 588 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
589 589 Cancelar a a actualización e continuar editando
590 590 Cancela a actualización
591 591 Non se pode engadir un nodo fora do mundo.
592 592 Non se pode engadir unha vía con só {0} nodos.
593 593 Non se pode engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
594 594 Non se pode aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a misturar.
595 595 Non se pode asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
596 596 Non se puido contruir a petición de conxunto de cambios coas restricción basadas no tempo. A entrada non é válida.
597 597 Non se pode comprar a primitiva con ID "{0}" coa primitiva con ID "{1}"
598 598 -----
599 599 -----
600 600 Non se pode realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
601 601 Non se poden misturar os nodos: Teriase que borrar a via "{0}" a cal ainda esta en uso
602 602 Non se poden misturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}
603 603 Non se poden mover objectos fora do mundo.
604 604 Non se pode resolver conflictos indecisos.
605 605 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
606 606 Non se pode restrinxir a petición de este conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
607 607 Non se pode restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario "{0}"
608 608 Non se pode desfacer o comando "{0}" porque a capa "{1}" non está máis presente
609 609 Piragüismo
610 610 Latas
611 611 Capacidade
612 612 Capacidade (en xeral)
613 613 Coche
614 614 Concesionario de automóviles
615 615 Zona de caravanas
616 616 -----
617 617 Cartos en efectivo
618 618 Castelo
619 619 Barreira canadiense
620 620 Entrada de cova
621 621 Cemiterio
622 622 Centrar vista
623 623 Telesilla
624 624 Cabaña ou bungalow
625 625 Cambiar Propiedades
626 626 Cambiar un par clave/valor
627 627 Cambiar direccións?
628 628 Cambiar nodo {0}
629 629 Cambiar relación
630 630 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
631 631 Cambiar relación {0}
632 632 Cambiar a resolución
633 633 Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuarios
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Cambiar via {0}
637 637 Cambiados nodos de {0}
638 638 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
639 639 ID do conxunto de cambios:
640 640 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
641 641 Xestor de conxuntos de cambios
642 642 Conxunto de cambios pechado
643 643 Comentario do conxunto de cambios
644 644 Esperabase un id de un conxunto de cambios
645 645 id de conxunto de cambios:
646 646 Información do conxunto de cambios
647 647 O conxunto de cambios está cheo
648 648 Conxunto de cambios {0}
649 649 -----
650 650 Conxunto de cambios
651 651 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
652 652 Estación de carga
653 653 Buscar FIXMES.
654 654 Comprobar no servidor
655 655 -----
656 656 -----
657 657 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
658 658 Comprobando parentes para os obxectos borrados
659 659 Comprobando as condicións previas do complemento...
660 660 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
661 661 -----
662 662 Erros na suma de verificación: {0}
663 663 Farmacia
664 664 -----
665 665 Relacións fillo
666 666 Cheminea
667 667 Chinés
668 668 Escoller
669 669 Escolle unha cor
670 670 Escolle unha cor para {0}
671 671 Escoller unha licencia predefinida
672 672 Escolla un valor
673 673 Escolle o tipo de obxecto OSM
674 674 Escoller o servidor para procurar:
675 675 -----
676 676 Igrexa
677 677 Cine
678 678 -----
679 679 Cidade
680 680 Límite de Cidade
681 681 Muralla da cidade
682 682 Nome da cidade
683 683 -----
684 684 Tipo de clase
685 685 Limpar
686 686 Borrar o búfer de Desfacer/Refacer
687 687 Limpar área de texto
688 688 -----
689 689 -----
690 690 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
691 691 -----
692 692 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
693 693 Prema para abortar e continuar editando
694 694 Prema para abortar o lanzamento de navegadores externos
695 695 Prema para abortar mistura de nodos
696 696 -----
697 697 Premer para interromper a actualización
698 698 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
699 699 Prema para cancelar a operación actual
700 700 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están borrados no servidor
701 701 Premer para pechar o diálogo
702 702 Prema para pechar o diálogo e borrar o obxecto das relacións
703 703 Prema para pechar o dialogo e abortar o borrado de obxectos
704 704 Prema para pechar o dialogo e abortar a descarga
705 705 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
706 706 Prema para continuar e abrir {0} navegadores
707 707 -----
708 708 Prema para crear un conflicto e pechar este editor de relación
709 709 Prema para borrar o complemento "{0}"
710 710 Facer click para borrar. Maiúsculas: borrar segmento de vía. Alt: Non borrar nodos sen usar cando se borre unha vía. Ctrl: borrar obxectos aludidos.
711 711 Prema para deshabilitar o complemento "{0}"
712 712 -----
713 713 -----
714 714 Premer para manter o complemento "{0}"
715 715 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
722 722 Prema para omitir a actualizaciñón dos complementos
723 723 Prema para comezar a procurar por lugares
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 Prema para actualizar os complementos activos,
728 728 O Cliente non Responde
729 729 Acantilado
730 730 Alpinismo
731 731 Reloxo
732 732 Pechar
733 733 Pechar de todos modos
734 734 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
735 735 Pechar conxuntos de cambios
736 736 Pecha o diálogo e cancela a descarga
737 737 Pechar o conxunto de cambios abertos
738 738 -----
739 739 Pechar o diálogo
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 Pecha o diálogo e crea un novo nodo
744 744 Pecha o diálogo,non crear un novo nodo
745 745 Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificacións
746 746 Pecha a modificación escollida
747 747 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
748 748 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
749 749 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
750 750 Pechado despois -
751 751 Pechado en
752 752 Pechado en:
753 753 Descripción detallada
754 754 Descripción detallada
755 755 Peche dos conxuntos de cambios abertos
756 756 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
757 757 Pechando conxunto de cambios
758 758 Pechando conxunto de cambios {0}
759 759 Pechando colección de cambios...
760 760 Roupas
761 761 Liña de costa
762 762 Liñas de costa.
763 763 Moedas
764 764 Instituto
765 765 Cor
766 766 -----
767 767 Nome da cor:
768 768 Cores
769 769 -----
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 Cores, puntos e segmentos de trazado en función da velocidade.
774 774 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
775 775 Cor
776 776 Combinar vía
777 777 Combinar varias vías en unha.
778 778 Combinar {0} vías
779 779 Carril bici y vía peatonal conxuntos
780 780 Pila de Comandos
781 781 Comentario
782 782 Comentario:
783 783 Comercial
784 784 Común
785 785 -----
786 786 A Comunicacion con OSM fallou
787 787 Establecida a comunicación con {0} usando o protocolo da versión {1}
788 788 -----
789 789 Comparar
790 790 Ordenador
791 791 Confitería
792 792 Configurar os sitios dos engadidos
793 793 -----
794 794 Configurar os engadidos dispoñibles.
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Configure se crear ficheiros de respaldo
798 798 Configurar se usar un servidor proxy
799 799 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
800 800 Confirmar o purgado
801 801 Confirma a acción do Control Remoto
802 802 -----
803 803 Confirmar papel baleiro
804 804 Conflito
805 805 Resolución de conflitos
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 Conflicto non resolto completamente
827 827 Conflitos
828 828 Detectaronse conflictos
829 829 Conflictos nas etiquetas pegadas
830 830 Conflictos ao combinar primitivas
831 831 Conflictos ao combinar as vías- A vía fusionada é "{0}"
832 832 Conflicto misturando nodos. O nodo de destino é "{0}"
833 833 Conflictos: {0} sen resolver
834 834 Conectar via existente a nodo
835 835 -----
836 836 Preferencias de Conexión
837 837 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
838 838 -----
839 839 Construcción
840 840 Área de construcción
841 841 -----
842 842 -----
843 843 Contactar
844 844 Contacto:
845 845 Contactando co Servidor OSM...
846 846 Contactando co Servidor...
847 847 Contido
848 848 Continente
849 849 Continuar
850 850 -----
851 851 Continuar resolvendo
852 852 -----
853 853 -----
854 854 Continuar vía a partir do último nodo.
855 855 -----
856 856 -----
857 857 Colaboración
858 858 Tenda de alimentación
859 859 Convertir a capa GPX
860 860 Convertir en capa de datos
861 861 Convertido de: {0}
862 862 Coordenadas
863 863 -----
864 864 Coordenadas:
865 865 Copiar
866 866 Copiar todos os meus elementos ao destino
867 867 Copiar todos os seus elementos ao destino
868 868 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
869 869 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
870 870 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos misturada.
871 871 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos misturada.
872 872 Copia de {0}
873 873 Copiar os obxectos seleccionados ó buffer de pegado.
874 874 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos misturados
875 875 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos misturados
876 876 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
877 877 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos misturados
878 878 Copiar a porta papeis e pechar
879 879 Copia {1} de {0}
880 880 -----
881 881 Ano do Copyright
882 882 Copistería
883 883 Correlacionar
884 884 -----
885 885 -----
886 886 Non se puido acceder ó(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
887 887 Non se puido respaldar o ficheiro. A excepción é: {0}
888 888 Non se puideron combinar as vías (Non puideron ser acopladas nunha única serie de nodos)
889 889 Non se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Non se puido importar "{0}".
894 894 -----
895 895 Non se puido cargar o engadido {0}. Borrar das preferencias?
896 896 Non se puideron cargar as preferencias dende o servidor.
897 897 Non se puido analizar a Latitude, Lonxitude e/ou Aumento. Por favor revíseo
898 898 -----
899 899 Non se puido ler "{0}"
900 900 -----
901 901 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
902 902 -----
903 903 Non se pode renomear o aquivo "{0}"
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Non se puideron subir as preferencias. Razón: {0}
907 907 -----
908 908 -----
909 909 País
910 910 Código do país
911 911 País
912 912 Xuzgado
913 913 Cubierto
914 914 Depósito de auga
915 915 Grúa
916 916 Crear Círculo
917 917 Crear un cartafol novo
918 918 Crear un círculo a partir de tres nodos seleccionados.
919 919 Crear unha copia de esta relación e abrila en outra ventá de edición.
920 920 Crea unha cuadrícula de vias.
921 921 Crear unha nova capa do mapa.
922 922 Crear unha nova relación
923 923 Crear e editar mapas do mar para OpenSeaMap
924 924 -----
925 925 Crear áreas
926 926 Crear marcas de audio na posición do trazado correspondente á hora modificada de cada ficheiro de audio WAV importado.
927 927 Crear un marcador
928 928 Crear marcadores cando se leen GPX
929 929 Crear multipoligono
930 930 Crear multipoligono.
931 931 Crear novo nodo.
932 932 -----
933 933 Crear unha nova relación na capa "{0}"
934 934 Creado
935 935 Creado en
936 936 Creado en:
937 937 Creado antes -
938 938 Creado por:
939 939 Creado en:
940 940 -----
941 941 -----
942 942 Creando Interface (GUI) principal
943 943 Tarxetas de crédito
944 944 Críket
945 945 Críket con redes
946 946 -----
947 947 Cruce de bicicletas
948 948 Cruce de cabalos
949 949 Paso a nivel peatonal
950 950 Guarda cruces
951 951 -----
952 952 Tipo de paso
953 953 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
954 954 -----
955 955 Vías que se cruzan.
956 956 Cociña
957 957 Cultura
958 958 Selección Actual
959 959 -----
960 960 -----
961 961 Valor actual "{0}" para o ID de usuario non é válido
962 962 O valor actual é o predeterminado.
963 963 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
964 964 Cortinas
965 965 -----
966 966 -----
967 967 Personalizar Cor
968 968 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
969 969 -----
970 970 Desmonte
971 971 Barreira para bicicletas
972 972 Dependencia ciclica entre relacións:
973 973 Ciclismo
974 974 Dependencias cíclicas
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Presa
980 980 Capa de datos {0}
981 981 Fontes de datos e tipos:
982 982 -----
983 983 Fontes de datos
984 984 Validador de dados
985 985 A base de datos esta fora de liña por mantemento
986 986 -----
987 987 Data:
988 988 Data:
989 989 Tarxetas de débito
990 990 -----
991 991 Grados Decimais
992 992 Decisión
993 993 -----
994 994 Camiño de cabalos dedicado
995 995 Carril bici dedicado
996 996 Acera peatonal dedicada
997 997 Predeterminado
998 998 Por defecto (decidido automáticamente)
999 999 O valor predeterminado aínda descoñecido (o parámetro non se usou ainda).
1000 1000 O valor predeterminado é "{0}".
1001 1001 Valor por defecto: {0}
1002 1002 Borrar
1003 1003 Borrar o ficheiro
1004 1004 Eliminar o ficheiro do disco
1005 1005 Borrar Modo
1006 1006 Borrar Propiedades
1007 1007 Eliminiar vías que non formen parte de un multipolígono interior
1008 1008 Eliminar confirmación
1009 1009 -----
1010 1010 Borrar vías duplicadas
1011 1011 Borrar filtro.
1012 1012 Borrar da relación
1013 1013 -----
1014 1014 Borrar os membros incompletos?
1015 1015 -----
1016 1016 Borrar nodo {0}
1017 1017 Borrar nodos ou vías.
1018 1018 Borrar nodos fora da area de datos?
1019 1019 Borrar nodos fora da area de datos descarga
1020 1020 Borra obxecto
1021 1021 Borrar relación{0}
1022 1022 Borrar relacióna
1023 1023 Borrar obxectos seleccionados.
1024 1024 Borrar a relación que se está a editar
1025 1025 Borrar a clave seleccionada en todos os obxectos
1026 1026 Borrar as capas escollidas.
1027 1027 Borrar a relación seleccionada
1028 1028 Borrar da lista a fonte seleccionada.
1029 1029 -----
1030 1030 Borrar nodos innecesarios de unha via
1031 1031 Borrar via {0}
1032 1032 Borrado
1033 1033 Borrado "{0}"
1034 1034 Estado borrado:
1035 1035 O membro borrado {0} é usado pola relación {1}
1036 1036 O nodo borrado {0} é parte da vía {1}
1037 1037 Elementos borrados ou ignorados
1038 1038 A relación borrada {0} contém membros
1039 1039 A vñia borrada {0} contén nodos
1040 1040 Deli (Boa comida)
1041 1041 Denominación
1042 1042 Dentista
1043 1043 Grandes Almacéns
1044 1044 Profundidade en metros
1045 1045 Descrición
1046 1046 Descrición: {0}
1047 1047 Grado de detalle
1048 1048 Detalles
1049 1049 Determinando complementos a cargar...
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 Non se atopou ningun obxecto co ID {0} no conxunto de datos actual
1054 1054 -----
1055 1055 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1056 1056 Diesel para Vehiculos pesados
1057 1057 Dificultade
1058 1058 -----
1059 1059 Dirección
1060 1060 -----
1061 1061 Desactivar
1062 1062 Desactivar engadido
1063 1063 Rexeitar
1064 1064 -----
1065 1065 Descartar e Sair
1066 1066 Expende baixo receta médica
1067 1067 Pantalla
1068 1068 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1069 1069 Preferencias de Visualización
1070 1070 Amosar unha icona enm ovemento que represente o punto da traza sincronizada onde o audio que se está a reproducir foi grabado.
1071 1071 Amosar coordenadas como
1072 1072 -----
1073 1073 Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM
1074 1074 Amosar traza de audio en directo
1075 1075 Amosa información do obxecto sobre nodos,vias ou relacions de OSM.
1076 1076 Amosar o menú de audio
1077 1077 Amosar a pantalla de "Acerca de".
1078 1078 Amosa as propiedades básicas da modificación
1079 1079 Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.
1080 1080 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1081 1081 Amosa os obxectos creados, actualizados , e borrados do conxunto de cambios
1082 1082 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1083 1083 Distribuir Nodos
1084 1084 Distribuir os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1085 1085 Desusado
1086 1086 Vía de tren en desuso
1087 1087 Acequia
1088 1088 Non aplicar cambios
1089 1089 Recordar esta decisión e non preguntar de novo (Ir a Preferencias -> Complementos para cambialo despois)
1090 1090 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1091 1091 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1092 1092 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1093 1093 Non mostrar esta mensaxe de novo
1094 1094 Non facer nada
1095 1095 Está seguro de que quere aplicar o novo papel?
1096 1096 Desexa permitir esto?
1097 1097 Desexa borrala de todos modos?
1098 1098 Almacén de bricolaxe
1099 1099 Muelle
1100 1100 Médicos
1101 1101 -----
1102 1102 Carreiras de cans
1103 1103 Doble conflicto
1104 1104 Abaixo
1105 1105 Descargar
1106 1106 Descargar Todos os Fillos
1107 1107 Descargar datos
1108 1108 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
1109 1109 Descargar Lugar
1110 1110 Descargar Membros
1111 1111 Descargar obxecto OSM por ID
1112 1112 Descargar o complemento
1113 1113 -----
1114 1114 Descargar os fillos escollidos
1115 1115 Descargar URL
1116 1116 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1117 1117 Descargar todos os membros incompletos
1118 1118 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1119 1119 -----
1120 1120 Área de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidor
1121 1121 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1122 1122 Descargar como unha nova capa
1123 1123 Descarga o contido das modificacións
1124 1124 Descargar conxuntos de cambios
1125 1125 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1126 1126 Descargar contido
1127 1127 Descargar data
1128 1128 Descargar cada un como datos gps en bruto. Pode ser x1,y1,x2,y2 , unha URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1129 1129 Descargar cada un. Pode ser x1,y1,x2,y2 , unha URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1130 1130 Descargar todo o que abarca:
1131 1131 Descargar de OSM ó longo desta pista
1132 1132 Descargar de OSM...
1133 1133 Descargar membros incompletos
1134 1134 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1135 1135 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos dende o servidor de OSM
1136 1136 Obter a lista
1137 1137 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1138 1138 Descargar membros
1139 1139 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1140 1140 Descargar só as miñas modificacións
1141 1141 -----
1142 1142 Descargar agora
1143 1143 Descargar obxecto
1144 1144 Descargar obxeto...
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 Descargando vias/relacións... relacionadas
1148 1148 -----
1149 1149 Descargar complementos
1150 1150 -----
1151 1151 Descargar Referidos
1152 1152 Descargar as relacións referidas
1153 1153 Descargar os membros da relación
1154 1154 Descargar relacións
1155 1155 Descargar membros escollidos incompletos
1156 1156 Descargae as relacións escollidas
1157 1157 -----
1158 1158 Descargar a caixa de límites
1159 1159 Descargar a caixa de límites como datos gps en bruto
1160 1160 Descargar o contido do conxunto de cambios
1161 1161 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1162 1162 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1163 1163 Descarga o contido das modificacións escollidas dende o servidor
1164 1164 Baixar a lista de complementos dispoñibles
1165 1165 Descargar a ubicación da url (con lat=x&lon=y&zoom=z)
1166 1166 Descargar localozación na url (con lat=x&lon=y&zoom=z) como gps en crú
1167 1167 -----
1168 1168 Descargat as súas trazas GPX dende openstreetmap.org
1169 1169 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1170 1170 Datos GPX Descargados
1171 1171 Xestor de descarga:
1172 1172 Descargando datos GPS
1173 1173 Descargando datos de OSM...
1174 1174 Descargando complemento {0}...
1175 1175 Descargando "Mensaxe do día"
1176 1176 Descargando o contido do conxunto de cambios
1177 1177 Descargando conxunto de cambios {0}...
1178 1178 Descargando conxuntos de cambios...
1179 1179 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}...
1180 1180 Descargando datos
1181 1181 Descargando dende o servidor de OSM...
1182 1182 Descargando historial...
1183 1183 Descargando conxunto de cambios abiertos...
1184 1184 -----
1185 1185 Descargando os puntos {0} a {1}...
1186 1186 Descargando relacións referidas...
1187 1187 Descargando vías referidas...
1188 1188 Descargando relación {0}
1189 1189 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
1190 1190 Telearrastre
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 Arrastrar cabezal de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o audio dende alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o audio en ese punto.
1194 1194 Desaugue
1195 1195 Debuxar
1196 1196 Debuxar Frechas de Dirección
1197 1197 Debuxa un novo círculo a partir de un valor HDOP.
1198 1198 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1199 1199 -----
1200 1200 Debuxar os límites dos datos descargados
1201 1201 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1202 1202 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1203 1203 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1204 1204 Debuxar puntos GPS grandes.
1205 1205 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1206 1206 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1207 1207 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1208 1208 Debuxar nodos
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 Debuxar liña de axuda flexible
1212 1212 Debuxar os números de orde dos segmentos
1213 1213 Debuxar os límites dos datos cargados dende o servidor.
1214 1214 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1215 1215 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1216 1216 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1217 1217 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1218 1218 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1219 1219 Auga potable
1220 1220 Conduce un coche de carreiras dende o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
1221 1221 Autoescuela
1222 1222 Tintorería
1223 1223 Convertir en {0} nodos
1224 1224 Duplicar
1225 1225 Duplicar capa
1226 1226 -----
1227 1227 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1228 1228 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1229 1229 Duplicar esta capa
1230 1230 Nodos duplicados
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 Nodos de vía duplicados
1235 1235 Nodos de vías duplicados.
1236 1236 Vías duplicadas
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 Correo electrónico
1240 1240 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1241 1241 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 -----
1245 1245 Cada codo debe conectar exactamente 2 vías
1246 1246 -----
1247 1247 Descarga facilmente ao longo de un logo conxunto de vías interconectadas
1248 1248 Edición
1249 1249 Editar bowling
1250 1250 Editar enderezos
1251 1251 Editar interpolación de direccións
1252 1252 -----
1253 1253 Editar fronteira administrativa
1254 1254 Editar campo de aviación
1255 1255 Editar tenda de bebidas alcohólicas
1256 1256 eitar o uso da área cultivábel
1257 1257 Editar cabaña alpina
1258 1258 Editar Fútbol Americano
1259 1259 Editar lugar arqueolóxico
1260 1260 Editar tiro con arco
1261 1261 Editar centro de arte
1262 1262 Editar traballo artístico
1263 1263 Editar atletismo
1264 1264 Editar atracción
1265 1265 Editar fútbol australiano
1266 1266 Editar Caixeiro
1267 1267 Editar caixa temperada
1268 1268 Editar panadeiro
1269 1269 Editar banco
1270 1270 Editar Bar
1271 1271 Editar béisbol
1272 1272 Editar cunca
1273 1273 Editar baloncesto
1274 1274 Editar campo de batalla
1275 1275 Editar bahía
1276 1276 Editar praia
1277 1277 Editar Voleipraia
1278 1278 Editar baliza
1279 1279 Editar tenda de brebaxes
1280 1280 Editar aparcamiento para bicicletas
1281 1281 Editar alquiler de bicicletas
1282 1282 Editar tenda de bicicletas
1283 1283 Editar biergarten
1284 1284 Editar un astillero
1285 1285 Editar un bolardo
1286 1286 Editar librería
1287 1287 Editar aduana
1288 1288 Editar boule
1289 1289 Editar límite
1290 1290 Editar Pedra histórica
1291 1291 Editar Boutique
1292 1292 Editar bolos
1293 1293 Editar ponte
1294 1294 Editar vía de cabalos
1295 1295 Editar terreno abandoado
1296 1296 Editar porta de golpe
1297 1297 Editar vía para autobús guiado
1298 1298 Editar andén de autobús
1299 1299 Editar estación de autobús
1300 1300 Editar parada de autobús
1301 1301 Editar carnicería
1302 1302 Editar telecabina
1303 1303 -----
1304 1304 Editar cafetería
1305 1305 Editar lugar de acampada
1306 1306 Editar Fútbol Canadiense
1307 1307 Editar un canal
1308 1308 Editar piragüismo
1309 1309 Editar alquiler de automóviles
1310 1310 Editar taller
1311 1311 Editar automóviles compartidos
1312 1312 Editar concesionario de automóviles
1313 1313 Editar lavadoiro de vehículos
1314 1314 Editar zona de caravanas
1315 1315 Editar castelo
1316 1316 Editar barreira canadiense
1317 1317 Editar entrada de cova
1318 1318 Editar a área do cemiterio
1319 1319 Editar telesilla
1320 1320 Editar cabaña ou bungalow
1321 1321 Editar estación de carga (para coches eléctricos)
1322 1322 Editar farmacia
1323 1323 Editar cheminea
1324 1324 Editar cine
1325 1325 Editar cidade
1326 1326 Editar o sinal de límite da cidade
1327 1327 Editar fronteira civil
1328 1328 Editar acantilado
1329 1329 Editar alpinismo
1330 1330 Editar Reloxo
1331 1331 Editar Tenda de Roupa
1332 1332 Editar liña de costa
1333 1333 Editar instituto
1334 1334 Editar o uso da área comercial
1335 1335 Editar común
1336 1336 Editar tenda de ordenadores
1337 1337 Editar Confitería
1338 1338 Editar o uso da área en construcción
1339 1339 Editar información de contacto
1340 1340 Editar continente
1341 1341 Editar tenda de alimentación
1342 1342 Editar Copistería
1343 1343 Editar país
1344 1344 Editar país
1345 1345 Editar xuzgado
1346 1346 Editar depósito de auga
1347 1347 Editar grúa
1348 1348 Edit críket
1349 1349 Editar críket con redes
1350 1350 Editar croquet
1351 1351 Editar cruce
1352 1352 Editar Cortinas
1353 1353 Editar vía ciclable
1354 1354 Editar ciclismo
1355 1355 Editar unha presa
1356 1356 Editar Deli (Boa comida)
1357 1357 Editar dentista
1358 1358 Editar Grandes Almacens
1359 1359 Editar vía de tren en desuso
1360 1360 Editar acequia
1361 1361 Editar almacén de bricolaxe
1362 1362 Editar un muelle
1363 1363 Editar médicos
1364 1364 -----
1365 1365 Editar carreiras de cans
1366 1366 Editar telearrastre
1367 1367 Editar canal de desaugue
1368 1368 Editar auga potable
1369 1369 Editar Autoescuela
1370 1370 Editar tintorería
1371 1371 Editar tenda de electrónica
1372 1372 Editar Embaixada
1373 1373 Editar punto de acceso para emerxencias
1374 1374 Editar unha entrada
1375 1375 Editar hípica
1376 1376 Editar Erotica
1377 1377 Editar Fabrica
1378 1378 Editar o uso da terra de labor
1379 1379 Editar edificio agrario
1380 1380 Editar establecemento de comida rápida
1381 1381 Editar Caída
1382 1382 Editar una ruta de ferry
1383 1383 Editar terminal de ferry
1384 1384 Editar hidrante contra incendios
1385 1385 Editar parque de bombeiros
1386 1386 Editar pesca
1387 1387 Editar tramo de escaleiras
1388 1388 Editar floristería
1389 1389 -----
1390 1390 Editar vía peatonal
1391 1391 Editar vado
1392 1392 Editar zona forestal
1393 1393 Editar fonte
1394 1394 Editar Marcos
1395 1395 Editar Gasolineira
1396 1396 Editar Moblería
1397 1397 Editar Fútbol Gaélico
1398 1398 -----
1399 1399 Editar Xardín
1400 1400 Editar centro de xardinería
1401 1401 Editar gasómetro
1402 1402 Editar porta
1403 1403 Editar glaciar
1404 1404 Editar golf
1405 1405 Editar campo de golf
1406 1406 Editar góndola
1407 1407 Editar o uso ta área de herba
1408 1408 Editar camposanto
1409 1409 Editar zona verde
1410 1410 Editar Verdurería
1411 1411 Editar Horticultura
1412 1412 Editar rompeolas
1413 1413 Editar pensión
1414 1414 Editar Ximnasia
1415 1415 Editar perruquería
1416 1416 Editar apeadeiro
1417 1417 Editar aldea
1418 1418 Editar portilla de malla metálica
1419 1419 Editar ferretería
1420 1420 -----
1421 1421 Editar brezal o landa
1422 1422 Editar heliporto
1423 1423 Editar tenda HIfi
1424 1424 Edtar unha vía en construcción
1425 1425 Editar hockey
1426 1426 Editar carreiras de caballos
1427 1427 Editar hospital
1428 1428 Editar albergue
1429 1429 Editar hotel
1430 1430 Editar apostadeiro de caza
1431 1431 Editar o uso da área industrial
1432 1432 Editar Illa
1433 1433 Editar Illote
1434 1434 -----
1435 1435 Editar Joyería
1436 1436 Editar una intersección
1437 1437 Editar Karting
1438 1438 Editar Xardín de infancia
1439 1439 Editar quiosco
1440 1440 Editar portilla xiratoria
1441 1441 Editar cociña
1442 1442 Editar terra
1443 1443 Editar vertedoiro
1444 1444 Editar Lavandería
1445 1445 Editar biblioteca
1446 1446 Editar una barreira
1447 1447 Editar metro lixeiro
1448 1448 Editar faro
1449 1449 Editar rúa residencial
1450 1450 Editar Localidade
1451 1451 Editar Centro Comercial
1452 1452 Editar porto deportivo
1453 1453 Editar Mercado
1454 1454 Editar o uso do prado
1455 1455 -----
1456 1456 Editar monumento conmemorativo
1457 1457 Editar o uso da área militar
1458 1458 -----
1459 1459 Editar mini golf
1460 1460 Editar Telefonía Móbil
1461 1461 Editar Aeródromo de Aeromodelismo
1462 1462 Editar cambio de moeda
1463 1463 Editar monoraíl
1464 1464 Editar monumento
1465 1465 Editar motel
1466 1466 Editar Motocross
1467 1467 Editar aparcamento para motos
1468 1468 Editar Deportes de Motor
1469 1469 Editar Autoestrada
1470 1470 Editar saída de autopista
1471 1471 Editar enlace de autopista
1472 1472 Editar porto de montaña
1473 1473 Editar lameira
1474 1474 Editar multi
1475 1475 Editar Multipolígono
1476 1476 Editar museo
1477 1477 Editar Intrumentos Musicais
1478 1478 Editar vía estreita
1479 1479 Editar fronteira nacional
1480 1480 Editar límites do parque nacional
1481 1481 Editar Reserva Natural
1482 1482 Editar club nocturno
1483 1483 Editar óptica
1484 1484 Editar tenda de productos orgánicos
1485 1485 Editar tenda de exteriores
1486 1486 Editar Pintura
1487 1487 Editar sitio paleontolóxico
1488 1488 Editar parque
1489 1489 Editar aparcamento
1490 1490 Editar corredor de aparcamento
1491 1491 Editar lugar de cruces frecuentes
1492 1492 Editar camiño
1493 1493 Editar pico
1494 1494 Editar una calle peatonal
1495 1495 Editar pelota vasca
1496 1496 Editar farmacia
1497 1497 Editar zona de picnic
1498 1498 Editar embarcadoiro
1499 1499 Editar tubería
1500 1500 Editar cancha de xogo
1501 1501 Editar lugar de culto
1502 1502 Editar zona de xogos
1503 1503 Editar policía
1504 1504 Editar fronteira política
1505 1505 Editar oficina postal
1506 1506 Editar Xerador de Enerxía
1507 1507 Editar tendido eléctrico
1508 1508 Editar poste eléctrico
1509 1509 Editar central eléctrica
1510 1510 Editar subestación eléctrica
1511 1511 Editar torre de electricidade
1512 1512 Editar vía para tren histórico
1513 1513 Editar enlace a rúa primaria
1514 1514 Editar rúa primaria
1515 1515 Editar prisión
1516 1516 Editar pub
1517 1517 Editar edificio público
1518 1518 -----
1519 1519 Editar o uso da área da canteira
1520 1520 Editar coches RC
1521 1521 Editar pista de carreiras
1522 1522 Editar raqueta
1523 1523 Ediar vía de tren
1524 1524 Editar o uso da área da via do tren
1525 1525 Editar andén de ferrocarril
1526 1526 Editar o uso da área de recreo
1527 1527 Editar punto limpo
1528 1528 Editar rexión
1529 1529 Editar reservorio
1530 1530 Editar o uso da área residencial
1531 1531 Editar rúa urbana
1532 1532 Edita Área de Descanso
1533 1533 Editar restaurante
1534 1534 Editar comercios
1535 1535 Editar un río
1536 1536 Editar ribeira
1537 1537 Editar restriccións de tráfico
1538 1538 Editar rúa (tipo descoñecido)
1539 1539 Editar ruta
1540 1540 Editar Liga de Rugby
1541 1541 Editar Rugby Union
1542 1542 Editar ruínas
1543 1543 Editar pista
1544 1544 Editar Entrenamento Seguro
1545 1545 Editar poterna
1546 1546 Editar Sauna
1547 1547 Editar escola
1548 1548 Editar cantos
1549 1549 Editar matorral
1550 1550 Editar Pescado
1551 1551 Editar rúa secundaria
1552 1552 Editar estación de servicio
1553 1553 Editar vía de servicio
1554 1554 Editar refuxio
1555 1555 Editar zapatería
1556 1556 Editar tiro
1557 1557 -----
1558 1558 Editar Atallos
1559 1559 Editar monopatín
1560 1560 Editar patinaxe
1561 1561 Editar esquí
1562 1562 Editar rampa
1563 1563 Editar fútbol
1564 1564 Editar resorte con pinchos
1565 1565 Editar polideportivo
1566 1566 Editar tenda de materiais deportivos
1567 1567 Editar fonte
1568 1568 Editar estadio
1569 1569 Editar estado
1570 1570 Editar papelería
1571 1571 Editar una escaleira de paso
1572 1572 editar arroio ou riachuelo
1573 1573 -----
1574 1574 Editar Estudio
1575 1575 Editar suburbio
1576 1576 Editar metro
1577 1577 Editar boca de metro
1578 1578 Editar supermercado
1579 1579 Editar cámara de vixilancia
1580 1580 Editar vértice xeodésico
1581 1581 Editar natación
1582 1582 Editar tenis de mesa
1583 1583 -----
1584 1584 Editar parada de taxi
1585 1585 Editar pista de rodaxe
1586 1586 Editar teléfono
1587 1587 Editar tenis
1588 1588 Editar Terminal
1589 1589 Editar Porta de Terminal
1590 1590 Editar via terciaria
1591 1591 Editar teatro
1592 1592 Editar parque temático
1593 1593 Editar cabina de peaxe
1594 1594 Editar torre
1595 1595 Editar Vila
1596 1596 Editar Casa do Concello
1597 1597 Editar Xoguetería
1598 1598 Editar Pista
1599 1599 Editar calmado de tráfico
1600 1600 Editar tranvía
1601 1601 Editar parada de tranvía
1602 1602 Editar axencia de viaxes
1603 1603 Editar árbore
1604 1604 Editar rúa principal
1605 1605 Editar enlace a rúa principal
1606 1606 Editar túnel
1607 1607 Editar as restriccións de xiro
1608 1608 Editar torno
1609 1609 Editar rodas
1610 1610 Editar carreteira sen clasificación
1611 1611 Editar universidade
1612 1612 Editar Aspiradora
1613 1613 Editar Tendas de Variedades
1614 1614 Editar máquina expendedora
1615 1615 Editar veterinario
1616 1616 Editar tenda de vídeos
1617 1617 Editar panorámica
1618 1618 Editar poboación
1619 1619 Editar parque municipal
1620 1620 Editar o uso do viñedo
1621 1621 Editar volcán
1622 1622 Editar Voleibol
1623 1623 Editar papeleiras
1624 1624 Editar depuradora
1625 1625 Editar auga
1626 1626 Editar parque acuático
1627 1627 Editar torre de agua
1628 1628 -----
1629 1629 Editar Traballos Acuáticos
1630 1630 Editar unha fervenza
1631 1631 -----
1632 1632 Editar cruceiro
1633 1633 Editar camiño a santuario
1634 1634 Editar unha represa
1635 1635 Editar pantano
1636 1636 Editar muíño de vento
1637 1637 Editar bosque
1638 1638 Editar fábrica
1639 1639 Editar zoo
1640 1640 -----
1641 1641 Editar filtro.
1642 1642 Editar latitude e lonxitude de un nodo.
1643 1643 Editar nova relación na capa "{0}"
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 Editar a relación escollida actualmente
1649 1649 -----
1650 1650 -----
1651 1651 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1652 1652 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1653 1653 -----
1654 1654 Editar as fontes escollidas.
1655 1655 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1656 1656 Editar: {0}
1657 1657 Educación
1658 1658 Electrificado
1659 1659 Electronica
1660 1660 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1661 1661 Electrónica
1662 1662 Os elementos do tipo {0} están soportados.
1663 1663 Elevación
1664 1664 Enderezo de correo electrónico
1665 1665 Terraplén
1666 1666 Embaixada
1667 1667 Punto de acceso para emerxencias
1668 1668 Teléfono de emerxencia
1669 1669 -----
1670 1670 Documento valeiro
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 Activar filtro
1675 1675 -----
1676 1676 -----
1677 1677 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1678 1678 -----
1679 1679 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1680 1680 Introduza o URL:
1681 1681 Introducir URL a descargar:
1682 1682 Introduce un id de un conxunto de cambios
1683 1683 Introduce un novo par clave/valor.
1684 1684 Introduza un nome de lugar para procurar
1685 1685 Introduce o nome do lugar a buscar:
1686 1686 Introduce un papel e aplicao aos membros da relación escollidos
1687 1687 Introduza un papel para todos os membros da relación
1688 1688 Introduza unha expresión de procura
1689 1689 -----
1690 1690 Introduce unha URL dende a cal os datos deberían ser descargados
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 Introduza nome de ficheiro:
1695 1695 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1696 1696 Introduce o ID do obxecto que deberia ser descargado
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 Introduce a expresion de búsqueda
1700 1700 Entrada
1701 1701 Hípica
1702 1702 Erotica
1703 1703 Erro
1704 1704 Erro
1705 1705 Erro amosando a URL
1706 1706 Erro durante a descarga
1707 1707 Erro no filtro
1708 1708 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1709 1709 Erro cargando ficheiro
1710 1710 -----
1711 1711 Erro no ficheiro {0}
1712 1712 Erro analizando {0}:
1713 1713 Erro reproducindo son
1714 1714 -----
1715 1715 Erro ao renomear ficheiro "{0}" a "{1}"
1716 1716 Erro creando copia de respaldo da capa borrada: {0}
1717 1717 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1718 1718 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 Erro durante a análise {0}
1724 1724 -----
1725 1725 Erro: Dobre valor ilegal "{0}" na liña "{1}" no ficheiro de marcadores "{2}"
1726 1726 Erro: Liña "{0}" inesperada no ficheiro de marcador "{1}"
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 Erros
1731 1731 Erros durante a descarga
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 Exemplos
1738 1738 Sair
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 Sair da aplicación,
1743 1743 -----
1744 1744 Esperábase un valor non vacío para o parámetro "{0}" tívose "{1}"
1745 1745 Puntos de vía explícitos con hora estimada da posición da traza.
1746 1746 Puntos de vía explícitos con marcas de tempo válidas.
1747 1747 Exportar ficheiro GPX
1748 1748 Exportar e Gardar
1749 1749 Opcións de exportacińo
1750 1750 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
1751 1751 Exportar a GPX...
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 Extrudir
1755 1755 Extrudir Vía
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 Fabrica
1760 1760 Facilidades
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 Fallou ao crear o directorio do plugin "{0}"
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 Fallou ao cargar o recurso "{0}" o erro é {1}
1769 1769 -----
1770 1770 Fallou ao abrir a URL
1771 1771 -----
1772 1772 Fallou ao abrir a conexión da API {0}.
1773 1773 Fallou ao abrir la páxina de axuda
1774 1774 Non se puidio abrir a páxina de axuda. A URL estaba valeira.
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 Fallou ao establecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñoble no histórico.
1783 1783 Fallou ao establecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
1784 1784 Fallou ao establecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñoble no histórico.
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 -----
1788 1788 Terra de labor
1789 1789 Edificio agrario
1790 1790 Comida rápida
1791 1791 Debuxo rápido (peor resultado)
1792 1792 -----
1793 1793 Multiplicador de avance rápido
1794 1794 -----
1795 1795 Número do fax
1796 1796 De pago
1797 1797 Caída
1798 1798 Valado
1799 1799 Ruta de ferry
1800 1800 Terminal de ferry
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Ficheiro
1808 1808 O ficheiro "{0}" non existe
1809 1809 -----
1810 1810 Erro de Formato de Ficheiro
1811 1811 Nome do ficheiro:
1812 1812 O ficheiro "{0}" non existe.
1813 1813 Ficheiro de respaldo
1814 1814 O ficheiro existe. Sobrescribir?
1815 1815 Nome do ficheiro:
1816 1816 O ficheiro {0} existe. Sobreescribir?
1817 1817 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome "{1}"
1818 1818 Ficheiro: {0}
1819 1819 -----
1820 1820 Nome do ficheiro
1821 1821 Ficheiros
1822 1822 Ficheiros de Tipo:
1823 1823 Ficheiros de tipo:
1824 1824 -----
1825 1825 Filtrar
1826 1826 Filtro Agochado:{0} Desactivado:{1}
1827 1827 Modo de filtro
1828 1828 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
1829 1829 -----
1830 1830 Filtro:
1831 1831 Atopa e arranxa direccións de rúas non válidas dun xeito cómodo.
1832 1832 Rematar debuxo.
1833 1833 Hidrante contra incendios
1834 1834 Parque de bombeiros
1835 1835 Cheminea
1836 1836 Pesca
1837 1837 Arranxar
1838 1838 -----
1839 1839 Arranxar conflictos de etiquetas
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
1843 1843 Arranxando erros ...
1844 1844 -----
1845 1845 Floristería
1846 1846 -----
1847 1847 Cartafoles
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 Comida
1852 1852 -----
1853 1853 Comida+Bebidas
1854 1854 Pé
1855 1855 Soamente para os obxectos escollidos
1856 1856 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
1857 1857 Forzar liñas se non se importou ningún segmento.
1858 1858 Vado
1859 1859 Monte
1860 1860 Olvidar obxectos pero non os borrar no servidor cando se suban.
1861 1861 Tempo de avance/retroceso (segundos)
1862 1862 Atopado un elemento XML <member> o cal non é un fillo directo dun elemento <relation>.
1863 1863 Atopado un elemento XML <nd> o cal non é un fillo directo dun elemento <way>.
1864 1864 Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0}\n
1865 1865 Atopadas {0} coincidencias
1866 1866 Fonte
1867 1867 Marco
1868 1868 -----
1869 1869 Conxelar
1870 1870 Conxelar a lista actual de elementos misturados
1871 1871 Frecuencia (Hz)
1872 1872 Dende ...
1873 1873 Da Relación
1874 1874 Dende a URL
1875 1875 Gasolineira
1876 1876 Gasolinera
1877 1877 Tipos de combustible:
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Función
1882 1882 Mobles
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 Puntos GPS
1886 1886 descripción de trazado gps
1887 1887 Ficheiros GPX
1888 1888 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 Selector de cor GTK
1893 1893 -----
1894 1894 Fútbol Gaélico
1895 1895 -----
1896 1896 Xardín
1897 1897 Centro de xardinería
1898 1898 Gasómetro
1899 1899 Porta
1900 1900 ancho(mm)
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 Xeografía
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 Imaxes xeo-etiquetadas
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 Conseguir información detallada do estado interno dos obxectos.
1913 1913 Glaciar
1914 1914 Vidro
1915 1915 -----
1916 1916 Ir atrás ao paso 1/3
1917 1917 -----
1918 1918 Ir a páxina de axuda de JOSM
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 Campo de golf
1923 1923 Góndola
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 Herba
1927 1927 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
1928 1928 Verde:
1929 1929 Zona verde
1930 1930 Verdurería
1931 1931 Horticultura
1932 1932 Contedor de gravilla
1933 1933 -----
1934 1934 Rompeolas
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 Pensión
1938 1938 Poste identificador
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 Ximnasia
1942 1942 Perruqueria
1943 1943 Aldea
1944 1944 Portilla de malla metálica
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 Ferretería
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 Saúde
1954 1954 -----
1955 1955 Brezal o landa
1956 1956 Vehículos pesados (> 6 t.)
1957 1957 Seto
1958 1958 Alto
1959 1959 Altura (en metros)
1960 1960 Heliporto
1961 1961 Axuda
1962 1962 Axda: {0}
1963 1963 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
1964 1964 Hemisferio
1965 1965 Agochar
1966 1966 Ocultar elementos
1967 1967 Mostrar ou agochar este botón conmutador
1968 1968 Agochar este botón
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 Nodos duplicados en autopista
1972 1972 Autovías
1973 1973 -----
1974 1974 Sendeiro
1975 1975 Lugares históricos
1976 1976 Historial
1977 1977 Histórico do nodo {0}
1978 1978 Histórico da relación {0}
1979 1979 Histórico da vía {0}
1980 1980 Histórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva actual.
1981 1981 Histórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva de referencia.
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 Inicio
1985 1985 Páxina de incio
1986 1986 Cabalo
1987 1987 Carreira de cabalos
1988 1988 -----
1989 1989 Servidor:
1990 1990 Albergue
1991 1991 -----
1992 1992 Teclas rápidas
1993 1993 Nome da casa
1994 1994 Número de casa
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Ton:
1999 1999 Apostadeiro de caza
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Excepción de IO
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Rutas de iconas:
2012 2012 -----
2013 2013 Si se especifica, reestablecer a configuración en lugar de lela.
2014 2014 Ignorar
2015 2015 -----
2016 2016 Ignoraos, deixa a relación como está
2017 2017 -----
2018 2018 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2019 2019 -----
2020 2020 Ignorando elementos
2021 2021 -----
2022 2022 Ignorando URL mal formada: "{0}"
2023 2023 Ignorando URL de ficheiro mal formada: "{0}"
2024 2024 Datos Ilegais
2025 2025 Valor lóxico ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2026 2026 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecta
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 Estructura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de "create", ''modify'', ou ''delete''.
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 Valor de latitude ilegal valor "{0}"
2035 2035 -----
2036 2036 Valor numerico longo para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2037 2037 Valor de lonxitude ilegal valor "{0}"
2038 2038 -----
2039 2039 Valor numérico ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2040 2040 Obxecto ilegal con id=0
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 Valor ilegal para o atributo "changeset" no novo obxecto {1}.Obtívose {0}. Reseteando a 0.
2044 2044 Valor ilegal para o atributo "changeset".Obtñivose {0}.
2045 2045 Valor ilegal para o atributo "ref" no membro na relación {0}.Obtívose {1}
2046 2046 Valor ilegal para o atributo "type" no membro {0} da relación {1} .Obtívose {2}.
2047 2047 Valor ilegal para o atributo "versión" na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2048 2048 Valor ilegal para o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}". Obtido {2}.
2049 2049 Valor ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2050 2050 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo OsmPrimitive. Obtívose "{1}".
2051 2051 Valor ilegal para o atributo "{0}" de lóxico. Obtívose "{1}".
2052 2052 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo doble. Obtívose "{1}".
2053 2053 valor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo (>=0), obtido "{1}"
2054 2054 valor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo, obtido "{1}"
2055 2055 Valor ilegal do atributo "ref" do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2056 2056 Imaxe
2057 2057 Ficheiros de imaxes
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 Importar Audio
2071 2071 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
2072 2072 -----
2073 2073 Importar imaxes
2074 2074 -----
2075 2075 Importar graficos vectoriais (SVG)
2076 2076 Importa de OpenStreetBugs posibles erros encontrados polos usuarios de OSM
2077 2077 -----
2078 2078 Pendente
2079 2079 Pendente pronunciada
2080 2080 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 Independente
2088 2088 -----
2089 2089 Información
2090 2090 Info sobre o Elemento
2091 2091 Información
2092 2092 Panel informativo
2093 2093 Oficina de información
2094 2094 Punto de información
2095 2095 Información da capa
2096 2096 -----
2097 2097 Inicializando
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 Inspeccionar
2104 2104 Instalando plugins actualizados
2105 2105 -----
2106 2106 Erro interno do servidor
2107 2107 -----
2108 2108 Acceso a internet
2109 2109 Acceso a internet gratuito
2110 2110 -----
2111 2111 URL da API inválida
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 URL non válido
2115 2115 Ventana de escolla inválida
2116 2116 -----
2117 2117 A data non é válida
2118 2118 Valores data/tempo inválidas
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 Expresión de procura inválida
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 ID de usuario inválido
2127 2127 O nome do usuario non é válido
2128 2128 -----
2129 2129 Invertir filtro
2130 2130 Illa
2131 2131 Illote
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Obxecto {0} non atopado na lista.
2135 2135 Navegador de axuda de JOSM
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Versión de JOSM {0} requerida para o complemento {1}
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 imaxes JPEG (*.jpg)
2143 2143 -----
2144 2144 Versión Java {0}
2145 2145 Joyería
2146 2146 Función de unor áreas
2147 2147 Unir Nodo e Liña
2148 2148 Unir Nodo a Vía
2149 2149 Unir un nodo ós segmentos de vía máis próximos
2150 2150 Unir áreas superpostas
2151 2151 Areas superpostas unidas
2152 2152 Une áreas que se superpoñen
2153 2153 Saltar Á Posición
2154 2154 Saltar ahi
2155 2155 Saltar a posición
2156 2156 Unión
2157 2157 -----
2158 2158 Manter
2159 2159 Manter ficheiro de respaldo cando se gardan capas de datos
2160 2160 -----
2161 2161 Manter o meu estado de borrado
2162 2162 Manter complemento
2163 2163 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2164 2164 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2165 2165 -----
2166 2166 Manter o seu estado
2167 2167 Manter esta relación como membro do obxecto obxetivo.
2168 2168 Tecla
2169 2169 Chave inválida "{0}"
2170 2170 -----
2171 2171 A clave non pode estar vacía cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2172 2172 Tecla:
2173 2173 Atallos de Teclado
2174 2174 Palabras clave
2175 2175 Xardín de infancia
2176 2176 Quiosco
2177 2177 Portilla xiratoria
2178 2178 Cociña
2179 2179 -----
2180 2180 GLP (Gas licuado do petróleo)
2181 2181 Etiquetar as marcas de audio (e de imaxe e de web)
2182 2182 Lambert 4 Zonas (France)
2183 2183 Lambert CC Zona
2184 2184 Lambert CC9 Zona (France)
2185 2185 -----
2186 2186 Zona Lambert (Estonia)
2187 2187 Terra
2188 2188 Uso do chan
2189 2189 Vertedoiro
2190 2190 -----
2191 2191 Nodos duplicados no uso da terra
2192 2192 Carriles
2193 2193 Idioma
2194 2194 Último cambio en {0}
2195 2195 A última actualización de engadidos foi fai máis de {0} días.
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Lanzar navegador coa información acerca do conxunto de cambios
2200 2200 -----
2201 2201 Lanzar en modo maximizado
2202 2202 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2203 2203 Abre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.
2204 2204 Lanzar un navegador con información acerca de este usuario
2205 2205 Lavandería
2206 2206 Capa
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 A capa "{0}" debe estar na lista de capas
2213 2213 a capa non está na lista.
2214 2214 Capa: {0}
2215 2215 Capas
2216 2216 Tempo de introducción (segundos)
2217 2217 Ocio
2218 2218 Lonxitude
2219 2219 Lonxitude en metros
2220 2220 O largo para o tag "{0}" no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2221 2221 Lonxitude: {0}
2222 2222 Paso a nivel
2223 2223 Biblioteca
2224 2224 Licencia
2225 2225 -----
2226 2226 Barreira
2227 2227 -----
2228 2228 Metro lixeiro
2229 2229 Faro
2230 2230 Liña de referencia
2231 2231 Tipo de liña
2232 2232 Liña {0} columna {1}:
2233 2233 Lista
2234 2234 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2235 2235 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2236 2236 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 Rúa residencial
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 Cargar capa WMS dende ficheiro
2247 2247 -----
2248 2248 Cargar histórico
2249 2249 -----
2250 2250 Cagar relacións pais
2251 2251 Cargar relacióm
2252 2252 -----
2253 2253 Cargando extensións anteriores
2254 2254 Cargando histórico para o nodo {0}
2255 2255 Cargando histórico para a relación {0}
2256 2256 Cargando historial para a vía {0}
2257 2257 Cagando relacións pais
2258 2258 Cargando complemento ''{0}''...
2259 2259 Cargando extensións
2260 2260 Cargando complementos...
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 A cargar {0}
2264 2264 -----
2265 2265 Ficheiros locais
2266 2266 Localidade
2267 2267 Localización
2268 2268 Bloquear
2269 2269 Esclusa
2270 2270 Lodi - Italia
2271 2271 -----
2272 2272 Lonxitude
2273 2273 Lonxitude:
2274 2274 Procurar en:
2275 2275 Apariencia e comportamento
2276 2276 Procurar en:
2277 2277 Torre de vixía
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 MLIT Xapón (ORTHO)
2281 2281 MLIT Xapón (ORTHO01)
2282 2282 MLIT Xapón (ORTHO02)
2283 2283 MLIT Xapón (ORTHO03)
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 Escala MTB
2288 2288 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2289 2289 -----
2290 2290 Fai un duplicado da capa escollida actualmente.
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2294 2294 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 Ficheiro de configuración mal formado nas liñas {0}
2298 2298 -----
2299 2299 Centro comercial
2300 2300 Feito polo home
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 Mapa
2306 2306 Estilo de pintura do mapa
2307 2307 Proxección do mapa
2308 2308 Preferencias do Mapa
2309 2309 -----
2310 2310 Mapa: {0}
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 Porto deportivo
2315 2315 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2316 2316 Marca dos puntos con nome
2317 2317 Marcas de {0}
2318 2318 Mercado
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 Velocidade Máx.(km/h)
2329 2329 Peso máximo (t)
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 Área máxima por petición:
2333 2333 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2334 2334 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2335 2335 Lonxitude máxima (metros)
2336 2336 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2337 2337 Prado
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 Membro de
2341 2341 -----
2342 2342 Membros
2343 2343 Os membros do búfer de copia non poden ser engadidos porque eles non están incluidos na capa actual
2344 2344 Membros(resolto)
2345 2345 Membros (con conflictos)
2346 2346 Monumento conmemorativo
2347 2347 Nome do menú
2348 2348 Nome de Menú (Predeterminado)
2349 2349 Atallos de menú
2350 2350 Menú: {0}
2351 2351 -----
2352 2352 Fundir
2353 2353 Acoplar Nodos
2354 2354 Mistura capa
2355 2355 Acoplar nodos no máis antigo
2356 2356 Misturar seleccion
2357 2357 Mistura a capa actual dentro de outra capa
2358 2358 -----
2359 2359 Mistura esta capa con outra
2360 2360 Acoplar {0} nodos
2361 2361 Lista de membros misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta relación
2362 2362 Lista de nodos misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta vía
2363 2363 Os nodos misturados aínda non están conxeados. Non se pode construir a orde de resolución.
2364 2364 Os nodos misturados aínda non estan conxeados. Non se pode construir o comando de resolución.
2365 2365 Versión misturada
2366 2366 -----
2367 2367 Mensaxe do día non dispoñible
2368 2368 -----
2369 2369 Métrica
2370 2370 -----
2371 2371 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2372 2372 Militar
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 Velocidade mínima (km/h)
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 Mini-rotonda
2379 2379 Mini golf
2380 2380 Distancia mínima (pixeles)
2381 2381 Minutos: {0}
2382 2382 Reflexar
2383 2383 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2384 2384 Falta o atributo "ref" no membro na relación {0}.
2385 2385 Valor ilegal para o atributo "type" no membro na relación {0}.Obtívose {1}
2386 2386 Falta o atributo "version" na primitiva de OSM con ID {0}.
2387 2387 Falta o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}".
2388 2388 Non se atopa a codificación
2389 2389 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 Falta o atributo obrigatorio "{0}".
2393 2393 -----
2394 2394 Non se atopou obxectivo para misturar o nodo con id {0}
2395 2395 Non se atopou obxectivo para misturar a relación con id {0}
2396 2396 Non se atopou obxectivo para misturar a via con id {0}
2397 2397 Non se atopa o obxectivo a misturar do tipo {0} con id {1}
2398 2398 -----
2399 2399 Falta un parametro para NON
2400 2400 Falta un parametro para OU
2401 2401 Falta un atributo requerido "{0}".
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 Lu-Vie 08:30-20:00
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 Telefonía Móbil
2408 2408 Foco do Debuxo
2409 2409 Modo: {0}
2410 2410 Aeródromo de Aeromodelismo
2411 2411 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2412 2412 Modificado
2413 2413 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2414 2414 Grupos de modificadores
2415 2415 -----
2416 2416 Cambio de moeda
2417 2417 Monoraíl
2418 2418 Monumento
2419 2419 Mais información...
2420 2420 Máis información acerca desta característica
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 Automóbil
2428 2428 Motocicleta
2429 2429 -----
2430 2430 Autovía
2431 2431 Deportes de motor
2432 2432 Autoestrada
2433 2433 Saída de autopista
2434 2434 Enlace de autopista
2435 2435 Porto de montaña
2436 2436 Bicicleta de montaña
2437 2437 Mover Nodo...
2438 2438 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2439 2439 -----
2440 2440 Mover cara abaixo
2441 2441 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2442 2442 Mover elementos
2443 2443 Baixar filtro.
2444 2444 Subir filtro.
2445 2445 Mover á esquerda
2446 2446 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2447 2447 -----
2448 2448 Mover obxectos {0}
2449 2449 Mover á dereita
2450 2450 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2451 2451 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2455 2455 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2456 2456 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2457 2457 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2458 2458 Movelos
2459 2459 Mover cara arriba
2460 2460 Mover arriba os elementos escollidos unha posición.
2461 2461 Mover {0}
2462 2462 Move Obxectos {0}
2463 2463 Lama
2464 2464 Múltiple
2465 2465 -----
2466 2466 Multipolígono
2467 2467 -----
2468 2468 O multipolígono non está fechado
2469 2469 Museo
2470 2470 Intrumentos Musicais
2471 2471 Os meus conxuntos de cambios.
2472 2472 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
2473 2473 A miña versión
2474 2474 A miña versión (conxunto de datos locais)
2475 2475 O meu co misturado
2476 2476 O meu deles
2477 2477 Fallo de importación NMEA!
2478 2478 Importación NMEA satisfactoria
2479 2479 Ficheiros NMEA-0183
2480 2480 Mapas NPE
2481 2481 NPE Mapas (Tim)
2482 2482 Nome
2483 2483 -----
2484 2484 Nome da ubicación
2485 2485 Nome do usuario
2486 2486 -----
2487 2487 Nome: {0}
2488 2488 Puntos de trazado con nome de {0}
2489 2489 Puntos de trazado nomeados.
2490 2490 Vía estreita
2491 2491 Nacional
2492 2492 Parque Nacional
2493 2493 Nodos duplicados da natureza
2494 2494 Natureza
2495 2495 Reserva Natural
2496 2496 Próximo
2497 2497 Rede
2498 2498 Excepción de rede
2499 2499 Nunca actualizar
2500 2500 Nova
2501 2501 -----
2502 2502 Novo cartafol
2503 2503 Nova capa
2504 2504 Nova clave
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 Novo papel
2509 2509 -----
2510 2510 Novo valor
2511 2511 Seguinte
2512 2512 Club nocturno
2513 2513 Non
2514 2514 Non se atopou ningun exportador!. Nada gardado.
2515 2515 Non hai trazados GPX dispoñibles na capa para asociar ó audio.
2516 2516 Sen Atallo
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 Aínda non hai unha área escollida
2521 2521 -----
2522 2522 Non hai cambios que subir.
2523 2523 -----
2524 2524 Ningún conflicto que resolver
2525 2525 Non hai conflitos sobre os que facer zoom
2526 2526 Conxunto de datos actual no atopado
2527 2527 Non se atoparon datos nese área
2528 2528 Non se cargaron datos.
2529 2529 Sen data
2530 2530 Non existen marcas de audio en esta capa para, a partir das cales, compensar.
2531 2531 Sen saída
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 Sen imaxe
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado...
2538 2538 Non se atoparon coincidencias para "{0}"
2539 2539 Ningún conxunto de cambios aberto
2540 2540 Ningún conxunto de cambios abertos
2541 2541 -----
2542 2542 Ningún conflicto de propiedades pendente
2543 2543 Ningún conflicto de etiquetas pendente de ser resolto
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 Sen proxy
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 Non hai capas escollidas
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 Sen erros de validación
2556 2556 Non, abortar
2557 2557 Non, continuar editando
2558 2558 Non, non aplicar
2559 2559 Nodo
2560 2560 -----
2561 2561 Nodo todavía en uso
2562 2562 Nodo {0}
2563 2563 Nodo: conexión
2564 2564 Nodo: estándar
2565 2565 Nodo: etiquetado
2566 2566 Nodos
2567 2567 Nodos na mesma posición
2568 2568 Nodos co mesmo nome
2569 2569 Nodos(resolto)
2570 2570 Nodos(con conflictos)
2571 2571 -----
2572 2572 Ningún
2573 2573 Ningún destes nodos estan pegados a outra cousa.
2574 2574 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
2575 2575 Norte
2576 2576 -----
2577 2577 Non se atopa
2578 2578 Aínda non decidido
2579 2579 Aínda non decidido
2580 2580 -----
2581 2581 Nota
2582 2582 -----
2583 2583 Nota: GPL non é compatible coa licenza OSM. Non suba trazados con licenza GPL.
2584 2584 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
2585 2585 Anotacións
2586 2586 Nada
2587 2587 Non se engadiu nada á selección buscando por "{0}"
2588 2588 Nada atopado na seleccion buscando por "{0}"
2589 2589 Non se eliminou da selección buscando por "{0}"
2590 2590 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
2591 2591 Nada seleccionado!
2592 2592 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
2593 2593 Nada para escoller
2594 2594 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
2595 2595 Nada para ampliar
2596 2596 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
2597 2597 Número
2598 2598 Número de plazas
2599 2599 Número de arames (mellor:conductores) por cable de tensión
2600 2600 -----
2601 2601 Número de {0} papeis demasiado baixos ({1})
2602 2602 Esquema numérico
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Datos OSM
2610 2610 Contrasinal de OSM.
2611 2611 Ficheiros de Servidor OSM
2612 2612 -----
2613 2613 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
2614 2614 -----
2615 2615 Contrasinal de OSM:
2616 2616 Nome de usuario OSM:
2617 2617 -----
2618 2618 Obxecto
2619 2619 -----
2620 2620 ID do Obxecto
2621 2621 -----
2622 2622 Historia do Obxecto
2623 2623 -----
2624 2624 Tipo de Obxecto:
2625 2625 Obxecto con histórico
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Obxectos para engadir:
2629 2629 Obxectos para borrar:
2630 2630 Obxectos para modificar:
2631 2631 100 octanos
2632 2632 91 octanos
2633 2633 95 octanos
2634 2634 98 octanos
2635 2635 Desprazamento 3.000.000m leste
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 Desprazamento:
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 Clave antiga
2643 2643 Papel antigo
2644 2644 Valor antigo
2645 2645 Baixo demanda
2646 2646 Ao enviar
2647 2647 Sentido único
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
2651 2651 Un ou mais membros de esta nova relación foron borrados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron borradas da lista de relaciíón de membros.
2652 2652 Sentido único
2653 2653 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
2654 2654 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
2655 2655 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
2656 2656 -----
2657 2657 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
2658 2658 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
2659 2659 Só no extremo da vía.
2660 2660 -----
2661 2661 Aberto
2662 2662 -----
2663 2663 Abrir Lugar...
2664 2664 -----
2665 2665 Abrir unha capa WMS en branco para cargar datos dende un ficheiro
2666 2666 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
2667 2667 Abrir un ficheiro.
2668 2668 Abrir un novo navegador de histórico ca historia de este nodo
2669 2669 Abrir unha lista con todos os comandos (desfacer buffer).
2670 2670 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
2671 2671 Abrir unha lista con todas as relacións.
2672 2672 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
2673 2673 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
2674 2674 -----
2675 2675 Abrir dialogo de configuracions globales.
2676 2676 Abrir unha ventá de lista de selección.
2677 2677 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
2678 2678 Abrir unha URL.
2679 2679 Abrir un editor para a relación seleccionada
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 Abrir un ficheiro
2686 2686 Abrir ficheiro escollido
2687 2687 Abrir ficheiro escollido.
2688 2688 -----
2689 2689 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
2690 2690 -----
2691 2691 Abrir...
2692 2692 Aberto/Pechado:
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Datos OpenStreetMap
2698 2698 Abrindo 1 ficheiro
2699 2699 Horario de apertura
2700 2700 Abrindo ficheiro "{0}"...
2701 2701 Abrir ficheiros
2702 2702 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
2703 2703 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
2704 2704 -----
2705 2705 Operador/a
2706 2706 Óptica
2707 2707 Atributos Opcionais:
2708 2708 Tipos opcionais
2709 2709 Orgánico
2710 2710 Vía orixinal
2711 2711 Ortogonalizar
2712 2712 Ortogonalizar / Desfacer
2713 2713 Ortogonalizar Forma
2714 2714 Ortogonalizar forma / Desfacer
2715 2715 Ortogonalizar forma / Desfacer\nEscolla os nodos que foron movidos pola acción anterior a Ortogonalizar forma!
2716 2716 Outro
2717 2717 Outros Puntos de Información
2718 2718 Outros nodos duplicados
2719 2719 Exteriores
2720 2720 Superposición de teselas
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 Sobrescribir
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 PCN 2006 - Italia
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 PUWG 1992 (Polonia)
2738 2738 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
2739 2739 PUWG Zona
2740 2740 Pintura
2741 2741 Estilo de pintura {0}: {1}
2742 2742 Sitio paleontolóxico
2743 2743 -----
2744 2744 Papel
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 O parametro "downloadgps" non acepta nomes de ficheiros ou URLs
2748 2748 Nome do parámentro
2749 2749 Valor do parámetro
2750 2750 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
2751 2751 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
2752 2752 Relacións pai
2753 2753 Parque
2754 2754 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
2755 2755 Aparcamento
2756 2756 Corredor de aparcamento
2757 2757 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
2758 2758 Procesando daros de OSM...
2759 2759 Procesando a historia dos datos OSM...
2760 2760 Procesando contido do concunto de cambios...
2761 2761 -----
2762 2762 Procesando a lista de conxuntos de cambio...
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 Partes
2766 2766 Lugar de cruces frecuentes
2767 2767 Lugar de paso
2768 2768 Contrasinal
2769 2769 Contrasinal:
2770 2770 Contrasinal:
2771 2771 Pegar
2772 2772 Pegar ...
2773 2773 Pegar Etiquetas
2774 2774 Pegar a URL dende o portapapéis
2775 2775 Pegar contidos ó buffer de pegado.
2776 2776 Pega sin membros incompletos
2777 2777 Camiño
2778 2778 -----
2779 2779 Pico
2780 2780 Calle peatonal
2781 2781 Cruce peatonal
2782 2782 Tipo de cruce peatonal
2783 2783 Peóns
2784 2784 Pelota vasca
2785 2785 Conflictos pendentes na lista de membros desta relación
2786 2786 Conflictos pendentes na lista de nodos desta vía
2787 2787 Conflictos de propiedades pendentes de resolver
2788 2788 Realiza a validación dos datos
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 Farmacia
2792 2792 Número de teléfono
2793 2793 Número de teléfono
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 Zona de picnic
2797 2797 Embarcadoiro
2798 2798 -----
2799 2799 Tubería
2800 2800 Tipo de pista de esquí
2801 2801 Cancha de xogo
2802 2802 Lugar de culto
2803 2803 Lugares
2804 2804 Reproducir/Pausar audio.
2805 2805 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de audio
2806 2806 Zona de xogos
2807 2807 Aborte se non está seguro
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 Decide que valores hay que manter
2813 2813 Introduza coordenadas GPS
2814 2814 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
2815 2815 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
2816 2816 Introduza un nome de usuario non baleiro
2817 2817 Introduza a dirección da tesela
2818 2818 Introduza un índice de tesela
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
2823 2823 Introduza un ID de usuario válido
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 Introduza un enteiro de valor > 0
2829 2829 Introduza un nome de usuario non valeiro
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
2840 2840 -----
2841 2841 Escolla unha área de descarga primeiro.
2842 2842 -----
2843 2843 Por favor, selecciona unha tecla
2844 2844 Por favor selecciona un valor
2845 2845 -----
2846 2846 Por favor selecciona unha entrada.
2847 2847 Escolla polo menos catro nodos.
2848 2848 Escolla polo menos un nodo, via ou relación xa subido.
2849 2849 Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.
2850 2850 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
2851 2851 Escolla polo menos unha fila para copiar
2852 2852 Escolla ao menos unha via para simplificar.
2853 2853 Escolla polo menos unha vía.
2854 2854 Escolla polo menos tres nodos.
2855 2855 -----
2856 2856 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
2857 2857 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía de un só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
2858 2858 Escolla algunha cousa para copiar
2859 2859 Por favor selecciona os obxectos dos que queres cambiar as propiedades.
2860 2860 Por favor seleccione a fila a borrar.
2861 2861 Por favor selecciona a fila a editar.
2862 2862 Escolla a capa a usar
2863 2863 -----
2864 2864 Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
2865 2865 Escolla que cambios de propiedade queres aplicar.
2866 2866 Engadido empaquetado con JOSM
2867 2867 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
2868 2868 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
2869 2869 Plugin para o eiquetado de obxectos en función de unha selección de sinais de tráfico. O diálogo podese abrir premendo no pequeno icono da esquina superior dereita da ventá de propiedades. País dispoñible dos predefinidos: Alemaña.
2870 2870 Información do complemento
2871 2871 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
2872 2872 Fallou a actualización do complemento
2873 2873 Política de actualización de complementos
2874 2874 Engadidos
2875 2875 Complementos actualizados
2876 2876 Nome do Punto
2877 2877 Número do punto
2878 2878 Poste
2879 2879 Referencia de poste
2880 2880 Policía
2881 2881 Política
2882 2882 -----
2883 2883 Posición
2884 2884 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
2885 2885 Buzón de Correos
2886 2886 Oficina postal
2887 2887 Código postal
2888 2888 -----
2889 2889 Potencia
2890 2890 Xerador de enerxía
2891 2891 Tendido eléctrico
2892 2892 Central eléctrica
2893 2893 Subestación eléctrica
2894 2894 Torre de electricidade
2895 2895 -----
2896 2896 Fuente de Tensión
2897 2897 Violación da Precondición
2898 2898 Violación de condición previa
2899 2899 Predefinido
2900 2900 -----
2901 2901 A opción de configuración {0} foi eliminada porque xa non se usa.
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 Preferencias
2906 2906 Preferencias almacenadas en {0}
2907 2907 Preferencias...
2908 2908 Preparar os datos de OSM...
2909 2909 Preparar a resolución de conflictos
2910 2910 Preparando o conxunto de cambios...
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 Vía para tren histórico
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 Axustes prestablecidos
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 Previo
2924 2924 Primaria
2925 2925 Enlace a rúa primaria
2926 2926 Modificador principal:
2927 2927 Primitiva
2928 2928 Esperábase un id primitivo
2929 2929 Prisión
2930 2930 Procesando ficheiro "{0}"
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 Coordenadas Proxectadas
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 Código de proxeción
2939 2939 -----
2940 2940 Método de proxección
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 Propiedades
2944 2944 -----
2945 2945 Comprobador de propiedades:
2946 2946 Propiedades dos obxectos seleccionados.
2947 2947 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
2948 2948 Propiedades no elemento misturado. Sustituirán as propiedades dos meus elementos cando se apliquen as decisións de misturar.
2949 2949 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
2950 2950 Propiedades de
2951 2951 Propiedades(con conflictos)
2952 2952 Propiedades/Relacións
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
2957 2957 -----
2958 2958 Proporcionaa un cadro de diálogo para a edición de etiquetas en unha malla tabular.
2959 2959 -----
2960 2960 Provee botóns auxiliares para permitir traballar con ratos de un único botón (stylus). Actualmente engade unicamente un botón ao mapa desplazable
2961 2961 Proporciona capacidades de enrutamento.
2962 2962 Configuración do proxy
2963 2963 -----
2964 2964 Edificio público
2965 2965 -----
2966 2966 Vehículos de servicio público (SP)
2967 2967 Transporte público
2968 2968 Purgar
2969 2969 Purgar...
2970 2970 Asignar etiquetas de texto a marcas de audio (e de imaxe e de web) así como ás súas iconas de botón.
2971 2971 -----
2972 2972 Canteira
2973 2973 Pedir
2974 2974 Consultar e descargar conxuntos de cambios
2975 2975 Pedir e descargar conxuntos de cambios...
2976 2976 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
2977 2977 Consultar conxuntos de cambios
2978 2978 -----
2979 2979 Pedir só conxuntos de cambios pechados
2980 2980 Pedir só conxuntos de cambios abertos
2981 2981 Consultando e descargando conxuntos de cambios
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 Coches RC
2987 2987 Pista de carreiras
2988 2988 Raqueta
2989 2989 Vía de tren
2990 2990 Vía de tren
2991 2991 Apeadeiro de ferrocarril
2992 2992 Andén de ferrocarril
2993 2993 Nodos duplicados na vía do tren
2994 2994 Via do tren
2995 2995 Rango de numeros esperado
2996 2996 Datos GPS en bruto
2997 2997 Ler Antes
2998 2998 Ler fotos...
2999 2999 -----
3000 3000 Lendo conxunto de cambios {0}...
3001 3001 Lendo conxunto de cambios...
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Lendo pais de "{0}"
3005 3005 Lendo información de usuario...
3006 3006 Lendo {0}...
3007 3007 Leeme
3008 3008 Nome real
3009 3009 Borrar realmente a selección da relación {0}?
3010 3010 Gravando
3011 3011 Estudio de grabación
3012 3012 Terra de recreo
3013 3013 -----
3014 3014 Reciclaxe
3015 3015 Vermello:
3016 3016 Refacer
3017 3017 Refacer a última acción desfeita.
3018 3018 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3019 3019 Referencia
3020 3020 Referencia (número de pista)
3021 3021 Número de referencia
3022 3022 Número de referencia
3023 3023 Referenciado por:
3024 3024 Refírese a
3025 3025 Actualizar
3026 3026 Rexión
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 Rexeitar Conflitos e Gardar
3030 3030 Relación
3031 3031 Relación...
3032 3032 Editor de relación: Descargar Membros
3033 3033 Editor de relacións: Mover Abaixo
3034 3034 Editor de relacións: Mover Arriba
3035 3035 Editor de relación: Borrar
3036 3036 Editor de relación: Borrar escollida
3037 3037 Editor de Relacións: Invertir
3038 3038 Editor de relacións: Ordenar
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 A relación é borrada
3043 3043 A relación esta baldeira
3044 3044 -----
3045 3045 A relación con id externa "{0}" refírese a unha primitiva faltante con id externa "{1}".
3046 3046 Relación {0}
3047 3047 Relación: escollida
3048 3048 Relacións
3049 3049 -----
3050 3050 Relacións: {0}
3051 3051 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3052 3052 Soltar o botón do rato para parar de mover. Ctrl para acoplar co nodo máis próximo.
3053 3053 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3054 3054 -----
3055 3055 Relixión
3056 3056 Recargar
3057 3057 Recargar todos os obxectos seleccionados actualmente e actualizar a lista.
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 Recargar o historial dende o servidor
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 Control Remoto
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Eliminar
3073 3073 Borra "{0}" para o nodo "{1}"
3074 3074 Borra "{0}" para a relación "{1}"
3075 3075 Borra "{0}" para a via "{1}"
3076 3076 Borrar "{0}" de {1} obxectos
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 Eliminar da memoria
3080 3080 Eliminar foto da capa
3081 3081 Eliminar etiquetas de vías internas
3082 3082 Borrar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3083 3083 Borrar os marcadores seleccionados
3084 3084 Borrar os membros escollidos para esta relación
3085 3085 Elimina as modificacións escollidas da memoria local
3086 3086 Eliminar as entradas escollidas da lista de elementos misturados
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 Borrar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3090 3090 Borraos, limpa a relación
3091 3091 Suprimir este membro da relación
3092 3092 Elementos borrados das Relacions
3093 3093 Borrar nodos duplicados
3094 3094 -----
3095 3095 Eliminando complementos obsoletos...
3096 3096 Eliminando complementos non mantidos...
3097 3097 Mudar o nome do ficheiro
3098 3098 Renomear ficheiro "{0}" a
3099 3099 Renomear capa
3100 3100 Renomear o marcador escollido
3101 3101 Renderiza rotondas(autobús, ruras de sendeirismo, rutas de bicicleta,...) . Os tipos de tura deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 Alquiler
3105 3105 Taller
3106 3106 -----
3107 3107 Reemplazar "{0}" con "{1}" para
3108 3108 Informar de Fallo
3109 3109 -----
3110 3110 Solicitar Token de Aceso
3111 3111 A petición fallou
3112 3112 -----
3113 3113 Require detalles: {0}
3114 3114 -----
3115 3115 Reservorio
3116 3116 Restablecer
3117 3117 Restablecer as preferencias ós valores predeterminados
3118 3118 -----
3119 3119 Rúa urbana
3120 3120 Área residencial
3121 3121 Redimensionar o applet á xeometría indicada (formato: ANCHOxALTO)
3122 3122 Resolver
3123 3123 Resolver conflictos
3124 3124 Resolver conflictos de ''{0}''
3125 3125 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
3126 3126 Resolver conflitos en estado borrado en {0}
3127 3127 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
3128 3128 Resolver conflictos para a lista de nodos da vía {0}
3129 3129 Resolver conflictos.
3130 3130 Resolver conflicto de version para o nodo {0}
3131 3131 Resolver conflicto de version para a relación {0}
3132 3132 Resolver conflicto de version para via {0}
3133 3133 Resolver {0} conflictos de etiquetado no nodo {1}
3134 3134 Resolver {0} conflictos de etiquetado na relación {1}
3135 3135 Resolver {0} conflictos de etiquetado na vía {1}
3136 3136 Recurso
3137 3137 Área de Descanso
3138 3138 Reiniciar
3139 3139 Restaurante
3140 3140 Restaurar
3141 3141 Restaurando ficheiros
3142 3142 Restricción
3143 3143 Comercios
3144 3144 Muro de contención
3145 3145 -----
3146 3146 Obter token de aceso
3147 3147 -----
3148 3148 Obtendo Token de Acesso OAuth...
3149 3149 -----
3150 3150 Obtendo petición para token de acesso OAuth...
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 Pedindo información do usuario
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 Invertir
3157 3157 Invertir Vías
3158 3158 Invertir e Combinar
3159 3159 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
3160 3160 Invertir a orde dos membros da relación
3161 3161 Invertir vía
3162 3162 Invertir vías
3163 3163 Liña de costa revertida
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 desfacendo cambios
3168 3168 -----
3169 3169 Revisión
3170 3170 Equitación
3171 3171 Río
3172 3172 Ribeira
3173 3173 Rúa (Tipo descoñecido)
3174 3174 Restriccións de trafico
3175 3175 Papel
3176 3176 Problema de verificación de papel
3177 3177 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 Cargo:
3181 3181 Papeis nas relacións que fan referencia a
3182 3182 Rotonda
3183 3183 Ruta
3184 3184 -----
3185 3185 Ruta estatal
3186 3186 Tipo de Ruta
3187 3187 Rutas mostradas para:
3188 3188 Liga de Rugby
3189 3189 -----
3190 3190 Ruínas
3191 3191 -----
3192 3192 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está habilitada.
3193 3193 -----
3194 3194 Executando test {0}
3195 3195 Pista
3196 3196 Escala SAC
3197 3197 Tarxetas SIM
3198 3198 SPOTMaps (Francia)
3199 3199 -----
3200 3200 Entrenamento Seguro
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 Poterna
3204 3204 Saturación:
3205 3205 sauna
3206 3206 Gardar
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 Gardar como...
3210 3210 Gardar ficheiro GPX
3211 3211 Gardar en:
3212 3212 Gardar Capa
3213 3213 Gardar ficheiro OSM
3214 3214 -----
3215 3215 Gardar capa WMS nun ficheiro
3216 3216 -----
3217 3217 Gardar de todas formas
3218 3218 -----
3219 3219 Gardar en:
3220 3220 Gardar ficheiro escollido.
3221 3221 -----
3222 3222 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
3223 3223 Gardar os datos actuais.
3224 3224 Gardar as preferencias en fechar o diálogo
3225 3225 -----
3226 3226 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 A examinar o directorio {0}...
3233 3233 Escola
3234 3234 Chatarra
3235 3235 Cantos
3236 3236 Matorral
3237 3237 Pescado
3238 3238 Buscar
3239 3239 Procurar ...
3240 3240 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
3241 3241 Buscar obxectos
3242 3242 Buscar obxectos.
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 Buscar...
3248 3248 Procurar:
3249 3249 Procura:
3250 3250 Nombre alternativo
3251 3251 -----
3252 3252 Secundaria
3253 3253 Modificador secundario:
3254 3254 Segundos: {0}
3255 3255 Excepción de seguridade
3256 3256 Ver na wiki para outra capacidade
3257 3257 Carril bici e vía peatonal separadas
3258 3258 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
3259 3259 Escoller
3260 3260 Escoller Todo
3261 3261 Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadas
3262 3262 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
3263 3263 Escoller todos os obxectos sen borrar da capa de datos. Isto escolle tamén os obxectos incompletos.
3264 3264 -----
3265 3265 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
3266 3266 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
3267 3267 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
3268 3268 Escoller ou ben:
3269 3269 Escolla o nome de ficheiro
3270 3270 Escoller se a data deberia estar en unha nova capa
3271 3271 Escoller se as referencias ao abxecto poden ser descargadas correctamente
3272 3272 Escoller na capa
3273 3273 Escoller na lista de relacións
3274 3274 Escoller membros
3275 3275 -----
3276 3276 Escoller nodo baixo o cursor.
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
3281 3281 Escoller relación
3282 3282 -----
3283 3283 Escoller relación na selección principal
3284 3284 Escoller relación an lista de relacións.
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Escolle a capa a usar
3288 3288 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
3289 3289 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
3290 3290 -----
3291 3291 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
3295 3295 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
3296 3296 Escoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidor
3297 3297 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
3298 3298 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
3299 3299 Escoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidor
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 Escoller coa busca indicada
3305 3305 -----
3306 3306 Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados
3307 3307 -----
3308 3308 Selección
3309 3309 Selección valeira
3310 3310 A selección debe consistir só de vias e nodos
3311 3311 Selección non axeitada!
3312 3312 Selección:
3313 3313 Selección: {0}
3314 3314 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estén borrados)
3315 3315 -----
3316 3316 Semiautomática
3317 3317 Capa Distinta
3318 3318 Separador
3319 3319 Secuencia
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Servizo
3323 3323 URL do servizo
3324 3324 Servizos
3325 3325 Servizos:
3326 3326 Tipo de vía de servicio
3327 3327 -----
3328 3328 Establecer todos ós predeterminados
3329 3329 Establecer a bandeira de "modificado" para o nodo {0}
3330 3330 Establecer a bandeira de "modificado" para a relación {0}
3331 3331 Establecer a bandeira de "modificado" para a via {0}
3332 3332 Establecer a selección actual á lista de relacións escollidas
3333 3333 Establecer a linguaxe
3334 3334 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
3335 3335 Establecer a predeterminado
3336 3336 Establecer {0} = {1} para o nodo "{2}"
3337 3337 Establecer {0} = {1} para a relación "{2}"
3338 3338 Establecer {0} = {1} para a vía "{2}"
3339 3339 Establecer {0} = {1} para {2} obxectos
3340 3340 Estabelece un papel para os membros escollidos
3341 3341 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
3342 3342 Establecendo valores predeterminados
3343 3343 O establecemento do atallo de teclado "{0}" para a acción "{1}" ({2}) fallou\nporque o atallo xa está usado pola acción "{3}" ({4}).\n\n
3344 3344 Configuración
3345 3345 Parámetros para o reproductor de audio e as marcas de audio.
3346 3346 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
3347 3347 -----
3348 3348 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
3349 3349 Compartindo
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 Refuxio
3353 3353 Gastos de envío
3354 3354 Zapatos
3355 3355 Tiro
3356 3356 Compras
3357 3357 Tendas
3358 3358 Descrición curta: {0}
3359 3359 Atallo
3360 3360 Preferencias dos atallos
3361 3361 -----
3362 3362 Debería ser desactivado o engadido?
3363 3363 -----
3364 3364 Amosar
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Amosar Informe de Estado
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 Amosar conxunto de cambios {0}
3372 3372 Amosar información de axuda
3373 3373 Amosar historia
3374 3374 Amosar información
3375 3375 Amosa información acerca da subida de datos.
3376 3376 -----
3377 3377 Amosar nomes localizados en listas escollidas
3378 3378 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
3379 3379 Mostrar a seguinte imaxe
3380 3380 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
3381 3381 -----
3382 3382 Amosar ou ocultar a entrada do menú de audio da barra de menú principal.
3383 3383 -----
3384 3384 Mostrar a imaxe previa
3385 3385 Mostrar a pantalla de benvida ó iniciar
3386 3386 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida ós erros
3387 3387 Amosar só as etiquetas con conflictos
3388 3388 Amosar só as etiquetas con multiples valores
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 Amosar esta axuda
3392 3392 Amosar/Ocultar
3393 3393 Mostrar área
3394 3394 Amosar a presión atmosférica
3395 3395 Amosar a data actual
3396 3396 Amosar humidade
3397 3397 Amosar temperatura
3398 3398 -----
3399 3399 Sicilia - Italia
3400 3400 Vías con nomes similares
3401 3401 -----
3402 3402 Simplificar Vía
3403 3403 Simplificar todas as vias seleccionadas
3404 3404 Simplifica áreas mediante a eliminación de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a eliminar. Fai ademais un promedio dos nodos próximos.
3405 3405 Simplificar vias?
3406 3406 Coinvirte de forma sinxela un área a un multipolígono.
3407 3407 Simula un clic cando fas un pequeno e corto arrastre de rato. Isto é util para punteros de tabletas dixitalizadoras, cando teñas problemas simplemente fai clic na tableta dixitalizadota sin mover o rato(xeral Java- tablet Problem)...
3408 3408 -----
3409 3409 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
3410 3410 Elementos únicos
3411 3411 Tamaño
3412 3412 Monopatín
3413 3413 Patinaxe
3414 3414 Esquí
3415 3415 Esquí
3416 3416 Omitir a descarga
3417 3417 Saltar descarga
3418 3418 Omitir actualización
3419 3419 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está deshabilitada.
3420 3420 -----
3421 3421 Mapa esbaradío
3422 3422 Rampa
3423 3423 Fumadores
3424 3424 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
3425 3425 -----
3426 3426 Trineo
3427 3427 Fútbol
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 Algunhas das vías foron parte da relación que foi modificada. Verifique que non se introduciron erros.
3431 3431 Algúns puntos de vía que estaban demasiado lonxe da traza para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
3432 3432 Algúns puntos de vía con marcas de tempo anteriores ó inicio do trazado ou posteriores ó fin foron omitidos ou movidos ó inicio.
3433 3433 -----
3434 3434 Non se poden manexar relación de multipolígonos con multiples vías saíntes
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 Ordenar
3439 3439 Ordenar o menú de elementos preestablecidos
3440 3440 Ordenar os membros da relación
3441 3441 Fonte
3442 3442 Sur
3443 3443 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
3444 3444 Espazos para os páis
3445 3445 Espazos para a muller
3446 3446 Rádar de tráfico
3447 3447 Picos
3448 3448 Separar Vía
3449 3449 Separar unha vía no nodo seleccionado.
3450 3450 Separar a vía {0} en {1} partes
3451 3451 Dividie vías en fragmentos
3452 3452 Deportes
3453 3453 Deporte (Pelota)
3454 3454 Instalaciones deportivas
3455 3455 Deportes
3456 3456 Polideportivo
3457 3457 fonte
3458 3458 Estadio
3459 3459 Argumento de xeometría unix estandar
3460 3460 Estrelas
3461 3461 Comezar Busca
3462 3462 Comezar a descarga
3463 3463 Empezar a descargar datos
3464 3464 Comezar nova vía a partir do último nodo.
3465 3465 Inicio de traza (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 Comeza a subir en anacos...
3470 3470 Comezando a subir nunha única petición...
3471 3471 Comezando a subir con unha petición por primitiva...
3472 3472 Estado
3473 3473 Papelería
3474 3474 -----
3475 3475 Informe de Estado
3476 3476 Pasos
3477 3477 -----
3478 3478 Escaleira de paso
3479 3479 Deter
3480 3480 -----
3481 3481 Arroio ou riachuelo
3482 3482 -----
3483 3483 Nome da rúa
3484 3484 Rúas
3485 3485 Ruas NRW Geofabrik.de de Renania del Norte-Westfalia
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 Subárea
3493 3493 Enviar filtro
3494 3494 Suburbio
3495 3495 Metro
3496 3496 Boca de metro
3497 3497 Atallos de ventá
3498 3498 Feito satisfactoriamente
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 Supermercado
3502 3502 Asistencia técnica
3503 3503 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 Soporta o descargar, mapas escaneados dende walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desarrollo e pode ter fallos.
3507 3507 Superficie
3508 3508 Cámara de vixilancia
3509 3509 Vértice xeodésico
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 Natación
3513 3513 Swiss Grid (Suíza)
3514 3514 -----
3515 3515 Descición de símbolo
3516 3516 Sincronizar Audio
3517 3517 Sincronizar o paquete de datos completo
3518 3518 Sincronizar únicamente o nodo {0}
3519 3519 Sincronizar únicamente a relación {0}
3520 3520 -----
3521 3521 Sincronizar únicamente a vía {0}
3522 3522 Sistema de medida
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Ténis de mesa
3534 3534 Pavimento táctil
3535 3535 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
3536 3536 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido "{0}".
3537 3537 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
3538 3538 Chave da etiqueta máis logo do permitido
3539 3539 Etiquetar as relación con
3540 3540 -----
3541 3541 Valor da etiqueta máis logo do permitido
3542 3542 -----
3543 3543 Axustes de etiquetado preestablecidos.
3544 3544 Etiquetas
3545 3545 Etiquetas e membros
3546 3546 Etiquetas de nodos
3547 3547 Etiquetas de relacions
3548 3548 Etiquetas de vías
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 Etiquetas con valores baleiros
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 Pista de rodaxe
3556 3556 Teléfono
3557 3557 Tarxetas telefónicas
3558 3558 Tenis
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Rúa terciaria ou local
3562 3562 Modificador terciario:
3563 3563 Proba
3564 3564 -----
3565 3565 O test fallou
3566 3566 -----
3567 3567 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
3568 3568 Testando o Token de Acesso OAuth
3569 3569 Probando OSM API URL ''{0}''
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
3586 3586 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 O contido de este conxunto de cambios aínda non foi descargado.
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 A selección actual non pode ser usada para despegar.
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
3597 3597 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
3598 3598 O valor actual non é unha dirección de tesela válida.
3599 3599 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
3600 3600 -----
3601 3601 O documento non contén datos.
3602 3602 -----
3603 3603 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
3604 3604 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
3605 3605 -----
3606 3606 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3607 3607 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3608 3608 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
3609 3609 A clave "{0}" e todos os seus valores van a ser suprimidos
3610 3610 -----
3611 3611 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
3612 3612 -----
3613 3613 O conxunto de datos misturado non incluirá unha etiqueta coa clave {0}
3614 3614 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
3615 3615 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
3616 3616 -----
3617 3617 O ficheiro do complemento "{0}" non incúe un Manifesto.
3618 3618 O complemento foi eliminado da configuración. Por favor, reinicia JOSM para descargar o complemento.
3619 3619 -----
3620 3620 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
3621 3621 -----
3622 3622 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
3623 3623 A expresión regular "{0}" tiña un erro de análise no offset {1}, erro completo:\n\n{2}
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
3629 3629 -----
3630 3630 A seleccion contén {0} vias. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 A cadea "{0}" non é un valor válido de tipo double.
3636 3636 O complemento turnrestrictions premiteche introducir información de mantemenro acerca de restriccións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
3637 3637 -----
3638 3638 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
3639 3639 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Queres invertir algunhas?
3640 3640 Teatro
3641 3641 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
3642 3642 A súa versión
3643 3643 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
3644 3644 O deles co mesturado
3645 3645 Parque temático
3646 3646 Non hay conxuntos de cambios abertos
3647 3647 Non hai obxectos escollido para actualizar.
3648 3648 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non serán gardados e serán tratados como se os rexeitases todos. Continuar?
3649 3649 Hai unha intersección entre vías.
3650 3650 -----
3651 3651 Houbo un erro tratando de amosar a URL desta marca.
3652 3652 Houbo {0} conflictos durante a importación
3653 3653 Esta acción non terá atallo.\n\n
3654 3654 Esto pode levar a un borrado accidental dos nodos
3655 3655 Esta petición de conxunto de cambios é inválida
3656 3656 Isto está despois do fin da grabación
3657 3657 -----
3658 3658 Este nodo non está pegado a outra cousa.
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 Comproba se os multipolígonos son válidos
3672 3672 -----
3673 3673 Esta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
3674 3674 -----
3675 3675 Este test comproba que as liñas de costa sexan correctas.
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.
3684 3684 Eses nodos non estan en un circulo.Abortando.
3685 3685 Máquina de tiquets
3686 3686 -----
3687 3687 Dirección da tesela:
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 Zona horaria:
3693 3693 Zona horaria: {0}
3694 3694 -----
3695 3695 A ...
3696 3696 Para borrar
3697 3697 Cambiar Liñas GPX
3698 3698 -----
3699 3699 Cambiar Vista de Malla
3700 3700 Alternar a vista de pantalla completa
3701 3701 Alternar a visibilodade da ventana de Administrador de Cambios
3702 3702 Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca.
3703 3703 Cambiar o estado visible da capa seleccionada.
3704 3704 Cambiar: {0}
3705 3705 Cambia a configuración global "{0}".
3706 3706 Baños
3707 3707 O Token permite aceso restrinxido
3708 3708 Peaxe
3709 3709 Cabina de peaxe
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 Ferramenta: {0}
3713 3713 Barra de ferramentas
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 Personalización de barra de ferramentas
3717 3717 Ferramentas
3718 3718 -----
3719 3719 Ferramentas para debuxar edificios.
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 Turismo
3723 3723 Torre
3724 3724 Referencia da torre
3725 3725 Tipo de torre
3726 3726 Vila
3727 3727 Casa do Concello
3728 3728 Xoguetes
3729 3729 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
3730 3730 Pista
3731 3731 Coloreado de Trazados e Puntos
3732 3732 -----
3733 3733 Tipo de pista
3734 3734 Calmado de tráfico
3735 3735 Semáforo
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 Tranvía
3739 3739 Parada de tranvía
3740 3740 Transporte
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 Axencia de viaxes
3744 3744 Árbore
3745 3745 Rúa principal
3746 3746 Enlace a rúa principal
3747 3747 Tentar de novo
3748 3748 Proba a actualizar á versión máis recente deste engadido antes de informar dun fallo.
3749 3749 Ma-Do 08:00-15:00; Sa 08:00-12:00
3750 3750 Martes-Domingo 08:00-15:00;Sabado 08:00-12:00
3751 3751 Túnel
3752 3752 Boca del túnel
3753 3753 Restricción de xiro
3754 3754 -----
3755 3755 Círculo de giro
3756 3756 Punto de xiro
3757 3757 -----
3758 3758 Torno
3759 3759 Plataforma de xiro
3760 3760 Tipo
3761 3761 Tipo de nome (Reino Unido)
3762 3762 -----
3763 3763 Tipos
3764 3764 Rodas
3765 3765 -----
3766 3766 UIC-Referencia
3767 3767 DESCOÑECIDO
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui unha URL para descargar a área)
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 UTM Francia (DOM)
3778 3778 UTM sistema xeodésico
3779 3779 UTM Zona
3780 3780 Despegar Vías
3781 3781 Non se puido engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido
3782 3782 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser deshabilitado
3783 3783 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
3784 3784 Non se puido crear unha nova marca de audio.
3785 3785 Non foi posíbel borrar o ficheiro de respaldo antigo {0}
3786 3786 Non se puido atopar traducción para a localización {0}. Volvendo a {1}.
3787 3787 -----
3788 3788 Non foi posible analizar Lon/Lat
3789 3789 Non se pode sincronizar nunha capa en reproducción.
3790 3790 Sen clasificar
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Liña de costa desconectada
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 Pendente
3797 3797 Conflicto indecidido entre estados de borrado
3798 3798 Conflicto sen resolver entre diferentes coordenadas
3799 3799 Sen decidir
3800 3800 Elemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Abortando.
3801 3801 Elemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Saltando.
3802 3802 Desfacer
3803 3803 Defacer ortogonalizar forma
3804 3804 Desfacer mover
3805 3805 Desfacer ortogonalización para certos nodos
3806 3806 Desfacer a última acción.
3807 3807 Desfacer a orde escollida e as anteriores
3808 3808 Desacoplar o panel
3809 3809 Excepción Inesperada
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Elemento non esperado. Esperábase {0} pero atopouse {1}
3820 3820 Mostra non esperada: {0}
3821 3821 Valor inesperado "{0}" para a preferencia "{1}". Asumindo o valor "ask".
3822 3822 -----
3823 3823 Valor inesperado do parámetro "índice". Obtívose {0}.
3824 3824 Desconxelar
3825 3825 Desconxelar a lista de elementos misturados e comezar a fusión
3826 3826 Despegar Nodo
3827 3827 Universidade
3828 3828 Maquina descoñecida
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 Versión da API descoñecida ou non soportada. Obtívose {0}.
3832 3832 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 Tipo descoñecido: {0}
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Vía sen clasificar sen nombre
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 Deseleccionar Todo
3849 3849 Deseleccionar Todo (Escape)
3850 3850 Deseleccionar Todo (Enfocar)
3851 3851 Deseleccionar todos os obxectos.
3852 3852 Versión de ficheiro WMS non soportado; atopouse {0}, esperabase {1}
3853 3853 -----
3854 3854 Versión non soportada: {0}
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 Arriba
3860 3860 Subir un nivel
3861 3861 Actualizar
3862 3862 Actualizar o conxunto de cambios
3863 3863 Actualizar contido
3864 3864 Actualizar datos
3865 3865 Actualizar listado de directorios.
3866 3866 O intervalo de actualización (en días):
3867 3867 Actualizar modificado
3868 3868 -----
3869 3869 Actualizar complementos
3870 3870 Subir selección
3871 3871 Actualizar o contido do conxunto de cambios dende o servidor de OSM
3872 3872 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
3873 3873 Actualizar os complementos escollidos
3874 3874 Actualizado
3875 3875 Actualizar dende o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
3876 3876 Actualizar os datos seleccionados actualmente dende o servidor (re-descarga os datos)
3877 3877 Actualizar dende o servidor os obxectos na capa de datos activa.
3878 3878 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 Subindo datos
3882 3882 Actualizando erros ignorados ...
3883 3883 Actualizando mapa ...
3884 3884 Actualizando Plugins...
3885 3885 Enviar
3886 3886 Subir Cambios
3887 3887 Subir Preferencias
3888 3888 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
3889 3889 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
3890 3890 Subir datos
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 Subir seleccion
3897 3897 -----
3898 3898 Subir as preferencias actuais ó servidor
3899 3899 Enviar a "{0}"
3900 3900 Subir un novo conxunto de cambios
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 Subindo datos...
3906 3906 -----
3907 3907 Uso
3908 3908 Usar <b>(</b> e <b>)</b> para agrupar expresións
3909 3909 Use <b>"</b> para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén <b>:</b>)
3910 3910 Usar <b>|</b> ou <b>OR</b> para combinar co operador OU lóxico
3911 3911 Usar autentcación básica
3912 3912 Usar OAuth
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 Usar predeterminado
3918 3918 Usar ficheiro de datos por defecto.
3919 3919 Usar as opcións predeterminadas
3920 3920 Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.
3921 3921 -----
3922 3922 Utilizar a capa de errores
3923 3923 Usar scripts externos en JOSM
3924 3924 Usar configuración global.
3925 3925 Usar lista de omisións
3926 3926 -----
3927 3927 Usar axuste preestablecido "{0}"
3928 3928 Usar ó axuste preestablecido "{0}" do grupo "{1}"
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 Usar o ficheiro de datos por defecto (recomendado).
3933 3933 Usar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).
3934 3934 -----
3935 3935 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
3936 3936 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
3937 3937 -----
3938 3938 Usuario
3939 3939 ID do usuario:
3940 3940 Nome de usuario:
3941 3941 Usuario:
3942 3942 Nome de usuario
3943 3943 Nome de usuario:
3944 3944 Usando o atallo "{0}" no seu lugar.\n\n
3945 3945 -----
3946 3946 Aspiradora
3947 3947 Validar
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 Validando
3952 3952 Validación
3953 3953 Erros de validación
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 Valor
3957 3957 -----
3958 3958 O valor "{0}" será aplicado á clave "{1}"
3959 3959 -----
3960 3960 Valor >0 esperado para o parámetro "{0}", obtívose {1}
3961 3961 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
3962 3962 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
3963 3963 Valor:
3964 3964 Valores
3965 3965 Tenda de variedades
3966 3966 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
3970 3970 Máquina expendedora
3971 3971 Expendedor automático de productos
3972 3972 Versión
3973 3973 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
3974 3974 Version esperada
3975 3975 Versión {0}
3976 3976 Versión {0} creada en {1} por {2}
3977 3977 Versión {0} actualmente editada na capa "{1}"
3978 3978 Versión {0} en editor
3979 3979 Versión {0}, {1} (por {2})
3980 3980 Versión: {0}
3981 3981 Veterinario
3982 3982 Vídeo
3983 3983 Ver
3984 3984 Vista: {0}
3985 3985 Panorámica
3986 3986 -----
3987 3987 Poboación
3988 3988 Parque Municipal
3989 3989 Poboación/Cidade
3990 3990 Viñedo
3991 3991 Visibilidade
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 Calibración do grabador de voz
3997 3997 Volcán
3998 3998 Voleibol
3999 3999 Voltaxe
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 AVISO:formato inesperado da API base URL.Redirección á paxina de usuario do OSM user probablemente fallará.API base URL é: "{0}"
4003 4003 Baño
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 ficheiros WMS (*.wms)
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Parede
4017 4017 Aviso
4018 4018 Atención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga "{1}" non é unha URL válida. Saltando a descarga.
4019 4019 Atención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga é descoñecido. Saltando a descarga.
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 Atención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}
4023 4023 -----
4024 4024 Atención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido "{0}" non é un directorio.
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 Aviso: Non se atopa o ficheiro de preferencias "{0}". Creanso un novo ficheiro de preferencias por defecto.
4034 4034 Atención: Sobreescribindo o ficheiro de preferencias "{0}" co ficheiro de preferencias por defecto.
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 Aviso: Recortouse automáticamente o valor do atributo "{0}" no obxecto borrado {1}
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 Atención: fallou ao eliminar o complemento obsoleto "{0}".
4051 4051 -----
4052 4052 Atención: fallou ao descargar a lista de información do complemento
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 Atención: fallou ao instalar o complemento "{0}" do ficheiro temporal descargado "{1}".Fallou ao renomear.
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 Atencion:fallou ao gardar preferencia para "{0}"
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 Atención: só se mostrara información para o primeiro {0} de {1} usuarios escollidos
4072 4072 -----
4073 4073 Atención: o ficheiro de revisión "/REVISION" non se atopa
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 Aviso: valor inesperado para a preferencia "{0}", obtívose "{1}". Restaurando valor por defecto.
4078 4078 Atención: valor inesperado para a preferencia "{0}". Obtívose "{1}".
4079 4079 -----
4080 4080 Atención: elemento de comezo "{0}" no conxunto de cambios na posición ({1},{2}). Saltando.
4081 4081 Advertencias
4082 4082 Limpeza
4083 4083 Papeleiras
4084 4084 Depuradora
4085 4085 Auga
4086 4086 Parque acuático
4087 4087 Torre de auga
4088 4088 -----
4089 4089 Traballos Acuáticos
4090 4090 Fervenza
4091 4091 -----
4092 4092 Nodos duplicados na vía de auga
4093 4093 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
4094 4094 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 Vía con ID externo "{0}" inclúe nodos que faltan con ID externa "{1}"
4099 4099 Vía {0}
4100 4100 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 Vías
4104 4104 -----
4105 4105 Cruceiro
4106 4106 Camiño a santuario
4107 4107 Páxina web:{0}
4108 4108 Páxina web:
4109 4109 Represa
4110 4110 Pantano
4111 4111 Cadeira de rodas
4112 4112 Sillas de rodas
4113 4113 Cando se importe audio, aplicalo a calquera punto de vía na capa GPX.
4114 4114 Cando se importe audio, crear marcas desde...
4115 4115 Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.
4116 4116 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
4117 4117 Todo o grupo
4118 4118 Anchura (metros)
4119 4119 -----
4120 4120 Muíño de vento
4121 4121 Manga de vento
4122 4122 -----
4123 4123 Vista de malla
4124 4124 -----
4125 4125 Con tenda
4126 4126 Cando os caractéres <b>"</b> e <b>\</b> van entrecomiñados necesitan ir precedidos por <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4127 4127 Madeira
4128 4128 Fábrica
4129 4129 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 A etiqueta XML <user> non se atopa
4134 4134 Yahoo Satélite
4135 4135 Sí
4136 4136 Si, Aplicar
4137 4137 Si, crear un conflicto e pechar
4138 4138 Si, borrar nodos
4139 4139 -----
4140 4140 Vostede xa ten un Access Token para acceder ao servidor OSM usando OAuth.
4141 4141 -----
4142 4142 Estás a punto de borrar nodos que se atopan fora da área que descargaches.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ves) poden estar usandoos.<br>Queres borralos realmente?
4143 4143 Estas apiques de lanzar {0} ventanas de navegador.<br> Esto pode encher o teu escritorio de ventanas de navegador<br> e levarlle moito tempo acabar.
4144 4144 Tamén podes pegar unha URL wde ww.openstreetmap.org
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 Atopou un bug en JOSM
4148 4148 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
4149 4149 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
4150 4150 Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro.\nDesexa desplazalos realmente?
4151 4151 Debe facer publico as tuas edicións para subir novos datos
4152 4152 Debe escoller polo menos unha vía.
4153 4153 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 Debes ter pausado o audio no punto da pista onde queres a marca.
4157 4157 Debes pausar o audio no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
4158 4158 Solicitaches demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
4159 4159 -----
4160 4160 Debe escoller unha traza GPX
4161 4161 Actualizaches o teu JOSM. <br> Para evitar problemas deberia actualizar os complementos.<br><br>Actualizar complementos agora?
4162 4162 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros mapeadores.
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 Aumento(en metros)
4167 4167 Aumentar Zoom
4168 4168 Reducir Zoom
4169 4169 Facer zoom e mover mapa
4170 4170 -----
4171 4171 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
4172 4172 Aumentar Zoom
4173 4173 Nível de ampliación:
4174 4174 Reducir Zoom
4175 4175 Facer zoom na vista a {0}.
4176 4176 Ampliar a
4177 4177 Axustar á capa
4178 4178 -----
4179 4179 Zoom a nodo
4180 4180 -----
4181 4181 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
4182 4182 Facer zoom sobre a selección
4183 4183 -----
4184 4184 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
4185 4185 -----
4186 4186 Zoom a este nodo na capa de datos actual
4187 4187 Facer zoom a {0}
4188 4188 Ampliar deshabilitado porque a capa desta relación non está activa
4189 4189 Apliación deshabilitada porque non hai un membro escollido
4190 4190 [borrado]
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 liña
4209 4209 liña de baixa tensión
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 liña
4214 4214 multipolígono
4215 4215 rede
4216 4216 transporte_público
4217 4217 restricción
4218 4218 ruta
4219 4219 lugar
4220 4220 Vía acuática
4221 4221 Editar mercancías
4222 4222 Editar pilona
4223 4223 Editar Estación
4224 4224 Mercancías
4225 4225 Pilona
4226 4226 Estación
4227 4227 Porta
4228 4228 Atrás
4229 4229 Máis rápido
4230 4230 Avance máis rápido
4231 4231 Avance
4232 4232 Saltar cara atrás.
4233 4233 Saltar cara adiante
4234 4234 Marca Seguinte
4235 4235 Reproducir a seguinte marca.
4236 4236 Reproducir a marca anterior.
4237 4237 Reproducción/Pausa
4238 4238 Marca Anterior
4239 4239 Máis lento
4240 4240 Avance máis lento
4241 4241 Pechado
4242 4242 Aberto
4243 4243 baleiro
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 O
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 texto
4264 4264 Desc(ripcion)
4265 4265 Nome
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 marca
4277 4277 non
4278 4278 usado
4279 4279 si
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 sobre a terra
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 baixo terra
4286 4286 baixo auga
4287 4287 -----
4288 4288 Ampliación
4289 4289 Editar Estación
4290 4290 Estación
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 Porto:
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 Clave:
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 nombre abreviado da rúa
4305 4305 -----
4306 4306 engadir á selección
4307 4307 enderezo
4308 4308 -----
4309 4309 administrativo
4310 4310 avanzado
4311 4311 Configuración avanzada
4312 4312 pista de rodadura
4313 4313 aerovía
4314 4314 pista (oscuro)
4315 4315 pista (claro)
4316 4316 agregar
4317 4317 agrícola
4318 4318 aire
4319 4319 todo
4320 4320 todos os obxectos
4321 4321 callejón
4322 4322 alfabético
4323 4323 alternativo
4324 4324 -----
4325 4325 servizos
4326 4326 equipamento lumínico
4327 4327 tráfico de ocio
4328 4328 fútbol_americano
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 anglicano
4332 4332 comida para animais
4333 4333 anónimo
4334 4334 calquera
4335 4335 -----
4336 4336 tiro con arco
4337 4337 área
4338 4338 área de texto
4339 4339 asiático
4340 4340 asfalto
4341 4341 atletismo
4342 4342 -----
4343 4343 fútbol australiano
4344 4344 automatico
4345 4345 fondo
4346 4346 anterior punto de parada
4347 4347 segmento anterior
4348 4348 mala
4349 4349 bahaísta
4350 4350 baptista
4351 4351 barreira
4352 4352 Barreira usada nunha vía
4353 4353 béisbol
4354 4354 cunca
4355 4355 baloncesto
4356 4356 -----
4357 4357 praia
4358 4358 bicicleta
4359 4359 tubo_de_bicicleta
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 ciénaga
4365 4365 -----
4366 4366 fronteira
4367 4367 bolos
4368 4368 marca
4369 4369 ponte
4370 4370 Nodo etiquetado como ponte
4371 4371 área postindustrial degradada
4372 4372 budista
4373 4373 construcción
4374 4374 badén
4375 4375 hamburguesería
4376 4376 -----
4377 4377 carril bus guiado
4378 4378 fútbol_canadiense
4379 4379 piragua
4380 4380 sensible a maiúsculas
4381 4381 católico
4382 4382 cemiterio
4383 4383 -----
4384 4384 carbón
4385 4385 chicán
4386 4386 polo
4387 4387 chino
4388 4388 garganta
4389 4389 cristian
4390 4390 Estanco
4391 4391 cidade
4392 4392 -----
4393 4393 escalada
4394 4394 -----
4395 4395 no sentido das agullas do reloxo
4396 4396 pechado
4397 4397 vía pechada
4398 4398 carbón
4399 4399 adoquinado
4400 4400 -----
4401 4401 comunicación
4402 4402 compactado
4403 4403 formigón
4404 4404 gomas do pito
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 conflito
4408 4408 conífera
4409 4409 conexión
4410 4410 en construcción
4411 4411 liña_de_contacto
4412 4412 -----
4413 4413 conveniencia
4414 4414 cobre
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 Cricket con redes
4421 4421 -----
4422 4422 coxín
4423 4423 vía ciclista con etiqueta bicicleta
4424 4424 ciclismo
4425 4425 datos
4426 4426 decíduos
4427 4427 dedicado
4428 4428 gra° min'' (Nauticos)
4429 4429 gra° min'' seg"
4430 4430 borrado
4431 4431 reparto de mercancías
4432 4432 obsoleto
4433 4433 autorizado
4434 4434 destino
4435 4435 desvío
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 desactivado
4439 4439 muelle
4440 4440 carreira de cans
4441 4441 dobre
4442 4442 abaixo
4443 4443 de descenso
4444 4444 descargar
4445 4445 Bebidas
4446 4446 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)
4447 4447 fácil
4448 4448 electrico
4449 4449 elementos
4450 4450 Punto de acceso de emerxencias
4451 4451 hípica
4452 4452 evanxélico
4453 4453 pares
4454 4454 exemplos
4455 4455 excelente
4456 4456 Bolsas para excrementos
4457 4457 experto
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
4461 4461 edificio agrario
4462 4462 valado
4463 4463 -----
4464 4464 buscar a seleccion
4465 4465 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
4466 4466 -----
4467 4467 Cartafol
4468 4468 Alimentación
4469 4469 pé
4470 4470 vía peatonal con etiqueta a pé
4471 4471 vado
4472 4472 plantación forestal
4473 4473 forestal
4474 4474 próximo punto de parada
4475 4475 segmento seguinte
4476 4476 fósil
4477 4477 fora da pista
4478 4478 francés
4479 4479 do titulo
4480 4480 da vía
4481 4481 total
4482 4482 fútbol_gaélico
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 alemán
4488 4488 glaciar
4489 4489 ouro
4490 4490 -----
4491 4491 campo de golf
4492 4492 bon
4493 4493 marca gps
4494 4494 punto gps
4495 4495 Grado 1 (pavimentada)
4496 4496 Grado 2 (de áridos)
4497 4497 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
4498 4498 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
4499 4499 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
4500 4500 herba
4501 4501 pavimento vexetal
4502 4502 grava
4503 4503 grego
4504 4504 verde
4505 4505 zona verde
4506 4506 terra
4507 4507 ximnasia
4508 4508 media
4509 4509 punto de detención
4510 4510 saúde
4511 4511 térmico
4512 4512 monte
4513 4513 -----
4514 4514 destacar
4515 4515 Carretera
4516 4516 via sen referencia
4517 4517 -----
4518 4518 pista
4519 4519 senda
4520 4520 hindú
4521 4521 patrimonio histórico
4522 4522 historial
4523 4523 -----
4524 4524 pésima
4525 4525 cabalo
4526 4526 carreira de cabalos
4527 4527 -----
4528 4528 casa
4529 4529 -----
4530 4530 resalte
4531 4531 hidráulico
4532 4532 helado
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 Inactivo
4537 4537 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
4538 4538 incompleto
4539 4539 vía incompleta
4540 4540 -----
4541 4541 independente
4542 4542 india
4543 4543 interiores
4544 4544 -----
4545 4545 segmento interior
4546 4546 integrado no programa principal
4547 4547 intermedia
4548 4548 intervalo
4549 4549 -----
4550 4550 illa
4551 4551 aislado
4552 4552 italiano
4553 4553 jainista
4554 4554 xaponés
4555 4555 testigos de Xenoveva
4556 4556 xudía
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 quiosco
4560 4560 vertedoiro
4561 4561 uso da terra
4562 4562 tipo de uso da terra {0}
4563 4563 capa
4564 4564 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
4565 4565 a capa é actualmente visible (premer para agochala)
4566 4566 etiqueta capa co signo +
4567 4567 chumbo
4568 4568 esquerda
4569 4569 ocio
4570 4570 tipo de ocio {0}
4571 4571 auga (claro)
4572 4572 -----
4573 4573 limitado
4574 4574 rúa residencial
4575 4575 cargando complemento "{0}" (version {1})
4576 4576 -----
4577 4577 bloquear desprazamento
4578 4578 baixa
4579 4579 luterano
4580 4580 manglar
4581 4581 feito polo home
4582 4582 manualmente
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 porto deportivo
4586 4586 marísma
4587 4587 lat. max.
4588 4588 lon. max.
4589 4589 velocidad máxima usada nunha rúa peatonal
4590 4590 membro
4591 4591 -----
4592 4592 metodista
4593 4593 mexicano
4594 4594 zona militar
4595 4595 lat. min.
4596 4596 lon. min.
4597 4597 -----
4598 4598 Nome de clave mal escrito
4599 4599 mixto
4600 4600 mormón
4601 4601 -----
4602 4602 Autovía
4603 4603 Autopista
4604 4604 Acceso a autopista
4605 4605 lodazal
4606 4606 diversos
4607 4607 de pisos
4608 4608 múltiple
4609 4609 -----
4610 4610 musulmá
4611 4611 nacional
4612 4612 espazo natural
4613 4613 tipo natural {0}
4614 4614 natureza
4615 4615 Xornáis
4616 4616 seguinte
4617 4617 níquel
4618 4618 non
4619 4619 sen descripción dispoñible
4620 4620 non hai mensaxes de erro dispoñibles
4621 4621 sen modificador
4622 4622 non_xirar_esquerda
4623 4623 non_xirar_dereita
4624 4624 non_seguir_de_frente
4625 4625 prohibido xiro en U
4626 4626 ningún
4627 4627 nórdico
4628 4628 non borrado
4629 4629 non presente
4630 4630 nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytes
4631 4631 aviso
4632 4632 novato
4633 4633 -----
4634 4634 observación
4635 4635 impares
4636 4636 oficial
4637 4637 aceite
4638 4638 vía morta
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 Nodo etiquetado como vía unidireccional
4642 4642 só_xirar_esquerda
4643 4643 só_xirar_dereita
4644 4644 só_seguir_de_frente
4645 4645 abrir
4646 4646 opcións
4647 4647 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
4648 4648 ortodoxo
4649 4649 outros ferrocarriles
4650 4650 exteriores
4651 4651 segmento exterior
4652 4652 fora da área descargada
4653 4653 corredor de aparcamento
4654 4654 Tickets de aparcamento
4655 4655 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
4656 4656 -----
4657 4657 pasaxeiros
4658 4658 pasaxeiros;vehiculos
4659 4659 pavimentada
4660 4660 pavimento de pedra
4661 4661 pico
4662 4662 grijo
4663 4663 pegaso
4664 4664 pelícano
4665 4665 pelota vasca
4666 4666 -----
4667 4667 permisivo
4668 4668 Fotos
4669 4669 fotovoltaico
4670 4670 porto
4671 4671 tubería
4672 4672 pista avanzada
4673 4673 pista fácil
4674 4674 pista para expertos
4675 4675 pista de estilo libre
4676 4676 pista intermedia
4677 4677 pista para iniciados
4678 4678 cancha de xogo
4679 4679 pizzería
4680 4680 lugar
4681 4681 plantas
4682 4682 plástico
4683 4683 poste
4684 4684 político
4685 4685 enerxía
4686 4686 presbiteriano
4687 4687 anterior
4688 4688 vía primaria
4689 4689 acceso a vía primaria
4690 4690 privado
4691 4691 Proposto
4692 4692 protestante
4693 4693 público
4694 4694 transporte público
4695 4695 Bonos de transporte público
4696 4696 Billetes de transporte público
4697 4697 frailecillo
4698 4698 cuadruple
4699 4699 cuáquero
4700 4700 canteira
4701 4701 raqueta
4702 4702 ferrocarril
4703 4703 zona ferroviaria
4704 4704 paso con mais dun cruce ferroviario
4705 4705 Vía férrea
4706 4706 punto ferroviario
4707 4707 rápidos
4708 4708 xuncal
4709 4709 rexión
4710 4710 rexional
4711 4711 expresión regular
4712 4712 relación sin tipo
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 remota
4716 4716 eliminar da selección
4717 4717 reemplazar selección
4718 4718 -----
4719 4719 rúa urbana
4720 4720 restaurante sen nome
4721 4721 venta ao por menor
4722 4722 dereita
4723 4723 ribeira
4724 4724 camiño
4725 4725 papel
4726 4726 rotonda
4727 4727 ruta
4728 4728 segmento da ruta
4729 4729 liga_rugby
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 sal
4733 4733 saladar
4734 4734 area
4735 4735 -----
4736 4736 escalar
4737 4737 esquema
4738 4738 matorral
4739 4739 vía secundaria
4740 4740 sísmico
4741 4741 escoller deporte:
4742 4742 seleccionado
4743 4743 selección
4744 4744 carril bici etiquetado como vía ciclable
4745 4745 separado
4746 4746 vía de servicio
4747 4747 servizos
4748 4748 -----
4749 4749 augas residuais
4750 4750 chiita
4751 4751 tiro
4752 4752 tenda
4753 4753 tipo de tenda {0}
4754 4754 vía moerta
4755 4755 sijista
4756 4756 prata
4757 4757 sinxelo
4758 4758 -----
4759 4759 lugar
4760 4760 monopatín
4761 4761 patinaxe
4762 4762 -----
4763 4763 esquí
4764 4764 parque de snowboard
4765 4765 Fútbol
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 espiritualista
4769 4769 deporte
4770 4770 tipo de depote {0}
4771 4771 Polideportivo
4772 4772 ramal
4773 4773 Estadio
4774 4774 selos
4775 4775 pedra
4776 4776 fluxo
4777 4777 rúa
4778 4778 O nome da rua contén ss
4779 4779 cadea
4780 4780 cadea;cadea;...
4781 4781 metro
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 suní
4785 4785 ao aire libre
4786 4786 -----
4787 4787 Ciénaga
4788 4788 doces
4789 4789 natación
4790 4790 -----
4791 4791 táboa
4792 4792 tenis de mesa
4793 4793 tampóns
4794 4794 taoista
4795 4795 Tarxetas telefónicas
4796 4796 temporal
4797 4797 Tipo de via temporal
4798 4798 tenis
4799 4799 -----
4800 4800 vía local
4801 4801 texto
4802 4802 tailandés
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
4806 4806 esta capa é a capa activa
4807 4807 superficie mareal
4808 4808 tigre
4809 4809 datos_TIGER
4810 4810 estaño
4811 4811 á via
4812 4812 topográfico
4813 4813 tucán
4814 4814 turismo
4815 4815 tipo de turismo {0}
4816 4816 cidade
4817 4817 xoguetes
4818 4818 pista
4819 4819 pista e puntos de vía
4820 4820 só via
4821 4821 semáforos
4822 4822 tranvía
4823 4823 -----
4824 4824 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
4825 4825 Carretera principal
4826 4826 Enlace a carretera principal
4827 4827 turco
4828 4828 círculo de xiro
4829 4829 tipo
4830 4830 vía sen clasificación
4831 4831 sin supervisión
4832 4832 subterráneo
4833 4833 unitarismo
4834 4834 descoñecido
4835 4835 sen marcar
4836 4836 -----
4837 4837 sen pavimentar
4838 4838 Non estabelecido
4839 4839 non establecido: non establecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
4840 4840 razón sen especificar
4841 4841 Sen etiquetar
4842 4842 vía sen etiqueta
4843 4843 sen uso
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 arriba
4847 4847 ata a tesela
4848 4848 uso
4849 4849 erro de validación
4850 4850 outra validación
4851 4851 aviso de validación
4852 4852 vehículo
4853 4853 versión {0}
4854 4854 a través de nodo ou vía
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 volcán
4859 4859 Bonos
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 auga
4864 4864 -----
4865 4865 Vía acuática
4866 4866 tipo de vía acuática {0}
4867 4867 a vía está conectada
4868 4868 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
4869 4869 a vía está conectada ao anterior membro da relación
4870 4870 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
4871 4871 só puntos de vía
4872 4872 o tempo
4873 4873 vida salvaxe
4874 4874 vento
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 valado de alambre
4878 4878 cableafo
4879 4879 -----
4880 4880 bosque
4881 4881 valado de madeira
4882 4882 área forestal
4883 4883 Nodo con etiqueta de vía errónea
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 iarda
4887 4887 si
4888 4888 cebra
4889 4889 cinc
4890 4890 circonio
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 zoroástrica
4894 4894 -----
4895 4895 {0} ({1} to {2} grados)
4896 4896 {0}[incompleto]
4897 4897 {0} composto de:
4898 4898 {0} metros
4899 4899 {0} mais...
4900 4900 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
4901 4901 {0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>
4902 4902 {0} km cad.
4903 4903 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
4904 4904 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
4905 4905 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5})
4906 4906 -----
4907 4907 {0}: Versión {1} (local: {2})
4908m 1 -----
4909m 2 -----
4910m 3 -----
4911m 4 -----
4912m 5 ({0} petición)
4913m 5 ({0} peticións)
4914m 6 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto...
4915m 6 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...
4916m 7 -----
4917m 8 -----
4918m 9 -----
4919m 10 -----
4920m 11 -----
4921m 12 -----
4922m 13 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
4923m 13 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
4924m 14 Engadido {0} obxecto
4925m 14 Engadidos {0} obxectos
4926m 15 Non se puido abrir {0} ficheiro non esta dispoñible ningún importador de ficheiros.
4927m 15 Non se puideron abrir {0} ficheiros non esta dispoñible ningún importador de ficheiros.
4928m 16 Non se puido abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros "{1}".
4929m 16 Non se puideron abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros "{1}".
4930m 17 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
4931m 17 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
4932m 18 -----
4933m 19 Cambiar {0} obxecto
4934m 19 Cambiar {0} obxectos
4935m 20 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado de este obxecto no servidor.
4936m 20 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado de estes obxectos no servidor.
4937m 21 Conflicto mentres de descargaba
4938m 21 Conflictos mentres de descargaba
4939m 22 Conflicto no dato
4940m 22 Conflictos nos datos
4941m 23 Borrado {0} nodo
4942m 23 Borrados {0} nodos
4943m 24 Borrado {0} obxecto
4944m 24 Borrados {0} obxectos
4945m 25 Borrada {0} relación
4946m 25 Borradas {0} relacións
4947m 26 Borrada {0} via
4948m 26 Borradas {0} vias
4949m 27 Borrando {0} obxecto
4950m 27 Borrando {0} obxectos
4951m 28 A descarga do seguinte complemento <strong>fallou</strong>:
4952m 28 A descarga dos seguintes complementos <strong>fallaron</strong>:
4953m 29 Descargando {0} conxunto de cambios...
4954m 29 Descargando {0} conxuntos de cambios...
4955m 30 Descargando {0} relación filla incompleta da relación "{1}"
4956m 30 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación "{1}"
4957m 31 -----
4958m 32 -----
4959m 33 -----
4960m 34 -----
4961m 35 Insertar novo nodo na vía.
4962m 35 Insertar novo nodo en {0} vías.
4963m 36 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
4964m 36 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
4965m 37 -----
4966m 38 Versión misturada({0} entrada)
4967m 38 Versión misturada({0} entradas)
4968m 39 Mover {0} nodo
4969m 39 Mover {0} nodos
4970m 40 A miña versión({0} entrada)
4971m 40 A miña versión({0} entradas)
4972m 41 -----
4973m 42 -----
4974m 43 -----
4975m 44 -----
4976m 45 Abrindo {0} ficheiro
4977m 45 Abrindo {0} ficheiros
4978m 46 Pegando {0} tag
4979m 46 PEgando {0} tags
4980m 47 Por favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalo manualmente.
4981m 47 Por favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalos manualmente.
4982m 48 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
4983m 48 O complemento {0} precisan uns complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
4984m 49 Pugado {0} obxecto
4985m 49 Pugados {0} obxectos
4986m 50 -----
4987m 51 Rotar {0} nodo
4988m 51 Rotar {0} nodos
4989m 52 -----
4990m 53 Simplificar via ( borrar {0} nodo)
4991m 53 Simplificar via ( borrar {0} nodos)
4992m 54 Simplificar {0} via
4993m 54 Simplificar {0} vias
4994m 55 Etiquetas({0} conflicto)
4995m 55 Etiquetas({0} conflictos)
4996m 56 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
4997m 56 Estes complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
4998m 57 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
4999m 57 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
5000m 58 O complemento non vai a ser cargado.
5001m 58 Os complementos non van a ser cargados.
5002m 59 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
5003m 59 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
5004m 60 A via seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
5005m 60 As vias seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
5006m 61 A version de eles({0} entrada)
5007m 61 A version de eles({0} entradas)
5008m 62 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
5009m 62 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
5010m 63 -----
5011m 64 -----
5012m 65 -----
5013m 66 -----
5014m 67 houbo {0} conflicto durante a importacion
5015m 67 houbo {0} conflictos durante a importacion
5016m 68 Esto cambiará ata {0} obxecto.
5017m 68 Esto cambiará ata {0} obxectos.
5018m 69 Modificarase {0} obxecto
5019m 69 Modificaranse {0} obxectos
5020m 70 -----
5021m 71 -----
5022m 72 A actualización do seguinte complemento fallou
5023m 72 A actualización dos seguintes complementos fallaron
5024m 73 -----
5025m 74 -----
5026m 75 -----
5027m 76 -----
5028m 77 marca
5029m 77 marcas
5030m 78 nodo
5031m 78 nodos
5032m 79 obxecto
5033m 79 obxectos
5034m 80 relación
5035m 80 relacións
5036m 81 -----
5037m 82 vía
5038m 82 vías
5039m 83 {0} Autor
5040m 83 {0} Autores
5041m 84 {0} componse de {1} marca
5042m 84 {0} componse de {1} marcas
5043m 85 {0} borrado
5044m 85 {0} borrados
5045m 86 {0} imaxe cargada.
5046m 86 {0} imaxes cargadas.
5047m 87 {0} membro
5048m 87 {0} membros
5049m 88 {0} nodo
5050m 88 {0} nodos
5051m 89 {0} obxecto para engadir:
5052m 89 {0} obxectos para engadir:
5053m 90 {0} obxecto para borrar:
5054m 90 {0} obxectos para borrar:
5055m 91 {0} obxecto para modificar:
5056m 91 {0} obxectos para modificar:
5057m 92 {0} etiqueta pendente de resolver conflicto
5058m 92 {0} etiquetas pendentes de resolver conflictos
5059m 93 {0} relación
5060m 93 {0} relacións
5061m 94 {0} ruta,
5062m 94 {0} rutas,
5063m 95 {0} etiqueta
5064m 95 {0} etiquetas
5065m 96 {0} pista
5066m 96 {0} pistas
5067m 97 {0} trazado,
5068m 97 {0} trazados,
5069m 98 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
5070m 98 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
5071m 99 {0} vía
5072m 99 {0} vías
5073m 100 {0} punto de vía
5074m 100 {0} puntos de vía
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.