source: josm/trunk/data/gl.lang@ 4260

Last change on this file since 4260 was 4260, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 115.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 # Obxectos
14 14 % cara o Leste
15 15 % cara o Norte
16 16 -----
17 17 (1 petición)
18 18 (Código={0})
19 19 (Consello: Pode editar os atallos nas preferencias.)
20 20 (O texto xa foi copiado ao teu portapapeis.)
21 21 -----
22 22 (a URL era:
23 23 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
24 24 (na liñá {0}, columna {1})
25 25 (desactivado)
26 26 (mais de 20 m)
27 27 (sen obxecto)
28 28 (ningún)
29 29 (ata 20 m)
30 30 (ata 5 m)
31 31 -----
32 32 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
33 33 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
34 34 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...
35 35 ({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}
36 36 ({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}
37 37 ({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}
38 38 ({0}/{1}): Descargando relación "{2}"...
39 39 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
40 40 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
41 41 * Un nodo etiquetado, ou
42 42 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
43 43 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
44 44 ...outro métodos de desprazamentos posibles
45 45 ... refierese á relación
46 46 /RUTA/Á/CARPETA/JOSM/
47 47 1/25 misturada (mofa/moped)
48 48 1/50 misturada (mofa/moped)
49 49 Bowling
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
60 60 -----
61 61 <anónimo>
62 62 <b>-name:Bak</b> - que non conteña ''Bak'' no nome.
63 63 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' e ''Street'' en calquer clave ou nome.
64 64 -----
65 65 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' en calquera clave ou nome.
66 66 -----
67 67 <b>conxunto de cambios:</b>...-obxecto co identificador do conxunto de cambios dado (0 obxectos sen un conxunto de cambios asignado)
68 68 <b>child <i>expresión</i></b> - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión
69 69 -----
70 70 <b>foot:</b> - clave=foot establecida con calquer valor.
71 71 <b>id:</b>...- obxecto co ID dado (0 para novos obxectos)
72 72 <b>incomplete</b> - todos os obxectos incompletos
73 73 <b>modified</b> - todos os obxectos cambiados
74 74 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' en calquer posición do nome.
75 75 <b>nodos:</b>...- obxecto co número de nodos dado (nodos: contados ou nodos:min-max)
76 76 <b>¿sentido único?</b> - oneway=yes, true, 1 o on
77 77 <b>parent <i>expr</i></b> - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión
78 78 -----
79 79 <b>selected</b> - todos os obxectos seleccionados
80 80 <b>etiquetas</b>...-obxecto con un número dado de etiquetas (etiquetas: contadas ou etiquetas:min-max)
81 81 <b>marca de tempo:</b>...-obxectos con esta marca de tempo (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> or <b>T14:51</b> ...)
82 82 <b>type:</b> - tipo do obxecto(<b>node</b>,<b>way</b>,<b>relation</b>)
83 83 <b>type=*</b> - a clave ''type'' con calquer valor. Proba tamén <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
84 84 <b>type=route</b> - a clave ''type'' co valor exacto ''route''
85 85 <b>untagged</b> - todos os obxectos sen etiquetar
86 86 <b>user:</b>... - todos os obxectos cambiados polo usuario
87 87 <b>usuario:anonimo</b>- todos os obxectos cambiados por usuarios anónimos
88 88 <b>versión:</b>...-obxecto coa versión dada (0 obxectos sen unha versión asignada)
89 89 <b>{0}</b> obxectos deshabilitados
90 90 <br>Mensaxe de erro(sen traducir): {0}
91 91 <dous puntos>
92 92 <diferente>
93 93 -----
94 94 <fin-do-ficheiro>
95 95 <iguais>
96 96 <h1><a name="top">Atallos de Teclado</a></h1>
97 97 <h1>Grupos de Modificadores</h1>
98 98 <h2>Filtro Activo</h2>
99 99 -----
100 100 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3>Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función de eses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br>Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Por defecto éste é Shift-Q .)
101 101 -----
102 102 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida <strong>sen esncriptar</strong> en cada petición enviado ao servidor OSM. <strong>Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 <html>Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
110 110 <html> Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
111 111 <html>Alternativamente pode introducir unha <strong> dirección de tesela</strong> para unha tesela no formato <i> nivel_de_zoom/x/y</i>, por exemplo <i>15/256/223</i>.As direccións de teselas no formato<i>zoom,x,y</i> ou <i>zoom;x;i</i>tamén són válidas.</html>
112 112 <html>Ocurriu un erro mentres se recuperaba un ficheiro de respaldo.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
113 113 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 <html>Non se puido abrir o directorio "{0}".<br>Escolla un ficheiro.</html>
119 119 -----
120 120 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a fusión das miñas entradas e das súas</html>
121 121 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a mistura das miñas entradas e as súas</html>
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 <html> Non se poden ler os marcadores dende <br>"{0}"<br>O erro foi: {1}</html>
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
133 133 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos<br><em>Deshabilitado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.</em></html>
134 134 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
135 135 <html>Introduza unha clave para a etiqueta, p.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
136 136 <html>Introduza un valor para a etiqueta, p.e. <strong><tt>check members</tt></strong></html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 <html>Non se puido crear unha URL debido a que a codificación "{0}"<br> non se puido atopar no sistema.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 <html>Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.</html>
146 146 <hmtl>Erro ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias por defecto :{0}.</html>
147 147 <html>Erro ao inicializar as preferencias.<br>O directorio das preferencias "{0}" non é un directorio.<html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 <html>Solicitouse cargar o complemento "{0}".<br>Este complemento non está sendo desenvolvido mais e seguramente producirá erros.<br>Debería ser deshabilitado.<br>Borrar das preferencias?</html>
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 <html>Confirme o borrado de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>1 relación</strong>.</html>
172 172 <html>Confirme o borrado de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>{0} relacións</strong>.</html>
173 173 <html>Confirme o borrado<strong>{0} obxectos</strong> de <strong>{1} relacións</strong>.</html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 <html>Please make sure todas as vias seleccionadas apuntan en unha dirección similar<br> ou ortogonaliza unha a unha
177 177 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
181 181 <html>Complemento {0} require a versión de JOSM {1}. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que se actualice JOSM para usar este complemento.</html>
182 182 <html>O ficheiro de preferencias contén erros.<br> A realizar unha copia de seguridade a <br>{0}<br> e creando un novo ficheiro de preferencias por defecto.</html>
183 183 <html>Fallo ao obter un Token de Acesso OAuth de ''{0}''.</html>
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Escoller para habilitar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
189 189 -----
190 190 -----
191 191 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
192 192 <html>Paso 1/3: Obter un Token de petición de OAuth</html>
193 193 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un Token de Aceso</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 <html>As vías combinadas son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>eliminalas.</strong> <br> Por defecto, <strong>mantén</strong> a primeira vía, e <strong>elimina</strong> a vías restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar da vía orixinal na relación.</html>
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 <html> Os datos a subir participan en conflictos non resoltos na capa "{0}". <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
213 213 <html>Os nodos combinados son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>eliminalod.</strong> <br> Por defecto, <strong>mantén</strong> o primeiro nodo, e <strong>elimina</strong>os nodos restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar do nodo orixinal na relación.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Non hay capas á que a capa<br>''{0}''<br>. poidese ser fundida</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
224 224 -----
225 225 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflicto e pechar o editor?</html>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para abortar e continuar editando.<br></html>
230 230 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para abortar e continuar editando.<br></html>
231 231 -----
232 232 -----
233 233 <html>A subida ao servidor <strong>fallou</strong> porque o teu<br>paquete de datos actual viola a condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>Está intentando engadir unha relación a si misma.<br><br>Esto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Saltando relación "{0}".</html>
239 239 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
240 240 <html>Non remataches de misturar as diferencias en este conflicto.<br>As resolucións de conflictos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflictos.</html>
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e elimine a dependencia cíclica.</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 <chave>
247 247 <pariente esquerdo>
248 248 <novo obxecto>
249 249 <non>
250 250 <ou>
251 251 <p><b>{0}</b>obxectos agochados
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <p>O pseudo modificador ''desactivado'' desactivará o atallo cando o atope.</p>
256 256 -----
257 257 <signo de interrogación>
258 258 <pariente dereito>
259 259 -----
260 260 <u>Obxectivos especiais:</u>
261 261 <indefinido>
262 262 >fondo
263 263 > arriba
264 264 Asistente para o axuste do satélite IRS.
265 265 -----
266 266 O nome:* a traducción non se atopa.
267 267 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.
268 268 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
269 269 Violación das capacidades da API
270 270 Versión da API: {0}
271 271 -----
272 272 Vía de tren abandonada
273 273 Abortar
274 274 Abortar Misturado
275 275 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
276 276 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
277 277 Acerca de
278 278 Acerca de JOSM...
279 279 -----
280 280 -----
281 281 Acceso
282 282 -----
283 283 Clave de Access Token:
284 284 Secreto de Access Token:
285 285 URL de Access Token:
286 286 Acomodación
287 287 Dacordo coa información contida no engadido, o autor é {0}.
288 288 Tarxetas de afidelización ou de desconto
289 289 Acción
290 290 Parámetros de acción
291 291 Accións
292 292 Activar
293 293 Activar a capa escollida
294 294 -----
295 295 -----
296 296 Estilos activos:
297 297 Engadir
298 298 -----
299 299 -----
300 300 Engadir Nodo...
301 301 Engadir Propiedades
302 302 Engadir imaxe rectificada
303 303 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
304 304 -----
305 305 Engadir unha nova ruta de iconas
306 306 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
307 307 Engadir un novo nodo a unha via existente
308 308 -----
309 309 Engadir unha nova fonte á lista.
310 310 -----
311 311 Engadir unha etiqueta
312 312 Engadir un nodo introducindo latitude e lonxitude.
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 Engadir unha etiqueta baleira
318 318 Engadir información do autor
319 319 Engadido conflicto para "{0}"
320 320 Engadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo google ou unha URL que devolva osm-xml
321 321 Engadir filtro.
322 322 -----
323 323 Engadir nodo
324 324 Engadir nodo na vía
325 325 Engadir nodo a vía e conectar
326 326 Engadir nodo {0}
327 327 Engadir relación {0}
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 Engadir á selección
335 335 -----
336 336 Engadir via {0}
337 337 Engadir nodo en todas as interseccións
338 338 Interpolar enderezos
339 339 Enderezos
340 340 Engadir o elemento &quot;Reiniciar JOSM; ao menú Ficheiro.
341 341 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
342 342 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Axustar fuso horario e desprazamento
348 348 O axustable {0} aínda non está rexistrado.
349 349 O axustable {0} aínda non está rexistrado. Non se pode marcar participación en axustes de sincronizados.
350 350 Centro de Administración
351 351 Administrativo
352 352 Nivel administrativo
353 353 Avanzado
354 354 Parametros de OAuth avanzados
355 355 Propiedades de OAuth avanzadas
356 356 Preferencias avanzadas
357 357 Información do obxecto avanzada
358 358 Remonte
359 359 -----
360 360 Agrícola
361 361 Aeroporto
362 362 Campo de aviación
363 363 Tenda de bebidas alcohólicas
364 364 Alinear os nodos en círculo
365 365 Alinear os nodos en fila
366 366 Todo
367 367 Todos os ficheiros
368 368 Todos os formatos
369 369 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
370 370 Todos os puntos e segmentos do trazado terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de Capas.
371 371 -----
372 372 Todos os valores unidos como "{0}" van a ser aplicados para a clave "{1}"
373 373 -----
374 374 Área cultivábel
375 375 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
376 376 Permite descargar as túas trazas de GPS
377 377 Permite ler as túas preferencias
378 378 Permitir subir trazas GPS
379 379 Permitir subir datos do mapa
380 380 Permite escribir nas túas preferencias
381 381 Tráfico permitido:
382 382 Premite abrir ficheiros gpx/osm que intersecan coa area visible actualmente
383 383 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e borrar partes de pistas GPX enormes moi rápido.
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Permítelle filtrar pistas GPS innecesarias
387 387 Permite importar varios tipos de formatos de ficheiro directamente en JOSM
388 388 Permite afinar o coloreado de trazados para diferentes velocidades medias.
389 389 Permite desfacer o borrado de obxetos da base de datos de OSM
390 390 Canle alfa:
391 391 Cabaña alpina
392 392 Xa se rexistrou un conflicto para a primitica "{0}"
393 393 -----
394 394 Renomear tamén o ficheiro
395 395 -----
396 396 Sempre actualizar sen preguntar
397 397 Futbol Americano
398 398 Cantidade de cables
399 399 Numero de asentos
400 400 Número de pasos
401 401 Amperaxe
402 402 -----
403 403 Un valor vacío borra o atributo.
404 404 Ocurriu un erro no engadido {0}
405 405 -----
406 406 Ocurriu unha excepción inesperada que puido proceder do engadido "{0}".
407 407 -----
408 408 Anotación
409 409 -----
410 410 Aplicar
411 411 Aplicar Cambios
412 412 Aplicar axuste preestablecido
413 413 Aplicar resolución
414 414 Aplicar papel
415 415 Aplicar papel:
416 416 Aplicar filtros antialiasing á vista do mapa para acadar unha apariencia máis suave.
417 417 Aplicar a resolución de conflictos
418 418 Aplicar os conflictos resoltos e pechar o diálogo
419 419 Aplicar os cambios seleccionados
420 420 Aplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.
421 421 -----
422 422 Aplicar as actualizacións actuais
423 423 Aplicar a dirección da tesela
424 424 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
425 425 Aplicar este papel a todos os membros
426 426 Aplicar?
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Lugar arqueolóxico
430 430 Tiro con arco
431 431 Esta seguro de continuar?
432 432 Área
433 433 -----
434 434 Área arredor dos lugares
435 435 Centro de arte
436 436 Gráficos
437 437 Preguntar antes de actualizar
438 438 Ensambla novos polígonos
439 439 Rúa asociada
440 440 -----
441 441 Polo menos requirese un obxecto para borrar, conseguiuse unha colección vacia
442 442 Atletismo
443 443 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
444 444 Atracción
445 445 Atributos
446 446 -----
447 447 Dispositivo de audio non dispoñible
448 448 Preferencias de audio
449 449 Marcas de audio de {0}
450 450 Audio sincronizado no punto {0}.
451 451 -----
452 452 Audioguía
453 453 ¿Audioguía a través de teléfono móvil?
454 454 Fútbol australiano
455 455 Autenticar
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 Autenticando a sesión para o usuario "{0}"...
460 460 Autenticación
461 461 Fallou a autentificación
462 462 Autenticazón fallida
463 463 Autor
464 464 Autor: {0}
465 465 Fallou a autorización
466 466 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
467 467 Autorizar URL:
468 468 Autorizar agora
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Autores
472 472 -----
473 473 Ampliación automática
474 474 -----
475 475 -----
476 476 Autogardar intervalo (segundos)
477 477 Ficheiros autogardados por capa
478 478 -----
479 479 Auto-tentar
480 480 -----
481 481 Caixeiro automático
482 482 Descargar automáticamente
483 483 Corrección
484 484 Crear automáticamente marcas de audio a partir dos puntos de trazado (en lugar dos puntos de vía explícitos) con nomes ou descripcións.
485 485 Crear automáticamente unha capa de marcas desde calquer punto de vía cando se abra unha capa GPX.
486 486 Dispoñible
487 487 -----
488 488 -----
489 489 Papeis dispoñibles
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 Caixa temperada
494 494 Atrás
495 495 -----
496 496 Respaldo
497 497 Solicitude incorrecta
498 498 -----
499 499 Panadeiro
500 500 Banco
501 501 -----
502 502 -----
503 503 Barreiras
504 504 Béisbol
505 505 Básico
506 506 Conca
507 507 Baloncesto
508 508 Baterías
509 509 Campo de batalla
510 510 Bahía
511 511 -----
512 512 Praia
513 513 Voleipraia
514 514 Baliza
515 515 Banco
516 516 Brebaxes
517 517 Bicicleta
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 Tenda de bicicletas
524 524 -----
525 525 -----
526 526 Capa en branco
527 527 Bloque
528 528 Azul:
529 529 Tablón de anuncios
530 530 Astillero
531 531 Bolardo
532 532 Librería
533 533 -----
534 534 Marcadores
535 535 Aduana
536 536 Nome botánico
537 537 Ambos
538 538 -----
539 539 Fronteiras
540 540 Límite
541 541 Perdra Histórica
542 542 -----
543 543 Tipo de límite
544 544 Caixa Circundante
545 545 Límites
546 546 -----
547 547 Bolos
548 548 Marca
549 549 Ponte
550 550 -----
551 551 -----
552 552 Zona industrial abandoada
553 553 Tope de vía
554 554 Informes de Erro
555 555 Edificio
556 556 Construíndo nodos duplicados
557 557 -----
558 558 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sin saír do vehículo)
559 559 Vía para autobús guiado
560 560 Andén de autobús
561 561 Estación de autobús
562 562 Parada de autobús
563 563 Trampa para coches
564 564 Carnicería
565 565 -----
566 566 GCN(Gas Natural Comprimido)
567 567 -----
568 568 Telecabina
569 569 -----
570 570 Cafetería
571 571 Chamar o editor para a relación
572 572 Chamar o editor para a relación escollida
573 573 -----
574 574 Lugar de acampada
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 Fútbol_Canadiense
580 580 -----
581 581 Cancelar
582 582 Cancelar e volver ao diálogo previo
583 583 Cancelar autenticación
584 584 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
585 585 Cancelar resolución de conflicto
586 586 Cancelar a resolución de conflictos e pechar o cadro de diálogo
587 587 Cancelar operation
588 588 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
589 589 Cancelar a a actualización e continuar editando
590 590 Cancela a actualización
591 591 Non se pode engadir un nodo fora do mundo.
592 592 Non se pode engadir unha vía con só {0} nodos.
593 593 Non se pode engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
594 594 Non se pode aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a misturar.
595 595 Non se pode asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
596 596 Non se puido contruir a petición de conxunto de cambios coas restricción basadas no tempo. A entrada non é válida.
597 597 Non se pode comprar a primitiva con ID "{0}" coa primitiva con ID "{1}"
598 598 -----
599 599 -----
600 600 Non se pode realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
601 601 Non se poden misturar os nodos: Teriase que borrar a via "{0}" a cal ainda esta en uso
602 602 Non se poden misturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}
603 603 Non se poden mover objectos fora do mundo.
604 604 Non se pode resolver conflictos indecisos.
605 605 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
606 606 Non se pode restrinxir a petición de este conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
607 607 Non se pode restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario "{0}"
608 608 Non se pode desfacer o comando "{0}" porque a capa "{1}" non está máis presente
609 609 Piragüismo
610 610 Latas
611 611 Capacidade
612 612 Capacidade (en xeral)
613 613 Coche
614 614 Concesionario de automóviles
615 615 Zona de caravanas
616 616 -----
617 617 Cartos en efectivo
618 618 Castelo
619 619 Barreira canadiense
620 620 Entrada de cova
621 621 Cemiterio
622 622 Centrar vista
623 623 Telesilla
624 624 Cabaña ou bungalow
625 625 Cambiar Propiedades
626 626 Cambiar un par clave/valor
627 627 Cambiar direccións?
628 628 Cambiar nodo {0}
629 629 Cambiar relación
630 630 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
631 631 Cambiar relación {0}
632 632 Cambiar a resolución
633 633 Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuarios
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Cambiar valores?
637 637 Cambiar via {0}
638 638 Cambiados nodos de {0}
639 639 Conxunto de cambios
640 640 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
641 641 ID do conxunto de cambios:
642 642 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
643 643 Xestor de conxuntos de cambios
644 644 Conxunto de cambios pechado
645 645 Comentario do conxunto de cambios
646 646 Esperabase un id de un conxunto de cambios
647 647 id de conxunto de cambios:
648 648 Información do conxunto de cambios
649 649 O conxunto de cambios está cheo
650 650 Conxunto de cambios {0}
651 651 Conxunto de cambios
652 652 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
653 653 Estación de carga
654 654 Buscar FIXMES.
655 655 Comprobar no servidor
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
659 659 Comprobando parentes para os obxectos borrados
660 660 Comprobando as condicións previas do complemento...
661 661 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
662 662 -----
663 663 Erros na suma de verificación: {0}
664 664 Farmacia
665 665 -----
666 666 Relacións fillo
667 667 Cheminea
668 668 Chinés
669 669 Escoller
670 670 Escolle unha cor
671 671 Escolle unha cor para {0}
672 672 Escoller unha licencia predefinida
673 673 Escolla un valor
674 674 Escolle o tipo de obxecto OSM
675 675 Escoller o servidor para procurar:
676 676 -----
677 677 Igrexa
678 678 Cine
679 679 -----
680 680 Cidade
681 681 Límite de Cidade
682 682 Muralla da cidade
683 683 Nome da cidade
684 684 -----
685 685 Tipo de clase
686 686 Limpar
687 687 Borrar o búfer de Desfacer/Refacer
688 688 Limpar área de texto
689 689 -----
690 690 -----
691 691 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
692 692 -----
693 693 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
694 694 Prema para abortar e continuar editando
695 695 Prema para abortar o lanzamento de navegadores externos
696 696 Prema para abortar mistura de nodos
697 697 -----
698 698 Premer para interromper a actualización
699 699 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
700 700 Prema para cancelar a operación actual
701 701 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están borrados no servidor
702 702 Premer para pechar o diálogo
703 703 Prema para pechar o diálogo e borrar o obxecto das relacións
704 704 Prema para pechar o dialogo e abortar o borrado de obxectos
705 705 Prema para pechar o dialogo e abortar a descarga
706 706 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
707 707 Prema para continuar e abrir {0} navegadores
708 708 -----
709 709 Prema para crear un conflicto e pechar este editor de relación
710 710 Prema para borrar o complemento "{0}"
711 711 Facer click para borrar. Maiúsculas: borrar segmento de vía. Alt: Non borrar nodos sen usar cando se borre unha vía. Ctrl: borrar obxectos aludidos.
712 712 Prema para deshabilitar o complemento "{0}"
713 713 -----
714 714 -----
715 715 Premer para manter o complemento "{0}"
716 716 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
723 723 Prema para omitir a actualizaciñón dos complementos
724 724 Prema para comezar a procurar por lugares
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 Prema para actualizar os complementos activos,
729 729 O Cliente non Responde
730 730 Acantilado
731 731 Alpinismo
732 732 Reloxo
733 733 Pechar
734 734 Pechar de todos modos
735 735 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
736 736 Pechar conxuntos de cambios
737 737 Pecha o diálogo e cancela a descarga
738 738 Pechar o conxunto de cambios abertos
739 739 -----
740 740 Pechar o diálogo
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Pecha o diálogo e crea un novo nodo
745 745 Pecha o diálogo,non crear un novo nodo
746 746 Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificacións
747 747 Pecha a modificación escollida
748 748 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
749 749 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
750 750 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
751 751 Pechado despois -
752 752 Pechado en
753 753 Pechado en:
754 754 Descripción detallada
755 755 Descripción detallada
756 756 Peche dos conxuntos de cambios abertos
757 757 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
758 758 Pechando conxunto de cambios
759 759 Pechando conxunto de cambios {0}
760 760 Pechando colección de cambios...
761 761 Roupas
762 762 Liña de costa
763 763 Liñas de costa.
764 764 Moedas
765 765 Instituto
766 766 Cor
767 767 -----
768 768 Nome da cor:
769 769 Cores
770 770 -----
771 771 -----
772 772 Cores, puntos e segmentos de trazado en función da velocidade.
773 773 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
774 774 Cor
775 775 Combinar vía
776 776 Combinar varias vías en unha.
777 777 Combinar {0} vías
778 778 Carril bici y vía peatonal conxuntos
779 779 Pila de Comandos
780 780 Comentario
781 781 Comentario:
782 782 Comercial
783 783 Común
784 784 -----
785 785 A Comunicacion con OSM fallou
786 786 Establecida a comunicación con {0} usando o protocolo da versión {1}
787 787 -----
788 788 Comparar
789 789 Ordenador
790 790 Confitería
791 791 Configurar os sitios dos engadidos
792 792 -----
793 793 Configurar os engadidos dispoñibles.
794 794 -----
795 795 -----
796 796 Configure se crear ficheiros de respaldo
797 797 Configurar se usar un servidor proxy
798 798 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
799 799 Confirmar o purgado
800 800 Confirma a acción do Control Remoto
801 801 -----
802 802 Confirmar papel baleiro
803 803 Conflito
804 804 Resolución de conflitos
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 Conflicto non resolto completamente
826 826 Conflitos
827 827 Detectaronse conflictos
828 828 Conflictos nas etiquetas pegadas
829 829 Conflictos ao combinar primitivas
830 830 Conflictos ao combinar as vías- A vía fusionada é "{0}"
831 831 Conflicto misturando nodos. O nodo de destino é "{0}"
832 832 Conflictos: {0} sen resolver
833 833 Conectar via existente a nodo
834 834 -----
835 835 Preferencias de Conexión
836 836 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
837 837 -----
838 838 Construcción
839 839 Área de construcción
840 840 -----
841 841 -----
842 842 Contactar
843 843 Contacto:
844 844 Contactando co Servidor OSM...
845 845 Contactando co Servidor...
846 846 Contido
847 847 Continente
848 848 Continuar
849 849 -----
850 850 Continuar resolvendo
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Continuar vía a partir do último nodo.
854 854 -----
855 855 -----
856 856 Colaboración
857 857 Tenda de alimentación
858 858 Convertir a capa GPX
859 859 Convertir en capa de datos
860 860 Convertido de: {0}
861 861 Coordenadas
862 862 -----
863 863 Coordenadas:
864 864 Copiar
865 865 Copiar todos os meus elementos ao destino
866 866 Copiar todos os seus elementos ao destino
867 867 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
868 868 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
869 869 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos misturada.
870 870 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos misturada.
871 871 Copia de {0}
872 872 Copiar os obxectos seleccionados ó buffer de pegado.
873 873 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos misturados
874 874 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos misturados
875 875 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
876 876 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos misturados
877 877 Copiar a porta papeis e pechar
878 878 Copia {1} de {0}
879 879 -----
880 880 Ano do Copyright
881 881 Copistería
882 882 Correlacionar
883 883 -----
884 884 -----
885 885 Non se puido acceder ó(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
886 886 Non se puido respaldar o ficheiro. A excepción é: {0}
887 887 Non se puideron combinar as vías (Non puideron ser acopladas nunha única serie de nodos)
888 888 Non se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Non se puido importar "{0}".
893 893 -----
894 894 Non se puido cargar o engadido {0}. Borrar das preferencias?
895 895 Non se puideron cargar as preferencias dende o servidor.
896 896 Non se puido analizar a Latitude, Lonxitude e/ou Aumento. Por favor revíseo
897 897 -----
898 898 Non se puido ler "{0}"
899 899 -----
900 900 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
901 901 -----
902 902 Non se pode renomear o aquivo "{0}"
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Non se puideron subir as preferencias. Razón: {0}
906 906 -----
907 907 -----
908 908 País
909 909 Código do país
910 910 País
911 911 Xuzgado
912 912 Cubierto
913 913 Depósito de auga
914 914 Grúa
915 915 Crear Círculo
916 916 Crear un cartafol novo
917 917 Crear un círculo a partir de tres nodos seleccionados.
918 918 Crear unha copia de esta relación e abrila en outra ventá de edición.
919 919 Crea unha cuadrícula de vias.
920 920 Crear unha nova capa do mapa.
921 921 Crear unha nova relación
922 922 Crear e editar mapas do mar para OpenSeaMap
923 923 -----
924 924 Crear áreas
925 925 Crear marcas de audio na posición do trazado correspondente á hora modificada de cada ficheiro de audio WAV importado.
926 926 Crear un marcador
927 927 Crear marcadores cando se leen GPX
928 928 Crear multipoligono
929 929 Crear multipoligono.
930 930 Crear novo nodo.
931 931 -----
932 932 Crear unha nova relación na capa "{0}"
933 933 Creado
934 934 Creado en
935 935 Creado en:
936 936 Creado antes -
937 937 Creado por:
938 938 Creado en:
939 939 -----
940 940 -----
941 941 Creando Interface (GUI) principal
942 942 Tarxetas de crédito
943 943 Críket
944 944 Críket con redes
945 945 -----
946 946 Cruce de bicicletas
947 947 Cruce de cabalos
948 948 Paso a nivel peatonal
949 949 Guarda cruces
950 950 -----
951 951 Tipo de paso
952 952 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
953 953 -----
954 954 Vías que se cruzan.
955 955 Cociña
956 956 Cultura
957 957 Selección Actual
958 958 -----
959 959 -----
960 960 Valor actual "{0}" para o ID de usuario non é válido
961 961 O valor actual é o predeterminado.
962 962 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
963 963 Cortinas
964 964 -----
965 965 Personalizar Cor
966 966 Personalizar debuxo de liñas
967 967 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
968 968 Desmonte
969 969 Barreira para bicicletas
970 970 Dependencia ciclica entre relacións:
971 971 Ciclismo
972 972 Dependencias cíclicas
973 973 -----
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Presa
978 978 Capa de datos {0}
979 979 Fontes de datos e tipos:
980 980 -----
981 981 Fontes de datos
982 982 Validador de dados
983 983 A base de datos esta fora de liña por mantemento
984 984 -----
985 985 Data:
986 986 Data:
987 987 Tarxetas de débito
988 988 -----
989 989 Grados Decimais
990 990 Decisión
991 991 -----
992 992 Camiño de cabalos dedicado
993 993 Carril bici dedicado
994 994 Acera peatonal dedicada
995 995 Predeterminado
996 996 Por defecto (decidido automáticamente)
997 997 O valor predeterminado aínda descoñecido (o parámetro non se usou ainda).
998 998 O valor predeterminado é "{0}".
999 999 Valor por defecto: {0}
1000 1000 Borrar
1001 1001 Borrar o ficheiro
1002 1002 Eliminar o ficheiro do disco
1003 1003 Borrar Modo
1004 1004 Borrar Propiedades
1005 1005 Eliminiar vías que non formen parte de un multipolígono interior
1006 1006 Eliminar confirmación
1007 1007 -----
1008 1008 Borrar vías duplicadas
1009 1009 Borrar filtro.
1010 1010 Borrar da relación
1011 1011 -----
1012 1012 Borrar os membros incompletos?
1013 1013 -----
1014 1014 Borrar nodo {0}
1015 1015 Borrar nodos ou vías.
1016 1016 Borrar nodos fora da area de datos?
1017 1017 Borrar nodos fora da area de datos descarga
1018 1018 Borra obxecto
1019 1019 Borrar relación{0}
1020 1020 Borrar relacióna
1021 1021 Borrar obxectos seleccionados.
1022 1022 Borrar a relación que se está a editar
1023 1023 Borrar a clave seleccionada en todos os obxectos
1024 1024 Borrar as capas escollidas.
1025 1025 Borrar a relación seleccionada
1026 1026 Borrar da lista a fonte seleccionada.
1027 1027 -----
1028 1028 Borrar nodos innecesarios de unha via
1029 1029 Borrar via {0}
1030 1030 Borrado
1031 1031 Borrado "{0}"
1032 1032 Estado borrado:
1033 1033 O membro borrado {0} é usado pola relación {1}
1034 1034 O nodo borrado {0} é parte da vía {1}
1035 1035 Elementos borrados ou ignorados
1036 1036 A relación borrada {0} contém membros
1037 1037 A vñia borrada {0} contén nodos
1038 1038 Deli (Boa comida)
1039 1039 Denominación
1040 1040 Dentista
1041 1041 Grandes Almacéns
1042 1042 Profundidade en metros
1043 1043 Descrición
1044 1044 Descrición: {0}
1045 1045 Grado de detalle
1046 1046 Detalles
1047 1047 Determinando complementos a cargar...
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Non se atopou ningun obxecto co ID {0} no conxunto de datos actual
1052 1052 -----
1053 1053 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1054 1054 Diesel para Vehiculos pesados
1055 1055 Dificultade
1056 1056 -----
1057 1057 Dirección
1058 1058 -----
1059 1059 Desactivar
1060 1060 Desactivar engadido
1061 1061 Rexeitar
1062 1062 -----
1063 1063 Descartar e Sair
1064 1064 Expende baixo receta médica
1065 1065 Pantalla
1066 1066 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1067 1067 Preferencias de Visualización
1068 1068 Amosar unha icona enm ovemento que represente o punto da traza sincronizada onde o audio que se está a reproducir foi grabado.
1069 1069 Amosar coordenadas como
1070 1070 -----
1071 1071 Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM
1072 1072 Amosar traza de audio en directo
1073 1073 Amosa información do obxecto sobre nodos,vias ou relacions de OSM.
1074 1074 Amosar o menú de audio
1075 1075 Amosar a pantalla de "Acerca de".
1076 1076 Amosa as propiedades básicas da modificación
1077 1077 Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.
1078 1078 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1079 1079 Amosa os obxectos creados, actualizados , e borrados do conxunto de cambios
1080 1080 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1081 1081 Distribuir Nodos
1082 1082 Distribuir os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1083 1083 Desusado
1084 1084 Vía de tren en desuso
1085 1085 Acequia
1086 1086 Non aplicar cambios
1087 1087 Recordar esta decisión e non preguntar de novo (Ir a Preferencias -> Complementos para cambialo despois)
1088 1088 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1089 1089 Non debuxar liñas entre puntos para esta capa.
1090 1090 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1091 1091 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1092 1092 Non mostrar esta mensaxe de novo
1093 1093 Non facer nada
1094 1094 Está seguro de que quere aplicar o novo papel?
1095 1095 Desexa permitir esto?
1096 1096 Desexa borrala de todos modos?
1097 1097 Almacén de bricolaxe
1098 1098 Muelle
1099 1099 Médicos
1100 1100 -----
1101 1101 Carreiras de cans
1102 1102 Doble conflicto
1103 1103 Abaixo
1104 1104 Descargar
1105 1105 Descargar Todos os Fillos
1106 1106 Descargar datos
1107 1107 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
1108 1108 Descargar Lugar
1109 1109 Descargar Membros
1110 1110 Descargar obxecto OSM por ID
1111 1111 Descargar o complemento
1112 1112 -----
1113 1113 Descargar os fillos escollidos
1114 1114 Descargar URL
1115 1115 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1116 1116 Descargar todos os membros incompletos
1117 1117 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1118 1118 -----
1119 1119 Área de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidor
1120 1120 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1121 1121 Descargar como unha nova capa
1122 1122 Descarga o contido das modificacións
1123 1123 Descargar conxuntos de cambios
1124 1124 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1125 1125 Descargar contido
1126 1126 Descargar data
1127 1127 Descargar cada un como datos gps en bruto. Pode ser x1,y1,x2,y2 , unha URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1128 1128 Descargar cada un. Pode ser x1,y1,x2,y2 , unha URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1129 1129 Descargar todo o que abarca:
1130 1130 Descargar de OSM ó longo desta pista
1131 1131 Descargar de OSM...
1132 1132 Descargar membros incompletos
1133 1133 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1134 1134 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos dende o servidor de OSM
1135 1135 Obter a lista
1136 1136 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1137 1137 Descargar membros
1138 1138 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1139 1139 Descargar só as miñas modificacións
1140 1140 -----
1141 1141 Descargar agora
1142 1142 Descargar obxecto
1143 1143 Descargar obxeto...
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 Descargando vias/relacións... relacionadas
1147 1147 -----
1148 1148 Descargar complementos
1149 1149 Descargar Referidos
1150 1150 Descargar as relacións referidas
1151 1151 Descargar os membros da relación
1152 1152 Descargar relacións
1153 1153 Descargar membros escollidos incompletos
1154 1154 Descargae as relacións escollidas
1155 1155 -----
1156 1156 Descargar a caixa de límites
1157 1157 Descargar a caixa de límites como datos gps en bruto
1158 1158 Descargar o contido do conxunto de cambios
1159 1159 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1160 1160 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1161 1161 Descarga o contido das modificacións escollidas dende o servidor
1162 1162 Baixar a lista de complementos dispoñibles
1163 1163 Descargar a ubicación da url (con lat=x&lon=y&zoom=z)
1164 1164 Descargar localozación na url (con lat=x&lon=y&zoom=z) como gps en crú
1165 1165 -----
1166 1166 Descargat as súas trazas GPX dende openstreetmap.org
1167 1167 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1168 1168 Datos GPX Descargados
1169 1169 Xestor de descarga:
1170 1170 Descargando datos GPS
1171 1171 Descargando datos de OSM...
1172 1172 Descargando complemento {0}...
1173 1173 Descargando "Mensaxe do día"
1174 1174 Descargando o contido do conxunto de cambios
1175 1175 Descargando conxunto de cambios {0}...
1176 1176 Descargando conxuntos de cambios...
1177 1177 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}...
1178 1178 Descargando datos
1179 1179 Descargando dende o servidor de OSM...
1180 1180 Descargando historial...
1181 1181 Descargando conxunto de cambios abiertos...
1182 1182 -----
1183 1183 Descargando os puntos {0} a {1}...
1184 1184 Descargando relacións referidas...
1185 1185 Descargando vías referidas...
1186 1186 Descargando relación {0}
1187 1187 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
1188 1188 Telearrastre
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Arrastrar cabezal de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o audio dende alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o audio en ese punto.
1192 1192 Desaugue
1193 1193 Debuxar
1194 1194 Debuxar Frechas de Dirección
1195 1195 Debuxa un novo círculo a partir de un valor HDOP.
1196 1196 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1197 1197 -----
1198 1198 Debuxar os límites dos datos descargados
1199 1199 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1200 1200 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1201 1201 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1202 1202 Debuxar puntos GPS grandes.
1203 1203 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1204 1204 Debuxar liñas entre puntos para esta capa.
1205 1205 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1206 1206 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1207 1207 Debuxar nodos
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Debuxar liña de axuda flexible
1211 1211 Debuxar os números de orde dos segmentos
1212 1212 Debuxar os límites dos datos cargados dende o servidor.
1213 1213 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1214 1214 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1215 1215 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1216 1216 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1217 1217 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1218 1218 Auga potable
1219 1219 Conduce un coche de carreiras dende o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
1220 1220 Autoescuela
1221 1221 Tintorería
1222 1222 Convertir en {0} nodos
1223 1223 Duplicar
1224 1224 Duplicar capa
1225 1225 -----
1226 1226 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1227 1227 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1228 1228 Duplicar esta capa
1229 1229 Nodos duplicados
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 Nodos de vía duplicados
1234 1234 Nodos de vías duplicados.
1235 1235 Vías duplicadas
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 Correo electrónico
1239 1239 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1240 1240 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 Cada codo debe conectar exactamente 2 vías
1245 1245 -----
1246 1246 Descarga facilmente ao longo de un logo conxunto de vías interconectadas
1247 1247 Edición
1248 1248 Editar bowling
1249 1249 Editar enderezos
1250 1250 Editar interpolación de direccións
1251 1251 -----
1252 1252 Editar fronteira administrativa
1253 1253 Editar campo de aviación
1254 1254 Editar tenda de bebidas alcohólicas
1255 1255 eitar o uso da área cultivábel
1256 1256 Editar cabaña alpina
1257 1257 Editar Fútbol Americano
1258 1258 Editar lugar arqueolóxico
1259 1259 Editar tiro con arco
1260 1260 Editar centro de arte
1261 1261 Editar traballo artístico
1262 1262 Editar atletismo
1263 1263 Editar atracción
1264 1264 Editar fútbol australiano
1265 1265 Editar Caixeiro
1266 1266 Editar caixa temperada
1267 1267 Editar panadeiro
1268 1268 Editar banco
1269 1269 Editar Bar
1270 1270 Editar béisbol
1271 1271 Editar cunca
1272 1272 Editar baloncesto
1273 1273 Editar campo de batalla
1274 1274 Editar bahía
1275 1275 Editar praia
1276 1276 Editar Voleipraia
1277 1277 Editar baliza
1278 1278 Editar tenda de brebaxes
1279 1279 Editar aparcamiento para bicicletas
1280 1280 Editar alquiler de bicicletas
1281 1281 Editar tenda de bicicletas
1282 1282 Editar biergarten
1283 1283 Editar un astillero
1284 1284 Editar un bolardo
1285 1285 Editar librería
1286 1286 Editar aduana
1287 1287 Editar boule
1288 1288 Editar límite
1289 1289 Editar Pedra histórica
1290 1290 Editar Boutique
1291 1291 Editar bolos
1292 1292 Editar ponte
1293 1293 Editar vía de cabalos
1294 1294 Editar terreno abandoado
1295 1295 Editar porta de golpe
1296 1296 Editar vía para autobús guiado
1297 1297 Editar andén de autobús
1298 1298 Editar estación de autobús
1299 1299 Editar parada de autobús
1300 1300 Editar carnicería
1301 1301 Editar telecabina
1302 1302 -----
1303 1303 Editar cafetería
1304 1304 Editar lugar de acampada
1305 1305 Editar Fútbol Canadiense
1306 1306 Editar un canal
1307 1307 Editar piragüismo
1308 1308 Editar alquiler de automóviles
1309 1309 Editar taller
1310 1310 Editar automóviles compartidos
1311 1311 Editar concesionario de automóviles
1312 1312 Editar lavadoiro de vehículos
1313 1313 Editar zona de caravanas
1314 1314 Editar castelo
1315 1315 Editar barreira canadiense
1316 1316 Editar entrada de cova
1317 1317 Editar a área do cemiterio
1318 1318 Editar telesilla
1319 1319 Editar cabaña ou bungalow
1320 1320 Editar estación de carga (para coches eléctricos)
1321 1321 Editar farmacia
1322 1322 Editar cheminea
1323 1323 Editar cine
1324 1324 Editar cidade
1325 1325 Editar o sinal de límite da cidade
1326 1326 Editar fronteira civil
1327 1327 Editar acantilado
1328 1328 Editar alpinismo
1329 1329 Editar Reloxo
1330 1330 Editar Tenda de Roupa
1331 1331 Editar liña de costa
1332 1332 Editar instituto
1333 1333 Editar o uso da área comercial
1334 1334 Editar común
1335 1335 Editar tenda de ordenadores
1336 1336 Editar Confitería
1337 1337 Editar o uso da área en construcción
1338 1338 Editar información de contacto
1339 1339 Editar continente
1340 1340 Editar tenda de alimentación
1341 1341 Editar Copistería
1342 1342 Editar país
1343 1343 Editar país
1344 1344 Editar xuzgado
1345 1345 Editar depósito de auga
1346 1346 Editar grúa
1347 1347 Edit críket
1348 1348 Editar críket con redes
1349 1349 Editar croquet
1350 1350 Editar cruce
1351 1351 Editar Cortinas
1352 1352 Editar vía ciclable
1353 1353 Editar ciclismo
1354 1354 Editar unha presa
1355 1355 Editar Deli (Boa comida)
1356 1356 Editar dentista
1357 1357 Editar Grandes Almacens
1358 1358 Editar vía de tren en desuso
1359 1359 Editar acequia
1360 1360 Editar almacén de bricolaxe
1361 1361 Editar un muelle
1362 1362 Editar médicos
1363 1363 -----
1364 1364 Editar carreiras de cans
1365 1365 Editar telearrastre
1366 1366 Editar canal de desaugue
1367 1367 Editar auga potable
1368 1368 Editar Autoescuela
1369 1369 Editar tintorería
1370 1370 Editar tenda de electrónica
1371 1371 Editar Embaixada
1372 1372 Editar punto de acceso para emerxencias
1373 1373 Editar unha entrada
1374 1374 Editar hípica
1375 1375 Editar Erotica
1376 1376 Editar Fabrica
1377 1377 Editar o uso da terra de labor
1378 1378 Editar edificio agrario
1379 1379 Editar establecemento de comida rápida
1380 1380 Editar Caída
1381 1381 Editar una ruta de ferry
1382 1382 Editar terminal de ferry
1383 1383 Editar hidrante contra incendios
1384 1384 Editar parque de bombeiros
1385 1385 Editar pesca
1386 1386 Editar tramo de escaleiras
1387 1387 Editar floristería
1388 1388 -----
1389 1389 Editar vía peatonal
1390 1390 Editar vado
1391 1391 Editar zona forestal
1392 1392 Editar fonte
1393 1393 Editar Marcos
1394 1394 Editar Gasolineira
1395 1395 Editar Moblería
1396 1396 Editar Fútbol Gaélico
1397 1397 -----
1398 1398 Editar Xardín
1399 1399 Editar centro de xardinería
1400 1400 Editar gasómetro
1401 1401 Editar porta
1402 1402 Editar glaciar
1403 1403 Editar golf
1404 1404 Editar campo de golf
1405 1405 Editar góndola
1406 1406 Editar o uso ta área de herba
1407 1407 Editar camposanto
1408 1408 Editar zona verde
1409 1409 Editar Verdurería
1410 1410 Editar Horticultura
1411 1411 Editar rompeolas
1412 1412 Editar pensión
1413 1413 Editar Ximnasia
1414 1414 Editar perruquería
1415 1415 Editar apeadeiro
1416 1416 Editar aldea
1417 1417 Editar portilla de malla metálica
1418 1418 Editar ferretería
1419 1419 -----
1420 1420 Editar brezal o landa
1421 1421 Editar heliporto
1422 1422 Editar tenda HIfi
1423 1423 Edtar unha vía en construcción
1424 1424 Editar hockey
1425 1425 Editar carreiras de caballos
1426 1426 Editar hospital
1427 1427 Editar albergue
1428 1428 Editar hotel
1429 1429 Editar apostadeiro de caza
1430 1430 Editar o uso da área industrial
1431 1431 Editar Illa
1432 1432 Editar Illote
1433 1433 -----
1434 1434 Editar Joyería
1435 1435 Editar una intersección
1436 1436 Editar Karting
1437 1437 Editar Xardín de infancia
1438 1438 Editar quiosco
1439 1439 Editar portilla xiratoria
1440 1440 Editar cociña
1441 1441 Editar terra
1442 1442 Editar vertedoiro
1443 1443 Editar Lavandería
1444 1444 Editar biblioteca
1445 1445 Editar una barreira
1446 1446 Editar metro lixeiro
1447 1447 Editar faro
1448 1448 Editar rúa residencial
1449 1449 Editar Localidade
1450 1450 Editar Centro Comercial
1451 1451 Editar porto deportivo
1452 1452 Editar Mercado
1453 1453 Editar o uso do prado
1454 1454 -----
1455 1455 Editar monumento conmemorativo
1456 1456 Editar o uso da área militar
1457 1457 -----
1458 1458 Editar mini golf
1459 1459 Editar Telefonía Móbil
1460 1460 Editar Aeródromo de Aeromodelismo
1461 1461 Editar cambio de moeda
1462 1462 Editar monoraíl
1463 1463 Editar monumento
1464 1464 Editar motel
1465 1465 Editar Motocross
1466 1466 Editar aparcamento para motos
1467 1467 Editar Deportes de Motor
1468 1468 Editar Autoestrada
1469 1469 Editar saída de autopista
1470 1470 Editar enlace de autopista
1471 1471 Editar porto de montaña
1472 1472 Editar lameira
1473 1473 Editar multi
1474 1474 Editar Multipolígono
1475 1475 Editar museo
1476 1476 Editar Intrumentos Musicais
1477 1477 Editar vía estreita
1478 1478 Editar fronteira nacional
1479 1479 Editar límites do parque nacional
1480 1480 Editar Reserva Natural
1481 1481 Editar club nocturno
1482 1482 Editar óptica
1483 1483 Editar tenda de productos orgánicos
1484 1484 Editar tenda de exteriores
1485 1485 Editar Pintura
1486 1486 Editar sitio paleontolóxico
1487 1487 Editar parque
1488 1488 Editar aparcamento
1489 1489 Editar corredor de aparcamento
1490 1490 Editar lugar de cruces frecuentes
1491 1491 Editar camiño
1492 1492 Editar pico
1493 1493 Editar una calle peatonal
1494 1494 Editar pelota vasca
1495 1495 Editar farmacia
1496 1496 Editar zona de picnic
1497 1497 Editar embarcadoiro
1498 1498 Editar tubería
1499 1499 Editar cancha de xogo
1500 1500 Editar lugar de culto
1501 1501 Editar zona de xogos
1502 1502 Editar policía
1503 1503 Editar fronteira política
1504 1504 Editar oficina postal
1505 1505 Editar Xerador de Enerxía
1506 1506 Editar tendido eléctrico
1507 1507 Editar poste eléctrico
1508 1508 Editar central eléctrica
1509 1509 Editar subestación eléctrica
1510 1510 Editar torre de electricidade
1511 1511 Editar vía para tren histórico
1512 1512 Editar enlace a rúa primaria
1513 1513 Editar rúa primaria
1514 1514 Editar prisión
1515 1515 Editar pub
1516 1516 Editar edificio público
1517 1517 -----
1518 1518 Editar o uso da área da canteira
1519 1519 Editar coches RC
1520 1520 Editar pista de carreiras
1521 1521 Editar raqueta
1522 1522 Ediar vía de tren
1523 1523 Editar o uso da área da via do tren
1524 1524 Editar andén de ferrocarril
1525 1525 Editar o uso da área de recreo
1526 1526 Editar punto limpo
1527 1527 Editar rexión
1528 1528 Editar reservorio
1529 1529 Editar o uso da área residencial
1530 1530 Editar rúa urbana
1531 1531 Edita Área de Descanso
1532 1532 Editar restaurante
1533 1533 Editar comercios
1534 1534 Editar un río
1535 1535 Editar ribeira
1536 1536 Editar restriccións de tráfico
1537 1537 Editar rúa (tipo descoñecido)
1538 1538 Editar ruta
1539 1539 Editar Liga de Rugby
1540 1540 Editar Rugby Union
1541 1541 Editar ruínas
1542 1542 Editar pista
1543 1543 Editar Entrenamento Seguro
1544 1544 Editar poterna
1545 1545 Editar Sauna
1546 1546 Editar escola
1547 1547 Editar cantos
1548 1548 Editar matorral
1549 1549 Editar Pescado
1550 1550 Editar rúa secundaria
1551 1551 Editar estación de servicio
1552 1552 Editar vía de servicio
1553 1553 Editar refuxio
1554 1554 Editar zapatería
1555 1555 Editar tiro
1556 1556 -----
1557 1557 Editar Atallos
1558 1558 Editar monopatín
1559 1559 Editar patinaxe
1560 1560 Editar esquí
1561 1561 Editar rampa
1562 1562 Editar fútbol
1563 1563 Editar resorte con pinchos
1564 1564 Editar polideportivo
1565 1565 Editar tenda de materiais deportivos
1566 1566 Editar fonte
1567 1567 Editar estadio
1568 1568 Editar estado
1569 1569 Editar papelería
1570 1570 Editar una escaleira de paso
1571 1571 editar arroio ou riachuelo
1572 1572 -----
1573 1573 Editar Estudio
1574 1574 Editar suburbio
1575 1575 Editar metro
1576 1576 Editar boca de metro
1577 1577 Editar supermercado
1578 1578 Editar cámara de vixilancia
1579 1579 Editar vértice xeodésico
1580 1580 Editar natación
1581 1581 Editar tenis de mesa
1582 1582 -----
1583 1583 Editar parada de taxi
1584 1584 Editar pista de rodaxe
1585 1585 Editar teléfono
1586 1586 Editar tenis
1587 1587 Editar Terminal
1588 1588 Editar Porta de Terminal
1589 1589 Editar via terciaria
1590 1590 Editar teatro
1591 1591 Editar parque temático
1592 1592 Editar cabina de peaxe
1593 1593 Editar torre
1594 1594 Editar Vila
1595 1595 Editar Casa do Concello
1596 1596 Editar Xoguetería
1597 1597 Editar Pista
1598 1598 Editar calmado de tráfico
1599 1599 Editar tranvía
1600 1600 Editar parada de tranvía
1601 1601 Editar axencia de viaxes
1602 1602 Editar árbore
1603 1603 Editar rúa principal
1604 1604 Editar enlace a rúa principal
1605 1605 Editar túnel
1606 1606 Editar as restriccións de xiro
1607 1607 Editar torno
1608 1608 Editar rodas
1609 1609 Editar carreteira sen clasificación
1610 1610 Editar universidade
1611 1611 Editar Aspiradora
1612 1612 Editar Tendas de Variedades
1613 1613 Editar máquina expendedora
1614 1614 Editar veterinario
1615 1615 Editar tenda de vídeos
1616 1616 Editar panorámica
1617 1617 Editar poboación
1618 1618 Editar parque municipal
1619 1619 Editar o uso do viñedo
1620 1620 Editar volcán
1621 1621 Editar Voleibol
1622 1622 Editar papeleiras
1623 1623 Editar depuradora
1624 1624 Editar auga
1625 1625 Editar parque acuático
1626 1626 Editar torre de agua
1627 1627 -----
1628 1628 Editar Traballos Acuáticos
1629 1629 Editar unha fervenza
1630 1630 -----
1631 1631 Editar cruceiro
1632 1632 Editar camiño a santuario
1633 1633 Editar unha represa
1634 1634 Editar pantano
1635 1635 Editar muíño de vento
1636 1636 Editar bosque
1637 1637 Editar fábrica
1638 1638 Editar zoo
1639 1639 -----
1640 1640 Editar filtro.
1641 1641 Editar latitude e lonxitude de un nodo.
1642 1642 Editar nova relación na capa "{0}"
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 Editar a relación escollida actualmente
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1651 1651 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1652 1652 -----
1653 1653 Editar as fontes escollidas.
1654 1654 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1655 1655 Editar: {0}
1656 1656 Educación
1657 1657 Electrificado
1658 1658 Electronica
1659 1659 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1660 1660 Electrónica
1661 1661 Os elementos do tipo {0} están soportados.
1662 1662 Elevación
1663 1663 Enderezo de correo electrónico
1664 1664 Terraplén
1665 1665 Embaixada
1666 1666 Punto de acceso para emerxencias
1667 1667 Teléfono de emerxencia
1668 1668 -----
1669 1669 Documento valeiro
1670 1670 -----
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 Activar filtro
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1677 1677 -----
1678 1678 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1679 1679 Introduza o URL:
1680 1680 Introducir URL a descargar:
1681 1681 Introduce un id de un conxunto de cambios
1682 1682 Introduce un novo par clave/valor.
1683 1683 Introduza un nome de lugar para procurar
1684 1684 Introduce o nome do lugar a buscar:
1685 1685 Introduce un papel e aplicao aos membros da relación escollidos
1686 1686 Introduza un papel para todos os membros da relación
1687 1687 Introduza unha expresión de procura
1688 1688 -----
1689 1689 Introduce unha URL dende a cal os datos deberían ser descargados
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 Introduza nome de ficheiro:
1694 1694 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1695 1695 Introduce o ID do obxecto que deberia ser descargado
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 Introduce a expresion de búsqueda
1699 1699 Entrada
1700 1700 Hípica
1701 1701 Erotica
1702 1702 Erro
1703 1703 Erro
1704 1704 Erro amosando a URL
1705 1705 Erro durante a descarga
1706 1706 Erro no filtro
1707 1707 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1708 1708 Erro cargando ficheiro
1709 1709 -----
1710 1710 Erro no ficheiro {0}
1711 1711 Erro analizando {0}:
1712 1712 Erro reproducindo son
1713 1713 -----
1714 1714 Erro ao renomear ficheiro "{0}" a "{1}"
1715 1715 Erro creando copia de respaldo da capa borrada: {0}
1716 1716 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1717 1717 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 Erro durante a análise {0}
1722 1722 -----
1723 1723 Erro: Dobre valor ilegal "{0}" na liña "{1}" no ficheiro de marcadores "{2}"
1724 1724 Erro: Liña "{0}" inesperada no ficheiro de marcador "{1}"
1725 1725 -----
1726 1726 Erros
1727 1727 Erros durante a descarga
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 Exemplos
1733 1733 Sair
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 Sair da aplicación,
1738 1738 -----
1739 1739 Esperábase un valor non vacío para o parámetro "{0}" tívose "{1}"
1740 1740 Puntos de vía explícitos con hora estimada da posición da traza.
1741 1741 Puntos de vía explícitos con marcas de tempo válidas.
1742 1742 Exportar ficheiro GPX
1743 1743 Exportar e Gardar
1744 1744 Opcións de exportacińo
1745 1745 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
1746 1746 Exportar a GPX...
1747 1747 -----
1748 1748 Extrudir
1749 1749 Extrudir Vía
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 Fabrica
1754 1754 Facilidades
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 Fallou ao crear o directorio do plugin "{0}"
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Fallou ao cargar o recurso "{0}" o erro é {1}
1763 1763 -----
1764 1764 Fallou ao abrir a URL
1765 1765 -----
1766 1766 Fallou ao abrir a conexión da API {0}.
1767 1767 Fallou ao abrir la páxina de axuda
1768 1768 Non se puidio abrir a páxina de axuda. A URL estaba valeira.
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
1774 1774 -----
1775 1775 Fallou ao establecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñoble no histórico.
1776 1776 Fallou ao establecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
1777 1777 Fallou ao establecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñoble no histórico.
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 Terra de labor
1782 1782 Edificio agrario
1783 1783 Comida rápida
1784 1784 Debuxo rápido (peor resultado)
1785 1785 -----
1786 1786 Multiplicador de avance rápido
1787 1787 -----
1788 1788 Número do fax
1789 1789 De pago
1790 1790 Caída
1791 1791 Valado
1792 1792 Ruta de ferry
1793 1793 Terminal de ferry
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 Ficheiro
1801 1801 O ficheiro "{0}" non existe
1802 1802 -----
1803 1803 Erro de Formato de Ficheiro
1804 1804 Nome do ficheiro:
1805 1805 O ficheiro "{0}" non existe.
1806 1806 Ficheiro de respaldo
1807 1807 O ficheiro existe. Sobrescribir?
1808 1808 Nome do ficheiro:
1809 1809 O ficheiro {0} existe. Sobreescribir?
1810 1810 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome "{1}"
1811 1811 Ficheiro: {0}
1812 1812 -----
1813 1813 Nome do ficheiro
1814 1814 Ficheiros
1815 1815 Ficheiros de Tipo:
1816 1816 Ficheiros de tipo:
1817 1817 -----
1818 1818 Filtrar
1819 1819 Filtro Agochado:{0} Desactivado:{1}
1820 1820 Modo de filtro
1821 1821 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
1822 1822 -----
1823 1823 Filtro:
1824 1824 Atopa e arranxa direccións de rúas non válidas dun xeito cómodo.
1825 1825 Rematar debuxo.
1826 1826 Hidrante contra incendios
1827 1827 Parque de bombeiros
1828 1828 Cheminea
1829 1829 Pesca
1830 1830 Arranxar
1831 1831 -----
1832 1832 Arranxar conflictos de etiquetas
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
1836 1836 Arranxando erros ...
1837 1837 -----
1838 1838 Floristería
1839 1839 -----
1840 1840 Cartafoles
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 Comida
1845 1845 -----
1846 1846 Comida+Bebidas
1847 1847 Pé
1848 1848 Soamente para os obxectos escollidos
1849 1849 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
1850 1850 Forzar liñas se non se importou ningún segmento.
1851 1851 Vado
1852 1852 Monte
1853 1853 Olvidar obxectos pero non os borrar no servidor cando se suban.
1854 1854 Tempo de avance/retroceso (segundos)
1855 1855 Atopado un elemento XML <member> o cal non é un fillo directo dun elemento <relation>.
1856 1856 Atopado un elemento XML <nd> o cal non é un fillo directo dun elemento <way>.
1857 1857 Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0}\n
1858 1858 Atopadas {0} coincidencias
1859 1859 Fonte
1860 1860 Marco
1861 1861 -----
1862 1862 Conxelar
1863 1863 Conxelar a lista actual de elementos misturados
1864 1864 Frecuencia (Hz)
1865 1865 Dende ...
1866 1866 Da Relación
1867 1867 Dende a URL
1868 1868 Gasolineira
1869 1869 Gasolinera
1870 1870 Tipos de combustible:
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 Función
1875 1875 Mobles
1876 1876 -----
1877 1877 Puntos GPS
1878 1878 descripción de trazado gps
1879 1879 Ficheiros GPX
1880 1880 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 Selector de cor GTK
1884 1884 -----
1885 1885 Fútbol Gaélico
1886 1886 -----
1887 1887 Xardín
1888 1888 Centro de xardinería
1889 1889 Gasómetro
1890 1890 Porta
1891 1891 ancho(mm)
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 Xeografía
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 Imaxes xeo-etiquetadas
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Conseguir información detallada do estado interno dos obxectos.
1902 1902 Glaciar
1903 1903 Vidro
1904 1904 -----
1905 1905 Ir atrás ao paso 1/3
1906 1906 -----
1907 1907 Ir a páxina de axuda de JOSM
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 Campo de golf
1912 1912 Góndola
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 Herba
1916 1916 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
1917 1917 Verde:
1918 1918 Zona verde
1919 1919 Verdurería
1920 1920 Horticultura
1921 1921 Contedor de gravilla
1922 1922 -----
1923 1923 Rompeolas
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 Pensión
1927 1927 Poste identificador
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 Ximnasia
1931 1931 Perruqueria
1932 1932 Aldea
1933 1933 Portilla de malla metálica
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 Ferretería
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 Saúde
1943 1943 -----
1944 1944 Brezal o landa
1945 1945 Vehículos pesados (> 6 t.)
1946 1946 Seto
1947 1947 Alto
1948 1948 Altura (en metros)
1949 1949 Heliporto
1950 1950 Axuda
1951 1951 Axda: {0}
1952 1952 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
1953 1953 Hemisferio
1954 1954 Agochar
1955 1955 Ocultar elementos
1956 1956 Mostrar ou agochar este botón conmutador
1957 1957 Agochar este botón
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 Nodos duplicados en autopista
1961 1961 Autovías
1962 1962 -----
1963 1963 Sendeiro
1964 1964 Lugares históricos
1965 1965 Historial
1966 1966 Histórico do nodo {0}
1967 1967 Histórico da relación {0}
1968 1968 Histórico da vía {0}
1969 1969 Histórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva actual.
1970 1970 Histórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva de referencia.
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Inicio
1974 1974 Páxina de incio
1975 1975 Cabalo
1976 1976 Carreira de cabalos
1977 1977 -----
1978 1978 Servidor:
1979 1979 Albergue
1980 1980 -----
1981 1981 Teclas rápidas
1982 1982 Nome da casa
1983 1983 Número de casa
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Ton:
1988 1988 Apostadeiro de caza
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 Excepción de IO
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 Rutas de iconas:
2001 2001 -----
2002 2002 Si se especifica, reestablecer a configuración en lugar de lela.
2003 2003 Ignorar
2004 2004 -----
2005 2005 Ignoraos, deixa a relación como está
2006 2006 -----
2007 2007 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2008 2008 -----
2009 2009 Ignorando elementos
2010 2010 Ignorando excepción porque a descarga foi cancelada. A excepción foi: {0}
2011 2011 Ignorando URL mal formada: "{0}"
2012 2012 Ignorando URL de ficheiro mal formada: "{0}"
2013 2013 Datos Ilegais
2014 2014 Valor lóxico ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2015 2015 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecta
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 Estructura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de "create", ''modify'', ou ''delete''.
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 Valor de latitude ilegal valor "{0}"
2024 2024 -----
2025 2025 Valor numerico longo para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2026 2026 Valor de lonxitude ilegal valor "{0}"
2027 2027 -----
2028 2028 Valor numérico ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2029 2029 Obxecto ilegal con id=0
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 Valor ilegal para o atributo "changeset" no novo obxecto {1}.Obtívose {0}. Reseteando a 0.
2033 2033 Valor ilegal para o atributo "changeset".Obtñivose {0}.
2034 2034 Valor ilegal para o atributo "ref" no membro na relación {0}.Obtívose {1}
2035 2035 Valor ilegal para o atributo "type" no membro {0} da relación {1} .Obtívose {2}.
2036 2036 Valor ilegal para o atributo "versión" na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2037 2037 Valor ilegal para o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}". Obtido {2}.
2038 2038 Valor ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2039 2039 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo OsmPrimitive. Obtívose "{1}".
2040 2040 Valor ilegal para o atributo "{0}" de lóxico. Obtívose "{1}".
2041 2041 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo doble. Obtívose "{1}".
2042 2042 valor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo (>=0), obtido "{1}"
2043 2043 valor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo, obtido "{1}"
2044 2044 Valor ilegal do atributo "ref" do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2045 2045 Imaxe
2046 2046 Ficheiros de imaxes
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 Importar Audio
2060 2060 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
2061 2061 -----
2062 2062 Importar imaxes
2063 2063 -----
2064 2064 Importar graficos vectoriais (SVG)
2065 2065 Importa de OpenStreetBugs posibles erros encontrados polos usuarios de OSM
2066 2066 -----
2067 2067 Pendente
2068 2068 Pendente pronunciada
2069 2069 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 Independente
2074 2074 -----
2075 2075 Información
2076 2076 Info sobre o Elemento
2077 2077 Información
2078 2078 Panel informativo
2079 2079 Oficina de información
2080 2080 Punto de información
2081 2081 Información da capa
2082 2082 -----
2083 2083 Inicializando
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 Inspeccionar
2090 2090 Instalando plugins actualizados
2091 2091 -----
2092 2092 Erro interno do servidor
2093 2093 -----
2094 2094 Acceso a internet
2095 2095 Acceso a internet gratuito
2096 2096 -----
2097 2097 URL da API inválida
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 URL non válido
2101 2101 Ventana de escolla inválida
2102 2102 -----
2103 2103 A data non é válida
2104 2104 Valores data/tempo inválidas
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Expresión de procura inválida
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 ID de usuario inválido
2113 2113 O nome do usuario non é válido
2114 2114 -----
2115 2115 Invertir filtro
2116 2116 Illa
2117 2117 Illote
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Obxecto {0} non atopado na lista.
2121 2121 Navegador de axuda de JOSM
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 JOSM espetaba atopar a primitiva [{0} {1}] no conxunto de datos pero non está ahi. Por favor reporte isto en http://josm.openstreetmap.de . Isto non é un erro crítico, deberia ser seguro continuar no teu choio.
2125 2125 Versión de JOSM {0} requerida para o complemento {1}
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 imaxes JPEG (*.jpg)
2129 2129 -----
2130 2130 Versión Java {0}
2131 2131 Joyería
2132 2132 Función de unor áreas
2133 2133 Unir Nodo e Liña
2134 2134 Unir Nodo a Vía
2135 2135 Unir un nodo ós segmentos de vía máis próximos
2136 2136 Unir áreas superpostas
2137 2137 Areas superpostas unidas
2138 2138 Une áreas que se superpoñen
2139 2139 Saltar Á Posición
2140 2140 Saltar ahi
2141 2141 Saltar a posición
2142 2142 Unión
2143 2143 -----
2144 2144 Manter
2145 2145 Manter ficheiro de respaldo cando se gardan capas de datos
2146 2146 Mantener as miñas coordenadas
2147 2147 Manter o meu estado de borrado
2148 2148 Manter complemento
2149 2149 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2150 2150 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2151 2151 Mantener as suas coordenadas
2152 2152 Manter o seu estado
2153 2153 Manter esta relación como membro do obxecto obxetivo.
2154 2154 Tecla
2155 2155 Chave inválida "{0}"
2156 2156 -----
2157 2157 A clave non pode estar vacía cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2158 2158 Tecla:
2159 2159 Atallos de Teclado
2160 2160 Palabras clave
2161 2161 Xardín de infancia
2162 2162 Quiosco
2163 2163 Portilla xiratoria
2164 2164 Cociña
2165 2165 -----
2166 2166 GLP (Gas licuado do petróleo)
2167 2167 Etiquetar as marcas de audio (e de imaxe e de web)
2168 2168 Lambert 4 Zonas (France)
2169 2169 Lambert CC Zona
2170 2170 Lambert CC9 Zona (France)
2171 2171 Zona Lambert (Estonia)
2172 2172 Terra
2173 2173 Uso do chan
2174 2174 Vertedoiro
2175 2175 -----
2176 2176 Nodos duplicados no uso da terra
2177 2177 Carriles
2178 2178 Idioma
2179 2179 Último cambio en {0}
2180 2180 A última actualización de engadidos foi fai máis de {0} días.
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 Lanzar navegador coa información acerca do conxunto de cambios
2185 2185 -----
2186 2186 Lanzar en modo maximizado
2187 2187 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2188 2188 Abre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.
2189 2189 Lanzar un navegador con información acerca de este usuario
2190 2190 Lavandería
2191 2191 Capa
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 A capa "{0}" debe estar na lista de capas
2198 2198 a capa non está na lista.
2199 2199 Capa: {0}
2200 2200 Capas
2201 2201 Tempo de introducción (segundos)
2202 2202 Ocio
2203 2203 Lonxitude
2204 2204 Lonxitude en metros
2205 2205 O largo para o tag "{0}" no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2206 2206 Lonxitude: {0}
2207 2207 Paso a nivel
2208 2208 Biblioteca
2209 2209 Licencia
2210 2210 -----
2211 2211 Barreira
2212 2212 -----
2213 2213 Metro lixeiro
2214 2214 Faro
2215 2215 Liña de referencia
2216 2216 Tipo de liña
2217 2217 Liña {0} columna {1}:
2218 2218 Lista
2219 2219 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2220 2220 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2221 2221 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2222 2222 Lista de elementos misturados. Eles reemplazarán os meus elementos cando a decisión de mistura sexa aplicada.
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 Rúa residencial
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 Cargar capa WMS dende ficheiro
2231 2231 -----
2232 2232 Cargar histórico
2233 2233 -----
2234 2234 Cagar relacións pais
2235 2235 Cargar relacióm
2236 2236 -----
2237 2237 Cargando extensións anteriores
2238 2238 Cargando histórico para o nodo {0}
2239 2239 Cargando histórico para a relación {0}
2240 2240 Cargando historial para a vía {0}
2241 2241 Cagando relacións pais
2242 2242 Cargando complemento ''{0}''...
2243 2243 Cargando extensións
2244 2244 Cargando complementos...
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 A cargar {0}
2248 2248 -----
2249 2249 Ficheiros locais
2250 2250 Localidade
2251 2251 Localización
2252 2252 Bloquear
2253 2253 Esclusa
2254 2254 Lodi - Italia
2255 2255 -----
2256 2256 Lonxitude
2257 2257 Lonxitude:
2258 2258 Procurar en:
2259 2259 Apariencia e comportamento
2260 2260 Procurar en:
2261 2261 Torre de vixía
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 MLIT Xapón (ORTHO)
2265 2265 MLIT Xapón (ORTHO01)
2266 2266 MLIT Xapón (ORTHO02)
2267 2267 MLIT Xapón (ORTHO03)
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 Escala MTB
2272 2272 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2273 2273 -----
2274 2274 Fai un duplicado da capa escollida actualmente.
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2278 2278 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 Ficheiro de configuración mal formado nas liñas {0}
2282 2282 -----
2283 2283 Centro comercial
2284 2284 Feito polo home
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Mapa
2290 2290 Estilo de pintura do mapa
2291 2291 Proxección do mapa
2292 2292 Preferencias do Mapa
2293 2293 -----
2294 2294 Mapa: {0}
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 Porto deportivo
2299 2299 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2300 2300 Marca dos puntos con nome
2301 2301 Marcas de {0}
2302 2302 Mercado
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 Velocidade Máx.(km/h)
2313 2313 Peso máximo (t)
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 Área máxima por petición:
2317 2317 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2318 2318 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2319 2319 Lonxitude máxima (metros)
2320 2320 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2321 2321 Prado
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Membro de
2325 2325 -----
2326 2326 Membros
2327 2327 Os membros do búfer de copia non poden ser engadidos porque eles non están incluidos na capa actual
2328 2328 Membros(resolto)
2329 2329 Membros (con conflictos)
2330 2330 Monumento conmemorativo
2331 2331 Nome do menú
2332 2332 Nome de Menú (Predeterminado)
2333 2333 Atallos de menú
2334 2334 Menú: {0}
2335 2335 -----
2336 2336 Fundir
2337 2337 Acoplar Nodos
2338 2338 Mistura capa
2339 2339 Acoplar nodos no máis antigo
2340 2340 Misturar seleccion
2341 2341 Mistura a capa actual dentro de outra capa
2342 2342 -----
2343 2343 Mistura esta capa con outra
2344 2344 Acoplar {0} nodos
2345 2345 Lista de membros misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta relación
2346 2346 Lista de nodos misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta vía
2347 2347 Os nodos misturados aínda non están conxeados. Non se pode construir a orde de resolución.
2348 2348 Os nodos misturados aínda non estan conxeados. Non se pode construir o comando de resolución.
2349 2349 Versión misturada
2350 2350 -----
2351 2351 Mensaxe do día non dispoñible
2352 2352 -----
2353 2353 Métrica
2354 2354 -----
2355 2355 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2356 2356 Militar
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 Velocidade mínima (km/h)
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Mini-rotonda
2363 2363 Mini golf
2364 2364 Distancia mínima (pixeles)
2365 2365 Minutos: {0}
2366 2366 Reflexar
2367 2367 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2368 2368 Falta o atributo "ref" no membro na relación {0}.
2369 2369 Valor ilegal para o atributo "type" no membro na relación {0}.Obtívose {1}
2370 2370 Falta o atributo "version" na primitiva de OSM con ID {0}.
2371 2371 Falta o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}".
2372 2372 Non se atopa a codificación
2373 2373 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 Falta o atributo obrigatorio "{0}".
2378 2378 Non se atopou obxectivo para misturar o nodo con id {0}
2379 2379 Non se atopou obxectivo para misturar a relación con id {0}
2380 2380 Non se atopou obxectivo para misturar a via con id {0}
2381 2381 Non se atopa o obxectivo a misturar do tipo {0} con id {1}
2382 2382 -----
2383 2383 Falta un parametro para NON
2384 2384 Falta un parametro para OU
2385 2385 Falta un atributo requerido "{0}".
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 Lu-Vie 08:30-20:00
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 Telefonía Móbil
2392 2392 Foco do Debuxo
2393 2393 Modo: {0}
2394 2394 Aeródromo de Aeromodelismo
2395 2395 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2396 2396 Modificado
2397 2397 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2398 2398 Grupos de modificadores
2399 2399 -----
2400 2400 Cambio de moeda
2401 2401 Monoraíl
2402 2402 Monumento
2403 2403 Mais información...
2404 2404 Máis información acerca desta característica
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 Automóbil
2412 2412 Motocicleta
2413 2413 -----
2414 2414 Autovía
2415 2415 Deportes de motor
2416 2416 Autoestrada
2417 2417 Saída de autopista
2418 2418 Enlace de autopista
2419 2419 Porto de montaña
2420 2420 Bicicleta de montaña
2421 2421 Mover Nodo...
2422 2422 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2423 2423 -----
2424 2424 Mover cara abaixo
2425 2425 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2426 2426 Mover elementos
2427 2427 Baixar filtro.
2428 2428 Subir filtro.
2429 2429 Mover á esquerda
2430 2430 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2431 2431 -----
2432 2432 Mover obxectos {0}
2433 2433 Mover á dereita
2434 2434 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2435 2435 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2439 2439 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2440 2440 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2441 2441 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2442 2442 Movelos
2443 2443 Mover cara arriba
2444 2444 Mover arriba os elementos escollidos unha posición.
2445 2445 Mover {0}
2446 2446 Move Obxectos {0}
2447 2447 Lama
2448 2448 Múltiple
2449 2449 -----
2450 2450 Multipolígono
2451 2451 -----
2452 2452 O multipolígono non está fechado
2453 2453 Museo
2454 2454 Intrumentos Musicais
2455 2455 Os meus conxuntos de cambios.
2456 2456 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
2457 2457 A miña versión
2458 2458 A miña versión (conxunto de datos locais)
2459 2459 O meu co misturado
2460 2460 O meu deles
2461 2461 Fallo de importación NMEA!
2462 2462 Importación NMEA satisfactoria
2463 2463 Ficheiros NMEA-0183
2464 2464 Mapas NPE
2465 2465 NPE Mapas (Tim)
2466 2466 Nome
2467 2467 -----
2468 2468 Nome da ubicación
2469 2469 Nome do usuario
2470 2470 Nome: {0}
2471 2471 Puntos de trazado con nome de {0}
2472 2472 Puntos de trazado nomeados.
2473 2473 Vía estreita
2474 2474 Nacional
2475 2475 Parque Nacional
2476 2476 Nodos duplicados da natureza
2477 2477 Natureza
2478 2478 Reserva Natural
2479 2479 Próximo
2480 2480 Rede
2481 2481 Excepción de rede
2482 2482 Nunca actualizar
2483 2483 Nova
2484 2484 -----
2485 2485 Novo cartafol
2486 2486 Nova capa
2487 2487 Nova clave
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 Novo papel
2492 2492 -----
2493 2493 Novo valor
2494 2494 Seguinte
2495 2495 Club nocturno
2496 2496 Non
2497 2497 Non se atopou ningun exportador!. Nada gardado.
2498 2498 Non hai trazados GPX dispoñibles na capa para asociar ó audio.
2499 2499 Sen Atallo
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 Aínda non hai unha área escollida
2504 2504 -----
2505 2505 Non hai cambios que subir.
2506 2506 -----
2507 2507 Ningún conflicto que resolver
2508 2508 Non hai conflitos sobre os que facer zoom
2509 2509 Conxunto de datos actual no atopado
2510 2510 Non se atoparon datos nese área
2511 2511 Non se cargaron datos.
2512 2512 Sen data
2513 2513 Non existen marcas de audio en esta capa para, a partir das cales, compensar.
2514 2514 Sen saída
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 Sen imaxe
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado...
2521 2521 Non se atoparon coincidencias para "{0}"
2522 2522 Ningún conxunto de cambios aberto
2523 2523 Ningún conxunto de cambios abertos
2524 2524 -----
2525 2525 Ningún conflicto de propiedades pendente
2526 2526 Ningún conflicto de etiquetas pendente de ser resolto
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Sen proxy
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 Non hai capas escollidas
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 Sen erros de validación
2539 2539 Non, abortar
2540 2540 Non, continuar editando
2541 2541 Non, non aplicar
2542 2542 Nodo
2543 2543 -----
2544 2544 Nodo todavía en uso
2545 2545 Nodo {0}
2546 2546 Nodo: conexión
2547 2547 Nodo: estándar
2548 2548 Nodo: etiquetado
2549 2549 Nodos
2550 2550 Nodos na mesma posición
2551 2551 Nodos co mesmo nome
2552 2552 Nodos(resolto)
2553 2553 Nodos(con conflictos)
2554 2554 -----
2555 2555 Ningún
2556 2556 Ningún destes nodos estan pegados a outra cousa.
2557 2557 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
2558 2558 Norte
2559 2559 -----
2560 2560 Non se atopa
2561 2561 Aínda non decidido
2562 2562 Aínda non decidido
2563 2563 -----
2564 2564 Nota
2565 2565 -----
2566 2566 Nota: GPL non é compatible coa licenza OSM. Non suba trazados con licenza GPL.
2567 2567 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
2568 2568 Anotacións
2569 2569 Nada
2570 2570 Non se engadiu nada á selección buscando por "{0}"
2571 2571 Nada atopado na seleccion buscando por "{0}"
2572 2572 Non se eliminou da selección buscando por "{0}"
2573 2573 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
2574 2574 Nada seleccionado!
2575 2575 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
2576 2576 Nada para escoller
2577 2577 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
2578 2578 Nada para ampliar
2579 2579 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
2580 2580 Número
2581 2581 Número de plazas
2582 2582 Número de arames (mellor:conductores) por cable de tensión
2583 2583 -----
2584 2584 Número de {0} papeis demasiado baixos ({1})
2585 2585 Esquema numérico
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 Datos OSM
2593 2593 Contrasinal de OSM.
2594 2594 Ficheiros de Servidor OSM
2595 2595 -----
2596 2596 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
2597 2597 -----
2598 2598 Contrasinal de OSM:
2599 2599 Nome de usuario OSM:
2600 2600 -----
2601 2601 Obxecto
2602 2602 -----
2603 2603 ID do Obxecto
2604 2604 -----
2605 2605 Historia do Obxecto
2606 2606 -----
2607 2607 Tipo de Obxecto:
2608 2608 Obxecto con histórico
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 Obxectos para engadir:
2612 2612 Obxectos para borrar:
2613 2613 Obxectos para modificar:
2614 2614 100 octanos
2615 2615 91 octanos
2616 2616 95 octanos
2617 2617 98 octanos
2618 2618 Desprazamento 3.000.000m leste
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 Desprazamento:
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 Clave antiga
2626 2626 Papel antigo
2627 2627 Valor antigo
2628 2628 Baixo demanda
2629 2629 Ao enviar
2630 2630 Sentido único
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
2634 2634 Un ou mais membros de esta nova relación foron borrados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron borradas da lista de relaciíón de membros.
2635 2635 Sentido único
2636 2636 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
2637 2637 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
2638 2638 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
2639 2639 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
2640 2640 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
2641 2641 Só no extremo da vía.
2642 2642 -----
2643 2643 Aberto
2644 2644 -----
2645 2645 Abrir Lugar...
2646 2646 -----
2647 2647 Abrir unha capa WMS en branco para cargar datos dende un ficheiro
2648 2648 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
2649 2649 Abrir un ficheiro.
2650 2650 Abrir un novo navegador de histórico ca historia de este nodo
2651 2651 Abrir unha lista con todos os comandos (desfacer buffer).
2652 2652 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
2653 2653 Abrir unha lista con todas as relacións.
2654 2654 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
2655 2655 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
2656 2656 -----
2657 2657 Abrir dialogo de configuracions globales.
2658 2658 Abrir unha ventá de lista de selección.
2659 2659 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
2660 2660 Abrir unha URL.
2661 2661 Abrir un editor para a relación seleccionada
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Abrir un ficheiro
2668 2668 Abrir ficheiro escollido
2669 2669 Abrir ficheiro escollido.
2670 2670 -----
2671 2671 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
2672 2672 -----
2673 2673 Abrir...
2674 2674 Aberto/Pechado:
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 Datos OpenStreetMap
2680 2680 Abrindo 1 ficheiro
2681 2681 Horario de apertura
2682 2682 Abrindo ficheiro "{0}"...
2683 2683 Abrir ficheiros
2684 2684 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
2685 2685 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
2686 2686 -----
2687 2687 Operador/a
2688 2688 Óptica
2689 2689 Atributos Opcionais:
2690 2690 Tipos opcionais
2691 2691 Orgánico
2692 2692 Vía orixinal
2693 2693 Ortogonalizar
2694 2694 Ortogonalizar / Desfacer
2695 2695 Ortogonalizar Forma
2696 2696 Ortogonalizar forma / Desfacer
2697 2697 Ortogonalizar forma / Desfacer\nEscolla os nodos que foron movidos pola acción anterior a Ortogonalizar forma!
2698 2698 Outro
2699 2699 Outros Puntos de Información
2700 2700 Outros nodos duplicados
2701 2701 Exteriores
2702 2702 Superposición de teselas
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 Sobrescribir
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 PCN 2006 - Italia
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 PUWG 1992 (Polonia)
2720 2720 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
2721 2721 PUWG Zona
2722 2722 Pintura
2723 2723 Estilo de pintura {0}: {1}
2724 2724 Sitio paleontolóxico
2725 2725 -----
2726 2726 Papel
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 O parametro "downloadgps" non acepta nomes de ficheiros ou URLs
2730 2730 Nome do parámentro
2731 2731 Valor do parámetro
2732 2732 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
2733 2733 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
2734 2734 Relacións pai
2735 2735 Parque
2736 2736 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
2737 2737 Aparcamento
2738 2738 Corredor de aparcamento
2739 2739 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
2740 2740 Procesando daros de OSM...
2741 2741 Procesando a historia dos datos OSM...
2742 2742 Procesando contido do concunto de cambios...
2743 2743 -----
2744 2744 Procesando a lista de conxuntos de cambio...
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 Partes
2748 2748 Lugar de cruces frecuentes
2749 2749 Lugar de paso
2750 2750 Contrasinal
2751 2751 Contrasinal:
2752 2752 Contrasinal:
2753 2753 Pegar
2754 2754 Pegar ...
2755 2755 Pegar Etiquetas
2756 2756 Pegar a URL dende o portapapéis
2757 2757 Pegar contidos ó buffer de pegado.
2758 2758 Pega sin membros incompletos
2759 2759 Camiño
2760 2760 -----
2761 2761 Pico
2762 2762 Calle peatonal
2763 2763 Cruce peatonal
2764 2764 Tipo de cruce peatonal
2765 2765 Peóns
2766 2766 Pelota vasca
2767 2767 Conflictos pendentes na lista de membros desta relación
2768 2768 Conflictos pendentes na lista de nodos desta vía
2769 2769 Conflictos de propiedades pendentes de resolver
2770 2770 Realiza a validación dos datos
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 Farmacia
2774 2774 Número de teléfono
2775 2775 Número de teléfono
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 Zona de picnic
2779 2779 Embarcadoiro
2780 2780 -----
2781 2781 Tubería
2782 2782 Tipo de pista de esquí
2783 2783 Cancha de xogo
2784 2784 Lugar de culto
2785 2785 Lugares
2786 2786 Reproducir/Pausar audio.
2787 2787 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de audio
2788 2788 Zona de xogos
2789 2789 Aborte se non está seguro
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 Decide que valores hay que manter
2795 2795 Introduza coordenadas GPS
2796 2796 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
2797 2797 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
2798 2798 Introduza un nome de usuario non baleiro
2799 2799 Introduza a dirección da tesela
2800 2800 Introduza un índice de tesela
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
2805 2805 Introduza un ID de usuario válido
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 Introduza un enteiro de valor > 0
2811 2811 Introduza un nome de usuario non valeiro
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
2822 2822 -----
2823 2823 Escolla unha área de descarga primeiro.
2824 2824 -----
2825 2825 Por favor, selecciona unha tecla
2826 2826 Por favor selecciona un valor
2827 2827 -----
2828 2828 Por favor selecciona unha entrada.
2829 2829 Escolla polo menos catro nodos.
2830 2830 Escolla polo menos un nodo, via ou relación xa subido.
2831 2831 Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.
2832 2832 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
2833 2833 Escolla polo menos unha fila para copiar
2834 2834 Escolla ao menos unha via para simplificar.
2835 2835 Escolla polo menos unha vía.
2836 2836 Escolla polo menos tres nodos.
2837 2837 -----
2838 2838 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
2839 2839 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía de un só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
2840 2840 Escolla algunha cousa para copiar
2841 2841 Por favor selecciona os obxectos dos que queres cambiar as propiedades.
2842 2842 Por favor seleccione a fila a borrar.
2843 2843 Por favor selecciona a fila a editar.
2844 2844 Escolla a capa a usar
2845 2845 -----
2846 2846 Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
2847 2847 Escolla que cambios de propiedade queres aplicar.
2848 2848 Engadido empaquetado con JOSM
2849 2849 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
2850 2850 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
2851 2851 Plugin para o eiquetado de obxectos en función de unha selección de sinais de tráfico. O diálogo podese abrir premendo no pequeno icono da esquina superior dereita da ventá de propiedades. País dispoñible dos predefinidos: Alemaña.
2852 2852 Información do complemento
2853 2853 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
2854 2854 Fallou a actualización do complemento
2855 2855 Política de actualización de complementos
2856 2856 Engadidos
2857 2857 Complementos actualizados
2858 2858 Nome do Punto
2859 2859 Número do punto
2860 2860 Poste
2861 2861 Referencia de poste
2862 2862 Policía
2863 2863 Política
2864 2864 -----
2865 2865 Posición
2866 2866 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
2867 2867 Buzón de Correos
2868 2868 Oficina postal
2869 2869 Código postal
2870 2870 -----
2871 2871 Potencia
2872 2872 Xerador de enerxía
2873 2873 Tendido eléctrico
2874 2874 Central eléctrica
2875 2875 Subestación eléctrica
2876 2876 Torre de electricidade
2877 2877 -----
2878 2878 Fuente de Tensión
2879 2879 Violación da Precondición
2880 2880 Violación de condición previa
2881 2881 Predefinido
2882 2882 -----
2883 2883 A opción de configuración {0} foi eliminada porque xa non se usa.
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 Preferencias
2888 2888 Preferencias almacenadas en {0}
2889 2889 Preferencias...
2890 2890 Preparar os datos de OSM...
2891 2891 Preparar a resolución de conflictos
2892 2892 Preparando o conxunto de cambios...
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Vía para tren histórico
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 Axustes prestablecidos
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 Previo
2906 2906 Primaria
2907 2907 Enlace a rúa primaria
2908 2908 Modificador principal:
2909 2909 Primitiva
2910 2910 Esperábase un id primitivo
2911 2911 Prisión
2912 2912 Procesando ficheiro "{0}"
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Coordenadas Proxectadas
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 Código de proxeción
2921 2921 -----
2922 2922 Método de proxección
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 Propiedades
2926 2926 -----
2927 2927 Comprobador de propiedades:
2928 2928 Propiedades dos obxectos seleccionados.
2929 2929 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
2930 2930 Propiedades no elemento misturado. Sustituirán as propiedades dos meus elementos cando se apliquen as decisións de misturar.
2931 2931 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
2932 2932 Propiedades de
2933 2933 Propiedades(con conflictos)
2934 2934 Propiedades/Relacións
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
2939 2939 -----
2940 2940 Proporcionaa un cadro de diálogo para a edición de etiquetas en unha malla tabular.
2941 2941 -----
2942 2942 Provee botóns auxiliares para permitir traballar con ratos de un único botón (stylus). Actualmente engade unicamente un botón ao mapa desplazable
2943 2943 Proporciona capacidades de enrutamento.
2944 2944 Configuración do proxy
2945 2945 -----
2946 2946 Edificio público
2947 2947 -----
2948 2948 Vehículos de servicio público (SP)
2949 2949 Transporte público
2950 2950 Purgar
2951 2951 Purgar...
2952 2952 Asignar etiquetas de texto a marcas de audio (e de imaxe e de web) así como ás súas iconas de botón.
2953 2953 -----
2954 2954 Canteira
2955 2955 Pedir
2956 2956 Consultar e descargar conxuntos de cambios
2957 2957 Pedir e descargar conxuntos de cambios...
2958 2958 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
2959 2959 Consultar conxuntos de cambios
2960 2960 -----
2961 2961 Pedir só conxuntos de cambios pechados
2962 2962 Pedir só conxuntos de cambios abertos
2963 2963 Consultando e descargando conxuntos de cambios
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 Coches RC
2969 2969 Pista de carreiras
2970 2970 Raqueta
2971 2971 Vía de tren
2972 2972 Vía de tren
2973 2973 Apeadeiro de ferrocarril
2974 2974 Andén de ferrocarril
2975 2975 Nodos duplicados na vía do tren
2976 2976 Via do tren
2977 2977 Rango de numeros esperado
2978 2978 Datos GPS en bruto
2979 2979 Ler Antes
2980 2980 Ler fotos...
2981 2981 -----
2982 2982 Lendo conxunto de cambios {0}...
2983 2983 Lendo conxunto de cambios...
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 Lendo pais de "{0}"
2987 2987 Lendo información de usuario...
2988 2988 Lendo {0}...
2989 2989 Leeme
2990 2990 Nome real
2991 2991 Borrar realmente a selección da relación {0}?
2992 2992 Gravando
2993 2993 Estudio de grabación
2994 2994 Terra de recreo
2995 2995 -----
2996 2996 Reciclaxe
2997 2997 Vermello:
2998 2998 Refacer
2999 2999 Refacer a última acción desfeita.
3000 3000 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3001 3001 Referencia
3002 3002 Referencia (número de pista)
3003 3003 Número de referencia
3004 3004 Número de referencia
3005 3005 Referenciado por:
3006 3006 Refírese a
3007 3007 Actualizar
3008 3008 Rexión
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 Rexeitar Conflitos e Gardar
3012 3012 Relación
3013 3013 Relación...
3014 3014 Editor de relación: Descargar Membros
3015 3015 Editor de relacións: Mover Abaixo
3016 3016 Editor de relacións: Mover Arriba
3017 3017 Editor de relación: Borrar
3018 3018 Editor de relación: Borrar escollida
3019 3019 Editor de Relacións: Invertir
3020 3020 Editor de relacións: Ordenar
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 A relación é borrada
3025 3025 A relación esta baldeira
3026 3026 -----
3027 3027 A relación con id externa "{0}" refírese a unha primitiva faltante con id externa "{1}".
3028 3028 Relación {0}
3029 3029 Relación: escollida
3030 3030 Relacións
3031 3031 -----
3032 3032 Relacións: {0}
3033 3033 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3034 3034 Soltar o botón do rato para parar de mover. Ctrl para acoplar co nodo máis próximo.
3035 3035 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3036 3036 -----
3037 3037 Relixión
3038 3038 Recargar
3039 3039 Recargar todos os obxectos seleccionados actualmente e actualizar a lista.
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 Recargar o historial dende o servidor
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 Control Remoto
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Eliminar
3055 3055 Borra "{0}" para o nodo "{1}"
3056 3056 Borra "{0}" para a relación "{1}"
3057 3057 Borra "{0}" para a via "{1}"
3058 3058 Borrar "{0}" de {1} obxectos
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 Eliminar da memoria
3062 3062 Eliminar foto da capa
3063 3063 Eliminar etiquetas de vías internas
3064 3064 Borrar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3065 3065 Borrar os marcadores seleccionados
3066 3066 Borrar os membros escollidos para esta relación
3067 3067 Elimina as modificacións escollidas da memoria local
3068 3068 Eliminar as entradas escollidas da lista de elementos misturados
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 Borrar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3072 3072 Borraos, limpa a relación
3073 3073 Suprimir este membro da relación
3074 3074 Elementos borrados das Relacions
3075 3075 Borrar nodos duplicados
3076 3076 -----
3077 3077 Eliminando complementos obsoletos...
3078 3078 Eliminando complementos non mantidos...
3079 3079 Mudar o nome do ficheiro
3080 3080 Renomear ficheiro "{0}" a
3081 3081 Renomear capa
3082 3082 Renomear o marcador escollido
3083 3083 Renderiza rotondas(autobús, ruras de sendeirismo, rutas de bicicleta,...) . Os tipos de tura deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 Alquiler
3087 3087 Taller
3088 3088 -----
3089 3089 Reemplazar "{0}" con "{1}" para
3090 3090 Informar de Fallo
3091 3091 -----
3092 3092 Solicitar Token de Aceso
3093 3093 A petición fallou
3094 3094 -----
3095 3095 Require detalles: {0}
3096 3096 -----
3097 3097 Reservorio
3098 3098 Restablecer
3099 3099 Restablecer as preferencias ós valores predeterminados
3100 3100 -----
3101 3101 Rúa urbana
3102 3102 Área residencial
3103 3103 Redimensionar o applet á xeometría indicada (formato: ANCHOxALTO)
3104 3104 Resolver
3105 3105 Resolver conflictos
3106 3106 Resolver conflictos de ''{0}''
3107 3107 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
3108 3108 Resolver conflitos en estado borrado en {0}
3109 3109 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
3110 3110 Resolver conflictos para a lista de nodos da vía {0}
3111 3111 Resolver conflictos.
3112 3112 Resolver conflicto de version para o nodo {0}
3113 3113 Resolver conflicto de version para a relación {0}
3114 3114 Resolver conflicto de version para via {0}
3115 3115 Resolver {0} conflictos de etiquetado no nodo {1}
3116 3116 Resolver {0} conflictos de etiquetado na relación {1}
3117 3117 Resolver {0} conflictos de etiquetado na vía {1}
3118 3118 Recurso
3119 3119 Área de Descanso
3120 3120 Reiniciar
3121 3121 Restaurante
3122 3122 Restaurar
3123 3123 Restaurando ficheiros
3124 3124 Restricción
3125 3125 Comercios
3126 3126 Muro de contención
3127 3127 -----
3128 3128 Obter token de aceso
3129 3129 -----
3130 3130 Obtendo Token de Acesso OAuth...
3131 3131 -----
3132 3132 Obtendo petición para token de acesso OAuth...
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 Pedindo información do usuario
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 Invertir
3139 3139 Invertir Vías
3140 3140 Invertir e Combinar
3141 3141 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
3142 3142 Invertir a orde dos membros da relación
3143 3143 Invertir vía
3144 3144 Invertir vías
3145 3145 Liña de costa revertida
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 desfacendo cambios
3150 3150 -----
3151 3151 Revisión
3152 3152 Equitación
3153 3153 Río
3154 3154 Ribeira
3155 3155 Rúa (Tipo descoñecido)
3156 3156 Restriccións de trafico
3157 3157 Papel
3158 3158 Problema de verificación de papel
3159 3159 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 Cargo:
3163 3163 Papeis nas relacións que fan referencia a
3164 3164 Rotonda
3165 3165 Ruta
3166 3166 -----
3167 3167 Ruta estatal
3168 3168 Tipo de Ruta
3169 3169 Rutas mostradas para:
3170 3170 Liga de Rugby
3171 3171 -----
3172 3172 Ruínas
3173 3173 -----
3174 3174 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está habilitada.
3175 3175 -----
3176 3176 Executando test {0}
3177 3177 Pista
3178 3178 Escala SAC
3179 3179 Tarxetas SIM
3180 3180 SPOTMaps (Francia)
3181 3181 -----
3182 3182 Entrenamento Seguro
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 Poterna
3186 3186 Saturación:
3187 3187 sauna
3188 3188 Gardar
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 Gardar como...
3192 3192 Gardar ficheiro GPX
3193 3193 Gardar en:
3194 3194 Gardar Capa
3195 3195 Gardar ficheiro OSM
3196 3196 -----
3197 3197 Gardar capa WMS nun ficheiro
3198 3198 -----
3199 3199 Gardar de todas formas
3200 3200 -----
3201 3201 Gardar en:
3202 3202 Gardar ficheiro escollido.
3203 3203 -----
3204 3204 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
3205 3205 Gardar os datos actuais.
3206 3206 Gardar as preferencias en fechar o diálogo
3207 3207 -----
3208 3208 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 A examinar o directorio {0}...
3215 3215 Escola
3216 3216 Chatarra
3217 3217 Cantos
3218 3218 Matorral
3219 3219 Pescado
3220 3220 Buscar
3221 3221 Procurar ...
3222 3222 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
3223 3223 Buscar obxectos
3224 3224 Buscar obxectos.
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 Buscar...
3230 3230 Procurar:
3231 3231 Procura:
3232 3232 Nombre alternativo
3233 3233 -----
3234 3234 Secundaria
3235 3235 Modificador secundario:
3236 3236 Segundos: {0}
3237 3237 Excepción de seguridade
3238 3238 Ver na wiki para outra capacidade
3239 3239 Carril bici e vía peatonal separadas
3240 3240 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
3241 3241 Escoller
3242 3242 Escoller Todo
3243 3243 Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadas
3244 3244 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
3245 3245 Escoller todos os obxectos sen borrar da capa de datos. Isto escolle tamén os obxectos incompletos.
3246 3246 -----
3247 3247 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
3248 3248 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
3249 3249 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
3250 3250 Escoller ou ben:
3251 3251 Escolla o nome de ficheiro
3252 3252 Escoller se a data deberia estar en unha nova capa
3253 3253 Escoller se as referencias ao abxecto poden ser descargadas correctamente
3254 3254 Escoller na capa
3255 3255 Escoller na lista de relacións
3256 3256 Escoller as opcións de liña do debuxo
3257 3257 Escoller membros
3258 3258 -----
3259 3259 Escoller nodo baixo o cursor.
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
3264 3264 Escoller relación
3265 3265 -----
3266 3266 Escoller relación na selección principal
3267 3267 Escoller relación an lista de relacións.
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 Escolle a capa a usar
3271 3271 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
3272 3272 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
3273 3273 -----
3274 3274 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
3278 3278 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
3279 3279 Escoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidor
3280 3280 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
3281 3281 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
3282 3282 Escoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidor
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Escoller coa busca indicada
3288 3288 -----
3289 3289 Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados
3290 3290 -----
3291 3291 Selección
3292 3292 Selección valeira
3293 3293 A selección debe consistir só de vias e nodos
3294 3294 Selección non axeitada!
3295 3295 Selección:
3296 3296 Selección: {0}
3297 3297 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estén borrados)
3298 3298 -----
3299 3299 Semiautomática
3300 3300 Capa Distinta
3301 3301 Separador
3302 3302 Secuencia
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 Servizo
3306 3306 URL do servizo
3307 3307 Servizos
3308 3308 Servizos:
3309 3309 Tipo de vía de servicio
3310 3310 -----
3311 3311 Establecer todos ós predeterminados
3312 3312 Establecer a bandeira de "modificado" para o nodo {0}
3313 3313 Establecer a bandeira de "modificado" para a relación {0}
3314 3314 Establecer a bandeira de "modificado" para a via {0}
3315 3315 Establecer a selección actual á lista de relacións escollidas
3316 3316 Establecer a linguaxe
3317 3317 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
3318 3318 Establecer a predeterminado
3319 3319 Establecer {0} = {1} para o nodo "{2}"
3320 3320 Establecer {0} = {1} para a relación "{2}"
3321 3321 Establecer {0} = {1} para a vía "{2}"
3322 3322 Establecer {0} = {1} para {2} obxectos
3323 3323 Estabelece un papel para os membros escollidos
3324 3324 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
3325 3325 Establecendo valores predeterminados
3326 3326 O establecemento do atallo de teclado "{0}" para a acción "{1}" ({2}) fallou\nporque o atallo xa está usado pola acción "{3}" ({4}).\n\n
3327 3327 Configuración
3328 3328 Parámetros para o reproductor de audio e as marcas de audio.
3329 3329 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
3330 3330 -----
3331 3331 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
3332 3332 Compartindo
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 Refuxio
3336 3336 Gastos de envío
3337 3337 Zapatos
3338 3338 Tiro
3339 3339 Compras
3340 3340 Tendas
3341 3341 Descrición curta: {0}
3342 3342 Atallo
3343 3343 Preferencias dos atallos
3344 3344 -----
3345 3345 Debería ser desactivado o engadido?
3346 3346 -----
3347 3347 Amosar
3348 3348 -----
3349 3349 Amosar Informe de Estado
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 Amosar conxunto de cambios {0}
3354 3354 Amosar información de axuda
3355 3355 Amosar historia
3356 3356 Amosar información
3357 3357 Amosa información acerca da subida de datos.
3358 3358 -----
3359 3359 Amosar nomes localizados en listas escollidas
3360 3360 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
3361 3361 Mostrar a seguinte imaxe
3362 3362 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
3363 3363 -----
3364 3364 Amosar ou ocultar a entrada do menú de audio da barra de menú principal.
3365 3365 -----
3366 3366 Mostrar a imaxe previa
3367 3367 Mostrar a pantalla de benvida ó iniciar
3368 3368 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida ós erros
3369 3369 Amosar só as etiquetas con conflictos
3370 3370 Amosar só as etiquetas con multiples valores
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 Amosar esta axuda
3374 3374 Amosar/Ocultar
3375 3375 Mostrar área
3376 3376 Amosar a presión atmosférica
3377 3377 Amosar a data actual
3378 3378 Amosar humidade
3379 3379 Amosar temperatura
3380 3380 -----
3381 3381 Sicilia - Italia
3382 3382 Vías con nomes similares
3383 3383 -----
3384 3384 Simplificar Vía
3385 3385 Simplificar todas as vias seleccionadas
3386 3386 Simplifica áreas mediante a eliminación de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a eliminar. Fai ademais un promedio dos nodos próximos.
3387 3387 Simplificar vias?
3388 3388 Coinvirte de forma sinxela un área a un multipolígono.
3389 3389 Simula un clic cando fas un pequeno e corto arrastre de rato. Isto é util para punteros de tabletas dixitalizadoras, cando teñas problemas simplemente fai clic na tableta dixitalizadota sin mover o rato(xeral Java- tablet Problem)...
3390 3390 -----
3391 3391 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
3392 3392 Elementos únicos
3393 3393 Tamaño
3394 3394 Monopatín
3395 3395 Patinaxe
3396 3396 Esquí
3397 3397 Esquí
3398 3398 Omitir a descarga
3399 3399 Saltar descarga
3400 3400 Omitir actualización
3401 3401 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está deshabilitada.
3402 3402 -----
3403 3403 Mapa esbaradío
3404 3404 Rampa
3405 3405 Fumadores
3406 3406 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
3407 3407 -----
3408 3408 Trineo
3409 3409 Fútbol
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 Algunhas das vías foron parte da relación que foi modificada. Verifique que non se introduciron erros.
3413 3413 Algúns puntos de vía que estaban demasiado lonxe da traza para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
3414 3414 Algúns puntos de vía con marcas de tempo anteriores ó inicio do trazado ou posteriores ó fin foron omitidos ou movidos ó inicio.
3415 3415 -----
3416 3416 Non se poden manexar relación de multipolígonos con multiples vías saíntes
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 Ordenar
3421 3421 Ordenar o menú de elementos preestablecidos
3422 3422 Ordenar os membros da relación
3423 3423 Fonte
3424 3424 Sur
3425 3425 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
3426 3426 Espazos para os páis
3427 3427 Espazos para a muller
3428 3428 Rádar de tráfico
3429 3429 Picos
3430 3430 Separar Vía
3431 3431 Separar unha vía no nodo seleccionado.
3432 3432 Separar a vía {0} en {1} partes
3433 3433 Dividie vías en fragmentos
3434 3434 Deportes
3435 3435 Deporte (Pelota)
3436 3436 Instalaciones deportivas
3437 3437 Deportes
3438 3438 Polideportivo
3439 3439 fonte
3440 3440 Estadio
3441 3441 Argumento de xeometría unix estandar
3442 3442 Estrelas
3443 3443 Comezar Busca
3444 3444 Comezar a descarga
3445 3445 Empezar a descargar datos
3446 3446 Comezar nova vía a partir do último nodo.
3447 3447 Inicio de traza (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 Comeza a subir en anacos...
3452 3452 Comezando a subir nunha única petición...
3453 3453 Comezando a subir con unha petición por primitiva...
3454 3454 Estado
3455 3455 Papelería
3456 3456 -----
3457 3457 Informe de Estado
3458 3458 Pasos
3459 3459 -----
3460 3460 Escaleira de paso
3461 3461 Deter
3462 3462 -----
3463 3463 Arroio ou riachuelo
3464 3464 -----
3465 3465 Nome da rúa
3466 3466 Rúas
3467 3467 Ruas NRW Geofabrik.de de Renania del Norte-Westfalia
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 Subárea
3475 3475 Enviar filtro
3476 3476 Suburbio
3477 3477 Metro
3478 3478 Boca de metro
3479 3479 Atallos de ventá
3480 3480 Feito satisfactoriamente
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 Supermercado
3484 3484 -----
3485 3485 Asistencia técnica
3486 3486 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Soporta o descargar, mapas escaneados dende walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desarrollo e pode ter fallos.
3490 3490 Superficie
3491 3491 Cámara de vixilancia
3492 3492 Vértice xeodésico
3493 3493 -----
3494 3494 Natación
3495 3495 Swiss Grid (Suíza)
3496 3496 Descición de símbolo
3497 3497 Sincronizar Audio
3498 3498 Sincronizar o paquete de datos completo
3499 3499 Sincronizar únicamente o nodo {0}
3500 3500 Sincronizar únicamente a relación {0}
3501 3501 -----
3502 3502 Sincronizar únicamente a vía {0}
3503 3503 Sistema de medida
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 Ténis de mesa
3515 3515 Pavimento táctil
3516 3516 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
3517 3517 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido "{0}".
3518 3518 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
3519 3519 Chave da etiqueta máis logo do permitido
3520 3520 Etiquetar as relación con
3521 3521 -----
3522 3522 Valor da etiqueta máis logo do permitido
3523 3523 -----
3524 3524 Axustes de etiquetado preestablecidos.
3525 3525 Etiquetas
3526 3526 Etiquetas e membros
3527 3527 Etiquetas de nodos
3528 3528 Etiquetas de relacions
3529 3529 Etiquetas de vías
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 Etiquetas con valores baleiros
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 Pista de rodaxe
3537 3537 Teléfono
3538 3538 Tarxetas telefónicas
3539 3539 Tenis
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 Rúa terciaria ou local
3543 3543 Modificador terciario:
3544 3544 Proba
3545 3545 -----
3546 3546 O test fallou
3547 3547 -----
3548 3548 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
3549 3549 Testando o Token de Acesso OAuth
3550 3550 Probando OSM API URL ''{0}''
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
3567 3567 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 O contido de este conxunto de cambios aínda non foi descargado.
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 A selección actual non pode ser usada para despegar.
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
3578 3578 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
3579 3579 O valor actual non é unha dirección de tesela válida.
3580 3580 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
3581 3581 -----
3582 3582 O documento non contén datos.
3583 3583 -----
3584 3584 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
3585 3585 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
3586 3586 -----
3587 3587 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3588 3588 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3589 3589 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
3590 3590 A clave "{0}" e todos os seus valores van a ser suprimidos
3591 3591 -----
3592 3592 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
3593 3593 -----
3594 3594 O conxunto de datos misturado non incluirá unha etiqueta coa clave {0}
3595 3595 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
3596 3596 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
3597 3597 -----
3598 3598 O ficheiro do complemento "{0}" non incúe un Manifesto.
3599 3599 O complemento foi eliminado da configuración. Por favor, reinicia JOSM para descargar o complemento.
3600 3600 -----
3601 3601 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
3602 3602 -----
3603 3603 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
3604 3604 A expresión regular "{0}" tiña un erro de análise no offset {1}, erro completo:\n\n{2}
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
3610 3610 -----
3611 3611 A seleccion contén {0} vias. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 A cadea "{0}" non é un valor válido de tipo double.
3617 3617 O complemento turnrestrictions premiteche introducir información de mantemenro acerca de restriccións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
3618 3618 -----
3619 3619 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
3620 3620 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Queres invertir algunhas?
3621 3621 Teatro
3622 3622 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
3623 3623 A súa versión
3624 3624 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
3625 3625 O deles co mesturado
3626 3626 Parque temático
3627 3627 Non hay conxuntos de cambios abertos
3628 3628 Non hai obxectos escollido para actualizar.
3629 3629 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non serán gardados e serán tratados como se os rexeitases todos. Continuar?
3630 3630 Hai unha intersección entre vías.
3631 3631 -----
3632 3632 Houbo un erro tratando de amosar a URL desta marca.
3633 3633 Houbo {0} conflictos durante a importación
3634 3634 Esta acción non terá atallo.\n\n
3635 3635 Esto pode levar a un borrado accidental dos nodos
3636 3636 Esta petición de conxunto de cambios é inválida
3637 3637 Isto está despois do fin da grabación
3638 3638 -----
3639 3639 Este nodo non está pegado a outra cousa.
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 Comproba se os multipolígonos son válidos
3653 3653 -----
3654 3654 Esta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
3655 3655 -----
3656 3656 Este test comproba que as liñas de costa sexan correctas.
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.
3665 3665 Eses nodos non estan en un circulo.Abortando.
3666 3666 Máquina de tiquets
3667 3667 -----
3668 3668 Dirección da tesela:
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 Zona horaria:
3674 3674 Zona horaria: {0}
3675 3675 -----
3676 3676 A ...
3677 3677 Para borrar
3678 3678 Cambiar Liñas GPX
3679 3679 -----
3680 3680 Cambiar Vista de Malla
3681 3681 Alternar a vista de pantalla completa
3682 3682 Alternar a visibilodade da ventana de Administrador de Cambios
3683 3683 Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca.
3684 3684 Cambiar o estado visible da capa seleccionada.
3685 3685 Cambiar: {0}
3686 3686 Cambia a configuración global "{0}".
3687 3687 Baños
3688 3688 O Token permite aceso restrinxido
3689 3689 Peaxe
3690 3690 Cabina de peaxe
3691 3691 -----
3692 3692 Ferramenta: {0}
3693 3693 Barra de ferramentas
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 Personalización de barra de ferramentas
3697 3697 Ferramentas
3698 3698 -----
3699 3699 Ferramentas para debuxar edificios.
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 Turismo
3703 3703 Torre
3704 3704 Referencia da torre
3705 3705 Tipo de torre
3706 3706 Vila
3707 3707 Casa do Concello
3708 3708 Xoguetes
3709 3709 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
3710 3710 Pista
3711 3711 Coloreado de Trazados e Puntos
3712 3712 Tipo de pista
3713 3713 Calmado de tráfico
3714 3714 Semáforo
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Tranvía
3718 3718 Parada de tranvía
3719 3719 Transporte
3720 3720 -----
3721 3721 Axencia de viaxes
3722 3722 Árbore
3723 3723 Rúa principal
3724 3724 Enlace a rúa principal
3725 3725 Tentar de novo
3726 3726 Proba a actualizar á versión máis recente deste engadido antes de informar dun fallo.
3727 3727 Ma-Do 08:00-15:00; Sa 08:00-12:00
3728 3728 Martes-Domingo 08:00-15:00;Sabado 08:00-12:00
3729 3729 Túnel
3730 3730 Boca del túnel
3731 3731 Restricción de xiro
3732 3732 -----
3733 3733 Círculo de giro
3734 3734 Punto de xiro
3735 3735 -----
3736 3736 Torno
3737 3737 Plataforma de xiro
3738 3738 Tipo
3739 3739 Tipo de nome (Reino Unido)
3740 3740 -----
3741 3741 Tipos
3742 3742 Rodas
3743 3743 -----
3744 3744 UIC-Referencia
3745 3745 DESCOÑECIDO
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui unha URL para descargar a área)
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 UTM Francia (DOM)
3756 3756 UTM sistema xeodésico
3757 3757 UTM Zona
3758 3758 Despegar Vías
3759 3759 Non se puido engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido
3760 3760 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser deshabilitado
3761 3761 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
3762 3762 Non se puido crear unha nova marca de audio.
3763 3763 Non foi posíbel borrar o ficheiro de respaldo antigo {0}
3764 3764 Non se puido atopar traducción para a localización {0}. Volvendo a {1}.
3765 3765 -----
3766 3766 Non foi posible analizar Lon/Lat
3767 3767 Non se pode sincronizar nunha capa en reproducción.
3768 3768 Sen clasificar
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 Liña de costa desconectada
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 Pendente
3775 3775 Conflicto indecidido entre estados de borrado
3776 3776 Conflicto sen resolver entre diferentes coordenadas
3777 3777 Sen decidir
3778 3778 Elemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Abortando.
3779 3779 Elemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Saltando.
3780 3780 Desfacer
3781 3781 Defacer ortogonalizar forma
3782 3782 Desfacer mover
3783 3783 Desfacer ortogonalización para certos nodos
3784 3784 Desfacer a última acción.
3785 3785 Desfacer a orde escollida e as anteriores
3786 3786 Desacoplar o panel
3787 3787 Excepción Inesperada
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
3794 3794 Elemento non esperado. Esperábase {0} pero atopouse {1}
3795 3795 Mostra non esperada: {0}
3796 3796 Valor inesperado "{0}" para a preferencia "{1}". Asumindo o valor "ask".
3797 3797 -----
3798 3798 Valor inesperado do parámetro "índice". Obtívose {0}.
3799 3799 Desconxelar
3800 3800 Desconxelar a lista de elementos misturados e comezar a fusión
3801 3801 Despegar Nodo
3802 3802 Universidade
3803 3803 Maquina descoñecida
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 Versión da API descoñecida ou non soportada. Obtívose {0}.
3807 3807 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 Tipo descoñecido: {0}
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 Vía sen clasificar sen nombre
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 Deseleccionar Todo
3824 3824 Deseleccionar Todo (Escape)
3825 3825 Deseleccionar Todo (Enfocar)
3826 3826 Deseleccionar todos os obxectos.
3827 3827 Versión de ficheiro WMS non soportado; atopouse {0}, esperabase {1}
3828 3828 -----
3829 3829 Versión non soportada: {0}
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 Arriba
3835 3835 Subir un nivel
3836 3836 Actualizar
3837 3837 Actualizar o conxunto de cambios
3838 3838 Actualizar contido
3839 3839 Actualizar datos
3840 3840 Actualizar listado de directorios.
3841 3841 O intervalo de actualización (en días):
3842 3842 Actualizar modificado
3843 3843 -----
3844 3844 Actualizar complementos
3845 3845 Subir selección
3846 3846 Actualizar o contido do conxunto de cambios dende o servidor de OSM
3847 3847 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
3848 3848 Actualizar os complementos escollidos
3849 3849 Actualizado
3850 3850 Actualizar dende o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
3851 3851 Actualizar os datos seleccionados actualmente dende o servidor (re-descarga os datos)
3852 3852 Actualizar dende o servidor os obxectos na capa de datos activa.
3853 3853 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 Subindo datos
3857 3857 Actualizando erros ignorados ...
3858 3858 Actualizando mapa ...
3859 3859 Actualizando Plugins...
3860 3860 Enviar
3861 3861 Subir Cambios
3862 3862 Subir Preferencias
3863 3863 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
3864 3864 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
3865 3865 Subir datos
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 Subir seleccion
3872 3872 -----
3873 3873 Subir as preferencias actuais ó servidor
3874 3874 Enviar a "{0}"
3875 3875 Subir un novo conxunto de cambios
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 Subindo datos...
3881 3881 -----
3882 3882 Uso
3883 3883 Usar <b>(</b> e <b>)</b> para agrupar expresións
3884 3884 Use <b>"</b> para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén <b>:</b>)
3885 3885 Usar <b>|</b> ou <b>OR</b> para combinar co operador OU lóxico
3886 3886 Usar autentcación básica
3887 3887 Usar OAuth
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 Usar predeterminado
3893 3893 Usar ficheiro de datos por defecto.
3894 3894 Usar as opcións predeterminadas
3895 3895 Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.
3896 3896 -----
3897 3897 Utilizar a capa de errores
3898 3898 Usar scripts externos en JOSM
3899 3899 Usar configuración global.
3900 3900 Usar lista de omisións
3901 3901 -----
3902 3902 Usar axuste preestablecido "{0}"
3903 3903 Usar ó axuste preestablecido "{0}" do grupo "{1}"
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Usar o ficheiro de datos por defecto (recomendado).
3908 3908 Usar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).
3909 3909 -----
3910 3910 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
3911 3911 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
3912 3912 -----
3913 3913 Usuario
3914 3914 ID do usuario:
3915 3915 Nome de usuario:
3916 3916 Usuario:
3917 3917 Nome de usuario
3918 3918 Nome de usuario:
3919 3919 Usando o atallo "{0}" no seu lugar.\n\n
3920 3920 -----
3921 3921 Aspiradora
3922 3922 Validar
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 Validando
3927 3927 Validación
3928 3928 Erros de validación
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 Valor
3932 3932 -----
3933 3933 O valor "{0}" será aplicado á clave "{1}"
3934 3934 -----
3935 3935 Valor >0 esperado para o parámetro "{0}", obtívose {1}
3936 3936 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
3937 3937 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
3938 3938 Valor:
3939 3939 Valores
3940 3940 Tenda de variedades
3941 3941 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
3945 3945 Máquina expendedora
3946 3946 Expendedor automático de productos
3947 3947 Versión
3948 3948 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
3949 3949 Version esperada
3950 3950 Versión {0}
3951 3951 Versión {0} creada en {1} por {2}
3952 3952 Versión {0} actualmente editada na capa "{1}"
3953 3953 Versión {0} en editor
3954 3954 Versión {0}, {1} (por {2})
3955 3955 Versión: {0}
3956 3956 Veterinario
3957 3957 Vídeo
3958 3958 Ver
3959 3959 Vista: {0}
3960 3960 Panorámica
3961 3961 -----
3962 3962 Poboación
3963 3963 Parque Municipal
3964 3964 Poboación/Cidade
3965 3965 Viñedo
3966 3966 Visibilidade
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 Calibración do grabador de voz
3972 3972 Volcán
3973 3973 Voleibol
3974 3974 Voltaxe
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 AVISO:formato inesperado da API base URL.Redirección á paxina de usuario do OSM user probablemente fallará.API base URL é: "{0}"
3978 3978 Baño
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 ficheiros WMS (*.wms)
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 Parede
3991 3991 Aviso
3992 3992 Atención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga "{1}" non é unha URL válida. Saltando a descarga.
3993 3993 Atención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga é descoñecido. Saltando a descarga.
3994 3994 -----
3995 3995 Atención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}
3996 3996 Atención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido "{0}" non é un directorio.
3997 3997 Atencion: Fallou ao iniciar as preferencias. Fallou ao restablecer o ficheiro de preferencias ao ficheiro por defecto :{0}
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 Aviso: Ignorando excepción porque o traballo está cancelado. Excepción: {0}
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 Aviso: Non se atopa o ficheiro de preferencias "{0}". Creanso un novo ficheiro de preferencias por defecto.
4007 4007 Atención: Sobreescribindo o ficheiro de preferencias "{0}" co ficheiro de preferencias por defecto.
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Aviso: Recortouse automáticamente o valor do atributo "{0}" no obxecto borrado {1}
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 Atención: fallou ao eliminar o complemento obsoleto "{0}".
4024 4024 -----
4025 4025 Atención: fallou ao descargar a lista de información do complemento
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 Atención: fallou ao instalar o complemento "{0}" do ficheiro temporal descargado "{1}".Fallou ao renomear.
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 Atención: Fallou ao abrir a secuencia de entrada para o recurso "/data/{0}". Non se pode cargar NTF <-> malla RGF93
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 Atencion:fallou ao gardar preferencia para "{0}"
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 Aviso: ignorando excepción porque o traballo foi cancelado. Excepción: {0}
4041 4041 Aviso: ignorando excepción porque o traballlo foi cancelado. A excepción foi: {0}
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 Atención: só se mostrara información para o primeiro {0} de {1} usuarios escollidos
4048 4048 -----
4049 4049 Atención: o ficheiro de revisión "/REVISION" non se atopa
4050 4050 Atención: número de versión de JOSM inesperado no ficheiro de revisión, o valor é "{0}"
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 Aviso: valor inesperado para a preferencia "{0}", obtívose "{1}". Restaurando valor por defecto.
4054 4054 Atención: valor inesperado para a preferencia "{0}". Obtívose "{1}".
4055 4055 -----
4056 4056 Atención: elemento de comezo "{0}" no conxunto de cambios na posición ({1},{2}). Saltando.
4057 4057 Advertencias
4058 4058 Limpeza
4059 4059 Papeleiras
4060 4060 Depuradora
4061 4061 Auga
4062 4062 Parque acuático
4063 4063 Torre de auga
4064 4064 -----
4065 4065 Traballos Acuáticos
4066 4066 Fervenza
4067 4067 -----
4068 4068 Nodos duplicados na vía de auga
4069 4069 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
4070 4070 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 Vía con ID externo "{0}" inclúe nodos que faltan con ID externa "{1}"
4075 4075 Vía {0}
4076 4076 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Vías
4080 4080 -----
4081 4081 Cruceiro
4082 4082 Camiño a santuario
4083 4083 Páxina web:{0}
4084 4084 Páxina web:
4085 4085 Represa
4086 4086 Pantano
4087 4087 Cadeira de rodas
4088 4088 Sillas de rodas
4089 4089 Cando se importe audio, aplicalo a calquera punto de vía na capa GPX.
4090 4090 Cando se importe audio, crear marcas desde...
4091 4091 Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.
4092 4092 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
4093 4093 Todo o grupo
4094 4094 Anchura (metros)
4095 4095 -----
4096 4096 Muíño de vento
4097 4097 Manga de vento
4098 4098 -----
4099 4099 Vista de malla
4100 4100 -----
4101 4101 Con tenda
4102 4102 Cando os caractéres <b>"</b> e <b>\</b> van entrecomiñados necesitan ir precedidos por <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4103 4103 Madeira
4104 4104 Fábrica
4105 4105 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 A etiqueta XML <user> non se atopa
4110 4110 Yahoo Satélite
4111 4111 Sí
4112 4112 Si, Aplicar
4113 4113 Si, crear un conflicto e pechar
4114 4114 Si, borrar nodos
4115 4115 -----
4116 4116 Vostede xa ten un Access Token para acceder ao servidor OSM usando OAuth.
4117 4117 -----
4118 4118 Estás a punto de borrar nodos que se atopan fora da área que descargaches.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ves) poden estar usandoos.<br>Queres borralos realmente?
4119 4119 Estas apiques de lanzar {0} ventanas de navegador.<br> Esto pode encher o teu escritorio de ventanas de navegador<br> e levarlle moito tempo acabar.
4120 4120 Tamén podes pegar unha URL wde ww.openstreetmap.org
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 Atopou un bug en JOSM
4124 4124 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
4125 4125 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
4126 4126 Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro.\nDesexa desplazalos realmente?
4127 4127 Debe facer publico as tuas edicións para subir novos datos
4128 4128 Debe escoller polo menos unha vía.
4129 4129 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 Debes ter pausado o audio no punto da pista onde queres a marca.
4133 4133 Debes pausar o audio no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
4134 4134 Solicitaches demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
4135 4135 -----
4136 4136 Debe escoller unha traza GPX
4137 4137 Actualizaches o teu JOSM. <br> Para evitar problemas deberia actualizar os complementos.<br><br>Actualizar complementos agora?
4138 4138 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros mapeadores.
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 Aumento(en metros)
4143 4143 Aumentar Zoom
4144 4144 Reducir Zoom
4145 4145 Facer zoom e mover mapa
4146 4146 -----
4147 4147 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
4148 4148 Aumentar Zoom
4149 4149 Nível de ampliación:
4150 4150 Reducir Zoom
4151 4151 Facer zoom na vista a {0}.
4152 4152 Ampliar a
4153 4153 Axustar á capa
4154 4154 -----
4155 4155 Zoom a nodo
4156 4156 -----
4157 4157 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
4158 4158 Facer zoom sobre a selección
4159 4159 -----
4160 4160 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
4161 4161 -----
4162 4162 Zoom a este nodo na capa de datos actual
4163 4163 Facer zoom a {0}
4164 4164 Ampliar deshabilitado porque a capa desta relación non está activa
4165 4165 Apliación deshabilitada porque non hai un membro escollido
4166 4166 [borrado]
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 liña
4185 4185 liña de baixa tensión
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 liña
4190 4190 multipolígono
4191 4191 rede
4192 4192 transporte_público
4193 4193 restricción
4194 4194 ruta
4195 4195 lugar
4196 4196 Vía acuática
4197 4197 Editar mercancías
4198 4198 Editar pilona
4199 4199 Editar Estación
4200 4200 Mercancías
4201 4201 Pilona
4202 4202 Estación
4203 4203 Porta
4204 4204 Atrás
4205 4205 Máis rápido
4206 4206 Avance máis rápido
4207 4207 Avance
4208 4208 Saltar cara atrás.
4209 4209 Saltar cara adiante
4210 4210 Marca Seguinte
4211 4211 Reproducir a seguinte marca.
4212 4212 Reproducir a marca anterior.
4213 4213 Reproducción/Pausa
4214 4214 Marca Anterior
4215 4215 Máis lento
4216 4216 Avance máis lento
4217 4217 Pechado
4218 4218 Aberto
4219 4219 baleiro
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 O
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 texto
4240 4240 Desc(ripcion)
4241 4241 Nome
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 marca
4253 4253 non
4254 4254 usado
4255 4255 si
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 sobre a terra
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 baixo terra
4262 4262 baixo auga
4263 4263 -----
4264 4264 Ampliación
4265 4265 Editar Estación
4266 4266 Estación
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 Porto:
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 Clave:
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 nombre abreviado da rúa
4281 4281 -----
4282 4282 engadir á selección
4283 4283 enderezo
4284 4284 -----
4285 4285 administrativo
4286 4286 avanzado
4287 4287 Configuración avanzada
4288 4288 pista de rodadura
4289 4289 aerovía
4290 4290 pista (oscuro)
4291 4291 pista (claro)
4292 4292 agregar
4293 4293 agrícola
4294 4294 aire
4295 4295 todo
4296 4296 todos os obxectos
4297 4297 callejón
4298 4298 alfabético
4299 4299 alternativo
4300 4300 -----
4301 4301 servizos
4302 4302 equipamento lumínico
4303 4303 tráfico de ocio
4304 4304 fútbol_americano
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 anglicano
4308 4308 comida para animais
4309 4309 anónimo
4310 4310 calquera
4311 4311 -----
4312 4312 tiro con arco
4313 4313 área
4314 4314 área de texto
4315 4315 asiático
4316 4316 asfalto
4317 4317 atletismo
4318 4318 -----
4319 4319 fútbol australiano
4320 4320 automatico
4321 4321 fondo
4322 4322 anterior punto de parada
4323 4323 segmento anterior
4324 4324 mala
4325 4325 bahaísta
4326 4326 baptista
4327 4327 barreira
4328 4328 Barreira usada nunha vía
4329 4329 béisbol
4330 4330 cunca
4331 4331 baloncesto
4332 4332 -----
4333 4333 praia
4334 4334 bicicleta
4335 4335 tubo_de_bicicleta
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 ciénaga
4341 4341 -----
4342 4342 fronteira
4343 4343 bolos
4344 4344 marca
4345 4345 ponte
4346 4346 Nodo etiquetado como ponte
4347 4347 área postindustrial degradada
4348 4348 budista
4349 4349 construcción
4350 4350 badén
4351 4351 hamburguesería
4352 4352 -----
4353 4353 carril bus guiado
4354 4354 fútbol_canadiense
4355 4355 piragua
4356 4356 sensible a maiúsculas
4357 4357 católico
4358 4358 cemiterio
4359 4359 -----
4360 4360 carbón
4361 4361 chicán
4362 4362 polo
4363 4363 chino
4364 4364 garganta
4365 4365 cristian
4366 4366 Estanco
4367 4367 cidade
4368 4368 -----
4369 4369 escalada
4370 4370 -----
4371 4371 no sentido das agullas do reloxo
4372 4372 pechado
4373 4373 vía pechada
4374 4374 carbón
4375 4375 adoquinado
4376 4376 -----
4377 4377 comunicación
4378 4378 compactado
4379 4379 formigón
4380 4380 gomas do pito
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 conflito
4384 4384 conífera
4385 4385 conexión
4386 4386 en construcción
4387 4387 liña_de_contacto
4388 4388 -----
4389 4389 conveniencia
4390 4390 cobre
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 Cricket con redes
4397 4397 -----
4398 4398 coxín
4399 4399 vía ciclista con etiqueta bicicleta
4400 4400 ciclismo
4401 4401 datos
4402 4402 decíduos
4403 4403 dedicado
4404 4404 gra° min'' (Nauticos)
4405 4405 gra° min'' seg"
4406 4406 borrado
4407 4407 reparto de mercancías
4408 4408 obsoleto
4409 4409 autorizado
4410 4410 destino
4411 4411 desvío
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 desactivado
4415 4415 muelle
4416 4416 carreira de cans
4417 4417 dobre
4418 4418 abaixo
4419 4419 de descenso
4420 4420 descargar
4421 4421 Bebidas
4422 4422 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)
4423 4423 fácil
4424 4424 electrico
4425 4425 elementos
4426 4426 Punto de acceso de emerxencias
4427 4427 hípica
4428 4428 evanxélico
4429 4429 pares
4430 4430 exemplos
4431 4431 excelente
4432 4432 Bolsas para excrementos
4433 4433 experto
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
4437 4437 edificio agrario
4438 4438 valado
4439 4439 -----
4440 4440 buscar a seleccion
4441 4441 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
4442 4442 -----
4443 4443 Cartafol
4444 4444 Alimentación
4445 4445 pé
4446 4446 vía peatonal con etiqueta a pé
4447 4447 vado
4448 4448 plantación forestal
4449 4449 forestal
4450 4450 próximo punto de parada
4451 4451 segmento seguinte
4452 4452 fósil
4453 4453 fora da pista
4454 4454 francés
4455 4455 do titulo
4456 4456 da vía
4457 4457 total
4458 4458 fútbol_gaélico
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 alemán
4464 4464 glaciar
4465 4465 ouro
4466 4466 -----
4467 4467 campo de golf
4468 4468 bon
4469 4469 marca gps
4470 4470 punto gps
4471 4471 Grado 1 (pavimentada)
4472 4472 Grado 2 (de áridos)
4473 4473 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
4474 4474 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
4475 4475 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
4476 4476 herba
4477 4477 pavimento vexetal
4478 4478 grava
4479 4479 grego
4480 4480 verde
4481 4481 zona verde
4482 4482 terra
4483 4483 ximnasia
4484 4484 media
4485 4485 punto de detención
4486 4486 saúde
4487 4487 térmico
4488 4488 monte
4489 4489 -----
4490 4490 destacar
4491 4491 Carretera
4492 4492 via sen referencia
4493 4493 -----
4494 4494 pista
4495 4495 senda
4496 4496 hindú
4497 4497 patrimonio histórico
4498 4498 historial
4499 4499 -----
4500 4500 pésima
4501 4501 cabalo
4502 4502 carreira de cabalos
4503 4503 -----
4504 4504 casa
4505 4505 -----
4506 4506 resalte
4507 4507 hidráulico
4508 4508 helado
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 Inactivo
4513 4513 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
4514 4514 incompleto
4515 4515 vía incompleta
4516 4516 -----
4517 4517 independente
4518 4518 india
4519 4519 interiores
4520 4520 -----
4521 4521 segmento interior
4522 4522 integrado no programa principal
4523 4523 intermedia
4524 4524 intervalo
4525 4525 -----
4526 4526 illa
4527 4527 aislado
4528 4528 italiano
4529 4529 jainista
4530 4530 xaponés
4531 4531 testigos de Xenoveva
4532 4532 xudía
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 quiosco
4536 4536 vertedoiro
4537 4537 uso da terra
4538 4538 tipo de uso da terra {0}
4539 4539 capa
4540 4540 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
4541 4541 a capa é actualmente visible (premer para agochala)
4542 4542 etiqueta capa co signo +
4543 4543 chumbo
4544 4544 esquerda
4545 4545 ocio
4546 4546 tipo de ocio {0}
4547 4547 auga (claro)
4548 4548 -----
4549 4549 limitado
4550 4550 rúa residencial
4551 4551 cargando complemento "{0}" (version {1})
4552 4552 -----
4553 4553 bloquear desprazamento
4554 4554 baixa
4555 4555 luterano
4556 4556 manglar
4557 4557 feito polo home
4558 4558 manualmente
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 porto deportivo
4562 4562 marísma
4563 4563 lat. max.
4564 4564 lon. max.
4565 4565 velocidad máxima usada nunha rúa peatonal
4566 4566 membro
4567 4567 -----
4568 4568 metodista
4569 4569 mexicano
4570 4570 zona militar
4571 4571 lat. min.
4572 4572 lon. min.
4573 4573 -----
4574 4574 Nome de clave mal escrito
4575 4575 mixto
4576 4576 mormón
4577 4577 -----
4578 4578 Autovía
4579 4579 Autopista
4580 4580 Acceso a autopista
4581 4581 lodazal
4582 4582 diversos
4583 4583 de pisos
4584 4584 múltiple
4585 4585 -----
4586 4586 musulmá
4587 4587 nacional
4588 4588 espazo natural
4589 4589 tipo natural {0}
4590 4590 natureza
4591 4591 Xornáis
4592 4592 seguinte
4593 4593 níquel
4594 4594 non
4595 4595 sen descripción dispoñible
4596 4596 non hai mensaxes de erro dispoñibles
4597 4597 sen modificador
4598 4598 non_xirar_esquerda
4599 4599 non_xirar_dereita
4600 4600 non_seguir_de_frente
4601 4601 prohibido xiro en U
4602 4602 ningún
4603 4603 nórdico
4604 4604 non borrado
4605 4605 non presente
4606 4606 nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytes
4607 4607 aviso
4608 4608 novato
4609 4609 -----
4610 4610 observación
4611 4611 impares
4612 4612 oficial
4613 4613 aceite
4614 4614 vía morta
4615 4615 -----
4616 4616 Nodo etiquetado como vía unidireccional
4617 4617 só_xirar_esquerda
4618 4618 só_xirar_dereita
4619 4619 só_seguir_de_frente
4620 4620 abrir
4621 4621 opcións
4622 4622 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
4623 4623 ortodoxo
4624 4624 outros ferrocarriles
4625 4625 exteriores
4626 4626 segmento exterior
4627 4627 fora da área descargada
4628 4628 corredor de aparcamento
4629 4629 Tickets de aparcamento
4630 4630 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
4631 4631 -----
4632 4632 pasaxeiros
4633 4633 pasaxeiros;vehiculos
4634 4634 pavimentada
4635 4635 pavimento de pedra
4636 4636 pico
4637 4637 grijo
4638 4638 pegaso
4639 4639 pelícano
4640 4640 pelota vasca
4641 4641 -----
4642 4642 permisivo
4643 4643 Fotos
4644 4644 fotovoltaico
4645 4645 porto
4646 4646 tubería
4647 4647 pista avanzada
4648 4648 pista fácil
4649 4649 pista para expertos
4650 4650 pista de estilo libre
4651 4651 pista intermedia
4652 4652 pista para iniciados
4653 4653 cancha de xogo
4654 4654 pizzería
4655 4655 lugar
4656 4656 plantas
4657 4657 plástico
4658 4658 poste
4659 4659 político
4660 4660 enerxía
4661 4661 presbiteriano
4662 4662 anterior
4663 4663 vía primaria
4664 4664 acceso a vía primaria
4665 4665 privado
4666 4666 Proposto
4667 4667 protestante
4668 4668 público
4669 4669 transporte público
4670 4670 Bonos de transporte público
4671 4671 Billetes de transporte público
4672 4672 frailecillo
4673 4673 cuadruple
4674 4674 cuáquero
4675 4675 canteira
4676 4676 raqueta
4677 4677 ferrocarril
4678 4678 zona ferroviaria
4679 4679 paso con mais dun cruce ferroviario
4680 4680 Vía férrea
4681 4681 punto ferroviario
4682 4682 rápidos
4683 4683 xuncal
4684 4684 rexión
4685 4685 rexional
4686 4686 expresión regular
4687 4687 relación sin tipo
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 remota
4691 4691 eliminar da selección
4692 4692 reemplazar selección
4693 4693 -----
4694 4694 rúa urbana
4695 4695 restaurante sen nome
4696 4696 venta ao por menor
4697 4697 dereita
4698 4698 ribeira
4699 4699 camiño
4700 4700 papel
4701 4701 rotonda
4702 4702 ruta
4703 4703 segmento da ruta
4704 4704 liga_rugby
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 sal
4708 4708 saladar
4709 4709 area
4710 4710 -----
4711 4711 escalar
4712 4712 esquema
4713 4713 matorral
4714 4714 vía secundaria
4715 4715 sísmico
4716 4716 escoller deporte:
4717 4717 seleccionado
4718 4718 selección
4719 4719 carril bici etiquetado como vía ciclable
4720 4720 separado
4721 4721 vía de servicio
4722 4722 servizos
4723 4723 -----
4724 4724 augas residuais
4725 4725 chiita
4726 4726 tiro
4727 4727 tenda
4728 4728 tipo de tenda {0}
4729 4729 vía moerta
4730 4730 sijista
4731 4731 prata
4732 4732 sinxelo
4733 4733 -----
4734 4734 lugar
4735 4735 monopatín
4736 4736 patinaxe
4737 4737 -----
4738 4738 esquí
4739 4739 parque de snowboard
4740 4740 Fútbol
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 espiritualista
4744 4744 deporte
4745 4745 tipo de depote {0}
4746 4746 Polideportivo
4747 4747 ramal
4748 4748 Estadio
4749 4749 selos
4750 4750 pedra
4751 4751 fluxo
4752 4752 rúa
4753 4753 O nome da rua contén ss
4754 4754 cadea
4755 4755 cadea;cadea;...
4756 4756 metro
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 suní
4760 4760 ao aire libre
4761 4761 -----
4762 4762 Ciénaga
4763 4763 doces
4764 4764 natación
4765 4765 -----
4766 4766 táboa
4767 4767 tenis de mesa
4768 4768 tampóns
4769 4769 taoista
4770 4770 Tarxetas telefónicas
4771 4771 temporal
4772 4772 Tipo de via temporal
4773 4773 tenis
4774 4774 -----
4775 4775 vía local
4776 4776 texto
4777 4777 tailandés
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
4781 4781 esta capa é a capa activa
4782 4782 superficie mareal
4783 4783 tigre
4784 4784 datos_TIGER
4785 4785 estaño
4786 4786 á via
4787 4787 topográfico
4788 4788 tucán
4789 4789 turismo
4790 4790 tipo de turismo {0}
4791 4791 cidade
4792 4792 xoguetes
4793 4793 pista
4794 4794 pista e puntos de vía
4795 4795 só via
4796 4796 semáforos
4797 4797 tranvía
4798 4798 -----
4799 4799 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
4800 4800 Carretera principal
4801 4801 Enlace a carretera principal
4802 4802 turco
4803 4803 círculo de xiro
4804 4804 tipo
4805 4805 vía sen clasificación
4806 4806 sin supervisión
4807 4807 subterráneo
4808 4808 unitarismo
4809 4809 descoñecido
4810 4810 -----
4811 4811 sen marcar
4812 4812 -----
4813 4813 sen pavimentar
4814 4814 Non estabelecido
4815 4815 non establecido: non establecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
4816 4816 razón sen especificar
4817 4817 Sen etiquetar
4818 4818 vía sen etiqueta
4819 4819 sen uso
4820 4820 combinación de etiquetas inusual
4821 4821 arriba
4822 4822 ata a tesela
4823 4823 uso
4824 4824 erro de validación
4825 4825 outra validación
4826 4826 aviso de validación
4827 4827 vehículo
4828 4828 versión {0}
4829 4829 a través de nodo ou vía
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 volcán
4834 4834 Bonos
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 auga
4839 4839 -----
4840 4840 Vía acuática
4841 4841 tipo de vía acuática {0}
4842 4842 a vía está conectada
4843 4843 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
4844 4844 a vía está conectada ao anterior membro da relación
4845 4845 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
4846 4846 só puntos de vía
4847 4847 o tempo
4848 4848 vida salvaxe
4849 4849 vento
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 valado de alambre
4853 4853 cableafo
4854 4854 -----
4855 4855 bosque
4856 4856 valado de madeira
4857 4857 área forestal
4858 4858 Nodo con etiqueta de vía errónea
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 iarda
4862 4862 si
4863 4863 cebra
4864 4864 cinc
4865 4865 circonio
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 zoroástrica
4869 4869 -----
4870 4870 {0} ({1} to {2} grados)
4871 4871 {0}[incompleto]
4872 4872 {0} composto de:
4873 4873 {0} metros
4874 4874 {0} mais...
4875 4875 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
4876 4876 {0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>
4877 4877 {0} km cad.
4878 4878 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
4879 4879 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
4880 4880 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5})
4881 4881 -----
4882 4882 {0}: Versión {1} (local: {2})
4883m 1 -----
4884m 2 -----
4885m 3 -----
4886m 4 -----
4887m 5 ({0} petición)
4888m 5 ({0} peticións)
4889m 6 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto...
4890m 6 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...
4891m 7 -----
4892m 8 -----
4893m 9 -----
4894m 10 -----
4895m 11 -----
4896m 12 -----
4897m 13 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
4898m 13 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
4899m 14 Engadido {0} obxecto
4900m 14 Engadidos {0} obxectos
4901m 15 Non se puido abrir {0} ficheiro non esta dispoñible ningún importador de ficheiros.
4902m 15 Non se puideron abrir {0} ficheiros non esta dispoñible ningún importador de ficheiros.
4903m 16 Non se puido abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros "{1}".
4904m 16 Non se puideron abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros "{1}".
4905m 17 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
4906m 17 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
4907m 18 Cambiar {0} obxecto
4908m 18 Cambiar {0} obxectos
4909m 19 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado de este obxecto no servidor.
4910m 19 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado de estes obxectos no servidor.
4911m 20 Conflicto mentres de descargaba
4912m 20 Conflictos mentres de descargaba
4913m 21 Conflicto no dato
4914m 21 Conflictos nos datos
4915m 22 Borrado {0} nodo
4916m 22 Borrados {0} nodos
4917m 23 Borrado {0} obxecto
4918m 23 Borrados {0} obxectos
4919m 24 Borrada {0} relación
4920m 24 Borradas {0} relacións
4921m 25 Borrada {0} via
4922m 25 Borradas {0} vias
4923m 26 Borrando {0} obxecto
4924m 26 Borrando {0} obxectos
4925m 27 A descarga do seguinte complemento <strong>fallou</strong>:
4926m 27 A descarga dos seguintes complementos <strong>fallaron</strong>:
4927m 28 Descargando {0} conxunto de cambios...
4928m 28 Descargando {0} conxuntos de cambios...
4929m 29 Descargando {0} relación filla incompleta da relación "{1}"
4930m 29 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación "{1}"
4931m 30 Descargando {0} relación incompleta de {1} relación pai
4932m 30 Descargando {0} relacións fillas incompletas de {1} relacións pais
4933m 31 -----
4934m 32 -----
4935m 33 -----
4936m 34 Insertar novo nodo na vía.
4937m 34 Insertar novo nodo en {0} vías.
4938m 35 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
4939m 35 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
4940m 36 -----
4941m 37 Versión misturada({0} entrada)
4942m 37 Versión misturada({0} entradas)
4943m 38 Mover {0} nodo
4944m 38 Mover {0} nodos
4945m 39 A miña versión({0} entrada)
4946m 39 A miña versión({0} entradas)
4947m 40 -----
4948m 41 -----
4949m 42 -----
4950m 43 -----
4951m 44 Abrindo {0} ficheiro
4952m 44 Abrindo {0} ficheiros
4953m 45 Pegando {0} tag
4954m 45 PEgando {0} tags
4955m 46 Por favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalo manualmente.
4956m 46 Por favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalos manualmente.
4957m 47 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
4958m 47 O complemento {0} precisan uns complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
4959m 48 Pugado {0} obxecto
4960m 48 Pugados {0} obxectos
4961m 49 -----
4962m 50 Rotar {0} nodo
4963m 50 Rotar {0} nodos
4964m 51 -----
4965m 52 Simplificar via ( borrar {0} nodo)
4966m 52 Simplificar via ( borrar {0} nodos)
4967m 53 Simplificar {0} via
4968m 53 Simplificar {0} vias
4969m 54 Etiquetas({0} conflicto)
4970m 54 Etiquetas({0} conflictos)
4971m 55 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
4972m 55 Estes complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
4973m 56 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
4974m 56 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
4975m 57 O complemento non vai a ser cargado.
4976m 57 Os complementos non van a ser cargados.
4977m 58 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
4978m 58 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
4979m 59 A via seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
4980m 59 As vias seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
4981m 60 A version de eles({0} entrada)
4982m 60 A version de eles({0} entradas)
4983m 61 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
4984m 61 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
4985m 62 -----
4986m 63 -----
4987m 64 -----
4988m 65 -----
4989m 66 houbo {0} conflicto durante a importacion
4990m 66 houbo {0} conflictos durante a importacion
4991m 67 Esto cambiará ata {0} obxecto.
4992m 67 Esto cambiará ata {0} obxectos.
4993m 68 Modificarase {0} obxecto
4994m 68 Modificaranse {0} obxectos
4995m 69 -----
4996m 70 -----
4997m 71 A actualización do seguinte complemento fallou
4998m 71 A actualización dos seguintes complementos fallaron
4999m 72 -----
5000m 73 -----
5001m 74 -----
5002m 75 -----
5003m 76 marca
5004m 76 marcas
5005m 77 nodo
5006m 77 nodos
5007m 78 obxecto
5008m 78 obxectos
5009m 79 relación
5010m 79 relacións
5011m 80 -----
5012m 81 vía
5013m 81 vías
5014m 82 {0} Autor
5015m 82 {0} Autores
5016m 83 {0} componse de {1} marca
5017m 83 {0} componse de {1} marcas
5018m 84 {0} borrado
5019m 84 {0} borrados
5020m 85 {0} imaxe cargada.
5021m 85 {0} imaxes cargadas.
5022m 86 {0} membro
5023m 86 {0} membros
5024m 87 {0} nodo
5025m 87 {0} nodos
5026m 88 {0} obxecto para engadir:
5027m 88 {0} obxectos para engadir:
5028m 89 {0} obxecto para borrar:
5029m 89 {0} obxectos para borrar:
5030m 90 {0} obxecto para modificar:
5031m 90 {0} obxectos para modificar:
5032m 91 {0} etiqueta pendente de resolver conflicto
5033m 91 {0} etiquetas pendentes de resolver conflictos
5034m 92 {0} relación
5035m 92 {0} relacións
5036m 93 {0} ruta,
5037m 93 {0} rutas,
5038m 94 {0} etiqueta
5039m 94 {0} etiquetas
5040m 95 {0} pista
5041m 95 {0} pistas
5042m 96 {0} trazado,
5043m 96 {0} trazados,
5044m 97 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
5045m 97 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
5046m 98 {0} vía
5047m 98 {0} vías
5048m 99 {0} punto de vía
5049m 99 {0} puntos de vía
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.