source: josm/trunk/data/gl.lang@ 4057

Last change on this file since 4057 was 4057, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 134.7 KB
Line 
1 1 -----
2 2 engadindo {0} {1}
3 3 -----
4 4 Escribindo ao ficheiro
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 # Obxectos
9 9 % cara o Leste
10 10 % cara o Norte
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 (1 petición)
16 16 (Código={0})
17 17 (Consello: Pode editar os atallos nas preferencias.)
18 18 (Sen datos)
19 19 (Sen datos de elevación)
20 20 (O texto xa foi copiado ao teu portapapeis.)
21 21 -----
22 22 (a URL era:
23 23 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 (Iso que significa?)
26 26 (na liñá {0}, columna {1})
27 27 (desactivado)
28 28 (mais de 20 m)
29 29 (sen obxecto)
30 30 (ningún)
31 31 (opcional)
32 32 -----
33 33 (ata 20 m)
34 34 (ata 5 m)
35 35 -----
36 36 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
37 37 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
38 38 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...
39 39 ({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}
40 40 ({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}
41 41 ({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}
42 42 ({0}/{1}): Descargando relación "{2}"...
43 43 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
44 44 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
45 45 * Un nodo etiquetado, ou
46 46 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
47 47 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
48 48 -----
49 49 ...outro métodos de desprazamentos posibles
50 50 ... refierese á relación
51 51 /RUTA/Á/CARPETA/JOSM/
52 52 1/25 misturada (mofa/moped)
53 53 1/50 misturada (mofa/moped)
54 54 Bowling
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
59 59 -----
60 60 <anónimo>
61 61 <b>-name:Bak</b> - que non conteña ''Bak'' no nome.
62 62 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' e ''Street'' en calquer clave ou nome.
63 63 -----
64 64 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' en calquera clave ou nome.
65 65 <b>conxunto de cambios:</b>...-obxecto co identificador do conxunto de cambios dado (0 obxectos sen un conxunto de cambios asignado)
66 66 <b>child <i>expresión</i></b> - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión
67 67 <b>foot:</b> - clave=foot establecida con calquer valor.
68 68 <b>id:</b>...- obxecto co ID dado (0 para novos obxectos)
69 69 <b>incomplete</b> - todos os obxectos incompletos
70 70 <b>modified</b> - todos os obxectos cambiados
71 71 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' en calquer posición do nome.
72 72 <b>nodos:</b>...- obxecto co número de nodos dado (nodos: contados ou nodos:min-max)
73 73 <b>¿sentido único?</b> - oneway=yes, true, 1 o on
74 74 <b>parent <i>expr</i></b> - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión
75 75 -----
76 76 <b>selected</b> - todos os obxectos seleccionados
77 77 <b>etiquetas</b>...-obxecto con un número dado de etiquetas (etiquetas: contadas ou etiquetas:min-max)
78 78 <b>marca de tempo:</b>...-obxectos con esta marca de tempo (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> or <b>T14:51</b> ...)
79 79 <b>type:</b> - tipo do obxecto(<b>node</b>,<b>way</b>,<b>relation</b>)
80 80 <b>type=*</b> - a clave ''type'' con calquer valor. Proba tamén <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
81 81 <b>type=route</b> - a clave ''type'' co valor exacto ''route''
82 82 <b>untagged</b> - todos os obxectos sen etiquetar
83 83 <b>user:</b>... - todos os obxectos cambiados polo usuario
84 84 <b>usuario:anonimo</b>- todos os obxectos cambiados por usuarios anónimos
85 85 <b>versión:</b>...-obxecto coa versión dada (0 obxectos sen unha versión asignada)
86 86 <b>{0}</b> obxectos deshabilitados
87 87 <br>Mensaxe de erro(sen traducir): {0}
88 88 <dous puntos>
89 89 <diferente>
90 90 -----
91 91 <fin-do-ficheiro>
92 92 <iguais>
93 93 <h1><a name="top">Atallos de Teclado</a></h1>
94 94 <h1>Grupos de Modificadores</h1>
95 95 <h2>Filtro Activo</h2>
96 96 -----
97 97 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3>Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función de eses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br>Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Por defecto éste é Shift-Q .)
98 98 -----
99 99 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida <strong>sen esncriptar</strong> en cada petición enviado ao servidor OSM. <strong>Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <html>Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
108 108 <html> Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
109 109 <html>Alternativamente pode introducir unha <strong> dirección de tesela</strong> para unha tesela no formato <i> nivel_de_zoom/x/y</i>, por exemplo <i>15/256/223</i>.As direccións de teselas no formato<i>zoom,x,y</i> ou <i>zoom;x;i</i>tamén són válidas.</html>
110 110 <html>Ocurriu un erro mentres se recuperaba un ficheiro de respaldo.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
111 111 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 <html>Non se puido abrir o directorio "{0}".<br>Escolla un ficheiro.</html>
117 117 -----
118 118 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a fusión das miñas entradas e das súas</html>
119 119 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a mistura das miñas entradas e as súas</html>
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html> Non se poden ler os marcadores dende <br>"{0}"<br>O erro foi: {1}</html>
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
133 133 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos<br><em>Deshabilitado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.</em></html>
134 134 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
135 135 <html>Introduza unha clave para a etiqueta, p.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
136 136 <html>Introduza un valor para a etiqueta, p.e. <strong><tt>check members</tt></strong></html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 <html>Non se puido crear unha URL debido a que a codificación "{0}"<br> non se puido atopar no sistema.</html>
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.</html>
147 147 <hmtl>Erro ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias por defecto :{0}.</html>
148 148 <html>Erro ao inicializar as preferencias.<br>O directorio das preferencias "{0}" non é un directorio.<html>
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Solicitouse cargar o complemento "{0}".<br>Este complemento non está sendo desenvolvido mais e seguramente producirá erros.<br>Debería ser deshabilitado.<br>Borrar das preferencias?</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 <html>Confirme o borrado de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>1 relación</strong>.</html>
175 175 <html>Confirme o borrado de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>{0} relacións</strong>.</html>
176 176 <html>Confirme o borrado<strong>{0} obxectos</strong> de <strong>{1} relacións</strong>.</html>
177 177 -----
178 178 -----
179 179 <html>Please make sure todas as vias seleccionadas apuntan en unha dirección similar<br> ou ortogonaliza unha a unha
180 180 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
181 181 -----
182 182 -----
183 183 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
184 184 <html>Complemento {0} require a versión de JOSM {1}. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que se actualice JOSM para usar este complemento.</html>
185 185 <html>O ficheiro de preferencias contén erros.<br> A realizar unha copia de seguridade a <br>{0}<br> e creando un novo ficheiro de preferencias por defecto.</html>
186 186 -----
187 187 <html>Fallo ao obter un Token de Acesso OAuth de ''{0}''.</html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Escoller para habilitar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
197 197 <html>Paso 1/3: Obter un Token de petición de OAuth</html>
198 198 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un Token de Aceso</html>
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>As vías combinadas son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>eliminalas.</strong> <br> Por defecto, <strong>mantén</strong> a primeira vía, e <strong>elimina</strong> a vías restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar da vía orixinal na relación.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 <html> Os datos a subir participan en conflictos non resoltos na capa "{0}". <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
218 218 <html>Os nodos combinados son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>eliminalod.</strong> <br> Por defecto, <strong>mantén</strong> o primeiro nodo, e <strong>elimina</strong>os nodos restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar do nodo orixinal na relación.</html>
219 219 <html>O plugin openstreetbugs está a usar o antigo servidor en appspot.com.<br>Un novo servidor esta dispoñible en chokokeks.org.<br>Quere cambiar ao novo servidor? (Altamente recomendado)</html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 <html>Non hay capas á que a capa<br>''{0}''<br>. poidese ser fundida</html>
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
233 233 -----
234 234 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflicto e pechar o editor?</html>
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>A subida de datos GPS sen procesar como datos de mapa considerase perxudicial.<br>Se desexas subir trazados, mira aqui:
239 239 -----
240 240 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para abortar e continuar editando.<br></html>
241 241 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para abortar e continuar editando.<br></html>
242 242 -----
243 243 -----
244 244 <html>A subida ao servidor <strong>fallou</strong> porque o teu<br>paquete de datos actual viola a condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 <html>Está intentando engadir unha relación a si misma.<br><br>Esto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Saltando relación "{0}".</html>
251 251 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
252 252 <html>Non remataches de misturar as diferencias en este conflicto.<br>As resolucións de conflictos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflictos.</html>
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e elimine a dependencia cíclica.</html>
263 263 -----
264 264 -----
265 265 <chave>
266 266 <pariente esquerdo>
267 267 <novo obxecto>
268 268 <non>
269 269 <ou>
270 270 <p><b>{0}</b>obxectos agochados
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 <p>O pseudo modificador ''desactivado'' desactivará o atallo cando o atope.</p>
275 275 -----
276 276 -----
277 277 <signo de interrogación>
278 278 <pariente dereito>
279 279 -----
280 280 <u>Obxectivos especiais:</u>
281 281 <indefinido>
282 282 >fondo
283 283 > arriba
284 284 Por distancia
285 285 Por tempo
286 286 Atopouse un ficheiro de calibración asociado á imaxe:
287 287 Asistente para o axuste do satélite IRS.
288 288 -----
289 289 O nome:* a traducción non se atopa.
290 290 -----
291 291 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.
292 292 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
293 293 -----
294 294 Unha restricción de xiro debe declarar o tipo de restricción. Por favor escolle un tipo no Editor Básico.
295 295 -----
296 296 -----
297 297 Unha vía é requerida no seu lugar.
298 298 Unha vía co papel <tt>dende</tt> é requerida nunha restrición de xiro.
299 299 -----
300 300 Violación das capacidades da API
301 301 Versión da API: {0}
302 302 -----
303 303 Vía de tren abandonada
304 304 Abortar
305 305 Abortar Misturado
306 306 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
307 307 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
308 308 Cancelar edición de etiquetas e pechar o diálogo
309 309 -----
310 310 Acerca de
311 311 Acerca de JOSM...
312 312 -----
313 313 Aceptar
314 314 -----
315 315 Aceptar a vía escollida actualmente
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Acceso
319 319 -----
320 320 Clave de Access Token:
321 321 Secreto de Access Token:
322 322 URL de Access Token:
323 323 Acomodación
324 324 Dacordo coa información contida no engadido, o autor é {0}.
325 325 Tarxetas de afidelización ou de desconto
326 326 -----
327 327 -----
328 328 Exactitude:
329 329 Acción
330 330 Parámetros de acción
331 331 Accións
332 332 Activar
333 333 -----
334 334 Activar a capa escollida
335 335 -----
336 336 Estilos activos:
337 337 Real
338 338 Engadir
339 339 Engadir capa EGPX
340 340 -----
341 341 -----
342 342 Engadir Nodo...
343 343 Engadir Propiedades
344 344 Engadir imaxe rectificada
345 345 Engadir "source=..." aos elementos?
346 346 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
347 347 Engadir un comentario
348 348 -----
349 349 Engadir unha nova ruta de iconas
350 350 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
351 351 -----
352 352 Engadir un novo nodo a unha via existente
353 353 -----
354 354 Engadir unha nova fonte á lista.
355 355 -----
356 356 Engadir unha etiqueta
357 357 Engadir un nodo introducindo latitude e lonxitude.
358 358 -----
359 359 -----
360 360 Engadir enederezo
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 Engadir unha etiqueta baleira
366 366 Engadir información do autor
367 367 Engadido conflicto para "{0}"
368 368 Engadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo google ou unha URL que devolva osm-xml
369 369 Engadir filtro.
370 370 -----
371 371 Engadir no editor
372 372 -----
373 373 Engadir etiqueta faltante
374 374 Engadir unha nova capa
375 375 Engadir nodo
376 376 Engadir nodo na vía
377 377 Engadir nodo a vía e conectar
378 378 Engadir nodo {0}
379 379 Engadir nodos nas interseccións
380 380 Engadir relación {0}
381 381 -----
382 382 Engadir capa de ruta
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Engadir a etiqueta {0}={1}
389 389 -----
390 390 -----
391 391 Engadir á selección
392 392 -----
393 393 Engadir via {0}
394 394 -----
395 395 Engadir nodo en todas as interseccións
396 396 -----
397 397 Editar enderezo
398 398 Interpolar enderezos
399 399 -----
400 400 -----
401 401 -----
402 402 -----
403 403 -----
404 404 Enderezos, números de casas.
405 405 Enderezos
406 406 Engadir o elemento &quot;Reiniciar JOSM; ao menú Ficheiro.
407 407 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
408 408 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 Axustar WMS
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 Axustar fuso horario e desprazamento
422 422 O axustable {0} aínda non está rexistrado.
423 423 O axustable {0} aínda non está rexistrado. Non se pode marcar participación en axustes de sincronizados.
424 424 -----
425 425 Centro de Administración
426 426 Administrativo
427 427 Nivel administrativo
428 428 Avanzado
429 429 Parametros de OAuth avanzados
430 430 Propiedades de OAuth avanzadas
431 431 Preferencias avanzadas
432 432 Información do obxecto avanzada
433 433 Configuración avanzada
434 434 Avanzado...
435 435 -----
436 436 Remonte
437 437 -----
438 438 Agrícola
439 439 Aeroporto
440 440 Campo de aviación
441 441 Tenda de bebidas alcohólicas
442 442 Algoritmo:
443 443 Alinear os nodos en círculo
444 444 Alinear os nodos en fila
445 445 Aliñar segmentos de vía
446 446 Aliñar vías
447 447 Modo de aliñar vías
448 448 -----
449 449 Aliñar segmento de vía
450 450 -----
451 451 AlignWayS: O aliñamento non foi posíbel
452 452 Consellos AlignWayS
453 453 O aliñamento puido resultar con nodos fora do mundo.\n
454 454 Todo
455 455 Todos os ficheiros
456 456 Todos os formatos
457 457 -----
458 458 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
459 459 -----
460 460 Todos os puntos e segmentos do trazado terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de Capas.
461 461 Todos os valores unidos como "{0}" van a ser aplicados para a clave "{1}"
462 462 -----
463 463 Área cultivábel
464 464 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
465 465 Permite descargar as túas trazas de GPS
466 466 Permite ler as túas preferencias
467 467 Permitir subir trazas GPS
468 468 Permitir subir datos do mapa
469 469 Permite escribir nas túas preferencias
470 470 Tráfico permitido:
471 471 Permitir varias capas apiladas
472 472 Premite abrir ficheiros gpx/osm que intersecan coa area visible actualmente
473 473 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e borrar partes de pistas GPX enormes moi rápido.
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 Permítelle filtrar pistas GPS innecesarias
478 478 Permite importar varios tipos de formatos de ficheiro directamente en JOSM
479 479 -----
480 480 Permite afinar o coloreado de trazados para diferentes velocidades medias.
481 481 Permite desfacer o borrado de obxetos da base de datos de OSM
482 482 Canle alfa:
483 483 Alfabético
484 484 Enderezos alfabéticos deben acabar con unha letra
485 485 Cabaña alpina
486 486 Está a participar en un conflicto
487 487 Xa se rexistrou un conflicto para a primitica "{0}"
488 488 -----
489 489 Renomear tamén o ficheiro
490 490 -----
491 491 -----
492 492 Sempre actualizar sen preguntar
493 493 Futbol Americano
494 494 Cantidade de cables
495 495 Numero de asentos
496 496 Número de pasos
497 497 Amperaxe
498 498 -----
499 499 Un complemento de OSM para editar restriccións de xiro.
500 500 Un valor vacío borra o atributo.
501 501 Ocurriu un erro no engadido {0}
502 502 -----
503 503 Ocurriu un erro: {0}
504 504 Ocurriu unha excepción inesperada que puido proceder do engadido "{0}".
505 505 -----
506 506 Un erro descoñecido aconteceu
507 507 Ángulo
508 508 Angulo entre dous nodos escollidos
509 509 Anotación
510 510 -----
511 511 Aplicar valores desexados
512 512 Aplicar valores desexados para
513 513 Aplicar
514 514 Aplicar Cambios
515 515 Aplicar axuste preestablecido
516 516 Aplicar resolución
517 517 Aplicar papel
518 518 Aplicar papel:
519 519 Aplicar filtros antialiasing á vista do mapa para acadar unha apariencia máis suave.
520 520 Aplicar etiquetas editadas e pechar o diálogo
521 521 Aplicar a resolución de conflictos
522 522 Aplicar os conflictos resoltos e pechar o diálogo
523 523 Aplicar os cambios seleccionados
524 524 Aplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.
525 525 -----
526 526 Aplicar as actualizacións actuais
527 527 Aplicar a dirección da tesela
528 528 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
529 529 Aplicar este papel a todos os membros
530 530 Aplicar?
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Lugar arqueolóxico
534 534 Tiro con arco
535 535 Esta seguro de continuar?
536 536 Esta seguro?
537 537 Área
538 538 -----
539 539 Área arredor dos lugares
540 540 Centro de arte
541 541 Gráficos
542 542 Preguntar antes de actualizar
543 543 Ensambla novos polígonos
544 544 Asignar enderezo á rúa
545 545 -----
546 546 -----
547 547 Asociar con rúa usando:
548 548 Rúa asociada
549 549 -----
550 550 Polo menos requirese un obxecto para borrar, conseguiuse unha colección vacia
551 551 Atletismo
552 552 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
553 553 Atracción
554 554 Atributos
555 555 -----
556 556 Dispositivo de audio non dispoñible
557 557 Preferencias de audio
558 558 Marcas de audio de {0}
559 559 Audio sincronizado no punto {0}.
560 560 -----
561 561 Audioguía
562 562 ¿Audioguía a través de teléfono móvil?
563 563 Fútbol australiano
564 564 Autenticar
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 Autenticando a sesión para o usuario "{0}"...
569 569 Autenticación
570 570 Fallou a autentificación
571 571 Autenticazón fallida
572 572 Autor
573 573 Autor: {0}
574 574 Fallou a autorización
575 575 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
576 576 Autorizar URL:
577 577 Autorizar agora
578 578 -----
579 579 -----
580 580 Autores
581 581 -----
582 582 Ampliación automática
583 583 -----
584 584 -----
585 585 Autogardar intervalo (segundos)
586 586 Ficheiros autogardados por capa
587 587 -----
588 588 -----
589 589 Auto-Centrar
590 590 Auto-tentar
591 591 Escoller automáticamente un edificio
592 592 -----
593 593 -----
594 594 Caixeiro automático
595 595 Automático
596 596 Descargar automáticamente
597 597 Corrección
598 598 Crear automáticamente marcas de audio a partir dos puntos de trazado (en lugar dos puntos de vía explícitos) con nomes ou descripcións.
599 599 -----
600 600 Crear automáticamente unha capa de marcas desde calquer punto de vía cando se abra unha capa GPX.
601 601 -----
602 602 Dispoñible
603 603 -----
604 604 -----
605 605 Papeis dispoñibles
606 606 -----
607 607 -----
608 608 -----
609 609 -----
610 610 B por Distancia
611 611 B por Tempo
612 612 -----
613 613 Caixa temperada
614 614 Atrás
615 615 -----
616 616 Respaldo
617 617 Atrás
618 618 Solicitude incorrecta
619 619 -----
620 620 Panadeiro
621 621 Banco
622 622 -----
623 623 -----
624 624 Barreiras
625 625 Béisbol
626 626 Básico
627 627 Conca
628 628 Baloncesto
629 629 Baterías
630 630 Campo de batalla
631 631 Bahía
632 632 Praia
633 633 Voleipraia
634 634 Baliza
635 635 Banco
636 636 -----
637 637 Brebaxes
638 638 Bicúbico (lento)
639 639 Bicicleta
640 640 Bicicletas
641 641 -----
642 642 -----
643 643 Tenda de bicicletas
644 644 Bilinear (rapido)
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Capa en branco
649 649 Bloque
650 650 Azul:
651 651 Tablón de anuncios
652 652 Astillero
653 653 Bolardo
654 654 Librería
655 655 -----
656 656 Marcadores
657 657 Aduana
658 658 Nome botánico
659 659 Ambos
660 660 -----
661 661 -----
662 662 Fronteiras
663 663 Límite
664 664 Perdra Histórica
665 665 -----
666 666 Tipo de límite
667 667 Caixa Circundante
668 668 Límites
669 669 -----
670 670 Bolos
671 671 Marca
672 672 Ponte
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Zona industrial abandoada
676 676 Examinar
677 677 Navegar polo mapa co botón esquerdo
678 678 Tope de vía
679 679 Informes de Erro
680 680 Lista de Bugs
681 681 Edificio
682 682 Construíndo capa de JOSM
683 683 Construíndo capa de JOSM.
684 684 Construíndo enderezo
685 685 Construíndo nodos duplicados
686 686 Construccións
687 687 Construíndo etiquetas:
688 688 Ancho de edificios:
689 689 -----
690 690 -----
691 691 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sin saír do vehículo)
692 692 Vía para autobús guiado
693 693 Andén de autobús
694 694 Estación de autobús
695 695 Parada de autobús
696 696 Trampa para coches
697 697 Carnicería
698 698 C por distancia
699 699 C por tempo
700 700 -----
701 701 GCN(Gas Natural Comprimido)
702 702 -----
703 703 Telecabina
704 704 -----
705 705 Formato erróneo na Caché
706 706 -----
707 707 -----
708 708 Catastro
709 709 Catastro: {0}
710 710 -----
711 711 Cafetería
712 712 Ficheros de Calibración
713 713 Chamar o editor para a relación
714 714 Chamar o editor para a relación escollida
715 715 -----
716 716 Lugar de acampada
717 717 Non se pode dibuxar fora do mundo.
718 718 -----
719 719 Fútbol_Canadiense
720 720 -----
721 721 Cancelar
722 722 Cancelar e volver ao editor
723 723 Cancelar e volver ao diálogo previo
724 724 Cancelar autenticación
725 725 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
726 726 Cancelar resolución de conflicto
727 727 Cancelar a resolución de conflictos e pechar o cadro de diálogo
728 728 -----
729 729 Cancelar operation
730 730 Cancelar o gardado e comezar a resolver problemas pendentes primeiro
731 731 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
732 732 Cancelar a a actualización e continuar editando
733 733 Cancela a actualización
734 734 Non se pode engadir un nodo fora do mundo.
735 735 Non se pode engadir unha vía con só {0} nodos.
736 736 Non se pode engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
737 737 -----
738 738 Non se pode aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a misturar.
739 739 Non se pode asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
740 740 Non se puido contruir a petición de conxunto de cambios coas restricción basadas no tempo. A entrada non é válida.
741 741 Non se pode comprar a primitiva con ID "{0}" coa primitiva con ID "{1}"
742 742 -----
743 743 Non se puido atopar pbxecto con id "{0}" na capa "{1}"
744 744 -----
745 745 -----
746 746 Non se puido cargar a libreria rxtxSerial. Se necesitas soporte para instala proba na páxina de Globalsat en http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
747 747 Non se pode realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
748 748 Non se poden misturar os nodos: Teriase que borrar a via "{0}" a cal ainda esta en uso
749 749 Non se poden misturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}
750 750 Non se poden mover objectos fora do mundo.
751 751 Non se pode abrir unha nova conexión de cliente.\nO servidor esta baixo mantemento ou temporalmente sobrecargado.
752 752 Non emplazar edificios fora do mundo.
753 753 Non se pode resolver conflictos indecisos.
754 754 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
755 755 Non se pode restrinxir a petición de este conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
756 756 Non se pode restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario "{0}"
757 757 Non se pode revertir
758 758 Non se pode desfacer o comando "{0}" porque a capa "{1}" non está máis presente
759 759 Piragüismo
760 760 Latas
761 761 Capacidade
762 762 Capacidade (en xeral)
763 763 Capturar Pista GPS
764 764 Coche
765 765 Concesionario de automóviles
766 766 Zona de caravanas
767 767 -----
768 768 Cartos en efectivo
769 769 Castelo
770 770 Barreira canadiense
771 771 Entrada de cova
772 772 Cemiterio
773 773 Centrar unha vez
774 774 Centrar a capa LiveGPS á posición actual.
775 775 Centrar vista
776 776 Telesilla
777 777 Cabaña ou bungalow
778 778 Cambiar Propiedades
779 779 Cambiar un par clave/valor
780 780 Cambiar direccións?
781 781 Cambiar o lugar
782 782 -----
783 783 Cambiar nodo {0}
784 784 Cambiar as propiedades de 1 obxecto
785 785 Cambiar relación
786 786 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
787 787 -----
788 788 Cambiar relación {0}
789 789 Cambiar a resolución
790 790 Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuarios
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 Cambiar valores?
795 795 Cambiar via {0}
796 796 Cambiados nodos de {0}
797 797 Conxunto de cambios
798 798 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
799 799 ID do conxunto de cambios:
800 800 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
801 801 Xestor de conxuntos de cambios
802 802 Conxunto de cambios pechado
803 803 Comentario do conxunto de cambios
804 804 Esperabase un id de un conxunto de cambios
805 805 id de conxunto de cambios:
806 806 Información do conxunto de cambios
807 807 O conxunto de cambios está cheo
808 808 Conxunto de cambios {0}
809 809 Conxunto de cambios
810 810 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
811 811 -----
812 812 -----
813 813 Estación de carga
814 814 Verificar
815 815 -----
816 816 -----
817 817 Buscar FIXMES.
818 818 Comprobar no servidor
819 819 -----
820 820 -----
821 821 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
822 822 Comprobando parentes para os obxectos borrados
823 823 Comprobando as condicións previas do complemento...
824 824 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
825 825 Erros na suma de verificación: {0}
826 826 Farmacia
827 827 -----
828 828 Relacións fillo
829 829 O script fillo retornou datos inválidos.
830 830 Cheminea
831 831 Chinés
832 832 Escoller
833 833 -----
834 834 Escolle unha cor
835 835 Escolle unha cor para {0}
836 836 Escoller unha licencia predefinida
837 837 -----
838 838 Escolla un valor
839 839 -----
840 840 Escoller de...
841 841 Escoller chave
842 842 Escolle o tipo de obxecto OSM
843 843 Escoller o servidor para procurar:
844 844 -----
845 845 Igrexa
846 846 Cine
847 847 -----
848 848 Cidade
849 849 Límite de Cidade
850 850 Muralla da cidade
851 851 Nome da cidade
852 852 Cidade:
853 853 -----
854 854 Tipo de clase
855 855 Limpar
856 856 Borrar o búfer de Desfacer/Refacer
857 857 Eliminar ruta
858 858 Limpar área de texto
859 859 -----
860 860 -----
861 861 -----
862 862 -----
863 863 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
864 864 Prema e arrastre para mover o destino
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
871 871 Prema para abortar e continuar editando
872 872 Prema para abortar o lanzamento de navegadores externos
873 873 Prema para abortar mistura de nodos
874 874 -----
875 875 Premer para interromper a actualización
876 876 Prema para engadir destino.
877 877 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
878 878 Prema para cancelar a operación actual
879 879 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están borrados no servidor
880 880 Premer para pechar o diálogo
881 881 Prema para pechar o diálogo e borrar o obxecto das relacións
882 882 Prema para pechar o dialogo e abortar o borrado de obxectos
883 883 Prema para pechar o dialogo e abortar a descarga
884 884 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
885 885 Prema para continuar e abrir {0} navegadores
886 886 -----
887 887 Prema para crear un conflicto e pechar este editor de relación
888 888 Prema para borrar o complemento "{0}"
889 889 Facer click para borrar. Maiúsculas: borrar segmento de vía. Alt: Non borrar nodos sen usar cando se borre unha vía. Ctrl: borrar obxectos aludidos.
890 890 Prema para deshabilitar o complemento "{0}"
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Premer para manter o complemento "{0}"
894 894 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
895 895 -----
896 896 Prema para borrar o destino
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
902 902 Prema para omitir a actualizaciñón dos complementos
903 903 Prema para comezar a procurar por lugares
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 Prema para actualizar os complementos activos,
908 908 O Cliente non Responde
909 909 Acantilado
910 910 Alpinismo
911 911 Reloxo
912 912 Pechar
913 913 Pechar de todos modos
914 914 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
915 915 Pechar conxuntos de cambios
916 916 Pecha o diálogo e cancela
917 917 Pecha o diálogo e cancela a descarga
918 918 Pechar o conxunto de cambios abertos
919 919 -----
920 920 Pechar o diálogo
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 -----
925 925 Pecha o diálogo e crea un novo nodo
926 926 -----
927 927 Pecha o diálogo,non crear un novo nodo
928 928 Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificacións
929 929 Pecha a modificación escollida
930 930 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
931 931 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
932 932 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
933 933 Pechar:
934 934 Pechado despois -
935 935 Pechado en
936 936 Pechado en:
937 937 Descripción detallada
938 938 Descripción detallada
939 939 Peche dos conxuntos de cambios abertos
940 940 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
941 941 Pechando conxunto de cambios
942 942 Pechando conxunto de cambios {0}
943 943 Pechando colección de cambios...
944 944 Roupas
945 945 Liña de Comandos:
946 946 Liña de costa
947 947 Liñas de costa.
948 948 -----
949 949 Moedas
950 950 Instituto
951 951 Cor
952 952 -----
953 953 Nome da cor:
954 954 Esquemas das cores
955 955 Esquemas de cores
956 956 -----
957 957 Cores
958 958 -----
959 959 Cores, puntos e segmentos de trazado en función da velocidade.
960 960 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
961 961 Cor
962 962 Ficheiros CSV de Columbus V-900
963 963 Combinar vía
964 964 Combinar varias vías en unha.
965 965 Combinar {0} vías
966 966 Carril bici y vía peatonal conxuntos
967 967 -----
968 968 Pila de Comandos
969 969 -----
970 970 -----
971 971 Comentario
972 972 Comentario:
973 973 Comentario:
974 974 Comercial
975 975 Común
976 976 -----
977 977 de
978 978 -----
979 979 A Comunicacion con OSM fallou
980 980 Establecida a comunicación con {0} usando o protocolo da versión {1}
981 981 -----
982 982 Comparar
983 983 -----
984 984 Ordenador
985 985 Confitería
986 986 Configurar
987 987 Configurar o Dispositivo
988 988 Configurar os sitios dos engadidos
989 989 -----
990 990 Configurar os engadidos dispoñibles.
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 -----
995 995 -----
996 996 -----
997 997 Configure se crear ficheiros de respaldo
998 998 Configurar se usar un servidor proxy
999 999 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
1000 1000 -----
1001 1001 Confirmar
1002 1002 Confirmar o purgado
1003 1003 Confirma a acción do Control Remoto
1004 1004 -----
1005 1005 Confirmar papel baleiro
1006 1006 Conflito
1007 1007 Resolución de conflitos
1008 1008 Conflicto no atributo 'visible' para o obxecto do tipo {0} co id {1}
1009 1009 Conflicto non resolto completamente
1010 1010 Conflitos
1011 1011 Detectaronse conflictos
1012 1012 Conflictos nas etiquetas pegadas
1013 1013 Conflictos ao combinar primitivas
1014 1014 Conflictos ao combinar as vías- A vía fusionada é "{0}"
1015 1015 Conflicto misturando nodos. O nodo de destino é "{0}"
1016 1016 Conflictos: {0} sen resolver
1017 1017 Conectar via existente a nodo
1018 1018 Conectar ao servidor gpsd e amosr a posición actual nunha capa LiveGPS
1019 1019 Conectado
1020 1020 -----
1021 1021 Conectando
1022 1022 Conectando...
1023 1023 Erro de Conexión.
1024 1024 Fallou a conexión
1025 1025 Preferencias de Conexión
1026 1026 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
1027 1027 Fallou a conexión.
1028 1028 -----
1029 1029 Construcción
1030 1030 Área de construcción
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 Contactar
1034 1034 Contacto:
1035 1035 Contactando co Servidor OSM...
1036 1036 Contactando co Servidor...
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 Contido
1040 1040 Continente
1041 1041 Continuar
1042 1042 -----
1043 1043 Continuar resolvendo
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 Continuar vía a partir do último nodo.
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 Colaboración
1051 1051 Tenda de alimentación
1052 1052 -----
1053 1053 Convertir a capa GPX
1054 1054 Convertir a capa GPX con tempo anónimo
1055 1055 Convertir en capa de datos
1056 1056 Convertir a un multipolígono
1057 1057 Convertir a un multipolígono.
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 Convertido de: {0}
1061 1061 -----
1062 1062 Coordenadas
1063 1063 Coordenadas importadas:
1064 1064 -----
1065 1065 Coordenadas:
1066 1066 Copiar
1067 1067 Copiar todos os meus elementos ao destino
1068 1068 Copiar todos os seus elementos ao destino
1069 1069 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
1070 1070 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
1071 1071 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos misturada.
1072 1072 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos misturada.
1073 1073 Copia de {0}
1074 1074 Copiar os obxectos seleccionados ó buffer de pegado.
1075 1075 -----
1076 1076 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos misturados
1077 1077 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos misturados
1078 1078 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
1079 1079 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos misturados
1080 1080 Copiar a porta papeis e pechar
1081 1081 Copiar ao portapapeis
1082 1082 Copia {1} de {0}
1083 1083 -----
1084 1084 Ano do Copyright
1085 1085 Copistería
1086 1086 -----
1087 1087 Correlacionar
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 Non se puido acceder ó(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
1091 1091 Non se puido obter a imaxe
1092 1092 Non se puido respaldar o ficheiro. A excepción é: {0}
1093 1093 Non se puideron combinar as vías (Non puideron ser acopladas nunha única serie de nodos)
1094 1094 Non se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.
1095 1095 Non se puido borrar o ficheiro temporal!
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 Non se puido atopar o obxecto mapa.
1099 1099 -----
1100 1100 Non se puido importar "{0}".
1101 1101 -----
1102 1102 Non se puido cargar o engadido {0}. Borrar das preferencias?
1103 1103 Non se puideron cargar as preferencias dende o servidor.
1104 1104 Non se puido analizar a Latitude, Lonxitude e/ou Aumento. Por favor revíseo
1105 1105 Non se puido analizar a mensaxe OpenPGP
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Non se puido ler "{0}"
1111 1111 Non se puido ler a información de walking-papers.org co id "{0}"
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
1117 1117 -----
1118 1118 Non se pode renomear o aquivo "{0}"
1119 1119 Non se puido renomear o ficheiro!
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 Non se puideron subir as preferencias. Razón: {0}
1123 1123 -----
1124 1124 Non se puido crear un novo bug. Resultou {0}
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 País
1128 1128 Código do país
1129 1129 O código de país deben ser 2 letras
1130 1130 País:
1131 1131 País
1132 1132 Campo
1133 1133 Xuzgado
1134 1134 Cubierto
1135 1135 Depósito de auga
1136 1136 Grúa
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 Crear Círculo
1140 1140 -----
1141 1141 Crear un cartafol novo
1142 1142 Crear paradas desde GPX...
1143 1143 -----
1144 1144 Crear paradas desde un ficheiro GPX
1145 1145 -----
1146 1146 Crear un círculo a partir de tres nodos seleccionados.
1147 1147 Crear un conflicto e pechar este editor de restricción de xiro
1148 1148 Crear unha copia de esta relación e abrila en outra ventá de edición.
1149 1149 -----
1150 1150 Crea unha cuadrícula de vias.
1151 1151 -----
1152 1152 Crear unha nova capa do mapa.
1153 1153 Crear unha nova relación
1154 1154 -----
1155 1155 Crear unha nova restricción de xiro
1156 1156 Crear unha nova restricción de xiro na capa "{0}"
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 Crear e editar mapas do mar para OpenSeaMap
1161 1161 -----
1162 1162 Crear áreas
1163 1163 Crear marcas de audio na posición do trazado correspondente á hora modificada de cada ficheiro de audio WAV importado.
1164 1164 Crear un marcador
1165 1165 -----
1166 1166 Crear edificio.
1167 1167 Crear edificios
1168 1168 -----
1169 1169 Crear fallo
1170 1170 Crear marcadores cando se leen GPX
1171 1171 Crear multipoligono
1172 1172 Crear multipoligono.
1173 1173 Crear unha nova Chave
1174 1174 Crear novo nodo.
1175 1175 -----
1176 1176 Crear unha nova relación na capa "{0}"
1177 1177 Crear novas restriccións de xiro
1178 1178 Crear ou editar restricción de xiro.
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 Crear/Editar restricción de xiro...
1182 1182 Crear:
1183 1183 Creado
1184 1184 Creado en
1185 1185 Creado en:
1186 1186 Creado antes -
1187 1187 Creado por:
1188 1188 Creado en:
1189 1189 Crear edificios individuais a partir de un edificio grande
1190 1190 -----
1191 1191 -----
1192 1192 Creando Interface (GUI) principal
1193 1193 Data de creación:
1194 1194 Tarxetas de crédito
1195 1195 Críket
1196 1196 Críket con redes
1197 1197 Criterios
1198 1198 -----
1199 1199 Cruce de bicicletas
1200 1200 Cruce de cabalos
1201 1201 Paso a nivel peatonal
1202 1202 Guarda cruces
1203 1203 -----
1204 1204 Tipo de paso
1205 1205 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
1206 1206 -----
1207 1207 Vías que se cruzan.
1208 1208 Cociña
1209 1209 Cultura
1210 1210 Selección Actual
1211 1211 -----
1212 1212 -----
1213 1213 Valor actual "{0}" para o ID de usuario non é válido
1214 1214 O valor actual é o predeterminado.
1215 1215 -----
1216 1216 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
1217 1217 Cortinas
1218 1218 -----
1219 1219 Personalizar Cor
1220 1220 Personalizar debuxo de liñas
1221 1221 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
1222 1222 Desmonte
1223 1223 Barreira para bicicletas
1224 1224 Dependencia ciclica entre relacións:
1225 1225 Ciclismo
1226 1226 Dependencias cíclicas
1227 1227 -----
1228 1228 -----
1229 1229 -----
1230 1230 -----
1231 1231 Presa
1232 1232 Capa de datos {0}
1233 1233 Formato de captura de datos
1234 1234 Fontes de datos e tipos:
1235 1235 -----
1236 1236 Fontes de datos
1237 1237 Validador de dados
1238 1238 A base de datos esta fora de liña por mantemento
1239 1239 -----
1240 1240 Data
1241 1241 Data:
1242 1242 Data:
1243 1243 Tarxetas de débito
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 Grados Decimais
1247 1247 Decisión
1248 1248 -----
1249 1249 Decremento
1250 1250 Camiño de cabalos dedicado
1251 1251 Carril bici dedicado
1252 1252 Acera peatonal dedicada
1253 1253 Predeterminado
1254 1254 Por defecto (decidido automáticamente)
1255 1255 O valor predeterminado aínda descoñecido (o parámetro non se usou ainda).
1256 1256 O valor predeterminado é "{0}".
1257 1257 Valor por defecto: {0}
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 Borrar
1261 1261 Borrar "de"
1262 1262 Borrar "a"
1263 1263 Borrar o ficheiro
1264 1264 Eliminar o ficheiro do disco
1265 1265 Borrar Modo
1266 1266 Borrar Propiedades
1267 1267 Eliminiar vías que non formen parte de un multipolígono interior
1268 1268 Eliminar confirmación
1269 1269 -----
1270 1270 Borrar vías duplicadas
1271 1271 Borrar filtro.
1272 1272 Borrar da relación
1273 1273 Borrar da restricción de xiro
1274 1274 -----
1275 1275 Borrar os membros incompletos?
1276 1276 -----
1277 1277 Borrar nodo {0}
1278 1278 Borrar nodos ou vías.
1279 1279 Borrar nodos fora da area de datos?
1280 1280 Borrar nodos fora da area de datos descarga
1281 1281 Borra obxecto
1282 1282 -----
1283 1283 Borrar relación{0}
1284 1284 Borrar relacióna
1285 1285 Borrar obxectos seleccionados.
1286 1286 Borrar a relación que se está a editar
1287 1287 Borra o membro da restricción de xiro
1288 1288 Borrar a clave seleccionada en todos os obxectos
1289 1289 Borrar as capas escollidas.
1290 1290 Borrar a relación seleccionada
1291 1291 -----
1292 1292 Borrar da lista a fonte seleccionada.
1293 1293 -----
1294 1294 -----
1295 1295 Borrar esta restricción de xiro
1296 1296 Borrar ferramenta "{0}"?
1297 1297 Borrar nodos innecesarios de unha via
1298 1298 -----
1299 1299 Borrar via {0}
1300 1300 Borrado
1301 1301 Borrado "{0}"
1302 1302 Estado borrado:
1303 1303 O membro borrado {0} é usado pola relación {1}
1304 1304 Membros borrados na restricciñon de xiro
1305 1305 O nodo borrado {0} é parte da vía {1}
1306 1306 Elementos borrados ou ignorados
1307 1307 A relación borrada {0} contém membros
1308 1308 A vñia borrada {0} contén nodos
1309 1309 Deli (Boa comida)
1310 1310 Denominación
1311 1311 Dentista
1312 1312 -----
1313 1313 Grandes Almacéns
1314 1314 Profundidade en metros
1315 1315 Describe o problema con precisión
1316 1316 Descrición
1317 1317 Descrición: {0}
1318 1318 Grado de detalle
1319 1319 Detalles
1320 1320 Determinando complementos a cargar...
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 -----
1325 1325 Non se atopou ningun obxecto co ID {0} no conxunto de datos actual
1326 1326 -----
1327 1327 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1328 1328 Diesel para Vehiculos pesados
1329 1329 Dificultade
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 Dirección
1333 1333 -----
1334 1334 -----
1335 1335 Dirección para buscar por terra. Por defecto este.
1336 1336 Desactivar
1337 1337 Desactivar captura de datos se a distancia cae por debaixo de
1338 1338 Desactivar captura de datos se a velocidade cae por debaixo de
1339 1339 -----
1340 1340 Desactivar engadido
1341 1341 Rexeitar
1342 1342 -----
1343 1343 Descartar e Sair
1344 1344 Expende baixo receta médica
1345 1345 Pantalla
1346 1346 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1347 1347 Preferencias de Visualización
1348 1348 Amosar un mapa que foi previamente escaneado e subido a walking-papers.org
1349 1349 Amosar unha icona enm ovemento que represente o punto da traza sincronizada onde o audio que se está a reproducir foi grabado.
1350 1350 -----
1351 1351 -----
1352 1352 Amosar coordenadas como
1353 1353 -----
1354 1354 -----
1355 1355 Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM
1356 1356 Amosar traza de audio en directo
1357 1357 Amosar fotos non xeolocalizadas
1358 1358 Amosa información do obxecto sobre nodos,vias ou relacions de OSM.
1359 1359 Amosar o menú de audio
1360 1360 Amosar a pantalla de "Acerca de".
1361 1361 Amosa as propiedades básicas da modificación
1362 1362 Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.
1363 1363 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1364 1364 Amosa os obxectos creados, actualizados , e borrados do conxunto de cambios
1365 1365 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1366 1366 -----
1367 1367 Amosar os problemas de OpenStreetBugs
1368 1368 -----
1369 1369 Distribuir Nodos
1370 1370 Distribuir os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1371 1371 Desusado
1372 1372 Vía de tren en desuso
1373 1373 Acequia
1374 1374 Non aplicar cambios
1375 1375 Recordar esta decisión e non preguntar de novo (Ir a Preferencias -> Complementos para cambialo despois)
1376 1376 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1377 1377 Non debuxar liñas entre puntos para esta capa.
1378 1378 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1379 1379 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1380 1380 Non mostrar esta mensaxe de novo
1381 1381 -----
1382 1382 Non facer nada
1383 1383 Está seguro de que quere aplicar o novo papel?
1384 1384 Desexa permitir esto?
1385 1385 -----
1386 1386 -----
1387 1387 Desexa borrala de todos modos?
1388 1388 Desexa gardar de todos modos?
1389 1389 Almacén de bricolaxe
1390 1390 Muelle
1391 1391 Médicos
1392 1392 -----
1393 1393 Carreiras de cans
1394 1394 -----
1395 1395 Non preguntar outra vez por a chave
1396 1396 -----
1397 1397 Doble conflicto
1398 1398 Abaixo
1399 1399 Descargar
1400 1400 Descargar Todos os Fillos
1401 1401 -----
1402 1402 Descargar datos
1403 1403 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
1404 1404 -----
1405 1405 -----
1406 1406 Descargar Lugar
1407 1407 Descargar Membros
1408 1408 Descargar OSM
1409 1409 -----
1410 1410 Descargar obxecto OSM por ID
1411 1411 Descargar o complemento
1412 1412 -----
1413 1413 Descargar os fillos escollidos
1414 1414 -----
1415 1415 -----
1416 1416 Descargar URL
1417 1417 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1418 1418 Descargar todos os membros incompletos
1419 1419 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1420 1420 -----
1421 1421 -----
1422 1422 Área de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidor
1423 1423 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1424 1424 Descargar como unha nova capa
1425 1425 Descarga o contido das modificacións
1426 1426 Descargar conxuntos de cambios
1427 1427 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1428 1428 Descargar contido
1429 1429 Descargar data
1430 1430 Descargar cada un como datos gps en bruto. Pode ser x1,y1,x2,y2 , unha URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1431 1431 Descargar cada un. Pode ser x1,y1,x2,y2 , unha URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1432 1432 Descargar todo o que abarca:
1433 1433 Descargar de OSM ó longo desta pista
1434 1434 Descargar de OSM...
1435 1435 Descargar membros incompletos
1436 1436 -----
1437 1437 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1438 1438 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos dende o servidor de OSM
1439 1439 Obter a lista
1440 1440 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1441 1441 -----
1442 1442 Descargar membros
1443 1443 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1444 1444 Descargar só as miñas modificacións
1445 1445 -----
1446 1446 Descargar agora
1447 1447 Descargar obxecto
1448 1448 Descargar obxeto...
1449 1449 -----
1450 1450 Descargando vias/relacións... relacionadas
1451 1451 -----
1452 1452 Descargar complementos
1453 1453 -----
1454 1454 Descargar Referidos
1455 1455 -----
1456 1456 Descargar as relacións referidas
1457 1457 Descargar os membros da relación
1458 1458 Descargar relacións
1459 1459 Descargar membros escollidos incompletos
1460 1460 Descargae as relacións escollidas
1461 1461 Descargar datos firmados
1462 1462 -----
1463 1463 Descargar a caixa de límites
1464 1464 Descargar a caixa de límites como datos gps en bruto
1465 1465 Descargar o contido do conxunto de cambios
1466 1466 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1467 1467 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1468 1468 Descarga o contido das modificacións escollidas dende o servidor
1469 1469 Baixar a lista de complementos dispoñibles
1470 1470 Descargar a ubicación da url (con lat=x&lon=y&zoom=z)
1471 1471 Descargar localozación na url (con lat=x&lon=y&zoom=z) como gps en crú
1472 1472 -----
1473 1473 Descargat as súas trazas GPX dende openstreetmap.org
1474 1474 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1475 1475 Datos GPX Descargados
1476 1476 Xestor de descarga:
1477 1477 Descargando datos GPS
1478 1478 Descargando datos de OSM...
1479 1479 Descargando complemento {0}...
1480 1480 Descargando "Mensaxe do día"
1481 1481 -----
1482 1482 Descargando o contido do conxunto de cambios
1483 1483 Descargando conxunto de cambios {0}...
1484 1484 Descargando conxuntos de cambios...
1485 1485 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}...
1486 1486 Descargando datos
1487 1487 Descargando dende o servidor de OSM...
1488 1488 Descargando historial...
1489 1489 -----
1490 1490 Descargando conxunto de cambios abiertos...
1491 1491 -----
1492 1492 Descargando os puntos {0} a {1}...
1493 1493 Descargando relacións referidas...
1494 1494 Descargando vías referidas...
1495 1495 Descargando relación {0}
1496 1496 A obter {0}
1497 1497 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
1498 1498 Telearrastre
1499 1499 Arrastra un sergmento de via para facer un rectangulo. Ctrl-arrastra para mover o segmento ao longo da sua normal.
1500 1500 -----
1501 1501 Arrastrar cabezal de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o audio dende alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o audio en ese punto.
1502 1502 -----
1503 1503 Arrastra para mover a imaxe
1504 1504 Arrastra para rotar a imaxe
1505 1505 Arrastr para escalar a imaxe no eixe X
1506 1506 Arrastr para escalar a imaxe nos eixes X e Y
1507 1507 Arrastr para escalar a imaxe no eixe Y
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 Desaugue
1511 1511 Debuxar
1512 1512 Debuxar Frechas de Dirección
1513 1513 Debuxa un novo círculo a partir de un valor HDOP.
1514 1514 Dibuxa un rectángulo arredort dos datos descargados do servidor WMS
1515 1515 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1516 1516 -----
1517 1517 Debuxar os límites dos datos descargados
1518 1518 -----
1519 1519 Dibuxar edificios
1520 1520 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1521 1521 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1522 1522 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1523 1523 Debuxar puntos GPS grandes.
1524 1524 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1525 1525 Debuxar liñas entre puntos para esta capa.
1526 1526 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1527 1527 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1528 1528 Debuxar nodos
1529 1529 -----
1530 1530 -----
1531 1531 Debuxar liña de axuda flexible
1532 1532 Debuxar os números de orde dos segmentos
1533 1533 Debuxar os límites dos datos cargados dende o servidor.
1534 1534 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1535 1535 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1536 1536 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1537 1537 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1538 1538 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1539 1539 Auga potable
1540 1540 Conduce un coche de carreiras dende o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
1541 1541 Autoescuela
1542 1542 Borrar ruta existente
1543 1543 -----
1544 1544 Tintorería
1545 1545 Convertir en {0} nodos
1546 1546 Duplicar
1547 1547 Duplicar capa
1548 1548 -----
1549 1549 -----
1550 1550 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1551 1551 -----
1552 1552 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1553 1553 Duplicar esta capa
1554 1554 Nodos duplicados
1555 1555 -----
1556 1556 -----
1557 1557 Nodos de vía duplicados
1558 1558 Nodos de vías duplicados.
1559 1559 Vías duplicadas
1560 1560 -----
1561 1561 Correo electrónico
1562 1562 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1563 1563 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1564 1564 -----
1565 1565 -----
1566 1566 Cada codo debe conectar exactamente 2 vías
1567 1567 Leste
1568 1568 -----
1569 1569 -----
1570 1570 Descarga facilmente ao longo de un logo conxunto de vías interconectadas
1571 1571 Edición
1572 1572 Editar bowling
1573 1573 Editar enderezos
1574 1574 Editar interpolación de direccións
1575 1575 -----
1576 1576 Editar fronteira administrativa
1577 1577 Editar campo de aviación
1578 1578 Editar tenda de bebidas alcohólicas
1579 1579 eitar o uso da área cultivábel
1580 1580 Editar cabaña alpina
1581 1581 Editar Fútbol Americano
1582 1582 Editar lugar arqueolóxico
1583 1583 Editar tiro con arco
1584 1584 Editar centro de arte
1585 1585 Editar traballo artístico
1586 1586 Editar atletismo
1587 1587 Editar atracción
1588 1588 Editar fútbol australiano
1589 1589 Editar Caixeiro
1590 1590 Editar caixa temperada
1591 1591 Editar panadeiro
1592 1592 Editar banco
1593 1593 Editar Bar
1594 1594 Editar béisbol
1595 1595 Editar cunca
1596 1596 Editar baloncesto
1597 1597 Editar campo de batalla
1598 1598 Editar bahía
1599 1599 Editar praia
1600 1600 Editar Voleipraia
1601 1601 Editar baliza
1602 1602 Editar tenda de brebaxes
1603 1603 Editar aparcamiento para bicicletas
1604 1604 Editar alquiler de bicicletas
1605 1605 Editar tenda de bicicletas
1606 1606 Editar biergarten
1607 1607 Editar un astillero
1608 1608 Editar un bolardo
1609 1609 Editar librería
1610 1610 Editar aduana
1611 1611 Editar boule
1612 1612 Editar límite
1613 1613 Editar Pedra histórica
1614 1614 Editar Boutique
1615 1615 Editar bolos
1616 1616 Editar ponte
1617 1617 Editar vía de cabalos
1618 1618 Editar terreno abandoado
1619 1619 Editar porta de golpe
1620 1620 Editar vía para autobús guiado
1621 1621 Editar andén de autobús
1622 1622 Editar estación de autobús
1623 1623 Editar parada de autobús
1624 1624 Editar carnicería
1625 1625 Editar telecabina
1626 1626 -----
1627 1627 Editar cafetería
1628 1628 Editar lugar de acampada
1629 1629 Editar Fútbol Canadiense
1630 1630 Editar un canal
1631 1631 Editar piragüismo
1632 1632 Editar alquiler de automóviles
1633 1633 Editar taller
1634 1634 Editar automóviles compartidos
1635 1635 Editar concesionario de automóviles
1636 1636 Editar lavadoiro de vehículos
1637 1637 Editar zona de caravanas
1638 1638 Editar castelo
1639 1639 Editar barreira canadiense
1640 1640 Editar entrada de cova
1641 1641 Editar a área do cemiterio
1642 1642 Editar telesilla
1643 1643 Editar cabaña ou bungalow
1644 1644 Editar estación de carga (para coches eléctricos)
1645 1645 Editar farmacia
1646 1646 Editar cheminea
1647 1647 Editar cine
1648 1648 Editar cidade
1649 1649 Editar o sinal de límite da cidade
1650 1650 Editar fronteira civil
1651 1651 Editar acantilado
1652 1652 Editar alpinismo
1653 1653 Editar Reloxo
1654 1654 Editar Tenda de Roupa
1655 1655 Editar liña de costa
1656 1656 Editar instituto
1657 1657 Editar o uso da área comercial
1658 1658 Editar común
1659 1659 Editar tenda de ordenadores
1660 1660 Editar Confitería
1661 1661 Editar o uso da área en construcción
1662 1662 Editar información de contacto
1663 1663 Editar continente
1664 1664 Editar tenda de alimentación
1665 1665 Editar Copistería
1666 1666 Editar país
1667 1667 Editar país
1668 1668 Editar xuzgado
1669 1669 Editar depósito de auga
1670 1670 Editar grúa
1671 1671 Edit críket
1672 1672 Editar críket con redes
1673 1673 Editar croquet
1674 1674 Editar cruce
1675 1675 Editar Cortinas
1676 1676 Editar vía ciclable
1677 1677 Editar ciclismo
1678 1678 Editar unha presa
1679 1679 Editar Deli (Boa comida)
1680 1680 Editar dentista
1681 1681 Editar Grandes Almacens
1682 1682 Editar vía de tren en desuso
1683 1683 Editar acequia
1684 1684 Editar almacén de bricolaxe
1685 1685 Editar un muelle
1686 1686 Editar médicos
1687 1687 -----
1688 1688 Editar carreiras de cans
1689 1689 Editar telearrastre
1690 1690 Editar canal de desaugue
1691 1691 Editar auga potable
1692 1692 Editar Autoescuela
1693 1693 Editar tintorería
1694 1694 Editar tenda de electrónica
1695 1695 Editar Embaixada
1696 1696 Editar punto de acceso para emerxencias
1697 1697 Editar unha entrada
1698 1698 Editar hípica
1699 1699 Editar Erotica
1700 1700 Editar Fabrica
1701 1701 Editar o uso da terra de labor
1702 1702 Editar edificio agrario
1703 1703 Editar establecemento de comida rápida
1704 1704 Editar Caída
1705 1705 Editar una ruta de ferry
1706 1706 Editar terminal de ferry
1707 1707 Editar hidrante contra incendios
1708 1708 Editar parque de bombeiros
1709 1709 Editar pesca
1710 1710 Editar tramo de escaleiras
1711 1711 Editar floristería
1712 1712 -----
1713 1713 Editar vía peatonal
1714 1714 Editar vado
1715 1715 Editar zona forestal
1716 1716 Editar fonte
1717 1717 Editar Marcos
1718 1718 Editar Gasolineira
1719 1719 Editar Moblería
1720 1720 Editar Fútbol Gaélico
1721 1721 -----
1722 1722 Editar Xardín
1723 1723 Editar centro de xardinería
1724 1724 Editar gasómetro
1725 1725 Editar porta
1726 1726 Editar glaciar
1727 1727 Editar golf
1728 1728 Editar campo de golf
1729 1729 Editar góndola
1730 1730 Editar o uso ta área de herba
1731 1731 Editar camposanto
1732 1732 Editar zona verde
1733 1733 Editar Verdurería
1734 1734 Editar Horticultura
1735 1735 Editar rompeolas
1736 1736 Editar pensión
1737 1737 Editar Ximnasia
1738 1738 Editar perruquería
1739 1739 Editar apeadeiro
1740 1740 Editar aldea
1741 1741 Editar portilla de malla metálica
1742 1742 Editar ferretería
1743 1743 -----
1744 1744 Editar brezal o landa
1745 1745 Editar heliporto
1746 1746 Editar tenda HIfi
1747 1747 Edtar unha vía en construcción
1748 1748 Editar hockey
1749 1749 Editar carreiras de caballos
1750 1750 Editar hospital
1751 1751 Editar albergue
1752 1752 Editar hotel
1753 1753 Editar apostadeiro de caza
1754 1754 Editar o uso da área industrial
1755 1755 Editar Illa
1756 1756 Editar Illote
1757 1757 -----
1758 1758 Editar Joyería
1759 1759 Editar una intersección
1760 1760 Editar Karting
1761 1761 Editar Xardín de infancia
1762 1762 Editar quiosco
1763 1763 Editar portilla xiratoria
1764 1764 Editar cociña
1765 1765 Editar terra
1766 1766 Editar vertedoiro
1767 1767 Editar Lavandería
1768 1768 Editar biblioteca
1769 1769 Editar una barreira
1770 1770 Editar metro lixeiro
1771 1771 Editar faro
1772 1772 Editar rúa residencial
1773 1773 Editar Localidade
1774 1774 Editar Centro Comercial
1775 1775 Editar porto deportivo
1776 1776 Editar Mercado
1777 1777 Editar o uso do prado
1778 1778 -----
1779 1779 Editar monumento conmemorativo
1780 1780 Editar o uso da área militar
1781 1781 -----
1782 1782 Editar mini golf
1783 1783 Editar Telefonía Móbil
1784 1784 Editar Aeródromo de Aeromodelismo
1785 1785 Editar cambio de moeda
1786 1786 Editar monoraíl
1787 1787 Editar monumento
1788 1788 Editar motel
1789 1789 Editar Motocross
1790 1790 Editar aparcamento para motos
1791 1791 Editar Deportes de Motor
1792 1792 Editar Autoestrada
1793 1793 Editar saída de autopista
1794 1794 Editar enlace de autopista
1795 1795 Editar porto de montaña
1796 1796 Editar lameira
1797 1797 Editar multi
1798 1798 Editar Multipolígono
1799 1799 Editar museo
1800 1800 Editar Intrumentos Musicais
1801 1801 Editar vía estreita
1802 1802 Editar fronteira nacional
1803 1803 Editar límites do parque nacional
1804 1804 Editar Reserva Natural
1805 1805 Editar club nocturno
1806 1806 Editar óptica
1807 1807 Editar tenda de productos orgánicos
1808 1808 Editar tenda de exteriores
1809 1809 Editar Pintura
1810 1810 Editar sitio paleontolóxico
1811 1811 Editar parque
1812 1812 Editar aparcamento
1813 1813 Editar corredor de aparcamento
1814 1814 Editar lugar de cruces frecuentes
1815 1815 Editar camiño
1816 1816 Editar pico
1817 1817 Editar una calle peatonal
1818 1818 Editar pelota vasca
1819 1819 Editar farmacia
1820 1820 Editar zona de picnic
1821 1821 Editar embarcadoiro
1822 1822 Editar tubería
1823 1823 Editar cancha de xogo
1824 1824 Editar lugar de culto
1825 1825 Editar zona de xogos
1826 1826 Editar policía
1827 1827 Editar fronteira política
1828 1828 Editar oficina postal
1829 1829 Editar Xerador de Enerxía
1830 1830 Editar tendido eléctrico
1831 1831 Editar poste eléctrico
1832 1832 Editar central eléctrica
1833 1833 Editar subestación eléctrica
1834 1834 Editar torre de electricidade
1835 1835 Editar vía para tren histórico
1836 1836 Editar enlace a rúa primaria
1837 1837 Editar rúa primaria
1838 1838 Editar prisión
1839 1839 Editar pub
1840 1840 Editar edificio público
1841 1841 -----
1842 1842 Editar o uso da área da canteira
1843 1843 Editar coches RC
1844 1844 Editar pista de carreiras
1845 1845 Editar raqueta
1846 1846 Ediar vía de tren
1847 1847 Editar o uso da área da via do tren
1848 1848 Editar andén de ferrocarril
1849 1849 Editar o uso da área de recreo
1850 1850 Editar punto limpo
1851 1851 Editar rexión
1852 1852 Editar reservorio
1853 1853 Editar o uso da área residencial
1854 1854 Editar rúa urbana
1855 1855 Edita Área de Descanso
1856 1856 Editar restaurante
1857 1857 Editar comercios
1858 1858 Editar un río
1859 1859 Editar ribeira
1860 1860 Editar restriccións de tráfico
1861 1861 Editar rúa (tipo descoñecido)
1862 1862 Editar ruta
1863 1863 -----
1864 1864 Editar Liga de Rugby
1865 1865 Editar Rugby Union
1866 1866 Editar ruínas
1867 1867 Editar pista
1868 1868 Editar Entrenamento Seguro
1869 1869 Editar poterna
1870 1870 Editar Sauna
1871 1871 Editar escola
1872 1872 Editar cantos
1873 1873 Editar matorral
1874 1874 Editar Pescado
1875 1875 Editar rúa secundaria
1876 1876 Editar estación de servicio
1877 1877 Editar vía de servicio
1878 1878 Editar refuxio
1879 1879 Editar zapatería
1880 1880 Editar tiro
1881 1881 -----
1882 1882 Editar Atallos
1883 1883 Editar monopatín
1884 1884 Editar patinaxe
1885 1885 Editar esquí
1886 1886 Editar rampa
1887 1887 Editar fútbol
1888 1888 Editar resorte con pinchos
1889 1889 Editar polideportivo
1890 1890 Editar tenda de materiais deportivos
1891 1891 Editar fonte
1892 1892 Editar estadio
1893 1893 Editar estado
1894 1894 Editar papelería
1895 1895 Editar una escaleira de paso
1896 1896 editar arroio ou riachuelo
1897 1897 -----
1898 1898 Editar Estudio
1899 1899 Editar suburbio
1900 1900 Editar metro
1901 1901 Editar boca de metro
1902 1902 Editar supermercado
1903 1903 Editar cámara de vixilancia
1904 1904 Editar vértice xeodésico
1905 1905 Editar natación
1906 1906 Editar tenis de mesa
1907 1907 -----
1908 1908 Editar parada de taxi
1909 1909 Editar pista de rodaxe
1910 1910 Editar teléfono
1911 1911 Editar tenis
1912 1912 Editar Terminal
1913 1913 Editar Porta de Terminal
1914 1914 Editar via terciaria
1915 1915 Editar teatro
1916 1916 Editar parque temático
1917 1917 Editar cabina de peaxe
1918 1918 Editar torre
1919 1919 Editar Vila
1920 1920 Editar Casa do Concello
1921 1921 Editar Xoguetería
1922 1922 Editar Pista
1923 1923 Editar calmado de tráfico
1924 1924 Editar tranvía
1925 1925 Editar parada de tranvía
1926 1926 Editar axencia de viaxes
1927 1927 Editar árbore
1928 1928 Editar rúa principal
1929 1929 Editar enlace a rúa principal
1930 1930 Editar túnel
1931 1931 Editar as restriccións de xiro
1932 1932 Editar torno
1933 1933 Editar rodas
1934 1934 Editar carreteira sen clasificación
1935 1935 Editar universidade
1936 1936 Editar Aspiradora
1937 1937 Editar Tendas de Variedades
1938 1938 Editar máquina expendedora
1939 1939 Editar veterinario
1940 1940 Editar tenda de vídeos
1941 1941 Editar panorámica
1942 1942 Editar poboación
1943 1943 Editar parque municipal
1944 1944 Editar o uso do viñedo
1945 1945 Editar volcán
1946 1946 Editar Voleibol
1947 1947 Editar papeleiras
1948 1948 Editar depuradora
1949 1949 Editar auga
1950 1950 Editar parque acuático
1951 1951 Editar torre de agua
1952 1952 -----
1953 1953 Editar Traballos Acuáticos
1954 1954 Editar unha fervenza
1955 1955 -----
1956 1956 Editar cruceiro
1957 1957 Editar camiño a santuario
1958 1958 Editar unha represa
1959 1959 Editar pantano
1960 1960 Editar muíño de vento
1961 1961 Editar bosque
1962 1962 Editar fábrica
1963 1963 Editar zoo
1964 1964 Editar restricción de xiro na capa "{0}"
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 Editar filtro.
1968 1968 Editar latitude e lonxitude de un nodo.
1969 1969 Editar nova relación na capa "{0}"
1970 1970 -----
1971 1971 Editar relación
1972 1972 -----
1973 1973 Editar relacións
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 Editar as etiquetas
1977 1977 -----
1978 1978 Editar a relación escollida actualmente
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1983 1983 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1984 1984 -----
1985 1985 Editar as fontes escollidas.
1986 1986 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1987 1987 -----
1988 1988 Editar ferramenta
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 Editar restricción "{0}" na capa "{1}"
1992 1992 Editar: {0}
1993 1993 EditarGpx
1994 1994 Educación
1995 1995 Electrificado
1996 1996 Electronica
1997 1997 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1998 1998 Electrónica
1999 1999 Os elementos do tipo {0} están soportados.
2000 2000 Elevación
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 Enderezo de correo electrónico
2005 2005 Terraplén
2006 2006 Embaixada
2007 2007 Punto de acceso para emerxencias
2008 2008 Teléfono de emerxencia
2009 2009 -----
2010 2010 Documento valeiro
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 Activar caché automática.
2015 2015 -----
2016 2016 Activar filtro
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
2026 2026 Introduza o URL:
2027 2027 Introducir URL a descargar:
2028 2028 Introduce un id de un conxunto de cambios
2029 2029 Introduce un novo par clave/valor.
2030 2030 Introduza un nome de lugar para procurar
2031 2031 Introduce o nome do lugar a buscar:
2032 2032 Introduce un papel e aplicao aos membros da relación escollidos
2033 2033 Introduza un papel para todos os membros da relación
2034 2034 Introduza unha expresión de procura
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 Introduce unha URL dende a cal os datos deberían ser descargados
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Introduza nome de ficheiro:
2046 2046 -----
2047 2047 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 Introduce o ID do obxecto que deberia ser descargado
2051 2051 Introducir o obxecto que debe ser recuperado
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 Introduce a expresion de búsqueda
2056 2056 -----
2057 2057 Introduce o teu comentario
2058 2058 Entrada
2059 2059 Hípica
2060 2060 Erotica
2061 2061 Erro
2062 2062 Erro
2063 2063 Erro creando directorio caché: {0}
2064 2064 Erro borrando datos.
2065 2065 Erro amosando a URL
2066 2066 Erro durante a descarga
2067 2067 Erro executando o script
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 Erro no filtro
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 Error iniciando exame {0}:\n {1}
2074 2074 Erro cargando ficheiro
2075 2075 Erro cargando o ficheiro.\nProbablemente unha versión antiga da caché do ficheiro.
2076 2076 -----
2077 2077 Erro no ficheiro {0}
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 Erro analizando {0}:
2081 2081 Erro ao procesar {0}: {1}
2082 2082 Erro reproducindo son
2083 2083 -----
2084 2084 Erro ao renomear ficheiro "{0}" a "{1}"
2085 2085 Erro creando copia de respaldo da capa borrada: {0}
2086 2086 -----
2087 2087 Erro mentres se exportaba {0}:{1}
2088 2088 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
2089 2089 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 Erro durante a análise {0}
2094 2094 Houbo un erro ao procesar: {0}
2095 2095 Error durante a subida de datos
2096 2096 -----
2097 2097 Erro: Dobre valor ilegal "{0}" na liña "{1}" no ficheiro de marcadores "{2}"
2098 2098 Erro: Liña "{0}" inesperada no ficheiro de marcador "{1}"
2099 2099 Erros
2100 2100 Erros durante a descarga
2101 2101 Erros e avisos
2102 2102 -----
2103 2103 Estimación:
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 Par/Impar
2109 2109 Exemplos
2110 2110 Sair
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 Sair da aplicación,
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 Esperábase un valor non vacío para o parámetro "{0}" tívose "{1}"
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Data caducidade:
2121 2121 Puntos de vía explícitos con hora estimada da posición da traza.
2122 2122 Puntos de vía explícitos con marcas de tempo válidas.
2123 2123 Exportar ficheiro GPX
2124 2124 Exportar todas as firmas a un ficheiro XML.
2125 2125 Exportar e Gardar
2126 2126 -----
2127 2127 Opcións de exportacińo
2128 2128 Exportar firmas a XML...
2129 2129 -----
2130 2130 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
2131 2131 Exportar a GPX...
2132 2132 -----
2133 2133 Erro de ferramenta externa
2134 2134 Ferramentas externas
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Extrudir
2140 2140 Extrudir Vía
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 Fabrica
2145 2145 Facilidades
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 Fallou ao crear o directorio do plugin "{0}"
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 Fallou ao cargar o recurso "{0}" o erro é {1}
2154 2154 Fallou ao abrir a URL
2155 2155 -----
2156 2156 Fallou ao abrir a conexión da API {0}.
2157 2157 -----
2158 2158 Fallou ao abrir la páxina de axuda
2159 2159 Non se puidio abrir a páxina de axuda. A URL estaba valeira.
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 Fallou ao establecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñoble no histórico.
2169 2169 Fallou ao establecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
2170 2170 Fallou ao establecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñoble no histórico.
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 Terra de labor
2175 2175 Edificio agrario
2176 2176 Comida rápida
2177 2177 Debuxo rápido (peor resultado)
2178 2178 Multiplicador de avance rápido
2179 2179 Máis rápido
2180 2180 O mais rápido
2181 2181 -----
2182 2182 Número do fax
2183 2183 De pago
2184 2184 Caída
2185 2185 Valado
2186 2186 Ruta de ferry
2187 2187 Terminal de ferry
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 Ficheiro
2196 2196 O ficheiro "{0}" non existe
2197 2197 -----
2198 2198 Erro de Formato de Ficheiro
2199 2199 Nome do ficheiro:
2200 2200 O ficheiro "{0}" non existe.
2201 2201 Ficheiro de respaldo
2202 2202 O aficheiro non puido ser borrado!
2203 2203 O ficheiro existe. Sobrescribir?
2204 2204 Nome do ficheiro:
2205 2205 Ficheiro non atopado
2206 2206 Non se atopou o ficheiro.
2207 2207 -----
2208 2208 O ficheiro {0} existe. Sobreescribir?
2209 2209 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome "{1}"
2210 2210 -----
2211 2211 Ficheiro: {0}
2212 2212 -----
2213 2213 Nome do ficheiro
2214 2214 Ficheiros
2215 2215 Ficheiros de Tipo:
2216 2216 Ficheiros de tipo:
2217 2217 -----
2218 2218 Filtrar
2219 2219 Filtro Agochado:{0} Desactivado:{1}
2220 2220 Modo de filtro
2221 2221 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
2222 2222 -----
2223 2223 Filtro:
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 Atopa e arranxa direccións de rúas non válidas dun xeito cómodo.
2228 2228 -----
2229 2229 Rematar debuxo.
2230 2230 Rematado
2231 2231 Hidrante contra incendios
2232 2232 Parque de bombeiros
2233 2233 Executable de firefox
2234 2234 -----
2235 2235 Cheminea
2236 2236 Pesca
2237 2237 Arranxar
2238 2238 -----
2239 2239 Arranxar no editor
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Arranxar conflictos de etiquetas
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
2251 2251 Arranxando erros ...
2252 2252 -----
2253 2253 Floristería
2254 2254 -----
2255 2255 Cartafoles
2256 2256 -----
2257 2257 Comida
2258 2258 -----
2259 2259 Comida+Bebidas
2260 2260 Pé
2261 2261 Soamente para os obxectos escollidos
2262 2262 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
2263 2263 Forzar liñas se non se importou ningún segmento.
2264 2264 Vado
2265 2265 Monte
2266 2266 Olvidar obxectos pero non os borrar no servidor cando se suban.
2267 2267 Erros de formato:
2268 2268 -----
2269 2269 Avance
2270 2270 Tempo de avance/retroceso (segundos)
2271 2271 Atopado un elemento XML <member> o cal non é un fillo directo dun elemento <relation>.
2272 2272 Atopado un elemento XML <nd> o cal non é un fillo directo dun elemento <way>.
2273 2273 Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0}\n
2274 2274 Atopado {0}
2275 2275 Atopadas {0} coincidencias
2276 2276 Fonte
2277 2277 Marco
2278 2278 Conxelar
2279 2279 Conxelar a lista actual de elementos misturados
2280 2280 Catastro francés WMS
2281 2281 Frecuencia (Hz)
2282 2282 Dende ...
2283 2283 Da Relación
2284 2284 Dende a URL
2285 2285 De:
2286 2286 Gasolineira
2287 2287 Gasolinera
2288 2288 Tipos de combustible:
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 Función
2294 2294 Mobles
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 Puntos GPS
2298 2298 descripción de trazado gps
2299 2299 -----
2300 2300 Ficheiros GPX
2301 2301 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 A subida do GPX tivo éxito
2305 2305 -----
2306 2306 Selector de cor GTK
2307 2307 -----
2308 2308 Fútbol Gaélico
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 Xardín
2312 2312 Centro de xardinería
2313 2313 Gasómetro
2314 2314 Porta
2315 2315 ancho(mm)
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 Xeografía
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Imaxes xeo-etiquetadas
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 Conseguir información detallada do estado interno dos obxectos.
2330 2330 Glaciar
2331 2331 Vidro
2332 2332 Importar Globalsat
2333 2333 -----
2334 2334 Ir atrás ao paso 1/3
2335 2335 Ir ao editor básico e escoller manualmente un tipo de restricción de xiro
2336 2336 Ir ao editor básico e manualmente escolle membros con papeis "de" e "a"
2337 2337 -----
2338 2338 Ir ao Editor Básico e escolle as excepcións basadas no tipo de vehículo estándares.
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Ir ao Editor Avanzado e borra os membros
2342 2342 Ir a páxina de axuda de JOSM
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 Campo de golf
2347 2347 Góndola
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Herba
2354 2354 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
2355 2355 Verde:
2356 2356 Zona verde
2357 2357 Verdurería
2358 2358 Horticultura
2359 2359 Contedor de gravilla
2360 2360 Grupo
2361 2361 -----
2362 2362 Rompeolas
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Guadeloupe Ste-Anne ficheiro cache (.UTM2)
2367 2367 Estimado
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 Pensión
2371 2371 Poste identificador
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 Ximnasia
2375 2375 Perruqueria
2376 2376 Aldea
2377 2377 Portilla de malla metálica
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Ferretería
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 A cabeceira conten varios valores que non poden ser mapeados en unha soa cadea
2387 2387 Saúde
2388 2388 -----
2389 2389 Brezal o landa
2390 2390 -----
2391 2391 Vehículos pesados (> 6 t.)
2392 2392 Seto
2393 2393 Alto
2394 2394 Altura (en metros)
2395 2395 Heliporto
2396 2396 Axuda
2397 2397 Axda: {0}
2398 2398 -----
2399 2399 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
2400 2400 Hemisferio
2401 2401 Agochar
2402 2402 Ocultar elementos
2403 2403 Mostrar ou agochar este botón conmutador
2404 2404 Agochar este botón
2405 2405 -----
2406 2406 Alta resolución(1000x800)
2407 2407 -----
2408 2408 O número mais alto
2409 2409 O número máis alto
2410 2410 Realzar
2411 2411 Nodos duplicados en autopista
2412 2412 Tipo de carretera
2413 2413 Autovías
2414 2414 -----
2415 2415 Sendeiro
2416 2416 Lugares históricos
2417 2417 Historial
2418 2418 Histórico do nodo {0}
2419 2419 Histórico da relación {0}
2420 2420 Histórico da vía {0}
2421 2421 Histórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva actual.
2422 2422 Histórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva de referencia.
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 Inicio
2426 2426 Páxina de incio
2427 2427 Cabalo
2428 2428 Carreira de cabalos
2429 2429 -----
2430 2430 Servidor:
2431 2431 Albergue
2432 2432 -----
2433 2433 Teclas rápidas
2434 2434 Nome da casa
2435 2435 Número de casa
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Numero de casa:
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 Ton:
2442 2442 Apostadeiro de caza
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Excepción de IO
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 IOException "{0}" Ocurriu
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 Rutas de iconas:
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 Si se especifica, reestablecer a configuración en lugar de lela.
2463 2463 Ignorar
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 Ignoraos, deixa a relación como está
2468 2468 -----
2469 2469 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2470 2470 -----
2471 2471 Ignorando elementos
2472 2472 Ignorando excepción porque a descarga foi cancelada. A excepción foi: {0}
2473 2473 Ignorando URL mal formada: "{0}"
2474 2474 Ignorando URL de ficheiro mal formada: "{0}"
2475 2475 Datos Ilegais
2476 2476 Valor lóxico ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2477 2477 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecta
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Estructura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de "create", ''modify'', ou ''delete''.
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 Valor de latitude ilegal valor "{0}"
2486 2486 -----
2487 2487 Valor numerico longo para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2488 2488 Valor de lonxitude ilegal valor "{0}"
2489 2489 -----
2490 2490 Valor numérico ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2491 2491 Obxecto ilegal con id=0
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 Valor ilegal para o atributo "changeset" no novo obxecto {1}.Obtívose {0}. Reseteando a 0.
2495 2495 Valor ilegal para o atributo "changeset".Obtñivose {0}.
2496 2496 Valor ilegal para o atributo "ref" no membro na relación {0}.Obtívose {1}
2497 2497 Valor ilegal para o atributo "type" no membro {0} da relación {1} .Obtívose {2}.
2498 2498 -----
2499 2499 Valor ilegal para o atributo "versión" na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2500 2500 Valor ilegal para o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}". Obtido {2}.
2501 2501 Valor ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2502 2502 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo OsmPrimitive. Obtívose "{1}".
2503 2503 Valor ilegal para o atributo "{0}" de lóxico. Obtívose "{1}".
2504 2504 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo doble. Obtívose "{1}".
2505 2505 valor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo (>=0), obtido "{1}"
2506 2506 valor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo, obtido "{1}"
2507 2507 Valor ilegal do atributo "ref" do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2508 2508 Imaxe
2509 2509 Ficheiros de imaxes
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 ficheiros de imaxe
2514 2514 Ficheiros de imaxe (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2515 2515 Interpolación do filtro de imaxe:
2516 2516 -----
2517 2517 Resolución da Imaxe:
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Importar
2529 2529 Importar Audio
2530 2530 Importar datos do capturador de datos Globalsat DG100 dentro de unha capa GPX
2531 2531 -----
2532 2532 Importar un ficheiro PDF
2533 2533 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
2534 2534 Importar un ficheiro PDF.
2535 2535 Importar un ficheiro PDf
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 Importar Imaxe
2540 2540 Importar imaxes
2541 2541 -----
2542 2542 Importar ruta da capa GPX
2543 2543 -----
2544 2544 Importar gráficos vectoriais
2545 2545 Importar graficos vectoriais (SVG)
2546 2546 Importar gráficos vectoriais.
2547 2547 Importar...
2548 2548 Imaxes Importadas
2549 2549 -----
2550 2550 Importar datos do DG100...
2551 2551 Importar datos do dispositivo
2552 2552 Importando...
2553 2553 Importa de OpenStreetBugs posibles erros encontrados polos usuarios de OSM
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 Na seguinte tabla podes editar as <strong>etiquetas en bruto</strong> das relacións representado esta restricción de xiro.
2557 2557 Pendente
2558 2558 Pendente pronunciada
2559 2559 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 Incremento
2565 2565 Incrementar:
2566 2566 Independente
2567 2567 -----
2568 2568 Información
2569 2569 Info sobre o Elemento
2570 2570 Información: {0}
2571 2571 Información
2572 2572 Panel informativo
2573 2573 Oficina de información
2574 2574 Punto de información
2575 2575 Información da capa
2576 2576 -----
2577 2577 Inicializando
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Inspeccionar
2585 2585 Instalar
2586 2586 Instalando plugins actualizados
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 Erro interno do servidor
2590 2590 -----
2591 2591 Acceso a internet
2592 2592 Acceso a internet gratuito
2593 2593 Interpolación
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 URL da API inválida
2598 2598 ID especificado inválido. Non se pode descargar o obxecto.
2599 2599 -----
2600 2600 URL {0} non válido
2601 2601 URL non válido
2602 2602 Ventana de escolla inválida
2603 2603 -----
2604 2604 A data non é válida
2605 2605 Valores data/tempo inválidas
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 Expresión de procura inválida
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 ID de usuario inválido
2615 2615 O nome do usuario non é válido
2616 2616 -----
2617 2617 Invertir filtro
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 Está vectorizado.
2621 2621 Illa
2622 2622 Illote
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 Ítem
2627 2627 Obxecto {0} non atopado na lista.
2628 2628 Itinerario
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 Navegador de axuda de JOSM
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 Complemento de etiquetas de JOSM
2636 2636 -----
2637 2637 JOSM espetaba atopar a primitiva [{0} {1}] no conxunto de datos pero non está ahi. Por favor reporte isto en http://josm.openstreetmap.de . Isto non é un erro crítico, deberia ser seguro continuar no teu choio.
2638 2638 JOSM esta parada para que o cambio surxa efecto.
2639 2639 Versión de JOSM {0} requerida para o complemento {1}
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 imaxes JPEG (*.jpg)
2643 2643 -----
2644 2644 Versión Java {0}
2645 2645 Joyería
2646 2646 Función de unor áreas
2647 2647 Unir Nodo e Liña
2648 2648 Unir Nodo a Vía
2649 2649 Unir un nodo ós segmentos de vía máis próximos
2650 2650 Unir áreas superpostas
2651 2651 Areas superpostas unidas
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 Une áreas que se superpoñen
2655 2655 Saltar a
2656 2656 Saltar Á Posición
2657 2657 Saltar no vídeo x ms
2658 2658 Largo do salto
2659 2659 Saltar ahi
2660 2660 Saltar a
2661 2661 -----
2662 2662 Saltar a posición
2663 2663 Unión
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Manter
2668 2668 Manter ficheiro de respaldo cando se gardan capas de datos
2669 2669 Manter centrado
2670 2670 Mantener as miñas coordenadas
2671 2671 Manter o meu estado de borrado
2672 2672 Gardar os antigos ficheiros de respaldo e continuar
2673 2673 Manter complemento
2674 2674 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2675 2675 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2676 2676 Mantener as suas coordenadas
2677 2677 Manter o seu estado
2678 2678 Manter esta relación como membro do obxecto obxetivo.
2679 2679 Tecla
2680 2680 Chave inválida "{0}"
2681 2681 -----
2682 2682 A clave non pode estar vacía cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2683 2683 ID-Chave::
2684 2684 Tecla:
2685 2685 Chave ID
2686 2686 Atallos de Teclado
2687 2687 Palabras clave
2688 2688 Xardín de infancia
2689 2689 Quiosco
2690 2690 Portilla xiratoria
2691 2691 Cociña
2692 2692 -----
2693 2693 GLP (Gas licuado do petróleo)
2694 2694 Etiquetar as marcas de audio (e de imaxe e de web)
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 Lambert 4 Zonas (France)
2700 2700 Lambert CC Zona
2701 2701 Lambert CC9 Zona (France)
2702 2702 -----
2703 2703 Zona Lambert (Estonia)
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 Terra
2707 2707 Uso do chan
2708 2708 Vertedoiro
2709 2709 -----
2710 2710 Landsat (espello)
2711 2711 Nodos duplicados no uso da terra
2712 2712 Carriles
2713 2713 Idioma
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 Último cambio en {0}
2717 2717 A última actualización de engadidos foi fai máis de {0} días.
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 Lanzar navegador coa información acerca do conxunto de cambios
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 Lanzar en modo maximizado
2726 2726 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2727 2727 -----
2728 2728 Abre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.
2729 2729 Lanzar un navegador con información acerca de este usuario
2730 2730 Lanza o diálogo do editor de etiquetas
2731 2731 Lavandería
2732 2732 Capa
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 A capa "{0}" debe estar na lista de capas
2739 2739 Propriedades da Capa
2740 2740 Capa para editar pista GPX
2741 2741 a capa non está na lista.
2742 2742 Capa para facer medicións
2743 2743 Capa: {0}
2744 2744 Capas
2745 2745 Capas:
2746 2746 Tempo de introducción (segundos)
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Ocio
2751 2751 Lonxitude
2752 2752 Lonxitude en metros
2753 2753 O largo para o tag "{0}" no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2754 2754 -----
2755 2755 Lonxitude: {0}
2756 2756 Paso a nivel
2757 2757 Biblioteca
2758 2758 Licencia
2759 2759 -----
2760 2760 Barreira
2761 2761 -----
2762 2762 Metro lixeiro
2763 2763 Faro
2764 2764 Liña de referencia
2765 2765 -----
2766 2766 Tipo de liña
2767 2767 Liña {0} columna {1}:
2768 2768 Lista
2769 2769 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2770 2770 -----
2771 2771 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2772 2772 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2773 2773 Lista de elementos misturados. Eles reemplazarán os meus elementos cando a decisión de mistura sexa aplicada.
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 GPX Vivo
2777 2777 -----
2778 2778 Capa de GPSVivo
2779 2779 Rúa residencial
2780 2780 Cargar
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 Cargar capa WMS dende ficheiro
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 Cargar ficheiro...
2790 2790 Cargar histórico
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 Cargar obxectos dende o servidor
2794 2794 Cagar relacións pais
2795 2795 Cargar relacióm
2796 2796 Cargar conxunto de imaxes como unha nova capa
2797 2797 -----
2798 2798 Cargado
2799 2799 Cargando extensións anteriores
2800 2800 Fallou a carga do ficheiro: {0}
2801 2801 Cargando histórico para o nodo {0}
2802 2802 Cargando histórico para a relación {0}
2803 2803 Cargando historial para a vía {0}
2804 2804 Cagando relacións pais
2805 2805 Cargando complemento ''{0}''...
2806 2806 Cargando extensións
2807 2807 Cargando complementos...
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 A cargar {0}
2811 2811 A cargar...
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 Ficheiros locais
2815 2815 Localidade
2816 2816 -----
2817 2817 Localización
2818 2818 -----
2819 2819 Bloquear
2820 2820 Esclusa
2821 2821 Lodi - Italia
2822 2822 -----
2823 2823 Lonxitude
2824 2824 Lonxitude:
2825 2825 Procurar en:
2826 2826 Apariencia e comportamento
2827 2827 Procurar en:
2828 2828 Torre de vixía
2829 2829 -----
2830 2830 Buscando a orilla...
2831 2831 Buscando {0}
2832 2832 -----
2833 2833 Bucle
2834 2834 Lonxitude do bucle
2835 2835 Baixa resolución(600x400)
2836 2836 O número máis baixo
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 O número máis baixo
2840 2840 -----
2841 2841 MLIT Xapón (ORTHO)
2842 2842 MLIT Xapón (ORTHO01)
2843 2843 MLIT Xapón (ORTHO02)
2844 2844 MLIT Xapón (ORTHO03)
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 Escala MTB
2849 2849 -----
2850 2850 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2851 2851 -----
2852 2852 Fai un duplicado da capa escollida actualmente.
2853 2853 -----
2854 2854 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2855 2855 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Ficheiro de configuración mal formado nas liñas {0}
2859 2859 -----
2860 2860 Centro comercial
2861 2861 Feito polo home
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 Mapa
2867 2867 Estilo de pintura do mapa
2868 2868 Proxección do mapa
2869 2869 Preferencias do Mapa
2870 2870 -----
2871 2871 Mapa: {0}
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 Porto deportivo
2875 2875 Marcar como feita
2876 2876 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2877 2877 Marca dos puntos con nome
2878 2878 Marcas de {0}
2879 2879 Mercado
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 Martinique Fort Desaix ficheiro cache (.UTM3)
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Máx
2887 2887 -----
2888 2888 Nivel máximo de ampliamento:
2889 2889 -----
2890 2890 Tamaño da caché max. (En MB)
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 Velocidade Máx.(km/h)
2896 2896 Peso máximo (t)
2897 2897 -----
2898 2898 Idade máxima de cada ficheiro de caché en días. Por defecto son 100
2899 2899 Área máxima por petición:
2900 2900 Máxima idade da caché (dias)
2901 2901 Máximo tamaño da caché (MB)
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2905 2905 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2906 2906 Lonxitude máxima (metros)
2907 2907 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2908 2908 Máximo numero de nodos na traza inicial
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 Máximo numero de segmentos por via
2912 2912 Tamaño máximo de cada directorio da caché. Por defecto 300MB
2913 2913 Prado
2914 2914 Valores medidos
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Medidas
2918 2918 Media resolución (800x600)
2919 2919 Membro de
2920 2920 -----
2921 2921 Membros
2922 2922 Os membros do búfer de copia non poden ser engadidos porque eles non están incluidos na capa actual
2923 2923 Membros(resolto)
2924 2924 Membros (con conflictos)
2925 2925 Monumento conmemorativo
2926 2926 Nome do menú
2927 2927 Nome de Menú (Predeterminado)
2928 2928 Atallos de menú
2929 2929 Menú: {0}
2930 2930 -----
2931 2931 Fundir
2932 2932 Acoplar Nodos
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 Mistura capa
2936 2936 Acoplar nodos no máis antigo
2937 2937 Combinar nodos de obxectos
2938 2938 Misturar seleccion
2939 2939 -----
2940 2940 Mistura a capa actual dentro de outra capa
2941 2941 -----
2942 2942 Mistura esta capa con outra
2943 2943 Acoplar {0} nodos
2944 2944 Lista de membros misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta relación
2945 2945 Lista de nodos misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta vía
2946 2946 Os nodos misturados aínda non están conxeados. Non se pode construir a orde de resolución.
2947 2947 Os nodos misturados aínda non estan conxeados. Non se pode construir o comando de resolución.
2948 2948 Versión misturada
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 Mensaxe do día non dispoñible
2953 2953 -----
2954 2954 Métrica
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2958 2958 Militar
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 Velocidade mínima (km/h)
2964 2964 -----
2965 2965 Mini-rotonda
2966 2966 Mini golf
2967 2967 Distancia mínima (pixeles)
2968 2968 Minutos: {0}
2969 2969 Reflexar
2970 2970 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2971 2971 Falta o atributo "ref" no membro na relación {0}.
2972 2972 Valor ilegal para o atributo "type" no membro na relación {0}.Obtívose {1}
2973 2973 Falta o atributo "version" na primitiva de OSM con ID {0}.
2974 2974 Falta o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}".
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 Non se atopa a codificación
2978 2978 -----
2979 2979 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 Falta o atributo obrigatorio "{0}".
2985 2985 Non se atopou obxectivo para misturar o nodo con id {0}
2986 2986 Non se atopou obxectivo para misturar a relación con id {0}
2987 2987 Non se atopou obxectivo para misturar a via con id {0}
2988 2988 -----
2989 2989 Non se atopa o obxectivo a misturar do tipo {0} con id {1}
2990 2990 -----
2991 2991 Falta un parametro para NON
2992 2992 Falta un parametro para OU
2993 2993 Falta un atributo requerido "{0}".
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 Lu-Vie 08:30-20:00
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Telefonía Móbil
3000 3000 Foco do Debuxo
3001 3001 Modo: {0}
3002 3002 Aeródromo de Aeromodelismo
3003 3003 Traballando sen modo (estilo Potlach)
3004 3004 Modificado
3005 3005 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
3006 3006 Grupos de modificadores
3007 3007 -----
3008 3008 Cambio de moeda
3009 3009 Monoraíl
3010 3010 Monumento
3011 3011 Mais información...
3012 3012 Máis información acerca desta característica
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 Automóbil
3022 3022 -----
3023 3023 Motocicleta
3024 3024 -----
3025 3025 Autovía
3026 3026 Deportes de motor
3027 3027 Autoestrada
3028 3028 Saída de autopista
3029 3029 Enlace de autopista
3030 3030 Porto de montaña
3031 3031 Bicicleta de montaña
3032 3032 Mover Nodo...
3033 3033 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 Mover cara abaixo
3037 3037 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
3038 3038 Mover elementos
3039 3039 Baixar filtro.
3040 3040 Subir filtro.
3041 3041 Mover á esquerda
3042 3042 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
3043 3043 -----
3044 3044 Mover obxectos {0}
3045 3045 Mover á dereita
3046 3046 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
3047 3047 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
3051 3051 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
3052 3052 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
3053 3053 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Movelos
3059 3059 Mover cara arriba
3060 3060 Mover arriba os elementos escollidos unha posición.
3061 3061 Mover {0}
3062 3062 Move Obxectos {0}
3063 3063 Lama
3064 3064 Múltiple
3065 3065 -----
3066 3066 Multipolígono
3067 3067 -----
3068 3068 O multipolígono non está fechado
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 Museo
3072 3072 Intrumentos Musicais
3073 3073 Os meus conxuntos de cambios.
3074 3074 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
3075 3075 A miña versión
3076 3076 A miña versión (conxunto de datos locais)
3077 3077 O meu co misturado
3078 3078 O meu deles
3079 3079 Fallo de importación NMEA!
3080 3080 Importación NMEA satisfactoria
3081 3081 Ficheiros NMEA-0183
3082 3082 Mapas NPE
3083 3083 NPE Mapas (Tim)
3084 3084 Nome
3085 3085 -----
3086 3086 Nome da ubicación
3087 3087 Nome do usuario
3088 3088 Nome:
3089 3089 Nome: {0}
3090 3090 Puntos de trazado con nome de {0}
3091 3091 Puntos de trazado nomeados.
3092 3092 Vía estreita
3093 3093 Nacional
3094 3094 Parque Nacional
3095 3095 Nodos duplicados da natureza
3096 3096 Natureza
3097 3097 Reserva Natural
3098 3098 Próximo
3099 3099 -----
3100 3100 Rede
3101 3101 Excepción de rede
3102 3102 Nunca actualizar
3103 3103 Nova
3104 3104 -----
3105 3105 Novo cartafol
3106 3106 Nova capa
3107 3107 Novo fallo
3108 3108 Nova clave
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 Nova capa de imaxe do portapapéis
3112 3112 Nova capa de imaxe de ficheiro...
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 Novo papel
3116 3116 -----
3117 3117 Nova ferramenta...
3118 3118 Novo valor
3119 3119 Novo valor para {0}
3120 3120 Seguinte
3121 3121 Imaxe Seguinte
3122 3122 -----
3123 3123 Club nocturno
3124 3124 Non
3125 3125 Non se atopou ningun exportador!. Nada gardado.
3126 3126 Non se atopou capa de datos GPX
3127 3127 -----
3128 3128 Non hai trazados GPX dispoñibles na capa para asociar ó audio.
3129 3129 Non xirar á esquerda
3130 3130 Non xirar á dereita
3131 3131 Sen Atallo
3132 3132 Non se atoparon sinaturas
3133 3133 Non seguir de frente
3134 3134 Non facer un xiro U
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 Aínda non hai unha área escollida
3139 3139 -----
3140 3140 Non hai cambios que subir.
3141 3141 -----
3142 3142 Ningún conflicto que resolver
3143 3143 Non hai conflitos sobre os que facer zoom
3144 3144 Conxunto de datos actual no atopado
3145 3145 Non se atoparon datos nese área
3146 3146 Non se atoparon datos no dispositivo.
3147 3147 Non se cargaron datos.
3148 3148 Sen data
3149 3149 -----
3150 3150 Non existen marcas de audio en esta capa para, a partir das cales, compensar.
3151 3151 Sen saída
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 Sen imaxe
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado...
3158 3158 -----
3159 3159 Non se atoparon coincidencias para "{0}"
3160 3160 Sen nome
3161 3161 Ningún conxunto de cambios aberto
3162 3162 Ningún conxunto de cambios abertos
3163 3163 -----
3164 3164 Ningún conflicto de propiedades pendente
3165 3165 Ningún conflicto de etiquetas pendente de ser resolto
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 Sen proxy
3169 3169 Non hai relación seleccionadas
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 Non hai capas escollidas
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 Sen erros de validación
3180 3180 -----
3181 3181 Non, abortar
3182 3182 Non, continuar editando
3183 3183 Non, non aplicar
3184 3184 Non, resolver erros primeiro
3185 3185 Nodo
3186 3186 -----
3187 3187 Nodo todavía en uso
3188 3188 Nodo {0}
3189 3189 Nodo: conexión
3190 3190 Nodo: estándar
3191 3191 Nodo: etiquetado
3192 3192 Nodos
3193 3193 Nodos na mesma posición
3194 3194 Nodos co mesmo nome
3195 3195 Nodos(resolto)
3196 3196 Nodos(con conflictos)
3197 3197 -----
3198 3198 Ningún
3199 3199 Ningún destes nodos estan pegados a outra cousa.
3200 3200 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
3201 3201 -----
3202 3202 Norte
3203 3203 -----
3204 3204 Non se atopa
3205 3205 Desconectado
3206 3206 Aínda non decidido
3207 3207 Aínda non decidido
3208 3208 -----
3209 3209 Nota
3210 3210 -----
3211 3211 Nota: GPL non é compatible coa licenza OSM. Non suba trazados con licenza GPL.
3212 3212 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
3213 3213 Anotacións
3214 3214 Nada
3215 3215 Non se engadiu nada á selección buscando por "{0}"
3216 3216 Nada atopado na seleccion buscando por "{0}"
3217 3217 Nada no portapapéis
3218 3218 Non se eliminou da selección buscando por "{0}"
3219 3219 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
3220 3220 Nada seleccionado!
3221 3221 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
3222 3222 Nada para escoller
3223 3223 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
3224 3224 Nada para ampliar
3225 3225 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
3226 3226 Número
3227 3227 Número de plazas
3228 3228 Número de arames (mellor:conductores) por cable de tensión
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 Número de {0} papeis demasiado baixos ({1})
3232 3232 -----
3233 3233 Esquema numérico
3234 3234 Números:
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 Datos OSM
3242 3242 Contrasinal de OSM.
3243 3243 Ficheiros de Servidor OSM
3244 3244 -----
3245 3245 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
3246 3246 -----
3247 3247 Ficheiros de sinaturas OSM
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 Contrasinal de OSM:
3251 3251 Nome de usuario OSM:
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 Obxecto
3255 3255 -----
3256 3256 ID do Obxecto
3257 3257 Obxecto borrado
3258 3258 Historia do Obxecto
3259 3259 -----
3260 3260 Firmas de obxectos
3261 3261 Tipo de Obxecto:
3262 3262 Obxecto con histórico
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 Obxectos para engadir:
3267 3267 Obxectos para borrar:
3268 3268 Obxectos para modificar:
3269 3269 100 octanos
3270 3270 91 octanos
3271 3271 95 octanos
3272 3272 98 octanos
3273 3273 -----
3274 3274 Desprazamento 3.000.000m leste
3275 3275 Mover todos os punto na dirección este (grados). Por defecto 0.
3276 3276 Mover todos os punto na dirección norte (grados). Por defecto 0.
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Desprazamento:
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 Clave antiga
3284 3284 Papel antigo
3285 3285 Valor antigo
3286 3286 Os ficheiros máis antigos son borrados automáticamente cando exceden este tamaño
3287 3287 Baixo demanda
3288 3288 Ao enviar
3289 3289 Sentido único
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 Unha das vias seleccionadas xa é parte de outro multipoligono.
3293 3293 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
3294 3294 Un ou mais membros de esta nova relación foron borrados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron borradas da lista de relaciíón de membros.
3295 3295 Sentido único
3296 3296 Axuda en liña
3297 3297 Só xirar á esquerda
3298 3298 Só xirar á dereita
3299 3299 Só seguir de frente
3300 3300 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
3301 3301 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
3302 3302 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
3303 3303 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
3304 3304 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
3305 3305 -----
3306 3306 Só no extremo da vía.
3307 3307 -----
3308 3308 Só participando na selección
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 Aberto
3312 3312 -----
3313 3313 Abrir Lugar...
3314 3314 -----
3315 3315 Abrir OpenStreetBugs
3316 3316 -----
3317 3317 Abrir Visible...
3318 3318 Abrir unha capa WMS en branco para cargar datos dende un ficheiro
3319 3319 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
3320 3320 Abrir un ficheiro.
3321 3321 Abrir un novo navegador de histórico ca historia de este nodo
3322 3322 Abrir unha lista con todos os comandos (desfacer buffer).
3323 3323 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
3324 3324 Abrir unha lista con todas as relacións.
3325 3325 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
3326 3326 -----
3327 3327 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
3328 3328 -----
3329 3329 Abrir dialogo de configuracions globales.
3330 3330 Abrir unha ventá de lista de selección.
3331 3331 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
3332 3332 Abrir unha URL.
3333 3333 Abrir un editor para a relación seleccionada
3334 3334 Abrir un editor para a restrición de xiro escollida
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 Abrir un ficheiro
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 Abrir só ficheiros que sexan visibles na vista actual.
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Abrir ficheiro escollido
3348 3348 Abrir ficheiro escollido.
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
3354 3354 Abrir a ventá de medicións.
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 Abrir...
3358 3358 Aberto/Pechado:
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 Bucle de descarga de OpenStreetBugs
3363 3363 -----
3364 3364 Datos OpenStreetMap
3365 3365 Abrindo 1 ficheiro
3366 3366 Horario de apertura
3367 3367 Abrindo ficheiro "{0}"...
3368 3368 Abrir ficheiros
3369 3369 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
3370 3370 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
3371 3371 Abrir a ventá de OpenStreetBugs e activa a descarga automática
3372 3372 -----
3373 3373 Operador/a
3374 3374 Óptica
3375 3375 Atributos Opcionais:
3376 3376 Información Opcional:
3377 3377 Tipos opcionais
3378 3378 Orgánico
3379 3379 Vía orixinal
3380 3380 -----
3381 3381 Ortogonalizar
3382 3382 Ortogonalizar / Desfacer
3383 3383 Ortogonalizar Forma
3384 3384 Ortogonalizar forma / Desfacer
3385 3385 Ortogonalizar forma / Desfacer\nEscolla os nodos que foron movidos pola acción anterior a Ortogonalizar forma!
3386 3386 -----
3387 3387 Outro
3388 3388 Outros Puntos de Información
3389 3389 Outros nodos duplicados
3390 3390 Exteriores
3391 3391 Superposición de teselas
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 Sobrepor
3401 3401 Sobreescribir os ficheiros de respaldo antigos?
3402 3402 -----
3403 3403 Vista xeral
3404 3404 Sobrescribir
3405 3405 -----
3406 3406 PCN 2006 - Italia
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 Detalles da chave PGP
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 PUWG 1992 (Polonia)
3416 3416 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
3417 3417 PUWG Zona
3418 3418 Pintura
3419 3419 Estilo de pintura {0}: {1}
3420 3420 Sitio paleontolóxico
3421 3421 Papel
3422 3422 -----
3423 3423 O parametro "downloadgps" non acepta nomes de ficheiros ou URLs
3424 3424 Nome do parámentro
3425 3425 Valor do parámetro
3426 3426 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
3427 3427 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 Relacións pai
3431 3431 Parque
3432 3432 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
3433 3433 Aparcamento
3434 3434 Corredor de aparcamento
3435 3435 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
3436 3436 Procesando daros de OSM...
3437 3437 Procesando a historia dos datos OSM...
3438 3438 -----
3439 3439 Analizando datos de sinaturas...
3440 3440 Procesando contido do concunto de cambios...
3441 3441 A procesar o ficheiro
3442 3442 -----
3443 3443 Procesando a lista de conxuntos de cambio...
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 Partes
3447 3447 Lugar de cruces frecuentes
3448 3448 Lugar de paso
3449 3449 Contrasinal
3450 3450 Contrasinal:
3451 3451 Contrasinal:
3452 3452 Pegar
3453 3453 Pegar ...
3454 3454 Pegar Etiquetas
3455 3455 Pegar a URL dende o portapapéis
3456 3456 Pegar contidos ó buffer de pegado.
3457 3457 Pegar do portapapeis
3458 3458 -----
3459 3459 Pega sin membros incompletos
3460 3460 -----
3461 3461 Camiño
3462 3462 Longo do camiño
3463 3463 -----
3464 3464 Pico
3465 3465 Calle peatonal
3466 3466 Cruce peatonal
3467 3467 Tipo de cruce peatonal
3468 3468 Peóns
3469 3469 Pelota vasca
3470 3470 Conflictos pendentes na lista de membros desta relación
3471 3471 Conflictos pendentes na lista de nodos desta vía
3472 3472 Erros e avisos pendentes
3473 3473 Conflictos de propiedades pendentes de resolver
3474 3474 Realiza a validación dos datos
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 Farmacia
3478 3478 Número de teléfono
3479 3479 Número de teléfono
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 Zona de picnic
3492 3492 Embarcadoiro
3493 3493 -----
3494 3494 Tubería
3495 3495 Tipo de pista de esquí
3496 3496 Cancha de xogo
3497 3497 -----
3498 3498 Lugar
3499 3499 Lugar de culto
3500 3500 Lugares
3501 3501 Reproducción/Pausa
3502 3502 Reproducir/Pausar audio.
3503 3503 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de audio
3504 3504 Zona de xogos
3505 3505 Aborte se non está seguro
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Decide que valores hay que manter
3512 3512 -----
3513 3513 Introduza coordenadas GPS
3514 3514 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3515 3515 -----
3516 3516 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
3517 3517 Introduza un nome de usuario non baleiro
3518 3518 Introduza a dirección da tesela
3519 3519 Introduza un índice de tesela
3520 3520 Por favorr introduce o teu nome de usuario
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3525 3525 Introduza un ID de usuario válido
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 Introduza un enteiro de valor > 0
3531 3531 Introduza un nome de usuario non valeiro
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 Por favor introduce un número valido para a dirección final
3540 3540 Por favor introduce un número valido para a dirección inicial
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 Por favor escolle 4 vias que formen unha relacuión pechada
3552 3552 Escolla unha área de descarga primeiro.
3553 3553 -----
3554 3554 Por favor, selecciona unha tecla
3555 3555 Por favor, escolla un esquema para usar.
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 Por favor selecciona un valor
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Por favor selecciona unha entrada.
3562 3562 Escolla polo menos catro nodos.
3563 3563 Escolla polo menos un nodo, via ou relación xa subido.
3564 3564 Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.
3565 3565 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
3566 3566 Escolla polo menos unha fila para copiar
3567 3567 Escolla ao menos unha via para simplificar.
3568 3568 Escolla polo menos unha vía.
3569 3569 Escolla polo menos tres nodos.
3570 3570 -----
3571 3571 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
3572 3572 -----
3573 3573 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía de un só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Escolla algunha cousa para copiar
3579 3579 -----
3580 3580 Por favor selecciona os obxectos dos que queres cambiar as propiedades.
3581 3581 Por favor seleccione a fila a borrar.
3582 3582 Por favor selecciona a fila a editar.
3583 3583 Por favor, escolla o esquema para borrar.
3584 3584 -----
3585 3585 Escolla a capa a usar
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
3589 3589 Escolla que cambios de propiedade queres aplicar.
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Engadido empaquetado con JOSM
3593 3593 -----
3594 3594 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
3595 3595 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
3596 3596 Plugin para o eiquetado de obxectos en función de unha selección de sinais de tráfico. O diálogo podese abrir premendo no pequeno icono da esquina superior dereita da ventá de propiedades. País dispoñible dos predefinidos: Alemaña.
3597 3597 Información do complemento
3598 3598 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
3599 3599 Fallou a actualización do complemento
3600 3600 Política de actualización de complementos
3601 3601 Engadidos
3602 3602 Complementos actualizados
3603 3603 Nome do Punto
3604 3604 Número do punto
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 Poste
3610 3610 Referencia de poste
3611 3611 Policía
3612 3612 Política
3613 3613 Porto:
3614 3614 -----
3615 3615 Posición
3616 3616 Só posición
3617 3617 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
3618 3618 Posición, Tempo , Fecha ,Velocidade
3619 3619 Posición, Tempo , Fecha ,Velocidade, Altura
3620 3620 Buzón de Correos
3621 3621 -----
3622 3622 Oficina postal
3623 3623 Código postal
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 Potencia
3629 3629 Xerador de enerxía
3630 3630 Tendido eléctrico
3631 3631 Central eléctrica
3632 3632 Subestación eléctrica
3633 3633 Torre de electricidade
3634 3634 -----
3635 3635 Fuente de Tensión
3636 3636 Violación da Precondición
3637 3637 Violación de condición previa
3638 3638 Predefinido
3639 3639 -----
3640 3640 A opción de configuración {0} foi eliminada porque xa non se usa.
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Preferencias
3645 3645 Preferencias almacenadas en {0}
3646 3646 Preferencias...
3647 3647 -----
3648 3648 Preparar os datos de OSM...
3649 3649 Preparar a resolución de conflictos
3650 3650 Preparando funcionalidades ...
3651 3651 A preparar
3652 3652 Preparando o conxunto de cambios...
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 Vía para tren histórico
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Axustes prestablecidos
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 Previo
3667 3667 Imaxe anterior
3668 3668 Primaria
3669 3669 Enlace a rúa primaria
3670 3670 Modificador principal:
3671 3671 -----
3672 3672 Primitiva
3673 3673 Esperábase un id primitivo
3674 3674 Prisión
3675 3675 -----
3676 3676 Procesar cola
3677 3677 Procesando ficheiro "{0}"
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 Coordenadas Proxectadas
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Código de proxeción
3689 3689 -----
3690 3690 Método de proxección
3691 3691 Proxección:
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 Propiedades
3695 3695 -----
3696 3696 Comprobador de propiedades:
3697 3697 Propiedades dos obxectos seleccionados.
3698 3698 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
3699 3699 Propiedades no elemento misturado. Sustituirán as propiedades dos meus elementos cando se apliquen as decisións de misturar.
3700 3700 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
3701 3701 Propiedades de
3702 3702 Propiedades(con conflictos)
3703 3703 Propiedades/Relacións
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
3708 3708 -----
3709 3709 Proporcionaa un cadro de diálogo para a edición de etiquetas en unha malla tabular.
3710 3710 -----
3711 3711 Provee botóns auxiliares para permitir traballar con ratos de un único botón (stylus). Actualmente engade unicamente un botón ao mapa desplazable
3712 3712 Proporciona capacidades de enrutamento.
3713 3713 Configuración do proxy
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 Edificio público
3717 3717 -----
3718 3718 Vehículos de Servicios públicos
3719 3719 Vehículos de servicio público (SP)
3720 3720 Transporte público
3721 3721 -----
3722 3722 Purgar
3723 3723 Purgar...
3724 3724 Obxecto "{0}" purgado
3725 3725 Asignar etiquetas de texto a marcas de audio (e de imaxe e de web) así como ás súas iconas de botón.
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Canteira
3729 3729 Pedir
3730 3730 Consultar e descargar conxuntos de cambios
3731 3731 Pedir e descargar conxuntos de cambios...
3732 3732 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
3733 3733 Consultar conxuntos de cambios
3734 3734 -----
3735 3735 Pedir só conxuntos de cambios pechados
3736 3736 Pedir só conxuntos de cambios abertos
3737 3737 Consultando e descargando conxuntos de cambios
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 Cola
3743 3743 -----
3744 3744 Coches RC
3745 3745 -----
3746 3746 Pista de carreiras
3747 3747 Raqueta
3748 3748 Vía de tren
3749 3749 Vía de tren
3750 3750 Apeadeiro de ferrocarril
3751 3751 Andén de ferrocarril
3752 3752 Nodos duplicados na vía do tren
3753 3753 Via do tren
3754 3754 Rango de numeros esperado
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 Datos GPS en bruto
3758 3758 Ler Antes
3759 3759 Erro de lectura!
3760 3760 Ler fotos...
3761 3761 -----
3762 3762 Lendo conxunto de cambios {0}...
3763 3763 Lendo conxunto de cambios...
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 Lendo pais de "{0}"
3767 3767 Lendo información de usuario...
3768 3768 Lendo {0}...
3769 3769 Leeme
3770 3770 Nome real
3771 3771 Pechar realmente?
3772 3772 Borrar realmente a selección da relación {0}?
3773 3773 Gravando
3774 3774 Estudio de grabación
3775 3775 Terra de recreo
3776 3776 -----
3777 3777 Reciclaxe
3778 3778 Vermello:
3779 3779 Refacer
3780 3780 Refacer a última acción desfeita.
3781 3781 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3782 3782 Referencia
3783 3783 Referencia (número de pista)
3784 3784 Número de referencia
3785 3785 Número de referencia
3786 3786 -----
3787 3787 Referenciado por:
3788 3788 Refírese a
3789 3789 Actualizar
3790 3790 Rexión
3791 3791 Rexeitar Conflitos e Gardar
3792 3792 Relación
3793 3793 Relación...
3794 3794 Editor de relación: Descargar Membros
3795 3795 Editor de relacións: Mover Abaixo
3796 3796 Editor de relacións: Mover Arriba
3797 3797 Editor de relación: Borrar
3798 3798 Editor de relación: Borrar escollida
3799 3799 Editor de Relacións: Invertir
3800 3800 Editor de relacións: Ordenar
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 A relación é borrada
3806 3806 A relación esta baldeira
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 A relación con id externa "{0}" refírese a unha primitiva faltante con id externa "{1}".
3811 3811 Relación {0}
3812 3812 Relación: escollida
3813 3813 Relación: {0}
3814 3814 Relacións
3815 3815 -----
3816 3816 Relacións: {0}
3817 3817 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3818 3818 Soltar o botón do rato para parar de mover. Ctrl para acoplar co nodo máis próximo.
3819 3819 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3820 3820 -----
3821 3821 Relixión
3822 3822 Recargar
3823 3823 Recargar todos os obxectos seleccionados actualmente e actualizar a lista.
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 Recargar o historial dende o servidor
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 Control Remoto
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Eliminar
3839 3839 -----
3840 3840 Borra "{0}" para o nodo "{1}"
3841 3841 Borra "{0}" para a relación "{1}"
3842 3842 Borra "{0}" para a via "{1}"
3843 3843 Borrar "{0}" de {1} obxectos
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 Quitar os membros borrados e gardar
3848 3848 Eliminar da memoria
3849 3849 Borrar nodo "{0}" na posición {1} da relación "{2}"
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 Eliminar foto da capa
3854 3854 Borrar relación "{0}" na posición {1} da relación "{2}"
3855 3855 Eliminar etiquetas de vías internas
3856 3856 Borrar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3857 3857 Borrar os marcadores seleccionados
3858 3858 Borrar os membros escollidos para esta relación
3859 3859 -----
3860 3860 Elimina as modificacións escollidas da memoria local
3861 3861 Eliminar as entradas escollidas da lista de elementos misturados
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 Borrar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3866 3866 Borraos, limpa a relación
3867 3867 Suprimir este membro da relación
3868 3868 Borrar vía "{0}" na posición {1} da relación "{2}"
3869 3869 Elementos borrados das Relacions
3870 3870 Borrar nodos duplicados
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 Borrrar o membro con papel "de"
3875 3875 Borrar o membro con papel "a"
3876 3876 Eliminando complementos obsoletos...
3877 3877 Borrando nodos duplicados...
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 Borrando referencia da relación {0}
3881 3881 -----
3882 3882 Eliminando complementos non mantidos...
3883 3883 Mudar o nome do ficheiro
3884 3884 Renomear ficheiro "{0}" a
3885 3885 Renomear capa
3886 3886 Renomear o marcador escollido
3887 3887 Renderiza rotondas(autobús, ruras de sendeirismo, rutas de bicicleta,...) . Os tipos de tura deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
3888 3888 Alquiler
3889 3889 Taller
3890 3890 Reemplazar "{0}" con "{1}" para
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 Cambia o fondo orixinal por color de fondo de JOSM
3894 3894 Reemplazar o fondo blanco orixinal polo color de fondo definido nas preferencias de JOSM.
3895 3895 -----
3896 3896 Informar de Fallo
3897 3897 -----
3898 3898 Solicitar Token de Aceso
3899 3899 A petición fallou
3900 3900 -----
3901 3901 Require detalles: {0}
3902 3902 -----
3903 3903 Reservorio
3904 3904 Restablecer
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Restaurar a posición
3908 3908 Restablecer as preferencias ós valores predeterminados
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 Restaurar posición da imaxe
3912 3912 Restaurar rotación da imaxe
3913 3913 Restaura a escala da imaxe
3914 3914 -----
3915 3915 Rúa urbana
3916 3916 Área residencial
3917 3917 Redimensionar o applet á xeometría indicada (formato: ANCHOxALTO)
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 Resolver
3921 3921 Resolver conflictos
3922 3922 Resolver conflictos de ''{0}'
3923 3923 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
3924 3924 Resolver conflitos en estado borrado en {0}
3925 3925 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
3926 3926 Resolver conflictos para a lista de nodos da vía {0}
3927 3927 Resolver conflictos.
3928 3928 Resolver conflicto de version para o nodo {0}
3929 3929 Resolver conflicto de version para a relación {0}
3930 3930 Resolver conflicto de version para via {0}
3931 3931 Resolver {0} conflictos de etiquetado no nodo {1}
3932 3932 Resolver {0} conflictos de etiquetado na relación {1}
3933 3933 Resolver {0} conflictos de etiquetado na vía {1}
3934 3934 Recurso
3935 3935 Área de Descanso
3936 3936 Reiniciar
3937 3937 -----
3938 3938 Restaurante
3939 3939 Restaurar
3940 3940 -----
3941 3941 Restaurando ficheiros
3942 3942 Restricción
3943 3943 Comercios
3944 3944 Muro de contención
3945 3945 -----
3946 3946 Obter token de aceso
3947 3947 -----
3948 3948 Obtendo Token de Acesso OAuth...
3949 3949 -----
3950 3950 Obtendo petición para token de acesso OAuth...
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 Pedindo información do usuario
3954 3954 -----
3955 3955 Volver ao editor de restriccións de xiro e seguir editando
3956 3956 -----
3957 3957 Reunion RGR92 ficheiro cache (.UTM4)
3958 3958 -----
3959 3959 Invertir
3960 3960 -----
3961 3961 Invertir Vías
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Invertir e Combinar
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
3968 3968 Invertir a orde dos membros da relación
3969 3969 Invertir vía
3970 3970 Invertir vías
3971 3971 Liña de costa revertida
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 Revertir
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 desfacendo cambios
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 Revisión
3986 3986 Equitación
3987 3987 Río
3988 3988 Ribeira
3989 3989 Rúa (Tipo descoñecido)
3990 3990 Restriccións de trafico
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 Papel
3997 3997 Problema de verificación de papel
3998 3998 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 Cargo:
4002 4002 Papeis nas relacións que fan referencia a
4003 4003 Rotar 180
4004 4004 Rotar 270
4005 4005 Rotar 90
4006 4006 -----
4007 4007 Xirar imaxe á esquerda
4008 4008 Xirar imaxe á dereita
4009 4009 Xirar á esquerda
4010 4010 Xirar á dereita
4011 4011 Rotonda
4012 4012 Ruta
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 Ruta estatal
4016 4016 Tipo de Ruta
4017 4017 Rutas mostradas para:
4018 4018 Ruteando
4019 4019 -----
4020 4020 Liga de Rugby
4021 4021 -----
4022 4022 Ruínas
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 Executando a aproximación Douglas-Peucker...
4029 4029 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está habilitada.
4030 4030 -----
4031 4031 Executando test {0}
4032 4032 Executando a reducción vertex...
4033 4033 Pista
4034 4034 Escala SAC
4035 4035 Tarxetas SIM
4036 4036 SPOTMaps (Francia)
4037 4037 Debuxos SVG (*.svg)
4038 4038 -----
4039 4039 Entrenamento Seguro
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 Poterna
4043 4043 Saturación:
4044 4044 sauna
4045 4045 Gardar
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 Gardar como...
4049 4049 Gardar ficheiro GPX
4050 4050 Gardar en:
4051 4051 Gardar Capa
4052 4052 Gardar ficheiro OSM
4053 4053 Gardar a Calibración da Imaxe
4054 4054 Gardar ficheiro de firmas
4055 4055 -----
4056 4056 Gardar capa WMS nun ficheiro
4057 4057 -----
4058 4058 Gardar de todas formas
4059 4059 -----
4060 4060 Gardar os datos capturados a un ficheiro cada minuto.
4061 4061 Gardar en:
4062 4062 Gardar ficheiro escollido.
4063 4063 -----
4064 4064 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
4065 4065 Gardar os datos actuais.
4066 4066 Gardar as preferencias en fechar o diálogo
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 Gardar os datos de calibración a un ficheiro
4074 4074 O gardado do ficheiro fallou: {0}
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 Escala
4078 4078 Escala:
4079 4079 Mapa escaneado...
4080 4080 A examinar o directorio {0}...
4081 4081 Escola
4082 4082 Chatarra
4083 4083 Cantos
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Matorral
4089 4089 Editor Seamap
4090 4090 Pescado
4091 4091 Buscar
4092 4092 -----
4093 4093 Procurar ...
4094 4094 -----
4095 4095 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
4096 4096 Buscar obxectos
4097 4097 Buscar obxectos.
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 Buscar...
4103 4103 Procurar:
4104 4104 Procura:
4105 4105 A procurar
4106 4106 Nombre alternativo
4107 4107 Secundaria
4108 4108 Modificador secundario:
4109 4109 Segundos: {0}
4110 4110 Excepción de seguridade
4111 4111 Ver na wiki para outra capacidade
4112 4112 -----
4113 4113 O segmento debe ter un número maior que 1
4114 4114 -----
4115 4115 Segmentos
4116 4116 Carril bici e vía peatonal separadas
4117 4117 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
4118 4118 Escoller
4119 4119 Escoller Todo
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 Escoller unha chave para asinar
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadas
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 Escoller algoritmo
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
4135 4135 Escoller todos os obxectos sen borrar da capa de datos. Isto escolle tamén os obxectos incompletos.
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
4140 4140 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
4141 4141 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
4142 4142 Escoller común
4143 4143 Escoller ou ben:
4144 4144 Escolla o nome de ficheiro
4145 4145 -----
4146 4146 Escoller se os datos deben ser engadidos en unha nova capa
4147 4147 Escoller se a data deberia estar en unha nova capa
4148 4148 Escoller se as referencias ao abxecto poden ser descargadas correctamente
4149 4149 -----
4150 4150 Escoller na capa de datos actual
4151 4151 Escoller na capa
4152 4152 Escoller na lista de relacións
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 Escoller as opcións de liña do debuxo
4156 4156 Escoller membros
4157 4157 Escoller nodo baixo o cursor.
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
4163 4163 -----
4164 4164 Escoller relación
4165 4165 Escoller relación na selección principal
4166 4166 Escoller relación an lista de relacións.
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 Escolle a capa a usar
4170 4170 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
4171 4171 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
4172 4172 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
4173 4173 -----
4174 4174 Escoller esta restricción de xiro
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
4178 4178 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
4179 4179 Escoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidor
4180 4180 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
4181 4181 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
4182 4182 Escoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidor
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 Escoller dúas vías cun nodo en común
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Escoller coa busca indicada
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 Selección
4202 4202 Area seleccionada
4203 4203 Camiño escollido
4204 4204 Selección valeira
4205 4205 A selección debe consistir só de vias e nodos
4206 4206 Selección non axeitada!
4207 4207 Selección:
4208 4208 Selección: {0}
4209 4209 -----
4210 4210 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estén borrados)
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Semiautomática
4214 4214 Capa Distinta
4215 4215 Separador
4216 4216 Secuencia
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 Servizo
4220 4220 URL do servizo
4221 4221 Servizos
4222 4222 Servizos:
4223 4223 Tipo de vía de servicio
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 Establecer a transparencia das capas WMS, Dereita é opaco , esquerda é transparente.
4227 4227 -----
4228 4228 Establecer todos ós predeterminados
4229 4229 Pon o fondo transparente
4230 4230 Establecer tamaño dos edificios
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 Establecer a bandeira de "modificado" para o nodo {0}
4234 4234 Establecer a bandeira de "modificado" para a relación {0}
4235 4235 Establecer a bandeira de "modificado" para a via {0}
4236 4236 -----
4237 4237 Establecer a selección actual á lista de relacións escollidas
4238 4238 Establecer a linguaxe
4239 4239 Establecer a loxitude arredor de un punto de bucle
4240 4240 Establecer o largo do salto
4241 4241 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
4242 4242 Establecer a predeterminado
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 Establecer {0} = {1} para o nodo "{2}"
4247 4247 Establecer {0} = {1} para a relación "{2}"
4248 4248 Establecer {0} = {1} para a vía "{2}"
4249 4249 Establecer {0} = {1} para {2} obxectos
4250 4250 Estabelece un papel para os membros escollidos
4251 4251 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
4252 4252 Establecendo valores predeterminados
4253 4253 O establecemento do atallo de teclado "{0}" para a acción "{1}" ({2}) fallou\nporque o atallo xa está usado pola acción "{3}" ({4}).\n\n
4254 4254 Configuración
4255 4255 Parámetros para o reproductor de audio e as marcas de audio.
4256 4256 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
4257 4257 -----
4258 4258 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
4259 4259 -----
4260 4260 Compartindo
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 Refuxio
4265 4265 Cambiar todas as trazas ao leste (grados)
4266 4266 Cambiar todas as trazas ao norte (grados)
4267 4267 Gastos de envío
4268 4268 Zapatos
4269 4269 Tiro
4270 4270 Compras
4271 4271 Tendas
4272 4272 Descrición curta: {0}
4273 4273 Atallo
4274 4274 Preferencias dos atallos
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 Debería ser desactivado o engadido?
4278 4278 -----
4279 4279 Amosar
4280 4280 -----
4281 4281 Amosar datos do GPS
4282 4282 Amosar Informe de Estado
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 Amosar conxunto de cambios {0}
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 Amosar información de axuda
4291 4291 Amosar historia
4292 4292 -----
4293 4293 Amosar información
4294 4294 Amosa información acerca da subida de datos.
4295 4295 -----
4296 4296 Amosar nomes localizados en listas escollidas
4297 4297 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
4298 4298 Mostrar a seguinte imaxe
4299 4299 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
4300 4300 -----
4301 4301 Amosar ou ocultar a entrada do menú de audio da barra de menú principal.
4302 4302 -----
4303 4303 Mostrar a imaxe previa
4304 4304 Mostrar a pantalla de benvida ó iniciar
4305 4305 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida ós erros
4306 4306 Amosar subtítulos no vídeo
4307 4307 -----
4308 4308 Amosar só as etiquetas con conflictos
4309 4309 Amosar só as etiquetas con multiples valores
4310 4310 Amosar Obxectivo
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 Amosar esta axuda
4314 4314 Amosar/Ocultar
4315 4315 Mostrar área
4316 4316 Amosar a presión atmosférica
4317 4317 Amosar a data actual
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 Amosar humidade
4321 4321 Amosar temperatura
4322 4322 -----
4323 4323 Sicilia - Italia
4324 4324 Sinatura
4325 4325 Asinar {0}
4326 4326 Ficheiros des sinaturas
4327 4327 Información de sinatura
4328 4328 Firmado
4329 4329 -----
4330 4330 Asinado cancelado!
4331 4331 Vías con nomes similares
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 Simplificar Vía
4335 4335 Simplificar todas as vias seleccionadas
4336 4336 Simplifica áreas mediante a eliminación de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a eliminar. Fai ademais un promedio dos nodos próximos.
4337 4337 Simplificar vias?
4338 4338 Coinvirte de forma sinxela un área a un multipolígono.
4339 4339 Simula un clic cando fas un pequeno e corto arrastre de rato. Isto é util para punteros de tabletas dixitalizadoras, cando teñas problemas simplemente fai clic na tableta dixitalizadota sin mover o rato(xeral Java- tablet Problem)...
4340 4340 -----
4341 4341 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
4342 4342 Elementos únicos
4343 4343 -----
4344 4344 Tamaño
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 Monopatín
4348 4348 Patinaxe
4349 4349 Esquí
4350 4350 Esquí
4351 4351 Omitir a descarga
4352 4352 Saltar descarga
4353 4353 Omitir actualización
4354 4354 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está deshabilitada.
4355 4355 -----
4356 4356 Mapa esbaradío
4357 4357 Rampa
4358 4358 Máis lento
4359 4359 Fumadores
4360 4360 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
4361 4361 -----
4362 4362 Trineo
4363 4363 Fútbol
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 Algunhas das vías foron parte da relación que foi modificada. Verifique que non se introduciron erros.
4367 4367 Algúns puntos de vía que estaban demasiado lonxe da traza para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
4368 4368 Algúns puntos de vía con marcas de tempo anteriores ó inicio do trazado ou posteriores ó fin foron omitidos ou movidos ó inicio.
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 Non se poden manexar relación de multipolígonos con multiples vías saíntes
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 Ordenar
4378 4378 Ordenar o menú de elementos preestablecidos
4379 4379 Ordenar os membros da relación
4380 4380 Fonte
4381 4381 Fonte de texto
4382 4382 Sur
4383 4383 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
4384 4384 Espazos para os páis
4385 4385 Espazos para a muller
4386 4386 -----
4387 4387 Velocidade
4388 4388 -----
4389 4389 Rádar de tráfico
4390 4390 Picos
4391 4391 -----
4392 4392 Separar Vía
4393 4393 Separar unha vía no nodo seleccionado.
4394 4394 -----
4395 4395 Dividir área
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 Separar a vía {0} en {1} partes
4399 4399 Dividie vías en fragmentos
4400 4400 -----
4401 4401 Patrocinador
4402 4402 Deportes
4403 4403 Deporte (Pelota)
4404 4404 Instalaciones deportivas
4405 4405 Deportes
4406 4406 Polideportivo
4407 4407 fonte
4408 4408 Estadio
4409 4409 Argumento de xeometría unix estandar
4410 4410 Estrelas
4411 4411 Comezar Busca
4412 4412 -----
4413 4413 Comezar a descarga
4414 4414 Empezar a descargar datos
4415 4415 Comezar nova vía a partir do último nodo.
4416 4416 Inicio de traza (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
4417 4417 Comezar a recuperar
4418 4418 A iniciar #:
4419 4419 -----
4420 4420 O número de dirección inicial debe ser menor que o número de direccion final
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 Comeza a subir en anacos...
4426 4426 Comezando a subir nunha única petición...
4427 4427 Comezando a subir con unha petición por primitiva...
4428 4428 Estado
4429 4429 Estado:
4430 4430 Papelería
4431 4431 -----
4432 4432 Estado
4433 4433 Informe de Estado
4434 4434 Pasos
4435 4435 -----
4436 4436 Escaleira de paso
4437 4437 Deter
4438 4438 Paradas
4439 4439 Arroio ou riachuelo
4440 4440 Rúa
4441 4441 -----
4442 4442 Nome da Calle:
4443 4443 Nome da rúa
4444 4444 Nome da rúa:
4445 4445 Rúas
4446 4446 Ruas NRW Geofabrik.de de Renania del Norte-Westfalia
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 Subárea
4453 4453 Enviar filtro
4454 4454 Subtítulos
4455 4455 Suburbio
4456 4456 Metro
4457 4457 Boca de metro
4458 4458 Atallos de ventá
4459 4459 Feito satisfactoriamente
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 Supermercado
4463 4463 -----
4464 4464 Asistencia técnica
4465 4465 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 Soporta o descargar, mapas escaneados dende walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desarrollo e pode ter fallos.
4469 4469 Superficie
4470 4470 Cámara de vixilancia
4471 4471 -----
4472 4472 Vértice xeodésico
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 Natación
4479 4479 Swiss Grid (Suíza)
4480 4480 Cambiar ao novo servidor de OpenStreetBugs?
4481 4481 Cambiar ao modo sen conexión
4482 4482 Cambiar a modo en liña
4483 4483 Descición de símbolo
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 Sincronizar Audio
4488 4488 Sincronizar o paquete de datos completo
4489 4489 Sincronizar únicamente o nodo {0}
4490 4490 Sincronizar únicamente a relación {0}
4491 4491 -----
4492 4492 Sincronizar únicamente a vía {0}
4493 4493 Sistema de medida
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 Ficheiros TCX (*.tcx)
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 Ténis de mesa
4505 4505 Pavimento táctil
4506 4506 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
4507 4507 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido "{0}".
4508 4508 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
4509 4509 Chave da etiqueta máis logo do permitido
4510 4510 Etiquetar as relación con
4511 4511 -----
4512 4512 Valor da etiqueta máis logo do permitido
4513 4513 Marcar via como
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 Axustes de etiquetado preestablecidos.
4518 4518 Etiquetas
4519 4519 -----
4520 4520 Etiquetas e membros
4521 4521 Etiquetas de nodos
4522 4522 Etiquetas de relacions
4523 4523 Etiquetas de vías
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 Etiquetas con valores baleiros
4527 4527 -----
4528 4528 Coller X e Y do nodo escollido
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 Ficheiros TangoGPS (*.log)
4532 4532 Fallou a importación de TangoGPS
4533 4533 Importouse TangoGPS correctamente
4534 4534 -----
4535 4535 Pista de rodaxe
4536 4536 Teléfono
4537 4537 Tarxetas telefónicas
4538 4538 Tenis
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 Rúa terciaria ou local
4545 4545 Modificador terciario:
4546 4546 Proba
4547 4547 -----
4548 4548 O test fallou
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
4553 4553 Testando o Token de Acesso OAuth
4554 4554 Probando OSM API URL ''{0}''
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
4571 4571 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 Os datos do portapapéis non son os de unha imaxe
4576 4576 O contido de este conxunto de cambios aínda non foi descargado.
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 A selección actual non pode ser usada para a separación.
4580 4580 A selección actual non pode ser usada para despegar.
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
4584 4584 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
4585 4585 O valor actual non é unha dirección de tesela válida.
4586 4586 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
4587 4587 -----
4588 4588 O documento non contén datos.
4589 4589 -----
4590 4590 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
4591 4591 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
4592 4592 -----
4593 4593 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4594 4594 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4595 4595 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
4596 4596 -----
4597 4597 A clave "{0}" e todos os seus valores van a ser suprimidos
4598 4598 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 O conxunto de datos misturado non incluirá unha etiqueta coa clave {0}
4605 4605 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
4606 4606 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 O ficheiro do complemento "{0}" non incúe un Manifesto.
4610 4610 O complemento foi eliminado da configuración. Por favor, reinicia JOSM para descargar o complemento.
4611 4611 -----
4612 4612 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
4613 4613 -----
4614 4614 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
4615 4615 A expresión regular "{0}" tiña un erro de análise no offset {1}, erro completo:\n\n{2}
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 A etiqueta <tt>{0}={1}</tt> falta.
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 A seleccion contén {0} vias. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 A localización de orixe non estaba dentro da bbox
4633 4633 A cadea "{0}" non é un valor válido de tipo double.
4634 4634 -----
4635 4635 O complemento turnrestrictions premiteche introducir información de mantemenro acerca de restriccións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 A área visible é demasiado grande ou demasiado pequena para descargar datos de OpenStreetBugs
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
4642 4642 -----
4643 4643 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Queres invertir algunhas?
4644 4644 Teatro
4645 4645 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
4646 4646 A súa versión
4647 4647 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
4648 4648 O deles co mesturado
4649 4649 Parque temático
4650 4650 -----
4651 4651 Non hay conxuntos de cambios abertos
4652 4652 Non hai obxectos escollido para actualizar.
4653 4653 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non serán gardados e serán tratados como se os rexeitases todos. Continuar?
4654 4654 Hai unha intersección entre vías.
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 Houbo un erro tratando de amosar a URL desta marca.
4658 4658 Houbo {0} conflictos durante a importación
4659 4659 Esta acción non terá atallo.\n\n
4660 4660 Esto pode levar a un borrado accidental dos nodos
4661 4661 -----
4662 4662 Esta petición de conxunto de cambios é inválida
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 Isto está despois do fin da grabación
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 Este nodo non está pegado a outra cousa.
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 Comproba se os multipolígonos son válidos
4683 4683 -----
4684 4684 Esta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
4685 4685 -----
4686 4686 Este test comproba que as liñas de costa sexan correctas.
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 Este xiro usa unha restricción non estándard do tipo <tt>{0}</tt> para a etiqueta <tt>restricción</tt>. É recomendable usar só valores estándard. Por favor escolle un no editor básico.
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.
4700 4700 Eses nodos non estan en un circulo.Abortando.
4701 4701 Máquina de tiquets
4702 4702 -----
4703 4703 Dirección da tesela:
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 Tempo
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 Zona horaria:
4710 4710 Zona horaria: {0}
4711 4711 -----
4712 4712 A ...
4713 4713 -----
4714 4714 Para borrar
4715 4715 -----
4716 4716 Ata:
4717 4717 Cambiar Liñas GPX
4718 4718 -----
4719 4719 Cambiar Vista de Malla
4720 4720 Alternar a vista de pantalla completa
4721 4721 Alternar a visibilodade da ventana de Administrador de Cambios
4722 4722 Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca.
4723 4723 Cambiar o estado visible da capa seleccionada.
4724 4724 Cambiar: {0}
4725 4725 Cambia a configuración global "{0}".
4726 4726 Baños
4727 4727 O Token permite aceso restrinxido
4728 4728 -----
4729 4729 Peaxe
4730 4730 Cabina de peaxe
4731 4731 -----
4732 4732 Ferramenta: {0}
4733 4733 Barra de ferramentas
4734 4734 Personalización de barra de ferramentas
4735 4735 Ferramentas
4736 4736 Ferramentas para debuxar edificios.
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 Turismo
4741 4741 Torre
4742 4742 Referencia da torre
4743 4743 Tipo de torre
4744 4744 Vila
4745 4745 Casa do Concello
4746 4746 Cidade/Vila {0} non atopada ou non dispoñible\nou acción cancelada
4747 4747 Xoguetes
4748 4748 Trazador
4749 4749 -----
4750 4750 Trazador.
4751 4751 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
4752 4752 Trazando
4753 4753 Pista
4754 4754 Coloreado de Trazados e Puntos
4755 4755 -----
4756 4756 Pegadas
4757 4757 Tipo de pista
4758 4758 Calmado de tráfico
4759 4759 Semáforo
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 Tranvía
4763 4763 Parada de tranvía
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 Transporte
4770 4770 -----
4771 4771 Axencia de viaxes
4772 4772 Árbore
4773 4773 -----
4774 4774 Rúa principal
4775 4775 Enlace a rúa principal
4776 4776 -----
4777 4777 Tentar de novo
4778 4778 Proba a actualizar á versión máis recente deste engadido antes de informar dun fallo.
4779 4779 Ma-Do 08:00-15:00; Sa 08:00-12:00
4780 4780 Martes-Domingo 08:00-15:00;Sabado 08:00-12:00
4781 4781 Túnel
4782 4782 Boca del túnel
4783 4783 -----
4784 4784 Restriccións de xiro
4785 4785 Restricción de xiro
4786 4786 -----
4787 4787 Círculo de giro
4788 4788 Punto de xiro
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 Torno
4792 4792 Plataforma de xiro
4793 4793 Tipo
4794 4794 Tipo de nome (Reino Unido)
4795 4795 Tipo:
4796 4796 Tipos
4797 4797 Rodas
4798 4798 -----
4799 4799 UIC-Referencia
4800 4800 -----
4801 4801 DESCOÑECIDO
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui unha URL para descargar a área)
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 UTM Francia (DOM)
4812 4812 UTM sistema xeodésico
4813 4813 UTM Zona
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 Despegar Vías
4817 4817 Non se puido engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido
4818 4818 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser deshabilitado
4819 4819 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
4820 4820 Non se puido crear unha nova marca de audio.
4821 4821 Non foi posíbel borrar o ficheiro de respaldo antigo {0}
4822 4822 Non se puido atopar a librería de Java JNA!
4823 4823 Non se puido atopar a librería libvlc!
4824 4824 Non se puido atopar traducción para a localización {0}. Volvendo a {1}.
4825 4825 Non foi posible atopar nodos de vias. Por favor revise a sua selección
4826 4826 -----
4827 4827 Non se puido ordenar as vias,Por favor verifica a suas direccións
4828 4828 Non foi posible analizar Lon/Lat
4829 4829 Non se pode sincronizar nunha capa en reproducción.
4830 4830 Sen clasificar
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 Liña de costa desconectada
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 Pendente
4837 4837 Conflicto indecidido entre estados de borrado
4838 4838 Conflicto sen resolver entre diferentes coordenadas
4839 4839 Sen decidir
4840 4840 Elemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Abortando.
4841 4841 Elemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Saltando.
4842 4842 Recuperar Obxecto
4843 4843 Recuperar Obxecto
4844 4844 Recuperar obxecto por id
4845 4845 Recuperar obxecto...
4846 4846 Desfacer
4847 4847 Defacer ortogonalizar forma
4848 4848 Desfacer mover
4849 4849 Desfacer ortogonalización para certos nodos
4850 4850 Desfacer a última acción.
4851 4851 Desfacer a orde escollida e as anteriores
4852 4852 Desacoplar o panel
4853 4853 Excepción Inesperada
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
4860 4860 Elemento non esperado. Esperábase {0} pero atopouse {1}
4861 4861 Mostra non esperada: {0}
4862 4862 Valor inesperado "{0}" para a preferencia "{1}". Asumindo o valor "ask".
4863 4863 -----
4864 4864 Valor inesperado do parámetro "índice". Obtívose {0}.
4865 4865 Desconxelar
4866 4866 Desconxelar a lista de elementos misturados e comezar a fusión
4867 4867 Despegar Nodo
4868 4868 -----
4869 4869 Universidade
4870 4870 Descoñecido
4871 4871 Servidor Descoñecido: %s- Posiblemente non hai conexión a internet.
4872 4872 Extensión de ficheiro descoñecida: {0}
4873 4873 Maquina descoñecida
4874 4874 Estado do erro descoñecido
4875 4875 Formato de log descoñecido
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 Versión da API descoñecida ou non soportada. Obtívose {0}.
4879 4879 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 Tipo descoñecido: {0}
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 Vía sen clasificar sen nombre
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 Deseleccionar Todo
4897 4897 Deseleccionar Todo (Escape)
4898 4898 Deseleccionar Todo (Enfocar)
4899 4899 Deseleccionar todos os obxectos.
4900 4900 -----
4901 4901 Versión de ficheiro WMS non soportado; atopouse {0}, esperabase {1}
4902 4902 Versión de ficheiro de caché non soportada; atopouse {0}, esperabase {1}\nCrear unha nova.
4903 4903 -----
4904 4904 Versión non soportada: {0}
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 -----
4909 4909 Arriba
4910 4910 Subir un nivel
4911 4911 Actualizar
4912 4912 Actualizar o conxunto de cambios
4913 4913 Actualizar contido
4914 4914 Actualizar datos
4915 4915 Actualizar listado de directorios.
4916 4916 O intervalo de actualización (en días):
4917 4917 Actualizar modificado
4918 4918 -----
4919 4919 Actualizar complementos
4920 4920 Subir selección
4921 4921 Actualizar o contido do conxunto de cambios dende o servidor de OSM
4922 4922 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
4923 4923 Actualizar os complementos escollidos
4924 4924 Actualizado
4925 4925 Actualizar dende o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
4926 4926 Actualizar os datos seleccionados actualmente dende o servidor (re-descarga os datos)
4927 4927 Actualizar dende o servidor os obxectos na capa de datos activa.
4928 4928 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 -----
4932 4932 Subindo datos
4933 4933 Actualizando erros ignorados ...
4934 4934 Actualizando mapa ...
4935 4935 Actualizando Plugins...
4936 4936 Enviar
4937 4937 Subir Cambios
4938 4938 Subir Preferencias
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
4942 4942 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
4943 4943 Subida de datos cancelada
4944 4944 Subir datos
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 Subir seleccion
4952 4952 -----
4953 4953 Subir as preferencias actuais ó servidor
4954 4954 Enviar a "{0}"
4955 4955 Subir un novo conxunto de cambios
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 Subindo trazado GPX: {0}% ({1} de {2})
4961 4961 -----
4962 4962 Subindo datos...
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 Uso
4967 4967 Usar
4968 4968 Usar <b>(</b> e <b>)</b> para agrupar expresións
4969 4969 Use <b>"</b> para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén <b>:</b>)
4970 4970 Usar <b>|</b> ou <b>OR</b> para combinar co operador OU lóxico
4971 4971 -----
4972 4972 Usar autentcación básica
4973 4973 Usar OAuth
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 Usar unha chave aleatoria desta lista
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 Usar predeterminado
4981 4981 Usar ficheiro de datos por defecto.
4982 4982 Usar as opcións predeterminadas
4983 4983 Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.
4984 4984 -----
4985 4985 Utilizar a capa de errores
4986 4986 Usar scripts externos en JOSM
4987 4987 Usar configuración global.
4988 4988 Usar lista de omisións
4989 4989 Usar excepcións non estándar
4990 4990 -----
4991 4991 Usar axuste preestablecido "{0}"
4992 4992 Usar ó axuste preestablecido "{0}" do grupo "{1}"
4993 4993 -----
4994 4994 Usar excepcións estándar
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 -----
4998 4998 Usar o ficheiro de datos por defecto (recomendado).
4999 4999 Usar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).
5000 5000 -----
5001 5001 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
5002 5002 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
5003 5003 -----
5004 5004 Usuario
5005 5005 ID do usuario:
5006 5006 Nome de usuario:
5007 5007 -----
5008 5008 Usuario:
5009 5009 Nome de usuario
5010 5010 Nome de usuario:
5011 5011 Usando o atallo "{0}" no seu lugar.\n\n
5012 5012 -----
5013 5013 Aspiradora
5014 5014 Validar
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 Validando
5020 5020 Validación
5021 5021 Erros de validación
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 Valor
5025 5025 -----
5026 5026 O valor "{0}" será aplicado á clave "{1}"
5027 5027 -----
5028 5028 Valor >0 esperado para o parámetro "{0}", obtívose {1}
5029 5029 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
5030 5030 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
5031 5031 Valor:
5032 5032 Valores
5033 5033 Tenda de variedades
5034 5034 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
5039 5039 Máquina expendedora
5040 5040 Expendedor automático de productos
5041 5041 Versión
5042 5042 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
5043 5043 Version esperada
5044 5044 Versión {0}
5045 5045 Versión {0} creada en {1} por {2}
5046 5046 Versión {0} actualmente editada na capa "{1}"
5047 5047 Versión {0} en editor
5048 5048 Versión {0}, {1} (por {2})
5049 5049 -----
5050 5050 Versión: {0}
5051 5051 Veterinario
5052 5052 -----
5053 5053 Vídeo
5054 5054 Ver
5055 5055 Vista: {0}
5056 5056 Panorámica
5057 5057 -----
5058 5058 Poboación
5059 5059 Parque Municipal
5060 5060 Poboación/Cidade
5061 5061 Viñedo
5062 5062 Visibilidade
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 Calibración do grabador de voz
5068 5068 Volcán
5069 5069 Voleibol
5070 5070 Voltaxe
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 AVISO:formato inesperado da API base URL.Redirección á paxina de usuario do OSM user probablemente fallará.API base URL é: "{0}"
5074 5074 Baño
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 ficheiros WMS (*.wms)
5079 5079 Capa WMS
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 Capa Walking Papers ({0}) in zoom {1}
5090 5090 -----
5091 5091 Parede
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 Aviso
5095 5095 Atención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga "{1}" non é unha URL válida. Saltando a descarga.
5096 5096 Atención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga é descoñecido. Saltando a descarga.
5097 5097 -----
5098 5098 Atención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}
5099 5099 Atención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido "{0}" non é un directorio.
5100 5100 Atencion: Fallou ao iniciar as preferencias. Fallou ao restablecer o ficheiro de preferencias ao ficheiro por defecto :{0}
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 Aviso: Ignorando excepción porque o traballo está cancelado. Excepción: {0}
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 Aviso: Non se atopa o ficheiro de preferencias "{0}". Creanso un novo ficheiro de preferencias por defecto.
5110 5110 Advertencia: Purgando a vía {0} porque o número de nodos caeu por debaixo de 2. Os actuais son {1}
5111 5111 Atención: Sobreescribindo o ficheiro de preferencias "{0}" co ficheiro de preferencias por defecto.
5112 5112 -----
5113 5113 -----
5114 5114 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 -----
5119 5119 Aviso: Recortouse automáticamente o valor do atributo "{0}" no obxecto borrado {1}
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 Atención: fallou ao eliminar o complemento obsoleto "{0}".
5127 5127 -----
5128 5128 Atención: fallou ao descargar a lista de información do complemento
5129 5129 -----
5130 5130 -----
5131 5131 Atención: fallou ao instalar o complemento "{0}" do ficheiro temporal descargado "{1}".Fallou ao renomear.
5132 5132 -----
5133 5133 -----
5134 5134 Aviso: fallou a carga da icona para a restricción do tipo "{0}"
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 Atención: Fallou ao abrir a secuencia de entrada para o recurso "/data/{0}". Non se pode cargar NTF <-> malla RGF93
5138 5138 -----
5139 5139 -----
5140 5140 Atencion:fallou ao gardar preferencia para "{0}"
5141 5141 -----
5142 5142 Atencion: fallou o poñer o diálogo de panel de opción sempre enriba. A Excepción foi: {0}
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 -----
5147 5147 Aviso: ignorando excepción porque o traballo foi cancelado. Excepción: {0}
5148 5148 Aviso: ignorando excepción porque o traballlo foi cancelado. A excepción foi: {0}
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 -----
5152 5152 -----
5153 5153 -----
5154 5154 -----
5155 5155 -----
5156 5156 Atención: só se mostrara información para o primeiro {0} de {1} usuarios escollidos
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 Atención: o ficheiro de revisión "/REVISION" non se atopa
5160 5160 Atención: número de versión de JOSM inesperado no ficheiro de revisión, o valor é "{0}"
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 Aviso: valor inesperado para a preferencia "{0}", obtívose "{1}". Restaurando valor por defecto.
5164 5164 Atención: valor inesperado para a preferencia "{0}". Obtívose "{1}".
5165 5165 -----
5166 5166 Atención: elemento de comezo "{0}" no conxunto de cambios na posición ({1},{2}). Saltando.
5167 5167 Advertencias
5168 5168 Limpeza
5169 5169 Papeleiras
5170 5170 Depuradora
5171 5171 Auga
5172 5172 Parque acuático
5173 5173 Torre de auga
5174 5174 -----
5175 5175 Traballos Acuáticos
5176 5176 Fervenza
5177 5177 -----
5178 5178 Nodos duplicados na vía de auga
5179 5179 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
5180 5180 -----
5181 5181 Ingormación da via
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 Vía con ID externo "{0}" inclúe nodos que faltan con ID externa "{1}"
5188 5188 Vía {0}
5189 5189 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
5190 5190 Vía:
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 -----
5194 5194 -----
5195 5195 -----
5196 5196 Vías
5197 5197 -----
5198 5198 Cruceiro
5199 5199 Camiño a santuario
5200 5200 -----
5201 5201 Páxina web:{0}
5202 5202 Páxina web:
5203 5203 Peso
5204 5204 Represa
5205 5205 Pantano
5206 5206 Cadeira de rodas
5207 5207 Sillas de rodas
5208 5208 Cando se importe audio, aplicalo a calquera punto de vía na capa GPX.
5209 5209 Cando se importe audio, crear marcas desde...
5210 5210 Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.
5211 5211 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 Todo o grupo
5215 5215 Anchura (metros)
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 Terase {0}
5219 5219 Muíño de vento
5220 5220 Manga de vento
5221 5221 Vista de malla
5222 5222 -----
5223 5223 Con tenda
5224 5224 Cando os caractéres <b>"</b> e <b>\</b> van entrecomiñados necesitan ir precedidos por <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
5225 5225 Madeira
5226 5226 Fábrica
5227 5227 Escribir coordenadas á cabeceira da imaxe
5228 5228 Erro de Escritura!
5229 5229 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 Escribindo información sobre a posición aos ficheiros de imaxe...
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 A etiqueta XML <user> non se atopa
5236 5236 Yahoo Satélite
5237 5237 Sí
5238 5238 Si, Aplicar
5239 5239 Si, crear un conflicto e pechar
5240 5240 Si, borrar nodos
5241 5241 -----
5242 5242 Si, gardar de todos modos
5243 5243 Vostede xa ten un Access Token para acceder ao servidor OSM usando OAuth.
5244 5244 -----
5245 5245 Estás a punto de borrar nodos que se atopan fora da área que descargaches.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ves) poden estar usandoos.<br>Queres borralos realmente?
5246 5246 Estas apiques de lanzar {0} ventanas de navegador.<br> Esto pode encher o teu escritorio de ventanas de navegador<br> e levarlle moito tempo acabar.
5247 5247 Tamén podes pegar unha URL wde ww.openstreetmap.org
5248 5248 -----
5249 5249 Atopou un bug en JOSM
5250 5250 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
5251 5251 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
5252 5252 -----
5253 5253 Ten cambios sen gardar na sua cola.Quere envialos agora?
5254 5254 Ten {0} elementos escollidos. Pero só pode editar un elemento!
5255 5255 Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro.\nDesexa desplazalos realmente?
5256 5256 Debe facer publico as tuas edicións para subir novos datos
5257 5257 Debe escoller polo menos unha vía.
5258 5258 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 Debes ter pausado o audio no punto da pista onde queres a marca.
5262 5262 Debes pausar o audio no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
5263 5263 Solicitaches demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
5264 5264 -----
5265 5265 Debe escoller unha traza GPX
5266 5266 Actualizaches o teu JOSM. <br> Para evitar problemas deberia actualizar os complementos.<br><br>Actualizar complementos agora?
5267 5267 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros mapeadores.
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 Aumento(en metros)
5272 5272 Aumentar Zoom
5273 5273 Reducir Zoom
5274 5274 Facer zoom e mover mapa
5275 5275 -----
5276 5276 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
5277 5277 Aumentar Zoom
5278 5278 Nível de ampliación:
5279 5279 Reducir Zoom
5280 5280 Facer zoom na vista a {0}.
5281 5281 Ampliar a
5282 5282 Axustar á capa
5283 5283 Zoom a nodo
5284 5284 -----
5285 5285 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
5286 5286 Facer zoom sobre a selección
5287 5287 -----
5288 5288 -----
5289 5289 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
5290 5290 -----
5291 5291 Zoom a este nodo na capa de datos actual
5292 5292 Facer zoom a {0}
5293 5293 Ampliar deshabilitado porque a capa desta relación non está activa
5294 5294 Apliación deshabilitada porque non hai un membro escollido
5295 5295 [borrado]
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 -----
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 -----
5303 5303 -----
5304 5304 -----
5305 5305 -----
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 liña
5310 5310 liña de baixa tensión
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 liña
5315 5315 multipolígono
5316 5316 rede
5317 5317 transporte_público
5318 5318 restricción
5319 5319 ruta
5320 5320 lugar
5321 5321 Vía acuática
5322 5322 Editar mercancías
5323 5323 Editar pilona
5324 5324 Editar Estación
5325 5325 Mercancías
5326 5326 Pilona
5327 5327 Estación
5328 5328 Porta
5329 5329 Atrás
5330 5330 Máis rápido
5331 5331 Avance máis rápido
5332 5332 Avance
5333 5333 Saltar cara atrás.
5334 5334 Saltar cara adiante
5335 5335 Marca Seguinte
5336 5336 Reproducir a seguinte marca.
5337 5337 Reproducir a marca anterior.
5338 5338 Reproducción/Pausa
5339 5339 Marca Anterior
5340 5340 Máis lento
5341 5341 Avance máis lento
5342 5342 Pechado
5343 5343 Aberto
5344 5344 baleiro
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 -----
5348 5348 O
5349 5349 -----
5350 5350 -----
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 -----
5357 5357 texto
5358 5358 Desc(ripcion)
5359 5359 Nome
5360 5360 -----
5361 5361 Clave:
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 -----
5365 5365 Modificadores
5366 5366 -----
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 marca
5370 5370 non
5371 5371 usado
5372 5372 si
5373 5373 sobre a terra
5374 5374 -----
5375 5375 -----
5376 5376 baixo terra
5377 5377 baixo auga
5378 5378 -----
5379 5379 Ampliación
5380 5380 Editar Estación
5381 5381 Estación
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 Porto:
5387 5387 Clave:
5388 5388 Ata:
5389 5389 Dende:
5390 5390 nombre abreviado da rúa
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 engadir á selección
5395 5395 enderezo
5396 5396 -----
5397 5397 administrativo
5398 5398 avanzado
5399 5399 Configuración avanzada
5400 5400 pista de rodadura
5401 5401 aerovía
5402 5402 pista (oscuro)
5403 5403 pista (claro)
5404 5404 agregar
5405 5405 agrícola
5406 5406 aire
5407 5407 todo
5408 5408 todos os obxectos
5409 5409 callejón
5410 5410 alfabético
5411 5411 alternativo
5412 5412 -----
5413 5413 servizos
5414 5414 equipamento lumínico
5415 5415 tráfico de ocio
5416 5416 fútbol_americano
5417 5417 -----
5418 5418 anglicano
5419 5419 comida para animais
5420 5420 anónimo
5421 5421 -----
5422 5422 calquera
5423 5423 aplicar {0}
5424 5424 -----
5425 5425 tiro con arco
5426 5426 área
5427 5427 área de texto
5428 5428 asiático
5429 5429 asfalto
5430 5430 atletismo
5431 5431 -----
5432 5432 fútbol australiano
5433 5433 automatico
5434 5434 fondo
5435 5435 anterior punto de parada
5436 5436 segmento anterior
5437 5437 mala
5438 5438 bahaísta
5439 5439 baptista
5440 5440 barreira
5441 5441 Barreira usada nunha vía
5442 5442 béisbol
5443 5443 cunca
5444 5444 baloncesto
5445 5445 -----
5446 5446 praia
5447 5447 entre {0} {1} e {2} {3}
5448 5448 bicicleta
5449 5449 tubo_de_bicicleta
5450 5450 -----
5451 5451 negro
5452 5452 azul
5453 5453 ciénaga
5454 5454 -----
5455 5455 fronteira
5456 5456 bolos
5457 5457 marca
5458 5458 ponte
5459 5459 Nodo etiquetado como ponte
5460 5460 marrón
5461 5461 área postindustrial degradada
5462 5462 budista
5463 5463 construcción
5464 5464 badén
5465 5465 hamburguesería
5466 5466 -----
5467 5467 carril bus guiado
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 fútbol_canadiense
5471 5471 -----
5472 5472 piragua
5473 5473 sensible a maiúsculas
5474 5474 católico
5475 5475 cemiterio
5476 5476 cambiar a data de modificación do ficheiro:
5477 5477 carbón
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 Comprobando a caché...
5481 5481 chicán
5482 5482 polo
5483 5483 chino
5484 5484 garganta
5485 5485 cristian
5486 5486 Estanco
5487 5487 cidade
5488 5488 -----
5489 5489 escalada
5490 5490 -----
5491 5491 no sentido das agullas do reloxo
5492 5492 pechado
5493 5493 vía pechada
5494 5494 carbón
5495 5495 liña de costa
5496 5496 adoquinado
5497 5497 común
5498 5498 comunicación
5499 5499 compactado
5500 5500 formigón
5501 5501 gomas do pito
5502 5502 -----
5503 5503 Configurar o DG100 conectado
5504 5504 -----
5505 5505 conflito
5506 5506 conífera
5507 5507 conexión
5508 5508 -----
5509 5509 en construcción
5510 5510 liña_de_contacto
5511 5511 conveniencia
5512 5512 cobre
5513 5513 -----
5514 5514 -----
5515 5515 -----
5516 5516 -----
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 -----
5520 5520 -----
5521 5521 -----
5522 5522 Cricket con redes
5523 5523 -----
5524 5524 coxín
5525 5525 vía ciclista con etiqueta bicicleta
5526 5526 ciclismo
5527 5527 datos
5528 5528 decíduos
5529 5529 dedicado
5530 5530 gra° min'' (Nauticos)
5531 5531 gra° min'' seg"
5532 5532 desinterlazar usando doble liña
5533 5533 desentrelazar usando interpolación de liñas
5534 5534 borrar datos despois de importar
5535 5535 -----
5536 5536 borrado
5537 5537 reparto de mercancías
5538 5538 obsoleto
5539 5539 autorizado
5540 5540 destino
5541 5541 desvío
5542 5542 -----
5543 5543 -----
5544 5544 desactivado
5545 5545 muelle
5546 5546 carreira de cans
5547 5547 dobre
5548 5548 abaixo
5549 5549 de descenso
5550 5550 descargar
5551 5551 Bebidas
5552 5552 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)
5553 5553 -----
5554 5554 -----
5555 5555 leste
5556 5556 fácil
5557 5557 editar grabacións gpx
5558 5558 electrico
5559 5559 elementos
5560 5560 Punto de acceso de emerxencias
5561 5561 hípica
5562 5562 evanxélico
5563 5563 pares
5564 5564 exemplos
5565 5565 excelente
5566 5566 Bolsas para excrementos
5567 5567 experto
5568 5568 -----
5569 5569 -----
5570 5570 -----
5571 5571 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
5572 5572 terras de cultivo
5573 5573 edificio agrario
5574 5574 -----
5575 5575 valado
5576 5576 -----
5577 5577 -----
5578 5578 buscar a seleccion
5579 5579 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
5580 5580 Cartafol
5581 5581 sigue o icono do video automaticamente
5582 5582 Alimentación
5583 5583 pé
5584 5584 vía peatonal con etiqueta a pé
5585 5585 vado
5586 5586 plantación forestal
5587 5587 forestal
5588 5588 próximo punto de parada
5589 5589 segmento seguinte
5590 5590 fósil
5591 5591 fora da pista
5592 5592 francés
5593 5593 do titulo
5594 5594 da vía
5595 5595 total
5596 5596 fútbol_gaélico
5597 5597 -----
5598 5598 -----
5599 5599 -----
5600 5600 alemán
5601 5601 glaciar
5602 5602 ouro
5603 5603 -----
5604 5604 campo de golf
5605 5605 bon
5606 5606 marca gps
5607 5607 punto gps
5608 5608 Grado 1 (pavimentada)
5609 5609 Grado 2 (de áridos)
5610 5610 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
5611 5611 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
5612 5612 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
5613 5613 herba
5614 5614 pavimento vexetal
5615 5615 grava
5616 5616 gris
5617 5617 grego
5618 5618 verde
5619 5619 zona verde
5620 5620 terra
5621 5621 ximnasia
5622 5622 media
5623 5623 punto de detención
5624 5624 saúde
5625 5625 térmico
5626 5626 monte
5627 5627 -----
5628 5628 destacar
5629 5629 Carretera
5630 5630 via sen referencia
5631 5631 -----
5632 5632 pista
5633 5633 senda
5634 5634 hindú
5635 5635 patrimonio histórico
5636 5636 historial
5637 5637 -----
5638 5638 pésima
5639 5639 cabalo
5640 5640 carreira de cabalos
5641 5641 -----
5642 5642 casa
5643 5643 -----
5644 5644 -----
5645 5645 resalte
5646 5646 hidráulico
5647 5647 helado
5648 5648 -----
5649 5649 -----
5650 5650 imaxe
5651 5651 -----
5652 5652 datos importados de {0}
5653 5653 Inactivo
5654 5654 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
5655 5655 incompleto
5656 5656 vía incompleta
5657 5657 -----
5658 5658 independente
5659 5659 india
5660 5660 interiores
5661 5661 -----
5662 5662 segmento interior
5663 5663 integrado no programa principal
5664 5664 intermedia
5665 5665 intervalo
5666 5666 invisíbel
5667 5667 -----
5668 5668 illa
5669 5669 aislado
5670 5670 italiano
5671 5671 elementos
5672 5672 jainista
5673 5673 xaponés
5674 5674 testigos de Xenoveva
5675 5675 xudía
5676 5676 salta n seg atrás
5677 5677 salta n seg adiante
5678 5678 -----
5679 5679 -----
5680 5680 -----
5681 5681 manter ficheiros de respaldo
5682 5682 quiosco
5683 5683 terra
5684 5684 vertedoiro
5685 5685 uso da terra
5686 5686 tipo de uso da terra {0}
5687 5687 -----
5688 5688 capa
5689 5689 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
5690 5690 a capa é actualmente visible (premer para agochala)
5691 5691 etiqueta capa co signo +
5692 5692 chumbo
5693 5693 esquerda
5694 5694 ocio
5695 5695 tipo de ocio {0}
5696 5696 auga (claro)
5697 5697 -----
5698 5698 limitado
5699 5699 rúa residencial
5700 5700 cargando complemento "{0}" (version {1})
5701 5701 -----
5702 5702 localidade
5703 5703 bloquear desprazamento
5704 5704 bucle
5705 5705 bucle de n seg arredor da posición actual
5706 5706 baixa
5707 5707 luterano
5708 5708 -----
5709 5709 manglar
5710 5710 feito polo home
5711 5711 manualmente
5712 5712 -----
5713 5713 porto deportivo
5714 5714 marísma
5715 5715 lat. max.
5716 5716 lon. max.
5717 5717 velocidad máxima usada nunha rúa peatonal
5718 5718 modo de medición
5719 5719 membro
5720 5720 -----
5721 5721 -----
5722 5722 metodista
5723 5723 mexicano
5724 5724 zona militar
5725 5725 lat. min.
5726 5726 lon. min.
5727 5727 Nome de clave mal escrito
5728 5728 mixto
5729 5729 mormón
5730 5730 -----
5731 5731 Autovía
5732 5732 Autopista
5733 5733 Acceso a autopista
5734 5734 lodazal
5735 5735 diversos
5736 5736 de pisos
5737 5737 múltiple
5738 5738 múltiples obxectos co papel "{0}"
5739 5739 -----
5740 5740 musulmá
5741 5741 mutar
5742 5742 nacional
5743 5743 espazo natural
5744 5744 tipo natural {0}
5745 5745 natureza
5746 5746 nunca
5747 5747 Xornáis
5748 5748 seguinte
5749 5749 níquel
5750 5750 non
5751 5751 non desentrelazar
5752 5752 sen descripción dispoñible
5753 5753 non hai mensaxes de erro dispoñibles
5754 5754 sen erros
5755 5755 sen elementos
5756 5756 sen modificador
5757 5757 sen nome
5758 5758 sen participantes na vía co papel "dende"
5759 5759 sen participantes na vía co papel "cara"
5760 5760 non_xirar_esquerda
5761 5761 non_xirar_dereita
5762 5762 non_seguir_de_frente
5763 5763 prohibido xiro en U
5764 5764 nodos
5765 5765 ningún
5766 5766 nórdico
5767 5767 norte
5768 5768 nordeste
5769 5769 noroeste
5770 5770 non borrado
5771 5771 non presente
5772 5772 nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytes
5773 5773 aviso
5774 5774 novato
5775 5775 -----
5776 5776 observación
5777 5777 impares
5778 5778 oficial
5779 5779 desconectado
5780 5780 aceite
5781 5781 vía morta
5782 5782 -----
5783 5783 nun polígono
5784 5784 Nodo etiquetado como vía unidireccional
5785 5785 en liña
5786 5786 só_xirar_esquerda
5787 5787 só_xirar_dereita
5788 5788 só_seguir_de_frente
5789 5789 abrir
5790 5790 -----
5791 5791 opcións
5792 5792 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
5793 5793 -----
5794 5794 ortodoxo
5795 5795 outros ferrocarriles
5796 5796 exteriores
5797 5797 segmento exterior
5798 5798 fora da área descargada
5799 5799 parcela
5800 5800 numero de parcela
5801 5801 corredor de aparcamento
5802 5802 -----
5803 5803 Tickets de aparcamento
5804 5804 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
5805 5805 -----
5806 5806 pasaxeiros
5807 5807 pasaxeiros;vehiculos
5808 5808 pavimentada
5809 5809 pavimento de pedra
5810 5810 pico
5811 5811 grijo
5812 5812 pegaso
5813 5813 pelícano
5814 5814 pelota vasca
5815 5815 -----
5816 5816 permisivo
5817 5817 Fotos
5818 5818 fotovoltaico
5819 5819 porto
5820 5820 tubería
5821 5821 pista avanzada
5822 5822 pista fácil
5823 5823 pista para expertos
5824 5824 pista de estilo libre
5825 5825 pista intermedia
5826 5826 pista para iniciados
5827 5827 cancha de xogo
5828 5828 pizzería
5829 5829 lugar
5830 5830 plantas
5831 5831 plástico
5832 5832 reproducir
5833 5833 escolle un tipo de restricción de xiro
5834 5834 escoller unha vía
5835 5835 poste
5836 5836 político
5837 5837 enerxía
5838 5838 presbiteriano
5839 5839 anterior
5840 5840 vía primaria
5841 5841 acceso a vía primaria
5842 5842 privado
5843 5843 -----
5844 5844 Proposto
5845 5845 protestante
5846 5846 público
5847 5847 transporte público
5848 5848 Bonos de transporte público
5849 5849 Billetes de transporte público
5850 5850 frailecillo
5851 5851 cuadruple
5852 5852 cuáquero
5853 5853 canteira
5854 5854 raqueta
5855 5855 ferrocarril
5856 5856 zona ferroviaria
5857 5857 paso con mais dun cruce ferroviario
5858 5858 Vía férrea
5859 5859 punto ferroviario
5860 5860 rápidos
5861 5861 vermello
5862 5862 xuncal
5863 5863 Actualizar a lista de portos
5864 5864 rexión
5865 5865 rexional
5866 5866 expresión regular
5867 5867 relación sin tipo
5868 5868 relacións
5869 5869 -----
5870 5870 -----
5871 5871 remota
5872 5872 -----
5873 5873 eliminar da selección
5874 5874 eliminar o video actual da capa
5875 5875 reemplazar selección
5876 5876 -----
5877 5877 rúa urbana
5878 5878 restaurante sen nome
5879 5879 venta ao por menor
5880 5880 dereita
5881 5881 ribeira
5882 5882 camiño
5883 5883 papel
5884 5884 rotonda
5885 5885 ruta
5886 5886 segmento da ruta
5887 5887 liga_rugby
5888 5888 -----
5889 5889 -----
5890 5890 sal
5891 5891 saladar
5892 5892 area
5893 5893 -----
5894 5894 escalar
5895 5895 esquema
5896 5896 matorral
5897 5897 -----
5898 5898 -----
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 vía secundaria
5902 5902 sección
5903 5903 sísmico
5904 5904 escoller deporte:
5905 5905 seleccionado
5906 5906 selección
5907 5907 carril bici etiquetado como vía ciclable
5908 5908 separado
5909 5909 vía de servicio
5910 5910 servizos
5911 5911 -----
5912 5912 configuración
5913 5913 augas residuais
5914 5914 chiita
5915 5915 tiro
5916 5916 tenda
5917 5917 tipo de tenda {0}
5918 5918 -----
5919 5919 vía moerta
5920 5920 sijista
5921 5921 prata
5922 5922 sinxelo
5923 5923 -----
5924 5924 lugar
5925 5925 monopatín
5926 5926 patinaxe
5927 5927 -----
5928 5928 esquí
5929 5929 reproducción mais lenta
5930 5930 parque de snowboard
5931 5931 Fútbol
5932 5932 -----
5933 5933 sur
5934 5934 sudeste
5935 5935 sudoeste
5936 5936 espiritualista
5937 5937 deporte
5938 5938 tipo de depote {0}
5939 5939 Polideportivo
5940 5940 ramal
5941 5941 Estadio
5942 5942 selos
5943 5943 -----
5944 5944 comeza/para a reprodución de vídeo
5945 5945 pedra
5946 5946 fluxo
5947 5947 rúa
5948 5948 O nome da rua contén ss
5949 5949 cadea
5950 5950 cadea;cadea;...
5951 5951 metro
5952 5952 -----
5953 5953 -----
5954 5954 suní
5955 5955 ao aire libre
5956 5956 -----
5957 5957 Ciénaga
5958 5958 doces
5959 5959 natación
5960 5960 -----
5961 5961 símbolo
5962 5962 táboa
5963 5963 tenis de mesa
5964 5964 tampóns
5965 5965 taoista
5966 5966 Tarxetas telefónicas
5967 5967 temporal
5968 5968 Tipo de via temporal
5969 5969 tenis
5970 5970 -----
5971 5971 vía local
5972 5972 texto
5973 5973 tailandés
5974 5974 -----
5975 5975 -----
5976 5976 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
5977 5977 esta capa é a capa activa
5978 5978 superficie mareal
5979 5979 tigre
5980 5980 datos_TIGER
5981 5981 estaño
5982 5982 á data do gps
5983 5983 ao valor anterior
5984 5984 á via
5985 5985 topográfico
5986 5986 tucán
5987 5987 turismo
5988 5988 tipo de turismo {0}
5989 5989 cidade
5990 5990 xoguetes
5991 5991 pista
5992 5992 pista e puntos de vía
5993 5993 só via
5994 5994 semáforos
5995 5995 tranvía
5996 5996 -----
5997 5997 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
5998 5998 Carretera principal
5999 5999 Enlace a carretera principal
6000 6000 turco
6001 6001 círculo de xiro
6002 6002 tipo
6003 6003 vía sen clasificación
6004 6004 sin supervisión
6005 6005 subterráneo
6006 6006 número de columna inesperado {0}
6007 6007 unidade(s)=
6008 6008 unitarismo
6009 6009 descoñecido
6010 6010 sen marcar
6011 6011 -----
6012 6012 sen pavimentar
6013 6013 Non estabelecido
6014 6014 non establecido: non establecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
6015 6015 razón sen especificar
6016 6016 Sen etiquetar
6017 6017 vía sen etiqueta
6018 6018 sen uso
6019 6019 combinación de etiquetas inusual
6020 6020 arriba
6021 6021 ata a tesela
6022 6022 uso
6023 6023 erro de validación
6024 6024 outra validación
6025 6025 aviso de validación
6026 6026 vehículo
6027 6027 versión {0}
6028 6028 a través de nodo ou vía
6029 6029 -----
6030 6030 -----
6031 6031 -----
6032 6032 volcán
6033 6033 Bonos
6034 6034 -----
6035 6035 -----
6036 6036 auga
6037 6037 -----
6038 6038 Vía acuática
6039 6039 tipo de vía acuática {0}
6040 6040 a vía está conectada
6041 6041 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
6042 6042 a vía está conectada ao anterior membro da relación
6043 6043 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
6044 6044 só puntos de vía
6045 6045 vías
6046 6046 o tempo
6047 6047 oeste
6048 6048 branco
6049 6049 vida salvaxe
6050 6050 vento
6051 6051 -----
6052 6052 valado de alambre
6053 6053 cableafo
6054 6054 -----
6055 6055 bosque
6056 6056 valado de madeira
6057 6057 área forestal
6058 6058 Nodo con etiqueta de vía errónea
6059 6059 -----
6060 6060 iarda
6061 6061 si
6062 6062 cebra
6063 6063 cinc
6064 6064 circonio
6065 6065 -----
6066 6066 -----
6067 6067 zoroástrica
6068 6068 -----
6069 6069 {0} ({1} to {2} grados)
6070 6070 {0} Sinaturas atopadas.
6071 6071 {0} Sinaturas cargadas. Todas as refrencias a obxectos OSM foron atopadas.
6072 6072 {0}[incompleto]
6073 6073 {0} composto de:
6074 6074 {0} fin
6075 6075 {0} nodos intermedios para descargar.
6076 6076 {0} non é un número
6077 6077 -----
6078 6078 {0} metros
6079 6079 {0} mais...
6080 6080 {0} debe ser máis grande que 0
6081 6081 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
6082 6082 {0} nodos moi lonxe...
6083 6083 {0} non está permitido na proxección actual
6084 6084 {0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>
6085 6085 {0} de {1} obxectos OSM están referenciados penon están ahi.\nQueres cargalos dende o servidor de OSM?
6086 6086 {0} km cad.
6087 6087 {0} comezar
6088 6088 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
6089 6089 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
6090 6090 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5})
6091 6091 -----
6092 6092 {0}: Versión {1} (local: {2})
6093 6093 -----
6094m 1 -----
6095m 2 ({0} petición)
6096m 2 ({0} peticións)
6097m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto...
6098m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...
6099m 4 -----
6100m 5 -----
6101m 6 -----
6102m 7 -----
6103m 8 -----
6104m 9 -----
6105m 10 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
6106m 10 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
6107m 11 Engadido {0} obxecto
6108m 11 Engadidos {0} obxectos
6109m 12 Non se puido abrir {0} ficheiro non esta dispoñible ningún importador de ficheiros.
6110m 12 Non se puideron abrir {0} ficheiros non esta dispoñible ningún importador de ficheiros.
6111m 13 Non se puido abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros "{1}".
6112m 13 Non se puideron abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros "{1}".
6113m 14 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
6114m 14 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
6115m 15 Cambiar {0} obxecto
6116m 15 Cambiar {0} obxectos
6117m 16 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado de este obxecto no servidor.
6118m 16 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado de estes obxectos no servidor.
6119m 17 Conflicto mentres de descargaba
6120m 17 Conflictos mentres de descargaba
6121m 18 Conflicto no dato
6122m 18 Conflictos nos datos
6123m 19 Borrado {0} nodo
6124m 19 Borrados {0} nodos
6125m 20 Borrado {0} obxecto
6126m 20 Borrados {0} obxectos
6127m 21 Borrada {0} relación
6128m 21 Borradas {0} relacións
6129m 22 Borrada {0} via
6130m 22 Borradas {0} vias
6131m 23 Borrando {0} obxecto
6132m 23 Borrando {0} obxectos
6133m 24 A descarga do seguinte complemento <strong>fallou</strong>:
6134m 24 A descarga dos seguintes complementos <strong>fallaron</strong>:
6135m 25 Descargando {0} conxunto de cambios...
6136m 25 Descargando {0} conxuntos de cambios...
6137m 26 Descargando {0} relación filla incompleta da relación "{1}"
6138m 26 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación "{1}"
6139m 27 Descargando {0} relación incompleta de {1} relación pai
6140m 27 Descargando {0} relacións fillas incompletas de {1} relacións pais
6141m 28 -----
6142m 29 -----
6143m 30 Insertar novo nodo na vía.
6144m 30 Insertar novo nodo en {0} vías.
6145m 31 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
6146m 31 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
6147m 32 -----
6148m 33 Versión misturada({0} entrada)
6149m 33 Versión misturada({0} entradas)
6150m 34 Mover {0} nodo
6151m 34 Mover {0} nodos
6152m 35 A miña versión({0} entrada)
6153m 35 A miña versión({0} entradas)
6154m 36 Abrindo {0} ficheiro
6155m 36 Abrindo {0} ficheiros
6156m 37 Pegando {0} tag
6157m 37 PEgando {0} tags
6158m 38 Por favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalo manualmente.
6159m 38 Por favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalos manualmente.
6160m 39 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
6161m 39 O complemento {0} precisan uns complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
6162m 40 Pugado {0} obxecto
6163m 40 Pugados {0} obxectos
6164m 41 -----
6165m 42 Rotar {0} nodo
6166m 42 Rotar {0} nodos
6167m 43 -----
6168m 44 Simplificar via ( borrar {0} nodo)
6169m 44 Simplificar via ( borrar {0} nodos)
6170m 45 Simplificar {0} via
6171m 45 Simplificar {0} vias
6172m 46 Etiquetas({0} conflicto)
6173m 46 Etiquetas({0} conflictos)
6174m 47 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
6175m 47 Estes complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
6176m 48 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
6177m 48 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
6178m 49 O complemento non vai a ser cargado.
6179m 49 Os complementos non van a ser cargados.
6180m 50 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
6181m 50 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
6182m 51 A via seleccionada non contén o nodo seleccionado.
6183m 51 A vía seleccionada non contén todos os nodos seleccionados.
6184m 52 A via seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
6185m 52 As vias seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
6186m 53 A version de eles({0} entrada)
6187m 53 A version de eles({0} entradas)
6188m 54 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
6189m 54 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
6190m 55 -----
6191m 56 -----
6192m 57 -----
6193m 58 -----
6194m 59 -----
6195m 60 houbo {0} conflicto durante a importacion
6196m 60 houbo {0} conflictos durante a importacion
6197m 61 -----
6198m 62 Esto cambiará ata {0} obxecto.
6199m 62 Esto cambiará ata {0} obxectos.
6200m 63 Modificarase {0} obxecto
6201m 63 Modificaranse {0} obxectos
6202m 64 -----
6203m 65 -----
6204m 66 Actualizando propiedades de {0} obxeto
6205m 66 Actualizando propiedades de {0} obxetos
6206m 67 A actualización do seguinte complemento fallou
6207m 67 A actualización dos seguintes complementos fallaron
6208m 68 -----
6209m 69 -----
6210m 70 -----
6211m 71 -----
6212m 72 pista
6213m 72 pistas
6214m 73 un trazado con {0} punto
6215m 73 un trazado con {0} puntos
6216m 74 marca
6217m 74 marcas
6218m 75 nodo
6219m 75 nodos
6220m 76 obxecto
6221m 76 obxectos
6222m 77 punto
6223m 77 puntos
6224m 78 relación
6225m 78 relacións
6226m 79 -----
6227m 80 vía
6228m 80 vías
6229m 81 {0} Autor
6230m 81 {0} Autores
6231m 82 {0} componse de {1} marca
6232m 82 {0} componse de {1} marcas
6233m 83 {0} componse de {1} trazado
6234m 83 {0} componse de {1} trazados
6235m 84 {0} borrado
6236m 84 {0} borrados
6237m 85 {0} erro
6238m 85 {0} erros
6239m 86 {0} imaxe cargada.
6240m 86 {0} imaxes cargadas.
6241m 87 {0} membro
6242m 87 {0} membros
6243m 88 {0} nodo
6244m 88 {0} nodos
6245m 89 {0} obxecto para engadir:
6246m 89 {0} obxectos para engadir:
6247m 90 {0} obxecto para borrar:
6248m 90 {0} obxectos para borrar:
6249m 91 {0} obxecto para modificar:
6250m 91 {0} obxectos para modificar:
6251m 92 {0} etiqueta pendente de resolver conflicto
6252m 92 {0} etiquetas pendentes de resolver conflictos
6253m 93 {0} punto
6254m 93 {0} puntos
6255m 94 {0} relación
6256m 94 {0} relacións
6257m 95 {0} ruta,
6258m 95 {0} rutas,
6259m 96 {0} etiqueta
6260m 96 {0} etiquetas
6261m 97 {0} pista
6262m 97 {0} pistas
6263m 98 {0} trazado,
6264m 98 {0} trazados,
6265m 99 {0} aviso
6266m 99 {0} avisos
6267m 100 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
6268m 100 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
6269m 101 {0} vía
6270m 101 {0} vías
6271m 102 {0} punto de vía
6272m 102 {0} puntos de vía
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.