source: josm/trunk/data/gl.lang@ 3738

Last change on this file since 3738 was 3738, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 137.4 KB
Line 
1 1 -----
2 2 engadindo {0} {1}
3 3 -----
4 4 Escribindo ao ficheiro
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 # Obxectos
9 9 % cara o Leste
10 10 % cara o Norte
11 11 -----
12 12 -----
13 13 (1 petición)
14 14 (Código={0})
15 15 (Consello: Pode editar os atallos nas preferencias.)
16 16 (Sen datos)
17 17 (Sen datos de elevación)
18 18 (O texto xa foi copiado ao teu portapapeis.)
19 19 -----
20 20 (a URL era:
21 21 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
22 22 -----
23 23 (Iso que significa?)
24 24 (na liñá {0}, columna {1})
25 25 (desactivado)
26 26 (mais de 20 m)
27 27 (sen obxecto)
28 28 (ningún)
29 29 (opcional)
30 30 -----
31 31 -----
32 32 (ata 20 m)
33 33 (ata 5 m)
34 34 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
35 35 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
36 36 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...
37 37 ({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}
38 38 ({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}
39 39 ({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}
40 40 ({0}/{1}): Descargando relación "{2}"...
41 41 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
42 42 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
43 43 * Un nodo etiquetado, ou
44 44 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
45 45 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
46 46 ...outro métodos de desprazamentos posibles
47 47 ... refierese á relación
48 48 /RUTA/Á/CARPETA/JOSM/
49 49 1/25 misturada (mofa/moped)
50 50 1/50 misturada (mofa/moped)
51 51 Bowling
52 52 -----
53 53 -----
54 54 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
55 55 -----
56 56 <anónimo>
57 57 <b>-name:Bak</b> - que non conteña ''Bak'' no nome.
58 58 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' e ''Street'' en calquer clave ou nome.
59 59 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' en calquera clave ou nome.
60 60 <b>conxunto de cambios:</b>...-obxecto co identificador do conxunto de cambios dado (0 obxectos sen un conxunto de cambios asignado)
61 61 <b>child <i>expresión</i></b> - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión
62 62 <b>foot:</b> - clave=foot establecida con calquer valor.
63 63 <b>id:</b>...- obxecto co ID dado (0 para novos obxectos)
64 64 <b>incomplete</b> - todos os obxectos incompletos
65 65 <b>modified</b> - todos os obxectos cambiados
66 66 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' en calquer posición do nome.
67 67 <b>nodos:</b>...- obxecto co número de nodos dado (nodos: contados ou nodos:min-max)
68 68 <b>¿sentido único?</b> - oneway=yes, true, 1 o on
69 69 <b>parent <i>expr</i></b> - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión
70 70 -----
71 71 <b>selected</b> - todos os obxectos seleccionados
72 72 <b>etiquetas</b>...-obxecto con un número dado de etiquetas (etiquetas: contadas ou etiquetas:min-max)
73 73 <b>marca de tempo:</b>...-obxectos con esta marca de tempo (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> or <b>T14:51</b> ...)
74 74 <b>type:</b> - tipo do obxecto(<b>node</b>,<b>way</b>,<b>relation</b>)
75 75 <b>type=*</b> - a clave ''type'' con calquer valor. Proba tamén <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
76 76 <b>type=route</b> - a clave ''type'' co valor exacto ''route''
77 77 <b>untagged</b> - todos os obxectos sen etiquetar
78 78 <b>user:</b>... - todos os obxectos cambiados polo usuario
79 79 <b>usuario:anonimo</b>- todos os obxectos cambiados por usuarios anónimos
80 80 <b>versión:</b>...-obxecto coa versión dada (0 obxectos sen unha versión asignada)
81 81 <b>{0}</b> obxectos deshabilitados
82 82 <br>Mensaxe de erro(sen traducir): {0}
83 83 <dous puntos>
84 84 <diferente>
85 85 -----
86 86 <fin-do-ficheiro>
87 87 <iguais>
88 88 <h1><a name="top">Atallos de Teclado</a></h1>
89 89 <h1>Grupos de Modificadores</h1>
90 90 <h2>Filtro Activo</h2>
91 91 -----
92 92 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3>Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función de eses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br>Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Por defecto éste é Shift-Q .)
93 93 -----
94 94 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida <strong>sen esncriptar</strong> en cada petición enviado ao servidor OSM. <strong>Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 <html><p class="warning-header">O contido de axuda para tema non existe</p><p class="warning-body">O contído de axuda para o tema de axuda<strong>{0}</strong> aínd anon está dispoñible. Falta tanto na túa lingua ({1}) e en inglés.<br><br>Axuda a millorar o sistema de axuda enchendo a información faltante. Pode tanto ediitar o tema de axuda <a href="{2}">no seu idioma local ({1})</a> e o tema de axuda <a href="{3}">en inglés</a>.</p></html>
100 100 -----
101 101 -----
102 102 <html>Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
103 103 <html> Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
104 104 <html>Alternativamente pode introducir unha <strong> dirección de tesela</strong> para unha tesela no formato <i> nivel_de_zoom/x/y</i>, por exemplo <i>15/256/223</i>.As direccións de teselas no formato<i>zoom,x,y</i> ou <i>zoom;x;i</i>tamén són válidas.</html>
105 105 <html>Ocurriu un erro mentres se recuperaba un ficheiro de respaldo.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
106 106 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 <html>Non se puido abrir o directorio "{0}".<br>Escolla un ficheiro.</html>
111 111 -----
112 112 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a fusión das miñas entradas e das súas</html>
113 113 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a mistura das miñas entradas e as súas</html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 <html>Non se puido cargar o complemento {0} porque o complemento <br>main class "{1}" non se atopou.<br>Borrar das preferencias?
120 120 <html> Non se poden ler os marcadores dende <br>"{0}"<br>O erro foi: {1}</html>
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
127 127 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos<br><em>Deshabilitado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.</em></html>
128 128 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
129 129 <html>Introduza unha clave para a etiqueta, p.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
130 130 <html>Introduza un valor para a etiqueta, p.e. <strong><tt>check members</tt></strong></html>
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 <html>Non se puido crear unha URL debido a que a codificación "{0}"<br> non se puido atopar no sistema.</html>
138 138 -----
139 139 -----
140 140 <html>Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.</html>
141 141 <hmtl>Erro ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias por defecto :{0}.</html>
142 142 <html>Erro ao inicializar as preferencias.<br>O directorio das preferencias "{0}" non é un directorio.<html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 <html>A capa "{0}" ainda ten un conflicto coa primitiva<br>"{1}".<br>Este conflicto non pode ser engadido.</html>
160 160 <html>Solicitouse cargar o complemento "{0}".<br>Este complemento non está sendo desenvolvido mais e seguramente producirá erros.<br>Debería ser deshabilitado.<br>Borrar das preferencias?</html>
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 <html>Confirme o borrado de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>1 relación</strong>.</html>
169 169 <html>Confirme o borrado de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>{0} relacións</strong>.</html>
170 170 <html>Confirme o borrado<strong>{0} obxectos</strong> de <strong>{1} relacións</strong>.</html>
171 171 -----
172 172 -----
173 173 <html>Please make sure todas as vias seleccionadas apuntan en unha dirección similar<br> ou ortogonaliza unha a unha
174 174 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
175 175 -----
176 176 -----
177 177 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
178 178 <html>Complemento {0} require a versión de JOSM {1}. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que se actualice JOSM para usar este complemento.</html>
179 179 <html>O ficheiro de preferencias contén erros.<br> A realizar unha copia de seguridade a <br>{0}<br> e creando un novo ficheiro de preferencias por defecto.</html>
180 180 -----
181 181 <html>Fallo ao obter un Token de Acesso OAuth de ''{0}''.</html>
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Escoller para habilitar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
191 191 <html>Paso 1/3: Obter un Token de petición de OAuth</html>
192 192 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un Token de Aceso</html>
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>A relación filla<br>{0}<br>está borrada no servidor. Non pode ser cargada
207 207 <html>As vías combinadas son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>eliminalas.</strong> <br> Por defecto, <strong>mantén</strong> a primeira vía, e <strong>elimina</strong> a vías restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar da vía orixinal na relación.</html>
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <html> Os datos a subir participan en conflictos non resoltos na capa "{0}". <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
212 212 <html>Os nodos combinados son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>eliminalod.</strong> <br> Por defecto, <strong>mantén</strong> o primeiro nodo, e <strong>elimina</strong>os nodos restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar do nodo orixinal na relación.</html>
213 213 <html>O plugin openstreetbugs está a usar o antigo servidor en appspot.com.<br>Un novo servidor esta dispoñible en chokokeks.org.<br>Quere cambiar ao novo servidor? (Altamente recomendado)</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 <html>Non hay capas á que a capa<br>''{0}''<br>. poidese ser fundida</html>
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
227 227 -----
228 228 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflicto e pechar o editor?</html>
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>A subida de datos GPS sen procesar como datos de mapa considerase perxudicial.<br>Se desexas subir trazados, mira aqui:
233 233 -----
234 234 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para abortar e continuar editando.<br></html>
235 235 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para abortar e continuar editando.<br></html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>A subida ao servidor <strong>fallou</strong> porque o teu<br>paquete de datos actual viola a condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 <html>Está intentando engadir unha relación a si misma.<br><br>Esto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Saltando relación "{0}".</html>
245 245 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
246 246 <html>Non remataches de misturar as diferencias en este conflicto.<br>As resolucións de conflictos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflictos.</html>
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e elimine a dependencia cíclica.</html>
256 256 -----
257 257 -----
258 258 <chave>
259 259 <pariente esquerdo>
260 260 <novo obxecto>
261 261 <non>
262 262 <ou>
263 263 <p><b>{0}</b>obxectos agochados
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 <p>O pseudo modificador ''desactivado'' desactivará o atallo cando o atope.</p>
268 268 -----
269 269 <signo de interrogación>
270 270 <pariente dereito>
271 271 -----
272 272 <u>Obxectivos especiais:</u>
273 273 <indefinido>
274 274 >fondo
275 275 > arriba
276 276 Por distancia
277 277 Por tempo
278 278 Atopouse un ficheiro de calibración asociado á imaxe:
279 279 Asistente para o axuste do satélite IRS.
280 280 -----
281 281 O nome:* a traducción non se atopa.
282 282 -----
283 283 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.
284 284 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
285 285 -----
286 286 Unha restricción de xiro debe declarar o tipo de restricción. Por favor escolle un tipo no Editor Básico.
287 287 -----
288 288 -----
289 289 Unha vía é requerida no seu lugar.
290 290 Unha vía co papel <tt>dende</tt> é requerida nunha restrición de xiro.
291 291 -----
292 292 Violación das capacidades da API
293 293 Versión da API: {0}
294 294 -----
295 295 Vía de tren abandonada
296 296 Abortar
297 297 Abortar Misturado
298 298 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
299 299 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
300 300 Cancelar edición de etiquetas e pechar o diálogo
301 301 Acerca de
302 302 Acerca de JOSM...
303 303 Aceptar
304 304 -----
305 305 Aceptar a vía escollida actualmente
306 306 -----
307 307 Acceso
308 308 -----
309 309 Clave de Access Token:
310 310 Secreto de Access Token:
311 311 URL de Access Token:
312 312 Acomodación
313 313 Dacordo coa información contida no engadido, o autor é {0}.
314 314 Tarxetas de afidelización ou de desconto
315 315 -----
316 316 Exactitude:
317 317 Acción
318 318 Parámetros de acción
319 319 Accións
320 320 Activar
321 321 -----
322 322 Activar a capa escollida
323 323 Estilos activos:
324 324 Real
325 325 Engadir
326 326 Engadir capa EGPX
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Engadir Nodo...
330 330 Engadir Propiedades
331 331 Engadir imaxe rectificada
332 332 Engadir "source=..." aos elementos?
333 333 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
334 334 Engadir un comentario
335 335 Engadir un nome de ficheiro ou unha URL de un estilo activo
336 336 Engadir unha nova ruta de iconas
337 337 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
338 338 -----
339 339 Engadir un novo nodo a unha via existente
340 340 Engadir unha nova fonte á lista.
341 341 Engadir unha etiqueta
342 342 Engadir un nodo introducindo latitude e lonxitude.
343 343 -----
344 344 -----
345 345 Engadir enederezo
346 346 Engadir todas as primitivas escollidas no conxunto de cambios actual despois do ultimo membro
347 347 Engadir todas as primitivas escollidas no conxunto de cambios actual despois do ultimo membro escollido
348 348 Engadir todas as primitivas escollidas no conxunto de cambios actual antes do primeiro membro
349 349 Engadir todas as primitivas escollidas no conxunto de cambios actual antes do primeiro membro escollido
350 350 Engadir unha etiqueta baleira
351 351 Engadir información do autor
352 352 -----
353 353 Engadido conflicto para "{0}"
354 354 Engadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo google ou unha URL que devolva osm-xml
355 355 Engadir filtro.
356 356 -----
357 357 Engadir no editor
358 358 -----
359 359 Engadir etiqueta faltante
360 360 Engadir unha nova capa
361 361 Engadir nodo
362 362 Engadir nodo na vía
363 363 Engadir nodo a vía e conectar
364 364 Engadir nodo {0}
365 365 Engadir nodos nas interseccións
366 366 -----
367 367 Engadir relación {0}
368 368 Engadir capa de ruta
369 369 -----
370 370 -----
371 371 Engadir a etiqueta {0}={1}
372 372 -----
373 373 Engadir á selección
374 374 -----
375 375 Engadir via {0}
376 376 Engadir nodo en todas as interseccións
377 377 -----
378 378 Editar enderezo
379 379 Interpolar enderezos
380 380 Enderezos, números de casas.
381 381 Enderezos
382 382 Engadir o elemento &quot;Reiniciar JOSM; ao menú Ficheiro.
383 383 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
384 384 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Axustar WMS
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 Axustar fuso horario e desprazamento
395 395 O axustable {0} aínda non está rexistrado.
396 396 O axustable {0} aínda non está rexistrado. Non se pode marcar participación en axustes de sincronizados.
397 397 Centro de Administración
398 398 Administrativo
399 399 Nivel administrativo
400 400 Avanzado
401 401 Parametros de OAuth avanzados
402 402 Propiedades de OAuth avanzadas
403 403 Preferencias avanzadas
404 404 Información do obxecto avanzada
405 405 Configuración avanzada
406 406 Avanzado...
407 407 Remonte
408 408 -----
409 409 Agrícola
410 410 Aeroporto
411 411 Campo de aviación
412 412 Tenda de bebidas alcohólicas
413 413 Algoritmo:
414 414 Alinear os nodos en círculo
415 415 Alinear os nodos en fila
416 416 Aliñar segmentos de vía
417 417 Aliñar vías
418 418 Modo de aliñar vías
419 419 Aliñar segmento de vía
420 420 -----
421 421 AlignWayS: O aliñamento non foi posíbel
422 422 Consellos AlignWayS
423 423 O aliñamento puido resultar con nodos fora do mundo.\n
424 424 Todo
425 425 Todos os ficheiros
426 426 Todos os formatos
427 427 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
428 428 Todos os puntos e segmentos do trazado terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de Capas.
429 429 Todos os valores unidos como "{0}" van a ser aplicados para a clave "{1}"
430 430 Área cultivábel
431 431 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
432 432 Permitir control remoto (require o complemento remotecontrol)
433 433 Permite descargar as túas trazas de GPS
434 434 Permite ler as túas preferencias
435 435 Permitir subir trazas GPS
436 436 Permitir subir datos do mapa
437 437 Permite escribir nas túas preferencias
438 438 Tráfico permitido:
439 439 Permitir varias capas apiladas
440 440 Premite abrir ficheiros gpx/osm que intersecan coa area visible actualmente
441 441 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e borrar partes de pistas GPX enormes moi rápido.
442 442 -----
443 443 -----
444 444 Permítelle filtrar pistas GPS innecesarias
445 445 Permite importar varios tipos de formatos de ficheiro directamente en JOSM
446 446 Permite afinar o coloreado de trazados para diferentes velocidades medias.
447 447 Permite desfacer o borrado de obxetos da base de datos de OSM
448 448 Canle alfa:
449 449 Alfabético
450 450 Enderezos alfabéticos deben acabar con unha letra
451 451 Cabaña alpina
452 452 Está a participar en un conflicto
453 453 Xa se rexistrou un conflicto para a primitica "{0}"
454 454 -----
455 455 Renomear tamén o ficheiro
456 456 -----
457 457 -----
458 458 Sempre actualizar sen preguntar
459 459 -----
460 460 Futbol Americano
461 461 Cantidade de cables
462 462 Numero de asentos
463 463 Número de pasos
464 464 Amperaxe
465 465 -----
466 466 Un complemento de OSM para editar restriccións de xiro.
467 467 Un valor vacío borra o atributo.
468 468 Ocurriu un erro no engadido {0}
469 469 -----
470 470 Ocurriu un erro: {0}
471 471 Ocurriu unha excepción inesperada que puido proceder do engadido "{0}".
472 472 -----
473 473 Un erro descoñecido aconteceu
474 474 Ángulo
475 475 Angulo entre dous nodos escollidos
476 476 Anotación
477 477 -----
478 478 Aplicar valores desexados
479 479 Aplicar valores desexados para
480 480 Aplicar
481 481 Aplicar Cambios
482 482 Aplicar axuste preestablecido
483 483 Aplicar resolución
484 484 Aplicar papel
485 485 Aplicar papel:
486 486 Aplicar filtros antialiasing á vista do mapa para acadar unha apariencia máis suave.
487 487 Aplicar etiquetas editadas e pechar o diálogo
488 488 Aplicar a resolución de conflictos
489 489 Aplicar os conflictos resoltos e pechar o diálogo
490 490 Aplicar os cambios seleccionados
491 491 Aplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.
492 492 -----
493 493 Aplicar as actualizacións actuais
494 494 Aplicar a dirección da tesela
495 495 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
496 496 Aplicar este papel a todos os membros
497 497 Aplicar?
498 498 -----
499 499 -----
500 500 Lugar arqueolóxico
501 501 Tiro con arco
502 502 Esta seguro de continuar?
503 503 Esta seguro?
504 504 Área
505 505 -----
506 506 Área arredor dos lugares
507 507 Centro de arte
508 508 Gráficos
509 509 Preguntar antes de actualizar
510 510 Ensambla novos polígonos
511 511 Asignar enderezo á rúa
512 512 -----
513 513 Asociar con rúa usando:
514 514 Rúa asociada
515 515 Polo menos requirese un obxecto para borrar, conseguiuse unha colección vacia
516 516 Atletismo
517 517 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
518 518 Atracción
519 519 Atributos
520 520 -----
521 521 Dispositivo de audio non dispoñible
522 522 Preferencias de audio
523 523 Marcas de audio de {0}
524 524 Audio sincronizado no punto {0}.
525 525 -----
526 526 Audioguía
527 527 ¿Audioguía a través de teléfono móvil?
528 528 Fútbol australiano
529 529 Autenticar
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Autenticando a sesión para o usuario "{0}"...
534 534 Autenticación
535 535 Fallou a autentificación
536 536 Autenticazón fallida
537 537 Autor
538 538 Autor: {0}
539 539 Fallou a autorización
540 540 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
541 541 Autorizar URL:
542 542 Autorizar agora
543 543 -----
544 544 -----
545 545 Autores
546 546 -----
547 547 Ampliación automática
548 548 -----
549 549 -----
550 550 Autogardar intervalo (segundos)
551 551 Ficheiros autogardados por capa
552 552 -----
553 553 -----
554 554 Auto-Centrar
555 555 Auto-tentar
556 556 Escoller automáticamente un edificio
557 557 -----
558 558 -----
559 559 Caixeiro automático
560 560 Automático
561 561 Descargar automáticamente
562 562 Corrección
563 563 Crear automáticamente marcas de audio a partir dos puntos de trazado (en lugar dos puntos de vía explícitos) con nomes ou descripcións.
564 564 Crear automáticamente unha capa de marcas desde calquer punto de vía cando se abra unha capa GPX.
565 565 -----
566 566 Dispoñible
567 567 Papeis dispoñibles
568 568 -----
569 569 -----
570 570 -----
571 571 B por Distancia
572 572 B por Tempo
573 573 -----
574 574 Caixa temperada
575 575 Atrás
576 576 Respaldo
577 577 Atrás
578 578 Solicitude incorrecta
579 579 Panadeiro
580 580 Banco
581 581 -----
582 582 Barreiras
583 583 Béisbol
584 584 Básico
585 585 Conca
586 586 Baloncesto
587 587 Baterías
588 588 Campo de batalla
589 589 Bahía
590 590 Praia
591 591 Voleipraia
592 592 Baliza
593 593 Banco
594 594 Brebaxes
595 595 Bicúbico (lento)
596 596 Bicicleta
597 597 Bicicletas
598 598 -----
599 599 -----
600 600 Tenda de bicicletas
601 601 Bilinear (rapido)
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 Capa en branco
606 606 Bloque
607 607 -----
608 608 Azul:
609 609 Tablón de anuncios
610 610 Astillero
611 611 Bolardo
612 612 Librería
613 613 -----
614 614 Marcadores
615 615 Aduana
616 616 Nome botánico
617 617 Ambos
618 618 -----
619 619 -----
620 620 Fronteiras
621 621 Límite
622 622 Perdra Histórica
623 623 -----
624 624 Tipo de límite
625 625 Caixa Circundante
626 626 Límites
627 627 -----
628 628 Bolos
629 629 Marca
630 630 Ponte
631 631 -----
632 632 -----
633 633 Zona industrial abandoada
634 634 Examinar
635 635 Navegar polo mapa co botón esquerdo
636 636 Tope de vía
637 637 Informes de Erro
638 638 Lista de Bugs
639 639 Edificio
640 640 Construíndo capa de JOSM
641 641 Construíndo capa de JOSM.
642 642 Construíndo enderezo
643 643 Construíndo nodos duplicados
644 644 Construccións
645 645 Construíndo etiquetas:
646 646 Ancho de edificios:
647 647 -----
648 648 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sin saír do vehículo)
649 649 Vía para autobús guiado
650 650 Andén de autobús
651 651 Estación de autobús
652 652 Parada de autobús
653 653 Trampa para coches
654 654 Carnicería
655 655 C por distancia
656 656 C por tempo
657 657 -----
658 658 GCN(Gas Natural Comprimido)
659 659 Telecabina
660 660 -----
661 661 Formato erróneo na Caché
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Catastro
665 665 Catastro: {0}
666 666 -----
667 667 Cafetería
668 668 Ficheros de Calibración
669 669 Chamar o editor para a relación
670 670 Chamar o editor para a relación escollida
671 671 -----
672 672 Lugar de acampada
673 673 Non se pode dibuxar fora do mundo.
674 674 Fútbol_Canadiense
675 675 -----
676 676 Cancelar
677 677 Cancelar e volver ao editor
678 678 Cancelar e volver ao diálogo previo
679 679 Cancelar autenticación
680 680 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
681 681 Cancelar resolución de conflicto
682 682 Cancelar a resolución de conflictos e pechar o cadro de diálogo
683 683 Cancelar operation
684 684 Cancelar o gardado e comezar a resolver problemas pendentes primeiro
685 685 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
686 686 Cancelar a a actualización e continuar editando
687 687 Cancela a actualización
688 688 Non se pode engadir un nodo fora do mundo.
689 689 Non se pode engadir unha vía con só {0} nodos.
690 690 Non se pode engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
691 691 -----
692 692 Non se pode aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a misturar.
693 693 Non se pode asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
694 694 Non se puido contruir a petición de conxunto de cambios coas restricción basadas no tempo. A entrada non é válida.
695 695 Non se pode comprar a primitiva con ID "{0}" coa primitiva con ID "{1}"
696 696 -----
697 697 Non se puido atopar pbxecto con id "{0}" na capa "{1}"
698 698 -----
699 699 Non se puido cargar a libreria rxtxSerial. Se necesitas soporte para instala proba na páxina de Globalsat en http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
700 700 Non se pode realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
701 701 Non se poden misturar os nodos: Teriase que borrar a via "{0}" a cal ainda esta en uso
702 702 Non se poden misturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}
703 703 Non se poden mover objectos fora do mundo.
704 704 Non se pode abrir unha nova conexión de cliente.\nO servidor esta baixo mantemento ou temporalmente sobrecargado.
705 705 Non emplazar edificios fora do mundo.
706 706 Non se pode resolver conflictos indecisos.
707 707 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
708 708 Non se pode restrinxir a petición de este conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
709 709 Non se pode restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario "{0}"
710 710 Non se pode revertir
711 711 Non se pode desfacer o comando "{0}" porque a capa "{1}" non está máis presente
712 712 Piragüismo
713 713 Latas
714 714 Capacidade
715 715 Capacidade (en xeral)
716 716 Capturar Pista GPS
717 717 Coche
718 718 Concesionario de automóviles
719 719 Zona de caravanas
720 720 -----
721 721 Cartos en efectivo
722 722 Castelo
723 723 Barreira canadiense
724 724 Entrada de cova
725 725 Cemiterio
726 726 Centrar unha vez
727 727 Centrar a capa LiveGPS á posición actual.
728 728 Centrar vista
729 729 Telesilla
730 730 Cabaña ou bungalow
731 731 -----
732 732 Cambiar Propiedades
733 733 Cambiar un par clave/valor
734 734 Cambiar direccións?
735 735 Cambiar o lugar
736 736 Cambiar nodo {0}
737 737 Cambiar as propiedades de 1 obxecto
738 738 Cambiar relación
739 739 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
740 740 Cambiar relación {0}
741 741 Cambiar a resolución
742 742 Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuarios
743 743 -----
744 744 Cambiar valores?
745 745 Cambiar via {0}
746 746 Cambiados nodos de {0}
747 747 Conxunto de cambios
748 748 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
749 749 ID do conxunto de cambios:
750 750 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
751 751 Xestor de conxuntos de cambios
752 752 Conxunto de cambios pechado
753 753 Comentario do conxunto de cambios
754 754 Esperabase un id de un conxunto de cambios
755 755 id de conxunto de cambios:
756 756 Información do conxunto de cambios
757 757 O conxunto de cambios está cheo
758 758 Conxunto de cambios {0}
759 759 Conxunto de cambios
760 760 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
761 761 Estación de carga
762 762 Verificar
763 763 -----
764 764 Buscar FIXMES.
765 765 Comprobar no servidor
766 766 -----
767 767 -----
768 768 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
769 769 Comprobando parentes para os obxectos borrados
770 770 Comprobando as condicións previas do complemento...
771 771 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
772 772 Erros na suma de verificación: {0}
773 773 Farmacia
774 774 -----
775 775 Relacións fillo
776 776 O script fillo retornou datos inválidos.
777 777 Cheminea
778 778 Chinés
779 779 Escoller
780 780 -----
781 781 Escolle unha cor
782 782 Escolle unha cor para {0}
783 783 Escoller unha licencia predefinida
784 784 Escolla un valor
785 785 -----
786 786 Escoller de...
787 787 Escoller chave
788 788 Escolle o tipo de obxecto OSM
789 789 Escoller o servidor para procurar:
790 790 -----
791 791 Igrexa
792 792 Cine
793 793 -----
794 794 Cidade
795 795 Límite de Cidade
796 796 Muralla da cidade
797 797 Nome da cidade
798 798 Cidade:
799 799 -----
800 800 Tipo de clase
801 801 Limpar
802 802 Borrar o búfer de Desfacer/Refacer
803 803 Eliminar ruta
804 804 Limpar área de texto
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
809 809 Prema e arrastre para mover o destino
810 810 Premer para descargar a área escollida actualmente
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
817 817 Prema para abortar e continuar editando
818 818 Prema para abortar o lanzamento de navegadores externos
819 819 Prema para abortar mistura de nodos
820 820 -----
821 821 Premer para interromper a actualización
822 822 Prema para engadir destino.
823 823 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
824 824 Prema para cancelar a operación actual
825 825 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están borrados no servidor
826 826 Premer para pechar o diálogo
827 827 Prema para pechar o diálogo e borrar o obxecto das relacións
828 828 Prema para pechar o dialogo e abortar o borrado de obxectos
829 829 Prema para pechar o dialogo e abortar a descarga
830 830 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
831 831 Prema para continuar e abrir {0} navegadores
832 832 -----
833 833 Prema para crear un conflicto e pechar este editor de relación
834 834 Prema para borrar o complemento "{0}"
835 835 Facer click para borrar. Maiúsculas: borrar segmento de vía. Alt: Non borrar nodos sen usar cando se borre unha vía. Ctrl: borrar obxectos aludidos.
836 836 Prema para deshabilitar o complemento "{0}"
837 837 -----
838 838 Premer para manter o complemento "{0}"
839 839 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
840 840 -----
841 841 Prema para borrar o destino
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
847 847 Prema para omitir a actualizaciñón dos complementos
848 848 Prema para comezar a procurar por lugares
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 Prema para actualizar os complementos activos,
853 853 O Cliente non Responde
854 854 Acantilado
855 855 Alpinismo
856 856 Reloxo
857 857 Pechar
858 858 Pechar de todos modos
859 859 -----
860 860 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
861 861 Pechar conxuntos de cambios
862 862 Pecha o diálogo e cancela
863 863 Pecha o diálogo e cancela a descarga
864 864 Pechar o conxunto de cambios abertos
865 865 -----
866 866 Pechar o diálogo
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 Pecha o diálogo e crea un novo nodo
871 871 Pecha o diálogo,non crear un novo nodo
872 872 Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificacións
873 873 Pecha a modificación escollida
874 874 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
875 875 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
876 876 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
877 877 Pechar:
878 878 Pechado despois -
879 879 Pechado en
880 880 Pechado en:
881 881 Descripción detallada
882 882 Descripción detallada
883 883 Peche dos conxuntos de cambios abertos
884 884 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
885 885 Pechando conxunto de cambios
886 886 Pechando conxunto de cambios {0}
887 887 Pechando colección de cambios...
888 888 Roupas
889 889 Liña de Comandos:
890 890 Liña de costa
891 891 Liñas de costa.
892 892 Moedas
893 893 Instituto
894 894 Cor
895 895 -----
896 896 Nome da cor:
897 897 Esquemas das cores
898 898 Esquemas de cores
899 899 -----
900 900 Cores
901 901 -----
902 902 Cores, puntos e segmentos de trazado en función da velocidade.
903 903 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
904 904 Cor
905 905 Ficheiros CSV de Columbus V-900
906 906 Combinar vía
907 907 Combinar varias vías en unha.
908 908 Combinar {0} vías
909 909 Carril bici y vía peatonal conxuntos
910 910 Pila de Comandos
911 911 Comentario
912 912 Comentario:
913 913 Comentario:
914 914 Comercial
915 915 Común
916 916 -----
917 917 de
918 918 -----
919 919 A Comunicacion con OSM fallou
920 920 Establecida a comunicación con {0} usando o protocolo da versión {1}
921 921 -----
922 922 Comparar
923 923 -----
924 924 Ordenador
925 925 Confitería
926 926 Configurar
927 927 Configurar o Dispositivo
928 928 Configurar os sitios dos engadidos
929 929 -----
930 930 Configurar os engadidos dispoñibles.
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 Configure se crear ficheiros de respaldo
936 936 Configurar se usar un servidor proxy
937 937 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
938 938 Confirmar
939 939 Confirmar o purgado
940 940 Confirma a acción do Control Remoto
941 941 Confirmar papel baleiro
942 942 Conflito
943 943 Resolución de conflitos
944 944 Conflicto no atributo 'visible' para o obxecto do tipo {0} co id {1}
945 945 Conflicto non resolto completamente
946 946 Conflitos
947 947 Detectaronse conflictos
948 948 Conflictos nas etiquetas pegadas
949 949 Conflictos ao combinar primitivas
950 950 Conflictos ao combinar as vías- A vía fusionada é "{0}"
951 951 Conflicto misturando nodos. O nodo de destino é "{0}"
952 952 Conflictos: {0} sen resolver
953 953 Conectar via existente a nodo
954 954 Conectar ao servidor gpsd e amosr a posición actual nunha capa LiveGPS
955 955 Conectado
956 956 -----
957 957 Conectando
958 958 Conectando...
959 959 Erro de Conexión.
960 960 Fallou a conexión
961 961 Preferencias de Conexión
962 962 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
963 963 Fallou a conexión.
964 964 -----
965 965 Construcción
966 966 Área de construcción
967 967 -----
968 968 -----
969 969 Contactar
970 970 Contacto:
971 971 Contactando co Servidor OSM...
972 972 Contactando co Servidor...
973 973 -----
974 974 -----
975 975 Contido
976 976 Continente
977 977 Continuar
978 978 -----
979 979 Continuar resolvendo
980 980 -----
981 981 Continuar vía a partir do último nodo.
982 982 -----
983 983 -----
984 984 Colaboración
985 985 Tenda de alimentación
986 986 -----
987 987 Convertir a capa GPX
988 988 Convertir a capa GPX con tempo anónimo
989 989 Convertir en capa de datos
990 990 Convertir a un multipolígono
991 991 Convertir a un multipolígono.
992 992 -----
993 993 -----
994 994 Convertido de: {0}
995 995 Coordenadas
996 996 Coordenadas importadas:
997 997 -----
998 998 Coordenadas:
999 999 Copiar
1000 1000 Copiar a/as escolla/s por defecto
1001 1001 Copiar todos os meus elementos ao destino
1002 1002 Copiar todos os seus elementos ao destino
1003 1003 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
1004 1004 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
1005 1005 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos misturada.
1006 1006 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos misturada.
1007 1007 Copia de {0}
1008 1008 Copiar os obxectos seleccionados ó buffer de pegado.
1009 1009 -----
1010 1010 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos misturados
1011 1011 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos misturados
1012 1012 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturados
1013 1013 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos misturados
1014 1014 Copiar a porta papeis e pechar
1015 1015 Copiar ao portapapeis
1016 1016 Copia {1} de {0}
1017 1017 -----
1018 1018 Ano do Copyright
1019 1019 Copistería
1020 1020 -----
1021 1021 Correlacionar
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 Non se puido acceder ó(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
1025 1025 Non se puido obter a imaxe
1026 1026 Non se puido respaldar o ficheiro. A excepción é: {0}
1027 1027 Non se puideron combinar as vías (Non puideron ser acopladas nunha única serie de nodos)
1028 1028 Non se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.
1029 1029 Non se puido borrar o ficheiro temporal!
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 Non se puido atopar o obxecto mapa.
1033 1033 -----
1034 1034 Non se puido importar "{0}".
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 Non se puido cargar o engadido {0}. Borrar das preferencias?
1038 1038 Non se puideron cargar as preferencias dende o servidor.
1039 1039 Non se puido analizar a Latitude, Lonxitude e/ou Aumento. Por favor revíseo
1040 1040 Non se puido analizar a mensaxe OpenPGP
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 Non se puido ler "{0}"
1046 1046 Non se puido ler a información de walking-papers.org co id "{0}"
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
1052 1052 -----
1053 1053 Non se pode renomear o aquivo "{0}"
1054 1054 Non se puido renomear o ficheiro!
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 Non se puideron subir as preferencias. Razón: {0}
1058 1058 -----
1059 1059 Non se puido crear un novo bug. Resultou {0}
1060 1060 -----
1061 1061 País
1062 1062 Código do país
1063 1063 O código de país deben ser 2 letras
1064 1064 País:
1065 1065 País
1066 1066 Campo
1067 1067 Xuzgado
1068 1068 Cubierto
1069 1069 Depósito de auga
1070 1070 Grúa
1071 1071 Crear Círculo
1072 1072 -----
1073 1073 Crear un cartafol novo
1074 1074 Crear paradas desde GPX...
1075 1075 -----
1076 1076 Crear paradas desde un ficheiro GPX
1077 1077 -----
1078 1078 Crear un círculo a partir de tres nodos seleccionados.
1079 1079 Crear un conflicto e pechar este editor de restricción de xiro
1080 1080 Crear unha copia de esta relación e abrila en outra ventá de edición.
1081 1081 -----
1082 1082 Crea unha cuadrícula de vias.
1083 1083 Crear unha nova capa do mapa.
1084 1084 Crear unha nova relación
1085 1085 -----
1086 1086 Crear unha nova restricción de xiro
1087 1087 Crear unha nova restricción de xiro na capa "{0}"
1088 1088 -----
1089 1089 Crear e editar mapas do mar para OpenSeaMap
1090 1090 -----
1091 1091 Crear áreas
1092 1092 Crear marcas de audio na posición do trazado correspondente á hora modificada de cada ficheiro de audio WAV importado.
1093 1093 Crear un marcador
1094 1094 -----
1095 1095 Crear edificio.
1096 1096 Crear edificios
1097 1097 -----
1098 1098 Crear fallo
1099 1099 Crear marcadores cando se leen GPX
1100 1100 Crear multipoligono
1101 1101 Crear multipoligono.
1102 1102 Crea multipolígonos mediante un só clic, moito máis facil que a forma estándar co editor de relacións.
1103 1103 Crear unha nova Chave
1104 1104 Crear novo nodo.
1105 1105 Crear unha nova relación na capa "{0}"
1106 1106 Crear novas restriccións de xiro
1107 1107 Crear ou editar restricción de xiro.
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Crear/Editar restricción de xiro...
1111 1111 Crear:
1112 1112 Creado
1113 1113 Creado en
1114 1114 Creado en:
1115 1115 Creado antes -
1116 1116 Creado por:
1117 1117 Creado en:
1118 1118 Crear edificios individuais a partir de un edificio grande
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 Creando Interface (GUI) principal
1122 1122 Data de creación:
1123 1123 Tarxetas de crédito
1124 1124 Críket
1125 1125 Críket con redes
1126 1126 Criterios
1127 1127 -----
1128 1128 Cruce de bicicletas
1129 1129 Cruce de cabalos
1130 1130 Paso a nivel peatonal
1131 1131 Guarda cruces
1132 1132 -----
1133 1133 Tipo de paso
1134 1134 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
1135 1135 -----
1136 1136 Vías que se cruzan.
1137 1137 Cociña
1138 1138 Cultura
1139 1139 Selección Actual
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 A proxección actual está definida a {0}
1143 1143 Valor actual "{0}" para o ID de usuario non é válido
1144 1144 O valor actual é o predeterminado.
1145 1145 -----
1146 1146 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
1147 1147 Cortinas
1148 1148 -----
1149 1149 Personalizar Cor
1150 1150 Personalizar debuxo de liñas
1151 1151 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
1152 1152 Desmonte
1153 1153 Barreira para bicicletas
1154 1154 Dependencia ciclica entre relacións:
1155 1155 Ciclismo
1156 1156 Dependencias cíclicas
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 Presa
1160 1160 Capa de datos {0}
1161 1161 Formato de captura de datos
1162 1162 Fontes de datos e tipos:
1163 1163 -----
1164 1164 Fontes de datos
1165 1165 Validador de dados
1166 1166 Datos con erros. Enviar de todos modos?
1167 1167 A base de datos esta fora de liña por mantemento
1168 1168 -----
1169 1169 Data
1170 1170 Data:
1171 1171 Data:
1172 1172 Tarxetas de débito
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Grados Decimais
1176 1176 Decisión
1177 1177 -----
1178 1178 Decremento
1179 1179 Camiño de cabalos dedicado
1180 1180 Carril bici dedicado
1181 1181 Acera peatonal dedicada
1182 1182 Predeterminado
1183 1183 Por defecto (decidido automáticamente)
1184 1184 O valor predeterminado aínda descoñecido (o parámetro non se usou ainda).
1185 1185 O valor predeterminado é "{0}".
1186 1186 Valor por defecto: {0}
1187 1187 -----
1188 1188 -----
1189 1189 Borrar
1190 1190 Borrar "de"
1191 1191 Borrar "a"
1192 1192 Borrar o ficheiro
1193 1193 Eliminar o ficheiro do disco
1194 1194 Borrar Modo
1195 1195 Borrar Propiedades
1196 1196 Eliminiar vías que non formen parte de un multipolígono interior
1197 1197 Eliminar confirmación
1198 1198 Borrar vías duplicadas
1199 1199 Borrar filtro.
1200 1200 Borrar da relación
1201 1201 Borrar da restricción de xiro
1202 1202 -----
1203 1203 Borrar os membros incompletos?
1204 1204 -----
1205 1205 Borrar nodo {0}
1206 1206 Borrar nodos ou vías.
1207 1207 Borrar nodos fora da area de datos?
1208 1208 Borrar nodos fora da area de datos descarga
1209 1209 Borra obxecto
1210 1210 Borrar relación{0}
1211 1211 Borrar relacióna
1212 1212 Borrar obxectos seleccionados.
1213 1213 Borrar a relación que se está a editar
1214 1214 Borra o membro da restricción de xiro
1215 1215 Borrar a clave seleccionada en todos os obxectos
1216 1216 Borrar as capas escollidas.
1217 1217 Borrar a relación seleccionada
1218 1218 -----
1219 1219 Borrar da lista a fonte seleccionada.
1220 1220 -----
1221 1221 -----
1222 1222 Borrar esta restricción de xiro
1223 1223 Borrar ferramenta "{0}"?
1224 1224 Borrar nodos innecesarios de unha via
1225 1225 -----
1226 1226 Borrar via {0}
1227 1227 Borrado
1228 1228 Borrado "{0}"
1229 1229 Estado borrado:
1230 1230 O membro borrado {0} é usado pola relación {1}
1231 1231 Membros borrados na restricciñon de xiro
1232 1232 O nodo borrado {0} é parte da vía {1}
1233 1233 Elementos borrados ou ignorados
1234 1234 A relación borrada {0} contém membros
1235 1235 A vñia borrada {0} contén nodos
1236 1236 Deli (Boa comida)
1237 1237 Denominación
1238 1238 Dentista
1239 1239 -----
1240 1240 Grandes Almacéns
1241 1241 Profundidade en metros
1242 1242 Describe o problema con precisión
1243 1243 Descrición
1244 1244 Descrición: {0}
1245 1245 Grado de detalle
1246 1246 Detalles
1247 1247 Determinando complementos a cargar...
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 Non se atopou ningun obxecto co ID {0} no conxunto de datos actual
1251 1251 -----
1252 1252 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1253 1253 Diesel para Vehiculos pesados
1254 1254 Dificultade
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 Dirección
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 Dirección para buscar por terra. Por defecto este.
1261 1261 Desactivar
1262 1262 Desactivar captura de datos se a distancia cae por debaixo de
1263 1263 Desactivar captura de datos se a velocidade cae por debaixo de
1264 1264 -----
1265 1265 Desactivar engadido
1266 1266 Rexeitar
1267 1267 -----
1268 1268 Descartar e Sair
1269 1269 Expende baixo receta médica
1270 1270 Pantalla
1271 1271 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1272 1272 Preferencias de Visualización
1273 1273 Amosar un mapa que foi previamente escaneado e subido a walking-papers.org
1274 1274 Amosar unha icona enm ovemento que represente o punto da traza sincronizada onde o audio que se está a reproducir foi grabado.
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 Amosar coordenadas como
1278 1278 -----
1279 1279 -----
1280 1280 Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM
1281 1281 Amosar traza de audio en directo
1282 1282 Amosar fotos non xeolocalizadas
1283 1283 Amosa información do obxecto sobre nodos,vias ou relacions de OSM.
1284 1284 Amosar o menú de audio
1285 1285 Amosar a pantalla de "Acerca de".
1286 1286 Amosa as propiedades básicas da modificación
1287 1287 Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.
1288 1288 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1289 1289 Amosa os obxectos creados, actualizados , e borrados do conxunto de cambios
1290 1290 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1291 1291 Amosar os problemas de OpenStreetBugs
1292 1292 -----
1293 1293 Distribuir Nodos
1294 1294 Distribuir os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1295 1295 Desusado
1296 1296 Vía de tren en desuso
1297 1297 Acequia
1298 1298 Non aplicar cambios
1299 1299 Recordar esta decisión e non preguntar de novo (Ir a Preferencias -> Complementos para cambialo despois)
1300 1300 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1301 1301 Non debuxar liñas entre puntos para esta capa.
1302 1302 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1303 1303 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1304 1304 Non mostrar esta mensaxe de novo
1305 1305 -----
1306 1306 Non facer nada
1307 1307 Está seguro de que quere aplicar o novo papel?
1308 1308 Desexa permitir esto?
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 Desexa borrala de todos modos?
1312 1312 Desexa gardar de todos modos?
1313 1313 Almacén de bricolaxe
1314 1314 Muelle
1315 1315 Médicos
1316 1316 Carreiras de cans
1317 1317 -----
1318 1318 Non preguntar outra vez por a chave
1319 1319 -----
1320 1320 Doble conflicto
1321 1321 Abaixo
1322 1322 Descargar
1323 1323 Descargar Todos os Fillos
1324 1324 -----
1325 1325 Descargar datos
1326 1326 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 Descargar Lugar
1330 1330 Descargar Membros
1331 1331 Descargar OSM
1332 1332 -----
1333 1333 Descargar obxecto OSM por ID
1334 1334 Descargar Obxecto
1335 1335 Descargar Obxecto...
1336 1336 Descargar o complemento
1337 1337 -----
1338 1338 Descargar os fillos escollidos
1339 1339 -----
1340 1340 -----
1341 1341 Descargar URL
1342 1342 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1343 1343 Descargar todos os membros incompletos
1344 1344 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1345 1345 -----
1346 1346 Descargar e amosar a historia das primitivas escollidas
1347 1347 Área de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidor
1348 1348 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1349 1349 Descargar como unha nova capa
1350 1350 Descarga o contido das modificacións
1351 1351 Descargar conxuntos de cambios
1352 1352 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1353 1353 Descargar contido
1354 1354 Descargar data
1355 1355 Descargar cada un como datos gps en bruto. Pode ser x1,y1,x2,y2 , unha URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1356 1356 Descargar cada un. Pode ser x1,y1,x2,y2 , unha URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1357 1357 Descargar todo o que abarca:
1358 1358 Descargar de OSM ó longo desta pista
1359 1359 Descargar de OSM...
1360 1360 Descargar membros incompletos
1361 1361 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1362 1362 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos dende o servidor de OSM
1363 1363 Obter a lista
1364 1364 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1365 1365 -----
1366 1366 Descargar membros
1367 1367 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1368 1368 Descargar só as miñas modificacións
1369 1369 -----
1370 1370 Descargar agora
1371 1371 Descargar obxecto
1372 1372 Descargar obxeto...
1373 1373 Descargando vias/relacións... relacionadas
1374 1374 -----
1375 1375 Descargar complementos
1376 1376 Descargar as primitivas referenciando a unha das primitivas escollidas
1377 1377 -----
1378 1378 Descargar Referidos
1379 1379 Descargar as relacións referidas
1380 1380 Descargar os membros da relación
1381 1381 Descargar relacións
1382 1382 Descargar membros escollidos incompletos
1383 1383 Descargae as relacións escollidas
1384 1384 Descargar datos firmados
1385 1385 -----
1386 1386 Descargar a caixa de límites
1387 1387 Descargar a caixa de límites como datos gps en bruto
1388 1388 Descargar o contido do conxunto de cambios
1389 1389 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1390 1390 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1391 1391 Descarga o contido das modificacións escollidas dende o servidor
1392 1392 Baixar a lista de complementos dispoñibles
1393 1393 Descargar a ubicación da url (con lat=x&lon=y&zoom=z)
1394 1394 Descargar localozación na url (con lat=x&lon=y&zoom=z) como gps en crú
1395 1395 -----
1396 1396 Descargat as súas trazas GPX dende openstreetmap.org
1397 1397 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1398 1398 Datos GPX Descargados
1399 1399 Xestor de descarga:
1400 1400 Descargando datos GPS
1401 1401 Descargando datos de OSM...
1402 1402 Descargando complemento {0}...
1403 1403 Descargando "Mensaxe do día"
1404 1404 -----
1405 1405 Descargando o contido do conxunto de cambios
1406 1406 Descargando conxunto de cambios {0}...
1407 1407 Descargando conxuntos de cambios...
1408 1408 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}...
1409 1409 Descargando datos
1410 1410 Descargando dende o servidor de OSM...
1411 1411 Descargando historial...
1412 1412 -----
1413 1413 Descargando conxunto de cambios abiertos...
1414 1414 -----
1415 1415 Descargando os puntos {0} a {1}...
1416 1416 Descargando relacións referidas...
1417 1417 Descargando vías referidas...
1418 1418 Descargando relación {0}
1419 1419 A obter {0}
1420 1420 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
1421 1421 Telearrastre
1422 1422 Arrastra un sergmento de via para facer un rectangulo. Ctrl-arrastra para mover o segmento ao longo da sua normal.
1423 1423 -----
1424 1424 Arrastrar cabezal de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o audio dende alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o audio en ese punto.
1425 1425 Arrastra para mover a imaxe
1426 1426 Arrastra para rotar a imaxe
1427 1427 Arrastr para escalar a imaxe no eixe X
1428 1428 Arrastr para escalar a imaxe nos eixes X e Y
1429 1429 Arrastr para escalar a imaxe no eixe Y
1430 1430 Desaugue
1431 1431 Debuxar
1432 1432 Debuxar Frechas de Dirección
1433 1433 Debuxa un novo círculo a partir de un valor HDOP.
1434 1434 Dibuxa un rectángulo arredort dos datos descargados do servidor WMS
1435 1435 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1436 1436 Debuxar os límites dos datos descargados
1437 1437 -----
1438 1438 Dibuxar edificios
1439 1439 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1440 1440 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1441 1441 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1442 1442 Debuxar puntos GPS grandes.
1443 1443 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1444 1444 Debuxar liñas entre puntos para esta capa.
1445 1445 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1446 1446 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1447 1447 Debuxar nodos
1448 1448 -----
1449 1449 Debuxar liña de axuda flexible
1450 1450 Debuxar os números de orde dos segmentos
1451 1451 Debuxar os límites dos datos cargados dende o servidor.
1452 1452 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1453 1453 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1454 1454 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1455 1455 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1456 1456 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1457 1457 Auga potable
1458 1458 Conduce un coche de carreiras dende o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
1459 1459 Autoescuela
1460 1460 Borrar ruta existente
1461 1461 Tintorería
1462 1462 Convertir en {0} nodos
1463 1463 Duplicar
1464 1464 Duplicar capa
1465 1465 -----
1466 1466 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1467 1467 -----
1468 1468 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1469 1469 Duplicar esta capa
1470 1470 Nodos duplicados
1471 1471 Nodos de vía duplicados
1472 1472 Nodos de vías duplicados.
1473 1473 Vías duplicadas
1474 1474 Correo electrónico
1475 1475 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1476 1476 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1477 1477 -----
1478 1478 -----
1479 1479 -----
1480 1480 Cada codo debe conectar exactamente 2 vías
1481 1481 Leste
1482 1482 -----
1483 1483 -----
1484 1484 Descarga facilmente ao longo de un logo conxunto de vías interconectadas
1485 1485 Edición
1486 1486 Editar bowling
1487 1487 Editar enderezos
1488 1488 Editar interpolación de direccións
1489 1489 -----
1490 1490 Editar fronteira administrativa
1491 1491 Editar campo de aviación
1492 1492 Editar tenda de bebidas alcohólicas
1493 1493 eitar o uso da área cultivábel
1494 1494 Editar cabaña alpina
1495 1495 Editar Fútbol Americano
1496 1496 Editar lugar arqueolóxico
1497 1497 Editar tiro con arco
1498 1498 Editar centro de arte
1499 1499 Editar traballo artístico
1500 1500 Editar atletismo
1501 1501 Editar atracción
1502 1502 Editar fútbol australiano
1503 1503 Editar Caixeiro
1504 1504 Editar caixa temperada
1505 1505 Editar panadeiro
1506 1506 Editar banco
1507 1507 Editar Bar
1508 1508 Editar béisbol
1509 1509 Editar cunca
1510 1510 Editar baloncesto
1511 1511 Editar campo de batalla
1512 1512 Editar bahía
1513 1513 Editar praia
1514 1514 Editar Voleipraia
1515 1515 Editar baliza
1516 1516 Editar tenda de brebaxes
1517 1517 Editar aparcamiento para bicicletas
1518 1518 Editar alquiler de bicicletas
1519 1519 Editar tenda de bicicletas
1520 1520 Editar biergarten
1521 1521 Editar un astillero
1522 1522 Editar un bolardo
1523 1523 Editar librería
1524 1524 Editar aduana
1525 1525 Editar boule
1526 1526 Editar límite
1527 1527 Editar Pedra histórica
1528 1528 Editar Boutique
1529 1529 Editar bolos
1530 1530 Editar ponte
1531 1531 Editar vía de cabalos
1532 1532 Editar terreno abandoado
1533 1533 Editar porta de golpe
1534 1534 Editar vía para autobús guiado
1535 1535 Editar andén de autobús
1536 1536 Editar estación de autobús
1537 1537 Editar parada de autobús
1538 1538 Editar carnicería
1539 1539 Editar telecabina
1540 1540 -----
1541 1541 Editar cafetería
1542 1542 Editar lugar de acampada
1543 1543 Editar Fútbol Canadiense
1544 1544 Editar un canal
1545 1545 Editar piragüismo
1546 1546 Editar alquiler de automóviles
1547 1547 Editar taller
1548 1548 Editar automóviles compartidos
1549 1549 Editar concesionario de automóviles
1550 1550 Editar lavadoiro de vehículos
1551 1551 Editar zona de caravanas
1552 1552 Editar castelo
1553 1553 Editar barreira canadiense
1554 1554 Editar entrada de cova
1555 1555 Editar a área do cemiterio
1556 1556 Editar telesilla
1557 1557 Editar cabaña ou bungalow
1558 1558 Editar estación de carga (para coches eléctricos)
1559 1559 Editar farmacia
1560 1560 Editar cheminea
1561 1561 Editar cine
1562 1562 Editar cidade
1563 1563 Editar o sinal de límite da cidade
1564 1564 Editar fronteira civil
1565 1565 Editar acantilado
1566 1566 Editar alpinismo
1567 1567 Editar Reloxo
1568 1568 Editar Tenda de Roupa
1569 1569 Editar liña de costa
1570 1570 Editar instituto
1571 1571 Editar o uso da área comercial
1572 1572 Editar común
1573 1573 Editar tenda de ordenadores
1574 1574 Editar Confitería
1575 1575 Editar o uso da área en construcción
1576 1576 Editar información de contacto
1577 1577 Editar continente
1578 1578 Editar tenda de alimentación
1579 1579 Editar Copistería
1580 1580 Editar país
1581 1581 Editar país
1582 1582 Editar xuzgado
1583 1583 Editar depósito de auga
1584 1584 Editar grúa
1585 1585 Edit críket
1586 1586 Editar críket con redes
1587 1587 Editar croquet
1588 1588 Editar cruce
1589 1589 Editar Cortinas
1590 1590 Editar vía ciclable
1591 1591 Editar ciclismo
1592 1592 Editar unha presa
1593 1593 Editar Deli (Boa comida)
1594 1594 Editar dentista
1595 1595 Editar Grandes Almacens
1596 1596 Editar vía de tren en desuso
1597 1597 Editar acequia
1598 1598 Editar almacén de bricolaxe
1599 1599 Editar un muelle
1600 1600 Editar médicos
1601 1601 Editar carreiras de cans
1602 1602 Editar telearrastre
1603 1603 Editar canal de desaugue
1604 1604 Editar auga potable
1605 1605 Editar Autoescuela
1606 1606 Editar tintorería
1607 1607 Editar tenda de electrónica
1608 1608 Editar Embaixada
1609 1609 Editar punto de acceso para emerxencias
1610 1610 Editar unha entrada
1611 1611 Editar hípica
1612 1612 Editar Erotica
1613 1613 Editar Fabrica
1614 1614 Editar o uso da terra de labor
1615 1615 Editar edificio agrario
1616 1616 Editar establecemento de comida rápida
1617 1617 Editar Caída
1618 1618 Editar una ruta de ferry
1619 1619 Editar terminal de ferry
1620 1620 Editar hidrante contra incendios
1621 1621 Editar parque de bombeiros
1622 1622 Editar pesca
1623 1623 Editar tramo de escaleiras
1624 1624 Editar floristería
1625 1625 -----
1626 1626 Editar vía peatonal
1627 1627 Editar vado
1628 1628 Editar zona forestal
1629 1629 Editar fonte
1630 1630 Editar Marcos
1631 1631 Editar Gasolineira
1632 1632 Editar Moblería
1633 1633 Editar Fútbol Gaélico
1634 1634 -----
1635 1635 Editar Xardín
1636 1636 Editar centro de xardinería
1637 1637 Editar gasómetro
1638 1638 Editar porta
1639 1639 Editar glaciar
1640 1640 Editar golf
1641 1641 Editar campo de golf
1642 1642 Editar góndola
1643 1643 Editar o uso ta área de herba
1644 1644 Editar camposanto
1645 1645 Editar zona verde
1646 1646 Editar Verdurería
1647 1647 Editar Horticultura
1648 1648 Editar rompeolas
1649 1649 Editar pensión
1650 1650 Editar Ximnasia
1651 1651 Editar perruquería
1652 1652 Editar apeadeiro
1653 1653 Editar aldea
1654 1654 Editar portilla de malla metálica
1655 1655 Editar ferretería
1656 1656 -----
1657 1657 Editar brezal o landa
1658 1658 Editar heliporto
1659 1659 Editar tenda HIfi
1660 1660 Edtar unha vía en construcción
1661 1661 Editar hockey
1662 1662 Editar carreiras de caballos
1663 1663 Editar hospital
1664 1664 Editar albergue
1665 1665 Editar hotel
1666 1666 Editar apostadeiro de caza
1667 1667 Editar o uso da área industrial
1668 1668 Editar Illa
1669 1669 Editar Illote
1670 1670 -----
1671 1671 Editar Joyería
1672 1672 Editar una intersección
1673 1673 Editar Karting
1674 1674 Editar Xardín de infancia
1675 1675 Editar quiosco
1676 1676 Editar portilla xiratoria
1677 1677 Editar cociña
1678 1678 Editar terra
1679 1679 Editar vertedoiro
1680 1680 Editar Lavandería
1681 1681 Editar biblioteca
1682 1682 Editar una barreira
1683 1683 Editar metro lixeiro
1684 1684 Editar faro
1685 1685 Editar rúa residencial
1686 1686 Editar Localidade
1687 1687 Editar Centro Comercial
1688 1688 Editar porto deportivo
1689 1689 Editar Mercado
1690 1690 Editar o uso do prado
1691 1691 -----
1692 1692 Editar monumento conmemorativo
1693 1693 Editar o uso da área militar
1694 1694 -----
1695 1695 Editar mini golf
1696 1696 Editar Telefonía Móbil
1697 1697 Editar Aeródromo de Aeromodelismo
1698 1698 Editar cambio de moeda
1699 1699 Editar monoraíl
1700 1700 Editar monumento
1701 1701 Editar motel
1702 1702 Editar Motocross
1703 1703 Editar aparcamento para motos
1704 1704 Editar Deportes de Motor
1705 1705 Editar Autoestrada
1706 1706 Editar saída de autopista
1707 1707 Editar enlace de autopista
1708 1708 Editar porto de montaña
1709 1709 Editar lameira
1710 1710 Editar multi
1711 1711 Editar Multipolígono
1712 1712 Editar museo
1713 1713 Editar Intrumentos Musicais
1714 1714 Editar vía estreita
1715 1715 Editar fronteira nacional
1716 1716 Editar límites do parque nacional
1717 1717 Editar Reserva Natural
1718 1718 Editar club nocturno
1719 1719 Editar óptica
1720 1720 Editar tenda de productos orgánicos
1721 1721 Editar tenda de exteriores
1722 1722 Editar Pintura
1723 1723 Editar sitio paleontolóxico
1724 1724 Editar parque
1725 1725 Editar aparcamento
1726 1726 Editar corredor de aparcamento
1727 1727 Editar lugar de cruces frecuentes
1728 1728 Editar camiño
1729 1729 Editar pico
1730 1730 Editar una calle peatonal
1731 1731 Editar pelota vasca
1732 1732 Editar farmacia
1733 1733 Editar zona de picnic
1734 1734 Editar embarcadoiro
1735 1735 Editar tubería
1736 1736 Editar cancha de xogo
1737 1737 Editar lugar de culto
1738 1738 Editar zona de xogos
1739 1739 Editar policía
1740 1740 Editar fronteira política
1741 1741 Editar oficina postal
1742 1742 Editar Xerador de Enerxía
1743 1743 Editar tendido eléctrico
1744 1744 Editar poste eléctrico
1745 1745 Editar central eléctrica
1746 1746 Editar subestación eléctrica
1747 1747 Editar torre de electricidade
1748 1748 Editar vía para tren histórico
1749 1749 Editar enlace a rúa primaria
1750 1750 Editar rúa primaria
1751 1751 Editar prisión
1752 1752 Editar pub
1753 1753 Editar edificio público
1754 1754 -----
1755 1755 Editar o uso da área da canteira
1756 1756 Editar coches RC
1757 1757 Editar pista de carreiras
1758 1758 Editar raqueta
1759 1759 Ediar vía de tren
1760 1760 Editar o uso da área da via do tren
1761 1761 Editar andén de ferrocarril
1762 1762 Editar o uso da área de recreo
1763 1763 Editar punto limpo
1764 1764 Editar rexión
1765 1765 Editar reservorio
1766 1766 Editar o uso da área residencial
1767 1767 Editar rúa urbana
1768 1768 Edita Área de Descanso
1769 1769 Editar restaurante
1770 1770 Editar comercios
1771 1771 Editar un río
1772 1772 Editar ribeira
1773 1773 Editar restriccións de tráfico
1774 1774 Editar rúa (tipo descoñecido)
1775 1775 Editar ruta
1776 1776 -----
1777 1777 Editar Liga de Rugby
1778 1778 Editar Rugby Union
1779 1779 Editar ruínas
1780 1780 Editar pista
1781 1781 Editar Entrenamento Seguro
1782 1782 Editar poterna
1783 1783 Editar Sauna
1784 1784 Editar escola
1785 1785 Editar cantos
1786 1786 Editar matorral
1787 1787 Editar Pescado
1788 1788 Editar rúa secundaria
1789 1789 Editar estación de servicio
1790 1790 Editar vía de servicio
1791 1791 Editar refuxio
1792 1792 Editar zapatería
1793 1793 Editar tiro
1794 1794 -----
1795 1795 Editar Atallos
1796 1796 Editar monopatín
1797 1797 Editar patinaxe
1798 1798 Editar esquí
1799 1799 Editar rampa
1800 1800 Editar fútbol
1801 1801 Editar resorte con pinchos
1802 1802 Editar polideportivo
1803 1803 Editar tenda de materiais deportivos
1804 1804 Editar fonte
1805 1805 Editar estadio
1806 1806 Editar estado
1807 1807 Editar papelería
1808 1808 Editar una escaleira de paso
1809 1809 editar arroio ou riachuelo
1810 1810 -----
1811 1811 Editar Estudio
1812 1812 Editar suburbio
1813 1813 Editar metro
1814 1814 Editar boca de metro
1815 1815 Editar supermercado
1816 1816 Editar cámara de vixilancia
1817 1817 Editar vértice xeodésico
1818 1818 Editar natación
1819 1819 Editar tenis de mesa
1820 1820 -----
1821 1821 Editar parada de taxi
1822 1822 Editar pista de rodaxe
1823 1823 Editar teléfono
1824 1824 Editar tenis
1825 1825 Editar Terminal
1826 1826 Editar Porta de Terminal
1827 1827 Editar via terciaria
1828 1828 Editar teatro
1829 1829 Editar parque temático
1830 1830 Editar cabina de peaxe
1831 1831 Editar torre
1832 1832 Editar Vila
1833 1833 Editar Casa do Concello
1834 1834 Editar Xoguetería
1835 1835 Editar Pista
1836 1836 Editar calmado de tráfico
1837 1837 Editar tranvía
1838 1838 Editar parada de tranvía
1839 1839 Editar axencia de viaxes
1840 1840 Editar árbore
1841 1841 Editar rúa principal
1842 1842 Editar enlace a rúa principal
1843 1843 Editar túnel
1844 1844 Editar as restriccións de xiro
1845 1845 Editar torno
1846 1846 Editar rodas
1847 1847 Editar carreteira sen clasificación
1848 1848 Editar universidade
1849 1849 Editar Aspiradora
1850 1850 Editar Tendas de Variedades
1851 1851 Editar máquina expendedora
1852 1852 Editar veterinario
1853 1853 Editar tenda de vídeos
1854 1854 Editar panorámica
1855 1855 Editar poboación
1856 1856 Editar parque municipal
1857 1857 Editar o uso do viñedo
1858 1858 Editar volcán
1859 1859 Editar Voleibol
1860 1860 Editar papeleiras
1861 1861 Editar depuradora
1862 1862 Editar auga
1863 1863 Editar parque acuático
1864 1864 Editar torre de agua
1865 1865 -----
1866 1866 Editar Traballos Acuáticos
1867 1867 Editar unha fervenza
1868 1868 -----
1869 1869 Editar cruceiro
1870 1870 Editar camiño a santuario
1871 1871 Editar unha represa
1872 1872 Editar pantano
1873 1873 Editar muíño de vento
1874 1874 Editar bosque
1875 1875 Editar fábrica
1876 1876 Editar zoo
1877 1877 Editar restricción de xiro na capa "{0}"
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 Editar filtro.
1881 1881 Editar latitude e lonxitude de un nodo.
1882 1882 Editar nova relación na capa "{0}"
1883 1883 -----
1884 1884 Editar relación
1885 1885 -----
1886 1886 Editar relacións
1887 1887 -----
1888 1888 Editar as etiquetas
1889 1889 -----
1890 1890 Editar a relación escollida actualmente
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1894 1894 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1895 1895 -----
1896 1896 Editar as fontes escollidas.
1897 1897 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1898 1898 -----
1899 1899 Editar ferramenta
1900 1900 Editar restricción "{0}" na capa "{1}"
1901 1901 Editar: {0}
1902 1902 EditarGpx
1903 1903 Educación
1904 1904 Electrificado
1905 1905 Electronica
1906 1906 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1907 1907 Electrónica
1908 1908 Os elementos do tipo {0} están soportados.
1909 1909 Elevación
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 Enderezo de correo electrónico
1914 1914 Terraplén
1915 1915 Embaixada
1916 1916 Punto de acceso para emerxencias
1917 1917 Teléfono de emerxencia
1918 1918 Documento valeiro
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 Activar caché automática.
1922 1922 Activar os valores predeterminados incorporadas
1923 1923 -----
1924 1924 Activar filtro
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1933 1933 Introduza o URL:
1934 1934 Introducir URL a descargar:
1935 1935 Introduce un id de un conxunto de cambios
1936 1936 Introduce un novo par clave/valor.
1937 1937 Introduza un nome de lugar para procurar
1938 1938 Introduce o nome do lugar a buscar:
1939 1939 Introduce un papel e aplicao aos membros da relación escollidos
1940 1940 Introduza un papel para todos os membros da relación
1941 1941 Introduza unha expresión de procura
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 Introduce unha URL dende a cal os datos deberían ser descargados
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Introduza nome de ficheiro:
1951 1951 -----
1952 1952 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1953 1953 -----
1954 1954 Introduce o ID do obxecto que deberia ser descargado
1955 1955 Introducir o obxecto que debe ser recuperado
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Introduce a expresion de búsqueda
1959 1959 -----
1960 1960 Introduce o teu comentario
1961 1961 Entrada
1962 1962 Hípica
1963 1963 Erotica
1964 1964 Erro
1965 1965 Erro
1966 1966 Erro creando directorio caché: {0}
1967 1967 Erro borrando datos.
1968 1968 Erro amosando a URL
1969 1969 Erro durante a descarga
1970 1970 Erro executando o script
1971 1971 -----
1972 1972 Erro no filtro
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1976 1976 Erro cargando ficheiro
1977 1977 Erro cargando o ficheiro.\nProbablemente unha versión antiga da caché do ficheiro.
1978 1978 -----
1979 1979 Erro no ficheiro {0}
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 Erro analizando {0}:
1983 1983 Erro ao procesar {0}: {1}
1984 1984 Erro reproducindo son
1985 1985 -----
1986 1986 Erro ao renomear ficheiro "{0}" a "{1}"
1987 1987 Erro creando copia de respaldo da capa borrada: {0}
1988 1988 -----
1989 1989 Erro mentres se exportaba {0}:{1}
1990 1990 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1991 1991 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 Erro durante a análise {0}
1996 1996 Houbo un erro ao procesar: {0}
1997 1997 Error durante a subida de datos
1998 1998 -----
1999 1999 Erro: Dobre valor ilegal "{0}" na liña "{1}" no ficheiro de marcadores "{2}"
2000 2000 Erro: Liña "{0}" inesperada no ficheiro de marcador "{1}"
2001 2001 Erros
2002 2002 Erros durante a descarga
2003 2003 Erros e avisos
2004 2004 -----
2005 2005 Estimación:
2006 2006 -----
2007 2007 Par/Impar
2008 2008 Exemplos
2009 2009 -----
2010 2010 Sair
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 Sair da aplicación,
2015 2015 -----
2016 2016 Esperábase un valor non vacío para o parámetro "{0}" tívose "{1}"
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 Data caducidade:
2021 2021 Puntos de vía explícitos con hora estimada da posición da traza.
2022 2022 Puntos de vía explícitos con marcas de tempo válidas.
2023 2023 Exportar ficheiro GPX
2024 2024 Exportar todas as firmas a un ficheiro XML.
2025 2025 Exportar e Gardar
2026 2026 -----
2027 2027 Opcións de exportacińo
2028 2028 Exportar firmas a XML...
2029 2029 -----
2030 2030 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
2031 2031 Exportar a GPX...
2032 2032 Erro de ferramenta externa
2033 2033 Ferramentas externas
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 Extrudir
2040 2040 Extrudir Vía
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 Fabrica
2045 2045 Facilidades
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 Fallou ao crear o directorio do plugin "{0}"
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 Fallou ao cargar o recurso "{0}" o erro é {1}
2054 2054 Fallou ao abrir a URL
2055 2055 -----
2056 2056 Fallou ao abrir a conexión da API {0}.
2057 2057 Fallou ao abrir la páxina de axuda
2058 2058 Non se puidio abrir a páxina de axuda. A URL estaba valeira.
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
2064 2064 -----
2065 2065 Fallou ao establecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñoble no histórico.
2066 2066 Fallou ao establecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
2067 2067 Fallou ao establecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñoble no histórico.
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 Terra de labor
2072 2072 Edificio agrario
2073 2073 Comida rápida
2074 2074 Debuxo rápido (peor resultado)
2075 2075 Multiplicador de avance rápido
2076 2076 Máis rápido
2077 2077 O mais rápido
2078 2078 -----
2079 2079 Número do fax
2080 2080 De pago
2081 2081 Caída
2082 2082 Valado
2083 2083 Ruta de ferry
2084 2084 Terminal de ferry
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 Ficheiro
2093 2093 O ficheiro "{0}" non existe
2094 2094 -----
2095 2095 Erro de Formato de Ficheiro
2096 2096 Nome do ficheiro:
2097 2097 O ficheiro "{0}" non existe.
2098 2098 Ficheiro de respaldo
2099 2099 O aficheiro non puido ser borrado!
2100 2100 O ficheiro existe. Sobrescribir?
2101 2101 Nome do ficheiro:
2102 2102 Non se atopou o ficheiro.
2103 2103 O ficheiro {0} existe. Sobreescribir?
2104 2104 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome "{1}"
2105 2105 Ficheiro: {0}
2106 2106 -----
2107 2107 Nome do ficheiro
2108 2108 Ficheiros
2109 2109 Ficheiros de Tipo:
2110 2110 Ficheiros de tipo:
2111 2111 -----
2112 2112 Filtrar
2113 2113 Filtro Agochado:{0} Desactivado:{1}
2114 2114 Modo de filtro
2115 2115 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
2116 2116 Filtro:
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 Atopa e arranxa direccións de rúas non válidas dun xeito cómodo.
2120 2120 -----
2121 2121 Rematar debuxo.
2122 2122 Rematado
2123 2123 Hidrante contra incendios
2124 2124 Parque de bombeiros
2125 2125 Executable de firefox
2126 2126 -----
2127 2127 Cheminea
2128 2128 Pesca
2129 2129 Arranxar
2130 2130 -----
2131 2131 Arranxar no editor
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Arranxar conflictos de etiquetas
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
2141 2141 Arranxando erros ...
2142 2142 -----
2143 2143 Floristería
2144 2144 -----
2145 2145 Cartafoles
2146 2146 -----
2147 2147 Comida
2148 2148 -----
2149 2149 Comida+Bebidas
2150 2150 Pé
2151 2151 Soamente para os obxectos escollidos
2152 2152 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
2153 2153 Forzar liñas se non se importou ningún segmento.
2154 2154 Vado
2155 2155 Monte
2156 2156 Olvidar obxectos pero non os borrar no servidor cando se suban.
2157 2157 Erros de formato:
2158 2158 -----
2159 2159 Avance
2160 2160 Tempo de avance/retroceso (segundos)
2161 2161 Atopado un elemento XML <member> o cal non é un fillo directo dun elemento <relation>.
2162 2162 Atopado un elemento XML <nd> o cal non é un fillo directo dun elemento <way>.
2163 2163 Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0}\n
2164 2164 Atopado {0}
2165 2165 Atopadas {0} coincidencias
2166 2166 Fonte
2167 2167 Marco
2168 2168 Conxelar
2169 2169 Conxelar a lista actual de elementos misturados
2170 2170 Catastro francés WMS
2171 2171 Frecuencia (Hz)
2172 2172 Dende ...
2173 2173 Da Relación
2174 2174 Dende a URL
2175 2175 De:
2176 2176 Gasolineira
2177 2177 Gasolinera
2178 2178 Tipos de combustible:
2179 2179 -----
2180 2180 Vista de Pantalla Completa
2181 2181 -----
2182 2182 Función
2183 2183 Mobles
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 Puntos GPS
2187 2187 descripción de trazado gps
2188 2188 -----
2189 2189 Ficheiros GPX
2190 2190 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 A subida do GPX tivo éxito
2194 2194 -----
2195 2195 Selector de cor GTK
2196 2196 -----
2197 2197 Fútbol Gaélico
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 Xardín
2201 2201 Centro de xardinería
2202 2202 Gasómetro
2203 2203 Porta
2204 2204 ancho(mm)
2205 2205 -----
2206 2206 Xeografía
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 Imaxes xeo-etiquetadas
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 Conseguir información detallada do estado interno dos obxectos.
2216 2216 Glaciar
2217 2217 Vidro
2218 2218 Importar Globalsat
2219 2219 -----
2220 2220 Orde para executar GnuPG
2221 2221 -----
2222 2222 Ir atrás ao paso 1/3
2223 2223 Ir ao editor básico e escoller manualmente un tipo de restricción de xiro
2224 2224 Ir ao editor básico e manualmente escolle membros con papeis "de" e "a"
2225 2225 -----
2226 2226 Ir ao Editor Básico e escolle as excepcións basadas no tipo de vehículo estándares.
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 Ir ao Editor Avanzado e borra os membros
2230 2230 Ir a páxina de axuda de JOSM
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 Campo de golf
2235 2235 Góndola
2236 2236 Mercancías
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 Agarrar construccións
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 Herba
2245 2245 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
2246 2246 -----
2247 2247 Verde:
2248 2248 Zona verde
2249 2249 Verdurería
2250 2250 Horticultura
2251 2251 Contedor de gravilla
2252 2252 Grupo
2253 2253 -----
2254 2254 Rompeolas
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 Guadeloupe Ste-Anne ficheiro cache (.UTM2)
2259 2259 Estimado
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 Pensión
2263 2263 Poste identificador
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 Ximnasia
2267 2267 Perruqueria
2268 2268 Aldea
2269 2269 Portilla de malla metálica
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 Ferretería
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 A cabeceira conten varios valores que non poden ser mapeados en unha soa cadea
2279 2279 Saúde
2280 2280 -----
2281 2281 Brezal o landa
2282 2282 -----
2283 2283 Vehículos pesados (> 6 t.)
2284 2284 Seto
2285 2285 Alto
2286 2286 Altura (en metros)
2287 2287 Heliporto
2288 2288 Axuda
2289 2289 Axda: {0}
2290 2290 -----
2291 2291 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
2292 2292 Hemisferio
2293 2293 Agochar
2294 2294 Ocultar elementos
2295 2295 Mostrar ou agochar este botón conmutador
2296 2296 Agochar este botón
2297 2297 -----
2298 2298 Alta resolución(1000x800)
2299 2299 O número mais alto
2300 2300 O número máis alto
2301 2301 Realzar
2302 2302 Nodos duplicados en autopista
2303 2303 Tipo de carretera
2304 2304 Autovías
2305 2305 Sendeiro
2306 2306 Lugares históricos
2307 2307 Historial
2308 2308 Histórico do nodo {0}
2309 2309 Histórico da relación {0}
2310 2310 Histórico da vía {0}
2311 2311 Histórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva actual.
2312 2312 Histórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva de referencia.
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 Inicio
2316 2316 Páxina de incio
2317 2317 Cabalo
2318 2318 Carreira de cabalos
2319 2319 -----
2320 2320 Servidor:
2321 2321 Albergue
2322 2322 -----
2323 2323 Teclas rápidas
2324 2324 Nome da casa
2325 2325 Número de casa
2326 2326 Numero de casa:
2327 2327 -----
2328 2328 Ton:
2329 2329 Apostadeiro de caza
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 Excepción de IO
2340 2340 -----
2341 2341 IOException "{0}" Ocurriu
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Rutas de iconas:
2345 2345 -----
2346 2346 Si se especifica, reestablecer a configuración en lugar de lela.
2347 2347 Ignorar
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 Ignoraos, deixa a relación como está
2351 2351 -----
2352 2352 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2353 2353 -----
2354 2354 Ignorando elementos
2355 2355 Ignorando excepción porque a descarga foi cancelada. A excepción foi: {0}
2356 2356 Ignorando URL mal formada: "{0}"
2357 2357 Ignorando URL de ficheiro mal formada: "{0}"
2358 2358 Datos Ilegais
2359 2359 Valor lóxico ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2360 2360 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecta
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 Estructura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de "create", ''modify'', ou ''delete''.
2366 2366 -----
2367 2367 Valor de latitude ilegal valor "{0}"
2368 2368 -----
2369 2369 Valor numerico longo para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2370 2370 Valor de lonxitude ilegal valor "{0}"
2371 2371 -----
2372 2372 Valor numérico ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2373 2373 Obxecto ilegal con id=0
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 Combinacións de etiqueta/valor ilegal
2377 2377 Valor ilegal para o atributo "changeset" no novo obxecto {1}.Obtívose {0}. Reseteando a 0.
2378 2378 Valor ilegal para o atributo "changeset".Obtñivose {0}.
2379 2379 Valor ilegal para o atributo "ref" no membro na relación {0}.Obtívose {1}
2380 2380 Valor ilegal para o atributo "type" no membro {0} da relación {1} .Obtívose {2}.
2381 2381 Valor ilegal para o atributo "versión" na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2382 2382 Valor ilegal para o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}". Obtido {2}.
2383 2383 Valor ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".
2384 2384 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo OsmPrimitive. Obtívose "{1}".
2385 2385 Valor ilegal para o atributo "{0}" de lóxico. Obtívose "{1}".
2386 2386 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo doble. Obtívose "{1}".
2387 2387 valor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo (>=0), obtido "{1}"
2388 2388 valor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo, obtido "{1}"
2389 2389 Valor ilegal do atributo "ref" do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2390 2390 Imaxe
2391 2391 Ficheiros de imaxes
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 ficheiros de imaxe
2396 2396 Ficheiros de imaxe (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2397 2397 Interpolación do filtro de imaxe:
2398 2398 -----
2399 2399 Resolución da Imaxe:
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 Importar
2412 2412 Importar Audio
2413 2413 Importar datos do capturador de datos Globalsat DG100 dentro de unha capa GPX
2414 2414 -----
2415 2415 Importar un ficheiro PDF
2416 2416 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
2417 2417 Importar un ficheiro PDF.
2418 2418 Importar un ficheiro PDf
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 Importar Imaxe
2422 2422 Importar imaxes
2423 2423 -----
2424 2424 Importar ruta da capa GPX
2425 2425 -----
2426 2426 Importar gráficos vectoriais
2427 2427 Importar graficos vectoriais (SVG)
2428 2428 Importar gráficos vectoriais.
2429 2429 Importar...
2430 2430 Imaxes Importadas
2431 2431 -----
2432 2432 Importar datos do DG100...
2433 2433 Importar datos do dispositivo
2434 2434 Importando...
2435 2435 Importa de OpenStreetBugs posibles erros encontrados polos usuarios de OSM
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Na seguinte tabla podes editar as <strong>etiquetas en bruto</strong> das relacións representado esta restricción de xiro.
2439 2439 Pendente
2440 2440 Pendente pronunciada
2441 2441 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 Incremento
2447 2447 Incrementar:
2448 2448 Independente
2449 2449 -----
2450 2450 Información
2451 2451 Info sobre o Elemento
2452 2452 Información: {0}
2453 2453 Información
2454 2454 Panel informativo
2455 2455 Oficina de información
2456 2456 Punto de información
2457 2457 Información da capa
2458 2458 Inicializando
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 Inspeccionar
2466 2466 Instalar
2467 2467 Instalando plugins actualizados
2468 2468 Erro interno do servidor
2469 2469 Estilo interno
2470 2470 -----
2471 2471 Acceso a internet
2472 2472 Acceso a internet gratuito
2473 2473 Interpolación
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 URL da API inválida
2477 2477 ID especificado inválido. Non se pode descargar o obxecto.
2478 2478 -----
2479 2479 URL {0} non válido
2480 2480 URL non válido
2481 2481 Ventana de escolla inválida
2482 2482 -----
2483 2483 A data non é válida
2484 2484 Valores data/tempo inválidas
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 Expresión de procura inválida
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 ID de usuario inválido
2494 2494 O nome do usuario non é válido
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 Invertir filtro
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 Está vectorizado.
2501 2501 Illa
2502 2502 Illote
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 Ítem
2507 2507 Obxecto {0} non atopado na lista.
2508 2508 Itinerario
2509 2509 Navegador de axuda de JOSM
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 Complemento de etiquetas de JOSM
2513 2513 JOSM espetaba atopar a primitiva [{0} {1}] no conxunto de datos pero non está ahi. Por favor reporte isto en http://josm.openstreetmap.de . Isto non é un erro crítico, deberia ser seguro continuar no teu choio.
2514 2514 JOSM esta parada para que o cambio surxa efecto.
2515 2515 Versión de JOSM {0} requerida para o complemento {1}
2516 2516 imaxes JPEG (*.jpg)
2517 2517 -----
2518 2518 Versión Java {0}
2519 2519 Joyería
2520 2520 Función de unor áreas
2521 2521 Unir Nodo e Liña
2522 2522 Unir Nodo a Vía
2523 2523 Unir un nodo ós segmentos de vía máis próximos
2524 2524 Unir áreas superpostas
2525 2525 Areas superpostas unidas
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Une áreas que se superpoñen
2529 2529 Saltar a
2530 2530 Saltar Á Posición
2531 2531 Saltar no vídeo x ms
2532 2532 Largo do salto
2533 2533 Saltar ahi
2534 2534 Saltar a
2535 2535 Saltar a posición
2536 2536 Unión
2537 2537 -----
2538 2538 Manter
2539 2539 Manter ficheiro de respaldo cando se gardan capas de datos
2540 2540 Manter centrado
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 Mantener as miñas coordenadas
2544 2544 Manter o meu estado de borrado
2545 2545 Gardar os antigos ficheiros de respaldo e continuar
2546 2546 Manter complemento
2547 2547 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2548 2548 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2549 2549 Mantener as suas coordenadas
2550 2550 Manter o seu estado
2551 2551 Manter esta relación como membro do obxecto obxetivo.
2552 2552 Tecla
2553 2553 Chave inválida "{0}"
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 A clave non pode estar vacía cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2557 2557 -----
2558 2558 ID-Chave::
2559 2559 Tecla:
2560 2560 Chave ID
2561 2561 Atallos de Teclado
2562 2562 Palabras clave
2563 2563 Xardín de infancia
2564 2564 Quiosco
2565 2565 Portilla xiratoria
2566 2566 Cociña
2567 2567 -----
2568 2568 GLP (Gas licuado do petróleo)
2569 2569 Etiquetar as marcas de audio (e de imaxe e de web)
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 Lambert 4 Zonas (France)
2575 2575 Lambert CC Zona
2576 2576 Lambert CC9 Zona (France)
2577 2577 -----
2578 2578 Zona Lambert (Estonia)
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Terra
2582 2582 Uso do chan
2583 2583 Vertedoiro
2584 2584 Nodos duplicados no uso da terra
2585 2585 Carriles
2586 2586 Idioma
2587 2587 Último cambio en {0}
2588 2588 A última actualización de engadidos foi fai máis de {0} días.
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 Lanzar navegador coa información acerca do conxunto de cambios
2593 2593 Lanzar navegador coa axuda da wiki para o obxeto escollido
2594 2594 Lanzar en modo maximizado
2595 2595 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2596 2596 -----
2597 2597 Abre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.
2598 2598 Lanzar un navegador con información acerca de este usuario
2599 2599 Lanza o diálogo do editor de etiquetas
2600 2600 Lavandería
2601 2601 Capa
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 A capa "{0}" debe estar na lista de capas
2608 2608 Propriedades da Capa
2609 2609 Capa para editar pista GPX
2610 2610 a capa non está na lista.
2611 2611 Capa para facer medicións
2612 2612 Capa: {0}
2613 2613 Capas
2614 2614 Capas:
2615 2615 Tempo de introducción (segundos)
2616 2616 Ocio
2617 2617 Lonxitude
2618 2618 Lonxitude en metros
2619 2619 O largo para o tag "{0}" no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2620 2620 -----
2621 2621 Lonxitude: {0}
2622 2622 Paso a nivel
2623 2623 Biblioteca
2624 2624 Licencia
2625 2625 -----
2626 2626 Barreira
2627 2627 Metro lixeiro
2628 2628 Faro
2629 2629 Liña de referencia
2630 2630 -----
2631 2631 Tipo de liña
2632 2632 Liña {0} columna {1}:
2633 2633 Lista
2634 2634 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2635 2635 -----
2636 2636 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2637 2637 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2638 2638 Lista de elementos misturados. Eles reemplazarán os meus elementos cando a decisión de mistura sexa aplicada.
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 GPX Vivo
2642 2642 -----
2643 2643 Capa de GPSVivo
2644 2644 Rúa residencial
2645 2645 Cargar
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 Cargar capa WMS dende ficheiro
2651 2651 -----
2652 2652 Cargar ficheiro...
2653 2653 Cargar histórico
2654 2654 -----
2655 2655 Cargar obxectos dende o servidor
2656 2656 Cagar relacións pais
2657 2657 Cargar relacióm
2658 2658 Cargar conxunto de imaxes como unha nova capa
2659 2659 -----
2660 2660 Cargado
2661 2661 Cargando extensións anteriores
2662 2662 Fallou a carga do ficheiro: {0}
2663 2663 Cargando histórico para o nodo {0}
2664 2664 Cargando histórico para a relación {0}
2665 2665 Cargando historial para a vía {0}
2666 2666 Cagando relacións pais
2667 2667 Cargando complemento ''{0}''...
2668 2668 Cargando extensións
2669 2669 Cargando complementos...
2670 2670 -----
2671 2671 A cargar {0}
2672 2672 A cargar...
2673 2673 -----
2674 2674 Ficheiros locais
2675 2675 Localidade
2676 2676 -----
2677 2677 Localización
2678 2678 -----
2679 2679 Bloquear
2680 2680 Esclusa
2681 2681 -----
2682 2682 Lonxitude
2683 2683 Lonxitude:
2684 2684 Procurar en:
2685 2685 Apariencia e comportamento
2686 2686 Procurar en:
2687 2687 Torre de vixía
2688 2688 -----
2689 2689 Buscando a orilla...
2690 2690 Buscando {0}
2691 2691 -----
2692 2692 Bucle
2693 2693 Lonxitude do bucle
2694 2694 Baixa resolución(600x400)
2695 2695 O número máis baixo
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 O número máis baixo
2699 2699 -----
2700 2700 Escala MTB
2701 2701 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2702 2702 -----
2703 2703 Fai un duplicado da capa escollida actualmente.
2704 2704 -----
2705 2705 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2706 2706 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 Ficheiro de configuración mal formado nas liñas {0}
2710 2710 -----
2711 2711 Centro comercial
2712 2712 Feito polo home
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 Mapa
2718 2718 Estilo de pintura do mapa
2719 2719 Proxección do mapa
2720 2720 Preferencias do Mapa
2721 2721 Mapa: {0}
2722 2722 Porto deportivo
2723 2723 Marcar como feita
2724 2724 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2725 2725 Marca dos puntos con nome
2726 2726 Marcas de {0}
2727 2727 Mercado
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 Martinique Fort Desaix ficheiro cache (.UTM3)
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 Máx
2735 2735 -----
2736 2736 Nivel máximo de ampliamento:
2737 2737 Altura max. (en metros)
2738 2738 Lonxitude max. (en metros)
2739 2739 Anchura max. (en metros)
2740 2740 -----
2741 2741 Tamaño da caché max. (En MB)
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 Velocidade Máx.(km/h)
2745 2745 Peso máximo (t)
2746 2746 Idade máxima de cada ficheiro de caché en días. Por defecto son 100
2747 2747 Área máxima por petición:
2748 2748 Máxima idade da caché (dias)
2749 2749 Máximo tamaño da caché (MB)
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2753 2753 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2754 2754 Lonxitude máxima (metros)
2755 2755 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2756 2756 Máximo numero de nodos na traza inicial
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 Máximo numero de segmentos por via
2760 2760 Tamaño máximo de cada directorio da caché. Por defecto 300MB
2761 2761 Prado
2762 2762 Valores medidos
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 Medidas
2766 2766 Media resolución (800x600)
2767 2767 Membro de
2768 2768 -----
2769 2769 Membros
2770 2770 Os membros do búfer de copia non poden ser engadidos porque eles non están incluidos na capa actual
2771 2771 Membros(resolto)
2772 2772 Membros (con conflictos)
2773 2773 Monumento conmemorativo
2774 2774 Nome do menú
2775 2775 Nome de Menú (Predeterminado)
2776 2776 Atallos de menú
2777 2777 Menú: {0}
2778 2778 -----
2779 2779 Fundir
2780 2780 Acoplar Nodos
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 Mistura capa
2784 2784 Acoplar nodos no máis antigo
2785 2785 Combinar nodos de obxectos
2786 2786 Misturar seleccion
2787 2787 Mistura a capa actual dentro de outra capa
2788 2788 Misturar os primiotivos acuais dentro de outra capa
2789 2789 Mistura esta capa con outra
2790 2790 Acoplar {0} nodos
2791 2791 Lista de membros misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta relación
2792 2792 Lista de nodos misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta vía
2793 2793 Os nodos misturados aínda non están conxeados. Non se pode construir a orde de resolución.
2794 2794 Os nodos misturados aínda non estan conxeados. Non se pode construir o comando de resolución.
2795 2795 Versión misturada
2796 2796 Misturando primitivas borradas fallou
2797 2797 Mensaxe do día non dispoñible
2798 2798 -----
2799 2799 Métrica
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2803 2803 Militar
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 Velocidade mínima (km/h)
2809 2809 -----
2810 2810 Mini-rotonda
2811 2811 Mini golf
2812 2812 Distancia mínima (pixeles)
2813 2813 Minutos: {0}
2814 2814 Reflexar
2815 2815 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2816 2816 Falta o atributo "ref" no membro na relación {0}.
2817 2817 Valor ilegal para o atributo "type" no membro na relación {0}.Obtívose {1}
2818 2818 Falta o atributo "version" na primitiva de OSM con ID {0}.
2819 2819 Falta o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}".
2820 2820 -----
2821 2821 Non se atopa a codificación
2822 2822 -----
2823 2823 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 Falta o atributo obrigatorio "{0}".
2828 2828 Non se atopou obxectivo para misturar o nodo con id {0}
2829 2829 Non se atopou obxectivo para misturar a relación con id {0}
2830 2830 Non se atopou obxectivo para misturar a via con id {0}
2831 2831 -----
2832 2832 Non se atopa o obxectivo a misturar do tipo {0} con id {1}
2833 2833 -----
2834 2834 Falta un parametro para NON
2835 2835 Falta un parametro para OU
2836 2836 Falta un atributo requerido "{0}".
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Lu-Vie 08:30-20:00
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 Telefonía Móbil
2843 2843 Foco do Debuxo
2844 2844 Modo: {0}
2845 2845 Aeródromo de Aeromodelismo
2846 2846 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2847 2847 Modificado
2848 2848 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2849 2849 Grupos de modificadores
2850 2850 -----
2851 2851 Cambio de moeda
2852 2852 Monoraíl
2853 2853 Monumento
2854 2854 Mais información...
2855 2855 Máis información acerca desta característica
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Automóbil
2863 2863 -----
2864 2864 Motocicleta
2865 2865 -----
2866 2866 Autovía
2867 2867 Deportes de motor
2868 2868 Autoestrada
2869 2869 Saída de autopista
2870 2870 Enlace de autopista
2871 2871 Porto de montaña
2872 2872 Bicicleta de montaña
2873 2873 Mover Nodo...
2874 2874 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2875 2875 -----
2876 2876 Mover cara abaixo
2877 2877 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2878 2878 Mover elementos
2879 2879 Baixar filtro.
2880 2880 Subir filtro.
2881 2881 Mover á esquerda
2882 2882 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2883 2883 -----
2884 2884 Mover obxectos {0}
2885 2885 Mover á dereita
2886 2886 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2887 2887 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2888 2888 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2889 2889 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2890 2890 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2891 2891 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Movelos
2897 2897 Mover cara arriba
2898 2898 Mover arriba os elementos escollidos unha posición.
2899 2899 Mover {0}
2900 2900 Move Obxectos {0}
2901 2901 Lama
2902 2902 Múltiple
2903 2903 Varios membros referidos á mesma primitiva
2904 2904 Multipolígono
2905 2905 -----
2906 2906 O multipolígono non está fechado
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 Museo
2910 2910 Intrumentos Musicais
2911 2911 Os meus conxuntos de cambios.
2912 2912 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
2913 2913 A miña versión
2914 2914 A miña versión (conxunto de datos locais)
2915 2915 O meu co misturado
2916 2916 O meu deles
2917 2917 Fallo de importación NMEA!
2918 2918 Importación NMEA satisfactoria
2919 2919 Ficheiros NMEA-0183
2920 2920 Nome
2921 2921 Nome da ubicación
2922 2922 Nome do usuario
2923 2923 Nome:
2924 2924 Nome: {0}
2925 2925 Puntos de trazado con nome de {0}
2926 2926 Puntos de trazado nomeados.
2927 2927 Vía estreita
2928 2928 Nacional
2929 2929 Parque Nacional
2930 2930 Nodos duplicados da natureza
2931 2931 Natureza
2932 2932 Reserva Natural
2933 2933 Próximo
2934 2934 -----
2935 2935 Rede
2936 2936 Excepción de rede
2937 2937 Nunca actualizar
2938 2938 Nova
2939 2939 -----
2940 2940 Novo cartafol
2941 2941 Nova capa
2942 2942 Novo fallo
2943 2943 Nova clave
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 Nova capa de imaxe do portapapéis
2947 2947 Nova capa de imaxe de ficheiro...
2948 2948 -----
2949 2949 Novo papel
2950 2950 Nova ferramenta...
2951 2951 Novo valor
2952 2952 Novo valor para {0}
2953 2953 Seguinte
2954 2954 Imaxe Seguinte
2955 2955 -----
2956 2956 Club nocturno
2957 2957 Non
2958 2958 Non se atopou ningun exportador!. Nada gardado.
2959 2959 Non se atopou capa de datos GPX
2960 2960 -----
2961 2961 Non hai trazados GPX dispoñibles na capa para asociar ó audio.
2962 2962 Non xirar á esquerda
2963 2963 Non xirar á dereita
2964 2964 Sen Atallo
2965 2965 Non se atoparon sinaturas
2966 2966 Non seguir de frente
2967 2967 Non facer un xiro U
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 Aínda non hai unha área escollida
2972 2972 -----
2973 2973 Non hai cambios que subir.
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 Ningún conflicto que resolver
2977 2977 Non hai conflitos sobre os que facer zoom
2978 2978 Conxunto de datos actual no atopado
2979 2979 Non se atoparon datos nese área
2980 2980 Non se atoparon datos no dispositivo.
2981 2981 Non se cargaron datos.
2982 2982 Sen data
2983 2983 -----
2984 2984 Non existen marcas de audio en esta capa para, a partir das cales, compensar.
2985 2985 Sen saída
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 Sen imaxe
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado...
2992 2992 -----
2993 2993 Non se atoparon coincidencias para "{0}"
2994 2994 Sen nome
2995 2995 Ningún conxunto de cambios aberto
2996 2996 Ningún conxunto de cambios abertos
2997 2997 -----
2998 2998 Ningún conflicto de propiedades pendente
2999 2999 Ningún conflicto de etiquetas pendente de ser resolto
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 Sen proxy
3003 3003 Non hai relación seleccionadas
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 Non hai capas escollidas
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 Sen erros de validación
3012 3012 -----
3013 3013 Non, abortar
3014 3014 Non, continuar editando
3015 3015 Non, non aplicar
3016 3016 Non, resolver erros primeiro
3017 3017 Nodo
3018 3018 -----
3019 3019 Nodo todavía en uso
3020 3020 Nodo {0}
3021 3021 Nodo: conexión
3022 3022 Nodo: estándar
3023 3023 Nodo: etiquetado
3024 3024 Nodos
3025 3025 Nodos na mesma posición
3026 3026 Nodos co mesmo nome
3027 3027 Nodos(resolto)
3028 3028 Nodos(con conflictos)
3029 3029 -----
3030 3030 Ningún
3031 3031 Ningún destes nodos estan pegados a outra cousa.
3032 3032 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
3033 3033 -----
3034 3034 Norte
3035 3035 -----
3036 3036 Non se atopa
3037 3037 Desconectado
3038 3038 Aínda non decidido
3039 3039 Aínda non decidido
3040 3040 -----
3041 3041 Nota
3042 3042 -----
3043 3043 Nota: GPL non é compatible coa licenza OSM. Non suba trazados con licenza GPL.
3044 3044 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
3045 3045 Anotacións
3046 3046 Nada
3047 3047 Non se engadiu nada á selección buscando por "{0}"
3048 3048 Nada atopado na seleccion buscando por "{0}"
3049 3049 Nada no portapapéis
3050 3050 Non se eliminou da selección buscando por "{0}"
3051 3051 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
3052 3052 Nada seleccionado!
3053 3053 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
3054 3054 Nada para escoller
3055 3055 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
3056 3056 Nada para ampliar
3057 3057 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
3058 3058 Número
3059 3059 Número de plazas
3060 3060 Número de arames (mellor:conductores) por cable de tensión
3061 3061 -----
3062 3062 Número de {0} papeis demasiado baixos ({1})
3063 3063 -----
3064 3064 Esquema numérico
3065 3065 Números:
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Datos OSM
3073 3073 Contrasinal de OSM.
3074 3074 Ficheiros de Servidor OSM
3075 3075 -----
3076 3076 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
3077 3077 -----
3078 3078 Ficheiros de sinaturas OSM
3079 3079 -----
3080 3080 Contrasinal de OSM:
3081 3081 Nome de usuario OSM:
3082 3082 -----
3083 3083 Certificado-OSM
3084 3084 -----
3085 3085 ID do Obxecto
3086 3086 Obxecto borrado
3087 3087 Historia do Obxecto
3088 3088 -----
3089 3089 Firmas de obxectos
3090 3090 Tipo de Obxecto:
3091 3091 Obxecto con histórico
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 Obxectos para engadir:
3096 3096 Obxectos para borrar:
3097 3097 Obxectos para modificar:
3098 3098 100 octanos
3099 3099 91 octanos
3100 3100 95 octanos
3101 3101 98 octanos
3102 3102 -----
3103 3103 Desprazamento 3.000.000m leste
3104 3104 Mover todos os punto na dirección este (grados). Por defecto 0.
3105 3105 Mover todos os punto na dirección norte (grados). Por defecto 0.
3106 3106 -----
3107 3107 Desprazamento:
3108 3108 -----
3109 3109 Clave antiga
3110 3110 Papel antigo
3111 3111 Valor antigo
3112 3112 Os ficheiros máis antigos son borrados automáticamente cando exceden este tamaño
3113 3113 Baixo demanda
3114 3114 Ao enviar
3115 3115 Sentido único
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Unha das vias seleccionadas xa é parte de outro multipoligono.
3119 3119 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
3120 3120 Un ou mais membros de esta nova relación foron borrados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron borradas da lista de relaciíón de membros.
3121 3121 Sentido único
3122 3122 Axuda en liña
3123 3123 Só xirar á esquerda
3124 3124 Só xirar á dereita
3125 3125 Só seguir de frente
3126 3126 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
3127 3127 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
3128 3128 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
3129 3129 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
3130 3130 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
3131 3131 -----
3132 3132 Só consellos acerca de direccións interesantes (p.e. coa etiqueta de dirección única).
3133 3133 Só no extremo da vía.
3134 3134 -----
3135 3135 Só participando na selección
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 Aberto
3139 3139 Abrir Lugar...
3140 3140 -----
3141 3141 Abrir OpenStreetBugs
3142 3142 -----
3143 3143 Abrir Visible...
3144 3144 Abrir unha capa WMS en branco para cargar datos dende un ficheiro
3145 3145 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
3146 3146 Abrir un ficheiro.
3147 3147 Abrir un novo navegador de histórico ca historia de este nodo
3148 3148 Abrir unha lista con todos os comandos (desfacer buffer).
3149 3149 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
3150 3150 Abrir unha lista con todas as relacións.
3151 3151 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
3152 3152 -----
3153 3153 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
3154 3154 -----
3155 3155 Abrir dialogo de configuracions globales.
3156 3156 Abrir unha ventá de lista de selección.
3157 3157 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
3158 3158 Abrir unha URL.
3159 3159 Abrir un editor para a relación seleccionada
3160 3160 Abrir un editor para a restrición de xiro escollida
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Abrir un ficheiro
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 Abrir só ficheiros que sexan visibles na vista actual.
3170 3170 Abrir ficheiro escollido
3171 3171 Abrir ficheiro escollido.
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
3176 3176 Abrir a ventá de medicións.
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 Abrir...
3180 3180 Aberto/Pechado:
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 Bucle de descarga de OpenStreetBugs
3184 3184 Datos OpenStreetMap
3185 3185 Abrindo 1 ficheiro
3186 3186 Horario de apertura
3187 3187 Abrindo ficheiro "{0}"...
3188 3188 Abrir ficheiros
3189 3189 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
3190 3190 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
3191 3191 Abrir a ventá de OpenStreetBugs e activa a descarga automática
3192 3192 -----
3193 3193 Operador/a
3194 3194 Óptica
3195 3195 Atributos Opcionais:
3196 3196 Información Opcional:
3197 3197 Tipos opcionais
3198 3198 -----
3199 3199 Orgánico
3200 3200 Vía orixinal
3201 3201 -----
3202 3202 Ortogonalizar
3203 3203 Ortogonalizar / Desfacer
3204 3204 Ortogonalizar Forma
3205 3205 Ortogonalizar forma / Desfacer
3206 3206 Ortogonalizar forma / Desfacer\nEscolla os nodos que foron movidos pola acción anterior a Ortogonalizar forma!
3207 3207 -----
3208 3208 Outro
3209 3209 Outros Puntos de Información
3210 3210 Outros nodos duplicados
3211 3211 Exteriores
3212 3212 Superposición de teselas
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 Sobrepor
3222 3222 Sobreescribir os ficheiros de respaldo antigos?
3223 3223 -----
3224 3224 Vista xeral
3225 3225 Sobrescribir
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 Detalles da chave PGP
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 PUWG 1992 (Polonia)
3237 3237 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
3238 3238 PUWG Zona
3239 3239 Pintura
3240 3240 Estilo de pintura {0}: {1}
3241 3241 Sitio paleontolóxico
3242 3242 Papel
3243 3243 -----
3244 3244 O parametro "downloadgps" non acepta nomes de ficheiros ou URLs
3245 3245 Nome do parámentro
3246 3246 Valor do parámetro
3247 3247 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
3248 3248 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 Relacións pai
3252 3252 Parque
3253 3253 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
3254 3254 Aparcamento
3255 3255 Corredor de aparcamento
3256 3256 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
3257 3257 Procesando daros de OSM...
3258 3258 Procesando a historia dos datos OSM...
3259 3259 -----
3260 3260 Analizando datos de sinaturas...
3261 3261 Procesando contido do concunto de cambios...
3262 3262 A procesar o ficheiro
3263 3263 -----
3264 3264 Procesando a lista de conxuntos de cambio...
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Partes
3268 3268 Lugar de cruces frecuentes
3269 3269 Lugar de paso
3270 3270 Contrasinal
3271 3271 Contrasinal:
3272 3272 Contrasinal:
3273 3273 Pegar
3274 3274 Pegar ...
3275 3275 Pegar Etiquetas
3276 3276 Pegar a URL dende o portapapéis
3277 3277 Pegar contidos ó buffer de pegado.
3278 3278 Pegar do portapapeis
3279 3279 Pega sin membros incompletos
3280 3280 Camiño
3281 3281 Longo do camiño
3282 3282 Pico
3283 3283 Calle peatonal
3284 3284 Cruce peatonal
3285 3285 Tipo de cruce peatonal
3286 3286 Peóns
3287 3287 Pelota vasca
3288 3288 Conflictos pendentes na lista de membros desta relación
3289 3289 Conflictos pendentes na lista de nodos desta vía
3290 3290 Erros e avisos pendentes
3291 3291 Conflictos de propiedades pendentes de resolver
3292 3292 Realiza a validación dos datos
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 Farmacia
3296 3296 Número de teléfono
3297 3297 Número de teléfono
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 Zona de picnic
3309 3309 Embarcadoiro
3310 3310 -----
3311 3311 Tubería
3312 3312 Tipo de pista de esquí
3313 3313 Cancha de xogo
3314 3314 Lugar
3315 3315 Lugar de culto
3316 3316 Lugares
3317 3317 Reproducción/Pausa
3318 3318 Reproducir/Pausar audio.
3319 3319 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de audio
3320 3320 Zona de xogos
3321 3321 Aborte se non está seguro
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Decide que valores hay que manter
3328 3328 -----
3329 3329 Introduza coordenadas GPS
3330 3330 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3331 3331 Introduza un filtro para a cadea.
3332 3332 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
3333 3333 Introduza un nome de usuario non baleiro
3334 3334 Introduza unha cadea de busca
3335 3335 Introduza a dirección da tesela
3336 3336 Introduza un índice de tesela
3337 3337 Por favorr introduce o teu nome de usuario
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3342 3342 Introduza un ID de usuario válido
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Introduza un enteiro de valor > 0
3348 3348 Introduza un nome de usuario non valeiro
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 Por favor introduce un número valido para a dirección final
3357 3357 Por favor introduce un número valido para a dirección inicial
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Por favor escolle 4 vias que formen unha relacuión pechada
3368 3368 Escolla unha área de descarga primeiro.
3369 3369 -----
3370 3370 Por favor, selecciona unha tecla
3371 3371 Por favor, escolla un esquema para usar.
3372 3372 -----
3373 3373 Por favor selecciona un valor
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 Por favor selecciona unha entrada.
3377 3377 Escolla polo menos catro nodos.
3378 3378 Escolla polo menos un nodo, via ou relación xa subido.
3379 3379 Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.
3380 3380 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
3381 3381 Escolla polo menos unha fila para copiar
3382 3382 Escolla ao menos unha via para simplificar.
3383 3383 Escolla polo menos unha vía.
3384 3384 Escolla polo menos tres nodos.
3385 3385 -----
3386 3386 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
3387 3387 -----
3388 3388 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía de un só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
3389 3389 -----
3390 3390 Escolla algunha cousa para copiar
3391 3391 -----
3392 3392 Por favor selecciona os obxectos dos que queres cambiar as propiedades.
3393 3393 Por favor seleccione a fila a borrar.
3394 3394 Por favor selecciona a fila a editar.
3395 3395 Por favor, escolla o esquema para borrar.
3396 3396 -----
3397 3397 Escolla a capa a usar
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
3401 3401 Escolla que cambios de propiedade queres aplicar.
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 Engadido empaquetado con JOSM
3405 3405 -----
3406 3406 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
3407 3407 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
3408 3408 Plugin para o eiquetado de obxectos en función de unha selección de sinais de tráfico. O diálogo podese abrir premendo no pequeno icono da esquina superior dereita da ventá de propiedades. País dispoñible dos predefinidos: Alemaña.
3409 3409 Información do complemento
3410 3410 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
3411 3411 Fallou a actualización do complemento
3412 3412 Política de actualización de complementos
3413 3413 Engadidos
3414 3414 Complementos actualizados
3415 3415 Nome do Punto
3416 3416 Número do punto
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Poste
3420 3420 Referencia de poste
3421 3421 Policía
3422 3422 Política
3423 3423 Porto:
3424 3424 -----
3425 3425 Posición
3426 3426 Só posición
3427 3427 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
3428 3428 Posición, Tempo , Fecha ,Velocidade
3429 3429 Posición, Tempo , Fecha ,Velocidade, Altura
3430 3430 Buzón de Correos
3431 3431 -----
3432 3432 Oficina postal
3433 3433 Código postal
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 Potencia
3438 3438 Xerador de enerxía
3439 3439 Tendido eléctrico
3440 3440 Central eléctrica
3441 3441 Subestación eléctrica
3442 3442 Torre de electricidade
3443 3443 -----
3444 3444 Fuente de Tensión
3445 3445 Violación da Precondición
3446 3446 Violación de condición previa
3447 3447 Predefinido
3448 3448 -----
3449 3449 A opción de configuración {0} foi eliminada porque xa non se usa.
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Preferencias
3454 3454 Preferencias almacenadas en {0}
3455 3455 Preferencias...
3456 3456 Preparar os datos de OSM...
3457 3457 Preparar a resolución de conflictos
3458 3458 Preparando funcionalidades ...
3459 3459 A preparar
3460 3460 Preparando o conxunto de cambios...
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 Vía para tren histórico
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 Axustes prestablecidos
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Previo
3474 3474 Imaxe anterior
3475 3475 Primaria
3476 3476 Enlace a rúa primaria
3477 3477 Modificador principal:
3478 3478 -----
3479 3479 Primitiva
3480 3480 Esperábase un id primitivo
3481 3481 Prisión
3482 3482 Privacidade
3483 3483 -----
3484 3484 Procesar cola
3485 3485 Procesando ficheiro "{0}"
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 Coordenadas Proxectadas
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 Código de proxeción
3494 3494 Método de proxección
3495 3495 Proxección:
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 Propiedades
3499 3499 -----
3500 3500 Comprobador de propiedades:
3501 3501 Propiedades dos obxectos seleccionados.
3502 3502 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
3503 3503 Propiedades no elemento misturado. Sustituirán as propiedades dos meus elementos cando se apliquen as decisións de misturar.
3504 3504 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
3505 3505 Propiedades de
3506 3506 Propiedades(con conflictos)
3507 3507 Propiedades/Relacións
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
3512 3512 -----
3513 3513 Proporcionaa un cadro de diálogo para a edición de etiquetas en unha malla tabular.
3514 3514 Provee botóns auxiliares para permitir traballar con ratos de un único botón (stylus). Actualmente engade unicamente un botón ao mapa desplazable
3515 3515 Proporciona capacidades de enrutamento.
3516 3516 Configuración do proxy
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 Edificio público
3520 3520 -----
3521 3521 Vehículos de Servicios públicos
3522 3522 Vehículos de servicio público (SP)
3523 3523 Transporte público
3524 3524 -----
3525 3525 Purgar
3526 3526 Purgar...
3527 3527 Obxecto "{0}" purgado
3528 3528 Asignar etiquetas de texto a marcas de audio (e de imaxe e de web) así como ás súas iconas de botón.
3529 3529 -----
3530 3530 Canteira
3531 3531 Pedir
3532 3532 Consultar e descargar conxuntos de cambios
3533 3533 Pedir e descargar conxuntos de cambios...
3534 3534 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
3535 3535 Consultar conxuntos de cambios
3536 3536 -----
3537 3537 Pedir só conxuntos de cambios pechados
3538 3538 Pedir só conxuntos de cambios abertos
3539 3539 Consultando e descargando conxuntos de cambios
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 Cola
3543 3543 Coches RC
3544 3544 -----
3545 3545 Pista de carreiras
3546 3546 Raqueta
3547 3547 Vía de tren
3548 3548 Vía de tren
3549 3549 Apeadeiro de ferrocarril
3550 3550 Andén de ferrocarril
3551 3551 Nodos duplicados na vía do tren
3552 3552 Via do tren
3553 3553 Rango de numeros esperado
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 Datos GPS en bruto
3557 3557 -----
3558 3558 Ler Antes
3559 3559 Erro de lectura!
3560 3560 Ler fotos...
3561 3561 Lendo conxunto de cambios {0}...
3562 3562 Lendo conxunto de cambios...
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 Lendo pais de "{0}"
3566 3566 Lendo información de usuario...
3567 3567 Lendo {0}...
3568 3568 Leeme
3569 3569 Nome real
3570 3570 Pechar realmente?
3571 3571 Borrar realmente a selección da relación {0}?
3572 3572 Gravando
3573 3573 Estudio de grabación
3574 3574 Terra de recreo
3575 3575 -----
3576 3576 Reciclaxe
3577 3577 -----
3578 3578 Vermello:
3579 3579 Refacer
3580 3580 Refacer a última acción desfeita.
3581 3581 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3582 3582 Referencia
3583 3583 Referencia (número de pista)
3584 3584 Número de referencia
3585 3585 Número de referencia
3586 3586 -----
3587 3587 Referenciado por:
3588 3588 Refírese a
3589 3589 Actualizar
3590 3590 Rexión
3591 3591 Rexeitar Conflitos e Gardar
3592 3592 Relación
3593 3593 Relación...
3594 3594 Editor de relación: Descargar Membros
3595 3595 Editor de relacións: Mover Abaixo
3596 3596 Editor de relacións: Mover Arriba
3597 3597 Editor de relación: Borrar
3598 3598 Editor de relación: Borrar escollida
3599 3599 Editor de Relacións: Invertir
3600 3600 Editor de relacións: Ordenar
3601 3601 -----
3602 3602 A relación é borrada
3603 3603 A relación esta baldeira
3604 3604 -----
3605 3605 A relación con id externa "{0}" refírese a unha primitiva faltante con id externa "{1}".
3606 3606 Relación {0}
3607 3607 Relación: escollida
3608 3608 Relación: {0}
3609 3609 Relacións
3610 3610 Relacións: {0}
3611 3611 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3612 3612 Soltar o botón do rato para parar de mover. Ctrl para acoplar co nodo máis próximo.
3613 3613 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3614 3614 -----
3615 3615 Relixión
3616 3616 Recargar
3617 3617 Recargar todos os obxectos seleccionados actualmente e actualizar a lista.
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 Recargar o historial dende o servidor
3621 3621 -----
3622 3622 Control Remoto
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 Eliminar
3631 3631 -----
3632 3632 Borra "{0}" para o nodo "{1}"
3633 3633 Borra "{0}" para a relación "{1}"
3634 3634 Borra "{0}" para a via "{1}"
3635 3635 Borrar "{0}" de {1} obxectos
3636 3636 -----
3637 3637 Borrar todas as referencias dos membros a unha das primitivas escollidas
3638 3638 Quitar os membros borrados e gardar
3639 3639 Eliminar da memoria
3640 3640 Borrar nodo "{0}" na posición {1} da relación "{2}"
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Eliminar foto da capa
3645 3645 Borrar relación "{0}" na posición {1} da relación "{2}"
3646 3646 Eliminar etiquetas de vías internas
3647 3647 Borrar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3648 3648 Borrar os marcadores seleccionados
3649 3649 Borrar os membros escollidos para esta relación
3650 3650 -----
3651 3651 Elimina as modificacións escollidas da memoria local
3652 3652 Eliminar as entradas escollidas da lista de elementos misturados
3653 3653 -----
3654 3654 Borrar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3655 3655 Borraos, limpa a relación
3656 3656 Suprimir este membro da relación
3657 3657 Borrar vía "{0}" na posición {1} da relación "{2}"
3658 3658 Elementos borrados das Relacions
3659 3659 Borrar nodos duplicados
3660 3660 -----
3661 3661 Borrrar o membro con papel "de"
3662 3662 Borrar o membro con papel "a"
3663 3663 Eliminando complementos obsoletos...
3664 3664 Borrando nodos duplicados...
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Borrando referencia da relación {0}
3668 3668 -----
3669 3669 Eliminando complementos non mantidos...
3670 3670 Mudar o nome do ficheiro
3671 3671 Renomear ficheiro "{0}" a
3672 3672 Renomear capa
3673 3673 Renomear o marcador escollido
3674 3674 Renderiza rotondas(autobús, ruras de sendeirismo, rutas de bicicleta,...) . Os tipos de tura deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
3675 3675 Alquiler
3676 3676 Taller
3677 3677 Reemplazar "{0}" con "{1}" para
3678 3678 Cambia o fondo orixinal por color de fondo de JOSM
3679 3679 Reemplazar o fondo blanco orixinal polo color de fondo definido nas preferencias de JOSM.
3680 3680 -----
3681 3681 Informar de Fallo
3682 3682 -----
3683 3683 Solicitar Token de Aceso
3684 3684 A petición fallou
3685 3685 -----
3686 3686 Require detalles: {0}
3687 3687 -----
3688 3688 Reservorio
3689 3689 Restablecer
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 Restaurar a posición
3693 3693 Restablecer as preferencias ós valores predeterminados
3694 3694 -----
3695 3695 Restaurar posición da imaxe
3696 3696 Restaurar rotación da imaxe
3697 3697 Restaura a escala da imaxe
3698 3698 Rúa urbana
3699 3699 Área residencial
3700 3700 Redimensionar o applet á xeometría indicada (formato: ANCHOxALTO)
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 Resolver
3704 3704 Resolver conflictos
3705 3705 Resolver conflictos de ''{0}'
3706 3706 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
3707 3707 Resolver conflitos en estado borrado en {0}
3708 3708 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
3709 3709 Resolver conflictos para a lista de nodos da vía {0}
3710 3710 Resolver conflictos.
3711 3711 Resolver conflicto de version para o nodo {0}
3712 3712 Resolver conflicto de version para a relación {0}
3713 3713 Resolver conflicto de version para via {0}
3714 3714 Resolver {0} conflictos de etiquetado no nodo {1}
3715 3715 Resolver {0} conflictos de etiquetado na relación {1}
3716 3716 Resolver {0} conflictos de etiquetado na vía {1}
3717 3717 Recurso
3718 3718 Área de Descanso
3719 3719 Reiniciar
3720 3720 -----
3721 3721 Restaurante
3722 3722 Restaurar
3723 3723 -----
3724 3724 Restaurando ficheiros
3725 3725 Restricción
3726 3726 Comercios
3727 3727 Muro de contención
3728 3728 -----
3729 3729 Obter token de aceso
3730 3730 -----
3731 3731 Obtendo Token de Acesso OAuth...
3732 3732 -----
3733 3733 Obtendo petición para token de acesso OAuth...
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 Pedindo información do usuario
3737 3737 -----
3738 3738 Volver ao editor de restriccións de xiro e seguir editando
3739 3739 -----
3740 3740 Reunion RGR92 ficheiro cache (.UTM4)
3741 3741 Invertir
3742 3742 -----
3743 3743 Invertir Vías
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 Invertir e Combinar
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
3750 3750 Invertir a orde dos membros da relación
3751 3751 Invertir vía
3752 3752 Invertir vías
3753 3753 Liña de costa revertida
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 Revertir
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 desfacendo cambios
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Revisión
3768 3768 Equitación
3769 3769 Río
3770 3770 Ribeira
3771 3771 Rúa (Tipo descoñecido)
3772 3772 Restriccións de trafico
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Papel
3779 3779 Problema de verificación de papel
3780 3780 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 Cargo:
3784 3784 Papeis nas relacións que fan referencia a
3785 3785 Rotar 180
3786 3786 Rotar 270
3787 3787 Rotar 90
3788 3788 -----
3789 3789 Xirar imaxe á esquerda
3790 3790 Xirar imaxe á dereita
3791 3791 Xirar á esquerda
3792 3792 Xirar á dereita
3793 3793 Rotonda
3794 3794 Ruta
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 Ruta estatal
3798 3798 Tipo de Ruta
3799 3799 Rutas mostradas para:
3800 3800 Ruteando
3801 3801 -----
3802 3802 Liga de Rugby
3803 3803 -----
3804 3804 Ruínas
3805 3805 -----
3806 3806 Executando a aproximación Douglas-Peucker...
3807 3807 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está habilitada.
3808 3808 -----
3809 3809 Executando test {0}
3810 3810 Executando a reducción vertex...
3811 3811 Pista
3812 3812 Escala SAC
3813 3813 Tarxetas SIM
3814 3814 Debuxos SVG (*.svg)
3815 3815 -----
3816 3816 Entrenamento Seguro
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Poterna
3820 3820 Saturación:
3821 3821 sauna
3822 3822 Gardar
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Gardar como...
3826 3826 Gardar ficheiro GPX
3827 3827 Gardar en:
3828 3828 Gardar Capa
3829 3829 Gardar ficheiro OSM
3830 3830 Gardar a Calibración da Imaxe
3831 3831 Gardar ficheiro de firmas
3832 3832 -----
3833 3833 Gardar capa WMS nun ficheiro
3834 3834 Gardar de todas formas
3835 3835 Gardar os datos capturados a un ficheiro cada minuto.
3836 3836 Gardar en:
3837 3837 Gardar ficheiro escollido.
3838 3838 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
3839 3839 Gardar os datos actuais.
3840 3840 Gardar as preferencias en fechar o diálogo
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 Gardar os datos de calibración a un ficheiro
3848 3848 O gardado do ficheiro fallou: {0}
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 Escala
3852 3852 Escala:
3853 3853 Mapa escaneado...
3854 3854 A examinar o directorio {0}...
3855 3855 Escola
3856 3856 Chatarra
3857 3857 Cantos
3858 3858 Matorral
3859 3859 Editor Seamap
3860 3860 Pescado
3861 3861 Buscar
3862 3862 Procurar ...
3863 3863 -----
3864 3864 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
3865 3865 Buscar obxectos
3866 3866 Buscar obxectos.
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 Buscar...
3871 3871 Procurar:
3872 3872 Procura:
3873 3873 A procurar
3874 3874 Nombre alternativo
3875 3875 Secundaria
3876 3876 Modificador secundario:
3877 3877 Segundos: {0}
3878 3878 Excepción de seguridade
3879 3879 Ver na wiki para outra capacidade
3880 3880 -----
3881 3881 O segmento debe ter un número maior que 1
3882 3882 -----
3883 3883 Segmentos
3884 3884 Carril bici e vía peatonal separadas
3885 3885 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
3886 3886 Escoller
3887 3887 Escoller Todo
3888 3888 -----
3889 3889 Escoller unha chave para asinar
3890 3890 Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadas
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 Escoller algoritmo
3894 3894 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
3895 3895 Escoller todos os obxectos sen borrar da capa de datos. Isto escolle tamén os obxectos incompletos.
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
3899 3899 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
3900 3900 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
3901 3901 Escoller común
3902 3902 Escoller ou ben:
3903 3903 Escolla o nome de ficheiro
3904 3904 -----
3905 3905 Escoller se os datos deben ser engadidos en unha nova capa
3906 3906 Escoller se a data deberia estar en unha nova capa
3907 3907 Escoller se as referencias ao abxecto poden ser descargadas correctamente
3908 3908 -----
3909 3909 Escoller na capa de datos actual
3910 3910 Escoller na capa
3911 3911 Escoller na lista de relacións
3912 3912 -----
3913 3913 Escoller as opcións de liña do debuxo
3914 3914 Escoller membros
3915 3915 Escoller nodo baixo o cursor.
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
3919 3919 Escoller primitivas para os membros das relacións escollidos
3920 3920 Escoller primitivas presentadas por este usuario
3921 3921 Escoller relación
3922 3922 Escoller relación na selección principal
3923 3923 Escoller relación an lista de relacións.
3924 3924 Escoller relación na selección actual
3925 3925 Escoller membros da relación na selección actual que se refiren {0} primitivas
3926 3926 Escolle a capa a usar
3927 3927 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
3928 3928 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
3929 3929 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
3930 3930 -----
3931 3931 Escoller esta restricción de xiro
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
3935 3935 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
3936 3936 Escoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidor
3937 3937 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
3938 3938 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
3939 3939 Escoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidor
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 Escoller dúas vías cun nodo en común
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 Escoller coa busca indicada
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 Selección
3955 3955 Area seleccionada
3956 3956 Camiño escollido
3957 3957 Selección valeira
3958 3958 A selección debe consistir só de vias e nodos
3959 3959 Selección non axeitada!
3960 3960 Selección:
3961 3961 Selección: {0}
3962 3962 -----
3963 3963 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estén borrados)
3964 3964 -----
3965 3965 Semiautomática
3966 3966 Capa Distinta
3967 3967 Separador
3968 3968 Secuencia
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 Servizo
3972 3972 URL do servizo
3973 3973 Servizos
3974 3974 Servizos:
3975 3975 Tipo de vía de servicio
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 Establecer a transparencia das capas WMS, Dereita é opaco , esquerda é transparente.
3979 3979 -----
3980 3980 Establecer todos ós predeterminados
3981 3981 Pon o fondo transparente
3982 3982 Establecer tamaño dos edificios
3983 3983 -----
3984 3984 Establecer a bandeira de "modificado" para o nodo {0}
3985 3985 Establecer a bandeira de "modificado" para a relación {0}
3986 3986 Establecer a bandeira de "modificado" para a via {0}
3987 3987 -----
3988 3988 Establecer a selección actual á lista de relacións escollidas
3989 3989 Establecer a linguaxe
3990 3990 Establecer a loxitude arredor de un punto de bucle
3991 3991 Establecer o largo do salto
3992 3992 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
3993 3993 Establecer a predeterminado
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 Establecer {0} = {1} para o nodo "{2}"
3998 3998 Establecer {0} = {1} para a relación "{2}"
3999 3999 Establecer {0} = {1} para a vía "{2}"
4000 4000 Establecer {0} = {1} para {2} obxectos
4001 4001 Estabelece un papel para os membros escollidos
4002 4002 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
4003 4003 Establecendo valores predeterminados
4004 4004 O establecemento do atallo de teclado "{0}" para a acción "{1}" ({2}) fallou\nporque o atallo xa está usado pola acción "{3}" ({4}).\n\n
4005 4005 Configuración
4006 4006 Parámetros para o reproductor de audio e as marcas de audio.
4007 4007 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
4008 4008 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
4009 4009 -----
4010 4010 Compartindo
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 Refuxio
4014 4014 Cambiar todas as trazas ao leste (grados)
4015 4015 Cambiar todas as trazas ao norte (grados)
4016 4016 Gastos de envío
4017 4017 Zapatos
4018 4018 Tiro
4019 4019 Compras
4020 4020 Tendas
4021 4021 Descrición curta: {0}
4022 4022 Atallo
4023 4023 Preferencias dos atallos
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 Debería ser desactivado o engadido?
4027 4027 -----
4028 4028 Amosar
4029 4029 -----
4030 4030 Amosar datos do GPS
4031 4031 Amosar Informe de Estado
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 Amosar conxunto de cambios {0}
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 Amosar información de axuda
4040 4040 Amosar historia
4041 4041 -----
4042 4042 Amosar información
4043 4043 Amosa información acerca da subida de datos.
4044 4044 -----
4045 4045 Amosar nomes localizados en listas escollidas
4046 4046 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
4047 4047 Mostrar a seguinte imaxe
4048 4048 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
4049 4049 -----
4050 4050 Amosar ou ocultar a entrada do menú de audio da barra de menú principal.
4051 4051 -----
4052 4052 Mostrar a imaxe previa
4053 4053 Mostrar a pantalla de benvida ó iniciar
4054 4054 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida ós erros
4055 4055 Amosar subtítulos no vídeo
4056 4056 -----
4057 4057 Amosar só as etiquetas con conflictos
4058 4058 Amosar só as etiquetas con multiples valores
4059 4059 Amosar Obxectivo
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Amosar esta axuda
4063 4063 Amosar/Ocultar
4064 4064 Mostrar área
4065 4065 Amosar a presión atmosférica
4066 4066 Amosar a data actual
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 Amosar humidade
4070 4070 Amosar temperatura
4071 4071 -----
4072 4072 Sinatura
4073 4073 Asinar {0}
4074 4074 Ficheiros des sinaturas
4075 4075 Información de sinatura
4076 4076 Firmado
4077 4077 -----
4078 4078 Asinado cancelado!
4079 4079 Vías con nomes similares
4080 4080 -----
4081 4081 Simplificar Vía
4082 4082 Simplificar todas as vias seleccionadas
4083 4083 Simplifica áreas mediante a eliminación de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a eliminar. Fai ademais un promedio dos nodos próximos.
4084 4084 Simplificar vias?
4085 4085 Coinvirte de forma sinxela un área a un multipolígono.
4086 4086 Simula un clic cando fas un pequeno e corto arrastre de rato. Isto é util para punteros de tabletas dixitalizadoras, cando teñas problemas simplemente fai clic na tableta dixitalizadota sin mover o rato(xeral Java- tablet Problem)...
4087 4087 -----
4088 4088 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
4089 4089 Elementos únicos
4090 4090 -----
4091 4091 Tamaño
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 Monopatín
4095 4095 Patinaxe
4096 4096 Esquí
4097 4097 Esquí
4098 4098 Omitir a descarga
4099 4099 Saltar descarga
4100 4100 Omitir actualización
4101 4101 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está deshabilitada.
4102 4102 -----
4103 4103 Mapa esbaradío
4104 4104 -----
4105 4105 Rampa
4106 4106 Máis lento
4107 4107 Fumadores
4108 4108 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
4109 4109 -----
4110 4110 Trineo
4111 4111 Fútbol
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 Algunhas das vías foron parte da relación que foi modificada. Verifique que non se introduciron erros.
4115 4115 Algúns puntos de vía que estaban demasiado lonxe da traza para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
4116 4116 Algúns puntos de vía con marcas de tempo anteriores ó inicio do trazado ou posteriores ó fin foron omitidos ou movidos ó inicio.
4117 4117 -----
4118 4118 Non se poden manexar relación de multipolígonos con multiples vías saíntes
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 Ordenar
4123 4123 Ordenar o menú de elementos preestablecidos
4124 4124 Ordenar os membros da relación
4125 4125 Fonte
4126 4126 Fonte de texto
4127 4127 Sur
4128 4128 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
4129 4129 Espazos para os páis
4130 4130 Espazos para a muller
4131 4131 Velocidade
4132 4132 -----
4133 4133 Rádar de tráfico
4134 4134 Picos
4135 4135 -----
4136 4136 Separar Vía
4137 4137 Separar unha vía no nodo seleccionado.
4138 4138 -----
4139 4139 Dividir área
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 Separar a vía {0} en {1} partes
4143 4143 Dividie vías en fragmentos
4144 4144 -----
4145 4145 Patrocinador
4146 4146 Deportes
4147 4147 Deporte (Pelota)
4148 4148 Instalaciones deportivas
4149 4149 Deportes
4150 4150 Polideportivo
4151 4151 fonte
4152 4152 Estadio
4153 4153 Argumento de xeometría unix estandar
4154 4154 Estrelas
4155 4155 Comezar Busca
4156 4156 -----
4157 4157 Comezar a descarga
4158 4158 Empezar a descargar datos
4159 4159 Comezar nova vía a partir do último nodo.
4160 4160 Inicio de traza (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
4161 4161 Comezar a recuperar
4162 4162 A iniciar #:
4163 4163 -----
4164 4164 O número de dirección inicial debe ser menor que o número de direccion final
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 Comeza a subir en anacos...
4170 4170 Comezando a subir nunha única petición...
4171 4171 Comezando a subir con unha petición por primitiva...
4172 4172 Estado
4173 4173 Estado:
4174 4174 Papelería
4175 4175 -----
4176 4176 Estado
4177 4177 Informe de Estado
4178 4178 Pasos
4179 4179 Escaleira de paso
4180 4180 Deter
4181 4181 Paradas
4182 4182 Arroio ou riachuelo
4183 4183 Rúa
4184 4184 -----
4185 4185 Nome da Calle:
4186 4186 Nome da rúa
4187 4187 Nome da rúa:
4188 4188 Rúas
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 Subárea
4194 4194 Enviar filtro
4195 4195 Subtítulos
4196 4196 Suburbio
4197 4197 Metro
4198 4198 Boca de metro
4199 4199 Atallos de ventá
4200 4200 Feito satisfactoriamente
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 Supermercado
4204 4204 Soporte
4205 4205 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 Soporta o descargar, mapas escaneados dende walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desarrollo e pode ter fallos.
4209 4209 Superficie
4210 4210 Cámara de vixilancia
4211 4211 Vértice xeodésico
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 Natación
4217 4217 Swiss Grid (Suíza)
4218 4218 Cambiar ao novo servidor de OpenStreetBugs?
4219 4219 Cambiar ao modo sen conexión
4220 4220 Cambiar a modo en liña
4221 4221 Descición de símbolo
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Sincronizar Audio
4225 4225 Sincronizar o paquete de datos completo
4226 4226 Sincronizar únicamente o nodo {0}
4227 4227 Sincronizar únicamente a relación {0}
4228 4228 -----
4229 4229 Sincronizar únicamente a vía {0}
4230 4230 Sistema de medida
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Ficheiros TCX (*.tcx)
4237 4237 -----
4238 4238 Ténis de mesa
4239 4239 Pavimento táctil
4240 4240 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
4241 4241 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido "{0}".
4242 4242 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
4243 4243 Chave da etiqueta máis logo do permitido
4244 4244 Etiquetar as relación con
4245 4245 -----
4246 4246 Valor da etiqueta máis logo do permitido
4247 4247 Marcar via como
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 Axustes de etiquetado preestablecidos.
4252 4252 Etiquetas
4253 4253 -----
4254 4254 Etiquetas e membros
4255 4255 Etiquetas de nodos
4256 4256 Etiquetas de relacions
4257 4257 Etiquetas de vías
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 Etiquetas con valores baleiros
4261 4261 -----
4262 4262 Coller X e Y do nodo escollido
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 Ficheiros TangoGPS (*.log)
4266 4266 Fallou a importación de TangoGPS
4267 4267 Importouse TangoGPS correctamente
4268 4268 -----
4269 4269 Pista de rodaxe
4270 4270 Teléfono
4271 4271 Tarxetas telefónicas
4272 4272 Tenis
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 Rúa terciaria ou local
4279 4279 Modificador terciario:
4280 4280 Proba
4281 4281 -----
4282 4282 O test fallou
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
4287 4287 Testando o Token de Acesso OAuth
4288 4288 Probando OSM API URL ''{0}''
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
4292 4292 A <strong>from</strong>-via <span class="object-name">{0}</span> e a <strong>to</strong>-via <span class="object-name">{1}</span> intersecanse no nodo <span class="object-name">{2}</span> pero <span class="object-name">{2}</span>non é<strong>vía</strong>-obxxecto.<br> É recomendable poñer <span class="object-name">{2}</span> como única <strong>via</strong>-obxecto.
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
4305 4305 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 Os datos do portapapéis non son os de unha imaxe
4310 4310 O contido de este conxunto de cambios aínda non foi descargado.
4311 4311 Os datos copiados conteñen primitivas incompletas. Ao pegar borraranse as primitivas incompletas. ¿Quere pegar os datos sen as primitivas incompletas?
4312 4312 -----
4313 4313 A selección actual non pode ser usada para a separación.
4314 4314 A selección actual non pode ser usada para despegar.
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
4318 4318 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
4319 4319 O valor actual non é unha dirección de tesela válida.
4320 4320 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
4321 4321 O documento non contén datos.
4322 4322 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
4323 4323 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
4324 4324 As seguinte primitivas non poden ser copiadas á primitiva de destino<br> porque foron eliminadas no conxunto de datos de destino:
4325 4325 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4326 4326 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4327 4327 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
4328 4328 A clave "{0}" e todos os seus valores van a ser suprimidos
4329 4329 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 O conxunto de datos misturado non incluirá unha etiqueta coa clave {0}
4333 4333 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
4334 4334 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 O ficheiro do complemento "{0}" non incúe un Manifesto.
4338 4338 O complemento foi eliminado da configuración. Por favor, reinicia JOSM para descargar o complemento.
4339 4339 -----
4340 4340 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
4341 4341 -----
4342 4342 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
4343 4343 A expresión regular "{0}" tiña un erro de análise no offset {1}, erro completo:\n\n{2}
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 A etiqueta <tt>{0}={1}</tt> falta.
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 A seleccion contén {0} vias. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 A localización de orixe non estaba dentro da bbox
4359 4359 A cadea "{0}" non é un valor válido de tipo double.
4360 4360 -----
4361 4361 O complemento turnrestrictions premiteche introducir información de mantemenro acerca de restriccións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 A área visible é demasiado grande ou demasiado pequena para descargar datos de OpenStreetBugs
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
4368 4368 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Queres invertir algunhas?
4369 4369 Teatro
4370 4370 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
4371 4371 A súa versión
4372 4372 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
4373 4373 O deles co mesturado
4374 4374 Parque temático
4375 4375 -----
4376 4376 Non hay conxuntos de cambios abertos
4377 4377 Non hai obxectos escollido para actualizar.
4378 4378 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non serán gardados e serán tratados como se os rexeitases todos. Continuar?
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 Hai unha intersección entre vías.
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 Houbo un erro tratando de amosar a URL desta marca.
4385 4385 Houbo {0} conflictos durante a importación
4386 4386 Esta acción non terá atallo.\n\n
4387 4387 Esto pode levar a un borrado accidental dos nodos
4388 4388 -----
4389 4389 Esta petición de conxunto de cambios é inválida
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 Isto está despois do fin da grabación
4393 4393 Esto é igual a borrar os papeis de esas primitivas
4394 4394 -----
4395 4395 Este nodo non está pegado a outra cousa.
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 Comproba se os multipolígonos son válidos
4410 4410 -----
4411 4411 Esta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
4412 4412 -----
4413 4413 Este test comproba que as liñas de costa sexan correctas.
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 Este xiro usa unha restricción non estándard do tipo <tt>{0}</tt> para a etiqueta <tt>restricción</tt>. É recomendable usar só valores estándard. Por favor escolle un no editor básico.
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.
4425 4425 Eses nodos non estan en un circulo.Abortando.
4426 4426 Máquina de tiquets
4427 4427 -----
4428 4428 Dirección da tesela:
4429 4429 Tempo
4430 4430 -----
4431 4431 Zona horaria:
4432 4432 Zona horaria: {0}
4433 4433 A ...
4434 4434 -----
4435 4435 Para borrar
4436 4436 -----
4437 4437 Ata:
4438 4438 Alternar a vista de pantalla completa
4439 4439 Cambiar Liñas GPX
4440 4440 Cambiar Vista de Malla
4441 4441 Alternar a vista de pantalla completa
4442 4442 Alternar a visibilodade da ventana de Administrador de Cambios
4443 4443 Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca.
4444 4444 Cambiar o estado visible da capa seleccionada.
4445 4445 Cambiar: {0}
4446 4446 Cambia a configuración global "{0}".
4447 4447 Baños
4448 4448 O Token permite aceso restrinxido
4449 4449 -----
4450 4450 Peaxe
4451 4451 Cabina de peaxe
4452 4452 Ferramenta: {0}
4453 4453 Barra de ferramentas
4454 4454 Personalización de barra de ferramentas
4455 4455 Ferramentas
4456 4456 Ferramentas para debuxar edificios.
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 Turismo
4460 4460 Torre
4461 4461 Referencia da torre
4462 4462 Tipo de torre
4463 4463 Vila
4464 4464 Casa do Concello
4465 4465 Cidade/Vila {0} non atopada ou non dispoñible\nou acción cancelada
4466 4466 Xoguetes
4467 4467 Trazador
4468 4468 -----
4469 4469 Trazador.
4470 4470 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
4471 4471 Trazando
4472 4472 Pista
4473 4473 Coloreado de Trazados e Puntos
4474 4474 -----
4475 4475 Pegadas
4476 4476 Tipo de pista
4477 4477 Calmado de tráfico
4478 4478 Semáforo
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 Tranvía
4482 4482 Parada de tranvía
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 Transporte
4489 4489 Axencia de viaxes
4490 4490 Árbore
4491 4491 -----
4492 4492 Rúa principal
4493 4493 Enlace a rúa principal
4494 4494 -----
4495 4495 Tentar de novo
4496 4496 Proba a actualizar á versión máis recente deste engadido antes de informar dun fallo.
4497 4497 Ma-Do 08:00-15:00; Sa 08:00-12:00
4498 4498 Martes-Domingo 08:00-15:00;Sabado 08:00-12:00
4499 4499 Túnel
4500 4500 Boca del túnel
4501 4501 Restriccións de xiro
4502 4502 Restricción de xiro
4503 4503 Círculo de giro
4504 4504 Punto de xiro
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 Torno
4508 4508 Plataforma de xiro
4509 4509 Tipo
4510 4510 Tipo de nome (Reino Unido)
4511 4511 Tipo:
4512 4512 Tipos
4513 4513 Rodas
4514 4514 -----
4515 4515 UIC-Referencia
4516 4516 -----
4517 4517 DESCOÑECIDO
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui unha URL para descargar a área)
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 UTM Francia (DOM)
4526 4526 UTM sistema xeodésico
4527 4527 UTM Zona
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 Despegar Vías
4531 4531 Non se puido engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido
4532 4532 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser deshabilitado
4533 4533 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
4534 4534 Non se puido crear unha nova marca de audio.
4535 4535 Non foi posíbel borrar o ficheiro de respaldo antigo {0}
4536 4536 Non se puido atopar a librería de Java JNA!
4537 4537 Non se puido atopar a librería libvlc!
4538 4538 Non se puido atopar traducción para a localización {0}. Volvendo a {1}.
4539 4539 Non foi posible atopar nodos de vias. Por favor revise a sua selección
4540 4540 -----
4541 4541 Non se puido ordenar as vias,Por favor verifica a suas direccións
4542 4542 Non foi posible analizar Lon/Lat
4543 4543 Non se pode sincronizar nunha capa en reproducción.
4544 4544 Sen clasificar
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 Liña de costa desconectada
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 Pendente
4551 4551 Conflicto indecidido entre estados de borrado
4552 4552 Conflicto sen resolver entre diferentes coordenadas
4553 4553 Sen decidir
4554 4554 Elemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Abortando.
4555 4555 Elemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Saltando.
4556 4556 Recuperar Obxecto
4557 4557 Recuperar Obxecto
4558 4558 Recuperar obxecto por id
4559 4559 Recuperar obxecto...
4560 4560 Desfacer
4561 4561 Defacer ortogonalizar forma
4562 4562 Desfacer mover
4563 4563 Desfacer ortogonalización para certos nodos
4564 4564 Desfacer a última acción.
4565 4565 Desfacer a orde escollida e as anteriores
4566 4566 Desacoplar o panel
4567 4567 Excepción Inesperada
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
4574 4574 Elemento non esperado. Esperábase {0} pero atopouse {1}
4575 4575 Mostra non esperada: {0}
4576 4576 Valor inesperado "{0}" para a preferencia "{1}". Asumindo o valor "ask".
4577 4577 -----
4578 4578 Valor inesperado do parámetro "índice". Obtívose {0}.
4579 4579 Desconxelar
4580 4580 Desconxelar a lista de elementos misturados e comezar a fusión
4581 4581 Despegar Nodo
4582 4582 -----
4583 4583 Universidade
4584 4584 Descoñecido
4585 4585 Servidor Descoñecido: %s- Posiblemente non hai conexión a internet.
4586 4586 Extensión de ficheiro descoñecida: {0}
4587 4587 Maquina descoñecida
4588 4588 Estado do erro descoñecido
4589 4589 Formato de log descoñecido
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 Versión da API descoñecida ou non soportada. Obtívose {0}.
4593 4593 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 Tipo descoñecido: {0}
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 Deseleccionar Todo
4610 4610 Deseleccionar Todo (Escape)
4611 4611 Deseleccionar Todo (Enfocar)
4612 4612 Deseleccionar todos os obxectos.
4613 4613 Versión de ficheiro WMS non soportado; atopouse {0}, esperabase {1}
4614 4614 Versión de ficheiro de caché non soportada; atopouse {0}, esperabase {1}\nCrear unha nova.
4615 4615 -----
4616 4616 Versión non soportada: {0}
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 Arriba
4622 4622 Subir un nivel
4623 4623 Actualizar
4624 4624 Actualizar o conxunto de cambios
4625 4625 Actualizar contido
4626 4626 Actualizar datos
4627 4627 Actualizar listado de directorios.
4628 4628 O intervalo de actualización (en días):
4629 4629 Actualizar modificado
4630 4630 -----
4631 4631 Actualizar complementos
4632 4632 Subir selección
4633 4633 Actualizar o contido do conxunto de cambios dende o servidor de OSM
4634 4634 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
4635 4635 Actualizar os complementos escollidos
4636 4636 Actualizado
4637 4637 Actualizar dende o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
4638 4638 Actualizar os datos seleccionados actualmente dende o servidor (re-descarga os datos)
4639 4639 Actualizar dende o servidor os obxectos na capa de datos activa.
4640 4640 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 Subindo datos
4645 4645 Actualizando erros ignorados ...
4646 4646 Actualizando mapa ...
4647 4647 Actualizando Plugins...
4648 4648 Enviar
4649 4649 Subir Cambios
4650 4650 Subir Preferencias
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
4654 4654 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
4655 4655 Subida de datos cancelada
4656 4656 Subir datos
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 Subir seleccion
4664 4664 -----
4665 4665 Subir as preferencias actuais ó servidor
4666 4666 Enviar a "{0}"
4667 4667 Subir un novo conxunto de cambios
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 Subindo trazado GPX: {0}% ({1} de {2})
4673 4673 -----
4674 4674 Subindo datos...
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 Uso
4679 4679 Usar
4680 4680 Usar <b>(</b> e <b>)</b> para agrupar expresións
4681 4681 Use <b>"</b> para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén <b>:</b>)
4682 4682 Usar <b>|</b> ou <b>OR</b> para combinar co operador OU lóxico
4683 4683 -----
4684 4684 Usar autentcación básica
4685 4685 Usar OAuth
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 Usar unha chave aleatoria desta lista
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 Usar predeterminado
4693 4693 -----
4694 4694 Usar ficheiro de datos por defecto.
4695 4695 Usar as opcións predeterminadas
4696 4696 Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.
4697 4697 -----
4698 4698 Utilizar a capa de errores
4699 4699 Usar scripts externos en JOSM
4700 4700 Usar configuración global.
4701 4701 Usar lista de omisións
4702 4702 Usar excepcións non estándar
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 Usar excepcións estándar
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 Usar o ficheiro de datos por defecto (recomendado).
4711 4711 Usar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).
4712 4712 -----
4713 4713 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
4714 4714 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
4715 4715 -----
4716 4716 Estilo en uso
4717 4717 Usuario
4718 4718 ID do usuario:
4719 4719 Nome de usuario:
4720 4720 -----
4721 4721 Usuario:
4722 4722 Nome de usuario
4723 4723 Nome de usuario:
4724 4724 Usando o atallo "{0}" no seu lugar.\n\n
4725 4725 Aspiradora
4726 4726 Validar
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 Validando
4731 4731 Validación
4732 4732 Erros de validación
4733 4733 -----
4734 4734 Valor
4735 4735 -----
4736 4736 O valor "{0}" será aplicado á clave "{1}"
4737 4737 -----
4738 4738 Valor >0 esperado para o parámetro "{0}", obtívose {1}
4739 4739 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
4740 4740 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
4741 4741 Valor:
4742 4742 Valores
4743 4743 Tenda de variedades
4744 4744 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
4745 4745 -----
4746 4746 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
4747 4747 Máquina expendedora
4748 4748 Expendedor automático de productos
4749 4749 Versión
4750 4750 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
4751 4751 Version esperada
4752 4752 Versión {0}
4753 4753 Versión {0} creada en {1} por {2}
4754 4754 Versión {0} actualmente editada na capa "{1}"
4755 4755 Versión {0} en editor
4756 4756 Versión {0}, {1} (por {2})
4757 4757 Versión: {0}
4758 4758 Veterinario
4759 4759 -----
4760 4760 Vídeo
4761 4761 Ver
4762 4762 Vista: {0}
4763 4763 Panorámica
4764 4764 Poboación
4765 4765 Parque Municipal
4766 4766 Poboación/Cidade
4767 4767 Viñedo
4768 4768 -----
4769 4769 Visibilidade
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 Calibración do grabador de voz
4775 4775 Volcán
4776 4776 Voleibol
4777 4777 Voltaxe
4778 4778 -----
4779 4779 AVISO:formato inesperado da API base URL. Redirección á información ou a historia da paxina para OSM primitiva pribablemente fallará. API base URL é: "{0}"
4780 4780 AVISO:formato inesperado da API base URL.Redirección á paxina de usuario do OSM user probablemente fallará.API base URL é: "{0}"
4781 4781 Baño
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 ficheiros WMS (*.wms)
4785 4785 Capa WMS
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 Capa Walking Papers ({0}) in zoom {1}
4799 4799 -----
4800 4800 Parede
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 Aviso
4804 4804 Atención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga "{1}" non é unha URL válida. Saltando a descarga.
4805 4805 Atención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga é descoñecido. Saltando a descarga.
4806 4806 -----
4807 4807 Atención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}
4808 4808 Atención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido "{0}" non é un directorio.
4809 4809 Atencion: Fallou ao iniciar as preferencias. Fallou ao restablecer o ficheiro de preferencias ao ficheiro por defecto :{0}
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 Aviso: Ignorando excepción porque o traballo está cancelado. Excepción: {0}
4816 4816 -----
4817 4817 Atención: A capa "{0}" xa non existe. Non se pode eliminar o conflicto para a primitiva "{1}".
4818 4818 Aviso: Non se atopa o ficheiro de preferencias "{0}". Creanso un novo ficheiro de preferencias por defecto.
4819 4819 Advertencia: Purgando a vía {0} porque o número de nodos caeu por debaixo de 2. Os actuais son {1}
4820 4820 Atención: Sobreescribindo o ficheiro de preferencias "{0}" co ficheiro de preferencias por defecto.
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 Aviso: Recortouse automáticamente o valor do atributo "{0}" no obxecto borrado {1}
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 Atención: fallou ao eliminar o complemento obsoleto "{0}".
4836 4836 -----
4837 4837 Atención: fallou ao descargar a lista de información do complemento
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 Atención: fallou ao instalar o complemento "{0}" do ficheiro temporal descargado "{1}".Fallou ao renomear.
4841 4841 -----
4842 4842 Aviso: fallou a carga da icona para a restricción do tipo "{0}"
4843 4843 -----
4844 4844 Atención: Fallou ao abrir a secuencia de entrada para o recurso "/data/{0}". Non se pode cargar NTF <-> malla RGF93
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 Atencion:fallou ao gardar preferencia para "{0}"
4848 4848 -----
4849 4849 Atencion: fallou o poñer o diálogo de panel de opción sempre enriba. A Excepción foi: {0}
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 Aviso: ignorando excepción porque o traballo foi cancelado. Excepción: {0}
4855 4855 Aviso: ignorando excepción porque o traballlo foi cancelado. A excepción foi: {0}
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 Atención: só se mostrara información para o primeiro {0} de {1} usuarios escollidos
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 Atención: o ficheiro de revisión "/REVISION" non se atopa
4867 4867 Atención: número de versión de JOSM inesperado no ficheiro de revisión, o valor é "{0}"
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 Aviso: valor inesperado para a preferencia "{0}", obtívose "{1}". Restaurando valor por defecto.
4872 4872 Atención: valor inesperado para a preferencia "{0}". Obtívose "{1}".
4873 4873 -----
4874 4874 Atención: elemento de comezo "{0}" no conxunto de cambios na posición ({1},{2}). Saltando.
4875 4875 Advertencias
4876 4876 Limpeza
4877 4877 Papeleiras
4878 4878 Depuradora
4879 4879 Auga
4880 4880 Parque acuático
4881 4881 Torre de auga
4882 4882 -----
4883 4883 Traballos Acuáticos
4884 4884 Fervenza
4885 4885 -----
4886 4886 Nodos duplicados na vía de auga
4887 4887 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
4888 4888 -----
4889 4889 Ingormación da via
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 Vía con ID externo "{0}" inclúe nodos que faltan con ID externa "{1}"
4896 4896 Vía {0}
4897 4897 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
4898 4898 Vía:
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 Vías
4905 4905 Cruceiro
4906 4906 Camiño a santuario
4907 4907 Páxina web:{0}
4908 4908 Páxina web:
4909 4909 Peso
4910 4910 Represa
4911 4911 Pantano
4912 4912 Cadeira de rodas
4913 4913 Sillas de rodas
4914 4914 Cando se importe audio, aplicalo a calquera punto de vía na capa GPX.
4915 4915 Cando se importe audio, crear marcas desde...
4916 4916 Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.
4917 4917 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 Todo o grupo
4921 4921 Anchura (metros)
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 Terase {0}
4925 4925 Muíño de vento
4926 4926 Manga de vento
4927 4927 Vista de malla
4928 4928 -----
4929 4929 Con tenda
4930 4930 Cando os caractéres <b>"</b> e <b>\</b> van entrecomiñados necesitan ir precedidos por <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4931 4931 Madeira
4932 4932 Fábrica
4933 4933 Escribir coordenadas á cabeceira da imaxe
4934 4934 Erro de Escritura!
4935 4935 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 Escribindo información sobre a posición aos ficheiros de imaxe...
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 A etiqueta XML <user> non se atopa
4942 4942 -----
4943 4943 Sí
4944 4944 Si, Aplicar
4945 4945 Si, crear un conflicto e pechar
4946 4946 Si, borrar nodos
4947 4947 -----
4948 4948 Si, gardar de todos modos
4949 4949 Vostede xa ten un Access Token para acceder ao servidor OSM usando OAuth.
4950 4950 -----
4951 4951 Estás a punto de borrar nodos que se atopan fora da área que descargaches.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ves) poden estar usandoos.<br>Queres borralos realmente?
4952 4952 Estas apiques de lanzar {0} ventanas de navegador.<br> Esto pode encher o teu escritorio de ventanas de navegador<br> e levarlle moito tempo acabar.
4953 4953 Tamén podes pegar unha URL wde ww.openstreetmap.org
4954 4954 -----
4955 4955 Atopou un bug en JOSM
4956 4956 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
4957 4957 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
4958 4958 -----
4959 4959 Ten cambios sen gardar na sua cola.Quere envialos agora?
4960 4960 Ten {0} elementos escollidos. Pero só pode editar un elemento!
4961 4961 Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro.\nDesexa desplazalos realmente?
4962 4962 Debe facer publico as tuas edicións para subir novos datos
4963 4963 Debe escoller polo menos unha vía.
4964 4964 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 Debes ter pausado o audio no punto da pista onde queres a marca.
4968 4968 Debes pausar o audio no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
4969 4969 Solicitaches demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
4970 4970 -----
4971 4971 Debe escoller unha traza GPX
4972 4972 Actualizaches o teu JOSM. <br> Para evitar problemas deberia actualizar os complementos.<br><br>Actualizar complementos agora?
4973 4973 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros mapeadores.
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 Aumento(en metros)
4978 4978 Aumentar Zoom
4979 4979 Reducir Zoom
4980 4980 Facer zoom e mover mapa
4981 4981 -----
4982 4982 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
4983 4983 Aumentar Zoom
4984 4984 O nivel de zoom non e era o suficiente para grabar un desprazamento preciso
4985 4985 Nível de ampliación:
4986 4986 Reducir Zoom
4987 4987 Facer zoom na vista a {0}.
4988 4988 Ampliar a
4989 4989 Axustar á capa
4990 4990 Zoom a nodo
4991 4991 -----
4992 4992 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
4993 4993 Facer zoom sobre a selección
4994 4994 Axustar a visulización das primitivas correspondentes na capa de datos actual
4995 4995 -----
4996 4996 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
4997 4997 Axustar a visualización na capa de datos actual ás primitivas contidas na modificación
4998 4998 Zoom a este nodo na capa de datos actual
4999 4999 Facer zoom a {0}
5000 5000 Ampliar deshabilitado porque a capa desta relación non está activa
5001 5001 Apliación deshabilitada porque non hai un membro escollido
5002 5002 [borrado]
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 \nPor favor axusta a capa WMS manualmente usando obxectos/trazas... exactas antes de empezar a mapear
5006 5006 -----
5007 5007 liña
5008 5008 liña de baixa tensión
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 liña
5013 5013 multipolígono
5014 5014 rede
5015 5015 transporte_público
5016 5016 restricción
5017 5017 ruta
5018 5018 lugar
5019 5019 Vía acuática
5020 5020 Editar mercancías
5021 5021 Editar pilona
5022 5022 Editar Estación
5023 5023 Mercancías
5024 5024 Pilona
5025 5025 Estación
5026 5026 Porta
5027 5027 Atrás
5028 5028 Máis rápido
5029 5029 Avance máis rápido
5030 5030 Avance
5031 5031 Saltar cara atrás.
5032 5032 Saltar cara adiante
5033 5033 Marca Seguinte
5034 5034 Reproducir a seguinte marca.
5035 5035 Reproducir a marca anterior.
5036 5036 Reproducción/Pausa
5037 5037 Marca Anterior
5038 5038 Máis lento
5039 5039 Avance máis lento
5040 5040 Pechado
5041 5041 Aberto
5042 5042 baleiro
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 O
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 texto
5056 5056 Desc(ripcion)
5057 5057 Nome
5058 5058 -----
5059 5059 Clave:
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 Modificadores
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 marca
5068 5068 non
5069 5069 usado
5070 5070 si
5071 5071 sobre a terra
5072 5072 baixo terra
5073 5073 baixo auga
5074 5074 Ampliación
5075 5075 Editar Estación
5076 5076 Estación
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 Porto:
5082 5082 Clave:
5083 5083 Ata:
5084 5084 Dende:
5085 5085 -----
5086 5086 engadir á selección
5087 5087 enderezo
5088 5088 administrativo
5089 5089 avanzado
5090 5090 Configuración avanzada
5091 5091 pista de rodadura
5092 5092 aerovía
5093 5093 pista (oscuro)
5094 5094 pista (claro)
5095 5095 agregar
5096 5096 agrícola
5097 5097 aire
5098 5098 todo
5099 5099 todos os obxectos
5100 5100 callejón
5101 5101 alfabético
5102 5102 alternativo
5103 5103 -----
5104 5104 servizos
5105 5105 equipamento lumínico
5106 5106 tráfico de ocio
5107 5107 fútbol_americano
5108 5108 -----
5109 5109 anglicano
5110 5110 comida para animais
5111 5111 anónimo
5112 5112 calquera
5113 5113 aplicar {0}
5114 5114 -----
5115 5115 tiro con arco
5116 5116 área
5117 5117 área de texto
5118 5118 asiático
5119 5119 asfalto
5120 5120 atletismo
5121 5121 -----
5122 5122 fútbol australiano
5123 5123 automatico
5124 5124 fondo
5125 5125 anterior punto de parada
5126 5126 segmento anterior
5127 5127 mala
5128 5128 bahaísta
5129 5129 baptista
5130 5130 barreira
5131 5131 béisbol
5132 5132 cunca
5133 5133 baloncesto
5134 5134 -----
5135 5135 praia
5136 5136 entre {0} {1} e {2} {3}
5137 5137 bicicleta
5138 5138 tubo_de_bicicleta
5139 5139 -----
5140 5140 negro
5141 5141 azul
5142 5142 ciénaga
5143 5143 -----
5144 5144 fronteira
5145 5145 bolos
5146 5146 marca
5147 5147 ponte
5148 5148 marrón
5149 5149 área postindustrial degradada
5150 5150 budista
5151 5151 construcción
5152 5152 badén
5153 5153 hamburguesería
5154 5154 -----
5155 5155 carril bus guiado
5156 5156 fútbol_canadiense
5157 5157 piragua
5158 5158 sensible a maiúsculas
5159 5159 católico
5160 5160 cemiterio
5161 5161 cambiar a data de modificación do ficheiro:
5162 5162 carbón
5163 5163 Comprobando a caché...
5164 5164 chicán
5165 5165 polo
5166 5166 chino
5167 5167 garganta
5168 5168 cristian
5169 5169 Estanco
5170 5170 cidade
5171 5171 -----
5172 5172 escalada
5173 5173 -----
5174 5174 no sentido das agullas do reloxo
5175 5175 pechado
5176 5176 carbón
5177 5177 liña de costa
5178 5178 adoquinado
5179 5179 común
5180 5180 comunicación
5181 5181 compactado
5182 5182 formigón
5183 5183 gomas do pito
5184 5184 -----
5185 5185 Configurar o DG100 conectado
5186 5186 conflito
5187 5187 conífera
5188 5188 conexión
5189 5189 en construcción
5190 5190 liña_de_contacto
5191 5191 conveniencia
5192 5192 cobre
5193 5193 -----
5194 5194 -----
5195 5195 -----
5196 5196 -----
5197 5197 Cricket con redes
5198 5198 -----
5199 5199 coxín
5200 5200 ciclismo
5201 5201 datos
5202 5202 decíduos
5203 5203 dedicado
5204 5204 gra° min'' (Nauticos)
5205 5205 gra° min'' seg"
5206 5206 desinterlazar usando doble liña
5207 5207 desentrelazar usando interpolación de liñas
5208 5208 borrar datos despois de importar
5209 5209 -----
5210 5210 borrado
5211 5211 reparto de mercancías
5212 5212 obsoleto
5213 5213 autorizado
5214 5214 destino
5215 5215 desvío
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 desactivado
5219 5219 muelle
5220 5220 carreira de cans
5221 5221 dobre
5222 5222 abaixo
5223 5223 de descenso
5224 5224 descargar
5225 5225 Bebidas
5226 5226 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 leste
5230 5230 fácil
5231 5231 editar grabacións gpx
5232 5232 electrico
5233 5233 elementos
5234 5234 Punto de acceso de emerxencias
5235 5235 hípica
5236 5236 evanxélico
5237 5237 pares
5238 5238 exemplos
5239 5239 excelente
5240 5240 Bolsas para excrementos
5241 5241 experto
5242 5242 -----
5243 5243 -----
5244 5244 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
5245 5245 terras de cultivo
5246 5246 edificio agrario
5247 5247 -----
5248 5248 valado
5249 5249 -----
5250 5250 buscar a seleccion
5251 5251 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
5252 5252 Cartafol
5253 5253 sigue o icono do video automaticamente
5254 5254 Alimentación
5255 5255 pé
5256 5256 vado
5257 5257 plantación forestal
5258 5258 forestal
5259 5259 próximo punto de parada
5260 5260 segmento seguinte
5261 5261 fósil
5262 5262 fora da pista
5263 5263 francés
5264 5264 do titulo
5265 5265 da vía
5266 5266 total
5267 5267 fútbol_gaélico
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 alemán
5271 5271 glaciar
5272 5272 ouro
5273 5273 -----
5274 5274 campo de golf
5275 5275 bon
5276 5276 marca gps
5277 5277 punto gps
5278 5278 Grado 1 (pavimentada)
5279 5279 Grado 2 (de áridos)
5280 5280 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
5281 5281 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
5282 5282 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
5283 5283 herba
5284 5284 pavimento vexetal
5285 5285 grava
5286 5286 gris
5287 5287 grego
5288 5288 verde
5289 5289 zona verde
5290 5290 terra
5291 5291 ximnasia
5292 5292 media
5293 5293 punto de detención
5294 5294 saúde
5295 5295 térmico
5296 5296 monte
5297 5297 -----
5298 5298 destacar
5299 5299 Carretera
5300 5300 -----
5301 5301 pista
5302 5302 senda
5303 5303 hindú
5304 5304 patrimonio histórico
5305 5305 historial
5306 5306 -----
5307 5307 pésima
5308 5308 cabalo
5309 5309 carreira de cabalos
5310 5310 -----
5311 5311 casa
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 resalte
5315 5315 hidráulico
5316 5316 helado
5317 5317 -----
5318 5318 imaxe
5319 5319 -----
5320 5320 datos importados de {0}
5321 5321 Inactivo
5322 5322 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
5323 5323 incompleto
5324 5324 vía incompleta
5325 5325 independente
5326 5326 india
5327 5327 interiores
5328 5328 -----
5329 5329 segmento interior
5330 5330 integrado no programa principal
5331 5331 intermedia
5332 5332 intervalo
5333 5333 invisíbel
5334 5334 -----
5335 5335 illa
5336 5336 aislado
5337 5337 italiano
5338 5338 elementos
5339 5339 jainista
5340 5340 xaponés
5341 5341 testigos de Xenoveva
5342 5342 xudía
5343 5343 salta n seg atrás
5344 5344 salta n seg adiante
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 manter ficheiros de respaldo
5348 5348 quiosco
5349 5349 terra
5350 5350 vertedoiro
5351 5351 uso da terra
5352 5352 tipo de uso da terra {0}
5353 5353 capa
5354 5354 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
5355 5355 a capa é actualmente visible (premer para agochala)
5356 5356 chumbo
5357 5357 esquerda
5358 5358 ocio
5359 5359 tipo de ocio {0}
5360 5360 auga (claro)
5361 5361 -----
5362 5362 limitado
5363 5363 rúa residencial
5364 5364 cargando complemento "{0}" (version {1})
5365 5365 localidade
5366 5366 bloquear desprazamento
5367 5367 bucle
5368 5368 bucle de n seg arredor da posición actual
5369 5369 baixa
5370 5370 luterano
5371 5371 -----
5372 5372 manglar
5373 5373 feito polo home
5374 5374 manualmente
5375 5375 porto deportivo
5376 5376 marísma
5377 5377 lat. max.
5378 5378 lon. max.
5379 5379 modo de medición
5380 5380 membro
5381 5381 -----
5382 5382 metodista
5383 5383 mexicano
5384 5384 zona militar
5385 5385 lat. min.
5386 5386 lon. min.
5387 5387 mixto
5388 5388 mormón
5389 5389 -----
5390 5390 Autovía
5391 5391 Autopista
5392 5392 Acceso a autopista
5393 5393 lodazal
5394 5394 diversos
5395 5395 de pisos
5396 5396 múltiple
5397 5397 múltiples obxectos co papel "{0}"
5398 5398 musulmá
5399 5399 mutar
5400 5400 nacional
5401 5401 espazo natural
5402 5402 tipo natural {0}
5403 5403 natureza
5404 5404 nunca
5405 5405 Xornáis
5406 5406 seguinte
5407 5407 níquel
5408 5408 non
5409 5409 non desentrelazar
5410 5410 sen descripción dispoñible
5411 5411 non hai mensaxes de erro dispoñibles
5412 5412 sen erros
5413 5413 sen elementos
5414 5414 sen modificador
5415 5415 sen nome
5416 5416 sen participantes na vía co papel "dende"
5417 5417 sen participantes na vía co papel "cara"
5418 5418 non_xirar_esquerda
5419 5419 non_xirar_dereita
5420 5420 non_seguir_de_frente
5421 5421 prohibido xiro en U
5422 5422 ningún
5423 5423 nórdico
5424 5424 norte
5425 5425 nordeste
5426 5426 noroeste
5427 5427 non borrado
5428 5428 non presente
5429 5429 nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytes
5430 5430 aviso
5431 5431 novato
5432 5432 -----
5433 5433 observación
5434 5434 impares
5435 5435 oficial
5436 5436 desconectado
5437 5437 aceite
5438 5438 vía morta
5439 5439 -----
5440 5440 nun polígono
5441 5441 en liña
5442 5442 só_xirar_esquerda
5443 5443 só_xirar_dereita
5444 5444 só_seguir_de_frente
5445 5445 abrir
5446 5446 -----
5447 5447 opcións
5448 5448 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
5449 5449 ortodoxo
5450 5450 outros ferrocarriles
5451 5451 exteriores
5452 5452 segmento exterior
5453 5453 fora da área descargada
5454 5454 parcela
5455 5455 numero de parcela
5456 5456 corredor de aparcamento
5457 5457 Tickets de aparcamento
5458 5458 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
5459 5459 -----
5460 5460 pasaxeiros
5461 5461 pasaxeiros;vehiculos
5462 5462 pavimentada
5463 5463 pavimento de pedra
5464 5464 pico
5465 5465 grijo
5466 5466 pegaso
5467 5467 pelícano
5468 5468 pelota vasca
5469 5469 -----
5470 5470 permisivo
5471 5471 Fotos
5472 5472 fotovoltaico
5473 5473 porto
5474 5474 tubería
5475 5475 pista avanzada
5476 5476 pista fácil
5477 5477 pista para expertos
5478 5478 pista de estilo libre
5479 5479 pista intermedia
5480 5480 pista para iniciados
5481 5481 cancha de xogo
5482 5482 pizzería
5483 5483 lugar
5484 5484 plantas
5485 5485 plástico
5486 5486 reproducir
5487 5487 escolle un tipo de restricción de xiro
5488 5488 escoller unha vía
5489 5489 poste
5490 5490 político
5491 5491 enerxía
5492 5492 presbiteriano
5493 5493 anterior
5494 5494 vía primaria
5495 5495 acceso a vía primaria
5496 5496 privado
5497 5497 Proposto
5498 5498 protestante
5499 5499 público
5500 5500 transporte público
5501 5501 Bonos de transporte público
5502 5502 Billetes de transporte público
5503 5503 frailecillo
5504 5504 cuadruple
5505 5505 cuáquero
5506 5506 canteira
5507 5507 raqueta
5508 5508 ferrocarril
5509 5509 zona ferroviaria
5510 5510 paso con mais dun cruce ferroviario
5511 5511 Vía férrea
5512 5512 punto ferroviario
5513 5513 rápidos
5514 5514 vermello
5515 5515 xuncal
5516 5516 Actualizar a lista de portos
5517 5517 rexión
5518 5518 rexional
5519 5519 expresión regular
5520 5520 remota
5521 5521 eliminar da selección
5522 5522 eliminar o video actual da capa
5523 5523 reemplazar selección
5524 5524 rúa urbana
5525 5525 venta ao por menor
5526 5526 dereita
5527 5527 ribeira
5528 5528 camiño
5529 5529 papel
5530 5530 rotonda
5531 5531 ruta
5532 5532 segmento da ruta
5533 5533 liga_rugby
5534 5534 -----
5535 5535 -----
5536 5536 sal
5537 5537 saladar
5538 5538 area
5539 5539 -----
5540 5540 escalar
5541 5541 esquema
5542 5542 matorral
5543 5543 vía secundaria
5544 5544 sección
5545 5545 sísmico
5546 5546 escoller deporte:
5547 5547 seleccionado
5548 5548 selección
5549 5549 separado
5550 5550 vía de servicio
5551 5551 servizos
5552 5552 establecer proxección dende {0} ata {1}
5553 5553 establecer {0}
5554 5554 -----
5555 5555 configuración
5556 5556 augas residuais
5557 5557 chiita
5558 5558 tiro
5559 5559 tenda
5560 5560 tipo de tenda {0}
5561 5561 vía moerta
5562 5562 sijista
5563 5563 prata
5564 5564 sinxelo
5565 5565 -----
5566 5566 lugar
5567 5567 monopatín
5568 5568 patinaxe
5569 5569 -----
5570 5570 esquí
5571 5571 reproducción mais lenta
5572 5572 parque de snowboard
5573 5573 Fútbol
5574 5574 -----
5575 5575 sur
5576 5576 sudeste
5577 5577 sudoeste
5578 5578 espiritualista
5579 5579 deporte
5580 5580 tipo de depote {0}
5581 5581 Polideportivo
5582 5582 ramal
5583 5583 Estadio
5584 5584 selos
5585 5585 comeza/para a reprodución de vídeo
5586 5586 pedra
5587 5587 fluxo
5588 5588 rúa
5589 5589 cadea
5590 5590 cadea;cadea;...
5591 5591 metro
5592 5592 -----
5593 5593 suní
5594 5594 ao aire libre
5595 5595 -----
5596 5596 Ciénaga
5597 5597 doces
5598 5598 natación
5599 5599 -----
5600 5600 símbolo
5601 5601 táboa
5602 5602 tenis de mesa
5603 5603 tampóns
5604 5604 taoista
5605 5605 Tarxetas telefónicas
5606 5606 temporal
5607 5607 tenis
5608 5608 -----
5609 5609 vía local
5610 5610 texto
5611 5611 tailandés
5612 5612 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
5613 5613 esta capa é a capa activa
5614 5614 superficie mareal
5615 5615 tigre
5616 5616 datos_TIGER
5617 5617 estaño
5618 5618 á data do gps
5619 5619 ao valor anterior
5620 5620 á via
5621 5621 topográfico
5622 5622 tucán
5623 5623 turismo
5624 5624 tipo de turismo {0}
5625 5625 cidade
5626 5626 xoguetes
5627 5627 pista
5628 5628 pista e puntos de vía
5629 5629 só via
5630 5630 semáforos
5631 5631 tranvía
5632 5632 -----
5633 5633 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
5634 5634 Carretera principal
5635 5635 Enlace a carretera principal
5636 5636 turco
5637 5637 círculo de xiro
5638 5638 tipo
5639 5639 vía sen clasificación
5640 5640 sin supervisión
5641 5641 subterráneo
5642 5642 número de columna inesperado {0}
5643 5643 unidade(s)=
5644 5644 unitarismo
5645 5645 descoñecido
5646 5646 sen marcar
5647 5647 -----
5648 5648 sen pavimentar
5649 5649 Non estabelecido
5650 5650 non establecido: non establecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
5651 5651 razón sen especificar
5652 5652 Sen etiquetar
5653 5653 vía sen etiqueta
5654 5654 sen uso
5655 5655 arriba
5656 5656 ata a tesela
5657 5657 uso
5658 5658 erro de validación
5659 5659 outra validación
5660 5660 aviso de validación
5661 5661 vehículo
5662 5662 versión {0}
5663 5663 a través de nodo ou vía
5664 5664 -----
5665 5665 -----
5666 5666 volcán
5667 5667 Bonos
5668 5668 -----
5669 5669 auga
5670 5670 -----
5671 5671 Vía acuática
5672 5672 tipo de vía acuática {0}
5673 5673 a vía está conectada
5674 5674 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
5675 5675 a vía está conectada ao anterior membro da relación
5676 5676 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
5677 5677 só puntos de vía
5678 5678 o tempo
5679 5679 oeste
5680 5680 branco
5681 5681 vida salvaxe
5682 5682 vento
5683 5683 -----
5684 5684 valado de alambre
5685 5685 cableafo
5686 5686 -----
5687 5687 bosque
5688 5688 valado de madeira
5689 5689 área forestal
5690 5690 iarda
5691 5691 si
5692 5692 cebra
5693 5693 cinc
5694 5694 circonio
5695 5695 zoroástrica
5696 5696 -----
5697 5697 {0} ({1} to {2} grados)
5698 5698 {0} Sinaturas atopadas.
5699 5699 {0} Sinaturas cargadas. Todas as refrencias a obxectos OSM foron atopadas.
5700 5700 {0}[incompleto]
5701 5701 {0} composto de:
5702 5702 {0} fin
5703 5703 {0} nodos intermedios para descargar.
5704 5704 {0} non é un número
5705 5705 {0} metros
5706 5706 {0} mais...
5707 5707 {0} debe ser máis grande que 0
5708 5708 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
5709 5709 {0} nodos moi lonxe...
5710 5710 {0} non está permitido na proxección actual
5711 5711 {0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>
5712 5712 {0} de {1} obxectos OSM están referenciados penon están ahi.\nQueres cargalos dende o servidor de OSM?
5713 5713 {0} km cad.
5714 5714 {0} comezar
5715 5715 {0} vai funcionar pero o control remoto para este complemento está deshabilitado.\nDebería actualizar os complementos.
5716 5716 {0} {1}% da pista GPS
5717 5717 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
5718 5718 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
5719 5719 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5})
5720 5720 -----
5721 5721 {0}: Problema co Control remoto
5722 5722 {0}: Versión {1} (local: {2})
5723m 1 -----
5724m 2 ({0} petición)
5725m 2 ({0} peticións)
5726m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto...
5727m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...
5728m 4 -----
5729m 5 -----
5730m 6 -----
5731m 7 -----
5732m 8 -----
5733m 9 -----
5734m 10 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
5735m 10 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
5736m 11 Engadido {0} obxecto
5737m 11 Engadidos {0} obxectos
5738m 12 Non se puido abrir {0} ficheiro non esta dispoñible ningún importador de ficheiros.
5739m 12 Non se puideron abrir {0} ficheiros non esta dispoñible ningún importador de ficheiros.
5740m 13 Non se puido abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros "{1}".
5741m 13 Non se puideron abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros "{1}".
5742m 14 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
5743m 14 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
5744m 15 Cambiar {0} obxecto
5745m 15 Cambiar {0} obxectos
5746m 16 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado de este obxecto no servidor.
5747m 16 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado de estes obxectos no servidor.
5748m 17 Conflicto mentres de descargaba
5749m 17 Conflictos mentres de descargaba
5750m 18 Conflicto no dato
5751m 18 Conflictos nos datos
5752m 19 Borrado {0} nodo
5753m 19 Borrados {0} nodos
5754m 20 Borrado {0} obxecto
5755m 20 Borrados {0} obxectos
5756m 21 Borrada {0} relación
5757m 21 Borradas {0} relacións
5758m 22 Borrada {0} via
5759m 22 Borradas {0} vias
5760m 23 Borrando {0} obxecto
5761m 23 Borrando {0} obxectos
5762m 24 A descarga do seguinte complemento <strong>fallou</strong>:
5763m 24 A descarga dos seguintes complementos <strong>fallaron</strong>:
5764m 25 Descargando {0} conxunto de cambios...
5765m 25 Descargando {0} conxuntos de cambios...
5766m 26 Descargando {0} relación filla incompleta da relación "{1}"
5767m 26 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación "{1}"
5768m 27 Descargando {0} relación incompleta de {1} relación pai
5769m 27 Descargando {0} relacións fillas incompletas de {1} relacións pais
5770m 28 -----
5771m 29 -----
5772m 30 Insertar novo nodo na vía.
5773m 30 Insertar novo nodo en {0} vías.
5774m 31 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
5775m 31 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
5776m 32 -----
5777m 33 Versión misturada({0} entrada)
5778m 33 Versión misturada({0} entradas)
5779m 34 Mover {0} nodo
5780m 34 Mover {0} nodos
5781m 35 A miña versión({0} entrada)
5782m 35 A miña versión({0} entradas)
5783m 36 Abrindo {0} ficheiro
5784m 36 Abrindo {0} ficheiros
5785m 37 Pegando {0} tag
5786m 37 PEgando {0} tags
5787m 38 Por favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalo manualmente.
5788m 38 Por favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalos manualmente.
5789m 39 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
5790m 39 O complemento {0} precisan uns complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
5791m 40 Pugado {0} obxecto
5792m 40 Pugados {0} obxectos
5793m 41 -----
5794m 42 Rotar {0} nodo
5795m 42 Rotar {0} nodos
5796m 43 -----
5797m 44 -----
5798m 45 Simplificar via ( borrar {0} nodo)
5799m 45 Simplificar via ( borrar {0} nodos)
5800m 46 Simplificar {0} via
5801m 46 Simplificar {0} vias
5802m 47 Etiquetas({0} conflicto)
5803m 47 Etiquetas({0} conflictos)
5804m 48 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
5805m 48 Estes complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
5806m 49 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
5807m 49 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
5808m 50 O complemento non vai a ser cargado.
5809m 50 Os complementos non van a ser cargados.
5810m 51 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
5811m 51 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
5812m 52 A via seleccionada non contén o nodo seleccionado.
5813m 52 A vía seleccionada non contén todos os nodos seleccionados.
5814m 53 A via seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
5815m 53 As vias seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
5816m 54 A version de eles({0} entrada)
5817m 54 A version de eles({0} entradas)
5818m 55 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
5819m 55 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
5820m 56 -----
5821m 57 -----
5822m 58 -----
5823m 59 -----
5824m 60 houbo {0} conflicto durante a importacion
5825m 60 houbo {0} conflictos durante a importacion
5826m 61 -----
5827m 62 Esto cambiará ata {0} obxecto.
5828m 62 Esto cambiará ata {0} obxectos.
5829m 63 Modificarase {0} obxecto
5830m 63 Modificaranse {0} obxectos
5831m 64 -----
5832m 65 Restaurar {0} primitiva
5833m 65 Restaurar {0} primitivas
5834m 66 Actualizando propiedades de {0} obxeto
5835m 66 Actualizando propiedades de {0} obxetos
5836m 67 A actualización do seguinte complemento fallou
5837m 67 A actualización dos seguintes complementos fallaron
5838m 68 -----
5839m 69 -----
5840m 70 -----
5841m 71 Está a estabelecer unha regra baleira en {0} primitiva.
5842m 71 Está a estabelecer unha regra baleira en {0} primitivas.
5843m 72 pista
5844m 72 pistas
5845m 73 un trazado con {0} punto
5846m 73 un trazado con {0} puntos
5847m 74 marca
5848m 74 marcas
5849m 75 nodo
5850m 75 nodos
5851m 76 obxecto
5852m 76 obxectos
5853m 77 punto
5854m 77 puntos
5855m 78 relación
5856m 78 relacións
5857m 79 a {0} primitiva
5858m 79 a {0} primitivas
5859m 80 vía
5860m 80 vías
5861m 81 {0} Autor
5862m 81 {0} Autores
5863m 82 {0} componse de {1} marca
5864m 82 {0} componse de {1} marcas
5865m 83 {0} componse de {1} trazado
5866m 83 {0} componse de {1} trazados
5867m 84 {0} borrado
5868m 84 {0} borrados
5869m 85 {0} erro
5870m 85 {0} erros
5871m 86 {0} imaxe cargada.
5872m 86 {0} imaxes cargadas.
5873m 87 {0} membro
5874m 87 {0} membros
5875m 88 {0} nodo
5876m 88 {0} nodos
5877m 89 {0} obxecto para engadir:
5878m 89 {0} obxectos para engadir:
5879m 90 {0} obxecto para borrar:
5880m 90 {0} obxectos para borrar:
5881m 91 {0} obxecto para modificar:
5882m 91 {0} obxectos para modificar:
5883m 92 {0} etiqueta pendente de resolver conflicto
5884m 92 {0} etiquetas pendentes de resolver conflictos
5885m 93 {0} punto
5886m 93 {0} puntos
5887m 94 {0} relación
5888m 94 {0} relacións
5889m 95 {0} ruta,
5890m 95 {0} rutas,
5891m 96 {0} etiqueta
5892m 96 {0} etiquetas
5893m 97 {0} pista
5894m 97 {0} pistas
5895m 98 {0} trazado,
5896m 98 {0} trazados,
5897m 99 {0} aviso
5898m 99 {0} avisos
5899m 100 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
5900m 100 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
5901m 101 {0} vía
5902m 101 {0} vías
5903m 102 {0} punto de vía
5904m 102 {0} puntos de vía
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.