source: josm/trunk/data/gl.lang@ 10519

Last change on this file since 10519 was 10519, checked in by Don-vip, 8 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 101.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 +++++
4 4 -----
5 5 -----
6 6 # Obxectos
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (1 petición)
21 21 (Código={0})
22 22 -----
23 23 (O texto xa foi copiado ao portapapeis.)
24 24 (o URL era:
25 25 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
26 26 (na liñá {0}, columna {1})
27 27 (sen obxecto)
28 28 (ningún)
29 29 -----
30 30 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}…
31 31 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}…
32 32 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}…
33 33 ({0}/{1}) Cargando pais do nodo {2}
34 34 ({0}/{1}) Cargando pais da relación {2}
35 35 ({0}/{1}) Cargando pais da vía {2}
36 36 ({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»…
37 37 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
38 38 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
39 39 * Un nodo etiquetado, ou
40 40 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
41 41 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
42 42 -----
43 43 -----
44 44 -----
45 45 -----
46 46 …outro métodos de desprazamentos posibles
47 47 … refierese á relación
48 48 -----
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 -----
61 61 Mestura 1/25 (mofa/moped)
62 62 Mestura 1/50 (mofa/moped)
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 +++++
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
99 99 -----
100 100 <anónimo>
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <br>Mensaxe de erro (sen traducir): {0}
105 105 <dous puntos>
106 106 -----
107 107 <diferente>
108 108 +++++
109 109 <fin-do-ficheiro>
110 110 <iguais>
111 111 <h2>Filtro Activo</h2>
112 112 <h2>JOSM necesita a versión {0} de Java.</h2> Detectouse a versión {1}.<br> Para poder usar JOSM:<ul> <li>actualice a súa versión de Java (JRE), ou</li> <li>use unha versión anterior de JSOM que sexa compatíbel coa versión {2} de Java.</li> </ul> Máis información:
113 113 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axústase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3> Pode engadir dous nodos á selección. Entón fíxase a dirección en función deses dous nodos de referencia.<br> Despois pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br> Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. O atallo predeterminado é Maiús+Q.
114 114 -----
115 115 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardado en texto simple no ficheiro da configuración de JOSM. Ademais diso, o contrasinal envíase <strong>sen cifrar</strong> en cada petición ao servidor de OSM. <strong>Non use un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html>Ocorreu un erro mentres se recuperaba unha copia de seguranza.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
124 124 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 <html>Non foi posíbel abrir o directorio «{0}».<br>Escolla un ficheiro.</html>
132 132 -----
133 133 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a combinación das miñas entradas e das súas</html>
134 134 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a combinación das entradas propias e alleas.</html>
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 <html>Non foi posíbel cargar o ficheiro de sesión ''{0}''.<br> Detalles do erro:<br> {1}</html>
142 142 -----
143 143 -----
144 144 <html>Non foi posíbel gardar o ficheiro de sesión ''{0}''.<br> Detalles do erro:<br> {1}</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
148 148 <html>Descargar os conxuntos de cambios abertos<br> <em>Desactivado. Para usar esta funcionalidade antes debe configurar o seu nome de usuario de OSM.</em></html>
149 149 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>Non foi posíbel cargar a configuración.<br>Non foi posíbel crear o cartafol da configuración, «{0}».</html>
163 163 <hmtl>Non foi posíbel cargar a configuración.<br>Non foi posíbel restaurar os valores predeterminados no ficheiro da configuración, «{0}».</html>
164 164 <html>Non foi posíbel cargar a configuración.<br>O cartafol da configuración, «{0}», non é un cartafol.<html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 <html>Solicitouse cargar o complemento «{0}».<br>Este complemento xa non está a ser desenvolvido e seguramente producirá erros.<br>Debería desactivalo.<br>Quere desactivalo?</html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 <html>Please make sure todas as vías seleccionadas apuntan nunha dirección similar<br> ou ortogonalíceas unha a unha.</html>
193 193 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
197 197 <html>O complemento {0} require a versión {1} de JOSM. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que actualice JOSM para usar este complemento.</html>
198 198 <html>O ficheiro da configuración contén erros.<br>Estase a gardar unha copia de seguranza en<br> {0}<br> e a crear un novo ficheiro de configuración cos valores predeterminados.</html>
199 199 -----
200 200 <html>Fallo ao obter un código de acceso mediante OAuth de ''{0}''.</html>
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>Escoller para activar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
207 207 -----
208 208 -----
209 209 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
210 210 -----
211 211 <html>Paso 1/3: Obter un código de petición de OAuth</html>
212 212 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un código de acceso</html>
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <html> Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}». <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>Non hai capas coas que se poida combinar a capa<br>«{0}».</html>
239 239 -----
240 240 -----
241 241 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
242 242 -----
243 243 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflito e pechar o editor?</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
248 248 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
249 249 -----
250 250 <html><strong>Produciuse un fallo</strong> no envío ao servidor porque o <br>paquete de datos actual colide coa condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <html>Está intentando engadir unha relación a si mesma.<br><br>Isto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Omitindo a relación «{0}».</html>
256 256 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
257 257 <html>Non rematou de combinar as diferencias neste conflito.<br>As resolucións de conflitos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflitos.</html>
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e retire a dependencia cíclica.</html>
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 <chave>
269 269 <pariente esquerdo>
270 270 <novo obxecto>
271 271 <non>
272 272 <ou>
273 273 <signo de interrogación>
274 274 <pariente dereito>
275 275 -----
276 276 <indefinido>
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 >fondo
281 281 > arriba
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisíbel.
299 299 Todas as vías novas pasaron a formar parte dunha relación.<br> Verifique os cambios e corríxaos se é necesario.
300 300 Todas as vías novas pasaron a formar parte dunha relación baseada en roles.<br> Verifique os cambios e corríxaos se é necesario.
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 Violación das capacidades da API
314 314 Versión da API: {0}
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Vía de tren abandonada
319 319 Interromper
320 320 Interromper a combinación
321 321 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
322 322 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
323 323 Sobre
324 324 Sobre JOSM…
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 Acceso
329 329 Código de acceso
330 330 Clave do código de acceso:
331 331 Secreto do código de acceso:
332 332 URL do código de acceso:
333 333 -----
334 334 -----
335 335 Acomodación
336 336 Conforme a información contida no complemento, o autor é {0}.
337 337 -----
338 338 Acción
339 339 Parámetros de acción
340 340 Accións
341 341 -----
342 342 Activar
343 343 -----
344 344 Activar a capa escollida
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Estilos activos:
349 349 Engadir
350 350 -----
351 351 -----
352 352 Engadir un nodo…
353 353 Engadir imaxe rectificada
354 354 Engadir Etiqueta
355 355 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
356 356 -----
357 357 Engadir unha nova ruta de iconas
358 358 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
359 359 Engadir un novo nodo a unha das vías
360 360 -----
361 361 -----
362 362 Engadir unha nova fonte á lista.
363 363 -----
364 364 Engadir unha etiqueta
365 365 -----
366 366 Engadir un nodo mediante a introdución de latitude / lonxitude ou coordenadas leste / norte.
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Engadir información do autor
373 373 -----
374 374 -----
375 375 -----
376 376 Engadido conflito para «{0}»
377 377 Engadir filtro.
378 378 Engadir capa de imaxes {0}
379 379 Engadir capas
380 380 Engadir nodo
381 381 Engadir nodo na vía
382 382 Engadir nodo a vía e conectar
383 383 Engadir nodo {0}
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Engadir relación {0}
387 387 -----
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 Engadir á selección
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Engadir a vía {0}
402 402 Nodo engadido en todas as interseccións
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 Interpolar enderezos
409 409 Enderezos
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Axustar o desprazamento de imaxes
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Axustar a posición desta capa de imaxes
417 417 Axustar fuso horario e desprazamento
418 418 O axustábel {0} aínda non está rexistrado.
419 419 O axustábel {0} aínda non está rexistrado. Non é posíbel marcar a participación en axustes de sincronizados.
420 420 Centro de Administración
421 421 Administrativo
422 422 Nivel administrativo
423 423 Avanzado
424 424 -----
425 425 -----
426 426 Parametros de OAuth avanzados
427 427 Propiedades de OAuth avanzadas
428 428 Configuración avanzada
429 429 información detallada
430 430 Información detallada (web)
431 431 Información do obxecto avanzada
432 432 -----
433 433 -----
434 434 Remonte
435 435 +++++
436 436 Agrícola
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Aeroporto
440 440 Campo de aviación
441 441 -----
442 442 Tenda de bebidas alcohólicas
443 443 Aliñar os nodos en círculo
444 444 Aliñar os nodos en fila
445 445 Todo
446 446 Todos os ficheiros
447 447 Todos os formatos
448 448 -----
449 449 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
450 450 -----
451 451 Todos os puntos e segmentos do camiño terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de capas.
452 452 -----
453 453 -----
454 454 Todos os valores unidos como «{0}» van a ser aplicados para a clave «{1}»
455 455 -----
456 456 Área cultivábel
457 457 -----
458 458 Permite descargar as túas trazas de GPS
459 459 Permitir ler a súa configuración.
460 460 Permitir subir trazas GPS
461 461 Permitir subir datos do mapa
462 462 Permitir modificar a súa configuración.
463 463 Tráfico permitido:
464 464 -----
465 465 Permite afinar o coloreado de camiños para diferentes velocidades medias.
466 466 Cabaña alpina
467 467 Xa se rexistrou un conflito para a primitiva «{0}»
468 468 -----
469 469 Renomear tamén o ficheiro
470 470 -----
471 471 -----
472 472 -----
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 Futbol Americano
478 478 Cantidade de cables
479 479 Numero de asentos
480 480 Número de pasos
481 481 -----
482 482 -----
483 483 Amperaxe
484 484 -----
485 485 -----
486 486 -----
487 487 Un valor baleiro elimina o atributo.
488 488 Produciuse un erro no complemento {0}
489 489 -----
490 490 -----
491 491 Ocorreu unha excepción inesperada que puido proceder do complemento «{0}»
492 492 -----
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 Anotación
498 498 -----
499 499 -----
500 500 Aplicar
501 501 Aplicar Cambios
502 502 Aplicar axuste preestablecido
503 503 Aplicar resolución
504 504 Aplicar rol
505 505 Aplicar rol:
506 506 -----
507 507 -----
508 508 Aplicar filtros «antialiasing» á vista do mapa para acadar unha aparencia máis suave.
509 509 -----
510 510 Aplicar a resolución de conflitos
511 511 Aplicar os conflitos resoltos e pechar o diálogo
512 512 Aplicar os cambios seleccionados
513 513 Aplicar as etiquetas dos contidos do portapapeis a todos os elementos seleccionados.
514 514 -----
515 515 Aplicar as actualizacións actuais
516 516 Aplicar o enderezo da tesela
517 517 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
518 518 Aplicar este rol a todos os membros
519 519 Aplicar?
520 520 -----
521 521 +++++
522 522 +++++
523 523 -----
524 524 Lugar arqueolóxico
525 525 Tiro con arco
526 526 Esta seguro de continuar?
527 527 -----
528 528 Área
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 Área arredor dos lugares
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 Centro de arte
537 537 Gráficos
538 538 -----
539 539 Preguntar antes de actualizar
540 540 Ensambla novos polígonos
541 541 -----
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 Polo menos requírese un obxecto para eliminar, obtívose unha colección baleira
546 546 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
547 547 Atracción
548 548 Atributos
549 549 Dispositivo de son non dispoñíbel
550 550 -----
551 551 Preferencias de son
552 552 Marcas de son de {0}
553 553 Son sincronizado no punto {0}.
554 554 -----
555 555 Son: {0}
556 556 Guia sonora a través de teléfono móvil?
557 557 Fútbol australiano
558 558 Autenticar
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 Autenticando a sesión para o usuario «{0}»…
564 564 Autenticación
565 565 Fallou a autentificación
566 566 Autenticazón fallida
567 567 -----
568 568 Autor
569 569 -----
570 570 Fallou a autorización
571 571 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
572 572 Autorizar o URL:
573 573 Autorizar agora
574 574 -----
575 575 -----
576 576 Autores
577 577 +++++
578 578 -----
579 579 -----
580 580 Autogardar intervalo (segundos)
581 581 Ficheiros autogardados por capa
582 582 -----
583 583 -----
584 584 Auto-tentar
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 Caixeiro automático
589 589 Corrección
590 590 Crear automaticamente marcas de son a partires dos puntos do camiño (no canto dos puntos de referencia explícitos) con nomes ou descricións.
591 591 Crear automaticamente unha capa de marcas desde calquer punto de referencia cando se abra unha capa GPX.
592 592 -----
593 593 Dispoñíbel
594 594 -----
595 595 -----
596 596 Roles dispoñibles
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 +++++
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 +++++
607 607 -----
608 608 Atrás
609 609 Condicións de uso da imaxe de fondo
610 610 -----
611 611 Copia de seguranza
612 612 -----
613 613 Solicitude incorrecta
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Banco
622 622 -----
623 623 +++++
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 Barreiras
632 632 -----
633 633 Béisbol
634 634 Básico
635 635 Conca
636 636 Baloncesto
637 637 Baterías
638 638 Campo de batalla
639 639 -----
640 640 -----
641 641 Bahía
642 642 Praia
643 643 -----
644 644 Baliza
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 Banco
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Brebaxes
659 659 Bicicleta
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 -----
665 665 -----
666 666 -----
667 667 Tenda de bicicletas
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 +++++
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 Bloque
679 679 Azul:
680 680 Tablón de anuncios
681 681 -----
682 682 Astillero
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Bolardo
690 690 -----
691 691 -----
692 692 Librería
693 693 -----
694 694 Nome de marca:
695 695 Marcadores
696 696 -----
697 697 Aduana
698 698 -----
699 699 -----
700 700 +++++
701 701 Fronteiras
702 702 Límite
703 703 Perdra Histórica
704 704 -----
705 705 Tipo de límite
706 706 Caixa Circundante
707 707 -----
708 708 -----
709 709 Límites
710 710 +++++
711 711 -----
712 712 -----
713 713 Marca
714 714 -----
715 715 -----
716 716 Ponte
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 Zona industrial abandoada
727 727 -----
728 728 -----
729 729 Tope de vía
730 730 -----
731 731 Edificio
732 732 -----
733 733 Construíndo nodos duplicados
734 734 -----
735 735 Construindo o menú principal
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sen saír do vehículo)
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 Vía para autobús guiado
747 747 Andén de autobús
748 748 Estación de autobús
749 749 Parada de autobús
750 750 Trampa para coches
751 751 -----
752 752 Carnicería
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 GCN(Gas Natural Comprimido)
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 Telecabina
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 Catastro
776 776 Cafetería
777 777 -----
778 778 Chamar o editor para a relación escollida
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 Lugar de acampada
783 783 Non é posíbel aliñar un polígono. Interrompeuse a operación.
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 Fútbol_Canadiense
788 788 +++++
789 789 Cancelar
790 790 Cancelar e volver ao diálogo previo
791 791 Cancelar autenticación
792 792 -----
793 793 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
794 794 Cancelar resolución de conflito
795 795 Cancelar a resolución de conflitos e pechar o cadro de diálogo
796 796 Cancelar a operacion
797 797 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
798 798 Cancelar a a actualización e continuar editando
799 799 Cancela a actualización
800 800 -----
801 801 -----
802 802 Non é posíbel engadir un nodo fora do mundo.
803 803 Non é posíbel engadir unha vía con só {0} nodos.
804 804 Non é posíbel engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
805 805 -----
806 806 Non é posíbel aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a combinar.
807 807 Non é posíbel asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
808 808 Non foi posíbel construír a petición de conxunto de cambios coas restrición baseadas no tempo. A entrada non é válida.
809 809 Non é posíbel comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}»
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 Non é posíbel determinar o centro dos nodos seleccionados.
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 Non é posíbel realizar a combinación porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
820 820 Non se poden combinar os nodos: cumpriría eliminar a vía {0} que aínda está a ser usada por {1}
821 821 Non é posíbel combinar primitivas con diferentes identificadores. Este identificador é «{0}», o outro é «{1}».
822 822 -----
823 823 Non é posíbel mover obxectos fora do mundo.
824 824 Non é posíbel abrir o URL ''{0}''<br> As seguintes tarefas de descarga aceptan os seguintes patróns de URL:<br> {1}
825 825 -----
826 826 Non é posíbel resolver conflitos indecisos.
827 827 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
828 828 Non é posíbel restrinxir a petición deste conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
829 829 Non é posíbel restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario «{0}»
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 Non é posíbel desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presente
836 836 -----
837 837 -----
838 838 Latas
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 Capacidade
845 845 Capacidade (en xeral)
846 846 Coche
847 847 Concesionario de automóviles
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 +++++
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 Cartos en efectivo
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 Castelo
860 860 -----
861 861 -----
862 862 Barreira canadiense
863 863 Causa:
864 864 Entrada de cova
865 865 Cemiterio
866 866 -----
867 867 -----
868 868 Centrar vista
869 869 -----
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Telesilla
879 879 Cabaña ou bungalow
880 880 -----
881 881 Cambiar direccións?
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 Cambiar nodo {0}
886 886 -----
887 887 Cambiar relación
888 888 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
889 889 Cambiar relación {0}
890 890 Cambiar a resolución
891 891 -----
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 -----
896 896 Cambiar a vía {0}
897 897 Cambiados nodos de {0}
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
902 902 ID do conxunto de cambios:
903 903 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
904 904 Xestor de cambios
905 905 Conxunto de cambios pechado
906 906 -----
907 907 Comentario do conxunto de cambios
908 908 id de conxunto de cambios:
909 909 Información do conxunto de cambios
910 910 O conxunto de cambios está cheo
911 911 -----
912 912 Conxunto de cambios {0}
913 913 Conxunto de cambios
914 914 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
915 915 Estación de carga
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Buscar FIXMES.
919 919 -----
920 920 -----
921 921 Comprobar no servidor
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
925 925 Comprobando pais para os obxectos eliminados
926 926 Comprobando as condicións previas do complemento…
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
943 943 -----
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Erros na suma de verificación: {0}
947 947 Farmacia
948 948 -----
949 949 -----
950 950 Relacións fillo
951 951 Cheminea
952 952 -----
953 953 Chinés
954 954 -----
955 955 -----
956 956 Escoller
957 957 -----
958 958 Escolla unha cor
959 959 Escolle unha cor para {0}
960 960 Escoller unha licencia predefinida
961 961 Escolla un valor
962 962 -----
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Escolle o tipo de obxecto OSM
966 966 Escoller o servidor para procurar:
967 967 -----
968 968 -----
969 969 -----
970 970 Igrexa
971 971 -----
972 972 Cidade
973 973 -----
974 974 Muralla da cidade
975 975 Nome da cidade
976 976 Tipo de clase
977 977 Limpar
978 978 Baleirar o búfer de facer e desfacer
979 979 -----
980 980 Limpar área de texto
981 981 -----
982 982 -----
983 983 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
991 991 -----
992 992 Prema para interromper e continuar editando
993 993 Prema para interromper a execución de navegadores externos
994 994 Prema para interromper a combinación de nodos.
995 995 -----
996 996 Premer para interromper a actualización
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
1000 1000 Prema para cancelar a operación actual
1001 1001 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están eliminados no servidor
1002 1002 Premer para pechar o diálogo
1003 1003 Prema para pechar o diálogo e retirar o obxecto das relacións
1004 1004 Prema para pechar o dialogo e interromper a eliminación de obxectos
1005 1005 Prema para pechar o dialogo e interromper a descarga
1006 1006 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 Prema para crear un conflito e pechar este editor de relación
1010 1010 -----
1011 1011 Prema para eliminar o complemento «{0}»
1012 1012 Prema para eliminar. Maiúsculas: elimina o segmento de vía. Alt: Non elimina os nodos sen usar cando se elimina unha vía. Ctrl: eliminar referenciados.
1013 1013 Prema para desactivar o complemento «{0}»
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 Prema para manter o complemento «{0}»
1020 1020 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 Preme para reiniciares máis tarde.
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 Prema para omitir a actualización dos complementos
1034 1034 Prema para comezar a procurar por lugares
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 Prema para actualizar os complementos activos,
1039 1039 -----
1040 1040 O Cliente non Responde
1041 1041 Acantilado
1042 1042 Alpinismo
1043 1043 -----
1044 1044 Reloxo
1045 1045 Pechar
1046 1046 Pechar de todos modos
1047 1047 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
1048 1048 Pechar conxuntos de cambios
1049 1049 Pecha o diálogo e cancela a descarga
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 Pechar o conxunto de cambios abertos
1053 1053 -----
1054 1054 Pechar o diálogo
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 Pechar o diálogo de configuración e descartar as modificacións.
1059 1059 Pecha a modificación escollida
1060 1060 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
1061 1061 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
1062 1062 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
1063 1063 Pechado despois -
1064 1064 Pechado en
1065 1065 Pechado en:
1066 1066 Descripción detallada
1067 1067 Descripción detallada
1068 1068 Peche dos conxuntos de cambios abertos
1069 1069 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
1070 1070 Pechando conxunto de cambios
1071 1071 Pechando conxunto de cambios {0}
1072 1072 Pechando colección de cambios…
1073 1073 Roupas
1074 1074 -----
1075 1075 Liña de costa
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Moedas
1080 1080 -----
1081 1081 Instituto
1082 1082 -----
1083 1083 Cor
1084 1084 -----
1085 1085 Nome da cor:
1086 1086 -----
1087 1087 Cores
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 Cores, puntos e segmentos de camiño en función da velocidade.
1093 1093 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 Combinar vía
1099 1099 -----
1100 1100 Combinar varias vías nunha.
1101 1101 Carril bici y vía peatonal conxuntos
1102 1102 -----
1103 1103 Rima de ordes
1104 1104 -----
1105 1105 Comentario
1106 1106 -----
1107 1107 Comentario:
1108 1108 Comercial
1109 1109 Común
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 A Comunicacion con OSM fallou
1113 1113 -----
1114 1114 Comparar
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 Ordenador
1118 1118 -----
1119 1119 Configurar os sitios dos complementos
1120 1120 -----
1121 1121 Configurar os complementos dispoñíbeis.
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 Configure se crear copias de seguranza
1126 1126 Configurar se usar un servidor proxy
1127 1127 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
1128 1128 Confirmar o purgado
1129 1129 Confirma a acción do Control Remoto
1130 1130 -----
1131 1131 Confirmar rol baleiro
1132 1132 -----
1133 1133 Conflito
1134 1134 Resolución de conflitos
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 Conflito non resolto completamente
1168 1168 Conflitos
1169 1169 Detectaronse conflitos
1170 1170 Conflitos nas etiquetas pegadas
1171 1171 Conflitos ao combinar primitivas
1172 1172 Conflitos ao combinar as vías- A vía fusionada é «{0}»
1173 1173 Produciuse un conflito ao combinar os nodos. O nodo de destino é «{0}».
1174 1174 Conectar unha das vías ao nodo
1175 1175 -----
1176 1176 Preferencias de Conexión
1177 1177 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Construcción
1181 1181 -----
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 -----
1185 1185 -----
1186 1186 Contactando co Servidor OSM…
1187 1187 Contactando co Servidor…
1188 1188 Contido
1189 1189 Continente
1190 1190 Continuar
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 Continuar resolvendo
1194 1194 -----
1195 1195 -----
1196 1196 Continuar vía a partir do último nodo.
1197 1197 Continuar, aínda así
1198 1198 Continúa a debuxar unha liña que comparte nodos con outra liña.
1199 1199 Colaboración
1200 1200 Tenda de alimentación
1201 1201 Convertir a capa GPX
1202 1202 Convertir en capa de datos
1203 1203 Convertido de: {0}
1204 1204 -----
1205 1205 Coordenadas
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 Coordenadas:
1209 1209 -----
1210 1210 Copiar
1211 1211 Copiar as coordenadas
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 Copiar todos os meus elementos ao elemento de destino
1217 1217 Copiar todos os seus elementos ao elemento de destino
1218 1218 Copiar as coordenadas dos nodos seleccionados ao portapapeis.
1219 1219 -----
1220 1220 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1221 1221 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1222 1222 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de elementos combinados.
1223 1223 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos combinados.
1224 1224 Copia de {0}
1225 1225 -----
1226 1226 Copiar os obxectos seleccionados ao portapapeis.
1227 1227 -----
1228 1228 -----
1229 1229 -----
1230 1230 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos combinados.
1231 1231 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos combinados.
1232 1232 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1233 1233 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos combinados.
1234 1234 Copiar a porta papeis e pechar
1235 1235 Copia {1} de {0}
1236 1236 +++++
1237 1237 Ano do Copyright
1238 1238 Correlacionar
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 Non foi posíbel acceder ao(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
1243 1243 Non foi posíbel combinar as vías.<br> Non foi posíbel combinalos nunha única cadea de nodos.
1244 1244 Non se puido conectar co servidor de OSM. Comprobe que dispón de conexión a internet.
1245 1245 -----
1246 1246 -----
1247 1247 -----
1248 1248 Non se puido importar «{0}».
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 Non foi posíbel cargar o complemento {0}. Quere desactivalo?
1252 1252 Non foi posíbel analizar a latitude, lonxitude e/ou o zoom. Comprobeo
1253 1253 Non se puido analizar a listaxe de capas WMS.
1254 1254 Non foi posíbel ler «{0}»
1255 1255 -----
1256 1256 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
1257 1257 -----
1258 1258 Non é posíbel renomear o ficheiro «{0}»
1259 1259 Non se puido recuperar a listaxe de capas WMS.
1260 1260 -----
1261 1261 Non puido atoparse unha coincidencia entre a ligazón ou identificador indicados e o servizo seleccionado. Inténteo de novo.
1262 1262 -----
1263 1263 País
1264 1264 Código do país
1265 1265 País
1266 1266 Xulgado
1267 1267 Cubierto
1268 1268 -----
1269 1269 Depósito de auga
1270 1270 -----
1271 1271 Grúa
1272 1272 -----
1273 1273 Crear círculo
1274 1274 Crear un cartafol novo
1275 1275 Crear un círculo a partires de tres nodos seleccionados.
1276 1276 Crear unha copia desta relación e abrila en outra ventá de edición.
1277 1277 Crear unha nova capa do mapa.
1278 1278 -----
1279 1279 Crear unha nova relación
1280 1280 Crear áreas
1281 1281 Crear marcas de son na posición do camiño correspondente á hora modificada de cada ficheiro de son WAV importado.
1282 1282 Crear un marcador
1283 1283 -----
1284 1284 Crear multipolígono
1285 1285 Crear novo nodo.
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 Crear unha nova relación na capa «{0}»
1289 1289 -----
1290 1290 Creado
1291 1291 Creado en
1292 1292 Creado en:
1293 1293 Creado antes -
1294 1294 Creado por:
1295 1295 -----
1296 1296 Creado en:
1297 1297 -----
1298 1298 Creando Interface (GUI) principal
1299 1299 Tarxetas de crédito
1300 1300 Críket
1301 1301 -----
1302 1302 +++++
1303 1303 Cruce de bicicletas
1304 1304 Cruce de cabalos
1305 1305 Paso a nivel peatonal
1306 1306 Guarda cruces
1307 1307 -----
1308 1308 -----
1309 1309 -----
1310 1310 Tipo de paso
1311 1311 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
1312 1312 -----
1313 1313 -----
1314 1314 -----
1315 1315 -----
1316 1316 Ctrl para combinar co nodo máis próximo.
1317 1317 Cociña
1318 1318 Cultura
1319 1319 -----
1320 1320 Selección Actual
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 O valor actual «{0}» para o identificador de usuario non é válido.
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
1328 1328 Cortinas
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 Personalizar ligazón WMS
1333 1333 Personalizar as cores
1334 1334 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
1335 1335 -----
1336 1336 -----
1337 1337 -----
1338 1338 -----
1339 1339 Desmonte
1340 1340 -----
1341 1341 Barreira para bicicletas
1342 1342 -----
1343 1343 -----
1344 1344 -----
1345 1345 -----
1346 1346 Dependencia ciclica entre relacións:
1347 1347 Ciclismo
1348 1348 Dependencias cíclicas
1349 1349 -----
1350 1350 -----
1351 1351 -----
1352 1352 -----
1353 1353 -----
1354 1354 -----
1355 1355 -----
1356 1356 -----
1357 1357 -----
1358 1358 -----
1359 1359 DEPURAR: {0}
1360 1360 +++++
1361 1361 -----
1362 1362 Presa
1363 1363 -----
1364 1364 Erro de datos
1365 1365 Capa de datos {0}
1366 1366 -----
1367 1367 Fontes de datos e tipos:
1368 1368 -----
1369 1369 Validador de dados
1370 1370 -----
1371 1371 A base de datos esta fora de liña por mantemento
1372 1372 -----
1373 1373 Data
1374 1374 Data:
1375 1375 Data:
1376 1376 -----
1377 1377 Tarxetas de débito
1378 1378 -----
1379 1379 Grados Decimais
1380 1380 Decisión
1381 1381 -----
1382 1382 Camiño de cabalos dedicado
1383 1383 Carril bici dedicado
1384 1384 Acera peatonal dedicada
1385 1385 Predeterminado
1386 1386 Predeterminado (determinado automaticamente)
1387 1387 -----
1388 1388 -----
1389 1389 -----
1390 1390 Valor predeterminado: {0}
1391 1391 -----
1392 1392 Eliminar
1393 1393 Eliminar o ficheiro
1394 1394 Eliminar o ficheiro do disco
1395 1395 -----
1396 1396 Eliminar o modo
1397 1397 -----
1398 1398 Eliminar as vías que non formen parte dun multipolígono interior
1399 1399 Eliminar confirmación
1400 1400 -----
1401 1401 Eliminar vías duplicadas
1402 1402 Eliminar o filtro.
1403 1403 Eliminar da relación
1404 1404 -----
1405 1405 Eliminar os membros incompletos?
1406 1406 -----
1407 1407 Eliminar o nodo {0}
1408 1408 Eliminar nodos ou vías.
1409 1409 -----
1410 1410 Eliminar o obxecto
1411 1411 Eliminar a relación{0}
1412 1412 -----
1413 1413 Eliminar as relacións
1414 1414 Eliminar os obxectos seleccionados.
1415 1415 -----
1416 1416 Eliminar a relación que se está a editar
1417 1417 Eliminar a clave seleccionada en todos os obxectos
1418 1418 Eliminar as capas seleccionadas.
1419 1419 Eliminar a relación seleccionada
1420 1420 Eliminar da lista a orixe seleccionada.
1421 1421 -----
1422 1422 Eliminar os nodos innecesarios dunha vía
1423 1423 Eliminar a vía {0}
1424 1424 Eliminado
1425 1425 Eliminado «{0}»
1426 1426 Estado eliminado:
1427 1427 O membro eliminado {0} é usado pola relación {1}
1428 1428 -----
1429 1429 O nodo eliminado {0} é parte da vía {1}
1430 1430 Elementos eliminados ou ignorados
1431 1431 -----
1432 1432 A relación eliminada {0} contén membros
1433 1433 A vía eliminada {0} contén nodos
1434 1434 Deli (Boa comida)
1435 1435 Denominación
1436 1436 Dentista
1437 1437 Grandes Almacéns
1438 1438 -----
1439 1439 Profundidade en metros
1440 1440 -----
1441 1441 Descrición
1442 1442 -----
1443 1443 Descrición: {0}
1444 1444 -----
1445 1445 -----
1446 1446 -----
1447 1447 -----
1448 1448 Grado de detalle
1449 1449 -----
1450 1450 Detalles
1451 1451 -----
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 -----
1455 1455 -----
1456 1456 Determinando complementos a cargar…
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 -----
1460 1460 Non se atopou ningún obxecto co identificador {0} no conxunto de datos actual
1461 1461 +++++
1462 1462 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1463 1463 -----
1464 1464 Diesel para Vehiculos pesados
1465 1465 Dificultade
1466 1466 -----
1467 1467 -----
1468 1468 -----
1469 1469 Dirección
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 Desactivar
1473 1473 -----
1474 1474 Desactivar o complemento
1475 1475 Rexeitar
1476 1476 -----
1477 1477 -----
1478 1478 -----
1479 1479 -----
1480 1480 -----
1481 1481 -----
1482 1482 -----
1483 1483 -----
1484 1484 -----
1485 1485 Expende baixo receta médica
1486 1486 Pantalla
1487 1487 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1488 1488 -----
1489 1489 Preferencias de Visualización
1490 1490 Amosar unha icona en movemento que represente o punto da traza sincronizada onde o son que se está a reproducir foi gravado.
1491 1491 Mostrar información de obxecto avanzada sobre nodos, vías e relacións de OSM.
1492 1492 -----
1493 1493 Amosar coordenadas como
1494 1494 -----
1495 1495 -----
1496 1496 -----
1497 1497 Mostrar información histórica sobre vías, nodos e relacións de OSM no seu navegador web.
1498 1498 Amosa información sobre vías,nodos, ou relacións de OSM
1499 1499 -----
1500 1500 Amosar o sinal de son en directo
1501 1501 Mostrar información de obxecto sobre nodos, vías e relacións de OSM no seu navegador web.
1502 1502 -----
1503 1503 Amosar o menú de son
1504 1504 Amosar a pantalla de «Sobre».
1505 1505 Amosa as propiedades básicas da modificación
1506 1506 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1507 1507 Amosa os obxectos creados, actualizados , e eliminados do conxunto de cambios
1508 1508 -----
1509 1509 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1510 1510 -----
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 -----
1516 1516 -----
1517 1517 -----
1518 1518 Distribuír os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1519 1519 -----
1520 1520 Desusado
1521 1521 Vía de tren en desuso
1522 1522 Acequia
1523 1523 -----
1524 1524 -----
1525 1525 Non aplicar cambios
1526 1526 Lembrar esta decisión e non preguntar de novo (pode modificar o comportamento desde «Configuración → Complementos»).
1527 1527 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1528 1528 -----
1529 1529 -----
1530 1530 -----
1531 1531 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1532 1532 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1533 1533 -----
1534 1534 -----
1535 1535 -----
1536 1536 Non facer nada
1537 1537 Está seguro de que quere aplicar o novo rol?
1538 1538 Desexa permitir esto?
1539 1539 -----
1540 1540 -----
1541 1541 Muelle
1542 1542 -----
1543 1543 -----
1544 1544 -----
1545 1545 Carreiras de cans
1546 1546 -----
1547 1547 -----
1548 1548 Dobre conflito
1549 1549 Abaixo
1550 1550 Descargar
1551 1551 Descargar Todos os Fillos
1552 1552 -----
1553 1553 -----
1554 1554 Descargar datos
1555 1555 -----
1556 1556 Descargar Lugar
1557 1557 Descargar Membros
1558 1558 Descargar OSM
1559 1559 -----
1560 1560 -----
1561 1561 -----
1562 1562 -----
1563 1563 -----
1564 1564 -----
1565 1565 Descargar obxecto OSM por ID
1566 1566 Descargar o complemento
1567 1567 Descargar imaxes corrixidas desde diferentes servizos
1568 1568 Descargar os fillos escollidos
1569 1569 Descargar o URL
1570 1570 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1571 1571 Descargar todos os membros incompletos
1572 1572 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1573 1573 -----
1574 1574 -----
1575 1575 Área de descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptábel para o servidor
1576 1576 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1577 1577 Descargar como unha nova capa
1578 1578 Descarga o contido das modificacións
1579 1579 Descargar conxuntos de cambios
1580 1580 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1581 1581 Descargar contido
1582 1582 Descargar data
1583 1583 Descargar todo o que abarca:
1584 1584 -----
1585 1585 Descargar de OSM ao longo deste camiño
1586 1586 Descargar de OSM…
1587 1587 -----
1588 1588 Descargar membros incompletos
1589 1589 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1590 1590 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos desde o servidor de OSM
1591 1591 Descargar a lista
1592 1592 -----
1593 1593 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1594 1594 Descargar membros
1595 1595 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1596 1596 Descargar só as miñas modificacións
1597 1597 -----
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 Descargar agora
1601 1601 Descargar obxecto
1602 1602 Descargar obxecto…
1603 1603 -----
1604 1604 Descargar os obxectos que conteñan referencias a algún dos obxectos seleccionados
1605 1605 -----
1606 1606 Descargando vías/relacións… relacionadas
1607 1607 -----
1608 1608 Descargar complementos
1609 1609 -----
1610 1610 -----
1611 1611 -----
1612 1612 Descargar as relacións referidas
1613 1613 Descargar os membros da relación
1614 1614 Descargar relacións
1615 1615 Descargar membros escollidos incompletos
1616 1616 Descargae as relacións escollidas
1617 1617 -----
1618 1618 -----
1619 1619 Descargar a caixa de límites
1620 1620 -----
1621 1621 Descargar o contido do conxunto de cambios
1622 1622 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1623 1623 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1624 1624 Descarga o contido das modificacións escollidas desde o servidor
1625 1625 -----
1626 1626 Descargar a lista de complementos dispoñíbeis
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1630 1630 Datos GPX descargados
1631 1631 -----
1632 1632 -----
1633 1633 Descargando datos GPS
1634 1634 -----
1635 1635 Descargando datos de OSM…
1636 1636 -----
1637 1637 Descargando o complemento {0}…
1638 1638 Descargando «Mensaxe do día»
1639 1639 Descargando o contido do conxunto de cambios
1640 1640 Descargando conxunto de cambios {0}…
1641 1641 Descargando conxuntos de cambios…
1642 1642 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}…
1643 1643 Descargando datos
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 Descargando historial…
1647 1647 -----
1648 1648 Descargando conxunto de cambios abertos…
1649 1649 -----
1650 1650 Descargando os puntos {0} a {1}…
1651 1651 Descargando relacións referidas…
1652 1652 Descargando vías referidas…
1653 1653 Descargando relación {0}
1654 1654 Telearrastre
1655 1655 -----
1656 1656 -----
1657 1657 Arrastrar o cabezallo de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o son desde alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o son nese punto.
1658 1658 Desaugue
1659 1659 Debuxar
1660 1660 Debuxar Frechas de Dirección
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1664 1664 -----
1665 1665 Debuxar os límites dos datos descargados
1666 1666 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1667 1667 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1668 1668 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1669 1669 -----
1670 1670 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1671 1671 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1672 1672 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1673 1673 Debuxar nodos
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 Debuxar liña de axuda flexíbel
1677 1677 Debuxar os números de orde dos segmentos
1678 1678 Debuxar os límites dos datos cargados desde o servidor.
1679 1679 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1680 1680 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1681 1681 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1682 1682 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1683 1683 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1684 1684 -----
1685 1685 Auga potábel
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 Autoescuela
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 Tintorería
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 -----
1697 1697 Duplicar
1698 1698 -----
1699 1699 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1700 1700 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1701 1701 Duplicar esta capa
1702 1702 Nodos duplicados
1703 1703 -----
1704 1704 Nodos de vía duplicados
1705 1705 Vías duplicadas
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 -----
1709 1709 Correo electrónico
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1714 1714 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1715 1715 -----
1716 1716 ERRO: {0}
1717 1717 -----
1718 1718 Cada nodo debe conectar exactamente 2 vías
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 Edición
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 Editar filtro.
1727 1727 -----
1728 1728 Editar latitude e lonxitude dun nodo.
1729 1729 Editar nova relación na capa «{0}»
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 Editar a relación escollida actualmente
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1739 1739 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1740 1740 -----
1741 1741 Editar a orixe escollida.
1742 1742 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1743 1743 -----
1744 1744 Editar: {0}
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 Educación
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 Electrificado
1752 1752 Electronica
1753 1753 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1754 1754 Electrónica
1755 1755 Os elementos do tipo {0} están admitidos.
1756 1756 Elevación
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Enderezo de correo electrónico
1763 1763 -----
1764 1764 Terraplén
1765 1765 Embaixada
1766 1766 -----
1767 1767 Punto de acceso para emerxencias
1768 1768 Teléfono de emerxencia
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 Documento baleiro
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 Activar filtro
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 Activar/desactivar o modo experto
1783 1783 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1790 1790 Introduza o URL:
1791 1791 Introducir o URL a descargar:
1792 1792 Introduce un id de un conxunto de cambios
1793 1793 -----
1794 1794 Introduza un nome de lugar para procurar
1795 1795 Introduce o nome do lugar a buscar:
1796 1796 Introduza un rol e aplíqueo aos membros da relación escollidos
1797 1797 Introduza un rol para todos os membros da relación
1798 1798 Introduza unha expresión de procura
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 Introduce un URL desde o cal os datos deberían ser descargados
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Introduza nome de ficheiro:
1808 1808 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1809 1809 -----
1810 1810 Introduza o ID do obxecto que debería ser descargado
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 Introduce a expresion de búsqueda
1814 1814 Entrada
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 Hípica
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 Erotica
1823 1823 Erro
1824 1824 Erro
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 Erro durante a descarga
1828 1828 -----
1829 1829 Produciuse un erro no filtro
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 Erro no ficheiro {0}
1841 1841 -----
1842 1842 Erro analizando {0}:
1843 1843 Produciuse un erro reproducindo o son
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 Erro ao renomear ficheiro «{0}» a «{1}»
1847 1847 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1848 1848 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 Erro durante a análise {0}
1854 1854 Erros
1855 1855 Erros durante a descarga
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 +++++
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 Exemplos
1870 1870 A executar arranque da plataforma
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 Sair
1874 1874 Saír de JOSM
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 Sair da aplicación,
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Esperábase un valor non baleiro para o parámetro «{0}» obtívose «{1}»
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 Modo Experto
1886 1886 -----
1887 1887 Puntos de referencia explícitos con hora estimada da posición no camiño.
1888 1888 Puntos de referencia explícitos con marcas de tempo válidas.
1889 1889 Exportar ficheiro GPX
1890 1890 Exportar e Gardar
1891 1891 Opcións de exportacińo
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
1895 1895 Exportar a GPX…
1896 1896 -----
1897 1897 Extrudir
1898 1898 -----
1899 1899 Extrudir Vía
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 +++++
1905 1905 -----
1906 1906 Fabrica
1907 1907 Facilidades
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 Produciuse un fallo ao crear o directorio do complemento «{0}»
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 Produciuse un fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 Fallou ao abrir o URL
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 Produciuse un fallo ao abrir a páxina de axuda
1943 1943 Non foi posíbel abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñíbel no historisl.
1962 1962 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
1963 1963 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñíbel no historial.
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Terra de labor
1973 1973 Edificio agrario
1974 1974 Comida rápida
1975 1975 Debuxo rápido (peor resultado)
1976 1976 Multiplicador de avance rápido
1977 1977 -----
1978 1978 Número do fax
1979 1979 De pago
1980 1980 Caída
1981 1981 Valado
1982 1982 -----
1983 1983 Ruta de ferry
1984 1984 Terminal de ferry
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 O ficheiro «{0}» non existe
1994 1994 -----
1995 1995 Nome do ficheiro:
1996 1996 Copia de seguranza
1997 1997 O ficheiro existe. Sobrescribir?
1998 1998 -----
1999 1999 Nome do ficheiro:
2000 2000 O ficheiro {0} existe. Sobrescribir?
2001 2001 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}»
2002 2002 Ficheiro: {0}
2003 2003 -----
2004 2004 Ficheiros
2005 2005 Ficheiros de Tipo:
2006 2006 Ficheiros de tipo:
2007 2007 -----
2008 2008 Filtrar
2009 2009 Filtro agochado:{0} desactivado:{1}
2010 2010 Modo de filtro
2011 2011 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
2012 2012 -----
2013 2013 Filtro:
2014 2014 Rematar debuxo.
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 Hidrante contra incendios
2018 2018 Parque de bombeiros
2019 2019 -----
2020 2020 Cheminea
2021 2021 Pesca
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 Arranxar
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 Arranxar conflitos de etiquetas
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
2032 2032 Arranxando erros …
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 Floristería
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 Cartafoles
2041 2041 Seguir
2042 2042 Seguir liña
2043 2043 -----
2044 2044 Comida
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 Comida+Bebidas
2048 2048 Pé
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 Soamente para os obxectos escollidos
2054 2054 -----
2055 2055 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
2056 2056 -----
2057 2057 Vado
2058 2058 Monte
2059 2059 Esquecer obxectos pero non os eliminar no servidor cando se envíen.
2060 2060 -----
2061 2061 Tempo de avance/retroceso (segundos)
2062 2062 Atopadas {0} coincidencias
2063 2063 Fonte
2064 2064 Marco
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 Conxelar
2071 2071 Conxelar a lista actual de elementos combinados.
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 Desde …
2076 2076 Da relación
2077 2077 Desde o URL
2078 2078 Gasolineira
2079 2079 -----
2080 2080 Tipos de combustíbel:
2081 2081 Vista de pantalla completa
2082 2082 -----
2083 2083 Función
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 Mobles
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 Puntos GPS
2093 2093 -----
2094 2094 descrición do camiño gps
2095 2095 Ficheiros GPX
2096 2096 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 Selector de cor GTK
2104 2104 +++++
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 Xardín
2111 2111 Centro de xardinería
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Gasómetro
2117 2117 Porta
2118 2118 ancho(mm)
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 Xeografía
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 Imaxes xeo-etiquetadas
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 Glaciar
2151 2151 Vidro
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 Ir atrás ao paso 1/3
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 Ir a páxina de axuda de JOSM
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 +++++
2163 2163 Campo de golf
2164 2164 Góndola
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 Herba
2170 2170 -----
2171 2171 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 Verde:
2176 2176 Zona verde
2177 2177 Verdurería
2178 2178 Horticultura
2179 2179 -----
2180 2180 Contedor de gravilla
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 Rompeolas
2185 2185 +++++
2186 2186 +++++
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 Poste identificador
2190 2190 -----
2191 2191 +++++
2192 2192 Ximnasia
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 Aldea
2210 2210 Portilla de grella metálica
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 +++++
2216 2216 Ferretería
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Saúde
2225 2225 -----
2226 2226 Brezal o landa
2227 2227 Vehículos pesados (> 6 t.)
2228 2228 Seto
2229 2229 Alto
2230 2230 Altura (en metros)
2231 2231 Heliporto
2232 2232 Axuda
2233 2233 Axda: {0}
2234 2234 Hemisferio
2235 2235 Agochar
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 Mostrar ou agochar este botón conmutador
2240 2240 Agochar este botón
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 +++++
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Nodos duplicados en autopista
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 Tipo de carretera
2254 2254 Autovías
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 Sendeiro
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 Lugares históricos
2263 2263 -----
2264 2264 Historial
2265 2265 Historial (web)
2266 2266 Historial do nodo {0}
2267 2267 Historial da relación {0}
2268 2268 Historial da vía {0}
2269 2269 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva actual.
2270 2270 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva de referencia.
2271 2271 -----
2272 2272 Inicio
2273 2273 -----
2274 2274 Páxina de incio
2275 2275 Cabalo
2276 2276 Carreira de cabalos
2277 2277 -----
2278 2278 +++++
2279 2279 Servidor:
2280 2280 Albergue
2281 2281 +++++
2282 2282 Nome da casa
2283 2283 Número de casa
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 Ton:
2292 2292 -----
2293 2293 Apostadeiro de caza
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 +++++
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 +++++
2303 2303 +++++
2304 2304 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
2305 2305 -----
2306 2306 +++++
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 INFORMACIÓN: {0}
2311 2311 Erro de entrada e saída
2312 2312 Excepción de IO
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 Rutas de iconas:
2321 2321 -----
2322 2322 Ignorar
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 Ignóraos, deixa a relación como está
2327 2327 Ignorar esta indicación e combinar de calquera xeito
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2332 2332 -----
2333 2333 Ignorando elementos
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 Ignorando URL mal construído: «{0}»
2337 2337 Ignorando URL de ficheiro mal construído: «{0}»
2338 2338 -----
2339 2339 Estanse a ignorar {0} nodos con coordenadas nulas
2340 2340 Datos Ilegais
2341 2341 Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2342 2342 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecto
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 Estrutura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 Valor incorrecto de latitude «{0}»
2349 2349 -----
2350 2350 Valor numerico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2351 2351 Valor incorrecto de lonxitude «{0}»
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 Valor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2355 2355 Obxecto ilegal con id=0
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 Valor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.
2359 2359 Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.
2360 2360 Valor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}
2361 2361 Valor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.
2362 2362 Valor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2363 2363 -----
2364 2364 Valor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.
2365 2365 Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2366 2366 Valor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».
2367 2367 Valor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».
2368 2368 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»
2369 2369 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»
2370 2370 -----
2371 2371 Valor ilegal do atributo «ref» do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2372 2372 -----
2373 2373 Imaxe
2374 2374 Ficheiros de imaxes
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 Imaxes: {0}
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 +++++
2389 2389 Importar son
2390 2390 -----
2391 2391 Importar imaxes
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 Pendente
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 Incluír un nodo nos segmentos de vía máis achegados
2407 2407 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 Independente
2417 2417 -----
2418 2418 +++++
2419 2419 -----
2420 2420 Información
2421 2421 Información
2422 2422 Panel informativo
2423 2423 Oficina de información
2424 2424 Punto de información
2425 2425 Información da capa
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 Inicializando
2430 2430 Inicializando API de OSM
2431 2431 -----
2432 2432 Inicializando estilos de mapa
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 Inicializando predeterminados
2436 2436 -----
2437 2437 Inicializando validador
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 Instalando os complementos actualizados
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 Erro interno do servidor
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 Acceso a internet
2455 2455 Acceso a internet gratuito
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Non pode resolverse a intersección de tres ou máis vías. Interrompeuse a operación.
2459 2459 -----
2460 2460 URL non válido da API
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Xanela de selección incorrecta
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 A data non é válida
2467 2467 Valores data/tempo inválidas
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 Expresión de procura inválida
2474 2474 O enderezo web de servizo non é válido.
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 ID de usuario inválido
2479 2479 O nome do usuario non é válido
2480 2480 O valor {0} para o parámetro ''has_arg'' non é válido.
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 Invertir filtro
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 Illa
2490 2490 Illote
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Obxecto {0} non atopado na lista.
2496 2496 -----
2497 2497 Navegador de axuda de JOSM
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 Para o complemento {1} requírese a versión {0} de JOSM.
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 +++++
2515 2515 Versión Java {0}
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 Función de unor áreas
2519 2519 Unir Nodo a Vía
2520 2520 Confirmación de unión de zonas
2521 2521 Unir áreas superpostas
2522 2522 Areas superpostas unidas
2523 2523 Une áreas que se superpoñen
2524 2524 Saltar Á Posición
2525 2525 Saltar ahi
2526 2526 Saltar a posición
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Unión
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 Manter
2541 2541 Manter a copia de seguranza cando se gardan capas de datos
2542 2542 -----
2543 2543 Manter o meu estado de eliminado
2544 2544 Manter o complemento
2545 2545 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2546 2546 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2547 2547 -----
2548 2548 Manter o seu estado de eliminado
2549 2549 Manter esta relación como membro do obxecto de destino.
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 Tecla
2554 2554 A chave «{0}» non é válida
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 A clave non pode estar baleira cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 Tecla:
2561 2561 -----
2562 2562 Atallos de Teclado
2563 2563 Palabras clave
2564 2564 Xardín de infancia
2565 2565 Quiosco
2566 2566 Portilla xiratoria
2567 2567 Cociña
2568 2568 -----
2569 2569 +++++
2570 2570 GLP (Gas licuado do petróleo)
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 Etiquetar as marcas de son (e de imaxe e web)
2581 2581 -----
2582 2582 Lambert 4 Zonas (France)
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 Lambert CC Zona
2586 2586 Lambert CC9 Zona (France)
2587 2587 -----
2588 2588 Zona Lambert (Estonia)
2589 2589 Uso do chan
2590 2590 Vertedoiro
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 Nodos duplicados no uso da terra
2594 2594 -----
2595 2595 Carriles
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 Idioma
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 Modo de lazo
2603 2603 Modo de selección con lazo: seleccione obxectos que se atopen dentro dunha zona debuxada a man alzada.
2604 2604 Último cambio en {0}
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 A última actualización de complementos foi feita hai máis de {0} días.
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 +++++
2612 2612 +++++
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 Executar o navegador coa información sobre o conxunto de cambios
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 Lanzar en modo maximizado
2619 2619 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2620 2620 Lanzar un navegador con información sobre este usuario
2621 2621 Lavandería
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 Capa
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 a capa non está na lista.
2638 2638 Capa: {0}
2639 2639 Capas
2640 2640 Tempo de introducción (segundos)
2641 2641 -----
2642 2642 Ocio
2643 2643 Lonxitude
2644 2644 -----
2645 2645 Lonxitude en metros
2646 2646 O largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2647 2647 Lonxitude: {0}
2648 2648 -----
2649 2649 Paso a nivel
2650 2650 Biblioteca
2651 2651 Licencia
2652 2652 -----
2653 2653 Barreira
2654 2654 -----
2655 2655 Metro lixeiro
2656 2656 Faro
2657 2657 -----
2658 2658 Tipo de liña
2659 2659 Liña {0} columna {1}:
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 Lista
2663 2663 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2664 2664 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2665 2665 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 Rúa residencial
2675 2675 Cargar sesión
2676 2676 Cargar unha sesión desde un ficheiro.
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 Cargar historial
2681 2681 -----
2682 2682 Cagar relacións pais
2683 2683 -----
2684 2684 Cargar relacióm
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 Cargando os complementos iniciais
2689 2689 Cargando o historial para o nodo {0}
2690 2690 Cargando o historial para a relación {0}
2691 2691 Cargando o historial para a vía {0}
2692 2692 Cargando a configuración de imaxes…
2693 2693 Cagando relacións pais
2694 2694 Cargando o complemento ''{0}''…
2695 2695 Cargando os complementos
2696 2696 Cargando complementos…
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 A cargar a sesión «{0}»
2700 2700 -----
2701 2701 A cargar {0}
2702 2702 Ficheiros locais
2703 2703 -----
2704 2704 Localidade
2705 2705 -----
2706 2706 Localización
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 Bloquear
2710 2710 Esclusa
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 Lonxitude
2720 2720 Lonxitude:
2721 2721 Procurar en:
2722 2722 Aparencia e comportamento
2723 2723 Procurar en:
2724 2724 Torre de vixía
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 +++++
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 Escala MTB
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2752 2752 -----
2753 2753 Crear marca de son na posición do cabezallo de reprodución
2754 2754 -----
2755 2755 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 Centro comercial
2759 2759 Feito polo home
2760 2760 -----
2761 2761 +++++
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 Mapa
2766 2766 Estilo de pintura do mapa
2767 2767 Proxección do mapa
2768 2768 Preferencias do Mapa
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 Mapa: {0}
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 Porto deportivo
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2785 2785 Marca dos puntos con nome
2786 2786 Marcas de {0}
2787 2787 +++++
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 +++++
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 Velocidade Máx.(km/h)
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 Peso máximo (t)
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 Área máxima por petición:
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2814 2814 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2815 2815 Lonxitude máxima (metros)
2816 2816 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 Prado
2820 2820 -----
2821 2821 Membro de
2822 2822 Membros
2823 2823 Os membros do portapapeis non poden engadirse porque non están incluídos na capa actual
2824 2824 Membros(resolto)
2825 2825 Membros (con conflitos)
2826 2826 -----
2827 2827 Monumento conmemorativo
2828 2828 -----
2829 2829 Nome do menú
2830 2830 Nome de Menú (Predeterminado)
2831 2831 Menú: {0}
2832 2832 -----
2833 2833 +++++
2834 2834 Combinar
2835 2835 Combinar os nodos
2836 2836 Combinar a capa
2837 2837 Combinar os nodos no máis antigo
2838 2838 Combinar a selección
2839 2839 Combinar a capa actual con outra capa
2840 2840 Combinar os obxectos seleccionados actualmente noutra capa
2841 2841 Combinar esta capa con outra
2842 2842 Lista de membros combinados conxelada. Non hai conflitos pendentes na lista de membros desta relación.
2843 2843 Lista de nodos combinados conxelada. Non hai conflitos pendentes na lista de nodos desta vía.
2844 2844 Os nodos combinados aínda non están conxelados. Non é posíbel construír a orde de resolución.
2845 2845 Os nodos combinados aínda non están conxelados. Non é posíbel construír a orde de resolución.
2846 2846 Combinouse a versión
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 A combinar capas con diferentes políticas de carga
2851 2851 A combinar moitos obxectos con diferentes políticas de carga
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 Mensaxe do día non dispoñíbel
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Métrica
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2862 2862 Militar
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 Velocidade mínima (km/h)
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 Mini golf
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 Distancia mínima (pixeles)
2875 2875 -----
2876 2876 Minutos: {0}
2877 2877 Reflexar
2878 2878 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2879 2879 Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.
2880 2880 Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.
2881 2881 Falta o atributo «version» na primitiva de OSM con ID {0}.
2882 2882 Falta o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}».
2883 2883 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Falta o atributo obrigatorio «{0}».
2887 2887 -----
2888 2888 Non se atopou un elemento que combinar co nodo de identificador «{0}».
2889 2889 Non se atopou un elemento que combinar coa relación de identificador «{0}».
2890 2890 Non se atopou un elemento que combinar coa vía de identificador «{0}».
2891 2891 Non se atopou un elemento co que combinar de tipo «{0}» e identificador «{1}».
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 Falta un parámetro para NON
2895 2895 Falta un parámetro para OU
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 Falta un atributo requirido «{0}».
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 Telefonía Móbil
2910 2910 -----
2911 2911 Modo: {0}
2912 2912 Aeródromo de Aeromodelismo
2913 2913 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2914 2914 Modificado
2915 2915 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 Cambio de moeda
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 Monoraíl
2924 2924 Monumento
2925 2925 -----
2926 2926 Mais información…
2927 2927 Máis información sobre desta característica
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 +++++
2937 2937 +++++
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 Automóbil
2941 2941 Motocicleta
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 Autovía
2945 2945 Deportes de motor
2946 2946 Autoestrada
2947 2947 Saída de autopista
2948 2948 Enlace de autopista
2949 2949 -----
2950 2950 Porto de montaña
2951 2951 Bicicleta de montaña
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 Poñer o nodo na vía
2955 2955 Mover nodo…
2956 2956 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2957 2957 -----
2958 2958 Mover cara abaixo
2959 2959 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2960 2960 Mover elementos
2961 2961 Mover o filtro cara abaixo.
2962 2962 Mover o filtro cara arriba.
2963 2963 Mover á esquerda
2964 2964 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2965 2965 -----
2966 2966 Mover obxectos {0}
2967 2967 Mover á dereita
2968 2968 Mover as etiquetas de vías a relacións
2969 2969 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2970 2970 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2971 2971 -----
2972 2972 Mover o nodo sobre o segmento de vía máis próximo, e convertelo en parte desa vía.
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2976 2976 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2977 2977 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2978 2978 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2979 2979 Movelos
2980 2980 Mover cara arriba
2981 2981 -----
2982 2982 Mover {0}
2983 2983 Move Obxectos {0}
2984 2984 -----
2985 2985 Lama
2986 2986 Múltiple
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 Multipolígono
2993 2993 -----
2994 2994 O multipolígono non está pechado
2995 2995 Museo
2996 2996 -----
2997 2997 Intrumentos Musicais
2998 2998 Os meus conxuntos de cambios.
2999 2999 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
3000 3000 A miña versión
3001 3001 A miña versión (conxunto de datos locais)
3002 3002 O meu co combinado
3003 3003 O meu deles
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 Fallo de importación NMEA!
3022 3022 -----
3023 3023 Ficheiros NMEA-0183
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 Nome
3032 3032 -----
3033 3033 Nome da ubicación
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 Nome: {0}
3038 3038 Puntos do camiño co nome de {0}
3039 3039 Puntos do camiño nomeados.
3040 3040 Vía estreita
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 Nodos duplicados da natureza
3044 3044 Natureza
3045 3045 Reserva Natural
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 Rede
3049 3049 -----
3050 3050 Excepción de rede
3051 3051 Nunca actualizar
3052 3052 Nova
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 Novo cartafol
3056 3056 Nova capa
3057 3057 -----
3058 3058 Nova clave
3059 3059 -----
3060 3060 Novo aliñamento
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 Novo rol
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 Novo valor
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 Seguinte
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 Non
3075 3075 Non se gardou nada porque non se atopou ningún exportador.
3076 3076 Non hai camiños GPX dispoñibles na capa para asociar ao son.
3077 3077 Sen Atallo
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 Aínda non hai unha área escollida
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 Non hai cambios que subir.
3085 3085 -----
3086 3086 Ningún conflito que resolver
3087 3087 Non hai conflitos para facer zoom
3088 3088 Conxunto de datos actual no atopado
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 Non se atoparon datos nesa área
3093 3093 Non hai datos cargados.
3094 3094 Sen data
3095 3095 Non existen marcas de son nesta capa para, a partir das cales, compensar.
3096 3096 Sen saída
3097 3097 Non se atopou ningún exportador para esta capa.
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 Sen imaxe
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado…
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 Non se atoparon coincidencias para «{0}»
3108 3108 Ningún conxunto de cambios aberto
3109 3109 Ningún conxunto de cambios aberto
3110 3110 -----
3111 3111 Ningún conflito de propiedades pendente
3112 3112 Ningún hai ningún conflito de etiquetas pendente de ser resolto
3113 3113 -----
3114 3114 Sen proxy
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Non hai capas escollidas
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 URL ou ID WMS non válida
3124 3124 Sen erros de validación
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 Non, continuar editando
3128 3128 -----
3129 3129 Non, non aplicar
3130 3130 Nodo
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 Nodo {0}
3134 3134 -----
3135 3135 Nodo: conexión
3136 3136 Nodo: estándar
3137 3137 Nodo: etiquetado
3138 3138 Nodos
3139 3139 Nodos na mesma posición
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 Nodos(resolto)
3143 3143 Nodos(con conflitos)
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 Secuencias non ramificadas de vías
3147 3147 Ningún
3148 3148 Ningún destes nodos está pegado a outra cousa.
3149 3149 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
3150 3150 -----
3151 3151 Norte
3152 3152 -----
3153 3153 Non se atopa
3154 3154 Aínda non decidido
3155 3155 Aínda non decidido
3156 3156 Non hai nodos dabondo nas vías seleccionadas.
3157 3157 Nota
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 Nota: GPL non é compatíbel coa licenza OSM. Non envíe camiños con licenza GPL.
3163 3163 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
3164 3164 Anotacións
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 Nada
3168 3168 Non se engadiu nada á selección buscando por «{0}»
3169 3169 Non se atopou nada na seleccion buscando por «{0}»
3170 3170 Non se retirou da selección buscando por «{0}»
3171 3171 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
3172 3172 Nada seleccionado!
3173 3173 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
3174 3174 Nada para escoller
3175 3175 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
3176 3176 Nada para ampliar
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
3180 3180 Número
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 Número de plazas
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Número de {0} roles demasiado baixos ({1})
3196 3196 Esquema numérico
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 +++++
3202 3202 -----
3203 3203 +++++
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 Datos OSM
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 Ficheiros de Servidor OSM
3301 3301 -----
3302 3302 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 Contrasinal de OSM:
3308 3308 Nome de usuario OSM:
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 Obxecto
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 ID do Obxecto
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 Tipo de obxecto:
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 Obxectos para engadir:
3329 3329 Obxectos para eliminar:
3330 3330 Obxectos para modificar:
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 100 octanos
3334 3334 -----
3335 3335 91 octanos
3336 3336 -----
3337 3337 95 octanos
3338 3338 98 octanos
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 O marcador de desprazamento xa existe. Quérelo sobreescribir?
3345 3345 -----
3346 3346 Desprazamento:
3347 3347 Desprazamento:
3348 3348 -----
3349 3349 +++++
3350 3350 Clave antiga
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 Antigo rol
3354 3354 Valor antigo
3355 3355 -----
3356 3356 Baixo demanda
3357 3357 Ao enviar
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
3362 3362 Un ou mais membros desta nova relación foron eliminados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron retiradas da lista de relación de membros.
3363 3363 Algúns dos nodos implicados na acción está fóra da zona descargada.
3364 3364 Sentido único
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
3368 3368 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
3369 3369 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
3370 3370 -----
3371 3371 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
3372 3372 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
3373 3373 -----
3374 3374 Só no extremo da vía.
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 Aberto
3378 3378 -----
3379 3379 Abrir Lugar…
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
3384 3384 Abrir un ficheiro.
3385 3385 Abrir un novo navegador de historial ca historia deste nodo
3386 3386 Abrir unha lista con todas as ordes (búfer de desfacer).
3387 3387 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
3388 3388 Abrir unha lista con todas as relacións.
3389 3389 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
3390 3390 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
3391 3391 -----
3392 3392 Abrir o diálogo da configuración global.
3393 3393 Abrir unha ventá de lista de selección.
3394 3394 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
3395 3395 Abrir un URL.
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 Abrir un ficheiro
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 Abrir ficheiro escollido
3408 3408 Abrir ficheiro escollido.
3409 3409 Abrir sesión
3410 3410 -----
3411 3411 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 Abrir…
3415 3415 Aberto/Pechado:
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 Datos OpenStreetMap
3428 3428 Horario de apertura
3429 3429 -----
3430 3430 Abrindo o ficheiro «{0}»…
3431 3431 Abrir ficheiros
3432 3432 -----
3433 3433 A apertura do enlace non é compatíbel coa plataforma actual (''{0}'').
3434 3434 -----
3435 3435 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
3436 3436 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
3437 3437 -----
3438 3438 Operador/a
3439 3439 Óptica
3440 3440 Atributos Opcionais:
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 Orgánico
3446 3446 -----
3447 3447 Vía orixinal
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Ortogonalizar
3451 3451 Ortogonalizar / Desfacer
3452 3452 Ortogonalizar a forma
3453 3453 Ortogonalizar a forma / Desfacer
3454 3454 Ortogonalizar a forma / Desfacer<br> Debe seleccionar nodos que se movesen durante a última acción de ortogonalizar a forma.
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 Outro
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 Outros nodos duplicados
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 Exteriores
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 Sobrescribir
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 +++++
3491 3491 PUWG 1992 (Polonia)
3492 3492 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
3493 3493 PUWG Zona
3494 3494 Pintura
3495 3495 Estilo de pintura {0}: {1}
3496 3496 -----
3497 3497 Sitio paleontolóxico
3498 3498 -----
3499 3499 Papel
3500 3500 -----
3501 3501 Paralela
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 O parámetro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL de ficheiro
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 Nome do parámentro
3509 3509 Valor do parámetro
3510 3510 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
3511 3511 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
3512 3512 Relacións pai
3513 3513 Parque
3514 3514 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
3515 3515 Aparcamento
3516 3516 Corredor de aparcamento
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
3521 3521 Procesando daros de OSM…
3522 3522 Procesando a historia dos datos OSM…
3523 3523 Procesando contido do concunto de cambios…
3524 3524 -----
3525 3525 Procesando a lista de conxuntos de cambio…
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 Partes
3530 3530 -----
3531 3531 Lugar de cruces frecuentes
3532 3532 Lugar de paso
3533 3533 Contrasinal
3534 3534 Contrasinal:
3535 3535 Contrasinal:
3536 3536 Pegar
3537 3537 Pegar …
3538 3538 Pegar as etiquetas
3539 3539 -----
3540 3540 Pegar os contidos do portapapeis.
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 Pega sin membros incompletos
3544 3544 Camiño peonil
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 Pico
3549 3549 Calle peatonal
3550 3550 Cruce peatonal
3551 3551 Tipo de cruce peatonal
3552 3552 Peóns
3553 3553 Pelota vasca
3554 3554 Conflitos pendentes na lista de membros desta relación
3555 3555 Conflitos pendentes na lista de nodos desta vía
3556 3556 Conflitos de propiedades pendentes de resolver
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 Realiza a validación dos datos
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 Farmacia
3567 3567 -----
3568 3568 Número de teléfono
3569 3569 -----
3570 3570 Número de teléfono
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Zona de pícnic
3576 3576 -----
3577 3577 Embarcadoiro
3578 3578 -----
3579 3579 Tubería
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 Tipo de pista de esquí
3584 3584 Cancha de xogo
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 Lugar de culto
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 Lugares
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 Reproducir/Pausar son.
3602 3602 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de son
3603 3603 Zona de xogos
3604 3604 Aborte se non está seguro
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 Decide que valores hay que manter
3610 3610 -----
3611 3611 Introduza coordenadas GPS
3612 3612 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3613 3613 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
3614 3614 Introduza un nome de usuario non baleiro
3615 3615 Introduza o enderezo da tesela
3616 3616 Introduza un índice de tesela
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3621 3621 Introduza un ID de usuario válido
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 Introduza un enteiro de valor > 0
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 Escolla unha área de descarga primeiro.
3644 3644 Seleccione unha tecla
3645 3645 Seleccione un valor
3646 3646 -----
3647 3647 Seleccione unha entrada.
3648 3648 Escolla polo menos catro nodos.
3649 3649 Escolla polo menos un nodo, vía ou relación xa enviado.
3650 3650 Escolla ao menos unha vía pechada que debería ser unida.
3651 3651 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
3652 3652 Escolla polo menos unha fila para copiar
3653 3653 Escolla polo menos unha vía para simplificar.
3654 3654 Escolla polo menos unha vía.
3655 3655 Escolla polo menos tres nodos.
3656 3656 Seleccione polo menos dous nodos para combinar, ou un nodo que estea preto doutro nodo.
3657 3657 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
3658 3658 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía dun só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
3659 3659 -----
3660 3660 Escolla algunha cousa para copiar
3661 3661 -----
3662 3662 Seleccione a fila a eliminar.
3663 3663 Seleccione a fila a editar.
3664 3664 Escolla a capa a usar
3665 3665 -----
3666 3666 Escolla vías con ángulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Complemento empaquetado con JOSM
3670 3670 Información do complemento
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Produciuse un fallo na actualización do complemento
3675 3675 Política de actualización de complementos
3676 3676 Complementos
3677 3677 Complementos actualizados
3678 3678 -----
3679 3679 Nome do Punto
3680 3680 Número do punto
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 Poste
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 Policía
3687 3687 Política
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 +++++
3691 3691 Posición
3692 3692 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
3693 3693 -----
3694 3694 Buzón de Correos
3695 3695 Oficina postal
3696 3696 Código postal
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 Potencia
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 Xerador de enerxía
3707 3707 Tendido eléctrico
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 Torre de electricidade
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 Fuente de Tensión
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 Violación da Precondición
3736 3736 Violación de condición previa
3737 3737 Predefinido
3738 3738 A opción de configuración {0} foi retirada porque xa non se usa.
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 Configuración
3743 3743 Configuración…
3744 3744 Preparar os datos de OSM…
3745 3745 Preparar a resolución de conflitos
3746 3746 Preparando o conxunto de cambios…
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 Vía para tren histórico
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 Axustes prestablecidos
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 Previo
3763 3763 -----
3764 3764 Primaria
3765 3765 Enlace a rúa primaria
3766 3766 Primitiva
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 Prisión
3771 3771 Procesando o ficheiro «{0}»
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 Coordenadas Proxectadas
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 Código de proxeción
3782 3782 -----
3783 3783 Método de proxección
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 Propiedades
3790 3790 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
3791 3791 Propiedades no elemento combinado. Substituirán as propiedades dos elementos propios cando se apliquen as decisións de combinación.
3792 3792 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
3793 3793 Propiedades(con conflitos)
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 Configuración do proxy
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 +++++
3807 3807 -----
3808 3808 Edificio público
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 Vehículos de servicio público (SP)
3812 3812 Transporte público
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Purgar
3820 3820 Purgar…
3821 3821 -----
3822 3822 Asignar etiquetas de texto a marcas de son (e de imaxe e web) así como ás súas iconas de botón.
3823 3823 -----
3824 3824 +++++
3825 3825 -----
3826 3826 Canteira
3827 3827 Pedir
3828 3828 Consultar e descargar conxuntos de cambios
3829 3829 Pedir e descargar conxuntos de cambios…
3830 3830 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
3831 3831 Consultar conxuntos de cambios
3832 3832 -----
3833 3833 Pedir só conxuntos de cambios pechados
3834 3834 Pedir só conxuntos de cambios abertos
3835 3835 Consultando e descargando conxuntos de cambios
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 Coches RC
3843 3843 -----
3844 3844 Pista de carreiras
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 Vía de tren
3849 3849 Vía de tren
3850 3850 Apeadeiro de ferrocarril
3851 3851 -----
3852 3852 Andén de ferrocarril
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 Nodos duplicados na vía do tren
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 Rango de numeros esperado
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 Datos GPS en bruto
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Ler fotos…
3874 3874 -----
3875 3875 Lendo conxunto de cambios {0}…
3876 3876 Lendo conxunto de cambios…
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 Lendo pais de «{0}»
3880 3880 Lendo información de usuario…
3881 3881 -----
3882 3882 Lendo {0}…
3883 3883 Léeme
3884 3884 Nome real
3885 3885 Eliminar realmente a selección da relación {0}?
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 Terra de recreo
3892 3892 Imaxe corrixida…
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 Vermello:
3896 3896 Refacer
3897 3897 Refacer…
3898 3898 Refacer a última acción desfeita.
3899 3899 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3900 3900 Refacer {0}
3901 3901 -----
3902 3902 Referencia
3903 3903 Referencia (número de camiño)
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Número de referencia
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 Número de referencia
3911 3911 -----
3912 3912 Referenciado por:
3913 3913 Refírese a
3914 3914 Actualizar
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 Rexión
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 Rexeitar Conflitos e Gardar
3925 3925 -----
3926 3926 Relación
3927 3927 -----
3928 3928 Relación…
3929 3929 Editor de relación: Descargar Membros
3930 3930 Editor de relacións: mover cara abaixo
3931 3931 Editor de relacións: mover cara arriba
3932 3932 -----
3933 3933 Editor de relación: retirar
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 A relación é eliminada
3938 3938 A relación esta baldeira
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 A relación con id externa «{0}» refírese a unha primitiva faltante con id externa «{1}».
3942 3942 Relación {0}
3943 3943 -----
3944 3944 Relación: escollida
3945 3945 Relacións
3946 3946 -----
3947 3947 Relacións: {0}
3948 3948 -----
3949 3949 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3950 3950 -----
3951 3951 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3952 3952 -----
3953 3953 Relixión
3954 3954 -----
3955 3955 Recargar
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 Recargar o historial desde o servidor
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 Control Remoto
3967 3967 O control remoto foi preguntado para crear un novo nodo.
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 Retirar
3983 3983 Retirar «{0}» para o nodo «{1}»
3984 3984 Retirar «{0}» para a relación «{1}»
3985 3985 Retirar «{0}» para a vía «{1}»
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Retirar da memoria
3989 3989 -----
3990 3990 Retirar a foto da capa
3991 3991 Retirar etiquetas de vías internas
3992 3992 Retirar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3993 3993 Retirar os marcadores seleccionados
3994 3994 Retirar os membros seleccionados para esta relación
3995 3995 Retirar as modificacións escollidas da memoria local
3996 3996 Retirar as entradas escollidas da lista de elementos combinados.
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 Retirar os estilos escollidos da lista de estilos activos
4002 4002 Retíraos, limpa a relación
4003 4003 Retirar este membro da relación
4004 4004 Elementos retirados das relacións
4005 4005 Nodos duplicados retirados
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 Retirando complementos obsoletos…
4011 4011 -----
4012 4012 Retirando complementos sen mantemento…
4013 4013 Mudar o nome do ficheiro
4014 4014 Renomear o ficheiro «{0}» a
4015 4015 Renomear capa
4016 4016 Renomear o marcador escollido
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 Alquiler
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 Taller
4024 4024 -----
4025 4025 Substituír «{0}» con «{1}» para
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 Informar dun fallo
4029 4029 -----
4030 4030 Informar do fallo
4031 4031 +++++
4032 4032 Solicitar un código de acceso
4033 4033 A petición fallou
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 Reservorio
4039 4039 Restabelecer
4040 4040 -----
4041 4041 Restablecer a configuración predeterminada
4042 4042 -----
4043 4043 Rúa urbana
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 Resolver
4047 4047 Resolver conflitos
4048 4048 Resolver os conflitos de ''{0}''
4049 4049 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
4050 4050 Resolver conflitos en estado eliminado en {0}
4051 4051 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
4052 4052 Resolver conflitos para a lista de nodos da vía {0}
4053 4053 Resolver conflitos.
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 Resolver conflito de version para o nodo {0}
4057 4057 Resolver conflito de version para a relación {0}
4058 4058 Resolver o conflito de version da vía {0}
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 Recurso
4062 4062 Área de Descanso
4063 4063 Reiniciar
4064 4064 Reiniciar a aplicación.
4065 4065 Restaurante
4066 4066 Restaurar
4067 4067 Restaurando ficheiros
4068 4068 Restrición
4069 4069 Comercios
4070 4070 Muro de contención
4071 4071 -----
4072 4072 Obter un código de acceso
4073 4073 -----
4074 4074 Obtendo un código de acceso mediante OAuth…
4075 4075 -----
4076 4076 Obtendo un código de petición de OAuth…
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Pedindo información do usuario
4080 4080 -----
4081 4081 +++++
4082 4082 Inverter
4083 4083 Invertir Vías
4084 4084 Inverter e combinar
4085 4085 -----
4086 4086 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
4087 4087 Invertir a orde dos membros da relación
4088 4088 Invertir vía
4089 4089 Invertir vías
4090 4090 -----
4091 4091 Liña de costa revertida
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 desfacendo cambios
4095 4095 -----
4096 4096 Revisión
4097 4097 -----
4098 4098 Equitación
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 Río
4104 4104 Ribeira
4105 4105 -----
4106 4106 Rúa (Tipo descoñecido)
4107 4107 Restricións de trafico
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 Rol
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 Problema de verificación de rol
4116 4116 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 Rol:
4120 4120 -----
4121 4121 Papeis nas relacións que fan referencia a
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 Rotonda
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Tipo de Ruta
4135 4135 -----
4136 4136 Rutas mostradas para:
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Liga de Rugby
4140 4140 +++++
4141 4141 Ruínas
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está activada.
4146 4146 -----
4147 4147 Executando a proba {0}
4148 4148 Pista
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 Escala SAC
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 +++++
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 Poterna
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 Saturación:
4174 4174 sauna
4175 4175 Gardar
4176 4176 -----
4177 4177 Gardar como
4178 4178 Gardar como…
4179 4179 Gardar ficheiro GPX
4180 4180 Gardar en:
4181 4181 Gardar capa
4182 4182 Gardar ficheiro OSM
4183 4183 Gardar a sesión
4184 4184 Gardar a sesión como…
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 Gardar de todas formas
4188 4188 -----
4189 4189 Gardar en:
4190 4190 Gardar ficheiro escollido.
4191 4191 Gardar a sesión
4192 4192 -----
4193 4193 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
4194 4194 Gardar os datos actuais.
4195 4195 Gardar a sesión actual noutro ficheiro.
4196 4196 Gardar a configuración e pechar o diálogo.
4197 4197 -----
4198 4198 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 A examinar o directorio {0}…
4207 4207 Escola
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 Chatarra
4213 4213 Cantos
4214 4214 Matorral
4215 4215 -----
4216 4216 Pescado
4217 4217 Buscar
4218 4218 Procurar …
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
4223 4223 -----
4224 4224 Buscar obxectos
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 Buscar obxectos.
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Buscar…
4237 4237 Buscar:
4238 4238 Procura:
4239 4239 A procurar
4240 4240 -----
4241 4241 Nombre alternativo
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 Secundaria
4245 4245 -----
4246 4246 Segundos: {0}
4247 4247 Excepción de seguridade
4248 4248 Ver na wiki para outra capacidade
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 Carril bici e vía peatonal separadas
4253 4253 -----
4254 4254 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
4255 4255 Escoller
4256 4256 Escoller Todo
4257 4257 -----
4258 4258 Seleccionar capas WMS
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
4262 4262 Escoller todos os obxectos sen eliminar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
4270 4270 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
4271 4271 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
4272 4272 Escoller ou ben:
4273 4273 Escolla o nome de ficheiro
4274 4274 Escoller se o dato debería estar nunha nova capa
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 Seleccionar un formato de imaxe para a capa WMS
4278 4278 -----
4279 4279 Escoller na capa
4280 4280 Escoller na lista de relacións
4281 4281 Escoller membros
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 Escoller nodo baixo o cursor.
4285 4285 Escolla secuencias non ramificadas de vías.
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
4292 4292 -----
4293 4293 Escoller relación
4294 4294 -----
4295 4295 Escoller relación an lista de relacións.
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Escolla a capa a usar
4299 4299 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
4300 4300 -----
4301 4301 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
4312 4312 -----
4313 4313 Escoller para permitir a JOSM ler a súa configuración no servidor.
4314 4314 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
4315 4315 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
4316 4316 Escoller para permitir a JOSM modificar a súa configuración no servidor.
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 Escoller coa busca indicada
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 Selección
4325 4325 Selección valeira
4326 4326 A selección debe consistir só de vías e nodos
4327 4327 Selección non axeitada!
4328 4328 Selección:
4329 4329 Selección: {0}
4330 4330 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estean eliminados)
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 Semiautomática
4334 4334 Capa separada
4335 4335 Separador
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 Servizo
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 Servizos
4344 4344 Servizos:
4345 4345 Ficheiro de sesión (*.jos)
4346 4346 -----
4347 4347 Ficheiro de sesión (arquivo) (*.joz)
4348 4348 -----
4349 4349 Estabelecer todo ao predeterminado
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 Estabelecer a marca de «modificado» para o nodo {0}
4353 4353 Estabelecer a marca de «modificado» para a relación {0}
4354 4354 Estabelecer a marca de «modificado» para a vía {0}
4355 4355 -----
4356 4356 Estabelecer a selección actual á lista de relacións escollidas
4357 4357 Estabelecer o idioma
4358 4358 -----
4359 4359 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
4360 4360 -----
4361 4361 Estabelecer a predeterminado
4362 4362 -----
4363 4363 Estabelecer {0} = {1} para o nodo «{2}»
4364 4364 Estabelecer {0} = {1} para a relación «{2}»
4365 4365 Estabelecer {0} = {1} para a vía «{2}»
4366 4366 Estabelece un rol para os membros escollidos
4367 4367 -----
4368 4368 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
4369 4369 Estabelecendo os valores predeterminados
4370 4370 Configuración
4371 4371 Parámetros para o reproductor de son e as marcas de son.
4372 4372 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 Compartindo
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 +++++
4379 4379 Refuxio
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 Gastos de envío
4384 4384 -----
4385 4385 Zapatos
4386 4386 Tiro
4387 4387 Tendas
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 Atallo
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 Amosar Informe de estado
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 Amosar conxunto de cambios {0}
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 Amosar información de axuda
4404 4404 -----
4405 4405 Amosar historia
4406 4406 -----
4407 4407 Amosar información
4408 4408 Amosa información acerca da subida de datos.
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 Amosar nomes localizados en listas escollidas
4413 4413 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
4414 4414 Mostrar a seguinte imaxe
4415 4415 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
4416 4416 -----
4417 4417 Amosar ou agochar a entrada do menú de son da barra de menú principal.
4418 4418 -----
4419 4419 Mostrar a imaxe previa
4420 4420 -----
4421 4421 Mostrar a pantalla de benvida ao iniciar
4422 4422 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida aos erros
4423 4423 Amosar só as etiquetas con conflitos
4424 4424 Amosar só as etiquetas con multiples valores
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 Amosar esta axuda
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 Mostrar área
4436 4436 Amosar a presión atmosférica
4437 4437 Amosar a data actual
4438 4438 Amosar humidade
4439 4439 Amosar temperatura
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 Vías con nomes similares
4449 4449 -----
4450 4450 Simplificar Vía
4451 4451 Simplificar todas as vías seleccionadas
4452 4452 Simplificar as vías?
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
4456 4456 Elementos únicos
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 Tamaño
4462 4462 Monopatín
4463 4463 Esquí
4464 4464 -----
4465 4465 Esquí
4466 4466 Omitir a descarga
4467 4467 Saltar descarga
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 Omitir a actualización
4471 4471 -----
4472 4472 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está desactivada.
4473 4473 -----
4474 4474 Mapa esbaradío
4475 4475 Rampa
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 Fumadores
4481 4481 -----
4482 4482 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 Trineo
4487 4487 -----
4488 4488 Fútbol
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 Modificáronse algúns dos obxectos.<br>Continúe só se quere descartar eses cambios.</html>
4500 4500 Algunhas das vías formaban parte de relacións que se modificaron.<br> Comprobe que non se introduciron erros.
4501 4501 -----
4502 4502 Algúns puntos de referencia que estaban demasiado lonxe do camiño para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
4503 4503 Algúns puntos de referencia con marcas de tempo anteriores ao inicio do camiño ou posteriores ao fin foron omitidos ou movidos ao inicio.
4504 4504 -----
4505 4505 Non é posíbel manexar a relación de multipolígonos con múltiples vías saíntes.
4506 4506 Non é posíbel manexar vías que son exteriores e interiores en relacións de multipolígonos.
4507 4507 Non é posíbel manexar vías que son interiores en varias relacións de polígonos múltiples.
4508 4508 Non é posíbel manexar vías que son exteriores en varias relacións de multipolígonos.
4509 4509 Ordenar
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 Ordenar os membros da relación
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 Fonte
4517 4517 Sur
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
4522 4522 Espazos para os páis
4523 4523 Espazos para a muller
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 Rádar de tráfico
4529 4529 -----
4530 4530 Picos
4531 4531 Separar a vía
4532 4532 Separar unha vía no nodo seleccionado.
4533 4533 Dividie vías en fragmentos
4534 4534 Deportes
4535 4535 Deporte (Pelota)
4536 4536 Instalaciones deportivas
4537 4537 Deportes
4538 4538 Polideportivo
4539 4539 fonte
4540 4540 Estadio
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 Argumento de xeometría estándar de Unix
4547 4547 Estrelas
4548 4548 Comezar Busca
4549 4549 -----
4550 4550 Comezar a descarga
4551 4551 Empezar a descargar datos
4552 4552 Comezar nova vía a partir do último nodo.
4553 4553 Inicio do camiño (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 Comeza a subir en anacos…
4558 4558 Comezando a subir nunha única petición…
4559 4559 Comezando a subir con unha petición por primitiva…
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 Papelería
4563 4563 +++++
4564 4564 Informe de estado
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 Pasos
4570 4570 -----
4571 4571 Escaleira de paso
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 Deter
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 Arroio ou riachuelo
4585 4585 Rúa
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 Nome da rúa
4589 4589 Rúas
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 Subárea
4602 4602 -----
4603 4603 Enviar filtro
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 Suburbio
4607 4607 Metro
4608 4608 Boca de metro
4609 4609 Feito satisfactoriamente
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 Supermercado
4615 4615 -----
4616 4616 Asistencia técnica
4617 4617 Servizos de rectificación admitidos
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 Superficie
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 Vértice xeodésico
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 Natación
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 Swiss Grid (Suíza)
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 Descición de símbolo
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 Sincronizar o son
4641 4641 Sincronizar o paquete de datos completo
4642 4642 Sincronizar únicamente o nodo {0}
4643 4643 Sincronizar únicamente a relación {0}
4644 4644 -----
4645 4645 Sincronizar únicamente a vía {0}
4646 4646 Sistema de medida
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 Pavimento táctil
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
4669 4669 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido «{0}».
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
4673 4673 Chave da etiqueta máis logo do permitido
4674 4674 Etiquetar as relación con
4675 4675 -----
4676 4676 Valor da etiqueta máis logo do permitido
4677 4677 -----
4678 4678 Axustes de etiquetado preestablecidos.
4679 4679 Etiquetas
4680 4680 -----
4681 4681 Etiquetas e membros
4682 4682 -----
4683 4683 Etiquetas de nodos
4684 4684 Etiquetas de relacions
4685 4685 Etiquetas de vías
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 Etiquetas con valores baleiros
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 +++++
4700 4700 -----
4701 4701 +++++
4702 4702 Pista de rodaxe
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 Teléfono
4706 4706 Tarxetas telefónicas
4707 4707 -----
4708 4708 Tenis
4709 4709 -----
4710 4710 +++++
4711 4711 Rúa terciaria ou local
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 A proba fallou
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
4720 4720 Probando o código de acceso mediante OAuth
4721 4721 Probando OSM API URL ''{0}''
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 +++++
4725 4725 -----
4726 4726 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
4740 4740 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 O contido deste conxunto de cambios aínda non foi descargado.
4746 4746 Os datos copiados conteñen obxectos incompletos. Ao pegar os datos, os obxectos incompletos elimínanse. Quere pegar os datos sen os obxectos incompletos?
4747 4747 Non se seleccionou ningún nodo, polo que non se pode usar a selección actual para separar.
4748 4748 A selección actual non pode ser usada para despegar.
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
4752 4752 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
4753 4753 O valor actual non é in enderezo de tesela válido.
4754 4754 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
4755 4755 -----
4756 4756 O documento non contén datos.
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
4761 4761 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
4762 4762 Os seguintes obxectos non puideron copiarse no obxecto de destino<br> porque foron eliminados do grupo de datos de destino:
4763 4763 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4764 4764 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4765 4765 A clave «{0}» e todos os seus valores van a ser retirados
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 O conxunto de datos combinado non incluirá unha etiqueta coa clave «{0}».
4775 4775 -----
4776 4776 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
4781 4781 -----
4782 4782 O ficheiro do complemento «{0}» non inclúe un Manifesto.
4783 4783 O complemento foi retirado da configuración. Reinicie JOSM para descargar o complemento.
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
4787 4787 -----
4788 4788 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
4789 4789 A expresión regular «{0}» tiña un erro de análise no desprazamento {1}, erro completo:\n\n{2}
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 A área seleccionada está incompleta. Quere continuar?
4794 4794 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
4795 4795 -----
4796 4796 A selección contén {0} vías. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 A cadea «{0}» non é un valor válido de tipo doble.
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
4804 4804 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Quere inverter algunhas?
4805 4805 Teatro
4806 4806 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
4807 4807 A súa versión
4808 4808 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
4809 4809 O deles co combinado
4810 4810 -----
4811 4811 Non hai conxuntos de cambios abertos
4812 4812 Non hai obxectos escollido para actualizar.
4813 4813 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non van seren gardados e serán tratados como se rexeitase todos. Continuar?
4814 4814 Hai unha intersección entre vías.
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 Houbo un erro tratando de amosar o URL desta marca.
4819 4819 Houbo {0} conflitos durante a importación
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 Isto pode levar a unha eliminación accidental dos nodos
4823 4823 Esta petición de conxunto de cambios non é válida
4824 4824 -----
4825 4825 Isto está despois do fin da gravación
4826 4826 -----
4827 4827 Este nodo non está pegado a outra cousa.
4828 4828 Esta operación fai que JOSM esqueza os obxectos seleccionados.<br> Retiraranse da capa, pero <b>non se eliminarán</b> do servidor ao enviar os cambios.
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 Esta proba comproba se dous camiños, vías de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
4840 4840 -----
4841 4841 Esta proba comproba que as liñas de costa sexan correctas.
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 Esta versión de JOSM é incompatíbel co servidor configurado.
4852 4852 Eses nodos non están nun circulo. Interrompendo.
4853 4853 -----
4854 4854 Máquina de tiquets
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 Enderezo da tesela:
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 Tempo
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 Zona horaria:
4870 4870 Zona horaria: {0}
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 A …
4879 4879 -----
4880 4880 Para eliminar
4881 4881 -----
4882 4882 Conmutar as liñas GPX
4883 4883 -----
4884 4884 Cambiar Vista de grella
4885 4885 Alternar o panel de diálogos.
4886 4886 Alternar o panel de diálogos, maximizar a vista do mapa.
4887 4887 -----
4888 4888 Alternar a vista de pantalla completa
4889 4889 -----
4890 4890 Alternar a visibilidade da xanela do Xestor de cambios
4891 4891 -----
4892 4892 Cambiar o estado visíbel do texto e iconas da marca.
4893 4893 Cambiar o estado visíbel da capa seleccionada.
4894 4894 Cambiar: {0}
4895 4895 Cambia a configuración global «{0}».
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 Baños
4899 4899 -----
4900 4900 O código permite aceso restrinxido
4901 4901 Peaxe
4902 4902 Cabina de peaxe
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 Ferramenta: {0}
4906 4906 Barra de ferramentas
4907 4907 -----
4908 4908 -----
4909 4909 Personalización de barra de ferramentas
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 +++++
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 Turismo
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 Torre
4925 4925 -----
4926 4926 Tipo de torre
4927 4927 Vila
4928 4928 -----
4929 4929 Xoguetes
4930 4930 Camiño
4931 4931 -----
4932 4932 Coloreado de camiños e puntos
4933 4933 -----
4934 4934 Tipo de camiño
4935 4935 -----
4936 4936 Calmado de tráfico
4937 4937 -----
4938 4938 Semáforo
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 Tranvía
4944 4944 Parada de tranvía
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 Transporte
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 Axencia de viaxes
4952 4952 Árbore
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 Rúa principal
4959 4959 Enlace a rúa principal
4960 4960 Tentar de novo
4961 4961 -----
4962 4962 Tente a actualizar á versión máis recente deste complemento antes de informar dun fallo.
4963 4963 Túnel
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 Círculo de giro
4967 4967 -----
4968 4968 Punto de xiro
4969 4969 -----
4970 4970 Torno
4971 4971 Plataforma de xiro
4972 4972 Atopáronse dúas vías paralelas. Interrompeuse a operación.
4973 4973 Tipo
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 -----
4988 4988 +++++
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 UIC-Referencia
4995 4995 -----
4996 4996 DESCOÑECIDO
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 +++++
5004 5004 -----
5005 5005 Ficheiros URL
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui un URL para descargar a área)
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 +++++
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 +++++
5025 5025 UTM Francia (DOM)
5026 5026 UTM sistema xeodésico
5027 5027 UTM Zona
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 Despegar Vías
5031 5031 -----
5032 5032 Non foi posíbel engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluída.
5033 5033 -----
5034 5034 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser desactivado
5035 5035 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
5036 5036 Non foi posíbel crear unha nova marca de son.
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 Non foi posíbel eliminar a copia de seguranza antiga {0}
5042 5042 -----
5043 5043 Non foi posíbel atopar a tradución para o idioma local {0}. Volvendo a {1}.
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 Non foi posíbel analizar lon/lat
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 Non é posíbel sincronizar nunha capa en reproducción.
5060 5060 Sen clasificar
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 Liña de costa desconectada
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 Pendente
5071 5071 Conflito indeciso entre estados de eliminado
5072 5072 Conflito sen resolver entre diferentes coordenadas
5073 5073 Sen decidir
5074 5074 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.
5075 5075 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.
5076 5076 Desfacer
5077 5077 -----
5078 5078 Desfacer mover
5079 5079 Desfacer ortogonalización para certos nodos
5080 5080 Desfacer a última acción.
5081 5081 Desfacer a orde escollida e as anteriores
5082 5082 -----
5083 5083 Desacoplar o panel
5084 5084 Excepción Inesperada
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 -----
5091 5091 -----
5092 5092 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 Elemento non esperado. Esperábase {0} mais atopouse {1}
5109 5109 -----
5110 5110 Mostra non esperada: {0}
5111 5111 Valor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor «preguntar».
5112 5112 -----
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}.
5118 5118 Desconxelar
5119 5119 Desconxelar a lista de elementos combinados e comezar a combinación.
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 Despegar Nodo
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 Universidade
5126 5126 -----
5127 5127 -----
5128 5128 Maquina descoñecida
5129 5129 -----
5130 5130 -----
5131 5131 Versión da API descoñecida ou non admitida. Obtívose {0}.
5132 5132 -----
5133 5133 -----
5134 5134 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 -----
5138 5138 -----
5139 5139 -----
5140 5140 Tipo descoñecido: {0}
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 -----
5147 5147 -----
5148 5148 -----
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 -----
5152 5152 -----
5153 5153 -----
5154 5154 Deseleccionar Todo
5155 5155 Deseleccionar todos os obxectos.
5156 5156 -----
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 Versión de ficheiro WMS non admitido; atopouse {0}, esperabase {1}
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 -----
5167 5167 Versión non admitida: {0}
5168 5168 -----
5169 5169 -----
5170 5170 -----
5171 5171 -----
5172 5172 Arriba
5173 5173 Subir un nivel
5174 5174 Actualizar
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 Actualizar o conxunto de cambios
5178 5178 -----
5179 5179 Actualizar contido
5180 5180 Actualizar datos
5181 5181 -----
5182 5182 Actualizar listado de directorios.
5183 5183 O intervalo de actualización (en días):
5184 5184 Actualizar modificado
5185 5185 Actualizar o multipolígono
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 Actualizar os complementos
5189 5189 Subir selección
5190 5190 Actualizar o contido do conxunto de cambios desde o servidor de OSM
5191 5191 -----
5192 5192 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
5193 5193 Actualizar os complementos seleccionados
5194 5194 Actualizado
5195 5195 Actualizar desde o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
5196 5196 Actualizar os datos seleccionados actualmente desde o servidor (re-descarga os datos)
5197 5197 Actualizar desde o servidor os obxectos na capa de datos activa.
5198 5198 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 Enviando datos
5202 5202 Actualizando erros ignorados …
5203 5203 Actualizando mapa …
5204 5204 -----
5205 5205 Actualizando a interface de usuario
5206 5206 -----
5207 5207 Enviar
5208 5208 Subir Cambios
5209 5209 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
5210 5210 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
5211 5211 Subir datos
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 Subir seleccion
5222 5222 -----
5223 5223 -----
5224 5224 Enviar a «{0}»
5225 5225 Subir un novo conxunto de cambios
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 Subindo datos…
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 Uso
5235 5235 -----
5236 5236 Usar autentcación básica
5237 5237 -----
5238 5238 Usar OAuth
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 -----
5243 5243 Use as teclas de frecha ou arrastre a capa de imaxe co cursor para axustar os límites da imaxe.\nTamén pode introducir os límites polo leste e polo norte nas coordenadas {0}.\nSe quere gardar un marcador cos límites, escriba o nome do marcador a continuación.
5244 5244 -----
5245 5245 Usar predeterminado
5246 5246 Usar as opcións predeterminadas
5247 5247 Utilizar a capa de errores
5248 5248 -----
5249 5249 -----
5250 5250 Usar lista de omisións
5251 5251 -----
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 Usar o axuste prestabelecido «{0}»
5255 5255 Usar o axuste predefinido «{0}» do grupo «{1}»
5256 5256 -----
5257 5257 -----
5258 5258 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
5259 5259 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 Usuario
5265 5265 ID do usuario:
5266 5266 -----
5267 5267 Nome de usuario:
5268 5268 Usuario:
5269 5269 Nome de usuario
5270 5270 Nome de usuario:
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 Aspiradora
5276 5276 Validar
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 Validando
5281 5281 Validación
5282 5282 -----
5283 5283 Erros de validación
5284 5284 -----
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 Valor
5288 5288 -----
5289 5289 -----
5290 5290 -----
5291 5291 O valor «{0}» será aplicado á clave «{1}»
5292 5292 -----
5293 5293 Valor >0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}
5294 5294 -----
5295 5295 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
5296 5296 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 Valor:
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 Tenda de variedades
5303 5303 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
5304 5304 -----
5305 5305 -----
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 Expendedor automático de productos
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
5322 5322 Versión {0}
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 Veterinario
5327 5327 -----
5328 5328 Vídeo
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 -----
5333 5333 Ver
5334 5334 Vista: {0}
5335 5335 Panorámica
5336 5336 -----
5337 5337 Poboación
5338 5338 Parque Municipal
5339 5339 -----
5340 5340 Viñedo
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 Visibilidade
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 Visitar a páxina de inicio
5348 5348 -----
5349 5349 -----
5350 5350 -----
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 Calibración do grabador de voz
5355 5355 Volcán
5356 5356 Voleibol
5357 5357 Voltaxe
5358 5358 -----
5359 5359 -----
5360 5360 -----
5361 5361 AVISO: {0}
5362 5362 -----
5363 5363 +++++
5364 5364 -----
5365 5365 Erro do WMS
5366 5366 ficheiros WMS (*.wms)
5367 5367 -----
5368 5368 URL WMS ou ID da imaxe:
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 -----
5373 5373 Parede
5374 5374 Aviso
5375 5375 -----
5376 5376 -----
5377 5377 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
5378 5378 -----
5379 5379 -----
5380 5380 -----
5381 5381 -----
5382 5382 Advertencias
5383 5383 Limpeza
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 Parque acuático
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 Torre de auga
5394 5394 -----
5395 5395 -----
5396 5396 Traballos Acuáticos
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 Fervenza
5400 5400 -----
5401 5401 -----
5402 5402 -----
5403 5403 Nodos duplicados na vía de auga
5404 5404 -----
5405 5405 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 -----
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
5413 5413 -----
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 Vía con ID externo «{0}» inclúe nodos que faltan con ID externa «{1}»
5417 5417 -----
5418 5418 Vía {0}
5419 5419 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
5420 5420 Vía:
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 Puntos de referencia
5429 5429 Vías
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 Cruceiro
5433 5433 Camiño a santuario
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 Páxina web:
5437 5437 Represa
5438 5438 Pantano
5439 5439 -----
5440 5440 -----
5441 5441 Sillas de rodas
5442 5442 -----
5443 5443 Cando se importe son, aplicalo a calquera punto de referencia na capa GPX.
5444 5444 Cando se importe son, crear marcas desde…
5445 5445 -----
5446 5446 -----
5447 5447 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 -----
5451 5451 -----
5452 5452 -----
5453 5453 Todo o grupo
5454 5454 Anchura (metros)
5455 5455 -----
5456 5456 +++++
5457 5457 -----
5458 5458 -----
5459 5459 Muíño de vento
5460 5460 -----
5461 5461 Manga de vento
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 Vista de grella
5466 5466 -----
5467 5467 Con tenda
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 Madeira
5471 5471 -----
5472 5472 Fábrica
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 A etiqueta XML <user> non se atopa
5482 5482 Sí
5483 5483 Si, Aplicar
5484 5484 Si, crear un conflito e pechar
5485 5485 -----
5486 5486 -----
5487 5487 Vostede xa ten un código de acceso ao servidor OSM mediante OAuth.
5488 5488 -----
5489 5489 -----
5490 5490 Está a piques de eliminar os nodos que se atopan fora da área que descargou.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ve) poden estar usándoos.<br>Quere eliminalos realmente?
5491 5491 Está a piques de combinar datos das capas ''{0}'' e ''{1}''.<br /> <br /> Estas capas teñen regras de envío distintas, e non deberían combinarse.<br /> Como resultado da súa combinación, aplicaranse as regras máis restritivas (non se recomenda o envío) a ''{1}''.<br /> <br /> <b>Esta non é a forma recomendada de combinar datos deste tipo.</b>.<br /> Recoméndase que comprobe e combine cada un dos obxectos, un por un, usando a función de ''<i>Merge selection</i>''.<br /> <br /> Está seguro de que quere proseguir?
5492 5492 Está a piques de combinar máis dun obxecto entre as capas ''{0}'' e ''{1}''.<br /> <br /> <b>Este non é o xeito recomendado de combinar estes datos</b>. <br /> Recoméndase que comprobe e combine <b>cada obxecto por separado</b>.<br /> <br /> Está seguro de que quere continuar?
5493 5493 -----
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 -----
5497 5497 Tamén podes pegar un URL de ww.openstreetmap.org
5498 5498 -----
5499 5499 -----
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 -----
5504 5504 -----
5505 5505 Atopou un fallo en JOSM
5506 5506 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
5507 5507 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
5508 5508 -----
5509 5509 -----
5510 5510 Debe facer publicas as súas edicións para enviar novos datos
5511 5511 Debe escoller polo menos unha vía.
5512 5512 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
5513 5513 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marca de son ou sobre un punto do camiño onde queira sincronizar.
5514 5514 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marca).
5515 5515 Debe ter pausado o son no punto do camiño onde quere a marca.
5516 5516 Debes pausar o son no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
5517 5517 Solicitou demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
5518 5518 -----
5519 5519 Debe escoller un camiño GPX
5520 5520 Ven de actualizar JOSM. <br> Para evitar problemas debería actualizar os complementos.<br><br>Actualizar agora os complementos?
5521 5521 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros asignadores.
5522 5522 -----
5523 5523 -----
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 +++++
5527 5527 +++++
5528 5528 Aumento(en metros)
5529 5529 Aumentar Zoom
5530 5530 -----
5531 5531 Reducir Zoom
5532 5532 -----
5533 5533 Facer zoom e mover mapa
5534 5534 -----
5535 5535 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
5536 5536 Aumentar Zoom
5537 5537 Nível de ampliación:
5538 5538 Reducir Zoom
5539 5539 -----
5540 5540 Facer zoom na vista a {0}.
5541 5541 Ampliar a
5542 5542 -----
5543 5543 Axustar á capa
5544 5544 -----
5545 5545 Zoom ao nodo
5546 5546 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
5547 5547 Facer zoom sobre a selección
5548 5548 -----
5549 5549 -----
5550 5550 -----
5551 5551 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
5552 5552 -----
5553 5553 Zoom a este nodo na capa de datos actual
5554 5554 Facer zoom a {0}
5555 5555 Ampliación desactivada porque a capa desta relación non está activa
5556 5556 -----
5557 5557 Apliación desactivada porque non hai un membro escollido
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 -----
5561 5561 +++++
5562 5562 -----
5563 5563 -----
5564 5564 -----
5565 5565 -----
5566 5566 -----
5567 5567 -----
5568 5568 -----
5569 5569 -----
5570 5570 -----
5571 5571 -----
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 -----
5575 5575 -----
5576 5576 -----
5577 5577 -----
5578 5578 -----
5579 5579 -----
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 -----
5584 5584 -----
5585 5585 -----
5586 5586 -----
5587 5587 -----
5588 5588 -----
5589 5589 -----
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 -----
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 -----
5597 5597 -----
5598 5598 -----
5599 5599 -----
5600 5600 -----
5601 5601 -----
5602 5602 -----
5603 5603 -----
5604 5604 -----
5605 5605 -----
5606 5606 -----
5607 5607 -----
5608 5608 -----
5609 5609 multipolígono
5610 5610 rede
5611 5611 transporte_público
5612 5612 restrición
5613 5613 ruta
5614 5614 -----
5615 5615 lugar
5616 5616 -----
5617 5617 -----
5618 5618 Vía acuática
5619 5619 -----
5620 5620 Estación
5621 5621 -----
5622 5622 -----
5623 5623 -----
5624 5624 Porta
5625 5625 Atrás
5626 5626 Máis rápido
5627 5627 Avance máis rápido
5628 5628 Avance
5629 5629 Saltar cara atrás.
5630 5630 Saltar cara adiante
5631 5631 Marca seguinte
5632 5632 Reproducir a seguinte marca.
5633 5633 Reproducir a marca anterior.
5634 5634 Reproducción/Pausa
5635 5635 Marca anterior
5636 5636 Máis lento
5637 5637 Avance máis lento
5638 5638 -----
5639 5639 -----
5640 5640 -----
5641 5641 -----
5642 5642 -----
5643 5643 -----
5644 5644 -----
5645 5645 -----
5646 5646 -----
5647 5647 -----
5648 5648 -----
5649 5649 -----
5650 5650 -----
5651 5651 -----
5652 5652 -----
5653 5653 -----
5654 5654 -----
5655 5655 -----
5656 5656 -----
5657 5657 -----
5658 5658 -----
5659 5659 -----
5660 5660 -----
5661 5661 -----
5662 5662 -----
5663 5663 -----
5664 5664 -----
5665 5665 -----
5666 5666 -----
5667 5667 -----
5668 5668 -----
5669 5669 -----
5670 5670 -----
5671 5671 -----
5672 5672 -----
5673 5673 -----
5674 5674 -----
5675 5675 -----
5676 5676 -----
5677 5677 -----
5678 5678 -----
5679 5679 -----
5680 5680 -----
5681 5681 -----
5682 5682 -----
5683 5683 -----
5684 5684 -----
5685 5685 -----
5686 5686 -----
5687 5687 -----
5688 5688 -----
5689 5689 -----
5690 5690 -----
5691 5691 -----
5692 5692 -----
5693 5693 -----
5694 5694 -----
5695 5695 -----
5696 5696 -----
5697 5697 -----
5698 5698 -----
5699 5699 -----
5700 5700 -----
5701 5701 -----
5702 5702 Pechado
5703 5703 Aberto
5704 5704 baleiro
5705 5705 -----
5706 5706 -----
5707 5707 -----
5708 5708 -----
5709 5709 -----
5710 5710 -----
5711 5711 -----
5712 5712 -----
5713 5713 -----
5714 5714 -----
5715 5715 -----
5716 5716 -----
5717 5717 -----
5718 5718 -----
5719 5719 protestante
5720 5720 -----
5721 5721 -----
5722 5722 -----
5723 5723 -----
5724 5724 -----
5725 5725 -----
5726 5726 negron
5727 5727 azul
5728 5728 marrón
5729 5729 gris
5730 5730 verde
5731 5731 vermello
5732 5732 -----
5733 5733 branco
5734 5734 +++++
5735 5735 +++++
5736 5736 +++++
5737 5737 O
5738 5738 -----
5739 5739 -----
5740 5740 -----
5741 5741 -----
5742 5742 -----
5743 5743 -----
5744 5744 -----
5745 5745 -----
5746 5746 -----
5747 5747 -----
5748 5748 -----
5749 5749 -----
5750 5750 -----
5751 5751 -----
5752 5752 -----
5753 5753 -----
5754 5754 -----
5755 5755 -----
5756 5756 -----
5757 5757 -----
5758 5758 -----
5759 5759 -----
5760 5760 -----
5761 5761 -----
5762 5762 -----
5763 5763 -----
5764 5764 -----
5765 5765 -----
5766 5766 -----
5767 5767 -----
5768 5768 -----
5769 5769 -----
5770 5770 -----
5771 5771 +++++
5772 5772 +++++
5773 5773 +++++
5774 5774 +++++
5775 5775 +++++
5776 5776 +++++
5777 5777 +++++
5778 5778 +++++
5779 5779 texto
5780 5780 -----
5781 5781 -----
5782 5782 -----
5783 5783 -----
5784 5784 -----
5785 5785 -----
5786 5786 -----
5787 5787 -----
5788 5788 -----
5789 5789 -----
5790 5790 -----
5791 5791 -----
5792 5792 -----
5793 5793 -----
5794 5794 -----
5795 5795 -----
5796 5796 -----
5797 5797 -----
5798 5798 -----
5799 5799 -----
5800 5800 -----
5801 5801 -----
5802 5802 -----
5803 5803 -----
5804 5804 -----
5805 5805 -----
5806 5806 -----
5807 5807 Desc(ripcion)
5808 5808 Nome
5809 5809 +++++
5810 5810 -----
5811 5811 -----
5812 5812 -----
5813 5813 -----
5814 5814 -----
5815 5815 -----
5816 5816 -----
5817 5817 -----
5818 5818 -----
5819 5819 -----
5820 5820 -----
5821 5821 -----
5822 5822 -----
5823 5823 -----
5824 5824 -----
5825 5825 -----
5826 5826 -----
5827 5827 -----
5828 5828 -----
5829 5829 -----
5830 5830 -----
5831 5831 -----
5832 5832 -----
5833 5833 -----
5834 5834 -----
5835 5835 -----
5836 5836 -----
5837 5837 -----
5838 5838 -----
5839 5839 -----
5840 5840 -----
5841 5841 -----
5842 5842 -----
5843 5843 -----
5844 5844 -----
5845 5845 -----
5846 5846 -----
5847 5847 -----
5848 5848 -----
5849 5849 -----
5850 5850 -----
5851 5851 -----
5852 5852 -----
5853 5853 -----
5854 5854 -----
5855 5855 -----
5856 5856 -----
5857 5857 -----
5858 5858 -----
5859 5859 -----
5860 5860 -----
5861 5861 -----
5862 5862 -----
5863 5863 -----
5864 5864 -----
5865 5865 -----
5866 5866 -----
5867 5867 -----
5868 5868 -----
5869 5869 -----
5870 5870 -----
5871 5871 -----
5872 5872 -----
5873 5873 -----
5874 5874 -----
5875 5875 -----
5876 5876 -----
5877 5877 -----
5878 5878 mixto
5879 5879 -----
5880 5880 -----
5881 5881 -----
5882 5882 -----
5883 5883 -----
5884 5884 -----
5885 5885 -----
5886 5886 -----
5887 5887 -----
5888 5888 -----
5889 5889 sobre a terra
5890 5890 -----
5891 5891 -----
5892 5892 baixo terra
5893 5893 baixo auga
5894 5894 -----
5895 5895 -----
5896 5896 -----
5897 5897 -----
5898 5898 -----
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 -----
5902 5902 -----
5903 5903 -----
5904 5904 -----
5905 5905 -----
5906 5906 -----
5907 5907 -----
5908 5908 -----
5909 5909 -----
5910 5910 -----
5911 5911 -----
5912 5912 -----
5913 5913 -----
5914 5914 -----
5915 5915 -----
5916 5916 -----
5917 5917 -----
5918 5918 -----
5919 5919 -----
5920 5920 -----
5921 5921 -----
5922 5922 -----
5923 5923 -----
5924 5924 -----
5925 5925 -----
5926 5926 -----
5927 5927 -----
5928 5928 -----
5929 5929 -----
5930 5930 -----
5931 5931 -----
5932 5932 -----
5933 5933 -----
5934 5934 -----
5935 5935 -----
5936 5936 -----
5937 5937 -----
5938 5938 -----
5939 5939 -----
5940 5940 -----
5941 5941 -----
5942 5942 -----
5943 5943 -----
5944 5944 -----
5945 5945 -----
5946 5946 -----
5947 5947 -----
5948 5948 -----
5949 5949 -----
5950 5950 -----
5951 5951 -----
5952 5952 -----
5953 5953 -----
5954 5954 -----
5955 5955 -----
5956 5956 -----
5957 5957 -----
5958 5958 -----
5959 5959 -----
5960 5960 -----
5961 5961 -----
5962 5962 -----
5963 5963 -----
5964 5964 -----
5965 5965 -----
5966 5966 -----
5967 5967 -----
5968 5968 -----
5969 5969 -----
5970 5970 -----
5971 5971 -----
5972 5972 -----
5973 5973 -----
5974 5974 -----
5975 5975 -----
5976 5976 -----
5977 5977 -----
5978 5978 -----
5979 5979 -----
5980 5980 -----
5981 5981 -----
5982 5982 -----
5983 5983 -----
5984 5984 -----
5985 5985 -----
5986 5986 -----
5987 5987 -----
5988 5988 -----
5989 5989 -----
5990 5990 Estación
5991 5991 -----
5992 5992 -----
5993 5993 -----
5994 5994 -----
5995 5995 -----
5996 5996 -----
5997 5997 -----
5998 5998 -----
5999 5999 -----
6000 6000 -----
6001 6001 -----
6002 6002 -----
6003 6003 +++++
6004 6004 +++++
6005 6005 +++++
6006 6006 -----
6007 6007 +++++
6008 6008 Porto:
6009 6009 -----
6010 6010 -----
6011 6011 -----
6012 6012 -----
6013 6013 -----
6014 6014 -----
6015 6015 -----
6016 6016 -----
6017 6017 -----
6018 6018 -----
6019 6019 -----
6020 6020 -----
6021 6021 -----
6022 6022 -----
6023 6023 -----
6024 6024 -----
6025 6025 -----
6026 6026 -----
6027 6027 -----
6028 6028 -----
6029 6029 -----
6030 6030 -----
6031 6031 -----
6032 6032 -----
6033 6033 -----
6034 6034 -----
6035 6035 -----
6036 6036 -----
6037 6037 -----
6038 6038 -----
6039 6039 -----
6040 6040 -----
6041 6041 -----
6042 6042 -----
6043 6043 -----
6044 6044 -----
6045 6045 -----
6046 6046 -----
6047 6047 -----
6048 6048 -----
6049 6049 -----
6050 6050 -----
6051 6051 -----
6052 6052 -----
6053 6053 -----
6054 6054 -----
6055 6055 -----
6056 6056 -----
6057 6057 -----
6058 6058 -----
6059 6059 -----
6060 6060 -----
6061 6061 -----
6062 6062 -----
6063 6063 -----
6064 6064 -----
6065 6065 -----
6066 6066 -----
6067 6067 -----
6068 6068 -----
6069 6069 -----
6070 6070 -----
6071 6071 Clave:
6072 6072 -----
6073 6073 -----
6074 6074 -----
6075 6075 -----
6076 6076 -----
6077 6077 -----
6078 6078 -----
6079 6079 -----
6080 6080 -----
6081 6081 -----
6082 6082 -----
6083 6083 -----
6084 6084 -----
6085 6085 -----
6086 6086 engadir á selección
6087 6087 -----
6088 6088 -----
6089 6089 administrativo
6090 6090 Configuración avanzada
6091 6091 pista de rodadura
6092 6092 agregar
6093 6093 agrícola
6094 6094 aire
6095 6095 -----
6096 6096 todo
6097 6097 -----
6098 6098 -----
6099 6099 -----
6100 6100 -----
6101 6101 -----
6102 6102 -----
6103 6103 todos os obxectos
6104 6104 -----
6105 6105 -----
6106 6106 -----
6107 6107 -----
6108 6108 callejón
6109 6109 -----
6110 6110 alfabético
6111 6111 -----
6112 6112 -----
6113 6113 -----
6114 6114 -----
6115 6115 -----
6116 6116 -----
6117 6117 -----
6118 6118 anglicano
6119 6119 comida para animais
6120 6120 anónimo
6121 6121 -----
6122 6122 -----
6123 6123 -----
6124 6124 -----
6125 6125 área
6126 6126 -----
6127 6127 área de texto
6128 6128 -----
6129 6129 asiático
6130 6130 asfalto
6131 6131 -----
6132 6132 son
6133 6133 -----
6134 6134 fondo
6135 6135 -----
6136 6136 anterior punto de parada
6137 6137 segmento anterior
6138 6138 -----
6139 6139 bahaísta
6140 6140 -----
6141 6141 -----
6142 6142 baptista
6143 6143 -----
6144 6144 -----
6145 6145 -----
6146 6146 -----
6147 6147 -----
6148 6148 -----
6149 6149 -----
6150 6150 -----
6151 6151 -----
6152 6152 -----
6153 6153 -----
6154 6154 -----
6155 6155 tubo_de_bicicleta
6156 6156 -----
6157 6157 -----
6158 6158 -----
6159 6159 -----
6160 6160 ciénaga
6161 6161 -----
6162 6162 -----
6163 6163 -----
6164 6164 marca
6165 6165 -----
6166 6166 -----
6167 6167 budista
6168 6168 construcción
6169 6169 hamburguesería
6170 6170 +++++
6171 6171 -----
6172 6172 -----
6173 6173 -----
6174 6174 -----
6175 6175 -----
6176 6176 sensíbel a maiúsculas
6177 6177 -----
6178 6178 católico
6179 6179 -----
6180 6180 -----
6181 6181 carbón
6182 6182 -----
6183 6183 -----
6184 6184 -----
6185 6185 polo
6186 6186 chino
6187 6187 cristian
6188 6188 -----
6189 6189 estanco
6190 6190 cidade
6191 6191 -----
6192 6192 -----
6193 6193 -----
6194 6194 no sentido das agullas do reloxo
6195 6195 pechado
6196 6196 -----
6197 6197 vía pechada
6198 6198 carbón
6199 6199 adoquinado
6200 6200 -----
6201 6201 -----
6202 6202 -----
6203 6203 -----
6204 6204 -----
6205 6205 -----
6206 6206 -----
6207 6207 -----
6208 6208 -----
6209 6209 -----
6210 6210 comunicación
6211 6211 compactado
6212 6212 -----
6213 6213 formigón
6214 6214 -----
6215 6215 -----
6216 6216 gomas do pito
6217 6217 -----
6218 6218 -----
6219 6219 conflito
6220 6220 liña_de_contacto
6221 6221 -----
6222 6222 conveniencia
6223 6223 cobre
6224 6224 -----
6225 6225 -----
6226 6226 -----
6227 6227 -----
6228 6228 -----
6229 6229 -----
6230 6230 -----
6231 6231 datos
6232 6232 decíduos
6233 6233 -----
6234 6234 dedicado
6235 6235 gra° min'' (náuticos)
6236 6236 gra° min'' seg"
6237 6237 eliminado
6238 6238 -----
6239 6239 reparto de mercancías
6240 6240 -----
6241 6241 autorizado
6242 6242 destino
6243 6243 -----
6244 6244 -----
6245 6245 -----
6246 6246 -----
6247 6247 non existe
6248 6248 -----
6249 6249 abaixo
6250 6250 de descenso
6251 6251 descargar
6252 6252 -----
6253 6253 -----
6254 6254 -----
6255 6255 -----
6256 6256 -----
6257 6257 Bebidas
6258 6258 -----
6259 6259 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca …)
6260 6260 -----
6261 6261 -----
6262 6262 -----
6263 6263 -----
6264 6264 -----
6265 6265 electrico
6266 6266 -----
6267 6267 -----
6268 6268 elementos
6269 6269 -----
6270 6270 -----
6271 6271 -----
6272 6272 -----
6273 6273 -----
6274 6274 -----
6275 6275 evanxélico
6276 6276 pares
6277 6277 -----
6278 6278 -----
6279 6279 exemplos
6280 6280 -----
6281 6281 Bolsas para excrementos
6282 6282 -----
6283 6283 -----
6284 6284 -----
6285 6285 -----
6286 6286 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
6287 6287 valado
6288 6288 +++++
6289 6289 -----
6290 6290 -----
6291 6291 buscar a seleccion
6292 6292 -----
6293 6293 -----
6294 6294 -----
6295 6295 -----
6296 6296 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
6297 6297 -----
6298 6298 -----
6299 6299 -----
6300 6300 Cartafol
6301 6301 Alimentación
6302 6302 forestal
6303 6303 -----
6304 6304 -----
6305 6305 próximo punto de parada
6306 6306 segmento seguinte
6307 6307 -----
6308 6308 -----
6309 6309 francés
6310 6310 do titulo
6311 6311 da vía
6312 6312 -----
6313 6313 +++++
6314 6314 -----
6315 6315 -----
6316 6316 -----
6317 6317 -----
6318 6318 alemán
6319 6319 -----
6320 6320 ouro
6321 6321 campo de golf
6322 6322 -----
6323 6323 marca gps
6324 6324 punto gps
6325 6325 Grado 1 (pavimentada)
6326 6326 Grado 2 (de áridos)
6327 6327 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
6328 6328 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
6329 6329 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
6330 6330 herba
6331 6331 pavimento vexetal
6332 6332 grava
6333 6333 grego
6334 6334 -----
6335 6335 terra
6336 6336 -----
6337 6337 -----
6338 6338 punto de detención
6339 6339 -----
6340 6340 -----
6341 6341 -----
6342 6342 -----
6343 6343 térmico
6344 6344 -----
6345 6345 -----
6346 6346 -----
6347 6347 destacar
6348 6348 -----
6349 6349 Carretera
6350 6350 -----
6351 6351 hindú
6352 6352 historial
6353 6353 -----
6354 6354 -----
6355 6355 -----
6356 6356 -----
6357 6357 casa
6358 6358 -----
6359 6359 -----
6360 6360 -----
6361 6361 -----
6362 6362 -----
6363 6363 -----
6364 6364 helado
6365 6365 -----
6366 6366 -----
6367 6367 -----
6368 6368 -----
6369 6369 -----
6370 6370 -----
6371 6371 -----
6372 6372 -----
6373 6373 Inactivo
6374 6374 -----
6375 6375 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
6376 6376 incompleto
6377 6377 -----
6378 6378 -----
6379 6379 -----
6380 6380 -----
6381 6381 -----
6382 6382 india
6383 6383 interiores
6384 6384 +++++
6385 6385 -----
6386 6386 -----
6387 6387 segmento interior
6388 6388 integrado no programa principal
6389 6389 -----
6390 6390 -----
6391 6391 -----
6392 6392 illa
6393 6393 aislado
6394 6394 italiano
6395 6395 -----
6396 6396 -----
6397 6397 jainista
6398 6398 xaponés
6399 6399 Testemuñas de Xeová
6400 6400 xudía
6401 6401 -----
6402 6402 -----
6403 6403 +++++
6404 6404 -----
6405 6405 quiosco
6406 6406 -----
6407 6407 -----
6408 6408 -----
6409 6409 -----
6410 6410 uso da terra
6411 6411 tipo de uso da terra {0}
6412 6412 -----
6413 6413 -----
6414 6414 -----
6415 6415 -----
6416 6416 capa
6417 6417 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
6418 6418 a capa é actualmente visíbel (premer para agochala)
6419 6419 -----
6420 6420 -----
6421 6421 -----
6422 6422 chumbo
6423 6423 -----
6424 6424 esquerda
6425 6425 -----
6426 6426 -----
6427 6427 -----
6428 6428 tipo de ocio {0}
6429 6429 -----
6430 6430 -----
6431 6431 -----
6432 6432 -----
6433 6433 -----
6434 6434 limitado
6435 6435 -----
6436 6436 -----
6437 6437 -----
6438 6438 cargando o complemento «{0}» (version {1})
6439 6439 -----
6440 6440 -----
6441 6441 -----
6442 6442 bloquear desprazamento
6443 6443 -----
6444 6444 -----
6445 6445 -----
6446 6446 -----
6447 6447 -----
6448 6448 baixa
6449 6449 -----
6450 6450 luterano
6451 6451 -----
6452 6452 -----
6453 6453 -----
6454 6454 -----
6455 6455 manglar
6456 6456 -----
6457 6457 -----
6458 6458 -----
6459 6459 -----
6460 6460 marísma
6461 6461 -----
6462 6462 -----
6463 6463 lat. max.
6464 6464 lon. max.
6465 6465 -----
6466 6466 -----
6467 6467 -----
6468 6468 -----
6469 6469 -----
6470 6470 membro
6471 6471 -----
6472 6472 -----
6473 6473 -----
6474 6474 +++++
6475 6475 -----
6476 6476 metodista
6477 6477 -----
6478 6478 mexicano
6479 6479 -----
6480 6480 -----
6481 6481 -----
6482 6482 zona militar
6483 6483 -----
6484 6484 lat. min.
6485 6485 lon. min.
6486 6486 -----
6487 6487 -----
6488 6488 -----
6489 6489 -----
6490 6490 -----
6491 6491 -----
6492 6492 obxectos perdidos:
6493 6493 mixto
6494 6494 -----
6495 6495 -----
6496 6496 -----
6497 6497 mormón
6498 6498 -----
6499 6499 -----
6500 6500 lodazal
6501 6501 múltiple
6502 6502 -----
6503 6503 -----
6504 6504 -----
6505 6505 musulmá
6506 6506 -----
6507 6507 -----
6508 6508 espazo natural
6509 6509 tipo natural {0}
6510 6510 -----
6511 6511 natureza
6512 6512 -----
6513 6513 -----
6514 6514 -----
6515 6515 seguinte
6516 6516 -----
6517 6517 níquel
6518 6518 non
6519 6519 sen descrición dispoñíbel
6520 6520 non hai mensaxes de erro dispoñíbeis
6521 6521 ningún importador
6522 6522 -----
6523 6523 -----
6524 6524 non_xirar_esquerda
6525 6525 non_xirar_dereita
6526 6526 non_seguir_de_frente
6527 6527 prohibido xiro en U
6528 6528 -----
6529 6529 -----
6530 6530 -----
6531 6531 -----
6532 6532 -----
6533 6533 ningún
6534 6534 -----
6535 6535 nórdico
6536 6536 non eliminado
6537 6537 -----
6538 6538 Nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o máximo tamaño de memoria accesíbel en megabytes
6539 6539 aviso
6540 6540 -----
6541 6541 -----
6542 6542 -----
6543 6543 -----
6544 6544 -----
6545 6545 -----
6546 6546 -----
6547 6547 -----
6548 6548 -----
6549 6549 -----
6550 6550 -----
6551 6551 -----
6552 6552 -----
6553 6553 -----
6554 6554 -----
6555 6555 -----
6556 6556 observación
6557 6557 -----
6558 6558 impares
6559 6559 oficial
6560 6560 aceite
6561 6561 -----
6562 6562 -----
6563 6563 -----
6564 6564 -----
6565 6565 -----
6566 6566 só_xirar_esquerda
6567 6567 só_xirar_dereita
6568 6568 só_seguir_de_frente
6569 6569 abrir
6570 6570 -----
6571 6571 -----
6572 6572 -----
6573 6573 -----
6574 6574 opcións
6575 6575 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
6576 6576 -----
6577 6577 ortodoxo
6578 6578 exteriores
6579 6579 segmento exterior
6580 6580 -----
6581 6581 fora da área descargada
6582 6582 -----
6583 6583 -----
6584 6584 -----
6585 6585 corredor de aparcamento
6586 6586 Tickets de aparcamento
6587 6587 -----
6588 6588 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
6589 6589 pavimentada
6590 6590 pavimento de pedra
6591 6591 -----
6592 6592 grijo
6593 6593 -----
6594 6594 pegaso
6595 6595 pelícano
6596 6596 -----
6597 6597 +++++
6598 6598 -----
6599 6599 permisivo
6600 6600 -----
6601 6601 Fotos
6602 6602 -----
6603 6603 -----
6604 6604 -----
6605 6605 cancha de xogo
6606 6606 -----
6607 6607 -----
6608 6608 pizzería
6609 6609 plantas
6610 6610 plástico
6611 6611 -----
6612 6612 -----
6613 6613 -----
6614 6614 -----
6615 6615 -----
6616 6616 -----
6617 6617 poste
6618 6618 político
6619 6619 -----
6620 6620 -----
6621 6621 -----
6622 6622 -----
6623 6623 -----
6624 6624 presbiteriano
6625 6625 anterior
6626 6626 privado
6627 6627 problema
6628 6628 -----
6629 6629 -----
6630 6630 protestante
6631 6631 público
6632 6632 transporte público
6633 6633 Bonos de transporte público
6634 6634 Billetes de transporte público
6635 6635 frailecillo
6636 6636 -----
6637 6637 -----
6638 6638 cuáquero
6639 6639 -----
6640 6640 -----
6641 6641 -----
6642 6642 ferrocarril
6643 6643 Vía férrea
6644 6644 -----
6645 6645 -----
6646 6646 -----
6647 6647 -----
6648 6648 xuncal
6649 6649 rexión
6650 6650 rexional
6651 6651 expresión regular
6652 6652 -----
6653 6653 -----
6654 6654 -----
6655 6655 -----
6656 6656 -----
6657 6657 -----
6658 6658 retirar da selección
6659 6659 substituír a selección
6660 6660 -----
6661 6661 -----
6662 6662 -----
6663 6663 -----
6664 6664 -----
6665 6665 -----
6666 6666 -----
6667 6667 dereita
6668 6668 -----
6669 6669 -----
6670 6670 -----
6671 6671 -----
6672 6672 -----
6673 6673 rol
6674 6674 -----
6675 6675 -----
6676 6676 -----
6677 6677 rotonda
6678 6678 segmento da ruta
6679 6679 -----
6680 6680 -----
6681 6681 -----
6682 6682 -----
6683 6683 -----
6684 6684 -----
6685 6685 sal
6686 6686 -----
6687 6687 saladar
6688 6688 area
6689 6689 +++++
6690 6690 -----
6691 6691 escalar
6692 6692 -----
6693 6693 -----
6694 6694 esquema
6695 6695 -----
6696 6696 -----
6697 6697 -----
6698 6698 -----
6699 6699 -----
6700 6700 -----
6701 6701 seleccionado
6702 6702 selección
6703 6703 -----
6704 6704 -----
6705 6705 separado
6706 6706 -----
6707 6707 augas residuais
6708 6708 -----
6709 6709 -----
6710 6710 -----
6711 6711 -----
6712 6712 -----
6713 6713 chiita
6714 6714 -----
6715 6715 -----
6716 6716 tenda
6717 6717 tipo de tenda {0}
6718 6718 -----
6719 6719 -----
6720 6720 -----
6721 6721 -----
6722 6722 vía moerta
6723 6723 sijista
6724 6724 prata
6725 6725 -----
6726 6726 -----
6727 6727 lugar
6728 6728 -----
6729 6729 -----
6730 6730 -----
6731 6731 -----
6732 6732 -----
6733 6733 parque de snowboard
6734 6734 -----
6735 6735 -----
6736 6736 -----
6737 6737 -----
6738 6738 -----
6739 6739 espiritualista
6740 6740 -----
6741 6741 tipo de depote {0}
6742 6742 -----
6743 6743 Polideportivo
6744 6744 -----
6745 6745 ramal
6746 6746 -----
6747 6747 -----
6748 6748 Estadio
6749 6749 selos
6750 6750 -----
6751 6751 -----
6752 6752 -----
6753 6753 -----
6754 6754 -----
6755 6755 -----
6756 6756 -----
6757 6757 -----
6758 6758 -----
6759 6759 -----
6760 6760 -----
6761 6761 -----
6762 6762 -----
6763 6763 pedra
6764 6764 -----
6765 6765 -----
6766 6766 -----
6767 6767 -----
6768 6768 fluxo
6769 6769 rúa
6770 6770 -----
6771 6771 -----
6772 6772 -----
6773 6773 -----
6774 6774 metro
6775 6775 -----
6776 6776 -----
6777 6777 -----
6778 6778 suní
6779 6779 -----
6780 6780 +++++
6781 6781 -----
6782 6782 -----
6783 6783 Ciénaga
6784 6784 doces
6785 6785 -----
6786 6786 -----
6787 6787 -----
6788 6788 -----
6789 6789 -----
6790 6790 tampóns
6791 6791 taoista
6792 6792 -----
6793 6793 -----
6794 6794 Tarxetas telefónicas
6795 6795 -----
6796 6796 -----
6797 6797 -----
6798 6798 +++++
6799 6799 -----
6800 6800 texto
6801 6801 tailandés
6802 6802 -----
6803 6803 -----
6804 6804 -----
6805 6805 -----
6806 6806 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
6807 6807 esta capa é a capa activa
6808 6808 superficie mareal
6809 6809 tigre
6810 6810 estaño
6811 6811 -----
6812 6812 -----
6813 6813 -----
6814 6814 -----
6815 6815 á vía
6816 6816 -----
6817 6817 -----
6818 6818 topográfico
6819 6819 -----
6820 6820 -----
6821 6821 tucán
6822 6822 turismo
6823 6823 tipo de turismo {0}
6824 6824 cidade
6825 6825 xoguetes
6826 6826 camiño
6827 6827 camiño e puntos de referencia
6828 6828 só camiño
6829 6829 -----
6830 6830 -----
6831 6831 semáforos
6832 6832 -----
6833 6833 -----
6834 6834 tranvía
6835 6835 -----
6836 6836 -----
6837 6837 -----
6838 6838 -----
6839 6839 -----
6840 6840 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
6841 6841 -----
6842 6842 -----
6843 6843 turco
6844 6844 -----
6845 6845 sin supervisión
6846 6846 -----
6847 6847 unitarismo
6848 6848 descoñecido
6849 6849 -----
6850 6850 -----
6851 6851 -----
6852 6852 -----
6853 6853 sen marcar
6854 6854 -----
6855 6855 sen pavimentar
6856 6856 Non estabelecido
6857 6857 -----
6858 6858 non establecido: non estabelecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
6859 6859 razón sen especificar
6860 6860 Sen etiquetar
6861 6861 vía sen etiqueta
6862 6862 -----
6863 6863 -----
6864 6864 -----
6865 6865 -----
6866 6866 -----
6867 6867 arriba
6868 6868 ata a tesela
6869 6869 -----
6870 6870 uso
6871 6871 -----
6872 6872 -----
6873 6873 -----
6874 6874 -----
6875 6875 -----
6876 6876 erro de validación
6877 6877 outra validación
6878 6878 aviso de validación
6879 6879 -----
6880 6880 -----
6881 6881 -----
6882 6882 -----
6883 6883 -----
6884 6884 -----
6885 6885 -----
6886 6886 -----
6887 6887 -----
6888 6888 +++++
6889 6889 -----
6890 6890 -----
6891 6891 -----
6892 6892 -----
6893 6893 Bonos
6894 6894 -----
6895 6895 -----
6896 6896 -----
6897 6897 -----
6898 6898 auga
6899 6899 -----
6900 6900 Vía acuática
6901 6901 tipo de vía acuática {0}
6902 6902 -----
6903 6903 -----
6904 6904 a vía está conectada
6905 6905 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
6906 6906 a vía está conectada ao anterior membro da relación
6907 6907 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
6908 6908 só puntos de referencia
6909 6909 -----
6910 6910 -----
6911 6911 -----
6912 6912 -----
6913 6913 -----
6914 6914 -----
6915 6915 -----
6916 6916 -----
6917 6917 -----
6918 6918 vida salvaxe
6919 6919 -----
6920 6920 -----
6921 6921 cableafo
6922 6922 +++++
6923 6923 bosque
6924 6924 -----
6925 6925 -----
6926 6926 iarda
6927 6927 si
6928 6928 cebra
6929 6929 cinc
6930 6930 circonio
6931 6931 -----
6932 6932 -----
6933 6933 -----
6934 6934 zoroástrica
6935 6935 -----
6936 6936 +++++
6937 6937 {0} ({1} to {2} grados)
6938 6938 -----
6939 6939 -----
6940 6940 -----
6941 6941 -----
6942 6942 -----
6943 6943 -----
6944 6944 {0}[incompleto]
6945 6945 -----
6946 6946 -----
6947 6947 -----
6948 6948 {0} completado en {1}
6949 6949 {0} composto de:
6950 6950 -----
6951 6951 -----
6952 6952 -----
6953 6953 -----
6954 6954 -----
6955 6955 -----
6956 6956 -----
6957 6957 -----
6958 6958 -----
6959 6959 -----
6960 6960 -----
6961 6961 -----
6962 6962 -----
6963 6963 -----
6964 6964 -----
6965 6965 -----
6966 6966 -----
6967 6967 -----
6968 6968 -----
6969 6969 -----
6970 6970 {0} mais…
6971 6971 -----
6972 6972 -----
6973 6973 -----
6974 6974 -----
6975 6975 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
6976 6976 -----
6977 6977 {0} obxectos exceden o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios ({1}) no servidor «{2}».<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>.
6978 6978 -----
6979 6979 -----
6980 6980 -----
6981 6981 -----
6982 6982 -----
6983 6983 -----
6984 6984 -----
6985 6985 -----
6986 6986 -----
6987 6987 -----
6988 6988 -----
6989 6989 -----
6990 6990 -----
6991 6991 -----
6992 6992 -----
6993 6993 -----
6994 6994 -----
6995 6995 -----
6996 6996 -----
6997 6997 -----
6998 6998 -----
6999 6999 -----
7000 7000 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
7001 7001 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
7002 7002 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vía ''{4}'' (id: {5})
7003 7003 -----
7004 7004 -----
7005 7005 -----
7006 7006 -----
7007 7007 -----
7008 7008 {0}: Versión {1} (local: {2})
7009 7009 {0}: opción ilegal -- {1}
7010 7010 {0}: opción inválida -- {1}
7011 7011 -----
7012 7012 -----
7013 7013 {0}: a opción ''--{1}'' non permite un argumento.
7014 7014 {0}: a opción ''{1}'' é ambigua.
7015 7015 {0}: a opción ''{1}'' precisa dun argumento.
7016 7016 {0}: a opción ''{1}{2}'' non permite un argumento.
7017 7017 {0}: opción precisa dun argumento -- {1}
7018 7018 -----
7019 7019 {0}: a opción descoñecida ''--{1}''.
7020 7020 {0}: a opción descoñecida ''{1}{2}''.
7021 7021 -----
7022 7022 -----
7023 7023 -----
7024 7024 -----
7025 7025 -----
7026 7026 -----
7027 7027 -----
7028 7028 -----
7029 7029 -----
7030 7030 -----
7031 7031 -----
7032 7032 -----
7033m 1 -----
7034m 2 ({0} petición)
7035m 2 ({0} peticións)
7036m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto…
7037m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos…
7038m 4 -----
7039m 5 -----
7040m 6 -----
7041m 7 -----
7042m 8 -----
7043m 9 -----
7044m 10 -----
7045m 11 -----
7046m 12 -----
7047m 13 -----
7048m 14 -----
7049m 15 -----
7050m 16 -----
7051m 17 -----
7052m 18 -----
7053m 19 -----
7054m 20 -----
7055m 21 -----
7056m 22 -----
7057m 23 -----
7058m 24 -----
7059m 25 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
7060m 25 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
7061m 26 -----
7062m 27 Engadido {0} obxecto
7063m 27 Engadidos {0} obxectos
7064m 28 Non é posíbel abrir {0} ficheiro, ben porque non existe ben porque non hai ningún importador axeitado para el.
7065m 28 Non é posíbel abrir {0} ficheiros, ben porque non existen ben porque non hai ningún importador axeitado para eles.
7066m 29 Non foi posíbel abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».
7067m 29 Non foi posíbel abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».
7068m 30 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
7069m 30 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
7070m 31 -----
7071m 32 Cambiar {0} obxecto
7072m 32 Cambiar {0} obxectos
7073m 33 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado deste obxecto no servidor.
7074m 33 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado destes obxectos no servidor.
7075m 34 Preme para continuares e abrires {0} navegador
7076m 34 Preme para continuares e abrires {0} navegadores
7077m 35 -----
7078m 36 -----
7079m 37 Combinar {0} vía
7080m 37 Combinar {0} vías
7081m 38 Conflito mentres se descargaba
7082m 38 Conflitos mentres se descargaba
7083m 39 Conflito no dato
7084m 39 Conflitos nos datos
7085m 40 -----
7086m 41 Eliminar {0} nodo
7087m 41 Eliminar {0} nodos
7088m 42 Eliminar {0} obxecto
7089m 42 Eliminar {0} obxectos
7090m 43 Eliminar {0} relación
7091m 43 Eliminar {0} relacións
7092m 44 Eliminar {0} vía
7093m 44 Eliminar {0} vías
7094m 45 -----
7095m 46 Eliminando {0} obxecto
7096m 46 Eliminando {0} obxectos
7097m 47 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga do seguinte complemento:
7098m 47 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga dos seguintes {0} complementos:
7099m 48 Descargando {0} conxunto de cambios…
7100m 48 Descargando {0} conxuntos de cambios…
7101m 49 Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»
7102m 49 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»
7103m 50 -----
7104m 51 -----
7105m 52 -----
7106m 53 -----
7107m 54 -----
7108m 55 -----
7109m 56 Insertar novo nodo na vía.
7110m 56 Insertar novo nodo en {0} vías.
7111m 57 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
7112m 57 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
7113m 58 -----
7114m 59 -----
7115m 60 Combinar {0} nodo
7116m 60 Combinar {0} nodos
7117m 61 Versión combinada ({0} entrada)
7118m 61 Versión combinada ({0} entradas)
7119m 62 Mover {0} nodo
7120m 62 Mover {0} nodos
7121m 63 -----
7122m 64 A miña versión({0} entrada)
7123m 64 A miña versión({0} entradas)
7124m 65 Non foi posíbel descargar o obxecto
7125m 65 Non foi posíbel descargar algúns obxectos
7126m 66 Obxecto eliminado
7127m 66 Obxectos eliminados
7128m 67 Un obxecto descargado foi eliminado.
7129m 67 {0} obxectos descargados foron eliminados.
7130m 68 Non foi posíbel descargar un obxecto.<br>
7131m 68 Non foi posíbel descargar {0} obxectos.<br>
7132m 69 Abrindo {0} ficheiro
7133m 69 Abrindo {0} ficheiros
7134m 70 Pegando {0} tag
7135m 70 PEgando {0} tags
7136m 71 -----
7137m 72 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalo manualmente.
7138m 72 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalos manualmente.
7139m 73 -----
7140m 74 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
7141m 74 O complemento {0} precisa {1} complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
7142m 75 Pugado {0} obxecto
7143m 75 Pugados {0} obxectos
7144m 76 -----
7145m 77 -----
7146m 78 -----
7147m 79 -----
7148m 80 -----
7149m 81 Rotar {0} nodo
7150m 81 Rotar {0} nodos
7151m 82 -----
7152m 83 -----
7153m 84 -----
7154m 85 -----
7155m 86 -----
7156m 87 -----
7157m 88 Simplificar a vía ( retirar {0} nodo)
7158m 88 Simplificar a vía ( retirar {0} nodos)
7159m 89 Simplificar {0} vía
7160m 89 Simplificar {0} vías
7161m 90 Separar a vía {0} en {1}.
7162m 90 Separar a vía {0} en {1}.
7163m 91 Etiquetas({0} conflito)
7164m 91 Etiquetas({0} conflitos)
7165m 92 -----
7166m 93 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
7167m 93 Estes {0} complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
7168m 94 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
7169m 94 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
7170m 95 O complemento non vai a ser cargado.
7171m 95 Os complementos non van seren cargados.
7172m 96 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
7173m 96 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
7174m 97 A vía seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
7175m 97 As vías seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
7176m 98 A version de eles({0} entrada)
7177m 98 A version de eles({0} entradas)
7178m 99 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
7179m 99 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
7180m 100 -----
7181m 101 -----
7182m 102 -----
7183m 103 -----
7184m 104 houbo {0} conflito durante a importacion
7185m 104 houbo {0} conflitos durante a importacion
7186m 105 -----
7187m 106 -----
7188m 107 Esto cambiará ata {0} obxecto.
7189m 107 Esto cambiará ata {0} obxectos.
7190m 108 Modificarase {0} obxecto
7191m 108 Modificaranse {0} obxectos
7192m 109 -----
7193m 110 -----
7194m 111 Produciuse un fallo na actualización do seguinte complemento:
7195m 111 Produciuse un fallo na actualización dos seguintes complementos:
7196m 112 -----
7197m 113 -----
7198m 114 -----
7199m 115 -----
7200m 116 -----
7201m 117 -----
7202m 118 Vai abrir {0} xanela do seu navegador web.<br> Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e<br> levar algún tempo.
7203m 118 Vai abrir {0} xanelas do seu navegador web.<br> Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e<br> levar algún tempo.
7204m 119 -----
7205m 120 -----
7206m 121 -----
7207m 122 -----
7208m 123 -----
7209m 124 marca
7210m 124 marcas
7211m 125 nodo
7212m 125 nodos
7213m 126 obxecto
7214m 126 obxectos
7215m 127 relación
7216m 127 relacións
7217m 128 ao obxecto {0}
7218m 128 aos obxectos {0}
7219m 129 vía
7220m 129 vías
7221m 130 {0} Autor
7222m 130 {0} Autores
7223m 131 -----
7224m 132 {0} componse de {1} marca
7225m 132 {0} componse de {1} marcas
7226m 133 {0} eliminado
7227m 133 {0} eliminados
7228m 134 -----
7229m 135 -----
7230m 136 {0} imaxe cargada.
7231m 136 {0} imaxes cargadas.
7232m 137 {0} membro
7233m 137 {0} membros
7234m 138 {0} nodo
7235m 138 {0} nodos
7236m 139 -----
7237m 140 {0} obxecto para engadir:
7238m 140 {0} obxectos para engadir:
7239m 141 {0} obxecto para eliminar:
7240m 141 {0} obxectos para eliminar:
7241m 142 {0} obxecto para modificar:
7242m 142 {0} obxectos para modificar:
7243m 143 {0} etiqueta pendente de resolver conflito
7244m 143 {0} etiquetas pendentes de resolver conflitos
7245m 144 {0} relación
7246m 144 {0} relacións
7247m 145 -----
7248m 146 {0} ruta,
7249m 146 {0} rutas,
7250m 147 {0} etiqueta
7251m 147 {0} etiquetas
7252m 148 {0} camiño
7253m 148 {0} camiños
7254m 149 {0} camiño,
7255m 149 {0} camiños,
7256m 150 -----
7257m 151 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
7258m 151 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
7259m 152 {0} vía
7260m 152 {0} vías
7261m 153 {0} punto de referencia
7262m 153 {0} puntos de referencia
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.