source: josm/trunk/data/gl.lang@ 10327

Last change on this file since 10327 was 10327, checked in by Don-vip, 8 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 101.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 -----
7 7 # Obxectos
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 (1 petición)
22 22 (Código={0})
23 23 -----
24 24 (O texto xa foi copiado ao portapapeis.)
25 25 (o URL era:
26 26 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
27 27 (na liñá {0}, columna {1})
28 28 (sen obxecto)
29 29 (ningún)
30 30 -----
31 31 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}…
32 32 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}…
33 33 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}…
34 34 ({0}/{1}) Cargando pais do nodo {2}
35 35 ({0}/{1}) Cargando pais da relación {2}
36 36 ({0}/{1}) Cargando pais da vía {2}
37 37 ({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»…
38 38 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
39 39 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
40 40 * Un nodo etiquetado, ou
41 41 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
42 42 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
43 43 -----
44 44 -----
45 45 -----
46 46 -----
47 47 …outro métodos de desprazamentos posibles
48 48 … refierese á relación
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 Mestura 1/25 (mofa/moped)
63 63 Mestura 1/50 (mofa/moped)
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 +++++
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
100 100 -----
101 101 <anónimo>
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <br>Mensaxe de erro (sen traducir): {0}
106 106 <dous puntos>
107 107 -----
108 108 <diferente>
109 109 +++++
110 110 <fin-do-ficheiro>
111 111 <iguais>
112 112 <h2>Filtro Activo</h2>
113 113 <h2>JOSM necesita a versión {0} de Java.</h2> Detectouse a versión {1}.<br> Para poder usar JOSM:<ul> <li>actualice a súa versión de Java (JRE), ou</li> <li>use unha versión anterior de JSOM que sexa compatíbel coa versión {2} de Java.</li> </ul> Máis información:
114 114 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axústase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3> Pode engadir dous nodos á selección. Entón fíxase a dirección en función deses dous nodos de referencia.<br> Despois pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br> Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. O atallo predeterminado é Maiús+Q.
115 115 -----
116 116 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardado en texto simple no ficheiro da configuración de JOSM. Ademais diso, o contrasinal envíase <strong>sen cifrar</strong> en cada petición ao servidor de OSM. <strong>Non use un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 <html>Ocorreu un erro mentres se recuperaba unha copia de seguranza.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
125 125 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 <html>Non foi posíbel abrir o directorio «{0}».<br>Escolla un ficheiro.</html>
133 133 -----
134 134 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a combinación das miñas entradas e das súas</html>
135 135 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a combinación das entradas propias e alleas.</html>
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 <html>Non foi posíbel cargar o ficheiro de sesión ''{0}''.<br> Detalles do erro:<br> {1}</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 <html>Non foi posíbel gardar o ficheiro de sesión ''{0}''.<br> Detalles do erro:<br> {1}</html>
146 146 -----
147 147 -----
148 148 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
149 149 <html>Descargar os conxuntos de cambios abertos<br> <em>Desactivado. Para usar esta funcionalidade antes debe configurar o seu nome de usuario de OSM.</em></html>
150 150 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 <html>Non foi posíbel cargar a configuración.<br>Non foi posíbel crear o cartafol da configuración, «{0}».</html>
164 164 <hmtl>Non foi posíbel cargar a configuración.<br>Non foi posíbel restaurar os valores predeterminados no ficheiro da configuración, «{0}».</html>
165 165 <html>Non foi posíbel cargar a configuración.<br>O cartafol da configuración, «{0}», non é un cartafol.<html>
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Solicitouse cargar o complemento «{0}».<br>Este complemento xa non está a ser desenvolvido e seguramente producirá erros.<br>Debería desactivalo.<br>Quere desactivalo?</html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Please make sure todas as vías seleccionadas apuntan nunha dirección similar<br> ou ortogonalíceas unha a unha.</html>
194 194 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
198 198 <html>O complemento {0} require a versión {1} de JOSM. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que actualice JOSM para usar este complemento.</html>
199 199 <html>O ficheiro da configuración contén erros.<br>Estase a gardar unha copia de seguranza en<br> {0}<br> e a crear un novo ficheiro de configuración cos valores predeterminados.</html>
200 200 -----
201 201 <html>Fallo ao obter un código de acceso mediante OAuth de ''{0}''.</html>
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Escoller para activar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
208 208 -----
209 209 -----
210 210 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
211 211 -----
212 212 <html>Paso 1/3: Obter un código de petición de OAuth</html>
213 213 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un código de acceso</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html> Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}». <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 <html>Non hai capas coas que se poida combinar a capa<br>«{0}».</html>
240 240 -----
241 241 -----
242 242 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
243 243 -----
244 244 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflito e pechar o editor?</html>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
249 249 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
250 250 -----
251 251 <html><strong>Produciuse un fallo</strong> no envío ao servidor porque o <br>paquete de datos actual colide coa condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 <html>Está intentando engadir unha relación a si mesma.<br><br>Isto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Omitindo a relación «{0}».</html>
257 257 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
258 258 <html>Non rematou de combinar as diferencias neste conflito.<br>As resolucións de conflitos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflitos.</html>
259 259 -----
260 260 -----
261 261 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e retire a dependencia cíclica.</html>
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 <chave>
270 270 <pariente esquerdo>
271 271 <novo obxecto>
272 272 <non>
273 273 <ou>
274 274 <signo de interrogación>
275 275 <pariente dereito>
276 276 -----
277 277 <indefinido>
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 >fondo
282 282 > arriba
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisíbel.
300 300 Todas as vías novas pasaron a formar parte dunha relación.<br> Verifique os cambios e corríxaos se é necesario.
301 301 Todas as vías novas pasaron a formar parte dunha relación baseada en roles.<br> Verifique os cambios e corríxaos se é necesario.
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 Violación das capacidades da API
315 315 Versión da API: {0}
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Vía de tren abandonada
320 320 Interromper
321 321 Interromper a combinación
322 322 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
323 323 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
324 324 Sobre
325 325 Sobre JOSM…
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Acceso
330 330 Código de acceso
331 331 Clave do código de acceso:
332 332 Secreto do código de acceso:
333 333 URL do código de acceso:
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Acomodación
337 337 Conforme a información contida no complemento, o autor é {0}.
338 338 -----
339 339 Acción
340 340 Parámetros de acción
341 341 Accións
342 342 -----
343 343 Activar
344 344 -----
345 345 Activar a capa escollida
346 346 -----
347 347 -----
348 348 -----
349 349 Estilos activos:
350 350 Engadir
351 351 -----
352 352 -----
353 353 Engadir un nodo…
354 354 Engadir imaxe rectificada
355 355 Engadir Etiqueta
356 356 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
357 357 -----
358 358 Engadir unha nova ruta de iconas
359 359 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
360 360 Engadir un novo nodo a unha das vías
361 361 -----
362 362 -----
363 363 Engadir unha nova fonte á lista.
364 364 -----
365 365 Engadir unha etiqueta
366 366 -----
367 367 Engadir un nodo mediante a introdución de latitude / lonxitude ou coordenadas leste / norte.
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Engadir información do autor
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Engadido conflito para «{0}»
378 378 Engadir filtro.
379 379 Engadir capa de imaxes {0}
380 380 Engadir capas
381 381 Engadir nodo
382 382 Engadir nodo na vía
383 383 Engadir nodo a vía e conectar
384 384 Engadir nodo {0}
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Engadir relación {0}
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Engadir á selección
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 -----
402 402 Engadir a vía {0}
403 403 Nodo engadido en todas as interseccións
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 Interpolar enderezos
410 410 Enderezos
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 Axustar o desprazamento de imaxes
415 415 -----
416 416 -----
417 417 Axustar a posición desta capa de imaxes
418 418 Axustar fuso horario e desprazamento
419 419 O axustábel {0} aínda non está rexistrado.
420 420 O axustábel {0} aínda non está rexistrado. Non é posíbel marcar a participación en axustes de sincronizados.
421 421 Centro de Administración
422 422 Administrativo
423 423 Nivel administrativo
424 424 Avanzado
425 425 -----
426 426 -----
427 427 Parametros de OAuth avanzados
428 428 Propiedades de OAuth avanzadas
429 429 Configuración avanzada
430 430 información detallada
431 431 Información detallada (web)
432 432 Información do obxecto avanzada
433 433 -----
434 434 -----
435 435 Remonte
436 436 +++++
437 437 Agrícola
438 438 -----
439 439 -----
440 440 Aeroporto
441 441 Campo de aviación
442 442 -----
443 443 Tenda de bebidas alcohólicas
444 444 Aliñar os nodos en círculo
445 445 Aliñar os nodos en fila
446 446 Todo
447 447 Todos os ficheiros
448 448 Todos os formatos
449 449 -----
450 450 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
451 451 -----
452 452 Todos os puntos e segmentos do camiño terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de capas.
453 453 -----
454 454 -----
455 455 Todos os valores unidos como «{0}» van a ser aplicados para a clave «{1}»
456 456 -----
457 457 Área cultivábel
458 458 -----
459 459 Permite descargar as túas trazas de GPS
460 460 Permitir ler a súa configuración.
461 461 Permitir subir trazas GPS
462 462 Permitir subir datos do mapa
463 463 Permitir modificar a súa configuración.
464 464 Tráfico permitido:
465 465 -----
466 466 Permite afinar o coloreado de camiños para diferentes velocidades medias.
467 467 Cabaña alpina
468 468 Xa se rexistrou un conflito para a primitiva «{0}»
469 469 -----
470 470 Renomear tamén o ficheiro
471 471 -----
472 472 -----
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 -----
478 478 Futbol Americano
479 479 Cantidade de cables
480 480 Numero de asentos
481 481 Número de pasos
482 482 -----
483 483 -----
484 484 Amperaxe
485 485 -----
486 486 -----
487 487 -----
488 488 Un valor baleiro elimina o atributo.
489 489 Produciuse un erro no complemento {0}
490 490 -----
491 491 -----
492 492 Ocorreu unha excepción inesperada que puido proceder do complemento «{0}»
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 Anotación
499 499 -----
500 500 -----
501 501 Aplicar
502 502 Aplicar Cambios
503 503 Aplicar axuste preestablecido
504 504 Aplicar resolución
505 505 Aplicar rol
506 506 Aplicar rol:
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Aplicar filtros «antialiasing» á vista do mapa para acadar unha aparencia máis suave.
510 510 -----
511 511 Aplicar a resolución de conflitos
512 512 Aplicar os conflitos resoltos e pechar o diálogo
513 513 Aplicar os cambios seleccionados
514 514 Aplicar as etiquetas dos contidos do portapapeis a todos os elementos seleccionados.
515 515 -----
516 516 Aplicar as actualizacións actuais
517 517 Aplicar o enderezo da tesela
518 518 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
519 519 Aplicar este rol a todos os membros
520 520 Aplicar?
521 521 -----
522 522 +++++
523 523 +++++
524 524 -----
525 525 Lugar arqueolóxico
526 526 Tiro con arco
527 527 Esta seguro de continuar?
528 528 -----
529 529 Área
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Área arredor dos lugares
534 534 -----
535 535 -----
536 536 -----
537 537 Centro de arte
538 538 Gráficos
539 539 -----
540 540 Preguntar antes de actualizar
541 541 Ensambla novos polígonos
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 -----
546 546 Polo menos requírese un obxecto para eliminar, obtívose unha colección baleira
547 547 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
548 548 Atracción
549 549 Atributos
550 550 Dispositivo de son non dispoñíbel
551 551 -----
552 552 Preferencias de son
553 553 Marcas de son de {0}
554 554 Son sincronizado no punto {0}.
555 555 -----
556 556 Son: {0}
557 557 Guia sonora a través de teléfono móvil?
558 558 Fútbol australiano
559 559 Autenticar
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 Autenticando a sesión para o usuario «{0}»…
565 565 Autenticación
566 566 Fallou a autentificación
567 567 Autenticazón fallida
568 568 Autor
569 569 -----
570 570 Fallou a autorización
571 571 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
572 572 Autorizar o URL:
573 573 Autorizar agora
574 574 -----
575 575 -----
576 576 Autores
577 577 +++++
578 578 -----
579 579 -----
580 580 Autogardar intervalo (segundos)
581 581 Ficheiros autogardados por capa
582 582 -----
583 583 -----
584 584 Auto-tentar
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 Caixeiro automático
589 589 Corrección
590 590 Crear automaticamente marcas de son a partires dos puntos do camiño (no canto dos puntos de referencia explícitos) con nomes ou descricións.
591 591 Crear automaticamente unha capa de marcas desde calquer punto de referencia cando se abra unha capa GPX.
592 592 -----
593 593 Dispoñíbel
594 594 -----
595 595 -----
596 596 Roles dispoñibles
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 +++++
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 +++++
607 607 -----
608 608 Atrás
609 609 Condicións de uso da imaxe de fondo
610 610 -----
611 611 Copia de seguranza
612 612 -----
613 613 Solicitude incorrecta
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Banco
622 622 -----
623 623 +++++
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 Barreiras
632 632 -----
633 633 Béisbol
634 634 Básico
635 635 Conca
636 636 Baloncesto
637 637 Baterías
638 638 Campo de batalla
639 639 -----
640 640 -----
641 641 Bahía
642 642 Praia
643 643 -----
644 644 Baliza
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 Banco
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 Brebaxes
658 658 Bicicleta
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 -----
665 665 -----
666 666 Tenda de bicicletas
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 +++++
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 Bloque
678 678 Azul:
679 679 Tablón de anuncios
680 680 -----
681 681 Astillero
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 Bolardo
689 689 -----
690 690 -----
691 691 Librería
692 692 -----
693 693 Nome de marca:
694 694 Marcadores
695 695 -----
696 696 Aduana
697 697 -----
698 698 Nome botánico
699 699 -----
700 700 +++++
701 701 Fronteiras
702 702 Límite
703 703 Perdra Histórica
704 704 -----
705 705 Tipo de límite
706 706 Caixa Circundante
707 707 -----
708 708 -----
709 709 Límites
710 710 +++++
711 711 -----
712 712 -----
713 713 Marca
714 714 -----
715 715 -----
716 716 Ponte
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 Zona industrial abandoada
727 727 -----
728 728 -----
729 729 Tope de vía
730 730 -----
731 731 Edificio
732 732 -----
733 733 Construíndo nodos duplicados
734 734 -----
735 735 Construindo o menú principal
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sen saír do vehículo)
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 Vía para autobús guiado
747 747 Andén de autobús
748 748 Estación de autobús
749 749 Parada de autobús
750 750 Trampa para coches
751 751 -----
752 752 Carnicería
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 GCN(Gas Natural Comprimido)
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 Telecabina
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 Catastro
772 772 Cafetería
773 773 -----
774 774 Chamar o editor para a relación escollida
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 Lugar de acampada
779 779 Non é posíbel aliñar un polígono. Interrompeuse a operación.
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Fútbol_Canadiense
784 784 +++++
785 785 Cancelar
786 786 Cancelar e volver ao diálogo previo
787 787 Cancelar autenticación
788 788 -----
789 789 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
790 790 Cancelar resolución de conflito
791 791 Cancelar a resolución de conflitos e pechar o cadro de diálogo
792 792 Cancelar a operacion
793 793 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
794 794 Cancelar a a actualización e continuar editando
795 795 Cancela a actualización
796 796 -----
797 797 -----
798 798 Non é posíbel engadir un nodo fora do mundo.
799 799 Non é posíbel engadir unha vía con só {0} nodos.
800 800 Non é posíbel engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
801 801 -----
802 802 Non é posíbel aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a combinar.
803 803 Non é posíbel asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
804 804 Non foi posíbel construír a petición de conxunto de cambios coas restrición baseadas no tempo. A entrada non é válida.
805 805 Non é posíbel comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}»
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 Non é posíbel determinar o centro dos nodos seleccionados.
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 Non é posíbel realizar a combinación porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
816 816 Non se poden combinar os nodos: cumpriría eliminar a vía {0} que aínda está a ser usada por {1}
817 817 Non é posíbel combinar primitivas con diferentes identificadores. Este identificador é «{0}», o outro é «{1}».
818 818 -----
819 819 Non é posíbel mover obxectos fora do mundo.
820 820 Non é posíbel abrir o URL ''{0}''<br> As seguintes tarefas de descarga aceptan os seguintes patróns de URL:<br> {1}
821 821 -----
822 822 Non é posíbel resolver conflitos indecisos.
823 823 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
824 824 Non é posíbel restrinxir a petición deste conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
825 825 Non é posíbel restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario «{0}»
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 Non é posíbel desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presente
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Latas
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 Capacidade
841 841 Capacidade (en xeral)
842 842 Coche
843 843 Concesionario de automóviles
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 +++++
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 Cartos en efectivo
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 Castelo
856 856 -----
857 857 -----
858 858 Barreira canadiense
859 859 Causa:
860 860 Entrada de cova
861 861 Cemiterio
862 862 -----
863 863 -----
864 864 Centrar vista
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 Telesilla
875 875 Cabaña ou bungalow
876 876 -----
877 877 Cambiar direccións?
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 Cambiar nodo {0}
882 882 -----
883 883 Cambiar relación
884 884 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
885 885 Cambiar relación {0}
886 886 Cambiar a resolución
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Cambiar a vía {0}
893 893 Cambiados nodos de {0}
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
898 898 ID do conxunto de cambios:
899 899 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
900 900 Xestor de cambios
901 901 Conxunto de cambios pechado
902 902 -----
903 903 Comentario do conxunto de cambios
904 904 id de conxunto de cambios:
905 905 Información do conxunto de cambios
906 906 O conxunto de cambios está cheo
907 907 -----
908 908 Conxunto de cambios {0}
909 909 Conxunto de cambios
910 910 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
911 911 Estación de carga
912 912 -----
913 913 -----
914 914 Buscar FIXMES.
915 915 -----
916 916 -----
917 917 Comprobar no servidor
918 918 -----
919 919 -----
920 920 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
921 921 Comprobando pais para os obxectos eliminados
922 922 Comprobando as condicións previas do complemento…
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 -----
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 -----
938 938 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 Erros na suma de verificación: {0}
943 943 Farmacia
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Relacións fillo
947 947 Cheminea
948 948 -----
949 949 Chinés
950 950 -----
951 951 -----
952 952 Escoller
953 953 -----
954 954 Escolla unha cor
955 955 Escolle unha cor para {0}
956 956 Escoller unha licencia predefinida
957 957 Escolla un valor
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 Escolle o tipo de obxecto OSM
962 962 Escoller o servidor para procurar:
963 963 -----
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Igrexa
967 967 -----
968 968 Cidade
969 969 -----
970 970 Muralla da cidade
971 971 Nome da cidade
972 972 Tipo de clase
973 973 Limpar
974 974 Baleirar o búfer de facer e desfacer
975 975 -----
976 976 Limpar área de texto
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
980 980 -----
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 -----
985 985 -----
986 986 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
987 987 -----
988 988 Prema para interromper e continuar editando
989 989 Prema para interromper a execución de navegadores externos
990 990 Prema para interromper a combinación de nodos.
991 991 -----
992 992 Premer para interromper a actualización
993 993 -----
994 994 -----
995 995 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
996 996 Prema para cancelar a operación actual
997 997 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están eliminados no servidor
998 998 Premer para pechar o diálogo
999 999 Prema para pechar o diálogo e retirar o obxecto das relacións
1000 1000 Prema para pechar o dialogo e interromper a eliminación de obxectos
1001 1001 Prema para pechar o dialogo e interromper a descarga
1002 1002 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 Prema para crear un conflito e pechar este editor de relación
1006 1006 -----
1007 1007 Prema para eliminar o complemento «{0}»
1008 1008 Prema para eliminar. Maiúsculas: elimina o segmento de vía. Alt: Non elimina os nodos sen usar cando se elimina unha vía. Ctrl: eliminar referenciados.
1009 1009 Prema para desactivar o complemento «{0}»
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 Prema para manter o complemento «{0}»
1016 1016 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Preme para reiniciares máis tarde.
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 Prema para omitir a actualización dos complementos
1030 1030 Prema para comezar a procurar por lugares
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 Prema para actualizar os complementos activos,
1035 1035 -----
1036 1036 O Cliente non Responde
1037 1037 Acantilado
1038 1038 Alpinismo
1039 1039 -----
1040 1040 Reloxo
1041 1041 Pechar
1042 1042 Pechar de todos modos
1043 1043 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
1044 1044 Pechar conxuntos de cambios
1045 1045 Pecha o diálogo e cancela a descarga
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 Pechar o conxunto de cambios abertos
1049 1049 -----
1050 1050 Pechar o diálogo
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 Pechar o diálogo de configuración e descartar as modificacións.
1055 1055 Pecha a modificación escollida
1056 1056 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
1057 1057 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
1058 1058 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
1059 1059 Pechado despois -
1060 1060 Pechado en
1061 1061 Pechado en:
1062 1062 Descripción detallada
1063 1063 Descripción detallada
1064 1064 Peche dos conxuntos de cambios abertos
1065 1065 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
1066 1066 Pechando conxunto de cambios
1067 1067 Pechando conxunto de cambios {0}
1068 1068 Pechando colección de cambios…
1069 1069 Roupas
1070 1070 -----
1071 1071 Liña de costa
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 Moedas
1075 1075 -----
1076 1076 Instituto
1077 1077 -----
1078 1078 Cor
1079 1079 -----
1080 1080 Nome da cor:
1081 1081 -----
1082 1082 Cores
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Cores, puntos e segmentos de camiño en función da velocidade.
1088 1088 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 Combinar vía
1094 1094 -----
1095 1095 Combinar varias vías nunha.
1096 1096 Carril bici y vía peatonal conxuntos
1097 1097 -----
1098 1098 Rima de ordes
1099 1099 -----
1100 1100 Comentario
1101 1101 -----
1102 1102 Comentario:
1103 1103 Comercial
1104 1104 Común
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 A Comunicacion con OSM fallou
1108 1108 -----
1109 1109 Comparar
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 Ordenador
1113 1113 -----
1114 1114 Configurar os sitios dos complementos
1115 1115 -----
1116 1116 Configurar os complementos dispoñíbeis.
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 Configure se crear copias de seguranza
1121 1121 Configurar se usar un servidor proxy
1122 1122 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
1123 1123 Confirmar o purgado
1124 1124 Confirma a acción do Control Remoto
1125 1125 -----
1126 1126 Confirmar rol baleiro
1127 1127 -----
1128 1128 Conflito
1129 1129 Resolución de conflitos
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 Conflito non resolto completamente
1163 1163 Conflitos
1164 1164 Detectaronse conflitos
1165 1165 Conflitos nas etiquetas pegadas
1166 1166 Conflitos ao combinar primitivas
1167 1167 Conflitos ao combinar as vías- A vía fusionada é «{0}»
1168 1168 Produciuse un conflito ao combinar os nodos. O nodo de destino é «{0}».
1169 1169 Conectar unha das vías ao nodo
1170 1170 -----
1171 1171 Preferencias de Conexión
1172 1172 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Construcción
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 Contactando co Servidor OSM…
1182 1182 Contactando co Servidor…
1183 1183 Contido
1184 1184 Continente
1185 1185 Continuar
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 Continuar resolvendo
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Continuar vía a partir do último nodo.
1192 1192 Continuar, aínda así
1193 1193 Continúa a debuxar unha liña que comparte nodos con outra liña.
1194 1194 Colaboración
1195 1195 Tenda de alimentación
1196 1196 Convertir a capa GPX
1197 1197 Convertir en capa de datos
1198 1198 Convertido de: {0}
1199 1199 -----
1200 1200 Coordenadas
1201 1201 -----
1202 1202 -----
1203 1203 Coordenadas:
1204 1204 -----
1205 1205 Copiar
1206 1206 Copiar as coordenadas
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 Copiar todos os meus elementos ao elemento de destino
1212 1212 Copiar todos os seus elementos ao elemento de destino
1213 1213 Copiar as coordenadas dos nodos seleccionados ao portapapeis.
1214 1214 -----
1215 1215 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1216 1216 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1217 1217 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de elementos combinados.
1218 1218 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos combinados.
1219 1219 Copia de {0}
1220 1220 -----
1221 1221 Copiar os obxectos seleccionados ao portapapeis.
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 -----
1225 1225 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos combinados.
1226 1226 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos combinados.
1227 1227 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1228 1228 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos combinados.
1229 1229 Copiar a porta papeis e pechar
1230 1230 Copia {1} de {0}
1231 1231 +++++
1232 1232 Ano do Copyright
1233 1233 Correlacionar
1234 1234 -----
1235 1235 -----
1236 1236 -----
1237 1237 Non foi posíbel acceder ao(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
1238 1238 Non foi posíbel combinar as vías.<br> Non foi posíbel combinalos nunha única cadea de nodos.
1239 1239 Non se puido conectar co servidor de OSM. Comprobe que dispón de conexión a internet.
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 Non se puido importar «{0}».
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 Non foi posíbel cargar o complemento {0}. Quere desactivalo?
1247 1247 Non foi posíbel analizar a latitude, lonxitude e/ou o zoom. Comprobeo
1248 1248 Non se puido analizar a listaxe de capas WMS.
1249 1249 Non foi posíbel ler «{0}»
1250 1250 -----
1251 1251 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
1252 1252 -----
1253 1253 Non é posíbel renomear o ficheiro «{0}»
1254 1254 Non se puido recuperar a listaxe de capas WMS.
1255 1255 -----
1256 1256 Non puido atoparse unha coincidencia entre a ligazón ou identificador indicados e o servizo seleccionado. Inténteo de novo.
1257 1257 -----
1258 1258 País
1259 1259 Código do país
1260 1260 País
1261 1261 Xulgado
1262 1262 Cubierto
1263 1263 -----
1264 1264 Depósito de auga
1265 1265 -----
1266 1266 Grúa
1267 1267 -----
1268 1268 Crear círculo
1269 1269 Crear un cartafol novo
1270 1270 Crear un círculo a partires de tres nodos seleccionados.
1271 1271 Crear unha copia desta relación e abrila en outra ventá de edición.
1272 1272 Crear unha nova capa do mapa.
1273 1273 -----
1274 1274 Crear unha nova relación
1275 1275 Crear áreas
1276 1276 Crear marcas de son na posición do camiño correspondente á hora modificada de cada ficheiro de son WAV importado.
1277 1277 Crear un marcador
1278 1278 -----
1279 1279 Crear multipolígono
1280 1280 Crear novo nodo.
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 Crear unha nova relación na capa «{0}»
1284 1284 -----
1285 1285 Creado
1286 1286 Creado en
1287 1287 Creado en:
1288 1288 Creado antes -
1289 1289 Creado por:
1290 1290 -----
1291 1291 Creado en:
1292 1292 -----
1293 1293 Creando Interface (GUI) principal
1294 1294 Tarxetas de crédito
1295 1295 Críket
1296 1296 -----
1297 1297 +++++
1298 1298 Cruce de bicicletas
1299 1299 Cruce de cabalos
1300 1300 Paso a nivel peatonal
1301 1301 Guarda cruces
1302 1302 -----
1303 1303 -----
1304 1304 -----
1305 1305 Tipo de paso
1306 1306 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
1307 1307 -----
1308 1308 -----
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 Ctrl para combinar co nodo máis próximo.
1312 1312 Cociña
1313 1313 Cultura
1314 1314 -----
1315 1315 Selección Actual
1316 1316 -----
1317 1317 -----
1318 1318 -----
1319 1319 O valor actual «{0}» para o identificador de usuario non é válido.
1320 1320 -----
1321 1321 -----
1322 1322 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
1323 1323 Cortinas
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 Personalizar ligazón WMS
1328 1328 Personalizar as cores
1329 1329 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 -----
1334 1334 Desmonte
1335 1335 -----
1336 1336 Barreira para bicicletas
1337 1337 -----
1338 1338 -----
1339 1339 -----
1340 1340 -----
1341 1341 Dependencia ciclica entre relacións:
1342 1342 Ciclismo
1343 1343 Dependencias cíclicas
1344 1344 -----
1345 1345 -----
1346 1346 -----
1347 1347 -----
1348 1348 -----
1349 1349 -----
1350 1350 -----
1351 1351 -----
1352 1352 -----
1353 1353 -----
1354 1354 DEPURAR: {0}
1355 1355 +++++
1356 1356 -----
1357 1357 Presa
1358 1358 -----
1359 1359 Erro de datos
1360 1360 Capa de datos {0}
1361 1361 -----
1362 1362 Fontes de datos e tipos:
1363 1363 -----
1364 1364 Validador de dados
1365 1365 -----
1366 1366 A base de datos esta fora de liña por mantemento
1367 1367 -----
1368 1368 Data
1369 1369 Data:
1370 1370 Data:
1371 1371 -----
1372 1372 Tarxetas de débito
1373 1373 -----
1374 1374 Grados Decimais
1375 1375 Decisión
1376 1376 -----
1377 1377 Camiño de cabalos dedicado
1378 1378 Carril bici dedicado
1379 1379 Acera peatonal dedicada
1380 1380 Predeterminado
1381 1381 Predeterminado (determinado automaticamente)
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 -----
1385 1385 Valor predeterminado: {0}
1386 1386 -----
1387 1387 Eliminar
1388 1388 Eliminar o ficheiro
1389 1389 Eliminar o ficheiro do disco
1390 1390 -----
1391 1391 Eliminar o modo
1392 1392 -----
1393 1393 Eliminar as vías que non formen parte dun multipolígono interior
1394 1394 Eliminar confirmación
1395 1395 -----
1396 1396 Eliminar vías duplicadas
1397 1397 Eliminar o filtro.
1398 1398 Eliminar da relación
1399 1399 -----
1400 1400 Eliminar os membros incompletos?
1401 1401 -----
1402 1402 Eliminar o nodo {0}
1403 1403 Eliminar nodos ou vías.
1404 1404 -----
1405 1405 Eliminar o obxecto
1406 1406 Eliminar a relación{0}
1407 1407 -----
1408 1408 Eliminar as relacións
1409 1409 Eliminar os obxectos seleccionados.
1410 1410 -----
1411 1411 Eliminar a relación que se está a editar
1412 1412 Eliminar a clave seleccionada en todos os obxectos
1413 1413 Eliminar as capas seleccionadas.
1414 1414 Eliminar a relación seleccionada
1415 1415 Eliminar da lista a orixe seleccionada.
1416 1416 -----
1417 1417 Eliminar os nodos innecesarios dunha vía
1418 1418 Eliminar a vía {0}
1419 1419 Eliminado
1420 1420 Eliminado «{0}»
1421 1421 Estado eliminado:
1422 1422 O membro eliminado {0} é usado pola relación {1}
1423 1423 -----
1424 1424 O nodo eliminado {0} é parte da vía {1}
1425 1425 Elementos eliminados ou ignorados
1426 1426 -----
1427 1427 A relación eliminada {0} contén membros
1428 1428 A vía eliminada {0} contén nodos
1429 1429 Deli (Boa comida)
1430 1430 Denominación
1431 1431 Dentista
1432 1432 Grandes Almacéns
1433 1433 -----
1434 1434 Profundidade en metros
1435 1435 -----
1436 1436 Descrición
1437 1437 -----
1438 1438 Descrición: {0}
1439 1439 -----
1440 1440 -----
1441 1441 -----
1442 1442 -----
1443 1443 Grado de detalle
1444 1444 -----
1445 1445 Detalles
1446 1446 -----
1447 1447 -----
1448 1448 -----
1449 1449 -----
1450 1450 -----
1451 1451 Determinando complementos a cargar…
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 -----
1455 1455 Non se atopou ningún obxecto co identificador {0} no conxunto de datos actual
1456 1456 +++++
1457 1457 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1458 1458 -----
1459 1459 Diesel para Vehiculos pesados
1460 1460 Dificultade
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 Dirección
1465 1465 -----
1466 1466 -----
1467 1467 Desactivar
1468 1468 -----
1469 1469 Desactivar o complemento
1470 1470 Rexeitar
1471 1471 -----
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 -----
1475 1475 -----
1476 1476 -----
1477 1477 -----
1478 1478 -----
1479 1479 -----
1480 1480 Expende baixo receta médica
1481 1481 Pantalla
1482 1482 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1483 1483 -----
1484 1484 Preferencias de Visualización
1485 1485 Amosar unha icona en movemento que represente o punto da traza sincronizada onde o son que se está a reproducir foi gravado.
1486 1486 Mostrar información de obxecto avanzada sobre nodos, vías e relacións de OSM.
1487 1487 -----
1488 1488 Amosar coordenadas como
1489 1489 -----
1490 1490 -----
1491 1491 -----
1492 1492 Mostrar información histórica sobre vías, nodos e relacións de OSM no seu navegador web.
1493 1493 Amosa información sobre vías,nodos, ou relacións de OSM
1494 1494 -----
1495 1495 Amosar o sinal de son en directo
1496 1496 Mostrar información de obxecto sobre nodos, vías e relacións de OSM no seu navegador web.
1497 1497 -----
1498 1498 Amosar o menú de son
1499 1499 Amosar a pantalla de «Sobre».
1500 1500 Amosa as propiedades básicas da modificación
1501 1501 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1502 1502 Amosa os obxectos creados, actualizados , e eliminados do conxunto de cambios
1503 1503 -----
1504 1504 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1505 1505 -----
1506 1506 -----
1507 1507 -----
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 -----
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 Distribuír os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1514 1514 -----
1515 1515 Desusado
1516 1516 Vía de tren en desuso
1517 1517 Acequia
1518 1518 -----
1519 1519 -----
1520 1520 Non aplicar cambios
1521 1521 Lembrar esta decisión e non preguntar de novo (pode modificar o comportamento desde «Configuración → Complementos»).
1522 1522 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1523 1523 -----
1524 1524 -----
1525 1525 -----
1526 1526 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1527 1527 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1528 1528 -----
1529 1529 -----
1530 1530 -----
1531 1531 Non facer nada
1532 1532 Está seguro de que quere aplicar o novo rol?
1533 1533 Desexa permitir esto?
1534 1534 -----
1535 1535 -----
1536 1536 Muelle
1537 1537 -----
1538 1538 -----
1539 1539 -----
1540 1540 Carreiras de cans
1541 1541 -----
1542 1542 -----
1543 1543 Dobre conflito
1544 1544 Abaixo
1545 1545 Descargar
1546 1546 Descargar Todos os Fillos
1547 1547 -----
1548 1548 -----
1549 1549 Descargar datos
1550 1550 -----
1551 1551 Descargar Lugar
1552 1552 Descargar Membros
1553 1553 Descargar OSM
1554 1554 -----
1555 1555 -----
1556 1556 -----
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 -----
1560 1560 Descargar obxecto OSM por ID
1561 1561 Descargar o complemento
1562 1562 Descargar imaxes corrixidas desde diferentes servizos
1563 1563 Descargar os fillos escollidos
1564 1564 Descargar o URL
1565 1565 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1566 1566 Descargar todos os membros incompletos
1567 1567 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1568 1568 -----
1569 1569 -----
1570 1570 Área de descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptábel para o servidor
1571 1571 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1572 1572 Descargar como unha nova capa
1573 1573 Descarga o contido das modificacións
1574 1574 Descargar conxuntos de cambios
1575 1575 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1576 1576 Descargar contido
1577 1577 Descargar data
1578 1578 Descargar todo o que abarca:
1579 1579 -----
1580 1580 Descargar de OSM ao longo deste camiño
1581 1581 Descargar de OSM…
1582 1582 -----
1583 1583 Descargar membros incompletos
1584 1584 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1585 1585 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos desde o servidor de OSM
1586 1586 Descargar a lista
1587 1587 -----
1588 1588 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1589 1589 Descargar membros
1590 1590 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1591 1591 Descargar só as miñas modificacións
1592 1592 -----
1593 1593 -----
1594 1594 -----
1595 1595 Descargar agora
1596 1596 Descargar obxecto
1597 1597 Descargar obxecto…
1598 1598 -----
1599 1599 Descargar os obxectos que conteñan referencias a algún dos obxectos seleccionados
1600 1600 -----
1601 1601 Descargando vías/relacións… relacionadas
1602 1602 -----
1603 1603 Descargar complementos
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 Descargar as relacións referidas
1608 1608 Descargar os membros da relación
1609 1609 Descargar relacións
1610 1610 Descargar membros escollidos incompletos
1611 1611 Descargae as relacións escollidas
1612 1612 -----
1613 1613 -----
1614 1614 Descargar a caixa de límites
1615 1615 -----
1616 1616 Descargar o contido do conxunto de cambios
1617 1617 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1618 1618 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1619 1619 Descarga o contido das modificacións escollidas desde o servidor
1620 1620 -----
1621 1621 Descargar a lista de complementos dispoñíbeis
1622 1622 -----
1623 1623 -----
1624 1624 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1625 1625 Datos GPX descargados
1626 1626 -----
1627 1627 -----
1628 1628 Descargando datos GPS
1629 1629 -----
1630 1630 Descargando datos de OSM…
1631 1631 -----
1632 1632 Descargando o complemento {0}…
1633 1633 Descargando «Mensaxe do día»
1634 1634 Descargando o contido do conxunto de cambios
1635 1635 Descargando conxunto de cambios {0}…
1636 1636 Descargando conxuntos de cambios…
1637 1637 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}…
1638 1638 Descargando datos
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 Descargando historial…
1642 1642 -----
1643 1643 Descargando conxunto de cambios abertos…
1644 1644 -----
1645 1645 Descargando os puntos {0} a {1}…
1646 1646 Descargando relacións referidas…
1647 1647 Descargando vías referidas…
1648 1648 Descargando relación {0}
1649 1649 Telearrastre
1650 1650 -----
1651 1651 -----
1652 1652 Arrastrar o cabezallo de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o son desde alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o son nese punto.
1653 1653 Desaugue
1654 1654 Debuxar
1655 1655 Debuxar Frechas de Dirección
1656 1656 -----
1657 1657 -----
1658 1658 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1659 1659 -----
1660 1660 Debuxar os límites dos datos descargados
1661 1661 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1662 1662 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1663 1663 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1664 1664 -----
1665 1665 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1666 1666 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1667 1667 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1668 1668 Debuxar nodos
1669 1669 -----
1670 1670 -----
1671 1671 Debuxar liña de axuda flexíbel
1672 1672 Debuxar os números de orde dos segmentos
1673 1673 Debuxar os límites dos datos cargados desde o servidor.
1674 1674 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1675 1675 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1676 1676 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1677 1677 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1678 1678 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1679 1679 -----
1680 1680 Auga potábel
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 Autoescuela
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 Tintorería
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 Duplicar
1693 1693 -----
1694 1694 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1695 1695 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1696 1696 Duplicar esta capa
1697 1697 Nodos duplicados
1698 1698 -----
1699 1699 Nodos de vía duplicados
1700 1700 Vías duplicadas
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 Correo electrónico
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1709 1709 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1710 1710 -----
1711 1711 ERRO: {0}
1712 1712 -----
1713 1713 Cada nodo debe conectar exactamente 2 vías
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 Edición
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 Editar filtro.
1722 1722 -----
1723 1723 Editar latitude e lonxitude dun nodo.
1724 1724 Editar nova relación na capa «{0}»
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 Editar a relación escollida actualmente
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1734 1734 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1735 1735 -----
1736 1736 Editar a orixe escollida.
1737 1737 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1738 1738 -----
1739 1739 Editar: {0}
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 Educación
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 Electrificado
1747 1747 Electronica
1748 1748 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1749 1749 Electrónica
1750 1750 Os elementos do tipo {0} están admitidos.
1751 1751 Elevación
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 Enderezo de correo electrónico
1758 1758 -----
1759 1759 Terraplén
1760 1760 Embaixada
1761 1761 -----
1762 1762 Punto de acceso para emerxencias
1763 1763 Teléfono de emerxencia
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 Documento baleiro
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 Activar filtro
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 Activar/desactivar o modo experto
1778 1778 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1785 1785 Introduza o URL:
1786 1786 Introducir o URL a descargar:
1787 1787 Introduce un id de un conxunto de cambios
1788 1788 -----
1789 1789 Introduza un nome de lugar para procurar
1790 1790 Introduce o nome do lugar a buscar:
1791 1791 Introduza un rol e aplíqueo aos membros da relación escollidos
1792 1792 Introduza un rol para todos os membros da relación
1793 1793 Introduza unha expresión de procura
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 Introduce un URL desde o cal os datos deberían ser descargados
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 Introduza nome de ficheiro:
1803 1803 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1804 1804 -----
1805 1805 Introduza o ID do obxecto que debería ser descargado
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 Introduce a expresion de búsqueda
1809 1809 Entrada
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 Hípica
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 Erotica
1818 1818 Erro
1819 1819 Erro
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 Erro durante a descarga
1823 1823 -----
1824 1824 Produciuse un erro no filtro
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 Erro no ficheiro {0}
1836 1836 -----
1837 1837 Erro analizando {0}:
1838 1838 Produciuse un erro reproducindo o son
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 Erro ao renomear ficheiro «{0}» a «{1}»
1842 1842 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1843 1843 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 Erro durante a análise {0}
1849 1849 Erros
1850 1850 Erros durante a descarga
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 +++++
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 Exemplos
1864 1864 A executar arranque da plataforma
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Sair
1868 1868 Saír de JOSM
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 Sair da aplicación,
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 Esperábase un valor non baleiro para o parámetro «{0}» obtívose «{1}»
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 Modo Experto
1880 1880 -----
1881 1881 Puntos de referencia explícitos con hora estimada da posición no camiño.
1882 1882 Puntos de referencia explícitos con marcas de tempo válidas.
1883 1883 Exportar ficheiro GPX
1884 1884 Exportar e Gardar
1885 1885 Opcións de exportacińo
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
1889 1889 Exportar a GPX…
1890 1890 -----
1891 1891 Extrudir
1892 1892 -----
1893 1893 Extrudir Vía
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 +++++
1899 1899 -----
1900 1900 Fabrica
1901 1901 Facilidades
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 Produciuse un fallo ao crear o directorio do complemento «{0}»
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 Produciuse un fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 Fallou ao abrir o URL
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 Produciuse un fallo ao abrir a páxina de axuda
1937 1937 Non foi posíbel abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñíbel no historisl.
1956 1956 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
1957 1957 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñíbel no historial.
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 Terra de labor
1967 1967 Edificio agrario
1968 1968 Comida rápida
1969 1969 Debuxo rápido (peor resultado)
1970 1970 Multiplicador de avance rápido
1971 1971 -----
1972 1972 Número do fax
1973 1973 De pago
1974 1974 Caída
1975 1975 Valado
1976 1976 -----
1977 1977 Ruta de ferry
1978 1978 Terminal de ferry
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 O ficheiro «{0}» non existe
1988 1988 -----
1989 1989 Nome do ficheiro:
1990 1990 Copia de seguranza
1991 1991 O ficheiro existe. Sobrescribir?
1992 1992 -----
1993 1993 Nome do ficheiro:
1994 1994 O ficheiro {0} existe. Sobrescribir?
1995 1995 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}»
1996 1996 Ficheiro: {0}
1997 1997 -----
1998 1998 Ficheiros
1999 1999 Ficheiros de Tipo:
2000 2000 Ficheiros de tipo:
2001 2001 -----
2002 2002 Filtrar
2003 2003 Filtro agochado:{0} desactivado:{1}
2004 2004 Modo de filtro
2005 2005 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
2006 2006 -----
2007 2007 Filtro:
2008 2008 Rematar debuxo.
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Hidrante contra incendios
2012 2012 Parque de bombeiros
2013 2013 -----
2014 2014 Cheminea
2015 2015 Pesca
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 Arranxar
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 Arranxar conflitos de etiquetas
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
2026 2026 Arranxando erros …
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 Floristería
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 Cartafoles
2035 2035 Seguir
2036 2036 Seguir liña
2037 2037 -----
2038 2038 Comida
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 Comida+Bebidas
2042 2042 Pé
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 Soamente para os obxectos escollidos
2048 2048 -----
2049 2049 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
2050 2050 -----
2051 2051 Vado
2052 2052 Monte
2053 2053 Esquecer obxectos pero non os eliminar no servidor cando se envíen.
2054 2054 -----
2055 2055 Tempo de avance/retroceso (segundos)
2056 2056 Atopadas {0} coincidencias
2057 2057 Fonte
2058 2058 Marco
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Conxelar
2065 2065 Conxelar a lista actual de elementos combinados.
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 Desde …
2070 2070 Da relación
2071 2071 Desde o URL
2072 2072 Gasolineira
2073 2073 -----
2074 2074 Tipos de combustíbel:
2075 2075 Vista de pantalla completa
2076 2076 -----
2077 2077 Función
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 Mobles
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 Puntos GPS
2087 2087 -----
2088 2088 descrición do camiño gps
2089 2089 Ficheiros GPX
2090 2090 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 Selector de cor GTK
2098 2098 +++++
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 Xardín
2105 2105 Centro de xardinería
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 Gasómetro
2111 2111 Porta
2112 2112 ancho(mm)
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 Xeografía
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Imaxes xeo-etiquetadas
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 Glaciar
2145 2145 Vidro
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 Ir atrás ao paso 1/3
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 Ir a páxina de axuda de JOSM
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 +++++
2157 2157 Campo de golf
2158 2158 Góndola
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 Herba
2164 2164 -----
2165 2165 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 Verde:
2170 2170 Zona verde
2171 2171 Verdurería
2172 2172 Horticultura
2173 2173 -----
2174 2174 Contedor de gravilla
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 Rompeolas
2179 2179 +++++
2180 2180 +++++
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 Poste identificador
2184 2184 -----
2185 2185 +++++
2186 2186 Ximnasia
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 Aldea
2204 2204 Portilla de grella metálica
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 +++++
2210 2210 Ferretería
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 Saúde
2219 2219 -----
2220 2220 Brezal o landa
2221 2221 Vehículos pesados (> 6 t.)
2222 2222 Seto
2223 2223 Alto
2224 2224 Altura (en metros)
2225 2225 Heliporto
2226 2226 Axuda
2227 2227 Axda: {0}
2228 2228 Hemisferio
2229 2229 Agochar
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 Mostrar ou agochar este botón conmutador
2234 2234 Agochar este botón
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 +++++
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 Nodos duplicados en autopista
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Tipo de carretera
2249 2249 Autovías
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Sendeiro
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 Lugares históricos
2258 2258 -----
2259 2259 Historial
2260 2260 Historial (web)
2261 2261 Historial do nodo {0}
2262 2262 Historial da relación {0}
2263 2263 Historial da vía {0}
2264 2264 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva actual.
2265 2265 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva de referencia.
2266 2266 -----
2267 2267 Inicio
2268 2268 -----
2269 2269 Páxina de incio
2270 2270 Cabalo
2271 2271 Carreira de cabalos
2272 2272 -----
2273 2273 +++++
2274 2274 Servidor:
2275 2275 Albergue
2276 2276 +++++
2277 2277 Nome da casa
2278 2278 Número de casa
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 Ton:
2287 2287 -----
2288 2288 Apostadeiro de caza
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 +++++
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 +++++
2298 2298 +++++
2299 2299 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
2300 2300 -----
2301 2301 +++++
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 INFORMACIÓN: {0}
2306 2306 Erro de entrada e saída
2307 2307 Excepción de IO
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 Rutas de iconas:
2316 2316 -----
2317 2317 Ignorar
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 Ignóraos, deixa a relación como está
2322 2322 Ignorar esta indicación e combinar de calquera xeito
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2327 2327 -----
2328 2328 Ignorando elementos
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 Ignorando URL mal construído: «{0}»
2332 2332 Ignorando URL de ficheiro mal construído: «{0}»
2333 2333 -----
2334 2334 Estanse a ignorar {0} nodos con coordenadas nulas
2335 2335 Datos Ilegais
2336 2336 Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2337 2337 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecto
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 Estrutura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 Valor incorrecto de latitude «{0}»
2344 2344 -----
2345 2345 Valor numerico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2346 2346 Valor incorrecto de lonxitude «{0}»
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 Valor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2350 2350 Obxecto ilegal con id=0
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Valor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.
2354 2354 Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.
2355 2355 Valor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}
2356 2356 Valor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.
2357 2357 Valor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2358 2358 -----
2359 2359 Valor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.
2360 2360 Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2361 2361 Valor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».
2362 2362 Valor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».
2363 2363 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»
2364 2364 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»
2365 2365 -----
2366 2366 Valor ilegal do atributo «ref» do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2367 2367 -----
2368 2368 Imaxe
2369 2369 Ficheiros de imaxes
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Imaxes: {0}
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 +++++
2384 2384 Importar son
2385 2385 -----
2386 2386 Importar imaxes
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 Pendente
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 Incluír un nodo nos segmentos de vía máis achegados
2402 2402 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 Independente
2412 2412 -----
2413 2413 +++++
2414 2414 -----
2415 2415 Información
2416 2416 Información
2417 2417 Panel informativo
2418 2418 Oficina de información
2419 2419 Punto de información
2420 2420 Información da capa
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 Inicializando
2425 2425 Inicializando API de OSM
2426 2426 -----
2427 2427 Inicializando estilos de mapa
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Inicializando predeterminados
2431 2431 -----
2432 2432 Inicializando validador
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 Instalando os complementos actualizados
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Erro interno do servidor
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Acceso a internet
2450 2450 Acceso a internet gratuito
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 Non pode resolverse a intersección de tres ou máis vías. Interrompeuse a operación.
2454 2454 -----
2455 2455 URL non válido da API
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Xanela de selección incorrecta
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 A data non é válida
2462 2462 Valores data/tempo inválidas
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 Expresión de procura inválida
2469 2469 O enderezo web de servizo non é válido.
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 ID de usuario inválido
2474 2474 O nome do usuario non é válido
2475 2475 O valor {0} para o parámetro ''has_arg'' non é válido.
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 Invertir filtro
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 Illa
2485 2485 Illote
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 Obxecto {0} non atopado na lista.
2491 2491 -----
2492 2492 Navegador de axuda de JOSM
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 Para o complemento {1} requírese a versión {0} de JOSM.
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 +++++
2510 2510 Versión Java {0}
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 Función de unor áreas
2514 2514 Unir Nodo a Vía
2515 2515 Confirmación de unión de zonas
2516 2516 Unir áreas superpostas
2517 2517 Areas superpostas unidas
2518 2518 Une áreas que se superpoñen
2519 2519 Saltar Á Posición
2520 2520 Saltar ahi
2521 2521 Saltar a posición
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 Unión
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 Manter
2536 2536 Manter a copia de seguranza cando se gardan capas de datos
2537 2537 -----
2538 2538 Manter o meu estado de eliminado
2539 2539 Manter o complemento
2540 2540 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2541 2541 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2542 2542 -----
2543 2543 Manter o seu estado de eliminado
2544 2544 Manter esta relación como membro do obxecto de destino.
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 Tecla
2549 2549 A chave «{0}» non é válida
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 A clave non pode estar baleira cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 Tecla:
2556 2556 -----
2557 2557 Atallos de Teclado
2558 2558 Palabras clave
2559 2559 Xardín de infancia
2560 2560 Quiosco
2561 2561 Portilla xiratoria
2562 2562 Cociña
2563 2563 -----
2564 2564 +++++
2565 2565 GLP (Gas licuado do petróleo)
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Etiquetar as marcas de son (e de imaxe e web)
2576 2576 -----
2577 2577 Lambert 4 Zonas (France)
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 Lambert CC Zona
2581 2581 Lambert CC9 Zona (France)
2582 2582 -----
2583 2583 Zona Lambert (Estonia)
2584 2584 Uso do chan
2585 2585 Vertedoiro
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 Nodos duplicados no uso da terra
2589 2589 -----
2590 2590 Carriles
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 Idioma
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 Modo de lazo
2598 2598 Modo de selección con lazo: seleccione obxectos que se atopen dentro dunha zona debuxada a man alzada.
2599 2599 Último cambio en {0}
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 A última actualización de complementos foi feita hai máis de {0} días.
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 +++++
2607 2607 +++++
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 Executar o navegador coa información sobre o conxunto de cambios
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 Lanzar en modo maximizado
2614 2614 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2615 2615 Lanzar un navegador con información sobre este usuario
2616 2616 Lavandería
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Capa
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 a capa non está na lista.
2633 2633 Capa: {0}
2634 2634 Capas
2635 2635 Tempo de introducción (segundos)
2636 2636 -----
2637 2637 Ocio
2638 2638 Lonxitude
2639 2639 -----
2640 2640 Lonxitude en metros
2641 2641 O largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2642 2642 Lonxitude: {0}
2643 2643 -----
2644 2644 Paso a nivel
2645 2645 Biblioteca
2646 2646 Licencia
2647 2647 -----
2648 2648 Barreira
2649 2649 -----
2650 2650 Metro lixeiro
2651 2651 Faro
2652 2652 -----
2653 2653 Tipo de liña
2654 2654 Liña {0} columna {1}:
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 Lista
2658 2658 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2659 2659 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2660 2660 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 Rúa residencial
2670 2670 Cargar sesión
2671 2671 Cargar unha sesión desde un ficheiro.
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 Cargar historial
2676 2676 -----
2677 2677 Cagar relacións pais
2678 2678 -----
2679 2679 Cargar relacióm
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 Cargando os complementos iniciais
2684 2684 Cargando o historial para o nodo {0}
2685 2685 Cargando o historial para a relación {0}
2686 2686 Cargando o historial para a vía {0}
2687 2687 Cargando a configuración de imaxes…
2688 2688 Cagando relacións pais
2689 2689 Cargando o complemento ''{0}''…
2690 2690 Cargando os complementos
2691 2691 Cargando complementos…
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 A cargar a sesión «{0}»
2695 2695 -----
2696 2696 A cargar {0}
2697 2697 Ficheiros locais
2698 2698 -----
2699 2699 Localidade
2700 2700 -----
2701 2701 Localización
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 Bloquear
2705 2705 Esclusa
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 Lonxitude
2714 2714 Lonxitude:
2715 2715 Procurar en:
2716 2716 Aparencia e comportamento
2717 2717 Procurar en:
2718 2718 Torre de vixía
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 +++++
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 Escala MTB
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2746 2746 -----
2747 2747 Crear marca de son na posición do cabezallo de reprodución
2748 2748 -----
2749 2749 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 Centro comercial
2753 2753 Feito polo home
2754 2754 -----
2755 2755 +++++
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 Mapa
2760 2760 Estilo de pintura do mapa
2761 2761 Proxección do mapa
2762 2762 Preferencias do Mapa
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 Mapa: {0}
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 Porto deportivo
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2779 2779 Marca dos puntos con nome
2780 2780 Marcas de {0}
2781 2781 +++++
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 +++++
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 Velocidade Máx.(km/h)
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 Peso máximo (t)
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 Área máxima por petición:
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2808 2808 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2809 2809 Lonxitude máxima (metros)
2810 2810 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 Prado
2814 2814 -----
2815 2815 Membro de
2816 2816 Membros
2817 2817 Os membros do portapapeis non poden engadirse porque non están incluídos na capa actual
2818 2818 Membros(resolto)
2819 2819 Membros (con conflitos)
2820 2820 Monumento conmemorativo
2821 2821 -----
2822 2822 Nome do menú
2823 2823 Nome de Menú (Predeterminado)
2824 2824 Menú: {0}
2825 2825 -----
2826 2826 +++++
2827 2827 Combinar
2828 2828 Combinar os nodos
2829 2829 Combinar a capa
2830 2830 Combinar os nodos no máis antigo
2831 2831 Combinar a selección
2832 2832 Combinar a capa actual con outra capa
2833 2833 Combinar os obxectos seleccionados actualmente noutra capa
2834 2834 Combinar esta capa con outra
2835 2835 Lista de membros combinados conxelada. Non hai conflitos pendentes na lista de membros desta relación.
2836 2836 Lista de nodos combinados conxelada. Non hai conflitos pendentes na lista de nodos desta vía.
2837 2837 Os nodos combinados aínda non están conxelados. Non é posíbel construír a orde de resolución.
2838 2838 Os nodos combinados aínda non están conxelados. Non é posíbel construír a orde de resolución.
2839 2839 Combinouse a versión
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 A combinar capas con diferentes políticas de carga
2844 2844 A combinar moitos obxectos con diferentes políticas de carga
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 Mensaxe do día non dispoñíbel
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 Métrica
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2855 2855 Militar
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Velocidade mínima (km/h)
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 Mini golf
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 Distancia mínima (pixeles)
2868 2868 -----
2869 2869 Minutos: {0}
2870 2870 Reflexar
2871 2871 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2872 2872 Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.
2873 2873 Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.
2874 2874 Falta o atributo «version» na primitiva de OSM con ID {0}.
2875 2875 Falta o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}».
2876 2876 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 Falta o atributo obrigatorio «{0}».
2880 2880 -----
2881 2881 Non se atopou un elemento que combinar co nodo de identificador «{0}».
2882 2882 Non se atopou un elemento que combinar coa relación de identificador «{0}».
2883 2883 Non se atopou un elemento que combinar coa vía de identificador «{0}».
2884 2884 Non se atopou un elemento co que combinar de tipo «{0}» e identificador «{1}».
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 Falta un parámetro para NON
2888 2888 Falta un parámetro para OU
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 Falta un atributo requirido «{0}».
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 Telefonía Móbil
2903 2903 -----
2904 2904 Modo: {0}
2905 2905 Aeródromo de Aeromodelismo
2906 2906 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2907 2907 Modificado
2908 2908 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 Cambio de moeda
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 Monoraíl
2917 2917 Monumento
2918 2918 -----
2919 2919 Mais información…
2920 2920 Máis información sobre desta característica
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 +++++
2928 2928 +++++
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 Automóbil
2932 2932 Motocicleta
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 Autovía
2936 2936 Deportes de motor
2937 2937 Autoestrada
2938 2938 Saída de autopista
2939 2939 Enlace de autopista
2940 2940 -----
2941 2941 Porto de montaña
2942 2942 Bicicleta de montaña
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Poñer o nodo na vía
2946 2946 Mover nodo…
2947 2947 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2948 2948 -----
2949 2949 Mover cara abaixo
2950 2950 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2951 2951 Mover elementos
2952 2952 Mover o filtro cara abaixo.
2953 2953 Mover o filtro cara arriba.
2954 2954 Mover á esquerda
2955 2955 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2956 2956 -----
2957 2957 Mover obxectos {0}
2958 2958 Mover á dereita
2959 2959 Mover as etiquetas de vías a relacións
2960 2960 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2961 2961 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2962 2962 -----
2963 2963 Mover o nodo sobre o segmento de vía máis próximo, e convertelo en parte desa vía.
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2967 2967 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2968 2968 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2969 2969 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2970 2970 Movelos
2971 2971 Mover cara arriba
2972 2972 -----
2973 2973 Mover {0}
2974 2974 Move Obxectos {0}
2975 2975 -----
2976 2976 Lama
2977 2977 Múltiple
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 Multipolígono
2984 2984 -----
2985 2985 O multipolígono non está pechado
2986 2986 Museo
2987 2987 -----
2988 2988 Intrumentos Musicais
2989 2989 Os meus conxuntos de cambios.
2990 2990 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
2991 2991 A miña versión
2992 2992 A miña versión (conxunto de datos locais)
2993 2993 O meu co combinado
2994 2994 O meu deles
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Fallo de importación NMEA!
3010 3010 -----
3011 3011 Ficheiros NMEA-0183
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 Nome
3020 3020 -----
3021 3021 Nome da ubicación
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 Nome: {0}
3026 3026 Puntos do camiño co nome de {0}
3027 3027 Puntos do camiño nomeados.
3028 3028 Vía estreita
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 Nodos duplicados da natureza
3032 3032 Natureza
3033 3033 Reserva Natural
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 Rede
3037 3037 -----
3038 3038 Excepción de rede
3039 3039 Nunca actualizar
3040 3040 Nova
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 Novo cartafol
3044 3044 Nova capa
3045 3045 -----
3046 3046 Nova clave
3047 3047 -----
3048 3048 Novo aliñamento
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 Novo rol
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Novo valor
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 Seguinte
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 Non
3063 3063 Non se gardou nada porque non se atopou ningún exportador.
3064 3064 Non hai camiños GPX dispoñibles na capa para asociar ao son.
3065 3065 Sen Atallo
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 Aínda non hai unha área escollida
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Non hai cambios que subir.
3073 3073 -----
3074 3074 Ningún conflito que resolver
3075 3075 Non hai conflitos para facer zoom
3076 3076 Conxunto de datos actual no atopado
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 Non se atoparon datos nesa área
3081 3081 Non hai datos cargados.
3082 3082 Sen data
3083 3083 Non existen marcas de son nesta capa para, a partir das cales, compensar.
3084 3084 Sen saída
3085 3085 Non se atopou ningún exportador para esta capa.
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 Sen imaxe
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado…
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 Non se atoparon coincidencias para «{0}»
3096 3096 Ningún conxunto de cambios aberto
3097 3097 Ningún conxunto de cambios aberto
3098 3098 -----
3099 3099 Ningún conflito de propiedades pendente
3100 3100 Ningún hai ningún conflito de etiquetas pendente de ser resolto
3101 3101 -----
3102 3102 Sen proxy
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 Non hai capas escollidas
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 URL ou ID WMS non válida
3112 3112 Sen erros de validación
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 Non, continuar editando
3116 3116 -----
3117 3117 Non, non aplicar
3118 3118 Nodo
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Nodo {0}
3122 3122 -----
3123 3123 Nodo: conexión
3124 3124 Nodo: estándar
3125 3125 Nodo: etiquetado
3126 3126 Nodos
3127 3127 Nodos na mesma posición
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 Nodos(resolto)
3131 3131 Nodos(con conflitos)
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 Secuencias non ramificadas de vías
3135 3135 Ningún
3136 3136 Ningún destes nodos está pegado a outra cousa.
3137 3137 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
3138 3138 -----
3139 3139 Norte
3140 3140 -----
3141 3141 Non se atopa
3142 3142 Aínda non decidido
3143 3143 Aínda non decidido
3144 3144 Non hai nodos dabondo nas vías seleccionadas.
3145 3145 Nota
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 Nota: GPL non é compatíbel coa licenza OSM. Non envíe camiños con licenza GPL.
3151 3151 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
3152 3152 Anotacións
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Nada
3156 3156 Non se engadiu nada á selección buscando por «{0}»
3157 3157 Non se atopou nada na seleccion buscando por «{0}»
3158 3158 Non se retirou da selección buscando por «{0}»
3159 3159 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
3160 3160 Nada seleccionado!
3161 3161 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
3162 3162 Nada para escoller
3163 3163 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
3164 3164 Nada para ampliar
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
3168 3168 Número
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 Número de plazas
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Número de {0} roles demasiado baixos ({1})
3183 3183 Esquema numérico
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 +++++
3189 3189 -----
3190 3190 +++++
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 Datos OSM
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Ficheiros de Servidor OSM
3288 3288 -----
3289 3289 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 Contrasinal de OSM:
3295 3295 Nome de usuario OSM:
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 Obxecto
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 ID do Obxecto
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 Tipo de obxecto:
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 Obxectos para engadir:
3316 3316 Obxectos para eliminar:
3317 3317 Obxectos para modificar:
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 100 octanos
3321 3321 -----
3322 3322 91 octanos
3323 3323 -----
3324 3324 95 octanos
3325 3325 98 octanos
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 O marcador de desprazamento xa existe. Quérelo sobreescribir?
3332 3332 -----
3333 3333 Desprazamento:
3334 3334 Desprazamento:
3335 3335 -----
3336 3336 +++++
3337 3337 Clave antiga
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 Antigo rol
3341 3341 Valor antigo
3342 3342 -----
3343 3343 Baixo demanda
3344 3344 Ao enviar
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
3349 3349 Un ou mais membros desta nova relación foron eliminados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron retiradas da lista de relación de membros.
3350 3350 Algúns dos nodos implicados na acción está fóra da zona descargada.
3351 3351 Sentido único
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
3355 3355 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
3356 3356 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
3357 3357 -----
3358 3358 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
3359 3359 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
3360 3360 -----
3361 3361 Só no extremo da vía.
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 Aberto
3365 3365 -----
3366 3366 Abrir Lugar…
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
3371 3371 Abrir un ficheiro.
3372 3372 Abrir un novo navegador de historial ca historia deste nodo
3373 3373 Abrir unha lista con todas as ordes (búfer de desfacer).
3374 3374 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
3375 3375 Abrir unha lista con todas as relacións.
3376 3376 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
3377 3377 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
3378 3378 -----
3379 3379 Abrir o diálogo da configuración global.
3380 3380 Abrir unha ventá de lista de selección.
3381 3381 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
3382 3382 Abrir un URL.
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 Abrir un ficheiro
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 Abrir ficheiro escollido
3395 3395 Abrir ficheiro escollido.
3396 3396 Abrir sesión
3397 3397 -----
3398 3398 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 Abrir…
3402 3402 Aberto/Pechado:
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 Datos OpenStreetMap
3415 3415 Horario de apertura
3416 3416 -----
3417 3417 Abrindo o ficheiro «{0}»…
3418 3418 Abrir ficheiros
3419 3419 -----
3420 3420 A apertura do enlace non é compatíbel coa plataforma actual (''{0}'').
3421 3421 -----
3422 3422 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
3423 3423 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
3424 3424 -----
3425 3425 Operador/a
3426 3426 Óptica
3427 3427 Atributos Opcionais:
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Orgánico
3433 3433 -----
3434 3434 Vía orixinal
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 Ortogonalizar
3438 3438 Ortogonalizar / Desfacer
3439 3439 Ortogonalizar a forma
3440 3440 Ortogonalizar a forma / Desfacer
3441 3441 Ortogonalizar a forma / Desfacer<br> Debe seleccionar nodos que se movesen durante a última acción de ortogonalizar a forma.
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 Outro
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Outros nodos duplicados
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Exteriores
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 Sobrescribir
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 +++++
3478 3478 PUWG 1992 (Polonia)
3479 3479 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
3480 3480 PUWG Zona
3481 3481 Pintura
3482 3482 Estilo de pintura {0}: {1}
3483 3483 -----
3484 3484 Sitio paleontolóxico
3485 3485 -----
3486 3486 Papel
3487 3487 -----
3488 3488 Paralela
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 O parámetro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL de ficheiro
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 Nome do parámentro
3496 3496 Valor do parámetro
3497 3497 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
3498 3498 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
3499 3499 Relacións pai
3500 3500 Parque
3501 3501 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
3502 3502 Aparcamento
3503 3503 Corredor de aparcamento
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
3508 3508 Procesando daros de OSM…
3509 3509 Procesando a historia dos datos OSM…
3510 3510 Procesando contido do concunto de cambios…
3511 3511 -----
3512 3512 Procesando a lista de conxuntos de cambio…
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 Partes
3517 3517 -----
3518 3518 Lugar de cruces frecuentes
3519 3519 Lugar de paso
3520 3520 Contrasinal
3521 3521 Contrasinal:
3522 3522 Contrasinal:
3523 3523 Pegar
3524 3524 Pegar …
3525 3525 Pegar as etiquetas
3526 3526 -----
3527 3527 Pegar os contidos do portapapeis.
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 Pega sin membros incompletos
3531 3531 Camiño peonil
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 Pico
3536 3536 Calle peatonal
3537 3537 Cruce peatonal
3538 3538 Tipo de cruce peatonal
3539 3539 Peóns
3540 3540 Pelota vasca
3541 3541 Conflitos pendentes na lista de membros desta relación
3542 3542 Conflitos pendentes na lista de nodos desta vía
3543 3543 Conflitos de propiedades pendentes de resolver
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 Realiza a validación dos datos
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 Farmacia
3554 3554 -----
3555 3555 Número de teléfono
3556 3556 Número de teléfono
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Zona de pícnic
3562 3562 -----
3563 3563 Embarcadoiro
3564 3564 -----
3565 3565 Tubería
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Tipo de pista de esquí
3570 3570 Cancha de xogo
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 Lugar de culto
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 Lugares
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 Reproducir/Pausar son.
3588 3588 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de son
3589 3589 Zona de xogos
3590 3590 Aborte se non está seguro
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 Decide que valores hay que manter
3596 3596 -----
3597 3597 Introduza coordenadas GPS
3598 3598 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3599 3599 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
3600 3600 Introduza un nome de usuario non baleiro
3601 3601 Introduza o enderezo da tesela
3602 3602 Introduza un índice de tesela
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3607 3607 Introduza un ID de usuario válido
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 Introduza un enteiro de valor > 0
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 Escolla unha área de descarga primeiro.
3630 3630 Seleccione unha tecla
3631 3631 Seleccione un valor
3632 3632 -----
3633 3633 Seleccione unha entrada.
3634 3634 Escolla polo menos catro nodos.
3635 3635 Escolla polo menos un nodo, vía ou relación xa enviado.
3636 3636 Escolla ao menos unha vía pechada que debería ser unida.
3637 3637 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
3638 3638 Escolla polo menos unha fila para copiar
3639 3639 Escolla polo menos unha vía para simplificar.
3640 3640 Escolla polo menos unha vía.
3641 3641 Escolla polo menos tres nodos.
3642 3642 Seleccione polo menos dous nodos para combinar, ou un nodo que estea preto doutro nodo.
3643 3643 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
3644 3644 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía dun só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
3645 3645 -----
3646 3646 Escolla algunha cousa para copiar
3647 3647 -----
3648 3648 Seleccione a fila a eliminar.
3649 3649 Seleccione a fila a editar.
3650 3650 Escolla a capa a usar
3651 3651 -----
3652 3652 Escolla vías con ángulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 Complemento empaquetado con JOSM
3656 3656 Información do complemento
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 Produciuse un fallo na actualización do complemento
3661 3661 Política de actualización de complementos
3662 3662 Complementos
3663 3663 Complementos actualizados
3664 3664 -----
3665 3665 Nome do Punto
3666 3666 Número do punto
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Poste
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 Policía
3673 3673 Política
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 +++++
3677 3677 Posición
3678 3678 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
3679 3679 -----
3680 3680 Buzón de Correos
3681 3681 Oficina postal
3682 3682 Código postal
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 Potencia
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 Xerador de enerxía
3693 3693 Tendido eléctrico
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Torre de electricidade
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 Fuente de Tensión
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 Violación da Precondición
3722 3722 Violación de condición previa
3723 3723 Predefinido
3724 3724 A opción de configuración {0} foi retirada porque xa non se usa.
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Configuración
3729 3729 Configuración…
3730 3730 Preparar os datos de OSM…
3731 3731 Preparar a resolución de conflitos
3732 3732 Preparando o conxunto de cambios…
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 Vía para tren histórico
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 Axustes prestablecidos
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 Previo
3749 3749 -----
3750 3750 Primaria
3751 3751 Enlace a rúa primaria
3752 3752 Primitiva
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 Prisión
3757 3757 Procesando o ficheiro «{0}»
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 Coordenadas Proxectadas
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Código de proxeción
3768 3768 -----
3769 3769 Método de proxección
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 Propiedades
3776 3776 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
3777 3777 Propiedades no elemento combinado. Substituirán as propiedades dos elementos propios cando se apliquen as decisións de combinación.
3778 3778 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
3779 3779 Propiedades(con conflitos)
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 Configuración do proxy
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 +++++
3793 3793 -----
3794 3794 Edificio público
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 Vehículos de servicio público (SP)
3798 3798 Transporte público
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 Purgar
3806 3806 Purgar…
3807 3807 -----
3808 3808 Asignar etiquetas de texto a marcas de son (e de imaxe e web) así como ás súas iconas de botón.
3809 3809 -----
3810 3810 +++++
3811 3811 -----
3812 3812 Canteira
3813 3813 Pedir
3814 3814 Consultar e descargar conxuntos de cambios
3815 3815 Pedir e descargar conxuntos de cambios…
3816 3816 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
3817 3817 Consultar conxuntos de cambios
3818 3818 -----
3819 3819 Pedir só conxuntos de cambios pechados
3820 3820 Pedir só conxuntos de cambios abertos
3821 3821 Consultando e descargando conxuntos de cambios
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 Coches RC
3829 3829 -----
3830 3830 Pista de carreiras
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 Vía de tren
3835 3835 Vía de tren
3836 3836 Apeadeiro de ferrocarril
3837 3837 -----
3838 3838 Andén de ferrocarril
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 Nodos duplicados na vía do tren
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Rango de numeros esperado
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 Datos GPS en bruto
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 Ler fotos…
3862 3862 -----
3863 3863 Lendo conxunto de cambios {0}…
3864 3864 Lendo conxunto de cambios…
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 Lendo pais de «{0}»
3868 3868 Lendo información de usuario…
3869 3869 -----
3870 3870 Lendo {0}…
3871 3871 Léeme
3872 3872 Nome real
3873 3873 Eliminar realmente a selección da relación {0}?
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 Terra de recreo
3880 3880 Imaxe corrixida…
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 Vermello:
3884 3884 Refacer
3885 3885 Refacer…
3886 3886 Refacer a última acción desfeita.
3887 3887 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3888 3888 Refacer {0}
3889 3889 -----
3890 3890 Referencia
3891 3891 Referencia (número de camiño)
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 Número de referencia
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 Número de referencia
3899 3899 -----
3900 3900 Referenciado por:
3901 3901 Refírese a
3902 3902 Actualizar
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 Rexión
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 Rexeitar Conflitos e Gardar
3913 3913 -----
3914 3914 Relación
3915 3915 -----
3916 3916 Relación…
3917 3917 Editor de relación: Descargar Membros
3918 3918 Editor de relacións: mover cara abaixo
3919 3919 Editor de relacións: mover cara arriba
3920 3920 -----
3921 3921 Editor de relación: retirar
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 A relación é eliminada
3926 3926 A relación esta baldeira
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 A relación con id externa «{0}» refírese a unha primitiva faltante con id externa «{1}».
3930 3930 Relación {0}
3931 3931 -----
3932 3932 Relación: escollida
3933 3933 Relacións
3934 3934 -----
3935 3935 Relacións: {0}
3936 3936 -----
3937 3937 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3938 3938 -----
3939 3939 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3940 3940 -----
3941 3941 Relixión
3942 3942 -----
3943 3943 Recargar
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 Recargar o historial desde o servidor
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 Control Remoto
3955 3955 O control remoto foi preguntado para crear un novo nodo.
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Retirar
3971 3971 Retirar «{0}» para o nodo «{1}»
3972 3972 Retirar «{0}» para a relación «{1}»
3973 3973 Retirar «{0}» para a vía «{1}»
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 Retirar da memoria
3977 3977 -----
3978 3978 Retirar a foto da capa
3979 3979 Retirar etiquetas de vías internas
3980 3980 Retirar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3981 3981 Retirar os marcadores seleccionados
3982 3982 Retirar os membros seleccionados para esta relación
3983 3983 Retirar as modificacións escollidas da memoria local
3984 3984 Retirar as entradas escollidas da lista de elementos combinados.
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 Retirar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3990 3990 Retíraos, limpa a relación
3991 3991 Retirar este membro da relación
3992 3992 Elementos retirados das relacións
3993 3993 Nodos duplicados retirados
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 Retirando complementos obsoletos…
3999 3999 -----
4000 4000 Retirando complementos sen mantemento…
4001 4001 Mudar o nome do ficheiro
4002 4002 Renomear o ficheiro «{0}» a
4003 4003 Renomear capa
4004 4004 Renomear o marcador escollido
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 Alquiler
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Taller
4012 4012 -----
4013 4013 Substituír «{0}» con «{1}» para
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Informar dun fallo
4017 4017 -----
4018 4018 Informar do fallo
4019 4019 +++++
4020 4020 Solicitar un código de acceso
4021 4021 A petición fallou
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 Reservorio
4027 4027 Restabelecer
4028 4028 -----
4029 4029 Restablecer a configuración predeterminada
4030 4030 -----
4031 4031 Rúa urbana
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 Resolver
4035 4035 Resolver conflitos
4036 4036 Resolver os conflitos de ''{0}''
4037 4037 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
4038 4038 Resolver conflitos en estado eliminado en {0}
4039 4039 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
4040 4040 Resolver conflitos para a lista de nodos da vía {0}
4041 4041 Resolver conflitos.
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 Resolver conflito de version para o nodo {0}
4045 4045 Resolver conflito de version para a relación {0}
4046 4046 Resolver o conflito de version da vía {0}
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 Recurso
4050 4050 Área de Descanso
4051 4051 Reiniciar
4052 4052 Reiniciar a aplicación.
4053 4053 Restaurante
4054 4054 Restaurar
4055 4055 Restaurando ficheiros
4056 4056 Restrición
4057 4057 Comercios
4058 4058 Muro de contención
4059 4059 -----
4060 4060 Obter un código de acceso
4061 4061 -----
4062 4062 Obtendo un código de acceso mediante OAuth…
4063 4063 -----
4064 4064 Obtendo un código de petición de OAuth…
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 Pedindo información do usuario
4068 4068 -----
4069 4069 +++++
4070 4070 Inverter
4071 4071 Invertir Vías
4072 4072 Inverter e combinar
4073 4073 -----
4074 4074 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
4075 4075 Invertir a orde dos membros da relación
4076 4076 Invertir vía
4077 4077 Invertir vías
4078 4078 -----
4079 4079 Liña de costa revertida
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 desfacendo cambios
4083 4083 -----
4084 4084 Revisión
4085 4085 -----
4086 4086 Equitación
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 Río
4092 4092 Ribeira
4093 4093 -----
4094 4094 Rúa (Tipo descoñecido)
4095 4095 Restricións de trafico
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 Rol
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 Problema de verificación de rol
4104 4104 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 Rol:
4108 4108 -----
4109 4109 Papeis nas relacións que fan referencia a
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 Rotonda
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 Tipo de Ruta
4123 4123 -----
4124 4124 Rutas mostradas para:
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 Liga de Rugby
4128 4128 +++++
4129 4129 Ruínas
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está activada.
4134 4134 -----
4135 4135 Executando a proba {0}
4136 4136 Pista
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Escala SAC
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 +++++
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 Poterna
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 Saturación:
4162 4162 sauna
4163 4163 Gardar
4164 4164 -----
4165 4165 Gardar como
4166 4166 Gardar como…
4167 4167 Gardar ficheiro GPX
4168 4168 Gardar en:
4169 4169 Gardar capa
4170 4170 Gardar ficheiro OSM
4171 4171 Gardar a sesión
4172 4172 Gardar a sesión como…
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 Gardar de todas formas
4176 4176 -----
4177 4177 Gardar en:
4178 4178 Gardar ficheiro escollido.
4179 4179 Gardar a sesión
4180 4180 -----
4181 4181 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
4182 4182 Gardar os datos actuais.
4183 4183 Gardar a sesión actual noutro ficheiro.
4184 4184 Gardar a configuración e pechar o diálogo.
4185 4185 -----
4186 4186 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 A examinar o directorio {0}…
4195 4195 Escola
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 Chatarra
4199 4199 Cantos
4200 4200 Matorral
4201 4201 -----
4202 4202 Pescado
4203 4203 Buscar
4204 4204 Procurar …
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
4209 4209 -----
4210 4210 Buscar obxectos
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Buscar obxectos.
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 Buscar…
4223 4223 Buscar:
4224 4224 Procura:
4225 4225 A procurar
4226 4226 -----
4227 4227 Nombre alternativo
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 Secundaria
4231 4231 -----
4232 4232 Segundos: {0}
4233 4233 Excepción de seguridade
4234 4234 Ver na wiki para outra capacidade
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 Carril bici e vía peatonal separadas
4239 4239 -----
4240 4240 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
4241 4241 Escoller
4242 4242 Escoller Todo
4243 4243 -----
4244 4244 Seleccionar capas WMS
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
4248 4248 Escoller todos os obxectos sen eliminar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
4256 4256 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
4257 4257 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
4258 4258 Escoller ou ben:
4259 4259 Escolla o nome de ficheiro
4260 4260 Escoller se o dato debería estar nunha nova capa
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 Seleccionar un formato de imaxe para a capa WMS
4264 4264 -----
4265 4265 Escoller na capa
4266 4266 Escoller na lista de relacións
4267 4267 Escoller membros
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 Escoller nodo baixo o cursor.
4271 4271 Escolla secuencias non ramificadas de vías.
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
4278 4278 -----
4279 4279 Escoller relación
4280 4280 -----
4281 4281 Escoller relación an lista de relacións.
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 Escolla a capa a usar
4285 4285 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
4286 4286 -----
4287 4287 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
4298 4298 -----
4299 4299 Escoller para permitir a JOSM ler a súa configuración no servidor.
4300 4300 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
4301 4301 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
4302 4302 Escoller para permitir a JOSM modificar a súa configuración no servidor.
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 Escoller coa busca indicada
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 Selección
4311 4311 Selección valeira
4312 4312 A selección debe consistir só de vías e nodos
4313 4313 Selección non axeitada!
4314 4314 Selección:
4315 4315 Selección: {0}
4316 4316 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estean eliminados)
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 Semiautomática
4320 4320 Capa separada
4321 4321 Separador
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 Servizo
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 Servizos
4330 4330 Servizos:
4331 4331 Ficheiro de sesión (*.jos)
4332 4332 -----
4333 4333 Ficheiro de sesión (arquivo) (*.joz)
4334 4334 -----
4335 4335 Estabelecer todo ao predeterminado
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 Estabelecer a marca de «modificado» para o nodo {0}
4339 4339 Estabelecer a marca de «modificado» para a relación {0}
4340 4340 Estabelecer a marca de «modificado» para a vía {0}
4341 4341 -----
4342 4342 Estabelecer a selección actual á lista de relacións escollidas
4343 4343 Estabelecer o idioma
4344 4344 -----
4345 4345 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
4346 4346 -----
4347 4347 Estabelecer a predeterminado
4348 4348 -----
4349 4349 Estabelecer {0} = {1} para o nodo «{2}»
4350 4350 Estabelecer {0} = {1} para a relación «{2}»
4351 4351 Estabelecer {0} = {1} para a vía «{2}»
4352 4352 Estabelece un rol para os membros escollidos
4353 4353 -----
4354 4354 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
4355 4355 Estabelecendo os valores predeterminados
4356 4356 Configuración
4357 4357 Parámetros para o reproductor de son e as marcas de son.
4358 4358 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 Compartindo
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 +++++
4365 4365 Refuxio
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 Gastos de envío
4370 4370 -----
4371 4371 Zapatos
4372 4372 Tiro
4373 4373 Tendas
4374 4374 -----
4375 4375 Atallo
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 Amosar Informe de estado
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 Amosar conxunto de cambios {0}
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 Amosar información de axuda
4388 4388 -----
4389 4389 Amosar historia
4390 4390 -----
4391 4391 Amosar información
4392 4392 Amosa información acerca da subida de datos.
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 Amosar nomes localizados en listas escollidas
4397 4397 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
4398 4398 Mostrar a seguinte imaxe
4399 4399 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
4400 4400 -----
4401 4401 Amosar ou agochar a entrada do menú de son da barra de menú principal.
4402 4402 -----
4403 4403 Mostrar a imaxe previa
4404 4404 -----
4405 4405 Mostrar a pantalla de benvida ao iniciar
4406 4406 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida aos erros
4407 4407 Amosar só as etiquetas con conflitos
4408 4408 Amosar só as etiquetas con multiples valores
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 Amosar esta axuda
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 Mostrar área
4420 4420 Amosar a presión atmosférica
4421 4421 Amosar a data actual
4422 4422 Amosar humidade
4423 4423 Amosar temperatura
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 Vías con nomes similares
4433 4433 -----
4434 4434 Simplificar Vía
4435 4435 Simplificar todas as vías seleccionadas
4436 4436 Simplificar as vías?
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
4440 4440 Elementos únicos
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 Tamaño
4446 4446 Monopatín
4447 4447 Esquí
4448 4448 -----
4449 4449 Esquí
4450 4450 Omitir a descarga
4451 4451 Saltar descarga
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 Omitir a actualización
4455 4455 -----
4456 4456 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está desactivada.
4457 4457 -----
4458 4458 Mapa esbaradío
4459 4459 Rampa
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 Fumadores
4465 4465 -----
4466 4466 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 Trineo
4471 4471 -----
4472 4472 Fútbol
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 Modificáronse algúns dos obxectos.<br>Continúe só se quere descartar eses cambios.</html>
4482 4482 Algunhas das vías formaban parte de relacións que se modificaron.<br> Comprobe que non se introduciron erros.
4483 4483 -----
4484 4484 Algúns puntos de referencia que estaban demasiado lonxe do camiño para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
4485 4485 Algúns puntos de referencia con marcas de tempo anteriores ao inicio do camiño ou posteriores ao fin foron omitidos ou movidos ao inicio.
4486 4486 -----
4487 4487 Non é posíbel manexar a relación de multipolígonos con múltiples vías saíntes.
4488 4488 Non é posíbel manexar vías que son exteriores e interiores en relacións de multipolígonos.
4489 4489 Non é posíbel manexar vías que son interiores en varias relacións de polígonos múltiples.
4490 4490 Non é posíbel manexar vías que son exteriores en varias relacións de multipolígonos.
4491 4491 Ordenar
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 Ordenar os membros da relación
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 Fonte
4499 4499 Sur
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
4504 4504 Espazos para os páis
4505 4505 Espazos para a muller
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 Rádar de tráfico
4511 4511 -----
4512 4512 Picos
4513 4513 Separar a vía
4514 4514 Separar unha vía no nodo seleccionado.
4515 4515 Dividie vías en fragmentos
4516 4516 Deportes
4517 4517 Deporte (Pelota)
4518 4518 Instalaciones deportivas
4519 4519 Deportes
4520 4520 Polideportivo
4521 4521 fonte
4522 4522 Estadio
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 Argumento de xeometría estándar de Unix
4529 4529 Estrelas
4530 4530 Comezar Busca
4531 4531 -----
4532 4532 Comezar a descarga
4533 4533 Empezar a descargar datos
4534 4534 Comezar nova vía a partir do último nodo.
4535 4535 Inicio do camiño (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 Comeza a subir en anacos…
4540 4540 Comezando a subir nunha única petición…
4541 4541 Comezando a subir con unha petición por primitiva…
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 Papelería
4545 4545 +++++
4546 4546 Informe de estado
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 Pasos
4552 4552 -----
4553 4553 Escaleira de paso
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 Deter
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 Arroio ou riachuelo
4566 4566 Rúa
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 Nome da rúa
4570 4570 Rúas
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 Subárea
4583 4583 -----
4584 4584 Enviar filtro
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 Suburbio
4588 4588 Metro
4589 4589 Boca de metro
4590 4590 Feito satisfactoriamente
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 Supermercado
4596 4596 -----
4597 4597 Asistencia técnica
4598 4598 Servizos de rectificación admitidos
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 Superficie
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 Vértice xeodésico
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 Natación
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 Swiss Grid (Suíza)
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 Descición de símbolo
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 Sincronizar o son
4622 4622 Sincronizar o paquete de datos completo
4623 4623 Sincronizar únicamente o nodo {0}
4624 4624 Sincronizar únicamente a relación {0}
4625 4625 -----
4626 4626 Sincronizar únicamente a vía {0}
4627 4627 Sistema de medida
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 Pavimento táctil
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
4650 4650 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido «{0}».
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
4654 4654 Chave da etiqueta máis logo do permitido
4655 4655 Etiquetar as relación con
4656 4656 -----
4657 4657 Valor da etiqueta máis logo do permitido
4658 4658 -----
4659 4659 Axustes de etiquetado preestablecidos.
4660 4660 Etiquetas
4661 4661 -----
4662 4662 Etiquetas e membros
4663 4663 -----
4664 4664 Etiquetas de nodos
4665 4665 Etiquetas de relacions
4666 4666 Etiquetas de vías
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 Etiquetas con valores baleiros
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 +++++
4681 4681 -----
4682 4682 +++++
4683 4683 Pista de rodaxe
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 Teléfono
4687 4687 Tarxetas telefónicas
4688 4688 -----
4689 4689 Tenis
4690 4690 -----
4691 4691 +++++
4692 4692 Rúa terciaria ou local
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 A proba fallou
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
4700 4700 Probando o código de acceso mediante OAuth
4701 4701 Probando OSM API URL ''{0}''
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 +++++
4705 4705 -----
4706 4706 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
4720 4720 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 O contido deste conxunto de cambios aínda non foi descargado.
4726 4726 Os datos copiados conteñen obxectos incompletos. Ao pegar os datos, os obxectos incompletos elimínanse. Quere pegar os datos sen os obxectos incompletos?
4727 4727 Non se seleccionou ningún nodo, polo que non se pode usar a selección actual para separar.
4728 4728 A selección actual non pode ser usada para despegar.
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
4732 4732 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
4733 4733 O valor actual non é in enderezo de tesela válido.
4734 4734 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
4735 4735 -----
4736 4736 O documento non contén datos.
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
4741 4741 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
4742 4742 Os seguintes obxectos non puideron copiarse no obxecto de destino<br> porque foron eliminados do grupo de datos de destino:
4743 4743 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4744 4744 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4745 4745 A clave «{0}» e todos os seus valores van a ser retirados
4746 4746 -----
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 O conxunto de datos combinado non incluirá unha etiqueta coa clave «{0}».
4755 4755 -----
4756 4756 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
4761 4761 -----
4762 4762 O ficheiro do complemento «{0}» non inclúe un Manifesto.
4763 4763 O complemento foi retirado da configuración. Reinicie JOSM para descargar o complemento.
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
4767 4767 -----
4768 4768 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
4769 4769 A expresión regular «{0}» tiña un erro de análise no desprazamento {1}, erro completo:\n\n{2}
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 A área seleccionada está incompleta. Quere continuar?
4774 4774 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
4775 4775 -----
4776 4776 A selección contén {0} vías. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 A cadea «{0}» non é un valor válido de tipo doble.
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
4784 4784 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Quere inverter algunhas?
4785 4785 Teatro
4786 4786 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
4787 4787 A súa versión
4788 4788 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
4789 4789 O deles co combinado
4790 4790 -----
4791 4791 Non hai conxuntos de cambios abertos
4792 4792 Non hai obxectos escollido para actualizar.
4793 4793 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non van seren gardados e serán tratados como se rexeitase todos. Continuar?
4794 4794 Hai unha intersección entre vías.
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 Houbo un erro tratando de amosar o URL desta marca.
4799 4799 Houbo {0} conflitos durante a importación
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 Isto pode levar a unha eliminación accidental dos nodos
4803 4803 Esta petición de conxunto de cambios non é válida
4804 4804 -----
4805 4805 Isto está despois do fin da gravación
4806 4806 -----
4807 4807 Este nodo non está pegado a outra cousa.
4808 4808 Esta operación fai que JOSM esqueza os obxectos seleccionados.<br> Retiraranse da capa, pero <b>non se eliminarán</b> do servidor ao enviar os cambios.
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 Esta proba comproba se dous camiños, vías de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
4820 4820 -----
4821 4821 Esta proba comproba que as liñas de costa sexan correctas.
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 Esta versión de JOSM é incompatíbel co servidor configurado.
4832 4832 Eses nodos non están nun circulo. Interrompendo.
4833 4833 -----
4834 4834 Máquina de tiquets
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 Enderezo da tesela:
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 Tempo
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 Zona horaria:
4850 4850 Zona horaria: {0}
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 A …
4859 4859 -----
4860 4860 Para eliminar
4861 4861 -----
4862 4862 Conmutar as liñas GPX
4863 4863 -----
4864 4864 Cambiar Vista de grella
4865 4865 Alternar o panel de diálogos.
4866 4866 Alternar o panel de diálogos, maximizar a vista do mapa.
4867 4867 -----
4868 4868 Alternar a vista de pantalla completa
4869 4869 -----
4870 4870 Alternar a visibilidade da xanela do Xestor de cambios
4871 4871 -----
4872 4872 Cambiar o estado visíbel do texto e iconas da marca.
4873 4873 Cambiar o estado visíbel da capa seleccionada.
4874 4874 Cambiar: {0}
4875 4875 Cambia a configuración global «{0}».
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 Baños
4879 4879 -----
4880 4880 O código permite aceso restrinxido
4881 4881 Peaxe
4882 4882 Cabina de peaxe
4883 4883 -----
4884 4884 -----
4885 4885 Ferramenta: {0}
4886 4886 Barra de ferramentas
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 Personalización de barra de ferramentas
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 +++++
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 -----
4899 4899 Turismo
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 Torre
4905 4905 -----
4906 4906 Tipo de torre
4907 4907 Vila
4908 4908 -----
4909 4909 Xoguetes
4910 4910 Camiño
4911 4911 -----
4912 4912 Coloreado de camiños e puntos
4913 4913 -----
4914 4914 Tipo de camiño
4915 4915 -----
4916 4916 Calmado de tráfico
4917 4917 -----
4918 4918 Semáforo
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 Tranvía
4924 4924 Parada de tranvía
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 Transporte
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 Axencia de viaxes
4932 4932 Árbore
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 Rúa principal
4938 4938 Enlace a rúa principal
4939 4939 Tentar de novo
4940 4940 -----
4941 4941 Tente a actualizar á versión máis recente deste complemento antes de informar dun fallo.
4942 4942 Túnel
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 Círculo de giro
4946 4946 -----
4947 4947 Punto de xiro
4948 4948 -----
4949 4949 Torno
4950 4950 Plataforma de xiro
4951 4951 Atopáronse dúas vías paralelas. Interrompeuse a operación.
4952 4952 Tipo
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 +++++
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 UIC-Referencia
4968 4968 -----
4969 4969 DESCOÑECIDO
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 +++++
4977 4977 -----
4978 4978 Ficheiros URL
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui un URL para descargar a área)
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 +++++
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 +++++
4998 4998 UTM Francia (DOM)
4999 4999 UTM sistema xeodésico
5000 5000 UTM Zona
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 Despegar Vías
5004 5004 -----
5005 5005 Non foi posíbel engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluída.
5006 5006 -----
5007 5007 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser desactivado
5008 5008 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
5009 5009 Non foi posíbel crear unha nova marca de son.
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 Non foi posíbel eliminar a copia de seguranza antiga {0}
5015 5015 -----
5016 5016 Non foi posíbel atopar a tradución para o idioma local {0}. Volvendo a {1}.
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 Non foi posíbel analizar lon/lat
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 Non é posíbel sincronizar nunha capa en reproducción.
5033 5033 Sen clasificar
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 Liña de costa desconectada
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 Pendente
5044 5044 Conflito indeciso entre estados de eliminado
5045 5045 Conflito sen resolver entre diferentes coordenadas
5046 5046 Sen decidir
5047 5047 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.
5048 5048 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.
5049 5049 Desfacer
5050 5050 -----
5051 5051 Desfacer mover
5052 5052 Desfacer ortogonalización para certos nodos
5053 5053 Desfacer a última acción.
5054 5054 Desfacer a orde escollida e as anteriores
5055 5055 -----
5056 5056 Desacoplar o panel
5057 5057 Excepción Inesperada
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
5066 5066 -----
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 Elemento non esperado. Esperábase {0} mais atopouse {1}
5082 5082 -----
5083 5083 Mostra non esperada: {0}
5084 5084 Valor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor «preguntar».
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}.
5091 5091 Desconxelar
5092 5092 Desconxelar a lista de elementos combinados e comezar a combinación.
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 Despegar Nodo
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 Universidade
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 Maquina descoñecida
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 Versión da API descoñecida ou non admitida. Obtívose {0}.
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 Tipo descoñecido: {0}
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 -----
5119 5119 -----
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 Deseleccionar Todo
5128 5128 Deseleccionar todos os obxectos.
5129 5129 -----
5130 5130 -----
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 Versión de ficheiro WMS non admitido; atopouse {0}, esperabase {1}
5134 5134 -----
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 -----
5138 5138 -----
5139 5139 -----
5140 5140 Versión non admitida: {0}
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 Arriba
5146 5146 Subir un nivel
5147 5147 Actualizar
5148 5148 -----
5149 5149 -----
5150 5150 Actualizar o conxunto de cambios
5151 5151 -----
5152 5152 Actualizar contido
5153 5153 Actualizar datos
5154 5154 -----
5155 5155 Actualizar listado de directorios.
5156 5156 O intervalo de actualización (en días):
5157 5157 Actualizar modificado
5158 5158 Actualizar o multipolígono
5159 5159 -----
5160 5160 -----
5161 5161 Actualizar os complementos
5162 5162 Subir selección
5163 5163 Actualizar o contido do conxunto de cambios desde o servidor de OSM
5164 5164 -----
5165 5165 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
5166 5166 Actualizar os complementos seleccionados
5167 5167 Actualizado
5168 5168 Actualizar desde o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
5169 5169 Actualizar os datos seleccionados actualmente desde o servidor (re-descarga os datos)
5170 5170 Actualizar desde o servidor os obxectos na capa de datos activa.
5171 5171 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 Enviando datos
5175 5175 Actualizando erros ignorados …
5176 5176 Actualizando mapa …
5177 5177 -----
5178 5178 Actualizando a interface de usuario
5179 5179 -----
5180 5180 Enviar
5181 5181 Subir Cambios
5182 5182 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
5183 5183 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
5184 5184 Subir datos
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 -----
5194 5194 Subir seleccion
5195 5195 -----
5196 5196 -----
5197 5197 Enviar a «{0}»
5198 5198 Subir un novo conxunto de cambios
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 -----
5202 5202 -----
5203 5203 Subindo datos…
5204 5204 -----
5205 5205 -----
5206 5206 -----
5207 5207 Uso
5208 5208 -----
5209 5209 Usar autentcación básica
5210 5210 -----
5211 5211 Usar OAuth
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 Use as teclas de frecha ou arrastre a capa de imaxe co cursor para axustar os límites da imaxe.\nTamén pode introducir os límites polo leste e polo norte nas coordenadas {0}.\nSe quere gardar un marcador cos límites, escriba o nome do marcador a continuación.
5217 5217 -----
5218 5218 Usar predeterminado
5219 5219 Usar as opcións predeterminadas
5220 5220 Utilizar a capa de errores
5221 5221 -----
5222 5222 -----
5223 5223 Usar lista de omisións
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 Usar o axuste prestabelecido «{0}»
5228 5228 Usar o axuste predefinido «{0}» do grupo «{1}»
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
5232 5232 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 Usuario
5238 5238 ID do usuario:
5239 5239 -----
5240 5240 Nome de usuario:
5241 5241 Usuario:
5242 5242 Nome de usuario
5243 5243 Nome de usuario:
5244 5244 -----
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 Aspiradora
5249 5249 Validar
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 -----
5253 5253 Validando
5254 5254 Validación
5255 5255 -----
5256 5256 Erros de validación
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 Valor
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 O valor «{0}» será aplicado á clave «{1}»
5265 5265 -----
5266 5266 Valor >0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}
5267 5267 -----
5268 5268 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
5269 5269 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 Valor:
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 Tenda de variedades
5276 5276 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 -----
5281 5281 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 Expendedor automático de productos
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 -----
5288 5288 -----
5289 5289 -----
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 -----
5294 5294 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
5295 5295 Versión {0}
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 Veterinario
5300 5300 -----
5301 5301 Vídeo
5302 5302 -----
5303 5303 -----
5304 5304 -----
5305 5305 -----
5306 5306 Ver
5307 5307 Vista: {0}
5308 5308 Panorámica
5309 5309 -----
5310 5310 Poboación
5311 5311 Parque Municipal
5312 5312 -----
5313 5313 Viñedo
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 Visibilidade
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 Visitar a páxina de inicio
5321 5321 -----
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 Calibración do grabador de voz
5328 5328 Volcán
5329 5329 Voleibol
5330 5330 Voltaxe
5331 5331 -----
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 AVISO: {0}
5335 5335 -----
5336 5336 +++++
5337 5337 -----
5338 5338 Erro do WMS
5339 5339 ficheiros WMS (*.wms)
5340 5340 -----
5341 5341 URL WMS ou ID da imaxe:
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 -----
5345 5345 -----
5346 5346 Parede
5347 5347 Aviso
5348 5348 -----
5349 5349 -----
5350 5350 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 Advertencias
5356 5356 Limpeza
5357 5357 -----
5358 5358 -----
5359 5359 -----
5360 5360 -----
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 Parque acuático
5364 5364 -----
5365 5365 -----
5366 5366 Torre de auga
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 Traballos Acuáticos
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 Fervenza
5373 5373 -----
5374 5374 -----
5375 5375 -----
5376 5376 Nodos duplicados na vía de auga
5377 5377 -----
5378 5378 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
5379 5379 -----
5380 5380 -----
5381 5381 -----
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
5386 5386 -----
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 Vía con ID externo «{0}» inclúe nodos que faltan con ID externa «{1}»
5390 5390 -----
5391 5391 Vía {0}
5392 5392 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
5393 5393 Vía:
5394 5394 -----
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 -----
5400 5400 -----
5401 5401 Puntos de referencia
5402 5402 Vías
5403 5403 -----
5404 5404 -----
5405 5405 Cruceiro
5406 5406 Camiño a santuario
5407 5407 -----
5408 5408 -----
5409 5409 Páxina web:
5410 5410 Represa
5411 5411 Pantano
5412 5412 -----
5413 5413 -----
5414 5414 Sillas de rodas
5415 5415 -----
5416 5416 Cando se importe son, aplicalo a calquera punto de referencia na capa GPX.
5417 5417 Cando se importe son, crear marcas desde…
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 Todo o grupo
5427 5427 Anchura (metros)
5428 5428 -----
5429 5429 +++++
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 Muíño de vento
5433 5433 -----
5434 5434 Manga de vento
5435 5435 -----
5436 5436 -----
5437 5437 -----
5438 5438 Vista de grella
5439 5439 -----
5440 5440 Con tenda
5441 5441 -----
5442 5442 -----
5443 5443 Madeira
5444 5444 -----
5445 5445 Fábrica
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 -----
5451 5451 -----
5452 5452 -----
5453 5453 -----
5454 5454 A etiqueta XML <user> non se atopa
5455 5455 Sí
5456 5456 Si, Aplicar
5457 5457 Si, crear un conflito e pechar
5458 5458 -----
5459 5459 -----
5460 5460 Vostede xa ten un código de acceso ao servidor OSM mediante OAuth.
5461 5461 -----
5462 5462 -----
5463 5463 Está a piques de eliminar os nodos que se atopan fora da área que descargou.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ve) poden estar usándoos.<br>Quere eliminalos realmente?
5464 5464 Está a piques de combinar datos das capas ''{0}'' e ''{1}''.<br /> <br /> Estas capas teñen regras de envío distintas, e non deberían combinarse.<br /> Como resultado da súa combinación, aplicaranse as regras máis restritivas (non se recomenda o envío) a ''{1}''.<br /> <br /> <b>Esta non é a forma recomendada de combinar datos deste tipo.</b>.<br /> Recoméndase que comprobe e combine cada un dos obxectos, un por un, usando a función de ''<i>Merge selection</i>''.<br /> <br /> Está seguro de que quere proseguir?
5465 5465 Está a piques de combinar máis dun obxecto entre as capas ''{0}'' e ''{1}''.<br /> <br /> <b>Este non é o xeito recomendado de combinar estes datos</b>. <br /> Recoméndase que comprobe e combine <b>cada obxecto por separado</b>.<br /> <br /> Está seguro de que quere continuar?
5466 5466 -----
5467 5467 -----
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 Tamén podes pegar un URL de ww.openstreetmap.org
5471 5471 -----
5472 5472 -----
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 Atopou un fallo en JOSM
5479 5479 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
5480 5480 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 Debe facer publicas as súas edicións para enviar novos datos
5484 5484 Debe escoller polo menos unha vía.
5485 5485 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
5486 5486 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marca de son ou sobre un punto do camiño onde queira sincronizar.
5487 5487 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marca).
5488 5488 Debe ter pausado o son no punto do camiño onde quere a marca.
5489 5489 Debes pausar o son no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
5490 5490 Solicitou demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
5491 5491 -----
5492 5492 Debe escoller un camiño GPX
5493 5493 Ven de actualizar JOSM. <br> Para evitar problemas debería actualizar os complementos.<br><br>Actualizar agora os complementos?
5494 5494 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros asignadores.
5495 5495 -----
5496 5496 -----
5497 5497 -----
5498 5498 -----
5499 5499 +++++
5500 5500 +++++
5501 5501 Aumento(en metros)
5502 5502 Aumentar Zoom
5503 5503 -----
5504 5504 Reducir Zoom
5505 5505 -----
5506 5506 Facer zoom e mover mapa
5507 5507 -----
5508 5508 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
5509 5509 Aumentar Zoom
5510 5510 Nível de ampliación:
5511 5511 Reducir Zoom
5512 5512 -----
5513 5513 Facer zoom na vista a {0}.
5514 5514 Ampliar a
5515 5515 -----
5516 5516 Axustar á capa
5517 5517 -----
5518 5518 Zoom ao nodo
5519 5519 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
5520 5520 Facer zoom sobre a selección
5521 5521 -----
5522 5522 -----
5523 5523 -----
5524 5524 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
5525 5525 -----
5526 5526 Zoom a este nodo na capa de datos actual
5527 5527 Facer zoom a {0}
5528 5528 Ampliación desactivada porque a capa desta relación non está activa
5529 5529 -----
5530 5530 Apliación desactivada porque non hai un membro escollido
5531 5531 -----
5532 5532 -----
5533 5533 -----
5534 5534 +++++
5535 5535 -----
5536 5536 -----
5537 5537 -----
5538 5538 -----
5539 5539 -----
5540 5540 -----
5541 5541 -----
5542 5542 -----
5543 5543 -----
5544 5544 -----
5545 5545 -----
5546 5546 -----
5547 5547 -----
5548 5548 -----
5549 5549 -----
5550 5550 -----
5551 5551 -----
5552 5552 -----
5553 5553 -----
5554 5554 -----
5555 5555 -----
5556 5556 -----
5557 5557 -----
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 -----
5561 5561 -----
5562 5562 -----
5563 5563 -----
5564 5564 -----
5565 5565 -----
5566 5566 -----
5567 5567 -----
5568 5568 -----
5569 5569 -----
5570 5570 -----
5571 5571 -----
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 -----
5575 5575 -----
5576 5576 -----
5577 5577 -----
5578 5578 -----
5579 5579 -----
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 multipolígono
5583 5583 rede
5584 5584 transporte_público
5585 5585 restrición
5586 5586 ruta
5587 5587 -----
5588 5588 lugar
5589 5589 -----
5590 5590 -----
5591 5591 Vía acuática
5592 5592 -----
5593 5593 Estación
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 -----
5597 5597 Porta
5598 5598 Atrás
5599 5599 Máis rápido
5600 5600 Avance máis rápido
5601 5601 Avance
5602 5602 Saltar cara atrás.
5603 5603 Saltar cara adiante
5604 5604 Marca seguinte
5605 5605 Reproducir a seguinte marca.
5606 5606 Reproducir a marca anterior.
5607 5607 Reproducción/Pausa
5608 5608 Marca anterior
5609 5609 Máis lento
5610 5610 Avance máis lento
5611 5611 -----
5612 5612 -----
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 -----
5616 5616 -----
5617 5617 -----
5618 5618 -----
5619 5619 -----
5620 5620 -----
5621 5621 -----
5622 5622 -----
5623 5623 -----
5624 5624 -----
5625 5625 -----
5626 5626 -----
5627 5627 -----
5628 5628 -----
5629 5629 -----
5630 5630 -----
5631 5631 -----
5632 5632 -----
5633 5633 -----
5634 5634 -----
5635 5635 -----
5636 5636 -----
5637 5637 -----
5638 5638 -----
5639 5639 -----
5640 5640 -----
5641 5641 -----
5642 5642 -----
5643 5643 -----
5644 5644 -----
5645 5645 -----
5646 5646 -----
5647 5647 -----
5648 5648 -----
5649 5649 -----
5650 5650 -----
5651 5651 -----
5652 5652 -----
5653 5653 -----
5654 5654 -----
5655 5655 -----
5656 5656 -----
5657 5657 -----
5658 5658 -----
5659 5659 -----
5660 5660 -----
5661 5661 -----
5662 5662 -----
5663 5663 -----
5664 5664 -----
5665 5665 -----
5666 5666 -----
5667 5667 -----
5668 5668 -----
5669 5669 -----
5670 5670 -----
5671 5671 -----
5672 5672 -----
5673 5673 -----
5674 5674 -----
5675 5675 Pechado
5676 5676 Aberto
5677 5677 baleiro
5678 5678 -----
5679 5679 -----
5680 5680 -----
5681 5681 -----
5682 5682 -----
5683 5683 -----
5684 5684 -----
5685 5685 -----
5686 5686 -----
5687 5687 -----
5688 5688 -----
5689 5689 -----
5690 5690 -----
5691 5691 -----
5692 5692 protestante
5693 5693 -----
5694 5694 -----
5695 5695 -----
5696 5696 -----
5697 5697 -----
5698 5698 -----
5699 5699 negron
5700 5700 azul
5701 5701 marrón
5702 5702 gris
5703 5703 verde
5704 5704 vermello
5705 5705 -----
5706 5706 branco
5707 5707 +++++
5708 5708 +++++
5709 5709 +++++
5710 5710 O
5711 5711 -----
5712 5712 -----
5713 5713 -----
5714 5714 -----
5715 5715 -----
5716 5716 -----
5717 5717 -----
5718 5718 -----
5719 5719 -----
5720 5720 -----
5721 5721 -----
5722 5722 -----
5723 5723 -----
5724 5724 -----
5725 5725 -----
5726 5726 -----
5727 5727 -----
5728 5728 -----
5729 5729 -----
5730 5730 -----
5731 5731 -----
5732 5732 -----
5733 5733 -----
5734 5734 -----
5735 5735 -----
5736 5736 -----
5737 5737 -----
5738 5738 -----
5739 5739 -----
5740 5740 -----
5741 5741 -----
5742 5742 -----
5743 5743 -----
5744 5744 +++++
5745 5745 +++++
5746 5746 +++++
5747 5747 +++++
5748 5748 +++++
5749 5749 +++++
5750 5750 +++++
5751 5751 +++++
5752 5752 texto
5753 5753 -----
5754 5754 -----
5755 5755 -----
5756 5756 -----
5757 5757 -----
5758 5758 -----
5759 5759 -----
5760 5760 -----
5761 5761 -----
5762 5762 -----
5763 5763 -----
5764 5764 -----
5765 5765 -----
5766 5766 -----
5767 5767 -----
5768 5768 -----
5769 5769 -----
5770 5770 -----
5771 5771 -----
5772 5772 -----
5773 5773 -----
5774 5774 -----
5775 5775 -----
5776 5776 -----
5777 5777 -----
5778 5778 -----
5779 5779 -----
5780 5780 Desc(ripcion)
5781 5781 Nome
5782 5782 +++++
5783 5783 -----
5784 5784 -----
5785 5785 -----
5786 5786 -----
5787 5787 -----
5788 5788 -----
5789 5789 -----
5790 5790 -----
5791 5791 -----
5792 5792 -----
5793 5793 -----
5794 5794 -----
5795 5795 -----
5796 5796 -----
5797 5797 -----
5798 5798 -----
5799 5799 -----
5800 5800 -----
5801 5801 -----
5802 5802 -----
5803 5803 -----
5804 5804 -----
5805 5805 -----
5806 5806 -----
5807 5807 -----
5808 5808 -----
5809 5809 -----
5810 5810 -----
5811 5811 -----
5812 5812 -----
5813 5813 -----
5814 5814 -----
5815 5815 -----
5816 5816 -----
5817 5817 -----
5818 5818 -----
5819 5819 -----
5820 5820 -----
5821 5821 -----
5822 5822 -----
5823 5823 -----
5824 5824 -----
5825 5825 -----
5826 5826 -----
5827 5827 -----
5828 5828 -----
5829 5829 -----
5830 5830 -----
5831 5831 -----
5832 5832 -----
5833 5833 -----
5834 5834 -----
5835 5835 -----
5836 5836 -----
5837 5837 -----
5838 5838 -----
5839 5839 -----
5840 5840 -----
5841 5841 -----
5842 5842 -----
5843 5843 -----
5844 5844 -----
5845 5845 -----
5846 5846 -----
5847 5847 -----
5848 5848 -----
5849 5849 -----
5850 5850 -----
5851 5851 mixto
5852 5852 -----
5853 5853 -----
5854 5854 -----
5855 5855 -----
5856 5856 -----
5857 5857 -----
5858 5858 -----
5859 5859 -----
5860 5860 -----
5861 5861 -----
5862 5862 sobre a terra
5863 5863 -----
5864 5864 -----
5865 5865 baixo terra
5866 5866 baixo auga
5867 5867 -----
5868 5868 -----
5869 5869 -----
5870 5870 -----
5871 5871 -----
5872 5872 -----
5873 5873 -----
5874 5874 -----
5875 5875 -----
5876 5876 -----
5877 5877 -----
5878 5878 -----
5879 5879 -----
5880 5880 -----
5881 5881 -----
5882 5882 -----
5883 5883 -----
5884 5884 -----
5885 5885 -----
5886 5886 -----
5887 5887 -----
5888 5888 -----
5889 5889 -----
5890 5890 -----
5891 5891 -----
5892 5892 -----
5893 5893 -----
5894 5894 -----
5895 5895 -----
5896 5896 -----
5897 5897 -----
5898 5898 -----
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 -----
5902 5902 -----
5903 5903 -----
5904 5904 -----
5905 5905 -----
5906 5906 -----
5907 5907 -----
5908 5908 -----
5909 5909 -----
5910 5910 -----
5911 5911 -----
5912 5912 -----
5913 5913 -----
5914 5914 -----
5915 5915 -----
5916 5916 -----
5917 5917 -----
5918 5918 -----
5919 5919 -----
5920 5920 -----
5921 5921 -----
5922 5922 -----
5923 5923 -----
5924 5924 -----
5925 5925 -----
5926 5926 -----
5927 5927 -----
5928 5928 -----
5929 5929 -----
5930 5930 -----
5931 5931 -----
5932 5932 -----
5933 5933 -----
5934 5934 -----
5935 5935 -----
5936 5936 -----
5937 5937 -----
5938 5938 -----
5939 5939 -----
5940 5940 -----
5941 5941 -----
5942 5942 -----
5943 5943 -----
5944 5944 -----
5945 5945 -----
5946 5946 -----
5947 5947 -----
5948 5948 -----
5949 5949 -----
5950 5950 -----
5951 5951 -----
5952 5952 -----
5953 5953 -----
5954 5954 -----
5955 5955 -----
5956 5956 -----
5957 5957 -----
5958 5958 -----
5959 5959 -----
5960 5960 -----
5961 5961 -----
5962 5962 -----
5963 5963 Estación
5964 5964 -----
5965 5965 -----
5966 5966 -----
5967 5967 -----
5968 5968 -----
5969 5969 -----
5970 5970 -----
5971 5971 -----
5972 5972 -----
5973 5973 -----
5974 5974 -----
5975 5975 -----
5976 5976 +++++
5977 5977 +++++
5978 5978 +++++
5979 5979 -----
5980 5980 +++++
5981 5981 Porto:
5982 5982 -----
5983 5983 -----
5984 5984 -----
5985 5985 -----
5986 5986 -----
5987 5987 -----
5988 5988 -----
5989 5989 -----
5990 5990 -----
5991 5991 -----
5992 5992 -----
5993 5993 -----
5994 5994 -----
5995 5995 -----
5996 5996 -----
5997 5997 -----
5998 5998 -----
5999 5999 -----
6000 6000 -----
6001 6001 -----
6002 6002 -----
6003 6003 -----
6004 6004 -----
6005 6005 -----
6006 6006 -----
6007 6007 -----
6008 6008 -----
6009 6009 -----
6010 6010 -----
6011 6011 -----
6012 6012 -----
6013 6013 -----
6014 6014 -----
6015 6015 -----
6016 6016 -----
6017 6017 -----
6018 6018 -----
6019 6019 -----
6020 6020 -----
6021 6021 -----
6022 6022 -----
6023 6023 -----
6024 6024 -----
6025 6025 -----
6026 6026 -----
6027 6027 -----
6028 6028 -----
6029 6029 -----
6030 6030 -----
6031 6031 -----
6032 6032 -----
6033 6033 -----
6034 6034 -----
6035 6035 -----
6036 6036 -----
6037 6037 -----
6038 6038 -----
6039 6039 -----
6040 6040 -----
6041 6041 -----
6042 6042 -----
6043 6043 -----
6044 6044 Clave:
6045 6045 -----
6046 6046 -----
6047 6047 -----
6048 6048 -----
6049 6049 -----
6050 6050 -----
6051 6051 -----
6052 6052 -----
6053 6053 -----
6054 6054 -----
6055 6055 -----
6056 6056 -----
6057 6057 -----
6058 6058 -----
6059 6059 engadir á selección
6060 6060 -----
6061 6061 -----
6062 6062 administrativo
6063 6063 Configuración avanzada
6064 6064 pista de rodadura
6065 6065 agregar
6066 6066 agrícola
6067 6067 aire
6068 6068 -----
6069 6069 todo
6070 6070 -----
6071 6071 -----
6072 6072 -----
6073 6073 -----
6074 6074 -----
6075 6075 -----
6076 6076 todos os obxectos
6077 6077 -----
6078 6078 -----
6079 6079 -----
6080 6080 -----
6081 6081 callejón
6082 6082 -----
6083 6083 alfabético
6084 6084 -----
6085 6085 -----
6086 6086 -----
6087 6087 -----
6088 6088 -----
6089 6089 -----
6090 6090 -----
6091 6091 anglicano
6092 6092 comida para animais
6093 6093 anónimo
6094 6094 -----
6095 6095 -----
6096 6096 -----
6097 6097 -----
6098 6098 área
6099 6099 -----
6100 6100 área de texto
6101 6101 -----
6102 6102 asiático
6103 6103 asfalto
6104 6104 -----
6105 6105 son
6106 6106 -----
6107 6107 fondo
6108 6108 -----
6109 6109 anterior punto de parada
6110 6110 segmento anterior
6111 6111 -----
6112 6112 bahaísta
6113 6113 -----
6114 6114 -----
6115 6115 baptista
6116 6116 -----
6117 6117 -----
6118 6118 -----
6119 6119 -----
6120 6120 -----
6121 6121 -----
6122 6122 -----
6123 6123 -----
6124 6124 -----
6125 6125 -----
6126 6126 -----
6127 6127 -----
6128 6128 tubo_de_bicicleta
6129 6129 -----
6130 6130 -----
6131 6131 -----
6132 6132 -----
6133 6133 ciénaga
6134 6134 -----
6135 6135 -----
6136 6136 -----
6137 6137 marca
6138 6138 -----
6139 6139 -----
6140 6140 budista
6141 6141 construcción
6142 6142 hamburguesería
6143 6143 +++++
6144 6144 -----
6145 6145 -----
6146 6146 -----
6147 6147 -----
6148 6148 -----
6149 6149 sensíbel a maiúsculas
6150 6150 -----
6151 6151 católico
6152 6152 -----
6153 6153 -----
6154 6154 carbón
6155 6155 -----
6156 6156 -----
6157 6157 -----
6158 6158 polo
6159 6159 chino
6160 6160 cristian
6161 6161 -----
6162 6162 estanco
6163 6163 cidade
6164 6164 -----
6165 6165 -----
6166 6166 -----
6167 6167 no sentido das agullas do reloxo
6168 6168 pechado
6169 6169 -----
6170 6170 vía pechada
6171 6171 carbón
6172 6172 adoquinado
6173 6173 -----
6174 6174 -----
6175 6175 -----
6176 6176 -----
6177 6177 -----
6178 6178 -----
6179 6179 -----
6180 6180 -----
6181 6181 -----
6182 6182 -----
6183 6183 comunicación
6184 6184 compactado
6185 6185 -----
6186 6186 formigón
6187 6187 gomas do pito
6188 6188 -----
6189 6189 -----
6190 6190 conflito
6191 6191 liña_de_contacto
6192 6192 -----
6193 6193 conveniencia
6194 6194 cobre
6195 6195 -----
6196 6196 -----
6197 6197 -----
6198 6198 -----
6199 6199 -----
6200 6200 -----
6201 6201 -----
6202 6202 datos
6203 6203 decíduos
6204 6204 -----
6205 6205 dedicado
6206 6206 gra° min'' (náuticos)
6207 6207 gra° min'' seg"
6208 6208 eliminado
6209 6209 -----
6210 6210 reparto de mercancías
6211 6211 -----
6212 6212 autorizado
6213 6213 destino
6214 6214 -----
6215 6215 -----
6216 6216 -----
6217 6217 -----
6218 6218 non existe
6219 6219 -----
6220 6220 abaixo
6221 6221 de descenso
6222 6222 descargar
6223 6223 -----
6224 6224 -----
6225 6225 -----
6226 6226 -----
6227 6227 -----
6228 6228 Bebidas
6229 6229 -----
6230 6230 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca …)
6231 6231 -----
6232 6232 -----
6233 6233 -----
6234 6234 -----
6235 6235 -----
6236 6236 electrico
6237 6237 -----
6238 6238 -----
6239 6239 elementos
6240 6240 -----
6241 6241 -----
6242 6242 -----
6243 6243 -----
6244 6244 -----
6245 6245 -----
6246 6246 evanxélico
6247 6247 pares
6248 6248 -----
6249 6249 -----
6250 6250 exemplos
6251 6251 -----
6252 6252 Bolsas para excrementos
6253 6253 -----
6254 6254 -----
6255 6255 -----
6256 6256 -----
6257 6257 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
6258 6258 valado
6259 6259 +++++
6260 6260 -----
6261 6261 -----
6262 6262 buscar a seleccion
6263 6263 -----
6264 6264 -----
6265 6265 -----
6266 6266 -----
6267 6267 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
6268 6268 -----
6269 6269 -----
6270 6270 -----
6271 6271 Cartafol
6272 6272 Alimentación
6273 6273 forestal
6274 6274 -----
6275 6275 -----
6276 6276 próximo punto de parada
6277 6277 segmento seguinte
6278 6278 -----
6279 6279 -----
6280 6280 francés
6281 6281 do titulo
6282 6282 da vía
6283 6283 -----
6284 6284 -----
6285 6285 +++++
6286 6286 -----
6287 6287 -----
6288 6288 -----
6289 6289 -----
6290 6290 alemán
6291 6291 -----
6292 6292 ouro
6293 6293 campo de golf
6294 6294 -----
6295 6295 marca gps
6296 6296 punto gps
6297 6297 Grado 1 (pavimentada)
6298 6298 Grado 2 (de áridos)
6299 6299 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
6300 6300 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
6301 6301 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
6302 6302 herba
6303 6303 pavimento vexetal
6304 6304 grava
6305 6305 grego
6306 6306 -----
6307 6307 terra
6308 6308 -----
6309 6309 -----
6310 6310 punto de detención
6311 6311 -----
6312 6312 -----
6313 6313 -----
6314 6314 -----
6315 6315 térmico
6316 6316 -----
6317 6317 -----
6318 6318 -----
6319 6319 destacar
6320 6320 -----
6321 6321 Carretera
6322 6322 -----
6323 6323 hindú
6324 6324 historial
6325 6325 -----
6326 6326 -----
6327 6327 -----
6328 6328 -----
6329 6329 casa
6330 6330 -----
6331 6331 -----
6332 6332 -----
6333 6333 -----
6334 6334 -----
6335 6335 -----
6336 6336 helado
6337 6337 -----
6338 6338 -----
6339 6339 -----
6340 6340 -----
6341 6341 -----
6342 6342 -----
6343 6343 -----
6344 6344 -----
6345 6345 Inactivo
6346 6346 -----
6347 6347 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
6348 6348 incompleto
6349 6349 -----
6350 6350 -----
6351 6351 -----
6352 6352 -----
6353 6353 -----
6354 6354 india
6355 6355 interiores
6356 6356 +++++
6357 6357 -----
6358 6358 -----
6359 6359 segmento interior
6360 6360 integrado no programa principal
6361 6361 -----
6362 6362 -----
6363 6363 -----
6364 6364 illa
6365 6365 aislado
6366 6366 italiano
6367 6367 -----
6368 6368 -----
6369 6369 jainista
6370 6370 xaponés
6371 6371 Testemuñas de Xeová
6372 6372 xudía
6373 6373 -----
6374 6374 -----
6375 6375 +++++
6376 6376 -----
6377 6377 quiosco
6378 6378 -----
6379 6379 -----
6380 6380 -----
6381 6381 -----
6382 6382 uso da terra
6383 6383 tipo de uso da terra {0}
6384 6384 -----
6385 6385 -----
6386 6386 -----
6387 6387 -----
6388 6388 capa
6389 6389 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
6390 6390 a capa é actualmente visíbel (premer para agochala)
6391 6391 -----
6392 6392 -----
6393 6393 -----
6394 6394 chumbo
6395 6395 -----
6396 6396 esquerda
6397 6397 -----
6398 6398 -----
6399 6399 -----
6400 6400 tipo de ocio {0}
6401 6401 -----
6402 6402 -----
6403 6403 -----
6404 6404 -----
6405 6405 -----
6406 6406 limitado
6407 6407 -----
6408 6408 -----
6409 6409 -----
6410 6410 cargando o complemento «{0}» (version {1})
6411 6411 -----
6412 6412 -----
6413 6413 -----
6414 6414 bloquear desprazamento
6415 6415 -----
6416 6416 -----
6417 6417 -----
6418 6418 -----
6419 6419 -----
6420 6420 baixa
6421 6421 -----
6422 6422 luterano
6423 6423 -----
6424 6424 -----
6425 6425 -----
6426 6426 -----
6427 6427 manglar
6428 6428 -----
6429 6429 -----
6430 6430 -----
6431 6431 -----
6432 6432 marísma
6433 6433 -----
6434 6434 -----
6435 6435 lat. max.
6436 6436 lon. max.
6437 6437 -----
6438 6438 -----
6439 6439 -----
6440 6440 -----
6441 6441 -----
6442 6442 membro
6443 6443 -----
6444 6444 -----
6445 6445 -----
6446 6446 +++++
6447 6447 -----
6448 6448 metodista
6449 6449 -----
6450 6450 mexicano
6451 6451 -----
6452 6452 -----
6453 6453 -----
6454 6454 zona militar
6455 6455 -----
6456 6456 lat. min.
6457 6457 lon. min.
6458 6458 -----
6459 6459 -----
6460 6460 -----
6461 6461 -----
6462 6462 -----
6463 6463 -----
6464 6464 obxectos perdidos:
6465 6465 mixto
6466 6466 -----
6467 6467 -----
6468 6468 -----
6469 6469 mormón
6470 6470 -----
6471 6471 -----
6472 6472 lodazal
6473 6473 múltiple
6474 6474 -----
6475 6475 -----
6476 6476 -----
6477 6477 musulmá
6478 6478 -----
6479 6479 -----
6480 6480 espazo natural
6481 6481 tipo natural {0}
6482 6482 -----
6483 6483 natureza
6484 6484 -----
6485 6485 -----
6486 6486 -----
6487 6487 seguinte
6488 6488 -----
6489 6489 níquel
6490 6490 non
6491 6491 sen descrición dispoñíbel
6492 6492 non hai mensaxes de erro dispoñíbeis
6493 6493 ningún importador
6494 6494 -----
6495 6495 -----
6496 6496 non_xirar_esquerda
6497 6497 non_xirar_dereita
6498 6498 non_seguir_de_frente
6499 6499 prohibido xiro en U
6500 6500 -----
6501 6501 -----
6502 6502 -----
6503 6503 -----
6504 6504 -----
6505 6505 ningún
6506 6506 -----
6507 6507 nórdico
6508 6508 non eliminado
6509 6509 -----
6510 6510 Nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o máximo tamaño de memoria accesíbel en megabytes
6511 6511 aviso
6512 6512 -----
6513 6513 -----
6514 6514 -----
6515 6515 -----
6516 6516 -----
6517 6517 -----
6518 6518 -----
6519 6519 -----
6520 6520 -----
6521 6521 -----
6522 6522 -----
6523 6523 -----
6524 6524 -----
6525 6525 -----
6526 6526 -----
6527 6527 -----
6528 6528 observación
6529 6529 -----
6530 6530 impares
6531 6531 oficial
6532 6532 aceite
6533 6533 -----
6534 6534 -----
6535 6535 -----
6536 6536 -----
6537 6537 -----
6538 6538 só_xirar_esquerda
6539 6539 só_xirar_dereita
6540 6540 só_seguir_de_frente
6541 6541 abrir
6542 6542 -----
6543 6543 -----
6544 6544 -----
6545 6545 -----
6546 6546 opcións
6547 6547 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
6548 6548 -----
6549 6549 ortodoxo
6550 6550 exteriores
6551 6551 segmento exterior
6552 6552 -----
6553 6553 fora da área descargada
6554 6554 -----
6555 6555 -----
6556 6556 -----
6557 6557 corredor de aparcamento
6558 6558 Tickets de aparcamento
6559 6559 -----
6560 6560 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
6561 6561 pavimentada
6562 6562 pavimento de pedra
6563 6563 -----
6564 6564 grijo
6565 6565 -----
6566 6566 pegaso
6567 6567 pelícano
6568 6568 -----
6569 6569 +++++
6570 6570 -----
6571 6571 permisivo
6572 6572 -----
6573 6573 Fotos
6574 6574 -----
6575 6575 -----
6576 6576 -----
6577 6577 cancha de xogo
6578 6578 -----
6579 6579 -----
6580 6580 pizzería
6581 6581 plantas
6582 6582 plástico
6583 6583 -----
6584 6584 -----
6585 6585 -----
6586 6586 -----
6587 6587 -----
6588 6588 -----
6589 6589 poste
6590 6590 político
6591 6591 -----
6592 6592 -----
6593 6593 -----
6594 6594 -----
6595 6595 -----
6596 6596 presbiteriano
6597 6597 anterior
6598 6598 privado
6599 6599 problema
6600 6600 -----
6601 6601 -----
6602 6602 protestante
6603 6603 público
6604 6604 transporte público
6605 6605 Bonos de transporte público
6606 6606 Billetes de transporte público
6607 6607 frailecillo
6608 6608 -----
6609 6609 -----
6610 6610 cuáquero
6611 6611 -----
6612 6612 -----
6613 6613 -----
6614 6614 ferrocarril
6615 6615 Vía férrea
6616 6616 -----
6617 6617 -----
6618 6618 -----
6619 6619 -----
6620 6620 xuncal
6621 6621 rexión
6622 6622 rexional
6623 6623 expresión regular
6624 6624 -----
6625 6625 -----
6626 6626 -----
6627 6627 -----
6628 6628 -----
6629 6629 -----
6630 6630 retirar da selección
6631 6631 substituír a selección
6632 6632 -----
6633 6633 -----
6634 6634 -----
6635 6635 -----
6636 6636 -----
6637 6637 -----
6638 6638 -----
6639 6639 dereita
6640 6640 -----
6641 6641 -----
6642 6642 -----
6643 6643 -----
6644 6644 -----
6645 6645 rol
6646 6646 -----
6647 6647 -----
6648 6648 -----
6649 6649 rotonda
6650 6650 segmento da ruta
6651 6651 -----
6652 6652 -----
6653 6653 -----
6654 6654 -----
6655 6655 -----
6656 6656 -----
6657 6657 sal
6658 6658 -----
6659 6659 saladar
6660 6660 area
6661 6661 +++++
6662 6662 -----
6663 6663 escalar
6664 6664 -----
6665 6665 -----
6666 6666 esquema
6667 6667 -----
6668 6668 -----
6669 6669 -----
6670 6670 -----
6671 6671 -----
6672 6672 -----
6673 6673 seleccionado
6674 6674 selección
6675 6675 -----
6676 6676 -----
6677 6677 separado
6678 6678 -----
6679 6679 augas residuais
6680 6680 -----
6681 6681 -----
6682 6682 -----
6683 6683 -----
6684 6684 -----
6685 6685 chiita
6686 6686 -----
6687 6687 -----
6688 6688 tenda
6689 6689 tipo de tenda {0}
6690 6690 -----
6691 6691 -----
6692 6692 -----
6693 6693 -----
6694 6694 vía moerta
6695 6695 sijista
6696 6696 prata
6697 6697 -----
6698 6698 -----
6699 6699 lugar
6700 6700 -----
6701 6701 -----
6702 6702 -----
6703 6703 -----
6704 6704 -----
6705 6705 parque de snowboard
6706 6706 -----
6707 6707 -----
6708 6708 -----
6709 6709 -----
6710 6710 -----
6711 6711 espiritualista
6712 6712 -----
6713 6713 tipo de depote {0}
6714 6714 -----
6715 6715 Polideportivo
6716 6716 -----
6717 6717 ramal
6718 6718 -----
6719 6719 -----
6720 6720 Estadio
6721 6721 selos
6722 6722 -----
6723 6723 -----
6724 6724 -----
6725 6725 -----
6726 6726 -----
6727 6727 -----
6728 6728 -----
6729 6729 -----
6730 6730 -----
6731 6731 -----
6732 6732 -----
6733 6733 -----
6734 6734 -----
6735 6735 pedra
6736 6736 -----
6737 6737 -----
6738 6738 -----
6739 6739 -----
6740 6740 fluxo
6741 6741 rúa
6742 6742 -----
6743 6743 -----
6744 6744 -----
6745 6745 -----
6746 6746 metro
6747 6747 -----
6748 6748 -----
6749 6749 -----
6750 6750 suní
6751 6751 -----
6752 6752 +++++
6753 6753 -----
6754 6754 -----
6755 6755 Ciénaga
6756 6756 doces
6757 6757 -----
6758 6758 -----
6759 6759 -----
6760 6760 -----
6761 6761 -----
6762 6762 tampóns
6763 6763 taoista
6764 6764 -----
6765 6765 -----
6766 6766 Tarxetas telefónicas
6767 6767 -----
6768 6768 -----
6769 6769 -----
6770 6770 +++++
6771 6771 -----
6772 6772 texto
6773 6773 tailandés
6774 6774 -----
6775 6775 -----
6776 6776 -----
6777 6777 -----
6778 6778 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
6779 6779 esta capa é a capa activa
6780 6780 superficie mareal
6781 6781 tigre
6782 6782 estaño
6783 6783 -----
6784 6784 -----
6785 6785 -----
6786 6786 -----
6787 6787 á vía
6788 6788 -----
6789 6789 -----
6790 6790 topográfico
6791 6791 -----
6792 6792 -----
6793 6793 tucán
6794 6794 turismo
6795 6795 tipo de turismo {0}
6796 6796 cidade
6797 6797 xoguetes
6798 6798 camiño
6799 6799 camiño e puntos de referencia
6800 6800 só camiño
6801 6801 -----
6802 6802 -----
6803 6803 semáforos
6804 6804 -----
6805 6805 -----
6806 6806 tranvía
6807 6807 -----
6808 6808 -----
6809 6809 -----
6810 6810 -----
6811 6811 -----
6812 6812 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
6813 6813 -----
6814 6814 -----
6815 6815 turco
6816 6816 -----
6817 6817 sin supervisión
6818 6818 -----
6819 6819 unitarismo
6820 6820 descoñecido
6821 6821 -----
6822 6822 -----
6823 6823 -----
6824 6824 -----
6825 6825 sen marcar
6826 6826 -----
6827 6827 sen pavimentar
6828 6828 Non estabelecido
6829 6829 -----
6830 6830 non establecido: non estabelecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
6831 6831 razón sen especificar
6832 6832 Sen etiquetar
6833 6833 vía sen etiqueta
6834 6834 -----
6835 6835 -----
6836 6836 -----
6837 6837 -----
6838 6838 -----
6839 6839 arriba
6840 6840 ata a tesela
6841 6841 -----
6842 6842 uso
6843 6843 -----
6844 6844 -----
6845 6845 -----
6846 6846 -----
6847 6847 -----
6848 6848 erro de validación
6849 6849 outra validación
6850 6850 aviso de validación
6851 6851 -----
6852 6852 -----
6853 6853 -----
6854 6854 -----
6855 6855 -----
6856 6856 -----
6857 6857 -----
6858 6858 -----
6859 6859 -----
6860 6860 +++++
6861 6861 -----
6862 6862 -----
6863 6863 -----
6864 6864 -----
6865 6865 Bonos
6866 6866 -----
6867 6867 -----
6868 6868 -----
6869 6869 -----
6870 6870 auga
6871 6871 -----
6872 6872 Vía acuática
6873 6873 tipo de vía acuática {0}
6874 6874 -----
6875 6875 -----
6876 6876 a vía está conectada
6877 6877 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
6878 6878 a vía está conectada ao anterior membro da relación
6879 6879 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
6880 6880 só puntos de referencia
6881 6881 -----
6882 6882 -----
6883 6883 -----
6884 6884 -----
6885 6885 -----
6886 6886 -----
6887 6887 -----
6888 6888 -----
6889 6889 -----
6890 6890 vida salvaxe
6891 6891 -----
6892 6892 -----
6893 6893 cableafo
6894 6894 +++++
6895 6895 bosque
6896 6896 -----
6897 6897 -----
6898 6898 iarda
6899 6899 si
6900 6900 cebra
6901 6901 cinc
6902 6902 circonio
6903 6903 -----
6904 6904 -----
6905 6905 -----
6906 6906 zoroástrica
6907 6907 -----
6908 6908 +++++
6909 6909 {0} ({1} to {2} grados)
6910 6910 -----
6911 6911 -----
6912 6912 -----
6913 6913 -----
6914 6914 -----
6915 6915 -----
6916 6916 {0}[incompleto]
6917 6917 -----
6918 6918 -----
6919 6919 -----
6920 6920 {0} completado en {1}
6921 6921 {0} composto de:
6922 6922 -----
6923 6923 -----
6924 6924 -----
6925 6925 -----
6926 6926 -----
6927 6927 -----
6928 6928 -----
6929 6929 -----
6930 6930 -----
6931 6931 -----
6932 6932 -----
6933 6933 -----
6934 6934 -----
6935 6935 -----
6936 6936 -----
6937 6937 -----
6938 6938 -----
6939 6939 -----
6940 6940 -----
6941 6941 -----
6942 6942 {0} mais…
6943 6943 -----
6944 6944 -----
6945 6945 -----
6946 6946 -----
6947 6947 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
6948 6948 -----
6949 6949 {0} obxectos exceden o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios ({1}) no servidor «{2}».<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>.
6950 6950 -----
6951 6951 -----
6952 6952 -----
6953 6953 -----
6954 6954 -----
6955 6955 -----
6956 6956 -----
6957 6957 -----
6958 6958 -----
6959 6959 -----
6960 6960 -----
6961 6961 -----
6962 6962 -----
6963 6963 -----
6964 6964 -----
6965 6965 -----
6966 6966 -----
6967 6967 -----
6968 6968 -----
6969 6969 -----
6970 6970 -----
6971 6971 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
6972 6972 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
6973 6973 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vía ''{4}'' (id: {5})
6974 6974 -----
6975 6975 -----
6976 6976 -----
6977 6977 -----
6978 6978 -----
6979 6979 {0}: Versión {1} (local: {2})
6980 6980 {0}: opción ilegal -- {1}
6981 6981 {0}: opción inválida -- {1}
6982 6982 -----
6983 6983 -----
6984 6984 {0}: a opción ''--{1}'' non permite un argumento.
6985 6985 {0}: a opción ''{1}'' é ambigua.
6986 6986 {0}: a opción ''{1}'' precisa dun argumento.
6987 6987 {0}: a opción ''{1}{2}'' non permite un argumento.
6988 6988 {0}: opción precisa dun argumento -- {1}
6989 6989 -----
6990 6990 {0}: a opción descoñecida ''--{1}''.
6991 6991 {0}: a opción descoñecida ''{1}{2}''.
6992 6992 -----
6993 6993 -----
6994 6994 -----
6995 6995 -----
6996 6996 -----
6997 6997 -----
6998 6998 -----
6999 6999 -----
7000 7000 -----
7001 7001 -----
7002 7002 -----
7003 7003 -----
7004m 1 -----
7005m 2 ({0} petición)
7006m 2 ({0} peticións)
7007m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto…
7008m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos…
7009m 4 -----
7010m 5 -----
7011m 6 -----
7012m 7 -----
7013m 8 -----
7014m 9 -----
7015m 10 -----
7016m 11 -----
7017m 12 -----
7018m 13 -----
7019m 14 -----
7020m 15 -----
7021m 16 -----
7022m 17 -----
7023m 18 -----
7024m 19 -----
7025m 20 -----
7026m 21 -----
7027m 22 -----
7028m 23 -----
7029m 24 -----
7030m 25 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
7031m 25 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
7032m 26 -----
7033m 27 Engadido {0} obxecto
7034m 27 Engadidos {0} obxectos
7035m 28 Non é posíbel abrir {0} ficheiro, ben porque non existe ben porque non hai ningún importador axeitado para el.
7036m 28 Non é posíbel abrir {0} ficheiros, ben porque non existen ben porque non hai ningún importador axeitado para eles.
7037m 29 Non foi posíbel abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».
7038m 29 Non foi posíbel abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».
7039m 30 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
7040m 30 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
7041m 31 -----
7042m 32 Cambiar {0} obxecto
7043m 32 Cambiar {0} obxectos
7044m 33 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado deste obxecto no servidor.
7045m 33 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado destes obxectos no servidor.
7046m 34 Preme para continuares e abrires {0} navegador
7047m 34 Preme para continuares e abrires {0} navegadores
7048m 35 -----
7049m 36 -----
7050m 37 Combinar {0} vía
7051m 37 Combinar {0} vías
7052m 38 Conflito mentres se descargaba
7053m 38 Conflitos mentres se descargaba
7054m 39 Conflito no dato
7055m 39 Conflitos nos datos
7056m 40 -----
7057m 41 Eliminar {0} nodo
7058m 41 Eliminar {0} nodos
7059m 42 Eliminar {0} obxecto
7060m 42 Eliminar {0} obxectos
7061m 43 Eliminar {0} relación
7062m 43 Eliminar {0} relacións
7063m 44 Eliminar {0} vía
7064m 44 Eliminar {0} vías
7065m 45 -----
7066m 46 Eliminando {0} obxecto
7067m 46 Eliminando {0} obxectos
7068m 47 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga do seguinte complemento:
7069m 47 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga dos seguintes {0} complementos:
7070m 48 Descargando {0} conxunto de cambios…
7071m 48 Descargando {0} conxuntos de cambios…
7072m 49 Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»
7073m 49 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»
7074m 50 -----
7075m 51 -----
7076m 52 -----
7077m 53 -----
7078m 54 -----
7079m 55 -----
7080m 56 Insertar novo nodo na vía.
7081m 56 Insertar novo nodo en {0} vías.
7082m 57 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
7083m 57 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
7084m 58 -----
7085m 59 -----
7086m 60 Combinar {0} nodo
7087m 60 Combinar {0} nodos
7088m 61 Versión combinada ({0} entrada)
7089m 61 Versión combinada ({0} entradas)
7090m 62 Mover {0} nodo
7091m 62 Mover {0} nodos
7092m 63 -----
7093m 64 A miña versión({0} entrada)
7094m 64 A miña versión({0} entradas)
7095m 65 Non foi posíbel descargar o obxecto
7096m 65 Non foi posíbel descargar algúns obxectos
7097m 66 Obxecto eliminado
7098m 66 Obxectos eliminados
7099m 67 Un obxecto descargado foi eliminado.
7100m 67 {0} obxectos descargados foron eliminados.
7101m 68 Non foi posíbel descargar un obxecto.<br>
7102m 68 Non foi posíbel descargar {0} obxectos.<br>
7103m 69 Abrindo {0} ficheiro
7104m 69 Abrindo {0} ficheiros
7105m 70 Pegando {0} tag
7106m 70 PEgando {0} tags
7107m 71 -----
7108m 72 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalo manualmente.
7109m 72 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalos manualmente.
7110m 73 -----
7111m 74 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
7112m 74 O complemento {0} precisa {1} complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
7113m 75 Pugado {0} obxecto
7114m 75 Pugados {0} obxectos
7115m 76 -----
7116m 77 -----
7117m 78 -----
7118m 79 -----
7119m 80 -----
7120m 81 Rotar {0} nodo
7121m 81 Rotar {0} nodos
7122m 82 -----
7123m 83 -----
7124m 84 -----
7125m 85 -----
7126m 86 -----
7127m 87 -----
7128m 88 Simplificar a vía ( retirar {0} nodo)
7129m 88 Simplificar a vía ( retirar {0} nodos)
7130m 89 Simplificar {0} vía
7131m 89 Simplificar {0} vías
7132m 90 Separar a vía {0} en {1}.
7133m 90 Separar a vía {0} en {1}.
7134m 91 Etiquetas({0} conflito)
7135m 91 Etiquetas({0} conflitos)
7136m 92 -----
7137m 93 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
7138m 93 Estes {0} complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
7139m 94 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
7140m 94 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
7141m 95 O complemento non vai a ser cargado.
7142m 95 Os complementos non van seren cargados.
7143m 96 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
7144m 96 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
7145m 97 A vía seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
7146m 97 As vías seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
7147m 98 A version de eles({0} entrada)
7148m 98 A version de eles({0} entradas)
7149m 99 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
7150m 99 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
7151m 100 -----
7152m 101 -----
7153m 102 -----
7154m 103 -----
7155m 104 houbo {0} conflito durante a importacion
7156m 104 houbo {0} conflitos durante a importacion
7157m 105 -----
7158m 106 -----
7159m 107 Esto cambiará ata {0} obxecto.
7160m 107 Esto cambiará ata {0} obxectos.
7161m 108 Modificarase {0} obxecto
7162m 108 Modificaranse {0} obxectos
7163m 109 -----
7164m 110 -----
7165m 111 Produciuse un fallo na actualización do seguinte complemento:
7166m 111 Produciuse un fallo na actualización dos seguintes complementos:
7167m 112 -----
7168m 113 -----
7169m 114 -----
7170m 115 -----
7171m 116 -----
7172m 117 -----
7173m 118 Vai abrir {0} xanela do seu navegador web.<br> Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e<br> levar algún tempo.
7174m 118 Vai abrir {0} xanelas do seu navegador web.<br> Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e<br> levar algún tempo.
7175m 119 -----
7176m 120 -----
7177m 121 -----
7178m 122 -----
7179m 123 -----
7180m 124 marca
7181m 124 marcas
7182m 125 nodo
7183m 125 nodos
7184m 126 obxecto
7185m 126 obxectos
7186m 127 relación
7187m 127 relacións
7188m 128 ao obxecto {0}
7189m 128 aos obxectos {0}
7190m 129 vía
7191m 129 vías
7192m 130 {0} Autor
7193m 130 {0} Autores
7194m 131 -----
7195m 132 {0} componse de {1} marca
7196m 132 {0} componse de {1} marcas
7197m 133 {0} eliminado
7198m 133 {0} eliminados
7199m 134 -----
7200m 135 -----
7201m 136 {0} imaxe cargada.
7202m 136 {0} imaxes cargadas.
7203m 137 {0} membro
7204m 137 {0} membros
7205m 138 {0} nodo
7206m 138 {0} nodos
7207m 139 -----
7208m 140 {0} obxecto para engadir:
7209m 140 {0} obxectos para engadir:
7210m 141 {0} obxecto para eliminar:
7211m 141 {0} obxectos para eliminar:
7212m 142 {0} obxecto para modificar:
7213m 142 {0} obxectos para modificar:
7214m 143 {0} etiqueta pendente de resolver conflito
7215m 143 {0} etiquetas pendentes de resolver conflitos
7216m 144 {0} relación
7217m 144 {0} relacións
7218m 145 -----
7219m 146 {0} ruta,
7220m 146 {0} rutas,
7221m 147 {0} etiqueta
7222m 147 {0} etiquetas
7223m 148 {0} camiño
7224m 148 {0} camiños
7225m 149 {0} camiño,
7226m 149 {0} camiños,
7227m 150 -----
7228m 151 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
7229m 151 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
7230m 152 {0} vía
7231m 152 {0} vías
7232m 153 {0} punto de referencia
7233m 153 {0} puntos de referencia
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.