source: josm/trunk/data/gl.lang@ 7754

Last change on this file since 7754 was 7754, checked in by Don-vip, 9 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 102.4 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 -----
7 7 # Obxectos
8 8 -----
9 9 % cara o Leste
10 10 % cara o Norte
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 (1 petición)
25 25 (Código={0})
26 26 -----
27 27 (O texto xa foi copiado ao portapapeis.)
28 28 -----
29 29 (o URL era:
30 30 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
31 31 -----
32 32 (na liñá {0}, columna {1})
33 33 (sen obxecto)
34 34 (ningún)
35 35 -----
36 36 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
37 37 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
38 38 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...
39 39 ({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}
40 40 ({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}
41 41 ({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}
42 42 ({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»...
43 43 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
44 44 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
45 45 * Un nodo etiquetado, ou
46 46 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
47 47 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
48 48 -----
49 49 -----
50 50 -----
51 51 ...outro métodos de desprazamentos posibles
52 52 ... refierese á relación
53 53 /RUTA/Á/CARPETA/JOSM/
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 Mestura 1/25 (mofa/moped)
63 63 Mestura 1/50 (mofa/moped)
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 +++++
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 +++++
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
101 101 -----
102 102 <anónimo>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 <b>child <i>expresión</i></b> - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <b>incomplete</b> - todos os obxectos incompletos
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <b>modified</b> - todos os obxectos cambiados
122 122 -----
123 123 <b>parent <i>expr</i></b> - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión
124 124 -----
125 125 <b>selected</b> - todos os obxectos seleccionados
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 <b>untagged</b> - todos os obxectos sen etiquetar
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 <br>Mensaxe de erro (sen traducir): {0}
135 135 <dous puntos>
136 136 -----
137 137 <diferente>
138 138 +++++
139 139 <fin-do-ficheiro>
140 140 <iguais>
141 141 <h2>Filtro Activo</h2>
142 142 <h2>JOSM necesita a versión {0} de Java.</h2> Detectouse a versión {1}.<br> Para poder usar JOSM:<ul> <li>actualice a súa versión de Java (JRE), ou</li> <li>use unha versión anterior de JSOM que sexa compatíbel coa versión {2} de Java.</li> </ul> Máis información:
143 143 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3>Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función deses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br>Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Predeterminado éste é Shift-Q .)
144 144 -----
145 145 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida <strong>sen cifrar</strong> en cada petición enviado ao servidor OSM. <strong>Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 <html>Ocorreu un erro mentres se recuperaba unha copia de seguranza.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
154 154 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>Non foi posíbel abrir o directorio «{0}».<br>Escolla un ficheiro.</html>
162 162 -----
163 163 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a fusión das miñas entradas e das súas</html>
164 164 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a combinación das entradas propias e alleas.</html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
178 178 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos<br><em>Desactivado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.</em></html>
179 179 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Non foi posíbel crear un URL debido a que a codificación «{0}» <br>non foi posíbel atopar no sistema.</html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 <html>Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.</html>
193 193 <hmtl>Erro ao inicializar as preferencias.<br> Produciuse un erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias predeterminado :{0}.</html>
194 194 <html>Erro ao inicializar as preferencias.<br>O directorio das preferencias «{0}» non é un directorio.<html>
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>Solicitouse cargar o complemento «{0}».<br>Este complemento xa non está a ser desenvolvido e seguramente producirá erros.<br>Debería desactivalo.<br>Eliminar das preferencias?</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>1 relación</strong>.</html>
221 221 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>{0} relacións</strong>.</html>
222 222 <html>Confirme a retirada<strong>{0} obxectos</strong> de <strong>{1} relacións</strong>.</html>
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <html>Please make sure todas as vias seleccionadas apuntan nunha dirección similar<br> ou ortogonaliza unha a unha
226 226 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
230 230 <html>O complemento {0} require a versión {1} de JOSM. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que actualice JOSM para usar este complemento.</html>
231 231 <html>O ficheiro de preferencias contén erros.<br> Facendo unha copia de seguranza a <br>{0}<br> e creando un novo ficheiro de preferencias predeterminado.</html>
232 232 <html>Fallo ao obter un Token de Acesso OAuth de ''{0}''.</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>Escoller para activar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
239 239 -----
240 240 -----
241 241 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
242 242 -----
243 243 -----
244 244 <html>Paso 1/3: Obter un Token de petición de OAuth</html>
245 245 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un Token de Aceso</html>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 <html> Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}». <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 <html>Non hai capas coas que se poida combinar a capa<br>«{0}».</html>
272 272 -----
273 273 -----
274 274 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
275 275 -----
276 276 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflito e pechar o editor?</html>
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
281 281 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
282 282 -----
283 283 <html><strong>Produciuse un fallo</strong> no envío ao servidor porque o <br>paquete de datos actual colide coa condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 <html>Está intentando engadir unha relación a si mesma.<br><br>Isto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Omitindo a relación «{0}».</html>
289 289 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
290 290 <html>Non rematou de combinar as diferencias neste conflito.<br>As resolucións de conflitos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflitos.</html>
291 291 -----
292 292 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e retire a dependencia cíclica.</html>
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 <chave>
298 298 <pariente esquerdo>
299 299 <novo obxecto>
300 300 <non>
301 301 <ou>
302 302 <signo de interrogación>
303 303 <pariente dereito>
304 304 -----
305 305 <indefinido>
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 >fondo
310 310 > arriba
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Asistente para o axuste do satélite IRS.
319 319 -----
320 320 -----
321 321 -----
322 322 -----
323 323 O nome:* non se atopa a tradución.
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 Violación das capacidades da API
343 343 Versión da API: {0}
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Vía de tren abandonada
348 348 Interromper
349 349 Interromper a combinación
350 350 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
351 351 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
352 352 Sobre
353 353 Sobre JOSM...
354 354 -----
355 355 -----
356 356 -----
357 357 Acceso
358 358 +++++
359 359 Clave de Access Token:
360 360 Secreto de Access Token:
361 361 URL de Access Token:
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Acomodación
365 365 Conforme a información contida no complemento, o autor é {0}.
366 366 Tarxetas de afidelización ou de desconto
367 367 -----
368 368 Acción
369 369 Parámetros de acción
370 370 Accións
371 371 -----
372 372 Activar
373 373 -----
374 374 Activar a capa escollida
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 Estilos activos:
379 379 Engadir
380 380 -----
381 381 -----
382 382 Engadir un nodo...
383 383 Engadir imaxe rectificada
384 384 Engadir Etiqueta
385 385 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
386 386 -----
387 387 Engadir unha nova ruta de iconas
388 388 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
389 389 Engadir un novo nodo a unha via existente
390 390 -----
391 391 -----
392 392 Engadir unha nova fonte á lista.
393 393 -----
394 394 Engadir unha etiqueta
395 395 -----
396 396 Engadir un nodo mediante a introdución de latitude / lonxitude ou coordenadas leste / norte.
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 -----
402 402 Engadir unha etiqueta baleira
403 403 Engadir información do autor
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 Engadido conflito para «{0}»
408 408 Engadir filtro.
409 409 Engadir capa de imaxes {0}
410 410 Engadir capas
411 411 Engadir nodo
412 412 Engadir nodo na vía
413 413 Engadir nodo a vía e conectar
414 414 Engadir nodo {0}
415 415 -----
416 416 -----
417 417 Engadir relación {0}
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 -----
425 425 -----
426 426 -----
427 427 Engadir á selección
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 -----
432 432 Engadir via {0}
433 433 Nodo engadido en todas as interseccións
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 Interpolar enderezos
439 439 Enderezos
440 440 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
441 441 -----
442 442 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
443 443 -----
444 444 Axustar o desprazamento de imaxes
445 445 -----
446 446 Axustar a posición desta capa de imaxes
447 447 Axustar fuso horario e desprazamento
448 448 O axustable {0} aínda non está rexistrado.
449 449 O axustable {0} aínda non está rexistrado. Non é posíbel marcar a participación en axustes de sincronizados.
450 450 Centro de Administración
451 451 Administrativo
452 452 Nivel administrativo
453 453 Avanzado
454 454 -----
455 455 -----
456 456 Parametros de OAuth avanzados
457 457 Propiedades de OAuth avanzadas
458 458 Preferencias avanzadas
459 459 información detallada
460 460 Información detallada (web)
461 461 Información do obxecto avanzada
462 462 -----
463 463 Remonte
464 464 +++++
465 465 Agrícola
466 466 -----
467 467 Aeroporto
468 468 Campo de aviación
469 469 Tenda de bebidas alcohólicas
470 470 Aliñar os nodos en círculo
471 471 Aliñar os nodos en fila
472 472 Todo
473 473 Todos os ficheiros
474 474 Todos os formatos
475 475 -----
476 476 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
477 477 -----
478 478 Todos os puntos e segmentos do camiño terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de capas.
479 479 -----
480 480 -----
481 481 Todos os valores unidos como «{0}» van a ser aplicados para a clave «{1}»
482 482 -----
483 483 Área cultivábel
484 484 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
485 485 -----
486 486 Permite descargar as túas trazas de GPS
487 487 Permite ler as túas preferencias
488 488 Permitir subir trazas GPS
489 489 Permitir subir datos do mapa
490 490 Permite escribir nas túas preferencias
491 491 Tráfico permitido:
492 492 -----
493 493 Premite abrir ficheiros gpx/osm que intersecan coa area visible actualmente
494 494 -----
495 495 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e eliminar partes de camiños GPX enormes moi rápido.
496 496 -----
497 497 -----
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 Permite afinar o coloreado de camiños para diferentes velocidades medias.
502 502 Permite desfacer a eliminación de obxectos da base de datos de OSM
503 503 Canle alfa:
504 504 Cabaña alpina
505 505 Xa se rexistrou un conflito para a primitiva «{0}»
506 506 -----
507 507 Renomear tamén o ficheiro
508 508 -----
509 509 -----
510 510 -----
511 511 -----
512 512 -----
513 513 Futbol Americano
514 514 Cantidade de cables
515 515 Numero de asentos
516 516 Número de pasos
517 517 -----
518 518 -----
519 519 Amperaxe
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 Un valor baleiro elimina o atributo.
524 524 Produciuse un erro no complemento {0}
525 525 -----
526 526 -----
527 527 Ocorreu unha excepción inesperada que puido proceder do complemento «{0}»
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 -----
534 534 Anotación
535 535 -----
536 536 -----
537 537 -----
538 538 Aplicar
539 539 Aplicar Cambios
540 540 Aplicar axuste preestablecido
541 541 Aplicar resolución
542 542 Aplicar rol
543 543 Aplicar rol:
544 544 -----
545 545 -----
546 546 Aplicar filtros «antialiasing» á vista do mapa para acadar unha aparencia máis suave.
547 547 -----
548 548 Aplicar a resolución de conflitos
549 549 Aplicar os conflitos resoltos e pechar o diálogo
550 550 Aplicar os cambios seleccionados
551 551 Aplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.
552 552 -----
553 553 Aplicar as actualizacións actuais
554 554 Aplicar a dirección da tesela
555 555 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
556 556 Aplicar este rol a todos os membros
557 557 Aplicar?
558 558 -----
559 559 +++++
560 560 +++++
561 561 -----
562 562 Lugar arqueolóxico
563 563 Tiro con arco
564 564 Esta seguro de continuar?
565 565 Área
566 566 -----
567 567 -----
568 568 Área arredor dos lugares
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 Centro de arte
573 573 Gráficos
574 574 -----
575 575 Preguntar antes de actualizar
576 576 Ensambla novos polígonos
577 577 -----
578 578 -----
579 579 Polo menos requírese un obxecto para eliminar, obtívose unha colección baleira
580 580 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
581 581 Atracción
582 582 Atributos
583 583 Son
584 584 Dispositivo de son non dispoñíbel
585 585 -----
586 586 Preferencias de son
587 587 Marcas de son de {0}
588 588 Son sincronizado no punto {0}.
589 589 -----
590 590 Son: {0}
591 591 Guia sonora a través de teléfono móvil?
592 592 Fútbol australiano
593 593 Autenticar
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 -----
598 598 Autenticando a sesión para o usuario «{0}»...
599 599 Autenticación
600 600 Fallou a autentificación
601 601 Autenticazón fallida
602 602 Autor
603 603 -----
604 604 Fallou a autorización
605 605 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
606 606 Autorizar o URL:
607 607 Autorizar agora
608 608 -----
609 609 -----
610 610 Autores
611 611 +++++
612 612 Ampliación automática
613 613 -----
614 614 -----
615 615 Autogardar intervalo (segundos)
616 616 Ficheiros autogardados por capa
617 617 -----
618 618 Auto-tentar
619 619 -----
620 620 -----
621 621 -----
622 622 Caixeiro automático
623 623 Descargar automaticamente
624 624 Corrección
625 625 -----
626 626 Crear automaticamente marcas de son a partires dos puntos do camiño (no canto dos puntos de referencia explícitos) con nomes ou descricións.
627 627 Crear automaticamente unha capa de marcas desde calquer punto de referencia cando se abra unha capa GPX.
628 628 -----
629 629 Dispoñible
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Roles dispoñibles
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 +++++
637 637 -----
638 638 +++++
639 639 -----
640 640 Atrás
641 641 Condicións de uso da imaxe de fondo
642 642 -----
643 643 Copia de seguranza
644 644 -----
645 645 Solicitude incorrecta
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 Banco
653 653 +++++
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 Barreiras
661 661 -----
662 662 Béisbol
663 663 Básico
664 664 Conca
665 665 Baloncesto
666 666 Baterías
667 667 Campo de batalla
668 668 -----
669 669 Bahía
670 670 Praia
671 671 -----
672 672 Baliza
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 Banco
679 679 -----
680 680 Brebaxes
681 681 Bicicleta
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 Tenda de bicicletas
689 689 -----
690 690 +++++
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 Capa en branco
695 695 Bloque
696 696 Azul:
697 697 Tablón de anuncios
698 698 Astillero
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 Bolardo
706 706 -----
707 707 -----
708 708 Librería
709 709 -----
710 710 Nome de marca:
711 711 Marcadores
712 712 -----
713 713 Aduana
714 714 Nome botánico
715 715 +++++
716 716 Fronteiras
717 717 Límite
718 718 Perdra Histórica
719 719 -----
720 720 Tipo de límite
721 721 Caixa Circundante
722 722 -----
723 723 -----
724 724 Límites
725 725 +++++
726 726 -----
727 727 -----
728 728 Marca
729 729 -----
730 730 Ponte
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 Zona industrial abandoada
742 742 -----
743 743 Tope de vía
744 744 Informes de fallos
745 745 Edificio
746 746 -----
747 747 Construíndo nodos duplicados
748 748 -----
749 749 Construindo o menú principal
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sen saír do vehículo)
754 754 -----
755 755 -----
756 756 Vía para autobús guiado
757 757 Andén de autobús
758 758 Estación de autobús
759 759 Parada de autobús
760 760 Trampa para coches
761 761 -----
762 762 Carnicería
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 GCN(Gas Natural Comprimido)
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 Telecabina
781 781 -----
782 782 Cafetería
783 783 -----
784 784 Chamar o editor para a relación escollida
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 +++++
789 789 Lugar de acampada
790 790 Non é posíbel aliñar un polígono. Interrompeuse a operación.
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 Fútbol_Canadiense
795 795 +++++
796 796 Cancelar
797 797 Cancelar e volver ao diálogo previo
798 798 Cancelar autenticación
799 799 -----
800 800 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
801 801 Cancelar resolución de conflito
802 802 Cancelar a resolución de conflitos e pechar o cadro de diálogo
803 803 Cancelar a operacion
804 804 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
805 805 Cancelar a a actualización e continuar editando
806 806 Cancela a actualización
807 807 -----
808 808 -----
809 809 Non é posíbel engadir un nodo fora do mundo.
810 810 Non é posíbel engadir unha vía con só {0} nodos.
811 811 Non é posíbel engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
812 812 Non é posíbel aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a combinar.
813 813 Non é posíbel asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
814 814 Non foi posíbel contruir a petición de conxunto de cambios coas restrición baseadas no tempo. A entrada non é válida.
815 815 Non é posíbel comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}»
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 Non é posíbel determinar o centro dos nodos seleccionados.
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 Non é posíbel realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
827 827 Non se poden combinar os nodos: cumpriría eliminar a vía {0} que aínda está a ser usada por {1}
828 828 Non é posíbel combinar primitivas con diferentes identificadores. Este identificador é «{0}», o outro é «{1}».
829 829 -----
830 830 Non é posíbel mover obxectos fora do mundo.
831 831 -----
832 832 -----
833 833 Non é posíbel resolver conflitos indecisos.
834 834 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
835 835 Non é posíbel restrinxir a petición deste conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
836 836 Non é posíbel restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario «{0}»
837 837 -----
838 838 -----
839 839 Non é posíbel desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presente
840 840 -----
841 841 Latas
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 Capacidade
848 848 Capacidade (en xeral)
849 849 Coche
850 850 Concesionario de automóviles
851 851 -----
852 852 +++++
853 853 -----
854 854 Cartos en efectivo
855 855 Castelo
856 856 -----
857 857 Barreira canadiense
858 858 Causa:
859 859 Entrada de cova
860 860 Cemiterio
861 861 -----
862 862 Centrar vista
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 -----
871 871 Telesilla
872 872 Cabaña ou bungalow
873 873 -----
874 874 Cambiar direccións?
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Cambiar nodo {0}
879 879 -----
880 880 Cambiar relación
881 881 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
882 882 Cambiar relación {0}
883 883 Cambiar a resolución
884 884 -----
885 885 Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuarios
886 886 -----
887 887 -----
888 888 Cambiar via {0}
889 889 Cambiados nodos de {0}
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
893 893 ID do conxunto de cambios:
894 894 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
895 895 Xestor de cambios
896 896 Conxunto de cambios pechado
897 897 -----
898 898 Comentario do conxunto de cambios
899 899 id de conxunto de cambios:
900 900 Información do conxunto de cambios
901 901 O conxunto de cambios está cheo
902 902 -----
903 903 Conxunto de cambios {0}
904 904 Conxunto de cambios
905 905 Conxunto de cambios
906 906 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
907 907 Estación de carga
908 908 Buscar FIXMES.
909 909 -----
910 910 Comprobar no servidor
911 911 -----
912 912 -----
913 913 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
914 914 Comprobando pais para os obxectos eliminados
915 915 Comprobando as condicións previas do complemento...
916 916 -----
917 917 -----
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 -----
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Erros na suma de verificación: {0}
937 937 Farmacia
938 938 -----
939 939 Relacións fillo
940 940 Cheminea
941 941 -----
942 942 Chinés
943 943 Escoller
944 944 -----
945 945 Escolla unha cor
946 946 Escolle unha cor para {0}
947 947 Escoller unha licencia predefinida
948 948 Escolla un valor
949 949 -----
950 950 -----
951 951 -----
952 952 Escolle o tipo de obxecto OSM
953 953 Escoller o servidor para procurar:
954 954 -----
955 955 -----
956 956 -----
957 957 Igrexa
958 958 -----
959 959 Cidade
960 960 Límite de Cidade
961 961 Muralla da cidade
962 962 Nome da cidade
963 963 Tipo de clase
964 964 Limpar
965 965 Eliminar o búfer de Desfacer/Refacer
966 966 -----
967 967 Limpar área de texto
968 968 -----
969 969 -----
970 970 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
971 971 -----
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
978 978 -----
979 979 Prema para interromper e continuar editando
980 980 Prema para interromper a execución de navegadores externos
981 981 Prema para interromper a combinación de nodos.
982 982 -----
983 983 Premer para interromper a actualización
984 984 -----
985 985 -----
986 986 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
987 987 Prema para cancelar a operación actual
988 988 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están eliminados no servidor
989 989 Premer para pechar o diálogo
990 990 Prema para pechar o diálogo e retirar o obxecto das relacións
991 991 Prema para pechar o dialogo e interromper a eliminación de obxectos
992 992 Prema para pechar o dialogo e interromper a descarga
993 993 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
994 994 -----
995 995 Prema para crear un conflito e pechar este editor de relación
996 996 -----
997 997 Prema para eliminar o complemento «{0}»
998 998 Prema para eliminar. Maiúsculas: elimina o segmento de vía. Alt: Non elimina os nodos sen usar cando se elimina unha vía. Ctrl: eliminar referenciados.
999 999 Prema para desactivar o complemento «{0}»
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 Prema para manter o complemento «{0}»
1005 1005 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 Preme para reiniciares máis tarde.
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Prema para omitir a actualización dos complementos
1019 1019 Prema para comezar a procurar por lugares
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 Prema para actualizar os complementos activos,
1024 1024 -----
1025 1025 O Cliente non Responde
1026 1026 Acantilado
1027 1027 Alpinismo
1028 1028 -----
1029 1029 Reloxo
1030 1030 Pechar
1031 1031 Pechar de todos modos
1032 1032 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
1033 1033 Pechar conxuntos de cambios
1034 1034 Pecha o diálogo e cancela a descarga
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 Pechar o conxunto de cambios abertos
1038 1038 -----
1039 1039 Pechar o diálogo
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificacións
1044 1044 Pecha a modificación escollida
1045 1045 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
1046 1046 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
1047 1047 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
1048 1048 Pechado despois -
1049 1049 Pechado en
1050 1050 Pechado en:
1051 1051 Descripción detallada
1052 1052 Descripción detallada
1053 1053 Peche dos conxuntos de cambios abertos
1054 1054 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
1055 1055 Pechando conxunto de cambios
1056 1056 Pechando conxunto de cambios {0}
1057 1057 Pechando colección de cambios...
1058 1058 Roupas
1059 1059 -----
1060 1060 Liña de costa
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 Moedas
1064 1064 -----
1065 1065 Instituto
1066 1066 -----
1067 1067 Cor
1068 1068 -----
1069 1069 Nome da cor:
1070 1070 Cores
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 Cores, puntos e segmentos de camiño en función da velocidade.
1076 1076 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 Combinar vía
1082 1082 -----
1083 1083 Combinar varias vías nunha.
1084 1084 Carril bici y vía peatonal conxuntos
1085 1085 -----
1086 1086 Rima de ordes
1087 1087 -----
1088 1088 Comentario
1089 1089 -----
1090 1090 Comentario:
1091 1091 Comercial
1092 1092 Común
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 A Comunicacion con OSM fallou
1096 1096 -----
1097 1097 Comparar
1098 1098 -----
1099 1099 Ordenador
1100 1100 -----
1101 1101 Configurar os sitios dos complementos
1102 1102 -----
1103 1103 Configurar os complementos dispoñíbeis.
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Configure se crear copias de seguranza
1108 1108 Configurar se usar un servidor proxy
1109 1109 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
1110 1110 Confirmar o purgado
1111 1111 Confirma a acción do Control Remoto
1112 1112 -----
1113 1113 Confirmar rol baleiro
1114 1114 -----
1115 1115 Conflito
1116 1116 Resolución de conflitos
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 Conflito non resolto completamente
1150 1150 Conflitos
1151 1151 Detectaronse conflitos
1152 1152 Conflitos nas etiquetas pegadas
1153 1153 Conflitos ao combinar primitivas
1154 1154 Conflitos ao combinar as vías- A vía fusionada é «{0}»
1155 1155 Produciuse un conflito ao combinar os nodos. O nodo de destino é «{0}».
1156 1156 Conectar via existente a nodo
1157 1157 -----
1158 1158 Preferencias de Conexión
1159 1159 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 Construcción
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 Contactando co Servidor OSM...
1169 1169 Contactando co Servidor...
1170 1170 Contido
1171 1171 Continente
1172 1172 Continuar
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Continuar resolvendo
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 Continuar vía a partir do último nodo.
1179 1179 Continuar, aínda así
1180 1180 Continúa a debuxar unha liña que comparte nodos con outra liña.
1181 1181 Colaboración
1182 1182 Tenda de alimentación
1183 1183 -----
1184 1184 Convertir a capa GPX
1185 1185 Convertir en capa de datos
1186 1186 Convertido de: {0}
1187 1187 Coordenadas
1188 1188 -----
1189 1189 -----
1190 1190 Coordenadas:
1191 1191 -----
1192 1192 Copiar
1193 1193 Copiar as coordenadas
1194 1194 -----
1195 1195 -----
1196 1196 -----
1197 1197 Copiar todos os meus elementos ao destino
1198 1198 Copiar todos os seus elementos ao destino
1199 1199 Copiar as coordenadas dos nodos seleccionados ao portapapeis.
1200 1200 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1201 1201 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1202 1202 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de elementos combinados.
1203 1203 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos combinados.
1204 1204 Copia de {0}
1205 1205 -----
1206 1206 Copiar os obxectos seleccionados ao búfer de pegado.
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos combinados.
1211 1211 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos combinados.
1212 1212 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1213 1213 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos combinados.
1214 1214 Copiar a porta papeis e pechar
1215 1215 Copia {1} de {0}
1216 1216 +++++
1217 1217 Ano do Copyright
1218 1218 Correlacionar
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 Non foi posíbel acceder ao(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
1222 1222 Non foi posíbel combinar os camiños.<br> Non foi posíbel combinalos nunha única cadea de nodos.
1223 1223 Non se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 -----
1227 1227 Non se puido importar «{0}».
1228 1228 -----
1229 1229 Non foi posíbel cargar o complemento {0}. Eliminar das preferencias?
1230 1230 Non foi posíbel analizar a latitude, lonxitude e/ou o zoom. Comprobeo
1231 1231 Non se puido analizar a listaxe de capas WMS.
1232 1232 Non foi posíbel ler «{0}»
1233 1233 -----
1234 1234 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
1235 1235 -----
1236 1236 Non é posíbel renomear o ficheiro «{0}»
1237 1237 Non se puido recuperar a listaxe de capas WMS.
1238 1238 -----
1239 1239 Non puido atoparse unha coincidencia entre a ligazón ou identificador indicados e o servizo seleccionado. Inténteo de novo.
1240 1240 -----
1241 1241 País
1242 1242 Código do país
1243 1243 País
1244 1244 Xuzgado
1245 1245 Cubierto
1246 1246 -----
1247 1247 Depósito de auga
1248 1248 Grúa
1249 1249 -----
1250 1250 Crear círculo
1251 1251 Crear un cartafol novo
1252 1252 Crear un círculo a partires de tres nodos seleccionados.
1253 1253 Crear unha copia desta relación e abrila en outra ventá de edición.
1254 1254 Crea unha cuadrícula de vias.
1255 1255 Crear unha nova capa do mapa.
1256 1256 -----
1257 1257 Crear unha nova relación
1258 1258 Crear áreas
1259 1259 Crear marcas de son na posición do camiño correspondente á hora modificada de cada ficheiro de son WAV importado.
1260 1260 Crear un marcador
1261 1261 -----
1262 1262 Crear multipolígono
1263 1263 Crear novo nodo.
1264 1264 -----
1265 1265 -----
1266 1266 Crear unha nova relación na capa «{0}»
1267 1267 -----
1268 1268 Creado
1269 1269 Creado en
1270 1270 Creado en:
1271 1271 Creado antes -
1272 1272 Creado por:
1273 1273 Creado en:
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 Creando Interface (GUI) principal
1277 1277 Tarxetas de crédito
1278 1278 Críket
1279 1279 Críket con redes
1280 1280 +++++
1281 1281 Cruce de bicicletas
1282 1282 Cruce de cabalos
1283 1283 Paso a nivel peatonal
1284 1284 Guarda cruces
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 Tipo de paso
1289 1289 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 Cociña
1295 1295 Cultura
1296 1296 -----
1297 1297 Selección Actual
1298 1298 -----
1299 1299 -----
1300 1300 -----
1301 1301 Valor actual "{0}" para o ID de usuario non é válido
1302 1302 -----
1303 1303 -----
1304 1304 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
1305 1305 Cortinas
1306 1306 -----
1307 1307 -----
1308 1308 Personalizar ligazón WMS
1309 1309 Personalizar as cores
1310 1310 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
1311 1311 -----
1312 1312 -----
1313 1313 -----
1314 1314 Desmonte
1315 1315 -----
1316 1316 Barreira para bicicletas
1317 1317 -----
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 -----
1321 1321 Dependencia ciclica entre relacións:
1322 1322 Ciclismo
1323 1323 Dependencias cíclicas
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 DEPURAR: {0}
1332 1332 +++++
1333 1333 Presa
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 Capa de datos {0}
1337 1337 -----
1338 1338 Fontes de datos e tipos:
1339 1339 -----
1340 1340 Validador de dados
1341 1341 -----
1342 1342 -----
1343 1343 A base de datos esta fora de liña por mantemento
1344 1344 -----
1345 1345 Data
1346 1346 Data:
1347 1347 Data:
1348 1348 -----
1349 1349 -----
1350 1350 Tarxetas de débito
1351 1351 -----
1352 1352 Grados Decimais
1353 1353 Decisión
1354 1354 -----
1355 1355 -----
1356 1356 Camiño de cabalos dedicado
1357 1357 Carril bici dedicado
1358 1358 Acera peatonal dedicada
1359 1359 Predeterminado
1360 1360 Predeterminado (determinado automaticamente)
1361 1361 -----
1362 1362 -----
1363 1363 Valor predeterminado: {0}
1364 1364 Eliminar
1365 1365 Eliminar o ficheiro
1366 1366 Eliminar o ficheiro do disco
1367 1367 Eliminar o modo
1368 1368 -----
1369 1369 Eliminar as vías que non formen parte dun multipolígono interior
1370 1370 Eliminar confirmación
1371 1371 -----
1372 1372 Eliminar vías duplicadas
1373 1373 Eliminar o filtro.
1374 1374 Eliminar da relación
1375 1375 -----
1376 1376 Eliminar os membros incompletos?
1377 1377 -----
1378 1378 Eliminar o nodo {0}
1379 1379 Eliminar nodos ou vías.
1380 1380 -----
1381 1381 Eliminar o obxecto
1382 1382 Eliminar a relación{0}
1383 1383 -----
1384 1384 Eliminar as relacións
1385 1385 Eliminar os obxectos seleccionados.
1386 1386 Eliminar a relación que se está a editar
1387 1387 Eliminar a clave seleccionada en todos os obxectos
1388 1388 Eliminar as capas seleccionadas.
1389 1389 Eliminar a relación seleccionada
1390 1390 Eliminar da lista a orixe seleccionada.
1391 1391 -----
1392 1392 Eliminar os nodos innecesarios dunha vía
1393 1393 Eliminar a vía {0}
1394 1394 Eliminado
1395 1395 Eliminado «{0}»
1396 1396 Estado eliminado:
1397 1397 O membro eliminado {0} é usado pola relación {1}
1398 1398 -----
1399 1399 O nodo eliminado {0} é parte da vía {1}
1400 1400 Elementos eliminados ou ignorados
1401 1401 A relación eliminada {0} contén membros
1402 1402 A vía eliminada {0} contén nodos
1403 1403 Deli (Boa comida)
1404 1404 Denominación
1405 1405 Dentista
1406 1406 Grandes Almacéns
1407 1407 -----
1408 1408 Profundidade en metros
1409 1409 -----
1410 1410 Descrición
1411 1411 -----
1412 1412 Descrición: {0}
1413 1413 -----
1414 1414 -----
1415 1415 -----
1416 1416 Grado de detalle
1417 1417 Detalles
1418 1418 -----
1419 1419 -----
1420 1420 -----
1421 1421 Determinando complementos a cargar...
1422 1422 -----
1423 1423 -----
1424 1424 -----
1425 1425 Non se atopou ningun obxecto co ID {0} no conxunto de datos actual
1426 1426 +++++
1427 1427 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1428 1428 -----
1429 1429 Diesel para Vehiculos pesados
1430 1430 Dificultade
1431 1431 -----
1432 1432 -----
1433 1433 Dirección
1434 1434 -----
1435 1435 -----
1436 1436 Desactivar
1437 1437 -----
1438 1438 Desactivar o complemento
1439 1439 -----
1440 1440 Rexeitar
1441 1441 -----
1442 1442 -----
1443 1443 -----
1444 1444 -----
1445 1445 -----
1446 1446 -----
1447 1447 -----
1448 1448 -----
1449 1449 Expende baixo receta médica
1450 1450 Pantalla
1451 1451 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1452 1452 -----
1453 1453 Preferencias de Visualización
1454 1454 Amosar unha icona en movemento que represente o punto da traza sincronizada onde o son que se está a reproducir foi gravado.
1455 1455 Mostrar información de obxecto avanzada sobre nodos, camiños e relacións de OSM.
1456 1456 -----
1457 1457 Amosar coordenadas como
1458 1458 -----
1459 1459 -----
1460 1460 Mostrar información histórica sobre camiños, nodos e relacións de OSM no seu navegador web.
1461 1461 Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM
1462 1462 -----
1463 1463 Amosar o sinal de son en directo
1464 1464 Mostrar información de obxecto sobre nodos, camiños e relacións de OSM no seu navegador web.
1465 1465 Amosar o menú de son
1466 1466 Amosar a pantalla de «Sobre».
1467 1467 Amosa as propiedades básicas da modificación
1468 1468 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1469 1469 Amosa os obxectos creados, actualizados , e eliminados do conxunto de cambios
1470 1470 -----
1471 1471 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 -----
1475 1475 -----
1476 1476 -----
1477 1477 Distribuír nodos
1478 1478 Distribuír os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1479 1479 -----
1480 1480 Desusado
1481 1481 Vía de tren en desuso
1482 1482 Acequia
1483 1483 -----
1484 1484 Non aplicar cambios
1485 1485 Lembrar esta decisión e non preguntar de novo (para cambialo posteriormente, vaia a Preferencias -> Complementos)
1486 1486 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1487 1487 -----
1488 1488 -----
1489 1489 -----
1490 1490 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1491 1491 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1492 1492 -----
1493 1493 -----
1494 1494 Non facer nada
1495 1495 Está seguro de que quere aplicar o novo rol?
1496 1496 Desexa permitir esto?
1497 1497 -----
1498 1498 -----
1499 1499 Muelle
1500 1500 -----
1501 1501 -----
1502 1502 -----
1503 1503 Carreiras de cans
1504 1504 Dobre conflito
1505 1505 Abaixo
1506 1506 Descargar
1507 1507 Descargar Todos os Fillos
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 Descargar datos
1511 1511 -----
1512 1512 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
1513 1513 Descargar Lugar
1514 1514 Descargar Membros
1515 1515 Descargar OSM
1516 1516 -----
1517 1517 -----
1518 1518 Descargar obxecto OSM por ID
1519 1519 Descargar o complemento
1520 1520 Descargar imaxes corrixidas desde diferentes servizos
1521 1521 Descargar os fillos escollidos
1522 1522 Descargar o URL
1523 1523 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1524 1524 Descargar todos os membros incompletos
1525 1525 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1526 1526 -----
1527 1527 Área de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidor
1528 1528 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1529 1529 Descargar como unha nova capa
1530 1530 Descarga o contido das modificacións
1531 1531 Descargar conxuntos de cambios
1532 1532 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1533 1533 Descargar contido
1534 1534 Descargar data
1535 1535 Descargar todo o que abarca:
1536 1536 -----
1537 1537 Descargar de OSM ó longo deste camiño
1538 1538 Descargar de OSM...
1539 1539 Descargar membros incompletos
1540 1540 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1541 1541 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos desde o servidor de OSM
1542 1542 Descargar a lista
1543 1543 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1544 1544 Descargar membros
1545 1545 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1546 1546 Descargar só as miñas modificacións
1547 1547 -----
1548 1548 Descargar agora
1549 1549 Descargar obxecto
1550 1550 Descargar obxecto...
1551 1551 -----
1552 1552 Descargar os obxectos que conteñan referencias a algún dos obxectos seleccionados
1553 1553 -----
1554 1554 Descargando vias/relacións... relacionadas
1555 1555 -----
1556 1556 Descargar complementos
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 -----
1560 1560 Descargar as relacións referidas
1561 1561 Descargar os membros da relación
1562 1562 Descargar relacións
1563 1563 Descargar membros escollidos incompletos
1564 1564 Descargae as relacións escollidas
1565 1565 -----
1566 1566 -----
1567 1567 Descargar a caixa de límites
1568 1568 -----
1569 1569 Descargar o contido do conxunto de cambios
1570 1570 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1571 1571 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1572 1572 Descarga o contido das modificacións escollidas desde o servidor
1573 1573 Descargar a lista de complementos dispoñíbeis
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 -----
1577 1577 Descargar os seus camiños GPX desde openstreetmap.org
1578 1578 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1579 1579 Datos GPX descargados
1580 1580 -----
1581 1581 Xestor de descarga:
1582 1582 -----
1583 1583 Descargando datos GPS
1584 1584 -----
1585 1585 Descargando datos de OSM...
1586 1586 -----
1587 1587 Descargando o complemento {0}...
1588 1588 Descargando «Mensaxe do día»
1589 1589 Descargando o contido do conxunto de cambios
1590 1590 Descargando conxunto de cambios {0}...
1591 1591 Descargando conxuntos de cambios...
1592 1592 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}...
1593 1593 Descargando datos
1594 1594 -----
1595 1595 Descargando historial...
1596 1596 Descargando conxunto de cambios abertos...
1597 1597 -----
1598 1598 Descargando os puntos {0} a {1}...
1599 1599 Descargando relacións referidas...
1600 1600 Descargando vías referidas...
1601 1601 Descargando relación {0}
1602 1602 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
1603 1603 Telearrastre
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 Arrastrar o cabezallo de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o son desde alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o son nese punto.
1607 1607 Desaugue
1608 1608 Debuxar
1609 1609 Debuxar Frechas de Dirección
1610 1610 -----
1611 1611 -----
1612 1612 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1613 1613 -----
1614 1614 Debuxar os límites dos datos descargados
1615 1615 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1616 1616 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1617 1617 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1618 1618 -----
1619 1619 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1620 1620 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1621 1621 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1622 1622 Debuxar nodos
1623 1623 -----
1624 1624 -----
1625 1625 Debuxar liña de axuda flexible
1626 1626 Debuxar os números de orde dos segmentos
1627 1627 Debuxar os límites dos datos cargados desde o servidor.
1628 1628 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1629 1629 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1630 1630 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1631 1631 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1632 1632 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1633 1633 -----
1634 1634 Auga potable
1635 1635 Conduce un coche de carreiras desde o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
1636 1636 -----
1637 1637 Autoescuela
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 Tintorería
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 Duplicar
1644 1644 -----
1645 1645 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1646 1646 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1647 1647 Duplicar esta capa
1648 1648 Nodos duplicados
1649 1649 -----
1650 1650 Nodos de vía duplicados
1651 1651 Vías duplicadas
1652 1652 -----
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 Correo electrónico
1656 1656 -----
1657 1657 -----
1658 1658 -----
1659 1659 -----
1660 1660 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1661 1661 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1662 1662 -----
1663 1663 -----
1664 1664 ERRO: {0}
1665 1665 -----
1666 1666 Cada nodo debe conectar exactamente 2 vías
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 Descarga doadamente ao longo de un longo conxunto de vías interconectadas
1670 1670 Edición
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 Editar filtro.
1677 1677 Editar latitude e lonxitude dun nodo.
1678 1678 Editar nova relación na capa «{0}»
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 Editar a relación escollida actualmente
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1688 1688 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1689 1689 -----
1690 1690 Editar a orixe escollida.
1691 1691 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1692 1692 -----
1693 1693 Editar: {0}
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Educación
1697 1697 -----
1698 1698 Electrificado
1699 1699 Electronica
1700 1700 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1701 1701 Electrónica
1702 1702 Os elementos do tipo {0} están admitidos.
1703 1703 Elevación
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 -----
1709 1709 Enderezo de correo electrónico
1710 1710 Terraplén
1711 1711 Embaixada
1712 1712 Punto de acceso para emerxencias
1713 1713 Teléfono de emerxencia
1714 1714 -----
1715 1715 Documento baleiro
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 Activar filtro
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 Activar/desactivar o modo experto
1726 1726 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1732 1732 Introduza o URL:
1733 1733 Introducir o URL a descargar:
1734 1734 Introduce un id de un conxunto de cambios
1735 1735 -----
1736 1736 Introduza un nome de lugar para procurar
1737 1737 Introduce o nome do lugar a buscar:
1738 1738 Introduza un rol e aplíqueo aos membros da relación escollidos
1739 1739 Introduza un rol para todos os membros da relación
1740 1740 Introduza unha expresión de procura
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 Introduce un URL desde o cal os datos deberían ser descargados
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 Introduza nome de ficheiro:
1750 1750 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1751 1751 -----
1752 1752 Introduza o ID do obxecto que debería ser descargado
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 Introduce a expresion de búsqueda
1756 1756 Entrada
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 Hípica
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 Erotica
1765 1765 Erro
1766 1766 Erro
1767 1767 Erro durante a descarga
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 Produciuse un erro no filtro
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 Erro no ficheiro {0}
1782 1782 -----
1783 1783 Erro analizando {0}:
1784 1784 Produciuse un erro reproducindo o son
1785 1785 -----
1786 1786 Erro ao renomear ficheiro «{0}» a «{1}»
1787 1787 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1788 1788 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 Erro durante a análise {0}
1794 1794 Erros
1795 1795 Erros durante a descarga
1796 1796 +++++
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 Exemplos
1803 1803 A executar arranque da plataforma
1804 1804 -----
1805 1805 Sair
1806 1806 Saír de JOSM
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 Sair da aplicación,
1811 1811 -----
1812 1812 Esperábase un valor non baleiro para o parámetro «{0}» obtívose «{1}»
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 Modo Experto
1817 1817 -----
1818 1818 Puntos de referencia explícitos con hora estimada da posición no camiño.
1819 1819 Puntos de referencia explícitos con marcas de tempo válidas.
1820 1820 Exportar ficheiro GPX
1821 1821 Exportar e Gardar
1822 1822 Opcións de exportacińo
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
1826 1826 Exportar a GPX...
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 Extrudir
1830 1830 -----
1831 1831 Extrudir Vía
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 +++++
1837 1837 -----
1838 1838 Fabrica
1839 1839 Facilidades
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 Produciuse un fallo ao crear o directorio do complemento «{0}»
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 Produciuse un fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Fallou ao abrir o URL
1868 1868 -----
1869 1869 Fallou ao abrir a conexión da API {0}.
1870 1870 -----
1871 1871 Produciuse un fallo ao abrir a páxina de axuda
1872 1872 Non foi posíbel abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñíbel no historisl.
1891 1891 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
1892 1892 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñíbel no historial.
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Terra de labor
1902 1902 Edificio agrario
1903 1903 Comida rápida
1904 1904 Debuxo rápido (peor resultado)
1905 1905 -----
1906 1906 Multiplicador de avance rápido
1907 1907 -----
1908 1908 Número do fax
1909 1909 De pago
1910 1910 Caída
1911 1911 Valado
1912 1912 -----
1913 1913 Ruta de ferry
1914 1914 Terminal de ferry
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 Ficheiro
1923 1923 O ficheiro «{0}» non existe
1924 1924 -----
1925 1925 Nome do ficheiro:
1926 1926 Copia de seguranza
1927 1927 O ficheiro existe. Sobrescribir?
1928 1928 -----
1929 1929 Nome do ficheiro:
1930 1930 O ficheiro {0} existe. Sobrescribir?
1931 1931 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}»
1932 1932 Ficheiro: {0}
1933 1933 -----
1934 1934 Ficheiros
1935 1935 Ficheiros de Tipo:
1936 1936 Ficheiros de tipo:
1937 1937 -----
1938 1938 Filtrar
1939 1939 Filtro agochado:{0} desactivado:{1}
1940 1940 Modo de filtro
1941 1941 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
1942 1942 -----
1943 1943 Filtro:
1944 1944 Atopa e arranxa direccións de rúas non válidas dun xeito cómodo.
1945 1945 Rematar debuxo.
1946 1946 Hidrante contra incendios
1947 1947 Parque de bombeiros
1948 1948 -----
1949 1949 Cheminea
1950 1950 Pesca
1951 1951 Arranxar
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 Arranxar conflitos de etiquetas
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
1959 1959 Arranxando erros ...
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 Floristería
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 Cartafoles
1966 1966 Seguir
1967 1967 Seguir liña
1968 1968 -----
1969 1969 Comida
1970 1970 -----
1971 1971 Comida+Bebidas
1972 1972 Pé
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Soamente para os obxectos escollidos
1976 1976 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
1977 1977 -----
1978 1978 Vado
1979 1979 Monte
1980 1980 Esquecer obxectos pero non os eliminar no servidor cando se envíen.
1981 1981 -----
1982 1982 Tempo de avance/retroceso (segundos)
1983 1983 Atopadas {0} coincidencias
1984 1984 Fonte
1985 1985 -----
1986 1986 Marco
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 Conxelar
1993 1993 Conxelar a lista actual de elementos combinados.
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Desde ...
1998 1998 Da relación
1999 1999 Desde o URL
2000 2000 Gasolineira
2001 2001 Gasolinera
2002 2002 Tipos de combustible:
2003 2003 -----
2004 2004 Vista de pantalla completa
2005 2005 -----
2006 2006 Función
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 Mobles
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 Puntos GPS
2015 2015 -----
2016 2016 descrición do camiño gps
2017 2017 Ficheiros GPX
2018 2018 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Selector de cor GTK
2026 2026 +++++
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 Xardín
2032 2032 Centro de xardinería
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 Gasómetro
2037 2037 Porta
2038 2038 ancho(mm)
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 Xeografía
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 Imaxes xeo-etiquetadas
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 Glaciar
2064 2064 Vidro
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 Ir atrás ao paso 1/3
2069 2069 -----
2070 2070 Ir a páxina de axuda de JOSM
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 +++++
2074 2074 Campo de golf
2075 2075 Góndola
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 Herba
2082 2082 -----
2083 2083 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
2084 2084 -----
2085 2085 Verde:
2086 2086 Zona verde
2087 2087 Verdurería
2088 2088 Horticultura
2089 2089 -----
2090 2090 Contedor de gravilla
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 Rompeolas
2094 2094 +++++
2095 2095 +++++
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 Poste identificador
2099 2099 -----
2100 2100 +++++
2101 2101 Ximnasia
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 Aldea
2116 2116 Portilla de grella metálica
2117 2117 -----
2118 2118 +++++
2119 2119 Ferretería
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 Saúde
2128 2128 -----
2129 2129 Brezal o landa
2130 2130 Vehículos pesados (> 6 t.)
2131 2131 Seto
2132 2132 Alto
2133 2133 Altura (en metros)
2134 2134 -----
2135 2135 Heliporto
2136 2136 Axuda
2137 2137 Axda: {0}
2138 2138 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
2139 2139 Hemisferio
2140 2140 Agochar
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 Mostrar ou agochar este botón conmutador
2144 2144 Agochar este botón
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 +++++
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 Nodos duplicados en autopista
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 Tipo de carretera
2156 2156 Autovías
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 Sendeiro
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 Lugares históricos
2163 2163 -----
2164 2164 Historial
2165 2165 Historial (web)
2166 2166 Historial do nodo {0}
2167 2167 Historial da relación {0}
2168 2168 Historial da vía {0}
2169 2169 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva actual.
2170 2170 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva de referencia.
2171 2171 +++++
2172 2172 -----
2173 2173 Inicio
2174 2174 -----
2175 2175 Páxina de incio
2176 2176 Cabalo
2177 2177 Carreira de cabalos
2178 2178 -----
2179 2179 +++++
2180 2180 Servidor:
2181 2181 Albergue
2182 2182 +++++
2183 2183 Nome da casa
2184 2184 Número de casa
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 Ton:
2192 2192 Apostadeiro de caza
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 +++++
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 +++++
2201 2201 +++++
2202 2202 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
2203 2203 -----
2204 2204 +++++
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 INFORMACIÓN: {0}
2209 2209 -----
2210 2210 Excepción de IO
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 Rutas de iconas:
2216 2216 -----
2217 2217 Ignorar
2218 2218 -----
2219 2219 Ignóraos, deixa a relación como está
2220 2220 Ignorar esta indicación e combinar de calquera xeito
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2225 2225 -----
2226 2226 Ignorando elementos
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 Ignorando URL mal construído: «{0}»
2230 2230 Ignorando URL de ficheiro mal construído: «{0}»
2231 2231 -----
2232 2232 Estanse a ignorar {0} nodos con coordenadas nulas
2233 2233 Datos Ilegais
2234 2234 Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2235 2235 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecto
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 Estrutura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Valor incorrecto de latitude «{0}»
2244 2244 -----
2245 2245 Valor numerico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2246 2246 Valor incorrecto de lonxitude «{0}»
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 Valor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2250 2250 Obxecto ilegal con id=0
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 Valor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.
2254 2254 Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.
2255 2255 Valor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}
2256 2256 Valor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.
2257 2257 Valor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2258 2258 -----
2259 2259 Valor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.
2260 2260 Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2261 2261 Valor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».
2262 2262 Valor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».
2263 2263 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»
2264 2264 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»
2265 2265 Valor ilegal do atributo «ref» do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2266 2266 -----
2267 2267 Imaxe
2268 2268 Ficheiros de imaxes
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 Imaxes: {0}
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 +++++
2283 2283 -----
2284 2284 Importar son
2285 2285 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
2286 2286 -----
2287 2287 Importar imaxes
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 Importar graficos vectoriais (SVG)
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 Pendente
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 Incluír un nodo nos segmentos de vía máis achegados
2303 2303 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 Independente
2313 2313 -----
2314 2314 +++++
2315 2315 -----
2316 2316 Información
2317 2317 Información
2318 2318 Panel informativo
2319 2319 Oficina de información
2320 2320 Punto de información
2321 2321 Información da capa
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 Inicializando
2326 2326 Inicializando API de OSM
2327 2327 -----
2328 2328 Inicializando estilos de mapa
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 Inicializando predeterminados
2332 2332 -----
2333 2333 Inicializando validador
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 Instalando os complementos actualizados
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 Erro interno do servidor
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 Acceso a internet
2347 2347 Acceso a internet gratuito
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 Non pode resolverse a intersección de tres ou máis camiños. Interrompeuse a operación.
2351 2351 URL non válido da API
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 Xanela de selección incorrecta
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 A data non é válida
2359 2359 Valores data/tempo inválidas
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Expresión de procura inválida
2367 2367 O enderezo web de servizo non é válido.
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 ID de usuario inválido
2372 2372 O nome do usuario non é válido
2373 2373 Valor inválido {0} para o parámetro ''has_arg''
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 Invertir filtro
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 Illa
2384 2384 Illote
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 Obxecto {0} non atopado na lista.
2390 2390 -----
2391 2391 Navegador de axuda de JOSM
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 Para o complemento {1} requírese a versión {0} de JOSM.
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 imaxes JPEG (*.jpg)
2408 2408 +++++
2409 2409 Versión Java {0}
2410 2410 -----
2411 2411 Función de unor áreas
2412 2412 Unir Nodo a Vía
2413 2413 Confirmación de unión de zonas
2414 2414 Unir áreas superpostas
2415 2415 Areas superpostas unidas
2416 2416 Une áreas que se superpoñen
2417 2417 Saltar Á Posición
2418 2418 Saltar ahi
2419 2419 Saltar a posición
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 Unión
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Manter
2431 2431 Manter a copia de seguranza cando se gardan capas de datos
2432 2432 -----
2433 2433 Manter o meu estado de eliminado
2434 2434 Manter o complemento
2435 2435 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2436 2436 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2437 2437 -----
2438 2438 Manter o seu estado de eliminado
2439 2439 Manter esta relación como membro do obxecto obxetivo.
2440 2440 -----
2441 2441 Tecla
2442 2442 A chave «{0}» non é válida
2443 2443 -----
2444 2444 A clave non pode estar baleira cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2445 2445 -----
2446 2446 Tecla:
2447 2447 -----
2448 2448 Atallos de Teclado
2449 2449 Palabras clave
2450 2450 Xardín de infancia
2451 2451 Quiosco
2452 2452 Portilla xiratoria
2453 2453 Cociña
2454 2454 -----
2455 2455 +++++
2456 2456 GLP (Gas licuado do petróleo)
2457 2457 Etiquetar as marcas de son (e de imaxe e web)
2458 2458 -----
2459 2459 Lambert 4 Zonas (France)
2460 2460 -----
2461 2461 Lambert CC Zona
2462 2462 Lambert CC9 Zona (France)
2463 2463 -----
2464 2464 Zona Lambert (Estonia)
2465 2465 Uso do chan
2466 2466 Vertedoiro
2467 2467 -----
2468 2468 Nodos duplicados no uso da terra
2469 2469 -----
2470 2470 Carriles
2471 2471 Idioma
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Modo de lazo
2475 2475 Modo de selección con lazo: seleccione obxectos que se atopen dentro dunha zona debuxada a man alzada.
2476 2476 Último cambio en {0}
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 A última actualización de complementos foi feita hai máis de {0} días.
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 +++++
2483 2483 +++++
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 Executar o navegador coa información sobre o conxunto de cambios
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 Lanzar en modo maximizado
2490 2490 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2491 2491 Abre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.
2492 2492 Lanzar un navegador con información sobre este usuario
2493 2493 Lavandería
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 Capa
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 A capa «{0}» debe estar na lista de capas
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 a capa non está na lista.
2510 2510 Capa: {0}
2511 2511 Capas
2512 2512 Tempo de introducción (segundos)
2513 2513 Ocio
2514 2514 Lonxitude
2515 2515 -----
2516 2516 Lonxitude en metros
2517 2517 O largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2518 2518 Lonxitude: {0}
2519 2519 Paso a nivel
2520 2520 Biblioteca
2521 2521 Licencia
2522 2522 -----
2523 2523 Barreira
2524 2524 -----
2525 2525 Metro lixeiro
2526 2526 Faro
2527 2527 -----
2528 2528 Tipo de liña
2529 2529 Liña {0} columna {1}:
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 Lista
2533 2533 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2534 2534 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2535 2535 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 Rúa residencial
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 Cargar sesión
2545 2545 -----
2546 2546 Cargar unha sesión desde un ficheiro.
2547 2547 -----
2548 2548 Cargar historial
2549 2549 -----
2550 2550 Cagar relacións pais
2551 2551 -----
2552 2552 Cargar relacióm
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 Cargando os complementos iniciais
2556 2556 Cargando o historial para o nodo {0}
2557 2557 Cargando o historial para a relación {0}
2558 2558 Cargando o historial para a vía {0}
2559 2559 Cargando preferencias de imaxes
2560 2560 Cagando relacións pais
2561 2561 Cargando o complemento ''{0}''...
2562 2562 Cargando os complementos
2563 2563 Cargando complementos...
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 A cargar a sesión «{0}»
2567 2567 -----
2568 2568 A cargar {0}
2569 2569 -----
2570 2570 Ficheiros locais
2571 2571 -----
2572 2572 Localidade
2573 2573 -----
2574 2574 Localización
2575 2575 Bloquear
2576 2576 Esclusa
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Lonxitude
2582 2582 Lonxitude:
2583 2583 Procurar en:
2584 2584 Aparencia e comportamento
2585 2585 Procurar en:
2586 2586 Torre de vixía
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 +++++
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 Escala MTB
2607 2607 -----
2608 2608 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2609 2609 Crear marca de son na posición do cabezallo de reprodución
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2614 2614 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 Centro comercial
2619 2619 Feito polo home
2620 2620 -----
2621 2621 +++++
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 Mapa
2626 2626 Estilo de pintura do mapa
2627 2627 Proxección do mapa
2628 2628 Preferencias do Mapa
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 Mapa: {0}
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Porto deportivo
2641 2641 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2642 2642 Marca dos puntos con nome
2643 2643 Marcas de {0}
2644 2644 +++++
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 +++++
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 Velocidade Máx.(km/h)
2656 2656 -----
2657 2657 Peso máximo (t)
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 Área máxima por petición:
2662 2662 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2663 2663 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2664 2664 Lonxitude máxima (metros)
2665 2665 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2666 2666 -----
2667 2667 Prado
2668 2668 Membro de
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 Membros
2672 2672 Os membros do búfer de copia non poden ser engadidos porque eles non están incluidos na capa actual
2673 2673 Membros(resolto)
2674 2674 Membros (con conflitos)
2675 2675 Monumento conmemorativo
2676 2676 Nome do menú
2677 2677 Nome de Menú (Predeterminado)
2678 2678 Menú: {0}
2679 2679 +++++
2680 2680 Combinar
2681 2681 Acoplar Nodos
2682 2682 Combinar a capa
2683 2683 Acoplar nodos no máis antigo
2684 2684 -----
2685 2685 Combinar a selección
2686 2686 Combinar a capa actual con outra capa
2687 2687 Combinar os obxectos seleccionados actualmente noutra capa
2688 2688 Combinar esta capa con outra
2689 2689 Lista de membros combinados conxelada. Non hai conflitos pendentes na lista de membros desta relación.
2690 2690 Lista de nodos combinados conxelada. Non hai conflitos pendentes na lista de nodos desta vía.
2691 2691 Os nodos combinados aínda non están conxelados. Non é posíbel construír a orde de resolución.
2692 2692 Os nodos combinados aínda non están conxelados. Non é posíbel construír a orde de resolución.
2693 2693 Combinouse a versión
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 A combinar capas con diferentes políticas de carga
2698 2698 A combinar moitos obxectos con diferentes políticas de carga
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 Mensaxe do día non dispoñible
2702 2702 -----
2703 2703 Métrica
2704 2704 -----
2705 2705 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2706 2706 Militar
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 Velocidade mínima (km/h)
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 Mini golf
2714 2714 -----
2715 2715 Distancia mínima (pixeles)
2716 2716 Minutos: {0}
2717 2717 Reflexar
2718 2718 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2719 2719 Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.
2720 2720 Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.
2721 2721 Falta o atributo «version» na primitiva de OSM con ID {0}.
2722 2722 Falta o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}».
2723 2723 Non se atopa a codificación
2724 2724 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 Falta o atributo obrigatorio «{0}».
2728 2728 -----
2729 2729 Non se atopou un obxectivo que combinar co nodo de identificador «{0}».
2730 2730 Non se atopou un obxectivo que combinar coa relación de identificador «{0}».
2731 2731 Non se atopou un obxectivo que combinar coa vía de identificador «{0}».
2732 2732 Non se atopou un obxectivo co que combinar de tipo «{0}» e identificador «{1}».
2733 2733 -----
2734 2734 Falta un parámetro para NON
2735 2735 Falta un parámetro para OU
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 Falta un atributo requirido «{0}».
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 Telefonía Móbil
2754 2754 -----
2755 2755 Modo: {0}
2756 2756 Aeródromo de Aeromodelismo
2757 2757 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2758 2758 Modificado
2759 2759 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2760 2760 -----
2761 2761 Cambio de moeda
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 Monoraíl
2765 2765 Monumento
2766 2766 Mais información...
2767 2767 Máis información sobre desta característica
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 +++++
2775 2775 +++++
2776 2776 -----
2777 2777 Automóbil
2778 2778 Motocicleta
2779 2779 -----
2780 2780 Autovía
2781 2781 Deportes de motor
2782 2782 Autoestrada
2783 2783 Saída de autopista
2784 2784 Enlace de autopista
2785 2785 -----
2786 2786 Porto de montaña
2787 2787 Bicicleta de montaña
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 Poñer o nodo no camiño
2791 2791 Mover nodo...
2792 2792 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2793 2793 -----
2794 2794 Mover cara abaixo
2795 2795 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2796 2796 Mover elementos
2797 2797 Mover o filtro cara abaixo.
2798 2798 Mover o filtro cara arriba.
2799 2799 Mover á esquerda
2800 2800 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2801 2801 -----
2802 2802 Mover obxectos {0}
2803 2803 Mover á dereita
2804 2804 Mover as etiquetas de camiños a relacións
2805 2805 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2806 2806 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2807 2807 -----
2808 2808 Mover o nodo sobre o segmento de camiño máis próximo, e convertelo en parte dese camiño.
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2812 2812 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2813 2813 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2814 2814 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2815 2815 Movelos
2816 2816 Mover cara arriba
2817 2817 -----
2818 2818 Mover {0}
2819 2819 Move Obxectos {0}
2820 2820 -----
2821 2821 Lama
2822 2822 Múltiple
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 Multipolígono
2829 2829 -----
2830 2830 O multipolígono non está fechado
2831 2831 Museo
2832 2832 -----
2833 2833 Intrumentos Musicais
2834 2834 Os meus conxuntos de cambios.
2835 2835 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
2836 2836 A miña versión
2837 2837 A miña versión (conxunto de datos locais)
2838 2838 O meu co combinado
2839 2839 O meu deles
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 Fallo de importación NMEA!
2852 2852 -----
2853 2853 Ficheiros NMEA-0183
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Nome
2863 2863 -----
2864 2864 Nome da ubicación
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 Nome: {0}
2869 2869 Puntos do camiño co nome de {0}
2870 2870 Puntos do camiño nomeados.
2871 2871 -----
2872 2872 Vía estreita
2873 2873 Nacional
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 Nodos duplicados da natureza
2877 2877 Natureza
2878 2878 Reserva Natural
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 Rede
2882 2882 -----
2883 2883 Excepción de rede
2884 2884 Nunca actualizar
2885 2885 Nova
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 Novo cartafol
2889 2889 Nova capa
2890 2890 -----
2891 2891 Nova clave
2892 2892 Novo aliñamento
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 Novo rol
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 Novo valor
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 Seguinte
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 Non
2907 2907 Non se atopou ningun exportador!. Nada gardado.
2908 2908 Non hai camiños GPX dispoñibles na capa para asociar ó son.
2909 2909 Sen Atallo
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 Aínda non hai unha área escollida
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 Non hai cambios que subir.
2917 2917 -----
2918 2918 Ningún conflito que resolver
2919 2919 Non hai conflitos para facer zoom
2920 2920 Conxunto de datos actual no atopado
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 Non se atoparon datos nesa área
2925 2925 Non hai datos cargados.
2926 2926 Sen data
2927 2927 Non existen marcas de son nesta capa para, a partir das cales, compensar.
2928 2928 Sen saída
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 Sen imaxe
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado...
2937 2937 Non se atoparon coincidencias para «{0}»
2938 2938 Ningún conxunto de cambios aberto
2939 2939 Ningún conxunto de cambios aberto
2940 2940 -----
2941 2941 Ningún conflito de propiedades pendente
2942 2942 Ningún hai ningún conflito de etiquetas pendente de ser resolto
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Sen proxy
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 Non hai capas escollidas
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 URL ou ID WMS non válida
2953 2953 Sen erros de validación
2954 2954 -----
2955 2955 Non, continuar editando
2956 2956 -----
2957 2957 Non, non aplicar
2958 2958 Nodo
2959 2959 -----
2960 2960 Nodo {0}
2961 2961 -----
2962 2962 Nodo: conexión
2963 2963 Nodo: estándar
2964 2964 Nodo: etiquetado
2965 2965 Nodos
2966 2966 Nodos na mesma posición
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Nodos(resolto)
2970 2970 Nodos(con conflitos)
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 Ningún
2975 2975 Ningún destes nodos estan pegados a outra cousa.
2976 2976 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
2977 2977 -----
2978 2978 Norte
2979 2979 -----
2980 2980 Non se atopa
2981 2981 Aínda non decidido
2982 2982 Aínda non decidido
2983 2983 Non hai nodos dabondo nos camiños seleccionados.
2984 2984 -----
2985 2985 Nota
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 Nota: GPL non é compatible coa licenza OSM. Non envíe camiños con licenza GPL.
2991 2991 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
2992 2992 Anotacións
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 Nada
2996 2996 Non se engadiu nada á selección buscando por «{0}»
2997 2997 Non se atopou nada na seleccion buscando por «{0}»
2998 2998 Non se retirou da selección buscando por «{0}»
2999 2999 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
3000 3000 Nada seleccionado!
3001 3001 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
3002 3002 Nada para escoller
3003 3003 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
3004 3004 Nada para ampliar
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
3008 3008 Número
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 Número de plazas
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 Número de {0} roles demasiado baixos ({1})
3022 3022 Esquema numérico
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 +++++
3028 3028 -----
3029 3029 +++++
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 Datos OSM
3117 3117 Ficheiros de Servidor OSM
3118 3118 -----
3119 3119 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 Contrasinal de OSM:
3125 3125 Nome de usuario OSM:
3126 3126 -----
3127 3127 Obxecto
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 ID do Obxecto
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 Tipo de obxecto:
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 Obxectos para engadir:
3138 3138 Obxectos para eliminar:
3139 3139 Obxectos para modificar:
3140 3140 100 octanos
3141 3141 -----
3142 3142 91 octanos
3143 3143 -----
3144 3144 95 octanos
3145 3145 98 octanos
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 O marcador de desprazamento xa existe. Quérelo sobreescribir?
3149 3149 -----
3150 3150 Desprazamento:
3151 3151 Desprazamento:
3152 3152 -----
3153 3153 +++++
3154 3154 Clave antiga
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Antigo rol
3158 3158 Valor antigo
3159 3159 -----
3160 3160 Baixo demanda
3161 3161 Ao enviar
3162 3162 -----
3163 3163 Sentido único
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
3167 3167 Un ou mais membros desta nova relación foron eliminados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron retiradas da lista de relación de membros.
3168 3168 Algúns dos nodos implicados na acción está fóra da zona descargada.
3169 3169 Sentido único
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
3173 3173 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
3174 3174 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
3175 3175 -----
3176 3176 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
3177 3177 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
3178 3178 -----
3179 3179 Só no extremo da vía.
3180 3180 -----
3181 3181 Aberto
3182 3182 -----
3183 3183 Abrir Lugar...
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
3188 3188 Abrir un ficheiro.
3189 3189 Abrir un novo navegador de historial ca historia deste nodo
3190 3190 Abrir unha lista con todas as ordes (desfacer buffer).
3191 3191 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
3192 3192 Abrir unha lista con todas as relacións.
3193 3193 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
3194 3194 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
3195 3195 -----
3196 3196 Abrir dialogo de configuracions globales.
3197 3197 Abrir unha ventá de lista de selección.
3198 3198 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
3199 3199 Abrir un URL.
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 Abrir un ficheiro
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 Abrir ficheiro escollido
3211 3211 Abrir ficheiro escollido.
3212 3212 Abrir sesión
3213 3213 -----
3214 3214 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 Abrir...
3218 3218 Aberto/Pechado:
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 Datos OpenStreetMap
3228 3228 Horario de apertura
3229 3229 -----
3230 3230 Abrindo o ficheiro «{0}»...
3231 3231 Abrir ficheiros
3232 3232 -----
3233 3233 A apertura do enlace non está soportada na platarofma actual (''{0}'')
3234 3234 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
3235 3235 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
3236 3236 -----
3237 3237 Operador/a
3238 3238 Óptica
3239 3239 Atributos Opcionais:
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 Orgánico
3245 3245 -----
3246 3246 Vía orixinal
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 Ortogonalizar
3250 3250 Ortogonalizar / Desfacer
3251 3251 Ortogonalizar Forma
3252 3252 Ortogonalizar forma / Desfacer
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 Outro
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 Outros nodos duplicados
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 Exteriores
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 Superposición de teselas
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 Sobrescribir
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 +++++
3286 3286 PUWG 1992 (Polonia)
3287 3287 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
3288 3288 PUWG Zona
3289 3289 Pintura
3290 3290 Estilo de pintura {0}: {1}
3291 3291 Sitio paleontolóxico
3292 3292 -----
3293 3293 Papel
3294 3294 Paralela
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 O parámetro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL de ficheiro
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 Nome do parámentro
3302 3302 Valor do parámetro
3303 3303 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
3304 3304 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
3305 3305 Relacións pai
3306 3306 Parque
3307 3307 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
3308 3308 Aparcamento
3309 3309 Corredor de aparcamento
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
3313 3313 Procesando daros de OSM...
3314 3314 Procesando a historia dos datos OSM...
3315 3315 Procesando contido do concunto de cambios...
3316 3316 -----
3317 3317 Procesando a lista de conxuntos de cambio...
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 Partes
3322 3322 -----
3323 3323 Lugar de cruces frecuentes
3324 3324 Lugar de paso
3325 3325 Contrasinal
3326 3326 Contrasinal:
3327 3327 Contrasinal:
3328 3328 Pegar
3329 3329 Pegar ...
3330 3330 Pegar Etiquetas
3331 3331 -----
3332 3332 Pegar contidos ó buffer de pegado.
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 Pega sin membros incompletos
3336 3336 Camiño
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 Pico
3340 3340 Calle peatonal
3341 3341 Cruce peatonal
3342 3342 Tipo de cruce peatonal
3343 3343 Peóns
3344 3344 Pelota vasca
3345 3345 Conflitos pendentes na lista de membros desta relación
3346 3346 Conflitos pendentes na lista de nodos desta vía
3347 3347 Conflitos de propiedades pendentes de resolver
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Realiza a validación dos datos
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 Farmacia
3357 3357 -----
3358 3358 Número de teléfono
3359 3359 Número de teléfono
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 Zona de picnic
3366 3366 Embarcadoiro
3367 3367 -----
3368 3368 Tubería
3369 3369 -----
3370 3370 Tipo de pista de esquí
3371 3371 Cancha de xogo
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Lugar de culto
3375 3375 Lugares
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 Reproducir/Pausar son.
3380 3380 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de son
3381 3381 Zona de xogos
3382 3382 Aborte se non está seguro
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 Decide que valores hay que manter
3388 3388 -----
3389 3389 Introduza coordenadas GPS
3390 3390 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3391 3391 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
3392 3392 Introduza un nome de usuario non baleiro
3393 3393 Introduza a dirección da tesela
3394 3394 Introduza un índice de tesela
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3399 3399 Introduza un ID de usuario válido
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 Introduza un enteiro de valor > 0
3405 3405 Introduza un nome de usuario non valeiro
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
3420 3420 -----
3421 3421 Escolla unha área de descarga primeiro.
3422 3422 Por favor, selecciona unha tecla
3423 3423 Por favor selecciona un valor
3424 3424 -----
3425 3425 Seleccione unha entrada.
3426 3426 Escolla polo menos catro nodos.
3427 3427 Escolla polo menos un nodo, vía ou relación xa enviado.
3428 3428 Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.
3429 3429 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
3430 3430 Escolla polo menos unha fila para copiar
3431 3431 Escolla polo menos unha vía para simplificar.
3432 3432 Escolla polo menos unha vía.
3433 3433 Escolla polo menos tres nodos.
3434 3434 Por favor, selecciona polo menos dous nodos para combinar, ou un nodo que estea preto doutro nodo.
3435 3435 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
3436 3436 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía dun só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
3437 3437 -----
3438 3438 Escolla algunha cousa para copiar
3439 3439 -----
3440 3440 Seleccione a fila a eliminar.
3441 3441 Por favor selecciona a fila a editar.
3442 3442 Escolla a capa a usar
3443 3443 -----
3444 3444 Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Complemento empaquetado con JOSM
3448 3448 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
3449 3449 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
3450 3450 -----
3451 3451 Información do complemento
3452 3452 -----
3453 3453 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
3454 3454 -----
3455 3455 Produciuse un fallo na actualización do complemento
3456 3456 Política de actualización de complementos
3457 3457 Complementos
3458 3458 Complementos actualizados
3459 3459 Nome do Punto
3460 3460 Número do punto
3461 3461 Poste
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 Policía
3465 3465 Política
3466 3466 -----
3467 3467 +++++
3468 3468 Posición
3469 3469 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
3470 3470 -----
3471 3471 Buzón de Correos
3472 3472 Oficina postal
3473 3473 Código postal
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 Potencia
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 Xerador de enerxía
3483 3483 Tendido eléctrico
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Torre de electricidade
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 Fuente de Tensión
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 Violación da Precondición
3500 3500 Violación de condición previa
3501 3501 Predefinido
3502 3502 A opción de configuración {0} foi retirada porque xa non se usa.
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 Preferencias
3507 3507 Preferencias...
3508 3508 Preparar os datos de OSM...
3509 3509 Preparar a resolución de conflitos
3510 3510 Preparando o conxunto de cambios...
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 Vía para tren histórico
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 Axustes prestablecidos
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 Previo
3527 3527 -----
3528 3528 Primaria
3529 3529 Enlace a rúa primaria
3530 3530 Primitiva
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 Prisión
3535 3535 -----
3536 3536 Procesando o ficheiro «{0}»
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 Coordenadas Proxectadas
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 Código de proxeción
3546 3546 -----
3547 3547 Método de proxección
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 Propiedades
3554 3554 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
3555 3555 Propiedades no elemento combinado. Substituirán as propiedades dos elementos propios cando se apliquen as decisións de combinación.
3556 3556 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
3557 3557 Propiedades(con conflitos)
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 Fornece un cadro de diálogo para a edición de etiquetas nunha grella tabular.
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Fornece capacidades de encamiñamento.
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 Configuración do proxy
3574 3574 +++++
3575 3575 Edificio público
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Vehículos de servicio público (SP)
3579 3579 Transporte público
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 Purgar
3585 3585 Purgar...
3586 3586 Asignar etiquetas de texto a marcas de son (e de imaxe e web) así como ás súas iconas de botón.
3587 3587 -----
3588 3588 +++++
3589 3589 Canteira
3590 3590 Pedir
3591 3591 Consultar e descargar conxuntos de cambios
3592 3592 Pedir e descargar conxuntos de cambios...
3593 3593 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
3594 3594 Consultar conxuntos de cambios
3595 3595 -----
3596 3596 Pedir só conxuntos de cambios pechados
3597 3597 Pedir só conxuntos de cambios abertos
3598 3598 Consultando e descargando conxuntos de cambios
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 Coches RC
3603 3603 -----
3604 3604 Pista de carreiras
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 Vía de tren
3609 3609 Vía de tren
3610 3610 Apeadeiro de ferrocarril
3611 3611 -----
3612 3612 Andén de ferrocarril
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 Nodos duplicados na vía do tren
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Rango de numeros esperado
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 Datos GPS en bruto
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 Ler fotos...
3630 3630 -----
3631 3631 Lendo conxunto de cambios {0}...
3632 3632 Lendo conxunto de cambios...
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Lendo pais de «{0}»
3636 3636 Lendo información de usuario...
3637 3637 -----
3638 3638 Lendo {0}...
3639 3639 Léeme
3640 3640 Nome real
3641 3641 Eliminar realmente a selección da relación {0}?
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 Estudio de grabación
3646 3646 -----
3647 3647 Terra de recreo
3648 3648 Imaxe corrixida...
3649 3649 Reciclaxe
3650 3650 Vermello:
3651 3651 Refacer
3652 3652 Refacer...
3653 3653 Refacer a última acción desfeita.
3654 3654 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3655 3655 Refacer {0}
3656 3656 -----
3657 3657 Referencia
3658 3658 Referencia (número de camiño)
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Número de referencia
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 Número de referencia
3666 3666 -----
3667 3667 Referenciado por:
3668 3668 Refírese a
3669 3669 Actualizar
3670 3670 Rexión
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Rexeitar Conflitos e Gardar
3675 3675 -----
3676 3676 Relación
3677 3677 -----
3678 3678 Relación...
3679 3679 Editor de relación: Descargar Membros
3680 3680 Editor de relacións: mover cara abaixo
3681 3681 Editor de relacións: mover cara arriba
3682 3682 Editor de relación: retirar
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 A relación é eliminada
3688 3688 A relación esta baldeira
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 A relación con id externa «{0}» refírese a unha primitiva faltante con id externa «{1}».
3692 3692 Relación {0}
3693 3693 -----
3694 3694 Relación: escollida
3695 3695 Relacións
3696 3696 -----
3697 3697 Relacións: {0}
3698 3698 -----
3699 3699 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3700 3700 -----
3701 3701 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3702 3702 -----
3703 3703 Relixión
3704 3704 -----
3705 3705 Recargar
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 Recargar o historial desde o servidor
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 Control Remoto
3717 3717 O control remoto foi preguntado para crear un novo nodo.
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 Retirar
3734 3734 Retirar «{0}» para o nodo «{1}»
3735 3735 Retirar «{0}» para a relación «{1}»
3736 3736 Retirar «{0}» para a via «{1}»
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 Retirar da memoria
3740 3740 -----
3741 3741 Retirar a foto da capa
3742 3742 Retirar etiquetas de vías internas
3743 3743 Retirar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3744 3744 Retirar os marcadores seleccionados
3745 3745 Retirar os membros seleccionados para esta relación
3746 3746 Retirar as modificacións escollidas da memoria local
3747 3747 Retirar as entradas escollidas da lista de elementos combinados.
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Retirar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3753 3753 Retíraos, limpa a relación
3754 3754 Retirar este membro da relación
3755 3755 Elementos retirados das relacións
3756 3756 Nodos duplicados retirados
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 Retirando complementos obsoletos...
3762 3762 -----
3763 3763 Retirando complementos sen mantemento...
3764 3764 Mudar o nome do ficheiro
3765 3765 Renomear o ficheiro «{0}» a
3766 3766 Renomear capa
3767 3767 Renomear o marcador escollido
3768 3768 Debuxar rutas (autobús, rutas de sendeirismo, rutas de bicicleta, ...) . Os tipos de ruta deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 Alquiler
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 Taller
3776 3776 -----
3777 3777 Substituir «{0}» con «{1}» para
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Informar dun fallo
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 +++++
3784 3784 Solicitar Token de Aceso
3785 3785 A petición fallou
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 Reservorio
3789 3789 Restabelecer
3790 3790 -----
3791 3791 Restabelecer as preferencias ós valores predeterminados
3792 3792 -----
3793 3793 Rúa urbana
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 Resolver
3797 3797 Resolver conflitos
3798 3798 Resolver conflitos de ''{0}''
3799 3799 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
3800 3800 Resolver conflitos en estado eliminado en {0}
3801 3801 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
3802 3802 Resolver conflitos para a lista de nodos da vía {0}
3803 3803 Resolver conflitos.
3804 3804 Resolver conflito de version para o nodo {0}
3805 3805 Resolver conflito de version para a relación {0}
3806 3806 Resolver conflito de version para via {0}
3807 3807 Recurso
3808 3808 Área de Descanso
3809 3809 Reiniciar
3810 3810 Reiniciar a aplicación.
3811 3811 Restaurante
3812 3812 Restaurar
3813 3813 Restaurando ficheiros
3814 3814 Restrición
3815 3815 Comercios
3816 3816 Muro de contención
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Obter token de aceso
3820 3820 -----
3821 3821 Obtendo Token de Acesso OAuth...
3822 3822 -----
3823 3823 Obtendo petición para token de acesso OAuth...
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 Pedindo información do usuario
3827 3827 -----
3828 3828 +++++
3829 3829 Inverter
3830 3830 Invertir Vías
3831 3831 Inverter e combinar
3832 3832 -----
3833 3833 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
3834 3834 Invertir a orde dos membros da relación
3835 3835 Invertir vía
3836 3836 Invertir vías
3837 3837 Liña de costa revertida
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 desfacendo cambios
3841 3841 -----
3842 3842 Revisión
3843 3843 -----
3844 3844 Equitación
3845 3845 -----
3846 3846 Río
3847 3847 Ribeira
3848 3848 Rúa (Tipo descoñecido)
3849 3849 Restricións de trafico
3850 3850 -----
3851 3851 Rol
3852 3852 -----
3853 3853 Problema de verificación de rol
3854 3854 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 Rol:
3858 3858 -----
3859 3859 Papeis nas relacións que fan referencia a
3860 3860 -----
3861 3861 Rotonda
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 Tipo de Ruta
3868 3868 -----
3869 3869 Rutas mostradas para:
3870 3870 -----
3871 3871 Liga de Rugby
3872 3872 +++++
3873 3873 Ruínas
3874 3874 -----
3875 3875 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está activada.
3876 3876 -----
3877 3877 Executando test {0}
3878 3878 Pista
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 Escala SAC
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 Tarxetas SIM
3887 3887 +++++
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 Entrenamento Seguro
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 Poterna
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 Saturación:
3900 3900 sauna
3901 3901 Gardar
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 Gardar como...
3905 3905 Gardar ficheiro GPX
3906 3906 Gardar en:
3907 3907 Gardar capa
3908 3908 Gardar ficheiro OSM
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 Gardar de todas formas
3915 3915 -----
3916 3916 Gardar en:
3917 3917 Gardar ficheiro escollido.
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
3921 3921 Gardar os datos actuais.
3922 3922 -----
3923 3923 Gardar as preferencias en fechar o diálogo
3924 3924 -----
3925 3925 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 A examinar o directorio {0}...
3933 3933 Escola
3934 3934 Chatarra
3935 3935 Cantos
3936 3936 Matorral
3937 3937 -----
3938 3938 Pescado
3939 3939 Buscar
3940 3940 Procurar ...
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
3944 3944 Buscar obxectos
3945 3945 -----
3946 3946 Buscar obxectos.
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 Buscar...
3954 3954 Buscar:
3955 3955 Procura:
3956 3956 Nombre alternativo
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 Secundaria
3960 3960 -----
3961 3961 Segundos: {0}
3962 3962 Excepción de seguridade
3963 3963 Ver na wiki para outra capacidade
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 Carril bici e vía peatonal separadas
3967 3967 -----
3968 3968 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
3969 3969 Escoller
3970 3970 Escoller Todo
3971 3971 -----
3972 3972 Seleccionar capas WMS
3973 3973 Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadas
3974 3974 -----
3975 3975 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
3976 3976 Escoller todos os obxectos sen eliminar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
3984 3984 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
3985 3985 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
3986 3986 Escoller ou ben:
3987 3987 Escolla o nome de ficheiro
3988 3988 Escoller se o dato debería estar nunha nova capa
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 Seleccionar un formato de imaxe para a capa WMS
3992 3992 -----
3993 3993 Escoller na capa
3994 3994 Escoller na lista de relacións
3995 3995 Escoller membros
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 Escoller nodo baixo o cursor.
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
4005 4005 -----
4006 4006 Escoller relación
4007 4007 -----
4008 4008 Escoller relación an lista de relacións.
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 Escolla a capa a usar
4013 4013 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
4014 4014 -----
4015 4015 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
4026 4026 -----
4027 4027 Escoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidor
4028 4028 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
4029 4029 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
4030 4030 Escoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidor
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 Escoller coa busca indicada
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 Selección
4038 4038 Selección valeira
4039 4039 A selección debe consistir só de vias e nodos
4040 4040 Selección non axeitada!
4041 4041 Selección:
4042 4042 Selección: {0}
4043 4043 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estean eliminados)
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 Semiautomática
4047 4047 Capa separada
4048 4048 Separador
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 Servizo
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 Servizos
4057 4057 Servizos:
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 Estabelecer todo ao predeterminado
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 Estabelecer a marca de «modificado» para o nodo {0}
4067 4067 Estabelecer a marca de «modificado» para a relación {0}
4068 4068 Estabelecer a marca de «modificado» para a via {0}
4069 4069 Estabelecer a selección actual á lista de relacións escollidas
4070 4070 Estabelecer o idioma
4071 4071 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
4072 4072 Estabelecer a predeterminado
4073 4073 -----
4074 4074 Estabelecer {0} = {1} para o nodo «{2}»
4075 4075 Estabelecer {0} = {1} para a relación «{2}»
4076 4076 Estabelecer {0} = {1} para a vía «{2}»
4077 4077 Estabelece un rol para os membros escollidos
4078 4078 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
4079 4079 Estabelecendo os valores predeterminados
4080 4080 Configuración
4081 4081 Parámetros para o reproductor de son e as marcas de son.
4082 4082 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
4083 4083 -----
4084 4084 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
4085 4085 -----
4086 4086 Compartindo
4087 4087 -----
4088 4088 +++++
4089 4089 Refuxio
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 Gastos de envío
4093 4093 Zapatos
4094 4094 Tiro
4095 4095 Compras
4096 4096 Tendas
4097 4097 -----
4098 4098 Atallo
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 Amosar Informe de estado
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 Amosar conxunto de cambios {0}
4110 4110 -----
4111 4111 Amosar información de axuda
4112 4112 -----
4113 4113 Amosar historia
4114 4114 Amosar información
4115 4115 Amosa información acerca da subida de datos.
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 Amosar nomes localizados en listas escollidas
4119 4119 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
4120 4120 Mostrar a seguinte imaxe
4121 4121 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
4122 4122 -----
4123 4123 Amosar ou agochar a entrada do menú de son da barra de menú principal.
4124 4124 -----
4125 4125 Mostrar a imaxe previa
4126 4126 -----
4127 4127 Mostrar a pantalla de benvida ó iniciar
4128 4128 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida ós erros
4129 4129 Amosar só as etiquetas con conflitos
4130 4130 Amosar só as etiquetas con multiples valores
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Amosar esta axuda
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Mostrar área
4140 4140 -----
4141 4141 Amosar a presión atmosférica
4142 4142 Amosar a data actual
4143 4143 Amosar humidade
4144 4144 Amosar temperatura
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 Vías con nomes similares
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 Simplificar Vía
4157 4157 Simplificar todas as vias seleccionadas
4158 4158 Simplifica áreas mediante o retirado de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a retirar. Fai ademais unha media dos nodos próximos.
4159 4159 Simplificar as vías?
4160 4160 -----
4161 4161 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
4162 4162 Elementos únicos
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 Tamaño
4166 4166 Monopatín
4167 4167 Patinaxe
4168 4168 Esquí
4169 4169 -----
4170 4170 Esquí
4171 4171 Omitir a descarga
4172 4172 Saltar descarga
4173 4173 -----
4174 4174 Omitir a actualización
4175 4175 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está desactivada.
4176 4176 -----
4177 4177 Mapa esbaradío
4178 4178 Rampa
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 Fumadores
4183 4183 -----
4184 4184 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 Trineo
4189 4189 Fútbol
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 Algúns dos camiños formaban parte de relacións que se modificaron.<br> Comprobe que non se introduciron erros.
4197 4197 Algúns puntos de referencia que estaban demasiado lonxe do camiño para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
4198 4198 Algúns puntos de referencia con marcas de tempo anteriores ao inicio do camiño ou posteriores ao fin foron omitidos ou movidos ao inicio.
4199 4199 -----
4200 4200 Non é posíbel manexar a relación de multipolígonos con múltiples vías saíntes.
4201 4201 Non é posíbel manexar camiños que son exteriores e interiores en relacións de multipolígonos.
4202 4202 Non é posíbel manexar camiños que son interiores en varias relacións de polígonos múltiples.
4203 4203 Non é posíbel manexar camiños que son exteriores en varias relacións de multipolígonos.
4204 4204 Ordenar
4205 4205 Ordenar o menú de elementos preestablecidos
4206 4206 Ordenar os membros da relación
4207 4207 -----
4208 4208 Fonte
4209 4209 Sur
4210 4210 -----
4211 4211 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
4212 4212 Espazos para os páis
4213 4213 Espazos para a muller
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 Rádar de tráfico
4218 4218 Picos
4219 4219 Separar a vía
4220 4220 Separar unha vía no nodo seleccionado.
4221 4221 Dividie vías en fragmentos
4222 4222 Deportes
4223 4223 Deporte (Pelota)
4224 4224 Instalaciones deportivas
4225 4225 Deportes
4226 4226 Polideportivo
4227 4227 fonte
4228 4228 Estadio
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 Argumento de xeometría unix estandar
4235 4235 Estrelas
4236 4236 Comezar Busca
4237 4237 -----
4238 4238 Comezar a descarga
4239 4239 Empezar a descargar datos
4240 4240 Comezar nova vía a partir do último nodo.
4241 4241 Inicio do camiño (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Comeza a subir en anacos...
4246 4246 Comezando a subir nunha única petición...
4247 4247 Comezando a subir con unha petición por primitiva...
4248 4248 Estado
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 Papelería
4252 4252 +++++
4253 4253 Informe de estado
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 Pasos
4259 4259 -----
4260 4260 Escaleira de paso
4261 4261 -----
4262 4262 Deter
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 Arroio ou riachuelo
4270 4270 Rúa
4271 4271 -----
4272 4272 Nome da rúa
4273 4273 Rúas
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 Subárea
4288 4288 -----
4289 4289 Enviar filtro
4290 4290 -----
4291 4291 Suburbio
4292 4292 Metro
4293 4293 Boca de metro
4294 4294 Feito satisfactoriamente
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Supermercado
4299 4299 -----
4300 4300 Asistencia técnica
4301 4301 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
4302 4302 Servizos de rectificación admitidos
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 Admite descargar, mapas escaneados desde walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desenvolvemento e pode ter fallos.
4306 4306 -----
4307 4307 Superficie
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 Vértice xeodésico
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 Natación
4315 4315 -----
4316 4316 Swiss Grid (Suíza)
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 Descición de símbolo
4321 4321 -----
4322 4322 Sincronizar o son
4323 4323 Sincronizar o paquete de datos completo
4324 4324 Sincronizar únicamente o nodo {0}
4325 4325 Sincronizar únicamente a relación {0}
4326 4326 -----
4327 4327 Sincronizar únicamente a vía {0}
4328 4328 Sistema de medida
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 Pavimento táctil
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
4349 4349 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido «{0}».
4350 4350 -----
4351 4351 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
4352 4352 Chave da etiqueta máis logo do permitido
4353 4353 Etiquetar as relación con
4354 4354 -----
4355 4355 Valor da etiqueta máis logo do permitido
4356 4356 -----
4357 4357 Axustes de etiquetado preestablecidos.
4358 4358 Etiquetas
4359 4359 -----
4360 4360 Etiquetas e membros
4361 4361 -----
4362 4362 Etiquetas de nodos
4363 4363 Etiquetas de relacions
4364 4364 Etiquetas de vías
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 Etiquetas con valores baleiros
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 +++++
4375 4375 -----
4376 4376 +++++
4377 4377 Pista de rodaxe
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 Teléfono
4381 4381 Tarxetas telefónicas
4382 4382 -----
4383 4383 Tenis
4384 4384 -----
4385 4385 +++++
4386 4386 Rúa terciaria ou local
4387 4387 -----
4388 4388 Proba
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 O test fallou
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
4395 4395 Testando o Token de Acesso OAuth
4396 4396 Probando OSM API URL ''{0}''
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 +++++
4400 4400 -----
4401 4401 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
4416 4416 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 O contido deste conxunto de cambios aínda non foi descargado.
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 A selección actual non pode ser usada para despegar.
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
4428 4428 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
4429 4429 O valor actual non é unha dirección de tesela válida.
4430 4430 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
4431 4431 -----
4432 4432 O documento non contén datos.
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
4436 4436 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
4437 4437 -----
4438 4438 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4439 4439 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4440 4440 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
4441 4441 A clave «{0}» e todos os seus valores van a ser retirados
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 O conxunto de datos combinado non incluirá unha etiqueta coa clave «{0}».
4450 4450 -----
4451 4451 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
4452 4452 -----
4453 4453 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
4454 4454 -----
4455 4455 O ficheiro do complemento «{0}» non inclúe un Manifesto.
4456 4456 O complemento foi retirado da configuración. Reinicie JOSM para descargar o complemento.
4457 4457 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
4458 4458 -----
4459 4459 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
4460 4460 A expresión regular «{0}» tiña un erro de análise no desprazamento {1}, erro completo:\n\n{2}
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 A área seleccionada está incompleta. Quere continuar?
4466 4466 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
4467 4467 -----
4468 4468 A selección contén {0} vías. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 A cadea «{0}» non é un valor válido de tipo doble.
4473 4473 -----
4474 4474 O complemento turnrestrictions permítelle introducir información de mantemento sobre restricións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
4475 4475 -----
4476 4476 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
4477 4477 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Quere inverter algunhas?
4478 4478 Teatro
4479 4479 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
4480 4480 A súa versión
4481 4481 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
4482 4482 O deles co combinado
4483 4483 -----
4484 4484 Non hai conxuntos de cambios abertos
4485 4485 Non hai obxectos escollido para actualizar.
4486 4486 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non van seren gardados e serán tratados como se rexeitase todos. Continuar?
4487 4487 Hai unha intersección entre vías.
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 Houbo un erro tratando de amosar o URL desta marca.
4492 4492 Houbo {0} conflitos durante a importación
4493 4493 Isto pode levar a unha eliminación accidental dos nodos
4494 4494 Esta petición de conxunto de cambios non é válida
4495 4495 -----
4496 4496 Isto está despois do fin da gravación
4497 4497 -----
4498 4498 Este nodo non está pegado a outra cousa.
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
4502 4502 -----
4503 4503 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 Esta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
4513 4513 -----
4514 4514 Este test comproba que as liñas de costa sexan correctas.
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.
4524 4524 Eses nodos non están nun circulo. Interrompendo.
4525 4525 -----
4526 4526 Máquina de tiquets
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 Dirección da tesela:
4531 4531 -----
4532 4532 Tempo
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 Zona horaria:
4538 4538 Zona horaria: {0}
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 A ...
4547 4547 Para eliminar
4548 4548 Cambiar Liñas GPX
4549 4549 -----
4550 4550 Cambiar Vista de grella
4551 4551 Alternar o panel de diálogos.
4552 4552 Alternar o panel de diálogos, maximizar a vista do mapa.
4553 4553 -----
4554 4554 Alternar a vista de pantalla completa
4555 4555 -----
4556 4556 Alternar a visibilidade da xanela do Xestor de cambios
4557 4557 -----
4558 4558 Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca.
4559 4559 Cambiar o estado visible da capa seleccionada.
4560 4560 Cambiar: {0}
4561 4561 Cambia a configuración global «{0}».
4562 4562 -----
4563 4563 Baños
4564 4564 -----
4565 4565 O Token permite aceso restrinxido
4566 4566 Peaxe
4567 4567 Cabina de peaxe
4568 4568 -----
4569 4569 Ferramenta: {0}
4570 4570 Barra de ferramentas
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 Personalización de barra de ferramentas
4574 4574 -----
4575 4575 Ferramentas
4576 4576 -----
4577 4577 Ferramentas para debuxar edificios.
4578 4578 -----
4579 4579 +++++
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 Turismo
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 Torre
4590 4590 -----
4591 4591 Tipo de torre
4592 4592 Vila
4593 4593 -----
4594 4594 Xoguetes
4595 4595 -----
4596 4596 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
4597 4597 Camiño
4598 4598 -----
4599 4599 Coloreado de camiños e puntos
4600 4600 -----
4601 4601 Tipo de camiño
4602 4602 -----
4603 4603 Calmado de tráfico
4604 4604 Semáforo
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 Tranvía
4610 4610 Parada de tranvía
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 Transporte
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 Axencia de viaxes
4617 4617 Árbore
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 Rúa principal
4622 4622 Enlace a rúa principal
4623 4623 Tentar de novo
4624 4624 Tente a actualizar á versión máis recente deste complemento antes de informar dun fallo.
4625 4625 Túnel
4626 4626 Boca del túnel
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 Círculo de giro
4630 4630 -----
4631 4631 Punto de xiro
4632 4632 -----
4633 4633 Torno
4634 4634 Plataforma de xiro
4635 4635 Atopáronse dous camiños paralelos. Interrompeuse a operación.
4636 4636 Tipo
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 +++++
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 UIC-Referencia
4649 4649 -----
4650 4650 DESCOÑECIDO
4651 4651 +++++
4652 4652 -----
4653 4653 Ficheiros URL
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui un URL para descargar a área)
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 +++++
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 +++++
4672 4672 UTM Francia (DOM)
4673 4673 UTM sistema xeodésico
4674 4674 UTM Zona
4675 4675 -----
4676 4676 Despegar Vías
4677 4677 -----
4678 4678 Non foi posíbel engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido
4679 4679 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser desactivado
4680 4680 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
4681 4681 Non foi posíbel crear unha nova marca de son.
4682 4682 Non foi posíbel eliminar a copia de seguranza antiga {0}
4683 4683 Non foi posíbel atopar a tradución para o idioma local {0}. Volvendo a {1}.
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 Non foi posible analizar lon/lat
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 Non é posíbel sincronizar nunha capa en reproducción.
4696 4696 Sen clasificar
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 Liña de costa desconectada
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 Pendente
4707 4707 Conflito indeciso entre estados de eliminado
4708 4708 Conflito sen resolver entre diferentes coordenadas
4709 4709 Sen decidir
4710 4710 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.
4711 4711 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.
4712 4712 Desfacer
4713 4713 -----
4714 4714 Desfacer mover
4715 4715 Desfacer ortogonalización para certos nodos
4716 4716 Desfacer a última acción.
4717 4717 Desfacer a orde escollida e as anteriores
4718 4718 -----
4719 4719 Desacoplar o panel
4720 4720 Excepción Inesperada
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 Elemento non esperado. Esperábase {0} mais atopouse {1}
4745 4745 -----
4746 4746 Mostra non esperada: {0}
4747 4747 Valor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor «preguntar».
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}.
4754 4754 Desconxelar
4755 4755 Desconxelar a lista de elementos combinados e comezar a combinación.
4756 4756 -----
4757 4757 Despegar Nodo
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 Universidade
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 Maquina descoñecida
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 Versión da API descoñecida ou non admitida. Obtívose {0}.
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 Tipo descoñecido: {0}
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 Deseleccionar Todo
4790 4790 Deseleccionar todos os obxectos.
4791 4791 -----
4792 4792 Versión de ficheiro WMS non admitido; atopouse {0}, esperabase {1}
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 Versión non admitida: {0}
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 Arriba
4804 4804 Subir un nivel
4805 4805 Actualizar
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 Actualizar o conxunto de cambios
4809 4809 -----
4810 4810 Actualizar contido
4811 4811 Actualizar datos
4812 4812 Actualizar listado de directorios.
4813 4813 O intervalo de actualización (en días):
4814 4814 Actualizar modificado
4815 4815 Actualizar o multipolígono
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 Actualizar os complementos
4819 4819 Subir selección
4820 4820 Actualizar o contido do conxunto de cambios desde o servidor de OSM
4821 4821 -----
4822 4822 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
4823 4823 Actualizar os complementos seleccionados
4824 4824 Actualizado
4825 4825 Actualizar desde o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
4826 4826 Actualizar os datos seleccionados actualmente desde o servidor (re-descarga os datos)
4827 4827 Actualizar desde o servidor os obxectos na capa de datos activa.
4828 4828 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 Enviando datos
4832 4832 Actualizando erros ignorados ...
4833 4833 Actualizando mapa ...
4834 4834 -----
4835 4835 Actualizando a interface de usuario
4836 4836 Enviar
4837 4837 Subir Cambios
4838 4838 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
4839 4839 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
4840 4840 Subir datos
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 Subir seleccion
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 Enviar a «{0}»
4854 4854 Subir un novo conxunto de cambios
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 Subindo datos...
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 Uso
4864 4864 -----
4865 4865 Usar <b>(</b> e <b>)</b> para agrupar expresións
4866 4866 Use <b>"</b> para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén <b>:</b>)
4867 4867 Usar <b>|</b> ou <b>OR</b> para combinar co operador OU lóxico
4868 4868 Usar autentcación básica
4869 4869 -----
4870 4870 Usar OAuth
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 Use as teclas de frecha ou arrastre a capa de imaxe co cursor para axustar os límites da imaxe.\nTamén pode introducir os límites polo leste e polo norte nas coordenadas {0}.\nSe quere gardar un marcador cos límites, escriba o nome do marcador a continuación.
4874 4874 -----
4875 4875 Usar predeterminado
4876 4876 Usar as opcións predeterminadas
4877 4877 Utilizar a capa de errores
4878 4878 Usar scripts externos en JOSM
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 Usar lista de omisións
4882 4882 -----
4883 4883 -----
4884 4884 Usar o axuste prestabelecido «{0}»
4885 4885 Usar ó axuste prestabelecido «{0}» do grupo «{1}»
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
4889 4889 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 Usuario
4894 4894 ID do usuario:
4895 4895 -----
4896 4896 Nome de usuario:
4897 4897 Usuario:
4898 4898 Nome de usuario
4899 4899 Nome de usuario:
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 Aspiradora
4905 4905 Validar
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 -----
4909 4909 Validando
4910 4910 Validación
4911 4911 -----
4912 4912 Erros de validación
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 Valor
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 O valor «{0}» será aplicado á clave «{1}»
4919 4919 -----
4920 4920 Valor >0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}
4921 4921 -----
4922 4922 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
4923 4923 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
4924 4924 -----
4925 4925 Valor:
4926 4926 -----
4927 4927 Tenda de variedades
4928 4928 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 -----
4932 4932 -----
4933 4933 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 Expendedor automático de productos
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
4946 4946 Versión {0}
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 Veterinario
4950 4950 -----
4951 4951 Vídeo
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 Ver
4957 4957 Vista: {0}
4958 4958 Panorámica
4959 4959 -----
4960 4960 Poboación
4961 4961 Parque Municipal
4962 4962 Poboación/Cidade
4963 4963 -----
4964 4964 Viñedo
4965 4965 Visibilidade
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 Visitar a páxina de inicio
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 Calibración do grabador de voz
4976 4976 Volcán
4977 4977 Voleibol
4978 4978 Voltaxe
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 AVISO: {0}
4982 4982 Baño
4983 4983 -----
4984 4984 +++++
4985 4985 -----
4986 4986 Erro do WMS
4987 4987 ficheiros WMS (*.wms)
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 URL WMS ou ID da imaxe:
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 Parede
4998 4998 Aviso
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 Advertencias
5007 5007 Limpeza
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 Auga
5013 5013 -----
5014 5014 Parque acuático
5015 5015 Torre de auga
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 Traballos Acuáticos
5019 5019 -----
5020 5020 Fervenza
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 Nodos duplicados na vía de auga
5025 5025 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 Vía con ID externo «{0}» inclúe nodos que faltan con ID externa «{1}»
5037 5037 Vía {0}
5038 5038 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
5039 5039 Vía:
5040 5040 -----
5041 5041 Puntos de referencia
5042 5042 Vías
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 Cruceiro
5046 5046 Camiño a santuario
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 Páxina web:
5050 5050 Represa
5051 5051 Pantano
5052 5052 -----
5053 5053 Cadeira de rodas
5054 5054 Sillas de rodas
5055 5055 Cando se importe son, aplicalo a calquera punto de referencia na capa GPX.
5056 5056 Cando se importe son, crear marcas desde...
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
5060 5060 -----
5061 5061 Todo o grupo
5062 5062 Anchura (metros)
5063 5063 -----
5064 5064 +++++
5065 5065 -----
5066 5066 Muíño de vento
5067 5067 -----
5068 5068 Manga de vento
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 Vista de grella
5072 5072 -----
5073 5073 Con tenda
5074 5074 Cando os caractéres <b>"</b> e <b>\</b> van entrecomiñados necesitan ir precedidos por <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
5075 5075 Madeira
5076 5076 -----
5077 5077 Fábrica
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 A etiqueta XML <user> non se atopa
5086 5086 -----
5087 5087 Sí
5088 5088 Si, Aplicar
5089 5089 Si, crear un conflito e pechar
5090 5090 -----
5091 5091 Vostede xa ten un Access Token para acceder ao servidor OSM usando OAuth.
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 Está a piques de eliminar os nodos que se atopan fora da área que descargou.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ve) poden estar usándoos.<br>Quere eliminalos realmente?
5095 5095 Está a piques de combinar datos das capas ''{0}'' e ''{1}''.<br /> <br /> Estas capas teñen regras de envío distintas, e non deberían combinarse.<br /> Como resultado da súa combinación, aplicaranse as regras máis restritivas (non se recomenda o envío) a ''{1}''.<br /> <br /> <b>Esta non é a forma recomendada de combinar datos deste tipo.</b>.<br /> Recoméndase que comprobe e combine cada un dos obxectos, un por un, usando a función de ''<i>Merge selection</i>''.<br /> <br /> Está seguro de que quere proseguir?
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 Tamén podes pegar un URL de ww.openstreetmap.org
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 Atopou un fallo en JOSM
5108 5108 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
5109 5109 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
5110 5110 -----
5111 5111 Debe facer publicas as súas edicións para enviar novos datos
5112 5112 Debe escoller polo menos unha vía.
5113 5113 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
5114 5114 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marca de son ou sobre un punto do camiño onde queira sincronizar.
5115 5115 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marca).
5116 5116 Debe ter pausado o son no punto do camiño onde quere a marca.
5117 5117 Debes pausar o son no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
5118 5118 Solicitou demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
5119 5119 -----
5120 5120 Debe escoller un camiño GPX
5121 5121 Ven de actualizar JOSM. <br> Para evitar problemas debería actualizar os complementos.<br><br>Actualizar agora os complementos?
5122 5122 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros asignadores.
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 +++++
5128 5128 +++++
5129 5129 Aumento(en metros)
5130 5130 Aumentar Zoom
5131 5131 -----
5132 5132 Reducir Zoom
5133 5133 -----
5134 5134 Facer zoom e mover mapa
5135 5135 -----
5136 5136 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
5137 5137 Aumentar Zoom
5138 5138 Nível de ampliación:
5139 5139 Reducir Zoom
5140 5140 Facer zoom na vista a {0}.
5141 5141 Ampliar a
5142 5142 -----
5143 5143 Axustar á capa
5144 5144 -----
5145 5145 Zoom ao nodo
5146 5146 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
5147 5147 Facer zoom sobre a selección
5148 5148 -----
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
5152 5152 -----
5153 5153 Zoom a este nodo na capa de datos actual
5154 5154 Facer zoom a {0}
5155 5155 Ampliación desactivada porque a capa desta relación non está activa
5156 5156 -----
5157 5157 Apliación desactivada porque non hai un membro escollido
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 +++++
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 -----
5167 5167 -----
5168 5168 +++++
5169 5169 -----
5170 5170 -----
5171 5171 -----
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 multipolígono
5191 5191 rede
5192 5192 transporte_público
5193 5193 restrición
5194 5194 ruta
5195 5195 -----
5196 5196 lugar
5197 5197 -----
5198 5198 -----
5199 5199 Vía acuática
5200 5200 Estación
5201 5201 -----
5202 5202 -----
5203 5203 -----
5204 5204 Porta
5205 5205 Atrás
5206 5206 Máis rápido
5207 5207 Avance máis rápido
5208 5208 Avance
5209 5209 Saltar cara atrás.
5210 5210 Saltar cara adiante
5211 5211 Marca seguinte
5212 5212 Reproducir a seguinte marca.
5213 5213 Reproducir a marca anterior.
5214 5214 Reproducción/Pausa
5215 5215 Marca anterior
5216 5216 Máis lento
5217 5217 Avance máis lento
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 -----
5222 5222 -----
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 -----
5243 5243 -----
5244 5244 -----
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 Pechado
5256 5256 Aberto
5257 5257 baleiro
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 -----
5278 5278 negron
5279 5279 azul
5280 5280 marrón
5281 5281 gris
5282 5282 verde
5283 5283 vermello
5284 5284 -----
5285 5285 branco
5286 5286 +++++
5287 5287 +++++
5288 5288 +++++
5289 5289 O
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 -----
5294 5294 -----
5295 5295 -----
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 -----
5300 5300 +++++
5301 5301 +++++
5302 5302 +++++
5303 5303 +++++
5304 5304 +++++
5305 5305 +++++
5306 5306 +++++
5307 5307 +++++
5308 5308 texto
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 Desc(ripcion)
5323 5323 Nome
5324 5324 +++++
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 -----
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 -----
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 -----
5350 5350 -----
5351 5351 mixto
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 -----
5357 5357 -----
5358 5358 -----
5359 5359 -----
5360 5360 -----
5361 5361 sobre a terra
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 baixo terra
5365 5365 baixo auga
5366 5366 -----
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 -----
5373 5373 -----
5374 5374 -----
5375 5375 -----
5376 5376 -----
5377 5377 -----
5378 5378 -----
5379 5379 -----
5380 5380 -----
5381 5381 -----
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 -----
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 -----
5400 5400 -----
5401 5401 -----
5402 5402 -----
5403 5403 -----
5404 5404 -----
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 -----
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 -----
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 -----
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 -----
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 -----
5437 5437 -----
5438 5438 -----
5439 5439 -----
5440 5440 -----
5441 5441 -----
5442 5442 -----
5443 5443 -----
5444 5444 -----
5445 5445 -----
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 -----
5451 5451 -----
5452 5452 -----
5453 5453 -----
5454 5454 -----
5455 5455 Estación
5456 5456 -----
5457 5457 -----
5458 5458 -----
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 +++++
5466 5466 +++++
5467 5467 +++++
5468 5468 +++++
5469 5469 Porto:
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 -----
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 -----
5485 5485 -----
5486 5486 -----
5487 5487 -----
5488 5488 -----
5489 5489 -----
5490 5490 -----
5491 5491 -----
5492 5492 -----
5493 5493 -----
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 -----
5497 5497 -----
5498 5498 -----
5499 5499 -----
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 -----
5504 5504 -----
5505 5505 -----
5506 5506 -----
5507 5507 -----
5508 5508 -----
5509 5509 -----
5510 5510 -----
5511 5511 -----
5512 5512 -----
5513 5513 -----
5514 5514 -----
5515 5515 -----
5516 5516 -----
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 Clave:
5520 5520 -----
5521 5521 -----
5522 5522 -----
5523 5523 -----
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 -----
5527 5527 -----
5528 5528 -----
5529 5529 -----
5530 5530 -----
5531 5531 engadir á selección
5532 5532 -----
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 administrativo
5536 5536 Configuración avanzada
5537 5537 pista de rodadura
5538 5538 agregar
5539 5539 agrícola
5540 5540 aire
5541 5541 todo
5542 5542 -----
5543 5543 -----
5544 5544 -----
5545 5545 -----
5546 5546 -----
5547 5547 -----
5548 5548 todos os obxectos
5549 5549 -----
5550 5550 -----
5551 5551 -----
5552 5552 -----
5553 5553 callejón
5554 5554 alfabético
5555 5555 -----
5556 5556 -----
5557 5557 -----
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 anglicano
5561 5561 comida para animais
5562 5562 anónimo
5563 5563 -----
5564 5564 -----
5565 5565 -----
5566 5566 área
5567 5567 -----
5568 5568 área de texto
5569 5569 asiático
5570 5570 asfalto
5571 5571 -----
5572 5572 son
5573 5573 fondo
5574 5574 anterior punto de parada
5575 5575 segmento anterior
5576 5576 bahaísta
5577 5577 -----
5578 5578 baptista
5579 5579 -----
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 -----
5584 5584 -----
5585 5585 -----
5586 5586 -----
5587 5587 -----
5588 5588 tubo_de_bicicleta
5589 5589 -----
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 ciénaga
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 -----
5597 5597 marca
5598 5598 -----
5599 5599 -----
5600 5600 budista
5601 5601 construcción
5602 5602 badén
5603 5603 hamburguesería
5604 5604 +++++
5605 5605 carril bus guiado
5606 5606 -----
5607 5607 -----
5608 5608 -----
5609 5609 -----
5610 5610 -----
5611 5611 sensible a maiúsculas
5612 5612 -----
5613 5613 católico
5614 5614 -----
5615 5615 -----
5616 5616 -----
5617 5617 carbón
5618 5618 -----
5619 5619 -----
5620 5620 chicán
5621 5621 polo
5622 5622 chino
5623 5623 garganta
5624 5624 cristian
5625 5625 -----
5626 5626 Estanco
5627 5627 cidade
5628 5628 +++++
5629 5629 -----
5630 5630 -----
5631 5631 no sentido das agullas do reloxo
5632 5632 pechado
5633 5633 -----
5634 5634 vía pechada
5635 5635 carbón
5636 5636 adoquinado
5637 5637 -----
5638 5638 -----
5639 5639 -----
5640 5640 -----
5641 5641 -----
5642 5642 -----
5643 5643 -----
5644 5644 comunicación
5645 5645 compactado
5646 5646 -----
5647 5647 formigón
5648 5648 gomas do pito
5649 5649 -----
5650 5650 -----
5651 5651 conflito
5652 5652 en construcción
5653 5653 liña_de_contacto
5654 5654 -----
5655 5655 conveniencia
5656 5656 cobre
5657 5657 -----
5658 5658 -----
5659 5659 -----
5660 5660 -----
5661 5661 -----
5662 5662 coxín
5663 5663 -----
5664 5664 datos
5665 5665 decíduos
5666 5666 dedicado
5667 5667 gra° min'' (Nauticos)
5668 5668 gra° min'' seg"
5669 5669 eliminado
5670 5670 -----
5671 5671 reparto de mercancías
5672 5672 -----
5673 5673 autorizado
5674 5674 destino
5675 5675 -----
5676 5676 -----
5677 5677 -----
5678 5678 -----
5679 5679 non existe
5680 5680 -----
5681 5681 abaixo
5682 5682 de descenso
5683 5683 descargar
5684 5684 -----
5685 5685 -----
5686 5686 -----
5687 5687 -----
5688 5688 Bebidas
5689 5689 -----
5690 5690 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)
5691 5691 -----
5692 5692 -----
5693 5693 electrico
5694 5694 -----
5695 5695 elementos
5696 5696 -----
5697 5697 -----
5698 5698 -----
5699 5699 evanxélico
5700 5700 pares
5701 5701 -----
5702 5702 -----
5703 5703 exemplos
5704 5704 Bolsas para excrementos
5705 5705 -----
5706 5706 -----
5707 5707 -----
5708 5708 -----
5709 5709 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
5710 5710 valado
5711 5711 +++++
5712 5712 -----
5713 5713 -----
5714 5714 buscar a seleccion
5715 5715 -----
5716 5716 -----
5717 5717 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
5718 5718 -----
5719 5719 -----
5720 5720 -----
5721 5721 Cartafol
5722 5722 Alimentación
5723 5723 forestal
5724 5724 -----
5725 5725 próximo punto de parada
5726 5726 segmento seguinte
5727 5727 -----
5728 5728 -----
5729 5729 francés
5730 5730 do titulo
5731 5731 da vía
5732 5732 -----
5733 5733 -----
5734 5734 +++++
5735 5735 -----
5736 5736 -----
5737 5737 -----
5738 5738 alemán
5739 5739 -----
5740 5740 ouro
5741 5741 campo de golf
5742 5742 marca gps
5743 5743 punto gps
5744 5744 Grado 1 (pavimentada)
5745 5745 Grado 2 (de áridos)
5746 5746 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
5747 5747 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
5748 5748 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
5749 5749 herba
5750 5750 pavimento vexetal
5751 5751 grava
5752 5752 grego
5753 5753 terra
5754 5754 -----
5755 5755 -----
5756 5756 punto de detención
5757 5757 -----
5758 5758 -----
5759 5759 térmico
5760 5760 -----
5761 5761 -----
5762 5762 -----
5763 5763 destacar
5764 5764 -----
5765 5765 Carretera
5766 5766 -----
5767 5767 hindú
5768 5768 historial
5769 5769 -----
5770 5770 -----
5771 5771 -----
5772 5772 casa
5773 5773 -----
5774 5774 -----
5775 5775 -----
5776 5776 resalte
5777 5777 -----
5778 5778 -----
5779 5779 -----
5780 5780 helado
5781 5781 -----
5782 5782 -----
5783 5783 -----
5784 5784 -----
5785 5785 -----
5786 5786 -----
5787 5787 Inactivo
5788 5788 -----
5789 5789 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
5790 5790 incompleto
5791 5791 -----
5792 5792 independente
5793 5793 india
5794 5794 interiores
5795 5795 +++++
5796 5796 -----
5797 5797 -----
5798 5798 segmento interior
5799 5799 integrado no programa principal
5800 5800 -----
5801 5801 illa
5802 5802 aislado
5803 5803 italiano
5804 5804 -----
5805 5805 jainista
5806 5806 xaponés
5807 5807 testigos de Xenoveva
5808 5808 xudía
5809 5809 -----
5810 5810 -----
5811 5811 +++++
5812 5812 quiosco
5813 5813 -----
5814 5814 -----
5815 5815 -----
5816 5816 uso da terra
5817 5817 tipo de uso da terra {0}
5818 5818 -----
5819 5819 -----
5820 5820 -----
5821 5821 -----
5822 5822 capa
5823 5823 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
5824 5824 a capa é actualmente visible (premer para agochala)
5825 5825 -----
5826 5826 -----
5827 5827 -----
5828 5828 chumbo
5829 5829 -----
5830 5830 esquerda
5831 5831 tipo de ocio {0}
5832 5832 -----
5833 5833 -----
5834 5834 -----
5835 5835 -----
5836 5836 -----
5837 5837 limitado
5838 5838 -----
5839 5839 -----
5840 5840 -----
5841 5841 rúa residencial
5842 5842 cargando o complemento «{0}» (version {1})
5843 5843 -----
5844 5844 -----
5845 5845 -----
5846 5846 bloquear desprazamento
5847 5847 -----
5848 5848 -----
5849 5849 -----
5850 5850 -----
5851 5851 -----
5852 5852 baixa
5853 5853 -----
5854 5854 luterano
5855 5855 -----
5856 5856 -----
5857 5857 -----
5858 5858 -----
5859 5859 manglar
5860 5860 -----
5861 5861 -----
5862 5862 marísma
5863 5863 -----
5864 5864 -----
5865 5865 lat. max.
5866 5866 lon. max.
5867 5867 -----
5868 5868 -----
5869 5869 -----
5870 5870 -----
5871 5871 membro
5872 5872 -----
5873 5873 -----
5874 5874 +++++
5875 5875 -----
5876 5876 metodista
5877 5877 -----
5878 5878 mexicano
5879 5879 zona militar
5880 5880 -----
5881 5881 lat. min.
5882 5882 lon. min.
5883 5883 -----
5884 5884 -----
5885 5885 -----
5886 5886 -----
5887 5887 -----
5888 5888 -----
5889 5889 obxectos perdidos:
5890 5890 mixto
5891 5891 -----
5892 5892 -----
5893 5893 -----
5894 5894 mormón
5895 5895 -----
5896 5896 Autopista
5897 5897 Acceso a autopista
5898 5898 -----
5899 5899 lodazal
5900 5900 múltiple
5901 5901 -----
5902 5902 -----
5903 5903 musulmá
5904 5904 -----
5905 5905 nacional
5906 5906 espazo natural
5907 5907 tipo natural {0}
5908 5908 -----
5909 5909 natureza
5910 5910 -----
5911 5911 -----
5912 5912 Xornáis
5913 5913 seguinte
5914 5914 níquel
5915 5915 non
5916 5916 sen descrición dispoñíbel
5917 5917 non hai mensaxes de erro dispoñíbeis
5918 5918 ningún importador
5919 5919 -----
5920 5920 -----
5921 5921 non_xirar_esquerda
5922 5922 non_xirar_dereita
5923 5923 non_seguir_de_frente
5924 5924 prohibido xiro en U
5925 5925 -----
5926 5926 -----
5927 5927 ningún
5928 5928 nórdico
5929 5929 non eliminado
5930 5930 -----
5931 5931 non presente
5932 5932 nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytes
5933 5933 aviso
5934 5934 -----
5935 5935 -----
5936 5936 -----
5937 5937 -----
5938 5938 -----
5939 5939 -----
5940 5940 -----
5941 5941 -----
5942 5942 -----
5943 5943 -----
5944 5944 -----
5945 5945 -----
5946 5946 -----
5947 5947 -----
5948 5948 -----
5949 5949 -----
5950 5950 observación
5951 5951 -----
5952 5952 impares
5953 5953 oficial
5954 5954 aceite
5955 5955 -----
5956 5956 -----
5957 5957 só_xirar_esquerda
5958 5958 só_xirar_dereita
5959 5959 só_seguir_de_frente
5960 5960 abrir
5961 5961 -----
5962 5962 -----
5963 5963 -----
5964 5964 -----
5965 5965 opcións
5966 5966 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
5967 5967 ortodoxo
5968 5968 -----
5969 5969 exteriores
5970 5970 segmento exterior
5971 5971 fora da área descargada
5972 5972 -----
5973 5973 -----
5974 5974 -----
5975 5975 corredor de aparcamento
5976 5976 Tickets de aparcamento
5977 5977 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
5978 5978 pavimentada
5979 5979 pavimento de pedra
5980 5980 grijo
5981 5981 pegaso
5982 5982 pelícano
5983 5983 -----
5984 5984 +++++
5985 5985 -----
5986 5986 permisivo
5987 5987 Fotos
5988 5988 -----
5989 5989 -----
5990 5990 cancha de xogo
5991 5991 -----
5992 5992 -----
5993 5993 pizzería
5994 5994 plantas
5995 5995 plástico
5996 5996 -----
5997 5997 -----
5998 5998 -----
5999 5999 poste
6000 6000 político
6001 6001 -----
6002 6002 -----
6003 6003 -----
6004 6004 -----
6005 6005 presbiteriano
6006 6006 anterior
6007 6007 vía primaria
6008 6008 acceso a vía primaria
6009 6009 privado
6010 6010 problema
6011 6011 -----
6012 6012 protestante
6013 6013 público
6014 6014 transporte público
6015 6015 Bonos de transporte público
6016 6016 Billetes de transporte público
6017 6017 frailecillo
6018 6018 -----
6019 6019 -----
6020 6020 cuáquero
6021 6021 -----
6022 6022 ferrocarril
6023 6023 Vía férrea
6024 6024 -----
6025 6025 -----
6026 6026 xuncal
6027 6027 rexión
6028 6028 rexional
6029 6029 expresión regular
6030 6030 -----
6031 6031 -----
6032 6032 -----
6033 6033 -----
6034 6034 -----
6035 6035 -----
6036 6036 retirar da selección
6037 6037 substituir a selección
6038 6038 -----
6039 6039 -----
6040 6040 -----
6041 6041 rúa urbana
6042 6042 -----
6043 6043 dereita
6044 6044 -----
6045 6045 -----
6046 6046 rol
6047 6047 rotonda
6048 6048 segmento da ruta
6049 6049 -----
6050 6050 -----
6051 6051 -----
6052 6052 -----
6053 6053 -----
6054 6054 -----
6055 6055 -----
6056 6056 sal
6057 6057 saladar
6058 6058 area
6059 6059 +++++
6060 6060 -----
6061 6061 escalar
6062 6062 esquema
6063 6063 -----
6064 6064 -----
6065 6065 -----
6066 6066 -----
6067 6067 -----
6068 6068 vía secundaria
6069 6069 seleccionado
6070 6070 selección
6071 6071 -----
6072 6072 -----
6073 6073 separado
6074 6074 vía de servicio
6075 6075 -----
6076 6076 augas residuais
6077 6077 -----
6078 6078 -----
6079 6079 -----
6080 6080 -----
6081 6081 -----
6082 6082 chiita
6083 6083 -----
6084 6084 -----
6085 6085 tenda
6086 6086 tipo de tenda {0}
6087 6087 -----
6088 6088 -----
6089 6089 -----
6090 6090 -----
6091 6091 vía moerta
6092 6092 sijista
6093 6093 prata
6094 6094 -----
6095 6095 -----
6096 6096 lugar
6097 6097 -----
6098 6098 -----
6099 6099 -----
6100 6100 -----
6101 6101 parque de snowboard
6102 6102 -----
6103 6103 -----
6104 6104 -----
6105 6105 -----
6106 6106 espiritualista
6107 6107 -----
6108 6108 tipo de depote {0}
6109 6109 -----
6110 6110 Polideportivo
6111 6111 -----
6112 6112 ramal
6113 6113 -----
6114 6114 -----
6115 6115 -----
6116 6116 Estadio
6117 6117 selos
6118 6118 -----
6119 6119 -----
6120 6120 -----
6121 6121 -----
6122 6122 -----
6123 6123 -----
6124 6124 -----
6125 6125 -----
6126 6126 -----
6127 6127 -----
6128 6128 pedra
6129 6129 -----
6130 6130 -----
6131 6131 -----
6132 6132 -----
6133 6133 fluxo
6134 6134 rúa
6135 6135 -----
6136 6136 -----
6137 6137 -----
6138 6138 metro
6139 6139 -----
6140 6140 -----
6141 6141 -----
6142 6142 suní
6143 6143 -----
6144 6144 -----
6145 6145 -----
6146 6146 +++++
6147 6147 -----
6148 6148 Ciénaga
6149 6149 doces
6150 6150 -----
6151 6151 -----
6152 6152 -----
6153 6153 -----
6154 6154 táboa
6155 6155 tampóns
6156 6156 taoista
6157 6157 Tarxetas telefónicas
6158 6158 -----
6159 6159 -----
6160 6160 +++++
6161 6161 vía local
6162 6162 texto
6163 6163 tailandés
6164 6164 -----
6165 6165 -----
6166 6166 -----
6167 6167 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
6168 6168 esta capa é a capa activa
6169 6169 superficie mareal
6170 6170 tigre
6171 6171 estaño
6172 6172 -----
6173 6173 á via
6174 6174 -----
6175 6175 -----
6176 6176 topográfico
6177 6177 -----
6178 6178 tucán
6179 6179 turismo
6180 6180 tipo de turismo {0}
6181 6181 cidade
6182 6182 xoguetes
6183 6183 camiño
6184 6184 camiño e puntos de referencia
6185 6185 só camiño
6186 6186 -----
6187 6187 -----
6188 6188 semáforos
6189 6189 -----
6190 6190 -----
6191 6191 tranvía
6192 6192 -----
6193 6193 -----
6194 6194 -----
6195 6195 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
6196 6196 Carretera principal
6197 6197 Enlace a carretera principal
6198 6198 -----
6199 6199 -----
6200 6200 turco
6201 6201 vía sen clasificación
6202 6202 sin supervisión
6203 6203 -----
6204 6204 unitarismo
6205 6205 descoñecido
6206 6206 -----
6207 6207 -----
6208 6208 -----
6209 6209 -----
6210 6210 sen marcar
6211 6211 -----
6212 6212 sen pavimentar
6213 6213 Non estabelecido
6214 6214 non establecido: non estabelecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
6215 6215 razón sen especificar
6216 6216 Sen etiquetar
6217 6217 vía sen etiqueta
6218 6218 -----
6219 6219 -----
6220 6220 -----
6221 6221 -----
6222 6222 arriba
6223 6223 ata a tesela
6224 6224 -----
6225 6225 uso
6226 6226 -----
6227 6227 -----
6228 6228 -----
6229 6229 -----
6230 6230 -----
6231 6231 erro de validación
6232 6232 outra validación
6233 6233 aviso de validación
6234 6234 -----
6235 6235 -----
6236 6236 -----
6237 6237 -----
6238 6238 -----
6239 6239 +++++
6240 6240 -----
6241 6241 -----
6242 6242 -----
6243 6243 Bonos
6244 6244 -----
6245 6245 -----
6246 6246 -----
6247 6247 auga
6248 6248 -----
6249 6249 Vía acuática
6250 6250 tipo de vía acuática {0}
6251 6251 -----
6252 6252 -----
6253 6253 a vía está conectada
6254 6254 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
6255 6255 a vía está conectada ao anterior membro da relación
6256 6256 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
6257 6257 só puntos de referencia
6258 6258 -----
6259 6259 -----
6260 6260 -----
6261 6261 -----
6262 6262 -----
6263 6263 -----
6264 6264 -----
6265 6265 vida salvaxe
6266 6266 -----
6267 6267 -----
6268 6268 cableafo
6269 6269 +++++
6270 6270 bosque
6271 6271 -----
6272 6272 -----
6273 6273 -----
6274 6274 iarda
6275 6275 si
6276 6276 cebra
6277 6277 cinc
6278 6278 circonio
6279 6279 -----
6280 6280 -----
6281 6281 -----
6282 6282 zoroástrica
6283 6283 +++++
6284 6284 {0} ({1} to {2} grados)
6285 6285 -----
6286 6286 -----
6287 6287 -----
6288 6288 {0}[incompleto]
6289 6289 {0} completado en {1}
6290 6290 {0} composto de:
6291 6291 -----
6292 6292 -----
6293 6293 -----
6294 6294 -----
6295 6295 -----
6296 6296 -----
6297 6297 -----
6298 6298 -----
6299 6299 -----
6300 6300 -----
6301 6301 -----
6302 6302 -----
6303 6303 -----
6304 6304 -----
6305 6305 {0} mais...
6306 6306 -----
6307 6307 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
6308 6308 -----
6309 6309 {0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>
6310 6310 -----
6311 6311 -----
6312 6312 -----
6313 6313 -----
6314 6314 -----
6315 6315 -----
6316 6316 -----
6317 6317 -----
6318 6318 -----
6319 6319 -----
6320 6320 -----
6321 6321 -----
6322 6322 -----
6323 6323 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
6324 6324 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
6325 6325 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5})
6326 6326 -----
6327 6327 -----
6328 6328 -----
6329 6329 -----
6330 6330 -----
6331 6331 {0}: Versión {1} (local: {2})
6332 6332 {0}: opción ilegal -- {1}
6333 6333 {0}: opción inválida -- {1}
6334 6334 -----
6335 6335 {0}: opción ''--{1}'' non permite un argumento
6336 6336 {0}: opción ''{1}'' é ambigua
6337 6337 {0}: opción ''{1}'' precisa dun argumento
6338 6338 {0}: opción ''{1}{2}'' non permite un argumento
6339 6339 {0}: opción precisa dun argumento -- {1}
6340 6340 {0}: opción descoñecida ''--{1}''
6341 6341 {0}: opción descoñecida ''{1}{2}''
6342 6342 -----
6343 6343 -----
6344 6344 -----
6345 6345 -----
6346 6346 -----
6347 6347 -----
6348 6348 -----
6349 6349 -----
6350 6350 -----
6351 6351 -----
6352m 1 -----
6353m 2 ({0} petición)
6354m 2 ({0} peticións)
6355m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto...
6356m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...
6357m 4 -----
6358m 5 -----
6359m 6 -----
6360m 7 -----
6361m 8 -----
6362m 9 -----
6363m 10 -----
6364m 11 -----
6365m 12 -----
6366m 13 -----
6367m 14 -----
6368m 15 -----
6369m 16 -----
6370m 17 -----
6371m 18 -----
6372m 19 -----
6373m 20 -----
6374m 21 -----
6375m 22 -----
6376m 23 -----
6377m 24 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
6378m 24 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
6379m 25 -----
6380m 26 Engadido {0} obxecto
6381m 26 Engadidos {0} obxectos
6382m 27 -----
6383m 28 Non foi posíbel abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».
6384m 28 Non foi posíbel abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».
6385m 29 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
6386m 29 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
6387m 30 -----
6388m 31 Cambiar {0} obxecto
6389m 31 Cambiar {0} obxectos
6390m 32 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado deste obxecto no servidor.
6391m 32 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado destes obxectos no servidor.
6392m 33 Preme para continuares e abrires {0} navegador
6393m 33 Preme para continuares e abrires {0} navegadores
6394m 34 Combinar {0} vía
6395m 34 Combinar {0} vías
6396m 35 Conflito mentres se descargaba
6397m 35 Conflitos mentres se descargaba
6398m 36 Conflito no dato
6399m 36 Conflitos nos datos
6400m 37 -----
6401m 38 Eliminar {0} nodo
6402m 38 Eliminar {0} nodos
6403m 39 Eliminar {0} obxecto
6404m 39 Eliminar {0} obxectos
6405m 40 Eliminar {0} relación
6406m 40 Eliminar {0} relacións
6407m 41 Eliminar {0} vía
6408m 41 Eliminar {0} vías
6409m 42 -----
6410m 43 Eliminando {0} obxecto
6411m 43 Eliminando {0} obxectos
6412m 44 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga do seguinte complemento:
6413m 44 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga dos seguintes {0} complementos:
6414m 45 Descargando {0} conxunto de cambios...
6415m 45 Descargando {0} conxuntos de cambios...
6416m 46 Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»
6417m 46 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»
6418m 47 -----
6419m 48 -----
6420m 49 -----
6421m 50 -----
6422m 51 -----
6423m 52 Insertar novo nodo na vía.
6424m 52 Insertar novo nodo en {0} vías.
6425m 53 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
6426m 53 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
6427m 54 -----
6428m 55 -----
6429m 56 Combinar {0} nodo
6430m 56 Combinar {0} nodos
6431m 57 Versión combinada ({0} entrada)
6432m 57 Versión combinada ({0} entradas)
6433m 58 Mover {0} nodo
6434m 58 Mover {0} nodos
6435m 59 -----
6436m 60 A miña versión({0} entrada)
6437m 60 A miña versión({0} entradas)
6438m 61 Non foi posíbel descargar o obxecto
6439m 61 Non foi posíbel descargar algúns obxectos
6440m 62 Obxecto eliminado
6441m 62 Obxectos eliminados
6442m 63 Un obxecto descargado foi eliminado.
6443m 63 {0} obxectos descargados foron eliminados.
6444m 64 Non foi posíbel descargar un obxecto.<br>
6445m 64 Non foi posíbel descargar {0} obxectos.<br>
6446m 65 Abrindo {0} ficheiro
6447m 65 Abrindo {0} ficheiros
6448m 66 Pegando {0} tag
6449m 66 PEgando {0} tags
6450m 67 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalo manualmente.
6451m 67 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalos manualmente.
6452m 68 -----
6453m 69 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
6454m 69 O complemento {0} precisa {1} complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
6455m 70 Pugado {0} obxecto
6456m 70 Pugados {0} obxectos
6457m 71 -----
6458m 72 -----
6459m 73 -----
6460m 74 -----
6461m 75 -----
6462m 76 Rotar {0} nodo
6463m 76 Rotar {0} nodos
6464m 77 -----
6465m 78 -----
6466m 79 -----
6467m 80 -----
6468m 81 -----
6469m 82 Simplificar a vía ( retirar {0} nodo)
6470m 82 Simplificar a vía ( retirar {0} nodos)
6471m 83 Simplificar {0} vía
6472m 83 Simplificar {0} vías
6473m 84 -----
6474m 85 Etiquetas({0} conflito)
6475m 85 Etiquetas({0} conflitos)
6476m 86 -----
6477m 87 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
6478m 87 Estes {0} complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
6479m 88 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
6480m 88 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
6481m 89 O complemento non vai a ser cargado.
6482m 89 Os complementos non van seren cargados.
6483m 90 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
6484m 90 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
6485m 91 A vía seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
6486m 91 As vías seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
6487m 92 A version de eles({0} entrada)
6488m 92 A version de eles({0} entradas)
6489m 93 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
6490m 93 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
6491m 94 -----
6492m 95 -----
6493m 96 -----
6494m 97 -----
6495m 98 houbo {0} conflito durante a importacion
6496m 98 houbo {0} conflitos durante a importacion
6497m 99 -----
6498m 100 Esto cambiará ata {0} obxecto.
6499m 100 Esto cambiará ata {0} obxectos.
6500m 101 Modificarase {0} obxecto
6501m 101 Modificaranse {0} obxectos
6502m 102 -----
6503m 103 Produciuse un fallo na actualización do seguinte complemento:
6504m 103 Produciuse un fallo na actualización dos seguintes complementos:
6505m 104 -----
6506m 105 -----
6507m 106 -----
6508m 107 -----
6509m 108 -----
6510m 109 -----
6511m 110 Vai abrir {0} xanela do seu navegador web.<br> Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e<br> levar algún tempo.
6512m 110 Vai abrir {0} xanelas do seu navegador web.<br> Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e<br> levar algún tempo.
6513m 111 -----
6514m 112 -----
6515m 113 -----
6516m 114 -----
6517m 115 -----
6518m 116 marca
6519m 116 marcas
6520m 117 nodo
6521m 117 nodos
6522m 118 obxecto
6523m 118 obxectos
6524m 119 relación
6525m 119 relacións
6526m 120 -----
6527m 121 vía
6528m 121 vías
6529m 122 {0} Autor
6530m 122 {0} Autores
6531m 123 -----
6532m 124 {0} componse de {1} marca
6533m 124 {0} componse de {1} marcas
6534m 125 {0} eliminado
6535m 125 {0} eliminados
6536m 126 {0} imaxe cargada.
6537m 126 {0} imaxes cargadas.
6538m 127 {0} membro
6539m 127 {0} membros
6540m 128 {0} nodo
6541m 128 {0} nodos
6542m 129 {0} obxecto para engadir:
6543m 129 {0} obxectos para engadir:
6544m 130 {0} obxecto para eliminar:
6545m 130 {0} obxectos para eliminar:
6546m 131 {0} obxecto para modificar:
6547m 131 {0} obxectos para modificar:
6548m 132 {0} etiqueta pendente de resolver conflito
6549m 132 {0} etiquetas pendentes de resolver conflitos
6550m 133 {0} relación
6551m 133 {0} relacións
6552m 134 {0} ruta,
6553m 134 {0} rutas,
6554m 135 {0} etiqueta
6555m 135 {0} etiquetas
6556m 136 {0} camiño
6557m 136 {0} camiños
6558m 137 {0} camiño,
6559m 137 {0} camiños,
6560m 138 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
6561m 138 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
6562m 139 {0} vía
6563m 139 {0} vías
6564m 140 {0} punto de referencia
6565m 140 {0} puntos de referencia
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.