source: josm/trunk/data/fi.lang@ 4515

Last change on this file since 4515 was 4515, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 100.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 [pp/kk/vvvv tt:mm:ss]
3 3 +++++
4 4 -----
5 5 -----
6 6 # Objektia
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 (Vihje: Voit muokata pikanäppäimiä asetuksista.)
13 13 (Teksti on jo kopioitu leikepöydälle)
14 14 -----
15 15 (URL oli:
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 (ei objektia)
20 20 (ei mitään)
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 ({0}/{1}) Ladataan muutoskokoelmaa {2} ...
25 25 ({0}/{1}) Ladataan muutoskokoelmaa {2}...
26 26 ({0}/{1}) Ladataan muutoskokoelman {2} sisältöä...
27 27 ({0}/{1}) Ladataan pisteeseen {2} viittaavat objektit
28 28 ({0}/{1}) Ladataan relaation {2} emoja
29 29 ({0}/{1}) Ladataan polun {2} emoelementtejä
30 30 ({0}/{1}): Ladataan relaatio ''{2}''...
31 31 * Yksi piste, joka on useamman polun käytössä ja yksi noista poluista, tai
32 32 * Yksi solmu, joka on useamman polun käytössä, tai
33 33 * Yksi piste jolla on tageja, tai
34 34 * Yksi polku ja yksi tai useampi sen pisteistä, jotka ovat useamman polun käytössä.
35 35 * Yksi polku, jossa on yksi tai useampi piste, jotka ovat myös muiden polkujen käytössä, tai
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 ...viittaa relaatioon
40 40 /polku/josmin/hakemistoon/
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 -----
45 45 -----
46 46 -----
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 Ordnance Survey 7th Series (50-60 -luvun kartat Briteistä)
53 53 </p><p>Saat kaikki kohteet näkyviin sulkemalla suodinpaneelin.<p></html>
54 54 <Ei ladattuja GPS-jälkiä>
55 55 <tuntematon>
56 56 <b>(all)indownloadedarea</b> - kaikki ladatun alueen kohteet (''all'' -lisällä myös näiden tyttäret: polkujen loputkin pisteet/relaatioiden muut jäsenet)
57 57 <b>(all)inview</b> - kaikki kohteet näkymän alueelta (''all'' -lisällä myös näiden polkujen loput pisteet / relaatioiden loput jäsenet)
58 58 <b>-name:Sörn</b> - ei merkkijonoa "Sörn" missään kohtaa avainta "name"
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 <b>areasize:</b>... - suljetut polut joiden ala on väliltä min ja max m² (<b>areasize:</b>min-max tai <b>areasize:</b>max)
63 63 <b>changeset:</b>... - kohde, joka on annetussa muutoskokoelmassa (kokoelmiin kuulumattomilla 0)
64 64 <b>child <i>ehdot</i></b> - kaikki hakuehdot täyttävien kohteiden lapsikohteet
65 65 <b>closed</b> - suljetut polut (solmua ei lasketa suljetuksi)
66 66 <b>id:</b>... - kohde, jolla on annettu tunniste (0 uusille kohteille)
67 67 <b>incomplete</b> - kaikki keskeneräiset kohteet
68 68 -----
69 69 <b>name:Sörn</b> - "Sörn" missä tahansa kohtaa arvoa avaimessa "name"
70 70 -----
71 71 <b>type=route</b> - avaimen "type" arvo täsmälleen "route"
72 72 <b>oneway?</b> - avaimella "oneway" jokin arvoista "yes", "true", "1" tai "on"
73 73 <b>modified</b> - kaikki muokatut kohteet
74 74 <b>nodes:</b>... - kohteet joissa on annettu määrä solmuja (<b>nodes:</b>määrä, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- tai <b>nodes:</b>-max)
75 75 <b>parent <i>ehdot</i></b> - kaikki hakuehdot täyttävien kohteiden emokohteet
76 76 <b>role:</b>... - kohteet, joilla on tietty rooli jossain relaatiossa
77 77 <b>selected</b> - kaikki valitut kohteet
78 78 <b>tags:</b>... - kohteet joilla on annettu määrä tageja (<b>tags:</b>määrä, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- tai <b>tags:</b>-max)
79 79 <b>timestamp:</b>... - kohteet, joilla annettu aikaleima (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 tai T1451 ...)
80 80 <b>type:</b>... - kohteen tyyppi (<b>node</b> piste, <b>way</b> polku, <b>relation</b> relaatio))
81 81 <b>untagged</b> - kaikki tagittomat kohteet
82 82 <b>user:</b>... - annetun käyttäjän muokkaamat kohteet
83 83 <b>user:anonymous</b> - anonyymin käyttäjän muokkaamat kohteet
84 84 <b>version:</b>... - kohde, jolla on annettu versio (versiottomilla kohteilla 0)
85 85 <b>{0}</b> kohdetta himmeänä
86 86 -----
87 87 <puolipiste>
88 88 <eri>
89 89 -----
90 90 <tiedoston loppu>
91 91 <on yhtä kuin>
92 92 <h1><a name="top">Pikanäppäimet</a></h1>
93 93 <h1>Muuttujaryhmät</h1>
94 94 <h2>Suodatus päällä</h2>
95 95 <h2>JOSM vaatii Java version 6.</h2>Tunnistettu java versio: {0}.<br>Voit <ul><li>päivittää Java (JRE):n tai </li><li>käyttää aiempaa (Java 5 yhteensopivaa) versiota JOSMista.</li></ul>Lisää tietoa:
96 96 <h3>Valittujen polkujen kaikki kulmat pakotetaan suorakulmiksi, tai suoriksi.</h3>Jos valitset lisäksi kaksi pistettä, polkujen asento määritetään valittujen pisteiden mukaiseksi.<br>Voit suorakulmaistuksen jälkeen palauttaa vain erikseen valitsemasi pisteet alkuperäisille paikoilleen toiminnolle Suorakulmaista / Peruura määritellyllä pikanäppäimellä (oletus Vaihto+Q).
97 97 -----
98 98 <html><body><p class="warning-body"><strong>Varoitus:</strong> Salasana tallennetaan salaamattomana JOSMin asetustiedostoon. Myös tunnistautuminen tietoja lähetettäessä, kuten kaikki tietoliikenne OSM:n palvelimelle, on <strong>salaamatonta</strong>. <strong>Älä käytä tätä salasanaa muualla.</strong></p></body></html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html>Relaatiojäsenyydet kopioitiin kaikkiin uusiin polkuihin.<br>Sinun tulisi tarkistaa, että jäsenyydet ovat oikein.</html>
106 106 <html>Roolin sisältävä relaatiojäsenyys kopioitiin kaikkiin uusin polkuihin.<br>Sinun tulisi tarkistaa, että jäsenyydet ovat oikein.</html>
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 <html>Kansiota ''{0}'' ei voi avata.<br>Ole hyvä ja valitse tiedosto.</html>
115 115 <html>{0} objektia ei voi lähettää yhdellä kertaa, koska<br>muutoskokoelman maksimikoko {1} ylittyisi palvelimella ''{2}''.</html>
116 116 <html>Päätä omien ja muitten rivien yhdistely painamalla <strong>{0}</strong>.</html>
117 117 <html>Aloita omien ja muitten rivien yhdistely painamalla <strong>{0}</strong>.</html>
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html>Kirjanmerkkejä ei voitu lukea tiedostosta<br>"{0}"<br>Virhe oli: {1}</html>
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 <html>Syötä tagin avain, t.s. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
132 132 <html>Syötä tagin arvo, t.s. <strong><tt>tarkista arvot</tt></strong></html>
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 <html>Asetusten alustaminen epäonnistui.<br>Puuttuvaa asetushakemistoa ei voitu luoda: {0}</html>
142 142 <html>Asetusten alustaminen epäonnistui.<br>Asetustiedostoa ei voitu palauttaa oletusarvoihin: {0}</html>
143 143 <html>Asetusten alustaminen epäonnistui.<br>Asetushakemisto "{0}" ei ole hakemisto.</html>
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 <html>Et ole asettanut käyttäjätunnustasi. JOSM ei voi ladata<br>muutoskokoelmiasi, ellet syötä käyttäjätunnustasi<br>asetuksiin.</html>
158 158 -----
159 159 -----
160 160 <html>Tasolla "{0}" on jo konflikti objektille<br>"{1}".<br>Tätä konfliktia ei voida lisätä</html>
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 <html>Vahvista <strong>1 objektin</strong> poistaminen <strong>1 relaatiosta</strong>.</html>
168 168 <html>Vahvista <strong>1 objektin</strong> poistaminen <strong>{0} relaatiosta</strong>.</html>
169 169 <html>Vahvista <strong>{0} objektin</strong> poistaminen <strong>{1} relaatiosta</strong>.</html>
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Varmista että kaikki polut ovat suurinpirtein samansuuntaisia<br>tai suorakulmaista ne yksitellen.</html>
173 173 <html>Valitse <strong>peräkkäisiä OSM-ruutuja</strong> tietyltä suurennostasolta.</html>
174 174 -----
175 175 <html>Ole hyvä ja valitse muutoskokoelmat jotka haluat sulkea</html>
176 176 <html>Valitse arvot jotka pidetään seuraaville tageille.</html>
177 177 -----
178 178 <html>Asetustiedostossa oli virheitä.<br> Vanha kopioidaan tiedostoon <br>{0}<br> ja luodaan uusi oletusarvoinen asetustiedosto.</html>
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Asettaa annetun avaimen<br>kaikkiin muutettuihin relaatioihin.</html>
186 186 <html>Valitse jos haluat vain omat muutoskokoelmasi.<br>Poista valinta jos haluat kaikkien käyttäjien muutoskokoelmat.</html>
187 187 -----
188 188 <html>Rastita, jos haluat nähdä vain valittujen kohteiden muutoskokoelmat.<br>Ilman rastia näytetään kaikki aktiivisen tason muutoskokoelmat.</html>
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 <html>Ota kuva GPS-vastaanottimesi kellonäytöstä.<br>Valitse tähän ottamasi kuva.<br>Syötä kuvassa näkyvä kellonaika ja valitse aikavyöhyke.<hr></html>
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>Yhdistettävät polut ovat jäsenenä ainakin yhdessä relaatiossa. Sinun pitää päättää haluatko <strong>jättää</strong> jäsenyydet yhdistettyyn polkuun vai <strong>poistaa</strong> ne.<br>Tavallisesti ensimmäinen polku <strong>jätetään</strong> ja muut samassa relaatiossa jäseninä olevat polut <strong>poistetaan</strong>: yhdistetty polku korvaa relaatiossa alkuperäisen.</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 <html>Ei voida lähettää dataa, jossa on selvittämättömiä ristiriitoja (tasolla "{0}").<br>Selvitä ensin ristiriidat.</html>
209 209 <html>Yhdistettävät solmut ovat jäsenenä ainakin yhdessä relaatiossa. Sinun pitää päättää haluatko <strong>jättää</strong> jäsenyydet kohdesolmuun vai <strong>poistaa</strong> ne.<br>Tavallisesti ensimmäinen solmu <strong>jätetään</strong> ja muut samassa relaatiossa jäseninä olevat solmut <strong>poistetaan</strong>: kohdesolmu korvaa relaatiossa alkuperäisen.</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 <html>Valittua tasoa <br>{0}<br>ei voi yhdistää mihinkään nykyisistä tasoista.</html>
216 216 <html>Tässä relaatiossa on ainakin yksi jäsen, joka viittaa<br>samaiseen relaatioon.<br>Tämä johtaa sykliseen riippuvuuteen, jota on syytä välttää.<br>Mitä syklisille riippuvuuksille tehdään?</html>
217 217 -----
218 218 <html>Tämä vaatii {0} erillistä latauspyyntöä.<br>Jatketaanko?</html>
219 219 -----
220 220 <html>Relaatiota on muutettu muokkaimen ulkopuolelta.<br>Et voi tallentaa muutoksiasi etkä jatkaa muokkaamista.<br><br>Luodaanko ristiriita ja suljetaan muokkain?</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 +++++
224 224 <html>Tietojen lähetys <strong>epäonnistui</strong> koska palvelimella on uudempi versio<br>muokkaamastasi solmusta, polusta tai relaatiosta.<br><br>Painamalla <strong>{0}</strong> päivitetään paikallinen datajoukko palvelimelta kokonaan.<br>Painamalla <strong>{1}</strong> voit perua lähetyksen.<br></html>
225 225 <html>Tietojen lähetys <strong>epäonnistui</strong>, koska palvelimella on uudempi versio<br>muokkaamastasi pisteestä, polusta tai relaatiosta.<br>Ristiriidan aiheutti <strong>{0}</strong> ({1}): palvelimen versio on {2}, sinun versiosi on {3}.<br><br>Paina <strong>{4}</strong>, jos haluat päivittää ainoastaan ristiriitaisen objektin.<br>Paina <strong>{5}</strong>, jos haluat päivittää koko paikallisen datajoukon palvelimelta.<br>Paina <strong>{6}</strong>, jos haluat perua lähetyksen ja jatkaa muokkausta.<br></html>
226 226 <html>Tietojen lähetys <strong>epäonnistui</strong> koska yritit käyttää muutoskokoelmaa {0} joka on jo suljettu ({1}).<br>Ole hyvä ja lähetä muutoksesi uudestaan joko uuteen, tai toiseen avoinna olevaan muutoskokoelmaan.</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <html>Käytä OSM-pavelimen oletusosoitetta (<strong>{0}</strong>)</html>
231 231 -----
232 232 -----
233 233 <html>Olet lisäämässä relaatiota itseensä.<br><br>Tämä johtaa sykliseen riippuvuuteen, jota on syytä välttää.<br>Ohitetaan relaatio ''{0}''.</html>
234 234 <html>Olet käyttämässä EPSG:4326-projektiota, joka saattaa johtaa<br>epätoivottuun tulokseen suorakulmaisessa asettelussa.<br>Muuta projektiota päästäksesi eroon tästä varoituksesta.<br>Haluatko jatkaa?</html>
235 235 <html>Et ole vienyt loppuun eroavaisuuksien yhdistämistä tässä ristiriidassa.<br>Ristiriidan ratkaisuja ei toteuteta ellei kaikkia eroavaisuuksia<br>ole ratkaistu.<br>Valitse <strong>{0}</strong> sulkeaksesi kaikesta huolimatta.<strong> Jo<br>ratkaistuja eroavaisuuksia ei toteuteta.</strong><br>Valitse <strong>{1}</strong> palataksesi ratkaisemaan ristiriitoja.</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>{0} relaatiota muodostavat syklin koska ne viittaavat toisiinsa.<br>JOSM ei voi lähettää niitä. Muokkaa relaatioita, ja poista syklinen riippuvuus.</html>
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 <avain>
243 243 <vasen sulje>
244 244 <uusi objekti>
245 245 <ei>
246 246 <tai>
247 247 <p><b>{0}</b> kohdetta piilossa
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 <kysymysmerkki>
254 254 <oikea sulje>
255 255 -----
256 256 <määrittelemätön>
257 257 alas
258 258 ylös
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 Objekti, jonka tunniste on 0, ei voi olla näkymätön
263 263 -----
264 264 APIn rajoitus ylitetty
265 265 -----
266 266 -----
267 267 Purettu rata
268 268 Keskeytä
269 269 Peruuta pisteiden yhdistäminen
270 270 -----
271 271 -----
272 272 Tietoja
273 273 Tietoja JOSM:sta...
274 274 -----
275 275 Hyväksyy uudet liitännäissivustot ja sulkee ikkunan
276 276 Pääsy (access)
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 Liitännäisen sisältämien tietojen mukaan tekijä on {0}.
283 283 -----
284 284 Toiminto
285 285 Toimintoparametrit
286 286 -----
287 287 Aktivoi
288 288 Aktivoi valittu taso
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 Lisää
293 293 Lisää kuvatason URL-osoite
294 294 -----
295 295 Lisää solmu...
296 296 -----
297 297 Lisää oikaistu kuva
298 298 Luo kirjanmerkki valitusta latausalueesta
299 299 -----
300 300 -----
301 301 Lisää uusi arvo/avain-pari kaikkiin objekteihin
302 302 Lisää uusi piste olemassa olevaan polkuun
303 303 -----
304 304 Lisää tiedosto
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 Lisää tekijän tiedot
314 314 Lisää ristiriita kohteelle {0}
315 315 Lisää alkuperäiseen valintaan. Kukin parametri voi olla Google-tyyppinen hakulauseke tai osm-xml:ää palauttava URL
316 316 Lisää suodin
317 317 Lisää kuvataso {0}
318 318 Lisää piste
319 319 Lisää piste polkuun
320 320 Lisää piste polkuun ja yhdistä
321 321 Lisää piste {0}
322 322 Lisää relaatio {0}
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Lisää valintaan
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Lisää polku {0}
333 333 Lisää piste kaikkiin leikkauskohtiin
334 334 Talonumeroiden interpolointilinja
335 335 Osoitteet
336 336 Lisää &quot;Uudelleenkäynnistä JOSM&quot;-valinnan Tiedosto-valikkoon.
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Säädä kuvatason paikka
341 341 Säädä tason läpinäkyvyyttä
342 342 Säädä tämän kuvatason paikkaa
343 343 -----
344 344 Muokattava {0} on vielä rekisteröimättä.
345 345 Muokattava {0} on vielä rekisteröimättä. Sitä ei voida ottaa mukaan synkronoituun muokkaukseen.
346 346 -----
347 347 Hallinnollinen
348 348 -----
349 349 Lisäasetukset
350 350 OAuthin lisäparametrit
351 351 -----
352 352 Lisäasetukset
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Kohteen tarkat tiedot
356 356 Köysiradat
357 357 -----
358 358 -----
359 359 Lentokenttä
360 360 -----
361 361 -----
362 362 Aseta solmut ympyräkehälle
363 363 Aseta solmut suoralle
364 364 -----
365 365 -----
366 366 Kaikki tunnetut muodot
367 367 -----
368 368 Kaikki pisteet ja jäljen segmentit ovat samanvärisiä. Värin voi vaihtaa tason ominaisuuksista.
369 369 -----
370 370 Kaikki arvot jotka on liitetty "{0}" tullaan toteuttamaan avaimelle "{1}"
371 371 -----
372 372 Siirtolapuutarha
373 373 -----
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 Sallitut kulkumuodot:
380 380 -----
381 381 -----
382 382 Antaa käyttäjälle mahdollisuuden luoda erilaisia väriteemoja ja vaihdella niiden välillä. Muuta värejä ja luo uusi teema. Käytetty vaihtamaan valkoiseen taustaan ja siihen sopiviin väreihin, jotka näkyvät paremmin kirkkaalla päivänvalolla. Katso JOSMin asetuksista "Kartta-asetukset" (outoa mutta totta :-)).
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Nopeusvärityksen valinta eri keskinopeuksille.
387 387 -----
388 388 -----
389 389 -----
390 390 Objektille "{0}" on jo rekisteröity ristiriita
391 391 Etsi myös vaillinaisia ja poistettuja kohteita
392 392 Nimeä myös tiedosto uudelleen
393 393 Jos se ei onnistu, voit syöttää alla olevat tiedot vaihtoehtoisesti seuraavassa osoitteessa:
394 394 -----
395 395 Amerikkalainen jalkapallo
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 OSM-datantarkistin, joka tarkistaa käyttäjien ja ohjelmien tekemiä yleisiä virheitä.
401 401 Tyhjä arvo poistaa avaimen.
402 402 Virhe liitännäisessä {0}
403 403 -----
404 404 Tapahtui odottamaton poikkeus, joka ilmeni ehkä liitännäisessä ”{0}”.
405 405 Tapahtui odottamaton poikkeus.<br>Kyse on aina ohjelmointivirheestä. Jos käytät JOSMin uusinta<br>versiota, pyydämme sinua raportoimaan virheestä.
406 406 -----
407 407 -----
408 408 Toteuta
409 409 Toteuta muutokset
410 410 -----
411 411 Toteuta ratkaisu
412 412 Aseta rooli
413 413 Aseta rooli:
414 414 Käytä antialisointia, joka antaa pehmeämmän ulkoasun.
415 415 Toteuta ratkaistut ristiriidat
416 416 Toteuta ratkaistut ristiriidat ja sulje kehote
417 417 Toteuta valitut muutokset
418 418 Liitä valituille kohteille tagit leikepöydältä.
419 419 -----
420 420 Tee muutokset
421 421 Toteuta ruutuosoite
422 422 Tee muutokset ja sulje tämä ikkuna
423 423 Toteuta tämä rooli kaikkiin jäseniin
424 424 Toteutav
425 425 -----
426 426 -----
427 427 Arkeologinen kaivaus
428 428 Jousiammunta
429 429 Haluatko varmasti jatkaa?
430 430 Alue
431 431 -----
432 432 Paikkojen ympäristössä olevat alueet
433 433 -----
434 434 Taidekeskus
435 435 Taideteos
436 436 -----
437 437 Muodosta uusia monikulmioita
438 438 Liittyvä katu
439 439 -----
440 440 Pitäisi olla ainakin yksi poistettava kohde, saatiin tyhjä kokoelma
441 441 Yleisurheilu
442 442 Huomio: Käytä vain oikeita näppäimistön näppäimiä!
443 443 Nähtävyys
444 444 -----
445 445 Ääni
446 446 -----
447 447 Ääniasetukset
448 448 -----
449 449 Ääni tahdistettu pisteessä {0}.
450 450 -----
451 451 Ääni: {0}
452 452 -----
453 453 -----
454 454 Australialainen jalkapallo
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Todennus epäonnistui
462 462 Todennus epäonnistui
463 463 Tekijä
464 464 -----
465 465 Valtuutus epäonnistui
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Tekijät
472 472 -----
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 -----
478 478 -----
479 479 -----
480 480 -----
481 481 Pankkiautomaatti
482 482 Automaattinen lataus
483 483 Automaattinen tagien korjaus
484 484 -----
485 485 -----
486 486 Käytettävissä
487 487 -----
488 488 -----
489 489 -----
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 -----
494 494 Takaisin
495 495 -----
496 496 Tausta:
497 497 -----
498 498 Virheellinen pyyntö
499 499 -----
500 500 Leipomo
501 501 Pankki
502 502 -----
503 503 -----
504 504 Esteet
505 505 +++++
506 506 Perus
507 507 -----
508 508 Koripallo
509 509 Paristot
510 510 Taistelukenttä
511 511 -----
512 512 Lahti
513 513 Ranta
514 514 -----
515 515 Loisto
516 516 Penkki
517 517 -----
518 518 Polkupyörä
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 -----
526 526 -----
527 527 Tyhjä taso
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 -----
534 534 Kirjanmerkin nimi:
535 535 Kirjanmerkit
536 536 -----
537 537 Kasvitieteellinen nimi
538 538 Kuulapeli
539 539 Rajat
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 -----
544 544 Rajoittava alue
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 Nurmikeilailu
549 549 -----
550 550 Silta
551 551 -----
552 552 -----
553 553 Purettuja rakennuksia
554 554 -----
555 555 Virheraportit
556 556 Rakennus
557 557 -----
558 558 Talo talon sisällä
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 Linja-autoasema
564 564 Linja-autopysäkki
565 565 -----
566 566 Lihakauppa
567 567 -----
568 568 -----
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 Köysirata
576 576 -----
577 577 Kahvila
578 578 -----
579 579 Avaa relaatiomuokkaimeen
580 580 Avaa valittu relaatio muokkaimeen
581 581 -----
582 582 Leirintäpaikka
583 583 Leirintäalue
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 Kartanpiirtoluokan ''{0}'' käynnistys ei onnistu, koska luokkaa ei löytynyt.
588 588 Kanadalainen jalkapallo
589 589 Kanava
590 590 Peruuta
591 591 -----
592 592 -----
593 593 Peruuta muutoskokoelmien sulkeminen
594 594 Peruuta ristiriitojen selvitys
595 595 Peruuta ristiriitojen selvitys ja sulje ikkuna
596 596 Peruuta toiminto
597 597 Peruuta muutokset ja sulje tämä ikkuna
598 598 Peruuta lähetys ja jatka muokkausta
599 599 Peruuta lähetys
600 600 Maailman ulkopuolelle ei voi lisätä pistettä.
601 601 Ei voida lisätä polkua jossa on vain {0} pistettä.
602 602 Ei voitu lisätä pistettä {0} keskeneräiseen polkuun {1}
603 603 Päättämätöntä tagien yhdistämistä ei pystytä toteuttamaan.
604 604 Uuden objektin muutoskokoelman tunnisteen pitää olla 0, mutta annettu tunniste oli {0}.
605 605 Haku ei onnistu annetuilla aikarajoilla.
606 606 Objektin "{0}" versiota ei voi verrata alkion "{1}" versioon.
607 607 Muutoskokoelmaa ei voida hakea kyselyllä, jossa on sekä ”uid”- että ”display_name”-parametri
608 608 -----
609 609 Objekteja ei voi yhdistää, koska jompikumpi niistä on uusi, mutta toinen ei
610 610 Pisteitä ei voi yhdistää: Polku "{0}" pitäisi poistaa, mutta se on vielä käytössä.
611 611 Objekteja ei voi yhdistää, koska niillä on eri tunnisteet: tällä {0} ja toisella {1}
612 612 -----
613 613 Objekteja ei voi siirtää maailman ulkopuolelle
614 614 Päättämätöntä konfliktia ei voida ratkaista
615 615 -----
616 616 Haun rajaaminen annettuun alueeseen ei onnistu. Tarkista arvot.
617 617 -----
618 618 Komentoa "{0}" ei voi perua, koska tasoa "{1}" ei ole enää olemassa
619 619 Melonta
620 620 Peltitölkit
621 621 Paikkoja
622 622 Paikkoja (yhteensä)
623 623 Auto
624 624 -----
625 625 Matkailuvaunualue
626 626 -----
627 627 Raha
628 628 Linna
629 629 -----
630 630 Luolan suuaukko
631 631 Hautausmaa
632 632 Keskitä näkymä
633 633 Tuolihissi
634 634 Alppimaja
635 635 Muuta ominaisuuksia
636 636 -----
637 637 Vaihdetaanko suuntia?
638 638 Muuta pistettä {0}
639 639 Muuta relaatiota
640 640 Vaihdetaan relaatiojäsenen {0} {1} rooli
641 641 Muuta relaatiota {0}
642 642 Vaihda resoluutiota
643 643 Vaihda kaikkien käyttäjäasetuksien kansio
644 644 -----
645 645 Vaihda näkymää
646 646 Muuta polkua {0}
647 647 Kohteen {0} muutetut solmut
648 648 -----
649 649 Muutoskokoelman ID:
650 650 Muutoskokoelmat
651 651 Muutoskokoelmien hallinta
652 652 Muutoskokoelma suljettu
653 653 Muutoskokoelman kommentti:
654 654 Odotettiin muutoskokoelman tunnusta
655 655 Muutoskokoleman id:
656 656 Muutoskokoelman tiedot
657 657 Muutoskokoelma on täynnä
658 658 Muutoskokoelma {0}
659 659 -----
660 660 Muutoskokoelmat
661 661 Muutetaan pikanäppäimiä käsin.
662 662 -----
663 663 Etsi FIXME:t
664 664 Tarkista palvelimelta
665 665 Tarkista ominaisuuksien avaimet
666 666 Tarkista ominaisuuksien arvot.
667 667 Etsitään poistettuja emokohteita paikallisesta datajoukosta
668 668 Tarkistetaan poistettujen kohteiden emokohteita
669 669 -----
670 670 -----
671 671 Etsii polkuja, joissa sama piste toistuu useasti peräkkäin
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 Lapsirelaatiot
677 677 -----
678 678 Kiinalainen
679 679 Valitse
680 680 Valitse väri
681 681 Valitse väri {0}:lle
682 682 Valitse ennaltamääritetty lisenssi
683 683 Valitse arvo
684 684 Valitse objektin tyyppi
685 685 -----
686 686 -----
687 687 Erän koko {0} on suurempi kuin muutoskokoelman suurin sallittu koko {1} palvelimella ''{2}''
688 688 Kirkko
689 689 Elokuvateatteri
690 690 -----
691 691 Kunta
692 692 Kuntaraja
693 693 Kaupunginmuuri
694 694 Kunta
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Tyhjennä
698 698 Tyhjennä Peruuta/Tee uudelleen toimintojen tapahtumat
699 699 -----
700 700 Tyhjennä viimeksi avattujen tiedostojen lista
701 701 -----
702 702 Ohita napsauttamalla <strong>{0}</strong>.</html>
703 703 -----
704 704 -----
705 705 Voit peruuttaa ja jatkaa muokkausta napsauttamalla.
706 706 Peruuta selainikkunoiden avaaminen
707 707 Napsauta keskeyttääksesi pisteiden yhdistämisen.
708 708 -----
709 709 Napsauta keskeyttääksesi lähetys
710 710 -----
711 711 Napsauta keskeyttääksesi menossa oleva toiminto
712 712 Klikkaa tarkistaaksesi onko lataamasi objektit poistettu palvelimelta
713 713 Napsauta sulkeaksesi ikkunan
714 714 Sulkee ikkunan, ja poistaa objektin relaatioista
715 715 Tästä voit sulkea ikkunan ja keskeyttää kohteiden poistamisen
716 716 -----
717 717 -----
718 718 Valitse jatkaaksesi ja avataksesi {0} selainikkunaa.
719 719 -----
720 720 Luo ristiriita ja sulje relaatiomuokkain
721 721 -----
722 722 Napsauta poistaaksesi. Shift: poista vain yksi yhteys polusta. Alt: jätä kaikki pisteet poistettavasta polusta. Ctrl: poista kaikki pistettä käyttävät polut.
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 Napsauta pienentääksesi/suurentaaksesi paneelin sisällön
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 Palaa muokkaimeen jatkamaan relaation muokkaamista
734 734 Napsauta, jos et halua päivittää aktiivisia liitännäisiä
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 Asiakkaan aikakatko
741 741 Kallio
742 742 Kiipeily
743 743 -----
744 744 Sulje
745 745 Sulje siltikin
746 746 Sulje muutoskokoelma lähetyksen jälkeen
747 747 Sulje muutoskokoelmat
748 748 Sulkee ikkunan ja peruuuttaa latauksen
749 749 Sulje avoimet muutoskokoelmat
750 750 Sulje valittuna oleva avoin muutoskokoelma
751 751 Sulje ikkuna
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 Sulje valitut muutoskokoelmat
757 757 Suljet valitut avonaiset muutoskokoelmat
758 758 -----
759 759 Sulje tämä paneeli. Voit avata sen uudestaan vasemmassa reunassa sijaitsevan työkalupalkin napista.
760 760 Suljettu jälkeen -
761 761 Suljettu
762 762 Suljettu:
763 763 Tarkempi kuvaus
764 764 Tarkempi kuvaus
765 765 Sulkee avoimet muutoskokoelmat
766 766 Sulkee valitut avoimet muutoskokoelmat
767 767 Muutoskokoelmaa suljetaan
768 768 Muutoskokoelmaa {0} suljetaan
769 769 Muutoskokoelmaa suljetaan...
770 770 Vaatteet
771 771 Rantaviiva
772 772 Rantaviivat.
773 773 Kolikot
774 774 Korkeakoulu
775 775 Väri
776 776 -----
777 777 -----
778 778 Värit
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Värittää pisteet ja jäljen segmentit nopeuden mukaan.
784 784 Eri objekteille käytetyt värit.
785 785 -----
786 786 Yhdistä polkuja
787 787 Yhdistää monta polkua yhdeksi.
788 788 Yhdistä {0} polkua
789 789 -----
790 790 Komentolista
791 791 Kommentti
792 792 Kommentti:
793 793 Toimistoalue
794 794 -----
795 795 -----
796 796 Yhteydenotto palvelimeen epäonnistui
797 797 -----
798 798 -----
799 799 Vertaa
800 800 -----
801 801 -----
802 802 Muokkaa liitännäissivustoja
803 803 Muuta lisäasetuksia
804 804 Valitse käytettävät liitännäiset
805 805 Valitse sivustot...
806 806 Valitse sivustot, joilta liitännäisiä ladataan
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 Vahvista puhdistus
811 811 Varmista etähallinnan toimenpide
812 812 -----
813 813 -----
814 814 Ristiriita
815 815 Ristiriidan ratkaisu
816 816 Konflikti tausta
817 817 Konflikti tausta: yhdistetty
818 818 Konflikti tausta: päätetty
819 819 Konflikti tausta: jätä pois
820 820 Konflikti tausta: tyhjä rivi
821 821 Konflikti tausta: jäädytetty
822 822 Konflikti tausta: vertailussa
823 823 Konflikti taustaväri: vastapäätä
824 824 Konflikti tausta: pidä
825 825 Konflikti tausta: ei konfliktia
826 826 Konflikti tausta: ei vastapäätä
827 827 Konflikti tausta: sama paikka vastapäätä
828 828 Konflikti tausta: valittu
829 829 Konflikti tausta: päättämätön
830 830 Konflikti edusta
831 831 Konflikti edusta: jätä pois
832 832 Konflikti edusta: vertailussa
833 833 Konflikti edusta: pidä
834 834 Konflikti edusta: päättämätön
835 835 Ristiriita objektin {1} (tyyppiä {0}) ''visible''-ominaisuudessa.
836 836 Ristiriita ei ratkennut kokonaan
837 837 Ristiriidat
838 838 Ristiriitoja
839 839 Ristiriidat liitetyissä tageissa
840 840 Objekteja yhdistettäessä tapahtui ristiriitoja
841 841 -----
842 842 Ristiriitoja yhdistettäessä pisteitä - kohdepiste on "{0}"
843 843 Ristiriidat: {0} selvittämätöntä
844 844 Yhdistä olemassa oleva polku pisteeseen
845 845 -----
846 846 Yhteysasetukset
847 847 OSM-palvelimen yhteysasetukset.
848 848 -----
849 849 Rakennettava tie
850 850 Rakennustyömaa
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 Yhdistetään OSM-palvelimeen...
857 857 Yhdistetään palvelimeen...
858 858 Sisältö
859 859 Maanosa
860 860 Jatka
861 861 -----
862 862 Jatka ratkaisemista
863 863 Jatka lähettämistä
864 864 Jatka lähetystä
865 865 Jatka polkua viimeisestä pisteestä.
866 866 Jatka, yritä silti
867 867 Jatkaa viivan piirtoa, jolla yhteisiä solmuja toisen viivan kanssa.
868 868 Tekijät
869 869 Lähikauppa
870 870 Muuta GPX-tasoksi
871 871 Muuta datatasoksi
872 872 Muutettu jäljestä {0}
873 873 Koordinaatit
874 874 -----
875 875 -----
876 876 Koordinaatit:
877 877 -----
878 878 Kopioi
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 Kopioi kaikki omat kohteet yhdistelmään
884 884 Kopioi kaikki muiden kohteet yhdistelmään
885 885 -----
886 886 Kopioi valitut omat kohteet ensimmäisen yhdistelmälistalta valitun kohteen perään
887 887 Kopioi valitut omat kohteet ensimmäisen yhdistelmälistalta valitun kohteen edelle
888 888 Kopioi valitut omat kohteet yhdistelmälistan alapäähän
889 889 Kopioi valitut omat solmut yhdistelmälistan yläpäähän
890 890 {0} (Kopio)
891 891 Kopioi valitut objektit leikepöydälle.
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 Kopioi valitut muiden kohteet ensimmäisen yhdistelmälistalta valitun kohteen perään
896 896 Kopioi valitut muiden kohteet yhdistelmälistan yläpäähän
897 897 Kopioi valitut muiden kohteet ensimmäisen yhdistelmälistalta valitun kohteen edelle
898 898 Kopioi valitut muiden kohteet yhdistelmälistan alapäähän
899 899 Kopioi leikepöydälle ja sulje
900 900 {0} (Kopio {1})
901 901 Tekijänoikeudet (URL-osoite)
902 902 Tekijänoikeuden vuosi
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Kohdista kuvia GPX-jälkeen
906 906 Sijoittele GPX-tiedoston mukaisesti
907 907 Tiedoston luku ei onnistunut:\n{0}
908 908 -----
909 909 Polkuja ei voitu yhdistää, koska niitä ei voitu yhdistää yhdeksi solmujen jonoksi.
910 910 OSM-palvelimeen ei voitu yhdistää. Tarkista internetyhteytesi.
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 Liitännäistä {0} ei voitu ladata. Poistetaanko se asetuksista?
917 917 Asetuksia ei voitu ladata palvelimelta.
918 918 Leveysastetta, pituusastetta tai mittakaavaa ei kyetty tulkitsemaan. Tarkista arvot.
919 919 -----
920 920 Ei voitu lukea "{0}":aa
921 921 -----
922 922 Tagien esiasetuslähdettä ei voitu lukea: {0}
923 923 -----
924 924 Ei voitu nimetä uudelleen tiedostoa ''{0}''
925 925 -----
926 926 -----
927 927 Asetuksia ei voitu lähettää. Syy: {0}
928 928 Annettu linkkiä tai id:tä ei tunnistettu sopivaksi valittuun palveluun. Yritä uudelleen.
929 929 -----
930 930 Maa
931 931 Maakoodi
932 932 -----
933 933 Oikeustalo
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Nosturi
937 937 Luo ympyrä
938 938 Luo uusi hakemisto
939 939 Luo ympyrän kolmesta valitusta solmusta.
940 940 Tee kopio tästä relaatiosta, ja avaa se muokkaimeen
941 941 -----
942 942 Luo uusi kartta taso.
943 943 Tee uusi relaatio
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Luo alueita
947 947 -----
948 948 Luo kirjanmerkki
949 949 -----
950 950 Luo monimonikulmio
951 951 Luo monimonikulmio.
952 952 Luo uusi piste.
953 953 -----
954 954 Luo uusi relaatio tasolle "{0}"
955 955 Luotu
956 956 Luotu
957 957 -----
958 958 Luotu ennen -
959 959 Käyttäjä:
960 960 Luotu:
961 961 -----
962 962 Muutoskokoelmaa luodaan...
963 963 Luodaan pääikkuna
964 964 Luottokortit
965 965 Kriketti
966 966 Krikettiverkko
967 967 Kroketti
968 968 Ylitys pyörällä
969 969 Ylitys ratsain
970 970 Risteys
971 971 Suojatien valvoja
972 972 Päällekkäiset rakennukset
973 973 Risteystyyppi
974 974 Suojatien tyyppi (Iso-Britannia)
975 975 Risteävät polut
976 976 Risteävät polut.
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Tämänhetkinen valinta
980 980 -----
981 981 -----
982 982 -----
983 983 Nykyinen arvo on oletus.
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 Oma WMS-linkki
988 988 Muokkaa väriä
989 989 Muokkaa työkalupalkin elementtejä.
990 990 -----
991 991 Maaleikkaus
992 992 -----
993 993 -----
994 994 -----
995 995 -----
996 996 -----
997 997 Syklinen riippuvuus relaatioden välillä
998 998 Pyöräily
999 999 Syklisiä riippuvuuksia
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 Pato
1005 1005 Datataso {0}
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 Oikeinkirjoitus- ja ominaisuustarkistimen sääntötiedostot
1009 1009 Datantarkistin
1010 1010 Tietokanta ei ole käytössä huoltotoimenpiteiden takia.
1011 1011 -----
1012 1012 Päivämäärä:
1013 1013 Päivämäärä:
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 Asteina desimaalilukuna
1017 1017 Päätös
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Oletusarvo
1023 1023 Oletusarvo (automaattisesti päätetty)
1024 1024 Oletusarvo on tuntematon (asetusta ei ole vielä käytetty)
1025 1025 Oletusarvo on "{0}".
1026 1026 -----
1027 1027 Poista
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Poistotila
1031 1031 Poista asetukset
1032 1032 Poista polut, jotka eivät ole osa sisempää monimonikulmiota
1033 1033 Poiston vahvistus
1034 1034 -----
1035 1035 -----
1036 1036 Poista suodin
1037 1037 Poista relaatiosta
1038 1038 -----
1039 1039 Poista keskeneräiset jäsenet?
1040 1040 Poista tasoja tallentamatta. Tallentamattomat muutokset katoavat.
1041 1041 Poista solmu {0}
1042 1042 Poista pisteitä tai polkuja.
1043 1043 Poista objektit
1044 1044 Poistetaan relaatio {0}
1045 1045 Poista suhteet
1046 1046 Poista valitut objektit.
1047 1047 Poista relaatio, jota ollaan muokkaamassa
1048 1048 Poista valittu avain kaikista objekteista
1049 1049 Poista valitut tasot.
1050 1050 Poista valittu relaatio
1051 1051 Poista valittu lähde listasta.
1052 1052 -----
1053 1053 Poistaa turhat pisteet polusta.
1054 1054 Poista polku {0}
1055 1055 Poistettu
1056 1056 Poistettiin "{0}"
1057 1057 Poistettu tila:
1058 1058 Poistettuun jäseneen {0} viitataan relaatiosta {1}
1059 1059 -----
1060 1060 Poistetut tai siirretyt kohteet
1061 1061 Poistetulla relaatiolla {0} on jäseniä
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 Hammaslääkäri
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 Kuvaus
1071 1071 Kuvaus: {0}
1072 1072 Tarkkuustaso
1073 1073 Yksityiskohtaiset tiedot
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 Aktiivisessa datatasossa ei ole kohdetta, jonka tunniste olisi {0}
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 Paikannuksen tarkkuus (punainen = huono, vihreä = hyvä)
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Poista käytöstä
1087 1087 Poista liitännäinen käytöstä
1088 1088 -----
1089 1089 Hylkää ja poista
1090 1090 Poistu tallentamatta
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 Näytä OAuthin lisäparametrit
1094 1094 Näyttöasetukset
1095 1095 Näytä kartalla toistettavan äänen nauhoituspaikan mukana liikkuva merkki. Paikka saadaan gps-jäljestä.
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 Näytä koordinaatit
1099 1099 -----
1100 1100 Näytä historiatietoja OSM-solmuista, -poluista tai -relaatioista selaimessasi.
1101 1101 Näytä historiatietoja OSM-solmuista, -poluista tai -relaatioista.
1102 1102 -----
1103 1103 Näytä tietoja OSM-solmuista, -poluista tai -relaatioista selaimessasi.
1104 1104 Näytä äänivalikko.
1105 1105 Näytä tietoja-ruutu.
1106 1106 Näytä muutoskokoelman perustiedot
1107 1107 Näytä valittujen kohteiden historia.
1108 1108 Näytä valittujen objektien historia
1109 1109 Näytä muutoskokoelmassa luodut, muokatut ja poistetut objektit
1110 1110 Näytä muutoskokoelman tagit
1111 1111 Aseta solmut tasavälein
1112 1112 Asettaa valitut solmut tasavälein viivan myötäisesti.
1113 1113 -----
1114 1114 Käytöstä poistettu rata
1115 1115 -----
1116 1116 Älä toteuta muutoksia
1117 1117 Älä kysy uudestaan ja muista valintani (voit myöhemmin muuttaa valintaa asetuksista)
1118 1118 Älä piirrä nuolta, jos se on tätä lähempänä edellistä.
1119 1119 -----
1120 1120 Älä näytä uudestaan (muistaa valinnan)
1121 1121 -----
1122 1122 Älä tee mitään
1123 1123 -----
1124 1124 Sallitaanko tämä?
1125 1125 Tee-se-itse-kauppa
1126 1126 Telakka
1127 1127 Lääkäri
1128 1128 -----
1129 1129 Koirakilpailu
1130 1130 Kaksinkertainen ristiriita
1131 1131 Alas
1132 1132 Lataa
1133 1133 -----
1134 1134 Lataa dataa
1135 1135 -----
1136 1136 Latauksen sijainti
1137 1137 Lataa jäsenet
1138 1138 Lataa OSM-objekti ID:n perusteella.
1139 1139 -----
1140 1140 Lataa oikaistut kuvat eri palveluista
1141 1141 -----
1142 1142 Lataa URL
1143 1143 Lataa kaikki lapsirelaatiot
1144 1144 Lataa kaikki keskeneräiset jäsenet
1145 1145 Lataa valittujen relaatioiden kaikki jäsenet
1146 1146 -----
1147 1147 Ladattava alue on sopivan kokoinen, palvelin todennäköisesti hyväksyy pyynnön
1148 1148 Ladattava alue on liian iso, palvelin todennäköisesti hylkää pyynnön
1149 1149 Lataa uutena tasona
1150 1150 Lataa muutoskokoelman sisältö
1151 1151 Ladataan muutoskokoelmat
1152 1152 -----
1153 1153 Ladataan sisältöä
1154 1154 Lataa dataa
1155 1155 Lataa raaka-GPS:nä. Kukin parametri voi olla x1,y1,x2,y2 tai URL muotoa lat=y&lon=x&zoom=z tai tiedostonimi
1156 1156 Lataa kaikki. Kukin voi olla x1,y1,x2,y2 tai parametrit lat=y&lon=x&zoom=z sisältävä URL-osoite tai tiedostonimi
1157 1157 Lataa kaikki alueella:
1158 1158 Lataa data OSM-palvelimelta tämän jäljen varrelta
1159 1159 Lataa OSM:sta...
1160 1160 Hae lataamattomat jäsenet
1161 1161 Lataa valittujen relaatioiden epätäydelliset jäsenet
1162 1162 Lataa valittujen muutoskokoelmien tiedot OSM-palvelimelta
1163 1163 Lataa lista
1164 1164 Lataa karttadataa OSM-palvelimelta.
1165 1165 Lataa jäsenet
1166 1166 Lataa omat muutoskokoelmani OSM-palvelimelta (maksimissaan 100 muutoskokoelmaa)
1167 1167 Lataa vain omat muutoskokoelmani
1168 1168 -----
1169 1169 Lataa nyt
1170 1170 Lataa objekti
1171 1171 Lataa objekti...
1172 1172 -----
1173 1173 Lataa valittuihin objekteihin viittaavat objektit
1174 1174 Lataa emopolut ja -relaatiot...
1175 1175 Ladataan listaa liitännäisistä...
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Ladataan emorelaatiot
1181 1181 Lataa relaation jäsenet
1182 1182 Lataa relaatiot
1183 1183 Lataa valitut keskeneräiset jäsenet
1184 1184 Lataa valitut relaatiot
1185 1185 Lataus ohitettu
1186 1186 Lataa rajattu alue
1187 1187 Lataa rajattu alue raaka-GPS:nä
1188 1188 Lataa muutoskokoelman sisältö
1189 1189 Lataa muutoskokoelman sisältö OSM-palvelimelta
1190 1190 Lataa muutoskokoelma (myös sisältö) annetulla ID:llä.
1191 1191 Lataa valittujen muutoskokoelmien sisältö palvelimelta
1192 1192 Lataa lista saatavilla olevista liitännäisistä
1193 1193 Lataa URLissa annettu alue (lat=x&lon=y&zoom=z)
1194 1194 Lataa URLissa annettu alue (lat=x&lon=y&zoom=z) raaka-GPS:nä
1195 1195 -----
1196 1196 Lataa GPX-jälkiä openstreetmap.orgista
1197 1197 Ladataan {0}/{1} ({2} jäljellä)
1198 1198 Ladattu GPX-data
1199 1199 -----
1200 1200 Ladataan GPS-dataa
1201 1201 Ladataan OSM-karttatietoja...
1202 1202 -----
1203 1203 Ladataan "Päivän viestiä"
1204 1204 Ladataan muutoskokoelman sisältöä
1205 1205 Muutoskokoelmaa {0} ladataan...
1206 1206 Ladataan muutoskokoelmia...
1207 1207 Ladataan muutoskokoelman {0} sisältöä...
1208 1208 Ladataan dataa
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 Ladataan avonaiset muutoskokoelmat...
1212 1212 -----
1213 1213 Ladataan pisteet {0}-{1}...
1214 1214 Ladataan tänne viittaavia relaatioita...
1215 1215 -----
1216 1216 Ladataan relaatio {0}
1217 1217 -----
1218 1218 Hiihtohissi
1219 1219 Vedä polun osaa muodostaaksesi suorakulmion. Ctrl-raahaa siirtääksesi osaa normaaliaan pitkin. Alt-raahaa luodaksesi uuden suorakulmion. Tuplaklikkaa lisätäksesi uuden solmun.
1220 1220 Raahaa toistopäätä
1221 1221 Raahaamalla toistopään lähelle kulkujälkeä aletaan ääntä toistaa siitä kohdasta. Jos painat vaihtonäppäintä päästöhetkellä, tahdistetaan ääniraita kyseiseen pisteeseen.
1222 1222 -----
1223 1223 Piirrä
1224 1224 Piirrä suuntanuolet
1225 1225 Piirrä ympyrä HDOP-arvosta
1226 1226 -----
1227 1227 Piirrä halutun kokoinen suorakaide, sen jälkeen vapauta hiiren painike.
1228 1228 -----
1229 1229 Piirrä ladatun alueen rajat
1230 1230 Piirrä GPS-pisteitä yhdistäviin viivoihin suuntanuolet
1231 1231 Piirrä suuntanuolet polkujen segmenteille.
1232 1232 Piirrä epäaktiiviset tasot eri värillä
1233 1233 Piirrä isot GPS-pisteet.
1234 1234 Piirrä isommat pisteet GPS-pisteille
1235 1235 Piirrä viivat GPS-pisteiden välille.
1236 1236 Piirrä viivat GPS-pisteiden välille.
1237 1237 Piirrä pisteitä
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 Näytä piirtotilassa apuviiva viimeisimmästä pisteestä
1241 1241 Piirrä segmenttien järjestysnumerot
1242 1242 Piirrä palvelimelta ladatun datan alueen reunat.
1243 1243 Piirrä suuntanuolet käyttäen etsintätaulukkoa kompleksilukulaskujen sijaan.
1244 1244 Piirrä epäaktiiviset tasot eri värillä.
1245 1245 Piirrä polkujen segmenteille järjestysnumerot.
1246 1246 Piirrä virtuaalipisteet valintatilassa
1247 1247 Piirrä valintatilassa virtuaalipisteet polkuihin muokkauksen helpottamiseksi.
1248 1248 -----
1249 1249 Juomavesi
1250 1250 -----
1251 1251 -----
1252 1252 Kuivapesula
1253 1253 Monista {0} pisteeksi
1254 1254 Monista
1255 1255 Monista taso
1256 1256 -----
1257 1257 Monistaa pisteet, jotka ovat monen polun käytössä.
1258 1258 Monistaa valinnan tekemällä peräkkäin toiminnot kopioi ja liitä.
1259 1259 Monista tämä taso
1260 1260 Päällekkäiset pisteet
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 -----
1264 1264 Polkujen pisteiden kaksoiskappaleet
1265 1265 Polkujen pisteiden kaksoiskappaleet.
1266 1266 -----
1267 1267 -----
1268 1268 -----
1269 1269 -----
1270 1270 Sähköposti
1271 1271 -----
1272 1272 -----
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 Jokaisen pisteen täytyy yhdistää tasan 2 polkua
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 -----
1280 1280 Muokkaa
1281 1281 -----
1282 1282 Muokkaa osoitetietoja
1283 1283 Muokkaa interpolointilinjan ominaisuuksia
1284 1284 -----
1285 1285 Muokkaa hallinnollisen rajan ominaisuuksia
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 Muokkaa siirtolapuutarhan ominaisuuksia
1289 1289 -----
1290 1290 Muokkaa amerikkalaista jalkapalloa
1291 1291 Muokkaa arkeologista kaivausta
1292 1292 -----
1293 1293 Muokkaa taidekeskuksen ominaisuuksia
1294 1294 -----
1295 1295 Muokkaa yleisurheilua
1296 1296 -----
1297 1297 Muokkaa australialaista jalkapalloa
1298 1298 Muokkaa pankkiautomaatin ominaisuuksia
1299 1299 -----
1300 1300 Muokkaa leipomon ominaisuuksia
1301 1301 Muokkaa pankin ominaisuuksia
1302 1302 -----
1303 1303 Muokkaa baseballia
1304 1304 -----
1305 1305 -----
1306 1306 -----
1307 1307 Muokkaa lahden ominaisuuksia
1308 1308 Muokkaa rannan ominaisuuksia
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 Muokkaa pyörätelineen ominaisuuksia
1313 1313 Muokkaa polkupyörävuokraamon ominaisuuksia
1314 1314 Pyöräkauppa
1315 1315 -----
1316 1316 -----
1317 1317 -----
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 Muokkaa kuulapelin ominaisuuksia
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 Muokkaa nurmikeilailua
1325 1325 Muokkaa sillan ominaisuuksia
1326 1326 Muokkaa ratsastustien ominaisuuksia
1327 1327 Muokkaa purettujen rakennusten alueen ominaisuuksia
1328 1328 -----
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 Muokkaa linja-autoaseman ominaisuuksia
1332 1332 Muokkaa linja-autopysäkin ominaisuuksia
1333 1333 Muokkaa lihakaupan ominaisuuksia
1334 1334 Muokkaa köysiradan ominaisuuksia
1335 1335 -----
1336 1336 Muokkaa kahvilan ominaisuuksia
1337 1337 Muokkaa leirintäalueen ominaisuuksia
1338 1338 Muokkaa kanadalaista jalkapalloa
1339 1339 -----
1340 1340 Muokkaa melontaa
1341 1341 Muokkaa autovuokraamon ominaisuuksia
1342 1342 Muokkaa autokorjaamon ominaisuuksia
1343 1343 -----
1344 1344 Muokkaa autokaupan ominaisuuksia
1345 1345 Muokkaa autopesulan ominaisuuksia
1346 1346 Muokkaa matkailuvaunualueen ominaisuuksia
1347 1347 Muokkaa linnan ominaisuuksia
1348 1348 -----
1349 1349 Muokkaa luolan suuaukon ominaisuuksia
1350 1350 Muokkaa hautausmaan ominaisuuksia
1351 1351 -----
1352 1352 -----
1353 1353 -----
1354 1354 -----
1355 1355 -----
1356 1356 Muokkaa elokuvateatterin ominaisuuksia
1357 1357 Muokkaa suurkaupungin ominaisuuksia
1358 1358 Muokkaa kuntarajakylttiä
1359 1359 -----
1360 1360 Muokkaa kallion ominaisuuksia
1361 1361 -----
1362 1362 -----
1363 1363 -----
1364 1364 Muokkaa rantaviivan ominaisuuksia
1365 1365 Muokkaa korkeakoulun ominaisuuksia
1366 1366 Muokkaa toimistoalueen ominaisuuksia
1367 1367 -----
1368 1368 -----
1369 1369 -----
1370 1370 Muokkaa rakennustyömaan ominaisuuksia
1371 1371 -----
1372 1372 -----
1373 1373 Muokkaa maanosan ominaisuuksia
1374 1374 Muokkaa lähikaupan tietoja
1375 1375 -----
1376 1376 Muokkaa maan ominaisuuksia
1377 1377 -----
1378 1378 Muokkaa oikeustalon ominaisuuksia
1379 1379 -----
1380 1380 Muokkaa nosturin ominaisuuksia
1381 1381 Muokkaa kriketin ominaisuuksia
1382 1382 Muokkaa krikettiverkon ominaisuuksia
1383 1383 -----
1384 1384 Muokkaa suojatietä
1385 1385 -----
1386 1386 -----
1387 1387 Muokkaa pyörätietä/kevyen liikenteen väylää
1388 1388 -----
1389 1389 -----
1390 1390 -----
1391 1391 Muokkaa hammaslääkärin ominaisuuksia
1392 1392 -----
1393 1393 -----
1394 1394 Muokkaa käytöstä poistetun radan ominaisuuksia
1395 1395 -----
1396 1396 Muokkaa tee-se-itse-kaupan ominaisuuksia
1397 1397 -----
1398 1398 Muokkaa lääkärin ominaisuuksia
1399 1399 -----
1400 1400 Muokkaa koirakilpailua
1401 1401 Muokkaa hiihtohissin ominaisuuksia
1402 1402 -----
1403 1403 Muokkaa juomaveden ominaisuuksia
1404 1404 -----
1405 1405 Muokkaa kuivapesulan ominaisuuksia
1406 1406 -----
1407 1407 Muokkaa suurlähetystön ominaisuuksia
1408 1408 -----
1409 1409 -----
1410 1410 -----
1411 1411 -----
1412 1412 -----
1413 1413 -----
1414 1414 Muokkaa maatilan pihan ominaisuuksia
1415 1415 Muokkaa pikaruokalan ominaisuuksia
1416 1416 Muokkaa tunturin ominaisuuksia
1417 1417 -----
1418 1418 Muokkaa lauttaterminaalin ominaisuuksia
1419 1419 -----
1420 1420 Muokkaa paloaseman ominaisuuksia
1421 1421 -----
1422 1422 Muokkaa portaiden ominaisuuksia
1423 1423 -----
1424 1424 -----
1425 1425 Muokkaa jalkakäytävän ominaisuuksia
1426 1426 -----
1427 1427 Muokkaa talousmetsän ominaisuuksia
1428 1428 Muokkaa lähteen ominaisuuksia
1429 1429 -----
1430 1430 Muokkaa huoltoaseman ominaisuuksia
1431 1431 -----
1432 1432 Muokkaa skotlantilaista jalkapalloa
1433 1433 -----
1434 1434 -----
1435 1435 -----
1436 1436 Muokkaa kaasukellon ominaisuuksia
1437 1437 -----
1438 1438 Muokkaa jäätikön ominaisuuksia
1439 1439 -----
1440 1440 Muokkaa golf-kentän ominaisuuksia
1441 1441 -----
1442 1442 Muokkaa ruohon ominaisuuksia
1443 1443 Muokkaa pienen hautausmaan ominaisuuksia
1444 1444 Muokkaa rakentamiselle raivatun alueen ominaisuuksia
1445 1445 -----
1446 1446 -----
1447 1447 -----
1448 1448 Muokkaa vierasmajan ominaisuuksia
1449 1449 -----
1450 1450 Muokkaa kampaamon ominaisuuksia
1451 1451 Muokkaa rautatien seisaketta
1452 1452 Muokkaa kylän ominaisuuksia
1453 1453 -----
1454 1454 -----
1455 1455 -----
1456 1456 Muokkaa nummen ominaisuuksia
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 -----
1460 1460 Muokkaa rakennettavan tien ominaisuuksia
1461 1461 Muokkaa jääkiekkopaikan ominaisuuksia
1462 1462 Muokkaa hevoskilpailua
1463 1463 Muokkaa sairaalan ominaisuuksia
1464 1464 -----
1465 1465 Muokkaa hotellia
1466 1466 Muokkaa metsästyslavan ominaisuuksia
1467 1467 Muokkaa teollisuusalueen ominaisuuksia
1468 1468 Muokkaa saaren ominaisuuksia
1469 1469 -----
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 Muokkaa kiertoliittymän/risteyksen ominaisuuksia
1475 1475 -----
1476 1476 Muokkaa lastentarhan ominaisuuksia
1477 1477 Muokkaa kioskin ominaisuuksia
1478 1478 -----
1479 1479 -----
1480 1480 Muokkaa maan ominaisuuksia
1481 1481 Muokkaa kaatopaikan ominaisuuksia
1482 1482 Muokkaa pesulan ominaisuuksia
1483 1483 Muokkaa kirjaston ominaisuuksia
1484 1484 -----
1485 1485 -----
1486 1486 Muokkaa majakan ominaisuuksia
1487 1487 Muokkaa pihakadun ominaisuuksia
1488 1488 -----
1489 1489 -----
1490 1490 -----
1491 1491 -----
1492 1492 -----
1493 1493 Muokkaa niittyä
1494 1494 -----
1495 1495 -----
1496 1496 Muokkaa sotilasvoimien maa-alueen ominaisuuksia
1497 1497 -----
1498 1498 Muokkaa minigolfin ominaisuuksia
1499 1499 -----
1500 1500 -----
1501 1501 -----
1502 1502 Muokkaa rahanvaihdon ominaisuuksia
1503 1503 -----
1504 1504 -----
1505 1505 Muokkaa motellin ominaisuuksia
1506 1506 Muokkaa motocrossia
1507 1507 Muokkaa moottoripyöräparkkia
1508 1508 Muokkaa moottoriurheilua
1509 1509 Muokkaa moottoritien ominaisuuksia
1510 1510 Muokkaa moottoritien liittymää
1511 1511 Muokkaa rampin ominaisuuksia
1512 1512 -----
1513 1513 Muokkaa mudan ominaisuuksia
1514 1514 -----
1515 1515 Muokkaa monimonikulmiota
1516 1516 Muokkaa museon ominaisuuksia
1517 1517 -----
1518 1518 Muokkaa kapean raideleveyden rataa
1519 1519 Muokkaa kansallisen rajan ominaisuuksia
1520 1520 Muokkaa kansallispuiston rajan ominaisuuksia
1521 1521 -----
1522 1522 Muokkaa yökerhon ominaisuuksia
1523 1523 -----
1524 1524 Muokkaa optikon ominaisuuksia
1525 1525 Muokkaa luomukaupan ominaisuuksia
1526 1526 -----
1527 1527 -----
1528 1528 Muokkaa paleontologista kaivausta
1529 1529 Muokkaa puiston ominaisuuksia
1530 1530 Muokkaa pysäköinnin ominaisuuksia
1531 1531 Muokkaa pysäköintialueen ajoväylän ominaisuuksia
1532 1532 -----
1533 1533 -----
1534 1534 Muokkaa huipun ominaisuuksia
1535 1535 Muokkaa kävelykadun ominaisuuksia
1536 1536 Muokkaa pelotaa
1537 1537 Muokkaa apteekin ominaisuuksia
1538 1538 Muokkaa piknik-paikan ominaisuuksia
1539 1539 Muokkaa laiturin ominaisuuksia
1540 1540 Muokkaa putken ominaisuuksia
1541 1541 Muokkaa kentän ominaisuuksia
1542 1542 -----
1543 1543 -----
1544 1544 Muokkaa leikkipuiston ominaisuuksia
1545 1545 Muokkaa poliisiaseman ominaisuuksia
1546 1546 Muokkaa poliittisen rajan ominaisuuksia
1547 1547 Muokkaa postitoimiston ominaisuuksia
1548 1548 -----
1549 1549 Muokkaa sähkölinjan ominaisuuksia
1550 1550 -----
1551 1551 -----
1552 1552 Muokkaa muuntamoaseman ominaisuuksia
1553 1553 Muokkaa korkeajännitelinjan tornin ominaisuuksia
1554 1554 Muokkaa museroradan ominaisuuksia
1555 1555 Muokkaa rampin ominaisuuksia
1556 1556 Muokkaa kantatien ominaisuuksia
1557 1557 Muokkaa vankilan ominaisuuksia
1558 1558 -----
1559 1559 -----
1560 1560 Muokkaa julkisen rakennuksen ominaisuuksia
1561 1561 -----
1562 1562 Muokkaa louhoksen ominaisuuksia
1563 1563 -----
1564 1564 Muokkaa kilparadan ominaisuuksia
1565 1565 Muokkaa racquettia
1566 1566 -----
1567 1567 Muokkaa rata-alueen ominaisuuksia
1568 1568 Muokkaa laiturin asetuksia
1569 1569 -----
1570 1570 Muokkaa kierrätyspisteen ominaisuuksia
1571 1571 Muokkaa seutua
1572 1572 Muokkaa tekojärven ominaisuuksia
1573 1573 Muokkaa asuinalueen ominaisuuksia
1574 1574 Muokkaa asuinkadun ominaisuuksia
1575 1575 -----
1576 1576 Muokkaa ravintolan ominaisuuksia
1577 1577 Muokkaa kaupallisen alueen ominaisuuksia
1578 1578 Muokkaa joen ominaisuuksia
1579 1579 Muokkaa joentörmän ominaisuuksia
1580 1580 Muokkaa tietä koskevia rajoituksia
1581 1581 Muokkaa tietä jonka luokitusta ei vielä tiedetä
1582 1582 -----
1583 1583 -----
1584 1584 Muokkaa rugby leagueta
1585 1585 Muokkaa rugby unionia
1586 1586 Muokkaa raunioiden ominaisuuksia
1587 1587 -----
1588 1588 -----
1589 1589 -----
1590 1590 -----
1591 1591 Muokkaa koulun ominaisuuksia
1592 1592 Muokkaa kivikon ominaisuuksia
1593 1593 Muokkaa pusikon ominaisuuksia
1594 1594 -----
1595 1595 Muokkaa seututien ominaisuuksia
1596 1596 -----
1597 1597 -----
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 Muokkaa moottoripyöräkauppaa
1602 1602 Muokkaa pikanäppäimiä
1603 1603 Muokkaa rullalautailua
1604 1604 Muokkaa luistelua
1605 1605 Muokkaa hiihtoa
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 -----
1609 1609 Muokkaa urheilukeskusta
1610 1610 Muokkaa urheiluvälinekauppaa
1611 1611 Muokkaa lähteen ominaisuuksia
1612 1612 Muokkaa stadionin ominaisuuksia
1613 1613 Muokkaa osavaltion ominaisuuksia
1614 1614 -----
1615 1615 Muokkaa tikkaita
1616 1616 -----
1617 1617 Muokkaa katulyhdyn ominaisuuksia
1618 1618 -----
1619 1619 Muokkaa kaupunginosan ominaisuuksia
1620 1620 Muokkaa metron ominaisuuksia
1621 1621 Muokkaa sisäänkäynnin ominaisuuksia
1622 1622 -----
1623 1623 Muokkaa valvontakameran ominaisuuksia
1624 1624 -----
1625 1625 -----
1626 1626 -----
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 Muokkaa taksitolppaa
1630 1630 -----
1631 1631 Muokkaa puhelimen ominaisuuksia
1632 1632 -----
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 Muokkaa yhdystien/paikallistien ominaisuuksia
1636 1636 Muokkaa teatterin ominaisuuksia
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 Muokkaa tornin ominaisuuksia
1640 1640 Muokkaa kaupungin ominaisuuksia
1641 1641 Muokkaa kaupungintalon ominaisuuksia
1642 1642 -----
1643 1643 Muokkaa metsätien ominaisuuksia
1644 1644 Muokkaa liikennehidastinta
1645 1645 -----
1646 1646 Muokkaa raitiovaunupysäkkiä
1647 1647 Muokkaa matkatoimistoa
1648 1648 Muokkaa puun ominaisuuksia
1649 1649 Muokkaa valtatien ominaisuuksia
1650 1650 Muokkaa rampin ominaisuuksia
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 Muokkaa pyöröporttia
1654 1654 -----
1655 1655 Muokkaa tien ominaisuuksia
1656 1656 Muokkaa yliopiston ominaisuuksia
1657 1657 -----
1658 1658 -----
1659 1659 Muokkaa automaatin tietoja
1660 1660 Muokkaa eläinlääkärin ominaisuuksia
1661 1661 -----
1662 1662 Muokkaa näköalapaikan ominaisuuksia
1663 1663 Muokkaa kunnan ominaisuuksia
1664 1664 -----
1665 1665 Muokkaa viinitarhan ominaisuuksia
1666 1666 Muokkaa tulivuoren ominaisuuksia
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 Muokkaa vedenpuhdistuslaitoksen ominaisuuksia
1670 1670 Muokkaa veden ominaisuuksia
1671 1671 Muokkaa vesipuiston ominaisuuksia
1672 1672 Muokkaa vesitornin ominaisuuksia
1673 1673 -----
1674 1674 -----
1675 1675 Muokkaa vesiputouksen ominaisuuksia
1676 1676 -----
1677 1677 Muokkaa tienvarsiristiä
1678 1678 -----
1679 1679 Muokkaa ylisyöksypatoa
1680 1680 Muokkaa kosteikon ominaisuuksia
1681 1681 Muokkaa tuulimyllyn ominaisuuksia
1682 1682 Muokkaa metsän ominaisuuksia
1683 1683 Muokkaa tehtaan ominaisuuksia
1684 1684 Muokkaa eläintarhan ominaisuuksia
1685 1685 Muokkaa liittyvä katu -relaatiota
1686 1686 Muokkaa suodinta
1687 1687 Muokkaa pisteen leveyspiiriä ja pituuspiiriä.
1688 1688 Muokkaa uutta relaatiota tasolla "{0}"
1689 1689 Muokkaa relaatiota #{0} tasolla ''{1}''
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 Muokkaa valittua relaatiota
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Muokkaa relaatiota, johon valittu relaatiojäsen viittaa
1697 1697 Muokkaa relaatiota, johon valittu relaatiojäsen viittaa
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 Muokkaa valitun avaimen arvoa kaikissa objekteissa
1701 1701 Muokkaa: {0}
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 -----
1709 1709 -----
1710 1710 Korkeus
1711 1711 -----
1712 1712 Penger
1713 1713 Suurlähetystö
1714 1714 -----
1715 1715 Hätäpuhelin
1716 1716 -----
1717 1717 Tyhjä dokumentti
1718 1718 Tyhjä rooli
1719 1719 Tyhjät polut
1720 1720 -----
1721 1721 Ota suodin käyttöön
1722 1722 -----
1723 1723 Ota käyttöön/poista käytöstä karttanäkymän automaattinen siirtyminen viimeksi sijoitettuun solmuun
1724 1724 Vaihtaa tavallisen ja rautalankanäkymän välillä.
1725 1725 -----
1726 1726 Syotä leveys/pituusasteet uudelle sijainnille
1727 1727 -----
1728 1728 Anna ladattavan alueen URL-osoite:
1729 1729 Syötä muutoskokoelman id
1730 1730 Anna uusi avain/arvo-pari
1731 1731 -----
1732 1732 Syötä haettavan paikan nimi:
1733 1733 -----
1734 1734 Syötä rooli kaikille relaation jäsenille
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 Syötä URL jonka tiedot pitäisi ladata
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 Anna ladattavan objektin tunniste
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 Kirjoita hakulauseke
1748 1748 -----
1749 1749 Ratsastus
1750 1750 -----
1751 1751 Virhe
1752 1752 -----
1753 1753 Virhe näytettäessä URL:ia
1754 1754 Virhe latauksen aikana
1755 1755 Virhe suodattimessa
1756 1756 Virhe valmisteltaessa testiä {0}:\n {1}
1757 1757 Virhe ladattaessa tiedostoa
1758 1758 -----
1759 1759 Virhe tiedostossa {0}
1760 1760 Virhe käsiteltäessä {0}:
1761 1761 Virhe soitettaessa ääntä
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 Virhe poistetun tason varmuuskopion luonnissa {0}
1765 1765 Virhe vietäessä {0}:\n{1}
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 Ajan muotoa ei ymmärretty.\nOle hyvä ja syötä aika pyydetyssä muodossa
1770 1770 -----
1771 1771 Virhe tulkittaessa {0}:aa
1772 1772 -----
1773 1773 Virhe: Virheellinen double-liukuluku "{0}" kirjanmerkkitiedoston "{2}" rivillä "{1}"
1774 1774 Virhe: Odottamaton rivi "{0}" kirjanmerkkitiedostossa "{1}"
1775 1775 Virhe: kartanpiirtoluokan ''{0}'' lataaminen ei onnistunut. Luokkaa ei löydy.
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 Virheet
1779 1779 Virheitä latauksen aikana
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 Poistu
1787 1787 Poistu JOSMista
1788 1788 Sulje JOSM ja tallenna. Tallentamattomat muutokset lähetetään palvelimelle ja/tai tallennetaan.
1789 1789 Sulje JOSM tallentamatta. Tallentamattomat muutokset häviävät.
1790 1790 Poistu ohjelmasta.
1791 1791 -----
1792 1792 Parametrille {0} odotettiin epätyhjää arvoa, mutta saatiin ”{1}”
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 Vie GPX-tiedosto
1797 1797 Vie ja tallenna
1798 1798 Vientiasetukset
1799 1799 Vie data GPX-tiedostoon.
1800 1800 GPX-vienti...
1801 1801 -----
1802 1802 Hakee sijaintitietoja kuvien EXIF-tiedoista
1803 1803 Ulonna
1804 1804 Ulonna polkua
1805 1805 -----
1806 1806 FIXME-avain (korjattavia karttakohteita)
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 Resurssin "{0}" lataus epäonnistui. Virhe on {1}
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 Luetun päivämäärän "{0}" tulkinta ei onnistu.
1826 1826 -----
1827 1827 Sivuston "{0}" liitännäisluetteloa ei onnistuttu jäsentämään. Ohitetaan sivusto. Poikkeus oli: {1}
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 Nykyistä objektia ei voitu asettaa. Historiatiedoissa ei ole versiota {0}.
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 Objektia {0} ei voitu lähettää palvelimelle, koska sitä ei ole aktiivisella tasolla.
1836 1836 Objektia {0} ei voitu lähettää palvelimelle, koska aktiivista tasoa ei ole asetettu
1837 1837 Peltoalueet
1838 1838 Maatilan piha/työskentelyalue (muu kuin pelto)
1839 1839 Pikaruoka
1840 1840 Nopea piirto (näyttää rumemmalta)
1841 1841 -----
1842 1842 Pikakelauksen nopeuskerroin
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 Maksu
1846 1846 Tunturi
1847 1847 Aita
1848 1848 Lauttareitti
1849 1849 Lauttaterminaali
1850 1850 Haetaan pistejoukkoa paikasta ''{0}''
1851 1851 Haetaan relaatiojoukkoa paikasta ''{0}''
1852 1852 Haetaan polkujoukkoa paikasta ''{0}''
1853 1853 Haetaan pistettä {0} paikasta ''{1}''
1854 1854 Haetaan relaatiota {0} paikasta ''{1}''
1855 1855 Haetaan polkua {0} paikasta ''{1}''
1856 1856 Tiedosto
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 Tiedoston nimi:
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 Tiedosto on jo olemassa. Korvataanko?
1864 1864 Tiedoston nimi:
1865 1865 Tiedosto {0} on jo olemassa. Ylikirjoitetaanko?
1866 1866 -----
1867 1867 Tiedosto: {0}
1868 1868 -----
1869 1869 Tiedostonimi
1870 1870 -----
1871 1871 Tiedoston tyyppi:
1872 1872 Tiedoston tyyppi:
1873 1873 -----
1874 1874 Suodin
1875 1875 Suodin: {0} piilossa, {1} himmeänä
1876 1876 Suodatustapa
1877 1877 Piilota tai himmennä objekteja suotimilla.
1878 1878 Suodatuslause:
1879 1879 -----
1880 1880 Helppo tapa etsiä ja korjata puutteelliset katuosoitteet
1881 1881 Lopeta piirtäminen.
1882 1882 -----
1883 1883 Paloasema
1884 1884 -----
1885 1885 Kalastus
1886 1886 Korjaa
1887 1887 -----
1888 1888 Korjaa tagikonflikteja
1889 1889 -----
1890 1890 Korjaa nämä mahdollisuuksien mukaan.
1891 1891 Korjataan ({0}/{1}): ''{2}''
1892 1892 Korjataan virheitä...
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 Seuraa
1898 1898 Seuraa viivaa
1899 1899 Löytyneet virheet:
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 Ruoka ja juoma
1903 1903 Jalankulku (foot)
1904 1904 Vain valittujen kohteiden
1905 1905 -----
1906 1906 Pakota viivojen piirto, jos segmenttejä ei ole.
1907 1907 Kahluupaikka
1908 1908 Talousmetsä
1909 1909 Unohda kohteita mutta älä poista niitä palvelimelta lähetettäessä.
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 Löytyi {0} osumaa
1913 1913 Lähde
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 Lukitse
1917 1917 Lukitsee yhdistelmälistan muutosten toteuttamista varten
1918 1918 -----
1919 1919 Kohteesta ...
1920 1920 Relaatiosta
1921 1921 -----
1922 1922 Polttoaine
1923 1923 Huoltoasema
1924 1924 -----
1925 1925 Fugro (Tanska)
1926 1926 Kokoruututila
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 GPS-pisteet
1933 1933 gps-jäljen kuvaus
1934 1934 GPX-tiedostot
1935 1935 GPX-tiedostot (*.gpx, *.gpx.gx)
1936 1936 -----
1937 1937 GPX-jälki:
1938 1938 -----
1939 1939 +++++
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 Skotlantilainen jalkapallo
1943 1943 -----
1944 1944 Puutarha
1945 1945 -----
1946 1946 Kaasukello
1947 1947 Portti
1948 1948 -----
1949 1949 Gauss-Krüger
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 Maantiede
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 Geo-merkityt kuvat
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 Jäätikkö
1960 1960 Lasi
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 +++++
1968 1968 Golfkenttä
1969 1969 -----
1970 1970 GPS:n aika (lue ylläolevasta kuvasta):
1971 1971 -----
1972 1972 Ruoho
1973 1973 Hautausmaa (pieni)
1974 1974 -----
1975 1975 Rakentamiselle raivattu alue
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 Näyttää yleisimmät interpolointilinjoissa käytetyt tiedot yhteen ikkunaan, ja antaa mahdollisuuden lisätä yksittäiset talonumerosolmut automaattisesti.
1980 1980 -----
1981 1981 +++++
1982 1982 +++++
1983 1983 Vierasmaja
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 Guayana RGFG95
1987 1987 Voimistelu
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Kampaamo
1991 1991 Kylä
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 Terveys
2004 2004 -----
2005 2005 Nummi
2006 2006 Raskaat ajoneuvot (3.5 tonnia) (hgv)
2007 2007 Pensasaita
2008 2008 Korkeus
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Ohje
2012 2012 Ohje: {0}
2013 2013 -----
2014 2014 Pallonpuolisko
2015 2015 -----
2016 2016 Piilota kohteet
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 Väylät
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 Historialliset paikat
2028 2028 Historia
2029 2029 -----
2030 2030 Pisteen {0} historia
2031 2031 Relaation {0} historia
2032 2032 Polun {0} historia
2033 2033 Historiaa ei ole vielä alustettu. Nykyistä objektia ei voitu asettaa.
2034 2034 Historiaa ei ole vielä alustettu. Verrokkiobjektia ei voitu asettaa.
2035 2035 Jääkiekko
2036 2036 Pidä Ctrl-näppäin pohjassa vaihtaaksesi kiinnittymistilaa
2037 2037 Kotihakemisto
2038 2038 Kotisivu
2039 2039 Hevonen
2040 2040 Hevoskilpailu
2041 2041 Sairaala
2042 2042 Palvelin:
2043 2043 Hostelli
2044 2044 Hotelli
2045 2045 -----
2046 2046 Talon nimi
2047 2047 Talon numero
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 Metsästyslava
2053 2053 -----
2054 2054 +++++
2055 2055 +++++
2056 2056 +++++
2057 2057 Tunnisteen oletettiin olevan > 0. Saatiin {0}.
2058 2058 -----
2059 2059 +++++
2060 2060 -----
2061 2061 IO-virhe
2062 2062 Luku / kirjoitusvirhe tiedoston luonnissa, automaattinen tallennus ohitetaan: {0}
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 Jos määritetty, nollaa asetukset niiden lukemisen sijaan.
2069 2069 Ohita
2070 2070 -----
2071 2071 Ei mitään, jätä relaatio silleen
2072 2072 -----
2073 2073 Ohitetaanko koko ryhmä vai yksittäiset elementit?
2074 2074 -----
2075 2075 Ohitetaan elementit
2076 2076 Ohitetaan poikkeus, koska tietojen lataaminen on peruttu. Poikkeus oli: {0}
2077 2077 Jätetään huomiotta virheellinen URL-osoite: ”{0}”
2078 2078 Ohitetaan virheellinen tiedosto-URL: ”{0}”
2079 2079 Virheellinen data
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 Erän koko ei voi olla 0 tai pienempi. Anna positiivinen kokonaisluku
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 Virheellinen leveyspiiri ''{0}''
2090 2090 Virheellinen leveyspiiri parametrille ”{0}”, saatiin ”{1}”
2091 2091 -----
2092 2092 Virheellinen pituuspiiri ''{0}''
2093 2093 Virheellinen pituuspiiri parametrille ”{0}”, saatiin ”{1}”.
2094 2094 -----
2095 2095 Virheellinen objekti (id=0)
2096 2096 -----
2097 2097 Virheellinen säännöllinen lauseke "{0}"
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 Relaation {0} jäsenen "ref"-attribuutille saatiin virheellinen arvo: {1}
2101 2101 Relaation {1} jäsenen {0} "type"-attribuutille saatiin virheellinen arvo: {2}
2102 2102 OSM-objektin {0} "version"-attribuutin arvo on virheellinen. Saatiin {1}.
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 Tyypin OsmPrimitiveType pakollisen attribuutin "{0}" arvo on virheellinen. Saatiin "{1}".
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 Kuva
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 Kuvatasot
2115 2115 -----
2116 2116 Kuvatasojen asetukset
2117 2117 Kuvatason URL-osoite
2118 2118 Kuvatason URL-osoite (oletus)
2119 2119 Kuvatason häivytys
2120 2120 Kuvatason paikka
2121 2121 Kuvatasojen tarjoajat
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 Imperiaalinen
2125 2125 -----
2126 2126 Tuo äänitiedosto
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 Tuo kuvia
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Relaation jäsenen määrittely puutteellinen: ei voi olla ref=0
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 Väärä määrä parametreja
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 Teollisuusalue
2146 2146 Tietoja
2147 2147 Tiedot
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Tietoja tasosta
2152 2152 Huomautuksenomaisia varoituksia; moni näistä voi olla väärä hälytys.
2153 2153 Alustetaan
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 Asennetaan päivitetyt liitännäiset
2160 2160 -----
2161 2161 Sisäinen palvelinvirhe
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 Monimonikulmion polut risteävät keskenään
2166 2166 -----
2167 2167 Määritelty tunnistelista ei kelpaa
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 Virheellinen Bzip2-tiedosto
2171 2171 Virheellinen päivämäärä
2172 2172 päivämäärä tai aika: virheellinen muoto
2173 2173 -----
2174 2174 Epäkelpo avain
2175 2175 Virhe hakulausekkeessa
2176 2176 -----
2177 2177 Epäkelpo oikeinkirjoituksen tarkistussääntö: {0}
2178 2178 Epäkelpo tagin tarkistussääntö - {0}: {1}
2179 2179 Virheellinen aikavyöhyke
2180 2180 Virheellinen käyttäjän ID
2181 2181 Virheellinen käyttäjänimi
2182 2182 Virheellinen välilyönti avaimessa
2183 2183 Käänteinen suodatus
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 Saari
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 Kohtaa {0} ei ole listassa
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 JOSM odotti turhaan löytävänsä objektin [{0} {1}] karttatiedoista. Ole hyvä ja raportoi tämä osoitteessa http://josm.openstreetmap.de/. Tämä ei ole kriittinen virhe, joten työskentelyn jatkamisen pitäisi olla turvallista.
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 JPEG-kuvat (*.jpg)
2201 2201 Java OpenStreetMap -editori
2202 2202 Javan versio {0}
2203 2203 -----
2204 2204 Yhdistä alueet -tominto
2205 2205 Yhdistä piste ja polku.
2206 2206 Yhdistä piste polkuun.
2207 2207 Yhdistää pisteen lähimpään polun segmenttiin.
2208 2208 -----
2209 2209 Yhdistä päällekkäiset alueet
2210 2210 Yhdistettiin osittain päällekkäiset alueet
2211 2211 Yhdistää alueet, jotka ovat osittain toistensa päällä
2212 2212 Siirry sijaintiin
2213 2213 Siirry
2214 2214 Siirry sijaintiin
2215 2215 Liittymä
2216 2216 -----
2217 2217 Pidä
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Pidä minun poistettu tilani
2221 2221 Pidä liitännäinen
2222 2222 Pidä valitut avain/arvoparit paikallisista tiedoista
2223 2223 Pidä valitut avain/arvoparit palvelimen tiedoista
2224 2224 -----
2225 2225 Pidä heidän poistettu tilansa
2226 2226 Jätä tämä jäsen kohderelaatioon
2227 2227 Avain
2228 2228 Avain "{0}" virheellinen.
2229 2229 Avainta "{0}" ei ole esivalinnoissa.
2230 2230 Avain ei saa olla tyhjä, kun käytetään tägi-operaattoria. Malli: avain=arvo
2231 2231 Avain:
2232 2232 Pikanäppäimet
2233 2233 Avainsanat
2234 2234 Lastentarha
2235 2235 Kioski
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 +++++
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 Lambert 4 aluetta (Ranska)
2243 2243 Lambert CC-alue
2244 2244 Lambert CC9-alue (Ranska)
2245 2245 -----
2246 2246 Lamber-alue (Viro)
2247 2247 Maa
2248 2248 Maankäyttö
2249 2249 Kaatopaikka
2250 2250 +++++
2251 2251 -----
2252 2252 Kaistat
2253 2253 Kieli
2254 2254 Edellinen muutos {0}
2255 2255 Liitännäiset on päivitetty viimeksi yli {0} päivää sitten.
2256 2256 -----
2257 2257 Leveysaste
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 Avaa muutoskokoelman tiedot selaimessa
2261 2261 -----
2262 2262 Käynnistä suurennettuna
2263 2263 Avaa muutoskokoelmatietojen latausikkuna
2264 2264 -----
2265 2265 Avaa käyttäjän tiedot www-selaimessa
2266 2266 Pesula
2267 2267 Taso
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 Tason "{0}" tulee olla tasolistassa
2274 2274 taso ei ole listassa.
2275 2275 Taso: {0}
2276 2276 Tasot
2277 2277 -----
2278 2278 Vapaa-ajanviete
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 Liian pitkä arvo tagissa ''{0}'' elementillä {1}. Sallittu pituus on {2}, arvon pituus nyt {3}.
2282 2282 -----
2283 2283 Tasoristeys
2284 2284 Kirjasto
2285 2285 Lisenssi
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Pikaraitiotie
2290 2290 Majakka
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 Roolin {0} lista ei ole mukana missään vertailuparissa
2296 2296 Lista omassa datajoukossa olevista kohteista, eli paikallinen datajoukko
2297 2297 Lista muiden datajoukossa olevista kohteista, eli palvelimen datajoukko
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 Pihakatu
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 Lataa WMS-taso tiedostosta
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 Lataa kuvatasot
2311 2311 Lataa emorelaatiot
2312 2312 Lataa relaatio
2313 2313 Lataa lista avonaisista muutoskokoelmista palvelimelta
2314 2314 Ladataan aikaisia liitännäisiä
2315 2315 Ladataan pisteen {0} historiatietoja
2316 2316 Ladataan relaation {0} historiaa
2317 2317 Ladataan polun {0} historiatietoja
2318 2318 Ladataan emorelaatioita
2319 2319 -----
2320 2320 Ladataan liitännäisiä
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Ladataan {0}
2325 2325 -----
2326 2326 Paikalliset tiedostot
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Sulkuportti
2331 2331 +++++
2332 2332 -----
2333 2333 Pituusaste
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 Ulkoasu ja käyttötuntuma
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 Etsii pisteet ja polut joilla on FIXME-tagi
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 Päädatajoukossa ei ole solmua {0}
2347 2347 -----
2348 2348 Tekee kopion valitusta tasosta.
2349 2349 Tee poluista rinnakkaiskopiot
2350 2350 -----
2351 2351 Muista ladata dataa, jos käytät --selection-valitsinta
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 Konfiguraatiotiedostossa virhe riv(e)illä {0}
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 Kartta
2364 2364 -----
2365 2365 Karttaprojektio
2366 2366 Kartta-asetukset
2367 2367 -----
2368 2368 Kartta: {0}
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 Venesatama
2373 2373 Merkitse valitut tagit päättämättömiksi
2374 2374 -----
2375 2375 Merkinnät: {0}
2376 2376 -----
2377 2377 +++++
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 Maksiminopeus (km/h)
2387 2387 Maksimipaino (tonnia)
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 Yhden pyynnön enimmäisalue:
2391 2391 Enimmäispituus (metreissä) pisteiden välisille viivoille. Arvolla -1 piirretään aina peräkkäisten pisteiden välit.
2392 2392 Enimmäispituus (metreissä) pisteiden välisille viivoille. Arvolla -1 piirretään aina peräkkäisten pisteiden välit.
2393 2393 Enimmäispituus (metreinä)
2394 2394 -----
2395 2395 Niitty
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 Jäsenyydet
2399 2399 Roolissa {0} väärän tyyppinen objekti
2400 2400 Jäsenet
2401 2401 -----
2402 2402 Jäsenet (ratkaistu)
2403 2403 Jäsenet (ristiriitoja)
2404 2404 Muistomerkki
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 Valikkopikanäppäimet
2408 2408 Valikko: {0}
2409 2409 +++++
2410 2410 Yhdistä
2411 2411 Yhdistä pisteet
2412 2412 Yhdistä taso
2413 2413 Yhdistää pisteet vanhimpaan.
2414 2414 -----
2415 2415 Liitä valinta
2416 2416 Yhdistä nykyinen taso toiseen tasoon
2417 2417 Yhdistä valitut objektit toiseen tasoon
2418 2418 Yhdistä tämä taso toiseen tasoon
2419 2419 Yhdistä {0} pistettä
2420 2420 Yhdistetty jäsenluettelo on lukittu. Tämän relaation jäsenluettelossa ei ole enää ristiriitoja.
2421 2421 Solmulistojen yhdiste jäädytetty. Tämän tien solmulistassa ei ole ratkaisemattomia ristiriitoja
2422 2422 Yhdistettyjä pisteitä ei ole jäädytetty vielä. Ei voida rakentaa ratkaisukomentoa
2423 2423 Yhdistettyjä solmuja ei ole vielä lukittu. Toteutuskomentoa ei voida rakentaa.
2424 2424 Yhdistetty versio
2425 2425 -----
2426 2426 Päivän viestiä ei ole saatavilla
2427 2427 -----
2428 2428 Metrinen
2429 2429 -----
2430 2430 Käy listaa läpi keskinapilla.<br>Voit valita suoraan listasta pitämällä CTRL-nappia pohjassa.<hr>
2431 2431 Sotilasvoimat
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 Miniminopeus (km/h)
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Pienoisgolf
2439 2439 Vähimmäisetäisyys (pikseleinä)
2440 2440 -----
2441 2441 Peilaa
2442 2442 Peilaa valitut pisteet ja polut
2443 2443 -----
2444 2444 Relaation {1} jäseneltä {0} puuttuu "type"-attribuutti.
2445 2445 OSM-objektilta {0} puuttuu "version"-attribuutti.
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 Solmulta numero {0} puuttuu yhdistämiskohde
2454 2454 Relaatio id = {0} puuttuu kohdejoukosta
2455 2455 Polulta numero {0} puuttuu yhdistämiskohde
2456 2456 Kohteelta, jonka tyyppi on {0} ja numero {1}, puuttuu yhdistämiskohde
2457 2457 -----
2458 2458 EI-operaattorilta puuttuu parametri
2459 2459 OR-operaattorilta puuttuu parametri
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 Tila: Piirrä
2469 2469 Tila: {0}
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Muuttujaryhmät
2475 2475 Muokkaa Kuvatasot-valikossa näkyvää listaa
2476 2476 Rahanvaihto
2477 2477 +++++
2478 2478 Monumentti
2479 2479 Lisää tietoa...
2480 2480 Lisää tietoja tästä ominaisuudesta
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 Motelli
2485 2485 +++++
2486 2486 -----
2487 2487 Auto
2488 2488 Moottoripyörä
2489 2489 Moottoripyöräkauppa
2490 2490 Moottoriliikennetie
2491 2491 Moottoriurheilu
2492 2492 Moottoritie
2493 2493 Moottoritien liittymä
2494 2494 Moottoritien ramppi
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 Siirrä piste...
2498 2498 Siirrä segmenttiä sen normaalin suuntaisesti, sitten vapauta hiirenpainike.
2499 2499 -----
2500 2500 Siirrä alas
2501 2501 Siirrä valittuja elementtejä yksi rivi alaspäin
2502 2502 Siirrä objekteja
2503 2503 Laske suodinta
2504 2504 Nosta suodinta
2505 2505 Siirrä vasemmalle
2506 2506 Pakottaa kulmat 90 tai 180 asteen kulmiksi pisteitä siirtämällä
2507 2507 Vaihda valintaa napsauttamalla. Siirrä kohteita raahaamalla; Vaihto: lisää valintaan; Ctrl: lisää/poista valinnasta; Vaihto-Ctrl: pyöritä valittua; Alt-Ctrl: skaalaa valittua
2508 2508 Siirrä objektit {0}
2509 2509 Siirrä oikealle
2510 2510 Siirrä valittuja jäseniä alaspäin
2511 2511 Siirrä valittuja jäseniä ylöspäin
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 Siirrä valittu taso rivi alaspäin.
2515 2515 Siirrä valittu taso rivi ylöspäin.
2516 2516 Siirtää valitut solmut suoralle.
2517 2517 Siirtää valitut solmut ympyräkehälle.
2518 2518 Toteuta siirto
2519 2519 Siirrä ylös
2520 2520 Siirrä valittuja elementtejä yksi rivi ylöspäin
2521 2521 Siirrä {0}
2522 2522 Siirtää objektit {0}
2523 2523 Muta
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 Monimonikulmio
2527 2527 Monimonikulmion sisempi polku on ulkopuolella
2528 2528 Monimonikulmiota ei ole suljettu
2529 2529 Museo
2530 2530 -----
2531 2531 Omat muutoskokoelmani
2532 2532 Minun tietoni eivät sisällä tagia avaimella {0}
2533 2533 Minun versioni
2534 2534 Minun versioni (paikalliset tiedot)
2535 2535 Omaa ja yhdistettä
2536 2536 Omaa ja muiden
2537 2537 NMEA-tuonti epäonnistui
2538 2538 NMEA-tuonti onnistui
2539 2539 NMEA-0183 -tiedostot
2540 2540 Nimi
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 Käyttäjän nimi.
2544 2544 -----
2545 2545 Nimi: {0}
2546 2546 -----
2547 2547 Nimetyt reittipisteet.
2548 2548 Kapean raideleveyden rata
2549 2549 Kansallinen
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 Luonnonsuojelualue
2554 2554 -----
2555 2555 Verkkovirhe
2556 2556 -----
2557 2557 Uusi
2558 2558 -----
2559 2559 Uusi hakemisto
2560 2560 Uusi taso
2561 2561 Uusi avain
2562 2562 Uusi siirros
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Uusi rooli
2566 2566 -----
2567 2567 Uusi arvo
2568 2568 Seuraava
2569 2569 Yökerho
2570 2570 -----
2571 2571 Vientiosa puuttuu! Ei tallennettu.
2572 2572 Tasolla ei ole yhtään GPX-jälkeä, johon liittää äänitiedosto.
2573 2573 Ei pikanäppäintä
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 Ei lähetettäviä muutoksia.
2580 2580 -----
2581 2581 Ei ristiriitoja ratkaistavaksi
2582 2582 Ei ristiriitoja
2583 2583 Aktiivista datatasoa ei löytynyt
2584 2584 -----
2585 2585 Tällä alueella ei ole dataa.
2586 2586 Ei dataa ladattuna.
2587 2587 Ei päivämäärää
2588 2588 -----
2589 2589 Umpikuja
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 Ei kuvaa
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 Leikkauspisteitä ei löytynyt, joten mitään ei muutettu.
2596 2596 Hakusanalla "{0}" ei löytynyt mitään
2597 2597 Ei avonaista muutoskokoelmaa
2598 2598 Ei avonaisia muutoskokoelmia
2599 2599 Monimonikulmion ulompi polku puuttuu
2600 2600 Ei ratkaisemattomia ristiriitoja ominaisuuksissa
2601 2601 Ei ratkaisemattomia ristiriitoja tageissa
2602 2602 Paikallisessa datajoukossa ei ole objektia {0}. Objektin tyyppiä ei voi päätellä.
2603 2603 Virheitä ei löydetty
2604 2604 Ei välityspalvelinta
2605 2605 GPX-jälkeä ei valittuna
2606 2606 Monimonikulmion tyyli puuttuu
2607 2607 Monimonikulmiosuhteen tyyli puuttuu
2608 2608 -----
2609 2609 Ei kohdetasoja
2610 2610 -----
2611 2611 Monimonikulmion jäsenellä ei ole käyttökelpoista roolia
2612 2612 WMS URL-osoite tai tunniste ei kelpaa
2613 2613 Ei virheitä
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 Piste
2617 2617 Piste on vielä käytössä
2618 2618 Piste {0}
2619 2619 -----
2620 2620 Solmu: yhdistetty
2621 2621 Solmu: vakio
2622 2622 Solmu: tagattu
2623 2623 Pisteet
2624 2624 Pisteet samassa paikassa
2625 2625 Samannimiset pisteet
2626 2626 Solmut (ratkaistu)
2627 2627 Pisteet (ristiriitoja)
2628 2628 Muu kuin polku monimonikulmiossa
2629 2629 Ei mitään
2630 2630 Mikään valituista pisteistä ei ole useammassa kuin yhdessä polussa.
2631 2631 Mikään valitun polun pisteistä ei ole osana muita polkuja.
2632 2632 Pohjoinen
2633 2633 -----
2634 2634 Ei löytynyt
2635 2635 Ei päätetty vielä
2636 2636 Ei päätetty vielä
2637 2637 Ei välimuistissa
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Huomio: GPL ei ole yhteensopiva OSM:n käyttämän lisenssin kanssa. Älä lähetä GPL:n alaisia jälkiä.
2641 2641 Huomio: Jos valittuna on polku, se saa uudet kopiot monistetuista\npisteistä ja uudet pisteet tulevat valituiksi. Muussa tapauksessa\nkaikki polut saavat oman kopionsa ja kaikki pisteet tulevat valituiksi.
2642 2642 -----
2643 2643 Ei mitään
2644 2644 Valintaan ei lisätty mitään haulla "{0}"
2645 2645 Valinnasta ei löytynyt mitään hakusanalla "{0}"
2646 2646 Valinnasta ei poistettu mitään haulla "{0}"
2647 2647 Ei mitään valittuna näkymän sovittamiseksi
2648 2648 Ei mitään valittuna!
2649 2649 Ei mitään vietävää. Hae ensin dataa.
2650 2650 Ei mitään valittavaa
2651 2651 Ei mitään lähetettävää. Hae ensin dataa.
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 Numerointitapa
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 +++++
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 OSM-data
2673 2673 OSM:n salasana.
2674 2674 OSM-palvelintiedostot
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 OSM-palvelimen osoite:
2678 2678 OSM-salasana:
2679 2679 OSM-käyttäjänimi:
2680 2680 -----
2681 2681 Objekti
2682 2682 -----
2683 2683 Ohjektitunniste:
2684 2684 Objektitunnisteet voi erotella pilkulla tai välilyönnillä.<br/>Esimerkki: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> Yhdistelmätilassa määrittele objektit näin: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2685 2685 Objekti tyyppiä {0} tunnuksella {1} on merkitty poistettavaksi, mutta se puuttuu karttatiedoista.
2686 2686 Objektin tyyppi:
2687 2687 Kohde historialla
2688 2688 Objektit lähetetään <strong>uuteen muutoskokoelmaan</strong>
2689 2689 Objektit lähetetään <strong>avoimeen muutoskokoelmaan</strong> {0} jonka kommentti on ''{1}''.
2690 2690 Lisättävät objektit:
2691 2691 Poistettavat objektit:
2692 2692 Muokattavat objektit:
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 Siirroskirjanmerkki on jo olemassa. Ylikirjoitetaanko?
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 Siirros:
2705 2705 OK
2706 2706 Vanha avain
2707 2707 Vanha rooli
2708 2708 Vanha arvo
2709 2709 Tarvittaessa
2710 2710 Lähetettäessä
2711 2711 Yksi Suunta
2712 2712 Yhden pisteen polut
2713 2713 -----
2714 2714 Yhtä valituista poluista ei ole suljettu ja siksi sitä ei voida liittää.
2715 2715 Vähintään yksi juuri tehdyn relaation jäsenistä on poistettu, sillä aikaa kun relaatiota\nmuokattiin. Ne on poistettu relaation jäsenluettelosta.
2716 2716 Yksisuuntainen
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 Vain annetun ajankohdan jälkeen suljetut
2720 2720 Vain omat muutoskokoelmani
2721 2721 -----
2722 2722 Hae muutoskokoelmia käyttäjän id-numeron perusteella
2723 2723 Hae muutoskokoelmia käyttäjänimen perusteella
2724 2724 Vain polun päähän.
2725 2725 Läpinäkyvyys
2726 2726 Avaa
2727 2727 Avaa sijainti...
2728 2728 -----
2729 2729 Viimeksi avatut
2730 2730 Luo tyhjä WMS-taso, johon voit avata kuvatiedoston.
2731 2731 Avaa tiedosto (mitä tahansa Tiedosto/Avaa-valikon tuntemaa tyyppiä)
2732 2732 Avaa tiedosto
2733 2733 -----
2734 2734 Avaa listan tekemistäsi muutoksista (kumottavissa olevat toimenpiteet).
2735 2735 Avaa lista kaikista ladatuista tasoista.
2736 2736 Näyttää kaikki relaatiot luettelona
2737 2737 Näytä valittujen kohteiden muokkaajat.
2738 2738 Avaa yhdistämiskehotteen kaikista valituista kohteista ylläolevalle listalle.
2739 2739 Avaa uusi muutoskokoelma ja käytä sitä lähetettäessä dataa
2740 2740 Avaa ohjelman yleisten asetukset -ruudun.
2741 2741 Avaa valintaikkuna.
2742 2742 Avaa webbisivu jokaiselle valitulle muutoskokoelmalle
2743 2743 Avaa URL-osoite.
2744 2744 Avaa valittu relaatio muokkaimeen
2745 2745 Avaa ja käytä tarvittava määrä muutoskokoelmia
2746 2746 Avaa toinen GPX-jälki
2747 2747 Avaa toinen kuva
2748 2748 -----
2749 2749 Avonaiset muutoskokoelmat
2750 2750 Avaa tiedosto
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 Avaa aktiivisen tason muutoskokoelmat
2755 2755 Avaa tarkistusikkuna.
2756 2756 Avaa...
2757 2757 Avoin/Suljettu:
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 OpenStreeMap-data
2767 2767 Aukioloajat
2768 2768 -----
2769 2769 Avataan tiedostoa "{0}"...
2770 2770 Avataan tiedostoja
2771 2771 -----
2772 2772 Siirry haluamiisi koordinaatteihin.
2773 2773 Avaa valitut muutoskokoelmat muutoskokoelmien hallintaikkunaan
2774 2774 -----
2775 2775 Operaattori
2776 2776 -----
2777 2777 Lisäominaisuudet:
2778 2778 -----
2779 2779 Luomukauppa
2780 2780 Alkp. Polk.
2781 2781 Suorakulmaista
2782 2782 Suorakulmaista / Peruuta
2783 2783 Suorakulmaista muoto
2784 2784 Suorakulmaista muoto / Peruuta
2785 2785 Suorakulmaista muoto / Peruuta\nValitse vain pisteitä joita viimeisin suorakulmaistus siirsi.
2786 2786 Muut
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 Päällekkäiset tiet
2794 2794 Päällekkäiset radat
2795 2795 Päällekkäiset polut
2796 2796 Päällekkäiset polut
2797 2797 -----
2798 2798 Korvaa
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 PUWG (Puola)
2805 2805 PUWG 1992 (Puola)
2806 2806 PUWG 2000 -alue {0} (Puola)
2807 2807 PUWG-alue
2808 2808 -----
2809 2809 Piirtotyyli {0}: {1}
2810 2810 Paleontologinen kaivaus
2811 2811 -----
2812 2812 Paperi
2813 2813 Rinnakkainen
2814 2814 Valittujen polkujen täytyy olla haaraton, yhtenäinen viiva.
2815 2815 Parametrin ”downloadgps” arvoksi ei kelpaa tiedoston URL eikä nimi.
2816 2816 -----
2817 2817 Parametrin arvo
2818 2818 Parametri {0} ei ole välillä 0..{1}. Saatiin ”{2}”.
2819 2819 Parametrit --download, --downloadgps ja --selection käsitellään tässä järjestyksessä.
2820 2820 Emorelaatiot
2821 2821 Puisto
2822 2822 -----
2823 2823 Pysäköinti
2824 2824 Pysäköintialueen ajoväylä
2825 2825 Virhe luettaessa gpx-tiedostoa: tiedoston rakenne virheellinen.
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 Muutoskokoelmalistaa käsitellään...
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 Salasana
2838 2838 Salasana:
2839 2839 Salasana:
2840 2840 Liitä
2841 2841 Liitä ...
2842 2842 Liitä tagit
2843 2843 -----
2844 2844 Liitä leikepöydän sisältö
2845 2845 Liitä ilman keskeneräisiä jäseniä?
2846 2846 Polku
2847 2847 -----
2848 2848 Huippu
2849 2849 Kävelykatu
2850 2850 Suojatie
2851 2851 Suojatien tyyppi
2852 2852 -----
2853 2853 +++++
2854 2854 Tämän relaation jäsenluettelossa on vielä ristiriitoja.
2855 2855 Tämän tien solmulistan ratkaisemattomat ristiriidat
2856 2856 Ominaisuuksien ratkaisemattomat ristiriidat
2857 2857 Tarkistaa datan oikeellisuuden
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 Apteekki
2861 2861 Puhelinnumero
2862 2862 -----
2863 2863 Kuvausaika (kuvan EXIF-tiedoista):
2864 2864 -----
2865 2865 Piknik-paikka
2866 2866 Laituri
2867 2867 -----
2868 2868 Putki
2869 2869 -----
2870 2870 Kenttä
2871 2871 -----
2872 2872 Paikat
2873 2873 -----
2874 2874 Toista/tauko
2875 2875 -----
2876 2876 Leikkipuisto
2877 2877 Ole hyvä ja keskeytä toiminto jos et ole varma
2878 2878 -----
2879 2879 Valitse mihin muutoskokoelmaan muutokset kuuluvat, sekä haluatko sulkea kyseisen muutoskokoelman.
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 Valitse mitkä arvot pidetään
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Syötä nimi kirjanmerkille
2887 2887 -----
2888 2888 Syötä ruutuosoite
2889 2889 Syötä ruutuindeksi
2890 2890 Ole hyvä ja syötä käytäjänimi ja salasana jos välityspalvelimesi vaatii autentikoitumista.
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 Anna positiivinen kokonaisluku.
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 Uudelleenkäynnistä JOSM ottaaksesi ladatut liitännäiset käyttöön.
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 Valitse avain
2915 2915 Valitse arvo
2916 2916 -----
2917 2917 Valitse kohta.
2918 2918 Valitse ainakin neljä solmua.
2919 2919 Valitse ainakin yksi jo lähetetty solmu, polku tai relaatio.
2920 2920 Valitse yhdistettäväksi ainakin yksi suljettu polku
2921 2921 Valitse ainakin yksi piste tai polku.
2922 2922 -----
2923 2923 Valitse vähintään yksi polku jonka haluat yksinkertaistaa.
2924 2924 Valitse ainakin yksi polku.
2925 2925 Valitse ainakin kolme solmua.
2926 2926 Valitse vähintään kaksi pistettä yhdistettäväksi tai piste joka on lähellä toista pistettä.
2927 2927 Valitse ainakin kaksi yhdistettävää polkua.
2928 2928 Valitse joko kaksi tai kolme pistettä tai polku jossa on kaksi tai kolme pistettä
2929 2929 Valitse jotain kopioitavaksi.
2930 2930 Valitse kohteet, joiden ominaisuuksia haluat muokata.
2931 2931 Ole hyvä ja valitse poistettava rivi.
2932 2932 Ole hyvä ja valitse muokattava rivi.
2933 2933 Ole hyvä ja valitse kohdetaso
2934 2934 Valitse lähetystapa
2935 2935 Suorakulmaistus voidaan tehdä vain poluille, joiden kulmat ovat jo ennestään lähellä 90 tai 180 astetta.
2936 2936 Valitse toteutettavat ominaisuuksien muutokset.
2937 2937 Liitännäinen tulee JOSM:n mukana
2938 2938 -----
2939 2939 Liitännäinen muutoskokoelmien muutosten palauttamiseen ennalleen
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Liitännäisten päivitysasetukset
2946 2946 Liitännäiset
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 Poliisiasema
2953 2953 -----
2954 2954 Paikka
2955 2955 -----
2956 2956 Paikka {0} on sallittujen rajojen ulkopuolella. Nykyinen jäsenten määrä on {1}.
2957 2957 Postilaatikko
2958 2958 Postitoimisto
2959 2959 Postinumero
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 Sähkölinja
2964 2964 -----
2965 2965 Muuntamoasema
2966 2966 Korkeajännitelinjan torni
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Esiehto ei täyty
2970 2970 Esiehto ei täyty
2971 2971 Ennaltamääritelty
2972 2972 -----
2973 2973 Asetus {0} on poistettu koska sitä ei enää tarvita.
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 Asetukset
2978 2978 Asetukset tallennettu kohteeseen {0}
2979 2979 Asetukset...
2980 2980 Valmistellaan OSM-karttatietoja...
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 Valmistellaan lähetystä...
2986 2986 Säilytetty
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Esivalinnat
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 Edellinen
2996 2996 Kantatie (primary)
2997 2997 Kantatien ramppi (primary_link)
2998 2998 Ensisijainen muuttuja:
2999 2999 Alkeinen
3000 3000 Olisi pitänyt olla objektin tunniste
3001 3001 Vankila
3002 3002 Käsitellään tiedostoa "{0}"
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 Käsitellään liitännäissivustojen välimuistitiedostoa...
3006 3006 Käsitellään liitännäissivustojen kuvakkeiden välimuistitiedostoa...
3007 3007 Projisoidut koordinaatit
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 Projektiota "{0}" ei löytynyt, kirjanmerkki "{1}" ei ole käytettävissä
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 Projektiometodi
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 Ominaisuudet
3017 3017 Ominaisuudet / Jäsenyydet
3018 3018 Ominaisuustarkistin:
3019 3019 Valittujen objektien ominaisuudet.
3020 3020 Ominaisuudet omassa tiedoissani, t.s. paikalliset tiedot
3021 3021 Ominaisuudet yhdistetyssä elementissä. Ne korvaavat ominaisuudet omassa elementeissäni kun yhdistämispäätökset on vahvistettu.
3022 3022 Ominaisuudet heidän tiedoissaan, t.s. palvelimen tiedot
3023 3023 Ominaisuudet:
3024 3024 Ominaisuudet (ristiriitoja)
3025 3025 Ominaisuudet/jäsenyydet
3026 3026 Ominaisuudet: {0} / Jäsenyydet: {1}
3027 3027 Avaimen arvossa HTML-entiteettikoodeja
3028 3028 Arvossa välilyönti alussa tai lopussa
3029 3029 Anna lyhyt kuvaus lähetettävistä muutoksista:
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 Julkinen rakennus
3038 3038 -----
3039 3039 Julkinen liikenne (psv)
3040 3040 Julkinen liikenne
3041 3041 -----
3042 3042 Pyyhi
3043 3043 Pyyhi
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 Louhos
3047 3047 Hae
3048 3048 Hae ja lataa muutoskokoelmia
3049 3049 Hae ja lataa muutoskokoelmia...
3050 3050 Hae avoimia ja suljettuja muutoskokoelmia
3051 3051 Hae muutoskokoelmia
3052 3052 -----
3053 3053 Hae vain suljettuja muutoskokoelmia
3054 3054 Hae vain avoimia muutoskokoelmia
3055 3055 Haetaan ja ladataan muutoskokoelmia
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 Kilparata
3062 3062 +++++
3063 3063 Rata
3064 3064 Rata
3065 3065 Rautatien seisake
3066 3066 Asemalaituri
3067 3067 -----
3068 3068 Rata-alue
3069 3069 -----
3070 3070 Odotettiin lukuväliä
3071 3071 Raaka GPS-data
3072 3072 Lue ensin
3073 3073 Luetaan kuvia...
3074 3074 -----
3075 3075 Muutoskokoelmaa {0} luetaan...
3076 3076 Luetaan muutoskokoelmia...
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 Luetaan kohteen ''{0}'' emokohteita
3080 3080 -----
3081 3081 Luetaan {0}...
3082 3082 Lueminut
3083 3083 Oikea nimi
3084 3084 Poistetaanko valinta relaatiosta {0}?
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 Oikaistu kuva...
3089 3089 Kierrätys
3090 3090 -----
3091 3091 Toista
3092 3092 Toista edellinen kumottu toiminto
3093 3093 Toista valittu ja kaikki aikaisemmat toiminnot
3094 3094 Numero
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 Viittaaja:
3099 3099 Viittaa
3100 3100 Päivitä
3101 3101 Seutu
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 Hylkää ristiriidat ja tallenna
3105 3105 Relaatio
3106 3106 Relaatio...
3107 3107 Relaatiomuokkain: Lataa jäsenet
3108 3108 Relaatiomuokkain: Siirrä alaspäin
3109 3109 Relaatiomuokkain: Siirrä ylöspäin
3110 3110 Relaatiomuokkain: Poista
3111 3111 Relaatiomuokkain: Poista valitut
3112 3112 Relaatiomuokkain: Käännä järjestys
3113 3113 Relaatiomuokkain: Lajittele
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 Relaatio on poistettu
3117 3117 Relaatiossa ei ole jäseniä
3118 3118 Tarkistin ei tunne relaation type-tagia
3119 3119 Relaatio, jonka ulkoinen tunniste on "{0}", viittaa puuttuvaan objktiin, jonka ulkoinen tunniste on "{1}".
3120 3120 Relaatio {0}
3121 3121 -----
3122 3122 Relaatio: valittu
3123 3123 Relaatiot
3124 3124 -----
3125 3125 Relaatiot: {0} kpl
3126 3126 Vapauta hiiren painike valitaksesi suorakaiteen sisään jäävät kohteet.
3127 3127 Vapauta hiiren painike lopettaaksesi siirron. Paina ctrl-näppäintä yhdistääksesi lähimpään pisteeseen.
3128 3128 Vapauta hiiren painike pyörityksen lopettamiseksi.
3129 3129 Lopeta skaalaaminen vapauttamalla hiiren painike.
3130 3130 Uskonto
3131 3131 Lataa uudelleen
3132 3132 Lataa kaikki valitut objektit uudelleen ja päivitä lista.
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 Päivitä historia palvelimelta
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 Etähallinta
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 Etähallinta on pyytänyt datan lataamista API:sta.
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 Poista
3148 3148 Poista "{0}" pisteestä "{1}"
3149 3149 Poista "{0}" relaatiosta "{1}"
3150 3150 Poista "{0}" polusta "{1}"
3151 3151 Poista "{0}" {1} objektista.
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 Poista välimuistista
3155 3155 Poista kuva tasosta
3156 3156 Poista tagit inner-poluilta
3157 3157 Poista tarkasteltavan muutoskokoelman tiedot paikallisesta välimuistista
3158 3158 Poista valitut kirjanmerkit
3159 3159 Poista valitut jäsenet tästä relaatiosta
3160 3160 Poista valitut muutoskokoelmat paikallisesta välimuistista
3161 3161 Poista kaikki valitut rivit yhdistelmälistasta
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 Poista ne, siivoa relaatio
3166 3166 Poista tämä jäsen relaatiosta
3167 3167 Kohde poistettiin relaatioista
3168 3168 Solmujen kaksoiskappaleet poistettu
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 Nimeä taso uudelleen
3175 3175 Nimeä valitut kirjanmerkit uudelleen
3176 3176 -----
3177 3177 Piirtää kartan pelkistettynä "rautalankaversiona".
3178 3178 -----
3179 3179 Vuokraamo
3180 3180 Korjaamo
3181 3181 -----
3182 3182 Korvaa "{0}" → "{1}" kohteelle
3183 3183 Ilmoita ohjelmavirheestä
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Pyynnön tiedot: {0}
3189 3189 -----
3190 3190 Tekojärvi
3191 3191 Nollaa
3192 3192 Palauta oletusasetukset
3193 3193 -----
3194 3194 Asuinkatu
3195 3195 Asuinalue
3196 3196 Muuta sovelman koko annetuksi (muoto: LEVEYSxKORKEUS)
3197 3197 Selvitä
3198 3198 Selvitä ristiriidat
3199 3199 Ratkaise ristiriidat kohteelle "{0}"
3200 3200 Ratkaise ristiriidat kohteen {0} koordinaateissa
3201 3201 Ratkaise ristiriidat kohteen {0} poistettu-tilassa
3202 3202 Selvitetään ristiriidat relaation {0} jäsenluettelossa
3203 3203 Ratkaise ristiriidat polun {0} solmulistassa
3204 3204 Selvitä ristiriidat.
3205 3205 Ratkaise ristiriidat solmun {0} versiossa
3206 3206 Selvitä versioristiriita relaatiossa {0}
3207 3207 Ratkaise ristiriidat polun {0} versiossa
3208 3208 Selvitä {0} pisteen {1} tagikonfliktia
3209 3209 Selvitä {0} relaation {1} tagikonfliktia
3210 3210 Selvitä {0} polun {1} tagikonfliktia
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 Ravintola
3215 3215 Palauta
3216 3216 Palautetaan tiedostot
3217 3217 Kielto
3218 3218 Kaupallinen
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 Réunion RGR92
3231 3231 Käännä järjestys
3232 3232 Käännä polut
3233 3233 Käännä ja yhdistä
3234 3234 Kääntää valittujen polkujen suunnan.
3235 3235 Käännä jäsenten järjestys ympäri
3236 3236 Käännä polku
3237 3237 Käännä polut
3238 3238 Käännetty rantaviiva
3239 3239 Rantaviiva väärin päin: maan pitää olla polun vasemmalla puolella.
3240 3240 Maa-alue väärin päin: maan pitää olla polun vasemmalla puolella.
3241 3241 Palautetaan muutokset ennalleen
3242 3242 -----
3243 3243 Revisio
3244 3244 -----
3245 3245 Joki
3246 3246 Joentörmä
3247 3247 Tuntemattoman luokituksen tie
3248 3248 Liikennöintirajoitukset
3249 3249 Rooli
3250 3250 -----
3251 3251 Rooli {0} ei ole mukana vertailuparissa {1}.
3252 3252 -----
3253 3253 Rooli {0} on tuntematon
3254 3254 Rooli:
3255 3255 Roolit relaatioissa, jotka viittavat
3256 3256 -----
3257 3257 Kiertoliittymä
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 Rugby league
3264 3264 Rugby union
3265 3265 Rauniot
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 Ajetaan testiä {0}
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Ruotsi)
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 Tallenna
3282 3282 -----
3283 3283 Tallenna nimellä...
3284 3284 Tallenna GPX-tiedosto
3285 3285 -----
3286 3286 Tallenna kerros
3287 3287 Tallenna OSM-tiedosto
3288 3288 -----
3289 3289 Tallenna WMS-taso tiedostoon
3290 3290 -----
3291 3291 Tallenna silti
3292 3292 -----
3293 3293 Tallenna:
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 Tallenna data uuteen tiedostoon.
3297 3297 Tallenna tämänhetkinen data.
3298 3298 -----
3299 3299 Tallenna asetuksiin
3300 3300 Tallenna käyttäjänimi ja salasana (salaamattomana)
3301 3301 Tallenna/lähetä ja poista
3302 3302 Tallenna/lähetä ja sulje JOSM
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 Tutkii hakemistoa {0}
3307 3307 Koulu
3308 3308 Romumetalli
3309 3309 Kivikko, rakka
3310 3310 Pusikko
3311 3311 -----
3312 3312 Etsi
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 Hakulausekkeessa on virhe: \n\n {0}
3317 3317 Etsi kohteita
3318 3318 Etsi kohteita.
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Hakulause:
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 Etsi...
3326 3326 Etsi:
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 Seututie (secondary)
3331 3331 Toissijainen muuttuja:
3332 3332 -----
3333 3333 Tietoturvapoikkeus
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 Valinta: Rel.:{0}/Polut:{1}/Pisteet:{2}
3337 3337 Valitse
3338 3338 Valitse kaikki
3339 3339 -----
3340 3340 Valitse kaikki objektit jotka ovat valitussa muutoskokoelmassa
3341 3341 Valitse tason kaikki palautetut objektit. Tämä valitsee myös keskeneräiset objektit.
3342 3342 -----
3343 3343 Hae muutoskokoelman luomis- tai sulkemisajankohdan perusteella
3344 3344 Hae muutoskokoelman aukiolon perusteella
3345 3345 Valitse annetun käyttäjän muutoskokoelmat
3346 3346 Valitse joko:
3347 3347 -----
3348 3348 Valitse, ladataanko data uudelle tasolle
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 Valitse relaatioluettelosta
3353 3353 Valitse jäsenet
3354 3354 -----
3355 3355 Valitse kursorin alla oleva solmu.
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 Valitse lähetettävät objektit
3359 3359 Hae muutoskokoelmat vain tietyltä alueelta
3360 3360 Valitse relaatio
3361 3361 -----
3362 3362 Valitse relaatio päävalinnasta
3363 3363 Valitse relaatio relaatioluettelosta
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 Valitse kohdetaso
3367 3367 Valitse merkityt objektit aktiiviselta datatasolta
3368 3368 Valitse kaikkien valittujen relaatioiden jäsenet
3369 3369 -----
3370 3370 Valitse muutoskokoelmaan kuuluvat objektit aktiiviselta datatasolta
3371 3371 Valitse muutoskokoelman sulkemiseksi seuraavan datan lähetyksen jälkeen
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 Valitse polkuja samoin kuin valintatilassa. Raahaa valittua/valittuja polkuja luodaksesi rinnakkaisen kopion. Alt-näppäin estää tagien kopioimisen.
3383 3383 Valitse haun tulokset
3384 3384 Valitse, siirrä, skaalaa ja pyöritä objekteja
3385 3385 Valittuja objekteja ei voi suorakulmaistaa
3386 3386 -----
3387 3387 Valinta
3388 3388 Valinta on tyhjä
3389 3389 Valittuna voi olla vain polkuja ja pisteitä.
3390 3390 Valinta ei ole sopiva!
3391 3391 -----
3392 3392 Valinta: {0}
3393 3393 Valitsee kohteet jotka ottavat osaa tähän komentoon (paitsi jos tällä hetkellä poistettuna)
3394 3394 Polussa risteys itsensä kanssa.
3395 3395 -----
3396 3396 Uusi taso
3397 3397 Erotin
3398 3398 Komentosarja
3399 3399 Palvelin palautti virhekoodin 404 objektin {0}. Ohitetaan.
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 Merkitse solmu {0} muokatuksi
3410 3410 Merkitse relaatio {0} muokatuksi
3411 3411 Merkitse polku {0} muokatuksi
3412 3412 Korvaa nykyinen valinta valituilla relaatioilla
3413 3413 Aseta kieli
3414 3414 Asettaa valitut elementit kartalle valittuihin kohteisiin ylläolevalle listalle.
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 Aseta {0}={1} pisteelle "{2}"
3418 3418 Aseta {0}={1} relaatiolle "{2}"
3419 3419 Aseta {0}={1} polulle "{2}"
3420 3420 Aseta {0}={1} {2} objektille.
3421 3421 Aseta rooli valituille jäsenille
3422 3422 Muutetaan asetusmuuttujien arvoja suoraan. Käytä tätä vain harkiten!
3423 3423 Asetetaan oletuksia
3424 3424 Pikanäppäimen ”{0}” asettaminen toiminnolle ”{1}” ({2}) epäonnistui,\nkoska pikanäppäin on jo käytössä toiminnolle ”{3}” ({4}).\n\n
3425 3425 Asetukset
3426 3426 Äänentoiston ja äänitiedostomerkkien asetukset.
3427 3427 Karttaprojektion ja datatulkinnan asetukset.
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 Ammunta
3437 3437 -----
3438 3438 Kaupat
3439 3439 -----
3440 3440 Pikanäppäin
3441 3441 Pikanäppäinasetukset
3442 3442 -----
3443 3443 Poistetaanko liitännäinen käytöstä?
3444 3444 -----
3445 3445 Näytä
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 Näytä raportti
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Näytä muutoskokoelma {0}
3454 3454 Näytä ohje
3455 3455 Näytä historia
3456 3456 Näytä tiedot
3457 3457 Näytä myös huomautukset ennen tietojen lähetystä
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 Näytä objektitunniste valintalistoissa
3463 3463 -----
3464 3464 Näytä tai piilota äänivalikko päävalikosta.
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 Näytä käynnistysruutu käynnistyksessä
3469 3469 Näytä tilaraportti virheraportteihin liittäessä hyödyllisin tiedoin.
3470 3470 Näytä vain tagit joissa ristiriitoja
3471 3471 Näytä vain tagit joissa useita arvoja
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 Näytä tämä ohje
3475 3475 Näytä/piilota
3476 3476 Kartan laajuus
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 +++++
3483 3483 Lähes samannimiset polut
3484 3484 Samankaltaisesti nimetyt polut.
3485 3485 Yksinkertaista polku
3486 3486 Yksinkertaista kaikki valitut polut
3487 3487 -----
3488 3488 Yksinkertaista polut?
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 Valittu väri (muutettavissa tasokohtaisesti)
3493 3493 Yksittäiset elementit
3494 3494 -----
3495 3495 Rullalautailu
3496 3496 Luistelu
3497 3497 Sukset
3498 3498 Hiihto
3499 3499 Ohita lataus
3500 3500 -----
3501 3501 Ohita päivitys
3502 3502 Liitännäisiä ei päivitetä JOSMin päivityksen jälkeen. Niitä ei vastedes päivitetä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä.
3503 3503 Liitännäisiä ei päivitetä, koska päivitysväli on ylitetty. Niitä ei vastedes päivitetä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä.
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 Pehmeä karttagrafiikka (antialisointi)
3508 3508 -----
3509 3509 Moottorikelkka
3510 3510 Jalkapallo
3511 3511 -----
3512 3512 Joitain kohteita on muokattu.<br> Jatka jos nämä muutokset tulee hukata.</html>
3513 3513 Relaatioita, joihin jotkut poluista kuuluivat, on muutettu. Tarkista ettei syntynyt virheitä.
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 Monimonikulmiosuhteita, joihin liittyy useita ulompia polkuja, ei pystytä käsittelemään.
3517 3517 Polkua, joka on sekä sisempi että ulompi monimonikulmiosuhteissa, ei voida käsitellä.
3518 3518 Polkua, joka on sisempi monimonikulmiosuhteissa, ei voida käsitellä.
3519 3519 Polkua, joka on ulompi monimonikulmiosuhteissa, ei voida käsitellä.
3520 3520 Järjestä
3521 3521 -----
3522 3522 Lajittele relaation jäsenet
3523 3523 -----
3524 3524 Etelä
3525 3525 -----
3526 3526 Invapaikkojen lukumäärä
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 Erityisehdot
3530 3530 Nopeuskamera
3531 3531 -----
3532 3532 Katkaise polku
3533 3533 Katkaisee polun valitun pisteen kohdalta.
3534 3534 Katkaise polku {0} {1} osaksi
3535 3535 Jaa polut osiin
3536 3536 Urheilu
3537 3537 Pallopelit
3538 3538 Liikuntapaikka
3539 3539 Liikunta
3540 3540 Urheilukeskus
3541 3541 Lähde
3542 3542 Stadion
3543 3543 UNIX-standardin mukainen geometria
3544 3544 Tähdet
3545 3545 Aloita haku
3546 3546 Aloittaa latauksen
3547 3547 Aloita lataus
3548 3548 Aloita uusi polku viimeisestä pisteestä.
3549 3549 -----
3550 3550 Tutkii hakemistoa
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 Aloittaa tietojen lähetystä erissä...
3554 3554 Aloitetaan lähetystä, kaikki muutokset yhdellä kertaa ...
3555 3555 Aloitaan lähetys yksi objekti kerrallaan ...
3556 3556 Osavaltio
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 Raportti
3561 3561 Portaat
3562 3562 Stevns (Tanska)
3563 3563 Tikkaat
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 Katulyhty
3568 3568 Kadunnimi
3569 3569 Tiet
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 Toteuta suodin
3582 3582 Kaupunginosa
3583 3583 Metro
3584 3584 Metron sisäänkäynti
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 Muutoskokoelma {0} avattiin onnistuneesti
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Tuetut oikaisupalvelut:
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 Pinta
3596 3596 Valvontakamera
3597 3597 -----
3598 3598 Tarkistin löysi epäilyttäviä tietoja. Jatketaanko lähettämistä?
3599 3599 Epäilyttävät tagi/arvo-yhdistelmät
3600 3600 Unti
3601 3601 Swiss Grid (Sveitsi)
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Tahdista ääni
3605 3605 Synkronoi koko tiedosto
3606 3606 Päivitä vain piste {0}
3607 3607 Päivitä vain relaatio {0}
3608 3608 -----
3609 3609 Päivitä vain polku {0}
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Pöytätennis
3623 3623 -----
3624 3624 Tagikokoelmaa ei voi asettaa objektille, koska siinä on toistuvia avaimia.
3625 3625 Tagikokoelma ei sisällä valittua arvoa "{0}".
3626 3626 Tagin avain sisältää merkin, jonka koodi on pienempi kuin 0x20
3627 3627 Tagin avain on sallittua pidempi
3628 3628 Tagi muokkasi relaatioita arvolla
3629 3629 Tagin arvo sisältää merkin, jonka koodi on pienempi kuin 0x20
3630 3630 Tagin arvo on sallittua pidempi
3631 3631 -----
3632 3632 Tagien esivalinnat
3633 3633 Tagit
3634 3634 Tagit ja jäsenet
3635 3635 Tageja pisteistä
3636 3636 Tageja relaatioista
3637 3637 Tageja poluista
3638 3638 Muutoskokoelman {0} tagit
3639 3639 Uuden muutoskokoelman tagit
3640 3640 Tyhjät arvot
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Taksi
3645 3645 -----
3646 3646 Puhelin
3647 3647 Puhelinkortit
3648 3648 +++++
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 Yhdystie/paikallistie
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 Testaa API:n osoitetta
3657 3657 Testi {0}/{1}: Aloitetaan {2}
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Piirrettävän segmentin suuntima.
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 API:n osoite on kelpo
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 Eteenpäinkelauksen nopeuskerroin
3676 3676 Edellisen ja tämänhetkisen segmentin välinen kulma.
3677 3677 Palvelimelta pyytämäsi alue on liian suuri, tai sillä on liikaa karttakohteita.<br>Yritä ladata pienempi alue tai hae selaimella planeettatiedostosta valmiiksi irrotettu alue.
3678 3678 Muutoskokoelma <strong>jätetään auki</strong> lähetyksen jälkeen
3679 3679 Muutoskokoelma <strong>suljetaan</strong> lähetyksen jälkeen
3680 3680 Muutoskokoelman sisältöä ei ole vielä ladattu.
3681 3681 Kopioidut tiedot sisältävät vaillinaisia objekteja. Liitettäessä vaillinaiset objektit poistetaan. Haluatko liittää tiedot ilman vaillinaisia objekteja?
3682 3682 Nykyistä valintaa ei voida käyttää jakamiseen - pistettä ei ole valittu.
3683 3683 Tämän hetkistä valintaa ei voi käyttää polkujen erotukseen.
3684 3684 Arvo ei ole OSM ID-numero. Anna positiivinen kokonaisluku.
3685 3685 -----
3686 3686 Annettu arvo ei kelpaa. Anna positiivinen kokonaisluku.
3687 3687 Annettu arvo ei ole kelvollinen käyttäjä-ID. Anna positiivinen kokonaisluku.
3688 3688 Annettu ruutuosoite on väärää muotoa
3689 3689 Kyseinen arvo ei ole minkään ruudun indeksi annetulla suurennostasolla
3690 3690 -----
3691 3691 Dokumentti ei sisällä tietoa
3692 3692 -----
3693 3693 Alla on automaattisen tarkistimen löytämät huomautukset. On suotavaa yrittää korjata virheet, mutta varo ettet tuhoa kelvollisia tietoja. Jos et ole varma ilmoitusten merkityksestä, on parempi ohittaa ne.<br>Jos valitset peruuta, löydät nämä kohdat tarkistimen paneelista oikeasta reunasta.
3694 3694 Seuraavat riippuvaiset kohteet puhdistetaan<br> näiden valittujen kohteiden lisäksi:
3695 3695 Massalatauksen aikana tapahtui seuraavat virheet: {0}
3696 3696 -----
3697 3697 Leveysaste osoittimen kohdalla.
3698 3698 Pituusaste osoittimen kohdalla.
3699 3699 -----
3700 3700 Avain "{0}" ja kaikki sen arvot tullaan poistamaan
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 Piirrettävän segmentin pituus.
3704 3704 -----
3705 3705 Yhdistetyt tiedot eivät sisällä tagia avaimella {0}
3706 3706 Osoittmen kohdalla olevan objektin nimi.
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 Liitännäinen on poistettu asetuksista. Se poistuu käytöstä, kun JOSM käynnistään uudelleen.
3711 3711 Projektiota {0} ei voitu aktivoida. Käytetään Mercatoria
3712 3712 Välityspalvelinta ei käytetä.
3713 3713 -----
3714 3714 Säännöllisessä lausekkeessa "{0}" on virhe kohdassa {1}:\n\n{2}
3715 3715 Virhe säännöllistä lauseketta "{0}" jäsennettäessä. Koko virhe:\n\n{1}
3716 3716 -----
3717 3717 Yritit ladata liian suurta aluetta. Lähennä karttaa hiukan, tai vähennä resoluutiota
3718 3718 Valittu GPX-jälki ei sisällä aikaleimoja. Ole hyvä ja valitse toinen jälki.
3719 3719 -----
3720 3720 Valitut pisteet eivät ole samalla polulla.
3721 3721 -----
3722 3722 Valinnassa on {0} polkua. Haluatko varmasti yksinkertaistaa ne kaikki?
3723 3723 -----
3724 3724 Palvelin palautti koodin 404.<br>Tämä yleensä tarkoittaa, että palvelin ei löydä objektia annetulla tunnisteella.
3725 3725 -----
3726 3726 Oikeinkirjoitustarkistimen ja ominaisuustarkistimen sääntötiedostot (URL-osoite tai tiedostonimi) (lisätietoja http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller )
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 Polkua ei voida katkaista valittujen pisteiden kohdalta. (Vihje: Valitse pisteitä, jotka eivät ole polun päissä.)
3731 3731 Polkuja ei voi yhdistää nykyisessä suunnassa. Haluatko kääntää osan niistä?
3732 3732 Teatteri
3733 3733 Heidän tietonsa eivät sisällä tagia avaimella {0}
3734 3734 Palvelimen versio
3735 3735 Heidän versionsa (palvelimen tiedot)
3736 3736 Muiden ja yhdistettä
3737 3737 Teemapuisto
3738 3738 Ei avonaisia muutoskokoelmia
3739 3739 Kohteita ei ole valittuna päivitettäväksi
3740 3740 Et ole ratkaissut ristiriitoja. Vain omat versiosi tallennetaan, ei tietoa ristiriidoista. Jatka tallennusta?
3741 3741 Polut risteävät keskenään
3742 3742 Alla näkyvien virheeseen liittyvien tietojen pitäisi siirtyä valmiiksi raporttiin. Kerro lisäksi, miten virheen saa tapahtumaan, ja yritä selittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
3743 3743 -----
3744 3744 Tuonnin aikana todettiin {0} ristiriitaa.
3745 3745 Toiminnolle ei ole asetettu pikanäppäintä.\n\n
3746 3746 Tämä voi johtaa pisteiden poistamiseen vahingossa.
3747 3747 -----
3748 3748 Tämä on nauhoituksen lopun jälkeen
3749 3749 -----
3750 3750 Tämä piste ei ole yhdistettynä mihinkään muuhun.
3751 3751 Tämä toiminto laittaa JOSMin unohtamaan valitut kohteet.<br> Ne poistetaan tasolta, mutta <i>ei</i> palvelimelta lähetettäessä.
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 Etsii virheellisiä avain/arvo-pareja.
3755 3755 -----
3756 3756 Tämä liitännäinen lähettää GPS-jäljet suoraan openstreetmap.orgiin JOSMin aktiiviselta tasolta
3757 3757 -----
3758 3758 Etsii tagittomia pisteitä jotka eivät ole osa mitään polkua.
3759 3759 Tämä tarkistaa tagittomat, tyhjät ja yhden pisteen polut.
3760 3760 Tämä tarkistaa polut, jotka sisältävät jotkut pisteistänsä useammin kuin kerran.
3761 3761 Etsii keskenään lähes samannimisiä polkuja; mahdollisesti kirjoitusvirheitä.
3762 3762 Etsii polut joiden päätepiste on hyvin lähellä jotain muuta polkua.
3763 3763 Tämä testi tarkistaa monimonikulmioiden kelpoisuuden
3764 3764 -----
3765 3765 Tämä testi tarkistaa kulkeeko kaksi tietä, rautatietä, vesitietä tai rakennusta toistensa yli samalla tasolla ilman niitä yhdistävää solmua.
3766 3766 -----
3767 3767 Tämä tarkistaa, että rantaviivat ovat oikein.
3768 3768 Tarkistaa etteivät mitkään pisteet ole identtisissä koordinaateissa.
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 Tarkistaa vesi-, maa- ja rantaviiva-polkujen suunnan (vesi kulkusuunnassa oikealla).
3772 3772 -----
3773 3773 Etsii pisteet joilla keskenään sama nimi (mahdollisesti turhia kaksoiskappaleita)
3774 3774 Etsii polkuja, joiden pitäisi tagiensa perusteella olla suljettuja alueita.
3775 3775 -----
3776 3776 Valituista solmuista ei voi muodostaa ympyrää.
3777 3777 -----
3778 3778 Karttaruutujen numerot
3779 3779 Ruutuosoite:
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 Aikavyöhyke:
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 Kohteeseen ...
3787 3787 Poistettava
3788 3788 Näytä/piilota GPX-viivat
3789 3789 Vaihda näkymänseurannan tilaa
3790 3790 Rautalankanäkymä päälle/pois
3791 3791 Kokoruututila päälle/pois
3792 3792 Muutoskokoelmien hallintaikkunan näkyvyys
3793 3793 -----
3794 3794 Näytä/piilota merkintöjen tekstit ja kuvakkeet
3795 3795 Näytä/piilota valittu taso.
3796 3796 Vaihda: {0}
3797 3797 Vaihda asetuksen "{0}" tila
3798 3798 Käymälä
3799 3799 -----
3800 3800 Tietulli
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 Työkalu: {0}
3805 3805 Työkalupalkki
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 Työkalurivin muokkaus
3809 3809 Työkalut
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 Turismi
3815 3815 Torni
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 Kaupunki
3819 3819 Kaupungintalo
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 Metsätie (track)
3823 3823 Jäljen ja pisteiden väritys
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 Liikennehidastin
3827 3827 Liikennevalot
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 Raitiotie
3831 3831 Raitiovaunupysäkki
3832 3832 Liikenne
3833 3833 -----
3834 3834 poikittainen Mercator-projektio
3835 3835 Matkatoimisto
3836 3836 Puu
3837 3837 Valtatie/moottoriliikennetie (trunk)
3838 3838 Valtatien/moottoriliikennetien ramppi (trunk_link)
3839 3839 -----
3840 3840 Koita päivittää liitännäinen uusimpaan versioon ennen virheilmoituksen tekoa.
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 Tunneli
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 Kääntöympyrä
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 Pyöröportti
3851 3851 Kääntöpöytä
3852 3852 Tyyppi
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 TUNTEMATON
3861 3861 +++++
3862 3862 -----
3863 3863 URL www.openstreetmap.org-sivulta (voit määrittää ladattavan alueen kopioimalla URLin tähän)
3864 3864 URL-osoite www.openstreetmap.org-sivustolta (voit liittää URL-osoitteen tähän ladataksesi alueen)
3865 3865 -----
3866 3866 +++++
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 +++++
3870 3870 UTM Ranska (DOM)
3871 3871 UTM-karttajärjestelmä
3872 3872 UTM-alue
3873 3873 Erota polut
3874 3874 Objektia {0} ei voi lisätä datajoukkoon, koska se kuuluu jo siihen
3875 3875 Kirjaston {0} luonti epäonnistui, automaattinen tallennus on pois päältä
3876 3876 Tiedoston {0} luonti epäonnistui, käytetään muuta tiedostonimeä.
3877 3877 -----
3878 3878 Vanhan varmuuskopion poisto ei onnistu {0}
3879 3879 Käännöstä ei löydy: {0}. Käytetään oletusasetusta: {1}.
3880 3880 -----
3881 3881 Pituus- tai leveysastetta ei kyetty tulkitsemaan.
3882 3882 -----
3883 3883 Tie (ei asuinkatu)
3884 3884 Sulkemattomat polut
3885 3885 -----
3886 3886 Yhdistämätön rantaviiva
3887 3887 -----
3888 3888 Yhdistämättömät polut
3889 3889 Ei päätetä
3890 3890 Ristiriita ratkaisematta poistettu-tilojen välillä
3891 3891 Ristiriita ratkaisematta koordinaattien välillä
3892 3892 Päättämätön
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 Kumoa
3896 3896 Peruuta muodon suorakulmaistus
3897 3897 Kumoa siirto
3898 3898 Palauttaa vain valitut pisteet polun suorakulmaistusta edeltäviin sijainteihinsa.
3899 3899 Peru viimeisin toiminto.
3900 3900 Peruuta valittu ja kaikki myöhemmät toiminnot
3901 3901 Irroita paneeli
3902 3902 Odottamaton poikkeus
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Objektin "{0}" uuden version muoto poikkeaa odotetusta. Saatiin "{1}".
3908 3908 Havaittiin OSM-objektille odottamaton tunniste "0".
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 Odottamaton symboli. Odotettu {0}, löydetty {1}
3913 3913 Odottamaton symboli: {0}
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 Parametrille ”index” saatiin odottamaton arvo ”{0}”.
3917 3917 Vapauta
3918 3918 Vapauttaa yhdistelmälistan muokattavaksi
3919 3919 -----
3920 3920 Irroitettu piste
3921 3921 Yliopisto
3922 3922 Tuntematon palvelin
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 Tuntematon objektin tyyppi: {0}. Sallitut arvot ovat node, way ja relation
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 Tuntematon tyyppi: {0}
3931 3931 Nimeämätön kuvataso
3932 3932 -----
3933 3933 Nimetön tie
3934 3934 Nimeämättömät polut
3935 3935 Järjestämätön rantaviiva
3936 3936 Tallentamattomia muutoksia - Tallenna tai lähetä serverille ennen poistamista?
3937 3937 Tallentamattomia muutoksia - Tallenna tai lähetä serverille ennen ohjelman sulkemista?
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Tallentamatonta osm-tietoa
3942 3942 Tyhjennä valinta
3943 3943 Tyhjennä valinta (escape)
3944 3944 Tyhjennä valinta (fokus)
3945 3945 Poista valinta kaikista kohteista.
3946 3946 -----
3947 3947 Muutoskokoelmaa on haettu tuntemattomalla parametrilla ”{0}”
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 Tagittomat polut
3951 3951 -----
3952 3952 Tagittomat, tyhjät ja yhden pisteen polut.
3953 3953 Ylös
3954 3954 Yksi taso ylöspäin
3955 3955 Päivitä
3956 3956 Päivitä muutoskokoelman tiedot
3957 3957 Päivitä sisältö
3958 3958 Päivitä data
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 Päivitä muokatut kohteet
3962 3962 Päivitä objektit
3963 3963 Päivitä liitännäiset
3964 3964 Päivitä valitut kohteet
3965 3965 Päivitä muutoskokoelman sisältö OSM-palvelimelta
3966 3966 Päivitä muutoskokoelma OSM-palvelimelta
3967 3967 Päivitä valitut liitännäiset
3968 3968 Muokattu
3969 3969 Päivittää muokatut kohteet palvelimelta (lataa datan uudelleen)
3970 3970 Päivittää valitut kohteet palvelimelta (lataa datan uudelleen)
3971 3971 Päivittää aktiivisen datatason kohteet palvelimelta.
3972 3972 Päivittää valittujen muutoskokoelmien tiedot OSM-palvelimelta
3973 3973 Muutoskokoelmaa {0} päivitetään...
3974 3974 Muutoskokoelmaa päivitetään...
3975 3975 Tiedon päivitys
3976 3976 Päivitetään ohitetut virheet...
3977 3977 Päivitetään karttaa...
3978 3978 Päivitetään liitännäisiä...
3979 3979 Lähetä
3980 3980 Lähetä muutokset
3981 3981 Lähetä asetukset
3982 3982 Lähetä kaikki muutokset aktiiviselta datatasolta OSM-palvelimelle
3983 3983 Lähetä kaikkien valittujen kohteiden muutokset OSM-palvelimelle
3984 3984 Lähetä data
3985 3985 Lähetä tiedot erissä, erän koko (objektia):
3986 3986 Lähetä kaikki yhdessä
3987 3987 Lähetä tiedot olemassaolevaan ja avoimeen muutoskokoelmaan
3988 3988 Lähetä objektit yksitellen
3989 3989 -----
3990 3990 Lähetä valinta
3991 3991 Lähetä muutokset
3992 3992 Lähetä nykyiset asetukset palvelimelle
3993 3993 -----
3994 3994 Lähetä uuteen muutoskokoelmaan
3995 3995 Lähetä olemassa olevaan muutoskokoelmaan
3996 3996 Lähetetään <strong>{0} objektia</strong> <strong>yhteen muutoskokoelmaan</strong> käyttäen <strong>{1} pyyntöä</strong>
3997 3997 Lähetetään <strong>{0} objektia</strong> <strong>moneen muutoskokoelmaan</strong> käyttäen <strong>{1} pyyntöä</strong>
3998 3998 -----
3999 3999 Lähetetään dataa...
4000 4000 Lähetetään dataa tasolta ''{0}''
4001 4001 Käyttö
4002 4002 Voit ryhmitellä hakuehtoja suluilla <b>(</b> and <b>)</b>.
4003 4003 Käytä lainausmerkkejä <b>"</b>, jos haet erikoismerkkejä sisältäviä tekstejä (esim. <b>:</b> avaimessa)
4004 4004 <b>|</b> tai <b>OR</b> yhdistää ehdot (looginen "tai"-lause)
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 Käytä SOCKS-välityspalvelinta
4008 4008 -----
4009 4009 Käytä nuolinäppäimiä tai vedä kuvatasoa hiirellä säätääksesi kuvatason paikkaa.\nVoit myös syöttää itäisen ja pohjoisen siirtymän {0}-koordinaatistossa.\nJos haluat tallentaa siirtymän kirjanmerkkinä, syötä kirjanmerkin nimi alle.
4010 4010 -----
4011 4011 Käytä oletusarvoa
4012 4012 Käytä oletussääntötiedostoa.
4013 4013 -----
4014 4014 Käytä oletusoikeinkirjoitussääntöjä.
4015 4015 -----
4016 4016 Käytä virhetasoa
4017 4017 -----
4018 4018 Käytä globaaleja asetuksia.
4019 4019 Käytä ohituslistaa.
4020 4020 -----
4021 4021 Käytä esivalintaa ”{0}”
4022 4022 Käytä esivalintaa "{0}" ryhmästä "{1}"
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 Käytä tarkistimen mukana tullutta sääntötiedostoa (suositus).
4027 4027 Käytä tarkistimen mukana tullutta oikeinkirjoitussääntötiedostoa (suositus).
4028 4028 -----
4029 4029 Käytä virhetasoa ongelmallisten elementtien näyttämiseen.
4030 4030 Jätä varoituksia näyttämättä ohituslistan mukaisesti.
4031 4031 -----
4032 4032 Käyttäjä
4033 4033 Käyttäjän ID:
4034 4034 Käyttäjänimi:
4035 4035 Käyttäjä:
4036 4036 Käyttäjänimi
4037 4037 Käyttäjänimi:
4038 4038 Käytetäänkin pikanäppäintä ”{0}”.\n\n
4039 4039 Tämä pitäisi yleensä korjata.
4040 4040 -----
4041 4041 Tarkista
4042 4042 -----
4043 4043 Tarkista ominaisuuksien avaimet vertaamalla tunnettujen avainten listaan.
4044 4044 Tarkista ominaisuuksien arvot vertaamalla esivalintojen tuntemiin arvoihin.
4045 4045 Tarkistetaan
4046 4046 Tarkistus
4047 4047 -----
4048 4048 Tarkistusvirheet
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 Arvo
4052 4052 -----
4053 4053 Arvo "{0}" tullaan toteuttamaan avaimelle "{1}"
4054 4054 -----
4055 4055 Parametrin ”{0}” arvoksi odotettiin >0, saatiin {1}
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 Arvo:
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 Asetukset, jotka vaikuttavat ohjelman visuaaliseen ilmeeseen.
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 Nopeus (punainen = hidas, vihreä = nopea)
4065 4065 Automaatti
4066 4066 Automaatin tuotteet
4067 4067 Versio
4068 4068 Version oletettiin olevan > 0. Saatiin {0}.
4069 4069 Odotettiin versiota
4070 4070 Versio {0}
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 Eläinlääkäri
4078 4078 -----
4079 4079 Näytä
4080 4080 Näytä: {0}
4081 4081 Näköalapaikka
4082 4082 Näkymän seuranta
4083 4083 Kunta
4084 4084 -----
4085 4085 Kunta/kaupunki
4086 4086 Viinitarha
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 Vieraile kotisivulla
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 Tulivuori
4094 4094 -----
4095 4095 Jännite
4096 4096 -----
4097 4097 VAROITUS: Odottamaton sovellusrajapinnan URL-perusosoitteen muoto. Uudelleenohjaus OSM-objektien info- ja historiasivuille tullee epäonnistumaan. Sovellusrajapinnan URL-perusosoite on "{0}"
4098 4098 VAROITUS: Odottamaton sovellusrajapinnan URL-perusosoitteen muoto. Aiheuttanee uudelleenohjauksen toimimattomuutta OSM-alkioiden käyttäjätietosivuile. Sovellusrajapinnan URL-perusosoite on "{0}"
4099 4099 +++++
4100 4100 +++++
4101 4101 WGS84 maantieteellinen
4102 4102 +++++
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 WMS URL-osoite tai kuvatunniste
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 +++++
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 Muuri
4113 4113 Varoitus
4114 4114 Varoitus: Liitännäistä "{0}" ei voi ladata. Sen latauslinkki "{1}" ei ole kelvollinen URL. Lataus ohitetaan.
4115 4115 Varoitus: Liitännäistä "{0}" ei voi ladata. Sen latauslinkkiä ei ole tiedossa. Lataus ohitetaan.
4116 4116 -----
4117 4117 Varoitus: Asetusten alustaminen epäonnistui. Puuttuvaa asetushakemistoa ei voitu luoda: {0}
4118 4118 Varoitus: asetusten alustus epäonnistui. Myös oletusasetustiedoston käyttö epäonnistui: {0}
4119 4119 Varoitus: Asetusten alustaminen epäonnistui. Asetushakemisto "{0}" ei ole hakemisto.
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 Varoitus: Liitännäistietoja ei saatu luettua tiedostosta "{0}". Ohitetaan.
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 Varoitus: Tasoa "{0}" ei enää ole olemassa. Ei voida poistaa objektin "{1}" konfliktia.
4127 4127 Varoitus: Asetustiedosto "{0}" puuttuu. Luodaan oletusmuotoinen asetustiedosto.
4128 4128 Varoitus: Asestustiedosto "{0}" korvataan oletusmuotoisella asetustiedostolla.
4129 4129 -----
4130 4130 Varoitus: salasana lähetetään salaamattomana.
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Varoitus: kohteen {1} tagin ''{0}'' arvo typistettiin automaattisesti
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 Varoitus: aiemmin ladatun liitännäisen "{0}" asennus epäonnistui. Asennus ohitetaan. JOSM lataa silti liitännäisen vanhan version.
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 Varoitus: asetusten tallennus tiedostoon "{0}" epäonnistui
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 Vain ensimmäisten {0}:n valitun käyttäjän tietosivu avataan (valittuna on {1})
4163 4163 -----
4164 4164 Varoitus: versiotiedosto "/REVISION" puuttuu
4165 4165 Varoitus: luettiin odottamaton JOSM:n versionumero asennustiedoista. Arvo oli "{0}"
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 Varoitukset
4173 4173 Autopesula
4174 4174 -----
4175 4175 Vedenpuhdistuslaitos
4176 4176 Vesi
4177 4177 Vesipuisto
4178 4178 Vesitorni
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Vesiputous
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 Ääniaaltotiedostot (*.wav)
4185 4185 Polun päätepiste lähellä tietä
4186 4186 Polun päätepiste lähellä toista polkua
4187 4187 Polun piste lähellä toista polkua
4188 4188 -----
4189 4189 Polku {0}
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 Polut
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 Tienvarsiristi
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 Verkkosivu
4201 4201 Ylisyöksypato
4202 4202 Kosteikko
4203 4203 Pyörätuoli
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 Jotta polun kääntäminen ei vääristäisi karttadataa, suositellaan seuraavia muutoksia polun ja sen pisteiden ominaisuuksiin.
4208 4208 Lisää tallennettaessa varmuuskopiotiedostojen loppuun ~-merkki
4209 4209 Koko ryhmä
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Tuulimylly
4214 4214 -----
4215 4215 Rautalankapiirrin
4216 4216 Rautalankanäkymä
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 Lainausmerkkien sisällä merkkien <b>"</b> and <b>\</b> eteen täytyy lisätä <b>\</b> (<b>\"</b> ja <b>\\</b>).
4220 4220 Metsä
4221 4221 Tehdas
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 Väärään suuntaan kierretyt polut
4226 4226 -----
4227 4227 Kyllä
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 Olet aikeissa poistaa keskeneräisiä kohteita.<br>Tämä aiheuttaa ongelmia koska et näe todellista kohdetta.<br>Haluatko aivan varmasti poistaa?
4232 4232 Olet aikeissa poistaa pisteitä ladatun alueen ulkopuolelta.<br>Tämä voi johtaa ongelmiin, koska objektit, joita et näe voivat käyttää niitä.<br>Oletko varma, että haluat poistaa ne?
4233 4233 Olet avaamassa {0} selainikkunaa.<br>Tämä saattaa sekä täyttää näytön selainikkunoilla<br>että viedä jonkin verran aikaa.
4234 4234 -----
4235 4235 Olet erottamassa polkuja ladatun alueen ulkopuolella.<br>Tästä voi seurata ongelmia, koska objektit joita et ole ladannut voivat käyttää valittuja pisteitä.<br>Haluatko varmasti erottaa polut?
4236 4236 Voit myös liittää URL:n www.openstreetmap.org:sta
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 JOSMissa on tapahtunut virhe
4240 4240 Olet törmännyt virheeseen JOSMissa. Varmista, ennen virheraportin lähettämistä, että käytät JOSMin uusinta versiota sivulta:
4241 4241 JOSM on käynnistettävä uudelleen, jotta jotkin asetukset voidaan ottaa käyttöön.
4242 4242 Siirtämäsi objektien määrä on yli {0}. Monen objektin siirto on usein virhe.\nHaluatko varmasti siirtää ne?
4243 4243 -----
4244 4244 Ainakin yksi polku pitää valita.
4245 4245 Vähintään kaksi pistettä tulee valita ympyräpolun katkaisemiseksi.
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 Pysäytä äänentoisto, kun kuulet tahdistusmerkkisi.
4250 4250 Pyysit liian monta pistettä (raja on 50 000). Pyydä joko pienempi alue, tai käytä planet.osm:ia
4251 4251 Myös liitännäiset tulisi päivittää. Jos kummastakaan keinosta ei ole hyötyä, lähetä raportti virheenseurantaamme osoitteessa:
4252 4252 Valitse GPX-jälki
4253 4253 Liitännäisten päivitys on suositeltavaa nyt, koska olet päivittänyt JOSM:in.<br>Päivittämättömät liitännäiset voivat aiheuttaa virheitä.<br><br>Päivitetäänkö liitännäiset?
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 Eläintarha
4257 4257 Zoomaus
4258 4258 Mittakaava (metreissä)
4259 4259 Lähennä
4260 4260 Loitonna
4261 4261 Zoomaa ja siirrä karttaa
4262 4262 -----
4263 4263 Rajaa näytettävä alue: pidä valintanappia pohjassa ja vedä nurkasta toiseen. Siirrä aluetta Ctrl+nuolinäppäimillä tai raahaa hiiren oikealla napilla.
4264 4264 Lähennä
4265 4265 Suurennostaso:
4266 4266 Loitonna
4267 4267 Sovita {0} näkymään.
4268 4268 Näytä
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 Näytä piste
4272 4272 Näytä ongelmakohta
4273 4273 Sovita näkymä valittuihin kohteisiin
4274 4274 Sovita näkymä valintaan
4275 4275 -----
4276 4276 Näytä kohde, johon ensimmäinen valittu jäsen viittaa
4277 4277 -----
4278 4278 Näytä piste aktiivisella datatasolla
4279 4279 Sovita näkymä {0}
4280 4280 Ei voida näyttää, koska relaation sisältävä taso ei ole aktiivinen
4281 4281 Ei voida näytää, koska yhtään jäsentä ei ole valittu
4282 4282 -----
4283 4283 \nKorkeus: {0} m
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 +++++
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 paikka
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 Takaisin
4321 4321 Nopeammin
4322 4322 Nopeammin eteenpäin
4323 4323 Eteenpäin
4324 4324 Siirry takaisin
4325 4325 Siirry eteenpäin
4326 4326 Seuraava merkki
4327 4327 Toista seuraavasta merkistä.
4328 4328 Toista edellisestä merkistä.
4329 4329 Toista/tauko
4330 4330 Edellinen merkki
4331 4331 Hitaammin
4332 4332 Hitaammin eteenpäin
4333 4333 Suljettu
4334 4334 Avoin
4335 4335 tyhjä
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 I
4344 4344 P
4345 4345 E
4346 4346 L
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 L
4353 4353 P
4354 4354 S
4355 4355 E
4356 4356 P
4357 4357 K
4358 4358 T
4359 4359 K
4360 4360 teksti
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 sekametsä
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 K
4388 4388 ÄHK
4389 4389 HK
4390 4390 SL
4391 4391 Portti:
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 Avain:
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 tien nimessä lyhenne
4401 4401 -----
4402 4402 lisää valintaan
4403 4403 osoite
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 köysirata
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 kaikki
4416 4416 kaikki kohteet
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 amerikkalainen jalkapallo
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 anonyymi
4430 4430 mikä tahansa
4431 4431 -----
4432 4432 jousiammunta
4433 4433 alue
4434 4434 alueteksti
4435 4435 aasialainen
4436 4436 -----
4437 4437 yleisurheilu
4438 4438 -----
4439 4439 australialainen jalkapallo
4440 4440 -----
4441 4441 tausta
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 Este tien ominaisuutena
4450 4450 +++++
4451 4451 valuma-alue
4452 4452 koripallo
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 ranta
4456 4456 polkupyörä
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 räme
4463 4463 kuulapelit
4464 4464 raja
4465 4465 nurmikeilailu
4466 4466 -----
4467 4467 silta
4468 4468 avain "bridge" pisteellä
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 rakennus
4472 4472 -----
4473 4473 hampurilainen
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 kanadalainen jalkapallo
4477 4477 kanootti
4478 4478 kirjainkoko merkitsee
4479 4479 -----
4480 4480 hautausmaa
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 kiinalainen
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 kaupunki
4491 4491 -----
4492 4492 kiipeily
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 suljettu
4496 4496 -----
4497 4497 kivihiili
4498 4498 mukulakivi
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 ristiriita
4510 4510 havumetsä
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 kriketti
4522 4522 krikettiverkko
4523 4523 kroketti
4524 4524 -----
4525 4525 bicycle-merkitty pyörätie
4526 4526 pyöräily
4527 4527 -----
4528 4528 tietoihin
4529 4529 lehtimetsä
4530 4530 -----
4531 4531 ast° min'' (Meri)
4532 4532 ast° min'' sek"
4533 4533 poistettu
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 määränpää
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 pois käytöstä
4543 4543 -----
4544 4544 ei ole olemassa
4545 4545 koirakilpailu
4546 4546 -----
4547 4547 alas
4548 4548 -----
4549 4549 lataukseen
4550 4550 juomat
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 ratsastus
4559 4559 -----
4560 4560 parillinen
4561 4561 esimerkkejä
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 epätosi: asetus on pois päältä
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 etsi valinnasta
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 ''footway'' tagin ''foot'' kanssa
4580 4580 -----
4581 4581 talousmetsä
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 ruudusta
4588 4588 -----
4589 4589 täysi
4590 4590 -----
4591 4591 skotlantilainen jalkapallo
4592 4592 -----
4593 4593 kaasu
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 saksalainen
4598 4598 jäätikkö
4599 4599 -----
4600 4600 +++++
4601 4601 golfkenttä
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 gps-piste
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 ruoho
4611 4611 -----
4612 4612 sora
4613 4613 kreikkalainen
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 maa
4617 4617 -----
4618 4618 voimistelu
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 nummi
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 korostus
4629 4629 tie
4630 4630 tie ilman tien numeroa
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 historiallinen
4636 4636 historia
4637 4637 jääkiekko
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 hevoskilpailu
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 hotelli
4644 4644 -----
4645 4645 +++++
4646 4646 -----
4647 4647 vesivoima
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 kuvatason häivytys
4651 4651 epäaktiivinen
4652 4652 myös emorelaatioiden välittömät lapsirelaatiot
4653 4653 keskeneräinen
4654 4654 keskeneräinen polku
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 intialainen
4658 4658 -----
4659 4659 teollisuus
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 saari
4667 4667 -----
4668 4668 italialainen
4669 4669 -----
4670 4670 japanilainen
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 +++++
4675 4675 -----
4676 4676 kaatopaikka
4677 4677 maankäyttö
4678 4678 tyyppiä maankäyttö {0}
4679 4679 -----
4680 4680 tasoon
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 Avaimen layer arvossa "+"-merkki
4684 4684 -----
4685 4685 vasen
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 pihakatu
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 lukitse vieritys
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 suo
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 nopeusrajoitus jalkakäytävällä
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 meksikolainen
4712 4712 armeija
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 puuttuvat objektit:
4716 4716 väärinkirjoitettu avain
4717 4717 sekametsä
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 moottoriurheilu
4721 4721 moottoriliikennetie
4722 4722 moottoritie
4723 4723 moottoritien_ramppi
4724 4724 muta
4725 4725 -----
4726 4726 monikerroksinen
4727 4727 -----
4728 4728 monimonikulmio
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 tyyppiä natural {0}
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 seuraavaan
4736 4736 -----
4737 4737 ei
4738 4738 kuvausta ei ole saatavilla
4739 4739 -----
4740 4740 -----
4741 4741 ei muuttujaa
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 ei mitään
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 ei poistettu
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 Huomio: JOSM tarvitsee paljon muistia joihinkin tehtäviin. Voi olla tarpeen lisätä seuraava\nJava-asetus, joka määrää suurimman käytettävän muistimäärän megatavuina.
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 ydinvoima
4756 4756 -----
4757 4757 pariton
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 avain "oneway" pisteellä
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 avoin
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 valinnat
4771 4771 Javan järjestelmäominaisuuksina näkyvät asetukset
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 ladatun alueen ulkopuolella
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 osittainen: valituilla objekteilla on eri arvoja, älä muuta
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 päällystetty
4785 4785 -----
4786 4786 huippu
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 +++++
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 laituri
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 kenttä
4804 4804 +++++
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 edelliseen
4813 4813 kantatie
4814 4814 kantatien_ramppi
4815 4815 yksityinen
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 julkinen liikenne
4820 4820 julkisen liikenteen aikatauluja
4821 4821 julkisen liikenteen lippuja
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 louhos
4829 4829 +++++
4830 4830 -----
4831 4831 rata-alue
4832 4832 -----
4833 4833 rata
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 alue
4839 4839 paikallinen
4840 4840 säännöllinen lauseke
4841 4841 relaatio ilman tagia "type"
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 poista valinnasta
4846 4846 korvaa valinta
4847 4847 -----
4848 4848 asuinkatu
4849 4849 nimetön ravintola
4850 4850 kaupallinen
4851 4851 oikea
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 kiertoliittymä
4856 4856 reitti
4857 4857 -----
4858 4858 rugby league
4859 4859 rugby union
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 hiekka
4865 4865 -----
4866 4866 skaalaus
4867 4867 kaavio
4868 4868 pusikko
4869 4869 seututie
4870 4870 -----
4871 4871 Valitse urheilulaji:
4872 4872 valitut
4873 4873 valintaan
4874 4874 Pyörätiellä myös pyöräkaista
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 -----
4884 4884 -----
4885 4885 ammunta
4886 4886 kauppa
4887 4887 -----
4888 4888 sivuraide
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 paikka
4894 4894 rullalautailu
4895 4895 luistelu
4896 4896 latu
4897 4897 hiihto
4898 4898 -----
4899 4899 jalkapallo
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 urheilu
4906 4906 -----
4907 4907 urheilukeskus
4908 4908 -----
4909 4909 stadion
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 katu
4916 4916 kadun nimi sisältää ss
4917 4917 merkkijono
4918 4918 merkkijono;merkkijono;...
4919 4919 metro
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 suo
4925 4925 -----
4926 4926 uinti
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 pöytätennis
4930 4930 -----
4931 4931 -----
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 +++++
4936 4936 terminaali
4937 4937 yhdystie
4938 4938 teksti
4939 4939 thaimaalainen
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 topograafinen
4951 4951 -----
4952 4952 turismi
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 liikennevalot
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 tosi: asetus on päällä
4963 4963 valtatie
4964 4964 valtatien_ramppi
4965 4965 turkkilainen
4966 4966 kääntöympyrä
4967 4967 tyyppi
4968 4968 tie
4969 4969 valvomaton
4970 4970 maanalainen
4971 4971 -----
4972 4972 tuntematon
4973 4973 merkitsemätön
4974 4974 päällystämätön
4975 4975 -----
4976 4976 pois päältä: älä aseta tätä ominaisuutta valituille kohteille
4977 4977 -----
4978 4978 ei tageja
4979 4979 tagiton polku
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 ylös
4984 4984 ruutuun
4985 4985 käyttö
4986 4986 -----
4987 4987 tarkistusvirhe
4988 4988 muut tarkistukset
4989 4989 tarkistusvaroitus
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 tulivuori
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 vesi
5003 5003 -----
5004 5004 vesiväylä
5005 5005 vesiväylän tyyppi {0}
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 polku on yhteydessä seuraavaan relaatiojäseneen
5009 5009 polku on yhteydessä edeltävään relaatiojäseneen
5010 5010 polku ei ole yhteydessä edeltävään eikä seuraavaan relaatiojäseneen
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 tuuli
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 metsä
5020 5020 -----
5021 5021 väärä "highway" arvo
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 kyllä
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 {0} (Korsika)
5032 5032 {0} ({1}-{2} astetta)
5033 5033 -----
5034 5034 {0} [keskeneräinen]
5035 5035 {0} koostuu:
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 {0} metriä
5039 5039 Vielä {0}...
5040 5040 Polussa {1} on {0} pistettä joka on enemmän kuin maksimi ({2})
5041 5041 -----
5042 5042 {0} neliökilometriä
5043 5043 {0}% ({1}/{2}), {3} jäljellä. Lähetetään pistettä ''{4}'' (id: {5})
5044 5044 {0}% ({1}/{2}), {3} jäljellä. Lähetetään relaatiota ''{4}'' (id: {5})
5045 5045 {0}% ({1}/{2}), {3} jäljellä. Lähetetään polkua ''{4}'' (id: {5})
5046 5046 +++++
5047 5047 -----
5048m 1 -----
5049m 2 -----
5050m 3 -----
5051m 4 -----
5052m 5 -----
5053m 6 <html>Valittu kohde ei ole mukana aktiivisessa<br>datatasossa "{0}".</html>
5054m 6 <html>Mikään valituista kohteista ei ole mukana aktiivisessa<br>datatasossa "{0}".</html>
5055m 7 -----
5056m 8 -----
5057m 9 -----
5058m 10 Lisää uusi virtuaalisolmu polkuun ja siirrä sitä
5059m 10 Lisää uusi virtuaalisolmu {0} polkuun ja siirrä sitä
5060m 11 Lisättiin {0} objekti
5061m 11 Lisättiin {0} objektia
5062m 12 {0} tiedoston avaaminen ei onnistu. Tiedostoa ei ole, tai tiedostomuodolle ei ole tukea.
5063m 12 {0} tiedoston avaaminen ei onnistu. Tiedostoja ei ole, tai tiedostomuodoille ei ole tukea.
5064m 13 {0} tiedoston avaaminen ei onnistu, yritetty tiedostomuotona "{1}".
5065m 13 {0} tiedoston avaaminen ei onnistu, yritetty tiedostomuotona "{1}".
5066m 14 -----
5067m 15 -----
5068m 16 Muuta {0} objekti
5069m 16 Muuta {0} objektia
5070m 17 Voit tarkistaa kohteen tilan palvelimelta napsauttamalla <strong>{0}</strong>.
5071m 17 Voit tarkistaa kohteiden tilan palvelimelta napsauttamalla <strong>{0}</strong>.
5072m 18 Ristiriita ladatun kohteen kanssa
5073m 18 Ristiriitoja ladattujen kohteiden kanssa
5074m 19 -----
5075m 20 Poista {0} piste
5076m 20 Poista {0} pistettä
5077m 21 Poista {0} objekti
5078m 21 Poista {0} objektia
5079m 22 Poistetaan {0} relaatio
5080m 22 Poistetaan {0} relaatiota
5081m 23 Poista {0} polku
5082m 23 Poista {0} polkua
5083m 24 Poistetaan {0} objekti
5084m 24 Poistetaan {0} objektia
5085m 25 Littännäisen lataus <strong>epäonnistui</strong>:
5086m 25 {0}:n littännäisen lataus <strong>epäonnistui</strong>:
5087m 26 Ladataan {0} muutoskokoelma...
5088m 26 Ladataan {0} muutoskokoelmaa...
5089m 27 Ladataan relaation "{1}" {0} vaillinainen jäsen
5090m 27 Ladataan relaation "{1}" {0} vaillinaista jäsentä
5091m 28 -----
5092m 29 -----
5093m 30 Ladataan {0} kohde palvelimelta ''{1}''
5094m 30 Ladataan {0} kohde palvelimelta ''{1}''
5095m 31 Monista {0} piste {1} pisteeksi
5096m 31 Monista {0} pistettä {1} pisteeksi
5097m 32 Lisää uusi piste polkuun.
5098m 32 Lisää uusi piste {0} polkuun.
5099m 33 -----
5100m 34 -----
5101m 35 Yhdistelmäversio ({0} rivi)
5102m 35 Yhdistelmäversio ({0} riviä)
5103m 36 Siirrä {0} piste
5104m 36 Siirrä {0} pistettä
5105m 37 Oma versio ({0} rivi)
5106m 37 Oma versio ({0} riviä)
5107m 38 Objektia ei voitu ladata
5108m 38 Joitakin objekteja ei voitu ladata
5109m 39 Objekti poistettu
5110m 39 Objektit poistettu
5111m 40 Ladattu objekti on poistettu.
5112m 40 {0} ladattua objektia on poistettu.
5113m 41 Objektia ei voitu ladata.<br>
5114m 41 {0} objektia ei voitu ladata.<br>
5115m 42 Avataan {0} tiedosto...
5116m 42 Avataan {0} tiedostoa...
5117m 43 Liitetään {0} tagi
5118m 43 Liitetään {0} tagia
5119m 44 -----
5120m 45 -----
5121m 46 Pyyhittiin {0} kohde
5122m 46 Pyyhittiin {0} kohdetta
5123m 47 -----
5124m 48 Kierrä {0} pistettä
5125m 48 Kierrä {0} pistettä
5126m 49 Skaalaa {0}-solmu
5127m 49 Skaalaa {0}-solmut
5128m 50 Yksinkertaista polku (poista {0} piste)
5129m 50 Yksinkertaista polku (poista {0} pistettä)
5130m 51 Yksinkertaista {0} polku
5131m 51 Yksinkertaista {0} polkua
5132m 52 Tagit ({0} ristiriita)
5133m 52 Tagit ({0} ristiriitaa)
5134m 53 -----
5135m 54 -----
5136m 55 -----
5137m 56 Valittu piste ei ole minkään polun keskellä.
5138m 56 Valitut pisteet eivät ole keskellä mitään polkua.
5139m 57 Valitussa polussa on pisteitä ladatun alueen ulkopuolella.
5140m 57 Valituissa poluissa on pisteitä ladatun alueen ulkopuolella.
5141m 58 Muitten versio ({0} rivi)
5142m 58 Muitten versio ({0} riviä)
5143m 59 Useampi kuin yksi polku kulkee valitun pisteen kautta. Ole hyvä ja valitse myös polku jonka haluat katkaista.
5144m 59 Useampi kuin yksi polku kulkee valittujen pisteiden kautta. Ole hyvä ja valitse myös polku jonka haluat katkaista.
5145m 60 Paikallisessa datajoukossa on {0} kohde, joka on saatettu poistaa palvelimelta. Jos myöhemmin yrität poistaa tai päivittää kohteen, tulee palvelin todennäköisesti ilmoittamaan ristiriidasta.
5146m 60 Paikallisessa datajoukossa on {0} kohdetta, jotka on saatettu poistaa palvelimelta. Jos myöhemmin yrität poistaa tai päivittää näitä kohteita, tulee palvelin todennäköisesti ilmoittamaan ristiriidasta.
5147m 61 {0} objekti lähettämättä.
5148m 61 {0} objektia lähettämättä.
5149m 62 -----
5150m 63 Havaittiin {0} ristiriita.
5151m 63 Havaittiin {0} ristiriitaa.
5152m 64 {0} uusi ristiriita.
5153m 64 {0} uutta ristiriitaa.
5154m 65 Olet muuttamassa {0} kohdetta.
5155m 65 Olet muuttamassa {0} kohdetta.
5156m 66 Olet muuttamassa {0} kohdetta.
5157m 66 Olet muuttamassa {0} kohdetta.
5158m 67 Muunna {0}-solmu
5159m 67 Muunna {0}-solmut
5160m 68 Palauta {0} objekti
5161m 68 Palauta {0} objektia
5162m 69 -----
5163m 70 Lähetetään <strong>{0} objekti</strong> <strong>yhteen muutoskokoelmaan</strong>
5164m 70 Lähetetään <strong>{0} objektia</strong> <strong>yhteen muutoskokoelmaan</strong>
5165m 71 Lähetetään <strong>{0} objekti</strong> <strong>yhteen muutoskokoelmaan</strong> käyttäen <strong>1 pyyntö</strong>
5166m 71 Lähetetään <strong>{0} objektia</strong> <strong>yhteen muutoskokoelmaan</strong> käyttäen <strong>1 pyyntö</strong>
5167m 72 -----
5168m 73 -----
5169m 74 -----
5170m 75 piste
5171m 75 pistettä
5172m 76 objekti
5173m 76 objektia
5174m 77 relaatio
5175m 77 relaatiot
5176m 78 {0}-objektiin
5177m 78 {0}-objekteihin
5178m 79 polku
5179m 79 polkua
5180m 80 {0} tekijä
5181m 80 {0} tekijää
5182m 81 -----
5183m 82 -----
5184m 83 -----
5185m 84 -----
5186m 85 {0} jäsen
5187m 85 {0} jäsentä
5188m 86 {0} piste
5189m 86 {0} pistettä
5190m 87 -----
5191m 88 -----
5192m 89 -----
5193m 90 {0} tagiristiriita ratkaistavana
5194m 90 {0} tagiristiriitaa ratkaistavana
5195m 91 {0} relaatio
5196m 91 {0} relaatiota
5197m 92 {0} reitti,
5198m 92 {0} reittiä,
5199m 93 {0} tagi
5200m 93 {0} tagia
5201m 94 {0} jälki
5202m 94 {0} jälkeä
5203m 95 {0} jälki,
5204m 95 {0} jälkeä,
5205m 96 -----
5206m 97 {0} polku
5207m 97 {0} polkua
5208m 98 {0} reittipiste
5209m 98 {0} reittipistettä
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.