source: josm/trunk/data/da.lang@ 7988

Last change on this file since 7988 was 7988, checked in by Don-vip, 9 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 191.4 KB
Line 
1 1 (ved linje {0}, kolonne {1})
2 2 (kræver: {0})
3 3 +++++
4 4 URL kan ikke konverteres til ASCII: {0}
5 5 +++++
6 6 som "{0}"
7 7 eller
8 8 # objekter
9 9 -----
10 10 % af øst:
11 11 % af nord:
12 12 ''Baker Street'' i en vilkårlig nøgle
13 13 ''Baker'' og ''Street'' i en vilkårlig nøgle
14 14 "nøgle" med vilkårlig værdi
15 15 "nøgle" med præcist "værdien"
16 16 "værdi" i en vilkårlig nøgle
17 17 "værdifragment" hvorsomhelst i "nøgle"
18 18 "værdifragment" ingen steder i "nøgle"
19 19 ''wikipedia''=''sprog:sidetitel''
20 20 -----
21 21 ''{0}'' er meningsløst, brug mere specifikke tags, f.eks. ''{1}''
22 22 -----
23 23 +++++
24 24 (# anmodninger ukendt)
25 25 (1 anmodning)
26 26 (Kode={0})
27 27 -----
28 28 (teksten er allerede kopieret til til din udklipsholder.)
29 29 -----
30 30 (URL var:
31 31 (Brug landekode, ligesom +12-345-67890)
32 32 -----
33 33 (ved linje {0}, kolonne {1})
34 34 (intet objekt)
35 35 ingen
36 36 -----
37 37 ({0}/{1}) Downloader rettesæt {2} ...
38 38 ({0}/{1}) Downloader rettesæt {2}...
39 39 ({0}/{1}) Downloader indhold af rettesæt {2}...
40 40 ({0}/{1}) Henter forældre til punkt {2}
41 41 ({0}/{1}) Henter forældre til relation {2}
42 42 ({0}/{1}) Henter forældre til vej {2}
43 43 ({0}/{1}): Downloader relation ''{2}''...
44 44 * Et punkt, som bruges af mere end én vej og en af disse veje, eller
45 45 * Et punkt, som bruges af mere end én vej, eller
46 46 * Et tagget punkt, eller
47 47 * Én vej samt en eller flere af dens punkter, som bruges af mere end én vej.
48 48 * En vej, som har ét eller flere punkter, som bruges af mere end én vej, eller
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 -----
53 53 ... andre transporttyper er mulige
54 54 ... refererer til relation
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 +++++
60 60 +++++
61 61 +++++
62 62 +++++
63 63 +++++
64 64 +++++
65 65 1. Indtast URL
66 66 1. Indtast service URL
67 67 1/25 blanding (knallert)
68 68 1/50 blanding (knallert)
69 69 +++++
70 70 +++++
71 71 +++++
72 72 +++++
73 73 +++++
74 74 +++++
75 75 +++++
76 76 +++++
77 77 +++++
78 78 +++++
79 79 +++++
80 80 2. Indtast maksimum zoom (valgfri)
81 81 2. Vælg lag
82 82 +++++
83 83 +++++
84 84 +++++
85 85 +++++
86 86 -----
87 87 3. Vælg billedformat
88 88 3. Verificer genereret TMS URL
89 89 4. Indtast navn for dette lag
90 90 4. Bekræft genereret WMS URL
91 91 +++++
92 92 +++++
93 93 5. Indstast navnet for dette lag
94 94 +++++
95 95 +++++
96 96 +++++
97 97 +++++
98 98 +++++
99 99 +++++
100 100 +++++
101 101 < efter
102 102 < før
103 103 < bund
104 104 +++++
105 105 </p><p>Luk filter-dialogen for at se alle objekter.<p></html>
106 106 <Intet GPX-spor er indlæst endnu>
107 107 <anonym>
108 108 <b>(all)indownloadedarea</b> - objekter (og alle dets vejpunkter / relationsmedlemmer) i downloadet område
109 109 <b>(all)inview</b> - objekter (og alle det vejpunkter / relationsmedlemmer) i den aktuelle visning
110 110 <b>-nøgle:Bak</b> - ''Bak'' findes ikke i nøglen ''nøgle''
111 111 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' og ''Street'' i en vilkårlig nøgle
112 112 <b>Udvidelse leveret af ekstern kilde:</b> {0}
113 113 <b>Kilde</b>:
114 114 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' i en vilkårlig nøgle
115 115 <b>areasize:</b>... - lukkede veje med et givent areal i m² (<b>areasize:</b>min-maks eller <b>areasize:</b>maks)
116 116 <b>changeset:</b>... - objekter med det angivne rettesæt ID (0 objekter uden et tilknyttet rettesæt)
117 117 <b>child <i>udtryk</i></b> - alle børn af objekter der matcher udtrykket
118 118 <b>closed</b> - alle lukkede veje (et punkt er ikke lukket)
119 119 <b>id:</b>... - objekter med given ID (0 for nye objekter)
120 120 <b>incomplete</b> - alle ufuldstændige objekter
121 121 <b>nøgle:</b> - nøglen ''nøgle'' med en vilkårlig værdi
122 122 <b>nøgle:Bak</b> - ''Bak'' hvorsomhelst i nøglen ''nøgle''
123 123 <b>nøgle=*</b> - nøglen ''nøgle'' med en vilkårlig værdi. Prøv også <b>*=værdi</b>, <b>nøgle=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
124 124 <b>nøgle=værdi</b> - nøglen ''nøgle'' med den præcise værdi ''værdi''
125 125 <b>nøgle?</b> - nøglen ''nøgle'' med værdien ''yes'', ''true'', ''1'' eller ''on''
126 126 <b>modified</b> - alle ændrede objekter
127 127 <b>nodes:</b>... - objekter med givent antal punkter (<b>nodes:</b>antal, <b>nodes:</b>min-maks, <b>nodes:</b>min- eller <b>nodes:</b>-maks)
128 128 <b>parent <i>udtryk</i></b> - alle forældre til objekter der matcher udtrykket
129 129 <b>role:</b>... - objekter med given rolle i en relation
130 130 <b>selected</b> - alle valgte objekter
131 131 <b>tags:</b>... - objekter med givent antal tags (<b>tags:</b>antal, <b>tags:</b>min-maks, <b>tags:</b>min- eller <b>tags:</b>-maks)
132 132 <b>timestamp:</b>min/maks - objekter med sidste ændring inden for område
133 133 <b>timestamp:</b>tidsstempel - objekter med sidste ændrings tidsstempel (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 eller T14:51 ...)
134 134 <b>type:</b>... - objekter med tilhørende type (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
135 135 <b>untagged</b> - alle utaggede objekter
136 136 <b>user:</b>... - objekter ændret af bruger
137 137 <b>user:anonymous</b> - objekter ændret af anonyme brugere
138 138 <b>version:</b>... - objekter med given version (0 objekter uden en tildelt version)
139 139 <br>Fejl meddelelse (ikke oversat): {0}
140 140 <kolon>
141 141 <slet fra {0} objekter>
142 142 <forskellige>
143 143 <tom>
144 144 +++++
145 145 <er lig med>
146 146 <h2>Filter er aktivt</h2>
147 147 <h2>JOSM kræver Java-version {0}.</h2>Detekteret Java-version:{1}<br>Du kan <ul> <li>opdatere din Java (JRE) eller</ li> <li> bruge en tidligere (Java {2} kompatibel) version af JOSM.</ li></ ul>Flere oplysninger:
148 148 <h3>Når en eller flere veje er markeret bliver formen justeret, så alle vinkler er 90 eller 180 grader.</h3>Du kan tilføje to punkter til markeringen. Så vil retningen blive justeret efter disse referencepunkter. (Bagefter kan du annullere flytningen af enkelte punkter:<br>Vælg dem og tast genvejen for Retvinkel/fortryd. Standard-genvejen er Shift-Q)
149 149 <html>''{0}'' er ikke en gyldig OSM API URL.<br>Kontrollér venligst stavningen og validér igen.</html>
150 150 <html><body><p class="warning-body"><strong>Advarsel:</strong> Adgangskoden bliver gemt som simpel tekst i JOSMs indstillingsfil. Desuden bliver det overført <strong>ukrypteret</strong> ved hver eneste forespørgsel til OSM-serveren. <strong>Anvend ikke en værdifuld adgangskode.</strong></p></body></html>
151 151 <html><body>Angiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.</body></html>
152 152 <html><h3>Slet filen {0} fra disk?<p>Billedfilen vil være tabt permanent!</h3></html>
153 153 <html><p class="error-header">Fejl ved download af hjælpeinformation</p><p class="error-body">Indholdet for hjælpe-emnet<strong>{0}</strong> kunne ikke hentes. Fejlmeddelelsen er (uoversat):<br><tt>{1}</tt></p></html>
154 154 <html><p class="warning-header">Hjælpe-indhold for emnet mangler</p><p class="warning-body">Hjælpe-indholdet for emnet <strong>{0}</strong> er ikke tilgængeligt endnu. Det mangler både på dit sprog ({1}) og på engelsk.<br><br>Hjælp venligst med at forbedre JOSM hjælpesystemet og udfyld den manglende information. Du kan både redigere <a href="{2}">hjælpe-emnet for dit eget sprog ({1})</a> og <a href="{3}">for hjælpeemnet på engelsk</a>.</p></html>
155 155 <html><p> Beklager, det er ikke muligt at indsætte tags fra udklipsholderen. Den indeholder ikke noget JOSM objekt, eller passende tekst. </p></html>
156 156 <html><strong>Aktuelt download-område</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
157 157 <html>Alternativt kan du indtaste en <strong>tern-adresse</strong> for et enkelt tern i formatet <i>zoomniveau/x/y</i>, f.eks <i>15/256/223</i>. Tern-adresser i formatet <i>zoom,x,y</i> eller <i>zoom;x;y</i> er også gyldige.</html>
158 158 <html>Der opstod en fejl ved forsøg på at gendanne backupfilen.<br>Fejlen er:<br>{0}</html>
159 159 <html>Der opstod en fejl ved forsøg på at gemme.<br>Fejlen er:<br>{0}</html>
160 160 <html>Godkendelse mod OSM serveren med OAuth token ''{0}'' mislykkedes.<br>Start venligst indstillingsdialogen og hent en anden OAuth token.</html>
161 161 <html>Godkendelse på OSM serveren med brugernavnet ''{0}'' mislykkedes.<br>Tjek venligst brugernavnet og adgangskoden i JOSM indstillingerne.</html>
162 162 <html>Godkendelse på OSM serveren mislykkedes.<br></html>
163 163 <html>Godkendelse på OSM serveren mislykkedes.<br>Serveren rapporterede følgende fejl:<br>''{0}''</html>
164 164 <html>Godkendelse mod OSM serveren med OAuth token ''{0}'' mislykkedes.<br>Token er ikke godkendt til at tilgå den beskyttede ressource<br>''{1}''.<br>Start venligst indstillingsdialogen og hent en anden OAuth token.</html>
165 165 <html>Autostart ''Download fra OSM'' dialogen hver gang JOSM startes.<br>Du kan åbne den manuelt fra menuen Filer eller værktøjslinjen.</html>
166 166 <html>Kan ikke åbne mappen "{0}".<br>Vælg venligst en fil</html>
167 167 <html>Kan ikke uploade {0} objekter i en anmodning fordi den<br>maksimale rettesætsstørrelse {1} på server ''{2}'' er overskredet.</html>
168 168 <html>Klik <strong>{0}</strong> for at afslutte sammenlægning af mine og deres indlæg.</html>
169 169 <html>Klik <strong>{0}</strong> for at begynde at sammenlægge mine og deres indlæg.</html>
170 170 <html>Lukning af rettesættet <strong>{0}</strong> mislykkedes <br>da det allerede er lukket.
171 171 <html>Lukning af rettesættet <strong>{0}</strong> mislykkedes<br> da den allerede er lukket den {1}.
172 172 <html>Kommunikationen med OSM serveren ''{0}'' fik timeout. Prøv venligst senere.</html>
173 173 <html>Kommunikation med OSM serveren ''{0}''mislykkedes. Serveren svarede med<br>den følgende fejlkode og den følgende fejlbesked:<br><strong>Fejlkode:<strong> {1}<br><strong>Fejlbesked (u-oversat)</strong>: {2}</html>
174 174 <html>Kunne ikke indlæse laget {0} ''{1}''.<br>Fejlen er:<br>{2}</html>
175 175 <html>Kunne ikke indlæse udvidelsen {0} da udvidelsens<br>main class "{1}" ikke blev fundet.<br>Slet fra indstillinger?</html>
176 176 <html>Kunne ikke indlæse sessionsfilen "{0}".<br>Fejlen er:<br>{1}</html>
177 177 <html>Kunne ikke læse filen "{0}".<br>Fejlen er:<br>{1}</html>
178 178 <html>Kunne ikke indlæse filerne.<br>Fejlen er:<br>{0}</html>
179 179 <html>Kunne ikke gemme sessionsfilen "{0}".<br>Fejlen er:<br>{1}</html>
180 180 <html>Download rettesæt i den aktuelle kortvisning.<br><em>deaktiveret. Der er ikke nogen kort aktive.</em></html>
181 181 <html>Download rettesæt i den akutelle kortvisning</html>
182 182 <html>Hent mine åbne rettesæt</html>
183 183 <html>Download mine åbne rettesæt<br><em>deaktiveret. Indtast venligst først dit OSM brugernavn i indstillingerne.</em></html>
184 184 <html>Hent de seneste rettesæt</html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Angiv et adgangsudtryk manuelt, hvis det blev genereret og hentet udenfor<br>JOSM.</html>
188 188 <html>Kunne ikke tilgå OSM serveren ''{0}''<br>med adgangsmærket ''{1}''.<br>Serveren afviste adgangsmærket som uautoriseret. Du vil ikke<br>kunne tilgå nogle beskyttede ressourcer på denne server med dette mærke.</html>
189 189 <html>Kunne ikke godkendes på OSM serveren ''{0}''.<br>Du bruger OAuth til at godkende, men der ikke er nogen <br>OAuth Access Token konfigureret.<br>Åben venligst Indstillings dialogen, og gennerer eller indtast en Access Token.</html>
190 190 <html>Kunne ikke forme URL ''{0}'' for validering af OSM API serveren.<br>Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.</html>
191 191 <html>Kunne ikke forbinde til URLen ''{0}''.<br>Kontroller venligst stavningen af ''{1}'' og din internetforbindelse og prøv igen.</html>
192 192 <html>Kunne ikke oprette en URL fordi kodningen "{0}"<br>manglede på dette system.</html>
193 193 <html>Advarsel: Kunne ikke oprette manglende cache mappe: {0}</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 <html>Kunne ikke initialisere kommunikation med OSM serveren {0}.<br>Tjek serverens URL i dine indstillinger, samt din internet forbindelse.
197 197 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}</html>
198 198 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke nulstille indstillingsfil til standard: {0}</html>
199 199 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Indstillingsmappe ''{0}'' er ikke en mappe.</html>
200 200 <html>Kunne ikke indlæse listen med prædefinitionskilder fra<br>"{0}".<br><br>Detaljer (uoversat):<br>{1}</html>
201 201 -----
202 202 <html>Kunne ikke indlæse listen over stilkilder fra<br>''{0}''.<br><br>Detaljer (uoversat):<br>{1}</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>Kunne ikke åbne hjælpesiden for url {0}.<br>Dette skyldes sandsynligvis et netværksproblem<br>. Tjek din Internet-forbindelse</html>
207 207 <html>Kunne ikke hente en liste over rettesæt fra OSM API serveren på<br>''{1}''. Serveren meldte tilbage med koden {0} i stedet for 200.<br>Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.</html>
208 208 <html>Kunne ikke hente information om den nuværende bruger fra OSM-serveren ''{0}''.<br>Dette er sandsynligvis ikke et problem forårsaget af det testede adgangsudtryk, men<br>snarere et problem med server konfigurationen. Kontrollér omhyggeligt server<br>URL’en og din internetforbindelse.</html>
209 209 <html>Kunne ikke signere forespørgslen til OSM serveren ''{0}'' med poletten ''{1}''.<br>Poletten er sandsynligvis ugyldig.</html>
210 210 <html>Kunne ikke hverken uploade eller downloade data til/fra<br>''{0}''<br>på grund af et problem med at overføre data.<br>Detaljer(uoversatte): {1}</html>
211 211 <html>Kunne ikke uploade rettesættet <strong>{0}</strong><br>da det allerede er blevet lukket den {1}.
212 212 <html>Her er filimport sammendraget. <br/>Du kan afvise indstillings-ændringer ved at trykke på "Annuller" i indstillings-dialogen <br/>JOSM skal muligvis genstartes for at aktivere nogle ændringer.</html>
213 213 <html>Det lykkedes JOSM at hente en adgangspolet. Du kan nu acceptere denne polet. JOSM vil bruge den fremover til identificering og tilladelser mod OSM serveren.<br><br>Adgangspoletten er: </html>
214 214 <html>JOSM er ved at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standarden.<br>De nuværende brugerdefinerede indstillinger bliver ikke slettet.</html>
215 215 <html>JOSM kører nu med en anonym bruger. Den kan ikke downloade<br>dine rettesæt fra OSM-serveren medmindre du indtaster dit OSM-brugernavn<br>i JOSM-indstillingerne.</html>
216 216 <html>Det lykkedes for JOSM at hente en forespørgsels-polet. JOSM starter nu en godkendelsesside i en ekstern browser. Log venligst ind med dit OSM brugernavn og adgangskode og følg instruktionerne for at godkende forespørgsels-poletten. Skift derefter tilbage til denne dialog og klik på <strong>{0}</strong><br><br>Hvis det ikke lykkedes at starte en ekstern browser, kan du kopiere den følgende godkendelses-URL og derefter indsætte den i adressefeltet i din browser.</html>
217 217 <html>Laget ''{0}'' har allerede en konflikt for objektet<br>''{1}''.<br>Løs først denne konflikt og prøv så igen</html>
218 218 <html>Lag''{0}'' har allerede en konflikt for objektet<br>''{1}''.<br>Denne konflikt kan ikke blive tilføjet.</html>
219 219 <html>Der blev bedt om indlæsning af udvidelsen "{0}".<br>Denne udvidelse bliver ikke længere vedligeholdt og vil sansynligvis give fejl.<br>Den bør deaktiveres.<br>Slet fra indstillinger?</html>
220 220 <html>Markér <strong>lokalt slettede objekter</strong> der skal slettes fra serveren.</html>
221 221 <html>Vælg ændrede objekter <strong> fra den nuværende markering</strong> der skal uploades til serveren.</html>
222 222 <html>Hverken <strong>{0}</strong> eller <strong>{1}</strong> er aktiveret.<br>Vælg venligst enten at downloade OSM data, GPX data eller begge</html>
223 223 Ingen af objekterne i rettesæt {0}s indhold er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{1}''.</html>
224 224 <html>Klik venligst på <strong>{0}</strong> for at hente en OAuth forespørgsels polet fra ''{1}''.</html>
225 225 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>1 objekt</strong> fra <strong>1 relation</strong>.</html>
226 226 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>1 objekt</strong> fra <strong>{0} relationer</strong>.</html>
227 227 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>{0} objekter</strong> fra <strong>{1} relationer</strong>.</html>
228 228 <html>Indtast venligst gyldige dato/tid-værdier for at begrænse<br>forespørgslen til et specifikt tidsinterval.</html>
229 229 <html>Indtast venligst gyldige længde/breddegradsværdier for at begrænse<br>rettesætsforespørgslen til et specifikt afgrænsningsfelt.</html>
230 230 <html> Sørg for, at alle valgte veje peger i lignende retning <br> eller orthogonalize dem én efter én. </ html>
231 231 <html>Vælg venligst et <strong>område af OSM tern</strong> på et givent zoomniveau.</html>
232 232 <html>Vælg venligst en af følgende <strong>standard forespørgsler</strong>.Vælg <strong>Download kun mine rettesæt</strong> hvis du kun ønsker at downloade rettesæt du selv har oprettet.<br>Bemærk at JOSM maksimalt vil indlæse 100 rettesæt.</html>
233 233 <html>Marker venligst de rettesæt du ønsker at lukke</html>
234 234 <html>Marker venligst de værdier der skal beholdes for de følgende tags.</html>
235 235 <html>Udvidelsen {0} kræver JOSM version {1}. Den nuværende JOSM version er {2}.<br>Du skal opdatere JOSM for at kunne bruge denne udvidelse.</html>
236 236 <html>Indstillingsfilen havde fejl.<br> Laver backup af den gamle til <br>{0}<br> og opretter en ny standard-indstillingsfil.</html>
237 237 <html>At hente et OAuth adgangsudtryk fra ''{0}'' fejlede.</html>
238 238 <html>At hente et OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}'' fejlede.</html>
239 239 <html>Kør en fuldautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM tilgår OSM-websiden på vegne af JOSM-brugeren og autoriserer fuldt<br>automatisk brugeren og henter et adgangsudtryk.</html>
240 240 <html>Kør en halvautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM indsender standard OAuth anmodningerne for at få et anmodningsudtryk og et<br>adgangsudtryk. Det ekspederer brugeren til OSM-websiden i en ekstern browser<br> for at autentikere sig selv og for at acceptere anmodningsudtrykket indsendt af JOSM.</html>
241 241 <html>Vælg alle de spor du ønsker skal vises. Du kan trække og vælge en serie spor, eller du kan bruge CTRL+klik for at udvælge specifikke spor. Kortet opdateres automatisk i baggrunden. Åben URL’erne ved at dobbeltklikke på dem.</html>
242 242 <html>Markér for at downloade data ind i et nyt datalag.<br>Afmarkér for at downloade data ind i det nu aktive datalag.</html>
243 243 <html>Markér for at gøre det muligt at indtaste en tag der vil blive tilføjet<br>alle ændrede relationer.</html>
244 244 <html>Vælg for at begrænse forespørgslen til dine rettesæt.<br>Lad være med at vælge for at inkludere alle rettesæt i forespørgslen.</html>
245 245 <html>Markér for at gemme adgangsudtrykket i JOSM-indstillingerne.<br>Afmarkér for kun at bruge adgangsudtrykket i denne JOSM-session.</html>
246 246 Markér for kun at vise rettesæt for de aktuelt markerede objekter.<br>Afmarkér for at vise alle rettesæt for objekter i det aktuelle data lag.</html>
247 247 <html>Vælg hvilke handlinger der skal foretages for dette lag, når du klikker på knappen længst til venstre.<br/>Markér "upload" for at uploade ændringer til OSM serveren.<br/>Markér "Gem" for at gemme laget i filen der er angivet til venstre.</html>
248 248 <html>Indstillingsfilen beder om lov til at tilføje indstillinger til <b>{0}</b>,<br/> men dens standardværdi er ukendt i øjeblikket.<br/> Aktiver venligst den tilsvarende funktion manuelt og prøv at importere igen.
249 249 <html>Trin 1/3: Hent en OAuth forespørgsel polet</html>
250 250 <html>Trin 2/3: Godkend og hent en adgangspolet</html>
251 251 <html>Trin 3/3: Har hentet en adgangspolet korrekt</html>
252 252 <html>Det lykkedes at bruge adgangspoletten ''{0}'' til<br>at tilgå OSM serveren på ''{1}''.<br>Du tilgår OSM serveren som brugeren ''{2}'' med id ''{3}''.</html>
253 253 <html>Kilden med prædefinerede tags {0} kan indlæses, men indeholder fejl. Ønsker du virkelig at bruge den?<br><br><table width=600>Fejlen er: [{1}:{2}] {3}</table></html>
254 254 <html>Kilden med prædefinerede tags {0} kan indlæses, men indeholder fejl. Ønsker du virkelig at bruge den?<br><br><table width=600>Fejlen er: {1}</table></html>
255 255 <html>Tag et billede af din GPS-modtager, mens den viser klokken.<br>Vis billedet her.<br>Notér derefter tidspunktet, du kan aflæse på billedet og vælg en tidszone<hr></html>
256 256 <html>Den nuværende værdi er ikke et gyldigt brugernavn.<br>Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn.</html>
257 257 <html>Adgangspoletten ''{1}'' er kendt af OSM serveren ''{0}''.<br>Men forsøget på at hente brugeroplysninger mislykkedes.<br>Afhængigt af hvilke rettigheder der er tildelt til denne polet, kan du dog stadig bruge den til<br>at uploade data, uploade GPS-spor og/eller tilgå andre beskyttede ressourcer.</html>
258 258 <html>OSM API serveren på ''{0}'' meldte ikke tilbage med et gyldigt svar.<br>Det er sandsynligt at "{0}" ikke er en OSM API server.<br>Kontroller venligst stavemåden af "{0}" og validér igen.</html>
259 259 <html>OSM serveren<br>''{0}''<br>rapporterede en intern serverfejl.<br>Dette er sandsynligvis et midlertidigt problem. Prøv venligst igen senere.
260 260 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede fordi JOSM ikke var i stand til at opbygge<br>et gyldigt loginURL udfra OAuth Authorise Endpoint URL ''{0}''.<br><br>Kontrollér venligst din avancerede indstilling og prøv igen.</html>
261 261 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede. JOSM kunne ikke logge ind i {0}<br>for bruger {1}.<br><br>Kontrollér venligst brugernavn og adgangskode og prøv igen.</html>
262 262 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede.<br><br>Prøv venligst igen eller vælg en anden slags autorisationsproces,<br>f.eks. halvautomatisk eller manuel autorisation.</html>
263 263 <html>Barne-relationen<br>{0}<br>er slettet på serveren. Den kan ikke indlæses</html>
264 264 -----
265 265 <html>Den nuværende URL <tt>{0}</tt><br>er en ekstern URL. Redigering er kun mulig for Hjælp-emner<br>på Hjælp-serveren <tt>{1}</tt>.</html>
266 266 <html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med lyddata.</html>
267 267 <html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med billeder.</html>
268 268 <html>Data som skal uploades er en del af en u-løst konflikt i lag ''{0}''.<br>Konflikten skal løses før upload.</html>
269 269 -----
270 270 <html>Relationen er ændret.<br><br>Ønsker du at gemme dine ændringer?</html>
271 271 <html>Serveren meddelte at den har opdaget en konflikt.
272 272 <html>Serveren meddelte at der er opdaget en konflikt.<br>Fejlbesked (u-oversat):<br>{0}</html>
273 273 <html>Serveren rapporterer at et objekt er slettet.<br><strong>Upload fejlede</strong> hvis du prøvede at opdatere eller slette dette objekt.<br> <strong>Download fejlede</strong> hvis du prøvede at downloade dette objekt.<br><br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
274 274 <html>Testen fejlede fordi serveren meldte en intern fejl.<br>JOSM kunne ikke afgøre om udtrykket er gyldigt. Prøv venligst igen senere.</html>
275 275 <html><strong>Flere rettesæt</strong> er nødvendige for at uploade {0} objekter. Hvilken strategi ønsker du at bruge?</html>
276 276 <html>Der er ingen lag, kildelaget<br>''{0}''br>kunne flettes sammen med.</html>
277 277 <html>Der er mindst et medlem i denne relation, der refererer<br>til relationen selv.<br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes.<br>Hvordan ønsker du at fortsætte med cirkulære afhængigheder?</html>
278 278 <html>Der er ikke markeret noget område at downloade.</html>
279 279 <html>Denne handling kræver {0} individuelle<br>download-anmodninger. Ønsker du<br>at fortsætte?</html>
280 280 <html>Denne relation har allerede et eller flere medlemmer der refererer til<br>objektet ''{0}''<br><br>Vil du virkelig tilføje endnu et relationsmedlem?</html>
281 281 <html>Denne relation er blevet ændret udenfor editoren.<br>Du kan ikke tage dine ændringer i anvendelse og fortsætte redigeringen.<br><br>Ønsker du at oprette en konflikt og lukke editoren?</html>
282 282 <html>Kunne ikke tolke kilden med prædefinerede tags: {0}. Ønsker du virkelig at bruge den?<br><br><table width=400>Fejlen er: [{1}:{2}] {3}</table></html>
283 283 <html>Kunne ikke tolke kilden med prædefinerede tags: {0}. Ønsker du virkelig at bruge den?<br><br><table width=600>Fejlen er: {1}</table></html>
284 284 <html>Upload af ubehandlede GPS-data som kortdata betragtes som skadeligt <br>Hvis du vil uploade traces, så kig her:</html>
285 285 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br>af dine punkter, veje eller relationer.<br><br>Klik <strong>{0}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren.<br>Klik <strong>{1}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
286 286 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br> af dine punkter, veje eller relationer.<br>Konflikten er forårsaget af <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>serveren har version {2}, din version er {3}.<br><br>Klik <strong>{4}</strong> for kun at synkronisere den konfliktende primitiv.<br>Klik <strong>{5}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren.<br>Klik <strong>{6}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
287 287 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi du har brugt<br>rettesæt {0}, som allerede blev lukket {1}.<br>Upload venligst igen med et nyt eller et eksisterende åbent rettesæt.</html>
288 288 <html>Upload til serveren <strong>fejlede</strong> fordi dit nuværende <br>datasæt bryder med en forudsætning.<br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
289 289 <html>Brug foto af et nøjagtigt ur,<br>f.eks. GPSmodtagerdisplay</html>
290 290 <html>Brug standard OSM server-URL (<strong>{0}</strong>)</html>
291 291 <html>Version <strong>{0}</strong> oprettet den <strong>{1}</strong></html>
292 292 <html>Version <strong>{0}</strong> nu redigeret i lag ''{1}''</html>
293 293 <html>Du forsøger at tilføje en relation til sig selv.<br><br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes derfor.<br>Springer over relation ''{0}''.</html>
294 294 <html>Du anvender EPSG:4326 projektion, som kan lede<br>til uhensigtsmæssige resultater i forbindelse med afstemning af rektangulære opstillinger.<br>Ændr din projektion for at slippe for denne advarsel.<br>Ønsker du at fortsætte?</html>
295 295 <html>Du blev ikke færdig med at sammenlægge forskellene i denne konflikt.<br>Konflikt løsninger vil ikke blive påført med mindre alle forskelle<br>er løst.<br>Klik på<strong>{0}</strong> for at lukke alligevel.<strong>Allerede<br>løste forskelle vil ikke blive påført.</strong>Klik <strong>{1}</strong> for at fortsætte med at løse konflikter.</html>
296 296 <html>Du har hentet en OAuth adgangs polet fra OSM webstedet. Klik på <strong>{0}</strong> for at acceptere poletten. JOSM vil bruge den i efterfølgende forespørgsler for at få adgang til OSM API’en.</html>
297 297 <html>{0} relationer skaber en cyklus, fordi de refererer til hinanden.<br>JOSM kan ikke uploade dem. Redigér venligst relationerne og fjern den cirkulære afhængighed.</html>
298 298 <i>(Autogem gemmer de ændrede datalag med jævne mellemrum. Backup’erne gemmes i JOSM''s indstillingsmappe. I tilfælde af nedbrud vil JOSM prøve at gendanne ugemte ændringer ved næste opstart.)</i>
299 299 <i>(JOSM kan beholde en backupfil når der gemmes datalag. Den tilføjer ''~'' til filnavnet og gemmer den i den samme mappe.)</i>
300 300 <i>CH1903 / LV03 (uden lokale korrigeringer)</i>
301 301 <i>mangler</i>
302 302 +++++
303 303 +++++
304 304 <nyt objekt>
305 305 <ikke>
306 306 <eller>
307 307 <spørgsmålstegn>
308 308 +++++
309 309 <strong>Advarsel:</strong> JOSM logger ind <strong>én gang</strong> via en sikker forbindelse.
310 310 <udefineret>
311 311 +++++
312 312 > efter
313 313 > før
314 314 > bund
315 315 +++++
316 316 +++++
317 317 Et vejskilt / vejledningsskilt til at angive retninger til forskellige destinationer.
318 318 En tavle med et kort.
319 319 En tavle med information.
320 320 -----
321 321 -----
322 322 Et fladt område med sand, grus eller småsten ved siden af vand.
323 323 -----
324 324 -----
325 325 En linje af træer.
326 326 -----
327 327 Et navn mangler, selvom name:* eksisterer.
328 328 En name:* oversættelse mangler.
329 329 En ismasse af tæt is der er i konstant bevægelse under sin egen vægt.
330 330 -----
331 331 -----
332 332 En primitiv med ID = 0 kan ikke være usynlig.
333 333 Et relations-medlemskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør tjekke dette, og korrigere hvor nødvendigt.
334 334 Et rollebaseret relations-medlemskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør tjekke dette, og korrigere hvor nødvendigt.
335 335 Et saddelpunkt mellem bjerge eller bakker.
336 336 En enkelt bemærkelsesværdig fritstående sten, som kan afvige fra sammensætningen af terrænet den ligger i.
337 337 Et enkeltstående træ.
338 338 En speciel håndteringsudvidelse for det franske landregisters WMS-server.
339 339 -----
340 340 En vulkan, enten hvilende, uddød eller aktiv.
341 341 AM;A1;A2;A;B;C1;C;D1;D;BE;C1E;CE;D1E;DE
342 342 AM;A1;A2;A;B;C1;C;D1;D
343 343 -----
344 344 +++++
345 345 +++++
346 346 +++++
347 347 API-egenskaber
348 348 Brud på API-egenskaber
349 349 API-version: {0}
350 350 +++++
351 351 +++++
352 352 +++++
353 353 Fjernet jernbane
354 354 Afbryd
355 355 Afbryd sammenlægning
356 356 Afbryd filvælger dialog
357 357 Afbryd filvælger dialog.
358 358 Om
359 359 Om JOSM...
360 360 Acceptér adgangsudtryk
361 361 Accepter alle tags fra {0} i denne session
362 362 Godkend de nye udvidelses-sites og luk dialogboksen
363 363 Adgang
364 364 Adgangsudtryk
365 365 Adgangspolet-nøgle:
366 366 Adgangsudtrykshemmelighed:
367 367 AdgangsudtryksURL:
368 368 Adgangsrettigheder
369 369 Adgang til den tilbagetrukne version ''{0}'' af {1} {2} er forbudt.
370 370 Overnatning
371 371 Ifølge udvidelsen medfølgende information, så er {0} forfatteren.
372 372 Konto eller loyalitetsskort
373 373 Præcision
374 374 Handling
375 375 Handlings parametre
376 376 Handlinger
377 377 Handlinger der skal foretages
378 378 Aktivér
379 379 Aktivér lag
380 380 Aktiver de markerede lag
381 381 Aktiverer standard korttegneren i stedet.
382 382 Aktive prædefinitioner:
383 383 -----
384 384 Aktive stile:
385 385 Tilføj
386 386 Tilføj URL for billedlag
387 387 Tilføj JOSM-udvidelsers beskrivelses-URL.
388 388 Tilføj punkt...
389 389 Tilføj korrigeret billede
390 390 Tilføj tag
391 391 Tilføj et bogmærke for det nu markerede downloadområde
392 392 -----
393 393 Tilføj en ny ikonsti
394 394 Tilføj et nyt nøgle/værdi-sæt til alle objekter
395 395 Tilføj et nyt punkt til en eksisterende vej
396 396 Tilføj en ny prædefinition ved at indtaste filnavn eller URL
397 397 -----
398 398 Tilføj en ny kilde til listen.
399 399 Tilføj en ny stilart ved at indtaste filnavn eller URL
400 400 Tilføj en ny tag
401 401 Opret et nyt {0} enme ved at indtaste dens URL
402 402 Tilføj et punkt ved at angive bredde-/længdegrad eller østlig afstand / nordlig afstand
403 403 Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt efter det sidste medlem
404 404 Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det sidste markerede medlem
405 405 Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det første medlem
406 406 Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det første markerede medlem
407 407 Tilføj alle tags
408 408 Tilføj en tom tag
409 409 Angiv forfatter
410 410 Tilføj markerede tags til markerede objekter
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Tilføj konflikt for ''{0}''
414 414 tilføj filter.
415 415 Tilføj billedlag {0}
416 416 Tilføj lag
417 417 Tilføj punkt
418 418 Tilføj punkt inde i vej
419 419 Tilføj punkt ind i vej og forbind
420 420 Tilføj punkt {0}
421 421 -----
422 422 Tilføj eller fjern værktøjslinjeknap
423 423 Tilføj relation {0}
424 424 Tilføj markerede tags
425 425 Tilføj markering til relation
426 426 Tilføj indstilling
427 427 Tilføj tags til markerede objekter
428 428 Tilføjer medlemmerne af alle markerede relationer til den aktive markering
429 429 Tilføj de markerede tilgængelige prædefinitioner til listen over aktive prædefinitioner
430 430 -----
431 431 Tilføj de markerede tilgængelige stile til listen med aktive stile
432 432 Tilføj de valgte relationer til den aktuelle markering
433 433 Tilføj til valgt
434 434 Tilføj til flytbart kort vælger:
435 435 -----
436 436 Tilføj værdi?
437 437 Tilføj vej
438 438 Tilføj vej {0}
439 439 Tilføjede punkter ved alle skæringspunkter
440 440 -----
441 441 Tilføjer {0} til ignorerede tags
442 442 Tilføjer {0} til stavekontrollen
443 443 Tilføjer {0} til tag kontrol
444 444 Adresse-interpolering
445 445 Adresser
446 446 Tilføjer en test af prædefinerede tags til Hjælp-menuen, som hjælper dig med at udvikle prædefinerede tags (hurtig forhåndsvisning af dialogen der vil poppe op). Du kan også starte jar-filen som enkeltstående program.
447 447 Tilføje kortudskrivning til JOSM
448 448 Tilføjer "ingen venstresving" for sæt af 4 eller 5 veje
449 449 Mineindgang
450 450 Justér forskydningen for billedlaget
451 451 Juster lagets gennemsigtighed
452 452 Justér positionen af dette billedlag
453 453 Justér tidszone og forskydning
454 454 Justerbar {0} ikke registreret endnu.
455 455 Justerbar {0} ikke registreret endnu. Kan ikke sætte deltagelse i synkroniseret justering.
456 456 -----
457 457 Administrativt
458 458 Administrativt niveau
459 459 Avanceret
460 460 Avanceret baggrund: Ændret
461 461 Avanceret baggrund: Ikke standard
462 462 Avancerede OAuth parametre
463 463 Avancerede OAuth egenskaber
464 464 Udvidede indstillinger
465 465 Avanceret info
466 466 Avanceret info (web)
467 467 Udvidet objekt-information
468 468 Reklamesøjle
469 469 Luftfotos kan være forkert placeret. Kontroller venligst ved hjælp af GPS spor!
470 470 Luftvej
471 471 +++++
472 472 Landbrug
473 473 Luftkvalitet
474 474 Lufthavn
475 475 Lufthavnsområde
476 476 Sprit
477 477 Opstil punkter i cirkel
478 478 Stil punkter op på linje
479 479 Alle
480 480 Alle filer
481 481 Alle formater
482 482 Alle filer(*.*)
483 483 Alle installerede udvidelser er opdaterede. JOSM behøver ikke at hente nyere udgaver.
484 484 -----
485 485 Alle punkter og spor-segmenter får samme farve. Kan justeres i laghåndtering.
486 486 Alle projektioner er understøttet
487 487 Alle indstillingerne for denne gruppe er standard, intet at gemme
488 488 Alle værdier slået sammen som ''{0}'' vil blive anvendt for nøgle ''{1}''
489 489 Alle køretøjer
490 490 Kolonihaver
491 491 Tillad tilføjelse af markører/punkter på de nuværende gps-positioner.
492 492 Tillad ændringer af noter
493 493 Tillad at downloade dine private GPS-spor
494 494 Tillad at læse dine indstillinger
495 495 Tillad at uploade GPS-spor
496 496 Tillad at uploade kortdata
497 497 Tillad at skrive dine indstillinger
498 498 Tilladt trafik:
499 499 Tillader at JOSM bliver styret fra andre programmer, f.eks en webbrowser.
500 500 Tillader at åbne gpx/osm-filer, der overlapper det nuværende synlige område
501 501 -----
502 502 Tillader brugeren at anonymisere tidsangivelser samt hurtigt at slette dele af store GPX-sporinger.
503 503 -----
504 504 -----
505 505 -----
506 506 Giver mulighed for at filtrere unødvendige GPS spor fra
507 507 -----
508 508 Tillader at justere sporfarven for forskellige gennemsnitshastigheder.
509 509 Muliggør gendannelse af objekt fra OSM database
510 510 Alpha-kanal
511 511 Alpinhytte
512 512 Har allerede registreret en konflikt for primitiv "{0}".
513 513 Inkludér også ufuldstændige og slettede objekter i søgningen.
514 514 Omdøb også filen
515 515 -----
516 516 Alternativt, hvis det ikke virker for dig, kan du manuelt udfylde informationerne nedenunder på denne URL:
517 517 Altid skjult
518 518 Altid vist
519 519 Opdater altid uden af spørge
520 520 Amerikansk fodbold
521 521 Antal kabler
522 522 Antal sæder
523 523 Antal trin
524 524 Antal kredsløb
525 525 -----
526 526 Ampere
527 527 Forlystelsespark
528 528 En OSM-datavalidator, som tjekker for brugeres og programmers typiske fejl.
529 529 -----
530 530 En tom værdi sletter taggen.
531 531 En fejl opstod i udvidelsen {0}
532 532 Der opstod en fejl under forsøget på at afstemme fotoene med GPX-sporet. Du kan justere gliderne for manuelt at afstemme fotoene.
533 533 Et kontor hvor du kan få information om en by eller region.
534 534 En uventet fejl opstod, som kan stamme fra "{0}"-udvidelsen.
535 535 Der opstod en uventet undtagelse. Dette er altid en kodefejl.<br>Men, du bruger en ældre version af JOSM ({0}),<br> i stedet for den aktuelle testede version (<b>{1}</b>).<br><br><b>Venligst opdaterer JOSM</b> før indsendelse af en fejlrapport.
536 536 Der opstod en uventet undtagelse.<br>Dette er altid en kodefejl. Hvis du bruger den nyeste<br>version af JOSM, overvej da venligst at indsende en fejlrapport.
537 537 +++++
538 538 -----
539 539 Vinkellås
540 540 Vinkellås aktiv.
541 541 Henvisning
542 542 Endnu en udvidelse til at afstemme billeder med waypoints i en GPX-fil. Et match sker når et waypoint-tags ''name'', ''cmt'' eller ''desc'' attributter stemmer med et billedes filnavn.
543 543 Antikviteter
544 544 Tilføj indstillingerne fra filen til eksisterende værdier
545 545 Anvend
546 546 Anvend ændringer
547 547 Anvend prædefinition
548 548 Anvend løsning
549 549 Anvend rolle
550 550 Anvend rolle:
551 551 Påfør linjeudjævning til GPX linjer for glattere udseende.
552 552 Påfør linjeudjævning til kortvisningen i trådnet tilstand for glattere udseende.
553 553 Brug udjævning på kortvisningen for et mere glat udseende.
554 554 Anvend nyligt tag {0}
555 555 Anvend løste konflikter
556 556 Anvend løste konflikter og luk dialogen
557 557 Udfør valgte ændringer
558 558 Tilføj tags i udklipsholderen til alle valgte elementer.
559 559 Tilføj tags til det rettesæt, data bliver uploadet til
560 560 Tilføj de aktuelle opdateringer
561 561 Anfør tern-adressen
562 562 Tilføj opdateringerne og luk dialogboksen
563 563 Anvend denne rolle for alle medlemmer
564 564 Udfør?
565 565 +++++
566 566 Forplads
567 567 +++++
568 568 Arkade
569 569 Arkæologisk sted
570 570 Bueskydning
571 571 Er du sikker på at du vil fortsætte?
572 572 Område
573 573 -----
574 574 Område-stil vej er ikke lukket
575 575 Områder omkring steder
576 576 Områder deler segment
577 577 Kunsthandel
578 578 Navn på kunstner
579 579 Kunstcenter
580 580 Kunstværk
581 581 Opstigning (m)
582 582 Spørg før opdatering
583 583 Konstruer nye polygoner
584 584 -----
585 585 Formod
586 586 Mindst et objekt at slette påkrævet. Har tom markering.
587 587 Bemærk: Brug kun rigtige tastaturtaster!
588 588 Forlystelse
589 589 Attributter
590 590 Lyd
591 591 Lydenheden er utilgængelig
592 592 Lydguide
593 593 Lydindstillinger
594 594 Lyd-markører fra {0}
595 595 Lyd synkroniseret på punkt {0}.
596 596 Lyd waypoint mærkning
597 597 Lyd: {0}
598 598 Lydguide via mobiltelefon?
599 599 Australsk fodbold
600 600 Godkend
601 601 Få godkendelse med den givne brugernavn og adgangskode
602 602 Godkendelse af HTTP proxyen ''{0}'' mislykkedes. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.
603 603 Godkendelse ved OSM API ''{0}'' fejlede. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.
604 604 Autentificeringen ved værten ''{0}'' fejlede. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og kodeord.
605 605 Autentificerer sessionen for bruger ''{0}''...
606 606 Godkendelse
607 607 Godkendelse fejlede
608 608 Godkendelse fejlede
609 609 Forfatter
610 610 Forfatter:
611 611 Autorisation fejlede
612 612 Autorisér JOSM til at få adgang til OSM API’et
613 613 Godkendelses-URL:
614 614 Autorisér nu
615 615 Autoriserer OAuth anmodningsudtrykket ''{0}'' på OSM-websiden ...
616 616 Autoriserer anmodningsudtryk ''{0}''...
617 617 Forfattere
618 618 +++++
619 619 Autozoom
620 620 Hent tern automatisk
621 621 Autogem aktiveret
622 622 Autogem interval (sekunder)
623 623 Autogemte filer pr. lag
624 624 Auto-zoom som standard:
625 625 Automatisk gæt
626 626 Autoindlæs tern som standard:
627 627 Automatiseret
628 628 Hjertestarter
629 629 Pengeautomat
630 630 Automatisk download
631 631 Automatisk tag-rettelse
632 632 Skift opløsning automatisk
633 633 Opret automatisk lydmarkører udfra trackpoints (fremfor explicitte waypoints) med navne eller beskrivelser.
634 634 Lav automatisk et markørlag udfra ethvert waypoint ved åbning af et GPX-lag.
635 635 Afkorter automatisk værdien af tag ''{0}'' på slettet objekt {1}
636 636 Tilgængelige
637 637 Tilgængelige standardemner:
638 638 Tilgængelige prædefinitioner
639 639 Tilgængelige roller
640 640 -----
641 641 Tilgængelige stile:
642 642 Lavinebeskyttelse
643 643 +++++
644 644 +++++
645 645 +++++
646 646 Babyluge
647 647 Tilbage
648 648 Betingelser for brug af baggrund
649 649 Baggrund:
650 650 Ryglæn
651 651 Backspace i tilføj tilstand
652 652 Ugyldig forespørgsel
653 653 -----
654 654 -----
655 655 Taskebutik
656 656 +++++
657 657 Bageri
658 658 Båndbreddebegrænsning overskredet
659 659 +++++
660 660 +++++
661 661 Klippe
662 662 -----
663 663 -----
664 664 -----
665 665 Afgrænsning
666 666 Barriere indgang ikke sat på barrieren
667 667 Barrierer
668 668 Barrierer og indgange
669 669 +++++
670 670 Basal
671 671 Bassin
672 672 +++++
673 673 Batterier
674 674 Slagmark
675 675 +++++
676 676 Bugt
677 677 Strand
678 678 Beachvolley
679 679 Pejlemærke
680 680 Skønhedsklinik
681 681 Sengebutik
682 682 Ølhave
683 683 Belgisk Lampert 1972
684 684 Belgisk Lampert 2008
685 685 Bænk
686 686 Bedste zoom: {0}
687 687 Drikkevarer
688 688 Cykel
689 689 Cykelgade
690 690 -----
691 691 Cykler udlejes
692 692 Cykler repareres
693 693 Cykler sælges
694 694 Cykler vaskes (for et beløb)
695 695 Cykelhandler
696 696 Reklameskilt
697 697 +++++
698 698 Biodiesel
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 Tomt lag
703 703 Betonblok/stor sten
704 704 Blå:
705 705 Tavle indhold
706 706 Værft
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 Pæl
714 714 Pæletype
715 715 +++++
716 716 Boghandler
717 717 Spilleudbyder
718 718 Bogmærkenavn:
719 719 Bogmærker
720 720 +++++
721 721 Grænsekontrol
722 722 Botanisk navn
723 723 Kuglespil
724 724 Grænser
725 725 Grænse
726 726 Grænsesten
727 727 Duplikerede punkter i områder
728 728 Grænsetype
729 729 Omkransende område
730 730 Omkransende boks (projekteret):
731 731 Omkransende boks:
732 732 Afgrænsninger
733 733 +++++
734 734 -----
735 735 -----
736 736 Mærke
737 737 Bølgebryder
738 738 Bro
739 739 Bropille
740 740 Bro omrids
741 741 Broer
742 742 Henter fejl fra Osm Inspector og viser dem i den aktuelle JOSM omkrandsende boks
743 743 +++++
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 Bordel
749 749 -----
750 750 -----
751 751 Sporstopper
752 752 Fejlrapporter
753 753 Bygning
754 754 Bygningspassage
755 755 Duplikerede punkter i bygninger
756 756 Bygning inden i bygning
757 757 Opbygger hovedmenu
758 758 Bygningstype
759 759 Inbygget stilart, intern sti:
760 760 Indbygget:
761 761 Skubbelåge
762 762 Plansilo
763 763 +++++
764 764 Styreskinne til bus
765 765 Bus-platform
766 766 Busstation
767 767 Busstop
768 768 Bussluse
769 769 Busstop (gammel)
770 770 Slagter
771 771 Knap betjent
772 772 Efter kode (EPSG)
773 773 +++++
774 774 +++++
775 775 +++++
776 776 +++++
777 777 +++++
778 778 -----
779 779 CNG (Komprimeret naturgas)
780 780 +++++
781 781 +++++
782 782 +++++
783 783 +++++
784 784 +++++
785 785 +++++
786 786 +++++
787 787 +++++
788 788 Kabelbane
789 789 Fordelerskab
790 790 Café
791 791 Udregner download område
792 792 Vis relationseditor for markeret relation
793 793 +++++
794 794 Kamera
795 795 -----
796 796 +++++
797 797 Campingplads
798 798 Kan ikke justere en polygon. Afbryder.
799 799 Kan ikke aktivere korttegningsklassen "{0}", da den ikke er en underklasse af "{1}".
800 800 Kan ikke aktivere korttegningsklassen "{0}", da den ikke er registreret som korttegner.
801 801 Kan ikke aktivere korttegningsklassen "{0}" da klassen ikke blev fundet.
802 802 Canadisk fodbold
803 803 Kanal
804 804 Annuller
805 805 Fortryd og gå til foregående dialogboks
806 806 Annullér godkendelse
807 807 Annuller auto-forøgelse for dette felt
808 808 Annuller lukning af rettesæt
809 809 Afbryd løsning af konflikt
810 810 Abryd konfliktløsning og luk dialogen
811 811 Afbryd operation
812 812 Annullér opdateringerne og luk dialogen
813 813 Annullér uploaden og genoptag redigeringen
814 814 Annullér upload
815 815 Annullér, forsæt redigering
816 816 Slikbutik
817 817 Kan ikke tilføje et punkt uden for verdenen.
818 818 Kan ikke tilføje en vej med kun {0} punkter.
819 819 Kan ikke føje punkt {0} til ukomplet vej {1}.
820 820 Kan ikke anvende uafklaret tagsamlingsgenstand.
821 821 Kan ikke tildele et rettesætsID > 0 til en ny primitiv. Værdi af rettesætsID er {0}.
822 822 Kan ikke forme rettesætsforespørgsel med tidsbaserede begrænsninger. Input er ikke gyldigt.
823 823 Kan ikke sammenligne primitiv med ID "{0}" med primitiv med ID "{1}".
824 824 Kan ikke oprette en rettesæt forespørgsel der indeholder begge forespørgselsparametrene "uid" og "display_name"
825 825 Kan ikke oprette rettesætsforespørgsel for åbne rettesæt af anonym bruger
826 826 Kan ikke slette et punkt der har tags
827 827 Kan ikke slette et punkt der henvises til af flere objekter
828 828 Kan ikke bestemme centrum af udvalgte punkter.
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 Kan ikke indlæse lag af typen "{0}" da der ikke kunne findes nogen importer.
833 833 Kan ikke indlæse laget {0} da det afhænger af laget {1} som er sprunget over.
834 834 Kan ikke sammenlægge da den ene af de deltagende primitiver er ny og den anden er ikke
835 835 Kan ikke sammenlægge punkter: Ville blive nød til at slette vejen {0} som stadig bruges af {1}
836 836 Kan ikke sammenlægge primitiver med forskellige IDs. Denne ID er {0}, mens den anden er {1}.
837 837 Kan ikke blande punkt og vej for rollen "via"
838 838 Kan ikke flytte objekter udenfor verden.
839 839 Kan ikke åbne URL ''{0}''<br>Følgende download opgaver accepterer de viste URL mønstre:<br>{1}
840 840 Kan ikke placere et punkt uden for verdenen.
841 841 Kan ikke løse uafklaret konflikt
842 842 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgsel til den nuværende bruger, fordi den nuværende bruger er anonym
843 843 Kan ikke begrænse rettesæt forespørgslen til en specifik omkransende boks. Input er ugyldigt.
844 844 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgslen til brugernavnet "{0}"
845 845 -----
846 846 -----
847 847 Kan ikke fortryde kommando ''{0}'', fordi lag ''{1}'' ikke er tilstede længere
848 848 Kano/Kajak
849 849 Dåser
850 850 +++++
851 851 +++++
852 852 +++++
853 853 +++++
854 854 +++++
855 855 Kapacitet
856 856 Kapacitet (ialt)
857 857 Bil
858 858 Bilforhandler
859 859 Autocamperplads
860 860 Fragt
861 861 +++++
862 862 Penge
863 863 Borg
864 864 +++++
865 865 Kreaturrist
866 866 Årsag:
867 867 Huleindgang
868 868 Kirkegård
869 869 -----
870 870 Centrer synsfelt
871 871 Centrale meridian
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Kæde
879 879 Stolelift
880 880 Feriehytte
881 881 -----
882 882 Skift retninger?
883 883 Ændringsliste over listeindstillinger
884 884 Ændringsliste over kortindstillinger
885 885 Tilpas liste indstilling
886 886 Ændr punkt {0}
887 887 Ændre proxy indstillinger
888 888 Skift relation
889 889 Ændr relationsmedlemsskabsrolle for {0} {1}
890 890 Ændre relation {0}
891 891 Skift opløsning
892 892 Tilpas strengindstilling
893 893 Tilpas markeringen
894 894 Tilpas visningen
895 895 Ændre vej {0}
896 896 Rettede punkter for {0}
897 897 -----
898 898 Ændrer indstillingerne efter XML filen
899 899 Rettesæts-ID > 0 forventet. Fik {0}.
900 900 Rettesæt ID:
901 901 Rettesætshåndteringsdialog
902 902 Rettesætshåndtering
903 903 Rettesæt lukket
904 904 Rettesæt kommentar
905 905 Rettesætskommentar:
906 906 Rettesæts-ID
907 907 Rettesætsinfo
908 908 Rettesættet er fyldt
909 909 Rettesæt kilde
910 910 Rettesæt {0}
911 911 Rettesæt:
912 912 Rettesæt
913 913 Ret tastaturgenveje manuelt
914 914 Opladestation
915 915 Tjek for FIXMEs
916 916 Kontrolinterval (minutter):
917 917 Afstem med serveren
918 918 Tjek egenskabsnøgler
919 919 Tjek egenskabsværdier.
920 920 Ser efter slettede forældre i det lokale datasæt
921 921 Kontrollerer forældre for slettede objekter
922 922 Undersøger udvidelseskrav...
923 923 -----
924 924 Kontrollerer for fejl mod API-egenskaber
925 925 Søger efter fejl i adresser og associatedStreet relationer.
926 926 Søger efter fejl i barrierer og indgange.
927 927 Kontrollerer for fejl i internet relaterede tags.
928 928 Kontrollerer for fejl i relationer
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Søger efter punkter i strømledninger der ikke har en power=tower/pole tag.
937 937 -----
938 938 Leder efter veje der er forbundet til områder.
939 939 Tjekker for veje med identiske på hinanden følgende punkter.
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 Cheksumfejl: {0}
944 944 Apotek
945 945 +++++
946 946 Barnerelationer
947 947 Skorsten
948 948 -----
949 949 Kinesisk
950 950 Vælg
951 951 Vælg Tag kontrolregler der skal aktiveres
952 952 Vælg en farve
953 953 Vælg en farve for {0}
954 954 Vælg en forudangivet licens
955 955 Vælg en værdi
956 956 Vælg profil-fil
957 957 Vælg nyligt tag {0}
958 958 Vælg tests der skal aktiveres
959 959 Vælg OSM objekt type
960 960 Vælg server for søgning:
961 961 Vælg synlige spor
962 962 +++++
963 963 Stykstørrelse {0} overskrider max rettesætsstørrelse {1} for server ''{2}''
964 964 Kirke
965 965 +++++
966 966 Storby
967 967 Bygrænse
968 968 Bymur
969 969 Bynavn
970 970 Klassetype
971 971 Ryd
972 972 Slet fortryd/genskab-oversigten
973 973 Ryd buffer
974 974 Ryd tekstområde
975 975 Ryder listen med senest åbnede filer
976 976 Klik ''<strong>{0}</strong>'' for at fortsætte med at uploade til yderligere nye rettesæt.<br>Klik ''<strong>{1}</strong>'' for at vende tilbage til upload dialogen.<br>Klik ''<strong>{2}</strong>'' for at annullere upload og vende tilbage til kortredigering.<br>
977 977 Tryk <strong>{0}</strong> for at ignorere.</html>
978 978 Klik på <strong>{0}</strong> for at indæse dem nu.<br>Om nødvendigt vil JOSM oprette konflikter som du kan løse i konfliktløsnings-dialogen.
979 979 Klik på cellen for at ændre filstien.
980 980 Klik her for at vælge gem sti
981 981 Klik her for at se din indbakke.
982 982 Klik på vejen for at forbedre dens form.
983 983 Klik test adgang til OSM-serveren med det nuværende adgangsudtryk
984 984 Klik på pilen i bundet for at vise den igen.
985 985 -----
986 986 Klik for at afbryde og for at genoptage redigering
987 987 Klik for at afbryde åbning af eksterne browsere
988 988 Klik for at afbryde sammenlægning af punkter
989 989 Klik for at afbryde tilbagestilling til OAuth standardværdier
990 990 Klik for at afbryde upload
991 991 Klik for at tilføje et nyt punkt. Slip Ctrl for at flytte eksisterende punkter eller hold Alt nede for at slette.
992 992 Klik for at annullere
993 993 Klik for at annullere og genoptage redigering af kortet
994 994 Klik for at afbryde den aktuelle operation
995 995 Klik for at kontrollere om objekter i dit lokale datasæt er slettet på serveren
996 996 Klik for at lukke dialogen
997 997 Klik for at lukke dialogen og fjerne objektet fra relationerne
998 998 Klik for at lukke dialogen og afbryde sletning af objekterne
999 999 Klik for at lukke dialogen og afbryde downloaden
1000 1000 Klik for at lukke denne dialog og fortsætte med at redigere
1001 1001 Klik for at fortsætte upload til flere nye rettesæt
1002 1002 Klik for at oprette en konflikt og lukke denne relationseditor
1003 1003 Klik for at slette det markerede punkt. Slip Alt for at flytte eksisterende punkter, eller hold Ctrl nede for at tilføje nye punkter.
1004 1004 Klik for at slette udvidelsen "{0}"
1005 1005 Klik for at slette. Shift: Slet vejsegment. Alt: Slet ikke ubrugte punkter, når en vej slettes. Ctrl: Slet refererende objekter.
1006 1006 Klik for at deaktivere udvidelsen "{0}"
1007 1007 Klik for at fortryde ændringer og lukke denne relationseditor
1008 1008 Klik for at downloade
1009 1009 Klik for at downloade alle objekter der henviser til {0}
1010 1010 Klik for at downloade det aktuelt markerede område
1011 1011 Klik for at beholde udvidelsen "{0}"
1012 1012 Klik for at minimere/maksimere panelet
1013 1013 Klik for at flytte det markerede punkt. Hold Ctrl nede for at tilføje nye punkter eller Alt for at slette.
1014 1014 Åben indstillinger for billedlag
1015 1015 Klik for at åbne indstillinger for prædefinerede tags.
1016 1016 Klik for at komme til tilladelsesformularen på JOSM webstedet
1017 1017 Klik for at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standardværdierne
1018 1018 Klik for at genstarte senere.
1019 1019 Klik for at hente et anmodningsudtryk
1020 1020 Klik for at hente et adgangsudtryk
1021 1021 Klik for at gå tilbage til upload-dialogen
1022 1022 Klik for at vende tilbage til relationseditoren og genoptage redigering af relationer
1023 1023 Klik for at afvikle jobbet i baggrunden
1024 1024 Klik for at gemme ændringer og lukke denne relationseditor
1025 1025 Klik for springe over opdatering af aktiverede plugins
1026 1026 Klik for at begynde søgning efter steder
1027 1027 Klik for at gå igennem OAuth godkendelses processen
1028 1028 Klik for at gå igennem OAuth godkendelsesprocessen og lave en ny adgangspolet
1029 1029 Klik for at teste adgangsudtrykket
1030 1030 Klik for at opdatere de aktiverede plugins
1031 1031 -----
1032 1032 Klient timeout
1033 1033 Klippe
1034 1034 Klatring
1035 1035 Lægehus
1036 1036 Ur
1037 1037 Luk
1038 1038 Luk alligevel
1039 1039 Luk rettesæt efter upload
1040 1040 Luk rettesæt
1041 1041 Luk dialog og annuller download
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 Luk åbne rettesæt
1045 1045 Luk det nu markerede åbne rettesæt
1046 1046 Luk dialogen
1047 1047 Luk dialogen og afbryd forespørgsel af rettesæt
1048 1048 Luk dialogen og acceptér adgangsudtrykket
1049 1049 Luk dialogen og annullér autorisationen
1050 1050 Luk indstillingsdialogen og kassér opdateringer af indstillinger
1051 1051 Luk de markerede rettesæt
1052 1052 Luk de markerede åbne rettesæt
1053 1053 Luk denne dialog og genoptag redigering i JOSM
1054 1054 Luk panelet. Du kan genåbne det med knapperne i venstre menubar.
1055 1055 Lukket efter -
1056 1056 Lukket
1057 1057 Lukket den:
1058 1058 Nærmere beskrivelse
1059 1059 Nærmere beskrivelse
1060 1060 Lukker åbne rettesæt
1061 1061 Lukker de markerede åbne rettesæt
1062 1062 Lukker rettesæt
1063 1063 Lukker rettesæt {0}
1064 1064 Lukker rettesæt...
1065 1065 Tøj
1066 1066 -----
1067 1067 Kystlinje
1068 1068 Kystlinjer
1069 1069 Kaffebutik
1070 1070 Mønter
1071 1071 Tømningstidspunkt
1072 1072 Videregående udd.
1073 1073 Kolonnade
1074 1074 Farve
1075 1075 Farve (HTML navn eller hexadecimal kode)
1076 1076 Farvenavn:
1077 1077 Farver
1078 1078 Farvelægger punkter og sporsegmenter efter databegrænsninger.
1079 1079 Farvelægger punkter og spor ud fra opløsningen af positionen (HDOP). Din optage-enhed skal logge denne information.
1080 1080 Farvelæg punkter og sporsegmenter efter retning.
1081 1081 Farvelæg punkter og sporsegmenter efter tidsstempel.
1082 1082 Farvelægger punkter og spor efter hastighed.
1083 1083 Farver brugt af forskellige objekter i JOSM.
1084 1084 Baggrundsfarve
1085 1085 Farve på kant/pil
1086 1086 Tekstfarve
1087 1087 Kombinationen af ellipsoide parametre er ikke understøttet.
1088 1088 Kombinér veje
1089 1089 Bekræft kombinering
1090 1090 Kombinér flere veje til én
1091 1091 Kombineret gang- og cykelsti
1092 1092 Kommando
1093 1093 Kommando-stak
1094 1094 -----
1095 1095 Kommentar
1096 1096 -----
1097 1097 Kommentar:
1098 1098 Kommercielt
1099 1099 Fælles
1100 1100 Fælles indstillinger
1101 1101 -----
1102 1102 Kommunikationen med OSM-serveren fejlede
1103 1103 Medborgerhus
1104 1104 Sammenlign
1105 1105 Færdiggør punkt {0} med null koordinater i vejen {1}
1106 1106 +++++
1107 1107 Betingede nøgler
1108 1108 Indstil udvidelses-sites
1109 1109 Konfigurér avancerede indstillinger
1110 1110 Indstil tilgængelige udvidelser
1111 1111 Konfigurér steder...
1112 1112 Konfigurér listen over steder hvorfra plugins bliver downloadet
1113 1113 Konfigurer værktøjslinjen
1114 1114 Konfigurér om der skal oprettes backup-filer
1115 1115 Konfigurér om der skal bruges en proxy-server
1116 1116 Konfigurér din identitet og hvordan der skal autentificeres i forhold til OSM-serveren
1117 1117 Bekræft rydning
1118 1118 Bekræft Fjernstyrings-handling
1119 1119 Bekræft alle fjernstyring hændelser manuelt
1120 1120 Bekræft tom rolle
1121 1121 Bekræftelse
1122 1122 Konflikt
1123 1123 Konflikt-løsning
1124 1124 Konflikt baggrund
1125 1125 Konflikt baggrund: kombineret
1126 1126 Konflikt baggrund: bestemt
1127 1127 Konflikt baggrund: drop
1128 1128 Konflikt baggrund: drop tag
1129 1129 Konflikt baggrund: tom række
1130 1130 Konflikt baggrund: frossen
1131 1131 Konflikt baggrund: i sammenligning
1132 1132 Konflikt baggrund: i modsat
1133 1133 Konflikt baggrund: behold
1134 1134 Konflikt baggrund: behold alle tags
1135 1135 Konflikt baggrund: behold medlem
1136 1136 Konflikt baggrund: behold et tag
1137 1137 Konflikt baggrund: ingen konflikt
1138 1138 Konflikt baggrund: ikke i modsat
1139 1139 Konflikt baggrund: fjern medlem
1140 1140 Konflikt baggrund: samme position i modsat
1141 1141 Konflikt baggrund: valgt
1142 1142 Konflikt baggrund: adderer alle numeriske tags
1143 1143 Konflikt baggrund: ubestemt
1144 1144 Konflikt forgrund
1145 1145 Konflikt forgrund: drop
1146 1146 Konflikt forgrund: drop tag
1147 1147 Konflikt forgrund: i sammenligning
1148 1148 Konflikt forgrund: behold
1149 1149 Konflikt forgrund: behold alle tags
1150 1150 Konflikt forgrund: behold medlem
1151 1151 Konflikt forgrund: behold et tag
1152 1152 Konflikt forgrund: fjern medlem
1153 1153 Konflikt forgrund: adderer alle numeriske tags
1154 1154 Konflikt forgrund: ubestemt
1155 1155 Konflikt i ''synlig'' attributten for objekt af typen {0} med id {1}
1156 1156 Konflikt er ikke helt løst
1157 1157 Konflikter
1158 1158 Konflikter opdaget
1159 1159 Konflikter i indsatte tags
1160 1160 Konflikter ved kombination af primitiver
1161 1161 Konflikter ved kombination af veje - kombineret vej er "{0}"
1162 1162 Konflikter ved sammenlægning af punkter - målpunkt er "{0}"
1163 1163 Forbind eksisterende vej til punkt
1164 1164 Forbundet vejs slutpunkt tæt på anden vej
1165 1165 Indstillinger for forbindelse
1166 1166 Indstillinger for forbindelse til OSM-serveren
1167 1167 Forbindelse til API slået fejl
1168 1168 -----
1169 1169 Under udførelse
1170 1170 Byggeplads
1171 1171 Forbrugernøgle:
1172 1172 Forbrugerhemmelighed:
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Kontakter OSM-serveren...
1176 1176 Forbinder til server...
1177 1177 Indhold
1178 1178 Kontinent
1179 1179 Fortsæt
1180 1180 Fortsæt alligevel
1181 1181 Forsæt som den er
1182 1182 Fortsæt løsning
1183 1183 Fortsæt upload
1184 1184 Fortsæt upload
1185 1185 Fortsæt vej fra seneste punkt.
1186 1186 Fortsæt, prøv alligevel
1187 1187 Fortsætter tegning af en linje der deler punkter med en anden linje.
1188 1188 Bidrag
1189 1189 Købmand
1190 1190 Konverter data fra Open Data portaler til OSM lag
1191 1191 Konvertér til GPX-lag
1192 1192 Konvertér til datalag
1193 1193 Konverteret fra: {0}
1194 1194 Koordinater
1195 1195 Koordinater (projekteret):
1196 1196 Koordinater importeret: {0}
1197 1197 Koordinater:
1198 1198 Koordinater:
1199 1199 Kopier
1200 1200 Kopiér koordinater
1201 1201 Kopibutik
1202 1202 Kopiér værdi
1203 1203 Kopier alle nøgler/værdier
1204 1204 Kopiér alle mine elementer til målet
1205 1205 Kopiér alle deres elementer til målet
1206 1206 Kopiere de valgte punkters koordinater til udklipsholderen.
1207 1207 -----
1208 1208 Kopiér mine markerede elementer ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
1209 1209 Kopiér mine markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
1210 1210 Kopiér mine markerede elementer til enden af den sammenlagte liste over elementer
1211 1211 Kopiér mine markerede punkter til starten af den sammenlagte liste over punkter
1212 1212 Kopi af {0}
1213 1213 Kopier valgte nøgle(r)/Værdi(er)
1214 1214 Kopier valgte objekter til udklipsholderen.
1215 1215 Kopier nøgle og værdien af alle tags til udklipsholderen
1216 1216 Kopier nøgle og værdi for den valgte tag(s) til udklipsholderen
1217 1217 Kopier værdien fra det markerede tag til udklipsholderen
1218 1218 Kopiér deres markerede element ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
1219 1219 Kopiér deres markerede element til starten af listen over sammenlagte elementer.
1220 1220 Kopiér deres markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
1221 1221 Kopiér deres markerede elementer til enden af listen over sammenlagte elementer.
1222 1222 Kopier til udklipsholder og luk
1223 1223 Kopi {1} af {0}
1224 1224 Ophavsret (URL)
1225 1225 År for ophavsret
1226 1226 Sammenhold
1227 1227 Afstem billeder med GPX-spor
1228 1228 Sammenhold med GPX
1229 1229 Kunne ikke tilgå datafil(er):\n{0}
1230 1230 Kunne ikke kombinere vejene<br>(De kunne ikke sammenlægges til en enkelt række punkter)
1231 1231 Kunne ikke forbinde til osm server. Tjek venligst din internetforbindelse.
1232 1232 Kunne ikke eksportere ''{0}''.
1233 1233 Kunne ikke finde element-typen
1234 1234 Kunne ikke finde advarsels-niveau
1235 1235 Kunne ikke importere ''{0}''.
1236 1236 Kunne ikke importere filer.
1237 1237 Kunne ikke indlæse udvidelsen {0}. Fjern fra indstillinger?
1238 1238 Kunne ikke forstå længde, bredde eller zoom. Tjek venligst.
1239 1239 Kunne ikke fortolke WMS laglisten.
1240 1240 Kunne ikke læse "{0}"
1241 1241 Kunne ikke læse kilde med prædefinerede tags {0}
1242 1242 Kunne ikke læse kilde med prædefinerede tags: {0}
1243 1243 Kunne ikke indlæse kilde med prædefinerede tags: {0}\nØnsker du at beholde den?
1244 1244 Kunne ikke omdøbe filen "{0}"
1245 1245 Kunne ikke hente WMS laglisten.
1246 1246 Kunne ikke hente listen med dine åbne rettesæt, fordi<br>JOSM ikke kender din identitet.<br>Du har enten valgt at arbejde anonymt eller du har ikke tilladelse<br>til at kende identiteten af den bruger på hvis vegne du arbejder.
1247 1247 Kunne ikke afstemme det indtastede link eller id til den valgte service. Prøv venligst igen.
1248 1248 Antal
1249 1249 Land
1250 1250 Landekode
1251 1251 Amt
1252 1252 Domhus
1253 1253 Overdækket
1254 1254 Overdækket (med tag)
1255 1255 Overdækket reservoir
1256 1256 Kran
1257 1257 Opret
1258 1258 Opret cirkel
1259 1259 Opret ny mappe
1260 1260 Opret cirkel ud fra tre valgte punkter.
1261 1261 Opret en kopi af denne relation og åbn den i et andet redigeringsvindue
1262 1262 Opret et net af veje.
1263 1263 Opret nyt kort-lag
1264 1264 -----
1265 1265 Opret en ny relation
1266 1266 Opret områder
1267 1267 Opret lydmarkører ved positionen på sporet svarende til den modificerede tid af hver lyd-WAV-fil importeret.
1268 1268 Opret bogmærke
1269 1269 Opret markører ved indlæsning af GPX
1270 1270 Opret multipolygon
1271 1271 Opret nyt punkt.
1272 1272 -----
1273 1273 Opret nye objekter
1274 1274 Opret ny relation i lag "{0}"
1275 1275 -----
1276 1276 Oprettet
1277 1277 Oprettet ved
1278 1278 Oprettet ved:
1279 1279 Oprettet før -
1280 1280 Oprettet af:
1281 1281 -----
1282 1282 Oprettet den:
1283 1283 Opretter og håndterer adressepunkter og bygninger inden for den tjekiske republik.
1284 1284 Opretter rettesæt...
1285 1285 Opretter hovedgrænseflade
1286 1286 Kreditkort
1287 1287 +++++
1288 1288 Cricketnet
1289 1289 Kroket
1290 1290 Overkørsel for cykler
1291 1291 Overgangssted for ridende
1292 1292 Fodgængerovergang (over jernbane)
1293 1293 -----
1294 1294 Krydsende barrierer
1295 1295 Krydsende grænser
1296 1296 Krydsende bygninger
1297 1297 Overgangstype
1298 1298 -----
1299 1299 Krydsende veje til lands/vands
1300 1300 Krydsende vandveje
1301 1301 Krydsende veje
1302 1302 Ctrl for at sammenlægge med nærmeste punkt.
1303 1303 Køkken
1304 1304 Kultur
1305 1305 -----
1306 1306 Aktuel markering
1307 1307 Aktuel status
1308 1308 Nuværende rettesæt er null. Kan ikke uploade data.
1309 1309 Nuværende brugerinfohåndtering er af typen "{0}"
1310 1310 Nuværende værdi ''{0}'' for brugerID er ikke gyldig
1311 1311 Den aktuelle værdi er standard.
1312 1312 Nuværende zoom: {0}
1313 1313 Der er lige nu ikke markeret noget downloadområde. Markér venligst et område først.
1314 1314 Gardin
1315 1315 Tilpasset
1316 1316 Tilpasset projektion
1317 1317 Selvvalgt WMS-link
1318 1318 Tilpas farve
1319 1319 Tilpas elementerne på værktøjslinjen.
1320 1320 -----
1321 1321 Tilpas sportegning
1322 1322 Klip
1323 1323 Indhak
1324 1324 -----
1325 1325 Cykelhindring
1326 1326 Cykel-bane/spor
1327 1327 Cykelsti
1328 1328 Cykelsti venstre
1329 1329 Cykelsti højre
1330 1330 Cyklisk afhængighed mellem relationer:
1331 1331 Cykling
1332 1332 Cykler afhængigheder
1333 1333 +++++
1334 1334 +++++
1335 1335 +++++
1336 1336 +++++
1337 1337 +++++
1338 1338 +++++
1339 1339 +++++
1340 1340 +++++
1341 1341 +++++
1342 1342 Dæmning
1343 1343 +++++
1344 1344 Datafejl
1345 1345 Datalag {0}
1346 1346 Datasæt:
1347 1347 Datakilder og typer:
1348 1348 Data kilder ({0})
1349 1349 Datavalidator
1350 1350 +++++
1351 1351 -----
1352 1352 Databasen er utilgængelig på grund af vedligeholdelse
1353 1353 Datasætskonsistenstest
1354 1354 Dato
1355 1355 Dato:
1356 1356 Dato:
1357 1357 Datum navn
1358 1358 -----
1359 1359 Kreditkort
1360 1360 Afgør hvordan data skal uploades og hvilket rettesæt der skal bruges
1361 1361 decimalgrader
1362 1362 Beslutning
1363 1363 Reducér zoom
1364 1364 -----
1365 1365 Dedikeret ridesti
1366 1366 Dedikeret cykelsti
1367 1367 Dedikeret gangsti
1368 1368 Standard
1369 1369 Standard (automatisk valgt)
1370 1370 -----
1371 1371 Standardværdien er i øjeblikket ukent (indstillingen er ikke brugt endnu).
1372 1372 Standardværdien er "{0}".
1373 1373 Standard værdi: {0}
1374 1374 Slet
1375 1375 Slet fil
1376 1376 Slet fil fra disk
1377 1377 Slette-tilstand
1378 1378 Slet tags
1379 1379 Slet veje, som ikke er dele af en indre multipolygon
1380 1380 Bekræftelse af sletning
1381 1381 Slet duplikerede relationer
1382 1382 Slet duplikerede veje
1383 1383 Slet filter.
1384 1384 Slet fra relation
1385 1385 Slet billedfil fra disk
1386 1386 Slet ufuldstændige medlemmer?
1387 1387 Slet lag uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.
1388 1388 Slet punkt {0}
1389 1389 Slet punkter eller veje.
1390 1390 Slet nu!
1391 1391 Sletter objekter
1392 1392 Slet relation {0}
1393 1393 Slet relation?
1394 1394 Slet relationer
1395 1395 Slet valgte objekter.
1396 1396 Slet den redigerede relation
1397 1397 Fjern den valgte nøgle i alle objekter
1398 1398 Slet de markerede lag
1399 1399 Slet de nvalgte relation
1400 1400 Slet den valgte kilde fra listen.
1401 1401 Slet markeringen i tag-tabellen
1402 1402 Slet unødige punkter fra en vej.
1403 1403 Slet vej {0}
1404 1404 Slettet
1405 1405 Slettede "{0}"
1406 1406 Slettet status:
1407 1407 Slettet medlem {0} bruges af relationen {1}
1408 1408 Slettet punkt henvist til af {0}
1409 1409 Slettet punkt {0} er en del af vej {1}
1410 1410 Slettede eller flyttede objekter
1411 1411 Slettet relation {0} indeholder medlemmer
1412 1412 Slettet vej {0} indeholder punkter
1413 1413 Delikatesse
1414 1414 Trosretning
1415 1415 Tandlæge
1416 1416 Varehus
1417 1417 -----
1418 1418 Dybde i meter
1419 1419 Nedstigning (m)
1420 1420 Beskrivelse
1421 1421 Beskrivelse:
1422 1422 Beskrivelse: {0}
1423 1423 -----
1424 1424 -----
1425 1425 Destination skrevet på skilt (uden afstand)
1426 1426 Detaljeringsgrad
1427 1427 Detaljer
1428 1428 Detaljer...
1429 1429 -----
1430 1430 Fandt forældet ''{0}'' i ''{1}'' som vil blive fjernet snarest. Brug ''{2}'' i stedet.
1431 1431 Vælger udvidelser der skal indlæses...
1432 1432 Bestem brugerID for nuværende bruger...
1433 1433 -----
1434 1434 Diameter (i mm)
1435 1435 Fandt ikke et objekt med id {0} i det aktuelle datasæt
1436 1436 +++++
1437 1437 -----
1438 1438 -----
1439 1439 Diesel til lastbiler
1440 1440 Sværhedsgrad
1441 1441 +++++
1442 1442 Opløsning af position (rød = høj, grøn = lav, hvis tilgængelig)
1443 1443 Retning
1444 1444 Retning (rød = vest, gul = nord, grøn = øst og blå = syd)
1445 1445 Retning i grader
1446 1446 Slå fra
1447 1447 -----
1448 1448 Slå udvidelse fra.
1449 1449 Forbyd at bruge JOSM for evigt (ADVARSEL: Dette plugin forhindrer JOSM starter og er svært at slippe af med)
1450 1450 Kassér
1451 1451 Kasserbar nøgle: baggrund
1452 1452 Kasserbar nøgle: forgrund
1453 1453 Kasserbar nøgle: markering baggrund
1454 1454 Kasserbar nøgle: markering forgrund
1455 1455 Frakobl punkt fra vej
1456 1456 Frakobler punkter fra den vej de aktuelt hører til
1457 1457 Diskussion
1458 1458 -----
1459 1459 Håndkøb
1460 1460 +++++
1461 1461 Vis avancerede OAuth parametre
1462 1462 Vis ISO datoer
1463 1463 Indstillinger for visning
1464 1464 Vis en bevægelig ikon, der repræsenterer punktet på det synkroniserede spor hvor lyden der spiller nu var indspillet.
1465 1465 Vis avanceret objektinformation om OSM punkter, veje og relationer.
1466 1466 Vis kun knapper i højre sidemenuer når markøren er inde i elementet
1467 1467 Vis koordinater som
1468 1468 Vis kasserbare nøgler
1469 1469 Vis geo-taggede billeder
1470 1470 Vis historiske oplysninger om OSM veje, punkter eller relationer i en webbrowser.
1471 1471 Vis historik for OSM-veje, -punkter eller -relationer.
1472 1472 -----
1473 1473 Vis live lydspor.
1474 1474 Vis objektinformation om OSM punkter, veje og relationer i en webbrowser.
1475 1475 Vis lyd-menuen.
1476 1476 Vis "Om"-billedet.
1477 1477 Vis rettesættets basale egenskaber
1478 1478 Vis de markerede objekters historik
1479 1479 Vis objekterne oprettet,opdateret og slettet af rettesættet
1480 1480 Vis offentlig diskussion omkring dette rettesæt
1481 1481 Vis rettesættets tags
1482 1482 Skærm zoom: {0}
1483 1483 Skærm:
1484 1484 Viser JOSM versionen og afslutter
1485 1485 +++++
1486 1486 Afstand:
1487 1487 Fordel punkter
1488 1488 Fordel de valgte punkter med ens afstande langs en linje
1489 1489 -----
1490 1490 Nedlagt
1491 1491 Ubrugt jernbanespor
1492 1492 Grøft
1493 1493 -----
1494 1494 Undlad at udføre ændringer
1495 1495 Husk mit valg og spørg ikke igen (gå til Indstillinger -> Udvidelser for at ændre dette senere)
1496 1496 Tegn ikke pile, hvis de ikke er mindst denne afstand fra den forrige.
1497 1497 Skjul ikke statuslinje
1498 1498 Skjul ikke værktøjslinje
1499 1499 Skjul ikke værktøjslinje og menu
1500 1500 Kræv ikke at skifte tilstande (Potlatch arbejdsflowstil)
1501 1501 Vis ikke igen (husker valg)
1502 1502 Vis ikke igen (denne handling)
1503 1503 Vis ikke igen (denne session)
1504 1504 Foretag intet
1505 1505 Vil du virkelig anvende den nye rolle?
1506 1506 Vil du tillade dette?
1507 1507 Ønsker du at indsætte disse tags?
1508 1508 Byggemarked
1509 1509 Dok
1510 1510 Læge
1511 1511 -----
1512 1512 Hundepark
1513 1513 Hundevæddeløb
1514 1514 Dobbelt konflikt
1515 1515 Ned
1516 1516 +++++
1517 1517 Download alle børn
1518 1518 Download komprimeret OSM
1519 1519 Download komprimeret OSM ændring
1520 1520 Download data
1521 1521 +++++
1522 1522 Download GPS-punkter direkte ind i JOSM fra Globalsat dg100-datalogger.
1523 1523 Download sted
1524 1524 Download medlemmer
1525 1525 +++++
1526 1526 Download OSM ændring
1527 1527 +++++
1528 1528 Download OSM objekter efter ID
1529 1529 Download udvidelse
1530 1530 Download korrigerede billeder fra forskellige services
1531 1531 Download markerede børn
1532 1532 +++++
1533 1533 Download alle børnerelationer (rekursivt)
1534 1534 Download alle ufuldstændige medlemmer
1535 1535 Download alle medlemmer af de markerede relationer
1536 1536 Download og vis historikken for de valgte objekter
1537 1537 Downloadområdets størrelse er ok, størrelsen vil sandsynligvis blive accepteret af serveren
1538 1538 Downloadområdet er for stort; vil sandsynligvis blive afvist af serveren
1539 1539 Download som nyt lag
1540 1540 Download indhold af rettesæt
1541 1541 Download rettesæt
1542 1542 Download rettesæt ved hjælp af foruddefinerede anmodninger
1543 1543 Download indhold
1544 1544 +++++
1545 1545 Download alt indenfor:
1546 1546 Download færdig
1547 1547 Download fra OSM langs dette spor
1548 1548 Download fra OSM...
1549 1549 Hent ufuldstændige medlemmer
1550 1550 Download ufuldstændige medlemmer af valgte relationer
1551 1551 Download information om de markerede rettesæt fra OSM serveren
1552 1552 Download liste
1553 1553 Download kort-data fra OSM serveren.
1554 1554 Download medlemmer
1555 1555 Download mine rettesæt fra OSM serveren (max 100 rettesæt)
1556 1556 Download kun mine rettesæt
1557 1557 Hent nær:
1558 1558 Download nu
1559 1559 Download objekt
1560 1560 Download objekt...
1561 1561 Download objekter
1562 1562 Hent objekter, som refererer til et af de valgte objekter
1563 1563 Download objekter til et nyt lag
1564 1564 Download forældreveje/-relationer
1565 1565 Download udvidelsesliste...
1566 1566 +++++
1567 1567 Download omdirigeret til "{0}"
1568 1568 Download refererende (forælder-relationer og veje)
1569 1569 Download de referende (forælder relationer)
1570 1570 Downloader refererende relationer
1571 1571 Download relationsmedlemmer
1572 1572 Download relationer
1573 1573 Download markerede ufuldstændige medlemmer
1574 1574 Download markerede relationer
1575 1575 +++++
1576 1576 Download sprunget over
1577 1577 Download afgrænsningsfeltet
1578 1578 Download den omkransende boks som rå GPS
1579 1579 Download indholdet af rettesættet
1580 1580 Download indhold af rettesæt fra OSM-serveren
1581 1581 Download rettesættet med det specificerede ID, inklusive rettesættets indhold.
1582 1582 Download indholdet af de markerede rettesæt fra serveren
1583 1583 Download listen over tilgængelige plugins
1584 1584 Download URL''ens lokation (med lat=x&lon=y&zoom=z)
1585 1585 Download URL''ens lokation (med lat=x&lon=y&zoom=z) som rå GPS
1586 1586 Download synlige tern
1587 1587 Download dine GPX spor fra openstreetmap.org
1588 1588 Henter {0} af {1} ({2} tilbage)
1589 1589 Downloadede GPX-data
1590 1590 Hentede {0}/{1} tern
1591 1591 +++++
1592 1592 Downloader filen {0}: {1} bytes...
1593 1593 Downloader GPS-data
1594 1594 -----
1595 1595 Downloader OSM-data...
1596 1596 -----
1597 1597 Downloader udvidelsen {0}...
1598 1598 Downloader "Dagens besked"
1599 1599 Downloader indhold af rettesæt
1600 1600 Downloader rettesæt {0} ...
1601 1601 Downloader rettesæt ...
1602 1602 Downloader indhold af rettesæt {0} ...
1603 1603 Downloader data
1604 1604 Downloader fil
1605 1605 Downloaderer historik...
1606 1606 Downloader åbne rettesæt ...
1607 1607 Downloader udvidelsesliste fra "{0}"
1608 1608 Downloader punkterne {0} til {1}...
1609 1609 Downloader refererende relationer ...
1610 1610 Downloader refererende veje ...
1611 1611 Downloader relation {0}
1612 1612 Downloader OSM data langs en vej
1613 1613 Træklift
1614 1614 Træk et vejsegment for at lave en rektangel. Ctrl-træk for at flytte et segment langs dets normal, Alt-træk for at oprette en ny rektangel, dobbeltklik for at tilføje et nyt punkt.
1615 1615 Træk spillehoved
1616 1616 Træk spillehoved og slip nær spor for at afspille lyd derfra; SHIFT+slip for at synkronisere lyd på det sted.
1617 1617 Dræn
1618 1618 Tegn
1619 1619 Tegn retningspile.
1620 1620 Tegn en cirkel fra HDOP værdien
1621 1621 Tegn en cirkel fra HDOP værdien.
1622 1622 Tegn en firkant af passende størrelse og slip så museknappen.
1623 1623 Tegn pile i kørselsretningen for ensrettede veje og andre retningsorienterede funktioner.
1624 1624 Tegn grænserne for downloadet data
1625 1625 Tegn retningspile for linjer, som forbinder GPS-punkter.
1626 1626 Tegn retningsvisere på vejstykker
1627 1627 Tegn inaktive lag i anden farve
1628 1628 Tegn store GPS punkter
1629 1629 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1630 1630 Tegn linjer mellem rå GPS-punkter
1631 1631 Tegn linjer mellem rå GPS-punkter.
1632 1632 Tegn punkter
1633 1633 Tegn ensrettet pile.
1634 1634 Tegn kun omridset af områder
1635 1635 Tegn elastik-hjælpelinje
1636 1636 Tegn numre for segment-rækkefølgen
1637 1637 Tegn omridset af data hentet fra serveren.
1638 1638 Tegn retningspile ved hjælp af tabelopslag i stedet for kompleks matematik.
1639 1639 Tegn inaktive datalag i en anden farve.
1640 1640 Tegn ordensnumrene på alle segmenter i deres vej.
1641 1641 Tegn virtuelle punkter i valg-tilstand
1642 1642 Tegn virtuelle punkter i valg-tilstand for lette tilpasninger af veje..
1643 1643 Linjebredde for GPX linjer
1644 1644 Vandpost
1645 1645 Kør en racerbil fra punkt A til punkt B over luftfoto, efterladende kaktusser.
1646 1646 Køre igennem
1647 1647 Køreskole
1648 1648 +++++
1649 1649 +++++
1650 1650 Kemisk renseri
1651 1651 Dobbelt tilpasning
1652 1652 Dobbelt tilpasning aktiv.
1653 1653 Duplikér
1654 1654 Duplikerede husnumre
1655 1655 Dublet-punkter, som bruges af flere veje.
1656 1656 Duplikér markering ved kopiering og umiddelbar indsættelse
1657 1657 Duplikér dette lag
1658 1658 Dublet-punkter
1659 1659 Duplikerede relationer
1660 1660 Dublet-vejpunkter
1661 1661 Dublet-veje
1662 1662 Dynamisk
1663 1663 Dynamiske knapper i sidemenuer
1664 1664 Dynamisk farveområde baseret på datagrænser
1665 1665 E-mail
1666 1666 E-mail adresse indeholder et ugyldigt domæne: {0}
1667 1667 E-mail adresse indeholder et ugyldigt brugernavn: {0}
1668 1668 E-mail adresse indeholder ikke-ASCII-tegn
1669 1669 E-mail adresse er ugyldig
1670 1670 E10 (10% Ethanol blanding)
1671 1671 E85 (85% Ethanol blanding)
1672 1672 EPSG:4326 og Mercator projektion er understøttet
1673 1673 FEJL
1674 1674 FEJL: {0}
1675 1675 EULA licens URL er ikke tilgængelig: {0}
1676 1676 Hvert punkt skal forbinde nøjagtigt 2 veje
1677 1677 Øst/Nord
1678 1678 Østlig afstand
1679 1679 Nem download langs et langt sæt af indbyrdes forbundne veje
1680 1680 Redigér
1681 1681 -----
1682 1682 Rediger JOSM-udvidelsers beskrivelses-URL.
1683 1683 Redigere tags
1684 1684 -----
1685 1685 Rediger funktioner til OpenSeaMap
1686 1686 -----
1687 1687 Redigér filter.
1688 1688 Rediger breddegrad og længdegrad for et punkt.
1689 1689 Rediger ny relation i lag ''{0}''
1690 1690 Rediger relation #{0} i lag ''{1}''
1691 1691 Rediger genvej
1692 1692 Rediger kildeindgang:
1693 1693 Redigér den nuværende Hjælp-side
1694 1694 Rediger den nu markerede relation
1695 1695 Rediger filnavnet eller URL’en for den valgte aktive prædefinition
1696 1696 -----
1697 1697 Redigér den markerede aktive stils filnavn eller URL
1698 1698 Redigér den relation det nu markerede relationsmedlem refererer til
1699 1699 Rediger relationen det nu markerede relationsmedlem refererer til.
1700 1700 Rediger den markerede ikonsti
1701 1701 Rediger den valgte kilde.
1702 1702 Rediger værdien for den valgte nøgle for alle objekter
1703 1703 Værktøjslinjen Rediger
1704 1704 Rediger: {0}
1705 1705 Redigeret den:
1706 1706 Redigeret af:
1707 1707 Uddannelse
1708 1708 Du skal enten redigere stien manuelt i tekstfeltet eller klikke på "..." knappen for at åbne en filvælger.
1709 1709 Elektificeret
1710 1710 Elektronisk
1711 1711 Elektroniske punge og betalingskort
1712 1712 Elektronik
1713 1713 Elementer af typen {0} er understøttet.
1714 1714 Højde
1715 1715 +++++
1716 1716 Ellipsoiden "{0}" er ikke understøttet.
1717 1717 Ellipsiod navn
1718 1718 Ellipsoid parametre
1719 1719 Ellipsoide påkrævet (+ellps=* eller +a=*, +b=*)
1720 1720 E-mail adresse
1721 1721 Vold
1722 1722 Ambassade
1723 1723 Alarmeringspunkt
1724 1724 Nødtelefon
1725 1725 Nødspor, ved siden af lange faldende skråninger til lastbiler og andre køretøjer, til at stoppe sikkert efter bremsesvigt.
1726 1726 Udrykningskøretøjer
1727 1727 Tomt dokument
1728 1728 Tom metadata
1729 1729 -----
1730 1730 Tomme veje
1731 1731 -----
1732 1732 Slå standarder for indbyggede ikoner til
1733 1733 Slå filter til
1734 1734 Aktivér fjernstyring
1735 1735 Markér afkrydsningboksen for at acceptere værdien
1736 1736 Aktivér/deaktivér automatisk flytning af kortvisningen til det sidste placerede punkt
1737 1737 Aktivér/deaktivér ekspertilstand
1738 1738 Slå rendering af kortet kun som trådgitter til/fra
1739 1739 Aktivere detaljeret debug niveau (trace)
1740 1740 Muliggør søgning efter waypoint importeret fra gpx-fil.
1741 1741 Anbefal/fraråd upload
1742 1742 Håndhævelse
1743 1743 Indtast længde- og breddegrad for at hoppe til position.
1744 1744 Indtast URL
1745 1745 Indtast URL at downloade
1746 1746 Indtast et rettesæts id
1747 1747 -----
1748 1748 Indtast et stednavn at søge efter
1749 1749 Indtast et stednavn at søge efter:
1750 1750 Indtast en rolle og brug den med de markerede relationsmedlemmer
1751 1751 Indtast en rolle for alle relationsmedlemsskaber
1752 1752 Angiv et søgeudtryk
1753 1753 -----
1754 1754 Angiv avancerede OAuth egenskaber
1755 1755 Indtast en URL hvor data skal downloades fra
1756 1756 Indtast en upload-kommentar
1757 1757 Indtast brugerinfo for HTTP-proxy
1758 1758 Indtast brugeroplysninger for OSM-API
1759 1759 Indtast loginoplysninger for vært
1760 1760 Indtast østlig og nordlig afstand (x og y) adskilt af mellemrum, komma eller semikolon.
1761 1761 Indtast filnavn:
1762 1762 Indtast sti eller mappenavn:
1763 1763 Indtast tekst
1764 1764 Indtast ID’et fra det objekt der skal downloads
1765 1765 Angiv OAuth adgangsudtrykket
1766 1766 Indtast koordinater for det nye punkt.<br/>Du kan adskille længdegrad and breddegrad med mellemrum, komma eller semikolon.<br/>Brug positive tal eller N, E bogstaverne til at angive Nord eller Øst kompasretningerne.<br/>For Syd og Vest kompasretningerne kan du bruge enten negative tal eller S, W bogstaverne.<br/>Koordinatværdien kan være i en af tre formater:<ul><li><i>grader</i><tt>&deg;</tt></li><li><i>grader</i><tt>&deg;</tt> <i>minutter</i><tt>&#39;</tt></li><li><i>grader</i><tt>&deg;</tt> <i>minutter</i><tt>&#39;</tt> <i>sekunder</i><tt>&quot</tt></li></ul>Symbolerne <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> er valgfri.<br/><br/>Nogle eksempler:<ul>{0}</ul>
1767 1767 Indtast søgeudtrykket
1768 1768 Indgang
1769 1769 Indgang (Hul i barrierer)
1770 1770 Indgangsnummer
1771 1771 Emnet ''{0}'' lræver JOSM Version {1}. (Aktuelt kørende: {2})
1772 1772 Punkt {0}
1773 1773 Ridning
1774 1774 +++++
1775 1775 +++++
1776 1776 Erotisk
1777 1777 Fejl
1778 1778 Fejl
1779 1779 Fejl under download
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 Fejl i filter
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 Fejl i {0} værdi: {1}
1788 1788 Fejl ved opstart af test {0}:\n {1}
1789 1789 Fejl ved hent af lag
1790 1790 -----
1791 1791 En fejl opstod ved behandling af gpx-data for laget ''{0}''. Kun en del af filen vil være tilgængelig.
1792 1792 En fejl opstod ved behandling af gpx-filen ''{0}''. Kun en del af filen vil være tilgængelig.
1793 1793 Fejl i fil {0}
1794 1794 -----
1795 1795 Fejl ved fortolkning af {0}:
1796 1796 Fejl ved lydafspilning
1797 1797 Fejl ved læsning af bogmærkeemnet: %s
1798 1798 Fejl ved omdøbning af filen "{0}" til "{1}"
1799 1799 Fejl ved eksport af {0}:\n{1}
1800 1800 Fejl ved hentning af filer fra mappen {0}\n
1801 1801 Fejl ved fortolkning af forskydning.\nForventet format: {0}
1802 1802 -----
1803 1803 Fejl ved fortolkning af datoen.\nBrug venligst det angivne format
1804 1804 Fejl ved fortolkning af tidszone.\nForventet format: {0}
1805 1805 Fejl under fortolkning af {0}
1806 1806 Fejl
1807 1807 Fejl under download
1808 1808 Evakueringsrampe
1809 1809 +++++
1810 1810 +++++
1811 1811 +++++
1812 1812 +++++
1813 1813 +++++
1814 1814 +++++
1815 1815 -----
1816 1816 Alt
1817 1817 Eksempler
1818 1818 Afvikler platforms opstartskrog
1819 1819 Eksisterende værdier
1820 1820 Afslut
1821 1821 Afslut JOSM
1822 1822 Afslut JOSM og gem. Ugemte ændringer uploades og/eller gemmes.
1823 1823 Afslut JOSM uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.
1824 1824 Afslut nu!
1825 1825 Afslut programmet.
1826 1826 Afkørsel til
1827 1827 Forventede ikke-tom værdi for parameter "{0}". Fik "{1}".
1828 1828 Forventede numerisk argument for parameteren "{0}"
1829 1829 Forventet søgeudtryk
1830 1830 Forventede <i>min</i>/<i>max</i> efter ''timestamp''
1831 1831 Eksperttilstand
1832 1832 Eksperttilstand
1833 1833 Tydelige waypoints med tid anslået udfra sporposition.
1834 1834 Tydelige waypoints med gyldige tidsstempler.
1835 1835 Eksportér GPX-fil
1836 1836 Eksporter og gem
1837 1837 Eksporter indstillinger
1838 1838 Eksportér indstillingsnøgler til JOSM tilpasningsfil
1839 1839 Eksportér valgte emner
1840 1840 Eksporter dataene til GPX-fil.
1841 1841 Eksporter til GPX...
1842 1842 -----
1843 1843 Trækker GPS-lokaliteter ud fra EXIF
1844 1844 Træk ud
1845 1845 Udvid dobbelt tilpasning
1846 1846 Træk vej ud
1847 1847 Udvid: hjælpelinje
1848 1848 Udvid: primær linje
1849 1849 +++++
1850 1850 +++++
1851 1851 FIXMEs
1852 1852 +++++
1853 1853 Stof
1854 1854 Faciliteter
1855 1855 Farve for toning:
1856 1856 Toning-niveau:
1857 1857 -----
1858 1858 Kunne ikke tilføje {0} til tag kontrol
1859 1859 Kunne ikke autentikere bruger ''{0}'' med adgangskode ''***'' som OAuth-bruger
1860 1860 Kunne ikke tillade OAuth forespørgslen "{0}"
1861 1861 -----
1862 1862 Kunne ikke oprette manglende cachemappe: {0}
1863 1863 Kunne ikke oprette udvidelsesmappen "{0}"
1864 1864 -----
1865 1865 Kunne ikke oprette udvidelsesinformation fra manifest for udvidelsen "{0}"
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 Kunne ikke initiallisere indstillingerne. Kunne ikke oprette manglende indstilingsmappe: {0}
1871 1871 Kunne ikke initiallisere indstillingerne. Kunne ikke nulstille indstillingsfilen til standard: {0}
1872 1872 Kunne ikke initiallisere indstillingerne. Indstillingsmappen ''{0}'' er ikke en mappe.
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 Kunne ikke indlæse XML skemaet.
1878 1878 Kunne ikke indlæse kortfortolkningsklassen ''{0}''. Klassen blev ikke fundet.
1879 1879 Kunne ikke indlæse ressource "{0}". Fejl er {1}.
1880 1880 Kunne ikke indlæse {0}, brug cachet fil og prøv igen næste gang: {1}
1881 1881 Kunne ikke finde billedet "{0}"
1882 1882 Kunne ikke åbne URL
1883 1883 Kunne ikke åbne URL''en. Der er ikke angivet nogen platform. Angiv først en platform.
1884 1884 Kunne ikke åbne forbindelse til API {0}.
1885 1885 -----
1886 1886 Kunne ikke åbne Hjælp-side
1887 1887 Kunne ikke åbne Hjælp-side. URL’en er tom.
1888 1888 Kunne ikke åbne input-strøm for resurse ''{0}''
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 Kunne ikke fortolke dato "{0}" meldt tilbage af serveren.
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 Kunne ikke gemme indstillinger i ''{0}''
1895 1895 -----
1896 1896 Kunne ikke læse CSS-filen ''help-browser.css''. Undtagelse er: {0}
1897 1897 Kunne ikke læse MOTD. Undtagelsen var: {0}
1898 1898 Kunne ikke læse fra "{0}". Serveren svarede med statuskoden {1}.
1899 1899 Kunne ikke omdøbe filen {0} til {1}.
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 Kunne ikke lave nuværende primitiv. Nuværende version {0} ikke tilgængelig i historik.
1906 1906 Kunne ikke lave reference. Reference-ID {0} matcher ikke historik-ID {1}.
1907 1907 Kunne ikke lave reference. Reference version {0} ikke tilgængelig i historik.
1908 1908 Kunne ikke signere en HTTP forbindelse med en OAuth Bekræftelses header
1909 1909 -----
1910 1910 Kunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag ikke indeholder sådan en primitiv
1911 1911 Kunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag er nul.
1912 1912 Bæredygtig
1913 1913 Falsk østlig og nordlig afstand
1914 1914 -----
1915 1915 Gårdbutik
1916 1916 Jordbrugsland
1917 1917 Gårdsplads
1918 1918 Fastfood
1919 1919 Hurtig optegning (ser grimmere ud)
1920 1920 Hurtig tegning af veje med musen
1921 1921 Hurtig frem multiplikator
1922 1922 Fatalt: Kunne ikke finde billede ''{0}''. Dette er et alvorligt konfigurationsproblem. JOSM vil holde op med at virke.
1923 1923 Fax-nummer
1924 1924 Gebyr
1925 1925 Fjeldområde
1926 1926 Hegn
1927 1927 Færge
1928 1928 Færgerute
1929 1929 Færgehavn
1930 1930 Henter en pakke punkter fra "{0}"
1931 1931 Henter en pakke relationer fra "{0}"
1932 1932 Henter en pakke veje fra "{0}"
1933 1933 Henter punkt med ID {0} fra ''{1}''
1934 1934 Henter relation med ID {0} fra ''{1}''
1935 1935 Henter vej med ID {0} fra ''{1}''
1936 1936 +++++
1937 1937 Filer
1938 1938 Fil ''{0}'' findes ikke.
1939 1939 Fil "{0}" er ikke skrivbar. Indtast venligst et andet filnavn.
1940 1940 Filnavn:
1941 1941 Backup af filer
1942 1942 Filen findes allerede. Overskriv?
1943 1943 Filnavn er forventet for lag nr. {0}
1944 1944 Filnavn:
1945 1945 Filen {0} eksisterer allerede. Overskriv?
1946 1946 Filen {0} er hentet, dog under navnet "{1}"
1947 1947 Fil: {0}
1948 1948 Filvælger hjælp.
1949 1949 Filer
1950 1950 Filer af typen:
1951 1951 Filer af typen:
1952 1952 Fyld et rettesæt op og returner til upload-dialogen
1953 1953 +++++
1954 1954 Filter Skjult:{0} Deaktiveret:{1}
1955 1955 Filtertilstand
1956 1956 Filtrér objekter og skjul/slå dem fra.
1957 1957 Filterstreng:
1958 1958 +++++
1959 1959 Finder og fikser ugyldige gade-adresse på en nem måde.
1960 1960 Afslut tegning.
1961 1961 Brandhane
1962 1962 Brandstation
1963 1963 Bålplads
1964 1964 Bålplads
1965 1965 Fiskeri
1966 1966 Ret
1967 1967 Ret forældede tags
1968 1968 Rettelse af {0}
1969 1969 Ret tag konflikter
1970 1970 Ret tags
1971 1971 Ret det markerede problem.
1972 1972 Ret disse, hvis det er muligt.
1973 1973 Retter ({0}/{1}): ''{2}''
1974 1974 Retter fejl...
1975 1975 -----
1976 1976 Flagstang
1977 1977 Lejlighedsnummer
1978 1978 Blomsterhandler
1979 1979 Tøm tern-mellemlager
1980 1980 Fokusér relationseditoren på relationen "{0}" i laget "{1}"
1981 1981 Mapper
1982 1982 Følg
1983 1983 Følg linje
1984 1984 Følgende problemer blev fundet:
1985 1985 Mad
1986 1986 Spiseområde
1987 1987 Mad og drikke
1988 1988 Gående
1989 1989 -----
1990 1990 For områder med fast synlig klippe, der er tyndt bevoksede eller ikke bevoksede overhovedet.
1991 1991 Kun for de valgte elementer
1992 1992 Gennemtving tegning af linjer hvis de importerede data ikke indeholder linje information.
1993 1993 Gennemtving linjer hvis der ikke imporeret nogen segmenter
1994 1994 Vadested
1995 1995 Skov
1996 1996 Fjern objekter, men slet dem ikke fra serveren ved upload.
1997 1997 Format datoer ifølge {0}. Dags dato vil blive vist som {1} i stedet for {2}
1998 1998 Frem/tilbage tid (sekunder)
1999 1999 Fandt {0} resultater
2000 2000 Springvand
2001 2001 +++++
2002 2002 Ramme
2003 2003 Gratis pumpning af cykler
2004 2004 +++++
2005 2005 +++++
2006 2006 +++++
2007 2007 +++++
2008 2008 Frys
2009 2009 Frys den nuværende liste over samlede elementer.
2010 2010 Frekvens i hertz (Hz)
2011 2011 Fra
2012 2012 Fra (første stop)
2013 2013 Fra ...
2014 2014 Fra relation
2015 2015 Fra URL
2016 2016 Brændstof
2017 2017 Benzintank
2018 2018 Brændstoftyper:
2019 2019 +++++
2020 2020 Vis i fuldskærm
2021 2021 Fuldautomatisk
2022 2022 Funktion
2023 2023 Bedemand
2024 2024 Kabelbane
2025 2025 Møbelforretning
2026 2026 +++++
2027 2027 GK zone
2028 2028 GLONASS signaler
2029 2029 +++++
2030 2030 GPS-punkter
2031 2031 GPS signaler
2032 2032 beskrivelse af gps-spor
2033 2033 GPX-filer
2034 2034 GPX-filer (*.gpx *.gpx.gz)
2035 2035 GPX-sporet har ingen tidsangivelser.
2036 2036 -----
2037 2037 GPX-spor:
2038 2038 +++++
2039 2039 +++++
2040 2040 +++++
2041 2041 GTK farvevælger
2042 2042 +++++
2043 2043 +++++
2044 2044 Gæliske sportsgrene
2045 2045 Galileo signaler
2046 2046 Garager
2047 2047 Have
2048 2048 Havecenter
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 Gasbeholder
2053 2053 Låge/led
2054 2054 Sporvidde (mm)
2055 2055 +++++
2056 2056 +++++
2057 2057 +++++
2058 2058 +++++
2059 2059 Generel adgang
2060 2060 Opret billed XML grænser fra en multipolygon
2061 2061 -----
2062 2062 Slægt
2063 2063 GeoJSON filer
2064 2064 +++++
2065 2065 +++++
2066 2066 +++++
2067 2067 Geografi
2068 2068 +++++
2069 2069 Geobillede: {0}
2070 2070 -----
2071 2071 +++++
2072 2072 +++++
2073 2073 Geotaggede billeder
2074 2074 -----
2075 2075 Få et adgangsudtryk for ''{0}''
2076 2076 Hent lag
2077 2077 Gave/Souvenir
2078 2078 Ubetinget vigepligt
2079 2079 Gletsjer
2080 2080 Glas
2081 2081 +++++
2082 2082 +++++
2083 2083 Gå tilbage til upload dialog
2084 2084 Gå tilbage til trin 1/3
2085 2085 Gå til OSM wiki’en for tag-hjælp (F1)
2086 2086 Gå til JOSM’s Hjælp-hjemmeside
2087 2087 Gå til næste side
2088 2088 Gå til foregående side
2089 2089 +++++
2090 2090 Golfbane
2091 2091 Gondollift
2092 2092 Varer
2093 2093 GPS-tidspunkt (aflæst fra ovenstående foto):
2094 2094 +++++
2095 2095 +++++
2096 2096 Givne rettigheder
2097 2097 Græs
2098 2098 Græsland
2099 2099 Gravplads
2100 2100 +++++
2101 2101 Grøn:
2102 2102 -----
2103 2103 Grønthandler
2104 2104 Drivhusområde
2105 2105 -----
2106 2106 Vejkasse til salt/sand
2107 2107 -----
2108 2108 Grundvand
2109 2109 -----
2110 2110 Høfde
2111 2111 +++++
2112 2112 +++++
2113 2113 Autoværn
2114 2114 Pensionat/Bed & Breakfast
2115 2115 Guide post
2116 2116 +++++
2117 2117 +++++
2118 2118 Gymnastik
2119 2119 +++++
2120 2120 +++++
2121 2121 +++++
2122 2122 +++++
2123 2123 +++++
2124 2124 +++++
2125 2125 +++++
2126 2126 +++++
2127 2127 +++++
2128 2128 -----
2129 2129 Frisør/Barber
2130 2130 -----
2131 2131 +++++
2132 2132 +++++
2133 2133 Landsby
2134 2134 Trådled
2135 2135 Håndtering af franske EPCI (boundary=local_authority)
2136 2136 +++++
2137 2137 Isenkræmmer
2138 2138 -----
2139 2139 Opvarmet?
2140 2140 Har nøglen "created_by" eller "converted_by"
2141 2141 Har nøglen "note", "comment" eller "description"
2142 2142 Har nøglen "source"
2143 2143 Har nøglen "watch"
2144 2144 Har tag indholdende "fixme" eller "FIXME"
2145 2145 Sundhed
2146 2146 Høreapparater
2147 2147 Hede
2148 2148 Lastbiler
2149 2149 Hæk
2150 2150 Højde
2151 2151 Højde (meter)
2152 2152 Højde i meter (m)
2153 2153 Helikopterlandingsplads
2154 2154 Hjælp
2155 2155 Hjælp: {0}
2156 2156 Hjælper med at vektorisere WMS-billeder.
2157 2157 Halvkugle
2158 2158 Skjul
2159 2159 Skjul værktøjslinjen Rediger
2160 2160 Skjul filter
2161 2161 Skjul eller vis denne knap
2162 2162 Skjul denne knap
2163 2163 Skjul denne besked og vis den aldrig igen
2164 2164 Skjuler filter
2165 2165 Hi-fi
2166 2166 Busser
2167 2167 Fremhæv destinations vej og punkter
2168 2168 Fremhæv destinations punkter og veje mens der tegnes eller markeres
2169 2169 Hovedvej
2170 2170 Duplikerede punkter i veje
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 Vej-type
2174 2174 Veje
2175 2175 Highways deler segment med område
2176 2176 +++++
2177 2177 Vandring
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 Historiske steder
2181 2181 -----
2182 2182 Historik
2183 2183 Historik (web)
2184 2184 Historik for punkt {0}
2185 2185 Historik for relation {0}
2186 2186 Historik for vej {0}
2187 2187 Historik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave nuværende primitiv.
2188 2188 Historik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave referenceprimitiv
2189 2189 +++++
2190 2190 Hold Ctrl nede to skifte snapping
2191 2191 Hjem
2192 2192 Boligmontering
2193 2193 Hjemmeside
2194 2194 Hest
2195 2195 Hestevæddeløb
2196 2196 Rideskole
2197 2197 +++++
2198 2198 Vært:
2199 2199 Vandrerhjem
2200 2200 +++++
2201 2201 Husnavn
2202 2202 Husnummer
2203 2203 Husnummer "{0}" duplikeret
2204 2204 Husnummer for langt fra vejen
2205 2205 Husnummer uden vej
2206 2206 Husnummer {0}
2207 2207 Hus nummer {0} på {1}
2208 2208 Huset {0}
2209 2209 Nuance:
2210 2210 Jagttårn
2211 2211 -----
2212 2212 Brandhane placering
2213 2213 Jeg er i tidszonen:
2214 2214 +++++
2215 2215 +++++
2216 2216 +++++
2217 2217 +++++
2218 2218 +++++
2219 2219 +++++
2220 2220 ID > 0 forventet. Fik {0}.
2221 2221 Rettesæt med ID > 0 krævet. Nuværende ID er {0}.
2222 2222 +++++
2223 2223 +++++
2224 2224 +++++
2225 2225 +++++
2226 2226 +++++
2227 2227 IO-fejl
2228 2228 IO undtagelse.
2229 2229 IO-fejl ved oprettelse af filen, autogem vil blive sprunget over: {0}
2230 2230 +++++
2231 2231 +++++
2232 2232 Ikon
2233 2233 Ikonstier:
2234 2234 Ikon:
2235 2235 Ignorér
2236 2236 Ignorér det markerede problem næste gang.
2237 2237 Ignorer dem og lad relationen være som den er.
2238 2238 Ignorer dette råd og sammenlæg alligevel
2239 2239 Ignorér dette tip og upload alligevel
2240 2240 Ignorer advarsel og installer stilart alligevel
2241 2241 Ignorer advarsler
2242 2242 Ignorér hele gruppen eller enkelte elementer?
2243 2243 Ignorerer fanget undtagelse fordi upload blev annulleret. Undtagelse er: {0}
2244 2244 Ignorerer elementer
2245 2245 Ignorerer fejlen da download blev annulleret. Fejlen var: {0}
2246 2246 Ignorerer undtagelsen da opgaven blev annulleret. Undtagelse: {0}
2247 2247 Ignorerer misformet URL: "{0}"
2248 2248 Ignorerer misformet fil-URL: "{0}"
2249 2249 Ignorerer misdannet geometri: {0}
2250 2250 Ignorerer {0} punkter med null koordinater
2251 2251 Ugyldig data
2252 2252 Ulovlig boolesk værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
2253 2253 Ulovlig rettesætsforespørgselsURL
2254 2254 Ulovlig størrelse af bidder
2255 2255 Ulovlig stykstørrelse <= 0. Indtast venligst et heltal > 1
2256 2256 Ulovligt streg-mønster. Mindst en værdi skal være over > 0
2257 2257 Ulovligt streg-mønster. Værdierne skal være positive.
2258 2258 Ulovlig dokument struktur. Fandt punkt, vej eller relation udenfor "create", "modify" eller "delete".
2259 2259 Ugyldigt emne i udvidelseslisten.
2260 2260 Ugyldigt udtryk ''{0}''
2261 2261 Ulovlig breddegradsværdi "{0}"
2262 2262 Ulovlig breddegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}
2263 2263 Ulovlig long værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
2264 2264 Ulovlig længdegradsværdi ''{0}''
2265 2265 Ulovlig længdegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}
2266 2266 Ugyldig medlemsudtryk: {0}
2267 2267 Ugyldig numerisk værdi for attributten "{0}". Fik "{1}".
2268 2268 Ugyldigt objekt med id=0
2269 2269 Ulovligt portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''
2270 2270 Ugyldigt regulært udtryk "{0}"
2271 2271 Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt'' på nyt objekt {1}. Fik {0}. Nulstiller til 0.
2272 2272 Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt''. Fik {0}
2273 2273 Ulovlig værdi af attribut ''ref'' på medlem i relation {0}. Fik {1}
2274 2274 Ulovlig værdi af attribut ''type'' på medlem {0} i relation {1}. Fik {2}.
2275 2275 Ulovlig værdi af attribut ''version'' på OSM-primitiv med ID {0}. Fik {1}.
2276 2276 Ulovlig værdi for atributten "{0}" med typen double. Fik "{1}".
2277 2277 Ulovlig værdi af attribut ''{0}'' på XML tag ''{1}''. Fik {2}.
2278 2278 Ulovlig værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
2279 2279 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type OsmPrimitiveType. Fik "{1}".
2280 2280 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type boolean. Fik "{1}".
2281 2281 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long (>=0). Fik "{1}".
2282 2282 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long. Fik "{1}".
2283 2283 Ulovlig værdi af attribut ''ref'' i element <nd>. Fik {0}.
2284 2284 -----
2285 2285 Billede
2286 2286 Billedfiler
2287 2287 Billedfilen kunne ikke slettes.
2288 2288 Billedlag
2289 2289 Baggrundsbillede: Standard
2290 2290 -----
2291 2291 Indstillinger for billedlag
2292 2292 Billedlags-URL
2293 2293 Billedlags-URL (standard)
2294 2294 Billed-toning
2295 2295 Billedforskydning
2296 2296 Indstillinger for billedlag
2297 2297 Leverandører af billedlag
2298 2298 Billedlag: {0}
2299 2299 Billeder der allerede er taggede ({0}/{1})
2300 2300 Billeder med geo-lokation i exif-data ({0}/{1})
2301 2301 Imperisk
2302 2302 -----
2303 2303 Importér lyd
2304 2304 Importér PDF fil og konverter til veje.
2305 2305 Importer data fra URL
2306 2306 Importér billeder
2307 2307 Importér log
2308 2308 Import er ikke mulig
2309 2309 Importér vektorgrafik (SVG)
2310 2310 Import/export OSM data i PBF format
2311 2311 -----
2312 2312 Forøg vej-korrekthed
2313 2313 Forøg vej-korrekthed tilstand
2314 2314 I baggrunden
2315 2315 I rettesæt:
2316 2316 I konflikt med:
2317 2317 Hældning i grader
2318 2318 Stigning
2319 2319 -----
2320 2320 Inkludér OSM-data i .joz-sessionsfilen
2321 2321 Inkludér et punkt i de nærmeste vej-sekmenter
2322 2322 Ufuldstændig <member>-specifikation med ref=0
2323 2323 -----
2324 2324 Ufuldstændig upload og/eller gemme operation
2325 2325 Ugyldigt lyd waypoint label mønster: {0}
2326 2326 Ugyldigt antal parametre
2327 2327 Ugyldigt mønster
2328 2328 Ugyldig rundkørsel (highway: {0} i stedet for {1})
2329 2329 Ugyldigt waypoint label mønster: {0}
2330 2330 Øg zoom
2331 2331 Uafhængig
2332 2332 Indendørs
2333 2333 Industri
2334 2334 -----
2335 2335 Information
2336 2336 +++++
2337 2337 Informationstavle
2338 2338 Informationskontor
2339 2339 Informations terminal
2340 2340 Information om lag
2341 2341 Informationsadgang via elektroniske metoder.
2342 2342 Information via hovedtelefon eller mobiltelefon.
2343 2343 Informative advarsler, forvent en del falske poster.
2344 2344 Initialiserer
2345 2345 Initialiserer OSM API
2346 2346 Initialiserer en session på OSM-websiden...
2347 2347 Initialiserer kort-stile
2348 2348 Klargør punkter der skal downloades ...
2349 2349 Initialiserer punkter der skal opdateres ...
2350 2350 initialiserer prædefinitioner
2351 2351 Initialiserer relationer der skal opdateres ...
2352 2352 Initialiserer validering
2353 2353 Initialiserer veje der skal opdateres ...
2354 2354 Inskription
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 Installerer udvidelser
2358 2358 Installerer opdaterede plugins
2359 2359 Boligindretning
2360 2360 Intern prædefinition
2361 2361 Intern server fejl
2362 2362 Intern stil der skal bruges som grundlag for udskiftbare overlay stilarter
2363 2363 -----
2364 2364 Internet adgang
2365 2365 Internet-adgang
2366 2366 Gebyr for Internet-adgang
2367 2367 +++++
2368 2368 Overskæring mellem multipolygon-veje
2369 2369 Skæringspunktet af tre eller flere veje kan ikke løses. Afbryder.
2370 2370 Ugyldig API URL
2371 2371 -----
2372 2372 Ugyldig URL ''{0}'' i udvidelsen {1}
2373 2373 Ugyldigt afgrænsningsfelt
2374 2374 Ugyldige koordinater: {0}
2375 2375 Ugyldigt datasæt
2376 2376 Ugyldig dato
2377 2377 Ugyldige dato/tids-værdier
2378 2378 Ugyldig jar fil ''{0}''
2379 2379 Ugyldig forskydning
2380 2380 Ugyldig udvidelsesbeskrivelse "{0}" i udvidelsen {1}
2381 2381 -----
2382 2382 Ugyldig projektions-konfiguration: {0}
2383 2383 Ulovlig egenskabsnøgle
2384 2384 Ugyldigt søgeudtryk
2385 2385 Ugyldig service URL
2386 2386 Ugyldig stavekontrol-linje: {0}
2387 2387 Ugyldig tagtjekker-linje - {0}: {1}
2388 2388 Ugyldig tidszone
2389 2389 Ugyldigt bruger ID
2390 2390 Ugyldigt brugernavn
2391 2391 Ugyldig værdi {0} for parameteren ''has_arg''
2392 2392 Ulovligt blanktegn i egenskabsnøgle
2393 2393 Ugyldig/ikke understøttet syntaks.
2394 2394 Omvend filter
2395 2395 +++++
2396 2396 +++++
2397 2397 +++++
2398 2398 +++++
2399 2399 +++++
2400 2400 -----
2401 2401 Ø
2402 2402 Holm
2403 2403 Isoleret bygning
2404 2404 -----
2405 2405 Det ser ud som om JOSM fejlede sidste gang. Vil du gendanne data?
2406 2406 Den understøtter protokol version 0.6, mens serveren siger den understøtter {0} til {1}.
2407 2407 Emne {0} ikke fundet på liste.
2408 2408 JOSM’s Hjælp-browser
2409 2409 JOSM’s udvidelsesmodulbeskrivelsesURL
2410 2410 JOSM tilpasset indstillings-fil (*.xml)
2411 2411 JOSM standard (MapCSS)
2412 2412 JOSM standard (XML; gammel version)
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 JOSM-version {0} er krævet for udvidelsen {1}.
2420 2420 -----
2421 2421 JOSM vil altid lytte på <b>port {0}</b> (http) og <b>port {1}</b> (https) på localhost.<br>Disse porte er ikke konfigurerbare fordi de bruges af eksterne programmer der taler med JOSM.
2422 2422 JOSM vil snart ikke virke med denne version; vi anbefaler dig meget at opdatere til Java {0}.
2423 2423 JOSM-Trac login på josm.openstreetmap.de
2424 2424 JPEG-billeder (*.jpg)
2425 2425 +++++
2426 2426 Java-version {0}
2427 2427 Guldsmed
2428 2428 Funktion til sammenlægning af områder
2429 2429 Føj punkt til vej
2430 2430 Sammenlæg område bekræftelse
2431 2431 Foren overlappende områder
2432 2432 Forbandt overlappende områder
2433 2433 Forener områder der overlapper hinanden
2434 2434 Hop til position
2435 2435 Hop dertil
2436 2436 Hop til position
2437 2437 Hop til næste markør
2438 2438 Hop til forrige markør
2439 2439 Kryds
2440 2440 +++++
2441 2441 +++++
2442 2442 +++++
2443 2443 +++++
2444 2444 Gokart
2445 2445 +++++
2446 2446 +++++
2447 2447 +++++
2448 2448 Behold
2449 2449 Behold backupfiler når der gemmes datalag
2450 2450 Behold mine koordinater
2451 2451 Behold min slettede status
2452 2452 Behold udvidelse
2453 2453 Behold de markerede nøgle/værdi par fra det lokale datasæt
2454 2454 Behold de markerede nøgle/værdi par fra serverens datasæt
2455 2455 Behold deres koordinater
2456 2456 Behold deres slettede status
2457 2457 Behold dette relationsmedlem for målobjektet
2458 2458 Kantsten
2459 2459 Nøgle
2460 2460 Nøgle "{0}" er ugyldig
2461 2461 Nøglen "{0}" er ikke i prædefinerede
2462 2462 Nøgle kan ikke være tom når tag operatør bruges. Eksempel: nøgle=værdi
2463 2463 Nøglen er for lang (maks {0} tegn):
2464 2464 Tast:
2465 2465 Nøgle: {0}
2466 2466 Tastaturgenveje
2467 2467 Nøgleord
2468 2468 Børnehave
2469 2469 +++++
2470 2470 Sluselåge
2471 2471 Køkken
2472 2472 +++++
2473 2473 LKS-92 (Letland TM)
2474 2474 LPG (Flydende petrolium)
2475 2475 Betegn lyd-, billede- og webmarkører.
2476 2476 -----
2477 2477 Lambert 4 Zones (Frankrig)
2478 2478 Lambert 93 (Frankrig)
2479 2479 +++++
2480 2480 Lambert CC9 Zone (Frankrig)
2481 2481 Lampert konform kejlesnit
2482 2482 Lambert-zone (Estland)
2483 2483 Brug af land
2484 2484 Losseplads
2485 2485 +++++
2486 2486 Duplikerede punkter i landbrug
2487 2487 Vognbane tags
2488 2488 Baner
2489 2489 Sprog
2490 2490 Stort område dækket med mudder.
2491 2491 Stort område dækket med sand.
2492 2492 Lasso tilstand
2493 2493 Lasso-markerings tilstand: vælg objekter inden for et håndtegnet område
2494 2494 Seneste ændring ved {0}
2495 2495 -----
2496 2496 Seneste kontrol dato (ÅÅÅÅ-MM-DD)
2497 2497 Seneste kontrol note
2498 2498 Seneste udvidelsesopdatering var mere end {0} dage siden.
2499 2499 Bred./Læng.
2500 2500 Bre/læn (Geodætisk)
2501 2501 Breddegrad
2502 2502 Breddegrad:
2503 2503 Start en filvælger for at markere en fil
2504 2504 -----
2505 2505 Start browser med information om rettesættet
2506 2506 Start browser med information om brugeren
2507 2507 Start browseren med wikihjælp for det valgte objekt
2508 2508 Start op i maksimeret tilstand
2509 2509 Start rettesætsforespørgselsdialogen
2510 2510 Starter Firefox for at vise den nu synlige skærm som et pænt SVG-billede.
2511 2511 starter en browser med information om brugeren
2512 2512 Vaskeri
2513 2513 +++++
2514 2514 Plænebowling
2515 2515 Lag
2516 2516 Laget ''{0}'' eksisterer ikke længere. Kan ikke fjerne konflikten for objektet ''{1}''.
2517 2517 Laget "{0}" har ændringer som det ikke anbefales at uploade.
2518 2518 Lag "{0}" har ændringer som bør gemmes i dets tilhørende fil ''{1}''.
2519 2519 Lag "{0}" har ændringer som bør uploades til serveren.
2520 2520 Lag "{0}" har ingen ændringer at gemme.
2521 2521 Lag "{0}" har ikke nogen ændringer at uploade.
2522 2522 Lag "{0}" er ikke bakket op af en fil
2523 2523 Lag "{0}" skal være i liste over lag
2524 2524 Laget "{0}" er ikke understøttet
2525 2525 Lagnavn og filsti
2526 2526 Laget indeholder ej-gemte data - gem til fil.
2527 2527 Laget indeholder ikke data der ikke er gemt.
2528 2528 lag er ikke i listen
2529 2529 Lag: {0}
2530 2530 Lag
2531 2531 Tid for indføring (sekunder)
2532 2532 Rekreation
2533 2533 Længde
2534 2534 Længde (meter)
2535 2535 Længde i meter
2536 2536 Længde af værdi for tag ''{0}'' på objekt {1} overskrider den max tilladte længde {2}. Værdis længde er {3}.
2537 2537 Længde: {0}
2538 2538 Jernbaneoverskæring
2539 2539 Bibliotek
2540 2540 Licens
2541 2541 Kørekortkategorier
2542 2542 Vippebom
2543 2543 Varebiler
2544 2544 Letbane
2545 2545 Fyrtårn
2546 2546 -----
2547 2547 Linie type
2548 2548 Linje {0} kolonne {1}:
2549 2549 -----
2550 2550 Link til en OSM-datafil på din egen disk.
2551 2551 +++++
2552 2552 Liste i rolle {0} deltager ikke i et sammenligningspar.
2553 2553 Liste over elementer i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt
2554 2554 Liste over elementer i deres datasæt, f.eks. serverdatasættet
2555 2555 Liste over lister
2556 2556 Liste over kort
2557 2557 Liste over sammenlagte elementer. De vil erstatte listen med mine elementer når sammenlægnings beslutningen er påført.
2558 2558 Liste med senest åbnede filer
2559 2559 Oplyst
2560 2560 Legegade
2561 2561 Indlæs alle fejl-tern
2562 2562 Hent alle tern
2563 2563 Indlæs session
2564 2564 Hent tern
2565 2565 Indlæs en session fra en fil.
2566 2566 Indlæs data fra API
2567 2567 Indlæs historik
2568 2568 Indlæs billedlag
2569 2569 Hent forældrerelationer
2570 2570 Indlæs profil
2571 2571 Indlæs relation
2572 2572 Hent listen med dine åbne rettesæt fra serveren
2573 2573 -----
2574 2574 Henter indledende udvidelser
2575 2575 Henter historik for punkt {0}
2576 2576 Henter historik for relation {0}
2577 2577 Henter historik for vej {0}
2578 2578 Indlæser billedlags-indstillinger
2579 2579 Henter forældrerelationer
2580 2580 Indlæser udvidelsen "{0}"...
2581 2581 Henter udvidelser
2582 2582 Indlæser udvidelser ...
2583 2583 Indlæser prædefinitionskilder fra "{0}"
2584 2584 -----
2585 2585 Indlæser sessionen "{0}"
2586 2586 Indlæser stilkilder fra ''{0}''
2587 2587 Henter {0}
2588 2588 Indlæser data fra SDS
2589 2589 Lokale filer
2590 2590 -----
2591 2591 Egn
2592 2592 Placeret inde i en bygning?
2593 2593 Sted
2594 2594 Lås
2595 2595 Sluseport
2596 2596 +++++
2597 2597 Logger session ''{0}'' ud...
2598 2598 +++++
2599 2599 +++++
2600 2600 Længdegrad
2601 2601 Længdegrad:
2602 2602 Kig i:
2603 2603 Udseende
2604 2604 Kig i:
2605 2605 Udkigstårn
2606 2606 Leder efter billedfiler
2607 2607 Søger efter punkter eller veje med FIXME i enhver egenskavsværdi
2608 2608 Spillebutik
2609 2609 +++++
2610 2610 +++++
2611 2611 +++++
2612 2612 +++++
2613 2613 +++++
2614 2614 +++++
2615 2615 +++++
2616 2616 +++++
2617 2617 +++++
2618 2618 +++++
2619 2619 +++++
2620 2620 +++++
2621 2621 +++++
2622 2622 +++++
2623 2623 +++++
2624 2624 +++++
2625 2625 MTB skala
2626 2626 Tæppelift
2627 2627 Hoveddatasæt inkluderer ikke punkt {0}
2628 2628 Sæt audio-markør ved afspilnings-starten
2629 2629 Lav paralelle kopier af veje
2630 2630 Fejl i udførsel af parallel vej
2631 2631 -----
2632 2632 Vær sikker på at du indlæser nogle data hvis du bruger --selection.
2633 2633 Lav rækkehuse ud af en enkelt blok.
2634 2634 -----
2635 2635 Forkert URL til EULA licensen: {0}
2636 2636 Misdannede sætninger: {0}
2637 2637 Butikscenter
2638 2638 Menneskeskabt
2639 2639 Håndtér åbne rettesæt og vælg et rettesæt at uploade til
2640 2640 Manuelt
2641 2641 Manuel justering
2642 2642 Manuelt
2643 2643 Konfigurér en HTTP-proxy manuelt
2644 2644 Kort
2645 2645 Korttegningsstile
2646 2646 Kortprojektion
2647 2647 Indstillinger for kort
2648 2648 Kortstil info
2649 2649 Indstillinger for korttegning
2650 2650 Korttegnings stilartfil (*.mapcss, *.zip)
2651 2651 Korttegnings stilartfil (*.xml, *.mapcss, *.zip)
2652 2652 Korttegnings stilartfil (*.xml, *.zip)
2653 2653 Kort: {0}
2654 2654 +++++
2655 2655 +++++
2656 2656 +++++
2657 2657 +++++
2658 2658 +++++
2659 2659 Lystbådehavn
2660 2660 Markér de markerede tags som uafklarede
2661 2661 Markører fra navngivne punkter
2662 2662 Markører fra {0}
2663 2663 +++++
2664 2664 +++++
2665 2665 Tilpasser første foto med første GPX-punkt
2666 2666 Det lykkedes ikke at matche fotos med spor
2667 2667 Materiale
2668 2668 Maks akselbelastning (ton)
2669 2669 Maks højde (meter)
2670 2670 Maks højde (meter, kun hvis enforcement=maxheight)
2671 2671 Maks. breddegrad
2672 2672 Maks længde (meter)
2673 2673 Maks. længdegrad
2674 2674 Maks. hastighed (km/t)
2675 2675 Maks fart (km/t, kun hvis enforcement=maxspeed)
2676 2676 Maks. vægt (ton)
2677 2677 Maks vægt (ton, kun hvis enforcement=maxweight)
2678 2678 Maks bredde (meter)
2679 2679 Maks. zoomniveau:
2680 2680 Maksimum område per anmodning:
2681 2681 Maksimal længde (i meter) at tegne linjer for lokale filer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.
2682 2682 Maksimal længde (i meter) at tegne linjer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.
2683 2683 Maksimal længde (meter)
2684 2684 Maksimal længde for lokale filer (meter)
2685 2685 -----
2686 2686 Eng
2687 2687 Medlem af
2688 2688 Medlemmer
2689 2689 Medlemmer fra indsætbufferen kan ikke tilføjes da de ikke er inkluderet i den aktuelle lag
2690 2690 Medlemmer (afklaret)
2691 2691 Medlemmer (med konflikter)
2692 2692 Mindesmærke
2693 2693 Navn på menu
2694 2694 Navn på menu (standard)
2695 2695 +++++
2696 2696 +++++
2697 2697 Sammenflet
2698 2698 Læg punkter sammen
2699 2699 Forbind lag
2700 2700 Læg punkter sammen til den ældste
2701 2701 Sammenlæg overlappende dele af veje.
2702 2702 Saml markering
2703 2703 Forbind det nuværende lag med et andet lag
2704 2704 Læg de valgte obekter ind i et andet lag
2705 2705 Flet dette lag ind i et andet lag
2706 2706 Sammenlagt medlemsliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste
2707 2707 Sammenlagt punktliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne vejs punktliste
2708 2708 Sammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando
2709 2709 Sammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando.
2710 2710 Sammenflettet version
2711 2711 Sammenlægger data...
2712 2712 Sammenlægning af slettede objekter mislykkedes
2713 2713 Sammenlægger lag
2714 2714 Sammenlægger lag med forskellige upload politikker
2715 2715 Sammenlægning af for mange objekter med forskellige upload politkker
2716 2716 Besked
2717 2717 -----
2718 2718 Dagens besked er ikke tilgængelig
2719 2719 Metode
2720 2720 Metrisk
2721 2721 +++++
2722 2722 Mikrobryggeri
2723 2723 Midter-klik for at cykle gennem.<br>Hold CTRL for at vælge direkte fra denne liste med musen.<hr>
2724 2724 Militært område
2725 2725 Min. breddegrad
2726 2726 Min. længdegrad
2727 2727 Min. hastighed (km/t)
2728 2728 Min. zoomniveau:
2729 2729 Mineskakt
2730 2730 Minirundkørsel
2731 2731 Minigolf
2732 2732 Minimum JOSM version:
2733 2733 Mindste afstand (pixels)
2734 2734 Minutter: {0}
2735 2735 Spejlvend
2736 2736 Spejlvend de valgte punkter og veje
2737 2737 Manglende attribut "ref" på medlem i relationen {0}.
2738 2738 Manglende attribut "type" på medlem {0} i relationen {1}.
2739 2739 Manglende attribut "version" på OSM primitiv med ID {0}.
2740 2740 Manglende attribut "{0}" på XML tagget "{1}".
2741 2741 Manglende kodning
2742 2742 Manglende nøgle eller værdi attribut i tag’et.
2743 2743 Manglende påkrævet attribut "{0}" i XML elementet {1}.
2744 2744 Manglende krævet attribut "{0}" på <nd> for vejen{1}.
2745 2745 Mangler obligatorisk attribut "{0}"
2746 2746 Manglende krævede attributter på elementet ''bounds''. Fik minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2747 2747 Manglende sammenlægningsmål for punkt med id {0}
2748 2748 Manglende sammenlægningsmål for relation med id {0}
2749 2749 Manglende sammenlægningsmål for vej med id {0}
2750 2750 Manglende sammenlægningsmål af type {0} med id {1}
2751 2751 Manglende navn:* oversættelse
2752 2752 Manglende operatør for NOT
2753 2753 Manglende parameter for OR
2754 2754 Manglende parameter for XOR
2755 2755 Manglende fodgængerfelt information
2756 2756 -----
2757 2757 Manglende power tower/pole i strømledning
2758 2758 Manglende indstillingsfil ''{0}''. Opretter standard indstillingsfil.
2759 2759 Manglende påkrævet attribut "{0}".
2760 2760 Mangler brugeridentitet
2761 2761 Blandet lift
2762 2762 Blandede typer af duplikerede punkter
2763 2763 +++++
2764 2764 +++++
2765 2765 +++++
2766 2766 -----
2767 2767 +++++
2768 2768 +++++
2769 2769 +++++
2770 2770 +++++
2771 2771 Mobiltelefon
2772 2772 Tilstand: Vinkellås
2773 2773 Tilstand: {0}
2774 2774 Modelflyvesport
2775 2775 Arbejd tilstandsløst (Potlatch-metode)
2776 2776 Ændret
2777 2777 Ændrede tider (tidsstempler) af lydfiler.
2778 2778 Redigér listen af billedlag vist i Billedlag-menuen
2779 2779 Vekselkontor
2780 2780 Målestation
2781 2781 Overvågning:
2782 2782 +++++
2783 2783 +++++
2784 2784 Yderligere info...
2785 2785 Mere information om denne funktion
2786 2786 Mere end én "fra" vej fundet
2787 2787 Mere end én "til" vej fundet
2788 2788 Mere end ét "via" punkt fundet
2789 2789 Flere værktøjer
2790 2790 Mere...
2791 2791 -----
2792 2792 +++++
2793 2793 +++++
2794 2794 Motorkøretøjer
2795 2795 Bil
2796 2796 Motorcykel
2797 2797 Motorcykel forhandler
2798 2798 Hovedvej
2799 2799 +++++
2800 2800 Motorvej
2801 2801 Motorvejskryds
2802 2802 Motorvejsforbindelse
2803 2803 -----
2804 2804 Bjergpas
2805 2805 +++++
2806 2806 Montering
2807 2807 Bevægelig bro
2808 2808 Flyt punkt til vej
2809 2809 Flyt punkt...
2810 2810 Flyt et segment langs dets normale og slip så museknappen.
2811 2811 Flyt dialog til sidepanelet
2812 2812 Flyt ned
2813 2813 Flyt de valgte elementer et trin ned.
2814 2814 Flyt elementer
2815 2815 Flyt filter ned.
2816 2816 Flyt filter op.
2817 2817 Flyt til venstre
2818 2818 Flyt punkter så alle vinkler er 90 eller 180 grader
2819 2819 Flyt objekter ved at trække; Shift for at tilføje til udvælgningen (Ctrl for at skifte); Shift-Ctrl for at rotere valgte; Alt-Ctrl for at skalere valgte; eller ændre valg
2820 2820 Flyt objekterne {0}
2821 2821 Flyt til højre
2822 2822 Flyt tags fra ways til relation
2823 2823 Flyt de nu markerede medlemmer ned
2824 2824 Flyt de nu markerede medlemmer op
2825 2825 Flyt punkt langs en af segmenterne, og slip så museknappen.
2826 2826 Flyt punktet til nærmeste vej og inkluderer det
2827 2827 Flyt det valgte emne én række ned.
2828 2828 Flyt det valgte emne én række op.
2829 2829 Flyt det valgte lag en række ned.
2830 2830 Flyt det valgte lag en række op.
2831 2831 Flyt de valgte punkter ind på linje
2832 2832 Flyt de valgte punkter ind i en cirkel
2833 2833 Flyt dem
2834 2834 Flyt op
2835 2835 Flyt de valgte elementer et trin op.
2836 2836 Flyt {0}
2837 2837 Flytter objekterne {0}
2838 2838 Biograf
2839 2839 Mudder
2840 2840 +++++
2841 2841 Flertast: {0}
2842 2842 Flere associatedStreet relationer
2843 2843 Flere medlemmer refererer til det samme objekt.
2844 2844 Adskillige vejnavne i relationen
2845 2845 -----
2846 2846 +++++
2847 2847 Multipolygons indre vej er udenvendig
2848 2848 Multipolygon er ikke lukket
2849 2849 +++++
2850 2850 Musik
2851 2851 Musikinstrumenter
2852 2852 Mine rettesæt
2853 2853 Mit datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}
2854 2854 Min version
2855 2855 Min version (lokalt datasæt)
2856 2856 Min med sammenflettet
2857 2857 Min med deres
2858 2858 +++++
2859 2859 +++++
2860 2860 +++++
2861 2861 +++++
2862 2862 +++++
2863 2863 +++++
2864 2864 +++++
2865 2865 +++++
2866 2866 +++++
2867 2867 +++++
2868 2868 +++++
2869 2869 Fejl ved NMEAimport!
2870 2870 -----
2871 2871 NMEA-0183-filer
2872 2872 +++++
2873 2873 +++++
2874 2874 +++++
2875 2875 +++++
2876 2876 +++++
2877 2877 NTv2 gitterfil
2878 2878 +++++
2879 2879 +++++
2880 2880 Navn
2881 2881 Navn (valgfrit):
2882 2882 Navn på sted
2883 2883 -----
2884 2884 Navn eller offset
2885 2885 -----
2886 2886 Navn: {0}
2887 2887 Navngivne punkter fra {0}
2888 2888 Navngivne sporpunkter
2889 2889 NanoLog tilpasnings- og visningslag
2890 2890 Smalsporet bane
2891 2891 +++++
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 Duplikerede punkter i natur
2895 2895 Natur
2896 2896 Naturreservat
2897 2897 Sømil
2898 2898 Nabolag
2899 2899 Netværk
2900 2900 Netværksfejl opstod
2901 2901 Netværksundtagelse
2902 2902 Opdater aldrig
2903 2903 Ny
2904 2904 +++++
2905 2905 Ny adgangspolet
2906 2906 Ny mappe
2907 2907 Nyt lag
2908 2908 Ny relation
2909 2909 Ny nøgle
2910 2910 Ny forskydning
2911 2911 Ny prædefineret:
2912 2912 Ny relation
2913 2913 Ny rolle
2914 2914 -----
2915 2915 Ny stilart element:
2916 2916 Ny værdi
2917 2917 Ny vej {0} har 0 punkter
2918 2918 Aviskiosk
2919 2919 Næste
2920 2920 Næste markør
2921 2921 +++++
2922 2922 Natklub
2923 2923 Ni-kegle-bowling
2924 2924 Nej
2925 2925 Ingen eksportør fundet! Intet gemt.
2926 2926 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget, som der kan associeres lyd med.
2927 2927 Ingen genvej
2928 2928 Ingen "fra" vej fundet
2929 2929 Ingen "til" vej fundet
2930 2930 Intet "via" punkt eller vej fundet
2931 2931 Intet område markeret endnu
2932 2932 -----
2933 2933 Ingen afgrænsende boks blev fundet for dette lag.
2934 2934 Ingen ændringer at uploade.
2935 2935 Ingen rettesæt tilstede for diff-upload
2936 2936 Ingen konflikter at løse
2937 2937 Ingen konflikter at zoome ind på.
2938 2938 Intet aktuelt datasæt fundet
2939 2939 Ingen data fundet for laget "{0}".
2940 2940 Ingen data fundet i filen "{0}".
2941 2941 Ingen data fundet i filen {0}.
2942 2942 Intet data fundet i dette område
2943 2943 Intet data indlæst.
2944 2944 Ingen dato
2945 2945 Ingen eksisterende lydmarkører i dette lag at forskyde ud fra.
2946 2946 Blind vej
2947 2947 Ingen eksportør for dette lag
2948 2948 Ingen fil-association
2949 2949 Ingen gpx valgt
2950 2950 Intet billede
2951 2951 Ingen billedfiler fundet.
2952 2952 Ingen billedlag
2953 2953 Ingen billeder kunne afstemmes!
2954 2954 Intet skæringspunkt fundet. Intet blev ændret.
2955 2955 Intet resultat for "{0}"
2956 2956 Intet rettesæt åbent
2957 2957 Ingen åbne rettesæt
2958 2958 Ingen ydre vej for multipolygon
2959 2959 Ingen uafklarede egenskabskonflikter
2960 2960 Ingen uafklarede tagkonflikter der skal løses
2961 2961 Ingen primitiv med id {0} i det lokale datasæt. Kan ikke udlede primitivtypen.
2962 2962 Fandt ingen problemer
2963 2963 Ingen proxy
2964 2964 Intet valgt GPX-spor
2965 2965 Ingen tags
2966 2966 Ingen ønskede lag
2967 2967 Ingen tern på dette zoom niveau
2968 2968 Intet tidsstempel
2969 2969 Ingen brugbar rolle for multipolygon medlem
2970 2970 Ingen gyldig WMS-URL eller id
2971 2971 Ingen valideringsfejl
2972 2972 Ingen værdi forventet for parameteren "{0}".
2973 2973 Nej, fortsæt redigeringen
2974 2974 Nej, ignorer ændringer og luk
2975 2975 Nej, anvend den ikke
2976 2976 Punkt
2977 2977 Punktet "{0}" er allerede slettet. Springer over objektet ved upload.
2978 2978 Punkt {0}
2979 2979 Punkt:
2980 2980 Punkt: forbindelse
2981 2981 Punkt: standard
2982 2982 Punkt: tagget
2983 2983 Punkter
2984 2984 Punkter med samme position
2985 2985 Punkter der duplikerer "forældre"-vej tags
2986 2986 Punkter i en vej skal være i samme datasæt
2987 2987 Punkter (afklaret)
2988 2988 Punkter (med konflikter)
2989 2989 Støj
2990 2990 Ikke-vej i multipolygon
2991 2991 Ikkeforgrenede vejsekvenser
2992 2992 Ingen
2993 2993 Ingen af disse punkter er forbundet til noget andet.
2994 2994 Ingen af denne vejs punkter er forbundet til noget andet.
2995 2995 -----
2996 2996 Nord
2997 2997 Nordlig afstand
2998 2998 Ikke fundet
2999 2999 Ikke afklaret endnu
3000 3000 Ikke afklaret endnu
3001 3001 Ikke nok punkter i en valgte way
3002 3002 Ikke i mellemlager
3003 3003 +++++
3004 3004 -----
3005 3005 Bemærk at rettesætsforespørgsler for øjeblikket altid indsendes til ''{0}'', uanset den herunder indtastede URL’s vært, port og sti.
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 Bemærk: GPL er ikke kompatibel med OSM-licensen. Upload ikke GPL-licenserede spor.
3009 3009 Bemærk: Hvis en vej er markeret, vil denne vej få nye kopier af de adskilte punkter\nog de nye punkter vil blive markeret. Ellers vil alle veje få deres\negen kopi og alle punkter vil blive markeret.
3010 3010 Sedler
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 Intet
3014 3014 Intet føjet til markering ved søgning efter "{0}"
3015 3015 Intet fundet i markering ved søgning efter "{0}"
3016 3016 Intet fjernet fra markering ved søgning efter "{0}"
3017 3017 Intet markeret at zoome ind på.
3018 3018 Intet er valgt!
3019 3019 Intet at eksportere. Få nogle data først.
3020 3020 Intet at vælge
3021 3021 Intet at uploade. Få nogle data først.
3022 3022 Intet at zoome ind på
3023 3023 Meddelelse hver gang der gemmes
3024 3024 -----
3025 3025 Null pointer-fejl, sikkert på grund af nogle manglende tags.
3026 3026 Nummer
3027 3027 -----
3028 3028 Antal lane afhængige værdier inkonsekvente
3029 3029 Antal lane afhængige værdier inkonsekvent i baglæns retning
3030 3030 Antal lane afhængige værdier inkonsekvent i fremadgående retning
3031 3031 Antal personer per vogn
3032 3032 Antal personer per stol
3033 3033 Antal personer per gondollift
3034 3034 Antal personer per gondollift/stol
3035 3035 Antal personer per time
3036 3036 Antal pladser
3037 3037 Antal {0} større end {1}
3038 3038 Antallet af {0} roller er for stor ({1})
3039 3039 Antallet af {0} roller er for lav ({1})
3040 3040 Nummereringssystem
3041 3041 -----
3042 3042 Plejecenter
3043 3043 OAuth autorisation fejlede
3044 3044 +++++
3045 3045 +++++
3046 3046 OK - prøver igen
3047 3047 +++++
3048 3048 +++++
3049 3049 +++++
3050 3050 +++++
3051 3051 +++++
3052 3052 +++++
3053 3053 +++++
3054 3054 +++++
3055 3055 +++++
3056 3056 +++++
3057 3057 +++++
3058 3058 +++++
3059 3059 +++++
3060 3060 +++++
3061 3061 +++++
3062 3062 +++++
3063 3063 +++++
3064 3064 +++++
3065 3065 +++++
3066 3066 +++++
3067 3067 +++++
3068 3068 +++++
3069 3069 +++++
3070 3070 +++++
3071 3071 +++++
3072 3072 +++++
3073 3073 +++++
3074 3074 +++++
3075 3075 +++++
3076 3076 +++++
3077 3077 +++++
3078 3078 +++++
3079 3079 +++++
3080 3080 +++++
3081 3081 +++++
3082 3082 +++++
3083 3083 +++++
3084 3084 +++++
3085 3085 +++++
3086 3086 +++++
3087 3087 +++++
3088 3088 +++++
3089 3089 +++++
3090 3090 +++++
3091 3091 +++++
3092 3092 +++++
3093 3093 +++++
3094 3094 +++++
3095 3095 +++++
3096 3096 +++++
3097 3097 +++++
3098 3098 +++++
3099 3099 +++++
3100 3100 +++++
3101 3101 +++++
3102 3102 +++++
3103 3103 +++++
3104 3104 +++++
3105 3105 +++++
3106 3106 +++++
3107 3107 +++++
3108 3108 +++++
3109 3109 +++++
3110 3110 +++++
3111 3111 +++++
3112 3112 +++++
3113 3113 +++++
3114 3114 +++++
3115 3115 +++++
3116 3116 +++++
3117 3117 +++++
3118 3118 +++++
3119 3119 +++++
3120 3120 +++++
3121 3121 +++++
3122 3122 +++++
3123 3123 +++++
3124 3124 +++++
3125 3125 +++++
3126 3126 +++++
3127 3127 +++++
3128 3128 +++++
3129 3129 +++++
3130 3130 +++++
3131 3131 +++++
3132 3132 +++++
3133 3133 OSM API URL må ikke være tom. Indtast venligst OSM API URL’en.
3134 3134 OSM-data
3135 3135 OSM-serverfiler
3136 3136 OSM serverfiler bzip2-komprimeret
3137 3137 OSM serverfiler gzip komprimeret
3138 3138 -----
3139 3139 OSM server-URL:
3140 3140 +++++
3141 3141 OSM-data vil blive inkluderet i sessionsfilen
3142 3142 OSM-adgangskode:
3143 3143 OSM-brugernavn:
3144 3144 OSM-webside leverede ikke en sessionscookie som svar på ''{0}'',
3145 3145 Objekt
3146 3146 -----
3147 3147 Objekt ''{0}'' er allerede slettet. Springer over objekt i upload.
3148 3148 Objekt ID:
3149 3149 -----
3150 3150 Objektet af type {0} med id {1} blev markeret til sletning, men det mangler i kildedatasættet
3151 3151 Objekt stadig i brug
3152 3152 Objekttype:
3153 3153 Objekter uploades til et <strong>nyt rettesæt</strong>.
3154 3154 Objekter uploades til det <strong>åbne rettesæt</strong> {0} med kommentaren ''{1}''.
3155 3155 Tilføjede objekter:
3156 3156 Slettede objekter:
3157 3157 Ændrede objekter:
3158 3158 Oktan 100
3159 3159 Oktan 80
3160 3160 Oktan 91
3161 3161 Oktan 92
3162 3162 Oktan 95
3163 3163 Oktan 98
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Offset bogmærke eksisterer allerede. Overskriv?
3167 3167 Offset bogmærker
3168 3168 Forskydning:
3169 3169 +++++
3170 3170 -----
3171 3171 O.k.
3172 3172 Gammel nøgle
3173 3173 +++++
3174 3174 +++++
3175 3175 Gammel rolle
3176 3176 Gammel værdi
3177 3177 Gamle værdier på
3178 3178 Ved behov
3179 3179 Ved upload
3180 3180 Til/fra
3181 3181 Ensrettet
3182 3182 Enkeltpunktsveje
3183 3183 En af de markerede filer havde en null-værdi
3184 3184 En af de valgte veje er ikke lukket, og kan derfor ikke sammenføjes.
3185 3185 En eller flere medlemmer af denne nye relation er blevet slettet mens relationseditoren\nvar åben. De er fjernet fra relationsmedlems-listen.
3186 3186 En eller flere punkter involveret i denne handling er uden for det downloadede område.
3187 3187 Ensrettet
3188 3188 Ensrettet (cykel)
3189 3189 Ensrettet for cykler
3190 3190 Kun rettesæt lukket efter og oprettet før en specifik dato/tid
3191 3191 Kun rettesæt lukket efter den følgende dato/tid
3192 3192 Kun rettesæt ejet af mig selv
3193 3193 Kun rettesæt ejet af mig selv (deaktiveret. JOSM kører i øjeblikket som en anonym bruger)
3194 3194 Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugerID
3195 3195 Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugernavn
3196 3196 Starter kun info-browsere for de første {0} af {1} valgte brugere
3197 3197 Kun ved enden af vejen.
3198 3198 Gennemsigtighed
3199 3199 Åbn
3200 3200 Åben JOSM tilpasningsfil
3201 3201 Åbn sted...
3202 3202 Åben OSM fil
3203 3203 Åben OsmChange fil
3204 3204 Åbn seneste
3205 3205 Åbn en fil (enhver filtype der kan åbnes med Fil/Åbn)
3206 3206 Åbn en fil
3207 3207 Åbn er historikbrowser med dette punkts historik
3208 3208 Åbn en liste over alle kommandoer (fortryd-oversigt)
3209 3209 Åbn en liste over alle hentede lag.
3210 3210 Åbn en liste over alle relationer
3211 3211 Åbn en liste over brugere, der arbejder på de valgte objekter.
3212 3212 Åbn en fletnings-dialogboks for alle valgte elementer i den ovenstående liste.
3213 3213 Åbn et nyt rettesæt og brug det i den næste upload
3214 3214 Åbn en indstillingsdialog for globale indstillinger
3215 3215 Åbn et vindue med en markeringsliste.
3216 3216 Åbn en webside for hvert markeret rettesæt
3217 3217 Åbn en URL.
3218 3218 Åbn og brug så mange rettesæt som nødvendigt
3219 3219 Åbn endnu et GPX-spor
3220 3220 Åbn et andet foto
3221 3221 Åbent rettesæt forventet. Fik lukket rettesæt med ID {0}.
3222 3222 Åbn rettesæt
3223 3223 Åbn fil
3224 3224 Åben lokale filer
3225 3225 Åben på venstre side
3226 3226 Åben på højre side
3227 3227 Åben indstillinger for dette panel
3228 3228 Åben valgte fil
3229 3229 Åben valgte fil.
3230 3230 Åbn session
3231 3231 Åbn den nuværende Hjælp-side i en ekstern browser
3232 3232 Åbn listen over rettesæt i det nuværende lag.
3233 3233 Åbn valideringsvindue
3234 3234 Åben denne dialog ved opstart
3235 3235 Åbn...
3236 3236 Åben/lukket:
3237 3237 +++++
3238 3238 +++++
3239 3239 +++++
3240 3240 +++++
3241 3241 +++++
3242 3242 +++++
3243 3243 OpenStreetMap-data
3244 3244 Åbningstider
3245 3245 Åbner URL: {0}
3246 3246 Åbner fil ''{0}'' ...
3247 3247 Åbner filer
3248 3248 Åbningstider syntaks
3249 3249 Åbning af link ikke understøttet på den nuværende platform ("{0}")
3250 3250 Åbner en dialog der tillader at hoppe til et bestemt sted
3251 3251 Åbner rettesætshåndteringsvinduet for de markerede rettesæt
3252 3252 -----
3253 3253 Selskab
3254 3254 Optiker
3255 3255 Valgfri attributter:
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 Indstillinger der påvirker tegne-ydelsen
3259 3259 Frugtplantage
3260 3260 Økologisk
3261 3261 Økologisk
3262 3262 Orig. vej
3263 3263 +++++
3264 3264 +++++
3265 3265 Retvinkl
3266 3266 Retvinkl / Fortryd
3267 3267 Retvinkl figur
3268 3268 Retvinkl figur / Fortryd
3269 3269 -----
3270 3270 OsmChange fil
3271 3271 -----
3272 3272 Andet
3273 3273 Anden informationssted
3274 3274 -----
3275 3275 Andre duplikerede punkter
3276 3276 Andre indstillinger
3277 3277 Forældet Java version
3278 3278 Udendørs
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 Overlap fliser
3282 3282 Overlappende områder
3283 3283 Overlappende identiske landområder
3284 3284 Overlappende identiske naturområder
3285 3285 Overlappende vandområder
3286 3286 Overlappende veje
3287 3287 Overlappende jernbaner
3288 3288 Overlappende veje
3289 3289 -----
3290 3290 Underkend position for:
3291 3291 Overhaling
3292 3292 Overskriv
3293 3293 Overskriv brugerdefinerede OAuth indstillinger?
3294 3294 Overskriv nøgle
3295 3295 +++++
3296 3296 +++++
3297 3297 +++++
3298 3298 +++++
3299 3299 +++++
3300 3300 +++++
3301 3301 PUWG (Polen)
3302 3302 PUWG 1992 (Polen)
3303 3303 PUWG 2000 Zone {0} (Polen)
3304 3304 +++++
3305 3305 Maling
3306 3306 Tegnestil {0}: {1}
3307 3307 Palæontologisk sted
3308 3308 +++++
3309 3309 Papir
3310 3310 +++++
3311 3311 ParallelWayAction\nDe valgte veje skal være en simpel forgreningsløs vej
3312 3312 Parameterern "{0}" er krævet.
3313 3313 Parameter "downloadgps" accepterer ikke filnavne eller fil-URL’er
3314 3314 +++++
3315 3315 +++++
3316 3316 Parameteren skal begynde med et ''+'' tegn (fandt ''{0}'')
3317 3317 Parameter navn
3318 3318 Parameter værdi
3319 3319 Parameter {0} ikke i interval 0..{1}. Fik ''{2}''.
3320 3320 Parametrene --download, --downloadgps og --selection behandles i denne rækkefølge.
3321 3321 Forældrerelationer
3322 3322 +++++
3323 3323 Parkér og kør
3324 3324 Parkering
3325 3325 Vej mellem parkeringsbåse
3326 3326 Parkeringsindgang
3327 3327 Parkeringsbås
3328 3328 Fejl ved fortolkning: ulovlig datastruktur for gpx-dokument
3329 3329 Fortolker OSM-data...
3330 3330 Fortolker OSM historikdata ...
3331 3331 Fortolker indhold af rettesæt ...
3332 3332 Fortolkning af data for laget "{0}" mislykkedes
3333 3333 Fortolker liste over rettesæt...
3334 3334 Fortolker udvidelseslisten fra webstedet "{0}"
3335 3335 Fortolker svar fra server...
3336 3336 Del af:
3337 3337 Dele
3338 3338 Passager
3339 3339 Vigested
3340 3340 Vigesteder
3341 3341 Adgangskode
3342 3342 Adgangskode:
3343 3343 Adgangskode:
3344 3344 Indsæt
3345 3345 Indsæt ...
3346 3346 Indsæt tags
3347 3347 Indsæt værdi
3348 3348 Indsæt indhold af udklipsholderen.
3349 3349 Indsæt tags fra buffer
3350 3350 Indsæt værdien af det markerede tag fra udklipsholderen
3351 3351 Indsæt uden ufuldstændige medlemmer
3352 3352 Sti
3353 3353 Sti:
3354 3354 Pantelåner
3355 3355 Tinde
3356 3356 Gågade
3357 3357 Fodgængerfelt
3358 3358 Type af fodgængerfelt
3359 3359 Fodgængere
3360 3360 +++++
3361 3361 Uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste
3362 3362 Uafklarede konflikter i denne vejs punktliste
3363 3363 uafklarede egenskabskonflikter der skal løses
3364 3364 Udfør handlinger før sletning
3365 3365 Udfør handlinger før afslutning
3366 3366 Udfører semantiske tjek af veje.
3367 3367 Foretager datavalidering
3368 3368 Periodisk tjek for nye beskeder
3369 3369 Tilladte handlinger:
3370 3370 Dyrehandler
3371 3371 +++++
3372 3372 Apotek
3373 3373 -----
3374 3374 Telefonnummer
3375 3375 Telefonnummer
3376 3376 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
3377 3377 Billederne rummer ingen tidsangivelser
3378 3378 +++++
3379 3379 +++++
3380 3380 +++++
3381 3381 Picnic sted
3382 3382 -----
3383 3383 Bådebro
3384 3384 +++++
3385 3385 Rørledning
3386 3386 -----
3387 3387 +++++
3388 3388 Bane
3389 3389 Pixel skala: {0}
3390 3390 -----
3391 3391 Sted for tilbedelse
3392 3392 Steder
3393 3393 Planteskole
3394 3394 +++++
3395 3395 Afspil/pause lyd.
3396 3396 Afspilning starter dette antal sekunder før (eller efter, hvis negativ) den forespurgte lydsporsposition
3397 3397 Legeplads
3398 3398 Afbryd hvis du ikke er sikker
3399 3399 Klik venligst på <strong>Download liste</strong> for at downloade og vise en liste over tilgængelige plugins.
3400 3400 Bestem venligst hvilket rettesæt dataene skal uploades til og om rettesættet skal lukkes efter næste upload.
3401 3401 Vælg venligst hvorvidt JOSM automatisk skal opdatere aktive udvidelser efter et bestemt stykke tid.
3402 3402 Angiv venligst hvorvidt JOSM automatisk skal opdaterer aktive udvidelser ved opstart efter JOSM selv er opdateret.
3403 3403 Beslut venligst hvilke værdier der skal beholdes
3404 3404 Indtast venligst østlig og nordlig afstand
3405 3405 Indtast venligst et GPS koordinat
3406 3406 Indtast venligst en dato i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>
3407 3407 Indtast venligst et navn for det bogmærkede downloadområde.
3408 3408 Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn
3409 3409 Indtast venligst en tern-adresse
3410 3410 Indtast venligst et tern-indeks
3411 3411 Indtast venligst et brugernavn og en adgangskode hvis din proxy kræver godkendelse.
3412 3412 Indtast venligst en gyldig rettesætsforespørgselsURL først.
3413 3413 Indtast venligst først en gyldig størrelse for bidderne
3414 3414 Indtast venligst en gyldig tid i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>
3415 3415 Indtast venligst en gyldig bruger ID
3416 3416 Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle
3417 3417 Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed
3418 3418 Angiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.
3419 3419 Indtast venligst et heltal > 1
3420 3420 Indtast venligst en heltalsværdi > 0
3421 3421 Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn
3422 3422 Indtast venligst et heltalsnummer mellem 0 og {0}
3423 3423 Indtast eller indsæt venligst en URL for at hente rettesæt fra OSM API’et.
3424 3424 Indtast venligst OSM API URL’en
3425 3425 Indtast venligst antallet af nyligt tilføjede tags der skal vises
3426 3426 Indtast venligst adgangskoden til godkendelse af din proxy-server
3427 3427 Indtast kodeordet til din OSM-konto
3428 3428 Indtast venligst din konto-adgangskode
3429 3429 Indtast venligst brugernavnet til godkendelse ved din proxy-server
3430 3430 Indtast venligst din OSM-kontos brugernavn
3431 3431 Indtast venligst dit konto-brugernavn
3432 3432 Angiv venligst din OSM-adgangskode
3433 3433 Angiv venligst dit OSM-brugernavn
3434 3434 Indtast venligst dit OSM brugernavn og adgangskode. Kodeordet vil <strong>ikke</strong> blive gemt som klartekst i JOSM indstillingerne, og det vil kun blive sendt til OSM serveren <strong>én gang</strong>. Efterfølgende datauploads vil ikke bruge din afgangskode yderligere.
3435 3435 Genstart JOSM for at aktivere de hentede udvidelser.
3436 3436 Tilpas venligst upload kommentaren
3437 3437 Markér venligst et downloadområde først.
3438 3438 Vælg venligst en nøgle
3439 3439 Vælg venligst en værdi
3440 3440 Vælg venligst en autorisationsprocedure:
3441 3441 Vælg venligst en post.
3442 3442 Vælg mindst fire punkter.
3443 3443 Vælg venligst et allerede uploadet punkt, vej eller relation.
3444 3444 Vælg mindst en lukket vej der skal forbindes.
3445 3445 Vælg mindst ét punkt eller vej.
3446 3446 Vælg mindst en række at kopiere.
3447 3447 Vælg venligst mindst en vej at forenkle
3448 3448 Vælg mindst én vej.
3449 3449 Vælg venligst mindst tre punkter.
3450 3450 Vælg venligst mindst to punkter der skal sammenlægges eller et punkt der er tæt på et andet punkt.
3451 3451 Vælg mindst to veje at kombinere.
3452 3452 Vælg venligst præcis to eller tre punkter eller én vej med præcis to eller tre punkter.
3453 3453 Vælg venligst nogle indstillingsnøgler der ikke er markeret som standard
3454 3454 Vælg venligst noget at kopiere.
3455 3455 Vælg venligst billedlaget.
3456 3456 Vælg venligst rækken, der skal slettes
3457 3457 Vælg venligst rækken, der skal redigeres.
3458 3458 Vælg venligst det ønskede lag
3459 3459 Vælg venligst upload-strategien:
3460 3460 Vælg venligst veje med vinkler på cirka 90 eller 180 grader.
3461 3461 Vælg hvilke ændringer du vil anvende.
3462 3462 Angiv rettesætskilde
3463 3463 Udvidelse som følger med JOSM
3464 3464 -----
3465 3465 Plugin for tilbageførelse af rettesæt
3466 3466 -----
3467 3467 Information om udvidelser
3468 3468 -----
3469 3469 Udvidelse til at signere OSM-data digitalt
3470 3470 -----
3471 3471 Udvidelsesopdatering mislykkedes
3472 3472 Opdateringspolitik for udvidelser
3473 3473 Udvidelser
3474 3474 Udvidelser er opdaterede
3475 3475 Punktnavn
3476 3476 Punktnummer
3477 3477 Pæl
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 Politi
3481 3481 Politisk
3482 3482 Befolkning
3483 3483 +++++
3484 3484 Placering
3485 3485 Position {0} er ude af rækkevidde. Nuværende antal medlemmer er {1}.
3486 3486 Positivt heltal forventet
3487 3487 Postkasse
3488 3488 Posthus
3489 3489 Postnummer
3490 3490 Postnummer
3491 3491 +++++
3492 3492 Strøm
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 Generator
3499 3499 Strømkabel
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Elmast
3506 3506 -----
3507 3507 Duplikerede punkter i strøm
3508 3508 Strømledninger
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 Strømforsyning
3513 3513 Forudhent billedtern langs dette spor
3514 3514 Forudhenter WMS
3515 3515 Brud på forudgående krav
3516 3516 Brud på forudsætninger
3517 3517 Forudindstillet
3518 3518 Indstilling {0} er blevet fjernet eftersom den ikke længere er i brug.
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 Indstilling med nøgle ''{0}'' giver ikke en heltalsværdi for ''{1}''. Fik {2}. Kan ikke genskabe vinduesgeometri udfra indstillinger.
3522 3522 Indstillinger
3523 3523 Indstillinger...
3524 3524 Forbereder OSM-data...
3525 3525 Forbered konfliktløsning
3526 3526 Forbereder datasæt...
3527 3527 Gør lag ''{0}'' klar til upload ...
3528 3528 Forbereder objekter der skal uploades ...
3529 3529 Forbereder upload-forespørgsel...
3530 3530 Bevaret
3531 3531 Prædefinitionsfil (*.xml, *.zip)
3532 3532 Prædefinitionsgruppe {0}
3533 3533 Prædefinitionsgruppe {1} / {0}
3534 3534 Prædefinerede indstillinger
3535 3535 Prædefineret rolleelement uden forælder
3536 3536 Prædefineret under-element uden forælder
3537 3537 Prædefinerede
3538 3538 Prædefinitionerne indeholder ikke egenskabs-nøglen
3539 3539 Prædefinitionerne indeholder ikke egenskabs-værdi
3540 3540 Tryk (i bar)
3541 3541 -----
3542 3542 Forrige
3543 3543 Forrige markør
3544 3544 Primær
3545 3545 Primærforbindelse
3546 3546 Primitiv
3547 3547 Skriv debug besked til skærm
3548 3548 Trykt materiale
3549 3549 Skriver debug beskeder til skærm
3550 3550 Fængsel
3551 3551 Privat svømmebassin
3552 3552 Behandler filen "{0}"
3553 3553 Behandler udvidelsesfiler...
3554 3554 Behandler udvidelseslisten fra webstedet "{0}"
3555 3555 Behandler udvidelsesstedets cachefiler...
3556 3556 Projekterede koordinater
3557 3557 Projekterede koordinater:
3558 3558 Projektion
3559 3559 Projektionen "{0}" blev ikke fundet, bogmærket "{1}" er ikke brugbart
3560 3560 Projektionsgrænser (i grader)
3561 3561 Projektionskode
3562 3562 Projektions configurationen er gyldig.
3563 3563 Projektionsmetode
3564 3564 Projektionsnavn
3565 3565 Projektion parametre
3566 3566 Projektion påkrævet (+proj=*)
3567 3567 Indledning til OsmChange dokumentet er allerede skrevet. Skriv venligst kun en gang.
3568 3568 -----
3569 3569 Egenskaber
3570 3570 Egenskaber i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt
3571 3571 Egenskaber i det sammenlagte elementer. De vil erstatte egenskaber i mine elementer når sammenlægningsbeslutninger er udført.
3572 3572 Egenskaber i deres datasæt, f.eks. server datasættet
3573 3573 Egenskaber (med konflikter)
3574 3574 Egenskabsværdi indeholder HTML-kodet tegn
3575 3575 Egenskabsværdi begynder eller slutter med blanktegn
3576 3576 -----
3577 3577 Beskyttet område
3578 3578 Angiv en kort kommentar for de ændringer du uploader:
3579 3579 Stil en opmålingsdialog og et lag til at måle længde og vinkel på segmenter til rådighed. Område omgivet af en simpel lukket vej og opret opmålingsstier (som også kan importeres fra et gps lag).
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 Stiller en dialog til redigering af tags i tabelform til rådighed
3583 3583 Giver en enkel GUI til tilføjelse, redigering og sletning af drejebaner.
3584 3584 -----
3585 3585 Leverer dele af GeoTools biblioteket til andre JOSM udvidelser. Ikke beregnet til direkte installation af brugere, men som en afhængighed fra andre udvidelser.
3586 3586 Tilføjer ruteplan-egenskaber
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 Proxy fejl opstod
3590 3590 Proxy-indstillinger
3591 3591 +++++
3592 3592 -----
3593 3593 Offentlig bygning
3594 3594 Offentlig grill
3595 3595 Markedsplads
3596 3596 Offentlig transport
3597 3597 Offentlig transport
3598 3598 -----
3599 3599 +++++
3600 3600 Offentlig transportrute
3601 3601 -----
3602 3602 Ryd
3603 3603 Ryd...
3604 3604 Put tekstbetegnelser på lyd, billede og webmarkører, såvel som på deres knap-ikoner.
3605 3605 Mast
3606 3606 +++++
3607 3607 Grusgrav/stenbrud
3608 3608 Forespørgsel
3609 3609 Forespørg og download rettesæt
3610 3610 Forespørg og download rettesæt ...
3611 3611 Forespørg både åbne og lukkede rettesæt
3612 3612 Forespørg rettesæt
3613 3613 Forespørg rettesæt fra en server URL
3614 3614 Forespørg kun lukkede rettesæt
3615 3615 Forespørg kun åbne rettesæt
3616 3616 Forespørger og downloader rettesæt
3617 3617 Forespørger på navneserver
3618 3618 Forespørger på navneserver ...
3619 3619 Spørgsmål
3620 3620 Radiostyret bil
3621 3621 +++++
3622 3622 Væddeløbsbane
3623 3623 Motorbane
3624 3624 Ketsjersport
3625 3625 Stråling
3626 3626 Spor
3627 3627 Jernbane
3628 3628 Jernbane-stop
3629 3629 Baneterræn
3630 3630 Jernbaneplatform
3631 3631 -----
3632 3632 Sporskifte
3633 3633 Duplikerede punkter i jernbane
3634 3634 Jernbanestop (gammel)
3635 3635 Jernbaneplatform (gammel)
3636 3636 Jernbanestation (gammel)
3637 3637 Jernbaner deler segment med område
3638 3638 Udvalg af rettesæts-ID''er forventet
3639 3639 Forventet talområde
3640 3640 Udvalg af primitiv-ID''er forventet
3641 3641 Udvalg af versioner forventet
3642 3642 Rå GPS-data
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 Læs og skriv osmosis poly filter filer
3646 3646 Læs fra filen
3647 3647 Indlæs billeder...
3648 3648 Læse protokolversionen
3649 3649 Indlæser rettesæt {0} ...
3650 3650 Indlæser rettesæt...
3651 3651 Indlæsning af fejltekst mislykkedes.
3652 3652 Læser lokal udvidelsesinformation...
3653 3653 Læser forældre til "{0}"
3654 3654 Indlæser brugerinfo ...
3655 3655 Læsning blev annulleret
3656 3656 Indlæser {0}...
3657 3657 Læsmig
3658 3658 Rigtige navn
3659 3659 Slet virkelig det markerede fra relation {0}?
3660 3660 -----
3661 3661 Nyligt tilføjede tags
3662 3662 Anbefalede handlinger
3663 3663 Lydstudie
3664 3664 Optagelse:
3665 3665 Rekreativt område
3666 3666 Korrigeret billede...
3667 3667 Genbrug
3668 3668 Rød:
3669 3669 Gendan
3670 3670 Omgør ...
3671 3671 Omgør seneste fortrydelse
3672 3672 Genskab den valgte og alle tidligere kommandoer
3673 3673 Omgør {0}
3674 3674 -----
3675 3675 +++++
3676 3676 Spornummer
3677 3677 +++++
3678 3678 +++++
3679 3679 +++++
3680 3680 Referencenummer
3681 3681 +++++
3682 3682 +++++
3683 3683 Referensenummer
3684 3684 -----
3685 3685 Reffereret af:
3686 3686 Refererer til
3687 3687 Opdater
3688 3688 +++++
3689 3689 -----
3690 3690 Registreret værktøjslinje handling uden et navn: {0}
3691 3691 Registreret værktøjslinje handling {0} overskrevet: {1} for {2}
3692 3692 Afvis konflikter og gem
3693 3693 Rel.:{0} / Veje:{1} / Punkter:{2}
3694 3694 +++++
3695 3695 Relationen "{0}" er allerede slettet. Springer over objektet ved upload.
3696 3696 +++++
3697 3697 Relationseditor: Download medlemmer
3698 3698 Relationseditor: Flyt ned
3699 3699 Relationseditor: Flyt op
3700 3700 Relationseditor: Fjern
3701 3701 Relationseditor: Sortér
3702 3702 Relationseditor: {0}
3703 3703 Panel til oprettelse og redigering af relationer og multipolygoner.
3704 3704 Relationschecker
3705 3705 Relation er slettet
3706 3706 Relationen er tom
3707 3707 Relationsliste filter
3708 3708 Relationstypen er ukendt
3709 3709 Relationen med de eksterne id "{0}" refererer til en manglende primitiv med det eksterne id "{1}".
3710 3710 +++++
3711 3711 +++++
3712 3712 Relation: valgt
3713 3713 Relationer
3714 3714 Relationer med samme medlemmer
3715 3715 Relationer: {0}
3716 3716 Relationer: {0}/{1}
3717 3717 Slip museknappen for at vælge objekterne inden i firkanten.
3718 3718 Slip museknappen for at stoppe flytningen.
3719 3719 Slip museknappen for at stoppe rotationen.
3720 3720 Slip museknappen for at stoppe skalering.
3721 3721 +++++
3722 3722 Religiøs
3723 3723 Genindlæs
3724 3724 Genhent fejlagtige tern
3725 3725 Genindlæs fra fil
3726 3726 Hent den nuværende Hjælp-side igen
3727 3727 Hent historikken fra serveren igen
3728 3728 Genindlæser stilart kilder
3729 3729 Genindlæser listen af tilgængelige prædefinitioner fra "{0}"
3730 3730 -----
3731 3731 Genindlæser listen over tilgængelige stile fra ''{0}''
3732 3732 -----
3733 3733 Husk seneste brugte tags efter en genstart
3734 3734 Fjernbetjent
3735 3735 Fjernstyring
3736 3736 Fjernstyring er blevet spurgt om at oprette et nyt punkt.
3737 3737 Fjernstyring er blevet bedt om at oprette en ny vej.
3738 3738 Fjernstyringen er blevet bedt om at importere data fra følgende URL:
3739 3739 Fjernbetjeningen er blevet bedt om at hente et billedlag fra følgende URL:
3740 3740 Fjernstyringen er blevet bedt om at indlæse data fra API’et.
3741 3741 Fjernstyring er blevet bedt om at indlæse objekter (angivet med deres id) fra API’en.
3742 3742 -----
3743 3743 Fjernstyring er blevet bedt om at åbne en lokal fil.
3744 3744 Fjernstyring er blevet bedt om at angive dens protokol-version. Dette giver websteder mulighed for at opdage en aktiv JOSM.
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 Fjernstyring billedlag
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 Fjernstyring::Server stoppet.
3752 3752 Fjern
3753 3753 Fjern "{0}" for punkt ''{1}''
3754 3754 Fjern "{0}" for relation ''{1}''
3755 3755 Fjern "{0}" for vej ''{1}''
3756 3756 Fjern alle medlemmer der refererer til et af de valgte objekter
3757 3757 Fjern element
3758 3758 Fjern fra mellemlager
3759 3759 Fjern fra værktøjslinjen
3760 3760 Fjern foto fra lag
3761 3761 Fjern tags fra indre veje
3762 3762 Fjern rettesættet i detaljepanelet fra den lokale cache
3763 3763 Fjern de nu markerede bogmærker
3764 3764 Fjern de nu markerede medlemmer fra denne relation
3765 3765 Fjern de markerede rettesæt fra den lokale cache
3766 3766 Fjern de markerede indlæg fra listen over sammenlagte elementer.
3767 3767 Fjern det valgte punkt
3768 3768 Fjern de markerede ikonstier
3769 3769 Fjern den valgte prædefinition fra listen over aktive prædefinitioner
3770 3770 -----
3771 3771 Fjern de markerede stile fra listen med aktive stile
3772 3772 Fjern dem og ryd op i relationen.
3773 3773 Fjern dette relationsmedlem fra relationen
3774 3774 Fjernede element fra relationer
3775 3775 Fjern duplikerede punkter
3776 3776 Fjernede laget {0} da det ikke er tilladt af den opsatte API.
3777 3777 Fjernede punkter fra {0}
3778 3778 Fjernede forældede tags
3779 3779 -----
3780 3780 Fjerner forældede udvidelser...
3781 3781 -----
3782 3782 Fjerner forældede udvidelser...
3783 3783 Omdøb fil
3784 3784 Omdøb filen "{0}" til
3785 3785 Omdøb lag
3786 3786 Omdøb det markerede bogmærke
3787 3787 Renderer ruter (bus, vandre- og cykelruter, mm...). Rutetyper skal være definerede i filen routes.xml i udvidelsesmappen.
3788 3788 Tegner kortet som simpelt trådnet
3789 3789 Tegner kortet via stilregler i et sæt stilark.
3790 3790 Udlejning
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 Bilmekaniker
3795 3795 Erstat
3796 3796 Erstat "{0}" med "{1}" for
3797 3797 Erstat eksisterende værdier
3798 3798 Erstat eksisterende indstillingsfil ''{0}'' med standard indstillingsfil.
3799 3799 Rapportér fejl
3800 3800 Opret en sag i JOSM fejlrapporteringssystem.
3801 3801 Anmeld fejl
3802 3802 +++++
3803 3803 Anmod om Adgangsudtryk
3804 3804 Anmodning fejlede
3805 3805 AnmodningsudtryksURL:
3806 3806 Forespørgselsdetaljer: {0}
3807 3807 Vandreservoir
3808 3808 Nulstil
3809 3809 Nulstil indstillinger
3810 3810 Nulstil indstillingerne til standard
3811 3811 Nulstil til standard
3812 3812 Beboelse
3813 3813 Beboelsesområde
3814 3814 -----
3815 3815 Løs
3816 3816 Løs konflikter
3817 3817 Løs konflikter for ''{0}''
3818 3818 Løs konflikter i koordinater i {0}
3819 3819 Løs konflikter i slettet status i {0}
3820 3820 Løs konflikter i relation {0}’s medlemsliste
3821 3821 Løs konflikter i liste over punkter for vej {0}
3822 3822 Løs konfilkter.
3823 3823 Løs versionskonflikt for punkt {0}
3824 3824 Løs versionskonflikten for relationen {0}
3825 3825 Løs versionskonflikt for vejen {0}
3826 3826 Ressource
3827 3827 Rasteplads
3828 3828 Genstart
3829 3829 Genstart programmet.
3830 3830 +++++
3831 3831 Gendan
3832 3832 Gendanner filer
3833 3833 Begrænsning
3834 3834 Detailhandel
3835 3835 Støttemur
3836 3836 Plejehjem/plejebolig
3837 3837 Hent adgangsudtryk
3838 3838 Hent anmodningsudtryk
3839 3839 Henter OAuth adgangsudtryk fra ''{0}''
3840 3840 Henter OAuth adgangsudtryk...
3841 3841 Henter OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}''
3842 3842 Henter OAuth anmodningsudtryk...
3843 3843 Hentning af brugeroplysninger med adgangspolet-nøglen "{0}" var ikke tilladt.
3844 3844 Hentning af brugeroplysninger med adgangspolet-nøglen "{0}" blev afvist.
3845 3845 Henter brugerinfo...
3846 3846 Gå til foregående dialogboks for at udfylde en mere beskrivende kommentar
3847 3847 Genforening RGR92
3848 3848 Omvendt
3849 3849 Reverser veje
3850 3850 Reversér og kombinér
3851 3851 Omvend ensrettet vej.
3852 3852 Reverser retningen af alle valgte veje.
3853 3853 Reversér relationsmedlemmernes rækkefølge
3854 3854 Vend vej om
3855 3855 Reverser veje
3856 3856 Omvendt kystlinje
3857 3857 Modsatrettet kystlinje: Der er ikke land på venstre side
3858 3858 Modsatrettet land: Der er ikke land på venstre side
3859 3859 Tilbagefører ændringer
3860 3860 Tilpas
3861 3861 Version
3862 3862 -----
3863 3863 Ridning
3864 3864 Højreklik = kopier til udklipsholderen
3865 3865 Flod
3866 3866 Flodbred
3867 3867 Vej (ukendt type)
3868 3868 Adgangsbegrænsninger
3869 3869 -----
3870 3870 Rolle
3871 3871 Rolle for ''{0}'' bør være ''{1}''
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 Rolle-verificeringsproblem
3875 3875 Rolle {0} er ikke involveret i sammenligningspar {1}.
3876 3876 Rolle {0} mangler
3877 3877 -----
3878 3878 Rolle:
3879 3879 Roller kan ikke optræde mere end én gang
3880 3880 Roller i relationer refererende til
3881 3881 Rundkørsel
3882 3882 -----
3883 3883 Rundstrækning
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 Rutetype
3888 3888 -----
3889 3889 Ruter vist for:
3890 3890 +++++
3891 3891 13-mands-rugby
3892 3892 15-mands-rugby
3893 3893 Ruiner
3894 3894 Kør automatisk tilladelses guiden igen
3895 3895 Kører opdatering af udvidelser efter JOSM opgradering. Automatisk opdatering ved opstart er aktiveret.
3896 3896 Kører opdatering af udvidelser efter udløb af opdateringsinterval. Automatisk opdatering ved opstart er deaktiveret.
3897 3897 Kører test {0}
3898 3898 Startbane
3899 3899 +++++
3900 3900 +++++
3901 3901 SAC skala
3902 3902 +++++
3903 3903 +++++
3904 3904 +++++
3905 3905 +++++
3906 3906 SIM-kort
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Sverige)
3910 3910 +++++
3911 3911 +++++
3912 3912 +++++
3913 3913 +++++
3914 3914 Saddel
3915 3915 Sikkerhedstræning
3916 3916 Sikkerhedsinspektion
3917 3917 Salg
3918 3918 Udfaldsport
3919 3919 -----
3920 3920 +++++
3921 3921 Mætning:
3922 3922 +++++
3923 3923 Gem
3924 3924 Gem adgangsudtryk i indstillinger
3925 3925 Gem som
3926 3926 Gem som...
3927 3927 Gem GPX-fil
3928 3928 Gem i:
3929 3929 Gem lag
3930 3930 Gem OSM-fil
3931 3931 Gem session
3932 3932 Gem session som...
3933 3933 Gem WMS fil
3934 3934 Gem en kopi af denne stilart til en fil og tilføj den til listen
3935 3935 Gem og indlæs den aktuelle session (liste med lag, osv.)
3936 3936 Gem alligevel
3937 3937 Gem som...
3938 3938 Gem i:
3939 3939 Gem valgte fil.
3940 3940 Gem session
3941 3941 Gemmer stilart "{0}" som "{1}"
3942 3942 Gem de nuværende data i en ny fil.
3943 3943 Gem nuværende data.
3944 3944 Gem den aktuelle session i en ny fil.
3945 3945 Gem indstillingerne og luk dialogen
3946 3946 Gem i indstillingsfil
3947 3947 Gem brugernavn og adgangskode (ukrypteret)
3948 3948 Gem {0} profil
3949 3949 Gem/Upload lag før sletning. Ugemte ændringer går ikke tabt.
3950 3950 Gemmer lag i ''{0}'' ...
3951 3951 Skaleringsfaktor
3952 3952 +++++
3953 3953 +++++
3954 3954 Tjekker mappen {0}
3955 3955 Skole
3956 3956 Skrotjern
3957 3957 Ur
3958 3958 Krat
3959 3959 Dykning
3960 3960 Fiskehandel
3961 3961 Søg
3962 3962 Søg ...
3963 3963 Søg nøgle/værdi
3964 3964 Søg nøgle/værdi/type
3965 3965 Søgeudtrykket er ikke gyldigt: \n\n {0}
3966 3966 Søg efter objekter
3967 3967 Søg efter objekter via prædefinerede
3968 3968 Søg efter objekter.
3969 3969 Søg i tags
3970 3970 Søg prædefineret
3971 3971 Søg i prædefinerede
3972 3972 Søgestreng:
3973 3973 Søg med nøglen og værdien fra det markerede tag
3974 3974 Søg med nøglen og værdien for det markerede tag, begræns til typen (f.eks punkt/vej/relation)
3975 3975 Søg...
3976 3976 Søg:
3977 3977 Søg:
3978 3978 Andet navn
3979 3979 Brugt
3980 3980 Brugte cykler sælges
3981 3981 Sekundær
3982 3982 Sekundærforbindelse
3983 3983 Sekunder: {0}
3984 3984 Sikkerhedsundtagelse
3985 3985 Se Wiki for andre capacity:[typer]=*.
3986 3986 Segment kollapsede på grund af dets retningsskift.
3987 3987 Segment tegningsindstillinger
3988 3988 Opdelt gang- og cykelsti
3989 3989 Seismisk aktivitet
3990 3990 Valgt: Rel.:{0} / Veje:{1} / Punkter:{2}
3991 3991 Markering
3992 3992 Vælg alt
3993 3993 Vælg indstillingstype:
3994 3994 Vælg WMS lag
3995 3995 Vælg en sekvens af ikkeforgrenede forbundne veje
3996 3996 Vælg en vej du ønsker at forbedre.
3997 3997 Marker alle objekter tilhørende de aktuelt markerede rettesæt
3998 3998 Vælg alle uslettede objekter i datalaget. Dette vælger også ukomplette objekter.
3999 3999 Vælg et åbent rettesæt
4000 4000 Markerings- og tegnetilstands indstillinger
4001 4001 Vælg og zoom
4002 4002 Vælg mindst et punkt der skal frakobles.
4003 4003 Vælg auto-forøgelse på {0} for dette felt
4004 4004 Vælg efter dato
4005 4005 Vælg rettesæt baseret på den dato/tid de er blevet oprettet eller lukket
4006 4006 Vælg rettesæt afhængigt af om de er åbne eller lukkede
4007 4007 Markér rettesæt ejet af specifikke brugere
4008 4008 Vælg enten:
4009 4009 Vælg filnavn
4010 4010 Vælg hvis dataene skal hentes som et nyt lag
4011 4011 Vælg om medlemmer af relationen også skal downloades
4012 4012 Vælg om de refererende til dette objekt også skal downloads, f.eks forælder-relationer og punkter, eventuelt, forælderveje
4013 4013 Vælg billedformat for WMS laget
4014 4014 Vælg billedlag
4015 4015 Markér i lag
4016 4016 Markér i relationsliste
4017 4017 Vælg medlemmer
4018 4018 Marker medlemmer (tilføj)
4019 4019 Vælg næste hul
4020 4020 Vælg punkt under markøren.
4021 4021 Marker ikkeforgrenede vejsekvenser
4022 4022 -----
4023 4023 Vælg objekter for valgte relationsmedlemmer
4024 4024 Vælg objekter som skal have ændret tags.
4025 4025 Vælg objekter indsendt af denne bruger
4026 4026 Vælg objekter at uploade
4027 4027 Markér kun rettesæt relateret til et specifikt afgrænsningsfelt
4028 4028 Vælg forrige hul
4029 4029 Markér relation
4030 4030 Marker relation (tilføj)
4031 4031 Markér relation i relationsliste.
4032 4032 Vælg relationsmedlemmer der refererer til objekter i den aktuelle markering
4033 4033 Vælg relationsmedlemmer der refererer til {0} objekter i den aktuelle markering
4034 4034 Vælg sport:
4035 4035 Vælg ønsket lag
4036 4036 Markér de tilsvarende primitiver i det nuværende datalag
4037 4037 Vælg korttegningsstilene
4038 4038 Marker medlemmerne af alle markerede relationer
4039 4039 Vælg det næste relationsmedlem der er årsag til et hul
4040 4040 Vælg det forrige relationsmedlem der er årsag til et hul
4041 4041 Markér primitiverne i dette rettesæts indhold i det nuværende datalag
4042 4042 Markér for at lukke rettesættet efter den næste upload
4043 4043 Markér for at downloade GPS-spor i det markerede område.
4044 4044 Vælg for at downloade GPS spor.
4045 4045 Markér for at downloade OSM-data i det markerede område.
4046 4046 Vælg for at downloade OSM data.
4047 4047 -----
4048 4048 Markér for at give JOSM retten til at downloade dine private GPS-spor ind i JOSM-lag
4049 4049 Markér for at tillade JOSM at ændrer noter på dine vegne
4050 4050 Markér for at give JOSM retten til at læse dine serverindstillinger
4051 4051 Markér for at give JOSM retten til at uploade GPS-spor på dine vegne
4052 4052 Markér for at give JOSM retten til at uploade kortdata på dine vegne
4053 4053 Markér for at give JOSM retten til at skrive dine serverindstillinger
4054 4054 Markér for at bruge basal HTTP-autentikation med dit OSM-brugernavn og adgangskode
4055 4055 Markér for at bruge Oauth som autentikationsmekanisme
4056 4056 Vælg veje som i Vælg tilstand. Træk valgte veje, eller en enkelt vej for at oprette en parallel kopi (Alt aktivere tag bevaring)
4057 4057 Vælg med den givne søgning
4058 4058 Vælg, flyt, skalér eller rotér objekter
4059 4059 Valgte elementer:
4060 4060 Markering
4061 4061 Intet markeret
4062 4062 Markeringen må kun bestå af veje og punkter.
4063 4063 Markering uegnet!
4064 4064 Markering:
4065 4065 Markering: {0}
4066 4066 Vælger de objekter der er en del af denne kommando (med mindre de er slettet)
4067 4067 Vælger de objekter der er en del af denne kommando (med mindre de aktuelt er slettede), og zoomer ind på dem
4068 4068 Selvkrydsende veje
4069 4069 Halvautomatisk
4070 4070 Separat lag
4071 4071 +++++
4072 4072 Sekvens: {0}
4073 4073 Server svarede med svarkode 404 for ID {0}. Springer over.
4074 4074 Serveren svarede med returkoden 404, prøver igen med individuelle forespørgsler for hvert objekt.
4075 4075 +++++
4076 4076 Servicetider
4077 4077 Servicetype
4078 4078 Service vejtype
4079 4079 Motorvejsrasteplads
4080 4080 +++++
4081 4081 +++++
4082 4082 Sessionsfil (*.jos)
4083 4083 Sessionsfil (*.jos, *.joz)
4084 4084 Sessionsfil (arkiv) (*.joz)
4085 4085 Sæt WMS-bogmærke
4086 4086 Sæt alle til standardværdi
4087 4087 Indstil antallet af nyligt tilføjede tags
4088 4088 Sæt indstillingsnøglen til værdien
4089 4089 Sæt ''modificeret'' flaget for punkt {0}
4090 4090 Sæt ''modificeret'' flaget for relation {0}
4091 4091 Sæt ''modificeret'' flaget for vej {0}
4092 4092 -----
4093 4093 Sæt den nuværende markering til listen over markerede relationer
4094 4094 Indstil sproget
4095 4095 -----
4096 4096 Sæt de markerede elementer på kortet til de markerede genstande i listen ovenfor.
4097 4097 -----
4098 4098 Sæt til standardværdi
4099 4099 Vælg sporsynlighed for {0}
4100 4100 Sæt {0}={1} for punkt ''{2}''
4101 4101 Sæt {0}={1} for relation ''{2}''
4102 4102 Sæt {0}={1} for vej ''{2}''
4103 4103 Giver de markerede medlemmer en rolle
4104 4104 -----
4105 4105 Ret indstillingerne direkte. Vær varsom!
4106 4106 Sætter standardværdier
4107 4107 Indstillinger
4108 4108 Indstillinger for lydafspiller og lydmarkører
4109 4109 Indstillinger for kortprojektion og datafortolkning
4110 4110 Indstillinger for fjernstyringsfunktionen
4111 4111 Adskillige værktøjer der gør dit liv nemmere.
4112 4112 Deletaxi
4113 4113 Deling
4114 4114 Forøg skarphed (kræver gentilføjelse af lag):
4115 4115 +++++
4116 4116 Læskur
4117 4117 Shift+Enter: Tilføj alle tags til markerede objekter
4118 4118 -----
4119 4119 Vandfart
4120 4120 Sko
4121 4121 Skydning
4122 4122 Forretninger
4123 4123 Butikker
4124 4124 Kort beskrivelse:
4125 4125 Genvej
4126 4126 Genvej baggrund: Ændret
4127 4127 Genvej baggrund: Bruger
4128 4128 Vis grænser
4129 4129 Vis fejl
4130 4130 Vis statusrapport
4131 4131 Vis tekst/ikoner
4132 4132 Vis miniaturebilleder på kortet
4133 4133 Vis info om tern
4134 4134 Vis alle
4135 4135 Vis grænser
4136 4136 Vis rettesæt {0}
4137 4137 Vis første billede
4138 4138 Vis Hjælp-information
4139 4139 Vis hjælpelinjner
4140 4140 Vis historik
4141 4141 -----
4142 4142 Vis information
4143 4143 Vis informationsniveau ved upload.
4144 4144 Vis informationsniveau.
4145 4145 Vis sidste billede
4146 4146 Vis lokaliseret navn i markeringslister
4147 4147 Vis lokaliseret navn i markeringslister, hvis tilgængeligt
4148 4148 Vis næste billede
4149 4149 Vis objekt-ID i markeringslister
4150 4150 Vis kun dem der kan bruges på markeringen
4151 4151 Vis eller skjul lydmenu-punktet i hovedmenu-baren
4152 4152 Vis prædefinitions søgedialog
4153 4153 Vis foregående billede
4154 4154 Vis kun valgte
4155 4155 Vis startbillede ved opstart
4156 4156 Vis statusrapport med brugbare informationer, der kan tilknyttes fejl.
4157 4157 Vis kun tags med konflikter
4158 4158 Vis kun tags med mange værdier
4159 4159 Vis de informationsmæssige tests i upload-tjek-vinduerne.
4160 4160 Vis de informative tests.
4161 4161 Vis denne dialog igen næste gang
4162 4162 Vis denne hjælp
4163 4163 -----
4164 4164 Vis bruger {0}
4165 4165 Vis/skjul
4166 4166 Vis/skjul lag
4167 4167 Bruser
4168 4168 Vist område
4169 4169 -----
4170 4170 Viser barometrisk tryk
4171 4171 Viser aktuel dato
4172 4172 Viser fugtighed
4173 4173 Viser temperatur
4174 4174 Viser elevationsprofilen og nogle statistiske data for et GPX spor.
4175 4175 +++++
4176 4176 Sideknapper
4177 4177 Fortov
4178 4178 +++++
4179 4179 -----
4180 4180 Veje med næsten identiske navne
4181 4181 Simpel
4182 4182 Simpelt værktøj til at tagge husnumre.
4183 4183 Gør download fra forskellige kun-læs API’ere nemmere.
4184 4184 -----
4185 4185 Forenkl vej
4186 4186 Forenkl alle valgte veje
4187 4187 Gør områder mere enkle ved at fjerne punkter ved meget stumpe vinkler. Dette kan blive begrænset af den maksimalt fjernede områdestørrelse. Normalisér også nærliggende punkter.
4188 4188 Forenkl veje?
4189 4189 Samtidige forbindelser:
4190 4190 Enkelt farve (kan justeres for navngivne lag)
4191 4191 Enkelte elementer
4192 4192 Sted
4193 4193 -----
4194 4194 Størrelse
4195 4195 +++++
4196 4196 Skøjteløb
4197 4197 +++++
4198 4198 -----
4199 4199 Skisport
4200 4200 Spring over download
4201 4201 Spring over download
4202 4202 Spring laget over og fortsæt
4203 4203 Spring over opdatering
4204 4204 Springer over opdatering af udvidelser efter JOSM opgradering. Automatisk opdatering ved opstart er deaktiveret.
4205 4205 Springer over opdatering af udvidelser efter udløb af opdateringsinterval. Automatisk opdatering ved opstart er deaktiveret.
4206 4206 Flytbart kort
4207 4207 Slæbested
4208 4208 +++++
4209 4209 +++++
4210 4210 +++++
4211 4211 Rygning
4212 4212 Udjævn GPX grafik (linjeudjævning)
4213 4213 Udglattet kortgrafik (antialiasing)
4214 4214 Udglat kortgrafik i trådnet tilstand (linjeudjævning)
4215 4215 Lås til punkt projekteringer
4216 4216 Ret ind til ternstørrelse
4217 4217 Motorslæde
4218 4218 Fodbold
4219 4219 Blød
4220 4220 -----
4221 4221 Nogle emner har afhængigheder der ikke er opfyldt:
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Nogle af objekterne er ændrede.<br> Fortsæt, hvis du vil forkaste disse ændringer.</html>
4225 4225 Nogle af vejene var en del af relationer der er blevet ændret.<br>Kontrollér venligst at der ikke er kommet nogen fejl.
4226 4226 Nogle waypoints der var for langt fra sporet til på fornuftig måde at estimere deres tid blev udeladt.
4227 4227 Nogle waypoints med tidsstempler fra før starten af sporet eller efter enden blev udeladt eller flyttet til starten.
4228 4228 Beklager, genvejen "{0}" kan ikke aktiveres i relations editoren
4229 4229 Beklager. Kan ikke håndtere multipolygon relationer med flere veje yderst.
4230 4230 Beklager. Kan ikke håndtere veje som er både inderst og yderst i multipolygon relationer.
4231 4231 Beklager. Kan ikke håndtere veje som er inderst i en multipolygon relation.
4232 4232 Beklager. Kan ikke håndtere veje som er yderst i flere multipolygon relationer.
4233 4233 Sortér
4234 4234 -----
4235 4235 Sortér menu med prædefinerede tags
4236 4236 Sortér relationsmedlemmerne
4237 4237 Lydsignaler
4238 4238 Kilde
4239 4239 Syd
4240 4240 +++++
4241 4241 Handicapplads
4242 4242 Område for forældre
4243 4243 Område for kvinder
4244 4244 Specielle mål
4245 4245 Arter
4246 4246 Angiv datakilden for ændringerne
4247 4247 Fartkamera
4248 4248 Pigge
4249 4249 Opdel vej
4250 4250 Opdel en vej ved det markerede punkt
4251 4251 Opdel veje til fragmenter
4252 4252 +++++
4253 4253 Sport (bold)
4254 4254 Sportsfaciliteter
4255 4255 Sport
4256 4256 Idrætscenter
4257 4257 Udspring
4258 4258 Stadion
4259 4259 +++++
4260 4260 +++++
4261 4261 +++++
4262 4262 +++++
4263 4263 +++++
4264 4264 Standard unix geometrisk argument
4265 4265 Stjerner
4266 4266 Start søgning
4267 4267 Start dato
4268 4268 +++++
4269 4269 Begynd at downloade data
4270 4270 Start ny vej fra seneste punkt.
4271 4271 Start på spor (vil altid gøre dette hvis ikke andre markører er tilgængelige).
4272 4272 Begynder scanning af mappe
4273 4273 Starter forsøg {0} af {1} igen om {2} sekunder ...
4274 4274 Starter forsøg {0} af {1} igen.
4275 4275 Begynder at uploade i mindre stykker ...
4276 4276 Begynder at uploade i en forespørgsel ...
4277 4277 Begynder at uploade med en forespørgsel pr primitiv...
4278 4278 Stat
4279 4279 Tilstand:
4280 4280 -----
4281 4281 Kontorforsyning
4282 4282 +++++
4283 4283 Statusrapport
4284 4284 Statuslinje baggrund
4285 4285 Statuslinje baggrund: aktiv
4286 4286 Statuslinje forgrund
4287 4287 Statuslinje forgrund: aktiv
4288 4288 Trin
4289 4289 +++++
4290 4290 Stente
4291 4291 Fritliggende sten
4292 4292 +++++
4293 4293 Stopområde
4294 4294 Stopposition
4295 4295 Gem kun WMS slutpunkt, vælg lag ved brug
4296 4296 Mærkelig værktøjslinjeværdi: {0}
4297 4297 +++++
4298 4298 +++++
4299 4299 Bæk
4300 4300 Gade
4301 4301 Gadelampe
4302 4302 Vejnavn
4303 4303 Veje
4304 4304 Stripklub
4305 4305 Stærk
4306 4306 -----
4307 4307 +++++
4308 4308 Stilen for den indre veje er den samme som multipolygon
4309 4309 Stilen for ydre vej fejler
4310 4310 -----
4311 4311 Stilart er aktiv i øjeblikket?
4312 4312 -----
4313 4313 Stilbaseret korttegner
4314 4314 Stilcache for "{0}":
4315 4315 +++++
4316 4316 +++++
4317 4317 Underområde
4318 4318 -----
4319 4319 Send filter
4320 4320 -----
4321 4321 Forstad
4322 4322 Metro
4323 4323 Indgang til undergrundsbane
4324 4324 Succes
4325 4325 Åbnede med succes rettesæt {0}
4326 4326 +++++
4327 4327 Unødvendig svingbegrænsning da "til" vejen er ensrettet
4328 4328 Supermarked
4329 4329 Overvåget
4330 4330 Montering
4331 4331 Undersøtter live GPS-input (bevægelig prik) gennem en forbindelse til en gpsd-server.
4332 4332 Understøttede korrigerings-services
4333 4333 Understøttede projektioner er: {0}
4334 4334 Understøttede værdier:
4335 4335 Understøtter download af scannede kort-tern fra walking-papers.org. Denne udvidelse er stadig under tidlig udvikling og kan være fejlbehæftet.
4336 4336 Undertryk yderligere fejldialoger for denne session.
4337 4337 Overflade
4338 4338 +++++
4339 4339 Overvågningskamera
4340 4340 Målepunkt
4341 4341 Mistænkelige tegn i nøglen:
4342 4342 Mistænkeligt data fundet. Upload alligevel?
4343 4343 Mistænkelige kombinationer af tag/værdi
4344 4344 Svømning
4345 4345 Svingbom
4346 4346 Swiss Grid (Schweiz)
4347 4347 +++++
4348 4348 Aktivér vinkellås tilstand mens der tegnes
4349 4349 Skift dobbelt tilpasningstilstand under udstrækningen
4350 4350 Symbol beskrivelse
4351 4351 -----
4352 4352 Synkronisér lyd
4353 4353 Synkronisér hele datasættet
4354 4354 Synkroniser kun punkt {0}
4355 4355 Synkroniser kun relation {0}
4356 4356 Synkronisér tiden fra et billede på GPS-modtageren
4357 4357 Synkroniser kun vej {0}
4358 4358 Målesystem
4359 4359 Målesystem ændret til {0}
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 TMS indstillinger
4367 4367 TMS lag ({0}), downloader i zoom {1}
4368 4368 TMS laget understøtter ikke projektion {0}.\n{1}\nDu skal ændre projektionen igen eller fjerne laget.
4369 4369 +++++
4370 4370 +++++
4371 4371 Bordtennis
4372 4372 -----
4373 4373 Tag kontrol
4374 4374 Tag kontrol (MapCSS baseret)
4375 4375 Tag kontrolregel (*.validator.mapcss, *.zip)
4376 4376 Tag kontrolregler
4377 4377 Tag-samlingen kan ikke bruges med en primitiv fordi der er nøgler med flere værdier.
4378 4378 Tagsamling indeholder ikke den markerede værdi "{0}"
4379 4379 -----
4380 4380 Tag nøglen indeholder tegn med en kode mindre end 0x20
4381 4381 Tag nøgle længere end tilladt
4382 4382 Tag modificerede relationer med
4383 4383 Tag-værdien indholder tegn med kode mindre end 0x20
4384 4384 Tag værdien længere end tilladt
4385 4385 TagChecker-kilde
4386 4386 Prædefinerede tags
4387 4387 +++++
4388 4388 Tags / Medlemskaber
4389 4389 Tags og medlemmer
4390 4390 Tags for markerede objekter.
4391 4391 Tags fra punkter
4392 4392 Tags fra relationer
4393 4393 Tags fra veje
4394 4394 Tags for
4395 4395 Tags i rettesæt {0}
4396 4396 Det nye rettesæts tags
4397 4397 Tags med tomme værdier
4398 4398 Tags/Medlemskaber
4399 4399 +++++
4400 4400 Tags: {0} / Medlemskaber: {1}
4401 4401 Skrædder
4402 4402 -----
4403 4403 +++++
4404 4404 Tatovør
4405 4405 +++++
4406 4406 Taxibane
4407 4407 -----
4408 4408 Tebutik
4409 4409 Telefon
4410 4410 Telefonkort
4411 4411 Ti-kegle-bowling
4412 4412 +++++
4413 4413 Telte tilladt
4414 4414 +++++
4415 4415 Tertiær
4416 4416 Tertiærforbindelse
4417 4417 +++++
4418 4418 Test ''{0}'' fuldført i {1}
4419 4419 Test adgangsudtryk
4420 4420 Testen fejlede
4421 4421 Test som validerer ''lane:'' tags.
4422 4422 Test API URL’en
4423 4423 Test {0}/{1}: Starter {2}
4424 4424 Tester OAuth adgangsudtryk
4425 4425 Tester OSM API URL ''{0}''
4426 4426 Test
4427 4427 Tester for korrekt brug af ''*:conditional'' tags.
4428 4428 +++++
4429 4429 Det lag understøtter ikke nogen af JOSM’s projektioner,\nså du kan ikke bruge det. Denne besked vil ikke blive vist igen.
4430 4430 (Kompas)retningen af det tegnede linjestykke.
4431 4431 De 2 valgte objekter har forskellige stilcacher.
4432 4432 De 2 valgte objekter har identiske stilart cacher.
4433 4433 API URL’en er gyldig
4434 4434 Adgangsudtryksnøglen må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle
4435 4435 Adgangsudtrykshemmeligheden må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 OSM-serveren "{0}" kender ikke til et objekt<br>du prøvede at læse, opdatere eller slette. Enten eksisterer det respektive objekt<br>ikke på serveren eller også bruger du en ugyldig URL til at tilgå<br>det. Kontrollér venligst serverens adresse "{0}" omhyggeligt for stavefejl.
4439 4439 OSM serveren ''{0}'' rapporetede en dårlig forespøgsel.<br>
4440 4440 "Fra" vejen og den første "via" vej er ikke forbundet.
4441 4441 "Fra" vej starter eller slutter ikke ved et "via" punkt.
4442 4442 "Til" vej starter eller slutter ikke ved et "via" punkt.
4443 4443 "Via" vejene er ikke forbundet.
4444 4444 Hvor mange gange hurtigere farten er ved "hurtig frem"
4445 4445 Vinklen mellem det forrige og det nuværende vejstykke.
4446 4446 Det område du prøvede at downloade er for stort eller din anmodning var for stor.<br>Anmod enten om et mindre område eller brug en eksport-fil givet af OSM-fællesskabet.
4447 4447 Den fremhævede tekst er navnet på laget.
4448 4448 Rettesættet vil blive <strong>efterladt åbent</strong> efter denne upload
4449 4449 Rettesættet vil blive <strong>lukket</strong> efter denne upload
4450 4450 Indholdet af dette rettesæt er ikke downloadet endnu.
4451 4451 De kopierede data indeholder ufuldstændige objekter. Når du indsætter den ufuldstændige objekter er fjernet. Ønsker du at indsætte data uden den ufuldstændige objekter?
4452 4452 Det nuværende valgte kan ikke bruges til opdeling - intet punkt er valgt.
4453 4453 Det markerede kan ikke adskilles.
4454 4454 Den aktuelle værdi er ikke et gyldig OSM ID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0
4455 4455 Den nuværende værdi er ikke en gyldig URL
4456 4456 Den nuværende værdi er ikke et gyldigt rettesætsID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0.
4457 4457 Den nuværende værdi er ikke et gyldigt brugerID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0
4458 4458 Den aktuelle værdi er ikke en gyldig tern-adresse
4459 4459 Den aktuelle værdi er ikke et gyldigt tern-indeks for det angivne zoomniveau
4460 4460 Standard prædefinition for JOSM
4461 4461 Dokument indeholder ingen data.
4462 4462 Indgangen til en hule.
4463 4463 Følgende er resultatet af automatisk validering. Prøv at rette disse fejl, men vær forsigtig (slet ikke gyldig data). Er du i tvivl, så ignorér dem.<br>Hvis du fortryder denne dialog, kan du finde enhederne i valdator-sidepanelet for at se nærmere på dem.
4464 4464 Udover det valgte objekt, vil disse afhængige <br>objekter også blive slettet:
4465 4465 Følgende fejl opstod under masse-download: {0}
4466 4466 Følgende objekter kunne ikke kopieres til mål-objektet<br>da der er slette i mål-datasættet:
4467 4467 Den geografiske breddegrad ved musemarkøren.
4468 4468 Den geografiske længdegrad ved musemarkøren.
4469 4469 -----
4470 4470 Nøglen ''{0}'' og alle dens værdier vil blive fjernet
4471 4471 Nøglen "{0}" er allerede brugt
4472 4472 Den sidste "via" og "to" vejen er ikke forbundet.
4473 4473 -----
4474 4474 Laget {0} understøtter ikke den nye projektion {1}.\n{2}\nDu skal ændre projektionen igen eller fjerne laget.
4475 4475 Længden af det nytegnede vejstykke.
4476 4476 -----
4477 4477 Maksimal bbox-størrelse er 0,25 og din forespørgsel var for stor. Forespørg enten et mindre område eller brug planet.osm.
4478 4478 Det sammenlagte datasæt vil ikke indeholde en tag med nøgle {0}
4479 4479 -----
4480 4480 Navnet på objektet ved musemarkøren.
4481 4481 Den nye nøgle er allerede i brug, overskriv værdi?
4482 4482 Antallet af sekunder at springe frem eller tilbage når den relevante knap trykkes ned
4483 4483 Adgangskoden kan ikke være tom. Angiv venligst din OSM-adgangskode
4484 4484 Udvidensesfilen "{0}" indeholder ikke et manifest.
4485 4485 Udvidelsen er fjernet fra konfigurationen. Genstart JOSM for at afinstallere udvidelsen.
4486 4486 Projektionen {0} kunne ikke aktiveres. Bruger Mercator.
4487 4487 Proxy vil ikke blive brugt.
4488 4488 Forløbet tid af lydoptagelse i forhold til sand forløbet tid
4489 4489 Det regulære udtryk "{0}" havde en fejl ved tegn {1}; den komplette fejl er:\n\n{2}
4490 4490 Det regulære udtryk "{0}" kunne ikke fortolkes; den fulde fejlbesked:\n\n{1}
4491 4491 Det anmodede område er for stort. Zoom venligst lidt ind eller skift opløsningen.
4492 4492 Revistionsfilen ''/REVISION'' mangler.
4493 4493 Det valgte GPX-spor rummer ikke tidsstempler. Vælg venligst et andet.
4494 4494 Det valgte områder er ikke komplet. Fortsæt?
4495 4495 De valgte punkter deler ikke samme vej.
4496 4496 Det valgte billede rummer ingen tidsangivelse
4497 4497 Markeringen indeholder {0} veje. Er du sikker på du vil forenkle alle?
4498 4498 Serveren meldte en fejl med kode {0}.
4499 4499 Serveren svarede med kode 404.<br>Det betyder normalt, at serveren ikke kender et objekt med det anmodede id.
4500 4500 Serveren svarede at det aktuelle rettesæt var lukket.<br>Dette skyldes sandsynligvis at rettesættets størrelse er større end maksimum størrelsen<br>på {0} objekter på serveren "{1}".
4501 4501 Strengen ''{0}'' er ikke en gyldig double-værdi
4502 4502 Toppen (spidsen) af et bjerg eller en bakke.
4503 4503 -----
4504 4504 Brugernavnet kan ikke være tomt. Angiv venligst dit OSM-brugernavn
4505 4505 Vejen kan ikke opdeles ved de valgte punkter. (Tip: Vælg punkter i midten af vejen.)
4506 4506 Vejene kan ikke kombineres med deres nuværende retninger. Vil du reversere nogle af dem?
4507 4507 Teater
4508 4508 Deres datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}
4509 4509 Deres version
4510 4510 Deres version (serverens datasæt)
4511 4511 Deres med sammenflettet
4512 4512 Der er ingen billedlag.
4513 4513 Der er ingen åbne rettesæt
4514 4514 Der er ingen markerede objekter at opdatere
4515 4515 Der er uløste konflikter. Konflikter vil ikke blive gemt, men håndteret som om du afviste alle. Fortsæt?
4516 4516 Der er et kryds mellem vejene.
4517 4517 Der er ikke åbnet noget lag, hvor der kan tilføjes punkt
4518 4518 Der er ikke åbnet noget lag, hvor der kan tilføjes vej
4519 4519 Her burde fejl-informationen nedenunder allerede være udfyldt for dig. Tilføj venligst informationer om hvordan, fejlen kan reproduceres, og giv så mange detaljer som muligt.
4520 4520 Der opstod en fejl i forsøget på at vise URL’en for denne markør
4521 4521 Der var {0} konflikter under importen.
4522 4522 Dette kan føre til at punkter bliver fejlagtigt slettet.
4523 4523 Denne rettesætsforespørgselsURL er ugyldig
4524 4524 Denne eksperimentale udvidelse lader JOSM gemme terncachen i databasefiler, i stedet for store cachemapper
4525 4525 Dette er efter afslutningen på optagelsen
4526 4526 Dette svarer til at slette rollerne for disse objekter.
4527 4527 Dette punkt er ikke forbundet til noget andet.
4528 4528 Denne operation får JOSM til at glemme de valgte objekter <br> Disse vil blive fjernet fra laget, men <i>ikke</i> slettet fra <br> serveren ved upload.
4529 4529 Denne indstilling undertrykker udfyldningen af område, hvad der end måtte være angivet i den valgte stilart.
4530 4530 Denne udvidelse tillader at vise ethvert billede som baggrund i JOSM og rette det til efter kortet.
4531 4531 Denne udvidelse uploader GPS-sporinger direkte fra det aktive lag i JOSM til openstreetmap.org.
4532 4532 Denne plugin simplificerer kortlægningen og redigeringen af offentlige transport ruter.
4533 4533 Denne test kontrollerer for fejl i tag nøgler og værdier.
4534 4534 Denne test tjekker for utaggede punkter, som ikke er del af nogen vej.
4535 4535 Denne test tjekker for utaggede og tomme veje og veje med kun et enkelt punkt.
4536 4536 Denne test tjekker for veje, som indeholder nogle af deres punkter mere end én gang.
4537 4537 Denne test tjekker for veje med næsten identiske navne, som blot kan være stavet forkert.
4538 4538 Denne test undersøger om en vej har et slutpunkt meget tæt på en anden vej.
4539 4539 Denne test undersøger om multipolygoner er korrekte.
4540 4540 Denne test kontrollerer om svingbegrænsninger er gyldige.
4541 4541 Denne test tjekker om to veje, jernbaner, vandveje eller bygninger skærer hinanden i det samme lag, uden at være forbundet af et punkt.
4542 4542 Denne test tjekker at en forbindelse mellem to punkter ikke benyttes af mere end én vej.
4543 4543 Denne test tjekker om kystlinjer er korrekte.
4544 4544 Denne test tjekker at der ikke er nogen punkter, som ligger på præcis samme sted.
4545 4545 Denne test sørger for at der ikke er nogen relationer med ens tags, og samme medlemmer med samme roller.
4546 4546 Denne test sikre at der ikke er nogen veje med de samme punktkoordinater og eventuelt samme tags.
4547 4547 Denne test kontrollerer for korrekt brug af åbningstider syntaks.
4548 4548 Denne test tjekker retningen af vand-, land- og kystlinje-veje.
4549 4549 Denne test finder flersprogede objekter hvis "name" attribut ikke svarer til nogen "name:*" attributter og som ikke er en sammensætning af "name:*" attributter, f.eks Italia - Italien - Italy.
4550 4550 Denne tester om veje, som burde være cirkulære, er lukkede.
4551 4551 Denne version er ikke længere understøttet af {0} siden {1} og frarådes at bruge.
4552 4552 Denne version af JOSM er ikke kompatibel med den konfigurerede server.
4553 4553 Punkterne er ikke i en cirkel. Afbryder.
4554 4554 Billetter
4555 4555 Billetautomat
4556 4556 -----
4557 4557 Tidevandsniveau
4558 4558 Tern-nummer
4559 4559 Tern-adresse:
4560 4560 Tern-cache mappe:
4561 4561 Tid
4562 4562 Tid (tt:mm, for vandring)
4563 4563 Tidsbegrænsning (minutter)
4564 4564 Tid:
4565 4565 Tidsrum
4566 4566 Tidszone:
4567 4567 Tidszone: {0}
4568 4568 Dæk
4569 4569 +++++
4570 4570 +++++
4571 4571 Titel eller type af beskyttelse
4572 4572 Titel:
4573 4573 Til
4574 4574 Til (sidste stop)
4575 4575 Til ...
4576 4576 At slette
4577 4577 Slå GPX linjer til/fra
4578 4578 Slå flytning af kortvisning til/fra
4579 4579 Slå trådnet-visning til/fra
4580 4580 Vis/skjul dialog panel
4581 4581 Vis/skjul dialog panel, maksimer kortvisning
4582 4582 Dynamiske knapper til eller fra
4583 4583 Slå fuldskærmsvisning til/fra
4584 4584 Aktiver låsning med {0}
4585 4585 Slå synlighed af rettesætshåndteringsvindue til/fra
4586 4586 Vælg synlighed for laget: {0}
4587 4587 Slå synlighed af markørtekst og -ikoner til/fra
4588 4588 Slå synligheden for det valgte lag til/fra
4589 4589 Slå til/fra: {0}
4590 4590 Slår den globale indstilling "{0}" til/fra.
4591 4591 Viser/skjuler værktøjslinjen Rediger (dvs. den vertikale værktøjslinje)
4592 4592 Toiletter
4593 4593 Toiletter
4594 4594 Udtryk tillader begrænset adgang
4595 4595 Betalingsanlæg
4596 4596 Betalingsanlæg
4597 4597 Opdagede for mange omdirigeringer til download URL’en. Afbryder.
4598 4598 Værktøj: {0}
4599 4599 Værktøjslinje
4600 4600 Værktøjslinje handling uden navn: {0}
4601 4601 Værktøjslinje handlingen {0} overskrevet: {1} får {2}
4602 4602 Tilpasning af værktøjslinje
4603 4603 Værktøjslinje: {0}
4604 4604 Funktioner
4605 4605 Værktøj til gør-det-selv reparationer (kan være et cykel fællesskab)
4606 4606 Værktøj til at tegne bygninger.
4607 4607 Værktøjstip
4608 4608 +++++
4609 4609 -----
4610 4610 +++++
4611 4611 +++++
4612 4612 +++++
4613 4613 Turisme
4614 4614 Turistbusser
4615 4615 +++++
4616 4616 +++++
4617 4617 +++++
4618 4618 Tårn
4619 4619 -----
4620 4620 Type af tårn
4621 4621 By
4622 4622 Rådhus
4623 4623 Legetøjsbutik
4624 4624 Optegner bygninger og andre former fra kort. Kræver at Tracer2Server kører.
4625 4625 Optegner bygninger fra Tjekkisk matrikelkort. Kræver at TracerServer (.Net eller Mono) kører.
4626 4626 Spor
4627 4627 -----
4628 4628 Farvelægning af spor og punkter
4629 4629 Spor-dato
4630 4630 Sportype
4631 4631 Trafik
4632 4632 Trafikdæmpning
4633 4633 Trafikspejl
4634 4634 Lysregulering
4635 4635 Trafiklys
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 Tog
4639 4639 Sporvogn
4640 4640 Sporvogns-stop
4641 4641 Sporvognsstop (gammel)
4642 4642 -----
4643 4643 +++++
4644 4644 -----
4645 4645 +++++
4646 4646 Rejsebureau
4647 4647 Træ
4648 4648 Trærække
4649 4649 -----
4650 4650 +++++
4651 4651 Motortrafikvej
4652 4652 Motortrafikvejsforbindelse
4653 4653 Prøv igen
4654 4654 Prøv at opgradere til den nyeste version af udvidelsen før du sender en fejlrapport.
4655 4655 +++++
4656 4656 Begyndelse på tunnel
4657 4657 Svingbegrænsning
4658 4658 Slå valgte stile til eller fra
4659 4659 Vendeplads
4660 4660 Vendeplads med ø
4661 4661 Vendepunkt
4662 4662 Svingbegrænsninger
4663 4663 Tælleapparat
4664 4664 Drejeskive
4665 4665 To parallelle veje fundet. Afbryder.
4666 4666 +++++
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 Type af håndhævelse
4671 4671 Læskurstype
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 Typisk rejsetid i minutter
4675 4675 +++++
4676 4676 UIC navn
4677 4677 +++++
4678 4678 UIC-reference
4679 4679 +++++
4680 4680 UKENDT
4681 4681 +++++
4682 4682 URL / fil:
4683 4683 URL filer
4684 4684 URL indeholder en ugyldig autoritet: {0}
4685 4685 URL indeholder et ugyldigt fragment: {0}
4686 4686 URL indeholder en ugyldig sti: {0}
4687 4687 URL indeholder en ugyldig protokol: {0}
4688 4688 URL indeholder en ugyldig forespørgsel: {0}
4689 4689 URL indeholder ikke-ASCII-tegn
4690 4690 URL indeholder ikke gyldig {0}
4691 4691 URL indeholder ikke {0}/{1}/{2}
4692 4692 URL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en download-URL her for at angive et afgrænsningsfelt)
4693 4693 URL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en URL her for at downloade området)
4694 4694 URL er ugyldig
4695 4695 +++++
4696 4696 +++++
4697 4697 +++++
4698 4698 +++++
4699 4699 +++++
4700 4700 +++++
4701 4701 +++++
4702 4702 UTM Frankrig (DOM)
4703 4703 UTM geodætiske system
4704 4704 +++++
4705 4705 +++++
4706 4706 Adskil veje
4707 4707 -----
4708 4708 Er ikke i stand til at tilføje primitiv {0} til datasættet fordi den allerede er inkluderet
4709 4709 Kunne ikke oprette mappen {0}, autosave er slået fra
4710 4710 Kunne ikke oprette filen {0}, andet filnavn vil blive brugt
4711 4711 Kan ikke oprette ny lydmarkør
4712 4712 Kunne ikke slette gammel backupfil {0}
4713 4713 Kan ikke finde nogen oversættelse for sprogvalget {0}. Benytter i stedet {1}.
4714 4714 Kan ikke hente den kanoniske sti for mappen {0}\n
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 Kunne ikke hente lag
4718 4718 Kunne ikke finde filen "{0}".
4719 4719 Kunne ikke forstå længde/breddegrad
4720 4720 Kunne ikke fortolke værdien "{1}" for parameteren "{0}" som en koordinat-værdi.
4721 4721 Kunne ikke fortolke værdien "{1}" for parameteren "{0}" som et tal.
4722 4722 Kunne ikke fortolke værdien af parameteren "towgs84" ("{0}")
4723 4723 -----
4724 4724 Kan ikke erstatte argument {0} i {1}: {2}
4725 4725 Kan ikke synkronisere i det afspillede lag.
4726 4726 Uklassificeret
4727 4727 Ulukkede veje
4728 4728 Uafsluttet vej
4729 4729 Ikkeforbundne kystlinier
4730 4730 Uforbundne veje
4731 4731 Uforbundne natur- og landområder
4732 4732 Uforbundne punkter uden fysiske tags
4733 4733 Uforbundne strømledninger
4734 4734 Uforbundne jernbaner
4735 4735 Uforbundne vandveje
4736 4736 Marker som ubesluttet
4737 4737 Omgør beslutning om konflikt mellem slettede status
4738 4738 Omgør beslutning om konflikt mellem forskellige koordinater
4739 4739 Uafklaret
4740 4740 Det udefinerede element "{0}" blev fundet i inputstrømmen. Afbryder.
4741 4741 Udefineret element "{0}" fundet i inputstrømmen. Springer over.
4742 4742 Fortryd
4743 4743 Fortryd ...
4744 4744 Fortryd flytning
4745 4745 Fortryd retvinkling for visse punkter
4746 4746 Fortryd den sidste handling
4747 4747 Fortryd den valgte og alle efterfølgende kommandoer
4748 4748 Fortryd {0}
4749 4749 Frigør panelet
4750 4750 Uventet handling
4751 4751 Uventet JOSM versionsnummer i revisionsfilen, værdien er ''{0}''
4752 4752 Uventet XML-element med navn "{0}"
4753 4753 Uventet tegn på {0}. Forventede {1} fandt {2}
4754 4754 -----
4755 4755 Uventet ID-format svaret af serveren. Fik "{0}".
4756 4756 Uventet fejlheaderformat for konflikt ved opdatering af rettesæt. Fik {0}.
4757 4757 Uventet format af ny version af ændret primitiv "{0}". Fik "{1}".
4758 4758 Uventet id 0 fundet for osm primitiv
4759 4759 Ukendt antal argumenter til parameteren "+bounds" (skal være 4)
4760 4760 Uventet antal argumenter for parameteren "towgs84" (skal være 3 eller 7)
4761 4761 Uventet parameter format ("{0}")
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 Uventet svar fra HTTP serveren. Fik {0} svar uden "Location" header. Kan ikke omdirigere. Afbryder.
4765 4765 Uventet rodelement "{0}" i sessionsfilen
4766 4766 -----
4767 4767 Uventet token ({0}) i position {1}
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 Uventet token i position {0}. Forventede {1}, fandt {2}
4774 4774 Uventet token. Forventede {0}, fandt {1}
4775 4775 -----
4776 4776 Uventet symbol: {0}
4777 4777 Uventet værdi "{0}" for indstillingen "{1}". Forventet værdi "ask".
4778 4778 Uventet værdi af ''{0}'' i rettesætsforespørgsels-URL. Fik {1}.
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 Uventet værdi for indstillingen ''{0}'', fik ''{1}''. Nulstiller til standard forespørgsel.
4782 4782 -----
4783 4783 Uventet værdi af parameter "indeks". Fik {0}.
4784 4784 Stands frysning
4785 4785 Stands frysning af listen over samlede elementer og start samling.
4786 4786 Adskil bekræftelse
4787 4787 Skilte punkt i to
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 Universitet
4791 4791 Ukendt landekode: {0}
4792 4792 -----
4793 4793 Ukendt vært
4794 4794 Ukendt medlemstype
4795 4795 Ukendt tilstand {0}.
4796 4796 Ukendt eller ikke understøttet API version. Fik {0}.
4797 4797 Ukendt parameter "{0}"
4798 4798 Ukendt parameter: ''{0}''.
4799 4799 Ukendt primitiv type: {0}. Tilladte værdier er node, way eller relation
4800 4800 -----
4801 4801 Ukendt krav: {0}
4802 4802 Ukendt rolle
4803 4803 Ukendte sætninger: {0}
4804 4804 -----
4805 4805 Ukendt type: {0}
4806 4806 Unavngivet kryds
4807 4807 Unavngivet uklassificeret highway
4808 4808 Unavngivne veje
4809 4809 -----
4810 4810 Uordnet kystlinje
4811 4811 Udpakker {0} til {1}
4812 4812 Ej-gemte ændringer
4813 4813 Ugemte ændringer - Gem/Upload før sletning?
4814 4814 Ugemte ændringer - Gem/Upload før afslutning?
4815 4815 Ugemte data og konflikter
4816 4816 Ugemte data og manglende tilknyttet fil
4817 4817 Ugemte data, ikke-skrivbare filer
4818 4818 Ugemt OSM-data
4819 4819 Fravælg alt
4820 4820 Fravælg alle objekter
4821 4821 Kan ikke markeres nu
4822 4822 WMS-filversion ikke understøttet; fandt {0}, forventede {1}
4823 4823 -----
4824 4824 Ikke understøttet parameter ''{0}'' i rettesætsforespørgselsstreng
4825 4825 Ikke understøttet skema "{0}" i URI "{1}".
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 Ikke understøttet version: {0}
4829 4829 Utaggede og uforbundne punkter
4830 4830 Utaggede veje
4831 4831 U-taggede veje (kommenteret)
4832 4832 Utaggede, tomme og ét-punkts veje
4833 4833 Op
4834 4834 Et niveau op
4835 4835 Opdatér
4836 4836 -----
4837 4837 Opdater Java
4838 4838 Opdater rettesæt
4839 4839 Opdatere rettesæt diskussion
4840 4840 Opdatér indhold
4841 4841 Opdater data
4842 4842 Opdatér mappeliste.
4843 4843 Opdateringsinterval (i dage):
4844 4844 Opdater ændret
4845 4845 Opdater multipolygon
4846 4846 Opdatér objekter
4847 4847 -----
4848 4848 Opdatér udvidelser
4849 4849 Opdatér det markerede
4850 4850 Opdatér indhold af rettesæt fra OSM-serveren
4851 4851 Opdatere rettesæt diskussionen fra OSM serveren
4852 4852 Opdatér rettesættet fra OSM-serveren
4853 4853 Opdatér de markerede plugins
4854 4854 Opdateret
4855 4855 Opdaterer de nuværende ændrede objekter fra serveren (gen-downloader data)
4856 4856 Opdaterer de nu markerede objekter fra serveren (gen-downloader data)
4857 4857 Opdaterer objekterne i det aktive datalag fra serveren
4858 4858 Opdaterer de markerede rettesæt med aktuelle data fra OSM serveren
4859 4859 Opdaterer rettesæt {0}...
4860 4860 Opdaterer rettesæt...
4861 4861 Opdaterer data
4862 4862 Opdaterer fejl der er blevet set bort fra ...
4863 4863 Opdaterer kort...
4864 4864 Opdaterer udvidelser
4865 4865 Opdaterer brugerfladen
4866 4866 +++++
4867 4867 Upload ændringer
4868 4868 Upload alle ændringer i det aktive datalag til OSM serveren
4869 4869 Upload alle ændringer i markeringen til OSM serveren
4870 4870 +++++
4871 4871 Upload data i mindre stykker. Størrelse af stykker:
4872 4872 Upload data i en forespørgsel
4873 4873 Upload data til et allerede eksisterende og åbent rettesæt
4874 4874 Upload frarådes
4875 4875 Upload hvert objekt individuelt
4876 4876 Upload i en forespørgsel er ikke muligt (for mange objekter at uploade)
4877 4877 Upload frarådes
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 Upload markering
4881 4881 Upload lykkedes!
4882 4882 Upload de ændrede primitiver
4883 4883 Upload til ''{0}''
4884 4884 Upload til et nyt rettesæt
4885 4885 Upload til et eksisterende rettesæt
4886 4886 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>
4887 4887 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>flere rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>
4888 4888 Uploader og gemmer ændrede lag ...
4889 4889 Uploader data ...
4890 4890 Uploader data for lag ''{0}''
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 Anvendelse
4894 4894 Brugsposition
4895 4895 Brug <b>(</b> og <b>)</b> for at gruppere udtryk
4896 4896 Brug <b>"</b> til at anføre operatorer (f.eks. hvis nøgle indeholder <b>:</b>)
4897 4897 Brug <b>|</b> eller <b>OR</b> for at forbinde med et logisk "eller"
4898 4898 Brug basal autentikation
4899 4899 Brug engelsk sprog for tag som standard
4900 4900 Brug OAuth
4901 4901 Brug en SOCKS proxy
4902 4902 Brug en brugerdefineret rettesætsforespørgsel
4903 4903 Brug piletasterne eller træk billedlaget med musen for at justere forskydningen.\nDu kan også indtaste den østlige og nordlige forskydning i {0}-koordinater.\nHvis du vil gemme denne forskydning som et bogmærke, kan du indtaste et navn nedenunder.
4904 4904 Brug kompleks egenskabs-tjekker.
4905 4905 Brug standard
4906 4906 Brug standardindstillinger
4907 4907 Brug fejl-lag.
4908 4908 Brug eksterne scripts i JOSM
4909 4909 Brug filvælger som opfører sig mere som de oprindelige. De ser pænere ud, men understøtter nogle funktioner som fil filtre.
4910 4910 Brug globale indstillinger
4911 4911 Brug ignorerings-listen.
4912 4912 Brug venstreklik og træk for at markere området, piletaster eller højre museknap for at rulle kortet og musehjul eller +/- for at zoome.
4913 4913 Brug oprindelig filvælger (pænere, men understøtter ikke fil filtre)
4914 4914 Brug prædefinition "{0}"
4915 4915 Brug prædefinition "{0}" af gruppe "{1}"
4916 4916 Brug standardsystemindstillinger
4917 4917 Brug standardsystemindstillinger (slået fra. Start JOSM med <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> for at slå til)
4918 4918 Brug fejl-laget til at vise problematiske elementer.
4919 4919 Brug ignorerings-listen til at undlade advarsler.
4920 4920 Brug dette tag igen
4921 4921 Brug dit systems adgangskodehåndtering til at gemme API brugernavn og adgangskode. (KWallet og gnome-keyring er understøttet.)
4922 4922 -----
4923 4923 Bruges i nogle lande til et navngivet vejkryds hvor navn bruges til lokal orientering.
4924 4924 Bruger
4925 4925 Bruger-ID:
4926 4926 Brugerinfo
4927 4927 Brugernavn:
4928 4928 Bruger:
4929 4929 Brugernavn
4930 4930 Brugernavn:
4931 4931 Disse bør normalt blive rettet.
4932 4932 +++++
4933 4933 +++++
4934 4934 +++++
4935 4935 Støvsuger
4936 4936 Validér
4937 4937 Validér egenskabs-værdier og tags ved hjælp af komplekse regler.
4938 4938 Kontrollér at egenskabsnøglerne er gyldige ved at tjekke med en ordliste.
4939 4939 Godkend at egenskabs-værdier er gyldige tjeks i forhold til prædefinitioner.
4940 4940 Validerer
4941 4941 Validering
4942 4942 Valideringsresultater
4943 4943 Valideringsfejl
4944 4944 Validering fejlede. API URL’en lader til at være ugyldig.
4945 4945 Valideringsresultater
4946 4946 Værdi
4947 4947 Værdien "{0}" for nøglen "{1}" er ikke i prædefinerede
4948 4948 Værdien "{0}" for muligheden +init er ikke understøttet.
4949 4949 Værdi "{0}" vil blive anvendt for nøgle "{1}"
4950 4950 Værdi ''{0}'' er ikke et tal. Indtast venligst et heltal > 1
4951 4951 Værdi > 0 forventet for parameter ''{0}''. Fik {1}
4952 4952 Værdi forventet for parameteren "{0}".
4953 4953 Værdi for breddegrad i intervallet [-90,90] krævet.
4954 4954 Værdi for længdegrad i intervallet [-180,180] krævet.
4955 4955 Værdien er for lang (maks {0} tegn):
4956 4956 Værdien af ''{0}'' bør være enten ''{1}'' eller ''{2}''. For fortove brug ''{3}'' i stedet.
4957 4957 Værdi:
4958 4958 Værdi:
4959 4959 Småtingsbutik
4960 4960 Forskellige indstillinger, som påvirker den visuelle fremtoning af hele prorammet.
4961 4961 Køretøjsadgang
4962 4962 Køretøjer per type
4963 4963 Køretøjer per anvendelse
4964 4964 +++++
4965 4965 Hastighed (rød = langsom, grøn = hurtig)
4966 4966 Hastighed, km/t
4967 4967 Selvbetjeningsautomat
4968 4968 Varer i automat
4969 4969 +++++
4970 4970 +++++
4971 4971 Version ''{0}'' af meta data for geoimage lag er ikke understøttet. Forventede: 0.1
4972 4972 Version ''{0}'' af meta data for gpx spor laget er ikke understøttet. Forventede: 0.1
4973 4973 Version "{0}" af metadata for billedlaget er ikke understøttet. Forventede: 0.1
4974 4974 -----
4975 4975 Version "{0}" af metadata for OSM datalaget er ikke understøttet. Forventede: 0.1
4976 4976 Version "{0}" af sessionsfiler er ikke understøttet, Forventede: 0.1
4977 4977 Version > 0 forventet. Fik {0}.
4978 4978 +++++
4979 4979 +++++
4980 4980 +++++
4981 4981 Dyrlæge
4982 4982 Via (mellemliggende stop)
4983 4983 +++++
4984 4984 Videospil
4985 4985 +++++
4986 4986 +++++
4987 4987 +++++
4988 4988 Vis
4989 4989 Vis: {0}
4990 4990 Udsigtspunkt
4991 4991 Flytning af kortvisning
4992 4992 Mindre by
4993 4993 Område midt i by
4994 4994 By
4995 4995 +++++
4996 4996 Vingård
4997 4997 Synlighed
4998 4998 Synlighed/læsbarhed
4999 4999 -----
5000 5000 Besøg hjemmeside
5001 5001 -----
5002 5002 +++++
5003 5003 +++++
5004 5004 +++++
5005 5005 +++++
5006 5006 -----
5007 5007 Kalibrering af lydoptagelse
5008 5008 Vulkan
5009 5009 +++++
5010 5010 Spænding
5011 5011 Spænding i volt (V)
5012 5012 +++++
5013 5013 ADVARSEL: {0}
5014 5014 +++++
5015 5015 +++++
5016 5016 WGS84 Geografisk
5017 5017 +++++
5018 5018 WMS fejl
5019 5019 WMS Filer (*.wms)
5020 5020 WMS indstillinger
5021 5021 WMS-URL eller billed-ID:
5022 5022 WMS-lag ({0}) downloader automatisk i zoom {1}
5023 5023 WMS-lag ({0}) downloader i zoom {1}
5024 5024 -----
5025 5025 +++++
5026 5026 Tørt flodleje
5027 5027 Venter 10 sekunder ...
5028 5028 Mur
5029 5029 Advarsel
5030 5030 -----
5031 5031 Advarsel: De 2 valgte objekter har lignende, men ikke ens stilcacher.
5032 5032 Advarsel: Adgangskoden sendes ukrypteret.
5033 5033 Advarsel: Afhængigt af godkendelsesmetoden proxy-serveren bruger, kan kodeordet blive overført ukrypteret.
5034 5034 Advarsel: ugyldigt format af emne i prædefineret listen "{0}". Fik "{1}"
5035 5035 -----
5036 5036 Advarsel: Ulovligt format for linje i stilliste ''{0}''. Fik ''{1}''
5037 5037 Advarsler
5038 5038 Vask
5039 5039 Affaldskurv/affaldsspand
5040 5040 Skraldespand/container
5041 5041 -----
5042 5042 Rensningsanlæg
5043 5043 Vand
5044 5044 -----
5045 5045 Badeland
5046 5046 Vandtårn
5047 5047 -----
5048 5048 Vandbrønd
5049 5049 Vandværk
5050 5050 Vandniveau
5051 5051 Vandfald
5052 5052 -----
5053 5053 Vandmølle
5054 5054 Vandvej
5055 5055 Duplikerede punkter i vandveje
5056 5056 Wave-lydfiler (*.wav)
5057 5057 -----
5058 5058 Vejen "{0}" er allerede slettet. Springer over objektet ved upload.
5059 5059 Vej forbundet til Område
5060 5060 Vej indeholder mere end {0} punkter. Den bør erstattes af en multipolygon
5061 5061 Vej indeholder mere end {0} punkter. Den bør opdeles eller forenkles
5062 5062 Vej indeholder segment to gange
5063 5063 Vejens slutpunkt tæt på anden landevej.
5064 5064 Vejens slutpunkt nær anden vej.
5065 5065 Vejpunkt tæt på anden vej
5066 5066 Vej afsluttes til område
5067 5067 Vejen med det eksterne id "{0}" inkluderer manglende punkt med eksternt id "{1}".
5068 5068 Vej {0}
5069 5069 Vejen {0} med {1} punkter har ufærdige punkter da mindst ét punkt manglede i de downloade data.
5070 5070 Vej:
5071 5071 Waypoint mærkning
5072 5072 +++++
5073 5073 Stier
5074 5074 Veje deler segment med område
5075 5075 Veje med samme position
5076 5076 Vejkantskors
5077 5077 Ret vejkantstempel
5078 5078 Vejr
5079 5079 Webside:
5080 5080 Websted
5081 5081 Damlukke
5082 5082 Vådområde
5083 5083 Hvad skal der ske med indstillingslisterne når denne fil bliver importeret?
5084 5084 Kørestol
5085 5085 Kørestole
5086 5086 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert waypoint i GPX-laget.
5087 5087 Når lyd importeres, opret markører ud fra...
5088 5088 Når denne vejs retning vendes, foreslås de følgende ændringer for at bevare datakonsistens.
5089 5089 Når der gemmes, vis en lille meddelelse
5090 5090 Gem backup-filer med ~ i slutningen af filnavnet, når der gemmes
5091 5091 -----
5092 5092 Hele gruppen
5093 5093 Bredde (meter)
5094 5094 Bredde på den tegnede GPX linje (0 for standard)
5095 5095 +++++
5096 5096 -----
5097 5097 Vindmølle (gammeldags)
5098 5098 Vinduer
5099 5099 Vindpose
5100 5100 Vinhandel
5101 5101 Trådnet korttegner
5102 5102 Trådnet-visning
5103 5103 Med OAuth giver du JOSM lov til at uploade kortdata og GPS spor på dine vegne (<a href="{0}">ydeligere information...</a>).
5104 5104 Med butik
5105 5105 Mellem anførselstegn i strenge skal tegnene <b>"</b> og <b>\</b> have en <b>\</b> (f.eks. <b>\"</b> og <b>\\</b>).
5106 5106 Naturskov
5107 5107 -----
5108 5108 Fabrik
5109 5109 Vil du genstarte nu?
5110 5110 Vil du opdatere nu?
5111 5111 Skriv gps positionsinfo i billed-filheaderen. Kør denne funktion fra højrekliksmenuen for billedlaget.
5112 5112 Skriver udvidelsesliste til lokal cache "{0}"
5113 5113 Forkert antal argumenter til bogmærket
5114 5114 Forkert syntaks i {0} nøgle
5115 5115 Forkert ordnede veje
5116 5116 XML tag <user> mangler.
5117 5117 Ja
5118 5118 Ja, anvend den
5119 5119 Ja, opret en konflikt og luk
5120 5120 Ja, gem ændringer og luk
5121 5121 Du har allerede en adgangspolet til at tilgå OSM serveren via OAuth.
5122 5122 Du er ved at nulstille alle indstillinger til deres standardværdier<br />Alle dine indstillinger vil blive slettet: udvidelser, billedlag, filtrer, værktøjslinje knapper, tastatur osv. <br />Er du sikker på at du ønsker at fortsætte?
5123 5123 Du er ved at slette et ukomplet objekt.<br>Dette vil give problemer, fordi du vil ikke kan se det virkelige objekt.<br>Vil du virkelig slette?
5124 5124 Du er ved at slette punkter uden for det område du har downloadet.<br>Dette kan medføre problemer, fordi andre objekter (som du ikke kan se) måske bruger dem.<br>Ønsker du virkelig at slette?
5125 5125 Du er ved at sammenlægge data mellem lagene ''{0}'' og ''{1}''.<br /><br />Disse lag har forskellige upload politikker og bør ikke sammenlægges som de er.<br />Sammenlægning af dem vil resultere i den mere strenge politik (upload ej-anbefalet) på ''{1}''.<br /><br /><b>Dette er ikke en anbefalet måde at sammenlægge sådanne data</b>.<br />Du bør i stedet checke og sammenlægge hvert objekt, et ad gangen, ved at bruge ''<i>Sammenlæg markering</i>''.<br /><br />Er du sikker på at du ønsker at fortsætte?
5126 5126 Du er ved at sammenlægge mere en 1 objekt mellem lagene ''{0}'' og ''{1}''.<br /><br /><b>Dette er ikke den anbefalde måde at sammelægge sådanne data på</b>.<br />Du bør i stedet checke og sammenlægge hvert objet, <b>en ad gangen</b>.<br /><br />Er du sikker på at du vil fortsætte?
5127 5127 Du er ved at adskille ufærdige objekter.<br>Dette vil skabe problemer, da du ikke ser rigtige objekt.<br>Er du sikker på at du ønsker at adskille?
5128 5128 Du er ved at adskille punkter der er uden for det område du har downloadet.<br>Dette kan skabe problemer da andre objekter (som du ikke kan se) muligvis bruger dem.<br>Er du sikker på at du ønsker at adskille?
5129 5129 Du er ved at uploade data fra dette lag "{0}".<br /><br />Indsendelse af data fra dette lag <b>frarådes på det stærkeste</b>. Hvis du fortsætter, <br />kan det kræve at du efterfølgende skal fortryde dine ændringer, eller kræve at andre bidragsydere skal.<br /><br />Er du sikker på at du ønsker at fortsætte?
5130 5130 Du bruger Java version {0}.
5131 5131 Du kan også indsætte en URL fra www.openstreetmap.org
5132 5132 Du ændrede nøglen fra ''{0}'' til ''{1}''.
5133 5133 Du ændrede værdien på ''{0}'' fra ''{1}'' til ''{2}''.
5134 5134 Du har ikke angivet en kilde til dine ændringer.<br />Teknisk set er dette i orden, men denne information hjælper<br /> andre brugere til at forstå oprindelsen af data.<br /><br />Hvis du bruger et øjeblik nu på at forklare dine ændringer,<br />gør du livet lettere for mange andre brugere.
5135 5135 Du har ikke en adgangspolet til at tilgå OSM serveren via OAuth. Du skal registreres først
5136 5136 Du har downloaded for meget data. Prøv venligst igen senere.
5137 5137 Du er stødt på en fejl i JOSM
5138 5138 Du har oplevet en fejl i JOSM. Inden du indberetter en fejlrapport, skal du være sikker på, at du har opdateret til den seneste version af JOSM her:
5139 5139 Du skal genstarte JOSM for at nogle af ændringerne træder i kraft.
5140 5140 -----
5141 5141 Du skal gøre dine redigeringer offentlige for at kunne uploade nye data
5142 5142 Du skal vælge mindst én vej.
5143 5143 Du skal vælge mindst to punkter for at opdele en kredsformig vej
5144 5144 Du skal SHIFT-trække spillehovedet hen på en lydmarkør eller hen på det sted på sporet hvor du ønsker at synkronisere.
5145 5145 Du skal trække spillehovedet til tæt på det GPX-spor, hvis tilknyttede lydspor du spillede (efter den første markør)
5146 5146 Du skal pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil have markøren.
5147 5147 Du skal sætte lyden på pause i det øjeblik, du hører synkroniserings-angivelsen.
5148 5148 Du anmodede om for mange punkter (grænsen er 50.000). Anmod enten om et mindre område, eller brug planet.osm
5149 5149 Du bør også opdatere dine plugins. Hvis intet af dette hjælper, så opret venligst en fejlrapport i vores fejlrapporteringssystem ved hjælp af dette link:
5150 5150 Du bør vælge et GPX-spor
5151 5151 Du opdaterede din JOSM software.<br>For a forhindre problemer bør udvidelserne også opdateres.<br><br>Opdater udvidelser nu?
5152 5152 Din upload-kommentar er <i>tom</i> eller <i>meget kort</i>.<br /><br />Teknisk set er dette i orden, men overvej at mange brugere, som<br />overvåger ændringer i deres områder, forventer meningsfyldte kommentarer til<br />rettesæt for at forstå, hvad der sker i området.<br /><br />Hvis du bruger et øjeblik nu på at forklare dine ændringer,<br />gør du livet lettere for mange andre brugere.
5153 5153 Dit arbejde er blevet gemt automatisk.
5154 5154 +++++
5155 5155 Nul-koordinater: {0}
5156 5156 Område
5157 5157 +++++
5158 5158 +++++
5159 5159 Zoom (i meter)
5160 5160 Zoom ind
5161 5161 Zoom ind (Numerisk tastatur)
5162 5162 Zoom ud
5163 5163 Zoom ud (Numerisk tastatur)
5164 5164 Zoom og flyt kort
5165 5165 Zoom best fit og 1:1
5166 5166 Zoom ved at trække eller trykke Ctrl+. Flyt med Ctrl+op, venstre, ned, højre; Flyt zoom med højre museknap
5167 5167 Zoom ind
5168 5168 Zoom-niveau:
5169 5169 Zoom ud
5170 5170 Zoom synsfeltet til {0}.
5171 5171 Zoom til
5172 5172 Zoom til mellemrum
5173 5173 Zoom til i lag
5174 5174 Zoom til oprindelige opløsning
5175 5175 Zoom til punkt
5176 5176 Zoom til markerede element(er)
5177 5177 Zoom til markering
5178 5178 Zoom til de tilsvarende objekter i det aktive datalag
5179 5179 Zoom til det først markerede punkt
5180 5180 Zoom til mellemrummet i vejsekvensen
5181 5181 Zoom til det objekt det først markerede medlem refererer til
5182 5182 Zoom til objekterne i indholdet af dette rettesæt i det aktuelle datalag
5183 5183 Zoom til dette punkt i det nuværende datalag
5184 5184 Zoom til {0}
5185 5185 Zooming slået fra fordi denne relations lag ikke er aktivt
5186 5186 Zoom er deaktiveret da denne vejs lag ikke er aktivt
5187 5187 Zooming slået fra fordi der ikke er noget markeret medlem
5188 5188 Zoom er deaktiveret da der ikke er noget markeret punkt
5189 5189 +++++
5190 5190 \nHøjde: {0} m
5191 5191 \nRetning {0}°
5192 5192 \nEXIF tid: {0}
5193 5193 \nGPS tid: {0}
5194 5194 \nOmråde:{0}
5195 5195 -----
5196 5196 \n\n> påfører {0} stilen "{1}"\n
5197 5197 \n\n> springer over "{0}" (ikke aktiv)
5198 5198 \n\nListe med generede stile:\n
5199 5199 Grøft
5200 5200 -----
5201 5201 -----
5202 5202 -----
5203 5203 -----
5204 5204 -----
5205 5205 -----
5206 5206 -----
5207 5207 -----
5208 5208 sti
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 beboelse
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 +++++
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 -----
5222 5222 uklassificeret
5223 5223 +++++
5224 5224 by
5225 5225 amt
5226 5226 landsby
5227 5227 ø
5228 5228 +++++
5229 5229 +++++
5230 5230 forstad
5231 5231 by
5232 5232 landsby
5233 5233 +++++
5234 5234 grænse
5235 5235 bro
5236 5236 -----
5237 5237 +++++
5238 5238 +++++
5239 5239 netværk
5240 5240 offentlig_transport
5241 5241 begrænsning
5242 5242 rute
5243 5243 -----
5244 5244 sted
5245 5245 gade
5246 5246 +++++
5247 5247 vandvej
5248 5248 +++++
5249 5249 bane
5250 5250 sportshal
5251 5251 -----
5252 5252 +++++
5253 5253 Tilbage
5254 5254 Hurtigere
5255 5255 Hurtigere fremad
5256 5256 Fremad
5257 5257 Hop tilbage.
5258 5258 Hop fremad
5259 5259 Næste markør
5260 5260 Afspil næste markør.
5261 5261 Afspil forrige markør.
5262 5262 Afspil/pause
5263 5263 Forrige markør
5264 5264 Langsommere
5265 5265 Langsommere fremad
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 Drivhus
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 -----
5281 5281 -----
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 beboelse
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 -----
5288 5288 -----
5289 5289 -----
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 ja
5294 5294 loft
5295 5295 stang
5296 5296 væg
5297 5297 kuppel
5298 5298 fast
5299 5299 panorering
5300 5300 cykel
5301 5301 lastbiler
5302 5302 passagerer
5303 5303 passagerer;køretøj
5304 5304 køretøj
5305 5305 Lukket
5306 5306 Åben
5307 5307 tom
5308 5308 anglikansk
5309 5309 baptistisk
5310 5310 katolsk
5311 5311 evangelisk
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 Jehovas Vidner
5315 5315 luthersk
5316 5316 metodistisk
5317 5317 mormonsk
5318 5318 -----
5319 5319 ortodoks
5320 5320 pinsebevægelsen
5321 5321 prebyteriansk
5322 5322 protestantisk
5323 5323 kvæker
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 +++++
5328 5328 sort
5329 5329 blå
5330 5330 brun
5331 5331 grå
5332 5332 grøn
5333 5333 rød
5334 5334 -----
5335 5335 hvid
5336 5336 Ø
5337 5337 +++++
5338 5338 +++++
5339 5339 V
5340 5340 dobbelt halv
5341 5341 fuld
5342 5342 halv
5343 5343 nej
5344 5344 ja
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 nødudgang
5348 5348 udgang
5349 5349 -----
5350 5350 +++++
5351 5351 ja
5352 5352 +++++
5353 5353 +++++
5354 5354 +++++
5355 5355 +++++
5356 5356 +++++
5357 5357 +++++
5358 5358 +++++
5359 5359 +++++
5360 5360 Tekst
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 -----
5365 5365 -----
5366 5366 -----
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 -----
5373 5373 -----
5374 5374 -----
5375 5375 Beskrivelse(Desc)
5376 5376 Navn
5377 5377 Brændsel
5378 5378 fuld
5379 5379 halv
5380 5380 lav
5381 5381 grøn
5382 5382 bane
5383 5383 parkeringsplads
5384 5384 fortov
5385 5385 -----
5386 5386 ortodoks
5387 5387 -----
5388 5388 Navngivet vejkryds
5389 5389 landbrug
5390 5390 skov
5391 5391 eng
5392 5392 beboelse
5393 5393 +++++
5394 5394 buste
5395 5395 mindeplade
5396 5396 +++++
5397 5397 +++++
5398 5398 sten
5399 5399 krigsmindesmærke
5400 5400 skilt
5401 5401 jord
5402 5402 stang
5403 5403 vægmonteret
5404 5404 buskads
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 blandet
5408 5408 tilbage
5409 5409 begge
5410 5410 fremad
5411 5411 nej
5412 5412 ja
5413 5413 flere etager
5414 5414 hustag
5415 5415 overflade
5416 5416 underjordisk
5417 5417 Sedler
5418 5418 overjordisk
5419 5419 søjle
5420 5420 dam
5421 5421 underjordisk
5422 5422 undervands
5423 5423 mur
5424 5424 avanceret
5425 5425 let
5426 5426 ekspert
5427 5427 udenfor pisterne
5428 5428 øvet
5429 5429 begynder
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 -----
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 overjordisk
5437 5437 underjordisk
5438 5438 undervands
5439 5439 -----
5440 5440 -----
5441 5441 -----
5442 5442 -----
5443 5443 -----
5444 5444 -----
5445 5445 -----
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 -----
5451 5451 -----
5452 5452 -----
5453 5453 -----
5454 5454 -----
5455 5455 -----
5456 5456 -----
5457 5457 -----
5458 5458 -----
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 indendørs
5466 5466 -----
5467 5467 +++++
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 -----
5473 5473 -----
5474 5474 udendørs
5475 5475 -----
5476 5476 +++++
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 -----
5485 5485 -----
5486 5486 -----
5487 5487 -----
5488 5488 -----
5489 5489 -----
5490 5490 -----
5491 5491 -----
5492 5492 -----
5493 5493 -----
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 -----
5497 5497 -----
5498 5498 -----
5499 5499 -----
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 underjordisk
5504 5504 -----
5505 5505 -----
5506 5506 -----
5507 5507 ja
5508 5508 bane
5509 5509 sportshal
5510 5510 stadion
5511 5511 -----
5512 5512 +++++
5513 5513 -----
5514 5514 bane
5515 5515 sportshal
5516 5516 stadion
5517 5517 spor
5518 5518 bane
5519 5519 sportshal
5520 5520 stadion
5521 5521 -----
5522 5522 +++++
5523 5523 Ikke-versalfølsom
5524 5524 Versalfølsom
5525 5525 Regulært udtryk
5526 5526 +++++
5527 5527 -----
5528 5528 -----
5529 5529 -----
5530 5530 offentlig transport
5531 5531 -----
5532 5532 -----
5533 5533 begge
5534 5534 venstre
5535 5535 nej
5536 5536 højre
5537 5537 amerikansk fodbold
5538 5538 bueskydning
5539 5539 atletik
5540 5540 australsk fodbold
5541 5541 +++++
5542 5542 +++++
5543 5543 kuglespil
5544 5544 plænebowling
5545 5545 canadisk fodbold
5546 5546 kano
5547 5547 klatring
5548 5548 +++++
5549 5549 cricketnet
5550 5550 kroket
5551 5551 cykling
5552 5552 hundevæddeløb
5553 5553 ridning
5554 5554 gæliske sportsgrene
5555 5555 +++++
5556 5556 gymnastik
5557 5557 håndbold
5558 5558 +++++
5559 5559 hestevæddeløb
5560 5560 motorsport
5561 5561 +++++
5562 5562 +++++
5563 5563 ketsjersport
5564 5564 13-mands-rugby
5565 5565 15-mands-rugby
5566 5566 skydning
5567 5567 +++++
5568 5568 skøjteløb
5569 5569 skisport
5570 5570 fodbold
5571 5571 svømning
5572 5572 bordtennis
5573 5573 +++++
5574 5574 dobbelt
5575 5575 enkelt
5576 5576 Nøgle:
5577 5577 -----
5578 5578 -----
5579 5579 -----
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 nej
5584 5584 forkortet vejnavn
5585 5585 -----
5586 5586 aktive
5587 5587 -----
5588 5588 tilføj punkt
5589 5589 føj til markering
5590 5590 tilføj værktøjslinjeknap
5591 5591 adresser der hører til vejen
5592 5592 tilføjer projektioner fra Proj4J
5593 5593 administrativ
5594 5594 avanceret konfiguration
5595 5595 luftvej
5596 5596 -----
5597 5597 landbrug
5598 5598 luftskaft
5599 5599 alle
5600 5600 alle børn af objekter der svarer til udtrykket
5601 5601 alle lukkede veje
5602 5602 alle ufærdige objekter
5603 5603 -----
5604 5604 alle ændrede objekter
5605 5605 alle nye objekter
5606 5606 alle objekter
5607 5607 alle forældre til objekter der svarer til udtrykket
5608 5608 alle relationer
5609 5609 alle markerede objekter
5610 5610 alle veje
5611 5611 gyde
5612 5612 alfabetisk
5613 5613 -----
5614 5614 alternativt navn uden {0}
5615 5615 facilitets-type {0}
5616 5616 -----
5617 5617 +++++
5618 5618 -----
5619 5619 anglikansk
5620 5620 dyremad
5621 5621 anonym
5622 5622 alt der er relateret til vejen
5623 5623 akvædukt
5624 5624 -----
5625 5625 område
5626 5626 område (mere end 20m)
5627 5627 Områdetekst
5628 5628 asiatisk
5629 5629 asfalt
5630 5630 attributten "index" ({0}) for elementet "layer" skal være unik
5631 5631 lyd
5632 5632 baggrund
5633 5633 baglæns stoppested
5634 5634 tilbage segment
5635 5635 +++++
5636 5636 +++++
5637 5637 baptistisk
5638 5638 pigtråd
5639 5639 -----
5640 5640 -----
5641 5641 +++++
5642 5642 nemme eksempler
5643 5643 grundlæggende
5644 5644 -----
5645 5645 -----
5646 5646 -----
5647 5647 cykelslange
5648 5648 +++++
5649 5649 -----
5650 5650 -----
5651 5651 -----
5652 5652 mose
5653 5653 grænse type {0}
5654 5654 gren
5655 5655 -----
5656 5656 mærke
5657 5657 -----
5658 5658 spand
5659 5659 buddhistisk
5660 5660 bygning
5661 5661 +++++
5662 5662 +++++
5663 5663 +++++
5664 5664 af {0}
5665 5665 -----
5666 5666 kanal
5667 5667 -----
5668 5668 -----
5669 5669 versalfølsom
5670 5670 -----
5671 5671 katolsk
5672 5672 center
5673 5673 trådnet
5674 5674 -----
5675 5675 trækul
5676 5676 tjek
5677 5677 kemisk
5678 5678 chikane
5679 5679 kylling
5680 5680 kinesisk
5681 5681 indsnævring
5682 5682 kristen
5683 5683 kirke
5684 5684 cigaretter
5685 5685 by
5686 5686 civilt
5687 5687 ler
5688 5688 -----
5689 5689 med uret
5690 5690 lukket
5691 5691 lukkede områder med et areal på 100 m²
5692 5692 lukketvej
5693 5693 kul
5694 5694 brosten
5695 5695 kold luft
5696 5696 koldt vand
5697 5697 -----
5698 5698 farve
5699 5699 kombinationer
5700 5700 -----
5701 5701 -----
5702 5702 kommunikation
5703 5703 komprimeret
5704 5704 komprimeret luft
5705 5705 beton
5706 5706 kondomer
5707 5707 konfigurér rettesæt
5708 5708 Konfigurér korttegningsstilen
5709 5709 konflikt
5710 5710 køreledning
5711 5711 +++++
5712 5712 -----
5713 5713 kobber
5714 5714 kopier valgte standarder
5715 5715 kunne ikke hente lydkilde fra URL’en
5716 5716 antal
5717 5717 -----
5718 5718 -----
5719 5719 -----
5720 5720 kunder
5721 5721 +++++
5722 5722 Løvskov
5723 5723 dedikeret
5724 5724 grd ° min''(Nautisk)
5725 5725 grad° min'' sek"
5726 5726 slettet
5727 5727 slettet-på-server
5728 5728 levering
5729 5729 forældet format for wikipedia tag
5730 5730 designeret
5731 5731 +++++
5732 5732 +++++
5733 5733 -----
5734 5734 snavs
5735 5735 grøft
5736 5736 eksisterer ikke!
5737 5737 hvilende
5738 5738 ned
5739 5739 styrtløb
5740 5740 +++++
5741 5741 -----
5742 5742 dræn
5743 5743 tegn vinkellås
5744 5744 tegn vinkellås fremhævning
5745 5745 -----
5746 5746 drikke
5747 5747 køre igennem
5748 5748 indkørsel
5749 5749 -----
5750 5750 -----
5751 5751 elektrisk
5752 5752 elekticitet
5753 5753 elementer
5754 5754 -----
5755 5755 -----
5756 5756 -----
5757 5757 -----
5758 5758 evangelisk
5759 5759 lige
5760 5760 -----
5761 5761 hver n''te medlem af relation og/eller hver n''te punkt i vej
5762 5762 eksempler
5763 5763 høm-høm-pose
5764 5764 forventede .jos-fil inde i .joz-arkiv
5765 5765 -----
5766 5766 udvidede indstillinger for redigering af opening_hours
5767 5767 uddød
5768 5768 falsk: egenskaben er eksplicit slået fra
5769 5769 hegn
5770 5770 færge
5771 5771 filtreret/deaktiveret
5772 5772 filtreret/skjult
5773 5773 Find i markering
5774 5774 fint grus
5775 5775 første vej efter kryds
5776 5776 fiskefileter
5777 5777 -----
5778 5778 -----
5779 5779 skyl
5780 5780 mappe
5781 5781 mad
5782 5782 skovbrug
5783 5783 -----
5784 5784 forlæns stoppested
5785 5785 fremad segment
5786 5786 -----
5787 5787 fragt
5788 5788 fransk
5789 5789 fra tern
5790 5790 fra vej
5791 5791 kabelbane
5792 5792 -----
5793 5793 +++++
5794 5794 -----
5795 5795 -----
5796 5796 geologi
5797 5797 tysk
5798 5798 -----
5799 5799 guld
5800 5800 golfbane
5801 5801 GPS-markør
5802 5802 gps-punkt
5803 5803 klasse1
5804 5804 klasse2
5805 5805 klasse3
5806 5806 klasse4
5807 5807 klasse5
5808 5808 græs
5809 5809 græsarmeringssten
5810 5810 grus
5811 5811 græsk
5812 5812 jord
5813 5813 -----
5814 5814 t
5815 5815 stoppested
5816 5816 har retningsnøgler
5817 5817 har retningsnøgler (omvendt)
5818 5818 varme
5819 5819 -----
5820 5820 hjælpelinje
5821 5821 høj
5822 5822 fremhæv
5823 5823 fremhæv trådnet
5824 5824 landevej
5825 5825 highway uden en reference
5826 5826 hinduistisk
5827 5827 historik
5828 5828 -----
5829 5829 varm luft
5830 5830 varmt vand
5831 5831 hus
5832 5832 hus (op til 5m)
5833 5833 huse der hører til vejen
5834 5834 +++++
5835 5835 +++++
5836 5836 -----
5837 5837 -----
5838 5838 -----
5839 5839 is
5840 5840 skøjtebane
5841 5841 -----
5842 5842 -----
5843 5843 billedlag
5844 5844 billed-toning
5845 5845 forøg vej-korrekthed hjælpelinje
5846 5846 inaktiv
5847 5847 inkludér
5848 5848 Inkluderer umiddelbare børn af forældrerelationer
5849 5849 ufuldstændig
5850 5850 mangelfuld brug af {0} på vej uden {1}
5851 5851 forøg zoomniveau for at se flere detaljer
5852 5852 uafhængig
5853 5853 indisk
5854 5854 indendørs
5855 5855 industri
5856 5856 -----
5857 5857 -----
5858 5858 indre segment
5859 5859 integreret i hovedprogrammet
5860 5860 -----
5861 5861 helleanlæg
5862 5862 isoleret
5863 5863 italiensk
5864 5864 -----
5865 5865 -----
5866 5866 jainistisk
5867 5867 japansk
5868 5868 Jehovas Vidner
5869 5869 jødisk
5870 5870 -----
5871 5871 -----
5872 5872 +++++
5873 5873 +++++
5874 5874 stige
5875 5875 -----
5876 5876 -----
5877 5877 brug af jord
5878 5878 Type af landanvendelse {0}
5879 5879 bane
5880 5880 sidste vej inden kryds
5881 5881 breddegrad
5882 5882 -----
5883 5883 lag
5884 5884 laget er skjult i øjeblikket (klik for at vise laget)
5885 5885 Laget er synligt i øjeblikket (klik for at skjule lag)
5886 5886 lag bør være mellem -5 og 5
5887 5887 layer tag med + tegn
5888 5888 -----
5889 5889 bly
5890 5890 -----
5891 5891 venstre
5892 5892 rekreations-type {0}
5893 5893 niveau bør være tal med mulighed for .5 intervaller
5894 5894 -----
5895 5895 -----
5896 5896 letbane
5897 5897 kalk
5898 5898 begrænset
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 -----
5902 5902 indlæser plugin "{0}" (version {1})
5903 5903 indlæser stilart "{0}''...
5904 5904 lokal fil
5905 5905 placering for håndhævelsesenhed
5906 5906 Lås rulning
5907 5907 skabe
5908 5908 logisk og (begge udtryk skal være sande)
5909 5909 logisk ikke
5910 5910 logisk eller (mindst et udtryk skal være sandt)
5911 5911 længdegrad
5912 5912 lav
5913 5913 -----
5914 5914 luthersk
5915 5915 -----
5916 5916 -----
5917 5917 -----
5918 5918 lav parallel hjælpelinje
5919 5919 +++++
5920 5920 kortstil
5921 5921 +++++
5922 5922 marsk
5923 5923 passer hvis "nøgle" eksisterer
5924 5924 passer hvis ''nøgle'' er større end ''værdi'' (tilsvarende, mindre end)
5925 5925 maks. bredde
5926 5926 maks. længde
5927 5927 +++++
5928 5928 +++++
5929 5929 +++++
5930 5930 +++++
5931 5931 medlem
5932 5932 -----
5933 5933 +++++
5934 5934 +++++
5935 5935 meter
5936 5936 metodistisk
5937 5937 +++++
5938 5938 mexicansk
5939 5939 militær
5940 5940 +++++
5941 5941 min. bredde
5942 5942 min. længde
5943 5943 +++++
5944 5944 -----
5945 5945 mangler lag med index {0}
5946 5946 Mangler obligatorisk attribut "index" for "layer"-elementet
5947 5947 manglende påkrævet attribut "name" for elementet "layer"
5948 5948 manglende påkrævet attribut "type" for elementet "layer"
5949 5949 manglende objekter:
5950 5950 blandet
5951 5951 ændret
5952 5952 -----
5953 5953 +++++
5954 5954 mormonsk
5955 5955 -----
5956 5956 +++++
5957 5957 mudder
5958 5958 flere
5959 5959 +++++
5960 5960 vægmaleri
5961 5961 muslimsk
5962 5962 n''te medlem af relation og/eller n''te punkt i vej
5963 5963 nationalt
5964 5964 naturlig
5965 5965 natur-type {0}
5966 5966 natural water brugt til swimming pool
5967 5967 natur
5968 5968 -----
5969 5969 -----
5970 5970 aviser
5971 5971 næste
5972 5972 nikkel
5973 5973 nej
5974 5974 Ingen beskrivelse er tilgængelig
5975 5975 ingen fejlbesked tilgængelig
5976 5976 ingen importør
5977 5977 ikke længere krævet
5978 5978 intet wikipedia-sprog angivet, brug "wikipedia"="sprog:sidetitel"
5979 5979 ingen_venstre_sving
5980 5980 ingen_højre_sving
5981 5981 ingen_lige_ud
5982 5982 ingen_u_vendinger
5983 5983 punkt for krydsning
5984 5984 punkt på vej hvor håndhævelse starter
5985 5985 intet
5986 5986 skiløb
5987 5987 ikke slettet
5988 5988 ikke i datasæt
5989 5989 ikke tilgængelig
5990 5990 bemærk: Til nogle opgaver behøver JOSM en masse hukommelse. Det kan være nødvendigt at tilføje den følgende\n Java-option for at angive den maksimale mængde allokeret hukommelse i megabytes
5991 5991 oplysning
5992 5992 numerisk nøgle
5993 5993 -----
5994 5994 objekt uden brugbare tags
5995 5995 objekter
5996 5996 objekter (og alle dets vej-punkter / relations medlemmer) i den aktuelle visning
5997 5997 objekter (og alle det vej-punkter / relations medlemmer) i det downloadede område
5998 5998 objekter der er ændret af bruger
5999 5999 objekter med 5 til 10 tags
6000 6000 objekter i den aktuelle visning
6001 6001 objekter i det downloadede område
6002 6002 objekter med mindst 20 punkter
6003 6003 objekter med et givent ID
6004 6004 objekter med et givent rettesæt-ID
6005 6005 objekter med en given rolle i en relation
6006 6006 objekter med en given version
6007 6007 objekter med sidste ændrings-tidsstempel indenfor område
6008 6008 +++++
6009 6009 -----
6010 6010 ulige
6011 6011 officielt
6012 6012 olie
6013 6013 veteran
6014 6014 kun
6015 6015 kun_venstre_sving
6016 6016 kun_højre_sving
6017 6017 kun_lige_ud
6018 6018 åben
6019 6019 opening_hours værdi kan gøres pænere
6020 6020 modsat
6021 6021 modsat bane
6022 6022 modsat spor
6023 6023 valgmuligheder
6024 6024 options givet som Java systemegenskaber
6025 6025 ortodoks
6026 6026 +++++
6027 6027 udendørs
6028 6028 ydre segment
6029 6029 Uden for det downloadede område
6030 6030 -----
6031 6031 -----
6032 6032 parkering
6033 6033 Vej mellem parkeringsbåse
6034 6034 P-automat
6035 6035 opdelt: forskellige valgte objekter har forskellige værdier; skift ikke.
6036 6036 brolagt
6037 6037 fliser
6038 6038 småsten
6039 6039 +++++
6040 6040 fodgængerfelt med trafikstyring
6041 6041 -----
6042 6042 pinsebevægelsen
6043 6043 -----
6044 6044 tilladt
6045 6045 billeder
6046 6046 -----
6047 6047 -----
6048 6048 bane
6049 6049 hul
6050 6050 -----
6051 6051 +++++
6052 6052 planter
6053 6053 plastik
6054 6054 +++++
6055 6055 platform (kun indgang)
6056 6056 platform (kun udgang)
6057 6057 -----
6058 6058 stang
6059 6059 politisk
6060 6060 -----
6061 6061 skilts placering
6062 6062 -----
6063 6063 prærie
6064 6064 prebyteriansk
6065 6065 forrige
6066 6066 privat
6067 6067 +++++
6068 6068 egenskaber
6069 6069 protestantisk
6070 6070 offentlig
6071 6071 offentlig transport
6072 6072 -----
6073 6073 -----
6074 6074 -----
6075 6075 -----
6076 6076 -----
6077 6077 kvæker
6078 6078 -----
6079 6079 strømskinne
6080 6080 jernbane
6081 6081 -----
6082 6082 -----
6083 6083 marskland
6084 6084 +++++
6085 6085 +++++
6086 6086 regulært udtryk
6087 6087 relaterede objekter
6088 6088 relation uden type
6089 6089 religion uden trosretning
6090 6090 genindlæs standarder
6091 6091 genindlæs valgte stilarter fra fil
6092 6092 flytbar
6093 6093 fjern fra markering
6094 6094 erstat markering
6095 6095 erstattet af det nye {0} plugin
6096 6096 reserveret
6097 6097 -----
6098 6098 restaurant uden navn
6099 6099 højre
6100 6100 opstigende
6101 6101 flod
6102 6102 rolle
6103 6103 -----
6104 6104 rundkørsel
6105 6105 rute-segment
6106 6106 rute variant/retning (mindst 2)
6107 6107 rumlestriber
6108 6108 -----
6109 6109 -----
6110 6110 -----
6111 6111 -----
6112 6112 +++++
6113 6113 +++++
6114 6114 saltmarsk
6115 6115 +++++
6116 6116 +++++
6117 6117 savanne
6118 6118 skalér
6119 6119 skema
6120 6120 -----
6121 6121 skulptur
6122 6122 sæsonmæssige
6123 6123 siddende
6124 6124 siddende;stående
6125 6125 valgt
6126 6126 markering
6127 6127 -----
6128 6128 -----
6129 6129 separeret
6130 6130 chaussésten
6131 6131 spildevand
6132 6132 -----
6133 6133 -----
6134 6134 delt busvej
6135 6135 delt bane
6136 6136 skur
6137 6137 shiitisk
6138 6138 -----
6139 6139 -----
6140 6140 butik
6141 6141 butikstype {0}
6142 6142 genvej
6143 6143 -----
6144 6144 bør gemmes
6145 6145 bør uploades
6146 6146 sidespor
6147 6147 +++++
6148 6148 sølv
6149 6149 -----
6150 6150 -----
6151 6151 sted
6152 6152 -----
6153 6153 +++++
6154 6154 +++++
6155 6155 -----
6156 6156 -----
6157 6157 -----
6158 6158 -----
6159 6159 -----
6160 6160 -----
6161 6161 spiritistisk
6162 6162 zigzag hegn
6163 6163 sport-type {0}
6164 6164 -----
6165 6165 sportshal
6166 6166 -----
6167 6167 fabriksspor
6168 6168 km2
6169 6169 på hug
6170 6170 -----
6171 6171 stadion
6172 6172 frimærker
6173 6173 -----
6174 6174 tilstand
6175 6175 +++++
6176 6176 damp
6177 6177 -----
6178 6178 -----
6179 6179 -----
6180 6180 -----
6181 6181 -----
6182 6182 -----
6183 6183 sten
6184 6184 stopposition
6185 6185 stopposition (kun indgang)
6186 6186 stopposition (kun udgang)
6187 6187 -----
6188 6188 bæk
6189 6189 gade
6190 6190 gade (op til 20m)
6191 6191 vejnavn indeholder ss
6192 6192 -----
6193 6193 undergrundsbane
6194 6194 sugning
6195 6195 +++++
6196 6196 solur
6197 6197 sunnitisk
6198 6198 +++++
6199 6199 +++++
6200 6200 -----
6201 6201 +++++
6202 6202 -----
6203 6203 Sump
6204 6204 slik
6205 6205 -----
6206 6206 svømmebassin
6207 6207 -----
6208 6208 -----
6209 6209 -----
6210 6210 -----
6211 6211 tamponer
6212 6212 taoistisk
6213 6213 telefonkort
6214 6214 -----
6215 6215 midlertidig highway type
6216 6216 +++++
6217 6217 tekst
6218 6218 +++++
6219 6219 den primære Potlatch 2 stilart
6220 6220 -----
6221 6221 -----
6222 6222 dette lag er ikke aktivt i øjeblikket (klik for at aktivere)
6223 6223 dette lag er det aktive lag
6224 6224 vadehavsområde
6225 6225 +++++
6226 6226 +++++
6227 6227 til at anføre operatorer.<br>Inden for citerede strenge skal <b>"</b> og <b>\</b> tegnene afgrænses af et foranstillet <b>\</b> (f.eks. <b>\"</b> og <b>\\</b>).
6228 6228 til vej
6229 6229 -----
6230 6230 værktøjslinje
6231 6231 topografiske
6232 6232 markør
6233 6233 +++++
6234 6234 turisme
6235 6235 turisme-type {0}
6236 6236 by
6237 6237 legetøj
6238 6238 spor
6239 6239 spor og waypoints
6240 6240 kun spor
6241 6241 trafik
6242 6242 traffiklys eller barriere der stopper dig
6243 6243 +++++
6244 6244 +++++
6245 6245 tog
6246 6246 sporvogn
6247 6247 -----
6248 6248 -----
6249 6249 +++++
6250 6250 sand: egenskaben er eksplicit slået til
6251 6251 -----
6252 6252 -----
6253 6253 tyrkisk
6254 6254 ukontrolleret
6255 6255 uventet format af attributten "index" for elementet "layer"
6256 6256 unitar
6257 6257 ukendt
6258 6258 ukendt kristen trosretning
6259 6259 ukendt jødisk trosretning
6260 6260 ukendt sprog præfiks i wikipedia tag
6261 6261 ukendt muslimsk trosretning
6262 6262 uden markering
6263 6263 utraditionelt
6264 6264 ikke brolagt
6265 6265 nulstil
6266 6266 uangivet: sæt ikke denne egenskab for de valgte objekter
6267 6267 uoplyst årsag
6268 6268 utagget
6269 6269 utagget vej
6270 6270 usædvanlig hældning; bruge procenter/grader eller op/ned
6271 6271 usædvanlig tog sporvidde; bruge mm uden separator
6272 6272 usædvanligt {0} format
6273 6273 usædvanlig {0} specifikation
6274 6274 op
6275 6275 op til tern
6276 6276 stående
6277 6277 brug
6278 6278 brug paranteser for at gruppére udtryk
6279 6279 -----
6280 6280 vakuum
6281 6281 -----
6282 6282 -----
6283 6283 valideringsfejl
6284 6284 validering andet
6285 6285 validerings-advarsel
6286 6286 -----
6287 6287 -----
6288 6288 -----
6289 6289 via punkt eller veje
6290 6290 viadukt
6291 6291 +++++
6292 6292 visning
6293 6293 vis meta information, fejllog og kilde-definition
6294 6294 spænding bør være i volt uden enheder/skilletegn/mellemrum
6295 6295 -----
6296 6296 væg
6297 6297 -----
6298 6298 -----
6299 6299 vand
6300 6300 badeland
6301 6301 vandvej
6302 6302 vandvejs-type {0}
6303 6303 -----
6304 6304 -----
6305 6305 vej er forbundet
6306 6306 vej er forbundet til næste relationsmedlem
6307 6307 vej er forbundet til foregående relationsmedlem
6308 6308 vej er ikke forbundet til foregående eller næste relationsmedlem
6309 6309 kun waypoints
6310 6310 veje der er del af gaden
6311 6311 -----
6312 6312 -----
6313 6313 -----
6314 6314 +++++
6315 6315 hvor håndhævelse slutter
6316 6316 -----
6317 6317 dyreliv
6318 6318 transportskaft
6319 6319 -----
6320 6320 kablet
6321 6321 +++++
6322 6322 træ
6323 6323 forkert krydsnings tag på en vej
6324 6324 forkert highway tag på et punkt
6325 6325 +++++
6326 6326 banegård
6327 6327 ja
6328 6328 fodgængerfelt
6329 6329 zink
6330 6330 -----
6331 6331 +++++
6332 6332 zoom ind for at indlæse nogle tern
6333 6333 zoom ind for at indlæse flere tern
6334 6334 zoroastristisk
6335 6335 {0} (Korsika)
6336 6336 {0} ({1} til {2} grader)
6337 6337 +++++
6338 6338 +++++
6339 6339 {0} = {1}; fjern {0}
6340 6340 {0} Punkter:
6341 6341 {0} [ufuldstændig]
6342 6342 -----
6343 6343 {0} færdig i {1}
6344 6344 {0} består af:
6345 6345 {0} inden i {1}
6346 6346 {0} er forældet
6347 6347 -----
6348 6348 {0} er forældet. Angiv interval ved brug af opening_hours syntaks
6349 6349 {0} er ikke et gyldigt TMS argument. Kontrollér venligst denne server URL:\n{1}
6350 6350 -----
6351 6351 {0} erstattes med X-koordinaten for ternet
6352 6352 {0} erstattes med Y-koordinaten for ternet
6353 6353 {0} erstattes med et tilfældigt valg fra den angivne kommaseparerede liste, f.eks. {1}
6354 6354 {0} erstattes af tern zoomniveau, også understøttet:<br>forskydelser til zoomniveauet: {1} eller {2}<br>omvendt zoomniveau: {3}
6355 6355 {0} erstattes med {1} (OSGeo Tile Map Service Specification stil Y koordinat)
6356 6356 {0} erstattes med {1} (Yahoo stil Y koordinat)
6357 6357 {0} er unødvendig
6358 6358 {0} er unødvendig for {1}
6359 6359 {0} mere...
6360 6360 {0} skal være en numerisk værdi
6361 6361 {0} skal være et positivt heltal
6362 6362 {0} skal være forbundet til en vej
6363 6363 {0} punkter i vej {1} overskrider det maksimalt tilladte antal punkter {2}
6364 6364 -----
6365 6365 {0} objekter overskred de max tilladte {1} objekter i et rettesæt på serveren ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Konfigurér</a> venligs hvordan det skal foregå med <strong>flere rettesæt</strong>
6366 6366 {0} på et punkt
6367 6367 {0} på et punkt. Bør tegnes som et område.
6368 6368 {0} på et punkt. Bør bruges på en vej.
6369 6369 {0} på en vej. Bør bruges i en relation
6370 6370 -----
6371 6371 {0} på mistænkeligt objekt
6372 6372 {0} relation uden {0} tag
6373 6373 {0} bør være på punktet hvor {1} og {2} krydser
6374 6374 {0} bør erstattes med {1}
6375 6375 {0} sammen med {1}
6376 6376 {0} bruges med {1}
6377 6377 {0} med flere værdier
6378 6378 {0} uden {1}
6379 6379 {0} uden {1} eller {2}
6380 6380 {0} uden {1}, {2} eller {3}
6381 6381 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader punkt ''{4}'' (id: {5})
6382 6382 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader relation ''{4}'' (id: {5})
6383 6383 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader vej ''{4}'' (id: {5})
6384 6384 +++++
6385 6385 {0}, brug {1} i stedet
6386 6386 {0}... [indtast venligst dens nummer]
6387 6387 +++++
6388 6388 +++++
6389 6389 {0}: Version {1} (lokal: {2})
6390 6390 {0}: ugyldig mulighed -- {1}
6391 6391 {0}: ugyldig mulighed -- {1}
6392 6392 {0}: meter er standard; punktum er separator; hvis enheder, brug mellemrum så enhed
6393 6393 {0}: muligheden ''--{1}'' tillader ikke et argument
6394 6394 {0}: muligheden ''{1}'' er flertydig
6395 6395 {0}: muligheden ''{1}'' kræver et argument
6396 6396 {0}: muligheden ''{1}{2}'' tillader ikke et argument
6397 6397 {0}: muligheden kræver et argument -- {1}
6398 6398 {0}: ej genkendt mulighed ''--{1}''
6399 6399 {0}: ej genkendt mulighed ''{1}{2}''
6400 6400 {0}=* på et punkt. Bør bruges i en relation
6401 6401 +++++
6402 6402 {0}={1} er forældet
6403 6403 {0}={1} er forældet. Brug i stedet en multipolygon.
6404 6404 -----
6405 6405 {0}={1} er uspecifik. Udskift ''{1}'' med ''left'', ''right'' eller ''both''.
6406 6406 -----
6407 6407 {0}={1} giver ingen mening
6408 6408 +++++
6409 6409 +++++
6410m 1 (Tidsforskel for {0} dag)
6411m 1 Tidsforskel for {0} dage
6412m 2 ({0} anmodning)
6413m 2 ({0} anmodninger)
6414m 3 ({0}/{1}) Oploader {2} objekt...
6415m 3 ({0}/{1}) Uploader {2} objekter...
6416m 4 <b>{0}</b> deaktiveret objekt
6417m 4 <b>{0}</b> deaktiverede objekter
6418m 5 <html>En upload og/eller gemme handling for et lag med ændringer <br>blev annulleret eller mislykkedes.</html>
6419m 5 <html>En upload og/eller gemme handling for {0} lag med ændringer <br>blev annulleret eller mislykkedes.</html>
6420m 6 <html>Knyttede <b>{0}</b> af <b>{1}</b> foto til GPX spor.</html>
6421m 6 <html>Knyttede <b>{0}</b> af <b>{1}</b> fotos til GPX spor.</html>
6422m 7 <html>Følgende rettesæt tag indeholder en tom nøgle/værdi:<br>{0}<br>Fortsæt?</html>
6423m 7 <html>Følgende rettesæt tags indeholder en tom nøgle/værdi:<br>{0}<br>Fortsæt?</html>
6424m 8 <html>Det markerede objekt er ikke tilgængeligt i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>
6425m 8 <html>Ingen af de markerede objekter er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>
6426m 9 <html>Du er ved at vende vejen ''{0}'',<br/> hvis semnatiske betydning af dets tag ''{1}'' er defineret af dens retning.<br/>Ønsker du virkelig at ændre vejens retning, og dermed dens semantiske betydning?</html>
6427m 9 <html>Du er ved at vende vejen ''{0}'',<br/> hvis semnatiske betydning af disse tags er defineret af dens retning:<br/>{1}Ønsker du virkelig at ændre vejens retning, og dermed dens semantiske betydning?</html>
6428m 10 <html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller kassér ændringerne.<br>Lag med konflikter:</html>
6429m 10 <html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller kassér ændringerne.<br>Lag med konflikter:</html>
6430m 11 <html>{0} lag skal gemmes, men har en tilknyttet fil<br>der ikke kan skrive til.<br>Vælg enten en anden fil for dette lag, eller fortryd ændringerne.<br>Lag med en ej-skrivbar fil:</html>
6431m 11 <html>{0} lag skal gemmes, men har tilknyttet filer<br>der ikke kan skrive til.<br>Vælg enten en anden fil for hver af dem, eller fortryd ændringerne.<br>Lag med ej-skrivbare filer:</html>
6432m 12 <html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for dette lag eller kassér ændringerne.<br>Lag uden en fil:</html>
6433m 12 <html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for hver af dem eller kassér ændringerne.<br>Lag uden en fil:</html>
6434m 13 <p><b>{0}</b> skjult objekt
6435m 13 <p><b>{0}</b> skjulte objekter
6436m 14 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra punkt {1}.<br>Indlæs venligst punktet, fjern henvisningen til punktet og upload igen
6437m 14 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra punkterne {1}.<br>Indlæs venligst punkterne, fjern henvisningen til punktet og upload igen
6438m 15 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra relationen {1}.<br>Indlæs venligst relationen, fjern henvisningen til punktet og upload igen
6439m 15 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra relationerne {1}.<br>Indlæs venligst relationerne, fjern henvisningen til punktet og upload igen
6440m 16 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra vejen {1}.<br>Indlæs venligst vejen, fjern henvisningen til punktet og upload igen
6441m 16 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra vejene {1}.<br>Indlæs venligst vejene, fjern henvisningen til punktet og upload igen
6442m 17 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra punktet {1}.<br>Indlæs venligst punktet, fjern henvisningen til vejen og upload igen
6443m 17 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra punkterne {1}.<br>Indlæs venligst punkterne, fjern henvisningen til vejen og upload igen
6444m 18 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra relationen {1}.<br>Indlæs venligst relationen, fjern henvisningen til vejen og upload igen
6445m 18 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra relationerne {1}.<br>Indlæs venligst relationerne, fjern henvisningen til vejen og upload igen
6446m 19 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra vejen {1}.<br>Indlæs venligst vejen, fjern henvisningen til vejen og upload igen
6447m 19 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra vejene {1}.<br>Indlæs venligst vejene, fjern henvisningen til vejen og upload igen
6448m 20 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra punktet {1}.<br>Indlæs venligst punktet, fjern henvisningen til vejen og upload igen
6449m 20 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra punkterne {1}.<br>Indlæs venligst punkterne, fjern henvisningen til vejen og upload igen
6450m 21 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra relationen {1}.<br>Indlæs venligst relationen, fjern henvisningen til vejen og upload igen
6451m 21 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra relationerne {1}.<br>Indlæs venligst relationerne, fjern henvisningen til vejen og upload igen
6452m 22 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra vejen {1}.<br>Indlæs venligst vejen, fjern henvisningen til vejen og upload igen
6453m 22 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra vejene {1}.<br>Indlæs venligst vejene, fjern henvisningen til vejen og upload igen
6454m 23 Tilføj et nyt punkt til vej
6455m 23 Tilføj et nyt punkt til {0} veje
6456m 24 Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til vej
6457m 24 Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til {0} veje
6458m 25 Tilføj markeringen til {0} relation
6459m 25 Tilføj markeringen til {0} relationer
6460m 26 Tilføjede {0} objekt
6461m 26 Tilføjede {0} objekter
6462m 27 Kan ikke åbne {0} fil da filen ikke eksisterer eller der ikke findes en brugbar filimporter.
6463m 27 Kan ikke åbne {0} filer da filerne ikke eksisterer eller der ikke findes en brugbar filimporter.
6464m 28 Kan ikke åbne {0} fil med import modulet "{1}"
6465m 28 Kan ikke åbne {0} filer med import modulet "{1}"
6466m 29 Ret egenskaber for op til {0} objekt
6467m 29 Ret egenskaber for op til {0} objekter
6468m 30 Ret værdi?
6469m 30 Ret værdier?
6470m 31 Ret {0} objekt
6471m 31 Ret {0} objekter
6472m 32 Klik <strong>{0}</strong> for at tjekke status på dette objekt på serveren.
6473m 32 Klik <strong>{0}</strong> for at tjekke status på disse objekter på serveren.
6474m 33 Klik for at fortsætte og åbne {0} browser
6475m 33 Klik for at fortsætte og åbne {0} browser
6476m 34 Kombinere {0} way
6477m 34 Kombinere {0} way''ene
6478m 35 Konflikt under download
6479m 35 Konfilkter under download
6480m 36 Konflikt i data
6481m 36 Konflikter i data
6482m 37 Konflikt: {0} uløst
6483m 37 Konflikter: {0} uløste
6484m 38 Slet {0} punkt
6485m 38 Slet {0} punkter
6486m 39 Slet {0} objekt
6487m 39 Slet {0} objekter
6488m 40 Slet {0} relation
6489m 40 Slet {0} relationer
6490m 41 Slet {0} vej
6491m 41 Slet {0} veje
6492m 42 Slet {0} tags for {1} objekt
6493m 42 Slet {0} tags for {1} objekter
6494m 43 Sletter {0} objekt
6495m 43 Sletter {0} objekter
6496m 44 Download af den følgende plugin er <strong>fejlet</strong>:
6497m 44 Download af de følgende {0} plugins er <strong>fejlet</strong>:
6498m 45 Downloader {0} rettesæt ...
6499m 45 Downloader {0} rettesæt ...
6500m 46 Downloader {0} ufuldstændigt barn af relation ''{1}''
6501m 46 Downloader {0} ufuldstændige børn af relation ''{1}''
6502m 47 Downloader {0} ufuldstændigt barn af {1} forælder-relationer
6503m 47 Downloader {0} ufuldstændige børn af {1} forælder-relationer
6504m 48 Downloader {0} ufuldstændigt objekt
6505m 48 Downloader {0} ufuldstændige objekter
6506m 49 Downloader {0} objekt fra ''{1}''
6507m 49 Downloader {0} objekter fra ''{1}''
6508m 50 Dupliker til {0} punkt
6509m 50 Dupliker til {0} punkter
6510m 51 Dupliker {0} punkt til {1} punkter
6511m 51 Dupliker {0} punkter til {1} punkter
6512m 52 Indsæt nyt punkt i vej.
6513m 52 Indsæt nyt punkt i {0} veje.
6514m 53 JOSM kunne ikke finde informationer for følgende plugin:
6515m 53 JOSM kunne ikke finde informationer for følgende plugins:
6516m 54 JOSM fandt {0} ugemt osm datalag.
6517m 54 JOSM fandt {0} ugemte osm datalag.
6518m 55 JOSM er i offline tilstand. Denne ressource vil ikke være tilgængelig: {0}
6519m 55 JOSM er i offline tilstand. Disse ressourcer vil ikke være tilgængelige: {0}
6520m 56 Læg {0} punkt sammen
6521m 56 Læg {0} punkter sammen
6522m 57 Sammenlagt version ({0} indlæg)
6523m 57 Sammenlagt version ({0} indlæg)
6524m 58 Flyt {0} punkt
6525m 58 Flyt {0} punkter
6526m 59 Multipolygon relation bør være tagget med område tags og ikke ydre vejen.
6527m 59 Multipolygon relation bør være tagget med område tags og ikke ydre vejene.
6528m 60 Min version ({0} indlæg)
6529m 60 Min version ({0} indlæg)
6530m 61 Objektet kunne ikke downloades
6531m 61 Nogle objekter kunne ikke downloades
6532m 62 Objekt slettet
6533m 62 Objekter slettet
6534m 63 Et downloadet objekt er slettet.
6535m 63 {0} downloadede objekter er slettet.
6536m 64 Et objekt kunne ikke downloades.<br>
6537m 64 {0} objekter kunne ikke downloades.<br>
6538m 65 Åbner {0} fil...
6539m 65 Åbner {0} filer...
6540m 66 Indsætter {0} tag
6541m 66 Indsætter {0} tags
6542m 67 Åben venligst indstillinger dialogen når JOSM er startet, og prøv at opdateren den manuelt.
6543m 67 Åben venligst indstillinger dialogen når JOSM er startet, og prøv at opdateren dem manuelt.
6544m 68 Udvidelsen {0} er stadig krævet af denne udvidelse:
6545m 68 Udvidelsen {0} er stadig krævet af disse {1} udvidelser:
6546m 69 Udvidelsen {0} kræver en udvidelser der ikke blev fundet. Den manglende udvidelse er:
6547m 69 Udvidelsen {0} kræver {1} udvidelser der ikke blev fundet. De manglende udvidelser er:
6548m 70 Slette {0} objekt
6549m 70 Slette {0} objekter
6550m 71 Fjern "{0}" for {1} objekt
6551m 71 Fjern "{0}" for {1} objekter
6552m 72 Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekt
6553m 72 Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekter
6554m 73 Løs {0} tag konflikt i punkt {1}
6555m 73 Løs {0} tag konflikter i punkt {1}
6556m 74 Løs {0} tag konflikt i relation {1}
6557m 74 Løs {0} tag konflikter i relation {1}
6558m 75 Løs {0} tag konflik i vej {1}
6559m 75 Løs {0} tag konflikter i vej {1}
6560m 76 Roter {0} punkt
6561m 76 Roter {0} punkter
6562m 77 Skalér {0} punkt
6563m 77 Skalér {0} punkter
6564m 78 Valgt punkt kan ikke frakobles fra noget.
6565m 78 Valgte punkter kan ikke frakobles fra noget.
6566m 79 Valgt {0} objekt
6567m 79 Valgte {0} objekter
6568m 80 Set {0} tags for {1} objekt
6569m 80 Set {0} tags for {1} objekter
6570m 81 Set {0}={1} for {2} objekt
6571m 81 Set {0}={1} for {2} objekter
6572m 82 Forenkl vej (fjern {0} punkt)
6573m 82 Forenkl vej (fjern {0} punkter)
6574m 83 Forenkl {0} vej
6575m 83 Forenkl {0} veje
6576m 84 Del vej {0} i {1} del
6577m 84 Del vej {0} i {1} dele
6578m 85 Tags({0} konflikt)
6579m 85 Tags({0} konflikter)
6580m 86 Den påvirkede vej ville forsvinde efter frakobling af valgt punkt.
6581m 86 Den påvirkede vej ville forsvinde efter frakobling af valgte punkter.
6582m 87 Følgende udvidelse er blevet hentet <strong>korrekt</strong>:
6583m 87 Følgende {0} udvidelser er blevet hentet <strong>korrekt</strong>:
6584m 88 Det følgende plugin er ikke længere nødvendigt og er blevet deaktiveret:
6585m 88 De følgende plugins er ikke længere nødvendige og er blevet deaktiveret:
6586m 89 Denne udvidelse vil ikke blive indlæst.
6587m 89 Disse udvidelser vil ikke blive indlæst.
6588m 90 Det valgte punkt er ikke i midten af nogen vej.
6589m 90 De valgte punkter er ikke i midten af nogen vej.
6590m 91 Den valgte vej har punkter udenfor det downloadede dataområde
6591m 91 De valgte veje har punkter udenfor det downloadede dataområde
6592m 92 Deres version ({0} indlæg)
6593m 92 Deres version ({0} indlæg)
6594m 93 Der er mere end én vej, som bruger det punkt, du har valgt. Vælg også vejen.
6595m 93 Der er mere end én vej, som bruger de punkter, du har valgt. Vælg også vejen.
6596m 94 Der er {0} objekt i dit lokale datasæt, der muligvis er slettet på serveren.<br>hvis du på et senere tidspunk prøver at slette eller opdaterer dette, vil serveren sandsynligvis rapportere en konflikt.
6597m 94 Der er {0} objekter i dit lokale datasæt, der muligvis er slettet på serveren.<br>hvis du på et senere tidspunk prøver at slette eller opdaterer disse, vil serveren sandsynligvis rapportere en konflikt.
6598m 95 Der er {0} objekt tilbage at uploade.
6599m 95 Der er {0} objekter tilbage at uploade.
6600m 96 Der opstod en fejl ved indlæsning af denne stilart. Vælg "Info" fra højrekliks-menuen for detaljer.
6601m 96 Der opstod {0} fejl ved indlæsning af denne stilart. Vælg "Info" fra højrekliks-menuen for detaljer.
6602m 97 Der blev opdaget {0} konflikt
6603m 97 Der blev opdaget {0} konflikter
6604m 98 Der var {0} konflikt under import.
6605m 98 Der var {0} konflikter under import.
6606m 99 Der blev fundet {0} tag i bufferen, det er mistænkeligt!
6607m 99 Der blev fundet {0} tags i bufferen, det er mistænkeligt!
6608m 100 Dette vil ændre på op til {0} objekt.
6609m 100 Dette vil ændre på op til {0} objekter.
6610m 101 Dette vil ændre {0} objekt.
6611m 101 Dette vil ændre op til {0} objekter.
6612m 102 Transformer {0} punkt
6613m 102 Transformer {0} punkter
6614m 103 Opdatering af følgende udvidelse mislykkedes:
6615m 103 Opdatering af følgende udvidelser mislykkedes:
6616m 104 Uploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>
6617m 104 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>
6618m 105 Uploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>
6619m 105 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>
6620m 106 Uploader {0} objekt...
6621m 106 Uploader {0} objekter...
6622m 107 Du er ved at forbinde {0} objekter, men de følgende tags bliver brugt konfliktfyldt:<br/>{1}Hvis disse objekter forbindes, vil det resulterende objekt måske have uønskede tags.<br/>Hvis du ønsker at fortsætte, vises en dialog til at rette de modstridende tags.<br/><br/>Ønsker du at fortsætte?
6623m 107 Du er ved at forbinde {0} objekter, men de følgende tags bliver brugt konfliktfyldt:<br/>{1}Hvis disse objekter forbindes, vil det resulterende objekt måske have uønskede tags.<br/>Hvis du ønsker at fortsætte, vises en dialog til at rette de modstridende tags.<br/><br/>Ønsker du at fortsætte?
6624m 108 Du er ved at forbinde {1} objekt, som er den del af {0} relation:<br/>{2}Forbindes disse objekter kan det måske ødelægge denne relation. Hvis du er usikker, så afbryd denne handling.<br/>Hvis du ønsker at fortsætte, vises en dialog til at beslutte hvordan relationen tilpasses.<br/><br/>Ønsker du at fortsætte?
6625m 108 Du er ved at forbinde {1} objekter, som er den del af {0} relationer:<br/>{2}Forbindes disse objekter kan det måske ødelægge disse relationer. Hvis du er usikker, så afbryd denne handling.<br/>Hvis du ønsker at fortsætte, vises en dialog til at beslutte hvordan relatonerne tilpasses.<br/><br/>Ønsker du at fortsætte?
6626m 109 Du er ved at slette {0} relation: {1}<br/>Dette er sjældent nødvendigt og kan ikke fortrydes særligt nemt efter den er uploaded til serveren.<br/>Vil du virkelig slette?
6627m 109 Du er ved at slette {0} relationer: {1}<br/>Dette er sjældent nødvendigt og kan ikke fortrydes særligt nemt efter de er uploaded til serveren.<br/>Vil du virkelig slette?
6628m 110 Du er ved at starte {0} browservindue. <br>Dette kan både fylde din skærm med et browservindue <br>og tage noget tid at \r\n\r\nafslutte.
6629m 110 Du er ved at starte {0} browservinduer. <br>Dette kan både fylde din skærm med browservinduer <br>og tage noget tid at \r\n\r\nafslutte.
6630m 111 Du er ved at åbne <b>{0}</b> anden relationseditor på samme tid.<br/>Ønsker du at fortsætte?
6631m 111 Du er ved at åbne <b>{0}</b> andre relationseditorer på samme tid.<br/>Ønsker du at fortsætte?
6632m 112 Du er ved at oprette en tom rolle på {0} objekt.
6633m 112 Du er ved at oprette en tom rolle på {0} objekter.
6634m 113 Du har {0} ulæst besked.
6635m 113 Du har {0} ulæste beskeder.
6636m 114 Du flyttede mere end {0} elementer. Flytning af et stort antal elementer er ofte en fejl.\nVil du virkelig flytte dem?
6637m 114 Du flyttede mere end {0} elementer. Flytning af et stort antal elementer er ofte en fejl.\nVil du virkelig flytte dem?
6638m 115 dag
6639m 115 dage
6640m 116 markør
6641m 116 markører
6642m 117 punkt
6643m 117 punkter
6644m 118 objekt
6645m 118 objekter
6646m 119 relation
6647m 119 relationer
6648m 120 til {0} objekt
6649m 120 til {0} objekter
6650m 121 vej
6651m 121 veje
6652m 122 {0} Forfatter
6653m 122 {0} Forfattere
6654m 123 {0} Medlem:
6655m 123 {0} Medlemmer:
6656m 124 {0} består af {1} markør
6657m 124 {0} består af {1} markører
6658m 125 {0} slettet
6659m 125 {0} slettet
6660m 126 {0} billede hentet.
6661m 126 {0} billeder hentet.
6662m 127 {0} medlem
6663m 127 {0} medlemmer
6664m 128 {0} punkt
6665m 128 {0} punkter
6666m 129 {0} objekt at tilføje:
6667m 129 {0} objekter at tilføje:
6668m 130 {0} objekt at slette:
6669m 130 {0} objekter at slette:
6670m 131 {0} objekt at ændre:
6671m 131 {0} objekter at ændre:
6672m 132 {0} ventende tag-konflikt der skal løses
6673m 132 {0} ventende tag-konflikter der skal løses
6674m 133 {0} relation
6675m 133 {0} relationer
6676m 134 {0} rute,
6677m 134 {0} ruter,
6678m 135 +++++
6679m 136 {0} spor
6680m 136 {0} spor
6681m 137 {0} spor,
6682m 137 {0} spor,
6683m 138 {0} forekom at være GPS-tagget.
6684m 138 {0} forekom at være GPS-tagget.
6685m 139 {0} vej
6686m 139 {0} veje
6687m 140 +++++
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.