source: josm/trunk/data/da.lang@ 5178

Last change on this file since 5178 was 5178, checked in by simon04, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 166.8 KB
Line 
1 1 (ved linje {0}, kolonne {1})
2 2 +++++
3 3 [dd/mm/åååå tt:mm:ss]
4 4 +++++
5 5 som "{0}"
6 6 eller
7 7 # objekter
8 8 % af øst:
9 9 % af nord:
10 10 ''Baker Street'' i en vilkårlig nøgle
11 11 ''Baker'' og ''Street'' i en vilkårlig nøgle
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (# anmodninger ukendt)
18 18 (1 anmodning)
19 19 (Kode={0})
20 20 (teksten er allerede kopieret til til din udklipsholder.)
21 21 -----
22 22 (URL var:
23 23 (brug forvalgskode, fx +12-345-67890)
24 24 (ved linje {0}, kolonne {1})
25 25 (intet objekt)
26 26 ingen
27 27 (brug server offset)
28 28 ({0}/{1}) Downloader rettesæt {2} ...
29 29 ({0}/{1}) Downloader rettesæt {2}...
30 30 ({0}/{1}) Downloader indhold af rettesæt {2}...
31 31 ({0}/{1}) Henter forældre til punkt {2}
32 32 ({0}/{1}) Henter forældre til relation {2}
33 33 ({0}/{1}) Henter forældre til vej {2}
34 34 ({0}/{1}): Downloader relation ''{2}''...
35 35 * Et punkt, som bruges af mere end én vej og en af disse veje, eller
36 36 * Et punkt, som bruges af mere end én vej, eller
37 37 * Et tagget punkt, eller
38 38 * Én vej samt en eller flere af dens punkter, som bruges af mere end én vej.
39 39 * En vej, som har ét eller flere punkter, som bruges af mere end én vej, eller
40 40 +++++
41 41 +++++
42 42 -----
43 43 ... refererer til relation
44 44 /STI/TIL/JOSM/FOLDER/
45 45 +++++
46 46 +++++
47 47 +++++
48 48 -----
49 49 -----
50 50 +++++
51 51 Bowling
52 52 +++++
53 53 -----
54 54 +++++
55 55 +++++
56 56 +++++
57 57 -----
58 58 +++++
59 59 +++++
60 60 -----
61 61 -----
62 62 </p><p>Luk filter-dialogen for at se alle objekter.<p></html>
63 63 <Intet GPX-spor er indlæst endnu>
64 64 <anonym>
65 65 <b>(all)indownloadedarea</b> - objekter (og alle dets vejpunkter / relationsmedlemmer) i downloadet område
66 66 <b>(all)inview</b> - objekter (og alle det vejpunkter / relationsmedlemmer) i den aktuelle visning
67 67 <b>-nøgle:Bak</b> - ''Bak'' findes ikke i nøglen ''nøgle''
68 68 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' og ''Street'' i en vilkårlig nøgle
69 69 <b>Udvidelse leveret af ekstern kilde:</b> {0}
70 70 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' i en vilkårlig nøgle
71 71 <b>areasize:</b>... - lukkede veje med et givent areal i m² (<b>areasize:</b>min-maks eller <b>areasize:</b>maks)
72 72 <b>changeset:</b>... - objekter med det angivne rettesæt ID (0 objekter uden et tilknyttet rettesæt)
73 73 <b>child <i>udtryk</i></b> - alle børn af objekter der matcher udtrykket
74 74 <b>closed</b> - alle lukkede veje (et punkt er ikke lukket)
75 75 <b>id:</b>... - objekter med given ID (0 for nye objekter)
76 76 <b>incomplete</b> - alle ufuldstændige objekter
77 77 <b>nøgle:</b> - nøglen ''nøgle'' med en vilkårlig værdi
78 78 <b>nøgle:Bak</b> - ''Bak'' hvorsomhelst i nøglen ''nøgle''
79 79 <b>nøgle=*</b> - nøglen ''nøgle'' med en vilkårlig værdi. Prøv også <b>*=værdi</b>, <b>nøgle=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
80 80 <b>nøgle=værdi</b> - nøglen ''nøgle'' med den præcise værdi ''værdi''
81 81 <b>nøgle?</b> - nøglen ''nøgle'' med værdien ''yes'', ''true'', ''1'' eller ''on''
82 82 <b>modified</b> - alle ændrede objekter
83 83 <b>nodes:</b>... - objekter med givent antal punkter (<b>nodes:</b>antal, <b>nodes:</b>min-maks, <b>nodes:</b>min- eller <b>nodes:</b>-maks)
84 84 <b>parent <i>udtryk</i></b> - alle forældre til objekter der matcher udtrykket
85 85 <b>role:</b>... - objekter med given rolle i en relation
86 86 <b>selected</b> - alle valgte objekter
87 87 <b>tags:</b>... - objekter med givent antal tags (<b>tags:</b>antal, <b>tags:</b>min-maks, <b>tags:</b>min- eller <b>tags:</b>-maks)
88 88 <b>tidsstempel:</b>min/maks - objekter med sidste ændring inden for område
89 89 <b>tidsstempel:</b>tidsstempel - objekter med sidste ændrings tidsstempel (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 eller T14:51 ...)
90 90 <b>type:</b>... - objekter med tilhørende type (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
91 91 <b>untagged</b> - alle utaggede objekter
92 92 <b>user:</b>... - objekter ændret af bruger
93 93 <b>user:anonymous</b> - objekter ændret af anonyme brugere
94 94 <b>version:</b>... - objekter med given version (0 objekter uden en tildelt version)
95 95 <b>{0}</b> objekter deaktiveret
96 96 <br>Fejl meddelelse (ikke oversat): {0}
97 97 <kolon>
98 98 <forskellige>
99 99 <tom>
100 100 +++++
101 101 <er lig med>
102 102 <h2>Filter er aktivt</h2>
103 103 <h2>JOSM kræver Java version 6.</h2>Opdaget Java version: {0}.<br>Du kan <ul><li>opdaterer din Java (JRE) eller</li><li>bruge en tidligere (Java 5 kompatibel) version af JOSM.</li></ul>Mere Info:
104 104 <h3>Når en eller flere veje er markeret bliver formen justeret, så alle vinkler er 90 eller 180 grader.</h3>Du kan tilføje to punkter til markeringen. Så vil retningen blive justeret efter disse referencepunkter. (Bagefter kan du annullere flytningen af enkelte punkter:<br>Vælg dem og tast genvejen for Retvinkel/fortryd. Standard-genvejen er Shift-Q)
105 105 <html>''{0}'' er ikke en gyldig OSM API URL.<br>Kontrollér venligst stavningen og validér igen.</html>
106 106 <html><body><p class="warning-body"><strong>Advarsel:</strong> Adgangskoden bliver gemt som simpel tekst i JOSMs indstillingsfil. Desuden bliver det overført <strong>ukrypteret</strong> ved hver eneste forespørgsel til OSM-serveren. <strong>Anvend ikke en værdifuld adgangskode..</strong></p></body></html>
107 107 <html><body>Angiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.</body></html>
108 108 <html><h3>Slet filen {0} fra disk?<p>Billedfilen vil gå permanent tabt!</h3></html>
109 109 <html><p class="error-header">Fejl ved download af hjælpeinformation</p><p class="error-body">Indholdet for hjælpe-emnet<strong>{0}</strong> kunne ikke hentes. Fejlmeddelelsen er (uoversat):<br><tt>{1}</tt></p></html>
110 110 <html><p class="warning-header">Hjælpe-indhold for emnet mangler</p><p class="warning-body">Hjælpe-indholdet for emnet <strong>{0}</strong> er ikke tilgængeligt endnu. Det mangler både på dit sprog ({1}) og på engelsk.<br><br>Hjælp venligst med at forbedre JOSM hjælpesystemet og udfyld den manglende information. Du kan både redigere <a href="{2}">hjælpe-emnet for dit eget sprog ({1})</a> og <a href="{3}">for hjælpeemnet på engelsk</a>.</p></html>
111 111 <html><strong>Aktuelt download-område</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
112 112 <html>Et relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.</html>
113 113 <html>Et rollebaseret relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.</html>
114 114 <html>Alternativt kan du indtaste en <strong>tern-adresse</strong> for et enkelt tern i formatet <i>zoomniveau/x/y</i>, f.eks <i>15/256/223</i>. Tern-adresser i formatet <i>zoom,x,y</i> eller <i>zoom;x;y</i> er også gyldige.</html>
115 115 <html>Der opstod en fejl ved forsøg på at gendanne backupfilen.<br>Fejlen er:<br>{0}</html>
116 116 <html>Der opstod en fejl ved forsøg på at gemme.<br>Fejlen er:<br>{0}</html>
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Autostart ''Download fra OSM'' dialogen hver gang JOSM startes.<br>Du kan åbne den manuelt fra menuen Filer eller værktøjslinjen.</html>
122 122 <html>Kan ikke åbne URLen ''{0}'' da der ikke var nogen brugbare downloadopgaver tilgængelig.</html>
123 123 <html>Kan ikke åbne mappen "{0}".<br>Vælg venligst en fil</html>
124 124 <html>Kan ikke uploade {0} objekter i en anmodning fordi den<br>maksimale rettesætsstørrelse {1} på server ''{2}'' er overskredet.</html>
125 125 <html>Klik <strong>{0}</strong> for at afslutte sammenlægning af mine og deres indlæg.</html>
126 126 <html>Klik <strong>{0}</strong> for at begynde at sammenlægge mine og deres indlæg.</html>
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 <html>Kunne ikke indlæse udvidelsen {0} da udvidelsens<br>main class "{1}" ikke blev fundet.<br>Slet fra indstillinger?</html>
133 133 <html>Kunne ikke indlæse sessionsfilen "{0}".<br>Fejlen er:<br>{1}</html>
134 134 <html>Kunne ikke læse bogmærker fra<br>''{0}''<br>Fejl var: {1}</html>
135 135 <html>Kunne ikke læse filen "{0}".<br>Fejlen er:<br>{1}</html>
136 136 <html>Kunne ikke indlæse filerne.<br>Fejlen er:<br>{0}</html>
137 137 <html>Kunne ikke gemme sessionsfilen "{0}".<br>Fejlen er:<br>{1}</html>
138 138 <html>Download rettesæt i den aktuelle kortvisning.<br><em>deaktiveret. Der er ikke nogen kort aktive.</em></html>
139 139 <html>Download rettesæt i den akutelle kortvisning</html>
140 140 <html>Hent mine åbne rettesæt</html>
141 141 <html>Download mine åbne rettesæt<br><em>deaktiveret. Indtast venligst først dit OSM brugernavn i indstillingerne.</em></html>
142 142 <html>Hent de seneste rettesæt</html>
143 143 <html>Indtast en tag nøgle, f.eks. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
144 144 <html>Indtast en tag værdi, f.eks. <strong><tt>Tjek medlemmer</tt></strong></html>
145 145 <html>Angiv et adgangsudtryk manuelt, hvis det blev genereret og hentet udenfor<br>JOSM.</html>
146 146 <html>Kunne ikke tilgå OSM serveren ''{0}''<br>med adgangspoletten ''{0}''.<br>Serveren afviste adgangspoletten som ugyldig. Du vil ikke<br>kunne tilgå nogle beskyttede ressourcer på denne server ved hjælp af denne polet.</html>
147 147 -----
148 148 <html>Kunne ikke forme URL ''{0}'' for validering af OSM API serveren.<br>Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.</html>
149 149 <html>Kunne ikke forbinde til URLen ''{0}''.<br>Kontroller venligst stavningen af ''{1}'' og din internetforbindelse og prøv igen.</html>
150 150 Kunne ikke oprette en URL fordi kodningen "{0}"<br>manglede på dette system.</html>
151 151 <html>Advarsel: Kunne ikke oprette manglende cache mappe: {0}</html>
152 152 -----
153 153 -----
154 154 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}</html>
155 155 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke nulstille indstillingsfil til standard: {0}</html>
156 156 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Indstillingsmappe ''{0}'' er ikke en mappe.</html>
157 157 <html>Kunne ikke indlæse listen med prædefinitionskilder fra<br>"{0}".<br><br>Detaljer (uoversat):<br>{1}</html>
158 158 <html>Kunne ikke indlæse listen over stilkilder fra<br>''{0}''.<br><br>Detaljer (uoversat):<br>{1}</html>
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>Kunne ikke åbne hjælpesiden for url {0}.<br>Dette skyldes sandsynligvis et netværksproblem<br>. Tjek din Internet-forbindelse</html>
163 163 <html>Kunne ikke hente en liste over rettesæt fra OSM API serveren på<br>''{1}''. Serveren meldte tilbage med koden {0} i stedet for 200.<br>Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.</html>
164 164 <html>Kunne ikke hente information om den nuværende bruger fra OSM-serveren ''{0}''.<br>Dette er sandsynligvis ikke et problem forårsaget af det testede adgangsudtryk, men<br>snarere et problem med server konfigurationen. Kontrollér omhyggeligt server<br>URL’en og din internetforbindelse.</html>
165 165 <html>Kunne ikke signere forespørgslen til OSM serveren ''{0}'' med poletten ''{1}''.<br>Poletten er sandsynligvis ugyldig.</html>
166 166 <html>Kunne ikke hverken uploade eller downloade data til/fra<br>''{0}''<br>på grund af et problem med at overføre data.<br>Detaljer(uoversatte): {1}</html>
167 167 -----
168 168 <html>Det lykkedes JOSM at hente en adgangspolet. Du kan nu acceptere denne polet. JOSM vil bruge den fremover til identificering og tilladelser mod OSM serveren.<br><br>Adgangspoletten er: </html>
169 169 <html>JOSM er ved at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standarden.<br>De nuværende brugerdefinerede indstillinger bliver ikke slettet.</html>
170 170 <html>JOSM kører nu med en anonym bruger. Den kan ikke downloade<br>dine rettesæt fra OSM-serveren medmindre du indtaster dit OSM-brugernavn<br>i JOSM-indstillingerne.</html>
171 171 <html>Det lykkedes for JOSM at hente en forespørgsels-polet. JOSM starter nu en godkendelsesside i en ekstern browser. Log venligst ind med dit OSM brugernavn og adgangskode og følg instruktionerne for at godkende forespørgsels-poletten. Skift derefter tilbage til denne dialog og klik på <strong>{0}</strong><br><br>Hvis det ikke lykkedes at starte en ekstern browser, kan du kopiere den følgende godkendelses-URL og derefter indsætte den i adressefeltet i din browser.</html>
172 172 <html>Laget ''{0}'' har allerede en konflikt for objektet<br>''{1}''.<br>Løs først denne konflikt og prøv så igen</html>
173 173 <html>Lag''{0}'' har allerede en konflikt for objektet<br>''{1}''.<br>Denne konflikt kan ikke blive tilføjet.</html>
174 174 <html>Der blev bedt om indlæsning af udvidelsen "{0}".<br>Denne udvidelse bliver ikke længere vedligeholdt og vil sansynligvis give fejl.<br>Den bør deaktiveres.<br>Slet fra indstillinger?</html>
175 175 <html>Markér <strong>lokalt slettede objekter</strong> der skal slettes fra serveren.</html>
176 176 <html>Vælg ændrede objekter <strong> fra den nuværende markering</strong> der skal uploades til serveren.</html>
177 177 <html>Hverken <strong>{0}</strong> eller <strong>{1}</strong> er aktiveret.<br>Vælg venligst enten at downloade OSM data, GPX data eller begge</html>
178 178 Ingen af objekterne i rettesæt {0}s indhold er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{1}''.</html>
179 179 <html>Klik venligst på <strong>{0}</strong> for at hente en OAuth forespørgsels polet fra ''{1}''.</html>
180 180 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>1 objekt</strong> fra <strong>1 relation</strong>.</html>
181 181 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>1 objekt</strong> fra <strong>{0} relationer</strong>.</html>
182 182 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>{0} objekter</strong> fra <strong>{1} relationer</strong>.</html>
183 183 <html>Indtast venligst gyldige dato/tid-værdier for at begrænse<br>forespørgslen til et specifikt tidsinterval.</html>
184 184 <html>Indtast venligst gyldige længde/breddegradsværdier for at begrænse<br>rettesætsforespørgslen til et specifikt afgrænsningsfelt.</html>
185 185 <html> Sørg for, at alle valgte veje peger i lignende retning <br> eller orthogonalize dem én efter én. </ html>
186 186 <html>Vælg venligst et <strong>område af OSM tern</strong> på et givent zoomniveau.</html>
187 187 <html>Vælg venligst en af følgende <strong>standard forespørgsler</strong>.Vælg <strong>Download kun mine rettesæt</strong> hvis du kun ønsker at downloade rettesæt du selv har oprettet.<br>Bemærk at JOSM maksimalt vil indlæse 100 rettesæt.</html>
188 188 <html>Marker venligst de rettesæt du ønsker at lukke</html>
189 189 <html>Marker venligst de værdier der skal beholdes for de følgende tags.</html>
190 190 <html>Udvidelsen {0} kræver JOSM version {1}. Den nuværende JOSM version er {2}.<br>Du skal opdatere JOSM for at kunne bruge denne udvidelse.</html>
191 191 <html>Indstillingsfilen havde fejl.<br> Laver backup af den gamle til <br>{0}<br> og opretter en ny standard-indstillingsfil.</html>
192 192 <html>At hente et OAuth adgangsudtryk fra ''{0}'' fejlede.</html>
193 193 <html>At hente et OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}'' fejlede.</html>
194 194 <html>Kør en fuldautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM tilgår OSM-websiden på vegne af JOSM-brugeren og autoriserer fuldt<br>automatisk brugeren og henter et adgangsudtryk.</html>
195 195 <html>Kør en halvautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM indsender standard OAuth anmodningerne for at få et anmodningsudtryk og et<br>adgangsudtryk. Det ekspederer brugeren til OSM-websiden i en ekstern browser<br> for at autentikere sig selv og for at acceptere anmodningsudtrykket indsendt af JOSM.</html>
196 196 <html>Vælg alle de spor du ønsker skal vises. Du kan trække og vælge en serie spor, eller du kan bruge CTRL+klik for at udvælge specifikke spor. Kortet opdateres automatisk i baggrunden. Åben URL’erne ved at dobbeltklikke på dem.</html>
197 197 <html>Markér for at downloade data ind i et nyt datalag.<br>Afmarkér for at downloade data ind i det nu aktive datalag.</html>
198 198 <html>Markér for at gøre det muligt at indtaste en tag der vil blive tilføjet<br>alle ændrede relationer.</html>
199 199 <html>Vælg for at begrænse forespørgslen til dine rettesæt.<br>Lad være med at vælge for at inkludere alle rettesæt i forespørgslen.</html>
200 200 <html>Markér for at gemme adgangsudtrykket i JOSM-indstillingerne.<br>Afmarkér for kun at bruge adgangsudtrykket i denne JOSM-session.</html>
201 201 Markér for kun at vise rettesæt for de aktuelt markerede objekter.<br>Afmarkér for at vise alle rettesæt for objekter i det aktuelle data lag.</html>
202 202 <html>Vælg hvilke handlinger der skal foretages for dette lag, når du klikker på knappen længst til venstre.<br/>Markér "upload" for at uploade ændringer til OSM serveren.<br/>Markér "Gem" for at gemme laget i filen der er angivet til venstre.</html>
203 203 <html>Trin 1/3: Hent en OAuth forespørgsel polet</html>
204 204 <html>Trin 2/3: Godkend og hent en adgangspolet</html>
205 205 <html>Trin 3/3: Har hentet en adgangspolet korrekt</html>
206 206 <html>Det lykkedes at bruge adgangspoletten ''{0}'' til<br>at tilgå OSM serveren på ''{1}''.<br>Du tilgår OSM serveren som brugeren ''{2}'' med id ''{3}''.</html>
207 207 -----
208 208 -----
209 209 <html>Tag et billede af din GPS-modtager, mens den viser klokken.<br>Vis billedet her.<br>Notér derefter tidspunktet, du kan aflæse på billedet og vælg en tidszone<hr></html>
210 210 <html>Den nuværende værdi er ikke et gyldigt brugernavn.<br>Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn.</html>
211 211 <html>Adgangspoletten ''{1}'' er kendt af OSM serveren ''{0}''.<br>Men forsøget på at hente brugeroplysninger mislykkedes.<br>Afhængigt af hvilke rettigheder der er tildelt til denne polet, kan du dog stadig bruge den til<br>at uploade data, uploade GPS-spor og/eller tilgå andre beskyttede ressourcer.</html>
212 212 <html>OSM API serveren på ''{0}'' meldte ikke tilbage med et gyldigt svar.<br>Det er sandsynligt at "{0}" ikke er en OSM API server.<br>Kontroller venligst stavemåden af "{0}" og validér igen.</html>
213 213 -----
214 214 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede fordi JOSM ikke var i stand til at opbygge<br>et gyldigt loginURL udfra OAuth Authorise Endpoint URL ''{0}''.<br><br>Kontrollér venligst din avancerede indstilling og prøv igen.</html>
215 215 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede. JOSM kunne ikke logge ind i {0}<br>for bruger {1}.<br><br>Kontrollér venligst brugernavn og adgangskode og prøv igen.</html>
216 216 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede.<br><br>Prøv venligst igen eller vælg en anden slags autorisationsproces,<br>f.eks. halvautomatisk eller manuel autorisation.</html>
217 217 <html>Barne-relationen<br>{0}<br>er slettet på serveren. Den kan ikke indlæses</html>
218 218 <html>De kombinerede veje er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at <strong>beholde</strong> disse medlemsskaber for den kombinerede vej eller om du ønsker at <strong>fjerne</strong> dem.<br>Standard er at <strong>beholde</strong> den første vej og <strong>fjerne</strong> de andre veje, der er medlemmer af den samme relation: den kombinerede vej vil erstatte den originale vej i relationen.</html>
219 219 <html>Den nuværende URL <tt>{0}</tt><br>er en ekstern URL. Redigering er kun mulig for Hjælp-emner<br>på Hjælp-serveren <tt>{1}</tt>.</html>
220 220 <html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med lyddata.</html>
221 221 <html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med billeder.</html>
222 222 <html>Data som skal uploades er en del af en u-løst konflikt i lag ''{0}''.<br>Konflikten skal løses før upload.</html>
223 223 <html>De sammenlagte punkter er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at <strong>beholde</strong> disse medlemsskaber for den målpunktet eller om du ønsker at <strong>fjerne</strong> dem.<br>Standard er at <strong>beholde</strong> det første punkt og <strong>fjerne</strong> de andre punkter, der er medlemmer af den samme relation: målpunktet vil erstatte det originale punkt i relationen.</html>
224 224 <html>Relationen er ændret.<br><br>Ønsker du at gemme dine ændringer?</html>
225 225 -----
226 226 -----
227 227 <html>Serveren rapporterer at et objekt er slettet.<br><strong>Upload fejlede</strong> hvis du prøvede at opdatere eller slette dette objekt.<br> <strong>Download fejlede</strong> hvis du prøvede at downloade dette objekt.<br><br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
228 228 <html>Testen fejlede fordi serveren meldte en intern fejl.<br>JOSM kunne ikke afgøre om udtrykket er gyldigt. Prøv venligst igen senere.</html>
229 229 <html><strong>Flere rettesæt</strong> er nødvendige for at uploade {0} objekter. Hvilken strategi ønsker du at bruge?</html>
230 230 <html>Der er ingen lag, kildelaget<br>''{0}''br>kunne flettes sammen med.</html>
231 231 <html>Der er mindst et medlem i denne relation, der refererer<br>til relationen selv.<br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes.<br>Hvordan ønsker du at fortsætte med cirkulære afhængigheder?</html>
232 232 <html>Der er ikke markeret noget område at downloade.</html>
233 233 <html>This handling kræver {0} individuelle<br>download-anmodninger. Ønsker du<br>at fortsætte?</html>
234 234 <html>Denne relation har allerede et eller flere medlemmer der refererer til<br>objektet ''{0}''<br><br>Vil du virkelig tilføje endnu et relationsmedlem?</html>
235 235 <html>Denne relation er blevet ændret udenfor editoren.<br>Du kan ikke tage dine ændringer i anvendelse og fortsætte redigeringen.<br><br>Ønsker du at oprette en konflikt og lukke editoren?</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>Upload af ubehandlede GPS-data som kortdata betragtes som skadeligt <br>Hvis du vil uploade traces, så kig her:</html>
239 239 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br>af dine punkter, veje eller relationer.<br><br>Klik <strong>{0}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren..<br>Klik <strong>{1}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
240 240 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br> af dine punkter, veje eller relationer.<br>Konflikten er forårsaget af <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>serveren har version {2}, din version er {3}.<br><br>Klik <strong>{4}</strong> for kun at synkronisere den konfliktende primitiv.<br>Klik <strong>{5}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren.<br>Klik <strong>{6}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
241 241 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi du har brugt<br>rettesæt {0}, som allerede blev lukket {1}.<br>Upload venligst igen med et nyt eller et eksisterende åbent rettesæt.</html>
242 242 <html>Upload til serveren <strong>fejlede</strong> fordi dit nuværende <br>datasæt bryder med en forudsætning.<br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
243 243 <html>Brug foto af et nøjagtigt ur,<br>f.eks. GPSmodtagerdisplay</html>
244 244 <html>Brug standard OSM server-URL (<strong>{0}</strong>)</html>
245 245 <html>Version <strong>{0}</strong> oprettet den <strong>{1}</strong></html>
246 246 <html>Version <strong>{0}</strong> nu redigeret i lag ''{1}''</html>
247 247 <html>Du forsøger at tilføje en relation til sig selv.<br><br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes derfor.<br>Springer over relation ''{0}''.</html>
248 248 <html>Du anvender EPSG:4326 projektion, som kan lede<br>til uhensigtsmæssige resultater i forbindelse med afstemning af rektangulære opstillinger.<br>Ændr din projektion for at slippe for denne advarsel.<br>Ønsker du at fortsætte?</html>
249 249 <html>Du blev ikke færdig med at sammenlægge forskellene i denne konflikt.<br>Konflikt løsninger vil ikke blive påført med mindre alle forskelle<br>er løst.<br>Klik på<strong>{0}</strong> for at lukke alligevel.<strong>Allerede<br>løste forskelle vil ikke blive påført.</strong>Klik <strong>{1}</strong> for at fortsætte med at løse konflikter.</html>
250 250 <html>Du har hentet en OAuth adgangs polet fra OSM webstedet. Klik på <strong>{0}</strong> for at acceptere poletten. JOSM vil bruge den i efterfølgende forespørgsler for at få adgang til OSM API’en.</html>
251 251 <html>Din adgang til API’et er midlertidig utilgængelig.<br>Log venligst ind på websiden for at gennemlæse bidragsyder-betingelserne.<br>Du behøver ikke at godkende dem, men du skal læse dem.</html>
252 252 <html>{0} relationer skaber en cyklus, fordi de refererer til hinanden.<br>JOSM kan ikke uploade dem. Redigér venligst relationerne og fjern den cirkulære afhængighed.</html>
253 253 <i>(Autogem gemmer de ændrede datalag med jævne mellemrum. Backup'erne gemmes i JOSM''s indstillingsmappe. I tilfælde af nedbrud vil JOSM prøve at gendanne ugemte ændringer ved næste opstart.)</i>
254 254 <i>(JOSM kan beholde en backupfil når der gemmes datalag. Den tilføjer ''~'' til filnavnet og gemmer den i den samme mappe.)</i>
255 255 <i>CH1903 / LV03 (uden lokale korrigeringer)</i>
256 256 +++++
257 257 +++++
258 258 <nyt objekt>
259 259 <ikke>
260 260 <eller>
261 261 <p><b>{0}</b> objekter skjult
262 262 <spørgsmålstegn>
263 263 +++++
264 264 <strong>Advarsel:</strong> JOSM logger ind <strong>én gang</strong> via en sikker forbindelse.
265 265 <udefineret>
266 266 +++++
267 267 > bund
268 268 +++++
269 269 +++++
270 270 -----
271 271 Et navn mangler, selvom name:* eksisterer.
272 272 En name:* oversættelse mangler.
273 273 En primitiv med ID = 0 kan ikke være usynlig.
274 274 En speciel håndteringsudvidelse for det franske landregisters WMS-server.
275 275 Brud på API-egenskaber
276 276 API-version: {0}
277 277 +++++
278 278 Fjernet jernbane
279 279 Afbryd
280 280 Afbryd sammenlægning
281 281 Afbryd filvælger dialog
282 282 Afbryd filvælger dialog.
283 283 Om
284 284 Om JOSM...
285 285 Acceptér adgangsudtryk
286 286 Godkend de nye udvidelses-sites og luk dialogboksen
287 287 Accepteret
288 288 Adgang
289 289 Adgangsudtryk
290 290 Adgangspolet-nøgle:
291 291 Adgangsudtrykshemmelighed:
292 292 AdgangsudtryksURL:
293 293 Overnatning
294 294 Ifølge udvidelsen medfølgende information, så er {0} forfatteren.
295 295 -----
296 296 Handling
297 297 Handlings parametre
298 298 Handlinger
299 299 Handlinger der skal foretages
300 300 Aktivér
301 301 Aktivér lag
302 302 Aktiver de markerede lag
303 303 Aktiverer standard korttegneren i stedet.
304 304 Aktive prædefinitioner:
305 305 Aktive stile:
306 306 Tilføj
307 307 Tilføj URL for billedlag
308 308 Tilføj JOSM-udvidelsers beskrivelses-URL.
309 309 Tilføj punkt...
310 310 Tilføj egenskab
311 311 Tilføj korrigeret billede
312 312 Tilføj et bogmærke for det nu markerede downloadområde
313 313 Tilføj et nyt WMS/TMS punkt ved at indtaste URL’en
314 314 Tilføj en ny ikonsti
315 315 Tilføj et nyt nøgle/værdi-sæt til alle objekter
316 316 Tilføj et nyt punkt til en eksisterende vej
317 317 Tilføj en ny prædefinition ved at indtaste filnavn eller URL
318 318 Tilføj en ny kilde til listen.
319 319 Tilføj en ny stilart ved at indtaste filnavn eller URL
320 320 Tilføj en ny tag
321 321 Tilføj et punkt ved at angive bredde-/længdegrad eller østlig / nordlig?
322 322 Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt efter det sidste medlem
323 323 Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det sidste markerede medlem
324 324 Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det første medlem
325 325 Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det første markerede medlem
326 326 Tilføj en tom tag
327 327 Angiv forfatter
328 328 Tilføj konflikt for ''{0}''
329 329 Tilføj hver til den foreløbige markering. Kan være en google-lignende søgestreng eller en URL som returnerer OSM-XML
330 330 tilføj filter.
331 331 Tilføj billedlag {0}
332 332 Tilføj punkt
333 333 Tilføj punkt inde i vej
334 334 Tilføj punkt ind i vej og forbind
335 335 Tilføj punkt {0}
336 336 Tilføj relation {0}
337 337 Tilføj indstilling
338 338 Tilføj tags
339 339 Tilføj tags til markerede objekter
340 340 Tilføjer medlemmerne af alle markerede relationer til den aktive markering
341 341 Tilføj de markerede tilgængelige prædefinitioner til listen over aktive prædefinitioner
342 342 Tilføj de markerede tilgængelige stile til listen med aktive stile
343 343 Tilføj de valgte relationer til den aktuelle markering
344 344 Tilføj til valgt
345 345 -----
346 346 Tilføj værdi?
347 347 Tilføj vej
348 348 Tilføj vej {0}
349 349 Tilføjede punkter ved alle skæringspunkter
350 350 Adresse-interpolering
351 351 Adresser
352 352 -----
353 353 Tilføjer en test af prædefinerede tags til Hjælp-menuen, som hjælper dig med at udvikle prædefinerede tags (hurtig forhåndsvisning af dialogen der vil poppe op). Du kan også starte jar-filen som enkeltstående program.
354 354 Tilføje kortudskrivning til JOSM
355 355 -----
356 356 Mineindgang
357 357 Justér forskydningen for billedlaget
358 358 Juster lagets gennemsigtighed
359 359 Justér positionen af dette billedlag
360 360 Justér tidszone og forskydning
361 361 Justerbar {0} ikke registreret endnu.
362 362 Justerbar {0} ikke registreret endnu. Kan ikke sætte deltagelse i synkroniseret justering.
363 363 -----
364 364 Administrativt
365 365 -----
366 366 Avanceret
367 367 Avancerede OAuth parametre
368 368 Avancerede OAuth egenskaber
369 369 Udvidede indstillinger
370 370 Avanceret info
371 371 Avanceret info (web)
372 372 Udvidet objekt-information
373 373 Luftvej
374 374 +++++
375 375 Landbrug
376 376 Lufthavn
377 377 Lufthavnsområde
378 378 Sprit
379 379 Opstil punkter i cirkel
380 380 Stil punkter op på linje
381 381 Alle
382 382 Alle filer
383 383 Alle formater
384 384 Alle installerede udvidelser er opdaterede. JOSM behøver ikke at hente nyere udgaver.
385 385 Alle punkter og spor-segmenter får samme farve. Kan justeres i laghåndtering.
386 386 Alle projektioner er understøttet
387 387 Alle værdier slået sammen som ''{0}'' vil blive anvendt for nøgle ''{1}''
388 388 Alle køretøjer
389 389 Kolonihaver
390 390 Tillad tilføjelse af markører/punkter på de nuværende gps-positioner.
391 391 Tillad at downloade dine private GPS-spor
392 392 Tillad at læse dine indstillinger
393 393 Tillad at uploade GPS-spor
394 394 Tillad at uploade kortdata
395 395 Tillad at skrive dine indstillinger
396 396 Tilladt trafik:
397 397 Tillader at åbne gpx/osm-filer, der overlapper det nuværende synlige område
398 398 Tillader brugeren at anonymisere tidsangivelser samt hurtigt at slette dele af store GPX-sporinger.
399 399 Tillader brugeren at oprette forskellige farvesystemer og skifte mellem dem. Ændr blot farverne og opret et nyt system. Bruges til at skifte til en hvid baggrund med matchende farver for bedre synlighed i skarpt sollys. Se dialog i JOSM’s indstillinger og ''Map Settings'' (underligt men sandt :-)
400 400 -----
401 401 -----
402 402 Tillader import at forskellige filformater til JOSM.
403 403 Tillader at justere sporfarven for forskellige gennemsnitshastigheder.
404 404 -----
405 405 Alpha-kanal
406 406 Alpinhytte
407 407 Har allerede registreret en konflikt for primitiv "{0}".
408 408 Inkludér også ufuldstændige og slettede objekter i søgningen.
409 409 Omdøb også filen
410 410 Alternativt, hvis det ikke virker for dig, kan du manuelt udfylde informationerne nedenunder på denne URL:
411 411 Altid skjult
412 412 Altid vist
413 413 Opdater altid uden af spørge
414 414 Amerikansk Fodbold
415 415 Antal kabler
416 416 Antal sæder
417 417 -----
418 418 Ampere
419 419 En OSM-datavalidator, som tjekker for brugeres og programmers typiske fejl.
420 420 En tom værdi sletter taggen.
421 421 En fejl opstod i udvidelsen {0}
422 422 Der opstod en fejl under forsøget på at afstemme fotoene med GPX-sporet. Du kan justere gliderne for manuelt at afstemme fotoene.
423 423 En uventet fejl opstod, som kan stamme fra "{0}"-udvidelsen.
424 424 -----
425 425 Vinkellås
426 426 Vinkellås aktiv.
427 427 Henvisning
428 428 Endnu en udvidelse til at afstemme billeder med waypoints i en GPX-fil. Et match sker når et waypoint-tags ''name'', ''cmt'' eller ''desc'' attributter stemmer med et billedes filnavn.
429 429 Anvend
430 430 Anvend ændringer
431 431 Anvend prædefinition
432 432 Anvend løsning
433 433 Anvend rolle
434 434 Anvend rolle:
435 435 Brug udjævning på kortvisningen for et mere glat udseende.
436 436 Anvend løste konflikter
437 437 Anvend løste konflikter og luk dialogen
438 438 Udfør valgte ændringer
439 439 Tilføj tags i udklipsholderen til alle valgte elementer.
440 440 Tilføj tags til det rettesæt, data bliver uploadet til
441 441 Tilføj de aktuelle opdateringer
442 442 Anfør tern-adressen
443 443 Tilføj opdateringerne og luk dialogboksen
444 444 Anvend denne rolle for alle medlemmer
445 445 Udfør?
446 446 -----
447 447 +++++
448 448 Arkæologisk sted
449 449 Bueskydning
450 450 Er du sikker på at du vil fortsætte?
451 451 Område
452 452 Område-stil vej er ikke lukket
453 453 Områder omkring steder
454 454 Områder deler segment
455 455 Kunstcenter
456 456 Kunstværk
457 457 Spørg før opdatering
458 458 Konstruer nye polygoner
459 459 Tilknyttet vej
460 460 Formod
461 461 Mindst et objekt at slette påkrævet. Har tom markering.
462 462 Atletik
463 463 Bemærk: Brug kun rigtige tastaturtaster!
464 464 Forlystelse
465 465 Attributter
466 466 Lyd
467 467 Lydenheden er utilgængelig
468 468 Lydindstillinger
469 469 Lyd-markører fra {0}
470 470 Lyd synkroniseret på punkt {0}.
471 471 -----
472 472 Lyd: {0}
473 473 Audio guide
474 474 Lydguide via mobiltelefon?
475 475 Australsk fodbold
476 476 Godkend
477 477 Få godkendelse med den givne brugernavn og adgangskode
478 478 Godkendelse af HTTP proxyen ''{0}'' mislykkedes. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.
479 479 Godkendelse ved OSM API ''{0}'' fejlede. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.
480 480 Autentificeringen ved værten ''{0}'' fejlede. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og kodeord.
481 481 Autentificerer sessionen for bruger ''{0}''...
482 482 Godkendelse
483 483 Godkendelse fejlede
484 484 Godkendelse fejlede
485 485 Forfatter
486 486 Autorisation fejlede
487 487 Autorisér JOSM til at få adgang til OSM API’et
488 488 Godkendelses-URL:
489 489 Autorisér nu
490 490 Autoriserer OAuth anmodningsudtrykket ''{0}'' på OSM-websiden ...
491 491 Autoriserer anmodningsudtryk ''{0}''...
492 492 Forfattere
493 493 +++++
494 494 Autozoom
495 495 Hent tern automatisk
496 496 Autogem aktiveret
497 497 Autogem interval (sekunder)
498 498 Autogemte filer pr. lag
499 499 Auto-zoom som standard:
500 500 Automatisk gæt
501 501 Auto-accepteret
502 502 Autoindlæs tern som standard:
503 503 Pengeautomat
504 504 Automatisk download
505 505 Automatisk tag-rettelse
506 506 Opret automatisk lydmarkører udfra trackpoints (fremfor explicitte waypoints) med navne eller beskrivelser.
507 507 Lav automatisk et markørlag udfra ethvert vejpunkt ved åbning af et GPX-lag.
508 508 Tilgængelige
509 509 Tilgængelige standardemner:
510 510 Tilgængelige prædefinitioner
511 511 Tilgængelige roller
512 512 Tilgængelige stile:
513 513 +++++
514 514 +++++
515 515 +++++
516 516 Babyluge
517 517 Tilbage
518 518 Betingelser for brug af baggrund
519 519 Baggrund:
520 520 Ryglæn
521 521 Backspace i tilføj tilstand
522 522 Ugyldig forespørgsel
523 523 -----
524 524 Bager
525 525 +++++
526 526 Båndbreddebegrænsning overskredet
527 527 +++++
528 528 +++++
529 529 Afgrænsning
530 530 Barrierer
531 531 +++++
532 532 Basal
533 533 Bassin
534 534 +++++
535 535 Batterier
536 536 Slagmark
537 537 -----
538 538 Bugt
539 539 Strand
540 540 -----
541 541 Pejlemærke
542 542 Belgisk Lampert 1972
543 543 Belgisk Lampert 2008
544 544 Bænk
545 545 Drikkevarer
546 546 Cykel
547 547 Cykler udlejes
548 548 Cykler repareres
549 549 Cykler sælges
550 550 Cykler vaskes (for et beløb)
551 551 +++++
552 552 Cykelhandler
553 553 +++++
554 554 Biodiesel
555 555 Tomt lag
556 556 -----
557 557 Blå:
558 558 -----
559 559 Værft
560 560 Pæl
561 561 Boghandler
562 562 Bogmærkenavn:
563 563 Bogmærker
564 564 Grænsekontrol
565 565 Botanisk navn
566 566 Petanque
567 567 Grænser
568 568 Grænse
569 569 Grænsesten
570 570 Duplikerede punkter i områder
571 571 Grænsetype
572 572 Omkransende område
573 573 Omkransende boks:
574 574 Afgrænsninger
575 575 -----
576 576 -----
577 577 Mærke
578 578 Bro
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 Fejlrapporter
584 584 Bygning
585 585 Duplikerede punkter i bygninger
586 586 Bygning inden i bygning
587 587 Opbygger hovedmenu
588 588 Inbygget stilart, intern sti:
589 589 Skubbeport
590 590 Styreskinne til bus
591 591 Rutebil-platform
592 592 Rutebilstation
593 593 Busstop
594 594 Bussluse
595 595 Slagter
596 596 +++++
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 -----
602 602 -----
603 603 +++++
604 604 Tovbane
605 605 Fordelerskab
606 606 Café
607 607 Udregner download område
608 608 Åben en editor for relationen
609 609 Vis relationseditor for markeret relation
610 610 -----
611 611 +++++
612 612 Campingplads
613 613 Kan ikke aktivere korttegningsklassen "{0}", da den ikke er en underklasse af "{1}".
614 614 Kan ikke aktivere korttegningsklassen "{0}", da den ikke er registreret som korttegner.
615 615 Kan ikke aktivere korttegningsklassen "{0}" da klassen ikke blev fundet.
616 616 Canadisk fodbold
617 617 Kanal
618 618 Annuller
619 619 Fortryd og gå til foregående dialogboks
620 620 Annullér godkendelse
621 621 Annuller lukning af rettesæt
622 622 Afbryd løsning af konflikt
623 623 Abryd konfliktløsning og luk dialogen
624 624 Afbryd operation
625 625 Annullér opdateringerne og luk dialogen
626 626 Annullér uploaden og genoptag redigeringen
627 627 Annullér upload
628 628 Annullér, forsæt redigering
629 629 Kan ikke tilføje et punkt uden for verdenen.
630 630 Kan ikke tilføje en vej med kun {0} punkter.
631 631 Kan ikke føje punkt {0} til ukomplet vej {1}.
632 632 Kan ikke anvende uafklaret tagsamlingsgenstand.
633 633 Kan ikke tildele et rettesætsID > 0 til en ny primitiv. Værdi af rettesætsID er {0}.
634 634 Kan ikke forme rettesætsforespørgsel med tidsbaserede begrænsninger. Input er ikke gyldigt.
635 635 Kan ikke sammenligne primitiv med ID "{0}" med primitiv med ID "{1}".
636 636 Kan ikke oprette en rettesæt forespørgsel der indeholder begge forespørgselsparametrene "uid" og "display_name"
637 637 -----
638 638 Kan ikke slette et punkt der har tags
639 639 Kan ikke slette et punkt der henvises til af flere objekter
640 640 Kan ikke starte projektionen "{0}"
641 641 -----
642 642 -----
643 643 Kan ikke sammenlægge da den ene af de deltagende primitiver er ny og den anden er ikke
644 644 Kan ikke sammenlægge primitiver med forskellige IDs. Denne ID er {0}, mens den anden er {1}.
645 645 Kan ikke blande punkt og vej for rollen "via"
646 646 Kan ikke flytte objekter udenfor verden.
647 647 Kan ikke placere et punkt uden for verdenen.
648 648 Kan ikke løse uafklaret konflikt
649 649 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgsel til den nuværende bruger, fordi den nuværende bruger er anonym
650 650 Kan ikke begrænse rettesæt forespørgslen til en specifik omkransende boks. Input er ugyldigt.
651 651 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgslen til brugernavnet "{0}"
652 652 Kan ikke fortryde kommando ''{0}'', fordi lag ''{1}'' ikke er tilstede længere
653 653 Kano
654 654 Dåser
655 655 Kapacitet
656 656 -----
657 657 Bil
658 658 Bilforhandler
659 659 Autocamper-plads
660 660 -----
661 661 Penge
662 662 Borg
663 663 -----
664 664 Kreaturrist
665 665 Huleindgang
666 666 Kirkegård
667 667 Centrer synsfelt
668 668 Skilift
669 669 Feriehytte
670 670 Ret egenskaber
671 671 Skift retninger?
672 672 -----
673 673 -----
674 674 Tilpas liste indstilling
675 675 Ændr punkt {0}
676 676 Skift relation
677 677 Ændr relationsmedlemsskabsrolle for {0} {1}
678 678 Ændr relation {0}
679 679 Skift opløsning
680 680 Tilpas strengindstilling
681 681 Ændr folderen for alle bruger indstillinger
682 682 Tilpas markeringen
683 683 Tilpas visningen
684 684 Ændr vej {0}
685 685 Rettede punkter for {0}
686 686 Rettesæts-ID > 0 forventet. Fik {0}.
687 687 Rettesæt ID:
688 688 Rettesætshåndteringsdialog
689 689 Rettesætshåndtering
690 690 Rettesæt lukket
691 691 Rettesætskommentar:
692 692 Changeset id forventet
693 693 Rettesæts-ID
694 694 Rettesætsinfo
695 695 Rettesættet er fyldt
696 696 Rettesæt {0}
697 697 Rettesæt:
698 698 Rettesæt
699 699 Ret tastaturgenveje manuelt
700 700 Opladestation
701 701 Tjek for FIXMEs
702 702 Afstem med serveren
703 703 Tjek egenskabsnøgler
704 704 Tjek egenskabsværdier.
705 705 Ser efter slettede forældre i det lokale datasæt
706 706 Kontrollerer forældre for slettede objekter
707 707 Undersøger udvidelseskrav...
708 708 Undersøger og retter forældede tags.
709 709 Undersøger for bygningsområder inden i bygninger.
710 710 -----
711 711 Tjekker for veje med identiske på hinanden følgende punkter.
712 712 Tjek om alle bidragsydere til et objekt har accepteret licensændringen.
713 713 Cheksumfejl: {0}
714 714 -----
715 715 +++++
716 716 Barnerelationer
717 717 Skorsten
718 718 Kinesisk
719 719 Vælg
720 720 Vælg en farve
721 721 Vælg en farve for {0}
722 722 Vælg en forudangivet licens
723 723 Vælg en værdi
724 724 Vælg OSM objekt type
725 725 Vælg server for søgning:
726 726 Vælg synlige spor
727 727 Stykstørrelse {0} overskrider max rettesætsstørrelse {1} for server ''{2}''
728 728 Kirke
729 729 Biograf
730 730 +++++
731 731 Storby
732 732 Bygrænse
733 733 Bymur
734 734 Bynavn
735 735 +++++
736 736 Klassetype
737 737 Ryd
738 738 Slet fortryd/genskab-oversigten
739 739 Ryd tekstområde
740 740 Ryder listen med senest åbnede filer
741 741 Klik ''<strong>{0}</strong>'' for at fortsætte med at uploade til yderligere nye rettesæt.<br>Klik ''<strong>{1}</strong>'' for at vende tilbage til upload dialogen.<br>Klik ''<strong>{2}</strong>'' for at annullere upload og vende tilbage til kortredigering.<br>
742 742 Tryk <strong>{0}</strong> for at ignorere.</html>
743 743 Klik på <strong>{0}</strong> for at indæse dem nu.<br>Om nødvendigt vil JOSM oprette konflikter som du kan løse i konfliktløsnings-dialogen.
744 744 Klik på cellen for at ændre filstien.
745 745 Klik her for at vælge gem sti
746 746 Klik på vejen for at forbedre dens form.
747 747 Klik test adgang til OSM-serveren med det nuværende adgangsudtryk
748 748 Klik på pilen i bundet for at vise den igen.
749 749 Klik for at afbryde og for at genoptage redigering
750 750 Klik for at afbryde åbning af eksterne browsere
751 751 Klik for at afbryde sammenlægning af punkter
752 752 Klik for at afbryde tilbagestilling til OAuth standardværdier
753 753 Klik for at afbryde upload
754 754 Klik for at tilføje et nyt punkt. Slip Ctrl for at flytte eksisterende punkter eller hold Alt nede for at slette.
755 755 Klik for at annullere og genoptage redigering af kortet
756 756 Klik for at afbryde den aktuelle operation
757 757 Klik for at kontrollere om objekter i dit lokale datasæt er slettet på serveren
758 758 Klik for at lukke dialogen
759 759 Klik for at lukke dialogen og fjerne objektet fra relationerne
760 760 Klik for at lukke dialogen og afbryde sletning af objekterne
761 761 Klik for at lukke dialogen og afbryde downloaden
762 762 Klik for at lukke denne dialog og fortsætte med at redigere
763 763 Klik for at fortsætte og åbne {0} browsere
764 764 Klik for at fortsætte upload til flere nye rettesæt
765 765 Klik for at oprette en konflikt og lukke denne relationseditor
766 766 Klik for at slette det markerede punkt. Slip Alt for at flytte eksisterende punkter, eller hold Ctrl nede for at tilføje nye punkter.
767 767 Klik for at slette udvidelsen "{0}"
768 768 Klik for at slette. Shift: Slet vejsegment. Alt: Slet ikke ubrugte punkter, når en vej slettes. Ctrl: Slet refererende objekter.
769 769 Klik for at deaktivere udvidelsen "{0}"
770 770 Klik for at fortryde ændringer og lukke denne relationseditor
771 771 Klik for at downloade alle objekter der henviser til {0}
772 772 Klik for at downloade det aktuelt markerede område
773 773 Klik for at beholde udvidelsen "{0}"
774 774 Klik for at minimere/maksimere panelet
775 775 Klik for at flytte det markerede punkt. Hold Ctrl nede for at tilføje nye punkter eller Alt for at slette.
776 776 Klik for at komme til tilladelsesformularen på JOSM webstedet
777 777 Klik for at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standardværdierne
778 778 Klik for at hente et anmodningsudtryk
779 779 Klik for at hente et adgangsudtryk
780 780 Klik for at gå tilbage til upload-dialogen
781 781 Klik for at vende tilbage til relationseditoren og genoptage redigering af relationer
782 782 Klik for at afvikle jobbet i baggrunden
783 783 Klik for at gemme ændringer og lukke denne relationseditor
784 784 Klik for springe over opdatering af aktiverede plugins
785 785 Klik for at begynde søgning efter steder
786 786 Klik for at gå igennem OAuth godkendelses processen
787 787 Klik for at gå igennem OAuth godkendelsesprocessen og lave en ny adgangspolet
788 788 Klik for at teste adgangsudtrykket
789 789 Klik for at opdatere de aktiverede plugins
790 790 Klient timeout
791 791 Klippe
792 792 Klatring
793 793 Ur
794 794 Luk
795 795 Luk alligevel
796 796 Luk rettesæt efter upload
797 797 Luk rettesæt
798 798 Luk dialog og annuller download
799 799 Luk åbne rettesæt
800 800 Luk det nu markerede åbne rettesæt
801 801 Luk dialogen
802 802 Luk dialogen og afbryd forespørgsel af rettesæt
803 803 Luk dialogen og acceptér adgangsudtrykket
804 804 Luk dialogen og annullér autorisationen
805 805 Luk indstillingsdialogen og kassér opdateringer af indstillinger
806 806 Luk de markerede rettesæt
807 807 Luk de markerede åbne rettesæt
808 808 Luk denne dialog og genoptag redigering i JOSM
809 809 Luk panelet. Du kan genåbne det med knapperne i venstre menubar.
810 810 Lukket efter -
811 811 Lukket
812 812 Lukket den:
813 813 Nærmere beskrivelse
814 814 Nærmere beskrivelse
815 815 Lukker åbne rettesæt
816 816 Lukker de markerede åbne rettesæt
817 817 Lukker rettesæt
818 818 Lukker rettesæt {0}
819 819 Lukker rettesæt...
820 820 Tøj
821 821 Kystlinje
822 822 Kystlinjer
823 823 Mønter
824 824 Videregående udd.
825 825 Farve
826 826 Farve (hex)
827 827 Farvenavn:
828 828 Farver
829 829 Farvelægger punkter og sporsegmenter efter databegrænsninger.
830 830 Farvelægger punkter og spor ud fra opløsningen af positionen (HDOP). Din optage-enhed skal logge denne information.
831 831 Farvelæg punkter og sporsegmenter efter retning.
832 832 Farvelæg punkter og sporsegmenter efter tidsstempel.
833 833 Farvelægger punkter og spor efter hastighed.
834 834 Farver brugt af forskellige objekter i JOSM.
835 835 Farve
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 Kombinér veje
840 840 Kombinér flere veje til én
841 841 Kombiner {0} veje
842 842 Kombineret gang- og cykelsti
843 843 Kommando-stak
844 844 Kommentar
845 845 Kommentar:
846 846 Kommercielt
847 847 -----
848 848 Fælles indstillinger
849 849 Kommunikationen med OSM-serveren fejlede
850 850 Medborgerhus
851 851 Sammenlign
852 852 +++++
853 853 Konditori
854 854 Indstil udvidelses-sites
855 855 Konfigurér avancerede indstillinger
856 856 Indstil tilgængelige udvidelser
857 857 Konfigurér steder...
858 858 Konfigurér listen over steder hvorfra plugins bliver downloadet
859 859 Konfigurer værktøjslinjen
860 860 Konfigurér om der skal oprettes backup-filer
861 861 Konfigurér om der skal bruges en proxy-server
862 862 Konfigurér din identitet og hvordan der skal autentificeres i forhold til OSM-serveren
863 863 Bekræft rydning
864 864 Bekræft Fjernstyrings-handling
865 865 Bekræft alle fjernstyring hændelser manuelt
866 866 Bekræft tom rolle
867 867 Konflikt
868 868 Konflikt-løsning
869 869 Konflikt baggrund
870 870 Konflikt baggrund: kombineret
871 871 Konflikt baggrund: bestemt
872 872 Konflikt baggrund: drop
873 873 Konflikt baggrund: tom række
874 874 Konflikt baggrund: frossen
875 875 Konflikt baggrund: i sammenligning
876 876 Konflikt baggrund: i modsat
877 877 Konflikt baggrund: behold
878 878 Konflikt baggrund: ingen konflikt
879 879 Konflikt baggrund: ikke i modsat
880 880 Konflikt baggrund: samme position i modsat
881 881 Konflikt baggrund: valgt
882 882 Konflikt baggrund: ubestemt
883 883 Konflikt forgrund
884 884 Konflikt forgrund: drop
885 885 Konflikt forgrund: i sammenligning
886 886 Konflikt forgrund: behold
887 887 Konflikt forgrund: ubestemt
888 888 Konflikt i ''synlig'' attributten for objekt af typen {0} med id {1}
889 889 Konflikt er ikke helt løst
890 890 Konflikter
891 891 Konflikter opdaget
892 892 Konflikter i indsatte tags
893 893 Konflikter ved kombination af primitiver
894 894 Konflikter ved kombination af veje - kombineret vej er "{0}"
895 895 Konflikter ved sammenlægning af punkter - målpunkt er "{0}"
896 896 Konflikter: {0} uløst
897 897 Forbind eksisterende vej til punkt
898 898 Forbundet vejs slutpunkt tæt på anden vej
899 899 Indstillinger for forbindelse
900 900 Indstillinger for forbindelse til OSM-serveren
901 901 Forbindelse til API slået fejl
902 902 Under udførelse
903 903 Byggeplads
904 904 Forbrugernøgle:
905 905 Forbrugerhemmelighed:
906 906 -----
907 907 -----
908 908 Kontakt:
909 909 Kontakter OSM-serveren...
910 910 Forbinder til server...
911 911 Indhold
912 912 Kontinent
913 913 Fortsæt
914 914 Forsæt som den er
915 915 Fortsæt løsning
916 916 Fortsæt upload
917 917 Fortsæt upload
918 918 Fortsæt vej fra seneste punkt.
919 919 Fortsæt, prøv alligevel
920 920 Fortsætter tegning af en linje der deler punkter med en anden linje.
921 921 Bidrag
922 922 Købmand
923 923 Konvertér til GPX-lag
924 924 Konvertér til datalag
925 925 Konverteret fra: {0}
926 926 Koordinater
927 927 Koordinater (projekteret):
928 928 Koordinater importeret: {0}
929 929 Koordinater:
930 930 Koordinater:
931 931 Kopier
932 932 Kopiér koordinater
933 933 Kopier nøgle/værdi
934 934 Kopiér værdi
935 935 Kopiér alle nøgler/værdier
936 936 Kopiér alle mine elementer til målet
937 937 Kopiér alle deres elementer til målet
938 938 Kopiere de valgte punkters koordinater til udklipsholderen.
939 939 Kopiér mine markerede elementer ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
940 940 Kopiér mine markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
941 941 Kopiér mine markerede elementer til enden af den sammenlagte liste over elementer
942 942 Kopiér mine markerede punkter til starten af den sammenlagte liste over punkter
943 943 Kopi af {0}
944 944 Kopier valgte objekter til udklipsholderen.
945 945 Kopiér nøglen og værdien af alle tags til udklipsholderen
946 946 Kopier nøglen og værdien fra det markerede tag til udklipsholderen
947 947 Kopier værdien fra det markerede tag til udklipsholderen
948 948 Kopiér deres markerede element ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
949 949 Kopiér deres markerede element til starten af listen over sammenlagte elementer.
950 950 Kopiér deres markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
951 951 Kopiér deres markerede elementer til enden af listen over sammenlagte elementer.
952 952 Kopier til udklipsholder og luk
953 953 Kopi {1} af {0}
954 954 Ophavsret (URL)
955 955 År for ophavsret
956 956 Kopicenter
957 957 Sammenhold
958 958 Afstem billeder med GPX-spor
959 959 Sammenhold med GPX
960 960 Kunne ikke tilgå datafil(er):\n{0}
961 961 Kan ikke sikkerhedskopiere filen. Undtagelsen er: {0}
962 962 Kunne ikke kombinere veje (de kunne ikke samles i en enkelt række punkter)
963 963 Kunne ikke forbinde til osm server. Tjek venligst din internetforbindelse.
964 964 Kunne ikke eksportere ''{0}''.
965 965 Kunne ikke finde element-typen
966 966 Kunne ikke finde advarsels-niveau
967 967 Kunne ikke importere ''{0}''.
968 968 Kunne ikke importere filer.
969 969 Kunne ikke indlæse udvidelsen {0}. Fjern fra indstillinger?
970 970 Kunne ikke hente indstillinger fra serveren.
971 971 Kunne ikke forstå længde, bredde eller zoom. Tjek venligst.
972 972 Kunne ikke fortolke WMS laglisten.
973 973 Kunne ikke læse "{0}"
974 974 -----
975 975 Kunne ikke læse kilde med prædefinerede tags: {0}
976 976 -----
977 977 Kunne ikke omdøbe filen "{0}"
978 978 Kunne ikke hente WMS laglisten.
979 979 Kunne ikke hente listen med dine åbne rettesæt, fordi<br>JOSM ikke kender din identitet.<br>Du har enten valgt at arbejde anonymt eller du har ikke tilladelse<br>til at kende identiteten af den bruger på hvis vegne du arbejder.
980 980 Kunne ikke uploade indstillinger. Årsag: {0}
981 981 Kunne ikke afstemme det indtastede link eller id til den valgte service. Prøv venligst igen.
982 982 Antal
983 983 Land
984 984 Landekode
985 985 Amt
986 986 Domhus
987 987 Overdækket
988 988 Overdækket (med tag)
989 989 Overdækket reservoir
990 990 Kran
991 991 Opret cirkel
992 992 Opret ny mappe
993 993 Opret cirkel ud fra tre valgte punkter.
994 994 Opret en kopi af denne relation og åbn den i et andet redigeringsvindue
995 995 Opret et net af veje.
996 996 Opret nyt kort-lag
997 997 Opret en ny relation
998 998 -----
999 999 Opret områder
1000 1000 Opret lydmarkører ved positionen på sporet svarende til den modificerede tid af hver lyd-WAV-fil importeret.
1001 1001 Opret bogmærke
1002 1002 Opret markører ved indlæsning af GPX
1003 1003 Opret multipolygon
1004 1004 Opret multipolygon.
1005 1005 Opret nyt punkt.
1006 1006 Opret nye objeker
1007 1007 Opret ny relation i lag "{0}"
1008 1008 Oprettet
1009 1009 Oprettet ved
1010 1010 Oprettet ved:
1011 1011 Oprettet før -
1012 1012 Oprettet af:
1013 1013 Oprettet den:
1014 1014 -----
1015 1015 Opretter rettesæt...
1016 1016 Opretter hovedgrænseflade
1017 1017 Kreditkort
1018 1018 +++++
1019 1019 Cricketnet
1020 1020 Kroket
1021 1021 Overkørsel for cykler
1022 1022 Overgangssted for ridende
1023 1023 Fodgængerovergang (over jernbane)
1024 1024 -----
1025 1025 Krydsende bygninger
1026 1026 Overgangstype
1027 1027 -----
1028 1028 Krydsende veje til lands/vands
1029 1029 Krydsende veje
1030 1030 Ctrl for at sammenlægge med nærmeste punkt.
1031 1031 Køkken
1032 1032 Kultur
1033 1033 Aktuel markering
1034 1034 Nuværende rettesæt er null. Kan ikke uploade data.
1035 1035 Nuværende brugerinfohåndtering er af typen "{0}"
1036 1036 Nuværende værdi ''{0}'' for brugerID er ikke gyldig
1037 1037 Den aktuelle værdi er standard.
1038 1038 Der er lige nu ikke markeret noget downloadområde. Markér venligst et område først.
1039 1039 Gardin
1040 1040 Tilpasset
1041 1041 Selvvalgt WMS-link
1042 1042 Tilpas farve
1043 1043 Tilpas elementerne på værktøjslinjen.
1044 1044 Tilpas sportegning
1045 1045 Indhak
1046 1046 Cykelhindring
1047 1047 Cykelspor
1048 1048 Cykelsti
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Cyklisk afhængighed mellem relationer:
1052 1052 Cykling
1053 1053 Cykler afhængigheder
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 +++++
1057 1057 +++++
1058 1058 Dæmning
1059 1059 Datafejl
1060 1060 Datalag {0}
1061 1061 Datasæt:
1062 1062 Datakilder og typer:
1063 1063 Datakilder
1064 1064 Datavalidator
1065 1065 +++++
1066 1066 -----
1067 1067 Databasen er utilgængelig på grund af vedligeholdelse
1068 1068 Datasætskonsistenstest
1069 1069 Dato
1070 1070 Dato:
1071 1071 Dato:
1072 1072 Kreditkort
1073 1073 Afgør hvordan data skal uploades og hvilket rettesæt der skal bruges
1074 1074 decimalgrader
1075 1075 Beslutning
1076 1076 Afvist
1077 1077 Reducér zoom
1078 1078 Dedikeret ridesti
1079 1079 Dedikeret cykelsti
1080 1080 Dedikeret gangsti
1081 1081 Standard
1082 1082 Standard (automatisk valgt)
1083 1083 Standardværdien er i øjeblikket ukent (indstillingen er ikke brugt endnu).
1084 1084 Standardværdien er "{0}".
1085 1085 Standard værdi: {0}
1086 1086 Slet
1087 1087 Slet fil
1088 1088 Slet fil fra disk
1089 1089 Slette-tilstand
1090 1090 Fjern egenskaber
1091 1091 Slet veje, som ikke er dele af en indre multipolygon
1092 1092 Bekræftelse af sletning
1093 1093 Slet duplikerede relationer
1094 1094 Slet duplikerede veje
1095 1095 Slet filter.
1096 1096 Slet fra relation
1097 1097 Slet billedfil fra disk
1098 1098 Slet ufuldstændige medlemmer?
1099 1099 Slet lag uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.
1100 1100 Slet punkt {0}
1101 1101 Slet punkter eller veje.
1102 1102 Slet nu!
1103 1103 Sletter objekter
1104 1104 Slet relation {0}
1105 1105 Slet relation?
1106 1106 Slet relationer
1107 1107 Slet valgte objekter.
1108 1108 Slet den redigerede relation
1109 1109 Fjern den valgte nøgle i alle objekter
1110 1110 Slet de markerede lag
1111 1111 Slet de nvalgte relation
1112 1112 Slet den valgte kilde fra listen.
1113 1113 Slet markeringen i tag-tabellen
1114 1114 Slet unødige punkter fra en vej.
1115 1115 Slet vej {0}
1116 1116 Slettet
1117 1117 Slettede "{0}"
1118 1118 Slettet status:
1119 1119 Slettet medlem {0} bruges af relationen {1}
1120 1120 Slette punkt {0} er en del af vejen {1}
1121 1121 Slettede eller flyttede objekter
1122 1122 Slettet relation {0} indeholder medlemmer
1123 1123 Slettet vej {0} indeholder punkter
1124 1124 Slettede {0} egenskaber for {1} objekter
1125 1125 Delikatesse
1126 1126 Trosretning
1127 1127 Tandlæge
1128 1128 -----
1129 1129 Forældede tags
1130 1130 Forældnings fiks af {0}
1131 1131 Dybde i meter
1132 1132 Beskrivelse
1133 1133 Beskrivelse: {0}
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 Detaljer
1138 1138 Vælger udvidelser der skal indlæses...
1139 1139 Bestem brugerID for nuværende bruger...
1140 1140 Diameter (i mm)
1141 1141 Fandt ikke et objekt med id {0} i det aktuelle datasæt
1142 1142 +++++
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 Sværhedsgrad
1146 1146 Opløsning af position (rød = høj, grøn = lav, hvis tilgængelig)
1147 1147 Retning
1148 1148 Retning (rød = vest, gul = nord, grøn = øst og blå = syd)
1149 1149 -----
1150 1150 Slå fra
1151 1151 Slå udvidelse fra.
1152 1152 Kassér
1153 1153 Håndkøb
1154 1154 -----
1155 1155 Vis avancerede OAuth parametre
1156 1156 Indstillinger for visning
1157 1157 Vis en bevægelig ikon, der repræsenterer punktet på det synkroniserede spor hvor lyden der spiller nu var indspillet.
1158 1158 Vis avanceret objektinformation om OSM punkter, veje og relationer.
1159 1159 Vis kun knapper i højre sidemenuer når markøren er inde i elementet
1160 1160 Vis koordinater som
1161 1161 Vis geo-taggede billeder
1162 1162 Vis historiske oplysninger om OSM veje, punkter eller relationer i en webbrowser.
1163 1163 Vis historik for OSM-veje, -punkter eller -relationer.
1164 1164 Vis live lydspor.
1165 1165 Vis objektinformation om OSM punkter, veje og relationer i en webbrowser.
1166 1166 Vis lyd-menuen.
1167 1167 Vis "Om"-billedet.
1168 1168 Vis rettesættets basale egenskaber
1169 1169 Vis historikken for alle valgte elementer.
1170 1170 Vis de markerede objekters historik
1171 1171 Vis objekterne oprettet,opdateret og slettet af rettesættet
1172 1172 Vis rettesættets tags
1173 1173 -----
1174 1174 Afstand:
1175 1175 Fordel punkter
1176 1176 Fordel de valgte punkter med ens afstande langs en linje
1177 1177 -----
1178 1178 Ubrugt jernbanespor
1179 1179 Grøft
1180 1180 Undlad at udføre ændringer
1181 1181 Husk mit valg og spørg ikke igen (gå til Indstillinger -> Udvidelser for at ændre dette senere)
1182 1182 Tegn ikke pile, hvis de ikke er mindst denne afstand fra den forrige.
1183 1183 Kræv ikke at skifte tilstande (Potlatch arbejdsflowstil)
1184 1184 Vis ikke igen (husker valg)
1185 1185 Vis ikke denne besked igen
1186 1186 Foretag intet
1187 1187 Vil du virkelig anvende den nye rolle?
1188 1188 Vil du tillade dette?
1189 1189 Gør-det-selv-butik
1190 1190 Dok
1191 1191 Lægehus
1192 1192 Hundepark
1193 1193 Hundeløb
1194 1194 Dobbelt konflikt
1195 1195 Ned
1196 1196 +++++
1197 1197 Download alle børn
1198 1198 Download data
1199 1199 Download GPS-punkter direkte ind i JOSM fra Globalsat dg100-datalogger.
1200 1200 Download sted
1201 1201 Download medlemmer
1202 1202 Download OSM objekter efter ID
1203 1203 Download udvidelse
1204 1204 Download korrigerede billeder fra forskellige services
1205 1205 Download markerede børn
1206 1206 +++++
1207 1207 Download alle børnerelationer (rekursivt)
1208 1208 Download alle ufuldstændige medlemmer
1209 1209 Download alle medlemmer af de markerede relationer
1210 1210 Download og vis historikken for de valgte objekter
1211 1211 Downloadområdets størrelse er ok, størrelsen vil sandsynligvis blive accepteret af serveren
1212 1212 Downloadområdet er for stort; vil sandsynligvis blive afvist af serveren
1213 1213 Download som nyt lag
1214 1214 Download indhold af rettesæt
1215 1215 Download rettesæt
1216 1216 Download rettesæt ved hjælp af foruddefinerede anmodninger
1217 1217 Download indhold
1218 1218 +++++
1219 1219 Download hver som rå GPS. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL indeholdende lat=y&lon=x&zoom=z eller et filnavn
1220 1220 Download hver. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL indeholdende lat=y&lon=x&zoom=z eller et filnavn
1221 1221 Download alt indenfor:
1222 1222 Download fra OSM langs dette spor
1223 1223 Download fra OSM...
1224 1224 Hent ufuldstændige medlemmer
1225 1225 Download ufuldstændige medlemmer af valgte relationer
1226 1226 Download information om de markerede rettesæt fra OSM serveren
1227 1227 Download liste
1228 1228 Download kort-data fra OSM serveren.
1229 1229 Download medlemmer
1230 1230 Download mine rettesæt fra OSM serveren (max 100 rettesæt)
1231 1231 Download kun mine rettesæt
1232 1232 Hent nær:
1233 1233 Download nu
1234 1234 Download objekt
1235 1235 Download objekt...
1236 1236 Download objekter
1237 1237 Hent objekter, som refererer til et af de valgte objekter
1238 1238 -----
1239 1239 Download forældre-veje/-relationer
1240 1240 Download udvidelsesliste...
1241 1241 +++++
1242 1242 Download omdirigeret til "{0}"
1243 1243 Download refererende (forælder-relationer og veje)
1244 1244 Download de referende (forælder relationer)
1245 1245 Downloader refererende relationer
1246 1246 Download relationsmedlemmer
1247 1247 Download relationer
1248 1248 Download markerede ufuldstændige medlemmer
1249 1249 Download markerede relationer
1250 1250 Download sprunget over
1251 1251 Download afgrænsningsfeltet
1252 1252 Download afgrænsningsfeltet som rå gps
1253 1253 Download indholdet af rettesættet
1254 1254 Download indhold af rettesæt fra OSM-serveren
1255 1255 Download rettesættet med det specificerede ID, inklusive rettesættets indhold.
1256 1256 Download indholdet af de markerede rettesæt fra serveren
1257 1257 Download listen over tilgængelige plugins
1258 1258 Download stedet fra URL’en (med lat=x&lon=y&zoom=z)
1259 1259 Download stedet ved URL’en (med bredde=x&længde=y&zoom=z) som rå GPS
1260 1260 Download synlige tern
1261 1261 Download dine GPX spor fra openstreetmap.org
1262 1262 Henter {0} af {1} ({2} tilbage)
1263 1263 Downloadede GPX-data
1264 1264 Hentede {0}/{1} tern
1265 1265 +++++
1266 1266 Downloader GPS-data
1267 1267 Downloader OSM-data...
1268 1268 Downloader udvidelsen {0}...
1269 1269 Downloader "Dagens besked"
1270 1270 Downloader indhold af rettesæt
1271 1271 Downloader rettesæt {0} ...
1272 1272 Downloader rettesæt ...
1273 1273 Downloader indhold af rettesæt {0} ...
1274 1274 Downloader data
1275 1275 Downloader fra OSM server...
1276 1276 Downloaderer historik...
1277 1277 Downloader åbne rettesæt ...
1278 1278 Downloader udvidelsesliste fra "{0}"
1279 1279 Downloader punkterne {0} til {1}...
1280 1280 Downloader refererende relationer ...
1281 1281 Downloader refererende veje ...
1282 1282 Downloader relation {0}
1283 1283 Downloader OSM data langs en vej
1284 1284 Træklift
1285 1285 Træk et vejsegment for at lave en rektangel. Ctrl-træk for at flytte et segment langs dets normal, Alt-træk for at oprette en ny rektangel, dobbeltklik for at tilføje et nyt punkt.
1286 1286 Træk spillehoved
1287 1287 Træk spillehoved og slip nær spor for at afspille lyd derfra; SHIFT+slip for at synkronisere lyd på det sted.
1288 1288 Dræn
1289 1289 Tegn
1290 1290 Tegn retningspile.
1291 1291 Tegn en cirkel fra HDOP værdien
1292 1292 Tegn en cirkel fra HDOP værdien.
1293 1293 Tegn en firkant af passende størrelse og slip så museknappen.
1294 1294 Tegn pile i kørselsretningen for ensrettede veje og andre retningsorienterede funktioner.
1295 1295 Tegn grænserne for downloadet data
1296 1296 Tegn retningspile for linjer, som forbinder GPS-punkter.
1297 1297 Tegn retningsvisere på vejstykker
1298 1298 Tegn inaktive lag i anden farve
1299 1299 Tegn store GPS punkter
1300 1300 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1301 1301 Tegn linjer mellem rå GPS-punkter
1302 1302 Tegn linjer mellem rå GPS-punkter.
1303 1303 Tegn punkter
1304 1304 Tegn ensrettet pile.
1305 1305 Tegn kun omridset af områder
1306 1306 Tegn elastik-hjælpelinje
1307 1307 Tegn numre for segment-rækkefølgen
1308 1308 Tegn omridset af data hentet fra serveren.
1309 1309 Tegn retningspile ved hjælp af tabelopslag i stedet for kompleks matematik.
1310 1310 Tegn inaktive datalag i en anden farve.
1311 1311 Tegn ordensnumrene på alle segmenter i deres vej.
1312 1312 Tegn virtuelle punkter i valg-tilstand
1313 1313 Tegn virtuelle punkter i valg-tilstand for lette tilpasninger af veje..
1314 1314 Linjebredde for GPX linjer
1315 1315 Vandpost
1316 1316 Kør en racerbil fra punkt A til punkt B over luftfoto, efterladende kaktusser.
1317 1317 Køreskole
1318 1318 Kemisk renseri
1319 1319 Nar ind i {0} punkter
1320 1320 Duplikér
1321 1321 Dublet-punkter i to u-lukkede veje
1322 1322 Dublet-punkter, som bruges af flere veje.
1323 1323 Duplikér markering ved kopiering og umiddelbar indsættelse
1324 1324 Duplikér dette lag
1325 1325 Dublet-punkter
1326 1326 Duplikerede relationer
1327 1327 Dublet-vejpunkter
1328 1328 Dublet-veje
1329 1329 Dynamisk
1330 1330 Dynamiske knapper i sidemenuer
1331 1331 Dynamisk farveområde baseret på datagrænser
1332 1332 E-mail
1333 1333 E10 (10% Ethanol blanding)
1334 1334 E85 (85% Ethanol blanding)
1335 1335 EPSG:4326 og Mercator projektion er understøttet
1336 1336 FEJL
1337 1337 EULA licens URL er ikke tilgængelig: {0}
1338 1338 Hvert punkt skal forbinde nøjagtigt 2 veje
1339 1339 Øst/Nord
1340 1340 +++++
1341 1341 Nem download langs et langt sæt af indbyrdes forbundne veje
1342 1342 Redigér
1343 1343 Ret bowling
1344 1344 -----
1345 1345 Ret adresseinformation
1346 1346 Ret adresse-interpolering
1347 1347 Redigér mineindgang
1348 1348 Ret administrativ grænse
1349 1349 Rediger lufthavnsområde
1350 1350 Ret spritbutik
1351 1351 Ret kolonihave-område
1352 1352 Ret alpinhytte
1353 1353 Ret amerikansk fodbold
1354 1354 Ret arkæologisk sted
1355 1355 Ret bueskydning
1356 1356 Ret kunstcenter
1357 1357 Ret kunstværk
1358 1358 Ret atletik
1359 1359 Ret forlystelse
1360 1360 Ret australsk fodbold
1361 1361 Ret pengeautomat
1362 1362 Ret babyluge
1363 1363 Ret bager
1364 1364 Ret bank
1365 1365 Ret bar
1366 1366 Ret Baseball
1367 1367 -----
1368 1368 Ret Basketball
1369 1369 Ret slagmark
1370 1370 Ret bugt
1371 1371 Ret strand
1372 1372 -----
1373 1373 Ret Pejlemærke
1374 1374 Ret drikkevarebutik
1375 1375 Ret cykelparkering
1376 1376 Ret cykeludlejning
1377 1377 Ret cykelhandler
1378 1378 Ret biergarten
1379 1379 Ret værft
1380 1380 Ret en pæl
1381 1381 Ret boghandler
1382 1382 Ret grænsekontrol
1383 1383 Ret petanque
1384 1384 Rediger grænse
1385 1385 Ret grænsesten
1386 1386 -----
1387 1387 -----
1388 1388 Ret bro
1389 1389 Ret ridesti
1390 1390 -----
1391 1391 Rediger bygning
1392 1392 Ret skubbeport
1393 1393 Ret styreskinne til bus
1394 1394 Ret rutebil-platform
1395 1395 Ret rutebilstation
1396 1396 Ret busstop
1397 1397 Ret slagter
1398 1398 Ret tovbane
1399 1399 Rediger fordelerskab
1400 1400 Ret café
1401 1401 Ret campingplads
1402 1402 Ret canadisk fodbold
1403 1403 Ret kanal
1404 1404 Ret kanosport
1405 1405 Ret biludlejning
1406 1406 Ret bilmekaniker
1407 1407 Ret bildeling
1408 1408 Ret bilforhandler
1409 1409 Ret bilvask
1410 1410 Ret autocamper-plads
1411 1411 Ret borg
1412 1412 Ret en kreaturrist
1413 1413 Ret huleindgang
1414 1414 Ret kirkegård
1415 1415 Ret skilift
1416 1416 Ret feriehytte
1417 1417 Ret opladestation (for elektriske biler)
1418 1418 -----
1419 1419 Ret skorsten
1420 1420 Ret biograf
1421 1421 Ret storby
1422 1422 Ret et bygrænse-skilt
1423 1423 Ret civil-grænse
1424 1424 Ret klippe
1425 1425 Ret klatring
1426 1426 Rediger ur
1427 1427 Rediger tøjforretning
1428 1428 Ret kystlinje
1429 1429 Ret videregående udd.
1430 1430 Redigér kommercielt brug af land
1431 1431 -----
1432 1432 Ret computerforretning
1433 1433 Ret Konditori
1434 1434 Ret område for byggeplads
1435 1435 Ret kontaktinformationer
1436 1436 Ret kontaktinformationer (nyt format)
1437 1437 Ret et kontinent
1438 1438 Ret købmand
1439 1439 Ret Kopicenter
1440 1440 Ret land
1441 1441 Ret amt
1442 1442 Ret domhus
1443 1443 Ret overdækket reservoir
1444 1444 Ret kran
1445 1445 Ret cricket
1446 1446 Ret cricketnet
1447 1447 Ret kroket
1448 1448 Ret overkørsel
1449 1449 Redigér gardin
1450 1450 Rediger cykelspor
1451 1451 Ret cykelsti
1452 1452 Ret cykling
1453 1453 Ret dæmning
1454 1454 Rediger delikatesse
1455 1455 Ret tandlæge
1456 1456 -----
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 Ret ubrugt jernbanespor
1460 1460 Redigér grøft
1461 1461 Ret gør-det-selv-butik
1462 1462 Ret dok
1463 1463 Ret lægehus
1464 1464 Redigér hundepark
1465 1465 Ret hundeløb
1466 1466 Ret træklift
1467 1467 Ret dræn
1468 1468 Ret vandpost
1469 1469 Ret køreskole
1470 1470 Ret kemisk renseri
1471 1471 Ret elektronikforretning
1472 1472 Ret ambassade
1473 1473 -----
1474 1474 -----
1475 1475 Ret indgang
1476 1476 Ret ridning
1477 1477 Ret Erotisk
1478 1478 Rediger stof
1479 1479 Ret landbrugsland
1480 1480 Ret gårdsplads
1481 1481 Ret fastfood-restaurant
1482 1482 Ret fjeldområde
1483 1483 Ret færge
1484 1484 Ret færgehavn
1485 1485 Ret brandhane
1486 1486 Ret brandstation
1487 1487 Ret fiskeri
1488 1488 Ret trappetrin
1489 1489 Ret blomsterhandler
1490 1490 -----
1491 1491 Ret gangsti
1492 1492 Ret vadested
1493 1493 Ret skovområde
1494 1494 Ret springvand
1495 1495 Redigér rammer
1496 1496 Ret brændstof
1497 1497 Ret møbelforretning
1498 1498 Ret gælisk fodbold
1499 1499 Rediger garager
1500 1500 Ret have
1501 1501 Ret havecenter
1502 1502 Ret gasbeholder
1503 1503 Ret port
1504 1504 Ret gletsjer
1505 1505 Ret Golf
1506 1506 Ret golfbane
1507 1507 Ret Gondol
1508 1508 -----
1509 1509 Ret gravplads
1510 1510 -----
1511 1511 Ret Grønthandler
1512 1512 -----
1513 1513 Redigér høfde
1514 1514 Ret gæstehus
1515 1515 Ret gymnastik
1516 1516 Ret frisør
1517 1517 Ret stop
1518 1518 Ret landsby
1519 1519 Ret trådled
1520 1520 Ret isenkræmmer
1521 1521 Redigér høreapparater
1522 1522 Ret hede
1523 1523 Rediger helikopterlandingsplads
1524 1524 Ret hi-fi-forhandler
1525 1525 -----
1526 1526 Ret vej under udførelse
1527 1527 Ret hockey
1528 1528 Ret galopbane
1529 1529 Ret Hospital
1530 1530 Ret vandrerhjem
1531 1531 Ret hotel
1532 1532 Ret skydetelt
1533 1533 Ret industri-område
1534 1534 Ret ø
1535 1535 Redigér holm
1536 1536 Redigér isoleret bygning
1537 1537 -----
1538 1538 Ret JOSM-udvidelesers beskrvelses-URL.
1539 1539 Rediger guldsmed
1540 1540 Ret trafikknudepunkt
1541 1541 Ret gokart
1542 1542 Ret børnehave
1543 1543 Ret kiosk
1544 1544 -----
1545 1545 Ret Køkken
1546 1546 Ret land
1547 1547 Ret losseplads
1548 1548 Ret vaskeri
1549 1549 Ret bibliotek
1550 1550 Ret bom
1551 1551 Ret letbane
1552 1552 Ret fyrtårn
1553 1553 Ret legegade
1554 1554 Ret lokalitet
1555 1555 Redigér flyvende tæppe
1556 1556 -----
1557 1557 Ret lystbådehavn
1558 1558 Rediger markedsplads
1559 1559 -----
1560 1560 Ret målestation
1561 1561 Ret mindesmærke
1562 1562 Ret militært område
1563 1563 Redigér mineskakt
1564 1564 Ret minigolf
1565 1565 -----
1566 1566 Ret Mobiltelefon
1567 1567 Redigér model flyveplads
1568 1568 Ret vekselkontor
1569 1569 Ret monorail
1570 1570 Ret monument
1571 1571 Ret motel
1572 1572 Rediger motocross
1573 1573 -----
1574 1574 Rediger motorsport
1575 1575 Ret motorvej
1576 1576 Ret motorvejskryds
1577 1577 Ret motorvejsforbindelse
1578 1578 Ret bjergpas
1579 1579 Ret mudder
1580 1580 Ret multi
1581 1581 Ret multipolygon
1582 1582 Ret museum
1583 1583 Redigér musikinstrumenter
1584 1584 Ret smalsporet jernbane
1585 1585 Ret landegrænser
1586 1586 Ret grænser for nationalpark
1587 1587 Ret naturreservat
1588 1588 -----
1589 1589 Ret natklub
1590 1590 Redigér plejehjem
1591 1591 Ret optiker
1592 1592 Redigér udendørsbutik
1593 1593 Rediger maling
1594 1594 Ret palæontologisk sted
1595 1595 Ret park
1596 1596 Ret parkering
1597 1597 Ret vej mellem parkeringsbåse
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 Rediger passerer sted
1601 1601 Ret sti
1602 1602 Ret tinde
1603 1603 Ret gågade
1604 1604 Ret pelota
1605 1605 Ret apotek
1606 1606 Ret picnic sted
1607 1607 Ret mole
1608 1608 Ret rørledning
1609 1609 Rediger bane
1610 1610 Ret sted for tilbedelse
1611 1611 -----
1612 1612 Ret legeplads
1613 1613 Ret politi
1614 1614 Ret politisk grænse
1615 1615 Ret posthus
1616 1616 Ret generator
1617 1617 Ret strømkabel
1618 1618 Ret pæl
1619 1619 Ret kraftværk
1620 1620 Ret transformatorstation
1621 1621 Ret elmast
1622 1622 Ret bevaret jernbane
1623 1623 Ret primærforbindelse
1624 1624 Ret en hovedvej
1625 1625 Ret fængsel
1626 1626 Redigér egenskaber
1627 1627 Ret pub
1628 1628 Ret offentlig bygning
1629 1629 Redigér offentlig grill
1630 1630 Ret stenbrudsområde
1631 1631 Ret Fjernstyret bil
1632 1632 Ret væddeløbsbane
1633 1633 -----
1634 1634 Ret spor
1635 1635 -----
1636 1636 Ret jernbaneplatform
1637 1637 Ret rekreativt område
1638 1638 Ret genbrugsplads
1639 1639 Ret region
1640 1640 Ret område for vandreservoir
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 Ret en beboelsesgade
1644 1644 Rediger rasteplads
1645 1645 Ret restaurant
1646 1646 Ret område for detailhandel
1647 1647 Ret flod
1648 1648 Ret flodbred
1649 1649 Ret adgangsbegrænsninger
1650 1650 Ret vej af ukendt type
1651 1651 -----
1652 1652 Ret rute
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 -----
1656 1656 Ret ruiner
1657 1657 Rediger startbane
1658 1658 Redigér sikkerheds-træning
1659 1659 Ret en udfaldsport
1660 1660 Redigér sauna
1661 1661 Ret skole
1662 1662 Ret ur
1663 1663 Ret krat
1664 1664 -----
1665 1665 Ret en bivej
1666 1666 Ret tankstation
1667 1667 Ret servicevej
1668 1668 Ret shelter
1669 1669 Ret skobutik
1670 1670 Ret skydning
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 Ret Skateboard
1674 1674 Rediger skøjteløb
1675 1675 Ret skisport
1676 1676 Ret slæbested
1677 1677 Ret fodbold
1678 1678 -----
1679 1679 Ret idrætscenter
1680 1680 Ret sportsbutik
1681 1681 Ret udspring
1682 1682 Ret stadion
1683 1683 Ret stat
1684 1684 Redigér kontorforsyning
1685 1685 Ret en stente
1686 1686 Ret bæk
1687 1687 -----
1688 1688 Redigér gadelampe
1689 1689 Rediger studie
1690 1690 Ret forstad
1691 1691 Ret metro
1692 1692 Ret indgang til undergrundsbane
1693 1693 Ret supermarked
1694 1694 Ret overvågningskamera
1695 1695 Ret målepunkt
1696 1696 Ret svømning
1697 1697 -----
1698 1698 Ret bordtennis
1699 1699 Rediger skrædder
1700 1700 Ret taxiholdeplads
1701 1701 -----
1702 1702 Ret telefon
1703 1703 Ret tennis
1704 1704 Redigér terminal
1705 1705 -----
1706 1706 Ret en tertiær vej
1707 1707 Ret teater
1708 1708 Ret forlystelsespark
1709 1709 Ret betalingsanlæg
1710 1710 Ret tårn
1711 1711 Ret By
1712 1712 Ret rådhus
1713 1713 Ret legetøjsbutik
1714 1714 Ret spor
1715 1715 Rediger trafikdæmpning
1716 1716 Ret sporvogn
1717 1717 Ret sporvogns-stop
1718 1718 Ret rejsebureau
1719 1719 Ret et træ
1720 1720 Ret motortrafikvej
1721 1721 Ret motortrafikvejsforbindelse
1722 1722 Ret en tunnel
1723 1723 Rediger svingbegrænsning
1724 1724 Redigér tælleapparat
1725 1725 Rediger dæk
1726 1726 Ret uklassificeret vej
1727 1727 Ret universitet
1728 1728 Ret Støvsuger
1729 1729 -----
1730 1730 Ret automat
1731 1731 Ret dyrlæge
1732 1732 Ret videobutik
1733 1733 Ret udsigtspunkt
1734 1734 Ret mindre by
1735 1735 -----
1736 1736 Ret vingård
1737 1737 Ret vulkan
1738 1738 -----
1739 1739 Rediger skraldespand
1740 1740 Ret rensningsanlæg
1741 1741 Ret vand
1742 1742 Ret badeland
1743 1743 Ret vandtårn
1744 1744 Ret vandbrønd
1745 1745 Rediger vandværk
1746 1746 Ret vandfald
1747 1747 Redigér vandmølle
1748 1748 -----
1749 1749 Ret vejkantskors
1750 1750 Ret vejkantstempel
1751 1751 Ret stemmeværk
1752 1752 Ret vådområde
1753 1753 Ret vejrmølle
1754 1754 Ret naturskov
1755 1755 Ret fabrik
1756 1756 Ret zoo
1757 1757 Rediger tilknyttet vej
1758 1758 Redigér filter.
1759 1759 Rediger breddegrad og længdegrad for et punkt.
1760 1760 Rediger ny relation i lag ''{0}''
1761 1761 Rediger relation #{0} i lag ''{1}''
1762 1762 Rediger rutenetværk
1763 1763 -----
1764 1764 Redigér den nuværende Hjælp-side
1765 1765 Rediger den nu markerede relation
1766 1766 Rediger filnavnet eller URL’en for den valgte aktive prædefinition
1767 1767 Redigér den markerede aktive stils filnavn eller URL
1768 1768 Redigér den relation det nu markerede relationsmedlem refererer til
1769 1769 Rediger relationen det nu markerede relationsmedlem refererer til.
1770 1770 Ret den markerede ikonsti
1771 1771 Ret den valgte kilde.
1772 1772 Ret værdien for den valgte nøgle for alle objekter
1773 1773 Ret: {0}
1774 1774 Redigeret den:
1775 1775 Redigeret af:
1776 1776 Uddannelse
1777 1777 Du skal enten redigere stien manuelt i tekstfeltet eller klikke på "..." knappen for at åbne en filvælger.
1778 1778 -----
1779 1779 Elektronisk
1780 1780 Elektroniske punge og betalingskort
1781 1781 Elektronik
1782 1782 Elementer af typen {0} er understøttet.
1783 1783 Højde
1784 1784 E-mail adresse
1785 1785 Vold
1786 1786 Ambassade
1787 1787 -----
1788 1788 Nødtelefon
1789 1789 Udrykningskøretøjer
1790 1790 Tomt dokument
1791 1791 Tom rolle fundet
1792 1792 Tomme veje
1793 1793 Slå standarder for indbyggede ikoner til
1794 1794 Slå filter til
1795 1795 Aktivér fjernstyring
1796 1796 Aktivér/deaktivér automatisk flytning af kortvisningen til det sidste placerede punkt
1797 1797 Aktivér/deaktivér ekspertilstand
1798 1798 Slå rendering af kortet kun som trådgitter til/fra
1799 1799 -----
1800 1800 Anbefal/fraråd upload
1801 1801 -----
1802 1802 Indtast længde- og breddegrad for at hoppe til position.
1803 1803 Indtast URL
1804 1804 Indtast URL at downloade
1805 1805 Indtast et rettesæts id
1806 1806 Indtast et stednavn at søge efter
1807 1807 Indtast et stednavn at søge efter:
1808 1808 Indtast en rolle og brug den med de markerede relationsmedlemmer
1809 1809 Indtast en rolle for alle relationsmedlemsskaber
1810 1810 Angiv et søgeudtryk
1811 1811 Angiv avancerede OAuth egenskaber
1812 1812 Indtast en URL hvor data skal downloades fra
1813 1813 Indtast en upload-kommentar
1814 1814 Indtast brugerinfo for HTTP-proxy
1815 1815 Indtast brugeroplysninger for OSM-API
1816 1816 Indtast loginoplysninger for vært
1817 1817 Indtast Easting og Northing (x og y) adskilt af mellemrum, komma eller semikolon.
1818 1818 Indtast filnavn:
1819 1819 Indtast sti eller mappenavn:
1820 1820 Indtast ID’et fra det objekt der skal downloads
1821 1821 Angiv OAuth adgangsudtrykket
1822 1822 Indtast koordinaterne for det nye punkt.<br/>Du kan adskille længdegrad og breddegrad med mellemrum, komma eller semikolon.<br/>Brug positive tal eller N, E tegn for at indikere Nordlig og østlig kardinal-retning.<br/>For syd og vest kardinal-retninger kan du brugen enten negative tal eller S,W tegn.<br/>Koordinatværdiger kan være i en af følgende tre formater:<ul><li><i>grader</i><tt>&deg;</tt></li><li><i>grader</i><tt>&deg;</tt> <i>minutter</i><tt>&#39;</tt></li><li><i>grader</i><tt>&deg;</tt> <i>minutter</i><tt>&#39;</tt> <i>sekunder</i><tt>&quot</tt></li></ul>Symbolerne <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> er valgfri.<br/><br/>Nogle eksempler:<ul><li>49.29918&deg; 19.24788&deg;</li><li>N 49.29918 E 19.24788</li><li>W 49&deg;29.918&#39; S 19&deg;24.788&#39;</li><li>N 49&deg;29&#39;04&quot; E 19&deg;24&#39;43&quot;</li><li>49.29918 N, 19.24788 E</li><li>49&deg;29&#39;21&quot; N 19&deg;24&#39;38&quot; E</li><li>49 29 51, 19 24 18</li><li>49 29, 19 24</li><li>E 49 29, N 19 24</li><li>49&deg; 29; 19&deg; 24</li><li>N 49&deg; 29, W 19&deg; 24</li><li>49&deg; 29.5 S, 19&deg; 24.6 E</li><li>N 49 29.918 E 19 15.88</li><li>49 29.4 19 24.5</li><li>-49 29.4 N -19 24.5 W</li></ul><li>48 deg 42&#39; 52.13" N, 21 deg 11&#39; 47.60" E</li></ul>
1823 1823 Indtast søgeudtrykket
1824 1824 Indgang
1825 1825 Punkt {0}
1826 1826 Ridning
1827 1827 Erotisk
1828 1828 Fejl
1829 1829 Fejl
1830 1830 Fejl ved visning af URL
1831 1831 Fejl under download
1832 1832 Fejl i filter
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 Fejl ved opstart af test {0}:\n {1}
1838 1838 Fejl ved indlæsning af fil
1839 1839 Fejl ved hent af lag
1840 1840 En fejl opstod ved behandling af gpx-data for laget ''{0}''. Kun en del af filen vil være tilgængelig.
1841 1841 En fejl opstod ved behandling af gpx-filen ''{0}''. Kun en del af filen vil være tilgængelig.
1842 1842 Fejl i fil {0}
1843 1843 Fejl ved fortolkning af {0}:
1844 1844 Fejl ved lydafspilning
1845 1845 Fejl ved læsning af bogmærkeemnet: %s
1846 1846 Fejl ved omdøbning af filen "{0}" til "{1}"
1847 1847 Fejl ved oprettelse af backup for fjernet lag: {0}
1848 1848 Fejl ved eksport af {0}:\n{1}
1849 1849 Fejl ved hentning af filer fra mappen {0}\n
1850 1850 Fejl ved fortolkning af forskydning.\nForventet format: {0}
1851 1851 -----
1852 1852 Fejl ved fortolkning af datoen.\nBrug venligst det angivne format
1853 1853 Fejl ved fortolkning af tidszone.\nForventet format: {0}
1854 1854 Fejl under fortolkning af {0}
1855 1855 Fejl: Forbindelse til proxy ''{0}'' for URI ''{1}'' fejlede. Undtagelse var: {2}
1856 1856 Fejl: Ulovlig double værdi ''{0}'' i linje ''{1}'' i bogmærkefil ''{2}''
1857 1857 Fejl: Uventet linje ''{0}'' i bogmærkefil ''{1}''
1858 1858 Fejl: kunne ikke indlæse korttegningsklassen "{0}". Klassen blev ikke fundet.
1859 1859 Fejl: Kunne ikke åbne inputstrømmen for ressourcen "/data/{0}".
1860 1860 Fejl: kunne ikke åbne input-strømmen for ressourcen ''/data/{0}''. Kan ikke indlæse NTF<->RGF93 gitter
1861 1861 Fejl
1862 1862 Fejl under download
1863 1863 +++++
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Alt
1868 1868 Eksempler
1869 1869 Afvikler platforms opstartskrog
1870 1870 Afslut
1871 1871 Afslut JOSM
1872 1872 Afslut JOSM og gem. Ugemte ændringer uploades og/eller gemmes.
1873 1873 Afslut JOSM uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.
1874 1874 Afslut nu!
1875 1875 Afslut programmet.
1876 1876 -----
1877 1877 Forventede ikke-tom værdi for parameter "{0}". Fik "{1}".
1878 1878 Forventet søgeudtryk
1879 1879 Forventede <i>min</i>/<i>max</i> efter ''timestamp''
1880 1880 Eksperttilstand
1881 1881 Eksperttilstand
1882 1882 Tydelige vejpunkter med tid anslået udfra sporposition
1883 1883 Tydelige vejpunkter med gyldige tidsstempler.
1884 1884 Eksportér GPX-fil
1885 1885 Eksporter og gem
1886 1886 Eksporter indstillinger
1887 1887 Eksporter dataene til GPX-fil.
1888 1888 Eksporter til GPX...
1889 1889 -----
1890 1890 Trækker GPS-lokaliteter ud fra EXIF
1891 1891 Træk ud
1892 1892 Træk vej ud
1893 1893 +++++
1894 1894 +++++
1895 1895 FIXMEs
1896 1896 +++++
1897 1897 Stof
1898 1898 Faciliteter
1899 1899 Farve for toning:
1900 1900 Toning-niveau:
1901 1901 Kunne ikke autentikere bruger ''{0}'' med adgangskode ''***'' som OAuth-bruger
1902 1902 Kunne ikke tillade OAuth forespørgslen "{0}"
1903 1903 Kunne ikke oprette udvidelsesmappen "{0}"
1904 1904 Kunne ikke oprette udvidelsesinformation fra manifest for udvidelsen "{0}"
1905 1905 Kunne ikke indlæse XML skemaet.
1906 1906 Kunne ikke indlæse ressource "{0}". Fejl er {1}.
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 Kunne ikke åbne URL
1910 1910 -----
1911 1911 Kunne ikke åbne forbindelse til API {0}.
1912 1912 Kunne ikke åbne Hjælp-side
1913 1913 Kunne ikke åbne Hjælp-side. URL’en er tom.
1914 1914 Kunne ikke åbne input-strøm for resurse ''{0}''
1915 1915 Kunne ikke fortolke dato "{0}" meldt tilbage af serveren.
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Kunne ikke læse CSS-filen ''help-browser.css''. Undtagelse er: {0}
1919 1919 Kunne ikke læse fra "{0}". Serveren svarede med statuskoden {1}.
1920 1920 Kunne ikke omdøbe filen {0} til {1}.
1921 1921 Kunne ikke lave nuværende primitiv. Nuværende version {0} ikke tilgængelig i historik.
1922 1922 Kunne ikke lave reference. Reference-ID {0} matcher ikke historik-ID {1}.
1923 1923 Kunne ikke lave reference. Reference version {0} ikke tilgængelig i historik.
1924 1924 Kunne ikke signere en HTTP forbindelse med en OAuth Bekræftelses header
1925 1925 Kunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag ikke indeholder sådan en primitiv
1926 1926 Kunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag er nul.
1927 1927 Jordbrugsland
1928 1928 Gårdsplads
1929 1929 Fastfood
1930 1930 Hurtig optegning (ser grimmere ud)
1931 1931 Hurtig tegning af veje med musen
1932 1932 Hurtig frem multiplikator
1933 1933 Fatalt: Kunne ikke finde billede ''{0}''. Dette er et alvorligt konfigurationsproblem. JOSM vil holde op med at virke.
1934 1934 Fax-nummer
1935 1935 Gebyr
1936 1936 Fjeldområde
1937 1937 Hegn
1938 1938 Færgerute
1939 1939 Færgehavn
1940 1940 Henter en pakke punkter fra "{0}"
1941 1941 Henter en pakke relationer fra "{0}"
1942 1942 Henter en pakke veje fra "{0}"
1943 1943 Henter punkt med ID {0} fra ''{1}''
1944 1944 Henter relation med ID {0} fra ''{1}''
1945 1945 Henter vej med ID {0} fra ''{1}''
1946 1946 Filer
1947 1947 Fil ''{0}'' findes ikke.
1948 1948 Fil "{0}" er ikke skrivbar. Indtast venligst et andet filnavn.
1949 1949 Fil format fejl
1950 1950 Filnavn:
1951 1951 Backup af filer
1952 1952 Filen findes allerede. Overskriv?
1953 1953 Filnavn er forventet for lag nr. {0}
1954 1954 Filnavn:
1955 1955 Filen {0} eksisterer allerede. Overskriv?
1956 1956 Filen {0} er hentet, dog under navnet "{1}"
1957 1957 Fil: {0}
1958 1958 Filvælger hjælp.
1959 1959 Filer
1960 1960 Filer af typen:
1961 1961 Filer af typen:
1962 1962 Fyld et rettesæt op og returner til upload-dialogen
1963 1963 +++++
1964 1964 Filter Skjult:{0} Deaktiveret:{1}
1965 1965 Filtertilstand
1966 1966 Filtrér objekter og skjul/slå dem fra.
1967 1967 Filterstreng:
1968 1968 +++++
1969 1969 Finder og fikser ugyldige gade-adresse på en nem måde.
1970 1970 Afslut tegning.
1971 1971 Brandhane
1972 1972 Brandstation
1973 1973 Bålplads
1974 1974 Fiskeri
1975 1975 Ret
1976 1976 Ret egenskaber
1977 1977 Løs tag konflikter
1978 1978 Ret det markerede problem.
1979 1979 Ret disse, hvis det er muligt.
1980 1980 Retter ({0}/{1}): ''{2}''
1981 1981 Retter fejl...
1982 1982 Flagstang
1983 1983 Blomsterhandler
1984 1984 Tøm tern-mellemlager
1985 1985 Fokusér relationseditoren på relationen "{0}" i laget "{1}"
1986 1986 Mapper
1987 1987 Følg
1988 1988 Følg linje
1989 1989 Følgende problemer blev fundet:
1990 1990 Mad
1991 1991 -----
1992 1992 Mad og drikke
1993 1993 Gående
1994 1994 Kun for de valgte elementer
1995 1995 Gennemtving tegning af linjer hvis de importerede data ikke indeholder linje information.
1996 1996 Gennemtving linjer hvis der ikke imporeret nogen segmenter
1997 1997 Vadested
1998 1998 Skov
1999 1999 Fjern objekter, men slet dem ikke fra serveren ved upload.
2000 2000 Frem/tilbage tid (sekunder)
2001 2001 Fandt en null-fil i mappen {0}\n
2002 2002 Fandt {0} resultater
2003 2003 Springvand
2004 2004 Ramme
2005 2005 Gratis pumpning af cykler
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 Frys
2011 2011 Frys den nuværende liste over samlede elementer.
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 Fra ...
2015 2015 Fra relation
2016 2016 Fra URL
2017 2017 Brændstof
2018 2018 Benzintank
2019 2019 Brændstoftyper:
2020 2020 Fugro (Danmark)
2021 2021 Vis i fuldskærm
2022 2022 Fuldautomatisk
2023 2023 Funktion
2024 2024 Møbelforretning
2025 2025 +++++
2026 2026 GK zone
2027 2027 GPS-punkter
2028 2028 beskrivelse af gps-spor
2029 2029 GPX-filer
2030 2030 GPX-filer (*.gpx *.gpx.gz)
2031 2031 GPX-sporet har ingen tidsangivelser.
2032 2032 GPX-spor:
2033 2033 -----
2034 2034 +++++
2035 2035 GTK farvevælger
2036 2036 +++++
2037 2037 Gælisk fodbold
2038 2038 Garager
2039 2039 Have
2040 2040 Havecenter
2041 2041 Gasbeholder
2042 2042 Port
2043 2043 -----
2044 2044 +++++
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 GeoJSON filer
2049 2049 Geografi
2050 2050 -----
2051 2051 Geobillede: {0}
2052 2052 Geotaggede billeder
2053 2053 Hent lag
2054 2054 Få et adgangsudtryk for ''{0}''
2055 2055 Gletsjer
2056 2056 Glas
2057 2057 Gå tilbage til upload dialog
2058 2058 Gå tilbage til trin 1/3
2059 2059 Gå til OSM wiki’en for tag-hjælp (F1)
2060 2060 Gå til JOSM’s Hjælp-hjemmeside
2061 2061 Gå til næste side
2062 2062 Gå til foregående side
2063 2063 +++++
2064 2064 Golfbane
2065 2065 Gondol
2066 2066 GPS-tidspunkt (aflæst fra ovenstående foto):
2067 2067 Givne rettigheder
2068 2068 Græs
2069 2069 Gravplads
2070 2070 Grøn:
2071 2071 -----
2072 2072 Grønthandler
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 Høfde
2078 2078 +++++
2079 2079 +++++
2080 2080 Gæstehus
2081 2081 Guide post
2082 2082 +++++
2083 2083 +++++
2084 2084 Gymnastik
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 Frisør
2090 2090 Landsby
2091 2091 Trådled
2092 2092 -----
2093 2093 +++++
2094 2094 Isenkræmmer
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 Har nøglen "created_by" eller "converted_by"
2098 2098 Har nøglen "note", "comment" eller "description"
2099 2099 Har nøglen "source"
2100 2100 Har nøglen "watch"
2101 2101 Har tag indholdende "fixme" eller "FIXME"
2102 2102 Sundhed
2103 2103 Høreapparater
2104 2104 Hede
2105 2105 Lastbil
2106 2106 Hæk
2107 2107 Højde
2108 2108 Højde (meter)
2109 2109 Helikopterlandingsplads
2110 2110 Hjælp
2111 2111 Hjælp: {0}
2112 2112 Hjælper med at vektorisere WMS-billeder.
2113 2113 Halvkugle
2114 2114 Skjul
2115 2115 Skjul filter
2116 2116 Skjul eller vis denne knap
2117 2117 Skjul denne knap
2118 2118 Skjuler filter
2119 2119 Hi-fi
2120 2120 -----
2121 2121 Fremhæv destinations vej og punkter
2122 2122 Fremhæv destinations punkter og veje mens der tegnes eller markeres
2123 2123 -----
2124 2124 Duplikerede punkter i veje
2125 2125 Veje
2126 2126 Highways deler segment med område
2127 2127 -----
2128 2128 Vandring
2129 2129 Historiske steder
2130 2130 Historik
2131 2131 Historik (web)
2132 2132 Historik for punkt {0}
2133 2133 Historik for relation {0}
2134 2134 Historik for vej {0}
2135 2135 Historik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave nuværende primitiv.
2136 2136 Historik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave referenceprimitiv
2137 2137 +++++
2138 2138 Hold Ctrl nede to skifte snapping
2139 2139 Hjem
2140 2140 Hjemmeside
2141 2141 Hest
2142 2142 Galopbane
2143 2143 +++++
2144 2144 Vært:
2145 2145 Vandrerhjem
2146 2146 +++++
2147 2147 Husnavn
2148 2148 Husnummer
2149 2149 Husnummer {0}
2150 2150 Hus nummer {0} på {1}
2151 2151 Huset {0}
2152 2152 Nuance:
2153 2153 Skydetelt
2154 2154 Jeg er i tidszonen:
2155 2155 +++++
2156 2156 +++++
2157 2157 +++++
2158 2158 ID > 0 forventet. Fik {0}.
2159 2159 Rettesæt med ID > 0 krævet. Nuværende ID er {0}.
2160 2160 +++++
2161 2161 -----
2162 2162 IO-fejl
2163 2163 IO undtagelse.
2164 2164 IO-fejl ved oprettelse af filen, autogem vil blive sprunget over: {0}
2165 2165 +++++
2166 2166 -----
2167 2167 Ikon
2168 2168 Ikonstier:
2169 2169 Ikon:
2170 2170 Hvis angivet, nulstil konfigurationen i stedet for at indlæse den.
2171 2171 Ignorér
2172 2172 Ignorér det markerede problem næste gang.
2173 2173 Ignorer dem og lad relationen være som den er.
2174 2174 Ignorér dette tip og upload alligevel
2175 2175 Ignorér hele gruppen eller enkelte elementer?
2176 2176 Ignorerer fanget undtagelse fordi upload blev annulleret. Undtagelse er: {0}
2177 2177 Ignorerer elementer
2178 2178 Ignorerer fejlen da download blev annulleret. Fejlen var: {0}
2179 2179 Ignorerer misformet URL: "{0}"
2180 2180 Ignorerer misformet fil-URL: "{0}"
2181 2181 -----
2182 2182 Ugyldig data
2183 2183 Ulovlig boolesk værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
2184 2184 Ulovlig rettesætsforespørgselsURL
2185 2185 Ulovlig størrelse af bidder
2186 2186 Ulovlig stykstørrelse <= 0. Indtast venligst et heltal > 1
2187 2187 Ulovligt streg-mønster. Mindst en værdi skal være over > 0
2188 2188 Ulovligt streg-mønster. Værdierne skal være positive.
2189 2189 Ulovlig dokument struktur. Fandt punkt, vej eller relation udenfor "create", "modify" eller "delete".
2190 2190 Ugyldigt emne i udvidelseslisten.
2191 2191 Ugyldigt udtryk ''{0}''
2192 2192 Ulovlig breddegradsværdi "{0}"
2193 2193 Ulovlig breddegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}
2194 2194 Ulovlig long værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
2195 2195 Ulovlig længdegradsværdi ''{0}''
2196 2196 Ulovlig længdegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}
2197 2197 Ugyldig numerisk værdi for attributten "{0}". Fik "{1}".
2198 2198 Ugyldigt objekt med id=0
2199 2199 Ulovligt portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''
2200 2200 Ugyldigt regulært udtryk "{0}"
2201 2201 Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt'' på nyt objekt {1}. Fik {0}. Nulstiller til 0.
2202 2202 Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt''. Fik {0}
2203 2203 Ulovlig værdi af attribut ''ref'' på medlem i relation {0}. Fik {1}
2204 2204 Ulovlig værdi af attribut ''type'' på medlem {0} i relation {1}. Fik {2}.
2205 2205 Ulovlig værdi af attribut ''version'' på OSM-primitiv med ID {0}. Fik {1}.
2206 2206 Ulovlig værdi af attribut ''{0}'' på XML tag ''{1}''. Fik {2}.
2207 2207 Ulovlig værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
2208 2208 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type OsmPrimitiveType. Fik "{1}".
2209 2209 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type boolean. Fik "{1}".
2210 2210 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type double. Fik "{1}".
2211 2211 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long (>=0). Fik "{1}".
2212 2212 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long. Fik "{1}".
2213 2213 Ulovlig værdi af attribut ''ref'' i element <nd>. Fik {0}.
2214 2214 Billede
2215 2215 Billedfiler
2216 2216 Billedfilen kunne ikke slettes
2217 2217 Billedlag
2218 2218 Baggrundsbillede: Standard
2219 2219 Indstillinger for billedlag
2220 2220 Billedlags-URL
2221 2221 Billedlags-URL (standard)
2222 2222 Billed-toning
2223 2223 Billedforskydning
2224 2224 Leverandører af billedlag
2225 2225 -----
2226 2226 Billeder der allerede er taggede ({0}/{1})
2227 2227 Billeder med geo-lokation i exif-data ({0}/{1})
2228 2228 Imperisk
2229 2229 -----
2230 2230 Importér lyd
2231 2231 Importér OSM data i PBF format
2232 2232 Importér PDF fil og konverter til veje.
2233 2233 Importer data fra URL
2234 2234 Importér billeder
2235 2235 Import er ikke mulig
2236 2236 Importér vektorgrafik (SVG)
2237 2237 Importerer sager fra OpenStreetBugs
2238 2238 -----
2239 2239 Forøg vej-korrekthed
2240 2240 Forøg vej-korrekthed tilstand
2241 2241 I baggrunden
2242 2242 I rettesæt:
2243 2243 I konflikt med:
2244 2244 Stigning
2245 2245 Inkludér OSM-data i .joz-sessionsfilen
2246 2246 Inkludér et punkt i de nærmeste vej-sekmenter
2247 2247 Ufuldstændig <member>-specifikation med ref=0
2248 2248 Ufuldstændig upload og/eller gemme operation
2249 2249 -----
2250 2250 Ugyldigt antal parametre
2251 2251 Ugyldigt mønster
2252 2252 -----
2253 2253 Øg zoom
2254 2254 Uafhængig
2255 2255 Industri
2256 2256 Information
2257 2257 Info: Manglende indstillingsfil "{0}". Opretter en standard indstillingsfil.
2258 2258 +++++
2259 2259 Informationstavle
2260 2260 Informationskontor
2261 2261 Informations terminal
2262 2262 Information om lag
2263 2263 Informative advarsler, forvent en del falske poster.
2264 2264 Initialiserer
2265 2265 Initialiserer OSM API
2266 2266 Initialiserer en session på OSM-websiden...
2267 2267 Initialiserer kort-stilarter
2268 2268 Klargør punkter der skal downloades ...
2269 2269 Initialiserer punkter der skal opdateres ...
2270 2270 initialiserer prædefinitioner
2271 2271 Initialiserer relationer der skal opdateres ...
2272 2272 Initialiserer validering
2273 2273 Initialiserer veje der skal opdateres ...
2274 2274 Installerer opdaterede plugins
2275 2275 Intern prædefinition
2276 2276 Intern server fejl
2277 2277 -----
2278 2278 Internet-adgang
2279 2279 Gebyr for Internet-adgang
2280 2280 Overskæring mellem multipolygon-veje
2281 2281 Ugyldig API URL
2282 2282 Ugyldigt ID liste angivet\n Kan ikke downloade objektet.
2283 2283 Ugyldig URL ''{0}'' i udvidelsen {1}
2284 2284 Ugyldigt afgrænsningsfelt
2285 2285 Ugyldig bz2-fil.
2286 2286 Ugyldigt datasæt
2287 2287 Ugyldig dato
2288 2288 Ugyldige dato/tids-værdier
2289 2289 Ugyldig forskydning
2290 2290 Ulovlig egenskabsnøgle
2291 2291 Ugyldigt søgeudtryk
2292 2292 Ugyldig service URL
2293 2293 Ugyldig stavekontrol-linje: {0}
2294 2294 Ugyldig tagtjekker-linje - {0}: {1}
2295 2295 Ugyldig tidszone
2296 2296 Ugyldigt bruger ID
2297 2297 Ugyldigt brugernavn
2298 2298 Ulovligt blanktegn i egenskabsnøgle
2299 2299 Omvend filter
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 Ø
2305 2305 Holm
2306 2306 Isoleret bygning
2307 2307 Det ser ud som om JOSM fejlede sidste gang. Vil du gendanne data?
2308 2308 Den understøtter protokol version 0.6, mens serveren siger den understøtter {0} til {1}.
2309 2309 Emne {0} ikke fundet på liste.
2310 2310 -----
2311 2311 JOSM’s Hjælp-browser
2312 2312 Intern JOSM stilart
2313 2313 JOSM’s udvidelsesmodulbeskrivelsesURL
2314 2314 JOSM forventede at finde primitiven [{0} {1}] i datasættet men det er der ikke. Rapportér venligst dette på http://josm.openstreetmap.de/. Dette er ikke en kritisk fejl, så det bør være sikkert at fortsætte dit arbejde.
2315 2315 JOSM-version {0} er krævet for udvidelsen {1}.
2316 2316 -----
2317 2317 JPEG-billeder (*.jpg)
2318 2318 +++++
2319 2319 Java-version {0}
2320 2320 Guldsmed
2321 2321 Funktion til sammenlægning af områder
2322 2322 Forbind punkt og linje
2323 2323 Føj punkt til vej
2324 2324 Sammenlæg område bekræftelse
2325 2325 Foren overlappende områder
2326 2326 Forbandt overlappende områder
2327 2327 Forener områder der overlapper hinanden
2328 2328 Hop til position
2329 2329 Hop dertil
2330 2330 Hop til position
2331 2331 Hop til næste markør
2332 2332 Hop til forrige markør
2333 2333 Kryds
2334 2334 Gokart
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Behold
2338 2338 Behold backupfiler når der gemmes datalag
2339 2339 Beholmd mine koordinater
2340 2340 Behold min slettede status
2341 2341 Behold udvidelse
2342 2342 Behold de markerede nøgle/værdi par fra det lokale datasæt
2343 2343 Behold de markerede nøgle/værdi par fra serverens datasæt
2344 2344 Behold deres koordinater
2345 2345 Behold deres slettede status
2346 2346 Behold dette relationsmedlem for målobjektet
2347 2347 Nøgle
2348 2348 Nøgle "{0}" er ugyldig
2349 2349 Nøglen "{0}" er ikke i prædefinerede
2350 2350 Nøgle kan ikke være tom når tag operatør bruges. Eksempel: nøgle=værdi
2351 2351 Tast:
2352 2352 Nøgle: {0}
2353 2353 Tastaturgenveje
2354 2354 Nøgleord
2355 2355 Børnehave
2356 2356 +++++
2357 2357 -----
2358 2358 Køkken
2359 2359 LKS-92 (Letland TM)
2360 2360 -----
2361 2361 Betegn lyd-, billede- og webmarkører.
2362 2362 -----
2363 2363 +++++
2364 2364 Lambert 93 (Frankrig)
2365 2365 +++++
2366 2366 +++++
2367 2367 Lampert konform kejlesnit
2368 2368 Lambert-zone (Estland)
2369 2369 +++++
2370 2370 Brug af land
2371 2371 Losseplads
2372 2372 +++++
2373 2373 Duplikerede punkter i landbrug
2374 2374 Baner
2375 2375 Sprog
2376 2376 Seneste ændring ved {0}
2377 2377 Seneste udvidelsesopdatering var mere end {0} dage siden.
2378 2378 Bred./Læng.
2379 2379 Breddegrad
2380 2380 Breddegrad:
2381 2381 Start en filvælger for at markere en fil
2382 2382 -----
2383 2383 Start browser med information om rettesættet
2384 2384 Start browseren med wikihjælp for det valgte objekt
2385 2385 Start op i maksimeret tilstand
2386 2386 Start rettesætsforespørgselsdialogen
2387 2387 Starter Firefox for at vise den nu synlige skærm som et pænt SVG-billede.
2388 2388 starter en browser med information om brugeren
2389 2389 Vaskeri
2390 2390 Lag
2391 2391 Lag "{0}" har ændringer som bør gemmes i dets tilhørende fil ''{1}''.
2392 2392 Lag "{0}" har ændringer som bør uploades til serveren.
2393 2393 Lag "{0}" har ingen ændringer at gemme.
2394 2394 Lag "{0}" har ikke nogen ændringer at uploade.
2395 2395 Lag "{0}" er ikke bakket op af en fil
2396 2396 Lag "{0}" skal være i liste over lag
2397 2397 -----
2398 2398 Lagnavn og filsti
2399 2399 -----
2400 2400 lag er ikke i listen
2401 2401 Lag: {0}
2402 2402 Lag
2403 2403 Tid for indføring (sekunder)
2404 2404 Rekreation
2405 2405 Længde
2406 2406 -----
2407 2407 Længde i meter
2408 2408 Længde af værdi for tag ''{0}'' på objekt {1} overskrider den max tilladte længde {2}. Værdis længde er {3}.
2409 2409 Længde: {0}
2410 2410 Jernbaneoverskæring
2411 2411 Bibliotek
2412 2412 Licens
2413 2413 -----
2414 2414 Bom
2415 2415 Lettere komercielle køretøjer (varer)
2416 2416 Letbane
2417 2417 Fyrtårn
2418 2418 Linie reference
2419 2419 Linie type
2420 2420 Linje {0} kolonne {1}:
2421 2421 Link til en OSM-datafil på din egen disk.
2422 2422 +++++
2423 2423 Liste i rolle {0} deltager ikke i et sammenligningspar.
2424 2424 Liste over elementer i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt
2425 2425 Liste over elementer i deres datasæt, f.eks. serverdatasættet
2426 2426 Liste over lister
2427 2427 Liste over kort
2428 2428 Liste over sammenlagte elementer. De vil erstatte listen med mine elementer når sammenlægnings beslutningen er påført.
2429 2429 Liste med senest åbnede filer
2430 2430 Oplyst
2431 2431 Legegade
2432 2432 Indlæs alle fejl-tern
2433 2433 Hent alle tern
2434 2434 Indlæs CT
2435 2435 Indlæs session
2436 2436 Hent tern
2437 2437 Indlæs WMS-lag
2438 2438 Indlæs WMS-lag fra fil
2439 2439 Indlæs en session fra en fil.
2440 2440 Indlæs data fra API
2441 2441 Indlæs historik
2442 2442 Indlæs billedlag
2443 2443 Hent forældrerelationer
2444 2444 Indlæs relation
2445 2445 Hent listen med dine åbne rettesæt fra serveren
2446 2446 Henter indledende udvidelser
2447 2447 Henter historik for punkt {0}
2448 2448 Henter historik for relation {0}
2449 2449 Henter historik for vej {0}
2450 2450 Indlæser billedlags-indstillinger
2451 2451 Henter forældrerelationer
2452 2452 Indlæser udvidelsen "{0}"...
2453 2453 Henter udvidelser
2454 2454 Indlæser udvidelser ...
2455 2455 Indlæser prædefinitionskilder fra "{0}"
2456 2456 Indlæser sessionen "{0}"
2457 2457 Indlæser stilkilder fra ''{0}''
2458 2458 Henter {0}
2459 2459 Indlæser information om genlicenseringsstatus fra serveren. Brugere, der har accepteret de nye bidragsyder-betingelser vil vises med et grønt tjekmærke.
2460 2460 Lokale filer
2461 2461 Egn
2462 2462 Sted
2463 2463 Lås
2464 2464 Sluseport
2465 2465 Lodi - Italien
2466 2466 Logger session ''{0}'' ud...
2467 2467 Længdegrad
2468 2468 Længdegrad:
2469 2469 Kig i:
2470 2470 Udseende
2471 2471 Kig i:
2472 2472 Udkigstårn
2473 2473 Leder efter billedfiler
2474 2474 Søger efter punkter eller veje med FIXME i enhver egenskavsværdi
2475 2475 +++++
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 Flyvende tæppe
2480 2480 Hoveddatasæt inkluderer ikke punkt {0}
2481 2481 Sæt audio-markør ved afspilnings-starten
2482 2482 Lav paralelle kopier af veje
2483 2483 Fejl i udførsel af parallel vej
2484 2484 Vær sikker på at du indlæser nogle data hvis du bruger --selection.
2485 2485 Laver rækkehuse ud af en enkelt blok.
2486 2486 -----
2487 2487 Forkert URL til EULA licensen: {0}
2488 2488 Fejl i konfigurationsfilen ved linjerne {0}
2489 2489 Misdannede sætninger: {0}
2490 2490 -----
2491 2491 Menneskeskabt
2492 2492 Håndtér åbne rettesæt og vælg et rettesæt at uploade til
2493 2493 Manuelt
2494 2494 Manuel justering
2495 2495 Konfigurér en HTTP-proxy manuelt
2496 2496 Kort
2497 2497 Korttegningsstile
2498 2498 Kortprojektion
2499 2499 Indstillinger for kort
2500 2500 Kortstil info
2501 2501 Kort: {0}
2502 2502 +++++
2503 2503 +++++
2504 2504 +++++
2505 2505 Lystbådehavn
2506 2506 Markér de markerede tags som uafklarede
2507 2507 Markører fra navngivne punkter
2508 2508 Markører fra {0}
2509 2509 Markedsplads
2510 2510 +++++
2511 2511 Tilpasser første foto med første GPX-punkt
2512 2512 Det lykkedes ikke at matche fotos med spor
2513 2513 Materiale
2514 2514 Maks akselbelastning (ton)
2515 2515 Maks højde (meter)
2516 2516 -----
2517 2517 Maks. breddegrad
2518 2518 Maks længde (meter)
2519 2519 Maks. længdegrad
2520 2520 Maks. hastighed (km/t)
2521 2521 -----
2522 2522 Maks. vægt (ton)
2523 2523 -----
2524 2524 Maks bredde (meter)
2525 2525 Maks. zoomniveau:
2526 2526 Maksimum område per anmodning:
2527 2527 Maksimal længde (i meter) at tegne linjer for lokale filer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.
2528 2528 Maksimal længde (i meter) at tegne linjer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.
2529 2529 Maksimal længde (meter)
2530 2530 Maksimal længde for lokale filer (meter)
2531 2531 Eng
2532 2532 Måling
2533 2533 Målestation
2534 2534 Medlem af
2535 2535 Medlem for rollen {0} er af forkert type
2536 2536 Medlemmer
2537 2537 Medlemmer fra indsætbufferen kan ikke tilføjes da de ikke er inkluderet i den aktuelle lag
2538 2538 Medlemmer (afklaret)
2539 2539 Medlemmer (med konflikter)
2540 2540 Mindesmærke
2541 2541 Navn på menu
2542 2542 Navn på menu (standard)
2543 2543 +++++
2544 2544 +++++
2545 2545 Sammenflet
2546 2546 Læg punkter sammen
2547 2547 Forbind lag
2548 2548 Læg punkter sammen til den ældste
2549 2549 Sammenlæg overlappende dele af veje.
2550 2550 Saml markering
2551 2551 Forbind det nuværende lag med et andet lag
2552 2552 Læg de valgte obekter ind i et andet lag
2553 2553 Flet dette lag ind i et andet lag
2554 2554 Læg {0} punkter sammen
2555 2555 Sammenlagt medlemsliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste
2556 2556 Sammenlagt punktliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne vejs punktliste
2557 2557 Sammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando
2558 2558 Sammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando.
2559 2559 Sammenflettet version
2560 2560 Sammenlægger data...
2561 2561 Sammenlægning af slettede objekter mislykkedes
2562 2562 Sammenlægger lag
2563 2563 Dagens besked er ikke tilgængelig
2564 2564 Metode
2565 2565 Metrisk
2566 2566 Mikrobryggeri
2567 2567 Midter-klik for at cykle gennem.<br>Hold CTRL for at vælge direkte fra denne liste med musen.<hr>
2568 2568 Militært område
2569 2569 Min. breddegrad
2570 2570 Min. længdegrad
2571 2571 Min. hastighed (km/t)
2572 2572 Min. zoomniveau:
2573 2573 Mineskakt
2574 2574 Mini-rundkørsel
2575 2575 Minigolf
2576 2576 Mindste afstand (pixels)
2577 2577 Minutter: {0}
2578 2578 Spejlvend
2579 2579 Spejlvend de valgte punkter og veje
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Manglende kodning
2585 2585 -----
2586 2586 Manglende påkrævet attribut "{0}" i XML elementet {1}.
2587 2587 -----
2588 2588 Mangler obligatorisk attribut "{0}"
2589 2589 -----
2590 2590 Manglende sammenlægningsmål for punkt med id {0}
2591 2591 Manglende sammenlægningsmål for relation med id {0}
2592 2592 Manglende sammenlægningsmål for vej med id {0}
2593 2593 Manglende sammenlægningsmål af type {0} med id {1}
2594 2594 Manglende navn:* oversættelse
2595 2595 Manglende operatør for NOT
2596 2596 Manglende parameter for OR
2597 2597 Manglende parameter for XOR
2598 2598 -----
2599 2599 Mangler brugeridentitet
2600 2600 -----
2601 2601 Blandede typer af duplikerede punkter
2602 2602 Mandag-Fredag 08:30-20:00
2603 2603 +++++
2604 2604 +++++
2605 2605 Mobiltelefon
2606 2606 Tilstand: Vinkellås
2607 2607 Tilstand: {0}
2608 2608 Model flyveplads
2609 2609 Arbejd tilstandsløst (Potlatch-metode)
2610 2610 Ændret
2611 2611 Ændrede tider (tidsstempler) af lydfiler.
2612 2612 Redigér listen af billedlag vist i Billedlag-menuen
2613 2613 Vekselkontor
2614 2614 +++++
2615 2615 +++++
2616 2616 Yderligere info...
2617 2617 Mere information om denne feature
2618 2618 Mere end én "fra" vej fundet
2619 2619 Mere end én "til" vej fundet
2620 2620 Mere end ét "via" punkt fundet
2621 2621 +++++
2622 2622 +++++
2623 2623 Motorkøretøjer
2624 2624 Motorkøretøj
2625 2625 Motorcykel
2626 2626 Motorcyckel forhandler
2627 2627 Hovedvej
2628 2628 +++++
2629 2629 Motorvej
2630 2630 Motorvejskryds
2631 2631 Motorvejsforbindelse
2632 2632 Bjergpas
2633 2633 +++++
2634 2634 Flyt punkt...
2635 2635 Flyt et segment langs dets normale og slip så museknappen.
2636 2636 Flyt dialog til sidepanelet
2637 2637 Flyt ned
2638 2638 Flyt de valgte elementer ét trin ned
2639 2639 Flyt elementer
2640 2640 Flyt filter ned.
2641 2641 Flyt filter op.
2642 2642 Flyt til venstre
2643 2643 Flyt punkter så alle vinkler er 90 eller 180 grader
2644 2644 Flyt objekter ved at trække; Shift for at tilføje til udvælgningen (Ctrl for at skifte); Shit-Ctrl for at rotere valgte; Alt-Ctrl for at skalere valgte; eller ændre valg
2645 2645 Flyt objekterne {0}
2646 2646 Flyt til højre
2647 2647 Flyt de nu markerede medlemmer ned
2648 2648 Flyt de nu markerede medlemmer op
2649 2649 Flyt det valgte emne én række ned.
2650 2650 Flyt det valgte emne én række op.
2651 2651 Flyt det valgte lag en række ned.
2652 2652 Flyt det valgte lag en række op.
2653 2653 Flyt de valgte punkter ind på linje
2654 2654 Flyt de valgte punkter ind i en cirkel
2655 2655 Flyt dem
2656 2656 Flyt op
2657 2657 Flyt de valgte elementer ét trin op
2658 2658 Flyt {0}
2659 2659 Flytter objekterne {0}
2660 2660 Mudder
2661 2661 +++++
2662 2662 -----
2663 2663 Flere medlemmer refererer til det samme objekt.
2664 2664 +++++
2665 2665 Multipolygons indre vej er udenvendig
2666 2666 Multipolygon er ikke lukket
2667 2667 +++++
2668 2668 Musikinstrumenter
2669 2669 Mine rettesæt
2670 2670 Mit datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}
2671 2671 Min version
2672 2672 Min version (lokalt datasæt)
2673 2673 Min med sammenflettet
2674 2674 Min med deres
2675 2675 Fejl ved NMEAimport!
2676 2676 NMEA-import succesfuld
2677 2677 NMEA-0183-filer
2678 2678 Navn
2679 2679 Navn (valgfrit):
2680 2680 Navn på sted
2681 2681 -----
2682 2682 Brugerens navn.
2683 2683 Navn eller offset
2684 2684 Navn: {0}
2685 2685 Navngivne punkter fra {0}
2686 2686 Navngivne sporpunkter
2687 2687 -----
2688 2688 Smalsporet bane
2689 2689 +++++
2690 2690 Nationalpark
2691 2691 Duplikerede punkter i natur
2692 2692 Natur
2693 2693 Naturreservat
2694 2694 -----
2695 2695 Netværk
2696 2696 Netværksundtagelse
2697 2697 Opdater aldrig
2698 2698 Ny
2699 2699 Ny adgangspolet
2700 2700 Ny mappe
2701 2701 Nyt lag
2702 2702 Ny relation
2703 2703 Ny nøgle
2704 2704 Ny forskydning
2705 2705 Ny prædefineret:
2706 2706 Ny relation
2707 2707 Ny rolle
2708 2708 Ny stilart element:
2709 2709 Ny værdi
2710 2710 Næste
2711 2711 Næste markør
2712 2712 Natklub
2713 2713 Nej
2714 2714 Ingen eksportør fundet! Intet gemt.
2715 2715 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget, som der kan associeres lyd med.
2716 2716 Ingen genvej
2717 2717 Ingen "fra" vej fundet
2718 2718 Ingen "til" vej fundet
2719 2719 Intet "via" punkt eller vej fundet
2720 2720 Intet område markeret endnu
2721 2721 Ingen afgrænsende boks blev fundet for dette lag.
2722 2722 Ingen ændringer at uploade.
2723 2723 Ingen rettesæt tilstede for diff-upload
2724 2724 Ingen konflikter at løse
2725 2725 Ingen konflikter at zoome ind på.
2726 2726 Intet aktuelt datasæt fundet
2727 2727 Ingen data fundet for laget "{0}".
2728 2728 Ingen data fundet u filen "{0}".
2729 2729 Ingen data fundet i filen {0}.
2730 2730 Intet data fundet i dette område
2731 2731 Intet data indlæst.
2732 2732 Ingen dato
2733 2733 Ingen eksisterende lydmarkører i dette lag at forskyde ud fra.
2734 2734 Blind vej
2735 2735 Ingen eksportør for dette lag
2736 2736 Ingen fil-association
2737 2737 Ingen gpx valgt
2738 2738 Intet billede
2739 2739 Ingen billedfiler fundet.
2740 2740 Ingen billedlag
2741 2741 Ingen billeder kunne afstemmes!
2742 2742 Intet skæringspunkt fundet. Intet blev ændret.
2743 2743 Intet resultat for "{0}"
2744 2744 Intet rettesæt åbent
2745 2745 Ingen åbne rettesæt
2746 2746 Ingen ydre vej for multipolygon
2747 2747 Ingen uafklarede egenskabskonflikter
2748 2748 Ingen uafklarede tagkonflikter der skal løses
2749 2749 Ingen primitiv med id {0} i det lokale datasæt. Kan ikke udlede primitivtypen.
2750 2750 Fandt ingen problemer
2751 2751 Ingen proxy
2752 2752 Intet valgt GPX-spor
2753 2753 Ingen stil for multipolygon
2754 2754 Ingen "style" i multipolygon-relation
2755 2755 Ingen tags
2756 2756 Ingen ønskede lag
2757 2757 Ingen tern på dette zoom niveau
2758 2758 Ingen brugbar rolle for multipolygon medlem
2759 2759 Ingen gyldig WMS-URL eller id
2760 2760 Ingen valideringsfejl
2761 2761 Nej, fortsæt redigeringen
2762 2762 Nej, ignorer ændringer og luk
2763 2763 Nej, anvend den ikke
2764 2764 Punkt
2765 2765 Punkt {0}
2766 2766 Punkt:
2767 2767 Punkt: forbindelse
2768 2768 Punkt: standard
2769 2769 Punkt: tagget
2770 2770 Punkter
2771 2771 Punkter med samme position
2772 2772 Punkter med samme navn
2773 2773 Punkter (afklaret)
2774 2774 Punkter (med konflikter)
2775 2775 Ikke-vej i multipolygon
2776 2776 Ingen
2777 2777 Ingen af disse punkter er forbundet til noget andet.
2778 2778 Ingen af denne vejs punkter er forbundet til noget andet.
2779 2779 Nord
2780 2780 +++++
2781 2781 Ikke fundet
2782 2782 Ikke afklaret endnu
2783 2783 Ikke afklaret endnu
2784 2784 Ikke i mellemlager
2785 2785 +++++
2786 2786 Bemærk at rettesætsforespørgsler for øjeblikket altid indsendes til ''{0}'', uanset den herunder indtastede URL’s vært, port og sti.
2787 2787 Bemærk: GPL er ikke kompatibel med OSM-licensen. Upload ikke GPL-licenserede spor.
2788 2788 Bemærk: Hvis en vej er markeret, vil denne vej få nye kopier af de adskilte punkter\nog de nye punkter vil blive markeret. Ellers vil alle veje få deres\negen kopi og alle punkter vil blive markeret.
2789 2789 Sedler
2790 2790 Intet
2791 2791 Intet føjet til markering ved søgning efter "{0}"
2792 2792 Intet fundet i markering ved søgning efter "{0}"
2793 2793 Intet fjernet fra markering ved søgning efter "{0}"
2794 2794 Intet markeret at zoome ind på.
2795 2795 Intet er valgt!
2796 2796 Intet at eksportere. Hent først nogle data.
2797 2797 Intet at vælge
2798 2798 Intet at uploade. Få nogle data først.
2799 2799 Intet at zoome ind på
2800 2800 Null pointer-fejl, sikkert på grund af nogle manglende tags.
2801 2801 Nummer
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 Antal pladser
2808 2808 Antal kabler (bedre: ledere) pr. strømkabel
2809 2809 Antallet af {0} roller er for stor ({1})
2810 2810 Antallet af {0} roller er for lav ({1})
2811 2811 Nummereringssystem
2812 2812 Plejehjem
2813 2813 OAuth autorisation fejlede
2814 2814 +++++
2815 2815 +++++
2816 2816 OK - prøver igen
2817 2817 +++++
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 OSM API URL må ikke være tom. Indtast venligst OSM API URL’en.
2822 2822 OSM-data
2823 2823 OSM-adgangskode
2824 2824 OSM-serverfiler
2825 2825 OSM serverfiler bzip2-komprimeret
2826 2826 OSM serverfiler gzip komprimeret
2827 2827 OSM server-URL:
2828 2828 OSM-data vil blive inkluderet i sessionsfilen
2829 2829 OSM-adgangskode:
2830 2830 OSM-brugernavn:
2831 2831 OSM-webside leverede ikke en sessionscookie som svar på ''{0}'',
2832 2832 Objekt
2833 2833 Objekt ''{0}'' er allerede slettet. Springer over objekt i upload.
2834 2834 Objekt ID:
2835 2835 Objekt ID’er kan adskilles med et komma eller mellemrum.<br/> Eksempler: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> I blandet tilstand, angiv objekter således: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2836 2836 Objektet af type {0} med id {1} blev markeret til sletning, men det mangler i kildedatasættet
2837 2837 Objekt stadig i brug
2838 2838 Objekttype:
2839 2839 Objekt med historik
2840 2840 Objekter uploades til et <strong>nyt rettesæt</strong>.
2841 2841 Objekter uploades til det <strong>åbne rettesæt</strong> {0} med kommentaren ''{1}''.
2842 2842 Tilføjede objekter:
2843 2843 Slettede objekter:
2844 2844 Ændrede objekter:
2845 2845 Oktan 100
2846 2846 Oktan 80
2847 2847 Oktan 91
2848 2848 Oktan 92
2849 2849 Oktan 95
2850 2850 Oktan 98
2851 2851 Rykket 3.000.000m øst
2852 2852 Offset bogmærke eksisterer allerede. Overskriv?
2853 2853 Offset bogmærker
2854 2854 -----
2855 2855 Forskydning:
2856 2856 +++++
2857 2857 O.k.
2858 2858 Gammel nøgle
2859 2859 Gammel rolle
2860 2860 Gammel værdi
2861 2861 Ved behov
2862 2862 Ved upload
2863 2863 Til/fra
2864 2864 Ensrettet
2865 2865 Enkeltpunktsveje
2866 2866 En af de markerede filer var havde en null-værdi
2867 2867 En af de valgte veje er ikke lukket, og kan derfor ikke sammenføjes.
2868 2868 En eller flere medlemmer af denne nye relation er blevet slettet mens relationseditoren\nvar åben. De er fjernet fra relationsmedlems-listen.
2869 2869 Ensrettet
2870 2870 Ensrettet (cykel)
2871 2871 Kun rettesæt lukket efter og oprettet før en specifik dato/tid
2872 2872 Kun rettesæt lukket efter den følgende dato/tid
2873 2873 Kun rettesæt ejet af mig selv
2874 2874 Kun rettesæt ejet af mig selv (deaktiveret. JOSM kører i øjeblikket som en anonym bruger)
2875 2875 Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugerID
2876 2876 Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugernavn
2877 2877 Kun ved enden af vejen.
2878 2878 Gennemsigtighed
2879 2879 Åbn
2880 2880 Åbn sted...
2881 2881 Åben OSM fil
2882 2882 Åben OsmChange fil
2883 2883 Åbn seneste
2884 2884 Åbn et tomt WMS-lag at indlæse data til fra en fil
2885 2885 Åbn en fil (enhver filtype der kan åbnes med Fil/Åbn)
2886 2886 Åbn en fil
2887 2887 Åbn er historikbrowser med dette punkts historik
2888 2888 Åbn en liste over alle kommandoer (fortryd-oversigt)
2889 2889 Åbn en liste over alle hentede lag.
2890 2890 Åbn en liste over alle relationer
2891 2891 Åbn en liste over brugere, der arbejder på de valgte objekter.
2892 2892 Åbn en fletnings-dialogboks for alle valgte elementer i den ovenstående liste.
2893 2893 Åbn et nyt rettesæt og brug det i den næste upload
2894 2894 Åbn en indstillingsdialog for globale indstillinger
2895 2895 Åbn et vindue med en markeringsliste.
2896 2896 Åbn en webside for hvert markeret rettesæt
2897 2897 Åbn en URL.
2898 2898 Åbn en editor for den valgte relation
2899 2899 Åbn og brug så mange rettesæt som nødvendigt
2900 2900 Åbn endnu et GPX-spor
2901 2901 Åbn et andet foto
2902 2902 Åbent rettesæt forventet. Fik lukket rettesæt med ID {0}.
2903 2903 Åbn rettesæt
2904 2904 Åbn fil
2905 2905 Åben valgte fil
2906 2906 Åben valgte fil.
2907 2907 Åbn session
2908 2908 Åbn den nuværende Hjælp-side i en ekstern browser
2909 2909 Åbn listen over rettesæt i det nuværende lag.
2910 2910 Åbn valideringsvindue
2911 2911 Åben denne dialog ved opstart
2912 2912 Åbn...
2913 2913 Åben/lukket:
2914 2914 +++++
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 OpenStreetMap (Tysk stilart)
2918 2918 +++++
2919 2919 +++++
2920 2920 -----
2921 2921 OpenStreetMap-data
2922 2922 Åbningstider
2923 2923 Åbningstider for besøg
2924 2924 Åbner fil ''{0}'' ...
2925 2925 Åbner filer
2926 2926 Åbning af link ikke understøttet på den nuværende platform ("{0}")
2927 2927 Åbner en dialog der tillader at hoppe til et bestemt sted
2928 2928 Åbner rettesætshåndteringsvinduet for de markerede rettesæt
2929 2929 -----
2930 2930 Selskab
2931 2931 Optiker
2932 2932 Valgfri attributter:
2933 2933 Valgfri typer
2934 2934 Indstillinger der påvirker tegne-ydelsen
2935 2935 Økologisk
2936 2936 Orig. vej
2937 2937 Retvinkl
2938 2938 Retvinkl / Fortryd
2939 2939 Retvinkl figur
2940 2940 Retvinkl figur / Fortryd
2941 2941 Retvinkl figur / Fortryd\nVælg punkter der blev flyttet af den foregående Retvinkl figur aktion!
2942 2942 OsmChange fil
2943 2943 Andet
2944 2944 Andre informations punkter
2945 2945 Andre duplikerede punkter
2946 2946 Udendørs
2947 2947 -----
2948 2948 Overlap fliser
2949 2949 Overlappende områder
2950 2950 Overlappende veje
2951 2951 Overlappende jernbaner
2952 2952 Overlappende veje
2953 2953 -----
2954 2954 Underkend position for:
2955 2955 Overskriv
2956 2956 Overskriv brugerdefinerede OAuth indstillinger?
2957 2957 Overskriv nøgle
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 +++++
2962 2962 +++++
2963 2963 +++++
2964 2964 +++++
2965 2965 Maling
2966 2966 Tegnestil {0}: {1}
2967 2967 Palæontologisk sted
2968 2968 -----
2969 2969 Papir
2970 2970 +++++
2971 2971 -----
2972 2972 Parameter "downloadgps" accepterer ikke filnavne eller fil-URL’er
2973 2973 Parameter navn
2974 2974 Parameter værdi
2975 2975 Parameter {0} ikke i interval 0..{1}. Fik ''{2}''.
2976 2976 Parametrene --download, --downloadgps og --selection behandles i denne rækkefølge.
2977 2977 Forældrerelationer
2978 2978 +++++
2979 2979 Parkér og kør
2980 2980 Parkering
2981 2981 Vej mellem parkeringsbåse
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 Fejl ved fortolkning: ulovlig datastruktur for gpx-dokument
2985 2985 Fortolker OSM-data...
2986 2986 Fortolker OSM historikdata ...
2987 2987 Fortolker indhold af rettesæt ...
2988 2988 -----
2989 2989 Fortolker liste over rettesæt...
2990 2990 -----
2991 2991 Fortolker svar fra server...
2992 2992 Del af:
2993 2993 Dele
2994 2994 Passerer sted
2995 2995 Passerer steder
2996 2996 Adgangskode
2997 2997 Adgangskode:
2998 2998 Adgangskode:
2999 2999 Indsæt
3000 3000 Indsæt ...
3001 3001 Indsæt tags
3002 3002 Indsæt URL fra udklipsholder
3003 3003 Indsæt indhold af udklipsholderen.
3004 3004 Indsæt uden ufuldstændige medlemmer
3005 3005 Sti
3006 3006 Sti:
3007 3007 Tinde
3008 3008 Gågade
3009 3009 Fodgængerfelt
3010 3010 Type af fodgængerfelt
3011 3011 Fodgængere
3012 3012 +++++
3013 3013 Uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste
3014 3014 Uafklarede konflikter i denne vejs punktliste
3015 3015 uafklarede egenskabskonflikter der skal løses
3016 3016 Udfør handlinger før sletning
3017 3017 Udfør handlinger før afslutning
3018 3018 Foretager datavalidering
3019 3019 Tilladte handlinger:
3020 3020 +++++
3021 3021 Apotek
3022 3022 Telefonnummer
3023 3023 Telefonnummer
3024 3024 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
3025 3025 Billederne rummer ingen tidsangivelser
3026 3026 Picnic sted
3027 3027 Mole
3028 3028 +++++
3029 3029 Rørledning
3030 3030 +++++
3031 3031 Bane
3032 3032 Sted for tilbedelse
3033 3033 Steder
3034 3034 -----
3035 3035 Afspil/pause lyd.
3036 3036 Afspilning starter dette antal sekunder før (eller efter, hvis negativ) den forespurgte lydsporsposition
3037 3037 Legeplads
3038 3038 Afbryd hvis du ikke er sikker
3039 3039 Klik venligst på <strong>Download liste</strong> for at downloade og vise en liste over tilgængelige plugins.
3040 3040 Bestem venligst hvilket rettesæt dataene skal uploades til og om rettesættet skal lukkes efter næste upload.
3041 3041 Angiv venligst hvorvidt JOSM automatisk skal opdaterer aktive udvidelser efter et bestemt stykke tid.
3042 3042 Angiv venligst hvorvidt JOSM automatisk skal opdaterer aktive udvidelser ved opstart efter JOSM selv er opdateret.
3043 3043 Beslut venligst hvilke værdier der skal beholdes
3044 3044 Indtast venligst Easting og Northing
3045 3045 Indtast venligst et GPS koordinat
3046 3046 Indtast venligst en dato i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>
3047 3047 Indtast venligst et navn for det bogmærkede downloadområde.
3048 3048 Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn
3049 3049 Indtast venligst en tern-adresse
3050 3050 Indtast venligst et tern-indeks
3051 3051 Indtast venligst et brugernavn og en adgangskode hvis din proxy kræver godkendelse.
3052 3052 Indtast venligst en gyldig rettesætsforespørgselsURL først.
3053 3053 Indtast venligst først en gyldig størrelse for bidderne
3054 3054 Indtast venligst en gyldig tid i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>
3055 3055 Indtast venligst en gyldig bruger ID
3056 3056 Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle
3057 3057 Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed
3058 3058 Angiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.
3059 3059 Indtast venligst et heltal > 1
3060 3060 Indtast venligst en heltalsværdi > 0
3061 3061 Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn
3062 3062 Indtast eller indsæt venligst en URL for at hente rettesæt fra OSM API’et.
3063 3063 Indtast venligst OSM API URL’en
3064 3064 Indtast venligst adgangskoden til godkendelse af din proxy-server
3065 3065 Indtast kodeordet til din OSM-konto
3066 3066 Indtast venligst din konto-adgangskode
3067 3067 Indtast venligst brugernavnet til godkendelse ved din proxy-server
3068 3068 Indtast venligst din OSM-kontos brugernavn
3069 3069 Indtast venligst dit konto-brugernavn
3070 3070 Angiv venligst din OSM-adgangskode
3071 3071 Angiv venligst dit OSM-brugernavn
3072 3072 Indtast venligst dit OSM brugernavn og adgangskode. Kodeordet vil <strong>ikke</strong> blive gemt som klartekst i JOSM indstillingerne, og det vil kun blive sendt til OSM serveren <strong>én gang</strong>. Efterfølgende datauploads vil ikke bruge din afgangskode yderligere.
3073 3073 Genstart JOSM for at aktivere de hentede udvidelser.
3074 3074 Tilpas venligst upload kommentaren
3075 3075 Markér venligst et downloadområde først.
3076 3076 Vælg venligst en nøgle
3077 3077 Vælg venligst en værdi
3078 3078 Vælg venligst en autorisationsprocedure:
3079 3079 Vælg venligst en post.
3080 3080 Vælg mindst fire punkter.
3081 3081 Vælg venligst et allerede uploadet punkt, vej eller relation.
3082 3082 Vælg mindst en lukket vej der skal forbindes.
3083 3083 Vælg mindst ét punkt eller vej.
3084 3084 Vælg mindst en række at kopiere.
3085 3085 Vælg venligst mindst en vej at forenkle
3086 3086 Vælg mindst én vej.
3087 3087 Vælg venligst mindst tre punkter.
3088 3088 Angiv venligst mindst to punkter der skal sammenføjes, eller et punkt er tæt på et andet punkt.
3089 3089 Vælg mindst to veje at kombinere.
3090 3090 Vælg venligst præcis to eller tre punkter eller én vej med præcis to eller tre punkter.
3091 3091 Vælg venligst noget at kopiere.
3092 3092 Vælg venligst billedlaget.
3093 3093 Vælg venligst rækken, der skal slettes
3094 3094 Vælg venligst rækken, der skal rettes.
3095 3095 Vælg venligst det ønskede lag
3096 3096 Vælg venligst upload-strategien:
3097 3097 Vælg venligst veje med vinkler på cirka 90 eller 180 grader.
3098 3098 Vælg hvilke ændringer af egenskaber som du vil gennemføre.
3099 3099 Udvidelse som følger med JOSM
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 Information om udvidelser
3104 3104 -----
3105 3105 Udvidelses-opdatering mislykkedes
3106 3106 Opdateringspolitik for udvidelser
3107 3107 Udvidelser
3108 3108 Udvidelser er opdaterede
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 Pæl
3112 3112 -----
3113 3113 Politi
3114 3114 Politisk
3115 3115 -----
3116 3116 +++++
3117 3117 Placering
3118 3118 Position {0} er ude af rækkevidde. Nuværende antal medlemmer er {1}.
3119 3119 Postkasse
3120 3120 Posthus
3121 3121 Postnummer
3122 3122 +++++
3123 3123 Strøm
3124 3124 Generator
3125 3125 Strømkabel
3126 3126 Kraftværk
3127 3127 Transformatorstation
3128 3128 Elmast
3129 3129 Duplikerede punkter i strøm
3130 3130 Strømforsyning
3131 3131 Forudhent billedtern langs dette spor
3132 3132 Forudhenter WMS
3133 3133 Brud på forudgående krav
3134 3134 Brud på forudsætninger
3135 3135 Forudindstillet
3136 3136 Indstilling "{0}" mangler. Kan ikke initialisere OSM-API.
3137 3137 Indstilling {0} er blevet fjernet eftersom den ikke længere er i brug.
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 Indstilling med nøgle ''{0}'' giver ikke en heltalsværdi for ''{1}''. Fik {2}. Kan ikke genskabe vinduesgeometri udfra indstillinger.
3141 3141 Indstillinger
3142 3142 Indstillinger er gemt på {0}
3143 3143 Indstillinger...
3144 3144 Forbereder OSM-data...
3145 3145 Forbered konfliktløsning
3146 3146 Forbereder datasæt...
3147 3147 Gør lag ''{0}'' klar til upload ...
3148 3148 Forbereder objekter der skal uploades ...
3149 3149 Forbereder upload-forespørgsel...
3150 3150 Bevaret
3151 3151 Prædefinitionsgruppe {0}
3152 3152 Prædefinitionsgruppe {1} / {0}
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Prædefinerede
3156 3156 Prædefinitionerne indeholder ikke egenskabs-nøglen
3157 3157 Prædefinitionerne indeholder ikke egenskabs-værdi
3158 3158 -----
3159 3159 Forrige markør
3160 3160 Forrige
3161 3161 Primær
3162 3162 Primærforbindelse
3163 3163 Primitiv
3164 3164 Primitiv-id forventet
3165 3165 Fængsel
3166 3166 Privat svømmepøl
3167 3167 Behandler filen "{0}"
3168 3168 Behandler udvidelsesfiler...
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Projekterede koordinater
3173 3173 Projekterede koordinater:
3174 3174 Projektion
3175 3175 Projektionen "{0}" blev ikke fundet, bogmærket "{1}" er ikke brugbart
3176 3176 Projektionskode
3177 3177 -----
3178 3178 Projektionsmetode
3179 3179 Indledning til OsmChange dokumentet er allerede skrevet. Skriv venligst kun en gang.
3180 3180 -----
3181 3181 Egenskaber
3182 3182 Egenskaber / Medlemskaber
3183 3183 Egenskabstjekker:
3184 3184 Egenskaber for valgte objekter.
3185 3185 Egenskaber i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt
3186 3186 Egenskaber i det sammenlagte elementer. De vil erstatte egenskaber i mine elementer når sammenlægningsbeslutninger er udført.
3187 3187 Egenskaber i deres datasæt, f.eks. server datasættet
3188 3188 Egenskaber for
3189 3189 Egenskaber (med konflikter)
3190 3190 Egenskaber/medlemsskaber
3191 3191 Egenskaber: {0} / Medlemskaber: {1}
3192 3192 Egenskabsværdi indeholder HTML-kodet tegn
3193 3193 Egenskabsværdi begynder eller slutter med blanktegn
3194 3194 Angiv en kort kommentar for de ændringer du uploader:
3195 3195 Stil en opmålingsdialog og et lag til at måle længde og vinkel på segmenter til rådighed. Område omgivet af en simpel lukket vej og opret opmålingsstier (som også kan importeres fra et gps lag).
3196 3196 Stiller en dialog til redigering af tags i tabelform til rådighed
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 Tilføjer ruteplan-egenskaber
3200 3200 Proxy-indstillinger
3201 3201 +++++
3202 3202 Offentlig bygning
3203 3203 Offentlig grill
3204 3204 Offentlig transport
3205 3205 Offentlig transport
3206 3206 +++++
3207 3207 Ryd
3208 3208 Ryd...
3209 3209 Put tekstbetegnelser på lyd, billede og webmarkører, såvel som på deres knap-ikoner.
3210 3210 +++++
3211 3211 Stenbrud
3212 3212 Forespørgsel
3213 3213 Forespørg og download rettesæt
3214 3214 Forespørg og download rettesæt ...
3215 3215 Forespørg både åbne og lukkede rettesæt
3216 3216 Forespørg rettesæt
3217 3217 Forespørg rettesæt fra en server URL
3218 3218 Forespørg kun lukkede rettesæt
3219 3219 Forespørg kun åbne rettesæt
3220 3220 Forespørger og downloader rettesæt
3221 3221 Forespørger på navneserver
3222 3222 Forespørger på navneserver ...
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 Fjernstyret bil
3226 3226 Væddeløbsbane
3227 3227 -----
3228 3228 Spor
3229 3229 Jernbane
3230 3230 Jernbane-stop
3231 3231 Jernbaneplatform
3232 3232 Duplikerede punkter i jernbane
3233 3233 -----
3234 3234 Jernbaner deler segment med område
3235 3235 Forventet talområde
3236 3236 Rå GPS-data
3237 3237 Indlæs billeder...
3238 3238 Læse protokolversionen
3239 3239 Indlæser rettesæt {0} ...
3240 3240 Indlæser rettesæt...
3241 3241 Indkæsning af fejltekst mislykkedes.
3242 3242 Læser lokal udvidelsesinformation...
3243 3243 Læser forældre til "{0}"
3244 3244 Indlæser brugerinfo ...
3245 3245 Indlæser {0}...
3246 3246 Læsmig
3247 3247 Rigtige navn
3248 3248 Slet virkelig det markerede fra relation {0}?
3249 3249 Anbefalede handlinger
3250 3250 -----
3251 3251 Lydstudie
3252 3252 Rekreativt område
3253 3253 Korrigeret billede...
3254 3254 Genbrug
3255 3255 Rød:
3256 3256 Gendan
3257 3257 Omgør ...
3258 3258 Omgør seneste fortrydelse
3259 3259 Genskab den valgte og alle tidligere kommandoer
3260 3260 Omgør {0}
3261 3261 +++++
3262 3262 Spornummer
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 Referensenummer
3270 3270 Reffereret af:
3271 3271 Refererer til
3272 3272 Opdater
3273 3273 +++++
3274 3274 Registreret værktøjslinje handling uden et navn: {0}
3275 3275 Registreret værktøjslinje handling {0} overskrevet: {1} for {2}
3276 3276 Afvis konflikter og gem
3277 3277 +++++
3278 3278 +++++
3279 3279 Relationseditor: Download medlemmer
3280 3280 Relationseditor: Flyt ned
3281 3281 Relationseditor: Flyt op
3282 3282 Relationseditor: Fjern
3283 3283 Relationseditor: Sortér
3284 3284 Relationseditor: {0}
3285 3285 -----
3286 3286 Relationschecker
3287 3287 Relation er slettet
3288 3288 Relationen er tom
3289 3289 Relationstypen er ukendt
3290 3290 Relationen med de eksterne id "{0}" refererer til en manglende primitiv med det eksterne id "{1}".
3291 3291 +++++
3292 3292 +++++
3293 3293 Relation: valgt
3294 3294 Relationer
3295 3295 Relationer med samme medlemmer
3296 3296 Relationer: {0}
3297 3297 Slip museknappen for at vælge objekterne inden i firkanten.
3298 3298 Slip museknappen for at stoppe flytningen.
3299 3299 Slip museknappen for at stoppe rotationen.
3300 3300 Slip museknappen for at stoppe skalering.
3301 3301 +++++
3302 3302 Genindlæs
3303 3303 Genindlæs alle markerede objekter og genopfrisk listen.
3304 3304 Genhent fejlagtige tern
3305 3305 Genindlæs fra fil
3306 3306 Hent den nuværende Hjælp-side igen
3307 3307 Hent historikken fra serveren igen
3308 3308 Genindlæser stilart kilder
3309 3309 Genindlæser listen af tilgængelige prædefinitioner fra "{0}"
3310 3310 Genindlæser listen over tilgængelige stile fra ''{0}''
3311 3311 Fjernstyring
3312 3312 Fjernstyring er blevet spurgt om at oprette et nyt punkt.
3313 3313 -----
3314 3314 Fjernstyringen er blevet bedt om at importere data fra følgende URL:
3315 3315 Fjernbetjeningen er blevet bedt om at hente et billedlag fra følgende URL:
3316 3316 Fjernstyringen er blevet bedt om at indlæse data fra API’et.
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 Fjern
3321 3321 Fjern "{0}" for punkt ''{1}''
3322 3322 Fjern "{0}" for relation ''{1}''
3323 3323 Fjern "{0}" for vej ''{1}''
3324 3324 Fjern "{0}" for {1} objekter
3325 3325 Fjern alle medlemmer der refererer til et af de valgte objekter
3326 3326 Fjern element
3327 3327 Fjern fra mellemlager
3328 3328 Fjern fra værktøjslinjen
3329 3329 Fjern foto fra lag
3330 3330 Fjern tags fra indre veje
3331 3331 Fjern rettesættet i detaljepanelet fra den lokale cache
3332 3332 Fjern de nu markerede bogmærker
3333 3333 Fjern de nu markerede medlemmer fra denne relation
3334 3334 Fjern de markerede rettesæt fra den lokale cache
3335 3335 Fjern de markerede indlæg fra listen over sammenlagte elementer.
3336 3336 Fjern det valgte punkt
3337 3337 Fjern de markerede ikonstier
3338 3338 Fjern den valgte prædefinition fra listen over aktive prædefinitioner
3339 3339 Fjern de markerede stile fra listen med aktive stile
3340 3340 Fjern dem og ryd op i relationen.
3341 3341 Fjern dette relationsmedlem fra relationen
3342 3342 Fjernede element fra relationer
3343 3343 Fjern duplikerede punkter
3344 3344 Fjernede laget {0} da det ikke er tilladt af den opsatte API.
3345 3345 Fjerner forældede udvidelser...
3346 3346 Fjerner forældede udvidelser...
3347 3347 Omdøb fil
3348 3348 Omdøb filen "{0}" til
3349 3349 Omdøb lag
3350 3350 Omdøb det markerede bogmærke
3351 3351 Renderer ruter (bus, vandre- og cykelruter, mm...). Rutetyper skal være definerede i filen routes.xml i udvidelsesmappen.
3352 3352 Tegner kortet som simpelt trådnet
3353 3353 Tegner kortet via stilregler i et sæt stilark.
3354 3354 Udlejning
3355 3355 Bilmekaniker
3356 3356 Erstat
3357 3357 Erstat "{0}" med "{1}" for
3358 3358 Rapportér fejl
3359 3359 +++++
3360 3360 Anmod om Adgangsudtryk
3361 3361 Anmodning fejlede
3362 3362 AnmodningsudtryksURL:
3363 3363 Anmod om detaljer: {0}
3364 3364 Kræver betaling
3365 3365 Vandreservoir
3366 3366 Nulstil
3367 3367 Nulstil indstillingerne til standard
3368 3368 Nulstil til standard
3369 3369 Beboelse
3370 3370 -----
3371 3371 Beboelseområde
3372 3372 Ret størrelsen af programmet til den angivne geometri (format: BREDDExHØJDE)
3373 3373 Løs
3374 3374 Løs konflikter
3375 3375 Løs konflikter for ''{0}''
3376 3376 Løs konflikter i koordinater i {0}
3377 3377 Løs konflikter i slettet status i {0}
3378 3378 Løs konflikter i relation {0}’s medlemsliste
3379 3379 Løs konflikter i liste over punkter for vej {0}
3380 3380 Løs konfilkter.
3381 3381 Løs versionskonflikt for punkt {0}
3382 3382 Løs versionskonflikten for relationen {0}
3383 3383 Løs versionskonflikt for vejen {0}
3384 3384 Løs {0} tag konflikter i punkt {1}
3385 3385 Løs {0} tag konflikter i relation {1}
3386 3386 Løs {0} tag konflikter i vej {1}
3387 3387 -----
3388 3388 Rasteplads
3389 3389 Genstart
3390 3390 +++++
3391 3391 Gendan
3392 3392 Gendanner filer
3393 3393 Begrænsning
3394 3394 Detailhandel
3395 3395 Støttemur
3396 3396 Hent adgangsudtryk
3397 3397 Hent anmodningsudtryk
3398 3398 Henter OAuth adgangsudtryk fra ''{0}''
3399 3399 Henter OAuth adgangsudtryk...
3400 3400 Henter OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}''
3401 3401 Henter OAuth anmodningsudtryk...
3402 3402 Hentning af brugeroplysninger med adgangspolet-nøglen "{0}" var ikke tilladt.
3403 3403 Hentning af brugeroplysninger med adgangspolet-nøglen "{0}" blev afvist.
3404 3404 Henter brugerinfo...
3405 3405 Gå til foregående dialogboks for at udfylde en mere beskrivende kommentar
3406 3406 Genforening RGR92
3407 3407 Omvendt
3408 3408 Reverser veje
3409 3409 Reversér og kombinér
3410 3410 Reverser retningen af alle valgte veje.
3411 3411 Reversér relationsmedlemmernes rækkefølge
3412 3412 Vend vej om
3413 3413 Reverser veje
3414 3414 Omvendt kystlinje
3415 3415 Modsatrettet kystlinje: Der er ikke land på venstre side
3416 3416 Modsatrettet land: Der er ikke land på venstre side
3417 3417 Tilbagefører ændringer
3418 3418 Tilpas
3419 3419 Version
3420 3420 Ridning
3421 3421 Højreklik = kopier til udklipsholderen
3422 3422 Flod
3423 3423 Flodbred
3424 3424 Vej (ukendt type)
3425 3425 Adgangsbegrænsninger
3426 3426 Rolle
3427 3427 Rolle-verificeringsproblem
3428 3428 Rolle {0} er ikke involveret i sammenligningspar {1}.
3429 3429 Rolle {0} mangler
3430 3430 Rolle {0} ukendt
3431 3431 Rolle:
3432 3432 Roller i relationer refererende til
3433 3433 -----
3434 3434 Rundkørsel
3435 3435 Rute
3436 3436 -----
3437 3437 Rutenetværk
3438 3438 -----
3439 3439 Rutetype
3440 3440 Ruter vist for:
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 Ruiner
3444 3444 Kør automatisk tilladelses guiden igen
3445 3445 Kører opdatering af udvidelser efter JOSM opgradering. Automatisk opdatering ved opstart er aktiveret.
3446 3446 Kører opdatering af udvidelser efter udløb af opdateringsinterval. Automatisk opdatering ved opstart er deaktiveret.
3447 3447 Kører test {0}
3448 3448 Startbane
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 SIM-kort
3452 3452 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Sverige)
3453 3453 Sikkerheds-træning
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 Udfaldsport
3457 3457 Mætning:
3458 3458 +++++
3459 3459 Gem
3460 3460 Gem adgangsudtryk i indstillinger
3461 3461 Gem som
3462 3462 Gem som...
3463 3463 Gem GPX-fil
3464 3464 Gem i:
3465 3465 Gem lag
3466 3466 Gem OSM-fil
3467 3467 Gem session
3468 3468 Gem session som...
3469 3469 Gem WMS-lag
3470 3470 Gem WMS-lag til fil
3471 3471 Gem en kopi af denne stilart til en fil og tilføj den til listen
3472 3472 Gem og indlæs den aktuelle session (liste med lag, osv.)
3473 3473 Gem alligevel
3474 3474 Gem som...
3475 3475 Gem i:
3476 3476 Gem valgte fil.
3477 3477 Gem session
3478 3478 Gemmer stilart "{0}" som "{1}"
3479 3479 Gem de nuværende data i en ny fil.
3480 3480 Gem nuværende data.
3481 3481 Gem den aktuelle session i en ny fil.
3482 3482 Gem indstillingerne og luk dialogen
3483 3483 Gem i indstillingsfil
3484 3484 Gem brugernavn og adgangskode (ukrypteret)
3485 3485 Gem/Upload lag før sletning. Ugemte ændringer går ikke tabt.
3486 3486 Gemmer lag i ''{0}'' ...
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Tjekker mappen {0}
3490 3490 Skole
3491 3491 Skrotjern
3492 3492 Ur
3493 3493 Krat
3494 3494 -----
3495 3495 Søg
3496 3496 Søg ...
3497 3497 Søg nøgle/værdi
3498 3498 Søg nøgle/værdi/type
3499 3499 Søgeudtrykket er ikke gyldigt: \n\n {0}
3500 3500 Søg efter objekter
3501 3501 Søg efter objekter.
3502 3502 Søg i tags
3503 3503 Søg prædefineret
3504 3504 Søg i prædefinerede
3505 3505 Søgestreng:
3506 3506 Søg med nøglen og værdien fra det markerede tag
3507 3507 Søg men nøglen og værdien for det markerede tag, begræns til typen (f.eks punkt/vej/relation)
3508 3508 Søg...
3509 3509 Søg:
3510 3510 Søg:
3511 3511 Andet navn
3512 3512 Brugte cykler sælges
3513 3513 Sekundær
3514 3514 Sekunder: {0}
3515 3515 Sikkerhedsundtagelse
3516 3516 -----
3517 3517 Opdelt gang- og cykelsti
3518 3518 Valgt: Rel.:{0} / Veje:{1} / Punkter:{2}
3519 3519 Markering
3520 3520 Vælg alt
3521 3521 Vælg indstillingstype:
3522 3522 -----
3523 3523 Vælg en vej du ønsker at forbedre.
3524 3524 Marker alle objekter tilhørende de aktuelt markerede rettesæt
3525 3525 Vælg alle uslettede objekter i datalaget. Dette vælger også ukomplette objekter.
3526 3526 Vælg et åbent rettesæt
3527 3527 Vælg rettesæt baseret på den dato/tid de er blevet oprettet eller lukket
3528 3528 Vælg rettesæt afhængigt af om de er åbne eller lukkede
3529 3529 Markér rettesæt ejet af specifikke brugere
3530 3530 Vælg enten:
3531 3531 Vælg filnavn
3532 3532 Vælg hvis dataene skal hentes som et nyt lag
3533 3533 Vælg om medlemmer af relationen også skal downloades
3534 3534 Vælg om de refererende til dette objekt også skal downloads, f.eks forælder-relationer og punkter, eventuelt, forælderveje
3535 3535 Vælg billedlag
3536 3536 Markér i lag
3537 3537 Markér i relationsliste
3538 3538 Vælg medlemmer
3539 3539 Marker medlemmer (tilføj)
3540 3540 Vælg punkt under markøren.
3541 3541 Vælg objekter for valgte relationsmedlemmer
3542 3542 Vælg objekter der skal ændres egenskaber for.
3543 3543 Vælg objekter indsendt af denne bruger
3544 3544 Vælg objekter at uploade
3545 3545 Markér kun rettesæt relateret til et specifikt afgrænsningsfelt
3546 3546 Markér relation
3547 3547 Marker relation (tilføj)
3548 3548 Vælg relation i hovedmarkering.
3549 3549 Markér relation i relationsliste.
3550 3550 Vælg relations-medlemmer der refererer til objekter i den aktuelle markering
3551 3551 Vælg relationsmedlemmer der refererer til {0} objekter i den aktuelle markering
3552 3552 Vælg ønsket lag
3553 3553 Markér de tilsvarende primitiver i det nuværende datalag
3554 3554 Marker medlemmerne af alle markerede relationer
3555 3555 Vælg medlemmerne af den valgte relation
3556 3556 Markér primitiverne i dette rettesæts indhold i det nuværende datalag
3557 3557 Markér for at lukke rettesættet efter den næste upload
3558 3558 Markér for at downloade GPS-spor i det markerede område.
3559 3559 Markér for at downloade OSM-data i det markerede område.
3560 3560 Markér for at give JOSM retten til at downloade dine private GPS-spor ind i JOSM-lag
3561 3561 Markér for at give JOSM retten til at læse dine serverindstillinger
3562 3562 Markér for at give JOSM retten til at uploade GPS-spor på dine vegne
3563 3563 Markér for at give JOSM retten til at uploade kortdata på dine vegne
3564 3564 Markér for at give JOSM retten til at skrive dine serverindstillinger
3565 3565 Markér for at bruge basal HTTP-autentikation med dit OSM-brugernavn og adgangskode
3566 3566 Markér for at bruge Oauth som autentikationsmekanisme
3567 3567 Vælg veje som i Vælg tilstand. Træk valgte veje, eller en enkelt vej for at oprette en parallel kopi (Alt aktivere tag bevaring)
3568 3568 Vælg med den givne søgning
3569 3569 Vælg, flyt, skalér eller rotér objekter
3570 3570 De valgte elementer kan ikke retvinkles
3571 3571 Valgte elementer
3572 3572 Markering
3573 3573 Intet markeret
3574 3574 Markeringen må kun bestå af veje og punkter.
3575 3575 Markering uegnet!
3576 3576 Markering:
3577 3577 Markering: {0}
3578 3578 Vælger de objekter der er en del af denne kommando (med mindre de er slettet)
3579 3579 Selvkrydsende veje
3580 3580 Halvautomatisk
3581 3581 Separat lag
3582 3582 +++++
3583 3583 Sekvens: {0}
3584 3584 Server svarede med svarkode 404 for ID {0}. Springer over.
3585 3585 Serveren svarede med returkoden 404, prøver igen med individuelle forespørgsler for hvert objekt.
3586 3586 +++++
3587 3587 Servicetider
3588 3588 +++++
3589 3589 Motorvejsrasteplads
3590 3590 +++++
3591 3591 -----
3592 3592 +++++
3593 3593 Sessionsfil (*.jos)
3594 3594 Sessionsfil (*.jos, *.joz)
3595 3595 Sessionsfil (arkiv) (*.joz)
3596 3596 Sæt WMS-bogmærke
3597 3597 Sæt alle til standardværdi
3598 3598 Sæt indstillingsnøglen til værdien
3599 3599 Sæt ''modificeret'' flaget for punkt {0}
3600 3600 Sæt ''modificeret'' flaget for relation {0}
3601 3601 Sæt ''modificeret'' flaget for vej {0}
3602 3602 Sæt den nuværende markering til listen over markerede relationer
3603 3603 Indstil sproget
3604 3604 Sæt de markerede elementer på kortet til de markerede genstande i listen ovenfor.
3605 3605 Sæt til standardværdi
3606 3606 Vælg sporsynlighed for {0}
3607 3607 Indstillede {0} egenskaber for {1} objekter
3608 3608 Sæt {0}={1} for punkt ''{2}''
3609 3609 Sæt {0}={1} for relation ''{2}''
3610 3610 Sæt {0}={1} for vej ''{2}''
3611 3611 Sæt {0}={1} for {2} objekter
3612 3612 Giver de markerede medlemmer en rolle
3613 3613 Ret indstillingerne direkte. Vær varsom!
3614 3614 Sætter standardværdier
3615 3615 Indstillinger
3616 3616 Indstillinger for lydafspiller og lydmarkører
3617 3617 Indstillinger for kortprojektion og datafortolkning
3618 3618 Indstillinger for fjernstyringsfunktionen
3619 3619 -----
3620 3620 Deling
3621 3621 -----
3622 3622 +++++
3623 3623 Læskur
3624 3624 Vandfart
3625 3625 Sko
3626 3626 Skydning
3627 3627 Forretninger
3628 3628 Butikker
3629 3629 Genvej
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 Skal udvidelsen slås fra?
3633 3633 Vis
3634 3634 Vis grænser
3635 3635 Vis fejl
3636 3636 Vis statusrapport
3637 3637 Vis tekst/ikoner
3638 3638 Vis miniaturebilleder på kortet
3639 3639 Vis info om tern
3640 3640 Vis alle
3641 3641 Vis rettesæt {0}
3642 3642 Vis Hjælp-information
3643 3643 Vis hjælpelinjner
3644 3644 Vis historik
3645 3645 Vis information
3646 3646 Vis informationsniveau ved upload.
3647 3647 Vis informationsniveau.
3648 3648 Vis lokaliseret navn i markeringslister
3649 3649 Vis lokaliseret navn i markeringslister, hvis tilgængeligt
3650 3650 Vis næste billede
3651 3651 Vis objekt-ID i markeringslister
3652 3652 Vis kun dem der kan bruges på markeringen
3653 3653 Vis eller skjul lydmenu-punktet i hovedmenu-baren
3654 3654 Vis prædefinitions søgedialog
3655 3655 Vis foregående billede
3656 3656 Vis kun valgte
3657 3657 Vis startbillede ved opstart
3658 3658 Vis statusrapport med brugbare informationer, der kan tilknyttes fejl.
3659 3659 Vis kun tags med konflikter
3660 3660 Vis kun tags med mange værdier
3661 3661 Vis de informationsmæssige tests i upload-tjek-vinduerne.
3662 3662 Vis de informative tests.
3663 3663 Vis denne hjælp
3664 3664 Vis/skjul
3665 3665 Vis/skjul
3666 3666 Vis/skjul lag
3667 3667 Vist område
3668 3668 Viser barometrisk tryk
3669 3669 Viser aktuel dato
3670 3670 Viser fugtighed
3671 3671 Viser temperatur
3672 3672 -----
3673 3673 Sicilen - Italien
3674 3674 Sideknapper
3675 3675 -----
3676 3676 Veje med næsten identiske navne
3677 3677 Simpel
3678 3678 -----
3679 3679 Forenkl vej
3680 3680 Forenkl alle valgte veje
3681 3681 Gør områder mere enkle ved at fjerne punkter ved meget stumpe vinkler. Dette kan blive begrænset af den maksimalt fjernede områdestørrelse. Normalisér også nærliggende punkter.
3682 3682 Forenkl veje?
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 Samtidige forbindelser
3686 3686 Enkelt farve (kan justeres for navngivne lag)
3687 3687 Enkelte elementer
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 Størrelse
3691 3691 +++++
3692 3692 Skøjteløb
3693 3693 +++++
3694 3694 Skisport
3695 3695 Spring over download
3696 3696 Spring over download
3697 3697 -----
3698 3698 Spring over opdatering
3699 3699 Springer over opdatering af udvidelser efter JOSM opgradering. Automatisk opdatering ved opstart er deaktiveret.
3700 3700 Springer over opdatering af udvidelser efter udløb af opdateringsinterval. Automatisk opdatering ved opstart er deaktiveret.
3701 3701 Flytbart kort
3702 3702 Slæbested
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 Rygning
3707 3707 Udglattet kortgrafik (antialiasing)
3708 3708 -----
3709 3709 Ret ind til ternstørrelse
3710 3710 Motorslæde
3711 3711 Fodbold
3712 3712 Blød
3713 3713 Nogle af objekterne er ændrede.<br> Fortsæt, hvis du vil forkaste disse ændringer.</html>
3714 3714 Nogle af vejene var dele af relationer der er blevet modificeret. Kontroller venligst at ingen nye fejl er blevet introduceret.
3715 3715 Nogle waypoints der var for langt fra sporet til på fornuftig måde at estimere deres tid blev udeladt.
3716 3716 Nogle waypoints med tidsstempler fra før starten af sporet eller efter enden blev udeladt eller flyttet til starten.
3717 3717 Beklager. Kan ikke håndtere multipolygon relationer med flere veje yderst.
3718 3718 Beklager. Kan ikke håndtere veje som er både inderst og yderst i multipolygon relationer.
3719 3719 Beklager. Kan ikke håndtere veje som er inderst i en multipolygon relation.
3720 3720 Beklager. Kan ikke håndtere veje som er yderst i flere multipolygon relationer.
3721 3721 Sortér
3722 3722 Sortér menu med prædefinerede tags
3723 3723 Sortér relationsmedlemmerne
3724 3724 Kilde
3725 3725 Syd
3726 3726 -----
3727 3727 Handicapplads
3728 3728 Område for forældre
3729 3729 Område for kvinder
3730 3730 Specielle mål
3731 3731 Fartkamera
3732 3732 Pigge
3733 3733 Opdel vej
3734 3734 Opdel en vej ved det markerede punkt
3735 3735 Opdel vejen {0} i {1} stykker
3736 3736 Opdel veje til fragmenter
3737 3737 +++++
3738 3738 Sport (bold)
3739 3739 Sportsfaciliteter
3740 3740 Sport
3741 3741 Idrætscenter
3742 3742 Udspring
3743 3743 Stadion
3744 3744 Standard unix geometrisk argument
3745 3745 Stjerner
3746 3746 Start søgning
3747 3747 +++++
3748 3748 Begynd at downloade data
3749 3749 Start ny vej fra seneste punkt.
3750 3750 Start på spor (vil altid gøre dette hvis ikke andre markører er tilgængelige).
3751 3751 Begynder scanning af mappe
3752 3752 Starter forsøg {0} af {1} igen om {2} sekunder ...
3753 3753 Starter forsøg {0} af {1} igen.
3754 3754 Begynder at uploade i mindre stykker ...
3755 3755 Begynder at uploade i en forespørgsel ...
3756 3756 Begynder at uploade med en forespørgsel pr primitiv...
3757 3757 Stat
3758 3758 Tilstand:
3759 3759 Kontorforsyning
3760 3760 +++++
3761 3761 Statusrapport
3762 3762 Trin
3763 3763 Stevns (Danmark)
3764 3764 Stente
3765 3765 +++++
3766 3766 Mærkelig værktøjslinjeværdi: {0}
3767 3767 Bæk
3768 3768 Gade
3769 3769 Gadelampe
3770 3770 Vejnavn
3771 3771 Veje
3772 3772 +++++
3773 3773 Stærk
3774 3774 Stilen for den indre veje er den samme som multipolygon
3775 3775 Stilen for ydre vej fejler
3776 3776 Stilart er aktiv i øjeblikket?
3777 3777 Stilbaseret korttegner
3778 3778 Stilcache for "{0}":
3779 3779 +++++
3780 3780 +++++
3781 3781 +++++
3782 3782 -----
3783 3783 Send filter
3784 3784 -----
3785 3785 Forstad
3786 3786 Metro
3787 3787 Indgang til undergrundsbane
3788 3788 Succes
3789 3789 Åbnede med succes rettesæt {0}
3790 3790 +++++
3791 3791 Supermarked
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 Undersøtter live GPS-input (bevægelig prik) gennem en forbindelse til en gpsd-server.
3795 3795 Understøttede korrigerings-services
3796 3796 Understøttede projektioner er: {0}
3797 3797 Understøtter download af scannede kort-tern fra walking-papers.org. Denne udvidelse er stadig under tidlig udvikling og kan være fejlbehæftet.
3798 3798 -----
3799 3799 Overflade
3800 3800 -----
3801 3801 Overvågning
3802 3802 Målepunkt
3803 3803 Mistænkeligt data fundet. Upload alligevel?
3804 3804 Mistænkelige kombinationer af tag/værdi
3805 3805 Svømning
3806 3806 +++++
3807 3807 -----
3808 3808 Aktivér vinkellås tilstand mens der tegnes
3809 3809 Symbol beskrivelse
3810 3810 Synkronisér lyd
3811 3811 Synkronisér hele datasættet
3812 3812 Synkroniser kun punkt {0}
3813 3813 Synkroniser kun relation {0}
3814 3814 Synkronisér tiden fra et billede på GPS-modtageren
3815 3815 Synkroniser kun vej {0}
3816 3816 Målesystem
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 +++++
3825 3825 TMS indstillinger
3826 3826 +++++
3827 3827 TMS laget understøtter ikke projektion {0}.\n{1}\nDu skal ændre projektionen igen eller fjerne laget.
3828 3828 Bordtennis
3829 3829 -----
3830 3830 Tag-samlingen kan ikke bruges med en primitiv fordi der er nøgler med flere værdier.
3831 3831 Tagsamling indeholder ikke den markerede værdi "{0}"
3832 3832 Tag nøglen indeholder tegn med en kode mindre end 0x20
3833 3833 Tag nøgle længere ned tilladt
3834 3834 Tag modificerede relationer med
3835 3835 Tag-værdien indholder tegn med kode mindre end 0x20
3836 3836 Tag værdien længere end tilladt
3837 3837 TagChecker-kilde
3838 3838 Prædefinerede tags
3839 3839 +++++
3840 3840 Tags og medlemmer
3841 3841 Tags fra punkter
3842 3842 Tags fra relationer
3843 3843 Tags fra veje
3844 3844 Tags i rettesæt {0}
3845 3845 Det nye rettesæts tags
3846 3846 Tags med tomme værdier
3847 3847 +++++
3848 3848 Skrædder
3849 3849 +++++
3850 3850 +++++
3851 3851 -----
3852 3852 Telefon
3853 3853 Telefonkort
3854 3854 +++++
3855 3855 -----
3856 3856 +++++
3857 3857 Tertiær
3858 3858 +++++
3859 3859 Test adgangsudtryk
3860 3860 Testen fejlede
3861 3861 Test API URL’en
3862 3862 Test {0}/{1}: Starter {2}
3863 3863 Tester OAuth adgangsudtryk
3864 3864 Tester OSM API URL ''{0}''
3865 3865 +++++
3866 3866 Det lag understøtter ikke nogen af JOSM’s projektioner,\nså du kan ikke bruge det. Denne besked vil ikke blive vist igen.
3867 3867 (Kompas)retningen af det tegnede linjestykke.
3868 3868 De 2 valgte objekter har forskellige stilcacher.
3869 3869 De 2 valgte objekter har identiske stilart cacher.
3870 3870 API URL’en er gyldig
3871 3871 Adgangsudtryksnøglen må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle
3872 3872 Adgangsudtrykshemmeligheden må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed
3873 3873 -----
3874 3874 OSM-serveren "{0}" kender ikke til et objekt<br>du prøvede at læse, opdatere eller slette. Enten eksisterer det respektive objekt<br>ikke på serveren eller også bruger du en ugyldig URL til at tilgå<br>det. Kontrollér venligst serverens adresse "{0}" omhyggeligt for stavefejl.
3875 3875 -----
3876 3876 "Fra" vejen og den første "via" vej er ikke forbundet.
3877 3877 "Fra" vejen starter eller slutter ikke ved "via" punktet
3878 3878 "Til" vejen starter eller slutter ikke ved "via" punktet
3879 3879 "Via" vejene er ikke forbundet.
3880 3880 Hvor mange gange hurtigere farten er ved "hurtig frem"
3881 3881 Vinklen mellem det forrige og det nuværende vejstykke.
3882 3882 Det område du prøvede at downloade er for stort eller din anmodning var for stor.<br>Anmod enten om et mindre område eller brug en eksport-fil givet af OSM-fællesskabet.
3883 3883 Den fremhævede tekst er navnet på laget.
3884 3884 Rettesættet vil blive <strong>efterladt åbent</strong> efter denne upload
3885 3885 Rettesættet vil blive <strong>lukket</strong> efter denne upload
3886 3886 Indholdet af dette rettesæt er ikke downloadet endnu.
3887 3887 De kopierede data indeholder ufuldstændige objekter. Når du indsætter den ufuldstændige objekter er fjernet. Ønsker du at indsætte data uden den ufuldstændige objekter?
3888 3888 Det nuværende valgte kan ikke bruges til opdeling - intet punkt er valgt.
3889 3889 Det markerede kan ikke adskilles.
3890 3890 Den aktuelle værdi er ikke et gyldig OSM ID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0
3891 3891 Den nuværende værdi er ikke en gyldig URL
3892 3892 Den nuværende værdi er ikke et gyldigt rettesætsID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0.
3893 3893 Den nuværende værdi er ikke et gyldigt brugerID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0
3894 3894 Den aktuelle værdi er ikke en gyldig tern-adresse
3895 3895 Den aktuelle værdi er ikke et gyldigt tern-indeks for det angivne zoomniveau
3896 3896 Standard prædefinition for JOSM
3897 3897 Dokument indeholder ingen data.
3898 3898 Følgende er resultatet af automatisk validering. Prøv at rette disse fejl, men vær forsigtig (slet ikke gyldig data). Er du i tvivl, så ignorér dem.<br>Hvis du fortryder denne dialog, kan du finde enhederne i valdator-sidepanelet for at se nærmere på dem.
3899 3899 Udover det valgte objekt, vil disse afhængige <br>objekter også blive slettet:
3900 3900 Følgende fejl opstod under masse-download: {0}
3901 3901 Følgende objekter kunne ikke kopieres til mål-objektet<br>da der er slette i mål-datasættet:
3902 3902 Den geografiske breddegrad ved musemarkøren.
3903 3903 Den geografiske længdegrad ved musemarkøren.
3904 3904 -----
3905 3905 Nøglen ''{0}'' og alle dens værdier vil blive fjernet
3906 3906 Den sidste "via" og "to" vejen er ikke forbundet.
3907 3907 Laget {0} understøtter ikke den nye projektion {1}.\n{2}\nDu skal ændre projektionen igen eller fjerne laget.
3908 3908 Længden af det nytegnede vejstykke.
3909 3909 Maksimal bbox-størrelse er 0,25 og din forespørgsel var for stor. Forespørg enten et mindre område eller brug planet.osm.
3910 3910 Det sammenlagte datasæt vil ikke indeholde en tag med nøgle {0}
3911 3911 Navnet på objektet ved musemarkøren.
3912 3912 Antallet af sekunder at springe frem eller tilbage når den relevante knap trykkes ned
3913 3913 Adgangskoden kan ikke være tom. Angiv venligst din OSM-adgangskode
3914 3914 Udvidensesfilen "{0}" indeholder ikke et manifest.
3915 3915 Udvidelsen er fjernet fra konfigurationen. Genstart JOSM for at afinstallere udvidelsen.
3916 3916 Projektionen {0} kunne ikke aktiveres. Bruger Mercator.
3917 3917 Proxy vil ikke blive brugt.
3918 3918 Forløbet tid af lydoptagelse i forhold til sand forløbet tid
3919 3919 Det regulære udtryk "{0}" havde en fejl ved tegn {1}; den komplette fejl er:\n\n{2}
3920 3920 Det regulære udtryk "{0}" kunne ikke fortolkes; den fulde fejlbesked:\n\n{1}
3921 3921 Det anmodede område er for stort. Zoom venligst en smule ind eller ændr opløsningen.
3922 3922 Det valgte GPX-spor rummer ikke tidsstempler. Vælg venligst et andet.
3923 3923 Det valgte områder er ikke komplet. Fortsæt?
3924 3924 De valgte punkter deler ikke samme vej.
3925 3925 Det valgte billede rummer ingen tidsangivelse
3926 3926 Markeringen indeholder {0} veje. Er du sikker på du vil forenkle alle?
3927 3927 Serveren meldte en fejl med kode {0}.
3928 3928 Serveren svarede med kode 404.<br>Det betyder normalt, at serveren ikke kender et objekt med det anmodede id.
3929 3929 Serveren svarede at det aktuelle rettesæt var lukket.<br>Dette skyldes sandsynligvis at rettesættets størrelse er større end maksimum størrelsen<br>på {0} objekter på serveren "{1}".
3930 3930 Stavekontrollens (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) kilder (URL eller filnavn) eller tagtjekkerdatafiler.
3931 3931 Strengen ''{0}'' er ikke en gyldig double-værdi
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 Brugernavnet kan ikke være tomt. Angiv venligst dit OSM-brugernavn
3935 3935 Vejen kan ikke opdeles ved de valgte punkter. (Tip: Vælg punkter i midten af vejen.)
3936 3936 Vejene kan ikke kombineres med deres nuværende retninger. Vil du reversere nogle af dem?
3937 3937 Teater
3938 3938 Deres datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}
3939 3939 Deres version
3940 3940 Deres version (serverens datasæt)
3941 3941 Deres med sammenflettet
3942 3942 Forlystelsespark
3943 3943 Der er ingen billedlag.
3944 3944 Der er ingen åbne rettesæt
3945 3945 Der er ingen markerede objekter at opdatere
3946 3946 Der er uløste konflikter. Konflikter vil ikke blive gemt, men håndteret som om du afviste alle. Fortsæt?
3947 3947 Der er et kryds mellem vejene.
3948 3948 Her burde fejl-informationen nedenunder allerede være udfyldt for dig. Tilføj venligst informationer om hvordan, fejlen kan reproduceres, og giv så mange detaljer som muligt.
3949 3949 Der opstod en fejl i forsøget på at vise URL’en for denne markør
3950 3950 Der var {0} konflikter under importen.
3951 3951 Dette kan føre til at punkter bliver fejlagtigt slettet.
3952 3952 Denne rettesætsforespørgselsURL er ugyldig
3953 3953 Dette er efter afslutningen på optagelsen
3954 3954 Dette svarer til at slette rollerne for disse objekter.
3955 3955 Dette punkt er ikke forbundet til noget andet.
3956 3956 Denne operation får JOSM til at glemme de valgte objekter <br> Disse vil blive fjernet fra laget, men <i>ikke</i> slettet fra <br> serveren ved upload.
3957 3957 Denne indstilling undertrykker udfyldningen af område, hvad der end måtte være angivet i den valgte stilart.
3958 3958 Denne udvidelse tillader at vise ethvert billede som baggrund i JOSM og rette det til efter kortet.
3959 3959 Denne udvidelse tjekker for fejl i egenskabsnøgler og -værdier
3960 3960 Denne udvidelse søger efter fejl i relationer.
3961 3961 Denne udvidelse uploader GPS-sporinger direkte fra det aktive lag i JOSM til openstreetmap.org.
3962 3962 -----
3963 3963 Denne test tjekker for utaggede punkter, som ikke er del af nogen vej.
3964 3964 Denne test tjekker for utaggede og tomme veje og veje med kun et enkelt punkt.
3965 3965 Denne test tjekker for veje, som indeholder nogle af deres punkter mere end én gang.
3966 3966 Denne test tjekker for veje med næsten identiske navne, som blot kan være stavet forkert.
3967 3967 Denne test undersøger om en vej har et slutpunkt meget tæt på en anden vej.
3968 3968 Denne test undersøger om områder overlapper.
3969 3969 Denne test undersøger om multipolygoner er korrekte.
3970 3970 Denne test sikre at svingbegrænsninger er gyldige
3971 3971 Denne test tjekker om to veje, jernbaner, vandveje eller bygninger skærer hinanden i det samme lag, uden at være forbundet af et punkt.
3972 3972 Denne test tjekker at en forbindelse mellem to punkter ikke benyttes af mere end én vej.
3973 3973 Denne test tjekker om kystlinjer er korrekte.
3974 3974 Denne test tjekker at der ikke er nogen punkter, som ligger på præcis samme sted.
3975 3975 Denne test sørger for at der ikke er nogen relationer med ens tags, og samme medlemmer med samme roller.
3976 3976 Denne test sikre at der ikke er nogen veje med de samme punktkoordinater og eventuelt samme tags.
3977 3977 Denne test tjekker retningen af vand-, land- og kystlinje-veje.
3978 3978 Denne test finder flersprogede objekter hvis "name" attribut ikke svarer til nogen "name:*" attributter og som ikke er en sammensætning af "name:*" attributter, f.eks Italia - Italien - Italy.
3979 3979 Denne test finder punkter, som har samme navn (kan være dubletter)
3980 3980 Denne tester om veje, som burde være cirkulære, er lukkede.
3981 3981 Denne version af JOSM er ikke kompatibel med den konfigurerede server.
3982 3982 Punkterne er ikke i en cirkel. Afbryder.
3983 3983 Billetautomat
3984 3984 Tern-nummer
3985 3985 Tern-adresse:
3986 3986 Tern-cache mappe:
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 Tid:
3990 3990 Tidsrum
3991 3991 Tidszone:
3992 3992 Tidszone: {0}
3993 3993 Tiris: DGM (Terrænmodel)
3994 3994 Tiris: DOM (Overflademodel)
3995 3995 Titel:
3996 3996 -----
3997 3997 Til ...
3998 3998 At slette
3999 3999 Slå GPX linjer til/fra
4000 4000 Slå flytning af kortvisning til/fra
4001 4001 Slå trådnet-visning til/fra
4002 4002 Dynamiske knapper til eller fra
4003 4003 Slå fuldskærmsvisning til/fra
4004 4004 Slå synlighed af rettesætshåndteringsvindue til/fra
4005 4005 Vælg synlighed for laget: {0}
4006 4006 Slå synlighed af markørtekst og -ikoner til/fra
4007 4007 Slå synligheden for det valgte lag til/fra
4008 4008 Slå til/fra: {0}
4009 4009 Slår den globale indstilling "{0}" til/fra.
4010 4010 Toiletter
4011 4011 Udtryk tillader begrænset adgang
4012 4012 Betalingsanlæg
4013 4013 Betalingsanlæg
4014 4014 Opdagede for mange omdirigeringer til download URL’en. Afbryder.
4015 4015 Værktøj: {0}
4016 4016 Værktøjslinje
4017 4017 Værktøjslinje handling uden navn: {0}
4018 4018 Værktøjslinje handlingen {0} overskrevet: {1} får {2}
4019 4019 Tilpasning af værktøjslinje
4020 4020 Funktioner
4021 4021 -----
4022 4022 Værktøj til at tegne bygninger.
4023 4023 Værktøjstip
4024 4024 +++++
4025 4025 Turisme
4026 4026 -----
4027 4027 Tårn
4028 4028 Tårn reference
4029 4029 Type af tårn
4030 4030 By
4031 4031 Rådhus
4032 4032 Legetøjsbutik
4033 4033 -----
4034 4034 Spor
4035 4035 Farvelægning af spor og punkter
4036 4036 Spor-dato
4037 4037 -----
4038 4038 trafikdæmpning
4039 4039 Færdselssignal
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 Sporvogn
4043 4043 Sporvogns-stop
4044 4044 +++++
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 Rejsebureau
4048 4048 Træ
4049 4049 Motortrafikvej
4050 4050 Motortrafikvejsforbindelse
4051 4051 Prøv igen
4052 4052 Prøv at opgradere til den nyeste version af udvidelsen før du sender en fejlrapport.
4053 4053 +++++
4054 4054 +++++
4055 4055 +++++
4056 4056 Begyndelse på tunnel
4057 4057 Svingbegrænsning
4058 4058 Slå valgte stile til eller fra
4059 4059 Vendeplads
4060 4060 Vendepunkt
4061 4061 -----
4062 4062 Tælleapparat
4063 4063 Drejeskive
4064 4064 +++++
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 Dæk
4071 4071 +++++
4072 4072 UIC-reference
4073 4073 UKENDT
4074 4074 +++++
4075 4075 URL / fil:
4076 4076 URL filer
4077 4077 URL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en download-URL her for at angive et afgrænsningsfelt)
4078 4078 URL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en URL her for at downloade området)
4079 4079 +++++
4080 4080 +++++
4081 4081 +++++
4082 4082 +++++
4083 4083 UTM Frankrig (DOM)
4084 4084 UTM geodætiske system
4085 4085 +++++
4086 4086 Adskil veje
4087 4087 Er ikke i stand til at tilføje primitiv {0} til datasættet fordi den allerede er inkluderet
4088 4088 Kunne ikke oprette mappen {0}, autosave er slået fra
4089 4089 Kunne ikke oprette filen {0}, andet filnavn vil blive brugt
4090 4090 Kan ikke oprette ny lydmarkør
4091 4091 Kunne ikke slette gammel backupfil {0}
4092 4092 Kan ikke finde nogen oversættelse for sprogvalget {0}. Benytter i stedet {1}.
4093 4093 Kan ikke hente den kanoniske sti for mappen {0}\n
4094 4094 Kunne ikke hente lag
4095 4095 Kunne ikke finde filen "{0}".
4096 4096 Kunne ikke forstå længde/breddegrad
4097 4097 Kan ikke synkronisere i det afspillede lag.
4098 4098 Uklassificeret
4099 4099 Ulukkede veje
4100 4100 Uafsluttet vej
4101 4101 Ikkeforbundne kystlinier
4102 4102 Uforbundne punkter uden fysiske tags
4103 4103 Uforbundede veje
4104 4104 Marker som ubesluttet
4105 4105 Omgør beslutning om konflikt mellem slettede status
4106 4106 Omgør beslutning om konflikt mellem forskellige koordinater
4107 4107 Uafklaret
4108 4108 Det udefinerede element "{0}" blev fundet i inputstrømmen. Afbryder.
4109 4109 -----
4110 4110 Fortryd
4111 4111 Fortryd ...
4112 4112 Fortryd retvinkling af figur
4113 4113 Fortryd flytning
4114 4114 Fortryd retvinkling for visse punkter
4115 4115 Fortryd den sidste handling
4116 4116 Fortryd den valgte og alle efterfølgende kommandoer
4117 4117 Fortryd {0}
4118 4118 Frigør panelet
4119 4119 Uventet handling
4120 4120 Uventet XML-element med navn "{0}"
4121 4121 -----
4122 4122 Uventet format af portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''
4123 4123 Uventet ID-format svaret af serveren. Fik "{0}".
4124 4124 Uventet fejlheaderformat for konflikt ved opdatering af rettesæt. Fik {0}.
4125 4125 Uventet format af ny version af ændret primitiv "{0}". Fik "{1}".
4126 4126 -----
4127 4127 Uventet svar fra HTTP serveren. Fik {0} svar uden "Location" header. Kan ikke omdirigere. Afbryder.
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 Uventet token. Forventede {0}, fandt {1}
4132 4132 Uventet symbol: {0}
4133 4133 Uventet værdi "{0}" for indstillingen "{1}". Forventet værdi "ask".
4134 4134 Uventet værdi af ''{0}'' i rettesætsforespørgsels-URL. Fik {1}.
4135 4135 Uventet værdi af parameter "indeks". Fik {0}.
4136 4136 Stands frysning
4137 4137 Stands frysning af listen over samlede elementer og start samling.
4138 4138 Adskil bekræftelse
4139 4139 Skilte punkt i to
4140 4140 Universitet
4141 4141 Ukendt vært
4142 4142 Ukendt medlemstype
4143 4143 Ukendt tilstand {0}.
4144 4144 Ukendt eller ikke understøttet API version. Fik {0}.
4145 4145 Ukendt primitiv type: {0}. Tilladte værdier er node, way eller relation
4146 4146 Ukendt krav: {0}
4147 4147 Ukendt rolle
4148 4148 Ukendte sætninger: {0}
4149 4149 Ukendt type: {0}
4150 4150 Unavngivet billedlag
4151 4151 Unavngivet kryds
4152 4152 Unavngivet uklassificeret vej
4153 4153 Unavngivne veje
4154 4154 Uordnet kystlinje
4155 4155 Ej-gemte ændringer
4156 4156 Ugemte ændringer - Gem/Upload før sletning?
4157 4157 Ugemte ændringer - Gem/Upload før afslutning?
4158 4158 Ugemte data og konflikter
4159 4159 Ugemte data og manglende tilknyttet fil
4160 4160 Ugemte data, ikke-skrivbare filer
4161 4161 Ugemt OSM-data
4162 4162 Fravælg alt
4163 4163 Fravælg alle objekter
4164 4164 -----
4165 4165 WMS-filversion ikke understøttet; fandt {0}, forventede {1}
4166 4166 Ikkeunderstøttet parameter ''{0}'' i rettesætsforespørgselsstreng
4167 4167 -----
4168 4168 Ikke understøttet version: {0}
4169 4169 Utaggede og uforbundede punkter
4170 4170 Utaggede veje
4171 4171 U-taggede veje (kommenteret)
4172 4172 Utaggede, tomme og ét-punkts veje
4173 4173 Op
4174 4174 Et niveau op
4175 4175 Opdatér
4176 4176 Opdater rettesæt
4177 4177 Opdatér indhold
4178 4178 Opdater data
4179 4179 Opdatér mappeliste.
4180 4180 Opdaterings-interval (i dage):
4181 4181 Opdater ændret
4182 4182 Opdatér objekter
4183 4183 Opdatér udvidelser
4184 4184 Opdatér det markerede
4185 4185 Opdatér indhold af rettesæt fra OSM-serveren
4186 4186 Opdatér rettesættet fra OSM-serveren
4187 4187 Opdatér de markerede plugins
4188 4188 Opdateret
4189 4189 Opdaterer de nuværende ændrede objekter fra serveren (gen-downloader data)
4190 4190 Opdaterer de nu markerede objekter fra serveren (gen-downloader data)
4191 4191 Opdaterer objekterne i det aktive datalag fra serveren
4192 4192 Opdaterer de markerede rettesæt med aktuelle data fra OSM serveren
4193 4193 Opdaterer brugerinformation for bidragsyder-licens
4194 4194 Opdaterer rettesæt {0}...
4195 4195 Opdaterer rettesæt...
4196 4196 Opdaterer data
4197 4197 Opdaterer fejl der er blevet set bort fra ...
4198 4198 Opdaterer kort...
4199 4199 Opdaterer udvidelser
4200 4200 Opdaterer brugerfladen
4201 4201 +++++
4202 4202 Upload ændringer
4203 4203 Upload indstillinger
4204 4204 Upload alle ændringer i det aktive datalag til OSM serveren
4205 4205 Upload alle ændringer i markeringen til OSM serveren
4206 4206 +++++
4207 4207 Upload data i mindre stykker. Størrelse af stykker:
4208 4208 Upload data i en forespørgsel
4209 4209 Upload data til et allerede eksisterende og åbent rettesæt
4210 4210 Upload frarådes
4211 4211 Upload hvert objekt individuelt
4212 4212 Upload i en forespørgsel er ikke muligt (for mange objekter at uploade)
4213 4213 Upload frarådes
4214 4214 Upload markering
4215 4215 Upload de ændrede primitiver
4216 4216 Upload de nuværende indstillinger til serveren
4217 4217 Upload til ''{0}''
4218 4218 Upload til et nyt rettesæt
4219 4219 Upload til et eksisterende rettesæt
4220 4220 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>
4221 4221 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>flere rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>
4222 4222 Uploader og gemmer ændrede lag ...
4223 4223 Uploader data ...
4224 4224 Uploader data for lag ''{0}''
4225 4225 Anvendelse
4226 4226 Brug <b>(</b> og <b>)</b> for at gruppere udtryk
4227 4227 Brug <b>"</b> til at anføre operatorer (f.eks. hvis nøgle indeholder <b>:</b>)
4228 4228 Brug <b>|</b> eller <b>OR</b> to for at forbinde med et logisk "eller"
4229 4229 Brug basal autentikation
4230 4230 Brug OAuth
4231 4231 Brug en SOCKS proxy
4232 4232 Brug en brugerdefineret rettesætsforespørgsel
4233 4233 Brug piletasterne eller træk billedlaget med musen for at justere forskydningen.\nDu kan også indtaste den østlige og nordlige forskydning i {0}-koordinater.\nHvis du vil gemme denne forskydning som et bogmærke, kan du indtaste et navn nedenunder.
4234 4234 Brug kompleks egenskabs-tjekker.
4235 4235 Brug standard
4236 4236 Brug standard-datafil.
4237 4237 Brug standardindstillinger
4238 4238 Brug stavekontrollens standardfil.
4239 4239 Brug standardfil for ignorerede tags.
4240 4240 Brug fejl-lag.
4241 4241 Brug eksterne scripts i JOSM
4242 4242 Brug globale indstillinger
4243 4243 Brug ignorerings-listen.
4244 4244 Brug venstreklik og træk for at markere området, piletaster eller højre museknap for at rulle kortet og musehjul eller +/- for at zoome.
4245 4245 Brug offset server:
4246 4246 Brug prædefinition "{0}"
4247 4247 Brug prædefinition "{0}" af gruppe "{1}"
4248 4248 Brug standardsystemindstillinger
4249 4249 Brug standardsystemindstillinger (slået fra. Start JOSM med <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> for at slå til)
4250 4250 Brug standard-datafilen (anbefales).
4251 4251 Brug stavekontrollens standardfil (anbefales).
4252 4252 Brug standardfilen for ignorerede tags (anbefalet).
4253 4253 Brug fejl-laget til at vise problematiske elementer.
4254 4254 Brug ignorerings-listen til at undlade advarsler.
4255 4255 -----
4256 4256 Bruger
4257 4257 Bruger-ID:
4258 4258 Brugernavn:
4259 4259 Bruger:
4260 4260 Brugernavn
4261 4261 Brugernavn:
4262 4262 Disse bør normalt blive rettet.
4263 4263 Støvsuger
4264 4264 Validér
4265 4265 Validér egenskabs-værdier og tags ved hjælp af komplekse regler.
4266 4266 Kontrollér at egenskabsnøglerne er gyldige ved at tjekke med en ordliste.
4267 4267 Godkend at egenskabs-værdier er gyldige tjeks i forhold til prædefinitioner.
4268 4268 Validerer
4269 4269 Validering
4270 4270 Valideringsresultater
4271 4271 Valideringsfejl
4272 4272 Validering fejlede. API URL’en lader til at være ugyldig.
4273 4273 Valideringsresultater
4274 4274 Værdi
4275 4275 Værdien "{0}" for nøglen "{1}" er ikke i prædefinerede
4276 4276 Værdi "{0}" vil blive anvendt for nøgle "{1}"
4277 4277 Værdi ''{0}'' er ikke et tal. Indtast venligst et heltal > 1
4278 4278 Værdi > 0 forventet for parameter ''{0}''. Fik {1}
4279 4279 Værdi for breddegrad i intervallet [-90,90] krævet.
4280 4280 Værdi for længdegrad i intervallet [-180,180] krævet.
4281 4281 Værdi:
4282 4282 Værdi:
4283 4283 -----
4284 4284 Forskellige indstillinger, som påvirker den visuelle fremtoning af hele prorammet.
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 Hastighed (rød = langsom, grøn = hurtig)
4289 4289 Automat
4290 4290 Varer i automat
4291 4291 +++++
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 Version > 0 forventet. Fik {0}.
4295 4295 Forventet version
4296 4296 +++++
4297 4297 +++++
4298 4298 Dyrlæge
4299 4299 Vis
4300 4300 Vis: {0}
4301 4301 Udsigtspunkt
4302 4302 Flytning af kortvisning
4303 4303 Mindre by
4304 4304 -----
4305 4305 By
4306 4306 Vingård
4307 4307 Synlighed
4308 4308 Synlighed/læsbarhed
4309 4309 -----
4310 4310 Besøg hjemmeside
4311 4311 -----
4312 4312 Kalibrering af lydoptagelse
4313 4313 Vulkan
4314 4314 -----
4315 4315 Spænding
4316 4316 Advarsel: Normaliserer værdi af attribut ''version'' i element {0} til {2}, API version er ''{3}''. Fik {1}.
4317 4317 ADVARSEL: Uforventet format af base-URL til API. Viderestilling til info- eller historik-side for OSM-objektet vil sandsynligvis fejle. Base-URL til API er: "{0}"
4318 4318 Advarsel: uventet format af API base URL. Redirektion til bruger side for OSM bruger vil sandsynligvis fejle. API base URL er: ''{0}''
4319 4319 +++++
4320 4320 +++++
4321 4321 WGS84 Geografisk
4322 4322 +++++
4323 4323 WMS fejl
4324 4324 WMS Filer (*.wms)
4325 4325 WMS indstillinger
4326 4326 WMS-URL eller billed-ID:
4327 4327 WMS-lag ({0}) downloader automatisk i zoom {1}
4328 4328 WMS-lag ({0}) downloader i zoom {1}
4329 4329 -----
4330 4330 Venter 10 sekunder ...
4331 4331 Mur
4332 4332 Advarsel
4333 4333 Advarsel: Kan ikke downloade udvidelsen "{0}". Dets download link "{1}" er ikke en gyldig URL. Downloades ikke.
4334 4334 Advarsel: Kan ikke downloade udvidelsen "{0}". Dets downloadlink er ikke kendt. Downloades ikke.
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 Advarsel: Kunne ikke oprette manglende cache mappe: {0}
4338 4338 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}
4339 4339 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke nulstille indstillingsfilen til standard: {0}
4340 4340 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Indstillingsmappe "{0}" er ikke en mappe.
4341 4341 -----
4342 4342 Advarsel: Kunne ikke hente brugeroplysninger for den aktuelle JOSM bruger. Undtagelsen var: {0}
4343 4343 Advarsel: Kunne ikke skanne filen "{0}" for udvidelsesinformation. Springer over.
4344 4344 -----
4345 4345 Advarsel: Ignorerer undtagelsen da opgaven blev annulleret. Undtagelse: {0}
4346 4346 Advarsel: JOSM er konfigureret til at bruge proxyer fra systemindstillingen, men JVM’et er ikke konfigureret til at finde dem. Nulstiller indstillinger til "Ingen proxy".
4347 4347 Advarsel: Lag ''{0}'' eksistere ikke mere. Kan ikke fjerne konflikt for objektet ''{1}''.
4348 4348 Advarsel: Erstatter eksisterende indstillingsfil "{0}" med standard-indstillingsfil.
4349 4349 Advarsel: De 2 valgte objekter har lignende, men ikke ens stilcacher.
4350 4350 Advarsel: Adgangskoden sendes ukrypteret.
4351 4351 Advarsel: Uventede parametre for HTTP-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.
4352 4352 Advarsel: Uventede parametre for SOCKS-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.
4353 4353 Advarsel: Ikke understøttet værdi i indstilling ''{0}''. Fik {1}''. Bruger autentikationsmetoden "Basal autentikation".
4354 4354 Advarsel: Afkorter automatisk værdi af tag ''{0}'' på slettet objekt {1}
4355 4355 Advarsel: dårlig lokationo HTML dokumentet. Undtagelsen var: {0}
4356 4356 Advarsel: Afhængigt af godkendelsesmetoden proxy-serveren bruger, kan kodeordet blive overført ukrypteret.
4357 4357 Advarsel: Fejloverskrift "{0}" matchede ikke med et forventet mønster
4358 4358 -----
4359 4359 Advarsel: Kunne ikke annullere kørende OAuth-operation
4360 4360 -----
4361 4361 Advarsel: kunne ikke slette forældet udvidelse "{0}".
4362 4362 -----
4363 4363 Advarsel: kunne ikke download listen med informationer om udvidelser
4364 4364 -----
4365 4365 Advarsel: kunne ikke installere allerede downloadet udvidelse "{0}". Springer over installationen. JOSM vil stadig indlæse den gamle version af udvidelsen.
4366 4366 Advarsel: kunne ikke installere udvidelsen "{0}" fra den midlertidigt downloade fil "{1}". Omdøbning mislykkedes.
4367 4367 Advarsel: kunne ikke indlæse Mappaint stilarter fra "{0}". Undtagelsen var: {1}
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 Advarsel: Kunne ikke gemme indstillinger i "{0}"
4372 4372 Advarsel: Kunne ikke placere brugerinfo-dialog altid-øverst. Fangede sikkerhedsundtagelse.
4373 4373 Advarsel: Kunne ikke hente OSM-brugerinfo fra brugerinfo-håndteringen.
4374 4374 Advarsel: Kunne ikke gemme OSM-brugerinfo i brugerinfohåndteringen.
4375 4375 -----
4376 4376 Advarsel: Ulovligt format for linje i stilliste ''{0}''. Fik ''{1}''
4377 4377 Advarsel: ugyldig brug af attributten "{0}" for elementet "{1}" i serverkapaciteten. Fik "{2}"
4378 4378 Advarsel: At blande 0.6 og 0.5 data resulterer i version 0.5
4379 4379 Advarsel: objekt ''{0}'' er allerede slettet fra serveren. Springer over dette objekt og prøver igen at uploade.
4380 4380 Advarsel: Starter kun infobrowsere for de første {0} af {1} markerede brugere.
4381 4381 -----
4382 4382 Advarsel: revisionsfilen "/REVISION" mangler.
4383 4383 Advarsel: uventet JOSM versionsnummer i revisionsfilen, værdien er ''{0}''
4384 4384 Advarsel: uventet værdi for nøgle ''{0}'' i indstillinger. Fik ''{1}''
4385 4385 Advarsel: Uventet værdi af indstilling ''{0}'' fundet. Fik ''{1}''. Vil ikke bruge nogen proxy.
4386 4386 Advarsel: Uventet værdi for indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''. Nulstiller til standard forespørgsel.
4387 4387 Advarsel: Uventet værdi af indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''.
4388 4388 Advarsel ikkeunderstøttet slutelement ''{0}'' i rettesætsindhold på position ({1},{2}). Springer over.
4389 4389 Advarsel ikkeunderstøttet startelement ''{0}'' i rettesætsindhold på position ({1},{2}). Springer over.
4390 4390 Advarsler
4391 4391 Vask
4392 4392 Skraldespand
4393 4393 Rensningsanlæg
4394 4394 Vand
4395 4395 Badeland
4396 4396 Vandtårn
4397 4397 Vandbrønd
4398 4398 Vandværk
4399 4399 Vandfald
4400 4400 Vandmølle
4401 4401 -----
4402 4402 Duplikerede punkter i vandveje
4403 4403 Wave-lydfiler (*.wav)
4404 4404 Vej forbundet til Område
4405 4405 Vejens slutpunkt tæt på anden landevej.
4406 4406 Vejens slutpunkt nær anden vej.
4407 4407 Vejpunkt tæt på anden vej
4408 4408 Vej afsluttes til område
4409 4409 Vejen med det eksterne id "{0}" inkluderer manglende punkt med eksternt id "{1}".
4410 4410 Vej {0}
4411 4411 Vejen {0} med {1} punkter har ufærdige punkter da mindst ét punkt manglede i de downloade data.
4412 4412 Vej:
4413 4413 -----
4414 4414 Vejpunkter
4415 4415 Stier
4416 4416 Veje deler segment med område
4417 4417 Veje med samme position
4418 4418 Vejkantskors
4419 4419 Ret vejkantstempel
4420 4420 Websted
4421 4421 Damlukke
4422 4422 Vådområde
4423 4423 kørestol
4424 4424 Kørestole
4425 4425 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert vejpunkt i GPX-laget.
4426 4426 Når lyd importeres, opret markører ud fra...
4427 4427 Når denne vej bliver vendt om, vil følgende af vejens og punkternes egenskaber foreslås ændret for at opretholde data-ensartethed.
4428 4428 Gem backup-filer med ~ i slutningen af filnavnet, når der gemmes
4429 4429 Hele gruppen
4430 4430 Bredde (meter)
4431 4431 Bredde på den tegnede GPX linje (0 for standard)
4432 4432 -----
4433 4433 Vejrmølle
4434 4434 Vinduer
4435 4435 Vindpose
4436 4436 Trådnet korttegner
4437 4437 Trådnet-visning
4438 4438 Med OAuth giver du JOSM lov til at uploade kortdata og GPS spor på dine vegne (<a href="{0}">ydeligere information...</a>).
4439 4439 Med butik
4440 4440 Mellem anførselstegn i strenge skal tegnene <b>"</b> og <b>\</b> have en <b>\</b> (f.eks. <b>\"</b> og <b>\\</b>).
4441 4441 Naturskov
4442 4442 Fabrik
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 Forkert antal argumenter til bogmærket
4446 4446 -----
4447 4447 XML tag <user> mangler.
4448 4448 +++++
4449 4449 Ja
4450 4450 Ja, anvend den
4451 4451 Ja, opret en konflikt og luk
4452 4452 Ja, gem ændringer og luk
4453 4453 Du har allerede en adgangspolet til at tilgå OSM serveren via OAuth.
4454 4454 Du er ved at slette et ukomplet objekt.<br>Dette vil give problemer, fordi du vil ikke kan se det virkelige objekt.<br>Vil du virkelig slette?
4455 4455 Du er ved at slette punkter uden for det område du har downloadet.<br>Dette kan medføre problemer, fordi andre objekter (som du ikke kan se) måske bruger dem.<br>Ønsker du virkelig at slette?
4456 4456 Du er ved at åbne {0} browser vinduer.<br>Dette vil måske både overdænge din skærm med browser vinduer<br>og tage noget tid at gøre.
4457 4457 Du er ved at adskille ufærdige objekter.<br>Dette vil skabe problemer, da du ikke ser rigtige objekt.<br>Er du sikker på at du ønsker at adskille?
4458 4458 Du er ved at adskille punkter der er uden for det område du har downloadet.<br>Dette kan skabe problemer da andre objekter (som du ikke kan se) muligvis bruger dem.<br>Er du sikker på at du ønsker at adskille?
4459 4459 Du er ved at uploade data fra dette lag "{0}".<br /><br />Indsendelse af data fra dette lag <b>frarådes på det stærkeste</b>. Hvis du fortsætter, <br />kan det kræve at du efterfølgende skal fortryde dine ændringer, eller kræve at andre bidragsydere skal.<br /><br />Er du sikker på at du ønsker at fortsætte?
4460 4460 Du kan også indsætte en URL fra www.openstreetmap.org
4461 4461 Du ændrede nøglen fra "{0}" til "{1}".\nDen nye nøgle bruges allerede, skal værdien overskrives?
4462 4462 Du har ikke en adgangspolet til at tilgå OSM serveren via OAuth. Du skal registreres først
4463 4463 Du har downloaded for meget data. Prøv venligst igen senere.
4464 4464 Du er stødt på en fejl i JOSM
4465 4465 Du har oplevet en fejl i JOSM. Inden du indberetter en fejlrapport, skal du være sikker på, at du har opdateret til den seneste version af JOSM her:
4466 4466 Du skal genstarte JOSM for at nogle af ændringerne træder i kraft.
4467 4467 Du flyttede mere end {0} elementer. At flytte et stort antal elementer er ofte en fejl.\nVil du virkelig flytte dem?
4468 4468 Du skal gøre dine redigeringer offentlige for at kunne uploade nye data
4469 4469 Du skal vælge mindst én vej.
4470 4470 Du skal vælge mindst to punkter for at opdele en kredsformig vej
4471 4471 Du skal SHIFT-trække spillehovedet hen på en lydmarkør eller hen på det sted på sporet hvor du ønsker at synkronisere.
4472 4472 Du skal trække spillehovedet til tæt på det GPX-spor, hvis tilknyttede lydspor du spillede (efter den første markør)
4473 4473 Du skal pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil have markøren.
4474 4474 Du skal sætte lyden på pause i det øjeblik, du hører synkroniserings-angivelsen.
4475 4475 Du anmodede om for mange punkter (grænsen er 50.000). Anmod enten om et mindre område, eller brug planet.osm
4476 4476 Du bør også opdatere dine plugins. Hvis intet af dette hjælper, så opret venligst en fejlrapport i vores "bugtracker" ved hjælp af dette link:
4477 4477 Du bør vælge et GPX-spor
4478 4478 Du opdaterede din JOSM software.<br>For a forhindre problemer bør udvidelserne også opdateres.<br><br>Opdater udvidelser nu?
4479 4479 Din upload-kommentar er <i>tom</i> eller <i>meget kort</i>.<br /><br />Teknisk set er dette i orden, men overvej at mange brugere, som<br />overvåger ændringer i deres områder, forventer meningsfyldte kommentarer til<br />rettesæt for at forstå, hvad der sker i området.<br /><br />Hvis du bruger et øjeblik nu på at forklare dine ændringer,<br />gør du livet lettere for mange andre brugere.
4480 4480 Nul-koordinater: {0}
4481 4481 +++++
4482 4482 +++++
4483 4483 Zoom (i meter)
4484 4484 Zoom ind
4485 4485 Zoom ind (Numerisk tastatur)
4486 4486 Zoom ud
4487 4487 Zoom ud (Numerisk tastatur)
4488 4488 Zoom og flyt kort
4489 4489 Zoom best fit og 1:1
4490 4490 Zoom ved at trække eller trykke Ctrl+. Flyt med Ctrl+op, venstre, ned, højre; Flyt zoom med højre museknap
4491 4491 Zoom ind
4492 4492 Zoom-niveau:
4493 4493 Zoom ud
4494 4494 Zoom synsfeltet til {0}.
4495 4495 Zoom til
4496 4496 Zoom til mellemrum
4497 4497 Zoom til i lag
4498 4498 Zoom til oprindelige opløsning
4499 4499 Zoom til punkt
4500 4500 Zoom til problem
4501 4501 Zoom til markerede element(er)
4502 4502 Zoom til markering
4503 4503 Zoom til de tilsvarende objekter i det aktive datalag
4504 4504 Zoom til mellemrummet i vejsekvensen
4505 4505 Zoom til det objekt det først markerede medlem refererer til
4506 4506 Zoom til objekterne i indholdet af dette rettesæt i det aktuelle datalag
4507 4507 Zoom til dette punkt i det nuværende datalag
4508 4508 Zoom til {0}
4509 4509 Zooming slået fra fordi denne relations lag ikke er aktivt
4510 4510 Zooming slået fra fordi der ikke er noget markeret medlem
4511 4511 +++++
4512 4512 \nHøjde: {0} m
4513 4513 \nRetning {0}°
4514 4514 \nOmråde:{0}
4515 4515 \n\n> påfører {0} stilen "{1}"\n
4516 4516 \n\n> springer over "{0}" (ikke aktiv)
4517 4517 \n\nListe med generede stile:\n
4518 4518 \n{0} km/t
4519 4519 -----
4520 4520 by
4521 4521 amt
4522 4522 -----
4523 4523 ø
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 forstad
4527 4527 by
4528 4528 landsby
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 grænse
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 +++++
4536 4536 netværk
4537 4537 -----
4538 4538 begrænsning
4539 4539 rute
4540 4540 sted
4541 4541 -----
4542 4542 Redigér varer
4543 4543 -----
4544 4544 Ret station
4545 4545 Varer
4546 4546 -----
4547 4547 +++++
4548 4548 -----
4549 4549 Tilbage
4550 4550 Hurtigere
4551 4551 Hurtigere fremad
4552 4552 Fremad
4553 4553 Hop tilbage.
4554 4554 Hop fremad
4555 4555 Næste markør
4556 4556 Afspil næste markør.
4557 4557 Afspil forrige markør.
4558 4558 Afspil/pause
4559 4559 Forrige markør
4560 4560 Langsommere
4561 4561 Langsommere fremad
4562 4562 Lukket
4563 4563 Åben
4564 4564 tom
4565 4565 sort
4566 4566 blå
4567 4567 brun
4568 4568 grå
4569 4569 grøn
4570 4570 rød
4571 4571 hvid
4572 4572 Ø
4573 4573 +++++
4574 4574 +++++
4575 4575 V
4576 4576 +++++
4577 4577 +++++
4578 4578 nej
4579 4579 solur
4580 4580 -----
4581 4581 +++++
4582 4582 +++++
4583 4583 +++++
4584 4584 +++++
4585 4585 +++++
4586 4586 +++++
4587 4587 +++++
4588 4588 +++++
4589 4589 Tekst
4590 4590 Beskrivelse(Desc)
4591 4591 Navn
4592 4592 Brændsel
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 fortov
4597 4597 landbrug
4598 4598 skov
4599 4599 -----
4600 4600 +++++
4601 4601 +++++
4602 4602 mærke
4603 4603 nej
4604 4604 brugt
4605 4605 ja
4606 4606 -----
4607 4607 blandet
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 undervands
4613 4613 mur
4614 4614 Ret station
4615 4615 +++++
4616 4616 +++++
4617 4617 Ikke-versalfølsom
4618 4618 Versalfølsom
4619 4619 Regulært udtryk
4620 4620 +++++
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 Nøgle:
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 blandet
4630 4630 forkortet gadenavn
4631 4631 aktive
4632 4632 tilføj punkt
4633 4633 føj til markering
4634 4634 tilføj værktøjslinjeknap
4635 4635 adresse
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 administrativ
4639 4639 avanceret
4640 4640 avanceret konfiguration
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 landbrug
4647 4647 -----
4648 4648 alle
4649 4649 -----
4650 4650 alle lukkede veje
4651 4651 alle ufærdige objekter
4652 4652 alle ændrede objekter
4653 4653 alle nye objekter
4654 4654 alle objekter
4655 4655 -----
4656 4656 alle relationer
4657 4657 alle markerede objekter
4658 4658 alle veje
4659 4659 gyde
4660 4660 alfabetisk
4661 4661 skiftende
4662 4662 facilitets-type {0}
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 anglikansk
4670 4670 dyremad
4671 4671 anonym
4672 4672 enhver
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 akvædukt
4676 4676 bueskydning
4677 4677 område
4678 4678 Områdetekst
4679 4679 asiatisk
4680 4680 asfalt
4681 4681 atletik
4682 4682 -----
4683 4683 lyd
4684 4684 australsk fodbold
4685 4685 automatiseret
4686 4686 -----
4687 4687 baggrund
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 +++++
4692 4692 baptistisk
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 barriere brugt på en vej
4696 4696 +++++
4697 4697 nemme eksempler
4698 4698 grundlæggende
4699 4699 +++++
4700 4700 +++++
4701 4701 batteri opladning
4702 4702 -----
4703 4703 strand
4704 4704 cykel
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 biobrændsel
4708 4708 +++++
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 mose
4712 4712 petanque
4713 4713 grænse
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 mærke
4717 4717 bro
4718 4718 Bro-tag på et punkt
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 buddhistisk
4722 4722 bygning
4723 4723 -----
4724 4724 +++++
4725 4725 +++++
4726 4726 bus-ledevej
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 kano
4731 4731 versalfølsom
4732 4732 katolsk
4733 4733 kirkegård
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 trækul
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 kylling
4740 4740 kinesisk
4741 4741 -----
4742 4742 kristen
4743 4743 kirke
4744 4744 cigaretter
4745 4745 by
4746 4746 civilt
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 klatring
4750 4750 -----
4751 4751 med uret
4752 4752 lukket
4753 4753 lukkede områder med et areal på 100 m²
4754 4754 lukketvej
4755 4755 kul
4756 4756 brosten
4757 4757 kold luft
4758 4758 koldt vand
4759 4759 -----
4760 4760 forbrænding
4761 4761 -----
4762 4762 kommunikation
4763 4763 kompakteret
4764 4764 komprimeret luft
4765 4765 beton
4766 4766 kondomer
4767 4767 konfigurér rettesæt
4768 4768 Konfigurér korttegningsstilen
4769 4769 konflikt
4770 4770 Nåleskov
4771 4771 forbindelse
4772 4772 konstruktion
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 kopier valgte standarder
4778 4778 kunne ikke hente lydkilde fra URL’en
4779 4779 antal
4780 4780 -----
4781 4781 +++++
4782 4782 -----
4783 4783 kroket
4784 4784 -----
4785 4785 kunder
4786 4786 cykelsti med tag cykel
4787 4787 cykling
4788 4788 -----
4789 4789 +++++
4790 4790 Løvskov
4791 4791 dedikeret
4792 4792 grd ° min''(Nautisk)
4793 4793 grad° min'' sek"
4794 4794 slettet
4795 4795 slettet-på-server
4796 4796 levering
4797 4797 -----
4798 4798 designeret
4799 4799 +++++
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 omvej
4803 4803 +++++
4804 4804 -----
4805 4805 slået fra
4806 4806 -----
4807 4807 havn
4808 4808 eksisterer ikke!
4809 4809 hundeløb
4810 4810 dobbelt
4811 4811 ned
4812 4812 styrtløb
4813 4813 +++++
4814 4814 -----
4815 4815 tegn vinkellås
4816 4816 -----
4817 4817 drikke
4818 4818 indkørsel
4819 4819 -----
4820 4820 let
4821 4821 -----
4822 4822 elektrisk
4823 4823 elekticitet
4824 4824 -----
4825 4825 elementer
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 ridning
4829 4829 -----
4830 4830 evangelisk
4831 4831 lige
4832 4832 eksempler
4833 4833 -----
4834 4834 høm-høm-pose
4835 4835 forventede .jos-fil inde i .joz-arkiv
4836 4836 ekspert
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 falsk: egenskaben er eksplicit slået fra
4840 4840 -----
4841 4841 gårdsplads
4842 4842 hegn
4843 4843 færge
4844 4844 filtreret/deaktiveret
4845 4845 filtreret/skjult
4846 4846 Find i markering
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 +++++
4850 4850 mappe
4851 4851 mad
4852 4852 fod
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 skov
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 fra tern
4862 4862 fra vej
4863 4863 fuld
4864 4864 +++++
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 garager
4868 4868 +++++
4869 4869 -----
4870 4870 benzin
4871 4871 -----
4872 4872 geotermisk
4873 4873 tysk
4874 4874 gletsjer
4875 4875 guld
4876 4876 +++++
4877 4877 Golfbane
4878 4878 -----
4879 4879 GPS-markør
4880 4880 gps-punkt
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 -----
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 græs
4888 4888 Græs_belægning
4889 4889 grus
4890 4890 græsk
4891 4891 grøn
4892 4892 -----
4893 4893 drivhus
4894 4894 jord
4895 4895 -----
4896 4896 gymnastik
4897 4897 halv
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 har retningsnøgler
4901 4901 har retningsnøgler (omvendt)
4902 4902 -----
4903 4903 helbred
4904 4904 varme
4905 4905 hede
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 fremhæv
4909 4909 fremhæv trådnet
4910 4910 landevej
4911 4911 Landevej uden reference
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 vandring
4915 4915 hinduistisk
4916 4916 historisk
4917 4917 historik
4918 4918 +++++
4919 4919 -----
4920 4920 hest
4921 4921 travbane
4922 4922 -----
4923 4923 varm luft
4924 4924 varmt vand
4925 4925 +++++
4926 4926 hus
4927 4927 -----
4928 4928 +++++
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 vand
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 billed-toning
4936 4936 inaktiv
4937 4937 -----
4938 4938 inkludér
4939 4939 Inkluderer umiddelbare børn af forældrerelationer
4940 4940 ufuldstændig
4941 4941 ukomplet vej
4942 4942 forøg zoomniveau for at se flere detaljer
4943 4943 uafhængig
4944 4944 indisk
4945 4945 indendørs
4946 4946 industri
4947 4947 -----
4948 4948 indre segment
4949 4949 integreret i hovedprogrammet
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 helleanlæg
4955 4955 isoleret
4956 4956 italiensk
4957 4957 jainistisk
4958 4958 japansk
4959 4959 Jehovas Vidner
4960 4960 jødisk
4961 4961 -----
4962 4962 -----
4963 4963 +++++
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 losseplads
4967 4967 brug af jord
4968 4968 Type af landanvendelse {0}
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 lag
4973 4973 laget er skjult i øjeblikket (klik for at vise laget)
4974 4974 Laget er synligt i øjeblikket (klik for at skjule lag)
4975 4975 Lag-tag med "+"-tegn
4976 4976 -----
4977 4977 bly
4978 4978 venstre
4979 4979 rekreation
4980 4980 rekreations-type {0}
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 kalk
4984 4984 begrænset
4985 4985 -----
4986 4986 legegade
4987 4987 -----
4988 4988 -----
4989 4989 indlæser plugin "{0}" (version {1})
4990 4990 indlæser stilart "{0}''...
4991 4991 lokal fil
4992 4992 -----
4993 4993 Lås rulning
4994 4994 -----
4995 4995 logisk og (begge udtryk skal være sande)
4996 4996 logisk ikke
4997 4997 logisk eller (mindst et udtryk skal være sandt)
4998 4998 lav
4999 4999 luthersk
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 +++++
5003 5003 menneskeskabt
5004 5004 manuelt
5005 5005 kortstil
5006 5006 +++++
5007 5007 +++++
5008 5008 marsk
5009 5009 -----
5010 5010 maks. bredde
5011 5011 maks. længde
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 maks. hastighed angivet for gangsti
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 medlem
5019 5019 -----
5020 5020 +++++
5021 5021 +++++
5022 5022 metodistisk
5023 5023 mexicansk
5024 5024 militær
5025 5025 min. bredde
5026 5026 min. længde
5027 5027 -----
5028 5028 mangler lag med index {0}
5029 5029 Mangler obligatorisk attribut "index" for "layer"-elementet
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 manglende objekter:
5033 5033 fejlstavet nøgle
5034 5034 blandet
5035 5035 ændret
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 mormonsk
5040 5040 +++++
5041 5041 -----
5042 5042 hovedvej
5043 5043 -----
5044 5044 motorvej
5045 5045 motorvejsforbindelse
5046 5046 mudder
5047 5047 +++++
5048 5048 fleretages
5049 5049 flere
5050 5050 +++++
5051 5051 muslimsk
5052 5052 nationalt
5053 5053 naturlig
5054 5054 natur-type {0}
5055 5055 -----
5056 5056 natur
5057 5057 aviser
5058 5058 næste
5059 5059 nikkel
5060 5060 nej
5061 5061 Ingen beskrivelse er tilgængelig
5062 5062 ingen fejlbesked tilgængelig
5063 5063 ingen importør
5064 5064 ingen tilføjelse
5065 5065 ingen_venstre_sving
5066 5066 ingen_højre_sving
5067 5067 ingen_lige_ud
5068 5068 ingen_u_vendinger
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 intet
5073 5073 skiløb
5074 5074 -----
5075 5075 ikke slettet
5076 5076 ikke i datasæt
5077 5077 ikke tilgængelig
5078 5078 bemærk: Til nogle opgaver behøver JOSM en masse hukommelse. Det kan være nødvendigt at tilføje den følgende\n Java-option for at angive den maksimale mængde allokeret hukommelse i megabytes
5079 5079 -----
5080 5080 nybegynder
5081 5081 -----
5082 5082 arom
5083 5083 objekter
5084 5084 objekter (og alle dets vej-punkter / relations medlemmer) i den aktuelle visning
5085 5085 objekter (og alle det vej-punkter / relations medlemmer) i det downloadede område
5086 5086 objekter der er ændret af bruger
5087 5087 objekter med 5 til 10 tags
5088 5088 objekter i den aktuelle visning
5089 5089 objekter i det downloadede område
5090 5090 objekter med mindst 20 punkter
5091 5091 objekter med et givent ID
5092 5092 objekter med et givent rettesæt-ID
5093 5093 objekter med en given rolle i en relation
5094 5094 objekter med en given version
5095 5095 objekter med sidste ændrings-tidsstempel indenfor område
5096 5096 +++++
5097 5097 ulige
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 olie
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 Envejs-tag på et punkt
5105 5105 -----
5106 5106 kun_venstre_sving
5107 5107 kun_højre_sving
5108 5108 kun_lige_ud
5109 5109 åben
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 -----
5114 5114 valgmuligheder
5115 5115 options givet som Java systemegenskaber
5116 5116 ortodoks
5117 5117 -----
5118 5118 -----
5119 5119 udendørs
5120 5120 ydre segment
5121 5121 Uden for det downloadede område
5122 5122 Vej mellem parkeringsbåse
5123 5123 P-automat
5124 5124 opdelt: forskellige valgte objekter har forskellige værdier; skift ikke.
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 -----
5128 5128 brolagt
5129 5129 fliser
5130 5130 top
5131 5131 småsten
5132 5132 +++++
5133 5133 fodgængerfelt med trafikstyring
5134 5134 +++++
5135 5135 pinsebevægelsen
5136 5136 -----
5137 5137 tilladt
5138 5138 billeder
5139 5139 sol
5140 5140 mole
5141 5141 rørledning
5142 5142 -----
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 -----
5147 5147 -----
5148 5148 bane
5149 5149 +++++
5150 5150 sted
5151 5151 planter
5152 5152 plastik
5153 5153 -----
5154 5154 stang
5155 5155 politisk
5156 5156 -----
5157 5157 kraft
5158 5158 prebyteriansk
5159 5159 forrige
5160 5160 primær
5161 5161 primær-(til/fra)-kørsel
5162 5162 privat
5163 5163 egenskaber
5164 5164 foreslået
5165 5165 protestantisk
5166 5166 -----
5167 5167 offentlig
5168 5168 offentlig transport
5169 5169 -----
5170 5170 -----
5171 5171 -----
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 firdobbelt
5177 5177 kvæker
5178 5178 stenbrud
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 bane
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 jernbane
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 marskland
5189 5189 +++++
5190 5190 +++++
5191 5191 regulært udtryk
5192 5192 relation uden type
5193 5193 relationer
5194 5194 genindlæs standarder
5195 5195 genindlæs valgte stilarter fra fil
5196 5196 -----
5197 5197 fjern fra markering
5198 5198 erstat markering
5199 5199 erstattet af det nye {0} plugin
5200 5200 reserveret
5201 5201 beboelse
5202 5202 restaurant uden navn
5203 5203 -----
5204 5204 højre
5205 5205 -----
5206 5206 flodbred
5207 5207 vej
5208 5208 rolle
5209 5209 tag
5210 5210 -----
5211 5211 rundkørsel
5212 5212 rute
5213 5213 rute-segment
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 +++++
5221 5221 saltmarsk
5222 5222 +++++
5223 5223 -----
5224 5224 skalér
5225 5225 -----
5226 5226 skole
5227 5227 -----
5228 5228 buskads
5229 5229 sekundær
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 vælg sportsgren:
5233 5233 valgt
5234 5234 markering
5235 5235 adskilt cykelsti som spor på en cykelsti
5236 5236 -----
5237 5237 +++++
5238 5238 +++++
5239 5239 -----
5240 5240 Spildevand
5241 5241 -----
5242 5242 -----
5243 5243 -----
5244 5244 shiitisk
5245 5245 skydebane
5246 5246 butik
5247 5247 butikstype {0}
5248 5248 bør gemmes
5249 5249 bør uploades
5250 5250 -----
5251 5251 sidespor
5252 5252 +++++
5253 5253 sølv
5254 5254 enkelt
5255 5255 -----
5256 5256 sted
5257 5257 +++++
5258 5258 skøjteløb
5259 5259 +++++
5260 5260 skisport
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 fodbold
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 spiritistisk
5269 5269 -----
5270 5270 +++++
5271 5271 sport-type {0}
5272 5272 sportshal
5273 5273 -----
5274 5274 sidespor
5275 5275 stadion
5276 5276 frimærker
5277 5277 -----
5278 5278 tilstand
5279 5279 damp
5280 5280 -----
5281 5281 sten
5282 5282 bæk
5283 5283 -----
5284 5284 gade
5285 5285 vejnavn indeholder "ss"
5286 5286 tekststreng
5287 5287 tekststreng;tekststreng;...
5288 5288 -----
5289 5289 undergrundsbane
5290 5290 -----
5291 5291 sunnitisk
5292 5292 overflade
5293 5293 -----
5294 5294 Sump
5295 5295 slik
5296 5296 svømning
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 -----
5300 5300 bordtennis
5301 5301 tamponer
5302 5302 taoistisk
5303 5303 telefonkort
5304 5304 midlertidig
5305 5305 midlertidig landevejstype
5306 5306 +++++
5307 5307 +++++
5308 5308 -----
5309 5309 tertiær
5310 5310 tekst
5311 5311 +++++
5312 5312 den primære Potlatch 2 stilart
5313 5313 termisk
5314 5314 dette lag er ikke aktivt i øjeblikket (klik for at aktivere)
5315 5315 dette lag er det aktive lag
5316 5316 -----
5317 5317 vadehavsområde
5318 5318 +++++
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 +++++
5322 5322 -----
5323 5323 til vej
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 +++++
5327 5327 turisme
5328 5328 turisme-type {0}
5329 5329 by
5330 5330 legetøj
5331 5331 spor
5332 5332 spor og punkter
5333 5333 kun spor
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 -----
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 trafik_lys
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 sporvogn
5343 5343 -----
5344 5344 tredobbelt
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 sand: egenskaben er eksplicit slået til
5348 5348 motortrafikvej
5349 5349 motortrafikvejsforbindelse
5350 5350 -----
5351 5351 tyrkisk
5352 5352 -----
5353 5353 +++++
5354 5354 uklassificeret
5355 5355 ukontrolleret
5356 5356 underjordisk
5357 5357 -----
5358 5358 unitar
5359 5359 -----
5360 5360 ukendt
5361 5361 uden markering
5362 5362 ikke brolagt
5363 5363 nulstil
5364 5364 uangivet: sæt ikke denne egenskab for de valgte objekter
5365 5365 uoplyst årsag
5366 5366 utagget
5367 5367 utagget vej
5368 5368 -----
5369 5369 -----
5370 5370 op
5371 5371 op til tern
5372 5372 brug
5373 5373 -----
5374 5374 brug paranteser for at gruppére udtryk
5375 5375 vakuum
5376 5376 valideringsfejl
5377 5377 validering andet
5378 5378 validerings-advarsel
5379 5379 -----
5380 5380 +++++
5381 5381 via punkt eller veje
5382 5382 viadukt
5383 5383 +++++
5384 5384 visning
5385 5385 vis meta information, fejllog og kilde-definition
5386 5386 vulkan
5387 5387 -----
5388 5388 væg
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 affald
5392 5392 vand
5393 5393 -----
5394 5394 -----
5395 5395 vandvej
5396 5396 vandvejs-type {0}
5397 5397 -----
5398 5398 bølge
5399 5399 -----
5400 5400 vej er forbundet
5401 5401 vej er forbundet til næste relationsmedlem
5402 5402 vej er forbundet til foregående relationsmedlem
5403 5403 vej er ikke forbundet til foregående eller næste relationsmedlem
5404 5404 kun punkter
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 -----
5409 5409 vejer
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 dyreliv
5414 5414 vind
5415 5415 -----
5416 5416 kablet
5417 5417 +++++
5418 5418 træ
5419 5419 træområde
5420 5420 -----
5421 5421 Forkert landevej-tag på et punkt
5422 5422 +++++
5423 5423 Banegård
5424 5424 ja
5425 5425 fodgængerfelt
5426 5426 zink
5427 5427 -----
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 zoom ind for at indlæse nogle tern
5431 5431 zoom ind for at indlæse flere tern
5432 5432 zoroastristisk
5433 5433 +++++
5434 5434 +++++
5435 5435 {0} ({1} til {2} grader)
5436 5436 +++++
5437 5437 {0} Punkter:
5438 5438 {0} [ufuldstændig]
5439 5439 {0} består af:
5440 5440 {0} er forældet
5441 5441 {0} er forældet, brug {1} i stedet
5442 5442 {0} er ikke et gyldigt TMS argument. Kontrollér venligst denne server URL:\n{1}
5443 5443 {0} meter
5444 5444 {0} mere...
5445 5445 {0} punkter i vej {1} overskrider det maksimalt tilladte antal punkter {2}
5446 5446 {0} objekter overskred de max tilladte {1} objekter i et rettesæt på serveren ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Konfigurér</a> venligs hvordan det skal foregå med <strong>flere rettesæt</strong>
5447 5447 {0} km²
5448 5448 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader punkt ''{4}'' (id: {5})
5449 5449 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader relation ''{4}'' (id: {5})
5450 5450 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader vej ''{4}'' (id: {5})
5451 5451 +++++
5452 5452 -----
5453 5453 +++++
5454 5454 {0}: Version {1} (lokal: {2})
5455m 1 (Tidsforskel for {0} dag)
5456m 1 Tidsforskel for {0} dage
5457m 2 ({0} anmodning)
5458m 2 ({0} anmodninger)
5459m 3 ({0}/{1}) Oploader {2} objekt...
5460m 3 ({0}/{1}) Uploader {2} objekter...
5461m 4 <html>En upload og/eller gemme handling for et lag med ændringer <br>blev annulleret eller mislykkedes.</html>
5462m 4 <html>En upload og/eller gemme handling for {0} lag med ændringer <br>blev annulleret eller mislykkedes.</html>
5463m 5 <html>Knyttede <b>{0}</b> af <b>{1}</b> foto til GPX spor.</html>
5464m 5 <html>Knyttede <b>{0}</b> af <b>{1}</b> fotos til GPX spor.</html>
5465m 6 <html>Det markerede objekt er ikke tilgængeligt i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>
5466m 6 <html>Ingen af de markerede objekter er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>
5467m 7 <html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller kassér ændringerne.<br>Lag med konflikter:</html>
5468m 7 <html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller kassér ændringerne.<br>Lag med konflikter:</html>
5469m 8 <html>{0} lag skal gemmes, men har en tilknyttet fil<br>der ikke kan skrive til.<br>Vælg enten en anden fil for dette lag, eller fortryd ændringerne.<br>Lag med en ej-skrivbar fil:</html>
5470m 8 <html>{0} lag skal gemmes, men har tilknyttet filer<br>der ikke kan skrive til.<br>Vælg enten en anden fil for hver af dem, eller fortryd ændringerne.<br>Lag med ej-skrivbare filer:</html>
5471m 9 <html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for dette lag eller kassér ændringerne.<br>Lag uden en fil:</html>
5472m 9 <html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for hver af dem eller kassér ændringerne.<br>Lag uden en fil:</html>
5473m 10 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra punkt {1}.<br>Indlæs venligst punktet, fjern henvisningen til punktet og upload igen
5474m 10 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra punkterne {1}.<br>Indlæs venligst punkterne, fjern henvisningen til punktet og upload igen
5475m 11 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra relationen {1}.<br>Indlæs venligst relationen, fjern henvisningen til punktet og upload igen
5476m 11 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra relationerne {1}.<br>Indlæs venligst relationerne, fjern henvisningen til punktet og upload igen
5477m 12 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra vejen {1}.<br>Indlæs venligst vejen, fjern henvisningen til punktet og upload igen
5478m 12 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra vejene {1}.<br>Indlæs venligst vejene, fjern henvisningen til punktet og upload igen
5479m 13 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra punktet {1}.<br>Indlæs venligst punktet, fjern henvisningen til vejen og upload igen
5480m 13 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra punkterne {1}.<br>Indlæs venligst punkterne, fjern henvisningen til vejen og upload igen
5481m 14 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra relationen {1}.<br>Indlæs venligst relationen, fjern henvisningen til vejen og upload igen
5482m 14 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra relationerne {1}.<br>Indlæs venligst relationerne, fjern henvisningen til vejen og upload igen
5483m 15 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra vejen {1}.<br>Indlæs venligst vejen, fjern henvisningen til vejen og upload igen
5484m 15 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra vejene {1}.<br>Indlæs venligst vejene, fjern henvisningen til vejen og upload igen
5485m 16 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra punktet {1}.<br>Indlæs venligst punktet, fjern henvisningen til vejen og upload igen
5486m 16 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra punkterne {1}.<br>Indlæs venligst punkterne, fjern henvisningen til vejen og upload igen
5487m 17 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra relationen {1}.<br>Indlæs venligst relationen, fjern henvisningen til vejen og upload igen
5488m 17 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra relationerne {1}.<br>Indlæs venligst relationerne, fjern henvisningen til vejen og upload igen
5489m 18 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra vejen {1}.<br>Indlæs venligst vejen, fjern henvisningen til vejen og upload igen
5490m 18 <strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra vejene {1}.<br>Indlæs venligst vejene, fjern henvisningen til vejen og upload igen
5491m 19 Tilføj og et nyt punk til vejen
5492m 19 Tilføj og et nyt punk til {0} veje
5493m 20 Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til vej
5494m 20 Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til {0} veje
5495m 21 Tilføjede {0} objekt
5496m 21 Tilføjede {0} objekter
5497m 22 Kan ikke åbne {0} fil da filen ikke eksisterer eller der ikke findes en brugbar filimporter.
5498m 22 Kan ikke åbne {0} filer da filerne ikke eksisterer eller der ikke findes en brugbar filimporter.
5499m 23 Kan ikke åbne {0} fil med import modulet "{1}"
5500m 23 Kan ikke åbne {0} filer med import modulet "{1}"
5501m 24 Ret egenskaber for op til {0} objekt
5502m 24 Ret egenskaber for op til {0} objekter
5503m 25 Ret værdi?
5504m 25 Ret værdier?
5505m 26 Ret {0} objekt
5506m 26 Ret {0} objekter
5507m 27 Klik <strong>{0}</strong> for at tjekke status på dette objekt på serveren.
5508m 27 Klik <strong>{0}</strong> for at tjekke status på disse objekter på serveren.
5509m 28 Konflikt under download
5510m 28 Konfilkter under download
5511m 29 Konflikt i data
5512m 29 Konflikter i data
5513m 30 Slet {0} punkt
5514m 30 Slet {0} punkter
5515m 31 Slet {0} objekt
5516m 31 Slet {0} objekter
5517m 32 Slet {0} relation
5518m 32 Slet {0} relationer
5519m 33 Slet {0} vej
5520m 33 Slet {0} veje
5521m 34 Sletter {0} objekt
5522m 34 Sletter {0} objekter
5523m 35 Download af den følgende plugin er <strong>fejlet</strong>:
5524m 35 Download af de følgende {0} plugins er <strong>fejlet</strong>:
5525m 36 Downloader {0} rettesæt ...
5526m 36 Downloader {0} rettesæt ...
5527m 37 Downloader {0} ufuldstændigt barn af relation ''{1}''
5528m 37 Downloader {0} ufuldstændige børn af relation ''{1}''
5529m 38 Downloader {0} ufuldstændigt barn af {1} forælder-relationer
5530m 38 Downloader {0} ufuldstændige børn af {1} forælder-relationer
5531m 39 Downloader {0} ufuldstændigt objekt
5532m 39 Downloader {0} ufuldstændige objekter
5533m 40 Downloader {0} objekt fra ''{1}''
5534m 40 Downloader {0} objekter fra ''{1}''
5535m 41 Dupliker {0} punkt til {1} punkter
5536m 41 Dupliker {0} punkter til {1} punkter
5537m 42 Indsæt nyt punkt i vej.
5538m 42 Indsæt nyt punkt i {0} veje.
5539m 43 JOSM kunne ikke finde informationer for følgende plugin:
5540m 43 JOSM kunne ikke finde informationer for følgende plugins:
5541m 44 JOSM fandt {0} ugemt osm datalag.
5542m 44 JOSM fandt {0} ugemte osm datalag.
5543m 45 Sammenlagt version ({0} indlæg)
5544m 45 Sammenlagt version ({0} indlæg)
5545m 46 Flyt {0} punkt
5546m 46 Flyt {0} punkter
5547m 47 Min version ({0} indlæg)
5548m 47 Min version ({0} indlæg)
5549m 48 Objektet kunne ikke downloades
5550m 48 Nogle objekter kunne ikke downloades
5551m 49 Objekt slettet
5552m 49 Objekter slettet
5553m 50 Et downloadet objekt er slettet.
5554m 50 {0} downloadede objekter er slettet.
5555m 51 Et objekt kunne ikke downloades.<br>
5556m 51 {0} objekter kunne ikke downloades.<br>
5557m 52 Åbner {0} fil...
5558m 52 Åbner {0} filer...
5559m 53 Indsætter {0} tag
5560m 53 Indsætter {0} tags
5561m 54 Åben venligst indstillinger dialogen når JOSM er startet, og prøv at opdateren den manuelt.
5562m 54 Åben venligst indstillinger dialogen når JOSM er startet, og prøv at opdateren dem manuelt.
5563m 55 Udvidelsen {0} kræver en udvidelser der ikke blev fundet. Den manglende udvidelse er:
5564m 55 Udvidelsen {0} kræver {1} udvidelser der ikke blev fundet. De manglende udvidelser er:
5565m 56 Slette {0} objekt
5566m 56 Slette {0} objekter
5567m 57 Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekt
5568m 57 Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekter
5569m 58 Roter {0} punkt
5570m 58 Roter {0} punkter
5571m 59 Skalér {0} punkt
5572m 59 Skalér {0} punkter
5573m 60 Forenkl vej (fjern {0} punkt)
5574m 60 Forenkl vej (fjern {0} punkter)
5575m 61 Forenkl {0} vej
5576m 61 Forenkl {0} veje
5577m 62 Tags({0} konflikt)
5578m 62 Tags({0} konflikter)
5579m 63 Følgende udvidelse er blevet hentet <strong>korrekt</strong>:
5580m 63 Følgende {0} udvidelser er blevet hentet <strong>korrekt</strong>:
5581m 64 Det følgende plugin er ikke længere nødvendigt og er blevet deaktiveret:
5582m 64 De følgende plugins er ikke længere nødvendige og er blevet deaktiveret:
5583m 65 Denne udvidelse vil ikke blive indlæst.
5584m 65 Disse udvidelser vil ikke blive indlæst.
5585m 66 Det valgte punkt er ikke i midten af nogen vej.
5586m 66 De valgte punkter er ikke i midten af nogen vej.
5587m 67 Den valgte vej har punkter udenfor det downloadede dataområde
5588m 67 De valgte veje har punkter udenfor det downloadede dataområde
5589m 68 Deres version ({0} indlæg)
5590m 68 Deres version ({0} indlæg)
5591m 69 Der er mere end én vej, som bruger det punkt, du har valgt. Vælg også vejen.
5592m 69 Der er mere end én vej, som bruger de punkter, du har valgt. Vælg også vejen.
5593m 70 Der er {0} objekt tilbage at uploade.
5594m 70 Der er {0} objekter tilbage at uploade.
5595m 71 Der opstod en fejl ved indlæsning af denne stilart. Vælg "Info" fra højrekliks-menuen for detaljer.
5596m 71 Der opstod {0} fejl ved indlæsning af denne stilart. Vælg "Info" fra højrekliks-menuen for detaljer.
5597m 72 Der blev opdaget {0} konflikt
5598m 72 Der blev opdaget {0} konflikter
5599m 73 Der var {0} konflikt under import.
5600m 73 Der var {0} konflikter under import.
5601m 74 Dette vil ændre på op til {0} objekt.
5602m 74 Dette vil ændre på op til {0} objekter.
5603m 75 Dette vil ændre {0} objekt.
5604m 75 Dette vil ændre op til {0} objekter.
5605m 76 Transformer {0} punkt
5606m 76 Transformer {0} punkter
5607m 77 Opdatering af følgende udvidelse mislykkedes:
5608m 77 Opdatering af følgende udvidelser mislykkedes:
5609m 78 Uploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>
5610m 78 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>
5611m 79 Uploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>
5612m 79 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>
5613m 80 Uploader {0} objekt...
5614m 80 Uploader {0} objekter...
5615m 81 Du er ved at slette {0} relation: {1}<br/>Dette er sjældent nødvendigt og kan ikke fortrydes særligt nemt efter den er uploaded til serveren.<br/>Vil du virkelig slette?
5616m 81 Du er ved at slette {0} relationer: {1}<br/>Dette er sjældent nødvendigt og kan ikke fortrydes særligt nemt efter de er uploaded til serveren.<br/>Vil du virkelig slette?
5617m 82 Du er ved at oprette en tom rolle på {0} objekt.
5618m 82 Du er ved at oprette en tom rolle på {0} objekter.
5619m 83 markør
5620m 83 markører
5621m 84 punkt
5622m 84 punkter
5623m 85 objekt
5624m 85 objekter
5625m 86 relation
5626m 86 relationer
5627m 87 til {0} objekt
5628m 87 til {0} objekter
5629m 88 vej
5630m 88 veje
5631m 89 {0} Forfatter
5632m 89 {0} Forfattere
5633m 90 {0} Medlem:
5634m 90 {0} Medlemmer:
5635m 91 {0} består af {1} markør
5636m 91 {0} består af {1} markører
5637m 92 {0} slettet
5638m 92 {0} slettet
5639m 93 {0} billede hentet.
5640m 93 {0} billeder hentet.
5641m 94 {0} medlem
5642m 94 {0} medlemmer
5643m 95 {0} punkt
5644m 95 {0} punkter
5645m 96 {0} objekt at tilføje:
5646m 96 {0} objekter at tilføje:
5647m 97 {0} objekt at slette:
5648m 97 {0} objekter at slette:
5649m 98 {0} objekt at ændre:
5650m 98 {0} objekter at ændre:
5651m 99 {0} ventende tag-konflikt der skal løses
5652m 99 {0} ventende tag-konflikter der skal løses
5653m 100 {0} relation
5654m 100 {0} relationer
5655m 101 {0} rute,
5656m 101 {0} ruter,
5657m 102 +++++
5658m 103 {0} spor
5659m 103 {0} spor
5660m 104 {0} spor,
5661m 104 {0} spor,
5662m 105 {0} forekom at være GPS-tagget.
5663m 105 {0} forekom at være GPS-tagget.
5664m 106 {0} vej
5665m 106 {0} veje
5666m 107 {0} punkt
5667m 107 {0} punkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.