source: josm/trunk/data/da.lang@ 2843

Last change on this file since 2843 was 2843, checked in by stoecker, 15 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 133.3 KB
Line 
1 1 [dd/mm/åååå tt:mm:ss]
2 2 -----
3 3 # objekter
4 4 % af øst:
5 5 % af nord:
6 6 (# anmodninger ukendt)
7 7 (1 anmodning)
8 8 (Kode={0})
9 9 (Tip: Du kan rette genvejene i indstillingerne.)
10 10 (teksten er allerede kopieret til til din udklipsholder.)
11 11 (URL var:
12 12 (brug forvalgskode, fx +12-345-67890)
13 13 -----
14 14 (Hvad betyder det?)
15 15 -----
16 16 (deaktiveret)
17 17 (intet objekt)
18 18 ingen
19 19 ({0}/{1}) Downloader rettesæt {2} ...
20 20 ({0}/{1}) Downloader rettesæt {2}...
21 21 ({0}/{1}) Downloader indhold af rettesæt {2}...
22 22 ({0}/{1}) Henter forældre til punkt {2}
23 23 ({0}/{1}) Henter forældre til relation {2}
24 24 ({0}/{1}) Henter forældre til vej {2}
25 25 ({0}/{1}) Uploader {2} objekter...
26 26 ({0}/{1}): Downloader relation ''{2}''...
27 27 * Et punkt, som bruges af mere end én vej og en af disse veje, eller
28 28 * Et punkt, som bruges af mere end én vej, eller
29 29 * Et tagget punkt, eller
30 30 * Én vej samt en eller flere af dens punkter, som bruges af mere end én vej.
31 31 * En vej, som har ét eller flere punkter, som bruges af mere end én vej, eller
32 32 -----
33 33 ... refererer til relation
34 34 /STI/TIL/JOSM/FOLDER/
35 35 Bowling
36 36 -----
37 37 -----
38 38 <Intet GPX-spor er indlæst endnu>
39 39 <anonym>
40 40 <b>-name:Bak</b> - intet 'Bak' i navnet.
41 41 <b>Baker Street</b> - 'Baker' og 'Street' i enhver nøgle eller navn.
42 42 <b>Zoom:</b> Musehjul, dobbeltklik eller Ctrl + op/ned.<b>Flyt kort:</b> Hold højre museknap og flyt musen eller brug piletaster. <b>Markér:</b> Hold venstre museknap og træk en ramme.
43 43 <b>"Baker Street"</b> - 'Baker Street' i enhver nøgle eller navn.
44 44 <b>rettesæt:</b>... - objekt med givet rettesæt id (0 objekter uden tildelte rettesæt)
45 45 <b>barn <i>udtryk</i></b> - alle børn af objekter der matcher udtrykket
46 46 <b>fod:</b> - key=fod sat til hvilkensomhelst værdi.
47 47 <b>id:</b>... - objekt med givet ID (0 for nye objekter)
48 48 <b>incomplete</b> - alle ufuldstændige objekter
49 49 <b>modified</b> - alle ændrede objekter
50 50 <b>name:Bak</b> - 'Bak' hvor som helst i navnet.
51 51 <b>punkter:</b>... - objekt med givet antal punkter (punkter:tæl eller punkter:min-max)
52 52 <b>forældr <i>udtryk</i></b> - alle forældre til objekter der matcher udtrykket
53 53 <b>selected</b> - alle valgte objekter
54 54 <b>tags:</b>... - objekt med givet antal tags (tags:tæl or tags:min-max)
55 55 <b>tidsstempel:</b>... - objekter med dette tidsstempel (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> eller <b>T14:51</b> ...)
56 56 <b>type:</b> - objektets type (<b>punkt</b>, <b>vej</b>, <b>relation</b>)
57 57 <b>type=*</b> - nøgle 'type' med hvilkensomhelst værdi. Prøv også <b>*=værdi</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
58 58 <b>type=rute</b> - nøgle 'type' med værdi = præcist 'rute'.
59 59 <b>utagget</b> - alle utaggede objekter
60 60 <b>user:</b>... - alle objekter rettet af bruger
61 61 <b>bruger:anonym</b> - alle objekter ændret af anonyme brugere
62 62 <b>version:</b>... - objekt med given version (0 objekter uden en tildelt version)
63 63 <br>Fejl meddelelse (ikke oversat): {0}
64 64 <forskellige>
65 65 <h1><a name="top">Tastatur-genveje</a></h1>
66 66 -----
67 67 -----
68 68 <html>''{0}'' er ikke en gyldig OSM API URL.<br>Kontrollér venligst stavningen og validér igen.</html>
69 69 <html><body><p class="warning-body"><strong>Advarsel:</strong> Adgangskoden bliver gemt som simpel tekst i JOSMs indstillingsfil. Desuden bliver det overført <strong>ukrypteret</strong> ved hver eneste forespørgsel til OSM-serveren. <strong>Anvend ikke en værdifuld adgangskode..</strong></p></body></html>
70 70 -----
71 71 -----
72 72 <html><body>Angiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.</body></html>
73 73 <html><h3>Slet filen {0} fra disk?<p>Billedfilen vil gå permanent tabt!</h3></html>
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <html><strong>Nuværende downloadområde</strong> (minlat, minlon, maxlat, maxlon): {0}, {1}, {2}, {3}</html>
77 77 -----
78 78 <html>Et relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.</html>
79 79 <html>Et rollebaseret relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.</html>
80 80 <html>En fejl opstod under kommunikation med serveren<br>Detaljer: {0}</html>
81 81 -----
82 82 -----
83 83 <html>En upload og/eller gemme operation af et lag med ændringer<br>blev annulleret eller er mislykkedes.</html>
84 84 <html>Godkendelse af HTTP proxyen ''{0}'' mislykkedes. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.</html>
85 85 <html>Godkendelse ved OSM API ''{0}'' fejlede. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.</html>
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <html>Kan ikke uploade {0} objekter i en anmodning fordi den<br>maksimale rettesætsstørrelse {1} på server ''{2}'' er overskredet.</html>
90 90 <html>Kan ikke åbne mappe.<br>Vælg venligst en fil!
91 91 <html>Klik <strong>{0}</strong> for at afslutte sammenlægning af mine og deres indlæg.</html>
92 92 <html>Klik <strong>{0}</strong> for at begynde at sammenlægge mine og deres indlæg.</html>
93 93 -----
94 94 -----
95 95 <html>Kunne ikke finde et unikt punkt at starte download fra.</html>
96 96 <html>Kunne ikke læse bogmærker fra<br>''{0}''<br>Fejl var: {1}</html>
97 97 <html>Kunne ikke læse filen ''{0}''<br> Fejlen er: <br>{1}</html>
98 98 <html>Kunne ikke læse filer.<br> Fejl er: <br>{0}</html>
99 99 <html>Kunne ikke hente listen med dine åbne rettesæt, fordi<br>JOSM ikke kender din identitet.<br>Du har enten valgt at arbejde anonymt eller du har ikke tilladelse<br>til at kende identiteten af den bruger på hvis vegne du arbejder.</html>
100 100 <html>Kunne ikke skrive bogmærke.<br>{0}</html>
101 101 <html>Indtast en tag nøgle, f.eks. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
102 102 <html>Indtast en tag værdi, f.eks. <strong><tt>Tjek medlemmer</tt></strong></html>
103 103 <html>Angiv et adgangsudtryk manuelt, hvis det blev genereret og hentet udenfor<br>JOSM.</html>
104 104 -----
105 105 -----
106 106 <html>Kunne ikke forme URL ''{0}'' for validering af OSM API serveren.<br>Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.</html>
107 107 -----
108 108 Kunne ikke oprette en URL fordi kodningen "{0}"<br>manglede på dette system.</html>
109 109 <html>Kunne ikke initialisere kommunikation med OSM-serveren {0}.<br>Tjek server-URL'en i dine indstillinger og din internet forbindelse.</html>
110 110 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}</html>
111 111 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke nulstille indstillingsfil til standard: {0}</html>
112 112 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Indstillingsmappe ''{0}'' er ikke en mappe.</html>
113 113 <html>Kunne ikke indlæse listen over stilkilder fra<br>''{0}''.<br><br>Detaljer (uoversat):<br>{1}</html>
114 114 <html>Kunne ikke åbne en forbindelse til serveren<br>''{0}''.<br>Værtsnavn ''{1}'' kunne ikke findes. <br>Tjek venligst API-URL'en i dine indstillinger og din internetforbindelse.</html>
115 115 <html>Kunne ikke åbne en forbindelse til serveren<br>''{0}''.<br>Tjek venligst din internetforbindelse.</html>
116 116 <html>Kunne af sikkerhedsårsager ikke åbne en forbindelse til<br>''{0}''<br>. Dette skyldes højst sandsynligt at du kører<br>en applet og at du ikke hentede din applet fra ''{1}''.</html>
117 117 <html>Kunne ikke åbne hjælp-side for URL {0}.<br>Dette skyldes sandsynligvis et netværksproblem. Tjek venligst din<br> internetforbindelse.</html>
118 118 <html>Kunne ikke hente en liste over rettesæt fra OSM API serveren på<br>''{1}''. Serveren meldte tilbage med koden {0} i stedet for 200.<br>Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.</html>
119 119 <html>Kunne ikke hente information om den nuværende bruger fra OSM-serveren ''{0}''.<br>Dette er sandsynligvis ikke et problem forårsaget af det testede adgangsudtryk, men<br>snarere et problem med server konfigurationen. Kontrollér omhyggeligt server<br>URL'en og din internetforbindelse.</html>
120 120 -----
121 121 <html>Kunne ikke hverken uploade eller downloade data til/fra<br>''{0}''<br>på grund af et problem med at overføre data.<br>Detaljer(uoversatte): {1}</html>
122 122 <html>Kunne ikke uploade til rettesæt <strong>{0}</strong><br>fordi det allerede er blevet lukket den {1}.</html>
123 123 -----
124 124 <html>JOSM kører nu med en anonym bruger. Den kan ikke downloade<br>dine rettesæt fra OSM-serveren medmindre du indtaster dit OSM-brugernavn<br>i JOSM-indstillingerne.</html>
125 125 <html>JOSM vil være nødt til at fjerne din lokale primitiv med ID {0}<br>fra datasættet.<br>Indvilliger du?</html>
126 126 <html>Lag ''{0}'' har allerede en konflikt for primitiv<br>''{1}''.<br>Løs venligst denne konflikt først og prøv så igen.</html>
127 127 <html>Lag ''{0}'' har allerede en konflikt for primitiv<br>''{1}''.<br>Denne konflikt kan ikke tilføjes.</html>
128 128 <html>Der blev anmodet om indlæsning af udvidelsen {0}.<br>Denne udvidelse bliver ikke længere udviklet på og vil sandsynligvis medføre fejl.<br>Den bør slås fra.<br>Slet fra indstillinger?</html>
129 129 <html>Markér <strong>lokalt slettede objekter</strong> der skal slettes fra serveren.</html>
130 130 <html>Vælg ændrede objekter <strong> fra den nuværende markering</strong> der skal uploades til serveren.</html>
131 131 <html>Afstemte <b>{0}</b> af <b>{1}</b> fotos med GPX-spor.</html>
132 132 <html>Hverken <strong>{0}</strong> eller <strong>{1}</strong> er slået til.<br>Vælg venligst enten at downloade OSM-data, GPX-data eller begge dele.</html>
133 133 <html>Hverken et punkt eller en vej med et endepunkt udenfor de<br>nuværende downloadområder er markeret.<br>Markér et punkt ved begyndelsen eller ved enden af en vej eller en hel vej først.</html>
134 134 <html>Ikke flere forbundne veje at downloade.</html>
135 135 Ingen af objekterne i rettesæt {0}s indhold er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{1}''.</html>
136 136 -----
137 137 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>1 objekt</strong> fra <strong>1 relation</strong>.</html>
138 138 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>1 objekt</strong> fra <strong>{0} relationer</strong>.</html>
139 139 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>{0} objekter</strong> fra <strong>{1} relationer</strong>.</html>
140 140 <html>Indtast venligst gyldige dato/tid-værdier for at begrænse<br>forespørgslen til et specifikt tidsinterval.</html>
141 141 <html>Indtast venligst gyldige længde/breddegradsværdier for at begrænse<br>rettesætsforespørgslen til et specifikt afgrænsningsfelt.</html>
142 142 <html>Marker venligst de rettesæt du ønsker at lukke</html>
143 143 <html>Marker venligst de værdier der skal beholdes for de følgende tags.</html>
144 144 <html>Indstillingsfilen havde fejl.<br> Laver backup af den gamle til <br>{0}<br> og opretter en ny standard-indstillingsfil.</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 <html>Kør en fuldautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM tilgår OSM-websiden på vegne af JOSM-brugeren og autoriserer fuldt<br>automatisk brugeren og henter et adgangsudtryk.</html>
149 149 <html>Kør en halvautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM indsender standard OAuth anmodningerne for at få et anmodningsudtryk og et<br>adgangsudtryk. Det ekspederer brugeren til OSM-websiden i en ekstern browser<br> for at autentikere sig selv og for at acceptere anmodningsudtrykket indsendt af JOSM.</html>
150 150 <html>Markér for at downloade data ind i et nyt datalag.<br>Afmarkér for at downloade data ind i det nu aktive datalag.</html>
151 151 <html>Markér for at gøre det muligt at indtaste en tag der vil blive tilføjet<br>alle ændrede relationer.</html>
152 152 <html>Markér for at begrænse forespørgslen til kun dine rettesæt.<br>Afmarkér for at inkludere alle rettesæt i forespørgslen.</html>
153 153 <html>Markér for at gemme adgangsudtrykket i JOSM-indstillingerne.<br>Afmarkér for kun at bruge adgangsudtrykket i denne JOSM-session.</html>
154 154 Markér for kun at vise rettesæt for de aktuelt markerede objekter.<br>Afmarkér for at vise alle rettesæt for objekter i det aktuelle data lag.</html>
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 <html>Tag et billede af din GPS-modtager, mens den viser klokken.<br>Vis billedet her.<br>Notér derefter tidspunktet, du kan aflæse på billedet og vælg en tidszone<hr></html>
160 160 <html>Den nuværende værdi er ikke et gyldigt brugernavn.<br>Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn.</html>
161 161 <html>Adgangsudtrykket ''{1}'' er kendt af OSM serveren ''{0}''.<br>Testen til at hente dette udtryks brugerdetaljer\r\n fejlede dog.<br>Afhængigt af hvilke rettigheder der er givet dette udtryk må du ikke desto mindre bruge det<br>til at uploade data, uploade GPS-spor, og/eller tilgå andre beskyttede resurser.</html>
162 162 <html>OSM API serveren på ''{0}'' meldte ikke tilbage med et gyldigt svar.<br>Det er sandsynligt at "{0}" ikke er en OSM API server.<br>Kontroller venligst stavemåden af "{0}" og validér igen.</html>
163 163 -----
164 164 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede fordi JOSM ikke var i stand til at opbygge<br>et gyldigt loginURL udfra OAuth Authorise Endpoint URL ''{0}''.<br><br>Kontrollér venligst din avancerede indstilling og prøv igen.</html>
165 165 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede. JOSM kunne ikke logge ind i {0}<br>for bruger {1}.<br><br>Kontrollér venligst brugernavn og adgangskode og prøv igen.</html>
166 166 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede.<br><br>Prøv venligst igen eller vælg en anden slags autorisationsproces,<br>f.eks. halvautomatisk eller manuel autorisation.</html>
167 167 <html>Den basale URL<br>''{0}''<br>for dette WMS-lag ender hverken med en '&' eller med en'?'.<br>Dette fører sandsynligvis til en ugyldig WMS-forespørgsel. Du bør kontrollere dine<br>indstillinger.<br>Ønsker du at hente WMS-tern alligevel?
168 168 <html>Børnerelationen<br>{0}<br>er slettet fra serveren. Den kan ikke hentes.
169 169 <html>De kombinerede veje er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at <strong>beholde</strong> disse medlemsskaber for den kombinerede vej eller om du ønsker at <strong>fjerne</strong> dem.<br>Standard er at <strong>beholde</strong> den første vej og <strong>fjerne</strong> de andre veje, der er medlemmer af den samme relation: den kombinerede vej vil erstatte den originale vej i relationen.</html>
170 170 <html>Den nuværende URL <tt>{0}</tt><br>er en ekstern URL. Redigering er kun mulig for Hjælp-emner<br>på Hjælp-serveren <tt>{1}</tt>.</html>
171 171 <html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med lyddata.</html>
172 172 <html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med billeder.</html>
173 173 <html>De sammenlagte punkter er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at <strong>beholde</strong> disse medlemsskaber for den målpunktet eller om du ønsker at <strong>fjerne</strong> dem.<br>Standard er at <strong>beholde</strong> det første punkt og <strong>fjerne</strong> de andre punkter, der er medlemmer af den samme relation: målpunktet vil erstatte det originale punkt i relationen.</html>
174 174 <html>OpenstreetBugs udvidelsen bruger den gamle server på appspot.com.<br>En ny server er tilgængelig på schokokeks.org.<br>Ønsker du at skifte til den nye server? (Anbefales stærkt)</html>
175 175 <html>De markerede data indeholder data fra OpenStreetBugs.<br>Du kan ikke uploade disse data. Måske du har valgt det forkerte lag?
176 176 -----
177 177 -----
178 178 <html>Serveren rapporterer at et objekt er slettet.<br><strong>Upload fejlede</strong> hvis du prøvede at opdatere eller slette dette objekt.<br> <strong>Download fejlede</strong> hvis du prøvede at downloade dette objekt.<br><br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
179 179 <html>Testen fejlede fordi serveren meldte en intern fejl.<br>JOSM kunne ikke afgøre om udtrykket er gyldigt. Prøv venligst igen senere.</html>
180 180 <html><strong>Flere rettesæt</strong> er nødvendige for at kunne uploade {0} objekter. Hvilken strategi ønsker du at bruge?</html>
181 181 <html><strong>Flere rettesæt</strong> er nødvendige for at uploade {0} objekter. Hvilken strategi ønsker du at bruge?</html>
182 182 <html>Der er ingen lag, kildelaget<br>''{0}''br>kunne flettes sammen med.</html>
183 183 -----
184 184 <html>Der er uløste konflikter i lag ''{0}''.<br>Du er nødt til at løse dem først.</html>
185 185 <html>Der er {0} yderligere punkter, som benyttes af vejen {1}<br>som er slettet på serveren.<br><br>Ønsker du også at gendanne disse punkter?</html>
186 186 <html>Der er {0} flere primitiver som relation {1} refererer til<br>og som er slettet på serveren.<br><br>Ønsker du at omgøre sletningen af dem også?</html>
187 187 <html>There are {0} primitiver i dit lokale datasæt, som<br>risikerer at blive slettet på serveren. Hvis du senere forsøger at slette eller<br>opdatere dem, rapporterer serveren sandsynligvis en<br>konflikt.<br><br>Klik <strong>{1}</strong> for at tjekke disse primitivers status<br>på serveren.<br>Klik <strong>{2}</strong> for at ignorere.<br></html>
188 188 <html>Der er ikke flere forbundne veje at downloade.<br>En potentiel duplikation af det nu markerede punkt blev dog fundet.<br><br>Det nu markerede punkt er ''{0}''<br>Det potentielt duplikerede punkt er ''{1}''<br>Forén det duplikerede punkt med det nu markerede punkt og fortsæt vej-download?</html>
189 189 <html>Der er mindst et medlem i denne relation, der refererer<br>til relationen selv.<br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes.<br>Hvordan ønsker du at fortsætte med cirkulære afhængigheder?</html>
190 190 <html>Der er ikke markeret noget område at downloade.</html>
191 191 <html>This handling kræver {0} individuelle<br>download-anmodninger. Ønsker du<br>at fortsætte?</html>
192 192 <html>Denne relation har allerede en eller flere medlemmer der refererer til<br>primitiven ''{0}''<br><br>Ønsker du virkelig at tilføje endnu et relationsmedlem?</html>
193 193 <html>Denne relation er blevet ændret udenfor editoren.<br>Du kan ikke tage dine ændringer i anvendelse og fortsætte redigeringen.<br><br>Ønsker du at oprette en konflikt og lukke editoren?</html>
194 194 <html>For at beholde din lokale version, er JOSM<br>nødt til at nulstille primitiv {0}'s ID til 0.<br>Ved næste upload vil serveren tildele<br>den en ny ID.<br>Indvilliger du?</html>
195 195 <html>Upload af ubehandlede GPS-data som kortdata betragtes som skadeligt <br>Hvis du vil uploade traces, så kig her:
196 196 <html>Upload af ubehandlede GPS-data som kortdata betragtes som skadeligt <br>Hvis du vil uploade traces, så kig her:</html>
197 197 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br>af dine punkter, veje eller relationer.<br><br>Klik <strong>{0}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren..<br>Klik <strong>{1}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
198 198 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br> af dine punkter, veje eller relationer.<br>Konflikten er forårsaget af <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>serveren har version {2}, din version er {3}.<br><br>Klik <strong>{4}</strong> for kun at synkronisere den konfliktende primitiv.<br>Klik <strong>{5}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren.<br>Klik <strong>{6}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
199 199 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi du forsøgte at slette punkt {0}, som stadig er i brug i vej {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> for at downloade alle punkt {0}'s forældreveje.<br>Om nødvendigt vil JOSM oprette konflikter, som du kan løse i konfliktløsningsdialogen.</html>
200 200 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi du har brugt<br>rettesæt {0}, som allerede blev lukket {1}.<br>Upload venligst igen med et nyt eller et eksisterende åbent rettesæt.</html>
201 201 <html>Upload til serveren <strong>fejlede</strong> fordi dit nuværende <br>datasæt bryder med en forudsætning.<br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
202 202 <html>Brug foto af et nøjagtigt ur,<br>f.eks. GPSmodtagerdisplay</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 <html>Version <strong>{0}</strong> oprettet den <strong>{1}</strong></html>
206 206 <html>Version <strong>{0}</strong> nu redigeret i lag ''{1}''</html>
207 207 <html>Advarsel: Afhængigt af godkendelsesmetoden proxy-serveren bruger, kan kodeordet blive overført ukrypteret.</html>
208 208 <html>Du giver {0} primitiver en tom rolle.<br>Dette svarer til at slette disse primitivers roller.<br>Ønsker du virkelig at anvende den nye rolle?</html>
209 209 <html>Du forsøger at tilføje en relation til sig selv.<br><br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes derfor.<br>Springer over relation ''{0}''.</html>
210 210 <html>Du anvender EPSG:4326 projektion, som kan lede<br>til uhensigtsmæssige resultater i forbindelse med afstemning af rektangulære opstillinger.<br>Ændr din projektion for at slippe for denne advarsel.<br>Ønsker du at fortsætte?</html>
211 211 -----
212 212 <html>Du har med succes hentet et OAuth adgangsudtryk fra OSM-websiden. Klik på <strong>{0}</strong> for at acceptere udtrykket. JOSM vil bruge det i fremtidige anmodninger for at få adgang til OSM API'et..</html>
213 213 <html>{0} relationer skaber en cyklus, fordi de refererer til hinanden.<br>JOSM kan ikke uploade dem. Redigér venligst relationerne og fjern den cirkulære afhængighed.</html>
214 214 <flere>
215 215 <nyt objekt>
216 216 <p>Ydermere, genvejene aktiveres når handlingerne er tildelt til et menupunkt for første gang. Så nogle af dine ændringer træder i kraft, selv uden genstart - men også uden håndtering af overlappende genveje. Dette er endnu en grund til at du bør <b>genstarte</b> JOSM efter at have lavet nogen ændringer her.</p>
217 217 <p>Bemærk at genvejstaster bliver tildelt til handlingerne, når JOSM starter op. Du skal derfor <b>genstarte</b> JOSM for at dine ændringer træder i kraft.</p>
218 218 <p>Tak for din forståelse</p>
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <u>Specielle mål:</u>
223 223 <udefineret>
224 224 -----
225 225 > bund
226 226 -----
227 227 -----
228 228 A Efter afstand
229 229 A Efter tid
230 230 -----
231 231 -----
232 232 En udvidelse, som tillader JOSM at blive styret fra andre programmer.
233 233 En udvidelse at optegne vandflader på Landsat billeder med.
234 234 En primitiv med ID = 0 kan ikke være usynlig.
235 235 En speciel håndteringsudvidelse for det franske landregisters WMS-server.
236 236 -----
237 237 Brud på API-egenskaber
238 238 API-version: {0}
239 239 Fjernet jernbane
240 240 Afbryd
241 241 Afbryd sammenlægning
242 242 Om
243 243 Om JOSM...
244 244 Acceptér adgangsudtryk
245 245 Adgang
246 246 Adgangsudtryk
247 247 -----
248 248 Adgangsudtrykshemmelighed:
249 249 AdgangsudtryksURL:
250 250 Overnatning
251 251 Ifølge udvidelsen medfølgende information, så er {0} forfatteren.
252 252 -----
253 253 -----
254 254 Præcision:
255 255 Handling
256 256 Aktivér
257 257 Aktiver de markerede lag
258 258 Aktive stile
259 259 Faktisk
260 260 Tilføj
261 261 Tilføj JOSM-udvidelsers beskrivelses-URL.
262 262 Tilføj punkt...
263 263 Tilføj egenskaber
264 264 Tilføj korrigeret billede
265 265 Tilføj "source=..." til elementer?
266 266 Tilføj et bogmærke for det nu markerede downloadområde
267 267 Tilføj en kommentar
268 268 Tilføj et filnavn eller en URL for en aktiv stil
269 269 Tilføj en ny ikonsti
270 270 Tilføj et nyt nøgle/værdi-sæt til alle objekter
271 271 -----
272 272 Tilføj et nyt punkt til en eksisterende vej
273 273 Tilføj en ny kilde til listen.
274 274 Tilføj en ny tag
275 275 Tilføj punkt ved at indtaste breddegrad og længdegrad
276 276 Tilføj alle primitiver markeret i det nuværende datasæt efter det sidste medlem
277 277 Tilføj alle primitiver markeret i det nuværende datasæt efter det sidst markerede medlem
278 278 Tilføj alle primitiver markeret i det nuværende datasæt før det første medlem
279 279 Tilføj alle primitiver markeret i det nuværende datasæt før det først markerede medlem
280 280 Tilføj en tom tag
281 281 Angiv forfatter
282 282 Tilføj konflikt for ''{0}''
283 283 Tilføj hver til den foreløbige markering. Kan være en google-lignende søgestreng eller en URL som returnerer OSM-XML
284 284 tilføj filter.
285 285 Tilføj net
286 286 -----
287 287 Tilføj punkt
288 288 Tilføj punkt inde i vej
289 289 Tilføj punkt ind i vej og forbind
290 290 Tilføj punkt {0}
291 291 Tilføj relation {0}
292 292 Tilføj ruteplan-lag
293 293 Tilføj de markerede tilgængelige stile til listen med aktive stile
294 294 Tilføj vej {0}
295 295 Tilføjede punkter ved alle skæringspunkter
296 296 Tilføjede {0} objekter
297 297 Adresse-interpolering
298 298 Adresser
299 299 Tilføjer en test af fordefinerede tags til Hjælp-menuen, som hjælper dig med at udvikle fordefinerede tags (hurtig forhåndsvisning af dialogen der vil poppe op). Du kan også starte jar-filen som enkeltstående program.
300 300 -----
301 301 -----
302 302 Tilpas WMS
303 303 -----
304 304 Juster det markerede WMS-lags position
305 305 Justér tidszone og forskydning
306 306 Justerbar {0} ikke registreret endnu.
307 307 Justerbar {0} ikke registreret endnu. Kan ikke sætte deltagelse i synkroniseret justering.
308 308 Administrativt
309 309 Avanceret
310 310 Avancerede OAuth parametre
311 311 Avancerede OAuth egenskaber
312 312 Udvidede indstillinger
313 313 Luftvej
314 314 Lufthavn
315 315 Sprit
316 316 Opstil punkter i cirkel
317 317 Stil punkter op på linje
318 318 Alle
319 319 Alle formater
320 320 Alle punkter og spor-segmenter får samme farve. Kan justeres i laghåndtering.
321 321 Alle værdier slået sammen som ''{0}'' vil blive anvendt for nøgle ''{1}''
322 322 Kolonihaver
323 323 Tillad tilføjelse af markører/punkter på de nuværende gps-positioner.
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Tilladt trafik:
330 330 -----
331 331 Tillader at åbne gpx/osm-filer, der overlapper det nuværende synlige område
332 332 Tillader brugeren at anonymisere tidsangivelser samt hurtigt at slette dele af store GPX-sporinger.
333 333 Tillader brugeren at oprette forskellige farvesystemer og skifte mellem dem. Ændr blot farverne og opret et nyt system. Bruges til at skifte til en hvid baggrund med matchende farver for bedre synlighed i skarpt sollys. Se dialog i JOSM's indstillinger og 'Map Settings' (underligt men sandt :-)
334 334 -----
335 335 Tillader at justere sporfarven for forskellige gennemsnitshastigheder.
336 336 Alpha-kanal
337 337 Alfabetisk
338 338 Alfabetisk adresse skal ende med et bogstav
339 339 Alpevandring
340 340 Alpin hytte
341 341 Har allerede registreret en konflikt for primitiv "{0}".
342 342 Omdøb også filen
343 343 -----
344 344 Faciliteter
345 345 Antal kabler
346 346 Antal sæder
347 347 En OSM-datavalidator, som tjekker for brugeres og programmers typiske fejl.
348 348 En OSM-datavalidator. Den tjekker for problemer i data og tilbyder rettelser for de mest udbredte. Integreret stavekontrol for tag-navne.
349 349 En tom værdi sletter taggen.
350 350 En fejl opstod i udvidelsen {0}
351 351 Der opstod en fejl under forsøget på at afstemme fotoene med GPX-sporet. Du kan justere gliderne for manuelt at afstemme fotoene.
352 352 En fejl opstod: {0}
353 353 En uventet fejl opstod, som kan stamme fra "{0}"-udvidelsen.
354 354 En uventet handling opstod.\n\nDette er altid en programmeringsfejl. Hvis du bruger seneste\nudgave af JOSM, kan du hjælpe ved at sende en fejlrapport.
355 355 Der er opstået en ukendt fejl
356 356 Vinkel
357 357 Vinkel mellem to valgte punkter
358 358 Endnu en udvidelse til at afstemme billeder med waypoints i en GPX-fil. Et match sker når et waypoint-tags 'name', 'cmt' eller 'desc' attributter stemmer med et billedes filnavn.
359 359 Anvend
360 360 Anvend ændringer
361 361 Anvend fordefinition
362 362 Anvend løsning
363 363 Anvend rolle
364 364 Anvend rolle:
365 365 Anvend også for børn
366 366 Brug udjævning på kortvisningen for et mere glat udseende.
367 367 Anvend løste konflikter
368 368 Anvend løste konflikter og luk dialogen
369 369 Udfør valgte ændringer
370 370 Tilføj tags i udklipsholderen til alle valgte elementer.
371 371 Tilføj tags til det rettesæt, data bliver uploadet til
372 372 Tilføj de aktuelle opdateringer
373 373 Tilføj opdateringerne og luk dialogboksen
374 374 Anvend denne rolle for alle medlemmer
375 375 Udfør?
376 376 Arkæologisk sted
377 377 Bueskydning
378 378 Er du sikker?
379 379 Område
380 380 Vej omkring område er ikke lukket.
381 381 Områder omkring steder
382 382 Kunstcenter
383 383 Kunstværk
384 384 -----
385 385 Mindst et objekt at slette påkrævet. Har tom markering.
386 386 Atletik
387 387 -----
388 388 Forlystelse
389 389 Lyd
390 390 Lydenheden er utilgængelig
391 391 Lydindstillinger
392 392 Lyd-markører fra {0}
393 393 Lyd synkroniseret på punkt {0}.
394 394 Lyd: {0}
395 395 Audio guide
396 396 Audio guide via mobiletelefon?
397 397 Australsk fodbold
398 398 Godkend
399 399 Få godkendelse med den givne brugernavn og adgangskode
400 400 -----
401 401 Godkendelse
402 402 Godkendelse fejlede
403 403 Forfatter
404 404 Forfatter: {0}
405 405 Autorisation fejlede
406 406 Autorisér JOSM til at få adgang til OSM API'et
407 407 -----
408 408 Autorisér nu
409 409 Autoriserer OAuth anmodningsudtrykket ''{0}'' på OSM-websiden ...
410 410 Autoriserer anmodningsudtryk ''{0}''...
411 411 Forfattere
412 412 Autozoom
413 413 Autokilde
414 414 Autozoom:
415 415 Auto-centrér
416 416 Automatisk gæt
417 417 -----
418 418 Hent tern automatisk:
419 419 Pengeautomat
420 420 Automatisk download
421 421 Automatisk tag-rettelse
422 422 Opret automatisk lydmarkører udfra trackpoints (fremfor explicitte waypoints) med navne eller beskrivelser.
423 423 Lav automatisk et markørlag udfra ethvert vejpunkt ved åbning af et GPX-lag.
424 424 Tilgængelige
425 425 Tilgængelige stile (fra {0})
426 426 B Efter afstand
427 427 B Efter tid
428 428 Babyluge
429 429 Tilbage
430 430 -----
431 431 Ugyldig forespørgsel
432 432 Bager
433 433 -----
434 434 -----
435 435 Barrierer
436 436 -----
437 437 Basal
438 438 Bassin
439 439 -----
440 440 Batterier
441 441 Slagmark
442 442 Bugt
443 443 Strand
444 444 Pejlemærke
445 445 Bænk
446 446 Drikkevarer
447 447 Cykel
448 448 -----
449 449 Cykelhandler
450 450 Cykler
451 451 Tomt lag
452 452 -----
453 453 -----
454 454 Båd
455 455 Værft
456 456 Pæl
457 457 Boghandler
458 458 Bogmærker
459 459 Grænsekontrol
460 460 Botanisk navn
461 461 Petanque
462 462 Grænser
463 463 Grænsesten
464 464 Omkransende område
465 465 Afgrænsninger
466 466 -----
467 467 Bro
468 468 Ridesti
469 469 -----
470 470 Fejlrapporter
471 471 -----
472 472 Bygning
473 473 Bygninger
474 474 Skubbeport
475 475 Styreskinne til bus
476 476 Rutebil-platform
477 477 Rutebilstation
478 478 Busstop
479 479 Bussluse
480 480 Slagter
481 481 -----
482 482 C Efter afstand
483 483 C Efter tid
484 484 Ikke-versalfølsom
485 485 Versalfølsom
486 486 Tovbane
487 487 Mellemlager format fejl
488 488 Mellemlager Lambert Zone fejl
489 489 -----
490 490 -----
491 491 CadastreGrabber: Ugyldig URL.
492 492 Café
493 493 -----
494 494 Camping plads
495 495 Kan ikke tegne uden for verdenen.
496 496 Kan ikke tildele et rettesætsID > 0 til en ny primitiv. Værdi af rettesætsID er {0}.
497 497 Kan ikke sammenligne primitiv med ID "{0}" med primitiv med ID "{1}".
498 498 Kan ikke sammenlægge primitiver med forskellige IDs. Denne ID er {0}, mens den anden er {1}.
499 499 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgslen til brugernavnet "{0}"
500 500 Kan ikke fortryde kommando ''{0}'', fordi lag ''{1}'' ikke er tilstede længere
501 501 Kan ikke forme rettesætsforespørgsel med tidsbaserede begrænsninger. Input er ikke gyldigt.
502 502 Kan ikke duplikere uordnet vej
503 503 -----
504 504 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgsel til den nuværende bruger, fordi den nuværende bruger er anonym
505 505 Kanal
506 506 Annuller
507 507 Annullér godkendelse
508 508 Annuller lukning af rettesæt
509 509 Afbryd løsning af konflikt
510 510 Abryd konfliktløsning og luk dialogen
511 511 Annullér opdateringerne og luk dialogen
512 512 Annullér uploaden og genoptag redigeringen
513 513 Annullér upload
514 514 Kan ikke tilføje et punkt uden for verdenen.
515 515 Kan ikke føje punkt {0} til ukomplet vej {1}.
516 516 Kan ikke anvende uafklaret tagsamlingsgenstand.
517 517 Kan ikke indlæse mellemlager {0}, som ikke er kompatibel med nuværende projektionszone
518 518 -----
519 519 Kan ikke sammenlægge punkter: Ville være nødt til at slette vej ''{0}''som stadig er i brug.
520 520 Kan ikke flytte objekter udenfor verden.
521 521 -----
522 522 Kan ikke løse uafklaret konflikt
523 523 kano
524 524 Dåser
525 525 Kapacitet
526 526 -----
527 527 Optag GPS-spor
528 528 Bil
529 529 Bilforhandler
530 530 Campingplads
531 531 Penge
532 532 Borg
533 533 Kreaturrist
534 534 Huleindgang
535 535 Kirkegård
536 536 Centrér en gang
537 537 Centrér LiveGPS-laget til nuværende position.
538 538 Centrer synsfelt
539 539 Skilift
540 540 Feriehytte
541 541 Ret egenskaber
542 542 Skift retninger?
543 543 Skift lokalitet
544 544 Ændr punkt {0}
545 545 Skift relation
546 546 Ændr relationsmedlemsskabsrolle for {0} {1}
547 547 Ændr relation {0}
548 548 Skift opløsning
549 549 Ændr folderen for alle bruger indstillinger
550 550 Ret værdier?
551 551 Ændr vej {0}
552 552 Rettesæt
553 553 Rettesæts-ID > 0 forventet. Fik {0}.
554 554 Rettesæt ID:
555 555 Rettesætshåndtering
556 556 Rettesæt lukket
557 557 Rettesætskommentar:
558 558 Rettesæts-ID
559 559 Rettesætsinfo
560 560 Rettesættet er fyldt
561 561 Rettesæt {0}
562 562 Rettesæt
563 563 Ret tastaturgenveje manuelt
564 564 Tjek for FIXMEs
565 565 -----
566 566 -----
567 567 Afstem med serveren
568 568 Tjek egenskabsnøgler
569 569 Tjek egenskabsværdier.
570 570 Ser efter slettede forældre i det lokale datasæt
571 571 Kontrollerer forældre for slettede objekter
572 572 -----
573 573 Tjekker for veje med identiske på hinanden følgende punkter.
574 574 Fejl ved kontrolsum:
575 575 -----
576 576 Barnerelationer
577 577 Vælg
578 578 Vælg en farve
579 579 Vælg en farve for {0}
580 580 Vælg en forudangivet licens
581 581 Vælg en værdi
582 582 Vælg fra...
583 583 Vælg server for søgning:
584 584 Stykstørrelse {0} overskrider max rettesætsstørrelse {1} for server ''{2}''
585 585 Kirke
586 586 Biograf
587 587 Storby
588 588 Bygrænse
589 589 Bymur
590 590 Bynavn
591 591 By:
592 592 -----
593 593 Klassetype
594 594 Ryd
595 595 Fjern rute
596 596 Klik ''<strong>{0}</strong>'' for at fortsætte upload til flere nye rettesæt.<br>Klik ''<strong>{1}</strong>'' for at gå tilbage til upload-dialogen.<br>Klik ''<strong>{2}</strong>'' for at afbryde upload og gå tilbage til kortredigering.<br>
597 597 Klik og træk for at flytte destination
598 598 Klik for at downloade det nu markerede område
599 599 -----
600 600 Klik første hjørne til billedbeskæring\n(der kræves to punkter)
601 601 -----
602 602 Klik andet hjørne til billedbeskæring
603 603 Klik test adgang til OSM-serveren med det nuværende adgangsudtryk
604 604 Klik for at afbryde og for at genoptage redigering
605 605 Klik for at afbryde åbning af eksterne browsere
606 606 Klik for at afbryde sammenlægning af punkter
607 607 -----
608 608 Klik for at afbryde upload
609 609 Klik for at tilføje destination
610 610 Klik for at annullere og genoptage redigering af kortet
611 611 Klik for at afbryde den aktuelle operation
612 612 Klik for at kontrollere om objekter i dit lokale datasæt er slettet på serveren
613 613 Klik for at lukke dialogen
614 614 Klik for at lukke dialogen og fjerne objektet fra relationerne
615 615 Klik for at lukke dialogen og afbryde sletning af objekterne
616 616 Klik for at lukke dialogen og afbryde downloaden
617 617 Klik for at lukke denne dialog og fortsætte med at redigere
618 618 Klik for at fortsætte og åbne {0} browsere
619 619 Klik for at fortsætte upload til flere nye rettesæt
620 620 Klik for at oprette en konflikt og lukke denne relationseditor
621 621 Klik for at slette. Shift: Slet vejsegment. Alt: Slet ikke ubrugte punkter, når en vej slettes. Ctrl: Slet refererende objekter.
622 622 Klik for at downloade alle forældre-veje for punkt {0}
623 623 Klik for at minimere/maksimere panelet
624 624 -----
625 625 Klik for at fjerne destination
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 Klik for at gå tilbage til upload-dialogen
630 630 Klik for at begynde søgning efter steder
631 631 -----
632 632 -----
633 633 Klik for at teste adgangsudtrykket
634 634 Klik for at returnere til relationseditoren og genoptage redigeringen
635 635 Klippe
636 636 Klatring
637 637 Luk
638 638 Luk alligevel
639 639 Luk rettesæt efter upload
640 640 Luk rettesæt
641 641 Luk dialog og annuller download
642 642 Luk åbne rettesæt
643 643 Luk det nu markerede åbne rettesæt
644 644 Luk dialogen
645 645 Luk dialogen og afbryd forespørgsel af rettesæt
646 646 Luk dialogen og acceptér adgangsudtrykket
647 647 Luk dialogen og annullér autorisationen
648 648 Luk dialogen og opret et nyt punkt
649 649 Luk dialogen uden at oprette et nyt punkt
650 650 -----
651 651 Luk de markerede rettesæt
652 652 Luk de markerede åbne rettesæt
653 653 Luk denne dialog og genoptag redigering i JOSM
654 654 Luk panelet. Du kan genåbne det med knapperne i venstre menubar.
655 655 -----
656 656 Lukket vej
657 657 Lukket efter -
658 658 Lukket
659 659 Lukket den:
660 660 Nærmere beskrivelse
661 661 Nærmere beskrivelse
662 662 Lukker åbne rettesæt
663 663 Lukker de markerede åbne rettesæt
664 664 Lukker rettesæt
665 665 Lukker rettesæt {0}
666 666 Lukker rettesæt...
667 667 Tøj
668 668 Kystlinje
669 669 Kystlinjer.
670 670 Mønter
671 671 Videregående udd.
672 672 Farve
673 673 Farve (hex)
674 674 Farveskema
675 675 Farveskemaer
676 676 Farver
677 677 Farver punkter og spor-segmenter ud fra opløsning af position (HDOP). Din sporingsenhed skal logge denne information.
678 678 Farvelægger punkter og spor efter hastighed.
679 679 Farver brugt af forskellige objekter i JOSM.
680 680 Farve
681 681 Kombinér veje
682 682 Kombinér flere veje til én
683 683 Kombiner {0} veje
684 684 Kommando-stak
685 685 Kommando-stak: {0}
686 686 Kommentar
687 687 Kommentar:
688 688 -----
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 Kommunikation med server fejlede
693 693 Kommunikation med {0} etablereret ved hjælp af protokol version {1}.
694 694 Sammenlign
695 695 -----
696 696 Konfigurer
697 697 Konfigurer enhed
698 698 Indstil udvidelses-sites
699 699 Konfigurér avancerede indstillinger
700 700 Indstil tilgængelige udvidelser
701 701 Ret indstillinger for ruteplan
702 702 -----
703 703 -----
704 704 Konfigurér om der skal oprettes backup-filer
705 705 Konfigurér om der skal bruges en proxy-server
706 706 Konfigurér din identitet og hvordan der skal autentificeres i forhold til OSM-serveren
707 707 Bekræft Fjernbetjenings-handling
708 708 Bekræft tom rolle
709 709 Bekræftelse
710 710 Konflikt
711 711 Konflikt-løsning
712 712 Konflikt i data
713 713 Konflikt er ikke helt løst
714 714 Konflikter
715 715 Konflikter opdaget
716 716 Konflikter under download
717 717 Konflikt i data
718 718 Konflikter i indsatte tags
719 719 Konflikter ved kombination af primitiver
720 720 Konflikter ved kombination af veje - kombineret vej er "{0}"
721 721 Konflikter ved sammenlægning af punkter - målpunkt er "{0}"
722 722 Forbind eksisterende vej til punkt
723 723 Forbind til gpsd-server og vis nuværende position i LiveGPS-lag
724 724 Forbundet
725 725 Forbundet vejs slutpunkt tæt på anden vej
726 726 Forbinder
727 727 Forbinder...
728 728 Forbindelsesfejl
729 729 Forbindelse fejlede
730 730 Indstillinger for forbindelse
731 731 Indstillinger for forbindelse til OSM-serveren
732 732 Forbindelse fejlede.
733 733 -----
734 734 Under udførelse
735 735 Byggeplads
736 736 -----
737 737 -----
738 738 Kontakter OSM-serveren...
739 739 Forbinder til server...
740 740 Kontakter WMS-server...
741 741 -----
742 742 Indhold
743 743 Kontinent
744 744 Fortsæt
745 745 Fortsæt løsning
746 746 Fortsæt upload
747 747 Fortsæt vej fra seneste punkt.
748 748 Centrér LiveGPS-laget løbende til den nuværende position.
749 749 Bidrag
750 750 Købmand
751 751 Konvertér til GPX-lag
752 752 -----
753 753 Konvertér til datalag
754 754 Omdan vej til individuelle husnumre:
755 755 Konverteret fra: {0}
756 756 Koordinater
757 757 Koordinater importeret:
758 758 Koordinater:
759 759 Kopier
760 760 -----
761 761 Kopiér mine markerede elementer ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
762 762 Kopiér mine markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
763 763 Kopiér mine markerede elementer til enden af den sammenlagte liste over elementer
764 764 Kopiér mine markerede punkter til starten af den sammenlagte liste over punkter
765 765 Kopier valgte objekter til udklipsholderen.
766 766 Kopiér deres markerede element ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
767 767 Kopiér deres markerede element til starten af listen over sammenlagte elementer.
768 768 Kopiér deres markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
769 769 Kopiér deres markerede elementer til enden af listen over sammenlagte elementer.
770 770 Kopier til udklipsholder og luk
771 771 Ophavsret (URL)
772 772 År for ophavsret
773 773 Sammenhold
774 774 Afstem billeder med GPX-spor
775 775 Sammenhold med GPX
776 776 Kunne ikke tilgå datafil(er):\n{0}
777 777 Kunne ikke få billede
778 778 -----
779 779 Kunne ikke kombinere veje (de kunne ikke samles i en enkelt række punkter)
780 780 Kunne ikke eksportere ''{0}''.
781 781 Kunne ikke finde element-typen
782 782 Kunne ikke finde advarsels-niveau
783 783 Kunne ikke importere ''{0}''.
784 784 Kunne ikke importere filer.
785 785 Kunne ikke indlæse udvidelsen {0}. Fjern fra indstillinger?
786 786 Kunne ikke hente indstillinger fra serveren.
787 787 Kunne ikke forstå længde, bredde eller zoom. Tjek venligst.
788 788 Kunne ikke læse "{0}"
789 789 -----
790 790 Kunne ikke læse landmåler definition: {0}
791 791 Kunne ikke læse kilde med fordefinerede tags: {0}
792 792 Kunne ikke omdøbe filen "{0}"
793 793 Kunne ikke uploade indstillinger. Årsag: {0}
794 794 Kunne ikke forbinde til osm server. Tjek venligst din internetforbindelse.
795 795 Kunne ikke oprette ny fejlrapport. Resultat: {0}
796 796 -----
797 797 Land
798 798 Landekode
799 799 Landekode skal være på 2 bogstaver
800 800 Land:
801 801 Amt
802 802 Kurs
803 803 Domhus
804 804 Overdækket reservoir
805 805 Kran
806 806 Opret cirkel
807 807 -----
808 808 Opret cirkel ud fra tre valgte punkter.
809 809 Opret en kopi af denne relation og åbn den i et andet redigeringsvindue
810 810 Opret et net af veje
811 811 Opret et net af veje.
812 812 Opret et nyt kort.
813 813 Opret en ny relation
814 814 Opret områder
815 815 Opret lydmarkører ved positionen på sporet svarende til den modificerede tid af hver lyd-WAV-fil importeret.
816 816 Opret bogmærke
817 817 Opret grænse
818 818 Opret bygninger
819 819 Opret kopi af vej
820 820 Opret net af veje
821 821 Opret fejlrapport
822 822 Opret multipolygon
823 823 Opret multipolygon.
824 824 Opret multipolygoner med et klik. Meget nemmere end standardmåden med relationseditoren.
825 825 Opret nyt punkt.
826 826 Opret ny relation i lag "{0}"
827 827 Opret markører der ikke har noget med lyd at gøre, når der læses GPX-data.
828 828 -----
829 829 Oprettet
830 830 Oprettet ved
831 831 Oprettet ved:
832 832 Oprettet før -
833 833 Oprettet af:
834 834 Oprettet den:
835 835 Opretter individuelle bygninger fra en aflang bygning
836 836 -----
837 837 Opretter rettesæt...
838 838 Opretter hovedgrænseflade
839 839 Kreditkort
840 840 -----
841 841 Cricketnet
842 842 Kriterier
843 843 Kroket
844 844 Overkørsel for cykler
845 845 Overgangssted for ridende
846 846 Fodgængerovergang (over jernbane)
847 847 -----
848 848 Krydsende bygninger
849 849 Overgangstype
850 850 -----
851 851 Krydsende veje
852 852 Krydsende veje.
853 853 Køkken
854 854 Aktuel markering
855 855 Nuværende rettesæt er null. Kan ikke uploade data.
856 856 Nuværende brugerinfohåndtering er af typen "{0}"
857 857 Nuværende værdi ''{0}'' for brugerID er ikke gyldig
858 858 Nuværende værdi er standard.
859 859 Der er lige nu ikke markeret noget downloadområde. Markér venligst et område først.
860 860 Selvvalgt WMS-link
861 861 Tilpas farve
862 862 Tilpas linjetegning
863 863 Tilpas elementerne på værktøjslinjen.
864 864 Indhak
865 865 Cykelhindring
866 866 Cykelsti
867 867 Cyklisk afhængighed mellem relationer:
868 868 Cykling
869 869 Cykler afhængigheder
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 Dæmning
874 874 Datalag {0}
875 875 Format for datalogning
876 876 Datakilder og typer
877 877 -----
878 878 Datakilder
879 879 Datavalidator
880 880 Data med fejl. Upload alligevel?
881 881 Databasen er utilgængelig på grund af vedligeholdelse
882 882 Datasætskonsistenstest
883 883 Dato:
884 884 Dato:
885 885 Kreditkort
886 886 Afgør hvordan data skal uploades og hvilket rettesæt der skal bruges
887 887 decimalgrader
888 888 Beslutning
889 889 Reducér zoom
890 890 Standard
891 891 Standard (automatisk valgt)
892 892 Standardværdien er i øjeblikket ukendt (indstillingen har ikke været i brug endnu)
893 893 Standardværdien er "{0}".
894 894 -----
895 895 Fastsætter dit GPX-spors synlighed i forhold til andre OSM-brugere.
896 896 Grader minutter sekunder
897 897 Slet
898 898 Slet fil fra disk
899 899 Slette-tilstand
900 900 Fjern egenskaber
901 901 Slet veje, som ikke er dele af en indre multipolygon
902 902 Bekræftelse af sletning
903 903 -----
904 904 Slet filter.
905 905 Slet fra relation
906 906 Slet billedfil fra disk
907 907 -----
908 908 Slet lag uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.
909 909 Slet punkter eller veje.
910 910 Sletter objekter
911 911 Slet valgte objekter.
912 912 Slet den redigerede relation
913 913 Fjern den valgte nøgle i alle objekter
914 914 Slet de markerede lag
915 915 Slet de nvalgte relation
916 916 Slet det valgte skema fra listen.
917 917 Slet den valgte kilde fra listen.
918 918 Slet markeringen i tag-tabellen
919 919 Slet unødige punkter fra en vej.
920 920 Slettet
921 921 Slettet status:
922 922 Slettede eller flyttede primitiver
923 923 Krævende alpevandring
924 924 Krævende bjergvandring
925 925 Trosretning
926 926 Tandlæge
927 927 Beskriv problemet præcist
928 928 Beskrivelse
929 929 Beskrivelse: {0}
930 930 -----
931 931 Detaljer
932 932 -----
933 933 Bestem brugerID for nuværende bruger...
934 934 Dialog ikke oprettet endnu. Start createInstance() først
935 935 Fandt ikke et objekt med id {0} i det aktuelle datasæt
936 936 Hård alpevandring
937 937 Sværhedsgrad
938 938 Opløsning af position (rød = høj, grøn = lav, hvis tilgængelig)
939 939 Retning
940 940 Retningsindex '{0}' blev ikke fundet
941 941 -----
942 942 -----
943 943 Slå fra
944 944 Slå datalogning fra hvis afstand falder under
945 945 Slå datalogning fra hvis hastighed falder under
946 946 Slå billedbeskæring fra under geo-referencering.
947 947 Slå udvidelse fra.
948 948 Kassér og Slet
949 949 Smid væk og afslut
950 950 Håndkøb
951 951 -----
952 952 Indstillinger for visning
953 953 Vis et kort der tidligere er scannet og uploadet til walking-papers.org
954 954 Vis en bevægelig ikon, der repræsenterer punktet på det synkroniserede spor hvor lyden der spiller nu var indspillet.
955 955 Vis koordinater som
956 956 -----
957 957 Vis georefererede billeder i JOSMs baggrund (WMS-servere, Yahoo, ...).
958 958 Vis geo-taggede billeder
959 959 Vis historik for OSM-veje, -punkter eller -relationer.
960 960 Vis live lydspor.
961 961 Vis ikke-geotaggede billeder
962 962 Vis objekt-information for OSM-veje, -punkter eller -relationer.
963 963 Vis lyd-menuen.
964 964 Vis "Om"-billedet.
965 965 Vis rettesættets basale egenskaber
966 966 Vis historikken for alle valgte elementer.
967 967 Vis de markerede objekters historik
968 968 Vis objekterne oprettet,opdateret og slettet af rettesættet
969 969 Vis rettesættets tags
970 970 Viser OpenStreetBugs sager
971 971 Viser et glidende kortnet i JOSM. Kan hente tern fra glidende kort, som baggrund og anmode om opdateringer.
972 972 Viser et OpenLayers baggrundsbillede
973 973 Fordel punkter
974 974 Fordel de valgte punkter med ens afstande langs en linje
975 975 Ubrugt jernbanespor
976 976 Tegn ikke linjer mellem punkter for dette lag.
977 977 Kræv ikke at skifte tilstande (Potlatch arbejdsflowstil)
978 978 Vis ikke igen (husker valg)
979 979 Foretag intet
980 980 Vil du tillade dette?
981 981 -----
982 982 Gør-det-selv-butik
983 983 Dok
984 984 Lægehus
985 985 Hundeløb
986 986 Undlad at udføre ændringer
987 987 Tegn ikke pile, hvis de ikke er mindst denne afstand fra den forrige.
988 988 Dobbelt konflikt
989 989 Ned
990 990 -----
991 991 Download alle børn
992 992 Download område
993 993 Download data
994 994 Download GPS-punkter direkte ind i JOSM fra Globalsat dg100-datalogger.
995 995 Download billeder fra Fransk Cadastre WMS
996 996 Download sted
997 997 Download medlemmer
998 998 Download udvidelse
999 999 Download korrigerede billeder fra forskellige services
1000 1000 Download markerede børn
1001 1001 -----
1002 1002 Download WMS-tern fra {0}
1003 1003 Download alle børnerelationer (rekursivt)
1004 1004 Download alle ufuldstændige medlemmer
1005 1005 Download alle medlemmer af de markerede relationer
1006 1006 Download og vis de markerede primitivers historik
1007 1007 Downloadområdets størrelse er ok, størrelsen vil sandsynligvis blive accepteret af serveren
1008 1008 Downloadområdet er for stort; vil sandsynligvis blive afvist af serveren
1009 1009 Download som nyt lag
1010 1010 Download indhold af rettesæt
1011 1011 Download rettesæt
1012 1012 Download rettesæt ved hjælp af foruddefinerede anmodninger
1013 1013 Download indhold
1014 1014 -----
1015 1015 Download hver som rå GPS. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL indeholdende lat=y&lon=x&zoom=z eller et filnavn
1016 1016 Download hver. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL indeholdende lat=y&lon=x&zoom=z eller et filnavn
1017 1017 Download alt indenfor:
1018 1018 Download fra OSM langs dette spor
1019 1019 Download fra OSM...
1020 1020 Download information om de markerede rettesæt fra OSM serveren
1021 1021 -----
1022 1022 Download kort-data fra OSM serveren.
1023 1023 Download kortdata ved enden af den markerede vej
1024 1024 Download medlemmer
1025 1025 Download mine rettesæt fra OSM serveren (max 100 rettesæt)
1026 1026 Download kun mine rettesæt
1027 1027 Download nu
1028 1028 Download forældre-veje/-relationer
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 Download primitiver, der refererer til en af de valgte primitiver.
1032 1032 Downloader refererende relationer
1033 1033 Download relationsmedlemmer
1034 1034 Download relationer
1035 1035 Download markerede ufuldstændige medlemmer
1036 1036 Download markerede relationer
1037 1037 Download afgrænsningsfeltet
1038 1038 Download afgrænsningsfeltet som rå gps
1039 1039 Download indholdet af rettesættet
1040 1040 Download indhold af rettesæt fra OSM-serveren
1041 1041 Download rettesættet med det specificerede ID, inklusive rettesættets indhold.
1042 1042 Download indholdet af de markerede rettesæt fra serveren
1043 1043 -----
1044 1044 Download stedet fra URL'en (med lat=x&lon=y&zoom=z)
1045 1045 Download stedet ved URL'en (med bredde=x&længde=y&zoom=z) som rå GPS
1046 1046 Download synlige tern
1047 1047 Henter {0} af {1} ({2} tilbage)
1048 1048 Downloadede GPX-data
1049 1049 -----
1050 1050 Downloader GPS-data
1051 1051 Downloader OSM-data...
1052 1052 Downloader udvidelsen {0}...
1053 1053 Downloader "Dagens besked"
1054 1054 Downloader indhold af rettesæt
1055 1055 Downloader rettesæt {0} ...
1056 1056 Downloader rettesæt ...
1057 1057 Downloader indhold af rettesæt {0} ...
1058 1058 Downloader data
1059 1059 Downloader fra OSM server...
1060 1060 Downloaderer historik...
1061 1061 Downloader billedtern...
1062 1062 Downloader åbne rettesæt ...
1063 1063 Downloader punkterne {0} til {1}...
1064 1064 Downloader refererende relationer ...
1065 1065 Downloader refererende veje ...
1066 1066 Downloader relation {0}
1067 1067 Downloader {0}
1068 1068 Træklift
1069 1069 Træk et vejsegment for at lave et rektangel. Ctrl-træk for at flytte et segment langs dets normale.
1070 1070 -----
1071 1071 Træk spillehoved og slip nær spor for at afspille lyd derfra; SHIFT+slip for at synkronisere lyd på det sted.
1072 1072 Dræn
1073 1073 Tegn
1074 1074 Tegn retningspile.
1075 1075 Tegn en cirkel udfra HDOP-værdi.
1076 1076 Tegn et rektangel omkring downloadet data fra WMS-server.
1077 1077 Tegn en firkant af passende størrelse og slip så museknappen.
1078 1078 Tegn grænserne for downloadet data
1079 1079 Tegn afgrænsninger for downloadede data.
1080 1080 Tegn retningspile for linjer, som forbinder GPS-punkter.
1081 1081 Tegn retningsvisere på vejstykker
1082 1082 Tegn inaktive lag i anden farve
1083 1083 Tegn store GPS-punkter.
1084 1084 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1085 1085 Tegn linjer mellem punkter for dette lag.
1086 1086 Tegn linjer mellem rå GPS-punkter
1087 1087 Tegn linjer mellem rå GPS-punkter.
1088 1088 Tegn punkter
1089 1089 Tegn elastik-hjælpelinje
1090 1090 Tegn numre for segment-rækkefølgen
1091 1091 Tegn omridset af data hentet fra serveren.
1092 1092 Tegn retningspile ved hjælp af tabelopslag i stedet for kompleks matematik.
1093 1093 Tegn inaktive datalag i en anden farve.
1094 1094 Tegn ordensnumrene på alle segmenter i deres vej.
1095 1095 Tegn virtuelle punkter i valg-tilstand
1096 1096 Tegn virtuelle punkter i valg-tilstand for lette tilpasninger af veje..
1097 1097 Vandpost
1098 1098 Slet eksisterende rute
1099 1099 Kemisk renseri
1100 1100 Nar ind i {0} punkter
1101 1101 Nar {0} punkter ind i {1} punkter
1102 1102 Duplikér
1103 1103 Dupliker vej
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 Dublet-punkter, som bruges af flere veje.
1107 1107 Dupliker valgte veje.
1108 1108 Duplikér markering ved kopiering og umiddelbar indsættelse
1109 1109 Dublet-punkter
1110 1110 Dublet-vejpunkter
1111 1111 Dublet-vejpunkter.
1112 1112 -----
1113 1113 Ø
1114 1114 E-mail
1115 1115 Øst
1116 1116 Nem download langs et langt sæt af indbyrdes forbundne veje
1117 1117 Redigér
1118 1118 Ret bowling
1119 1119 Ret adresseinformation
1120 1120 Ret adresse-interpolering
1121 1121 Ret administrativ grænse
1122 1122 Ret lufthavn
1123 1123 Ret spritbutik
1124 1124 Ret kolonihave-område
1125 1125 Ret alpevandring
1126 1126 Ret alpin hytte
1127 1127 Ret arkæologisk sted
1128 1128 Ret bueskydning
1129 1129 Ret kunstcenter
1130 1130 Ret kunstværk
1131 1131 Ret atletik
1132 1132 Ret forlystelse
1133 1133 Ret australsk fodbold
1134 1134 Ret pengeautomat
1135 1135 Ret babyluge
1136 1136 Ret bager
1137 1137 Ret bank
1138 1138 Ret bar
1139 1139 Ret Baseball
1140 1140 -----
1141 1141 Ret Basketball
1142 1142 Ret slagmark
1143 1143 Ret bugt
1144 1144 Ret strand
1145 1145 Ret Pejlemærke
1146 1146 Ret drikkevarebutik
1147 1147 Ret cykelparkering
1148 1148 Ret cykeludlejning
1149 1149 Ret cykelhandler
1150 1150 Ret biergarten
1151 1151 Ret værft
1152 1152 Ret en pæl
1153 1153 Ret boghandler
1154 1154 Ret grænsekontrol
1155 1155 Ret petanque
1156 1156 Ret grænsesten
1157 1157 -----
1158 1158 Ret bro
1159 1159 Ret ridesti
1160 1160 -----
1161 1161 Ret skubbeport
1162 1162 Ret styreskinne til bus
1163 1163 Ret rutebil-platform
1164 1164 Ret rutebilstation
1165 1165 Ret busstop
1166 1166 Ret slagter
1167 1167 Ret tovbane
1168 1168 Ret café
1169 1169 Ret campingplads
1170 1170 Ret kanal
1171 1171 Ret kanosport
1172 1172 Ret biludlejning
1173 1173 Ret bilmekaniker
1174 1174 Ret bildeling
1175 1175 Ret bilforhandler
1176 1176 Ret bilvask
1177 1177 Ret campingplads
1178 1178 Ret borg
1179 1179 Ret en kreaturrist
1180 1180 Ret huleindgang
1181 1181 Ret kirkegård
1182 1182 Ret skilift
1183 1183 Ret feriehytte
1184 1184 -----
1185 1185 Ret biograf
1186 1186 Ret storby
1187 1187 Ret et bygrænse-skilt
1188 1188 Ret civil-grænse
1189 1189 Ret klippe
1190 1190 Ret klatring
1191 1191 Ret kystlinje
1192 1192 Ret videregående udd.
1193 1193 -----
1194 1194 -----
1195 1195 Ret computerforretning
1196 1196 Ret område for byggeplads
1197 1197 Ret et kontinent
1198 1198 Ret købmand
1199 1199 Ret land
1200 1200 Ret amt
1201 1201 Ret domhus
1202 1202 Ret overdækket reservoir
1203 1203 Ret kran
1204 1204 Ret cricket
1205 1205 Ret cricketnet
1206 1206 Ret kroket
1207 1207 Ret overkørsel
1208 1208 Ret cykelsti
1209 1209 Ret cykling
1210 1210 Ret dæmning
1211 1211 Ret krævende alpevandring
1212 1212 Ret krævende bjergvandring
1213 1213 Ret tandlæge
1214 1214 Ret hård alpevandring
1215 1215 Ret ubrugt jernbanespor
1216 1216 Ret gør-det-selv-butik
1217 1217 Ret dok
1218 1218 Ret lægehus
1219 1219 Ret hundeløb
1220 1220 Ret træklift
1221 1221 Ret dræn
1222 1222 Ret vandpost
1223 1223 Ret kemisk renseri
1224 1224 Ret elektronikforretning
1225 1225 Ret ambassade
1226 1226 -----
1227 1227 Ret indgang
1228 1228 Ret ridning
1229 1229 Ret landbrugsland
1230 1230 Ret gårdsplads
1231 1231 Ret fastfood-restaurant
1232 1232 Ret fjeldområde
1233 1233 Ret færge
1234 1234 Ret færgehavn
1235 1235 Ret brandstation
1236 1236 Ret fiskeri
1237 1237 Ret trappetrin
1238 1238 Ret blomsterhandler
1239 1239 Ret amerikansk fodbold
1240 1240 Ret gangsti
1241 1241 Ret vadested
1242 1242 Ret skovområde
1243 1243 Ret springvand
1244 1244 Ret brændstof
1245 1245 Ret møbelforretning
1246 1246 Ret have
1247 1247 Ret havecenter
1248 1248 Ret gasbeholder
1249 1249 Ret port
1250 1250 Ret gletsjer
1251 1251 Ret Golf
1252 1252 Ret golfbane
1253 1253 Ret Gondol
1254 1254 -----
1255 1255 Ret kirkegård
1256 1256 -----
1257 1257 Ret gæstehus
1258 1258 Ret gymnastik
1259 1259 Ret frisør
1260 1260 Ret stop
1261 1261 Ret landsby
1262 1262 Ret trådled
1263 1263 Ret isenkræmmer
1264 1264 Ret hede
1265 1265 Ret hi-fi-forhandler
1266 1266 Ret vej under udførelse
1267 1267 Ret vandring
1268 1268 Ret hockey
1269 1269 Ret galopbane
1270 1270 Ret Hospital
1271 1271 Ret vandrerhjem
1272 1272 Ret hotel
1273 1273 Ret skydetelt
1274 1274 Ret industri-område
1275 1275 Ret ø
1276 1276 -----
1277 1277 Ret JOSM-udvidelesers beskrvelses-URL.
1278 1278 Ret trafikknudepunkt
1279 1279 Ret børnehave
1280 1280 Ret kiosk
1281 1281 -----
1282 1282 Ret land
1283 1283 Ret losseplads
1284 1284 Ret vaskeri
1285 1285 Ret bibliotek
1286 1286 Ret bom
1287 1287 Ret letbane
1288 1288 Ret fyrtårn
1289 1289 Ret legegade
1290 1290 Ret lokalitet
1291 1291 Ret lystbådehavn
1292 1292 -----
1293 1293 Ret mindesmærke
1294 1294 Ret militært område
1295 1295 Ret minigolf
1296 1296 Ret vekselkontor
1297 1297 Ret monorail
1298 1298 Ret monument
1299 1299 Ret motel
1300 1300 Ret motorsport
1301 1301 Ret motorvej
1302 1302 Ret motorvejskryds
1303 1303 Ret motorvejsforbindelse
1304 1304 Ret bjergvandring
1305 1305 Ret bjergpas
1306 1306 Ret mudder
1307 1307 Ret multi
1308 1308 Ret multipolygon
1309 1309 Ret museum
1310 1310 Ret smalsporet jernbane
1311 1311 Ret landegrænser
1312 1312 Ret grænser for nationalpark
1313 1313 Ret naturreservat
1314 1314 Ret natklub
1315 1315 Ret optiker
1316 1316 Ret økologisk forretning
1317 1317 -----
1318 1318 Ret palæontologisk sted
1319 1319 Ret park
1320 1320 Ret parkering
1321 1321 Ret vej mellem parkeringsbåse
1322 1322 Ret sti
1323 1323 Ret tinde
1324 1324 Ret gågade
1325 1325 Ret pelota
1326 1326 Ret apotek
1327 1327 Ret picnic sted
1328 1328 Ret mole
1329 1329 Ret rørledning
1330 1330 -----
1331 1331 Ret sted for tilbedelse
1332 1332 Ret legeplads
1333 1333 Ret politi
1334 1334 Ret politisk grænse
1335 1335 Ret posthus
1336 1336 Ret generator
1337 1337 Ret strømkabel
1338 1338 Ret kraftværk
1339 1339 Ret transformatorstation
1340 1340 Ret elmast
1341 1341 Ret bevaret jernbane
1342 1342 Ret primærforbindelse
1343 1343 Ret en hovedvej
1344 1344 Ret fængsel
1345 1345 Ret pub
1346 1346 Ret offentlig bygning
1347 1347 Ret stenbrudsområde
1348 1348 Ret væddeløbsbane
1349 1349 -----
1350 1350 Ret spor
1351 1351 -----
1352 1352 Ret jernbaneplatform
1353 1353 Ret rekreativt område
1354 1354 Ret genbrugsplads
1355 1355 Ret region
1356 1356 Ret område for vandreservoir
1357 1357 -----
1358 1358 Ret en beboelsesgade
1359 1359 Ret restaurant
1360 1360 Ret område for detailhandel
1361 1361 Ret flod
1362 1362 Ret flodbred
1363 1363 Ret adgangsbegrænsninger
1364 1364 Ret vej af ukendt type
1365 1365 Ret rute
1366 1366 Ret rugby
1367 1367 Ret ruiner
1368 1368 Ret en udfaldsport
1369 1369 Ret skole
1370 1370 Ret ur
1371 1371 Ret krat
1372 1372 Ret en bivej
1373 1373 Ret tankstation
1374 1374 Ret servicevej
1375 1375 Ret shelter
1376 1376 Ret skobutik
1377 1377 Ret skydning
1378 1378 Ret genveje
1379 1379 Ret Skateboard
1380 1380 Ret skating
1381 1381 Ret skisport
1382 1382 Ret slæbested
1383 1383 Ret fodbold
1384 1384 -----
1385 1385 Ret idrætscenter
1386 1386 Ret sportsbutik
1387 1387 Ret udspring
1388 1388 Ret stadion
1389 1389 Ret stat
1390 1390 -----
1391 1391 Ret en stente
1392 1392 Ret bæk
1393 1393 Ret forstad
1394 1394 Ret metro
1395 1395 Ret indgang til undergrundsbane
1396 1396 Ret supermarked
1397 1397 Ret overvågningskamera
1398 1398 Ret målepunkt
1399 1399 Ret svømning
1400 1400 Ret bordtennis
1401 1401 Ret taxiholdeplads
1402 1402 Ret telefon
1403 1403 Ret tennis
1404 1404 Ret en tertiær vej
1405 1405 Ret teater
1406 1406 Ret forlystelsespark
1407 1407 Ret betalingsanlæg
1408 1408 Ret tårn
1409 1409 Ret By
1410 1410 Ret rådhus
1411 1411 Ret legetøjsbutik
1412 1412 Ret spor
1413 1413 Ret et spor af første niveau
1414 1414 Ret et spor af andet niveau
1415 1415 Ret et spor af tredje niveau
1416 1416 Ret et spor af fjerde niveau
1417 1417 Ret et spor af femte niveau
1418 1418 Ret sporvogn
1419 1419 Ret sporvogns-stop
1420 1420 Ret rejsebureau
1421 1421 Ret et træ
1422 1422 Ret motortrafikvej
1423 1423 Ret motortrafikvejsforbindelse
1424 1424 Ret en tunnel
1425 1425 -----
1426 1426 -----
1427 1427 Ret uklassificeret vej
1428 1428 Ret universitet
1429 1429 Ret automat
1430 1430 Ret dyrlæge
1431 1431 Ret videobutik
1432 1432 Ret udsigtspunkt
1433 1433 Ret mindre by
1434 1434 -----
1435 1435 Ret vingård
1436 1436 Ret vulkan
1437 1437 Ret rensningsanlæg
1438 1438 Ret vand
1439 1439 Ret badeland
1440 1440 Ret vandtårn
1441 1441 Ret vandfald
1442 1442 Ret vejkantskors
1443 1443 Ret vejkantstempel
1444 1444 Ret stemmeværk
1445 1445 Ret vådområde
1446 1446 Ret vejrmølle
1447 1447 Ret naturskov
1448 1448 Ret fabrik
1449 1449 Ret zoo
1450 1450 Redigér filter.
1451 1451 Rediger ny relation i lag ''{0}''
1452 1452 Ret relation
1453 1453 Rediger relation #{0} i lag ''{1}''
1454 1454 Ret relationer
1455 1455 Ret tags
1456 1456 Redigér den nuværende Hjælp-side
1457 1457 Rediger den nu markerede relation
1458 1458 Redigér den markerede aktive stils filnavn eller URL
1459 1459 Redigér den relation det nu markerede relationsmedlem refererer til
1460 1460 Rediger relationen det nu markerede relationsmedlem refererer til.
1461 1461 Ret den markerede ikonsti
1462 1462 Ret den valgte kilde.
1463 1463 Ret værdien for den valgte nøgle for alle objekter
1464 1464 Ret: {0}
1465 1465 RedigérGpx
1466 1466 Elektroniske punge og betalingskort
1467 1467 Elektronik
1468 1468 Elementer af typen {0} er understøttet.
1469 1469 Højde
1470 1470 Vold
1471 1471 Ambassade
1472 1472 -----
1473 1473 Nødtelefon
1474 1474 Tomt dokument
1475 1475 Tomme veje
1476 1476 Slå automatisk caching til.
1477 1477 Slå indbyggede standarder til
1478 1478 Slå standarder for indbyggede ikoner til
1479 1479 Slå filter til
1480 1480 Slå rendering af kortet kun som trådgitter til/fra
1481 1481 Slut #:
1482 1482 Indtast længde- og breddegrad for at hoppe til position.
1483 1483 Indtast URL
1484 1484 Indtast URL at downloade
1485 1485 Indtast et rettesætsID
1486 1486 Angiv et menunavn og en WMS URL
1487 1487 Indtast et nyt nøgle/værdi-sæt
1488 1488 Indtast et stednavn at søge efter
1489 1489 Indtast et stednavn at søge efter:
1490 1490 Indtast en rolle og brug den med de markerede relationsmedlemmer
1491 1491 Indtast en rolle for alle relationsmedlemsskaber
1492 1492 -----
1493 1493 -----
1494 1494 Angiv avancerede OAuth egenskaber
1495 1495 Indtast en URL hvor data skal downloades fra
1496 1496 Indtast en upload-kommentar (min. 3 tegn)
1497 1497 -----
1498 1498 Indtast brugerinfo for HTTP-proxy
1499 1499 Indtast brugeroplysninger for OSM-API
1500 1500 Angiv OAuth adgangsudtrykket
1501 1501 Indtast koordinater for det nye punkt
1502 1502 Indtast søgeudtrykket
1503 1503 Indtast værdier for alle konflikter.
1504 1504 Indtast vægtede værdier
1505 1505 Indtast din kommentar
1506 1506 Indgang
1507 1507 Ridning
1508 1508 Fejl
1509 1509 Fejl ved oprettelse af mellemlager-mappe: {0}
1510 1510 Fejl ved sletning af data.
1511 1511 Fejl ved visning af URL
1512 1512 Fejl ved opstart af test {0}:\n {1}
1513 1513 Fejl ved indlæsning af fil
1514 1514 fejl ved indlæsning af mellemlagerfil.\nSandsynligvis en ældre version af mellemlagerfil.
1515 1515 -----
1516 1516 Fejl i fil {0}
1517 1517 Fejl ved fortolkning af {0}:
1518 1518 Fejl ved fortolkning af {0}: {1}
1519 1519 Fejl ved lydafspilning
1520 1520 Fejl ved eksport af {0}: {1}
1521 1521 Fejl ved eksport af {0}:\n{1}
1522 1522 Fejl ved hentning af filer fra mappen {0}\n
1523 1523 Fejl ved fortolkning af forskydning.\nForventet format: {0}
1524 1524 Fejl ved fortolkning af datoen.\nBrug venligst det angivne format
1525 1525 Fejl ved fortolkning af tidszone.\nForventet format: {0}
1526 1526 Fejl under fortolkning af {0}
1527 1527 Fejl under upload
1528 1528 Fejl: Forbindelse til proxy ''{0}'' for URI ''{1}'' fejlede. Undtagelse var: {2}
1529 1529 Fejl: Ulovlig double værdi ''{0}'' i linje ''{1}'' i bogmærkefil ''{2}''
1530 1530 Fejl: Ulovlig double værdi ''{0}'' i linje ''{1}'' i bogmærkeliste fra server
1531 1531 Fejl: Uventet linje ''{0}'' i bogmærkefil ''{1}''
1532 1532 Fejl: Uventet linje ''{0}'' i bogmærkeliste fra server
1533 1533 Fejl: {0}
1534 1534 Fejl
1535 1535 Fejl under download
1536 1536 Fejl under download
1537 1537 Skøn
1538 1538 Lige
1539 1539 Lige/ulige
1540 1540 Præcist fire doubles forventet i streng. Fik {0}.
1541 1541 Eksempler
1542 1542 En undtagelse opstod
1543 1543 Afslut
1544 1544 Afslut JOSM og gem. Ugemte ændringer uploades og/eller gemmes.
1545 1545 Afslut JOSM uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.
1546 1546 Afslut programmet.
1547 1547 Forventet ID >= 0. Fik {0}.
1548 1548 Forventede array med længden 4. Fik {0}
1549 1549 Forventede lige numre for adresser
1550 1550 Forventede instans af OsmDataLayer eller GpxLayer. Fik ''{0}''.
1551 1551 Forventede instans af OsmDataLayer. Fik ''{0}''.
1552 1552 Forventede heltalsværdi > 0 for parameter ''{0}''. Fik ''{1}''
1553 1553 Forventede ikke-tom værdi for parameter "{0}". Fik "{1}".
1554 1554 Forventede ulige numre for adresser
1555 1555 Forventede unik ID > 0 for primitiv-ID. Fik {0}.
1556 1556 Forventede gyldige numre for adresser i stigende orden
1557 1557 Forventet værdi > 0 for parameter ''{0}''. Fik {1}.
1558 1558 Forventet værdi af type heltal > 0 for parameter ''{0}'', Fik {1}
1559 1559 Forventede værdi af type long > 0 for parameter ''{0}''. Fik {1}.
1560 1560 Tydelige vejpunkter med tid anslået udfra sporposition
1561 1561 Tydelige vejpunkter med gyldige tidsstempler.
1562 1562 Eksportér GPX-fil
1563 1563 Eksporter og gem
1564 1564 -----
1565 1565 Eksporter indstillinger
1566 1566 Eksporter dataene til GPX-fil.
1567 1567 Eksporter til GPX...
1568 1568 -----
1569 1569 -----
1570 1570 -----
1571 1571 Udtræk kommunegrænser
1572 1572 Trækker GPS-lokaliteter ud fra EXIF
1573 1573 Træk ud
1574 1574 Træk vej ud
1575 1575 -----
1576 1576 FIXMEs
1577 1577 Nedton baggrund:
1578 1578 -----
1579 1579 Kunne ikke autentikere bruger ''{0}'' med adgangskode ''***'' som OAuth-bruger
1580 1580 -----
1581 1581 Kunne af sikkerhedsårsager ikke hente bogmærke fra "{0}". Undtagelse var: {1}
1582 1582 Kunne ikke indlæse ressource "{0}". Fejl er {1}.
1583 1583 Kunne ikke åbne URL
1584 1584 -----
1585 1585 Kunne ikke åbne forbindelse til API {0}.
1586 1586 Kunne ikke åbne Hjælp-side
1587 1587 Kunne ikke åbne Hjælp-side. URL'en er tom.
1588 1588 Kunne ikke fortolke dato "{0}" meldt tilbage af serveren.
1589 1589 -----
1590 1590 Kunne ikke læse CSS-filen ''help-browser.css''. Undtagelse er: {0}
1591 1591 Kunne ikke lave nuværende primitiv. Nuværende version {0} ikke tilgængelig i historik.
1592 1592 Kunne ikke lave reference. Reference-ID {0} matcher ikke historik-ID {1}.
1593 1593 Kunne ikke lave reference. Reference version {0} ikke tilgængelig i historik.
1594 1594 -----
1595 1595 Kunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag ikke indeholder sådan en primitiv
1596 1596 Kunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag er nul.
1597 1597 Jordbrugsland
1598 1598 Gårdsplads
1599 1599 Fastfood
1600 1600 Hurtig optegning (ser grimmere ud)
1601 1601 Hurtig frem multiplikator
1602 1602 Hurtigere
1603 1603 Hurtigere fremad
1604 1604 Hurtigste
1605 1605 Fatalt: Kunne ikke finde billede ''{0}''. Dette er et alvorligt konfigurationsproblem. JOSM vil holde op med at virke.
1606 1606 Gebyr
1607 1607 Fjeldområde
1608 1608 Hegn
1609 1609 Færgerute
1610 1610 Færgehavn
1611 1611 Henter en pakke punkter fra "{0}"
1612 1612 Henter en pakke relationer fra "{0}"
1613 1613 Henter en pakke veje fra "{0}"
1614 1614 Henter punkt med ID {0} fra ''{1}''
1615 1615 Henter relation med ID {0} fra ''{1}''
1616 1616 Henter vej med ID {0} fra ''{1}''
1617 1617 Filer
1618 1618 Fil ''{0}'' findes ikke.
1619 1619 Fil "{0}" er ikke skrivbar. Indtast venligst et andet filnavn.
1620 1620 Fil format fejl
1621 1621 Fil "{0}" findes ikke
1622 1622 Backup af filer
1623 1623 Filen findes allerede. Overskriv?
1624 1624 Filen {0} eksisterer allerede. Overskriv?
1625 1625 Filen {0} er hentet, dog under navnet "{1}"
1626 1626 Fil: {0}
1627 1627 Filnavn
1628 1628 Fyld et rettesæt op og returner til upload-dialogen
1629 1629 -----
1630 1630 Filtertilstand
1631 1631 Filtrér objekter og skjul/slå dem fra.
1632 1632 Afslut tegning.
1633 1633 Brandstation
1634 1634 Firefox-programfil
1635 1635 Firefox blev not found. Angiv Firefox-programmet i siden for Kort-opsætning under indstillingerne.
1636 1636 Bålplads
1637 1637 Fiskeri
1638 1638 Ret
1639 1639 Ret egenskaber
1640 1640 Ret relationer
1641 1641 Løs tag konflikter
1642 1642 Ret de valgte fejl.
1643 1643 Fast størrelse (fra 25 til 1.000 meter)
1644 1644 -----
1645 1645 Retter ({0}/{1}): ''{2}''
1646 1646 Retter fejl...
1647 1647 Blomsterhandler
1648 1648 Tøm tern-mellemlager
1649 1649 Følgende problemer blev fundet:
1650 1650 Mad+drikke
1651 1651 Gående
1652 1652 Amerikansk fodbold
1653 1653 Gangsti
1654 1654 Kun for de valgte elementer
1655 1655 Gennemtving tegning af linjer hvis de importerede data ikke indeholder linje information.
1656 1656 Fremtving linjer, hvis ingen segmenter blev importeret.
1657 1657 Vadested
1658 1658 Skov
1659 1659 Formatfejl:
1660 1660 Opretter et net af veje i basen til to eksisterende, der har forskellige punkter og en tilfælles
1661 1661 Fremad
1662 1662 Frem/tilbage tid (sekunder)
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 Fandt en null-fil i mappen {0}\n
1666 1666 Fandt {0} resultater
1667 1667 Springvand
1668 1668 Frys
1669 1669 Frys den nuværende liste over samlede elementer.
1670 1670 Fransk Cadastre-WMS
1671 1671 Fra ...
1672 1672 Fra relation
1673 1673 Fra URL
1674 1674 Brændstof
1675 1675 Benzintank
1676 1676 Fuldstændig adresse:
1677 1677 Vis i fuldskærm
1678 1678 Fuldautomatisk
1679 1679 Møbelforretning
1680 1680 GPS-punkter
1681 1681 beskrivelse af gps-spor
1682 1682 GPX-filer
1683 1683 GPX-filer (*.gpx *.gpx.gz)
1684 1684 GPX-sporet har ingen tidsangivelser.
1685 1685 GPX-spor:
1686 1686 GPX-upload lykkedes
1687 1687 Have
1688 1688 Havecenter
1689 1689 Gasbeholder
1690 1690 Port
1691 1691 -----
1692 1692 Geografi
1693 1693 Geobillede: {0}
1694 1694 -----
1695 1695 Geotaggede billeder
1696 1696 -----
1697 1697 Få et adgangsudtryk for ''{0}''
1698 1698 Gletsjer
1699 1699 Glas
1700 1700 Globalsat-import
1701 1701 Gå tilbage til upload dialog
1702 1702 -----
1703 1703 Gå til JOSM's Hjælp-hjemmeside
1704 1704 Gå til næste side
1705 1705 Gå til foregående side
1706 1706 -----
1707 1707 Golfbane
1708 1708 Gondol
1709 1709 Varer
1710 1710 GPS-tidspunkt (aflæst fra ovenstående foto):
1711 1711 Snup ikke-georeferenceret billede
1712 1712 Hent mindre billeder (højere kvalitet men kræver mere hukommelse)
1713 1713 Givne rettigheder
1714 1714 Græs
1715 1715 Kirkegård
1716 1716 -----
1717 1717 Net
1718 1718 Netlag:
1719 1719 Netlayout
1720 1720 Netoprindelsessted
1721 1721 Net rotation
1722 1722 Gruppe
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 Guadeloupe Fort-Marigot mellemlagerfil (.UTM1)
1726 1726 -----
1727 1727 Guadeloupe Ste-Anne mellemlagerfil (.UTM2)
1728 1728 Gæstehus
1729 1729 Guide post
1730 1730 Gymnastik
1731 1731 -----
1732 1732 Frisør
1733 1733 Landsby
1734 1734 Trådled
1735 1735 -----
1736 1736 Isenkræmmer
1737 1737 -----
1738 1738 Sundhed
1739 1739 Hede
1740 1740 Lastbil
1741 1741 Hæk
1742 1742 Højde
1743 1743 Højde (meter)
1744 1744 Hjælp
1745 1745 Hjælp: {0}
1746 1746 Hjælper med at vektorisere WMS-billeder.
1747 1747 Skjul
1748 1748 Skjul elementer
1749 1749 Hi-fi
1750 1750 Højeste nummer
1751 1751 Fremhæv
1752 1752 Vej-type
1753 1753 Veje
1754 1754 Vandring
1755 1755 Historiske steder
1756 1756 Historik
1757 1757 Historik for punkt {0}
1758 1758 Historik for relation {0}
1759 1759 Historik for vej {0}
1760 1760 Historik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave nuværende primitiv.
1761 1761 Historik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave referenceprimitiv
1762 1762 -----
1763 1763 Hjemmeside
1764 1764 Hest
1765 1765 Galopbane
1766 1766 -----
1767 1767 Vært:
1768 1768 Vandrerhjem
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 Husnavn
1772 1772 Husnummer
1773 1773 Husnummer stemmer ikke med ulige/lige indstilling
1774 1774 Skydetelt
1775 1775 -----
1776 1776 Jeg er i tidszonen:
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 ID > 0 forventet. Fik {0}.
1781 1781 Rettesæt med ID > 0 krævet. Nuværende ID er {0}.
1782 1782 ID parameter ''{0}'' > 0 forventet. Fik ''{1}''.
1783 1783 -----
1784 1784 IO undtagelse.
1785 1785 Ikonstier
1786 1786 Id > 0 påkrævet. Fik {0}.
1787 1787 Identificerbar (vist i sporliste og som identificerbare, ordnede punkter med tidsstempler)
1788 1788 Hvis angivet, nulstil konfigurationen i stedet for at indlæse den.
1789 1789 Ignorér
1790 1790 Ignorér de valgte fejl næste gang.
1791 1791 Ignorer dem og lad relationen være som den er.
1792 1792 Ignorér hele gruppen eller enkelte elementer?
1793 1793 Ignorerer fanget undtagelse fordi upload blev annulleret. Undtagelse er: {0}
1794 1794 Ignorerer elementer
1795 1795 Ignorerer undtagelse fordi download blev annulleret. Undtagelse var: {0}
1796 1796 Ignorerer misformet URL: "{0}"
1797 1797 Ignorerer misformet fil-URL: "{0}"
1798 1798 Ulovlig boolesk værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
1799 1799 Ulovlig rettesætsforespørgselsURL
1800 1800 Ulovlig størrelse af bidder
1801 1801 Ulovlig stykstørrelse <= 0. Indtast venligst et heltal > 1
1802 1802 Ulovligt streg-mønster. Mindst en værdi skal være over > 0
1803 1803 Ulovligt streg-mønster. Værdierne skal være positive.
1804 1804 Ulovlig double værdi {0}
1805 1805 Ugyldigt udtryk ''{0}''
1806 1806 Ulovlig breddegradsværdi "{0}"
1807 1807 Ulovlig breddegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}
1808 1808 Ulovlig long værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
1809 1809 Ulovlig længdegradsværdi ''{0}''
1810 1810 Ulovlig længdegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}
1811 1811 Ulovlig nummerisk værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
1812 1812 Ugyldigt objekt med id=0
1813 1813 Ulovligt portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''
1814 1814 Ugyldigt regulært udtryk "{0}"
1815 1815 Ugyldig kombination af tag/værdi
1816 1816 Ulovlig upload-kommentar
1817 1817 Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt'' på nyt objekt {1}. Fik {0}. Nulstiller til 0.
1818 1818 Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt''. Fik {0}
1819 1819 Ulovlig værdi af attribut ''ref'' på medlem i relation {0}. Fik {1}
1820 1820 Ulovlig værdi af attribut ''type'' på medlem {0} i relation {1}. Fik {2}.
1821 1821 Ulovlig værdi af attribut ''UID''. Fik ''{0}''.
1822 1822 Ulovlig værdi af attribut ''version'' på OSM-primitiv med ID {0}. Fik {1}.
1823 1823 Ulovlig værdi af attribut ''{0}'' på XML tag ''{1}''. Fik {2}.
1824 1824 Ulovlig værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
1825 1825 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type OsmPrimitiveType. Fik "{1}".
1826 1826 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type boolean. Fik "{1}".
1827 1827 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type double. Fik "{1}".
1828 1828 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long (>=0). Fik "{1}".
1829 1829 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long. Fik "{1}".
1830 1830 Ulovlig værdi af attribut ''ref'' i element <nd>. Fik {0}.
1831 1831 Billedfiler
1832 1832 Billede allerede indlæst
1833 1833 Billedbeskæring
1834 1834 Billedfilen kunne ikke slettes
1835 1835 Billedfiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1836 1836 -----
1837 1837 Billeder der allerede er taggede ({0}/{1})
1838 1838 Billeder med geo-lokation i exif-data ({0}/{1})
1839 1839 Importer
1840 1840 Importér lyd
1841 1841 -----
1842 1842 Importér billeder
1843 1843 Import er ikke mulig
1844 1844 Importér rute fra GPX-lag
1845 1845 Importerede billeder
1846 1846 Importerer data fra DG100...
1847 1847 Importerer data fra enhed
1848 1848 Importerer sager fra OpenStreetBugs
1849 1849 Stigning
1850 1850 Stejl stigning
1851 1851 Ufuldstændig <member>-specifikation med ref=0
1852 1852 Ufuldstændig upload og/eller gemme operation
1853 1853 Ukorrekt værdi af rettesæts-operatør: {0}. Tal forventes.
1854 1854 Ukorrekt værdi af id-operatør: {0}. Tal forventes.
1855 1855 Ukorrekt værdi af punkt operatør: {0}. Punkt operatøren forventer antal punkter eller et interval, for eksempel punkter:10-20
1856 1856 Ukorrekt værdi af tags operatør: {0}. Tags operatøren forventer antal af tags eller et interval, for eksempel tags:1 eller tags:2-5
1857 1857 Ukorrekt værdi af versions-operatør: {0}. Tal forventes.
1858 1858 Øg zoom
1859 1859 Forøgelse:
1860 1860 Industri
1861 1861 Information
1862 1862 Information om element
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 Informationskontor
1866 1866 Informations terminal
1867 1867 Information om lag
1868 1868 Initialiserer
1869 1869 -----
1870 1870 Initialiserer punkter der skal opdateres ...
1871 1871 Initialiserer relationer der skal opdateres ...
1872 1872 Initialiserer veje der skal opdateres ...
1873 1873 -----
1874 1874 Intern server fejl
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 Ugyldig URL?
1878 1878 Ugyldigt afgrænsningsfelt
1879 1879 Ugyldig bz2-fil.
1880 1880 Ugyldig dato
1881 1881 Ugyldige dato/tids-værdier
1882 1882 Ugyldig forskydning
1883 1883 Ulovlig egenskabsnøgle
1884 1884 Ugyldig stavekontrol-linje: {0}
1885 1885 Ugyldig tagtjekker-linje - {0}: {1}
1886 1886 Ugyldig tidszone
1887 1887 Ugyldigt bruger ID
1888 1888 Ugyldigt brugernavn
1889 1889 Ulovligt blanktegn i egenskabsnøgle
1890 1890 Omvend filter
1891 1891 Invertér de originale sorte og hvide farver (og alle mellemliggende grå). Nyttigt for tekster på sorte baggrunde.
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 Ø
1895 1895 -----
1896 1896 Den understøtter protokol version 0.6, mens serveren siger den understøtter {0} til {1}.
1897 1897 Emne
1898 1898 Emne {0} ikke fundet på liste.
1899 1899 JOSM's Hjælp-browser
1900 1900 JOSM's udvidelsesmodulbeskrivelsesURL
1901 1901 JOSM tag-editor-udvidelse
1902 1902 JOSM forventede at finde primitiv [{0} {1}] i datasættet, men den er der ikke. Rapporter venligst dette på http://josm.openstreetmap.de . Dette er ikke en kritisk fejl, så det skulle være sikkert at fortsætte dit arbejde.
1903 1903 JOSM er stoppet for at ændring skal have effekt.
1904 1904 JOSM-version {0} er krævet for udvidelsen {1}.
1905 1905 JPEG-billeder (*.jpg)
1906 1906 -----
1907 1907 Java-version {0}
1908 1908 Funktion til sammenlægning af områder
1909 1909 Sammenlæg områder: Fjern korte veje
1910 1910 Forbind punkt og linje
1911 1911 Føj punkt til vej
1912 1912 Forbind et punkt til nærmeste stykke vej
1913 1913 Foren overlappende områder
1914 1914 Forbandt overlappende områder
1915 1915 Forbandt selv-overlappende område
1916 1916 Forener områder der overlapper hinanden
1917 1917 Hop til position
1918 1918 Hop tilbage.
1919 1919 Hop fremad
1920 1920 Hop dertil
1921 1921 Hop til position
1922 1922 Kryds
1923 1923 Behold
1924 1924 Behold en klon af den lokale version.
1925 1925 Behold backup-filer
1926 1926 Behold mine koordinater
1927 1927 Behold min slettede status
1928 1928 Behold min slettede status
1929 1929 Behold udvidelse
1930 1930 Behold de markerede nøgle/værdi par fra det lokale datasæt
1931 1931 Behold de markerede nøgle/værdi par fra serverens datasæt
1932 1932 Behold deres koordinater
1933 1933 Behold deres slettede status
1934 1934 Behold deres synlige status
1935 1935 Behold dette relationsmedlem for målobjektet
1936 1936 Nøgle
1937 1937 Nøgle "{0}" er ugyldig
1938 1938 Nøglen "{0}" er ikke fordefineret
1939 1939 Nøgle kan ikke være tom når tag operatør bruges. Eksempel: nøgle=værdi
1940 1940 Tast:
1941 1941 Tastaturgenveje
1942 1942 Nøgleord
1943 1943 Børnehave
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 Betegn lyd-, billede- og webmarkører.
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Lakewalker spor
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 Lambert CC9 Zone {0} mellemlagerfil (.CC{0})
1955 1955 Lambert-zone (Estland)
1956 1956 Lambert Zone {0} mellemlagerfil (.{0})
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 Brug af land
1960 1960 Losseplads
1961 1961 -----
1962 1962 Baner
1963 1963 Sprog
1964 1964 Seneste ændring ved {0}
1965 1965 Seneste udvidelsesopdatering var mere end {0} dage siden.
1966 1966 Breddegrad
1967 1967 Breddegrad:
1968 1968 Start en filvælger for at markere en fil
1969 1969 Start browser med information om rettesættet
1970 1970 Start op i maksimeret tilstand
1971 1971 Start rettesætsforespørgselsdialogen
1972 1972 Starter Firefox for at vise den nu synlige skærm som et pænt SVG-billede.
1973 1973 starter en browser med information om brugeren
1974 1974 Starter tag-redigeringsdialogen
1975 1975 Vaskeri
1976 1976 Lag
1977 1977 Lag "{0}" har ændringer som bør gemmes i dets tilhørende fil ''{1}''.
1978 1978 Lag "{0}" har ændringer som bør uploades til serveren.
1979 1979 Lag "{0}" har ingen ændringer at gemme.
1980 1980 Lag "{0}" har ikke nogen ændringer at uploade.
1981 1981 Lag "{0}" er ikke bakket op af en fil
1982 1982 Lag "{0}" skal være i liste over lag
1983 1983 -----
1984 1984 lag er ikke i listen
1985 1985 -----
1986 1986 Lag: {0}
1987 1987 Lag
1988 1988 Tid for indføring (sekunder)
1989 1989 Rekreation
1990 1990 Længde
1991 1991 Længde af værdi for tag ''{0}'' på objekt {1} overskrider den max tilladte længde {2}. Værdis længde er {3}.
1992 1992 Længde:
1993 1993 Tillad andre applikationer at sende kommandoer til JOSM.
1994 1994 Jernbaneoverskæring
1995 1995 Bibliotek
1996 1996 Licens
1997 1997 Bom
1998 1998 Letbane
1999 1999 Fyrtårn
2000 2000 Linie reference
2001 2001 -----
2002 2002 Linie type
2003 2003 Liste i rolle {0} deltager ikke i et sammenligningspar.
2004 2004 Liste over elementer i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt
2005 2005 Liste over elementer i deres datasæt, f.eks. serverdatasættet
2006 2006 Liste over sammenlagte elementer. De vil erstate "mine elementer" når sammenlægningsbeslutningerne er udført.
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 LiveGPS-lag
2010 2010 Legegade
2011 2011 Hent alle tern
2012 2012 Hent tern
2013 2013 Indlæs WMS-lag
2014 2014 Indlæs WMS-lag fra fil
2015 2015 Indlæs historik
2016 2016 Indlæs lokalitet fra cache (kun hvis cachen er slået til)
2017 2017 Hent forældrerelationer
2018 2018 Indlæs relation
2019 2019 Hent billedsæt som et nyt lag.
2020 2020 Hent listen med dine åbne rettesæt fra serveren
2021 2021 Henter indledende udvidelser
2022 2022 Henter historik for punkt {0}
2023 2023 Henter historik for relation {0}
2024 2024 Henter historik for vej {0}
2025 2025 Henter forældrerelationer
2026 2026 -----
2027 2027 Henter udvidelser
2028 2028 -----
2029 2029 Indlæser stilkilder fra ''{0}''
2030 2030 Henter {0}
2031 2031 Lokale filer
2032 2032 Egn
2033 2033 Sted
2034 2034 -----
2035 2035 Lås
2036 2036 Sluseport
2037 2037 Lodi - Italien
2038 2038 -----
2039 2039 Længdegrad
2040 2040 Længdegrad:
2041 2041 Udseende
2042 2042 Udkigstårn
2043 2043 Søger efter kystlinje...
2044 2044 Søger efter punkter eller veje med FIXME i enhver egenskavsværdi
2045 2045 Laveste husnummer kan ikke være højere end højeste husnummer
2046 2046 Laveste nummer
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 Hoveddatasæt inkluderer ikke punkt {0}
2053 2053 Sæt audio-markør ved afspilnings-starten
2054 2054 -----
2055 2055 Laver rækkehuse ud af en enkelt blok.
2056 2056 Fejl i konfigurationsfilen ved linjerne {0}
2057 2057 Defekte sætninger:
2058 2058 Menneskeskabt
2059 2059 Menneskeskabt
2060 2060 Håndtér åbne rettesæt og vælg et rettesæt at uploade til
2061 2061 Manuelt
2062 2062 Manuel justering
2063 2063 Konfigurér en HTTP-proxy manuelt
2064 2064 Kort
2065 2065 Korttegningsstile
2066 2066 Kortprojektion
2067 2067 Indstillinger for kort
2068 2068 Kort: {0}
2069 2069 Lystbådehavn
2070 2070 Markér som udført
2071 2071 Markér de markerede tags som uafklarede
2072 2072 -----
2073 2073 Markører fra navngivne punkter
2074 2074 Markører fra {0}
2075 2075 -----
2076 2076 Martinique Fort Desaix mellemlagerfil (.UTM3)
2077 2077 Det lykkedes ikke at matche fotos med spor
2078 2078 Materiale
2079 2079 Maks. zoomniveau:
2080 2080 Maks. højde (meter)
2081 2081 Maks. længde (meter)
2082 2082 Maks. bredde (meter)
2083 2083 Maks. cachestørrelse (i MB)
2084 2084 Maks. breddegrad
2085 2085 Maks. længdegrad
2086 2086 Maks. hastighed (km/t)
2087 2087 Maks. vægt (ton)
2088 2088 -----
2089 2089 Maksimum område per anmodning:
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 Maks. grå værdi at acceptere som vand (baseret på Landsat IR-1 data). Kan være i området 0-255. Standard er 90.
2093 2093 -----
2094 2094 Maksimal længde (i meter) at tegne linjer for lokale filer. Sæt til '-1' for at tegne alle linjer.
2095 2095 Maksimal længde (i meter) at tegne linjer. Sæt til '-1' for at tegne alle linjer.
2096 2096 Maksimal længde (meter)
2097 2097 Maksimal længde for lokale filer (meter)
2098 2098 Maks antal punkter i foreløbig sporing
2099 2099 -----
2100 2100 Maksimalt antal segmenter tillladt for hver genereret vej. Standard er 250.
2101 2101 Maksimalt antal segmenter pr. vej
2102 2102 Maks størrelse af hver mellemlager-mappe i bytes. Standard er 300MB
2103 2103 Eng
2104 2104 Målte værdier
2105 2105 Mål
2106 2106 Medlem af
2107 2107 Medlemmer
2108 2108 Medlemmer (afklaret)
2109 2109 Medlemmer (med konflikter)
2110 2110 Mindesmærke
2111 2111 Navn på menu
2112 2112 Navn på menu (standard)
2113 2113 Menu-genveje
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Sammenflet
2117 2117 Læg punkter sammen
2118 2118 -----
2119 2119 Forbind lag
2120 2120 Læg punkter sammen til den ældste
2121 2121 Saml markering
2122 2122 Forbind det nuværende lag med et andet lag
2123 2123 Saml de nu markerede primitiver i et andet lag
2124 2124 Flet dette lag ind i et andet lag
2125 2125 Læg {0} punkter sammen
2126 2126 Sammenlagt medlemsliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste
2127 2127 Sammenlagt punktliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne vejs punktliste
2128 2128 Sammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando
2129 2129 Sammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando.
2130 2130 Sammenflettet version
2131 2131 Dagens besked er ikke tilgængelig
2132 2132 Michigan venstre
2133 2133 Midter-klik for at cykle gennem.<br>Hold CTRL for at vælge direkte fra denne liste med musen.<hr>
2134 2134 Militært område
2135 2135 Min. zoomniveau:
2136 2136 Min. breddegrad
2137 2137 Min. længdegrad
2138 2138 Min. hastighed (km/t)
2139 2139 Mini-rundkørsel
2140 2140 Minigolf
2141 2141 Mindste afstand (pixels)
2142 2142 Minutter: {0}
2143 2143 Spejlvend
2144 2144 Spejlvend de valgte punkter og veje
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 Manglende kodning
2150 2150 Mangler obligatoriske attributter for element ''bounds''. Har minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 Mangler obligatorisk attribut "{0}"
2154 2154 Manglende sammenlægningsmål for punkt med id {0}
2155 2155 Manglende sammenlægningsmål for objekt med id {0}
2156 2156 Manglende sammenlægningsmål for relation med id {0}
2157 2157 Manglende sammenlægningsmål for vej med id {0}
2158 2158 Manglende sammenlægningsmål af type {0} med id {1}
2159 2159 Manglende name:* oversættelse
2160 2160 Manglende operatør for NOT
2161 2161 Manglende parameter for OR
2162 2162 -----
2163 2163 Manglende højre parantes
2164 2164 Mangler brugeridentitet
2165 2165 Mandag-Fredag 08:30-20:00
2166 2166 Tilstand: Tegn fokus
2167 2167 Tilstand: {0}
2168 2168 Arbejd tilstandsløst (Potlatch-metode)
2169 2169 Ændrede tider (tidsstempler) af lydfiler.
2170 2170 -----
2171 2171 Redigér listen over WMS-servere, som vises i WMS-udvidelsesmenuen
2172 2172 Vekselkontor
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Mere information om denne feature
2177 2177 -----
2178 2178 Mere end én "fra"-vej blev fundet.
2179 2179 Mere end én "til"-vej blev fundet.
2180 2180 Mere end én "via" blev fundet.
2181 2181 -----
2182 2182 Motorsport
2183 2183 Motorbåd
2184 2184 Motorkøretøj
2185 2185 Motorcykel
2186 2186 Hovedvej
2187 2187 Motorvej
2188 2188 Motorvejskryds
2189 2189 Motorvejsforbindelse
2190 2190 Bjergvandring
2191 2191 Bjergpas
2192 2192 -----
2193 2193 Flyt et segment langs dets normale og slip så museknappen.
2194 2194 Flyt dialog til sidepanelet
2195 2195 Flyt ned
2196 2196 Flyt de valgte elementer ét trin ned
2197 2197 Flyt elementer
2198 2198 Flyt filter ned.
2199 2199 Flyt filter op.
2200 2200 Flyt til venstre
2201 2201 Flyt punkter så alle vinkler er 90 eller 270 grader
2202 2202 Flyt objekter ved at trække; Shift for at føje til markering (Ctrl for at slå til/fra); Shift-Ctrl for at rotere markeringen; eller ændre markering
2203 2203 Flyt objekterne {0}
2204 2204 Flyt til højre
2205 2205 Flyt de nu markerede medlemmer ned
2206 2206 Flyt de nu markerede medlemmer op
2207 2207 Flyt det valgte lag en række ned.
2208 2208 Flyt det valgte lag en række op.
2209 2209 Flyt de valgte punkter ind på linje
2210 2210 Flyt de valgte punkter ind i en cirkel
2211 2211 Flyt dem
2212 2212 Flyt op
2213 2213 Flyt de valgte elementer ét trin op
2214 2214 Flyt {0}
2215 2215 Flytter objekterne {0}
2216 2216 Mudder
2217 2217 -----
2218 2218 Flere medlemmer der refererer til samme primitiv.
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 Mine rettesæt
2226 2226 Mit datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}
2227 2227 Min version
2228 2228 Min version (lokalt datasæt)
2229 2229 Min med sammenflettet
2230 2230 Min med deres
2231 2231 -----
2232 2232 Fejl ved NMEAimport!
2233 2233 NMEA-import succesfuld
2234 2234 NMEA-0183-filer
2235 2235 NPE-kort
2236 2236 NPE kort (Tim)
2237 2237 Navn
2238 2238 Navn på sted
2239 2239 Brugerens navn.
2240 2240 Navn: {0}
2241 2241 Navngivne punkter fra {0}
2242 2242 Navngivne sporpunkter
2243 2243 Smalsporet bane
2244 2244 -----
2245 2245 Nationalpark
2246 2246 Naturreservat
2247 2247 Nær
2248 2248 Negative værdier angiver vestlig/sydlig halvkugle.
2249 2249 Netværk
2250 2250 Netværksundtagelse
2251 2251 Ny
2252 2252 -----
2253 2253 Ny fejlrapport
2254 2254 Ny nøgle
2255 2255 Ny rolle
2256 2256 Ny værdi
2257 2257 Ny værdi for {0}
2258 2258 Næste
2259 2259 Næste markør
2260 2260 Næste billede
2261 2261 Natklub
2262 2262 Nej
2263 2263 Ingen eksportør fundet! Intet gemt.
2264 2264 Intet GPX-datalag blev fundet
2265 2265 Intet GPX-lag er valgt. Kan ikke uploade et spor.
2266 2266 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget, som der kan associeres lyd med.
2267 2267 Ingen genvej
2268 2268 Ingen "fra"-vej blev fundet.
2269 2269 Ingen "til"-vej blev fundet.
2270 2270 Intet "via"-punkt eller vej blev fundet.
2271 2271 Intet område markeret endnu
2272 2272 Ingen ændringer at uploade.
2273 2273 Ingen rettesæt tilstede for diff-upload
2274 2274 Ingen konflikter at løse
2275 2275 Ingen konflikter at zoome ind på.
2276 2276 Intet aktuelt datasæt fundet
2277 2277 Ingen data fundet i dette område
2278 2278 Intet data fundet på enheden.
2279 2279 Intet data indlæst.
2280 2280 Ingen dato
2281 2281 Ingen beskrivelse er angivet. Tilføj venligst en beskrivelse.
2282 2282 Ingen eksisterende lydmarkører i dette lag at forskyde ud fra.
2283 2283 Blind vej
2284 2284 Ingen fil hører til dette lag
2285 2285 Ingen gpx valgt
2286 2286 Intet billede
2287 2287 -----
2288 2288 Ingen billeder kunne afstemmes!
2289 2289 Intet skæringspunkt fundet. Intet blev ændret.
2290 2290 -----
2291 2291 Intet resultat for "{0}"
2292 2292 Intet rettesæt åbent
2293 2293 Ingen åbne rettesæt
2294 2294 -----
2295 2295 Ingen adgangskode er angivet.
2296 2296 Ingen uafklarede egenskabskonflikter
2297 2297 Ingen uafklarede tagkonflikter der skal løses
2298 2298 Ingen primitiv med ID {0} i det lokale datasæt. Kan ikke udlede primitivtypen.
2299 2299 Fandt ingen problemer
2300 2300 Ingen proxy
2301 2301 Ingen relation er valgt
2302 2302 Intet valgt GPX-spor
2303 2303 Ingen ønskede lag
2304 2304 -----
2305 2305 Intet brugernavn er angivet.
2306 2306 Ingen gyldig WMS-URL eller id
2307 2307 Ingen valideringsfejl
2308 2308 Intet synsfelt åbent - kan ikke afgøre omridset!
2309 2309 Nej, afbryd
2310 2310 Nej, fortryd handlingen
2311 2311 Nej, fortsæt redigeringen
2312 2312 Nej, anvend den ikke
2313 2313 Punkt
2314 2314 -----
2315 2315 Punkter stadig i brug
2316 2316 Punkt {0}
2317 2317 Punkter
2318 2318 -----
2319 2319 Punkter med samme navn
2320 2320 Punkter (afklaret)
2321 2321 Punkter (med konflikter)
2322 2322 -----
2323 2323 Ingen
2324 2324 Ingen af disse punkter er forbundet til noget andet.
2325 2325 Ingen af denne vejs punkter er forbundet til noget andet.
2326 2326 -----
2327 2327 Nord
2328 2328 Ikke fundet
2329 2329 Ikke forbundet
2330 2330 Ikke afklaret endnu
2331 2331 Ikke afklaret endnu
2332 2332 Ikke i mellemlager
2333 2333 -----
2334 2334 Bemærk at rettesætsforespørgsler for øjeblikket altid indsendes til ''{0}'', uanset den herunder indtastede URL's vært, port og sti.
2335 2335 Bemærk: GPL er ikke kompatibel med OSM-licensen. Upload ikke GPL-licenserede spor.
2336 2336 Bemærk: Hvis en vej er markeret, vil denne vej få nye kopier af de adskilte punkter\nog de nye punkter vil blive markeret. Ellers vil alle veje få deres\negen kopi og alle punkter vil blive markeret.
2337 2337 Sedler
2338 2338 Intet
2339 2339 Intet føjet til markering ved søgning efter "{0}"
2340 2340 Intet fundet i markering ved søgning efter "{0}"
2341 2341 Intet fjernet fra markering ved søgning efter "{0}"
2342 2342 Intet markeret at zoome ind på.
2343 2343 Intet er valgt!
2344 2344 Intet at eksportere. Hent først nogle data.
2345 2345 Intet at vælge
2346 2346 Intet at uploade. Få nogle data først.
2347 2347 Intet at zoome ind på
2348 2348 Null pointer-fejl, sikkert på grund af nogle manglende tags.
2349 2349 Nummer
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 Nummereringssystem
2353 2353 Numerisk
2354 2354 OAuth autorisation fejlede
2355 2355 -----
2356 2356 OK - prøver igen
2357 2357 OSM API URL må ikke være tom. Indtast venligst OSM API URL'en.
2358 2358 OSM-data
2359 2359 OSM-adgangskode
2360 2360 OSM-serverfiler
2361 2361 OSM serverfiler bzip2-komprimeret
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 OSM-adgangskode:
2365 2365 OSM-brugernavn:
2366 2366 OSM-webside leverede ikke en sessionscookie som svar på ''{0}'',
2367 2367 Objekt ''{0}'' er allerede slettet. Springer over objekt i upload.
2368 2368 Objekt slettet
2369 2369 Objekthistorik
2370 2370 Objekt-ID > 0 forventet. Fik {0}
2371 2371 Objekt med historik
2372 2372 Objekter uploades til et <strong>nyt rettesæt</strong>.
2373 2373 Objekter uploades til det <strong>åbne rettesæt</strong> {0} med kommentaren ''{1}''.
2374 2374 Tilføjede objekter:
2375 2375 Slettede objekter:
2376 2376 Ændrede objekter:
2377 2377 Ulige
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Forskydning:
2381 2381 Gammel nøgle
2382 2382 Gammel rolle
2383 2383 Gammel værdi
2384 2384 Ældste filer bliver automatisk slettet, når denne størrelse overskrides.
2385 2385 Ved behov
2386 2386 Ved upload
2387 2387 Ensrettet
2388 2388 Enkeltpunktsveje
2389 2389 En af de markerede filer var havde en null-værdi
2390 2390 -----
2391 2391 Ensrettet
2392 2392 Kun rettesæt lukket efter og oprettet før en specifik dato/tid
2393 2393 Kun rettesæt lukket efter den følgende dato/tid
2394 2394 Kun rettesæt ejet af mig selv
2395 2395 Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugerID
2396 2396 Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugernavn
2397 2397 Kun relevante retningsvisere (fx ved ensrettede veje)
2398 2398 Kun ved enden af vejen.
2399 2399 Kun ved vektoriserede lag
2400 2400 Kun op til to områder kan forenes i øjeblikket
2401 2401 Åbn
2402 2402 Hent luftkort
2403 2403 Åbn sted...
2404 2404 Åbn OpenStreetBugs
2405 2405 Åbn synlig...
2406 2406 Åbn et tomt WMS-lag at indlæse data til fra en fil
2407 2407 Åbn en fil (enhver filtype der kan åbnes med Fil/Åbn)
2408 2408 Åbn en fil
2409 2409 Åbn er historikbrowser med dette punkts historik
2410 2410 Åbn en liste over alle kommandoer (fortryd-oversigt)
2411 2411 Åbn en liste over alle hentede lag.
2412 2412 Åbn en liste over alle relationer
2413 2413 Åbn en liste over brugere, der arbejder på de valgte objekter.
2414 2414 Åbn en liste over punkter i ruteplanen
2415 2415 Åbn en fletnings-dialogboks for alle valgte elementer i den ovenstående liste.
2416 2416 Åbn et nyt rettesæt og brug det i den næste upload
2417 2417 Åbn en indstillingsdialog for globale indstillinger
2418 2418 Åbn et vindue med en markeringsliste.
2419 2419 Åbn en webside for hvert markeret rettesæt
2420 2420 Åbn en URL.
2421 2421 Åbn en editor for den valgte relation
2422 2422 Åbn et andet foto
2423 2423 Åbn og brug så mange rettesæt som nødvendigt
2424 2424 Åbn endnu et GPX-spor
2425 2425 Åbent rettesæt forventet. Fik lukket rettesæt med ID {0}.
2426 2426 Åbn rettesæt
2427 2427 Åbn fil
2428 2428 Åbn billeder med ImageWayPoint
2429 2429 Åbn kun filer, som er synlige i det nuværende synsfelt.
2430 2430 Åbn landmålerværktøj.
2431 2431 Åbn den nuværende Hjælp-side i en ekstern browser
2432 2432 Åbn listen over rettesæt i det nuværende lag.
2433 2433 Åbn målevinduet
2434 2434 Åbn testværktøjet for fordefinerede tags for forhåndsvisning af fordefinitions-dialoger
2435 2435 Åbn valideringsvindue
2436 2436 Åbn...
2437 2437 Åben/lukket:
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 OpenStreetBugs download-løkke
2443 2443 -----
2444 2444 OpenStreetMap-data
2445 2445 Åbner 1 fil...
2446 2446 Åbningstider
2447 2447 Åbner fil ''{0}'' ...
2448 2448 Åbner filer
2449 2449 Åbner {0} filer...
2450 2450 Åbner en dialog der tillader at hoppe til et bestemt sted
2451 2451 Åbner rettesætshåndteringsvinduet for de markerede rettesæt
2452 2452 Åbner OpenStreetBugs-vinduet og aktiverer den automatiske download.
2453 2453 Selskab
2454 2454 Optiker
2455 2455 Valgfri attributter:
2456 2456 Valgfri information:
2457 2457 Valgfri typer
2458 2458 Økologisk
2459 2459 Orig. vej
2460 2460 Retvinkl
2461 2461 Retvinkl / Fortryd
2462 2462 Retvinkl figur
2463 2463 Retvinkl figur / Fortryd
2464 2464 Retvinkl figur / Fortryd\nVælg punkter der blev flyttet af den foregående Retvinkl figur aktion!
2465 2465 -----
2466 2466 Andet
2467 2467 Andre informations punkter
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 Overlappende områder
2471 2471 Overlappende veje
2472 2472 Overlappende veje (med område)
2473 2473 Overlappende jernbaner
2474 2474 Overlappende jernbaner (med område)
2475 2475 Overlappende veje
2476 2476 Overlappende veje (med område)
2477 2477 Overlappende veje.
2478 2478 Underkend position for:
2479 2479 Overskriv
2480 2480 -----
2481 2481 PNG filer (*.png)
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 Tegnestil {0}: {1}
2487 2487 Farvelægger problem
2488 2488 Palæontologisk sted
2489 2489 Papir
2490 2490 Parameter "{0}" > 0 forventet. Fik {1}.
2491 2491 Parameteren ''{0}'' > 0 forventet. Fik {1}.
2492 2492 Parameter ''{0}'' > 0 forventet. Fik {1}
2493 2493 Parameter ''{0}'' > 0.0 forventet, fik {1}
2494 2494 Parameter "{0}" >= 0 forventet. Fik {1}.
2495 2495 Parameter ''{0}'' >= 0 forventet. Fik ''{1}''.
2496 2496 Parameter "{0}" i intervallet 0..{1} forventedes. Fik {2}
2497 2497 Parameteren "{0}" er ikke et gyldigt typenavn. Fik {1}.
2498 2498 Parameteren "{0}" er ikke en acceptabel klasse. Fik {1}.
2499 2499 Parameter ''{0}'' må ikke være tom
2500 2500 Parameter ''{0}'' må ikke være tom.
2501 2501 Parameter ''{0}'' må ikke være nul
2502 2502 parameteren ''{0}'' må ikke være en null-værdi
2503 2503 Parameter ''{0}'' af type node forventet. Fik ''{1}''
2504 2504 Parameter "{0}" med tags for præcist en nøgle forventet. Fik {1}.
2505 2505 Parameteren 'col' skal være 0 eller 1. Fik {0}
2506 2506 Parameter "downloadgps" accepterer ikke filnavne eller fil-URL'er
2507 2507 Parameter ude af intervalområde. Fik {0}.
2508 2508 Parameter {0} ikke i interval 0..{1}. Fik ''{2}''.
2509 2509 -----
2510 2510 Forældrerelationer
2511 2511 -----
2512 2512 Parkér og kør
2513 2513 Parkering
2514 2514 Vej mellem parkeringsbåse
2515 2515 Fejl ved fortolkning: ulovlig datastruktur for gpx-dokument
2516 2516 Fortolker OSM-data...
2517 2517 Fortolker OSM historikdata ...
2518 2518 Fortolker indhold af rettesæt ...
2519 2519 Fortolkning af fil "{0}" fejlede
2520 2520 Fortolker liste over rettesæt...
2521 2521 Fortolker svar fra server...
2522 2522 Adgangskode
2523 2523 Adgangskode:
2524 2524 Adgangskode:
2525 2525 Indsæt
2526 2526 Indsæt ...
2527 2527 Indsæt tags
2528 2528 Indsæt URL fra udklipsholder
2529 2529 Indsæt indhold af udklipsholderen.
2530 2530 -----
2531 2531 Sti
2532 2532 Rutelængde
2533 2533 Mønster-syntaks-fejl: Mønster {0} i {1} er ulovlig!
2534 2534 Tinde
2535 2535 Gågade
2536 2536 Fodgængerfelt
2537 2537 Type af fodgængerfelt
2538 2538 Fodgængere
2539 2539 -----
2540 2540 Uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste
2541 2541 Uafklarede konflikter i denne vejs punktliste
2542 2542 uafklarede egenskabskonflikter der skal løses
2543 2543 Foretager datavalidering
2544 2544 Tilladte handlinger
2545 2545 Apotek
2546 2546 Telefonnummer
2547 2547 Telefonnummer
2548 2548 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
2549 2549 Billederne rummer ingen tidsangivelser
2550 2550 Slet fysisk fra lokal datasæt
2551 2551 -----
2552 2552 Picnic sted
2553 2553 Mole
2554 2554 Rørledning
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 Sted for tilbedelse
2558 2558 Steder
2559 2559 Afspil næste markør.
2560 2560 Afspil forrige markør.
2561 2561 Afspil/pause
2562 2562 Afspil/pause lyd.
2563 2563 Afspilning starter dette antal sekunder før (eller efter, hvis negativ) den forespurgte lydsporsposition
2564 2564 Legeplads
2565 2565 Afbryd hvis du ikke er sikker
2566 2566 Bestem venligst hvilket rettesæt dataene skal uploades til og om rettesættet skal lukkes efter næste upload.
2567 2567 Beslut venligst hvilke værdier der skal beholdes
2568 2568 Indtast venligst en beskrivelse af dit GPX-spor.
2569 2569 Indtast en kommentar for dette upload-rettesæt (min 3 tegn)
2570 2570 Indtast venligst en dato i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>
2571 2571 Indtast venligst en filter tekst
2572 2572 Indtast venligst en breddegrad i området -90..90
2573 2573 Indtast venligst en længdegrad i området -180..180
2574 2574 Indtast venligst et navn for det bogmærkede downloadområde.
2575 2575 Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn
2576 2576 Indtast en søgetekst.
2577 2577 Indtast venligst et brugernavn
2578 2578 Indtast venligst et brugernavn og en adgangskode hvis din proxy kræver godkendelse.
2579 2579 Indtast venligst en gyldig rettesætsforespørgselsURL først.
2580 2580 Indtast venligst først en gyldig størrelse for bidderne
2581 2581 Indtast venligst en gyldig breddegrad i området -90..90
2582 2582 Indtast venligst en gyldig længdegrad i området -180..180
2583 2583 Indtast venligst en gyldig tid i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>
2584 2584 Indtast venligst en gyldig bruger ID
2585 2585 Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle
2586 2586 Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed
2587 2587 Indtast venligst et heltal > 1
2588 2588 Indtast venligst en heltalsværdi > 0
2589 2589 Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn
2590 2590 Indtast eller indsæt venligst en URL for at hente rettesæt fra OSM API'et.
2591 2591 Indtast venligst nogle nøgleord om dit GPX-spor.
2592 2592 Indtast venligst OSM API URL'en
2593 2593 Indtast venligst adgangskoden til godkendelse af din proxy-server
2594 2594 Indtast venligst din OSM-kontos adgangskode
2595 2595 Indtast venligst brugernavnet til godkendelse ved din proxy-server
2596 2596 Indtast venligst din OSM-kontos brugernavn
2597 2597 Indtast venligst et gyldigt nummer for slut adresse
2598 2598 Indtast venligst et gyldigt nummer for startadresse
2599 2599 Angiv venligst et gyldigt nummer for både start- og slutadresse
2600 2600 Angiv venligst din OSM-adgangskode
2601 2601 Angiv venligst dit OSM-brugernavn
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 Markér venligst et downloadområde først.
2606 2606 Vælg venligst en fil
2607 2607 Vælg venligst en nøgle
2608 2608 Vælg venligst et skema, du vil benytte
2609 2609 -----
2610 2610 Vælg venligst en værdi
2611 2611 -----
2612 2612 Vælg venligst en autorisationsprocedure:
2613 2613 Vælg venligst en post.
2614 2614 Vælg mindst fire punkter.
2615 2615 Vælg venligst et allerede uploadet punkt, vej eller relation.
2616 2616 Vælg mindst en lukket vej der skal forbindes.
2617 2617 Vælg mindst ét punkt eller vej.
2618 2618 Vælg mindst en række at kopiere.
2619 2619 Vælg venligst mindst en vej at forenkle
2620 2620 Vælg mindst én vej.
2621 2621 Vælg venligst mindst tre punkter.
2622 2622 Vælg mindst to punkter, der skal lægges sammen.
2623 2623 Vælg mindst to veje at kombinere.
2624 2624 Vælg venligst præcis to eller tre punkter eller én vej med præcis to eller tre punkter.
2625 2625 Vælg venligst noget at kopiere.
2626 2626 Markér venligst det WMS-lag, der skal justeres
2627 2627 Vælg de objekter, du vil rette egenskaber for.
2628 2628 Vælg venligst rækken, der skal slettes
2629 2629 Vælg venligst rækken, der skal rettes.
2630 2630 Vælg venligst det skema, du vil slette
2631 2631 Vælg venligst det ønskede lag
2632 2632 Vælg venligst upload-strategien:
2633 2633 Vælg hvilke ændringer af egenskaber som du vil gennemføre.
2634 2634 -----
2635 2635 Udvidelse som følger med JOSM
2636 2636 -----
2637 2637 Information om udvidelser
2638 2638 -----
2639 2639 Udvidelsen {0} kræver at JOSM skal opdateres til version {1}.
2640 2640 Udvidelser
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 Politi
2644 2644 Politisk
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Kun position
2648 2648 Position {0} er ude af rækkevidde. Nuværende antal medlemmer er {1}.
2649 2649 Position, tid, dato, hastighed
2650 2650 Position, tid, dato, hastighed, højde
2651 2651 Postkasse
2652 2652 Postnummer:
2653 2653 Posthus
2654 2654 Postnummer
2655 2655 Potentiel
2656 2656 Generator
2657 2657 Strømkabel
2658 2658 Kraftværk
2659 2659 Transformatorstation
2660 2660 Elmast
2661 2661 Brud på forudgående krav
2662 2662 Brud på forudsætninger
2663 2663 Forudindstillet
2664 2664 Indstilling "{0}" mangler. Kan ikke initialisere OSM-API.
2665 2665 Indstilling {0} er blevet fjernet eftersom den ikke længere er i brug.
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 Indstilling med nøgle ''{0}'' giver ikke en heltalsværdi for ''{1}''. Fik {2}. Kan ikke genskabe vinduesgeometri udfra indstillinger.
2669 2669 Indstillinger
2670 2670 Indstillinger er gemt på {0}
2671 2671 Indstillinger...
2672 2672 Forbereder OSM-data...
2673 2673 Forbered konfliktløsning
2674 2674 Forbereder data sæt...
2675 2675 Gør lag ''{0}'' klar til upload ...
2676 2676 Gør primitiver klar til upload ...
2677 2677 Forbereder upload-forespørgsel...
2678 2678 Bevaret
2679 2679 Fordefinitionsgruppe {0}
2680 2680 Fordefinitionsgruppe {1} / {0}
2681 2681 Fordefinerede
2682 2682 Fordefinitionerne indeholder ikke egenskabs-nøglen
2683 2683 Fordefinitionerne indeholder ikke egenskabs-værdi
2684 2684 Forrige
2685 2685 Forrige markør
2686 2686 Forrige billede
2687 2687 Primær
2688 2688 Primærforbindelse
2689 2689 -----
2690 2690 Primitiv
2691 2691 Fængsel
2692 2692 Privat (kun delt som anonyme, uordnede punkter)
2693 2693 -----
2694 2694 Projektionskode
2695 2695 Projektionsmetode
2696 2696 Indledning til OsmChange dokumentet er allerede skrevet. Skriv venligst kun en gang.
2697 2697 Indledning til OsmChange dokumentet er ikke skrevet endnu. Skriv venligst først.
2698 2698 Egenskaber
2699 2699 Egenskaber / Medlemskaber
2700 2700 Egenskabstjekker:
2701 2701 Egenskaber for valgte objekter.
2702 2702 Egenskaber i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt
2703 2703 Egenskaber i det sammenlagte elementer. De vil erstatte egenskaber i mine elementer når sammenlægningsbeslutninger er udført.
2704 2704 Egenskaber i deres datasæt, f.eks. server datasættet
2705 2705 Egenskaber for
2706 2706 Egenskaber (med konflikter)
2707 2707 Egenskaber/medlemsskaber
2708 2708 Egenskaber: {0} / Medlemskaber: {1}
2709 2709 Egenskabsværdi indeholder HTML-kodet tegn
2710 2710 Egenskabsværdi begynder eller slutter med blanktegn
2711 2711 Stil et baggrundslag til rådighed, der viser et kortnet
2712 2712 Angiv en kort kommentar for de ændringer du uploader:
2713 2713 Stil en opmålingsdialog og et lag til at måle længde og vinkel på segmenter til rådighed. Område omgivet af en simpel lukket vej og opret opmålingsstier (som også kan importeres fra et gps lag).
2714 2714 Stiller en dialog til redigering af tags i tabelform til rådighed
2715 2715 Tilføjer ruteplan-egenskaber
2716 2716 Proxy-indstillinger
2717 2717 -----
2718 2718 Offentlig (vist i sporliste og som anonyme, uordnede punkter)
2719 2719 Offentlig bygning
2720 2720 Offentlig transport
2721 2721 Offentlig transport
2722 2722 Udrensede objekt ''{0}''
2723 2723 Udrensede {0} objekter
2724 2724 Put tekstbetegnelser på lyd, billede og webmarkører, såvel som på deres knap-ikoner.
2725 2725 Stenbrud
2726 2726 Forespørgsel
2727 2727 Forespørg og download rettesæt
2728 2728 Forespørg og download rettesæt ...
2729 2729 Forespørg både åbne og lukkede rettesæt
2730 2730 Forespørg rettesæt
2731 2731 Forespørg rettesæt fra en server URL
2732 2732 Forespørg kun lukkede rettesæt
2733 2733 Forespørg kun åbne rettesæt
2734 2734 Forespørger og downloader rettesæt
2735 2735 Forespørger på navneserver
2736 2736 Forespørger på navneserver ...
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 Regulært udtryk
2740 2740 Væddeløbsbane
2741 2741 -----
2742 2742 Spor
2743 2743 Jernbane
2744 2744 Jernbane-stop
2745 2745 Jernbaneplatform
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 Raster størrelse: {0}
2749 2749 Rå GPS-data
2750 2750 Læs først
2751 2751 Indlæs billeder...
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 Læser forældre til "{0}"
2755 2755 -----
2756 2756 Indlæser {0}...
2757 2757 Læsmig
2758 2758 Rigtige navn
2759 2759 Vil du virkelig lukke?
2760 2760 Slet virkelig det markerede fra relation {0}?
2761 2761 Rekreativt område
2762 2762 Korrigeret billede...
2763 2763 Genbrug
2764 2764 Gendan
2765 2765 Omgør seneste fortrydelse
2766 2766 -----
2767 2767 Spornummer
2768 2768 Referensenummer
2769 2769 Refererer til
2770 2770 Opdater
2771 2771 -----
2772 2772 Afvis konflikter og gem
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 Relationseditor: Download medlemmer
2776 2776 Relationseditor: Flyt ned
2777 2777 Relationseditor: Flyt op
2778 2778 Relationseditor: Fjern
2779 2779 Relationseditor: Fjern markerede
2780 2780 Relationseditor: Reversér
2781 2781 Relationseditor: Sortér
2782 2782 Relation er slettet
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 Relationer
2787 2787 Relationer: {0}
2788 2788 Slip museknappen for at vælge objekterne inden i firkanten.
2789 2789 Slip museknappen for at stoppe flytningen. Ctrl for at koble sammen med nærmeste punkt.
2790 2790 Slip museknappen for at stoppe rotationen.
2791 2791 -----
2792 2792 Genindlæs
2793 2793 Genindlæs alle markerede objekter og genopfrisk listen.
2794 2794 Genhent fejlagtige tern
2795 2795 Hent den nuværende Hjælp-side igen
2796 2796 Hent historikken fra serveren igen
2797 2797 Genindlæser listen over tilgængelige stile fra ''{0}''
2798 2798 Fjernbetjening
2799 2799 Fjernstyring er blevet spurgt om at oprette et nyt punkt.
2800 2800 Fjernstyringen er blevet bedt om at importere data fra følgende URL:
2801 2801 Fjernstyringen er blevet bedt om at indlæse data fra API'et.
2802 2802 Fjern
2803 2803 Fjern "{0}" for punkt ''{1}''
2804 2804 Fjern "{0}" for relation ''{1}''
2805 2805 Fjern "{0}" for vej ''{1}''
2806 2806 Fjern "{0}" for {1} {2}
2807 2807 Fjern alle medlemmer der refererer til en af de markerede primitiver
2808 2808 Fjern fra mellemlager
2809 2809 Fjern fra datasæt
2810 2810 Fjern punkt "{0}" på position {1} fra relation "{2}"
2811 2811 Fjern foto fra lag
2812 2812 Fjern relation "{0}" på position {1} fra relation "{2}"
2813 2813 Fjern tags fra indre veje
2814 2814 Fjern rettesættet i detaljepanelet fra den lokale cache
2815 2815 Fjern de nu markerede bogmærker
2816 2816 Fjern de nu markerede medlemmer fra denne relation
2817 2817 Fjern de markerede rettesæt fra den lokale cache
2818 2818 Fjern de markerede indlæg fra listen over sammenlagte elementer.
2819 2819 Fjern de markerede ikonstier
2820 2820 Fjern de markerede stile fra listen med aktive stile
2821 2821 Fjern dem og ryd op i relationen.
2822 2822 Fjern dette relationsmedlem fra relationen
2823 2823 Fjern vej "{0}" på position {1} fra relation "{2}"
2824 2824 Fjernede element fra relationer
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 Fjerner reference fra relation {0}
2828 2828 -----
2829 2829 Omdøb lag
2830 2830 Omdøb det markerede bogmærke
2831 2831 Renderer ruter (bus, vandre- og cykelruter, mm...). Rutetyper skal være definerede i filen routes.xml i udvidelsesmappen.
2832 2832 Udlejning
2833 2833 Bilmekaniker
2834 2834 Erstat "{0}" med "{1}" for
2835 2835 Erstat den originale baggrund med JOSM's baggrundsfarver.
2836 2836 Erstat den oprindelige hvide baggrund med den baggrundsfarve, der er defineret i JOSM-indstillingerne.
2837 2837 Rapportér fejl
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 AnmodningsudtryksURL:
2841 2841 Anmod om detaljer: {0}
2842 2842 Vandreservoir
2843 2843 Nulstil
2844 2844 Nulstil cookie
2845 2845 Nulstil de nuværende måleresultater og slet måleruten.
2846 2846 Nulstil ID til 0
2847 2847 Nulstil indstillingerne til standard
2848 2848 Beboelse
2849 2849 Beboelseområde
2850 2850 Ret størrelsen af programmet til den angivne geometri (format: BREDDExHØJDE)
2851 2851 Opløsning af Landsat-tern (pixels pr. grad)
2852 2852 Opløsning af Landsat-tern, målt i pixels pr. grad. Standard er 4000.
2853 2853 Løs
2854 2854 Løs konflikter
2855 2855 Løs konflikter for ''{0}''
2856 2856 Løs konflikter i koordinater i {0}
2857 2857 Løs konflikter i slettet status i {0}
2858 2858 Løs konflikter i relation {0}'s medlemsliste
2859 2859 Løs konflikter i liste over punkter for vej {0}
2860 2860 Løs konfilkter.
2861 2861 Løs versions konflikter for punkt {0}
2862 2862 Løs versions konflikter for relation {0}
2863 2863 Løs versions konflikter for vej {0}
2864 2864 Løs {0} tag konflikter i punkt {1}
2865 2865 Løs {0} tag konflikter i relation {1}
2866 2866 Løs {0} tag konflikter i vej {1}
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 Detailhandel
2872 2872 Støttemur
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 Henter OAuth adgangsudtryk fra ''{0}''
2876 2876 Henter OAuth adgangsudtryk...
2877 2877 Henter OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}''
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 Omvendt
2883 2883 Vend rækkehus om
2884 2884 Reverser veje
2885 2885 Vend et rækkehus om
2886 2886 Vend et rækkehus om
2887 2887 Reversér og kombinér
2888 2888 Omvendte grå farver (for sorte baggrunde)
2889 2889 Vend ruten om
2890 2890 Reverser retningen af alle valgte veje.
2891 2891 Reversér relationsmedlemmernes rækkefølge
2892 2892 Reverser veje
2893 2893 -----
2894 2894 Modsatrettet kystlinje: Der er ikke land på venstre side
2895 2895 Modsatrettet land: Der er ikke land på venstre side
2896 2896 Modsatrettet vand: Der er ikke land på venstre side
2897 2897 Reverserer rækkehusnumre
2898 2898 Version
2899 2899 Ridning
2900 2900 Flod
2901 2901 Flodbred
2902 2902 Vej (ukendt type)
2903 2903 Adgangsbegrænsninger
2904 2904 Rolle
2905 2905 Rolle {0} er ikke involveret i sammenligningspar {1}.
2906 2906 Rolle:
2907 2907 Roller i relationer refererende til
2908 2908 Roter 180
2909 2909 Roter 270
2910 2910 Roter 90
2911 2911 Roter billedet mod uret
2912 2912 Rotér billedet med uret
2913 2913 Roter mod uret
2914 2914 Roter med uret
2915 2915 Rundkørsel
2916 2916 Rute
2917 2917 -----
2918 2918 Rutetype
2919 2919 Ruter vist for:
2920 2920 Ruteplan
2921 2921 Indstillinger for Ruteplan-udvidelse
2922 2922 -----
2923 2923 Ruiner
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 Kører test {0}
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 SIM-kort
2930 2930 Udfaldsport
2931 2931 Gem
2932 2932 Gem adgangsudtryk i indstillinger
2933 2933 Gem adgangsudtryk i indstillingerne
2934 2934 Gem som...
2935 2935 Gem GPX-fil
2936 2936 Gem lag
2937 2937 Gem OSM-fil
2938 2938 Gem WMS-lag
2939 2939 Gem WMS-lag til fil
2940 2940 Gem alligevel
2941 2941 Gem optagede data til fil hvert minut.
2942 2942 Gem de nuværende data i en ny fil.
2943 2943 Gem nuværende data.
2944 2944 Gem indstillingerne og luk dialogen
2945 2945 -----
2946 2946 Gem brugernavn og adgangskode (ukrypteret)
2947 2947 Gem/Upload og Slet
2948 2948 Gem/Upload og Afslut
2949 2949 Gem/Upload lag før sletning. Ugemte ændringer går ikke tabt.
2950 2950 Gemmer lag i ''{0}'' ...
2951 2951 Skannet kort...
2952 2952 Tjekker mappen {0}
2953 2953 Skole
2954 2954 Skrotjern
2955 2955 Ur
2956 2956 Krat
2957 2957 Søg
2958 2958 Søg ...
2959 2959 Søg efter objekter.
2960 2960 Søg...
2961 2961 -----
2962 2962 Søg:
2963 2963 Andet navn
2964 2964 Sekundær
2965 2965 -----
2966 2966 Sekunder: {0}
2967 2967 Sikkerhedsundtagelse
2968 2968 -----
2969 2969 Segmenter skal være ét nummer større
2970 2970 Segmenter
2971 2971 Valgt: Rel.:{0} / Veje:{1} / Punkter:{2}
2972 2972 Markering
2973 2973 Vælg alt
2974 2974 Vælg Feuille
2975 2975 Markér WMS-lag
2976 2976 Markér en enkelt, lukket vej med mindst 4 punkter
2977 2977 Marker alle objekter tilhørende de aktuelt markerede rettesæt
2978 2978 Vælg alle uslettede objekter i datalaget. Dette vælger også ukomplette objekter.
2979 2979 Vælg rettesæt baseret på den dato/tid de er blevet oprettet eller lukket
2980 2980 Vælg rettesæt afhængigt af om de er åbne eller lukkede
2981 2981 Markér rettesæt ejet af specifikke brugere
2982 2982 Vælg kommune
2983 2983 Vælg enten:
2984 2984 Vælg filnavn
2985 2985 Vælg om data skal downloades til et nyt lag
2986 2986 Markér i lag
2987 2987 Markér i relationsliste
2988 2988 Vælg linjetegnings-indstillinger
2989 2989 Vælg medlemmer
2990 2990 Vælg punkt under markøren.
2991 2991 Vælg objekter at uploade
2992 2992 Markér kun rettesæt relateret til et specifikt afgrænsningsfelt
2993 2993 Markér primitiver for markerede relationsmedlemmer
2994 2994 Markér primitiver indsendt af denne bruger
2995 2995 Markér relation
2996 2996 Vælg relation i hovedmarkering.
2997 2997 Markér relation i relationsliste.
2998 2998 Vælg relationsmedlemmer der refererer til primitiver i den nuværende markering
2999 2999 Vælg relationsmedlemmer der refererer til {0} primitiver i den nuværende markering
3000 3000 Vælg ønsket lag
3001 3001 Markér de tilsvarende primitiver i det nuværende datalag
3002 3002 Marker medlemmerne af alle markerede relationer
3003 3003 Markér primitiverne i dette rettesæts indhold i det nuværende datalag
3004 3004 Markér for at lukke rettesættet efter den næste upload
3005 3005 Markér for at downloade GPS-spor i det markerede område.
3006 3006 Markér for at downloade OSM-data i det markerede område.
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 Markér for at uploade lag "{0}" til serveren ''{1}''
3013 3013 Markér for at bruge basal HTTP-autentikation med dit OSM-brugernavn og adgangskode
3014 3014 Markér for at bruge Oauth som autentikationsmekanisme
3015 3015 Vælg to veje med et fælles punkt
3016 3016 Vælg to veje med kun ét fælles punkt
3017 3017 Vælg med den givne søgning
3018 3018 Vælg, flyt og rotér objekter
3019 3019 De valgte elementer kan ikke retvinkles
3020 3020 -----
3021 3021 Valgt spor: {0}
3022 3022 Markering
3023 3023 Markeringsområde
3024 3024 Markeringens længde
3025 3025 Intet markeret
3026 3026 Markering uegnet!
3027 3027 Markering: {0}
3028 3028 Selvkrydsende veje
3029 3029 Halvautomatisk
3030 3030 Separat lag
3031 3031 -----
3032 3032 Sekvens
3033 3033 Server svarede med svarkode 404 for ID {0}. Springer over.
3034 3034 Server svarede med svarkode 404. Prøver igen med en individuel anmodning for hver primitiv.
3035 3035 -----
3036 3036 Motorvejsrasteplads
3037 3037 -----
3038 3038 Sæt WMS-bogmærke
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 Sæt alle til standardværdi
3042 3042 Gør baggrund gennemsigtig
3043 3043 Sæt 'modificeret' flaget for punkt {0}
3044 3044 Sæt 'modificeret' flaget for relation {0}
3045 3045 Sæt 'modificeret' flaget for vej {0}
3046 3046 Sæt den nuværende markering til listen over markerede relationer
3047 3047 Indstil sproget
3048 3048 Sæt de markerede elementer på kortet til de markerede genstande i listen ovenfor.
3049 3049 Sæt til standardværdi
3050 3050 -----
3051 3051 Sæt {0}={1} for punkt ''{2}''
3052 3052 Sæt {0}={1} for relation ''{2}''
3053 3053 Sæt {0}={1} for vej ''{2}''
3054 3054 Sæt {0}={1} for {2} {3}
3055 3055 Giver de markerede medlemmer en rolle
3056 3056 Ret indstillingerne direkte. Vær varsom!
3057 3057 Sætter standardværdier
3058 3058 Valget af genvejstasten "{0}" for handlingen "{1}" ({2}) fejlede\nfordi genvejen allerede benyttes af handlingen ''{3}'' ({4}).\n\n
3059 3059 Indstillinger
3060 3060 Indstillinger for Fjernbetjeningsudvidelsen
3061 3061 Indstillinger for SlippyMap-modulet
3062 3062 Indstillinger for lydafspiller og lydmarkører
3063 3063 Indstillinger for kortprojektion og datafortolkning
3064 3064 Deling
3065 3065 Læskur
3066 3066 Forskyd alle spor mod øst (grader)
3067 3067 Forskyd alle spor mod nord (grader)
3068 3068 Sko
3069 3069 Skydning
3070 3070 Forretninger
3071 3071 Butikker
3072 3072 Kort beskrivelse: {0}
3073 3073 Genvej
3074 3074 Indstillinger for genveje
3075 3075 Korteste
3076 3076 Bør gemme?
3077 3077 Skal udvidelsen slås fra?
3078 3078 Skal uploade?
3079 3079 Vis
3080 3080 Vis GPS-data
3081 3081 Vis statusrapport
3082 3082 Vis miniaturebilleder på kortet
3083 3083 Vis info om tern
3084 3084 Vis rettesæt {0}
3085 3085 Vis Hjælp-information
3086 3086 Vis historik
3087 3087 Vis information
3088 3088 Vis informationsniveau ved upload.
3089 3089 Vis lokaliseret navn i markeringslister
3090 3090 Vis lokaliseret navn i markeringslister, hvis tilgængeligt
3091 3091 Vis næste billede
3092 3092 Vis objekt-ID i markeringslister
3093 3093 Vis eller skjul lydmenu-punktet i hovedmenu-baren
3094 3094 Vis foregående billede
3095 3095 Vis startbillede ved opstart
3096 3096 Vis statusrapport med brugbare informationer, der kan tilknyttes fejl.
3097 3097 Vis kun tags med konflikter
3098 3098 Vis kun tags med mange værdier
3099 3099 Vis de informationsmæssige tests i upload-tjek-vinduerne.
3100 3100 Vis denne hjælp
3101 3101 Vis/skjul
3102 3102 Vis/skjul tekst/ikoner
3103 3103 Vist område
3104 3104 Sicilen - Italien
3105 3105 Veje med næsten identiske navne
3106 3106 Forenkl vej
3107 3107 -----
3108 3108 Enkelt farve (kan justeres for navngivne lag)
3109 3109 Enkelte elementer
3110 3110 Størrelse af Landsat-tern (pixels)
3111 3111 Størrelse af et Landsat-tern, målt i pixels. Standard er 2000.
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 Skisport
3116 3116 Spring over download
3117 3117 Spring over download
3118 3118 Spring over opdatering
3119 3119 Glidende kort
3120 3120 Flytbart kort
3121 3121 Glidende mappe
3122 3122 Slæbested
3123 3123 Langsommere
3124 3124 Langsommere fremad
3125 3125 Udglattet kortgrafik (antialiasing)
3126 3126 Ret ind til ternstørrelse
3127 3127 Motorslæde
3128 3128 Fodbold
3129 3129 Løs konflikter
3130 3130 Nogle af vejene var dele af relationer der er blevet modificeret. Kontroller venligst at ingen nye fejl er blevet introduceret.
3131 3131 Nogle waypoints der var for langt fra sporet til på fornuftig måde at estimere deres tid blev udeladt.
3132 3132 Nogle waypoints med tidsstempler fra før starten af sporet eller efter enden blev udeladt eller flyttet til starten.
3133 3133 Sortér
3134 3134 Sortér menu med fordefinerede tags
3135 3135 Sortér relationsmedlemmerne
3136 3136 Kilde
3137 3137 Kilde tekst
3138 3138 Handicapplads
3139 3139 Område for forældre
3140 3140 Område for kvinder
3141 3141 Hastighed
3142 3142 Hastighed (km/t)
3143 3143 Fartkamera
3144 3144 Pigge
3145 3145 Opdel vej
3146 3146 Opdel en vej ved det markerede punkt
3147 3147 Opdel område
3148 3148 Opdel vejen {0} i {1} stykker
3149 3149 Opdeler et område ved en utagget vej.
3150 3150 -----
3151 3151 Sport (bold)
3152 3152 Sportsfaciliteter
3153 3153 Sport
3154 3154 Idrætscenter
3155 3155 Udspring
3156 3156 Stadion
3157 3157 Standard unix geometrisk argument
3158 3158 Stjerner
3159 3159 Start søgning
3160 3160 -----
3161 3161 Begynd at downloade data
3162 3162 Start ny vej fra seneste punkt.
3163 3163 Start på spor (vil altid gøre dette hvis ikke andre markører er tilgængelige).
3164 3164 Starter #:
3165 3165 Det første adressebogstav skal være mindre end det sidste adressebogstav
3166 3166 Første adressenummer skal være lavere end sidste adressenummer
3167 3167 Start og slutnumre skal være den samme ved alfabetiske adresser
3168 3168 Begynder scanning af mappe
3169 3169 Starter forsøg {0} af {1} igen om {2} sekunder ...
3170 3170 Starter forsøg {0} af {1} igen.
3171 3171 Begynder at uploade i mindre stykker ...
3172 3172 Begynder at uploade i en forespørgsel ...
3173 3173 Begynder at uploade med en forespørgsel pr primitiv...
3174 3174 Stat
3175 3175 Stat:
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 Statusrapport
3179 3179 Trin
3180 3180 Stente
3181 3181 -----
3182 3182 Bæk
3183 3183 Vejnavn
3184 3184 Veje
3185 3185 -----
3186 3186 Stil for indre vej "{0}" er lig med multipolygon.
3187 3187 Stil for ydre vej "{0}" passer ikke sammen.
3188 3188 Stil for restriktion {0} ikke fundet.
3189 3189 Send filter
3190 3190 Forstad
3191 3191 Metro
3192 3192 Indgang til undergrundsbane
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Åbnede problemfrit rettesæt {0}
3196 3196 Supermarked
3197 3197 Undersøtter live GPS-input (bevægelig prik) gennem en forbindelse til en gpsd-server.
3198 3198 Understøttede korrigerings-services
3199 3199 Understøtter download af scannede kort-tern fra walking-papers.org. Denne udvidelse er stadig under tidlig udvikling og kan være fejlbehæftet.
3200 3200 Overflade
3201 3201 Overvågning
3202 3202 Målepunkt
3203 3203 Landmåler
3204 3204 -----
3205 3205 Landmåler...
3206 3206 Landmålermodul har brug for LiveGpsmodul, men kunne ikke finde den.
3207 3207 Svømning
3208 3208 -----
3209 3209 Skift til ny OpenStreetBugs server?
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 Symbol beskrivelse
3213 3213 Synkronisér lyd
3214 3214 Synkronisér hele datasættet
3215 3215 Synkroniser kun punkt {0}
3216 3216 Synkroniser kun relation {0}
3217 3217 Synkronisér tiden fra et billede på GPS-modtageren
3218 3218 Synkroniser kun vej {0}
3219 3219 TCX Filer (*.tcx)
3220 3220 Bordtennis
3221 3221 -----
3222 3222 Tag-samlingen kan ikke bruges med en primitiv fordi der er nøgler med flere værdier.
3223 3223 Tagsamling indeholder ikke den markerede værdi "{0}"
3224 3224 Tag modificerede relationer med
3225 3225 Tag veje som
3226 3226 Marker veje som vand, kystlinje, land eller intet. Default er vand.
3227 3227 TagChecker-kilde
3228 3228 Fordefinitionstest
3229 3229 Fordefinerede tags
3230 3230 -----
3231 3231 Tags (kommaseparerede)
3232 3232 Tags og medlemmer
3233 3233 Tags fra punkter
3234 3234 Tags fra relationer
3235 3235 Tags fra veje
3236 3236 Tags i rettesæt {0}
3237 3237 Det nye rettesæts tags
3238 3238 Tags med tomme værdier
3239 3239 Tags ({0} konflikter)
3240 3240 TangoGPS Filer (*.log)
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 Målobjekt med id {0} og version {1} er synlig selvom kildeobjekt med lavere version {2} ikke er synlig. Kan ikke håndtere denne inkonsistens. Beholder målobjekt.
3244 3244 -----
3245 3245 Telefon
3246 3246 Telefonkort
3247 3247 -----
3248 3248 Rækkehus
3249 3249 Finmask bygning til rækkehuse
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 Tertiær
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 Test adgangsudtryk
3256 3256 Testen fejlede
3257 3257 Test API URL'en
3258 3258 Test {0}/{1}: Starter {2}
3259 3259 Tester OAuth adgangsudtryk
3260 3260 Tester OSM API URL ''{0}''
3261 3261 Tekst
3262 3262 (Kompas)retningen af det tegnede linjestykke.
3263 3263 API URL'en er gyldig
3264 3264 Adgangsudtryksnøglen må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle
3265 3265 Adgangsudtrykshemmeligheden må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed
3266 3266 OSM-serveren "{0}" kender ikke til et objekt<br>du prøvede at læse, opdatere eller slette. Enten eksisterer det respektive objekt<br>ikke på serveren eller også bruger du en ugyldig URL til at tilgå<br>det. Kontrollér venligst serverens adresse "{0}" omhyggeligt for stavefejl.
3267 3267 -----
3268 3268 Fjernstyringsmodulet vil altid lytte på port 8111 på localhost. Porten kan ikke ændres fordi den henvises til af eksterne applikationer der snakker til modulet.
3269 3269 "Fra"-vejen begynder eller slutter ikke ved et "via"-punkt.
3270 3270 "Fra"-vejen begynder eller slutter ikke ved "via"-vejen.
3271 3271 "Til"-vejen begynder eller slutter ikke ved et "via"-punkt.
3272 3272 "Til"-vejen begynder eller slutter ikke ved "via"-vejen.
3273 3273 Hvor mange gange hurtigere farten er ved "hurtig frem"
3274 3274 Vinklen mellem det forrige og det nuværende vejstykke.
3275 3275 Det område du prøvede at downloade er for stort eller din anmodning var for stor.<br>Anmod enten om et mindre område eller brug en eksport-fil givet af OSM-fællesskabet.
3276 3276 Rettesættet vil blive <strong>efterladt åbent</strong> efter denne upload
3277 3277 Rettesættet vil blive <strong>lukket</strong> efter denne upload
3278 3278 Indholdet af dette rettesæt er ikke downloadet endnu.
3279 3279 -----
3280 3280 Det markerede kan ikke opdeles
3281 3281 Det markerede kan ikke adskilles.
3282 3282 Den nuværende værdi er ikke en gyldig URL
3283 3283 Den nuværende værdi er ikke et gyldigt rettesætsID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0.
3284 3284 Den nuværende værdi er ikke et gyldigt brugerID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0
3285 3285 Dokument indeholder ingen data.
3286 3286 Følgende fejl opstod under masse-download: {0}
3287 3287 Den geografiske breddegrad ved musemarkøren.
3288 3288 Den geografiske længdegrad ved musemarkøren.
3289 3289 -----
3290 3290 Nøglen ''{0}'' og alle dens værdier vil blive fjernet
3291 3291 Længden af det nytegnede vejstykke.
3292 3292 -----
3293 3293 Maximum bbox størrelse er 0,25 og din forespørgsel var for stor. Forespørg enten et mindre område eller brug planet.osm.
3294 3294 Det sammenlagte datasæt vil ikke indeholde en tag med nøgle {0}
3295 3295 Navnet på objektet ved musemarkøren.
3296 3296 Antallet af sekunder at springe frem eller tilbage når den relevante knap trykkes ned
3297 3297 Adgangskoden kan ikke være tom. Angiv venligst din OSM-adgangskode
3298 3298 Udvidelsen kunne ikke fjernes. Den er sandsynligvis allerede slået fra
3299 3299 Udvidelsen er fjernet fra konfigurationen. Genstart JOSM for at afinstallere udvidelsen.
3300 3300 Projektionen ''{0}'' i URL og nuværende projektion ''{1}'' passer ikke sammen.\nDette kan føre til forkerte koordinater.
3301 3301 Projektionen {0} kunne ikke aktiveres. Bruger Mercator.
3302 3302 Proxy vil ikke blive brugt.
3303 3303 Forløbet tid af lydoptagelse i forhold til sand forløbet tid
3304 3304 Det regulære udtryk "{0}" havde en fejl ved tegn {1}; den komplette fejl er:\n\n{2}
3305 3305 Det anmodede område er for stort. Zoom venligst en smule ind eller ændr opløsningen.
3306 3306 Det valgte GPX-spor rummer ikke tidsstempler. Vælg venligst et andet.
3307 3307 Det markerede område kan ikke opdeles fordi det er et medlem af en relation.\nFjern området fra relationen før du opdeler det.
3308 3308 De valgte punkter deler ikke samme vej.
3309 3309 Det valgte billede rummer ingen tidsangivelse
3310 3310 De(n) valgte vej(e) har punkter udenfor den downloadede data region.\nDette kan bevirke at nogle punkter bliver slettet uhensigtsmæssigt.\nEr du virkelig sikker på at du vil fortsætte?
3311 3311 Serveren meldte en fejl med kode {0}.
3312 3312 Serveren rapporterede at det nuværende rettesæt blev lukket.<br>Dette skyldes højst sandsynligt at rettesættets størrelse overskred de maksimale {0} objekter på serveren ''{1}''.
3313 3313 Stavekontrollens (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) kilder (URL eller filnavn) eller tagtjekkerdatafiler.
3314 3314 Startstedet var ikke indenfor afgrænsningsfeltet
3315 3315 Strengen ''{0}'' er ikke en gyldig double-værdi
3316 3316 Brugernavnet kan ikke være tomt. Angiv venligst dit OSM-brugernavn
3317 3317 Det synlige område er enten for småt eller for stort til at downloade data fra OpenStreetBugs
3318 3318 Vejen kan ikke opdeles ved de valgte punkter. (Tip: Vælg punkter i midten af vejen.)
3319 3319 Vejene kan ikke kombineres med deres nuværende retninger. Vil du reversere nogle af dem?
3320 3320 Teater
3321 3321 Deres datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}
3322 3322 Deres version
3323 3323 Deres version (serverens datasæt)
3324 3324 Deres med sammenflettet
3325 3325 Forlystelsespark
3326 3326 Der er ikke noget WMS-lag at justere i øjeblikket
3327 3327 Der er ingen åbne rettesæt
3328 3328 Der er ingen markerede objekter at opdatere
3329 3329 Der er uløste konflikter. Konflikter vil ikke blive gemt, men håndteret som om du afviste alle. Fortsæt?
3330 3330 -----
3331 3331 Der opstod en fejl i forsøget på at vise URL'en for denne markør
3332 3332 Der var {0} konflikter under importen.
3333 3333 Denne handling vil ikke have nogen genvej.\n\n
3334 3334 Denne rettesætsforespørgselsURL er ugyldig
3335 3335 Dette billede indeholder georeference-data\nØnsker du at bruge dem?
3336 3336 Dette er efter afslutningen på optagelsen
3337 3337 -----
3338 3338 Dette punkt er ikke forbundet til noget andet.
3339 3339 Denne udvidelse tillader at vise ethvert billede som baggrund i JOSM og rette det til efter kortet.
3340 3340 Denne udvidelse tjekker for fejl i egenskabsnøgler og -værdier
3341 3341 Denne udvidelse uploader GPS-sporinger direkte fra det aktive lag i JOSM til openstreetmap.org.
3342 3342 Denne test tjekker for utaggede punkter, som ikke er del af nogen vej.
3343 3343 Denne test tjekker for utaggede og tomme veje og veje med kun et enkelt punkt.
3344 3344 Denne test tjekker for veje, som indeholder nogle af deres punkter mere end én gang.
3345 3345 Denne test tjekker for veje med næsten identiske navne, som blot kan være stavet forkert.
3346 3346 Denne test undersøger om en vej har et slutpunkt meget tæt på en anden vej.
3347 3347 Denne test tjekker om multipolygoner er gyldige
3348 3348 Denne test tjekker om to veje, jernbaner, vandveje eller bygninger skærer hinanden i det samme lag, uden at være forbundet af et punkt.
3349 3349 Denne test tjekker at en forbindelse mellem to punkter ikke benyttes af mere end én vej.
3350 3350 Denne test tjekker om kystlinjer er korrekte.
3351 3351 Denne test tjekker at der ikke er nogen punkter, som ligger på præcis samme sted.
3352 3352 Denne test tjekker at der ikke er nogen veje med samme tags og samme punktkoordinater.
3353 3353 Denne test tjekker retningen af vand-, land- og kystlinje-veje.
3354 3354 Denne test finder flersprogede objekter hvis ''name''-attribut ikke svarer til nogen ''name:*''-attributter og ikke er en komposition af ''name:*''-attributter, f.eks. Italia - Italien - Italy
3355 3355 Denne test finder punkter, som har samme navn (kan være dubletter)
3356 3356 Denne tester om veje, som burde være cirkulære, er lukkede.
3357 3357 Denne version af JOSM er ikke kompatibel med den konfigurerede server.
3358 3358 Punkterne er ikke i en cirkel. Afbryder.
3359 3359 Tern-nummer
3360 3360 Kilder til tern
3361 3361 -----
3362 3362 Tidsrum
3363 3363 Tidszone:
3364 3364 Tidszone: {0}
3365 3365 Til ...
3366 3366 -----
3367 3367 At slette
3368 3368 -----
3369 3369 Slå fuldskærmsvisning til/fra
3370 3370 Slå GPX linjer til/fra
3371 3371 Slå trådnet-visning til/fra
3372 3372 Slå fuldskærmsvisning til/fra
3373 3373 Slå synlighed af rettesætshåndteringsvindue til/fra
3374 3374 Slå synlighed af markørtekst og -ikoner til/fra
3375 3375 Slå synligheden for det valgte lag til/fra
3376 3376 Slå til/fra: {0}
3377 3377 Slår den globale indstilling "{0}" til/fra.
3378 3378 Toiletter
3379 3379 -----
3380 3380 Betalingsanlæg
3381 3381 Betalingsanlæg
3382 3382 Værktøj: {0}
3383 3383 Værktøjslinje
3384 3384 Tilpasning af værktøjslinje
3385 3385 Funktioner
3386 3386 Turisme
3387 3387 Tårn
3388 3388 Tårn reference
3389 3389 Type af tårn
3390 3390 By
3391 3391 Rådhus
3392 3392 -----
3393 3393 Legetøjsbutik
3394 3394 Sporer
3395 3395 Spor
3396 3396 Spor-niveau 1
3397 3397 Spor-niveau 2
3398 3398 Spor-niveau 3
3399 3399 Spor-niveau 4
3400 3400 Spor-niveau 5
3401 3401 Farvelægning af spor og punkter
3402 3402 -----
3403 3403 Færdselssignal
3404 3404 Sporvogn
3405 3405 Sporvogns-stop
3406 3406 -----
3407 3407 Rejse
3408 3408 Rejsebureau
3409 3409 Træ
3410 3410 Motortrafikvej
3411 3411 Motortrafikvejsforbindelse
3412 3412 Prøv igen
3413 3413 Prøv at opgradere til den nyeste version af udvidelsen før du sender en fejlrapport.
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 Begyndelse på tunnel
3417 3417 -----
3418 3418 Vendeplads
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Drejeskive
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 UIC-reference
3425 3425 UKENDT
3426 3426 -----
3427 3427 URL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en download-URL her for at angive et afgrænsningsfelt)
3428 3428 URL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en URL her for at downloade området)
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 UTM 20N (Frankrig)
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Adskil veje
3436 3436 Er ikke i stand til at tilføje primitiv {0} til datasættet fordi den allerede er inkluderet
3437 3437 Kan ikke oprette ny lydmarkør
3438 3438 Kan ikke finde nogen oversættelse for sprogvalget {0}. Benytter i stedet {1}.
3439 3439 Ikke i stand til at finde via punkter. Tjek venligst din markering
3440 3440 Kan ikke hente den kanoniske sti for mappen {0}\n
3441 3441 -----
3442 3442 Kunne ikke forstå længde/breddegrad
3443 3443 Kan ikke synkronisere i det afspillede lag.
3444 3444 Uklassificeret
3445 3445 Uafsluttede veje.
3446 3446 Uafsluttet vej
3447 3447 Ikkeforbundne kystlinier
3448 3448 Ikkeforbundne veje.
3449 3449 Marker som ubesluttet
3450 3450 Omgør beslutning om konflikt mellem slettede status
3451 3451 Omgør beslutning om konflikt mellem forskellige koordinater
3452 3452 Omgør beslutning om konflikt mellem synlige status
3453 3453 Uafklaret
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 Gendan yderligere punkter?
3457 3457 Gendan afhængige primitiver?
3458 3458 Gendan {0} primitiver
3459 3459 Fortryd
3460 3460 Fortryd retvinkling af figur
3461 3461 Fortryd flytning
3462 3462 Fortryd retvinkling for visse punkter
3463 3463 Fortryd den sidste handling
3464 3464 Frigør panelet
3465 3465 Uventet handling
3466 3466 Uventet XML-element med navn "{0}"
3467 3467 Uventet kolonne-indeks. Fik {0}
3468 3468 Uventet format af portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''
3469 3469 Uventet ID-format svaret af serveren. Fik "{0}".
3470 3470 Uventet fejlheaderformat for konflikt ved opdatering af rettesæt. Fik {0}.
3471 3471 Uventet format af ny version af ændret primitiv "{0}". Fik "{1}".
3472 3472 -----
3473 3473 Uventet symbol: {0}
3474 3474 -----
3475 3475 Uventet værdi af parameter "indeks". Fik {0}.
3476 3476 Stands frysning
3477 3477 Stands frysning af listen over samlede elementer og start samling.
3478 3478 Skilte punkt i to
3479 3479 Universitet
3480 3480 Ukendt filtype: {0}
3481 3481 Ukendt vært
3482 3482 Ukendt status for fejlrapport
3483 3483 Ukendt log format
3484 3484 Ukendt medlemstype for "{0}".
3485 3485 Ukendt tilstand {0}.
3486 3486 Ukendt eller ikke understøttet API version. Fik {0}.
3487 3487 Ukendt primitiv type: {0}. Tilladte værdier er punkt, vej eller relation
3488 3488 -----
3489 3489 Ukendt rolle "{0}".
3490 3490 Ukendte sætninger:
3491 3491 Ukendt type: {0}
3492 3492 Unavngivet kryds
3493 3493 Unavngivet uklassificeret vej
3494 3494 Unavngivne veje
3495 3495 Uordnet kystlinje
3496 3496 Ugemte ændringer - Gem/Upload før sletning?
3497 3497 Ugemte ændringer - Gem/Upload før afslutning?
3498 3498 Ugemte data og konflikter
3499 3499 Ugemte data og manglende tilknyttet fil
3500 3500 Ugemte data, ikke-skrivbare filer
3501 3501 Fravælg alt
3502 3502 Fravælg alt (Escape)
3503 3503 Fravælg alt (fokus)
3504 3504 Fravælg alle objekter
3505 3505 WMS-filversion ikke understøttet; fandt {0}, forventede {1}
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 Ikke understøttet version: {0}
3509 3509 Utaggede og ikkeforbundne punkter
3510 3510 Utaggede veje
3511 3511 Utaggede, tomme og enkeltpunktsveje.
3512 3512 Op
3513 3513 Opdater rettesæt
3514 3514 Opdatér indhold
3515 3515 Opdater data
3516 3516 Opdater ændret
3517 3517 Opdatér objekter
3518 3518 Opdatér udvidelser
3519 3519 Opdatér det markerede
3520 3520 Opdatér indhold af rettesæt fra OSM-serveren
3521 3521 Opdatér rettesættet fra OSM-serveren
3522 3522 -----
3523 3523 Opdateret
3524 3524 Opdaterer de nuværende ændrede objekter fra serveren (gen-downloader data)
3525 3525 Opdaterer de nu markerede objekter fra serveren (gen-downloader data)
3526 3526 Opdaterer objekterne i det aktive datalag fra serveren
3527 3527 Opdaterer de markerede rettesæt med aktuelle data fra OSM serveren
3528 3528 -----
3529 3529 Opdaterer rettesæt...
3530 3530 Opdaterer data
3531 3531 Opdaterer fejl der er blevet set bort fra ...
3532 3532 Opdaterer kort...
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 Upload ændringer
3536 3536 Upload indstillinger
3537 3537 Upload GPX-spor
3538 3538 Upload GPX-spor
3539 3539 Upload alle ændringer i det aktive datalag til OSM serveren
3540 3540 Upload alle ændringer i markeringen til OSM serveren
3541 3541 Upload annulleret
3542 3542 -----
3543 3543 Upload data i mindre stykker. Størrelse af stykker:
3544 3544 Upload data i en forespørgsel
3545 3545 Upload data til et allerede eksisterende og åbent rettesæt
3546 3546 Upload hvert objekt individuelt
3547 3547 Upload fejlede. Serveren gav følgende besked:
3548 3548 Upload i en forespørgsel er ikke muligt (for mange objekter at uploade)
3549 3549 Upload markering
3550 3550 Upload de ændrede primitiver
3551 3551 Upload de nuværende indstillinger til serveren
3552 3552 Upload til ''{0}''
3553 3553 Upload til et nyt rettesæt
3554 3554 Upload til et eksisterende rettesæt
3555 3555 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>
3556 3556 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>flere rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>
3557 3557 Uploader GPX-spor
3558 3558 Uploader GPX-spor: {0}% ({1} af {2})
3559 3559 Uploader og gemmer ændrede lag ...
3560 3560 Uploader data ...
3561 3561 Uploader data for lag ''{0}''
3562 3562 Uploader {0} objekter ...
3563 3563 Uploader {0} objekter...
3564 3564 Uploader GPX-spor til openstreetmap.org
3565 3565 Anvendelse
3566 3566 Brug
3567 3567 Brug <b>(</b> og <b>)</b> for at gruppere udtryk
3568 3568 Brug <b>"</b> til at anføre operatorer (f.eks. hvis nøgle indeholder <b>:</b>)
3569 3569 Brug <b>|</b> eller <b>OR</b> to for at forbinde med et logisk "eller"
3570 3570 Brug basal autentikation
3571 3571 Brug OAuth
3572 3572 Brug en SOCKS proxy
3573 3573 Brug en brugerdefineret rettesætsforespørgsel
3574 3574 Brug kompleks egenskabs-tjekker.
3575 3575 Brug decimalgrader
3576 3576 Brug standard
3577 3577 Brug standard-datafil.
3578 3578 Brug standardindstillinger
3579 3579 Brug stavekontrollens standardfil.
3580 3580 Brug standardfil for ignorerede tags.
3581 3581 Brug fejl-lag.
3582 3582 Brug globale indstillinger.
3583 3583 Brug ignorerings-listen.
3584 3584 Brug standardsystemindstillinger
3585 3585 Brug standardsystemindstillinger (slået fra. Start JOSM med <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> for at slå til)
3586 3586 Brug de nuværende farver i et nyt farveskema.
3587 3587 Brug standard-datafilen (anbefales).
3588 3588 Brug stavekontrollens standardfil (anbefales).
3589 3589 Brug standardfilen for ignorerede tags (anbefalet).
3590 3590 Brug fejl-laget til at vise problematiske elementer.
3591 3591 Brug ignorerings-listen til at undlade advarsler.
3592 3592 Brug det valgte skema fra listen
3593 3593 Anvendt stil
3594 3594 Bruger
3595 3595 Bruger-ID:
3596 3596 Brugernavn:
3597 3597 Bruger:
3598 3598 Brugernavn
3599 3599 Brugernavn:
3600 3600 Bruger genvejen "{0}" i stedet for.\n\n
3601 3601 Validér
3602 3602 -----
3603 3603 Kontrollér at egenskabsnøglerne er gyldige ved at tjekke med en ordliste.
3604 3604 Godkend at egenskabs-værdier er gyldige tjeks i forhold til fordefinitioner.
3605 3605 Validerer
3606 3606 Validering
3607 3607 Valideringsfejl
3608 3608 Validering fejlede. API URL'en lader til at være ugyldig.
3609 3609 Værdi
3610 3610 Værdien "{0}" for nøglen "{1}" er ikke fordefineret
3611 3611 Værdi "{0}" vil blive anvendt for nøgle "{1}"
3612 3612 Værdi ''{0}'' er ikke et tal. Indtast venligst et heltal > 1
3613 3613 Værdi > 0 forventet for parameter ''{0}''. Fik {1}
3614 3614 Værdi for breddegrad i intervallet [-90,90] krævet.
3615 3615 Værdi for længdegrad i intervallet [-180,180] krævet.
3616 3616 Værdi af child.getId() > 0 forventet. Fik {1}.
3617 3617 Værdi:
3618 3618 Forskellige indstillinger, som påvirker den visuelle fremtoning af hele prorammet.
3619 3619 -----
3620 3620 Hastighed (rød = langsom, grøn = hurtig)
3621 3621 Automat
3622 3622 Varer i automat
3623 3623 -----
3624 3624 Version > 0 forventet. Fik {0}.
3625 3625 -----
3626 3626 Version {0} oprettet den {1} af {2}
3627 3627 Version {0} nu redigeret i datalag ''{1}''
3628 3628 Version {0} i editor
3629 3629 Version {0}, {1} (af {2})
3630 3630 -----
3631 3631 Dyrlæge
3632 3632 -----
3633 3633 Vis
3634 3634 Vis: {0}
3635 3635 Udsigtspunkt
3636 3636 Mindre by
3637 3637 -----
3638 3638 By
3639 3639 Vingård
3640 3640 Synlighed
3641 3641 Synlig status:
3642 3642 Besøg hjemmeside
3643 3643 -----
3644 3644 Kalibrering af lydoptagelse
3645 3645 Vulkan
3646 3646 Spænding
3647 3647 V
3648 3648 Advarsel: Normaliserer værdi af attribut ''version'' i element {0} til {2}, API version er ''{3}''. Fik {1}.
3649 3649 Advarsel: uventet format af API base URL. Redirektion til info or historik side for OSM primitiv vil sandsynligvis fejle. API base URL er: ''{0}''
3650 3650 Advarsel: uventet format af API base URL. Redirektion til bruger side for OSM bruger vil sandsynligvis fejle. API base URL er: ''{0}''
3651 3651 -----
3652 3652 WGS84 Geografisk
3653 3653 -----
3654 3654 WMS Filer (*.wms)
3655 3655 WMS-lag
3656 3656 Indstillinger for WMS-udvidelse
3657 3657 WMS-URL
3658 3658 WMS-URL (standard)
3659 3659 WMS-URL eller billed-ID:
3660 3660 WMS-lag ({0}) downloader automatisk i zoom {1}
3661 3661 WMS-lag ({0}) downloader i zoom {1}
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 Venter 10 sekunder ...
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 Mur
3669 3669 Advarsel
3670 3670 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}
3671 3671 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Indstillingsmappe "{0}" er ikke en mappe.
3672 3672 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke nulstille indstillingsfil til standard: {0}
3673 3673 -----
3674 3674 Advarsel: Kunne ikke hente brugerinfo for den nuværende JOSM bruger. Undtagelse var: {0}
3675 3675 -----
3676 3676 Advarsel: At hente WMS-tern fejler sandsynligvis. Kontrollér venligst dine indstillinger.
3677 3677 Advarsel: Ignorerer undtagelse fordi opgave er annulleret. Undtagelse: {0}
3678 3678 Advarsel: Lag ''{0}'' eksisterer ikke længere. Kan ikke fjerne konflikt for primitiv ''{1}''.
3679 3679 Advarsel: Manglende indstillingsfil "{0}". Opretter en standard-indstillingsfil.
3680 3680 Advarsel: Udrenser vej {0}, fordi antal punkter faldt til under 2. Nuværende er {1}
3681 3681 Advarsel: Erstatter eksisterende indstillingsfil "{0}" med standard-indstillingsfil.
3682 3682 Advarsel: Den basale URL "{0}" for en WMS-service ender ikke med en '&' eller en '?'.
3683 3683 -----
3684 3684 Advarsel: Adgangskoden sendes ukrypteret.
3685 3685 Advarsel: Uventede parametre for HTTP-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.
3686 3686 Advarsel: Uventede parametre for SOCKS-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.
3687 3687 Advarsel: Ikke understøttet værdi i indstilling ''{0}''. Fik {1}''. Bruger autentikationsmetoden "Basal autentikation".
3688 3688 Advarsel: WMS-lag deaktiveret på grund af misformet basal URL "{0}"
3689 3689 Advarsel: Afkorter automatisk værdi af tag ''{0}'' på slettet objekt {1}
3690 3690 Advarsel: Dårligt sted i HTML dokument. Undtagelse var:
3691 3691 Advarsel: Fejloverskrift "{0}" matchede ikke med et forventet mønster
3692 3692 Advarsel: Kunne af sikkerhedsårsager ikke få adgang til mappen ''{0}''. Undtagelsen var: {1}
3693 3693 Advarsel: Kunne ikke annullere kørende OAuth-operation
3694 3694 -----
3695 3695 Advarsel: Kunne ikke åbne input strøm for resource ''/data/{0}''. Kan ikke hente NTF<->RGF93 net.
3696 3696 Advarsel: Kunne ikke gemme indstillinger i "{0}"
3697 3697 Advarsel: Kunne ikke placere brugerinfo-dialog altid-øverst. Fangede sikkerhedsundtagelse.
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Advarsel: Kunne ikke hente OSM-brugerinfo fra brugerinfo-håndteringen.
3702 3702 Advarsel: Kunne ikke gemme OSM-brugerinfo i brugerinfohåndteringen.
3703 3703 -----
3704 3704 Advarsel: Ignorerer undtagelse fordi opgave er annuleret. Undtagelse: {0}
3705 3705 Advarsel: Ignorerer undtagelse fordi opgave blev annulleret. Undtagelse var:
3706 3706 Advarsel: Ulovligt format for linje i stilliste ''{0}''. Fik ''{1}''
3707 3707 Advarsel: Ulovlig værdi af attribut ''{0}'' af element ''{1}'' i serverkapabilitet. Fik {2}.
3708 3708 Advarsel: At blande 0.6 og 0.5 data resulterer i version 0.5
3709 3709 -----
3710 3710 Advarsel: objekt ''{0}'' er allerede slettet fra serveren. Springer over dette objekt og prøver igen at uploade.
3711 3711 Advarsel: Starter kun infobrowsere for de første {0} af {1} markerede brugere.
3712 3712 Advarsel: Primitiv ''{0}'' er allerede slettet fra serveren. Skipper denne primitiv og prøver at uploade igen
3713 3713 -----
3714 3714 Advarsel: Uventet JOSM versionsnummer i revisionsfil, værdi er "{0}"
3715 3715 Advarsel: uventet værdi for nøgle ''{0}'' i indstillinger. Fik ''{1}''
3716 3716 Advarsel: Uventet værdi af indstilling ''{0}'' fundet. Fik ''{1}''. Vil ikke bruge nogen proxy.
3717 3717 Advarsel: Uventet værdi for indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''. Nulstiller til standard forespørgsel.
3718 3718 Advarsel: Uventet værdi af indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''.
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 Advarsel: {0}
3722 3722 Advarsler
3723 3723 Vask
3724 3724 Rensningsanlæg
3725 3725 Vand
3726 3726 Badeland
3727 3727 Vandtårn
3728 3728 Vandfald
3729 3729 Vandvejs-punkt
3730 3730 Wave-lydfiler (*.wav)
3731 3731 Vej-download
3732 3732 Information om vej
3733 3733 Datainkonsistens ved vej-download. Tidligere forbundet vej ''{0}'' blev ikke fundet efter download.
3734 3734 Vejens slutpunkt tæt på anden landevej.
3735 3735 Vejens slutpunkt nær anden vej.
3736 3736 Vejpunkt tæt på anden vej
3737 3737 -----
3738 3738 Vej {0}
3739 3739 Vej:
3740 3740 WayPoint billede
3741 3741 -----
3742 3742 Vejpunkter
3743 3743 Stier
3744 3744 Vejkantskors
3745 3745 Ret vejkantstempel
3746 3746 Hjemme: {0}
3747 3747 Type
3748 3748 Damlukke
3749 3749 Vådområde
3750 3750 kørestol
3751 3751 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert vejpunkt i GPX-laget.
3752 3752 Når lyd importeres, opret markører ud fra...
3753 3753 Når denne vej bliver vendt om, vil følgende af vejens og punkternes egenskaber foreslås ændret for at opretholde data-ensartethed.
3754 3754 Gem backup-filer med ~ i slutningen af filnavnet, når der gemmes
3755 3755 -----
3756 3756 Hele gruppen
3757 3757 Bredde (meter)
3758 3758 -----
3759 3759 Vejrmølle
3760 3760 Trådnet-visning
3761 3761 Mellem anførselstegn i strenge skal tegnene <b>"</b> og <b>\\</b> have en <b>\\</b> (f.eks. <b>\\"</b> og <b>\\\\</b>).
3762 3762 Naturskov
3763 3763 Fabrik
3764 3764 Verden
3765 3765 Forkert antal parametre for punkt operatør.
3766 3766 Forkert antal parametre for tags operatør
3767 3767 Veje med forkert retning
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 Ja
3771 3771 Ja, anvend den
3772 3772 Ja, opret en konflikt og luk
3773 3773 Ja hent billeder
3774 3774 Ja, udrens det
3775 3775 Ja, nulstil ID
3776 3776 Ja, gendan også dem
3777 3777 -----
3778 3778 Du er ved at slette punkter uden for det område du har downloadet.<br>Dette kan medføre problemer, fordi andre objekter (som du ikke kan se) måske bruger dem.<br>Ønsker du virkelig at slette?
3779 3779 Du kan også indsætte en URL fra www.openstreetmap.org
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 Du er stødt på en fejl i JOSM. Før du rapporterer en bug, vær da sikker på at du har opdateret til den seneste version af JOSM her:
3783 3783 Du skal genstarte JOSM for at nogle af ændringerne træder i kraft.
3784 3784 Du er nødt til at angive kilder med fordefinerede tags i indstillingerne først.
3785 3785 -----
3786 3786 Du flyttede mere end {0} elementer. At flytte et stort antal elementer er ofte en fejl.\nVil du virkelig flytte dem?
3787 3787 Du skal gøre dine redigeringer offentlige for at kunne uploade nye data
3788 3788 Du skal vælge mindst én vej.
3789 3789 Du skal vælge mindst 2 veje.
3790 3790 Du skal vælge mindst to punkter for at opdele en kredsformig vej
3791 3791 Du skal SHIFT-trække spillehovedet hen på en lydmarkør eller hen på det sted på sporet hvor du ønsker at synkronisere.
3792 3792 Du skal trække spillehovedet til tæt på det GPX-spor, hvis tilknyttede lydspor du spillede (efter den første markør)
3793 3793 Du skal pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil have markøren.
3794 3794 Du skal sætte lyden på pause i det øjeblik, du hører synkroniserings-angivelsen.
3795 3795 Du anmodede om for mange punkter (grænsen er 50.000). Anmod enten om et mindre område, eller brug planet.osm
3796 3796 Du bør også opdaterer dine udvidelser. Hvis intet af dette hjælper, rapporter da venligst en bug i vores bugtracker ved hjælp af dette link:
3797 3797 Du bør vælge et GPX-spor
3798 3798 Du er ved at åbne {0} browser vinduer.<br>Dette vil måske både overdænge din skærm med browser vinduer<br>og tage noget tid at gøre.
3799 3799 Ingen kooordinater:
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 Zoom (i meter)
3803 3803 Zoom ind
3804 3804 Zoom ud
3805 3805 Zoom og flyt kort
3806 3806 Zoom best fit og 1:1
3807 3807 Zoom ved at trække eller trykke Ctrl+. Flyt med Ctrl+op, venstre, ned, højre; Flyt zoom med højre museknap
3808 3808 Zoom ind
3809 3809 Zoom ud
3810 3810 Zoom synsfeltet til {0}.
3811 3811 Zoom til
3812 3812 Zoom til i lag
3813 3813 Zoom til punkt
3814 3814 Zoom til problem
3815 3815 Zoom til markerede element(er)
3816 3816 Zoom til markering
3817 3817 Zoom til de tilsvarende primitiver i det nuværende datalag
3818 3818 Zoom til det objekt det først markerede medlem refererer til
3819 3819 Zoom til primitiverne i dette rettesæts indhold i det nuværende datalag
3820 3820 Zoom til dette punkt i det nuværende datalag
3821 3821 Zoom til {0}
3822 3822 Zooming slået fra fordi denne relations lag ikke er aktivt
3823 3823 Zooming slået fra fordi der ikke er noget markeret medlem
3824 3824 [slettet]
3825 3825 "{0}" er ikke lukket og kan derfor ikke forenes.
3826 3826 \nHøjde: {0} m
3827 3827 \n{0} km/t
3828 3828 Ret station
3829 3829 -----
3830 3830 Lukket
3831 3831 Åbn
3832 3832 Lukket
3833 3833 Åben
3834 3834 tom
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 Ret station
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 Nøgle:
3841 3841 forkortet gadenavn
3842 3842 føj til markering
3843 3843 adresse
3844 3844 avanceret
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 landbrug
3851 3851 alle
3852 3852 gyde
3853 3853 alfabetisk
3854 3854 skiftende
3855 3855 facilitets-type {0}
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 anglikansk
3860 3860 dyremad
3861 3861 anonym
3862 3862 enhver
3863 3863 -----
3864 3864 bueskydning
3865 3865 område
3866 3866 Områdetekst
3867 3867 asiatisk
3868 3868 asfalt
3869 3869 atletik
3870 3870 australsk fodbold
3871 3871 auto-indlæs tern
3872 3872 -----
3873 3873 baggrund
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 baptistisk
3878 3878 -----
3879 3879 barriere brugt på en vej
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 strand
3884 3884 cykel
3885 3885 sort
3886 3886 blå
3887 3887 mose
3888 3888 petanque
3889 3889 grænse
3890 3890 -----
3891 3891 bro
3892 3892 Bro-tag på et punkt
3893 3893 brun
3894 3894 -----
3895 3895 buddhistisk
3896 3896 bygning
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 bus-ledevej
3900 3900 kano
3901 3901 versalfølsom
3902 3902 katolsk
3903 3903 kirkegård
3904 3904 ændr markeringen
3905 3905 skift synsfeltet
3906 3906 tjekker cache...
3907 3907 kinesisk
3908 3908 kristen
3909 3909 cigaretter
3910 3910 by
3911 3911 klatring
3912 3912 med uret
3913 3913 lukket
3914 3914 lukketvej
3915 3915 kul
3916 3916 kystlinje
3917 3917 brosten
3918 3918 kommunikation
3919 3919 kompakteret
3920 3920 beton
3921 3921 kondomer
3922 3922 -----
3923 3923 konfigurer den forbundne DG100
3924 3924 bekræft alle Fjernbetjenings-handlinger manuelt
3925 3925 konflikt
3926 3926 Nåleskov
3927 3927 forbindelse
3928 3928 konstruktion
3929 3929 kunne ikke hente lydkilde fra URL'en
3930 3930 Opret nye objekter
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 kroket
3934 3934 -----
3935 3935 cykling
3936 3936 -----
3937 3937 Løvskov
3938 3938 slet data efter import
3939 3939 slettet
3940 3940 -----
3941 3941 designeret
3942 3942 -----
3943 3943 omvej
3944 3944 slået fra
3945 3945 havn
3946 3946 hundeløb
3947 3947 dobbelt
3948 3948 ned
3949 3949 styrtløb
3950 3950 -----
3951 3951 drikke
3952 3952 -----
3953 3953 øst
3954 3954 let
3955 3955 Ret gpx-spor
3956 3956 -----
3957 3957 ridning
3958 3958 evangelisk
3959 3959 lige
3960 3960 eksempler
3961 3961 høm-høm-pose
3962 3962 ekspert
3963 3963 falsk: egenskaben er eksplicit slået fra
3964 3964 gårdsplads
3965 3965 færge
3966 3966 Find i markering
3967 3967 mappe
3968 3968 mad
3969 3969 fod
3970 3970 amerikansk fodbold
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 skov
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 fra vej
3979 3979 fuld
3980 3980 -----
3981 3981 tysk
3982 3982 gletsjer
3983 3983 -----
3984 3984 Golfbane
3985 3985 GPS-markør
3986 3986 gps-punkt
3987 3987 græs
3988 3988 Græs_belægning
3989 3989 grus
3990 3990 grå
3991 3991 græsk
3992 3992 grøn
3993 3993 -----
3994 3994 jord
3995 3995 gymnastik
3996 3996 halv
3997 3997 -----
3998 3998 helbred
3999 3999 varme
4000 4000 hede
4001 4001 fremhæv
4002 4002 landevej
4003 4003 Landevej uden reference
4004 4004 -----
4005 4005 vandring
4006 4006 hinduistisk
4007 4007 historisk
4008 4008 historie
4009 4009 -----
4010 4010 hest
4011 4011 travbane
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 vand
4016 4016 ID i parameter ''{0}'' > 0 forventet. Fik {1}.
4017 4017 billede
4018 4018 importerede data fra {0}
4019 4019 inaktiv
4020 4020 Inkluderer umiddelbare børn af forældrerelationer
4021 4021 ufuldstændig
4022 4022 ukomplet vej
4023 4023 indisk
4024 4024 industri
4025 4025 indre segment
4026 4026 -----
4027 4027 helleanlæg
4028 4028 italiensk
4029 4029 jainistisk
4030 4030 japansk
4031 4031 Jehovas Vidner
4032 4032 jødisk
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 losseplads
4036 4036 brug af jord
4037 4037 Type af landanvendelse {0}
4038 4038 lag
4039 4039 Lag-tag med "+"-tegn
4040 4040 venstre
4041 4041 rekreation
4042 4042 rekreations-type {0}
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 linie
4046 4046 legegade
4047 4047 hent data fra API
4048 4048 -----
4049 4049 Lås rulning
4050 4050 lav
4051 4051 luthersk
4052 4052 -----
4053 4053 menneskeskabt
4054 4054 -----
4055 4055 marsk
4056 4056 maks. bredde
4057 4057 maks. længde
4058 4058 maks. hastighed angivet for gangsti
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 metodistisk
4062 4062 mexicansk
4063 4063 militær
4064 4064 min. bredde
4065 4065 min. længde
4066 4066 -----
4067 4067 fejlstavet nøgle
4068 4068 blandet
4069 4069 mormonsk
4070 4070 -----
4071 4071 hovedvej
4072 4072 motorvej
4073 4073 motorvejsforbindelse
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 fleretages
4077 4077 muslimsk
4078 4078 -----
4079 4079 natur-type {0}
4080 4080 natur
4081 4081 aviser
4082 4082 næste
4083 4083 nej
4084 4084 Ingen beskrivelse er tilgængelig
4085 4085 ingen tilføjelse
4086 4086 intet navn
4087 4087 ingen_venstre_sving
4088 4088 ingen_højre_sving
4089 4089 ingen_lige_ud
4090 4090 ingen_u_vendinger
4091 4091 intet
4092 4092 skiløb
4093 4093 nord
4094 4094 nordøst
4095 4095 nordvest
4096 4096 ikke slettet
4097 4097 ikke tilgængelig
4098 4098 ikke synlig (på server)
4099 4099 bemærk: Til nogle opgaver behøver JOSM en masse hukommelse. Det kan være nødvendigt at tilføje den følgende\n Java-option for at angive den maksimale mængde allokeret hukommelse i megabytes
4100 4100 -----
4101 4101 nybegynder
4102 4102 arom
4103 4103 -----
4104 4104 ulige
4105 4105 -----
4106 4106 olie
4107 4107 -----
4108 4108 Envejs-tag på et punkt
4109 4109 -----
4110 4110 kun_venstre_sving
4111 4111 kun_højre_sving
4112 4112 kun_lige_ud
4113 4113 åben
4114 4114 valgmuligheder
4115 4115 options givet som Java systemegenskaber
4116 4116 ortodoks
4117 4117 -----
4118 4118 ydre segment
4119 4119 Uden for det downloadede område
4120 4120 på land
4121 4121 Vej mellem parkeringsbåse
4122 4122 P-automat
4123 4123 opdelt: forskellige valgte objekter har forskellige værdier; skift ikke.
4124 4124 brolagt
4125 4125 fliser
4126 4126 top
4127 4127 småsten
4128 4128 -----
4129 4129 fodgængerfelt med trafikstyring
4130 4130 -----
4131 4131 pinsebevægelsen
4132 4132 tilladt
4133 4133 billeder
4134 4134 sol
4135 4135 mole
4136 4136 rørledning
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 bane
4144 4144 -----
4145 4145 sted
4146 4146 planter
4147 4147 plastik
4148 4148 stang
4149 4149 kraft
4150 4150 prebyteriansk
4151 4151 forrige
4152 4152 primær
4153 4153 primær-(til/fra)-kørsel
4154 4154 privat
4155 4155 foreslået
4156 4156 protestantisk
4157 4157 Offentlig transport
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 firdobbelt
4162 4162 kvæker
4163 4163 stenbrud
4164 4164 -----
4165 4165 bane
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 jernbane
4169 4169 -----
4170 4170 rød
4171 4171 marskland
4172 4172 opdatér port liste
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 regulært udtryk
4176 4176 relation uden type
4177 4177 fjern fra markering
4178 4178 erstat markering
4179 4179 beboelse
4180 4180 restaurant uden navn
4181 4181 -----
4182 4182 højre
4183 4183 flodbred
4184 4184 vej
4185 4185 rundkørsel
4186 4186 rute
4187 4187 rute-segment
4188 4188 -----
4189 4189 saltmarsk
4190 4190 -----
4191 4191 skalér
4192 4192 -----
4193 4193 buskads
4194 4194 sekundær
4195 4195 vælg sportsgren:
4196 4196 valgt
4197 4197 markering
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 Spildevand
4202 4202 shiitisk
4203 4203 skydebane
4204 4204 butik
4205 4205 butikstype {0}
4206 4206 sidespor
4207 4207 -----
4208 4208 enkelt
4209 4209 sted
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 skisport
4214 4214 -----
4215 4215 fodbold
4216 4216 syd
4217 4217 sydøst
4218 4218 sydvest
4219 4219 spiritistisk
4220 4220 -----
4221 4221 sport-type {0}
4222 4222 sportshal
4223 4223 sidespor
4224 4224 stadion
4225 4225 frimærker
4226 4226 -----
4227 4227 sten
4228 4228 bæk
4229 4229 gade
4230 4230 vejnavn indeholder "ss"
4231 4231 tekststreng
4232 4232 tekststreng;tekststreng;...
4233 4233 undergrundsbane
4234 4234 sunnitisk
4235 4235 overflade
4236 4236 Sump
4237 4237 slik
4238 4238 svømning
4239 4239 bordtennis
4240 4240 tamponer
4241 4241 taoistisk
4242 4242 telefonkort
4243 4243 midlertidig
4244 4244 midlertidig landevejstype
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 tertiær
4248 4248 tekst
4249 4249 -----
4250 4250 vadehavsområde
4251 4251 -----
4252 4252 til
4253 4253 til vej
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 turisme
4257 4257 turisme-type {0}
4258 4258 tårn
4259 4259 legetøj
4260 4260 spor
4261 4261 trafik_lys
4262 4262 sporvogn
4263 4263 tredobbelt
4264 4264 sand: egenskaben er eksplicit slået til
4265 4265 motortrafikvej
4266 4266 motortrafikvejsforbindelse
4267 4267 tyrkisk
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 uklassificeret
4271 4271 ukontrolleret
4272 4272 underjordisk
4273 4273 undervands
4274 4274 uventet kolonne-nummer {0}
4275 4275 unitar
4276 4276 ukendt
4277 4277 uden markering
4278 4278 ikke brolagt
4279 4279 nulstil
4280 4280 uangivet: sæt ikke denne egenskab for de valgte objekter
4281 4281 utagget
4282 4282 utagget vej
4283 4283 usædvanlig kombination af tags
4284 4284 op
4285 4285 brug
4286 4286 valideringsfejl
4287 4287 -----
4288 4288 validerings-advarsel
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 synlig (på server)
4292 4292 vulkan
4293 4293 -----
4294 4294 vand
4295 4295 vandvej
4296 4296 vandvejs-type {0}
4297 4297 vej er forbundet
4298 4298 vej er forbundet til næste relationsmedlem
4299 4299 vej er forbundet til foregående relationsmedlem
4300 4300 vej er ikke forbundet til foregående eller næste relationsmedlem
4301 4301 vest
4302 4302 hvid
4303 4303 dyreliv
4304 4304 vind
4305 4305 træ
4306 4306 -----
4307 4307 Forkert landevej-tag på et punkt
4308 4308 x fra
4309 4309 y fra
4310 4310 Banegård
4311 4311 ja
4312 4312 fodgængerfelt
4313 4313 Zoom-niveau
4314 4314 zoroastristisk
4315 4315 -----
4316 4316 {0} ({1} til {2} grader)
4317 4317 {0} [ufuldstændig]
4318 4318 {0} består af:
4319 4319 {0} slut
4320 4320 {0} er ikke et nummer
4321 4321 {0} meter
4322 4322 {0} skal være større end 0
4323 4323 {0} punkter i vej {1} overskrider det maksimalt tilladte antal punkter {2}
4324 4324 {0} punkter indtil videre...
4325 4325 {0} ikke tilladt med den nuværende projektion
4326 4326 {0} objekter overskred de max tilladte {1} objekter i et rettesæt på serveren ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Konfigurér</a> venligs hvordan det skal foregå med <strong>flere rettesæt</strong>
4327 4327 {0} uafklarede tagkonflikter der skal løses
4328 4328 {0} km²
4329 4329 -----
4330 4330 {0} blev fundet, som skal gps-tagges
4331 4331 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader punkt ''{4}'' (id: {5})
4332 4332 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader relation ''{4}'' (id: {5})
4333 4333 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader vej ''{4}'' (id: {5})
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336m 1 (Tidsforskel for {0} dag)
4337m 1 Tidsforskel for {0} dage
4338m 2 ({0} anmodning)
4339m 2 ({0} anmodninger)
4340m 3 <html>Det markerede objekt er ikke tilgængeligt i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>
4341m 3 <html>Ingen af de markerede objekter er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>
4342m 4 <html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller kassér ændringerne.<br>Lag med konflikter:</html>
4343m 4 <html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller kassér ændringerne.<br>Lag med konflikter:</html>
4344m 5 <html>{0} lag bør gemmes, men har en tilknyttet fil<br> som ikke kan skrives.<br>Vælg enten en anden fil til dette lag eller kassér ændringerne.<br>Lag med en ikke-skrivbar fil:</html>
4345m 5 <html>{0} lag bør gemmes, men har en tilknyttet fil<br> som ikke kan skrives.<br>Vælg enten en anden fil til hver af dem eller kassér ændringerne.<br>Lag med ikke-skrivbare filer:</html>
4346m 6 <html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for dette lag eller kassér ændringerne.<br>Lag uden en fil:</html>
4347m 6 <html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for hver af dem eller kassér ændringerne.<br>Lag uden en fil:</html>
4348m 7 -----
4349m 8 Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til vej
4350m 8 Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til {0} veje
4351m 9 Ret egenskaber for op til {0} objekt
4352m 9 Ret egenskaber for op til {0} objekter
4353m 10 Ret {0} objekt
4354m 10 Ret {0} objekter
4355m 11 Slet {0} punkt
4356m 11 Slet {0} punkter
4357m 12 Slet {0} objekt
4358m 12 Slet {0} objekter
4359m 13 Slet {0} relation
4360m 13 Slet {0} relationer
4361m 14 Slet {0} vej
4362m 14 Slet {0} veje
4363m 15 Sletter {0} objekt
4364m 15 Sletter {0} objekter
4365m 16 -----
4366m 17 Downloader {0} rettesæt ...
4367m 17 Downloader {0} rettesæt ...
4368m 18 Downloader {0} ufuldstændigt barn af relation ''{1}''
4369m 18 Downloader {0} ufuldstændige børn af relation ''{1}''
4370m 19 Downloader {0} objekt fra ''{1}''
4371m 19 Downloader {0} objekter fra ''{1}''
4372m 20 Indsæt nyt punkt i vej.
4373m 20 Indsæt nyt punkt i {0} veje.
4374m 21 -----
4375m 22 Sammenlagt version ({0} indlæg)
4376m 22 Sammenlagt version ({0} indlæg)
4377m 23 Flyt {0} punkt
4378m 23 Flyt {0} punkter
4379m 24 Min version ({0} indlæg)
4380m 24 Min version ({0} indlæg)
4381m 25 Indsætter {0} tag
4382m 25 Indsætter {0} tags
4383m 26 Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekt
4384m 26 Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekter
4385m 27 Roter {0} punkt
4386m 27 Roter {0} punkter
4387m 28 Forenkl vej (fjern {0} punkt)
4388m 28 Forenkl vej (fjern {0} punkter)
4389m 29 -----
4390m 30 -----
4391m 31 -----
4392m 32 Det valgte punkt er ikke i midten af nogen vej.
4393m 32 De valgte punkter er ikke i midten af nogen vej.
4394m 33 Den valgte vej indeholder ikke det valgte punkt.
4395m 33 Den valgte vej indeholder ikke alle valgte punkter.
4396m 34 Markeringen indeholder {0} vej. Er du sikker på at du ønsker at forenkle den?
4397m 34 Markeringen indeholder {0} veje. Er du sikker på at du ønsker at forenkle dem alle?
4398m 35 Deres version ({0} indlæg)
4399m 35 Deres version ({0} indlæg)
4400m 36 Der er mere end én vej, som bruger det punkt, du har valgt. Vælg også vejen.
4401m 36 Der er mere end én vej, som bruger de punkter, du har valgt. Vælg også vejen.
4402m 37 Der er {0} objekt tilbage at uploade.
4403m 37 Der er {0} objekter tilbage at uploade.
4404m 38 Der blev opdaget {0} konflikt
4405m 38 Der blev opdaget {0} konflikter
4406m 39 Dette vil ændre på op til {0} objekt.
4407m 39 Dette vil ændre på op til {0} objekter.
4408m 40 Dette vil ændre {0} objekt.
4409m 40 Dette vil ændre op til {0} objekter.
4410m 41 Opdaterer op til {0} objekts egenskaber
4411m 41 Opdaterer op til {0} objekters egenskaber
4412m 42 -----
4413m 43 Uploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>
4414m 43 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>
4415m 44 Uploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>
4416m 44 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>
4417m 45 spor
4418m 45 spor
4419m 46 et spor med {0} punkt
4420m 46 et spor med {0} punkter
4421m 47 billede
4422m 47 billeder
4423m 48 markør
4424m 48 markører
4425m 49 node
4426m 49 noder
4427m 50 objekt
4428m 50 objekter
4429m 51 punkt
4430m 51 punkter
4431m 52 relation
4432m 52 relationer
4433m 53 til {0} primitiv
4434m 53 til {0} primitiver
4435m 54 vej
4436m 54 veje
4437m 55 {0} Forfatter
4438m 55 {0} Forfattere
4439m 56 {0} konflikt er blevet <strong>løst automatisk</strong> ved udrensning af {0} objekt<br>fra det lokale datasæt fordi det er slettet på serveren.
4440m 56 {0} konflikter er blevet <strong>løst automatisk</strong> ved udrensning af {0} objekter<br>fra det lokale datasæt fordi de er slettet på serveren.
4441m 57 {0} konflikt mangler endnu at blive løst.<br><br>Åbn venligst konfliktlistedialogen og løs den manuelt.
4442m 57 {0} konflikter mangler endnu at blive løst.<br><br>Åbn venligst konfliktlistedialogen og løs dem manuelt.
4443m 58 {0} består af {1} markør
4444m 58 {0} består af {1} markører
4445m 59 {0} består af {1} spor
4446m 59 {0} består af {1} spor
4447m 60 {0} slettet
4448m 60 {0} slettet
4449m 61 {0} medlem
4450m 61 {0} medlemmer
4451m 62 {0} punkt
4452m 62 {0} punkter
4453m 63 {0} objekt at tilføje:
4454m 63 {0} objekter at tilføje:
4455m 64 {0} objekt at slette:
4456m 64 {0} objekter at slette:
4457m 65 {0} objekt at ændre:
4458m 65 {0} objekter at ændre:
4459m 66 {0} punkt
4460m 66 {0} punkter
4461m 67 {0} relation
4462m 67 {0} relationer
4463m 68 {0} rute,
4464m 68 {0} ruter,
4465m 69 -----
4466m 70 {0} spor
4467m 70 {0} spor
4468m 71 {0} vej
4469m 71 {0} veje
4470m 72 {0} punkt
4471m 72 {0} punkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.