source: josm/trunk/data/da.lang@ 11328

Last change on this file since 11328 was 11328, checked in by simon04, 7 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 224.1 KB
Line 
1 (kræver: {0})
2+++++
3+++++
4 som "{0}"
5 eller
6# objekter
7''Baker Street'' i en vilkårlig nøgle
8''Baker'' og ''Street'' i en vilkårlig nøgle
9"nøgle" med vilkårlig værdi
10"nøgle" med præcist "værdien"
11"værdi" i en vilkårlig nøgle
12"værdifragment" hvorsomhelst i "nøgle"
13"værdifragment" ingen steder i "nøgle"
14''wikipedia''=''sprog:sidetitel''
15''{0}'' angiver ikke den officielle form for transport, brug for eksempel ''{1}''
16''{0}'' er meningsløst, brug mere specifikke tags, f.eks. ''{1}''
17''{0}'' er ikke en gyldig værdi for argumentet ''{1}''. Mulige værdier {2}, eventuelt afgrænset af komma.
18+++++
19(# anmodninger ukendt)
20(1 anmodning)
21(Kode={0})
22(Brug kun dette tag hvis mere detaljeret kortlægning ved hjælp af skinner og bugter er umuligt!)
23(URL var:
24(Brug nummer vist på plade.)
25(ved linje {0}, kolonne {1})
26(intet objekt)
27ingen
28(benyt isoleret beboelse for en isoleret gård)
29({0}/{1}) Downloader rettesæt {2} ...
30({0}/{1}) Downloader rettesæt {2}...
31({0}/{1}) Downloader indhold af rettesæt {2}...
32({0}/{1}) Henter forældre til punkt {2}
33({0}/{1}) Henter forældre til relation {2}
34({0}/{1}) Henter forældre til vej {2}
35({0}/{1}): Downloader relation ''{2}''...
36* Et punkt, som bruges af mere end en vej og en af disse veje, eller
37* Et punkt, som bruges af mere end en vej, eller
38* Et tagget punkt, eller
39* En vej samt en eller flere af dens punkter, som bruges af mere end en vej.
40* En vej, som har et eller flere punkter, som bruges af mere end en vej, eller
41+++++
42+++++
43+++++
44-Djosm.home har lavere forrang, dvs. den specifikke indstilling tilsidesætter den generelle
45... andre transporttyper er mulige
46... refererer til relation
47/STI/TIL/JOSM/CACHE
48/STI/TIL/JOSM/HOMEDIR
49/STI/TIL/JOSM/PREF
50/STI/TIL/JOSM/USERDATA
51+++++
52+++++
53+++++
54+++++
55+++++
561. Indtast URL
571. Indtast getCapabilities URL
581. Indtast service URL
59+++++
601/25 blanding (knallert)
611/50 blanding (knallert)
62+++++
63+++++
64+++++
65+++++
66+++++
67+++++
68+++++
69+++++
70+++++
712. Indtast maksimalt zoom (valgfri)
722. Indtast navn for dette lag
732. Vælg lag
74+++++
75+++++
76+++++
773 eller 7 ords datum parameter oversættelse
783. Vælg billedformat
793. Verificer genereret TMS URL
80+++++
814. Indtast navn for dette lag
824. Bekræft genereret WMS URL
83+++++
84+++++
85+++++
865. Indstast navnet for dette lag
87+++++
88+++++
89+++++
90+++++
91+++++
92+++++
93< efter
94< før
95< bund
96+++++
97</p><p>Luk filter-dialogen for at se alle objekter.<p></html>
98<Intet GPX-spor er indlæst endnu>
99<anonym>
100<b>Billedlag</b>:
101<b>Udvidelse leveret af ekstern kilde:</b> {0}
102<b>Kilde</b>:
103<br>Fejl meddelelse (ikke oversat): {0}
104<kolon>
105<slet fra {0} objekter>
106<forskellige>
107<tom>
108+++++
109<er lig med>
110<h2>Filter er aktivt</h2>
111<h3>Når en eller flere veje er valgt bliver formen justeret, så alle vinkler er 90 eller 180 grader.</h3>Du kan tilføje to punkter til markeringen. Så vil retningen blive justeret efter disse to referencepunkter. (Bagefter kan du fortryde flytningen af enkelte punkter:<br>Vælg dem og tast genvejen for Retvinkel / Fortryd. Standarden er Shift-Q.)
112<html>''{0}'' er ikke en gyldig OSM API URL.<br>Kontroller stavningen og valider igen.</html>
113<html><body><p class="warning-body"><strong>Advarsel:</strong> Adgangskoden bliver gemt som simpel tekst i JOSMs indstillingsfil. Desuden bliver det overført <strong>ukrypteret</strong> ved hver eneste forespørgsel til OSM-serveren. <strong>Anvend ikke en værdifuld adgangskode.</strong></p></body></html>
114<html><body>Indtast et OAuth adgangsudtryk, der er godkendt til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.</body></html>
115<html><h3>Slet filen {0} fra disk?<p>Billedfilen vil være tabt permanent!</h3></html>
116<html><p class="error-header">Fejl ved download af hjælpeinformation</p><p class="error-body">Indholdet for hjælpe-emnet<strong>{0}</strong> kunne ikke hentes. Fejlmeddelelsen er (uoversat):<br><tt>{1}</tt></p></html>
117<html><p class="warning-header">Hjælpe-indhold for emnet mangler</p><p class="warning-body">Hjælpe-indholdet for emnet <strong>{0}</strong> er ikke tilgængeligt endnu. Det mangler både på dit sprog ({1}) og på engelsk.<br><br>Hjælp med at forbedre JOSM hjælpesystemet og udfyld den manglende information. Du kan både rediger <a href="{2}">hjælpe-emnet for dit eget sprog ({1})</a> og <a href="{3}">for hjælpeemnet på engelsk</a>.</p></html>
118<html><p> Beklager, det er ikke muligt at indsætte tags fra udklipsholderen. Den indeholder ikke noget JOSM objekt, eller passende tekst. </p></html>
119<html><strong>Aktuelt download-område</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
120<html>Alternativt kan du indtaste en <strong>tern-adresse</strong> for et enkelt tern i formatet <i>zoomniveau/x/y</i>, f.eks. <i>15/256/223</i>. Tern-adresser i formatet <i>zoom,x,y</i> eller <i>zoom;x;y</i> er også gyldige.</html>
121<html>Der opstod en fejl ved forsøg på at gendanne backupfilen.<br>Fejlen er:<br>{0}</html>
122<html>Der opstod en fejl ved forsøg på at gemme.<br>Fejlen er:<br>{0}</html>
123<html>Godkendelse mod OSM serveren med OAuth udtryk ''{0}'' mislykkedes.<br>Start indstillingsdialogen og hent et andet OAuth udtryk.</html>
124<html>Godkendelse på OSM serveren med brugernavnet ''{0}'' mislykkedes.<br>Tjek brugernavnet og adgangskoden i JOSM indstillingerne.</html>
125<html>Godkendelse på OSM serveren mislykkedes.<br></html>
126<html>Godkendelse på OSM serveren mislykkedes.<br>Serveren rapporterede følgende fejl:<br>''{0}''</html>
127<html>Godkendelse mod OSM serveren med OAuth udtryk ''{0}'' mislykkedes.<br>Udtrykket er ikke godkendt til at tilgå den beskyttede ressource<br>''{1}''.<br>Start indstillingsdialogen og hent et andet OAuth udtryk.</html>
128<html>Autostart ''Download fra OSM'' dialogen hver gang JOSM startes.<br>Du kan åbne den manuelt fra menuen Filer eller værktøjslinjen.</html>
129<html>Kan ikke åbne mappen "{0}".<br>Vælg en fil</html>
130<html>Kan ikke uploade {0} objekter i en anmodning fordi den<br>maksimale rettesætsstørrelse {1} på server ''{2}'' er overskredet.</html>
131<html>Klik <strong>{0}</strong> for at afslutte sammenlægning af mine og deres indlæg.</html>
132<html>Klik <strong>{0}</strong> for at begynde at sammenlægge mine og deres indlæg.</html>
133<html>Lukning af rettesættet <strong>{0}</strong> mislykkedes <br>da det allerede er lukket.
134<html>Lukning af rettesættet <strong>{0}</strong> mislykkedes<br> da den allerede er lukket den {1}.
135<html>Kommunikationen med OSM serveren ''{0}'' tog for lang tid. Prøv senere.</html>
136<html>Kommunikation med OSM serveren ''{0}''mislykkedes. Serveren svarede med<br>den følgende fejlkode og den følgende fejlbesked:<br><strong>Fejlkode:<strong> {1}<br><strong>Fejlbesked (u-oversat)</strong>: {2}</html>
137<html>Kunne ikke indlæse laget {0} ''{1}''.<br>Fejlen er:<br>{2}</html>
138<html>Kunne ikke indlæse udvidelsen {0} da udvidelsens<br>main class "{1}" ikke blev fundet.<br>Slet fra indstillinger?</html>
139<html>Kunne ikke indlæse sessionsfilen "{0}".<br>Fejlen er:<br>{1}</html>
140<html>Kunne ikke læse filen "{0}".<br>Fejlen er:<br>{1}</html>
141<html>Kunne ikke indlæse filerne.<br>Fejlen er:<br>{0}</html>
142<html>Kunne ikke gemme sessionsfilen "{0}".<br>Fejlen er:<br>{1}</html>
143<html>Download rettesæt i den aktuelle kortvisning.<br><em>deaktiveret. Der er ikke nogen kort aktive.</em></html>
144<html>Download rettesæt i den akutelle kortvisning</html>
145<html>Download mine åbne rettesæt</html>
146<html>Download mine åbne rettesæt<br><em>deaktiveret. Indtast først dit OSM brugernavn i indstillingerne.</em></html>
147<html>Download de seneste rettesæt</html>
148<html>Indtast en tag nøgle, f.eks. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
149<html>Indtast en tag værdi, f.eks. <strong><tt>check members</tt></strong></html>
150<html>Indtast et adgangsudtryk manuelt, hvis det blev genereret og hentet udenfor<br>JOSM.</html>
151<html>Fejl i filter <code>{0}</code>:<br>{1}
152<html>Kunne ikke tilgå OSM serveren ''{0}''<br>med adgangsudtrykket ''{1}''.<br>Serveren afviste adgangsudtrykket som uautoriseret. Du vil ikke<br>kunne tilgå nogle beskyttede ressourcer på denne server med dette udtryk.</html>
153<html>Kunne ikke godkendes på OSM serveren ''{0}''.<br>Du bruger OAuth til at godkende, men der ikke er noget <br>OAuth adgangsudtryk konfigureret.<br>Å
154bn indstillingsdialogen, og gennerer eller indtast et adgangsudtryk.</html>
155<html>Kunne ikke forme URL ''{0}'' for validering af OSM API serveren.<br>Kontroller stavningen af ''{1}'' og valider igen.</html>
156<html>Kunne ikke forbinde til URLen ''{0}''.<br>Kontroller stavningen af ''{1}'' og din internetforbindelse og prøv igen.</html>
157<html>Advarsel: Kunne ikke oprette manglende cache mappe: {0}</html>
158<html>Kunne ikke download data. Dens format er enten ikke understøttet, dårligt dannet, og/eller inkonsekvent.<br>Detaljer (uoversatte): {0}</html>
159<html>Kunne ikke download data.<br><br>Detaljer: {0}</html>
160<html>Kunne ikke initialisere kommunikation med OSM serveren {0}.<br>Tjek serverens URL i dine indstillinger, samt din internet forbindelse.
161<html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}</html>
162<html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke nulstille indstillingsfil til standard: {0}</html>
163<html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Indstillingsmappe ''{0}'' er ikke en mappe.</html>
164<html>Kunne ikke indlæse listen med prædefinitionskilder fra<br>"{0}".<br><br>Detaljer (uoversat):<br>{1}</html>
165<html>Kunne ikke indlæse listen over reglekilder fra<br>''{0}''.<br><br>Detaljer (uoversatte):<br>{1}</html>
166<html>Kunne ikke indlæse listen over stilkilder fra<br>''{0}''.<br><br>Detaljer (uoversat):<br>{1}</html>
167<html>Kunne ikke åbne en forbindelse til den eksterne server<br>''{0}''.<br>Host navn ''{1}'' kunne ikke findes. <br>Kontroller API URL i dine indstillinger og din internetforbindelse.
168<html>Kunne ikke åbne en forbindelse til den eksterne server<br>''{0}''.<br>Kontroller din internetforbindelse.
169<html>Kunne ikke åbne en forbindelse til den eksterne server<br>''{0}''<br>af sikkerhedsmæssige årsager. Dette er mest sandsynligt, fordi du kører<br>i en applet, og fordi du ikke indlæse din applet fra ''{1}''.
170<html>Kunne ikke åbne hjælpesiden for url {0}.<br>Dette skyldes sandsynligvis et netværksproblem<br>. Tjek din Internet-forbindelse</html>
171<html>Kunne ikke hente en liste over rettesæt fra OSM API serveren på<br>''{1}''. Serveren meldte tilbage med koden {0} i stedet for 200.<br>Kontroller stavningen af ''{1}'' og valider igen.</html>
172<html>Kunne ikke hente information om den nuværende bruger fra OSM-serveren ''{0}''.<br>Dette er sandsynligvis ikke et problem forårsaget af det testede adgangsudtryk, men<br>snarere et problem med server konfigurationen. Kontroller omhyggeligt server<br>URL’en og din internetforbindelse.</html>
173<html>Kunne ikke signere anmodningen til OSM serveren ''{0}'' med udtrykket ''{1}''.<br>Udtrykket er sandsynligvis ugyldigt.</html>
174<html>Kunne ikke hverken uploade eller downloade data til/fra<br>''{0}''<br>på grund af et problem med at overføre data.<br>Detaljer(uoversatte): {1}</html>
175<html>Kunne ikke uploade rettesættet <strong>{0}</strong><br>da det allerede er blevet lukket den {1}.
176<html>Her er filimport sammendraget. <br/>Du kan afvise indstillings-ændringer ved at trykke på "Annuller" i indstillings-dialogen <br/>JOSM skal muligvis genstartes for at aktivere nogle ændringer.</html>
177<html>Det lykkedes JOSM at hente et adgangsudtryk. Du kan nu acceptere dette udtryk. JOSM vil bruge det fremover til identificering og godkendelser mod OSM serveren.<br><br>Adgangsudtrykket er: </html>
178<html>JOSM er ved at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standarden.<br>De nuværende brugerdefinerede indstillinger bliver ikke slettet.</html>
179<html>JOSM kører nu med en anonym bruger. Den kan ikke downloade<br>dine rettesæt fra OSM-serveren medmindre du indtaster dit OSM-brugernavn<br>i JOSM-indstillingerne.</html>
180<html>Det lykkedes for JOSM at hente et anmodningsudtryk. JOSM starter nu en godkendelsesside i en ekstern browser. Log ind med dit OSM brugernavn og adgangskode og følg instruktionerne for at godkende anmodningsudtrykket. Skift derefter tilbage til denne dialog og klik på <strong>{0}</strong><br><br>Hvis det ikke lykkedes at starte en ekstern browser, kan du kopiere den følgende godkendelses-URL og derefter indsætte den i adressefeltet i din browser.</html>
181<html>Laget ''{0}'' har allerede en konflikt for objektet<br>''{1}''.<br>Løs først denne konflikt og prøv så igen</html>
182<html>Lag''{0}'' har allerede en konflikt for objektet<br>''{1}''.<br>Denne konflikt kan ikke blive tilføjet.</html>
183<html>Der blev bedt om indlæsning af udvidelsen "{0}".<br>Denne udvidelse bliver ikke længere vedligeholdt og vil sansynligvis give fejl.<br>Den bør deaktiveres.<br>Slet fra indstillinger?</html>
184<html>Markér <strong>lokalt slettede objekter</strong> der skal slettes fra serveren.</html>
185<html>Vælg ændrede objekter <strong> fra den nuværende markering</strong> der skal uploades til serveren.</html>
186<html>Hverken <strong>{0}</strong> heller ikke <strong>{1}</strong> heller ikke <strong>{2}</strong> er aktiveret.<br>Vælg enten download OSM-data, eller GPX-data eller Noter, eller alle.</html>
187Ingen af objekterne i rettesæt {0}s indhold er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{1}''.</html>
188<html>Klik på <strong>{0}</strong> for at hente et OAuth anmodningsudtryk fra ''{1}''.</html>
189<html>Indtast gyldige dato/tid-værdier for at begrænse<br>forespørgslen til et specifikt tidsinterval.</html>
190<html>Indtast gyldige længde/breddegradsværdier for at begrænse<br>rettesætsforespørgslen til et specifikt afgrænsningsområde.</html>
191<html>Sørg for alle valgte veje peger i samme retning<br>eller retvinkel dem en efter en.</html>
192<html>Vælg et <strong>område af OSM tern</strong> på et givent zoomniveau.</html>
193<html>Vælg en af følgende <strong>standard forespørgsler</strong>.Vælg <strong>Download kun mine rettesæt</strong> hvis du kun ønsker at downloade rettesæt du selv har oprettet.<br>Bemærk at JOSM maksimalt vil indlæse 100 rettesæt.</html>
194<html>Marker de rettesæt du ønsker at lukke</html>
195<html>Marker de værdier der skal beholdes for de følgende tags.</html>
196<html>Udvidelsen {0} kræver JOSM version {1}. Den nuværende JOSM version er {2}.<br>Du skal opdatere JOSM for at kunne bruge denne udvidelse.</html>
197<html>Indstillingsfilen havde fejl.<br> Laver backup af den gamle til <br>{0}<br> og opretter en ny standard-indstillingsfil.</html>
198<html>Relation er blevet slettet udenfor editor.<br><br>Vil du lukke dette vindue?</html>
199<html>Hentning af et OAuth adgangsudtryk fra ''{0}'' fejlede.</html>
200<html>Hentning af et OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}'' fejlede.</html>
201<html>Kør en fuldautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM tilgår OSM-websiden på vegne af JOSM-brugeren og godkender fuldt<br>automatisk brugeren og henter et adgangsudtryk.</html>
202<html>Kør en halvautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM indsender standard OAuth anmodningerne for at få et anmodningsudtryk og et<br>adgangsudtryk. Det ekspederer brugeren til OSM-websiden i en ekstern browser<br> for at godkende sig selv og for at acceptere anmodningsudtrykket indsendt af JOSM.</html>
203<html>Vælg alle de spor som du ønsker der skal vises. Du kan trække og vælge en serie af spor, eller du kan bruge CTRL+klik for at vælge specifikke spor. Kortet opdateres automatisk i baggrunden. Å
204bn URL’erne ved at dobbeltklikke på dem.</html>
205<html>Vælg for at downloade data ind i et nyt datalag.<br>Fravælg for at downloade data ind i det nu aktive datalag.</html>
206<html>Markér for at gøre det muligt at indtaste en tag der vil blive tilføjet<br>alle ændrede relationer.</html>
207<html>Vælg for at begrænse forespørgslen til dine rettesæt.<br>Fravælg for at inkludere alle rettesæt i forespørgslen.</html>
208<html>Vælg for at gemme adgangsudtrykket i JOSM-indstillingerne.<br>Fravælg for kun at bruge adgangsudtrykket i denne JOSM-session.</html>
209<html>Vælg for kun at vise rettesæt for de aktuelt markerede objekter.<br>Fravælg for at vise alle rettesæt for objekter i det aktuelle data lag.</html>
210<html>Indstillingsfilen beder om lov til at tilføje indstillinger til <b>{0}</b>,<br/> men dens standardværdi er ukendt i øjeblikket.<br/> Aktiver den tilsvarende funktion manuelt og prøv at importere igen.
211<html>Trin 1/3: Hent et OAuth anmodningsudtryk</html>
212<html>Trin 2/3: Godkend og hent et adgangsudtryk</html>
213<html>Trin 3/3: Har hentet et adgangsudtryk korrekt</html>
214<html>Det lykkedes at bruge adgangsudtrykket''{0}'' til<br>at tilgå OSM serveren på ''{1}''.<br>Du tilgår OSM serveren som brugeren ''{2}'' med id ''{3}''.</html>
215<html>Kilden med prædefinerede tags {0} kan indlæses, men indeholder fejl. Ønsker du virkelig at bruge den?<br><br><table width=600>Fejlen er: [{1}:{2}] {3}</table></html>
216<html>Kilden med prædefinerede tags {0} kan indlæses, men indeholder fejl. Ønsker du virkelig at bruge den?<br><br><table width=600>Fejlen er: {1}</table></html>
217<html>Tag et billede af din GPS-modtager, mens den viser klokken.<br>Vis billedet her.<br>Notér derefter tidspunktet, du kan aflæse på billedet og vælg en tidszone<hr></html>
218<html>Adgangsudtrykket ''{1}'' er kendt af OSM serveren ''{0}''.<br>Men forsøget på at hente brugeroplysninger mislykkedes.<br>Afhængigt af hvilke rettigheder der er tildelt til dette udtryk, kan du dog stadig bruge det til<br>at uploade data, uploade GPS-spor og/eller tilgå andre beskyttede ressourcer.</html>
219<html>OSM API serveren på ''{0}'' meldte ikke tilbage med et gyldigt svar.<br>Det er sandsynligt at "{0}" ikke er en OSM API server.<br>Kontroller stavemåden af "{0}" og valider igen.</html>
220<html>OSM serveren<br>''{0}''<br>rapporterede en intern serverfejl.<br>Dette er sandsynligvis et midlertidigt problem. Prøv igen senere.
221<html>Overpass guiden kunne ikke fortolke følgende forespørgsel:
222<html>Den automatiske proces for at hente et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede fordi JOSM ikke var i stand til at opbygge<br>et gyldigt loginURL udfra OAuth godkendelsesslutpunktURL ''{0}''.<br><br>Kontroller din avancerede indstilling og prøv igen.</html>
223<html>Den automatiske proces for at hente et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede. JOSM kunne ikke logge ind i {0}<br>for bruger {1}.<br><br>Kontroller brugernavn og adgangskode og prøv igen.</html>
224<html>Den automatiske proces for at hente et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede.<br><br>Prøv igen eller vælg en anden slags godkendelsesproces,<br>f.eks. halvautomatisk eller manuel godkendelse.</html>
225<html>Barne-relationen<br>{0}<br>er slettet på serveren. Den kan ikke indlæses</html>
226<html>De kombinerede veje er medlemmer i en eller flere relationer. Beslut om du vil <strong>beholde</strong> disse medlemskaber for den kombinerede vej, eller om du vil <strong>fjerne</strong> dem.<br>Standarden er at <strong>beholde</ strong> den første vej, og <strong>fjerne</strong>de andre veje, der er medlemmer af den samme relation: den kombinerede vej vil træde i stedet for den oprindelige vej i relationen.</html>
227<html>Den nuværende URL <tt>{0}</tt><br>er en ekstern URL. Redigering er kun mulig for Hjælp-emner<br>på Hjælp-serveren <tt>{1}</tt>.</html>
228<html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med lyddata.</html>
229<html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med billeder.</html>
230<html>Data som skal uploades er en del af en u-løst konflikt i lag ''{0}''.<br>Konflikten skal løses før upload.</html>
231<html>De sammenlagte punkter er medlemmer i en eller flere relationer. Beslut om du vil <strong>beholde</strong> disse medlemskaber for slutpunktet eller om du vil <strong>fjerne</strong> dem.<br>Standarden er at <strong>beholde</strong> det første punkt og <strong>fjerne</strong> de andre punkter, der er medlemmer af den samme relation: slutpunktet vil træde i stedet for det oprindelige punkt i relationen.</html>
232<html>Relationen er ændret.<br><br>Ønsker du at gemme dine ændringer?</html>
233<html>Serveren meddelte at den har fundet en konflikt.
234<html>Serveren meddelte at der er fundet en konflikt.<br>Fejlbesked (u-oversat):<br>{0}</html>
235<html>Serveren rapporterer at et objekt er slettet.<br><strong>Upload fejlede</strong> hvis du prøvede at opdatere eller slette dette objekt.<br> <strong>Download fejlede</strong> hvis du prøvede at downloade dette objekt.<br><br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
236<html>Testen fejlede fordi serveren meldte en intern fejl.<br>JOSM kunne ikke afgøre om udtrykket er gyldigt. Prøv igen senere.</html>
237<html><strong>Flere rettesæt</strong> er nødvendige for at uploade {0} objekter. Hvilken strategi ønsker du at bruge?</html>
238<html>Der er ingen lag kildelaget<br>''{0}''br>kunne lægges sammen med.</html>
239<html>Der er mindst et medlem i denne relation, der refererer<br>til relationen selv.<br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes.<br>Hvordan ønsker du at fortsætte med cirkulære afhængigheder?</html>
240<html>Der er ikke markeret noget område at downloade.</html>
241<html>Denne handling kræver {0} individuelle<br>download-anmodninger. Ønsker du<br>at fortsætte?</html>
242<html>Denne relation har allerede et eller flere medlemmer der refererer til<br>objektet ''{0}''<br><br>Vil du virkelig tilføje endnu et relationsmedlem?</html>
243<html>Denne relation er blevet ændret udenfor editoren.<br>Du kan ikke tage dine ændringer i anvendelse og fortsætte redigeringen.<br><br>Ønsker du at oprette en konflikt og lukke editoren?</html>
244<html>Kunne ikke tolke kilden med prædefinerede tags: {0}. Ønsker du virkelig at bruge den?<br><br><table width=400>Fejlen er: [{1}:{2}] {3}</table></html>
245<html>Kunne ikke tolke kilden med prædefinerede tags: {0}. Ønsker du virkelig at bruge den?<br><br><table width=600>Fejlen er: {1}</table></html>
246<html>Upload af ubehandlede GPS-data som kortdata betragtes som skadeligt <br>Hvis du vil uploade traces, så kig her:</html>
247<html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br>af dine punkter, veje eller relationer.<br><br>Klik <strong>{0}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren.<br>Klik <strong>{1}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
248<html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br> af dine punkter, veje eller relationer.<br>Konflikten er forårsaget af <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>serveren har version {2}, din version er {3}.<br><br>Klik <strong>{4}</strong> for kun at synkronisere den konfliktende primitiv.<br>Klik <strong>{5}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren.<br>Klik <strong>{6}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
249<html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi du har brugt<br>rettesæt {0}, som allerede var blevet lukket {1}.<br>Upload igen med et nyt eller et eksisterende åbent rettesæt.</html>
250<html>Upload til serveren <strong>fejlede</strong> fordi dit nuværende <br>datasæt bryder med en forudsætning.<br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
251<html>Brug foto af et nøjagtigt ur,<br>f.eks. GPSmodtagerdisplay</html>
252<html>Brug standard OSM server-URL (<strong>{0}</strong>)</html>
253<html>Version <strong>{0}</strong> oprettet den <strong>{1}</strong></html>
254<html>Version <strong>{0}</strong> nu redigeret i lag ''{1}''</html>
255<html>Du forsøger at tilføje en relation til sig selv.<br><br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes derfor.<br>Springer over relation ''{0}''.</html>
256<html>Du anvender EPSG:4326 projektion, som kan lede<br>til uhensigtsmæssige resultater i forbindelse med afstemning af rektangulære opstillinger.<br>Ændr din projektion for at slippe for denne advarsel.<br>Ønsker du at fortsætte?</html>
257<html>Du blev ikke færdig med at sammenlægge forskellene i denne konflikt.<br>Konflikt løsninger vil ikke blive påført med mindre alle forskelle<br>er løst.<br>Klik på<strong>{0}</strong> for at lukke alligevel.<strong>Allerede<br>løste forskelle vil ikke blive påført.</strong>Klik <strong>{1}</strong> for at fortsætte med at løse konflikter.</html>
258<html>Du har hentet et OAuth adgangsudtryk fra OSM webstedet. Klik på <strong>{0}</strong> for at acceptere udtrykket. JOSM vil bruge det i efterfølgende forespørgsler for at få adgang til OSM API’et.</html>
259<html>Du har ugemte ændringer i dette editor vindue.<br><br>Vil du smide disse ændringer væk og genindlæse data fra lag?</html>
260<html>{0} relationer skaber en cyklus, fordi de refererer til hinanden.<br>JOSM kan ikke uploade dem. Rediger relationerne og fjern den cirkulære afhængighed.</html>
261<i>(Autogem gemmer de ændrede datalag med jævne mellemrum. Backup’erne gemmes i JOSM''s indstillingsmappe. I tilfælde af nedbrud vil JOSM prøve at gendanne ugemte ændringer ved næste opstart.)</i>
262<i>(JOSM kan beholde en backupfil når der gemmes datalag. Den tilføjer ''~'' til filnavnet og gemmer den i den samme mappe.)</i>
263<i>CH1903 / LV03 (uden lokale korrigeringer)</i>
264<i>grader</i><tt>&deg;</tt>
265<i>grader</i><tt>&deg;</tt> <i>minutter</i><tt>&#39;</tt>
266<i>grader</i><tt>&deg;</tt> <i>minutter</i><tt>&#39;</tt> <i>sekunder</i><tt>&quot</tt>
267<i>mangler</i>
268+++++
269+++++
270<nyt objekt>
271<ikke>
272<eller>
273<spørgsmålstegn>
274+++++
275<strong>Advarsel:</strong> Da du ikke bruger standard OSM API, skal du sørge for at sætte en OAuth forbruger nøgle og hemmelighed i <i>Avanceret OAuth parametre</i>.
276<udefineret>
277+++++
278> efter
279> før
280> bund
281+++++
282+++++
283Et vejskilt / vejledningsskilt til at angive retninger til forskellige destinationer.
284En tavle med et kort.
285En tavle med information.
286Stillestående vand, såsom en sø eller dam.
287En gård inden for større bosættelse
288Et fladt område med sand, grus eller småsten ved siden af vand.
289En stor mængde vand delvis omsluttet af jord, men med en bred munding.
290En linje af træer.
291Lavt område mellem bakkerne.
292En bjergryg eller bakkeshøjderyg.
293Et navn mangler, selvom name:* eksisterer.
294En bemærkelsesværdig sten eller gruppe af sten, hvor mindst en af dem er fast forbundet med det underliggende fundament.
295En ismasse af tæt is der er i konstant bevægelse under sin egen vægt.
296Et punkt hvor grundvandet naturligt strømmer til jordoverfladen fra undergrunden.
297En tidligere version af JOSM har installeret et brugerdefineret certifikat for at give HTTPS understøttelse ved fjernstyring:
298En primitiv med ID = 0 kan ikke være usynlig.
299Et relations-medlemskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør tjekke dette, og korrigere hvor nødvendigt.
300Et rollebaseret relations-medlemskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør tjekke dette, og korrigere hvor nødvendigt.
301Et saddelpunkt mellem bjerge eller bakker.
302En enkelt bemærkelsesværdig fritstående sten, som kan afvige fra sammensætningen af terrænet den ligger i.
303Et enkeltstående træ.
304En stejl klippevæg der er betydelig lodret eller næsten lodret (lad den nedre flade være på højre side af vejen).
305En vulkan, enten hvilende, uddød eller aktiv.
306AM;A1;A2;A;B;C1;C;D1;D;BE;C1E;CE;D1E;DE
307AM;A1;A2;A;B;C1;C;D1;D
308+++++
309+++++
310+++++
311+++++
312+++++
313API-egenskaber
314Brud på API-egenskaber
315API-version: {0}
316+++++
317+++++
318+++++
319Fjernet jernbane
320Afbryd
321Afbryd sammenlægning
322Afbryd filvælger dialog
323Afbryd filvælger dialog.
324Om
325Om JOSM...
326Accepter adgangsudtryk
327Accepter alle tags fra {0} i denne session
328Godkend de nye udvidelses-sites og luk dialogboksen
329Adgang
330Adgangsudtryk
331Adgangsudtryksnøgle:
332Adgangsudtrykshemmelighed:
333AdgangsudtryksURL:
334Adgangsrettigheder
335Adgang til den tilbagetrukne version ''{0}'' af {1} {2} er forbudt.
336Overnatning
337Ifølge udvidelsen medfølgende information, så er {0} forfatteren.
338Præcision
339Handling
340Handlings parametre
341Handlinger
342Handlinger der skal foretages
343Aktiver
344Aktiver lag
345Aktiver de markerede lag
346Aktiverer standard korttegneren i stedet.
347Aktive prædefinitioner:
348Aktive regler:
349Aktive stile:
350Tilføj
351Tilføj URL for billedlag
352Tilføj JOSM-udvidelsers beskrivelses-URL.
353Tilføj punkt...
354Tilføj korrigeret billede
355Tilføj tag
356Tilføj et bogmærke for det nu markerede downloadområde
357Tilføj en ny note
358Tilføj en ny ikonsti
359Tilføj et nyt nøgle/værdi-sæt til alle objekter
360Tilføj et nyt punkt til en eksisterende vej
361Tilføj en ny prædefinition ved at indtaste filnavn eller URL
362Tilføj en ny regel ved at indtaste filnavn eller URL
363Tilføj en ny kilde til listen.
364Tilføj en ny stilart ved at indtaste filnavn eller URL
365Tilføj en ny tag
366Opret et nyt {0} enme ved at indtaste dens URL
367Tilføj et punkt ved at angive bredde-/længdegrad eller østlig afstand / nordlig afstand
368Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt efter det sidste medlem
369Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det sidste markerede medlem
370Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det første medlem
371Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det første markerede medlem
372Tilføj alle tags
373Angiv forfatter
374Tilføj markerede tags til markerede objekter
375Tilføj kommentar
376Tilføj kommentar til note:
377Tilføj konflikt for ''{0}''
378tilføj filter.
379Tilføj billedlag {0}
380Tilføj lag
381Tilføj punkt
382Tilføj punkt inde i vej
383Tilføj punkt ind i vej og forbind
384Tilføj punkt {0}
385Tilføj note tilstand
386Tilføj eller fjern værktøjslinjeknap
387Tilføj relation {0}
388Tilføj markerede tags
389Tilføj markering til relation
390Tilføj indstilling
391Tilføj tags til markerede objekter
392Tilføjer medlemmerne af alle markerede relationer til den aktive markering
393Tilføj de markerede tilgængelige prædefinitioner til listen over aktive prædefinitioner
394Tilføj de valgte tilgængelige regler til listen over aktive regler
395Tilføj de markerede tilgængelige stile til listen med aktive stile
396Tilføj de valgte relationer til den aktuelle markering
397Tilføj til valgt
398Tilføj til flytbart kort vælger:
399Tilføj værktøjslinjeknap
400Tilføj værdi?
401Tilføj vej
402Tilføj vej {0}
403Tilføjede punkter ved alle skæringspunkter
404Tilføjer JOSM localhost certifikat til {0} nøglelager
405Tilføjer certifikat for TLS-forbindelser: {0}
406Tilføjer {0} til ignorerede tags
407Tilføjer {0} til stavekontrollen
408Tilføjer {0} til tag kontrol
409Adresse
410Adresse-interpolering
411Adresser
412Mineindgang
413Juster farvemætning for laget.
414Juster gammaværdien for laget.
415Justerer forskydningen for billedlaget
416Juster lagets gennemsigtighed
417Juster skarphed/sløring værdi for laget.
418Juster positionen af dette billedlag
419Justerer tidszone og forskydning
420Justerbar {0} ikke registreret endnu.
421Justerbar {0} ikke registreret endnu. Kan ikke sætte deltagelse i synkroniseret justering.
422Administrationscenter
423Administrativt
424Administrativt niveau
425 AvanceretAvanceret baggrund:
426ndret!Avanceret baggrund: Ikke standardAvancerede OAuth parametreAvancerede OAuth egenskaberUdvidede indstillingerAvanceret infoAvanceret info (web)Udvidet objekt-information\rReklamesøjleULuftfoto "{0}" kan være fejljusteret. Kontroller dets offset ved hjælp af GPS spor!ÿþÿþLuftvejÿþLandbrug
427Luftkvalitet\nFlyvepladsLufthavnLufthavnsområdeAlbers arealtroSpritOpstil punkter i cirkelStil punkter op på linjeAlle\nAlle filer\rAlle formaterAlle filer(*.*)VAlle installerede udvidelser er opdaterede. JOSM behøver ikke at hente nyere udgaver.QAlle numeriske værdier summeret som ''{0}'' vil blive anvendt som nøgle ''{1}''OAlle punkter og spor-segmenter får samme farve. Kan justeres i laghåndtering."Alle projektioner er understøttetAAlle indstillingerne for denne gruppe er standard, intet at gemmeLAlle værdier slået sammen som ''{0}'' vil blive anvendt for nøgle ''{1}''Alle køretøjer
428KolonihaverTillad ændringer af noter)Tillad at downloade dine private GPS-spor"Tillad at læse dine indstillingerTillad at uploade GPS-sporTillad at uploade kortdata#Tillad at skrive dine indstillingerTilladt trafik:ITillader at JOSM bliver styret fra andre programmer, f.eks en webbrowser.FTillader at justere sporfarven for forskellige gennemsnitshastigheder.\nAlpinhytte8Har allerede registreret en konflikt for primitiv "{0}".@Inkluder også ufuldstændige og slettede objekter i søgningen.Omdøb også filenAlternativt navn
429Altid skjult\nAltid vist
430Opdater altid uden af spørgeAmbulancestationÿþAmerikansk fodbold
431Antal kabler
432Antal sæder\nAntal trinAntal kredsløb
433Antal polerAmpereForlystelsesparkKEn OSM-datavalidator, som tjekker for brugeres og programmers typiske fejl.#En ophobning af løse kantede sten.EEn ophobning af løse afrundede sten på en strand eller et flodleje.
434En tom værdi sletter tagget.BDer opstod en fejl under tjek af om din JOSM instans er opdateret.En fejl opstod i udvidelsen {0}ƒDer opstod en fejl under forsøget pÃ¥ at afstemme fotoene med GPX-sporet. Du kan justere gliderne for manuelt at afstemme fotoene.<Et kontor hvor du kan fÃ¥ information om en by eller region.<En uventet fejl opstod, som kan stamme fra "{0}"-udvidelsen.Der opstod en uventet handling.\nDette er altid en kodefejl. Hvis du bruger den nyeste version af JOSM, overvej da at indsende en fejlrapport.ÿþ\nVinkellÃ¥sVinkellÃ¥s aktiv.\nHenvisning
435AntikviteterFerielejlighed;Tilføj indstillingerne fra filen til eksisterende værdierAnvendAnvend ændringerAnvend prædefinitionAnvend løsning
436Anvend rolle\rAnvend rolle:=PÃ¥før linjeudjævning til GPX linjer for glattere udseende.TPÃ¥før linjeudjævning til kortvisningen i trÃ¥dnet tilstand for glattere udseende.<Brug udjævning pÃ¥ kortvisningen for et mere glat udseende.Anvend nyligt tag {0}Anvend løste konflikter(Anvend løste konflikter og luk dialogenUdfør valgte ændringer9Tilføj tags i udklipsholderen til alle valgte elementer.8Tilføj tags til det rettesæt, data bliver uploadet til Tilføj de aktuelle opdateringerAnfør tern-adressen*Tilføj opdateringerne og luk dialogboksen%Anvend denne rolle for alle medlemmerUdfør?ÿþForplads\nAkvakulturÿþArkadeArkæologisk sted
437Bueskydning&Er du sikker på at du vil fortsætte?[Er du sikker på, at du vil flytte elementer med vedhæftede veje, der er skjult af filtre?OmrådeOmråde-stil på ydre vejOmråde-stil vej er ikke lukket:Områder er kun tegnet med fyld omkring deres indre kanterOmråder omkring stederOmråder deler segment
438KunsthandelNavn på kunstner
439Kunstcenter\nKunstværkOpstigning (m)Spørg før opdateringKonstruer nye polygoner\rSamlingspunkt\nPlejeboligTilknyttet gadeFormod9Mindst et objekt at slette påkrævet. Har tom markering.)Bemærk: Brug kun rigtige tastaturtaster!
440Forlystelse
441AttributterLydenheden er utilgængeligLydguideLydindstillingerLyd-markører fra {0} Lyd synkroniseret på punkt {0}.Lyd waypoint mærkningLyd: {0}Lydguide via mobiltelefon?Australsk fodboldGodkend7Få godkendelse med den givne brugernavn og adgangskodehGodkendelse af HTTP proxyen ''{0}'' mislykkedes. Indtast et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.`Godkendelse ved OSM API ''{0}'' fejlede. Indtast et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.`Godkendelse ved værten ''{0}'' fejlede. Indtast et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.)Godkender sessionen for bruger ''{0}''...
442GodkendelseGodkendelse fejledeGodkendelse fejlede
443Godkendelse: Forfatter\nForfatter:Autorisation fejlede/Godkend JOSM til at fÃ¥ adgang til OSM API’etGodkendelses-URL:\nGodkend nu=Godkender OAuth anmodningsudtryk ''{0}'' pÃ¥ OSM-websiden ...%Godkender anmodningsudtryk ''{0}''...\nForfattereÿþHent tern automatiskAutogem aktiveretAutogem interval (sekunder)Autogemte filer pr. lagAutozoomAuto-zoom som standard: Automatisk gætAutoindlæs tern som standard: \rAutomatiseret\rHjertestarter
444PengeautomatAutomatisk tag-rettelselOpret automatisk lydmarkører udfra trackpoints (fremfor explicitte waypoints) med navne eller beskrivelser.NLav automatisk et markørlag udfra ethvert waypoint ved åbning af et GPX-lag.BAfkorter automatisk værdien af tag ''{0}'' på slettet objekt {1}\rTilgængelige
445Tilgængelige standardemner:
446Tilgængelige prædefinitionerTilgængelige rollerTilgængelige regler:Tilgængelige stile:LavinebeskyttelseÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþBabylugeTilbage Betingelser for brug af baggrund Baggrund:Ryglæn
447Backspace i tilføj tilstandDÃ¥rlig forespørgsel6DÃ¥rlig placering i HTML-dokument. Handlingen var: {0}DÃ¥rlig respons\nTaskebutikÿþBageriÿþ#BÃ¥ndbreddebegrænsning overskredetÿþÿþÿþ\rKlippeomrÃ¥de´Bart lavere liggende udyrket jord med en kratbevoksning findes hovedsageligt pÃ¥ frit-drænende ufrugtbar, sur jord, og er kendetegnet ved Ã¥ben, lavtvoksende træagtig vegetation.SBart lavere liggende udyrkede areal med buske, men kun lidt eller ingen trædække.QBart øvre liggende udyrket jord hovedsagelig dækket af græs og ofte græssede.Barakker
448Afgrænsning'Barriere indgang ikke sat pÃ¥ barrieren BarriererBarrierer og indgangeÿþBasalBassinÿþ BatterierSlagmarkÿþÿþBugtStrandStyret standomrÃ¥de
449Beachvolley
450PejlemærkeSkønhedsklinik\nSengebutikSengeBiavlerØlhave[Før du indsender en fejlrapport sørg du har opdateret til den nyeste version af JOSM her:Belgisk Lampert 1972Belgisk Lampert 2008BænkÿþÿþÿþÿþÿþBedste zoom: {0}
451DrikkevarerCykel Cykelgade Cykelrute\nCykelrampeCykler udlejesCykler repareresCykler sælges
452Cykler vaskes (mod betaling)
453Cykelhandler
454ReklameskiltBillardÿþ BiodieselBiobrændselsgeneratorBiogasgeneratorBiomassegenerator\nFugleskjulÿþGrovsmedBetonblok/stor stenBlÃ¥:\rTavle indholdBÃ¥dVærftVarmtvandsreaktor 1 (BWR-1)Varmtvandsreaktor 2 (BWR-2)Varmtvandsreaktor 3 (BWR-3)
455Varmtvandsreaktor 4 (BWR-4)Varmtvandsreaktor 5 (BWR-5)Varmtvandsreaktor 6 (BWR-6)Pæl Pæletypeÿþ\nBoghandler\rSpilleudbyderBogmærkenavn: \nBogmærkerÿþGrænsekontrol
456Grænsetype\rBegge punkter KuglespilGrænserGrænse
457Grænsesten
458Duplikerede punkter i områder
459GrænsetypeAfgrænsningsomrÃ¥de$AfgrænsningsomrÃ¥de (projekteret): AfgrænsningsomrÃ¥de: AfgrænsningerÿþFilial operatørMastforgreningstypeMærke
460BølgebryderBryggeriBroBropille\nBro omridsBroerÿþWØdelagte prædefinerede tags "{0}-{1}" - Java metoden i ''værdier fra'' er ikke "{2}"XØdelagte prædefinerede tags "{0}-{1}" - Java metoden i ''værdier fra'' smed {2} ({3})zØdelagte prædefinerede tags "{0}-{1}" - antallet af elementer i ''vis værdier'' skal være den samme som i ''værdier''~Ødelagte prædefinerede tags "{0}-{1}" - antallet af elementer i ''kort beskrivelse'' skal være den samme som i ''værdier''BordelTidligere bebygget grundÿþBuddhistisk tempel
461SporstopperLav forespørgselBygningBygningspassageDuplikerede punkter i bygningerBygning inden i bygningOpbygger hovedmenu
462Bygningsdel
463BygningstypeJLav Overpass forespørgsel ved hjælp Overpass Turbo forespørgsels guiden
464Inbygget stilart, intern sti:\nIndbygget:ÿþ
465SkubbelÃ¥geÿþPlansiloÿþStyreskinne til bus
466Bus-platform\nBusstationBusstopBussluseBusstop (gammel)Slagter
467Knap betjentEfter kode (EPSG)ÿþÿþÿþÿþÿþÿþ'Canadisk deuterium uran reaktor (CANDU)CEE blÃ¥
468CEE rød 16A
469CEE rød 32AÿþCNG (Komprimeret naturgas)ÿþÿþÿþÿþ Kabelbane\rCache indhold\nCache navnCache statistik: {0}MatrikelCaféUdregner download omrÃ¥de)Vis relationseditor for markeret relationÿþKameraÿþ
470Campingplads&Kan ikke justere en polygon. Afbryder.TKan ikke aktivere korttegningsklassen "{0}", da den ikke er en underklasse af "{1}".WKan ikke aktivere korttegningsklassen "{0}", da den ikke er registreret som korttegner.HKan ikke aktivere korttegningsklassen "{0}" da klassen ikke blev fundet.Canadisk fodboldKanalAnnuller)Fortryd og gå til foregående dialogboksAnnullér godkendelse'Annuller auto-forøgelse for dette felt
471Annuller lukning af rettesætAfbryd løsning af konflikt&Abryd konfliktløsning og luk dialogenAfbryd handling'Annuller opdateringerne og luk dialogen*Annuller uploaden og genoptag redigeringenAnnuller upload
472Annullér, forsæt redigering-Kan ikke tilføje et punkt uden for verdenen.-Kan ikke tilføje en vej med kun {0} punkter..Kan ikke føje punkt {0} til ukomplet vej {1}.7Kan ikke tilføje {0} da det ikke er en del af datasæt/Kan ikke anvende uafklaret tagsamlingsgenstand.WKan ikke tildele et rettesætsID > 0 til en ny primitiv. Værdi af rettesætsID er {0}.^Kan ikke forme rettesætsforespørgsel med tidsbaserede begrænsninger. Input er ikke gyldigt.EKan ikke sammenligne primitiv med ID "{0}" med primitiv med ID "{1}".rKan ikke oprette en rettesæt forespørgsel der indeholder begge forespørgselsparametrene "uid" og "display_name"MKan ikke oprette rettesætsforespørgsel for Ã¥bne rettesæt af anonym bruger%Kan ikke slette et punkt der har tags.Kan ikke bestemme centrum af udvalgte punkter.kKan ikke downloade filen ''{0}''. Dens download-link ''{1}'' er ikke en gyldig URL. Springer over download.lKan ikke downloade udvidelse ''{0}''. Downloadlinket ''{1}'' er ikke en gyldig URL. Springer over download.[Kan ikke downloade udvidelse ''{0}''. Downloadlinket er ikke kendt. Springer over download.MKan ikke indlæse lag af typen "{0}" da der ikke kunne findes nogen importer.OKan ikke indlæse laget {0} da det afhænger af laget {1} som er sprunget over.WKan ikke sammenlægge da den ene af de deltagende primitiver er ny og den anden er ikke`Kan ikke sammenlægge punkter: Ville blive nød til at slette vejen {0} som stadig bruges af {1}`Kan ikke sammenlægge primitiver med forskellige ID''er. Denne ID er {0}, mens den anden er {1}.-Kan ikke blande punkt og vej for rollen "via"(Kan ikke flytte objekter udenfor verden.aKan ikke Ã¥bne URL ''{0}''<br>Følgende download opgaver accepterer de viste URL mønstre:<br>{1}%Kan ikke fortolke tidsstempel ''{0}''!Kan ikke løse uafklaret konfliktkKan ikke begrænse rettesætsforespørgsel til den nuværende bruger, fordi den nuværende bruger er anonymeKan ikke begrænse rettesætsforespørgslen til et specifikt afgrænsningsomrÃ¥de. Input er ugyldigt.BKan ikke begrænse rettesætsforespørgslen til brugernavnet "{0}"@Kan ikke opdele da en anden opdelingshandling allerede er i gang@Kan ikke starte IPv4 fjernstyrings https server pÃ¥ port {0}:{1}:Kan ikke starte IPv4 fjernstyringsserver pÃ¥ port {0}: {1}@Kan ikke starte IPv6 fjernstyrings https server pÃ¥ port {0}:{1}:Kan ikke starte IPv6 fjernstyringsserver pÃ¥ port {0}: {1}OKan ikke fortryde kommando ''{0}'', fordi lag ''{1}'' ikke er tilstede længereKano\nKano/KajakDÃ¥serÿþÿþÿþÿþÿþ KapacitetKapacitet (ialt)Bil\rBilforhandler BilmærkeAutocamperpladsPapFragtTømrerÿþ!Casette eller Elsan bortskaffelsePengeÿþKasinoÿþBorgÿþCatering
473KreaturristÅ
474rsag:
475Huleindgang\nKirkegårdMidtergelænder!Centrum af afgrænsningsområde: Centrer synsfeltCentrale meridian\rTyngdepunkt: !Certifikat er blevet installeret.#Certifikat er blevet afinstalleret.3Certifikat er allerede installeret. Intet at gøre./Certifikat er ikke installeret. Intet at gøre.
476Certifikat:KædeKædeværktøj Stolelift\nFeriehytte\nSkift TagsSkift retninger?&Ændringsliste over listeindstillinger%Ændringsliste over kortindstillingerTilpas liste indstillingÆndre punkt {0}Rettede punkter for {0}Ændre proxy indstillingerSkift relation,Ændre relationsmedlemskabsrolle for {0} {1}Ændre relation {0}Skift opløsningTilpas strengindstilling*Skift projektionen igen eller fjern laget.Tilpas markeringenTilpas visningen$Skift synligheden af det valgte lag.Ændre vej {0}Ændringer behøver upload?'Ændrer indstillingerne efter XML filen Rettesæt%Rettesæts-ID > 0 forventet. Fik {0}.Rettesæt ID:
477RettesætshåndteringsdialogRettesætshåndteringRettesæt lukketRettesæt kommentarRettesætskommentar:\rRettesæts-IDRettesætsinfoRettesættet er fyldtRettesæt kilde\rRettesæt {0} RettesætRet tastaturgenveje manuelt\rOpladestation<Tjek "Gem" for at gemme laget til filen angivet til venstre.;Tjek "Upload" for at uploade ændringerne til OSM serveren.Tjek for FIXMEs0Tjek hvis du føler modsatte retning mere bekvem
478Kontrolinterval (minutter):Afstem med serverenTjek egenskabsnøglerTjek egenskabsværdier.2Ser efter slettede forældre i det lokale datasæt,Kontrollerer forældre for slettede objekter(Undersøger udvidelse forudsætninger...&Kontrollerer for forældede funktioner(Kontrollerer for fejl mod API-egenskaber<Søger efter fejl i adresser og associatedStreet relationer.*Søger efter fejl i barrierer og indgange.1Kontrollerer for fejl i internet relaterede tags."Kontrollerer for fejl i relationer Kontrollerer for fejl i adresser
479Kontrollerer for fejl på veje"Kontrollerer for fejl i relationer-Kontrollerer for fejl på religiøse objekter
480Kontrollerer for geometri fejlAKontrollererl for manglende tag eller mistænkelige kombinationerLSøger efter punkter i strømledninger der ikke har en power=tower/pole tag."Kontrollerer for unødvendige tags/Leder efter veje der er forbundet til områder.>Tjekker for veje med identiske på hinanden følgende punkter.(Kontrollerer for forkerte flere værdier,Kontrollerer for forkerte numeriske værdier(Kontrollerer for forkerte wikipedia tagsCheksumfejl: {0}
481MaterialistÿþChikaneBarnerelationerSkorsten Kinesisk tryk reaktor (CPR-1000)Kinesiskÿþ
482IndsnævringVælg*Vælg Tag kontrolregler der skal aktiveresVælg en farveVælg en farve for {0}
483Vælg en forudangivet licensVælg en værdiVælg profil-filVælg nyligt tag {0}
484Vælg tests der skal aktiveresVælg OSM objekttypeVælg server for søgning:Vælg synlige sporÿþTStykstørrelse {0} overskrider maks. størrelse {1} pÃ¥ rettesæt for server ''{2}''KirkeÿþStorbyByskiltBymurBynavnÿþÿþ\nKlassetypeRydSlet fortryd/genskab-oversigten\nRyd bufferRyd tekstomrÃ¥de%Ryder listen med senest Ã¥bnede filer Klik ''<strong>{0}</strong>'' for at fortsætte med at uploade til yderligere nye rettesæt.<br>Klik ''<strong>{1}</strong>'' for at vende tilbage til upload dialogen.<br>Klik ''<strong>{2}</strong>'' for at annullere upload og vende tilbage til kortredigering.<br>1Tryk <strong>{0}</strong> for at ignorere.</html>‘Klik pÃ¥ <strong>{0}</strong> for at indæse dem nu.<br>Om nødvendigt vil JOSM oprette konflikter som du kan løse i konfliktløsnings-dialogen.'Klik pÃ¥ cellen for at ændre filstien.
485Klik her for at vælge gem sti Klik her for at se din indbakke.)Klik pÃ¥ vejen for at forbedre dens form.BKlik test adgang til OSM-serveren med det nuværende adgangsudtryk-Klik pÃ¥ pilen i bundet for at vise den igen.7Klik pÃ¥ det sted hvor du ønsker at oprette en ny note2Klik for at afbryde og for at genoptage redigering0Klik for at afbryde Ã¥bning af eksterne browsere-Klik for at afbryde sammenlægning af punkter>Klik for at afbryde tilbagestilling til OAuth standardværdierKlik for at afbryde uploadrKlik for at tilføje et nyt punkt. Slip Ctrl for at flytte eksisterende punkter eller hold Alt nede for at slette.Klik for at annullere7Klik for at annullere og genoptage redigering af kortet)Klik for at afbryde den aktuelle handlingQKlik for at kontrollere om objekter i dit lokale datasæt er slettet pÃ¥ serverenKlik for at lukke dialogen>Klik for at lukke dialogen og fjerne objektet fra relationerne<Klik for at lukke dialogen og afbryde sletning af objekterne0Klik for at lukke dialogen og afbryde downloaden<Klik for at lukke denne dialog og fortsætte med at redigereKlik for at lukke vindue5Klik for at fortsætte upload til flere nye rettesæt>Klik for at oprette en konflikt og lukke denne relationseditor†Klik for at slette det markerede punkt. Slip Alt for at flytte eksisterende punkter, eller hold Ctrl nede for at tilføje nye punkter.#Klik for at slette udvidelsen "{0}"Klik for at slette. Shift: Slet vejsegment. Alt: Slet ikke ubrugte punkter, nÃ¥r en vej slettes. Ctrl: Slet refererende objekter.'Klik for at deaktivere udvidelsen "{0}"@Klik for at smide ændringer væk og lukke denne relationseditor?Klik for at smide ændringerne væk og genindlæse data fra lagKlik for at downloade8Klik for at downloade alle objekter der henviser til {0}0Klik for at downloade det aktuelt valgte omrÃ¥de$Klik for at beholde udvidelsen "{0}"&Klik for at minimere/maksimere paneletkKlik for at flytte det markerede punkt. Hold Ctrl nede for at tilføje nye punkter eller Alt for at slette. Å
486bn indstillinger for billedlag8Klik for at åbne indstillinger for prædefinerede tags.?Klik for at komme til godkendelsesformularen på JOSM webstedetGKlik for at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standardværdierne
487Klik for at genstarte senere.%Klik for at hente et anmodningsudtryk"Klik for at hente et adgangsudtryk+Klik for at gå tilbage til upload-dialogenUKlik for at vende tilbage til relationseditoren og genoptage redigering af relationer'Klik for at afvikle jobbet i baggrunden;Klik for at gemme ændringer og lukke denne relationseditor<Klik for at springe over opdatering af aktiverede udvidelser)Klik for at begynde søgning efter steder3Klik for at gå igennem OAuth godkendelsesprocessenOKlik for at gå igennem OAuth godkendelsesprocessen og lav et nyt adgangsudtryk"Klik for at teste adgangsudtrykket-Klik for at opdatere de aktiverede udvidelser'Klik for at opdatere udvidelsen ''{0}''Klient timeout\nKlippevægKlatringLægehusUrLuk\rLuk alligevelLuk rettesæt efter upload\rLuk rettesætLuk dialog og annuller downloadLuk noteLuk note med besked:Luk åbne rettesæt$Luk det nu markerede åbne rettesæt
488Luk dialogen1Luk dialogen og afbryd forespørgsel af rettesæt)Luk dialogen og accepter adgangsudtrykket#Luk dialogen og afbryd godkendelsenCLuk indstillingsdialogen og smid opdateringer af indstillinger vækLuk de markerede rettesæt Luk de markerede åbne rettesæt.Luk denne dialog og genoptag redigering i JOSMALuk panelet. Du kan genåbne det med knapperne i venstre menubar.Lukket efter - Lukket
489Lukket den:Nærmere beskrivelseNærmere beskrivelseLukker åbne rettesæt#Lukker de markerede åbne rettesætLukker rettesætLukker rettesæt {0}Lukker rettesæt...Tøj
490Kulgenerator KystlinjeKystlinje inden i {1}\nKystlinjer\nKaffebutikMønterTømningstidspunktVideregående udd. KolonnadeFarve(Farve (HTML navn eller hexadecimal kode)\nFarvenavn:\rFarvemætningFarver?Farvelægger punkter og sporsegmenter efter databegrænsninger.uFarvelægger punkter og spor ud fra opløsningen af positionen (HDOP). Din optage-enhed skal logge denne information.1Farvelæg punkter og sporsegmenter efter retning.5Farvelæg punkter og sporsegmenter efter tidsstempel.-Farvelægger punkter og spor efter hastighed.,Farver brugt af forskellige objekter i JOSM.BaggrundsfarveFarve på kant/pil\nTekstfarve<Kombinationen af ellipsoide parametre er ikke understøttet.\rKombiner vejeBekræft kombineringKombiner flere veje til en
491Kombineret gang- og cykelstiKommando
492Kommandostak(Kommandstak: Fortryd: {0} / Genskab: {1} KommentarKommentar til note\nKommentar:ErhvervFællesFælles indstillingerForkortet navn(Kommunikationen med OSM-serveren fejlede
493Medborgerhus
494Sammenlign 6Færdiggør punkt {0} med null koordinater i vejen {1}Komprimeret luftÿþBetingede nøgler KonditoriIndstil udvidelses-sites$Konfigurér avancerede indstillinger Indstil tilgængelige udvidelserKonfigurer steder...BKonfigurer listen over steder hvorfra udvidelser bliver downloadetKonfigurer værktøjslinjen,Konfigurer om der skal oprettes backup-filer-Konfigurer om der skal bruges en proxy-serverQKonfigurer din identitet og hvordan der skal godkendes i forhold til OSM-serverenBekræft rydningBekræft Fjernstyrings-handling-Bekræft alle fjernstyringshændelser manueltBekræft tom rolle
495BekræftelseKonfliktKonflikt-løsningKonflikt baggrund
496Konflikt baggrund: kombineretKonflikt baggrund: bestemtKonflikt baggrund: dropKonflikt baggrund: drop tag
497Konflikt baggrund: tom rækkeKonflikt baggrund: frossen"Konflikt baggrund: i sammenligningKonflikt baggrund: i modsatKonflikt baggrund: behold#Konflikt baggrund: behold alle tags Konflikt baggrund: behold medlem Konflikt baggrund: behold et tag!Konflikt baggrund: ingen konflikt Konflikt baggrund: ikke i modsatKonflikt baggrund: fjern medlem*Konflikt baggrund: samme position i modsatKonflikt baggrund: valgt.Konflikt baggrund: adderer alle numeriske tagsKonflikt baggrund: ubestemtKonflikt forgrundKonflikt forgrund: dropKonflikt forgrund: drop tag"Konflikt forgrund: i sammenligningKonflikt forgrund: behold#Konflikt forgrund: behold alle tags Konflikt forgrund: behold medlem Konflikt forgrund: behold et tagKonflikt forgrund: fjern medlem.Konflikt forgrund: adderer alle numeriske tagsKonflikt forgrund: ubestemtDKonflikt i ''synlig'' attributten for objekt af typen {0} med id {1}Konflikt er ikke helt løst\nKonflikterKonflikter fundetKonflikter i indsatte tags(Konflikter ved kombination af primitiver<Konflikter ved kombination af veje - kombineret vej er "{0}"=Konflikter ved sammenlægning af punkter - slutpunkt er "{0}""Forbind eksisterende vej til punkt+Forbundet vejs slutpunkt tæt på anden vej
498Indstillinger for forbindelse.Indstillinger for forbindelse til OSM-serveren"Kunne ikke få Forbindelse til APIJTilslutning til proxy ''{0}'' for URI ''{1}'' fejlede. Handlingen var: {2}Under udførelse\nByggepladsForbrugernøgle:Forbrugerhemmelighed:Kontakt (Almindeligt skema)*Kontakt (Skema med ''contact:*'' præfiks)Kontakter OSM-serveren...Forbinder til server...Indhold KontinentFortsætFortsæt alligevelForsæt som den erFortsæt løsningFortsæt uploadFortsæt uploadFortsæt vej fra seneste punkt.EFortsætter tegning af en linje der deler punkter med en anden linje.BidragKøbmandKonvertér til GPX-lagKonvertér til datalagKonverteret fra: {0}/Koordinatværdi kan være i en af tre formater:
499KoordinaterKoordinater (projekteret): Koordinater importeret: {0}
500Koordinater:\rKoordinater: KopierKopier koordinater Kopibutik
501Kopier tags\rKopier værdi
502Kopier alle nøgler/værdier%Kopier alle mine elementer til målet&Kopier alle deres elementer til målet:Kopier de valgte punkters koordinater til udklipsholderen.Kopier billede stilKopier mine markerede elementer ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.kKopier mine markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.QKopier mine markerede elementer til enden af den sammenlagte liste over elementerOKopier mine markerede punkter til starten af den sammenlagte liste over punkter
503Kopi af {0}"Kopier valgte nøgle(r)/Værdi(er)+Kopier valgte objekter til udklipsholderen.:Kopier nøgle og værdien af alle tags til udklipsholderenAKopier nøgle og værdi for den valgte tag(s) til udklipsholderen9Kopier værdien fra det markerede tag til udklipsholderenkKopier deres markerede element ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.PKopier deres markerede element til starten af listen over sammenlagte elementer.lKopier deres markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.PKopier deres markerede elementer til enden af listen over sammenlagte elementer.Kopier til udklipsholder og lukKopi {1} af {0}Ophavsret (URL)Å
504r for ophavsret\nSammenhold
505Afstem billeder med GPX-sporSammenhold med GPXKosmetik"Kunne ikke tilgå datafil(er):\n{0}YKunne ikke kombinere vejene<br>(De kunne ikke sammenlægges til en enkelt række punkter)CKunne ikke forbinde til osm serveren. Tjek din internetforbindelse.
506Kunne ikke eksportere ''{0}''.
507Kunne ikke finde elementtypen!Kunne ikke finde advarsels-niveau
508Kunne ikke importere ''{0}''.Kunne ikke importere filer.+Kunne ikke indlæse billede fra tern server<Kunne ikke indlæse udvidelsen {0}. Fjern fra indstillinger?8Kunne ikke forstå længde, bredde eller zoom. Tjek den."Kunne ikke fortolke WMS laglisten.Kunne ikke læse "{0}"2Kunne ikke læse kilde med prædefinerede tags {0}3Kunne ikke læse kilde med prædefinerede tags: {0}QKunne ikke indlæse kilde med prædefinerede tags: {0}\nØnsker du at beholde den?
509Kunne ikke omdøbe filen "{0}"Kunne ikke hente WMS laglisten.æKunne ikke hente listen med dine Ã¥bne rettesæt, fordi<br>JOSM ikke kender din identitet.<br>Du har enten valgt at arbejde anonymt eller du har ikke tilladelse<br>til at kende identiteten af den bruger pÃ¥ hvis vegne du arbejder.TKunne ikke afstemme det indtastede link eller id til den valgte service. Prøv igen.AntalLand LandekodeAmtDomhus
510OverdækketOverdækket (med tag)Overdækket reservoir\nHåndværkKranOpret
511Opret cirkelOpret ny mappe'Opret cirkel ud fra tre valgte punkter.HOpret en kopi af denne relation og åbn den i et andet redigeringsvindueOpret nyt kort-lagOpret en ny noteOpret en ny relationOpret områdernOpret lydmarkører ved positionen på sporet svarende til den modificerede tid af hver lyd-WAV-fil importeret.Opret bogmærke&Opret markører ved indlæsning af GPXOpret multipolygonOpret nyt punkt.\rOpret ny noteOpret nye objekter
512Opret ny relation i lag "{0}"\nOpret noteOprettet
513Oprettet ved\rOprettet ved:Oprettet før -
514Oprettet af:\rOprettet dato\rOprettet den:Opretter rettesæt...Opretter hovedgrænseflade\nKreditkortÿþAfgrødeKroketOverkørsel for cyklerOvergangssted for ridende"Fodgængerovergang (over jernbane)\rSkolepatruljeKrydsende barriererKrydsende grænserKrydsende bygninger\rOvergangstypePassage typenavn (UK):Krydsende vandløb/vejKrydsende vandløbKrydsende vejeKryptografiske valutaer-Ctrl for at sammenlægge med nærmeste punkt.KøkkenKultur\nGennemløbAktuel markering\rAktuel status4Nuværende rettesæt er null. Kan ikke uploade data.1Nuværende legitimationsstyring er af typen "{0}"5Nuværende værdi ''{0}'' for brugerID er ikke gyldig Den aktuelle værdi er standard.Nuværende zoom: {0}LDer er lige nu ikke markeret noget downloadomrÃ¥de. Vælg et omrÃ¥de først.GardinPude TilpassetTilpasset projektionSelvvalgt WMS-link
515Tilpas farve(Tilpas elementerne på værktøjslinjen.
516Tilpas stilTilpas sportegningKlip SnitlinjeIndhakCyklus\rCykelhindringCykel-bane/sporCykelstiCykelsti venstreCykelsti højre'Cyklisk afhængighed mellem relationer:CyklingCykler afhængighederÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþDæmningÿþDatafejl
517Datalag {0}\nDatasæt: Datakilder og typer:Data kilder ({0})\rDatavalidatorÿþ7Databasen er utilgængelig pÃ¥ grund af vedligeholdelseDatasætskonsistenstestDatoDato:Dato: \nDatum navn DebetkortFejlsøgnings informationFAfgør hvordan data skal uploades og hvilket rettesæt der skal bruges\rdecimalgrader\nBeslutningFormindsk zoomDedikeret ridestiDedikeret cykelstiDedikeret gangstiStandardStandard (automatisk valgt)
518Standard (åben, lukket, ny)LStandardværdien er i øjeblikket ukent (indstillingen er ikke brugt endnu).Standardværdien er "{0}".Standard værdi: {0}\rStandard: {0}Definition af {0} er uklarSletSlet filSlet fil fra diskSlet lagSlette-tilstand Slet tags4Slet veje, som ikke er dele af en indre multipolygonBekræftelse af sletningSlet duplikerede relationerSlet duplikerede veje
519Slet filter.Slet fra relationSlet billedfil fra disk
520Slet ufuldstændige medlemmer?4Slet lag uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.Slet punkt {0}Slet punkter eller veje.Slet nu!Sletter objekterSlet relation {0}Slet relation?Slet relationerSlet valgte objekter.6Slet det aktive lag. Sletter ikke den tilknyttede fil.
521Slet den redigerede relation'Fjern den valgte nøgle i alle objekterSlet de markerede lag.Slet den valgte relation!Slet den valgte kilde fra listen.Slet markeringen i tag-tabellen!Slet unødige punkter fra en vej.
522Slet vej {0}SlettetSlettede "{0}"Slettet status:+Slettet medlem {0} bruges af relationen {1} Slettet punkt henvist til af {0}&Slettet punkt {0} er en del af vej {1} Slettede eller flyttede objekterSlettet relation)Slettet relation {0} indeholder medlemmer"Slettet vej {0} indeholder punkter
523DelikatesseLevering
524Trosretning TandlægeVarehusForældede funktioner\rDybde i meterNedstigning (m)
525Beskrivelse
526Beskrivelse:Beskrivelse: {0}ÿþ\rRetningsskiltÿþ,Destination skrevet pÃ¥ skilt (uden afstand)Detaljeringsgrad#Detaljerede oplysninger: {0} <> {1}Detaljer
527Detaljer... Detaljer:YFandt intet brugbart IPv6-netværk, foretrækker IPv4 fremfor IPv6 efter næste genstart.SFandt brugbart IPv6-netværk, foretrækker IPv6 fremfor IPv4 efter næste genstart.=Fandt brugbart IPv6-netværk, foretrækker IPv6 fremfor IPv4.(Bestem brugerID for nuværende bruger...(Vælger udvidelser der skal indlæses...OmkørselsruteDiameter (i mm)7Fandt ikke et objekt med id {0} i det aktuelle datasætÿþ*Diesel (gas til væske - ultimativ diesel)DieselgeneratorDiesel til lastbiler.Forskellige antal baner i nøglerne {0} og {1}\rSværhedsgradÿþDOpløsning af position (rød = høj, grøn = lav, hvis tilgængelig)ÿþRetning=Retning (rød = vest, gul = nord, grøn = øst og blÃ¥ = syd)Retning i graderSlÃ¥ fra>Hindre adgangen til den givne ressource (er), adskilt af kommaDeaktiver alle andre udvidelserSlÃ¥ udvidelse fra. Smid vækKasserbar nøgle: baggrundKasserbar nøgle: forgrund$Kasserbar nøgle: markering baggrund$Kasserbar nøgle: markering forgrundFrakobl punkt fra vej3Frakobler punkter fra den vej de aktuelt hører til\rDiscover kort\nDiskussion
528Diskussioner HÃ¥ndkøbÿþ
529Vis avancerede OAuth parametreVis ISO datoerIndstillinger for visningxVis en bevægelig ikon, der repræsenterer punktet på det synkroniserede spor hvor lyden der spiller nu var indspillet.CVis avanceret objektinformation om OSM punkter, veje og relationer.FVis kun knapper i højre sidemenuer når markøren er inde i elementetVis koordinater somVis kasserbare nøgler&Vis fyldfarve for områder med place=*Vis geo-taggede billederQVis historiske oplysninger om OSM veje, punkter eller relationer i en webbrowser.6Vis historik for OSM-veje, -punkter eller -relationer._Vis nøgler, der er anses for uinteressante på en sådan måde, at de kan fjernes uden besked.Vis live lydspor.JVis objektinformation om OSM punkter, veje og relationer i en webbrowser.
530Vis gadenavne (ved høj zoom)Vis lyd-menuen.Vis "Om"-billedet.#Vis rettesættets basale egenskaber#Vis de markerede objekters historik<Vis objekterne oprettet,opdateret og slettet af rettesættet0Vis offentlig diskussion omkring dette rettesætVis rettesættets tagsSkærm zoom: {0}Skærm:;Viser et lille kort over den aktuelle redigerings placering!Viser JOSM versionen og afslutterAfstand (kilometer)ÿþ Afstand: Fordel punkter8Fordel de valgte punkter med ens afstande langs en linjeDistriktNedlagtUbrugt jernbanesporGrøfttOpdel intervaller mellem oprindelige opløsninger niveauer til mindre trin, hvis de er meget større end zoomforholdOpdeling
531Undlad at udføre ændringerbHusk mit valg og spørg ikke igen (gå til Indstillinger -> Udvidelser for at ændre dette senere)ETegn ikke pile, hvis de ikke er mindst denne afstand fra den forrige.Skjul ikke statuslinjeSkjul ikke værktøjslinje"Skjul ikke værktøjslinje og menu9Kræv ikke at skifte tilstande (Potlatch arbejdsflowstil)Vis ikke igen (husker valg)
532Vis ikke igen (denne handling)
533Vis ikke igen (denne session)Vis ikke denne besked igen&Vil du virkelig anvende den nye rolle?Vil du tillade dette?#Ønsker du at indsætte disse tags?
534ByggemarkedDokLæge=Passer ikke til mønster ''begrænsningsværdi @ betingelse'' HundeparkHundevæddeløbÿþDobbelt stereografiskDobbelt konfliktNedÿþDownload alle børnDownload komprimeret OSM!Download komprimeret OSM ændring\rDownload dataÿþÿþ\rDownload stedDownload medlemmerÿþDownload OSM ændringDownload OSM note udfra IDDownload OSM noter$Download OSM noter indenfor grænserÿþ
535Download OSM objekt udfra ID
536Download OSM objekter udfra IDDownload udvidelse6Download korrigerede billeder fra forskellige servicesDownload markerede børnÿþ*Download alle børnerelationer (rekursivt)&Download alle ufuldstændige medlemmer2Download alle medlemmer af de markerede relationerDownload og genstart2Download og vis historikken for de valgte objekter^DownloadomrÃ¥dets størrelse er ok, størrelsen vil sandsynligvis blive accepteret af serverenIDownloadomrÃ¥det er for stort; vil sandsynligvis blive afvist af serverenDownload som nyt lagDownload ændrede objekter
537Download indhold af rettesætDownload rettesæt<Download rettesæt ved hjælp af foruddefinerede anmodningerDownload indholdÿþDownload alt indenfor:Download færdig!Download fra OSM langs dette sporDownload fra OSM...
538Download fra Overpass API ...Download i aktuel visning
539Hent ufuldstændige medlemmer6Download ufuldstændige medlemmer af valgte relationer?Download information om de markerede rettesæt fra OSM serverenDownload liste*Download kortdata fra Overpass API server.3Download kortdata fra OSM serveren i aktuel visning#Download kortdata fra OSM serveren.Download medlemmer>Download mine rettesæt fra OSM serveren (maks. 100 rettesæt)Download kun mine rettesæt\nHent nær:&Download noter fra note søge API’etDownload noter i aktuel visning
540Download nuDownload objektDownload objekt...Download objekter9Hent objekter, som refererer til et af de valgte objekter Download objekter til et nyt lag"Download forældreveje/-relationerDownload udvidelsesliste...Download udvidelser
541Download omdirigeret til "{0}"3Download refererende (forælder-relationer og veje),Download de referende (forælder relationer)!Downloader refererende relationerDownload relationsmedlemmerDownload relationer+Download markerede ufuldstændige medlemmer
542Download markerede relationerÿþDownload sprunget over
543Download afgrænsningsområdet*Download afgrænsningsområdet som rå GPS"Download indholdet af rettesættet.Download indhold af rettesæt fra OSM-serverenPDownload rettesættet med det specificerede ID, inklusive rettesættets indhold.9Download indholdet af de markerede rettesæt fra serverenLDownload den aktuelle version af de ændrede objekter i det valgte rettesæt3Download den aktuelle version af de valgte objekter-Download listen over tilgængelige udvidelser3Download URL''ens lokation (med lat=x&lon=y&zoom=z)?Download URL''ens lokation (med lat=x&lon=y&zoom=z) som rå GPSHenter {0} af {1} ({2} tilbage)Downloadede GPX-dataHentede {0}/{1} tern"Downloader filen {0}: {1} bytes...Downloader GPS-dataDownloader noterDownloader OSM-data...Downloader OSM noter...
544Downloader udvidelsen {0}...Downloader "Dagens besked"Downloader indhold af rettesæt
545Downloader rettesæt {0} ...Downloader rettesæt ...'Downloader indhold af rettesæt {0} ...Downloader dataDownloader data...Downloader filDownloaderer historik...Downloader noter
546Downloader Ã¥bne rettesæt ...$Downloader udvidelsesliste fra "{0}"#Downloader punkterne {0} til {1}...%Downloader refererende relationer ...Downloader refererende veje ...Downloader relation {0} Træklift¸Træk et vejsegment for at lave en rektangel. Ctrl-træk for at flytte et segment langs dets normal, Alt-træk for at oprette en ny rektangel, dobbeltklik for at tilføje et nyt punkt.Træk spillehovedpTræk spillehoved og slip nær spor for at afspille lyd derfra; SHIFT+slip for at synkronisere lyd pÃ¥ det sted.DrænTegnTegn retningspile. Tegn en cirkel fra HDOP værdien!Tegn en cirkel fra HDOP værdien.?Tegn en firkant af passende størrelse og slip sÃ¥ museknappen.ZTegn pile i kørselsretningen for ensrettede veje og andre retningsorienterede funktioner.#Tegn grænserne for downloadet data8Tegn retningspile for linjer, som forbinder GPS-punkter."Tegn retningsvisere pÃ¥ vejstykkerTegn inaktive lag i anden farveTegn store GPS punkter%Tegn større prikker for GPS-punkter."Tegn linjer mellem rÃ¥ GPS-punkter#Tegn linjer mellem rÃ¥ GPS-punkter.
547Tegn punkterTegn ensrettet pile.
548Tegn kun omridset af omrÃ¥derTegn elastik-hjælpelinje$Tegn numre for segment-rækkefølgen(Tegn segment ordensnumrene pÃ¥ valgt vej*Tegn omridset af data hentet fra serveren.LTegn retningspile ved hjælp af tabelopslag i stedet for kompleks matematik.'Tegn inaktive datalag i en anden farve.2Tegn ordensnumrene pÃ¥ alle segmenter i deres vej.&Tegn virtuelle punkter i valg-tilstandGTegn virtuelle punkter i valg-tilstand for lette tilpasninger af veje..Linjebredde for GPX linjer\nDrikkevand\rKøre igennemKøre-ind teater\nKøreskoleÿþÿþÿþÿþKemisk renseriDobbelt tilpasningDobbelt tilpasning aktiv.\nTømmestedÿþDuplikerDuplikerede husnumre)Dublet-punkter, som bruges af flere veje.Dupliker markering.Duplikér dette lagDuplikerede punkterDuplikerede relationerDuplikerede vejpunkterDuplikerede vejeDynamisk
549Dynamiske knapper i sidemenuer.Dynamisk farveområde baseret på datagrænserE-mail1E-mailadresse indeholder et ugyldigt domæne: {0}4E-mailadresse indeholder et ugyldigt brugernavn: {0}E-mailadresse er ugyldigE10 (10% Ethanol blanding)E85 (85% Ethanol blanding)1EPSG:4326 og Mercator projektion er understøttet)EULA licens URL er ikke tilgængelig: {0}+Hvert punkt skal forbinde nøjagtigt 2 veje Øst/NordØstlig afstandRedigerRediger vej attributter:*Rediger JOSM-udvidelsers beskrivelses-URL.\rRedigere tagsRediger også …Rediger filter.Rediger ignoreringsliste/Rediger breddegrad og længdegrad for et punkt.!Rediger ny relation i lag ''{0}''#Rediger relation #{0} i lag ''{1}''Rediger genvejRediger kildeindgang:"Rediger den nuværende hjælpeside!Rediger den nu markerede relationERediger filnavnet eller URL’en for den valgte aktive prædefinition7Rediger filnavnet eller URL for den valgte aktive regel4Rediger den markerede aktive stils filnavn eller URLCRediger den relation det nu markerede relationsmedlem refererer tilBRediger relationen det nu markerede relationsmedlem refererer til.
550Rediger den markerede ikonstiRediger den valgte kilde.8Rediger værdien for den valgte nøgle for alle objekterVærktøjslinjen Rediger
551Rediger: {0}Redigeret den: Redigeret af: \nUddannelsemDu skal enten redigere stien manuelt i tekstfeltet eller klikke på "..." knappen for at åbne en filvælger.Elektriske apparater\nElektriker\rElektificeret
552Elektronisk#Elektroniske punge og betalingskort\nElektronik(Elementer af typen {0} er understøttet.Højdeÿþ(Ellipsoiden "{0}" er ikke understøttet.Ellipsiod navnEllipsoid parametre1Ellipsoide pÃ¥krævet (+ellps=* eller +a=*, +b=*)\rE-mailadresse\rEmail tjekkerVold Ambassade\rNødsituationAlarmeringspunkt
553NødtelefonAlarmerings telefonnummer~Nødspor, ved siden af lange faldende skråninger til lastbiler og andre køretøjer, til at stoppe sikkert efter bremsesvigt.Udrykningskøretøjer\rTomt dokument
554Tom metadata.Tom rolletype fundet, men forventede en af {0}\nTomme vejeAktiver
555Aktiver HTTPS understøttelse)SlÃ¥ standarder for indbyggede ikoner tilSlÃ¥ filter tilAktiver fjernstyring2Marker afkrydsningboksen for at acceptere værdienUAktiver/deaktiver automatisk flytning af kortvisningen til det sidste placerede punkt Aktiver/deaktiver ekspertilstand4SlÃ¥ rendering af kortet kun som trÃ¥dgitter til/fra(Aktivere detaljeret debug niveau (trace)Anbefal/frarÃ¥d upload\rHÃ¥ndhævelseÿþForstør9Indtast længde- og breddegrad for at hoppe til position.
556Indtast URLIndtast URL at downloadeIndtast et rettesæts id6Indtast en detaljeret kommentar for at oprette en note2Indtast en liste af udvidelser der skal indlæses."Indtast et stednavn at søge efter#Indtast et stednavn at søge efter:@Indtast en rolle og brug den med de markerede relationsmedlemmer/Indtast en rolle for alle relationsmedlemskaberAngiv et søgeudtrykIndtast en kilde#Indtast avancerede OAuth egenskaber,Indtast en URL hvor data skal downloades fraIndtast en upload-kommentar!Indtast brugerinfo for HTTP-proxy%Indtast brugeroplysninger for OSM-API"Indtast loginoplysninger for værtYIndtast østlig og nordlig afstand (x og y) adskilt af mellemrum, komma eller semikolon.Indtast filnavn:
557Indtast sti eller mappenavn:\rIndtast tekst1Indtast ID’et fra det objekt der skal downloads
558Indtast OAuth adgangsudtrykket(Indtast koordinaterne for det nye punkt.Indtast søgeudtrykketIndgangIndgang (Hul i barrierer)Indgangsnummer?Emnet ''{0}'' lræver JOSM Version {1}. (Aktuelt kørende: {2}) Punkt {0}RidningÿþÿþÿþErotiskFejlFejl UFejl ved tilføjelse af certifikat {0} - aftryk stemmer ikke. Forventede {1}, var {2}!Fejl ved downloading af tern: {0}Fejl under download8Fejl header "{0}" passer ikke til det forventet mønster\rFejl i filter_Fejl i søgeudtryk pÃ¥ position {0} - udtryk skal returnere forskellig fra nuværende primitivegFejl i søgeudtryk pÃ¥ position {0} - venstre side af eller(|) udtryk skal returnere sæt af primitiverTFejl i søgeudtryk pÃ¥ position {0} - ikke(-), kan ikke anvendes i denne sammenhængfFejl i søgeudtryk pÃ¥ position {0} - højre side af eller(|) udtryk skal returnere sæt af primitiverFejl i {0} værdi: {1}"Fejl ved opstart af test {0}:\n {1}Fejl ved hent af lag6Der opstod en fejl med forespørgslen ''{0}'': ''{1}''hEn fejl opstod ved behandling af gpx-data for laget ''{0}''. Kun en del af filen vil være tilgængelig._En fejl opstod ved behandling af gpx-filen ''{0}''. Kun en del af filen vil være tilgængelig.Fejl i fil {0}/Fejl under fortolkning af notesvar fra serveren
559Fejl ved fortolkning af {0}: Fejl ved lydafspilning'Fejl ved læsning af bogmærkeemnet: %s:Fejl ved læsning af revisions info fra revisions fil: {0},Fejl ved omdøbning af filen "{0}" til "{1}"
560Fejl ved eksport af {0}:\n{1}*Fejl ved hentning af filer fra mappen {0}\n:Fejl ved fortolkning af forskydning.\nForventet format: {0}4Fejl ved fortolkning af søgeudtryk på position {0}7Fejl ved fortolkning af datoen.\nBrug det angivne format7Fejl ved fortolkning af tidszone.\nForventet format: {0}
561Fejl under fortolkning af {0}FejlFejl under download
562RulletrappeEvakueringsrampeÿþ
563AnslÃ¥et cache størrelse: {0}ÿþÿþÿþÿþÿþ
564Europæisk tryk reaktor (EPR)-Lige husnummer i ulige adresse interpolation.,Lige blanding af hårde og bløde materialerAlt Eksempler,Afvikler tilføjelse til opstart af platformEksisterende punktEksisterende værdierAfslut?Afslut JOSM og gem. Ugemte ændringer uploades og/eller gemmes.7Afslut JOSM uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.\nAfslut nu!Afslut programmet.*Forventet element ''{0}'', men fik ''{1}''GForventet heltalsværdi i intervallet 1-60 for ''+zone=...'' parameter.:Forventede ikke-tom værdi for parameter "{0}". Fik "{1}".2Forventede numerisk argument for parameteren "{0}"Forventet søgeudtrykForventer {0} efter {1}EksperttilstandEksperttilstand7Tydelige waypoints med tid anslået udfra sporposition.,Tydelige waypoints med gyldige tidsstempler.Eksporter GPX-filEksporter og gemEksporter indstillinger5Eksporter indstillingsnøgler til JOSM tilpasningsfilEksporter valgte emner
565Eksporter dataene til GPX-fil.Eksporter til GPX...$Trækker GPS-lokaliteter ud fra EXIFTræk udUdvid dobbelt tilpasning
566Træk vej udUdvid: hjælpelinjeUdvid: primær linjeÿþÿþFIXMEsÿþStof
567FaciliteterFarve for toning: Toning-niveau: \Kunne ikke få adgang til mappen ''{0}'' af sikkerhedsmæssige årsager. Handlingen var: {1}'Kunne ikke tilføje {0} til tag kontrolKKunne ikke genkende bruger ''{0}'' med adgangskode ''***'' som OAuth-bruger.Kunne ikke godkende OAuth forespørgslen "{0}"/Kunne ikke afbryde igangværende OAuth handling,Kunne ikke oprette manglende cachemappe: {0})Kunne ikke oprette udvidelsesmappen "{0}"hKunne ikke oprette udvidelsesmappe ''{0}''. Kan ikke cache udvidelsesliste fra udvidelsesstedet ''{1}''.JKunne ikke oprette udvidelsesinformation fra manifest for udvidelsen "{0}"
568Kunne ikke oprette tern kildeBKunne ikke slette cache fil med defekte standardindstillinger: {0}.Kunne ikke slette forældet udvidelse ''{0}''..Kunne ikke download udvidelse information listKunne ikke evaluere {0}
569Kunne ikke finde udvidelse {0}9Kunne ikke hÃ¥ndtere zip-fil ''{0}''. Handlingen var: {1}\Kunne ikke initiallisere indstillingerne. Kunne ikke oprette manglende indstilingsmappe: {0}bKunne ikke initiallisere indstillingerne. Kunne ikke nulstille indstillingsfilen til standard: {0}VKunne ikke initiallisere indstillingerne. Indstillingsmappen ''{0}'' er ikke en mappe.£Kunne ikke at installere allerede downloadet udvidelse ''{0}''. Springer over installation. JOSM bliver stadig ved med at indlæse den gamle version af udvidelsen.gKunne ikke installere udvidelse ''{0}'' fra midlertidig downloadet fil ''{1}''. Omdøbning mislykkedes.SKunne ikke installere udvidelse ''{0}'' fra midlertidig downloadet fil ''{1}''. {2}FKunne ikke indlæse korttegningsstile fra ''{0}''. Handlingen var: {1} Kunne ikke indlæse XML skemaet.>Kunne ikke indlæse cache fil med standardindstillingerne: {0}NKunne ikke indlæse kortfortolkningsklassen ''{0}''. Klassen blev ikke fundet.1Kunne ikke indlæse ressource "{0}". Fejl er {1}.GKunne ikke indlæse {0}, brug cachet fil og prøv igen næste gang: {1}Kunne ikke finde billedet "{0}"#Kunne ikke finde ressource ''{0}''.Kunne ikke Ã¥bne URLWKunne ikke Ã¥bne URL''en. Der er ikke angivet nogen platform. Angiv først en platform.`Kunne ikke Ã¥bne fil med type ''{2}'' og navnedel ''{3}'' i zip-fil ''{0}''. Handlingen var: {1}
570Kunne ikke Ã¥bne hjælpeside.Kunne ikke Ã¥bne hjælpeside. URL’en er tom.1Kunne ikke Ã¥bne input-strøm for resurse ''{0}''"Kunne ikke fortolke MapCSS vælgerBKunne ikke fortolke korttegningsstile fra ''{0}''. Fejlen var: {1}9Kunne ikke fortolke dato "{0}" meldt tilbage af serveren.ŽKunne ikke parse feltet ''{1}'' i indstilling med nøgle ''{0}''. Handlingen var: {2}. Kan ikke genskabe vinduesgeometri ud fra indstillinger.rKunne ikke fortolke dokument med udvidelsesliste fra webstedet ''{0}''. Springer over webstedet. Handling var: {1}(Kunne ikke gemme indstillinger i ''{0}''XKunne ikke sætte legitimationsoplysninger altid øverst. Fangede en sikkerhed handling.AKunne ikke læse CSS-filen ''help-browser.css''. Handling er: {0}(Kunne ikke læse MOTD. Handling var: {0}%Kunne ikke omdøbe filen {0} til {1}.=Kunne ikke hente OAuth adgangsudtryk fra legitimationsstyringGKunne ikke hente OSM legitimationsoplysninger fra legitimationsstyring.MKunne ikke hente brugerinfo for den aktuelle JOSM bruger. Handlingen var: {0}GKunne ikke gemme OSM legitimationsoplysninger til legitimationsstyring.'Kunne ikke gemme standardindstillinger.GKunne ikke scanne fil ''{0}'' for udvidelsesoplysninger. Springer over.YKunne ikke lave nuværende primitiv. Nuværende version {0} ikke tilgængelig i historik.IKunne ikke lave reference. Reference-ID {0} matcher ikke historik-ID {1}.NKunne ikke lave reference. Reference version {0} ikke tilgængelig i historik.HKunne ikke signere en HTTP forbindelse med en OAuth Bekræftelses header=Kunne ikke gemme OAuth adgangsudtryk til legitimationsstyringnKunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag ikke indeholder sÃ¥dan en primitivSKunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag er nul.
571Bæredygtig Falsk østlig og nordlig afstandLandbrugsbedrift\nGårdbutik\rLandbrugsjord
572GÃ¥rdspladsFastfood"Hurtig optegning (ser grimmere ud)Hurtig frem multiplikatorvFatalt: Kunne ikke finde billede ''{0}''. Dette er et alvorligt konfigurationsproblem. JOSM vil holde op med at virke. FaxnummerGebyr
573FjeldområdeKvindeHegnFærge\nFærgerute\nFærgehavn!Henter en pakke punkter fra "{0}"$Henter en pakke relationer fra "{0}"
574Henter en pakke veje fra "{0}"#Henter punkt med ID {0} fra ''{1}''&Henter relation med ID {0} fra ''{1}''!Henter vej med ID {0} fra ''{1}''\nLandhockeyÿþFil ''{0}'' findes ikke.6Fil "{
575" er ikke skrivebar. Indtast et andet filnavn.Filnavn:Backup af filer!Filen findes allerede. Overskriv?$Filnavn er forventet for lag nr. {0}Filnavn:)Filen {0} eksisterer allerede. Overskriv?+Filen {0} er hentet, dog under navnet "{1}"Fil: {0}Filvælger hjælp.FilerFiler af typen:Filer af typen:4Fyld et rettesæt op og returner til upload-dialogenÿþ!Filter Skjult:{0} Deaktiveret:{1}Filtertilstand'Filtrer objekter og skjul/slÃ¥ dem fra.\rFilterstreng:ÿþAfslut tegning.
576Brandslukker
577Brandslange Brandhane
578Brandstation BÃ¥lplads BÃ¥lpladsFiskeri\rMotionscenterMotionsstationÿþRetRet forældede tagsRettelse af {0}Ret tag konflikterRet tagsRet det markerede problem.
579Ret disse, hvis det er muligt.Retter ({0}/{1}): ''{2}''Retter fejl...ÿþ FlagstangLejlighedsnummerFlydendeBlomsterhandlerTøm tern cache<Fokuser relationseditoren pÃ¥ relationen "{0}" i laget "{1}"MapperFølg
580Følg linje Følgende problemer blev fundet:MadMad bank
581SpiseomrÃ¥de\rMad og drikkeGÃ¥endeFodboldÿþYFor Syd og Vest kompasretningerne kan du enten bruge negative tal eller S, W bogstaverne.]For omrÃ¥der med fast synlig klippe, der er tyndt bevoksede eller ikke bevoksede overhovedet.Kun for de valgte elementer
582Til kroppenYGennemtving tegning af linjer hvis de importerede data ikke indeholder linje information.:Gennemtving linjer hvis der ikke imporeret nogen segmenterVadestedSkov:Fjern objekter, men slet dem ikke fra serveren ved upload.LFormat datoer ifølge {0}. Dags dato vil blive vist som {1} i stedet for {2}Frem/tilbage tid (sekunder)Fandt {0} resultater\nSpringvandRammeGratis pumpning af cyklerÿþÿþÿþÿþFrys1Frys den nuværende liste over samlede elementer.Frekvens i hertz (Hz)FraFra (første stop)Fra ...
583Fra relationFra URL\nBrændstof
584Benzinkort:Brændstoftyper:Vis i fuldskærmFuldautomatiskFunktionBedemand KabelbaneMøbelforretningÿþÿþÿþGK zoneGLONASS signaler
585GPS-punkter
586GPS signalerBeskrivelse af gps-spor GPX-filerGPX-filer (*.gpx *.gpx.gz)$GPX-sporet har ingen tidsangivelser..GPX data vil blive inkluderet i session filen.\nGPX-spor: ÿþÿþÿþGTK farvevælgerÿþÿþGæliske sportsgreneGalileo signalerÿþGaragerHave\nHavecenterGartner
587Gasgenerator\rGas isoleredeBenzingenerator
588Gasbeholder LÃ¥ge/ledSporvidde (mm)ÿþÿþÿþÿþÿþGenerel adgang\rGeneratortypeSlægt\rGeoJSON filerÿþÿþGeodatastyrelsen (Danmark)-Geodatastyrelsen matrikelkort INSPIRE visningÿþGeodatastyrelsen skærmkortGeografiÿþGeobillede: {0}GeometriÿþÿþÿþÿþGeotaggede billederGeotermiskgenerator FÃ¥ et adgangsudtryk for ''{0}''Hent lag\rGave/SouvenirÿþUbetinget vigepligtGletsjerGlas
589Glasflaskerÿþÿþ
590GÃ¥ tilbage til upload dialogGÃ¥ tilbage til trin 1/3#GÃ¥ til OSM wiki for hjælp til tagGÃ¥ til Taginfo"GÃ¥ til JOSM’s Hjælp-hjemmesideGÃ¥ til næste sideGÃ¥ til foregÃ¥ende sideÿþGolfbane\nGondolliftVarelift/GPS-tidspunkt (aflæst fra ovenstÃ¥ende foto): ÿþGivne rettighederGræs Græsland Gravplads!Afløb for slange via tyngdekraftÿþ\rGrønt affaldGrøn:\rNy byggegrund\rGrønthandlerDrivhusomrÃ¥deAGrid shift filen ''{0}'' for option +nadgrids understøttes ikke.Vejkasse til salt/sand
591Præparering Grundvand PlejehjemHøfdeÿþÿþ AutoværnPensionat/Bed & Breakfast\nGuide postÿþÿþ Gymnastikÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþ%HTTP fejl {0} ved indlæsning af tern&HTTPS understøttelse ved fjernstyring8Naturtype med stedsegrønne og løvfældende vegetation.Frisør/BarberÿþÿþÿþLandsbyTrÃ¥dled HÃ¥ndboldHandicapfastsættelseKunsthÃ¥ndværk Gelænderÿþ
592Isenkræmmer
593Har kabine? Opvarmet?-Har nøglen "created_by" eller "converted_by"1Har nøglen "note", "comment" eller "description"Har nøglen "source"Har nøglen "watch")Har tag indholdende "fixme" eller "FIXME"SundhedHøreapparaterHede LastbilerHækHøjde (meter)HelikopterlandingspladsHjælp
594Hjælp: {0} HalvkugleSkjul
595Skjul værktøjslinjen Rediger
596Skjul filterSkjul ikoner ved lav zoomSkjul eller vis denne knapSkjul denne knap)Skjul denne besked og vis den aldrig igenSkjuler filterHi-fi.Stor frihøjde: lette terrængående køretøjBusserPHøjere værdi betyder flere nødvendige trin, derfor vil zoom trin være mindre$Fremhæv destinations vej og punkter;Fremhæv slutpunkter og veje mens der tegnes eller markeresVejDuplikerede punkter i vejeAVejforbindelse er ikke forbundet til en passende vej/forbindelse.Vej afstandspælVejtypeVeje
597Veje deler segment med omrÃ¥deÿþVandring\nVandreruteÿþHinduistisk tempel HistoriskHistoriske stederHistorisk navnHistorikHistorik (web)Historik for punkt {0}Historik for relation {0}Historik for vej {0}GHistorik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave nuværende primitiv.DHistorik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave referenceprimitiv)Hold Ctrl nede for at skifte fastgørelse\rStop positionHjemBoligmontering\nHjemmesideHestHestevæddeløb RideskoleÿþVært:
598VandrerhjemÿþHusnavn HusnummerHusnummer "{0}" duplikeret
599Husnummer for langt fra gadenHusnummer uden gade\rHusnummer {0}Hus nummer {0} pÃ¥ {1} Huset {0}HusholdningsartiklerNuance:ÿþ JagttÃ¥rnÿþ"Varme, ventilation og airconditionBrandhane placeringJeg er i tidszonen: ÿþÿþÿþÿþÿþÿþID > 0 forventet. Fik {0}.3Rettesæt med ID > 0 krævet. Nuværende ID er {0}.ÿþÿþÿþÿþÿþÿþIO-fejl
600IO handling.EIO-fejl ved oprettelse af filen, autogem vil blive sprunget over: {0}ÿþÿþIshockeySkøjteløb pÃ¥ isFlødeisIkon\nIkonstier:Ikon:Hvis du bruger den nyeste version af JOSM og udvidelser, kan du indsende en fejlrapport i vores fejlrapporteringssystem.\nHer burde fejl-informationen allerede være udfyldt for dig. Tilføj informationer om hvordan fejlen kan genskabes, og giv sÃ¥ mange detaljer som muligt.IgnorerIgnorer nøgle ''{0}''Ignorer tag ''{0}''+Ignorér det markerede problem næste gang./Ignorer dem og lad relationen være som den er.Ignorer denne fejl.*Ignorer dette rÃ¥d og sammenlæg alligevel%Ignorer dette tip og upload alligevel/Ignorer advarsel og installer stilart alligevelIgnorer advarsler.Ignorér hele gruppen eller enkelte elementer?IIgnorerer fangede handling fordi upload blev annulleret. Handling er: {0}Ignorerer elementer=Ignorerer fejlen da download blev annulleret. Fejlen var: {0}<Ignorerer handling da opgaven blev annulleret. Handling: {0}
601Ignorerer misformet URL: "{0}""Ignorerer misformet fil-URL: "{0}"!Ignorerer misdannet geometri: {0}*Ignorerer {0} punkter med null koordinater
602Ugyldig data8Ulovlig boolesk værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.#Ulovlig rettesætsforespørgselsURL
603Ulovlig størrelse af bidder2Ulovlig stykstørrelse <= 0. Indtast et heltal > 1eUlovlig dokument struktur. Fandt punkt, vej eller relation udenfor "create", "modify" eller "delete".!Ugyldigt emne i udvidelseslisten.Ugyldigt udtryk ''{0}''Ulovlig breddegradsværdi "{0}"6Ulovlig breddegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}5Ulovlig long værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''."Ulovlig længdegradsværdi ''{0}''7Ulovlig længdegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}Ugyldig medlemsudtryk: {0}9Ugyldig numerisk værdi for attributten "{0}". Fik "{1}".Ugyldigt objekt med ID=06Ulovligt portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''Ugyldigt regulært udtryk "{0}"WUlovlig værdi af attribut ''rettesæt'' på nyt objekt {1}. Fik {0}. Nulstiller til 0.1Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt''. Fik {0}EUlovlig værdi af attribut ''ref'' på medlem i relation {0}. Fik {1}KUlovlig værdi af attribut ''type'' på medlem {0} i relation {1}. Fik {2}.LUlovlig værdi af attribut ''version'' på OSM-primitiv med ID {0}. Fik {1}.@Ulovlig værdi for atributten "{0}" med typen double. Fik "{1}".@Ulovlig værdi af attribut ''{0}'' på XML tag ''{1}''. Fik {2}.0Ulovlig værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.RUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type OsmPrimitiveType. Fik "{1}".IUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type boolean. Fik "{1}".LUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long (>=0). Fik "{1}".FUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long. Fik "{1}".)Ugyldig værdi for parameter ''{0}'': {1};Ulovlig værdi af attribut ''ref'' i element <nd>. Fik {0}.YUlovlig værdi af attribut ''{0}'' af elementet ''{1}'' i server kapaciteter. Fik ''{2}''Billede
604BilledfilerBilledfilen kunne ikke slettes.Baggrundsbillede: StandardIndstillinger for billedlagBilledlags-URLBilledlags-URL (standard)\rBilled-toningBilledforskydningIndstillinger for billedlagLeverandører af billedlagBilledlag anvendtBilledlag: {0}*Billeder der allerede er taggede ({0}/{1})/Billeder med geo-lokation i exif-data ({0}/{1})Imperisk
605Importer lydImporter data fra URLImporter billeder
606Importer logImport er ikke muligForøg vej-korrekthed
607Forøg vej-korrekthed tilstand
608I baggrunden
609I tilfælde af trafiksignaler:\rI rettesæt: I konflikt med: ‚I blandet tilstand angiv objekter sÃ¥dan her: {0}<br/>({1} stÃ¥r for <i>punkt</i>, {2} for <i>vej</i>, og {3} for <i>relation</i>)I tidevandsomrÃ¥deHældning i grader Hældning'Inkluderer GPX data i .joz session fil.&Inkluder OSM-data i .joz-sessionsfilen0Inkluderer et punkt i de nærmeste vej-segmenter
610Medtag alle stak-oplysninger./Medtag oplysninger om de data du arbejdede med.
611Medtag system statusrapporten..Ufuldstændig <member>-specifikation med ref=0Ufuldstændig mast,Ufuldstændig upload og/eller gemme handling)Ugyldigt lyd waypoint label mønster: {0}Ugyldigt antal parametreUgyldigt mønster3Ugyldig rundkørsel (highway: {0} i stedet for {1})%Ugyldigt waypoint label mønster: {0}Øg zoom\nUafhængig\nIndendørsIndustri Inerti indeslutning fusion (ICF)
612InformationÿþInformationstavleInformationskontorInformations terminalInformation om lag,Informationsadgang via elektroniske metoder.0Information via hovedtelefon eller mobiltelefon.4Informative advarsler, forvent en del falske poster.\rInitialisererKlargør OSM API'Klargør en session pÃ¥ OSM-websiden...
613Klargør interne grænsedataKlargør interne trafikdataKlargør kort-stile(Klargør punkter der skal downloades ...'Klargør punkter der skal opdateres ...Klargør prædefinitioner*Klargør relationer der skal opdateres ...Klargør validering$Klargør veje der skal opdateres ...ÿþ
614InskriptionFInstaller JOSM localhost certifikat til system/browser rod nøglelager
615Installer...Installerer udvidelser!Installerer opdaterede udvidelserIsolatorBoligindretning3Mellemliggende trin mellem oprindelige opløsninger\rLejlighedsvisIntern prædefinitionIntern server fejlJIntern stil der skal bruges som grundlag for udskiftbare overlay stilarterInternationalt navnInternet adgangInternetadgangBetaling for internetadgangÿþ%Overskæring mellem multipolygon-vejeCSkæringspunktet af tre eller flere veje kan ikke løses. Afbryder.ÿþUgyldig API URL2Ugyldig ID liste specificeret\nKan ikke fortsætte.$Ugyldig URL ''{0}'' i udvidelsen {1}
616Ugyldigt afgrænsningsområdeUgyldige koordinater: {0}Ugyldigt datasæt
617Ugyldig datoUgyldige dato/tids-værdierUgyldig jar fil ''{0}''Ugyldig forskydning4Ugyldig udvidelsesbeskrivelse "{0}" i udvidelsen {1}6Ugyldig udvidelseshovedversion ''{0}'' i udvidelse {1}&Ugyldig projektions-konfiguration: {0}Ugyldigt søgeudtrykUgyldig service URLUgyldig stavekontrol-linje: {0}#Ugyldig tagtjekker-linje - {0}: {1}Ugyldig tidszoneUgyldigt bruger IDUgyldigt brugernavn.Ugyldig værdi {0} for parameteren ''has_arg''$Ulovligt blanktegn i egenskabsnøgle#Ugyldig/ikke understøttet syntaks.\rOmvend filterÿþÿþÿþÿþEr JOSM opdateret?;Er vandomrÃ¥det uregelmæssigt (forsvinder sæsonmæssigt)?ØHolmIsoleret beboelseÊDet ser det kunne være en vigtig <b>sikkerhedsrisiko</b>.<br><br>Du vil nu af Windows blive bedt om at fjerne dette usikre certifikat.<br>For din egen sikkerhed, <b>klik pÃ¥ Ja</b> i næste dialogboks.ADet ser ud som om JOSM fejlede sidste gang. Vil du gendanne data?ZDen understøtter protokol version 0.6, mens serveren siger den understøtter {0} til {1}.Emne {0} ikke fundet pÃ¥ liste.ÿþJOSM’s Hjælp-brow
618r'JOSM’s udvidelsesmodulbeskrivelsesURL'JOSM tilpasset indstillings-fil (*.xml)JOSM standard (MapCSS)mJOSM understøtter ikke længere korttegningsstile skrevet i det gamle XML-format.\nOpdater ''{0}'' til MapCSS½JOSM forventede at finde primitiv [{0} {1}] i datasættet, men det er ikke der. Rapporter dette pÃ¥ {2}. Dette er ikke en kritisk fejl, det bør være sikkert at fortsætte med dit arbejde.)JOSM kunne ikke download udvidelsesliste:žJOSM er konfigureret til at bruge proxies fra systemindstillingen, men JVM er ikke konfigureret til at hente dem. Nulstiller indstillinger til ''Ingen proxy''GJOSM er forældet. Den aktuelle version er {0}. Prøv at opdatere JOSM.!JOSM søger efter opdateringer...JOSM er opdateret.7JOSM localhost certifikat fundet i {0} nøglelager: {1}öJOSM forsøgte at fÃ¥ adgang til følgende ressourcer: <br> {0}, men det <b>mislykkedes</b> at gøre det, pÃ¥ grund af følgende netværksfejl:<br>{1} Det kan skyldes en manglende proxy konfiguration.<br>Vil du ændre dine proxy-indstillinger nu?¾JOSM forsøgte at fÃ¥ adgang til følgende ressourcer: <br> {0}, men det <b>mislykkedes</b> at gøre det, pÃ¥ grund af følgende proxy fejl:<br>{1} Vil du ændre dine proxy-indstillinger nu?/JOSM-version {0} er krævet for udvidelsen {1}.
619JOSM webstedºJOSM vil altid lytte pÃ¥ <b>port {0}</b> (http) og <b>port {1}</b> (https) pÃ¥ localhost.<br>Disse porte er ikke konfigurerbare fordi de bruges af eksterne programmer der taler med JOSM.]JOSM vil snart ikke virke med denne version; vi anbefaler dig meget at opdatere til Java {0}.mJOSM vil bruge EPSG:4326 til at forespørge serveren, men resultaterne kan variere afhængigt af WMS-serveren)JOSM-Trac login pÃ¥ josm.openstreetmap.deÿþÿþJava-version {0}Jersey barriereGuldsmed'Funktion til sammenlægning af omrÃ¥derFøj punkt til vejSammenlæg omrÃ¥de bekræftelseForen overlappende omrÃ¥der
620Forbandt overlappende omrÃ¥der(Forener omrÃ¥der der overlapper hinandenHop til position\nHop dertilHop til positionHop til næste markørHop til forrige markørKrydsÿþÿþÿþÿþÿþÿþGokartÿþÿþBehold*Behold backupfiler nÃ¥r der gemmes datalagBehold mine koordinaterBehold min slettede statusBehold udvidelse=Behold de markerede nøgle/værdi par fra det lokale datasæt<Behold de markerede nøgle/værdi par fra serverens datasætBehold deres koordinater
621Behold deres slettede status-Behold dette relationsmedlem for mÃ¥lobjektetÿþÿþKantstenNøgleNøgle "{0}" er ugyldig
622Nøgle ''{0}'' ligner ''{1}''.&Nøglen "{0}" er ikke i prædefineredeLNøgle kan ikke være tom når tag operatør bruges. Eksempel: nøgle=værdiHælebar$Nøglen er for lang (maks {0} tegn):Tast:
623Nøgle: {0}Tastaturgenveje Nøgleord\nBørnehaveÿþ\nSluselÃ¥geKøkkenÿþLKS-92 (Letland TM)LPG (Flydende petrolium)ÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþ&Betegn lyd-, billede- og webmarkører.
624EtiketpunktLambert 4 Zones (Frankrig)Lambert 93 (Frankrig)Lambert Azimuthal arealtroÿþLambert CC9 Zone (Frankrig)Lampert konform kejlesnitLambert-zone (Estland)
625Brug af land\nLossepladsÿþÿþ!Duplikerede punkter i landomrÃ¥de\rVognbane tagsBanerBaner i vej retningBaner modsat vej retningSprog!Stort omrÃ¥de dækket med mudder.Stort omrÃ¥de dækket med sand.ÿþLasso tilstandJLasso-markerings tilstand: vælg objekter inden for et hÃ¥ndtegnet omrÃ¥deSeneste ændring den {0}Seneste ændringsdato%Seneste kontrol dato (Å
626Å
627Å
628Å
629-MM-DD)Seneste kontrolnote=Seneste udvidelsesopdatering var for mere end {0} dage siden.
630Bred./Læng.Bre/læn (Geodætisk)ÿþ\nBreddegrad
631Breddegrad: )Start en filvælger for at markere en fil4Start browser med Taginfo statistik for valgt objekt-Start browser med information om rettesættet)Start browser med information om brugeren4Start browseren med wikihjælp for det valgte objekt
632Start op i maksimeret tilstand&Start rettesætsforespørgselsdialogen.starter en browser med information om brugerenVaskeriÿþ\rPlænebowlingLagXLaget ''{0}'' eksisterer ikke længere. Kan ikke fjerne konflikten for objektet ''{1}''.=Laget "{0}" har ændringer som det ikke anbefales at uploade.HLag "{0}" har ændringer som bør gemmes i dets tilhørende fil ''{1}''.8Lag "{0}" har ændringer som bør uploades til serveren.(Lag "{0}" har ingen ændringer at gemme./Lag "{0}" har ikke nogen ændringer at uploade.%Lag "{0}" er ikke bakket op af en fil!Laget "{0}" er ikke understøttetLagnavn og filsti-Laget indeholder ej-gemte data - gem til fil.,Laget indeholder ikke data der ikke er gemt.LagnavnLag: {0}Lag
633Tid for indføring (sekunder)Venstregelænder\nRekreationLængdeLængde (meter)Længde i metertLængde af værdi for tag ''{0}'' på objekt {1} overskrider den maks. tilladte længde {2}. Værdis længde er {3}.
634Længde: {0},Mindre skæmmende punktsymboler ved lav zoomJernbaneoverskæring BibliotekLicensKørekortkategorierVippebom VarebilerLetbaneFyrtÃ¥rn?Linje mellem hav og land (med vandet pÃ¥ højre side af vejen). LinjetypeLinje {0} kolonne {1}: ,Link til en GPX datafil pÃ¥ din lokale disk.*Link til en OSM-datafil pÃ¥ din egen disk.ÿþ7Liste i rolle {0} deltager ikke i et sammenligningspar.?Liste over elementer i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt?Liste over elementer i deres datasæt, f.eks. serverdatasættetListe over listerListe over kortzListe over sammenlagte elementer. De vil erstatte listen med mine elementer nÃ¥r sammenlægnings beslutningen er pÃ¥ført.Liste over noter
635Liste over seneste relationerListe over senest Ã¥bnede filerOplystÿþLegegadeIndlæs session
636Indlæs en session fra en fil.Hent alle tern med fejlHent alle ternIndlæs data fra APIIndlæs fra liste...Indlæs historikIndlæs billedlagHent forældrerelationer-Indlæs udvidelser fra en liste af udvidelser
637Indlæs udvidelser fra listeIndlæs profilIndlæs relation1Hent listen med dine åbne rettesæt fra serveren Hent ternIndlæser data
638Henter indledende udvidelser
639Henter historik for punkt {0} Henter historik for relation {0}Henter historik for vej {0}"Indlæser billedlags-indstillingerHenter forældrerelationer
640Indlæser udvidelsen "{0}"...Henter udvidelserIndlæser udvidelser ...)Indlæser prædefinitionskilder fra "{0}"!Indlæser regelkilder fra ''{0}''Indlæser sessionen "{0}" Indlæser stilkilder fra ''{0}''\nHenter {0}
641Lokale filer
642Lokalt navnEgnPlaceret inde i en bygning?StedSted beskrivelse\rOvergangsstedÿþSluse Sluseport LÃ¥sesmedÿþ Log niveau er pÃ¥ {0} ({1}, {2})
643Logger session ''{0}'' ud...ÿþÿþÿþLange segmenter¼Langt vandløb med {0}, men uden et tag, der definerer det som tunnel eller under jorden. Fjern {1} eller tilføj et tunnel tag hvis relevant. Tjek ogsÃ¥ krydsende broer og deres {1} tags.
644Længdegrad\rLængdegrad: Kig i:UdseendeKig i:
645UdkigstårnLeder efter billedfilerBSøger efter punkter eller veje med FIXME i enhver egenskavsværdi-Slå de de valgte primitiver op i fejllisten.Opslag
646Spillebutik
647Baggagerampeÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþ MTB skalaÿþ\nTæppelift'Hoveddatasæt inkluderer ikke punkt {0}Hovedværktøjslinje*Sæt audio-markør ved afspilnings-starten
648Lav paralelle kopier af vejeFVær sikker på at du indlæser nogle data hvis du bruger --selection.Mand"Forkert URL til EULA licensen: {0}Misdannede sætninger: {0}
649Butikscenter\rMenneskeskabt@Administrer åbne rettesæt og vælg et rettesæt at uploade tilManueltManuel justeringManuelt Konfigurer en HTTP-proxy manueltManuelt rapporterer på:KortKorttegningsstileKortprojektionIndstillinger for kort\rKortstil info
650Indstillinger for korttegning)Korttegnings stilartfil (*.mapcss, *.zip)0Korttegnings stilartfil (*.xml, *.mapcss, *.zip)&Korttegnings stilartfil (*.xml, *.zip) Kort: {0}MapCSS vælgerÿþÿþÿþ\rLystbÃ¥dehavnSkibsbrændstofMaritim(Markér de markerede tags som uafklaredeMarkører fra navngivne punkterMarkører fra {0}ÿþÿþÿþ,Tilpasser første foto med første GPX-punkt*Det lykkedes ikke at matche fotos med spor MaterialeMatrix sæt identifikator$Maks alder for lukkede noter (dage):Maks. akselbelastning (ton)Maks. højde (meter):Maks. højde (meter, kun hvis hÃ¥ndhævelse er makshøjde)Maks. breddegradMaks. længde (meter)Maks. længdegradMaks. hastighed (km/t):Maks. fart (km/t, kun hvis hÃ¥ndhævelse er makshastighed) Maks. hastighed lastbiler (km/t)
651Maks. hastighed i vej retning"Maks. hastighed modsat vej retningMaks. vægt (ton)6Maks. vægt (ton, kun hvis hÃ¥ndhævelse er maksvægt)Maks. bredde (meter)Maks. zoomniveau: Maksimalt omrÃ¥de per anmodning:.Maksimalt antal samtidige downloads per host: %Maksimalt antal samtidige downloads: fMaksimal længde (i meter) at tegne linjer for lokale filer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.UMaksimal længde (i meter) at tegne linjer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.Maksimal længde (meter))Maksimal længde for lokale filer (meter)9Maksimal størrelse pÃ¥ disk cache (per billedlag) i MB: ÿþEngMedicinsk udstyr Medlem af MedlemmerMedlemmer (afklaret)Medlemmer (med konflikter)
652Medlemskort
653Mindesmærkeÿþ\rNavn pÃ¥ menuNavn pÃ¥ menu (standard)ÿþÿþÿþ\nSammenfletLæg punkter sammen
654Forbind lag#Læg punkter sammen til den ældsteLæg markering sammen+Forbind det nuværende lag med et andet lag)Læg de valgte obekter ind i et andet lag!Flet dette lag ind i et andet lag[Sammenlagt medlemsliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne relations medlemslisteRSammenlagt punktliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne vejs punktlisteMSammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando.Sammenflettet versionSammenlægger data.../Sammenlægning af slettede objekter mislykkedesSammenlægger lag3Sammenlægger lag med forskellige upload politikkerESammenlægning af for mange objekter med forskellige upload politkkerBeskedBesked meddelse"Dagens besked er ikke tilgængeligÿþ
655Metal byggerMetodeMetriskÿþ\rMikrobryggeribMidter-klik for at cykle gennem.<br>Hold CTRL for at vælge direkte fra denne liste med musen.<hr>Militært omrÃ¥deMin. breddegradMin. længdegradMin. hastighed (km/t)Min. zoomniveau: Mineskakt Mini kortMinirundkørselMinigolfÿþMinimum JOSM version:\rMinimumsalderMindste afstand (pixels)ÿþ\rMinutter: {0} Spejlvend#Spejlvend de valgte punkter og veje5Manglende attribut "ref" pÃ¥ medlem i relationen {0}.:Manglende attribut "type" pÃ¥ medlem {0} i relationen {1}.9Manglende attribut "version" pÃ¥ OSM primitiv med ID {0}..Manglende attribut "{0}" pÃ¥ XML tagget "{1}".2Manglende nøgle eller værdi attribut i tag’et.8Manglende pÃ¥krævet attribut "{0}" i XML elementet {1}.7Manglende krævet attribut "{0}" pÃ¥ <nd> for vejen{1}.#Mangler obligatorisk attribut "{0}"‰Manglende krævede attributter pÃ¥ elementet ''bounds''. Fik minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.2Manglende sammenlægningsmÃ¥l for punkt med id {0}5Manglende sammenlægningsmÃ¥l for relation med id {0}0Manglende sammenlægningsmÃ¥l for vej med id {0}4Manglende sammenlægningsmÃ¥l af type {0} med id {1}
656Manglende navn:* oversættelse;Manglende name:*={0}. Tilføj tag med korrekt sprog nøgle.Manglende operatør for NOTManglende parameter for ORManglende parameter for XOR$Manglende fodgængerfelt information0Manglende udvidelseshovedversion i udvidelse {0}*Manglende power tower/pole i strømledningEManglende indstillingsfil ''{0}''. Opretter standard indstillingsfil.$Manglende påkrævet attribut "{0}".Mangler brugeridentitet
657Forkert stavet egenskabsnøgle
658Forkert stavet egenskabsværdi
659Blandet lift%Blandede typer af duplikerede punkterÿþÿþÿþ
660MobiltelefonTilstand: VinkellÃ¥s\rTilstand: {0}Modelflyvesport'Arbejd tilstandsløst (Potlatch-metode)Ændret*Ændrede tider (tidsstempler) af lydfiler.3Rediger listen af billedlag vist i Billedlag-menuenÿþÿþÿþ
661Vekselkontor
662MÃ¥lestation\rOvervÃ¥gning:ÿþÿþ
663FortøjningYderligere info..."Mere information om denne funktionFlere noter til download
664Mere end en "fra" vej fundet
665Mere end en "til" vej fundet
666Mere end et "via" punkt fundetMere...MoskeEOvervejende blød: jord/sand/græs blandet med nogle hÃ¥rde materiale>Overvejende fast: grus/sten blandet med nogle bløde materialeÿþÿþMotorkøretøjer MotorbÃ¥dBil\nMotorcykelMotorcykel forhandlerMotorcykelmærkeHovedvejÿþMotorvejMotorvejsafkørselMotorvejsforbindelseMountainbikeruteBjergpasÿþ MonteringBevægelig broFlyt punkt til vej\rFlyt punkt...;Flyt et segment langs dets normale og slip sÃ¥ museknappen.Flyt dialog til sidepaneletFlyt ned%Flyt de valgte elementer et trin ned.Flyt elementerFlyt filter ned.Flyt filter op.Flyt til venstre4Flyt punkter sÃ¥ alle vinkler er 90 eller 180 grader®Flyt objekter ved at trække; Shift for at tilføje til udvælgningen (Ctrl for at skifte); Shift-Ctrl for at rotere valgte; Alt-Ctrl for at skalere valgte; eller ændre valgFlyt objekterne {0}Flyt til højreFlyt tags fra veje til relation"Flyt de nu markerede medlemmer ned!Flyt de nu markerede medlemmer op<Flyt punkt langs et af segmenterne, og slip sÃ¥ museknappen.0Flyt punktet til nærmeste vej og inkluderer det$Flyt det valgte emne én række ned.#Flyt det valgte emne én række op."Flyt det valgte lag en række ned.!Flyt det valgte lag en række op.$Flyt de valgte punkter ind pÃ¥ linje&Flyt de valgte punkter ind i en cirkelFlyt demFlyt op$Flyt de valgte elementer et trin op.Flyt {0}Flytter objekterne {0}BiografMudderÿþ\rFlertast: {0}!Flere associatedStreet relationer/Flere medlemmer refererer til det samme objekt.!Adskillige gadenavne i relationenFlere værdierÿþ%Multipolygons indre vej er udenvendigMultipolygon er ikke lukket1Multipolygon medlem(mer) gentaget med anden rolle1Multipolygon medlem(mer) gentaget med samme rolleÿþMusikMusikinstrumenterMine rettesæt2Mit datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}
667Min version
668Min version (lokalt datasæt)Min med sammenflettet\rMin med deresÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþNMEA import fejl!NMEA import succes:NMEA-0183-filerÿþÿþÿþÿþNTv2 gitterfilÿþÿþNavnNavn (valgfrit):\rNavn pÃ¥ sted,Navn pÃ¥ flod/sø/hav/ocean den løber ind iNavn eller forskydning3Navne server returnerede ugyldige data. Prøv igen. Navn: {0}Navngivne punkter fra {0}Navngivne sporpunkterSmalsporet baneÿþNationalt navnDuplikerede punkter i naturNatur\rNaturreservatSømilNabolagNetværkNetværksfejl opstodNetværkshandlingOpdater aldrigNyÿþNyt adgangsudtrykNy mappeNyt lag
669Ny relation Ny nøgle Nyt punktNy forskydningNy prædefineret:
670Ny relationNy rolleNy regel post:Ny stilart element: Ny værdiNy vej {0} har 0 punkter AviskioskNæsteNæste markørÿþNatklubNi-kegle-bowlingNej$Ingen eksportør fundet! Intet gemt.HIngen GPX-spor er tilgængelige i laget, som der kan associeres lyd med.
671Ingen genvejIngen "fra" vej fundetIngen "til" vej fundet"Intet "via" punkt eller vej fundetIntet område valgt endnu#Ingen område-stil for multipolygon5Intet afgrænsningsområde blev fundet for dette lag.
672Ingen ændringer at uploade.(Ingen rettesæt tilstede for diff-uploadIngen konflikter at løse"Ingen konflikter at zoome ind på.
673Intet aktuelt datasæt fundet"Ingen data fundet for laget "{0}". Ingen data fundet i filen "{0}".
674Ingen data fundet i filen {0}.!Ingen data fundet i dette områdeIngen data indlæst.\nIngen dato?Ingen eksisterende lydmarkører i dette lag at forskyde ud fra. Blind vej
675Ingen eksportør for dette lagIngen fil-associationIngen gpx valgt\rIntet billedeIngen billedfiler fundet.Ingen billedlagIngen billeder kunne afstemmes!0Intet skæringspunkt fundet. Intet blev ændret.4Ingen lag defineret af getCapabilities dokument: {0}Intet resultat for "{0}"Intet rettesæt åbentIngen åbne rettesætIngen ydre vej for multipolygon$Ingen uafklarede egenskabskonflikter.Ingen uafklarede tagkonflikter der skal løsesFandt ingen problemer
676Ingen proxyIngen opdateringIntet valgt GPX-spor\nIngen tagsIngen ønskede lag Ingen tern på dette zoom niveauIntet tidsstempelIngen enhed fundet for: {0}+Ingen brugbar rolle for multipolygon medlem
677Ingen gyldig WMS-URL eller idIngen valideringsfejl-Ingen værdi forventet for parameteren "{0}".Intet køretøj med hjulNej, fortsæt redigeringen Nej, smid ændringer væk og lukNej, anvend den ikkePunktEPunktet "{0}" er allerede slettet. Springer over objektet ved upload.qPunkt forbinder en højspændingsledning eller kabel med en genstand, der ikke er relateret til el infrastruktur. Punkt {0}Punkt: Punkt: forbindelsePunkt: standard\rPunkt: taggetPunkterPunkter med samme position+Punkter der duplikerer "forældre"-vej tags,Punkter i en vej skal være i samme datasætPunkter (afklaret)Punkter (med konflikter)StøjIkke-vej i multipolygonIkkeforgrenede vejsekvenserIngen4Ingen af disse punkter er forbundet til noget andet.9Ingen af denne vejs punkter er forbundet til noget andet.eNormaliser værdi for attribut ''version'' af elementet {0} til {2}, API version er ''{3}''. Fik {1}.NordNordlig afstand
678Ikke fundetIkke afklaret endnuIkke afklaret endnu.!Ikke nok punkter i den valgte vejÿþ Notefiler‹Bemærk at rettesætsforespørgsler for øjeblikket altid indsendes til ''{0}'', uanset den herunder indtastede URL’s vært, port og sti.Upload af note fejledeNote {0} fejl: {1}SBemærk: GPL er ikke kompatibel med OSM-licensen. Upload ikke GPL-licenserede spor.ÈBemærk: Hvis en vej er markeret, vil denne vej fÃ¥ nye kopier af de adskilte punkter\nog de nye punkter vil blive markeret. Ellers vil alle veje fÃ¥ deres\negen kopi og alle punkter vil blive markeret.NoterFejl i upload af noterNotelagIntet3Intet føjet til markering ved søgning efter "{0}"1Intet fundet i markering ved søgning efter "{0}"4Intet fjernet fra markering ved søgning efter "{0}" Intet markeret at zoome ind pÃ¥.Intet er valgt!+Intet at eksportere. FÃ¥ nogle data først.Intet at vælge(Intet at uploade. FÃ¥ nogle data først.Intet at zoome ind pÃ¥Meddelelse hver gang der gemmes
679Atomreaktor=Null pointer-fejl, sikkert på grund af nogle manglende tags.Nummer
680Antal stik:Antal ferielejligheder
681Antal ledere/tråde per kabel,Antal lane afhængige værdier inkonsekvente>Antal af bane afhængige værdier inkonsekvent i bagud retning?Antal af bane afhængige værdier inkonsekvent i fremad retningAntal personer per vognAntal personer per stol
682Antal personer per gondollift"Antal personer per gondollift/stolAntal personer per time\rAntal pladser\rAntal skærmeAntal {0} større end {1}(Antallet af {0} roller er for stor ({1})'Antallet af {0} roller er for lav ({1})NummereringssystemNumeriske værdier
683PlejecenterOAuth godkendelse fejledeÿþÿþOK - prøver igenÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþ9OSM API URL mÃ¥ ikke være tom. Indtast OSM API URL’en.OSM-dataÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþOSM-serverfiler!OSM serverfiler bzip2-komprimeret OSM serverfiler gzip komprimeretOSM server-URL:-OSM-data vil blive inkluderet i sessionsfilenOSM log ind URL:OSM log ud URL:OSM-adgangskode:OSM-brugernavn:AOSM-webside leverede ikke en sessionscookie som svar pÃ¥ ''{0}'',ÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþObjektgObjekt ''{0}'' er allerede slettet pÃ¥ serveren. Springer over dette objekt og prøver igen at uploade.BObjekt ''{0}'' er allerede slettet. Springer over objekt i upload.Objekt tæller\nObjekt ID:GObjekt ID''er kan adskilles af komma eller mellemrum, for eksempel: {0}MObjekt har ingen {0}, men det har {1} og {2} hvis værdi ligner et husnummer.^Objektet af type {0} med id {1} blev markeret til sletning, men det mangler i kildedatasættetObjekt stadig i brug
684Objekttype:9Objekter uploades til et <strong>nyt rettesæt</strong>.WObjekter uploades til det <strong>Ã¥bne rettesæt</strong> {0} med kommentaren ''{1}''.Tilføjede objekter:Slettede objekter:Ændrede objekter:-Objekter: {2} / Tags: {0} / Medlemskaber: {1}ÿþ Oktan 100Oktan 80Oktan 91Oktan 92Oktan 95Oktan 98-Ulige husnummer i selv adresse interpolation..Udenfor vej: kraftige terrængÃ¥ende køretøjKontorerOfficielt navnOfflinetilstand6Forskydnings bogmærke eksisterer allerede. Overskriv?Forskydnings bogmærker
685Forskydning:\rForskydning: \rOliegeneratorÿþ\rGammel nøgleÿþÿþ
686Gammel rolle\rGammel værdiGamle værdier pÃ¥ Ved behov\nVed uploadTil/fraEnkeltpunktsveje-En af de markerede filer havde en null-værdiEEn af de valgte veje er ikke lukket, og kan derfor ikke sammenføjes.En eller flere medlemmer af denne nye relation er blevet slettet mens relationseditoren\nvar Ã¥ben. De er fjernet fra relationsmedlems-listen.WEn eller flere punkter involveret i denne handling er uden for det downloadede omrÃ¥de. EnsrettetEnsrettet (cykel)Ensrettet for cykler@Kun rettesæt lukket efter og oprettet før en specifik dato/tid1Kun rettesæt lukket efter den følgende dato/tid
687Kun rettesæt ejet af mig selv\Kun rettesæt ejet af mig selv (deaktiveret. JOSM kører i øjeblikket som en anonym bruger)9Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugerID;Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugernavnBStarter kun info-browsere for de første {0} af {1} valgte brugereKun ved enden af vejen.eKun kvadratiske tern understøttes. {0} x {1} returneret af serveren for TileMatrix identifikator {2}GennemsigtighedÅ
688bnÅ
689bn JOSM tilpasningsfil
690Å
691bn sted...
692Å
693bn OSM filÅ
694bn OsmChange fil
695Å
696bn seneste8Å
697bn en fil (enhver filtype der kan åbnes med Fil/Å
698bn)
699Å
700bn en fil1Å
701bn er historikbrowser med dette punkts historik5Å
702bn en liste over alle kommandoer (fortryd-oversigt)$Å
703bn en liste over alle hentede lag."Å
704bn en liste over alle relationer@Å
705bn en liste over brugere, der arbejder på de valgte objekter.PÅ
706bn en fletnings-dialogboks for alle valgte elementer i den ovenstående liste.5Å
707bn et nyt rettesæt og brug det i den næste upload4Å
708bn en indstillingsdialog for globale indstillinger&Å
709bn et vindue med en markeringsliste.,Å
710bn en webside for hvert markeret rettesæt
711Å
712bn en URL.0Å
713bn og brug så mange rettesæt som nødvendigtÅ
714bn endnu et GPX-sporÅ
715bn et andet foto<Å
716bent rettesæt forventet. Fik lukket rettesæt med ID {0}.Å
717bn rettesætÅ
718bn filÅ
719bn lokale filerÅ
720bn på venstre sideÅ
721bn på højre side"Å
722bn indstillinger for dette panelÅ
723bn seneste relationÅ
724bn valgte filÅ
725bn valgte fil.
726Å
727bn session4Å
728bn den nuværende hjælpeside i en ekstern browser0Å
729bn listen over rettesæt i det nuværende lag.
730Å
731bn note i en ekstern browserÅ
732bn valideringsvindue
733Å
734bn denne dialog ved opstartÅ
735bn...\rÅ
736ben/lukket:ÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþOpenStreetMap-data\rÅ
737bningstiderÅ
738bner URL: {0}Å
739bner fil ''{0}'' ...
740Å
741bner filerÅ
742bningstider syntaksFÅ
743bning af link ikke understøttet på den nuværende platform ("{0}")UÅ
744bning af fejlrapport mislykkedes. Rapporter manuelt ved hjælp af denne hjemmeside::Å
745bner en dialog der tillader at hoppe til et bestemt sted?Å
746bner rettesætshåndteringsvinduet for de markerede rettesætBetjeningstiderSelskabOptikerValgfri attributter:
747Valgfri passage attributter:%Valgfri værdier for specifikke lande)Indstillinger der pÃ¥virker tegne-ydelsen\rFrugtplantage\nØkologisk\nØkologisk Orig. vej RetvinkelRetvinkel / FortrydRetvinkel formRetvinkel form / FortrydeRetvinkel form / Fortryd<br>Vælg punkter der blev flyttet ved den tidligere Retvinkel form handling!\rOsmChange filOsmotiskgeneratorAndetAnden informationsstedAndet sted for tilbedelseAndre duplikerede punkterAndre indstillingerForældet Java version UdendørsUdendørsservering"Producerer energiformer (valgfri):Producerer energiformer:\nOpsøgendeTrolley luftkablerOverlappende omrÃ¥der#Overlappende identiske landomrÃ¥der$Overlappende identiske naturomrÃ¥derOverlappende vandomrÃ¥derOverlappende vejeOverlappende jernbanerOverlappende vejeOverpass forespørgsel: ÿþÿþUnderkend position for: \nOverhaling Overskriv/Overskriv brugerdefinerede OAuth indstillinger?Overskriv nøgleÿþÿþÿþÿþÿþÿþ
748PUWG (Polen)PUWG 1992 (Polen)PUWG 2000 Zone {0} (Polen)ÿþMalingTegnestil {0}: {1}MalerPalæontologisk stedÿþPapirÿþÿþIParallelWayAction\nDe valgte veje skal være en simpel forgreningsløs vej
749Parameterern "{0}" er krævet.CParameter "downloadgps" accepterer ikke filnavne eller fil-URL’erÿþÿþ:Parameteren skal begynde med et ''+'' tegn (fandt ''{0}'')Parameter navnParameter værdi2Parameter {0} ikke i interval 0..{1}. Fik ''{2}''.TParametrene --download, --downloadgps og --selection behandles i denne rækkefølge.ForældrerelationerÿþParker og kør ParkeringVej mellem parkeringsbÃ¥seParkeringsindgangParkeringsbÃ¥sFortolkningsfejl;Fejl ved fortolkning: ulovlig datastruktur for gpx-dokumentFortolker OSM-data...
750Fortolker OSM historikdata ..."Fortolker indhold af rettesæt .../Fortolkning af data for laget "{0}" mislykkedes!Fortolker liste over rettesæt....Fortolker udvidelseslisten fra webstedet "{0}"
751Fortolker svar fra server...Del af: DelePassagerVigested\nVigesteder
752Adgangskode
753Adgangskode:\rAdgangskode: Indsæt
754Indsæt ...
755Indsæt tagsIndsæt værdiIndsæt ved kilde positionHIndsæt indholdet fra udklipsholder i den position de blev kopieret fra.$Indsæt indholdet fra udklipsholder.Indsæt tags fra buffer9Indsæt værdien af det markerede tag fra udklipsholderen%Indsæt uden ufuldstændige medlemmerBagværkStiSti:
756PantelånerBetalingsmetoderTindeGågadeFodgængerfeltFodgængerfelttype
757Fodgængereÿþ4Uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste-Uafklarede konflikter i denne vejs punktliste.uafklarede egenskabskonflikter der skal løsesUdfør handlinger før sletning!Udfør handlinger før afslutningUdfør handlinger før genstart!Udfører semantiske tjek af veje.Foretager datavalideringParfumerPeriodisk tjek for nye beskederTilladte handlinger:
758DyrehandlerÿþApotekFaserÿþ\rTelefonnummer\nOpringning\rTelefonnummerFoto
759Tidspunkt for foto (fra EXIF):Fotograf&Billederne rummer ingen tidsangivelser
760Picnic stedBord & bænkesætBÃ¥debroÿþ
761RørledningRørlednings markørRørlednings ventil Pisterute PistetypeBanePixel skala: {0}StednavnSted for tilbedelseSted for tilbedelse PlaceringSteder\rFlyholdeplads
762Planteskole<Planter der er bladløse i en vis periode i løbet af Ã¥ret.%Planter der aldrig er helt uden løv.PPlanter der mister de fleste, men ikke alle, deres blade i en brøkdel af Ã¥ret.vPlanter der mister deres blade for en meget kort periode, hvor gamle blade falder af og ny vækst af blade er begyndt.ÿþ
763PlastflaskerPlastemballageÿþAfspil/pause lyd.iAfspilning starter dette antal sekunder før (eller efter, hvis negativ) den forespurgte lydsporsposition Legeplads
764Afbryd hvis du ikke er sikkeriKlik pÃ¥ <strong>Download liste</strong> for at downloade og vise en liste over tilgængelige udvidelser.fBestem hvilket rettesæt dataene skal uploades til og om rettesættet skal lukkes efter næste upload.\Beslut hvorvidt JOSM automatisk skal opdatere aktive udvidelser efter et bestemt stykke tid.iBeslut hvorvidt JOSM automatisk skal opdatere aktive udvidelser ved opstart efter JOSM selv er opdateret.(Beslut hvilke værdier der skal beholdes"Indtast østlig og nordlig afstandIndtast et GPS koordinatIndtast en dato i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>4Indtast et navn for det bogmærkede downloadomrÃ¥de.Indtast et ikke-tomt brugernavnIndtast en tern-adresseIndtast et tern-indeksKIndtast et brugernavn og en adgangskode hvis din proxy kræver godkendelse.5Indtast en gyldig rettesætsforespørgselsURL først.0Indtast først en gyldig størrelse for bidderne…
765Indtast en gyldig tid i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>Indtast en gyldig bruger IDIndtast en adgangsudtryksnøgle$Indtast en adgangsudtrykshemmelighedSIndtast et OAuth adgangsudtryk, der er godkendt til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.Indtast et heltal > 1
766Indtast en heltalsværdi > 0(Indtast et heltalsnummer mellem 0 og {0}EIndtast eller indsæt en URL for at hente rettesæt fra OSM API’et.Indtast OSM API URL’en9Indtast antallet af nyligt tilføjede tags der skal vises8Indtast adgangskoden til godkendelse af din proxy-server&Indtast adgangskoden til din OSM-konto"Indtast adgangskoden til din konto9Indtast brugernavnet til godkendelse ved din proxy-server(Indtast dit brugernavn til din OSM-konto"Indtast brugernavnet til din kontoIndtast din OSM-adgangskodeIndtast dit OSM-brugernavn
767Indtast dit OSM brugernavn og adgangskode. Kodeordet vil <strong>ikke</strong> blive gemt som klartekst i JOSM indstillingerne, og det vil kun blive sendt til OSM serveren <str
768g>en gang</strong>. Efterfølgende datauploads vil ikke bruge din adgangskode yderligere.4Genstart JOSM for at aktivere de hentede udvidelser.Tilpas upload kommentarenPVælg :\n* Højst to punkter på en ikke selvkrydsende vej, eller;\n* Tre punkter. Vælg et downloadområde først.Vælg en nøgleVælg en værdi Vælg en godkendelsesprocedure: Vælg en post.Vælg mindst fire punkter.<Vælg mindst et allerede uploadet punkt, vej eller relation..Vælg mindst en lukket vej der skal forbindes. Vælg mindst et punkt eller vej."Vælg mindst en række at kopiere. Vælg mindst en vej at forenkle.Vælg mindst en vej.Vælg mindst tre punkter.]Vælg mindst to punkter der skal sammenlægges eller et punkt der er tæt på et andet punkt."Vælg mindst to veje at kombinere.QVælg præcis to eller tre punkter eller en vej med præcis to eller tre punkter.AVælg nogle indstillingsnøgler der ikke er markeret som standardVælg noget at kopiere.Vælg billedlaget.
769Vælg rækken der skal slettes!Vælg rækken der skal redigeres.Vælg det ønskede lagVælg upload strategien:5Vælg veje med vinkler på cirka 90 eller 180 grader.'Vælg hvilke ændringer du vil anvende.Angiv rettesætskilde
770Udvidelse som følger med JOSMUdvidelsesinformation
771Udvidelsesliste download fejl%Udvidelsesindlæsningen sprunget overUdvidelsesopdatering Udvidelsesopdatering mislykkedes!Opdateringspolitik for udvidelser\nUdvidelserUdvidelser er opdaterede\rBlikkenslager Punktnavn
772PunktnummerPol stereografisk=Pol stereografisk: Parameter ''{0}'' skal være 90 eller -90.PælPæle attributter:Pæl med transformerPolitiPolitisk\nBefolkningÿþÿþ PlaceringFPosition {0} er ude af rækkevidde. Nuværende antal medlemmer er {1}.Positivt heltal forventet PostkassePosthus\nPostnummer\nPostnummerÿþKeramikStrømBugterSkinnerIsoleret strømkabel
773KompensatorOmformer GeneratorUisoleret strømkabel\nKraftværkElportal\nStrømrute ElvejskabTransformerstationAfbryderKoblingsanlægElmast
774Transformer
775Duplikerede punkter i strømStrømledninger
776Effekt (MVA)Effekt (kVA/MVA)Effekt (kvar/Mvar)Strømforsyningÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþ%Forudhent billedtern langs dette sporForudhenter WMSBrud pÃ¥ forudgÃ¥ende kravBrud pÃ¥ forudsætningerForudindstilletGIndstilling {0} er blevet fjernet eftersom den ikke længere er i brug.cIndstilling med nøgle ''{0}'' findes ikke. Kan ikke genskabe vinduesgeometri ud fra indstillinger.mIndstilling med nøgle ''{0}'' omfatter ikke ''{1}''. Kan ikke genskabe vinduesgeometri ud fra indstillinger.ˆIndstilling med nøgle ''{0}'' giver ikke en heltalsværdi for ''{1}''. Fik {2}. Kan ikke genskabe vinduesgeometri ud fra indstillinger.\rIndstillingerIndstillinger...Forbereder OSM-data...Forbered konfliktløsningForbereder datasæt...$Gør lag ''{0}'' klar til upload ...)Forbereder objekter der skal uploades ..."Forbereder upload-forespørgsel...Bevaret!Prædefinitionsfil (*.xml, *.zip)Prædefinitionsgruppe {0}Prædefinitionsgruppe {1} / {0}
777Prædefinerede indstillinger)Prædefineret rolleelement uden forælder*Prædefineret under-element uden forælderPrædefinerede4Prædefinitionerne indeholder ikke egenskabs-nøglen2Prædefinitionerne indeholder ikke egenskabsværdi
778Tryk (i bar)Trykvandsreaktor (PWR)ForrigeForrige markørPrimærPrimærforbindelsePrimitiv
779Skriv debug besked til skærmTrykt materialeFængselBehandler filen "{0}"
780Behandler udvidelsesfiler....Behandler udvidelseslisten fra webstedet "{0}")Behandler udvidelsesstedets cachefiler...Projekterede koordinaterProjekterede koordinater:\nProjektionFProjektionen "{0}" blev ikke fundet, bogmærket "{1}" er ikke brugbart
781Projektionsgrænser (i grader)Projektionskode&Projektions configurationen er gyldig.ProjektionsmetodeProjektionsnavnProjektion parametreProjektion pÃ¥krævet (+proj=*)OIndledning til OsmChange dokumentet er allerede skrevet. Skriv den kun en gang.GIndledning til OsmChange dokument ikke skrevet endnu. Skriv den først.\nEgenskaber5Egenskaber i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt€Egenskaber i det sammenlagte elementer. De vil erstatte egenskaber i mine elementer nÃ¥r sammenlægningsbeslutninger er udført.6Egenskaber i deres datasæt, f.eks. server datasættetEgenskaber (med konflikter)*Egenskabsværdi indeholder HTML-kodet tegn*Egenskabsværdi indeholder flere mellemrum4Egenskabsværdi begynder eller slutter med blanktegnBeskyttelsesklasseBeskyttet omrÃ¥deÿþ6Angiv en kort kommentar for de ændringer du uploader:ProvinsProxy fejl opstodProxy-indstillingerÿþÿþÿþ
782Offentlig cykelreparationsstedOffentlig bygningOffentlig grill
783MarkedspladsOffentlig transportOffentlig transport
784Offentlig transport (gammel)ÿþOffentlig transportrute
785Offentlig transportrute (Bus)
786Offentlig transportrute (Bane) Offentlig transportrute (gammel)RydRyd...FormÃ¥lXPut tekstbetegnelser pÃ¥ lyd, billede og webmarkører, sÃ¥vel som pÃ¥ deres knap-ikoner.MastÿþÿþGrusgrav/stenbrud\rForespørgsel Forespørg og download rettesæt$Forespørg og download rettesæt ...+Forespørg bÃ¥de Ã¥bne og lukkede rettesætForespørg rettesæt&Forespørg rettesæt fra en server URL Forespørg kun lukkede rettesæt
787Forespørg kun åbne rettesæt$Forespørger og downloader rettesæt
788Forespørger på navneserver Forespørger på navneserver ...
789SpørgsmÃ¥lÿþÿþÿþRadiostyret bilÿþVæddeløbsbane Motorbane
790Ketsjersport StrålingSporJernbane\rJernbane-stop
791BaneterrænJernbaneplatform
792JernbaneruteJernbane signal\nSporskifte
793Duplikerede punkter i jernbaneJernbanestop (gammel)Jernbane afstandspæl#Jernbaner deler segment med områdeRampeØvelsesområdeRækkevidde (i meter)%Udvalg af rettesæts-ID''er forventetForventet talområde#Udvalg af primitiv-ID''er forventet
794Udvalg af versioner forventetService bygningLIntervaller af objekt ID''er er angivet med en bindestreg, for eksempel: {0}
795Rå GPS-data5Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalniy 1000 (RBMK-1000)5Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalniy 1500 (RBMK-1500)Læs fra filenIndlæs billeder...Læse protokolversionenIndlæser rettesæt {0} ...Indlæser rettesæt...%Indlæsning af fejltekst mislykkedes.%Læser lokal udvidelsesinformation...Læser forældre til "{0}"Indlæser brugerinfo ...Læsning blev annulleretIndlæser {0}...Læsmig
796Rigtige navn-Slet virkelig det markerede fra relation {0}?Modtaget fejlside:'De seneste tags med eksisterende nøgleNyligt tilføjede tagsAnbefalede handlinger\nOptagelse:Rekreativt omrÃ¥deKorrigeret billede...\rGenbrugspladsGenbrugscontainerRød:Gendan\nOmgør ...Omgør seneste fortrydelse/Genskab den valgte og alle tidligere kommandoer\nOmgør {0}Rev#Ref pÃ¥ vejen dette er en omvej tilÿþ\nSpornummerÿþÿþÿþReferencenummerÿþÿþReferensenummer3Henvisning {0} bliver brugt før den blev defineretReffereret af:\rRefererer tilOpdater2Opdater seneste tags liste efter anvendelse af tag
797Opdater relation fra datalag7Opdater tag status og liste over nyligt tilføjede tags0Opdater kun tag status (aktiveret / deaktiveret)ÿþÿþRegionalt navn6Registreret værktøjslinje handling uden et navn: {0}ARegistreret værktøjslinje handling {0} overskrevet: {1} for {2}Afvis konflikter og gem!Rel.:{0} / Veje:{1} / Punkter:{2}ÿþHRelationen "{0}" er allerede slettet. Springer over objektet ved upload.ÿþ#Relationseditor: Download medlemmerRelationseditor: Flyt nedRelationseditor: Flyt opRelationseditor: OpdaterRelationseditor: FjernRelationseditor: SortererRelationseditor: {0}RelationscheckerRelation er slettetRelationen er tomRelationsliste filterRelationstypen er ukendtbRelationen med de eksterne id "{0}" refererer til en manglende primitiv med det eksterne id "{1}".ÿþÿþRelation: valgt\nRelationer
798Relationer med samme medlemmerRelationer: {0}Relationer: {0}/{1}<Slip museknappen for at vælge objekterne inden i firkanten.*Slip museknappen for at stoppe flytningen.*Slip museknappen for at stoppe rotationen.)Slip museknappen for at stoppe skalering.ÿþ Religiøs\nGenindlæsGenindlæs fra fil$Hent den nuværende hjælpeside igen"Hent historikken fra serveren igenGenindlæser stilart kilder?Genindlæser listen af tilgængelige prædefinitioner fra "{0}"9Genindlæser listen over tilgængelige regler fra ''{0}''8Genindlæser listen over tilgængelige stile fra ''{0}''*Husk seneste brugte tags efter en genstart
799Fjernbetjent
800Fjernstyring9Fjernstyring er blevet spurgt om at oprette et nyt punkt.4Fjernstyring er blevet bedt om at oprette en ny vej.EFjernstyringen er blevet bedt om at importere data fra følgende URL:IFjernstyringen er blevet bedt om at hente et billedlag fra følgende URL:?Fjernstyringen er blevet bedt om at indlæse data fra API’et.XFjernstyring er blevet bedt om at indlæse objekter (angivet med deres id) fra API’en.:Fjernstyring er blevet bedt om at indlæse følgende data:5Fjernstyring er blevet bedt om at Ã¥bne en lokal fil.{Fjernstyring er blevet bedt om at angive dens protokol-version. Dette giver websteder mulighed for at opdage en aktiv JOSM.•Fjernstyring er blevet bedt om at rapportere sine understøttede funktioner. Dette gør det muligt for hjemmesider at gætte en kørende JOSM versionÓFjernstyring er konfigureret til at yde HTTPS understøttelse.<br>Dette kræver at der tilføjes et brugerdefineret certifikat genereret af JOSM til Windows Root CA lager.<br>Du vil nu blive bedt om af Windows at bekræfte denne handling.<br>For at aktivere ordentlig HTTPS understøttelse, <b>skal du klikke pÃ¥ Ja</b> i næste dialogboks.<br>Hvis du er usikker, kan du ogsÃ¥ klikke pÃ¥ Nej og derefter deaktivere HTTPS understøttelse i fjernstyrings indstillinger.Fjernstyring billedlag6Fjernstyring::Accepterer fjernforbindelser pÃ¥ {0}:{1}<Fjernstyring::Accepterer sikre fjernforbindelser pÃ¥ {0}:{1}%Fjernstyring::Server {0}:{1} stoppet.Fjern
801Fjern "{0}" for punkt ''{1}'' Fjern "{0}" for relation ''{1}''Fjern "{0}" for vej ''{1}''?Fjern alle medlemmer der refererer til et af de valgte objekter\nFjern emneFjern fra cacheFjern fra værktøjslinjenFjern foto fra lagFjern tags fra indre veje8Fjern rettesættet i detaljepanelet fra den lokale cache Fjern de nu markerede bogmærker2Fjern de nu markerede medlemmer fra denne relation1Fjern de markerede rettesæt fra den lokale cacheAFjern de markerede indlæg fra listen over sammenlagte elementer.Fjern det valgte punkt
802Fjern de markerede ikonstierGFjern den valgte prædefinition fra listen over aktive prædefinitioner4Fjern de valgte regler fra listen over aktive regler4Fjern de markerede stile fra listen med aktive stile!Fjern dem og ryd op i relationen.*Fjern dette relationsmedlem fra relationenFjernede element fra relationerFjern duplikerede punkter=Fjernede laget {0} da det ikke er tilladt af den opsatte API.Fjernede punkter fra {0}Fjernede forældede tags+Fjerner certifikat {0} fra rod nøglelager. Fjerner forældede udvidelser...3Fjerner usikker certifikat fra {0} nøglelager: {1} Fjerner forældede udvidelser...\nOmdøb filOmdøb filen "{0}" til\nOmdøb lag
803Omdøb det markerede bogmærke"Tegner kortet som simpelt trådnet/Tegner kortet via stilregler i et sæt stilark. UdlejningGenåbn
804Genåbn noteGenåbn note med besked:
805BilmekanikerErstatErstat "{0}" med "{1}" for
806Erstat eksisterende værdierIErstat eksisterende indstillingsfil ''{0}'' med standard indstillingsfil.Rapporter fejl,Opret en sag i JOSM fejlrapporteringssystem.
807Anmeld fejlÿþAnmod om adgangsudtrykAnmodning fejledeAnmodningsudtryksURL:HAnmod om et mindre omrÃ¥de for at sikre at alle noter bliver downloadet.Forespørgselsdetaljer: {0}ÿþ\rVandreservoirNulstilNulstil indstillinger$Nulstil indstillingerne til standardNulstil til standardBeboelseBeboelsesomrÃ¥deBoligbebyggelseLøsLøs konflikterLøs konflikter for ''{0}''#Løs konflikter i koordinater i {0}&Løs konflikter i slettet status i {0}/Løs konflikter i relation {0}’s medlemsliste0Løs konflikter i liste over punkter for vej {0}Løs konfilkter.Løs til mine versionerLøs til deres versioner#Løs versionskonflikt for punkt {0}*Løs versionskonflikten for relationen {0}#Løs versionskonflikt for vejen {0}2Løser alle uløste konflikter til ''min'' version4Løser alle uløste konflikter til ''deres'' version Ressource\nRastepladsGenstartAGenstart JOSM og gem. Ugemte ændringer uploades og/eller gemmes.9Genstart JOSM uden at gemme. Ugemte ændringer gÃ¥r tabt.
808Genstart nu!Genstart programmet.ÿþGendanGendanner filer
809Begrænsning
810Detailhandel\nStøttemurHent adgangsudtrykHent anmodningsudtryk&Henter OAuth adgangsudtryk fra ''{0}''
811Henter OAuth adgangsudtryk...)Henter OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}'' Henter OAuth anmodningsudtryk...NHentning af brugeroplysninger med adgangsudtryksnøgle "{0}" var ikke tilladt.IHentning af brugeroplysninger med adgangsudtryksnøgle "{0}" blev afvist.Henter brugerinfo...KGÃ¥ til foregÃ¥ende dialogboks for at udfylde en mere beskrivende kommentarGenforening RGR92VendVend vejretningerVend og kombinerVend ensrettet vej.#Vend retningen af alle valgte veje.)Vend rækkefølge af relationsmedlemmerneVend vejretningVend vejretningerOmvendt zoom med musehjulOmvendt kystlinje4Omvendt kystlinje: Der er ikke land pÃ¥ venstre side/Omvendt land: Der er ikke land pÃ¥ venstre sideTilbagefører ændringerTilpasVersion HøjderygRidningRiderute'Højreklik = kopier til udklipsholderenHøjregelænder)Rijksdriehoekscoördinaten (Nederlandene)FlodFlodbredÿþVej (ukendt type)AdgangsbegrænsningerVejrute%Robuste hjul: turcykel, bil, rickshaw
812Fast klippeRolle$Rolle for ''{0}'' bør være ''{1}''3Rolle medlem matcher ikke udtryk {0} i skabelon {1}IRolle medlem type {0} matcher ikke accepteret liste af {1} i skabelon {2}Rolle-verificeringsproblem5Rolle {0} er ikke involveret i sammenligningspar {1}.Rolle {0} mangler!Rolle {0} ukendt i skabeloner {1}Rolle:)Roller kan ikke optræde mere end en gang#Roller i relationer refererende tilRulleskøjteløb\nTagdækker Værelser
813RundkørselRundboldRundstrækningÿþ
814Rute master
815Rutenetværk)Rute relation indeholder en ''{0}'' rolleRute relation indeholder et hulMRuteskema er uspecificeret. Tilføj {0} ({1}=offentlig transport; {2}=gammel)RutetypeRuterRuter vist for:ÿþÿþ13-mands-rugby15-mands-rugbyRuiner
816Rumlestriber'Kør automatisk godkendelsesguiden igenLøbgKører opdatering af udvidelser efter JOSM opgradering. Automatisk opdatering ved opstart er aktiveret.vKører opdatering af udvidelser efter udløb af opdateringsinterval. Automatisk opdatering ved opstart er deaktiveret.Kører test {0} Startbaneÿþÿþ SAC skalaÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþSIM-kortÿþÿþÿþÿþ$SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Sverige)SaddelSikkerhedsinspektionSalg
817UdfaldsportSaltvandSamme værdi som {0} og {1} Samme værdi som {0}, {1} og {2}ÿþÿþToilet tømmested Mætning:ÿþGem!Gem adgangsudtryk i indstillingerGem som\nGem som...
818Gem GPX-filGem i:Gem lag
819Gem OSM-fil
820Gem sessionGem session som...
821Gem WMS filAGem en kopi af denne stilart til en fil og tilføj den til listen\rGem alligevel\nGem som...Gem i:Gem valgte fil.
822Gem session
823Gemmer stilart "{0}" som "{1}"#Gem de nuværende data i en ny fil.Gem nuværende data.%Gem den aktuelle session i en ny fil.#Gem indstillingerne og luk dialogenGem i indstillinger*Gem brugernavn og adgangskode (ukrypteret)Gem {0} profil?Gem/Upload lag før sletning. Ugemte ændringer gÃ¥r ikke tabt.Gemmer lag i ''{0}'' ...SavværkSkaleringsfaktorÿþÿþTjekker mappen {0}Skoleÿþÿþÿþÿþ SkrotjernUrKratDykning
824FiskehandelSøgSøg ...Søg nøgle/værdiSøg nøgle/værdi/typeSøger noter...&Søgeudtrykket er ikke gyldigt: \n\n {0}Søg efter noterSøg efter objekter&Søg efter objekter via prædefinerede)Søg efter objekter via prædefinerede...Søg efter objekter.
825Søg i tagsSøgemenuemnerSøg prædefineretSøg i prædefinerede
826Søgestreng:1Søg i OSM API efter noter der indeholder ordene:2Søg med nøglen og værdien fra det markerede tagaSøg med nøglen og værdien for det markerede tag, begræns til typen (f.eks punkt/vej/relation)Søg...Søg:Søg: SøgerSæsonmæssige\nAndet navnBrugtBrugte cykler sælges SekundærSekundærforbindelse\rSekunder: {0}Sikkerhedshandling%Se Wiki for andre capacity:[typer]=*.3Segment kollapsede på grund af dets retningsskift.
827Segment tegningsindstillingerÿþOpdelt gang- og cykelstiSeismisk aktivitet(Valgt: Rel.:{0} / Veje:{1} / Punkter:{2} Markering Vælg altVælg indstillingstype:\rVælg WMS lagVælg WMTS lag$Vælg en vej du ønsker at forbedre.?Marker alle objekter tilhørende de aktuelt markerede rettesætSVælg alle uslettede objekter i datalaget. Dette vælger ogsÃ¥ ukomplette objekter.Vælg et Ã¥bent rettesæt+Markerings- og tegnetilstands indstillinger\rVælg og zoom)Vælg mindst et punkt der skal frakobles.,Vælg auto-forøgelse pÃ¥ {0} for dette feltVælg efter datoKVælg rettesæt baseret pÃ¥ den dato/tid de er blevet oprettet eller lukket:Vælg rettesæt afhængigt af om de er Ã¥bne eller lukkede,Markér rettesæt ejet af specifikke brugere
828Vælg enten:\rVælg filnavn-Vælg hvis dataene skal hentes som et nyt lag6Vælg om medlemmer af relationen også skal downloades~Vælg om de refererende til dette objekt også skal downloads, f.eks forælder-relationer og punkter, eventuelt, forælderveje Vælg billedformat for WMS lagetVælg billedlag\rMarkér i lagMarker i relationslisteVælg medlemmerMarker medlemmer (tilføj)Vælg næste hul
829Vælg punkt under markøren."Marker ikkeforgrenede vejsekvenserVælg notesorteringsmetode,Vælg objekter for valgte relationsmedlemmer*Vælg objekter som skal have ændret tags.'Vælg objekter indsendt af denne brugerVælg objekter at uploadeCVælg kun rettesæt relateret til et specifikt afgrænsningsomrÃ¥deVælg forrige hulMarker relationMarker relation (tilføj)!Marker relation i relationsliste.LVælg relationsmedlemmer der refererer til objekter i den aktuelle markeringPVælg relationsmedlemmer der refererer til {0} objekter i den aktuelle markeringVælg ønsket lag:Markér de tilsvarende primitiver i det nuværende datalagVælg korttegningsstilene/Marker medlemmerne af alle markerede relationer9Vælg det næste relationsmedlem der er Ã¥rsag til et hul:Vælg det forrige relationsmedlem der er Ã¥rsag til et hulHMarkér primitiverne i dette rettesæts indhold i det nuværende datalag9Markér for at lukke rettesættet efter den næste upload5Vælg for at downloade GPS-spor i det valgte omrÃ¥de. Vælg for at downloade GPS spor.5Vælg for at downloade OSM-data i det valgte omrÃ¥de. Vælg for at downloade OSM data.3Vælg for at downloade noter i det valgte omrÃ¥det.SVælg for at give JOSM retten til at downloade dine private GPS-spor ind i JOSM-lag8Vælg for at tillade JOSM at ændre noter pÃ¥ dine vegneCVælg for at give JOSM retten til at læse dine serverindstillingerDVælg for at give JOSM retten til at uploade GPS-spor pÃ¥ dine vegneDVælg for at give JOSM retten til at uploade kortdata pÃ¥ dine vegneDVælg for at give JOSM retten til at skrive dine serverindstillingerOVælg for at bruge basal HTTP-godkendelse med dit OSM-brugernavn og adgangskode2Vælg for at bruge Oauth som godkendelsesmekanismeƒVælg veje som i Vælg tilstand. Træk valgte veje, eller en enkelt vej for at oprette en parallel kopi (Alt aktivere tag bevaring)iVælg hvilke handlinger der skal udføres for dette lag, hvis du klikker pÃ¥ knappen længst til venstre.
830Vælg med den givne søgning*Vælg, flyt, skalér eller rotér objekterValgte elementer: MarkeringIntet markeret.Markeringen må kun bestå af veje og punkter.Markering uegnet!\nMarkering:Markering: {0}NVælger de objekter der er en del af denne kommando (med mindre de er slettet)nVælger de objekter der er en del af denne kommando (med mindre de aktuelt er slettede), og zoomer ind på dem\rSelvkrydsendeSelvkrydsende vejeSelvkrydsende vejeHalvautomatiskSend fejlrapport
831Separat lagÿþ
832Sekvens: {0}:Server svarede med svarkode 404 for ID {0}. Springer over.cServeren svarede med returkoden 404, prøver igen med individuelle forespørgsler for hvert objekt.ÿþ
833Servicetider
834ServicetypeService vejtypeMotorvejsrastepladsÿþSessionsfil (*.jos)Sessionsfil (*.jos, *.joz)Sessionsfil (arkiv) (*.joz)Sæt WMS-bogmærke
835Sæt alle til standardværdi*Indstil antallet af nyligt tilføjede tags%Sæt indstillingsnøglen til værdien)Sæt ''modificeret'' flaget for punkt {0},Sæt ''modificeret'' flaget for relation {0}'Sæt ''modificeret'' flaget for vej {0}Sæt cachemappenBSæt den nuværende markering til listen over markerede relationerIndstil sprogetSæt indstillingsmappenSSæt de markerede elementer på kortet til de markerede genstande i listen ovenfor.Set brugerdatamappenSæt til standardværdiVælg sporsynlighed for {0}
836Sæt {0}={1} for punkt ''{2}''!Sæt {0}={1} for relation ''{2}''
837Sæt {0}={1} for vej ''{2}''%Giver de markerede medlemmer en rolle.Sæt SRS = ... parameter i WMS forespørgselen)Ret indstillingerne direkte. Vær varsom!Sætter standardværdier\rIndstillinger.Indstillinger for lydafspiller og lydmarkører3Indstillinger for kortprojektion og datafortolkning)Indstillinger for fjernstyringsfunktionenDeletaxiDeling1Forøg skarphed (kræver gentilføjelse af lag): SkarphedÿþLæskur5Shift+Enter: Tilføj alle tags til markerede objekterSmÃ¥stenShinto helligdomSkibVandfartSkomagerSkoSkydningButikkerKort beskrivelse:SMS»Kort vandløb med {0}, men uden et tag, der definerer det som tunnel eller under jorden. Fjern {1} eller tilføj et tunnel tag hvis relevant. Tjek ogsÃ¥ krydsende broer og deres {1} tags.GenvejGenvej baggrund: ÆndretGenvej baggrund: Bruger
838Vis grænserVis statusrapportVis tekst/ikoner Vis miniaturebilleder på kortetVis alle
839Vis grænserVis rettesæt {0}Vis fejlVis første billedeVis Hjælp-informationVis hjælpelinjner
840Vis historik*Vis miniaturebilleder i stedet for ikoner.Vis information"Vis informationsniveau ved upload.Vis informationsniveau.Vis sidste billedeVis lag'Vis lokaliseret navn i markeringslister;Vis lokaliseret navn i markeringslister, hvis tilgængeligtVis næste billede Vis objekt-ID i markeringslister*Vis kun dem der kan bruges på markeringen1Vis eller skjul lydmenu-punktet i hovedmenu-barenVis prædefinitions søgedialogVis foregående billedeVis kun valgte
841Vis startbillede ved opstartFVis statusrapport med brugbare informationer, der kan tilknyttes fejl.Vis kun tags med konflikterVis kun tags med mange værdier:Vis de informationsmæssige tests i upload-tjek-vinduerne.Vis de informative tests.!Vis denne dialog igen næste gangVis denne hjælpVis miniaturerVis info om ternVis bruger {0} Vis/skjul\rVis/skjul lagBruser
842Vist omrÃ¥deViser barometrisk trykViser aktuel datoViser fugtighedViser temperatur Formindskÿþ
843SideknapperFortovÿþÿþ>Tavs genvejskonflikt: ''{0}'' flyttet fra ''{1}'' til ''{2}''.ÿþ Veje med næsten identiske navneSimpel
844Forenkl vejForenkl alle valgte veje\rForenkl veje?Samtidige forbindelser:CDa downloadgrænsen er {0}, kan der være flere noter at downloade.-Enkelt farve (kan justeres for navngivne lag)Enkelte elementer
845SinusformetSireneStedStednavn\nStørrelseÿþÿþSkiruteSkisportSpring over downloadSpring over download
846Spring laget over og fortsæt%Spring over indlæsning af udvidelserSpring over opdateringManglende højde (meter)pSpringer over opdatering af udvidelser efter JOSM opgradering. Automatisk opdatering ved opstart er deaktiveret.}Springer over opdatering af udvidelser efter udløb af opdateringsinterval. Automatisk opdatering ved opstart er deaktiveret.\rFlytbart kort\nSlæbestedÿþSmÃ¥ apparaterRygning$Udjævn GPX grafik (linjeudjævning)#Udglattet kortgrafik (antialiasing)7Udglat kortgrafik i trÃ¥dnet tilstand (linjeudjævning)Glathed
847LÃ¥s til punkt projekteringer
848MotorslædeÿþFodboldSociale faciliteterBlødBlød: jord/sand/græs
849Solgenerator7Fast: brolagt eller stærkt komprimeret hård overflade3Nogle emner har afhængigheder der ikke er opfyldt:Nogle eksempler:;Nogle irrelevante punkter er blevet fjernet fra markeringen3Nogle nøgle lyttere glemte at fjerne sig selv: {0}ANogle nøgle modificerende lyttere glemte at fjerne sig selv: {0}^Nogle af objekterne er ændrede.<br> Fortsæt, hvis du vil smide disse ændringer væk.</html>qNogle af vejene var en del af relationer der er blevet ændret.<br>Kontroller at der ikke er indført nogen fejl.[Nogle vejtyper indebærer allerede nogle adgangsbegrænsninger, som ikke bør sættes igen.hNogle waypoints der var for langt fra sporet til på fornuftig måde at estimere deres tid blev udeladt.uNogle waypoints med tidsstempler fra før starten af sporet eller efter enden blev udeladt eller flyttet til starten.@Beklager, genvejen "{0}" kan ikke aktiveres i relations editorenKBeklager. Kan ikke håndtere multipolygon relationer med flere veje yderst.[Beklager. Kan ikke håndtere veje som er både inderst og yderst i multipolygon relationer.LBeklager. Kan ikke håndtere veje som er inderst i en multipolygon relation.PBeklager. Kan ikke håndtere veje som er yderst i flere multipolygon relationer.SorterSorterer nedenfor
850Sorter noter$Sorter prædefineret menu alfabetisk
851Sorterer relationsmedlemmerne@Sorterer de valgte relationsmedlemmer og alle medlemmer nedenfor
852LydsignalerKildeSydÿþÿþÿþ\rHandicappladsOmrÃ¥de for forældreOmrÃ¥de for kvinder'Specialiseret udenfor vej: traktor, ATVArterXAngiver antallet af dage en note skal være lukket for ikke længere at blive downloadet!Angiv datakilden for ændringerne\nFartkamera Skilt med hastighedsbegrænsningPigge Opdel vej$Opdel en vej ved det markerede punktOpdel veje til fragmenterÿþ
853Sport (bold)SportsfaciliteterSport\rIdrætscenterUdspringStadionÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþ!Standard unix geometrisk argumentStjernerStart søgning\nStart datoÿþBegynd at downloade dataStart ny vej fra seneste punkt.RStart pÃ¥ spor (vil altid gøre dette hvis ikke andre markører er tilgængelige).Begynder scanning af mappe3Starter forsøg {0} af {1} igen om {2} sekunder ... Starter forsøg {0} af {1} igen.(Begynder at uploade i mindre stykker ...*Begynder at uploade i en forespørgsel ...7Begynder at uploade med en forespørgsel pr primitiv...\nTilstand: Station eller faciliteterKontorforsyningÿþ\rStatusrapportStatuslinje baggrundStatuslinje baggrund: aktivStatuslinje forgrundStatuslinje forgrund: aktivTrinStevns (Danmark)StenteFritliggende sten\nStenhuggerÿþ
854Stopområde
855Stopposition#Stopposition er ikke en del af rute Lagertank)Gem kun WMS slutpunkt, vælg lag ved brug$Mærkelig værktøjslinjeværdi: {0}ÿþÿþÿþBækGade GadelampeGade har ikke noget navnGadenavnGader StripklubKlapvognsrampeStærkStrukturStudieÿþStilen for ydre vej fejlerStilart er aktiv i øjeblikket?Stil indstillingerStilbaseret korttegnerStilcache for "{0}":
856Underområde\rUnderdistrikt
857Send filterStof3Undertype af vandløb (den største af medlemmerne)ForstadMetroIndgang til undergrundsbaneSucces Å
858bnede med succes rettesæt {0}Udsugningspumpeÿþ9Unødvendig svingbegrænsning da "til" vejen er ensrettet
859Supermarked\nOvervÃ¥get Montering$Understøttede korrigerings-services#Understøttede projektioner er: {0}Understøttede værdier:4Undertryk yderligere fejldialoger for denne session.'Undertryk denne fejl for denne session. OverfladeÿþOvervÃ¥gningskamera\nMÃ¥lepunkt
860Mistænkelige tegn i nøglen:,Mistænkeligt data fundet. Upload alligevel?)Mistænkelige kombinationer af tag/værdiÿþ Svømning
861SvømmebasinSvingbomSwiss Grid (Schweiz)ÿþ)Skift vinkellÃ¥s tilstand mens der tegnes6Skift dobbelt tilpasningstilstand under udstrækningenSymbol beskrivelsekSymbolerne <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt
862 <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> er valgfrie.SynagogeSynkronisér lyd
863Synkronisér hele datasættetSynkroniser kun punkt {0}
864Synkroniser kun relation {0}4Synkronisér tiden fra et billede på GPS-modtagerenSynkroniser kun vej {0}
865MÃ¥lesystemMÃ¥lesystem ændret til {0}ÿþT1 - vandrestiT2 - bjergvandrestiT3 - svær, udsat vandresti"T4 - svær, udsat, stejl alpinesti%T5 - vanskelig alpinesti med klatring!T6 - farlig alpinsti med klatringÿþÿþTMS indstillingerÿþÿþ
866Hævet flade\nBordtennisFølbar overfladeFølbar overflade
867Tag kontrol
868Tag kontrol (MapCSS baseret),Tag kontrolregel (*.validator.mapcss, *.zip)Tag kontrolreglerVTag-samlingen kan ikke bruges med en primitiv fordi der er nøgler med flere værdier.5Tagsamling indeholder ikke den markerede værdi "{0}"Tag kombinationerÿþ7Tag nøglen indeholder tegn med en kode mindre end 0x20Tag nøgle længere end tilladt Tag modificerede relationer med 4Tag-værdien indholder tegn med kode mindre end 0x20!Tag værdien længere end tilladtTagChecker-kildePrædefinerede tagsÿþTags / MedlemskaberTags og medlemmer
869Tags for markerede objekter.Tags fra punkterTags fra relationer\rTags fra veje Tags for Tags i rettesæt {0}Det nye rettesæts tagsTags med tomme værdierTags/Medlemskaberÿþ
870Tags: {0} / Medlemskaber: {1} SkrædderÿþÿþÿþÿþTag medÿþTatovørÿþTaxibaneTaksonTebutikTelefon
871TelefonkortTi-kegle-bowlingÿþ\rTelte tilladtÿþTertiærTertiærforbindelseTesla Superopladere
872Test ''{0}'' fuldført i {1}Test adgangsudtrykTesten fejlede"Test som validerer ''lane:'' tags.Test API URL’enTest {0}/{1}: Starter {2}Tester OAuth adgangsudtrykTester OSM API URL ''{0}''Test2Tester for korrekt brug af ''*:conditional'' tags.ÿþÿþ|Det lag understøtter ikke nogen af JOSM’s projektioner,\nsÃ¥ du kan ikke bruge det. Denne besked vil ikke blive vist igen.-(Kompas)retningen af det tegnede linjestykke.0De 2 valgte objekter har forskellige stilcacher.2De 2 valgte objekter har identiske stilart cacher.API URL’en er gyldigIAdgangsudtryksnøglen mÃ¥ ikke være tom. Indtast en adgangsudtryksnøgleTAdgangsudtrykshemmeligheden mÃ¥ ikke være tom. Indtast en adgangsudtrykshemmelighed£JVM er ikke konfigureret til proxy-opslag fra systemindstillingerne. Egenskaben ''java.net.useSystemProxies'' manglede ved starttidspunkt. Vil ikke bruge en proxy.OSM-serveren "{0}" kender ikke til et objekt<br>du prøvede at læse, opdatere eller slette. Enten eksisterer det respektive objekt<br>ikke pÃ¥ serveren eller ogsÃ¥ bruger du en ugyldig URL til at tilgÃ¥<br>det. Kontroller serverens adresse "{0}" omhyggeligt for stavefejl.=OSM serveren ''{0}'' rapporetede en dÃ¥rlig forespøgsel.<br>7"Fra" vejen og den første "via" vej er ikke forbundet.8"Fra" vej starter eller slutter ikke ved et "via" punkt.8"Til" vej starter eller slutter ikke ved et "via" punkt."Via" vejene er ikke forbundet.6Hvor mange gange hurtigere farten er ved "hurtig frem"7Vinklen mellem det forrige og det nuværende vejstykke.­Det omrÃ¥de du prøvede at downloade er for stort eller din anmodning var for stor.<br>Anmod enten om et mindre omrÃ¥de eller brug en eksport-fil givet af OSM-fællesskabet.*Den fremhævede tekst er navnet pÃ¥ laget.KRettesættet vil blive <strong>efterladt Ã¥bent</strong> efter denne uploadARettesættet vil blive <strong>lukket</strong> efter denne upload6Indholdet af dette rettesæt er ikke downloadet endnu.¯De kopierede data indeholder ufuldstændige objekter. NÃ¥r du indsætter den ufuldstændige objekter er fjernet. Ønsker du at indsætte data uden den ufuldstændige objekter?JDet nuværende valgte kan ikke bruges til opdeling - intet punkt er valgt.!Det markerede kan ikke adskilles.JDen aktuelle værdi er ikke et gyldig OSM ID. Indtast en heltalsværdi > 0+Den nuværende værdi er ikke en gyldig URLUDen nuværende værdi er ikke et gyldigt rettesæts ID. Indtast en heltalsværdi > 0.PDen nuværende værdi er ikke et gyldigt bruger ID. Indtast en heltalsværdi > 02Den aktuelle værdi er ikke en gyldig tern-adresseMDen aktuelle værdi er ikke et gyldigt tern-indeks for det angivne zoomniveau Standard prædefinition for JOSMDokument indeholder ingen data.&Den østlig afstand ved musemarkøren.Indgangen til en hule.Følgende er resultatet af automatisk validering. Prøv at rette disse fejl, men vær forsigtig (slet ikke gyldig data). Er du i tvivl, sÃ¥ ignorer dem.<br>Hvis du fortryder denne dialog, kan du finde posterne i validator-sidepanelet for at se nærmere pÃ¥ dem.PUdover det valgte objekt, vil disse afhængige <br>objekter ogsÃ¥ blive slettet:/Følgende fejl opstod under masse-download: {0}=Følgende felter er obligatoriske, men er ikke indeholdt: {0}`Følgende objekter kunne ikke kopieres til mÃ¥l-objektet<br>da der er slette i mÃ¥l-datasættet::Følgende udvidelser blev ikke fundet. Fortsæt alligevel?-Den geografiske breddegrad ved musemarkøren..Den geografiske længdegrad ved musemarkøren.7Nøglen ''{0}'' og alle dens værdier vil blive fjernetNøglen "{0}" er allerede brugt&Nøglen {0} har en usædvanlig værdi.1Den sidste "via" og "to" vejen er ikke forbundet.+Breddegraderne skal være mellem {0} og {1}4Laget {0} understøtter ikke den nye projektion {1}.$Længden af det nytegnede vejstykke.,Længdegraderne skal være mellem {0} og {1}}Maksimal bbox-størrelse er 0,25 og din forespørgsel var for stor. Forespørg enten et mindre omrÃ¥de eller brug planet.osm.ADet sammenlagte datasæt vil ikke indeholde en tag med nøgle {0}&Minimum skal være mindre end maksimum&Navnet pÃ¥ objektet ved musemarkøren.4Den nye nøgle er allerede i brug, overskriv værdi?/Punkterne i denne vej er i omvendt rækkefølge&Den nordlig afstand ved musemarkøren.VAntallet af sekunder der hoppes frem eller tilbage nÃ¥r den relevante knap trykkes ned<Adgangskoden kan ikke være tom. Indtast din OSM-adgangskode2Udvidensesfilen "{0}" indeholder ikke et manifest.XUdvidelsen er fjernet fra konfigurationen. Genstart JOSM for at afinstallere udvidelsen.JDet prædefinerede <i>{0}</i> kan ikke anvendes, da intet er blevet valgt!EDet prædefinerede <i>{0}</i> kan ikke anvendes, da valget er uegnet!7Projektionen {0} kunne ikke aktiveres. Bruger Mercator.Proxy vil ikke blive brugt.>Forløbet tid af lydoptagelse i forhold til sand forløbet tidRDet regulære udtryk "{0}" havde en fejl ved tegn {1}; den komplette fejl er:\n\n{2}KDet regulære udtryk "{0}" kunne ikke fortolkes; den fulde fejlbesked:\n\n{1},Den anmodede webadresse {0} blev ikke fundet&Revistionsfilen ''/REVISION'' mangler.=Det valgte GPX-spor rummer ikke tidsstempler. Vælg et andet..Det valgte omrÃ¥der er ikke komplet. Fortsæt?'De valgte punkter deler ikke samme vej.-Det valgte billede rummer ingen tidsangivelseGMarkeringen indeholder {0} veje. Er du sikker pÃ¥ du vil forenkle alle?%Serveren meldte en fejl med kode {0}.mServeren svarede med kode 404.<br>Det betyder normalt, at serveren ikke kender et objekt med det anmodede id.½Serveren svarede at det aktuelle rettesæt var lukket.<br>Dette skyldes sandsynligvis at rettesættets størrelse er større end maksimum størrelsen<br>pÃ¥ {0} objekter pÃ¥ serveren "{1}".0Strengen ''{0}'' er ikke en gyldig double-værdi,Toppen (spidsen) af et bjerg eller en bakke.<Brugernavnet kan ikke være tomt. Indtast dit OSM-brugernavnUVejen kan ikke opdeles ved de valgte punkter. (Tip: Vælg punkter i midten af vejen.)UVejene kan ikke kombineres med deres nuværende retninger. Vil du vende nogle af dem?Teater4Deres datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}\rDeres version"Deres version (serverens datasæt)Deres med sammenflettetDer er ingen billedlag.
873Der er ingen åbne rettesæt+Der er ingen markerede objekter at opdaterekDer er uløste konflikter. Konflikter vil ikke blive gemt, men håndteret som om du afviste alle. Fortsæt?
874Der er et kryds mellem vejene.:Der er ikke Ã¥bnet noget lag, hvor der kan tilføjes punkt8Der er ikke Ã¥bnet noget lag, hvor der kan tilføjes vejEDer opstod en fejl i forsøget pÃ¥ at vise URL’en for denne markør&Der var {0} konflikter under importen.(Smalle ruller: rulleskøjter, skateboardSmalle hjul: racercykel9Dette kan føre til at punkter bliver fejlagtigt slettet.,Denne rettesætsforespørgselsURL er ugyldig Dette svarer til nøglen ''{0}''*Dette er efter afslutningen pÃ¥ optagelsen7Dette svarer til at slette rollerne for disse objekter..Dette punkt er ikke forbundet til noget andet.—Denne handling fÃ¥r JOSM til at glemme de valgte objekter <br> Disse vil blive fjernet fra laget, men <i>ikke</i> slettet fra <br> serveren ved upload.oDenne indstilling undertrykker udfyldningen af omrÃ¥de, hvad der end mÃ¥tte være angivet i den valgte stilart.'Denne prædefinition sætter ogsÃ¥: {0};Denne test kontrollerer for fejl i tag nøgler og værdier.FDenne test tjekker for utaggede punkter, som ikke er del af nogen vej.NDenne test tjekker for utaggede og tomme veje og veje med kun et enkelt punkt.TDenne test tjekker for veje, som indeholder nogle af deres punkter mere end en gang.[Denne test tjekker for veje med næsten identiske navne, som blot kan være stavet forkert.NDenne test undersøger om en vej har et slutpunkt meget tæt pÃ¥ en anden vej.5Denne test undersøger om multipolygoner er korrekte.:Denne test kontrollerer om svingbegrænsninger er gyldige.ŠDenne test tjekker om to veje, jernbaner, vandløb eller bygninger skærer hinanden i det samme lag, uden at være forbundet med et punkt.XDenne test tjekker at en forbindelse mellem to punkter ikke benyttes af mere end en vej.-Denne test tjekker om kystlinjer er korrekte.SDenne test tjekker at der ikke er nogen punkter, som ligger pÃ¥ præcis samme sted.iDenne test sørger for at der ikke er nogen relationer med ens tags, og samme medlemmer med samme roller.aDenne test sikre at der ikke er nogen veje med de samme punktkoordinater og eventuelt samme tags.BDenne test kontrollerer for korrekt brug af Ã¥bningstider syntaks.?Denne test tjekker retningen af vand-, land- og kystlinje-veje.ÁDenne test finder flersprogede objekter hvis "name" attribut ikke svarer til nogen "name:*" attributter og som ikke er en sammensætning af "name:*" attributter, f.eks Italia - Italien - Italy.4Tester for lange vej segmenter, der normalt er fejl.=Denne tester om veje, som burde være cirkulære, er lukkede.TDenne version er ikke længere understøttet af {0} siden {1} og frarÃ¥des at bruge.FDenne version af JOSM er ikke kompatibel med den konfigurerede server.(Punkterne er ikke i en cirkel. Afbryder.ÿþ Billetter\rBilletautomatTidevandsturbineTidevandsniveau Tern info
875Tern-nummer\rTern-adresse:Tern-cache mappe: Tern størrelse:\nBrolæggerTern zoom forskydning:TidTid (tt:mm, for vandring)Tidsbegrænsning (minutter)Tid:Tidsrum\nTidszone: \rTidszone: {0}DækÿþÿþÿþTitel eller type af beskyttelseTitel:TilTil (sidste stop)Til ...úFor at tilføje endnu et lag skal du afsætte mindst {0,number,#}MB hukommelse til JOSM ved brug af -Xmx{0,number,#}M option (se http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25677).\nI øjeblikket har du {1,number,#}MB hukommelse allokeret til JOSM At sletteTobakSlÃ¥ GPX linjer til/fra$SlÃ¥ flytning af kortvisning til/fra
876Slå trådnet-visning til/fraVis/skjul dialog panel,Vis/skjul dialog panel, maksimer kortvisningDynamiske knapper til eller fraSlå fuldskærmsvisning til/fraAktiver låsning med {0}6Slå synlighed af rettesætshåndteringsvindue til/fra
877Vælg synlighed for laget: {0}1Slå synlighed af markørtekst og -ikoner til/fra+Slå synligheden for det valgte lag til/fraSlå til/fra: {0},Slår den globale indstilling "{0}" til/fra.KViser/skjuler værktøjslinjen Rediger (dvs. den vertikale værktøjslinje)VSlå synligheden af hovedværktøjslinjen (dvs. den vandrette værktøjslinje) til/fra Toiletter Toiletter!Udtryk tillader begrænset adgangBetalingsanlægBetalingsanlægFor stor bygning?Fandt for mange omdirigeringer til download URL’en. Afbryder.Værktøj: {0}Værktøjslinje'Værktøjslinje handling uden navn: {0}8Værktøjslinje handlingen {0} overskrevet: {1} får {2}
878Tilpasning af værktøjslinjeVærktøjslinje: {0}IVærktøj til gør-det-selv reparationer (kan være et cykel fællesskab)\rVærktøjstipÿþ\rNoter totalt:ÿþÿþÿþÿþTurismeTuristattraktion
879TuristbusserÿþÿþTÃ¥rn\nMastdesign TÃ¥rntypeByRÃ¥dhusLegetøjsbutikSporAtletik Farvelægning af spor og punkter Spor-datoSportypeTrafikTrafikdæmpning
880Trafikspejl\rLysregulering TrafiklysFSti godt ryddet. Fladt omrÃ¥de eller svagt skrÃ¥nende, ingen fald fareWSti med ubrudt linje og afbalanceret opstigning. Terræn delvist stejl, mulig fald fareTogSporvognSporvogns-stopSporvognsstop (gammel)Transformer attributter:TransformatortÃ¥rnÿþTransportformsrestriktionerÿþ
881RejsebureauTræ\nTrærækkeTræerTredobbelt mastÿþLastbilMotortrafikvejMotortrafikvejsforbindelse\nPrøv igen`Prøv at aktivere IPv6-netværk, foretrækker IPv6 fremfor IPv4 (virker kun ved tidlig opstart).VPrøv at opgradere til den nyeste version af udvidelsen før du sender en fejlrapport.ÿþSvingbegrænsningSlÃ¥ valgte stile til eller fra\nVendepladsVendeplads med ø\nVendepunktSvingbegrænsninger\rTælleapparat\nDrejeskive$To parallelle veje fundet. Afbryder.ÿþÿþÿþÿþÿþÿþKompensatortypeKonstruktionstype
882OmformertypeType af håndhævelse
883LæskurstypeTransformerstationstypeTransformertype Køretøjstyper der kan oplades:Typisk rejsetid i minutterÿþÿþÿþÿþUIC navnÿþ\rUIC-referenceÿþUKENDTÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþ\nURL / fil: URL filer(URL indeholder en ugyldig autoritet: {0}(URL indeholder et ugyldigt fragment: {0}"URL indeholder en ugyldig sti: {0}'URL indeholder en ugyldig protokol: {0},URL indeholder en ugyldig forespørgsel: {0}
884URL indeholder ikke gyldig {0}URL indeholder ikke {0}/{1}/{2}jURL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en download-URL her for at angive et afgrænsningsområde)UURL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en URL her for at downloade området)URL er ugyldig
885URL tjekkerÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþUTM Frankrig (DOM)UTM geodætiske systemÿþ?UTM projektion (''+proj=utm'') kræver ''+zone=...'' parameter.ÿþÿþ
886Adskil vejeEKan ikke få adgang ''{0}'': {1} ikke tilgængelig (offline tilstand)]Er ikke i stand til at tilføje primitiv {0} til datasættet fordi den allerede er inkluderet
887Kunne ikke oprette mappe {0}4Kunne ikke oprette mappen {0}, autogem er slået fra;Kunne ikke oprette filen {0}, andet filnavn vil blive brugt
888Kan ikke oprette ny lydmarkørKan ikke slette PIDfil {0}'Kan ikke slette arkiveret backupfil {0}
889Kan ikke slette backupfil {0}Kan ikke slette fil {0}&Kunne ikke slette gammel backupfil {0}#Kan ikke slette midlertidig fil {0}NKan ikke finde nogen oversættelse for sprogvalget {0}. Benytter i stedet {1}.0Kan ikke hente den kanoniske sti for mappen {0}\n
890Kan ikke initialisere OSM API.Kunne ikke hente lag
891Kunne ikke finde filen "{0}".%Kunne ikke forstå længde/breddegradQKunne ikke fortolke værdien "{1}" for parameteren "{0}" som en koordinat-værdi.DKunne ikke fortolke værdien "{1}" for parameteren "{0}" som et tal.=Kunne ikke fortolke værdien af parameteren "towgs84" ("{0}")7Kan ikke fjerne usikker certifikat fra nøglelager: {0})Kan ikke erstatte argument {0} i {1}: {2}&Kan ikke sæt fil til ikke-kørbar {0}&Kan ikke sæt fil til ikke-læsbar {0}'Kan ikke sæt fil til ikke-skrivbar {0}!Kan ikke sæt fil til læsbar {0}"Kan ikke sæt fil til skrivbar {0}+Kan ikke synkronisere i det afspillede lag.Uklassificeret\rUlukkede vejeUafsluttet vejUforbunden kystlinjeUforbundne veje!Uforbundne natur- og landområder$Ufo
892undne punkter uden fysiske tagsUforbundne strømledningerUforbundne jernbanerUforbundne vandløbMarker som ubesluttet4Omgør beslutning om konflikt mellem slettede status<Omgør beslutning om konflikt mellem forskellige koordinater UafklaretEDet udefinerede element "{0}" blev fundet i inputstrømmen. Afbryder.@Udefineret element "{0}" fundet i inputstrømmen. Springer over.Fortryd
893Fortryd ...Fortryd flytning%Fortryd retvinkling for visse punkterFortryd den sidste handling4Fortryd den valgte og alle efterfølgende kommandoer
894Fortryd {0}Frigør paneletAUventet JOSM versionsnummer i revisionsfilen, værdien er ''{0}''"Uventet XML-element med navn "{0}".Uventet tegn på {0}. Forventede {1} fandt {2}AUventet format for portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''.0Uventet ID-format svaret af serveren. Fik "{0}".KUventet fejlheaderformat for konflikt ved opdatering af rettesæt. Fik {0}.CUventet format af ny version af ændret primitiv "{0}". Fik "{1}".$Uventet id 0 fundet for osm primitiv@Ukendt antal argumenter til parameteren "+bounds" (skal være 4)IUventet antal argumenter for parameteren "towgs84" (skal være 3 eller 7) Uventet parameter format ("{0}")DUventede parametre for HTTP-proxy. Fik host ''{0}'' og port ''{1}''.EUventede parametre for SOCKS-proxy. Fik host ''{0}'' og port ''{1}''.cUventet svar fra HTTP serveren. Fik {0} svar uden "Location" header. Kan ikke omdirigere. Afbryder.(Uventet rodelement "{0}" i sessionsfilen&Uventet udtryk (skoleferie fortolker):#Uventet udtryk ({0}) i position {1}!Uventet udtryk i måned interval:
895Uventet udtryk i tal interval:
896Uventet udtryk i uge interval:!Uventet udtryk i ugedag interval:
897Uventet udtryk i år interval:8Uventet udtryk i position {0}. Forventede {1}, fandt {2})Uventet udtryk. Forventede {0}, fandt {1}Uventet udtryk:Uventet udtryk: {0}EUventet værdi "{0}" for indstillingen "{1}". Forventet værdi "ask".BUventet værdi af ''{0}'' i rettesætsforespørgsels-URL. Fik {1}.>Uventet værdi for nøgle ''{0}'' i indstillinger, fik ''{1}''QUventet værdi for indstilling ''{0}'' fundet. Fik ''{1}''. Vil ikke bruge proxy.]Uventet værdi for indstillingen ''{0}'', fik ''{1}''. Nulstiller til standard forespørgsel.4Uventet værdi for indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''..Uventet værdi af parameter "indeks". Fik {0}.Stands frysningBStands frysning af listen over samlede elementer og start samling.AdskilAdskil bekræftelseSkilte punkt i toHAfinstaller JOSM localhost certifikat fra system/browser rod nøglelagerAfinstaller...\nBegge køn
898UniversitetUkendt landekode: {0}#Ukendt datum identifikator: ''{0}''
899Ukendt værtUkendt medlemstypeUkendt tilstand {0}.5Ukendt eller ikke understøttet API version. Fik {0}.Ukendt parameter "{0}"Ukendt parameter: ''{0}''.HUkendt primitiv type: {0}. Tilladte værdier er node, way eller relation(Ukendt projektion identifikator: ''{0}''Ukendt krav: {0}
900Ukendt rolleUkendte sætninger: {0}#Ukendt kilde:maxspeed kontekst: {0}Ukendt type: {0}Unavngivet kryds
901Unavngivet uklassificeret vejUnavngivne vejeUnødvendige tagsUordnet kystlinjeUdpakker {0} til {1}Ugemte ændringer-Ugemte ændringer - Gem/Upload før sletning?/Ugemte ændringer - Gem/Upload før afslutning?-Ugemte ændringer - Gem/Upload før genstart?Ugemte data og konflikter'Ugemte data og manglende tilknyttet fil!Ugemte data, ikke-skrivbare filerUgemt OSM-data
902Fravælg altFravælg alle objekterKan ikke markeres nuUspecifik tag {0}
903Mislykket HTTP-forespørgsel9Uegnede parameter ''{0}'' og ''{1}'' for to punktsmetode.<WMS-filversion ikke understøttet; fandt {0}, forventede {1}`Ikke understøttet slutelement ''{0}'' i rettesæt indhold i position ({1}, {2}). Springer over.'Billedelagstype ikke understøttet: {0}EIkke understøttet parameter ''{0}'' i rettesætsforespørgselsstreng+Ikke understøttet skema "{0}" i URI "{1}".aIkke understøttet startelement ''{0}'' i rettesæt indhold i position ({1}, {2}). Springer over.pIkke understøttet værdi i indstillinger ''{0}'', fik ''{1}''. Bruger godkendelsesmetode ''Basal godkendelse''.Ikke understøttet version: {0}
904Utaggede og uforbundne punkter\rUtaggede vejeUtaggede veje (kommenteret)"Utaggede, tomme og ét-punkts vejeOp
905Et niveau opOpdater
906Opdater JOSM
907Opdater JavaOpdater rettesæt
908Opdatere rettesæt diskussionOpdater indhold
909Opdater dataOpdater standard emneOpdater mappeliste.
910Opdateringsinterval (i dage):Opdater ændretOpdater multipolygonOpdater objekterOpdaterer udvidelseOpdater udvidelserOpdater det markerede-Opdater indhold af rettesæt fra OSM-serveren0Opdatere rettesæt diskussionen fra OSM serveren%Opdater rettesættet fra OSM-serverenOpdater de markerede udvidelser OpdateretLOpdaterer de nuværende ændrede objekter fra serveren (gen-downloader data)EOpdaterer de nu markerede objekter fra serveren (gen-downloader data)6Opdaterer objekterne i det aktive datalag fra serverenCOpdaterer de markerede rettesæt med aktuelle data fra OSM serverenOpdaterer rettesæt {0}...Opdaterer rettesæt...Opdaterer data-Opdaterer fejl der er blevet set bort fra ...Opdaterer kort...Opdaterer udvidelserOpdaterer brugerfladenMøbelpolstrerÿþUpload ændringer<Upload alle ændringer i det aktive datalag til OSM serveren5Upload alle ændringer i markeringen til OSM serverenÿþ5Upload data i mindre stykker. Størrelse af stykker:
911Upload data i en forespørgsel<Upload data til et allerede eksisterende og åbent rettesætUpload frarådesUpload hvert objekt individueltHUpload i en forespørgsel er ikke muligt (for mange objekter at uploade)Upload frarådes!Upload note ændringer til server
912Upload noterUpload markeringUpload lykkedes!
913Upload de ændrede primitiverUpload til ''{0}''Upload til et nyt rettesæt$Upload til et eksisterende rettesætvUploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>zUploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>flere rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>#Uploader og gemmer ændrede lag ...Uploader data ...
914Uploader data for lag ''{0}''Uploader ændrede noterUploader noter til server\nAnvendelse\rBrugspositionBrug basal godkendelse'Brug engelsk sprog for tag som standard\nBrug OAuth(Brug Overpass server til objekt downloadBrug en SOCKS proxy/Brug en brugerdefineret rettesætsforespørgsel*Brug alternativ svingbegrænsningsikonsætùBrug piletasterne eller træk billedlaget med musen for at justere forskydningen.\nDu kan ogsÃ¥ indtaste den østlige og nordlige forskydning i {0}-koordinater.\nHvis du vil gemme denne forskydning som et bogmærke, kan du indtaste et navn nedenunder. Brug kompleks egenskabs-tjekker.\rBrug standardBrug standardindstillingerBrug fejl-lag.Brug filvælger som opfører sig mere som de oprindelige. De ser pænere ud, men understøtter nogle funktioner som fil filtre.Brug globale indstillingerBrug ignorerings-listen.‹Brug venstreklik og træk for at markere omrÃ¥det, piletaster eller højre museknap for at rulle kortet og musehjul eller +/- for at zoome.GBrug oprindelig filvælger (pænere, men understøtter ikke fil filtre)YBrug positive tal eller N, E bogstaverne til at angive Nord eller Øst kompasretningerne.Brug prædefinition "{0}")Brug prædefinition "{0}" af gruppe "{1}" Brug standardsystemindstillingerwBrug standardsystemindstillinger (slÃ¥et fra. Start JOSM med <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> for at slÃ¥ til)4Brug fejl-laget til at vise problematiske elementer.1Brug ignorerings-listen til at undlade advarsler.Brug dette tag igen
915Bruges til datakommunikation
916Anvendes kun til vandområdet.VBruges i nogle lande til et navngivet vejkryds hvor navn bruges til lokal orientering.Bruger\nBruger-ID:\nBrugerinfo
917Brugernavn:Bruger:\nBrugernavn
918Brugernavn: Disse bør normalt blive rettet.ÿþÿþÿþ\nStøvsugerValiderAValider egenskabsværdier og tags ved hjælp af komplekse regler.JKontroller at egenskabsnøglerne er gyldige ved at tjekke med en ordliste.MGodkend at egenskabsværdier er gyldige tjeks i forhold til prædefinitioner. Validerer\nValideringValideringsresultaterValideringsfejl<Validering fejlede. API URL’en lader til at være ugyldig.ValideringsresultaterDalVærdi1Værdi ''{0}'' for nøgle ''{1}'' ligner ''{2}''.9Værdien "{0}" for nøglen "{1}" er ikke i prædefinerede:Værdien "{0}" for muligheden +init er ikke understøttet./Værdi "{0}" vil blive anvendt for nøgle "{1}"4Værdi ''{0}'' er ikke et tal. Indtast et heltal > 13Værdi > 0 forventet for parameter ''{0}''. Fik {1}'Værdi forventet for parameteren "{0}".5Værdi for breddegrad i intervallet [-90,90] krævet.8Værdi for længdegrad i intervallet [-180,180] krævet.%Værdien er for lang (maks {0} tegn):^Værdien af ''{0}'' bør være enten ''{1}'' eller ''{2}''. For fortove brug ''{3}'' i stedet.Værdi:Værdi: VentilerSmÃ¥tingsbutikSForskellige indstillinger, som pÃ¥virker den visuelle fremtoning af hele prorammet.KøretøjsadgangKøretøjer per typeKøretøjer per anvendelseVejmidte (Danmark)*Hastighed (rød = langsom, grøn = hurtig)Hastighed, {0}SelvbetjeningsautomatVarer i automatÿþÿþTVersion ''{0}'' af meta data for geoimage lag er ikke understøttet. Forventede: 0.1VVersion ''{0}'' af meta data for gpx spor laget er ikke understøttet. Forventede: 0.1PVersion "{0}" af metadata for billedlaget er ikke understøttet. Forventede: 0.1NVersion ''{0}'' af metadata for markørlag understøttes ikke. Forventede: 0.1LVersion ''{0}'' af meta data til note lag understøttes ikke. Forventet: 0,1RVersion "{0}" af metadata for OSM datalaget er ikke understøttet. Forventede: 0.1EVersion "{0}" af sessionsfiler er ikke understøttet, Forventede: 0.1Version > 0 forventet. Fik {0}.ÿþÿþÿþ%Meget langt segment pÃ¥ {0} kilometerDyrlægeVia (mellemliggende stop)ÿþ VideospilÿþÿþÿþVisVis: {0}
919UdsigtspunktFlytning af kortvisning Mindre byOmrÃ¥de midt i byÿþVingÃ¥rdÿþÿþÿþ SynlighedSynlighed/læsbarhedSynlig hejserammeBesøg hjemmesideÿþÿþÿþÿþÿþ+Vodo-Vodyanoi Energetichesky reaktor (VVER)Kalibrering af lydoptagelseVulkanÿþ SpændingSpænding i volt (V)Rumfang (i liter)ÿþÿþÿþÿþWGS84 GeografiskÿþWMS fejlWMS Filer (*.wms)WMS indstillingerWMS-URL eller billed-ID:KWMTS fortolker fejl - start element {0} har andet navn end slut element {2}ÿþVenter 10 sekunder ... GÃ¥ruteMurAdvarseldAdvarsel i prædefinerede tags "{0}-{1}": Ignorerer ''{2}'' attribut som ''{3}'' elementer er givet.EAdvarsel: De 2 valgte objekter har lignende, men ikke ens stilcacher.)Advarsel: Adgangskoden sendes ukrypteret.nAdvarsel: Afhængig af godkendelsesmetoden proxy-serveren bruger, kan adgangskoden blive overført ukrypteret.IAdvarsel: ugyldigt format af emne i prædefineret listen "{0}". Fik "{1}"BAdvarsel: Illegal format af post i regelliste ''{0}''. Fik ''{1}''DAdvarsel: Ulovligt format for linje i stilliste ''{0}''. Fik ''{1}'' AdvarslerVaskAffaldAffaldskurv/affaldsspandSkraldespand/containerAffaldsgeneratorRensningsanlæg
920VandområdeBadelandVandpåfyldningVandtank Vandtårn
921Vandturbine\nVandbrønd VandværkVand adgangsregler:\nVandniveauVandfaldIVandmættet område, enten permanent eller sæsonmæssigt med vegetation.\nVandmølleVandløb
922Duplikerede punkter i vandløbbVandløb ender uden en forbindelse til et andet vandløb eller retningen af vandløbet er forkert.Wave-lydfiler (*.wav)BølgeenergiomformerCVejen "{0}" er allerede slettet. Springer over objektet ved upload.Vej forbundet til omrÃ¥deJVej indeholder mere end {0} punkter. Den bør erstattes af en multipolygonEVej indeholder mere end {0} punkter. Den bør opdeles eller forenklesVej indeholder segment to gange$Vejens slutpunkt tæt pÃ¥ anden vej. Vejens slutpunkt nær anden vej.Vejpunkt tæt pÃ¥ anden vejVej afsluttes til omrÃ¥deQVejen med det eksterne id "{0}" inkluderer manglende punkt med eksternt id "{1}".<Vej med {0}. Tag hver husnummer separat, hvis det er muligt.Vej {0}aVejen {0} med {1} punkter har ufærdige punkter da mindst ét punkt manglede i de downloade data.Vej: ÿþÿþÿþÿþÿþÿþWaypoint mærkningÿþStier
923Veje deler segment med områdeVeje med samme position
924VejkantskorsVejkantshelligdomVejrWebside:WebstedDamlukke
925VÃ¥domrÃ¥deLHvad skal der ske med indstillingslisterne nÃ¥r denne fil bliver importeret?Kørestolsrampe\nKørestole!Hjul: bycykel, kørestol, scooterBNÃ¥r lyd importeres, tilknyt den til ethvert waypoint i GPX-laget..NÃ¥r lyd importeres, opret markører ud fra..._NÃ¥r denne vejs retning vendes, foreslÃ¥s de følgende ændringer for at bevare datakonsistens.(NÃ¥r der gemmes, vis en lille meddelelseAGem backup-filer med ~ i slutningen af filnavnet, nÃ¥r der gemmes/Hvor skal medlemskaberne for dette punkt være?!Hvor skal tags for punktet være?˜NÃ¥r vegetationen er domineret af græsser (Græsfamilien) og andre urteagtige (ikke-træagtige) planter. Omfatter ikke dyrkede arealer og vÃ¥domrÃ¥der.
926Hvilke opgaver skal udføres?4Hvilket vej segment bør genbruge historien fra {0}?
927Hele gruppenBredde (meter)1Bredde pÃ¥ den tegnede GPX linje (0 for standard)ÿþVildmarkshytte\nVindmølleVindmølle (gammeldags)\rVindue byggerVindpose VinhandelVingÃ¥rdTrÃ¥dnet korttegnerTrÃ¥dnet-visning|Med OAuth giver du JOSM lov til at uploade kortdata og GPS spor pÃ¥ dine vegne (<a href="{0}">ydeligere information...</a>). Med butikYMed den aktuelt anvendte korttegningsstil er stil for indre vej lig med multipolygon stilhMed den aktuelt anvendte korttegningsstil(e) stemmer stilen for ydre vej ikke overens med omrÃ¥dets stil Naturskov,Skov hvor træproduktion ikke dominere brug.FabrikVil du genstarte nu?Vil du opdatere nu?-Skriver udvidelsesliste til lokal cache "{0}"ÿþ'Forkert antal argumenter til bogmærket
928Forkert syntaks i {0} nøglefForkert brug af {0} tag. Fjern {1}, fordi det er klart at betegnelsen mangler selv uden en ekstra tag.Forkert ordnede vejeXML tag <user> mangler.JaJa, anvend den
929Ja, opret en konflikt og luk&Ja, smid ændringer væk og genindlæsJa, gem ændringer og lukFDu har allerede et adgangsudtryk til at tilgÃ¥ OSM serveren via OAuth.ïDu er ved at nulstille alle indstillinger til deres standardværdier<br />Alle dine indstillinger vil blive slettet: udvidelser, billedlag, filtrer, værktøjslinje knapper, tastatur osv. <br />Er du sikker pÃ¥ at du ønsker at fortsætte?ŽDu er ved at slette et ukomplet objekt.<br>Dette vil give problemer, fordi du vil ikke kan se det virkelige objekt.<br>Vil du virkelig slette?ÃDu er ved at slette punkter uden for det omrÃ¥de du har downloadet.<br>Dette kan medføre problemer, fordi andre objekter (som du ikke kan se) mÃ¥ske bruger dem.<br>Ønsker du virkelig at slette?Du er ved at sammenlægge data mellem lagene ''{0}'' og ''{1}''.<br /><br />Disse lag har forskellige upload politikker og bør ikke sammenlægges som de er.<br />Sammenlægning af dem vil resultere i den mere strenge politik (upload ej-anbefalet) pÃ¥ ''{1}''.<br /><br /><b>Dette er ikke en anbefalet mÃ¥de at sammenlægge sÃ¥danne data</b>.<br />Du bør i stedet checke og sammenlægge hvert objekt, et ad gangen, ved at bruge ''<i>Sammenlæg markering</i>''.<br /><br />Er du sikker pÃ¥ at du ønsker at fortsætte?#Du er ved at sammenlægge mere en 1 objekt mellem lagene ''{0}'' og ''{1}''.<br /><br /><b>Dette er ikke den anbefalde mÃ¥de at sammelægge sÃ¥danne data pÃ¥</b>.<br />Du bør i stedet checke og sammenlægge hvert objet, <b>en ad gangen</b>.<br /><br />Er du sikker pÃ¥ at du vil fortsætte?•Du er ved at adskille ufærdige objekter.<br>Dette vil skabe problemer, da du ikke ser rigtige objekt.<br>Er du sikker pÃ¥ at du ønsker at adskille?ÔDu er ved at adskille punkter der er uden for det omrÃ¥de du har downloadet.<br>Dette kan skabe problemer da andre objekter (som du ikke kan se) muligvis bruger dem.<br>Er du sikker pÃ¥ at du ønsker at adskille?@Du er ved at uploade data fra dette lag "{0}".<br /><br />Indsendelse af data fra dette lag <b>frarÃ¥des pÃ¥ det stærkeste</b>. Hvis du fortsætter, <br />kan det kræve at du efterfølgende skal fortryde dine ændringer, eller kræve at andre bidragsydere skal.<br /><br />Er du sikker pÃ¥ at du ønsker at fortsætte?Du bruger Java version {0}.7Du kan ogsÃ¥ indsætte en URL fra www.openstreetmap.orgaDu kan ogsÃ¥ bruge syntaksen <tt>lat="..." lon="..."</tt> eller <tt>lat=''...'' lon=''...''</tt>.9Du kan kopiere+indsætte listen fra en statusrapport her.ODu kan adskille længdegrad og breddegrad med mellemrum, komma eller semikolon.,Du ændrede nøglen fra ''{0}'' til ''{1}''.9Du ændrede værdien pÃ¥ ''{0}'' fra ''{1}'' til ''{2}''.)Du har ikke angivet en kilde til dine ændringer.<br />Teknisk set er dette i orden, men denne information hjælper<br /> andre brugere til at forstÃ¥ oprindelsen af data.<br /><br />Hvis du bruger et øjeblik nu pÃ¥ at forklare dine ændringer,<br />gør du livet lettere for mange andre brugere.^Du har ikke et adgangsudtryk til at tilgÃ¥ OSM serveren via OAuth. Du skal registreres først.4Du har downloaded for meget data. Prøv igen senere.Du er stødt pÃ¥ en fejl i JOSMDDu skal genstarte JOSM for at nogle af ændringerne træder i kraft.7Du skal indtaste en kommentar for at oprette en ny note
930Du skal indtaste et søgeordHDu skal gøre dine redigeringer offentlige for at kunne uploade nye data
931Du skal vælge mindst en vej.ADu skal vælge mindst to punkter for at opdele en kredsformig vej|Du skal SHIFT-trække spillehovedet hen pÃ¥ en lydmarkør eller hen pÃ¥ det sted pÃ¥ sporet hvor du ønsker at synkronisere.yDu skal trække spillehovedet til tæt pÃ¥ det GPX-spor, hvis tilknyttede lydspor du spillede (efter den første markør)IDu skal pause lyden pÃ¥ det punkt pÃ¥ sporet, hvor du vil have markøren.TDu skal sætte lyden pÃ¥ pause i det øjeblik, du hører synkroniserings-angivelsen.nDu anmodede om for mange punkter (grænsen er 50.000). Anmod enten om et mindre omrÃ¥de, eller brug planet.osmFTilføj et udvidelse id per linje, oplysninger om versionen ignoreres.Du bør vælge et GPX-spor~Du opdaterede din JOSM software.<br>For a forhindre problemer bør udvidelserne ogsÃ¥ opdateres.<br><br>Opdater udvidelser nu?%Din nuværende version af JOSM er {0}’Din upload-kommentar er <i>tom</i> eller <i>meget kort</i>.<br /><br />Teknisk set er dette i orden, men overvej at mange brugere, som<br />overvÃ¥ger ændringer i deres omrÃ¥der, forventer meningsfyldte kommentarer til<br />rettesæt for at forstÃ¥, hvad der sker i omrÃ¥det.<br /><br />Hvis du bruger et øjeblik nu pÃ¥ at forklare dine ændringer,<br />gør du livet lettere for mange andre brugere.&Dit arbejde er blevet gemt automatisk.ÿþNul-koordinater: {0}OmrÃ¥deÿþÿþZoom (i meter)Zoom ind
932Zoom ind (Numerisk tastatur)Zoom udZoom ud (Numerisk tastatur)Zoom og flyt kortZoom best fit og 1:1{Zoom ved at trække eller trykke Ctrl+. eller Ctrl+,; flyt med Ctrl+op, venstre, ned, højre; flyt zoom med højre museknapZoom ind
933Zoom-niveau:Zoom ud"Zoom trin til at få dobbelt skalaZoom synsfeltet til {0}.Zoom tilZoom til mellemrumZoom til i lagZoom til oprindelige opløsningZoom til punkt
934Zoom til markerede element(er)Zoom til markering5Zoom til de tilsvarende objekter i det aktive datalag#Zoom til det først markerede punkt$Zoom til mellemrummet i vejsekvensen=Zoom til det objekt det først markerede medlem refererer tilIZoom til objekterne i indholdet af dette rettesæt i det aktuelle datalag-Zoom til dette punkt i det nuværende datalag
935Zoom til {0};Zooming slÃ¥et fra fordi denne relations lag ikke er aktivt4Zoom er deaktiveret da denne vejs lag ikke er aktivt:Zooming slÃ¥et fra fordi der ikke er noget markeret medlem7Zoom er deaktiveret da der ikke er noget markeret punktÿþ
936"fra" vej er lig med "til" vej\nHøjde: {0} m\nRetning {0}°\nEXIF tid: {0}\r\nGPS tid: {0}
937\nOmråde:{0}\nHastighed: {0} km/t\n\n> påfører {0} stilen "{1}"\n$\n\n> springer over "{0}" (ikke aktiv)
938\n\nListe over generede stile:\nGrøftridestistyreskinne til busunder udførelsecykelstigÃ¥endelegegademotorvejmotorvejsforbindelsestigÃ¥gadeprimærprimærforbindelsebeboelse sekundærsekundærforbindelseÿþtrintertiærtertiærforbindelsespormotortrafikvejmotortrafikvejsforbindelseuklassificeretkøbstadbyamtlandsbyø lokalitetkommuneforstadbylandsbyÿþgrænsebro\rretningsskiltÿþÿþnetværkoffentlig transport
939begrænsningrute
940rute masterstedgadeÿþvandløbStatÿþbane sportshalsporÿþTilbage HurtigereHurtigere fremadFremad
941Hop tilbage.\nHop fremadNæste markørAfspil næste markør.Afspil forrige markør.
942Afspil/pauseForrige markør
943LangsommereLangsommere fremadEtagerManglende etager
944lejlighederladebasilika
945bjælkehyttekatedralkapelkirkevideregående udd.erhvervunder udførelsekostald parcelhussovesalstuehus
946gÃ¥rdlængeÿþ
947garageanlæg
948gasbeholderdrivhusÿþÿþÿþhushytteindustri\nbørnehavefabrikmoskekontor offentligbeboelsedetailhalvtagruinerskoleservicebygningskurÿþ hestestal lagertank
949supermarkedsynagogetempel rækkehus\ntogstationtransformatortårn transport
950universitetlagervejkantshelligdomja
951overjordisk
952underjordiskloftstangvægkuppelfast\npanoreringcykel lastbiler\npassagererpassagerer;køretøj køretøjLukketÅ
953bentom\nanglikansk\nbaptistiskkatolsk\nevangeliskgræsk katolskgræsk ortodoksjehovas vidnerluthersk
954metodistiskmormonsk
955ny apostolskortodokspinsebevægelsen\rprebyteriansk\rprotestantiskkvækerromersk katolskrussisk ortodokssyvende dags adventistÿþÿþsortblÃ¥brungrÃ¥grønrød rød/hvidhvidØÿþÿþV\nbrændstofgødningolie\nspildevandensilagegyllevandvinmajsgræshumlerishvede
956dobbelt halvfuldhalvnejjaejerskabsgrænse
957brandbælte
958jagtgrænseskovningsmaskinesporunderjordisk rørledning\rskiløbspistevedligeholdelsessektion)En kort tekst med yderligere oplysninger.gDen kan være synlige for slutbrugeren (måske ved hjælp af et søgesystem eller et kort med pop-ops).
959køreledningnej
960strømskinneja\nnødudgang\nkun udgang
961hovedindgangserviceindgang\rtrappeindgangjaÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþTekstbEt tip til andre kortlæggere (ikke for slutbrugeren), om at et objekt har brug for en forbedring.fodgængerfeltfortovanaerob nedbrydningdæmning
962forbrænding spaltningsammensmeltning\nforgasning solcellerpyrolysetilløb fra flod\nstrømningtermiskvand pumpes fra lager vandlagerÿþ\rTræningsbaneÿþ\nVandhazardÿþHulParallel vandhazardNaturligFlagÿþÿþBeskrivelse(Desc)Navn BrændselSkjultgrønbaneparkeringspladsfortov
963konservativortodoksÿþNavngivet vejkryds\rlandbrugsjordskovengbeboelse
964ForskydningVandbuste\nmindepladeÿþÿþstenkrigsmindesmærkeLydÿþRedigerFilerÿþHjælp BilledlagFlere værktøjerPrædefinerede Markering
965VærktøjerVisVinduerskiltjordstang
966vægmonteret
967VandområdebuskadsskovLignende, men forskellige tags:>Et vigtigt tip for andre kortlæggere (ikke for slutbrugeren).Revisor\rAdministrativ\rReklamebureauArkitektSammenslutningUddannelsesinstitution
968VikarbureauEjendomsmæglerFondRegering\nForsikring\rIT-specialistAdvokatAvis Ikke-statslig organisation (NGO)NotarPolitisk parti
969Privat firmaÿþ ForskningSkatterÃ¥dgiverTelekommunikationblandetbagudbeggefremadnejja
970flere etagerhustag overflade
971underjordiskSedler
972overjordisksøjledam
973underjordisk\nundervandsmur avanceretletekspertudenfor pisterneøvetbegynderødemarkklassiskklassisk;skøjteløbpukkelÿþ
974skøjteløbStatlampeÿþsøjlevæg
975overjordisk
976underjordisk\nundervands TÃ¥rntypeanker
977asymmetriskÿþ
978ryg mod rygtøndebipol\nforgrening
979kompensationomformerkrydse krydsningÿþdelta to niveau fordelingÿþdonau;et niveaudobbelt
980ottedobbeltÿþ\nfemdobbeltÿþ
981fire niveauÿþudbarduneret h rammeudbarduneret v rammeh ramme\nindendørsindustrikabinetÿþsløjfemindre fordelingmonopol ni niveau et niveau udendørsfasevinkelregulatorÿþÿþportal tre niveauportal to niveau\nfirdobbeltserie kondensator\rserie reaktorshunt kondensator\rshunt reaktorenkelt
982seks niveau
983seksdobbeltopdelestatisk synkron kompensatorstatisk var kompensatorhængesynkron kondensatortappe\nafslutning\ntre niveau\ntrækkraftovergang
984overførsel\ngennemgangtrekant\ntredobbelt to niveau
985underjordiskÿþx rammey rammejaMilitærbane sportshalstadionbaneÿþSporKvindeMand\nBegge kønridebanebane sportshalstadionspor\rmotionscenterbane sportshalstadion løbebaneÿþIkke-versalfølsom\rVersalfølsomÿþRegulært udtrykÿþ
986basal hytte
987Ã¥ben hytte
988picnic hytte venteskur
989ly mod vejr dyreskjulbeggevenstrenejhøjreMidlertidig soveplads10 kegle9 kegleamerikansk fodbold
990bueskydningatletikaustralsk fodboldÿþÿþ
991beachvolleybillard kuglespil\rplænebowlingcanadisk fodboldkanoklatringÿþkroketcyklinghundevæddeløbridning\nlandhockeygæliske sportsgreneÿþ gymnastik hÃ¥ndboldhestevæddeløbishockeyskøjteløb pÃ¥ isgokartmodelflyvesportÿþ\nmotorsportÿþÿþ
992ketsjersportradiostyret bilrulleskøjteløb13-mands-rugby15-mands-rugbyløbsikkerhedstræningskydningÿþfodbold svømning\nbordtennisÿþÿþVanddobbeltenkeltNøgle:ÿþBleskift
993Helleanlægdårlig
994fremragendegod
995forfærdeligøvetnejforkortet gadenavnstøtte ved broendeaktivefaktiske\rtilføj punktføj til markeringtilføj værktøjslinjeknap
996adresser der hører til gaden\radministrativentrebilletteravanceret konfigurationluftvejgranulatlandbrug luftskaft\nluftangreballe/alle børn af objekter der svarer til udtrykketalle lukkede vejealle ufærdige objekter
997alle metoderalle ændrede objekteralle nye objekter\ralle objekter4alle forældre til objekter der svarer til udtrykketalle relationeralle markerede objekter alle vejegyde
998mandeltræer\nalfabetiskalpintalternativt navn uden {0}facilitetstype {0}\namerikansk"anaerob nedbrydning / forbrændingÿþ
999forankringer\nanglikansk dyrefoderanonym
1000alt der er relateret til gaden
1001æbletræer akvæduktbueområdeområde (mere end 20m)
1002OmrÃ¥detekst\nkunstgræsasiatiskasfalt?attributten "index" ({0}) for elementet "layer" skal være uniklyd\nautomatiskbaggrundbagudstoppested bagud\rsegment baguddÃ¥rligÿþ
1003bananplanterÿþ\nbaptistiskgrillmadpigtrÃ¥ddæmningklap\nbasislinjeÿþÿþnemme eksemplergrundlæggendebasilikabauxitbjælke
1004cykelslangeÿþ\nbioreaktorbipolgangbromosegrænsetype {0}sidespor
1005sidevandløb (ingen flodbred)mærke\nbredbladetspand
1006buddhistiskbygningÿþÿþaf {0} skrÃ¥stagkanal
1007fritbærendekanton\rversalfølsomkatedralkatolsktrådnetkapeltrækulkontrolkemiskkirsebærtræerkyllingkinesiskkristenkirke\ncigaretterby
1008civilforsvarlerrklatring op til andet niveau. Ofte meget udsatte, usikre takkede klipper, gletscher med fare for at glide og faldemed uretlukket)lukkede områder med et areal på 100 m² lukketvejkulbrosten
1009kokospalmerkaffe kold luft\nkoldt vandkold-sammensmeltningfarve\rkombinationerkombinerede cyklus
1010forbrændingerhverv\rkommunikation
1011komprimeretkomprimeret luftbeton
1012beton:baner
1013beton:pladerkondomerkonfigurér rettesæt
1014Konfigurer korttegningsstilenkonfliktsammenhængende
1015dagligvarerkobberkopier valgte standarderkoral&kunne ikke hente lydkilde fra URL’enantal
1016overdækketkrydsningsspor\ngennemløbkunderÿþ\rløvfældendeÿþ dedikeretgrd ° min''(Nautisk)grad° min'' sek"slettetslettet-pÃ¥-serverlevering"forældet format for wikipedia tagforældede tags\ndesigneretÿþ
1017fastholdelseÿþ
1018bygningsstensnavsgrøfteksisterer ikke!hvilendened styrtløbÿþWtræklift (generel type - brugs kun, hvis nøjagtig type (se værdier under) er ukendt)dræntegn vinkellÃ¥s
1019tegn vinkellås fremhævningvindebro
1020drikkevarer\rkøre igennem\nindkørsel
1021tørre sten%kantveje parallelt med ''på tværs''!kantveje parallelt med ''gennem''rediger tællereksklusiv økonomiske zone elektrisk
1022elekticitet
1023elektronisk elementersouvenir møntbrandvej(tom værdi i semikolon-separeret ''{0}''"indgange til stedet, på omkredsen
1024startpunkterfejl i initialiseringestimat\nevangelisk
1025fordampninglige
1026stedsegrøn=hver n''te medlem af relation og/eller hver n''te punkt i vej eksempler
1027fremragendehøm-høm-pose%forventede .jos-fil
1028de i .joz-arkiv¯udsatte steder kan være sikret med reb eller kæder, eventuelt behov for at bruge hænderne for balance. Delvist udsatte steder med fald fare, urer, sporløse takkede klipperuddød1falsk: egenskaben ''{0}'' er eksplicit slÃ¥et fra)falsk: egenskaben er eksplicit slÃ¥et frahegnfærgefiltreret/deaktiveretfiltreret/skjultfind i markering fint grusbrandførste vej efter krydsfisk
1029fiskefileter spaltning\rmotionscenterflydendeskylmappemadskovbrug%forgreningsnode for alternative ruterfremadstoppested fremadsegment fremadfrancis turbine fragtsporfranskfra ternfra vejsammensmeltningÿþ\ngasturbine\nforgasninggeologiÿþtysk fÃ¥ antallet af ulæste beskederguldgolfbanegod
1030GPS-markør gps-punktklasse1klasse2klasse3klasse4klasse5græsgræsarmeringsstengrusgræskgræsk katolskjord
1031jord spaltert\nstoppestedhårdt fly dækkehar retningsnøgler
1032har retningsnøgler (omvendt)\rhasselplantervarme\nvarmepumpe
1033hjælpelinjefremhævfremhæv trådnetvejvej uden en reference
1034hinduistiskhistorik
1035vandret akse
1036forfærdelig varm luft\nvarmt vandhushus (op til 5m)huse der hører til gadenÿþpukkelhydrodynamisk skrueÿþis\risskøjtebaneÿþ billedlag\rbilled-toningÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþufremkommelige"forøg vej-korrekthed hjælpelinjeinaktivinkluder3Inkluderer umiddelbare børn af forældrerelationer\rufuldstændig
1037ufuldstændigt objekt: kun {0}%ufuldstændigt objekt: kun {0} og {1}'mangelfuld brug af {0} på vej uden {1}ukorrektHforøg tern zoomniveau (ændring af opløsning) for at se flere detaljerindisk\nindendørs
1038industrisportilbageholdelseuformel\rinfrastruktur\rindre segment
1039integreret i hovedprogrammetøvetÿþugyldig kystlinjejernmalm
1040helleanlægisoleret2isoleret punkt som skal være forbundet til en vej italienskj-stang\njainistiskjapanskjehovas vidnerjødisk
1041hankeanlægkaplan turbineÿþnøgle med ualmindelig karakterÿþkoreanskstigelagunesø
1042brug af jordlandanvendelsestype {0}banesidste vej inden kryds\nbreddegradgitterlag6laget er skjult i øjeblikket (klik for at vise laget)7Laget er synligt i øjeblikket (klik for at skjule lag)
1043lag bør være mellem -5 og 5tag på lag med + tegnbly bladløsevenstre\rvenstre for:1\rvenstre for:2\rvenstre for:3rekreationstype {0}løftestøtte ved løftebroletbanekalk\nbegrænset luftlinjesprogfællesskabforbindelsessegment'indlæser udvidelse "{0}" (version {1})indlæser stilart "{0}''...lokal lokal fil!placering for håndhævelsesenhedsluse
1044Lås rulningskabe)logisk og (begge udtryk skal være sande)
1045logisk ikke0logisk eller (mindst et udtryk skal være sandt)
1046længdegrad
1047lavvandsbrolutherskÿþ hovedsporlav parallel hjælpelinjeÿþmanuelkortstilÿþmaritimmarskpasser hvis "nøgle" eksistererJpasser hvis ''nøgle'' er større end ''værdi'' (tilsvarende, mindre end)
1048maks. bredde\rmaks. længde\nmakshøjde\rmakshastighed maksvægtmekaniskmedlemmedlemmer af stedet\rkun medlemmerÿþÿþmeter
1049metodistiskÿþ mexicansk\nmidt for:1\nmidt for:2\nmidt for:3
1050militærspormælkÿþ
1051min. bredde
1052min. længde\nminafstand
1053ministeriummindre luftlinjemangler lag med index {0};Mangler obligatorisk attribut "index" for "layer"-elementet:manglende påkrævet attribut "name" for elementet "layer":manglende påkrævet attribut "type" for elementet "layer"manglende objekter:
1054mangler tagværdi stavet forkertblandetændretmonopolÿþmormonskmoskeÿþmudderflereÿþ\nammunition\nvægmalerimuslimsk muslinger3n''te medlem af relation og/eller n''te punkt i vejÿþ\rnational parknaturlig\rnaturtype {0}%natural water brugt til swimming poolnatur
1055nålebladetavisernæstenikkelnej!Ingen beskrivelse er tilgængelig
1056ingen fejlbesked tilgængeligingen importørikke længere krævetAintet wikipedia-sprog angivet, brug "wikipedia"="sprog:sidetitel"ingen_venstre_svingingen_højre_sving\ringen_lige_udingen_u_vendinger
1057node forbinder vandløb og bropunkt for krydsning(punkt på vej hvor håndhævelse starterRpunkter med mindst 3 henvisende veje eller relationer der indeholder mindst 3 veje
1058støjskærmintetnudellangrend
1059ikke slettetikke i datasætÈbemærk: Til nogle opgaver behøver JOSM en masse hukommelse. Det kan være nødvendigt at tilføje den følgende\n Java-option for at angive den maksimale mængde allokeret hukommelse i megabytes oplysningnumerisk nøgleobjekt uden brugbare tagsobjekterPobjekter (og alle dets vej-punkter / relations medlemmer) i den aktuelle visningRobjekter (og alle det vej-punkter / relations medlemmer) i det downloadede omrÃ¥de8objekter er en del af en relation med rollen <i>stop</i>!objekter der er ændret af brugerobjekter med 5 til 10 tagsobjekter i den aktuelle visning"objekter i det downloadede omrÃ¥deobjekter med et givent ID#objekter med et givent rettesæt-ID)objekter med en given rolle i en relation
1060objekter med en given version:objekter med sidste ændrings-tidsstempel indenfor omrÃ¥deÿþfÃ¥ fra de nuværende lagulige officieltolie\noliepalmergammel katolskveteran
1061oliventræerkunkun_venstre_svingkun_højre_sving
1062kun_lige_udåben'opening_hours værdi kan gøres pæneremodsat
1063modsat bane
1064modsat sporvalgmuligheder'options givet som Java systemegenskaberappelsintræerortodoks udendørs
1065ydre segmentudenfor Uden for det downloadede omrÃ¥dehesteskoformet søøstersÿþaflevere pakker
1066hente pakker parkeringvej mellem parkeringsbÃ¥separkeringsbilletterTdelvis: forskellige valgte objekter har forskellige værdier for ''{0}'', skift ikkeHdelvis: forskellige valgte objekter har forskellige værdier, skift ikkebrolagtfliser\rferskentræersmÃ¥sten$perronovergang ved jernbane uden {0}overgang for ryttere fodgængerfelt med trafikstyringpelton turbinepinsebevægelsenomkreds af stedettilladt\nkakitræerbilleder solceller\nbrostøtte\npilleæskebanehulstøtte ved drejebroÿþplanterplastikÿþplatform (kun indgang)platform (kun udgang) tallerken
1067blommetræertrykluftstangpolitiskdamskilts placeringmangler mÃ¥ske {0} tag\npostnummer\npotentialeprærie\rprebyterianskforrigeprivatÿþ\negenskaberanklagerbeskyttet omrÃ¥de\rprotestantisk offentligoffentlig transport
1068køreplanertransportbilletterintelligent overgangÿþpyrolysekvæker$tvivlsom nøgle (slutter med et tal)stativÿþjernbane
1069jernbaneoverkørsel uden {0}
1070stempelmotor anbefalet marsklandÿþÿþregistreringskontorregulært udtrykrelaterede objekter4relation indeholder et medlem med rollen <i>stop</i>relation uden typereligion uden trosretning#genindlæs valgte stilarter fra filflytbarfjern fra markeringerstat markering"erstattet af den nye {0} udvidelsekrævet\nreserveretÿþ\nnedsivningvendbarhøjre
1071højre for:1
1072højre for:2
1073højre for:3\nopstigendeflodklipperolleromersk katolskrumrebtræk
1074rundkørsel
1075rutesegmentrute variant/retning (mindst 2)tilløb fra flod
1076tilløb fra flod / vandlagerrutilÿþÿþ\rsaltudvinding saltmarskÿþÿþsavanneskalérTskala følger oprindelige opløsning pÃ¥ et andet lag (klik for at sætte dette lag)2skala følger oprindelige opløsning pÃ¥ dette lagskemaeksplosionsvulkanskulpturfisk og skaldyrsæsonmæssigesiddendesiddende;stÃ¥endevalgt markeringdelvis løvfældendedelvis stedsegrøn separeret
1077chaussésten\nspildevandÿþÿþ
1078delt busvej delt baneskurshiitisk
1079kuppelvulkanÿþbutikbutikstype {0}genvejgenvejssegment
1080bør gemmes\rbør uploadesrejersidesporÿþsølv\rsimpel hængerenkel tydelig klatring op til andet niveau. Udsat, krævende terræn, takkede klipper, fÃ¥ farlige gletsjer og snestedskiturÿþslædekaneÿþsne park\rsolcellepanelsolvarmefangermassiv”sommetider brug for hænder for at komme frem. Terræn ganske udsat, usikre græsklædte stigninger, takkede klipper, overfladiske sne-fri gletsjerespansk
1081spiritistisk
1082zigzag hegnsportstype {0}sport uden fysisk funktion sportshalvandløbsudspring
1083fabrikssporpÃ¥ hugsprækkestadion\nfrimærkerÿþ standard paralleller er modsattestandetilstandÿþbøfhusdamp\rdampgenerator
1084dampturbinestÃ¥lÿþ trin overÿþ\ntrædestensten
1085stoppositionstopposition (kun indgang)stopposition (kun udgang)
1086keglevulkanbækgadegade (op til 20m)gadenavn indeholder ss
1087streng mose
1088nedsænkeligundergrundsbanesugningÿþsolur sunnitiskÿþÿþhænge$rundkørsel med mistænkelig retning
1089mistænkelig tag kombinationsumpslik svømning\rsvømmebassinsvingsynagoget-stang\nrestadfald taoistiskÿþskat teplanter
1090telefonkortfjernsyntempelmidlertidig vejtypeÿþÿþtekstÿþden primære Potlatch 2 stilartÿþtermisk*dette lag har ingen oprindelige opløsning=dette lag er ikke aktivt i øjeblikket (klik for at aktivere)dette lag er det aktive lagvadehavsomrÃ¥degul-sort overgang for cyklisterÿþ6for at tilføje første forslag uden at lukke dialogen&for at tilføje uden at lukke dialogen
1091for at anvende første forslag¢til at anføre operatorer.<br>Inden for citerede strenge skal <b>"</b> og <b>\</b> tegnene afgrænses af et foranstillet <b>\</b> (f.eks. <b>\"</b> og <b>\\</b>).til vejÿþværktøjslinje
1092topografiskemarkørÿþovergang for cyklister
1093turismesporturismetype {0}bylegetøjsporspor og waypointskun sportrafik(trafiklys eller barriere der stopper dig\rlysreguleringÿþtogsporvognovergang
1094transportørstilladsÿþ0sand: egenskaben ''{0}'' er eksplicit slÃ¥et til(sand: egenskaben er eksplicit slÃ¥et tilgitter\nrørformettyrkisk1to objekter, et med {0} og et med {1} + {2} + {3}ualmindelig kort nøgle\rukontrolleret;uventet format af attributten "index" for elementet "layer"unitarukendtukendt kristen trosretningukendt jødisk trosretning%ukendt sprog præfiks i wikipedia tagukendt muslimsk trosretninguden markeringunødvendigt tag\rutraditionelt
1095ikke brolagtnulstilAuangivet: sæt ikke denne egenskab ''{0}'' for de valgte objekter9uangivet: sæt ikke denne egenskab for de valgte objekteruoplyst årsagutagget
1096utagget vej:usædvanlig hældning; bruge procenter/grader eller op/ned2usædvanlig tog sporvidde; bruge mm uden separatorusædvanlig værdi for {0}usædvanligt {0} format
1097usædvanlig {0} specifikationop
1098op til ternstÃ¥endebrug&brug paranteser for at gruppere udtryk\rbrug cykelstivakuumÿþÿþvalideringsfejlvalidering andetvaliderings-advarselværdi forventetvariantsegmentvegetarÿþ
1099lodret akse\rmeget dÃ¥rligmeget forfærdeligvia punkt eller vejeviaduktÿþ
1100vietnamesiskvisning1vis meta information, fejllog og kilde-definition=spænding bør være i volt uden enheder/skilletegn/mellemrumvæg\rvæg sløjfervalnøddetræermenighed\nspildevandvandbadelandvandopbevaringvandløbvandløbstype {0}vandløb (ingen flodbred)"veje der danner omridset af aftrykvej er forbundet+vej er forbundet til næste relationsmedlem0vej er forbundet til foregående relationsmedlemBvej er ikke forbundet til foregående eller næste relationsmedlem\rkun waypointsveje der er del af gaden!veje der passerer gennem tunnelen
1101veje der passerer under broen)veje der understøttes af (ovenpÃ¥) broen+veje med en længde pÃ¥ 200 m eller deroverLveje med mindst 20 punkter eller relationer der indeholder mindst 20 punktervÃ¥d enghvor hÃ¥ndhævelse slutterhvor etiketten placeresdyrelivtransportskaftkabelkabletÿþtræ!forkert krydsnings tag pÃ¥ en vej
1102forkert vej tag pÃ¥ et punktforkert værdi: {0} banegÃ¥rdjafodgængerfeltzinkzirkonÿþ#zoom ind for at indlæse nogle tern#zoom ind for at indlæse flere ternzoroastristiskÿþÿþ\r{0} (Korsika){0} ({1} til {2} grader)ÿþ+{0} ({1}), downloader automatisk i zoom {2} {0} ({1}), downloader i zoom {2}ÿþÿþ{0} = {1}; fjern {0}\r{0} Punkter: {0} [ufuldstændig]2{0} og {1} sammen med {2} og modstridende værdier{0} bytes er blevet læst,{0} cache, total cache størrelse: {1} bytes{0} færdig i {1}{0} bestÃ¥r af:{0} inden i {1}{0} er forældet{0} er forældet for {1}C{0} er forældet. Slet dette objekt og brugt et privat lag i stedetB{0} er forældet. Angiv interval ved brug af opening_hours syntaks0{0} er forældet. Brug i stedet en multipolygon.7{0} er forældet. Brug {1}: nøgle præfikset i stedet.{0} er unøjagtigE{0} er ikke et gyldigt WMS argument. Kontroller denne server URL:\n{1}){0} er ikke en gyldig begrænsningsværdiQ{0} kan ikke anbefales. Brug vend vejretninger funktionen fra menuen værktøjer.*{0} erstattes med X-koordinaten for ternet*{0} erstattes med Y-koordinaten for ternetW{0} erstattes med et tilfældigt valg fra den angivne kommaseparerede liste, f.eks. {1}{0} erstattes af tern zoomniveau, ogsÃ¥ understøttet:<br>forskydelser til zoomniveauet: {1} eller {2}<br>omvendt zoomniveau: {3}M{0} erstattes med {1} (OSGeo Tile Map Service Specification stil Y koordinat).{0} erstattes med {1} (Yahoo stil Y koordinat){0} er unødvendig{0} er unødvendig for {1}{{0} er uspecifik. Brug i stedet nøglen fixme, oplysninger om hvad der præcist skal rettes skal være i værdien af fixme.{0} giver ingen mening
1103{0} mere...!{0} skal være en numerisk værdi!{0} skal være et positivt heltal
1104{0} punkt forbundet til en vejJ{0} punkter i vej {1} overskrider det maksimalt tilladte antal punkter {2}+{0} er ikke tilgængelig (offline-tilstand)Ì{0} objekter overskred de maks. tilladte {1} objekter i et rettesæt pÃ¥ serveren ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Konfigurer</a> hvordan det skal foregÃ¥ med <strong>flere rettesæt</strong>{0} pÃ¥ et stort omrÃ¥de{0} pÃ¥ et punkt-{0} pÃ¥ et punkt. Bør tegnes som et omrÃ¥de.){0} pÃ¥ et punkt. Bør bruges pÃ¥ en vej.
1105{0} på en relation uden {1}{0} på et lille område){0} på en vej. Bør bruges i en relation){0} på en vej. Bør bruges på et punkt.
1106{0} på mistænkeligt objekt{0} relation uden {0} tag2{0} bør være på punktet hvor {1} og {2} krydser{0} bør erstattes med {1}2{0} skal kun have numre med valgfri .5 intervaller{0} sammen med addr:*{0} sammen med {1}+{0} sammen med {1} og modstridende værdier+{0} sammen med {1} og {2}. Fjern {1} og {2}+{0} sammen med {1} på et punkt. Fjern {0}.{0} bruges med {1}{0} med flere værdier
1107{0} uden {1}{0} uden {1} eller {2}{0} uden {1}, {2} eller {3}={0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader punkt ''{4}'' (id: {5})@{0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader relation ''{4}'' (id: {5});{0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader vej ''{4}'' (id: {5})ÿþ{0}, brug {1} i stedet
1108{0}... [indtast dens nummer]ÿþÿþ
1109{0}: Version {1} (lokal: {2})
1110{0}: ugyldig mulighed -- {1}
1111{0}: ugyldig mulighed -- {1}c{0}: kilometer er standard; punktum adskiller decimaler; hvis enheder sæt mellemrum derefter enhedU{0}: meter er standard; punktum er separator; hvis enheder, brug mellemrum sÃ¥ enhed3{0}: muligheden ''--{1}'' tillader ikke et argument${0}: muligheden ''{1}'' er flertydig+{0}: muligheden ''{1}'' kræver et argument4{0}: muligheden ''{1}{2}'' tillader ikke et argument*{0}: muligheden kræver et argument -- {1}]{0}: ton er standard; punktum adskiller decimaler; hvis enheder sæt mellemrum derefter enhed#{0}: ej genkendt mulighed ''--{1}''${0}: ej genkendt mulighed ''{1}{2}''-{0}=* pÃ¥ et punkt. Bør bruges i en relationÿþs{0}={1} er uspecifik. I stedet for ''{1}'' skal der gives flere oplysninger om, hvad der præcist skal fastsættes.M{0}={1} er uspecifik. Erstat ''{1}'' med ''left'', ''right'' eller ''both''.;{0}={1} er uspecifik. Erstat ''{1}'' med en bestemt værdi.b{0}Tilføj markering til relation{1}: Kontroller hver enkelt relation for at undgÃ¥ beskadigelser!ÿþÿþÿþÿþÿþÿÿ(Tidsforskel for {0} dag)Tidsforskel for {0} dage({0} anmodning)({0} anmodninger) ({0}/{1}) Oploader {2} objekt..."({0}/{1}) Uploader {2} objekter..., {0} uangivet, {0} uangivet
1112<b>{0}</b> deaktiveret objekt <b>{0}</b> deaktiverede objektero<html>En upload og/eller gemme handling for et lag med ændringer <br>blev annulleret eller mislykkedes.</html>p<html>En upload og/eller gemme handling for {0} lag med ændringer <br>blev annulleret eller mislykkedes.</html>A<html>Knyttede <b>{0}</b> af <b>{1}</b> foto til GPX spor.</html>B<html>Knyttede <b>{0}</b> af <b>{1}</b> fotos til GPX spor.</html>Y<html>Følgende rettesæt tag indeholder en tom nøgle/værdi:<br>{0}<br>Fortsæt?</html>Z<html>Følgende rettesæt tags indeholder en tom nøgle/værdi:<br>{0}<br>Fortsæt?</html>c<html>Det markerede objekt er ikke tilgængeligt i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>h<html>Ingen af de markerede objekter er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>Ö<html>Du er ved at vende vejen ''{0}'',<br/> hvis semnatiske betydning af dets tag ''{1}'' er defineret af dens retning.<br/>Ønsker du virkelig at ændre vejens retning, og dermed dens semantiske betydning?</html>Ó<html>Du er ved at vende vejen ''{0}'',<br/> hvis semnatiske betydning af disse tags er defineret af dens retning:<br/>{1}Ønsker du virkelig at ændre vejens retning, og dermed dens semantiske betydning?</html>z<html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller smid ændringerne væk.<br>Lag med konflikter:</html>z<html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller smid ændringerne væk.<br>Lag med konflikter:</html>À<html>{0} lag skal gemmes, men har en tilknyttet fil<br>der ikke kan skrives til.<br>Vælg enten en anden fil for dette lag, eller smid ændringerne væk.<br>Lag med en ej-skrivbar fil:</html>Á<html>{0} lag skal gemmes, men har tilknyttet filer<br>der ikke kan skrives til.<br>Vælg enten en anden fil for hver af dem, eller smid ændringerne væk.<br>Lag med ej-skrivbare filer:</html>•<html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for dette lag eller smid ændringerne væk.<br>Lag uden en fil:</html>—<html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for hver af dem eller smid ændringerne væk.<br>Lag uden en fil:</html><p><b>{0}</b> skjult objekt
1113<p><b>{0}</b> skjulte objekter¯<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra punkt {1}.<br>Indlæs punktet, fjern henvisningen til punktet og upload igenµ<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra punkterne {1}.<br>Indlæs punkterne, fjern henvisningen til punktet og upload igen·<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra relationen {1}.<br>Indlæs relationen, fjern henvisningen til punktet og upload igen»<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra relationerne {1}.<br>Indlæs relationerne, fjern henvisningen til punktet og upload igen­<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra vejen {1}.<br>Indlæs vejen, fjern henvisningen til punktet og upload igen¯<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>punktet {0}</strong>. Det bliver stadig henvist til fra vejene {1}.<br>Indlæs vejene, fjern henvisningen til punktet og upload igen²<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra punktet {1}.<br>Indlæs punktet, fjern henvisningen til vejen og upload igen¶<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra punkterne {1}.<br>Indlæs punkterne, fjern henvisningen til vejen og upload igen¸<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra relationen {1}.<br>Indlæs relationen, fjern henvisningen til vejen og upload igen¼<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra relationerne {1}.<br>Indlæs relationerne, fjern henvisningen til vejen og upload igen®<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra vejen {1}.<br>Indlæs vejen, fjern henvisningen til vejen og upload igen°<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>relationen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra vejene {1}.<br>Indlæs vejene, fjern henvisningen til vejen og upload igen­<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra punktet {1}.<br>Indlæs punktet, fjern henvisningen til vejen og upload igen±<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra punkterne {1}.<br>Indlæs punkterne, fjern henvisningen til vejen og upload igen³<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra relationen {1}.<br>Indlæs relationen, fjern henvisningen til vejen og upload igen·<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra relationerne {1}.<br>Indlæs relationerne, fjern henvisningen til vejen og upload igen©<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra vejen {1}.<br>Indlæs vejen, fjern henvisningen til vejen og upload igen«<strong>Kunne ikke</strong> slette <strong>vejen {0}</strong>. Den bliver stadig henvist til fra vejene {1}.<br>Indlæs vejene, fjern henvisningen til vejen og upload igen
1114Tilføj et nyt punkt til vej!Tilføj et nyt punkt til {0} veje-Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til vej2Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til {0} veje$Tilføj markeringen til {0} relation&Tilføj markeringen til {0} relationerTilføjede {0} objektTilføjede {0} objekter]Kan ikke åbne {0} fil da filen ikke eksisterer eller der ikke findes en brugbar filimporter.aKan ikke åbne {0} filer da filerne ikke eksisterer eller der ikke findes en brugbar filimporter./Kan ikke åbne {0} fil med import modulet "{1}"1Kan ikke åbne {0} filer med import modulet "{1}"$Ret egenskaber for op til {0} objekt&Ret egenskaber for op til {0} objekter
1115Ret værdi?\rRet værdier?Ret {0} objektRet {0} objekterMKlik <strong>{0}</strong> for at tjekke status på dette objekt på serveren.OKlik <strong>{0}</strong> for at tjekke status på disse objekter på serveren.+Klik for at fortsætte og åbne {0} browser,Klik for at fortsætte og åbne {0} browsere+Klik for at fortsætte uden denne udvidelse,Klik for at fortsætte uden disse udvidelser:Klik for at downloade manglende udvidelse og genstart JOSM;Klik for at downloade manglende udvidelser og genstart JOSMKombiner {0} vejKombiner {0} vejeKonflikt under downloadKonfilkter under downloadKonflikt i dataKonflikter i dataKonflikt: {0} uløstKonflikter: {0} uløsteSlet {0} punktSlet {0} punkterSlet {0} objektSlet {0} objekterSlet {0} relationSlet {0} relationer
1116Slet {0} vej\rSlet {0} veje
1117Slet {0} tags for {1} objekt
1118Slet {0} tags for {1} objekterSletter {0} objektSletter {0} objekter?Download af den følgende udvidelse er <strong>fejlet</strong>:CDownload af de følgende {0} udvidelser er <strong>fejlet</strong>:
1119Downloader {0} rettesæt ...
1120Downloader {0} rettesæt ...6Downloader {0} ufuldstændigt barn af relation ''{1}''7Downloader {0} ufuldstændige børn af relation ''{1}''>Downloader {0} ufuldstændigt barn af {1} forælder-relationer?Downloader {0} ufuldstændige børn af {1} forælder-relationer$Downloader {0} ufuldstændigt objekt&Downloader {0} ufuldstændige objekter!Downloader {0} objekt fra ''{1}''#Downloader {0} objekter fra ''{1}''Dupliker til {0} punktDupliker til {0} punkter"Dupliker {0} punkt til {1} punkter$Dupliker {0} punkter til {1} punkter0Sørg for at relationen ikke er blevet ødelagt!2Sørg for at relationerne ikke er blevet ødelagt!Indsæt nyt punkt i vej.
1121Indsæt nyt punkt i {0} veje.8JOSM kunne ikke finde informationer for denne udvidelse:9JOSM kunne ikke finde informationer for disse udvidelser:"JOSM fandt {0} ugemt osm datalag. #JOSM fandt {0} ugemte osm datalag. LJOSM er i offline tilstand. Denne ressource vil ikke være tilgængelig: {0}NJOSM er i offline tilstand. Disse ressourcer vil ikke være tilgængelige: {0}Læg {0} punkt sammenLæg {0} punkter sammen Sammenlagt version ({0} indlæg) Sammenlagt version ({0} indlæg)Flyt {0} punktFlyt {0} punkterLMultipolygon relation bør være tagget med område tags og ikke ydre vejen.MMultipolygon relation bør være tagget med område tags og ikke ydre vejene.Min version ({0} indlæg)Min version ({0} indlæg)
1122Objektet kunne ikke downloades$Nogle objekter kunne ikke downloadesObjekt slettetObjekter slettet Et downloadet objekt er slettet.${0} downloadede objekter er slettet.$Et objekt kunne ikke downloades.<br>'{0} objekter kunne ikke downloades.<br>Å
1123bner {0} fil...Å
1124bner {0} filer...Indsætter {0} tagIndsætter {0} tags2Bekræft fjernelse af <strong>{0} objekt</strong>.4Bekræft fjernelse af <strong>{0} objekter</strong>.RÅ
1125bn indstillinger dialogen når JOSM er startet, og prøv at opdater den manuelt.RÅ
1126bn indstillinger dialogen når JOSM er startet, og prøv at opdater dem manuelt.4Udvidelsen {0} er stadig krævet af denne udvidelse:9Udvidelsen {0} er stadig krævet af disse {1} udvidelser:VUdvidelsen {0} kræver en udvidelser der ikke blev fundet. Den manglende udvidelse er:WUdvidelsen {0} kræver {1} udvidelser der ikke blev fundet. De manglende udvidelser er:Slette {0} objektSlette {0} objekterFjern "{0}" for {1} objekt
1127Fjern "{0}" for {1} objekter)Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekt+Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekter!Løs {0} tag konflikt i punkt {1}#Løs {0} tag konflikter i punkt {1}$Løs {0} tag konflikt i relation {1}&Løs {0} tag konflikter i relation {1}
1128Løs {0} tag konflik i vej {1}!Løs {0} tag konflikter i vej {1}Roter {0} punktRoter {0} punkterSkalerer {0} punktSkalerer {0} punkterSøger i {0} objektSøger i {0} objekter)Valgt punkt kan ikke frakobles fra noget.,Valgte punkter kan ikke frakobles fra noget.Valgt {0} objektValgte {0} objekterSet {0} tags for {1} objekt
1129Set {0} tags for {1} objekterSet {0}={1} for {2} objekt
1130Set {0}={1} for {2} objekter
1131Forenkl vej (fjern {0} punkt)Forenkl vej (fjern {0} punkter)Forenkl {0} vejForenkl {0} vejeDel vej {0} i {1} delDel vej {0} i {1} deleTags({0} konflikt)Tags({0} konflikter)CDen påvirkede vej ville forsvinde efter frakobling af valgt punkt.FD
1132 pÃ¥virkede vej ville forsvinde efter frakobling af valgte punkter.>Følgende udvidelse er blevet hentet <strong>korrekt</strong>:CFølgende {0} udvidelser er blevet hentet <strong>korrekt</strong>:NDen følgende udvidelse er ikke længere nødvendigt og er blevet deaktiveret:NDe følgende udvidelser er ikke længere nødvendige og er blevet deaktiveret:(Denne udvidelse vil ikke blive indlæst.)Disse udvidelser vil ikke blive indlæst./Det valgte punkt er ikke i midten af nogen vej.0De valgte punkter er ikke i midten af nogen vej.>Den valgte vej har punkter udenfor det downloadede dataomrÃ¥de>De valgte veje har punkter udenfor det downloadede dataomrÃ¥deDeres version ({0} indlæg)Deres version ({0} indlæg)NDer er mere end en vej, som bruger det punkt, du har valgt. Vælg ogsÃ¥ vejen.ODer er mere end en vej, som bruger de punkter, du har valgt. Vælg ogsÃ¥ vejen.ÌDer er {0} objekt i dit lokale datasæt, der muligvis er slettet pÃ¥ serveren.<br>hvis du pÃ¥ et senere tidspunk prøver at slette eller opdaterer dette, vil serveren sandsynligvis rapportere en konflikt.ÎDer er {0} objekter i dit lokale datasæt, der muligvis er slettet pÃ¥ serveren.<br>hvis du pÃ¥ et senere tidspunk prøver at slette eller opdaterer disse, vil serveren sandsynligvis rapportere en konflikt.%Der er {0} objekt tilbage at uploade.'Der er {0} objekter tilbage at uploade.fDer opstod en fejl ved indlæsning af denne stilart. Vælg "Info" fra højrekliks-menuen for detaljer.gDer opstod {0} fejl ved indlæsning af denne stilart. Vælg "Info" fra højrekliks-menuen for detaljer.
1133Der blev fundet {0} konflikt
1134Der blev fundet {0} konflikter"Der var {0} konflikt under import.$Der var {0} konflikter under import.9Der blev fundet {0} tag i bufferen, det er mistænkeligt!:Der blev fundet {0} tags i bufferen, det er mistænkeligt!!Dette rettesæt har {0} kommentar#Dette rettesæt har {0} kommentarer'Dette vil ændre på op til {0} objekt.)Dette vil ændre på op til {0} objekter.
1135Dette vil ændre {0} objekt.%Dette vil ændre op til {0} objekter.Transformer {0} punktTransformer {0} punkter)Adskillelsen pÃ¥virkede {0} relation: {1}+Adskillelsen pÃ¥virkede {0} relationer: {1}.Opdatering af følgende udvidelse mislykkedes:/Opdatering af følgende udvidelser mislykkedes:EUploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>GUploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>pUploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>rUploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>Uploader {0} objekt...Uploader {0} objekter...,Du er ved at forbinde {0} objekter, men de følgende tags bliver brugt konfliktfyldt:<br/>{1}Hvis disse objekter forbindes, vil det resulterende objekt mÃ¥ske have uønskede tags.<br/>Hvis du ønsker at fortsætte, vises en dialog til at rette de modstridende tags.<br/><br/>Ønsker du at fortsætte?,Du er ved at forbinde {0} objekter, men de følgende tags bliver brugt konfliktfyldt:<br/>{1}Hvis disse objekter forbindes, vil det resulterende objekt mÃ¥ske have uønskede tags.<br/>Hvis du ønsker at fortsætte, vises en dialog til at rette de modstridende tags.<br/><br/>Ønsker du at fortsætte?>Du er ved at forbinde {1} objekt, som er den del af {0} relation:<br/>{2}Forbindes disse objekter kan det mÃ¥ske ødelægge denne relation. Hvis du er usikker, sÃ¥ afbryd denne handling.<br/>Hvis du ønsker at fortsætte, vises en dialog til at beslutte hvordan relationen tilpasses.<br/><br/>Ønsker du at fortsætte?EDu er ved at forbinde {1} objekter, som er den del af {0} relationer:<br/>{2}Forbindes disse objekter kan det mÃ¥ske ødelægge disse relationer. Hvis du er usikker, sÃ¥ afbryd denne handling.<br/>Hvis du ønsker at fortsætte, vises en dialog til at beslutte hvordan relatonerne tilpasses.<br/><br/>Ønsker du at fortsætte?¬Du er ved at slette {0} relation: {1}<br/>Dette er sjældent nødvendigt og kan ikke fortrydes særligt nemt efter den er uploaded til serveren.<br/>Vil du virkelig slette?­Du er ved at slette {0} relationer: {1}<br/>Dette er sjældent nødvendigt og kan ikke fortrydes særligt nemt efter de er uploaded til serveren.<br/>Vil du virkelig slette?ƒDu er ved at starte {0} browservindue. <br>Dette kan bÃ¥de fylde din skærm med et browservindue <br>og tage noget tid at afslutte.‚Du er ved at starte {0} browservinduer. <br>Dette kan bÃ¥de fylde din skærm med browservinduer <br>og tage noget tid at afslutte.`Du er ved at Ã¥bne <b>{0}</b> anden relationseditor pÃ¥ samme tid.<br/>Ønsker du at fortsætte?bDu er ved at Ã¥bne <b>{0}</b> andre relationseditorer pÃ¥ samme tid.<br/>Ønsker du at fortsætte?1Du er ved at oprette en tom rolle pÃ¥ {0} objekt.3Du er ved at oprette en tom rolle pÃ¥ {0} objekter.Du har {0} ulæst besked.
1136Du har {0} ulæste beskeder.uDu flyttede mere end {0} elementer. Flytning af et stort antal elementer er ofte en fejl.\nVil du virkelig flytte dem?uDu flyttede mere end {0} elementer. Flytning af et stort antal elementer er ofte en fejl.\nVil du virkelig flytte dem?dagdagemarkør markørerpunktpunkterobjektobjekterrelation\nrelationertil {0} objekttil {0} objektervejveje\r{0} Forfatter{0} Forfattere
1137{0} Medlem: {0} Medlemmer: {0} består af {1} markør
1138{0} består af {1} markører
1139{0} slettet
1140{0} slettet{0} forskellig{0} forskellige{0} har opdateret GPS data.{0} har opdateret GPS data.{0} billede hentet.{0} billeder hentet.\n{0} medlem\r{0} medlemmer {0} punkt
1141{0} punkter{0} note {0} noter
1142{0} note er blevet downloadet.{0} noter er blevet downloadet.{0} objekt at tilføje:{0} objekter at tilføje:{0} objekt at slette:{0} objekter at slette:{0} objekt at ændre:{0} objekter at ændre:){0} ventende tag-konflikt der skal løses+{0} ventende tag-konflikter der skal løses
1143{0} relation{0} relationer{0} relation påvirkes.{0} relationer påvirkes.\n{0} rute,
1144{0} ruter, þ{0} spor{0} spor\n{0} spor, \n{0} spor, ,{0} bruger har sidst redigeret udvælgelsen:-{0} brugere har sidst redigeret udvælgelsen: {0} forekom at være GPS-tagget. {0} forekom at være GPS-tagget.{0} vej{0} vejeþ
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.