source: josm/trunk/data/da.lang@ 4589

Last change on this file since 4589 was 4589, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 139.3 KB
Line 
1 1 +++++
2 2 [dd/mm/åååå tt:mm:ss]
3 3 +++++
4 4 som "{0}"
5 5 eller
6 6 # objekter
7 7 % af øst:
8 8 % af nord:
9 9 (# anmodninger ukendt)
10 10 (1 anmodning)
11 11 (Kode={0})
12 12 (Tip: Du kan rette genvejene i indstillingerne.)
13 13 (teksten er allerede kopieret til til din udklipsholder.)
14 14 -----
15 15 (URL var:
16 16 (brug forvalgskode, fx +12-345-67890)
17 17 -----
18 18 (mere end 20m)
19 19 (intet objekt)
20 20 ingen
21 21 (op til 20m)
22 22 (op til 5m)
23 23 -----
24 24 ({0}/{1}) Downloader rettesæt {2} ...
25 25 ({0}/{1}) Downloader rettesæt {2}...
26 26 ({0}/{1}) Downloader indhold af rettesæt {2}...
27 27 ({0}/{1}) Henter forældre til punkt {2}
28 28 ({0}/{1}) Henter forældre til relation {2}
29 29 ({0}/{1}) Henter forældre til vej {2}
30 30 ({0}/{1}): Downloader relation ''{2}''...
31 31 * Et punkt, som bruges af mere end én vej og en af disse veje, eller
32 32 * Et punkt, som bruges af mere end én vej, eller
33 33 * Et tagget punkt, eller
34 34 * Én vej samt en eller flere af dens punkter, som bruges af mere end én vej.
35 35 * En vej, som har ét eller flere punkter, som bruges af mere end én vej, eller
36 36 +++++
37 37 +++++
38 38 -----
39 39 ... refererer til relation
40 40 /STI/TIL/JOSM/FOLDER/
41 41 -----
42 42 -----
43 43 +++++
44 44 Bowling
45 45 +++++
46 46 -----
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 -----
53 53 -----
54 54 </p><p>Luk filter-dialogen for at se alle objekter.<p></html>
55 55 <Intet GPX-spor er indlæst endnu>
56 56 <anonym>
57 57 <b>(all)indownloadedarea</b> - objekter (og alle dets vejpunkter / relationsmedlemmer) i downloadet område
58 58 <b>(all)inview</b> - objekter (og alle det vejpunkter / relationsmedlemmer) i den aktuelle visning
59 59 <b>-nøgle:Bak</b> - ''Bak'' findes ikke i nøglen ''nøgle''
60 60 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' og ''Street'' i en vilkårlig nøgle
61 61 -----
62 62 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' i en vilkårlig nøgle
63 63 <b>areasize:</b>... - lukkede veje med et givent areal i m² (<b>areasize:</b>min-maks eller <b>areasize:</b>maks)
64 64 <b>changeset:</b>... - objekter med det angivne rettesæt ID (0 objekter uden et tilknyttet rettesæt)
65 65 <b>child <i>udtryk</i></b> - alle børn af objekter der matcher udtrykket
66 66 <b>closed</b> - alle lukkede veje (et punkt er ikke lukket)
67 67 <b>id:</b>... - objekter med given ID (0 for nye objekter)
68 68 <b>incomplete</b> - alle ufuldstændige objekter
69 69 <b>nøgle:</b> - nøglen ''nøgle'' med en vilkårlig værdi
70 70 <b>nøgle:Bak</b> - ''Bak'' hvorsomhelst i nøglen ''nøgle''
71 71 <b>nøgle=*</b> - nøglen ''nøgle'' med en vilkårlig værdi. Prøv også <b>*=værdi</b>, <b>nøgle=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
72 72 <b>nøgle=værdi</b> - nøglen ''nøgle'' med den præcise værdi ''værdi''
73 73 <b>nøgle?</b> - nøglen ''nøgle'' med værdien ''yes'', ''true'', ''1'' eller ''on''
74 74 <b>modified</b> - alle ændrede objekter
75 75 <b>nodes:</b>... - objekter med givent antal punkter (<b>nodes:</b>antal, <b>nodes:</b>min-maks, <b>nodes:</b>min- eller <b>nodes:</b>-maks)
76 76 <b>parent <i>udtryk</i></b> - alle forældre til objekter der matcher udtrykket
77 77 <b>role:</b>... - objekter med given rolle i en relation
78 78 <b>selected</b> - alle valgte objekter
79 79 <b>tags:</b>... - objekter med givent antal tags (<b>tags:</b>antal, <b>tags:</b>min-maks, <b>tags:</b>min- eller <b>tags:</b>-maks)
80 80 <b>timestamp:</b>... - objekter med dette tidstempel (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 eller T14:51 ...)
81 81 <b>type:</b>... - objekter med tilhørende type (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
82 82 <b>untagged</b> - alle utaggede objekter
83 83 <b>user:</b>... - objekter ændret af bruger
84 84 <b>user:anonymous</b> - objekter ændret af anonyme brugere
85 85 <b>version:</b>... - objekter med given version (0 objekter uden en tildelt version)
86 86 <b>{0}</b> objekter deaktiveret
87 87 <br>Fejl meddelelse (ikke oversat): {0}
88 88 <kolon>
89 89 <forskellige>
90 90 <tom>
91 91 +++++
92 92 <er lig med>
93 93 <h1><a name="top">Tastatur-genveje</a></h1>
94 94 -----
95 95 <h2>Filter er aktivt</h2>
96 96 <h2>JOSM kræver Java version 6.</h2>Opdaget Java version: {0}.<br>Du kan <ul><li>opdaterer din Java (JRE) eller</li><li>bruge en tidligere (Java 5 kompatibel) version af JOSM.</li></ul>Mere Info:
97 97 <h3>Når en eller flere veje er markeret bliver formen justeret, så alle vinkler er 90 eller 180 grader.</h3>Du kan tilføje to punkter til markeringen. Så vil retningen blive justeret efter disse referencepunkter. (Bagefter kan du annullere flytningen af enkelte punkter:<br>Vælg dem og tast genvejen for Retvinkel/fortryd. Standard-genvejen er Shift-Q)
98 98 <html>''{0}'' er ikke en gyldig OSM API URL.<br>Kontrollér venligst stavningen og validér igen.</html>
99 99 <html><body><p class="warning-body"><strong>Advarsel:</strong> Adgangskoden bliver gemt som simpel tekst i JOSMs indstillingsfil. Desuden bliver det overført <strong>ukrypteret</strong> ved hver eneste forespørgsel til OSM-serveren. <strong>Anvend ikke en værdifuld adgangskode..</strong></p></body></html>
100 100 <html><body>Angiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.</body></html>
101 101 <html><h3>Slet filen {0} fra disk?<p>Billedfilen vil gå permanent tabt!</h3></html>
102 102 -----
103 103 <html><p class="warning-header">Hjælpe-indhold for emnet mangler</p><p class="warning-body">Hjælpe-indholdet for emnet <strong>{0}</strong> er ikke tilgængeligt endnu. Det mangler både på dit sprog ({1}) og på engelsk.<br><br>Hjælp venligst med at forbedre JOSM hjælpesystemet og udfyld den manglende information. Du kan både redigere <a href="{2}">hjælpe-emnet for dit eget sprog ({1})</a> og <a href="{3}">for hjælpeemnet på engelsk</a>.</p></html>
104 104 <html><strong>Aktuelt download-område</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
105 105 -----
106 106 <html>Et relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.</html>
107 107 <html>Et rollebaseret relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.</html>
108 108 <html>Alternativt kan du indtaste en <strong>tern-adresse</strong> for et enkelt tern i formatet <i>zoomniveau/x/y</i>, f.eks <i>15/256/223</i>. Tern-adresser i formatet <i>zoom,x,y</i> eller <i>zoom;x;y</i> er også gyldige.</html>
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 <html>Kan ikke åbne mappen "{0}".<br>Vælg venligst en fil</html>
117 117 <html>Kan ikke uploade {0} objekter i en anmodning fordi den<br>maksimale rettesætsstørrelse {1} på server ''{2}'' er overskredet.</html>
118 118 <html>Klik <strong>{0}</strong> for at afslutte sammenlægning af mine og deres indlæg.</html>
119 119 <html>Klik <strong>{0}</strong> for at begynde at sammenlægge mine og deres indlæg.</html>
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 <html>Kunne ikke læse bogmærker fra<br>''{0}''<br>Fejl var: {1}</html>
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 <html>Hent mine åbne rettesæt</html>
131 131 -----
132 132 <html>Hent de seneste rettesæt</html>
133 133 <html>Indtast en tag nøgle, f.eks. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
134 134 <html>Indtast en tag værdi, f.eks. <strong><tt>Tjek medlemmer</tt></strong></html>
135 135 <html>Angiv et adgangsudtryk manuelt, hvis det blev genereret og hentet udenfor<br>JOSM.</html>
136 136 -----
137 137 -----
138 138 <html>Kunne ikke forme URL ''{0}'' for validering af OSM API serveren.<br>Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.</html>
139 139 -----
140 140 Kunne ikke oprette en URL fordi kodningen "{0}"<br>manglede på dette system.</html>
141 141 -----
142 142 <html>Kunne ikke initialisere kommunikation med OSM-serveren {0}.<br>Tjek server-URL’en i dine indstillinger og din internet forbindelse.</html>
143 143 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}</html>
144 144 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke nulstille indstillingsfil til standard: {0}</html>
145 145 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Indstillingsmappe ''{0}'' er ikke en mappe.</html>
146 146 -----
147 147 <html>Kunne ikke indlæse listen over stilkilder fra<br>''{0}''.<br><br>Detaljer (uoversat):<br>{1}</html>
148 148 <html>Kunne ikke åbne en forbindelse til serveren<br>''{0}''.<br>Værtsnavn ''{1}'' kunne ikke findes. <br>Tjek venligst API-URL’en i dine indstillinger og din internetforbindelse.</html>
149 149 <html>Kunne ikke åbne en forbindelse til serveren<br>''{0}''.<br>Tjek venligst din internetforbindelse.</html>
150 150 <html>Kunne af sikkerhedsårsager ikke åbne en forbindelse til<br>''{0}''<br>. Dette skyldes højst sandsynligt at du kører<br>en applet og at du ikke hentede din applet fra ''{1}''.</html>
151 151 <html>Kunne ikke åbne hjælpesiden for url {0}.<br>Dette skyldes sandsynligvis et netværksproblem<br>. Tjek din Internet-forbindelse</html>
152 152 <html>Kunne ikke hente en liste over rettesæt fra OSM API serveren på<br>''{1}''. Serveren meldte tilbage med koden {0} i stedet for 200.<br>Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.</html>
153 153 <html>Kunne ikke hente information om den nuværende bruger fra OSM-serveren ''{0}''.<br>Dette er sandsynligvis ikke et problem forårsaget af det testede adgangsudtryk, men<br>snarere et problem med server konfigurationen. Kontrollér omhyggeligt server<br>URL’en og din internetforbindelse.</html>
154 154 -----
155 155 <html>Kunne ikke hverken uploade eller downloade data til/fra<br>''{0}''<br>på grund af et problem med at overføre data.<br>Detaljer(uoversatte): {1}</html>
156 156 <html>Kunne ikke uploade til rettesæt <strong>{0}</strong><br>fordi det allerede er blevet lukket den {1}.</html>
157 157 -----
158 158 <html>JOSM er ved at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standarden.<br>De nuværende brugerdefinerede indstillinger bliver ikke slettet.</html>
159 159 <html>JOSM kører nu med en anonym bruger. Den kan ikke downloade<br>dine rettesæt fra OSM-serveren medmindre du indtaster dit OSM-brugernavn<br>i JOSM-indstillingerne.</html>
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>Lag''{0}'' har allerede en konflikt for objektet<br>''{1}''.<br>Denne konflikt kan ikke blive tilføjet.</html>
163 163 -----
164 164 <html>Markér <strong>lokalt slettede objekter</strong> der skal slettes fra serveren.</html>
165 165 <html>Vælg ændrede objekter <strong> fra den nuværende markering</strong> der skal uploades til serveren.</html>
166 166 <html>Hverken <strong>{0}</strong> eller <strong>{1}</strong> er aktiveret.<br>Vælg venligst enten at downloade OSM data, GPX data eller begge</html>
167 167 Ingen af objekterne i rettesæt {0}s indhold er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{1}''.</html>
168 168 -----
169 169 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>1 objekt</strong> fra <strong>1 relation</strong>.</html>
170 170 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>1 objekt</strong> fra <strong>{0} relationer</strong>.</html>
171 171 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>{0} objekter</strong> fra <strong>{1} relationer</strong>.</html>
172 172 <html>Indtast venligst gyldige dato/tid-værdier for at begrænse<br>forespørgslen til et specifikt tidsinterval.</html>
173 173 <html>Indtast venligst gyldige længde/breddegradsværdier for at begrænse<br>rettesætsforespørgslen til et specifikt afgrænsningsfelt.</html>
174 174 <html> Sørg for, at alle valgte veje peger i lignende retning <br> eller orthogonalize dem én efter én. </ html>
175 175 <html>Vælg venligst et <strong>område af OSM tern</strong> på et givent zoomniveau.</html>
176 176 -----
177 177 <html>Marker venligst de rettesæt du ønsker at lukke</html>
178 178 <html>Marker venligst de værdier der skal beholdes for de følgende tags.</html>
179 179 -----
180 180 <html>Indstillingsfilen havde fejl.<br> Laver backup af den gamle til <br>{0}<br> og opretter en ny standard-indstillingsfil.</html>
181 181 <html>At hente et OAuth adgangsudtryk fra ''{0}'' fejlede.</html>
182 182 <html>At hente et OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}'' fejlede.</html>
183 183 <html>Kør en fuldautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM tilgår OSM-websiden på vegne af JOSM-brugeren og autoriserer fuldt<br>automatisk brugeren og henter et adgangsudtryk.</html>
184 184 <html>Kør en halvautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM indsender standard OAuth anmodningerne for at få et anmodningsudtryk og et<br>adgangsudtryk. Det ekspederer brugeren til OSM-websiden i en ekstern browser<br> for at autentikere sig selv og for at acceptere anmodningsudtrykket indsendt af JOSM.</html>
185 185 <html>Vælg alle de spor du ønsker skal vises. Du kan trække og vælge en serie spor, eller du kan bruge CTRL+klik for at udvælge specifikke spor. Kortet opdateres automatisk i baggrunden. Åben URL’erne ved at dobbeltklikke på dem.</html>
186 186 <html>Markér for at downloade data ind i et nyt datalag.<br>Afmarkér for at downloade data ind i det nu aktive datalag.</html>
187 187 <html>Markér for at gøre det muligt at indtaste en tag der vil blive tilføjet<br>alle ændrede relationer.</html>
188 188 -----
189 189 <html>Markér for at gemme adgangsudtrykket i JOSM-indstillingerne.<br>Afmarkér for kun at bruge adgangsudtrykket i denne JOSM-session.</html>
190 190 Markér for kun at vise rettesæt for de aktuelt markerede objekter.<br>Afmarkér for at vise alle rettesæt for objekter i det aktuelle data lag.</html>
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>Tag et billede af din GPS-modtager, mens den viser klokken.<br>Vis billedet her.<br>Notér derefter tidspunktet, du kan aflæse på billedet og vælg en tidszone<hr></html>
198 198 <html>Den nuværende værdi er ikke et gyldigt brugernavn.<br>Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn.</html>
199 199 -----
200 200 <html>OSM API serveren på ''{0}'' meldte ikke tilbage med et gyldigt svar.<br>Det er sandsynligt at "{0}" ikke er en OSM API server.<br>Kontroller venligst stavemåden af "{0}" og validér igen.</html>
201 201 -----
202 202 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede fordi JOSM ikke var i stand til at opbygge<br>et gyldigt loginURL udfra OAuth Authorise Endpoint URL ''{0}''.<br><br>Kontrollér venligst din avancerede indstilling og prøv igen.</html>
203 203 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede. JOSM kunne ikke logge ind i {0}<br>for bruger {1}.<br><br>Kontrollér venligst brugernavn og adgangskode og prøv igen.</html>
204 204 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede.<br><br>Prøv venligst igen eller vælg en anden slags autorisationsproces,<br>f.eks. halvautomatisk eller manuel autorisation.</html>
205 205 -----
206 206 <html>De kombinerede veje er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at <strong>beholde</strong> disse medlemsskaber for den kombinerede vej eller om du ønsker at <strong>fjerne</strong> dem.<br>Standard er at <strong>beholde</strong> den første vej og <strong>fjerne</strong> de andre veje, der er medlemmer af den samme relation: den kombinerede vej vil erstatte den originale vej i relationen.</html>
207 207 <html>Den nuværende URL <tt>{0}</tt><br>er en ekstern URL. Redigering er kun mulig for Hjælp-emner<br>på Hjælp-serveren <tt>{1}</tt>.</html>
208 208 <html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med lyddata.</html>
209 209 <html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med billeder.</html>
210 210 <html>Data som skal uploades er en del af en u-løst konflikt i lag ''{0}''.<br>Konflikten skal løses før upload.</html>
211 211 <html>De sammenlagte punkter er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at <strong>beholde</strong> disse medlemsskaber for den målpunktet eller om du ønsker at <strong>fjerne</strong> dem.<br>Standard er at <strong>beholde</strong> det første punkt og <strong>fjerne</strong> de andre punkter, der er medlemmer af den samme relation: målpunktet vil erstatte det originale punkt i relationen.</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 <html>Serveren rapporterer at et objekt er slettet.<br><strong>Upload fejlede</strong> hvis du prøvede at opdatere eller slette dette objekt.<br> <strong>Download fejlede</strong> hvis du prøvede at downloade dette objekt.<br><br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
216 216 <html>Testen fejlede fordi serveren meldte en intern fejl.<br>JOSM kunne ikke afgøre om udtrykket er gyldigt. Prøv venligst igen senere.</html>
217 217 <html><strong>Flere rettesæt</strong> er nødvendige for at uploade {0} objekter. Hvilken strategi ønsker du at bruge?</html>
218 218 <html>Der er ingen lag, kildelaget<br>''{0}''br>kunne flettes sammen med.</html>
219 219 <html>Der er mindst et medlem i denne relation, der refererer<br>til relationen selv.<br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes.<br>Hvordan ønsker du at fortsætte med cirkulære afhængigheder?</html>
220 220 <html>Der er ikke markeret noget område at downloade.</html>
221 221 <html>This handling kræver {0} individuelle<br>download-anmodninger. Ønsker du<br>at fortsætte?</html>
222 222 <html>Denne relation har allerede et eller flere medlemmer der refererer til<br>objektet ''{0}''<br><br>Vil du virkelig tilføje endnu et relationsmedlem?</html>
223 223 <html>Denne relation er blevet ændret udenfor editoren.<br>Du kan ikke tage dine ændringer i anvendelse og fortsætte redigeringen.<br><br>Ønsker du at oprette en konflikt og lukke editoren?</html>
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Upload af ubehandlede GPS-data som kortdata betragtes som skadeligt <br>Hvis du vil uploade traces, så kig her:</html>
227 227 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br>af dine punkter, veje eller relationer.<br><br>Klik <strong>{0}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren..<br>Klik <strong>{1}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
228 228 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br> af dine punkter, veje eller relationer.<br>Konflikten er forårsaget af <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>serveren har version {2}, din version er {3}.<br><br>Klik <strong>{4}</strong> for kun at synkronisere den konfliktende primitiv.<br>Klik <strong>{5}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren.<br>Klik <strong>{6}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
229 229 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi du har brugt<br>rettesæt {0}, som allerede blev lukket {1}.<br>Upload venligst igen med et nyt eller et eksisterende åbent rettesæt.</html>
230 230 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi du forsøgte at slette punkt {0}, som stadig er i brug i vej {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> for at downloade alle punkt {0}’s forældreveje.<br>Om nødvendigt vil JOSM oprette konflikter, som du kan løse i konfliktløsningsdialogen.</html>
231 231 <html>Upload til serveren <strong>fejlede</strong> fordi dit nuværende <br>datasæt bryder med en forudsætning.<br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
232 232 <html>Brug foto af et nøjagtigt ur,<br>f.eks. GPSmodtagerdisplay</html>
233 233 <html>Brug standard OSM server-URL (<strong>{0}</strong>)</html>
234 234 <html>Version <strong>{0}</strong> oprettet den <strong>{1}</strong></html>
235 235 <html>Version <strong>{0}</strong> nu redigeret i lag ''{1}''</html>
236 236 <html>Du forsøger at tilføje en relation til sig selv.<br><br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes derfor.<br>Springer over relation ''{0}''.</html>
237 237 <html>Du anvender EPSG:4326 projektion, som kan lede<br>til uhensigtsmæssige resultater i forbindelse med afstemning af rektangulære opstillinger.<br>Ændr din projektion for at slippe for denne advarsel.<br>Ønsker du at fortsætte?</html>
238 238 <html>Du blev ikke færdig med at sammenlægge forskellene i denne konflikt.<br>Konflikt løsninger vil ikke blive påført med mindre alle forskelle<br>er løst.<br>Klik på<strong>{0}</strong> for at lukke alligevel.<strong>Allerede<br>løste forskelle vil ikke blive påført.</strong>Klik <strong>{1}</strong> for at fortsætte med at løse konflikter.</html>
239 239 -----
240 240 -----
241 241 <html>{0} relationer skaber en cyklus, fordi de refererer til hinanden.<br>JOSM kan ikke uploade dem. Redigér venligst relationerne og fjern den cirkulære afhængighed.</html>
242 242 -----
243 243 -----
244 244 <i>CH1903 / LV03 (uden lokale korrigeringer)</i>
245 245 +++++
246 246 +++++
247 247 <nyt objekt>
248 248 <ikke>
249 249 <eller>
250 250 <p><b>{0}</b> objekter skjult
251 251 <p>Derudover bliver genveje aktiveret når handlingen tilknyttes til en knap for første gang. Derfor kan nogle af dine ændringer blive aktive uden en genstart --- dog også uden kollisions håndtering. Dette er endnu en grund til at <b>genstarte</b> JOSM efter at have lavet ændringer her.</p>
252 252 <p>Bemærk, at genvejstaster bliver tildelt til handlingerne, når JOSM starter op. Du skal derfor <b>genstarte</b> JOSM for at dine ændringer træder i kraft.</p>.
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <p>Du har muligvis oberserveret at tastelisten på den næste side, viser alle taster der findes på alle de former for tastaturer som Java kender til, ikke kun de taster der findes på dit tastatur. Brug venligst kun værdier der passer til en rigtig tast på dit tastatur. Hvis dit tastatur ikke har en ''Copy'' tast (PC tastaturer har dem ikke, men Sun tastaturer har), så lad være med at bruge den. Derudover er der også vist "taster" svarer til en genvej på dit tastatur (f.eks. '':''/kolon). Brug heller ikke dem, brug grundtasten (''.''/punktum på DK tastaturer) i stedet. Hvis du ikke gør det kan der opstå konflikter, da JOSM ikke kan vide at Ctrl+Shift+; og Ctrl+: faktisk er det samme på et US tastatur.</p>
256 256 <spørgsmålstegn>
257 257 +++++
258 258 -----
259 259 <udefineret>
260 260 > bund
261 261 +++++
262 262 -----
263 263 Et navn mangler, selvom name:* eksisterer.
264 264 En name:* oversættelse mangler.
265 265 En primitiv med ID = 0 kan ikke være usynlig.
266 266 En speciel håndteringsudvidelse for det franske landregisters WMS-server.
267 267 Brud på API-egenskaber
268 268 API-version: {0}
269 269 -----
270 270 Fjernet jernbane
271 271 Afbryd
272 272 Afbryd sammenlægning
273 273 -----
274 274 -----
275 275 Om
276 276 Om JOSM...
277 277 Acceptér adgangsudtryk
278 278 Godkend de nye udvidelses-sites og luk dialogboksen
279 279 -----
280 280 Adgang
281 281 Adgangsudtryk
282 282 -----
283 283 Adgangsudtrykshemmelighed:
284 284 AdgangsudtryksURL:
285 285 Overnatning
286 286 Ifølge udvidelsen medfølgende information, så er {0} forfatteren.
287 287 -----
288 288 Handling
289 289 -----
290 290 -----
291 291 Aktivér
292 292 Aktiver de markerede lag
293 293 Aktiverer standard korttegneren i stedet.
294 294 Aktive fordefinitioner:
295 295 Aktive stile:
296 296 Tilføj
297 297 Tilføj URL for billedlag
298 298 Tilføj JOSM-udvidelsers beskrivelses-URL.
299 299 Tilføj punkt...
300 300 -----
301 301 Tilføj korrigeret billede
302 302 Tilføj et bogmærke for det nu markerede downloadområde
303 303 -----
304 304 Tilføj en ny ikonsti
305 305 Tilføj et nyt nøgle/værdi-sæt til alle objekter
306 306 Tilføj et nyt punkt til en eksisterende vej
307 307 -----
308 308 Tilføj en ny kilde til listen.
309 309 Tilføj en ny stilart ved at indtaste filnavn eller URL
310 310 Tilføj en ny tag
311 311 -----
312 312 Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt efter det sidste medlem
313 313 Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det sidste markerede medlem
314 314 Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det første medlem
315 315 Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det første markerede medlem
316 316 Tilføj en tom tag
317 317 Angiv forfatter
318 318 Tilføj konflikt for ''{0}''
319 319 Tilføj hver til den foreløbige markering. Kan være en google-lignende søgestreng eller en URL som returnerer OSM-XML
320 320 tilføj filter.
321 321 Tilføj billedlag {0}
322 322 Tilføj punkt
323 323 Tilføj punkt inde i vej
324 324 Tilføj punkt ind i vej og forbind
325 325 Tilføj punkt {0}
326 326 Tilføj relation {0}
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Tilføjer medlemmerne af alle markerede relationer til den aktive markering
330 330 -----
331 331 Tilføj de markerede tilgængelige stile til listen med aktive stile
332 332 Tilføj de valgte relationer til den aktuelle markering
333 333 Tilføj til valgt
334 334 -----
335 335 Tilføj værktøjslinjeknap
336 336 Tilføj værdi?
337 337 Tilføj vej {0}
338 338 Tilføjede punkter ved alle skæringspunkter
339 339 Adresse-interpolering
340 340 Adresser
341 341 -----
342 342 Tilføjer en test af fordefinerede tags til Hjælp-menuen, som hjælper dig med at udvikle fordefinerede tags (hurtig forhåndsvisning af dialogen der vil poppe op). Du kan også starte jar-filen som enkeltstående program.
343 343 -----
344 344 -----
345 345 Justér forskydningen for billedlaget
346 346 Juster lagets gennemsigtighed
347 347 Justér positionen af dette billedlag
348 348 Justér tidszone og forskydning
349 349 Justerbar {0} ikke registreret endnu.
350 350 Justerbar {0} ikke registreret endnu. Kan ikke sætte deltagelse i synkroniseret justering.
351 351 -----
352 352 Administrativt
353 353 -----
354 354 Avanceret
355 355 Avancerede OAuth parametre
356 356 Avancerede OAuth egenskaber
357 357 Udvidede indstillinger
358 358 Avanceret info
359 359 Avanceret info (web)
360 360 Udvidet objekt-information
361 361 Luftvej
362 362 +++++
363 363 -----
364 364 Lufthavn
365 365 -----
366 366 Sprit
367 367 Opstil punkter i cirkel
368 368 Stil punkter op på linje
369 369 Alle
370 370 Alle filer
371 371 Alle formater
372 372 Alle installerede udvidelser er opdaterede. JOSM behøver ikke at hente nyere udgaver.
373 373 Alle punkter og spor-segmenter får samme farve. Kan justeres i laghåndtering.
374 374 -----
375 375 Alle værdier slået sammen som ''{0}'' vil blive anvendt for nøgle ''{1}''
376 376 -----
377 377 Kolonihaver
378 378 Tillad tilføjelse af markører/punkter på de nuværende gps-positioner.
379 379 Tillad at downloade dine private GPS-spor
380 380 Tillad at læse dine indstillinger
381 381 Tillad at uploade GPS-spor
382 382 Tillad at uploade kortdata
383 383 Tillad at skrive dine indstillinger
384 384 Tilladt trafik:
385 385 Tillader at åbne gpx/osm-filer, der overlapper det nuværende synlige område
386 386 Tillader brugeren at anonymisere tidsangivelser samt hurtigt at slette dele af store GPX-sporinger.
387 387 Tillader brugeren at oprette forskellige farvesystemer og skifte mellem dem. Ændr blot farverne og opret et nyt system. Bruges til at skifte til en hvid baggrund med matchende farver for bedre synlighed i skarpt sollys. Se dialog i JOSM’s indstillinger og ''Map Settings'' (underligt men sandt :-)
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 Tillader at justere sporfarven for forskellige gennemsnitshastigheder.
392 392 -----
393 393 Alpha-kanal
394 394 Alpinhytte
395 395 Har allerede registreret en konflikt for primitiv "{0}".
396 396 Inkludér også ufuldstændige og slettede objekter i søgningen.
397 397 Omdøb også filen
398 398 -----
399 399 -----
400 400 Amerikansk Fodbold
401 401 Antal kabler
402 402 Antal sæder
403 403 -----
404 404 -----
405 405 En OSM-datavalidator, som tjekker for brugeres og programmers typiske fejl.
406 406 En tom værdi sletter taggen.
407 407 En fejl opstod i udvidelsen {0}
408 408 Der opstod en fejl under forsøget på at afstemme fotoene med GPX-sporet. Du kan justere gliderne for manuelt at afstemme fotoene.
409 409 En uventet fejl opstod, som kan stamme fra "{0}"-udvidelsen.
410 410 -----
411 411 Henvisning
412 412 Endnu en udvidelse til at afstemme billeder med waypoints i en GPX-fil. Et match sker når et waypoint-tags ''name'', ''cmt'' eller ''desc'' attributter stemmer med et billedes filnavn.
413 413 Anvend
414 414 Anvend ændringer
415 415 Anvend fordefinition
416 416 Anvend løsning
417 417 Anvend rolle
418 418 Anvend rolle:
419 419 Brug udjævning på kortvisningen for et mere glat udseende.
420 420 Anvend løste konflikter
421 421 Anvend løste konflikter og luk dialogen
422 422 Udfør valgte ændringer
423 423 Tilføj tags i udklipsholderen til alle valgte elementer.
424 424 Tilføj tags til det rettesæt, data bliver uploadet til
425 425 Tilføj de aktuelle opdateringer
426 426 Anfør tern-adressen
427 427 Tilføj opdateringerne og luk dialogboksen
428 428 Anvend denne rolle for alle medlemmer
429 429 Udfør?
430 430 -----
431 431 +++++
432 432 Arkæologisk sted
433 433 Bueskydning
434 434 Er du sikker på at du vil fortsætte?
435 435 Område
436 436 Område-stil vej er ikke lukket
437 437 Områder omkring steder
438 438 Områder deler segment
439 439 Kunstcenter
440 440 Kunstværk
441 441 Spørg før opdatering
442 442 Konstruer nye polygoner
443 443 Tilknyttet vej
444 444 -----
445 445 Mindst et objekt at slette påkrævet. Har tom markering.
446 446 Atletik
447 447 Bemærk: Brug kun rigtige tastaturtaster!
448 448 Forlystelse
449 449 Attributter
450 450 Lyd
451 451 Lydenheden er utilgængelig
452 452 Lydindstillinger
453 453 Lyd-markører fra {0}
454 454 Lyd synkroniseret på punkt {0}.
455 455 -----
456 456 Lyd: {0}
457 457 Audio guide
458 458 Lydguide via mobiltelefon?
459 459 Australsk fodbold
460 460 Godkend
461 461 Få godkendelse med den givne brugernavn og adgangskode
462 462 Godkendelse af HTTP proxyen ''{0}'' mislykkedes. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.
463 463 Godkendelse ved OSM API ''{0}'' fejlede. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.
464 464 Autentificerer sessionen for bruger ''{0}''...
465 465 Godkendelse
466 466 Godkendelse fejlede
467 467 Godkendelse fejlede
468 468 Forfatter
469 469 Forfatter: {0}
470 470 Autorisation fejlede
471 471 Autorisér JOSM til at få adgang til OSM API’et
472 472 -----
473 473 Autorisér nu
474 474 Autoriserer OAuth anmodningsudtrykket ''{0}'' på OSM-websiden ...
475 475 Autoriserer anmodningsudtryk ''{0}''...
476 476 Forfattere
477 477 +++++
478 478 Autozoom
479 479 Hent tern automatisk
480 480 Autogem aktiveret
481 481 Autogem interval (sekunder)
482 482 Autogemte filer pr. lag
483 483 Auto-zoom som standard:
484 484 Automatisk gæt
485 485 Autoindlæs tern som standard:
486 486 Pengeautomat
487 487 Automatisk download
488 488 Automatisk tag-rettelse
489 489 Opret automatisk lydmarkører udfra trackpoints (fremfor explicitte waypoints) med navne eller beskrivelser.
490 490 Lav automatisk et markørlag udfra ethvert vejpunkt ved åbning af et GPX-lag.
491 491 Tilgængelige
492 492 Tilgængelige standardemner:
493 493 Tilgængelige fordefinitioner
494 494 Tilgængelige roller
495 495 Tilgængelige stile:
496 496 +++++
497 497 +++++
498 498 Babyluge
499 499 Tilbage
500 500 Betingelser for brug af baggrund
501 501 Baggrund:
502 502 Ryglæn
503 503 Ugyldig forespørgsel
504 504 -----
505 505 Bager
506 506 -----
507 507 +++++
508 508 +++++
509 509 Afgrænsning
510 510 Barrierer
511 511 +++++
512 512 Basal
513 513 Bassin
514 514 +++++
515 515 Batterier
516 516 Slagmark
517 517 -----
518 518 Bugt
519 519 Strand
520 520 -----
521 521 Pejlemærke
522 522 Bænk
523 523 Drikkevarer
524 524 Cykel
525 525 -----
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 +++++
530 530 Cykelhandler
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Tomt lag
534 534 -----
535 535 Blå:
536 536 -----
537 537 Værft
538 538 Pæl
539 539 Boghandler
540 540 Bogmærkenavn:
541 541 Bogmærker
542 542 Grænsekontrol
543 543 Botanisk navn
544 544 Petanque
545 545 Grænser
546 546 -----
547 547 Grænsesten
548 548 Duplikerede punkter i områder
549 549 -----
550 550 Omkransende område
551 551 Omkransende boks:
552 552 Afgrænsninger
553 553 -----
554 554 -----
555 555 Mærke
556 556 Bro
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 -----
561 561 Fejlrapporter
562 562 Bygning
563 563 Duplikerede punkter i bygninger
564 564 Bygning inden i bygning
565 565 Inbygget stilart, intern sti:
566 566 Skubbeport
567 567 Styreskinne til bus
568 568 Rutebil-platform
569 569 Rutebilstation
570 570 Busstop
571 571 Bussluse
572 572 Slagter
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 +++++
581 581 Tovbane
582 582 Fordelerskab
583 583 Café
584 584 Udregner download område
585 585 Åben en editor for relationen
586 586 Vis relationseditor for markeret relation
587 587 -----
588 588 +++++
589 589 Campingplads
590 590 -----
591 591 Kan ikke aktivere korttegningsklassen "{0}", da den ikke er en underklasse af "{1}".
592 592 Kan ikke aktivere korttegningsklassen "{0}", da den ikke er registreret som korttegner.
593 593 Kan ikke aktivere korttegningsklassen "{0}" da klassen ikke blev fundet.
594 594 Canadisk fodbold
595 595 Kanal
596 596 Annuller
597 597 Fortryd og gå til foregående dialogboks
598 598 Annullér godkendelse
599 599 Annuller lukning af rettesæt
600 600 Afbryd løsning af konflikt
601 601 Abryd konfliktløsning og luk dialogen
602 602 Afbryd operation
603 603 Annullér opdateringerne og luk dialogen
604 604 Annullér uploaden og genoptag redigeringen
605 605 Annullér upload
606 606 -----
607 607 Kan ikke tilføje et punkt uden for verdenen.
608 608 Kan ikke tilføje en vej med kun {0} punkter.
609 609 Kan ikke føje punkt {0} til ukomplet vej {1}.
610 610 Kan ikke anvende uafklaret tagsamlingsgenstand.
611 611 Kan ikke tildele et rettesætsID > 0 til en ny primitiv. Værdi af rettesætsID er {0}.
612 612 Kan ikke forme rettesætsforespørgsel med tidsbaserede begrænsninger. Input er ikke gyldigt.
613 613 Kan ikke sammenligne primitiv med ID "{0}" med primitiv med ID "{1}".
614 614 -----
615 615 Kan ikke starte projektionen "{0}"
616 616 Kan ikke sammenlægge da den ene af de deltagende primitiver er ny og den anden er ikke
617 617 Kan ikke sammenlægge punkter: Ville være nødt til at slette vej ''{0}''som stadig er i brug.
618 618 Kan ikke sammenlægge primitiver med forskellige IDs. Denne ID er {0}, mens den anden er {1}.
619 619 Kan ikke blande punkt og vej for rollen "via"
620 620 Kan ikke flytte objekter udenfor verden.
621 621 Kan ikke løse uafklaret konflikt
622 622 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgsel til den nuværende bruger, fordi den nuværende bruger er anonym
623 623 Kan ikke begrænse rettesæt forespørgslen til en specifik omkransende boks. Input er ugyldigt.
624 624 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgslen til brugernavnet "{0}"
625 625 Kan ikke fortryde kommando ''{0}'', fordi lag ''{1}'' ikke er tilstede længere
626 626 Kano
627 627 Dåser
628 628 Kapacitet
629 629 -----
630 630 Bil
631 631 Bilforhandler
632 632 Autocamper-plads
633 633 -----
634 634 Penge
635 635 Borg
636 636 Kreaturrist
637 637 Huleindgang
638 638 Kirkegård
639 639 Centrer synsfelt
640 640 Skilift
641 641 Feriehytte
642 642 Ret egenskaber
643 643 Ret et nøgle/værdi-sæt
644 644 Skift retninger?
645 645 Ændr punkt {0}
646 646 Skift relation
647 647 Ændr relationsmedlemsskabsrolle for {0} {1}
648 648 Ændr relation {0}
649 649 Skift opløsning
650 650 Ændr folderen for alle bruger indstillinger
651 651 Tilpas markeringen
652 652 Tilpas visningen
653 653 Ændr vej {0}
654 654 Rettede punkter for {0}
655 655 Rettesæts-ID > 0 forventet. Fik {0}.
656 656 Rettesæt ID:
657 657 Rettesætshåndteringsdialog
658 658 Rettesætshåndtering
659 659 Rettesæt lukket
660 660 Rettesætskommentar:
661 661 Changeset id forventet
662 662 Rettesæts-ID
663 663 Rettesætsinfo
664 664 Rettesættet er fyldt
665 665 Rettesæt {0}
666 666 -----
667 667 Rettesæt
668 668 Ret tastaturgenveje manuelt
669 669 Opladestation
670 670 Tjek for FIXMEs
671 671 Afstem med serveren
672 672 Tjek egenskabsnøgler
673 673 Tjek egenskabsværdier.
674 674 Ser efter slettede forældre i det lokale datasæt
675 675 Kontrollerer forældre for slettede objekter
676 676 -----
677 677 Undersøger og korrigere forældede tags
678 678 Tjekker for veje med identiske på hinanden følgende punkter.
679 679 -----
680 680 -----
681 681 -----
682 682 +++++
683 683 Barnerelationer
684 684 Skorsten
685 685 Kinesisk
686 686 Vælg
687 687 Vælg en farve
688 688 Vælg en farve for {0}
689 689 Vælg en forudangivet licens
690 690 Vælg en værdi
691 691 Vælg OSM objekt type
692 692 Vælg server for søgning:
693 693 Vælg synlige spor
694 694 Stykstørrelse {0} overskrider max rettesætsstørrelse {1} for server ''{2}''
695 695 Kirke
696 696 Biograf
697 697 +++++
698 698 Storby
699 699 Bygrænse
700 700 Bymur
701 701 Bynavn
702 702 +++++
703 703 Klassetype
704 704 Ryd
705 705 Slet fortryd/genskab-oversigten
706 706 Ryd tekstområde
707 707 Ryder listen med senest åbnede filer
708 708 -----
709 709 Tryk <strong>{0}</strong> for at ignorere.</html>
710 710 Klik test adgang til OSM-serveren med det nuværende adgangsudtryk
711 711 Klik på pilen i bundet for at vise den igen.
712 712 Klik for at afbryde og for at genoptage redigering
713 713 Klik for at afbryde åbning af eksterne browsere
714 714 Klik for at afbryde sammenlægning af punkter
715 715 Klik for at afbryde tilbagestilling til OAuth standardværdier
716 716 Klik for at afbryde upload
717 717 Klik for at annullere og genoptage redigering af kortet
718 718 Klik for at afbryde den aktuelle operation
719 719 Klik for at kontrollere om objekter i dit lokale datasæt er slettet på serveren
720 720 Klik for at lukke dialogen
721 721 Klik for at lukke dialogen og fjerne objektet fra relationerne
722 722 Klik for at lukke dialogen og afbryde sletning af objekterne
723 723 Klik for at lukke dialogen og afbryde downloaden
724 724 Klik for at lukke denne dialog og fortsætte med at redigere
725 725 Klik for at fortsætte og åbne {0} browsere
726 726 Klik for at fortsætte upload til flere nye rettesæt
727 727 Klik for at oprette en konflikt og lukke denne relationseditor
728 728 -----
729 729 Klik for at slette. Shift: Slet vejsegment. Alt: Slet ikke ubrugte punkter, når en vej slettes. Ctrl: Slet refererende objekter.
730 730 -----
731 731 -----
732 732 Klik for at downloade alle forældre-veje for punkt {0}
733 733 Klik for at downloade det aktuelt markerede område
734 734 -----
735 735 Klik for at minimere/maksimere panelet
736 736 -----
737 737 Klik for at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standardværdierne
738 738 Klik for at hente et anmodningsudtryk
739 739 Klik for at hente et adgangsudtryk
740 740 Klik for at gå tilbage til upload-dialogen
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Klik for at begynde søgning efter steder
745 745 -----
746 746 -----
747 747 Klik for at teste adgangsudtrykket
748 748 -----
749 749 -----
750 750 Klippe
751 751 Klatring
752 752 Ur
753 753 Luk
754 754 Luk alligevel
755 755 Luk rettesæt efter upload
756 756 Luk rettesæt
757 757 Luk dialog og annuller download
758 758 Luk åbne rettesæt
759 759 Luk det nu markerede åbne rettesæt
760 760 Luk dialogen
761 761 Luk dialogen og afbryd forespørgsel af rettesæt
762 762 Luk dialogen og acceptér adgangsudtrykket
763 763 Luk dialogen og annullér autorisationen
764 764 Luk indstillingsdialogen og kassér opdateringer af indstillinger
765 765 Luk de markerede rettesæt
766 766 Luk de markerede åbne rettesæt
767 767 Luk denne dialog og genoptag redigering i JOSM
768 768 Luk panelet. Du kan genåbne det med knapperne i venstre menubar.
769 769 Lukket efter -
770 770 Lukket
771 771 Lukket den:
772 772 -----
773 773 Nærmere beskrivelse
774 774 Lukker åbne rettesæt
775 775 Lukker de markerede åbne rettesæt
776 776 Lukker rettesæt
777 777 Lukker rettesæt {0}
778 778 Lukker rettesæt...
779 779 Tøj
780 780 Kystlinje
781 781 Kystlinjer.
782 782 Mønter
783 783 Videregående udd.
784 784 Farve
785 785 Farve (hex)
786 786 Farvenavn:
787 787 Farver
788 788 -----
789 789 Farvelægger punkter og spor ud fra opløsningen af positionen (HDOP). Din optage-enhed skal logge denne information.
790 790 Farvelæg punkter og sporsegmenter efter retning.
791 791 Farvelæg punkter og sporsegmenter efter tidsstempel.
792 792 Farvelægger punkter og spor efter hastighed.
793 793 Farver brugt af forskellige objekter i JOSM.
794 794 Farve
795 795 Kombinér veje
796 796 Kombinér flere veje til én
797 797 Kombiner {0} veje
798 798 Kombineret gang- og cykelsti
799 799 Kommando-stak
800 800 Kommentar
801 801 Kommentar:
802 802 -----
803 803 -----
804 804 Fælles indstillinger
805 805 Kommunikationen med OSM-serveren fejlede
806 806 Kommunikation med {0} etablereret ved hjælp af protokol version {1}.
807 807 -----
808 808 Sammenlign
809 809 +++++
810 810 Konditori
811 811 Indstil udvidelses-sites
812 812 Konfigurér avancerede indstillinger
813 813 Indstil tilgængelige udvidelser
814 814 Konfigurér steder...
815 815 Konfigurér listen over steder hvorfra plugins bliver downloadet
816 816 -----
817 817 Konfigurér om der skal oprettes backup-filer
818 818 Konfigurér om der skal bruges en proxy-server
819 819 Konfigurér din identitet og hvordan der skal autentificeres i forhold til OSM-serveren
820 820 Bekræft rydning
821 821 Bekræft Fjernstyrings-handling
822 822 Bekræft alle fjernstyring hændelser manuelt
823 823 Bekræft tom rolle
824 824 Konflikt
825 825 Konflikt-løsning
826 826 Konflikt baggrund
827 827 Konflikt baggrund: kombineret
828 828 Konflikt baggrund: bestemt
829 829 Konflikt baggrund: drop
830 830 Konflikt baggrund: tom række
831 831 Konflikt baggrund: frossen
832 832 Konflikt baggrund: i sammenligning
833 833 Konflikt baggrund: i modsat
834 834 Konflikt baggrund: behold
835 835 Konflikt baggrund: ingen konflikt
836 836 Konflikt baggrund: ikke i modsat
837 837 Konflikt baggrund: samme position i modsat
838 838 Konflikt baggrund: valgt
839 839 Konflikt baggrund: ubestemt
840 840 Konflikt forgrund
841 841 Konflikt forgrund: drop
842 842 Konflikt forgrund: i sammenligning
843 843 Konflikt forgrund: behold
844 844 Konflikt forgrund: ubestemt
845 845 Konflikt i ''synlig'' attributten for objekt af typen {0} med id {1}
846 846 Konflikt er ikke helt løst
847 847 Konflikter
848 848 Konflikter opdaget
849 849 Konflikter i indsatte tags
850 850 Konflikter ved kombination af primitiver
851 851 Konflikter ved kombination af veje - kombineret vej er "{0}"
852 852 Konflikter ved sammenlægning af punkter - målpunkt er "{0}"
853 853 Konflikter: {0} uløst
854 854 Forbind eksisterende vej til punkt
855 855 Forbundet vejs slutpunkt tæt på anden vej
856 856 Indstillinger for forbindelse
857 857 Indstillinger for forbindelse til OSM-serveren
858 858 Forbindelse til API slået fejl
859 859 Under udførelse
860 860 Byggeplads
861 861 Forbrugernøgle:
862 862 Forbrugerhemmelighed:
863 863 Kontakt
864 864 -----
865 865 Kontakt:
866 866 Kontakter OSM-serveren...
867 867 Forbinder til server...
868 868 Indhold
869 869 Kontinent
870 870 Fortsæt
871 871 Forsæt som den er
872 872 Fortsæt løsning
873 873 Fortsæt upload
874 874 Fortsæt upload
875 875 Fortsæt vej fra seneste punkt.
876 876 Fortsæt, prøv alligevel
877 877 Fortsætter tegning af en linje der deler punkter med en anden linje.
878 878 Bidrag
879 879 Købmand
880 880 Konvertér til GPX-lag
881 881 Konvertér til datalag
882 882 Konverteret fra: {0}
883 883 Koordinater
884 884 Koordinater (projekteret):
885 885 -----
886 886 Koordinater:
887 887 Koordinater:
888 888 Kopier
889 889 Kopiér koordinater
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Kopiér alle mine elementer til målet
894 894 Kopiér alle deres elementer til målet
895 895 Kopiere de valgte punkters koordinater til udklipsholderen.
896 896 Kopiér mine markerede elementer ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
897 897 Kopiér mine markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
898 898 Kopiér mine markerede elementer til enden af den sammenlagte liste over elementer
899 899 Kopiér mine markerede punkter til starten af den sammenlagte liste over punkter
900 900 Kopi af {0}
901 901 Kopier valgte objekter til udklipsholderen.
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Kopiér deres markerede element ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
906 906 Kopiér deres markerede element til starten af listen over sammenlagte elementer.
907 907 Kopiér deres markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
908 908 Kopiér deres markerede elementer til enden af listen over sammenlagte elementer.
909 909 Kopier til udklipsholder og luk
910 910 Kopi {1} af {0}
911 911 Ophavsret (URL)
912 912 År for ophavsret
913 913 Kopicenter
914 914 Sammenhold
915 915 Afstem billeder med GPX-spor
916 916 Sammenhold med GPX
917 917 Kunne ikke tilgå datafil(er):\n{0}
918 918 -----
919 919 Kunne ikke kombinere veje (de kunne ikke samles i en enkelt række punkter)
920 920 Kunne ikke forbinde til osm server. Tjek venligst din internetforbindelse.
921 921 Kunne ikke eksportere ''{0}''.
922 922 Kunne ikke finde element-typen
923 923 Kunne ikke finde advarsels-niveau
924 924 Kunne ikke importere ''{0}''.
925 925 Kunne ikke importere filer.
926 926 Kunne ikke indlæse udvidelsen {0}. Fjern fra indstillinger?
927 927 Kunne ikke hente indstillinger fra serveren.
928 928 Kunne ikke forstå længde, bredde eller zoom. Tjek venligst.
929 929 Kunne ikke fortolke WMS laglisten.
930 930 Kunne ikke læse "{0}"
931 931 -----
932 932 Kunne ikke læse kilde med fordefinerede tags: {0}
933 933 -----
934 934 Kunne ikke omdøbe filen "{0}"
935 935 Kunne ikke hente WMS laglisten.
936 936 Kunne ikke hente listen med dine åbne rettesæt, fordi<br>JOSM ikke kender din identitet.<br>Du har enten valgt at arbejde anonymt eller du har ikke tilladelse<br>til at kende identiteten af den bruger på hvis vegne du arbejder.
937 937 Kunne ikke uploade indstillinger. Årsag: {0}
938 938 Kunne ikke afstemme det indtastede link eller id til den valgte service. Prøv venligst igen.
939 939 -----
940 940 Land
941 941 Landekode
942 942 Amt
943 943 Domhus
944 944 Overdækket
945 945 Overdækket reservoir
946 946 Kran
947 947 Opret cirkel
948 948 Opret ny mappe
949 949 Opret cirkel ud fra tre valgte punkter.
950 950 Opret en kopi af denne relation og åbn den i et andet redigeringsvindue
951 951 Opret et net af veje.
952 952 Opret nyt kort-lag
953 953 Opret en ny relation
954 954 -----
955 955 -----
956 956 Opret områder
957 957 Opret lydmarkører ved positionen på sporet svarende til den modificerede tid af hver lyd-WAV-fil importeret.
958 958 Opret bogmærke
959 959 Opret markører ved læsning af GPX.
960 960 Opret multipolygon
961 961 Opret multipolygon.
962 962 Opret nyt punkt.
963 963 Opret nye objeker
964 964 Opret ny relation i lag "{0}"
965 965 Oprettet
966 966 Oprettet ved
967 967 Oprettet ved:
968 968 Oprettet før -
969 969 Oprettet af:
970 970 Oprettet den:
971 971 -----
972 972 Opretter rettesæt...
973 973 Opretter hovedgrænseflade
974 974 Kreditkort
975 975 +++++
976 976 Cricketnet
977 977 Kroket
978 978 Overkørsel for cykler
979 979 Overgangssted for ridende
980 980 Fodgængerovergang (over jernbane)
981 981 -----
982 982 Krydsende bygninger
983 983 Overgangstype
984 984 -----
985 985 Krydsende veje
986 986 Krydsende veje.
987 987 Køkken
988 988 Kultur
989 989 Aktuel markering
990 990 Nuværende rettesæt er null. Kan ikke uploade data.
991 991 Nuværende brugerinfohåndtering er af typen "{0}"
992 992 Nuværende værdi ''{0}'' for brugerID er ikke gyldig
993 993 Nuværende værdi er standard.
994 994 Der er lige nu ikke markeret noget downloadområde. Markér venligst et område først.
995 995 Gardin
996 996 Tilpasset
997 997 Selvvalgt WMS-link
998 998 Tilpas farve
999 999 Tilpas elementerne på værktøjslinjen.
1000 1000 Tilpas sportegning
1001 1001 Indhak
1002 1002 Cykelhindring
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 Cyklisk afhængighed mellem relationer:
1008 1008 Cykling
1009 1009 Cykler afhængigheder
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 Dæmning
1015 1015 Datalag {0}
1016 1016 Datasæt:
1017 1017 Datakilder og typer:
1018 1018 Datakilder
1019 1019 Datavalidator
1020 1020 Databasen er utilgængelig på grund af vedligeholdelse
1021 1021 Datasætskonsistenstest
1022 1022 Dato:
1023 1023 Dato:
1024 1024 Kreditkort
1025 1025 Afgør hvordan data skal uploades og hvilket rettesæt der skal bruges
1026 1026 decimalgrader
1027 1027 Beslutning
1028 1028 Reducér zoom
1029 1029 Dedikeret ridesti
1030 1030 Dedikeret cykelsti
1031 1031 Dedikeret gangsti
1032 1032 Standard
1033 1033 Standard (automatisk valgt)
1034 1034 Standardværdien er i øjeblikket ukendt (indstillingen har ikke været i brug endnu)
1035 1035 Standardværdien er "{0}".
1036 1036 Standard værdi: {0}
1037 1037 Slet
1038 1038 Slet fil
1039 1039 Slet fil fra disk
1040 1040 Slette-tilstand
1041 1041 Fjern egenskaber
1042 1042 Slet veje, som ikke er dele af en indre multipolygon
1043 1043 Bekræftelse af sletning
1044 1044 Slet duplikerede relationer
1045 1045 Slet duplikerede veje
1046 1046 Slet filter.
1047 1047 Slet fra relation
1048 1048 Slet billedfil fra disk
1049 1049 Slet ufuldstændige medlemmer?
1050 1050 Slet lag uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.
1051 1051 Slet punkt {0}
1052 1052 Slet punkter eller veje.
1053 1053 Sletter objekter
1054 1054 Slet relation {0}
1055 1055 Slet relationer
1056 1056 Slet valgte objekter.
1057 1057 Slet den redigerede relation
1058 1058 Fjern den valgte nøgle i alle objekter
1059 1059 Slet de markerede lag
1060 1060 Slet de nvalgte relation
1061 1061 Slet den valgte kilde fra listen.
1062 1062 Slet markeringen i tag-tabellen
1063 1063 Slet unødige punkter fra en vej.
1064 1064 Slet vej {0}
1065 1065 Slettet
1066 1066 Slettede "{0}"
1067 1067 Slettet status:
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 Slettede eller flyttede objekter
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 Delikatesse
1074 1074 Trosretning
1075 1075 Tandlæge
1076 1076 -----
1077 1077 Forældede tags
1078 1078 Forældnings fiks af {0}
1079 1079 -----
1080 1080 Beskrivelse
1081 1081 Beskrivelse: {0}
1082 1082 -----
1083 1083 Detaljer
1084 1084 -----
1085 1085 Bestem brugerID for nuværende bruger...
1086 1086 -----
1087 1087 Fandt ikke et objekt med id {0} i det aktuelle datasæt
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Sværhedsgrad
1092 1092 Opløsning af position (rød = høj, grøn = lav, hvis tilgængelig)
1093 1093 Retning
1094 1094 Retning (rød = vest, gul = nord, grøn = øst og blå = syd)
1095 1095 -----
1096 1096 Slå fra
1097 1097 Slå udvidelse fra.
1098 1098 Kassér
1099 1099 Kassér og Slet
1100 1100 Smid væk og afslut
1101 1101 Håndkøb
1102 1102 -----
1103 1103 Vis avancerede OAuth parametre
1104 1104 Indstillinger for visning
1105 1105 Vis en bevægelig ikon, der repræsenterer punktet på det synkroniserede spor hvor lyden der spiller nu var indspillet.
1106 1106 Vis avanceret objektinformation om OSM punkter, veje og relationer.
1107 1107 -----
1108 1108 Vis koordinater som
1109 1109 Vis geo-taggede billeder
1110 1110 Vis historiske oplysninger om OSM veje, punkter eller relationer i en webbrowser.
1111 1111 Vis historik for OSM-veje, -punkter eller -relationer.
1112 1112 Vis live lydspor.
1113 1113 Vis objektinformation om OSM punkter, veje og relationer i en webbrowser.
1114 1114 Vis lyd-menuen.
1115 1115 Vis "Om"-billedet.
1116 1116 Vis rettesættets basale egenskaber
1117 1117 Vis historikken for alle valgte elementer.
1118 1118 Vis de markerede objekters historik
1119 1119 Vis objekterne oprettet,opdateret og slettet af rettesættet
1120 1120 Vis rettesættets tags
1121 1121 Fordel punkter
1122 1122 Fordel de valgte punkter med ens afstande langs en linje
1123 1123 -----
1124 1124 Ubrugt jernbanespor
1125 1125 -----
1126 1126 Undlad at udføre ændringer
1127 1127 -----
1128 1128 Tegn ikke pile, hvis de ikke er mindst denne afstand fra den forrige.
1129 1129 Kræv ikke at skifte tilstande (Potlatch arbejdsflowstil)
1130 1130 Vis ikke igen (husker valg)
1131 1131 Vis ikke denne besked igen
1132 1132 Foretag intet
1133 1133 Vil du virkelig anvende den nye rolle?
1134 1134 Vil du tillade dette?
1135 1135 Gør-det-selv-butik
1136 1136 Dok
1137 1137 Lægehus
1138 1138 -----
1139 1139 Hundeløb
1140 1140 Dobbelt konflikt
1141 1141 Ned
1142 1142 +++++
1143 1143 Download alle børn
1144 1144 Download data
1145 1145 Download GPS-punkter direkte ind i JOSM fra Globalsat dg100-datalogger.
1146 1146 Download sted
1147 1147 Download medlemmer
1148 1148 Download OSM objekter efter ID
1149 1149 Download udvidelse
1150 1150 Download korrigerede billeder fra forskellige services
1151 1151 Download markerede børn
1152 1152 +++++
1153 1153 Download alle børnerelationer (rekursivt)
1154 1154 Download alle ufuldstændige medlemmer
1155 1155 Download alle medlemmer af de markerede relationer
1156 1156 Download og vis historikken for de valgte objekter
1157 1157 Downloadområdets størrelse er ok, størrelsen vil sandsynligvis blive accepteret af serveren
1158 1158 Downloadområdet er for stort; vil sandsynligvis blive afvist af serveren
1159 1159 Download som nyt lag
1160 1160 Download indhold af rettesæt
1161 1161 Download rettesæt
1162 1162 Download rettesæt ved hjælp af foruddefinerede anmodninger
1163 1163 Download indhold
1164 1164 +++++
1165 1165 Download hver som rå GPS. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL indeholdende lat=y&lon=x&zoom=z eller et filnavn
1166 1166 Download hver. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL indeholdende lat=y&lon=x&zoom=z eller et filnavn
1167 1167 Download alt indenfor:
1168 1168 Download fra OSM langs dette spor
1169 1169 Download fra OSM...
1170 1170 Hent ufuldstændige medlemmer
1171 1171 Download ufuldstændige medlemmer af valgte relationer
1172 1172 Download information om de markerede rettesæt fra OSM serveren
1173 1173 Download liste
1174 1174 Download kort-data fra OSM serveren.
1175 1175 Download medlemmer
1176 1176 Download mine rettesæt fra OSM serveren (max 100 rettesæt)
1177 1177 Download kun mine rettesæt
1178 1178 Hent nær:
1179 1179 Download nu
1180 1180 Download objekt
1181 1181 Download objekt...
1182 1182 -----
1183 1183 Hent objekter, som refererer til et af de valgte objekter
1184 1184 Download forældre-veje/-relationer
1185 1185 -----
1186 1186 +++++
1187 1187 -----
1188 1188 Download refererende (forælder-relationer og veje)
1189 1189 Download de referende (forælder relationer)
1190 1190 Downloader refererende relationer
1191 1191 Download relationsmedlemmer
1192 1192 Download relationer
1193 1193 Download markerede ufuldstændige medlemmer
1194 1194 Download markerede relationer
1195 1195 -----
1196 1196 Download afgrænsningsfeltet
1197 1197 Download afgrænsningsfeltet som rå gps
1198 1198 Download indholdet af rettesættet
1199 1199 Download indhold af rettesæt fra OSM-serveren
1200 1200 Download rettesættet med det specificerede ID, inklusive rettesættets indhold.
1201 1201 Download indholdet af de markerede rettesæt fra serveren
1202 1202 Download listen over tilgængelige plugins
1203 1203 Download stedet fra URL’en (med lat=x&lon=y&zoom=z)
1204 1204 Download stedet ved URL’en (med bredde=x&længde=y&zoom=z) som rå GPS
1205 1205 Download synlige tern
1206 1206 -----
1207 1207 Henter {0} af {1} ({2} tilbage)
1208 1208 Downloadede GPX-data
1209 1209 +++++
1210 1210 Downloader GPS-data
1211 1211 Downloader OSM-data...
1212 1212 Downloader udvidelsen {0}...
1213 1213 Downloader "Dagens besked"
1214 1214 Downloader indhold af rettesæt
1215 1215 Downloader rettesæt {0} ...
1216 1216 Downloader rettesæt ...
1217 1217 Downloader indhold af rettesæt {0} ...
1218 1218 Downloader data
1219 1219 Downloader fra OSM server...
1220 1220 Downloaderer historik...
1221 1221 Downloader åbne rettesæt ...
1222 1222 -----
1223 1223 Downloader punkterne {0} til {1}...
1224 1224 Downloader refererende relationer ...
1225 1225 Downloader refererende veje ...
1226 1226 Downloader relation {0}
1227 1227 -----
1228 1228 Træklift
1229 1229 Træk et vejsegment for at lave en rektangel. Ctrl-træk for at flytte et segment langs dets normal, Alt-træk for at oprette en ny rektangel, dobbeltklik for at tilføje et nyt punkt.
1230 1230 Træk spillehoved
1231 1231 Træk spillehoved og slip nær spor for at afspille lyd derfra; SHIFT+slip for at synkronisere lyd på det sted.
1232 1232 Dræn
1233 1233 Tegn
1234 1234 Tegn retningspile.
1235 1235 Tegn en cirkel udfra HDOP-værdi.
1236 1236 -----
1237 1237 Tegn en firkant af passende størrelse og slip så museknappen.
1238 1238 Tegn pile i kørselsretningen for ensrettede veje og andre retningsorienterede funktioner.
1239 1239 Tegn grænserne for downloadet data
1240 1240 Tegn retningspile for linjer, som forbinder GPS-punkter.
1241 1241 Tegn retningsvisere på vejstykker
1242 1242 Tegn inaktive lag i anden farve
1243 1243 Tegn store GPS-punkter.
1244 1244 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1245 1245 Tegn linjer mellem rå GPS-punkter
1246 1246 Tegn linjer mellem rå GPS-punkter.
1247 1247 Tegn punkter
1248 1248 Tegn ensrettet pile.
1249 1249 Tegn kun omridset af områder
1250 1250 Tegn elastik-hjælpelinje
1251 1251 Tegn numre for segment-rækkefølgen
1252 1252 Tegn omridset af data hentet fra serveren.
1253 1253 Tegn retningspile ved hjælp af tabelopslag i stedet for kompleks matematik.
1254 1254 Tegn inaktive datalag i en anden farve.
1255 1255 Tegn ordensnumrene på alle segmenter i deres vej.
1256 1256 Tegn virtuelle punkter i valg-tilstand
1257 1257 Tegn virtuelle punkter i valg-tilstand for lette tilpasninger af veje..
1258 1258 -----
1259 1259 Vandpost
1260 1260 -----
1261 1261 Køreskole
1262 1262 Kemisk renseri
1263 1263 Nar ind i {0} punkter
1264 1264 Duplikér
1265 1265 Dupliker lag
1266 1266 Duplikér punkter i to u-lukkede veje
1267 1267 Dublet-punkter, som bruges af flere veje.
1268 1268 Duplikér markering ved kopiering og umiddelbar indsættelse
1269 1269 Duplikér dette lag
1270 1270 Dublet-punkter
1271 1271 Duplikerede punkter.
1272 1272 Duplikerede relationer
1273 1273 Duplikerede relationer.
1274 1274 Dublet-vejpunkter
1275 1275 Dublet-vejpunkter.
1276 1276 Dupplikerede veje
1277 1277 Duplikerede veje.
1278 1278 -----
1279 1279 Dynamisk farveområde baseret på datagrænser
1280 1280 E-mail
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 -----
1284 1284 FEJL
1285 1285 EULA licens URL er ikke tilgængelig: {0}
1286 1286 Hvert punkt skal forbinde nøjagtigt 2 veje
1287 1287 Øst/Nord
1288 1288 +++++
1289 1289 Nem download langs et langt sæt af indbyrdes forbundne veje
1290 1290 Redigér
1291 1291 Ret bowling
1292 1292 -----
1293 1293 Ret adresseinformation
1294 1294 Ret adresse-interpolering
1295 1295 -----
1296 1296 Ret administrativ grænse
1297 1297 -----
1298 1298 Ret spritbutik
1299 1299 Ret kolonihave-område
1300 1300 Ret alpinhytte
1301 1301 Ret amerikansk fodbold
1302 1302 Ret arkæologisk sted
1303 1303 Ret bueskydning
1304 1304 Ret kunstcenter
1305 1305 Ret kunstværk
1306 1306 Ret atletik
1307 1307 Ret forlystelse
1308 1308 Ret australsk fodbold
1309 1309 Ret pengeautomat
1310 1310 Ret babyluge
1311 1311 Ret bager
1312 1312 Ret bank
1313 1313 Ret bar
1314 1314 Ret Baseball
1315 1315 -----
1316 1316 Ret Basketball
1317 1317 Ret slagmark
1318 1318 Ret bugt
1319 1319 Ret strand
1320 1320 -----
1321 1321 Ret Pejlemærke
1322 1322 Ret drikkevarebutik
1323 1323 Ret cykelparkering
1324 1324 Ret cykeludlejning
1325 1325 Ret cykelhandler
1326 1326 Ret biergarten
1327 1327 Ret værft
1328 1328 Ret en pæl
1329 1329 Ret boghandler
1330 1330 Ret grænsekontrol
1331 1331 Ret petanque
1332 1332 -----
1333 1333 Ret grænsesten
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 Ret bro
1337 1337 Ret ridesti
1338 1338 -----
1339 1339 Ret skubbeport
1340 1340 Ret styreskinne til bus
1341 1341 Ret rutebil-platform
1342 1342 Ret rutebilstation
1343 1343 Ret busstop
1344 1344 Ret slagter
1345 1345 Ret tovbane
1346 1346 Rediger fordelerskab
1347 1347 Ret café
1348 1348 Ret campingplads
1349 1349 Ret canadisk fodbold
1350 1350 Ret kanal
1351 1351 Ret kanosport
1352 1352 Ret biludlejning
1353 1353 Ret bilmekaniker
1354 1354 Ret bildeling
1355 1355 Ret bilforhandler
1356 1356 Ret bilvask
1357 1357 Ret autocamper-plads
1358 1358 Ret borg
1359 1359 Ret en kreaturrist
1360 1360 Ret huleindgang
1361 1361 Ret kirkegård
1362 1362 Ret skilift
1363 1363 Ret feriehytte
1364 1364 Ret opladestation (for elektriske biler)
1365 1365 -----
1366 1366 Ret skorsten
1367 1367 Ret biograf
1368 1368 Ret storby
1369 1369 Ret et bygrænse-skilt
1370 1370 Ret civil-grænse
1371 1371 Ret klippe
1372 1372 Ret klatring
1373 1373 Rediger ur
1374 1374 -----
1375 1375 Ret kystlinje
1376 1376 Ret videregående udd.
1377 1377 -----
1378 1378 -----
1379 1379 Ret computerforretning
1380 1380 Ret Konditori
1381 1381 Ret område for byggeplads
1382 1382 Ret kontaktinformationer
1383 1383 -----
1384 1384 Ret et kontinent
1385 1385 Ret købmand
1386 1386 Ret Kopicenter
1387 1387 Ret land
1388 1388 Ret amt
1389 1389 Ret domhus
1390 1390 Ret overdækket reservoir
1391 1391 Ret kran
1392 1392 Ret cricket
1393 1393 Ret cricketnet
1394 1394 Ret kroket
1395 1395 Ret overkørsel
1396 1396 Redigér gardin
1397 1397 -----
1398 1398 Ret cykelsti
1399 1399 Ret cykling
1400 1400 Ret dæmning
1401 1401 Rediger delikatesse
1402 1402 Ret tandlæge
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 Ret ubrugt jernbanespor
1406 1406 -----
1407 1407 Ret gør-det-selv-butik
1408 1408 Ret dok
1409 1409 Ret lægehus
1410 1410 -----
1411 1411 Ret hundeløb
1412 1412 Ret træklift
1413 1413 Ret dræn
1414 1414 Ret vandpost
1415 1415 Ret køreskole
1416 1416 Ret kemisk renseri
1417 1417 Ret elektronikforretning
1418 1418 Ret ambassade
1419 1419 -----
1420 1420 Ret indgang
1421 1421 Ret ridning
1422 1422 Ret Erotisk
1423 1423 Rediger stof
1424 1424 Ret landbrugsland
1425 1425 Ret gårdsplads
1426 1426 Ret fastfood-restaurant
1427 1427 Ret fjeldområde
1428 1428 Ret færge
1429 1429 Ret færgehavn
1430 1430 Ret brandhane
1431 1431 Ret brandstation
1432 1432 Ret fiskeri
1433 1433 Ret trappetrin
1434 1434 Ret blomsterhandler
1435 1435 -----
1436 1436 Ret gangsti
1437 1437 Ret vadested
1438 1438 Ret skovområde
1439 1439 Ret springvand
1440 1440 Redigér rammer
1441 1441 Ret brændstof
1442 1442 Ret møbelforretning
1443 1443 Ret gælisk fodbold
1444 1444 -----
1445 1445 Ret have
1446 1446 Ret havecenter
1447 1447 Ret gasbeholder
1448 1448 Ret port
1449 1449 Ret gletsjer
1450 1450 Ret Golf
1451 1451 Ret golfbane
1452 1452 Ret Gondol
1453 1453 -----
1454 1454 Ret gravplads
1455 1455 -----
1456 1456 Ret Grønthandler
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 Ret gæstehus
1460 1460 Ret gymnastik
1461 1461 Ret frisør
1462 1462 Ret stop
1463 1463 Ret landsby
1464 1464 Ret trådled
1465 1465 Ret isenkræmmer
1466 1466 -----
1467 1467 Ret hede
1468 1468 -----
1469 1469 Ret hi-fi-forhandler
1470 1470 -----
1471 1471 Ret vej under udførelse
1472 1472 Ret hockey
1473 1473 Ret galopbane
1474 1474 Ret Hospital
1475 1475 Ret vandrerhjem
1476 1476 Ret hotel
1477 1477 Ret skydetelt
1478 1478 Ret industri-område
1479 1479 Ret ø
1480 1480 -----
1481 1481 -----
1482 1482 -----
1483 1483 Ret JOSM-udvidelesers beskrvelses-URL.
1484 1484 -----
1485 1485 Ret trafikknudepunkt
1486 1486 Ret gokart
1487 1487 Ret børnehave
1488 1488 Ret kiosk
1489 1489 -----
1490 1490 Ret Køkken
1491 1491 Ret land
1492 1492 Ret losseplads
1493 1493 Ret vaskeri
1494 1494 Ret bibliotek
1495 1495 Ret bom
1496 1496 Ret letbane
1497 1497 Ret fyrtårn
1498 1498 Ret legegade
1499 1499 Ret lokalitet
1500 1500 -----
1501 1501 -----
1502 1502 Ret lystbådehavn
1503 1503 Rediger markedsplads
1504 1504 -----
1505 1505 Ret målestation
1506 1506 Ret mindesmærke
1507 1507 Ret militært område
1508 1508 -----
1509 1509 Ret minigolf
1510 1510 -----
1511 1511 Ret Mobiltelefon
1512 1512 -----
1513 1513 Ret vekselkontor
1514 1514 Ret monorail
1515 1515 Ret monument
1516 1516 Ret motel
1517 1517 -----
1518 1518 -----
1519 1519 -----
1520 1520 Ret motorvej
1521 1521 Ret motorvejskryds
1522 1522 Ret motorvejsforbindelse
1523 1523 Ret bjergpas
1524 1524 Ret mudder
1525 1525 Ret multi
1526 1526 Ret multipolygon
1527 1527 Ret museum
1528 1528 Redigér musikinstrumenter
1529 1529 Ret smalsporet jernbane
1530 1530 Ret landegrænser
1531 1531 Ret grænser for nationalpark
1532 1532 Ret naturreservat
1533 1533 Ret natklub
1534 1534 -----
1535 1535 Ret optiker
1536 1536 Ret økologisk forretning
1537 1537 -----
1538 1538 Rediger maling
1539 1539 Ret palæontologisk sted
1540 1540 Ret park
1541 1541 Ret parkering
1542 1542 Ret vej mellem parkeringsbåse
1543 1543 -----
1544 1544 Ret sti
1545 1545 Ret tinde
1546 1546 Ret gågade
1547 1547 Ret pelota
1548 1548 Ret apotek
1549 1549 Ret picnic sted
1550 1550 Ret mole
1551 1551 Ret rørledning
1552 1552 -----
1553 1553 Ret sted for tilbedelse
1554 1554 -----
1555 1555 Ret legeplads
1556 1556 Ret politi
1557 1557 Ret politisk grænse
1558 1558 Ret posthus
1559 1559 Ret generator
1560 1560 Ret strømkabel
1561 1561 Ret pæl
1562 1562 Ret kraftværk
1563 1563 Ret transformatorstation
1564 1564 Ret elmast
1565 1565 Ret bevaret jernbane
1566 1566 Ret primærforbindelse
1567 1567 Ret en hovedvej
1568 1568 Ret fængsel
1569 1569 -----
1570 1570 Ret pub
1571 1571 Ret offentlig bygning
1572 1572 Redigér offentlig grill
1573 1573 Ret stenbrudsområde
1574 1574 Ret Fjernstyret bil
1575 1575 Ret væddeløbsbane
1576 1576 -----
1577 1577 Ret spor
1578 1578 -----
1579 1579 Ret jernbaneplatform
1580 1580 Ret rekreativt område
1581 1581 Ret genbrugsplads
1582 1582 Ret region
1583 1583 Ret område for vandreservoir
1584 1584 -----
1585 1585 Ret en beboelsesgade
1586 1586 -----
1587 1587 Ret restaurant
1588 1588 Ret område for detailhandel
1589 1589 Ret flod
1590 1590 Ret flodbred
1591 1591 Ret adgangsbegrænsninger
1592 1592 Ret vej af ukendt type
1593 1593 -----
1594 1594 Ret rute
1595 1595 -----
1596 1596 -----
1597 1597 Ret ruiner
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 Ret en udfaldsport
1601 1601 Redigér sauna
1602 1602 Ret skole
1603 1603 Ret ur
1604 1604 Ret krat
1605 1605 -----
1606 1606 Ret en bivej
1607 1607 Ret tankstation
1608 1608 Ret servicevej
1609 1609 Ret shelter
1610 1610 Ret skobutik
1611 1611 Ret skydning
1612 1612 -----
1613 1613 Ret genveje
1614 1614 Ret Skateboard
1615 1615 Rediger skøjteløb
1616 1616 Ret skisport
1617 1617 Ret slæbested
1618 1618 Ret fodbold
1619 1619 -----
1620 1620 Ret idrætscenter
1621 1621 Ret sportsbutik
1622 1622 Ret udspring
1623 1623 Ret stadion
1624 1624 Ret stat
1625 1625 Redigér kontorforsyning
1626 1626 Ret en stente
1627 1627 Ret bæk
1628 1628 -----
1629 1629 -----
1630 1630 Ret forstad
1631 1631 Ret metro
1632 1632 Ret indgang til undergrundsbane
1633 1633 Ret supermarked
1634 1634 Ret overvågningskamera
1635 1635 Ret målepunkt
1636 1636 Ret svømning
1637 1637 -----
1638 1638 Ret bordtennis
1639 1639 Rediger skrædder
1640 1640 Ret taxiholdeplads
1641 1641 -----
1642 1642 Ret telefon
1643 1643 Ret tennis
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 Ret en tertiær vej
1647 1647 Ret teater
1648 1648 Ret forlystelsespark
1649 1649 Ret betalingsanlæg
1650 1650 Ret tårn
1651 1651 Ret By
1652 1652 Ret rådhus
1653 1653 Ret legetøjsbutik
1654 1654 Ret spor
1655 1655 -----
1656 1656 Ret sporvogn
1657 1657 Ret sporvogns-stop
1658 1658 Ret rejsebureau
1659 1659 Ret et træ
1660 1660 Ret motortrafikvej
1661 1661 Ret motortrafikvejsforbindelse
1662 1662 Ret en tunnel
1663 1663 Rediger svingbegrænsning
1664 1664 -----
1665 1665 Rediger dæk
1666 1666 Ret uklassificeret vej
1667 1667 Ret universitet
1668 1668 Ret Støvsuger
1669 1669 -----
1670 1670 Ret automat
1671 1671 Ret dyrlæge
1672 1672 Ret videobutik
1673 1673 Ret udsigtspunkt
1674 1674 Ret mindre by
1675 1675 -----
1676 1676 Ret vingård
1677 1677 Ret vulkan
1678 1678 -----
1679 1679 Rediger skraldespand
1680 1680 Ret rensningsanlæg
1681 1681 Ret vand
1682 1682 Ret badeland
1683 1683 Ret vandtårn
1684 1684 Ret vandbrønd
1685 1685 Rediger vandværk
1686 1686 Ret vandfald
1687 1687 -----
1688 1688 Ret vejkantskors
1689 1689 Ret vejkantstempel
1690 1690 Ret stemmeværk
1691 1691 Ret vådområde
1692 1692 Ret vejrmølle
1693 1693 Ret naturskov
1694 1694 Ret fabrik
1695 1695 Ret zoo
1696 1696 Rediger tilknyttet vej
1697 1697 Redigér filter.
1698 1698 Rediger breddegrad og længdegrad for et punkt.
1699 1699 Rediger ny relation i lag ''{0}''
1700 1700 Rediger relation #{0} i lag ''{1}''
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 Redigér den nuværende Hjælp-side
1704 1704 Rediger den nu markerede relation
1705 1705 -----
1706 1706 Redigér den markerede aktive stils filnavn eller URL
1707 1707 Redigér den relation det nu markerede relationsmedlem refererer til
1708 1708 Rediger relationen det nu markerede relationsmedlem refererer til.
1709 1709 Ret den markerede ikonsti
1710 1710 Ret den valgte kilde.
1711 1711 Ret værdien for den valgte nøgle for alle objekter
1712 1712 Ret: {0}
1713 1713 Redigeret den:
1714 1714 Redigeret af:
1715 1715 Uddannelse
1716 1716 -----
1717 1717 Elektronisk
1718 1718 Elektroniske punge og betalingskort
1719 1719 Elektronik
1720 1720 Elementer af typen {0} er understøttet.
1721 1721 Højde
1722 1722 E-mail adresse
1723 1723 Vold
1724 1724 Ambassade
1725 1725 -----
1726 1726 Nødtelefon
1727 1727 -----
1728 1728 Tomt dokument
1729 1729 Tom rolle fundet
1730 1730 Tomme veje
1731 1731 Slå standarder for indbyggede ikoner til
1732 1732 Slå filter til
1733 1733 Aktivér fjernstyring
1734 1734 Aktivér/deaktivér automatisk flytning af kortvisningen til det sidste placerede punkt
1735 1735 Slå rendering af kortet kun som trådgitter til/fra
1736 1736 -----
1737 1737 Indtast længde- og breddegrad for at hoppe til position.
1738 1738 Indtast URL
1739 1739 Indtast URL at downloade
1740 1740 Indtast et rettesæts id
1741 1741 Indtast et nyt nøgle/værdi-sæt
1742 1742 Indtast et stednavn at søge efter
1743 1743 Indtast et stednavn at søge efter:
1744 1744 Indtast en rolle og brug den med de markerede relationsmedlemmer
1745 1745 Indtast en rolle for alle relationsmedlemsskaber
1746 1746 Angiv et søgeudtryk
1747 1747 Angiv avancerede OAuth egenskaber
1748 1748 Indtast en URL hvor data skal downloades fra
1749 1749 Indtast en upload-kommentar
1750 1750 Indtast brugerinfo for HTTP-proxy
1751 1751 Indtast brugeroplysninger for OSM-API
1752 1752 -----
1753 1753 Indtast filnavn:
1754 1754 Indtast sti eller mappenavn:
1755 1755 Indtast ID’et fra det objekt der skal downloads
1756 1756 Angiv OAuth adgangsudtrykket
1757 1757 Indtast koordinaterne for det nye punkt.<br/>Du kan adskille længdegrad og breddegrad med mellemrum, komma eller semikolon.<br/>Brug positive tal eller N, E tegn for at indikere Nordlig og østlig kardinal-retning.<br/>For syd og vest kardinal-retninger kan du brugen enten negative tal eller S,W tegn.<br/>Koordinatværdiger kan være i en af følgende tre formater:<ul><li><i>grader</i><tt>&deg;</tt></li><li><i>grader</i><tt>&deg;</tt> <i>minutter</i><tt>&#39;</tt></li><li><i>grader</i><tt>&deg;</tt> <i>minutter</i><tt>&#39;</tt> <i>sekunder</i><tt>&quot</tt></li></ul>Symbolerne <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> er valgfri.<br/><br/>Nogle eksempler:<ul><li>49.29918&deg; 19.24788&deg;</li><li>N 49.29918 E 19.24788</li><li>W 49&deg;29.918&#39; S 19&deg;24.788&#39;</li><li>N 49&deg;29&#39;04&quot; E 19&deg;24&#39;43&quot;</li><li>49.29918 N, 19.24788 E</li><li>49&deg;29&#39;21&quot; N 19&deg;24&#39;38&quot; E</li><li>49 29 51, 19 24 18</li><li>49 29, 19 24</li><li>E 49 29, N 19 24</li><li>49&deg; 29; 19&deg; 24</li><li>N 49&deg; 29, W 19&deg; 24</li><li>49&deg; 29.5 S, 19&deg; 24.6 E</li><li>N 49 29.918 E 19 15.88</li><li>49 29.4 19 24.5</li><li>-49 29.4 N -19 24.5 W</li></ul><li>48 deg 42&#39; 52.13" N, 21 deg 11&#39; 47.60" E</li></ul>
1758 1758 Indtast søgeudtrykket
1759 1759 Indgang
1760 1760 Ridning
1761 1761 Erotisk
1762 1762 Fejl
1763 1763 Fejl
1764 1764 Fejl ved visning af URL
1765 1765 Fejl under download
1766 1766 Fejl i filter
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 Fejl ved opstart af test {0}:\n {1}
1772 1772 Fejl ved indlæsning af fil
1773 1773 -----
1774 1774 Fejl i fil {0}
1775 1775 Fejl ved fortolkning af {0}:
1776 1776 Fejl ved lydafspilning
1777 1777 Fejl ved læsning af bogmærkeemnet: %s
1778 1778 -----
1779 1779 Fejl ved oprettelse af backup for fjernet lag: {0}
1780 1780 Fejl ved eksport af {0}:\n{1}
1781 1781 Fejl ved hentning af filer fra mappen {0}\n
1782 1782 Fejl ved fortolkning af forskydning.\nForventet format: {0}
1783 1783 -----
1784 1784 Fejl ved fortolkning af datoen.\nBrug venligst det angivne format
1785 1785 Fejl ved fortolkning af tidszone.\nForventet format: {0}
1786 1786 Fejl under fortolkning af {0}
1787 1787 Fejl: Forbindelse til proxy ''{0}'' for URI ''{1}'' fejlede. Undtagelse var: {2}
1788 1788 Fejl: Ulovlig double værdi ''{0}'' i linje ''{1}'' i bogmærkefil ''{2}''
1789 1789 Fejl: Uventet linje ''{0}'' i bogmærkefil ''{1}''
1790 1790 Fejl: kunne ikke indlæse korttegningsklassen "{0}". Klassen blev ikke fundet.
1791 1791 Fejl: Kunne ikke åbne inputstrømmen for ressourcen "/data/{0}".
1792 1792 Fejl: kunne ikke åbne input-strømmen for ressourcen ''/data/{0}''. Kan ikke indlæse NTF<->RGF93 gitter
1793 1793 Fejl
1794 1794 Fejl under download
1795 1795 +++++
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 Alt
1800 1800 Eksempler
1801 1801 Afslut
1802 1802 Afslut JOSM
1803 1803 Afslut JOSM og gem. Ugemte ændringer uploades og/eller gemmes.
1804 1804 Afslut JOSM uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.
1805 1805 Afslut programmet.
1806 1806 -----
1807 1807 Forventede ikke-tom værdi for parameter "{0}". Fik "{1}".
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 Tydelige vejpunkter med tid anslået udfra sporposition
1811 1811 Tydelige vejpunkter med gyldige tidsstempler.
1812 1812 Eksportér GPX-fil
1813 1813 Eksporter og gem
1814 1814 Eksporter indstillinger
1815 1815 Eksporter dataene til GPX-fil.
1816 1816 Eksporter til GPX...
1817 1817 -----
1818 1818 Trækker GPS-lokaliteter ud fra EXIF
1819 1819 Træk ud
1820 1820 Træk vej ud
1821 1821 +++++
1822 1822 FIXMEs
1823 1823 -----
1824 1824 Stof
1825 1825 Faciliteter
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 Kunne ikke autentikere bruger ''{0}'' med adgangskode ''***'' som OAuth-bruger
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 Kunne ikke indlæse ressource "{0}". Fejl er {1}.
1834 1834 -----
1835 1835 Kunne ikke åbne URL
1836 1836 -----
1837 1837 Kunne ikke åbne forbindelse til API {0}.
1838 1838 Kunne ikke åbne Hjælp-side
1839 1839 Kunne ikke åbne Hjælp-side. URL’en er tom.
1840 1840 Kunne ikke åbne input-strøm for resurse ''{0}''
1841 1841 Kunne ikke fortolke dato "{0}" meldt tilbage af serveren.
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 Kunne ikke læse CSS-filen ''help-browser.css''. Undtagelse er: {0}
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 Kunne ikke lave nuværende primitiv. Nuværende version {0} ikke tilgængelig i historik.
1848 1848 Kunne ikke lave reference. Reference-ID {0} matcher ikke historik-ID {1}.
1849 1849 Kunne ikke lave reference. Reference version {0} ikke tilgængelig i historik.
1850 1850 -----
1851 1851 Kunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag ikke indeholder sådan en primitiv
1852 1852 Kunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag er nul.
1853 1853 Jordbrugsland
1854 1854 Gårdsplads
1855 1855 Fastfood
1856 1856 Hurtig optegning (ser grimmere ud)
1857 1857 -----
1858 1858 Hurtig frem multiplikator
1859 1859 Fatalt: Kunne ikke finde billede ''{0}''. Dette er et alvorligt konfigurationsproblem. JOSM vil holde op med at virke.
1860 1860 Fax-nummer
1861 1861 Gebyr
1862 1862 Fjeldområde
1863 1863 Hegn
1864 1864 Færgerute
1865 1865 Færgehavn
1866 1866 Henter en pakke punkter fra "{0}"
1867 1867 Henter en pakke relationer fra "{0}"
1868 1868 Henter en pakke veje fra "{0}"
1869 1869 Henter punkt med ID {0} fra ''{1}''
1870 1870 Henter relation med ID {0} fra ''{1}''
1871 1871 Henter vej med ID {0} fra ''{1}''
1872 1872 Filer
1873 1873 Fil ''{0}'' findes ikke.
1874 1874 Fil "{0}" er ikke skrivbar. Indtast venligst et andet filnavn.
1875 1875 Fil format fejl
1876 1876 Filnavn:
1877 1877 Fil "{0}" findes ikke
1878 1878 Backup af filer
1879 1879 Filen findes allerede. Overskriv?
1880 1880 Filnavn:
1881 1881 Filen {0} eksisterer allerede. Overskriv?
1882 1882 Filen {0} er hentet, dog under navnet "{1}"
1883 1883 Fil: {0}
1884 1884 -----
1885 1885 Filnavn
1886 1886 Filer
1887 1887 Filer af typen:
1888 1888 Filer af typen:
1889 1889 Fyld et rettesæt op og returner til upload-dialogen
1890 1890 +++++
1891 1891 Filter Skjult:{0} Deaktiveret:{1}
1892 1892 Filtertilstand
1893 1893 Filtrér objekter og skjul/slå dem fra.
1894 1894 Filterstreng:
1895 1895 +++++
1896 1896 -----
1897 1897 Afslut tegning.
1898 1898 Brandhane
1899 1899 Brandstation
1900 1900 Bålplads
1901 1901 Fiskeri
1902 1902 Ret
1903 1903 Ret egenskaber
1904 1904 Løs tag konflikter
1905 1905 Ret det markerede problem.
1906 1906 Ret disse, hvis det er muligt.
1907 1907 Retter ({0}/{1}): ''{2}''
1908 1908 Retter fejl...
1909 1909 Flagstang
1910 1910 Blomsterhandler
1911 1911 Tøm tern-mellemlager
1912 1912 Mapper
1913 1913 Følg
1914 1914 Følg linje
1915 1915 Følgende problemer blev fundet:
1916 1916 Mad
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 Gående
1920 1920 Kun for de valgte elementer
1921 1921 Gennemtving tegning af linjer hvis de importerede data ikke indeholder linje information.
1922 1922 Fremtving linjer, hvis ingen segmenter blev importeret.
1923 1923 Vadested
1924 1924 Skov
1925 1925 Fjern objekter, men slet dem ikke fra serveren ved upload.
1926 1926 Frem/tilbage tid (sekunder)
1927 1927 Fandt en null-fil i mappen {0}\n
1928 1928 Fandt {0} resultater
1929 1929 Springvand
1930 1930 Ramme
1931 1931 -----
1932 1932 Frys
1933 1933 Frys den nuværende liste over samlede elementer.
1934 1934 -----
1935 1935 Fra ...
1936 1936 Fra relation
1937 1937 Fra URL
1938 1938 Brændstof
1939 1939 Benzintank
1940 1940 Brændstoftyper:
1941 1941 -----
1942 1942 Vis i fuldskærm
1943 1943 Fuldautomatisk
1944 1944 -----
1945 1945 Møbelforretning
1946 1946 -----
1947 1947 GK zone
1948 1948 GPS-punkter
1949 1949 beskrivelse af gps-spor
1950 1950 GPX-filer
1951 1951 GPX-filer (*.gpx *.gpx.gz)
1952 1952 GPX-sporet har ingen tidsangivelser.
1953 1953 GPX-spor:
1954 1954 -----
1955 1955 +++++
1956 1956 GTK farvevælger
1957 1957 -----
1958 1958 Gælisk fodbold
1959 1959 -----
1960 1960 Have
1961 1961 Havecenter
1962 1962 Gasbeholder
1963 1963 Port
1964 1964 -----
1965 1965 +++++
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Geografi
1970 1970 -----
1971 1971 Geobillede: {0}
1972 1972 Geotaggede billeder
1973 1973 Hent lag
1974 1974 Få et adgangsudtryk for ''{0}''
1975 1975 Gletsjer
1976 1976 Glas
1977 1977 Gå tilbage til upload dialog
1978 1978 Gå tilbage til trin 1/3
1979 1979 Gå til OSM wiki’en for tag-hjælp (F1)
1980 1980 Gå til JOSM’s Hjælp-hjemmeside
1981 1981 Gå til næste side
1982 1982 Gå til foregående side
1983 1983 +++++
1984 1984 Golfbane
1985 1985 Gondol
1986 1986 GPS-tidspunkt (aflæst fra ovenstående foto):
1987 1987 Givne rettigheder
1988 1988 Græs
1989 1989 Gravplads
1990 1990 Grøn:
1991 1991 -----
1992 1992 Grønthandler
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 +++++
1999 1999 +++++
2000 2000 Gæstehus
2001 2001 Guide post
2002 2002 +++++
2003 2003 +++++
2004 2004 Gymnastik
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Frisør
2008 2008 Landsby
2009 2009 Trådled
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 Isenkræmmer
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 Har nøglen "created_by" eller "converted_by"
2016 2016 Har nøglen "note", "comment" eller "description"
2017 2017 Har nøglen "source"
2018 2018 Har nøglen "watch"
2019 2019 Har tag indholdende "fixme" eller "FIXME"
2020 2020 Sundhed
2021 2021 -----
2022 2022 Hede
2023 2023 Lastbil
2024 2024 Hæk
2025 2025 Højde
2026 2026 Højde (meter)
2027 2027 -----
2028 2028 Hjælp
2029 2029 Hjælp: {0}
2030 2030 Hjælper med at vektorisere WMS-billeder.
2031 2031 Halvkugle
2032 2032 Skjul
2033 2033 Skjul elementer
2034 2034 Skjul eller vis denne knap
2035 2035 Skjul denne knap
2036 2036 Hi-fi
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 Duplikerede punkter i veje
2040 2040 Veje
2041 2041 Highways deler segment med område
2042 2042 -----
2043 2043 Vandring
2044 2044 Historiske steder
2045 2045 Historik
2046 2046 Historie (web)
2047 2047 Historik for punkt {0}
2048 2048 Historik for relation {0}
2049 2049 Historik for vej {0}
2050 2050 Historik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave nuværende primitiv.
2051 2051 Historik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave referenceprimitiv
2052 2052 +++++
2053 2053 Hold Ctrl nede to skifte snapping
2054 2054 -----
2055 2055 Hjemmeside
2056 2056 Hest
2057 2057 Galopbane
2058 2058 +++++
2059 2059 Vært:
2060 2060 Vandrerhjem
2061 2061 +++++
2062 2062 -----
2063 2063 Husnavn
2064 2064 Husnummer
2065 2065 Husnummer {0}
2066 2066 Hus nummer {0} på {1}
2067 2067 Huset {0}
2068 2068 -----
2069 2069 Skydetelt
2070 2070 Jeg er i tidszonen:
2071 2071 +++++
2072 2072 +++++
2073 2073 +++++
2074 2074 ID > 0 forventet. Fik {0}.
2075 2075 Rettesæt med ID > 0 krævet. Nuværende ID er {0}.
2076 2076 +++++
2077 2077 -----
2078 2078 IO undtagelse.
2079 2079 IO-fejl ved oprettelse af filen, autogem vil blive sprunget over: {0}
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 Ikon
2083 2083 Ikonstier:
2084 2084 Ikon:
2085 2085 Hvis angivet, nulstil konfigurationen i stedet for at indlæse den.
2086 2086 Ignorér
2087 2087 Ignorér det markerede problem næste gang.
2088 2088 Ignorer dem og lad relationen være som den er.
2089 2089 Ignorér dette tip og upload alligevel
2090 2090 Ignorér hele gruppen eller enkelte elementer?
2091 2091 Ignorerer fanget undtagelse fordi upload blev annulleret. Undtagelse er: {0}
2092 2092 Ignorerer elementer
2093 2093 Ignorerer fejlen da download blev annulleret. Fejlen var: {0}
2094 2094 Ignorerer misformet URL: "{0}"
2095 2095 Ignorerer misformet fil-URL: "{0}"
2096 2096 Ugyldig data
2097 2097 Ulovlig boolesk værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
2098 2098 Ulovlig rettesætsforespørgselsURL
2099 2099 Ulovlig størrelse af bidder
2100 2100 Ulovlig stykstørrelse <= 0. Indtast venligst et heltal > 1
2101 2101 Ulovligt streg-mønster. Mindst en værdi skal være over > 0
2102 2102 Ulovligt streg-mønster. Værdierne skal være positive.
2103 2103 Ulovlig dokument struktur. Fandt punkt, vej eller relation udenfor "create", "modify" eller "delete".
2104 2104 -----
2105 2105 Ugyldigt udtryk ''{0}''
2106 2106 Ulovlig breddegradsværdi "{0}"
2107 2107 Ulovlig breddegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}
2108 2108 Ulovlig long værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
2109 2109 Ulovlig længdegradsværdi ''{0}''
2110 2110 Ulovlig længdegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}
2111 2111 -----
2112 2112 Ugyldigt objekt med id=0
2113 2113 Ulovligt portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''
2114 2114 Ugyldigt regulært udtryk "{0}"
2115 2115 Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt'' på nyt objekt {1}. Fik {0}. Nulstiller til 0.
2116 2116 Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt''. Fik {0}
2117 2117 Ulovlig værdi af attribut ''ref'' på medlem i relation {0}. Fik {1}
2118 2118 Ulovlig værdi af attribut ''type'' på medlem {0} i relation {1}. Fik {2}.
2119 2119 Ulovlig værdi af attribut ''version'' på OSM-primitiv med ID {0}. Fik {1}.
2120 2120 Ulovlig værdi af attribut ''{0}'' på XML tag ''{1}''. Fik {2}.
2121 2121 Ulovlig værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
2122 2122 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type OsmPrimitiveType. Fik "{1}".
2123 2123 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type boolean. Fik "{1}".
2124 2124 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type double. Fik "{1}".
2125 2125 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long (>=0). Fik "{1}".
2126 2126 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long. Fik "{1}".
2127 2127 Ulovlig værdi af attribut ''ref'' i element <nd>. Fik {0}.
2128 2128 Billede
2129 2129 Billedfiler
2130 2130 Billedfilen kunne ikke slettes
2131 2131 Billedlag
2132 2132 -----
2133 2133 Indstillinger for billedlag
2134 2134 Billedlags-URL
2135 2135 Billedlags-URL (standard)
2136 2136 -----
2137 2137 Billedforskydning
2138 2138 Billedlag leverandører
2139 2139 Billeder der allerede er taggede ({0}/{1})
2140 2140 Billeder med geo-lokation i exif-data ({0}/{1})
2141 2141 Imperisk
2142 2142 -----
2143 2143 Importér lyd
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 Importer data fra URL
2147 2147 Importér billeder
2148 2148 Import er ikke mulig
2149 2149 -----
2150 2150 Importerer sager fra OpenStreetBugs
2151 2151 -----
2152 2152 I rettesæt:
2153 2153 I konflikt med:
2154 2154 Stigning
2155 2155 Ufuldstændig <member>-specifikation med ref=0
2156 2156 Ufuldstændig upload og/eller gemme operation
2157 2157 -----
2158 2158 Ugyldigt antal parametre
2159 2159 Ugyldigt mønster
2160 2160 -----
2161 2161 Øg zoom
2162 2162 Uafhængig
2163 2163 Industri
2164 2164 Information
2165 2165 +++++
2166 2166 Informationstavle
2167 2167 Informationskontor
2168 2168 Informations terminal
2169 2169 Information om lag
2170 2170 Informative advarsler, forvent en del falske poster.
2171 2171 Initialiserer
2172 2172 Initialiserer en session på OSM-websiden...
2173 2173 -----
2174 2174 Initialiserer punkter der skal opdateres ...
2175 2175 Initialiserer relationer der skal opdateres ...
2176 2176 Initialiserer veje der skal opdateres ...
2177 2177 Installerer opdaterede plugins
2178 2178 -----
2179 2179 Intern server fejl
2180 2180 -----
2181 2181 Internet-adgang
2182 2182 Gebyr for Internet-adgang
2183 2183 -----
2184 2184 Ugyldig API URL
2185 2185 Ugyldigt ID liste angivet\n Kan ikke downloade objektet.
2186 2186 -----
2187 2187 Ugyldigt afgrænsningsfelt
2188 2188 Ugyldig bz2-fil.
2189 2189 Ugyldig dato
2190 2190 Ugyldige dato/tids-værdier
2191 2191 Ugyldig forskydning
2192 2192 Ulovlig egenskabsnøgle
2193 2193 Ugyldigt søgeudtryk
2194 2194 Ugyldig service URL
2195 2195 Ugyldig stavekontrol-linje: {0}
2196 2196 Ugyldig tagtjekker-linje - {0}: {1}
2197 2197 Ugyldig tidszone
2198 2198 Ugyldigt bruger ID
2199 2199 Ugyldigt brugernavn
2200 2200 Ulovligt blanktegn i egenskabsnøgle
2201 2201 Omvend filter
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 Ø
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 Det ser ud som om JOSM fejlede sidste gang. Vil du gendanne data?
2210 2210 Den understøtter protokol version 0.6, mens serveren siger den understøtter {0} til {1}.
2211 2211 Emne {0} ikke fundet på liste.
2212 2212 -----
2213 2213 JOSM’s Hjælp-browser
2214 2214 Intern JOSM stilart
2215 2215 JOSM’s udvidelsesmodulbeskrivelsesURL
2216 2216 JOSM forventede at finde primitiven [{0} {1}] i datasættet men det er der ikke. Rapportér venligst dette på http://josm.openstreetmap.de/. Dette er ikke en kritisk fejl, så det bør være sikkert at fortsætte dit arbejde.
2217 2217 JOSM-version {0} er krævet for udvidelsen {1}.
2218 2218 JOSM vil altid lytte på port 8111 på localhost. Denne port kan ikke ændres da den refereres til af eksterne programmer der vil tale med JOSM.
2219 2219 -----
2220 2220 JPEG-billeder (*.jpg)
2221 2221 +++++
2222 2222 Java-version {0}
2223 2223 -----
2224 2224 Funktion til sammenlægning af områder
2225 2225 Forbind punkt og linje
2226 2226 Føj punkt til vej
2227 2227 Forbind et punkt til nærmeste stykke vej
2228 2228 Sammenlæg område bekræftelse
2229 2229 Foren overlappende områder
2230 2230 Forbandt overlappende områder
2231 2231 Forener områder der overlapper hinanden
2232 2232 Hop til position
2233 2233 Hop dertil
2234 2234 Hop til position
2235 2235 Kryds
2236 2236 Gokart
2237 2237 Behold
2238 2238 Behold backupfiler når der gemmes datalag
2239 2239 Beholmd mine koordinater
2240 2240 Behold min slettede status
2241 2241 Behold udvidelse
2242 2242 Behold de markerede nøgle/værdi par fra det lokale datasæt
2243 2243 Behold de markerede nøgle/værdi par fra serverens datasæt
2244 2244 Behold deres koordinater
2245 2245 Behold deres slettede status
2246 2246 Behold dette relationsmedlem for målobjektet
2247 2247 Nøgle
2248 2248 Nøgle "{0}" er ugyldig
2249 2249 Nøglen "{0}" er ikke fordefineret
2250 2250 Nøgle kan ikke være tom når tag operatør bruges. Eksempel: nøgle=værdi
2251 2251 Tast:
2252 2252 Tastaturgenveje
2253 2253 Nøgleord
2254 2254 Børnehave
2255 2255 +++++
2256 2256 -----
2257 2257 Køkken
2258 2258 LKS-92 (Letland TM)
2259 2259 -----
2260 2260 Betegn lyd-, billede- og webmarkører.
2261 2261 -----
2262 2262 +++++
2263 2263 +++++
2264 2264 +++++
2265 2265 Lampert konform kejlesnit
2266 2266 Lambert-zone (Estland)
2267 2267 +++++
2268 2268 Brug af land
2269 2269 Losseplads
2270 2270 +++++
2271 2271 Duplikerede punkter i landbrug
2272 2272 Baner
2273 2273 Sprog
2274 2274 Seneste ændring ved {0}
2275 2275 Seneste udvidelsesopdatering var mere end {0} dage siden.
2276 2276 Bred./Læng.
2277 2277 Breddegrad
2278 2278 Breddegrad:
2279 2279 Start en filvælger for at markere en fil
2280 2280 -----
2281 2281 Start browser med information om rettesættet
2282 2282 Start browseren med wikihjælp for det valgte objekt
2283 2283 Start op i maksimeret tilstand
2284 2284 Start rettesætsforespørgselsdialogen
2285 2285 Starter Firefox for at vise den nu synlige skærm som et pænt SVG-billede.
2286 2286 starter en browser med information om brugeren
2287 2287 Vaskeri
2288 2288 Lag
2289 2289 Lag "{0}" har ændringer som bør gemmes i dets tilhørende fil ''{1}''.
2290 2290 Lag "{0}" har ændringer som bør uploades til serveren.
2291 2291 Lag "{0}" har ingen ændringer at gemme.
2292 2292 Lag "{0}" har ikke nogen ændringer at uploade.
2293 2293 Lag "{0}" er ikke bakket op af en fil
2294 2294 Lag "{0}" skal være i liste over lag
2295 2295 lag er ikke i listen
2296 2296 Lag: {0}
2297 2297 Lag
2298 2298 Tid for indføring (sekunder)
2299 2299 Rekreation
2300 2300 Længde
2301 2301 -----
2302 2302 Længde af værdi for tag ''{0}'' på objekt {1} overskrider den max tilladte længde {2}. Værdis længde er {3}.
2303 2303 Længde: {0}
2304 2304 Jernbaneoverskæring
2305 2305 Bibliotek
2306 2306 Licens
2307 2307 -----
2308 2308 Bom
2309 2309 -----
2310 2310 Letbane
2311 2311 Fyrtårn
2312 2312 Linie reference
2313 2313 Linie type
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 Liste i rolle {0} deltager ikke i et sammenligningspar.
2317 2317 Liste over elementer i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt
2318 2318 Liste over elementer i deres datasæt, f.eks. serverdatasættet
2319 2319 Liste over sammenlagte elementer. De vil erstatte listen med mine elementer når sammenlægnings beslutningen er påført.
2320 2320 Liste med senest åbnede filer
2321 2321 Oplyst
2322 2322 Legegade
2323 2323 Indlæs alle fejl-tern
2324 2324 Hent alle tern
2325 2325 Indlæs CT
2326 2326 Hent tern
2327 2327 Indlæs WMS-lag
2328 2328 Indlæs WMS-lag fra fil
2329 2329 Indlæs data fra API
2330 2330 Indlæs historik
2331 2331 Indlæs billedlag
2332 2332 Hent forældrerelationer
2333 2333 Indlæs relation
2334 2334 Hent listen med dine åbne rettesæt fra serveren
2335 2335 Henter indledende udvidelser
2336 2336 Henter historik for punkt {0}
2337 2337 Henter historik for relation {0}
2338 2338 Henter historik for vej {0}
2339 2339 Henter forældrerelationer
2340 2340 -----
2341 2341 Henter udvidelser
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Indlæser stilkilder fra ''{0}''
2345 2345 Henter {0}
2346 2346 -----
2347 2347 Lokale filer
2348 2348 Egn
2349 2349 Sted
2350 2350 Lås
2351 2351 Sluseport
2352 2352 Lodi - Italien
2353 2353 Logger session ''{0}'' ud...
2354 2354 Længdegrad
2355 2355 Længdegrad:
2356 2356 -----
2357 2357 Udseende
2358 2358 -----
2359 2359 Udkigstårn
2360 2360 -----
2361 2361 Søger efter punkter eller veje med FIXME i enhver egenskavsværdi
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 Hoveddatasæt inkluderer ikke punkt {0}
2368 2368 Sæt audio-markør ved afspilnings-starten
2369 2369 Lav duplet af det makerede lag
2370 2370 Lav paralelle kopier af veje
2371 2371 Fejl i udførsel af parallel vej
2372 2372 Vær sikker på at du indlæser nogle data hvis du bruger --selection.
2373 2373 Laver rækkehuse ud af en enkelt blok.
2374 2374 -----
2375 2375 Forkert URL til EULA licensen: {0}
2376 2376 Fejl i konfigurationsfilen ved linjerne {0}
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 Menneskeskabt
2380 2380 Håndtér åbne rettesæt og vælg et rettesæt at uploade til
2381 2381 Manuelt
2382 2382 Manuel justering
2383 2383 Konfigurér en HTTP-proxy manuelt
2384 2384 Kort
2385 2385 Korttegningsstile
2386 2386 Kortprojektion
2387 2387 Indstillinger for kort
2388 2388 Kortstil info
2389 2389 Kort: {0}
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 Lystbådehavn
2394 2394 Markér de markerede tags som uafklarede
2395 2395 Markører fra navngivne punkter
2396 2396 Markører fra {0}
2397 2397 Markedsplads
2398 2398 +++++
2399 2399 Tilpasser første foto med første GPX-punkt
2400 2400 Det lykkedes ikke at matche fotos med spor
2401 2401 Materiale
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 Maks. breddegrad
2405 2405 -----
2406 2406 Maks. længdegrad
2407 2407 Maks. hastighed (km/t)
2408 2408 Maks. vægt (ton)
2409 2409 -----
2410 2410 Maks. zoomniveau:
2411 2411 Maksimum område per anmodning:
2412 2412 Maksimal længde (i meter) at tegne linjer for lokale filer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.
2413 2413 Maksimal længde (i meter) at tegne linjer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.
2414 2414 Maksimal længde (meter)
2415 2415 Maksimal længde for lokale filer (meter)
2416 2416 Eng
2417 2417 Måling
2418 2418 Målestation
2419 2419 Medlem af
2420 2420 Medlem for rollen {0} er af forkert type
2421 2421 Medlemmer
2422 2422 -----
2423 2423 Medlemmer (afklaret)
2424 2424 Medlemmer (med konflikter)
2425 2425 Mindesmærke
2426 2426 Navn på menu
2427 2427 Navn på menu (standard)
2428 2428 Menu-genveje
2429 2429 +++++
2430 2430 +++++
2431 2431 Sammenflet
2432 2432 Læg punkter sammen
2433 2433 Forbind lag
2434 2434 Læg punkter sammen til den ældste
2435 2435 -----
2436 2436 Saml markering
2437 2437 Forbind det nuværende lag med et andet lag
2438 2438 Læg de valgte obekter ind i et andet lag
2439 2439 Flet dette lag ind i et andet lag
2440 2440 Læg {0} punkter sammen
2441 2441 Sammenlagt medlemsliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste
2442 2442 Sammenlagt punktliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne vejs punktliste
2443 2443 Sammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando
2444 2444 Sammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando.
2445 2445 Sammenflettet version
2446 2446 Sammenlægning af slettede objekter mislykkedes
2447 2447 Dagens besked er ikke tilgængelig
2448 2448 -----
2449 2449 Metrisk
2450 2450 -----
2451 2451 Midter-klik for at cykle gennem.<br>Hold CTRL for at vælge direkte fra denne liste med musen.<hr>
2452 2452 Militært område
2453 2453 Min. breddegrad
2454 2454 Min. længdegrad
2455 2455 Min. hastighed (km/t)
2456 2456 Min. zoomniveau:
2457 2457 -----
2458 2458 Mini-rundkørsel
2459 2459 Minigolf
2460 2460 Mindste afstand (pixels)
2461 2461 Minutter: {0}
2462 2462 Spejlvend
2463 2463 Spejlvend de valgte punkter og veje
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 Manglende kodning
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Mangler obligatorisk attribut "{0}"
2473 2473 -----
2474 2474 Manglende sammenlægningsmål for punkt med id {0}
2475 2475 Manglende sammenlægningsmål for relation med id {0}
2476 2476 Manglende sammenlægningsmål for vej med id {0}
2477 2477 Manglende sammenlægningsmål af type {0} med id {1}
2478 2478 Manglende name:* oversættelse
2479 2479 Manglende operatør for NOT
2480 2480 Manglende parameter for OR
2481 2481 -----
2482 2482 Mangler brugeridentitet
2483 2483 -----
2484 2484 Blandede typer af duplikerede punkter
2485 2485 Mandag-Fredag 08:30-20:00
2486 2486 -----
2487 2487 +++++
2488 2488 Mobiltelefon
2489 2489 Tilstand: Tegn fokus
2490 2490 Tilstand: {0}
2491 2491 -----
2492 2492 Arbejd tilstandsløst (Potlatch-metode)
2493 2493 Ændret
2494 2494 Ændrede tider (tidsstempler) af lydfiler.
2495 2495 -----
2496 2496 Redigér listen af billedlag vist i Billedlag-menuen
2497 2497 Vekselkontor
2498 2498 +++++
2499 2499 +++++
2500 2500 -----
2501 2501 Mere information om denne feature
2502 2502 Mere end én "fra" vej fundet
2503 2503 Mere end én "til" vej fundet
2504 2504 Mere end ét "via" punkt fundet
2505 2505 +++++
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 Motorkøretøj
2509 2509 Motorcykel
2510 2510 Motorcyckel forhandler
2511 2511 Hovedvej
2512 2512 -----
2513 2513 Motorvej
2514 2514 Motorvejskryds
2515 2515 Motorvejsforbindelse
2516 2516 Bjergpas
2517 2517 +++++
2518 2518 Flyt punkt...
2519 2519 Flyt et segment langs dets normale og slip så museknappen.
2520 2520 Flyt dialog til sidepanelet
2521 2521 Flyt ned
2522 2522 Flyt de valgte elementer ét trin ned
2523 2523 Flyt elementer
2524 2524 Flyt filter ned.
2525 2525 Flyt filter op.
2526 2526 Flyt til venstre
2527 2527 Flyt punkter så alle vinkler er 90 eller 180 grader
2528 2528 Flyt objekter ved at trække; Shift for at tilføje til udvælgningen (Ctrl for at skifte); Shit-Ctrl for at rotere valgte; Alt-Ctrl for at skalere valgte; eller ændre valg
2529 2529 Flyt objekterne {0}
2530 2530 Flyt til højre
2531 2531 Flyt de nu markerede medlemmer ned
2532 2532 Flyt de nu markerede medlemmer op
2533 2533 Flyt det valgte emne én række ned.
2534 2534 Flyt det valgte emne én række op.
2535 2535 Flyt det valgte lag en række ned.
2536 2536 Flyt det valgte lag en række op.
2537 2537 Flyt de valgte punkter ind på linje
2538 2538 Flyt de valgte punkter ind i en cirkel
2539 2539 Flyt dem
2540 2540 Flyt op
2541 2541 Flyt de valgte elementer ét trin op
2542 2542 Flyt {0}
2543 2543 Flytter objekterne {0}
2544 2544 Mudder
2545 2545 +++++
2546 2546 Flere medlemmer refererer til det samme objekt.
2547 2547 +++++
2548 2548 -----
2549 2549 Multipolygon er ikke lukket
2550 2550 +++++
2551 2551 Musikinstrumenter
2552 2552 Mine rettesæt
2553 2553 Mit datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}
2554 2554 Min version
2555 2555 Min version (lokalt datasæt)
2556 2556 Min med sammenflettet
2557 2557 Min med deres
2558 2558 Fejl ved NMEAimport!
2559 2559 NMEA-import succesfuld
2560 2560 NMEA-0183-filer
2561 2561 Navn
2562 2562 Navn (valgfrit):
2563 2563 Navn på sted
2564 2564 Brugerens navn.
2565 2565 Navn eller offset
2566 2566 Navn: {0}
2567 2567 Navngivne punkter fra {0}
2568 2568 Navngivne sporpunkter
2569 2569 Smalsporet bane
2570 2570 +++++
2571 2571 Nationalpark
2572 2572 Duplikerede punkter i natur
2573 2573 -----
2574 2574 Naturreservat
2575 2575 Netværk
2576 2576 Netværksundtagelse
2577 2577 Opdater aldrig
2578 2578 Ny
2579 2579 -----
2580 2580 Ny mappe
2581 2581 Nyt lag
2582 2582 Ny nøgle
2583 2583 Ny forskydning
2584 2584 -----
2585 2585 Ny relation
2586 2586 Ny rolle
2587 2587 Ny stilart element:
2588 2588 Ny værdi
2589 2589 Næste
2590 2590 Natklub
2591 2591 Nej
2592 2592 Ingen eksportør fundet! Intet gemt.
2593 2593 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget, som der kan associeres lyd med.
2594 2594 Ingen genvej
2595 2595 Ingen "fra" vej fundet
2596 2596 Ingen "til" vej fundet
2597 2597 Intet "via" punkt eller vej fundet
2598 2598 Intet område markeret endnu
2599 2599 Ingen afgrænsende boks blev fundet for dette lag.
2600 2600 Ingen ændringer at uploade.
2601 2601 Ingen rettesæt tilstede for diff-upload
2602 2602 Ingen konflikter at løse
2603 2603 Ingen konflikter at zoome ind på.
2604 2604 Intet aktuelt datasæt fundet
2605 2605 -----
2606 2606 Intet data fundet i dette område
2607 2607 Intet data indlæst.
2608 2608 Ingen dato
2609 2609 Ingen eksisterende lydmarkører i dette lag at forskyde ud fra.
2610 2610 Blind vej
2611 2611 Ingen fil hører til dette lag
2612 2612 Ingen gpx valgt
2613 2613 Intet billede
2614 2614 Ingen billedfiler fundet.
2615 2615 Ingen billeder kunne afstemmes!
2616 2616 Intet skæringspunkt fundet. Intet blev ændret.
2617 2617 Intet resultat for "{0}"
2618 2618 Intet rettesæt åbent
2619 2619 Ingen åbne rettesæt
2620 2620 Ingen ydre vej for multipolygon
2621 2621 Ingen uafklarede egenskabskonflikter
2622 2622 Ingen uafklarede tagkonflikter der skal løses
2623 2623 -----
2624 2624 Fandt ingen problemer
2625 2625 Ingen proxy
2626 2626 Intet valgt GPX-spor
2627 2627 Ingen stil for multipolygon
2628 2628 Ingen "style" i multipolygon-relation
2629 2629 Ingen tags
2630 2630 Ingen ønskede lag
2631 2631 Ingen tern på dette zoom niveau
2632 2632 -----
2633 2633 Ingen gyldig WMS-URL eller id
2634 2634 Ingen valideringsfejl
2635 2635 Nej, fortsæt redigeringen
2636 2636 -----
2637 2637 Nej, anvend den ikke
2638 2638 Punkt
2639 2639 Punkter stadig i brug
2640 2640 Punkt {0}
2641 2641 Punkt:
2642 2642 Punkt: forbindelse
2643 2643 Punkt: standard
2644 2644 Punkt: tagget
2645 2645 Punkter
2646 2646 Punkter med samme position
2647 2647 Punkter med samme navn
2648 2648 Punkter (afklaret)
2649 2649 Punkter (med konflikter)
2650 2650 -----
2651 2651 Ingen
2652 2652 Ingen af disse punkter er forbundet til noget andet.
2653 2653 Ingen af denne vejs punkter er forbundet til noget andet.
2654 2654 Nord
2655 2655 +++++
2656 2656 Ikke fundet
2657 2657 Ikke afklaret endnu
2658 2658 Ikke afklaret endnu
2659 2659 Ikke i mellemlager
2660 2660 +++++
2661 2661 Bemærk at rettesætsforespørgsler for øjeblikket altid indsendes til ''{0}'', uanset den herunder indtastede URL’s vært, port og sti.
2662 2662 Bemærk: GPL er ikke kompatibel med OSM-licensen. Upload ikke GPL-licenserede spor.
2663 2663 Bemærk: Hvis en vej er markeret, vil denne vej få nye kopier af de adskilte punkter\nog de nye punkter vil blive markeret. Ellers vil alle veje få deres\negen kopi og alle punkter vil blive markeret.
2664 2664 Sedler
2665 2665 Intet
2666 2666 Intet føjet til markering ved søgning efter "{0}"
2667 2667 Intet fundet i markering ved søgning efter "{0}"
2668 2668 Intet fjernet fra markering ved søgning efter "{0}"
2669 2669 Intet markeret at zoome ind på.
2670 2670 Intet er valgt!
2671 2671 Intet at eksportere. Hent først nogle data.
2672 2672 Intet at vælge
2673 2673 Intet at uploade. Få nogle data først.
2674 2674 Intet at zoome ind på
2675 2675 Null pointer-fejl, sikkert på grund af nogle manglende tags.
2676 2676 Nummer
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 Antal pladser
2683 2683 Antal kabler (bedre: ledere) pr. strømkabel
2684 2684 Antallet af {0} roller er for stor ({1})
2685 2685 Antallet af {0} roller er for lav ({1})
2686 2686 Nummereringssystem
2687 2687 -----
2688 2688 OAuth autorisation fejlede
2689 2689 -----
2690 2690 +++++
2691 2691 OK - prøver igen
2692 2692 +++++
2693 2693 OSM API URL må ikke være tom. Indtast venligst OSM API URL’en.
2694 2694 OSM-data
2695 2695 OSM-adgangskode
2696 2696 OSM-serverfiler
2697 2697 OSM serverfiler bzip2-komprimeret
2698 2698 -----
2699 2699 OSM server-URL:
2700 2700 OSM-adgangskode:
2701 2701 OSM-brugernavn:
2702 2702 OSM-webside leverede ikke en sessionscookie som svar på ''{0}'',
2703 2703 Objekt
2704 2704 Objekt ''{0}'' er allerede slettet. Springer over objekt i upload.
2705 2705 Objekt ID:
2706 2706 Objekt ID’er kan adskilles med et komma eller mellemrum.<br/> Eksempler: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> I blandet tilstand, angiv objekter således: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2707 2707 Objektet af type {0} med id {1} blev markeret til sletning, men det mangler i kildedatasættet
2708 2708 Objekttype:
2709 2709 Objekt med historik
2710 2710 Objekter uploades til et <strong>nyt rettesæt</strong>.
2711 2711 Objekter uploades til det <strong>åbne rettesæt</strong> {0} med kommentaren ''{1}''.
2712 2712 Tilføjede objekter:
2713 2713 Slettede objekter:
2714 2714 Ændrede objekter:
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 Rykket 3.000.000m øst
2722 2722 Offset bogmærke eksisterer allerede. Overskriv?
2723 2723 Offset bogmærker
2724 2724 -----
2725 2725 Forskydning:
2726 2726 +++++
2727 2727 O.k.
2728 2728 Gammel nøgle
2729 2729 Gammel rolle
2730 2730 Gammel værdi
2731 2731 Ved behov
2732 2732 Ved upload
2733 2733 Ensrettet
2734 2734 Enkeltpunktsveje
2735 2735 En af de markerede filer var havde en null-værdi
2736 2736 En af de valgte veje er ikke lukket, og kan derfor ikke sammenføjes.
2737 2737 -----
2738 2738 Ensrettet
2739 2739 -----
2740 2740 Kun rettesæt lukket efter og oprettet før en specifik dato/tid
2741 2741 Kun rettesæt lukket efter den følgende dato/tid
2742 2742 Kun rettesæt ejet af mig selv
2743 2743 Kun rettesæt ejet af mig selv (deaktiveret. JOSM kører i øjeblikket som en anonym bruger)
2744 2744 Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugerID
2745 2745 Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugernavn
2746 2746 Kun ved enden af vejen.
2747 2747 Gennemsigtighed
2748 2748 Åbn
2749 2749 Åbn sted...
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 Åbn seneste
2753 2753 Åbn et tomt WMS-lag at indlæse data til fra en fil
2754 2754 Åbn en fil (enhver filtype der kan åbnes med Fil/Åbn)
2755 2755 Åbn en fil
2756 2756 Åbn er historikbrowser med dette punkts historik
2757 2757 Åbn en liste over alle kommandoer (fortryd-oversigt)
2758 2758 Åbn en liste over alle hentede lag.
2759 2759 Åbn en liste over alle relationer
2760 2760 Åbn en liste over brugere, der arbejder på de valgte objekter.
2761 2761 Åbn en fletnings-dialogboks for alle valgte elementer i den ovenstående liste.
2762 2762 Åbn et nyt rettesæt og brug det i den næste upload
2763 2763 Åbn en indstillingsdialog for globale indstillinger
2764 2764 Åbn et vindue med en markeringsliste.
2765 2765 Åbn en webside for hvert markeret rettesæt
2766 2766 Åbn en URL.
2767 2767 Åbn en editor for den valgte relation
2768 2768 Åbn og brug så mange rettesæt som nødvendigt
2769 2769 Åbn endnu et GPX-spor
2770 2770 Åbn et andet foto
2771 2771 Åbent rettesæt forventet. Fik lukket rettesæt med ID {0}.
2772 2772 Åbn rettesæt
2773 2773 Åbn fil
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 Åbn den nuværende Hjælp-side i en ekstern browser
2777 2777 Åbn listen over rettesæt i det nuværende lag.
2778 2778 Åbn valideringsvindue
2779 2779 Åbn...
2780 2780 Åben/lukket:
2781 2781 +++++
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 OpenStreetMap-data
2790 2790 Åbningstider
2791 2791 -----
2792 2792 Åbner fil ''{0}'' ...
2793 2793 Åbner filer
2794 2794 Åbning af link ikke understøttet på den nuværende platform ("{0}")
2795 2795 Åbner en dialog der tillader at hoppe til et bestemt sted
2796 2796 Åbner rettesætshåndteringsvinduet for de markerede rettesæt
2797 2797 -----
2798 2798 Selskab
2799 2799 Optiker
2800 2800 Valgfri attributter:
2801 2801 Valgfri typer
2802 2802 Økologisk
2803 2803 Orig. vej
2804 2804 Retvinkl
2805 2805 Retvinkl / Fortryd
2806 2806 Retvinkl figur
2807 2807 Retvinkl figur / Fortryd
2808 2808 Retvinkl figur / Fortryd\nVælg punkter der blev flyttet af den foregående Retvinkl figur aktion!
2809 2809 -----
2810 2810 Andet
2811 2811 Andre informations punkter
2812 2812 Andre duplikerede punkter
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 Overlap fliser
2816 2816 Overlappende områder
2817 2817 Overlappende veje
2818 2818 Overlappende jernbaner
2819 2819 Overlappende veje
2820 2820 Overlappende veje.
2821 2821 Underkend position for:
2822 2822 Overskriv
2823 2823 Overskriv brugerdefinerede OAuth indstillinger?
2824 2824 Overskriv nøgle
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 +++++
2829 2829 +++++
2830 2830 +++++
2831 2831 +++++
2832 2832 Maling
2833 2833 Tegnestil {0}: {1}
2834 2834 Palæontologisk sted
2835 2835 -----
2836 2836 Papir
2837 2837 +++++
2838 2838 -----
2839 2839 Parameter "downloadgps" accepterer ikke filnavne eller fil-URL’er
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 Parameter {0} ikke i interval 0..{1}. Fik ''{2}''.
2843 2843 Parametrene --download, --downloadgps og --selection behandles i denne rækkefølge.
2844 2844 Forældrerelationer
2845 2845 +++++
2846 2846 Parkér og kør
2847 2847 Parkering
2848 2848 Vej mellem parkeringsbåse
2849 2849 Fejl ved fortolkning: ulovlig datastruktur for gpx-dokument
2850 2850 Fortolker OSM-data...
2851 2851 Fortolker OSM historikdata ...
2852 2852 Fortolker indhold af rettesæt ...
2853 2853 Fortolkning af fil "{0}" fejlede
2854 2854 Fortolker liste over rettesæt...
2855 2855 -----
2856 2856 Fortolker svar fra server...
2857 2857 Del af:
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 Adgangskode
2862 2862 Adgangskode:
2863 2863 Adgangskode:
2864 2864 Indsæt
2865 2865 Indsæt ...
2866 2866 Indsæt tags
2867 2867 Indsæt URL fra udklipsholder
2868 2868 Indsæt indhold af udklipsholderen.
2869 2869 Indsæt uden ufuldstændige medlemmer
2870 2870 Sti
2871 2871 Sti:
2872 2872 Tinde
2873 2873 Gågade
2874 2874 Fodgængerfelt
2875 2875 Type af fodgængerfelt
2876 2876 Fodgængere
2877 2877 +++++
2878 2878 Uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste
2879 2879 Uafklarede konflikter i denne vejs punktliste
2880 2880 uafklarede egenskabskonflikter der skal løses
2881 2881 Foretager datavalidering
2882 2882 Tilladte handlinger:
2883 2883 +++++
2884 2884 Apotek
2885 2885 Telefonnummer
2886 2886 Telefonnummer
2887 2887 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
2888 2888 Billederne rummer ingen tidsangivelser
2889 2889 Picnic sted
2890 2890 Mole
2891 2891 +++++
2892 2892 Rørledning
2893 2893 +++++
2894 2894 -----
2895 2895 Sted for tilbedelse
2896 2896 Steder
2897 2897 -----
2898 2898 Afspil/pause lyd.
2899 2899 Afspilning starter dette antal sekunder før (eller efter, hvis negativ) den forespurgte lydsporsposition
2900 2900 Legeplads
2901 2901 Afbryd hvis du ikke er sikker
2902 2902 Klik venligst på <strong>Download liste</strong> for at downloade og vise en liste over tilgængelige plugins.
2903 2903 Bestem venligst hvilket rettesæt dataene skal uploades til og om rettesættet skal lukkes efter næste upload.
2904 2904 Angiv venligst hvorvidt JOSM automatisk skal opdaterer aktive udvidelser efter et bestemt stykke tid.
2905 2905 Angiv venligst hvorvidt JOSM automatisk skal opdaterer aktive udvidelser ved opstart efter JOSM selv er opdateret.
2906 2906 Beslut venligst hvilke værdier der skal beholdes
2907 2907 -----
2908 2908 Indtast venligst et GPS koordinat
2909 2909 Indtast venligst en dato i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>
2910 2910 Indtast venligst et navn for det bogmærkede downloadområde.
2911 2911 Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn
2912 2912 Indtast venligst en tern-adresse
2913 2913 Indtast venligst et tern-indeks
2914 2914 Indtast venligst et brugernavn og en adgangskode hvis din proxy kræver godkendelse.
2915 2915 Indtast venligst en gyldig rettesætsforespørgselsURL først.
2916 2916 Indtast venligst først en gyldig størrelse for bidderne
2917 2917 Indtast venligst en gyldig tid i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>
2918 2918 Indtast venligst en gyldig bruger ID
2919 2919 Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle
2920 2920 Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed
2921 2921 Angiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.
2922 2922 Indtast venligst et heltal > 1
2923 2923 Indtast venligst en heltalsværdi > 0
2924 2924 Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn
2925 2925 Indtast eller indsæt venligst en URL for at hente rettesæt fra OSM API’et.
2926 2926 Indtast venligst OSM API URL’en
2927 2927 Indtast venligst adgangskoden til godkendelse af din proxy-server
2928 2928 Indtast kodeordet til din OSM-konto
2929 2929 Indtast venligst brugernavnet til godkendelse ved din proxy-server
2930 2930 Indtast venligst din OSM-kontos brugernavn
2931 2931 Angiv venligst din OSM-adgangskode
2932 2932 Angiv venligst dit OSM-brugernavn
2933 2933 -----
2934 2934 Genstart JOSM for at aktivere de hentede udvidelser.
2935 2935 Tilpas venligst upload kommentaren
2936 2936 Markér venligst et downloadområde først.
2937 2937 Vælg venligst en fil
2938 2938 Vælg venligst en nøgle
2939 2939 Vælg venligst en værdi
2940 2940 Vælg venligst en autorisationsprocedure:
2941 2941 Vælg venligst en post.
2942 2942 Vælg mindst fire punkter.
2943 2943 Vælg venligst et allerede uploadet punkt, vej eller relation.
2944 2944 Vælg mindst en lukket vej der skal forbindes.
2945 2945 Vælg mindst ét punkt eller vej.
2946 2946 Vælg mindst en række at kopiere.
2947 2947 Vælg venligst mindst en vej at forenkle
2948 2948 Vælg mindst én vej.
2949 2949 Vælg venligst mindst tre punkter.
2950 2950 Angiv venligst mindst to punkter der skal sammenføjes, eller et punkt er tæt på et andet punkt.
2951 2951 Vælg mindst to veje at kombinere.
2952 2952 Vælg venligst præcis to eller tre punkter eller én vej med præcis to eller tre punkter.
2953 2953 Vælg venligst noget at kopiere.
2954 2954 Vælg de objekter, du vil rette egenskaber for.
2955 2955 Vælg venligst rækken, der skal slettes
2956 2956 Vælg venligst rækken, der skal rettes.
2957 2957 Vælg venligst det ønskede lag
2958 2958 Vælg venligst upload-strategien:
2959 2959 Vælg venligst veje med vinkler på cirka 90 eller 180 grader.
2960 2960 Vælg hvilke ændringer af egenskaber som du vil gennemføre.
2961 2961 Udvidelse som følger med JOSM
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 Information om udvidelser
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Opdateringspolitik for udvidelser
2970 2970 Udvidelser
2971 2971 Udvidelser er opdaterede
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 Pæl
2975 2975 -----
2976 2976 Politi
2977 2977 Politisk
2978 2978 -----
2979 2979 +++++
2980 2980 Placering
2981 2981 Position {0} er ude af rækkevidde. Nuværende antal medlemmer er {1}.
2982 2982 Postkasse
2983 2983 Posthus
2984 2984 Postnummer
2985 2985 +++++
2986 2986 Strøm
2987 2987 Generator
2988 2988 Strømkabel
2989 2989 Kraftværk
2990 2990 Transformatorstation
2991 2991 Elmast
2992 2992 Duplikerede punkter i strøm
2993 2993 Strømforsyning
2994 2994 Brud på forudgående krav
2995 2995 Brud på forudsætninger
2996 2996 Forudindstillet
2997 2997 Indstilling "{0}" mangler. Kan ikke initialisere OSM-API.
2998 2998 Indstilling {0} er blevet fjernet eftersom den ikke længere er i brug.
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 Indstilling med nøgle ''{0}'' giver ikke en heltalsværdi for ''{1}''. Fik {2}. Kan ikke genskabe vinduesgeometri udfra indstillinger.
3002 3002 Indstillinger
3003 3003 Indstillinger er gemt på {0}
3004 3004 Indstillinger...
3005 3005 Forbereder OSM-data...
3006 3006 Forbered konfliktløsning
3007 3007 Forbereder datasæt...
3008 3008 Gør lag ''{0}'' klar til upload ...
3009 3009 Forbereder objekter der skal uploades ...
3010 3010 Forbereder upload-forespørgsel...
3011 3011 Bevaret
3012 3012 Fordefinitionsgruppe {0}
3013 3013 Fordefinitionsgruppe {1} / {0}
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 Fordefinerede
3017 3017 Fordefinitionerne indeholder ikke egenskabs-nøglen
3018 3018 Fordefinitionerne indeholder ikke egenskabs-værdi
3019 3019 -----
3020 3020 Forrige
3021 3021 Primær
3022 3022 Primærforbindelse
3023 3023 -----
3024 3024 Primitiv
3025 3025 Primitiv-id forventet
3026 3026 Fængsel
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 Projekterede koordinater
3034 3034 Projekterede koordinater:
3035 3035 Projektion
3036 3036 -----
3037 3037 Projektionskode
3038 3038 -----
3039 3039 Projektionsmetode
3040 3040 Indledning til OsmChange dokumentet er allerede skrevet. Skriv venligst kun en gang.
3041 3041 -----
3042 3042 Egenskaber
3043 3043 Egenskaber / Medlemskaber
3044 3044 Egenskabstjekker:
3045 3045 Egenskaber for valgte objekter.
3046 3046 Egenskaber i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt
3047 3047 Egenskaber i det sammenlagte elementer. De vil erstatte egenskaber i mine elementer når sammenlægningsbeslutninger er udført.
3048 3048 Egenskaber i deres datasæt, f.eks. server datasættet
3049 3049 Egenskaber for
3050 3050 Egenskaber (med konflikter)
3051 3051 Egenskaber/medlemsskaber
3052 3052 Egenskaber: {0} / Medlemskaber: {1}
3053 3053 Egenskabsværdi indeholder HTML-kodet tegn
3054 3054 Egenskabsværdi begynder eller slutter med blanktegn
3055 3055 Angiv en kort kommentar for de ændringer du uploader:
3056 3056 Stil en opmålingsdialog og et lag til at måle længde og vinkel på segmenter til rådighed. Område omgivet af en simpel lukket vej og opret opmålingsstier (som også kan importeres fra et gps lag).
3057 3057 Stiller en dialog til redigering af tags i tabelform til rådighed
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 Tilføjer ruteplan-egenskaber
3061 3061 Proxy-indstillinger
3062 3062 +++++
3063 3063 Offentlig bygning
3064 3064 Offentlig grill
3065 3065 Offentlig transport
3066 3066 Offentlig transport
3067 3067 -----
3068 3068 Ryd
3069 3069 Ryd...
3070 3070 Put tekstbetegnelser på lyd, billede og webmarkører, såvel som på deres knap-ikoner.
3071 3071 +++++
3072 3072 Stenbrud
3073 3073 Forespørgsel
3074 3074 Forespørg og download rettesæt
3075 3075 Forespørg og download rettesæt ...
3076 3076 Forespørg både åbne og lukkede rettesæt
3077 3077 Forespørg rettesæt
3078 3078 Forespørg rettesæt fra en server URL
3079 3079 Forespørg kun lukkede rettesæt
3080 3080 Forespørg kun åbne rettesæt
3081 3081 Forespørger og downloader rettesæt
3082 3082 Forespørger på navneserver
3083 3083 Forespørger på navneserver ...
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 Fjernstyret bil
3087 3087 Væddeløbsbane
3088 3088 -----
3089 3089 Spor
3090 3090 Jernbane
3091 3091 Jernbane-stop
3092 3092 Jernbaneplatform
3093 3093 Duplikerede punkter i jernbane
3094 3094 -----
3095 3095 Jernbaner deler segment med område
3096 3096 Forventet talområde
3097 3097 Rå GPS-data
3098 3098 Læs først
3099 3099 Indlæs billeder...
3100 3100 Læse protokolversionen
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 Læser forældre til "{0}"
3106 3106 -----
3107 3107 Indlæser {0}...
3108 3108 Læsmig
3109 3109 Rigtige navn
3110 3110 Slet virkelig det markerede fra relation {0}?
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 Rekreativt område
3114 3114 Korrigeret billede...
3115 3115 Genbrug
3116 3116 Rød:
3117 3117 Gendan
3118 3118 Omgør seneste fortrydelse
3119 3119 Genskab den valgte og alle tidligere kommandoer
3120 3120 +++++
3121 3121 Spornummer
3122 3122 -----
3123 3123 Referensenummer
3124 3124 Reffereret af:
3125 3125 Refererer til
3126 3126 Opdater
3127 3127 +++++
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 Afvis konflikter og gem
3131 3131 +++++
3132 3132 +++++
3133 3133 Relationseditor: Download medlemmer
3134 3134 Relationseditor: Flyt ned
3135 3135 Relationseditor: Flyt op
3136 3136 Relationseditor: Fjern
3137 3137 Relationseditor: Fjern markerede
3138 3138 Relationseditor: Reversér
3139 3139 Relationseditor: Sortér
3140 3140 -----
3141 3141 Relationstjekker :
3142 3142 Relation er slettet
3143 3143 Relationen er tom
3144 3144 Relationstypen er ukendt
3145 3145 -----
3146 3146 +++++
3147 3147 +++++
3148 3148 Relation: valgt
3149 3149 Relationer
3150 3150 Relationer med samme medlemmer
3151 3151 Relationer: {0}
3152 3152 Slip museknappen for at vælge objekterne inden i firkanten.
3153 3153 Slip museknappen for at stoppe flytningen. Ctrl for at koble sammen med nærmeste punkt.
3154 3154 Slip museknappen for at stoppe rotationen.
3155 3155 Slip museknappen for at stoppe skalering.
3156 3156 +++++
3157 3157 Genindlæs
3158 3158 Genindlæs alle markerede objekter og genopfrisk listen.
3159 3159 Genhent fejlagtige tern
3160 3160 Genindlæs fra fil
3161 3161 Hent den nuværende Hjælp-side igen
3162 3162 Hent historikken fra serveren igen
3163 3163 Genindlæser stilart kilder
3164 3164 -----
3165 3165 Genindlæser listen over tilgængelige stile fra ''{0}''
3166 3166 Fjernstyring
3167 3167 Fjernstyring er blevet spurgt om at oprette et nyt punkt.
3168 3168 Fjernstyringen er blevet bedt om at importere data fra følgende URL:
3169 3169 -----
3170 3170 Fjernstyringen er blevet bedt om at indlæse data fra API’et.
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 Fjern
3174 3174 Fjern "{0}" for punkt ''{1}''
3175 3175 Fjern "{0}" for relation ''{1}''
3176 3176 Fjern "{0}" for vej ''{1}''
3177 3177 Fjern "{0}" for {1} objekter
3178 3178 Fjern alle medlemmer der refererer til et af de valgte objekter
3179 3179 Fjern element
3180 3180 Fjern fra mellemlager
3181 3181 -----
3182 3182 Fjern foto fra lag
3183 3183 Fjern tags fra indre veje
3184 3184 Fjern rettesættet i detaljepanelet fra den lokale cache
3185 3185 Fjern de nu markerede bogmærker
3186 3186 Fjern de nu markerede medlemmer fra denne relation
3187 3187 Fjern de markerede rettesæt fra den lokale cache
3188 3188 Fjern de markerede indlæg fra listen over sammenlagte elementer.
3189 3189 Fjern de markerede ikonstier
3190 3190 Fjern den valgte fordefinition fra listen over aktive fordefinitioner
3191 3191 Fjern de markerede stile fra listen med aktive stile
3192 3192 Fjern dem og ryd op i relationen.
3193 3193 Fjern dette relationsmedlem fra relationen
3194 3194 Fjernede element fra relationer
3195 3195 Fjernede punkt-dubletter
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 Omdøb lag
3202 3202 Omdøb det markerede bogmærke
3203 3203 Renderer ruter (bus, vandre- og cykelruter, mm...). Rutetyper skal være definerede i filen routes.xml i udvidelsesmappen.
3204 3204 Tegner kortet som simpelt trådnet
3205 3205 Tegner kortet via stilregler i et sæt stilark.
3206 3206 Udlejning
3207 3207 Bilmekaniker
3208 3208 Erstat
3209 3209 Erstat "{0}" med "{1}" for
3210 3210 Rapportér fejl
3211 3211 +++++
3212 3212 Anmod om Adgangsudtryk
3213 3213 Anmodning fejlede
3214 3214 AnmodningsudtryksURL:
3215 3215 Anmod om detaljer: {0}
3216 3216 Kræver betaling
3217 3217 Vandreservoir
3218 3218 Nulstil
3219 3219 Nulstil indstillingerne til standard
3220 3220 Nulstil til standard
3221 3221 Beboelse
3222 3222 Beboelseområde
3223 3223 Ret størrelsen af programmet til den angivne geometri (format: BREDDExHØJDE)
3224 3224 Løs
3225 3225 Løs konflikter
3226 3226 Løs konflikter for ''{0}''
3227 3227 Løs konflikter i koordinater i {0}
3228 3228 Løs konflikter i slettet status i {0}
3229 3229 Løs konflikter i relation {0}’s medlemsliste
3230 3230 Løs konflikter i liste over punkter for vej {0}
3231 3231 Løs konfilkter.
3232 3232 Løs versionskonflikt for punkt {0}
3233 3233 Løs versionskonflikten for relationen {0}
3234 3234 Løs versionskonflikt for vejen {0}
3235 3235 Løs {0} tag konflikter i punkt {1}
3236 3236 Løs {0} tag konflikter i relation {1}
3237 3237 Løs {0} tag konflikter i vej {1}
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 Genstart
3241 3241 +++++
3242 3242 Gendan
3243 3243 Gendanner filer
3244 3244 Begrænsning
3245 3245 Detailhandel
3246 3246 Støttemur
3247 3247 Hent adgangsudtryk
3248 3248 Hent anmodningsudtryk
3249 3249 Henter OAuth adgangsudtryk fra ''{0}''
3250 3250 Henter OAuth adgangsudtryk...
3251 3251 Henter OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}''
3252 3252 Henter OAuth anmodningsudtryk...
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 Henter brugerinfo...
3256 3256 Gå til foregående dialogboks for at udfylde en mere beskrivende kommentar
3257 3257 Genforening RGR92
3258 3258 Omvendt
3259 3259 Reverser veje
3260 3260 Reversér og kombinér
3261 3261 Reverser retningen af alle valgte veje.
3262 3262 Reversér relationsmedlemmernes rækkefølge
3263 3263 Vend vej om
3264 3264 Reverser veje
3265 3265 Omvendt kystlinje
3266 3266 Modsatrettet kystlinje: Der er ikke land på venstre side
3267 3267 Modsatrettet land: Der er ikke land på venstre side
3268 3268 Tilbagefører ændringer
3269 3269 Tilpas
3270 3270 Version
3271 3271 Ridning
3272 3272 Flod
3273 3273 Flodbred
3274 3274 Vej (ukendt type)
3275 3275 Adgangsbegrænsninger
3276 3276 Rolle
3277 3277 Rolle-verificeringsproblem
3278 3278 Rolle {0} er ikke involveret i sammenligningspar {1}.
3279 3279 Rolle {0} mangler
3280 3280 Rolle {0} ukendt
3281 3281 Rolle:
3282 3282 Roller i relationer refererende til
3283 3283 -----
3284 3284 Rundkørsel
3285 3285 Rute
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 Rutetype
3289 3289 Ruter vist for:
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 Ruiner
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 Kører test {0}
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 SIM-kort
3301 3301 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Sverige)
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 Udfaldsport
3306 3306 Mætning:
3307 3307 +++++
3308 3308 Gem
3309 3309 Gem adgangsudtryk i indstillinger
3310 3310 Gem som...
3311 3311 Gem GPX-fil
3312 3312 Gem i:
3313 3313 Gem lag
3314 3314 Gem OSM-fil
3315 3315 Gem WMS-lag
3316 3316 Gem WMS-lag til fil
3317 3317 Gem en kopi af denne stilart til en fil og tilføj den til listen
3318 3318 Gem alligevel
3319 3319 Gem som...
3320 3320 Gem i:
3321 3321 -----
3322 3322 Gemmer stilart "{0}" som "{1}"
3323 3323 Gem de nuværende data i en ny fil.
3324 3324 Gem nuværende data.
3325 3325 Gem indstillingerne og luk dialogen
3326 3326 Gem i indstillingsfil
3327 3327 Gem brugernavn og adgangskode (ukrypteret)
3328 3328 Gem/Upload og Slet
3329 3329 Gem/Upload og Afslut
3330 3330 Gem/Upload lag før sletning. Ugemte ændringer går ikke tabt.
3331 3331 Gemmer lag i ''{0}'' ...
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 Tjekker mappen {0}
3335 3335 Skole
3336 3336 Skrotjern
3337 3337 Ur
3338 3338 Krat
3339 3339 -----
3340 3340 Søg
3341 3341 Søg ...
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 Søgeudtrykket er ikke gyldigt: \n\n {0}
3345 3345 Søg efter objekter
3346 3346 Søg efter objekter.
3347 3347 Søg i tags
3348 3348 Søg i fordefinerede
3349 3349 Søg i fordefinerede
3350 3350 Søgestreng:
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 Søg...
3354 3354 Søg:
3355 3355 Søg:
3356 3356 Andet navn
3357 3357 -----
3358 3358 Sekundær
3359 3359 -----
3360 3360 Sekunder: {0}
3361 3361 Sikkerhedsundtagelse
3362 3362 -----
3363 3363 Opdelt gang- og cykelsti
3364 3364 Valgt: Rel.:{0} / Veje:{1} / Punkter:{2}
3365 3365 Markering
3366 3366 Vælg alt
3367 3367 -----
3368 3368 Marker alle objekter tilhørende de aktuelt markerede rettesæt
3369 3369 Vælg alle uslettede objekter i datalaget. Dette vælger også ukomplette objekter.
3370 3370 Vælg et åbent rettesæt
3371 3371 Vælg rettesæt baseret på den dato/tid de er blevet oprettet eller lukket
3372 3372 Vælg rettesæt afhængigt af om de er åbne eller lukkede
3373 3373 Markér rettesæt ejet af specifikke brugere
3374 3374 Vælg enten:
3375 3375 Vælg filnavn
3376 3376 Vælg hvis dataene skal hentes som et nyt lag
3377 3377 Vælg om medlemmer af relationen også skal downloades
3378 3378 Vælg om de refererende til dette objekt også skal downloads, f.eks forælder-relationer og punkter, eventuelt, forælderveje
3379 3379 Markér i lag
3380 3380 Markér i relationsliste
3381 3381 Vælg medlemmer
3382 3382 Marker medlemmer (tilføj)
3383 3383 Vælg punkt under markøren.
3384 3384 -----
3385 3385 Vælg objekter indsendt af denne bruger
3386 3386 Vælg objekter at uploade
3387 3387 Markér kun rettesæt relateret til et specifikt afgrænsningsfelt
3388 3388 Markér relation
3389 3389 Marker relation (tilføj)
3390 3390 Vælg relation i hovedmarkering.
3391 3391 Markér relation i relationsliste.
3392 3392 Vælg relations-medlemmer der refererer til objekter i den aktuelle markering
3393 3393 -----
3394 3394 Vælg ønsket lag
3395 3395 Markér de tilsvarende primitiver i det nuværende datalag
3396 3396 Marker medlemmerne af alle markerede relationer
3397 3397 Vælg medlemmerne af den valgte relation
3398 3398 Markér primitiverne i dette rettesæts indhold i det nuværende datalag
3399 3399 Markér for at lukke rettesættet efter den næste upload
3400 3400 Markér for at downloade GPS-spor i det markerede område.
3401 3401 Markér for at downloade OSM-data i det markerede område.
3402 3402 Markér for at give JOSM retten til at downloade dine private GPS-spor ind i JOSM-lag
3403 3403 Markér for at give JOSM retten til at læse dine serverindstillinger
3404 3404 Markér for at give JOSM retten til at uploade GPS-spor på dine vegne
3405 3405 Markér for at give JOSM retten til at uploade kortdata på dine vegne
3406 3406 Markér for at give JOSM retten til at skrive dine serverindstillinger
3407 3407 Markér for at uploade lag "{0}" til serveren ''{1}''
3408 3408 Markér for at bruge basal HTTP-autentikation med dit OSM-brugernavn og adgangskode
3409 3409 Markér for at bruge Oauth som autentikationsmekanisme
3410 3410 Vælg veje som i Vælg tilstand. Træk valgte veje, eller en enkelt vej for at oprette en parallel kopi (Alt aktivere tag bevaring)
3411 3411 Vælg med den givne søgning
3412 3412 Vælg, flyt, skalér eller rotér objekter
3413 3413 De valgte elementer kan ikke retvinkles
3414 3414 Valgte elementer
3415 3415 Markering
3416 3416 Intet markeret
3417 3417 Markeringen må kun bestå af veje og punkter.
3418 3418 Markering uegnet!
3419 3419 -----
3420 3420 Markering: {0}
3421 3421 Vælger de objekter der er en del af denne kommando (med mindre de er slettet)
3422 3422 Selvkrydsende veje
3423 3423 Halvautomatisk
3424 3424 Separat lag
3425 3425 +++++
3426 3426 Sekvens
3427 3427 Server svarede med svarkode 404 for ID {0}. Springer over.
3428 3428 -----
3429 3429 +++++
3430 3430 -----
3431 3431 +++++
3432 3432 Motorvejsrasteplads
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Sæt WMS-bogmærke
3436 3436 Sæt alle til standardværdi
3437 3437 Sæt ''modificeret'' flaget for punkt {0}
3438 3438 Sæt ''modificeret'' flaget for relation {0}
3439 3439 Sæt ''modificeret'' flaget for vej {0}
3440 3440 Sæt den nuværende markering til listen over markerede relationer
3441 3441 Indstil sproget
3442 3442 Sæt de markerede elementer på kortet til de markerede genstande i listen ovenfor.
3443 3443 Sæt til standardværdi
3444 3444 Vælg sporsynlighed for {0}
3445 3445 Sæt {0}={1} for punkt ''{2}''
3446 3446 Sæt {0}={1} for relation ''{2}''
3447 3447 Sæt {0}={1} for vej ''{2}''
3448 3448 Sæt {0}={1} for {2} objekter
3449 3449 Giver de markerede medlemmer en rolle
3450 3450 Ret indstillingerne direkte. Vær varsom!
3451 3451 Sætter standardværdier
3452 3452 Valget af genvejstasten "{0}" for handlingen "{1}" ({2}) fejlede\nfordi genvejen allerede benyttes af handlingen ''{3}'' ({4}).\n\n
3453 3453 Indstillinger
3454 3454 Indstillinger for lydafspiller og lydmarkører
3455 3455 Indstillinger for kortprojektion og datafortolkning
3456 3456 Indstillinger for fjernstyringsfunktionen
3457 3457 -----
3458 3458 Deling
3459 3459 -----
3460 3460 +++++
3461 3461 Læskur
3462 3462 Vandfart
3463 3463 Sko
3464 3464 Skydning
3465 3465 Forretninger
3466 3466 Butikker
3467 3467 Kort beskrivelse: {0}
3468 3468 Genvej
3469 3469 Indstillinger for genveje
3470 3470 Bør gemme?
3471 3471 Skal udvidelsen slås fra?
3472 3472 Skal uploade?
3473 3473 Vis
3474 3474 Vis grænser
3475 3475 Vis fejl
3476 3476 Vis statusrapport
3477 3477 Vis tekst/ikoner
3478 3478 Vis miniaturebilleder på kortet
3479 3479 Vis info om tern
3480 3480 Vis alle
3481 3481 Vis rettesæt {0}
3482 3482 Vis Hjælp-information
3483 3483 Vis historik
3484 3484 Vis information
3485 3485 Vis informationsniveau ved upload.
3486 3486 Vis informationsniveau.
3487 3487 Vis lokaliseret navn i markeringslister
3488 3488 Vis lokaliseret navn i markeringslister, hvis tilgængeligt
3489 3489 Vis næste billede
3490 3490 Vis objekt-ID i markeringslister
3491 3491 -----
3492 3492 Vis eller skjul lydmenu-punktet i hovedmenu-baren
3493 3493 -----
3494 3494 Vis foregående billede
3495 3495 Vis kun valgte
3496 3496 Vis startbillede ved opstart
3497 3497 Vis statusrapport med brugbare informationer, der kan tilknyttes fejl.
3498 3498 Vis kun tags med konflikter
3499 3499 Vis kun tags med mange værdier
3500 3500 Vis de informationsmæssige tests i upload-tjek-vinduerne.
3501 3501 Vis de informative tests.
3502 3502 Vis denne hjælp
3503 3503 Vis/skjul
3504 3504 Vist område
3505 3505 -----
3506 3506 Viser aktuel dato
3507 3507 Viser fugtighed
3508 3508 Viser temperatur
3509 3509 -----
3510 3510 Sicilen - Italien
3511 3511 Veje med næsten identiske navne
3512 3512 Ens navngivne veje.
3513 3513 Forenkl vej
3514 3514 Forenkl alle valgte veje
3515 3515 -----
3516 3516 Forenkl veje?
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 Samtidige forbindelser
3520 3520 Enkelt farve (kan justeres for navngivne lag)
3521 3521 Enkelte elementer
3522 3522 Størrelse
3523 3523 +++++
3524 3524 skøjteløb
3525 3525 +++++
3526 3526 Skisport
3527 3527 Spring over download
3528 3528 Spring over download
3529 3529 Spring over opdatering
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 Flytbart kort
3533 3533 Slæbested
3534 3534 Rygning
3535 3535 Udglattet kortgrafik (antialiasing)
3536 3536 Ret ind til ternstørrelse
3537 3537 Motorslæde
3538 3538 Fodbold
3539 3539 Blød
3540 3540 Nogle af objekterne er ændrede.<br> Fortsæt, hvis du vil forkaste disse ændringer.</html>
3541 3541 Nogle af vejene var dele af relationer der er blevet modificeret. Kontroller venligst at ingen nye fejl er blevet introduceret.
3542 3542 Nogle waypoints der var for langt fra sporet til på fornuftig måde at estimere deres tid blev udeladt.
3543 3543 Nogle waypoints med tidsstempler fra før starten af sporet eller efter enden blev udeladt eller flyttet til starten.
3544 3544 Beklager. Kan ikke håndtere multipolygon relationer med flere veje yderst.
3545 3545 Beklager. Kan ikke håndtere veje som er både inderst og yderst i multipolygon relationer.
3546 3546 Beklager. Kan ikke håndtere veje som er inderst i en multipolygon relation.
3547 3547 Beklager. Kan ikke håndtere veje som er yderst i flere multipolygon relationer.
3548 3548 Sortér
3549 3549 Sortér menu med fordefinerede tags
3550 3550 Sortér relationsmedlemmerne
3551 3551 Kilde
3552 3552 Syd
3553 3553 -----
3554 3554 Handicapplads
3555 3555 Område for forældre
3556 3556 Område for kvinder
3557 3557 Specielle mål
3558 3558 Fartkamera
3559 3559 Pigge
3560 3560 Opdel vej
3561 3561 Opdel en vej ved det markerede punkt
3562 3562 Opdel vejen {0} i {1} stykker
3563 3563 Opdel veje til fragmenter
3564 3564 +++++
3565 3565 Sport (bold)
3566 3566 Sportsfaciliteter
3567 3567 Sport
3568 3568 Idrætscenter
3569 3569 Udspring
3570 3570 Stadion
3571 3571 Standard unix geometrisk argument
3572 3572 Stjerner
3573 3573 Start søgning
3574 3574 +++++
3575 3575 Begynd at downloade data
3576 3576 Start ny vej fra seneste punkt.
3577 3577 Start på spor (vil altid gøre dette hvis ikke andre markører er tilgængelige).
3578 3578 Begynder scanning af mappe
3579 3579 Starter forsøg {0} af {1} igen om {2} sekunder ...
3580 3580 Starter forsøg {0} af {1} igen.
3581 3581 Begynder at uploade i mindre stykker ...
3582 3582 Begynder at uploade i en forespørgsel ...
3583 3583 Begynder at uploade med en forespørgsel pr primitiv...
3584 3584 Stat
3585 3585 Tilstand:
3586 3586 Kontorforsyning
3587 3587 +++++
3588 3588 Statusrapport
3589 3589 Trin
3590 3590 -----
3591 3591 Stente
3592 3592 +++++
3593 3593 -----
3594 3594 Bæk
3595 3595 -----
3596 3596 Vejnavn
3597 3597 Veje
3598 3598 -----
3599 3599 Stærk
3600 3600 Stilen for den indre veje er den samme som multipolygon
3601 3601 Stilen for ydre vej fejler
3602 3602 Stilart er aktiv i øjeblikket?
3603 3603 Stilbaseret korttegner
3604 3604 Stilcache for "{0}":
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 Send filter
3610 3610 Forstad
3611 3611 Metro
3612 3612 Indgang til undergrundsbane
3613 3613 -----
3614 3614 Succes
3615 3615 Åbnede med succes rettesæt {0}
3616 3616 +++++
3617 3617 Supermarked
3618 3618 -----
3619 3619 Undersøtter live GPS-input (bevægelig prik) gennem en forbindelse til en gpsd-server.
3620 3620 Understøttede korrigerings-services
3621 3621 -----
3622 3622 Understøtter download af scannede kort-tern fra walking-papers.org. Denne udvidelse er stadig under tidlig udvikling og kan være fejlbehæftet.
3623 3623 Overflade
3624 3624 Overvågning
3625 3625 Målepunkt
3626 3626 Mistænkeligt data fundet. Upload alligevel?
3627 3627 Mistænkelige kombinationer af tag/værdi
3628 3628 Svømning
3629 3629 +++++
3630 3630 -----
3631 3631 Symbol beskrivelse
3632 3632 Synkronisér lyd
3633 3633 Synkronisér hele datasættet
3634 3634 Synkroniser kun punkt {0}
3635 3635 Synkroniser kun relation {0}
3636 3636 Synkronisér tiden fra et billede på GPS-modtageren
3637 3637 Synkroniser kun vej {0}
3638 3638 Målesystem
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 +++++
3647 3647 TMS indstillinger
3648 3648 +++++
3649 3649 -----
3650 3650 Bordtennis
3651 3651 -----
3652 3652 Tag-samlingen kan ikke bruges med en primitiv fordi der er nøgler med flere værdier.
3653 3653 Tagsamling indeholder ikke den markerede værdi "{0}"
3654 3654 Tag nøglen indeholder tegn med en kode mindre end 0x20
3655 3655 Tag nøgle længere ned tilladt
3656 3656 Tag modificerede relationer med
3657 3657 Tag-værdien indholder tegn med kode mindre end 0x20
3658 3658 Tag værdien længere end tilladt
3659 3659 TagChecker-kilde
3660 3660 Fordefinerede tags
3661 3661 +++++
3662 3662 Tags og medlemmer
3663 3663 Tags fra punkter
3664 3664 Tags fra relationer
3665 3665 Tags fra veje
3666 3666 Tags i rettesæt {0}
3667 3667 Det nye rettesæts tags
3668 3668 Tags med tomme værdier
3669 3669 +++++
3670 3670 Skrædder
3671 3671 +++++
3672 3672 +++++
3673 3673 -----
3674 3674 Telefon
3675 3675 Telefonkort
3676 3676 +++++
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Tertiær
3680 3680 -----
3681 3681 +++++
3682 3682 Test adgangsudtryk
3683 3683 Testen fejlede
3684 3684 Test API URL’en
3685 3685 Test {0}/{1}: Starter {2}
3686 3686 Tester OAuth adgangsudtryk
3687 3687 Tester OSM API URL ''{0}''
3688 3688 +++++
3689 3689 -----
3690 3690 (Kompas)retningen af det tegnede linjestykke.
3691 3691 De 2 valgte objekter har forskellige stilcacher.
3692 3692 -----
3693 3693 API URL’en er gyldig
3694 3694 Adgangsudtryksnøglen må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle
3695 3695 Adgangsudtrykshemmeligheden må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed
3696 3696 -----
3697 3697 OSM-serveren "{0}" kender ikke til et objekt<br>du prøvede at læse, opdatere eller slette. Enten eksisterer det respektive objekt<br>ikke på serveren eller også bruger du en ugyldig URL til at tilgå<br>det. Kontrollér venligst serverens adresse "{0}" omhyggeligt for stavefejl.
3698 3698 -----
3699 3699 "Fra" vejen og den første "via" vej er ikke forbundet.
3700 3700 "Fra" vejen starter eller slutter ikke ved "via" punktet
3701 3701 "Til" vejen starter eller slutter ikke ved "via" punktet
3702 3702 "Via" vejene er ikke forbundet.
3703 3703 Hvor mange gange hurtigere farten er ved "hurtig frem"
3704 3704 Vinklen mellem det forrige og det nuværende vejstykke.
3705 3705 Det område du prøvede at downloade er for stort eller din anmodning var for stor.<br>Anmod enten om et mindre område eller brug en eksport-fil givet af OSM-fællesskabet.
3706 3706 Rettesættet vil blive <strong>efterladt åbent</strong> efter denne upload
3707 3707 Rettesættet vil blive <strong>lukket</strong> efter denne upload
3708 3708 Indholdet af dette rettesæt er ikke downloadet endnu.
3709 3709 De kopierede data indeholder ufuldstændige objekter. Når du indsætter den ufuldstændige objekter er fjernet. Ønsker du at indsætte data uden den ufuldstændige objekter?
3710 3710 Det nuværende valgte kan ikke bruges til opdeling - intet punkt er valgt.
3711 3711 Det markerede kan ikke adskilles.
3712 3712 -----
3713 3713 Den nuværende værdi er ikke en gyldig URL
3714 3714 Den nuværende værdi er ikke et gyldigt rettesætsID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0.
3715 3715 Den nuværende værdi er ikke et gyldigt brugerID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0
3716 3716 Den aktuelle værdi er ikke en gyldig tern-adresse
3717 3717 Den aktuelle værdi er ikke et gyldigt tern-indeks for det angivne zoomniveau
3718 3718 -----
3719 3719 Dokument indeholder ingen data.
3720 3720 -----
3721 3721 Følgende er resultatet af automatisk validering. Prøv at rette disse fejl, men vær forsigtig (slet ikke gyldig data). Er du i tvivl, så ignorér dem.<br>Hvis du fortryder denne dialog, kan du finde enhederne i valdator-sidepanelet for at se nærmere på dem.
3722 3722 Udover det valgte objekt, vil disse afhængige <br>objekter også blive slettet:
3723 3723 Følgende fejl opstod under masse-download: {0}
3724 3724 Følgende objekter kunne ikke kopieres til mål-objektet<br>da der er slette i mål-datasættet:
3725 3725 Den geografiske breddegrad ved musemarkøren.
3726 3726 Den geografiske længdegrad ved musemarkøren.
3727 3727 -----
3728 3728 Nøglen ''{0}'' og alle dens værdier vil blive fjernet
3729 3729 Den sidste "via" og "to" vejen er ikke forbundet.
3730 3730 -----
3731 3731 Længden af det nytegnede vejstykke.
3732 3732 Maximum bbox størrelse er 0,25 og din forespørgsel var for stor. Forespørg enten et mindre område eller brug planet.osm.
3733 3733 Det sammenlagte datasæt vil ikke indeholde en tag med nøgle {0}
3734 3734 Navnet på objektet ved musemarkøren.
3735 3735 Antallet af sekunder at springe frem eller tilbage når den relevante knap trykkes ned
3736 3736 Adgangskoden kan ikke være tom. Angiv venligst din OSM-adgangskode
3737 3737 -----
3738 3738 Udvidelsen er fjernet fra konfigurationen. Genstart JOSM for at afinstallere udvidelsen.
3739 3739 Projektionen {0} kunne ikke aktiveres. Bruger Mercator.
3740 3740 Proxy vil ikke blive brugt.
3741 3741 Forløbet tid af lydoptagelse i forhold til sand forløbet tid
3742 3742 Det regulære udtryk "{0}" havde en fejl ved tegn {1}; den komplette fejl er:\n\n{2}
3743 3743 Det regulære udtryk "{0}" kunne ikke fortolkes; den fulde fejlbesked:\n\n{1}
3744 3744 Fjernstyringsfunktionen lader JOSM blive styret fra andre programmer, f.eks. fra en webbrowser.
3745 3745 Det anmodede område er for stort. Zoom venligst en smule ind eller ændr opløsningen.
3746 3746 Det valgte GPX-spor rummer ikke tidsstempler. Vælg venligst et andet.
3747 3747 Det valgte områder er ikke komplet. Fortsæt?
3748 3748 De valgte punkter deler ikke samme vej.
3749 3749 Det valgte billede rummer ingen tidsangivelse
3750 3750 Markeringen indeholder {0} veje. Er du sikker på du vil forenkle alle?
3751 3751 Serveren meldte en fejl med kode {0}.
3752 3752 Serveren svarede med kode 404.<br>Det betyder normalt, at serveren ikke kender et objekt med det anmodede id.
3753 3753 -----
3754 3754 Stavekontrollens (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) kilder (URL eller filnavn) eller tagtjekkerdatafiler.
3755 3755 Strengen ''{0}'' er ikke en gyldig double-værdi
3756 3756 -----
3757 3757 Brugernavnet kan ikke være tomt. Angiv venligst dit OSM-brugernavn
3758 3758 Vejen kan ikke opdeles ved de valgte punkter. (Tip: Vælg punkter i midten af vejen.)
3759 3759 Vejene kan ikke kombineres med deres nuværende retninger. Vil du reversere nogle af dem?
3760 3760 Teater
3761 3761 Deres datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}
3762 3762 Deres version
3763 3763 Deres version (serverens datasæt)
3764 3764 Deres med sammenflettet
3765 3765 Forlystelsespark
3766 3766 Der er ingen åbne rettesæt
3767 3767 Der er ingen markerede objekter at opdatere
3768 3768 Der er uløste konflikter. Konflikter vil ikke blive gemt, men håndteret som om du afviste alle. Fortsæt?
3769 3769 Der er et kryds mellem vejene.
3770 3770 -----
3771 3771 Der opstod en fejl i forsøget på at vise URL’en for denne markør
3772 3772 Der var {0} konflikter under importen.
3773 3773 Denne handling vil ikke have nogen genvej.\n\n
3774 3774 Dette kan føre til at punkter bliver fejlagtigt slettet.
3775 3775 Denne rettesætsforespørgselsURL er ugyldig
3776 3776 Dette er efter afslutningen på optagelsen
3777 3777 -----
3778 3778 Dette punkt er ikke forbundet til noget andet.
3779 3779 Denne operation får JOSM til at glemme de valgte objekter <br> Disse vil blive fjernet fra laget, men <i>ikke</i> slettet fra <br> serveren ved upload.
3780 3780 Denne indstilling undertrykker udfyldningen af område, hvad der end måtte være angivet i den valgte stilart.
3781 3781 Denne udvidelse tillader at vise ethvert billede som baggrund i JOSM og rette det til efter kortet.
3782 3782 Denne udvidelse tjekker for fejl i egenskabsnøgler og -værdier
3783 3783 Denne udvidelse søger efter fejl i relationer.
3784 3784 Denne udvidelse uploader GPS-sporinger direkte fra det aktive lag i JOSM til openstreetmap.org.
3785 3785 -----
3786 3786 Denne test tjekker for utaggede punkter, som ikke er del af nogen vej.
3787 3787 Denne test tjekker for utaggede og tomme veje og veje med kun et enkelt punkt.
3788 3788 Denne test tjekker for veje, som indeholder nogle af deres punkter mere end én gang.
3789 3789 Denne test tjekker for veje med næsten identiske navne, som blot kan være stavet forkert.
3790 3790 Denne test undersøger om en vej har et slutpunkt meget tæt på en anden vej.
3791 3791 Denne test tjekker om multipolygoner er gyldige
3792 3792 Denne test sikre at svingbegrænsninger er gyldige
3793 3793 Denne test tjekker om to veje, jernbaner, vandveje eller bygninger skærer hinanden i det samme lag, uden at være forbundet af et punkt.
3794 3794 Denne test tjekker at en forbindelse mellem to punkter ikke benyttes af mere end én vej.
3795 3795 Denne test tjekker om kystlinjer er korrekte.
3796 3796 Denne test tjekker at der ikke er nogen punkter, som ligger på præcis samme sted.
3797 3797 Denne test sørger for at der ikke er nogen relationer med ens tags, og samme medlemmer med samme roller.
3798 3798 Denne test sikre at der ikke er nogen veje med de samme punktkoordinater og eventuelt samme tags.
3799 3799 Denne test tjekker retningen af vand-, land- og kystlinje-veje.
3800 3800 -----
3801 3801 Denne test finder punkter, som har samme navn (kan være dubletter)
3802 3802 Denne tester om veje, som burde være cirkulære, er lukkede.
3803 3803 Denne version af JOSM er ikke kompatibel med den konfigurerede server.
3804 3804 Punkterne er ikke i en cirkel. Afbryder.
3805 3805 Billetautomat
3806 3806 Tern-nummer
3807 3807 Tern-adresse:
3808 3808 Tern-cache mappe:
3809 3809 Tid:
3810 3810 Tidsrum
3811 3811 Tidszone:
3812 3812 Tidszone: {0}
3813 3813 Titel:
3814 3814 Til ...
3815 3815 At slette
3816 3816 Slå GPX linjer til/fra
3817 3817 -----
3818 3818 Slå trådnet-visning til/fra
3819 3819 Slå fuldskærmsvisning til/fra
3820 3820 Slå synlighed af rettesætshåndteringsvindue til/fra
3821 3821 Vælg synlighed for laget: {0}
3822 3822 Slå synlighed af markørtekst og -ikoner til/fra
3823 3823 Slå synligheden for det valgte lag til/fra
3824 3824 Slå til/fra: {0}
3825 3825 Slår den globale indstilling "{0}" til/fra.
3826 3826 Toiletter
3827 3827 Udtryk tillader begrænset adgang
3828 3828 Betalingsanlæg
3829 3829 Betalingsanlæg
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 Værktøj: {0}
3833 3833 Værktøjslinje
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 Tilpasning af værktøjslinje
3837 3837 Funktioner
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 Værktøjstip
3841 3841 +++++
3842 3842 Turisme
3843 3843 -----
3844 3844 Tårn
3845 3845 Tårn reference
3846 3846 Type af tårn
3847 3847 By
3848 3848 Rådhus
3849 3849 Legetøjsbutik
3850 3850 -----
3851 3851 Spor
3852 3852 Farvelægning af spor og punkter
3853 3853 Spor-dato
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 Færdselssignal
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 Sporvogn
3860 3860 Sporvogns-stop
3861 3861 +++++
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 Rejsebureau
3865 3865 Træ
3866 3866 Motortrafikvej
3867 3867 Motortrafikvejsforbindelse
3868 3868 Prøv igen
3869 3869 Prøv at opgradere til den nyeste version af udvidelsen før du sender en fejlrapport.
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 +++++
3873 3873 Begyndelse på tunnel
3874 3874 Svingbegrænsning
3875 3875 Slå valgte stile til eller fra
3876 3876 Vendeplads
3877 3877 Vendepunkt
3878 3878 Svingbegrænsning
3879 3879 -----
3880 3880 Drejeskive
3881 3881 +++++
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 Dæk
3887 3887 -----
3888 3888 UIC-reference
3889 3889 UKENDT
3890 3890 +++++
3891 3891 URL / fil:
3892 3892 URL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en download-URL her for at angive et afgrænsningsfelt)
3893 3893 URL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en URL her for at downloade området)
3894 3894 +++++
3895 3895 +++++
3896 3896 +++++
3897 3897 -----
3898 3898 +++++
3899 3899 UTM Frankrig (DOM)
3900 3900 UTM geodætiske system
3901 3901 +++++
3902 3902 Adskil veje
3903 3903 Er ikke i stand til at tilføje primitiv {0} til datasættet fordi den allerede er inkluderet
3904 3904 Kunne ikke oprette mappen {0}, autosave er slået fra
3905 3905 Kunne ikke oprette filen {0}, andet filnavn vil blive brugt
3906 3906 Kan ikke oprette ny lydmarkør
3907 3907 Kunne ikke slette gammel backupfil {0}
3908 3908 Kan ikke finde nogen oversættelse for sprogvalget {0}. Benytter i stedet {1}.
3909 3909 Kan ikke hente den kanoniske sti for mappen {0}\n
3910 3910 Kunne ikke forstå længde/breddegrad
3911 3911 Kan ikke synkronisere i det afspillede lag.
3912 3912 Uklassificeret
3913 3913 Uafsluttede veje.
3914 3914 Uafsluttet vej
3915 3915 Ikkeforbundne kystlinier
3916 3916 Uforbundne punkter uden fysiske tags
3917 3917 Ikkeforbundne veje.
3918 3918 Marker som ubesluttet
3919 3919 Omgør beslutning om konflikt mellem slettede status
3920 3920 Omgør beslutning om konflikt mellem forskellige koordinater
3921 3921 Uafklaret
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 Fortryd
3925 3925 Fortryd retvinkling af figur
3926 3926 Fortryd flytning
3927 3927 Fortryd retvinkling for visse punkter
3928 3928 Fortryd den sidste handling
3929 3929 Fortryd den valgte og alle efterfølgende kommandoer
3930 3930 Frigør panelet
3931 3931 Uventet handling
3932 3932 Uventet XML-element med navn "{0}"
3933 3933 -----
3934 3934 Uventet format af portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''
3935 3935 Uventet ID-format svaret af serveren. Fik "{0}".
3936 3936 Uventet fejlheaderformat for konflikt ved opdatering af rettesæt. Fik {0}.
3937 3937 Uventet format af ny version af ændret primitiv "{0}". Fik "{1}".
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 Uventet token. Forventede {0}, fandt {1}
3943 3943 Uventet symbol: {0}
3944 3944 -----
3945 3945 Uventet værdi af ''{0}'' i rettesætsforespørgsels-URL. Fik {1}.
3946 3946 Uventet værdi af parameter "indeks". Fik {0}.
3947 3947 Stands frysning
3948 3948 Stands frysning af listen over samlede elementer og start samling.
3949 3949 -----
3950 3950 Skilte punkt i to
3951 3951 Universitet
3952 3952 Ukendt vært
3953 3953 Ukendt medlemstype
3954 3954 Ukendt tilstand {0}.
3955 3955 Ukendt eller ikke understøttet API version. Fik {0}.
3956 3956 Ukendt primitiv type: {0}. Tilladte værdier er node, way eller relation
3957 3957 -----
3958 3958 Ukendt rolle
3959 3959 -----
3960 3960 Ukendt type: {0}
3961 3961 Unavngivet billedlag
3962 3962 Unavngivet kryds
3963 3963 Unavngivet uklassificeret vej
3964 3964 Unavngivne veje
3965 3965 Uordnet kystlinje
3966 3966 -----
3967 3967 Ugemte ændringer - Gem/Upload før sletning?
3968 3968 Ugemte ændringer - Gem/Upload før afslutning?
3969 3969 Ugemte data og konflikter
3970 3970 Ugemte data og manglende tilknyttet fil
3971 3971 Ugemte data, ikke-skrivbare filer
3972 3972 Ugemt OSM-data
3973 3973 Fravælg alt
3974 3974 Fravælg alt (Escape)
3975 3975 Fravælg alt (fokus)
3976 3976 Fravælg alle objekter
3977 3977 WMS-filversion ikke understøttet; fandt {0}, forventede {1}
3978 3978 Ikkeunderstøttet parameter ''{0}'' i rettesætsforespørgselsstreng
3979 3979 Ikke understøttet version: {0}
3980 3980 u-taggede og uforbundne punkter.
3981 3981 Utaggede veje
3982 3982 U-taggede veje (kommenteret)
3983 3983 Utaggede, tomme og enkeltpunktsveje.
3984 3984 Op
3985 3985 Et niveau op
3986 3986 Opdatér
3987 3987 Opdater rettesæt
3988 3988 Opdatér indhold
3989 3989 Opdater data
3990 3990 -----
3991 3991 Opdaterings-interval (i dage):
3992 3992 Opdater ændret
3993 3993 Opdatér objekter
3994 3994 Opdatér udvidelser
3995 3995 Opdatér det markerede
3996 3996 Opdatér indhold af rettesæt fra OSM-serveren
3997 3997 Opdatér rettesættet fra OSM-serveren
3998 3998 Opdatér de markerede plugins
3999 3999 Opdateret
4000 4000 Opdaterer de nuværende ændrede objekter fra serveren (gen-downloader data)
4001 4001 Opdaterer de nu markerede objekter fra serveren (gen-downloader data)
4002 4002 Opdaterer objekterne i det aktive datalag fra serveren
4003 4003 Opdaterer de markerede rettesæt med aktuelle data fra OSM serveren
4004 4004 Opdaterer rettesæt {0}...
4005 4005 Opdaterer rettesæt...
4006 4006 Opdaterer data
4007 4007 Opdaterer fejl der er blevet set bort fra ...
4008 4008 Opdaterer kort...
4009 4009 Opdaterer plugins...
4010 4010 +++++
4011 4011 Upload ændringer
4012 4012 Upload indstillinger
4013 4013 Upload alle ændringer i det aktive datalag til OSM serveren
4014 4014 Upload alle ændringer i markeringen til OSM serveren
4015 4015 +++++
4016 4016 Upload data i mindre stykker. Størrelse af stykker:
4017 4017 Upload data i en forespørgsel
4018 4018 Upload data til et allerede eksisterende og åbent rettesæt
4019 4019 Upload hvert objekt individuelt
4020 4020 Upload i en forespørgsel er ikke muligt (for mange objekter at uploade)
4021 4021 Upload markering
4022 4022 Upload de ændrede primitiver
4023 4023 Upload de nuværende indstillinger til serveren
4024 4024 Upload til ''{0}''
4025 4025 Upload til et nyt rettesæt
4026 4026 Upload til et eksisterende rettesæt
4027 4027 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>
4028 4028 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>flere rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>
4029 4029 Uploader og gemmer ændrede lag ...
4030 4030 Uploader data ...
4031 4031 Uploader data for lag ''{0}''
4032 4032 Anvendelse
4033 4033 Brug <b>(</b> og <b>)</b> for at gruppere udtryk
4034 4034 Brug <b>"</b> til at anføre operatorer (f.eks. hvis nøgle indeholder <b>:</b>)
4035 4035 Brug <b>|</b> eller <b>OR</b> to for at forbinde med et logisk "eller"
4036 4036 Brug basal autentikation
4037 4037 Brug OAuth
4038 4038 Brug en SOCKS proxy
4039 4039 Brug en brugerdefineret rettesætsforespørgsel
4040 4040 Brug piletasterne eller træk billedlaget med musen for at justere forskydningen.\nDu kan også indtaste den østlige og nordlige forskydning i {0}-koordinater.\nHvis du vil gemme denne forskydning som et bogmærke, kan du indtaste et navn nedenunder.
4041 4041 Brug kompleks egenskabs-tjekker.
4042 4042 Brug standard
4043 4043 Brug standard-datafil.
4044 4044 Brug standardindstillinger
4045 4045 Brug stavekontrollens standardfil.
4046 4046 Brug standardfil for ignorerede tags.
4047 4047 Brug fejl-lag.
4048 4048 -----
4049 4049 Brug globale indstillinger.
4050 4050 Brug ignorerings-listen.
4051 4051 Brug offset server:
4052 4052 Brug forudindstilling "{0}"
4053 4053 Brug forudindstilling "{0}" af gruppe "{1}"
4054 4054 -----
4055 4055 Brug standardsystemindstillinger
4056 4056 Brug standardsystemindstillinger (slået fra. Start JOSM med <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> for at slå til)
4057 4057 Brug standard-datafilen (anbefales).
4058 4058 Brug stavekontrollens standardfil (anbefales).
4059 4059 Brug standardfilen for ignorerede tags (anbefalet).
4060 4060 Brug fejl-laget til at vise problematiske elementer.
4061 4061 Brug ignorerings-listen til at undlade advarsler.
4062 4062 -----
4063 4063 Bruger
4064 4064 Bruger-ID:
4065 4065 Brugernavn:
4066 4066 Bruger:
4067 4067 Brugernavn
4068 4068 Brugernavn:
4069 4069 Bruger genvejen "{0}" i stedet for.\n\n
4070 4070 Disse bør normalt blive rettet.
4071 4071 Støvsuger
4072 4072 Validér
4073 4073 Validér egenskabs-værdier og tags ved hjælp af komplekse regler.
4074 4074 Kontrollér at egenskabsnøglerne er gyldige ved at tjekke med en ordliste.
4075 4075 Godkend at egenskabs-værdier er gyldige tjeks i forhold til fordefinitioner.
4076 4076 Validerer
4077 4077 Validering
4078 4078 Valideringsresultater
4079 4079 Valideringsfejl
4080 4080 Validering fejlede. API URL’en lader til at være ugyldig.
4081 4081 Valideringsresultater
4082 4082 Værdi
4083 4083 Værdien "{0}" for nøglen "{1}" er ikke fordefineret
4084 4084 Værdi "{0}" vil blive anvendt for nøgle "{1}"
4085 4085 Værdi ''{0}'' er ikke et tal. Indtast venligst et heltal > 1
4086 4086 Værdi > 0 forventet for parameter ''{0}''. Fik {1}
4087 4087 Værdi for breddegrad i intervallet [-90,90] krævet.
4088 4088 Værdi for længdegrad i intervallet [-180,180] krævet.
4089 4089 Værdi:
4090 4090 Værdier
4091 4091 -----
4092 4092 Forskellige indstillinger, som påvirker den visuelle fremtoning af hele prorammet.
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 Hastighed (rød = langsom, grøn = hurtig)
4096 4096 Automat
4097 4097 Varer i automat
4098 4098 +++++
4099 4099 Version > 0 forventet. Fik {0}.
4100 4100 Forventet version
4101 4101 +++++
4102 4102 Version {0} oprettet den {1} af {2}
4103 4103 Version {0} nu redigeret i datalag ''{1}''
4104 4104 Version {0} i editor
4105 4105 Version {0}, {1} (af {2})
4106 4106 +++++
4107 4107 +++++
4108 4108 Dyrlæge
4109 4109 +++++
4110 4110 Vis
4111 4111 Vis: {0}
4112 4112 Udsigtspunkt
4113 4113 -----
4114 4114 Mindre by
4115 4115 -----
4116 4116 By
4117 4117 Vingård
4118 4118 Synlighed
4119 4119 Synlighed/læsbarhed
4120 4120 -----
4121 4121 Besøg hjemmeside
4122 4122 -----
4123 4123 Kalibrering af lydoptagelse
4124 4124 Vulkan
4125 4125 -----
4126 4126 Spænding
4127 4127 Advarsel: Normaliserer værdi af attribut ''version'' i element {0} til {2}, API version er ''{3}''. Fik {1}.
4128 4128 ADVARSEL: Uforventet format af base-URL til API. Viderestilling til info- eller historik-side for OSM-objektet vil sandsynligvis fejle. Base-URL til API er: "{0}"
4129 4129 Advarsel: uventet format af API base URL. Redirektion til bruger side for OSM bruger vil sandsynligvis fejle. API base URL er: ''{0}''
4130 4130 +++++
4131 4131 +++++
4132 4132 WGS84 Geografisk
4133 4133 +++++
4134 4134 WMS fejl
4135 4135 WMS Filer (*.wms)
4136 4136 WMS indstillinger
4137 4137 WMS-URL eller billed-ID:
4138 4138 WMS-lag ({0}) downloader automatisk i zoom {1}
4139 4139 WMS-lag ({0}) downloader i zoom {1}
4140 4140 +++++
4141 4141 -----
4142 4142 Venter 10 sekunder ...
4143 4143 Mur
4144 4144 Advarsel
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}
4149 4149 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke nulstille indstillingsfilen til standard: {0}
4150 4150 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Indstillingsmappe "{0}" er ikke en mappe.
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 Advarsel: Ignorerer undtagelsen da opgaven blev annulleret. Undtagelse: {0}
4156 4156 Advarsel: JOSM er konfigureret til at bruge proxyer fra systemindstillingen, men JVM’et er ikke konfigureret til at finde dem. Nulstiller indstillinger til "Ingen proxy".
4157 4157 Advarsel: Lag ''{0}'' eksistere ikke mere. Kan ikke fjerne konflikt for objektet ''{1}''.
4158 4158 Advarsel: Manglende indstillingsfil "{0}". Opretter en standard-indstillingsfil.
4159 4159 Advarsel: Erstatter eksisterende indstillingsfil "{0}" med standard-indstillingsfil.
4160 4160 Advarsel: De 2 valgte objekter har lignende, men ikke ens stilcacher.
4161 4161 Advarsel: Adgangskoden sendes ukrypteret.
4162 4162 Advarsel: Uventede parametre for HTTP-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.
4163 4163 Advarsel: Uventede parametre for SOCKS-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.
4164 4164 Advarsel: Ikke understøttet værdi i indstilling ''{0}''. Fik {1}''. Bruger autentikationsmetoden "Basal autentikation".
4165 4165 Advarsel: Afkorter automatisk værdi af tag ''{0}'' på slettet objekt {1}
4166 4166 -----
4167 4167 Advarsel: Afhængigt af godkendelsesmetoden proxy-serveren bruger, kan kodeordet blive overført ukrypteret.
4168 4168 Advarsel: Fejloverskrift "{0}" matchede ikke med et forventet mønster
4169 4169 -----
4170 4170 Advarsel: Kunne ikke annullere kørende OAuth-operation
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 Advarsel: Kunne ikke gemme indstillinger i "{0}"
4183 4183 Advarsel: Kunne ikke placere brugerinfo-dialog altid-øverst. Fangede sikkerhedsundtagelse.
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 Advarsel: Kunne ikke hente OSM-brugerinfo fra brugerinfo-håndteringen.
4187 4187 Advarsel: Kunne ikke gemme OSM-brugerinfo i brugerinfohåndteringen.
4188 4188 -----
4189 4189 Advarsel: Ulovligt format for linje i stilliste ''{0}''. Fik ''{1}''
4190 4190 -----
4191 4191 Advarsel: At blande 0.6 og 0.5 data resulterer i version 0.5
4192 4192 Advarsel: objekt ''{0}'' er allerede slettet fra serveren. Springer over dette objekt og prøver igen at uploade.
4193 4193 Advarsel: Starter kun infobrowsere for de første {0} af {1} markerede brugere.
4194 4194 -----
4195 4195 Advarsel: revisionsfilen "/REVISION" mangler.
4196 4196 Advarsel: uventet JOSM versionsnummer i revisionsfilen, værdien er ''{0}''
4197 4197 Advarsel: uventet værdi for nøgle ''{0}'' i indstillinger. Fik ''{1}''
4198 4198 Advarsel: Uventet værdi af indstilling ''{0}'' fundet. Fik ''{1}''. Vil ikke bruge nogen proxy.
4199 4199 Advarsel: Uventet værdi for indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''. Nulstiller til standard forespørgsel.
4200 4200 Advarsel: Uventet værdi af indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''.
4201 4201 Advarsel ikkeunderstøttet slutelement ''{0}'' i rettesætsindhold på position ({1},{2}). Springer over.
4202 4202 Advarsel ikkeunderstøttet startelement ''{0}'' i rettesætsindhold på position ({1},{2}). Springer over.
4203 4203 Advarsler
4204 4204 Vask
4205 4205 Skraldespand
4206 4206 Rensningsanlæg
4207 4207 Vand
4208 4208 Badeland
4209 4209 Vandtårn
4210 4210 Vandbrønd
4211 4211 Vandværk
4212 4212 Vandfald
4213 4213 -----
4214 4214 Duplikerede punkter i vandveje
4215 4215 Wave-lydfiler (*.wav)
4216 4216 Vejens slutpunkt tæt på anden landevej.
4217 4217 Vejens slutpunkt nær anden vej.
4218 4218 Vejpunkt tæt på anden vej
4219 4219 -----
4220 4220 Vej {0}
4221 4221 -----
4222 4222 Vej:
4223 4223 -----
4224 4224 Vejpunkter
4225 4225 Stier
4226 4226 Veje deler segment med område
4227 4227 Veje med samme position
4228 4228 Vejkantskors
4229 4229 Ret vejkantstempel
4230 4230 Hjemme: {0}
4231 4231 Websted
4232 4232 Damlukke
4233 4233 Vådområde
4234 4234 kørestol
4235 4235 Kørestole
4236 4236 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert vejpunkt i GPX-laget.
4237 4237 Når lyd importeres, opret markører ud fra...
4238 4238 Når denne vej bliver vendt om, vil følgende af vejens og punkternes egenskaber foreslås ændret for at opretholde data-ensartethed.
4239 4239 Gem backup-filer med ~ i slutningen af filnavnet, når der gemmes
4240 4240 Hele gruppen
4241 4241 Bredde (meter)
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 Vejrmølle
4245 4245 -----
4246 4246 Trådnet korttegner
4247 4247 Trådnet-visning
4248 4248 -----
4249 4249 Med butik
4250 4250 Mellem anførselstegn i strenge skal tegnene <b>"</b> og <b>\</b> have en <b>\</b> (f.eks. <b>\"</b> og <b>\\</b>).
4251 4251 Naturskov
4252 4252 Fabrik
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 Forkert antal argumenter til bogmærket
4256 4256 Veje med forkert retning
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 Ja
4260 4260 Ja, anvend den
4261 4261 Ja, opret en konflikt og luk
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 Du er ved at slette et ukomplet objekt.<br>Dette vil give problemer, fordi du vil ikke kan se det virkelige objekt.<br>Vil du virkelig slette?
4265 4265 Du er ved at slette punkter uden for det område du har downloadet.<br>Dette kan medføre problemer, fordi andre objekter (som du ikke kan se) måske bruger dem.<br>Ønsker du virkelig at slette?
4266 4266 Du er ved at åbne {0} browser vinduer.<br>Dette vil måske både overdænge din skærm med browser vinduer<br>og tage noget tid at gøre.
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 Du kan også indsætte en URL fra www.openstreetmap.org
4270 4270 Du ændrede nøglen fra "{0}" til "{1}".\nDen nye nøgle bruges allerede, skal værdien overskrives?
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 Du skal genstarte JOSM for at nogle af ændringerne træder i kraft.
4276 4276 Du flyttede mere end {0} elementer. At flytte et stort antal elementer er ofte en fejl.\nVil du virkelig flytte dem?
4277 4277 Du skal gøre dine redigeringer offentlige for at kunne uploade nye data
4278 4278 Du skal vælge mindst én vej.
4279 4279 Du skal vælge mindst to punkter for at opdele en kredsformig vej
4280 4280 Du skal SHIFT-trække spillehovedet hen på en lydmarkør eller hen på det sted på sporet hvor du ønsker at synkronisere.
4281 4281 Du skal trække spillehovedet til tæt på det GPX-spor, hvis tilknyttede lydspor du spillede (efter den første markør)
4282 4282 Du skal pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil have markøren.
4283 4283 Du skal sætte lyden på pause i det øjeblik, du hører synkroniserings-angivelsen.
4284 4284 Du anmodede om for mange punkter (grænsen er 50.000). Anmod enten om et mindre område, eller brug planet.osm
4285 4285 -----
4286 4286 Du bør vælge et GPX-spor
4287 4287 -----
4288 4288 Din upload-kommentar er <i>tom</i> eller <i>meget kort</i>.<br /><br />Teknisk set er dette i orden, men overvej at mange brugere, som<br />overvåger ændringer i deres områder, forventer meningsfyldte kommentarer til<br />rettesæt for at forstå, hvad der sker i området.<br /><br />Hvis du bruger et øjeblik nu på at forklare dine ændringer,<br />gør du livet lettere for mange andre brugere.
4289 4289 -----
4290 4290 +++++
4291 4291 +++++
4292 4292 Zoom (i meter)
4293 4293 Zoom ind
4294 4294 Zoom ud
4295 4295 Zoom og flyt kort
4296 4296 Zoom best fit og 1:1
4297 4297 Zoom ved at trække eller trykke Ctrl+. Flyt med Ctrl+op, venstre, ned, højre; Flyt zoom med højre museknap
4298 4298 Zoom ind
4299 4299 Zoom-niveau:
4300 4300 Zoom ud
4301 4301 Zoom synsfeltet til {0}.
4302 4302 Zoom til
4303 4303 Zoom til i lag
4304 4304 -----
4305 4305 Zoom til punkt
4306 4306 Zoom til problem
4307 4307 Zoom til markerede element(er)
4308 4308 Zoom til markering
4309 4309 Zoom til de tilsvarende objekter i det aktive datalag
4310 4310 Zoom til det objekt det først markerede medlem refererer til
4311 4311 -----
4312 4312 Zoom til dette punkt i det nuværende datalag
4313 4313 Zoom til {0}
4314 4314 Zooming slået fra fordi denne relations lag ikke er aktivt
4315 4315 Zooming slået fra fordi der ikke er noget markeret medlem
4316 4316 [slettet]
4317 4317 \nHøjde: {0} m
4318 4318 \nRetning {0}°
4319 4319 \nOmråde:{0}
4320 4320 \n\n> påfører {0} stilen "{1}"\n
4321 4321 \n\n> springer over "{0}" (ikke aktiv)
4322 4322 \n\nListe med generede stile:\n
4323 4323 \n{0} km/t
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 Ret station
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 +++++
4353 4353 -----
4354 4354 Tilbage
4355 4355 Hurtigere
4356 4356 Hurtigere fremad
4357 4357 Fremad
4358 4358 Hop tilbage.
4359 4359 Hop fremad
4360 4360 Næste markør
4361 4361 Afspil næste markør.
4362 4362 Afspil forrige markør.
4363 4363 Afspil/pause
4364 4364 Forrige markør
4365 4365 Langsommere
4366 4366 Langsommere fremad
4367 4367 Lukket
4368 4368 Åben
4369 4369 tom
4370 4370 sort
4371 4371 blå
4372 4372 brun
4373 4373 grå
4374 4374 grøn
4375 4375 rød
4376 4376 hvid
4377 4377 Ø
4378 4378 +++++
4379 4379 +++++
4380 4380 V
4381 4381 +++++
4382 4382 +++++
4383 4383 -----
4384 4384 solur
4385 4385 -----
4386 4386 +++++
4387 4387 +++++
4388 4388 +++++
4389 4389 +++++
4390 4390 +++++
4391 4391 +++++
4392 4392 +++++
4393 4393 +++++
4394 4394 Tekst
4395 4395 Beskrivelse(Desc)
4396 4396 Navn
4397 4397 Brændsel
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 +++++
4406 4406 +++++
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 blandet
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 Ret station
4420 4420 +++++
4421 4421 +++++
4422 4422 Ikke-versalfølsom
4423 4423 Versalfølsom
4424 4424 Regulært udtryk
4425 4425 +++++
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 Nøgle:
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 forkortet gadenavn
4435 4435 aktive
4436 4436 føj til markering
4437 4437 adresse
4438 4438 -----
4439 4439 administrativ
4440 4440 avanceret
4441 4441 avanceret konfiguration
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 landbrug
4448 4448 -----
4449 4449 alle
4450 4450 alle objekter
4451 4451 gyde
4452 4452 alfabetisk
4453 4453 skiftende
4454 4454 facilitets-type {0}
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 anglikansk
4462 4462 dyremad
4463 4463 anonym
4464 4464 enhver
4465 4465 akvædukt
4466 4466 bueskydning
4467 4467 område
4468 4468 Områdetekst
4469 4469 asiatisk
4470 4470 asfalt
4471 4471 atletik
4472 4472 -----
4473 4473 australsk fodbold
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 baggrund
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 +++++
4481 4481 baptistisk
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 barriere brugt på en vej
4485 4485 +++++
4486 4486 +++++
4487 4487 +++++
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 strand
4491 4491 cykel
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 mose
4498 4498 petanque
4499 4499 grænse
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 bro
4503 4503 Bro-tag på et punkt
4504 4504 -----
4505 4505 buddhistisk
4506 4506 bygning
4507 4507 -----
4508 4508 +++++
4509 4509 +++++
4510 4510 bus-ledevej
4511 4511 -----
4512 4512 kano
4513 4513 versalfølsom
4514 4514 katolsk
4515 4515 kirkegård
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 trækul
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 kinesisk
4522 4522 -----
4523 4523 kristen
4524 4524 cigaretter
4525 4525 by
4526 4526 civilt
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 klatring
4530 4530 -----
4531 4531 med uret
4532 4532 lukket
4533 4533 lukketvej
4534 4534 kul
4535 4535 brosten
4536 4536 kold luft
4537 4537 koldt vand
4538 4538 -----
4539 4539 kommunikation
4540 4540 kompakteret
4541 4541 komprimeret luft
4542 4542 beton
4543 4543 kondomer
4544 4544 konfigurér rettesæt
4545 4545 konfigurere korttegningsstilen
4546 4546 konflikt
4547 4547 Nåleskov
4548 4548 forbindelse
4549 4549 konstruktion
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 kopier valgte standarder
4555 4555 kunne ikke hente lydkilde fra URL’en
4556 4556 antal
4557 4557 -----
4558 4558 +++++
4559 4559 -----
4560 4560 kroket
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 cykelsti med tag cykel
4564 4564 cykling
4565 4565 -----
4566 4566 +++++
4567 4567 Løvskov
4568 4568 dedikeret
4569 4569 grd ° min''(Nautisk)
4570 4570 grad° min'' sek"
4571 4571 slettet
4572 4572 slettet-på-server
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 designeret
4576 4576 +++++
4577 4577 omvej
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 slået fra
4581 4581 havn
4582 4582 eksisterer ikke!
4583 4583 hundeløb
4584 4584 dobbelt
4585 4585 ned
4586 4586 styrtløb
4587 4587 +++++
4588 4588 drikke
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 let
4592 4592 elektrisk
4593 4593 -----
4594 4594 elementer
4595 4595 -----
4596 4596 ridning
4597 4597 evangelisk
4598 4598 lige
4599 4599 eksempler
4600 4600 -----
4601 4601 høm-høm-pose
4602 4602 ekspert
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 falsk: egenskaben er eksplicit slået fra
4606 4606 gårdsplads
4607 4607 hegn
4608 4608 færge
4609 4609 filtreret/deaktiveret
4610 4610 filtreret/skjult
4611 4611 Find i markering
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 mappe
4615 4615 mad
4616 4616 fod
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 skov
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 fra tern
4626 4626 fra vej
4627 4627 fuld
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 garager
4631 4631 +++++
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 tysk
4636 4636 gletsjer
4637 4637 guld
4638 4638 +++++
4639 4639 Golfbane
4640 4640 -----
4641 4641 GPS-markør
4642 4642 gps-punkt
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 græs
4649 4649 Græs_belægning
4650 4650 grus
4651 4651 græsk
4652 4652 grøn
4653 4653 -----
4654 4654 jord
4655 4655 -----
4656 4656 gymnastik
4657 4657 halv
4658 4658 -----
4659 4659 har retningsnøgler
4660 4660 har retningsnøgler (omvendt)
4661 4661 helbred
4662 4662 varme
4663 4663 hede
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 fremhæv
4667 4667 landevej
4668 4668 Landevej uden reference
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 vandring
4672 4672 hinduistisk
4673 4673 historisk
4674 4674 historie
4675 4675 +++++
4676 4676 -----
4677 4677 hest
4678 4678 travbane
4679 4679 -----
4680 4680 varm luft
4681 4681 varmt vand
4682 4682 +++++
4683 4683 hus
4684 4684 +++++
4685 4685 -----
4686 4686 vand
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 inaktiv
4692 4692 Inkluderer umiddelbare børn af forældrerelationer
4693 4693 ufuldstændig
4694 4694 ukomplet vej
4695 4695 forøg zoomniveau for at se flere detaljer
4696 4696 -----
4697 4697 indisk
4698 4698 -----
4699 4699 industri
4700 4700 -----
4701 4701 indre segment
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 helleanlæg
4707 4707 -----
4708 4708 italiensk
4709 4709 jainistisk
4710 4710 japansk
4711 4711 Jehovas Vidner
4712 4712 jødisk
4713 4713 -----
4714 4714 +++++
4715 4715 -----
4716 4716 losseplads
4717 4717 brug af jord
4718 4718 Type af landanvendelse {0}
4719 4719 -----
4720 4720 lag
4721 4721 laget er skjult i øjeblikket (klik for at vise laget)
4722 4722 Laget er synligt i øjeblikket (klik for at skjule lag)
4723 4723 Lag-tag med "+"-tegn
4724 4724 bly
4725 4725 venstre
4726 4726 rekreation
4727 4727 rekreations-type {0}
4728 4728 -----
4729 4729 kalk
4730 4730 begrænset
4731 4731 legegade
4732 4732 -----
4733 4733 indlæser stilart "{0}''...
4734 4734 Lås rulning
4735 4735 -----
4736 4736 lav
4737 4737 luthersk
4738 4738 +++++
4739 4739 menneskeskabt
4740 4740 -----
4741 4741 kortstil
4742 4742 +++++
4743 4743 +++++
4744 4744 marsk
4745 4745 maks. bredde
4746 4746 maks. længde
4747 4747 maks. hastighed angivet for gangsti
4748 4748 medlem
4749 4749 +++++
4750 4750 metodistisk
4751 4751 mexicansk
4752 4752 militær
4753 4753 min. bredde
4754 4754 min. længde
4755 4755 manglende objekter:
4756 4756 fejlstavet nøgle
4757 4757 blandet
4758 4758 ændret
4759 4759 -----
4760 4760 mormonsk
4761 4761 +++++
4762 4762 hovedvej
4763 4763 motorvej
4764 4764 motorvejsforbindelse
4765 4765 mudder
4766 4766 +++++
4767 4767 fleretages
4768 4768 flere
4769 4769 +++++
4770 4770 muslimsk
4771 4771 nationalt
4772 4772 naturlig
4773 4773 natur-type {0}
4774 4774 -----
4775 4775 natur
4776 4776 aviser
4777 4777 næste
4778 4778 nikkel
4779 4779 nej
4780 4780 Ingen beskrivelse er tilgængelig
4781 4781 -----
4782 4782 ingen importør
4783 4783 ingen tilføjelse
4784 4784 ingen_venstre_sving
4785 4785 ingen_højre_sving
4786 4786 ingen_lige_ud
4787 4787 ingen_u_vendinger
4788 4788 intet
4789 4789 skiløb
4790 4790 -----
4791 4791 ikke slettet
4792 4792 ikke i datasæt
4793 4793 ikke tilgængelig
4794 4794 bemærk: Til nogle opgaver behøver JOSM en masse hukommelse. Det kan være nødvendigt at tilføje den følgende\n Java-option for at angive den maksimale mængde allokeret hukommelse i megabytes
4795 4795 -----
4796 4796 nybegynder
4797 4797 arom
4798 4798 +++++
4799 4799 ulige
4800 4800 -----
4801 4801 olie
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 Envejs-tag på et punkt
4805 4805 kun_venstre_sving
4806 4806 kun_højre_sving
4807 4807 kun_lige_ud
4808 4808 åben
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 valgmuligheder
4813 4813 options givet som Java systemegenskaber
4814 4814 ortodoks
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 ydre segment
4819 4819 Uden for det downloadede område
4820 4820 Vej mellem parkeringsbåse
4821 4821 P-automat
4822 4822 opdelt: forskellige valgte objekter har forskellige værdier; skift ikke.
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 brolagt
4827 4827 fliser
4828 4828 top
4829 4829 småsten
4830 4830 +++++
4831 4831 fodgængerfelt med trafikstyring
4832 4832 +++++
4833 4833 pinsebevægelsen
4834 4834 tilladt
4835 4835 billeder
4836 4836 sol
4837 4837 mole
4838 4838 rørledning
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 bane
4846 4846 +++++
4847 4847 sted
4848 4848 planter
4849 4849 plastik
4850 4850 stang
4851 4851 politisk
4852 4852 kraft
4853 4853 prebyteriansk
4854 4854 forrige
4855 4855 primær
4856 4856 primær-(til/fra)-kørsel
4857 4857 privat
4858 4858 foreslået
4859 4859 protestantisk
4860 4860 -----
4861 4861 offentlig transport
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 firdobbelt
4869 4869 kvæker
4870 4870 stenbrud
4871 4871 -----
4872 4872 bane
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 jernbane
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 marskland
4880 4880 +++++
4881 4881 +++++
4882 4882 regulært udtryk
4883 4883 relation uden type
4884 4884 genindlæs standarder
4885 4885 genindlæs valgte stilarter fra fil
4886 4886 -----
4887 4887 fjern fra markering
4888 4888 erstat markering
4889 4889 -----
4890 4890 beboelse
4891 4891 restaurant uden navn
4892 4892 -----
4893 4893 højre
4894 4894 flodbred
4895 4895 vej
4896 4896 rolle
4897 4897 rundkørsel
4898 4898 rute
4899 4899 rute-segment
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 +++++
4905 4905 saltmarsk
4906 4906 +++++
4907 4907 -----
4908 4908 skalér
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 buskads
4912 4912 sekundær
4913 4913 -----
4914 4914 vælg sportsgren:
4915 4915 valgt
4916 4916 markering
4917 4917 adskilt cykelsti som spor på en cykelsti
4918 4918 -----
4919 4919 +++++
4920 4920 +++++
4921 4921 -----
4922 4922 Spildevand
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 shiitisk
4928 4928 skydebane
4929 4929 butik
4930 4930 butikstype {0}
4931 4931 sidespor
4932 4932 +++++
4933 4933 sølv
4934 4934 enkelt
4935 4935 -----
4936 4936 sted
4937 4937 +++++
4938 4938 skøjteløb
4939 4939 +++++
4940 4940 skisport
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 fodbold
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 spiritistisk
4948 4948 -----
4949 4949 +++++
4950 4950 sport-type {0}
4951 4951 sportshal
4952 4952 sidespor
4953 4953 stadion
4954 4954 frimærker
4955 4955 -----
4956 4956 damp
4957 4957 sten
4958 4958 bæk
4959 4959 gade
4960 4960 vejnavn indeholder "ss"
4961 4961 tekststreng
4962 4962 tekststreng;tekststreng;...
4963 4963 undergrundsbane
4964 4964 -----
4965 4965 sunnitisk
4966 4966 overflade
4967 4967 -----
4968 4968 Sump
4969 4969 slik
4970 4970 svømning
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 bordtennis
4975 4975 tamponer
4976 4976 taoistisk
4977 4977 telefonkort
4978 4978 midlertidig
4979 4979 midlertidig landevejstype
4980 4980 +++++
4981 4981 +++++
4982 4982 tertiær
4983 4983 tekst
4984 4984 +++++
4985 4985 den primære Potlatch 2 stilart
4986 4986 -----
4987 4987 dette lag er ikke aktivt i øjeblikket (klik for at aktivere)
4988 4988 dette lag er det aktive lag
4989 4989 -----
4990 4990 vadehavsområde
4991 4991 +++++
4992 4992 -----
4993 4993 +++++
4994 4994 til vej
4995 4995 -----
4996 4996 +++++
4997 4997 turisme
4998 4998 turisme-type {0}
4999 4999 -----
5000 5000 legetøj
5001 5001 spor
5002 5002 spor og punkter
5003 5003 kun spor
5004 5004 trafik_lys
5005 5005 sporvogn
5006 5006 tredobbelt
5007 5007 sand: egenskaben er eksplicit slået til
5008 5008 motortrafikvej
5009 5009 motortrafikvejsforbindelse
5010 5010 tyrkisk
5011 5011 -----
5012 5012 +++++
5013 5013 uklassificeret
5014 5014 ukontrolleret
5015 5015 underjordisk
5016 5016 unitar
5017 5017 ukendt
5018 5018 uden markering
5019 5019 ikke brolagt
5020 5020 nulstil
5021 5021 uangivet: sæt ikke denne egenskab for de valgte objekter
5022 5022 -----
5023 5023 utagget
5024 5024 utagget vej
5025 5025 ubrugt
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 op
5029 5029 op til tern
5030 5030 brug
5031 5031 vakuum
5032 5032 valideringsfejl
5033 5033 validering andet
5034 5034 validerings-advarsel
5035 5035 -----
5036 5036 +++++
5037 5037 via punkt eller veje
5038 5038 viadukt
5039 5039 -----
5040 5040 vis meta information, fejllog og kilde-definition
5041 5041 vulkan
5042 5042 -----
5043 5043 væg
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 vand
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 vandvej
5051 5051 vandvejs-type {0}
5052 5052 -----
5053 5053 vej er forbundet
5054 5054 vej er forbundet til næste relationsmedlem
5055 5055 vej er forbundet til foregående relationsmedlem
5056 5056 vej er ikke forbundet til foregående eller næste relationsmedlem
5057 5057 kun punkter
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 dyreliv
5061 5061 vind
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 træ
5066 5066 træområde
5067 5067 Forkert landevej-tag på et punkt
5068 5068 +++++
5069 5069 Banegård
5070 5070 ja
5071 5071 fodgængerfelt
5072 5072 zink
5073 5073 -----
5074 5074 zoom ind for at indlæse nogle tern
5075 5075 zoom ind for at indlæse flere tern
5076 5076 zoroastristisk
5077 5077 +++++
5078 5078 {0} ({1} til {2} grader)
5079 5079 {0} Punkter:
5080 5080 {0} [ufuldstændig]
5081 5081 {0} består af:
5082 5082 {0} er forældet
5083 5083 {0} er forældet, brug {1} i stedet
5084 5084 -----
5085 5085 {0} meter
5086 5086 {0} mere...
5087 5087 {0} punkter i vej {1} overskrider det maksimalt tilladte antal punkter {2}
5088 5088 {0} objekter overskred de max tilladte {1} objekter i et rettesæt på serveren ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Konfigurér</a> venligs hvordan det skal foregå med <strong>flere rettesæt</strong>
5089 5089 {0} km²
5090 5090 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader punkt ''{4}'' (id: {5})
5091 5091 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader relation ''{4}'' (id: {5})
5092 5092 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader vej ''{4}'' (id: {5})
5093 5093 +++++
5094 5094 {0}: Version {1} (lokal: {2})
5095m 1 (Tidsforskel for {0} dag)
5096m 1 Tidsforskel for {0} dage
5097m 2 ({0} anmodning)
5098m 2 ({0} anmodninger)
5099m 3 ({0}/{1}) Oploader {2} objekt...
5100m 3 ({0}/{1}) Uploader {2} objekter...
5101m 4 -----
5102m 5 <html>Knyttede <b>{0}</b> af <b>{1}</b> foto til GPX spor.</html>
5103m 5 <html>Knyttede <b>{0}</b> af <b>{1}</b> fotos til GPX spor.</html>
5104m 6 <html>Det markerede objekt er ikke tilgængeligt i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>
5105m 6 <html>Ingen af de markerede objekter er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>
5106m 7 <html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller kassér ændringerne.<br>Lag med konflikter:</html>
5107m 7 <html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller kassér ændringerne.<br>Lag med konflikter:</html>
5108m 8 -----
5109m 9 <html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for dette lag eller kassér ændringerne.<br>Lag uden en fil:</html>
5110m 9 <html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for hver af dem eller kassér ændringerne.<br>Lag uden en fil:</html>
5111m 10 Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til vej
5112m 10 Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til {0} veje
5113m 11 Tilføjede {0} objekt
5114m 11 Tilføjede {0} objekter
5115m 12 Kan ikke åbne {0} fil da filen ikke eksisterer eller der ikke findes en brugbar filimporter.
5116m 12 Kan ikke åbne {0} filer da filerne ikke eksisterer eller der ikke findes en brugbar filimporter.
5117m 13 Kan ikke åbne {0} fil med import modulet "{1}"
5118m 13 Kan ikke åbne {0} filer med import modulet "{1}"
5119m 14 Ret egenskaber for op til {0} objekt
5120m 14 Ret egenskaber for op til {0} objekter
5121m 15 Ret værdi?
5122m 15 Ret værdier?
5123m 16 Ret {0} objekt
5124m 16 Ret {0} objekter
5125m 17 Klik <strong>{0}</strong> for at tjekke status på dette objekt på serveren.
5126m 17 Klik <strong>{0}</strong> for at tjekke status på disse objekter på serveren.
5127m 18 Konflikt under download
5128m 18 Konfilkter under download
5129m 19 Konflikt i data
5130m 19 Konflikter i data
5131m 20 Slet {0} punkt
5132m 20 Slet {0} punkter
5133m 21 Slet {0} objekt
5134m 21 Slet {0} objekter
5135m 22 Slet {0} relation
5136m 22 Slet {0} relationer
5137m 23 Slet {0} vej
5138m 23 Slet {0} veje
5139m 24 Sletter {0} objekt
5140m 24 Sletter {0} objekter
5141m 25 Download af den følgende plugin er <strong>fejlet</strong>:
5142m 25 Download af de følgende plugins er <strong>fejlet</strong>:
5143m 26 Downloader {0} rettesæt ...
5144m 26 Downloader {0} rettesæt ...
5145m 27 Downloader {0} ufuldstændigt barn af relation ''{1}''
5146m 27 Downloader {0} ufuldstændige børn af relation ''{1}''
5147m 28 Downloader {0} ufuldstændigt barn af {1} forælder-relationer
5148m 28 Downloader {0} ufuldstændige børn af {1} forælder-relationer
5149m 29 Downloader {0} ufuldstændigt objekt
5150m 29 Downloader {0} ufuldstændige objekter
5151m 30 Downloader {0} objekt fra ''{1}''
5152m 30 Downloader {0} objekter fra ''{1}''
5153m 31 Dupliker {0} punkt til {1} punkter
5154m 31 Dupliker {0} punkter til {1} punkter
5155m 32 Indsæt nyt punkt i vej.
5156m 32 Indsæt nyt punkt i {0} veje.
5157m 33 JOSM kunne ikke finde informationer for følgende plugin:
5158m 33 JOSM kunne ikke finde informationer for følgende plugins:
5159m 34 JOSM fandt {0} ugemt osm datalag.
5160m 34 JOSM fandt {0} ugemte osm datalag.
5161m 35 Sammenlagt version ({0} indlæg)
5162m 35 Sammenlagt version ({0} indlæg)
5163m 36 Flyt {0} punkt
5164m 36 Flyt {0} punkter
5165m 37 Min version ({0} indlæg)
5166m 37 Min version ({0} indlæg)
5167m 38 Objektet kunne ikke downloades
5168m 38 Nogle objekter kunne ikke downloades
5169m 39 Objekt slettet
5170m 39 Objekter slettet
5171m 40 Et downloadet objekt er slettet.
5172m 40 {0} downloadede objekter er slettet.
5173m 41 Et objekt kunne ikke downloades.<br>
5174m 41 {0} objekter kunne ikke downloades.<br>
5175m 42 Åbner {0} fil...
5176m 42 Åbner {0} filer...
5177m 43 Indsætter {0} tag
5178m 43 Indsætter {0} tags
5179m 44 -----
5180m 45 -----
5181m 46 Slette {0} objekt
5182m 46 Slette {0} objekter
5183m 47 Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekt
5184m 47 Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekter
5185m 48 Roter {0} punkt
5186m 48 Roter {0} punkter
5187m 49 Skalér {0} punkt
5188m 49 Skalér {0} punkter
5189m 50 Forenkl vej (fjern {0} punkt)
5190m 50 Forenkl vej (fjern {0} punkter)
5191m 51 Forenkl {0} vej
5192m 51 Forenkl {0} veje
5193m 52 Tags({0} konflikt)
5194m 52 Tags({0} konflikter)
5195m 53 Følgende udvidelse er blevet hentet <strong>korrekt</strong>:
5196m 53 Følgende {0} udvidelser er blevet hentet <strong>korrekt</strong>:
5197m 54 -----
5198m 55 -----
5199m 56 Det valgte punkt er ikke i midten af nogen vej.
5200m 56 De valgte punkter er ikke i midten af nogen vej.
5201m 57 Den valgte vej har punkter udenfor det downloadede dataområde
5202m 57 De valgte veje har punkter udenfor det downloadede dataområde
5203m 58 Deres version ({0} indlæg)
5204m 58 Deres version ({0} indlæg)
5205m 59 Der er mere end én vej, som bruger det punkt, du har valgt. Vælg også vejen.
5206m 59 Der er mere end én vej, som bruger de punkter, du har valgt. Vælg også vejen.
5207m 60 Der er {0} objekt i dit lokale datasæt der kan være slettet på serveren. Hvis du senere prøver at slette eller opdatere dette vil serveren sandsynligvis rapportere en fejl.
5208m 60 Der er {0} objekter i dit lokale datasæt der kan være slettet på serveren. Hvis du senere prøver at slette eller opdatere disse vil serveren sandsynligvis rapportere en fejl.
5209m 61 Der er {0} objekt tilbage at uploade.
5210m 61 Der er {0} objekter tilbage at uploade.
5211m 62 Der opstod en fejl ved indlæsning af denne stilart. Vælg "Info" fra højrekliks-menuen for detaljer.
5212m 62 Der opstod {0} fejl ved indlæsning af denne stilart. Vælg "Info" fra højrekliks-menuen for detaljer.
5213m 63 Der blev opdaget {0} konflikt
5214m 63 Der blev opdaget {0} konflikter
5215m 64 Der var {0} konflikt under import.
5216m 64 Der var {0} konflikter under import.
5217m 65 Dette vil ændre på op til {0} objekt.
5218m 65 Dette vil ændre på op til {0} objekter.
5219m 66 Dette vil ændre {0} objekt.
5220m 66 Dette vil ændre op til {0} objekter.
5221m 67 Transformer {0} punkt
5222m 67 Transformer {0} punkter
5223m 68 Gendan {0} objekt
5224m 68 Gendan {0} objekter
5225m 69 -----
5226m 70 Uploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>
5227m 70 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>
5228m 71 Uploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>
5229m 71 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>
5230m 72 Uploader {0} objekt...
5231m 72 Uploader {0} objekter...
5232m 73 -----
5233m 74 markør
5234m 74 markører
5235m 75 punkt
5236m 75 punkter
5237m 76 objekt
5238m 76 objekter
5239m 77 relation
5240m 77 relationer
5241m 78 til {0} objekt
5242m 78 til {0} objekter
5243m 79 vej
5244m 79 veje
5245m 80 {0} Forfatter
5246m 80 {0} Forfattere
5247m 81 {0} Medlem:
5248m 81 {0} Medlemmer:
5249m 82 {0} består af {1} markør
5250m 82 {0} består af {1} markører
5251m 83 {0} slettet
5252m 83 {0} slettet
5253m 84 {0} billede hentet.
5254m 84 {0} billeder hentet.
5255m 85 {0} medlem
5256m 85 {0} medlemmer
5257m 86 {0} punkt
5258m 86 {0} punkter
5259m 87 {0} objekt at tilføje:
5260m 87 {0} objekter at tilføje:
5261m 88 {0} objekt at slette:
5262m 88 {0} objekter at slette:
5263m 89 {0} objekt at ændre:
5264m 89 {0} objekter at ændre:
5265m 90 {0} ventende tag-konflikt der skal løses
5266m 90 {0} ventende tag-konflikter der skal løses
5267m 91 {0} relation
5268m 91 {0} relationer
5269m 92 {0} rute,
5270m 92 {0} ruter,
5271m 93 +++++
5272m 94 {0} spor
5273m 94 {0} spor
5274m 95 {0} spor,
5275m 95 {0} spor,
5276m 96 {0} forekom at være GPS-tagget.
5277m 96 {0} forekom at være GPS-tagget.
5278m 97 {0} vej
5279m 97 {0} veje
5280m 98 {0} punkt
5281m 98 {0} punkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.