close Warning: Can't use blame annotator:
svn blame failed on trunk/data/da.lang: 195004 - Cannot calculate blame information for binary file 'file:///home/josm/svn/trunk/data/da.lang'

source: josm/trunk/data/da.lang@ 3074

Last change on this file since 3074 was 3074, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 129.2 KB
RevLine 
1 1 [dd/mm/åååå tt:mm:ss]
2 2 -----
3 3 # objekter
4 4 % af øst:
5 5 % af nord:
6 6 (# anmodninger ukendt)
7 7 (1 anmodning)
8 8 (Kode={0})
9 9 (Tip: Du kan rette genvejene i indstillingerne.)
10 10 (teksten er allerede kopieret til til din udklipsholder.)
11 11 (URL var:
12 12 (brug forvalgskode, fx +12-345-67890)
13 13 -----
14 14 (Hvad betyder det?)
15 15 -----
16 16 (deaktiveret)
17 17 (intet objekt)
18 18 ingen
19 19 ({0}/{1}) Downloader rettesæt {2} ...
20 20 ({0}/{1}) Downloader rettesæt {2}...
21 21 ({0}/{1}) Downloader indhold af rettesæt {2}...
22 22 ({0}/{1}) Henter forældre til punkt {2}
23 23 ({0}/{1}) Henter forældre til relation {2}
24 24 ({0}/{1}) Henter forældre til vej {2}
25 25 ({0}/{1}): Downloader relation ''{2}''...
26 26 * Et punkt, som bruges af mere end én vej og en af disse veje, eller
27 27 * Et punkt, som bruges af mere end én vej, eller
28 28 * Et tagget punkt, eller
29 29 * Én vej samt en eller flere af dens punkter, som bruges af mere end én vej.
30 30 * En vej, som har ét eller flere punkter, som bruges af mere end én vej, eller
31 31 -----
32 32 ... refererer til relation
33 33 /STI/TIL/JOSM/FOLDER/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 Bowling
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Intet GPX-spor er indlæst endnu>
41 41 <anonym>
42 42 <b>-name:Bak</b> - intet ''Bak'' i navnet.
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' og ''Street'' i enhver nøgle eller navn.
44 44 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' i enhver nøgle eller navn.
45 45 <b>rettesæt:</b>... - objekt med givet rettesæt id (0 objekter uden tildelte rettesæt)
46 46 <b>barn <i>udtryk</i></b> - alle børn af objekter der matcher udtrykket
47 47 <b>fod:</b> - key=fod sat til hvilkensomhelst værdi.
48 48 <b>id:</b>... - objekt med givet ID (0 for nye objekter)
49 49 <b>incomplete</b> - alle ufuldstændige objekter
50 50 <b>modified</b> - alle ændrede objekter
51 51 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' hvor som helst i navnet.
52 52 <b>punkter:</b>... - objekt med givet antal punkter (punkter:tæl eller punkter:min-max)
53 53 -----
54 54 <b>forældr <i>udtryk</i></b> - alle forældre til objekter der matcher udtrykket
55 55 <b>selected</b> - alle valgte objekter
56 56 <b>tags:</b>... - objekt med givet antal tags (tags:tæl or tags:min-max)
57 57 <b>tidsstempel:</b>... - objekter med dette tidsstempel (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> eller <b>T14:51</b> ...)
58 58 <b>type:</b> - objektets type (<b>punkt</b>, <b>vej</b>, <b>relation</b>)
59 59 <b>type=*</b> - nøgle ''type'' med hvilkensomhelst værdi. Prøv også <b>*=værdi</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
60 60 <b>type=rute</b> - nøgle ''type'' med værdi = præcist ''rute''.
61 61 <b>utagget</b> - alle utaggede objekter
62 62 <b>user:</b>... - alle objekter rettet af bruger
63 63 <b>bruger:anonym</b> - alle objekter ændret af anonyme brugere
64 64 <b>version:</b>... - objekt med given version (0 objekter uden en tildelt version)
65 65 <br>Fejl meddelelse (ikke oversat): {0}
66 66 -----
67 67 <forskellige>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <h1><a name="top">Tastatur-genveje</a></h1>
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <html>''{0}'' er ikke en gyldig OSM API URL.<br>Kontrollér venligst stavningen og validér igen.</html>
74 74 <html><body><p class="warning-body"><strong>Advarsel:</strong> Adgangskoden bliver gemt som simpel tekst i JOSMs indstillingsfil. Desuden bliver det overført <strong>ukrypteret</strong> ved hver eneste forespørgsel til OSM-serveren. <strong>Anvend ikke en værdifuld adgangskode..</strong></p></body></html>
75 75 <html><body>Angiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.</body></html>
76 76 <html><h3>Slet filen {0} fra disk?<p>Billedfilen vil gå permanent tabt!</h3></html>
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <html>Et relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.</html>
83 83 <html>Et rollebaseret relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.</html>
84 84 <html>En fejl opstod under kommunikation med serveren<br>Detaljer: {0}</html>
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 <html>Kan ikke uploade {0} objekter i en anmodning fordi den<br>maksimale rettesætsstørrelse {1} på server ''{2}'' er overskredet.</html>
92 92 <html>Klik <strong>{0}</strong> for at afslutte sammenlægning af mine og deres indlæg.</html>
93 93 <html>Klik <strong>{0}</strong> for at begynde at sammenlægge mine og deres indlæg.</html>
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <html>Kunne ikke finde et unikt punkt at starte download fra.</html>
97 97 <html>Kunne ikke læse bogmærker fra<br>''{0}''<br>Fejl var: {1}</html>
98 98 -----
99 99 -----
100 100 <html>Kunne ikke skrive bogmærke.<br>{0}</html>
101 101 <html>Indtast en tag nøgle, f.eks. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
102 102 <html>Indtast en tag værdi, f.eks. <strong><tt>Tjek medlemmer</tt></strong></html>
103 103 <html>Angiv et adgangsudtryk manuelt, hvis det blev genereret og hentet udenfor<br>JOSM.</html>
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <html>Kunne ikke forme URL ''{0}'' for validering af OSM API serveren.<br>Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.</html>
108 108 -----
109 109 Kunne ikke oprette en URL fordi kodningen "{0}"<br>manglede på dette system.</html>
110 110 <html>Kunne ikke initialisere kommunikation med OSM-serveren {0}.<br>Tjek server-URL'en i dine indstillinger og din internet forbindelse.</html>
111 111 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}</html>
112 112 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke nulstille indstillingsfil til standard: {0}</html>
113 113 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Indstillingsmappe ''{0}'' er ikke en mappe.</html>
114 114 <html>Kunne ikke indlæse listen over stilkilder fra<br>''{0}''.<br><br>Detaljer (uoversat):<br>{1}</html>
115 115 <html>Kunne ikke åbne en forbindelse til serveren<br>''{0}''.<br>Værtsnavn ''{1}'' kunne ikke findes. <br>Tjek venligst API-URL'en i dine indstillinger og din internetforbindelse.</html>
116 116 <html>Kunne ikke åbne en forbindelse til serveren<br>''{0}''.<br>Tjek venligst din internetforbindelse.</html>
117 117 <html>Kunne af sikkerhedsårsager ikke åbne en forbindelse til<br>''{0}''<br>. Dette skyldes højst sandsynligt at du kører<br>en applet og at du ikke hentede din applet fra ''{1}''.</html>
118 118 -----
119 119 <html>Kunne ikke hente en liste over rettesæt fra OSM API serveren på<br>''{1}''. Serveren meldte tilbage med koden {0} i stedet for 200.<br>Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.</html>
120 120 <html>Kunne ikke hente information om den nuværende bruger fra OSM-serveren ''{0}''.<br>Dette er sandsynligvis ikke et problem forårsaget af det testede adgangsudtryk, men<br>snarere et problem med server konfigurationen. Kontrollér omhyggeligt server<br>URL'en og din internetforbindelse.</html>
121 121 -----
122 122 <html>Kunne ikke hverken uploade eller downloade data til/fra<br>''{0}''<br>på grund af et problem med at overføre data.<br>Detaljer(uoversatte): {1}</html>
123 123 <html>Kunne ikke uploade til rettesæt <strong>{0}</strong><br>fordi det allerede er blevet lukket den {1}.</html>
124 124 -----
125 125 <html>JOSM er ved at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standarden.<br>De nuværende brugerdefinerede indstillinger bliver ikke slettet.</html>
126 126 <html>JOSM kører nu med en anonym bruger. Den kan ikke downloade<br>dine rettesæt fra OSM-serveren medmindre du indtaster dit OSM-brugernavn<br>i JOSM-indstillingerne.</html>
127 127 -----
128 128 <html>JOSM vil være nødt til at fjerne din lokale primitiv med ID {0}<br>fra datasættet.<br>Indvilliger du?</html>
129 129 <html>Lag ''{0}'' har allerede en konflikt for primitiv<br>''{1}''.<br>Løs venligst denne konflikt først og prøv så igen.</html>
130 130 <html>Lag ''{0}'' har allerede en konflikt for primitiv<br>''{1}''.<br>Denne konflikt kan ikke tilføjes.</html>
131 131 -----
132 132 <html>Markér <strong>lokalt slettede objekter</strong> der skal slettes fra serveren.</html>
133 133 <html>Vælg ændrede objekter <strong> fra den nuværende markering</strong> der skal uploades til serveren.</html>
134 134 <html>Hverken <strong>{0}</strong> eller <strong>{1}</strong> er slået til.<br>Vælg venligst enten at downloade OSM-data, GPX-data eller begge dele.</html>
135 135 <html>Hverken et punkt eller en vej med et endepunkt udenfor de<br>nuværende downloadområder er markeret.<br>Markér et punkt ved begyndelsen eller ved enden af en vej eller en hel vej først.</html>
136 136 <html>Ikke flere forbundne veje at downloade.</html>
137 137 Ingen af objekterne i rettesæt {0}s indhold er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{1}''.</html>
138 138 -----
139 139 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>1 objekt</strong> fra <strong>1 relation</strong>.</html>
140 140 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>1 objekt</strong> fra <strong>{0} relationer</strong>.</html>
141 141 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>{0} objekter</strong> fra <strong>{1} relationer</strong>.</html>
142 142 <html>Indtast venligst gyldige dato/tid-værdier for at begrænse<br>forespørgslen til et specifikt tidsinterval.</html>
143 143 <html>Indtast venligst gyldige længde/breddegradsværdier for at begrænse<br>rettesætsforespørgslen til et specifikt afgrænsningsfelt.</html>
144 144 -----
145 145 <html>Marker venligst de rettesæt du ønsker at lukke</html>
146 146 <html>Marker venligst de værdier der skal beholdes for de følgende tags.</html>
147 147 -----
148 148 <html>Indstillingsfilen havde fejl.<br> Laver backup af den gamle til <br>{0}<br> og opretter en ny standard-indstillingsfil.</html>
149 149 -----
150 150 <html>At hente et OAuth adgangsudtryk fra ''{0}'' fejlede.</html>
151 151 <html>At hente et OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}'' fejlede.</html>
152 152 <html>Kør en fuldautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM tilgår OSM-websiden på vegne af JOSM-brugeren og autoriserer fuldt<br>automatisk brugeren og henter et adgangsudtryk.</html>
153 153 <html>Kør en halvautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM indsender standard OAuth anmodningerne for at få et anmodningsudtryk og et<br>adgangsudtryk. Det ekspederer brugeren til OSM-websiden i en ekstern browser<br> for at autentikere sig selv og for at acceptere anmodningsudtrykket indsendt af JOSM.</html>
154 154 <html>Markér for at downloade data ind i et nyt datalag.<br>Afmarkér for at downloade data ind i det nu aktive datalag.</html>
155 155 <html>Markér for at gøre det muligt at indtaste en tag der vil blive tilføjet<br>alle ændrede relationer.</html>
156 156 -----
157 157 <html>Markér for at gemme adgangsudtrykket i JOSM-indstillingerne.<br>Afmarkér for kun at bruge adgangsudtrykket i denne JOSM-session.</html>
158 158 Markér for kun at vise rettesæt for de aktuelt markerede objekter.<br>Afmarkér for at vise alle rettesæt for objekter i det aktuelle data lag.</html>
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 <html>Tag et billede af din GPS-modtager, mens den viser klokken.<br>Vis billedet her.<br>Notér derefter tidspunktet, du kan aflæse på billedet og vælg en tidszone<hr></html>
164 164 <html>Den nuværende værdi er ikke et gyldigt brugernavn.<br>Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn.</html>
165 165 -----
166 166 <html>OSM API serveren på ''{0}'' meldte ikke tilbage med et gyldigt svar.<br>Det er sandsynligt at "{0}" ikke er en OSM API server.<br>Kontroller venligst stavemåden af "{0}" og validér igen.</html>
167 167 -----
168 168 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede fordi JOSM ikke var i stand til at opbygge<br>et gyldigt loginURL udfra OAuth Authorise Endpoint URL ''{0}''.<br><br>Kontrollér venligst din avancerede indstilling og prøv igen.</html>
169 169 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede. JOSM kunne ikke logge ind i {0}<br>for bruger {1}.<br><br>Kontrollér venligst brugernavn og adgangskode og prøv igen.</html>
170 170 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede.<br><br>Prøv venligst igen eller vælg en anden slags autorisationsproces,<br>f.eks. halvautomatisk eller manuel autorisation.</html>
171 171 <html>Den basale URL<br>''{0}''<br>for dette WMS-lag ender hverken med en '&' eller med en'?'.<br>Dette fører sandsynligvis til en ugyldig WMS-forespørgsel. Du bør kontrollere dine<br>indstillinger.<br>Ønsker du at hente WMS-tern alligevel?
172 172 <html>Børnerelationen<br>{0}<br>er slettet fra serveren. Den kan ikke hentes.
173 173 <html>De kombinerede veje er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at <strong>beholde</strong> disse medlemsskaber for den kombinerede vej eller om du ønsker at <strong>fjerne</strong> dem.<br>Standard er at <strong>beholde</strong> den første vej og <strong>fjerne</strong> de andre veje, der er medlemmer af den samme relation: den kombinerede vej vil erstatte den originale vej i relationen.</html>
174 174 <html>Den nuværende URL <tt>{0}</tt><br>er en ekstern URL. Redigering er kun mulig for Hjælp-emner<br>på Hjælp-serveren <tt>{1}</tt>.</html>
175 175 <html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med lyddata.</html>
176 176 <html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med billeder.</html>
177 177 -----
178 178 <html>De sammenlagte punkter er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at <strong>beholde</strong> disse medlemsskaber for den målpunktet eller om du ønsker at <strong>fjerne</strong> dem.<br>Standard er at <strong>beholde</strong> det første punkt og <strong>fjerne</strong> de andre punkter, der er medlemmer af den samme relation: målpunktet vil erstatte det originale punkt i relationen.</html>
179 179 <html>OpenstreetBugs udvidelsen bruger den gamle server på appspot.com.<br>En ny server er tilgængelig på schokokeks.org.<br>Ønsker du at skifte til den nye server? (Anbefales stærkt)</html>
180 180 <html>De markerede data indeholder data fra OpenStreetBugs.<br>Du kan ikke uploade disse data. Måske du har valgt det forkerte lag?
181 181 -----
182 182 -----
183 183 <html>Serveren rapporterer at et objekt er slettet.<br><strong>Upload fejlede</strong> hvis du prøvede at opdatere eller slette dette objekt.<br> <strong>Download fejlede</strong> hvis du prøvede at downloade dette objekt.<br><br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
184 184 <html>Testen fejlede fordi serveren meldte en intern fejl.<br>JOSM kunne ikke afgøre om udtrykket er gyldigt. Prøv venligst igen senere.</html>
185 185 <html><strong>Flere rettesæt</strong> er nødvendige for at kunne uploade {0} objekter. Hvilken strategi ønsker du at bruge?</html>
186 186 <html><strong>Flere rettesæt</strong> er nødvendige for at uploade {0} objekter. Hvilken strategi ønsker du at bruge?</html>
187 187 <html>Der er ingen lag, kildelaget<br>''{0}''br>kunne flettes sammen med.</html>
188 188 -----
189 189 <html>There are {0} primitiver i dit lokale datasæt, som<br>risikerer at blive slettet på serveren. Hvis du senere forsøger at slette eller<br>opdatere dem, rapporterer serveren sandsynligvis en<br>konflikt.<br><br>Klik <strong>{1}</strong> for at tjekke disse primitivers status<br>på serveren.<br>Klik <strong>{2}</strong> for at ignorere.<br></html>
190 190 <html>Der er ikke flere forbundne veje at downloade.<br>En potentiel duplikation af det nu markerede punkt blev dog fundet.<br><br>Det nu markerede punkt er ''{0}''<br>Det potentielt duplikerede punkt er ''{1}''<br>Forén det duplikerede punkt med det nu markerede punkt og fortsæt vej-download?</html>
191 191 <html>Der er mindst et medlem i denne relation, der refererer<br>til relationen selv.<br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes.<br>Hvordan ønsker du at fortsætte med cirkulære afhængigheder?</html>
192 192 <html>Der er ikke markeret noget område at downloade.</html>
193 193 <html>This handling kræver {0} individuelle<br>download-anmodninger. Ønsker du<br>at fortsætte?</html>
194 194 <html>Denne relation har allerede en eller flere medlemmer der refererer til<br>primitiven ''{0}''<br><br>Ønsker du virkelig at tilføje endnu et relationsmedlem?</html>
195 195 <html>Denne relation er blevet ændret udenfor editoren.<br>Du kan ikke tage dine ændringer i anvendelse og fortsætte redigeringen.<br><br>Ønsker du at oprette en konflikt og lukke editoren?</html>
196 196 <html>For at beholde din lokale version, er JOSM<br>nødt til at nulstille primitiv {0}'s ID til 0.<br>Ved næste upload vil serveren tildele<br>den en ny ID.<br>Indvilliger du?</html>
197 197 <html>Upload af ubehandlede GPS-data som kortdata betragtes som skadeligt <br>Hvis du vil uploade traces, så kig her:
198 198 <html>Upload af ubehandlede GPS-data som kortdata betragtes som skadeligt <br>Hvis du vil uploade traces, så kig her:</html>
199 199 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br>af dine punkter, veje eller relationer.<br><br>Klik <strong>{0}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren..<br>Klik <strong>{1}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
200 200 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br> af dine punkter, veje eller relationer.<br>Konflikten er forårsaget af <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>serveren har version {2}, din version er {3}.<br><br>Klik <strong>{4}</strong> for kun at synkronisere den konfliktende primitiv.<br>Klik <strong>{5}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren.<br>Klik <strong>{6}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
201 201 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi du har brugt<br>rettesæt {0}, som allerede blev lukket {1}.<br>Upload venligst igen med et nyt eller et eksisterende åbent rettesæt.</html>
202 202 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi du forsøgte at slette punkt {0}, som stadig er i brug i vej {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> for at downloade alle punkt {0}'s forældreveje.<br>Om nødvendigt vil JOSM oprette konflikter, som du kan løse i konfliktløsningsdialogen.</html>
203 203 <html>Upload til serveren <strong>fejlede</strong> fordi dit nuværende <br>datasæt bryder med en forudsætning.<br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
204 204 <html>Brug foto af et nøjagtigt ur,<br>f.eks. GPSmodtagerdisplay</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Version <strong>{0}</strong> oprettet den <strong>{1}</strong></html>
208 208 <html>Version <strong>{0}</strong> nu redigeret i lag ''{1}''</html>
209 209 <html>Du forsøger at tilføje en relation til sig selv.<br><br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes derfor.<br>Springer over relation ''{0}''.</html>
210 210 <html>Du anvender EPSG:4326 projektion, som kan lede<br>til uhensigtsmæssige resultater i forbindelse med afstemning af rektangulære opstillinger.<br>Ændr din projektion for at slippe for denne advarsel.<br>Ønsker du at fortsætte?</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>{0} relationer skaber en cyklus, fordi de refererer til hinanden.<br>JOSM kan ikke uploade dem. Redigér venligst relationerne og fjern den cirkulære afhængighed.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <nyt objekt>
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <u>Specielle mål:</u>
227 227 <udefineret>
228 228 > bund
229 229 -----
230 230 A Efter afstand
231 231 A Efter tid
232 232 -----
233 233 -----
234 234 En udvidelse, som tillader JOSM at blive styret fra andre programmer.
235 235 En udvidelse at optegne vandflader på Landsat billeder med.
236 236 En primitiv med ID = 0 kan ikke være usynlig.
237 237 En speciel håndteringsudvidelse for det franske landregisters WMS-server.
238 238 -----
239 239 Brud på API-egenskaber
240 240 API-version: {0}
241 241 Fjernet jernbane
242 242 Afbryd
243 243 Afbryd sammenlægning
244 244 -----
245 245 Om
246 246 Om JOSM...
247 247 Acceptér adgangsudtryk
248 248 Adgang
249 249 Adgangsudtryk
250 250 -----
251 251 Adgangsudtrykshemmelighed:
252 252 AdgangsudtryksURL:
253 253 Overnatning
254 254 Ifølge udvidelsen medfølgende information, så er {0} forfatteren.
255 255 -----
256 256 -----
257 257 Præcision:
258 258 Handling
259 259 -----
260 260 Aktivér
261 261 Aktiver de markerede lag
262 262 Aktive stile
263 263 Faktisk
264 264 Tilføj
265 265 Tilføj JOSM-udvidelsers beskrivelses-URL.
266 266 Tilføj punkt...
267 267 Tilføj egenskaber
268 268 Tilføj korrigeret billede
269 269 Tilføj "source=..." til elementer?
270 270 Tilføj et bogmærke for det nu markerede downloadområde
271 271 Tilføj en kommentar
272 272 Tilføj et filnavn eller en URL for en aktiv stil
273 273 Tilføj en ny ikonsti
274 274 Tilføj et nyt nøgle/værdi-sæt til alle objekter
275 275 -----
276 276 Tilføj et nyt punkt til en eksisterende vej
277 277 Tilføj en ny kilde til listen.
278 278 Tilføj en ny tag
279 279 Tilføj punkt ved at indtaste breddegrad og længdegrad
280 280 Tilføj alle primitiver markeret i det nuværende datasæt efter det sidste medlem
281 281 Tilføj alle primitiver markeret i det nuværende datasæt efter det sidst markerede medlem
282 282 Tilføj alle primitiver markeret i det nuværende datasæt før det første medlem
283 283 Tilføj alle primitiver markeret i det nuværende datasæt før det først markerede medlem
284 284 Tilføj en tom tag
285 285 Angiv forfatter
286 286 Tilføj konflikt for ''{0}''
287 287 Tilføj hver til den foreløbige markering. Kan være en google-lignende søgestreng eller en URL som returnerer OSM-XML
288 288 tilføj filter.
289 289 Tilføj net
290 290 -----
291 291 Tilføj punkt
292 292 Tilføj punkt inde i vej
293 293 Tilføj punkt ind i vej og forbind
294 294 Tilføj punkt {0}
295 295 Tilføj relation {0}
296 296 Tilføj ruteplan-lag
297 297 Tilføj de markerede tilgængelige stile til listen med aktive stile
298 298 Tilføj vej {0}
299 299 Tilføjede punkter ved alle skæringspunkter
300 300 Adresse-interpolering
301 301 Adresser
302 302 Tilføjer en test af fordefinerede tags til Hjælp-menuen, som hjælper dig med at udvikle fordefinerede tags (hurtig forhåndsvisning af dialogen der vil poppe op). Du kan også starte jar-filen som enkeltstående program.
303 303 -----
304 304 -----
305 305 Tilpas WMS
306 306 -----
307 307 Juster det markerede WMS-lags position
308 308 Justér tidszone og forskydning
309 309 Justerbar {0} ikke registreret endnu.
310 310 Justerbar {0} ikke registreret endnu. Kan ikke sætte deltagelse i synkroniseret justering.
311 311 Administrativt
312 312 Avanceret
313 313 Avancerede OAuth parametre
314 314 Avancerede OAuth egenskaber
315 315 Udvidede indstillinger
316 316 Luftvej
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Lufthavn
320 320 -----
321 321 Sprit
322 322 Opstil punkter i cirkel
323 323 Stil punkter op på linje
324 324 Alle
325 325 Alle formater
326 326 Alle punkter og spor-segmenter får samme farve. Kan justeres i laghåndtering.
327 327 Alle værdier slået sammen som ''{0}'' vil blive anvendt for nøgle ''{1}''
328 328 Kolonihaver
329 329 Tillad tilføjelse af markører/punkter på de nuværende gps-positioner.
330 330 Tillad at downloade dine private GPS-spor
331 331 Tillad at læse dine indstillinger
332 332 Tillad at uploade GPS-spor
333 333 Tillad at uploade kortdata
334 334 Tillad at skrive dine indstillinger
335 335 Tilladt trafik:
336 336 -----
337 337 Tillader at åbne gpx/osm-filer, der overlapper det nuværende synlige område
338 338 Tillader brugeren at anonymisere tidsangivelser samt hurtigt at slette dele af store GPX-sporinger.
339 339 Tillader brugeren at oprette forskellige farvesystemer og skifte mellem dem. Ændr blot farverne og opret et nyt system. Bruges til at skifte til en hvid baggrund med matchende farver for bedre synlighed i skarpt sollys. Se dialog i JOSM's indstillinger og 'Map Settings' (underligt men sandt :-)
340 340 -----
341 341 Tillader at justere sporfarven for forskellige gennemsnitshastigheder.
342 342 Alpha-kanal
343 343 Alfabetisk
344 344 Alfabetisk adresse skal ende med et bogstav
345 345 Alpin hytte
346 346 Har allerede registreret en konflikt for primitiv "{0}".
347 347 Omdøb også filen
348 348 -----
349 349 Opdater uden at spørge
350 350 Faciliteter
351 351 Antal kabler
352 352 Antal sæder
353 353 En OSM-datavalidator, som tjekker for brugeres og programmers typiske fejl.
354 354 En OSM-datavalidator. Den tjekker for problemer i data og tilbyder rettelser for de mest udbredte. Integreret stavekontrol for tag-navne.
355 355 En tom værdi sletter taggen.
356 356 En fejl opstod i udvidelsen {0}
357 357 Der opstod en fejl under forsøget på at afstemme fotoene med GPX-sporet. Du kan justere gliderne for manuelt at afstemme fotoene.
358 358 En fejl opstod: {0}
359 359 En uventet fejl opstod, som kan stamme fra "{0}"-udvidelsen.
360 360 -----
361 361 Der er opstået en ukendt fejl
362 362 Vinkel
363 363 Vinkel mellem to valgte punkter
364 364 Endnu en udvidelse til at afstemme billeder med waypoints i en GPX-fil. Et match sker når et waypoint-tags 'name', 'cmt' eller 'desc' attributter stemmer med et billedes filnavn.
365 365 Anvend
366 366 Anvend ændringer
367 367 Anvend fordefinition
368 368 Anvend løsning
369 369 Anvend rolle
370 370 Anvend rolle:
371 371 Anvend også for børn
372 372 Brug udjævning på kortvisningen for et mere glat udseende.
373 373 -----
374 374 Anvend løste konflikter
375 375 Anvend løste konflikter og luk dialogen
376 376 Udfør valgte ændringer
377 377 Tilføj tags i udklipsholderen til alle valgte elementer.
378 378 Tilføj tags til det rettesæt, data bliver uploadet til
379 379 Tilføj de aktuelle opdateringer
380 380 Tilføj opdateringerne og luk dialogboksen
381 381 Anvend denne rolle for alle medlemmer
382 382 Udfør?
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Arkæologisk sted
386 386 Bueskydning
387 387 Er du sikker på at du vil fortsætte?
388 388 Område
389 389 Vej omkring område er ikke lukket.
390 390 Områder omkring steder
391 391 Kunstcenter
392 392 Kunstværk
393 393 Spørg før opdatering
394 394 -----
395 395 Mindst et objekt at slette påkrævet. Har tom markering.
396 396 Atletik
397 397 Bemærk: Brug kun rigtige tastaturtaster!
398 398 Forlystelse
399 399 Lyd
400 400 Lydenheden er utilgængelig
401 401 Lydindstillinger
402 402 Lyd-markører fra {0}
403 403 Lyd synkroniseret på punkt {0}.
404 404 Lyd: {0}
405 405 Audio guide
406 406 Audio guide via mobiletelefon?
407 407 Australsk fodbold
408 408 Godkend
409 409 Få godkendelse med den givne brugernavn og adgangskode
410 410 Godkendelse af HTTP proxyen ''{0}'' mislykkedes. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.
411 411 Godkendelse ved OSM API ''{0}'' fejlede. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.
412 412 Autentificerer sessionen for bruger ''{0}''...
413 413 Godkendelse
414 414 Godkendelse fejlede
415 415 Godkendelse fejlede
416 416 Forfatter
417 417 Forfatter: {0}
418 418 Autorisation fejlede
419 419 Autorisér JOSM til at få adgang til OSM API'et
420 420 -----
421 421 Autorisér nu
422 422 Autoriserer OAuth anmodningsudtrykket ''{0}'' på OSM-websiden ...
423 423 Autoriserer anmodningsudtryk ''{0}''...
424 424 Forfattere
425 425 Autozoom
426 426 Autokilde
427 427 Autozoom:
428 428 Auto-centrér
429 429 Automatisk gæt
430 430 -----
431 431 Hent tern automatisk:
432 432 Pengeautomat
433 433 Automatisk download
434 434 Automatisk tag-rettelse
435 435 Opret automatisk lydmarkører udfra trackpoints (fremfor explicitte waypoints) med navne eller beskrivelser.
436 436 Lav automatisk et markørlag udfra ethvert vejpunkt ved åbning af et GPX-lag.
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Tilgængelige
440 440 Tilgængelige stile (fra {0})
441 441 -----
442 442 B Efter afstand
443 443 B Efter tid
444 444 -----
445 445 Babyluge
446 446 Tilbage
447 447 -----
448 448 Ugyldig forespørgsel
449 449 Bager
450 450 -----
451 451 -----
452 452 Barrierer
453 453 -----
454 454 Basal
455 455 Bassin
456 456 -----
457 457 Batterier
458 458 Slagmark
459 459 Bugt
460 460 Strand
461 461 Pejlemærke
462 462 Bænk
463 463 Drikkevarer
464 464 -----
465 465 Cykel
466 466 -----
467 467 Cykelhandler
468 468 Cykler
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Tomt lag
472 472 -----
473 473 -----
474 474 Værft
475 475 Pæl
476 476 Boghandler
477 477 Bogmærker
478 478 Grænsekontrol
479 479 Botanisk navn
480 480 Petanque
481 481 Grænser
482 482 Grænsesten
483 483 Omkransende område
484 484 Afgrænsninger
485 485 -----
486 486 Bro
487 487 -----
488 488 -----
489 489 -----
490 490 Fejlrapporter
491 491 -----
492 492 Bygning
493 493 -----
494 494 Bygninger
495 495 -----
496 496 Skubbeport
497 497 Styreskinne til bus
498 498 Rutebil-platform
499 499 Rutebilstation
500 500 Busstop
501 501 Bussluse
502 502 Slagter
503 503 C Efter afstand
504 504 C Efter tid
505 505 -----
506 506 Tovbane
507 507 Mellemlager format fejl
508 508 Mellemlager Lambert Zone fejl
509 509 -----
510 510 -----
511 511 CadastreGrabber: Ugyldig URL.
512 512 Café
513 513 -----
514 514 -----
515 515 Camping plads
516 516 Kan ikke tegne uden for verdenen.
517 517 Kan ikke duplikere uordnet vej
518 518 Kanal
519 519 Annuller
520 520 Annullér godkendelse
521 521 Annuller lukning af rettesæt
522 522 Afbryd løsning af konflikt
523 523 Abryd konfliktløsning og luk dialogen
524 524 Afbryd operation
525 525 Annullér opdateringerne og luk dialogen
526 526 Annullér uploaden og genoptag redigeringen
527 527 Annullér upload
528 528 Kan ikke tilføje et punkt uden for verdenen.
529 529 Kan ikke føje punkt {0} til ukomplet vej {1}.
530 530 Kan ikke anvende uafklaret tagsamlingsgenstand.
531 531 Kan ikke tildele et rettesætsID > 0 til en ny primitiv. Værdi af rettesætsID er {0}.
532 532 Kan ikke forme rettesætsforespørgsel med tidsbaserede begrænsninger. Input er ikke gyldigt.
533 533 Kan ikke sammenligne primitiv med ID "{0}" med primitiv med ID "{1}".
534 534 -----
535 535 Kan ikke indlæse mellemlager {0}, som ikke er kompatibel med nuværende projektionszone
536 536 -----
537 537 -----
538 538 Kan ikke sammenlægge punkter: Ville være nødt til at slette vej ''{0}''som stadig er i brug.
539 539 Kan ikke sammenlægge primitiver med forskellige IDs. Denne ID er {0}, mens den anden er {1}.
540 540 Kan ikke flytte objekter udenfor verden.
541 541 -----
542 542 -----
543 543 Kan ikke løse uafklaret konflikt
544 544 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgsel til den nuværende bruger, fordi den nuværende bruger er anonym
545 545 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgslen til brugernavnet "{0}"
546 546 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgslen til brugernavnet "{0}"
547 547 -----
548 548 Kan ikke fortryde kommando ''{0}'', fordi lag ''{1}'' ikke er tilstede længere
549 549 Kano
550 550 Dåser
551 551 Kapacitet
552 552 -----
553 553 Optag GPS-spor
554 554 Bil
555 555 Bilforhandler
556 556 Campingplads
557 557 Penge
558 558 Borg
559 559 Kreaturrist
560 560 Huleindgang
561 561 Kirkegård
562 562 Centrér en gang
563 563 Centrér LiveGPS-laget til nuværende position.
564 564 Centrer synsfelt
565 565 Skilift
566 566 Feriehytte
567 567 Ret egenskaber
568 568 Skift retninger?
569 569 Skift lokalitet
570 570 Ændr punkt {0}
571 571 Skift relation
572 572 Ændr relationsmedlemsskabsrolle for {0} {1}
573 573 Ændr relation {0}
574 574 Skift opløsning
575 575 Ændr folderen for alle bruger indstillinger
576 576 Ret værdier?
577 577 Ændr vej {0}
578 578 Rettesæt
579 579 Rettesæts-ID > 0 forventet. Fik {0}.
580 580 Rettesæt ID:
581 581 -----
582 582 Rettesætshåndtering
583 583 Rettesæt lukket
584 584 Rettesætskommentar:
585 585 -----
586 586 Rettesæts-ID
587 587 Rettesætsinfo
588 588 Rettesættet er fyldt
589 589 Rettesæt {0}
590 590 Rettesæt
591 591 Ret tastaturgenveje manuelt
592 592 Tjek for FIXMEs
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Afstem med serveren
596 596 Tjek egenskabsnøgler
597 597 Tjek egenskabsværdier.
598 598 Ser efter slettede forældre i det lokale datasæt
599 599 Kontrollerer forældre for slettede objekter
600 600 -----
601 601 Tjekker for veje med identiske på hinanden følgende punkter.
602 602 Fejl ved kontrolsum:
603 603 -----
604 604 Barnerelationer
605 605 Vælg
606 606 Vælg en farve
607 607 Vælg en farve for {0}
608 608 Vælg en forudangivet licens
609 609 Vælg en værdi
610 610 Vælg fra...
611 611 Vælg server for søgning:
612 612 Stykstørrelse {0} overskrider max rettesætsstørrelse {1} for server ''{2}''
613 613 Kirke
614 614 Biograf
615 615 Storby
616 616 Bygrænse
617 617 Bymur
618 618 Bynavn
619 619 By:
620 620 -----
621 621 Klassetype
622 622 Ryd
623 623 Fjern rute
624 624 -----
625 625 Klik og træk for at flytte destination
626 626 Klik for at downloade det nu markerede område
627 627 -----
628 628 Klik første hjørne til billedbeskæring\n(der kræves to punkter)
629 629 -----
630 630 Klik andet hjørne til billedbeskæring
631 631 Klik test adgang til OSM-serveren med det nuværende adgangsudtryk
632 632 Klik for at afbryde og for at genoptage redigering
633 633 Klik for at afbryde åbning af eksterne browsere
634 634 Klik for at afbryde sammenlægning af punkter
635 635 Klik for at afbryde tilbagestilling til OAuth standardværdier
636 636 Klik for at afbryde upload
637 637 Klik for at tilføje destination
638 638 Klik for at annullere og genoptage redigering af kortet
639 639 Klik for at afbryde den aktuelle operation
640 640 Klik for at kontrollere om objekter i dit lokale datasæt er slettet på serveren
641 641 Klik for at lukke dialogen
642 642 Klik for at lukke dialogen og fjerne objektet fra relationerne
643 643 Klik for at lukke dialogen og afbryde sletning af objekterne
644 644 Klik for at lukke dialogen og afbryde downloaden
645 645 Klik for at lukke denne dialog og fortsætte med at redigere
646 646 Klik for at fortsætte og åbne {0} browsere
647 647 Klik for at fortsætte upload til flere nye rettesæt
648 648 Klik for at oprette en konflikt og lukke denne relationseditor
649 649 -----
650 650 Klik for at slette. Shift: Slet vejsegment. Alt: Slet ikke ubrugte punkter, når en vej slettes. Ctrl: Slet refererende objekter.
651 651 -----
652 652 Klik for at downloade alle forældre-veje for punkt {0}
653 653 -----
654 654 Klik for at minimere/maksimere panelet
655 655 -----
656 656 Klik for at fjerne destination
657 657 Klik for at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standardværdierne
658 658 Klik for at hente et anmodningsudtryk
659 659 Klik for at hente et adgangsudtryk
660 660 Klik for at gå tilbage til upload-dialogen
661 661 -----
662 662 -----
663 663 Klik for at begynde søgning efter steder
664 664 -----
665 665 -----
666 666 Klik for at teste adgangsudtrykket
667 667 -----
668 668 Klippe
669 669 Klatring
670 670 Luk
671 671 Luk alligevel
672 672 Luk rettesæt efter upload
673 673 Luk rettesæt
674 674 Luk dialog og annuller download
675 675 Luk åbne rettesæt
676 676 Luk det nu markerede åbne rettesæt
677 677 Luk dialogen
678 678 Luk dialogen og afbryd forespørgsel af rettesæt
679 679 Luk dialogen og acceptér adgangsudtrykket
680 680 Luk dialogen og annullér autorisationen
681 681 Luk dialogen og opret et nyt punkt
682 682 Luk dialogen uden at oprette et nyt punkt
683 683 Luk indstillingsdialogen og kassér opdateringer af indstillinger
684 684 Luk de markerede rettesæt
685 685 Luk de markerede åbne rettesæt
686 686 Luk denne dialog og genoptag redigering i JOSM
687 687 Luk panelet. Du kan genåbne det med knapperne i venstre menubar.
688 688 -----
689 689 Lukket vej
690 690 Lukket efter -
691 691 Lukket
692 692 Lukket den:
693 693 Nærmere beskrivelse
694 694 Nærmere beskrivelse
695 695 Lukker åbne rettesæt
696 696 Lukker de markerede åbne rettesæt
697 697 Lukker rettesæt
698 698 Lukker rettesæt {0}
699 699 Lukker rettesæt...
700 700 Tøj
701 701 Kystlinje
702 702 Kystlinjer.
703 703 Mønter
704 704 Videregående udd.
705 705 Farve
706 706 Farve (hex)
707 707 Farveskema
708 708 Farveskemaer
709 709 Farver
710 710 -----
711 711 Farvelægger punkter og spor efter hastighed.
712 712 Farver brugt af forskellige objekter i JOSM.
713 713 Farve
714 714 Kombinér veje
715 715 Kombinér flere veje til én
716 716 Kombiner {0} veje
717 717 -----
718 718 Kommando-stak
719 719 Kommando-stak: {0}
720 720 Kommentar
721 721 Kommentar:
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 Kommunikation med server fejlede
727 727 Kommunikation med {0} etablereret ved hjælp af protokol version {1}.
728 728 Sammenlign
729 729 -----
730 730 Konfigurer
731 731 Konfigurer enhed
732 732 Indstil udvidelses-sites
733 733 Konfigurér avancerede indstillinger
734 734 Indstil tilgængelige udvidelser
735 735 Ret indstillinger for ruteplan
736 736 Konfigurér steder...
737 737 Konfigurér listen over steder hvorfra plugins bliver downloadet
738 738 Konfigurér om der skal oprettes backup-filer
739 739 Konfigurér om der skal bruges en proxy-server
740 740 Konfigurér din identitet og hvordan der skal autentificeres i forhold til OSM-serveren
741 741 Bekræft Fjernbetjenings-handling
742 742 Bekræft tom rolle
743 743 Konflikt
744 744 Konflikt-løsning
745 745 Konflikt er ikke helt løst
746 746 Konflikter
747 747 Konflikter opdaget
748 748 Konflikter i indsatte tags
749 749 Konflikter ved kombination af primitiver
750 750 Konflikter ved kombination af veje - kombineret vej er "{0}"
751 751 Konflikter ved sammenlægning af punkter - målpunkt er "{0}"
752 752 -----
753 753 Forbind eksisterende vej til punkt
754 754 Forbind til gpsd-server og vis nuværende position i LiveGPS-lag
755 755 Forbundet
756 756 Forbundet vejs slutpunkt tæt på anden vej
757 757 Forbinder
758 758 Forbinder...
759 759 Forbindelsesfejl
760 760 Forbindelse fejlede
761 761 Indstillinger for forbindelse
762 762 Indstillinger for forbindelse til OSM-serveren
763 763 Forbindelse fejlede.
764 764 Forbindelse til API slået fejl
765 765 Under udførelse
766 766 Byggeplads
767 767 Forbrugernøgle:
768 768 Forbrugerhemmelighed:
769 769 Kontakter OSM-serveren...
770 770 Forbinder til server...
771 771 Kontakter WMS-server...
772 772 -----
773 773 Indhold
774 774 Kontinent
775 775 Fortsæt
776 776 Fortsæt løsning
777 777 Fortsæt upload
778 778 Fortsæt vej fra seneste punkt.
779 779 Centrér LiveGPS-laget løbende til den nuværende position.
780 780 Bidrag
781 781 Købmand
782 782 Konvertér til GPX-lag
783 783 -----
784 784 Konvertér til datalag
785 785 Omdan vej til individuelle husnumre:
786 786 Konverteret fra: {0}
787 787 Koordinater
788 788 Koordinater importeret:
789 789 Koordinater:
790 790 Kopier
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 Kopiér mine markerede elementer ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
795 795 Kopiér mine markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
796 796 Kopiér mine markerede elementer til enden af den sammenlagte liste over elementer
797 797 Kopiér mine markerede punkter til starten af den sammenlagte liste over punkter
798 798 Kopi af {0}
799 799 Kopier valgte objekter til udklipsholderen.
800 800 Kopiér deres markerede element ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
801 801 Kopiér deres markerede element til starten af listen over sammenlagte elementer.
802 802 Kopiér deres markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
803 803 Kopiér deres markerede elementer til enden af listen over sammenlagte elementer.
804 804 Kopier til udklipsholder og luk
805 805 Kopi {1} af {0}
806 806 Ophavsret (URL)
807 807 År for ophavsret
808 808 Sammenhold
809 809 Afstem billeder med GPX-spor
810 810 Sammenhold med GPX
811 811 Kunne ikke tilgå datafil(er):\n{0}
812 812 Kunne ikke få billede
813 813 -----
814 814 Kunne ikke kombinere veje (de kunne ikke samles i en enkelt række punkter)
815 815 Kunne ikke forbinde til osm server. Tjek venligst din internetforbindelse.
816 816 -----
817 817 Kunne ikke eksportere ''{0}''.
818 818 Kunne ikke finde element-typen
819 819 -----
820 820 Kunne ikke finde advarsels-niveau
821 821 Kunne ikke importere ''{0}''.
822 822 Kunne ikke importere filer.
823 823 Kunne ikke indlæse udvidelsen {0}. Fjern fra indstillinger?
824 824 Kunne ikke hente indstillinger fra serveren.
825 825 Kunne ikke forstå længde, bredde eller zoom. Tjek venligst.
826 826 Kunne ikke læse "{0}"
827 827 -----
828 828 -----
829 829 Kunne ikke læse landmåler definition: {0}
830 830 Kunne ikke læse kilde med fordefinerede tags: {0}
831 831 Kunne ikke omdøbe filen "{0}"
832 832 -----
833 833 Kunne ikke hente listen med dine åbne rettesæt, fordi<br>JOSM ikke kender din identitet.<br>Du har enten valgt at arbejde anonymt eller du har ikke tilladelse<br>til at kende identiteten af den bruger på hvis vegne du arbejder.
834 834 Kunne ikke uploade indstillinger. Årsag: {0}
835 835 -----
836 836 Kunne ikke oprette ny fejlrapport. Resultat: {0}
837 837 -----
838 838 Land
839 839 Landekode
840 840 Landekode skal være på 2 bogstaver
841 841 Land:
842 842 Amt
843 843 Kurs
844 844 Domhus
845 845 Overdækket reservoir
846 846 Kran
847 847 Opret cirkel
848 848 -----
849 849 Opret cirkel ud fra tre valgte punkter.
850 850 Opret en kopi af denne relation og åbn den i et andet redigeringsvindue
851 851 Opret et net af veje
852 852 Opret et net af veje.
853 853 Opret et nyt kort.
854 854 Opret en ny relation
855 855 Opret områder
856 856 Opret lydmarkører ved positionen på sporet svarende til den modificerede tid af hver lyd-WAV-fil importeret.
857 857 Opret bogmærke
858 858 Opret grænse
859 859 -----
860 860 Opret bygninger
861 861 Opret kopi af vej
862 862 Opret net af veje
863 863 Opret fejlrapport
864 864 Opret multipolygon
865 865 Opret multipolygon.
866 866 Opret multipolygoner med et klik. Meget nemmere end standardmåden med relationseditoren.
867 867 Opret nyt punkt.
868 868 Opret ny relation i lag "{0}"
869 869 Opret markører der ikke har noget med lyd at gøre, når der læses GPX-data.
870 870 -----
871 871 Oprettet
872 872 Oprettet ved
873 873 Oprettet ved:
874 874 Oprettet før -
875 875 Oprettet af:
876 876 Oprettet den:
877 877 Opretter individuelle bygninger fra en aflang bygning
878 878 -----
879 879 Opretter rettesæt...
880 880 Opretter hovedgrænseflade
881 881 Kreditkort
882 882 -----
883 883 Cricketnet
884 884 Kriterier
885 885 Kroket
886 886 Overkørsel for cykler
887 887 Overgangssted for ridende
888 888 Fodgængerovergang (over jernbane)
889 889 -----
890 890 Krydsende bygninger
891 891 Overgangstype
892 892 -----
893 893 Krydsende veje
894 894 Krydsende veje.
895 895 Køkken
896 896 Aktuel markering
897 897 Nuværende rettesæt er null. Kan ikke uploade data.
898 898 Nuværende brugerinfohåndtering er af typen "{0}"
899 899 Nuværende værdi ''{0}'' for brugerID er ikke gyldig
900 900 Nuværende værdi er standard.
901 901 Der er lige nu ikke markeret noget downloadområde. Markér venligst et område først.
902 902 Selvvalgt WMS-link
903 903 Tilpas farve
904 904 Tilpas linjetegning
905 905 Tilpas elementerne på værktøjslinjen.
906 906 Indhak
907 907 Cykelhindring
908 908 Cyklisk afhængighed mellem relationer:
909 909 Cykling
910 910 Cykler afhængigheder
911 911 -----
912 912 -----
913 913 Dæmning
914 914 Datalag {0}
915 915 Format for datalogning
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Datakilder
919 919 Datavalidator
920 920 Data med fejl. Upload alligevel?
921 921 Databasen er utilgængelig på grund af vedligeholdelse
922 922 Datasætskonsistenstest
923 923 Dato:
924 924 Dato:
925 925 Kreditkort
926 926 Afgør hvordan data skal uploades og hvilket rettesæt der skal bruges
927 927 decimalgrader
928 928 Beslutning
929 929 Reducér zoom
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Standard
935 935 Standard (automatisk valgt)
936 936 Standardværdien er i øjeblikket ukendt (indstillingen har ikke været i brug endnu)
937 937 Standardværdien er "{0}".
938 938 -----
939 939 Fastsætter dit GPX-spors synlighed i forhold til andre OSM-brugere.
940 940 Grader minutter sekunder
941 941 Slet
942 942 Slet fil fra disk
943 943 Slette-tilstand
944 944 Fjern egenskaber
945 945 Slet veje, som ikke er dele af en indre multipolygon
946 946 Bekræftelse af sletning
947 947 -----
948 948 Slet filter.
949 949 Slet fra relation
950 950 Slet billedfil fra disk
951 951 Slet ufuldstændige medlemmer?
952 952 Slet lag uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.
953 953 -----
954 954 Slet punkter eller veje.
955 955 -----
956 956 -----
957 957 Sletter objekter
958 958 -----
959 959 Slet valgte objekter.
960 960 Slet den redigerede relation
961 961 Fjern den valgte nøgle i alle objekter
962 962 Slet de markerede lag
963 963 Slet de nvalgte relation
964 964 Slet det valgte skema fra listen.
965 965 Slet den valgte kilde fra listen.
966 966 Slet markeringen i tag-tabellen
967 967 Slet unødige punkter fra en vej.
968 968 -----
969 969 Slettet
970 970 Slettet status:
971 971 -----
972 972 -----
973 973 Slettede eller flyttede primitiver
974 974 -----
975 975 -----
976 976 Trosretning
977 977 Tandlæge
978 978 Beskriv problemet præcist
979 979 Beskrivelse
980 980 Beskrivelse: {0}
981 981 -----
982 982 Detaljer
983 983 -----
984 984 Bestem brugerID for nuværende bruger...
985 985 Fandt ikke et objekt med id {0} i det aktuelle datasæt
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Sværhedsgrad
990 990 Opløsning af position (rød = høj, grøn = lav, hvis tilgængelig)
991 991 Retning
992 992 Retningsindex '{0}' blev ikke fundet
993 993 -----
994 994 -----
995 995 Slå fra
996 996 Slå datalogning fra hvis afstand falder under
997 997 Slå datalogning fra hvis hastighed falder under
998 998 Slå billedbeskæring fra under geo-referencering.
999 999 Slå udvidelse fra.
1000 1000 Kassér og Slet
1001 1001 Smid væk og afslut
1002 1002 Håndkøb
1003 1003 Vis avancerede OAuth parametre
1004 1004 Indstillinger for visning
1005 1005 Vis et kort der tidligere er scannet og uploadet til walking-papers.org
1006 1006 Vis en bevægelig ikon, der repræsenterer punktet på det synkroniserede spor hvor lyden der spiller nu var indspillet.
1007 1007 Vis koordinater som
1008 1008 -----
1009 1009 Vis georefererede billeder i JOSMs baggrund (WMS-servere, Yahoo, ...).
1010 1010 Vis geo-taggede billeder
1011 1011 Vis historik for OSM-veje, -punkter eller -relationer.
1012 1012 Vis live lydspor.
1013 1013 Vis ikke-geotaggede billeder
1014 1014 Vis objekt-information for OSM-veje, -punkter eller -relationer.
1015 1015 Vis lyd-menuen.
1016 1016 Vis "Om"-billedet.
1017 1017 Vis rettesættets basale egenskaber
1018 1018 Vis historikken for alle valgte elementer.
1019 1019 Vis de markerede objekters historik
1020 1020 Vis objekterne oprettet,opdateret og slettet af rettesættet
1021 1021 Vis rettesættets tags
1022 1022 Viser OpenStreetBugs sager
1023 1023 Viser et glidende kortnet i JOSM. Kan hente tern fra glidende kort, som baggrund og anmode om opdateringer.
1024 1024 Viser et OpenLayers baggrundsbillede
1025 1025 Fordel punkter
1026 1026 Fordel de valgte punkter med ens afstande langs en linje
1027 1027 Ubrugt jernbanespor
1028 1028 -----
1029 1029 Undlad at udføre ændringer
1030 1030 -----
1031 1031 Tegn ikke pile, hvis de ikke er mindst denne afstand fra den forrige.
1032 1032 Tegn ikke linjer mellem punkter for dette lag.
1033 1033 Kræv ikke at skifte tilstande (Potlatch arbejdsflowstil)
1034 1034 Vis ikke igen (husker valg)
1035 1035 Foretag intet
1036 1036 Vil du virkelig anvende den nye rolle?
1037 1037 Vil du tillade dette?
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 Gør-det-selv-butik
1041 1041 Dok
1042 1042 Lægehus
1043 1043 Hundeløb
1044 1044 Dobbelt konflikt
1045 1045 Ned
1046 1046 -----
1047 1047 Download alle børn
1048 1048 Download data
1049 1049 Download GPS-punkter direkte ind i JOSM fra Globalsat dg100-datalogger.
1050 1050 Download billeder fra Fransk Cadastre WMS
1051 1051 Download sted
1052 1052 Download medlemmer
1053 1053 -----
1054 1054 Download objekt
1055 1055 Download objekt...
1056 1056 Download udvidelse
1057 1057 Download korrigerede billeder fra forskellige services
1058 1058 Download markerede børn
1059 1059 -----
1060 1060 Download WMS-tern fra {0}
1061 1061 Download alle børnerelationer (rekursivt)
1062 1062 Download alle ufuldstændige medlemmer
1063 1063 Download alle medlemmer af de markerede relationer
1064 1064 Download og vis de markerede primitivers historik
1065 1065 Downloadområdets størrelse er ok, størrelsen vil sandsynligvis blive accepteret af serveren
1066 1066 Downloadområdet er for stort; vil sandsynligvis blive afvist af serveren
1067 1067 Download som nyt lag
1068 1068 Download indhold af rettesæt
1069 1069 Download rettesæt
1070 1070 Download rettesæt ved hjælp af foruddefinerede anmodninger
1071 1071 Download indhold
1072 1072 -----
1073 1073 Download hver som rå GPS. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL indeholdende lat=y&lon=x&zoom=z eller et filnavn
1074 1074 Download hver. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL indeholdende lat=y&lon=x&zoom=z eller et filnavn
1075 1075 Download alt indenfor:
1076 1076 Download fra OSM langs dette spor
1077 1077 Download fra OSM...
1078 1078 Download information om de markerede rettesæt fra OSM serveren
1079 1079 Download liste
1080 1080 Download kort-data fra OSM serveren.
1081 1081 Download kortdata ved enden af den markerede vej
1082 1082 Download medlemmer
1083 1083 Download mine rettesæt fra OSM serveren (max 100 rettesæt)
1084 1084 Download kun mine rettesæt
1085 1085 Download nu
1086 1086 Download objekt
1087 1087 Download objekt...
1088 1088 Download forældre-veje/-relationer
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Download primitiver, der refererer til en af de valgte primitiver.
1092 1092 -----
1093 1093 Downloader refererende relationer
1094 1094 Download relationsmedlemmer
1095 1095 Download relationer
1096 1096 Download markerede ufuldstændige medlemmer
1097 1097 Download markerede relationer
1098 1098 Download afgrænsningsfeltet
1099 1099 Download afgrænsningsfeltet som rå gps
1100 1100 Download indholdet af rettesættet
1101 1101 Download indhold af rettesæt fra OSM-serveren
1102 1102 Download rettesættet med det specificerede ID, inklusive rettesættets indhold.
1103 1103 Download indholdet af de markerede rettesæt fra serveren
1104 1104 Download listen over tilgængelige plugins
1105 1105 Download stedet fra URL'en (med lat=x&lon=y&zoom=z)
1106 1106 Download stedet ved URL'en (med bredde=x&længde=y&zoom=z) som rå GPS
1107 1107 Download synlige tern
1108 1108 Henter {0} af {1} ({2} tilbage)
1109 1109 Downloadede GPX-data
1110 1110 -----
1111 1111 Downloader GPS-data
1112 1112 Downloader OSM-data...
1113 1113 Downloader udvidelsen {0}...
1114 1114 Downloader "Dagens besked"
1115 1115 Downloader indhold af rettesæt
1116 1116 Downloader rettesæt {0} ...
1117 1117 Downloader rettesæt ...
1118 1118 Downloader indhold af rettesæt {0} ...
1119 1119 Downloader data
1120 1120 Downloader fra OSM server...
1121 1121 Downloaderer historik...
1122 1122 Downloader billedtern...
1123 1123 Downloader åbne rettesæt ...
1124 1124 -----
1125 1125 Downloader punkterne {0} til {1}...
1126 1126 Downloader refererende relationer ...
1127 1127 Downloader refererende veje ...
1128 1128 Downloader relation {0}
1129 1129 Downloader {0}
1130 1130 Træklift
1131 1131 Træk et vejsegment for at lave et rektangel. Ctrl-træk for at flytte et segment langs dets normale.
1132 1132 Træk spillehoved
1133 1133 Træk spillehoved og slip nær spor for at afspille lyd derfra; SHIFT+slip for at synkronisere lyd på det sted.
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 Dræn
1140 1140 Tegn
1141 1141 Tegn retningspile.
1142 1142 Tegn en cirkel udfra HDOP-værdi.
1143 1143 Tegn et rektangel omkring downloadet data fra WMS-server.
1144 1144 Tegn en firkant af passende størrelse og slip så museknappen.
1145 1145 Tegn grænserne for downloadet data
1146 1146 Tegn afgrænsninger for downloadede data.
1147 1147 -----
1148 1148 Tegn retningspile for linjer, som forbinder GPS-punkter.
1149 1149 Tegn retningsvisere på vejstykker
1150 1150 Tegn inaktive lag i anden farve
1151 1151 Tegn store GPS-punkter.
1152 1152 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1153 1153 Tegn linjer mellem punkter for dette lag.
1154 1154 Tegn linjer mellem rå GPS-punkter
1155 1155 Tegn linjer mellem rå GPS-punkter.
1156 1156 Tegn punkter
1157 1157 Tegn elastik-hjælpelinje
1158 1158 Tegn numre for segment-rækkefølgen
1159 1159 Tegn omridset af data hentet fra serveren.
1160 1160 Tegn retningspile ved hjælp af tabelopslag i stedet for kompleks matematik.
1161 1161 Tegn inaktive datalag i en anden farve.
1162 1162 Tegn ordensnumrene på alle segmenter i deres vej.
1163 1163 Tegn virtuelle punkter i valg-tilstand
1164 1164 Tegn virtuelle punkter i valg-tilstand for lette tilpasninger af veje..
1165 1165 Vandpost
1166 1166 -----
1167 1167 Slet eksisterende rute
1168 1168 Kemisk renseri
1169 1169 Nar ind i {0} punkter
1170 1170 Duplikér
1171 1171 -----
1172 1172 Dupliker vej
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Dublet-punkter, som bruges af flere veje.
1176 1176 Dupliker valgte veje.
1177 1177 Duplikér markering ved kopiering og umiddelbar indsættelse
1178 1178 -----
1179 1179 Dublet-punkter
1180 1180 Dublet-vejpunkter
1181 1181 Dublet-vejpunkter.
1182 1182 -----
1183 1183 E-mail
1184 1184 -----
1185 1185 -----
1186 1186 Øst
1187 1187 Nem download langs et langt sæt af indbyrdes forbundne veje
1188 1188 Redigér
1189 1189 Ret bowling
1190 1190 Ret adresseinformation
1191 1191 Ret adresse-interpolering
1192 1192 Ret administrativ grænse
1193 1193 -----
1194 1194 Ret spritbutik
1195 1195 Ret kolonihave-område
1196 1196 Ret alpin hytte
1197 1197 Ret arkæologisk sted
1198 1198 Ret bueskydning
1199 1199 Ret kunstcenter
1200 1200 Ret kunstværk
1201 1201 Ret atletik
1202 1202 Ret forlystelse
1203 1203 Ret australsk fodbold
1204 1204 Ret pengeautomat
1205 1205 Ret babyluge
1206 1206 Ret bager
1207 1207 Ret bank
1208 1208 Ret bar
1209 1209 Ret Baseball
1210 1210 -----
1211 1211 Ret Basketball
1212 1212 Ret slagmark
1213 1213 Ret bugt
1214 1214 Ret strand
1215 1215 Ret Pejlemærke
1216 1216 Ret drikkevarebutik
1217 1217 Ret cykelparkering
1218 1218 Ret cykeludlejning
1219 1219 Ret cykelhandler
1220 1220 Ret biergarten
1221 1221 Ret værft
1222 1222 Ret en pæl
1223 1223 Ret boghandler
1224 1224 Ret grænsekontrol
1225 1225 Ret petanque
1226 1226 Ret grænsesten
1227 1227 -----
1228 1228 Ret bro
1229 1229 Ret ridesti
1230 1230 -----
1231 1231 Ret skubbeport
1232 1232 Ret styreskinne til bus
1233 1233 Ret rutebil-platform
1234 1234 Ret rutebilstation
1235 1235 Ret busstop
1236 1236 Ret slagter
1237 1237 Ret tovbane
1238 1238 Ret café
1239 1239 Ret campingplads
1240 1240 Ret kanal
1241 1241 Ret kanosport
1242 1242 Ret biludlejning
1243 1243 Ret bilmekaniker
1244 1244 Ret bildeling
1245 1245 Ret bilforhandler
1246 1246 Ret bilvask
1247 1247 Ret campingplads
1248 1248 Ret borg
1249 1249 Ret en kreaturrist
1250 1250 Ret huleindgang
1251 1251 Ret kirkegård
1252 1252 Ret skilift
1253 1253 Ret feriehytte
1254 1254 -----
1255 1255 Ret biograf
1256 1256 Ret storby
1257 1257 Ret et bygrænse-skilt
1258 1258 Ret civil-grænse
1259 1259 Ret klippe
1260 1260 Ret klatring
1261 1261 Ret kystlinje
1262 1262 Ret videregående udd.
1263 1263 -----
1264 1264 -----
1265 1265 Ret computerforretning
1266 1266 Ret område for byggeplads
1267 1267 Ret et kontinent
1268 1268 Ret købmand
1269 1269 Ret land
1270 1270 Ret amt
1271 1271 Ret domhus
1272 1272 Ret overdækket reservoir
1273 1273 Ret kran
1274 1274 Ret cricket
1275 1275 Ret cricketnet
1276 1276 Ret kroket
1277 1277 Ret overkørsel
1278 1278 Ret cykelsti
1279 1279 Ret cykling
1280 1280 Ret dæmning
1281 1281 Ret tandlæge
1282 1282 Ret ubrugt jernbanespor
1283 1283 -----
1284 1284 Ret gør-det-selv-butik
1285 1285 Ret dok
1286 1286 Ret lægehus
1287 1287 Ret hundeløb
1288 1288 Ret træklift
1289 1289 Ret dræn
1290 1290 Ret vandpost
1291 1291 Ret kemisk renseri
1292 1292 Ret elektronikforretning
1293 1293 Ret ambassade
1294 1294 -----
1295 1295 Ret indgang
1296 1296 Ret ridning
1297 1297 Ret landbrugsland
1298 1298 Ret gårdsplads
1299 1299 Ret fastfood-restaurant
1300 1300 Ret fjeldområde
1301 1301 Ret færge
1302 1302 Ret færgehavn
1303 1303 -----
1304 1304 Ret brandstation
1305 1305 Ret fiskeri
1306 1306 Ret trappetrin
1307 1307 Ret blomsterhandler
1308 1308 Ret amerikansk fodbold
1309 1309 Ret gangsti
1310 1310 Ret vadested
1311 1311 Ret skovområde
1312 1312 Ret springvand
1313 1313 Ret brændstof
1314 1314 Ret møbelforretning
1315 1315 Ret have
1316 1316 Ret havecenter
1317 1317 Ret gasbeholder
1318 1318 Ret port
1319 1319 Ret gletsjer
1320 1320 Ret Golf
1321 1321 Ret golfbane
1322 1322 Ret Gondol
1323 1323 -----
1324 1324 Ret gravplads
1325 1325 -----
1326 1326 Ret gæstehus
1327 1327 Ret gymnastik
1328 1328 Ret frisør
1329 1329 Ret stop
1330 1330 Ret landsby
1331 1331 Ret trådled
1332 1332 Ret isenkræmmer
1333 1333 Ret hede
1334 1334 -----
1335 1335 Ret hi-fi-forhandler
1336 1336 Ret vej under udførelse
1337 1337 Ret hockey
1338 1338 Ret galopbane
1339 1339 Ret Hospital
1340 1340 Ret vandrerhjem
1341 1341 Ret hotel
1342 1342 Ret skydetelt
1343 1343 Ret industri-område
1344 1344 Ret ø
1345 1345 -----
1346 1346 Ret JOSM-udvidelesers beskrvelses-URL.
1347 1347 Ret trafikknudepunkt
1348 1348 Ret børnehave
1349 1349 Ret kiosk
1350 1350 -----
1351 1351 Ret land
1352 1352 Ret losseplads
1353 1353 Ret vaskeri
1354 1354 Ret bibliotek
1355 1355 Ret bom
1356 1356 Ret letbane
1357 1357 Ret fyrtårn
1358 1358 Ret legegade
1359 1359 Ret lokalitet
1360 1360 Ret lystbådehavn
1361 1361 -----
1362 1362 Ret mindesmærke
1363 1363 Ret militært område
1364 1364 Ret minigolf
1365 1365 Ret vekselkontor
1366 1366 Ret monorail
1367 1367 Ret monument
1368 1368 Ret motel
1369 1369 Ret motorsport
1370 1370 Ret motorvej
1371 1371 Ret motorvejskryds
1372 1372 Ret motorvejsforbindelse
1373 1373 Ret bjergpas
1374 1374 Ret mudder
1375 1375 Ret multi
1376 1376 Ret multipolygon
1377 1377 Ret museum
1378 1378 Ret smalsporet jernbane
1379 1379 Ret landegrænser
1380 1380 Ret grænser for nationalpark
1381 1381 Ret naturreservat
1382 1382 Ret natklub
1383 1383 Ret optiker
1384 1384 Ret økologisk forretning
1385 1385 -----
1386 1386 Ret palæontologisk sted
1387 1387 Ret park
1388 1388 Ret parkering
1389 1389 Ret vej mellem parkeringsbåse
1390 1390 -----
1391 1391 Ret sti
1392 1392 Ret tinde
1393 1393 Ret gågade
1394 1394 Ret pelota
1395 1395 Ret apotek
1396 1396 Ret picnic sted
1397 1397 Ret mole
1398 1398 Ret rørledning
1399 1399 -----
1400 1400 Ret sted for tilbedelse
1401 1401 Ret legeplads
1402 1402 Ret politi
1403 1403 Ret politisk grænse
1404 1404 Ret posthus
1405 1405 Ret generator
1406 1406 Ret strømkabel
1407 1407 Ret kraftværk
1408 1408 Ret transformatorstation
1409 1409 Ret elmast
1410 1410 Ret bevaret jernbane
1411 1411 Ret primærforbindelse
1412 1412 Ret en hovedvej
1413 1413 Ret fængsel
1414 1414 Ret pub
1415 1415 Ret offentlig bygning
1416 1416 Ret stenbrudsområde
1417 1417 Ret væddeløbsbane
1418 1418 -----
1419 1419 Ret spor
1420 1420 -----
1421 1421 Ret jernbaneplatform
1422 1422 Ret rekreativt område
1423 1423 Ret genbrugsplads
1424 1424 Ret region
1425 1425 Ret område for vandreservoir
1426 1426 -----
1427 1427 Ret en beboelsesgade
1428 1428 Ret restaurant
1429 1429 Ret område for detailhandel
1430 1430 Ret flod
1431 1431 Ret flodbred
1432 1432 Ret adgangsbegrænsninger
1433 1433 Ret vej af ukendt type
1434 1434 Ret rute
1435 1435 -----
1436 1436 Ret rugby
1437 1437 Ret ruiner
1438 1438 -----
1439 1439 Ret en udfaldsport
1440 1440 Ret skole
1441 1441 Ret ur
1442 1442 Ret krat
1443 1443 Ret en bivej
1444 1444 Ret tankstation
1445 1445 Ret servicevej
1446 1446 Ret shelter
1447 1447 Ret skobutik
1448 1448 Ret skydning
1449 1449 Ret genveje
1450 1450 Ret Skateboard
1451 1451 Ret skating
1452 1452 Ret skisport
1453 1453 Ret slæbested
1454 1454 Ret fodbold
1455 1455 -----
1456 1456 Ret idrætscenter
1457 1457 Ret sportsbutik
1458 1458 Ret udspring
1459 1459 Ret stadion
1460 1460 Ret stat
1461 1461 -----
1462 1462 Ret en stente
1463 1463 Ret bæk
1464 1464 Ret forstad
1465 1465 Ret metro
1466 1466 Ret indgang til undergrundsbane
1467 1467 Ret supermarked
1468 1468 Ret overvågningskamera
1469 1469 Ret målepunkt
1470 1470 Ret svømning
1471 1471 Ret bordtennis
1472 1472 Ret taxiholdeplads
1473 1473 -----
1474 1474 Ret telefon
1475 1475 Ret tennis
1476 1476 -----
1477 1477 -----
1478 1478 Ret en tertiær vej
1479 1479 Ret teater
1480 1480 Ret forlystelsespark
1481 1481 Ret betalingsanlæg
1482 1482 Ret tårn
1483 1483 Ret By
1484 1484 Ret rådhus
1485 1485 Ret legetøjsbutik
1486 1486 Ret spor
1487 1487 -----
1488 1488 Ret sporvogn
1489 1489 Ret sporvogns-stop
1490 1490 Ret rejsebureau
1491 1491 Ret et træ
1492 1492 Ret motortrafikvej
1493 1493 Ret motortrafikvejsforbindelse
1494 1494 Ret en tunnel
1495 1495 -----
1496 1496 -----
1497 1497 Ret uklassificeret vej
1498 1498 Ret universitet
1499 1499 Ret automat
1500 1500 Ret dyrlæge
1501 1501 Ret videobutik
1502 1502 Ret udsigtspunkt
1503 1503 Ret mindre by
1504 1504 -----
1505 1505 Ret vingård
1506 1506 Ret vulkan
1507 1507 -----
1508 1508 Ret rensningsanlæg
1509 1509 Ret vand
1510 1510 Ret badeland
1511 1511 Ret vandtårn
1512 1512 Ret vandfald
1513 1513 Ret vejkantskors
1514 1514 Ret vejkantstempel
1515 1515 Ret stemmeværk
1516 1516 Ret vådområde
1517 1517 Ret vejrmølle
1518 1518 Ret naturskov
1519 1519 Ret fabrik
1520 1520 Ret zoo
1521 1521 Redigér filter.
1522 1522 Rediger ny relation i lag ''{0}''
1523 1523 Ret relation
1524 1524 Rediger relation #{0} i lag ''{1}''
1525 1525 Ret relationer
1526 1526 Ret tags
1527 1527 Redigér den nuværende Hjælp-side
1528 1528 Rediger den nu markerede relation
1529 1529 Redigér den markerede aktive stils filnavn eller URL
1530 1530 Redigér den relation det nu markerede relationsmedlem refererer til
1531 1531 Rediger relationen det nu markerede relationsmedlem refererer til.
1532 1532 Ret den markerede ikonsti
1533 1533 Ret den valgte kilde.
1534 1534 Ret værdien for den valgte nøgle for alle objekter
1535 1535 Ret: {0}
1536 1536 RedigérGpx
1537 1537 -----
1538 1538 Elektroniske punge og betalingskort
1539 1539 Elektronik
1540 1540 Elementer af typen {0} er understøttet.
1541 1541 Højde
1542 1542 Vold
1543 1543 Ambassade
1544 1544 -----
1545 1545 Nødtelefon
1546 1546 Tomt dokument
1547 1547 Tomme veje
1548 1548 Slå automatisk caching til.
1549 1549 Slå indbyggede standarder til
1550 1550 Slå standarder for indbyggede ikoner til
1551 1551 Slå filter til
1552 1552 Slå rendering af kortet kun som trådgitter til/fra
1553 1553 Slut #:
1554 1554 Indtast længde- og breddegrad for at hoppe til position.
1555 1555 Indtast URL
1556 1556 Indtast URL at downloade
1557 1557 -----
1558 1558 Angiv et menunavn og en WMS URL
1559 1559 Indtast et nyt nøgle/værdi-sæt
1560 1560 Indtast et stednavn at søge efter
1561 1561 Indtast et stednavn at søge efter:
1562 1562 Indtast en rolle og brug den med de markerede relationsmedlemmer
1563 1563 Indtast en rolle for alle relationsmedlemsskaber
1564 1564 Angiv et søgeudtryk
1565 1565 -----
1566 1566 Angiv avancerede OAuth egenskaber
1567 1567 Indtast en URL hvor data skal downloades fra
1568 1568 Indtast en upload-kommentar (min. 3 tegn)
1569 1569 -----
1570 1570 Indtast brugerinfo for HTTP-proxy
1571 1571 Indtast brugeroplysninger for OSM-API
1572 1572 -----
1573 1573 -----
1574 1574 Angiv OAuth adgangsudtrykket
1575 1575 Indtast koordinater for det nye punkt
1576 1576 Indtast søgeudtrykket
1577 1577 Indtast værdier for alle konflikter.
1578 1578 Indtast vægtede værdier
1579 1579 Indtast din kommentar
1580 1580 Indgang
1581 1581 Ridning
1582 1582 Fejl
1583 1583 Fejl ved oprettelse af mellemlager-mappe: {0}
1584 1584 Fejl ved sletning af data.
1585 1585 Fejl ved visning af URL
1586 1586 Fejl ved opstart af test {0}:\n {1}
1587 1587 Fejl ved indlæsning af fil
1588 1588 fejl ved indlæsning af mellemlagerfil.\nSandsynligvis en ældre version af mellemlagerfil.
1589 1589 Der opstod en fejl under fortolkning af GPX-fil {0}. Kun en del af filen vil være tilgængelig.
1590 1590 Fejl i fil {0}
1591 1591 Fejl ved fortolkning af {0}:
1592 1592 Fejl ved fortolkning af {0}: {1}
1593 1593 Fejl ved lydafspilning
1594 1594 Fejl ved eksport af {0}: {1}
1595 1595 Fejl ved eksport af {0}:\n{1}
1596 1596 Fejl ved hentning af filer fra mappen {0}\n
1597 1597 Fejl ved fortolkning af forskydning.\nForventet format: {0}
1598 1598 Fejl ved fortolkning af datoen.\nBrug venligst det angivne format
1599 1599 Fejl ved fortolkning af tidszone.\nForventet format: {0}
1600 1600 Fejl under fortolkning af {0}
1601 1601 Fejl under upload
1602 1602 Fejl: Forbindelse til proxy ''{0}'' for URI ''{1}'' fejlede. Undtagelse var: {2}
1603 1603 Fejl: Ulovlig double værdi ''{0}'' i linje ''{1}'' i bogmærkefil ''{2}''
1604 1604 Fejl: Ulovlig double værdi ''{0}'' i linje ''{1}'' i bogmærkeliste fra server
1605 1605 Fejl: Uventet linje ''{0}'' i bogmærkefil ''{1}''
1606 1606 Fejl: Uventet linje ''{0}'' i bogmærkeliste fra server
1607 1607 Fejl: {0}
1608 1608 Fejl
1609 1609 Fejl under download
1610 1610 Fejl under download
1611 1611 -----
1612 1612 Skøn
1613 1613 Lige
1614 1614 Lige/ulige
1615 1615 Eksempler
1616 1616 En undtagelse opstod
1617 1617 Afslut
1618 1618 Afslut JOSM og gem. Ugemte ændringer uploades og/eller gemmes.
1619 1619 Afslut JOSM uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.
1620 1620 Afslut programmet.
1621 1621 Forventede lige numre for adresser
1622 1622 Forventede ikke-tom værdi for parameter "{0}". Fik "{1}".
1623 1623 Forventede ulige numre for adresser
1624 1624 Forventede gyldige numre for adresser i stigende orden
1625 1625 Tydelige vejpunkter med tid anslået udfra sporposition
1626 1626 Tydelige vejpunkter med gyldige tidsstempler.
1627 1627 Eksportér GPX-fil
1628 1628 Eksporter og gem
1629 1629 -----
1630 1630 Eksporter indstillinger
1631 1631 Eksporter dataene til GPX-fil.
1632 1632 Eksporter til GPX...
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 Udtræk kommunegrænser
1637 1637 Trækker GPS-lokaliteter ud fra EXIF
1638 1638 Træk ud
1639 1639 Træk vej ud
1640 1640 FIXMEs
1641 1641 Nedton baggrund:
1642 1642 Kunne ikke autentikere bruger ''{0}'' med adgangskode ''***'' som OAuth-bruger
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 Kunne af sikkerhedsårsager ikke hente bogmærke fra "{0}". Undtagelse var: {1}
1647 1647 Kunne ikke indlæse ressource "{0}". Fejl er {1}.
1648 1648 Kunne ikke åbne URL
1649 1649 -----
1650 1650 Kunne ikke åbne forbindelse til API {0}.
1651 1651 Kunne ikke åbne Hjælp-side
1652 1652 Kunne ikke åbne Hjælp-side. URL'en er tom.
1653 1653 Kunne ikke åbne input-strøm for resurse ''{0}''
1654 1654 Kunne ikke fortolke dato "{0}" meldt tilbage af serveren.
1655 1655 -----
1656 1656 -----
1657 1657 Kunne ikke læse CSS-filen ''help-browser.css''. Undtagelse er: {0}
1658 1658 Kunne ikke lave nuværende primitiv. Nuværende version {0} ikke tilgængelig i historik.
1659 1659 Kunne ikke lave reference. Reference-ID {0} matcher ikke historik-ID {1}.
1660 1660 Kunne ikke lave reference. Reference version {0} ikke tilgængelig i historik.
1661 1661 -----
1662 1662 Kunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag ikke indeholder sådan en primitiv
1663 1663 Kunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag er nul.
1664 1664 Jordbrugsland
1665 1665 Gårdsplads
1666 1666 Fastfood
1667 1667 Hurtig optegning (ser grimmere ud)
1668 1668 Hurtig frem multiplikator
1669 1669 Hurtigste
1670 1670 Fatalt: Kunne ikke finde billede ''{0}''. Dette er et alvorligt konfigurationsproblem. JOSM vil holde op med at virke.
1671 1671 Gebyr
1672 1672 Fjeldområde
1673 1673 Hegn
1674 1674 Færgerute
1675 1675 Færgehavn
1676 1676 Henter en pakke punkter fra "{0}"
1677 1677 Henter en pakke relationer fra "{0}"
1678 1678 Henter en pakke veje fra "{0}"
1679 1679 Henter punkt med ID {0} fra ''{1}''
1680 1680 Henter relation med ID {0} fra ''{1}''
1681 1681 Henter vej med ID {0} fra ''{1}''
1682 1682 Filer
1683 1683 Fil ''{0}'' findes ikke.
1684 1684 Fil "{0}" er ikke skrivbar. Indtast venligst et andet filnavn.
1685 1685 Fil format fejl
1686 1686 Fil "{0}" findes ikke
1687 1687 Backup af filer
1688 1688 -----
1689 1689 Filen findes allerede. Overskriv?
1690 1690 Filen {0} eksisterer allerede. Overskriv?
1691 1691 Filen {0} er hentet, dog under navnet "{1}"
1692 1692 Fil: {0}
1693 1693 Filnavn
1694 1694 Fyld et rettesæt op og returner til upload-dialogen
1695 1695 -----
1696 1696 Filtertilstand
1697 1697 Filtrér objekter og skjul/slå dem fra.
1698 1698 Afslut tegning.
1699 1699 -----
1700 1700 Brandstation
1701 1701 Firefox-programfil
1702 1702 Firefox blev not found. Angiv Firefox-programmet i siden for Kort-opsætning under indstillingerne.
1703 1703 Bålplads
1704 1704 Fiskeri
1705 1705 Ret
1706 1706 Ret egenskaber
1707 1707 Ret relationer
1708 1708 Løs tag konflikter
1709 1709 Ret de valgte fejl.
1710 1710 Fast størrelse (fra 25 til 1.000 meter)
1711 1711 -----
1712 1712 Retter ({0}/{1}): ''{2}''
1713 1713 Retter fejl...
1714 1714 Blomsterhandler
1715 1715 Tøm tern-mellemlager
1716 1716 Følgende problemer blev fundet:
1717 1717 Mad+drikke
1718 1718 Gående
1719 1719 Amerikansk fodbold
1720 1720 Kun for de valgte elementer
1721 1721 Gennemtving tegning af linjer hvis de importerede data ikke indeholder linje information.
1722 1722 Fremtving linjer, hvis ingen segmenter blev importeret.
1723 1723 Vadested
1724 1724 Skov
1725 1725 Formatfejl:
1726 1726 Opretter et net af veje i basen til to eksisterende, der har forskellige punkter og en tilfælles
1727 1727 Frem/tilbage tid (sekunder)
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 Fandt en null-fil i mappen {0}\n
1731 1731 Fandt {0} resultater
1732 1732 Springvand
1733 1733 Frys
1734 1734 Frys den nuværende liste over samlede elementer.
1735 1735 Fransk Cadastre-WMS
1736 1736 -----
1737 1737 Fra ...
1738 1738 Fra relation
1739 1739 Fra URL
1740 1740 Brændstof
1741 1741 Benzintank
1742 1742 -----
1743 1743 Fuldstændig adresse:
1744 1744 Vis i fuldskærm
1745 1745 Fuldautomatisk
1746 1746 Møbelforretning
1747 1747 GPS-punkter
1748 1748 -----
1749 1749 beskrivelse af gps-spor
1750 1750 GPX-filer
1751 1751 GPX-filer (*.gpx *.gpx.gz)
1752 1752 GPX-sporet har ingen tidsangivelser.
1753 1753 GPX-spor:
1754 1754 GPX-upload lykkedes
1755 1755 Have
1756 1756 Havecenter
1757 1757 Gasbeholder
1758 1758 Port
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 Geografi
1762 1762 Geobillede: {0}
1763 1763 -----
1764 1764 Geotaggede billeder
1765 1765 -----
1766 1766 Få et adgangsudtryk for ''{0}''
1767 1767 Gletsjer
1768 1768 Glas
1769 1769 Globalsat-import
1770 1770 Gå tilbage til upload dialog
1771 1771 Gå tilbage til trin 1/3
1772 1772 Gå til JOSM's Hjælp-hjemmeside
1773 1773 Gå til næste side
1774 1774 Gå til foregående side
1775 1775 -----
1776 1776 Golfbane
1777 1777 Gondol
1778 1778 Varer
1779 1779 GPS-tidspunkt (aflæst fra ovenstående foto):
1780 1780 Snup ikke-georeferenceret billede
1781 1781 -----
1782 1782 Hent mindre billeder (højere kvalitet men kræver mere hukommelse)
1783 1783 Givne rettigheder
1784 1784 Græs
1785 1785 Gravplads
1786 1786 -----
1787 1787 Net
1788 1788 Netlag:
1789 1789 Netlayout
1790 1790 Netoprindelsessted
1791 1791 Net rotation
1792 1792 -----
1793 1793 Gruppe
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 Guadeloupe Fort-Marigot mellemlagerfil (.UTM1)
1797 1797 -----
1798 1798 Guadeloupe Ste-Anne mellemlagerfil (.UTM2)
1799 1799 Gæstehus
1800 1800 Guide post
1801 1801 Gymnastik
1802 1802 Frisør
1803 1803 Landsby
1804 1804 Trådled
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Isenkræmmer
1808 1808 -----
1809 1809 Sundhed
1810 1810 Hede
1811 1811 Lastbil
1812 1812 Hæk
1813 1813 Højde
1814 1814 Højde (meter)
1815 1815 -----
1816 1816 Hjælp
1817 1817 Hjælp: {0}
1818 1818 Hjælper med at vektorisere WMS-billeder.
1819 1819 Skjul
1820 1820 Skjul elementer
1821 1821 Hi-fi
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 Højeste nummer
1825 1825 Fremhæv
1826 1826 Vej-type
1827 1827 Veje
1828 1828 Vandring
1829 1829 Historiske steder
1830 1830 Historik
1831 1831 Historik for punkt {0}
1832 1832 Historik for relation {0}
1833 1833 Historik for vej {0}
1834 1834 Historik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave nuværende primitiv.
1835 1835 Historik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave referenceprimitiv
1836 1836 -----
1837 1837 Hjemmeside
1838 1838 Hest
1839 1839 Galopbane
1840 1840 -----
1841 1841 Vært:
1842 1842 Vandrerhjem
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 Husnavn
1846 1846 Husnummer
1847 1847 -----
1848 1848 Husnummer stemmer ikke med ulige/lige indstilling
1849 1849 Skydetelt
1850 1850 Jeg er i tidszonen:
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 ID > 0 forventet. Fik {0}.
1855 1855 Rettesæt med ID > 0 krævet. Nuværende ID er {0}.
1856 1856 -----
1857 1857 IO undtagelse.
1858 1858 Ikonstier
1859 1859 Identificerbar (vist i sporliste og som identificerbare, ordnede punkter med tidsstempler)
1860 1860 Hvis angivet, nulstil konfigurationen i stedet for at indlæse den.
1861 1861 Ignorér
1862 1862 Ignorér de valgte fejl næste gang.
1863 1863 Ignorer dem og lad relationen være som den er.
1864 1864 Ignorér hele gruppen eller enkelte elementer?
1865 1865 Ignorerer fanget undtagelse fordi upload blev annulleret. Undtagelse er: {0}
1866 1866 Ignorerer elementer
1867 1867 Ignorerer undtagelse fordi download blev annulleret. Undtagelse var: {0}
1868 1868 Ignorerer misformet URL: "{0}"
1869 1869 Ignorerer misformet fil-URL: "{0}"
1870 1870 Ulovlig boolesk værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
1871 1871 Ulovlig rettesætsforespørgselsURL
1872 1872 Ulovlig størrelse af bidder
1873 1873 Ulovlig stykstørrelse <= 0. Indtast venligst et heltal > 1
1874 1874 Ulovligt streg-mønster. Mindst en værdi skal være over > 0
1875 1875 Ulovligt streg-mønster. Værdierne skal være positive.
1876 1876 Ulovlig dokument struktur. Fandt punkt, vej eller relation udenfor "create", "modify" eller "delete".
1877 1877 Ugyldigt udtryk ''{0}''
1878 1878 Ulovlig breddegradsværdi "{0}"
1879 1879 Ulovlig breddegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}
1880 1880 Ulovlig long værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
1881 1881 Ulovlig længdegradsværdi ''{0}''
1882 1882 Ulovlig længdegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}
1883 1883 -----
1884 1884 Ugyldigt objekt med id=0
1885 1885 Ulovligt portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''
1886 1886 Ugyldigt regulært udtryk "{0}"
1887 1887 Ugyldig kombination af tag/værdi
1888 1888 Ulovlig upload-kommentar
1889 1889 Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt'' på nyt objekt {1}. Fik {0}. Nulstiller til 0.
1890 1890 Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt''. Fik {0}
1891 1891 Ulovlig værdi af attribut ''ref'' på medlem i relation {0}. Fik {1}
1892 1892 Ulovlig værdi af attribut ''type'' på medlem {0} i relation {1}. Fik {2}.
1893 1893 Ulovlig værdi af attribut ''version'' på OSM-primitiv med ID {0}. Fik {1}.
1894 1894 Ulovlig værdi af attribut ''{0}'' på XML tag ''{1}''. Fik {2}.
1895 1895 Ulovlig værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
1896 1896 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type OsmPrimitiveType. Fik "{1}".
1897 1897 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type boolean. Fik "{1}".
1898 1898 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type double. Fik "{1}".
1899 1899 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long (>=0). Fik "{1}".
1900 1900 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long. Fik "{1}".
1901 1901 Ulovlig værdi af attribut ''ref'' i element <nd>. Fik {0}.
1902 1902 Billedfiler
1903 1903 Billede allerede indlæst
1904 1904 Billedbeskæring
1905 1905 Billedfilen kunne ikke slettes
1906 1906 -----
1907 1907 Billedfiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 Billeder der allerede er taggede ({0}/{1})
1913 1913 Billeder med geo-lokation i exif-data ({0}/{1})
1914 1914 Importer
1915 1915 Importér lyd
1916 1916 -----
1917 1917 Importér billeder
1918 1918 Import er ikke mulig
1919 1919 Importér rute fra GPX-lag
1920 1920 Importerede billeder
1921 1921 Importerer data fra DG100...
1922 1922 Importerer data fra enhed
1923 1923 Importerer sager fra OpenStreetBugs
1924 1924 Stigning
1925 1925 Stejl stigning
1926 1926 Ufuldstændig <member>-specifikation med ref=0
1927 1927 Ufuldstændig upload og/eller gemme operation
1928 1928 -----
1929 1929 Øg zoom
1930 1930 -----
1931 1931 Forøgelse:
1932 1932 -----
1933 1933 Industri
1934 1934 Information
1935 1935 Information om element
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 Informationskontor
1939 1939 Informations terminal
1940 1940 Information om lag
1941 1941 Initialiserer
1942 1942 Initialiserer en session på OSM-websiden...
1943 1943 Initialiserer punkter der skal opdateres ...
1944 1944 Initialiserer relationer der skal opdateres ...
1945 1945 Initialiserer veje der skal opdateres ...
1946 1946 Installerer opdaterede plugins
1947 1947 Intern server fejl
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Ugyldig API URL
1951 1951 Ugyldig URL?
1952 1952 Ugyldigt afgrænsningsfelt
1953 1953 Ugyldig bz2-fil.
1954 1954 Ugyldig dato
1955 1955 Ugyldige dato/tids-værdier
1956 1956 Ugyldig forskydning
1957 1957 Ulovlig egenskabsnøgle
1958 1958 Ugyldig stavekontrol-linje: {0}
1959 1959 Ugyldig tagtjekker-linje - {0}: {1}
1960 1960 Ugyldig tidszone
1961 1961 Ugyldigt bruger ID
1962 1962 Ugyldigt brugernavn
1963 1963 Ulovligt blanktegn i egenskabsnøgle
1964 1964 Omvend filter
1965 1965 Invertér de originale sorte og hvide farver (og alle mellemliggende grå). Nyttigt for tekster på sorte baggrunde.
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 Ø
1969 1969 -----
1970 1970 Den understøtter protokol version 0.6, mens serveren siger den understøtter {0} til {1}.
1971 1971 Emne
1972 1972 Emne {0} ikke fundet på liste.
1973 1973 -----
1974 1974 JOSM's Hjælp-browser
1975 1975 -----
1976 1976 JOSM's udvidelsesmodulbeskrivelsesURL
1977 1977 JOSM tag-editor-udvidelse
1978 1978 JOSM forventede at finde primitiv [{0} {1}] i datasættet, men den er der ikke. Rapporter venligst dette på http://josm.openstreetmap.de . Dette er ikke en kritisk fejl, så det skulle være sikkert at fortsætte dit arbejde.
1979 1979 JOSM er stoppet for at ændring skal have effekt.
1980 1980 JOSM-version {0} er krævet for udvidelsen {1}.
1981 1981 JPEG-billeder (*.jpg)
1982 1982 -----
1983 1983 Java-version {0}
1984 1984 Funktion til sammenlægning af områder
1985 1985 Sammenlæg områder: Fjern korte veje
1986 1986 Forbind punkt og linje
1987 1987 Føj punkt til vej
1988 1988 Forbind et punkt til nærmeste stykke vej
1989 1989 Foren overlappende områder
1990 1990 Forbandt overlappende områder
1991 1991 Forbandt selv-overlappende område
1992 1992 Forener områder der overlapper hinanden
1993 1993 Hop til position
1994 1994 Hop dertil
1995 1995 Hop til position
1996 1996 Kryds
1997 1997 Behold
1998 1998 Behold en klon af den lokale version.
1999 1999 Behold backup-filer
2000 2000 Behold mine koordinater
2001 2001 Behold min slettede status
2002 2002 Behold min slettede status
2003 2003 -----
2004 2004 Behold udvidelse
2005 2005 Behold de markerede nøgle/værdi par fra det lokale datasæt
2006 2006 Behold de markerede nøgle/værdi par fra serverens datasæt
2007 2007 Behold deres koordinater
2008 2008 Behold deres slettede status
2009 2009 Behold deres synlige status
2010 2010 Behold dette relationsmedlem for målobjektet
2011 2011 Nøgle
2012 2012 Nøgle "{0}" er ugyldig
2013 2013 Nøglen "{0}" er ikke fordefineret
2014 2014 Nøgle kan ikke være tom når tag operatør bruges. Eksempel: nøgle=værdi
2015 2015 Tast:
2016 2016 Tastaturgenveje
2017 2017 Nøgleord
2018 2018 Børnehave
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Betegn lyd-, billede- og webmarkører.
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 Lakewalker spor
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 Lambert CC9 Zone {0} mellemlagerfil (.CC{0})
2031 2031 Lambert-zone (Estland)
2032 2032 Lambert Zone {0} mellemlagerfil (.{0})
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 Brug af land
2036 2036 Losseplads
2037 2037 -----
2038 2038 Baner
2039 2039 Sprog
2040 2040 Seneste ændring ved {0}
2041 2041 Seneste udvidelsesopdatering var mere end {0} dage siden.
2042 2042 Breddegrad
2043 2043 Breddegrad:
2044 2044 Start en filvælger for at markere en fil
2045 2045 Start browser med information om rettesættet
2046 2046 Start op i maksimeret tilstand
2047 2047 Start rettesætsforespørgselsdialogen
2048 2048 Starter Firefox for at vise den nu synlige skærm som et pænt SVG-billede.
2049 2049 starter en browser med information om brugeren
2050 2050 Starter tag-redigeringsdialogen
2051 2051 Vaskeri
2052 2052 Lag
2053 2053 Lag "{0}" har ændringer som bør gemmes i dets tilhørende fil ''{1}''.
2054 2054 Lag "{0}" har ændringer som bør uploades til serveren.
2055 2055 Lag "{0}" har ingen ændringer at gemme.
2056 2056 Lag "{0}" har ikke nogen ændringer at uploade.
2057 2057 Lag "{0}" er ikke bakket op af en fil
2058 2058 Lag "{0}" skal være i liste over lag
2059 2059 -----
2060 2060 lag er ikke i listen
2061 2061 -----
2062 2062 Lag: {0}
2063 2063 Lag
2064 2064 Tid for indføring (sekunder)
2065 2065 Rekreation
2066 2066 Længde
2067 2067 Længde af værdi for tag ''{0}'' på objekt {1} overskrider den max tilladte længde {2}. Værdis længde er {3}.
2068 2068 -----
2069 2069 Længde:
2070 2070 Tillad andre applikationer at sende kommandoer til JOSM.
2071 2071 Jernbaneoverskæring
2072 2072 Bibliotek
2073 2073 Licens
2074 2074 Bom
2075 2075 Letbane
2076 2076 Fyrtårn
2077 2077 Linie reference
2078 2078 -----
2079 2079 Linie type
2080 2080 Liste i rolle {0} deltager ikke i et sammenligningspar.
2081 2081 Liste over elementer i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt
2082 2082 Liste over elementer i deres datasæt, f.eks. serverdatasættet
2083 2083 Liste over sammenlagte elementer. De vil erstate "mine elementer" når sammenlægningsbeslutningerne er udført.
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 LiveGPS-lag
2087 2087 Legegade
2088 2088 Hent alle tern
2089 2089 -----
2090 2090 Hent tern
2091 2091 Indlæs WMS-lag
2092 2092 Indlæs WMS-lag fra fil
2093 2093 Indlæs historik
2094 2094 Indlæs lokalitet fra cache (kun hvis cachen er slået til)
2095 2095 Hent forældrerelationer
2096 2096 Indlæs relation
2097 2097 Hent billedsæt som et nyt lag.
2098 2098 Hent listen med dine åbne rettesæt fra serveren
2099 2099 Henter indledende udvidelser
2100 2100 -----
2101 2101 Henter historik for punkt {0}
2102 2102 Henter historik for relation {0}
2103 2103 Henter historik for vej {0}
2104 2104 Henter forældrerelationer
2105 2105 -----
2106 2106 Henter udvidelser
2107 2107 -----
2108 2108 Indlæser stilkilder fra ''{0}''
2109 2109 Henter {0}
2110 2110 -----
2111 2111 Lokale filer
2112 2112 Egn
2113 2113 Sted
2114 2114 -----
2115 2115 Lås
2116 2116 Sluseport
2117 2117 Lodi - Italien
2118 2118 Logger session ''{0}'' ud...
2119 2119 Længdegrad
2120 2120 Længdegrad:
2121 2121 Udseende
2122 2122 Udkigstårn
2123 2123 -----
2124 2124 Søger efter kystlinje...
2125 2125 Søger efter punkter eller veje med FIXME i enhver egenskavsværdi
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 Laveste husnummer kan ikke være højere end højeste husnummer
2129 2129 -----
2130 2130 Laveste nummer
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 Hoveddatasæt inkluderer ikke punkt {0}
2137 2137 Sæt audio-markør ved afspilnings-starten
2138 2138 -----
2139 2139 Vær sikker på at du indlæser nogle data hvis du bruger --selection.
2140 2140 Laver rækkehuse ud af en enkelt blok.
2141 2141 Fejl i konfigurationsfilen ved linjerne {0}
2142 2142 Defekte sætninger:
2143 2143 Menneskeskabt
2144 2144 Menneskeskabt
2145 2145 Håndtér åbne rettesæt og vælg et rettesæt at uploade til
2146 2146 Manuelt
2147 2147 Manuel justering
2148 2148 Konfigurér en HTTP-proxy manuelt
2149 2149 Kort
2150 2150 Korttegningsstile
2151 2151 Kortprojektion
2152 2152 Indstillinger for kort
2153 2153 Kort: {0}
2154 2154 Lystbådehavn
2155 2155 Markér som udført
2156 2156 Markér de markerede tags som uafklarede
2157 2157 Markører fra navngivne punkter
2158 2158 Markører fra {0}
2159 2159 -----
2160 2160 Martinique Fort Desaix mellemlagerfil (.UTM3)
2161 2161 Det lykkedes ikke at matche fotos med spor
2162 2162 Materiale
2163 2163 Maks. zoomniveau:
2164 2164 Maks. højde (meter)
2165 2165 Maks. længde (meter)
2166 2166 Maks. bredde (meter)
2167 2167 Maks. cachestørrelse (i MB)
2168 2168 Maks. breddegrad
2169 2169 Maks. længdegrad
2170 2170 Maks. hastighed (km/t)
2171 2171 Maks. vægt (ton)
2172 2172 -----
2173 2173 Maksimum område per anmodning:
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Maks. grå værdi at acceptere som vand (baseret på Landsat IR-1 data). Kan være i området 0-255. Standard er 90.
2177 2177 -----
2178 2178 Maksimal længde (i meter) at tegne linjer for lokale filer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.
2179 2179 Maksimal længde (i meter) at tegne linjer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.
2180 2180 Maksimal længde (meter)
2181 2181 Maksimal længde for lokale filer (meter)
2182 2182 Maks antal punkter i foreløbig sporing
2183 2183 -----
2184 2184 Maksimalt antal segmenter tillladt for hver genereret vej. Standard er 250.
2185 2185 Maksimalt antal segmenter pr. vej
2186 2186 Maks størrelse af hver mellemlager-mappe i bytes. Standard er 300MB
2187 2187 Eng
2188 2188 Målte værdier
2189 2189 Mål
2190 2190 -----
2191 2191 Medlem af
2192 2192 Medlemmer
2193 2193 Medlemmer (afklaret)
2194 2194 Medlemmer (med konflikter)
2195 2195 Mindesmærke
2196 2196 Navn på menu
2197 2197 Navn på menu (standard)
2198 2198 Menu-genveje
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 Sammenflet
2202 2202 Læg punkter sammen
2203 2203 -----
2204 2204 Forbind lag
2205 2205 Læg punkter sammen til den ældste
2206 2206 -----
2207 2207 Saml markering
2208 2208 Forbind det nuværende lag med et andet lag
2209 2209 Saml de nu markerede primitiver i et andet lag
2210 2210 Flet dette lag ind i et andet lag
2211 2211 Læg {0} punkter sammen
2212 2212 Sammenlagt medlemsliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste
2213 2213 Sammenlagt punktliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne vejs punktliste
2214 2214 Sammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando
2215 2215 Sammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando.
2216 2216 Sammenflettet version
2217 2217 -----
2218 2218 Dagens besked er ikke tilgængelig
2219 2219 -----
2220 2220 Michigan venstre
2221 2221 Midter-klik for at cykle gennem.<br>Hold CTRL for at vælge direkte fra denne liste med musen.<hr>
2222 2222 Militært område
2223 2223 Min. zoomniveau:
2224 2224 Min. breddegrad
2225 2225 Min. længdegrad
2226 2226 Min. hastighed (km/t)
2227 2227 Mini-rundkørsel
2228 2228 Minigolf
2229 2229 Mindste afstand (pixels)
2230 2230 Minutter: {0}
2231 2231 Spejlvend
2232 2232 Spejlvend de valgte punkter og veje
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 Manglende kodning
2238 2238 Mangler obligatoriske attributter for element ''bounds''. Har minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 Mangler obligatorisk attribut "{0}"
2242 2242 Manglende sammenlægningsmål for punkt med id {0}
2243 2243 Manglende sammenlægningsmål for objekt med id {0}
2244 2244 Manglende sammenlægningsmål for relation med id {0}
2245 2245 Manglende sammenlægningsmål for vej med id {0}
2246 2246 Manglende sammenlægningsmål af type {0} med id {1}
2247 2247 Manglende name:* oversættelse
2248 2248 Manglende operatør for NOT
2249 2249 Manglende parameter for OR
2250 2250 -----
2251 2251 Mangler brugeridentitet
2252 2252 Mandag-Fredag 08:30-20:00
2253 2253 Tilstand: Tegn fokus
2254 2254 Tilstand: {0}
2255 2255 Arbejd tilstandsløst (Potlatch-metode)
2256 2256 Ændrede tider (tidsstempler) af lydfiler.
2257 2257 -----
2258 2258 Redigér listen over WMS-servere, som vises i WMS-udvidelsesmenuen
2259 2259 Vekselkontor
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 Mere information om denne feature
2264 2264 -----
2265 2265 Mere end én "fra"-vej blev fundet.
2266 2266 Mere end én "til"-vej blev fundet.
2267 2267 Mere end én "via" blev fundet.
2268 2268 -----
2269 2269 Motorsport
2270 2270 Motorkøretøj
2271 2271 Motorcykel
2272 2272 Hovedvej
2273 2273 Motorvej
2274 2274 Motorvejskryds
2275 2275 Motorvejsforbindelse
2276 2276 Bjergpas
2277 2277 -----
2278 2278 Flyt et segment langs dets normale og slip så museknappen.
2279 2279 Flyt dialog til sidepanelet
2280 2280 Flyt ned
2281 2281 Flyt de valgte elementer ét trin ned
2282 2282 Flyt elementer
2283 2283 Flyt filter ned.
2284 2284 Flyt filter op.
2285 2285 Flyt til venstre
2286 2286 -----
2287 2287 Flyt objekter ved at trække; Shift for at føje til markering (Ctrl for at slå til/fra); Shift-Ctrl for at rotere markeringen; eller ændre markering
2288 2288 Flyt objekterne {0}
2289 2289 Flyt til højre
2290 2290 Flyt de nu markerede medlemmer ned
2291 2291 Flyt de nu markerede medlemmer op
2292 2292 Flyt det valgte lag en række ned.
2293 2293 Flyt det valgte lag en række op.
2294 2294 Flyt de valgte punkter ind på linje
2295 2295 Flyt de valgte punkter ind i en cirkel
2296 2296 Flyt dem
2297 2297 Flyt op
2298 2298 Flyt de valgte elementer ét trin op
2299 2299 Flyt {0}
2300 2300 Flytter objekterne {0}
2301 2301 Mudder
2302 2302 -----
2303 2303 Flere medlemmer der refererer til samme primitiv.
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 Mine rettesæt
2311 2311 Mit datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}
2312 2312 Min version
2313 2313 Min version (lokalt datasæt)
2314 2314 Min med sammenflettet
2315 2315 Min med deres
2316 2316 Fejl ved NMEAimport!
2317 2317 NMEA-import succesfuld
2318 2318 NMEA-0183-filer
2319 2319 NPE-kort
2320 2320 NPE kort (Tim)
2321 2321 Navn
2322 2322 Navn på sted
2323 2323 Brugerens navn.
2324 2324 Navn: {0}
2325 2325 Navngivne punkter fra {0}
2326 2326 Navngivne sporpunkter
2327 2327 Smalsporet bane
2328 2328 -----
2329 2329 Nationalpark
2330 2330 Naturreservat
2331 2331 Nær
2332 2332 -----
2333 2333 Negative værdier angiver vestlig/sydlig halvkugle.
2334 2334 Netværk
2335 2335 Netværksundtagelse
2336 2336 Opdater aldrig
2337 2337 Ny
2338 2338 -----
2339 2339 Ny fejlrapport
2340 2340 Ny nøgle
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 Ny rolle
2344 2344 Ny værdi
2345 2345 Ny værdi for {0}
2346 2346 Næste
2347 2347 Næste billede
2348 2348 Natklub
2349 2349 Nej
2350 2350 Ingen eksportør fundet! Intet gemt.
2351 2351 Intet GPX-datalag blev fundet
2352 2352 Intet GPX-lag er valgt. Kan ikke uploade et spor.
2353 2353 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget, som der kan associeres lyd med.
2354 2354 Ingen genvej
2355 2355 Ingen "fra"-vej blev fundet.
2356 2356 Ingen "til"-vej blev fundet.
2357 2357 Intet "via"-punkt eller vej blev fundet.
2358 2358 Intet område markeret endnu
2359 2359 Ingen ændringer at uploade.
2360 2360 Ingen rettesæt tilstede for diff-upload
2361 2361 Ingen konflikter at løse
2362 2362 Ingen konflikter at zoome ind på.
2363 2363 Intet aktuelt datasæt fundet
2364 2364 Ingen data fundet i dette område
2365 2365 Intet data fundet på enheden.
2366 2366 Intet data indlæst.
2367 2367 Ingen dato
2368 2368 Ingen beskrivelse er angivet. Tilføj venligst en beskrivelse.
2369 2369 Ingen eksisterende lydmarkører i dette lag at forskyde ud fra.
2370 2370 Blind vej
2371 2371 Ingen fil hører til dette lag
2372 2372 Ingen gpx valgt
2373 2373 Intet billede
2374 2374 Ingen billedfiler fundet.
2375 2375 Ingen billeder kunne afstemmes!
2376 2376 Intet skæringspunkt fundet. Intet blev ændret.
2377 2377 -----
2378 2378 Intet resultat for "{0}"
2379 2379 Intet rettesæt åbent
2380 2380 Ingen åbne rettesæt
2381 2381 -----
2382 2382 Ingen adgangskode er angivet.
2383 2383 Ingen uafklarede egenskabskonflikter
2384 2384 Ingen uafklarede tagkonflikter der skal løses
2385 2385 -----
2386 2386 Fandt ingen problemer
2387 2387 Ingen proxy
2388 2388 Ingen relation er valgt
2389 2389 Intet valgt GPX-spor
2390 2390 Ingen ønskede lag
2391 2391 -----
2392 2392 Intet brugernavn er angivet.
2393 2393 Ingen gyldig WMS-URL eller id
2394 2394 Ingen valideringsfejl
2395 2395 Intet synsfelt åbent - kan ikke afgøre omridset!
2396 2396 Nej, afbryd
2397 2397 Nej, fortryd handlingen
2398 2398 Nej, fortsæt redigeringen
2399 2399 Nej, anvend den ikke
2400 2400 Punkt
2401 2401 -----
2402 2402 Punkter stadig i brug
2403 2403 Punkt {0}
2404 2404 Punkter
2405 2405 -----
2406 2406 Punkter med samme navn
2407 2407 Punkter (afklaret)
2408 2408 Punkter (med konflikter)
2409 2409 -----
2410 2410 Ingen
2411 2411 Ingen af disse punkter er forbundet til noget andet.
2412 2412 Ingen af denne vejs punkter er forbundet til noget andet.
2413 2413 -----
2414 2414 Nord
2415 2415 Ikke fundet
2416 2416 Ikke forbundet
2417 2417 Ikke afklaret endnu
2418 2418 Ikke afklaret endnu
2419 2419 Ikke i mellemlager
2420 2420 -----
2421 2421 Bemærk at rettesætsforespørgsler for øjeblikket altid indsendes til ''{0}'', uanset den herunder indtastede URL's vært, port og sti.
2422 2422 Bemærk: GPL er ikke kompatibel med OSM-licensen. Upload ikke GPL-licenserede spor.
2423 2423 Bemærk: Hvis en vej er markeret, vil denne vej få nye kopier af de adskilte punkter\nog de nye punkter vil blive markeret. Ellers vil alle veje få deres\negen kopi og alle punkter vil blive markeret.
2424 2424 Sedler
2425 2425 Intet
2426 2426 Intet føjet til markering ved søgning efter "{0}"
2427 2427 Intet fundet i markering ved søgning efter "{0}"
2428 2428 -----
2429 2429 Intet fjernet fra markering ved søgning efter "{0}"
2430 2430 Intet markeret at zoome ind på.
2431 2431 Intet er valgt!
2432 2432 Intet at eksportere. Hent først nogle data.
2433 2433 Intet at vælge
2434 2434 Intet at uploade. Få nogle data først.
2435 2435 Intet at zoome ind på
2436 2436 Null pointer-fejl, sikkert på grund af nogle manglende tags.
2437 2437 Nummer
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 Nummereringssystem
2441 2441 -----
2442 2442 Numerisk
2443 2443 OAuth autorisation fejlede
2444 2444 -----
2445 2445 OK - prøver igen
2446 2446 -----
2447 2447 OSM API URL må ikke være tom. Indtast venligst OSM API URL'en.
2448 2448 OSM-data
2449 2449 OSM-adgangskode
2450 2450 OSM-serverfiler
2451 2451 OSM serverfiler bzip2-komprimeret
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 OSM-adgangskode:
2455 2455 OSM-brugernavn:
2456 2456 OSM-webside leverede ikke en sessionscookie som svar på ''{0}'',
2457 2457 Objekt ''{0}'' er allerede slettet. Springer over objekt i upload.
2458 2458 Objekt ID:
2459 2459 Objekt slettet
2460 2460 Objekthistorik
2461 2461 Objekttype:
2462 2462 Objekt med historik
2463 2463 Objekter uploades til et <strong>nyt rettesæt</strong>.
2464 2464 Objekter uploades til det <strong>åbne rettesæt</strong> {0} med kommentaren ''{1}''.
2465 2465 Tilføjede objekter:
2466 2466 Slettede objekter:
2467 2467 Ændrede objekter:
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Ulige
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 Forskydning:
2476 2476 Gammel nøgle
2477 2477 Gammel rolle
2478 2478 Gammel værdi
2479 2479 Ældste filer bliver automatisk slettet, når denne størrelse overskrides.
2480 2480 Ved behov
2481 2481 Ved upload
2482 2482 Ensrettet
2483 2483 Enkeltpunktsveje
2484 2484 En af de markerede filer var havde en null-værdi
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 Ensrettet
2488 2488 Kun rettesæt lukket efter og oprettet før en specifik dato/tid
2489 2489 Kun rettesæt lukket efter den følgende dato/tid
2490 2490 Kun rettesæt ejet af mig selv
2491 2491 Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugerID
2492 2492 Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugernavn
2493 2493 Kun relevante retningsvisere (fx ved ensrettede veje)
2494 2494 Kun ved enden af vejen.
2495 2495 Kun ved vektoriserede lag
2496 2496 Kun op til to områder kan forenes i øjeblikket
2497 2497 Åbn
2498 2498 Hent luftkort
2499 2499 Åbn sted...
2500 2500 Åbn OpenStreetBugs
2501 2501 Åbn synlig...
2502 2502 Åbn et tomt WMS-lag at indlæse data til fra en fil
2503 2503 Åbn en fil (enhver filtype der kan åbnes med Fil/Åbn)
2504 2504 Åbn en fil
2505 2505 Åbn er historikbrowser med dette punkts historik
2506 2506 Åbn en liste over alle kommandoer (fortryd-oversigt)
2507 2507 Åbn en liste over alle hentede lag.
2508 2508 Åbn en liste over alle relationer
2509 2509 Åbn en liste over brugere, der arbejder på de valgte objekter.
2510 2510 Åbn en liste over punkter i ruteplanen
2511 2511 Åbn en fletnings-dialogboks for alle valgte elementer i den ovenstående liste.
2512 2512 Åbn et nyt rettesæt og brug det i den næste upload
2513 2513 Åbn en indstillingsdialog for globale indstillinger
2514 2514 Åbn et vindue med en markeringsliste.
2515 2515 Åbn en webside for hvert markeret rettesæt
2516 2516 Åbn en URL.
2517 2517 Åbn en editor for den valgte relation
2518 2518 Åbn og brug så mange rettesæt som nødvendigt
2519 2519 Åbn endnu et GPX-spor
2520 2520 Åbn et andet foto
2521 2521 Åbent rettesæt forventet. Fik lukket rettesæt med ID {0}.
2522 2522 Åbn rettesæt
2523 2523 Åbn fil
2524 2524 Åbn billeder med ImageWayPoint
2525 2525 Åbn kun filer, som er synlige i det nuværende synsfelt.
2526 2526 Åbn landmålerværktøj.
2527 2527 Åbn den nuværende Hjælp-side i en ekstern browser
2528 2528 Åbn listen over rettesæt i det nuværende lag.
2529 2529 Åbn målevinduet
2530 2530 Åbn testværktøjet for fordefinerede tags for forhåndsvisning af fordefinitions-dialoger
2531 2531 Åbn valideringsvindue
2532 2532 Åbn...
2533 2533 Åben/lukket:
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 OpenStreetBugs download-løkke
2539 2539 -----
2540 2540 OpenStreetMap-data
2541 2541 Åbner 1 fil...
2542 2542 Åbningstider
2543 2543 Åbner fil ''{0}'' ...
2544 2544 Åbner filer
2545 2545 Åbner en dialog der tillader at hoppe til et bestemt sted
2546 2546 Åbner rettesætshåndteringsvinduet for de markerede rettesæt
2547 2547 Åbner OpenStreetBugs-vinduet og aktiverer den automatiske download.
2548 2548 Selskab
2549 2549 Optiker
2550 2550 Valgfri attributter:
2551 2551 Valgfri information:
2552 2552 Valgfri typer
2553 2553 Økologisk
2554 2554 Orig. vej
2555 2555 Retvinkl
2556 2556 Retvinkl / Fortryd
2557 2557 Retvinkl figur
2558 2558 Retvinkl figur / Fortryd
2559 2559 Retvinkl figur / Fortryd\nVælg punkter der blev flyttet af den foregående Retvinkl figur aktion!
2560 2560 -----
2561 2561 Andet
2562 2562 Andre informations punkter
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Overlappende områder
2566 2566 Overlappende veje
2567 2567 Overlappende veje (med område)
2568 2568 Overlappende jernbaner
2569 2569 Overlappende jernbaner (med område)
2570 2570 Overlappende veje
2571 2571 Overlappende veje (med område)
2572 2572 Overlappende veje.
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Underkend position for:
2576 2576 -----
2577 2577 Overskriv
2578 2578 Overskriv brugerdefinerede OAuth indstillinger?
2579 2579 PNG filer (*.png)
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Tegnestil {0}: {1}
2585 2585 Farvelægger problem
2586 2586 Palæontologisk sted
2587 2587 Papir
2588 2588 Parameter "downloadgps" accepterer ikke filnavne eller fil-URL'er
2589 2589 Parameter {0} ikke i interval 0..{1}. Fik ''{2}''.
2590 2590 -----
2591 2591 Forældrerelationer
2592 2592 -----
2593 2593 Parkér og kør
2594 2594 Parkering
2595 2595 Vej mellem parkeringsbåse
2596 2596 Fejl ved fortolkning: ulovlig datastruktur for gpx-dokument
2597 2597 Fortolker OSM-data...
2598 2598 Fortolker OSM historikdata ...
2599 2599 Fortolker indhold af rettesæt ...
2600 2600 Fortolkning af fil "{0}" fejlede
2601 2601 Fortolker liste over rettesæt...
2602 2602 -----
2603 2603 Fortolker svar fra server...
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 Adgangskode
2607 2607 Adgangskode:
2608 2608 Adgangskode:
2609 2609 Indsæt
2610 2610 Indsæt ...
2611 2611 Indsæt tags
2612 2612 Indsæt URL fra udklipsholder
2613 2613 Indsæt indhold af udklipsholderen.
2614 2614 Indsæt uden ufuldstændige medlemmer
2615 2615 Sti
2616 2616 Rutelængde
2617 2617 Mønster-syntaks-fejl: Mønster {0} i {1} er ulovlig!
2618 2618 Tinde
2619 2619 Gågade
2620 2620 Fodgængerfelt
2621 2621 Type af fodgængerfelt
2622 2622 Fodgængere
2623 2623 -----
2624 2624 Uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste
2625 2625 Uafklarede konflikter i denne vejs punktliste
2626 2626 uafklarede egenskabskonflikter der skal løses
2627 2627 Foretager datavalidering
2628 2628 Tilladte handlinger
2629 2629 Apotek
2630 2630 Telefonnummer
2631 2631 Telefonnummer
2632 2632 -----
2633 2633 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
2634 2634 Billederne rummer ingen tidsangivelser
2635 2635 Slet fysisk fra lokal datasæt
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 Picnic sted
2643 2643 Mole
2644 2644 Rørledning
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Sted for tilbedelse
2648 2648 Steder
2649 2649 Afspil/pause lyd.
2650 2650 Afspilning starter dette antal sekunder før (eller efter, hvis negativ) den forespurgte lydsporsposition
2651 2651 Legeplads
2652 2652 Afbryd hvis du ikke er sikker
2653 2653 Klik venligst på <strong>Download liste</strong> for at downloade og vise en liste over tilgængelige plugins.
2654 2654 Bestem venligst hvilket rettesæt dataene skal uploades til og om rettesættet skal lukkes efter næste upload.
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 Beslut venligst hvilke værdier der skal beholdes
2658 2658 Indtast venligst en beskrivelse af dit GPX-spor.
2659 2659 Indtast en kommentar for dette upload-rettesæt (min 3 tegn)
2660 2660 Indtast venligst en dato i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>
2661 2661 Indtast venligst en filter tekst
2662 2662 Indtast venligst en breddegrad i området -90..90
2663 2663 Indtast venligst en længdegrad i området -180..180
2664 2664 Indtast venligst et navn for det bogmærkede downloadområde.
2665 2665 Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn
2666 2666 Indtast en søgetekst.
2667 2667 Indtast venligst et brugernavn
2668 2668 Indtast venligst et brugernavn og en adgangskode hvis din proxy kræver godkendelse.
2669 2669 Indtast venligst en gyldig rettesætsforespørgselsURL først.
2670 2670 Indtast venligst først en gyldig størrelse for bidderne
2671 2671 Indtast venligst en gyldig breddegrad i området -90..90
2672 2672 Indtast venligst en gyldig længdegrad i området -180..180
2673 2673 Indtast venligst en gyldig tid i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>
2674 2674 Indtast venligst en gyldig bruger ID
2675 2675 Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle
2676 2676 Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed
2677 2677 Angiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.
2678 2678 Indtast venligst et heltal > 1
2679 2679 Indtast venligst en heltalsværdi > 0
2680 2680 Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn
2681 2681 Indtast eller indsæt venligst en URL for at hente rettesæt fra OSM API'et.
2682 2682 Indtast venligst nogle nøgleord om dit GPX-spor.
2683 2683 Indtast venligst OSM API URL'en
2684 2684 Indtast venligst adgangskoden til godkendelse af din proxy-server
2685 2685 -----
2686 2686 Indtast venligst brugernavnet til godkendelse ved din proxy-server
2687 2687 Indtast venligst din OSM-kontos brugernavn
2688 2688 Indtast venligst et gyldigt nummer for slut adresse
2689 2689 Indtast venligst et gyldigt nummer for startadresse
2690 2690 Angiv venligst et gyldigt nummer for både start- og slutadresse
2691 2691 Angiv venligst din OSM-adgangskode
2692 2692 Angiv venligst dit OSM-brugernavn
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Markér venligst et downloadområde først.
2696 2696 Vælg venligst en fil
2697 2697 Vælg venligst en nøgle
2698 2698 Vælg venligst et skema, du vil benytte
2699 2699 -----
2700 2700 Vælg venligst en værdi
2701 2701 -----
2702 2702 Vælg venligst en autorisationsprocedure:
2703 2703 Vælg venligst en post.
2704 2704 Vælg mindst fire punkter.
2705 2705 Vælg venligst et allerede uploadet punkt, vej eller relation.
2706 2706 Vælg mindst en lukket vej der skal forbindes.
2707 2707 Vælg mindst ét punkt eller vej.
2708 2708 Vælg mindst en række at kopiere.
2709 2709 Vælg venligst mindst en vej at forenkle
2710 2710 Vælg mindst én vej.
2711 2711 Vælg venligst mindst tre punkter.
2712 2712 Vælg mindst to punkter, der skal lægges sammen.
2713 2713 Vælg mindst to veje at kombinere.
2714 2714 Vælg venligst præcis to eller tre punkter eller én vej med præcis to eller tre punkter.
2715 2715 Vælg venligst noget at kopiere.
2716 2716 Markér venligst det WMS-lag, der skal justeres
2717 2717 Vælg de objekter, du vil rette egenskaber for.
2718 2718 Vælg venligst rækken, der skal slettes
2719 2719 Vælg venligst rækken, der skal rettes.
2720 2720 Vælg venligst det skema, du vil slette
2721 2721 Vælg venligst det ønskede lag
2722 2722 Vælg venligst upload-strategien:
2723 2723 -----
2724 2724 Vælg hvilke ændringer af egenskaber som du vil gennemføre.
2725 2725 -----
2726 2726 Udvidelse som følger med JOSM
2727 2727 -----
2728 2728 Information om udvidelser
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 Udvidelser
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 Politi
2735 2735 Politisk
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 Kun position
2739 2739 Position {0} er ude af rækkevidde. Nuværende antal medlemmer er {1}.
2740 2740 Position, tid, dato, hastighed
2741 2741 Position, tid, dato, hastighed, højde
2742 2742 Postkasse
2743 2743 Postnummer:
2744 2744 Posthus
2745 2745 Postnummer
2746 2746 Potentiel
2747 2747 Generator
2748 2748 Strømkabel
2749 2749 Kraftværk
2750 2750 Transformatorstation
2751 2751 Elmast
2752 2752 Brud på forudgående krav
2753 2753 Brud på forudsætninger
2754 2754 Forudindstillet
2755 2755 Indstilling "{0}" mangler. Kan ikke initialisere OSM-API.
2756 2756 Indstilling {0} er blevet fjernet eftersom den ikke længere er i brug.
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 Indstilling med nøgle ''{0}'' giver ikke en heltalsværdi for ''{1}''. Fik {2}. Kan ikke genskabe vinduesgeometri udfra indstillinger.
2760 2760 Indstillinger
2761 2761 Indstillinger er gemt på {0}
2762 2762 Indstillinger...
2763 2763 Forbereder OSM-data...
2764 2764 Forbered konfliktløsning
2765 2765 Forbereder data sæt...
2766 2766 Gør lag ''{0}'' klar til upload ...
2767 2767 Gør primitiver klar til upload ...
2768 2768 Forbereder upload-forespørgsel...
2769 2769 Bevaret
2770 2770 Fordefinitionsgruppe {0}
2771 2771 Fordefinitionsgruppe {1} / {0}
2772 2772 Fordefinerede
2773 2773 Fordefinitionerne indeholder ikke egenskabs-nøglen
2774 2774 Fordefinitionerne indeholder ikke egenskabs-værdi
2775 2775 Forrige
2776 2776 Forrige billede
2777 2777 Primær
2778 2778 Primærforbindelse
2779 2779 -----
2780 2780 Primitiv
2781 2781 -----
2782 2782 Fængsel
2783 2783 Privat (kun delt som anonyme, uordnede punkter)
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 Projektionskode
2791 2791 Projektionsmetode
2792 2792 Indledning til OsmChange dokumentet er allerede skrevet. Skriv venligst kun en gang.
2793 2793 Indledning til OsmChange dokumentet er ikke skrevet endnu. Skriv venligst først.
2794 2794 Egenskaber
2795 2795 Egenskaber / Medlemskaber
2796 2796 Egenskabstjekker:
2797 2797 Egenskaber for valgte objekter.
2798 2798 Egenskaber i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt
2799 2799 Egenskaber i det sammenlagte elementer. De vil erstatte egenskaber i mine elementer når sammenlægningsbeslutninger er udført.
2800 2800 Egenskaber i deres datasæt, f.eks. server datasættet
2801 2801 Egenskaber for
2802 2802 Egenskaber (med konflikter)
2803 2803 Egenskaber/medlemsskaber
2804 2804 Egenskaber: {0} / Medlemskaber: {1}
2805 2805 Egenskabsværdi indeholder HTML-kodet tegn
2806 2806 Egenskabsværdi begynder eller slutter med blanktegn
2807 2807 Stil et baggrundslag til rådighed, der viser et kortnet
2808 2808 Angiv en kort kommentar for de ændringer du uploader:
2809 2809 Stil en opmålingsdialog og et lag til at måle længde og vinkel på segmenter til rådighed. Område omgivet af en simpel lukket vej og opret opmålingsstier (som også kan importeres fra et gps lag).
2810 2810 Stiller en dialog til redigering af tags i tabelform til rådighed
2811 2811 Tilføjer ruteplan-egenskaber
2812 2812 Proxy-indstillinger
2813 2813 -----
2814 2814 Offentlig (vist i sporliste og som anonyme, uordnede punkter)
2815 2815 Offentlig bygning
2816 2816 Offentlig transport
2817 2817 Offentlig transport
2818 2818 Udrensede objekt ''{0}''
2819 2819 Put tekstbetegnelser på lyd, billede og webmarkører, såvel som på deres knap-ikoner.
2820 2820 -----
2821 2821 Stenbrud
2822 2822 Forespørgsel
2823 2823 Forespørg og download rettesæt
2824 2824 Forespørg og download rettesæt ...
2825 2825 Forespørg både åbne og lukkede rettesæt
2826 2826 Forespørg rettesæt
2827 2827 Forespørg rettesæt fra en server URL
2828 2828 Forespørg kun lukkede rettesæt
2829 2829 Forespørg kun åbne rettesæt
2830 2830 Forespørger og downloader rettesæt
2831 2831 Forespørger på navneserver
2832 2832 Forespørger på navneserver ...
2833 2833 -----
2834 2834 Væddeløbsbane
2835 2835 -----
2836 2836 Spor
2837 2837 Jernbane
2838 2838 Jernbane-stop
2839 2839 Jernbaneplatform
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 Raster størrelse: {0}
2844 2844 Rå GPS-data
2845 2845 Læs først
2846 2846 -----
2847 2847 Indlæs billeder...
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 Læser forældre til "{0}"
2852 2852 -----
2853 2853 Indlæser {0}...
2854 2854 Læsmig
2855 2855 Rigtige navn
2856 2856 Vil du virkelig lukke?
2857 2857 Slet virkelig det markerede fra relation {0}?
2858 2858 Rekreativt område
2859 2859 Korrigeret billede...
2860 2860 Genbrug
2861 2861 Gendan
2862 2862 Omgør seneste fortrydelse
2863 2863 -----
2864 2864 Spornummer
2865 2865 Referensenummer
2866 2866 -----
2867 2867 Refererer til
2868 2868 Opdater
2869 2869 -----
2870 2870 Afvis konflikter og gem
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 Relationseditor: Download medlemmer
2874 2874 Relationseditor: Flyt ned
2875 2875 Relationseditor: Flyt op
2876 2876 Relationseditor: Fjern
2877 2877 Relationseditor: Fjern markerede
2878 2878 Relationseditor: Reversér
2879 2879 Relationseditor: Sortér
2880 2880 Relation er slettet
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 Relationer
2885 2885 Relationer: {0}
2886 2886 Slip museknappen for at vælge objekterne inden i firkanten.
2887 2887 Slip museknappen for at stoppe flytningen. Ctrl for at koble sammen med nærmeste punkt.
2888 2888 Slip museknappen for at stoppe rotationen.
2889 2889 -----
2890 2890 Genindlæs
2891 2891 Genindlæs alle markerede objekter og genopfrisk listen.
2892 2892 Genhent fejlagtige tern
2893 2893 Hent den nuværende Hjælp-side igen
2894 2894 Hent historikken fra serveren igen
2895 2895 Genindlæser listen over tilgængelige stile fra ''{0}''
2896 2896 Fjernbetjening
2897 2897 Fjernstyring er blevet spurgt om at oprette et nyt punkt.
2898 2898 Fjernstyringen er blevet bedt om at importere data fra følgende URL:
2899 2899 Fjernstyringen er blevet bedt om at indlæse data fra API'et.
2900 2900 Fjern
2901 2901 Fjern "{0}" for punkt ''{1}''
2902 2902 Fjern "{0}" for relation ''{1}''
2903 2903 Fjern "{0}" for vej ''{1}''
2904 2904 -----
2905 2905 Fjern alle medlemmer der refererer til en af de markerede primitiver
2906 2906 Fjern fra mellemlager
2907 2907 Fjern fra datasæt
2908 2908 Fjern punkt "{0}" på position {1} fra relation "{2}"
2909 2909 Fjern foto fra lag
2910 2910 Fjern relation "{0}" på position {1} fra relation "{2}"
2911 2911 Fjern tags fra indre veje
2912 2912 Fjern rettesættet i detaljepanelet fra den lokale cache
2913 2913 Fjern de nu markerede bogmærker
2914 2914 Fjern de nu markerede medlemmer fra denne relation
2915 2915 Fjern de markerede rettesæt fra den lokale cache
2916 2916 Fjern de markerede indlæg fra listen over sammenlagte elementer.
2917 2917 Fjern de markerede ikonstier
2918 2918 Fjern de markerede stile fra listen med aktive stile
2919 2919 Fjern dem og ryd op i relationen.
2920 2920 Fjern dette relationsmedlem fra relationen
2921 2921 Fjern vej "{0}" på position {1} fra relation "{2}"
2922 2922 Fjernede element fra relationer
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 Fjerner reference fra relation {0}
2926 2926 -----
2927 2927 Omdøb lag
2928 2928 Omdøb det markerede bogmærke
2929 2929 Renderer ruter (bus, vandre- og cykelruter, mm...). Rutetyper skal være definerede i filen routes.xml i udvidelsesmappen.
2930 2930 Udlejning
2931 2931 Bilmekaniker
2932 2932 Erstat "{0}" med "{1}" for
2933 2933 Erstat den originale baggrund med JOSM's baggrundsfarver.
2934 2934 Erstat den oprindelige hvide baggrund med den baggrundsfarve, der er defineret i JOSM-indstillingerne.
2935 2935 Rapportér fejl
2936 2936 -----
2937 2937 Anmod om Adgangsudtryk
2938 2938 Anmodning fejlede
2939 2939 AnmodningsudtryksURL:
2940 2940 Anmod om detaljer: {0}
2941 2941 Vandreservoir
2942 2942 Nulstil
2943 2943 Nulstil cookie
2944 2944 Nulstil de nuværende måleresultater og slet måleruten.
2945 2945 Nulstil ID til 0
2946 2946 -----
2947 2947 Nulstil indstillingerne til standard
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 Beboelse
2953 2953 Beboelseområde
2954 2954 Ret størrelsen af programmet til den angivne geometri (format: BREDDExHØJDE)
2955 2955 Opløsning af Landsat-tern (pixels pr. grad)
2956 2956 Opløsning af Landsat-tern, målt i pixels pr. grad. Standard er 4000.
2957 2957 Løs
2958 2958 Løs konflikter
2959 2959 Løs konflikter for ''{0}''
2960 2960 Løs konflikter i koordinater i {0}
2961 2961 Løs konflikter i slettet status i {0}
2962 2962 Løs konflikter i relation {0}'s medlemsliste
2963 2963 Løs konflikter i liste over punkter for vej {0}
2964 2964 Løs konfilkter.
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 Løs {0} tag konflikter i punkt {1}
2969 2969 Løs {0} tag konflikter i relation {1}
2970 2970 Løs {0} tag konflikter i vej {1}
2971 2971 Genstart
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 Detailhandel
2976 2976 Støttemur
2977 2977 Hent adgangsudtryk
2978 2978 Hent anmodningsudtryk
2979 2979 Henter OAuth adgangsudtryk fra ''{0}''
2980 2980 Henter OAuth adgangsudtryk...
2981 2981 Henter OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}''
2982 2982 Henter OAuth anmodningsudtryk...
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 Henter brugerinfo...
2986 2986 Omvendt
2987 2987 Vend rækkehus om
2988 2988 Reverser veje
2989 2989 Vend et rækkehus om
2990 2990 Vend et rækkehus om
2991 2991 Reversér og kombinér
2992 2992 Omvendte grå farver (for sorte baggrunde)
2993 2993 Vend ruten om
2994 2994 Reverser retningen af alle valgte veje.
2995 2995 Reversér relationsmedlemmernes rækkefølge
2996 2996 Reverser veje
2997 2997 -----
2998 2998 Modsatrettet kystlinje: Der er ikke land på venstre side
2999 2999 Modsatrettet land: Der er ikke land på venstre side
3000 3000 Modsatrettet vand: Der er ikke land på venstre side
3001 3001 Reverserer rækkehusnumre
3002 3002 Version
3003 3003 Ridning
3004 3004 Flod
3005 3005 Flodbred
3006 3006 Vej (ukendt type)
3007 3007 Adgangsbegrænsninger
3008 3008 Rolle
3009 3009 Rolle {0} er ikke involveret i sammenligningspar {1}.
3010 3010 Rolle:
3011 3011 Roller i relationer refererende til
3012 3012 Roter 180
3013 3013 Roter 270
3014 3014 Roter 90
3015 3015 Roter billedet mod uret
3016 3016 Rotér billedet med uret
3017 3017 Roter mod uret
3018 3018 Roter med uret
3019 3019 Rundkørsel
3020 3020 Rute
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 Rutetype
3024 3024 Ruter vist for:
3025 3025 Ruteplan
3026 3026 Indstillinger for Ruteplan-udvidelse
3027 3027 -----
3028 3028 Ruiner
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 Kører test {0}
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 SIM-kort
3038 3038 Udfaldsport
3039 3039 Gem
3040 3040 Gem adgangsudtryk i indstillinger
3041 3041 Gem adgangsudtryk i indstillingerne
3042 3042 Gem som...
3043 3043 Gem GPX-fil
3044 3044 Gem lag
3045 3045 Gem OSM-fil
3046 3046 -----
3047 3047 Gem WMS-lag
3048 3048 Gem WMS-lag til fil
3049 3049 Gem alligevel
3050 3050 Gem optagede data til fil hvert minut.
3051 3051 Gem de nuværende data i en ny fil.
3052 3052 Gem nuværende data.
3053 3053 Gem indstillingerne og luk dialogen
3054 3054 Gem i indstillingsfil
3055 3055 Gem brugernavn og adgangskode (ukrypteret)
3056 3056 Gem/Upload og Slet
3057 3057 Gem/Upload og Afslut
3058 3058 Gem/Upload lag før sletning. Ugemte ændringer går ikke tabt.
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 Gemmer lag i ''{0}'' ...
3062 3062 -----
3063 3063 Skannet kort...
3064 3064 Tjekker mappen {0}
3065 3065 Skole
3066 3066 Skrotjern
3067 3067 Ur
3068 3068 Krat
3069 3069 Søg
3070 3070 Søg ...
3071 3071 Søg efter objekter.
3072 3072 Søg...
3073 3073 Søg:
3074 3074 Søg:
3075 3075 Andet navn
3076 3076 Sekundær
3077 3077 -----
3078 3078 Sekunder: {0}
3079 3079 Sikkerhedsundtagelse
3080 3080 -----
3081 3081 Segmenter skal være ét nummer større
3082 3082 Segmenter
3083 3083 -----
3084 3084 Valgt: Rel.:{0} / Veje:{1} / Punkter:{2}
3085 3085 Markering
3086 3086 Vælg alt
3087 3087 Vælg Feuille
3088 3088 Markér WMS-lag
3089 3089 Markér en enkelt, lukket vej med mindst 4 punkter
3090 3090 Marker alle objekter tilhørende de aktuelt markerede rettesæt
3091 3091 Vælg alle uslettede objekter i datalaget. Dette vælger også ukomplette objekter.
3092 3092 Vælg rettesæt baseret på den dato/tid de er blevet oprettet eller lukket
3093 3093 Vælg rettesæt afhængigt af om de er åbne eller lukkede
3094 3094 Markér rettesæt ejet af specifikke brugere
3095 3095 Vælg kommune
3096 3096 Vælg enten:
3097 3097 Vælg filnavn
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 Markér i lag
3101 3101 Markér i relationsliste
3102 3102 Vælg linjetegnings-indstillinger
3103 3103 Vælg medlemmer
3104 3104 Vælg punkt under markøren.
3105 3105 Vælg objekter at uploade
3106 3106 Markér kun rettesæt relateret til et specifikt afgrænsningsfelt
3107 3107 Markér primitiver for markerede relationsmedlemmer
3108 3108 Markér primitiver indsendt af denne bruger
3109 3109 Markér relation
3110 3110 Vælg relation i hovedmarkering.
3111 3111 Markér relation i relationsliste.
3112 3112 Vælg relationsmedlemmer der refererer til primitiver i den nuværende markering
3113 3113 Vælg relationsmedlemmer der refererer til {0} primitiver i den nuværende markering
3114 3114 Vælg ønsket lag
3115 3115 Markér de tilsvarende primitiver i det nuværende datalag
3116 3116 Marker medlemmerne af alle markerede relationer
3117 3117 Markér primitiverne i dette rettesæts indhold i det nuværende datalag
3118 3118 Markér for at lukke rettesættet efter den næste upload
3119 3119 Markér for at downloade GPS-spor i det markerede område.
3120 3120 Markér for at downloade OSM-data i det markerede område.
3121 3121 Markér for at give JOSM retten til at downloade dine private GPS-spor ind i JOSM-lag
3122 3122 Markér for at give JOSM retten til at læse dine serverindstillinger
3123 3123 Markér for at give JOSM retten til at uploade GPS-spor på dine vegne
3124 3124 Markér for at give JOSM retten til at uploade kortdata på dine vegne
3125 3125 Markér for at give JOSM retten til at skrive dine serverindstillinger
3126 3126 Markér for at uploade lag "{0}" til serveren ''{1}''
3127 3127 Markér for at bruge basal HTTP-autentikation med dit OSM-brugernavn og adgangskode
3128 3128 Markér for at bruge Oauth som autentikationsmekanisme
3129 3129 Vælg to veje med et fælles punkt
3130 3130 Vælg to veje med kun ét fælles punkt
3131 3131 Vælg med den givne søgning
3132 3132 Vælg, flyt og rotér objekter
3133 3133 De valgte elementer kan ikke retvinkles
3134 3134 -----
3135 3135 Valgt spor: {0}
3136 3136 Markering
3137 3137 Markeringsområde
3138 3138 Markeringens længde
3139 3139 Intet markeret
3140 3140 -----
3141 3141 Markering uegnet!
3142 3142 Markering: {0}
3143 3143 Selvkrydsende veje
3144 3144 Halvautomatisk
3145 3145 Separat lag
3146 3146 -----
3147 3147 Sekvens
3148 3148 Server svarede med svarkode 404 for ID {0}. Springer over.
3149 3149 Server svarede med svarkode 404. Prøver igen med en individuel anmodning for hver primitiv.
3150 3150 -----
3151 3151 Motorvejsrasteplads
3152 3152 -----
3153 3153 Sæt WMS-bogmærke
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 Sæt alle til standardværdi
3157 3157 Gør baggrund gennemsigtig
3158 3158 -----
3159 3159 Sæt ''modificeret'' flaget for punkt {0}
3160 3160 Sæt ''modificeret'' flaget for relation {0}
3161 3161 Sæt ''modificeret'' flaget for vej {0}
3162 3162 Sæt den nuværende markering til listen over markerede relationer
3163 3163 Indstil sproget
3164 3164 Sæt de markerede elementer på kortet til de markerede genstande i listen ovenfor.
3165 3165 Sæt til standardværdi
3166 3166 -----
3167 3167 Sæt {0}={1} for punkt ''{2}''
3168 3168 Sæt {0}={1} for relation ''{2}''
3169 3169 Sæt {0}={1} for vej ''{2}''
3170 3170 -----
3171 3171 Giver de markerede medlemmer en rolle
3172 3172 Ret indstillingerne direkte. Vær varsom!
3173 3173 Sætter standardværdier
3174 3174 Valget af genvejstasten "{0}" for handlingen "{1}" ({2}) fejlede\nfordi genvejen allerede benyttes af handlingen ''{3}'' ({4}).\n\n
3175 3175 Indstillinger
3176 3176 Indstillinger for Fjernbetjeningsudvidelsen
3177 3177 Indstillinger for SlippyMap-modulet
3178 3178 Indstillinger for lydafspiller og lydmarkører
3179 3179 Indstillinger for kortprojektion og datafortolkning
3180 3180 Deling
3181 3181 -----
3182 3182 Læskur
3183 3183 Forskyd alle spor mod øst (grader)
3184 3184 Forskyd alle spor mod nord (grader)
3185 3185 Sko
3186 3186 Skydning
3187 3187 Forretninger
3188 3188 Butikker
3189 3189 Kort beskrivelse: {0}
3190 3190 Genvej
3191 3191 Indstillinger for genveje
3192 3192 Korteste
3193 3193 Bør gemme?
3194 3194 Skal udvidelsen slås fra?
3195 3195 Skal uploade?
3196 3196 Vis
3197 3197 Vis GPS-data
3198 3198 Vis statusrapport
3199 3199 Vis miniaturebilleder på kortet
3200 3200 Vis info om tern
3201 3201 Vis rettesæt {0}
3202 3202 Vis Hjælp-information
3203 3203 Vis historik
3204 3204 Vis information
3205 3205 Vis informationsniveau ved upload.
3206 3206 Vis lokaliseret navn i markeringslister
3207 3207 Vis lokaliseret navn i markeringslister, hvis tilgængeligt
3208 3208 Vis næste billede
3209 3209 Vis objekt-ID i markeringslister
3210 3210 Vis eller skjul lydmenu-punktet i hovedmenu-baren
3211 3211 Vis foregående billede
3212 3212 Vis startbillede ved opstart
3213 3213 Vis statusrapport med brugbare informationer, der kan tilknyttes fejl.
3214 3214 Vis kun tags med konflikter
3215 3215 Vis kun tags med mange værdier
3216 3216 Vis de informationsmæssige tests i upload-tjek-vinduerne.
3217 3217 Vis denne hjælp
3218 3218 Vis/skjul
3219 3219 Vis/skjul tekst/ikoner
3220 3220 Vist område
3221 3221 Sicilen - Italien
3222 3222 Veje med næsten identiske navne
3223 3223 Forenkl vej
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 Enkelt farve (kan justeres for navngivne lag)
3228 3228 Enkelte elementer
3229 3229 Størrelse af Landsat-tern (pixels)
3230 3230 Størrelse af et Landsat-tern, målt i pixels. Standard er 2000.
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 Skisport
3235 3235 Spring over download
3236 3236 Spring over download
3237 3237 Spring over opdatering
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 Glidende kort
3241 3241 Flytbart kort
3242 3242 Glidende mappe
3243 3243 Slæbested
3244 3244 Udglattet kortgrafik (antialiasing)
3245 3245 Ret ind til ternstørrelse
3246 3246 Motorslæde
3247 3247 Fodbold
3248 3248 Løs konflikter
3249 3249 Nogle af vejene var dele af relationer der er blevet modificeret. Kontroller venligst at ingen nye fejl er blevet introduceret.
3250 3250 Nogle waypoints der var for langt fra sporet til på fornuftig måde at estimere deres tid blev udeladt.
3251 3251 Nogle waypoints med tidsstempler fra før starten af sporet eller efter enden blev udeladt eller flyttet til starten.
3252 3252 Sortér
3253 3253 Sortér menu med fordefinerede tags
3254 3254 Sortér relationsmedlemmerne
3255 3255 Kilde
3256 3256 Kilde tekst
3257 3257 Handicapplads
3258 3258 Område for forældre
3259 3259 Område for kvinder
3260 3260 Hastighed
3261 3261 Hastighed (km/t)
3262 3262 Fartkamera
3263 3263 Pigge
3264 3264 Opdel vej
3265 3265 Opdel en vej ved det markerede punkt
3266 3266 Opdel område
3267 3267 Opdel vejen {0} i {1} stykker
3268 3268 Opdeler et område ved en utagget vej.
3269 3269 -----
3270 3270 Sport (bold)
3271 3271 Sportsfaciliteter
3272 3272 Sport
3273 3273 Idrætscenter
3274 3274 Udspring
3275 3275 Stadion
3276 3276 Standard unix geometrisk argument
3277 3277 Stjerner
3278 3278 Start søgning
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 Begynd at downloade data
3282 3282 Start ny vej fra seneste punkt.
3283 3283 Start på spor (vil altid gøre dette hvis ikke andre markører er tilgængelige).
3284 3284 Starter #:
3285 3285 Det første adressebogstav skal være mindre end det sidste adressebogstav
3286 3286 Første adressenummer skal være lavere end sidste adressenummer
3287 3287 Start og slutnumre skal være den samme ved alfabetiske adresser
3288 3288 Begynder scanning af mappe
3289 3289 Starter forsøg {0} af {1} igen om {2} sekunder ...
3290 3290 Starter forsøg {0} af {1} igen.
3291 3291 Begynder at uploade i mindre stykker ...
3292 3292 Begynder at uploade i en forespørgsel ...
3293 3293 Begynder at uploade med en forespørgsel pr primitiv...
3294 3294 Stat
3295 3295 Stat:
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 Statusrapport
3300 3300 Trin
3301 3301 Stente
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 Bæk
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 Vejnavn
3308 3308 -----
3309 3309 Veje
3310 3310 -----
3311 3311 Stil for indre vej "{0}" er lig med multipolygon.
3312 3312 Stil for ydre vej "{0}" passer ikke sammen.
3313 3313 Stil for restriktion {0} ikke fundet.
3314 3314 Send filter
3315 3315 Forstad
3316 3316 Metro
3317 3317 Indgang til undergrundsbane
3318 3318 -----
3319 3319 Succes
3320 3320 Åbnede med succes rettesæt {0}
3321 3321 Supermarked
3322 3322 Undersøtter live GPS-input (bevægelig prik) gennem en forbindelse til en gpsd-server.
3323 3323 Understøttede korrigerings-services
3324 3324 Understøtter download af scannede kort-tern fra walking-papers.org. Denne udvidelse er stadig under tidlig udvikling og kan være fejlbehæftet.
3325 3325 Overflade
3326 3326 Overvågning
3327 3327 Målepunkt
3328 3328 Landmåler
3329 3329 -----
3330 3330 Landmåler...
3331 3331 Landmålermodul har brug for LiveGpsmodul, men kunne ikke finde den.
3332 3332 Svømning
3333 3333 -----
3334 3334 Skift til ny OpenStreetBugs server?
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Symbol beskrivelse
3338 3338 Synkronisér lyd
3339 3339 Synkronisér hele datasættet
3340 3340 Synkroniser kun punkt {0}
3341 3341 Synkroniser kun relation {0}
3342 3342 Synkronisér tiden fra et billede på GPS-modtageren
3343 3343 Synkroniser kun vej {0}
3344 3344 TCX Filer (*.tcx)
3345 3345 Bordtennis
3346 3346 -----
3347 3347 Tag-samlingen kan ikke bruges med en primitiv fordi der er nøgler med flere værdier.
3348 3348 Tagsamling indeholder ikke den markerede værdi "{0}"
3349 3349 Tag modificerede relationer med
3350 3350 Tag veje som
3351 3351 Marker veje som vand, kystlinje, land eller intet. Default er vand.
3352 3352 TagChecker-kilde
3353 3353 Fordefinitionstest
3354 3354 Fordefinerede tags
3355 3355 -----
3356 3356 Tags (kommaseparerede)
3357 3357 Tags og medlemmer
3358 3358 Tags fra punkter
3359 3359 Tags fra relationer
3360 3360 Tags fra veje
3361 3361 Tags i rettesæt {0}
3362 3362 Det nye rettesæts tags
3363 3363 Tags med tomme værdier
3364 3364 -----
3365 3365 TangoGPS Filer (*.log)
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 Målobjekt med id {0} og version {1} er synlig selvom kildeobjekt med lavere version {2} ikke er synlig. Kan ikke håndtere denne inkonsistens. Beholder målobjekt.
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 Telefon
3372 3372 Telefonkort
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 Rækkehus
3376 3376 Finmask bygning til rækkehuse
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 Tertiær
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 Test adgangsudtryk
3384 3384 Testen fejlede
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 Test API URL'en
3388 3388 Test {0}/{1}: Starter {2}
3389 3389 Tester OAuth adgangsudtryk
3390 3390 Tester OSM API URL ''{0}''
3391 3391 -----
3392 3392 (Kompas)retningen af det tegnede linjestykke.
3393 3393 API URL'en er gyldig
3394 3394 Adgangsudtryksnøglen må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle
3395 3395 Adgangsudtrykshemmeligheden må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed
3396 3396 OSM-serveren "{0}" kender ikke til et objekt<br>du prøvede at læse, opdatere eller slette. Enten eksisterer det respektive objekt<br>ikke på serveren eller også bruger du en ugyldig URL til at tilgå<br>det. Kontrollér venligst serverens adresse "{0}" omhyggeligt for stavefejl.
3397 3397 -----
3398 3398 Fjernstyringsmodulet vil altid lytte på port 8111 på localhost. Porten kan ikke ændres fordi den henvises til af eksterne applikationer der snakker til modulet.
3399 3399 "Fra"-vejen begynder eller slutter ikke ved et "via"-punkt.
3400 3400 "Fra"-vejen begynder eller slutter ikke ved "via"-vejen.
3401 3401 "Til"-vejen begynder eller slutter ikke ved et "via"-punkt.
3402 3402 "Til"-vejen begynder eller slutter ikke ved "via"-vejen.
3403 3403 Hvor mange gange hurtigere farten er ved "hurtig frem"
3404 3404 Vinklen mellem det forrige og det nuværende vejstykke.
3405 3405 Det område du prøvede at downloade er for stort eller din anmodning var for stor.<br>Anmod enten om et mindre område eller brug en eksport-fil givet af OSM-fællesskabet.
3406 3406 Rettesættet vil blive <strong>efterladt åbent</strong> efter denne upload
3407 3407 Rettesættet vil blive <strong>lukket</strong> efter denne upload
3408 3408 -----
3409 3409 Indholdet af dette rettesæt er ikke downloadet endnu.
3410 3410 De kopierede data indeholder ufuldstændige primitiver. Ved indsætning bliver de ufuldstændige primitiver fjernet. Ønsker du at indsætte dataene uden de ufuldstændige primitiver?
3411 3411 Det markerede kan ikke opdeles
3412 3412 Det markerede kan ikke adskilles.
3413 3413 -----
3414 3414 Den nuværende værdi er ikke en gyldig URL
3415 3415 Den nuværende værdi er ikke et gyldigt rettesætsID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0.
3416 3416 Den nuværende værdi er ikke et gyldigt brugerID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0
3417 3417 Dokument indeholder ingen data.
3418 3418 Følgende fejl opstod under masse-download: {0}
3419 3419 -----
3420 3420 Den geografiske breddegrad ved musemarkøren.
3421 3421 Den geografiske længdegrad ved musemarkøren.
3422 3422 -----
3423 3423 Nøglen ''{0}'' og alle dens værdier vil blive fjernet
3424 3424 Længden af det nytegnede vejstykke.
3425 3425 -----
3426 3426 Maximum bbox størrelse er 0,25 og din forespørgsel var for stor. Forespørg enten et mindre område eller brug planet.osm.
3427 3427 Det sammenlagte datasæt vil ikke indeholde en tag med nøgle {0}
3428 3428 Navnet på objektet ved musemarkøren.
3429 3429 Antallet af sekunder at springe frem eller tilbage når den relevante knap trykkes ned
3430 3430 Adgangskoden kan ikke være tom. Angiv venligst din OSM-adgangskode
3431 3431 -----
3432 3432 Udvidelsen er fjernet fra konfigurationen. Genstart JOSM for at afinstallere udvidelsen.
3433 3433 Projektionen ''{0}'' i URL og nuværende projektion ''{1}'' passer ikke sammen.\nDette kan føre til forkerte koordinater.
3434 3434 Projektionen {0} kunne ikke aktiveres. Bruger Mercator.
3435 3435 Proxy vil ikke blive brugt.
3436 3436 Forløbet tid af lydoptagelse i forhold til sand forløbet tid
3437 3437 Det regulære udtryk "{0}" havde en fejl ved tegn {1}; den komplette fejl er:\n\n{2}
3438 3438 Det anmodede område er for stort. Zoom venligst en smule ind eller ændr opløsningen.
3439 3439 Det valgte GPX-spor rummer ikke tidsstempler. Vælg venligst et andet.
3440 3440 Det markerede område kan ikke opdeles fordi det er et medlem af en relation.\nFjern området fra relationen før du opdeler det.
3441 3441 De valgte punkter deler ikke samme vej.
3442 3442 Det valgte billede rummer ingen tidsangivelse
3443 3443 -----
3444 3444 Serveren meldte en fejl med kode {0}.
3445 3445 -----
3446 3446 Stavekontrollens (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) kilder (URL eller filnavn) eller tagtjekkerdatafiler.
3447 3447 Startstedet var ikke indenfor afgrænsningsfeltet
3448 3448 Strengen ''{0}'' er ikke en gyldig double-værdi
3449 3449 Brugernavnet kan ikke være tomt. Angiv venligst dit OSM-brugernavn
3450 3450 Det synlige område er enten for småt eller for stort til at downloade data fra OpenStreetBugs
3451 3451 Vejen kan ikke opdeles ved de valgte punkter. (Tip: Vælg punkter i midten af vejen.)
3452 3452 Vejene kan ikke kombineres med deres nuværende retninger. Vil du reversere nogle af dem?
3453 3453 Teater
3454 3454 Deres datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}
3455 3455 Deres version
3456 3456 Deres version (serverens datasæt)
3457 3457 Deres med sammenflettet
3458 3458 Forlystelsespark
3459 3459 Der er ikke noget WMS-lag at justere i øjeblikket
3460 3460 Der er ingen åbne rettesæt
3461 3461 Der er ingen markerede objekter at opdatere
3462 3462 Der er uløste konflikter. Konflikter vil ikke blive gemt, men håndteret som om du afviste alle. Fortsæt?
3463 3463 -----
3464 3464 Der opstod en fejl i forsøget på at vise URL'en for denne markør
3465 3465 Der var {0} konflikter under importen.
3466 3466 Denne handling vil ikke have nogen genvej.\n\n
3467 3467 -----
3468 3468 Denne rettesætsforespørgselsURL er ugyldig
3469 3469 Dette billede indeholder georeference-data\nØnsker du at bruge dem?
3470 3470 Dette er efter afslutningen på optagelsen
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Dette punkt er ikke forbundet til noget andet.
3474 3474 Denne udvidelse tillader at vise ethvert billede som baggrund i JOSM og rette det til efter kortet.
3475 3475 Denne udvidelse tjekker for fejl i egenskabsnøgler og -værdier
3476 3476 Denne udvidelse uploader GPS-sporinger direkte fra det aktive lag i JOSM til openstreetmap.org.
3477 3477 -----
3478 3478 Denne test tjekker for utaggede punkter, som ikke er del af nogen vej.
3479 3479 Denne test tjekker for utaggede og tomme veje og veje med kun et enkelt punkt.
3480 3480 Denne test tjekker for veje, som indeholder nogle af deres punkter mere end én gang.
3481 3481 Denne test tjekker for veje med næsten identiske navne, som blot kan være stavet forkert.
3482 3482 Denne test undersøger om en vej har et slutpunkt meget tæt på en anden vej.
3483 3483 Denne test tjekker om multipolygoner er gyldige
3484 3484 Denne test tjekker om to veje, jernbaner, vandveje eller bygninger skærer hinanden i det samme lag, uden at være forbundet af et punkt.
3485 3485 Denne test tjekker at en forbindelse mellem to punkter ikke benyttes af mere end én vej.
3486 3486 Denne test tjekker om kystlinjer er korrekte.
3487 3487 Denne test tjekker at der ikke er nogen punkter, som ligger på præcis samme sted.
3488 3488 Denne test tjekker at der ikke er nogen veje med samme tags og samme punktkoordinater.
3489 3489 Denne test tjekker retningen af vand-, land- og kystlinje-veje.
3490 3490 Denne test finder flersprogede objekter hvis ''name''-attribut ikke svarer til nogen ''name:*''-attributter og ikke er en komposition af ''name:*''-attributter, f.eks. Italia - Italien - Italy
3491 3491 Denne test finder punkter, som har samme navn (kan være dubletter)
3492 3492 Denne tester om veje, som burde være cirkulære, er lukkede.
3493 3493 Denne version af JOSM er ikke kompatibel med den konfigurerede server.
3494 3494 Punkterne er ikke i en cirkel. Afbryder.
3495 3495 Tern-nummer
3496 3496 Kilder til tern
3497 3497 -----
3498 3498 Tidsrum
3499 3499 Tidszone:
3500 3500 Tidszone: {0}
3501 3501 Til ...
3502 3502 -----
3503 3503 At slette
3504 3504 -----
3505 3505 Slå fuldskærmsvisning til/fra
3506 3506 Slå GPX linjer til/fra
3507 3507 Slå trådnet-visning til/fra
3508 3508 Slå fuldskærmsvisning til/fra
3509 3509 Slå synlighed af rettesætshåndteringsvindue til/fra
3510 3510 Slå synlighed af markørtekst og -ikoner til/fra
3511 3511 Slå synligheden for det valgte lag til/fra
3512 3512 Slå til/fra: {0}
3513 3513 Slår den globale indstilling "{0}" til/fra.
3514 3514 Toiletter
3515 3515 Udtryk tillader begrænset adgang
3516 3516 Betalingsanlæg
3517 3517 Betalingsanlæg
3518 3518 Værktøj: {0}
3519 3519 Værktøjslinje
3520 3520 Tilpasning af værktøjslinje
3521 3521 Funktioner
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 Turisme
3525 3525 Tårn
3526 3526 Tårn reference
3527 3527 Type af tårn
3528 3528 By
3529 3529 Rådhus
3530 3530 -----
3531 3531 Legetøjsbutik
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 Sporer
3537 3537 Spor
3538 3538 Farvelægning af spor og punkter
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 Færdselssignal
3543 3543 Sporvogn
3544 3544 Sporvogns-stop
3545 3545 -----
3546 3546 Rejse
3547 3547 Rejsebureau
3548 3548 Træ
3549 3549 Motortrafikvej
3550 3550 Motortrafikvejsforbindelse
3551 3551 Prøv igen
3552 3552 Prøv at opgradere til den nyeste version af udvidelsen før du sender en fejlrapport.
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 Begyndelse på tunnel
3556 3556 -----
3557 3557 Vendeplads
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 Drejeskive
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 UIC-reference
3565 3565 UKENDT
3566 3566 -----
3567 3567 URL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en download-URL her for at angive et afgrænsningsfelt)
3568 3568 URL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en URL her for at downloade området)
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 UTM 20N (Frankrig)
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Adskil veje
3576 3576 Er ikke i stand til at tilføje primitiv {0} til datasættet fordi den allerede er inkluderet
3577 3577 Kan ikke oprette ny lydmarkør
3578 3578 Kan ikke finde nogen oversættelse for sprogvalget {0}. Benytter i stedet {1}.
3579 3579 Ikke i stand til at finde via punkter. Tjek venligst din markering
3580 3580 Kan ikke hente den kanoniske sti for mappen {0}\n
3581 3581 -----
3582 3582 Kunne ikke forstå længde/breddegrad
3583 3583 Kan ikke synkronisere i det afspillede lag.
3584 3584 Uklassificeret
3585 3585 Uafsluttede veje.
3586 3586 Uafsluttet vej
3587 3587 Ikkeforbundne kystlinier
3588 3588 Ikkeforbundne veje.
3589 3589 Marker som ubesluttet
3590 3590 Omgør beslutning om konflikt mellem slettede status
3591 3591 Omgør beslutning om konflikt mellem forskellige koordinater
3592 3592 Omgør beslutning om konflikt mellem synlige status
3593 3593 Uafklaret
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 Gendan yderligere punkter?
3597 3597 Gendan afhængige primitiver?
3598 3598 Fortryd
3599 3599 Fortryd retvinkling af figur
3600 3600 Fortryd flytning
3601 3601 Fortryd retvinkling for visse punkter
3602 3602 Fortryd den sidste handling
3603 3603 Frigør panelet
3604 3604 Uventet handling
3605 3605 Uventet XML-element med navn "{0}"
3606 3606 Uventet format af portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''
3607 3607 Uventet ID-format svaret af serveren. Fik "{0}".
3608 3608 Uventet fejlheaderformat for konflikt ved opdatering af rettesæt. Fik {0}.
3609 3609 Uventet format af ny version af ændret primitiv "{0}". Fik "{1}".
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 Uventet symbol: {0}
3613 3613 -----
3614 3614 Uventet værdi af ''{0}'' i rettesætsforespørgsels-URL. Fik {1}.
3615 3615 Uventet værdi af parameter "indeks". Fik {0}.
3616 3616 Stands frysning
3617 3617 Stands frysning af listen over samlede elementer og start samling.
3618 3618 Skilte punkt i to
3619 3619 Universitet
3620 3620 Ukendt filtype: {0}
3621 3621 Ukendt vært
3622 3622 Ukendt status for fejlrapport
3623 3623 Ukendt log format
3624 3624 Ukendt medlemstype for "{0}".
3625 3625 Ukendt tilstand {0}.
3626 3626 Ukendt eller ikke understøttet API version. Fik {0}.
3627 3627 Ukendt primitiv type: {0}. Tilladte værdier er punkt, vej eller relation
3628 3628 Ukendt rolle "{0}".
3629 3629 Ukendte sætninger:
3630 3630 Ukendt type: {0}
3631 3631 Unavngivet kryds
3632 3632 Unavngivet uklassificeret vej
3633 3633 Unavngivne veje
3634 3634 Uordnet kystlinje
3635 3635 Ugemte ændringer - Gem/Upload før sletning?
3636 3636 Ugemte ændringer - Gem/Upload før afslutning?
3637 3637 Ugemte data og konflikter
3638 3638 Ugemte data og manglende tilknyttet fil
3639 3639 Ugemte data, ikke-skrivbare filer
3640 3640 Fravælg alt
3641 3641 Fravælg alt (Escape)
3642 3642 Fravælg alt (fokus)
3643 3643 Fravælg alle objekter
3644 3644 WMS-filversion ikke understøttet; fandt {0}, forventede {1}
3645 3645 -----
3646 3646 Ikkeunderstøttet parameter ''{0}'' i rettesætsforespørgselsstreng
3647 3647 Ikke understøttet version: {0}
3648 3648 Utaggede og ikkeforbundne punkter
3649 3649 Utaggede veje
3650 3650 Utaggede, tomme og enkeltpunktsveje.
3651 3651 Op
3652 3652 Opdater rettesæt
3653 3653 Opdatér indhold
3654 3654 Opdater data
3655 3655 -----
3656 3656 Opdater ændret
3657 3657 Opdatér objekter
3658 3658 Opdatér udvidelser
3659 3659 Opdatér det markerede
3660 3660 Opdatér indhold af rettesæt fra OSM-serveren
3661 3661 Opdatér rettesættet fra OSM-serveren
3662 3662 Opdatér de markerede plugins
3663 3663 Opdateret
3664 3664 Opdaterer de nuværende ændrede objekter fra serveren (gen-downloader data)
3665 3665 Opdaterer de nu markerede objekter fra serveren (gen-downloader data)
3666 3666 Opdaterer objekterne i det aktive datalag fra serveren
3667 3667 Opdaterer de markerede rettesæt med aktuelle data fra OSM serveren
3668 3668 Opdaterer rettesæt {0}...
3669 3669 Opdaterer rettesæt...
3670 3670 Opdaterer data
3671 3671 Opdaterer fejl der er blevet set bort fra ...
3672 3672 Opdaterer kort...
3673 3673 Opdaterer plugins...
3674 3674 -----
3675 3675 Upload ændringer
3676 3676 Upload indstillinger
3677 3677 Upload GPX-spor
3678 3678 Upload GPX-spor
3679 3679 Upload alle ændringer i det aktive datalag til OSM serveren
3680 3680 Upload alle ændringer i markeringen til OSM serveren
3681 3681 Upload annulleret
3682 3682 -----
3683 3683 Upload data i mindre stykker. Størrelse af stykker:
3684 3684 Upload data i en forespørgsel
3685 3685 Upload data til et allerede eksisterende og åbent rettesæt
3686 3686 Upload hvert objekt individuelt
3687 3687 Upload fejlede. Serveren gav følgende besked:
3688 3688 Upload i en forespørgsel er ikke muligt (for mange objekter at uploade)
3689 3689 Upload markering
3690 3690 Upload de ændrede primitiver
3691 3691 Upload de nuværende indstillinger til serveren
3692 3692 Upload til ''{0}''
3693 3693 Upload til et nyt rettesæt
3694 3694 Upload til et eksisterende rettesæt
3695 3695 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>
3696 3696 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>flere rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>
3697 3697 Uploader GPX-spor
3698 3698 Uploader GPX-spor: {0}% ({1} af {2})
3699 3699 Uploader og gemmer ændrede lag ...
3700 3700 Uploader data ...
3701 3701 Uploader data for lag ''{0}''
3702 3702 Uploader {0} objekter ...
3703 3703 Uploader GPX-spor til openstreetmap.org
3704 3704 Anvendelse
3705 3705 Brug
3706 3706 Brug <b>(</b> og <b>)</b> for at gruppere udtryk
3707 3707 Brug <b>"</b> til at anføre operatorer (f.eks. hvis nøgle indeholder <b>:</b>)
3708 3708 Brug <b>|</b> eller <b>OR</b> to for at forbinde med et logisk "eller"
3709 3709 -----
3710 3710 Brug basal autentikation
3711 3711 Brug OAuth
3712 3712 Brug en SOCKS proxy
3713 3713 Brug en brugerdefineret rettesætsforespørgsel
3714 3714 Brug kompleks egenskabs-tjekker.
3715 3715 Brug decimalgrader
3716 3716 Brug standard
3717 3717 Brug standard-datafil.
3718 3718 Brug standardindstillinger
3719 3719 Brug stavekontrollens standardfil.
3720 3720 Brug standardfil for ignorerede tags.
3721 3721 Brug fejl-lag.
3722 3722 Brug globale indstillinger.
3723 3723 Brug ignorerings-listen.
3724 3724 Brug standardsystemindstillinger
3725 3725 Brug standardsystemindstillinger (slået fra. Start JOSM med <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> for at slå til)
3726 3726 Brug de nuværende farver i et nyt farveskema.
3727 3727 Brug standard-datafilen (anbefales).
3728 3728 Brug stavekontrollens standardfil (anbefales).
3729 3729 Brug standardfilen for ignorerede tags (anbefalet).
3730 3730 Brug fejl-laget til at vise problematiske elementer.
3731 3731 Brug ignorerings-listen til at undlade advarsler.
3732 3732 Brug det valgte skema fra listen
3733 3733 Anvendt stil
3734 3734 Bruger
3735 3735 Bruger-ID:
3736 3736 Brugernavn:
3737 3737 Bruger:
3738 3738 Brugernavn
3739 3739 Brugernavn:
3740 3740 Bruger genvejen "{0}" i stedet for.\n\n
3741 3741 Validér
3742 3742 -----
3743 3743 Kontrollér at egenskabsnøglerne er gyldige ved at tjekke med en ordliste.
3744 3744 Godkend at egenskabs-værdier er gyldige tjeks i forhold til fordefinitioner.
3745 3745 Validerer
3746 3746 Validering
3747 3747 Valideringsfejl
3748 3748 Validering fejlede. API URL'en lader til at være ugyldig.
3749 3749 Værdi
3750 3750 Værdien "{0}" for nøglen "{1}" er ikke fordefineret
3751 3751 Værdi "{0}" vil blive anvendt for nøgle "{1}"
3752 3752 Værdi ''{0}'' er ikke et tal. Indtast venligst et heltal > 1
3753 3753 Værdi > 0 forventet for parameter ''{0}''. Fik {1}
3754 3754 Værdi for breddegrad i intervallet [-90,90] krævet.
3755 3755 Værdi for længdegrad i intervallet [-180,180] krævet.
3756 3756 Værdi:
3757 3757 Forskellige indstillinger, som påvirker den visuelle fremtoning af hele prorammet.
3758 3758 -----
3759 3759 Hastighed (rød = langsom, grøn = hurtig)
3760 3760 Automat
3761 3761 Varer i automat
3762 3762 -----
3763 3763 Version > 0 forventet. Fik {0}.
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 Version {0} oprettet den {1} af {2}
3767 3767 Version {0} nu redigeret i datalag ''{1}''
3768 3768 Version {0} i editor
3769 3769 Version {0}, {1} (af {2})
3770 3770 -----
3771 3771 Dyrlæge
3772 3772 -----
3773 3773 Vis
3774 3774 Vis: {0}
3775 3775 Udsigtspunkt
3776 3776 Mindre by
3777 3777 -----
3778 3778 By
3779 3779 Vingård
3780 3780 Synlighed
3781 3781 Synlig status:
3782 3782 Besøg hjemmeside
3783 3783 -----
3784 3784 Kalibrering af lydoptagelse
3785 3785 Vulkan
3786 3786 Spænding
3787 3787 Advarsel: Normaliserer værdi af attribut ''version'' i element {0} til {2}, API version er ''{3}''. Fik {1}.
3788 3788 Advarsel: uventet format af API base URL. Redirektion til info or historik side for OSM primitiv vil sandsynligvis fejle. API base URL er: ''{0}''
3789 3789 Advarsel: uventet format af API base URL. Redirektion til bruger side for OSM bruger vil sandsynligvis fejle. API base URL er: ''{0}''
3790 3790 -----
3791 3791 WGS84 Geografisk
3792 3792 -----
3793 3793 WMS Filer (*.wms)
3794 3794 WMS-lag
3795 3795 Indstillinger for WMS-udvidelse
3796 3796 WMS-URL
3797 3797 WMS-URL (standard)
3798 3798 WMS-URL eller billed-ID:
3799 3799 WMS-lag ({0}) downloader automatisk i zoom {1}
3800 3800 WMS-lag ({0}) downloader i zoom {1}
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 Venter 10 sekunder ...
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 Mur
3808 3808 Advarsel
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}
3812 3812 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Indstillingsmappe "{0}" er ikke en mappe.
3813 3813 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke nulstille indstillingsfil til standard: {0}
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 Advarsel: At hente WMS-tern fejler sandsynligvis. Kontrollér venligst dine indstillinger.
3819 3819 Advarsel: Ignorerer undtagelse fordi opgave er annulleret. Undtagelse: {0}
3820 3820 Advarsel: JOSM er konfigureret til at bruge proxyer fra systemindstillingen, men JVM'et er ikke konfigureret til at finde dem. Nulstiller indstillinger til "Ingen proxy".
3821 3821 Advarsel: Lag ''{0}'' eksisterer ikke længere. Kan ikke fjerne konflikt for primitiv ''{1}''.
3822 3822 Advarsel: Manglende indstillingsfil "{0}". Opretter en standard-indstillingsfil.
3823 3823 Advarsel: Udrenser vej {0}, fordi antal punkter faldt til under 2. Nuværende er {1}
3824 3824 Advarsel: Erstatter eksisterende indstillingsfil "{0}" med standard-indstillingsfil.
3825 3825 Advarsel: Den basale URL "{0}" for en WMS-service ender ikke med en '&' eller en '?'.
3826 3826 -----
3827 3827 Advarsel: Adgangskoden sendes ukrypteret.
3828 3828 Advarsel: Uventede parametre for HTTP-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.
3829 3829 Advarsel: Uventede parametre for SOCKS-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.
3830 3830 Advarsel: Ikke understøttet værdi i indstilling ''{0}''. Fik {1}''. Bruger autentikationsmetoden "Basal autentikation".
3831 3831 Advarsel: WMS-lag deaktiveret på grund af misformet basal URL "{0}"
3832 3832 Advarsel: Afkorter automatisk værdi af tag ''{0}'' på slettet objekt {1}
3833 3833 -----
3834 3834 Advarsel: Afhængigt af godkendelsesmetoden proxy-serveren bruger, kan kodeordet blive overført ukrypteret.
3835 3835 Advarsel: Fejloverskrift "{0}" matchede ikke med et forventet mønster
3836 3836 -----
3837 3837 Advarsel: Kunne ikke annullere kørende OAuth-operation
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Advarsel: Kunne ikke åbne input strøm for resource ''/data/{0}''. Kan ikke hente NTF<->RGF93 net.
3847 3847 -----
3848 3848 Advarsel: Kunne ikke gemme indstillinger i "{0}"
3849 3849 Advarsel: Kunne ikke placere brugerinfo-dialog altid-øverst. Fangede sikkerhedsundtagelse.
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 Advarsel: Kunne ikke hente OSM-brugerinfo fra brugerinfo-håndteringen.
3854 3854 Advarsel: Kunne ikke gemme OSM-brugerinfo i brugerinfohåndteringen.
3855 3855 Advarsel: Ignorerer undtagelse fordi opgave er annuleret. Undtagelse: {0}
3856 3856 -----
3857 3857 Advarsel: Ulovligt format for linje i stilliste ''{0}''. Fik ''{1}''
3858 3858 -----
3859 3859 Advarsel: At blande 0.6 og 0.5 data resulterer i version 0.5
3860 3860 Advarsel: Ingen indstilling ''{0}'' fundet.
3861 3861 Advarsel: objekt ''{0}'' er allerede slettet fra serveren. Springer over dette objekt og prøver igen at uploade.
3862 3862 Advarsel: Starter kun infobrowsere for de første {0} af {1} markerede brugere.
3863 3863 Advarsel: Primitiv ''{0}'' er allerede slettet fra serveren. Skipper denne primitiv og prøver at uploade igen
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 Advarsel: Uventet JOSM versionsnummer i revisionsfil, værdi er "{0}"
3867 3867 Advarsel: uventet værdi for nøgle ''{0}'' i indstillinger. Fik ''{1}''
3868 3868 Advarsel: Uventet værdi af indstilling ''{0}'' fundet. Fik ''{1}''. Vil ikke bruge nogen proxy.
3869 3869 Advarsel: Uventet værdi for indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''. Nulstiller til standard forespørgsel.
3870 3870 Advarsel: Uventet værdi af indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''.
3871 3871 Advarsel ikkeunderstøttet slutelement ''{0}'' i rettesætsindhold på position ({1},{2}). Springer over.
3872 3872 Advarsel ikkeunderstøttet startelement ''{0}'' i rettesætsindhold på position ({1},{2}). Springer over.
3873 3873 Advarsel: {0}
3874 3874 Advarsler
3875 3875 Vask
3876 3876 -----
3877 3877 Rensningsanlæg
3878 3878 Vand
3879 3879 Badeland
3880 3880 Vandtårn
3881 3881 Vandfald
3882 3882 Vandvejs-punkt
3883 3883 Wave-lydfiler (*.wav)
3884 3884 Vej-download
3885 3885 Information om vej
3886 3886 Datainkonsistens ved vej-download. Tidligere forbundet vej ''{0}'' blev ikke fundet efter download.
3887 3887 Vejens slutpunkt tæt på anden landevej.
3888 3888 Vejens slutpunkt nær anden vej.
3889 3889 Vejpunkt tæt på anden vej
3890 3890 -----
3891 3891 Vej {0}
3892 3892 -----
3893 3893 Vej:
3894 3894 WayPoint billede
3895 3895 -----
3896 3896 Vejpunkter
3897 3897 Stier
3898 3898 Vejkantskors
3899 3899 Ret vejkantstempel
3900 3900 Hjemme: {0}
3901 3901 Type
3902 3902 Damlukke
3903 3903 Vådområde
3904 3904 kørestol
3905 3905 -----
3906 3906 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert vejpunkt i GPX-laget.
3907 3907 Når lyd importeres, opret markører ud fra...
3908 3908 Når denne vej bliver vendt om, vil følgende af vejens og punkternes egenskaber foreslås ændret for at opretholde data-ensartethed.
3909 3909 Gem backup-filer med ~ i slutningen af filnavnet, når der gemmes
3910 3910 -----
3911 3911 Hele gruppen
3912 3912 Bredde (meter)
3913 3913 -----
3914 3914 Vejrmølle
3915 3915 -----
3916 3916 Trådnet-visning
3917 3917 Mellem anførselstegn i strenge skal tegnene <b>"</b> og <b>\\</b> have en <b>\\</b> (f.eks. <b>\\"</b> og <b>\\\\</b>).
3918 3918 Naturskov
3919 3919 Fabrik
3920 3920 Verden
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 Veje med forkert retning
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 Ja
3931 3931 Ja, anvend den
3932 3932 Ja, opret en konflikt og luk
3933 3933 -----
3934 3934 Ja hent billeder
3935 3935 Ja, udrens det
3936 3936 Ja, nulstil ID
3937 3937 Ja, gendan også dem
3938 3938 -----
3939 3939 Du er ved at slette punkter uden for det område du har downloadet.<br>Dette kan medføre problemer, fordi andre objekter (som du ikke kan se) måske bruger dem.<br>Ønsker du virkelig at slette?
3940 3940 Du er ved at åbne {0} browser vinduer.<br>Dette vil måske både overdænge din skærm med browser vinduer<br>og tage noget tid at gøre.
3941 3941 Du kan også indsætte en URL fra www.openstreetmap.org
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 Du skal genstarte JOSM for at nogle af ændringerne træder i kraft.
3946 3946 Du er nødt til at angive kilder med fordefinerede tags i indstillingerne først.
3947 3947 -----
3948 3948 Du flyttede mere end {0} elementer. At flytte et stort antal elementer er ofte en fejl.\nVil du virkelig flytte dem?
3949 3949 Du skal gøre dine redigeringer offentlige for at kunne uploade nye data
3950 3950 Du skal vælge mindst én vej.
3951 3951 Du skal vælge mindst 2 veje.
3952 3952 Du skal vælge mindst to punkter for at opdele en kredsformig vej
3953 3953 Du skal SHIFT-trække spillehovedet hen på en lydmarkør eller hen på det sted på sporet hvor du ønsker at synkronisere.
3954 3954 Du skal trække spillehovedet til tæt på det GPX-spor, hvis tilknyttede lydspor du spillede (efter den første markør)
3955 3955 Du skal pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil have markøren.
3956 3956 Du skal sætte lyden på pause i det øjeblik, du hører synkroniserings-angivelsen.
3957 3957 Du anmodede om for mange punkter (grænsen er 50.000). Anmod enten om et mindre område, eller brug planet.osm
3958 3958 -----
3959 3959 Du bør vælge et GPX-spor
3960 3960 -----
3961 3961 Ingen kooordinater:
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Zoom (i meter)
3965 3965 Zoom ind
3966 3966 Zoom ud
3967 3967 Zoom og flyt kort
3968 3968 Zoom best fit og 1:1
3969 3969 Zoom ved at trække eller trykke Ctrl+. Flyt med Ctrl+op, venstre, ned, højre; Flyt zoom med højre museknap
3970 3970 Zoom ind
3971 3971 Zoom ud
3972 3972 Zoom synsfeltet til {0}.
3973 3973 Zoom til
3974 3974 Zoom til i lag
3975 3975 Zoom til punkt
3976 3976 Zoom til problem
3977 3977 Zoom til markerede element(er)
3978 3978 Zoom til markering
3979 3979 Zoom til de tilsvarende primitiver i det nuværende datalag
3980 3980 Zoom til det objekt det først markerede medlem refererer til
3981 3981 Zoom til primitiverne i dette rettesæts indhold i det nuværende datalag
3982 3982 Zoom til dette punkt i det nuværende datalag
3983 3983 Zoom til {0}
3984 3984 Zooming slået fra fordi denne relations lag ikke er aktivt
3985 3985 Zooming slået fra fordi der ikke er noget markeret medlem
3986 3986 [slettet]
3987 3987 "{0}" er ikke lukket og kan derfor ikke forenes.
3988 3988 \nHøjde: {0} m
3989 3989 \n{0} km/t
3990 3990 -----
3991 3991 Ret station
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 Tilbage
3995 3995 Hurtigere
3996 3996 Hurtigere fremad
3997 3997 Fremad
3998 3998 Hop tilbage.
3999 3999 Hop fremad
4000 4000 Næste markør
4001 4001 Afspil næste markør.
4002 4002 Afspil forrige markør.
4003 4003 Afspil/pause
4004 4004 Forrige markør
4005 4005 Langsommere
4006 4006 Langsommere fremad
4007 4007 Lukket
4008 4008 Åben
4009 4009 tom
4010 4010 Ø
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 V
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 Tekst
4024 4024 -----
4025 4025 Ret station
4026 4026 -----
4027 4027 Ikke-versalfølsom
4028 4028 Versalfølsom
4029 4029 Regulært udtryk
4030 4030 -----
4031 4031 Nøgle:
4032 4032 forkortet gadenavn
4033 4033 -----
4034 4034 føj til markering
4035 4035 adresse
4036 4036 avanceret
4037 4037 avanceret konfiguration
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 landbrug
4043 4043 alle
4044 4044 gyde
4045 4045 alfabetisk
4046 4046 -----
4047 4047 skiftende
4048 4048 facilitets-type {0}
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 anglikansk
4053 4053 dyremad
4054 4054 anonym
4055 4055 enhver
4056 4056 -----
4057 4057 bueskydning
4058 4058 område
4059 4059 Områdetekst
4060 4060 asiatisk
4061 4061 asfalt
4062 4062 atletik
4063 4063 australsk fodbold
4064 4064 auto-indlæs tern
4065 4065 -----
4066 4066 baggrund
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 baptistisk
4072 4072 -----
4073 4073 barriere brugt på en vej
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 strand
4078 4078 cykel
4079 4079 sort
4080 4080 blå
4081 4081 mose
4082 4082 petanque
4083 4083 grænse
4084 4084 -----
4085 4085 bro
4086 4086 Bro-tag på et punkt
4087 4087 brun
4088 4088 -----
4089 4089 buddhistisk
4090 4090 bygning
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 bus-ledevej
4095 4095 kano
4096 4096 versalfølsom
4097 4097 katolsk
4098 4098 kirkegård
4099 4099 -----
4100 4100 ændr markeringen
4101 4101 skift synsfeltet
4102 4102 tjekker cache...
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 kinesisk
4106 4106 -----
4107 4107 kristen
4108 4108 cigaretter
4109 4109 by
4110 4110 klatring
4111 4111 med uret
4112 4112 lukket
4113 4113 lukketvej
4114 4114 kul
4115 4115 kystlinje
4116 4116 brosten
4117 4117 kommunikation
4118 4118 kompakteret
4119 4119 beton
4120 4120 kondomer
4121 4121 konfigurér rettesæt
4122 4122 konfigurer den forbundne DG100
4123 4123 bekræft alle Fjernbetjenings-handlinger manuelt
4124 4124 konflikt
4125 4125 Nåleskov
4126 4126 forbindelse
4127 4127 konstruktion
4128 4128 -----
4129 4129 kunne ikke hente lydkilde fra URL'en
4130 4130 -----
4131 4131 Opret nye objekter
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 kroket
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 cykling
4138 4138 -----
4139 4139 Løvskov
4140 4140 slet data efter import
4141 4141 -----
4142 4142 slettet
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 designeret
4148 4148 -----
4149 4149 omvej
4150 4150 -----
4151 4151 slået fra
4152 4152 havn
4153 4153 hundeløb
4154 4154 dobbelt
4155 4155 ned
4156 4156 styrtløb
4157 4157 -----
4158 4158 drikke
4159 4159 -----
4160 4160 øst
4161 4161 let
4162 4162 Ret gpx-spor
4163 4163 -----
4164 4164 ridning
4165 4165 evangelisk
4166 4166 lige
4167 4167 eksempler
4168 4168 -----
4169 4169 høm-høm-pose
4170 4170 ekspert
4171 4171 falsk: egenskaben er eksplicit slået fra
4172 4172 gårdsplads
4173 4173 -----
4174 4174 færge
4175 4175 Find i markering
4176 4176 -----
4177 4177 mappe
4178 4178 mad
4179 4179 fod
4180 4180 amerikansk fodbold
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 skov
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 fra vej
4191 4191 fuld
4192 4192 -----
4193 4193 tysk
4194 4194 gletsjer
4195 4195 -----
4196 4196 Golfbane
4197 4197 -----
4198 4198 GPS-markør
4199 4199 gps-punkt
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 græs
4206 4206 Græs_belægning
4207 4207 grus
4208 4208 grå
4209 4209 græsk
4210 4210 grøn
4211 4211 -----
4212 4212 jord
4213 4213 gymnastik
4214 4214 halv
4215 4215 -----
4216 4216 helbred
4217 4217 varme
4218 4218 hede
4219 4219 fremhæv
4220 4220 landevej
4221 4221 Landevej uden reference
4222 4222 -----
4223 4223 vandring
4224 4224 hinduistisk
4225 4225 historisk
4226 4226 historie
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 hest
4230 4230 travbane
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 vand
4236 4236 billede
4237 4237 importerede data fra {0}
4238 4238 inaktiv
4239 4239 Inkluderer umiddelbare børn af forældrerelationer
4240 4240 ufuldstændig
4241 4241 ukomplet vej
4242 4242 indisk
4243 4243 -----
4244 4244 industri
4245 4245 indre segment
4246 4246 -----
4247 4247 helleanlæg
4248 4248 italiensk
4249 4249 jainistisk
4250 4250 japansk
4251 4251 Jehovas Vidner
4252 4252 jødisk
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 losseplads
4257 4257 brug af jord
4258 4258 Type af landanvendelse {0}
4259 4259 lag
4260 4260 Lag-tag med "+"-tegn
4261 4261 venstre
4262 4262 rekreation
4263 4263 rekreations-type {0}
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 linie
4267 4267 legegade
4268 4268 hent data fra API
4269 4269 Lås rulning
4270 4270 lav
4271 4271 luthersk
4272 4272 -----
4273 4273 menneskeskabt
4274 4274 -----
4275 4275 marsk
4276 4276 maks. bredde
4277 4277 maks. længde
4278 4278 maks. hastighed angivet for gangsti
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 metodistisk
4282 4282 mexicansk
4283 4283 militær
4284 4284 min. bredde
4285 4285 min. længde
4286 4286 -----
4287 4287 fejlstavet nøgle
4288 4288 blandet
4289 4289 mormonsk
4290 4290 -----
4291 4291 hovedvej
4292 4292 motorvej
4293 4293 motorvejsforbindelse
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 fleretages
4298 4298 -----
4299 4299 muslimsk
4300 4300 -----
4301 4301 natur-type {0}
4302 4302 natur
4303 4303 aviser
4304 4304 næste
4305 4305 nej
4306 4306 Ingen beskrivelse er tilgængelig
4307 4307 ingen tilføjelse
4308 4308 intet navn
4309 4309 ingen_venstre_sving
4310 4310 ingen_højre_sving
4311 4311 ingen_lige_ud
4312 4312 ingen_u_vendinger
4313 4313 intet
4314 4314 skiløb
4315 4315 nord
4316 4316 nordøst
4317 4317 nordvest
4318 4318 ikke slettet
4319 4319 ikke tilgængelig
4320 4320 ikke synlig (på server)
4321 4321 bemærk: Til nogle opgaver behøver JOSM en masse hukommelse. Det kan være nødvendigt at tilføje den følgende\n Java-option for at angive den maksimale mængde allokeret hukommelse i megabytes
4322 4322 -----
4323 4323 nybegynder
4324 4324 arom
4325 4325 -----
4326 4326 ulige
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 olie
4330 4330 -----
4331 4331 Envejs-tag på et punkt
4332 4332 -----
4333 4333 kun_venstre_sving
4334 4334 kun_højre_sving
4335 4335 kun_lige_ud
4336 4336 åben
4337 4337 valgmuligheder
4338 4338 options givet som Java systemegenskaber
4339 4339 ortodoks
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 ydre segment
4343 4343 Uden for det downloadede område
4344 4344 på land
4345 4345 Vej mellem parkeringsbåse
4346 4346 P-automat
4347 4347 opdelt: forskellige valgte objekter har forskellige værdier; skift ikke.
4348 4348 brolagt
4349 4349 fliser
4350 4350 top
4351 4351 småsten
4352 4352 -----
4353 4353 fodgængerfelt med trafikstyring
4354 4354 -----
4355 4355 pinsebevægelsen
4356 4356 tilladt
4357 4357 billeder
4358 4358 sol
4359 4359 mole
4360 4360 rørledning
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 bane
4368 4368 -----
4369 4369 sted
4370 4370 planter
4371 4371 plastik
4372 4372 stang
4373 4373 kraft
4374 4374 prebyteriansk
4375 4375 forrige
4376 4376 primær
4377 4377 primær-(til/fra)-kørsel
4378 4378 privat
4379 4379 foreslået
4380 4380 protestantisk
4381 4381 -----
4382 4382 Offentlig transport
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 firdobbelt
4387 4387 kvæker
4388 4388 stenbrud
4389 4389 -----
4390 4390 bane
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 jernbane
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 rød
4397 4397 marskland
4398 4398 opdatér port liste
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 regulært udtryk
4402 4402 relation uden type
4403 4403 fjern fra markering
4404 4404 erstat markering
4405 4405 beboelse
4406 4406 restaurant uden navn
4407 4407 -----
4408 4408 højre
4409 4409 flodbred
4410 4410 vej
4411 4411 rundkørsel
4412 4412 rute
4413 4413 rute-segment
4414 4414 -----
4415 4415 saltmarsk
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 skalér
4419 4419 -----
4420 4420 buskads
4421 4421 sekundær
4422 4422 vælg sportsgren:
4423 4423 valgt
4424 4424 markering
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 Spildevand
4430 4430 shiitisk
4431 4431 skydebane
4432 4432 butik
4433 4433 butikstype {0}
4434 4434 sidespor
4435 4435 -----
4436 4436 enkelt
4437 4437 sted
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 skisport
4442 4442 -----
4443 4443 fodbold
4444 4444 syd
4445 4445 sydøst
4446 4446 sydvest
4447 4447 spiritistisk
4448 4448 -----
4449 4449 sport-type {0}
4450 4450 sportshal
4451 4451 sidespor
4452 4452 stadion
4453 4453 frimærker
4454 4454 -----
4455 4455 sten
4456 4456 bæk
4457 4457 gade
4458 4458 vejnavn indeholder "ss"
4459 4459 tekststreng
4460 4460 tekststreng;tekststreng;...
4461 4461 undergrundsbane
4462 4462 sunnitisk
4463 4463 overflade
4464 4464 -----
4465 4465 Sump
4466 4466 slik
4467 4467 svømning
4468 4468 -----
4469 4469 bordtennis
4470 4470 tamponer
4471 4471 taoistisk
4472 4472 telefonkort
4473 4473 midlertidig
4474 4474 midlertidig landevejstype
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 tertiær
4478 4478 tekst
4479 4479 -----
4480 4480 vadehavsområde
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 til
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 til vej
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 turisme
4490 4490 turisme-type {0}
4491 4491 tårn
4492 4492 legetøj
4493 4493 spor
4494 4494 trafik_lys
4495 4495 sporvogn
4496 4496 tredobbelt
4497 4497 sand: egenskaben er eksplicit slået til
4498 4498 motortrafikvej
4499 4499 motortrafikvejsforbindelse
4500 4500 tyrkisk
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 uklassificeret
4504 4504 ukontrolleret
4505 4505 underjordisk
4506 4506 undervands
4507 4507 uventet kolonne-nummer {0}
4508 4508 unitar
4509 4509 ukendt
4510 4510 uden markering
4511 4511 ikke brolagt
4512 4512 nulstil
4513 4513 uangivet: sæt ikke denne egenskab for de valgte objekter
4514 4514 utagget
4515 4515 utagget vej
4516 4516 -----
4517 4517 usædvanlig kombination af tags
4518 4518 op
4519 4519 brug
4520 4520 valideringsfejl
4521 4521 -----
4522 4522 validerings-advarsel
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 synlig (på server)
4526 4526 vulkan
4527 4527 -----
4528 4528 vand
4529 4529 vandvej
4530 4530 vandvejs-type {0}
4531 4531 vej er forbundet
4532 4532 vej er forbundet til næste relationsmedlem
4533 4533 vej er forbundet til foregående relationsmedlem
4534 4534 vej er ikke forbundet til foregående eller næste relationsmedlem
4535 4535 vest
4536 4536 hvid
4537 4537 dyreliv
4538 4538 vind
4539 4539 -----
4540 4540 træ
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 Forkert landevej-tag på et punkt
4544 4544 x fra
4545 4545 y fra
4546 4546 Banegård
4547 4547 ja
4548 4548 fodgængerfelt
4549 4549 Zoom-niveau
4550 4550 zoroastristisk
4551 4551 -----
4552 4552 {0} ({1} til {2} grader)
4553 4553 {0} [ufuldstændig]
4554 4554 {0} består af:
4555 4555 {0} slut
4556 4556 {0} er ikke et nummer
4557 4557 {0} meter
4558 4558 {0} mere...
4559 4559 {0} skal være større end 0
4560 4560 {0} punkter i vej {1} overskrider det maksimalt tilladte antal punkter {2}
4561 4561 {0} punkter indtil videre...
4562 4562 {0} ikke tilladt med den nuværende projektion
4563 4563 {0} objekter overskred de max tilladte {1} objekter i et rettesæt på serveren ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Konfigurér</a> venligs hvordan det skal foregå med <strong>flere rettesæt</strong>
4564 4564 {0} km²
4565 4565 -----
4566 4566 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader punkt ''{4}'' (id: {5})
4567 4567 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader relation ''{4}'' (id: {5})
4568 4568 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader vej ''{4}'' (id: {5})
4569 4569 -----
4570 4570 {0}: Version {1} (lokal: {2})
4571m 1 (Tidsforskel for {0} dag)
4572m 1 Tidsforskel for {0} dage
4573m 2 ({0} anmodning)
4574m 2 ({0} anmodninger)
4575m 3 -----
4576m 4 -----
4577m 5 -----
4578m 6 <html>Det markerede objekt er ikke tilgængeligt i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>
4579m 6 <html>Ingen af de markerede objekter er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>
4580m 7 <html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller kassér ændringerne.<br>Lag med konflikter:</html>
4581m 7 <html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller kassér ændringerne.<br>Lag med konflikter:</html>
4582m 8 -----
4583m 9 <html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for dette lag eller kassér ændringerne.<br>Lag uden en fil:</html>
4584m 9 <html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for hver af dem eller kassér ændringerne.<br>Lag uden en fil:</html>
4585m 10 Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til vej
4586m 10 Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til {0} veje
4587m 11 Tilføjede {0} objekt
4588m 11 Tilføjede {0} objekter
4589m 12 -----
4590m 13 -----
4591m 14 Ret egenskaber for op til {0} objekt
4592m 14 Ret egenskaber for op til {0} objekter
4593m 15 Ret {0} objekt
4594m 15 Ret {0} objekter
4595m 16 Konflikt under download
4596m 16 Konfilkter under download
4597m 17 Konflikt i data
4598m 17 Konflikter i data
4599m 18 Slet {0} punkt
4600m 18 Slet {0} punkter
4601m 19 Slet {0} objekt
4602m 19 Slet {0} objekter
4603m 20 Slet {0} relation
4604m 20 Slet {0} relationer
4605m 21 Slet {0} vej
4606m 21 Slet {0} veje
4607m 22 Sletter {0} objekt
4608m 22 Sletter {0} objekter
4609m 23 Download af den følgende plugin er <strong>fejlet</strong>:
4610m 23 Download af de følgende plugins er <strong>fejlet</strong>:
4611m 24 Downloader {0} rettesæt ...
4612m 24 Downloader {0} rettesæt ...
4613m 25 Downloader {0} ufuldstændigt barn af relation ''{1}''
4614m 25 Downloader {0} ufuldstændige børn af relation ''{1}''
4615m 26 Downloader {0} objekt fra ''{1}''
4616m 26 Downloader {0} objekter fra ''{1}''
4617m 27 -----
4618m 28 Indsæt nyt punkt i vej.
4619m 28 Indsæt nyt punkt i {0} veje.
4620m 29 -----
4621m 30 Sammenlagt version ({0} indlæg)
4622m 30 Sammenlagt version ({0} indlæg)
4623m 31 Flyt {0} punkt
4624m 31 Flyt {0} punkter
4625m 32 Min version ({0} indlæg)
4626m 32 Min version ({0} indlæg)
4627m 33 Åbner {0} fil...
4628m 33 Åbner {0} filer...
4629m 34 Indsætter {0} tag
4630m 34 Indsætter {0} tags
4631m 35 -----
4632m 36 -----
4633m 37 -----
4634m 38 Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekt
4635m 38 Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekter
4636m 39 Roter {0} punkt
4637m 39 Roter {0} punkter
4638m 40 Forenkl vej (fjern {0} punkt)
4639m 40 Forenkl vej (fjern {0} punkter)
4640m 41 -----
4641m 42 -----
4642m 43 -----
4643m 44 -----
4644m 45 -----
4645m 46 Det valgte punkt er ikke i midten af nogen vej.
4646m 46 De valgte punkter er ikke i midten af nogen vej.
4647m 47 Den valgte vej indeholder ikke det valgte punkt.
4648m 47 Den valgte vej indeholder ikke alle valgte punkter.
4649m 48 -----
4650m 49 Deres version ({0} indlæg)
4651m 49 Deres version ({0} indlæg)
4652m 50 Der er mere end én vej, som bruger det punkt, du har valgt. Vælg også vejen.
4653m 50 Der er mere end én vej, som bruger de punkter, du har valgt. Vælg også vejen.
4654m 51 -----
4655m 52 -----
4656m 53 Der er {0} objekt tilbage at uploade.
4657m 53 Der er {0} objekter tilbage at uploade.
4658m 54 Der blev opdaget {0} konflikt
4659m 54 Der blev opdaget {0} konflikter
4660m 55 -----
4661m 56 Dette vil ændre på op til {0} objekt.
4662m 56 Dette vil ændre på op til {0} objekter.
4663m 57 Dette vil ændre {0} objekt.
4664m 57 Dette vil ændre op til {0} objekter.
4665m 58 -----
4666m 59 Opdaterer op til {0} objekts egenskaber
4667m 59 Opdaterer op til {0} objekters egenskaber
4668m 60 -----
4669m 61 Uploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>
4670m 61 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>
4671m 62 Uploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>
4672m 62 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>
4673m 63 -----
4674m 64 -----
4675m 65 spor
4676m 65 spor
4677m 66 et spor med {0} punkt
4678m 66 et spor med {0} punkter
4679m 67 markør
4680m 67 markører
4681m 68 node
4682m 68 noder
4683m 69 objekt
4684m 69 objekter
4685m 70 punkt
4686m 70 punkter
4687m 71 relation
4688m 71 relationer
4689m 72 til {0} primitiv
4690m 72 til {0} primitiver
4691m 73 vej
4692m 73 veje
4693m 74 {0} Forfatter
4694m 74 {0} Forfattere
4695m 75 {0} konflikt er blevet <strong>løst automatisk</strong> ved udrensning af {0} objekt<br>fra det lokale datasæt fordi det er slettet på serveren.
4696m 75 {0} konflikter er blevet <strong>løst automatisk</strong> ved udrensning af {0} objekter<br>fra det lokale datasæt fordi de er slettet på serveren.
4697m 76 {0} konflikt mangler endnu at blive løst.<br><br>Åbn venligst konfliktlistedialogen og løs den manuelt.
4698m 76 {0} konflikter mangler endnu at blive løst.<br><br>Åbn venligst konfliktlistedialogen og løs dem manuelt.
4699m 77 {0} består af {1} markør
4700m 77 {0} består af {1} markører
4701m 78 {0} består af {1} spor
4702m 78 {0} består af {1} spor
4703m 79 {0} slettet
4704m 79 {0} slettet
4705m 80 -----
4706m 81 {0} medlem
4707m 81 {0} medlemmer
4708m 82 {0} punkt
4709m 82 {0} punkter
4710m 83 {0} objekt at tilføje:
4711m 83 {0} objekter at tilføje:
4712m 84 {0} objekt at slette:
4713m 84 {0} objekter at slette:
4714m 85 {0} objekt at ændre:
4715m 85 {0} objekter at ændre:
4716m 86 -----
4717m 87 {0} punkt
4718m 87 {0} punkter
4719m 88 {0} relation
4720m 88 {0} relationer
4721m 89 {0} rute,
4722m 89 {0} ruter,
4723m 90 -----
4724m 91 {0} spor
4725m 91 {0} spor
4726m 92 -----
4727m 93 {0} vej
4728m 93 {0} veje
4729m 94 {0} punkt
4730m 94 {0} punkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.