source: josm/trunk/data/cs.lang@ 9327

Last change on this file since 9327 was 9327, checked in by simon04, 8 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 248.1 KB
Line 
1 1 (na řádku {0}, sloupec {1})
2 2 (vyžaduje: {0})
3 3 +++++
4 4 URL nelze převést do ASCII: {0}
5 5 +++++
6 6 než "{0}"
7 7 nebo
8 8 Počet prvků
9 9 "Pekařská ulice" v jakémkoliv klíči
10 10 "Pekařská" a "ulice" v jakémkoliv klíči
11 11 "klíč" s jakoukoliv hodnotou
12 12 "klíč" s přesně "hodnotou"
13 13 "hodnota" v libovolném klíči
14 14 "část hodnoty" kdekoliv v "klíči"
15 15 "část hodnoty" nikde v "klíči"
16 16 ''wikipedia''=''jazyk:název stránky''
17 17 "{0}" nespecifikuje oficiální způsob dopravy, použijte např. "{1}"
18 18 ''{0}'' nemá žádný význam, použijte nějakou konkrétní značku, např. ''{1}''
19 19 "{0}" není platná hodnota pro argument "{1}". Možné hodnoty jsou {2}, případně oddělené čárkami.
20 20 +++++
21 21 (# požadavků neznámý)
22 22 (1 požadavek)
23 23 (Kód={0})
24 24 (Prosím, používejte tuto značku, pouze pokud není možné podrobnější mapování pomocí přípojnic (busbar) a přípojných míst (bay)!)
25 25 (Text již byl zkopírován do schránky.)
26 26 (URL bylo:
27 27 (Použijte mezinárodní zápis, např. +420123456789)
28 28 (na řádce {0}, sloupci {1})
29 29 (žádný objekt)
30 30 (žádné)
31 31 (prosím, použijte pro izolovaný statek značku "isolated_dwelling" )
32 32 ({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2} ...
33 33 ({0}/{1}) Stahování sady změn {2}...
34 34 ({0}/{1}) Stahování obsahu sady změn {2}...
35 35 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}
36 36 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}
37 37 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}
38 38 ({0}/{1}): Stahuji relaci ''{2}''...
39 39 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo
40 40 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo
41 41 * Jeden označený uzel, nebo
42 42 * Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.
43 43 * Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo
44 44 +++++
45 45 +++++
46 46 +++++
47 47 -Djosm.home má nižší prioritu, tedy konkrétnější nastavení přepíše to obecnější
48 48 ... možné jsou i další druhy přepravy
49 49 ... odkazuje na relaci
50 50 /CESTA/K/JSOM/CACHE
51 51 /CESTA/K/JOSM/HOMEDIR
52 52 /CESTA/K/JOSM/PREF
53 53 /CESTA/K/JOSM/USERDATA
54 54 +++++
55 55 +++++
56 56 +++++
57 57 +++++
58 58 +++++
59 59 1. Zadejte adresu (URL)
60 60 1. Zadejte URL getCapabilities
61 61 1. Zadejte adresu služby (URL)
62 62 +++++
63 63 1/25 mix (motorové kolo/moped)
64 64 1/50 mix (motorové kolo/moped)
65 65 +++++
66 66 +++++
67 67 +++++
68 68 +++++
69 69 +++++
70 70 +++++
71 71 +++++
72 72 +++++
73 73 +++++
74 74 2. Zadejte maximální zvětšení (volitelné)
75 75 2. Zadejte název této vrstvy
76 76 2. Vyberte vrstvy
77 77 +++++
78 78 +++++
79 79 +++++
80 80 3 nebo 7 parametrů převodu geodetického systému
81 81 3. Zvolte formát obrázků
82 82 3. Ověřte vytvořenou TMS URL
83 83 +++++
84 84 4. Zadejte název pro tuto vrstvu
85 85 4. Zkontrolujte vytvořené URL WMS
86 86 +++++
87 87 +++++
88 88 5. Zadejte název pro tuto vrstvu
89 89 +++++
90 90 +++++
91 91 +++++
92 92 +++++
93 93 +++++
94 94 +++++
95 95 < po
96 96 < před
97 97 < spodek
98 98 < začátek
99 99 </p><p>Chcete-li zobrazit všechny objekty, uzavřete panel Filtr.<p></html>
100 100 <Není nahraná GPX trasa>
101 101 <anonymní>
102 102 <b>Snímky</b>
103 103 <b>Doplněk je poskytován externím zdrojem:</b> {0}
104 104 <b>Zdroj</b>:
105 105 <br>Chybové hlášení (nepřeložené): {0}
106 106 <dvojtečka>
107 107 <vymazat z {0} objektů>
108 108 <různé>
109 109 <prázdné>
110 110 <konec-souboru>
111 111 <se rovná>
112 112 <h2>Filtr je aktivní</h2>
113 113 <h2>JOSM potřebuje Javu verze {0}.</h2>Zjištěná verze Javy: {1}.<br>Můžete <ul><li>aktualizovat vaši Javu (JRE), nebo</li><li>použít starší verzi JOSM (kompatibilní s Javou {2}).</li></ul>Více informací:
114 114 <h3>Pokud je vybrána jedna nebo více cest, je jejich tvar upraven tak, aby všechny úhly byly 90 nebo 180 stupňů.</h3>Můžete do výběru navíc přidat dva uzly, které jsou brány jako reference pro určení směru.<br>(Později je možné vrátit zpět posunutí některých uzlů:<br>Vyberte příslušné uzly a stiskněte klávesovou zkratku pro Ortogonalizace / Zpět. Výchozí zkratka je Shift-Q.)
115 115 <html>''{0}'' není platná OSM API URL.<br>Prosím, zkontrolujte správnost zápisu a znovu potvrďte.</html>
116 116 <html><body><p class="warning-body"><strong>Varování:</strong> Heslo je uloženo v čistě textové podobě v souboru konfigurace JOSM. Navíc je zasíláno <strong>nezašifrované</strong> v každém požadavku na OSM server. <strong>Nepoužívejte svá tajná hesla.</strong></p></body></html>
117 117 <html><body>Zadejte prosím OAuth autorizační přístup, který je oprávněný k přístupu k serveru OSM ''{0}''.</body></html>
118 118 <html><h3>Smazat soubor {0} z disku?<p>Obrázkový soubor bude natrvalo ztracen!</h3></html>
119 119 <html><p class="error-header">Při získávání nápovědy došlo k chybě</p><p class="error-body">Obsah nápovědy k tématu <strong>{0}</strong> se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):<br><tt>{1}</tt></p></html>
120 120 <html><p class="warning-header">K tomuto tématu není žádná nápověda</p><p class="warning-body">Nápověda k tématu <strong>{0}</strong> ještě není napsaná. Není k dispozici ani ve vašem jazyce ({1}), ani v angličtině.<br><br>Můžete pomoci zlepšit systém nápovědy JOSM a doplnit chybějící informace. Můžete přidat jak <a href="{2}">text nápovědy ve vašem jazyce ({1})</a> tak <a href="{3}">text nápovědy v angličtině</a>.</p></html>
121 121 <html><p> Promiňte, ale nelze vložit značky ze schránky, protože neobsahuje objekty JOSM, ani žádný použitelný text.</p></html>
122 122 <html><strong>Aktuální oblast ke stažení</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
123 123 <html>Volitelně můžete zadat <strong>adresu dlaždice</strong> jedné dlaždice ve formátu <i>zvětšení/x/y</i>, např. <i>15/256/223</i>. Adresy dlaždic ve formátu <i>zvětšení,x,y</i> nebo <i>zvětšení;x;y</i> jsou také platné.</html>
124 124 <html>Došlo k chybě při obnovování zálohy souboru.<br>Chyba: <br>{0}</html>
125 125 <html>Při ukládání došlo k chybě.<br>Chyba: <br>{0}</html>
126 126 <html>Ověření totožnosti na OSM serveru tokenem OAuth ''{0}'' selhalo.<br>Otevřete prosím dialog Nastavení a získejte nový token OAuth.</html>
127 127 <html>Ověření totožnosti na OSM serveru s uživatelským jménem ''{0}'' selhalo.<br>Zkontrolujte prosím uživatelské jméno a heslo v nastavení JOSM.</html>
128 128 <html>Autorizace k serveru OSM se nezdařila.<br></html>
129 129 <html>Autorizace na OSM server selhala.<br>Server vrátil následující chybu:<br>''{0}''</html>
130 130 <html>Ověření přístupu na OSM serveru pomocí OAuth tokenu ''{0}'' selhalo.<br>Token není ověřen pro přístup k chráněnému zdroji <br>''{1}''.<br>Prosím, otevřete dialog nastavení a vyžádejte si další OAuth token.</html>
131 131 <html>Automaticky otevřít dialog ''Stáhnout z OSM'' při každém startu JOSM.<br>Dialog můžete otevřít i ručně z menu Soubor nebo z nástrojové lišty.</html>
132 132 <html>Nelze otevřít adresář ''{0}''.<br>Prosím vyberte soubor.</html>
133 133 <html>Nemohu nahrát {0} objektů v jednom požadavku, protože<br>maximální velikost sady změn {1} na serveru ''{2}'' byla překročena.</html>
134 134 Klikněte <strong>{0}</strong> pro dokončení slučování mých a cizích položek</html>
135 135 <html>Klikněte <strong>{0}</strong> pro zahájení slučování mých a cizích položek</html>
136 136 <html>Uzavření sady změn <strong>{0}</strong> se nepodařilo,<br>protože již byla uzavřena.
137 137 <html>Uzavření sady změn <strong>{0}</strong> se nepodařilo,<br>protože již byla uzavřena na {1}.
138 138 <html>Spojení s OSM serverem ''{0}'' vypršelo. Prosím, zkuste to znovu později.</html>
139 139 <html>Spojení se serverem OSM ''{0}'' selhalo. Server odpověděl<br>následujícím chybovým kódem a hlášením:<br><strong> Kód chyby: <strong> {1}<br><strong>Chybové hlášení (nepřeložené)</strong>: {2}</HTML>
140 140 <html>Nelze načíst vrstvu {0} ''{1}''.<br>Chyba:<br>{2}</html>
141 141 <html>Nelze načíst doplněk {0}, protože jeho základní<br>třída ''{1}'' nebyla nalezena.<br>Mám ho odstranit z nastavení?</html>
142 142 <html>Nelze načíst soubor s uloženým sezením ''{0}''.<br>Došlo k chybě:<br>{1}</html>
143 143 <html> Nelze číst soubor ''{0}''.<br> Chyba je: <br> {1}</html>
144 144 <html> Nelze číst soubory.<br>Chyba je: <br> {0}</html>
145 145 <html>Nemohu uložit soubor sezení ''{0}''.<br>Chyba je:<br>{1}</html>
146 146 <html>Stáhnout sady změn pro aktuálně zobrazenou část mapy.<br><em>Vypnuto. Aktuálně není zobrazena žádná část mapy.</em></html>
147 147 <html>Stáhnout změny dat v aktuálním pohledu na mapu</html>
148 148 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn</html>
149 149 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn<br><em>Vypnuto. Prosím, zadejte nejprve v nastavení vaše uživatelské jméno pro OSM.</em></html>
150 150 <html>Stáhnout nejnovější sady změn</html>
151 151 <html>Zadejte klíč značky, např. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
152 152 <html>Zadejte hodnotu značky, např. <strong><tt>zkontrolovat členy</tt></strong></html>
153 153 <html>Vložit přístupový token manuálně, pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM.</html>
154 154 <html>Nepodařil se přístup na OSM server ''{0}''<br>s autorizačním tokenem ''{1}''.<br>Server zamítl autorizační token jako neautorizovaný. Nebudete moci<br>přistupovat ke chráněnému obsahu na tomto serveru.</html>
155 155 <html>Autentizace na serveru OSM ''{0}'' se nezdařila.<br>Používáte OAuth, ale aktuálně nemáte nastaven žádný<br>přístupový token OAuth.<br>Otevřete, prosím, dialog Nastavení a vložte nebo vygenerujte nový token.</html>
156 156 <html>Nepodařilo se doplnit URL ''{0}'' pro ověření OSM API serveru.<br>Zkontrolujte prosím váš text ''{1}'' a znovu ověřte.</html>
157 157 <html>Neúspěšné připojení k URL ''{0}''.<br>Prosím, zkontrolujte správnost zápisu ''{1}'' a vaše internetové připojení a znovu potvrďte.</html>
158 158 <html>Nepodařilo se vytvořit chybějící adresář keše: {0}</html>
159 159 <html>Nepodařilo se stáhnout data. Formát je buď nepodporovaný, chybný, a / nebo nekonzistentní.<br><br>Detaily (nepřeloženo): {0}</html>
160 160 <html>Nepodařilo se stáhnout data.<br><br>Detaily: {0}</html>
161 161 <html>Selhala inicializace komunikace s OSM serverem {0}.<br>Zkontrolujte URL serveru ve Vašem nastavení a Vaše internetové připojení.
162 162 <html>Inicializace předvoleb selhala. <br/>Nepodařilo se vytvořit chybějící rejstřík předvoleb ''{0}''</html>
163 163 <html>Inicializace předvoleb selhala. <br/>Nepodařilo se obnovit výchozí hodnoty souboru předvoleb: {0}</html>
164 164 <html>Nepodařilo se inicializovat předvolby. <br>Adresář s předvolbami ''{0}'' není adresářem.</html>
165 165 <html>Nepodařilo se načíst seznam zdrojů předvoleb z<br>''{0}''.<br><br>Podrobnosti (nepřeložené):<br>{1}</html>
166 166 <html>Selhalo načtení seznamu zdrojů pravidel z <br>''{0}''.<br><br>Podrobnosti (nepřeložené):<br>{1}</html>
167 167 <html>Nepodařilo se načíst seznam zdrojů stylů z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepřeložené):<br>{1}</html>
168 168 <html>Nepodařilo se otevřít spojení ke vzdálenému serveru<br>''{0}''.<br>Jméno hostitele ''{1}''se nepodařilo přeložit na adresu. <br>Zkontrolujte, prosím, nastavení URL na API v nastavení editoru a také vaše internetové připojení.
169 169 <html>Selhalo otevření připojení na vzdálený server<br>''{0}''.<br>Prosím, zkontrolujte Vaše internetové připojení.
170 170 <html>Selhalo otevření připojení na vzdálený server<br>''{0}''<br> z bezpečnostních důvodů. Toto pravděpodobně nastalo proto, že je aplikace spuštěna<br>v apletu A protože jste aplet nenačetli z ''{1}''.
171 171 <html>Nepodařilo se otevřít stránku nápovědy pro URL {0}.<br>Je to nejspíše způsobené problémem se sítí.<br>Zkontrolujte, prosím, vaše internetové připojení.</html>
172 172 <html>Nepodařilo se získat seznam sad změn z OSM API serveru na<br>''{1}''. Server odpověděl hodnotou {0}, namísto 200.<br>Zkontrolujte, prosím, zda je ''{1}'' napsáno správně a proveďte ověření znovu.</html>
173 173 <html>Nepodařilo se získat informace o současném uživateli ze serveru OSM ''{0}''.<br>Tento problém není pravděpodobně způsoben vyzkoušeným přístupovým tokenem,<br>ale spíše konfigurací serveru. Pečlivě zkontrolujte URL serveru<br>a stav připojení k Internetu.</html>
174 174 <html>Nepodařilo se podepsat žádost pro OSM server ''{0}'' tokenem ''{1}''.<br>Token je pravděpodobně neplatný.</html>
175 175 <html>Nepodařilo se nahrávání nebo stahování dat z<br>''{0}''<br>kvůli problému při přenosu dat.<br>Podrobnosti (nepřeloženo): {1}</html>
176 176 <html>Nahrání sady změn <strong>{0}</strong> na server se nepodařilo,<br>protože již byla uzavřena na {1}.
177 177 <html>Zde je shrnutí importu souboru. <br/>Změnu nastavení můžete odmítnout stisknutím tlačítka "Zrušit" v dialogu Nastavení<br/>Kvůli aktivaci některých změn může být potřeba restartovat JOSM.</html>
178 178 <html>JOSM úspěšně získal přístupový token. Nyní můžete tento token akceptovat. JOSM jej bude používat při všech dalších ověřováních totožnosti a autorizaci vůči serveru OSM.<br><br>Přístupový token je: </html>
179 179 <html>JOSM se chystá změnit nastavení OAuth na výchozí hodnoty.<br>Současné nastavení nebude nikam uloženo.</html>
180 180 <html>JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout<br>vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno<br>v nastavení JOSM.</html>
181 181 <html>JOSM úspěšně získal požadavek na token. Nyní zobrazí v externím prohlížeči stránku s autorizací. Přihlaste se prosím s vaším OSM jménem a heslem a pokračujte podle instrukcí k autorizaci požadavku. Pak se vraťte zpět k dialogu a klikněte na <strong>{0}</strong><br><br>Pokud selže spuštění externího prohlížeče, můžete kopírovat následující autorizační URL a vložit jej do adresní řádky vašeho prohlížeče.</html>
182 182 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objektu <br>''{1}''.<br> Prosím vyřešte nejprve tento konflikt a potom to zkuste znova.</html>
183 183 <html>Vrstva''{0}'' už je v konfliktu s objektem <br/>''{1}''.<br/>Tento konflikt nemůže být přidán.</html>
184 184 <html>Je požadováno načtení doplňku "{0}".<br>Tento doplněk se ale již dále nevyvíjí a bude velmi pravděpodobně způsobovat chyby.<br>Měl by být deaktivován.<br>Chcete jej smazat z nastavení?</html>
185 185 <html>Označené <strong>lokálně smazané objekty</strong> budou vymazány na serveru.</html>
186 186 <html>Označené změněné objekty <strong>z aktuálního výběru</strong> budou nahrány na server.</html>
187 187 <html>Není vybráno ani<strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> ani <strong>{2}</strong>.<br>Zvolte, prosím, stažení OSM dat, GPX dat nebo poznámek nebo všeho.</html>
188 188 <html>Žádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně<br>editované vrstvě ''{1}''.</html>
189 189 <html>Klikněte prosím na <strong>{0}</strong> k odeslání žádosti o OAuth token na ''{1}''.</html>
190 190 <html>Pokud chcete dotaz omezit na specifický časový rozsah,<br>zadejte prosím platná vstupní data.</html>
191 191 <html>Pokud chcete omezit dotaz na datové změny ohraničujícím rámečkem,<br>zadejte platná data zeměpisných šířek a délek.</html>
192 192 <html>Ujistěte se, že všechny vybrané cesty směřují podobným směrem<br> nebo ortogonalizujte každou samostatně.</html>
193 193 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah dlaždic OSM</strong> ve zvolené úrovni zvětšení.</html>
194 194 <html>Vyberte prosím jeden z následujících <strong>standardních dotazů</strong>.Vyberte <strong>Stáhnout pouze mé sady změn</strong>, pokud chcete stáhnout pouze vámi vytvořené změny.<br>Pozor, JOSM stáhne maximálně 100 sad změn.</html>
195 195 <html>Prosím, vyberte sadu změn kterou chcete uzavřít</html>
196 196 <html>Vyberte, prosím, hodnoty, které chcete ponechat u následujících značek.</html>
197 197 <html>Doplněk {0} vyžaduje JOSM verze {1}. Současná verze JOSM je {2}.<br>Pokud chcete doplněk používat, aktualizujte JOSM.</html>
198 198 <html>Soubor s předvolbami obsahoval chyby.<br/> Vytvářím zálohu původního souboru v umístění <br/>{0}<br/> a vytvářím nový soubor nastavení s výchozími hodnotami.</html>
199 199 <html>Přijímání přístupového tokenu OAuth z ''{0}'' selhalo.</html>
200 200 <html>Získání požadavkového tokenu OAuth z ''{0}'' selhalo.</html>
201 201 <html>Spustí plně automatickou proceduru získání přístupového tokenu z webu OSM.<br>JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a<br>automaticky autorizuje uživatele, pro kterého získá přístupový token.</html>
202 202 <html>Spustí poloautomatickou proceduru získání tokenu z webu OSM.<br>JOSM odešle standardní požadavek na získání OAuth tokenu.<br>Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči,<br>aby se přihlásil a akceptoval vložení tokenu do JOSM.</html>
203 203 <html>Vyberte všechny stopy, které chcete zobrazit. Rozsah stop můžete vybrat táhnutím myši, nebo pomocí CTRL+kliknutí vyberte konkrétní stopy. Mapa je průběžně aktualizována na pozadí. URL otevřete dvojklikem na něj.</html>
204 204 <html>Vybrat pro stažení dat do nové vrstvy.<br>Jinak jsou data stažena do aktivní vrstvy.</html>
205 205 <html>Výběr umožní vložení značky, který bude aplikován na <br>všechny upravované relace.</html>
206 206 <html>Zatrhněte, pokud chcete dotaz omezit pouze na vaše sady změn dat.<br>Jinak zahrne do dotazu všechny změny sady změn dat.</html>
207 207 <html>Zatrhněte, pokud chcete uložit autorizační token do nastavení JOSM.<br>Pokud nezaškrtnete, bude přístupový token použit pouze v tomto sezení JOSM.</html>
208 208 <html>Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.<br>Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.</html>
209 209 <html>Vyberte akce které chcete použít pro tuto vrstvu po kliknutí na tlačítko vlevo.<br/>Zatrhněte "Nahrát na server", pokud chcete změny odeslat na OSM server.<br/>Zaškrtněte "Uložit", pokud chcete změny uložit do souboru zadaného vlevo.</html>
210 210 <html>Soubor s nastavením žádá o připojení nastavení k <b>{0}</b>,<br/>, ale jeho výchozí nastavení je v tomto okamžiku neznámé.<br/> Prosím aktivujte odpovídající funkci ručně a zkuste import znovu.
211 211 <html>Krok 1/3:Odeslání požadavku na OAuth token</html>
212 212 <html>Krok 2/3: Autorizace a získání přístupového tokenu</html>
213 213 <html>Krok 3/3: Úspěšně získaný přístupový token</html>
214 214 <html>Přístupový token ''{0}'' byl <b>úspěšně</b><br>použit pro přístup na OSM server ''{1}''.<br>Nyní budete na OSM server přistupovat jako uživatel ''{2}'' s id ''{3}''.</html>
215 215 <html>Zdroj předvoleb značek {0} lze načíst, ale obsahuje chyby. Opravdu ho chcete použít?<br><br><table width=600>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
216 216 <html>Zdroj předvoleb značek {0} lze načíst, ale obsahuje chyby. Opravdu ho chcete použít?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
217 217 <html>Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.<br>Zobrazte zde jeho fotografii.<br>Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo<hr></html>
218 218 <html>Aktuální hodnota není platné uživatelské jméno.<br>Zadejte prosím neprázdné uživatelské jméno.</html>
219 219 <html>Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.<br>Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.<br>V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít<br>pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.</html>
220 220 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnou odpověď.<br>Je pravděpodobné, že ''{0}'' není server OSM API.<br>Prosím, zkontrolujte správnost zápisu ''{0}'' a zkuste znovu.</html>
221 221 <html>OSM server<br>''{0}''<br>reportoval interní chybu.<br>Toto je pravděpodobně pouze dočasný problém. Zkuste to prosím později.
222 222 <html>Pomocník Overpass nemůže zpracovat následující dotaz:
223 223 <html>Automatický proces získávání přístupového tokenu OAuth<br>z serveru OSM selhal, protože JOSM nebyl schopen sestavit<br>použitelné URL z autorizačního URL.''{0}''.<br><br>Zkontrolujte rozšířené nastavení OAuth a zkuste to znovu.</html>
224 224 <html>Automatický proces získávání přístupového tokenu OAuth<br>z OSM serveru selhal. JOSM se nepodařilo přihlásit do {0}<br>pro uživatele {1}.<br><br>Zkontrolujte jméno a heslo uživatele a zkuste znovu.</html>
225 225 <html>Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth <br>z OSM serveru selhal.<br><br>Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,<br> např poloautomatickou nebo manuální autorizaci.</html>
226 226 <html>Potomek relace<br>{0}<br>byl na serveru smazán, nelze jej načíst.</html>
227 227 <html>Spojené cesty jsou členy jedné nebo více relací. Rozhodněte, prosím, jestli chcete <strong>ponechat</strong> toto členství u spojené cesty, nebo jestli je chcete <strong>odebrat</strong>.<br>Výchozí rozhodnutí je <strong>ponechat</strong> první cestu a <strong>odstranit</strong> ostatní cesty, které jsou členy té samé relace. Spojená cesta tedy zaujme v relaci místo původní cesty.</html>
228 228 <html>Aktuální URL <tt>{0}</tt><br>je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata umístěná<br>na serveru <tt>{1}</tt>.</html>
229 229 <html>Údaje v GPX vrstvě ''{0}'' byly stažené ze serveru.<br>Protože body cesty neobsahují časovou značku, nelze je sladit s audio daty.</html>
230 230 <html>Údaje v GPX vrstvě ''{0}'' byly staženy ze serveru.<br>Protože body cesty neobsahují časovou značku, nelze je sladit s obrázky.</html>
231 231 <html>Data, která chcete nahrát na server, obsahují nevyřešené konflikty ve vrstvě ''{0}''.<br>Konflikty je nejprve nutno vyřešit.</html>
232 232 <html>Spojené uzly jsou členy jedné nebo více relací. Rozhodněte, prosím, jestli chcete <strong>ponechat</strong> toto členství u cílového uzlu, nebo jestli je chcete <strong>odebrat</strong>.<br>Výchozí rozhodnutí je <strong>ponechat</strong> první uzel a <strong>odstranit</strong> ostatní uzly, které jsou členy té samé relace. Cílový uzel tedy zaujme v relaci místo původního uzlu.</html>
233 233 <html>Relace byla změněna.<br><br>Chcete změny uložit?</html>
234 234 <html>Server nahlásil zjištění konfliktu.
235 235 <html>Server ohlásil nalezení konfliktu.<br>Chybová zpráva (nepřeloženo):<br>{0}</html>
236 236 <html>Server hlásí, že objekt je smazaný.<br><strong>Nahrávání selhalo,</strong> pokud jste se snažili upravit nebo smazat tento objekt.<br> <strong>Stahování selhalo</strong>, pokud jste se snažili nahrát tento objekt.<br><br>Chybová zpráva je:<br>{0}</html>
237 237 <html>Test selhal, protože server odpověděl interní chybou.<br>JOSM nemůže ověřit, zda je token validní. Zkuste to prosím později.</html>
238 238 <html>Je potřeba <strong>několika sad změn</strong>, aby se na server nahrálo {0} objektů. Jakou strategii chcete zvolit?</html>
239 239 <html>Nejsou žádné vrstvy, ke kterým by zdrojová vrstva<br>''{0}''<br>mohla být být sloučena.</html>
240 240 <html>V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující<br>na právě tuto relaci.<br>To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.<br>Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?</html>
241 241 <html>Aktuálně není vybrána žádná oblast je stažení.</html>
242 242 <html>Tato akce bude potřebovat<br>{0} samostatných stažení dat.<br>Chcete pokračovat?</html>
243 243 <html>Tato relace již obsahuje alespoň jeden prvek, který odkazuje na<br>objekt ''{0}''<br><br>Opravdu chcete přidat další člen relace?</html>
244 244 <html>Tato relace byla změněna mimo editor.<br>Nemůžete aplikovat změny a pokračovat v editaci.<br><br>Chcete vytvořit konflikt a uzavřít editor?</html>
245 245 <html>Nelze zpracovat zdroj předvoleb značek: {0}. Opravdu ho chcete použít?<br><br><table width=400>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
246 246 <html>Nelze zpracovat zdroj předvoleb značek: {0}. Opravdu ho chcete použít?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
247 247 <html>Nahrávat nezpracovaná GPS data do mapy není dobrý nápad. <br>Jestli chcete nahrát prošlé trasy GPS, pak se podívejte sem:</html>
248 248 <html>Nahrávání na server <strong>selhalo</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br>uzlů, cest nebo relací.<br><br>Klikněte <strong>{0}</strong> pro synchronizaci kompletní místní datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{1}</strong> pro přerušení nahrávání a pokračování v editaci.<br></html>
249 249 <html>Nahrávání na server <strong>selhalo</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br>uzlů, cest nebo relací.<br>Konflikt je způsoben <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br>na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.<br><br>Klikněte <strong>{4}</strong> pro synchronizaci konfliktního prvku.<br>Klikněte <strong>{5}</strong> pro synchronizaci kompletní místní datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{6}</strong> pro přerušení nahrávání a pokračování v editaci.<br></html>
250 250 <html>Nahrávání <strong>selhalo<strong>, protože používaná<br>sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.<br>Prosím, nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.</html>
251 251 <html>Nahrávání na server <strong>selhalo</strong>, protože vaše aktuální<br>datová sada nesplňuje předpoklad.<br>Chybová zpráva je:<br>{0}</html>
252 252 <html>Použijte fotku přesného zdroje času,<br>např. display GPS přijímače</html>
253 253 <html>Použít standardní URL OSM serveru (<strong>{0}</strong>)</html>
254 254 <html>Verze <strong>{0}</strong> vytvořená <strong>{1}</strong></html>
255 255 <html>Verze <strong>{0}</strong> aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''</html>
256 256 <html>Pokoušíte se vložit relaci samu do sebe.<br><br>Toto vytvoří cyklický odkaz, a proto není taková úprava povolena.<br>Přeskakuji relaci ''{0}''.</html>
257 257 <html>Používáte projekci EPSG:4326, což může vést<br>k nepřijatelným výsledkům při ortogonalizaci objektů.<br>Změňte používaný typ projekce, aby toto varování zmizelo.<br>Vážně chcete pokračovat?</html>
258 258 <html> Nedokončili jste slučování rozdílů v tomto konfliktu.<br>Vyřešení konfliktu nelze aplikovat, dokud nebudou vyřešeny<br>všechny rozdíly.<br>Klikněte <strong>{0}</strong>, pokud chcete i přesto ukončit.<strong> Už<br> vyřešené rozdíly nebudou použity.</strong><br>Klikněte <strong>{1}</strong> pro návrat k řešení konfliktů.</html>
259 259 <html>Přístupový token OAuth byl úspěšně získán z webu OSM. Klikněte na <strong>{0}</strong> k akceptování tohoto tokenu. JOSM jej bude používat při příštích požadavcích na práci s OSM API.</html>
260 260 <html>{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.<br>JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus.</html>
261 261 <i>(Automatické ukládání v pravidelných intervalech zálohuje změněná data vrstev. Zálohy jsou uloženy v adresáři definovaném v Nastavení. V případě pádu aplikace se JOSM při příštím startu pokusí neuložené změny obnovit.)</i>
262 262 <i>(JOSM může zachovat záložní soubor po uložení datových vrstev. K názvu souboru bude připojeno ''~'' a bude uložen do stejného adresáře.)</i>
263 263 <i>CH1903 / LV03 (bez lokálních korekcí)</i>
264 264 <i>stupně</i><tt>&deg;</tt>
265 265 <i>stupně</i><tt>&deg;</tt> <i>minuty</i><tt>&#39;</tt>
266 266 <i>stupně</i><tt>&deg;</tt> <i>minuty</i><tt>&#39;</tt> <i>vteřiny</i><tt>&quot</tt>
267 267 <i>chybějící</i>
268 268 <klíč>
269 269 <levý rodič>
270 270 <nový objekt>
271 271 <nikoliv>
272 272 <nebo>
273 273 <otazník>
274 274 <pravý rodič>
275 275 <strong>Upozornění:</strong> JOSM se přihlásí <strong>pouze jednou</strong> za použití zabezpečeného spojení.
276 276 <nedefinováno>
277 277 +++++
278 278 > za
279 279 > před
280 280 > spodek
281 281 > vrchol
282 282 +++++
283 283 Rozcestník ukazující směry k různým cílům.
284 284 Cedule s mapou
285 285 Tabule s informacemi.
286 286 Stojatá vodní plocha, například jezero nebo rybník.
287 287 Statek uvnitř většího osídlení
288 288 Plochá oblast u vody, pokrytá pískem, štěrkem nebo oblázky.
289 289 Velká vodní plocha, částečně obklopená pevninou, ale se širokým ústím.
290 290 Stromořadí.
291 291 Nízko ležící oblast mezi kopci.
292 292 Horský hřbet
293 293 Chybí značka name, ačkoliv name:* existuje.
294 294 Významná skála nebo skupina skal, z nichž alespoň jedna je pevně připojena ke skalnímu podkladu.
295 295 Trvalá masa ledu, pohybující se vlastní vahou.
296 296 Místo, kde podzemní voda přirozeně vyvěrá na zemský povrch.
297 297 Předchozí verze JOSM nainstalovala vlastní certifikát, aby mohla poskytovat dálkové ovládání přes HTTPS.
298 298 objekt s id=0 nemůže být neviditelný
299 299 Členství v relacích bylo zkopírováno do všech nových cest.<br>Je třeba provést kontrolu a případné opravy.
300 300 Členství i s rolí bylo zkopírováno do všech nových cest.<br>Je třeba provést kontrolu a případné opravy.
301 301 Sedlo mezi horami nebo kopci.
302 302 Osamělá výrazná Skála, která se může odlišovat od složení okolního terénu.
303 303 Jeden strom.
304 304 Příkrý skalní sráz, výrazně vertikální nebo téměř vertikální (spodní část je napravo od cesty).
305 305 Sopka - spící, vyhaslá nebo aktivní.
306 306 +++++
307 307 +++++
308 308 +++++
309 309 AGRI černobíle 2.5m
310 310 +++++
311 311 +++++
312 312 Schopnosti API
313 313 Narušení schopností API
314 314 Verze API: {0}
315 315 +++++
316 316 +++++
317 317 +++++
318 318 Snesená železnice (pouze žel. spodek)
319 319 Zrušit
320 320 Zrušit slučování
321 321 Zrušit dialog pro výběr souboru
322 322 Zrušit dialog pro výběr souboru.
323 323 O aplikaci
324 324 O JOSM…
325 325 Přijmout přístupový token
326 326 Přijmout všechny značky z {0} pro toto sezení
327 327 Odsouhlasit nový zdroj doplňků a zavřít dialog
328 328 Přístup
329 329 Přístupový token
330 330 Klíč přístupového tokenu:
331 331 Heslo přístupového tokenu:
332 332 URL přístupového tokenu:
333 333 Přístupné
334 334 Přístup k redigované verzi ''{0}'' z {1} {2} je zakázaný.
335 335 Ubytování
336 336 Dle informací z doplňku je autorem {0}.
337 337 Přesnost
338 338 Akce
339 339 Parametry akce
340 340 Akce
341 341 Výběr akcí
342 342 Aktivovat
343 343 Aktivovat vrstvu
344 344 Aktivovat vybranou vrstvu
345 345 Aktivace standardního mapového rendereru.
346 346 Aktivní předvolby:
347 347 Aktivní pravidla:
348 348 Aktivní styly:
349 349 Přidat
350 350 Přidat URL podkladových map
351 351 Přidat další URL, odkud se dají stahovat doplňky.
352 352 Přidat uzel...
353 353 Přidat zaměřený obrázek
354 354 Přidat značku
355 355 Přidat záložku pro aktuálně vybranou stahovanou oblast
356 356 Přidat novou poznámku
357 357 Přidat novou cestu k ikonám
358 358 Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům
359 359 Přidat nový uzel do již existující cesty
360 360 Přidat nové předvolby ze souboru nebo URL
361 361 Přidejte nové pravidlo zadáním názvu souboru nebo URL
362 362 Přidat nový zdroj do seznamu.
363 363 Přidat nový styl ze souboru nebo URL
364 364 Přidat novou značku
365 365 Vložte novou položku {0} zadáním URL
366 366 Přidat uzel zadáním zeměpisné šířky/délky nebo vzdálenosti od rovníku/poledníku (northing/easting).
367 367 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za poslední člen
368 368 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za poslední vybraný člen
369 369 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před první člen
370 370 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před první vybraný člen
371 371 Přidat všechny značky
372 372 Přidat prázdnou značku
373 373 Přidat informace o autorovi
374 374 Přidat zatrhnuté značky do vybraných objektů
375 375 Přidat komentář
376 376 Přidat komentář k poznámce:
377 377 Přidání konfliktu k ''{0}''
378 378 Přidat filtr.
379 379 Přidat vrstvu podkladových map {0}
380 380 Přidat vrstvy
381 381 Přidat uzel
382 382 Přidat uzel do cesty
383 383 Přidat uzel do cesty a spojit
384 384 Přidat uzel {0}
385 385 Režim přidávání poznámek
386 386 Přidat nebo odebrat tlačítko nástrojové lišty
387 387 Přidat relaci {0}
388 388 Přidat vybrané značky
389 389 Přidat výběr do relace
390 390 Přidat nastavení
391 391 Přidat značky ke zvoleným objektům
392 392 Přidat členy všech vybraných relací do aktuálního výběru
393 393 Přidat vybrané dostupné předvolby do seznamu aktivních předvoleb
394 394 Přidat vybraná dostupná pravidla do seznamu aktivních pravidel
395 395 Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivních stylů
396 396 Přidat vybrané relace do aktuálního výběru
397 397 Přidat k výběru
398 398 Přidat do Stáhnout z OSM->Aktuální mapa:
399 399 Přidat tlačítko do nástrojové lišty
400 400 Přidat hodnotu?
401 401 Přidat cestu
402 402 Přidat cestu {0}
403 403 Přidány uzly na všechny průsečíky
404 404 Přidávám certifikát JOSM místního počítače to {0} úložiště
405 405 Přidávám {0} do ignorovaných značek
406 406 Přidávám {0} ke kontrole pravopisu
407 407 Přidávám {0} ke kontrole značek
408 408 Interpolace adres
409 409 Adresy
410 410 Štola
411 411 Nastavit hodnotu gama podkladové vrstvy.
412 412 Nastavit posunutí vrstvy podkladových map
413 413 Upravit průhlednost vrstvy
414 414 Nastavit pozici této vrstvy podkladových map
415 415 Upravit časovou zónu a posun
416 416 Nastavitelný {0} není dosud registrován.
417 417 Nastavitelný {0} není dosud registrován. Nemohu nastavit spoluúčast v nastavení synchronizace.
418 418 Administrativní centrum
419 419 Administrativní
420 420 Administrativní úroveň
421 421 Rozšířené
422 422 Rozšířené pozadí: Změněno
423 423 Rozšířené pozadí: Nevýchozí hodnota
424 424 Pokročilé parametry OAuth
425 425 Rozšířená konfigurace OAuth
426 426 Nastavení pro pokročilé
427 427 Rozšířené informace
428 428 Rozšířené informace (web)
429 429 Rozšířené informace o objektu
430 430 Reklamní sloup
431 431 Letecké snímky "{0}" mohou být nepřesně polohovány. Zkontrolujte, prosím, jejich posun pomocí stop GPS!
432 432 Lanovka
433 433 +++++
434 434 Zemědělská technika
435 435 Kvalitu ovzduší
436 436 Letiště
437 437 Letiště
438 438 Letiště
439 439 Alkohol
440 440 Uspořádat uzly do kruhu
441 441 Zarovnat uzly do přímky
442 442 Všechny
443 443 Všechny soubory
444 444 Všechny formáty
445 445 Všechny soubory (*.*)
446 446 Všechny nainstalované doplňky jsou aktuální. JOSM tedy nemusí stahovat jejich nové verze.
447 447 Všechny číselné hodnoty sečtené jako ''{0}'' budou vloženy do klíče ''{1}''
448 448 Všechny body a úseky cesty budou mít stejnou barvu. Můžete to změnit v panelu Vrstvy.
449 449 Podporovány jsou všechny projekce
450 450 Není co ukládat, protože všechna nastavení v této skupině jsou nastavena na své výchozí hodnoty.
451 451 Hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''
452 452 Všechna vozidla
453 453 Zahrádkářská kolonie
454 454 Povolit změny poznámek (notes)
455 455 Povolit stahování vašich soukromých GPS tras
456 456 Povolit čtení vašich nastavení
457 457 Povolit nahrávání GPS tras
458 458 Povolit nahrávání mapových dat
459 459 Povolit zápis vašich nastavení
460 460 Povolený provoz:
461 461 Umožní ovládání JOSM z externích aplikací jako například webový prohlížeč a pod.
462 462 Umožní ladit barvy cesty podle různých průměrných rychlostí.
463 463 Horská chata
464 464 Již je registrován konflikt pro objekt ''{0}''.
465 465 Zahrnout do hledání i nekompletní a smazané objekty.
466 466 Přejmenovat také soubor
467 467 Alternativní název
468 468 V případě, že toto nebude fungovat, můžete ručně vyplnit níže uvedené údaje na následující URL:
469 469 Vždy skryto
470 470 Vždy zobrazit
471 471 Aktualizovat vždy a bez ptaní
472 472 +++++
473 473 Americký fotbal
474 474 Počet kabelů
475 475 Počet sedadel
476 476 Počet schodů
477 477 Počet okruhů
478 478 Počet pólů
479 479 Proud
480 480 Zábavní park
481 481 Kontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.
482 482 Volná hromada kamení.
483 483 Zadáním prázdné hodnoty značku smažete.
484 484 Došlo k chybě v doplňku {0}
485 485 Při pokusu přiřadit fotografie GPX záznamu došlo k chybě. Můžete zkusit zahýbat posuvníkem a provést přiřazení manuálně.
486 486 Kancelář poskytující informace o městě nebo oblasti.
487 487 Došlo k neočekávané chybě, kterou pravděpodobně způsobil doplněk ''{0}''.
488 488 Došlo k neočekávané výjimce. Toto je vždy programátorská chyba. <br><br>Používáte nicméně starou verzi JOSM ({0})<br>místo současné otestované verze (<b>{1}</b>).<br><br><b>Prosím aktualizujte JOSM</b>, než nahlásíte tuto chybu.
489 489 Nastala neočekávaná výjimka.<br>Tato chyba vždy znamená chybu v kódu. Pokud používáte poslední<verzi>verzi této aplikace, oznamte prosím tuto chybu autorům.
490 490 Analogové
491 491 Přichytávání úhlů
492 492 Přichytávání úhlů aktivní.
493 493 Anotace
494 494 Starožitnosti
495 495 Přidat nastavení ze souboru k existujícím hodnotám
496 496 Aplikovat
497 497 Aplikovat změny
498 498 Aplikovat přednastavení
499 499 Aplikovat řešení
500 500 Aplikovat roli
501 501 Aplikovat roli:
502 502 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) na čáry GPX pro jemnější zobrazení.
503 503 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) v režimu drátového modelu pro jemnější zobrazení.
504 504 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.
505 505 Použít předchozí značku {0}
506 506 Aplikovat vyřešené konflikty
507 507 Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialog
508 508 Použít zvolené změny
509 509 Použít značky objektů ve schránce na všechny označené objekty.
510 510 Použít značky k označení nahrávané sady změn
511 511 Aplikovat aktuální změny
512 512 Použít adresu dlaždice
513 513 Aplikovat změny a zavřít dialog
514 514 Aplikovat tuto roli na všechny členy
515 515 Použít?
516 516 duben 2015
517 517 Letištní plocha
518 518 +++++
519 519 Pasáž
520 520 Archeologické naleziště
521 521 Lukostřelba
522 522 Opravdu pokračovat?
523 523 Jste si jisti, že chcete posunout prvky s připojenými cestami, které jsou skryté filtry?
524 524 Označit jako plochu
525 525 Styl plochy na vnější cestě
526 526 Cesta typu plochy není uzavřená
527 527 Plochy se vykreslují s výplní pouze okolo jejich vnitřních hran
528 528 Oblast v okolí místa
529 529 Plochy sdílejí úsek cesty
530 530 Umění
531 531 Autor díla
532 532 Komunitní umělecké centrum
533 533 Umělecké dílo
534 534 Stoupání (m)
535 535 Zeptat se před aktualizací
536 536 Sestavit nové polygony.
537 537 Společný domov pro samostatnější osoby, které vyžadují méně péče.
538 538 Přiřazená ulice
539 539 Převzít
540 540 Pro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybráno
541 541 Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!
542 542 Turistická atrakce
543 543 Atributy
544 544 Audio zařízení je nedostupné
545 545 Audioprůvodce
546 546 Nastavení zvuku
547 547 Audio značky z {0}
548 548 Zvuk sesynchronizován na bodu {0}.
549 549 Označení bodu s hlasovou poznámkou
550 550 Zvuk: {0}
551 551 Audioprůvodce přes mobilní telefon?
552 552 Australský fotbal
553 553 Přihlásit
554 554 Přihlásit se se zadaným jménem a heslem
555 555 Autentizace na HTTP proxy ''{0}'' selhala. Zadejte prosím platné uživatelské jméno a heslo.
556 556 Autentizace na OSM API ''{0}'' selhala. Zadejte prosím platné uživatelské jméno a heslo.
557 557 Ověření na hostiteli ''{0}'' selhalo. Prosím, zadejte platné uživatelské jméno a platné heslo.
558 558 Autentizační sezení pro uživatele ''{0}''...
559 559 Ověřování totožnosti
560 560 Ověření totožnosti selhalo
561 561 Ověření totožnosti selhalo
562 562 Autor
563 563 Autor:
564 564 Autorizace selhala
565 565 Autorizovat JOSM pro přístup k OSM API
566 566 Autorizační URL:
567 567 Autorizovat se
568 568 Autorizace žádosti o OAuth token ''{0}'' na webu OSM ...
569 569 Autorizuji požadavkový token ''{0}''...
570 570 Autoři
571 571 Automaticky
572 572 Automatické zvětšení
573 573 Automaticky načítat dlaždice
574 574 Povolit automatické ukládání
575 575 Ukládat každých (sekund)
576 576 Počet uložených souborů na vrstvu
577 577 Standardně automaticky zvětšovat:
578 578 Auto-odhad
579 579 Standardně automaticky načítat dlaždice:
580 580 Automatické
581 581 Automatický defibrilátor
582 582 Bankomat
583 583 Automatická oprava značek
584 584 Automaticky vytvářet zvukové značky z bodů v záznamu trasy (namísto z uložených trasových bodů - waypoints) s názvy nebo popiskami.
585 585 Při otevírání vrstvy GPX automaticky vytvořit vrstvu se značkami ze všech trasových bodů.
586 586 Automaticky zkracuji hodnotu značky ''{0}'' u smazaného objektu {1}
587 587 Dostupné
588 588 Dostupné výchozí položky:
589 589 Dostupné předvolby:
590 590 Dostupné role
591 591 Dostupná pravidla:
592 592 Dostupné styly:
593 593 Lavinová ochrana
594 594 +++++
595 595 +++++
596 596 +++++
597 597 +++++
598 598 +++++
599 599 +++++
600 600 Babybox
601 601 Zpět
602 602 Podmínky použití podkladové mapy
603 603 Pozadí:
604 604 Opěrka zad
605 605 Backspace v režimu změn
606 606 Špatný požadavek
607 607 Chybná lokace v HTML dokumentu. Došlo k výjimce: {0}
608 608 Chybná odpověď
609 609 Kabelky
610 610 Pekařská ulice
611 611 Pekárna
612 612 +++++
613 613 Omezení datového pásma překročeno
614 614 Banka
615 615 +++++
616 616 +++++
617 617 Holá skála
618 618 Níže položená neobhospodařovaná oblast s neúrodnou, kyselou půdou a nízkými dřevnatými porosty.
619 619 Níže položená neobhospodařovaná půda s keři, ale s málo nebo žádnými stromy.
620 620 Vysoko položená neobhospodařovaná půda pokrytá trávou, která může být spásaná.
621 621 Kasárna
622 622 Závory
623 623 V překážce není určen žádný vchod
624 624 Překážky
625 625 Překážky a vchody
626 626 +++++
627 627 Základní
628 628 Vodní nádrž
629 629 Basketbal
630 630 Baterie
631 631 Bojiště
632 632 +++++
633 633 +++++
634 634 Zátoka
635 635 Pláž
636 636 Plážový volejbal
637 637 Vodní bóje
638 638 Kosmetický salón
639 639 Postele
640 640 Postele
641 641 Pivní zahrádka
642 642 +++++
643 643 +++++
644 644 Lavička
645 645 Nejlepší zvětšení: {0}
646 646 Nápoje
647 647 Cyklisté
648 648 Cyklostezka
649 649 Cyklotrasa
650 650 Rampa pro jízdní kola
651 651 Půjčovna kol
652 652 Oprava kol
653 653 Prodej kol
654 654 Mytí jízdních kol (za poplatek)
655 655 Prodejce kol
656 656 +++++
657 657 Kulečník
658 658 Bing letecké snímky
659 659 Bionafta
660 660 Elektrárna na biopalivo
661 661 Elektrárna na bioplyn
662 662 Elektrárna na biomasu
663 663 +++++
664 664 Blok
665 665 Modrá:
666 666 Obsah tabule
667 667 Loď
668 668 Loděnice
669 669 Varný reaktor (BWR-1)
670 670 Varný reaktor (BWR-2)
671 671 Varný reaktor (BWR-3)
672 672 Varný reaktor (BWR-4)
673 673 Varný reaktor (BWR-5)
674 674 Varný reaktor (BWR-6)
675 675 Sloupek
676 676 Typ sloupku
677 677 +++++
678 678 Knihkupectví
679 679 +++++
680 680 Jméno záložky:
681 681 Záložky
682 682 +++++
683 683 Hraniční kontrola
684 684 Typ hranice
685 685 Botanické jméno
686 686 Oba uzly
687 687 Hry s koulemi (pétanque)
688 688 Hranice
689 689 Hranice
690 690 Hraniční kameny
691 691 Duplicitní uzly na hranici (boundary)
692 692 Typ hranice
693 693 Ohraničující rámeček
694 694 Ohraničující rámeček (v projekci):
695 695 Ohraničující rámeček:
696 696 Ohraničení
697 697 Butik
698 698 Operátor odbočky
699 699 Typ odbočného stožáru
700 700 Značka
701 701 Vlnolam
702 702 Most
703 703 Mostní podpěra
704 704 Půdorys mostu
705 705 Mosty
706 706 +++++
707 707 Chybná předvolba značení ''{0}-{1}'' - metoda Javy zadaná ve ''values_from'' není "{2}"
708 708 Chybná předvolba značení ''{0}-{1}'' - v metodě Javy zadané ve ''values_from'' došlo k výjimce {2} ({3})
709 709 Poškozená předvolba značení "{0}-{1}" - počet položek v ''display_values'' musí být stejný jako ve ''values''
710 710 Poškozená předvolba značení "{0}-{1}" - počet položek v ''display_descriptions'' musí být stejný jako ve ''values''
711 711 Nevěstinec
712 712 Stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
713 713 Budhistický chrám
714 714 Zarážedlo
715 715 Nahlášení chyby
716 716 Sestavit dotaz
717 717 Budova
718 718 Pasáž pod budovou
719 719 Duplicitní uzly na budovách
720 720 Budova uvnitř budovy
721 721 Sestavování hlavního menu
722 722 Část budovy
723 723 Druh stavby
724 724 Vytváří dotaz Overpass za použití pomocníka dotazů Overpass Turbo
725 725 Zabudovaný styl, interní cesta:
726 726 Zabudované:
727 727 Brána otevíratelná nárazníkem vozidla
728 728 Bunkr
729 729 Silážní jáma
730 730 Autobus
731 731 Autobusová dráha
732 732 Nástupiště autobusu
733 733 Autobusové nádraží
734 734 Zastávka autobusu
735 735 Zábrana průjezdná pouze autobusem
736 736 Autobusová zastávka (původní)
737 737 Řeznictví
738 738 Ovládaný tlačítkem
739 739 Podle kódu EPSG
740 740 Bytom: Budynki (budovy)
741 741 +++++
742 742 Bytom: Ortofotomapa 2012 (letecké snímky)
743 743 Będzin: Budynki (budovy)
744 744 Będzin: Ortofotomapa 2013 (letecké snímky)
745 745 +++++
746 746 Těžkovodní reaktor CANDU
747 747 CNG (zemní plyn)
748 748 +++++
749 749 +++++
750 750 +++++
751 751 +++++
752 752 Kyvadlová kabinková lanovka
753 753 Rozvodná skříň
754 754 Obsah keše
755 755 Název keše
756 756 Statistika keše: {0}
757 757 Katastr
758 758 Kavárna
759 759 Výpočet stahované oblasti
760 760 Vyvolat editor relací na vybranou relaci
761 761 Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam dvojjazyčně
762 762 Kamera
763 763 +++++
764 764 Tábořiště
765 765 Mnohoúhelník nelze zarovnat. Končím.
766 766 Nelze aktivovat třídu mapového rendereru ''{0}'', protože není podtřídou ''{1}''.
767 767 Nelze aktivovat třídu mapového rendereru ''{0}'', protože není zaregistrovaná jako mapový renderer.
768 768 Nelze aktivovat třídu mapového rendereru ''{0}'', protože nebyla nalezena.
769 769 Kanadský fotbal
770 770 Plavební kanál
771 771 Zrušit
772 772 Zrušit a návrat k předchozímu dialogu
773 773 Zrušit ověřování
774 774 Zrušit automatickou změnu tohoto pole
775 775 Zrušit zavírání sad změn
776 776 Zrušit řešení konfliktů
777 777 Zrušit řešení konfliktu a zavřít dialog
778 778 Zrušit operaci
779 779 Zrušit změny a zavřít dialog
780 780 Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaci
781 781 Ukončit nahrávání
782 782 Zrušit, pokračovat v úpravách
783 783 Cukrárna
784 784 Nemůžu přidat uzel ležící mimo svět.
785 785 Nelze přidat cestu s pouze {0} uzly.
786 786 Nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}.
787 787 Nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování značek
788 788 Novému objektu nelze přiřadit identifikátor sady změn > 0. Hodnota identifikátoru sady změn je {0}
789 789 Nelze sestavit dotaz na datové změny s časovým omezením. Neplatná vstupní data.
790 790 Nelze porovnat objekt s id ''{0}'' s objektem s id ''{1}''.
791 791 Nelze vytvořit dotaz na sadu změn s oběma parametry ''uid'' a ''display_name''
792 792 Nemohu vytvořit dotaz na otevřené sady změn pro anonymního uživatele
793 793 Nemohu odstranit uzel, který má značky.
794 794 Nelze určit střed vybraných uzlů.
795 795 Nelze stáhnout soubor ''{0}''. Odkaz na něj ''{1}'' není platné URL. Stahování přeskočeno.
796 796 Nelze stáhnout doplněk ''{0}''. Odkaz pro jeho stažení ''{1}'' není platným URL. Stahování přeskakuji.
797 797 Nelze stáhnout doplněk ''{0}''. Neznám odkaz pro jeho stažení. Stahování přeskakuji.
798 798 Nelze načíst vrstva typu "{0}" protože nebyl nalezen vhodný importní modul.
799 799 Nelze načíst vrstvu {0}, protože závisí na vrstvě {1}, která byla přeskočena.
800 800 Nelze provést sloučení, protože některý ze zvolených objektů je nový, zatímco jiný není.
801 801 Nemohu sloučit uzly: Je třeba smazat cestu {0}, která je stále používána {1}
802 802 Nelze sloučit prvky s odlišnými id. Tento má id {0}, druhý {1}
803 803 Nelze kombinovat cesty a uzly v roli "přes"
804 804 Nemohu přesouvat objekty mimo svět.
805 805 Nelze otevřít URL ''{0}''<br>Následující stahování může pracovat pouze s URL v těchto formátech:<br>{1}
806 806 Nemohu vyřešit nerozhodnutý konflikt.
807 807 Nemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.
808 808 Dotaz na datové změny nelze omezit zadaný ohraničujícím rámečkem. Nepoužitelná zadaná data.
809 809 Dotaz na datové změny nelze omezit na uživatelské jméno ''{0}''
810 810 Nelze rozdělit, protože již probíhá jiná operace rozdělování
811 811 Nemohu spustit https server vzdáleného ovládání IPv4 na portu {0}: {1}
812 812 Nemohu spustit server vzdáleného ovládání IPv4 na portu {0}: {1}
813 813 Nemohu spustit https server vzdáleného ovládání IPv6 na portu {0}: {1}
814 814 Nemohu spustit server vzdáleného ovládání IPv6 na portu {0}: {1}
815 815 Nelze vrátit příkaz ''{0}'', protože vrstva ''{1}'' již není dostupná
816 816 Kánoe
817 817 Kanoistika
818 818 Plechovky
819 819 +++++
820 820 +++++
821 821 +++++
822 822 +++++
823 823 +++++
824 824 Kapacita
825 825 Kapacita (celkem)
826 826 Automobil
827 827 Prodejce automobilů
828 828 Značka vozu
829 829 Kemping pro obytné přívěsy
830 830 Kartón
831 831 Náklad
832 832 +++++
833 833 Likvidace kazetová nebo Elsan
834 834 Finance
835 835 +++++
836 836 Kasino
837 837 Zámek/Hrad
838 838 Catastro Španělsko
839 839 Mříž proti dobytku
840 840 Přičina:
841 841 Vstup do jeskyně
842 842 Hřbitov
843 843 Zábradlí uprostřed
844 844 Střed ohraničujícího rámečku:
845 845 Centrovat pohled
846 846 Hlavní poledník
847 847 Těžiště:
848 848 Certifikát byl úspěšně nainstalován.
849 849 Certifikát byl úspěšně odinstalován.
850 850 Certifikát byl již nainstalován dříve. Nic neprovedeno.
851 851 Certifikát není nainstalovaný. Není co dělat.
852 852 Certifikát:
853 853 Řetěz
854 854 Nástroj na řetěz
855 855 Sedačková lanovka
856 856 Chata
857 857 Změnit značky
858 858 Změnit směr?
859 859 Změnit nastavení seznamu seznamů
860 860 Změnit seznam nastavení mapy
861 861 Změnit nastavení seznamu
862 862 Změnit uzel {0}
863 863 Změna nastavení proxy
864 864 Změnit relaci
865 865 Změnit roli člena relace {0} {1}
866 866 Změnit relaci {0}
867 867 Změnit rozlišení
868 868 Změnit nastavení řetězce
869 869 Měnit výběr
870 870 Měnit pohled
871 871 Změnit cestu {0}
872 872 Změna uzlů {0}
873 873 Je třeba nahrát změny na server?
874 874 Změní nastavení podle souboru XML
875 875 Sada změn
876 876 Očekávána sada změn s ID > 0. Dostal jsem {0}.
877 877 id sady změn:
878 878 Dialog správy sady změn
879 879 Správce sad změn
880 880 Sada změn byla uzavřena
881 881 Komentář k sadě změn
882 882 Komentář k sadě změn:
883 883 id sady změn:
884 884 Informace o sadě změn
885 885 Sada změn je plná
886 886 Zdroj sady změn
887 887 Sada změn {0}
888 888 Sady změn
889 889 Vlastní nastavení klávesových zkratek.
890 890 Nabíjecí stanice
891 891 Najít značky OPRAVIT (FIXME).
892 892 Interval kontroly (minuty)
893 893 Kontrola na serveru
894 894 Kontrola klíčů vlastností.
895 895 Kontrola hodnot vlastností.
896 896 Kontroluji, zda nejsou v lokální datové sadě smazané rodičovské objekty
897 897 Kontroluji rodiče smazaných objektů
898 898 Kontroluji požadavky doplňku...
899 899 Kontroluje zastaralé vlastnosti
900 900 Najít chyby vůči schopnostem API
901 901 Zkontroluje chyby v adresách a relacích Přiřazená ulice (associatedStreet).
902 902 Zkontroluje chyby v překážkách a vchodech.
903 903 Kontroluje chyby v značkách sovisejících s Internetem.
904 904 Kontrola chyb v relacích.
905 905 Kontrola chyb v adresách
906 906 Kontrola chyb silnic
907 907 Kontroluje chyby v infrastruktuře el. energie
908 908 Kontroluje chyby v relacích
909 909 Kontroluje chyby v náboženských objektech
910 910 Kontrola chyb geometrie
911 911 Kontrola chybějících značek nebo podezřelých kombinací
912 912 Hledá uzly na elektrickém vedení, které nemají značku stožáru/sloupu (power=tower/pole).
913 913 Kontroluje zbytečné značky
914 914 Kontrola cest napojených na plochy.
915 915 Zkontroluje cesty jestli neobsahují identické uzly za sebou.
916 916 Kontrola špatných vícenásobných hodnot
917 917 Kontroluje chybné číselné hodnoty
918 918 Kontroluje chybné značky Wikipedie
919 919 Chyby kontrolních součtů: {0}
920 920 Drogerie
921 921 +++++
922 922 Potomci relace
923 923 Komín
924 924 Čínský tlakovodní reaktor (CPR-1000)
925 925 Čínský
926 926 +++++
927 927 Vybrat
928 928 Zvolte pravidla kontroly značek, která chcete povolit
929 929 Zvolit barvu
930 930 Zvolte barvu pro {0}
931 931 Zvolte předdefinovanou licenci
932 932 Vyberte hodnotu
933 933 Zvolit soubor s profilem
934 934 Vybrat nedávnou značku {0}
935 935 Zvolte testy, které chcete povolit
936 936 Vyberte typ OSM objektu
937 937 Vyberte server, kterým chcete vyhledávat:
938 938 Vyberte viditelné stopy
939 939 Chorzów: Budynki (budovy)
940 940 Velikost bloku {0} překračuje maximální velikost sady změn {1} pro server ''{2}''
941 941 Kostel
942 942 +++++
943 943 Velkoměsto
944 944 Dopravní značka začátek/konec obce
945 945 Městské hradby
946 946 Jméno města
947 947 Hodnota značky
948 948 Vymazat
949 949 Smazat paměť operací Zpět/Znovu
950 950 Vymazat zásobník
951 951 Smazat textové pole
952 952 Vymazat seznam naposledy otevřených souborů
953 953 Klikněte na ''<strong>{0}</strong>'' pro pokračování nahrávání do dalších sad změn.<br>Klikněte na ''<strong>{1}</strong>'' pro návrat k dialogu nahrávání změn.<br>Klikněte na ''<strong>{2}</strong>'' k přerušení a návratu k editaci mapy.<br>
954 954 Pro ignorování klikněte na <strong>{0}</strong>.</html>
955 955 Klikněte na tlačítko <strong>{0}</strong>, abyste je nyní načetli. V případě nutnosti JOSM vytvoří konflikty, které můžete vyřešit v Dialogu řešení konfliktů.
956 956 Kliknutím na buňku změníte cestu k souboru.
957 957 Výběr cesty pro uložení
958 958 Kliknutím sem otevřete svou poštovní schránku.
959 959 Klikněte na cestu a začněte zpřesňovat její tvar
960 960 Klikněte pro test přístupu k serveru OSM se současným přístupovým tokenem
961 961 Pro opakované zobrazení klikněte na šipku dole
962 962 Klikněte na pozici, kde chcete vytvořit novou poznámku
963 963 Klikněte pro zrušení a návrat k editaci
964 964 Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů
965 965 Klikněte pro zrušení slučování uzlů
966 966 Klikněte pro zrušení nastavení OAuth na výchozí hodnoty
967 967 Klikněte pro zrušení nahrávání dat
968 968 Klikněte pro vložení nového uzlu. Uvolněte Ctrl pro přesunutí existujících uzlů nebo držte Alt k jejich smazání.
969 969 Klikněte pro zrušení
970 970 Kliknutím zrušte a pokračujte v editaci mapy
971 971 Klikněte pro zrušení aktuální operace
972 972 Klikněte, aby se zkontrolovalo, zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveru
973 973 Klikněte pro zavření dialogu
974 974 Klikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací
975 975 Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů
976 976 Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování
977 977 Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaci
978 978 Kliknutím bude pokračovat nahrávání do dalších nových sad změn
979 979 Klikněte pro vytvoření konfliktu a uzavření editoru relace
980 980 Klikněte pro vymazání zvýrazněného uzlu. Uvolněte Alt pro přesunutí stávajících uzlů nebo přidržte Ctrl pro přidání nových uzlů.
981 981 Kliknutím smažete doplněk ''{0}''
982 982 Kliknutím smažete. Shift: smaže úsek cesty. Alt: nesmaže nepoužité uzly, když vymažete cestu. Ctrl: smaže odkazované objekty.
983 983 Kliknutím zakážete doplněk ''{0}''
984 984 Klikněte pro zahození změn a zavřené editoru relací
985 985 Klikněte pro stáhnutí
986 986 Klikněte pro stažení všech objektů, odkazujících na {0}
987 987 Klikněte pro stažení aktuálně vybrané oblasti
988 988 Kliknutím si ponecháte doplněk ''{0}''
989 989 Minimalizovat nebo maximalizovat obsah panelu
990 990 Klikněte pro přesunutí zvýrazněného uzlu. Přidržte Ctrl pro přidání nových uzlů nebo Alt pro smazání.
991 991 Otevřít záložku Nastavení mapových podkladů v dialogu Nastavení editoru JOSM
992 992 Otevřít záložku Přednastavení značek v dialogu Nastavení editoru JOSM
993 993 Klikněte pro přesměrovaní na autorizační formulář na webu JOSM
994 994 Klikněte pro změnu nastavení OAuth na výchozí hodnoty
995 995 Klikněte pro pozdější restartování.
996 996 Klikněte pro získání požadavkového tokenu
997 997 Klikněte pro načtení přístupového tokenu
998 998 Kliknutím se vraťte do dialogu nahrávání
999 999 Klikněte pro návrat k editaci relace
1000 1000 Kliknutím přesunete úlohu na pozadí
1001 1001 Kliknutím uložte změny a zavřete editor relací
1002 1002 Kliknutím přeskočíte aktualizaci aktivních doplňků
1003 1003 Klikněte pro zahájení hledání míst
1004 1004 Kliknutím projdete autorizačním procesem OAuth
1005 1005 Klikněte pro provedení autorizačním procesem OAuth a vygenerování nového přístupového tokenu
1006 1006 Klikněte pro test přístupového tokenu
1007 1007 Kliknutím aktualizujte aktivní doplňky
1008 1008 Kliknutím aktualizujete doplněk ''{0}''
1009 1009 Vypršel časový limit klienta
1010 1010 Útes
1011 1011 Horolezení
1012 1012 Klinika
1013 1013 Hodiny
1014 1014 Zavřít
1015 1015 Přesto zavřít
1016 1016 Zavřít sadu změn po nahrání
1017 1017 Zavřít sady změn
1018 1018 Zavřít dialog a ukončit stahování
1019 1019 Uzavřít poznámku
1020 1020 Uzavřít poznámku se zprávou:
1021 1021 Uzavřít otevřené sady změn
1022 1022 Zavřít vybranou otevřenou sadu změn
1023 1023 Zavřít dialog
1024 1024 Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn
1025 1025 Zavřít dialog a přijmout přístupový token
1026 1026 Zavřít dialog a zrušit přihlášení
1027 1027 Zavřít dialog Nastavení a zahodit všechny provedené změny
1028 1028 Uzavřít vybrané sady změn
1029 1029 Zavřít vybrané otevřené sady změn
1030 1030 Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSM
1031 1031 Zavřít tento panel. Znovu ho můžete otevřít tlačítkem v editační nástrojové liště vlevo.
1032 1032 Zavřené po -
1033 1033 Uzavřen v
1034 1034 Uzavřeno dne:
1035 1035 Bližší popis
1036 1036 Bližší popis
1037 1037 Uzavře otevřené sady změn
1038 1038 Uzavře vybrané otevřené sady změn
1039 1039 Uzavírám sadu změn
1040 1040 Zavírám sadu změn {0}
1041 1041 Zavírám sadu změn...
1042 1042 Oblečení
1043 1043 Uhelná elektrárna
1044 1044 Linie pobřeží
1045 1045 Linie pobřeží
1046 1046 Káva
1047 1047 Mince
1048 1048 Čas výběru
1049 1049 Střední škola
1050 1050 Kolonáda
1051 1051 Barva
1052 1052 Barva (HTML název nebo hexadecimální kód)
1053 1053 Jméno barvy:
1054 1054 Barvy
1055 1055 Měnit barvu bodů a částí trasy v závislosti na velikosti hodnot dat.
1056 1056 Obarvovat body a části trasy podle jejich přesnosti (HDOP). Vaše záznamové zařízení musí být ovšem schopno tuto informaci zaznamenat.
1057 1057 Obarvovat body a úseky trasy podle směru.
1058 1058 Obarvovat body a části trasy podle časových značek.
1059 1059 Obarvovat body a úseky trasy podle rychlosti.
1060 1060 Barvy použité různými objekty v JOSM.
1061 1061 Barva pozadí
1062 1062 Barva ohraničení/šipka
1063 1063 Barva textu
1064 1064 Tato kombinace parametrů elipsoidu není podporována.
1065 1065 Spojit cesty
1066 1066 Potvrzení slučování
1067 1067 Spojit více cest do jedné
1068 1068 Stezka pro pěší a cyklisty - smíšená
1069 1069 Příkaz
1070 1070 Zásobník příkazů
1071 1071 Zásobník příkazů: Zpět: {0} / Znovu: {1}
1072 1072 Komentář
1073 1073 Komentář k poznámce
1074 1074 Komentář:
1075 1075 Kanceláře
1076 1076 Veřejná zeleň (mimo parky)
1077 1077 Společná nastavení
1078 1078 Obvyklý zkrácený název
1079 1079 Komunikace se serverem OSM selhala
1080 1080 Komunitní centrum
1081 1081 Porovnat
1082 1082 Kompletní uzel {0} s neplatnými souřadnicemi na cestě {1}
1083 1083 Stlačený vzduch
1084 1084 Počítače
1085 1085 Podmínkové klíče
1086 1086 Nastavení adres webů s doplňky
1087 1087 Konfigurovat pokročilá nastavení
1088 1088 Nastavení doplňků JOSM.
1089 1089 Nastavit zdroje...
1090 1090 Nastavit seznam webů, ze kterých se stahují doplňky
1091 1091 Nastavit nástrojovou lištu
1092 1092 Konfigurace vytváření záložních souborů
1093 1093 Konfigurace používání proxy serveru
1094 1094 Nastavte svou identitu a způsob autentizace na serveru OSM
1095 1095 Potvrdit pročištění
1096 1096 Potvrdit akci vzdáleného ovládání
1097 1097 Potvrzovat ručně všechny akce vzdáleného ovládání
1098 1098 Potvrdit prázdnou roli
1099 1099 Potvrzení
1100 1100 Konflikt
1101 1101 Řešení konfliktů
1102 1102 Pozadí konfliktu
1103 1103 Pozadí konfliktu: sloučeno
1104 1104 Pozadí konfliktu: rozhodnuto
1105 1105 Pozadí konfliktu: zahodit
1106 1106 Pozadí konfliktu: zahodit značku
1107 1107 Pozadí konfliktu: prázdný řádek
1108 1108 Pozadí konfliktu: zablokováno
1109 1109 Pozadí konfliktu: v porovnání
1110 1110 Pozadí konfliktu: je v druhém seznamu
1111 1111 Pozadí konfliktu: ponechat
1112 1112 Pozadí konfliktu: ponechat všechny značky
1113 1113 Pozadí konfliktu: ponechat člen
1114 1114 Pozadí konfliktu: ponechat jednu značku
1115 1115 Pozadí konfliktu: žádný konflikt
1116 1116 Pozadí konfliktu: chybí v druhém seznamu
1117 1117 Pozadí konfliktu: odebrat člen
1118 1118 Pozadí konfliktu: stejná pozice v druhém seznamu
1119 1119 Pozadí konfliktu: vybráno
1120 1120 Pozadí konfliktu: součet všech číselných značek
1121 1121 Pozadí konfliktu: nerozhodnuto
1122 1122 Popředí konfliktu
1123 1123 Popředí konfliktu: zahodit
1124 1124 Popředí konfliktu: zahodit značku
1125 1125 Popředí konfliktu: v porovnání
1126 1126 Popředí konfliktu: ponechat
1127 1127 Popředí konfliktu: ponechat všechny značky
1128 1128 Popředí konfliktu: ponechat člen
1129 1129 Popředí konfliktu: ponechat jednu značku
1130 1130 Popředí konfliktu: odebrat člen
1131 1131 Popředí konfliktu: součet všech číselných značek
1132 1132 Popředí konfliktu: nerozhodnuto
1133 1133 Konflikt v atributu ''visible'' u objektu typu {0} s id {1}
1134 1134 Konflikt není vyřešen kompletně
1135 1135 Konflikty
1136 1136 Objeveny konflikty
1137 1137 Konflikt ve vložených tazích
1138 1138 Konflikty při slučování objektů
1139 1139 Konflikty při slučování cest - zkombinovaná cesta je ''{0}''
1140 1140 Konflikt při spojování uzlů - cílový uzel je ''{0}''
1141 1141 Připojit existující cestu k uzlu
1142 1142 Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cesty
1143 1143 Nastavení připojení
1144 1144 Nastavení připojení k OSM serveru.
1145 1145 Připojení k API selhalo
1146 1146 Nezdařilo se připojení k proxy ''{0}'' pro URI ''{1}''. Došlo k výjimce: {2}
1147 1147 Komunikace ve výstavbě
1148 1148 Stavební území
1149 1149 Uživatelský klíč:
1150 1150 Tajný klíč:
1151 1151 Kontakt (běžné schéma)
1152 1152 Kontakt (schéma s předponou ''contact:*'')
1153 1153 Připojování k serveru OSM...
1154 1154 Připojování k serveru...
1155 1155 Obsah
1156 1156 Kontinent
1157 1157 Pokračovat
1158 1158 I přesto pokračovat
1159 1159 Pokračovat beze změn
1160 1160 Pokračovat v řešení
1161 1161 Pokračovat v nahrávání
1162 1162 Pokračovat v nahrávaní
1163 1163 Pokračovat v cestě od posledního uzlu.
1164 1164 Pokračovat, zkusit znovu
1165 1165 Pokračovat v kreslení linie sdílející uzly s jinou linií.
1166 1166 Autoři
1167 1167 Samoobsluha, smíšenka, večerka
1168 1168 Převést do GPX vrstvy
1169 1169 Převést do datové vrstvy
1170 1170 Převedeno z: {0}
1171 1171 Hodnoty souřadnic mohou být v jednom ze tří tvarů:
1172 1172 Souřadnice
1173 1173 Coordinates (v projekci):
1174 1174 Importované souřadnice: {0}
1175 1175 Souřadnice:
1176 1176 Souřadnice:
1177 1177 Kopírovat
1178 1178 Kopírovat souřadnice
1179 1179 Kopírovací služba
1180 1180 Kopírovat hodnotu
1181 1181 Kopírovat všechny klíče/hodnoty
1182 1182 Kopírovat všechny mé elementy do cíle
1183 1183 Kopírovat všechny cizí elementy do cíle
1184 1184 Kopírovat souřadnice vybraného uzlu do schránky.
1185 1185 Zkopírovat cestu k obrázku
1186 1186 Kopírovat mé vybrané elementy za první vybraný element ze seznamu slučovaných elementů.
1187 1187 Kopírovat mé vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů.
1188 1188 Kopírovat mé vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů.
1189 1189 Kopírovat mé vybrané uzly na začátek seznamu slučovaných bodů
1190 1190 Kopie {0}
1191 1191 Kopírovat vybrané klíče/hodnoty
1192 1192 Vybrat označené objekty pro vložení.
1193 1193 Zkopírovat klíče a hodnoty všech značek do schránky
1194 1194 Zkopírovat klíče a hodnoty vybraných značek do schránky
1195 1195 Kopírovat hodnotu vybrané značky do schránky
1196 1196 Kopírovat cizí vybrané elementy za první vybraný element ze seznamu slučovaných elementů.
1197 1197 Kopírovat cizí vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů.
1198 1198 Kopírovat cizí vybrané elementy před první vybraný element ze seznamu slučovaných elementů.
1199 1199 Kopírovat cizí vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů.
1200 1200 Zkopírovat do schránky a zavřít
1201 1201 Kopie {1} vrstvy {0}
1202 1202 +++++
1203 1203 Copyright
1204 1204 Korelovat
1205 1205 Korelovat obrázky s GPX trasou
1206 1206 Korelovat vůči GPX
1207 1207 Nelze otevřít soubor(y):\n{0}
1208 1208 Nemohu spojit cesty.<br>(Nemohou být spojeny do jedné sady uzlů)
1209 1209 Nemohu se připojit k OSM serveru. Prosím zkontrolujte si připojení k internetu.
1210 1210 Nemohu exportovat "{0}"
1211 1211 Nelze najít typ elementu
1212 1212 Nelze najít úroveň varování
1213 1213 Nepovedlo se importovat ''{0}''.
1214 1214 Nepovedlo se importovat soubory.
1215 1215 Nemohu načíst obrázek ze serveru dlaždic
1216 1216 Nemohu načíst doplněk {0}. Mám ho odstranit z nastavení?
1217 1217 Nelze rozpoznat šířku, délku nebo zvětšení. Prosím, zkontrolujte to.
1218 1218 Nepodařilo se analyzovat seznam WMS vrstev.
1219 1219 Nemůžu číst "{0}"
1220 1220 Nemohu načíst zdroj předvoleb značek: {0}
1221 1221 Nelze načíst zdroj předvoleb značek: {0}
1222 1222 Nemohl jsem načíst zdroj předvoleb značek: {0}\nPřejete si ho zachovat?
1223 1223 Nemohu přejmenovat soubor ''{0}''
1224 1224 Nepodařilo se získat seznam WMS vrstev.
1225 1225 Nelze získat seznam otevřených sad změn, protože<br>JOSM nezná vaší identitu.<br>Buď pracujete anonymně, nebo nemáte oprávnění<br>zjistit identitu předchozího zpracovatele dat.
1226 1226 Nemohu přiřadit vložený odkaz či identifikátor ke zvolené službě. Prosím, zkuste to znovu.
1227 1227 Počet
1228 1228 Stát
1229 1229 Kód země
1230 1230 Okres
1231 1231 Soud
1232 1232 Krytý
1233 1233 Zastřešeno
1234 1234 Krytá vodní nádrž
1235 1235 Jeřáb
1236 1236 Vytvořit
1237 1237 Vytvořit kruh
1238 1238 Vytvořit nový adresář
1239 1239 Vytvořit kruh ze tří uzlů
1240 1240 Vytvořit kopii relace a otevřít ji v novém okně
1241 1241 Vytvořit novou mapovou vrstvu.
1242 1242 Vytvořit novou poznámku
1243 1243 Vytvořit novou relaci
1244 1244 Roztažení ploch
1245 1245 Vytvořit zvukové značky na místě, kde čas stopy odpovídá času uložení každého zvukového WAV souboru.
1246 1246 Vytvořit záložku
1247 1247 Vytvořit časové značky v průběhu čtení GPX
1248 1248 Vytvořit multipolygon
1249 1249 Vytvořit nový uzel.
1250 1250 Vytvořit novou poznámku
1251 1251 Vytvářet nové objekty
1252 1252 Vytvořit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1253 1253 Vytvořit poznámku
1254 1254 Vytvořeno
1255 1255 Vytvořen v
1256 1256 Vytvořeno v:
1257 1257 Vytvořeno před -
1258 1258 Vytvořeno kým:
1259 1259 Datum vytvoření
1260 1260 Vytvořeno dne:
1261 1261 Vytvářím sadu změn...
1262 1262 Vytváří se grafické rozhraní programu (GUI)
1263 1263 Kreditní karty
1264 1264 Kriket
1265 1265 Plodina
1266 1266 Kroket
1267 1267 Přechod na kole
1268 1268 Přechod na koni
1269 1269 Železniční přechod pro chodce
1270 1270 Přechod s obsluhou
1271 1271 Křížící se překážky
1272 1272 Křížící se hranice
1273 1273 Překrývající se budovy
1274 1274 Druh křížení
1275 1275 Typ přechodu pro chodce (UK)
1276 1276 Křížící se vodní tok a silnice
1277 1277 Křížící se vodní toky
1278 1278 Zkřížené cesty
1279 1279 Kryptoměny
1280 1280 Ctrl pro sloučení s nejbližším uzlem
1281 1281 Kuchyně
1282 1282 Kultura
1283 1283 Propustek
1284 1284 Současný výběr
1285 1285 Současný stav
1286 1286 Současná sada změn je prázdná. Nelze nahrát data na server.
1287 1287 Současný správce přihlašovacích údajů je typu ''{0}''
1288 1288 Současná hodnota ''{0}'' pro id uživatele není platná
1289 1289 Aktuální hodnota je výchozí.
1290 1290 Aktuální zvětšení: {0}
1291 1291 Aktuálně nemáte vybránu oblast pro stažení. Nejdříve prosím nějakou vyberte.
1292 1292 Obchod se závěsy
1293 1293 Vlastní
1294 1294 Vlastní nastavení projekce
1295 1295 Vlastní WMS Link
1296 1296 Přizpůsobit barvu
1297 1297 Upravit prvky v nástrojové liště.
1298 1298 Upravit styl
1299 1299 Přizpůsobení kreslení záznamu
1300 1300 Vyjmout
1301 1301 Průsek
1302 1302 Zářez
1303 1303 Cyklus
1304 1304 Zábrana proti kolům
1305 1305 Cyklostezka/cyklopruh
1306 1306 Cyklostezka
1307 1307 Chodník pro cyklisty vlevo
1308 1308 Chodník pro cyklisty vpravo
1309 1309 Kruhová závislost mezi relacemi:
1310 1310 Cyklistika
1311 1311 Kruhové závislosti
1312 1312 Český CUZK:KM
1313 1313 Český RÚIAN budovy
1314 1314 Český RÚIAN parcely
1315 1315 Český pLPIS
1316 1316 +++++
1317 1317 Częstochowa: Ortofotomapa 2011 (letecké snímky)
1318 1318 +++++
1319 1319 +++++
1320 1320 +++++
1321 1321 +++++
1322 1322 LADĚNÍ: {0}
1323 1323 +++++
1324 1324 +++++
1325 1325 Hráz přehrady
1326 1326 Chyba dat
1327 1327 Datová vrstva {0}
1328 1328 Datová sada:
1329 1329 Zdroje a typy dat:
1330 1330 Zdroje dat ({0})
1331 1331 Kontrola dat
1332 1332 +++++
1333 1333 Databáze je mimo provoz kvůli údržbě
1334 1334 Test konzistence dat
1335 1335 Datum
1336 1336 Datum:
1337 1337 Datum:
1338 1338 Název geodetického systému
1339 1339 Debetní karty
1340 1340 Zvolte, jakým způsobem nahrát data a do jaké sady změn
1341 1341 Desetinné stupně
1342 1342 Rozhodnutí
1343 1343 Zmenšit přiblížení
1344 1344 V interpolaci adres se čísla domů snižují
1345 1345 Stezka pro koně
1346 1346 Cyklostezka
1347 1347 Chodník, pěší stezka
1348 1348 Výchozí
1349 1349 Výchozí (automaticky)
1350 1350 Výchozí (otevřené, zavřené, nové)
1351 1351 Výchozí hodnota není známa (nastavení nebylo dosud použito).
1352 1352 Výchozí hodnota je ''{0}''.
1353 1353 Výchozí hodnota: {0}
1354 1354 Definice {0} je nejasná
1355 1355 Smazat
1356 1356 Smazat soubor
1357 1357 Smazat soubor z disku
1358 1358 Režim mazání
1359 1359 Smazat značky
1360 1360 Smazat cesty, které nejsou součástí vnitřního multipolygonu.
1361 1361 Potvrďte smazání
1362 1362 Smazat duplicitní relace
1363 1363 Smazat duplicitní cesty
1364 1364 Smazat filtr.
1365 1365 Odstranit z relace
1366 1366 Smazat obrázek z disku
1367 1367 Smazat nekompletní členy?
1368 1368 Smazat vrstvy bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
1369 1369 Smazat uzel {0}
1370 1370 Smaž uzly nebo cesty
1371 1371 Smazat teď!
1372 1372 Smazat objekty
1373 1373 Smazat relaci {0}
1374 1374 Smazat relaci?
1375 1375 Smazat relace
1376 1376 Smazat označené objekty
1377 1377 Smazat editovanou relaci
1378 1378 Smaže zvolený klíč ve všech objektech
1379 1379 Smazat vybrané vrstvy.
1380 1380 Smazat vybranou relaci
1381 1381 Smazat vybraný zdroj ze seznamu.
1382 1382 Smazat vybrané prvky v tabulce značek
1383 1383 Smazat nepotřebné uzly z cesty.
1384 1384 Smazat cestu {0}
1385 1385 Smazáno
1386 1386 Vymazáno ''{0}''
1387 1387 Stav smazáno:
1388 1388 Smazaný člen {0} je používán v relaci {1}
1389 1389 Uzel odkazovaný {0} byl smazán
1390 1390 Smazaný uzel {0} je součástí cesty {1}
1391 1391 Smazané nebo přesunuté objekty
1392 1392 Smazaná relace {0} obsahuje členy
1393 1393 Smazaná cesta {0} obsahuje uzly
1394 1394 Delikatesy
1395 1395 Vyznání
1396 1396 Zubař
1397 1397 Obchodní dům
1398 1398 Zastaralé vlastnosti
1399 1399 Hloubka v metrech
1400 1400 Klesání (m)
1401 1401 Popis
1402 1402 Popis:
1403 1403 Popis: {0}
1404 1404 Cíl
1405 1405 Směrová tabule
1406 1406 Cíl vyznačený na směrové tabuli (bez vzdálenosti)
1407 1407 Úroveň detailů
1408 1408 Podrobné informace: {0} <> {1}
1409 1409 Detaily
1410 1410 Podrobnosti…
1411 1411 Podrobnosti:
1412 1412 Nalezen zastaralý ''{0}'' v ''{1}'', který bude brzo odstraněn. Použijte místo toho ''{2}''.
1413 1413 Nezjištěna použitelná síť IPv6, upřednostňuji IPv4 před IPv6 po dalším restartu.
1414 1414 Zjištěna použitelná síť IPv6, upřednostňuji IPv6 před IPv4 po dalším restartu.
1415 1415 Zjištěna použitelná síť IPv6, upřednostňuji IPv6 před IPv4
1416 1416 Určuji doplňky k načtení...
1417 1417 Zjistit uživatelské id aktuálního uživatele...
1418 1418 Objížďka
1419 1419 Průměr (v mm)
1420 1420 V aktuální datové sadě není objekt s id {0}
1421 1421 Nafta
1422 1422 Diesel GTL (Gas To Liquid)
1423 1423 Naftová elektrárna
1424 1424 Nafta pro nákladní automobily
1425 1425 Obtížnost
1426 1426 Digitální
1427 1427 Nepřesnost pozice (je-li k dispozici, červená = vysoká, zelená = nízká)
1428 1428 +++++
1429 1429 Směr
1430 1430 Směr (červená = západ, žlutá = sever, zelená = východ, modrá = jih)
1431 1431 Směr ve stupních
1432 1432 Zakázat
1433 1433 Zakázat přístup k uvedeným zdrojům, odděleným čárkou
1434 1434 Zakázat doplněk
1435 1435 Zahodit
1436 1436 Nepotřebné klíče: pozadí
1437 1437 Nepotřebné klíče: popředí
1438 1438 Nepotřebné klíče: pozadí vybraných
1439 1439 Nepotřebné klíče: popředí vybraných
1440 1440 Odpojit uzel od cesty
1441 1441 Odpojit uzel z cesty na které leží
1442 1442 +++++
1443 1443 Diskuse
1444 1444 Diskuse
1445 1445 Vydává léky na předpis
1446 1446 Typ
1447 1447 Zobrazit rozšířené parametry OAuth
1448 1448 Zobrazit ISO datumy
1449 1449 Nastavení zobrazení
1450 1450 Zobrazovat pohybující se ikonu reprezentující bod synchronizovaného GPS záznamu, který odpovídá přehrávanému audio záznamu.
1451 1451 Zobrazit rozšířené informace o OSM uzlech, cestách nebo relacích.
1452 1452 Zobrazovat tlačítka v pravém panelu pouze pokud je kurzor myši uvnitř panelu
1453 1453 Zobrazovat souřadnice jako
1454 1454 Zobrazovat nepotřebné klíče
1455 1455 Zobrazit výplňovou barvu oblastí s place=*
1456 1456 Zobrazit obrázky s GPS souřadnicemi
1457 1457 Zobrazit informace o historii OSM uzlů, cest nebo relací ve webovém prohlížeči.
1458 1458 Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM.
1459 1459 Zobrazit i klíče, které jsou považovány za tak málo užitečné, že by mohly být klidně vymazány (např. created_by).
1460 1460 Zobrazit živou zvukovou stopu.
1461 1461 Zobrazit rozšířené informace o OSM uzlech, cestách nebo relacích ve webovém prohlížeči.
1462 1462 Zobrazit popisky ulic (ve vysokém přiblížení)
1463 1463 Zobrazovat v menu nabídku Zvuk
1464 1464 Zobrazit obrazovku "O Aplikaci"
1465 1465 Zobrazit základní vlastnosti sady změn
1466 1466 Zobrazit historii vybraných objektů.
1467 1467 Zobrazit objekty vytvořené, aktualizované a smazané sadou změn
1468 1468 Zobrazit veřejnou diskusi ohledně této sady změn
1469 1469 Zobrazit značky sady změn
1470 1470 Zvětšení zobrazení: {0}
1471 1471 Zobrazení:
1472 1472 Zobrazí malou náhledovou mapku aktuálně upravované oblasti
1473 1473 Zobrazí JOSM verzi a skončí
1474 1474 Vzdálenost (kilometry)
1475 1475 Vzdálenost (km)
1476 1476 Vzdálenost:
1477 1477 Distribuovat uzly
1478 1478 Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.
1479 1479 +++++
1480 1480 Nepoužívaný
1481 1481 Nepoužívaná železnice
1482 1482 Strouha
1483 1483 Rozdělení
1484 1484 Neprovádět změny
1485 1485 Příště se již neptat a zapamatovat si mé rozhodnutí (později ho lze změnit v Nastavení -> Doplňky)
1486 1486 Nekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.
1487 1487 Neskrývat stavový řádek
1488 1488 Neskrývat nástrojovou lištu
1489 1489 Neskrývat menu a nástrojovou lištu
1490 1490 Práce bez přepínání režimů (ve stylu editoru Potlach)
1491 1491 Neptat se příště (zapamatovat si volbu)
1492 1492 Již nezobrazovat (pro tuto operaci)
1493 1493 Již nezobrazovat (pro toto sezení)
1494 1494 Tuto zprávu již nezobrazovat
1495 1495 Pokračovat
1496 1496 Opravdu chcete nastavit novou roli?
1497 1497 Chcete toto povolit?
1498 1498 Chcete vložit tyto značky?
1499 1499 Obchod pro kutily
1500 1500 Dok
1501 1501 Lékařská ambulance
1502 1502 Není v požadovaném tvaru ''omezující hodnota @ podmínka''
1503 1503 Cvičiště pro psy
1504 1504 Závody psů
1505 1505 +++++
1506 1506 Dvojitěstereografická
1507 1507 Dvojí konflikt
1508 1508 Dolu
1509 1509 Stáhnout
1510 1510 Stáhnout všechny potomky
1511 1511 Stáhnout komprimované OSM
1512 1512 Stáhnout komprimovanou změnu OSM
1513 1513 Stáhnout data
1514 1514 Stáhnout GPS
1515 1515 Stáhnout data z URL
1516 1516 Stáhnout prvky
1517 1517 Stáhnout OSM
1518 1518 Stáhnout změnu OSM
1519 1519 Stáhnout poznámku OSM podle ID
1520 1520 Stáhnout poznámky z OSM
1521 1521 Stáhnout poznámky k OSM uvnitř hranic
1522 1522 Stáhnout OSM URL
1523 1523 Stáhnout objekt OSM podle ID
1524 1524 Stáhnout OSM objekt podle id.
1525 1525 Stáhnout doplněk
1526 1526 Stáhnout zaměřené obrázky z různých služeb
1527 1527 Stáhnout vybrané potomky
1528 1528 Stáhnout URL
1529 1529 Stáhnout všechny potomky relace (rekurzivně)
1530 1530 Stáhnout všechny nekompletní členy
1531 1531 Stáhnout všechny členy vybraných relací
1532 1532 Stáhnout a restartovat
1533 1533 Stáhni a zobraz historii vybraných objektů
1534 1534 Stahovaná plocha je v pořádku, velikost akceptována serverem
1535 1535 Stahovaná plocha je moc velká, server zřejmě odmítne váš požadavek
1536 1536 Uložit jako novou vrstvu
1537 1537 Stáhnout obsah sady změn
1538 1538 Stáhnout sady změn
1539 1539 Stáhnout sady změn pomocí předdefinovaných dotazů
1540 1540 Stáhnout obsah
1541 1541 Stahování dat
1542 1542 Stáhnout vše v rozmezí:
1543 1543 Stahování dokončeno
1544 1544 Stáhnout data z OSM podél této trasy
1545 1545 Stáhnout z OSM...
1546 1546 Stáhnout z Overpass API...
1547 1547 Stáhnout nekompletní členy
1548 1548 Stáhnout nekompletní členy vybraných relací
1549 1549 Stáhnout informace o vybraných sadách změn z OSM serveru
1550 1550 Stáhnout seznam
1551 1551 Stáhnout data mapy ze serveru Overpass API.
1552 1552 Stáhnout data z OSM serveru
1553 1553 Stáhnout členy
1554 1554 Stáhnout mé sady změn ze serveru OSM (max. 100 sad)
1555 1555 Stáhnout pouze mé sady změn
1556 1556 Stáhnout poblíž:
1557 1557 Stáhnout poznámky z vyhledávacího API poznámek
1558 1558 Stáhnout poznámky v aktuálním zorném poli
1559 1559 Stáhnout nyní
1560 1560 Stáhnout objekt
1561 1561 Stáhnout objekt...
1562 1562 Stáhnout objekty
1563 1563 Stáhnout objekty odkazující na některý ze zvolených objektů
1564 1564 Stahovat objekty do nové vrstvy
1565 1565 Stáhnout rodičovské cesty/relace
1566 1566 Stahuji seznam doplňků...
1567 1567 Stáhnout doplňky
1568 1568 Stahování přesměrováno na ''{0}''
1569 1569 Stáhnout odkazující objekty (rodičovské relace a cesty)
1570 1570 Stáhnout odkazující objekty (rodičovské relace)
1571 1571 Stáhnout odkazované relace
1572 1572 Stáhnout členy relace
1573 1573 Stáhnout relace
1574 1574 Stáhnout vybrané nekompletní členy
1575 1575 Stáhnout vybrané relace
1576 1576 Stáhni sezení
1577 1577 Stahování přeskočeno
1578 1578 Stáhnout ohraničující rámeček
1579 1579 Stáhnout trasy GPS podle ohraničujícího rámečku
1580 1580 Stáhnout obsah sady změn
1581 1581 Stáhnout obsah sady změn z serveru OSM
1582 1582 Stáhnout sadu změn se zadaným id včetně jejího obsahu
1583 1583 Stáhnout obsah vybraných sad změn ze serveru
1584 1584 Stáhnout seznam dostupných doplňků
1585 1585 Stáhnout v místě určeném podle URL (které obsahuje lat=x&lon=y&zoom=z)
1586 1586 Stáhnout v místě určeném podle URL (které obsahuje lat=x&lon=y&zoom=z) prošlé GPS trasy
1587 1587 Stahování {0} z {1} (zbývá {2})
1588 1588 Stažená GPX data
1589 1589 Staženo {0}/{1} dlaždic
1590 1590 Stahování souboru {0}: {1} bytů…
1591 1591 Stahování GPS dat
1592 1592 Stahuji poznámky
1593 1593 Stahuji data OpenStreetMap...
1594 1594 Stahuji poznámky (Notes) k OSM...
1595 1595 Stahuji doplněk {0}...
1596 1596 Stahování zprávy dne
1597 1597 Stahování obsahu sady změn
1598 1598 Stahuji sadu změn {0} ...
1599 1599 Stahuji sady změn...
1600 1600 Stahuji obsah sady změn {0} ...
1601 1601 Stahování dat
1602 1602 Stahuji data...
1603 1603 Stahování souboru
1604 1604 Stahování historie...
1605 1605 Stahuji poznámky
1606 1606 Stahování otevřených sad změn…
1607 1607 Stahuji seznam doplňků z ''{0}''
1608 1608 Stahuji body {0} až {1}...
1609 1609 Stahování odkazovaných relací ...
1610 1610 Stahování odkazovaných cest ...
1611 1611 Stahování relace {0}
1612 1612 Lyžařský vlek
1613 1613 Tažením úseku cesty vytvoříte obdélník. Ctrl - přesun úseku v ose jeho normály. Alt - vytvoření nového obdélníku, dvojklik - přidání nového uzlu.
1614 1614 Posunout ukazatel přehrávání
1615 1615 Pro přehrání zvuku od určitého místa přetáhněte ukazatel přehrávání poblíž GPS záznamu. Chcete-li v tomto bodě synchronizovat zvuk, podržte klávesu Shift.
1616 1616 Odvodňovací kanál, meliorace
1617 1617 Kreslit
1618 1618 Kreslit šipky ve směru jízdy
1619 1619 Nakreslit kruh z hodnoty HDOP
1620 1620 Nakreslí kruh z hodnoty HDOP.
1621 1621 Nakreslete obdélník požadované velikosti a pak pusťte tlačítko myši.
1622 1622 Nakreslení šipek ve směru jednosměrných cest a další směrové vlastnosti.
1623 1623 Vykreslit ohraničující box stažených dat
1624 1624 Zobrazovat šipky u čar spojujících GPS body.
1625 1625 Zobrazovat směr úseků cesty.
1626 1626 Vykreslovat neaktivní vrstvy v jiných barvách
1627 1627 Kreslit velké GPS body
1628 1628 Zobrazovat větší tečky u GPS bodů.
1629 1629 Kreslit čáry mezi GPS body
1630 1630 Vykreslovat spojnice mezi GPS uzly
1631 1631 Kreslit uzly
1632 1632 Kreslit šipky ve směru jízdy v jednosměrných silnicích
1633 1633 Vykreslovat pouze obrysy ploch
1634 1634 Vykreslovat pomocnou čáru od posledního bodu
1635 1635 Vykreslit pořadová čísla úseků
1636 1636 Zobrazovat hranice dat stažených ze serveru.
1637 1637 Zobrazovat směrové šipky pomocí tabulek místo komplexní matematiky.
1638 1638 Zobrazovat neaktivní vrstvy dat jinou barvou.
1639 1639 Zobrazovat pořadová čísla úseků v cestě.
1640 1640 Vykreslovat virtuální uzly v modu výběru
1641 1641 Vykreslovat křížky uprostřed cest ve výběrovém módu.
1642 1642 Šířka kreslených GPX linií
1643 1643 Pitná voda
1644 1644 Použitelná z auta (drive through)
1645 1645 Drive-in
1646 1646 Autoškola
1647 1647 +++++
1648 1648 +++++
1649 1649 +++++
1650 1650 Čistírna
1651 1651 Dvojité zarovnávání
1652 1652 Dvojité zarovnávání zapnuté.
1653 1653 Výpusť odpadních vod
1654 1654 +++++
1655 1655 Duplikovat
1656 1656 Duplicitní čísla domů
1657 1657 Zduplikovat uzly používané více cestami.
1658 1658 Duplikovat výběr kopírováním a vložením.
1659 1659 Duplikovat tuto vrstvu
1660 1660 Duplicitní uzly
1661 1661 Zdvojené relace
1662 1662 Duplicitní uzly v cestě
1663 1663 Duplicitní cesty
1664 1664 Dynamicky
1665 1665 Dynamická tlačítka v postranních menu
1666 1666 Dynamické barvy závisle na hodnotách dat
1667 1667 Email
1668 1668 E-mailová adresa obsahuje neplatnou doménu: {0}
1669 1669 E-mailová adresa obsahuje neplatné uživatelské jméno: {0}
1670 1670 E-mailová adresa obsahuje znaky mimo rozsah ASCII
1671 1671 Neplatná e-mailová adresa
1672 1672 E10 (10% směs etanolu)
1673 1673 E85 (85% směs etanolu)
1674 1674 Projekce EPSG:4326 a Mercator jsou podporované
1675 1675 CHYBA
1676 1676 CHYBA: {0}
1677 1677 URL licence EULA není dostupné: {0}
1678 1678 Každý uzel musí spojovat přesně 2 cesty
1679 1679 východ/západ
1680 1680 Easting (vzdálenost od poledníku)
1681 1681 Upravit
1682 1682 Upravit vlastnosti silnice:
1683 1683 Upravit URL, odkud se dají stahovat doplňky.
1684 1684 Upravit značky
1685 1685 Upravit také...
1686 1686 Upravit filtr.
1687 1687 Upravit zeměpisnou šířku a délku uzlu.
1688 1688 Upravit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1689 1689 Upravit relaci #{0} ve vrstvě "{1}"
1690 1690 Upravit klávesovou zkratku
1691 1691 Upravit zdrojovou položku:
1692 1692 Upravit aktuální stránku nápovědy
1693 1693 Upravit vybranou relaci
1694 1694 Upravit název souboru nebo URL vybraných aktivních předvoleb
1695 1695 Upravit název souboru nebo URL u vybraného aktivního pravidla
1696 1696 Upravit název souboru nebo URL vybraného aktivního stylu
1697 1697 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1698 1698 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1699 1699 Upravit vybrané cesty pro ikony
1700 1700 Upravit zvolený zdroj.
1701 1701 Změnit hodnotu zvoleného klíče pro všechny objekty
1702 1702 Editační nástrojová lišta
1703 1703 Úpravy: {0}
1704 1704 Upraveno v:
1705 1705 Upraveno kým:
1706 1706 Vzdělání
1707 1707 Cestu lze zadat ručně do textového pole nebo vybrat kliknutím na tlačítko "...".
1708 1708 Elektrická zařízení
1709 1709 Elektrifikováno
1710 1710 Elektronika
1711 1711 Elektronické peněženky nebo kreditní karty
1712 1712 Elektronika
1713 1713 Objekty typu {0} nejsou podporovány.
1714 1714 Nadmořská výška
1715 1715 Výtah
1716 1716 Elipsoid ''{0}'' není podporován.
1717 1717 Název elipsoidu
1718 1718 Parametry elipsoidu
1719 1719 Je vyžadován elipsoid (+ellps=* nebo +a=*, +b =*)
1720 1720 E-mailová adresa
1721 1721 Násep
1722 1722 Ambasáda
1723 1723 Místo pro kontaktování záchranářů
1724 1724 Nouzový telefon
1725 1725 Nouzový pruh vedle dlouhých klesání pro bezpečné zastavení nákladních a jiných vozidel v případě selhání brzd.
1726 1726 Záchranná vozidla
1727 1727 Prázdný dokument
1728 1728 Prázdná metadata
1729 1729 Nalezen prázdný typ role, když bylo očekáváno jedno z {0}
1730 1730 Prázdné cesty
1731 1731 Povolit podporu HTTPS
1732 1732 Povolit vestavěné standardní ikony
1733 1733 Aktivovat filtr.
1734 1734 Zapnout vzdálené ovládání
1735 1735 Hodnotu přijmete zatržením políčka
1736 1736 Zapnutí/vypnutí automatického posunu mapy na naposledy umístěný uzel
1737 1737 Povolit/zakázat režim pro experty
1738 1738 Zapnout/vypnout drátový model mapy
1739 1739 Povolena podrobná úroveň ladících informací (trasování)
1740 1740 Doporučuj/nedoporučuj upload
1741 1741 Prosazování dopravních omezení
1742 1742 +++++
1743 1743 Zvětšit
1744 1744 Zadejte šířku/délku místa kam skočit.
1745 1745 Zadat URL
1746 1746 Zadejte URL ke stažení:
1747 1747 Zadejte id sady změn
1748 1748 K vytvoření poznámky zadejte podrobný komentář
1749 1749 Zadejte název hledaného místa
1750 1750 Zadejte jméno místa, které chcete najít:
1751 1751 Zadat roli, která se aplikuje na vybrané členy relace
1752 1752 Zadat roli všech členů relace
1753 1753 Zadejte hledaný výraz
1754 1754 Zadejte zdroj
1755 1755 Zadejte pokročilé vlastnosti OAuth
1756 1756 Vložte URL, ze kterého mají být stažena data
1757 1757 Zadejte komentář k nahraným datům
1758 1758 Zadejte přihlašovací údaje pro HTTP proxy
1759 1759 Zadejte přihlašovací údaje pro OSM API
1760 1760 Zadejte přihlašovací údaje pro hostitele
1761 1761 Zadejte easting a northing (x a y, vzdálenost od poledníku a rovníku) oddělené mezerou, čárkou nebo středníkem.
1762 1762 Zadejte jméno souboru:
1763 1763 Zadejte cestu nebo jméno složky:
1764 1764 Vložte text
1765 1765 Zadejte id objektu, který chcete stáhnout
1766 1766 Zadejte přístupový token OAuth
1767 1767 Zadejte souřadnice nového uzlu.
1768 1768 Zadejte hledaný výraz
1769 1769 Vchod
1770 1770 Vstup (průchod překážkou)
1771 1771 Číslo vchodu
1772 1772 Položka ''{0}'' vyžaduje verzi JOSM {1}. (Momentálně běží: {2})
1773 1773 Položka {0}
1774 1774 Krasojízda
1775 1775 +++++
1776 1776 +++++
1777 1777 Sexshop
1778 1778 Chyba
1779 1779 Chyba
1780 1780 Chyba při stahování dlaždic: {0}
1781 1781 Chyba během stahování
1782 1782 Chybové záhlaví "{0}" neodpovídalo očekávanému vzoru
1783 1783 Chyba ve filtru
1784 1784 Chyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - výraz musí vrátit elementy odlišné od stávajících
1785 1785 Chyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - levá strana logického součtu(|) musí vrátit sadu elementů
1786 1786 Chyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - negaci(-) nelze použít v tomto kontextu
1787 1787 Chyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - pravá strana logického součtu(|) musí vrátit sadu elementů
1788 1788 Chyba v {0} hodnota: {1}
1789 1789 Chyba při inicializaci testu {0}:\n {1}
1790 1790 Chyba při načítání vrstvy
1791 1791 Došlo k chybě při dotazu ''{0}'': ''{1}''
1792 1792 Při parsování gpx vrstvy ''{0}'' došlo k chybě. Bude dostupná pouze část dat.
1793 1793 Při parsování gpx souboru ''{0}'' došlo k chybě. Bude dostupná pouze část dat.
1794 1794 Chyba v souboru {0}
1795 1795 Chyba ve zpracování odpovědi serveru
1796 1796 Chyba parsování {0}:
1797 1797 Chyba přehrávání zvuku
1798 1798 Chyba při čtení záložky: %s
1799 1799 Chyba při čtení informace o revizi ze souboru revize: {0}
1800 1800 Chyba při přejmenovávání souboru z "{0}" na "{1}"
1801 1801 Chyba při exportu {0}:\n{1}
1802 1802 Chyba při získávání souborů z adresáře {0}\n
1803 1803 Chyba při čtení posunutí.\nOčekávaný formát: {0}
1804 1804 Chyba při zpracování vyhledávacího výrazu na pozici {0}
1805 1805 Chyba při čtení data.\nProsíme, použijte požadovaný formát
1806 1806 Chyba při čtení časového pásma.\nOčekávaný formát: {0}
1807 1807 Chyba při parsování {0}
1808 1808 Chyby
1809 1809 Chyby během stahování
1810 1810 Eskalátor
1811 1811 Únikový pruh
1812 1812 +++++
1813 1813 Odhadovaná velikost keše: {0}
1814 1814 Estonsko základní (Maaamet)
1815 1815 +++++
1816 1816 +++++
1817 1817 +++++
1818 1818 Estonsko ortho (Maaamet)
1819 1819 Evropský tlakovodní reaktor (EPR)
1820 1820 Vše
1821 1821 Příklady
1822 1822 Startovací činnosti specifické pro platformu
1823 1823 Existující uzel
1824 1824 Současné hodnoty
1825 1825 Konec
1826 1826 Ukončit JOSM
1827 1827 Ukončit JOSM s uložením. Neuložené změny budou nahrány na server a/nebo uloženy.
1828 1828 Ukončit JOSM bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
1829 1829 Ukončit okamžitě!
1830 1830 Ukončit JOSM
1831 1831 Výjezd do
1832 1832 Pro parametr ''+zone=...'' očekáváno celé číslo v rozsahu 1-60.
1833 1833 Očekávána neprázdná hodnota pro parametr ''{0}'', nalezeno ''{1}''
1834 1834 Očekáván číselný argument pro parametr ''{0}''
1835 1835 Očekáván vyhledávací výraz
1836 1836 Očekávám <i>min</i>/<i>max</i> za ''timestamp''
1837 1837 Režim pro experty
1838 1838 Expertní režim
1839 1839 Označených trasových bodů (waypoints) s časem odhadnutým podle polohy ve stopě.
1840 1840 Označených trasových bodů (waypoints) s platnou časovou značkou.
1841 1841 Export GPX souboru
1842 1842 Exportovat a uložit
1843 1843 Nastavení Exportu
1844 1844 Uložit vlastní nastavení do souboru
1845 1845 Uložit do souboru vybrané položky
1846 1846 Exportovat data do GPX souboru.
1847 1847 Export do GPX...
1848 1848 Získávám polohu podle GPS z EXIF
1849 1849 Tažení
1850 1850 Vytahování s dvojitým zarovnáváním
1851 1851 Vytáhnout cestu
1852 1852 Vytáhnout: pomocnou linii
1853 1853 Vytáhnout: hlavní linie
1854 1854 +++++
1855 1855 OPRAVIT
1856 1856 OPRAVIT
1857 1857 +++++
1858 1858 Látky (textil)
1859 1859 Zařízení
1860 1860 Barva zatmívání:
1861 1861 Intenzita zatmívání:
1862 1862 Přístup do adresáře ''{0}'' se nezdařil kvůli zabezpečení. Došlo k výjimce: {1}
1863 1863 Nepodařilo se přidat {0} ke kontrole značek
1864 1864 Nepodařilo se autentizovat uživatele ''{0}'' s heslem ''***'' jako uživatele OAuth
1865 1865 Nepodařilo se autorizovat žádost OAuth ''{0}''
1866 1866 Nepodařilo se přerušit probíhající operaci OAuth
1867 1867 Chybějící adresář keše se nepodařilo vytvořit: {0}
1868 1868 Nepodařilo se vytvořit adresář pro doplněk ''{0}''
1869 1869 Nepodařilo se vytvořit adresář doplňků ''{0}''. Nemohu vytvořit keš seznamu doplňků z webu s doplňky ''{1}''.
1870 1870 Nepodařilo se vytvořit informace o doplňku ''{0}'' z jeho manifestu
1871 1871 Selhalo vytvoření zdroje dlaždice
1872 1872 Nepodařilo se smazat zastaralý doplněk ''{0}''.
1873 1873 Nepodařilo se stáhnout seznam informací o doplňku
1874 1874 Nepodařilo se najít doplněk {0}
1875 1875 Chyba při práci se souborem ZIP ''{0}''. Došlo k výjimce: {1}
1876 1876 Předvolby se nepodařilo inicializovat. Chybějící adresář s předvolbami "{0}" nelze vytvořit.
1877 1877 Nepodařilo se inicializovat nastavení. Nepodařilo se nastavit soubor s nastavením na výchozí hodnoty: {0}
1878 1878 Nepodařilo se inicializovat předvolby. Adresář s předvolbami ''{0}'' není adresářem.
1879 1879 Nepodařilo se nainstalovat již stažený doplněk ''{0}''. Jeho instalaci přeskakuji. JOSM bude dále používat starou verzi doplňku.
1880 1880 Nepodařilo se nainstalovat doplněk ''{0}'' z dočasného staženého souboru ''{1}''. Selhalo jeho přejmenování.
1881 1881 Nepodařilo se nainstalovat doplněk ''{0}'' z dočasného staženého souboru ''{1}''. {2}
1882 1882 Selhalo nahrání stylů kreslení mapy z ''{0}''. Došlo k výjimce: {1}
1883 1883 Nepodařilo se načíst XML schéma.
1884 1884 Nelze načíst třídu map rendereru ''{0}''. Třída nebyla nalezena.
1885 1885 Nepodařilo se načíst zdroj ''{0}'', chyba je {1}.
1886 1886 Nepodařilo se načíst {0}, použijte nakešovaný soubor a opakujte pokus později: {1}
1887 1887 Nepodařilo se nalézt obrázek ''{0}''
1888 1888 Nepodařilo se najít zdroj ''{0}''.
1889 1889 Nepodařilo se otevřít URL
1890 1890 Nepodařilo se otevřít URL. V současné době není nastavená žádná platforma. Nejdříve ji, prosím, nastavte.
1891 1891 Nepovedlo se otevřít soubor s příponou ''{2}'' a jménem ''{3}'' ze souboru ZIP ''{0}''. Došlo k výjimce: {1}
1892 1892 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou.
1893 1893 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou. Cílové URL je prázdné.
1894 1894 Nepodařilo se otevřít vstupní proud zdroje ''{0}''
1895 1895 Selhalo procházení selektoru MapCSS
1896 1896 Selhalo zpracování stylů kreslení mapy z ''{0}''. Došlo k chybě: [{1}:{2}] {3}
1897 1897 Selhalo zpracování stylů kreslení mapy z ''{0}''. Došlo k chybě: {1}
1898 1898 Nepodařilo se rozklíčovat datum ''{0}'' z odpovědi serveru.
1899 1899 Selhalo zpracování pole ''{1}'' v nastavení s klíčem ''{0}''. Výjimka byla: {2}. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.
1900 1900 Nepodařilo se projít seznam doplňků z webu ''{0}''. Web přeskakuji. Došlo k výjimce: {1}
1901 1901 Nelze uložit předvolby do "{0}"
1902 1902 Nepodařilo se zajistit, aby se dialog s přihlašovacími údaji zobrazoval vždy navrchu. Došlo k bezpečnostní výjimce.
1903 1903 Nepodařilo se načíst CSS soubor ''help-browser.css''. Výjimka je: {0}
1904 1904 Chyba načtení zprávy dne (MOTD). Výjimka byla: {0}
1905 1905 Nepodařilo se přejmenovat soubor {0} na {1}.
1906 1906 Nepodařilo se získat přístupový token OAuth od správce přihlašovacích údajů.
1907 1907 Selhalo získání přihlašovacích údajů do OSM ze správce přihlašovacích údajů.
1908 1908 Nelze získat uživatelské informace aktuálního uživatele JOSM. Došlo k výjimce: {0}
1909 1909 Nepodařilo se uložit přihlašovací údaje k OSM do správce přihlašovacích údajů.
1910 1910 Načtení informací o doplňku ze souboru ''{0}'' se nepodařilo. Přeskakuji.
1911 1911 Nepodařilo se nastavit odkaz na objekt. Aktuální verze {0} nebyla v historii nalezena.
1912 1912 Neúspěšné nastavení odkazu. Odkaz id {0} nebyl nalezen v historii id {1}.
1913 1913 Nepodařilo se nastavit odkaz na objekt. Verze odkazu {0} není v historii dostupná.
1914 1914 Nepodařilo se podepsat spojení HTTP pomocí hlavičky ověřování totožnosti OAuth
1915 1915 Nepodařilo se uložit přístupový token OAuth do správce přihlašovacích údajů.
1916 1916 Nepodařilo se aktualizovat prvek s id {0}, protože aktuálně editovaná vrstva takový prvek neobsahuje
1917 1917 Nepodařilo se aktualizovat prvek s id {0}, protože aktuálně editovaná vrstva neexistuje
1918 1918 +++++
1919 1919 Falešný posun na východ a na sever
1920 1920 Statek
1921 1921 Stánek farmy
1922 1922 Zemědělská půda
1923 1923 Dvůr statku
1924 1924 Rychlé občerstvení
1925 1925 Rychlé vykreslování (vypadá ošklivě)
1926 1926 Násobitel rychlého přehrávání
1927 1927 Fatální: neúspěšná lokalizace obrázku ''{0}''. Toto je vážný konfigurační problém. JOSM přestane pracovat.
1928 1928 Faxové číslo
1929 1929 Poplatek
1930 1930 Travnatá horská krajina (fell)
1931 1931 Plot
1932 1932 Trajekt/přívoz
1933 1933 Trasa přívozu, trajektu
1934 1934 Přístaviště přívozu
1935 1935 Stahuji balík uzlů z ''{0}''
1936 1936 Stahuji balík relací z ''{0}''
1937 1937 Stahuji balík cest z ''{0}''
1938 1938 Stahuji uzel s id {0} z ''{1}''
1939 1939 Stahuji relaci s id {0} z ''{1}''
1940 1940 Stahuji cestu s id {0} z ''{1}''
1941 1941 Pozemní hokej
1942 1942 +++++
1943 1943 Soubor "{0}" neexistuje
1944 1944 Do souboru ''{0}'' nelze zapisovat. Zadejte prosím jiný název.
1945 1945 Název souboru:
1946 1946 Záložní soubory
1947 1947 Soubor již existuje. Chcete jej přepsat?
1948 1948 Očekáván název souboru pro vrstvu číslo {0}
1949 1949 Název souboru:
1950 1950 Soubor {0} již existuje. Přepsat?
1951 1951 Soubor {0} je načten pod jménem "{1}"
1952 1952 Soubor: {0}
1953 1953 Nápověda FileChooser.
1954 1954 Soubory
1955 1955 Soubory typu:
1956 1956 Soubory typu:
1957 1957 Naplnit jednu sadu změn a vrátit se do dialogu Nahrát data
1958 1958 Filtr
1959 1959 Filtr - skrytých:{0} nepřístupných:{1}
1960 1960 Způsob filtrování
1961 1961 Filtruje objekty - schová/zneaktivní je.
1962 1962 Filtrovaný řetězec:
1963 1963 Filtr:
1964 1964 Dokončit kreslení
1965 1965 Požární hydrant
1966 1966 Hasičská stanice
1967 1967 Ohniště
1968 1968 Ohniště
1969 1969 Rybaření
1970 1970 Opravit
1971 1971 Opravit zastaralé značky
1972 1972 Oprava {0}
1973 1973 Opravit konflikty značek
1974 1974 Opravit značky
1975 1975 Opravit vybraný problém.
1976 1976 Opravte, pokud je to možné.
1977 1977 Opravuji ({0}/{1}): ''{2}''
1978 1978 Opravuji chyby ...
1979 1979 Opravit
1980 1980 Vlajkový stožár
1981 1981 Čísla bytů
1982 1982 Plovoucí
1983 1983 Květinářství
1984 1984 Vyprázdnit keš dlaždic
1985 1985 Vystředit Editor relace s relací''{0}''ve vrstvě''{1}''
1986 1986 Adresáře
1987 1987 Následovat
1988 1988 Sledovat linii
1989 1989 Nalezeny následující problémy:
1990 1990 Jídlo a pití
1991 1991 Nepobytové zařízení, které poskytuje jídlo.
1992 1992 Sdílená jídelna několika restaurací
1993 1993 Jídlo a pití
1994 1994 Pěší
1995 1995 Fotbal
1996 1996 Pro
1997 1997 Pro jih a západ použijte buď záporná čísla nebo znaky S, W.
1998 1998 Oblasti s viditelným souvislým skalním podložím bez významné vegetace.
1999 1999 Pouze pro vybrané objekty
2000 2000 Pro tělo
2001 2001 Vynutit kreslení čar, pokud importovaná data neobsahují informace o čarách.
2002 2002 Doplnit spojovací čáry, pokud nejsou úseky cesty v datech obsaženy
2003 2003 Brod
2004 2004 Les
2005 2005 Zapomenout objekty, ale nemazat je na serveru při nahrávání.
2006 2006 Formátovat datumy podle {0}. Dnešní datum bude zobrazen jako {1} namísto {2}
2007 2007 Skok dopředu/vzad (vteřiny)
2008 2008 Nalezeno {0} odpovídajících výrazů
2009 2009 Fontána
2010 2010 Rámařství
2011 2011 Pumpa pro kola zdarma
2012 2012 Freemap.sk Auto
2013 2013 Freemap.sk Cyklo
2014 2014 Freemap.sk Turistika
2015 2015 Freemap.sk Lyže
2016 2016 Blokovat
2017 2017 Blokovat aktuální seznam slučovaných elementů.
2018 2018 Frekvence v hertzích (Hz)
2019 2019 Od
2020 2020 Z (výchozí zastávka)
2021 2021 Z ...
2022 2022 Z relace
2023 2023 Z URL
2024 2024 Čerpací stanice
2025 2025 Tankovací karty:
2026 2026 Typy paliv:
2027 2027 Celoobrazovkové zobrazení
2028 2028 Plně automatická
2029 2029 Funkce
2030 2030 Pohřební služba
2031 2031 Pozemní lanovka
2032 2032 Nábytek
2033 2033 +++++
2034 2034 G-K pásmo
2035 2035 Signály systému GLONASS
2036 2036 GPS body
2037 2037 Signály GPS
2038 2038 Popis GPS trasy
2039 2039 GPX soubory
2040 2040 Soubory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2041 2041 GPX trasa neobsahuje časové údaje
2042 2042 Data GPX budou zahrnuta do souboru sezení.
2043 2043 GPX trasa:
2044 2044 GRAFCAN - Kanárské ostrovy
2045 2045 GRAFCAN Express - Kanárské ostrovy
2046 2046 +++++
2047 2047 GTK Výběr barev
2048 2048 +++++
2049 2049 +++++
2050 2050 Gaelské hry
2051 2051 Signály systému Galileo
2052 2052 Gama
2053 2053 Garáže
2054 2054 Zahrada
2055 2055 Zahradnické centrum
2056 2056 Plynová elektrárna
2057 2057 Plynová izolace
2058 2058 Benzínová elektrárna
2059 2059 Plynojem
2060 2060 Brána
2061 2061 Rozchod (mm)
2062 2062 +++++
2063 2063 +++++
2064 2064 +++++
2065 2065 +++++
2066 2066 +++++
2067 2067 Obecný přístup
2068 2068 Typ generátoru
2069 2069 Rod
2070 2070 GeoJSON soubory
2071 2071 +++++
2072 2072 Geobase Silnice
2073 2073 Geodatastyrelsen (Dánsko)
2074 2074 +++++
2075 2075 +++++
2076 2076 +++++
2077 2077 +++++
2078 2078 Geografie
2079 2079 +++++
2080 2080 Geoobrázek: {0}
2081 2081 Geometrie
2082 2082 +++++
2083 2083 Geoportal 2: Ortofotomapa (letecké snímky)
2084 2084 +++++
2085 2085 +++++
2086 2086 Obrázky s GPS souřadnicemi
2087 2087 Geotermální elektrárna
2088 2088 Získání přístupového tokenu pro ''{0}''
2089 2089 Načíst seznam vrstev
2090 2090 Dárky/Suvenýry
2091 2091 +++++
2092 2092 Dej přednost v jízdě
2093 2093 Ledovec
2094 2094 Sklo
2095 2095 Skleněné lahve
2096 2096 Gliwice: Budynki (budovy)
2097 2097 Gliwice: Ortofotomapa 2013 (letecké snímky)
2098 2098 Zpět k dialogu uploadu
2099 2099 Zpět na krok 1/3
2100 2100 Podívat se informace o značce na OSM Wiki (F1)
2101 2101 Jít na Taginfo
2102 2102 Jít na domovskou stránku nápovědy pro JOSM
2103 2103 Přejít na následující stránku
2104 2104 Přejít na předchozí stránku
2105 2105 +++++
2106 2106 Golfové hřiště
2107 2107 Oběžná kabinková lanovka
2108 2108 Nákladní
2109 2109 Čas GPS (načten z předchozích fotografií):
2110 2110 +++++
2111 2111 +++++
2112 2112 Oprávnění
2113 2113 Trávník
2114 2114 Neudržovaná louka
2115 2115 Hřbitov u kostela
2116 2116 Gravitační odtok pro hadici
2117 2117 Graz: Basiskarte (základní mapa)
2118 2118 Zelený odpad
2119 2119 Zelená:
2120 2120 Zastavitelné území (Greenfield)
2121 2121 Zelinářství
2122 2122 Skleníkové zahradnictví
2123 2123 Soubor s posuvy mřížky ''{0}'' pro volbu +nadgrids není podporován.
2124 2124 Zásobník písku (pro posyp)
2125 2125 Úprava
2126 2126 Podzemní voda
2127 2127 Společný domov pro osoby se sociálními a zdravotními službami.
2128 2128 Vlnolam
2129 2129 +++++
2130 2130 +++++
2131 2131 Svodidla
2132 2132 Penzion/Bed & Breakfast
2133 2133 Rozcestník
2134 2134 +++++
2135 2135 +++++
2136 2136 Gymnastika
2137 2137 +++++
2138 2138 +++++
2139 2139 +++++
2140 2140 +++++
2141 2141 +++++
2142 2142 HDM (Humanitární tým OpenStreetMap)
2143 2143 +++++
2144 2144 +++++
2145 2145 +++++
2146 2146 Chyba HTTP {0} při načítání dlaždic
2147 2147 Podpora HTTPS v Vzdáleném ovládání
2148 2148 Habitat se stálezelenou a opadavou vegetací.
2149 2149 Kadeřnictví/Holičství
2150 2150 +++++
2151 2151 +++++
2152 2152 +++++
2153 2153 Osada
2154 2154 Odstranitelný díl plotu
2155 2155 Házená
2156 2156 Zábradlí
2157 2157 Hangár
2158 2158 Železářství
2159 2159 Má kryt?
2160 2160 Vyhřívaná?
2161 2161 Má klíč ''created_by'' nebo ''converted_by''
2162 2162 Má klíč ''note'', ''comment'' nebo ''description''
2163 2163 Má klíč ''source''
2164 2164 Má klíč ''watch''
2165 2165 Má značku OPRAVIT obsahující ''fixme'' nebo ''FIXME''
2166 2166 Zdraví
2167 2167 Obchod s naslouchadly
2168 2168 Vřesoviště
2169 2169 Nákladní vozidla
2170 2170 Živý plot
2171 2171 Výška
2172 2172 Výška (metrů)
2173 2173 Helipad (přistávací plocha pro vrtulníky)
2174 2174 Nápověda
2175 2175 Nápověda: {0}
2176 2176 Polokoule
2177 2177 Úkryt
2178 2178 Skrýt editační nástrojovou lištu
2179 2179 Skrýt objekty
2180 2180 Skrýt ikony v malém přiblížení
2181 2181 Skrýt nebo zobrazit toto přepínací tlačítko
2182 2182 Skrýt toto tlačítko
2183 2183 Skrýt tuto zprávu a již ji nikdy nezobrazovat
2184 2184 Skrýt objekty
2185 2185 +++++
2186 2186 Vysoký podvozek: lehké terénní vozidlo
2187 2187 Vozidla s více cestujícími
2188 2188 Zvýrazňovat cílové cesty a body
2189 2189 Zvýraznit cílové body a cesty během kreslení nebo výběru
2190 2190 Hlavní cesta
2191 2191 Duplicitní uzly na cestě (highway)
2192 2192 Nájezd není připojen k odpovídající silnici/nájezdu
2193 2193 Silniční kilometrovník
2194 2194 Autobusové nástupiště (zastaralé)
2195 2195 Typ silnice
2196 2196 Silniční síť
2197 2197 Silnice sdílí úsek s plochou
2198 2198 +++++
2199 2199 Turistika
2200 2200 Turistická trasa
2201 2201 Hinduistický chrám
2202 2202 Historický
2203 2203 Historická místa
2204 2204 Historický název
2205 2205 Historie
2206 2206 Historie (web)
2207 2207 Historie uzlu {0}
2208 2208 Historie relace {0}
2209 2209 Historie cesty {0}
2210 2210 Historie ještě není inicializovaná. Nepodařilo se nastavit základní objekt.
2211 2211 Historie ještě není inicializovaná. Nepodařilo se nastavit odkaz na základní objekt.
2212 2212 Držte Ctrl pro zapnutí přichytávání
2213 2213 Domů
2214 2214 Domácí dekorace
2215 2215 Domovská stránka
2216 2216 Koně
2217 2217 Dostihy
2218 2218 Jízda na koni
2219 2219 Nemocnice
2220 2220 +++++
2221 2221 +++++
2222 2222 +++++
2223 2223 Jméno domu
2224 2224 Číslo domu
2225 2225 Číslo domu ''{0}'' je duplicitní
2226 2226 Číslo domu je příliš daleko od ulice
2227 2227 Číslo domu bez ulice
2228 2228 Číslo domu {0}
2229 2229 Číslo domu {0} na {1}
2230 2230 Dům {0}
2231 2231 Odstín:
2232 2232 Posed
2233 2233 +++++
2234 2234 Umístění hydrantu
2235 2235 Jsem v časovém pásmu:
2236 2236 +++++
2237 2237 +++++
2238 2238 +++++
2239 2239 +++++
2240 2240 +++++
2241 2241 id
2242 2242 očekáváno id > 0. Nalezeno {0}
2243 2243 ID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}.
2244 2244 id:
2245 2245 IDEIB - Baleáry
2246 2246 +++++
2247 2247 +++++
2248 2248 +++++
2249 2249 Chyba vstupu/výstupu
2250 2250 Výjimka vstupu/výstupu
2251 2251 IOError při vytváření souboru, automatické ukládání bude přeskočeno: {0}
2252 2252 +++++
2253 2253 ITACyL - Kastilie a León
2254 2254 Lední hokej
2255 2255 Ikona
2256 2256 Cesty pro ikony:
2257 2257 Ikona:
2258 2258 Ignorovat
2259 2259 Vybraný problém příště ignorovat.
2260 2260 Ignorovat, ponechat relaci jak je
2261 2261 Sluč vrstvy i přes tuto poznámku
2262 2262 Ignorovat tuto radu a nahrát data
2263 2263 Ignorovat varování a i přesto nainstalovat styl
2264 2264 Ignorovat varování
2265 2265 Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?
2266 2266 Ignoruji zachycenou výjimku, protože nahrávání je zrušeno. Výjimka je: {0}
2267 2267 Ignoruji elementy
2268 2268 Ignoruji výjimku, protože stahování bylo přerušeno. Výjimka: {0}
2269 2269 Ignoruji chybu, protože úloha byla přerušena. Chyba: {0}
2270 2270 Ignoruji vadné URL: "{0}"
2271 2271 Ignoruji poškozené URL souboru: "{0}"
2272 2272 Ignoruji zdeformovanou geometrii: {0}
2273 2273 Ignoruji {0} uzlů bez souřadnic
2274 2274 Neplatná data
2275 2275 Neplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2276 2276 Neplatné URL dotazu na sadu změn.
2277 2277 Neplatná velikost bloku
2278 2278 Neplatná velikost bloku <= 0. Prosím, zadejte celé číslo > 1
2279 2279 Nesprávný formát vykreslení přerušované čáry, alespoň jedna hodnota musí být > 0
2280 2280 Nesprávný formát vykreslení přerušované čáry, hodnoty musí být kladné
2281 2281 Chybná struktura dokumentu. Nalezen bod, cesta, nebo relace mimo ''create'','' modify'', nebo ''delete''.
2282 2282 Neplatná položka v seznamu doplňků.
2283 2283 Neplatný výraz ''{0}''
2284 2284 Neplatná zeměpisná šířka ''{0}''
2285 2285 Neplatná hodnota parametru zem. šířky ''{0}'', obdrženo: {1}
2286 2286 Neplatná číselná hodnota vlastnosti "{0}". Přijatá hodnota je "{1}"
2287 2287 Neplatná zeměpisná délka ''{0}''
2288 2288 Neplatná hodnota parametru zem. délky ''{0}'', obdrženo: {1}
2289 2289 Nepovolený členský výraz: {0}
2290 2290 Chybná číselná hodnota atributu ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2291 2291 Neplatný objekt s id=0
2292 2292 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Nalezeno {1}.
2293 2293 Neplatný regulární výraz ''{0}''
2294 2294 Neplatná hodnota atributu ''changeset'' u nového objektu {1}. Nalezeno {0}. Nastavuji na 0.
2295 2295 Neplatná hodnota pro atribut ''changeset''. Nalezeno {0}.
2296 2296 Neplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}
2297 2297 Neplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.
2298 2298 Neplatná hodnota vlastnosti "version" (verze) na základním objektu OSM s ID {0}. Přijatá hodnota je {1}
2299 2299 Chybná hodnota v atributu ''{0}'' typu "double". Zadáno bylo ''{1}''.
2300 2300 Neplatná hodnota atributu ''{0}'' XML značky ''{1}''. Nalezeno {2}.
2301 2301 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2302 2302 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, zadáno ''{1}''
2303 2303 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''
2304 2304 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''
2305 2305 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''
2306 2306 Neplatná hodnota atributu ''ref'' elementu <nd>. Nalezeno {0}
2307 2307 Neplatná hodnota atributu ''{0}'' prvku ''{1}'' ve schopnostech serveru. Dostal jsem ''{2}''
2308 2308 Obrázek
2309 2309 Soubory s obrázky
2310 2310 Soubor s obrázkem nebylo možné smazat.
2311 2311 Pozadí snímků: Výchozí
2312 2312 Nastavení vrstvy podkladových map
2313 2313 URL podkladových map
2314 2314 URL podkladových map (výchozí)
2315 2315 Zeslabení mapového podkladu
2316 2316 Posunutí vrstvy snímků
2317 2317 Nastavení mapových podkladů
2318 2318 Služby podkladových map
2319 2319 Použité snímky
2320 2320 Pozadí: {0}
2321 2321 Označené obrázky ({0}/{1})
2322 2322 Obrázky s polohou v EXIF datech ({0}/{1})
2323 2323 Imperiální
2324 2324 Importovat zvuk
2325 2325 Importovat data z URL
2326 2326 Importovat obrázky
2327 2327 Importovat log
2328 2328 Import není možný
2329 2329 Zvyšování přesnosti cest
2330 2330 Režim zvyšování přesnosti cest
2331 2331 Na pozadí
2332 2332 V případě semaforu:
2333 2333 V sadě změn:
2334 2334 V konfliktu s:
2335 2335 Ve smíšeném režimu určete objekty následovně: {0}<br/>({1} znamená <i>uzel</i>, {2} znamená <i>cestu</i> a {3} znamená <i>relaci</i>)
2336 2336 V oblasti přílivu
2337 2337 Sklon ve stupních
2338 2338 Stoupání
2339 2339 Zahrnout data GPX do souboru sezení .joz.
2340 2340 Zapsat data OSM do souboru sezení .joz.
2341 2341 Včlenit uzel do nejbližšího úseku cesty
2342 2342 Nekompletní <member> specifikace s ref=0
2343 2343 Neúplný
2344 2344 Nekompletní nahrávání a/nebo ukládání
2345 2345 Nesprávný formát označení bodu s hlasovou poznámkou: {0}
2346 2346 Nesprávný počet parametrů
2347 2347 Nesprávný formát
2348 2348 Chybný kruhový objezd (highway: {0} místo {1})
2349 2349 Nesprávný formát označení bodu: {0}
2350 2350 Zvětšit přiblížení
2351 2351 +++++
2352 2352 V budově
2353 2353 Průmysl
2354 2354 Inerciální udržení fúze (ICF)
2355 2355 Informace
2356 2356 Informace
2357 2357 Informační tabule
2358 2358 Turistické informační centrum
2359 2359 Informační terminál
2360 2360 Informace o vrstvě
2361 2361 Přístup k informacím elektronickými metodami
2362 2362 Informace dostupné pomocí sluchátek nebo mobilního telefonu.
2363 2363 Informativní varování, může obsahovat mnoho falešných položek.
2364 2364 Inicializace
2365 2365 Inicializace API OSM
2366 2366 Inicializuji sezení na serveru OSM...
2367 2367 Inicializace mapových stylů
2368 2368 Inicializace bodů je stažení ...
2369 2369 Inicializace bodů k aktualizaci ...
2370 2370 Inicializace předvoleb
2371 2371 Inicializace relací k aktualizaci ...
2372 2372 Inicializace validátoru
2373 2373 Inicializace cest k aktualizaci ...
2374 2374 Nápis
2375 2375 Instalovat certifikát místního počítače JOSM do kořenového úložiště klíčů systému/prohlížeče
2376 2376 Nainstalovat...
2377 2377 Instalace doplňků
2378 2378 Instaluji aktualizované doplňky
2379 2379 Bytové dekorace
2380 2380 Interní předvolby
2381 2381 Interní chyba serveru
2382 2382 Interní styl by měl být použit jako základ pro vrstvení dalších pravidel zobrazování
2383 2383 Mezinárodní název
2384 2384 Přístup k Internetu
2385 2385 Přístup k Internetu
2386 2386 Poplatek za přístup k Internetu
2387 2387 Značky pro Internet
2388 2388 Křížení mezi cestami v multipolygonu
2389 2389 Nelze vyřešit protnutí tří nebo více cest. Končím.
2390 2390 Neplatné API URL
2391 2391 Zadán neplatný seznam id\nNelze pokračovat.
2392 2392 Neplatné URL ''{0}'' v doplňku {1}
2393 2393 Neplatný ohraničující rámeček
2394 2394 Neplatné souřadnice: {0}
2395 2395 Nepoužitelná datová sada
2396 2396 Neplatné datum
2397 2397 Neplatné hodnoty data/času
2398 2398 Chybný jar soubor "{0}"
2399 2399 Neplatný posun
2400 2400 Chybný popis ''{0}'' v doplňku {1}
2401 2401 Neplatné číslo hlavní verze ''{0}'' doplňku {1}
2402 2402 Neplatné nastavení projekce: {0}
2403 2403 Neplatný vyhledávaný výraz
2404 2404 Neplatné URL služby.
2405 2405 Neplatný řádek při kontrole pravopisu: {0}
2406 2406 Neplatný řádek při kontrole značek - {0}: {1}
2407 2407 Neplatné časové pásmo
2408 2408 Neplatné id uživatele
2409 2409 Neplatné jméno uživatele
2410 2410 Neplatná hodnota {0} parametru ''has_arg''
2411 2411 Neplatná mezera v klíči vlastnosti
2412 2412 Neplatná/nepodporovaná syntaxe.
2413 2413 Obrácený filtr
2414 2414 +++++
2415 2415 +++++
2416 2416 +++++
2417 2417 +++++
2418 2418 Je tato vodní plocha nestálá (sezónně vysychá)?
2419 2419 Ostrov
2420 2420 Ostrůvek
2421 2421 Samota
2422 2422 Zdá se, že může dojít k závažnému <b>ohrožení bezpečnosti</b>.<br><br>Nyní se vás Windows zeptají, zda chcete odstranit tento nebezpečný certifikát.<br>Pro vaše bezpečí, <b>prosím, klikněte na Ano</b> v následujícím dialogu.
2423 2423 Zdá se, že JOSM při posledním spuštění havaroval. Chcete obnovit data?
2424 2424 Podporován je protokol verze 0.6, ale server tvrdí že podporuje od {0} do {1}.
2425 2425 Položka {0} nenalezena v seznamu.
2426 2426 +++++
2427 2427 JOSM prohlížeč nápovědy
2428 2428 URL pro stahování doplňků JOSM.
2429 2429 Soubory s vlastním nastavením JOSM (*.xml)
2430 2430 JOSM výchozí nastavení (MapCSS)
2431 2431 JOSM očekával, že v sadě dat najde prvek [{0} {1}], ale nenašel ho tam. Nahlaste to, prosím, na {2}. Nejedná se o kritickou chybu, takže byste měli být schopni dále pokračovat v práci.
2432 2432 JOSM se nepodařilo stáhnout seznam doplňků:
2433 2433 JOSM je nastaven, aby používal proxy podle nastavení systému, ale JVM není nastavena, aby je byla schopna zjistit. Měním nastavení na ''Žádná proxy''
2434 2434 Certifikát JOSM místního počítače nalezen v {0} úložišti: {1}
2435 2435 JOSM se pokusil přistoupit k následujícím zdrojům:<br>{0}avšak <b>neúspěšně</b>, kvůli následujícím chybám v síti:<br>{1}Může to být důsledek chybějícího nastavení proxy serveru.<br>Chcete teď změnit nastavení proxy?
2436 2436 JOSM se snažil načíst následující zdroje:<br>{0},ale <b>nepodařilo</b> se to kvůli následujícím chybám proxy:<br>{1}Chcete teď změnit vaše nastavení proxy?
2437 2437 Doplněk {1} vyžaduje JOSM verze {0}.
2438 2438 webová stránka JOSM
2439 2439 JOSM bude vždy naslouchat na portech <b>{0}</b> (http) a <b>{1}</b> (https) localhost.<br>Tyto porty nelze měnit, protože odkazy na ně jsou součástí externích aplikací komunikujících s JOSM.
2440 2440 JOSM brzy přestane s touto verzí pracovat. Důrazně doporučujeme aktualizovat na Java {0}.
2441 2441 JOSM použije EPSG:4326 pro dotaz na server, ale výsledek může být jiný v závislosti na WMS serveru
2442 2442 JOSM-Trac login na josm.openstreetmap.de
2443 2443 +++++
2444 2444 Verze prostředí Java: {0}
2445 2445 Klenotnictví
2446 2446 Funkce spojení ploch
2447 2447 Připojit uzel k cestě
2448 2448 Potvrzení napojení plochy
2449 2449 Spojit překrývající se plochy
2450 2450 Spojeny překrývající se plochy
2451 2451 Spojí plochy, které se navzájem překrývají
2452 2452 Skok na pozici
2453 2453 Skočit tam
2454 2454 Skok na místo
2455 2455 Přejít na další značku
2456 2456 Přejít na předchozí značku
2457 2457 Křižovatka
2458 2458 +++++
2459 2459 +++++
2460 2460 +++++
2461 2461 +++++
2462 2462 Motokáry
2463 2463 Katastrální mapa Slovenska (KaPor, 2010-04)
2464 2464 Katastrální mapa Slovenska (KaPor, 2011-05)
2465 2465 +++++
2466 2466 Katowice: Ortofotomapa (letecké snímky)
2467 2467 Ponechat
2468 2468 Zachovat záložní soubory při ukládání datových vrstev
2469 2469 Ponechat moje souřadnice
2470 2470 Ponechat můj stav vymazáno
2471 2471 Doplněk ponechat
2472 2472 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z místní datové sady
2473 2473 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sady
2474 2474 Ponechat jejich souřadnice (serveru)
2475 2475 Ponechat cizí stav vymazáno
2476 2476 Ponechat tohoto člena relace v cílovém objektu
2477 2477 +++++
2478 2478 +++++
2479 2479 Obrubník
2480 2480 Klíč
2481 2481 Klíč ''{0}'' je neplatný.
2482 2482 Klíč ''{0}'' vypadá jako ''{1}''.
2483 2483 Klíč ''{0}'' se nenachází mezi předvolbami.
2484 2484 Klíč nemůže být prázdný, když je použit operátor značky. Příklad použití: klíč=hodnota
2485 2485 Klíč je příliš dlouhý (maximum je {0} znaků):
2486 2486 Klávesa:
2487 2487 Klíč: {0}
2488 2488 Klávesové zkratky
2489 2489 Klíčová slova
2490 2490 Mateřská škola
2491 2491 Kiosek
2492 2492 Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
2493 2493 Kuchyňské studio
2494 2494 +++++
2495 2495 LKS-92 (Lotyšsko TM)
2496 2496 LPG (propan-butan)
2497 2497 +++++
2498 2498 +++++
2499 2499 +++++
2500 2500 +++++
2501 2501 +++++
2502 2502 +++++
2503 2503 +++++
2504 2504 +++++
2505 2505 +++++
2506 2506 Popis zvukové (obrázku a web) značky
2507 2507 Místo pro jmenovku
2508 2508 Lambertova zóna 4 (Francie)
2509 2509 Lambert 93 (Francie)
2510 2510 Lambert CC zóna
2511 2511 Lambertova zóna CC9 (Francie)
2512 2512 Lambertovo úhlojevné kuželové zobrazení
2513 2513 Lambertova zóna (Estonsko)
2514 2514 Využití krajiny
2515 2515 Skládka odpadu
2516 2516 +++++
2517 2517 +++++
2518 2518 Duplicitní uzly na plochách (landuse)
2519 2519 Značky jízdních pruhů
2520 2520 Jízdních pruhů
2521 2521 Pruhy ve směru cesty
2522 2522 Pruhy v protisměru cesty
2523 2523 Jazyk
2524 2524 Velká oblast pokrytá blátem.
2525 2525 Velká plocha pokrytá pískem.
2526 2526 +++++
2527 2527 Režim lasa
2528 2528 Režim výběru lasem: výběr prvků probíhá ručním kreslením oblasti výběru
2529 2529 Poslední změna {0}
2530 2530 Datum poslední změny
2531 2531 Datum poslední kontroly (YYYY-MM-DD)
2532 2532 Poznámka k poslední kontrole
2533 2533 Doplňky byly naposledy aktualizovány před {0} dny.
2534 2534 šířka/délka
2535 2535 Šířka/Délka (geodetické)
2536 2536 Zeměpisná šířka
2537 2537 Zeměpisná šířka:
2538 2538 Spustit výběr souboru
2539 2539 Spustit prohlížeč se statistikou Taginfo pro zvolený objekt
2540 2540 Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změn
2541 2541 Zobrazí okno prohlížeče s informacemi o uživateli
2542 2542 Spustit prohlížeč s nápovědou z Wiki k vybranému objektu
2543 2543 Spustit přes celou obrazovku
2544 2544 Otevře dialog pro sady změn
2545 2545 Spustit prohlížeč s informacemi o uživateli
2546 2546 Prádelna
2547 2547 +++++
2548 2548 Bowling na trávě
2549 2549 Vrstva
2550 2550 Vrstva ''{0}'' již neexistuje. Nelze odstranit konflikt pro objekt ''{1}''.
2551 2551 Vrstva ''{0}'' obsahuje změny, které se nedoporučuje nahrát.
2552 2552 Vrstva ''{0}'' obsahuje změny, které by se měly uložit do odpovídajícího souboru ''{1}''.
2553 2553 Vrstva ''{0}'' obsahuje změny, které by měly být nahrány na server.
2554 2554 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k uložení.
2555 2555 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k nahrání na server.
2556 2556 Vrstva ''{0}'' není uložená v souboru
2557 2557 Vrstva ''{0}'' musí být v seznamu vrstev
2558 2558 Vrstva ''{0}'' není podporována
2559 2559 Název vrstvy a cesta k souboru
2560 2560 Vrstva obsahuje neuložená data. Uložit je teď.
2561 2561 Vrstva neobsahuje neuložená data.
2562 2562 Název vrstvy
2563 2563 Vrstva není v seznamu.
2564 2564 Vrstva: {0}
2565 2565 Vrstvy
2566 2566 Posun zahájení (sekund)
2567 2567 Zábradlí vlevo
2568 2568 Volný čas
2569 2569 Délka
2570 2570 Délka (v metrech)
2571 2571 Délka v metrech
2572 2572 Délka hodnoty značky ''{0}'' na objektu {1} překročila maximální dovolenou délku {2}. Délka hodnoty je {3}.
2573 2573 Délka: {0}
2574 2574 Méně výrazné symboly uzlů v malém zvětšení
2575 2575 Železniční přejezd
2576 2576 Knihovna
2577 2577 Licence
2578 2578 Typy oprávnění
2579 2579 Závora
2580 2580 Lehká přepravní vozidla (do 3.5 t)
2581 2581 Nadzemní dráha
2582 2582 Maják
2583 2583 Linie kontaktu moře a pevniny (voda je na pravé straně cesty).
2584 2584 Typ vedení
2585 2585 Řádek {0} sloupec {1}:
2586 2586 Odkaz na soubor GPX z vašeho místního disku.
2587 2587 Odkaz na lokální datový soubor OSM.
2588 2588 Seznam
2589 2589 Seznam v roli {0} není aktuálně součástí srovnávací dvojice.
2590 2590 Seznam prvků v mé datové sadě, např. v místní datové sadě
2591 2591 Seznam prvků v cizí datové sadě, např. v datové sadě na serveru
2592 2592 Seznam seznamů
2593 2593 Seznam map
2594 2594 Seznam sloučených prvků. Seznam s mými prvky bude nahrazen tímto seznamem, pokud budou použity změny sloučení.
2595 2595 Seznam poznámek
2596 2596 Seznam naposledy otevřených souborů
2597 2597 Osvětlení
2598 2598 +++++
2599 2599 Obytná zóna
2600 2600 Načíst všechny vadné dlaždice
2601 2601 Načíst všechny dlaždice
2602 2602 Otevřít sezení
2603 2603 Načíst dlaždici
2604 2604 Načíst sezení ze souboru.
2605 2605 Nahrávat data z API
2606 2606 Načíst historii
2607 2607 Načíst vrstvy podkladových map
2608 2608 Načíst rodičovské relace
2609 2609 Načíst profil
2610 2610 Načíst relaci
2611 2611 Načíst ze serveru seznam vašich otevřených sad změn
2612 2612 Načítají se data
2613 2613 Načítání doplňků, které se mají načíst nejdříve
2614 2614 Nahrávám historii pro uzel {0}
2615 2615 Nahrávám historii pro relaci {0}
2616 2616 Nahrávám historii pro cestu {0}
2617 2617 Načítání nastavení mapových podkladů
2618 2618 Nahrávám rodičovské relace
2619 2619 Načítám doplněk ''{0}''...
2620 2620 Načítání doplňků
2621 2621 Načítání doplňků...
2622 2622 Nahrávám zdroj předvoleb z ''{0}''
2623 2623 Nahrávám zdroje pravidel z ''{0}''
2624 2624 Načítání sezení ''{0}''
2625 2625 Nahrávám zdroje stylů z ''{0}''
2626 2626 Nahrávám {0}
2627 2627 Místní soubory
2628 2628 Místní název
2629 2629 Místní název
2630 2630 Umístěný v budově?
2631 2631 Umístění
2632 2632 Místo přechodu
2633 2633 Překryvná vrstva Locator
2634 2634 Uzamykatelný
2635 2635 Plavební komora
2636 2636 +++++
2637 2637 Odhlašuji sezení ''{0}''...
2638 2638 +++++
2639 2639 +++++
2640 2640 Dlouhé segmenty
2641 2641 Zeměpisná délka
2642 2642 Zeměpisná délka:
2643 2643 Hledat v:
2644 2644 Vzhled a chování
2645 2645 Hledat v:
2646 2646 Vyhlídková věž
2647 2647 Hledám soubory s obrázky
2648 2648 Najít cesty a uzly se značkou OPRAVIT (FIXME) v jakékoliv hodnotě vlastnosti.
2649 2649 Vyhledat zvolené prvky v seznamu chyb.
2650 2650 Vyhledat
2651 2651 Loterie
2652 2652 Rampa pro zavazadla
2653 2653 +++++
2654 2654 +++++
2655 2655 +++++
2656 2656 +++++
2657 2657 +++++
2658 2658 +++++
2659 2659 +++++
2660 2660 +++++
2661 2661 +++++
2662 2662 +++++
2663 2663 +++++
2664 2664 +++++
2665 2665 +++++
2666 2666 +++++
2667 2667 +++++
2668 2668 +++++
2669 2669 +++++
2670 2670 MTB klasifikace
2671 2671 +++++
2672 2672 Pojízdný pás
2673 2673 Hlavní datová sada neobsahuje uzel {0}
2674 2674 Hlavní nástrojová lišta
2675 2675 Vytvořit Zvukovou značku v místě ukazatele přehrávání
2676 2676 Vytvořit paralelní kopie cest
2677 2677 Pokud používáte --selection, ujistěte se, že nahrajete nějaká data
2678 2678 Neplatné URL licence EULA: {0}
2679 2679 Chybné vety: {0}
2680 2680 Nákupní středisko
2681 2681 Umělé objekty
2682 2682 Spravovat otevřené sady změn a výběr sad k nahrání
2683 2683 Manuální
2684 2684 Ruční srovnání
2685 2685 Ruční
2686 2686 Manuální konfigurace HTTP proxy
2687 2687 Mapa
2688 2688 Styly kreslení mapy
2689 2689 Projekce mapy
2690 2690 Nastavení mapy
2691 2691 Informace o stylu mapy
2692 2692 Nastavení stylů kreslení mapy
2693 2693 Soubor barevného stylu mapy (*.mapcss, *.zip)
2694 2694 Soubory stylu vykreslování mapy (*.xml, *.mapcss, *.zip)
2695 2695 Soubor barevného stylu mapy (*.xml, *.zip)
2696 2696 Mapa: {0}
2697 2697 Selektor MapCSS
2698 2698 +++++
2699 2699 +++++
2700 2700 +++++
2701 2701 +++++
2702 2702 +++++
2703 2703 Přístav
2704 2704 Lodní palivo
2705 2705 Námořní
2706 2706 Označit vybrané značky jako nerozhodnuté
2707 2707 Značky z pojmenovaných bodů
2708 2708 Značky z {0}
2709 2709 +++++
2710 2710 +++++
2711 2711 +++++
2712 2712 Spárovat první fotografii a první bod GPX záznamu
2713 2713 Dosazení fotografií do trasy selhalo.
2714 2714 Materiál
2715 2715 Identifikátor množiny matic
2716 2716 Maximální stáří uzavřené poznámky (dní):
2717 2717 Max. zátěž osy (tun)
2718 2718 Max. výška (m)
2719 2719 Max. výška (metry, pouze pokud enforcement=maxheight)
2720 2720 Max. šířka
2721 2721 Max. délka (m)
2722 2722 Max. délka
2723 2723 Max. rychlost (km/h)
2724 2724 Max. rychlost (km/h, pouze pokud enforcement=maxspeed)
2725 2725 Max. rychlost nákladních vozidel (km/h)
2726 2726 Max. rychlost ve směru cesty
2727 2727 Max. rychlost v protisměru cesty
2728 2728 Max. hmotnost (tun)
2729 2729 Max. hmotnost (tuny, pouze pokud enforcement=maxweight)
2730 2730 Max. šířka (m)
2731 2731 Max. úroveň zvětšení:
2732 2732 Maximální plocha na požadavek:
2733 2733 Maximální počet současných stahování od hostitele:
2734 2734 Maximum současných stahování:
2735 2735 Maximální délka (v metrech) vykreslovaných čar z místních souborů. Chcete-li vykreslovat všechny čáry, zadejte ''-1''.
2736 2736 Maximální délka (v metrech) vykreslovaných čar. Chcete-li vykreslovat všechny čáry, zadejte ''-1''.
2737 2737 Maximální délka (v metrech)
2738 2738 Maximální délka v lokálních souborech (v metrech)
2739 2739 Maximální velikost diskové keše (na jednu sadu snímků) v MB:
2740 2740 +++++
2741 2741 Louka
2742 2742 Zdravotnické potřeby
2743 2743 Člen
2744 2744 Členové
2745 2745 Zapamatované členy nelze přidat, protože nejsou součástí aktuální vrstvy
2746 2746 Členové(vyřešeno)
2747 2747 Členy (s konflikty)
2748 2748 Památník
2749 2749 +++++
2750 2750 Jméno v menu
2751 2751 Jméno v menu (výchozí)
2752 2752 +++++
2753 2753 +++++
2754 2754 Mercatorova projekce
2755 2755 Sloučit
2756 2756 Spojit uzly
2757 2757 Sloučit vrstvu
2758 2758 Spoj uzly do nejstaršího
2759 2759 Sloučit výběr
2760 2760 Sloučit aktuální vrstvu do jiné vrstvy
2761 2761 Spojit vybrané objekty do jiné vrstvy.
2762 2762 Sloučit tuto vrstvu do jiné vrstvy
2763 2763 Seznam slučovaných členů zablokován. Již nezbývají žádné konflikty v seznamu členů této relace.
2764 2764 Seznam sloučených uzlů zablokován. Již nezbývají žádné konflikty v seznamu uzlů této cesty.
2765 2765 Slučované uzly nejsou dosud zablokované. Příkaz pro řešení nelze vytvořit.
2766 2766 Slučované uzly nejsou dosud zablokované. Příkaz pro řešení nelze vytvořit.
2767 2767 Sloučená verze
2768 2768 Slučování dat...
2769 2769 Sloučení smazaných objektů selhalo
2770 2770 Slučování vrstev
2771 2771 Slučování vrstev s odlišnými pravidly nahrávání
2772 2772 Sloučení mnoha objektů s rozličnými metodami uploadu
2773 2773 Zpráva
2774 2774 Oznamování zpráv
2775 2775 Zprávu dne není možné zobrazit
2776 2776 +++++
2777 2777 Způsob výroby
2778 2778 Metrický
2779 2779 +++++
2780 2780 Malý pivovar
2781 2781 Klikejte prostředním tlačítkem pro cyklování seznamem.<br>Podržte CTRL pro přímý výběr položky ze seznamu myší.<hr>
2782 2782 Vojenský prostor
2783 2783 Min. šířka
2784 2784 Min. délka
2785 2785 Min. rychlost (km/h)
2786 2786 Min. úroveň zvětšení:
2787 2787 Šachta
2788 2788 Minimapa
2789 2789 Malý kruhový objezd
2790 2790 Minigolf
2791 2791 +++++
2792 2792 Minimální verze JOSM:
2793 2793 Minimální věk
2794 2794 Minimální vzdálenost (pixelů)
2795 2795 +++++
2796 2796 Minuty: {0}
2797 2797 Zrcadlit
2798 2798 Zrcadlit vybrané uzly a cesty.
2799 2799 Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}
2800 2800 Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}
2801 2801 Chybějící atribut ''version'' na OSM objektu s id {0}
2802 2802 Chybějící atribut ''{0}'' na značce XML ''{1}''.
2803 2803 Ve značce chybí klíč nebo hodnota.
2804 2804 Chybí povinný atribut ''{0}'' XML elementu {1}.
2805 2805 Chybějící povinný atribut ''{0}'' na <nd> v cestě {1}
2806 2806 povinný atribut ''{0}'' chybí
2807 2807 Chybí povinné atributy ohraničení prvku. Mám minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2808 2808 Chybí cíl pro sloučení pro uzel s id {0}
2809 2809 Chybí cíl pro sloučení pro relaci s id {0}
2810 2810 Při slučování nebyla cílová cesta pro cestu s id {0} nalezena
2811 2811 Chybí cíl typu {0} pro sloučení s id {1}
2812 2812 Chybějící překlad značky name:*
2813 2813 Chybějící name:*={0}. Přidejte značku se správným kódem jazyka.
2814 2814 Chybějící operátor pro NOT
2815 2815 Chybí parametr pro NEBO
2816 2816 Chybějící parametr pro XOR
2817 2817 Chybějící informace o přechodu pro chodce
2818 2818 Chybějící číslo hlavní verze v doplňku {0}
2819 2819 Chybějící sloupy/stožáry elektrického vedení
2820 2820 Soubor předvoleb "{0}" nenalezen. Vytvářím výchozí soubor předvoleb.
2821 2821 Chybějící povinný atribut ''{0}''.
2822 2822 Chybějící totožnost uživatele
2823 2823 Překlep v klíči vlastnosti
2824 2824 Překlep v hodnotě vlastnosti
2825 2825 Smíšená lanovka
2826 2826 Smíšené typy duplicitních bodů
2827 2827 +++++
2828 2828 +++++
2829 2829 Mobilní telefony
2830 2830 Režim: kreslení přichytávání úhlů
2831 2831 Režim: {0}
2832 2832 Modelářské letiště
2833 2833 Nepoužívat módy (styl Potlachu)
2834 2834 Změněno
2835 2835 Změněné časy (časové značky) zvukových souborů.
2836 2836 Změnit seznam vrstev podkladových map zobrazených v nabídce Mapové podklady.
2837 2837 +++++
2838 2838 +++++
2839 2839 +++++
2840 2840 Směnárna
2841 2841 Monitorovací stanice
2842 2842 Monitoruje:
2843 2843 Jednokolejnicová dráha
2844 2844 +++++
2845 2845 Kotviště
2846 2846 Více informací...
2847 2847 Více informací o této předvolbě
2848 2848 Více poznámek ke stažení
2849 2849 Nalezena více než jedna cesta "from"
2850 2850 Nalezena více než jedna cesta "to"
2851 2851 Nalezen více než jeden uzel v roli "přes"
2852 2852 Více...
2853 2853 Mešita
2854 2854 +++++
2855 2855 Motokros
2856 2856 Motorová vozidla
2857 2857 Motorový člun
2858 2858 Motorová vozidla
2859 2859 Motocykly
2860 2860 Obchodník s motocykly
2861 2861 Značka motockyklu
2862 2862 Silnice pro motorová vozidla
2863 2863 Motorové sporty
2864 2864 Dálnice
2865 2865 Dálniční sjezd (exit)
2866 2866 Dálnice - nájezd, rampa, kolektor
2867 2867 Trasa pro horská kola
2868 2868 Horský průsmyk
2869 2869 Jízda na horském kole
2870 2870 Připevněná na
2871 2871 Pohyblivý most
2872 2872 Přesunout uzel na cestu
2873 2873 Přesunout uzel...
2874 2874 Posuňte úsek podél jeho normály, potom pusťte tlačítko myši.
2875 2875 Přesunout dialog do postranního panelu
2876 2876 Posunout dolů
2877 2877 Posunout vybrané elementy o jednu pozici dolu
2878 2878 Přesun prvků
2879 2879 Přesunout filtr dolu.
2880 2880 Přesunout filtr nahoru.
2881 2881 Posunout doleva
2882 2882 Zarovná uzly objektu tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90 nebo 180 stupňů
2883 2883 Objekty přesunete tažením; zmáčkněte Shift pro přidání do výběru (Ctrl pro přepnutí stavu vybrání); Shift-Ctrl pro rotaci výběru; Alt-Ctrl pro změnu velikosti; nebo změňte výběr
2884 2884 Přesunout objekty {0}
2885 2885 Posunout doprava
2886 2886 Přesunout značky z cest na relace
2887 2887 Přesunout zvolené členy dolů
2888 2888 Přesunout zvolené členy nahoru
2889 2889 Posuňte bod podél některého úseku a potom uvolněte tlačítko myši.
2890 2890 Přesunout uzel na nejbližší segment cesty a vložit ho do něj
2891 2891 Přesunout zvolenou položku o řádek níže.
2892 2892 Přesunout zvolenou položku o řádek výše.
2893 2893 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.
2894 2894 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.
2895 2895 Přesunout vybrané uzly, aby ležely na jedné přímce.
2896 2896 Přesunout vybrané uzly do kruhu.
2897 2897 Přesunout je
2898 2898 Posunout nahoru
2899 2899 Posune vybrané položky o jednu pozici nahoru.
2900 2900 Přesunout {0}
2901 2901 Přesune objekty {0}
2902 2902 Kino
2903 2903 Bahno
2904 2904 Různé sporty
2905 2905 Kombinace kláves: {0}
2906 2906 Více relací "přiřazená ulice" (associatedStreet)
2907 2907 Několik členů odkazuje na stejný objekt
2908 2908 Více názvů ulic v jedné relaci
2909 2909 Vícenásobné hodnoty
2910 2910 +++++
2911 2911 Vnitřní cesta multipolygonu je venku
2912 2912 Multipolygon není uzavřený
2913 2913 Muzeum
2914 2914 Hudba
2915 2915 Hudební nástroje
2916 2916 Mé sady změn
2917 2917 Má datová sada neobsahuje značku s klíčem {0}
2918 2918 Má verze
2919 2919 Moje verze (místní datová sada)
2920 2920 Můj se sloučeným
2921 2921 Můj s cizím
2922 2922 +++++
2923 2923 +++++
2924 2924 +++++
2925 2925 +++++
2926 2926 +++++
2927 2927 +++++
2928 2928 +++++
2929 2929 +++++
2930 2930 +++++
2931 2931 +++++
2932 2932 +++++
2933 2933 +++++
2934 2934 +++++
2935 2935 +++++
2936 2936 NMEA import selhal!
2937 2937 Import NMEA úspěšný:
2938 2938 NMEA-0183 soubory
2939 2939 +++++
2940 2940 +++++
2941 2941 +++++
2942 2942 +++++
2943 2943 soubor mřížky NTv2
2944 2944 +++++
2945 2945 +++++
2946 2946 Název
2947 2947 Jméno (nepovinné):
2948 2948 Jméno záložky
2949 2949 Název řeky/jezera/moře/oceánu, do kterého se vlévá
2950 2950 Název nebo posun
2951 2951 Jmenný server vrátil nepoužitelná data. Zkuste to prosím znovu.
2952 2952 Jméno: {0}
2953 2953 Pojmenované body z {0}
2954 2954 Pojmenované trasové body
2955 2955 Úzkorozchodná železnice
2956 2956 Národní park
2957 2957 Národní název
2958 2958 Duplicitní uzly přírodních objektů (natural)
2959 2959 Příroda
2960 2960 Přírodní rezervace
2961 2961 Námořní míle
2962 2962 Část městské čtvrti, obce
2963 2963 Síť
2964 2964 Došlo k síťové chybě
2965 2965 Síťová výjimka
2966 2966 Neaktualizovat
2967 2967 Nový
2968 2968 +++++
2969 2969 Nový přístupový token
2970 2970 Nový adresář
2971 2971 Nová vrstva
2972 2972 Nová relace
2973 2973 Nový klíč
2974 2974 Nový uzel
2975 2975 Nastavení posunutí
2976 2976 Nová položka předvoleb:
2977 2977 Nová relace
2978 2978 Nová role
2979 2979 Zadání nového pravidla:
2980 2980 Položka nového stylu:
2981 2981 Nová hodnota
2982 2982 Nová cesta {0} nemá žádné uzly
2983 2983 Trafika
2984 2984 Další
2985 2985 Následující značka
2986 2986 +++++
2987 2987 Noční klub
2988 2988 Devítikuželkový bowling
2989 2989 Ne
2990 2990 Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.
2991 2991 Není dostupná žádná GPX trasa, pro kterou by šel asociovat zvuk.
2992 2992 Žádná zkratka
2993 2993 Nenalezena žádná cesta "from"
2994 2994 Nenalezena žádná cesta "to"
2995 2995 Nenalezena žádná cesta nebo uzel "via"
2996 2996 Ještě není vybrána oblast
2997 2997 Multipolygon nemá žádný styl plochy
2998 2998 Na této vrstvě nebyl nalezen žádný ohraničující rámeček.
2999 2999 Neprovedeny žádné změny.
3000 3000 Není k dispozici žádná sada změn pro nahrání rozdílu.
3001 3001 Žádné konflikty k vyřešení
3002 3002 Není žádný konflikt, na který by se dalo přiblížit
3003 3003 Nenalezena aktuální datová sada
3004 3004 Pro vrstvu ''{0}'' nenalezena žádná data.
3005 3005 V souboru ''{0}'' nenalezena žádná data.
3006 3006 V souboru {0} nebyla nalezena žádná data.
3007 3007 V této oblasti nebyla nalezena žádná data.
3008 3008 Nebyla načtena žádná data.
3009 3009 Žádné datum
3010 3010 Neexistují zvukové značky v této vrstvě, vůči kterým by bylo možné nastavit posunutí.
3011 3011 Slepá ulice
3012 3012 Žádný exportér pro tuto vrstvu
3013 3013 Žádná asociace souboru
3014 3014 Nevybrán GPX záznam
3015 3015 Žádný obrázek.
3016 3016 Nenalezeny žádné soubory s obrázky.
3017 3017 Žádné podkladové vrstvy.
3018 3018 Žádné odpovídající obrázky!
3019 3019 Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění.
3020 3020 Není zvolena žádná vrstva
3021 3021 Dokument getCapabilities nedefinuje žádné vrstvy: {0}
3022 3022 Nebyly nalezeny záznamy pro "{0}"
3023 3023 Žádná otevřená sada změn
3024 3024 Žádné otevřené sady změn
3025 3025 Multipolygon nemá vnější cestu
3026 3026 Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostech
3027 3027 Nezbývají žádné další konflikty značek k vyřešení
3028 3028 Nenalezen žádný problém
3029 3029 Žádná proxy
3030 3030 Není vybrána GPX trasa
3031 3031 Žádné značky
3032 3032 Žádné cílové vrstvy
3033 3033 Na této úrovni zvětšení nejsou žádné dlaždice
3034 3034 Chybí časový údaj
3035 3035 Žádná použitelná role členu multipolygonu
3036 3036 Neplatná URL WMS nebo id
3037 3037 Žádné chyby při kontrole
3038 3038 Žádná hodnota nebyla očekávaná pro parametr ''{0}''.
3039 3039 Žádné kolové vozidlo
3040 3040 Ne, pokračovat v editaci
3041 3041 Ne, zahodit změny a zavřít
3042 3042 Ne, neaplikovat
3043 3043 Uzel
3044 3044 Uzel ''{0}'' již byl smazán. Přeskakuji jeho nahrávání.
3045 3045 Uzel {0}
3046 3046 Uzel:
3047 3047 Uzel: spojený
3048 3048 Uzel: obyčejný
3049 3049 Uzel: označený
3050 3050 Body
3051 3051 Uzly na stejné pozici
3052 3052 Uzly duplikující značky cesty, jejíž jsou součástí
3053 3053 Uzly v cestě musí být ve stejné datové sadě
3054 3054 Body(vyřešeno)
3055 3055 Body(s konflikty)
3056 3056 Hluk
3057 3057 Ne-cesta v multipolygonu
3058 3058 Nerozvětvující se úseky cesty
3059 3059 Žádný
3060 3060 Žádný z těchto uzlů není připojen na něco jiného.
3061 3061 Žádný z uzlů v této cestě není připojen na něco jiného.
3062 3062 Normalizuji hodnotu atributu ''version'' prvku {0} na {2}, verze API je ''{3}''. Nalezeno {1}.
3063 3063 Sever
3064 3064 Northing (vzdálenost od rovníku)
3065 3065 Nenalezeno
3066 3066 Zatím nerozhodnuto
3067 3067 Zatím nerozhodnuto
3068 3068 Ve vybraných cestách není dostatek uzlů.
3069 3069 Poznámka
3070 3070 Soubory poznámek
3071 3071 Povšimněte si si, že požadavky na sady změn jsou vždy zaslané na ''{0}'', bez ohledu na hostitele, port a cestu URL zadanou níže.
3072 3072 Nahrání poznámky se nezdařilo
3073 3073 Poznámka {0} selhalo: {1}
3074 3074 Poznámka: GPL není kompatibilní s licencí OSM. Nestahujte prosím cesty licencované pod GPL.
3075 3075 Poznámka: Pokud je vybrána cesta, dostane čerstvé kopie odlepených\nuzlů a tyto nové uzly budou vybrány. Jinak všechny cesty dostanou\nsvé vlastní kopie a všechny uzly budou vybrány.
3076 3076 Poznámky
3077 3077 Nepodařilo se nahrát poznámky
3078 3078 Vrstva poznámek
3079 3079 Nic
3080 3080 Do výběru nebylo nic přidáno hledáním "{0}"
3081 3081 Ve výběru se nic nenašlo při hledání ''{0}''
3082 3082 Z výběru nebylo nic odebráno hledáním "{0}"
3083 3083 Není zvoleno nic, co by se dalo zvětšit.
3084 3084 Nic není zvoleno!
3085 3085 Nic nevyexportováno. Nejdříve stáhněte data.
3086 3086 Nic k vybrání
3087 3087 Není nic k nahrání. Nejprve musíte mít nějaká data.
3088 3088 Není co zvětšovat
3089 3089 Upozornit při každém ukládání
3090 3090 Jaderná elektrárna
3091 3091 Výjimka desetinné čárky, pravděpodobně nějaké chybějící značky.
3092 3092 Číslo
3093 3093 Počet kabelů ve svazku
3094 3094 Počet hodnot závislých na jízdním pruhu neodpovídá
3095 3095 Počet hodnot závislých na jízdním pruhu neodpovídá ve směru vzad
3096 3096 Počet hodnot závislých na jízdním pruhu neodpovídá ve směru vpřed
3097 3097 Počet lidí v kabince
3098 3098 Počet lidí na sedačku
3099 3099 Počet lidí v gondole
3100 3100 Počet lidí na gondolu/sedačku
3101 3101 Počet osob za hodinu
3102 3102 Počet míst
3103 3103 Počet pláten
3104 3104 Počet {0} větší než {1}
3105 3105 Počet rolí {0} je příliš vysoký ({1})
3106 3106 Počet rolí {0} je příliš nízký ({1})
3107 3107 Schéma číslování
3108 3108 Číselné hodnoty
3109 3109 Pečovatelský ústav
3110 3110 OAuth přihlášení selhalo
3111 3111 +++++
3112 3112 +++++
3113 3113 OK - další pokus.
3114 3114 +++++
3115 3115 +++++
3116 3116 +++++
3117 3117 +++++
3118 3118 +++++
3119 3119 +++++
3120 3120 +++++
3121 3121 +++++
3122 3122 +++++
3123 3123 +++++
3124 3124 +++++
3125 3125 +++++
3126 3126 +++++
3127 3127 +++++
3128 3128 +++++
3129 3129 +++++
3130 3130 +++++
3131 3131 +++++
3132 3132 +++++
3133 3133 +++++
3134 3134 +++++
3135 3135 +++++
3136 3136 +++++
3137 3137 OS Town Plans, Dalkeith 1852 (NLS
3138 3138 +++++
3139 3139 +++++
3140 3140 +++++
3141 3141 +++++
3142 3142 +++++
3143 3143 +++++
3144 3144 +++++
3145 3145 +++++
3146 3146 +++++
3147 3147 +++++
3148 3148 +++++
3149 3149 OS Town Plans, Elgin 1868 (NLS
3150 3150 +++++
3151 3151 +++++
3152 3152 +++++
3153 3153 +++++
3154 3154 +++++
3155 3155 +++++
3156 3156 +++++
3157 3157 +++++
3158 3158 +++++
3159 3159 +++++
3160 3160 +++++
3161 3161 +++++
3162 3162 +++++
3163 3163 OS Town Plans, Irvine 1859 (NLS
3164 3164 +++++
3165 3165 +++++
3166 3166 +++++
3167 3167 +++++
3168 3168 +++++
3169 3169 +++++
3170 3170 +++++
3171 3171 +++++
3172 3172 +++++
3173 3173 +++++
3174 3174 +++++
3175 3175 +++++
3176 3176 +++++
3177 3177 +++++
3178 3178 +++++
3179 3179 +++++
3180 3180 +++++
3181 3181 +++++
3182 3182 +++++
3183 3183 +++++
3184 3184 +++++
3185 3185 +++++
3186 3186 +++++
3187 3187 +++++
3188 3188 +++++
3189 3189 +++++
3190 3190 +++++
3191 3191 +++++
3192 3192 +++++
3193 3193 +++++
3194 3194 +++++
3195 3195 +++++
3196 3196 +++++
3197 3197 +++++
3198 3198 +++++
3199 3199 +++++
3200 3200 +++++
3201 3201 OSM API URL nesmí být prázdné. Prosím, zadejte OSM API URL.
3202 3202 OSM data
3203 3203 OSM Inspector: Adresy
3204 3204 OSM Inspector: Hranice (EU)
3205 3205 OSM Inspector: Geometrie
3206 3206 OSM Inspector: Silnice
3207 3207 +++++
3208 3208 OSM Inspector: Místa
3209 3209 OSM Inspector: Navigace
3210 3210 OSM Inspector: Značení
3211 3211 OSM soubory
3212 3212 OSM soubory komprimované pomocí bzip2
3213 3213 OSM soubory komprimované pomocí gzip
3214 3214 Soubory OSM serveru komprimované ZIPem
3215 3215 URL OSM serveru:
3216 3216 Data OSM budou uložena do souboru sezení.
3217 3217 Heslo:
3218 3218 Uživatelské jméno:
3219 3219 Web OSM nevrátil session cookie v reakci na ''{0}'',
3220 3220 +++++
3221 3221 +++++
3222 3222 +++++
3223 3223 +++++
3224 3224 +++++
3225 3225 +++++
3226 3226 Objekt
3227 3227 Objekt ''{0}'' byl již dříve na serveru smazán. Tento objekt přeskakuji a zkouším nahrát data na server znovu.
3228 3228 Objekt ''{0}'' již byl smazán. Přeskakuji jeho nahrávání.
3229 3229 Počet objektů
3230 3230 id objektu:
3231 3231 ID objektů mohou být odděleny čárkou nebo mezerou, například: {0}
3232 3232 Objekt typu {0} s id {1} byl označen ke smazání, ale ve zdrojové datové sadě chybí
3233 3233 Objekt je stále používán
3234 3234 Typ objektu:
3235 3235 Objekty budou nahrány do <strong>nové sady změn</strong>.
3236 3236 Objekty byly nahrány do <strong>otevřené sady změn</strong> {0} s komentářem ''{1}''.
3237 3237 Objekty k přidání:
3238 3238 Objekty ke smazání:
3239 3239 Objekty ke změnění:
3240 3240 Objektů: {2} / Značek: {0} / Členství: {1}
3241 3241 100 oktanů
3242 3242 80 oktanů
3243 3243 91 oktanů
3244 3244 92 oktanů
3245 3245 95 oktanů
3246 3246 98 oktanů
3247 3247 Off-Road: terénní vozidlo
3248 3248 Kanceláře
3249 3249 Oficiální název
3250 3250 Offline režim
3251 3251 Tato záložka posunu již existuje. Přepsat?
3252 3252 Záložky posunu podkladu
3253 3253 Posun:
3254 3254 Posunutí:
3255 3255 Olejová elektrárna
3256 3256 +++++
3257 3257 Starý klíč
3258 3258 Stará mapa Pegau - TK25 Messtischblatt (4839; 1909; PROJ.4-rect)
3259 3259 Stará mapa Zwenkau - TK25 Messtischblatt (4739; 1906; PROJ.4-rect)
3260 3260 Stará role
3261 3261 Stará hodnota
3262 3262 Staré hodnoty
3263 3263 Na požádání
3264 3264 Při nahrávání
3265 3265 Zap/vyp
3266 3266 Cesty s jediným uzlem
3267 3267 Jeden z vybraných souborů byl prázdný
3268 3268 Jedna z vybraných cest není uzavřená a proto nemůže být připojena.
3269 3269 Jeden nebo více členů této nové relace bylo smazáno v době práce s editorem relací.\nByly odstraněny ze seznamu členů relace.
3270 3270 Jeden nebo více uzlů zahrnutých v této akci je mimo stáhnutou oblast.
3271 3271 Jednosměrka
3272 3272 Jednosměrná (kolo)
3273 3273 Jednosměrná pro kola
3274 3274 Pouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem
3275 3275 Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/čase
3276 3276 Pouze sady změn patřící mě
3277 3277 Pouze mé sady změn (neaktivní. JOSM aktuálně běží v anonymním režimu)
3278 3278 Pouze sady změn od uživatele s následujícím id
3279 3279 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménem
3280 3280 Zobrazuji prohlížeče informací pouze pro prvních {0} z {1} vybraných uživatelů
3281 3281 Pouze na začátku cesty
3282 3282 Podporovány jsou pouze čtvercové dlaždice. {0}x{1} vráceno serverem pro TileMatrix identifikátor {2}
3283 3283 Neprůhlednost
3284 3284 Otevřít
3285 3285 Otevřít soubor přizpůsobení JOSM
3286 3286 Otevřít z URL...
3287 3287 Otevřít OSM soubor
3288 3288 Otevřít soubor OsmChange
3289 3289 Naposledy otevřené
3290 3290 Otevřít soubor (libovolný typ souboru, který lze otevřít z menu Soubor/Otevřít)
3291 3291 Otevřít soubor
3292 3292 Otevřít prohlížení historie s historií tohoto uzlu
3293 3293 Otevřít historii příkazů
3294 3294 Otevřít seznam všech nahraných vrstev.
3295 3295 Otevřít seznam všech relací
3296 3296 Otevřít seznam lidí, kteří pracují na vybraných objektech.
3297 3297 Otevřít dialog Sloučení pro všechny vybrané položky z předchozího seznamu.
3298 3298 Otevřít novou sadu změn a použít ji v dalším nahrávání
3299 3299 Otevřít dialog konfigurace editoru JOSM
3300 3300 Otevřít panel Výběr.
3301 3301 Otevřít www stránku pro každou vybranou sadu změn
3302 3302 Stáhnout data z OSM podle zadaného URL.
3303 3303 Otevírat a používat tolik nových sad změn, kolik bude potřeba
3304 3304 Otevřít jinou GPX trasu
3305 3305 Otevřít jinou fotografii
3306 3306 Očekávána otevřená sada změn. Nalezena uzavřená sada změn s id {0}.
3307 3307 Otevřené sady změn
3308 3308 Otevřít soubor
3309 3309 Otevírat lokální soubory
3310 3310 Otevřená na levé straně
3311 3311 Otevřená na pravé straně
3312 3312 Otevřít nastavení tohoto panelu
3313 3313 Otevřít vybraný soubor
3314 3314 Otevřít vybraný soubor.
3315 3315 Otevřít sezení
3316 3316 Otevřít aktuální stránku nápovědy v externím prohlížeči
3317 3317 Otevřít seznam sad změn v aktuální vrstvě.
3318 3318 Otevřít panel s výsledky kontroly.
3319 3319 Otevřít tento dialog při startu
3320 3320 Otevřít...
3321 3321 Otevřená/Uzavřená:
3322 3322 +++++
3323 3323 OpenPT Map (překryv)
3324 3324 OpenStreetMap (německý styl)
3325 3325 OpenStreetMap (Mapnik, černobíle)
3326 3326 OpenStreetMap (Mapnik, bez popisek)
3327 3327 +++++
3328 3328 OpenStreetMap (Standardní vrstva)
3329 3329 OpenStreetMap trasy GPS
3330 3330 +++++
3331 3331 Otevírací doba
3332 3332 Otvírám URL: {0}
3333 3333 Otevírání souboru ''{0}'' …
3334 3334 Otevírání souborů
3335 3335 Syntaxe otevíracích hodin
3336 3336 Otevírání odkazů není podporováno ve vašem prostředí (''{0}'')
3337 3337 Otevřít dialog umožňující skočit na zadané místo
3338 3338 Otevře okno správce datových sad pro vybrané sady změn
3339 3339 Doba provozu
3340 3340 Operátor
3341 3341 Oční optik
3342 3342 Volitelné atributy:
3343 3343 Volitelné vlastnosti přechodu:
3344 3344 Volitelné hodnoty pro některé země
3345 3345 Možnosti ovlivňující rychlost vykreslování
3346 3346 Ovocný sad
3347 3347 Obchod se zdravou výživou
3348 3348 Bio produkty
3349 3349 Orig. cesta
3350 3350 +++++
3351 3351 +++++
3352 3352 Ortogonalizovat
3353 3353 Ortogonalizace / Zpět
3354 3354 Ortogonalizovat tvar
3355 3355 Ortogonalizovat tvar / Zpět
3356 3356 Ortogonalizovat tvar / Zpět<br>Zvolte prosím uzly, které byly posunuty předchozí akcí Ortogonalizovat tvar.
3357 3357 OsmChange soubory
3358 3358 Osmotická elektrárna
3359 3359 Ostatní
3360 3360 Jiný zdroj informací
3361 3361 Jiná svatyně
3362 3362 Ostatní duplicitní uzly
3363 3363 Další možnosti
3364 3364 Zastaralá verze Java
3365 3365 Vybavení do přírody
3366 3366 Venkovní sezení
3367 3367 Výstupní forma energie (volitelně):
3368 3368 Výstupní formy energie:
3369 3369 Nepobytové zařízení poskytující služby sociálního zabezpečení.
3370 3370 Trolejové vedení
3371 3371 Překrývající se plochy
3372 3372 Překrývající se stejné využití oblasti (landuse)
3373 3373 Překrývající se stejné přírodní plochy
3374 3374 Překrývající se vodní plochy
3375 3375 Překrývající se silnice
3376 3376 Překrývající se železnice
3377 3377 Překrývající se cesty
3378 3378 Dotaz Overpass:
3379 3379 Server Overpass
3380 3380 Server Overpass:
3381 3381 Přepsat pozici pro:
3382 3382 Předjíždění
3383 3383 Přepsat
3384 3384 Přepsat vlastní nastavení OAuth?
3385 3385 Přepsat klíč
3386 3386 +++++
3387 3387 +++++
3388 3388 +++++
3389 3389 +++++
3390 3390 Catastro Španělsko
3391 3391 +++++
3392 3392 PUWG (Polsko)
3393 3393 PUWG 1992 (Polsko)
3394 3394 PUWG 2000 Zóna {0} (Polsko)
3395 3395 PUWG Zóna
3396 3396 Malířské potřeby
3397 3397 Styl kreslení {0}: {1}
3398 3398 Paleontologické naleziště
3399 3399 +++++
3400 3400 Papír
3401 3401 Paralelní
3402 3402 Vytváření rovnoběžné cesty\nVybrané cesty musí tvořit jedinou nerozvětvenou dráhu
3403 3403 Parametr ''{0}'' je vyžadován.
3404 3404 Parametr ''downloadgps'' neakceptuje jména souborů, ani URL souborů
3405 3405 Informace o parametrech
3406 3406 Informace o parametrech...
3407 3407 Parametr musí začínat znakem ''+'' (nalezeno ''{0}'')
3408 3408 Jméno parametru
3409 3409 Hodnota parametru
3410 3410 Parametr {0} není v rozsahu 0..{1}, zadáno {2}
3411 3411 Parametry --download, --downloadgps a --selection jsou zpracovávány v tomto pořadí.
3412 3412 Rodičovské relace
3413 3413 +++++
3414 3414 Parkoviště P+R
3415 3415 Parkoviště
3416 3416 Parkovací ulička
3417 3417 Vjezd do parkoviště
3418 3418 Parkovací místo
3419 3419 Chyba zpracování
3420 3420 Chyba parsování: Chybná struktura GPX dokumentu
3421 3421 Zpracovávám OSM data...
3422 3422 Parsuji data historie OSM ...
3423 3423 Procházení obsahu sady změn…
3424 3424 Analýza dat pro vrstvu ''{0}'' selhala
3425 3425 Procházení seznamu sad změn…
3426 3426 Procházení seznamu doplňků z webu ''{0}''
3427 3427 Zpracovávám odpověď ze serveru...
3428 3428 Část z:
3429 3429 Náhradní díly
3430 3430 Průjezdy/průchody
3431 3431 Výhybna
3432 3432 Výhybny
3433 3433 Heslo
3434 3434 Heslo:
3435 3435 Heslo:
3436 3436 Vložit
3437 3437 Vložit ...
3438 3438 Vložit značky
3439 3439 Vložit hodnotu
3440 3440 Vložit ze schránky
3441 3441 Vložit značky ze schránky
3442 3442 Vložit hodnotu vybrané značky ze schránky
3443 3443 Vložte bez nekompletních členů
3444 3444 Pěšina
3445 3445 Cesta:
3446 3446 Zastavárna
3447 3447 Způsoby platby
3448 3448 Vrchol
3449 3449 Pěší zóna
3450 3450 Přechod pro chodce
3451 3451 Typ přechodu pro chodce
3452 3452 Chodci
3453 3453 Pelota (míčová hra)
3454 3454 Nevyřešené konflikty v seznamu členů této relace
3455 3455 Nevyřešené konflikty v seznamu uzlů této cesty
3456 3456 Zbývající konflikty k vyřešení ve vlastnostech
3457 3457 Před smazáním provést akce
3458 3458 Před ukončením provést akce
3459 3459 Provádí kontroly významu na cestách.
3460 3460 Provede kontrolu dat
3461 3461 Periodicky zjišťovat nové zprávy
3462 3462 Povolené akce:
3463 3463 Zverimex
3464 3464 +++++
3465 3465 Lékárna
3466 3466 Fáze
3467 3467 Telefonní číslo
3468 3468 Telefonní číslo
3469 3469 Fotografie
3470 3470 Čas fotografie (z exif):
3471 3471 Fotografie neobsahují informace o čase jejich pořízení
3472 3472 Physical DE - Physical map (natural regions
3473 3473 +++++
3474 3474 +++++
3475 3475 Místo na piknik
3476 3476 Piknikový stůl
3477 3477 Molo
3478 3478 +++++
3479 3479 Potrubí
3480 3480 Označení potrubí
3481 3481 Ventil potrubí
3482 3482 Sjezdovka
3483 3483 Typ trasy
3484 3484 Hřiště
3485 3485 Měřítko bodů: {0}
3486 3486 Název místa
3487 3487 Chrám (kostel, synagoga, mešita)
3488 3488 Místo modlitby
3489 3489 Umístění
3490 3490 Místa
3491 3491 Místo parkování letadla
3492 3492 Školka rostlin
3493 3493 Rostliny, které určitou část roku nemají listy.
3494 3494 Rostliny, které nikdy nejsou bez zelených listů.
3495 3495 Rostliny, které ztrácí většinu listů, ale nikoliv všechny, na krátkou dobu v roce.
3496 3496 Rostliny, které ztrácí listy na velmi krátkou dobu, kdy staré listy odpadnou a začnou růst nové.
3497 3497 Plasty
3498 3498 Plastové lahve
3499 3499 Plastové obaly
3500 3500 Nástupiště
3501 3501 Přehrát/Pauza audio
3502 3502 Přehrávání bude zahájeno zadaný počet sekund před (nebo po, pokud je číslo záporné) zadanou pozicí
3503 3503 Hřiště
3504 3504 Prosíme přerušte, pokud si nejste jisti
3505 3505 Prosím, klikněte na <strong>Stáhnout seznam</strong>, aby se stáhl a zobrazil seznamu dostupných doplňků.
3506 3506 Prosím rozhodněte, do jaké sady změn budou data nahrána, případně zda bude sada po nahrání dat uzavřena.
3507 3507 Prosím, rozhodněte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané doplňky po uplynutí zadané doby.
3508 3508 Prosím, rozhodněte, zda se budou po spuštění novější verze JOSM automaticky aktualizovat také používané doplňky.
3509 3509 Rozhodněte se, které hodnoty nechat
3510 3510 Zadejte prosím easting a northing (vzdálenost od poledníku a rovníku)
3511 3511 Prosím, zadejte GPS souřadnice
3512 3512 Zadávejte prosím datum ve vašem obvyklém lokálním formátu.<br>Příklad: {0}<br>Příklad: {1}<br>Příklad: {2}<br>Příklad: {3}<br>
3513 3513 Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.
3514 3514 Zadejte neprázdné jméno uživatele
3515 3515 Prosím vložte adresu dlaždice
3516 3516 Prosím vložte identifikátor dlaždice
3517 3517 Zadejte uživatelské jméno a heslo, pokud vaše proxy vyžaduje ověření totožnosti.
3518 3518 Prosím, zadejte nejprve platné URL dotazu na sadu změn.
3519 3519 Prosím, zadejte nejprve platnou velikost bloku
3520 3520 Zadávejte prosím čas ve vašem obvyklém lokálním formátu.<br>Příklad: {0}<br>Příklad: {1}<br>Příklad: {2}<br>Příklad: {3}<br>
3521 3521 Prosím, zadejte platné id uživatele
3522 3522 Prosím, zadejte Klíč autorizačního přístupu
3523 3523 Prosím, zadejte Heslo autorizačního přístupu
3524 3524 Zadejte prosím OAuth autorizační přístup, který je oprávněný k přístupu k serveru OSM ''{0}''.
3525 3525 Prosím, zadejte celé číslo > 1
3526 3526 Prosím, zadejte celé číslo > 0
3527 3527 Prosím, zadejte neprázdné jméno uživatele
3528 3528 Vložte prosím celé číslo mezi 0 a {0}
3529 3529 Prosím zadejte nebo vložte URL pro získání sad změn z API OSM.
3530 3530 Prosím, zadejte OSM API URL.
3531 3531 Zadejte prosím počet nedávno přidaných značek pro zobrazení
3532 3532 Prosím, zadejte heslo pro přístup na proxy server
3533 3533 Prosím, zadejte heslo pro váš OSM účet
3534 3534 Zadejte prosím heslo svého účtu
3535 3535 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro přístup na proxy server
3536 3536 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro váš OSM účet
3537 3537 Zadejte prosím uživatelské jméno svého účtu
3538 3538 Prosím zadejte své heslo pro OSM
3539 3539 Prosím zadejte své uživatelské jméno pro OSM
3540 3540 Zadejte prosím své uživatelské jméno a heslo na OSM. Heslo <strong>nebude</strong> uloženo v čitelné podobě a na server OSM bude zasláno <strong>pouze jednou.</strong>
3541 3541 Prosím, restartujte JOSM, aby se mohly aktivovat stažené doplňky.
3542 3542 Prosím opravte komentář změny
3543 3543 Zvolte, prosím:\n* Jedna sebe nekřížící cesta s maximálně dvěma svými uzly;\n* Tři uzly.
3544 3544 Prosím vyberte nejprve oblast stahování.
3545 3545 Zvolte klíč
3546 3546 Vyberte hodnotu
3547 3547 Prosím vyberte autorizační proceduru:
3548 3548 Prosím, vyberte položku.
3549 3549 Vyberte minimálně čtyři uzly.
3550 3550 Vyberte prosím alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.
3551 3551 Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu, která bude připojena.
3552 3552 Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu
3553 3553 Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování
3554 3554 Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.
3555 3555 Zvolte minimálně jednu cestu.
3556 3556 Vyberte prosím alespoň tři uzly.
3557 3557 Označte prosím alespoň dva uzly, které chcete spojit, nebo jeden uzel, který je blízko jinému.
3558 3558 Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojení
3559 3559 Prosím, vyberte přesně dva nebo tři uzly nebo cestu se dvěma či třemi uzly.
3560 3560 Vyberte prosím některé z nastavení, které nejsou označeny jako výchozí.
3561 3561 Prosím zvol něco ke kopírování
3562 3562 Vyberte si prosím vrstvu podkladu.
3563 3563 Zvolte řádek k vymazání
3564 3564 Zvolte řádek k editaci
3565 3565 Vyberte prosím cílovou vrstvu.
3566 3566 Prosím vyberte způsob nahrávání
3567 3567 Prosím zvolte cesty s úhlem přibližně 90 nebo 180 stupňů
3568 3568 Vyberte si prosím změny, které chcete aplikovat.
3569 3569 Zadejte, prosím, zdroj sady změn
3570 3570 Doplněk je obsažený v JOSM
3571 3571 Informace o doplňku
3572 3572 Chyba při stahování seznamu doplňků
3573 3573 Načítání doplňků přeskočeno
3574 3574 Aktualizace zásuvného modulu
3575 3575 Aktualizace doplňku selhala
3576 3576 Aktualizace doplňků
3577 3577 Doplňky
3578 3578 Aktuální doplňky
3579 3579 Jméno místa
3580 3580 Číslo místa
3581 3581 Sloup
3582 3582 Vlastnosti sloupu:
3583 3583 Sloup s transformátorem
3584 3584 Policie
3585 3585 Volební obvod
3586 3586 Počet obyvatel
3587 3587 +++++
3588 3588 Pozice
3589 3589 Pozice {0} je mimo rozsah. Aktuální počet členů je {1}.
3590 3590 Očekáváno celé kladné číslo
3591 3591 Poštovní schránka
3592 3592 Pošta
3593 3593 Poštovní směrovací číslo
3594 3594 PSČ
3595 3595 +++++
3596 3596 Energie
3597 3597 Přípojné místo (bay)
3598 3598 Přípojnice
3599 3599 Elektrický kabel
3600 3600 Elektrický kompenzátor
3601 3601 Elektrická měnírna
3602 3602 Generátor energie
3603 3603 Elektrické vedení
3604 3604 Elektrárna
3605 3605 Elektrické vedení
3606 3606 Elektrická stanice
3607 3607 Vypínač
3608 3608 Rozvodna
3609 3609 Stožár elektrického vedení
3610 3610 Transformátor
3611 3611 Duplicitní uzly na elektrickém vedení
3612 3612 Elektrická vedení
3613 3613 Jmenovitý výkon (MVA)
3614 3614 nominální výkon (kVA/MVA)
3615 3615 Jmenovitý výkon (kvar, Mvar)
3616 3616 Zdroj elektrické energie
3617 3617 +++++
3618 3618 +++++
3619 3619 +++++
3620 3620 +++++
3621 3621 +++++
3622 3622 +++++
3623 3623 +++++
3624 3624 +++++
3625 3625 Přednačtení mapového podkladu podél tohoto záznamu trasy
3626 3626 Přednačtení WMS
3627 3627 Selhal předpoklad
3628 3628 Porušení předpokladů
3629 3629 Předdefinováno
3630 3630 Nastavení {0} bylo odstraněno, protože se již nepoužívá.
3631 3631 Nastavení s klíčem ''{0}'' neexistuje. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.
3632 3632 Nastavení s klíčem ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.
3633 3633 nastavení s klíčem ''{0}'' nemá celočíselnou hodnotu pro ''{1}''. Získáno: {2}. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.
3634 3634 Předvolby
3635 3635 Nastavení...
3636 3636 Připravuji OSM data...
3637 3637 Příprava řešení konfliktů
3638 3638 Připravuji datovou sadu...
3639 3639 Připravuji vrstvu ''{0}'' pro nahrání na server ...
3640 3640 Příprava objektů pro nahrávání ...
3641 3641 Připravuji požadavek na nahrání...
3642 3642 Historická trať
3643 3643 Přednastavený definiční soubor (*. xml, *. zip)
3644 3644 Skupina předvoleb {0}
3645 3645 Skupina předvoleb {1} / {0}
3646 3646 Nastavení předvoleb
3647 3647 Přednastavený prvek role bez rodiče
3648 3648 Přednastavený sub prvek bez rodiče
3649 3649 Předvolby
3650 3650 Předvolby neobsahují použitý klíč
3651 3651 Předvolby neobsahují použitou hodnotu
3652 3652 Tlak (v barech)
3653 3653 Tlakovodní reaktor (PWR)
3654 3654 Předchozí
3655 3655 Předchozí značka
3656 3656 Silnice 1. třídy
3657 3657 Silnice 1. třídy - nájezd
3658 3658 Prvek
3659 3659 Vypisovat ladící informace na konzoli
3660 3660 Tiskoviny
3661 3661 Vypisuji ladící informace na konzoli
3662 3662 Vězení
3663 3663 Soukromý bazén
3664 3664 Zpracovávám soubor ''{0}''
3665 3665 Zpracovávám soubory doplňků...
3666 3666 Zpracovávám seznam doplňků z webu ''{0}''
3667 3667 Zpracovávám soubory keše webu s doplňky...
3668 3668 Souřadnice v projekci
3669 3669 Projected GeoJSON soubory
3670 3670 Souřadnice v projekci:
3671 3671 Projekce
3672 3672 Projekce ''{0}'' nenalezena, záložku ''{1}'' nelze použít
3673 3673 Ohraničení projekce (ve stupních)
3674 3674 Kód projekce
3675 3675 Nastavení projekce je platné.
3676 3676 Metoda projekce
3677 3677 Název projekce
3678 3678 Parametry projekce
3679 3679 Vyžadována projekce (+proj=*)
3680 3680 Prolog dokumentu OsmChange už byl zapsán. Prosím, zapište pouze jednou.
3681 3681 Prolog dokumentu OsmChange ještě nebyl zapsán. Prosím, zapište první.
3682 3682 Vlastnosti
3683 3683 Vlastnosti v mé datové sadě, např. místní datové sadě
3684 3684 Vlastnosti slučovaného prvku. Nahradí vlastnosti v mých prvcích pokud bude sloučení aplikováno.
3685 3685 Vlastnosti v cizí datové sadě, např. serverové datové sadě
3686 3686 Vlastnosti (s konflikty)
3687 3687 Hodnota obsahuje HTML entitu
3688 3688 Hodnota začíná nebo končí mezerou
3689 3689 Třída ochrany
3690 3690 Chráněná oblast
3691 3691 +++++
3692 3692 Napište stručný komentář ke změnám, které nahráváte na server:
3693 3693 Provincie
3694 3694 Došlo k chybě proxy
3695 3695 Nastavení proxy
3696 3696 +++++
3697 3697 +++++
3698 3698 Hospoda
3699 3699 Veřejná opravna bicyklů
3700 3700 Veřejná budova
3701 3701 Veřejný gril
3702 3702 Veřejné tržiště
3703 3703 Vozidla MHD
3704 3704 Hromadná doprava
3705 3705 Hromadná doprava (zastaralé)
3706 3706 Veřejná doprava (ÖPNV)
3707 3707 Linka veřejné dopravy
3708 3708 Trasa hromadné dopravy (zastaralé)
3709 3709 Pročistit
3710 3710 Čištění...
3711 3711 Umístit text vedle zvukové (a obrázkové a webové) značky spolu s ikonou.
3712 3712 Sloup
3713 3713 +++++
3714 3714 QA Žádná adresa
3715 3715 Lom
3716 3716 Dotaz
3717 3717 Dotaz a stažení sad změn
3718 3718 Dotaz a stažení sad změn ...
3719 3719 Dotazovat se na otevřené i uzavřené sady změn
3720 3720 Dotaz na sady změn
3721 3721 Dotaz na sady změn podle URL serveru
3722 3722 Dotazovat se pouze na uzavřené sady změn
3723 3723 Dotazovat se pouze na otevřené sady změn
3724 3724 Dotazuji a stahuji sady změn
3725 3725 Dotazuji se jmenného serveru
3726 3726 Dotazuji se jmenného serveru ...
3727 3727 Otázka
3728 3728 +++++
3729 3729 +++++
3730 3730 +++++
3731 3731 RC auta
3732 3732 +++++
3733 3733 Závodní trať
3734 3734 Závodní dráha
3735 3735 racquetbal (podobné jako squash, jiná pravidla)
3736 3736 Radiaci
3737 3737 Železnice
3738 3738 Železnice
3739 3739 Vlaková zastávka
3740 3740 Železniční pozemek
3741 3741 Nástupiště (vlak/tram)
3742 3742 Železniční trasa
3743 3743 Železniční semafor
3744 3744 Výhybka
3745 3745 Duplicitní uzly na železnici (railway)
3746 3746 Vlaková zastávka (původní)
3747 3747 Železniční kilometrovník
3748 3748 Vlakové nástupiště (zastaralé)
3749 3749 Vlakové nádraží (původní)
3750 3750 Koleje sdílí úsek s plochou
3751 3751 Rampa
3752 3752 Střelnice
3753 3753 Očekává se sada identifikátorů (id) sad změn.
3754 3754 Číselný rozsah byl překročen
3755 3755 Očekává se sada identifikátorů (id) základních objektů
3756 3756 Očekává se sada verzí
3757 3757 Správci parku
3758 3758 Rozsahy ID objektů se určují pomlčkou, například: {0}
3759 3759 GPS Trasy
3760 3760 Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj 1000 (RBMK-1000)
3761 3761 Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj 1500 (RBMK-1500)
3762 3762 Načíst ze souboru
3763 3763 Načíst fotografie...
3764 3764 Číst verzi protokolu
3765 3765 Načítání sady změn {0}...
3766 3766 Načítání sad změn...
3767 3767 Nepovedlo se načíst chybové hlášení.
3768 3768 Načítám místní informace o doplňcích...
3769 3769 Načítání rodičů ''{0}''
3770 3770 Získávám informace o uživateli ...
3771 3771 Čtení bylo zrušeno
3772 3772 Čtu {0}...
3773 3773 Přečti si
3774 3774 Skutečné jméno
3775 3775 Opravdu smazat výběr z relace {0}?
3776 3776 Obdržena chybová stránka:
3777 3777 Naposledy přidané značky
3778 3778 Doporučené akce
3779 3779 Nahrávací studio
3780 3780 Zaznamenávání:
3781 3781 Rekreační plocha
3782 3782 Zaměřený obrázek...
3783 3783 Recyklační centrum
3784 3784 Recyklační kontejner
3785 3785 Červená:
3786 3786 Znovu
3787 3787 Znovu…
3788 3788 Znova provést poslední vrácenou akci
3789 3789 Znovu provést vybraný příkaz a všechny dřívější
3790 3790 Znovu {0}
3791 3791 Reference trasy, kterou objížďka nahrazuje
3792 3792 Číslo
3793 3793 Číslo nástupiště
3794 3794 +++++
3795 3795 +++++
3796 3796 +++++
3797 3797 Referenční číslo
3798 3798 +++++
3799 3799 +++++
3800 3800 Identifikační číslo
3801 3801 Odkaz {0} je používán předtím, než byl definován
3802 3802 Odkazováno z:
3803 3803 Odkazuje na
3804 3804 Aktualizovat
3805 3805 +++++
3806 3806 Kraj
3807 3807 Regionální název
3808 3808 Zaregistrovaná akce nástrojové lišty bez názvu: {0}
3809 3809 Zaregistrovaná akce nástrojové lišty {0} přepsaná: {1} bude {2}
3810 3810 Zamítnout konflikty a uložit
3811 3811 Relace:{0} / Cesty:{1} / Uzly:{2}
3812 3812 Vztah
3813 3813 Relace ''{0}'' již byla smazána. Přeskakuji její nahrávání.
3814 3814 Relace …
3815 3815 Editor relací: Stáhnout členy
3816 3816 Editor relací: Posun dolů
3817 3817 Editor relací: Posun nahoru
3818 3818 Editor relací: Odstranit
3819 3819 Editor relací: Řazení
3820 3820 Editor relací: {0}
3821 3821 Kontrolor relací
3822 3822 Relace je smazána
3823 3823 Relace je prázdná
3824 3824 Filtr seznamu relace
3825 3825 Neznámý typ relace
3826 3826 Relace s externím ID ''{0}'' odkazuje na chybějící prvek s externím ID ''{1}''.
3827 3827 Relace {0}
3828 3828 Relace:
3829 3829 Relace: vybraná
3830 3830 Relace
3831 3831 Relace se stejnými členy
3832 3832 Relace: {0}
3833 3833 Relace: {0}/{1}
3834 3834 Pusťte tlačítko myši k vybrání objektů v obdélníku
3835 3835 Uvolněte tlačítko myši pro zastavení pohybu.
3836 3836 Pusťte tlačítko myši pro zastavení otáčení.
3837 3837 Pusťte tlačítko myši pro dokončení změny velikosti.
3838 3838 Náboženství
3839 3839 Náboženský
3840 3840 Aktualizovat
3841 3841 Aktualizovat ze souboru
3842 3842 Aktualizovat zobrazenou stránku nápovědy
3843 3843 Aktualizovat historii ze serveru
3844 3844 Aktualizuji zdroje stylů
3845 3845 Aktualizovat seznam dostupných předvoleb z ''{0}''
3846 3846 Načte znovu seznam dostupných pravidel z ''{0}''
3847 3847 Aktualizovat seznam dostupných stylů z ''{0}''
3848 3848 Přesunout všechny tři adresáře do homedir. Adresář keše bude v homedir/cache
3849 3849 Pamatovat si naposledy použité značky po restartu
3850 3850 Vzdálené
3851 3851 Vzdálené ovládání
3852 3852 Vzdálené ovládání bylo požádáno o vytvoření nového uzlu.
3853 3853 Vzdálené ovládání bylo požádáno o vytvoření nové cesty.
3854 3854 Vzdálené ovládání bylo požádáno o import dat z následujícího URL:
3855 3855 Vzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání vrstvy podkladových map z následující adresy:
3856 3856 Vzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání dat z API.
3857 3857 Vzdálené ovládání bylo požádáno o načtení objektů (určených pomocí id) z API.
3858 3858 Vzdálené ovládání bylo požádáno o stažení těchto dat:
3859 3859 Vzdálené ovládání bylo požádáno o otevření místního souboru.
3860 3860 Vzdálené ovládání bylo požádáno o oznámení své verze protokolu. To umožní, aby weby zjistily, že JOSM je spuštěn.
3861 3861 Vzdálené ovládání bylo požádáno, aby oznámilo jaké funkce podporuje. To umožní, aby weby odhadly verzi spuštěného JOSM.
3862 3862 Dálkové ovládání je nastaveno s podporou HTTPS.<br>Toto vyžaduje přidat vlastní certifikát, vygenerovaný JOSM, do úložiště certifikátů Windows (Windows Root CA store)<br><br>Windows vás nyní vyzvou k potvrzení této operace.<br>Aby fungovalo dálkové ovládání přes HTTPS <b>prosím klikněte na "ano" (resp. "yes")<b> v následujícím okně.<br><br>Pokud si nejste jisti, můžete kliknout na "ne" (resp. "no") a potom v nastaveních Dálkového ovládání vypnout podporu HTTPS.
3863 3863 Vzdálené mapové podklady
3864 3864 Vzdálené ovládání::Přijímá spojení na {0}:{1}
3865 3865 Vzdálené ovládání::Přijímá zabezpečená spojení na {0}:{1}
3866 3866 Vzdálené ovládání::Server {0}:{1} zastaven.
3867 3867 Odstranit
3868 3868 Odstranit "{0}" pro uzel ''{1}''
3869 3869 Odstranit "{0}" pro relaci ''{1}''
3870 3870 Odstranit "{0}" pro cestu ''{1}''
3871 3871 Odstranit všechny členy odkazující na jeden z vybraných objektů
3872 3872 Odstranit položku
3873 3873 Odstranit z keše
3874 3874 Odstranit z nástrojové lišty
3875 3875 Odebrat fotografii z vrstvy
3876 3876 Odstranit značky z vnitřních cest
3877 3877 Odstranit sadu změn v panelu z lokální keše
3878 3878 Odstranit vybrané záložky
3879 3879 Odstranit vybrané členy z relace
3880 3880 Odstranit vybrané sady změn z lokální keše
3881 3881 Odstranit vybrané položky ze seznamu slučovaných elementů.
3882 3882 Odstranit vybranou položku
3883 3883 Odstranit vybrané cesty pro ikony
3884 3884 Odstranit vybrané předvolby ze seznamu aktivních předvoleb
3885 3885 Odebrat vybraná pravidla ze seznamu aktivních pravidel
3886 3886 Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivních
3887 3887 Odstranit, vyčistit relaci
3888 3888 Odstranit tohoto člena z relace
3889 3889 Prvek odstraněn z relací
3890 3890 Odstraněny duplicitní uzly
3891 3891 Odstraněna vrstva {0}, protože není povolena nastaveným API.
3892 3892 Uzly odstraněny z {0}
3893 3893 Odebrané zastaralé značky
3894 3894 Odstraňuji certifikát {0} z kořenového úložiště.
3895 3895 Odstraňuji zastaralé doplňky...
3896 3896 Odstraňuji nebezpečný certifikát z {0} úložiště: {1}
3897 3897 Odstraňuji neudržované doplňky...
3898 3898 Přejmenovat soubor
3899 3899 Přejmenovat soubor "{0}" na
3900 3900 Přejmenovat vrstvu
3901 3901 Přejmenovat vybranou záložku
3902 3902 Renderuje mapu jako jednoduchý drátový model
3903 3903 Renderuje mapu za pomoci sad pravidel a stylů.
3904 3904 Půjčovna
3905 3905 Znovu otevřít
3906 3906 Znovu otevřít poznámku
3907 3907 Znovu otevřít poznámku se zprávou:
3908 3908 Opravna
3909 3909 Nahradit
3910 3910 Zaměňte "{0}" za "{1}" pro
3911 3911 Nahradit stávající hodnoty
3912 3912 Nahrazuji současný soubor s předvolbami "{0}" souborem se standardními výchozími předvolbami.
3913 3913 Nahlásit chybu
3914 3914 Nahlásit chybu do správce chyb JOSM
3915 3915 Nahlásit chybu
3916 3916 +++++
3917 3917 Požádat o přístupový token
3918 3918 Požadavek selhal
3919 3919 URL požadovaného tokenu:
3920 3920 Požadujte menší oblast, abyste měli jistotu, že se stáhnou všechny poznámky.
3921 3921 Detaily dotazu: {0}
3922 3922 Rezervace
3923 3923 Umělá vodní nádrž
3924 3924 +++++
3925 3925 Nastavit výchozí hodnoty nastavení
3926 3926 Nastavit výchozí hodnoty
3927 3927 Nastavit na výchozí hodnotu
3928 3928 Místní komunikace (ulice)
3929 3929 Obytná oblast
3930 3930 Obytná budova
3931 3931 Vyřešit
3932 3932 Vyřešit konflikty
3933 3933 Vyřešit konflikty pro ''{0}''
3934 3934 Vyřešení konfliktu v souřadnicích pro {0}
3935 3935 Vyřešení konfliktu ve stavu smazání pro {0}
3936 3936 Vyřešit konflikty v seznamu členů relace {0}
3937 3937 Vyřešit konflikty v seznamu bodů cesty {0}
3938 3938 Vyřešit konflikty.
3939 3939 Vyřešit konflikt verzí pro uzel {0}
3940 3940 Vyřešit konflikt verzí pro relaci {0}
3941 3941 Vyřešit konflikt verzí pro cestu {0}
3942 3942 Surovina
3943 3943 Odpočinková zóna
3944 3944 Restartovat
3945 3945 Restartovat aplikaci
3946 3946 Restaurace
3947 3947 Obnovit
3948 3948 Obnovování souborů
3949 3949 Omezení
3950 3950 Obchody
3951 3951 Opěrná zeď
3952 3952 Načíst přístupový token
3953 3953 Odeslat žádost o token
3954 3954 Získávám přístupový token OAuth z ''{0}''
3955 3955 Přijímání přístupového tokenu OAuth...
3956 3956 Získávám požadavkový token OAuth z ''{0}''
3957 3957 Získávám požadavkový token OAuth...
3958 3958 Pokus o načtení detailů uživatele s autorizačním tokenem ''{0}'' byl zakázán.
3959 3959 Pokus o načtení detailů uživatele s autorizačním tokenem ''{0}'' byl zamítnut.
3960 3960 Získávám informace o uživateli...
3961 3961 Návrat k předchozímu dialogu a vložení podrobnějšího komentáře
3962 3962 +++++
3963 3963 Obrátit
3964 3964 Otočit cesty
3965 3965 Otočit a zkombinovat
3966 3966 Otočit směrovanou cestu.
3967 3967 Otočit směr všech zvolených cest
3968 3968 Obrátí pořadí členů relace
3969 3969 Otočit směr cesty
3970 3970 Otočit cesty
3971 3971 Obrácená pobřežní linie
3972 3972 Obrácené pobřeží: země není na levé straně
3973 3973 Obrácená země: země není na levé straně
3974 3974 Vracení změn
3975 3975 Opravit
3976 3976 Revize
3977 3977 Hřbet
3978 3978 Jízda na koni
3979 3979 Pravé kliknutí = kopírovat do schránky
3980 3980 Zábradlí vpravo
3981 3981 +++++
3982 3982 Řeka
3983 3983 Břeh řeky
3984 3984 Cesta (neznámý typ)
3985 3985 Silniční omezení
3986 3986 Silniční trasa
3987 3987 robustní kola: trekové kolo, auto, rikša
3988 3988 Skála
3989 3989 +++++
3990 3990 Role u ''{0}'' by měla být ''{1}''
3991 3991 Role členu neodpovídá výrazu {0} v šabloně {1}
3992 3992 Typ role členu {0} není v seznamu přípustných {1} v šabloně {2}
3993 3993 Problém při kontrole rolí
3994 3994 Role {0} není součástí srovnávané dvojice {1}.
3995 3995 Role {0} chybí
3996 3996 Role {0} neznámá v šablonách {1}
3997 3997 +++++
3998 3998 Role se nesmí vyskytovat víc než jednou
3999 3999 Role v relaci odkazující na
4000 4000 Pokoje
4001 4001 Kruhový objezd
4002 4002 +++++
4003 4003 Okružní cesta
4004 4004 +++++
4005 4005 Sada tras (route master)
4006 4006 Síť tras
4007 4007 Nebyl zadán typ trasy. Přidejte {0} ({1}=veřejná doprava; {2}=zastaralé)
4008 4008 Typ trasy
4009 4009 Trasy
4010 4010 Trasy zobrazeny pro:
4011 4011 +++++
4012 4012 Ruda Śląska: Ortofotomapa (letecké snímky)
4013 4013 Ragby třináctkové (Rugby League)
4014 4014 Ragby patnáctkové (Rugby Union)
4015 4015 Zřícenina
4016 4016 Znovu spustit kroky automatické autorizace
4017 4017 Běh
4018 4018 Spouštím aktualizaci doplňků po aktualizaci JOSM. Automatická aktualizace po startu je povolena.
4019 4019 Spouštím aktualizaci doplňků po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
4020 4020 Spouštím test {0}
4021 4021 Přistávací dráha (runway)
4022 4022 Rzeszów: Budynki (budovy)
4023 4023 Rzeszów: Ortofotomapa (letecké snímky)
4024 4024 SAC klasifikace
4025 4025 +++++
4026 4026 +++++
4027 4027 +++++
4028 4028 +++++
4029 4029 SIGPAC Španělsko
4030 4030 SIM-karty
4031 4031 +++++
4032 4032 +++++
4033 4033 +++++
4034 4034 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Švédsko)
4035 4035 Sedlo
4036 4036 Bezpečnostní revize
4037 4037 Prodej
4038 4038 Výpadová brána (v opevnění)
4039 4039 Slaná voda
4040 4040 Shodná hodnota {0} a {1}
4041 4041 Shodná hodnota {0}, {1} a {2}
4042 4042 Písek
4043 4043 Výpusť odpadních vod
4044 4044 Sytost:
4045 4045 +++++
4046 4046 Uložit
4047 4047 Uložit přístupový token do nastavení
4048 4048 Uložit jako
4049 4049 Uložit jako...
4050 4050 Uložit GPX soubor
4051 4051 Uložit do:
4052 4052 Ulož vrstvu
4053 4053 Uložit data OSM
4054 4054 Uložit sezení
4055 4055 Uložit sezení jako…
4056 4056 Uložit WMS soubor
4057 4057 Uložit kopii tohoto stylu do souboru a přidat jej do seznamu
4058 4058 Přesto uložit
4059 4059 Uložit jako...
4060 4060 Uložit do:
4061 4061 Uložit vybraný soubor.
4062 4062 Uložit sezení
4063 4063 Uložit styl ''{0}'' jako ''{1}''
4064 4064 Uložit aktuální data do nového souboru
4065 4065 Uložit aktuální data
4066 4066 Uložit současné sezení do nového souboru.
4067 4067 Uložit nastavení a zavřít dialog
4068 4068 Uložit do nastavení
4069 4069 Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)
4070 4070 Uložit profil {0}
4071 4071 Uložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.
4072 4072 Ukládám vrstvu do ''{0}'' ...
4073 4073 Koeficient zvětšení
4074 4074 +++++
4075 4075 +++++
4076 4076 Prohledávám adresář {0}
4077 4077 Základní škola
4078 4078 +++++
4079 4079 +++++
4080 4080 Kovový šrot
4081 4081 Suťoviště
4082 4082 Křoví
4083 4083 Potápění
4084 4084 Mořské plody
4085 4085 Hledat
4086 4086 Hledat ...
4087 4087 Najít klíč/hodnotu
4088 4088 Najít klíč/hodnotu/typ
4089 4089 Hledat poznámky...
4090 4090 Vyhledávaný výraz je neplatný: \n\n {0}
4091 4091 Hledat poznámky
4092 4092 Hledat objekty
4093 4093 Hledat objekty dle předvolby
4094 4094 Hledat objekty.
4095 4095 Hledat ve značkách
4096 4096 Hledat položky menu
4097 4097 Najít předvolbu
4098 4098 Najít předvolby
4099 4099 Hledaný řetězec:
4100 4100 Hledat v OSM API poznámky obsahující slova:
4101 4101 Hledá objekty s klíčem a hodnotou vybrané značky
4102 4102 Hledá objekty s klíčem a hodnotou vybrané značky, s omezením na typ (uzel/cesta/relace)
4103 4103 Hledat...
4104 4104 Hledat:
4105 4105 Hledání:
4106 4106 Vyhledávám
4107 4107 Druhé jméno
4108 4108 +++++
4109 4109 Prodej kol z druhé ruky
4110 4110 Silnice 2. třídy
4111 4111 Silnice 2. třídy - nájezd
4112 4112 Sekundy: {0}
4113 4113 Bezpečnostní výjimka
4114 4114 Další značky capacity:[ostatní typy]=* najdete na Wiki.
4115 4115 Úsek sloučený kvůli změně jeho směru.
4116 4116 Možnosti zobrazování úseků cesty
4117 4117 Část {0}: {1}
4118 4118 Stezka pro pěší a cyklisty - dělená
4119 4119 Seismickou aktivitu
4120 4120 Vybráno: Relace:{0} / Cesty:{1} / Uzly:{2}
4121 4121 Vybrat
4122 4122 Vybrat vše
4123 4123 Vyberte typ nastavení:
4124 4124 Vybrat WMS vrstvy
4125 4125 Zvolit vrstvu WMTS
4126 4126 Vyberte cestu, jejíž přesnost chcete zvýšit
4127 4127 Vybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změn
4128 4128 Vybrat všechny obnovené objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.
4129 4129 Vyberte otevřenou sadu změn
4130 4130 Možnosti režimů výběru a kreslení
4131 4131 Vybrat a zvětšit
4132 4132 Vyberte alespoň jeden uzel, který má být odpojen
4133 4133 Nastavit automatickou změnu tohoto pole o {0}
4134 4134 Výběr podle data
4135 4135 Vybrat sady změn podle jejich data vytvoření nebo uzavření
4136 4136 Vybrat sady změn podle jejich stavu: otevřená/uzavřená
4137 4137 Vybrat sady změn patřící určitým uživatelům
4138 4138 Vyberte buď:
4139 4139 Vyberte soubor
4140 4140 Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy
4141 4141 Zvolte, jestli mají být staženy také členy relace
4142 4142 Zvolte, zda mají být staženy také odkazující objekty, t.j. rodičovské relace a pro uzly navíc cesty
4143 4143 Zvolit formát obrazu vrstvy WMS
4144 4144 Vyberte vrstvu podkladových map
4145 4145 Vybrat ve vrstvě
4146 4146 Vyberte v seznamu relací
4147 4147 Vybrat členy
4148 4148 Vybrat členy (přidat)
4149 4149 Vybrat následující mezeru
4150 4150 Vybrat uzel pod kurzorem.
4151 4151 Vybrat nevětvící se posloupnost cest
4152 4152 Zvolte způsob třídění poznámek
4153 4153 Vybrat objekty vybraných členů relace
4154 4154 Zvolte objekty, jejichž značky chcete měnit.
4155 4155 Vybrat objekty vložené tímto uživatelem
4156 4156 Vybrat objekty k nahrání na server
4157 4157 Vybrat pouze sady změn vztahující se k určenému ohraničujícímu rámečku
4158 4158 Vybrat předchozí mezeru
4159 4159 Vybrat relaci
4160 4160 Vybrat relaci (přidat)
4161 4161 Vybrat relaci v seznamu relací.
4162 4162 Vybrat členy relace odkazující na jeden z vybraných objektů
4163 4163 Vybrat členy relace odkazující na {0} aktuálně vybraných objektů
4164 4164 Vybrat cílovou vrstvu
4165 4165 Vybrat odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě
4166 4166 Vybrat styl kreslení mapy
4167 4167 Vybrat členy všech vybraných relací
4168 4168 Vybere dalšího člena relace, který není napojen dále
4169 4169 Vybere předchozího člena relace, který není napojen dále
4170 4170 Vybrat prvky z obsahu této sady změn v aktuální datové vrstvě
4171 4171 Vyberte, aby byla sada změn uzavřena po následujícím nahrání
4172 4172 Zvolte, pokud ve vybrané oblasti chcete stáhnout dostupné záznamy prošlých tras GPS.
4173 4173 Zvolte, chcete-li stáhnout prošlé trasy GPS.
4174 4174 Vybrat ke stažení dat z OSM ve vybrané oblasti.
4175 4175 Vyberte pro stažení OSM dat.
4176 4176 Zvolte pro stažení poznámek v oblasti vybrané pro stahování.
4177 4177 Vyberte pro udělení práv pro JOSM stahovat vaše soukromé GPS trasy do JOSM vrstev
4178 4178 Povolení umožní JOSM měnit poznámky dle Vašich pokynů
4179 4179 Zatrhnutím povolíte JOSM, aby načítal vaše uložená nastavení ze serveru
4180 4180 Vyberte pro udělení práv pro JOSM nahrávat GPS trasy vaším jménem
4181 4181 Vyberte pro udělení práv pro JOSM nahrávat mapová data vaším jménem
4182 4182 Zatrhnutím povolíte JOSM, aby ukládal vaše nastavení na server
4183 4183 Vybrat základní ověřování totožnosti pomocí HTTP a uživatelského jména a hesla (bez šifrování)
4184 4184 Vybrat OAuth jako mechanismus ověřování totožnosti
4185 4185 Vyberte cesty jako v režimu vybírání. K vytvoření rovnoběžné kopie přetáhněte vybrané cesty nebo cestu (Alt přepíná zachování značek)
4186 4186 Vybrat zadaným hledáním
4187 4187 Vybrat, přesouvat, měnit velikost a otáčet objekty
4188 4188 Vybrané položky:
4189 4189 Výběr
4190 4190 Prázdný výběr
4191 4191 Výběr musí obsahovat pouze cesty a uzly
4192 4192 Vybrány nevhodné objekty!
4193 4193 Výběr:
4194 4194 Vybráno: {0}
4195 4195 Označí objekty, které se účastní tohoto příkazu (pokud nejsou smazané)
4196 4196 Vybere objekty, které hráli roli v tomto příkazu (pokud již nejsou vymazány) a zvětší na ně zobrazení
4197 4197 Cesty protínající samy sebe
4198 4198 Poloautomatická
4199 4199 Do samostatné vrstvy
4200 4200 Oddělovač
4201 4201 Sekvence: {0}
4202 4202 Pro id {0} server odpověděl kódem 404. Přeskakuji.
4203 4203 Server odpověděl kódem 404, opakuji s žádostí po jednotlivých objektech.
4204 4204 Účelová komunikace
4205 4205 Časy bohoslužeb
4206 4206 Druh obslužné koleje
4207 4207 Typ obslužné silnice
4208 4208 Služby motoristům (odpočívadla)
4209 4209 Služby:
4210 4210 Soubor sezení (*.jos)
4211 4211 Soubor s uloženým sezením (*.jos, *.joz)
4212 4212 Soubor sezení (archiv) (*.joz)
4213 4213 Nastavit záložku WMS
4214 4214 Nastavit vše na výchozí hodnoty
4215 4215 Nastavte počet nově přidaných značek
4216 4216 Upravte klíč v nastavení na hodnotu
4217 4217 Nastavit příznak ''upraveno'' pro uzel {0}
4218 4218 Nastavit příznak ''upraveno'' pro relaci {0}
4219 4219 Nastavit příznak ''upraveno'' pro cestu {0}
4220 4220 Nastavit adresář keše
4221 4221 Nastavit aktuální výběr na seznam vybraných relací
4222 4222 Nastavit jazyk
4223 4223 Nastavit adresář předvoleb
4224 4224 Přidá vybrané prvky na mapě do výběru výše.
4225 4225 Nastavit adresář s uživatelskými daty
4226 4226 Nastavit na výchozí hodnotu
4227 4227 Vybrat viditelnost stopy pro {0}
4228 4228 Nastavit {0}={1} pro uzel ''{2}''
4229 4229 Nastavit {0}={1} pro relaci ''{2}''
4230 4230 Nastavit {0}={1} pro cestu ''{2}''
4231 4231 Nastaví roli pro vybrané členy
4232 4232 Nastavuje parametr SRS=... ve WMS požadavku
4233 4233 Ruční nastavení. Používejte s opatrností!
4234 4234 Nastavuji výchozí hodnoty
4235 4235 Nastavení
4236 4236 Nastavení přehrávače zvuku a zvukových značek.
4237 4237 Nastavení projekce mapy a interpretace dat.
4238 4238 Nastavení funkce vzdáleného ovládání.
4239 4239 Sdílené taxi
4240 4240 Carsharing (sdílené vlastnictví vozidel)
4241 4241 Doostření (vyžaduje nové přidání vrstvy):
4242 4242 +++++
4243 4243 Přístřešek
4244 4244 Shift+Enter: Přidat všechny značky do vybraných objektů
4245 4245 Šintoistická svatyně
4246 4246 Loď
4247 4247 Loďstvo
4248 4248 Obuv
4249 4249 Střelba
4250 4250 Obchody
4251 4251 Krátký popis:
4252 4252 Klávesová zkratka
4253 4253 Pozadí zkratky: Změněno
4254 4254 Pozadí zkratky: Uživatel
4255 4255 Zobrazit ohraničení
4256 4256 Zobrazit chyby
4257 4257 Zobrazit zprávu o stavu
4258 4258 Zobrazit text/ikony
4259 4259 Zobrazovat náhledy obrázků v mapě
4260 4260 Zobrazit informace o dlaždici
4261 4261 Zobrazit vše
4262 4262 Zobrazit ohraničení
4263 4263 Zobrazit sadu změn {0}
4264 4264 Ukázat první obrázek
4265 4265 Zobrazit nápovědu
4266 4266 Ukázat pomocnou geometrii
4267 4267 Zobrazit historii
4268 4268 Zobrazit náhledy obrázků namísto ikon.
4269 4269 Zobrazit informace
4270 4270 Zobrazovat informační zprávy při nahrávání.
4271 4271 Zobrazovat i informační zprávy.
4272 4272 Ukázat poslední obrázek
4273 4273 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků
4274 4274 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků, pokud jsou dostupné
4275 4275 Zobrazit další obrázek
4276 4276 Zobrazovat ID objektů v seznamech vybraných objektů
4277 4277 Zobrazit pouze aplikovatelné na výběr
4278 4278 Zobrazit nebo skrýt menu Zvuk v menu hlavní nabídky.
4279 4279 Zobrazit vyhledávací dialog předvoleb
4280 4280 Zobrazit předchozí obrázek
4281 4281 Zobrazit pouze vybrané
4282 4282 Zobrazovat při startu úvodní obrazovku
4283 4283 Zobrazit zprávu o stavu s užitečnými informacemi, které se mohou přiložit k chybovému hlášení
4284 4284 Zobrazit pouze značky s konfliktem
4285 4285 Zobrazit pouze značky s více hodnotami
4286 4286 Zobrazovat informační testy v oknech kontroly nahrávání.
4287 4287 Zobrazovat informativní testy.
4288 4288 Zobrazit tento dialog znovu
4289 4289 Zobrazí tuto nápovědu
4290 4290 Zobrazit náhledy
4291 4291 Ukázat uživatele {0}
4292 4292 Zobrazit/skrýt
4293 4293 Zobrazit/skrýt vrstvu
4294 4294 Sprcha
4295 4295 Zobrazený areál
4296 4296 Zobrazen barometrický tlak
4297 4297 Zobrazuje datum
4298 4298 Zobrazena vlhkost vzduchu
4299 4299 Zobrazuje teplotu
4300 4300 Zmenšit
4301 4301 +++++
4302 4302 Postranní tlačítka
4303 4303 Chodník
4304 4304 +++++
4305 4305 Siemianowice Śląskie: Ortofotomapa (letecké snímky)
4306 4306 Tichý konflikt klávesových zkratek: ''{0}'' posunuto vedle ''{1}'' na ''{2}''.
4307 4307 Cesty s podobnými jmény
4308 4308 Jednoduché
4309 4309 Zjednodušit cestu
4310 4310 Zjednodušit všechny vybrané cesty
4311 4311 Zjednodušit cesty?
4312 4312 Souběžná připojení:
4313 4313 Jelikož limit stahování byl {0}, mohou existovat ještě další poznámky ke stažení.
4314 4314 Jedna barva (může být nastavena pro pojmenované vrstvy)
4315 4315 Jednotlivé prvky
4316 4316 Areál
4317 4317 Jméno areálu
4318 4318 Velikost
4319 4319 +++++
4320 4320 Bruslení
4321 4321 Lyže
4322 4322 Lyžařská trasa
4323 4323 Lyžování
4324 4324 Přeskočit stahování
4325 4325 Přeskočit stahování
4326 4326 Přeskočit vrstvu a pokračovat
4327 4327 Přeskočit načítání doplňků
4328 4328 Vynechat aktualizaci
4329 4329 Vynechaná výška (metry)
4330 4330 Přeskakuji aktualizaci doplňků po aktualizaci JOSM. Automatická aktualizace při startu je zakázána.
4331 4331 Přeskakuji aktualizaci doplňků po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
4332 4332 Aktuální mapa
4333 4333 Skluz v loděnici
4334 4334 Slovensko EEA CORINE 2006
4335 4335 Slovensko EEA GMES městská mapa
4336 4336 Slovensko historické mapy
4337 4337 Malé spotřebiče
4338 4338 Kuřáci
4339 4339 Vyhladit GPX grafiku (antialiasing)
4340 4340 Vyhlazovat zobrazení mapy (antialiasing)
4341 4341 Vyhladit mapy v režimu drátového modelu (antialiasing)
4342 4342 Hladkost
4343 4343 Přichytávat k promítnutým uzlům
4344 4344 Zvětšit na velikost dlaždice
4345 4345 Sněžný skútr
4346 4346 +++++
4347 4347 Fotbal
4348 4348 Sociální zařízení
4349 4349 Jemně
4350 4350 Solární elektrárna
4351 4351 Některé položky mají nesplněné závislosti:
4352 4352 Několik příkladů:
4353 4353 Z výběru byly odstraněny některé irelevantní uzly
4354 4354 Některé funkce navázané na klávesy se zapomněly odstranit: {0}
4355 4355 Některé funkce na modifikaci kláves se zapomněly odstranit: {0}
4356 4356 Některé objekty byly modifikovány.<br> Pokud chcete tyto změny zahodit, pokračujte.</html>
4357 4357 Některé cesty byly součástí relací, který byly změněny.<br>Zkontrolujte prosím, zda tímto nevznikly nějaké chyby.
4358 4358 Některé typy silnic již implikují nějaké omezení přístupu a není je nutno zadávat znovu.
4359 4359 Některé trasové body, které byly příliš daleko od trasy, než aby šlo rozumně odhadnout jejich čas, byly vynechány.
4360 4360 Některé trasové body s časovou značkou starší než je začátek stopy nebo zaznamenané až po konci trasy byly vynechané, nebo přesunuté na začátek.
4361 4361 Lituji, zkratku "{0}" nelze v okně Editor relací povolit
4362 4362 Lituji. Neumím pracovat s relacemi multipolygon, které mají více vnějších cest.
4363 4363 Lituji. Neumím pracovat s cestou, která je v relacích multipolygon vnější a zároveň vnitřní.
4364 4364 Lituji. Neumím pracovat s cestou, která je vnitřní ve více relacích multipolygon.
4365 4365 Lituji. Neumím pracovat s cestou, která je vnější ve více relacích multipolygon.
4366 4366 Řadit
4367 4367 Setřídit níže
4368 4368 Seřadit poznámky
4369 4369 Setřídit menu předvoleb abecedně
4370 4370 Seřadit členy relace
4371 4371 Setřídit vybrané členy relace a všechny členy níže
4372 4372 Zvukový signál
4373 4373 Zdroj
4374 4374 Jih
4375 4375 Jižní Afrika CD:NGI Letecká
4376 4376 +++++
4377 4377 +++++
4378 4378 Místa pro vozíčkáře
4379 4379 Místa pro rodiče
4380 4380 Místa pro ženy
4381 4381 Specializovaná vozidla: traktor, ATV
4382 4382 Druh
4383 4383 Určuje počet dní po které musí být poznámka uzavřena, aby se již nestahovala
4384 4384 Zadejte zdroj dat vašich změn
4385 4385 Rychlostní radar
4386 4386 Dopravní značka omezení rychlosti
4387 4387 Jednosměrné hroty
4388 4388 Rozdělit cestu
4389 4389 Rozdělit cestu zvoleným uzlem
4390 4390 Rozdělení cest do kusů
4391 4391 +++++
4392 4392 Sport (míčové hry)
4393 4393 Sportovní zařízení
4394 4394 Sport
4395 4395 Sportovní centrum
4396 4396 Pramen
4397 4397 Stadion
4398 4398 +++++
4399 4399 +++++
4400 4400 +++++
4401 4401 +++++
4402 4402 +++++
4403 4403 Standardní unixová geometrie okna
4404 4404 Počet hvězdiček
4405 4405 Začít hledání
4406 4406 Uvedena do provozu
4407 4407 Začínám stahování
4408 4408 Zahájit stahování dat
4409 4409 Začít novou cestu od posledního uzlu.
4410 4410 Začátek stopy (bude použito vždy, nejsou-li dostupné jiné značky)
4411 4411 Začínám prohledávat adresář
4412 4412 Zkusím nový pokus, {0} z {1}, během {2} sekund ...
4413 4413 Zahajuji pokus {0} z {1}.
4414 4414 Začínám nahrávat po částech...
4415 4415 Začínám nahrávat vše v jednom požadavku ...
4416 4416 Začínám nahrávat s jedním požadavkem na objekt ...
4417 4417 Stav:
4418 4418 Zastávky nebo veřejná zařízení
4419 4419 Papírnictví
4420 4420 +++++
4421 4421 Zpráva o stavu
4422 4422 Pozadí stavového řádku
4423 4423 Pozadí stavového řádku: aktivní
4424 4424 Popředí stavového řádku
4425 4425 Popředí stavového řádku: aktivní
4426 4426 Schody
4427 4427 Stevns (Dánsko)
4428 4428 Schůdky přes ohrazení
4429 4429 Kámen
4430 4430 +++++
4431 4431 Oblast zastávky
4432 4432 Zastávka
4433 4433 Uskladňovací nádrž
4434 4434 Uložit pouze základní adresu WMS, vrstvy vybrat až při jeho použití
4435 4435 Podivné hodnoty na nástrojové liště: {0}
4436 4436 Strava heatmap - jízda na kole
4437 4437 Strava heatmap - běh
4438 4438 Potok
4439 4439 Ulice
4440 4440 Lampa
4441 4441 Ulice nemá žádný název
4442 4442 Jméno ulice
4443 4443 Silnice a ulice
4444 4444 Strip klub
4445 4445 Rampa pro kočárky
4446 4446 Silně
4447 4447 Struktura
4448 4448 Stuttgart (aerial imagery
4449 4449 Styly pro vnější cesty jsou různé
4450 4450 Styl momentálně aktivní?
4451 4451 Nastavení stylu
4452 4452 Stylovaný mapový renderer
4453 4453 Keš stylů pro "{0}":
4454 4454 Podoblast
4455 4455 Podokres (subdistrict)
4456 4456 Přidat filtr
4457 4457 Látka
4458 4458 Podtyp vodných cest (největší z členů)
4459 4459 Městská část/obvod
4460 4460 Metro
4461 4461 Vchod do metra
4462 4462 Úspěch
4463 4463 Úspěšně otevřená sada změn {0}
4464 4464 Odsávání pumpou
4465 4465 +++++
4466 4466 Nadbytečný zákaz odbočení, protože cesta ''do'' je jednosměrná
4467 4467 +++++
4468 4468 Hlídané
4469 4469 Umístění
4470 4470 Podporované zdroje k překreslování:
4471 4471 Podporované hodnoty:
4472 4472 Potlačit další chybová hlášení v tomto sezení.
4473 4473 Povrch
4474 4474 +++++
4475 4475 Sledovací kamera
4476 4476 Triangulační bod
4477 4477 Klíč obsahuje podezřelé znaky:
4478 4478 Nalezena podezřelá data. Přesto nahrát?
4479 4479 Podezřelá kombinace značek: {0} a {1}
4480 4480 Podezřelé kombinace značek a hodnot
4481 4481 +++++
4482 4482 Plavání
4483 4483 Otočná závora
4484 4484 Švýcarský Grid
4485 4485 Švýcarské obecné (Swiss Oblique) Mercatorovo zobrazení
4486 4486 Přepínat režim přichytávání úhlů během kreslení
4487 4487 Zapnout režim dvojitého zarovnávání při vytahování
4488 4488 Popis symbolu
4489 4489 Symboly <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> jsou volitelné.
4490 4490 Synagoga
4491 4491 Synchronizovat audio
4492 4492 Synchronizovat celou datovou sadu
4493 4493 Synchronizovat pouze uzel {0}
4494 4494 Synchronizovat pouze relaci {0}
4495 4495 Synchronizovat čas z fotografie GPS přijímače
4496 4496 Synchronizovat pouze cestu {0}
4497 4497 Systém měr
4498 4498 Systém měr byl změněn na {0}
4499 4499 T1 - turistická cesta
4500 4500 T2 - horská turistická cesta
4501 4501 T3 - obtížná, nekrytá turistická cesta
4502 4502 T4 - obtížná, nekrytá, prudká horská cesta
4503 4503 T5 - obtížná horská cesta s lezením
4504 4504 T6 - nebezpečná horská cesta s lezením
4505 4505 +++++
4506 4506 +++++
4507 4507 Nastavení TMS
4508 4508 +++++
4509 4509 +++++
4510 4510 Stolní tenis/ping pong
4511 4511 Hmatová dlažba
4512 4512 Kontrola značek
4513 4513 Kontrola značek (založená na MapCSS)
4514 4514 Pravidlo kontroly značek (*.validator.mapcss, *.zip)
4515 4515 Pravidla kontroly značek
4516 4516 Kolekce značek nemůže být na datový prvek použita, protože obsahuje klíče s vícenásobnými hodnotami.
4517 4517 soubor značek neobsahuje zvolenou hodnotu ''{0}''
4518 4518 Kombinace značek
4519 4519 Filtr značek
4520 4520 Klíč obsahuje znak s kódem menším než 0x20
4521 4521 Délka klíče je větší, než je povoleno
4522 4522 Označit změněné relace
4523 4523 Hodnota značky obsahuje znak s kódem menším než 0x20
4524 4524 Délka hodnoty značky je větší, než je povoleno
4525 4525 zdroj TagCheckeru
4526 4526 Předvolby značení
4527 4527 Značky
4528 4528 Značky / Členství
4529 4529 Značky a členy
4530 4530 Značky vybraných objektů.
4531 4531 Značky z uzlů
4532 4532 Značky z relací
4533 4533 Značky z cest
4534 4534 Značky
4535 4535 Značky sady změn {0}
4536 4536 Značky nové sady změn
4537 4537 Klíče s prázdnými hodnotami
4538 4538 Značky/Členství
4539 4539 Štítky:
4540 4540 značek: {0} / Členství: {1}
4541 4541 Krejčí
4542 4542 +++++
4543 4543 +++++
4544 4544 +++++
4545 4545 +++++
4546 4546 Jídlo s sebou
4547 4547 +++++
4548 4548 Tetovací salón
4549 4549 Stanoviště taxi
4550 4550 Pojížděcí dráha (taxiway)
4551 4551 Binomické jméno:
4552 4552 Čaj
4553 4553 Telefon
4554 4554 Telefonní karty
4555 4555 Desetikuželkový bowling
4556 4556 Tenis
4557 4557 Stany povoleny
4558 4558 Terminál
4559 4559 Silnice 3. třídy
4560 4560 Silnice 3. třídy - nájezd
4561 4561 Test ''{0}'' dokončen za {1}
4562 4562 Otestovat přístupový token
4563 4563 Test selhal
4564 4564 Test, který kontroluje značky ''lane:''.
4565 4565 Otestovat API URL
4566 4566 Test {0}/{1}: Spouští se {2}
4567 4567 Testuji přístupový token služby OAuth
4568 4568 Testuji OSM API URL ''{0}''
4569 4569 Testy
4570 4570 Kontrola správného použití podmíněných značek ''*:conditional''.
4571 4571 +++++
4572 4572 Ta vrstva nepodporuje žádnou z projekcí JOSM, takže ji\nnemůžete použít. Tato zpráva již nebude znovu zobrazena.
4573 4573 Azimut úseku cesty, která je kreslena.
4574 4574 Dva vybrané objekty mají různé keše stylů.
4575 4575 Dva vybrané objekty mají shodné keše stylů.
4576 4576 URL API je platné.
4577 4577 Klíč autorizačního přístupu nesmí být prázdný. Prosím, zadejte klíč autorizačního přístupu
4578 4578 Heslo autorizačního přístupu nesmí být prázdné. Prosím, zadejte heslo autorizačního přístupu
4579 4579 JVM není nastavena, aby vyhledávala proxy v nastavení systému. Vlastnost ''java.net.useSystemProxies'' nebyla při startu dostupná. Proxy se nebude používat.
4580 4580 OSM server ''{0}'' nezná objekt,<br>který je se pokusili načíst, nahrát, nebo smazat. Buď daný objekt není uložen<br>na serveru, nebo používáte špatnou adresu URL pro přístup na něj.<br>Zkontrolujte, prosím, důkladně adresu serveru ''{0}'', jestli v ní není překlep.
4581 4581 OSM server ''{0}'' reportoval špatný požadavek.<br>
4582 4582 Počáteční cesta ''z'' a první cesta ''přes'' nejsou propojeny.
4583 4583 Cesta ''z (from)'' nezačíná ani nekončí v uzlu ''přes (via)''.
4584 4584 Cesta ''do (to)'' nezačíná ani nekončí v uzlu ''přes (via)''.
4585 4585 Průjezdní cesty ''přes'' nejsou propojeny.
4586 4586 Násobitel rychlosti přehrávání při zrychleném přetáčení
4587 4587 Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.
4588 4588 Oblast, kterou chcete stáhnout, je příliš rozsáhlá nebo obsahuje příliš mnoho prvků.<br>Vyberte menší oblast nebo použijte exportované soubory poskytované komunitou OSM.
4589 4589 Tučně je uveden název vrstvy.
4590 4590 Tato sada změn <strong>zůstane</strong> po nahrání <strong>otevřena</strong>
4591 4591 Sada změn bude po nahrání na server <strong>uzavřena</strong>.
4592 4592 Obsah této sady změn ještě nebyl stažen.
4593 4593 Kopírovaná data obsahují nekompletní objekty. Nekompletní objekty nebudou vloženy. Přejete si vložit data bez nekompletních objektů?
4594 4594 Aktuální výběr není možno použít pro rozdělení - není vybrán žádný uzel.
4595 4595 Tento výběr nelze použít pro rozpojení uzlů
4596 4596 Aktuální hodnota není validním ID OSM. Zadejte prosím celé číslo > 0
4597 4597 Současná hodnota není platné URL
4598 4598 Aktuální hodnota nemůže být ID sady změn. Zadejte prosím celé číslo větší než nula.
4599 4599 Aktuální hodnota není platné id uživatele. Zadejte celé číslo > 0
4600 4600 Zadaná hodnota není adresou dlaždice
4601 4601 Zadaná hodnota není identifikátorem dlaždice pro zvolenou úroveň zvětšení
4602 4602 Výchozí předvolba pro JOSM
4603 4603 Dokument neobsahuje žádná data.
4604 4604 Vstup do jeskyně
4605 4605 Níže jsou výsledky automatické validace. Pokuste se je opravit, ale opatrně, nezničte platná data. Pokud jste na pochybách, ignorujte je.<br> Pokud tento dialog zrušíte, můžete tyto položky později nalézt v postranním panelu ''Validace'' a prověřit je.
4606 4606 Následující závislé objekty budou vyčištěny<br> navíc ke zvoleným objektům:
4607 4607 Během hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}
4608 4608 Následující objekty není možné kopírovat do cílového objektu<br>protože byly smazány v cílové datové sadě:
4609 4609 Zeměpisná šířka v místě kurzoru myši.
4610 4610 Zeměpisná délka v místě kurzoru myši.
4611 4611 Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněny
4612 4612 Klíč ''{0}'' je již použit
4613 4613 Poslední průjezdní cesta ''přes'' a cílový cesta ''do'' nejsou propojeny.
4614 4614 Zeměpisné šířky musí být mezi {0} a {1}
4615 4615 Vrstva {0} nepodporuje novou projekci {1}.\n Podporované projekce jsou: {2}\nZměňte opět projekci, nebo vrstvu odeberte.
4616 4616 Vrstva {0} nepodporuje novou projekci {1}.\nPodporované projekce jsou: {2}\nZměňte znovu projekci nebo odstraňte vrstvu.
4617 4617 Délka nově kresleného úseku cesty.
4618 4618 Zeměpisné délky musí být mezi {0} a {1}
4619 4619 Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
4620 4620 Sloučená datová sada nebude obsahovat značku s klíčem {0}
4621 4621 Minimum musí být menší než maximum
4622 4622 Jméno objektu na místě kurzoru myši.
4623 4623 Nový klíč je již použit. Chcete přepsat hodnoty?
4624 4624 Uzly této cesty jsou v opačném pořadí
4625 4625 Počet sekund, o který bude záznam posunut vpřed/vzad po použití odpovídajících prvků ovládání
4626 4626 Heslo nemůže být prázdné. Zadejte své heslo pro OSM
4627 4627 Soubor doplňku ''{0}'' neobsahuje manifest.
4628 4628 Doplněk byl odstraněn z nastavení. Prosím, restartujte JOSM, aby došlo k jeho odstranění z editoru.
4629 4629 Předvolbu <i>{0}</i> nelze aplikovat, protože nebylo nic zvoleno!
4630 4630 Předvolbu <i>{0}</i> nelze aplikovat, protože výběr je nevhodný!
4631 4631 Projekce {0} nemohla být aktivována. Používám Mercator.
4632 4632 Proxy server nebude použit.
4633 4633 Časový posun mezi spuštěním nahrávání a skutečným začátkem nahrávání.
4634 4634 Regulární výraz "{0}" má chybu na pozici {1}, celá chyba:\n\n{2}
4635 4635 Regulární výraz "{0}" měl chybu při parsování, plná chyba:\n\n{1}
4636 4636 Soubor revizí ''/REVISION'' chybí.
4637 4637 Zvolená GPX trasa neobsahuje časové údaje. Zvolte, prosím, jinou.
4638 4638 Vybraná plocha je nekompletní. Pokračovat?
4639 4639 Zvolené uzly nesdílejí stejnou cestu.
4640 4640 Zvolené fotografie neobsahují informace o čase pořízení.
4641 4641 Výběr obsahuje {0} cest. Jste si jisti, že je chcete všechny zjednodušit?
4642 4642 Server odpověděl chybou s kódem {0}
4643 4643 Server odpověděl kódem 404.<br>To většinou znamená, že nezná objekt s požadovaným id.
4644 4644 Server ohlásil uzavření aktuální sady změn.<br>Toto se nejčastěji stává při překročení maximálního počtu<br>{0} objektů na serveru ''{1}''.
4645 4645 Řetězec ''{0}'' není platná hodnota pro reálné číslo (double).
4646 4646 Vrcholek hory nebo kopce.
4647 4647 Uživatelské jméno nemůže být prázdné. Zadejte své uživatelské jméno pro OSM
4648 4648 Cesta nemůže být rozdělena ve zvolených uzlech. (Tip: Zvolte uzly uprostřed cesty.)
4649 4649 Cesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?
4650 4650 Divadlo
4651 4651 Cizí datová sada neobsahuje značku s klíčem {0}
4652 4652 Cizí verze
4653 4653 Cizí verze (serverová datová sada)
4654 4654 Cizí se sloučeným
4655 4655 Nejsou tu žádné podkladové vrstvy.
4656 4656 Nejsou otevřené žádné sady změn
4657 4657 Nejsou vybrány žádné objekty k aktualizaci.
4658 4658 Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?
4659 4659 Cesty se protínají.
4660 4660 Pro přidání bodu není otevřena žádná vrstva
4661 4661 Pro přidání cesty není otevřená žádná cesta
4662 4662 Níže uvedené podrobné informace o chybě by již měly být předvyplněné. Přidejte k nim také informaci, jak k chybě došlo a jak ji lze zreprodukovat (pokud to víte) a co nejvíce dalších podrobností.
4663 4663 Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě
4664 4664 Došlo k {0} konfliktům během importu.
4665 4665 Tenká kolečka: kolečkové brusle, skateboard
4666 4666 Tenká kola: závodní kolo
4667 4667 Toto může vést k náhodnému smazání uzlů.
4668 4668 Toto URL dotazu na sadu změn není platné
4669 4669 Toto je až za koncem nahrávky
4670 4670 Toto odpovídá smazání rolí těchto objektů.
4671 4671 Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.
4672 4672 Tato operace způsobí, že JOSM zapomene zvolené objekty.<br> Budou odstraněny z vrstvy, ale <i>nebudou</i> smazány<br> na serveru během nahrávání.
4673 4673 Tato možnost potlačí vyplňování oblastí - potlačí specifikaci ve vybraném stylu.
4674 4674 Tento test kontroluje chyby v klíčích a hodnotách značek.
4675 4675 Tento test hledá neoznačené uzly, které nejsou součástí žádné cesty.
4676 4676 Tento test hledá neoznačené, prázdné a jednouzlové cesty.
4677 4677 Tento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.
4678 4678 Tento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.
4679 4679 Tento test kontroluje na blízkost koncových uzlů cest k jiným cestám
4680 4680 Tento test kontroluje správnost multipolygonů.
4681 4681 Tento test kontroluje, zda jsou platné zákazy odbočení.
4682 4682 Tento test zjišťuje, zda se nekříží dvě cesty (silnice, tratě, budovy, …) ve stejné vrstvě.
4683 4683 Tento test kontroluje, zda spojnice mezi dvěma uzly není používána více, jak jednou cestou.
4684 4684 Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.
4685 4685 Tento test kontroluje, jestli dva uzly nejsou na přesně stejné pozici.
4686 4686 Tento test zjišťuje, zda neexistují relace se stejnými značkami a stejnými členy se stejnou rolí.
4687 4687 Tento test zjišťuje, zda neexistují cesty se stejně umístěnými uzly a případně stejnými značkami.
4688 4688 Tento test kontroluje korektní zápis otevíracích hodin.
4689 4689 Tento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.
4690 4690 Tento test najde vícejazyčné objekty, jejichž značka ''name'' nemá hodnotu shodnou s žádnou hodnotou značky ''name:*" a ani není složený z hodnot klíčů ''name:*''. Například: Italia - Itálie - Italy.
4691 4691 Kontroluje dlouhé segmenty cest, což jsou obvykle chyby.
4692 4692 Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, zda jsou skutečně uzavřené.
4693 4693 Tato verze již není podporována {0} od {1} a nedoporučujeme ji používat.
4694 4694 Tato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.
4695 4695 Tyto uzly nejsou v kruhu. Přerušuji.
4696 4696 Vstupenky
4697 4697 Automat na jízdenky
4698 4698 Přílivová turbína
4699 4699 Výšku přílivu
4700 4700 Informace o dlaždici
4701 4701 Čísla dlaždic
4702 4702 Adresa dlaždice:
4703 4703 Adresář keše dlaždic:
4704 4704 Velikost dlaždic:
4705 4705 Offset zvětšení dlaždic:
4706 4706 Čas
4707 4707 Čas (hh:mm, pro chůzi)
4708 4708 Časový limit (min)
4709 4709 Čas:
4710 4710 Časový interval
4711 4711 Časové pásmo:
4712 4712 Časová zóna: {0}
4713 4713 Pneumatiky
4714 4714 Tiris: DGM (model terénu)
4715 4715 Tiris: DOM (model povrchu)
4716 4716 Titul nebo typ ochrany
4717 4717 Název:
4718 4718 Pro
4719 4719 Do (koncová zastávka)
4720 4720 Do ...
4721 4721 Chcete-li přidat další vrstvu, je třeba alokovat přinejmenším {0,number,#}MB paměti pro JOSM za použití volby -Xmx{0,number,#}M (viz http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25677).\nAktuálně máte pro JOSM alokováno {1,number,#}MB paměti
4722 4722 Ke smazání
4723 4723 Vypnout/Zapnout GPX linie
4724 4724 Přepínaní následování bodu
4725 4725 Přepnout drátový model
4726 4726 Přepínat panely dialogů
4727 4727 Přepínat panely dialogů, maximalizovat zobrazení mapy
4728 4728 Přepíná dynamická tlačítka
4729 4729 Přepnout celoobrazovkový pohled
4730 4730 přepínat přichytávání {0}
4731 4731 Nastavení viditelnosti okna Správce sad změn.
4732 4732 Přepnout viditelnost vrstvy: {0}
4733 4733 Přepnout viditelnost textu značek a ikon.
4734 4734 Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.
4735 4735 Přepnout: {0}
4736 4736 Zapnout/vypnout globální nastavení ''{0}''.
4737 4737 Přepíná viditelnost editační nástrojové lišty
4738 4738 Přepíná viditelnost hlavní nástrojové lišty (horizontální).
4739 4739 Záchody
4740 4740 WC/Toalety
4741 4741 Token umožňuje omezený přístup
4742 4742 Poplatek
4743 4743 Mýtná budka
4744 4744 Detekováno příliš mnoho přesměrování URL. Přerušení akce.
4745 4745 Nástroj: {0}
4746 4746 Nástrojová lišta
4747 4747 Akce na nástrojové liště bez názvu: {0}
4748 4748 Akce nástrojové lišty {0} přepsaná: {1} bude {2}
4749 4749 Úprava nástrojové lišty
4750 4750 Nástrojová lišta: {0}
4751 4751 Nástroje pro opravu svépomocí (může to být cyklistické družstvo)
4752 4752 Tip
4753 4753 +++++
4754 4754 Poznámek celkem:
4755 4755 +++++
4756 4756 +++++
4757 4757 +++++
4758 4758 Turistika
4759 4759 Turistická atrakce
4760 4760 Zájezdové autobusy
4761 4761 +++++
4762 4762 +++++
4763 4763 Věž
4764 4764 Tvar stožáru
4765 4765 Druh věže
4766 4766 Město
4767 4767 Radnice
4768 4768 Hračky
4769 4769 Lesní/polní cesta
4770 4770 Atletika
4771 4771 Barvy tras a bodů
4772 4772 Datum záznamu
4773 4773 Typ cesty
4774 4774 Dopravu
4775 4775 Zpomalovací retardér
4776 4776 Dopravní zrcadlo
4777 4777 Semafory
4778 4778 Semafor
4779 4779 Dobře průchozí stezka. Oblast rovinatá nebo mírně zvlněná, bez nebezpečí pádu
4780 4780 Souvislá stezka s vyváženým stoupáním. Terén částečně strmý, možné nebezpečí pádu
4781 4781 Vlak
4782 4782 Tramvaj
4783 4783 Tramvajová zastávka
4784 4784 Tramvajová zastávka (původní)
4785 4785 Vlastnosti transformátoru:
4786 4786 Doprava
4787 4787 Omezení druhů dopravy
4788 4788 Transverzální Mercatorovo zobrazení
4789 4789 Cestovní kancelář
4790 4790 Strom
4791 4791 Stromořadí
4792 4792 Třídřík
4793 4793 Trolejbus
4794 4794 Čtyřproudá silnice
4795 4795 Čtyřproudá silnice - nájezd
4796 4796 Zkusit znovu
4797 4797 Zkuste povolit síť IPv6, upřednostňujíc IPv6 před IPv4 (funguje pouze při brzkém spuštění)
4798 4798 Zkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto doplňku, než ohlásíte chybu.
4799 4799 Tunel
4800 4800 Zákaz odbočení/přikázaný směr
4801 4801 Vypnout nebo zapnout zvolené styly
4802 4802 Obratiště
4803 4803 Smyčka
4804 4804 Rozšířené místo pro otáčení lodí
4805 4805 Zákazy odbočení
4806 4806 Turniket
4807 4807 Točna
4808 4808 Nalezeny dvě paralelní cesty. Končím.
4809 4809 Typ
4810 4810 Typ kompenzátoru
4811 4811 Konstrukce
4812 4812 Typ měnírny
4813 4813 Typ omezení
4814 4814 Typ přístřešku
4815 4815 Typ elektrické stanice
4816 4816 Typ transformátoru
4817 4817 Typický čas trasy v minutách
4818 4818 +++++
4819 4819 +++++
4820 4820 Název dle UIC
4821 4821 Číslo dle UIC
4822 4822 +++++
4823 4823 +++++
4824 4824 NEZNÁMÁ
4825 4825 +++++
4826 4826 +++++
4827 4827 +++++
4828 4828 +++++
4829 4829 +++++
4830 4830 +++++
4831 4831 +++++
4832 4832 URL / Soubor:
4833 4833 Soubory URL
4834 4834 Adresa URL obsahuje neplatnou autoritu: {0}
4835 4835 Adresa URL obsahuje neplatný fragment: {0}
4836 4836 Adresa URL obsahuje neplatnou cestu: {0}
4837 4837 Adresa URL obsahuje neplatný protokol: {0}
4838 4838 Adresa URL obsahuje neplatný dotaz: {0}
4839 4839 Adresa URL obsahuje znaky mimo rozsah ASCII
4840 4840 URL neobsahuje platné {0}
4841 4841 URL neobsahuje {0}/{1}/{2}
4842 4842 URL z www.openstreetmap.org (vložením URL můžete určit ohraničující rámeček)
4843 4843 URL z www.openstreetmap.org (adresu můžete vložit ze schránky do textového pole níže)
4844 4844 URL je neplatná
4845 4845 +++++
4846 4846 +++++
4847 4847 +++++
4848 4848 +++++
4849 4849 +++++
4850 4850 +++++
4851 4851 +++++
4852 4852 +++++
4853 4853 UTM Francie (DOM)
4854 4854 UTM Geodesický systém
4855 4855 Zóna UTM
4856 4856 Projekce UTM (''+proj=utm'') požaduje parametr ''+zone=...''.
4857 4857 +++++
4858 4858 Rozpojit cesty
4859 4859 Přístup k "{0}" se nezdařil: {1} není dostupné (režim offline)
4860 4860 Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již je
4861 4861 Nelze vytvořit adresář {0}, automatické ukládání bude vypnuté
4862 4862 Nelze vytvořit soubor {0}, bude použito jiné jméno souboru
4863 4863 Není možné vytvořit novou zvukovou značku
4864 4864 Nemohu smazat soubor PID {0}
4865 4865 Nemohu smazat archivovaný záložní soubor {0}
4866 4866 Nemohu smazat záložní soubor {0}
4867 4867 Nemohu smazat soubor {0}
4868 4868 Nemohu smazat starý záložní soubor {0}
4869 4869 Nemohu smazat starý soubor předvoleb {0}
4870 4870 Nemohu smazat dočasný soubor {0}
4871 4871 Nelze najít překlad do jazyka {0}. Vracím se k {1}.
4872 4872 Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0}\n
4873 4873 Nepodařilo se inicializovat OSM API.
4874 4874 Nelze načíst vrstvu
4875 4875 Nepodařilo se nalézt soubor ''{0}''.
4876 4876 Nelze rozpoznat šířku/délku
4877 4877 Hodnotu ''{1}'' parametru ''{0}'' se nepodařilo interpretovat jako souřadnice.
4878 4878 Hodnotu ''{1}'' parametru ''{0}'' se nepodařilo parsovat jako číslo.
4879 4879 Nepodařilo se parsovat hodnoty parametru ''towgs84'' (''{0}'')
4880 4880 Nemohu odebrat nebezpečný certifikát z úložiště: {0}
4881 4881 Nelze nahradit argument {0} v {1}: {2}
4882 4882 Nemohu nastavit soubor na nespustitelný {0}
4883 4883 Nemohu nastavit soubor na nečitelný {0}
4884 4884 Nemohu nastavit soubor na nezapisovatelný {0}
4885 4885 Nemohu změnit soubor na čitelný {0}
4886 4886 Nemohu nastavit soubor na zapisovatelný {0}
4887 4887 Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě
4888 4888 Silnice bez zařazení (mimo obec)
4889 4889 Neuzavřené cesty
4890 4890 Neuzavřená cesta
4891 4891 Nespojená pobřežní linie
4892 4892 Nepropojené silnice
4893 4893 Nepropojené plochy typ krajiny (natural) a využití oblasti (landuse)
4894 4894 Nenapojené uzly bez fyzických značek
4895 4895 Nepropojená elektrická vedení
4896 4896 Nepropojené železnice
4897 4897 Nepropojené vodní toky
4898 4898 Nerozhodnuto
4899 4899 Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno
4900 4900 Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic
4901 4901 Nerozhodnuto
4902 4902 Nedefinovaný element ''{0}'' nalezen ve vstupních datech. Přerušuji.
4903 4903 Nedefinovaný prvek ''{0}'' nalezený ve vstupních datech. Přeskakuji.
4904 4904 Zpět
4905 4905 Zpět…
4906 4906 Vrátit přesun zpět
4907 4907 Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané uzly
4908 4908 Vrátit poslední akci
4909 4909 Vrátit vybraný příkaz a všechny pozdější
4910 4910 Zpět {0}
4911 4911 Vytrhnout panel
4912 4912 Neočekávaná výjimka
4913 4913 Neočekávané číslo veze JOSM v revizním souboru "{0}"
4914 4914 Neočekávaný XML element s názvem ''{0}''
4915 4915 Neočekávaný znak na {0}. Očekáváno {1} nalezeno {2}
4916 4916 Neočekávaný formát čísla portu v předvolbách ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
4917 4917 neočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''
4918 4918 Nečekaný formát chybového záhlaví konfliktu při aktualizaci sady změn. Dostal jsem ''{0}''
4919 4919 neočekávaný formát nové verze modifikovaného prvku ''{0}'', zadáno ''{1}''
4920 4920 Nalezeno neočekávané id 0 základního OSM objektu
4921 4921 Neočekávaný počet argumentů parametru ''+bounds'' (musí být 4)
4922 4922 Neočekávaný počet parametrů ''towgs84'' (musí být 3 nebo 7)
4923 4923 Neočekávaný formát parametru (''{0}'')
4924 4924 Neočekávané hodnoty pro HTTP proxy. Nalezen hostitel ''{0}'' a port ''{1}''.
4925 4925 Neočekávané hodnoty pro SOCKS proxy. Nalezen hostitel ''{0}'' a port ''{1}''.
4926 4926 Neočekávaná odpověď od HTTP serveru. Dostal jsem odpověď {0} bez záhlaví ''Location''. Nemůžu tedy přesměrovat. Přerušuji.
4927 4927 Neočekávaný kořenový element ''{0}'' v souboru sezení
4928 4928 Neočekávaný výraz (procházení prázdnin):
4929 4929 Neočekávaný znak ({0}) na pozici {1}
4930 4930 Neočekávaný výraz v rozsahu měsíců:
4931 4931 Neočekávaný výraz v rozsahu čísel:
4932 4932 Neočekávaný výraz v rozsahu týdnů:
4933 4933 Neočekávaný výraz v rozsahu dní v týdnu:
4934 4934 Neočekávaný výraz v rozsahu let:
4935 4935 Neočekávaný znak na pozici {0}. Očekáváno {1}, nalezeno {2}
4936 4936 Neočekávaný symbol. Očekáváno {0}, nalezeno {1}
4937 4937 Neočekávaný výraz:
4938 4938 Neočekávaný token: {0}
4939 4939 Neočekávaná hodnota ''{0}'' nastavení ''{1}''. Bude se předpokládat hodnota ''ask'' (zeptat se).
4940 4940 Neočekávaná hodnota ''{0}'' v URL požadavku na sadu změn. Obdrženo: {1}
4941 4941 Nalezena neočekávaná hodnota klíče ''{0}'' v nastavení: ''{1}''
4942 4942 Nalezena neočekávaná hodnota pro nastavení ''{0}''. Nalezeno ''{1}''. Proxy se nebude používat.
4943 4943 Neočekávaná hodnota předvolby ''{0}''. Dostal jsem ''{1}''. Nastavuji výchozí dotaz.
4944 4944 Neočekávaná hodnota nastavení ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
4945 4945 Neočekávaná hodnota parametru "index". Zadáno {0}
4946 4946 Odblokovat
4947 4947 Odblokovat seznam slučovaných elementů a zahájit slučování.
4948 4948 Odlepit
4949 4949 Potvrdit rozpojení
4950 4950 Rozpojený uzel
4951 4951 Odinstalovat certifikát místního počítače JOSM z kořenového úložiště klíčů systému/prohlížeče
4952 4952 Odinstalovat...
4953 4953 Vysoká škola
4954 4954 Neznámý kód země: {0}
4955 4955 Neznámý identifikátor geodetického systému: ''{0}''
4956 4956 Neznámý hostitel
4957 4957 Neznámý typ členu
4958 4958 Neznámý režim {0}.
4959 4959 Neznámá, nebo nepodporovaná verze API. Nalezeno {0}
4960 4960 Neznámy parameter ''{0}''
4961 4961 Neznámý parametr: ''{0}''.
4962 4962 Neznámý prvek: {0}. Povolené hodnoty jsou uzel, cesta nebo relace
4963 4963 Neznámý identifikátor projekce: ''{0}''
4964 4964 Neznámý vyžadovaný: {0}
4965 4965 Neznámá role
4966 4966 Neznámé věty: {0}
4967 4967 Neznámý kontext source:maxspeed: {0}
4968 4968 Neznámý typ: {0}
4969 4969 Nepojmenovaná křižovatka
4970 4970 Nepojmenovaná neklasifikovaná cesta
4971 4971 Nepojmenované cesty
4972 4972 Zbytečné značky
4973 4973 Neuspořádané pobřeží
4974 4974 Rozbalování {0} do {1}
4975 4975 Neuložené změny
4976 4976 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před smazáním?
4977 4977 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před ukončením?
4978 4978 Neuložená data a konflikty
4979 4979 Neuložená data a chybějící přiřazený soubor
4980 4980 Neuložená data nezapisovatelných souborů
4981 4981 Neuložená OSM data
4982 4982 Odznačit vše
4983 4983 Odznačit všechny objekty
4984 4984 Aktuálně nevybratelné
4985 4985 Nekonkrétní značka {0}
4986 4986 Neúspěšný požadavek HTTP
4987 4987 Nepodporovaná verze WMS souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}
4988 4988 Nepodporovaný koncový prvek ''{0}'' v obsahu sady změn na pozici ({1},{2}). Přeskakuji.
4989 4989 Nepodporovaný typ obrázků: {0}
4990 4990 Nepodporovaný parametr ''{0}'' v řetězci dotazu na sadu změn
4991 4991 Nepodporovaný režim ''{0}'' in URI ''{1}''.
4992 4992 Nepodporovaný počáteční prvek ''{0}'' v obsahu sady změn na pozici ({1},{2}). Přeskakuji.
4993 4993 Nepodporovaná hodnota v nastavení ''{0}'', nalezeno ''{1}''. Používám metodu ''Základní ověřování totožnosti''.
4994 4994 Nepodporovaná verze: {0}
4995 4995 Neoznačené a nenapojené uzly
4996 4996 Neoznačené cesty
4997 4997 Neoznačené cesty (komentované)
4998 4998 Neoznačené, prázdné a jednouzlové cesty
4999 4999 Nahoru
5000 5000 O úroveň výše
5001 5001 Aktualizovat
5002 5002 Aktualizujte JOSM
5003 5003 Aktualizovat Java
5004 5004 Aktualizovat sadu změn
5005 5005 Aktualizovat diskusi o sadě změn
5006 5006 Aktualizovat obsah
5007 5007 Aktualizovat data
5008 5008 Aktualizovat výpis adresáře.
5009 5009 Interval aktualizace (dnů):
5010 5010 Aktualizovat modifikované
5011 5011 Aktualizovat multipolygon
5012 5012 Aktualizovat objekty
5013 5013 Aktualizovat doplněk
5014 5014 Aktualizovat doplňky
5015 5015 Aktualizovat výběr
5016 5016 Aktualizovat obsah sady změn z OSM serveru
5017 5017 Aktualizuje diskusi o sadě změn ze serveru OSM
5018 5018 Aktualizovat sadu změn ze serveru OSM
5019 5019 Aktualizovat vybrané doplňky
5020 5020 Aktualizováno
5021 5021 Aktualizuje ze serveru pozměněné objekty (stáhne znovu data).
5022 5022 Aktualizuje vybrané objekty ze serveru (znovu stáhne data)
5023 5023 Aktualizuje ze serveru objekty v aktuální datové vrstvě.
5024 5024 Aktualizuje vybrané sady změn aktuálními daty z OSM serveru
5025 5025 Aktualizuji sadu změn {0}...
5026 5026 Aktualizuji sadu změn...
5027 5027 Aktualizuji data
5028 5028 Aktualizuji ignorované chyby …
5029 5029 Aktualizuji mapu ...
5030 5030 Aktualizace doplňků
5031 5031 Aktualizace uživatelského rozhraní
5032 5032 Nahrát na server
5033 5033 Nahrát změny na server
5034 5034 Nahrát všechny změny v aktivní datové vrstvě na OSM server
5035 5035 Nahrát veškeré aktuálně vybrané změny na OSM server.
5036 5036 Nahrát data
5037 5037 Nahrát data po částech. Velikost části:
5038 5038 Nahrát data v jednom požadavku
5039 5039 Nahrát data k již existující otevřené sadě změn
5040 5040 Upload nedoporučen
5041 5041 Nahrát každý objekt samostatně
5042 5042 Nahrání v jednom požadavku není možné (příliš mnoho objektů)
5043 5043 Nahrání se nedoporučuje
5044 5044 Nahrát změny poznámek na server
5045 5045 Nahrát poznámky na server
5046 5046 Nahrát vybrané
5047 5047 Nahrání proběhlo úspěšně!
5048 5048 Nahrát změněné objekty
5049 5049 Nahrát na ''{0}''
5050 5050 Nahrát do nové sady změn
5051 5051 Nahrát do existující sady změn
5052 5052 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
5053 5053 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>několika sad změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
5054 5054 Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...
5055 5055 Nahrávám data na server ...
5056 5056 Nahrávám na server data z vrstvy ''{0}''
5057 5057 Nahrávám změněné poznámky
5058 5058 Nahrávám poznámky na server
5059 5059 Využití
5060 5060 Poloha
5061 5061 Použít základní ověřování totožnosti
5062 5062 Používat jako výchozí jazyk pro značky angličtinu
5063 5063 Použít OAuth
5064 5064 Pro stahování objektů použít server Overpass
5065 5065 Použít SOCKS proxy
5066 5066 Sestavit vlastní dotaz na sady změny
5067 5067 Použít alternativní sadu ikon zákazů odbočení
5068 5068 Posunutí mapového podkladu přizpůsobíte pomocí tažení myší nebo kurzorových kláves.\nMůžete také zadat posunutí východní délky a severní šířky v souřadnicích {0}.\nPokud chcete, aby se posunutí uložilo jako záložka, zadejte jméno záložky do příslušného políčka.
5069 5069 Použít komplexní kontrolu vlastností
5070 5070 Použít výchozí
5071 5071 Použít výchozí nastavení
5072 5072 Použít vrstvu s chybami
5073 5073 Použije dialogy výběru souborů vypadajících jako ty z operačního systému. Vypadají lépe, ale nepodporují některé funkce jako třeba filtry souborů.
5074 5074 Použít globální nastavení
5075 5075 Používat seznam výjimek.
5076 5076 Zvolte oblast kliknutím a tažením myší. Šipky nebo pravé tlačítko myši pohybuje mapou, kolečkem nebo klávesami +/- zvětšujete/zmenšujete.
5077 5077 Použít systémový výběr souborů (hezčí, ale nepodporují souborové filtry)
5078 5078 Použijte kladná čísla nebo znaky N, E pro zadání severu či východu.
5079 5079 Použít přednastavení "{0}"
5080 5080 Použít přednastavení "{0}" ze skupiny "{1}"
5081 5081 Použít standardní systémové nastavení
5082 5082 Použít standardní systémové nastavení (Zakázáno, pro povolení spusťte JOSM s parametrem<tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt>)
5083 5083 Použít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických elementů.
5084 5084 Používat seznam výjimek k potlačení varování.
5085 5085 Použít tuto značku znovu
5086 5086 Slouží k datové komunikaci
5087 5087 Používá se v některých zemích pro pojmenované křižovatky, jejichž název slouží pro orientaci
5088 5088 Uživatel
5089 5089 id uživatele:
5090 5090 Informace o uživateli
5091 5091 Uživatelské jméno:
5092 5092 Uživatel:
5093 5093 Jméno uživatele
5094 5094 Uživatelské jméno:
5095 5095 Nanejvýš vhodné opravit.
5096 5096 +++++
5097 5097 +++++
5098 5098 +++++
5099 5099 Vysavače
5100 5100 Ověřit
5101 5101 Kontroluje platnost hodnot a značek pomocí komplexních pravidel.
5102 5102 Kontroluje platnost klíčů vlastností proti seznamu slov.
5103 5103 Kontroluje platnost hodnot vlastností proti přednastaveným hodnotám.
5104 5104 Validace
5105 5105 Zkontrolovat
5106 5106 Validace
5107 5107 Nalezené problémy
5108 5108 Ověření selhalo. URL API se zdá být neplatné.
5109 5109 Validace
5110 5110 Údolí
5111 5111 Hodnota
5112 5112 Hodnota ''{0}'' klíče ''{1}'' vypadá jako ''{2}''.
5113 5113 Hodnota ''{0}'' klíče ''{1}'' není v předvolbách
5114 5114 Hodnota ''{0}'' pro možnost + init není podporována.
5115 5115 Hodnota ''{0}'' bude použita pro klíč ''{1}''
5116 5116 Hodnota ''{0}'' není číslo. Prosím zadejte celé číslo větší něž 1
5117 5117 Hodnota >0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', nalezeno {1}
5118 5118 Očekávaná hodnota pro parametr ''{0}''.
5119 5119 Hodnota zeměpisné šířky musí být v rozmezí [-90,90].
5120 5120 Hodnota zeměpisné délky musí být v rozmezí [-180,180].
5121 5121 Hodnota je příliš dlouhá (maximum je {0} znaků):
5122 5122 Hodnota ''{0}'' by měla být buď ''{1}'' nebo ''{2}''. Pro chodník pak použijte ''{3}''.
5123 5123 Hodnota:
5124 5124 Hodnota:
5125 5125 Ventily
5126 5126 Smíšené zboží
5127 5127 Různá nastavení ovlivňující vzhled celého programu.
5128 5128 Vjezd vozidel
5129 5129 Vozidla podle typu
5130 5130 Vozidla podle druhu použití
5131 5131 Vejmidte (Dánsko)
5132 5132 Rychlost (červená = pomalá, zelená = rychlá)
5133 5133 Rychlost, km/h
5134 5134 Prodejní automat
5135 5135 Prodávané produkty
5136 5136 +++++
5137 5137 +++++
5138 5138 Verze ''{0}'' metadat vrstvy geoimage není podporována. Očekávána: 0.1
5139 5139 Verze ''{0}'' metadat vrstvy GPX trasy není podporována. Očekávána: 0.1
5140 5140 Verze ''{0}'' metadat vrstvy podkladových map není podporována. Očekávána: 0.1
5141 5141 Verze metadat "{0}" po vrstvu markerů není podporovaná. Očekávaná: 0.1
5142 5142 Verze ''{0}'' metadat pro vrstvu OSM dat je nepodporovaná. Očekáváno: 0.1
5143 5143 Verze ''{0}'' souboru sezení není podporována. Očekáváno: 0.1
5144 5144 očekávána verze > 0. Nalezena {0}
5145 5145 Verze {0}
5146 5146 Verze:
5147 5147 Verze:
5148 5148 Velmi dlouhý segment - {0} kilometrů
5149 5149 Veterinář
5150 5150 Přes (zastávky)
5151 5151 Videopůjčovna/prodejna
5152 5152 Videohry
5153 5153 Vienna: Beschriftungen (poznámky)
5154 5154 Vienna: Mehrzweckkarte (obecná)
5155 5155 Vienna: Orthofoto (letecká)
5156 5156 Zobrazit
5157 5157 Zobrazení: {0}
5158 5158 Vyhlídka
5159 5159 Následování bodu
5160 5160 Obec
5161 5161 Náves
5162 5162 +++++
5163 5163 Vinice
5164 5164 +++++
5165 5165 Visa Debitní
5166 5166 +++++
5167 5167 Viditelnost
5168 5168 Viditelnost/čitelnost
5169 5169 Viditelná těžní věž
5170 5170 Navštívit domovskou stránku
5171 5171 VoGIS: DGM (model terénu)
5172 5172 VoGIS: DOM (model povrchu)
5173 5173 +++++
5174 5174 +++++
5175 5175 +++++
5176 5176 Vodo-vodní energetický reaktor (VVER)
5177 5177 Kalibrace nahrávání zvuku
5178 5178 Sopka
5179 5179 Volejbal
5180 5180 Napětí
5181 5181 Napětí ve voltech (V)
5182 5182 +++++
5183 5183 VAROVÁNÍ: {0}
5184 5184 +++++
5185 5185 +++++
5186 5186 +++++
5187 5187 Chyba WMS
5188 5188 WMS soubory (*.wms)
5189 5189 Nastavení WMS
5190 5190 URL WMS nebo id obrázku:
5191 5191 +++++
5192 5192 Čekám 10 sekund ...
5193 5193 Zeď
5194 5194 Varování
5195 5195 Varování o předvolbách značení "{0}-{1}": Ignoruji atribut ''{2}'',protože byly zadané elementy ''{3}''
5196 5196 Dva vybrané objekty mají stejné, ale nikoliv identické keše stylů.
5197 5197 Varování: Heslo je přenášeno nezašifrované.
5198 5198 Varování: V závislosti na zvolené metodě ověřování vůči proxy serveru může být heslo přenášeno nezašifrované.
5199 5199 Varování: neplatný formát položky v seznamu předvoleb ''{0}''. Nalezeno ''{1}''
5200 5200 Varování: neplatný formát položky v seznamu pravidel ''{0}''. Načteno ''{1}''
5201 5201 Varování: neplatný formát položky v seznamu stylů ''{0}''. Nalezeno ''{1}''
5202 5202 Varování
5203 5203 Myčka
5204 5204 Odpad
5205 5205 Odpadkový koš
5206 5206 Odpadkový kontejner
5207 5207 Spalovna odpadu
5208 5208 Čistička odpadních vod
5209 5209 Vodní plocha
5210 5210 Akvapark
5211 5211 Vodojem
5212 5212 Vodní turbína
5213 5213 Studna
5214 5214 Vodárna
5215 5215 Pravidla pro přístup k vodě:
5216 5216 Hladinu vody
5217 5217 Vodopád
5218 5218 Mokřina - podmáčená stále nebo sezónně s vegetací.
5219 5219 Vodní mlýn
5220 5220 Vodní cesty
5221 5221 Duplicitní uzly na vodním toku (waterway)
5222 5222 Wave zvukové soubory (*.wav)
5223 5223 Vlnová elektrárna
5224 5224 Cesta ''{0}'' již byla smazána. Přeskakuji její nahrávání.
5225 5225 Cesta napojená na oblast/plochu
5226 5226 Cesta obsahuje více než {0} uzlů. Měla by být nahrazena multipolygonem
5227 5227 Cesta obsahuje více než {0} uzlů. Měla by být zjednodušena
5228 5228 Cesta obsahuje úsek dvakrát
5229 5229 Koncový uzel cesty poblíž jiné silnice
5230 5230 Koncový uzel cesty poblíž jiné cesty
5231 5231 Uzel cesty poblíž jiné cesty
5232 5232 Cesta končí v oblasti
5233 5233 Cesta s externím ID ''{0}'' obsahuje chybějící bod s externím ID ''{1}''.
5234 5234 Cesta {0}
5235 5235 Cesta {0} s {1} uzly má nekompletní uzly, protože alespoň jeden uzel v nahraných datech chybí.
5236 5236 Cesta:
5237 5237 Značené trasy: Cyklo
5238 5238 Značené trasy: Turistika
5239 5239 Značené trasy: Jízda na koních
5240 5240 Značené trasy: MTB
5241 5241 Značené trasy: Bruslení
5242 5242 Značené trasy: Zimní sporty
5243 5243 Značení bodů
5244 5244 Body trasy
5245 5245 Cesty
5246 5246 Cesty sdílí úsek s plochou
5247 5247 Stejně umístěné cesty
5248 5248 Kříž
5249 5249 Boží muka
5250 5250 Počasí
5251 5251 Webová stránka:
5252 5252 Webové stránky
5253 5253 Jez
5254 5254 Mokřina
5255 5255 Co se má stát se seznamy nastavení, když se bude tento soubor importovat?
5256 5256 Rampa pro vozíčkáře
5257 5257 Invalidní vozíky
5258 5258 kola: městské kolo, invalidní vozík, skútr
5259 5259 Při importu zvuku použít na jakékoliv trasové body (waypoints) ve vrstvě GPX.
5260 5260 Při importu zvuku udělat značky z...
5261 5261 Protože otáčíte směr cesty, jsou kvůli zachování konzistence dat navrhovány tyto změny.
5262 5262 Při ukládání zobrazit malý indikátor
5263 5263 Zachovat záložní soubory končící znakem ~ při ukládání
5264 5264 Kam se má dát členství tohoto uzlu?
5265 5265 Kam se mají dát značky uzlu?
5266 5266 Vegetaci dominují trávy (Poaceae) a jiné nedřevnaté byliny. Nezahrnuje obhospodařovávané oblasti a mokřiny.
5267 5267 Jakou akci provést?
5268 5268 Která část cesty by měla mít historii {0}?
5269 5269 Celou skupinu
5270 5270 Šířka (metrů)
5271 5271 Šířka kreslených GPX linií (standardní hodnota = 0)
5272 5272 Wikipedie
5273 5273 Chata v divočině
5274 5274 Větrná turbína
5275 5275 Větrný mlýn
5276 5276 Větrný pytel
5277 5277 Víno
5278 5278 Drátový mapový renderer
5279 5279 Drátový model
5280 5280 Pomocí OAuth dáváte JOSM oprávnění k nahrávání mapových dat a GPS tras ve vašem zastoupení (<a href="{0}">více informací...</a>).
5281 5281 S obchodem
5282 5282 V aktuálně použitém stylu vykreslování mapy je styl vnitřní cesty stejný jako styl multipolygonu
5283 5283 S aktuálně použitým stylem vykreslování mapy je styl vnější cesty neodpovídající polygonu
5284 5284 Prales
5285 5285 Lesní porost, kde hlavním účelem není těžba dřeva.
5286 5286 Továrna
5287 5287 Chcete restartovat ihned?
5288 5288 Chcete aktualizovat nyní?
5289 5289 Zápis seznamu doplňků do lokální keše ''{0}''
5290 5290 +++++
5291 5291 Nesprávný počet argumentů pro záložku
5292 5292 Syntaktická chyba v {0} klíči
5293 5293 Špatné použití značky {0}. Odstraňte {1}, protože je jasné, že název chybí i bez přidané značky.
5294 5294 Špatně seřazené cesty
5295 5295 Chybí XML značka <user>.
5296 5296 Ano
5297 5297 Ano, aplikovat
5298 5298 Ano, vytvořit konflikt a zavřít
5299 5299 Ano, uložit změny a zavřít
5300 5300 Již máte přístupový token pro přístup OSM serveru pomocí OAuth.
5301 5301 Chystáte se vymazat všechna nastavení a nastavit je na výchozí hodnoty<br />Budou vymazána všechna vaše nastavení: doplňky, mapové podklady, filtry, nástroje na liště, klávesové zkratky, atd. <br />Jste si jist, že chcete pokračovat?
5302 5302 Pokoušíte se smazat nekompletní objekty.<br>To způsobí problémy, protože nevidíte reálné objekty.<br>Opravdu je chcete smazat?
5303 5303 Chystáte se smazat uzly mimo oblast, jež jste stáhli.<br>To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.<br>Opravdu je chcete smazat?
5304 5304 Chystáte se sloučit data vrstev "{0}" a "{1}".<br /><br />Tyto vrstvy mají odlišné strategie nahrávání na server a neměly by se sloučit, tak jak jsou.<br />Jejich sloučení bude mít za následek použití přísnější strategie (nahrávání na server se nedoporučuje) u vrstvy ''{1}''.<br /><br /><b>Tento způsob sloučení není doporučený.</b><br />Spíše byste měli zkontrolovat a sloučit jeden objekt po druhém pomocí funkce ''<i>Sloučit výběr</i>''.<br /><br />Opravdu chcete pokračovat?
5305 5305 Chystáte se sloučit více než 1 objekt mezi vrstvami "{0}" a "{1}".<br /><br /><b>Toto není doporučený způsob sloučení dat.</b>.<br />Místo toho byste měli zkontrolovat a sloučit každý objekt, <b>jeden po druhém</b>.<br /><br />Opravdu chcete pokračovat?
5306 5306 Chystáte se rozpojit neúplné objekty. <br>Tím způsobíte problémy, protože skutečné objekty nevidíte. <br>Opravdu si přejete objekty rozpojit?
5307 5307 Chystáte se rozpojit uzly ležící mimo staženou oblast. <br>Tím může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat. <br>Opravdu si přejete uzly rozpojit?
5308 5308 Pokoušíte se odeslat data z vrstvy ''{0}''.<br /><br />Nahrávání takových dat <b>velmi nedoporučujeme</b>. Pokud budete pokračovat,<br />pravděpodobně to povede k nutnosti revertovat vaše změny buď vámi nebo jiným přispěvatelem.<br /><br />Opravdu chcete pokračovat?
5309 5309 Je spuštěna Java verze {0}.
5310 5310 Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.org
5311 5311 Také můžete použít syntaxi <tt>lat="..." lon="..."</tt> nebo <tt>lat=''...'' lon=''...''</tt>.
5312 5312 Můžete oddělit zeměpisnou délku a šířku pomocí mezery, čárky nebo středníku.
5313 5313 Změnili jste klíč z ''{0}'' na ''{1}''.
5314 5314 Změnili jste hodnotu klíče ''{0}'' z ''{1}'' na ''{2}''.
5315 5315 Neuvedli jste zdroj úprav.<br />To je, technicky, dovolené - ale tato informace pomůže<br />ostatním uživatelům pochopit, odkud data pocházejí.<br /><br />Když teď strávíte chviličku vysvětlením své úpravy, zjednodušíte tím život<br />mnoha dalším mapujícím.
5316 5316 Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.
5317 5317 Stáhli jste si příliš mnoho dat. Zkuste to prosím později.
5318 5318 Narazili jste na chybu v JOSM
5319 5319 Narazil(a) jste na chybu v JOSM. Než nahlásíte chybu, ověřte si na následující adrese že používáte nejnovější verzi JOSM:
5320 5320 Některá nastavení se projeví až po restartování JOSM.
5321 5321 K nové poznámce musíte zadat komentář
5322 5322 Musíte zadat, co hledáte
5323 5323 Musíte své editace označit jako veřejné pro nahrávání nových dat
5324 5324 Musíte vybrat alespoň jednu cestu.
5325 5325 Musíte zvolit dva nebo více uzlů pro rozdělení kruhové cesty.
5326 5326 Ukazatel přehrávání musíte táhnout se stisknutou klávesou Shift až na zvukovou značku, neboaž na bod stopy, který chcete sesynchronizovat.
5327 5327 Musíte přetáhnout ukazatel přehrávání poblíž stopy GPX, jejíž přiřazenou zvukovou stopy jste přehrávali (za první značku).
5328 5328 Potřebujete pozastavit (pause) audio v bodě na stopě, kde chcete mít značku.
5329 5329 Audio je třeba pozastavit v okamžiku, kdy uslyšíte synchronizační impuls.
5330 5330 Vyžádali jste si příliš mnoho uzlů (limit je 50 000). Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
5331 5331 Bylo by taktéž vhodné aktualizovat doplňky. Pokud žádný z těchto postupů nepomůže, nahlaste, prosím, chybu na této adrese:
5332 5332 Měli byste vybrat GPX trasu
5333 5333 Aktualizoval jste verzi JOSM.<br>Pokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také doplňky.<br><br>Chcete je aktualizovat ihned?
5334 5334 Váš komentář změny je <i>prázdný</i>, nebo <i>příliš krátký</i>.<br /><br />To sice není technický problém, ale berte prosím ohled na spoustu lidí, kteří<br />sledují změny ve svých oblastech na základě smysluplných komentářů<br />aby pochopili, co se děje!<br /><br />Pokud strávíte minutku k popisu vaší změny,<br />ulehčíte život spoustě uživatelů.
5335 5335 Vaše práce byla automaticky uložena.
5336 5336 Zabrze: Ortofotomapa 2011 (letecké snímky)
5337 5337 Nulové souřadnice: {0}
5338 5338 Zóna
5339 5339 +++++
5340 5340 Zvětšení
5341 5341 Zvětšení (v metrech)
5342 5342 Zvětšit
5343 5343 Zvětšit (klávesnice)
5344 5344 Zmenšit
5345 5345 Zmenšit (klávesnice)
5346 5346 Zvětšení a posuv mapy
5347 5347 Nejvhodnější zvětšení a 1:1
5348 5348 Zvětšování tažením nebo klávesami Ctrl+. a Ctrl+,; posuv klávesami Ctrl+nahoru, doleva, dolů, doprava; posun se zvětšením spolu s pravým tlačítkem myši
5349 5349 Přiblížit
5350 5350 Úroveň zvětšení:
5351 5351 Oddálit
5352 5352 Zvětšit pohled na {0}
5353 5353 Zvětšit na
5354 5354 Zvětšit na mezeru
5355 5355 Zvětšit na vrstvu
5356 5356 Zvětšit do nativního rozlišení
5357 5357 Zvětšit na uzel
5358 5358 Zvětšit na vybrané prvky
5359 5359 Zvětšit na výběr
5360 5360 Zvětšit na odpovídající objekty v současné datové vrstvě
5361 5361 Zvětšit na první vybraný uzel
5362 5362 Zvětší pohled na mezeru v sekvenci cest
5363 5363 Zvětšit na objekt, na který odkazuje první zvolený člen
5364 5364 Zvětšit na objekty obsažené v této sadě změn v aktuální datové vrstvě
5365 5365 Zvětšit na tento uzel v aktuální datové vrstvě
5366 5366 Zvětšit na {0}
5367 5367 Zvětšení není možné, protože vrstva s touto relací není aktivní
5368 5368 Zvětšení není možné, protože vrstva, v níž je tato cesta, není aktivní
5369 5369 Zvětšení není možné, protože nebyl vybrán žádný člen
5370 5370 Zvětšení není možné, protože nebyl vybrán žádný uzel
5371 5371 "Pekařská ulice"
5372 5372 cesta "from" je stejná jako cesta "to"
5373 5373 \nVýška: {0} m
5374 5374 \nSměr {0}°
5375 5375 \nEXIF čas: {0}
5376 5376 \nGPS čas: {0}
5377 5377 \nRozsah: {0}
5378 5378 \nRychlost: {0} km/h
5379 5379 \n\n> používám {0} styl "{1}"\n
5380 5380 \n\n> přeskakuji "{0}" (neaktivní)
5381 5381 \n\nSeznam vytvořených stylů:\n
5382 5382 Příkop
5383 5383 stezka pro koně
5384 5384 autobusová dráha
5385 5385 výstavba
5386 5386 cyklostezka
5387 5387 chodník
5388 5388 obytná zóna
5389 5389 dálnice
5390 5390 dálnice - nájezd
5391 5391 pěšina/stezka
5392 5392 pěší zóna
5393 5393 silnice první třídy
5394 5394 silnice první třídy - nájezd
5395 5395 místní komunikace (residential)
5396 5396 silnice druhé třídy
5397 5397 silnice druhé třídy - nájezd
5398 5398 obslužná (service)
5399 5399 schody
5400 5400 silnice třetí třídy
5401 5401 silnice třetí třídy - nájezd
5402 5402 lesní/polní cesta
5403 5403 čtyřproudá silnice
5404 5404 čtyřproudá silnice - nájezd
5405 5405 silnice bez klasifikace
5406 5406 městský obvod
5407 5407 velkoměsto
5408 5408 kraj
5409 5409 osada
5410 5410 ostrov
5411 5411 lokalita
5412 5412 obce se spojenou administrativou
5413 5413 městská část/obvod
5414 5414 město
5415 5415 obec (vesnice)
5416 5416 Přiřazená ulice (associatedStreet)
5417 5417 hranice
5418 5418 most (bridge)
5419 5419 směrová tabule (destination_sign)
5420 5420 prosazování dopravních omezení (enforcement)
5421 5421 +++++
5422 5422 síť
5423 5423 Veřejná doprava
5424 5424 omezení
5425 5425 trasa
5426 5426 hlavní trasa (route_master)
5427 5427 areál
5428 5428 ulice (street)
5429 5429 tunel (tunnel)
5430 5430 vodní tok
5431 5431 Stát
5432 5432 Stanice
5433 5433 hřiště
5434 5434 sportovní centrum
5435 5435 dráha
5436 5436 Brána
5437 5437 Zpět
5438 5438 Rychleji
5439 5439 Rychle vpřed
5440 5440 Vpřed
5441 5441 Skok zpět.
5442 5442 Skok vpřed
5443 5443 Další značka
5444 5444 Přehraj další značku
5445 5445 Přehrát předchozí značku
5446 5446 Přehrát/Pauza
5447 5447 Předchozí značka
5448 5448 Pomaleji
5449 5449 Zpomalené přehrávání
5450 5450 Patra
5451 5451 Vynechaná patra
5452 5452 bytový dům
5453 5453 stodola
5454 5454 chatka
5455 5455 komerční
5456 5456 ve výstavbě
5457 5457 kravín
5458 5458 rodinný dům (samostatně stojící)
5459 5459 kolej/internát
5460 5460 farma
5461 5461 budova na farmě
5462 5462 garáž
5463 5463 garáže
5464 5464 plynojem
5465 5465 skleník
5466 5466 hangár
5467 5467 nemocnice
5468 5468 +++++
5469 5469 rodinný dům
5470 5470 bouda
5471 5471 průmyslová
5472 5472 školka
5473 5473 manufaktura
5474 5474 kanceláře
5475 5475 obytný dům
5476 5476 maloobchod
5477 5477 střecha
5478 5478 škola
5479 5479 obslužná
5480 5480 kůlna
5481 5481 stáj
5482 5482 uskladňovací nádrž
5483 5483 +++++
5484 5484 řadové domy
5485 5485 vlakové nádraží
5486 5486 doprava
5487 5487 univerzita
5488 5488 sklady
5489 5489 boží muka
5490 5490 ano
5491 5491 na stropě
5492 5492 na sloupu
5493 5493 na zdi
5494 5494 v kupoli
5495 5495 pevná
5496 5496 otočná
5497 5497 bicykly
5498 5498 nákladní vozidla
5499 5499 cestující
5500 5500 cestující;vozidla
5501 5501 vozidla
5502 5502 Zavřený
5503 5503 Otevřený
5504 5504 prázdný
5505 5505 anglikánské
5506 5506 baptistické
5507 5507 katolické
5508 5508 evangelické
5509 5509 řeckokatolické
5510 5510 řecké pravoslavné
5511 5511 svědkové Jehovovi
5512 5512 luteránské
5513 5513 metodistické
5514 5514 mormoni
5515 5515 novoapoštolské
5516 5516 pravoslavné
5517 5517 letniční hnutí
5518 5518 presbyteriánské
5519 5519 protestantské
5520 5520 kvakerské
5521 5521 římskokatolické
5522 5522 ruské pravoslavné
5523 5523 adventisté sedmého dne
5524 5524 +++++
5525 5525 černá
5526 5526 modrá
5527 5527 hnědá
5528 5528 šedá
5529 5529 zelená
5530 5530 červená
5531 5531 červená/bílá
5532 5532 bílá
5533 5533 V
5534 5534 S
5535 5535 J
5536 5536 Z
5537 5537 palivo
5538 5538 hnůj
5539 5539 ropa
5540 5540 splašky
5541 5541 siláž
5542 5542 močůvka
5543 5543 voda
5544 5544 víno
5545 5545 kukuřice
5546 5546 tráva
5547 5547 chmel
5548 5548 rýře
5549 5549 pšenice
5550 5550 dvě poloviční
5551 5551 celé
5552 5552 poloviční
5553 5553 ne
5554 5554 ano
5555 5555 hraniční
5556 5556 protipožární
5557 5557 lovecký
5558 5558 po těžařském stroji
5559 5559 pro potrubí
5560 5560 pro lyžařskou dráhu
5561 5561 pro rozdělení na části
5562 5562 Krátký text s doplňujícími informacemi.
5563 5563 Může být zobrazeno koncovému uživateli (možná při vyhledávání nebo jako vyskakovací popiska na mapě).
5564 5564 nouzový
5565 5565 východ
5566 5566 hlavní
5567 5567 služební
5568 5568 schodiště
5569 5569 ano
5570 5570 +++++
5571 5571 +++++
5572 5572 +++++
5573 5573 +++++
5574 5574 +++++
5575 5575 +++++
5576 5576 +++++
5577 5577 +++++
5578 5578 +++++
5579 5579 Tip pro ostatní tvůrce mapy (nikoliv pro koncové uživatele), že objekt potřebuje vylepšení.
5580 5580 přechod
5581 5581 chodník
5582 5582 anaerobní digesce
5583 5583 přehradní
5584 5584 spalování
5585 5585 štěpná reakce
5586 5586 termonukleární fúze
5587 5587 zplyňování
5588 5588 fotovoltaika
5589 5589 pyrolýza
5590 5590 průtok řeky
5591 5591 proudění
5592 5592 termální
5593 5593 přečerpávací
5594 5594 přehradní
5595 5595 Desc(ription) (popis)
5596 5596 Name (Název)
5597 5597 Palivo
5598 5598 vysoká
5599 5599 poloviční
5600 5600 nízká
5601 5601 zeleň
5602 5602 ochranné okolí
5603 5603 parkovací místo
5604 5604 chodník
5605 5605 konzervativní
5606 5606 ortodoxní
5607 5607 reformní
5608 5608 Pojmenovaná křižovatka
5609 5609 pole
5610 5610 les
5611 5611 louka
5612 5612 obytná oblast
5613 5613 Posunutí
5614 5614 Vodstvo
5615 5615 busta
5616 5616 plaketa
5617 5617 socha
5618 5618 stéla
5619 5619 kámen
5620 5620 válečný památník
5621 5621 Zvuk
5622 5622 +++++
5623 5623 Upravit
5624 5624 Soubor
5625 5625 +++++
5626 5626 Nápověda
5627 5627 Mapové podklady
5628 5628 Další nástroje
5629 5629 Předvolby
5630 5630 Výběr
5631 5631 Nástroje
5632 5632 Zobrazit
5633 5633 Okna
5634 5634 +++++
5635 5635 na zemi
5636 5636 sloup
5637 5637 nástěnné
5638 5638 Vodstvo
5639 5639 křoví
5640 5640 prales
5641 5641 Podobné ale jiné značky:
5642 5642 Důležitá poznámka pro ostatní tvůrce map (ne pro uživatele).
5643 5643 Účetní
5644 5644 Místní správa
5645 5645 Reklamní agentura
5646 5646 Architekt
5647 5647 Neziskové sdružení
5648 5648 Vzdělávací instituce
5649 5649 Agentura práce
5650 5650 Realitní kancelář
5651 5651 Nadace
5652 5652 Vládní úřad/ministerstvo
5653 5653 Pojišťovna
5654 5654 IT specialista
5655 5655 Právník
5656 5656 Vydavatelství novin
5657 5657 Nevládní organizace (NGO)
5658 5658 Notář
5659 5659 Politická strana
5660 5660 Soukromá společnost
5661 5661 Církevní organizace
5662 5662 Výzkum
5663 5663 Daňový poradce
5664 5664 Telekomunikační společnost
5665 5665 smíšený
5666 5666 vzad
5667 5667 oba směry
5668 5668 vpřed
5669 5669 ne
5670 5670 ano
5671 5671 vícepatrové
5672 5672 na střeše
5673 5673 povrchové
5674 5674 podzemní
5675 5675 Bankovky
5676 5676 nadzemní
5677 5677 sloup
5678 5678 rybník
5679 5679 podzemní
5680 5680 podvodní
5681 5681 zeď
5682 5682 pro pokročilé
5683 5683 lehká
5684 5684 pro experty
5685 5685 +++++
5686 5686 střední
5687 5687 pro začátečníky
5688 5688 vyjetá stopa
5689 5689 klasická
5690 5690 klasická;bruslení
5691 5691 boule
5692 5692 skútrem
5693 5693 bruslení
5694 5694 Stát
5695 5695 lampa
5696 5696 měřič
5697 5697 sloup
5698 5698 zeď
5699 5699 nadzemní
5700 5700 podzemní
5701 5701 podvodní
5702 5702 Typ věže
5703 5703 výztužný/kotevní
5704 5704 asymetrický
5705 5705 autotransformátor
5706 5706 +++++
5707 5707 soudek
5708 5708 bipolární
5709 5709 větvící
5710 5710 kompenzační
5711 5711 měnírna
5712 5712 nepropojené křížení
5713 5713 křížící řeku/údolí
5714 5714 +++++
5715 5715 delta dvoupatrová
5716 5716 distribuční
5717 5717 +++++
5718 5718 donau;jednopatrový
5719 5719 dvojitý
5720 5720 osminásobný
5721 5721 filtr
5722 5722 pětinásobný
5723 5723 vlajka
5724 5724 čtyřpatrový
5725 5725 generátor
5726 5726 +++++
5727 5727 +++++
5728 5728 +++++
5729 5729 vnitřní
5730 5730 průmyslová
5731 5731 v budce
5732 5732 +++++
5733 5733 smyčka
5734 5734 místní distribuční
5735 5735 monopolární
5736 5736 devítipatrový
5737 5737 jednopatrový
5738 5738 venkovní
5739 5739 regulátor fázového posuvu
5740 5740 na plošině nad vodou
5741 5741 portál
5742 5742 portál třípatrový
5743 5743 portál dvoupatrový
5744 5744 čtyřnásobný
5745 5745 +++++
5746 5746 +++++
5747 5747 +++++
5748 5748 +++++
5749 5749 jednoduchý
5750 5750 šestipatrový
5751 5751 šestinásobný
5752 5752 rozdělení
5753 5753 +++++
5754 5754 +++++
5755 5755 nosný
5756 5756 +++++
5757 5757 přípojka
5758 5758 ukončovací
5759 5759 třípatrový
5760 5760 napájení elektrifikovaných drah
5761 5761 přechodová
5762 5762 přenosová
5763 5763 přehazovací
5764 5764 trojúhelník
5765 5765 trojitý
5766 5766 dvoupatrový
5767 5767 podzemní
5768 5768 +++++
5769 5769 +++++
5770 5770 +++++
5771 5771 ano
5772 5772 Vojenské
5773 5773 závodní dráha
5774 5774 sportovní centrum
5775 5775 stadion
5776 5776 dráha
5777 5777 Vlaková stanice
5778 5778 Koleje
5779 5779 Ženy
5780 5780 Muži
5781 5781 +++++
5782 5782 dráha
5783 5783 jízdárna
5784 5784 stadion
5785 5785 dráha
5786 5786 hřiště
5787 5787 sportovní centrum
5788 5788 stadion
5789 5789 dráha
5790 5790 +++++
5791 5791 +++++
5792 5792 +++++
5793 5793 +++++
5794 5794 +++++
5795 5795 +++++
5796 5796 jednoduchá bouda
5797 5797 z jedné strany otevřený přístřešek
5798 5798 Přístřešek pro piknik
5799 5799 Přístřešek pro veřejnou dopravu
5800 5800 Skrýš před špatným počasím
5801 5801 Pozorovatelna divoké zvěře
5802 5802 na obou stranách
5803 5803 vlevo
5804 5804 žádný
5805 5805 vpravo
5806 5806 Zařízení poskytující dočasné přístřeší.
5807 5807 bowling
5808 5808 kuželky
5809 5809 americký fotbal
5810 5810 lukostřelba
5811 5811 lehká atletika
5812 5812 australský fotbal
5813 5813 +++++
5814 5814 basketbal
5815 5815 plážový volejbal
5816 5816 kulečník
5817 5817 hry s koulemi (pétanque)
5818 5818 +++++
5819 5819 kanadský fotbal
5820 5820 kanoistika
5821 5821 horolezectví
5822 5822 kriket
5823 5823 kroket
5824 5824 cyklistika
5825 5825 chrtí dostihy
5826 5826 jezdectví
5827 5827 pozemní hokej
5828 5828 gaelské hry
5829 5829 +++++
5830 5830 gymnastika
5831 5831 házená
5832 5832 dostihy
5833 5833 lední hokej
5834 5834 motokáry
5835 5835 letiště pro modely
5836 5836 motokros
5837 5837 motorsport
5838 5838 víceúčelové
5839 5839 pelota (tlachtli)
5840 5840 sport hraný raketou
5841 5841 RC auta
5842 5842 ragby třináctkové (rugby league)
5843 5843 ragby patnáctkové (rugby union)
5844 5844 běh
5845 5845 bezpečnostní školení
5846 5846 sportovní střelba
5847 5847 skateboarding
5848 5848 bruslení
5849 5849 fotbal
5850 5850 plavání
5851 5851 stolní tenis
5852 5852 tenis
5853 5853 volejbal
5854 5854 Vodstvo
5855 5855 dvojitá
5856 5856 jednoduchá
5857 5857 Klíč:
5858 5858 Poznámka
5859 5859 Plenka
5860 5860 špatná
5861 5861 vynikající
5862 5862 dobrá
5863 5863 příšerná
5864 5864 střední
5865 5865 žádná
5866 5866 zkrácený název ulice
5867 5867 podpěry
5868 5868 aktivní
5869 5869 odpovídá skutečnosti
5870 5870 přidat položku
5871 5871 Přidat k výběru
5872 5872 Přidat tlačítko do nástrojové lišty
5873 5873 adresy patřící do ulice
5874 5874 administrativní
5875 5875 rozšířená konfigurace
5876 5876 lanovka
5877 5877 agregát
5878 5878 zemědělská vozidla
5879 5879 vzduch
5880 5880 všechny
5881 5881 všichni potomci objektů vyhovujících podmínkám
5882 5882 všechny uzavřené cesty
5883 5883 všechny nekompletní objekty
5884 5884 všechny metody
5885 5885 všechny upravené objekty
5886 5886 všechny nové objekty
5887 5887 všechny objekty
5888 5888 všichni rodiče objektů vyhovujících podmínkám
5889 5889 všechny relace
5890 5890 všechny vybrané objekty
5891 5891 všechny cesty
5892 5892 ulička
5893 5893 abecední
5894 5894 sjezdové lyžování (alpine)
5895 5895 alternativní název bez {0}
5896 5896 veřejná zařízení (amenity) {0}
5897 5897 anaerobní vyhnívání / spalování
5898 5898 analogové
5899 5899 Oko na zamknutí
5900 5900 anglikánské
5901 5901 krmivo pro zvířata
5902 5902 anonymní
5903 5903 něco vztahující se k ulici
5904 5904 akvadukt
5905 5905 oblouk
5906 5906 oblast
5907 5907 oblast (více než 20m)
5908 5908 popisek ploch
5909 5909 umělý trávník
5910 5910 asijská
5911 5911 asfalt
5912 5912 atribut ''index'' ({0}) elementu ''layer'' musí být unikátní
5913 5913 +++++
5914 5914 automatická
5915 5915 pozadí
5916 5916 vzad
5917 5917 zpětná zastávka
5918 5918 jednosměrně (opačně)
5919 5919 špatná
5920 5920 bahá’í
5921 5921 banka
5922 5922 baptistické
5923 5923 ostnatý drát
5924 5924 přehradní
5925 5925 sklopný
5926 5926 základní linie
5927 5927 +++++
5928 5928 +++++
5929 5929 Základní příklady
5930 5930 Základy
5931 5931 bazilika
5932 5932 bauxit
5933 5933 trámová
5934 5934 duše na bicykle
5935 5935 bioplyn
5936 5936 bioreaktor
5937 5937 dipól
5938 5938 dřevěný chodník
5939 5939 močál
5940 5940 typ hranice {0}
5941 5941 vedlejší
5942 5942 větev vodní cesty (bez nábřeží)
5943 5943 značka
5944 5944 listnaté
5945 5945 kbelík
5946 5946 budhistické
5947 5947 budova
5948 5948 boule
5949 5949 hamburger
5950 5950 autobus
5951 5951 {0}
5952 5952 lanový
5953 5953 průplav
5954 5954 konzolový
5955 5955 kanton
5956 5956 Velikost písmen rozhoduje
5957 5957 katedrála
5958 5958 katolické
5959 5959 pletivo
5960 5960 kaple
5961 5961 uhlí
5962 5962 kontrola
5963 5963 chemický
5964 5964 šikana
5965 5965 kuřata
5966 5966 čínská
5967 5967 zúžení
5968 5968 křesťanské
5969 5969 kostel
5970 5970 cigarety
5971 5971 město
5972 5972 jíl
5973 5973 lezení až na druhém stupni obtížnosti. Často velmi exponované, nejisté rozeklané skály, ledovec s nebezpečím uklouznutí a pádu
5974 5974 po směru hodinových ručiček
5975 5975 uzavřený
5976 5976 uzavřené cesty s plochou 100 m²
5977 5977 uzavřená cesta
5978 5978 uhelná
5979 5979 dlažební kostky
5980 5980 kavárna
5981 5981 studený vzduch
5982 5982 studená voda
5983 5983 studená fúze
5984 5984 barva
5985 5985 Kombinace
5986 5986 paroplynová
5987 5987 spalování
5988 5988 komerční
5989 5989 telekomunikační
5990 5990 zhutněný (válcovaný)
5991 5991 stlačený vzduch
5992 5992 beton
5993 5993 kondomy
5994 5994 nastavit sadu změn
5995 5995 Konfigurace stylu vykreslování mapy
5996 5996 konflikt
5997 5997 trolejové vedení
5998 5998 přilehlá zóna
5999 5999 smíšené zboží
6000 6000 měď
6001 6001 zkopírovat zvolené výchozí hodnoty
6002 6002 nelze získat zvukový vstupní proud ze zadaného URL
6003 6003 počet
6004 6004 krytý
6005 6005 kolejová spojka
6006 6006 propustek
6007 6007 desky (širší rozchod projede)
6008 6008 zákazníci
6009 6009 +++++
6010 6010 opadavý
6011 6011 DecoTurf
6012 6012 vyhrazené
6013 6013 stupně° min'' (Námořní)
6014 6014 stupně° min'' sek"
6015 6015 smazáno
6016 6016 smazáno na serveru
6017 6017 zásobování
6018 6018 zastaralý formát značky wikipedia
6019 6019 vyhrazeno (designated)
6020 6020 dopravní obsluha
6021 6021 digitální
6022 6022 dekorační kameny
6023 6023 hlína
6024 6024 příkop
6025 6025 neexistuje
6026 6026 spící
6027 6027 dolů
6028 6028 Sjezdovka
6029 6029 stáhnutou oblast
6030 6030 lyžařský vlek (obecný typ - použijte pouze pokud neznáte konkretní typ vleku (viz níže))
6031 6031 kanál
6032 6032 Kreslit přichytávání úhlů
6033 6033 Zvýraznění přichytávání úhlů
6034 6034 padací
6035 6035 pití
6036 6036 prodej do auta (drive-through)
6037 6037 příjezdová cesta
6038 6038 na sucho stavěná
6039 6039 hraniční cesty ve směru "napříč"
6040 6040 hraniční cesty ve směru "skrz"
6041 6041 počet editací
6042 6042 výlučná ekonomická zóna
6043 6043 elektřina
6044 6044 elektřina
6045 6045 prvky
6046 6046 pro požární vozidla
6047 6047 prázdná hodnota ve středníkem odděleném ''{0}''
6048 6048 vchody do areálu, umístěné na hranici
6049 6049 počáteční uzly
6050 6050 odhadnuto
6051 6051 evangelické
6052 6052 sudé
6053 6053 stálezelené
6054 6054 každý n-tý člen relace a/anebo každý n-tý uzel cesty
6055 6055 příklady
6056 6056 vynikající
6057 6057 sáčky na výkaly
6058 6058 v .joz archivu chybí soubor .jos
6059 6059 nechráněná místa mohou být zajištěna řetězy nebo lany, může být potřeba držet rovnováhu rukama. Částečně nechráněná místa s rizikem pádu, suť, rozeklané skály, po kterých nevede cesta
6060 6060 vyhaslá
6061 6061 nevybráno: vlastnost je explicitně vypnutá
6062 6062 plot
6063 6063 trajekt/přívoz
6064 6064 odfiltrovaných/nepřístupných
6065 6065 odfiltrováno/skryto
6066 6066 Najít ve vybraných prvcích
6067 6067 jemný štěrk
6068 6068 první úsek po křižovatce
6069 6069 Ryba a hranolky (UK)
6070 6070 štěpná reakce
6071 6071 plovoucí
6072 6072 splachovací
6073 6073 adresář
6074 6074 jídlo
6075 6075 lesnictví
6076 6076 odbočka na alternativní trasu
6077 6077 vpřed
6078 6078 dopředná zastávka
6079 6079 jednosměrně (souhlasně)
6080 6080 francisova turbína
6081 6081 nákladní
6082 6082 francouzská
6083 6083 od dlaždice
6084 6084 z cesty
6085 6085 pozemní lanovka
6086 6086 termonukleární fúze
6087 6087 plyn
6088 6088 plynová turbína
6089 6089 zplyňování
6090 6090 geologie
6091 6091 německá
6092 6092 získat počet nepřečtených zpráv
6093 6093 zlato
6094 6094 golfové hřiště
6095 6095 dobrá
6096 6096 GPS značka
6097 6097 GPS bod
6098 6098 stupeň 1
6099 6099 stupeň 2
6100 6100 stupeň 3
6101 6101 stupeň 4
6102 6102 stupeň 5
6103 6103 tráva
6104 6104 zatravňovací dlažba
6105 6105 štěrk
6106 6106 řecká
6107 6107 řeckokatolické
6108 6108 země
6109 6109 Betonový nebo dřevěný stojan jen na přední kolo
6110 6110 +++++
6111 6111 zastávka
6112 6112 zpevněný letecký hangár
6113 6113 má směrové klávesy
6114 6114 má směrové klávesy (obráceně)
6115 6115 teplo
6116 6116 tepelné čerpadlo
6117 6117 pomocná čára
6118 6118 vysoké
6119 6119 zvýraznit
6120 6120 zvýraznění drátového modelu
6121 6121 silnice
6122 6122 cesta bez označení ''ref''
6123 6123 hindské
6124 6124 informace o historii
6125 6125 horizontální směr
6126 6126 příšerná
6127 6127 horký vzduch
6128 6128 horká voda
6129 6129 dům
6130 6130 dům (do 5m)
6131 6131 domy stojící na ulici
6132 6132 +++++
6133 6133 hrb (2-4m)
6134 6134 klenutý obloukový most
6135 6135 šneková turbína
6136 6136 ibádíja
6137 6137 zmrzlina
6138 6138 kluziště
6139 6139 icn (mezinárodní)
6140 6140 ilmenit
6141 6141 mapový podklad
6142 6142 zatmívání podkladových map
6143 6143 neprůjezdná
6144 6144 pomocná čára pro zvyšování přesnosti cesty
6145 6145 neaktivní
6146 6146 zahrnout
6147 6147 včetně přímých potomků rodičovské relace
6148 6148 nekompletní
6149 6149 nekompletní objekt: pouze {0}
6150 6150 nekompletní objekt: pouze {0} a {1}
6151 6151 nekompletní použití {0} na cestě bez {1}
6152 6152 nesprávně
6153 6153 zvětšete přiblížení, abyste viděli více detailů
6154 6154 indická
6155 6155 vnitřní
6156 6156 průmyslové
6157 6157 Neoficiální vhodné místo
6158 6158 vybavení
6159 6159 vnitřní část
6160 6160 integrováno do programu
6161 6161 střední
6162 6162 železná ruda
6163 6163 ostrůvek
6164 6164 izolované
6165 6165 italská
6166 6166 iwn (evropská, Enn)
6167 6167 jednokotva
6168 6168 džinistické
6169 6169 japonská
6170 6170 svědkové Jehovovi
6171 6171 židovské
6172 6172 přípojka jughandle
6173 6173 kaplanova turbína
6174 6174 +++++
6175 6175 klíč s neobvyklým znakem
6176 6176 kiosek
6177 6177 žebřík
6178 6178 laguna
6179 6179 jezero
6180 6180 využití oblasti (landuse)
6181 6181 využití oblasti (landuse) {0}
6182 6182 pruh
6183 6183 poslední úsek před křižovatkou
6184 6184 zeměpisná šířka
6185 6185 mřížová
6186 6186 vrstvu
6187 6187 vrstva je momentálně skrytá (klikněte pro zobrazení)
6188 6188 vrstva je momentálně viditelná (klikněte pro schování)
6189 6189 hodnota layer by měla být od -5 do 5
6190 6190 hodnota značky "layer" se znamínkem +
6191 6191 lcn (lokální)
6192 6192 olovo
6193 6193 bezlisté
6194 6194 vlevo
6195 6195 nalevo_od:1
6196 6196 nalevo_od:2
6197 6197 nalevo_od:3
6198 6198 volný čas (leisure) {0}
6199 6199 hodnota level by měla být číselná, volitelně s přírůstky po 0.5
6200 6200 zvedací
6201 6201 zvedací pilíř
6202 6202 nadzemka
6203 6203 vápenec
6204 6204 omezené
6205 6205 VVN nebo ZVN (line)
6206 6206 jazyková komunita
6207 6207 spojka
6208 6208 načítám doplněk ''{0}'' (verze {1})
6209 6209 nahrávám styl ''{0}''...
6210 6210 lokální soubor
6211 6211 poloha kontrolního zařízení
6212 6212 posouvat synchronně (uzamknout)
6213 6213 Boxy na kolo
6214 6214 logické AND (logický součin; obě podmínky jsou splněny)
6215 6215 logické NOT (logická negace; opačná hodnota)
6216 6216 logické OR (logický součet; alespoň jedna podmínka je splněna)
6217 6217 zeměpisná délka
6218 6218 nízké
6219 6219 pro nízký stav vody
6220 6220 luteránské
6221 6221 lwn (místní)
6222 6222 mahájána
6223 6223 hlavní
6224 6224 vytvořit paralelní pomocnou linii
6225 6225 +++++
6226 6226 ruční
6227 6227 Styl mapy
6228 6228 +++++
6229 6229 námořní
6230 6230 mokřina
6231 6231 shoduje se pokud "klíč" existuje
6232 6232 vyhovuje pokud je ''klíč'' větší než ''hodnota'' (a analogicky pro "méně než")
6233 6233 max šířka
6234 6234 max délka
6235 6235 max výška
6236 6236 max. rychlost
6237 6237 max hmotnost
6238 6238 střední
6239 6239 člen
6240 6240 prvky ležící v areálu
6241 6241 pouze pro členy
6242 6242 Metadata
6243 6243 kov
6244 6244 metrů
6245 6245 metodistické
6246 6246 +++++
6247 6247 mexická
6248 6248 uprostřed:1
6249 6249 uprostřed:2
6250 6250 uprostřed:3
6251 6251 vojenské
6252 6252 +++++
6253 6253 min šířka
6254 6254 min délka
6255 6255 min vzdálenost
6256 6256 VN nebo NN (minor_line)
6257 6257 chybí vrstva s indexem {0}
6258 6258 chybí povinný atribut ''index'' elementu ''layer''
6259 6259 chybí povinný atribut ''name'' elementu ''layer''
6260 6260 chybí povinný atribut ''type'' elementu ''layer''
6261 6261 chybějící objekty:
6262 6262 smíšený
6263 6263 upraveno
6264 6264 monopól
6265 6265 jednokolejnicová dráha (monorail)
6266 6266 mormonské
6267 6267 mešita
6268 6268 +++++
6269 6269 bahno
6270 6270 vícenásobný
6271 6271 +++++
6272 6272 muniční
6273 6273 nástěnná malba
6274 6274 muslimské
6275 6275 n-tý člen relace a/nebo n-tý uzel cesty
6276 6276 národní park
6277 6277 příroda
6278 6278 typ krajiny (natural) {0}
6279 6279 značka "natural=water" použitá pro plavecký bazén
6280 6280 informace o přírodě
6281 6281 ncn (národní, KČT 1.-3. třída)
6282 6282 jehličnaté
6283 6283 noviny
6284 6284 následující
6285 6285 nikl
6286 6286 ne
6287 6287 popis není dostupný
6288 6288 není k dispozici žádné chybové hlášení
6289 6289 žádný importér
6290 6290 již není potřeba
6291 6291 nebyl určen žádný jazyk Wikipedie, použijte tvar ''wikipedia''=''jazyk:název stránky''
6292 6292 zákaz odbočení vlevo
6293 6293 zákaz odbočení vpravo
6294 6294 zákaz jízdy rovně
6295 6295 zákaz otáčení
6296 6296 uzel spojuje vodní cestu a most
6297 6297 uzel křižovatky
6298 6298 bod na cestě, kde kontrola omezení začíná
6299 6299 uzly s nejméně třemi odkazujícími se cestami, nebo relaci obsahující alespoň tři cesty
6300 6300 protihluková stěna
6301 6301 nic
6302 6302 běh na lyžích (nordic)
6303 6303 nesmazáno
6304 6304 není v datové sadě
6305 6305 poznámka: Pro některé úlohy vyžaduje JOSM velké množství paměti. Pak je nezbytné přidat následující\n konfiguraci Javy k specifikaci maxima alokované paměti v megabytech
6306 6306 upozornění
6307 6307 číselný klíč
6308 6308 nwn (národní, dálková)
6309 6309 objekt bez užitečných značek
6310 6310 Objekty
6311 6311 objekty (a všechny uzly cesty/členy relace) v současném zobrazení
6312 6312 objekty (a všechny uzly cesty/členy relace) ve stažené oblasti
6313 6313 objekty jsoucí částí relace v roli <i>stop</i>
6314 6314 objekty upravené uživatelem
6315 6315 objekty s pěti až deseti značkami
6316 6316 objekty v současném zobrazení
6317 6317 objekty ve stažené oblasti
6318 6318 objekty s daným id
6319 6319 objekty s daným id sady změn
6320 6320 objekty s danou rolí v relaci
6321 6321 objekty s danou verzí
6322 6322 objekty s datem poslední úpravy v daném rozsahu
6323 6323 pozorovací
6324 6324 získat z aktuální vrstvy
6325 6325 liché
6326 6326 úředně vyhrazeno (official)
6327 6327 ropa
6328 6328 starokatolické
6329 6329 veterán
6330 6330 výhradně
6331 6331 pouze odbočení vlevo
6332 6332 pouze odbočení vpravo
6333 6333 pouze jízda přímo
6334 6334 otevřená
6335 6335 Hodnota opening_hours může být napsána čitelněji
6336 6336 jízda v protisměru jednosměrky
6337 6337 pruh proti směru jednosměrky
6338 6338 oddělený pruh proti směru jednosměrky
6339 6339 Možnosti
6340 6340 Volby poskytované jako systémové vlastnosti Java
6341 6341 pravoslavné / ortodoxní
6342 6342 +++++
6343 6343 venkovní
6344 6344 vnější část
6345 6345 venkovní
6346 6346 mimo staženou oblast
6347 6347 mrtvé rameno
6348 6348 pampa
6349 6349 parkoviště
6350 6350 parkovací ulička
6351 6351 parkovací lístky
6352 6352 částečně vybráno: vlastnost je u vybraných objektů nastavena rozdílně
6353 6353 zpevněný
6354 6354 (zámková) dlažba
6355 6355 oblázky
6356 6356 pegas (se semafory a tlačítkem pro chodce, cyklisty a jezdce na koni)
6357 6357 pelikán (se semafory)
6358 6358 peltonova turbína
6359 6359 pentekostalistické
6360 6360 hranice areálu
6361 6361 na povolení
6362 6362 fotografie
6363 6363 fotovoltaika
6364 6364 pilíře
6365 6365 ŘOPík
6366 6366 hřiště
6367 6367 latrína
6368 6368 otáčecí pilíř
6369 6369 +++++
6370 6370 rostliny
6371 6371 plast
6372 6372 nástupiště
6373 6373 nástupiště (pouze nástup)
6374 6374 nástupiště (pouze výstup)
6375 6375 poma
6376 6376 tyčkový
6377 6377 politická
6378 6378 rybník
6379 6379 umístění směrové tabule
6380 6380 poštovní směrovací kód
6381 6381 teoreticky možné číslování
6382 6382 prérie
6383 6383 presbyteriánské
6384 6384 předchozí
6385 6385 soukromý
6386 6386 problém
6387 6387 Vlastnosti
6388 6388 chráněná oblast
6389 6389 protestantské
6390 6390 veřejný
6391 6391 veřejná doprava
6392 6392 plány městské hromadné dopravy
6393 6393 lístky na městskou hromadnou dopravu
6394 6394 papuchalk
6395 6395 pusta
6396 6396 pyrolýza
6397 6397 kvakerské
6398 6398 Stojan
6399 6399 kolejnice
6400 6400 železnice
6401 6401 rcn (regionální, KČT 4. třída)
6402 6402 pístový motor
6403 6403 doporučena
6404 6404 rákosiny
6405 6405 +++++
6406 6406 místní
6407 6407 regulární výraz
6408 6408 Související objekty
6409 6409 relace obsahující prvek s rolí <i>stop</i>
6410 6410 relace bez "type"
6411 6411 "religion" bez "denomination"
6412 6412 aktualizovat výchozí hodnoty
6413 6413 aktualizovat zvolené styly ze souboru
6414 6414 odstranitelný
6415 6415 Odebrat z výběru
6416 6416 Vybrat prvky
6417 6417 nahrazen novým doplňkem {0}
6418 6418 vyžadována
6419 6419 rezervované
6420 6420 nádrž
6421 6421 restaurace bez názvu ("name")
6422 6422 reverzibilní
6423 6423 vpravo
6424 6424 napravo_od:1
6425 6425 napravo_od:2
6426 6426 napravo_od:3
6427 6427 vysouvatelný
6428 6428 řeka (river)
6429 6429 +++++
6430 6430 římskokatolické
6431 6431 místnost
6432 6432 kotvičkový
6433 6433 kruhový objezd
6434 6434 úsek trasy
6435 6435 varianta/směr trasy (minimálně 2)
6436 6436 varovné pruhy (jen hluk)
6437 6437 průtok řeky
6438 6438 přehrada / zásobárna vody
6439 6439 rutil
6440 6440 rwn (regionální)
6441 6441 +++++
6442 6442 sůl
6443 6443 slanisko
6444 6444 písek
6445 6445 sendvič
6446 6446 savana
6447 6447 měřítko
6448 6448 orientační
6449 6449 struskový kužel
6450 6450 plastika
6451 6451 sezónně
6452 6452 v sedě
6453 6453 v sedě;pisoár
6454 6454 vybráno
6455 6455 výběr
6456 6456 poloopadavé
6457 6457 polostálezelené
6458 6458 oddělené
6459 6459 dlažební kostky
6460 6460 kanalizace
6461 6461 šivaismus
6462 6462 šaktismus
6463 6463 sdílená s autobusem
6464 6464 sdílený jízdní pruh
6465 6465 Přístřešek na kola
6466 6466 ší’itské
6467 6467 štítová
6468 6468 šintó
6469 6469 obchod
6470 6470 obchod typ {0}
6471 6471 zkratka
6472 6472 zkratka
6473 6473 mělo by být uloženo
6474 6474 mělo by být nahráno na server
6475 6475 vedlejší kolej
6476 6476 +++++
6477 6477 stříbro
6478 6478 jednoduchý visutý
6479 6479 lezení až na druhém stupni obtížnosti. Exponované, náročné terény, zubaté skály, místy nebezpečný ledovec a sníh
6480 6480 místo
6481 6481 skialpinismus
6482 6482 +++++
6483 6483 sáně
6484 6484 tažené sáně
6485 6485 smartha
6486 6486 snow park
6487 6487 solární fotovoltaické panely
6488 6488 solární tepelný kolektor
6489 6489 plná
6490 6490 místy může být potřeba si k postupu pomoci rukama. Terén dosti exponovaný, nepevné travnaté svahy, rozeklané skály, snadno překonatelné ledovce bez sněhu
6491 6491 spiritualistické
6492 6492 laťkový
6493 6493 sport typ {0}
6494 6494 sport bez reálného objektu
6495 6495 sportovní centrum
6496 6496 pramen vodního toku
6497 6497 vlečka
6498 6498 v podřepu
6499 6499 skulina
6500 6500 stadion
6501 6501 známky
6502 6502 standardní
6503 6503 Opěrné stání (typický tvar "?")
6504 6504 Stav
6505 6505 socha
6506 6506 +++++
6507 6507 pára
6508 6508 parní generátor
6509 6509 parní turbína
6510 6510 ocel
6511 6511 stellarátor
6512 6512 schůdky
6513 6513 step
6514 6514 kámen
6515 6515 zastávka
6516 6516 zastávka (pouze nástup)
6517 6517 zastávka (pouze výstup)
6518 6518 stratovulkán
6519 6519 potok
6520 6520 ulice
6521 6521 ulice (do 20m)
6522 6522 název ulice obsahuje ss
6523 6523 ponorný
6524 6524 metro
6525 6525 sání
6526 6526 součet
6527 6527 sluneční
6528 6528 sunnitské
6529 6529 surfování
6530 6530 suši
6531 6531 visutý
6532 6532 bažina
6533 6533 sladkosti
6534 6534 plavání
6535 6535 Koupaliště
6536 6536 otočný
6537 6537 synagoga
6538 6538 kotva
6539 6539 deska (rovná střední část)
6540 6540 tampóny
6541 6541 taoistické
6542 6542 Tartan
6543 6543 telefonní karty
6544 6544 chrám
6545 6545 dočasný typ cesty
6546 6546 terminál
6547 6547 teritoriální
6548 6548 +++++
6549 6549 thajská
6550 6550 základní styl Potlatchu 2
6551 6551 théraváda
6552 6552 termální
6553 6553 tato vrstva je momentálně neaktivní (klikněte pro aktivaci)
6554 6554 tato vrstva je aktivní
6555 6555 přílivová oblast
6556 6556 tygr
6557 6557 cín
6558 6558 přidat první návrh bez uzavření dialogu
6559 6559 přidat bez uzavření dialogu
6560 6560 aplikovat první návrh
6561 6561 pro deaktivaci operátorů.<br>V rámci řetězců v uvozovkách musí být znaky <b>"</b> a <b>\</b> uvozené pomocí předcházejícího <b>\</b> (např. <b>\"</b> a <b>\\</b>).
6562 6562 na cestu
6563 6563 +++++
6564 6564 nástrojová lišta
6565 6565 topografická
6566 6566 směrník
6567 6567 tukan (se semafory a tlačítkem pro chodce a cyklisty)
6568 6568 turistika
6569 6569 turistické typ {0}
6570 6570 město
6571 6571 hračky
6572 6572 stopa (dráha)
6573 6573 trasy a body tras
6574 6574 pouze trasy
6575 6575 doprava
6576 6576 semafor nebo překážka, která vás zastaví
6577 6577 světelná signalizace
6578 6578 trail.pl: Szlaki (stezky)
6579 6579 vlak
6580 6580 tramvajová
6581 6581 přechod
6582 6582 gondolový most
6583 6583 příhradový
6584 6584 trolejbus
6585 6585 vybráno: vlastnost je explicitně zapnutá
6586 6586 příhradové nosníky
6587 6587 trubicový
6588 6588 turecká
6589 6589 neobvyklá klávesová zkratka
6590 6590 neřízený
6591 6591 neočekávaný formát atributu ''index'' elementu ''layer''
6592 6592 unitářské
6593 6593 neznámo
6594 6594 neznámá varianta křesťanství
6595 6595 neznámá varianta judaismu
6596 6596 neznámý prefix jazyka ve značce ''wikipedia''
6597 6597 neznámá varianta islámu
6598 6598 neoznačený
6599 6599 nekonvenční
6600 6600 nezpevněný
6601 6601 nenastaveno
6602 6602 nenastaveno: vlastnost není pro vybrané objekty nastavena
6603 6603 nespecifikovaný důvod
6604 6604 neoznačený
6605 6605 neoznačená cesta
6606 6606 neobvyklé stoupání (incline); použijte procenta, stupně nebo "up" či "down"
6607 6607 neobvyklý rozchod kolejí (gauge); použijte hodnotu v mm bez jakéhokoliv oddělovače
6608 6608 neobvyklá hodnota {0}
6609 6609 neobvyklý formát {0}
6610 6610 neobvyklá specifikace {0}
6611 6611 nahoru
6612 6612 do dlaždice
6613 6613 pisoár
6614 6614 použití
6615 6615 použijte závorky k seskupení výrazů
6616 6616 použít cyklostezku
6617 6617 vakuum
6618 6618 višnuismus
6619 6619 vadžrajána
6620 6620 chyba kontroly
6621 6621 ostatní kontroly
6622 6622 varování kontroly
6623 6623 alternativní cesta
6624 6624 +++++
6625 6625 vertikální směr
6626 6626 velmi špatná
6627 6627 hodně příšerná
6628 6628 uzly nebo cesty v místě křížení
6629 6629 viadukt
6630 6630 +++++
6631 6631 Zobrazení
6632 6632 zobrazit meta informace, záznam chyb a definice zdrojů
6633 6633 napětí má být ve voltech bez jakýchkoliv jednotek,oddělovačů či mezer
6634 6634 poukazy
6635 6635 zeď
6636 6636 Ocelový stojan jen na přední kolo (na zdi nebo na zemi)
6637 6637 volební obvod
6638 6638 voda
6639 6639 Akvapark
6640 6640 vodní tok
6641 6641 vodní cesty typ {0}
6642 6642 vodní cesta (bez nábřeží)
6643 6643 cesta popisující okraj půdorysu
6644 6644 cesta je připojena
6645 6645 cesta je připojena na následujícího člena relace
6646 6646 cesta je připojena na předchozího člena relace
6647 6647 cesta není připojena na předchozího ani následujícího člena relace
6648 6648 pouze trasové body
6649 6649 cesty tvořící ulici
6650 6650 cesty procházející tunelem
6651 6651 cesty procházející pod mostem
6652 6652 cesty nesené mostem
6653 6653 cesty dlouhé 200 m a delší
6654 6654 cesty s nejméně 20ti uzly, nebo relace obsahující alespoň 20 uzlů
6655 6655 kde kontrola omezení končí
6656 6656 místo zobrazení jmenovky v mapě
6657 6657 informace o divokých zvířatech
6658 6658 navíjení
6659 6659 drátěný
6660 6660 po kabelu
6661 6661 WiFi
6662 6662 dřevo
6663 6663 špatná značka přechodu/přejezdu na cestě
6664 6664 nesprávná značka "highway" na uzlu
6665 6665 +++++
6666 6666 seřazovací kolej
6667 6667 ano
6668 6668 zebra (bez semaforů)
6669 6669 zinek
6670 6670 zirkon
6671 6671 zvětšení
6672 6672 přibližte pro nahrání dlaždic
6673 6673 přibližte pro nahrání více dlaždic
6674 6674 zoroastristické
6675 6675 +++++
6676 6676 {0} (Korsika)
6677 6677 {0} ({1} až {2} stupňů)
6678 6678 +++++
6679 6679 {0} ({1}), automaticky stahuji ve zvětšení {2}
6680 6680 {0} ({1}), stahuji ve zvětšení {2}
6681 6681 +++++
6682 6682 {0} = {1}; odstraňte {0}
6683 6683 {0} uzlů:
6684 6684 {0} [nekompletní]
6685 6685 {0} a {1} spolu s {2} a konfliktními hodnotami
6686 6686 {0} bajtů bylo načteno
6687 6687 Keš {0}, celková velikost keše: {1} bajtů
6688 6688 {0} dokončeno v {1}
6689 6689 {0} obsahuje:
6690 6690 {0} uvnitř {1}
6691 6691 {0} je zavržen
6692 6692 {0} je zastaralé. Smažte, prosím, tento objekt a použijte radši soukromou vrstvu
6693 6693 {0} je zastaralé. Zadejte, prosím, interval pomocí syntaxe opening_hours
6694 6694 {0} je nepřesné
6695 6695 {0} není platný argument WMS. Prosím, zkontrolujte toto URL serveru:\n{1}
6696 6696 {0} není platnou omezující hodnotou
6697 6697 {0} není doporučeno. Použijte funkci otočení cesty z menu nástrojů.
6698 6698 {0} je nahrazena souřadnicí X dlaždice
6699 6699 {0} je nahrazena souřadnicí Y dlaždice
6700 6700 {0} je nahrazeno náhodně vybranou hodnotou ze zadaného seznamu hodnot oddělených čárkou, například {1}
6701 6701 {0} je nahrazena úrovní zvětšení dlaždic, dále je podporováno:<br>offset úrovně přiblížení: {1} nebo {2}<br>obrácená úroveň přiblížení: {3}
6702 6702 {0} je nahrazena {1} (souřadnice Y ve stylu OSGeo Tile Map Service Specification )
6703 6703 {0} je nahrazena {1} (souřadnice Y ve stylu Yahoo)
6704 6704 {0} není potřeba uvádět
6705 6705 {0} není potřebná pro {1}
6706 6706 {0} více...
6707 6707 {0} musí být číselná hodnota
6708 6708 {0} musí být celé kladné číslo
6709 6709 {0} musí být připojen k cestě
6710 6710 {0} uzlů v cestě {1} překračuje nejvyšší povolený počet uzlů v cestě {2}
6711 6711 {0} nedostupné (offline mód)
6712 6712 {0} objektů překročilo na serveru ''{2}'' maximum {1} povolených objektů v sadě změn. Prosím, <a href="urn:advanced-configuration">nastavte</a>, jak pracovat <strong>s více sadami změn</strong>
6713 6713 {0} na uzlu
6714 6714 {0} na uzlu. Mělo by být nakresleno jako plocha.
6715 6715 {0} na uzlu. Mělo by být použito na cestě.
6716 6716 {0} na cestě. Mělo by být použito v relaci
6717 6717 {0} na cestě. Mělo by být použito na uzlu.
6718 6718 {0} u podezřelého objektu
6719 6719 {0} relace bez {0} značky
6720 6720 {0} by měl být na uzlu, kde se protínají {1} a {2}
6721 6721 {0} by mělo být nahrazeno {1}
6722 6722 {0} spolu s addr:*
6723 6723 {0} zároveň s {1}
6724 6724 {0} spolu s {1} a konfliktní hodnoty
6725 6725 {0} použito s {1}
6726 6726 {0} s vícenásobnou hodnotou
6727 6727 {0} bez {1}
6728 6728 {0} bez {1} nebo {2}
6729 6729 {0} bez {1}, {2} nebo {3}
6730 6730 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})
6731 6731 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})
6732 6732 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5})
6733 6733 +++++
6734 6734 {0}, použijte spíše {1}
6735 6735 {0}… [zadejte prosím jeho číslo]
6736 6736 +++++
6737 6737 +++++
6738 6738 {0}: Verze {1} (lokálně: {2})
6739 6739 {0}: nedovolená volba -- {1}
6740 6740 {0}: neplatná volba -- {1}
6741 6741 {0}: kilometr je výchozí; oddělovačem je tečka; jednotky oddělte mezerou
6742 6742 {0}: předpokládají se metry; oddělení desetinných míst tečkou; pokud udáváte jednotky, pak před nimi vložte mezeru
6743 6743 {0}: volba ''--{1}'' nepřipouští argument
6744 6744 {0}: volba ''{1}'' je nejednoznačná
6745 6745 {0}: volba ''{1}'' vyžaduje argument
6746 6746 {0}: volba ''{1}{2}'' nepřipouští argument
6747 6747 {0}: volba vyžaduje argument -- {1}
6748 6748 {0}: tuna je výchozí; oddělovačem je tečka; jednotky oddělte mezerou
6749 6749 {0}: neznámá volba ''--{1}''
6750 6750 {0}: neznámá volba ''{1}{2}''
6751 6751 {0}=* na uzlu. Mělo by být použito v relaci
6752 6752 +++++
6753 6753 {0}={1} je zastaralé
6754 6754 {0}={1} je zastaralé. Prosím použijte multipolygon.
6755 6755 {0}={1} je nejasné. Namísto "{1}" uveďte více informací o tom, co přesně by mělo být opraveno.
6756 6756 {0}={1} je neurčité. Prosím, nahraďte ''{1}'' textem ''left'', ''right'' nebo ''both''.
6757 6757 {0}={1} je neurčité. Nahraďte, prosím, ''{1}'' konkrétní hodnotou.
6758 6758 {0}={1} nedává smysl
6759 6759 +++++
6760 6760 Łódź: Ortofotomapa (letecké snímky)
6761 6761 +++++
6762 6762 Świętochłowice: Ortofotomapa 2009 (letecké snímky)
6763 6763 +++++
6764m 1 (Časová odchylka {0} den)
6765m 1 (Časová odchylka {0} dny)
6766m 1 (Časová odchylka {0} dnů)
6767m 2 ({0} požadavek)
6768m 2 ({0} požadavky)
6769m 2 ({0} požadavků)
6770m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...
6771m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...
6772m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů...
6773m 4 , {0} nenastavený
6774m 4 , {0} nenastavené
6775m 4 , {0} nenastavených
6776m 5 <b>{0}</b> objekt nepřístupný
6777m 5 <b>{0}</b> objekty nepřístupné
6778m 5 <b>{0}</b> objektů nepřístupných
6779m 6 <html>Nahrávání a/nebo ukládání vrstvy s modifikacemi<br>bylo přerušeno nebo selhalo.</html>
6780m 6 <html>Nahrávání a/nebo ukládání {0} vrstev s modifikacemi<br>bylo přerušeno nebo selhalo.</html>
6781m 6 <html>Nahrávání a/nebo ukládání {0} vrstev s modifikacemi<br>bylo přerušeno nebo selhalo.</html>
6782m 7 <html>GPX trase odpovídá <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotky.</html>
6783m 7 <html>GPX trase odpovídají <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotek.</html>
6784m 7 <html>GPX trase odpovídá <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotek.</html>
6785m 8 <html>Následující značka sady změn obsahuje prázdný klíč/hodnotu:<br>{0}<br>Pokračovat?</html>
6786m 8 <html>Následující značky sady změn obsahují prázdný klíč/hodnotu:<br>{0}<br>Pokračovat?</html>
6787m 8 <html>Následující značky sady změn obsahují prázdný klíč/hodnotu:<br>{0}<br>Pokračovat?</html>
6788m 9 <html>Vybraný objekt není dostupný v současné <br/>vrstvě změn ''{0}''.</html>
6789m 9 <html>Žádný z vybraných objektů není dostupný v současné <br/>vrstvě změn ''{0}''.</html>
6790m 9 <html>Žádný z vybraných objektů není dostupný v současné <br/>vrstvě změn ''{0}''.</html>
6791m 10 <html>Chystáte se otočit směr cesty ''{0}'',<br/> u níž významový smysl značky ''{1}'' je definovaný jejím směrem.<br/> Opravdu chcete změnit směr cesty a tím i její významový smysl?</html>
6792m 10 <html>Chystáte se otočit směr cest ''{0}'',<br/> u nichž významový smysl značky ''{1}'' je definovaný jejich směrem.<br/> Opravdu chcete změnit směr cest a tím i jejich významový smysl?</html>
6793m 10 <html>Chystáte se otočit směr cest ''{0}'',<br/> u nichž významový smysl značky ''{1}'' je definovaný jejich směrem.<br/> Opravdu chcete změnit směr cest a tím i jejich významový smysl?</html>
6794m 11 <html>{0} vrstva obsahuje nevyřešené konflikty.<br>Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.<br>Vrstva s konflikty:</html>
6795m 11 <html>{0} vrstvy obsahují nevyřešené konflikty.<br>Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy s konflikty:</html>
6796m 11 <html>{0} vrstev obsahuje nevyřešené konflikty.<br>Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy s konflikty:</html>
6797m 12 <html>{0} vrstva by měla být uložena, ale má přidělen soubor,<br>do kterého nelze zapsat.<br>Buď vyberte jiný soubor pro uložení nebo změny zahoďte.<br>Vrstva s nezapisovatelným souborem:</html>
6798m 12 <html>{0} vrstvy by měly být uloženy, ale mají přiděleny soubory,<br>do kterých nelze zapsat.<br>Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo změny zahoďte.<br>Vrstvy s nezapisovatelnými soubory:</html>
6799m 12 <html>{0} vrstev by mělo být uloženo, ale mají přiděleny soubory,<br>do kterých nelze zapsat.<br>Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo změny zahoďte.<br>Vrstvy s nezapisovatelnými soubory:</html>
6800m 13 <html>{0} vrstva by se měla uložit, ale nemá přidělen žádný soubor.<br>Buď vyberte soubor, do kterého se má vrstva uložit, nebo zrušte modifikace.<br>Vrstva bez souboru:</html>
6801m 13 <html>{0} vrstvy by se měly uložit, ale nemají přiděleny žádné soubory.<br>Buď vyberte soubory, do kterých se mají vrstvy uložit, nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy bez souboru:</html>
6802m 13 <html>{0} vrstev by se mělo uložit, ale nemají přiděleny žádné soubory.<br>Buď vyberte soubory, do kterých se mají vrstvy uložit, nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy bez souboru:</html>
6803m 14 <p><b>{0}</b> objekt skrytý
6804m 14 <p><b>{0}</b> objekty skryté
6805m 14 <p><b>{0}</b> objektů skrytých
6806m 15 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} bodu.<br>Prosím, stáhněte bod, odstraňte odkaz na bod a nahrajte data znovu.
6807m 15 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} bodů.<br>Prosím, nahrajte body, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
6808m 15 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} bodů.<br>Prosím, nahrajte body, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
6809m 16 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} relace.<br>Prosím, stáhněte relaci, odstraňte odkaz na bod a nahrajte data znovu.
6810m 16 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný ze {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
6811m 16 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
6812m 17 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} cesty.<br>Prosím, stáhněte cestu, odstraňte odkaz na bod a nahrajte data znovu.
6813m 17 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
6814m 17 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný ze {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
6815m 18 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} bodu.<br>Prosím, stáhněte bod, odstraňte odkaz na relaci a nahrajte data znovu.
6816m 18 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} bodů.<br>Prosím, stáhněte body, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
6817m 18 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} bodů.<br>Prosím, stáhněte body, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
6818m 19 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} relace.<br>Prosím, stáhněte relaci, odstraňte odkaz na relaci a nahrajte data znovu.
6819m 19 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
6820m 19 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
6821m 20 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} cesty.<br>Prosím, stáhněte cestu, odstraňte odkaz na relaci a nahrajte data znovu.
6822m 20 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
6823m 20 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
6824m 21 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} bodu.<br>Prosím, nahrajte bod, odstraňte odkaz na cestu a nahrajte data znovu.
6825m 21 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} bodů.<br>Prosím, nahrajte body, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
6826m 21 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} bodů.<br>Prosím, nahrajte body, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
6827m 22 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} relace.<br>Prosím, stáhněte relaci, odstraňte odkaz na cestu a nahrajte data znovu.
6828m 22 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
6829m 22 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
6830m 23 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} cesty.<br>Prosím, stáhněte cestu, odstraňte odkaz na cestu a nahrajte data znovu.
6831m 23 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
6832m 23 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
6833m 24 Přidat nový uzel do cesty
6834m 24 Přidat nový uzel do {0} cest
6835m 24 Přidat nový uzel do {0} cest
6836m 25 Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty
6837m 25 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
6838m 25 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
6839m 26 Přidat výběr do {0} relace
6840m 26 Přidat výběr do {0} relací
6841m 26 Přidat výběr do {0} relací
6842m 27 Přidán {0} objekt
6843m 27 Přidány {0} objekty
6844m 27 Přidáno {0} objektů
6845m 28 Nelze otevřít {0} soubor, protože soubor neexistuje nebo není dostupný vhodný importér souborů.
6846m 28 Nelze otevřít {0} soubory, protože soubory neexistují nebo není dostupný vhodný importér souborů.
6847m 28 Nelze otevřít {0} souborů, protože soubory neexistují nebo není dostupný vhodný importér souborů.
6848m 29 Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} soubor.
6849m 29 Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} soubory.
6850m 29 Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} souborů.
6851m 30 Změnit vlastnosti až {0} objektu.
6852m 30 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
6853m 30 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
6854m 31 Změnit hodnotu?
6855m 31 Změnit hodnoty?
6856m 31 Změnit hodnoty?
6857m 32 Změnit {0} objekt
6858m 32 Změnit {0} objekty
6859m 32 Změnit {0} objektů
6860m 33 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav tohoto objektu na serveru.
6861m 33 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.
6862m 33 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.
6863m 34 Klikněte, chcete-li pokračovat a otevřít {0} okno
6864m 34 Klikněte, chcete-li pokračovat a otevřít {0} okna
6865m 34 Klikněte, chcete-li pokračovat a otevřít {0} oken
6866m 35 Kliknutím pokračujete bez tohoto doplňku
6867m 35 Kliknutím pokračujete bez těchto doplňků
6868m 35 Kliknutím pokračujete bez těchto doplňků
6869m 36 Kliknutím stáhnete chybějící doplněk a restartujete JOSM
6870m 36 Kliknutím stáhnete chybějící doplňky a restartujete JOSM
6871m 36 Kliknutím stáhnete chybějící doplňky a restartujete JOSM
6872m 37 Spojit {0} cestu
6873m 37 Spojit {0} cesty
6874m 37 Spojit {0} cest
6875m 38 Konflikt během stahování
6876m 38 Konflikty během stahování
6877m 38 Konflikty během stahování
6878m 39 Konflikt v datech
6879m 39 Konflikty v datech
6880m 39 Konflikty v datech
6881m 40 Konflikt: {0} nevyřešený
6882m 40 Konflikty: {0} nevyřešené
6883m 40 Konflikty: {0} nevyřešených
6884m 41 Smazat {0} uzel
6885m 41 Smazat {0} uzly
6886m 41 Smazat {0} uzlů
6887m 42 Smazat {0} objekt
6888m 42 Smazat {0} objekty
6889m 42 Smazat {0} objektů
6890m 43 Smazat {0} relaci
6891m 43 Smazat {0} relace
6892m 43 Smazat {0} relací
6893m 44 Smazat {0} cestu
6894m 44 Smazat {0} cesty
6895m 44 Smazat {0} cest
6896m 45 Smazáno {0} značek z {1} objektu
6897m 45 Smazáno {0} značek ze {1} objektů
6898m 45 Smazáno {0} značek z {1} objektů
6899m 46 Mažu {0} objekt
6900m 46 Mažu {0} objekty
6901m 46 Mažu {0} objektů
6902m 47 Stahování následujícího doplňku <strong>selhalo</strong>:
6903m 47 Stahování následujících {0} doplňků <strong>selhalo</strong>:
6904m 47 Stahování následujících {0} doplňků <strong>selhalo</strong>:
6905m 48 Stahuji {0} sadu změn ...
6906m 48 Stahuji {0} sady změn ...
6907m 48 Stahuji {0} sad změn ...
6908m 49 Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''
6909m 49 Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''
6910m 49 Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''
6911m 50 Stahuji {0} nekompletního potomka {1} rodičovských relací
6912m 50 Stahuji {0} nekompletní potomky {1} rodičovských relací
6913m 50 Stahuji {0} nekompletních potomků {1} rodičovských relací
6914m 51 Stahuji {0} nekompletní objekt
6915m 51 Stahuji {0} nekompletní objekty
6916m 51 Stahuji {0} nekompletních objektů
6917m 52 Stahuji {0} objekt z ''{1}''
6918m 52 Stahuji {0} objekty z ''{1}''
6919m 52 Stahuji {0} objektů z ''{1}''
6920m 53 Duplikace do {0} uzlu
6921m 53 Duplikace do {0} uzlů
6922m 53 Duplikace do {0} uzlů
6923m 54 Duplikace {0} uzlu do {1} uzlů
6924m 54 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
6925m 54 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
6926m 55 Vložit nový uzel do cesty
6927m 55 Vložit nový uzel do {0} cest.
6928m 55 Vložit nový uzel do {0} cest.
6929m 56 JOSM nemůže nalézt informace o následujícím doplňku:
6930m 56 JOSM nemůže nalézt informace o následujících doplňcích:
6931m 56 JOSM nemůže nalézt informace o následujících doplňcích:
6932m 57 JOSM našel {0} neuloženou vrstvu dat OSM.
6933m 57 JOSM našel {0} neuložené vrstvy dat OSM.
6934m 57 JOSM našel {0} neuložených vrstev dat OSM.
6935m 58 JOSM běží v offline módu. Tento zdroj nebude dostupný: {0}
6936m 58 JOSM běží v offline módu. Tyto zdroje nebudou dostupné: {0}
6937m 58 JOSM běží v offline módu. Tyto zdroje nebudou dostupné: {0}
6938m 59 Spojit {0} uzel
6939m 59 Spojit {0} uzly
6940m 59 Spojit {0} uzlů
6941m 60 Sloučená verze ({0} položka)
6942m 60 Sloučená verze ({0} položky)
6943m 60 Sloučená verze ({0} položek)
6944m 61 Přesunout uzel {0}
6945m 61 Přesunout uzly {0}
6946m 61 Přesunout uzly {0}
6947m 62 Značky plochy by měly být na relaci multipolygonu, nikoliv na vnější cestě
6948m 62 Značky plochy by měly být na relaci multipolygonu, nikoliv na vnějších cestách
6949m 62 Značky plochy by měly být na relaci multipolygonu, nikoliv na vnějších cestách
6950m 63 Moje verze ({0} položka)
6951m 63 Moje verze ({0} položky)
6952m 63 Moje verze ({0} položek)
6953m 64 Objekt nelze stáhnout
6954m 64 Některé objekty nelze stáhnout
6955m 64 Některé objekty nelze stáhnout
6956m 65 Objekt vymazán
6957m 65 Objekty vymazány
6958m 65 Objekty vymazány
6959m 66 Jeden stažený objekt byl vymazán.
6960m 66 {0} stažené objekty byly vymazány.
6961m 66 {0} stažených objektů bylo vymazáno.
6962m 67 Jeden objekt nelze stáhnout.<br>
6963m 67 {0} objekty nelze stáhnout.<br>
6964m 67 {0} objektů nelze stáhnout.<br>
6965m 68 Otevírám {0} soubor...
6966m 68 Otevírám {0} soubory...
6967m 68 Otevírám {0} souborů...
6968m 69 Vkládám {0} značku
6969m 69 Vkládám {0} značky
6970m 69 Vkládám {0} značek
6971m 70 Prosím, potvrďte odstranění <strong>{0} objektu</strong>.
6972m 70 Prosím, potvrďte odstranění <strong>{0} objektů</strong>.
6973m 70 Prosím, potvrďte odstranění <strong>{0} objektů</strong>.
6974m 71 Otevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte jej manuálně.
6975m 71 Otevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte je manuálně.
6976m 71 Otevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte je manuálně.
6977m 72 Doplněk {0} je ještě vyžadován tímto doplňkem:
6978m 72 Doplněk {0} je ještě vyžadován těmito {1} doplňky:
6979m 72 Doplněk {0} je ještě vyžadován těmito {1} doplňky:
6980m 73 Doplněk {0} vyžaduje jiný doplněk, který nebyl nalezen. Chybějící doplněk:
6981m 73 Doplněk {0} vyžaduje jiné {1} doplňky, který nebyly nalezen. Chybějící doplňky:
6982m 73 Doplněk {0} vyžaduje jiných {1} doplňků, který nebyly nalezen. Chybějící doplňky:
6983m 74 Odstraněn {0} objekt
6984m 74 Odstraněny {0} objekty
6985m 74 Odstraněno {0} objektů
6986m 75 Odstranit "{0}" z {1} objektu
6987m 75 Odstranit "{0}" ze {1} objektů
6988m 75 Odstranit "{0}" ze {1} objektů
6989m 76 Odstranit staré klíče z {0} objektů
6990m 76 Odstranit staré klíče z {0} objektu
6991m 76 Odstranit staré klíče z {0} objektů
6992m 77 Vyřešena {0} konflikt značky u uzlu {1}
6993m 77 Vyřešeny {0} konflikty značek u uzlu {1}
6994m 77 Vyřešeno {0} konfliktů značek u uzlu {1}
6995m 78 Vyřešen {0} konflikt značek v relaci {1}
6996m 78 Vyřešeny {0} konflikty značek v relaci {1}
6997m 78 Vyřešeno {0} konfliktů značek v relaci {1}
6998m 79 Vyřešen {0} konflikt značek u cesty {1}
6999m 79 Vyřešeny {0} konflikty značek u cesty {1}
7000m 79 Vyřešeno {0} konfliktů značek u cesty {1}
7001m 80 Otočit uzel {0}
7002m 80 Otočit uzly {0}
7003m 80 Otočit uzly {0}
7004m 81 Změna měřítka {0} uzlu
7005m 81 Změna měřítka {0} uzlů
7006m 81 Změna měřítka {0} uzlů
7007m 82 Prohledávám {0} objekt
7008m 82 Prohledávám {0} objekty
7009m 82 Prohledávám {0} objektů
7010m 83 Vybraný uzel není čeho odpojit.
7011m 83 Vybrané uzly není čeho odpojit.
7012m 83 Vybrané uzly není čeho odpojit.
7013m 84 Zvolen {0} objekt
7014m 84 Zvoleny {0} objekty
7015m 84 Zvoleno {0} objektů
7016m 85 Nastaveny {0} značky u {1} objektu
7017m 85 Nastaveny {0} značky u {1} objektů
7018m 85 Nastaveny {0} značky u {1} objektů
7019m 86 Nastaveno {0}={1} u {2} objektu
7020m 86 Nastaveno {0}={1} u {2} objektů
7021m 86 Nastaveno {0}={1} u {2} objektů
7022m 87 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)
7023m 87 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
7024m 87 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
7025m 88 Zjednodušit {0} cestu
7026m 88 Zjednodušit {0} cesty
7027m 88 Zjednodušit {0} cest
7028m 89 Rozdělit cestu {0} na {1} část
7029m 89 Rozdělit cestu {0} na {1} části
7030m 89 Rozdělit cestu {0} na {1} částí
7031m 90 Značky ({0} konflikt)
7032m 90 Značky ({0} konflikty)
7033m 90 Značky ({0} konfliktů)
7034m 91 Dotčená cesta by po odpojení uzlu přestala existovat.
7035m 91 Dotčená cesta by po odpojení uzlů přestala existovat.
7036m 91 Dotčená cesta by po odpojení uzlů přestala existovat.
7037m 92 Následující doplněk byl <strong>úspěšně</strong> stažen:
7038m 92 Následující {0} doplňky byly <strong>úspěšně</strong> staženy:
7039m 92 Následující {0} doplňků bylo <strong>úspěšně</strong> staženo:
7040m 93 Následující doplněk již není potřeba a byl tedy deaktivován:
7041m 93 Následující doplňky již nejsou potřeba a byly tedy deaktivovány:
7042m 93 Následující doplňky již nejsou potřeba a byly tedy deaktivovány:
7043m 94 Doplněk nebude načten.
7044m 94 Doplňky nebudou načteny.
7045m 94 Doplňky nebudou načteny.
7046m 95 Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty.
7047m 95 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
7048m 95 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
7049m 96 Zvolená cesta má uzly mimo stahovanou oblast
7050m 96 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
7051m 96 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
7052m 97 Cizí verze ({0} položka)
7053m 97 Cizí verze ({0} položky)
7054m 97 Cizí verze ({0} položek)
7055m 98 Více než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.
7056m 98 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
7057m 98 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
7058m 99 Ve vaší lokální datové sadě je {0} objekt, který mohl být na serveru smazán.<br>Pokud se jej pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.
7059m 99 Ve vaší lokální datové sadě jsou {0} objekty, které mohly být na serveru smazány.<br>Pokud se je pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.
7060m 99 Ve vaší lokální datové sadě je {0} objektů, které mohly být na serveru smazány.<br>Pokud se je pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.
7061m 100 Zbývá nahrát {0} objekt.
7062m 100 Zbývá nahrát {0} objekty.
7063m 100 Zbývá nahrát {0} objektů.
7064m 101 Došlo k chybě při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.
7065m 101 Došlo ke {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.
7066m 101 Došlo k {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.
7067m 102 Byl nalezen {0} konflikt.
7068m 102 Byly nalezeny {0} konflikty.
7069m 102 Bylo nalezeno {0} konfliktů.
7070m 103 Během importu došlo k {0} konfliktu.
7071m 103 Během importu došlo ke {0} konfliktům.
7072m 103 Během importu došlo k {0} konfliktům.
7073m 104 V zásobníku byla nalezena {0} značka, je to podivné!
7074m 104 V zásobníku byly nalezeny {0} značky, je to podivné!
7075m 104 V zásobníku bylo nalezeno {0} značek, je to podivné!
7076m 105 Tato úprava změní až {0} objekt.
7077m 105 Tato úprava změní až {0} objekty.
7078m 105 Tato úprava změní až {0} objektů.
7079m 106 Tato úprava změní {0} objekt.
7080m 106 Tato úprava změní {0} objekty.
7081m 106 Tato úprava změní {0} objektů.
7082m 107 Transformace {0} bodu
7083m 107 Transformace {0} bodů
7084m 107 Transformace {0} bodů
7085m 108 Aktualizace následujícího doplňku selhala:
7086m 108 Aktualizace následujících doplňků selhala:
7087m 108 Aktualizace následujících doplňků selhala:
7088m 109 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
7089m 109 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
7090m 109 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
7091m 110 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
7092m 110 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
7093m 110 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
7094m 111 Nahrávám {0} objekt...
7095m 111 Nahrávám {0} objekty...
7096m 111 Nahrávám {0} objektů...
7097m 112 Chystáte se sloučit {0} objekt, ale následující značky jsou vzájemně v konfliktu:<br/>{1}Pokud objekt sloučíte, výsledný objekt může mít nechtěné značky.<br/>Budete-li pokračovat, objeví se dialogové okno, ve kterém můžete opravit konflikt značek.<br/><br/>Chcete pokračovat?
7098m 112 Chystáte se sloučit {0} objekty, ale následující značky jsou vzájemně v konfliktu:<br/>{1}Pokud objekty sloučíte, výsledný objekt může mít nechtěné značky.<br/>Budete-li pokračovat, objeví se dialogové okno, ve kterém můžete opravit konflikt značek.<br/><br/>Chcete pokračovat?
7099m 112 Chystáte se sloučit {0} objektů, ale následující značky jsou vzájemně v konfliktu:<br/>{1}Pokud objekty sloučíte, výsledný objekt může mít nechtěné značky.<br/>Budete-li pokračovat, objeví se dialogové okno, ve kterém můžete opravit konflikt značek.<br/><br/>Chcete pokračovat?
7100m 113 Chystáte se sloučit {1} objekt, který je součástí relace {0}:<br/>{2}Sloučením těchto objektů můžete tuto relaci porušit. Pokud si nejste jisti, tuto operaci zrušte.<br/>Pokud se rozhodnete pokračovat, bude zobrazen dialog, ve kterém rozhodnete, jak relaci upravit.<br/><br/>Chcete pokračovat?
7101m 113 Chystáte se sloučit {1} objekty, které jsou součástí relace {0}:<br/>{2}Sloučením těchto objektů můžete tuto relaci porušit. Pokud si nejste jisti, tuto operaci zrušte.<br/>Pokud se rozhodnete pokračovat, bude zobrazen dialog, ve kterém rozhodnete, jak relaci upravit.<br/><br/>Chcete pokračovat?
7102m 113 Chystáte se sloučit {1} objektů, které jsou součástí relace {0}:<br/>{2}Sloučením těchto objektů můžete tuto relaci porušit. Pokud si nejste jisti, tuto operaci zrušte.<br/>Pokud se rozhodnete pokračovat, bude zobrazen dialog, ve kterém rozhodnete, jak relaci upravit.<br/><br/>Chcete pokračovat?
7103m 114 Chystáte se smazat {0} relaci: {1}<br/>Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.<br/>Opravdu chcete relaci smazat?
7104m 114 Chystáte se smazat {0} relace: {1}<br/>Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.<br/>Opravdu chcete relace smazat?
7105m 114 Chystáte se smazat {0} relací: {1}<br/>Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.<br/>Opravdu chcete relace smazat?
7106m 115 Chystáte se otevřít {0} okno prohlížeče.<br>To vám jednak může zaplnit obrazovku počítače<br>a také jeho otevření může chvíli trvat.
7107m 115 Chystáte se otevřít {0} okna prohlížeče.<br>Ta vám jednak mohou zaplnit obrazovku počítače<br>a také jejich otevření může chvíli trvat.
7108m 115 Chystáte se otevřít {0} oken prohlížeče.<br>Ta vám jednak mohou zaplnit obrazovku počítače<br>a také jejich otevření může chvíli trvat.
7109m 116 Chystáte se najednou otevřít <b>{0}</b> různý editor relací.<br/>Chcete pokračovat?
7110m 116 Chystáte se najednou otevřít <b>{0}</b> různé editory relací.<br/>Chcete pokračovat?
7111m 116 Chystáte se najednou otevřít <b>{0}</b> různých editorů relací.<br/>Chcete pokračovat?
7112m 117 Nastavili jste prázdnou roli pro {0} objekt.
7113m 117 Nastavili jste prázdnou roli pro {0} objekty.
7114m 117 Nastavili jste prázdnou roli pro {0} objektů.
7115m 118 Máte {0} nepřečtenou zprávu.
7116m 118 Máte {0} nepřečtené zprávy.
7117m 118 Máte {0} nepřečtených zpráv.
7118m 119 Přesunuli jste více než {0} prvek. Přesouvání velkého počtu prvků je často provedeno spíše omylem.\nOpravdu je chcete přesunout?
7119m 119 Přesunuli jste více než {0} prvky. Přesouvání velkého počtu prvků je často provedeno spíše omylem.\nOpravdu je chcete přesunout?
7120m 119 Přesunuli jste více než {0} prvků. Přesouvání velkého počtu prvků je často provedeno spíše omylem.\nOpravdu je chcete přesunout?
7121m 120 den
7122m 120 dny
7123m 120 dní
7124m 121 značka
7125m 121 značky
7126m 121 značky
7127m 122 uzel
7128m 122 uzly
7129m 122 uzly
7130m 123 objekt
7131m 123 objekty
7132m 123 objekty
7133m 124 relace
7134m 124 relace
7135m 124 relace
7136m 125 do {0} objektu
7137m 125 do {0} objektů
7138m 125 do {0} objektů
7139m 126 cesta
7140m 126 cesty
7141m 126 cestami
7142m 127 {0} Autor
7143m 127 {0} Autoři
7144m 127 {0} Autorů
7145m 128 {0} člen:
7146m 128 {0} členy:
7147m 128 {0} členů:
7148m 129 {0} se skládá z {1} značky
7149m 129 {0} se skládá z {1} značek
7150m 129 {0} se skládá z {1} značek
7151m 130 {0} smazán
7152m 130 {0} smazány
7153m 130 {0} smazáno
7154m 131 {0} různý
7155m 131 {0} různé
7156m 131 {0} různých
7157m 132 {0} má aktualizovaná data GPS.
7158m 132 {0} mají aktualizovaná data GPS.
7159m 132 {0} má aktualizovaná data GPS.
7160m 133 {0} obrázek nahrán.
7161m 133 {0} obrázky nahrány.
7162m 133 {0} obrázků nahráno.
7163m 134 {0} prvek
7164m 134 {0} prvky
7165m 134 {0} prvků
7166m 135 {0} uzel
7167m 135 {0} uzly
7168m 135 {0} uzlů
7169m 136 {0} poznámka byla stažena.
7170m 136 {0} poznámky byly staženy.
7171m 136 {0} poznámek bylo staženo.
7172m 137 {0} objekt k přidání:
7173m 137 {0} objekty k přidání:
7174m 137 {0} objektů k přidání:
7175m 138 {0} smazaný objekt:
7176m 138 {0} smazané objekty:
7177m 138 {0} smazaných objektů:
7178m 139 {0} objekt k úpravě:
7179m 139 {0} objekty k úpravě:
7180m 139 {0} objektů k úpravě:
7181m 140 {0} zbývající konflikt značek k vyřešení
7182m 140 {0} zbývající konflikty značek k vyřešení
7183m 140 {0} zbývajících konfliktů značek k vyřešení
7184m 141 {0} relace
7185m 141 {0} relace
7186m 141 {0} relací
7187m 142 {0} relace je ovlivněna.
7188m 142 {0} relace jsou ovlivněny.
7189m 142 {0} relací je ovlivněno.
7190m 143 {0} trasa,
7191m 143 {0} trasy,
7192m 143 {0} trasy,
7193m 144 {0} značka
7194m 144 {0} značky
7195m 144 {0} značek
7196m 145 {0} stopa
7197m 145 {0} stopy
7198m 145 {0} stop
7199m 146 {0} cest,
7200m 146 {0} cesta,
7201m 146 {0} cesty,
7202m 147 {0} uživatel naposledy editoval výběr:
7203m 147 {0} uživatelé naposledy editovali výběr:
7204m 147 {0} uživatelů naposledy editovalo výběr:
7205m 148 {0} obsahoval polohu podle GPS.
7206m 148 {0} obsahovaly polohu podle GPS.
7207m 148 {0} obsahovalo polohu podle GPS.
7208m 149 {0} cesta
7209m 149 {0} cesty
7210m 149 {0} cest
7211m 150 {0} trasový bod
7212m 150 {0} trasové body
7213m 150 {0} trasových bodů
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.