source: josm/trunk/data/cs.lang@ 4101

Last change on this file since 4101 was 4101, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 162.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 přidávám {0} {1}
3 3 -----
4 4 Zapisuji do souboru
5 5 [dd/mm/rrrr hh:mm:ss]
6 6 -----
7 7 zatím {0} objektů
8 8 # Objekty
9 9 % na východ:
10 10 % na sever:
11 11 (# požadavků neznámý)
12 12 (1 požadavek)
13 13 (Kód={0})
14 14 (Tip: Klávesové zkratky lze změnit v nastavení.)
15 15 (žádná data)
16 16 (žádné údaje o nadmořské výšce)
17 17 (Text již byl zkopírován do schránky.)
18 18 -----
19 19 (URL bylo:
20 20 (Použijte mezinárodní zápis, např. +420123456789)
21 21 -----
22 22 (Co to znamená?)
23 23 (na řádce {0}, sloupci {1})
24 24 (deaktivované)
25 25 (více než 20m)
26 26 (žádný objekt)
27 27 (žádný)
28 28 (volitelné)
29 29 -----
30 30 (do 20m)
31 31 (do 5m)
32 32 -----
33 33 ({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2} ...
34 34 ({0}/{1}) Stahování sady změn {2}...
35 35 ({0}/{1}) Stahování obsahu sady změn {2}...
36 36 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}
37 37 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}
38 38 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}
39 39 ({0}/{1}): Stahuji relaci ''{2}''...
40 40 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo
41 41 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo
42 42 * Jeden otagovaný uzel, nebo
43 43 * Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.
44 44 * Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo
45 45 -----
46 46 ... možný i jiný druh přepravy
47 47 ... odkazuje na relaci
48 48 /CESTA/K/ADRESARI/JOSM/
49 49 1/25 mix (motorka/moped)
50 50 1/50 mix (motorka/moped)
51 51 Bowling
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 </p><p>Uzavřete filtrovací dialog pro zobrazení všech objektů.<p></html>
56 56 <Není nahraná GPX trasa>
57 57 <anonym>
58 58 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' ve jménu.
59 59 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.
60 60 -----
61 61 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.
62 62 -----
63 63 <b>changeset:</b>... - objekt s daným id sady změn (0 objekty bez přidělené sady změn)
64 64 <b>child <i>výraz</i></b> - všechny podobjekty objektů odpovídajících výrazu
65 65 -----
66 66 <b>foot:</b> - klíč 'foot' nastavený na jakoukoliv hodnotu.
67 67 <b>id:</b>... - objekt s daným ID (0 pro nové objekty)
68 68 <b>nekompletní</b> - všechny nekompletní objekty
69 69 <b>modified</b> - všechny změněné objekty
70 70 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoliv ve jménu.
71 71 <b>nodes:</b>... - objekt s daným počtem uzlů (nodes:počet nebo nodes:min-max)
72 72 <b>oneway?</b> - oneway=yes, true, 1 nebo on
73 73 <b>parent <i>výraz</i></b> - všechny rodiče objektů odpovídajících výrazu
74 74 <b>role:</b>... - objekt s danou rolí v relaci
75 75 <b>selected</b> - všechny vybrané objekty
76 76 <b>tags:</b>... - objekt s daným počtem tagů (tags:počet nebo tags:min-max)
77 77 <b>timestamp:</b>... - objekty s tímto časem (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> nebo <b>T14:51</b> ...)
78 78 <b>type:</b> - typ objektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
79 79 <b>type=*</b> - klíč ''type'' s libovolnou hodnotou. Vyzkoušejte také <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
80 80 <b>type=route</b> - klíč ''type'' s hodnotou přesně 'route'.
81 81 <b>untagged</b> - všechny objekty bez tagů
82 82 <b>user:</b>... - všechny objekty změněné uživatelem
83 83 <b>user:anonymous</b> - všechny objekty, které byly změněny anonymním uživatelem
84 84 <b>verze:</b>... - objekt s danou verzí (0 objektů bez přidělené verze)
85 85 <b>{0}</b> objektů deaktivováno
86 86 <br>Chybové hlášení (nepřeložené): {0}
87 87 <dvojtečka>
88 88 <různé>
89 89 <prázdné>
90 90 <konec-souboru>
91 91 <se rovná>
92 92 <h1><a name="top">Klávesové zkratky</a></h1>
93 93 <h1>Skupiny modifikátorů</h1>
94 94 <h2>Filtrování je aktivní</h2>
95 95 <h2>JOSM vyžaduje Javu verze 6.</h2>Detekovaná verze Javy: {0}.<br>Můžete <ul><li>aktualizovat vaši Javu (JRE) nebo</li><li>použít starší verzi JOSM (kompatibilní s Java 5).</li></ul>Více informací:
96 96 <h3>Pokud je vybrána jedna nebo více cest, tvar je upraven tak, aby všechny úhly byly 90 nebo 180 stupňů.</h3>Můžete do výběru přidat dva body, které jsou brány jako reference pro určení směru.<br>(Později je možné vrátit zpět posunutí některých bodů:<br>Vyberte příslušné nody a vyberte zkratku pro ortogonalizaci / undo. Výchozí je Shift-Q.)
97 97 -----
98 98 <html><body><p class="warning-body"><strong>Varování:</strong> Heslo je uloženo v čistě textové podobě v souboru konfigurace JOSM. Navíc je zasíláno <strong>nezašifrované</strong> v každém požadavku na OSM server. <strong>Nepoužívejte svá tajná hesla.</strong></p></body></html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 <html><p class="error-header">Při získávání nápovědy došlo k chybě</p><p class="error-body">Obsah nápovědy k tématu <strong>{0}</strong> se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):<br><tt>{1}</tt></p></html>
103 103 -----
104 104 <html><strong>Aktuální oblast ke stažení</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
105 105 -----
106 106 <html>Členství v relaci bylo zkopírováno na všechny nové cesty.<br>Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.</html>
107 107 <html>Relace založená na rolích byla zkopírována na všechny nové cesty.<br>Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.</html>
108 108 <html>Alternativně můžete zadat <strong>adresu</strong> konkrétní dlaždice ve formátu <i>přiblížení/x/y</i>, např. <i>15/256/223</i>. Je možné použít i alternativní formáty <i>přiblížení,x,y</i> nebo <i>přiblížení;x;y</i>.</html>
109 109 <html>Došlo k chybě při obnovování zálohy souboru.<br>Chyba: <br>{0}</html>
110 110 <html>Při ukládání došlo k chybě.<br>Chyba: <br>{0}</html>
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <html>Nelze otevřít adresář ''{0}''.<br>Prosím vyberte soubor.</html>
116 116 -----
117 117 <html>Kliněte <strong>{0}</strong> pro dokončení slučování mých a cizích položek</html>
118 118 <html>Kliněte <strong>{0}</strong> pro zahájení slučování mých a cizích položek</html>
119 119 <html>Nepodařilo se uzavřít sadu změn <strong>{0}</strong><br>protože je již uzavřená.</html>
120 120 <html>Nepodařilo se uzavřít sadu změn <strong>{0}</strong><br>protože je již uzavřená od {1}.</html>
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 <html>Nelze načíst záložky z<br>''{0}''<br>Chyba: {1}</html>
126 126 <html> Nelze číst soubor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
127 127 <html> Nelze číst soubory.< br>Chyba je: <br> {0}</ html>
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn</html>
132 132 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn<br><em>Vypnuto. Prosím, zadejte nejprve v nastavení vaše uživatelské jméno pro OSM.</em></html>
133 133 <html>Stáhnout nejnovější sady změn</html>
134 134 -----
135 135 -----
136 136 <html>Vložit přístupový token manuálně pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM.</html>
137 137 <html>Vložte název města nebo obce.<br>Použijte syntax a interpunkci dle www.cadastre.gouv.fr .</html>
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 <html>Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem<br>''{0}''.<br>DNS jméno ''{1}'' nelze přeložit. <br>Prosím prověřte URL API ve vaší konfiguraci a vaše internetové připojení.</html>
151 151 <html>Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem<br>''{0}''.<br>Prosím prověřte funkčnost internetového připojení.</html>
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 <html>Nepodařilo se nahrát data na nebo stáhnout z<br>''{0}''<br>kvůli problémům s přenosem dat.<br>Detaily(nepřeloženo): {1}</html>
158 158 <html>Nepodařilo se nahrát do sady změn <strong>{0}</strong><br>protože byla již uzavřena dne: {1}.</html>
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout<br>vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno<br>v konfiguraci JOSM.</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 <html>Je požadováno nahrání pluginu "{0}".<br>Tento plugin se již dále nevyvíjí a bude velmi pravděpodobně způsobovat chyby.<br>Měl by být deaktivován.<br>Chcete jej smazat z konfigurace?</html>
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 <html>Žádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně<br>editované vrstvě ''{1}''.</html>
172 172 -----
173 173 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>1 objektu</strong> z <strong>1 relace</strong>.</html>
174 174 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>1 objektu</strong> z <strong>{0} relací</strong>.</html>
175 175 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>{0} objektů</strong> z <strong>{1} relací</strong>.</html>
176 176 -----
177 177 -----
178 178 <html>Ujistěte se, že všechny vybrané cesty směřují podobným směrem<br> nebo ortogonalizujte každou samostatně.</html>
179 179 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah dlaždic OSM</strong> ve zvolené úrovni přiblížení.</html>
180 180 -----
181 181 <html>Prosím vyberte sadu změn kterou chcete uzavřít</html>
182 182 <html>Prosím vyberte, které hodnoty budou obsahovat následující tagy.</html>
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Opravdu označit tuto chybu ''vyřešeno''?<br><br>Můžete přidat volitelný komentář:</html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Spustí plně automatickou proceduru k získání přístupového tokenu z webu OSM.<br>JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a <br>automaticky autorizuje uživatele pro kterého získá přístupový token.</html>
189 189 <html>Spustí polo-automatickou proceduru k získání tokenu z webu OSM.<br>JOSM odešle standardní požadavek k získání OAuth tokenu.<br>Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči <br>aby se autorizoval a akceptoval vložení tokenu do JOSM.</html>
190 190 -----
191 191 <html>Vybrat pro stažení dat do nové vrstvy.<br>Jinak jsou data stažena do aktivní vrstvy.</html>
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 <html>Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.<br>Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.</html>
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 <html>Přístupový token ''{0}'' byl <b>úspěšně</b><br>použit pro přístup na OSM server ''{1}''.<br>Nyní budete na OSM server přistupovat jako uživatel ''{2}'' s id ''{3}''.</html>
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.<br>Zobrazte zde jeho fotografii.<br>Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo<hr></html>
203 203 -----
204 204 <html>Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.<br>Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.<br>V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít<br>pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.</html>
205 205 -----
206 206 <html>OSM server<br>''{0}''<br>reportoval interní chybu serveru.<br>Jde s nejvyšší pravděpodobností o dočasný problém. Zkuste to znovu později.</html>
207 207 -----
208 208 -----
209 209 <html>Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth <br>z OSM serveru selhal.<br><br>Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,<br> např polo-automatický nebo manuální autorizaci.</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 <html>Slučované cesty jsou členy jedné nebo více relací. Prosím rozhodněte v jakých relacích chcete jejich členství <strong>zachovat</strong> a z jakých je chcete <strong>odstranit</strong>.<br>Standardně se <strong>zachová</strong> první cesta a ostatní budou ze stejných relací <strong>odstraněny</strong>: sloučená cesta zaujme místo původní cesty v relaci.</html>
213 213 <html>Aktuální URL <tt>{0}</tt><br>je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata umístěná<br>na serveru <tt>{1}</tt>.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <html>Data, která chcete nahrát obsahují nevyřešené konflikty ve vrstvě ''{0}''.<br>Je třeba je nejprve vyřešit.</html>
217 217 -----
218 218 <html>Plugin openstreetbugs používá starý server na appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete změnit nastavení serveru na nový? (Velice doporučujeme)</html>
219 219 <html>Zvolená data obsahují data z OpenStreetBugs.<br>Tyto data nemůžete nahrát na server. Možná jste zvolili špatnou vrstvu?
220 220 <html>Server ohlásil nalezení konfliktu.</html>
221 221 <html>Server ohlásil nalezení konfliktu.<br>Chybová zpráva (nepřeloženo):<br>{0}</html>
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Nejsou zde žádné vrstvy pro zdrojovou vrstvu<br>''{0}''<br>které by měly být sloučeny.</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 <html>V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující<br>na právě tuto relaci.<br>To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.<br>Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?</html>
230 230 -----
231 231 <html>Tato akce bude potřebovat<br>{0} samostatných stažení dat.<br>Chcete pokračovat?</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Nahrání nezpracovaných GPS dat je považováno za poškozování projektu.<br>Pokud chcete nahrát trasy, podívejte se tady:
238 238 -----
239 239 <html>Aktualizace <strong>selhala</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br> bodů, cest nebo relací.<br><br>Klikněte <strong>{0}</strong> pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{1}</strong> pro přerušení a pokračování editace.<br></html>
240 240 <html>Aktualizace <strong>selhala</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br> bodů, cest nebo relací.<br>Konflikt je způsoben <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br>na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.<br><br>Klikněte <strong>{4}</strong> pro synchronizaci konfliktního prvku.<br>Klikněte <strong>{5}</strong> pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{6}</strong> pro přerušení a pokračování editace.<br></html>
241 241 <html>Nahrávání <strong>selhalo<strong> protože používaná<br>sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.<br>Prosím nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.</html>
242 242 <html>Nahrávání <strong>selhalo</strong> protože se pokoušíte smazat bod {0} který stále využívá cesta {1}.<br><br>Klikněte na <strong>{2}</strong> ke stažení všech cest obsahujících bod {0}.<br>Pokud je to nutné, JOSM vytvoří konflikty, které můžete vyřešit v dialogovém okně řešení konfliktů.</html>
243 243 <html>Aktualizace na server <strong>selhala</strong>, protože vaše aktuální<br>datová sada nesplňuje předpoklad.<br>Chybová zpráva je:<br>{0}</html>
244 244 -----
245 245 <html>Použít standardní URL OSM serveru (<strong>{0}</strong>)</html>
246 246 <html>Hodnota klíče "source" pokud je zapnuto automatické zdrojování</html>
247 247 <html>Verze <strong>{0}</strong> vytvořená <strong>{1}</strong></html>
248 248 <html>Verze <strong>{0}</strong> aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''</html>
249 249 <html>POukoušíte se vložit relaci samu do sebe.<br><br>Toto vytvoří cyklický odkaz a proto není taková úprava povolena.<br>Přeskakuji relaci ''{0}''.</html>
250 250 <html>Používáte projekci EPSG:4326, která může vést<br>k nepřijatelným výsledkům pravoúhlého zarovnání.<br>Změňte svůj typ projekce aby zmizelo toto varování.<br>Vážně chcete pokračovat?</html>
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 <html>{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.<br>JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus.</html>
262 262 <i>(Automatické ukládání zálohuje změněná data vrstev v pravidelných intervalech. Zálohy jsou uloženy v adresáři definovaném v Předvolbách. V případě pádu aplikace se JOSM snaží neuložené změny při příštím startu obnovit.)</i>
263 263 -----
264 264 <klíč>
265 265 <levý rodič>
266 266 <nový objekt>
267 267 <nikoliv>
268 268 <nebo>
269 269 <p><b>{0}</b> objektů skryto
270 270 <p>Kromě toho jsou klávesové zkratky aktivovány při prvním použití položky menu. Některé změny se tak mohou projevit bez restartu --- ale zároveň bez ošetření kolizí. To je další důvod pro <b>restart</b> JOSM po změnách provedených v klávesových zkratkách.</p>
271 271 <p>Berte na vědomí, že klávesové zkratky jsou přiřazovány při startu JOSM. Takže po jakékoli změně je třeba JOSM <b>restartovat</b>, aby se změny projevily.</p>
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 <otazník>
276 276 <pravý rodič>
277 277 <strong>Varování:</strong> Heslo bude <strong>jednou</strong> zasláno jako čistý text na web OSM. <strong>Nepoužívejte</strong> hesla která chcete utajit dokud nebude OSM server podporovat bezpečný (https) komunikační kanál.
278 278 <u>Speciální cíle:</u>
279 279 <nedefinováno>
280 280 > spodek
281 281 > vrchol
282 282 A Podle vzdálenosti
283 283 A Podle času
284 284 -----
285 285 -----
286 286 Chybí tag name, ačkoliv name:* existuje.
287 287 Překlad name:* chybí.
288 288 Plugin pro trasování vodních ploch z fotografií Landsat.
289 289 objekt s id=0 nemůže být neviditelný
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Narušení schopností API
299 299 Verze API: {0}
300 300 -----
301 301 Snesená železnice (pouze žel. spodek)
302 302 Zrušit
303 303 Zrušit slučování
304 304 -----
305 305 Zrušit dialog na vybrání souboru.
306 306 Přerušit úpravy tagů a zavřít dialog
307 307 Zrušeno
308 308 O aplikaci
309 309 O JOSM...
310 310 O pluginu
311 311 Přijmout
312 312 Přijmout přístupový token
313 313 Přijmout právě zvolenou cestu
314 314 -----
315 315 Přístup
316 316 Přístupový token
317 317 Klíč přístupového tokenu:
318 318 Heslo přístupového tokenu:
319 319 URL přístupového tokenu:
320 320 Ubytování
321 321 Dle informací z pluginu je autor {0}.
322 322 Zůstatkové nebo věrnostní karty
323 323 -----
324 324 Přesnost Douglas-Peuckerova generalizace linie, hodnota ve stupních.<br>Nižší hodnoty vracejí více uzlů s menším zjednodušením. Výchozí hodnota 0.0003.
325 325 Přesnost:
326 326 Akce
327 327 Parametry akce
328 328 Akce
329 329 Aktivovat
330 330 -----
331 331 Aktivovat vybranou vrstvu
332 332 -----
333 333 Aktivní předvolby:
334 334 Aktivní styly:
335 335 -----
336 336 Přidat
337 337 Přidat EGPX vrstvu
338 338 Přidat URL leteckých snímků
339 339 Přidat další URL s popisy pluginů.
340 340 Přidat uzel...
341 341 Přidat vlastnosti
342 342 Přidat zaměřený obrázek
343 343 -----
344 344 Přidat "source=..." k objektům?
345 345 Přidat záložku pro aktuální výběr stahované oblasti
346 346 Přidat komentář
347 347 Přidat novou cestu pro ikony
348 348 Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům
349 349 -----
350 350 Přidat nový uzel do již existující cesty
351 351 -----
352 352 Přidat nový zdroj do seznamu.
353 353 -----
354 354 Přidat nový tag
355 355 Přidat uzel zadáním zeměpisné šířky a délky.
356 356 -----
357 357 -----
358 358 Přidat adresu
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 Přidat prázdnou značku
364 364 Přidat informace autora
365 365 Přidání konfliktu pro ''{0}''
366 366 Přidat každý k původnímu výběru. Může obsahovat vyhledávací řetězec podobně jako na Googlu nebo URL vracející osm-xml
367 367 Přidat filtr.
368 368 Přidat vrstvu leteckých snímků {0}
369 369 -----
370 370 Přidat chybějící uzly na průsečíkách zvolených cest.
371 371 Přidat chybějící tag
372 372 Přidat novou vrstvu
373 373 Přidat uzel
374 374 Přidat uzel do cesty
375 375 Přidat uzel do cesty a spojit
376 376 Přidat bod {0}
377 377 Přidat uzly na průsečíkách
378 378 Přidat relaci {0}
379 379 -----
380 380 Přidat navigační vrstvu
381 381 Přidat tagy
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Přidat tagy ke zvoleným objektům
385 385 -----
386 386 Přidat chybějící tag {0}={1}
387 387 -----
388 388 Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivních
389 389 Přidat k výběru
390 390 -----
391 391 Přidat cestu {0}
392 392 -----
393 393 Přidány body na všechny průsečíky
394 394 -----
395 395 Úprava adresy
396 396 Interpolace adres
397 397 Adresa nemá město
398 398 Adresa nemá zemi
399 399 Adresa nemá PSČ
400 400 Adresa nemá ulici
401 401 Adresa nemá platnou ulici
402 402 adresy, čísla domů.
403 403 Adresy
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 Štola
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 Upravit WMS
413 413 Upravit vrstvy leteckých snímků
414 414 Nastavit posunutí vrstvy leteckých snímků
415 415 Upravit průhlednost vrstvy
416 416 Upravit pozici WMS vrstvy (pouze rastrové obrázky)
417 417 Upravit pozici zvolené vrstvu leteckých snímků
418 418 Nastavit pozici této vrstvy leteckých snímků
419 419 Upravit časovou zónu a posun
420 420 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
421 421 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
422 422 -----
423 423 Administrativní centrum
424 424 Administrativní
425 425 -----
426 426 Rozšířené
427 427 Pokročilé parametry OAuth
428 428 Rozšířená konfigurace OAuth
429 429 Pokročilé volby
430 430 -----
431 431 Pokročilé nastavení
432 432 Pokročilé...
433 433 -----
434 434 Lanovky
435 435 -----
436 436 -----
437 437 Letiště
438 438 -----
439 439 Alkohol
440 440 Algoritmus:
441 441 Seřadit uzly do kruhu
442 442 Seřadit uzly do přímky
443 443 -----
444 444 Srovnat úseky cest
445 445 Srovnat cesty
446 446 Režim rovnání cest
447 447 -----
448 448 Srovnat úsek cesty
449 449 AlignWayS zpráva
450 450 AlignWayS: Zarovnání není možné
451 451 AlignWays Tipy
452 452 -----
453 453 Všechny
454 454 Všechny soubory
455 455 Všechny formáty
456 456 -----
457 457 Všechny nainstalované pluginy jsou aktuální. Není proto třeba stahovat nové verze.
458 458 -----
459 459 Všechny body a oddíly cesty budou mít stejnou barvu. Toto může být upraveno v kartě vrstev.
460 460 Hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''
461 461 -----
462 462 Zahrádkářská kolonie
463 463 Umožní přidat ukazatele/body na současnou GPS polohu.
464 464 Povolit stahování vašich privátních GPS tras
465 465 Povolit čtení vašich preferencí
466 466 Povolit nahrávání GPS tras
467 467 Povolit nahrávání mapových dat
468 468 Povolit zápis vašich preferencí
469 469 Povolený provoz:
470 470 Povolit skládání více vrstev
471 471 Otevírá sobory gpx/osm které se protínají se současnou viditelnou oblastí.
472 472 Umožňuje uživateli anonymizovat čas a velice rychle smazat části rozsáhlých GPX záznamů.
473 473 Umožní vytvořit různá schémata nastavení barev a přepínat mezi nimi. Pouze změníte barvy a vytvoříte nové schéma. Dá se použít pro přepnutí světlého stylu pro lepší viditelnost v ostrém slunci. Podívejte se na dialog „Nastavení mapy“ v preferencích JOSM.
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 Umožňuje importovat rozličné formáty souborů přímo do JOSM.
478 478 Umožní ladit barvy cesty pro rozdílné průměrné rychlosti.
479 479 Umožňuje obnovování smazaných objektů z OSM databáze
480 480 Alfa kanál
481 481 Abecedně
482 482 Abecední adresy musí končit písmenem
483 483 Horská bouda
484 484 Již se účasní v konfliktu
485 485 Již je registrován konflikt pro objekt ''{0}''.
486 486 Zahrnout do hledání i nekompletní a smazané objekty.
487 487 Přejmenovat také soubor
488 488 -----
489 489 -----
490 490 Aktualizovat bez dotazu
491 491 Americký fotbal
492 492 Počet kabelů
493 493 Počet sedadel
494 494 Počet schodů
495 495 -----
496 496 Kontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.
497 497 OSM plugin pro editaci zákazů odbočení.
498 498 Prázdná hodnota smaže tag.
499 499 Nastala chyba v pluginu {0}
500 500 -----
501 501 Stala se chyba : {0}
502 502 Nastala neočekávaná výjimka, která by mohla pocházet z pluginu ''{0}''.
503 503 Nastala neočekávaná výjimka.<br>Tato chyba vždy znamená chybu v kódu. Pokud používáte poslední<verzi>verzi této aplikace, oznamte prosím tuto chybu autorům.
504 504 Došlo k neznámé chybě
505 505 -----
506 506 Úhel
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Úhel mezi dvěmi zvolenými uzly
510 510 Anotace
511 511 -----
512 512 Aplikovány uhodnuté hodnoty
513 513 Aplikovány uhodnuté hodnoty pro
514 514 Aplikovat
515 515 Aplikovat změny
516 516 Aplikovat přednastavení
517 517 Aplikovat řešení
518 518 Aplikovat roli
519 519 Aplikovat roli:
520 520 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.
521 521 Použít upravené tagy a zavřít dialog
522 522 Aplikovat vyřešené konflikty
523 523 Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialog
524 524 Použít zvolené změny
525 525 Použít popisky objektu ve schránce na všechny zvolené objekty.
526 526 -----
527 527 Aplikovat aktuální změny
528 528 Použít adresu dlaždice
529 529 Aplikovat změny a zavřít dialog
530 530 Aplikovat tuto roli na všechny členy
531 531 Použít ?
532 532 Letištní plocha
533 533 -----
534 534 Archeologické naleziště
535 535 Lukostřelba
536 536 Opravdu pokračovat ?
537 537 Jste si jist?
538 538 Označit jako plochu
539 539 -----
540 540 -----
541 541 Cesta typu plochy není uzavřená
542 542 Oblasti v okolí míst
543 543 Komunitní umělecké centrum
544 544 Umělecké dílo
545 545 Dotaz před aktualizací
546 546 Sestavit nové polygony.
547 547 Přiřadit adresy k ulici
548 548 -----
549 549 Přiřadit k
550 550 Přiřadit k ulici pomocí:
551 551 Přiřazená ulice
552 552 -----
553 553 Pro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybráno
554 554 Atletika
555 555 Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!
556 556 Turistické lákadlo
557 557 -----
558 558 Zvuk
559 559 Audio zařízení je nedostupné
560 560 Nastavení zvuku
561 561 Audio značky z {0}
562 562 Zvuk zesynchronizován na bodu {0}.
563 563 Zvuk: {0}
564 564 Audioprůvodce
565 565 Audioprůvodce přes mobilní telefon?
566 566 Australský fotbal
567 567 Přihlásit
568 568 Přihlásit se se zadaným jménem a heslem
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 Ověření
573 573 Autentizace selhala
574 574 Autenzitace selhala
575 575 Autor
576 576 Autor: {0}
577 577 Autorizase selhala
578 578 Autorizovat JOSM pro přístup k OSM API
579 579 Autorizační URL:
580 580 Autorizovat se
581 581 -----
582 582 -----
583 583 Autoři
584 584 -----
585 585 Automatické přiblížení
586 586 -----
587 587 Povolit automatické ukládání
588 588 Ukládat každých (sekund)
589 589 Počet uložených souborů na vrstvu
590 590 Automatické zdrojování
591 591 -----
592 592 Automaticky vystředit
593 593 Auto-odhad
594 594 -----
595 595 Automatické ukládání LiveData
596 596 -----
597 597 Bankomat
598 598 -----
599 599 Automatické stahování
600 600 Automatická korekce popisků
601 601 -----
602 602 -----
603 603 Automaticky vytvořit vrstvu se značkami při otevírání GPX vrstvy.
604 604 -----
605 605 Dostupné
606 606 Dostupné výchozí položky:
607 607 Dostupné předvolby:
608 608 Dostupné role
609 609 Dostupné styly:
610 610 -----
611 611 Průměr
612 612 B Podle vzdálenosti
613 613 B Podle času
614 614 -----
615 615 Babybox
616 616 Zpět
617 617 Pozadí:
618 618 Opěrka zad
619 619 Zpět
620 620 Špatný požadavek
621 621 -----
622 622 Pekařství
623 623 Banka
624 624 -----
625 625 Ohrada
626 626 Bariéry
627 627 -----
628 628 Základní
629 629 -----
630 630 Vodní nádrž
631 631 Basketbal
632 632 Baterie
633 633 Bojiště
634 634 Zátoka
635 635 Pláž
636 636 Plážový volejbal
637 637 Vodní bój
638 638 Lavička
639 639 Nejlepší přiblížení: {0}
640 640 Nápoje
641 641 Bikubický (pomalé)
642 642 Cyklisté
643 643 Kola
644 644 Hospoda-zahrádka
645 645 -----
646 646 Prodejce kol
647 647 Bilineární (rychlé)
648 648 -----
649 649 -----
650 650 Bionafta
651 651 Prázdná vrstva
652 652 Zátarasa
653 653 Modrá:
654 654 Obsah tabule
655 655 doky
656 656 Sloupek
657 657 Knihkupectví
658 658 Jméno záložky:
659 659 Záložky
660 660 Hraniční kontrola
661 661 Botanické jméno
662 662 Obojí
663 663 Levý dolní (min) roh:
664 664 Hry s koulemi (např. pétanque)
665 665 Hranice
666 666 Hranice
667 667 Hraniční kameny
668 668 Duplicitní body na hranici (boundary)
669 669 Typ hranice
670 670 Ohraničující box
671 671 Hranice
672 672 Butik
673 673 -----
674 674 Značka
675 675 Most
676 676 -----
677 677 -----
678 678 Stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
679 679 Prohlížet
680 680 -----
681 681 Zarážedlo
682 682 Nahlášení chyby
683 683 Seznam chyb
684 684 Budova
685 685 Buduji vrstvu JOSM
686 686 Buduji vrstvu JOSM.
687 687 Adresa budovy
688 688 Duplicitní body na budovách (building)
689 689 Budovy
690 690 Tagy budov:
691 691 Šířka budov:
692 692 Budovy, kryty, podzemní stavby
693 693 -----
694 694 Brána otevíratelná nárazníkem vozidla
695 695 Autobusová dráha
696 696 Nástupiště autobusu
697 697 Autobusové nádraží
698 698 Zastávka autobusu
699 699 Zábrana průjezdná pouze autobusem
700 700 Řeznictví
701 701 C Podle vzdálenosti
702 702 C Podle času
703 703 -----
704 704 CNG (zemní plyn)
705 705 -----
706 706 Kyvadlová kabinková lanovka
707 707 Rozvodná skříň
708 708 Chyba formátu cache
709 709 Chyba Lambertovy zóny v cache
710 710 Sekce a podsekce katastru.
711 711 Katastr
712 712 Katastr: {0}
713 713 CadastreGrabber: Neplatné URL.
714 714 Kavárna
715 715 Kalibrační súbory
716 716 Vyvolat editor na relaci
717 717 Vyvolat editor relací na vybranou relaci
718 718 Tábořiště
719 719 Tábořiště
720 720 -----
721 721 Nelze kreslit mimo svět.
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 Nelze vybrat izolovaný uzel
726 726 Kanadský fotbal
727 727 Plavební kanál
728 728 Zrušit
729 729 Zrušit a vrátit seo do editoru
730 730 Zrušit a návrat k předchozímu dialogu
731 731 Zrušit přihlášení
732 732 Zrušit zavírání sad změn
733 733 Zrušit řešení konfliktů
734 734 Zrušit řešení konfliktu a zavřít dialog
735 735 -----
736 736 Zrušit operaci
737 737 Zrušit uložení a začít nejprve řešit nevyřešené problémy
738 738 Zrušit změny a zavřít dialog
739 739 Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaci
740 740 Ukončit nahrávání
741 741 Nemůžu přidat uzel ležící mimo Zemi.
742 742 Nelze přidat cestu s pouze {0} uzly.
743 743 nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}
744 744 -----
745 745 nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování tagů
746 746 -----
747 747 -----
748 748 Nelze srovnat objekt s ID ''{0}'' s objektem s ID ''{1}''.
749 749 -----
750 750 Nelze najít objekt s id ''{0}'' ve vrstvě ''{1}''
751 751 Nelze vytvořit projekci ''{0}''
752 752 -----
753 753 Nelze nahrát knihovnu rxtxSerial. Pokud potřebujete pomoc s její instalací, zkuste Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
754 754 -----
755 755 Body nelze sloučit: Bylo by třeba smazat cestu ''{0}'', která je stále používána.
756 756 -----
757 757 Nemohu přesouvat objekty mimo svět.
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 Nelze umístit budovy mimo svět.
762 762 nemohu vyřešit nerozhodnutý konflikt
763 763 Nemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.
764 764 -----
765 765 -----
766 766 Nelze otočit!
767 767 Nelze zrušit příkaz ''{0}'' protože vrstva ''{1}'' již není dostupná
768 768 Kanoistika
769 769 Plechovky
770 770 Kapacita
771 771 Kapacita (celkem)
772 772 Nahrát GPS záznam
773 773 Auto
774 774 Prodejce automobilů
775 775 Autokemping (karavany)
776 776 Náklad
777 777 Finance
778 778 Zámek/Hrad
779 779 Mříž proti dobytku
780 780 Vstup do jeskyně
781 781 Hřbitov
782 782 Vystředit jednou
783 783 Vystředit vrstvu LiveGPS na současnou pozici.
784 784 Centrovat pohled
785 785 Sedačková lanovka
786 786 Horská chata
787 787 -----
788 788 Změnit vlastnosti
789 789 Změnit pár klíče/hodnoty
790 790 Změnit směr ?
791 791 Změnit umístění
792 792 -----
793 793 Změnit bod {0}
794 794 Změnit relaci
795 795 Změnit roli člena relace {0} {1}
796 796 -----
797 797 Změnit relaci {0}
798 798 Změnit rozlišení
799 799 Změnit adresář pro všechna uživatelská nastavení
800 800 Měnit výběr
801 801 Měnit pohled
802 802 -----
803 803 Změnit hodnoty?
804 804 Změnit cestu {0}
805 805 Změněn uzel {0}
806 806 Sada změn
807 807 Sada změn s ID > 0 očekávána. Nalezeno {0}.
808 808 ID sady změn:
809 809 -----
810 810 Správce datových sad
811 811 Sada změn byla uzavřena
812 812 Komentář k sadě změn:
813 813 Očekáváno ID sady změn
814 814 ID sady změn:
815 815 Informace o sadě změn
816 816 Sada změn je plná
817 817 Sada změn {0}
818 818 Sady změn
819 819 Vlastní nastavení klávesových zkratek.
820 820 Orientovaný graf toků vytvořený z aktivní OSM vrstvy
821 821 Vytvoření orientovaného graf toků
822 822 Nabíjecí stanice
823 823 Zkontrolovat
824 824 -----
825 825 Zkontrolovat všechny dostupné podpisy pro zvolený objekt.
826 826 Zkontrolovat tagy s FIXME.
827 827 Kontrola na serveru
828 828 Kontrola klíčů vlastností.
829 829 Kontrola hodnot vlastností.
830 830 Kontroluji na smazané rodiče v lokálních datech
831 831 Kontroluji rodiče smazaných objektů
832 832 Kontroluji požadavky pluginu...
833 833 Zkontroluje cesty jestli neobsahují identické uzly za sebou.
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 Drogerie
838 838 -----
839 839 Potomci relace
840 840 -----
841 841 Komín
842 842 Čínský
843 843 Vybrat
844 844 Vyberte bitovou délku (sílu):
845 845 Zvolit barvu
846 846 Zvolte barvu pro {0}
847 847 Zvolte předdefinovanou licenci
848 848 -----
849 849 Vyberte hodnotu
850 850 Vyberte datum vypršení platnosti pro klíč:
851 851 Vyberte z...
852 852 Vyberte klíč
853 853 Vyberte typ OSM objektu
854 854 Vybrat server pro vyhledávání:
855 855 Velikost bloku {0} překračuje maximální velikost sady změn {1} pro server ''{2}''
856 856 Kostel
857 857 Kino
858 858 -----
859 859 Velkoměsto
860 860 Značka hranice sídla (rychlostní limit)
861 861 Městské hradby
862 862 Jméno města
863 863 Město:
864 864 -----
865 865 -----
866 866 Smazat
867 867 Smazat Undo/Redo paměť
868 868 Vymazat cestu
869 869 Smazat textové pole
870 870 -----
871 871 Vymazat seznam naposledy otevřených souborů
872 872 -----
873 873 Klikněte na ''<strong>{0}</strong>'' pro pokračování nahrávání do dalších sad změn.<br>Klikněte na ''<strong>{1}</strong>'' pro návrat k dialogu nahrávání změn.<br>Klikněte na ''<strong>{2}</strong>'' k přerušení a návratu k editaci mapy.<br>
874 874 Pro ignorování klikněte na <strong>{0}</strong>.</html>
875 875 Táhněte a pusťte pro přesun cíle
876 876 -----
877 877 Klikněte na první roh pro oříznutí obrázku\n(jsou potřeba dva body)
878 878 -----
879 879 -----
880 880 Klikněte na druhý roh pro oříznutí obrázku
881 881 -----
882 882 -----
883 883 Klikněte pro zrušení a návrat k editaci
884 884 Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů
885 885 Klikněte pro zrušení slučování bodů
886 886 Klikněte pro zrušení nastavení OAuth na výchozí hodnoty
887 887 Klikněte pro zrušení nahrávání dat
888 888 -----
889 889 Klini pro přidání cíle
890 890 -----
891 891 Klikněte pro zrušení aktuální operace
892 892 Klikněte pro kontrolu zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveru
893 893 Klikněte pro zavření dialogu
894 894 Klikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací
895 895 Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů
896 896 Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování
897 897 Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaci
898 898 Klikněte pro pokračování a otevření {0} prohlížečů
899 899 klikněte pro pokračování v nahrávání dalších nových sad změn
900 900 -----
901 901 Klikněte pro smazání pluginu ''{0}''
902 902 Klikni pro smazání. Shift: smaže segment cesty. Alt: nemaže nepoužité uzly, když mažete trasu. CTRL: smazat referenční objekty.
903 903 Klikněte pro zakázání pluginu ''{0}''
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Klikněte pro ponechání pluginu ''{0}''
907 907 Minimalizovat nebo maximalizovat obsah panelu
908 908 -----
909 909 -----
910 910 Klikněnte pro odstranění cíle
911 911 Klikněte pro nastavení OAuth nastavení na výchozí hodnoty
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 Kliknutím přeskočte aktualizaci aktivních pluginů
917 917 Klikněte pro zahájení hledání míst
918 918 -----
919 919 -----
920 920 Klikněte pro test přístupového tokenu
921 921 Kliknutím aktualizujte aktivní pluginy
922 922 -----
923 923 Útes
924 924 Horolezení
925 925 Hodiny
926 926 Zavřít
927 927 Přesto zavřít
928 928 Zavřít sadu změn po nahrání.
929 929 Zavřít sady změn
930 930 Zavřít dialog a zrušit
931 931 Zavřít dialog a ukončit stahování
932 932 Uzavřít otevřené sady změn
933 933 Zavřít zvolenou otevřenou sadu změn
934 934 Zavřít dialog
935 935 Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn
936 936 Zavřít dialog a přijmout přístupový token
937 937 -----
938 938 Zavžit zialog a zrušit přihlášení
939 939 Zavřít dialog a vytvořit nový bod
940 940 -----
941 941 Zavřít dialog a nevytvořit nový bod
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Uzavřít vybrané sady změn
945 945 Zavřít vybrané otevřené sady změn
946 946 Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSM
947 947 Zavřít tento panel. Můžete jej znovu otevřít tlačítky v levém panelu nástrojů.
948 948 Uzavřít:
949 949 Zavřené po -
950 950 Uzavřen v
951 951 Uzavřeno dne:
952 952 Bližší popis
953 953 Bližší popis
954 954 Uzavře otevřené sady změn
955 955 Uzavře vybrané otevřené sady změn
956 956 Uzavírám sadu změn
957 957 Zavírám sadu změn {0}
958 958 Zavírám sadu změn...
959 959 Oblečení
960 960 Příkazová řádka:
961 961 Linie pobřeží
962 962 Linie pobřeží.
963 963 -----
964 964 Mince
965 965 Střední škola
966 966 Barva
967 967 Barva (hex)
968 968 Jméno barvy:
969 969 Schéma barev
970 970 Schémata barev
971 971 -----
972 972 Barvy
973 973 -----
974 974 Obarvovat body a části trasy podle rychlosti.
975 975 Barvy použité různými objekty v JOSM.
976 976 Barva
977 977 Columbus V-900 CSV soubory
978 978 Spojit cesty
979 979 Spojit více cest do jedné
980 980 Kombinovat {0} cesty
981 981 Stezka pro pěší a cyklisty - smíšená
982 982 Příkaz
983 983 Zásobník příkazů
984 984 Příkazový řádek
985 985 Příkazy
986 986 Komentář
987 987 Komentář:
988 988 Komentář:
989 989 Kanceláře
990 990 veřejná zeleň (mimo parky)
991 991 Společné nastavení
992 992 Obec
993 993 -----
994 994 Komunikace s OSM serverem selhala
995 995 Komunikace s {0} zahájena za použití protokolu verze {1}
996 996 Komunitní centrum
997 997 Porovnat
998 998 Kompletní adresy
999 999 Počítače
1000 1000 Cukrovinky
1001 1001 Nastavit
1002 1002 Konfigurovat zařízení
1003 1003 Nastavení webů s pluginy
1004 1004 Konfigurovat pokročilé nastavení
1005 1005 Nastavení dostupných pluginů.
1006 1006 Nastavení předvoleb směrování
1007 1007 Nastavit zdroje...
1008 1008 Nastavit zdroje ze kterých budou stahovány pluginy
1009 1009 -----
1010 1010 Konfigurace vytváření záložních souborů
1011 1011 Konfigurace používání proxy serveru
1012 1012 -----
1013 1013 Potvrdit
1014 1014 Potvrdit pročištění
1015 1015 Potvrdit akci vzdáleného ovládání
1016 1016 Potvrzovat ručně všechny akce vzdáleného ovládání
1017 1017 Potvrdit prázdnou roli
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Konflikt
1023 1023 Řešení konfliktů
1024 1024 Konflikt v atributu 'visible' (viditelnost) pro objekt typu {0} s id {1}
1025 1025 Konflikt není vyřešen kompletně
1026 1026 Konflikty
1027 1027 Objeveny konflikty
1028 1028 Konflikt ve vložených tazích
1029 1029 Konflikty při slučování objektů
1030 1030 Konflikty při slučování cest - zkombinovaná cesta je ''{0}''
1031 1031 Konflikt při spojování uzlů - cílový uzel je ''{0}''
1032 1032 Konflikty: {0} nevyřešeno
1033 1033 Spojit existující cestu do uzlu
1034 1034 Spoj se s gpsd serverem a ukaž aktuální pozici v LiveGPS vrstvě.
1035 1035 Připojeno
1036 1036 Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cesty
1037 1037 Navazuji spojení
1038 1038 Připojuji se...
1039 1039 Chyba při připojování.
1040 1040 Připojení selhalo
1041 1041 Nastavení připojení
1042 1042 Nastavení připojení pro OSM server.
1043 1043 Spojení selhalo.
1044 1044 Připojení k API selhalo
1045 1045 Komunikace ve výstavbě
1046 1046 Probíhající výstavba
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 Kontakt
1050 1050 Kontakt:
1051 1051 Připojování k serveru OSM...
1052 1052 Připojování k serveru...
1053 1053 Připojování k serveru WMS...
1054 1054 Připojování ke katastru WMS...
1055 1055 Obsah
1056 1056 Kontinent
1057 1057 Pokračovat
1058 1058 Pokračovat beze změn
1059 1059 Pokračovat v řešení
1060 1060 -----
1061 1061 Pokračovat v nahrávaní
1062 1062 Pokračovat v cestě od posledního uzlu.
1063 1063 Pokračovat, zkusit znovu
1064 1064 -----
1065 1065 Udržovat vrstvu LiveGPS vystředěnou na současné pozici.
1066 1066 Sloučení obrysů
1067 1067 Autoři
1068 1068 Samoobsluha, smíšenka, večerka
1069 1069 Převést VŠECHNY ulice.
1070 1070 Převédst do GPX vrstvy
1071 1071 Konvertovat do GPX vrstvy s anonymizací času
1072 1072 Převést do datové vrstvy
1073 1073 Převést na multipolygon
1074 1074 Převést na multipolygon.
1075 1075 Převést na relaci.
1076 1076 Změnit cestu na samostatná čísla domů.
1077 1077 Převedeno z: {0}
1078 1078 Převádím OSM graf na orientovaný graf toků
1079 1079 Koordináty
1080 1080 Importované souřadnice:
1081 1081 Importované souřadnice: {0}
1082 1082 Souřadnice:
1083 1083 Kopírovat
1084 1084 Kopírovat všechny mé elementy do cíle
1085 1085 Kopírovat všechny cizí elementy do cíle
1086 1086 Kopírovat mé vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
1087 1087 Kopírovat mé vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů
1088 1088 Kopírovat mé vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů
1089 1089 Kopírovat mé vybrané body na začátek seznamu slučovaných bodů
1090 1090 Kopie {0}
1091 1091 Vybrat označené objekty pro vložení.
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 Kopírovat cizí vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
1095 1095 Kopírovat cizí vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů
1096 1096 Kopírovat cizí vybrané elementy před vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
1097 1097 Kopírovat cizí vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů
1098 1098 Zkopírovat do schránky a zavřít
1099 1099 Kopírovat do schránky
1100 1100 Kopie {1} vrstvy {0}
1101 1101 -----
1102 1102 Copyright
1103 1103 Kopírování
1104 1104 Opravte hodnotu ručně a potom stiskněte Enter.
1105 1105 Korelovat
1106 1106 Korelovat obrázky s GPX trasou
1107 1107 Korelovat vůči GPX
1108 1108 Nelze otevřít soubor(y):\n{0}
1109 1109 Nemohu získat obrázek
1110 1110 Nemohu zálohovat soubor. Vyjímka: {0}
1111 1111 Nemohu spojit cesty (Nemohou být spojeny do jednoho řetězce bodů)
1112 1112 Nemohu se připojit k OSM serveru. Prosím zkontrolujte si připojení k internetu.
1113 1113 Nepodařilo se smazat dočasný soubor!
1114 1114 Nemohu exportovat "{0}"
1115 1115 Nelze najít typ elementu
1116 1116 -----
1117 1117 Nelze najít úroveň varování
1118 1118 Nepovedlo se importovat ''{0}''.
1119 1119 Nepovedlo se importovat soubory.
1120 1120 Nemohu nahrát plugin {0}. Odstranit z nastavení?
1121 1121 Nemohu nahrát předvolby ze serveru.
1122 1122 Nelze rozpoznat šířku, délku nebo přiblížení. Prosím, zkontrolujte.
1123 1123 Nepodařilo se načíst OpenPGP zprávu.
1124 1124 -----
1125 1125 Nelze načíst barvu
1126 1126 Nelze načíst maximální počet cest
1127 1127 Nelze načáíst čísla. Prosím, zkontrolujte.
1128 1128 Nemůžu číst "{0}"
1129 1129 -----
1130 1130 Nelze přečíst čas modifikace.
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 Nelze načíst zdroj přednastavených tagů: {0}
1135 1135 -----
1136 1136 Nemohu přejmenovat soubor ''{0}''
1137 1137 Nepovedlo se přejmenování souboru!
1138 1138 Nelze získat seznam WMS vrstev.
1139 1139 -----
1140 1140 Nemohu nahrát předvolby. Důvod: {0}
1141 1141 Nelze zapsat čas modifikace.
1142 1142 Nelze vytvořit novou chybu. Výsledek: {0}
1143 1143 Není možné přiřadit zadaný odkaz nebo ID k vybrané službě. Zkuste zadat odkaz znovu.
1144 1144 Počet
1145 1145 Stát
1146 1146 Kód země
1147 1147 Kód země musí mít 2 písmena
1148 1148 Země:
1149 1149 Okres
1150 1150 Kurz
1151 1151 Soud
1152 1152 Krytý
1153 1153 Krytá vodní nádrž
1154 1154 Jeřáb
1155 1155 Vytvořit
1156 1156 Vytvořit orientovaný graf toků
1157 1157 Vytvořit kruh
1158 1158 -----
1159 1159 Vytvořit nový adresář
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 Vytvořit zastávky z GPX souboru
1163 1163 -----
1164 1164 Vytvořit kruh ze tří uzlů
1165 1165 -----
1166 1166 Vytvořit kopii relace a otevřít ji v novém okně
1167 1167 Vytvořit mřížku cest
1168 1168 Plugin Vytvořit pravidelné sítě cest
1169 1169 -----
1170 1170 Vytvořit novou mapovou vrstvu.
1171 1171 Vytvořit novou relaci
1172 1172 Vytvořit nový podepisovací klíč
1173 1173 Vytvořit nový zákaz odbočení
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 Vytvořit relaci adresy pro
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 Vytáření a úpravy vodních cest pro OpenSeaMap
1180 1180 Vytvořit plochy
1181 1181 -----
1182 1182 Vytvořit záložku
1183 1183 Vytvořit hranice
1184 1184 Vytvořit budovu
1185 1185 Vytvořit budovy
1186 1186 Vytvořit mřížku cest
1187 1187 Vytvořit problém
1188 1188 Vytvořit značky při čtení GPX.
1189 1189 Vytvořit multipolygon
1190 1190 Vytvořit multipolygon.
1191 1191 Vytvořit nový klíč
1192 1192 Vytvořit nový uzel.
1193 1193 Vytvářet nové objekty
1194 1194 Vytvořit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1195 1195 Vytvořit nové pravidlo odbočování
1196 1196 Vytvořit nebo editovat zákaz odbočení.
1197 1197 Vytvořit relace mezi ulicí a souvisejícími adresami pro všechny ulice v aktuální vrstvě.
1198 1198 Vytvořit relaci mezi ulicí a souvisejícími adresami.
1199 1199 Vytvořit/editovat zákaz odbočení...
1200 1200 Vytvořit:
1201 1201 Vytvořeno
1202 1202 Vytvořen v
1203 1203 Vytvořeno v:
1204 1204 Vytvořeno před -
1205 1205 Vytvořeno kým:
1206 1206 Vytvořeno dne:
1207 1207 Vytvoří jednotlivé budovy z dlouhého bloku budov.
1208 1208 Vytváření a správa adresních bodů a budov v rámci České Republiky.
1209 1209 Vytvářím sadu změn...
1210 1210 Vytváří se grafické rozhraní programu (GUI)
1211 1211 Datum vytvoření:
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 Kreditní karty
1216 1216 Kriket
1217 1217 Ohražené místo pro tréning kriketu
1218 1218 Kritérium
1219 1219 Kroket
1220 1220 Přechod na kole
1221 1221 Přechod na koni
1222 1222 Železniční přechod pro chodce
1223 1223 Dohled nad přechodem
1224 1224 Křížící se budovy
1225 1225 Druh křížení
1226 1226 Typ přechodu (UK)
1227 1227 Zkřížené cesty
1228 1228 Křížící se cesty
1229 1229 Kuchyně
1230 1230 Kultura
1231 1231 Současný výběr
1232 1232 Současná sada změn je plná. Nelze nahrávat data na server.
1233 1233 -----
1234 1234 Současná hodnota ''{0}'' pro ID uživatele není platná
1235 1235 Nynějsí hodnota je výchozí
1236 1236 Aktuální přiblížení: {0}
1237 1237 Aktuálně nemáte vybránu oblast pro stažení. Nejdříve prosím nějakou vyberte.
1238 1238 Obchod se závěsy
1239 1239 Vlastní WMS Link
1240 1240 Přizpůsobit barvu
1241 1241 Přizpůsobit kreslení linií
1242 1242 Upravit prvky v panelu nástrojů.
1243 1243 Zářez
1244 1244 Zábrana proti kolům
1245 1245 Kruhová závislost mezi relacemi:
1246 1246 Cyklistika
1247 1247 Kruhové závislosti
1248 1248 český CUZK:KM
1249 1249 český UHUL:ortofoto
1250 1250 -----
1251 1251 -----
1252 1252 Hráz přehrady
1253 1253 Datová vrstva {0}
1254 1254 Formát uložení dat
1255 1255 Zdroje a typy dat:
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 Text odkazující na použitý zdroj. Implicitně Landsat.
1259 1259 Zdroje dat
1260 1260 Kontrola dat
1261 1261 Databáze je mimo provoz kvůli údržbě
1262 1262 Test konzistence dat
1263 1263 Datum
1264 1264 Datum:
1265 1265 Datum:
1266 1266 Debetní karty
1267 1267 Ladící informace
1268 1268 -----
1269 1269 Desetinné stupně
1270 1270 Rozhodnutí
1271 1271 Zmenšit přiblížení
1272 1272 Sestupně
1273 1273 Stezka pro koně
1274 1274 Cyklostezka
1275 1275 Chodník, pěší stezka
1276 1276 Výchozí
1277 1277 Výchozí (automaticky)
1278 1278 Výchozí hodnota není známa ( ještě nebyla definována )
1279 1279 Výchozí hodnota je''{0}''.
1280 1280 Výchozí hodnota: {0}
1281 1281 Definovat interpolaci adres
1282 1282 -----
1283 1283 Smazat
1284 1284 Smazat ''from''
1285 1285 Smazat ''to''
1286 1286 Smazat soubor
1287 1287 Smazat soubor z disku
1288 1288 Režim mazání
1289 1289 Smazat vlastnosti
1290 1290 Smazat cesty, které nejsou součástí vnižního multipolygonu.
1291 1291 Potvrďte smazání
1292 1292 -----
1293 1293 Smazat duplicitní cesty
1294 1294 Smazat filtr.
1295 1295 Odstranit z relace
1296 1296 Smazat z tohoto zákazu odbočení
1297 1297 Smazat obrázek z disku
1298 1298 Smazat nekompletní členy?
1299 1299 Smazat vrstvy bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
1300 1300 Smazat bod {0}
1301 1301 Smaž body nebo cesty
1302 1302 Smazat body mimo oblast s daty?
1303 1303 Smazat body mimo staženou oblast dat
1304 1304 Smazat objekty
1305 1305 -----
1306 1306 Smazat relaci {0}
1307 1307 Smazat relace
1308 1308 Smazat označené objekty
1309 1309 Smazat editovanou relaci
1310 1310 -----
1311 1311 Smaže zvolený klíč ve všech objektech
1312 1312 Smazat vybrané vrstvy.
1313 1313 Smazat vybrané relace
1314 1314 Smazat vybrané schéma ze seznamu.
1315 1315 Smazat vybraný zdroj ze seznamu.
1316 1316 Smazat vybraný zákaz odbočení
1317 1317 Smazat vybrané prvky v seznamu tagů
1318 1318 Smazat tento zákaz odbočení
1319 1319 Smazat nástroj "{0}"?
1320 1320 Smazat nepotřebné uzly z cesty.
1321 1321 Smazat nepotřebné uzly z plochy.
1322 1322 Smazat cestu {0}
1323 1323 Smazáno
1324 1324 Vymazáno ''{0}''
1325 1325 Stav smazáno:
1326 1326 Smazaný člen {0} je používán v relaci {1}
1327 1327 Smazané členy v zákaze odbočení
1328 1328 Smazaný uzel {0} je součástí cesty {1}
1329 1329 Smazané nebo přesunuté objekty
1330 1330 Smazaná relace {0} obsahuje členy
1331 1331 Smazaná cesta {0} obsahuje uzly
1332 1332 Delikatesy
1333 1333 Vyznání
1334 1334 Zubař
1335 1335 -----
1336 1336 Obchodní dům
1337 1337 Hloubka v metrech
1338 1338 Podrobně popište problém
1339 1339 Popis
1340 1340 Popis: {0}
1341 1341 Úroveň detailů
1342 1342 Detaily
1343 1343 -----
1344 1344 -----
1345 1345 -----
1346 1346 Vývoj pluginu turn restriction sponzoroval <a href="http://www.skobbler.de">skobbler GmbH</a>.
1347 1347 -----
1348 1348 Průměr
1349 1349 V aktuální datové sadě není prvek s id {0}
1350 1350 Nafta
1351 1351 -----
1352 1352 Nafta pre nákladní automobily
1353 1353 Obtížnost
1354 1354 Digitálně podepsat vybrané tagy, pokud si myslíte, že jsou správné.
1355 1355 Nepřesnost pozice (červená = vysoká, zelená = nízká, je-li k dispozici)
1356 1356 Směr
1357 1357 -----
1358 1358 Směr hledání země
1359 1359 Směr hledání země. Standardně východ.
1360 1360 Zakázat
1361 1361 Přestat logovat data, když vzdálenost klesne pod
1362 1362 Přestat logovat data, když rychlost klesne pod
1363 1363 -----
1364 1364 Zakázat plugin
1365 1365 Zahodit
1366 1366 Zahodit a smazat
1367 1367 Neuložit změny a ukončit
1368 1368 Vydává léky na předpis
1369 1369 Typ
1370 1370 Zobrazit rozšířené parametry OAuth
1371 1371 Nastavení zobrazení
1372 1372 -----
1373 1373 -----
1374 1374 -----
1375 1375 Zobrazit a spravovat zákazy odbočení v aktuálních datech
1376 1376 Zobrazovat souřadnice jako
1377 1377 -----
1378 1378 -----
1379 1379 Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM.
1380 1380 -----
1381 1381 Zobrazit negeotagované fotografie
1382 1382 Zobrazit informace o OSM bodech, cestách nebo relacích.
1383 1383 Zobrazovat v menu nabídku Zvuk
1384 1384 Zobrazit obrazovku "O Aplikaci"
1385 1385 Zobrazit základní vlastnosti sady změn
1386 1386 Zobrazit historii všech zobrazených objektů
1387 1387 Zobrazit historii vybraných objektů.
1388 1388 Zobrazit objekty vytvořené, aktualizované a smazané sadou změn
1389 1389 Zobrazit tagy sady změn
1390 1390 Zobrazené přiblížení: {0}
1391 1391 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1392 1392 Vzdálenost
1393 1393 -----
1394 1394 -----
1395 1395 Rozdělit uzly
1396 1396 Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.
1397 1397 Nepoužívaný
1398 1398 Nepoužívaná železnice
1399 1399 Strouha
1400 1400 Neprovádět změny
1401 1401 Neptat příště se a zapamatovat si volbu (změnit lze v Nastavení -> Pluginy)
1402 1402 Nekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.
1403 1403 Nereslit spojnice mezi body v této vrstvě
1404 1404 Práce bez přepínání režimů (ve stylu potlatche)
1405 1405 Neptat se příště (zapamatovat si volbu)
1406 1406 Tuto zprávu již nezobrazovat
1407 1407 Nepřibližovat po importu
1408 1408 Pokračovat
1409 1409 -----
1410 1410 Chcete toto povolit?
1411 1411 -----
1412 1412 Chcete zrušit úplně\nnebo jen opakovat
1413 1413 Chcete je přesto smazat?
1414 1414 Chcete přesto uložit?
1415 1415 Zboží pro kutily
1416 1416 Dok
1417 1417 Zdavotní středisko, poliklinika
1418 1418 -----
1419 1419 Závody psů
1420 1420 Toto již víckrát neukazovat
1421 1421 Neptat se znovu na klíč
1422 1422 -----
1423 1423 Dvojí konflikt
1424 1424 Dolu
1425 1425 Stáhnout
1426 1426 Stáhnout všechny potomky
1427 1427 Stáhnout podél
1428 1428 Stáhnout data
1429 1429 Stahuje GPS body z Globalsat dg100 data loggeru přímo do JOSM.
1430 1430 Stáhnout GPX trasy z openstreetmap.org
1431 1431 Stáhnout obráze z Francouzkého katastrálního WMS
1432 1432 Stáhnout umístění
1433 1433 Stáhnout prvky
1434 1434 -----
1435 1435 Stáhnout OSM data podél zvolených cest
1436 1436 Stáhnout OSM objekt podle ID.
1437 1437 Stáhnout Plugin
1438 1438 Stáhnout zaměřené obrázky z různých služeb
1439 1439 Stáhnout vybrané potomky
1440 1440 -----
1441 1441 -----
1442 1442 URL ke stažení
1443 1443 Stáhnout všechny potomky relace (rekurzivně)
1444 1444 Stáhnout všechny nekompletní členy
1445 1445 Stáhnout všechny členy vybraných relací
1446 1446 Stáhnout podél...
1447 1447 -----
1448 1448 Stahovaná plocha je v pořádku, velikost akceptována serverem
1449 1449 Stahovaná plocha je moc velká, server zřejmě odmítne váš požadavek
1450 1450 Uložit jako novou vrstvu
1451 1451 Stáhnout obsah sady změn
1452 1452 Stáhnout sady změn
1453 1453 Stáhnout sady změn pomocí předdefinovaných dotazů
1454 1454 Stáhnout obsah
1455 1455 Stahuji data
1456 1456 Stáhnout všechny jako čisté gps. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.
1457 1457 Stáhnout všechny. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.
1458 1458 Stáhnout vše v rozmezí:
1459 1459 Stáhnout data z OSM podél této trasy
1460 1460 Stáhnout z OSM...
1461 1461 Stáhnout nekompletní členy
1462 1462 -----
1463 1463 Stáhnout nekompletní členy vybraných relací
1464 1464 Stáhnout informace o vybraných sadách změn z OSM serveru
1465 1465 Stáhnout seznam
1466 1466 Stáhnout data z OSM serveru
1467 1467 -----
1468 1468 Stáhnout členy
1469 1469 Stáhnout mé sady změn z OSM servery (max. 100 sad)
1470 1470 Stáhnout pouze mé sady změn
1471 1471 Stáhnout poblíž:
1472 1472 Stáhnout nyní
1473 1473 Stáhnout objekt
1474 1474 Stáhnout objekt...
1475 1475 -----
1476 1476 Stáhnout objekty odkazující na některý ze zvolených objektů
1477 1477 Stáhnout rodičovské cesty/relace
1478 1478 Stahuji seznam pluginů...
1479 1479 Stáhnout pluginy
1480 1480 -----
1481 1481 Stáhnout odkazovače
1482 1482 -----
1483 1483 Stáhnout odkazované relace
1484 1484 Stáhnout členy relace
1485 1485 Stáhnout relace
1486 1486 Stáhnout vybrané nekompletní členy
1487 1487 Stáhnout vybrané relace
1488 1488 Stáhnout podepsaná data
1489 1489 Stahování přeskočeno
1490 1490 Stáhnout ohraničující box
1491 1491 Stáhnout ohraničenou oblast jako "raw" GPS data
1492 1492 Stáhnout obsah sady změn
1493 1493 Stáhnout obsah sady změn z OSM serveru
1494 1494 Stáhnout sadu změn se zadaným id včetně obsahu
1495 1495 Stáhnout obsah vybraných sad změn ze serveru
1496 1496 Stáhnout seznam dostupných pluginů
1497 1497 Stáhnout umístění s url (obsahující lat=x&lon=y&zoom=z)
1498 1498 Stáhnout umístění s url (obsahující lat=x&lon=y&zoom=z) jako nezpracované gps data
1499 1499 Nahrát viditelné dlaždice
1500 1500 -----
1501 1501 Stahování {0} z {1} ({2} zbývá
1502 1502 Stažená GPX data
1503 1503 Stahovač:
1504 1504 Stahování dat GPS
1505 1505 Stahuji OSM data...
1506 1506 Stahuji Plugin {0}...
1507 1507 Stahování zprávy dne
1508 1508 Stahuji sadu změn
1509 1509 Stahování obsahu sady změn
1510 1510 Stahuji sadu změn {0} ...
1511 1511 Stahuji sady změn...
1512 1512 Stahuji obsah pro sadu změn {0} ...
1513 1513 Stahování dat
1514 1514 Stahuji z OSM serveru...
1515 1515 Stahování historie...
1516 1516 Stahuji dlaždici...
1517 1517 Stahování otevřených sad změn...
1518 1518 Stahuji seznam pluginů z ''{0}''
1519 1519 Stahuji body {0} až {1}...
1520 1520 Stahování odkazovaných relací ...
1521 1521 Stahování odkazovaných cest ...
1522 1522 Stahování relace {0}
1523 1523 Stahuji {0}
1524 1524 -----
1525 1525 Lyžařský vlek
1526 1526 Uchopte segmet cesty pro vytvoření obdélníku. Ctrl-tažení pro pohyb segmentu podle jeho normály.
1527 1527 -----
1528 1528 -----
1529 1529 -----
1530 1530 -----
1531 1531 -----
1532 1532 -----
1533 1533 -----
1534 1534 -----
1535 1535 -----
1536 1536 -----
1537 1537 Odvodňovací kanál, meliorace
1538 1538 Kreslit
1539 1539 Kreslit šipky ve směru jízdy
1540 1540 -----
1541 1541 Zobrazovat rámeček kolem dat stažených z WMS serveru.
1542 1542 Nakreslete obdélník požadované velikosti a pak pusťte myší tlačítko.
1543 1543 -----
1544 1544 Vykreslit ohraničující box stažených dat
1545 1545 Zobrazovat hranice stažených dat.
1546 1546 Kreslit budovy
1547 1547 Zobrazovat šipky pro čary spojující GPS body.
1548 1548 Zobrazovat směr u segmentů cesty.
1549 1549 Vykreslovat neaktivní vrstvy v jiných barvách
1550 1550 Kreslit větší GPS body
1551 1551 Zobrazovat větší tečky pro GPS body.
1552 1552 Kreslit spojnice mezi body v této vrstvě
1553 1553 Kreslit čáru mezi body GPS.
1554 1554 Vykreslovat spojnice mezi GPS body
1555 1555 Kreslit uzly
1556 1556 -----
1557 1557 -----
1558 1558 Vykreslovat pomocnou čáru od posledního bodu.
1559 1559 Vykreslit segmenty s pořadovými čísly
1560 1560 Zobrazovat hranice dat stažených ze serveru.
1561 1561 Zobrazovat směrové šipky pomocí tabulek místo komplexní matematiky.
1562 1562 Zobrazovat neaktivní vrstvy dat jinou barvou.
1563 1563 Zobrazovat pořadí u všech segmentů v cestách.
1564 1564 Vykreslovat virtuální uzly v modu výběru
1565 1565 Vykreslovat křížky uprostřed cest ve výběrovém módu.
1566 1566 Pitná voda
1567 1567 Řidte závodní auto z bodu A do bodu B přes letecké snímky, zanechávajíc kaktusy za sebou.
1568 1568 Autoškola
1569 1569 Zahodit existující cestu
1570 1570 -----
1571 1571 Čistírna
1572 1572 Duplikovat do {0} uzlů
1573 1573 Duplikovat
1574 1574 Duplikovat vrstvu
1575 1575 Duplikovat klávesovou zkratku pro tlačítko '{0}' - tlačítko bude ignorováno
1576 1576 Duplicitní body ve dvou neuzavřených cestách
1577 1577 Zduplikovat uzly používané více cestami.
1578 1578 Zduplikovat uzly, cest a relace používané několika relacemi
1579 1579 Duplikovat výběr kopírováním a vložením.
1580 1580 Duplikovat tuto vrstvu
1581 1581 Duplicitní uzly
1582 1582 -----
1583 1583 -----
1584 1584 Duplicitní uzly v cestě
1585 1585 Duplikované uzly v cestě.
1586 1586 Duplicitní cesty
1587 1587 -----
1588 1588 Email
1589 1589 E10 (10% směs etanolu)
1590 1590 E85 (85% směs etanolu)
1591 1591 CHYBA
1592 1592 -----
1593 1593 Každý uzel musí spojovat přesně 2 cesty
1594 1594 Východ
1595 1595 Východ a sever
1596 1596 Východně
1597 1597 Snadné stahovaní velmi dlouhých propojených cest
1598 1598 Upravit
1599 1599 Upravit bowling
1600 1600 Upravit informace o adrese
1601 1601 Upravit interpolaci adres
1602 1602 Upravit štolu
1603 1603 Upravit administrativní hranici
1604 1604 -----
1605 1605 Upravit obchod s alkoholem
1606 1606 Upravit zahrádkářskou kolonii
1607 1607 Upravit vysokohorskou boudu
1608 1608 Upravit americký fotbla
1609 1609 Upravit archeologické naleziště
1610 1610 Upravit lukostřelbu
1611 1611 Upravit komunitní umělecké centrum
1612 1612 Upravit umělecké dílo
1613 1613 Upravit atletiku
1614 1614 Upravit turistické lákadlo
1615 1615 Upravit australský fotbal
1616 1616 Upravit bankomat
1617 1617 Upravit babybox
1618 1618 Upravit pekařství
1619 1619 Upravit banku
1620 1620 Upravit bar
1621 1621 Upravit baseball
1622 1622 Upravit vodní nádrž
1623 1623 Upravit basketbal
1624 1624 Upravit bojiště
1625 1625 Upravit zátoku
1626 1626 Upravit pláž
1627 1627 Upravit plážový volejbal
1628 1628 Editovat vodní bój
1629 1629 Upravit obchod s nápoji
1630 1630 Upravit parkoviště pro kola.
1631 1631 Upravit půjčovnu kol
1632 1632 Upravit prodejnu kol
1633 1633 Upravit hospoda-zahrádka
1634 1634 Upravit doky
1635 1635 Upravit sloupek
1636 1636 Upravit knihkupectví
1637 1637 Upravit hraniční kontrolu
1638 1638 Upravit hry s koulemi (např. pétanque)
1639 1639 Upravit hranici
1640 1640 Upravit hraniční kameny
1641 1641 Upravit butik
1642 1642 Upravit Bowls
1643 1643 Edituj most
1644 1644 Upravit cestu pro koně
1645 1645 Upravit starou zátěž (Brownfield)
1646 1646 Editovat bránu otevíratelnou nárazníkem vozidla
1647 1647 Upravit autobusovou dráhu
1648 1648 Upravit nástupiště autobusu
1649 1649 Upravit autobusové nádraží
1650 1650 Upravit zastávku autobusu
1651 1651 Upravit řeznictví
1652 1652 Upravit kyvadlovou kabinkovou lanovku
1653 1653 Upravit rozvodnou skříň
1654 1654 Upravit kavárnu
1655 1655 Upravit tábořiště
1656 1656 Upravit kanadský fotbal
1657 1657 Upravit plavební kanál
1658 1658 Upravit kanoistiku
1659 1659 Upravit půjčovnu aut
1660 1660 Upravit autoopravnu
1661 1661 Upravit carsharing (sdílené vlastnictví vozidel)
1662 1662 Upravit obchod s auty
1663 1663 Upravit myčku aut
1664 1664 Upravit autokemping (karavany)
1665 1665 Upravit zámek/hrad
1666 1666 Editovat mříž proti dobytku
1667 1667 Upravit vstup do jeskyně
1668 1668 Upravit hřbitov
1669 1669 Upravit sedačkovou lanovku
1670 1670 Upravit horskou chatu
1671 1671 Upravit nabíjecí stanici (pro elektromobily)
1672 1672 Upravit drogerii
1673 1673 Upravit komín
1674 1674 Upravit kino
1675 1675 Upravit velkoměsto
1676 1676 Upravit značka hranice sídla (rychlostní limit)
1677 1677 Upravit civilní hranici
1678 1678 Upravit útes
1679 1679 Upravit horolezení
1680 1680 Upravit hodiny
1681 1681 Upravit obchod s oděvy
1682 1682 Upravit linii pobřeží
1683 1683 Upravit střední školu
1684 1684 Upravit kancelářskou plochu
1685 1685 Upravit veřejnou zeleň
1686 1686 Upravit obchod s počítači
1687 1687 Upravit cukrovinky
1688 1688 Upravit výstavbu
1689 1689 Upravit kontaktní informace
1690 1690 Upravit kontinent
1691 1691 Upravit večerku
1692 1692 Upravit kopírování (copyshop)
1693 1693 Upravit stát
1694 1694 Upravit okres
1695 1695 Upravit soud
1696 1696 Upravit zakrytou umělou vodní plochu
1697 1697 Upravit jeřáb
1698 1698 Upravit kriket
1699 1699 Upravit ohražené místo pro tréning kriketu
1700 1700 Upravit kroket
1701 1701 Upravit přechod
1702 1702 Upravit obchod se závěsy
1703 1703 Upravit cyklostezku
1704 1704 Upravit cyklistiku
1705 1705 Upravit přehradu
1706 1706 Upravit delikatesy
1707 1707 Upravit zubařskou ordinaci
1708 1708 Upravit obchodní dům
1709 1709 Upravit nepoužívanou železnici
1710 1710 Upravit strouhu
1711 1711 Upravit obchod se zbožím pro kutily
1712 1712 Upravit dok
1713 1713 Upravit zdravotní středisko, polikliniku
1714 1714 -----
1715 1715 Upravit závody psů
1716 1716 Upravit lyžařský vlek
1717 1717 Editovat odvodňovací kanál, meliorace
1718 1718 Upravit pitnou vodu
1719 1719 Upravit autoškolu
1720 1720 Upravit čistírnu
1721 1721 Upravit obchod s elektronikou
1722 1722 Upravit ambasádu
1723 1723 Upravit místo pro kontaktování záchranářů
1724 1724 Upravit vstup
1725 1725 Upravit krasojízdu
1726 1726 Upravit sexshop
1727 1727 Upravit látky
1728 1728 Upravit zemědělskou půdu
1729 1729 Upravit farmu
1730 1730 Upravit rychlé občerstvení
1731 1731 Upravit travnatou pahorkatinu
1732 1732 Upravit přívoz
1733 1733 Upravit přístaviště přivozu
1734 1734 Upravit požární hydrant
1735 1735 Upravit hasičskou stanici
1736 1736 Upravit rybaření
1737 1737 Upravit schody
1738 1738 Upravit květinářství
1739 1739 Upravit sdílenou jídelnu několika restaurací
1740 1740 Upravit chodník nebo stezku
1741 1741 Upravit brod
1742 1742 Upravit lesní plochu
1743 1743 Upravit fontánu
1744 1744 -----
1745 1745 Upravit čerpací stanici
1746 1746 Upravit obchod s nábytkem
1747 1747 Upravit galský fotbal
1748 1748 Upravit garáže
1749 1749 Upravit zahradu
1750 1750 Upravit zahradnické centrum
1751 1751 Upravit plynojem
1752 1752 Editovat bránu
1753 1753 Upravit ledovec
1754 1754 Upravit Golf
1755 1755 Upravit golfové hřiště
1756 1756 Upravit oběžnou kabinkovou lanovku
1757 1757 Upravit travnatou plochu
1758 1758 Upravit malý hřbitov
1759 1759 Upravit zastavitelné území (Greenfield)
1760 1760 Upravit zelinářství
1761 1761 Upravit skleníkové zahradnictví
1762 1762 Upravit vlnolam
1763 1763 Upravit penzion
1764 1764 Upravit gymnastiku
1765 1765 Upravit Kadeřnictví
1766 1766 Upravit železniční zastávku
1767 1767 Upravit samotu
1768 1768 Editovat odstranitelný díl plotu
1769 1769 Upravit železářství
1770 1770 Upravit obchod s naslouchadly
1771 1771 Upravit vřesoviště
1772 1772 Upravit helipad (přistávací plochu pro vrtulníky)
1773 1773 Upravit obchod s hifi
1774 1774 Upravit silnici ve stavbě
1775 1775 Upravit hokej
1776 1776 Upravit dostihy
1777 1777 Upravit nemocnici
1778 1778 Upravit hostel
1779 1779 Upravit hotel
1780 1780 Upravit posed
1781 1781 Upravit průmyslovou plochu
1782 1782 Upravit ostrov
1783 1783 Upravit ostrůvek
1784 1784 Upravit URL pluginů pro JOSM.
1785 1785 Upravit zlatnictví
1786 1786 Upravit křižovatku
1787 1787 Upravit motokáry
1788 1788 Upravit mateřskou školu
1789 1789 Upravit kiosek
1790 1790 Editovat průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
1791 1791 Upravit Kuchyni
1792 1792 Upravit plochu země
1793 1793 Upravit skládku odpadu
1794 1794 Upravit prádelnu
1795 1795 Upravit knihovnu
1796 1796 Upravit závoru
1797 1797 Upravit krátká/lehká trať
1798 1798 Upravit maják
1799 1799 Upravit obytnou zónu
1800 1800 Editovat místní název
1801 1801 Upravit nákupní středisko
1802 1802 Upravit přístav
1803 1803 Upravit tržiště
1804 1804 Upravit louku
1805 1805 Upravit měřící stanici
1806 1806 Upravit památník
1807 1807 Upravit vojenský prostor
1808 1808 Upravit šachtu
1809 1809 Upravit minigolf
1810 1810 Upravit mobilní telefony
1811 1811 Upravit modelářské letiště
1812 1812 Upravit směnárnu
1813 1813 Upravit monorail
1814 1814 Upravit monument
1815 1815 Upravit motel
1816 1816 Upravit motokros
1817 1817 Upravit parkoviště pro motocykly
1818 1818 Upravit motorové sporty
1819 1819 Upravit dálnici
1820 1820 Upravit křižovatku dálnic
1821 1821 Upravit dálniční spojku
1822 1822 Upravit horský průsmyk
1823 1823 Upravit bahno
1824 1824 Upravit kombinované
1825 1825 Upravit multipolygon
1826 1826 Upravit muzeum
1827 1827 Upravit obchod s hudebními nástroji
1828 1828 Upravit úzkorozchodnou železnici
1829 1829 Upravit národní hranici
1830 1830 Upravit hranice národního parku
1831 1831 Upravit přírodní rezervaci
1832 1832 Upravit noční klub
1833 1833 Upravit oční optiku
1834 1834 Upravit obchod se zdravou výživou
1835 1835 Obchod s vybavením do přírody
1836 1836 Upravit obchod s malířskými potřebami
1837 1837 Upravit paleontologické naleziště
1838 1838 Upravit park
1839 1839 Upravit parkoviště
1840 1840 Editovat obslužnou silnici na parkovišti
1841 1841 Upravit výhybnu
1842 1842 Upravit cestu
1843 1843 Upravit vrchol
1844 1844 Upravit pěší zónu
1845 1845 Upravit pelotu (míčová hra)
1846 1846 Upravit lékárnu
1847 1847 Upravit místo na piknik
1848 1848 Upravit molo
1849 1849 Upravit potrubí
1850 1850 Upravit hřiště
1851 1851 Upravit chrám
1852 1852 Upravit hřiště
1853 1853 Upravit policii
1854 1854 Upravit volební obvod
1855 1855 Upravit poštu
1856 1856 Upravit elektrárnu
1857 1857 Upravit dráty elektrického vedení
1858 1858 Upravit sloup
1859 1859 Upravit rozvodnu
1860 1860 Upravit trafostanici
1861 1861 Upravit stožár elektrického vedení
1862 1862 Upravit historickou trať
1863 1863 Upravit spojku silnice 1. třídy
1864 1864 Upravit silnici 1. třídy
1865 1865 Upravit vězení
1866 1866 Upravit hospodu
1867 1867 Upravit veřejnou budovu
1868 1868 Upravit veřejný gril
1869 1869 Upravit lom
1870 1870 Upravit RC auta
1871 1871 Upravit závodní trať
1872 1872 Upravit pálkové (raketové) sporty
1873 1873 Upravit železnici
1874 1874 Upravit železniční plochu
1875 1875 Upravit kolejové nástupiště (tram/vlak)
1876 1876 Upravit rekreační plochu
1877 1877 Upravit recyklační stanoviště
1878 1878 Upravit kraj
1879 1879 Upravit umělou vodní plochu
1880 1880 Upravit obytnou plochu
1881 1881 Upravit místní komunikaci (ulici)
1882 1882 Upravit odpočinkovou zónu
1883 1883 Upravit restauraci
1884 1884 Upravit plochu s obchody
1885 1885 Upravit řeku
1886 1886 Upravit břeh řeky
1887 1887 Upravit silniční omezení
1888 1888 Upravit cestu neznámého typu
1889 1889 Upravit trasu
1890 1890 -----
1891 1891 Upravit rugbyovou ligu
1892 1892 Upravit svaz rugby
1893 1893 Upravit zříceninu
1894 1894 Upravit přistávací dráhu
1895 1895 -----
1896 1896 Upravit výpadovou bránu (v opevnění)
1897 1897 Upravit saunu
1898 1898 Upravit školu
1899 1899 Upravit suťoviště
1900 1900 Upravit podrost
1901 1901 Upravit obchod s mořskými plody
1902 1902 Upravit silnici 2. třídy
1903 1903 Upravit služby motoristům (odpočívadla)
1904 1904 Upravit účelovou komunikaci
1905 1905 Upravit přístřešek
1906 1906 Upravit obchod s obuví
1907 1907 Upravit střelbu
1908 1908 Upravit obchodníka s motocykly
1909 1909 Upravit zkratky
1910 1910 Upravit Skateboard
1911 1911 Upravit bruslení
1912 1912 Upravit lyžování
1913 1913 Upravit skluz v loděnici
1914 1914 Upravit fotbal
1915 1915 Editovat jednosměrné hroty
1916 1916 Upravit sportovní centrum
1917 1917 Upravit obchod se sportovními pořebami
1918 1918 Upravit pramen
1919 1919 Upravit stadion
1920 1920 Upravit zemi
1921 1921 Upravit papírnictví
1922 1922 Editovat schůdky přes ohrazení
1923 1923 Upravit potok
1924 1924 Upravit lampu
1925 1925 Upravit nahrávací studio
1926 1926 Upravit městský obvod, nebo městská část
1927 1927 Upravit metro
1928 1928 Upravit vchod do metra
1929 1929 Upravit supermarket
1930 1930 Upravit sledovací kameru
1931 1931 Upravit triangulační bod
1932 1932 Upravit plavání
1933 1933 Upravit stolní tenis (ping-pong)
1934 1934 Upravit krejčího
1935 1935 Upravit stanoviště taxi
1936 1936 Upravit pojížděcí dráhu
1937 1937 Upravit telefon
1938 1938 Upravit tenis
1939 1939 Upravit terminál
1940 1940 -----
1941 1941 Upravit silnici 3. třídy
1942 1942 Upravit divadlo
1943 1943 Upravit zábavní park
1944 1944 Upravit mýtnou budku
1945 1945 Upravit věž
1946 1946 Upravit město
1947 1947 Upravit radnici
1948 1948 Upravit obchod s hračkami
1949 1949 Upravit vozovou cestu
1950 1950 Upravit zpomalovací retardér
1951 1951 Upravit tramvaj
1952 1952 Upravit tramvajovou zastávku
1953 1953 Upravit cestovní kancelář
1954 1954 Upravit strom
1955 1955 Upravit čtyřproudou silnici
1956 1956 Upravit čtyřproudou silnici - nájezd
1957 1957 Upravit tunel
1958 1958 Upravit zákaz odbočení
1959 1959 Upravit turniket
1960 1960 Upravit pneuservis
1961 1961 Upravit místní silnici
1962 1962 Upravit vysokou školu
1963 1963 Upravit vysavače
1964 1964 -----
1965 1965 Upravit prodejní automat
1966 1966 Upravit veterinární ordinaci
1967 1967 Upravit videopůjčovnu/prodejnu
1968 1968 Upravit vyhlídku
1969 1969 Upravit obci
1970 1970 Upravit zelenou plochu
1971 1971 Upravit vinici
1972 1972 Upravit sopku
1973 1973 Upravit volejbal
1974 1974 Upravit odpadkový koš
1975 1975 Upravit čističku odpadních vod
1976 1976 Upravit vodní plochu
1977 1977 Upravit akvapark
1978 1978 Upravit vodojem
1979 1979 Upravit studnu
1980 1980 Upravit vodárnu
1981 1981 Upravit vodopád
1982 1982 Upravit vodní mlýn
1983 1983 Upravit kříž
1984 1984 Upravit boží muka
1985 1985 Upravit jez
1986 1986 Upravit mokřinu
1987 1987 Upravit větrný mlýn
1988 1988 Editovat Prales
1989 1989 Upravit továrnu
1990 1990 Upravit zoo
1991 1991 -----
1992 1992 Upravit přiřazenou ulici
1993 1993 -----
1994 1994 Upravit filtr.
1995 1995 Upravit zeměpisnou šířku a délku uzlu.
1996 1996 Upravit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1997 1997 Upravit otevírací dobu
1998 1998 Upravit relaci
1999 1999 Upravit relaci #{0} ve vrstvě "{1}"
2000 2000 Upravit relace
2001 2001 Upravit síť cest
2002 2002 -----
2003 2003 Editovat tagy
2004 2004 Upravit aktuální stránku nápovědy
2005 2005 Upravit vybranou relaci
2006 2006 -----
2007 2007 Upravit název souboru nebo URL vybraného aktivního stylu
2008 2008 -----
2009 2009 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
2010 2010 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
2011 2011 Upravit vybrané cesty pro ikony
2012 2012 Upravit zvolený zdroj.
2013 2013 Změnit hodnotu zvoleného klíče pro všechny objekty
2014 2014 -----
2015 2015 Upravit nástroj
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 Upravit zákaz odbočení ''{0}'' ve vrstvě ''{1}''
2019 2019 Úpravy: {0}
2020 2020 UpravitGpx
2021 2021 Vzdělání
2022 2022 Elektrifikováno
2023 2023 Elektronika
2024 2024 Elektronické peněženky nebo kreditní karty.
2025 2025 Elektronika
2026 2026 Objekty typu {0} nejsou podporovány.
2027 2027 Nadmořská výška
2028 2028 Výškový profil
2029 2029 Výškový profil
2030 2030 Výškový profil pro trasu '
2031 2031 E-mailová adresa
2032 2032 Násep
2033 2033 Ambasáda
2034 2034 Místo pro kontaktování záchranářů
2035 2035 Nouzový telefon
2036 2036 -----
2037 2037 Prázdný dokument
2038 2038 Nalezena prázdná role
2039 2039 -----
2040 2040 Prázdné cesty
2041 2041 Zapnout automatické cachování.
2042 2042 Povolit vestavěné standarní ikony
2043 2043 Aktivovat filtr.
2044 2044 Zapnout vzdálené ovládání
2045 2045 -----
2046 2046 Zapnutí/vypnutí automatického posunu mapy na naposledy umístěný bod
2047 2047 Zapnout/vypnout drátový model mapy
2048 2048 Umožňuje vyhledávat waypointy importované z gps souboru.
2049 2049 Šifrované dokumenty nejsou podporovány.
2050 2050 Šifrovací algoritmus pro ochranu privátního klíče:
2051 2051 Konečné #:
2052 2052 Zadejte šířku/délku místa kam skočit.
2053 2053 Zadat URL
2054 2054 Zadejte URL ke stažení:
2055 2055 Zadejte id sady změn
2056 2056 Zadejte novou dvojici klíč/hodnota
2057 2057 Zadejte název hledaného místa
2058 2058 Zadej jméno místa které chceš najít:
2059 2059 Zadat roli, která se aplikuje na vybrané členy relace
2060 2060 Zadat roli všech členů relace
2061 2061 Zadejte hledaný výraz
2062 2062 -----
2063 2063 Zadejte adresy
2064 2064 -----
2065 2065 Zadejte pokročilé vlasnosti OAuth
2066 2066 Vložte URL ze které mají být stažena data
2067 2067 Zadejte komentář k nahraným datům
2068 2068 -----
2069 2069 Zadejte přihlašovací údaje pro HTTP proxy
2070 2070 Zadejte přihlašovací údaje pro OSM API
2071 2071 Zadejte jméno souboru:
2072 2072 Zadejte domovní čísla nebo počet částí
2073 2073 Zadejte cestu nebo jméno adresáře:
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 Zadat ID objektu, který chcete stáhnout
2077 2077 Zadejte ID objektu, který má být obnoven
2078 2078 Zadejte přístupový token OAuth
2079 2079 -----
2080 2080 Zadejte hledaný výraz
2081 2081 Zadejte jednotky váhy
2082 2082 Zadejte váš komentář
2083 2083 Vstup
2084 2084 Krasojízda
2085 2085 Sexshop
2086 2086 Chyba
2087 2087 Chyba
2088 2088 Chyba při vytváření cache adresáře: {0}
2089 2089 Chyb při mazání dat.
2090 2090 Chyba při zobrazování URL
2091 2091 Nastala chyba během stahování
2092 2092 Chyba při spouštění skriptu:
2093 2093 Chyba při spouštění skriptu:
2094 2094 Chyba při načítání URL {0}
2095 2095 -----
2096 2096 Chyba ve filtru
2097 2097 Chyba na řádku
2098 2098 Chyba ve formátu času
2099 2099 Chyba při inicializaci testu {0}:\n {1}
2100 2100 Chyba při nahrávání souboru
2101 2101 Chyba při nahrávání souboru.\nPravděpodobně jde o starou verzi cache souboru.
2102 2102 -----
2103 2103 Chyba v souboru {0}
2104 2104 Chyba při načítání dat z URL {0}
2105 2105 -----
2106 2106 Chyba parsování {0}:
2107 2107 Chyba při čtení {0}: {1}
2108 2108 Chyba přehrávání zvuku
2109 2109 Chyba při čtení záložky: %s
2110 2110 Chyba při přejmenovávání souboru z "{0}" na "{1}"
2111 2111 Chyba při vytváření zálohy odstraněné vrstvy: {0}
2112 2112 -----
2113 2113 Chyba při exportu {0}: {1}
2114 2114 Chyba při exportu {0}:\n{1}
2115 2115 Chyba při získávání souborů z adresáře {0}\n
2116 2116 Chyba při čtení posunutí.\nOčekávaný formát: {0}
2117 2117 Chyba při čtení data.\nProsíme, použijte požadvaný formát
2118 2118 Chyba při čtení časového pásma.\nOčekávaný formát: {0}
2119 2119 Chyba při parsování {0}
2120 2120 Chyba při načítání: {0}
2121 2121 Chyba při nahrávání na server
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 Chyba: neočekávaná řádka ''{0}'' v souboru záložek ''{1}''
2125 2125 -----
2126 2126 Chyby
2127 2127 Chyby během stahování
2128 2128 Chyby/Varování
2129 2129 -----
2130 2130 Odhad
2131 2131 Estonsko Basemap (Maaamet)
2132 2132 Estonsko Multi (Maaamet)
2133 2133 Estonsko Ortho (Maaamet)
2134 2134 Sudé
2135 2135 Sudé/Liché
2136 2136 Příklady
2137 2137 Konec
2138 2138 Ukončit JOSM
2139 2139 Ukončit JOSM s uložením. Neuložené změny budou nahrány na server a/nebo uloženy.
2140 2140 Ukončit JOSM bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
2141 2141 Ukončit JOSM
2142 2142 -----
2143 2143 Očekávána sudá čísla pro adresy
2144 2144 Očekávána neprázdná hodnota pro parametr ''{0}'', nalezeno ''{1}''
2145 2145 Očekávána lichá čísla pro adresy
2146 2146 -----
2147 2147 Datum vypršení platnosti:
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 Export GPX souboru
2151 2151 Uložit všechny podpisy do XML souboru.
2152 2152 Exportovat a uložit
2153 2153 Exportovat v PNG formátu (pouze rastrové obrázky)
2154 2154 Nastavení Exportu
2155 2155 Uložit podpisy do XML...
2156 2156 Uložit podpisy...
2157 2157 Exportovat data do GPX souboru.
2158 2158 Exportovat do GPX...
2159 2159 Externí nástroj: {0}
2160 2160 Chyba externího nástroje
2161 2161 Externí nástroje
2162 2162 Extrahovat SVG ViewBox...
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 Extrahovat pozice GPS z EXIFu
2166 2166 Vytlačit
2167 2167 Vytáhnout cestu
2168 2168 -----
2169 2169 OPRAVY
2170 2170 -----
2171 2171 Látka
2172 2172 -----
2173 2173 Barva zatmívání:
2174 2174 Intenzita zatmívání:
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 Nepodařilo se vytvořit adresář pro pluginy ''{0}''
2178 2178 -----
2179 2179 Nepodařilo se nahrát XML schema.
2180 2180 -----
2181 2181 Nepodařilo se otevřít URL
2182 2182 -----
2183 2183 Nepodařilo se navázat spojení s API {0}
2184 2184 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou.
2185 2185 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou. Cílové URL je prázdné.
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Nepodařilo se načíst CSS soubor ''help-browser.css''. Výjimka je: {0}
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 Zemědělská půda
2199 2199 Farma
2200 2200 Rychlé občersvení
2201 2201 Rychlé vykreslování (vypadá ošklivě)
2202 2202 Násobič rychlého přehrávání
2203 2203 Rychleji
2204 2204 Nejrychlejší
2205 2205 -----
2206 2206 Faxové číslo
2207 2207 Poplatek
2208 2208 Travnatá pahorkatina
2209 2209 Plot
2210 2210 Přívoz
2211 2211 Přístaviště přívozu
2212 2212 Stahuji balík uzlů z ''{0}''
2213 2213 Stahuji balík relací z ''{0}''
2214 2214 Stahuji balík cest z ''{0}''
2215 2215 Stahuji chybějící prvky
2216 2216 Stahuji uzel s id {0} z ''{1}''
2217 2217 Stahuji relaci s id {0} z ''{1}''
2218 2218 Stahuji cestu s id {0} z ''{1}''
2219 2219 Soubor
2220 2220 Soubor "{0}" neexistuje
2221 2221 Do souboru ''{0}'' nelze zapisovat. Zadejte prosím jiný název.
2222 2222 Chyba formátu souboru
2223 2223 Název souboru:
2224 2224 Soubor "{0}" neexistuje
2225 2225 Záložní soubory
2226 2226 Soubor nemohl být smazán!
2227 2227 Soubor již existuje. Chcete jej přepsat ?
2228 2228 Název souboru:
2229 2229 Soubor nenalezen.
2230 2230 Soubor {0} již existuje. Přepsat ?
2231 2231 Soubor {0} je načten pod jménem "{1}"
2232 2232 Soubor: {0}
2233 2233 -----
2234 2234 Jméno souboru
2235 2235 Soubory
2236 2236 Soubory typu:
2237 2237 Soubory typu:
2238 2238 -----
2239 2239 Filtrovat
2240 2240 Filtr skrytých:{0} zablokovaných:{1}
2241 2241 Mód filtrování
2242 2242 Filtruje objekty a schová/zneaktivní je.
2243 2243 Filtrovaný řetězec:
2244 2244 Filtr:
2245 2245 Finalizuji vrstvy
2246 2246 -----
2247 2247 Najít a opravit adresy bez (platných) ulic.
2248 2248 -----
2249 2249 Otisk klíče:
2250 2250 Dokončit kreslení
2251 2251 Hotovo
2252 2252 Požární hydrant
2253 2253 Hasičská stanice
2254 2254 Spustitelný soubor Firefoxu
2255 2255 Firefox nenalezen. Nastavte spustitelný soubor firefoxu na stránce Nastavení mapy v nastavení.
2256 2256 Ohniště
2257 2257 Rybaření
2258 2258 Opravit
2259 2259 Opravit adresy
2260 2260 Opravit v editoru
2261 2261 Opravit vlastnosti
2262 2262 -----
2263 2263 Opravit adresy ulic
2264 2264 Opravit konflikty značek
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 Opravit nevyřešené adresy
2268 2268 Fixní velikost (od 25 do 1000 metrů)
2269 2269 Fixní velikost čtverce (výchozí je 100m)
2270 2270 Pevná hodnota
2271 2271 Opravuji ({0}/{1}): ''{2}''
2272 2272 Opravuji chyby ...
2273 2273 Vlajkový stožár
2274 2274 Květinářství
2275 2275 Vyprázdnit cache dlaždic
2276 2276 Adresáře
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 Nalezeny následující problémy:
2280 2280 Jídlo a pití
2281 2281 Sdílená jídelna několika restaurací
2282 2282 Jídlo a pití
2283 2283 Pěší
2284 2284 Pouze pro vybrané objekty
2285 2285 Vynutit kreslení čar, pokud importovaná data neobsahují informace o čarách.
2286 2286 Vynutit kreslení spojnic mezi GPS body.
2287 2287 Brod
2288 2288 Les
2289 2289 Zapomenout objekty, ale nemazat je na serveru při nahrávání.
2290 2290 Chyby fomátu:
2291 2291 -----
2292 2292 Vpřed
2293 2293 Skok dopředu/vzad (vteřiny)
2294 2294 Nalezen XML element <member> jinde, než jako přímý potomek elementu <relation>
2295 2295 Nalezen XML element <nd> jinde, než jako přímý potomek elementu <rway>
2296 2296 Nalezen nulový soubor v adresáři {0}\n
2297 2297 Nalezeno {0}
2298 2298 Nalezeno {0} odpovídajích výrazů
2299 2299 Fontána
2300 2300 -----
2301 2301 Blokovat
2302 2302 Blokovat aktuání seznam slučovaných elementů
2303 2303 WMS francouzského katastru
2304 2304 Frekvence (Hz)
2305 2305 Z ...
2306 2306 Z relace
2307 2307 Z URL
2308 2308 Z:
2309 2309 Čerpací stanice
2310 2310 Čerpací stanice
2311 2311 Typy paliv:
2312 2312 Fugro (Dánsko)
2313 2313 Úplná Adresa:
2314 2314 Celoobrazovkové zobrazení
2315 2315 Plně automatická
2316 2316 Funkce
2317 2317 Nábytek
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 GPS body
2321 2321 popis gps trasy
2322 2322 -----
2323 2323 GPX soubory
2324 2324 Soubory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2325 2325 GPX trasa neobsahuje časové údaje
2326 2326 GPX trasa:
2327 2327 Nahrání GPX dat na server proběhlo úspěšně
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 Galský fotbal
2332 2332 -----
2333 2333 Garáže
2334 2334 Zahrada
2335 2335 Zahradnické centrum
2336 2336 Plynojem
2337 2337 Brána
2338 2338 Rozchod (mm)
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 Geografie
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 Obrázky s GPS souřadnicemi
2348 2348 -----
2349 2349 Získat nový cookie (vypršení sezení)
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Ledovec
2354 2354 Sklo
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 Zpět k dialogu uploadu
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 Podívat se informace o tagu na OSM wiki (F1)
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Jít na domovskou stránku nápovědy pro JOSM
2367 2367 Přejít na následující stránku
2368 2368 Přejít na předchozí stránku
2369 2369 -----
2370 2370 Golfové hřiště
2371 2371 Oběžná kabinková lanovka
2372 2372 Čas GPS (načten z předchozích fotografií):
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 Stahovat menší obrázky (lepší kvalita, ale používá více paměti)
2376 2376 Oprávnění
2377 2377 Tráva
2378 2378 Malý hřbitov
2379 2379 Zelená:
2380 2380 Zastavitelné území (Greenfield)
2381 2381 Zelinářství
2382 2382 Skleníkové zahradnictví
2383 2383 Zásobník písku (pro posyp)
2384 2384 Skupina
2385 2385 -----
2386 2386 Vlnolam
2387 2387 -----
2388 2388 Guadeloupe Fort-Marigot cache soubor (.UTM1)
2389 2389 -----
2390 2390 Guadeloupe Ste-Anne cache soubor (.UTM2)
2391 2391 Odhadnout
2392 2392 Hádat hodnoty pro
2393 2393 Odhaduji hodnoty pro adresy
2394 2394 Penzion
2395 2395 Rozcestník
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 Gymnastika
2399 2399 Kadeřnictví
2400 2400 Samota
2401 2401 Odstranitelný díl plotu
2402 2402 -----
2403 2403 Hangár
2404 2404 Železářství
2405 2405 Má klíč ''created_by'' nebo ''converted_by''
2406 2406 Má klíč ''note'', ''comment'' nebo ''description''
2407 2407 Má klíč ''source''
2408 2408 Má klíč ''watch''
2409 2409 Má tag obsahující ''fixme'' nebo ''FIXME''
2410 2410 Hlavička obsahuje několik hodnot a nelze ji mapovat do jednoduchého řetězce
2411 2411 Zdraví
2412 2412 Obchod s naslouchadly
2413 2413 Vřesoviště
2414 2414 Nákladní vozidla
2415 2415 Nákladní vozidlo
2416 2416 Živý plot
2417 2417 Výška
2418 2418 Výška (metrů)
2419 2419 Helipad (přistávací plocha pro vrtulníky)
2420 2420 Nápověda
2421 2421 Nápověda: {0}
2422 2422 -----
2423 2423 Vektrorizuje hranice souše a vody ze snímků družice Landsat, pásmo IR. Vhodné pro rozsáhlé vodní plochy.
2424 2424 Polokoule
2425 2425 Úkryt
2426 2426 Skrýt elementy
2427 2427 -----
2428 2428 Skrýt toto tlačítko
2429 2429 -----
2430 2430 Vysoké rozlišení (1000x800)
2431 2431 -----
2432 2432 Nejvyšší číslo
2433 2433 Nejvyšší domovní číslo
2434 2434 Výška
2435 2435 Duplicitní body na cestě (highway)
2436 2436 Typ silnice
2437 2437 Silniční síť
2438 2438 -----
2439 2439 turistická stezka
2440 2440 Historická místa
2441 2441 Historie
2442 2442 Historie pro uzel {0}
2443 2443 Historie pro relaci {0}
2444 2444 Historie pro cestu {0}
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 Hokej
2449 2449 -----
2450 2450 Domovská stránka
2451 2451 Kůň
2452 2452 Dostihy
2453 2453 Nemocnice
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 Klávesové zkratky
2458 2458 Jméno domu
2459 2459 Číslo domu
2460 2460 Číslo domu {0}
2461 2461 Číslo domu {0} na {1}
2462 2462 Číslo domu:
2463 2463 Dům {0}
2464 2464 -----
2465 2465 Odstín:
2466 2466 Posed
2467 2467 Jsem v časovém pásmu:
2468 2468 Používám myš
2469 2469 Jsem připraven!
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 očekáváno id > 0. Nalezeno {0}
2474 2474 ID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}.
2475 2475 -----
2476 2476 IO výjimka
2477 2477 IOError při vytváření souboru, automatické ukládání bude přeskočeno: {0}
2478 2478 Nastala IOException "{0}"
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Cesty pro ikony:
2483 2483 Ikona:
2484 2484 Identifikovatelné (zobrazovat v seznamu tras a jako identifikovatelné, uspořádané body s časovými údaji)
2485 2485 Pokud je nastaveno, smaže se konfigurace, místo jejího načtení
2486 2486 Ignorovat
2487 2487 Ignorovat hdop/vdop/pdop položky
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 Ignorovat, ponechat relaci jak je
2491 2491 Ignorovat tento požadavek a nahrát data
2492 2492 Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?
2493 2493 -----
2494 2494 Ignoruji elementy
2495 2495 ignoruji vyjímku, protože stahování bylo stornování. Vyjímka byla : {0}
2496 2496 Ignorují se nekorektní URL: "{0}"
2497 2497 Ignoruji poškozený soubor z URL: "{0}"
2498 2498 Neplatná data
2499 2499 Neplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2500 2500 -----
2501 2501 Neplatná velikost bloku
2502 2502 Neplatná velikost bloku <= 0. Prosím, zadejte celé číslo > 1
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 Neplatný výraz ''{0}''
2508 2508 Neplatná zeměpisná šířka ''{0}''
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 Neplatná zeměpisná délka ''{0}''
2512 2512 -----
2513 2513 Chybná číselná hodnota atributu ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2514 2514 Neplatný objekt s id=0
2515 2515 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Nalezeno {1}.
2516 2516 Neplatný regulární výraz ''{0}''
2517 2517 -----
2518 2518 Neplatná hodnota pro atribut ''changeset''. Nalezeno {0}.
2519 2519 Neplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}
2520 2520 Neplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.
2521 2521 Neplatná hodnota pro atribut ''uid''. Nalezeno ''{0}''
2522 2522 -----
2523 2523 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''. Nalezeno {2}.
2524 2524 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2525 2525 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, zadáno ''{1}''
2526 2526 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''
2527 2527 Neplatná hodnota povinného atributu ''{0}'' typu double. Nalezeno ''{1}''.
2528 2528 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''
2529 2529 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''
2530 2530 Neplatná hodnota atributu ''ref'' elementu <nd>. Nalezeno {0}
2531 2531 Obrázek
2532 2532 Soubory obrázků
2533 2533 Obrázek je již načtený
2534 2534 Ořezávání obrázků
2535 2535 Soubor s obrázkem nebylo možné smazat.
2536 2536 Soubory obrázků
2537 2537 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 Rozlišení obrázku:
2541 2541 Mapové podklady
2542 2542 Nastavení vrstvy leteckých snímků
2543 2543 URL leteckých snímků
2544 2544 URL leteckých snímků (výchozí)
2545 2545 Posunutí vrstvy snímků
2546 2546 Poskytovatelé leteckých snímků
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 Imperiální
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 Importovat zvuk
2553 2553 Importovat data z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
2554 2554 -----
2555 2555 Import PDF souboru
2556 2556 -----
2557 2557 Import PDF souboru.
2558 2558 Import PDF souboru
2559 2559 Importovat video
2560 2560 Importovat data z URL
2561 2561 -----
2562 2562 Importovat obrázek
2563 2563 Importovat obrázky
2564 2564 Import není možný
2565 2565 Importovat cestu z GPX vrstvy
2566 2566 Nastavení importu
2567 2567 Import vektorové kresby
2568 2568 -----
2569 2569 Import vektorové kresby.
2570 2570 -----
2571 2571 Importované obrázky
2572 2572 Importováno PDF:
2573 2573 Importuji data z DG100...
2574 2574 Importovat data ze zařízení.
2575 2575 Probíhá import…
2576 2576 Importuje problémy z OpenStreetBugs.
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 V následující tabulce můžete upravovat <strong>členy</strong> OSM relace reprezentující toto pravidlo.
2582 2582 V následující tabulce můžete upravovat <strong>tagy</strong> OSM relace reprezentující toto pravidlo.
2583 2583 Stoupání
2584 2584 Prudké stoupání
2585 2585 Nekompletní <member> specifikace s ref=0
2586 2586 Nekompletní adresy
2587 2587 Nekompletní nahrávání a/nebo ukládání
2588 2588 Nesprávný počet parametrů
2589 2589 Zvětšit přiblížení
2590 2590 Vzestupně
2591 2591 Vzestupně:
2592 2592 -----
2593 2593 Průmysl
2594 2594 Informace
2595 2595 Informace o prvku
2596 2596 -----
2597 2597 Informace
2598 2598 Informační nástěnka
2599 2599 Turistické informační centrum
2600 2600 Informační terminál
2601 2601 Informace o vrstvě
2602 2602 -----
2603 2603 Inicializace
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 Prozkoumat
2612 2612 Nainstalovat
2613 2613 Instaluji aktualizované pluginy
2614 2614 -----
2615 2615 Interní předvolba
2616 2616 Interní chyba serveru
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Přístup k Internetu
2620 2620 poplatek za přístup k Internetu
2621 2621 Interpolace
2622 2622 -----
2623 2623 Křížení mezi cestami v multipolygonu
2624 2624 -----
2625 2625 Neplatné API URL
2626 2626 -----
2627 2627 Neplatné URL ''{0}'' v pluginu {1}
2628 2628 Neplatné URL {0}
2629 2629 Neplatné URL?
2630 2630 -----
2631 2631 poškozený bz2 soubor.
2632 2632 Neplatné datum
2633 2633 Neplatné hodnoty data/času
2634 2634 Neplatný posun
2635 2635 Neplatné klíče vlastností
2636 2636 Neplatný vyhledávaný výraz
2637 2637 Neplatný výběr
2638 2638 Neplatné URL služby.
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 Nepatné časové pásmo
2642 2642 Neplatné ID uživatele
2643 2643 Neplatné jméno uživatele
2644 2644 Neplatná mezera v klíči vlastnosti
2645 2645 Negovat filtr
2646 2646 Invertovat původní černé a bílé barvy (a všechny stupně šedi). Užitečné pro texty na tmavém pozadí.
2647 2647 Není vektorizovaný.
2648 2648 Je vektorizovaný.
2649 2649 Ostrov
2650 2650 Ostrůvek
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 Položka
2655 2655 položka {0} nenalezena v seznamu
2656 2656 -----
2657 2657 JOSM prohlížeč nápovědy
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 Plugin pro editaci tagů v JOSM
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 Pro plugin {1} je třeba JOSM verze {0}.
2665 2665 JOSM vždy poslouchá na adrese localhost na portu 8111. Tento port nelze změnit, protože se na něj odkazují externí aplikace komunikující s JOSM.
2666 2666 -----
2667 2667 JPEG obrázky (*.jpg)
2668 2668 -----
2669 2669 Verze Java: {0}
2670 2670 Zlatnictví
2671 2671 Funkce spojení ploch
2672 2672 Spojit uzly a linie
2673 2673 Připojit uzel k cestě
2674 2674 Napojit bod na nejbližší část cesty
2675 2675 Spojit překrývající se plochy
2676 2676 Spojeny překrývající se plochy
2677 2677 Spojuji sousedící segmenty
2678 2678 Spojuji uzly
2679 2679 Spojí plochy, které se navzájem překrývají
2680 2680 Skočit na
2681 2681 Skok na pozici
2682 2682 Skočit ve videu o x ms
2683 2683 Délka skoku
2684 2684 Skočit tam
2685 2685 Skočit na
2686 2686 -----
2687 2687 Skok na místo
2688 2688 Križovatka
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 Motokáry
2692 2692 Ponechat
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Ponechat mé souřadnice
2696 2696 Ponechat můj stav vymazáno
2697 2697 Ponechat staré zálohy a pokračovat
2698 2698 Ponechat plugin
2699 2699 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z lokální datové sady
2700 2700 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sady
2701 2701 Ponechat cizí souřadnice
2702 2702 Ponechat cizí stav vymazáno
2703 2703 -----
2704 2704 Klíč
2705 2705 Klíč ''{0}'' je neplatný.
2706 2706 Klíč ''{0}'' se nenachází mezi předvolbami.
2707 2707 Klíč nemůže být prázdný, když je použit popisek operátoru. Příklad použití: klíč=hodnota
2708 2708 ID klíče:
2709 2709 Klávesa:
2710 2710 ID klíče
2711 2711 Klávesové zkratky
2712 2712 Klíčová slova
2713 2713 Mateřská škola
2714 2714 Kiosek
2715 2715 Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
2716 2716 Kuchyně
2717 2717 LKS-92 (Lotyšsko TM)
2718 2718 LPG (propan-butan)
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 Nastavení pluginu Lakewalker
2723 2723 Lakewalker trasování
2724 2724 Lambertova zóna 4 (Francie)
2725 2725 Lambert CC zóna
2726 2726 Lambertova zóna CC9 (Francie)
2727 2727 -----
2728 2728 Lambertova zóna (Estonsko)
2729 2729 -----
2730 2730 Lambertova zóne {0} v cache nekompatibilní se současnou Lambertovou zónou {1}
2731 2731 Země (souš)
2732 2732 Využití krajiny
2733 2733 skládka odpadu
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 Duplicitní body na plochách (landuse)
2737 2737 Jízdních pruhů
2738 2738 Jazyk
2739 2739 Poslední změna v {0}
2740 2740 Pluginy byly naposledy aktualizovány před {0} dny.
2741 2741 Zeměpisná šířka
2742 2742 Zeměpisná šířka:
2743 2743 -----
2744 2744 Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změn
2745 2745 -----
2746 2746 Spustit přes celou obrazovku
2747 2747 Otevře dialog pro sady změn
2748 2748 -----
2749 2749 Otevřít Firefox a zobrazit pravě viditelnou obrazovku jako SVG obrázek.
2750 2750 Spustit prohlížeč s informacemi o uživateli
2751 2751 Otevřít dialog editoru tagů
2752 2752 Prádelna
2753 2753 Vrstva
2754 2754 Vrstva ''{0}'' má změny, které by se měly uložit do odpovídajícího souboru ''{1}''.
2755 2755 Vrstva ''{0}'' má změny, které by měly být nahrány na server.
2756 2756 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k uložení.
2757 2757 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k nahrání na server.
2758 2758 Vrstva ''{0}'' není uložená v souboru
2759 2759 Vrstva ''{0}'' musí být v seznamu vrstev
2760 2760 Vlastnosti vrstvy
2761 2761 Vrstva pro editaci GPX tras
2762 2762 vrstva není v seznamu
2763 2763 Vrstva pro prováděná měření
2764 2764 Vrstva: {0}
2765 2765 Vrstvy
2766 2766 Vrstvy:
2767 2767 -----
2768 2768 Levý klik: odznačit uzel
2769 2769 -----
2770 2770 Levý klik: označit uzel
2771 2771 Volný čas
2772 2772 Délka
2773 2773 Délka v metrech
2774 2774 Délka hodnoty tagu ''{0}'' na objektu {1} překročila maximální dovolenou délku {2}. Délka hodnoty je {3}.
2775 2775 Délka kroku:
2776 2776 Délka: {0}
2777 2777 Železniční přejezd
2778 2778 Knihovna
2779 2779 Licence
2780 2780 -----
2781 2781 Typy oprávnění
2782 2782 Závora
2783 2783 -----
2784 2784 Krátká/lehká trať
2785 2785 Maják
2786 2786 Číslo vedení
2787 2787 Přesnost zjednodušování čar (stupňů)
2788 2788 Typ vedení
2789 2789 Řádek {0} sloupec {1}:
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 Seznam čísel
2793 2793 Seznam prvků v mé datové sadě, např v lokální datové sadě
2794 2794 Seznam prvků v cizí datové sadě, např v serverové datové sadě
2795 2795 Seznam sloučených elementů. Nahradí mé elementy po potvrzení sloučení.
2796 2796 Seznam naposledy otevřených souborů
2797 2797 Osvětleno
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 LiveGPS vrstva
2801 2801 Obytná zóna
2802 2802 Nahrát
2803 2803 Nahrát všechny dlaždice
2804 2804 Nahrát CT
2805 2805 Nahrát kalibraci obrázků...
2806 2806 Nahrát dlaždici
2807 2807 Načíst vrstvu WMS
2808 2808 Nahrát WMS vrstvu ze souboru
2809 2809 -----
2810 2810 Nahrávat data z API
2811 2811 Nahrát soubor...
2812 2812 Nahrát hostorii
2813 2813 Nahrát vrstvy leteckých snímků
2814 2814 Načíst lokaci z cache (pouze pokud je cache povolena)
2815 2815 Nahrát objekty ze serveru
2816 2816 Načíst rodičovské relace
2817 2817 Načíst relaci
2818 2818 Otevřít skupinu obrázků jako novou vrstvu.
2819 2819 Nahrát seznam vašich otevřených sad změn ze serveru
2820 2820 Nahráno
2821 2821 Načítání dřívějších pluginů
2822 2822 Nahrávání souboru selhalo: {0}
2823 2823 -----
2824 2824 Nahrávám historii pro uzel {0}
2825 2825 Nahrávám historii pro relaci {0}
2826 2826 Nahrávám historii pro cestu {0}
2827 2827 Nahrávám rodičovské relace
2828 2828 Nahrávám plugin ''{0}''...
2829 2829 Načítání pluginů
2830 2830 Nahrávám pluginy ...
2831 2831 -----
2832 2832 Nahrávám zdroje stylů z ''{0}''
2833 2833 Nahrávám {0}
2834 2834 Nahrává se...
2835 2835 Nahrát kalibrační data ze souboru
2836 2836 Nahraje informace o stavu relicencování ze serveru. U uživatelů, kteří souhlasili s novými podmínkami používání (CT) bude zobrazeno zelené zaškrtnutí.
2837 2837 Místní soubory
2838 2838 Místní název
2839 2839 Oblast, osada, místo.
2840 2840 Umístění
2841 2841 -----
2842 2842 Uzamknutelný
2843 2843 Plavební komora
2844 2844 Lodi - Itálie
2845 2845 -----
2846 2846 Zeměpisná délka
2847 2847 Zeměpisná délka:
2848 2848 Hledat v:
2849 2849 Vzhled a chování
2850 2850 Hledat v:
2851 2851 Vyhlídková věž
2852 2852 Hledám soubory s obrázky
2853 2853 Hledám pobřeží...
2854 2854 Hledám {0}
2855 2855 Najít cesty a body s FIXME v jakékoliv hodnotě vlastnosti.
2856 2856 Smyčka
2857 2857 Délka smyčky
2858 2858 Nízké rozlišení (600x400)
2859 2859 Nejnižší číslo
2860 2860 Nejnižší číslo domu nemůže být vyšší než nejvyšší číslo domu
2861 2861 -----
2862 2862 Nejnižší domovní číslo
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 MTB klasifikace
2871 2871 Hlavní datová sada neobsahuje bod {0}
2872 2872 -----
2873 2873 Vytvořit duplicitní vrstvu z právě vybrané
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 Vytváření řadových domků z jednotlivých bloků.
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 Poškozený konfigurační soubor na řádku {0}
2880 2880 -----
2881 2881 Nákupní středisko
2882 2882 Inženýrské objekty
2883 2883 Spravovat otevřené sady změn a výběr sad k nahrání
2884 2884 -----
2885 2885 Manuální
2886 2886 Ruční srovnání
2887 2887 Manuální konfigurace HTTP proxy
2888 2888 Přehledová mapa
2889 2889 Styly kreslení mapy
2890 2890 Projekce mapy
2891 2891 Nastavení mapy
2892 2892 -----
2893 2893 Mapa: {0}
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Přístav
2897 2897 Označit jako hotové
2898 2898 Označit vybrané tagy jako nerozhodnuté
2899 2899 Značky z pojmenovaných bodů
2900 2900 Značky z {0}
2901 2901 Tržiště
2902 2902 Označí vybrané adresy na mapě
2903 2903 -----
2904 2904 Martinique Fort Desaix cache soubor (.UTM3)
2905 2905 -----
2906 2906 Dosazení fotografií do trasy selhalo.
2907 2907 Materiál
2908 2908 -----
2909 2909 Maximální vzdálenost není číslo
2910 2910 Max přiblížení:
2911 2911 Max. zátěž os (tun)
2912 2912 Max. velikost cache (v MB)
2913 2913 -----
2914 2914 Max. šířka
2915 2915 -----
2916 2916 Max. délka
2917 2917 Max. rychlost (km/h)
2918 2918 Max. hmotnost (tun)
2919 2919 -----
2920 2920 Maximální stáří jednotlivých souborů v cache ve dnech. Výchozí hodnota je 100
2921 2921 Maximální plocha na požadavek:
2922 2922 Maximální stáří cache (dnů)
2923 2923 Maximální velikost cache (MB)
2924 2924 Maximální hodnota šedi braná jako voda (založeno na datech Landsat IR-1). Může být v rozmezí 0-255. Výchozí hodnota 90.
2925 2925 Maximální hodnota šedé braná jako voda (0-255)
2926 2926 -----
2927 2927 Maximální délka (v metrech) pro vykreslování linií. Nastavte na ''-1'' pro kreslení všech linií.
2928 2928 Maximální délka (metrů)
2929 2929 Maximální délka lokálních souborů (v metrech)
2930 2930 Maximální počet uzlů v prvotním trasování
2931 2931 -----
2932 2932 Maximální počet úseků v každé vygenerované cestě. Výchozí hodnota 250.
2933 2933 Maximální počet úseků na cestu
2934 2934 Maximální velikost jednotlivých adresářů s cache v bajtech. Výchozí hodnota je 300MB
2935 2935 Louka
2936 2936 Naměřené hodnoty
2937 2937 Měření
2938 2938 Měřící stanice
2939 2939 Měření
2940 2940 Střední rozlišení (800x600)
2941 2941 Člen
2942 2942 Člen pro roli {0} má špatný typ
2943 2943 Členové
2944 2944 -----
2945 2945 Členové(vyřešeno)
2946 2946 Členi (s konflikty)
2947 2947 Památník
2948 2948 Jméno v menu
2949 2949 Jméno v menu (výchozí)
2950 2950 Menu zkatky
2951 2951 -----
2952 2952 Mercatorova projekce
2953 2953 Sloučit
2954 2954 -----
2955 2955 Spojit uzly
2956 2956 Sloučit blízké uzly
2957 2957 Sloučit duplicitní body?
2958 2958 Sloučit vrstvu
2959 2959 Spoj uzly do nejstaršího
2960 2960 Sloučit uzly objektů
2961 2961 Sloučit výběr
2962 2962 Sloučit obrysy plochy s obrysy jiné plochy
2963 2963 Sloučit aktuální vrstvu do jiné vrstvy
2964 2964 Spojit vybrané objekty do jiné vrstvy.
2965 2965 Sloučit tuto vrstvu do jiné vrstvy
2966 2966 Spojit {0} uzly
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 sloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešení
2970 2970 sloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešení
2971 2971 Sloučená verze
2972 2972 Slučuji obrysy
2973 2973 -----
2974 2974 Zprávu dne není možné zobrazit
2975 2975 -----
2976 2976 Metrický
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 Klikejte prostředním tlačítkem pro cyklování seznamem.<br>Podržte CTRL pro přímý výběr položky ze seznamu myší.<hr>
2980 2980 -----
2981 2981 Vojenský prostor
2982 2982 -----
2983 2983 Min přiblížení:
2984 2984 Min. šířka
2985 2985 Min. délka
2986 2986 Min. rychlost (km/h)
2987 2987 Šachta
2988 2988 Malý kruhový objezd
2989 2989 Minigolf
2990 2990 Minimální vzdálenost (pixelů)
2991 2991 Minuty: {0}
2992 2992 Zrcadlit
2993 2993 Zrcadlit vybrané body a cesty.
2994 2994 Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}
2995 2995 Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}
2996 2996 Chybějící atribut ''version'' na OSM objektu s id {0}
2997 2997 Chybějící atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''.
2998 2998 Chybějící audio soubor
2999 2999 -----
3000 3000 Chybějící kódování
3001 3001 Chybějící vstupní data
3002 3002 V tagu chybí atribut "key" nebo "value".
3003 3003 Chybějící povinné atributy prvku ''bounds''. Nalezeno minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
3004 3004 Chybí povinný atribut ''{0}'' XML elementu {1}.
3005 3005 -----
3006 3006 Chybějící povinný atribut ''{0}'' na <nd> v cestě {1}
3007 3007 povinný atribut ''{0}'' chybí
3008 3008 Chybí cíl pro sloučení pro uzel s id {0}
3009 3009 Chybí cíl pro sloučení pro relaci s id {0}
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 Chybí cíl typu {0} pro sloučení s id {1}
3013 3013 Chybějící překlad name:*.
3014 3014 Chybějící operátor pro NOT
3015 3015 Chybí parametr pro NEBO
3016 3016 Chybějící povinný atribut ''{0}''.
3017 3017 Chybějící totožnost uživatele
3018 3018 Smíšené typy duplicitních bodů
3019 3019 Po-Pá 08:30-20:00
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 Mobilní telefony
3023 3023 -----
3024 3024 Režim: {0}
3025 3025 Modelářské letiště
3026 3026 Nepoužívat módy (styl Potlachu)
3027 3027 Změněno
3028 3028 -----
3029 3029 Skupiny modifikátorů
3030 3030 Změnit seznam vrstev leteckých snímků zobrazených v nabídce.
3031 3031 Směnárna
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 Více informací...
3035 3035 Více informací o tomto přednastavení
3036 3036 Je zobrazena více než jedna WMS vrstva\nNejdříve vyberte jednu z nich a potom zopakujte
3037 3037 Nalezena více než jedna cesta "from"
3038 3038 Nalezena více než jedna cesta "to"
3039 3039 Nalezena více než jedna cesta "via"
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Motokros
3043 3043 -----
3044 3044 Motorové vozidlo
3045 3045 Osobní automobily
3046 3046 Motocykl
3047 3047 Obchodník s motocykly
3048 3048 Silnice pro motorová vozidla
3049 3049 Motorové sporty
3050 3050 Dálnice
3051 3051 Dálniční sjezd (exit)
3052 3052 Dálnice - nájezd, rampa, kolektor
3053 3053 Horský průsmyk
3054 3054 Jízda na horském kole
3055 3055 Přesunout uzel...
3056 3056 Posuňte segment podél jeho normály, potom pusťte tlačítko myši.
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Posunout dolů
3060 3060 Posunout vybrané elementy o jednu pozici dolu
3061 3061 Přesun prvků
3062 3062 Přesunout filtr dolu.
3063 3063 Přesunout filtr nahoru.
3064 3064 Posunout doleva
3065 3065 Zarovná body objektu tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90 nebo 180 stupňů
3066 3066 Objekty přesunete tažením; Zmáčkněte Shift pro přidání do výběru (Ctrl pro přepnutí stavu vybrání); Shift-Ctrl pro rotaci výběru; Alt-Ctrl pro změnu velikosti; nebo změňte výběr
3067 3067 Přesunout objekty {0}
3068 3068 Posunout doprava
3069 3069 Přesunout zvolené členy dolů
3070 3070 Přesunout zvolené členy nahoru
3071 3071 Přesunou zvolenou položku o řádek níže.
3072 3072 Přesunou zvolenou položku o řádek výše.
3073 3073 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.
3074 3074 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.
3075 3075 Přesunout označené uzly na přímku
3076 3076 Přesunout označené uzly do kruhu
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 Přesunout je
3082 3082 Posunout nahoru
3083 3083 Posunout vybrané elementy o jednu pozici nahoru
3084 3084 Přesunout {0}
3085 3085 Přesunutí objektů {0}
3086 3086 Bahno
3087 3087 Kombinováné
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 Vnitřní cesta multipolygonu je venku
3091 3091 Multipolygon není uzavřený
3092 3092 Administrativní hranice samospráv.
3093 3093 -----
3094 3094 Muzeum
3095 3095 Hudební nástroje
3096 3096 Mé sady změn
3097 3097 Má datová sada neobsahuje tag s klíčem {0}
3098 3098 Má verze
3099 3099 Má verze (lokální datová sada)
3100 3100 Můj se sloučeným
3101 3101 Můj s cizím
3102 3102 NMEA import selhal!
3103 3103 NMEA import úspěšný
3104 3104 NMEA-0183 soubory
3105 3105 NPE Mapy
3106 3106 NPE Mapy (Tim)
3107 3107 Název
3108 3108 Jméno (nepovinné):
3109 3109 Jméno lokace
3110 3110 Jméno uživatele.
3111 3111 Název:
3112 3112 Jméno: {0}
3113 3113 Pojmenované body z {0}
3114 3114 Pojmenované trasové body
3115 3115 Úzkorozchodná železnice
3116 3116 Národní
3117 3117 Národní park
3118 3118 Duplicitní body na přírodních objektech (natural)
3119 3119 Příroda
3120 3120 Přírodní rezervace
3121 3121 Blízko
3122 3122 Nejbližší soused (nejrychlejší) [ výchozí ]
3123 3123 Síť
3124 3124 Síťová vyjímka
3125 3125 Neaktualizovat
3126 3126 Nový
3127 3127 Nový přístupový token
3128 3128 Nový adresář
3129 3129 Nová vrstva
3130 3130 Nový problém
3131 3131 Nový klíč
3132 3132 Nastavení posunutí
3133 3133 Nová obrazová vrstva z RGIS...
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 Nová relace
3138 3138 Nová role
3139 3139 -----
3140 3140 Nový nástroj...
3141 3141 Nová hodnota
3142 3142 Nová hodnota pro {0}
3143 3143 Další
3144 3144 Další obrázek
3145 3145 -----
3146 3146 Noční klub
3147 3147 Ne
3148 3148 Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.
3149 3149 Nenalezena vrstva s GPX daty.
3150 3150 Není vybrána GPX vrstva. Nelze nahrát trasu na server.
3151 3151 Není dostupná žádná GPX trasa pro kterou by šel asociovat zvuk.
3152 3152 Zákaz odbočení vlevo
3153 3153 Zákaz odbočení vpravo
3154 3154 Beze zkratky
3155 3155 Nenalezen žádný podpis
3156 3156 Přikázaný směr jízdy vlevo nebo vpravo
3157 3157 Zákaz otáčení
3158 3158 Nenalezena žádná cesta "from"
3159 3159 Nenalezena žádná cesta "to"
3160 3160 Nenalezena žádná cesta nebo uzel "via"
3161 3161 Ještě není vybrána oblast
3162 3162 -----
3163 3163 Žádné změny k nahrání.
3164 3164 Není k dizpozici sada změn pro rozdílový upload
3165 3165 Žádné konflikty k vyřešení
3166 3166 Není žádný konflikt, na který by se mohlo přiblížit
3167 3167 Nenalezena aktuální datová sada
3168 3168 V této oblasti nebyla nalezena žádná data.
3169 3169 Nenalezena žádná data na zařízení.
3170 3170 Nebyla načtena žádná data.
3171 3171 Žádné datum
3172 3172 Není zadán žádný popisek. Prosíme, zadejte jej.
3173 3173 -----
3174 3174 Slepá komunikace
3175 3175 Žádný soubor patřící k této vrstvě
3176 3176 -----
3177 3177 Žádný obrázek.
3178 3178 Nenalezeny žádné soubotry s obrázky.
3179 3179 -----
3180 3180 Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění.
3181 3181 Žádné vrstvy k upravování
3182 3182 Nebyly nalezeny záznamy pro "{0}"
3183 3183 Bez názvu
3184 3184 Žádná otevřená sada změn
3185 3185 Žádné otevřené sady změn
3186 3186 multipolygon nemá vnější cestu
3187 3187 Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostech
3188 3188 Nezbývají žádné další konflikty značek k vyřešení
3189 3189 -----
3190 3190 Nenalezen žádný problém
3191 3191 Žádná proxy
3192 3192 Nevybrána žádná relace
3193 3193 -----
3194 3194 Není vybrána GPX trasa
3195 3195 Žádný styl pro multipolygon
3196 3196 Relace multipolygonu neobsahuje styl
3197 3197 Žádné tagy
3198 3198 Žádné cílové vrstvy
3199 3199 Na této úrovni přiblížení nejsou žádné dlaždice
3200 3200 Žádná použitelná role pro člena multipolygonu
3201 3201 -----
3202 3202 Neplatná URL WMS nebo id
3203 3203 Žádné chyby při kontrole
3204 3204 Neotevřen žádný pohled - nelze určit hranice!
3205 3205 Ne, zrušit
3206 3206 Ne, pokračovat v editaci
3207 3207 Ne, neaplikovat
3208 3208 Ne, nejprve vyřešit problémy
3209 3209 Bod
3210 3210 -----
3211 3211 Bod je stále využit
3212 3212 Bod {0}
3213 3213 Uzel: spojený
3214 3214 Uzel: obyčejný
3215 3215 Uzel: otagovaný
3216 3216 Body
3217 3217 Uzly na stejné pozici
3218 3218 Uzly se stejným jménem
3219 3219 Body(vyřešeno)
3220 3220 Body(s konflikty)
3221 3221 Ne-cesta v multipolygonu
3222 3222 Žádný
3223 3223 Žádný z těchto uzlů není připojen na něco jiného.
3224 3224 Žádný z uzlů v této cestě není připojen na něco jiného.
3225 3225 Normální
3226 3226 Sever
3227 3227 Severně
3228 3228 Nenalezeno
3229 3229 Nepřipojeno
3230 3230 Zatím nerozhodnuto
3231 3231 Zatím nerozhodnuto
3232 3232 Není v cache
3233 3233 Poznámka
3234 3234 -----
3235 3235 Poznámka: GPL není kompatibilní s licencí OSM. Nestahujte prosím cesti licencované pod GPL.
3236 3236 Poznámka: Pokud je vybrána cesta, dostane čerstvé kopie odlepených\nuzlů a tyto nové uzly budou vybrány. Jinak všechny cesty dostanou\nsvé vlastní kopie a všechny uzly budou vybrány.
3237 3237 Bankovky
3238 3238 Nic
3239 3239 Nic nebylo přidáno výběrem hledáním "{0}"
3240 3240 Ve výběru se nenašlo nic při hledání ''{0}''
3241 3241 Ve schránce nic není
3242 3242 -----
3243 3243 Nic nebylo odstraněno výběrem hledáním "{0}"
3244 3244 Není zvoleno nic co by se dalo přiblížit
3245 3245 Nic není zvoleno!
3246 3246 Nic nevyexportováno. Nejdříve stáhněte data.
3247 3247 Nic k vybrání
3248 3248 Není nic k nahrání. Nejprve musíte mít nějaká data.
3249 3249 Není co přiblížit
3250 3250 Výjimka desetinné čárky, pravděpodobně nějaké chybějící tagy.
3251 3251 Číslo
3252 3252 Počet míst
3253 3253 Počet drátů (nebo lépe vodičů) na každém kabelu
3254 3254 -----
3255 3255 Počet rolí {0} je příliš vysoký ({1})
3256 3256 Počet rolí {0} je příliš nízký ({1})
3257 3257 Číslovací systém:
3258 3258 Schéma číslování
3259 3259 Čísla:
3260 3260 -----
3261 3261 OAuth přihlášení selhalo
3262 3262 -----
3263 3263 OK - další pokus.
3264 3264 -----
3265 3265 OSM API URL nesmí být prázdné. Prosím, zadejte OSM API URL.
3266 3266 OSM data
3267 3267 Heslo OSM.
3268 3268 Soubory z OSM serveru
3269 3269 OSM soubory komprimované pomocí bzip2
3270 3270 OSM soubory komprimované pomocí gzip
3271 3271 URL OSM serveru:
3272 3272 -----
3273 3273 OSM soubory
3274 3274 OSM objekty
3275 3275 Heslo:
3276 3276 Uživatelské jméno:
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 Objekt
3280 3280 Objekt ''{0}'' je již smazán. Přeskakuji objekt při nahrávání.
3281 3281 ID objektu:
3282 3282 -----
3283 3283 Historie objektu
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 Podpisy objektů
3287 3287 Typ objektu:
3288 3288 Objekt s historií
3289 3289 Objekty budou nahrány do <strong>nové sady změn</strong>.
3290 3290 Objekty byly nahrány do <strong>otevřené sady změn</strong> {0} s komentářem ''{1}''.
3291 3291 Historie objektů
3292 3292 Objekty k přidání:
3293 3293 Objekty ke smazání:
3294 3294 Objekty ke změnění:
3295 3295 100 oktanů
3296 3296 91 oktanů
3297 3297 95 oktanů
3298 3298 98 oktanů
3299 3299 Liché
3300 3300 Posunutí 3 000 000m na východ
3301 3301 Posun všech bodů východním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.
3302 3302 Posun všech bodů severním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.
3303 3303 Tato záložka posunu již existuje. Přepsat?
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 Posun:
3307 3307 Posunutí:
3308 3308 -----
3309 3309 Starý klíč
3310 3310 Stará role
3311 3311 Stará hodnota
3312 3312 Nejstarší soubory jsou automaticky smazány při překročení této velikosti
3313 3313 Na požádání
3314 3314 Při nahrávání
3315 3315 Jednosměrka
3316 3316 Cesty s jediným uzlem
3317 3317 -----
3318 3318 Jedna z vybraných cest je již součástí jiného multipolygonu.
3319 3319 Jedna z vybraných cest není uzavřená a proto nemůže být připojena.
3320 3320 -----
3321 3321 Jednosměrka
3322 3322 Online nápověda
3323 3323 Přikázaný směr jízdy vlevo
3324 3324 Přikázaný směr jízdy vpravo
3325 3325 Přikázaný směr jízdy přímo
3326 3326 Pouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem
3327 3327 Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/čase
3328 3328 Pouze sady změn patřící mě
3329 3329 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím ID
3330 3330 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménem
3331 3331 -----
3332 3332 Pouze na prvním úseku cesty.
3333 3333 Pouze na vektorizovaných vrstvách
3334 3334 -----
3335 3335 Pouze tuto barvu
3336 3336 Neprůhlednost
3337 3337 Otevřít
3338 3338 -----
3339 3339 Otevřít z umístění...
3340 3340 -----
3341 3341 Otevřít OpenStreetBugs
3342 3342 Naposledy otevřené
3343 3343 Otevřít viditelné...
3344 3344 K nahrání dat ze souboru otevřete nejprve prázdnou WMS vrstvu
3345 3345 -----
3346 3346 Otevřít soubor.
3347 3347 Otevřít prohlížení historie s historií tohoto uzlu
3348 3348 Otevřít historii příkazů
3349 3349 Otevřít seznam všech nahraných vrstev.
3350 3350 Otevřít seznam všech relací
3351 3351 Otevřít seznam lidí, kteří pracuji na zvoleném objektu
3352 3352 Otevřít seznam navigačních bodů
3353 3353 Otevřít "dialog sloučení" pro všechny vybrané položky z předchozího seznamu.
3354 3354 Otevřít novou sadu změn a použít ji v dalším nahrávání
3355 3355 Otevře dialog globální konfigurace.
3356 3356 Otevřít okno s výběrem.
3357 3357 Otevřít www stránku pro každou vybranou sadu změn
3358 3358 Otevřít soubor.
3359 3359 Otevřít editor pro zvolenou relaci
3360 3360 Otevřít editor pro vybraný zákaz odbočení
3361 3361 -----
3362 3362 Otevřít jinou GPX trasu
3363 3363 Otevřít další fotografie
3364 3364 Očekávána otevřená sada změn. Nalezena uzavřená sada změn s id {0}.
3365 3365 Otevřené sady změn
3366 3366 Otevřít soubor
3367 3367 Otevře obrázek s ImageWayPoint
3368 3368 -----
3369 3369 Otevřít pouze soubory, které jsou viditelné v tomto pohledu.
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Otevřít vybraný soubor.
3375 3375 Otevřít nástroj Surveyor.
3376 3376 Otevřít aktuální stránku nápovědy v externím prohlížeči
3377 3377 Otevřít okno výškového profilu.
3378 3378 -----
3379 3379 Otevřít seznam sad změn v aktuální vrstvě.
3380 3380 Otevřít okno s měřením.
3381 3381 -----
3382 3382 Otevřít nástroj pro testovaní dialogů přednastavených značek.
3383 3383 Otevřít okno s výsledkem kontroly.
3384 3384 Otevřít...
3385 3385 Otevřeno/Zavřeno
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 Stahovací smyčka OpenStreetBugs
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 Otevírám 1 soubor...
3393 3393 Otevírací doba
3394 3394 Otevírání souboru ''{0}'' ...
3395 3395 Otevírání souborů
3396 3396 Otevře dialog umožňující skočit na zadané místo
3397 3397 Otevře okno správce datových sad pro vybrané sady změn
3398 3398 Otevře okno OpenStreetBugs a aktivuje automatické stahování
3399 3399 Doba provozu
3400 3400 Operátor
3401 3401 Oční optik
3402 3402 Volitelné atributy:
3403 3403 Volitelné informace:
3404 3404 Volitelné typy
3405 3405 Obchod se zdravou výživou
3406 3406 Orig. cesta
3407 3407 -----
3408 3408 Ortogonalizovat
3409 3409 Pravoúhlost / Zpět
3410 3410 Ortogonalizovat tvar
3411 3411 Ortogonalizovat objekt / Zpět
3412 3412 Ortogonální tvar / Zpět
3413 3413 -----
3414 3414 Ostatní
3415 3415 Jiný informační bod
3416 3416 Ostatní duplicitné body
3417 3417 Vybavení do přírody
3418 3418 Překryv dlaždic
3419 3419 Překrývající se plochy
3420 3420 Překrývající se silnice
3421 3421 Překrývající se silnice (s plochou)
3422 3422 Překrývající se železnice
3423 3423 Překrývající se železnice (s plochou)
3424 3424 Překrývající se cesty
3425 3425 Překrývající se cesta (s plochou)
3426 3426 Překrývající se cesty
3427 3427 Předefinovat
3428 3428 Přepsat staré záložní soubory?
3429 3429 -----
3430 3430 Přehled
3431 3431 Přepsat
3432 3432 Přepsat vlastní OAuth nastavení?
3433 3433 PCN 2006 - Itálie
3434 3434 PDF X a Y
3435 3435 Náhled PDF souboru
3436 3436 PDF soubory
3437 3437 Detaily PGP klíče
3438 3438 PNG soubory (*.png)
3439 3439 PNOA Španělsko
3440 3440 -----
3441 3441 PUWG (Polsko)
3442 3442 PUWG 1992 (Polsko)
3443 3443 PUWG 2000 Zóna {0} (Polsko)
3444 3444 PUWG Zóna
3445 3445 Malířské potřeby
3446 3446 Styl kreslení {0}: {1}
3447 3447 Paleontologické naleziště
3448 3448 Papír
3449 3449 Parametr ''{0}'' nesmí být null
3450 3450 Parametr "downloadgps" neakceptuje jména souborů nebo URL
3451 3451 Jméno parametru
3452 3452 Hodnota parametru
3453 3453 parameter {0} není v rozsahu 0..{1}, zadáno {2}
3454 3454 Parametry --download, --downloadgps a --selection jsou zpracovávány v tomto pořadí.
3455 3455 Čísla parcel, jména ulic.
3456 3456 Parcely.
3457 3457 Rodičovské relace
3458 3458 -----
3459 3459 Parkoviště P+R
3460 3460 Parkoviště
3461 3461 Obslužná silnice na parkovišti
3462 3462 Chyba parsování: Chybná struktura GPX dokumentu
3463 3463 Zpracovávám OSM data...
3464 3464 Parsuji data historie OSM ...
3465 3465 Načítám PDF
3466 3466 Načítám data podpisu...
3467 3467 -----
3468 3468 Načítám soubor
3469 3469 Parsování souboru "{0}" selhalo
3470 3470 Načítám seznam sad změn...
3471 3471 -----
3472 3472 Zpracovávám odpověď ze serveru...
3473 3473 Součástky
3474 3474 Výhybna
3475 3475 Výhybny
3476 3476 Heslo
3477 3477 Heslo:
3478 3478 Heslo:
3479 3479 Vložit
3480 3480 Vložit ...
3481 3481 -----
3482 3482 Vložit Popisky
3483 3483 Vložit URL ze schránky
3484 3484 Vložit ze schránky
3485 3485 Vložit ze schránky
3486 3486 -----
3487 3487 Vložte bez nekompletních členů
3488 3488 -----
3489 3489 Pěšina, vychozená cesta pro pěší/cyklo (path)
3490 3490 Délka cesty
3491 3491 Cesta:
3492 3492 Vrchol
3493 3493 Pěší zóna
3494 3494 Přechod pro chodce
3495 3495 Typ přechodu pro chodce
3496 3496 Chodci
3497 3497 Pelota (míčová hra)
3498 3498 Nevyřešené konflikty v seznamu členů této relace
3499 3499 Nevyřešené konflikty v seznamu bodů v této cesty
3500 3500 Nevyřešené chyby a varování
3501 3501 Zbývající konflikty k vyřešení ve vlastnostech
3502 3502 Provede kontrolu dat
3503 3503 -----
3504 3504 Povolené akce:
3505 3505 -----
3506 3506 Lékárna
3507 3507 Telefonní číslo
3508 3508 Telefonní číslo
3509 3509 -----
3510 3510 Čas fotografie (z exif):
3511 3511 Fotografie neobsahují informace o čase
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 PicLayer přemístění
3515 3515 PicLayer otočení
3516 3516 PicLayer měřítko
3517 3517 PicLayer měřítko X
3518 3518 PicLayer měřítko Y
3519 3519 -----
3520 3520 Místo na piknik
3521 3521 Molo
3522 3522 -----
3523 3523 Potrubí
3524 3524 Typ sjezdovky
3525 3525 Hřiště
3526 3526 -----
3527 3527 Místo
3528 3528 Chrám(kostel, synagoga, mešita)
3529 3529 Místa
3530 3530 Přehrát/Pauza
3531 3531 Přehrát/Pauza audio
3532 3532 -----
3533 3533 Hřiště
3534 3534 Prosíme přerušte, pokud si nejste jisti
3535 3535 Prosím klikněte na <strong>Stáhnout seznam</strong> ke stažení a zobrazení seznamu dostupných plugnů.
3536 3536 Zde nastavte <strong>klávesovou zkratku</strong> která bude startovat vytváření/úpravy pravidel průjezdu křižovatkou.
3537 3537 Prosím rozhodněte, do jaké sady změn budou data nahrána, případně zda bude sada po nahrání dat uzavřena.
3538 3538 Prosím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po uplynutí zadaného času.
3539 3539 Prosím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po spuštění novější verze.
3540 3540 Rozhodněte se, které hodnoty nechat
3541 3541 Prosím zadejte popis vaší trasy
3542 3542 Prosím, zadejte GPS souřadnice
3543 3543 -----
3544 3544 Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.
3545 3545 Zadejte neprázdné jméno uživatele
3546 3546 Prosím vložte adresu dlaždice
3547 3547 Prosím vložte identifikátor dlaždice
3548 3548 Zadejte uživatelské jméno
3549 3549 Zadejte uživatelské jméno a heslo pokud vaše proxy požaduje autentizaci.
3550 3550 -----
3551 3551 Prosím, zadejte nejprve platnou velikost bloku
3552 3552 -----
3553 3553 Prosím, zadejte platné ID uživatele
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 Prosím, zadejte celé číslo > 1
3558 3558 Prosím, zadejte celé číslo > 0
3559 3559 Prosím, zadejte neprázdné jméno uživatele
3560 3560 Prosím zadejte nebo vložte URL pro získání sad změn z API OSM.
3561 3561 Prosím zadejte tagy o vaší trase
3562 3562 Prosím, zadejte OSM API URL.
3563 3563 Prosím, zadejte heslo pro přístup na proxy server
3564 3564 Prosím, zadejte heslo pro váš OSM účet
3565 3565 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro přístup na proxy server
3566 3566 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro váš OSM účet
3567 3567 Prosíme vložte platné číslo pro koncovou adresu
3568 3568 Zadejte platné číslo pro počáteční adresu
3569 3569 Zadejte platné číslo pro počáteční a koncovou adresu
3570 3570 Prosím zadejte své heslo pro OSM
3571 3571 Prosím zadejte své uživatelské jméno pro OSM
3572 3572 Prosím zadejte své uživatelské jméno a heslo pro OSM. Heslo <strong>nebude</strong> uloženo v konfiguraci JOSM jako čitelný text a bude zasláno serveru OSM <strong>pouze jednou</strong>. Při dalších přenosech dat již nebude používáno.
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Prosím, restartujte JOSM k aktivaci stažených pluginů.
3576 3576 Prosím opravte komentář změny
3577 3577 Vyberte jednu nebo více cest, podél kterých stahovat
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 Prosím vyberte nejprve oblast stahování.
3581 3581 Prosím vyberte soubor
3582 3582 Prosím zvolte klíč
3583 3583 Vyberte schéma k použití.
3584 3584 Prosím vyberte ulici k asociaci k interpolační adresní cestě
3585 3585 Vyberte prosím hodnotu
3586 3586 Prosíme, vyberte interpolaci adres pro tuto ulici
3587 3587 Prosím vyberte autorizační proceduru:
3588 3588 Prosím, vyberte položku.
3589 3589 Vyberte minimálně 4 uzly
3590 3590 Prosím, vyberte alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.
3591 3591 Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu která bude připojena.
3592 3592 Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu
3593 3593 Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování
3594 3594 Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.
3595 3595 Zvolte minimálně jednu cestu.
3596 3596 Vyberte minimálně 3 uzly
3597 3597 Aby bylo možné body spojit, vyberte prosím alespoň dva body, nebo jeden bod v blízkosti jiného.
3598 3598 Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojení
3599 3599 Vyberte přesně jeden uzel.
3600 3600 Prosím, vyberte přesně dva nebo tři body nebo cestu se dvěma či třemi body.
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 Prosím zvol něco ke kopírování
3606 3606 Vyberte vrstvu leteckých snímků k nastavení.
3607 3607 Vyberte objekty, u kterých chcete změnit vlastnosti.
3608 3608 Zvolte řádek k vymazání
3609 3609 Zvolte řádek k editaci
3610 3610 Vyberte schéma ke smazání.
3611 3611 Prosím vyberte si sadu ikon, které bude plugin používat.
3612 3612 Prosím vyberte cílovou vrstvu.
3613 3613 Prosím vyberte způsob nahrávání
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 Prosím zvolte cesty s úhlem přibližně 90 nebo 180 stupňů
3617 3617 Prosím vyberte které změny vlastností chcete použít.
3618 3618 Prosím, nastavte projekci
3619 3619 -----
3620 3620 Plugin zahrnut v JOSM
3621 3621 Plugin cadastre-fr používá z historických příčin pro grabování horkou klávesu F11\nkterá je aktuálně použita pro přepnutí do celoobrazovkováho režimu\nChcete používat F11 pro grabování pluginem?
3622 3622 -----
3623 3623 Plugin pro vracení sad změn zpět (revert)
3624 3624 -----
3625 3625 Informace o pluginu
3626 3626 Plugin pro digitální podepisování OSM-dat
3627 3627 Aktualizace pluginů selhala
3628 3628 Aktualizace pluginů
3629 3629 Pluginy
3630 3630 Aktualizace pluginů
3631 3631 Jméno místa
3632 3632 Číslo místa
3633 3633 Bod na opačném konci budovy
3634 3634 Bod na rohu budovy pro začátek kreslení
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 Sloup
3638 3638 -----
3639 3639 Policie
3640 3640 Volební obvod
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 Pozice
3644 3644 Jen pozice
3645 3645 Pozice {0} je mimo rozsah. Aktuální počet členů je {1}.
3646 3646 Pozice, Čas, Datum, Rychlost
3647 3647 Pozice, Čas, Datum, Rychlost, Výška
3648 3648 -----
3649 3649 Poštovní schránka
3650 3650 PSČ:
3651 3651 Pošta
3652 3652 Poštovní směrovací číslo
3653 3653 PSČ
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 Energie
3658 3658 Elektrárna
3659 3659 Dráty elektrického vedení
3660 3660 Rozvodna
3661 3661 Trafostanice
3662 3662 Stožár elektrického vedení
3663 3663 Duplicitní body na elektrickém vedení (power)
3664 3664 Zdroj elektrické energie
3665 3665 Selhal předpoklad
3666 3666 Porušení předpokladů
3667 3667 Předdefinováno
3668 3668 -----
3669 3669 Nastavení {0} bylo odstraněno, protože se již nepoužívá.
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 Předvolby
3674 3674 Předvolby uloženy na {0}
3675 3675 Nastavení...
3676 3676 -----
3677 3677 Připravuji OSM data...
3678 3678 Příprava řešení konfliktů
3679 3679 -----
3680 3680 Připravuje se
3681 3681 Připravuji data...
3682 3682 -----
3683 3683 Připravuji vrstvu ''{0}'' pro nahrání na server ...
3684 3684 -----
3685 3685 Připravuji požadavak na nahrání...
3686 3686 Historická trať
3687 3687 Skupina předvoleb {0}
3688 3688 Skupina předvoleb {1} / {0}
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 Předvolby
3692 3692 Předvolby neobsahují vlastnost klíč
3693 3693 Předvolby neobsahují vlastnost hodnota
3694 3694 Tlak
3695 3695 Předchozí
3696 3696 Předchozí obrázek
3697 3697 Silnice 1. třídy
3698 3698 Silnice 1. třídy - nájezd
3699 3699 Primární modifikátor:
3700 3700 Primární ID uživatele:
3701 3701 Prvek
3702 3702 Očekáváno ID prvku
3703 3703 Vězení
3704 3704 Soukromé (sdíleno pouze jako anonymní a neuspořádané body)
3705 3705 -----
3706 3706 Zpracovávám soubor ''{0}''
3707 3707 Zpracovávám soubory pluginů...
3708 3708 Zpracovávám seznam pluginů z webu ''{0}''
3709 3709 Zpracovávám cache pluginů...
3710 3710 -----
3711 3711 Zpracovávám...
3712 3712 -----
3713 3713 Projektované souřadnice
3714 3714 Projekce
3715 3715 Projekce ''{0}'' nenalezena, záložku ''{1}'' nelze použít
3716 3716 Nastavení projekce
3717 3717 Kód projekce
3718 3718 -----
3719 3719 Metoda projekce
3720 3720 Projekce:
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 Vlastnosti
3724 3724 Vlastnosti / Členství
3725 3725 Kontrola vlastností:
3726 3726 Vlastnosti pro zvolené objekty
3727 3727 Vlastnosti v mé datové sadě, např lokální datové sadě
3728 3728 Vlastnosti slučovaného prvku. Nahradí vlastnosti v mých prvcích pokud bude sloučení aplikováno.
3729 3729 Vlastnosti v cizí datové sadě, např serverová datová sada
3730 3730 Vlastnosti
3731 3731 Vlastnosti (s konflikty)
3732 3732 Vlastnosti/Členství
3733 3733 Vlastnosti: {0} / Členství: {1}
3734 3734 Hodnota obsahuje HTML entitu
3735 3735 Hodnota začíná nebo končí mezerou
3736 3736 Napište stručný komentář ke změnám, které nahráváte na server:
3737 3737 Poskytuje měřící dialog a vrstvu pro měření délek a úhlů segmentů, ploch uzavřených jednoduchou cestou a vytváření měřících cest (které je možné importovat z gps vrstvy).
3738 3738 Poskytuje dialog umožňující editovat tagy v tabulce.
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 Poskytuje směrování
3742 3742 Nastavení proxy
3743 3743 Hospoda
3744 3744 Veřejné (ukázat v seznamu tras a jako anonymní, neuspořádané body)
3745 3745 Veřejná budova
3746 3746 Veřejný gril
3747 3747 Hromadná doprava
3748 3748 Vozidla MHD
3749 3749 Hromadná doprava
3750 3750 Hromadná doprava jako autobusy, tramvaje atd.
3751 3751 Pročistit
3752 3752 Čištění...
3753 3753 Odstraněný objekt ''{0}''
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 Lom
3758 3758 Dotaz
3759 3759 Dotaz a stažení sad změn
3760 3760 Dotaz a stažení sad změn ...
3761 3761 Dotazovat se na otevřené i uzavřené sady změn
3762 3762 Dotaz na sady změn
3763 3763 Dotaz na sady změn z URL serveru
3764 3764 Dotazovat se pouze na uzavřené sady změn
3765 3765 Dotazovat se pouze na otevřené sady změn
3766 3766 Dotazuji a stahuji sady změn
3767 3767 Dotazuji se jmeného serveru
3768 3768 Dotazuji se jmeného serveru ...
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 Fronta
3772 3772 -----
3773 3773 RC auta
3774 3774 -----
3775 3775 Závodní trať
3776 3776 Pálkové (raketové) sporty
3777 3777 Železnice
3778 3778 Železnice
3779 3779 Vlaková zastávka
3780 3780 Kolejové nástupiště (tram/vlak)
3781 3781 Duplicitní body na železnici (railway)
3782 3782 Železniční plocha
3783 3783 Číselný rozsah byl překročen
3784 3784 -----
3785 3785 Velikost rastru: {0}
3786 3786 Surová GPS data
3787 3787 Upozornění
3788 3788 Chyba při čtení!
3789 3789 Načíst fotografie...
3790 3790 Číst verzi protokolu
3791 3791 Načítání sady změn {0}...
3792 3792 Načítání sad změn...
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 Načítání rodičů ''{0}''
3796 3796 Získávám informace o uživateli ...
3797 3797 Čtu {0}...
3798 3798 Přečti si
3799 3799 Skutečné jméno
3800 3800 Opravdu uzavřít?
3801 3801 Opravdu smazat výběr z relace {0}?
3802 3802 Záznam
3803 3803 Nahrávací studio
3804 3804 Rekreační plocha
3805 3805 Zaměřený obrázek...
3806 3806 Recyklační stanoviště
3807 3807 Červená:
3808 3808 Zrušit vrácení
3809 3809 Vrátit zpět poslední vrácenou akci
3810 3810 Znovu provést vybraný příkaz a všechny dřívější
3811 3811 Číslo
3812 3812 Číslo nástupiště
3813 3813 Referenční číslo
3814 3814 Číslo záchodu
3815 3815 -----
3816 3816 Odkazováno z:
3817 3817 Odkazuje na
3818 3818 Obnovit
3819 3819 Kraj
3820 3820 Zamítnout konflikty a uložit
3821 3821 Vztah
3822 3822 Relace...
3823 3823 Editor relací: Stáhnout členy
3824 3824 Editor relací: Posun dolů
3825 3825 Editor relací: Posun nahoru
3826 3826 Editor relací: Odstranit
3827 3827 Editor relací: Odstranit vybrané
3828 3828 Editor relací: Obrátit
3829 3829 Editor relací: Třídění
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 Kontrola relací:
3834 3834 Relace je smazána
3835 3835 Relace je prázdná
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Neznámý typ relace
3839 3839 -----
3840 3840 Relace {0}
3841 3841 Relace: vybraná
3842 3842 Relace: {0}
3843 3843 Relace
3844 3844 -----
3845 3845 Relace: {0}
3846 3846 Pusťte myší tlačítko k vybrání obejktů v obdélníku
3847 3847 Uvolněte tlačítko myši pro ukončení pohybu. Ctrl sloučí s nejbližším uzlem.
3848 3848 Pusťte myší tlačítko k zastavení otaáčení
3849 3849 Pusťe tlačítko myši pro ukončení změny velikosti
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Náboženství
3853 3853 Znovu načíst
3854 3854 Znovu nahrát vybrané objekty a obnovit seznam.
3855 3855 Znovu nahrát chybné dlaždice
3856 3856 Znovu nahrát ze souboru
3857 3857 Znovu načíst aktuální stránku nápovědy
3858 3858 Znovu nahrát historii ze serveru
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 Znovu načíst seznam dostupných stylů z ''{0}''
3862 3862 Vzdálené ovládání
3863 3863 Vzdálené ovládání bylo požádáno o vytvoření nového uzlu.
3864 3864 Vzdálené ovládání bylo požádáno o import dat z následujícího URL:
3865 3865 Vzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání vrstvy leteckých snímků z následující adresy:
3866 3866 Vzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání dat z API.
3867 3867 Vzdálené ovládání bylo požádáno o oznámení verze protokolu. To umožní webovým stránkám stránkám detekovat běžící JOSM.
3868 3868 -----
3869 3869 Odstranit
3870 3870 Odstranit video
3871 3871 Odstranit "{0}" pro uzel ''{1}''
3872 3872 Odstranit "{0}" pro relaci ''{1}''
3873 3873 Odstranit "{0}" pro cestu ''{1}''
3874 3874 Odstranit "{0}" pro {1} objekt(ů)
3875 3875 Odebrat tagy pro adresy
3876 3876 Odstranit všechny tagy adresy
3877 3877 -----
3878 3878 Odstranit smazané členy a uložit
3879 3879 Odstranit z cache
3880 3880 Odstranit uzel ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
3881 3881 Odstranit objekty větší než
3882 3882 Odstranit objekty menší než
3883 3883 Odstranit souběžné čáry
3884 3884 Odebrat fotografii z vrstvy
3885 3885 Odstranit relaci ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
3886 3886 Odstranit tagy z vnitřních cest
3887 3887 -----
3888 3888 Odstranit vybrané záložky
3889 3889 Odstranit vybrané členy z relace
3890 3890 -----
3891 3891 Odstranit vybrané sady změn z lokální cache
3892 3892 Odstranit vybrané položky ze seznamu slučovaných elementů
3893 3893 Odstranit vybrané cesty pro ikony
3894 3894 -----
3895 3895 Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivních
3896 3896 Odstranit, vyčistit relaci
3897 3897 Odstranit tohoto člena z relace
3898 3898 Odstranit cestu ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
3899 3899 Prvek odstraněn z relací
3900 3900 Odstraněny duplicitní body
3901 3901 -----
3902 3902 Odstraní tagy související s adresami z objektu.
3903 3903 -----
3904 3904 Smaže člena s rolí ''from''
3905 3905 Smaže člena s rolí ''to''
3906 3906 Odstraňuji zastaralé pluginy...
3907 3907 Odstraňuji duplicitní uzly...
3908 3908 Odstraňuji velké objekty
3909 3909 Odstraňuji souběžné segmenty
3910 3910 Odstraňování odkazu z relace {0}
3911 3911 Odstraňuji malé objekty
3912 3912 Odstraňuji neudržované pluginy...
3913 3913 Přejmenovat soubor
3914 3914 Přejmenovat soubor "{0}" na
3915 3915 Přejmenovat vrstvu
3916 3916 Přejmenovat vybranou záložku
3917 3917 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika, ...). Cesty musí být definovány v souboru routes.xml v adresáři pluginů.
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 Půjčovna
3921 3921 Opravna
3922 3922 -----
3923 3923 Zaměňte "{0}" za "{1}" pro
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 Nahradit původní pozadí pozadím nastaveným v JOSM.
3927 3927 Nahradit původní bílé pozadí barvou pozadí nastavenou v nastavení JOSM.
3928 3928 -----
3929 3929 Nahlásit chybu
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 Požadavek selhal
3933 3933 -----
3934 3934 Detaily požadavku: {0}
3935 3935 Požadován poplatek
3936 3936 -----
3937 3937 Umělá vodní nádrž
3938 3938 -----
3939 3939 Vymazat cookie
3940 3940 Zrušit současné měření a smazat měřící cestu.
3941 3941 -----
3942 3942 Nastavit výchozí hodnoty
3943 3943 Obnovit výchozí hodnotu
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 Místní komunikace (ulice)
3950 3950 Obytná plocha
3951 3951 Změnit velkost appletu (formát: ŠÍŘKAxVÝŠKA)
3952 3952 Rozlišení dlaždic Landsat (pixelů na stupeň)
3953 3953 Rozlišení dlaždic Landsatu, měřeno v pixelech na stupeň. Výchozí hodnota 4000.
3954 3954 Vyřešit
3955 3955 Vyřešit konflikty
3956 3956 Vyřešit konflikty pro ''{0}''
3957 3957 Vyřešení konfliktu v souřadnicích pro {0}
3958 3958 Vyřešení konfliktu ve stavu smazání pro {0}
3959 3959 Vyřešit konflikty v seznamu členů relace {0}
3960 3960 Vyřešit konflikty v seznamu bodů cesty {0}
3961 3961 Vyřešit konflikty.
3962 3962 Vyřešit konflikt verzí pro uzel {0}
3963 3963 Vyřešit konflikt verzí pro relaci {0}
3964 3964 Vyřešit konflikt verzí pro cestu {0}
3965 3965 Vyřešení {0} konfliktů tagů v uzlu {1}
3966 3966 Vyřešení {0} konfliktů tagů v relaci {1}
3967 3967 Vyřešení {0} konfliktů tagů v cestě {1}
3968 3968 Surovina
3969 3969 Odpočinková zóna
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 Restaurace
3973 3973 Obnovit
3974 3974 -----
3975 3975 Obnovování souborů
3976 3976 Omezení
3977 3977 Obchody
3978 3978 Opěrná zeď
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 Získávám informace o uživateli...
3988 3988 Návrat k předchozímu dialogu a vložení podrobnějšího komentáře
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 Reunion RGR92 cache soubor (.UTM4)
3992 3992 -----
3993 3993 Obrátit
3994 3994 Obrátit řadu domů
3995 3995 Otočit cesty
3996 3996 Obrátit řadu domů
3997 3997 Obrátit řadu domů
3998 3998 Otočit a zkombinovat
3999 3999 Obrácené stupně šedi (pro černá pozadí)
4000 4000 Obrátit cestu
4001 4001 Otočit směr všech zvolených cest
4002 4002 Obrátí pořadí členů relace
4003 4003 Otočit směr cesty
4004 4004 Otočit cesty
4005 4005 Obrácená pobřežní linie
4006 4006 Obrácené pobřeží: země není na levé straně
4007 4007 Obrácená země: země není na levé straně
4008 4008 Obrácená vodní cesta: země není na levé straně
4009 4009 Obrátit domovní čísla na řadě domů
4010 4010 Vrátit zpět
4011 4011 Vrátit zpět sadu změn
4012 4012 Vrátit zpět sadu změn #{0}
4013 4013 Vrátit zpět celou sadu změn
4014 4014 Vrátit zpět výběr a obnovit smazané objekty
4015 4015 Vrátit zpět pouze výběr
4016 4016 Vracení změn
4017 4017 Vracím zpět...
4018 4018 Opravit
4019 4019 Revize
4020 4020 Jízda na koni
4021 4021 Řeka
4022 4022 Břeh řeky
4023 4023 Cesta (neznámý typ)
4024 4024 Silniční omezení
4025 4025 -----
4026 4026 Značky - sada A
4027 4027 Značky - sada B
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 Problém při kontrole rolí
4032 4032 -----
4033 4033 Role {0} chybí
4034 4034 Role {0} neznáma
4035 4035 -----
4036 4036 Role v relaci odkazující na
4037 4037 Otočit o 180°
4038 4038 Otočit o 270°
4039 4039 Otočit o 90°
4040 4040 -----
4041 4041 Otočit obrázek vlevo
4042 4042 Otočit obrázek vpravo
4043 4043 Otočit vlevo
4044 4044 Otočit vpravo
4045 4045 Kruhový objezd
4046 4046 Trasa
4047 4047 Síť cest
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 Typ trasy
4051 4051 Trasy zobrazeny pro:
4052 4052 Navigace
4053 4053 Nastavení pluginu routing
4054 4054 Rugbyová liga
4055 4055 Svaz rugby
4056 4056 Zřícenina
4057 4057 Znovu spustit kroky automatické autorizace
4058 4058 Spouštím aproximaci Douglas-Peucker...
4059 4059 -----
4060 4060 Spouštím aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
4061 4061 Spouštím test {0}
4062 4062 Spouštím redukci vertexů...
4063 4063 Přistávací dráha (runway)
4064 4064 SAC klasifikace
4065 4065 SIM-karty
4066 4066 SPOTMaps (Francie)
4067 4067 SVG kresba (*.svg)
4068 4068 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Švédsko)
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 Prodej
4072 4072 Výpadová brána (v opevnění)
4073 4073 Sytost:
4074 4074 -----
4075 4075 Uložit
4076 4076 Uložit přístupový token do předvoleb
4077 4077 Uložit přístupový token do nastavení
4078 4078 Uložit jako...
4079 4079 Uložit GPX soubor
4080 4080 Uložit do:
4081 4081 Ulož vrstvu
4082 4082 Uložit OSM soubor
4083 4083 -----
4084 4084 Uložit soubor s podpisy
4085 4085 Uložit WMS vrstvu
4086 4086 Uložit WMS vrstvu do souboru
4087 4087 -----
4088 4088 Přesto uložit
4089 4089 Uložit jako...
4090 4090 Uložit zachycená data do souboru každou minutu
4091 4091 Uložit do:
4092 4092 Uložit vybraný soubor.
4093 4093 Uložit styl ''{0}'' jako ''{1}''
4094 4094 Uložit aktuální data do nového souboru
4095 4095 Uložit aktuální data.
4096 4096 Uložit nastavení a zavřít dialog
4097 4097 Uložit zákaz odbočení bez ohledu na chyby a/nebo varování
4098 4098 Uložit do nastavení
4099 4099 Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)
4100 4100 Uložit/nahrát na server a smazat
4101 4101 Uložit/nahrát na server a skončit
4102 4102 Uložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 Ukládám vrstvu do ''{0}'' ...
4106 4106 Ukládám do souboru.
4107 4107 Měřítko
4108 4108 Měřítko:
4109 4109 Skenovaná mapa ...
4110 4110 Prohledávám adresář {0}
4111 4111 Základní škola
4112 4112 Kovový šrot
4113 4113 Suťoviště
4114 4114 Podrost
4115 4115 -----
4116 4116 Mořské plody
4117 4117 Hledat
4118 4118 -----
4119 4119 Hledat ...
4120 4120 -----
4121 4121 Vyhledávaný výraz je neplatný: \n\n {0}
4122 4122 Hledat objekty
4123 4123 Hledat objekty.
4124 4124 Hledat ve značkách (tags)
4125 4125 Najít předvolbu
4126 4126 Najít předvolby
4127 4127 Hledaný řetězec:
4128 4128 Hledat...
4129 4129 Hledat:
4130 4130 Hledání:
4131 4131 Vyhledávám
4132 4132 Druhé jméno
4133 4133 Silnice 2. třídy
4134 4134 Druhý modifikátor:
4135 4135 Sekundy: {0}
4136 4136 Bezpečnostní vyjímka
4137 4137 Podívejte se na Wiki pro ostatní capacity:[types]=*.
4138 4138 Moře, řeky, bazény.
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 Segmenty
4142 4142 Stezka pro pěší a cyklisty - dělená
4143 4143 Výběr: Rel.:{0} / Cest:{1} / Uzlů:{2}
4144 4144 Vybrat
4145 4145 Vybrat vše
4146 4146 Vybrat Feuille
4147 4147 Vybrat uzly cesty
4148 4148 Vyberte klíč k podpisu
4149 4149 Vyberte sekvenci nevětvících se spojených cest
4150 4150 Vyberte podepisovací klíč z vašeho souboru klíčů:
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 Vyberte algoritmus:
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 Vybrat všechny uzly zvolené cesty.
4158 4158 Vybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změn
4159 4159 Vybrat všechny nesmazané objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.
4160 4160 Vyberte otevřenou sadu změn
4161 4161 Vybrat a zavřít
4162 4162 -----
4163 4163 Vybrat sady změn v závislosti na datu vytvoření nebo uzavření
4164 4164 Vybrat sady změn v závislosti na stavu otevřená/uzavřená
4165 4165 Vybrat sady změn patřící specifickým uživatelům
4166 4166 Vybrat commune
4167 4167 Vyberte buď:
4168 4168 Vyberte soubor
4169 4169 -----
4170 4170 Vyberte, pokud se mají data přidat do nové vrstvy
4171 4171 Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy
4172 4172 Vybrat, jestli se odkazovače objektu stáhnou také
4173 4173 Vyberte vrstvu leteckých snímků
4174 4174 -----
4175 4175 Vybrat ve vrstvě
4176 4176 Vyberte v seznamu relací
4177 4177 Vyberat neúplné adresy
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 Vybrat členy
4183 4183 -----
4184 4184 Vybrat uzel pod kurzorem.
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 Vybrat objekty vložené tímto uživatelem
4188 4188 Vybrat objekty k nahrání na server
4189 4189 Vybrat pouze sady změn odpovídající specifické oblasti mapy
4190 4190 Vybrat projekci...
4191 4191 Vybrat relaci
4192 4192 Vyberte relaci v hlavním výběru.
4193 4193 Vybrat relaci v seznamu relací.
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 Vybrat cílovou vrstvu
4197 4197 Vybrat odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě
4198 4198 Vybrat členy všech vybraných relací
4199 4199 -----
4200 4200 Vyberte typy vozidel na které se dopravní omezení <strong>NE</strong>aplikuje.
4201 4201 Vybrat tento zákaz odbočení
4202 4202 Vybrat pro zavření sady změn po následujícím nahrání
4203 4203 Vybrat pro stažení GPS tras ve vybrané oblasti.
4204 4204 Vybrat ke stažení dat z OSM ve vybrané oblasti.
4205 4205 Vyberte pro udělení práv pro JOSM stahovat vaše soukromé GPS trasy do JOSM vrstev
4206 4206 Vyberte pro udělení práv pro JOSM číst preference ze serveru
4207 4207 Vyberte pro udělení práv pro JOSM nahrávat GPS trasy vaším jménem
4208 4208 Vyberte pro udělení práv pro JOSM nahrávat mapová data vaším jménem
4209 4209 Vyberte pro udělení práv pro JOSM zapisovat preference na server
4210 4210 Vybrat vrstvu ''{0}'' k nahrání na server ''{1}''
4211 4211 Vybere základní autentizací pomocí HTTP a uživatelského jména a hesla (bez šifrování)
4212 4212 Vybere OAuth jako autentizační mechanismus
4213 4213 Vybrat svě cesty se společným bodem.
4214 4214 Vybrat dvě cesty a bod
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 Vybrat, přesouvat, měnit velikost a otáčet objekty
4218 4218 Vybrané adresy
4219 4219 Vybrané prvky nelze uspořádat do pravých úhlů
4220 4220 Vybraná ulice
4221 4221 -----
4222 4222 Vybrané položky:
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 Zvolená trasa: {0}
4227 4227 -----
4228 4228 Výběr
4229 4229 Plocha výběru
4230 4230 Délka výběru
4231 4231 Prázdný výběr
4232 4232 Výběr musí obsahovat pouze cesty a body
4233 4233 Vybrány nevhodné objekty!
4234 4234 Výběr:
4235 4235 Výběr: {0}
4236 4236 Vyberat všechny adresy s neúplnými údaji.
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 Cesty protínající seba sama
4240 4240 Polo-automatická
4241 4241 Oddělit vrstvu
4242 4242 Oddělovač
4243 4243 Sekvence
4244 4244 Pro id {0} server odpověděl kódem 404. Přeskakuji.
4245 4245 -----
4246 4246 Účelová komunikace
4247 4247 URL služby
4248 4248 Služby motoristům (odpočívadla)
4249 4249 Služby:
4250 4250 Typ účelové komunikace
4251 4251 -----
4252 4252 Nastavit záložku WMS
4253 4253 Nastavení průhlednosti WMS vrstvy. Vpravo je neprůhledné, vlevo průhledné.
4254 4254 Nastavení nového místa pro další požadavek
4255 4255 Nastavit vše na výchozí hodnoty
4256 4256 Nastavit průhledné pozadí.
4257 4257 Nastavit rozměry budov
4258 4258 -----
4259 4259 Nastavit jméno ulice
4260 4260 Nastavit příznak ''upraveno'' pro bod {0}
4261 4261 Nastavit příznak ''upraveno'' pro relaci {0}
4262 4262 Nastavit příznak ''upraveno'' pro cestu {0}
4263 4263 -----
4264 4264 Nastavit aktuální výběr na seznam vybraných relací
4265 4265 Nastavit jazyk
4266 4266 Nastavit délku smučky kolem bodu
4267 4267 Nastavit délku skoku
4268 4268 -----
4269 4269 Nastavit na výchozí hodnotu
4270 4270 -----
4271 4271 Nastavit šířku budovy
4272 4272 -----
4273 4273 Nastavit {0}={1} pro uzel ''{2}''
4274 4274 Nastavit {0}={1} pro relaci ''{2}''
4275 4275 Nastavit {0}={1} pro cestu ''{2}''
4276 4276 Nastavit {0}={1} pro {2} objekt(ů)
4277 4277 Nastaví roli pro vybrané členy
4278 4278 Ruční nastavení. Používejte s opatrností!
4279 4279 Nastavuji výchozí hodnoty
4280 4280 Nastavení klávesové zkratky ''{0}'' pro akci ''{1}'' ({2}) selhalo,\nprotože tato zkratka se již používá pro akci ''{3}'' ({4}).\n\n
4281 4281 Nastavení
4282 4282 Nastavení pro přehrávání zvuků a zvukové značky.
4283 4283 Nastavení projekce mapy a interpretace dat.
4284 4284 Nastavení pro vzdálené ovládání
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 Carsharing (sdílené vlastnictví vozidel)
4288 4288 Doostření (vyžaduje znovupřidání vrstvy):
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 Přístřešek
4292 4292 Posunout všechny trasy na východ (stupňů)
4293 4293 Posunout všechny trasy na sever (stupňů)
4294 4294 Loďstvo
4295 4295 Obuv
4296 4296 Střelba
4297 4297 Nakupování
4298 4298 Obchody
4299 4299 Krátká popiska: {0}
4300 4300 Klávesová zkratka
4301 4301 Nastavení klávesových zkratek
4302 4302 Nejkratší
4303 4303 Má se uložit?
4304 4304 Chcete plugin zakázat ?
4305 4305 Má se nahrát?
4306 4306 Zobrazit
4307 4307 Zobrazit hranice
4308 4308 Zobrazovat GPS data.
4309 4309 Zobrazit zprávu o stavu
4310 4310 Zobrazit text/ikony
4311 4311 Zobrazovat náhledy obrázků v mapě
4312 4312 -----
4313 4313 Zobrazit všechny dostupné podpisy pro zvolený atribut.
4314 4314 Zobrazit sadu změn {0}
4315 4315 -----
4316 4316 Zobrazit dialog s nekompletními adresami
4317 4317 -----
4318 4318 Zobrazit informace o pomoci
4319 4319 Zobrazit historii
4320 4320 Zobrazit nekompletní adresy
4321 4321 Zobrazit informace
4322 4322 Zobrazovat informační zprávy při nahrávání.
4323 4323 -----
4324 4324 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků
4325 4325 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků, pokud jsou dostupné
4326 4326 Zobrazit další obrázek
4327 4327 Zobrazovat ID objektů v seznamech
4328 4328 Zobrazit pouze aplikovatelné na výběr
4329 4329 Zobrazit nebo skrýt menu Zvuk v menu hlavní nabídky.
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 Zobrazovat při startu úvodní obrazovku
4333 4333 Zobrazit zprávu o stavu s užitečnými informacemi, které se mohou přiložit k chybovému hlášení
4334 4334 Zobrazit titulky ve videu
4335 4335 Zobrazit přehled po importu
4336 4336 Zobrazit pouze tagy s konfliktem
4337 4337 Zobrazit pouze tagy s více hodnotami
4338 4338 Zobrazit cíl
4339 4339 Zobrazovat informační testy v oknech kontroly nahrávání.
4340 4340 -----
4341 4341 Zobrazí tuto nápovědu
4342 4342 Zobrazit/Skrýt
4343 4343 Zobrazený areál
4344 4344 Zobrazen barometrický tlak
4345 4345 Zobrazeno datum
4346 4346 -----
4347 4347 Zobrazit výškový profil
4348 4348 Zobrazena vlkhost vzduchu
4349 4349 Zobrazena teplota
4350 4350 -----
4351 4351 Sicily - Itálie
4352 4352 Podepsat
4353 4353 -----
4354 4354 Soubory s podpisy
4355 4355 Informace o podpisu
4356 4356 Podepsáno
4357 4357 -----
4358 4358 Podepisování přerušeno!
4359 4359 Cesty s podobnými jmény
4360 4360 -----
4361 4361 Zjednodušit plochu
4362 4362 Zjednodušit cestu
4363 4363 Zjednodušit všechny vybrané cesty
4364 4364 -----
4365 4365 Zjednodušit cesty?
4366 4366 Jednoduchá konverze oblasti(area) do multipolygonu.
4367 4367 Simuluje kliknutí pokud uděláte malý a krátký pohyb. Užitečné pro tablety, pokud máte problémy, stačí kliknout na tablet bez pohybu myší (obecný Java - tablet problém).
4368 4368 Souběžných připojení
4369 4369 Jedna barva (může být nastavena pro pojmenované vrstvy)
4370 4370 Jednotlivé prvky
4371 4371 Jednotlivé segmenty
4372 4372 Velikost
4373 4373 Velikost dlaždic Landsat (pixelů)
4374 4374 Velikost jedné dlaždice z Landsatu, v pixelech. Výchozí hodnota 2000.
4375 4375 -----
4376 4376 Bruslení
4377 4377 Lyže
4378 4378 Lyžování
4379 4379 Přeskočit stahování
4380 4380 Přeskočit stahování
4381 4381 Vynechat aktualizaci
4382 4382 -----
4383 4383 Přeskakuji aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
4384 4384 Aktuální mapa
4385 4385 Skluz v loděnici
4386 4386 Pomaleji
4387 4387 Kuřáci
4388 4388 Vyhlazené mapy (antialiasing)
4389 4389 -----
4390 4390 Sněžný skůtr
4391 4391 Fotbal
4392 4392 Jemně
4393 4393 Některé objekty byly modifikovány.<br> Pokud chcete tyto změny zahodit, pokračujte.</html>
4394 4394 Některé z cest byly prvky relací, které byly změněny. Prosíme, ověřte, zda tímto nedošlo ke vzniku chyb.
4395 4395 Některé značky, které byly příliš daleko od trasy k rozumnému odhadu času, byly vynechány.
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 Je mi líto. Neumím zpracovat multipolygon relace s více vnějšími cestami.
4402 4402 Je mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je zároveň vnitřní a vnější v multipolygon relacích.
4403 4403 Je mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je vnitřní ve více multipolygon relacích.
4404 4404 Je mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je vnější ve více multipolygon relacích.
4405 4405 Řadit
4406 4406 Setřídit nabídku s přednastaveními
4407 4407 Seřadit členy relace
4408 4408 Zdroj
4409 4409 Zdrojový text
4410 4410 Jih
4411 4411 Místa pro vozíčkáře
4412 4412 Místa pro rodiče
4413 4413 Místa pro ženy
4414 4414 -----
4415 4415 Rychlost
4416 4416 Rychlost (Km/h)
4417 4417 Rychlostní radar
4418 4418 Jednosměrné hroty
4419 4419 Rozdělit objekt
4420 4420 Rozdělit cestu
4421 4421 Rozdělit cestu zvoleným uzlem
4422 4422 Rozdělit objekt ve zvolených uzlech.
4423 4423 Rozdělit oblast
4424 4424 Rozdělit teď
4425 4425 -----
4426 4426 Rozdělit cestu {0} do {1} částí
4427 4427 Rozdělení cest do kusů
4428 4428 Rozdělit oblast pomocí neotagované cesty
4429 4429 Sponzor
4430 4430 -----
4431 4431 Sport (míčové hry)
4432 4432 Sportovní zařízení
4433 4433 Sportovní potřeby
4434 4434 Sportovní centrum
4435 4435 Pramen
4436 4436 Stadion
4437 4437 Standardní unixová geometrie okna
4438 4438 Počet hvězdiček
4439 4439 Začít hledání
4440 4440 Začít upravování
4441 4441 Začínám stahování
4442 4442 Začít stahování dat
4443 4443 Začít novou cestu od posledního uzlu.
4444 4444 -----
4445 4445 Začít obnovování
4446 4446 Počáteční #:
4447 4447 Počáteční písmeno musí být menší než koncové písmeno
4448 4448 Počáteční číslo adresy musí být menší než koncové císlo
4449 4449 Počáteční a koncové číslo musí být pro abecední adresy stejné
4450 4450 Začínam prohledávat adresář
4451 4451 Zkusím nový pokus, {0} z {1}, během {2} sekund ...
4452 4452 Zahajuji pokus {0} z {1}.
4453 4453 Začínám nahrávat po částech...
4454 4454 Začínám nahrávat vše v jednom požadavku ...
4455 4455 Začínám nahrávat s jedním požadavkem na objekt ...
4456 4456 Země
4457 4457 Stát:
4458 4458 Papírnictví
4459 4459 -----
4460 4460 Stav
4461 4461 Zpráva o stavu
4462 4462 Schody
4463 4463 -----
4464 4464 Schůdky přes ohrazení
4465 4465 -----
4466 4466 Zastávky
4467 4467 Potok
4468 4468 Ulice
4469 4469 Lampa
4470 4470 Ulice:
4471 4471 Ulice
4472 4472 Jméno ulice:
4473 4473 Uliční a silniční síť
4474 4474 Ulice NRW Geofabrik.de
4475 4475 Síla v bitech:
4476 4476 Silně
4477 4477 -----
4478 4478 Styly pro vnější cesty jsou různé
4479 4479 Styl momentálně aktivní?
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 Přidat filtr
4483 4483 Titulky
4484 4484 Městský obvod, nebo městská část
4485 4485 Metro
4486 4486 Vchod do metra
4487 4487 -----
4488 4488 Úspěch
4489 4489 Úspěšně otevřená sada změn {0}
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 Umístění
4494 4494 Poskytuje živý GPS vstup (pohybující se bod). Připojuje se k serveru gpsd.
4495 4495 Podporované zdroje k překreslování:
4496 4496 Podporované formáty obrázků
4497 4497 Podpora stahování rozčtvercovaných nascanovaných map z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rané fázi vývoje a může obsahovat chyby.
4498 4498 Povrch
4499 4499 Sledovací kamera
4500 4500 -----
4501 4501 Triangulační bod
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 Plugin SurveyorPlugin potřebuje ke své činnosti plugin LiveGpsPlugin, který nebyl nalezen!
4506 4506 -----
4507 4507 Plavání
4508 4508 Švýcarský Grid
4509 4509 Přepnout na nový openstreetbugs server?
4510 4510 Přepnout do režimu offline
4511 4511 Přepnout do režimu online
4512 4512 Popis symbolu
4513 4513 Symboly, jako křesťanské kríže.
4514 4514 -----
4515 4515 Synchronizovat video s touto GPS stopou
4516 4516 Synchronizovat audio
4517 4517 Synchronizovat celý dataset
4518 4518 Synchronizovat pouze bod {0}
4519 4519 Syncronizovat pouze relaci {0}
4520 4520 Synchronizovat čas z fotografie GPS přijímače
4521 4521 Synchronizovat pouze cestu {0}
4522 4522 Systém měr
4523 4523 T1 - turistická cesta
4524 4524 T2 - horská turistická cesta
4525 4525 T3 - obtížná, nekrytá turistická cesta
4526 4526 T4 - obtížná, nekrytá, prudká horská cesta
4527 4527 T5 - obtížná horská cesta s lezením
4528 4528 T6 - nebezpečná horská cesta s lezením
4529 4529 TCX Soubory (*.tcx)
4530 4530 -----
4531 4531 Nastavení TMS
4532 4532 -----
4533 4533 Stolní tenis (ping-pong)
4534 4534 Hmatová dlažba
4535 4535 -----
4536 4536 soubor tagů neobsahuje zvolenou hodnotu ''{0}''
4537 4537 Klíč obsahuje znak s kódem menším než 0x20
4538 4538 Délka klíče je větší, než je povoleno
4539 4539 -----
4540 4540 Hodnota tagu obsahuje znak s kódem menším než 0x20
4541 4541 Délka hodnoty tagu je větší, než je povoleno
4542 4542 Tagovat cesty jako
4543 4543 Označit cesty tagem water, coastline, land nebo bez tagu. Výchozí hodnota je water.
4544 4544 zdroj TagCheckeru
4545 4545 Tester předvoleb značení
4546 4546 Přednastavení tagů
4547 4547 Značky
4548 4548 Tagy (oddělené čárkou)
4549 4549 Značky a Členové
4550 4550 Tagy z uzlů
4551 4551 Tagy z relací
4552 4552 Tagy z cest
4553 4553 Značky sady změn {0}
4554 4554 Tagy nové sady změn
4555 4555 Klíče s prázdnými hodnotami
4556 4556 Krejčí
4557 4557 Vzít X a Y ze zvoleného uzlu
4558 4558 Vzít pouze prvních X cest
4559 4559 -----
4560 4560 Soubory TangoGPS (*.log)
4561 4561 Import TangoGPS selhal!
4562 4562 Import TangoGPS úspěšný
4563 4563 Stanoviště taxi
4564 4564 Pojížděcí dráha (taxiway)
4565 4565 Telefon
4566 4566 Telefonní karty
4567 4567 Tenis
4568 4568 Stany povoleny
4569 4569 Terminál
4570 4570 Řada domů
4571 4571 Řada budov
4572 4572 -----
4573 4573 Silnice 3. třídy
4574 4574 Třetí modifikátor:
4575 4575 -----
4576 4576 Otestovat přístupový token
4577 4577 Test selhal
4578 4578 Test selhal: nelze přečíst čas modifikace.
4579 4579 Test selhal: nelze zapsat čas modifikace.
4580 4580 Otestovat API URL
4581 4581 Test {0}/{1}: Spouští se {2}
4582 4582 Testuji přístupový token služby OAuth
4583 4583 Testuji OSM API URL ''{0}''
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 URL API je platné.
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 OSM server ''{0}'' reportoval špatný požadavek.<br>
4594 4594 PDF soubor musí mít právě jednu stránku.
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.
4602 4602 Oblast kterou chcete stáhnout je příliš rozsáhlá nebo obsahuje příliš mnoho prvků.<br>Vyberte menší oblast nebo použijte exportované soubory poskytované komunitou OSM.
4603 4603 Tato sada změn <strong>zůstane</strong> po nahrání <strong>otevřena</strong>
4604 4604 Sada změn bude po nahrání na server <strong>uzavřena</strong>.
4605 4605 Data ve schránce nejsou obrázek
4606 4606 Obsah této sady změn ještě nebyl stáhnut.
4607 4607 Kopírovaná data obsahují nekompletní objekty. Nekompletní objekty nebudou vloženy. Přejete si vložit data bez nekompletních objektů?
4608 4608 Aktuální výběr není možno použít pro rozdělení - není vybrán žádný bod.
4609 4609 Tento výběr nemůže být použit k rozdělení.
4610 4610 Tento výběr nelze použít pro oddělení uzlů
4611 4611 -----
4612 4612 Současná hodnota není platné URL
4613 4613 Aktuální hodnota nemůže být ID sady změn. Zadejte prosím celé číslo > 0
4614 4614 -----
4615 4615 Zadaná hodnota není adresou dlaždice
4616 4616 Zadaná hodnota není identifikátorem dlaždice pro zvolenou úroveň přiblížení
4617 4617 Výchozí předvolba pro JOSM
4618 4618 Dokument neobsahuje žádná data.
4619 4619 Následující závislé objekty budou vyčištěny<br> navíc ke zvoleným objektům:
4620 4620 Během hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}
4621 4621 -----
4622 4622 Zeměpisná šířka na místě kurzoru myši.
4623 4623 Zeměpisná délka na místě kurzoru myši.
4624 4624 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
4625 4625 Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněny
4626 4626 Délka nového nakresleného segmentu trasy.
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 Označené toky nejsou křižovatky:
4630 4630 -----
4631 4631 Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
4632 4632 Sloučená datová sada nebude obsahovat tag s klíčem {0}
4633 4633 Jméno objektu na místě kurzoru myši.
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 Heslo nemůže být prázdné. Zadejte vaše heslo pro OSM
4637 4637 Soubor pluginu ''{0}'' neobsahuje Manifest.
4638 4638 Plugin byl odstraněn z konfigurace. Restartujte JOSM k jeho odstranění z programu.
4639 4639 Projekce ''{0}'' v URL a současná projekce ''{1}'' jsou jiné.\nToto může vést ke špatným souřadnicím.
4640 4640 Projekce {0} nemohla být aktivována. Používam Mercator.
4641 4641 Proxy server nebude použit.
4642 4642 -----
4643 4643 Regulární výraz "{0}" má chybu na pozici {1}, celá chyba:\n\n{2}
4644 4644 Regulární výraz "{0}" měl chybu při parsování, plná chyba:\n\n{1}
4645 4645 Vzdálené ovládání umožňuje kontrolovat JOSM z ostatních aplikací, např. z prohlížeče.
4646 4646 Požadovaná plocha je příliš velká. Přibližte pohled nebo změňte rozlišení.
4647 4647 Povinný tag <tt>{0}={1}</tt> chybí.
4648 4648 Zvolená GPX trasa neobsahuje časové údaje. Zvolte, prosím, jinou.
4649 4649 Zvolená oblast nemůže být rozdělena, protože je členem relace.\nOdstraňte oblast z relace před rozdělením.
4650 4650 Zvolené uzly nemohou být po sobě těsně následující uzly v objektu.
4651 4651 Zvolené uzly nesdílejí stejnou cestu.
4652 4652 Zvolené fotografie neobsahují informace o čase.
4653 4653 Zvolená cesta není uzavřená.
4654 4654 Výběr obsahuje {0} cest. Jste si jistý že je chcete všechny zjednodušit?
4655 4655 Server odpověděl chybou s kódem {0}
4656 4656 -----
4657 4657 Server ohlásil uzavření aktuální sady změn.<br>Toto se nejčastěji stává při překročení maximálního počtu<br>of {0} objektů na serveru ''{1}''.
4658 4658 -----
4659 4659 Počáteční poloha se nachází mimo bbox
4660 4660 Řetězec ''{0}'' není platná hodnota pro reálné číslo (double).
4661 4661 -----
4662 4662 Plugin turnrestrictions umožňuje vytvářet a spravovat informace o pravidlech odbočování na křižovatkách v databázi OpenStreetMap
4663 4663 -----
4664 4664 Uživatelské jméno nemůže být prázdné. Zadejte vaše uživatelské jméno pro OSM
4665 4665 Viditelný výsek je buď příliš malý, nebo příliš velký pro stahování dat z OpenStreetBugs
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 Cesta nemůže být rozdělena ve zvolených bodech. (Tip: Zvolte body uprostřed cesty.)
4669 4669 -----
4670 4670 Cesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?
4671 4671 Divadlo
4672 4672 Cizí datová sada neobsahuje tag s klíčem {0}
4673 4673 Cizí verze
4674 4674 Cizí verze (serverová datová sada)
4675 4675 Cizí se sloučeným
4676 4676 Zábavní park
4677 4677 Momentálně nejsou žádné vrstvy leteckých snímků k upravení.
4678 4678 -----
4679 4679 Nejsou otevřené žádné sady změn
4680 4680 Nejsou vybrány žádne objekty k aktualizaci.
4681 4681 Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?
4682 4682 Cesty se protínají.
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě
4686 4686 Došlo k {0} konfliktům během importu.
4687 4687 Tato akce nebude mít klávesovou zkratku.\n\n
4688 4688 Toto může védst k náhodnému smazání uzlů.
4689 4689 Tato sada změn obsahuje objekty, které nejsou v aktuální datové sadě.\nJe třeba je nejdříve stáhnout. Chcete pokračovat?
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 Toto je až za koncem nahrávky
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.
4697 4697 Tato operace způsobí, že JOSM zapomene zvolené objekty.<br> Budou odstraněny z vrstvy, ale <i>nebudou</i> smazány<br> na serveru během nahrávání.
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 Tento plugin umožňuje zobrazit libovolný obrázek na pozadí editoru a ztotožnit jej s mapou.
4701 4701 Tento plugin kontroluje chyby klíčů a jejich hodnot.
4702 4702 Tento plugin kontroluje chyby v relacích.
4703 4703 Tento plugin přímo nahrává GPS trasy z aktivní vrstvy JOSM na openstreetmap.org.
4704 4704 Tento plugin zjednodušuje mapování a úpravy tras veřejné dopravy.
4705 4705 Tento test hledá neotagované uzly, které nejsou součástí žádné cesty.
4706 4706 Tento test hledá neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.
4707 4707 Tento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.
4708 4708 Tento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.
4709 4709 Tento test kontroluje na blízkost koncových uzlů cest k jiným cestám
4710 4710 Tento test kontroluje, jestli multipolygony jsou správné
4711 4711 Tento test kontroluje, jestli jsou zákazy odbočení platné
4712 4712 -----
4713 4713 Tento test kontroluje, jestli spojnice mezi dvěmi uzly není používána více, jak jednou cestou.
4714 4714 Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.
4715 4715 Tento test kontroluje, jestli dva body nejsou na přesně stejné pozici.
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 Tento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.
4719 4719 -----
4720 4720 Tento test kontroluje, jestli nemají uzly stejné jméno (mohou být duplikáty).
4721 4721 Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, jestli jsou skutečně uzavřené.
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 -----
4727 4727 Tato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.
4728 4728 Tyto body nejsou v kruhu. Přerušuji.
4729 4729 Automat na jízdenky
4730 4730 Čísla dlaždic
4731 4731 Adresa dlaždice:
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 Čas
4735 4735 -----
4736 4736 Časový interval
4737 4737 Časové pásmo:
4738 4738 Časová zóna: {0}
4739 4739 -----
4740 4740 Do ...
4741 4741 Aby se předešlo přetížení WMS katastru,\nimport budov je omezen na max. 1 km2.
4742 4742 Ke smazání
4743 4743 -----
4744 4744 Do:
4745 4745 Vypnout/Zapnout GPX linie
4746 4746 Přepínaní následování bodu
4747 4747 Přepnout drátový model
4748 4748 Přepnout celoobrazovkový pohled
4749 4749 Nastavení viditelnosti okna správce datových změn.
4750 4750 Přepnout viditelnost textu značek a ikon.
4751 4751 Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.
4752 4752 Přepnout: {0}
4753 4753 Zapnout/Vypnout globální nastavení ''{0}''.
4754 4754 Záchody
4755 4755 Token umožňuje omezený přístup
4756 4756 Tolerance není číslo
4757 4757 Poplatek
4758 4758 Mýtná budka
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 Nástroj: {0}
4762 4762 Panel nástrojů
4763 4763 Upravení panelu nástrojů
4764 4764 Nástroje
4765 4765 Nástroj pro tvorbu budov.
4766 4766 -----
4767 4767 Pravý horní (max) roh:
4768 4768 -----
4769 4769 Turistika
4770 4770 Věž
4771 4771 -----
4772 4772 Typ věže
4773 4773 Město
4774 4774 Radnice
4775 4775 Město {0} nenalezeno, nebo není dostupné\nnebo byla akce přerušena
4776 4776 Hračky
4777 4777 Trasovač
4778 4778 Tracer budov
4779 4779 Trasovač.
4780 4780 Trasuje budovy případně další polygony z České katastrální mapy (nebo i jinde), je třeba aby běžel TracerServer (.NET nebo Mono).
4781 4781 Stopování
4782 4782 Lesní/polní cesta (track)
4783 4783 Barvy tras a bodů
4784 4784 Trasovatelné (sdíleno pouze jako anonymní, uspořádané body s časovými údaji)
4785 4785 -----
4786 4786 Typ cesty
4787 4787 Zpomalovací retardér
4788 4788 Semafory
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 Tramvaj
4792 4792 Tramvajová zastávka
4793 4793 Chyba transformace: Minimální X musí být menší, než maximální
4794 4794 Chyba transformace: Minimální Y musí být menší, než maximální
4795 4795 Chyba transformace: Body jsou příliš blízko
4796 4796 Chyba transformace: Nepodporovaná orientace
4797 4797 Chyba transformace: Nepodporovaná varianta
4798 4798 Doprava
4799 4799 -----
4800 4800 Cestovní kancelář
4801 4801 Strom
4802 4802 -----
4803 4803 Čtyřproudá silnice
4804 4804 Čtyřproudá silnice - nájezd
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 Zkusit znovu
4808 4808 Zkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto pluginu, než ohlásíte chybu.
4809 4809 Út-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
4810 4810 -----
4811 4811 Tunel
4812 4812 Začátek tunelu
4813 4813 -----
4814 4814 Zákazy odbočení
4815 4815 Zákaz odbočení
4816 4816 Vypnout nebo zapnout zvolené styly
4817 4817 Obratiště
4818 4818 Rožšířené místo pro otáčení lodí
4819 4819 Zákaz odbočení
4820 4820 -----
4821 4821 Turniket
4822 4822 Točna
4823 4823 Typ
4824 4824 Jméno typu (UK)
4825 4825 Typ:
4826 4826 Typy
4827 4827 Pneuservis
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 NEZNÁMÝ
4832 4832 -----
4833 4833 URL / Soubor:
4834 4834 -----
4835 4835 URL z www.openstreetmap.org (adresu můžete vložit do pole níže)
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 UTM Francie (DOM)
4842 4842 UTM Geodesický systém
4843 4843 Zóna UTM
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 Rozpojit cesty
4847 4847 Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již je
4848 4848 Nelze vytvořit adresář {0}, automatické ukládání bude vypnuté
4849 4849 Nelze vytvořit soubor {0}, bude použito jiné jméno souboru
4850 4850 Není možné vztvořit novou zvukovou značku
4851 4851 Nemohu smazat starý záložní soubor {0}
4852 4852 Nebyla nalezena knihovna JNA!
4853 4853 Nebyla nalezena nativní knihovna libvlc!
4854 4854 Nelze najít překlad pro jazyk {0}. Vracím se k {1}.
4855 4855 -----
4856 4856 Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0}\n
4857 4857 -----
4858 4858 Nelze rozpoznat šířku/délku
4859 4859 Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě
4860 4860 Silnice bez zařazení (mimo obec)
4861 4861 Neuzavřené cesty.
4862 4862 Neuzavřená cesta
4863 4863 Nespojená pobřežní linie
4864 4864 Nenapojené uzly bez fyzických tagů
4865 4865 Nespojené cesty.
4866 4866 Nerozhodnuto
4867 4867 Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno
4868 4868 Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic
4869 4869 Nerozhodnuto
4870 4870 Nedefinovaný element ''{0}'' nalezen ve vstupních datech. Přerušuji.
4871 4871 -----
4872 4872 Obnovit objekt
4873 4873 Obnovit objekt
4874 4874 Obnovit objekt podle id
4875 4875 Obnovit objekt...
4876 4876 Zpět
4877 4877 Zpět ortogonální tvar
4878 4878 Vrátit zpět přesun
4879 4879 Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané nody
4880 4880 -----
4881 4881 Vrátit poslední akci.
4882 4882 Vrátit vybraný příkaz a všechny pozdější
4883 4883 Vytrhnout panel
4884 4884 Neočekávaná výjimka
4885 4885 Neočakávaný XML element s názvem ''{0}''
4886 4886 -----
4887 4887 neočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''
4888 4888 -----
4889 4889 neočekávaný formát nové verze modifikovaného prvku ''{0}'', zadáno ''{1}''
4890 4890 -----
4891 4891 Neočekávaný symbol. Očekáváno {0}, nalezeno {1}
4892 4892 Neočekávaný token: {0}
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 Neočekávaná hodnota parametru "index". Zadáno {0}
4896 4896 Odblokovat
4897 4897 Odblokovat aktuání seznam slučovaných elementů
4898 4898 Nespojený uzel
4899 4899 -----
4900 4900 Vysoká škola
4901 4901 Neznámý
4902 4902 -----
4903 4903 Neznámá koncovka souboru: {0}
4904 4904 Neznámé jméno počítače
4905 4905 Neznámý stav problému
4906 4906 Neznámý formát logu
4907 4907 Neznámý typ členu
4908 4908 Neznámý režim {0}.
4909 4909 Neznámá, nebo nepodporovaná verze API. Nalezeno {0}
4910 4910 Neznámý prvek: {0}. Povolené hodnoty jsou bod, cesta nebo relace
4911 4911 -----
4912 4912 Neznámá role
4913 4913 -----
4914 4914 Neznámý typ: {0}
4915 4915 -----
4916 4916 Nepojmenovaná křižovatka
4917 4917 Nepojmenovaná neklasifikovaná silnice
4918 4918 Nepojmenované cesty
4919 4919 Neuspořádané pobřeží
4920 4920 Nevyřešené adresy
4921 4921 -----
4922 4922 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před smazáním?
4923 4923 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před ukončením?
4924 4924 Neuložená data a konflikty
4925 4925 Neuložená data a chybějící přiřazený soubor
4926 4926 -----
4927 4927 Neuložená osm data
4928 4928 Odznačit vše
4929 4929 Odznačit vše (Escape)
4930 4930 Odznačit vše (Fokus)
4931 4931 Odznačit všechny objekty
4932 4932 -----
4933 4933 Nepodporovaná verze WMS souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}
4934 4934 Nepodporovná verze cache souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}\nVytvořte nový soubor.
4935 4935 -----
4936 4936 Nepodporovaná verze: {0}
4937 4937 -----
4938 4938 Neotagované cesty
4939 4939 Neotagované cesty (komentované)
4940 4940 Neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.
4941 4941 Nahoru
4942 4942 O úroveň výše
4943 4943 Aktualizovat
4944 4944 Aktualizovat sadu změn
4945 4945 Aktualizovat obsah
4946 4946 Aktualizovat data
4947 4947 Aktualizovat výpis adresáře.
4948 4948 Interval aktualizace (dnů):
4949 4949 Aktualizovat modifikované
4950 4950 Aktualizovat objekty
4951 4951 Aktualizace pluginů
4952 4952 Aktualizovat výběr
4953 4953 Aktualizovat obsah sady změn z OSM serveru
4954 4954 Aktualizovat sadu změn z OSM serveru
4955 4955 Aktualizovat vybrané pluginy
4956 4956 Aktualizováno
4957 4957 Aktualizuje ze serveru modifikované objekty (stáhne znovu data).
4958 4958 Aktualizuje vybrané objekty ze serveru (znovu stáhne data)
4959 4959 Aktualizuje ze serveru objekty v aktuální datové vrstvě.
4960 4960 Aktualizuje vybrané sady změn aktuálními daty z OSM serveru
4961 4961 -----
4962 4962 Aktualizuji sadu změn {0}...
4963 4963 Aktualizuji sadu změn...
4964 4964 Aktualizuji data
4965 4965 Aktualizuji ignorované chyby ...
4966 4966 Aktualizuji mapu ...
4967 4967 Aktualizuji pluginy...
4968 4968 Nahrát na server
4969 4969 Nahrát změny na server
4970 4970 Nahrát nastavení
4971 4971 Nahrát trasy
4972 4972 Nahrát trasy na server
4973 4973 Nahrát všechny změny v aktivní datové vrstvě na OSM server
4974 4974 Nahrát veškeré aktuálně vybrané změny na OSM server.
4975 4975 Nahrávání přerušeno
4976 4976 Nahrát data
4977 4977 Nahrát data po částech. Velikost části:
4978 4978 Nahrát data v jednom požadavku
4979 4979 Nahrát data k již existující otevřené sadě změn
4980 4980 Nahrát každý objekt samostatně
4981 4981 Nahrávání selhalo. Server vrátil následující chybu:
4982 4982 Nahrání v jednom požadavku není možné (příliš mnoho objektů)
4983 4983 Nahrát vybrané
4984 4984 Nahrát změněné objekty
4985 4985 Nahrát současné nastavení na server
4986 4986 Nahrát na ''{0}''
4987 4987 Nahrát do nové sady změn
4988 4988 Nahrát do existující sady změn
4989 4989 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
4990 4990 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>několika sad změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
4991 4991 Nahrávám GPX trasu na server
4992 4992 Nahrávám GPX trasu: {0}% ({1} z {2})
4993 4993 Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...
4994 4994 Nahrávám data na server ...
4995 4995 Nahrávám na server data pro vrstvu ''{0}''
4996 4996 Nahrávám trasu ...
4997 4997 Nahraje trasy na openstreetmap.org
4998 4998 Využití
4999 4999 Použití
5000 5000 Použijte <b>(</b> a <b>)</b> k seskupení výrazů
5001 5001 Použíjte <b>"</b> k uvození operátorů (např. když klíč obsahuje <b>:</b>)
5002 5002 Použijte <b>|</b> nebo <b>OR</b> ke kombinaci s logickým "nebo"
5003 5003 Zadat adresu budovy
5004 5004 Použít základní autentizaci
5005 5005 Použít OAuth
5006 5006 Použít "Tableau d''assemblage"
5007 5007 Použít SOCKS proxy
5008 5008 -----
5009 5009 Vybrat náhodný klíč ze seznamu
5010 5010 -----
5011 5011 Posunutí mapového podkladu přizpůsobíte pomocí tažení myší nebo kurzorových kláves.\nMůžete také zadat posunutí východní délky a severní šířky v souřadnicích {0}.\nPokud chcete, aby se posunutí uložilo jako záložka, zadejte jméno záložky do příslušného políčka.
5012 5012 Použít komplexní kontrolu vlastností
5013 5013 Použít výchozí
5014 5014 -----
5015 5015 Použít stadardní datový soubor.
5016 5016 Použít standardní nastavení
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 Použít vrstvu s chybami
5020 5020 POužití externích skriptů v JOSM
5021 5021 Použít globální nastavení.
5022 5022 Používat seznam výjimek.
5023 5023 Použít nestandardní vyjímky
5024 5024 -----
5025 5025 Použít přednastavení "{0}"
5026 5026 Použít přednastavení "{0}" ze skupiny "{1}"
5027 5027 -----
5028 5028 Použít zvláštní adresář pro konfiguraci GnuPG?
5029 5029 -----
5030 5030 Použít standardní vyjímky
5031 5031 Použít standardní systémové nastavení
5032 5032 Použít standardní systémové nastavení (Zakázáno, pro povolení spusťte JOSM s parametrem<tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt>)
5033 5033 Použít současné bervy jako nové barevné schéma.
5034 5034 Použít standardní datový soubor (doporučeno).
5035 5035 Použít standardní slovník (doporučeno).
5036 5036 Použít standardní soubor ignorovaných tagů (doporučeno).
5037 5037 Použít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických elementů.
5038 5038 Používat seznam výjimek pro potlačení varování.
5039 5039 Použít vybrané schéma ze seznamu.
5040 5040 Uživatel
5041 5041 ID uživatele:
5042 5042 Uživatelské jméno:
5043 5043 ID uživatele:
5044 5044 Uživatel:
5045 5045 Jméno uživatele
5046 5046 Uživatelské jméno:
5047 5047 Používám místo toho zkratku ''{0}''.\n\n
5048 5048 -----
5049 5049 Vysavače
5050 5050 Ověřit
5051 5051 Kontroluje platnost hodnot a tagů pomocí komplexních pravidel.
5052 5052 Kontroluje platnost klíčů vlastností proti seznamu slov.
5053 5053 Kontroluje platnost hodnot vlastností proti přednastaveným hodnotám.
5054 5054 -----
5055 5055 Validace
5056 5056 Zkontrolovat
5057 5057 Chyby kontroly
5058 5058 Ověření selhalo. URL API se zdá být neplatné.
5059 5059 -----
5060 5060 Hodnota
5061 5061 Hodnota ''{0}'' pro klíč ''{1}'' není v předvolbách
5062 5062 Hodnota ''{0}'' bude použita pro klíč ''{1}''
5063 5063 Hodnota ''{0}'' není číslo. Prosím zadejte celé číslo větší něž 1
5064 5064 Hodnota >0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', nalezeno {1}
5065 5065 Hodnota zeměpisné šířky musí být v rozmezí [-90,90].
5066 5066 Hodnota zeměpisné délky musí být v rozmezí [-180,180].
5067 5067 Hodnota:
5068 5068 Hodnoty
5069 5069 -----
5070 5070 Různá nastavení ovlivňující vzhled celého programu.
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 Rychlost (červená = pomalá, zelená = rychlá)
5075 5075 Prodejní automat
5076 5076 Prodávané produkty
5077 5077 Verze
5078 5078 očekávána verze > 0. Nalezena {0}
5079 5079 Očekávána verze
5080 5080 Verze {0}
5081 5081 Verze {0} vytvořená na {1} uživatelem {2}
5082 5082 Verze {0} aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''
5083 5083 Verze {0} v editoru
5084 5084 Verze {0}, {1} (od {2})
5085 5085 Verze: {0}
5086 5086 Veterinář
5087 5087 Přes:
5088 5088 Videopůjčovna/prodejna
5089 5089 Zobrazit
5090 5090 Zobrazení: {0}
5091 5091 Vyhlídka
5092 5092 Následování bodu
5093 5093 Obec
5094 5094 Zelená plocha
5095 5095 Vesnice/Město
5096 5096 Vinice
5097 5097 Viditelnost
5098 5098 Viditelnost/čitelnost
5099 5099 -----
5100 5100 Navštívit domovskou stránku
5101 5101 Vizualizuje informace o směrování v podobě grafu.
5102 5102 Kalibrace nahrávání zvuku
5103 5103 Sopka
5104 5104 Volejbal
5105 5105 Napětí
5106 5106 -----
5107 5107 VAROVÁNÍ: neočekávaný formát základní URL adresu rozhranní API. Přesměrování do informační stránky nebo stránky historie OSM objektu pravděpodobně selže. Základní URL adresa rozhranní API je: "{0}"
5108 5108 Varování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na uživatelskou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}''
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 Chyba WMS
5113 5113 WMS soubory (*.wms)
5114 5114 WMS vrstva
5115 5115 Nastavení WMS
5116 5116 URL WMS nebo ID obrázku:
5117 5117 WMS vrstva ({0}), automatické stahování v přiblížení {1}
5118 5118 WMS vrstva ({0}), stahování v přiblížení {1}
5119 5119 WMS vrstva ({0}), nahráno {1} dlaždic
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 Čekám 10 sekund ...
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 Zeď
5127 5127 Upozornit při chybách konverze
5128 5128 Upozornit na chybějící audio soubory
5129 5129 Varování
5130 5130 -----
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 -----
5134 5134 Varování: Nepodařilo se načíst konfiguraci. Nastavená cesta ''{0}'' není adresářem.
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 Varování: Získání informací o uživateli se nezdařilo. Důvod: {0}
5138 5138 -----
5139 5139 -----
5140 5140 Varování: Stahování dlaždic WMS selhává. Prosím prověřte nastavení.
5141 5141 Varování: Ignoruji výjimku, protože úkol je přerušen. Výjimka: {0}
5142 5142 Varování: JOSM je nakonfigurován k používání systémové proxy, ale JVM není nakonfigurován k jejímu převzetí. Konfigurace byla resetována na ''Žádná proxy''
5143 5143 -----
5144 5144 Varování: Chybí soubor s nastavením ''{0}''. Vytvářím soubor s výchozím nastavením.
5145 5145 Varování: Odstraňuji cestu {0} protože počet bodů klesl pod 2. Aktuálně je {1}
5146 5146 Varování: Nahrazuji existující soubor s nastavením ''{0}'' souborem s výchozím nastavením.
5147 5147 Varování: Základní URL WMS služby ''{0}'' neobsahuje ukončovací '&' nebo '?'.
5148 5148 Upozornění: Úplné URL je ''{0}''.
5149 5149 Varování: Heslo je přenášeno nezašifrované.
5150 5150 -----
5151 5151 -----
5152 5152 Varování: nepodporovaná hodnota v konfiguraci ''{0}'', zadáno {1}''. Použije se ''Základní autentizace'.
5153 5153 Varování: WMS vrstva je deaktivována, protože obsahuje neplatnou základní url ''{0}''
5154 5154 -----
5155 5155 -----
5156 5156 -----
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 -----
5161 5161 Varování: nepodařilo se smazat zastaralý plugin ''{0}''.
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 -----
5167 5167 -----
5168 5168 -----
5169 5169 -----
5170 5170 -----
5171 5171 -----
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 Upozornění: nepovedlo se načíst MOTD z ''{0}'' kvůli zabezpečení. Vyjímka byla: {1}
5177 5177 Upozornění: nepovedlo se načíst MOTD z ''{0}''. Vyjímka byla: {1}
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 Upozornění: ignoruji výjimku, protože úloha byla přerušena. Výjimka: {0}
5181 5181 Varování: Ignoruji výjimku, protože úkol byl přerušen. Výjimka byla: {0}
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 Varování: míchání dat z verze 0.6 a 0.5 má za výsledek data verze 0.5
5187 5187 -----
5188 5188 Varování: objekt ''{0}'' je na serveru již smazán. Přeskakuji tento objekt a opakuji nahrávání.
5189 5189 Upozornění: spouštím prohlížeč pouze pro prvních {0} z {1} zvolených uživatelů
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 Varování: soubor revizí ''/REVISION'' chybí.
5193 5193 Varování: neočekávané číslo verze JOSM v souboru revizí, hodnota je ''{0}''
5194 5194 -----
5195 5195 Varování: neočekávaná hodnota v položce ''{0}''. Zadáno ''{1}''. Proxy nebude použita.
5196 5196 -----
5197 5197 Upozornění: Neočakávaná hodnota preference ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 Varování
5201 5201 Myčka
5202 5202 Odpadkový koš
5203 5203 Čistička odpadních vod
5204 5204 Vodstvo
5205 5205 Akvapark
5206 5206 Vodojem
5207 5207 Studna
5208 5208 Vodárna
5209 5209 Vodopád
5210 5210 Vodní mlýn
5211 5211 Duplicitní body na vodním toku (waterway)
5212 5212 Wave Audiosoubory (*.wav)
5213 5213 -----
5214 5214 Infrormace o cestě
5215 5215 -----
5216 5216 -----
5217 5217 Koncový uzel cesty poblíž jiné silnice
5218 5218 Koncový uzel cesty poblíž jiné cesty
5219 5219 Uzel cesty poblíž jiné cesty
5220 5220 -----
5221 5221 Cesta {0}
5222 5222 Cesta {0} s {1} uzly má nekompletní uzly, protože alespoň jeden uzel v nahraných datech chybí.
5223 5223 Cesta:
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 Značení bodů
5227 5227 -----
5228 5228 Silniční body
5229 5229 Cesty
5230 5230 -----
5231 5231 Kříž
5232 5232 Boží muka
5233 5233 -----
5234 5234 Webová stránka: {0}
5235 5235 Webová stránka
5236 5236 Váha
5237 5237 Jez
5238 5238 Mokřina
5239 5239 Invalidní vozík
5240 5240 Vozíky pro invalidy
5241 5241 Při importu zvuku použít záznam na značky v GPX vrstvě
5242 5242 Při importu zvuku udělat značky z...
5243 5243 Byl změněn směr cesty. Mají se provést zásledující změny vlastností cesty a jejích bodů, z důvodů udržení konzistence dat?
5244 5244 Při ukládání zanechávat záložní soubory končící znakem ~
5245 5245 Která WMS vrstva má být vybrána k trasování ? Výchozí: IR1.
5246 5246 -----
5247 5247 Celá skupina
5248 5248 Šířka (metrů)
5249 5249 Wikipedie
5250 5250 Pridružím {0} dodatečných bodů s domovními čísly
5251 5251 Dostanu {0}
5252 5252 Větrný mlýn
5253 5253 Větrný pytel
5254 5254 -----
5255 5255 Drátový model
5256 5256 Pomocí OAuth dáváte JOSM oprávnění k nahrávání mapových dat a GPS tras ve vašem zastoupení (<a href="{0}">více informací...</a>).
5257 5257 S obchodem
5258 5258 -----
5259 5259 Prales
5260 5260 Továrna
5261 5261 Zapsat souřadnice do hlavičky obrázku
5262 5262 Chyba při zapisování!
5263 5263 Zapíše GPS souřadnice do hlaviček obrázku. Použijte tuto funkci z kontextového menu (pravým kliknutím) obrázkové vrstvy.
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 Nesprávný počet argumentů pro záložku
5268 5268 Špatně uspořádané cesty
5269 5269 Chybí XML tag <user>.
5270 5270 -----
5271 5271 Ano
5272 5272 Ano, aplikovat
5273 5273 Ano, vytvořit konflikt a zavřít
5274 5274 Ano,smazat body
5275 5275 Ano, stahovat obrázky
5276 5276 Ano, stejně uložit
5277 5277 Již máte přístupový token pro přístup OSM serveru pomocí OAuth.
5278 5278 -----
5279 5279 Chystáte se smazat uzly mimo oblast, jež jste stáhli.<br>To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.<br>Opravdu je chcete smazat?
5280 5280 Chystáte se spustit {0} oken prohlížeče.<br>To může jednak zaplnit vaši obrazovku mnoha okny<br>a může to též chvíli trvat.
5281 5281 Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.org
5282 5282 Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.
5283 5283 Narazili jste na chybu v JOSM
5284 5284 -----
5285 5285 Některá nastavení se projeví až po restartování JOSM.
5286 5286 Je třeba zadat zdroje předvoleb v konfiguraci.
5287 5287 Data obsahují neodeslané změny. Chcete je nyní odeslat?
5288 5288 Přesunuli jste více než {0} objektů. Nechtěný přesun velkého množství objektů najednou je častá chyba.\nOpravdu přesunout?
5289 5289 Musíte vaše editace označit jako veřejné pro nahrávání nových dat
5290 5290 Musíte vybrat alespoň jednu cestu.
5291 5291 Musíte zvolit dva nebo více uzlů pro rozdělění kruhové cesty.
5292 5292 -----
5293 5293 -----
5294 5294 -----
5295 5295 Audio je třeba pozastavit v okamžiku, kdy uslyšíte synchronizační impuls.
5296 5296 Vyžádali jste si příliš mnoho uzlů (limit je 50 000). Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
5297 5297 -----
5298 5298 Měli byste vybrat GPX trasu
5299 5299 Aktualizoval jste verzi JOSM.<br>Pokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také pluginy.<br><br>Aktualizovat nyní pluginy?
5300 5300 Váš komentář změny je <i>prázdný</i>, nebo <i>příliš krátký</i>.<br /><br />To sice není technický problém, ale berte prosím ohled na spoustu lidí, kteří<br />sledují změny ve svých oblastech na základě smysluplných komentářů<br />aby pochopili, co se děje!<br /><br />Pokud strávíte minutku k popisu vaší změny,<br />ulehčíte život spoustě maperů.
5301 5301 Nulové souřadnice: {0}
5302 5302 -----
5303 5303 Zvětšení
5304 5304 Přiblížení (v metrech)
5305 5305 Přiblížit
5306 5306 Oddálit
5307 5307 Přiblížení a pohyb mapy
5308 5308 -----
5309 5309 Přibližování pomocí tažení nebo CTRL+. nebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šipka nahoru dolu doleva doprava; pohyb se zoomem možno též pravým tlačítkem myši
5310 5310 Přiblížit
5311 5311 Úroveň přiblížení:
5312 5312 Oddálit
5313 5313 Zvětšit pohled na {0}
5314 5314 Zvětšit na
5315 5315 Přiblížit na vrstvu
5316 5316 -----
5317 5317 Přiblížit bod
5318 5318 Přiblížit na problém
5319 5319 Přiblížit na zvolené prvky
5320 5320 Přiblížit na výběr
5321 5321 -----
5322 5322 Přiblížit na aktuálně vybrané omezenáí odbočení
5323 5323 Přiblížit na objekt, na který odkazuje první zvolený člen
5324 5324 -----
5325 5325 Přiblížit tento bod v aktuální datové vrstvě
5326 5326 Zvětšit na {0}
5327 5327 Zvětšování je neaktivní protože je neaktivní vrstva s touto relací
5328 5328 Zvětšování je neaktivní protože nebyl vybrán žádný člen
5329 5329 [smazáno]
5330 5330 \nVýška: {0} m
5331 5331 \nSměr {0}°
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 -----
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 vedení
5344 5344 vedlejší vedení
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 -----
5350 5350 -----
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 Upravit dopravní lanovku
5357 5357 Upravit stožár
5358 5358 Upravit stanici
5359 5359 Dopravní lanovka
5360 5360 Stožár
5361 5361 Stanice
5362 5362 Brána
5363 5363 Zpět
5364 5364 Rychleji
5365 5365 Rychle vpřed
5366 5366 Vpřed
5367 5367 Skok zpět.
5368 5368 Skok vpřed
5369 5369 Další značka
5370 5370 Přehraj další značku
5371 5371 Přehrát předchozí značku
5372 5372 Přehrát/Pauza
5373 5373 Předchozí značka
5374 5374 Pomaleji
5375 5375 Zpomalené přehrávání
5376 5376 Zavřený
5377 5377 Otevřený
5378 5378 prázdný
5379 5379 V
5380 5380 S
5381 5381 J
5382 5382 Z
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 Desc(ription) (popis)
5393 5393 Name (Název)
5394 5394 Palivo
5395 5395 Klávesa:
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 Modifikátory:
5400 5400 -----
5401 5401 Posunutí
5402 5402 Přiblížení
5403 5403 značka
5404 5404 ne
5405 5405 použité
5406 5406 ano
5407 5407 -----
5408 5408 nadzemní
5409 5409 sloup
5410 5410 rybník
5411 5411 podzemní
5412 5412 podvodní
5413 5413 zeď
5414 5414 Přiblížení
5415 5415 Upravit stanici
5416 5416 Vlaková stanice
5417 5417 -----
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 -----
5421 5421 -----
5422 5422 Klíč:
5423 5423 Do:
5424 5424 Z:
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 zkrácené jméno ulice
5429 5429 -----
5430 5430 přidat novou wms/tms položku zadáním url
5431 5431 přidat do existující relace associatedStreet
5432 5432 přidat k výběru
5433 5433 adresa
5434 5434 -----
5435 5435 administrativní
5436 5436 pro zkušené (černá)
5437 5437 rozšířená konfigurace
5438 5438 lanovka
5439 5439 letecké cesty
5440 5440 -----
5441 5441 -----
5442 5442 agregát
5443 5443 zemědelská vozidla
5444 5444 vzduch
5445 5445 všechny
5446 5446 všechny objekty
5447 5447 ulička
5448 5448 abecední
5449 5449 alternativní
5450 5450 -----
5451 5451 občanská vybavenost
5452 5452 -----
5453 5453 -----
5454 5454 americký fotbal
5455 5455 ručičkové
5456 5456 anglikánské
5457 5457 krmivo pro zvířata
5458 5458 anonymní
5459 5459 -----
5460 5460 cokoliv
5461 5461 použít {0}
5462 5462 akvadukt
5463 5463 lukostřelba
5464 5464 oblast
5465 5465 popisek ploch
5466 5466 asijská
5467 5467 asfalt
5468 5468 atletika
5469 5469 -----
5470 5470 australský fotbal
5471 5471 automatický
5472 5472 pozadí
5473 5473 zpětná zastávka
5474 5474 zpětný segment
5475 5475 špatná
5476 5476 bahá'í
5477 5477 baptistické
5478 5478 překážka
5479 5479 tag "barrier" (překážka) použitý na cestě
5480 5480 -----
5481 5481 nádrže
5482 5482 basketbal
5483 5483 bauxit
5484 5484 pláž
5485 5485 mezi {0} {1} a {2} {3}
5486 5486 bicykl
5487 5487 -----
5488 5488 -----
5489 5489 černá
5490 5490 modrá
5491 5491 močál
5492 5492 Hry s koulemi (např. pétanque)
5493 5493 hranice
5494 5494 -----
5495 5495 značka
5496 5496 most
5497 5497 tag mostu (bridge) na uzlu
5498 5498 hnědá
5499 5499 stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
5500 5500 budhistické
5501 5501 budova
5502 5502 -----
5503 5503 hamburger
5504 5504 autobus
5505 5505 Autobusová dráha
5506 5506 spočítat silně souvislé toky
5507 5507 počítám silnou souvislost
5508 5508 kanadský fotbal
5509 5509 kanoistika
5510 5510 velikost písmen rozhoduje
5511 5511 katolické
5512 5512 hřbitov
5513 5513 změnit datum modifikace soubory:
5514 5514 uhlí
5515 5515 -----
5516 5516 -----
5517 5517 kontroluji cache...
5518 5518 -----
5519 5519 kuřata
5520 5520 čínská
5521 5521 -----
5522 5522 křesťanské
5523 5523 cigarety
5524 5524 město
5525 5525 civilní
5526 5526 Horolezení
5527 5527 -----
5528 5528 po směru hodinových ručiček
5529 5529 uzavřený
5530 5530 uzavřená cesta
5531 5531 uhelná
5532 5532 pobřeží
5533 5533 dlažební kostky
5534 5534 obec
5535 5535 telekomunikační
5536 5536 zhutněná
5537 5537 beton
5538 5538 kondomy
5539 5539 konfigurovat sadu změn
5540 5540 nastavit připojené DG100
5541 5541 -----
5542 5542 konflikt
5543 5543 jehličnatý
5544 5544 spojení
5545 5545 zkonstruovat orientovaný graf toků a hledat křižovatky
5546 5546 konstrukce
5547 5547 trolejové vedení
5548 5548 -----
5549 5549 měď
5550 5550 zkopírovat zvolené výchozí hodnoty
5551 5551 -----
5552 5552 počet
5553 5553 vytvořit relaci associatedStreet
5554 5554 vytvořit orientovaný graf toků
5555 5555 -----
5556 5556 vytvářím orientovaný graf toků
5557 5557 Vytvářím vrstvu s orientovaný grafem
5558 5558 kriket
5559 5559 ohražené místo pro tréning kriketu
5560 5560 kroket
5561 5561 -----
5562 5562 "cycleway" (cyklostezka) s tagem "bicycle"
5563 5563 cyklistika
5564 5564 -----
5565 5565 listnatý
5566 5566 vyhrazené
5567 5567 stupně° min'' (Námořní)
5568 5568 stupně° min'' sek"
5569 5569 -----
5570 5570 -----
5571 5571 smazat data po importu
5572 5572 smazat vnější obrys
5573 5573 smazáno
5574 5574 -----
5575 5575 zastaralý
5576 5576 vyhrazený(preferovaný)
5577 5577 dopravní obsluha
5578 5578 objízdná
5579 5579 digitální
5580 5580 -----
5581 5581 zakázáno
5582 5582 dok
5583 5583 závody psů
5584 5584 dvojitý
5585 5585 dolů
5586 5586 Sjezdovka
5587 5587 stáhnout
5588 5588 pití
5589 5589 příjezdová cesta
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 východ
5593 5593 jednoduchá (modrá)
5594 5594 -----
5595 5595 Upravit trasu GPX
5596 5596 -----
5597 5597 elektřina
5598 5598 prvky
5599 5599 -----
5600 5600 krasojízda
5601 5601 evangelické
5602 5602 sudé
5603 5603 příklady
5604 5604 vynikající
5605 5605 sáčky na výkaly
5606 5606 pro experty (oranžová)
5607 5607 -----
5608 5608 -----
5609 5609 -----
5610 5610 odvybráno: vlastnost je explicitně vypnutá
5611 5611 pole, zemědělská půda
5612 5612 zemědělství
5613 5613 rychlejší přehrávání
5614 5614 plot
5615 5615 trajekt
5616 5616 filtruji cesty
5617 5617 Najít ve výběru
5618 5618 -----
5619 5619 adresář
5620 5620 -----
5621 5621 jídlo
5622 5622 pěší
5623 5623 "footway" (pěšina) s tagem "foot"
5624 5624 brod
5625 5625 les
5626 5626 -----
5627 5627 dopředná zastávka
5628 5628 dopředný segment
5629 5629 fosilní paliva
5630 5630 volný terén - freeride (žlutá)
5631 5631 francouzská
5632 5632 od dlaždice
5633 5633 z cesty
5634 5634 plná
5635 5635 -----
5636 5636 Garáže
5637 5637 plynová
5638 5638 -----
5639 5639 německá
5640 5640 ledovec
5641 5641 zlato
5642 5642 -----
5643 5643 golfové hřiště
5644 5644 dobrá
5645 5645 gps značka
5646 5646 gps bod
5647 5647 stupeň 1
5648 5648 stupeň 2
5649 5649 stupeň 3
5650 5650 stupeň 4
5651 5651 stupeň 5
5652 5652 tráva
5653 5653 -----
5654 5654 štěrk
5655 5655 šedá
5656 5656 řecká
5657 5657 zeleň
5658 5658 Zastavitelné území (Greenfield)
5659 5659 země
5660 5660 gymnastika
5661 5661 střední
5662 5662 zastávka
5663 5663 zdravotnictví
5664 5664 teplo
5665 5665 vřesoviště
5666 5666 nákladní vozidla
5667 5667 zvýraznit
5668 5668 silnice
5669 5669 silnice bez reference
5670 5670 -----
5671 5671 dálnice
5672 5672 turistická
5673 5673 hindské
5674 5674 historické
5675 5675 informace o historii
5676 5676 hokej
5677 5677 příšerná
5678 5678 koňská
5679 5679 dostihy
5680 5680 -----
5681 5681 dům
5682 5682 -----
5683 5683 -----
5684 5684 -----
5685 5685 vodní
5686 5686 zmrzlina
5687 5687 -----
5688 5688 ilmenit
5689 5689 obrázek
5690 5690 zatmívání leteckých snímků
5691 5691 importovaná data z {0}
5692 5692 neaktivní
5693 5693 včetně přímých potomků rodičovské relace
5694 5694 nekompletní
5695 5695 nekompletní cesta
5696 5696 zvětšete přiblížení abyste viděli více detailů
5697 5697 -----
5698 5698 indická
5699 5699 vnitřní
5700 5700 průmysl
5701 5701 vnitřní část
5702 5702 integrováno do programu
5703 5703 pro středně pokročilé (červená)
5704 5704 -----
5705 5705 neviditelný
5706 5706 železná ruda
5707 5707 ostrov
5708 5708 izolované
5709 5709 italská
5710 5710 položky
5711 5711 džinistické
5712 5712 japonská
5713 5713 svědkové Jehovovi
5714 5714 židovské
5715 5715 skočí n sekund zpět
5716 5716 skočí n sekund dopředu
5717 5717 skočí na zadaný GPS čas
5718 5718 křižovatky
5719 5719 -----
5720 5720 nechávat záložní soubory
5721 5721 kiosek
5722 5722 země
5723 5723 skládka
5724 5724 využití oblasti (landuse)
5725 5725 -----
5726 5726 -----
5727 5727 vrstvu
5728 5728 vrstva je momentálně skrytá (klikněte pro zobrazení)
5729 5729 vrstva je momentálně viditelná (klikněte pro schování)
5730 5730 tag "layer" se znaménkem +
5731 5731 olovo
5732 5732 vlevo
5733 5733 oddych (leisure)
5734 5734 -----
5735 5735 menší vodní plochy
5736 5736 vápenec
5737 5737 omezené
5738 5738 obytná zóna
5739 5739 nahrávám plugin ''{0}'' (verze {1})
5740 5740 -----
5741 5741 lokalita
5742 5742 -----
5743 5743 smyčka
5744 5744 smyčka n sekund kolem současné pozice
5745 5745 nízká
5746 5746 luteránské
5747 5747 -----
5748 5748 -----
5749 5749 človekem vyrobené (manmade)
5750 5750 ruční
5751 5751 -----
5752 5752 přísav
5753 5753 mokřina
5754 5754 max šíř.
5755 5755 max dél.
5756 5756 "footway" (pěšina) s tagem "maxspeed"
5757 5757 režim měření
5758 5758 člen
5759 5759 kov
5760 5760 -----
5761 5761 metodistické
5762 5762 mexická
5763 5763 vojenský
5764 5764 min šíř.
5765 5765 min dél.
5766 5766 -----
5767 5767 překlep ve jménu klíče
5768 5768 smíšený
5769 5769 mormonské
5770 5770 motoristické sporty
5771 5771 silnice pro motorová vozidla
5772 5772 dálnice
5773 5773 Dálnice - nájezd
5774 5774 bahno
5775 5775 kombinovaný
5776 5776 vícepodlažní
5777 5777 -----
5778 5778 několik objektů s rolí ''{0}''
5779 5779 -----
5780 5780 muslimské
5781 5781 ztišit
5782 5782 národní
5783 5783 přírodní
5784 5784 -----
5785 5785 informace o přírodě
5786 5786 nikdy
5787 5787 noviny
5788 5788 následující
5789 5789 nikl
5790 5790 ne
5791 5791 -----
5792 5792 není zádný popis
5793 5793 -----
5794 5794 žádné potíže
5795 5795 žádné položky
5796 5796 žádný přepínač
5797 5797 beze jména
5798 5798 -----
5799 5799 -----
5800 5800 zákaz odbočení vlevo
5801 5801 zákaz odbočení vpravo
5802 5802 zákaz jízdy rovně
5803 5803 zákaz otáčení
5804 5804 body
5805 5805 nic
5806 5806 Běžecká trať
5807 5807 sever
5808 5808 severovýchod
5809 5809 severozápad
5810 5810 nesmazáno
5811 5811 nepřítomno
5812 5812 -----
5813 5813 upozornění
5814 5814 pro začátečníky (zelená)
5815 5815 jaderná
5816 5816 pozorovací
5817 5817 liché
5818 5818 -----
5819 5819 -----
5820 5820 ropa
5821 5821 -----
5822 5822 -----
5823 5823 -----
5824 5824 tag jednosměrky (oneway) na uzlu
5825 5825 -----
5826 5826 pouze odbočení vlevo
5827 5827 pouze odbočení vpravo
5828 5828 pouze jízda rovně
5829 5829 otevřený
5830 5830 -----
5831 5831 Možnosti
5832 5832 -----
5833 5833 Řád křižovatky (n):
5834 5834 pravoslavné
5835 5835 -----
5836 5836 venkovní
5837 5837 vnější část
5838 5838 mimo stažený areál
5839 5839 parcela
5840 5840 číslo parcely
5841 5841 Obslužná silnice na parkovišti
5842 5842 parkoviště
5843 5843 parkovací lístky
5844 5844 částečně vybráno: vlastnost je u vybraných objektů nastavena rozdílně
5845 5845 -----
5846 5846 pasažéři
5847 5847 pasažéři;vozidla
5848 5848 zpevněný
5849 5849 dlažební kostky
5850 5850 vrchol
5851 5851 oblázky
5852 5852 pegas (se semafory a tlačítkem pro chodce, cyklisty a jezdce na koni)
5853 5853 pelikán (se semafory)
5854 5854 pelota (míčová hra)
5855 5855 pentekostalistické
5856 5856 na povolení
5857 5857 fotografie
5858 5858 sluneční
5859 5859 molo
5860 5860 potrubí
5861 5861 těžká sjezdovka
5862 5862 lehká sjezdovka
5863 5863 sjezdovka pro experty
5864 5864 sjezdovka pro freeride (piste_freeride)
5865 5865 střední sjezdovka
5866 5866 sjezdovka pro začátečníky
5867 5867 hřiště
5868 5868 -----
5869 5869 místo
5870 5870 rostliny
5871 5871 plast
5872 5872 přehrát
5873 5873 prosím vyberte typ pravidla
5874 5874 prosím vyberte cestu
5875 5875 stožár
5876 5876 politická
5877 5877 energetika
5878 5878 presbyteriánské
5879 5879 předchozí
5880 5880 silnice první třídy
5881 5881 Silnice 1. třídy - nájezd
5882 5882 soukromý
5883 5883 -----
5884 5884 navrhovaná
5885 5885 protestantské
5886 5886 veřejný
5887 5887 veřejná doprava
5888 5888 plány městské hromadné dopravy
5889 5889 lístky na městskou hromadnou dopravu
5890 5890 papuchalk
5891 5891 čtveřitý
5892 5892 kvakerské
5893 5893 lom
5894 5894 pálkové (raketové) sporty
5895 5895 železnice
5896 5896 železniční plochy
5897 5897 -----
5898 5898 železnice
5899 5899 -----
5900 5900 peřeje
5901 5901 červená
5902 5902 rákosiny
5903 5903 obnovit seznam portů
5904 5904 -----
5905 5905 místní
5906 5906 regulární výraz
5907 5907 relace bez typu
5908 5908 vazby
5909 5909 znovu nahrát výchozí hodnoty
5910 5910 znovu nahrát zviolené styly ze souboru
5911 5911 vzdálený
5912 5912 odstranit položku
5913 5913 odebrat z výběru
5914 5914 -----
5915 5915 nahradit označené
5916 5916 -----
5917 5917 obytná oblast
5918 5918 restaurace bez jména
5919 5919 obchody
5920 5920 vpravo
5921 5921 říční břeh
5922 5922 silnice
5923 5923 -----
5924 5924 kruhový objezd
5925 5925 cesta
5926 5926 segment trasy
5927 5927 ragby liga
5928 5928 ragby svaz
5929 5929 rutil
5930 5930 sůl
5931 5931 slanisko
5932 5932 písek
5933 5933 sendvič
5934 5934 měřítko
5935 5935 orientační
5936 5936 křoví
5937 5937 uzavřít orientovaný graf toků
5938 5938 uzavírám orientovaný graf
5939 5939 hledat křižovatky v podmnožině toků
5940 5940 -----
5941 5941 silnice druhé třídy
5942 5942 -----
5943 5943 seizmické
5944 5944 vyberte sport:
5945 5945 vybráno
5946 5946 výběr
5947 5947 Navíc cyklostezka jako pruh na cyklostezce
5948 5948 oddělené
5949 5949 obslužná cesta
5950 5950 služby
5951 5951 -----
5952 5952 nastavení
5953 5953 kanalizace
5954 5954 ší'itské
5955 5955 střelba
5956 5956 obchod
5957 5957 obchod typ {0}
5958 5958 chodník
5959 5959 paralelní pomocná dráha
5960 5960 -----
5961 5961 stříbro
5962 5962 jednoduchý
5963 5963 -----
5964 5964 místo
5965 5965 -----
5966 5966 bruslení
5967 5967 lyžařská
5968 5968 lyžování
5969 5969 pomalejší přehrávání
5970 5970 snow park
5971 5971 fotbal
5972 5972 -----
5973 5973 jih
5974 5974 jihovýchod
5975 5975 jihozápad
5976 5976 spiritualistické
5977 5977 -----
5978 5978 sport typ {0}
5979 5979 sportovní centrum
5980 5980 vlečka
5981 5981 stadion
5982 5982 známky
5983 5983 začít vytvářet orientovaný graf toků
5984 5984 -----
5985 5985 kámen
5986 5986 potok
5987 5987 ulice
5988 5988 jméno ulice obsahuje ss
5989 5989 řetězec
5990 5990 řetězec;řetězec;...
5991 5991 metro
5992 5992 sání
5993 5993 sluneční
5994 5994 sunnitské
5995 5995 povrchové
5996 5996 suši
5997 5997 bažina
5998 5998 sladkosti
5999 5999 plavání
6000 6000 -----
6001 6001 -----
6002 6002 -----
6003 6003 stolní tenis
6004 6004 tampóny
6005 6005 taoistické
6006 6006 telefonní karty
6007 6007 dočasná
6008 6008 dočasný typ silnice
6009 6009 tenis
6010 6010 terminál
6011 6011 silnice třetí třídy
6012 6012 -----
6013 6013 thajská
6014 6014 -----
6015 6015 tato vrstva není vrstva s OSM daty
6016 6016 tato vrstva je momentálně neaktivní (klikněte pro aktivaci)
6017 6017 tato vrstva je aktivní
6018 6018 přílivová oblast
6019 6019 tygr
6020 6020 -----
6021 6021 cín
6022 6022 na gps čas
6023 6023 na předchozí hodnotu (nezměněný čas)
6024 6024 na cestu
6025 6025 topografická
6026 6026 tukan (se semafory a tlačítkem pro chodce a cyklisty)
6027 6027 turistika
6028 6028 turistické typ {0}
6029 6029 město
6030 6030 hračky
6031 6031 -----
6032 6032 trasy a značky
6033 6033 pouze trasy
6034 6034 světelná signalizace
6035 6035 tramvajová
6036 6036 trojitý
6037 6037 vybráno: vlastnost je explicitně zapnutá
6038 6038 čtyřproudá silnice
6039 6039 čtyřproudá silnice - nájezd
6040 6040 turecká
6041 6041 -----
6042 6042 typ
6043 6043 silnice bez klasifikace
6044 6044 volný
6045 6045 podzemní
6046 6046 neočekávané číslo sloupce {0}
6047 6047 jednotka =
6048 6048 Unitářské
6049 6049 neznámý
6050 6050 neoznačený
6051 6051 netradiční
6052 6052 nezpevněný
6053 6053 nenastaveno
6054 6054 nenastaveno: vlastnost není pro vybrané objekty nastavena
6055 6055 nespecifikovaný důvod
6056 6056 nepopsaný
6057 6057 nepopsaná cesta
6058 6058 nepoužito
6059 6059 neobvyklá kombinace tagů
6060 6060 nahoru
6061 6061 do dlaždice
6062 6062 použití
6063 6063 chyba kontroly
6064 6064 ostatní kontroly
6065 6065 varování kontroly
6066 6066 vozidla
6067 6067 verze {0}
6068 6068 přes uzel nebo cestu
6069 6069 viadukt
6070 6070 -----
6071 6071 -----
6072 6072 sopka
6073 6073 poukazy
6074 6074 zeď
6075 6075 nástěnné
6076 6076 voda
6077 6077 úroveň vody
6078 6078 vodní tok
6079 6079 vodní cesty typ {0}
6080 6080 cesta je připojena
6081 6081 cesta je připojena na následujícího člena relace
6082 6082 cesta je připojena na předchozího člena relace
6083 6083 cesta není připojena na předchozího ani následujícího člena relace
6084 6084 pouze značky
6085 6085 cesty
6086 6086 počasí
6087 6087 západ
6088 6088 bílá
6089 6089 informace o divokých zvířatech
6090 6090 větrná
6091 6091 navíjení
6092 6092 drátěný plot
6093 6093 -----
6094 6094 -----
6095 6095 Prales
6096 6096 dřevěný plot
6097 6097 zalesněné území
6098 6098 špatný silniční (highway) tag na uzlu
6099 6099 -----
6100 6100 seřazovací kolej
6101 6101 ano
6102 6102 zebra (bez semaforů)
6103 6103 zinek
6104 6104 zirkon
6105 6105 přibližte pro nahrání dlaždic
6106 6106 přibližte pro nahrání více dlaždic
6107 6107 zoroastristické
6108 6108 {0} (Korsika)
6109 6109 {0} ({1} až {2} stupňů)
6110 6110 -----
6111 6111 -----
6112 6112 {0} [nekompletní]
6113 6113 {0} se skládá z:
6114 6114 {0} konec
6115 6115 {0} mezilehlých uzlů ke stažení.
6116 6116 {0} není číslo
6117 6117 -----
6118 6118 {0} metrů
6119 6119 {0} více...
6120 6120 {0} musí být větší než 0
6121 6121 {0} uzlů v cestě {1} překračuje nejvyšší povolený počet uzlů v cestě {2}
6122 6122 Zatím {0} uzlů...
6123 6123 {0} není se současnou projekcí dovolena
6124 6124 -----
6125 6125 -----
6126 6126 {0} čtverečních km
6127 6127 {0} začátek
6128 6128 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})
6129 6129 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})
6130 6130 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5})
6131 6131 -----
6132 6132 {0}: Verze {1} (lokálně: {2})
6133m 1 -----
6134m 2 ({0} požadavek)
6135m 2 ({0} požadavky)
6136m 2 ({0} požadavků)
6137m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...
6138m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...
6139m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů...
6140m 4 -----
6141m 5 -----
6142m 6 -----
6143m 7 -----
6144m 8 -----
6145m 9 -----
6146m 10 -----
6147m 11 Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty
6148m 11 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
6149m 11 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
6150m 12 Přidán {0} objekt
6151m 12 Přidány {0} objekty
6152m 12 Přidáno {0} objektů
6153m 13 -----
6154m 14 -----
6155m 15 Změnit vlastnosti až {0} objektu.
6156m 15 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
6157m 15 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
6158m 16 Změnit {0} objekt
6159m 16 Změnit {0} objekty
6160m 16 Změnit {0} objektů
6161m 17 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav tohoto objektu na serveru.
6162m 17 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.
6163m 17 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.
6164m 18 Konflikt během stahování
6165m 18 Konflikty během stahování
6166m 18 Konflikty během stahování
6167m 19 Konflikt v datech
6168m 19 Konflikty v datech
6169m 19 Konflikty v datech
6170m 20 Smazat {0} uzel
6171m 20 Smazat {0} uzly
6172m 20 Smazat {0} uzlů
6173m 21 Smazat {0} objekt
6174m 21 Smazat {0} objekty
6175m 21 Smazat {0} objektů
6176m 22 Smazat {0} relaci
6177m 22 Smazat {0} relace
6178m 22 Smazat {0} relací
6179m 23 Smazat {0} cestu
6180m 23 Smazat {0} cesty
6181m 23 Smazat {0} cest
6182m 24 Mažu {0} objekt
6183m 24 Mažu {0} objekty
6184m 24 Mažu {0} objektů
6185m 25 Stahování následujícího pluginu <strong>selhalo</strong>:
6186m 25 Stahování následujících {0} pluginů <strong>selhalo</strong>:
6187m 25 Stahování následujících {0} pluginů <strong>selhalo</strong>:
6188m 26 Stahuji {0} sadu změn ...
6189m 26 Stahuji {0} sady změn ...
6190m 26 Stahuji {0} sad změn ...
6191m 27 Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''
6192m 27 Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''
6193m 27 Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''
6194m 28 Stahuji {0} nekompletního potomka {1} rodičovských relací
6195m 28 Stahuji {0} nekompletní potomky {1} rodičovských relací
6196m 28 Stahuji {0} nekompletních potomků {1} rodičovských relací
6197m 29 Stahuji {0} objekt z ''{1}''
6198m 29 Stahuji {0} objekty z ''{1}''
6199m 29 Stahuji {0} objektů z ''{1}''
6200m 30 Duplikace {0} uzlu do {1} uzlů
6201m 30 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
6202m 30 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
6203m 31 Vložit nový uzel do cesty
6204m 31 Vložit nový uzel do {0} cest.
6205m 31 Vložit nový uzel do {0} cest.
6206m 32 JOSM nemůže nalézt informace o následujícím pluginu:
6207m 32 JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:
6208m 32 JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:
6209m 33 JOSM nalezl {0} neuloženou vrstvu osm dat.
6210m 33 JOSM nalezl {0} neuložené vrstvy osm dat.
6211m 33 JOSM nalezl {0} neuložených vrstev osm dat.
6212m 34 Sloučená verze ({0} položka)
6213m 34 Sloučená verze ({0} položky)
6214m 34 Sloučená verze ({0} položek)
6215m 35 Přesunout uzel {0}
6216m 35 Přesunout uzly {0}
6217m 35 Přesunout uzly {0}
6218m 36 Má verze ({0} položka)
6219m 36 Má verze ({0} položky)
6220m 36 Má verze ({0} položek)
6221m 37 -----
6222m 38 -----
6223m 39 -----
6224m 40 -----
6225m 41 Otevírám {0} soubor...
6226m 41 Otevírám {0} soubory...
6227m 41 Otevírám {0} souborů...
6228m 42 Vkládám {0} tag
6229m 42 Vkládám {0} tagy
6230m 42 Vkládám {0} tagů
6231m 43 -----
6232m 44 -----
6233m 45 Odstraněn {0} objekt
6234m 45 Odstraněny {0} objekty
6235m 45 Odstraněno {0} objektů
6236m 46 Odstranit staré klíče z {0} objektů
6237m 46 Odstranit staré klíče z {0} objektu
6238m 46 Odstranit staré klíče z {0} objektů
6239m 47 Otočit uzel {0}
6240m 47 Otočit uzly {0}
6241m 47 Otočit uzly {0}
6242m 48 Změna měřítka {0} uzlu
6243m 48 Změna měřítka {0} uzlů
6244m 48 Změna měřítka {0} uzlů
6245m 49 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)
6246m 49 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
6247m 49 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
6248m 50 Zjednodušit {0} cestu
6249m 50 Zjednodušit {0} cesty
6250m 50 Zjednodušit {0} cest
6251m 51 Tagy({0} konflikt)
6252m 51 Tagy({0} konflikty)
6253m 51 Tagy({0} konfliktů)
6254m 52 Následující plugin byl stažen <strong>úspěšně</strong>:
6255m 52 Následující {0} pluginy byly staženy <strong>úspěšně</strong>:
6256m 52 Následujících {0} pluginů bylo staženo <strong>úspěšně</strong>:
6257m 53 Následující plugin již není potřeba a byl deaktivován:
6258m 53 Následující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:
6259m 53 Následující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:
6260m 54 Plugin nebude nahraný.
6261m 54 Pluginy nebudou nahrané.
6262m 54 Pluginy nebudou nahrané.
6263m 55 Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty.
6264m 55 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
6265m 55 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
6266m 56 Označená cesta neobsahuje vybraný uzel.
6267m 56 Označené cesty neobsahují vybraný uzel.
6268m 56 Označené cesty neobsahují vybrané uzly.
6269m 57 Zvolená cesta má uzly mimo stahovanou oblast
6270m 57 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
6271m 57 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
6272m 58 Cizí verze ({0} položka)
6273m 58 Cizí verze ({0} položky)
6274m 58 Cizí verze ({0} položek)
6275m 59 Více než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.
6276m 59 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
6277m 59 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
6278m 60 -----
6279m 61 -----
6280m 62 Zbývá nahrát {0} objekt.
6281m 62 Zbývá nahrát {0} objekty.
6282m 62 Zbývá nahrát {0} objektů.
6283m 63 -----
6284m 64 Byl nalezen {0} konflikt.
6285m 64 Byly nalezeny {0} konflikty.
6286m 64 Bylo nalezeno {0} konfliktů.
6287m 65 Nastal konflikt {0} během importu
6288m 65 Nastaly konflikty {0} během importu
6289m 65 Nastaly konflikty {0} během importu
6290m 66 -----
6291m 67 Tato úprava změní až {0} objekt.
6292m 67 Tato úprava změní až {0} objekty.
6293m 67 Tato úprava změní až {0} objektů.
6294m 68 Tato úprava změní {0} objekt.
6295m 68 Tato úprava změní {0} objekty.
6296m 68 Tato úprava změní {0} objektů.
6297m 69 Transformace {0} bodu
6298m 69 Transformace {0} bodů
6299m 69 Transformace {0} bodů
6300m 70 Obnovit {0} objekt
6301m 70 Obnovit {0} objekty
6302m 70 Obnovit {0} objektů
6303m 71 Upravit vlastnosti {0} objektů
6304m 71 Upravit vlastnosti {0} objektu
6305m 71 Upravit vlastnosti {0} objektů
6306m 72 Aktualizace následujícího pluginu selhala:
6307m 72 Aktualizace následujících pluginů selhala:
6308m 72 Aktualizace následujících pluginů selhala:
6309m 73 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
6310m 73 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
6311m 73 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
6312m 74 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
6313m 74 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
6314m 74 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
6315m 75 Nahrávám {0} objekt...
6316m 75 Nahrávám {0} objekty...
6317m 75 Nahrávám {0} objektů...
6318m 76 -----
6319m 77 trasa
6320m 77 trasy
6321m 77 trasy
6322m 78 trasa s {0} bodem
6323m 78 trasy s {0} body
6324m 78 trasy s {0} body
6325m 79 značka
6326m 79 značky
6327m 79 značky
6328m 80 uzel
6329m 80 uzly
6330m 80 uzly
6331m 81 objekt
6332m 81 objekty
6333m 81 objekty
6334m 82 bod
6335m 82 body
6336m 82 body
6337m 83 relace
6338m 83 relace
6339m 83 relace
6340m 84 -----
6341m 85 cesta
6342m 85 cesty
6343m 85 cestami
6344m 86 {0} Autor
6345m 86 {0} Autoři
6346m 86 {0} Autorů
6347m 87 {0} se skládá z {1} značky
6348m 87 {0} se skládá z {1} značek
6349m 87 {0} se skládá z {1} značek
6350m 88 {0} se skládá z {1} trasy
6351m 88 {0} se skládá z {1} tras
6352m 88 {0} se skládá z {1} tras
6353m 89 {0} smazán
6354m 89 {0} smazány
6355m 89 {0} smazáno
6356m 90 {0} chyba
6357m 90 {0} chyby
6358m 90 {0} chyb
6359m 91 {0} obrázek nahrán.
6360m 91 {0} obrázky nahrány.
6361m 91 {0} obrázků nahráno.
6362m 92 {0} prvek
6363m 92 {0} prvky
6364m 92 {0} prvků
6365m 93 {0} uzel
6366m 93 {0} uzly
6367m 93 {0} uzlů
6368m 94 {0} objekt k přidání:
6369m 94 {0} objekty k přidání:
6370m 94 {0} objektů k přidání:
6371m 95 {0} smazaný objekt:
6372m 95 {0} smazané objekty:
6373m 95 {0} smazaných objektů:
6374m 96 {0} objekt k úpravě:
6375m 96 {0} objekty k úpravě:
6376m 96 {0} objektů k úpravě:
6377m 97 -----
6378m 98 {0} bod
6379m 98 {0} bodů
6380m 98 {0} bodů
6381m 99 {0} relace
6382m 99 {0} relace
6383m 99 {0} relací
6384m 100 {0} trasa,
6385m 100 {0} trasy,
6386m 100 {0} trasy,
6387m 101 {0} tag
6388m 101 {0} tagy
6389m 101 {0} tagů
6390m 102 -----
6391m 103 {0} cest,
6392m 103 {0} cesta,
6393m 103 {0} cesty,
6394m 104 {0} varování
6395m 104 {0} varování
6396m 104 {0} varování
6397m 105 -----
6398m 106 {0} cesta
6399m 106 {0} cesty
6400m 106 {0} cest
6401m 107 {0} značka
6402m 107 {0} značky
6403m 107 {0} značek
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.