source: josm/trunk/data/cs.lang@ 4060

Last change on this file since 4060 was 4060, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update (finished major German translation changes)

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 161.1 KB
Line 
1 1 -----
2 2 přidávám {0} {1}
3 3 -----
4 4 Zapisuji do souboru
5 5 [dd/mm/rrrr hh:mm:ss]
6 6 -----
7 7 zatím {0} objektů
8 8 # Objekty
9 9 % na východ:
10 10 % na sever:
11 11 ''{0}'' neexistuje.
12 12 ''{0}'' je adresář. Očekáván jar soubor.
13 13 -----
14 14 (# požadavků neznámý)
15 15 (1 požadavek)
16 16 (Kód={0})
17 17 (Tip: Klávesové zkratky lze změnit v nastavení.)
18 18 (žádná data)
19 19 (žádné údaje o nadmořské výšce)
20 20 (Text již byl zkopírován do schránky.)
21 21 -----
22 22 (URL bylo:
23 23 (Použijte mezinárodní zápis, např. +420123456789)
24 24 -----
25 25 (Co to znamená?)
26 26 (na řádce {0}, sloupci {1})
27 27 (deaktivované)
28 28 (více než 20m)
29 29 (žádný objekt)
30 30 (žádný)
31 31 (volitelné)
32 32 -----
33 33 (do 20m)
34 34 (do 5m)
35 35 -----
36 36 ({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2} ...
37 37 ({0}/{1}) Stahování sady změn {2}...
38 38 ({0}/{1}) Stahování obsahu sady změn {2}...
39 39 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}
40 40 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}
41 41 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}
42 42 ({0}/{1}): Stahuji relaci ''{2}''...
43 43 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo
44 44 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo
45 45 * Jeden otagovaný uzel, nebo
46 46 * Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.
47 47 * Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo
48 48 -----
49 49 ... možný i jiný druh přepravy
50 50 ... odkazuje na relaci
51 51 /CESTA/K/ADRESARI/JOSM/
52 52 1/25 mix (motorka/moped)
53 53 1/50 mix (motorka/moped)
54 54 Bowling
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 </p><p>Uzavřete filtrovací dialog pro zobrazení všech objektů.<p></html>
59 59 <Není nahraná GPX trasa>
60 60 <anonym>
61 61 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' ve jménu.
62 62 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.
63 63 -----
64 64 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.
65 65 <b>changeset:</b>... - objekt s daným id sady změn (0 objekty bez přidělené sady změn)
66 66 <b>child <i>výraz</i></b> - všechny podobjekty objektů odpovídajících výrazu
67 67 <b>foot:</b> - klíč 'foot' nastavený na jakoukoliv hodnotu.
68 68 <b>id:</b>... - objekt s daným ID (0 pro nové objekty)
69 69 <b>nekompletní</b> - všechny nekompletní objekty
70 70 <b>modified</b> - všechny změněné objekty
71 71 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoliv ve jménu.
72 72 <b>nodes:</b>... - objekt s daným počtem uzlů (nodes:počet nebo nodes:min-max)
73 73 <b>oneway?</b> - oneway=yes, true, 1 nebo on
74 74 <b>parent <i>výraz</i></b> - všechny rodiče objektů odpovídajících výrazu
75 75 <b>role:</b>... - objekt s danou rolí v relaci
76 76 <b>selected</b> - všechny vybrané objekty
77 77 <b>tags:</b>... - objekt s daným počtem tagů (tags:počet nebo tags:min-max)
78 78 <b>timestamp:</b>... - objekty s tímto časem (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> nebo <b>T14:51</b> ...)
79 79 <b>type:</b> - typ objektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
80 80 <b>type=*</b> - klíč ''type'' s libovolnou hodnotou. Vyzkoušejte také <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
81 81 <b>type=route</b> - klíč ''type'' s hodnotou přesně 'route'.
82 82 <b>untagged</b> - všechny objekty bez tagů
83 83 <b>user:</b>... - všechny objekty změněné uživatelem
84 84 <b>user:anonymous</b> - všechny objekty, které byly změněny anonymním uživatelem
85 85 <b>verze:</b>... - objekt s danou verzí (0 objektů bez přidělené verze)
86 86 <b>{0}</b> objektů deaktivováno
87 87 <br>Chybové hlášení (nepřeložené): {0}
88 88 <dvojtečka>
89 89 <různé>
90 90 <prázdné>
91 91 <konec-souboru>
92 92 <se rovná>
93 93 <h1><a name="top">Klávesové zkratky</a></h1>
94 94 <h1>Skupiny modifikátorů</h1>
95 95 <h2>Filtrování je aktivní</h2>
96 96 <h2>JOSM vyžaduje Javu verze 6.</h2>Detekovaná verze Javy: {0}.<br>Můžete <ul><li>aktualizovat vaši Javu (JRE) nebo</li><li>použít starší verzi JOSM (kompatibilní s Java 5).</li></ul>Více informací:
97 97 -----
98 98 -----
99 99 <html><body><p class="warning-body"><strong>Varování:</strong> Heslo je uloženo v čistě textové podobě v souboru konfigurace JOSM. Navíc je zasíláno <strong>nezašifrované</strong> v každém požadavku na OSM server. <strong>Nepoužívejte svá tajná hesla.</strong></p></body></html>
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 <html><p class="error-header">Při získávání nápovědy došlo k chybě</p><p class="error-body">Obsah nápovědy k tématu <strong>{0}</strong> se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):<br><tt>{1}</tt></p></html>
104 104 -----
105 105 <html><strong>Aktuální oblast ke stažení</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
106 106 -----
107 107 <html>Členství v relaci bylo zkopírováno na všechny nové cesty.<br>Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.</html>
108 108 <html>Relace založená na rolích byla zkopírována na všechny nové cesty.<br>Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.</html>
109 109 <html>Alternativně můžete zadat <strong>adresu</strong> konkrétní dlaždice ve formátu <i>přiblížení/x/y</i>, např. <i>15/256/223</i>. Je možné použít i alternativní formáty <i>přiblížení,x,y</i> nebo <i>přiblížení;x;y</i>.</html>
110 110 <html>Došlo k chybě při obnovování zálohy souboru.<br>Chyba: <br>{0}</html>
111 111 <html>Při ukládání došlo k chybě.<br>Chyba: <br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 <html>Nelze otevřít adresář ''{0}''.<br>Prosím vyberte soubor.</html>
117 117 -----
118 118 <html>Kliněte <strong>{0}</strong> pro dokončení slučování mých a cizích položek</html>
119 119 <html>Kliněte <strong>{0}</strong> pro zahájení slučování mých a cizích položek</html>
120 120 <html>Nepodařilo se uzavřít sadu změn <strong>{0}</strong><br>protože je již uzavřená.</html>
121 121 <html>Nepodařilo se uzavřít sadu změn <strong>{0}</strong><br>protože je již uzavřená od {1}.</html>
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html>Nelze načíst záložky z<br>''{0}''<br>Chyba: {1}</html>
127 127 <html> Nelze číst soubor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
128 128 <html> Nelze číst soubory.< br>Chyba je: <br> {0}</ html>
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn</html>
133 133 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn<br><em>Vypnuto. Prosím, zadejte nejprve v nastavení vaše uživatelské jméno pro OSM.</em></html>
134 134 <html>Stáhnout nejnovější sady změn</html>
135 135 -----
136 136 -----
137 137 <html>Vložit přístupový token manuálně pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM.</html>
138 138 <html>Vložte název města nebo obce.<br>Použijte syntax a interpunkci dle www.cadastre.gouv.fr .</html>
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 <html>Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem<br>''{0}''.<br>DNS jméno ''{1}'' nelze přeložit. <br>Prosím prověřte URL API ve vaší konfiguraci a vaše internetové připojení.</html>
152 152 <html>Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem<br>''{0}''.<br>Prosím prověřte funkčnost internetového připojení.</html>
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Nepodařilo se nahrát data na nebo stáhnout z<br>''{0}''<br>kvůli problémům s přenosem dat.<br>Detaily(nepřeloženo): {1}</html>
159 159 <html>Nepodařilo se nahrát do sady změn <strong>{0}</strong><br>protože byla již uzavřena dne: {1}.</html>
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout<br>vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno<br>v konfiguraci JOSM.</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Je požadováno nahrání pluginu "{0}".<br>Tento plugin se již dále nevyvíjí a bude velmi pravděpodobně způsobovat chyby.<br>Měl by být deaktivován.<br>Chcete jej smazat z konfigurace?</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Žádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně<br>editované vrstvě ''{1}''.</html>
173 173 -----
174 174 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>1 objektu</strong> z <strong>1 relace</strong>.</html>
175 175 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>1 objektu</strong> z <strong>{0} relací</strong>.</html>
176 176 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>{0} objektů</strong> z <strong>{1} relací</strong>.</html>
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah dlaždic OSM</strong> ve zvolené úrovni přiblížení.</html>
181 181 -----
182 182 <html>Prosím vyberte sadu změn kterou chcete uzavřít</html>
183 183 <html>Prosím vyberte, které hodnoty budou obsahovat následující tagy.</html>
184 184 -----
185 185 -----
186 186 <html>Opravdu označit tuto chybu ''vyřešeno''?<br><br>Můžete přidat volitelný komentář:</html>
187 187 -----
188 188 -----
189 189 <html>Spustí plně automatickou proceduru k získání přístupového tokenu z webu OSM.<br>JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a <br>automaticky autorizuje uživatele pro kterého získá přístupový token.</html>
190 190 <html>Spustí polo-automatickou proceduru k získání tokenu z webu OSM.<br>JOSM odešle standardní požadavek k získání OAuth tokenu.<br>Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči <br>aby se autorizoval a akceptoval vložení tokenu do JOSM.</html>
191 191 -----
192 192 <html>Vybrat pro stažení dat do nové vrstvy.<br>Jinak jsou data stažena do aktivní vrstvy.</html>
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 <html>Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.<br>Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.</html>
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 <html>Přístupový token ''{0}'' byl <b>úspěšně</b><br>použit pro přístup na OSM server ''{1}''.<br>Nyní budete na OSM server přistupovat jako uživatel ''{2}'' s id ''{3}''.</html>
201 201 -----
202 202 -----
203 203 <html>Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.<br>Zobrazte zde jeho fotografii.<br>Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo<hr></html>
204 204 -----
205 205 <html>Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.<br>Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.<br>V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít<br>pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.</html>
206 206 -----
207 207 <html>OSM server<br>''{0}''<br>reportoval interní chybu serveru.<br>Jde s nejvyšší pravděpodobností o dočasný problém. Zkuste to znovu později.</html>
208 208 -----
209 209 -----
210 210 <html>Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth <br>z OSM serveru selhal.<br><br>Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,<br> např polo-automatický nebo manuální autorizaci.</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Slučované cesty jsou členy jedné nebo více relací. Prosím rozhodněte v jakých relacích chcete jejich členství <strong>zachovat</strong> a z jakých je chcete <strong>odstranit</strong>.<br>Standardně se <strong>zachová</strong> první cesta a ostatní budou ze stejných relací <strong>odstraněny</strong>: sloučená cesta zaujme místo původní cesty v relaci.</html>
214 214 <html>Aktuální URL <tt>{0}</tt><br>je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata umístěná<br>na serveru <tt>{1}</tt>.</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 <html>Data, která chcete nahrát obsahují nevyřešené konflikty ve vrstvě ''{0}''.<br>Je třeba je nejprve vyřešit.</html>
218 218 -----
219 219 <html>Plugin openstreetbugs používá starý server na appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete změnit nastavení serveru na nový? (Velice doporučujeme)</html>
220 220 <html>Zvolená data obsahují data z OpenStreetBugs.<br>Tyto data nemůžete nahrát na server. Možná jste zvolili špatnou vrstvu?
221 221 <html>Server ohlásil nalezení konfliktu.</html>
222 222 <html>Server ohlásil nalezení konfliktu.<br>Chybová zpráva (nepřeloženo):<br>{0}</html>
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 <html>Nejsou zde žádné vrstvy pro zdrojovou vrstvu<br>''{0}''<br>které by měly být sloučeny.</html>
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <html>V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující<br>na právě tuto relaci.<br>To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.<br>Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?</html>
231 231 -----
232 232 <html>Tato akce bude potřebovat<br>{0} samostatných stažení dat.<br>Chcete pokračovat?</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>Nahrání nezpracovaných GPS dat je považováno za poškozování projektu.<br>Pokud chcete nahrát trasy, podívejte se tady:
239 239 -----
240 240 <html>Aktualizace <strong>selhala</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br> bodů, cest nebo relací.<br><br>Klikněte <strong>{0}</strong> pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{1}</strong> pro přerušení a pokračování editace.<br></html>
241 241 <html>Aktualizace <strong>selhala</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br> bodů, cest nebo relací.<br>Konflikt je způsoben <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br>na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.<br><br>Klikněte <strong>{4}</strong> pro synchronizaci konfliktního prvku.<br>Klikněte <strong>{5}</strong> pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{6}</strong> pro přerušení a pokračování editace.<br></html>
242 242 <html>Nahrávání <strong>selhalo<strong> protože používaná<br>sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.<br>Prosím nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.</html>
243 243 <html>Nahrávání <strong>selhalo</strong> protože se pokoušíte smazat bod {0} který stále využívá cesta {1}.<br><br>Klikněte na <strong>{2}</strong> ke stažení všech cest obsahujících bod {0}.<br>Pokud je to nutné, JOSM vytvoří konflikty, které můžete vyřešit v dialogovém okně řešení konfliktů.</html>
244 244 <html>Aktualizace na server <strong>selhala</strong>, protože vaše aktuální<br>datová sada nesplňuje předpoklad.<br>Chybová zpráva je:<br>{0}</html>
245 245 -----
246 246 <html>Použít standardní URL OSM serveru (<strong>{0}</strong>)</html>
247 247 <html>Hodnota klíče "source" pokud je zapnuto automatické zdrojování</html>
248 248 <html>Verze <strong>{0}</strong> vytvořená <strong>{1}</strong></html>
249 249 <html>Verze <strong>{0}</strong> aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''</html>
250 250 <html>POukoušíte se vložit relaci samu do sebe.<br><br>Toto vytvoří cyklický odkaz a proto není taková úprava povolena.<br>Přeskakuji relaci ''{0}''.</html>
251 251 <html>Používáte projekci EPSG:4326, která může vést<br>k nepřijatelným výsledkům pravoúhlého zarovnání.<br>Změňte svůj typ projekce aby zmizelo toto varování.<br>Vážně chcete pokračovat?</html>
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 <html>{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.<br>JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus.</html>
263 263 <i>(Automatické ukládání zálohuje změněná data vrstev v pravidelných intervalech. Zálohy jsou uloženy v adresáři definovaném v Předvolbách. V případě pádu aplikace se JOSM snaží neuložené změny při příštím startu obnovit.)</i>
264 264 -----
265 265 <klíč>
266 266 <levý rodič>
267 267 <nový objekt>
268 268 <nikoliv>
269 269 <nebo>
270 270 <p><b>{0}</b> objektů skryto
271 271 <p>Kromě toho jsou klávesové zkratky aktivovány při prvním použití položky menu. Některé změny se tak mohou projevit bez restartu --- ale zároveň bez ošetření kolizí. To je další důvod pro <b>restart</b> JOSM po změnách provedených v klávesových zkratkách.</p>
272 272 <p>Berte na vědomí, že klávesové zkratky jsou přiřazovány při startu JOSM. Takže po jakékoli změně je třeba JOSM <b>restartovat</b>, aby se změny projevily.</p>
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 <otazník>
278 278 <pravý rodič>
279 279 <strong>Varování:</strong> Heslo bude <strong>jednou</strong> zasláno jako čistý text na web OSM. <strong>Nepoužívejte</strong> hesla která chcete utajit dokud nebude OSM server podporovat bezpečný (https) komunikační kanál.
280 280 <u>Speciální cíle:</u>
281 281 <nedefinováno>
282 282 > spodek
283 283 > vrchol
284 284 A Podle vzdálenosti
285 285 A Podle času
286 286 -----
287 287 -----
288 288 Chybí tag name, ačkoliv name:* existuje.
289 289 Překlad name:* chybí.
290 290 Plugin pro trasování vodních ploch z fotografií Landsat.
291 291 objekt s id=0 nemůže být neviditelný
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 -----
300 300 Narušení schopností API
301 301 Verze API: {0}
302 302 -----
303 303 Snesená železnice (pouze žel. spodek)
304 304 Zrušit
305 305 Zrušit slučování
306 306 -----
307 307 Zrušit dialog na vybrání souboru.
308 308 Přerušit úpravy tagů a zavřít dialog
309 309 Zrušeno
310 310 O aplikaci
311 311 O JOSM...
312 312 O pluginu
313 313 Přijmout
314 314 Přijmout přístupový token
315 315 Přijmout právě zvolenou cestu
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Přístup
319 319 Přístupový token
320 320 Klíč přístupového tokenu:
321 321 Heslo přístupového tokenu:
322 322 URL přístupového tokenu:
323 323 Ubytování
324 324 Dle informací z pluginu je autor {0}.
325 325 Zůstatkové nebo věrnostní karty
326 326 -----
327 327 Přesnost Douglas-Peuckerova generalizace linie, hodnota ve stupních.<br>Nižší hodnoty vracejí více uzlů s menším zjednodušením. Výchozí hodnota 0.0003.
328 328 Přesnost:
329 329 Akce
330 330 Parametry akce
331 331 Akce
332 332 Aktivovat
333 333 -----
334 334 Aktivovat vybranou vrstvu
335 335 Aktivní předvolby:
336 336 Aktivní styly:
337 337 -----
338 338 Přidat
339 339 Přidat EGPX vrstvu
340 340 Přidat URL leteckých snímků
341 341 Přidat další URL s popisy pluginů.
342 342 Přidat uzel...
343 343 Přidat vlastnosti
344 344 -----
345 345 Přidat "source=..." k objektům?
346 346 Přidat záložku pro aktuální výběr stahované oblasti
347 347 Přidat komentář
348 348 -----
349 349 Přidat novou cestu pro ikony
350 350 Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům
351 351 -----
352 352 Přidat nový uzel do již existující cesty
353 353 -----
354 354 Přidat nový zdroj do seznamu.
355 355 -----
356 356 Přidat nový tag
357 357 Přidat uzel zadáním zeměpisné šířky a délky.
358 358 -----
359 359 -----
360 360 Přidat adresu
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 Přidat prázdnou značku
366 366 Přidat informace autora
367 367 Přidání konfliktu pro ''{0}''
368 368 Přidat každý k původnímu výběru. Může obsahovat vyhledávací řetězec podobně jako na Googlu nebo URL vracející osm-xml
369 369 Přidat filtr.
370 370 Přidat vrstvu leteckých snímků {0}
371 371 -----
372 372 Přidat chybějící uzly na průsečíkách zvolených cest.
373 373 Přidat chybějící tag
374 374 Přidat novou vrstvu
375 375 Přidat uzel
376 376 Přidat uzel do cesty
377 377 Přidat uzel do cesty a spojit
378 378 Přidat bod {0}
379 379 Přidat uzly na průsečíkách
380 380 Přidat relaci {0}
381 381 -----
382 382 Přidat navigační vrstvu
383 383 Přidat tagy
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Přidat tagy ke zvoleným objektům
387 387 -----
388 388 Přidat chybějící tag {0}={1}
389 389 -----
390 390 Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivních
391 391 Přidat k výběru
392 392 -----
393 393 Přidat cestu {0}
394 394 -----
395 395 Přidány body na všechny průsečíky
396 396 -----
397 397 Úprava adresy
398 398 Interpolace adres
399 399 Adresa nemá město
400 400 Adresa nemá zemi
401 401 Adresa nemá PSČ
402 402 Adresa nemá ulici
403 403 Adresa nemá platnou ulici
404 404 adresy, čísla domů.
405 405 Adresy
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 Štola
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 Upravit WMS
415 415 Upravit vrstvy leteckých snímků
416 416 Nastavit posunutí vrstvy leteckých snímků
417 417 Upravit průhlednost vrstvy
418 418 Upravit pozici WMS vrstvy (pouze rastrové obrázky)
419 419 Upravit pozici zvolené vrstvu leteckých snímků
420 420 Nastavit pozici této vrstvy leteckých snímků
421 421 Upravit časovou zónu a posun
422 422 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
423 423 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
424 424 -----
425 425 Administrativní centrum
426 426 Administrativní
427 427 -----
428 428 Rozšířené
429 429 Pokročilé parametry OAuth
430 430 Rozšířená konfigurace OAuth
431 431 Pokročilé volby
432 432 -----
433 433 Pokročilé nastavení
434 434 Pokročilé...
435 435 -----
436 436 Lanovky
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Letiště
440 440 -----
441 441 Alkohol
442 442 Algoritmus:
443 443 Seřadit uzly do kruhu
444 444 Seřadit uzly do přímky
445 445 Srovnat úseky cest
446 446 Srovnat cesty
447 447 Režim rovnání cest
448 448 -----
449 449 Srovnat úsek cesty
450 450 AlignWayS zpráva
451 451 AlignWayS: Zarovnání není možné
452 452 AlignWays Tipy
453 453 -----
454 454 Všechny
455 455 Všechny soubory
456 456 Všechny formáty
457 457 -----
458 458 Všechny nainstalované pluginy jsou aktuální. Není proto třeba stahovat nové verze.
459 459 -----
460 460 Všechny body a oddíly cesty budou mít stejnou barvu. Toto může být upraveno v kartě vrstev.
461 461 Hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''
462 462 -----
463 463 Zahrádkářská kolonie
464 464 Umožní přidat ukazatele/body na současnou GPS polohu.
465 465 Povolit stahování vašich privátních GPS tras
466 466 Povolit čtení vašich preferencí
467 467 Povolit nahrávání GPS tras
468 468 Povolit nahrávání mapových dat
469 469 Povolit zápis vašich preferencí
470 470 Povolený provoz:
471 471 Povolit skládání více vrstev
472 472 Otevírá sobory gpx/osm které se protínají se současnou viditelnou oblastí.
473 473 Umožňuje uživateli anonymizovat čas a velice rychle smazat části rozsáhlých GPX záznamů.
474 474 Umožní vytvořit různá schémata nastavení barev a přepínat mezi nimi. Pouze změníte barvy a vytvoříte nové schéma. Dá se použít pro přepnutí světlého stylu pro lepší viditelnost v ostrém slunci. Podívejte se na dialog „Nastavení mapy“ v preferencích JOSM.
475 475 -----
476 476 -----
477 477 -----
478 478 Umožňuje importovat rozličné formáty souborů přímo do JOSM.
479 479 -----
480 480 Umožní ladit barvy cesty pro rozdílné průměrné rychlosti.
481 481 Umožňuje obnovování smazaných objektů z OSM databáze
482 482 Alfa kanál
483 483 Abecedně
484 484 Abecední adresy musí končit písmenem
485 485 Horská bouda
486 486 Již se účasní v konfliktu
487 487 Již je registrován konflikt pro objekt ''{0}''.
488 488 Zahrnout do hledání i nekompletní a smazané objekty.
489 489 Přejmenovat také soubor
490 490 -----
491 491 -----
492 492 Aktualizovat bez dotazu
493 493 Americký fotbal
494 494 Počet kabelů
495 495 Počet sedadel
496 496 Počet schodů
497 497 -----
498 498 Kontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.
499 499 OSM plugin pro editaci zákazů odbočení.
500 500 Prázdná hodnota smaže tag.
501 501 Nastala chyba v pluginu {0}
502 502 -----
503 503 Stala se chyba : {0}
504 504 Nastala neočekávaná výjimka, která by mohla pocházet z pluginu ''{0}''.
505 505 Nastala neočekávaná výjimka.<br>Tato chyba vždy znamená chybu v kódu. Pokud používáte poslední<verzi>verzi této aplikace, oznamte prosím tuto chybu autorům.
506 506 Došlo k neznámé chybě
507 507 Úhel
508 508 -----
509 509 -----
510 510 Úhel mezi dvěmi zvolenými uzly
511 511 Anotace
512 512 -----
513 513 Aplikovány uhodnuté hodnoty
514 514 Aplikovány uhodnuté hodnoty pro
515 515 Aplikovat
516 516 Aplikovat změny
517 517 Aplikovat přednastavení
518 518 Aplikovat řešení
519 519 Aplikovat roli
520 520 Aplikovat roli:
521 521 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.
522 522 Použít upravené tagy a zavřít dialog
523 523 Aplikovat vyřešené konflikty
524 524 Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialog
525 525 Použít zvolené změny
526 526 Použít popisky objektu ve schránce na všechny zvolené objekty.
527 527 -----
528 528 Aplikovat aktuální změny
529 529 Použít adresu dlaždice
530 530 Aplikovat změny a zavřít dialog
531 531 Aplikovat tuto roli na všechny členy
532 532 Použít ?
533 533 Letištní plocha
534 534 -----
535 535 Archeologické naleziště
536 536 Lukostřelba
537 537 Opravdu pokračovat ?
538 538 Jste si jist?
539 539 Označit jako plochu
540 540 -----
541 541 -----
542 542 Cesta typu plochy není uzavřená
543 543 Oblasti v okolí míst
544 544 Komunitní umělecké centrum
545 545 Umělecké dílo
546 546 Dotaz před aktualizací
547 547 Sestavit nové polygony.
548 548 Přiřadit adresy k ulici
549 549 -----
550 550 Přiřadit k
551 551 Přiřadit k ulici pomocí:
552 552 Přiřazená ulice
553 553 -----
554 554 Pro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybráno
555 555 Atletika
556 556 Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!
557 557 Atrakce
558 558 -----
559 559 Zvuk
560 560 Audio zařízení je nedostupné
561 561 Nastavení zvuku
562 562 Audio značky z {0}
563 563 Zvuk zesynchronizován na bodu {0}.
564 564 Zvuk: {0}
565 565 Audioprůvodce
566 566 Audioprůvodce přes mobilní telefon?
567 567 Australský fotbal
568 568 Přihlásit
569 569 Přihlásit se se zadaným jménem a heslem
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 Ověření
574 574 Autentizace selhala
575 575 Autenzitace selhala
576 576 Autor
577 577 Autor: {0}
578 578 Autorizase selhala
579 579 Autorizovat JOSM pro přístup k OSM API
580 580 Autorizační URL:
581 581 Autorizovat se
582 582 -----
583 583 -----
584 584 Autoři
585 585 -----
586 586 Automatické přiblížení
587 587 -----
588 588 Povolit automatické ukládání
589 589 Ukládat každých (sekund)
590 590 Počet uložených souborů na vrstvu
591 591 Automatické zdrojování
592 592 -----
593 593 Automaticky vystředit
594 594 Auto-odhad
595 595 -----
596 596 Automatické ukládání LiveData
597 597 -----
598 598 Bankomat
599 599 -----
600 600 Automatické stahování
601 601 Automatická korekce popisků
602 602 -----
603 603 -----
604 604 Automaticky vytvořit vrstvu se značkami při otevírání GPX vrstvy.
605 605 -----
606 606 Dostupné
607 607 Dostupné výchozí položky:
608 608 Dostupné předvolby:
609 609 Dostupné role
610 610 -----
611 611 Dostupné styly:
612 612 -----
613 613 Průměr
614 614 B Podle vzdálenosti
615 615 B Podle času
616 616 -----
617 617 Babybox
618 618 Zpět
619 619 Pozadí:
620 620 Opěrka zad
621 621 Zpět
622 622 Špatný požadavek
623 623 -----
624 624 Pekařství
625 625 Banka
626 626 -----
627 627 Ohrada
628 628 Bariéry
629 629 -----
630 630 Základní
631 631 Vodní nádrž
632 632 Basketbal
633 633 Baterie
634 634 Bojiště
635 635 Zátoka
636 636 Pláž
637 637 Plážový volejbal
638 638 Vodní bój
639 639 Lavička
640 640 Nejlepší přiblížení: {0}
641 641 Nápoje
642 642 Bikubický (pomalé)
643 643 Cyklisté
644 644 Kola
645 645 Hospoda-zahrádka
646 646 -----
647 647 Prodejce kol
648 648 Bilineární (rychlé)
649 649 -----
650 650 -----
651 651 Bionafta
652 652 Prázdná vrstva
653 653 Zátarasa
654 654 Modrá:
655 655 Obsah tabule
656 656 doky
657 657 Sloupek
658 658 Knihkupectví
659 659 Jméno záložky:
660 660 Záložky
661 661 Hraniční kontrola
662 662 Botanické jméno
663 663 Obojí
664 664 Levý dolní (min) roh:
665 665 Hry s koulemi (např. pétanque)
666 666 Hranice
667 667 Hranice
668 668 Hraniční kameny
669 669 Duplicitní body na hranici (boundary)
670 670 Typ hranice
671 671 Ohraničující box
672 672 Hranice
673 673 Butik
674 674 -----
675 675 Značka
676 676 Most
677 677 -----
678 678 -----
679 679 Stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
680 680 Prohlížet
681 681 -----
682 682 Zarážedlo
683 683 Nahlášení chyby
684 684 Seznam chyb
685 685 Budova
686 686 Buduji vrstvu JOSM
687 687 Buduji vrstvu JOSM.
688 688 Adresa budovy
689 689 Duplicitní body na budovách (building)
690 690 Budovy
691 691 Tagy budov:
692 692 Šířka budov:
693 693 Budovy, kryty, podzemní stavby
694 694 -----
695 695 Brána otevíratelná nárazníkem vozidla
696 696 Autobusová dráha
697 697 Nástupiště autobusu
698 698 Autobusové nádraží
699 699 Zastávka autobusu
700 700 Zábrana průjezdná pouze autobusem
701 701 Řeznictví
702 702 C Podle vzdálenosti
703 703 C Podle času
704 704 -----
705 705 CNG (zemní plyn)
706 706 -----
707 707 Kyvadlová kabinková lanovka
708 708 -----
709 709 Chyba formátu cache
710 710 Chyba Lambertovy zóny v cache
711 711 Sekce a podsekce katastru.
712 712 Katastr
713 713 Katastr: {0}
714 714 CadastreGrabber: Neplatné URL.
715 715 Kavárna
716 716 Kalibrační súbory
717 717 Vyvolat editor na relaci
718 718 Vyvolat editor relací na vybranou relaci
719 719 Tábořiště
720 720 Tábořiště
721 721 Nelze kreslit mimo svět.
722 722 Nelze vybrat izolovaný uzel
723 723 Kanadský fotbal
724 724 Plavební kanál
725 725 Zrušit
726 726 Zrušit a vrátit seo do editoru
727 727 Zrušit a návrat k předchozímu dialogu
728 728 Zrušit přihlášení
729 729 Zrušit zavírání sad změn
730 730 Zrušit řešení konfliktů
731 731 Zrušit řešení konfliktu a zavřít dialog
732 732 -----
733 733 Zrušit operaci
734 734 Zrušit uložení a začít nejprve řešit nevyřešené problémy
735 735 Zrušit změny a zavřít dialog
736 736 Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaci
737 737 Ukončit nahrávání
738 738 Nemůžu přidat uzel ležící mimo Zemi.
739 739 Nelze přidat cestu s pouze {0} uzly.
740 740 nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}
741 741 -----
742 742 nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování tagů
743 743 -----
744 744 -----
745 745 Nelze srovnat objekt s ID ''{0}'' s objektem s ID ''{1}''.
746 746 -----
747 747 Nelze najít objekt s id ''{0}'' ve vrstvě ''{1}''
748 748 Nelze vytvořit projekci ''{0}''
749 749 -----
750 750 Nelze nahrát knihovnu rxtxSerial. Pokud potřebujete pomoc s její instalací, zkuste Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
751 751 -----
752 752 Body nelze sloučit: Bylo by třeba smazat cestu ''{0}'', která je stále používána.
753 753 -----
754 754 Nemohu přesouvat objekty mimo svět.
755 755 -----
756 756 Nelze umístit budovy mimo svět.
757 757 nemohu vyřešit nerozhodnutý konflikt
758 758 Nemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.
759 759 -----
760 760 -----
761 761 Nelze otočit!
762 762 Nelze zrušit příkaz ''{0}'' protože vrstva ''{1}'' již není dostupná
763 763 Kanoistika
764 764 Plechovky
765 765 Kapacita
766 766 Kapacita (celkem)
767 767 Nahrát GPS záznam
768 768 Auto
769 769 Prodejce automobilů
770 770 Autokemping (karavany)
771 771 Náklad
772 772 Finance
773 773 Zámek/Hrad
774 774 Mříž proti dobytku
775 775 Vstup do jeskyně
776 776 Hřbitov
777 777 Vystředit jednou
778 778 Vystředit vrstvu LiveGPS na současnou pozici.
779 779 Centrovat pohled
780 780 Sedačková lanovka
781 781 Horská chata
782 782 Změnit vlastnosti
783 783 Změnit pár klíče/hodnoty
784 784 Změnit směr ?
785 785 Změnit umístění
786 786 -----
787 787 Změnit bod {0}
788 788 Zmenit vlastnosti jednoho objektu
789 789 Změnit relaci
790 790 Změnit roli člena relace {0} {1}
791 791 -----
792 792 Změnit relaci {0}
793 793 Změnit rozlišení
794 794 Změnit adresář pro všechna uživatelská nastavení
795 795 Měnit výběr
796 796 Měnit pohled
797 797 -----
798 798 Změnit hodnoty?
799 799 Změnit cestu {0}
800 800 Změněn uzel {0}
801 801 Sada změn
802 802 Sada změn s ID > 0 očekávána. Nalezeno {0}.
803 803 ID sady změn:
804 804 -----
805 805 Správce datových sad
806 806 Sada změn byla uzavřena
807 807 Komentář k sadě změn:
808 808 Očekáváno ID sady změn
809 809 ID sady změn:
810 810 Informace o sadě změn
811 811 Sada změn je plná
812 812 Sada změn {0}
813 813 Sady změn
814 814 Vlastní nastavení klávesových zkratek.
815 815 Orientovaný graf toků vytvořený z aktivní OSM vrstvy
816 816 Vytvoření orientovaného graf toků
817 817 Nabíjecí stanice
818 818 Zkontrolovat
819 819 -----
820 820 Zkontrolovat všechny dostupné podpisy pro zvolený objekt.
821 821 Zkontrolovat tagy s FIXME.
822 822 Kontrola na serveru
823 823 Kontrola klíčů vlastností.
824 824 Kontrola hodnot vlastností.
825 825 Kontroluji na smazané rodiče v lokálních datech
826 826 Kontroluji rodiče smazaných objektů
827 827 Kontroluji požadavky pluginu...
828 828 Zkontroluje cesty jestli neobsahují identické uzly za sebou.
829 829 -----
830 830 Drogerie
831 831 -----
832 832 Potomci relace
833 833 -----
834 834 Komín
835 835 Čínský
836 836 Vybrat
837 837 Vyberte bitovou délku (sílu):
838 838 Zvolit barvu
839 839 Zvolte barvu pro {0}
840 840 Zvolte předdefinovanou licenci
841 841 -----
842 842 Vyberte hodnotu
843 843 Vyberte datum vypršení platnosti pro klíč:
844 844 Vyberte z...
845 845 Vyberte klíč
846 846 Vyberte typ OSM objektu
847 847 Vybrat server pro vyhledávání:
848 848 Velikost bloku {0} překračuje maximální velikost sady změn {1} pro server ''{2}''
849 849 Kostel
850 850 Kino
851 851 -----
852 852 Velkoměsto
853 853 Značka hranice sídla (rychlostní limit)
854 854 Městské hradby
855 855 Jméno města
856 856 Město:
857 857 -----
858 858 -----
859 859 Smazat
860 860 Smazat Undo/Redo paměť
861 861 Vymazat cestu
862 862 Smazat textové pole
863 863 -----
864 864 Vymazat seznam naposledy otevřených souborů
865 865 -----
866 866 Klikněte na ''<strong>{0}</strong>'' pro pokračování nahrávání do dalších sad změn.<br>Klikněte na ''<strong>{1}</strong>'' pro návrat k dialogu nahrávání změn.<br>Klikněte na ''<strong>{2}</strong>'' k přerušení a návratu k editaci mapy.<br>
867 867 Pro ignorování klikněte na <strong>{0}</strong>.</html>
868 868 Táhněte a pusťte pro přesun cíle
869 869 -----
870 870 Klikněte na první roh pro oříznutí obrázku\n(jsou potřeba dva body)
871 871 -----
872 872 Klikněte na druhý roh pro oříznutí obrázku
873 873 -----
874 874 -----
875 875 Klikněte pro zrušení a návrat k editaci
876 876 Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů
877 877 Klikněte pro zrušení slučování bodů
878 878 Klikněte pro zrušení nastavení OAuth na výchozí hodnoty
879 879 Klikněte pro zrušení nahrávání dat
880 880 Klini pro přidání cíle
881 881 -----
882 882 Klikněte pro zrušení aktuální operace
883 883 Klikněte pro kontrolu zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveru
884 884 Klikněte pro zavření dialogu
885 885 Klikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací
886 886 Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů
887 887 Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování
888 888 Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaci
889 889 Klikněte pro pokračování a otevření {0} prohlížečů
890 890 klikněte pro pokračování v nahrávání dalších nových sad změn
891 891 -----
892 892 Klikněte pro smazání pluginu ''{0}''
893 893 Klikni pro smazání. Shift: smaže segment cesty. Alt: nemaže nepoužité uzly, když mažete trasu. CTRL: smazat referenční objekty.
894 894 Klikněte pro zakázání pluginu ''{0}''
895 895 -----
896 896 -----
897 897 Klikněte pro ponechání pluginu ''{0}''
898 898 Minimalizovat nebo maximalizovat obsah panelu
899 899 -----
900 900 Klikněnte pro odstranění cíle
901 901 Klikněte pro nastavení OAuth nastavení na výchozí hodnoty
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Kliknutím přeskočte aktualizaci aktivních pluginů
907 907 Klikněte pro zahájení hledání míst
908 908 -----
909 909 -----
910 910 Klikněte pro test přístupového tokenu
911 911 Kliknutím aktualizujte aktivní pluginy
912 912 -----
913 913 Útes
914 914 Horolezení
915 915 Hodiny
916 916 Zavřít
917 917 Přesto zavřít
918 918 Zavřít sadu změn po nahrání.
919 919 Zavřít sady změn
920 920 Zavřít dialog a zrušit
921 921 Zavřít dialog a ukončit stahování
922 922 Uzavřít otevřené sady změn
923 923 Zavřít zvolenou otevřenou sadu změn
924 924 Zavřít dialog
925 925 Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn
926 926 Zavřít dialog a přijmout přístupový token
927 927 -----
928 928 Zavžit zialog a zrušit přihlášení
929 929 Zavřít dialog a vytvořit nový bod
930 930 -----
931 931 Zavřít dialog a nevytvořit nový bod
932 932 -----
933 933 Uzavřít vybrané sady změn
934 934 Zavřít vybrané otevřené sady změn
935 935 Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSM
936 936 Zavřít tento panel. Můžete jej znovu otevřít tlačítky v levém panelu nástrojů.
937 937 Uzavřít:
938 938 Zavřené po -
939 939 Uzavřen v
940 940 Uzavřeno dne:
941 941 Bližší popis
942 942 Bližší popis
943 943 Uzavře otevřené sady změn
944 944 Uzavře vybrané otevřené sady změn
945 945 Uzavírám sadu změn
946 946 Zavírám sadu změn {0}
947 947 Zavírám sadu změn...
948 948 Oblečení
949 949 Příkazová řádka:
950 950 Linie pobřeží
951 951 Linie pobřeží.
952 952 -----
953 953 Mince
954 954 Střední škola
955 955 Barva
956 956 Barva (hex)
957 957 Jméno barvy:
958 958 Schéma barev
959 959 Schémata barev
960 960 -----
961 961 Barvy
962 962 -----
963 963 Obarvovat body a části trasy podle rychlosti.
964 964 Barvy použité různými objekty v JOSM.
965 965 Barva
966 966 Columbus V-900 CSV soubory
967 967 Spojit cesty
968 968 Spojit více cest do jedné
969 969 Kombinovat {0} cesty
970 970 Stezka pro pěší a cyklisty - smíšená
971 971 Příkaz
972 972 Zásobník příkazů
973 973 Příkazový řádek
974 974 Příkazy
975 975 Komentář
976 976 Komentář:
977 977 Komentář:
978 978 Kanceláře
979 979 veřejná zeleň (mimo parky)
980 980 Společné nastavení
981 981 Obec
982 982 -----
983 983 Komunikace s OSM serverem selhala
984 984 Komunikace s {0} zahájena za použití protokolu verze {1}
985 985 -----
986 986 Porovnat
987 987 Kompletní adresy
988 988 Počítače
989 989 Konfekce
990 990 Nastavit
991 991 Konfigurovat zařízení
992 992 Nastavení webů s pluginy
993 993 Konfigurovat pokročilé nastavení
994 994 Nastavení dostupných pluginů.
995 995 Nastavení předvoleb směrování
996 996 -----
997 997 -----
998 998 Nastavit zdroje...
999 999 Nastavit zdroje ze kterých budou stahovány pluginy
1000 1000 -----
1001 1001 Konfigurace vytváření záložních souborů
1002 1002 Konfigurace používání proxy serveru
1003 1003 -----
1004 1004 Konfigurace...
1005 1005 Potvrdit
1006 1006 Potvrdit pročištění
1007 1007 Potvrdit akci vzdáleného ovládání
1008 1008 Potvrzovat ručně všechny akce vzdáleného ovládání
1009 1009 Potvrdit prázdnou roli
1010 1010 Konflikt
1011 1011 Řešení konfliktů
1012 1012 Konflikt v atributu 'visible' (viditelnost) pro objekt typu {0} s id {1}
1013 1013 Konflikt není vyřešen kompletně
1014 1014 Konflikty
1015 1015 Objeveny konflikty
1016 1016 Konflikt ve vložených tazích
1017 1017 Konflikty při slučování objektů
1018 1018 Konflikty při slučování cest - zkombinovaná cesta je ''{0}''
1019 1019 Konflikt při spojování uzlů - cílový uzel je ''{0}''
1020 1020 Konflikty: {0} nevyřešeno
1021 1021 Spojit existující cestu do uzlu
1022 1022 Spoj se s gpsd serverem a ukaž aktuální pozici v LiveGPS vrstvě.
1023 1023 Připojeno
1024 1024 Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cesty
1025 1025 Navazuji spojení
1026 1026 Připojuji se...
1027 1027 Chyba při připojování.
1028 1028 Připojení selhalo
1029 1029 Nastavení připojení
1030 1030 Nastavení připojení pro OSM server.
1031 1031 Spojení selhalo.
1032 1032 Připojení k API selhalo
1033 1033 Komunikace ve výstavbě
1034 1034 Probíhající výstavba
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 Kontakt
1038 1038 Kontakt:
1039 1039 Připojování k serveru OSM...
1040 1040 Připojování k serveru...
1041 1041 Připojování k serveru WMS...
1042 1042 Připojování ke katastru WMS...
1043 1043 Obsah
1044 1044 Kontinent
1045 1045 Pokračovat
1046 1046 Pokračovat beze změn
1047 1047 Pokračovat v řešení
1048 1048 -----
1049 1049 Pokračovat v nahrávaní
1050 1050 Pokračovat v cestě od posledního uzlu.
1051 1051 Pokračovat, zkusit znovu
1052 1052 Udržovat vrstvu LiveGPS vystředěnou na současné pozici.
1053 1053 Sloučení obrysů
1054 1054 Autoři
1055 1055 Samoobsluha, smíšenka, večerka
1056 1056 Převést VŠECHNY ulice.
1057 1057 Převédst do GPX vrstvy
1058 1058 Konvertovat do GPX vrstvy s anonymizací času
1059 1059 Převést do datové vrstvy
1060 1060 Převést na multipolygon
1061 1061 Převést na multipolygon.
1062 1062 Převést na relaci.
1063 1063 Změnit cestu na samostatná čísla domů.
1064 1064 Převedeno z: {0}
1065 1065 Převádím OSM graf na orientovaný graf toků
1066 1066 Koordináty
1067 1067 Importované souřadnice:
1068 1068 Importované souřadnice: {0}
1069 1069 Souřadnice:
1070 1070 Kopírovat
1071 1071 Kopírovat všechny mé elementy do cíle
1072 1072 Kopírovat všechny cizí elementy do cíle
1073 1073 Kopírovat mé vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
1074 1074 Kopírovat mé vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů
1075 1075 Kopírovat mé vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů
1076 1076 Kopírovat mé vybrané body na začátek seznamu slučovaných bodů
1077 1077 Kopie {0}
1078 1078 Vybrat označené objekty pro vložení.
1079 1079 -----
1080 1080 Kopírovat cizí vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
1081 1081 Kopírovat cizí vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů
1082 1082 Kopírovat cizí vybrané elementy před vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
1083 1083 Kopírovat cizí vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů
1084 1084 Zkopírovat do schránky a zavřít
1085 1085 Kopírovat do schránky
1086 1086 Kopie {1} vrstvy {0}
1087 1087 -----
1088 1088 Copyright
1089 1089 Kopírování
1090 1090 Opravte hodnotu ručně a potom stiskněte Enter.
1091 1091 Korelovat
1092 1092 Korelovat obrázky s GPX trasou
1093 1093 Korelovat vůči GPX
1094 1094 Nelze otevřít soubor(y):\n{0}
1095 1095 Nemohu získat obrázek
1096 1096 Nemohu zálohovat soubor. Vyjímka: {0}
1097 1097 Nemohu spojit cesty (Nemohou být spojeny do jednoho řetězce bodů)
1098 1098 Nemohu se připojit k OSM serveru. Prosím zkontrolujte si připojení k internetu.
1099 1099 Nepodařilo se smazat dočasný soubor!
1100 1100 Nemohu exportovat "{0}"
1101 1101 Nelze najít typ elementu
1102 1102 -----
1103 1103 Nelze najít úroveň varování
1104 1104 Nepovedlo se importovat ''{0}''.
1105 1105 Nepovedlo se importovat soubory.
1106 1106 Nemohu nahrát plugin {0}. Odstranit z nastavení?
1107 1107 Nemohu nahrát předvolby ze serveru.
1108 1108 Nelze rozpoznat šířku, délku nebo přiblížení. Prosím, zkontrolujte.
1109 1109 Nepodařilo se načíst OpenPGP zprávu.
1110 1110 -----
1111 1111 Nelze načíst barvu
1112 1112 Nelze načíst maximální počet cest
1113 1113 Nelze načáíst čísla. Prosím, zkontrolujte.
1114 1114 Nemůžu číst "{0}"
1115 1115 -----
1116 1116 Nelze přečíst čas modifikace.
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 Nelze načíst zdroj přednastavených tagů: {0}
1121 1121 -----
1122 1122 Nemohu přejmenovat soubor ''{0}''
1123 1123 Nepovedlo se přejmenování souboru!
1124 1124 Nelze získat seznam WMS vrstev.
1125 1125 -----
1126 1126 Nemohu nahrát předvolby. Důvod: {0}
1127 1127 Nelze zapsat čas modifikace.
1128 1128 Nelze vytvořit novou chybu. Výsledek: {0}
1129 1129 -----
1130 1130 Počet
1131 1131 Stát
1132 1132 Kód země
1133 1133 Kód země musí mít 2 písmena
1134 1134 Země:
1135 1135 Okres
1136 1136 Kurz
1137 1137 Soud
1138 1138 Krytý
1139 1139 Krytá vodní nádrž
1140 1140 Jeřáb
1141 1141 Vytvořit
1142 1142 Vytvořit orientovaný graf toků
1143 1143 Vytvořit kruh
1144 1144 -----
1145 1145 Vytvořit nový adresář
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 Vytvořit zastávky z GPX souboru
1149 1149 -----
1150 1150 Vytvořit kruh ze tří uzlů
1151 1151 -----
1152 1152 Vytvořit kopii relace a otevřít ji v novém okně
1153 1153 Vytvořit mřížku cest
1154 1154 Plugin Vytvořit pravidelné sítě cest
1155 1155 -----
1156 1156 Vytvořit novou mapovou vrstvu.
1157 1157 Vytvořit novou relaci
1158 1158 Vytvořit nový podepisovací klíč
1159 1159 Vytvořit nový zákaz odbočení
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 Vytvořit relaci adresy pro
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 Vytáření a úpravy vodních cest pro OpenSeaMap
1166 1166 Vytvořit plochy
1167 1167 -----
1168 1168 Vytvořit záložku
1169 1169 Vytvořit hranice
1170 1170 Vytvořit budovu
1171 1171 Vytvořit budovy
1172 1172 Vytvořit mřížku cest
1173 1173 Vytvořit problém
1174 1174 Vytvořit značky při čtení GPX.
1175 1175 Vytvořit multipolygon
1176 1176 Vytvořit multipolygon.
1177 1177 Vytvořit nový klíč
1178 1178 Vytvořit nový uzel.
1179 1179 Vytvářet nové objekty
1180 1180 Vytvořit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1181 1181 Vytvořit nové pravidlo odbočování
1182 1182 Vytvořit nebo editovat zákaz odbočení.
1183 1183 Vytvořit relace mezi ulicí a souvisejícími adresami pro všechny ulice v aktuální vrstvě.
1184 1184 Vytvořit relaci mezi ulicí a souvisejícími adresami.
1185 1185 Vytvořit/editovat zákaz odbočení...
1186 1186 Vytvořit:
1187 1187 Vytvořeno
1188 1188 Vytvořen v
1189 1189 Vytvořeno v:
1190 1190 Vytvořeno před -
1191 1191 Vytvořeno kým:
1192 1192 Vytvořeno dne:
1193 1193 Vytvoří jednotlivé budovy z dlouhého bloku budov.
1194 1194 Vytváření a správa adresních bodů a budov v rámci České Republiky.
1195 1195 Vytvářím sadu změn...
1196 1196 Vytváří se grafické rozhraní programu (GUI)
1197 1197 Datum vytvoření:
1198 1198 Kreditní karty
1199 1199 Kriket
1200 1200 Ohražené místo pro tréning kriketu
1201 1201 Kritérium
1202 1202 Kroket
1203 1203 Přechod na kole
1204 1204 Přechod na koni
1205 1205 Železniční přechod pro chodce
1206 1206 Dohled nad přechodem
1207 1207 Křížící se budovy
1208 1208 Druh křížení
1209 1209 Typ přechodu (UK)
1210 1210 Zkřížené cesty
1211 1211 Křížící se cesty
1212 1212 Kuchyně
1213 1213 Kultura
1214 1214 Současný výběr
1215 1215 Současná sada změn je plná. Nelze nahrávat data na server.
1216 1216 -----
1217 1217 Současná hodnota ''{0}'' pro ID uživatele není platná
1218 1218 Nynějsí hodnota je výchozí
1219 1219 Aktuální přiblížení: {0}
1220 1220 Aktuálně nemáte vybránu oblast pro stažení. Nejdříve prosím nějakou vyberte.
1221 1221 -----
1222 1222 Vlastní WMS Link
1223 1223 Přizpůsobit barvu
1224 1224 Přizpůsobit kreslení linií
1225 1225 Upravit prvky v panelu nástrojů.
1226 1226 Zářez
1227 1227 Zábrana proti kolům
1228 1228 Kruhová závislost mezi relacemi:
1229 1229 Cyklistika
1230 1230 Kruhové závislosti
1231 1231 český CUZK:KM
1232 1232 český UHUL:ortofoto
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 Hráz přehrady
1236 1236 Datová vrstva {0}
1237 1237 Formát uložení dat
1238 1238 Zdroje a typy dat:
1239 1239 Text odkazující na použitý zdroj. Implicitně Landsat.
1240 1240 Zdroje dat
1241 1241 Kontrola dat
1242 1242 Databáze je mimo provoz kvůli údržbě
1243 1243 Test konzistence dat
1244 1244 Datum
1245 1245 Datum:
1246 1246 Datum:
1247 1247 Debetní karty
1248 1248 Ladící informace
1249 1249 -----
1250 1250 Desetinné stupně
1251 1251 Rozhodnutí
1252 1252 Zmenšit přiblížení
1253 1253 Sestupně
1254 1254 Stezka pro koně
1255 1255 Cyklostezka
1256 1256 Chodník, pěší stezka
1257 1257 Výchozí
1258 1258 Výchozí (automaticky)
1259 1259 Výchozí hodnota není známa ( ještě nebyla definována )
1260 1260 Výchozí hodnota je''{0}''.
1261 1261 Výchozí hodnota: {0}
1262 1262 Definovat interpolaci adres
1263 1263 -----
1264 1264 Smazat
1265 1265 Smazat ''from''
1266 1266 Smazat ''to''
1267 1267 Smazat soubor
1268 1268 Smazat soubor z disku
1269 1269 Režim mazání
1270 1270 Smazat vlastnosti
1271 1271 Smazat cesty, které nejsou součástí vnižního multipolygonu.
1272 1272 Potvrďte smazání
1273 1273 -----
1274 1274 Smazat duplicitní cesty
1275 1275 Smazat filtr.
1276 1276 Odstranit z relace
1277 1277 Smazat z tohoto zákazu odbočení
1278 1278 Smazat obrázek z disku
1279 1279 Smazat nekompletní členy?
1280 1280 Smazat vrstvy bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
1281 1281 Smazat bod {0}
1282 1282 Smaž body nebo cesty
1283 1283 Smazat body mimo oblast s daty?
1284 1284 Smazat body mimo staženou oblast dat
1285 1285 Smazat objekty
1286 1286 -----
1287 1287 Smazat relaci {0}
1288 1288 Smazat relace
1289 1289 Smazat označené objekty
1290 1290 Smazat editovanou relaci
1291 1291 -----
1292 1292 Smaže zvolený klíč ve všech objektech
1293 1293 Smazat vybrané vrstvy.
1294 1294 Smazat vybrané relace
1295 1295 Smazat vybrané schéma ze seznamu.
1296 1296 Smazat vybraný zdroj ze seznamu.
1297 1297 Smazat vybraný zákaz odbočení
1298 1298 Smazat vybrané prvky v seznamu tagů
1299 1299 Smazat tento zákaz odbočení
1300 1300 Smazat nástroj "{0}"?
1301 1301 Smazat nepotřebné uzly z cesty.
1302 1302 Smazat nepotřebné uzly z plochy.
1303 1303 Smazat cestu {0}
1304 1304 Smazáno
1305 1305 Vymazáno ''{0}''
1306 1306 Stav smazáno:
1307 1307 Smazaný člen {0} je používán v relaci {1}
1308 1308 Smazané členy v zákaze odbočení
1309 1309 Smazaný uzel {0} je součástí cesty {1}
1310 1310 Smazané nebo přesunuté objekty
1311 1311 Smazaná relace {0} obsahuje členy
1312 1312 Smazaná cesta {0} obsahuje uzly
1313 1313 Cukrářství
1314 1314 Vyznání
1315 1315 Zubař
1316 1316 -----
1317 1317 Obchodní dům
1318 1318 Hloubka v metrech
1319 1319 Podrobně popište problém
1320 1320 Popis
1321 1321 Popis: {0}
1322 1322 Úroveň detailů
1323 1323 Detaily
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 Vývoj pluginu turn restriction sponzoroval <a href="http://www.skobbler.de">skobbler GmbH</a>.
1328 1328 Průměr
1329 1329 V aktuální datové sadě není prvek s id {0}
1330 1330 Nafta
1331 1331 -----
1332 1332 Nafta pre nákladní automobily
1333 1333 Obtížnost
1334 1334 Digitálně podepsat vybrané tagy, pokud si myslíte, že jsou správné.
1335 1335 Nepřesnost pozice (červená = vysoká, zelená = nízká, je-li k dispozici)
1336 1336 Směr
1337 1337 -----
1338 1338 Směr hledání země
1339 1339 Směr hledání země. Standardně východ.
1340 1340 Zakázat
1341 1341 Přestat logovat data, když vzdálenost klesne pod
1342 1342 Přestat logovat data, když rychlost klesne pod
1343 1343 -----
1344 1344 Zakázat plugin
1345 1345 Zahodit
1346 1346 Zahodit a smazat
1347 1347 Neuložit změny a ukončit
1348 1348 Vydává léky na předpis
1349 1349 Typ
1350 1350 Zobrazit rozšířené parametry OAuth
1351 1351 Nastavení zobrazení
1352 1352 -----
1353 1353 -----
1354 1354 -----
1355 1355 Zobrazit a spravovat zákazy odbočení v aktuálních datech
1356 1356 Zobrazovat souřadnice jako
1357 1357 -----
1358 1358 -----
1359 1359 Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM.
1360 1360 -----
1361 1361 Zobrazit negeotagované fotografie
1362 1362 Zobrazit informace o OSM bodech, cestách nebo relacích.
1363 1363 Zobrazovat v menu nabídku Zvuk
1364 1364 Zobrazit obrazovku "O Aplikaci"
1365 1365 Zobrazit základní vlastnosti sady změn
1366 1366 Zobrazit historii všech zobrazených objektů
1367 1367 Zobrazit historii vybraných objektů.
1368 1368 Zobrazit objekty vytvořené, aktualizované a smazané sadou změn
1369 1369 Zobrazit tagy sady změn
1370 1370 Zobrazené přiblížení: {0}
1371 1371 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1372 1372 Vzdálenost
1373 1373 -----
1374 1374 -----
1375 1375 Rozdělit uzly
1376 1376 Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.
1377 1377 Nepoužívaný
1378 1378 Nepoužívaná železnice
1379 1379 Strouha
1380 1380 Neprovádět změny
1381 1381 Neptat příště se a zapamatovat si volbu (změnit lze v Nastavení -> Pluginy)
1382 1382 Nekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.
1383 1383 Nereslit spojnice mezi body v této vrstvě
1384 1384 Práce bez přepínání režimů (ve stylu potlatche)
1385 1385 Neptat se příště (zapamatovat si volbu)
1386 1386 Tuto zprávu již nezobrazovat
1387 1387 Nepřibližovat po importu
1388 1388 Pokračovat
1389 1389 -----
1390 1390 Chcete toto povolit?
1391 1391 -----
1392 1392 Chcete zrušit úplně\nnebo jen opakovat
1393 1393 Chcete je přesto smazat?
1394 1394 Chcete přesto uložit?
1395 1395 Zboží pro kutily
1396 1396 Dok
1397 1397 Zdavotní středisko, poliklinika
1398 1398 -----
1399 1399 Závody psů
1400 1400 Toto již víckrát neukazovat
1401 1401 Neptat se znovu na klíč
1402 1402 -----
1403 1403 Dvojí konflikt
1404 1404 Dolu
1405 1405 Stáhnout
1406 1406 Stáhnout všechny potomky
1407 1407 Stáhnout podél
1408 1408 Stáhnout data
1409 1409 Stahuje GPS body z Globalsat dg100 data loggeru přímo do JOSM.
1410 1410 Stáhnout GPX trasy z openstreetmap.org
1411 1411 Stáhnout obráze z Francouzkého katastrálního WMS
1412 1412 Stáhnout umístění
1413 1413 Stáhnout prvky
1414 1414 -----
1415 1415 Stáhnout OSM data podél zvolených cest
1416 1416 Stáhnout OSM objekt podle ID.
1417 1417 Stáhnout Plugin
1418 1418 -----
1419 1419 Stáhnout vybrané potomky
1420 1420 -----
1421 1421 -----
1422 1422 URL ke stažení
1423 1423 Stáhnout všechny potomky relace (rekurzivně)
1424 1424 Stáhnout všechny nekompletní členy
1425 1425 Stáhnout všechny členy vybraných relací
1426 1426 Stáhnout podél...
1427 1427 -----
1428 1428 Stahovaná plocha je v pořádku, velikost akceptována serverem
1429 1429 Stahovaná plocha je moc velká, server zřejmě odmítne váš požadavek
1430 1430 Uložit jako novou vrstvu
1431 1431 Stáhnout obsah sady změn
1432 1432 Stáhnout sady změn
1433 1433 Stáhnout sady změn pomocí předdefinovaných dotazů
1434 1434 Stáhnout obsah
1435 1435 Stahuji data
1436 1436 Stáhnout všechny jako čisté gps. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.
1437 1437 Stáhnout všechny. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.
1438 1438 Stáhnout vše v rozmezí:
1439 1439 Stáhnout data z OSM podél této trasy
1440 1440 Stáhnout z OSM...
1441 1441 Stáhnout nekompletní členy
1442 1442 -----
1443 1443 Stáhnout nekompletní členy vybraných relací
1444 1444 Stáhnout informace o vybraných sadách změn z OSM serveru
1445 1445 Stáhnout seznam
1446 1446 Stáhnout data z OSM serveru
1447 1447 -----
1448 1448 Stáhnout členy
1449 1449 Stáhnout mé sady změn z OSM servery (max. 100 sad)
1450 1450 Stáhnout pouze mé sady změn
1451 1451 Stáhnout poblíž:
1452 1452 Stáhnout nyní
1453 1453 Stáhnout objekt
1454 1454 Stáhnout objekt...
1455 1455 Stáhnout objekty odkazující na některý ze zvolených objektů
1456 1456 Stáhnout rodičovské cesty/relace
1457 1457 Stahuji seznam pluginů...
1458 1458 Stáhnout pluginy
1459 1459 -----
1460 1460 Stáhnout odkazovače
1461 1461 -----
1462 1462 Stáhnout odkazované relace
1463 1463 Stáhnout členy relace
1464 1464 Stáhnout relace
1465 1465 Stáhnout vybrané nekompletní členy
1466 1466 Stáhnout vybrané relace
1467 1467 Stáhnout podepsaná data
1468 1468 Stahování přeskočeno
1469 1469 Stáhnout ohraničující box
1470 1470 Stáhnout ohraničenou oblast jako "raw" GPS data
1471 1471 Stáhnout obsah sady změn
1472 1472 Stáhnout obsah sady změn z OSM serveru
1473 1473 Stáhnout sadu změn se zadaným id včetně obsahu
1474 1474 Stáhnout obsah vybraných sad změn ze serveru
1475 1475 Stáhnout seznam dostupných pluginů
1476 1476 Stáhnout umístění s url (obsahující lat=x&lon=y&zoom=z)
1477 1477 Stáhnout umístění s url (obsahující lat=x&lon=y&zoom=z) jako nezpracované gps data
1478 1478 Nahrát viditelné dlaždice
1479 1479 -----
1480 1480 Stahování {0} z {1} ({2} zbývá
1481 1481 Stažená GPX data
1482 1482 Stahovač:
1483 1483 Stahování dat GPS
1484 1484 Stahuji OSM data...
1485 1485 Stahuji Plugin {0}...
1486 1486 Stahování zprávy dne
1487 1487 Stahuji sadu změn
1488 1488 Stahování obsahu sady změn
1489 1489 Stahuji sadu změn {0} ...
1490 1490 Stahuji sady změn...
1491 1491 Stahuji obsah pro sadu změn {0} ...
1492 1492 Stahování dat
1493 1493 Stahuji z OSM serveru...
1494 1494 Stahování historie...
1495 1495 Stahuji dlaždici...
1496 1496 Stahování otevřených sad změn...
1497 1497 Stahuji seznam pluginů z ''{0}''
1498 1498 Stahuji body {0} až {1}...
1499 1499 Stahování odkazovaných relací ...
1500 1500 Stahování odkazovaných cest ...
1501 1501 Stahování relace {0}
1502 1502 Stahuji {0}
1503 1503 -----
1504 1504 Lyžařský vlek
1505 1505 -----
1506 1506 -----
1507 1507 -----
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 -----
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 -----
1516 1516 Odvodňovací kanál, meliorace
1517 1517 Kreslit
1518 1518 Kreslit šipky ve směru jízdy
1519 1519 -----
1520 1520 Zobrazovat rámeček kolem dat stažených z WMS serveru.
1521 1521 Nakreslete obdélník požadované velikosti a pak pusťte myší tlačítko.
1522 1522 -----
1523 1523 Vykreslit ohraničující box stažených dat
1524 1524 Zobrazovat hranice stažených dat.
1525 1525 Kreslit budovy
1526 1526 Zobrazovat šipky pro čary spojující GPS body.
1527 1527 Zobrazovat směr u segmentů cesty.
1528 1528 Vykreslovat neaktivní vrstvy v jiných barvách
1529 1529 Kreslit větší GPS body
1530 1530 Zobrazovat větší tečky pro GPS body.
1531 1531 Kreslit spojnice mezi body v této vrstvě
1532 1532 Kreslit čáru mezi body GPS.
1533 1533 Vykreslovat spojnice mezi GPS body
1534 1534 Kreslit uzly
1535 1535 -----
1536 1536 -----
1537 1537 Vykreslovat pomocnou čáru od posledního bodu.
1538 1538 Vykreslit segmenty s pořadovými čísly
1539 1539 Zobrazovat hranice dat stažených ze serveru.
1540 1540 Zobrazovat směrové šipky pomocí tabulek místo komplexní matematiky.
1541 1541 Zobrazovat neaktivní vrstvy dat jinou barvou.
1542 1542 Zobrazovat pořadí u všech segmentů v cestách.
1543 1543 Vykreslovat virtuální uzly v modu výběru
1544 1544 Vykreslovat křížky uprostřed cest ve výběrovém módu.
1545 1545 Pitná voda
1546 1546 Řidte závodní auto z bodu A do bodu B přes letecké snímky, zanechávajíc kaktusy za sebou.
1547 1547 Autoškola
1548 1548 Zahodit existující cestu
1549 1549 -----
1550 1550 Čistírna
1551 1551 Duplikovat do {0} uzlů
1552 1552 Duplikovat
1553 1553 Duplikovat vrstvu
1554 1554 Duplikovat klávesovou zkratku pro tlačítko '{0}' - tlačítko bude ignorováno
1555 1555 Duplicitní body ve dvou neuzavřených cestách
1556 1556 Zduplikovat uzly používané více cestami.
1557 1557 Zduplikovat uzly, cest a relace používané několika relacemi
1558 1558 Duplikovat výběr kopírováním a vložením.
1559 1559 Duplikovat tuto vrstvu
1560 1560 Duplicitní uzly
1561 1561 -----
1562 1562 -----
1563 1563 Duplicitní uzly v cestě
1564 1564 Duplikované uzly v cestě.
1565 1565 Duplicitní cesty
1566 1566 -----
1567 1567 Email
1568 1568 E10 (10% směs etanolu)
1569 1569 E85 (85% směs etanolu)
1570 1570 CHYBA
1571 1571 -----
1572 1572 Každý uzel musí spojovat přesně 2 cesty
1573 1573 Východ
1574 1574 Východ a sever
1575 1575 Východně
1576 1576 Snadné stahovaní velmi dlouhých propojených cest
1577 1577 Upravit
1578 1578 Upravit bowling
1579 1579 Upravit informace o adrese
1580 1580 Upravit interpolaci adres
1581 1581 Upravit štolu
1582 1582 Upravit administrativní hranici
1583 1583 -----
1584 1584 Upravit obchod s alkoholem
1585 1585 Upravit zahrádkářskou kolonii
1586 1586 Upravit vysokohorskou boudu
1587 1587 Upravit americký fotbla
1588 1588 Upravit archeologické naleziště
1589 1589 Upravit lukostřelbu
1590 1590 Upravit komunitní umělecké centrum
1591 1591 Upravit umělecké dílo
1592 1592 Upravit atletiku
1593 1593 Upravit atrakci
1594 1594 Upravit australský fotbal
1595 1595 Upravit bankomat
1596 1596 Upravit babybox
1597 1597 Upravit pekařství
1598 1598 Upravit banku
1599 1599 Upravit bar
1600 1600 Upravit baseball
1601 1601 Upravit vodní nádrž
1602 1602 Upravit basketbal
1603 1603 Upravit bojiště
1604 1604 Upravit zátoku
1605 1605 Upravit pláž
1606 1606 Upravit plážový volejbal
1607 1607 Editovat vodní bój
1608 1608 Upravit obchod s nápoji
1609 1609 Upravit parkoviště pro kola.
1610 1610 Upravit půjčovnu kol
1611 1611 Upravit prodejnu kol
1612 1612 Upravit hospoda-zahrádka
1613 1613 Upravit doky
1614 1614 Upravit sloupek
1615 1615 Upravit knihkupectví
1616 1616 Upravit hraniční kontrolu
1617 1617 Upravit hry s koulemi (např. pétanque)
1618 1618 Upravit hranici
1619 1619 Upravit hraniční kameny
1620 1620 Upravit butik
1621 1621 Upravit Bowls
1622 1622 Edituj most
1623 1623 Upravit cestu pro koně
1624 1624 Upravit starou zátěž (Brownfield)
1625 1625 Editovat bránu otevíratelnou nárazníkem vozidla
1626 1626 Upravit autobusovou dráhu
1627 1627 Upravit nástupiště autobusu
1628 1628 Upravit autobusové nádraží
1629 1629 Upravit zastávku autobusu
1630 1630 Upravit řeznictví
1631 1631 Upravit kyvadlovou kabinkovou lanovku
1632 1632 -----
1633 1633 Upravit kavárnu
1634 1634 Upravit tábořiště
1635 1635 Upravit kanadský fotbal
1636 1636 Upravit plavební kanál
1637 1637 Upravit kanoistiku
1638 1638 Upravit půjčovnu aut
1639 1639 Upravit autoopravnu
1640 1640 ̈́Upravit sdílené vlastnictví vozidel
1641 1641 Upravit obchod s auty
1642 1642 Upravit myčku aut
1643 1643 Upravit autokemping (karavany)
1644 1644 Upravit zámek/hrad
1645 1645 Editovat mříž proti dobytku
1646 1646 Upravit vstup do jeskyně
1647 1647 Upravit hřbitov
1648 1648 Upravit sedačkovou lanovku
1649 1649 Upravit horskou chatu
1650 1650 Upravit nabíjecí stanici (pro elektromobily)
1651 1651 Upravit drogerii
1652 1652 Upravit komín
1653 1653 Upravit kino
1654 1654 Upravit velkoměsto
1655 1655 Upravit značka hranice sídla (rychlostní limit)
1656 1656 Upravit civilní hranici
1657 1657 Upravit útes
1658 1658 Upravit horolezení
1659 1659 Upravit hodiny
1660 1660 Upravit obchod s oděvy
1661 1661 Upravit linii pobřeží
1662 1662 Upravit střední školu
1663 1663 Upravit kancelářskou plochu
1664 1664 Upravit veřejnou zeleň
1665 1665 Upravit obchod s počítači
1666 1666 Upravit konfekci
1667 1667 Upravit výstavbu
1668 1668 Upravit kontaktní informace
1669 1669 Upravit kontinent
1670 1670 Upravit večerku
1671 1671 Upravit kopírování (copyshop)
1672 1672 Upravit stát
1673 1673 Upravit okres
1674 1674 Upravit soud
1675 1675 Upravit zakrytou umělou vodní plochu
1676 1676 Upravit jeřáb
1677 1677 Upravit kriket
1678 1678 Upravit ohražené místo pro tréning kriketu
1679 1679 Upravit kroket
1680 1680 Upravit přechod
1681 1681 -----
1682 1682 Upravit cyklostezku
1683 1683 Upravit cyklistiku
1684 1684 Upravit přehradu
1685 1685 Upravit cukrářství
1686 1686 Upravit zubařskou ordinaci
1687 1687 Upravit obchodní dům
1688 1688 Upravit nepoužívanou železnici
1689 1689 Upravit strouhu
1690 1690 Upravit obchod se zbožím pro kutily
1691 1691 Upravit dok
1692 1692 Upravit zdravotní středisko, polikliniku
1693 1693 -----
1694 1694 Upravit závody psů
1695 1695 Upravit lyžařský vlek
1696 1696 Editovat odvodňovací kanál, meliorace
1697 1697 Upravit pitnou vodu
1698 1698 Upravit autoškolu
1699 1699 Upravit čistírnu
1700 1700 Upravit obchod s elektronikou
1701 1701 Upravit ambasádu
1702 1702 Upravit místo pro kontaktování záchranářů
1703 1703 Upravit vstup
1704 1704 Upravit krasojízdu
1705 1705 Upravit sexshop
1706 1706 Upravit látky
1707 1707 Upravit zemědělskou půdu
1708 1708 Upravit farmu
1709 1709 Upravit rychlé občerstvení
1710 1710 Upravit travnatou pahorkatinu
1711 1711 Upravit přívoz
1712 1712 Upravit přístaviště přivozu
1713 1713 Upravit požární hydrant
1714 1714 Upravit hasičskou stanici
1715 1715 Upravit rybaření
1716 1716 Upravit schody
1717 1717 Upravit květinářství
1718 1718 -----
1719 1719 Upravit chodník nebo stezku
1720 1720 Upravit brod
1721 1721 Upravit lesní plochu
1722 1722 Upravit fontánu
1723 1723 -----
1724 1724 Upravit čerpací stanici
1725 1725 Upravit obchod s nábytkem
1726 1726 Upravit galský fotbal
1727 1727 Upravit garáže
1728 1728 Upravit zahradu
1729 1729 Upravit zahradnické centrum
1730 1730 Upravit plynojem
1731 1731 Editovat bránu
1732 1732 Upravit ledovec
1733 1733 Upravit Golf
1734 1734 Upravit golfové hřiště
1735 1735 Upravit oběžnou kabinkovou lanovku
1736 1736 Upravit travnatou plochu
1737 1737 Upravit malý hřbitov
1738 1738 Upravit zastavitelné území (Greenfield)
1739 1739 Upravit zelinářství
1740 1740 Upravit skleníkové zahradnictví
1741 1741 Upravit vlnolam
1742 1742 Upravit penzion
1743 1743 Upravit gymnastiku
1744 1744 Upravit Kadeřnictví
1745 1745 Upravit železniční zastávku
1746 1746 Upravit samotu
1747 1747 Editovat odstranitelný díl plotu
1748 1748 Upravit železářství
1749 1749 Upravit obchod s naslouchadly
1750 1750 Upravit vřesoviště
1751 1751 Upravit helipad (přistávací plochu pro vrtulníky)
1752 1752 Upravit obchod s hifi
1753 1753 Upravit silnici ve stavbě
1754 1754 Upravit hokej
1755 1755 Upravit dostihy
1756 1756 Upravit nemocnici
1757 1757 Upravit hostel
1758 1758 Upravit hotel
1759 1759 Upravit posed
1760 1760 Upravit průmyslovou plochu
1761 1761 Upravit ostrov
1762 1762 Upravit ostrůvek
1763 1763 Upravit URL pluginů pro JOSM.
1764 1764 Upravit zlatnictví
1765 1765 Upravit křižovatku
1766 1766 Upravit motokáry
1767 1767 Upravit mateřskou školu
1768 1768 Upravit kiosek
1769 1769 Editovat průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
1770 1770 Upravit Kuchyni
1771 1771 Upravit plochu země
1772 1772 Upravit skládku odpadu
1773 1773 Upravit prádelnu
1774 1774 Upravit knihovnu
1775 1775 Upravit závoru
1776 1776 Upravit krátká/lehká trať
1777 1777 Upravit maják
1778 1778 Upravit obytnou zónu
1779 1779 Editovat místní název
1780 1780 -----
1781 1781 Upravit přístav
1782 1782 Upravit tržiště
1783 1783 Upravit louku
1784 1784 Upravit měřící stanici
1785 1785 Upravit památník
1786 1786 Upravit vojenský prostor
1787 1787 Upravit šachtu
1788 1788 Upravit minigolf
1789 1789 Upravit mobilní telefony
1790 1790 Upravit modelářské letiště
1791 1791 Upravit směnárnu
1792 1792 Upravit monorail
1793 1793 Upravit monument
1794 1794 Upravit motel
1795 1795 Upravit motokros
1796 1796 Upravit parkoviště pro motocykly
1797 1797 Upravit motorové sporty
1798 1798 Upravit dálnici
1799 1799 Upravit křižovatku dálnic
1800 1800 Upravit dálniční spojku
1801 1801 Upravit horský průsmyk
1802 1802 Upravit bahno
1803 1803 Upravit kombinované
1804 1804 Upravit multipolygon
1805 1805 Upravit muzeum
1806 1806 Upravit obchod s hudebními nástroji
1807 1807 Upravit úzkorozchodnou železnici
1808 1808 Upravit národní hranici
1809 1809 Upravit hranice národního parku
1810 1810 Upravit přírodní rezervaci
1811 1811 Upravit noční klub
1812 1812 Upravit oční optiku
1813 1813 Upravit obchod se zdravou výživou
1814 1814 Obchod s vybavením do přírody
1815 1815 Upravit obchod s malířskými potřebami
1816 1816 Upravit paleontologické naleziště
1817 1817 Upravit park
1818 1818 Upravit parkoviště
1819 1819 Editovat obslužnou silnici na parkovišti
1820 1820 Upravit výhybnu
1821 1821 Upravit cestu
1822 1822 Upravit vrchol
1823 1823 Upravit pěší zónu
1824 1824 Upravit pelotu (míčová hra)
1825 1825 Upravit lékárnu
1826 1826 Upravit místo na piknik
1827 1827 Upravit molo
1828 1828 Upravit potrubí
1829 1829 Upravit hřiště
1830 1830 Upravit chrám
1831 1831 Upravit hřiště
1832 1832 Upravit policii
1833 1833 Upravit volební obvod
1834 1834 Upravit poštu
1835 1835 Upravit elektrárnu
1836 1836 Upravit dráty elektrického vedení
1837 1837 Upravit sloup
1838 1838 Upravit rozvodnu
1839 1839 Upravit trafostanici
1840 1840 Upravit stožár elektrického vedení
1841 1841 Upravit historickou trať
1842 1842 Upravit spojku silnice 1. třídy
1843 1843 Upravit silnici 1. třídy
1844 1844 Upravit vězení
1845 1845 Upravit hospodu
1846 1846 Upravit veřejnou budovu
1847 1847 Upravit veřejný gril
1848 1848 Upravit lom
1849 1849 Upravit RC auta
1850 1850 Upravit závodní trať
1851 1851 Upravit pálkové (raketové) sporty
1852 1852 Upravit železnici
1853 1853 Upravit železniční plochu
1854 1854 Upravit kolejové nástupiště (tram/vlak)
1855 1855 Upravit rekreační plochu
1856 1856 Upravit recyklační stanoviště
1857 1857 Upravit kraj
1858 1858 Upravit umělou vodní plochu
1859 1859 Upravit obytnou plochu
1860 1860 Upravit místní komunikaci (ulici)
1861 1861 Upravit odpočinkovou zónu
1862 1862 Upravit restauraci
1863 1863 Upravit plochu s obchody
1864 1864 Upravit řeku
1865 1865 Upravit břeh řeky
1866 1866 Upravit silniční omezení
1867 1867 Upravit cestu neznámého typu
1868 1868 Upravit trasu
1869 1869 -----
1870 1870 Upravit rugbyovou ligu
1871 1871 Upravit svaz rugby
1872 1872 Upravit zříceninu
1873 1873 Upravit přistávací dráhu
1874 1874 -----
1875 1875 Upravit průchod se dvěma vraty
1876 1876 Upravit saunu
1877 1877 Upravit školu
1878 1878 Upravit suťoviště
1879 1879 Upravit podrost
1880 1880 Upravit obchod s mořskými plody
1881 1881 Upravit silnici 2. třídy
1882 1882 Upravit služby motoristům (odpočívadla)
1883 1883 Upravit účelovou komunikaci
1884 1884 Upravit přístřešek
1885 1885 Upravit obchod s obuví
1886 1886 Upravit střelbu
1887 1887 Upravit obchodníka s motocykly
1888 1888 Upravit zkratky
1889 1889 Upravit Skateboard
1890 1890 Upravit bruslení
1891 1891 Upravit lyžování
1892 1892 Upravit skluz v loděnici
1893 1893 Upravit fotbal
1894 1894 Editovat jednosměrné hroty
1895 1895 Upravit sportovní centrum
1896 1896 Upravit obchod se sportovními pořebami
1897 1897 Upravit pramen
1898 1898 Upravit stadion
1899 1899 Upravit zemi
1900 1900 Upravit papírnictví
1901 1901 Editovat schůdky přes ohrazení
1902 1902 Upravit potok
1903 1903 Upravit lampu
1904 1904 Upravit nahrávací studio
1905 1905 Upravit městský obvod, nebo městská část
1906 1906 Upravit metro
1907 1907 Upravit vchod do metra
1908 1908 Upravit supermarket
1909 1909 Upravit sledovací kameru
1910 1910 Upravit triangulační bod
1911 1911 Upravit plavání
1912 1912 Upravit stolní tenis (ping-pong)
1913 1913 Upravit krejčího
1914 1914 Upravit stanoviště taxi
1915 1915 Upravit pojížděcí dráhu
1916 1916 Upravit telefon
1917 1917 Upravit tenis
1918 1918 Upravit terminál
1919 1919 -----
1920 1920 Upravit silnici 3. třídy
1921 1921 Upravit divadlo
1922 1922 Upravit zábavní park
1923 1923 Upravit mýtnou budku
1924 1924 Upravit věž
1925 1925 Upravit město
1926 1926 Upravit radnici
1927 1927 Upravit obchod s hračkami
1928 1928 Upravit vozovou cestu
1929 1929 Upravit zpomalovací retardér
1930 1930 Upravit tramvaj
1931 1931 Upravit tramvajovou zastávku
1932 1932 Upravit cestovní kancelář
1933 1933 Upravit strom
1934 1934 Upravit čtyřproudou silnici
1935 1935 Upravit čtyřproudou silnici - nájezd
1936 1936 Upravit tunel
1937 1937 Upravit zákaz odbočení
1938 1938 Upravit turniket
1939 1939 Upravit pneuservis
1940 1940 Upravit místní silnici
1941 1941 Upravit vysokou školu
1942 1942 Upravit vysavače
1943 1943 -----
1944 1944 Upravit prodejní automat
1945 1945 Upravit veterinární ordinaci
1946 1946 Upravit videopůjčovnu/prodejnu
1947 1947 Upravit vyhlídku
1948 1948 Upravit obci
1949 1949 Upravit zelenou plochu
1950 1950 Upravit vinici
1951 1951 Upravit sopku
1952 1952 Upravit volejbal
1953 1953 Upravit odpadkový koš
1954 1954 Upravit čističku odpadních vod
1955 1955 Upravit vodní plochu
1956 1956 Upravit akvapark
1957 1957 Upravit vodojem
1958 1958 Upravit studnu
1959 1959 Upravit vodárnu
1960 1960 Upravit vodopád
1961 1961 Upravit vodní mlýn
1962 1962 Upravit kříž
1963 1963 Upravit boží muka
1964 1964 Upravit jez
1965 1965 Upravit mokřinu
1966 1966 Upravit větrný mlýn
1967 1967 Editovat Prales
1968 1968 Upravit továrnu
1969 1969 Upravit zoo
1970 1970 -----
1971 1971 Upravit přiřazenou ulici
1972 1972 -----
1973 1973 Upravit filtr.
1974 1974 Upravit zeměpisnou šířku a délku uzlu.
1975 1975 Upravit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1976 1976 Upravit otevírací dobu
1977 1977 Upravit relaci
1978 1978 Upravit relaci #{0} ve vrstvě "{1}"
1979 1979 Upravit relace
1980 1980 Upravit síť cest
1981 1981 -----
1982 1982 Editovat tagy
1983 1983 Upravit aktuální stránku nápovědy
1984 1984 Upravit vybranou relaci
1985 1985 -----
1986 1986 Upravit název souboru nebo URL vybraného aktivního stylu
1987 1987 -----
1988 1988 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1989 1989 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1990 1990 Upravit vybrané cesty pro ikony
1991 1991 Upravit zvolený zdroj.
1992 1992 Změnit hodnotu zvoleného klíče pro všechny objekty
1993 1993 -----
1994 1994 Upravit nástroj
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Upravit zákaz odbočení ''{0}'' ve vrstvě ''{1}''
1998 1998 Úpravy: {0}
1999 1999 UpravitGpx
2000 2000 Vzdělání
2001 2001 Elektrifikováno
2002 2002 Elektronika
2003 2003 Elektronické peněženky nebo kreditní karty.
2004 2004 Elektronika
2005 2005 Objekty typu {0} nejsou podporovány.
2006 2006 Nadmořská výška
2007 2007 Výškový profil
2008 2008 Výškový profil
2009 2009 Výškový profil pro trasu '
2010 2010 E-mailová adresa
2011 2011 Násep
2012 2012 Ambasáda
2013 2013 Místo pro kontaktování záchranářů
2014 2014 Nouzový telefon
2015 2015 -----
2016 2016 Prázdný dokument
2017 2017 Prázdné jméno souboru
2018 2018 Nalezena prázdná role
2019 2019 Prázdné cesty
2020 2020 Zapnout automatické cachování.
2021 2021 Povolit vestavěné standarní ikony
2022 2022 Aktivovat filtr.
2023 2023 Zapnout vzdálené ovládání
2024 2024 -----
2025 2025 Zapnutí/vypnutí automatického posunu mapy na naposledy umístěný bod
2026 2026 Zapnout/vypnout drátový model mapy
2027 2027 Umožňuje vyhledávat waypointy importované z gps souboru.
2028 2028 Šifrované dokumenty nejsou podporovány.
2029 2029 Šifrovací algoritmus pro ochranu privátního klíče:
2030 2030 Konečné #:
2031 2031 Zadejte šířku/délku místa kam skočit.
2032 2032 Zadat URL
2033 2033 Zadejte URL ke stažení:
2034 2034 Zadejte id sady změn
2035 2035 Zadejte novou dvojici klíč/hodnota
2036 2036 Zadejte název hledaného místa
2037 2037 Zadej jméno místa které chceš najít:
2038 2038 Zadat roli, která se aplikuje na vybrané členy relace
2039 2039 Zadat roli všech členů relace
2040 2040 Zadejte hledaný výraz
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 Zadejte adresy
2044 2044 -----
2045 2045 Zadejte pokročilé vlasnosti OAuth
2046 2046 Vložte URL ze které mají být stažena data
2047 2047 Zadejte komentář k nahraným datům
2048 2048 -----
2049 2049 Zadejte přihlašovací údaje pro HTTP proxy
2050 2050 Zadejte přihlašovací údaje pro OSM API
2051 2051 Zadejte jméno souboru:
2052 2052 Zadejte domovní čísla nebo počet částí
2053 2053 Zadejte cestu nebo jméno adresáře:
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 Zadat ID objektu, který chcete stáhnout
2057 2057 Zadejte ID objektu, který má být obnoven
2058 2058 Zadejte přístupový token OAuth
2059 2059 -----
2060 2060 Zadejte jméno souboru se skriptem
2061 2061 Zadejte hledaný výraz
2062 2062 Zadejte jednotky váhy
2063 2063 Zadejte váš komentář
2064 2064 Vstup
2065 2065 Krasojízda
2066 2066 Sexshop
2067 2067 Chyba
2068 2068 Chyba
2069 2069 Chyba při vytváření cache adresáře: {0}
2070 2070 Chyb při mazání dat.
2071 2071 Chyba při zobrazování URL
2072 2072 Nastala chyba během stahování
2073 2073 Chyba při spouštění skriptu:
2074 2074 Chyba při spouštění skriptu:
2075 2075 Chyba při načítání URL {0}
2076 2076 Chyba ve filtru
2077 2077 Chyba na řádku
2078 2078 Chyba ve formátu času
2079 2079 Chyba při inicializaci testu {0}:\n {1}
2080 2080 Chyba při nahrávání souboru
2081 2081 Chyba při nahrávání souboru.\nPravděpodobně jde o starou verzi cache souboru.
2082 2082 -----
2083 2083 Chyba v souboru {0}
2084 2084 Chyba při načítání dat z URL {0}
2085 2085 -----
2086 2086 Chyba parsování {0}:
2087 2087 Chyba při čtení {0}: {1}
2088 2088 Chyba přehrávání zvuku
2089 2089 Chyba při čtení záložky: %s
2090 2090 Chyba při přejmenovávání souboru z "{0}" na "{1}"
2091 2091 Chyba při vytváření zálohy odstraněné vrstvy: {0}
2092 2092 -----
2093 2093 Chyba při exportu {0}: {1}
2094 2094 Chyba při exportu {0}:\n{1}
2095 2095 Chyba při získávání souborů z adresáře {0}\n
2096 2096 Chyba při čtení posunutí.\nOčekávaný formát: {0}
2097 2097 Chyba při čtení data.\nProsíme, použijte požadvaný formát
2098 2098 Chyba při čtení časového pásma.\nOčekávaný formát: {0}
2099 2099 Chyba při parsování {0}
2100 2100 Chyba při načítání: {0}
2101 2101 Chyba při nahrávání na server
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 Chyba: neočekávaná řádka ''{0}'' v souboru záložek ''{1}''
2105 2105 Chyby
2106 2106 Chyby během stahování
2107 2107 Chyby/Varování
2108 2108 -----
2109 2109 Odhad
2110 2110 Estonsko Basemap (Maaamet)
2111 2111 Estonsko Multi (Maaamet)
2112 2112 Estonsko Ortho (Maaamet)
2113 2113 Sudé
2114 2114 Sudé/Liché
2115 2115 Příklady
2116 2116 Konec
2117 2117 Ukončit JOSM
2118 2118 Ukončit JOSM s uložením. Neuložené změny budou nahrány na server a/nebo uloženy.
2119 2119 Ukončit JOSM bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
2120 2120 Ukončit JOSM
2121 2121 -----
2122 2122 Očekávána sudá čísla pro adresy
2123 2123 Očekávána neprázdná hodnota pro parametr ''{0}'', nalezeno ''{1}''
2124 2124 Očekávána lichá čísla pro adresy
2125 2125 -----
2126 2126 Datum vypršení platnosti:
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 Export GPX souboru
2130 2130 Uložit všechny podpisy do XML souboru.
2131 2131 Exportovat a uložit
2132 2132 Exportovat v PNG formátu (pouze rastrové obrázky)
2133 2133 Nastavení Exportu
2134 2134 Uložit podpisy do XML...
2135 2135 Uložit podpisy...
2136 2136 Exportovat data do GPX souboru.
2137 2137 Exportovat do GPX...
2138 2138 Externí nástroj: {0}
2139 2139 Chyba externího nástroje
2140 2140 Externí nástroje
2141 2141 Extrahovat SVG ViewBox...
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 Extrahovat pozice GPS z EXIFu
2145 2145 Vytlačit
2146 2146 Vytáhnout cestu
2147 2147 -----
2148 2148 OPRAVY
2149 2149 -----
2150 2150 Látka
2151 2151 -----
2152 2152 Barva zatmívání:
2153 2153 Intenzita zatmívání:
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 Nepodařilo se vytvořit adresář pro pluginy ''{0}''
2157 2157 -----
2158 2158 Nepodařilo se nahrát XML schema.
2159 2159 -----
2160 2160 Nepodařilo se otevřít URL
2161 2161 -----
2162 2162 Nepodařilo se navázat spojení s API {0}
2163 2163 -----
2164 2164 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou.
2165 2165 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou. Cílové URL je prázdné.
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 Nepodařilo se načíst CSS soubor ''help-browser.css''. Výjimka je: {0}
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 Zemědělská půda
2181 2181 Farma
2182 2182 Rychlé občersvení
2183 2183 Rychlé vykreslování (vypadá ošklivě)
2184 2184 Násobič rychlého přehrávání
2185 2185 Rychleji
2186 2186 Nejrychlejší
2187 2187 -----
2188 2188 Faxové číslo
2189 2189 Poplatek
2190 2190 Travnatá pahorkatina
2191 2191 Plot
2192 2192 Přívoz
2193 2193 Přístaviště přívozu
2194 2194 Stahuji balík uzlů z ''{0}''
2195 2195 Stahuji balík relací z ''{0}''
2196 2196 Stahuji balík cest z ''{0}''
2197 2197 Stahuji chybějící prvky
2198 2198 Stahuji uzel s id {0} z ''{1}''
2199 2199 Stahuji relaci s id {0} z ''{1}''
2200 2200 Stahuji cestu s id {0} z ''{1}''
2201 2201 Soubor
2202 2202 Soubor "{0}" neexistuje
2203 2203 Do souboru ''{0}'' nelze zapisovat. Zadejte prosím jiný název.
2204 2204 Chyba formátu souboru
2205 2205 Název souboru:
2206 2206 Soubor "{0}" neexistuje
2207 2207 Záložní soubory
2208 2208 Soubor nemohl být smazán!
2209 2209 Soubor již existuje. Chcete jej přepsat ?
2210 2210 Název souboru:
2211 2211 Soubor nebyl nalezen
2212 2212 Soubor nenalezen.
2213 2213 Soubor nelze přečíst
2214 2214 Soubor {0} již existuje. Přepsat ?
2215 2215 Soubor {0} je načten pod jménem "{1}"
2216 2216 Soubor:
2217 2217 Soubor: {0}
2218 2218 -----
2219 2219 Jméno souboru
2220 2220 Soubory
2221 2221 Soubory typu:
2222 2222 Soubory typu:
2223 2223 -----
2224 2224 Filtrovat
2225 2225 Filtr skrytých:{0} zablokovaných:{1}
2226 2226 Mód filtrování
2227 2227 Filtruje objekty a schová/zneaktivní je.
2228 2228 -----
2229 2229 Filtr:
2230 2230 Finalizuji vrstvy
2231 2231 -----
2232 2232 Najít a opravit adresy bez (platných) ulic.
2233 2233 -----
2234 2234 Otisk klíče:
2235 2235 Dokončit kreslení
2236 2236 Hotovo
2237 2237 Požární hydrant
2238 2238 Hasičská stanice
2239 2239 Spustitelný soubor Firefoxu
2240 2240 Firefox nenalezen. Nastavte spustitelný soubor firefoxu na stránce Nastavení mapy v nastavení.
2241 2241 Ohniště
2242 2242 Rybaření
2243 2243 Opravit
2244 2244 Opravit adresy
2245 2245 Opravit v editoru
2246 2246 Opravit vlastnosti
2247 2247 -----
2248 2248 Opravit adresy ulic
2249 2249 Opravit konflikty značek
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Opravit nevyřešené adresy
2253 2253 Fixní velikost (od 25 do 1000 metrů)
2254 2254 Fixní velikost čtverce (výchozí je 100m)
2255 2255 Pevná hodnota
2256 2256 Opravuji ({0}/{1}): ''{2}''
2257 2257 Opravuji chyby ...
2258 2258 Vlajkový stožár
2259 2259 Květinářství
2260 2260 Vyprázdnit cache dlaždic
2261 2261 Adresáře
2262 2262 Nalezeny následující problémy:
2263 2263 Jídlo a pití
2264 2264 -----
2265 2265 Jídlo a pití
2266 2266 Pěší
2267 2267 Pouze pro vybrané objekty
2268 2268 Vynutit kreslení čar, pokud importovaná data neobsahují informace o čarách.
2269 2269 Vynutit kreslení spojnic mezi GPS body.
2270 2270 Brod
2271 2271 Les
2272 2272 Zapomenout objekty, ale nemazat je na serveru při nahrávání.
2273 2273 Chyby fomátu:
2274 2274 -----
2275 2275 Vpřed
2276 2276 Skok dopředu/vzad (vteřiny)
2277 2277 Nalezen XML element <member> jinde, než jako přímý potomek elementu <relation>
2278 2278 Nalezen XML element <nd> jinde, než jako přímý potomek elementu <rway>
2279 2279 Nalezen nulový soubor v adresáři {0}\n
2280 2280 Nalezeno {0}
2281 2281 Nalezeno {0} odpovídajích výrazů
2282 2282 Fontána
2283 2283 -----
2284 2284 Blokovat
2285 2285 Blokovat aktuání seznam slučovaných elementů
2286 2286 WMS francouzského katastru
2287 2287 Frekvence (Hz)
2288 2288 Z ...
2289 2289 Z relace
2290 2290 Z URL
2291 2291 Z:
2292 2292 Čerpací stanice
2293 2293 Čerpací stanice
2294 2294 Typy paliv:
2295 2295 Fugro (Dánsko)
2296 2296 Úplná Adresa:
2297 2297 -----
2298 2298 Plně automatická
2299 2299 Funkce
2300 2300 Nábytek
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 GPS body
2304 2304 popis gps trasy
2305 2305 -----
2306 2306 GPX soubory
2307 2307 Soubory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2308 2308 GPX trasa neobsahuje časové údaje
2309 2309 GPX trasa:
2310 2310 Nahrání GPX dat na server proběhlo úspěšně
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 Galský fotbal
2315 2315 -----
2316 2316 Garáže
2317 2317 Zahrada
2318 2318 Zahradnické centrum
2319 2319 Plynojem
2320 2320 Brána
2321 2321 Rozchod (mm)
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 Geografie
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Obrázky s GPS souřadnicemi
2331 2331 -----
2332 2332 Získat nový cookie (vypršení sezení)
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 Ledovec
2337 2337 Sklo
2338 2338 -----
2339 2339 Zpět k dialogu uploadu
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 Podívat se informace o tagu na OSM wiki (F1)
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 Jít na domovskou stránku nápovědy pro JOSM
2349 2349 Přejít na následující stránku
2350 2350 Přejít na předchozí stránku
2351 2351 -----
2352 2352 Golfové hřiště
2353 2353 Oběžná kabinková lanovka
2354 2354 Čas GPS (načten z předchozích fotografií):
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 Stahovat menší obrázky (lepší kvalita, ale používá více paměti)
2358 2358 Oprávnění
2359 2359 Tráva
2360 2360 Malý hřbitov
2361 2361 Zelená:
2362 2362 Zastavitelné území (Greenfield)
2363 2363 Zelinářství
2364 2364 Skleníkové zahradnictví
2365 2365 Zásobník písku (pro posyp)
2366 2366 Skupina
2367 2367 -----
2368 2368 Vlnolam
2369 2369 -----
2370 2370 Guadeloupe Fort-Marigot cache soubor (.UTM1)
2371 2371 -----
2372 2372 Guadeloupe Ste-Anne cache soubor (.UTM2)
2373 2373 Odhadnout
2374 2374 Hádat hodnoty pro
2375 2375 Odhaduji hodnoty pro adresy
2376 2376 Penzion
2377 2377 Rozcestník
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Gymnastika
2381 2381 Kadeřnictví
2382 2382 Samota
2383 2383 Odstranitelný díl plotu
2384 2384 -----
2385 2385 Hangár
2386 2386 Železářství
2387 2387 Má klíč ''created_by'' nebo ''converted_by''
2388 2388 Má klíč ''note'', ''comment'' nebo ''description''
2389 2389 Má klíč ''source''
2390 2390 Má klíč ''watch''
2391 2391 Má tag obsahující ''fixme'' nebo ''FIXME''
2392 2392 Hlavička obsahuje několik hodnot a nelze ji mapovat do jednoduchého řetězce
2393 2393 Zdraví
2394 2394 Obchod s naslouchadly
2395 2395 Vřesoviště
2396 2396 Nákladní vozidla
2397 2397 Nákladní vozidlo
2398 2398 Živý plot
2399 2399 Výška
2400 2400 Výška (metrů)
2401 2401 Helipad (přistávací plocha pro vrtulníky)
2402 2402 Nápověda
2403 2403 Nápověda: {0}
2404 2404 -----
2405 2405 Vektrorizuje hranice souše a vody ze snímků družice Landsat, pásmo IR. Vhodné pro rozsáhlé vodní plochy.
2406 2406 Polokoule
2407 2407 Úkryt
2408 2408 Skrýt elementy
2409 2409 -----
2410 2410 Skrýt toto tlačítko
2411 2411 -----
2412 2412 Vysoké rozlišení (1000x800)
2413 2413 -----
2414 2414 Nejvyšší číslo
2415 2415 Nejvyšší domovní číslo
2416 2416 Výška
2417 2417 Duplicitní body na cestě (highway)
2418 2418 Typ silnice
2419 2419 Silniční síť
2420 2420 -----
2421 2421 turistická stezka
2422 2422 Historická místa
2423 2423 Historie
2424 2424 Historie pro uzel {0}
2425 2425 Historie pro relaci {0}
2426 2426 Historie pro cestu {0}
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Hokej
2431 2431 -----
2432 2432 Domovská stránka
2433 2433 Kůň
2434 2434 Dostihy
2435 2435 Nemocnice
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 Klávesové zkratky
2440 2440 Jméno domu
2441 2441 Číslo domu
2442 2442 Číslo domu {0}
2443 2443 Číslo domu {0} na {1}
2444 2444 Číslo domu:
2445 2445 Dům {0}
2446 2446 -----
2447 2447 Odstín:
2448 2448 Posed
2449 2449 Jsem v časovém pásmu:
2450 2450 Používám myš
2451 2451 Jsem připraven!
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 očekáváno id > 0. Nalezeno {0}
2456 2456 ID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}.
2457 2457 -----
2458 2458 IO výjimka
2459 2459 IO chyba
2460 2460 IOError při vytváření souboru, automatické ukládání bude přeskočeno: {0}
2461 2461 Nastala IOException "{0}"
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 Cesty pro ikony:
2466 2466 Ikona:
2467 2467 Identifikovatelné (zobrazovat v seznamu tras a jako identifikovatelné, uspořádané body s časovými údaji)
2468 2468 Pokud je nastaveno, smaže se konfigurace, místo jejího načtení
2469 2469 Ignorovat
2470 2470 Ignorovat hdop/vdop/pdop položky
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 Ignorovat, ponechat relaci jak je
2474 2474 Ignorovat tento požadavek a nahrát data
2475 2475 Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?
2476 2476 -----
2477 2477 Ignoruji elementy
2478 2478 ignoruji vyjímku, protože stahování bylo stornování. Vyjímka byla : {0}
2479 2479 Ignorují se nekorektní URL: "{0}"
2480 2480 Ignoruji poškozený soubor z URL: "{0}"
2481 2481 Neplatná data
2482 2482 Neplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2483 2483 -----
2484 2484 Neplatná velikost bloku
2485 2485 Neplatná velikost bloku <= 0. Prosím, zadejte celé číslo > 1
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 Neplatný výraz ''{0}''
2491 2491 Neplatná zeměpisná šířka ''{0}''
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 Neplatná zeměpisná délka ''{0}''
2495 2495 -----
2496 2496 Chybná číselná hodnota atributu ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2497 2497 Neplatný objekt s id=0
2498 2498 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Nalezeno {1}.
2499 2499 Neplatný regulární výraz ''{0}''
2500 2500 -----
2501 2501 Neplatná hodnota pro atribut ''changeset''. Nalezeno {0}.
2502 2502 Neplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}
2503 2503 Neplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.
2504 2504 Neplatná hodnota pro atribut ''uid''. Nalezeno ''{0}''
2505 2505 -----
2506 2506 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''. Nalezeno {2}.
2507 2507 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2508 2508 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, zadáno ''{1}''
2509 2509 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''
2510 2510 Neplatná hodnota povinného atributu ''{0}'' typu double. Nalezeno ''{1}''.
2511 2511 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''
2512 2512 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''
2513 2513 Neplatná hodnota atributu ''ref'' elementu <nd>. Nalezeno {0}
2514 2514 Obrázek
2515 2515 Soubory obrázků
2516 2516 Obrázek je již načtený
2517 2517 Ořezávání obrázků
2518 2518 Soubor s obrázkem nebylo možné smazat.
2519 2519 Soubory obrázků
2520 2520 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 Rozlišení obrázku:
2524 2524 Mapové podklady
2525 2525 Nastavení vrstvy leteckých snímků
2526 2526 URL leteckých snímků
2527 2527 URL leteckých snímků (výchozí)
2528 2528 Posunutí vrstvy snímků
2529 2529 Poskytovatelé leteckých snímků
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 Imperiální
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 Importovat zvuk
2536 2536 Importovat data z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
2537 2537 -----
2538 2538 Import PDF souboru
2539 2539 -----
2540 2540 Import PDF souboru.
2541 2541 Import PDF souboru
2542 2542 Importovat video
2543 2543 Importovat data z URL
2544 2544 -----
2545 2545 Importovat obrázek
2546 2546 Importovat obrázky
2547 2547 Import není možný
2548 2548 Importovat cestu z GPX vrstvy
2549 2549 Nastavení importu
2550 2550 Import vektorové kresby
2551 2551 -----
2552 2552 Import vektorové kresby.
2553 2553 -----
2554 2554 Importované obrázky
2555 2555 Importováno PDF:
2556 2556 Importuji data z DG100...
2557 2557 Importovat data ze zařízení.
2558 2558 Probíhá import…
2559 2559 Importuje problémy z OpenStreetBugs.
2560 2560 -----
2561 2561 V následující tabulce můžete upravovat <strong>členy</strong> OSM relace reprezentující toto pravidlo.
2562 2562 V následující tabulce můžete upravovat <strong>tagy</strong> OSM relace reprezentující toto pravidlo.
2563 2563 Stoupání
2564 2564 Prudké stoupání
2565 2565 Nekompletní <member> specifikace s ref=0
2566 2566 Nekompletní adresy
2567 2567 Nekompletní nahrávání a/nebo ukládání
2568 2568 Nesprávný počet parametrů
2569 2569 Zvětšit přiblížení
2570 2570 Vzestupně
2571 2571 Vzestupně:
2572 2572 -----
2573 2573 Průmysl
2574 2574 Informace
2575 2575 Informace o prvku
2576 2576 -----
2577 2577 Informace
2578 2578 Informační nástěnka
2579 2579 Turistické informační centrum
2580 2580 Informační terminál
2581 2581 Informace o vrstvě
2582 2582 -----
2583 2583 Inicializace
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Prozkoumat
2591 2591 Nainstalovat
2592 2592 Instaluji aktualizované pluginy
2593 2593 -----
2594 2594 Interní předvolba
2595 2595 Interní chyba serveru
2596 2596 -----
2597 2597 Přístup k Internetu
2598 2598 poplatek za přístup k Internetu
2599 2599 Interpolace
2600 2600 -----
2601 2601 Křížení mezi cestami v multipolygonu
2602 2602 -----
2603 2603 Neplatné API URL
2604 2604 Specifikováno neplatné ID. Nelze stáhnout objekt.
2605 2605 Neplatné URL ''{0}'' v pluginu {1}
2606 2606 Neplatné URL {0}
2607 2607 Neplatné URL?
2608 2608 -----
2609 2609 poškozený bz2 soubor.
2610 2610 Neplatné datum
2611 2611 Neplatné hodnoty data/času
2612 2612 Neplatný posun
2613 2613 Neplatné klíče vlastností
2614 2614 Neplatný vyhledávaný výraz
2615 2615 Neplatný výběr
2616 2616 Neplatné URL služby.
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Nepatné časové pásmo
2620 2620 Neplatné ID uživatele
2621 2621 Neplatné jméno uživatele
2622 2622 Neplatná mezera v klíči vlastnosti
2623 2623 Negovat filtr
2624 2624 Invertovat původní černé a bílé barvy (a všechny stupně šedi). Užitečné pro texty na tmavém pozadí.
2625 2625 Není vektorizovaný.
2626 2626 Je vektorizovaný.
2627 2627 Ostrov
2628 2628 Ostrůvek
2629 2629 Vypadá to, ze se při posledním spuštění JOSM zhroutil. Chcete obnovit data?
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 Položka
2633 2633 položka {0} nenalezena v seznamu
2634 2634 -----
2635 2635 JAR soubor
2636 2636 JAR soubory
2637 2637 JOSM prohlížeč nápovědy
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 Plugin pro editaci tagů v JOSM
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 Pro plugin {1} je třeba JOSM verze {0}.
2646 2646 JOSM vždy poslouchá na adrese localhost na portu 8111. Tento port nelze změnit, protože se na něj odkazují externí aplikace komunikující s JOSM.
2647 2647 -----
2648 2648 JPEG obrázky (*.jpg)
2649 2649 -----
2650 2650 Verze Java: {0}
2651 2651 Zlatnictví
2652 2652 Funkce spojení ploch
2653 2653 Spojit uzly a linie
2654 2654 Připojit uzel k cestě
2655 2655 Napojit bod na nejbližší část cesty
2656 2656 Spojit překrývající se plochy
2657 2657 Spojeny překrývající se plochy
2658 2658 Spojuji sousedící segmenty
2659 2659 Spojuji uzly
2660 2660 Spojí plochy, které se navzájem překrývají
2661 2661 Skočit na
2662 2662 Skok na pozici
2663 2663 Skočit ve videu o x ms
2664 2664 Délka skoku
2665 2665 Skočit tam
2666 2666 Skočit na
2667 2667 -----
2668 2668 Skok na místo
2669 2669 Križovatka
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 Motokáry
2673 2673 Ponechat
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 Ponechat mé souřadnice
2677 2677 Ponechat můj stav vymazáno
2678 2678 Ponechat staré zálohy a pokračovat
2679 2679 Ponechat plugin
2680 2680 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z lokální datové sady
2681 2681 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sady
2682 2682 Ponechat cizí souřadnice
2683 2683 Ponechat cizí stav vymazáno
2684 2684 -----
2685 2685 Klíč
2686 2686 Klíč ''{0}'' je neplatný.
2687 2687 Klíč ''{0}'' se nenachází mezi předvolbami.
2688 2688 Klíč nemůže být prázdný, když je použit popisek operátoru. Příklad použití: klíč=hodnota
2689 2689 ID klíče:
2690 2690 Klávesa:
2691 2691 ID klíče
2692 2692 Klávesové zkratky
2693 2693 Klíčová slova
2694 2694 Mateřská škola
2695 2695 Kiosek
2696 2696 Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
2697 2697 Kuchyně
2698 2698 LKS-92 (Lotyšsko TM)
2699 2699 LPG (propan-butan)
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 Nastavení pluginu Lakewalker
2704 2704 Lakewalker trasování
2705 2705 Lambertova zóna 4 (Francie)
2706 2706 Lambert CC zóna
2707 2707 Lambertova zóna CC9 (Francie)
2708 2708 -----
2709 2709 Lambertova zóna (Estonsko)
2710 2710 -----
2711 2711 Lambertova zóne {0} v cache nekompatibilní se současnou Lambertovou zónou {1}
2712 2712 Země (souš)
2713 2713 Využití krajiny
2714 2714 skládka odpadu
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 Duplicitní body na plochách (landuse)
2718 2718 Jízdních pruhů
2719 2719 Jazyk
2720 2720 Verze jazyka:
2721 2721 Jazyk:
2722 2722 Poslední změna v {0}
2723 2723 Pluginy byly naposledy aktualizovány před {0} dny.
2724 2724 Zeměpisná šířka
2725 2725 Zeměpisná šířka:
2726 2726 -----
2727 2727 Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změn
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 Spustit přes celou obrazovku
2732 2732 Otevře dialog pro sady změn
2733 2733 -----
2734 2734 Otevřít Firefox a zobrazit pravě viditelnou obrazovku jako SVG obrázek.
2735 2735 Spustit prohlížeč s informacemi o uživateli
2736 2736 Otevřít dialog editoru tagů
2737 2737 Prádelna
2738 2738 Vrstva
2739 2739 Vrstva ''{0}'' má změny, které by se měly uložit do odpovídajícího souboru ''{1}''.
2740 2740 Vrstva ''{0}'' má změny, které by měly být nahrány na server.
2741 2741 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k uložení.
2742 2742 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k nahrání na server.
2743 2743 Vrstva ''{0}'' není uložená v souboru
2744 2744 Vrstva ''{0}'' musí být v seznamu vrstev
2745 2745 Vlastnosti vrstvy
2746 2746 Vrstva pro editaci GPX tras
2747 2747 vrstva není v seznamu
2748 2748 Vrstva pro prováděná měření
2749 2749 Vrstva: {0}
2750 2750 Vrstvy
2751 2751 Vrstvy:
2752 2752 -----
2753 2753 Levý klik: odznačit uzel
2754 2754 -----
2755 2755 Levý klik: označit uzel
2756 2756 Volný čas
2757 2757 Délka
2758 2758 Délka v metrech
2759 2759 Délka hodnoty tagu ''{0}'' na objektu {1} překročila maximální dovolenou délku {2}. Délka hodnoty je {3}.
2760 2760 Délka kroku:
2761 2761 Délka: {0}
2762 2762 Železniční přejezd
2763 2763 Knihovna
2764 2764 Licence
2765 2765 Typy oprávnění
2766 2766 Závora
2767 2767 -----
2768 2768 Krátká/lehká trať
2769 2769 Maják
2770 2770 Číslo vedení
2771 2771 Přesnost zjednodušování čar (stupňů)
2772 2772 Typ vedení
2773 2773 Řádek {0} sloupec {1}:
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 Seznam čísel
2777 2777 Seznam prvků v mé datové sadě, např v lokální datové sadě
2778 2778 Seznam prvků v cizí datové sadě, např v serverové datové sadě
2779 2779 Seznam sloučených elementů. Nahradí mé elementy po potvrzení sloučení.
2780 2780 Seznam naposledy otevřených souborů
2781 2781 Osvětleno
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 LiveGPS vrstva
2785 2785 Obytná zóna
2786 2786 Nahrát
2787 2787 Nahrát všechny dlaždice
2788 2788 Nahrát CT
2789 2789 Nahrát kalibraci obrázků...
2790 2790 Nahrát dlaždici
2791 2791 Načíst vrstvu WMS
2792 2792 Nahrát WMS vrstvu ze souboru
2793 2793 -----
2794 2794 Nahrávat data z API
2795 2795 Nahrát soubor...
2796 2796 Nahrát hostorii
2797 2797 Nahrát vrstvy leteckých snímků
2798 2798 Načíst lokaci z cache (pouze pokud je cache povolena)
2799 2799 Nahrát objekty ze serveru
2800 2800 Načíst rodičovské relace
2801 2801 Načíst relaci
2802 2802 Otevřít skupinu obrázků jako novou vrstvu.
2803 2803 Nahrát seznam vašich otevřených sad změn ze serveru
2804 2804 Nahráno
2805 2805 Načítání dřívějších pluginů
2806 2806 Nahrávání souboru selhalo: {0}
2807 2807 Nahrávám historii pro uzel {0}
2808 2808 Nahrávám historii pro relaci {0}
2809 2809 Nahrávám historii pro cestu {0}
2810 2810 Nahrávám rodičovské relace
2811 2811 Nahrávám plugin ''{0}''...
2812 2812 Načítání pluginů
2813 2813 Nahrávám pluginy ...
2814 2814 -----
2815 2815 Nahrávám zdroje stylů z ''{0}''
2816 2816 Nahrávám {0}
2817 2817 Nahrává se...
2818 2818 Nahrát kalibrační data ze souboru
2819 2819 Nahraje informace o stavu relicencování ze serveru. U uživatelů, kteří souhlasili s novými podmínkami používání (CT) bude zobrazeno zelené zaškrtnutí.
2820 2820 Místní soubory
2821 2821 Místní název
2822 2822 Oblast, osada, místo.
2823 2823 Umístění
2824 2824 -----
2825 2825 Uzamknutelný
2826 2826 Plavební komora
2827 2827 Lodi - Itálie
2828 2828 -----
2829 2829 Zeměpisná délka
2830 2830 Zeměpisná délka:
2831 2831 Hledat v:
2832 2832 Vzhled a chování
2833 2833 Hledat v:
2834 2834 Vyhlídková věž
2835 2835 Hledám soubory s obrázky
2836 2836 Hledám pobřeží...
2837 2837 Hledám {0}
2838 2838 Najít cesty a body s FIXME v jakékoliv hodnotě vlastnosti.
2839 2839 Smyčka
2840 2840 Délka smyčky
2841 2841 Nízké rozlišení (600x400)
2842 2842 Nejnižší číslo
2843 2843 Nejnižší číslo domu nemůže být vyšší než nejvyšší číslo domu
2844 2844 -----
2845 2845 Nejnižší domovní číslo
2846 2846 MIME-Typy:
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 MTB klasifikace
2855 2855 -----
2856 2856 Hlavní datová sada neobsahuje bod {0}
2857 2857 -----
2858 2858 Vytvořit duplicitní vrstvu z právě vybrané
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 Vytváření řadových domků z jednotlivých bloků.
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 Poškozený konfigurační soubor na řádku {0}
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 Inženýrské objekty
2868 2868 Spravovat otevřené sady změn a výběr sad k nahrání
2869 2869 Manuální
2870 2870 Ruční srovnání
2871 2871 Manuální konfigurace HTTP proxy
2872 2872 Přehledová mapa
2873 2873 Styly kreslení mapy
2874 2874 Projekce mapy
2875 2875 Nastavení mapy
2876 2876 -----
2877 2877 Mapa: {0}
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 Přístav
2881 2881 Označit jako hotové
2882 2882 Označit vybrané tagy jako nerozhodnuté
2883 2883 Značky z pojmenovaných bodů
2884 2884 Značky z {0}
2885 2885 Tržiště
2886 2886 Označí vybrané adresy na mapě
2887 2887 -----
2888 2888 Martinique Fort Desaix cache soubor (.UTM3)
2889 2889 -----
2890 2890 Dosazení fotografií do trasy selhalo.
2891 2891 Materiál
2892 2892 -----
2893 2893 Maximální vzdálenost není číslo
2894 2894 Max přiblížení:
2895 2895 Max. zátěž os (tun)
2896 2896 Max. velikost cache (v MB)
2897 2897 -----
2898 2898 Max. šířka
2899 2899 -----
2900 2900 Max. délka
2901 2901 Max. rychlost (km/h)
2902 2902 Max. hmotnost (tun)
2903 2903 -----
2904 2904 Maximální stáří jednotlivých souborů v cache ve dnech. Výchozí hodnota je 100
2905 2905 Maximální plocha na požadavek:
2906 2906 Maximální stáří cache (dnů)
2907 2907 Maximální velikost cache (MB)
2908 2908 Maximální hodnota šedi braná jako voda (založeno na datech Landsat IR-1). Může být v rozmezí 0-255. Výchozí hodnota 90.
2909 2909 Maximální hodnota šedé braná jako voda (0-255)
2910 2910 -----
2911 2911 Maximální délka (v metrech) pro vykreslování linií. Nastavte na ''-1'' pro kreslení všech linií.
2912 2912 Maximální délka (metrů)
2913 2913 Maximální délka lokálních souborů (v metrech)
2914 2914 Maximální počet uzlů v prvotním trasování
2915 2915 -----
2916 2916 Maximální počet úseků v každé vygenerované cestě. Výchozí hodnota 250.
2917 2917 Maximální počet úseků na cestu
2918 2918 Maximální velikost jednotlivých adresářů s cache v bajtech. Výchozí hodnota je 300MB
2919 2919 Louka
2920 2920 Naměřené hodnoty
2921 2921 Měření
2922 2922 Měřící stanice
2923 2923 Měření
2924 2924 Střední rozlišení (800x600)
2925 2925 Člen
2926 2926 Člen pro roli {0} má špatný typ
2927 2927 Členové
2928 2928 -----
2929 2929 Členové(vyřešeno)
2930 2930 Členi (s konflikty)
2931 2931 Památník
2932 2932 Jméno v menu
2933 2933 Jméno v menu (výchozí)
2934 2934 Menu zkatky
2935 2935 -----
2936 2936 Mercatorova projekce
2937 2937 Sloučit
2938 2938 -----
2939 2939 Spojit uzly
2940 2940 Sloučit blízké uzly
2941 2941 Sloučit duplicitní body?
2942 2942 Sloučit vrstvu
2943 2943 Spoj uzly do nejstaršího
2944 2944 Sloučit uzly objektů
2945 2945 Sloučit výběr
2946 2946 Sloučit obrysy plochy s obrysy jiné plochy
2947 2947 Sloučit aktuální vrstvu do jiné vrstvy
2948 2948 -----
2949 2949 Sloučit tuto vrstvu do jiné vrstvy
2950 2950 Spojit {0} uzly
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 sloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešení
2954 2954 sloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešení
2955 2955 Sloučená verze
2956 2956 -----
2957 2957 Slučuji obrysy
2958 2958 -----
2959 2959 Zprávu dne není možné zobrazit
2960 2960 -----
2961 2961 Metrický
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 Klikejte prostředním tlačítkem pro cyklování seznamem.<br>Podržte CTRL pro přímý výběr položky ze seznamu myší.<hr>
2965 2965 Vojenský prostor
2966 2966 -----
2967 2967 Min přiblížení:
2968 2968 Min. šířka
2969 2969 Min. délka
2970 2970 Min. rychlost (km/h)
2971 2971 Šachta
2972 2972 Malý kruhový objezd
2973 2973 Minigolf
2974 2974 Minimální vzdálenost (pixelů)
2975 2975 Minuty: {0}
2976 2976 Zrcadlit
2977 2977 Zrcadlit vybrané body a cesty.
2978 2978 Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}
2979 2979 Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}
2980 2980 Chybějící atribut ''version'' na OSM objektu s id {0}
2981 2981 Chybějící atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''.
2982 2982 Chybějící audio soubor
2983 2983 -----
2984 2984 Chybějící kódování
2985 2985 Chybějící vstupní data
2986 2986 V tagu chybí atribut "key" nebo "value".
2987 2987 Chybějící povinné atributy prvku ''bounds''. Nalezeno minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2988 2988 Chybí povinný atribut ''{0}'' XML elementu {1}.
2989 2989 -----
2990 2990 Chybějící povinný atribut ''{0}'' na <nd> v cestě {1}
2991 2991 povinný atribut ''{0}'' chybí
2992 2992 Chybí cíl pro sloučení pro uzel s id {0}
2993 2993 Chybí cíl pro sloučení pro relaci s id {0}
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 Chybí cíl typu {0} pro sloučení s id {1}
2997 2997 Chybějící překlad name:*.
2998 2998 Chybějící operátor pro NOT
2999 2999 Chybí parametr pro NEBO
3000 3000 Chybějící povinný atribut ''{0}''.
3001 3001 Chybějící totožnost uživatele
3002 3002 Smíšené typy duplicitních bodů
3003 3003 Po-Pá 08:30-20:00
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 Mobilní telefony
3007 3007 -----
3008 3008 Režim: {0}
3009 3009 Modelářské letiště
3010 3010 Nepoužívat módy (styl Potlachu)
3011 3011 Změněno
3012 3012 -----
3013 3013 Skupiny modifikátorů
3014 3014 Změnit seznam vrstev leteckých snímků zobrazených v nabídce.
3015 3015 Směnárna
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 Více informací...
3019 3019 Více informací o tomto přednastavení
3020 3020 Je zobrazena více než jedna WMS vrstva\nNejdříve vyberte jednu z nich a potom zopakujte
3021 3021 Nalezena více než jedna cesta "from"
3022 3022 Nalezena více než jedna cesta "to"
3023 3023 Nalezena více než jedna cesta "via"
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 Motokros
3027 3027 -----
3028 3028 Motorové vozidlo
3029 3029 Osobní automobily
3030 3030 Motocykl
3031 3031 Obchodník s motocykly
3032 3032 Silnice pro motorová vozidla
3033 3033 Motorové sporty
3034 3034 Dálnice
3035 3035 Dálniční sjezd (exit)
3036 3036 Dálnice - nájezd, rampa, kolektor
3037 3037 Horský průsmyk
3038 3038 Jízda na horském kole
3039 3039 Přesunout uzel...
3040 3040 Posuňte segment podél jeho normály, potom pusťte tlačítko myši.
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 Posunout dolů
3044 3044 Posunout vybrané elementy o jednu pozici dolu
3045 3045 Přesun prvků
3046 3046 Přesunout filtr dolu.
3047 3047 Přesunout filtr nahoru.
3048 3048 Posunout doleva
3049 3049 Zarovná body objektu tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90 nebo 180 stupňů
3050 3050 -----
3051 3051 Přesunout objekty {0}
3052 3052 Posunout doprava
3053 3053 Přesunout zvolené členy dolů
3054 3054 Přesunout zvolené členy nahoru
3055 3055 Přesunou zvolenou položku o řádek níže.
3056 3056 Přesunou zvolenou položku o řádek výše.
3057 3057 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.
3058 3058 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.
3059 3059 Přesunout označené uzly na přímku
3060 3060 Přesunout označené uzly do kruhu
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 Přesunout je
3066 3066 Posunout nahoru
3067 3067 Posunout vybrané elementy o jednu pozici nahoru
3068 3068 Přesunout {0}
3069 3069 Přesunutí objektů {0}
3070 3070 Bahno
3071 3071 Kombinováné
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 Vnitřní cesta multipolygonu je venku
3075 3075 Multipolygon není uzavřený
3076 3076 Administrativní hranice samospráv.
3077 3077 -----
3078 3078 Muzeum
3079 3079 Hudební nástroje
3080 3080 Mé sady změn
3081 3081 Má datová sada neobsahuje tag s klíčem {0}
3082 3082 Má verze
3083 3083 Má verze (lokální datová sada)
3084 3084 Můj se sloučeným
3085 3085 Můj s cizím
3086 3086 NMEA import selhal!
3087 3087 NMEA import úspěšný
3088 3088 NMEA-0183 soubory
3089 3089 NPE Mapy
3090 3090 NPE Mapy (Tim)
3091 3091 Název
3092 3092 Jméno (nepovinné):
3093 3093 Jméno lokace
3094 3094 Jméno uživatele.
3095 3095 Název:
3096 3096 Jméno: {0}
3097 3097 Pojmenované body z {0}
3098 3098 Pojmenované trasové body
3099 3099 Úzkorozchodná železnice
3100 3100 Národní
3101 3101 Národní park
3102 3102 Duplicitní body na přírodních objektech (natural)
3103 3103 Příroda
3104 3104 Přírodní rezervace
3105 3105 Blízko
3106 3106 Nejbližší soused (nejrychlejší) [ výchozí ]
3107 3107 Síť
3108 3108 Síťová vyjímka
3109 3109 Neaktualizovat
3110 3110 Nový
3111 3111 Nový přístupový token
3112 3112 Nový adresář
3113 3113 Nová vrstva
3114 3114 Nový problém
3115 3115 Nový klíč
3116 3116 Nastavení posunutí
3117 3117 Nová obrazová vrstva z RGIS...
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Nová relace
3122 3122 Nová role
3123 3123 -----
3124 3124 Nový nástroj...
3125 3125 Nová hodnota
3126 3126 Nová hodnota pro {0}
3127 3127 Další
3128 3128 Další obrázek
3129 3129 -----
3130 3130 Noční klub
3131 3131 Ne
3132 3132 Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.
3133 3133 Nenalezena vrstva s GPX daty.
3134 3134 Není vybrána GPX vrstva. Nelze nahrát trasu na server.
3135 3135 Není dostupná žádná GPX trasa pro kterou by šel asociovat zvuk.
3136 3136 Zákaz odbočení vlevo
3137 3137 Zákaz odbočení vpravo
3138 3138 Beze zkratky
3139 3139 Nenalezen žádný podpis
3140 3140 Přikázaný směr jízdy vlevo nebo vpravo
3141 3141 Zákaz otáčení
3142 3142 Nenalezena žádná cesta "from"
3143 3143 Nenalezena žádná cesta "to"
3144 3144 Nenalezena žádná cesta nebo uzel "via"
3145 3145 Ještě není vybrána oblast
3146 3146 -----
3147 3147 Žádné změny k nahrání.
3148 3148 Není k dizpozici sada změn pro rozdílový upload
3149 3149 Žádné konflikty k vyřešení
3150 3150 Není žádný konflikt, na který by se mohlo přiblížit
3151 3151 Nenalezena aktuální datová sada
3152 3152 V této oblasti nebyla nalezena žádná data.
3153 3153 Nenalezena žádná data na zařízení.
3154 3154 Nebyla načtena žádná data.
3155 3155 Žádné datum
3156 3156 Není zadán žádný popisek. Prosíme, zadejte jej.
3157 3157 -----
3158 3158 Slepá komunikace
3159 3159 Žádný soubor patřící k této vrstvě
3160 3160 -----
3161 3161 Žádný obrázek.
3162 3162 Nenalezeny žádné soubotry s obrázky.
3163 3163 -----
3164 3164 Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění.
3165 3165 Žádné vrstvy k upravování
3166 3166 Nebyly nalezeny záznamy pro "{0}"
3167 3167 Bez názvu
3168 3168 Žádná otevřená sada změn
3169 3169 Žádné otevřené sady změn
3170 3170 multipolygon nemá vnější cestu
3171 3171 Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostech
3172 3172 Nezbývají žádné další konflikty značek k vyřešení
3173 3173 -----
3174 3174 Nenalezen žádný problém
3175 3175 Žádná proxy
3176 3176 Nevybrána žádná relace
3177 3177 -----
3178 3178 Není vybrána GPX trasa
3179 3179 Žádný styl pro multipolygon
3180 3180 Relace multipolygonu neobsahuje styl
3181 3181 Žádné tagy
3182 3182 Žádné cílové vrstvy
3183 3183 Na této úrovni přiblížení nejsou žádné dlaždice
3184 3184 Žádná použitelná role pro člena multipolygonu
3185 3185 Neplatná URL WMS nebo id
3186 3186 Žádné chyby při kontrole
3187 3187 Neotevřen žádný pohled - nelze určit hranice!
3188 3188 Ne, zrušit
3189 3189 Ne, pokračovat v editaci
3190 3190 Ne, neaplikovat
3191 3191 Ne, nejprve vyřešit problémy
3192 3192 Bod
3193 3193 -----
3194 3194 Bod je stále využit
3195 3195 Bod {0}
3196 3196 Uzel: spojený
3197 3197 Uzel: obyčejný
3198 3198 Uzel: otagovaný
3199 3199 Body
3200 3200 Uzly na stejné pozici
3201 3201 Uzly se stejným jménem
3202 3202 Body(vyřešeno)
3203 3203 Body(s konflikty)
3204 3204 Ne-cesta v multipolygonu
3205 3205 Žádný
3206 3206 Žádný z těchto uzlů není připojen na něco jiného.
3207 3207 Žádný z uzlů v této cestě není připojen na něco jiného.
3208 3208 Normální
3209 3209 Sever
3210 3210 Severně
3211 3211 Nenalezeno
3212 3212 Nepřipojeno
3213 3213 Zatím nerozhodnuto
3214 3214 Zatím nerozhodnuto
3215 3215 Není v cache
3216 3216 Poznámka
3217 3217 -----
3218 3218 Poznámka: GPL není kompatibilní s licencí OSM. Nestahujte prosím cesti licencované pod GPL.
3219 3219 Poznámka: Pokud je vybrána cesta, dostane čerstvé kopie odlepených\nuzlů a tyto nové uzly budou vybrány. Jinak všechny cesty dostanou\nsvé vlastní kopie a všechny uzly budou vybrány.
3220 3220 Bankovky
3221 3221 Nic
3222 3222 Nic nebylo přidáno výběrem hledáním "{0}"
3223 3223 Ve výběru se nenašlo nic při hledání ''{0}''
3224 3224 Ve schránce nic není
3225 3225 Nic nebylo odstraněno výběrem hledáním "{0}"
3226 3226 Není zvoleno nic co by se dalo přiblížit
3227 3227 Nic není zvoleno!
3228 3228 Nic nevyexportováno. Nejdříve stáhněte data.
3229 3229 Nic k vybrání
3230 3230 Není nic k nahrání. Nejprve musíte mít nějaká data.
3231 3231 Není co přiblížit
3232 3232 Výjimka desetinné čárky, pravděpodobně nějaké chybějící tagy.
3233 3233 Číslo
3234 3234 Počet míst
3235 3235 Počet drátů (nebo lépe vodičů) na každém kabelu
3236 3236 -----
3237 3237 Počet rolí {0} je příliš vysoký ({1})
3238 3238 Počet rolí {0} je příliš nízký ({1})
3239 3239 Číslovací systém:
3240 3240 Schéma číslování
3241 3241 Čísla:
3242 3242 -----
3243 3243 OAuth přihlášení selhalo
3244 3244 -----
3245 3245 OK - další pokus.
3246 3246 -----
3247 3247 OSM API URL nesmí být prázdné. Prosím, zadejte OSM API URL.
3248 3248 OSM data
3249 3249 Heslo OSM.
3250 3250 Soubory z OSM serveru
3251 3251 OSM soubory komprimované pomocí bzip2
3252 3252 OSM soubory komprimované pomocí gzip
3253 3253 URL OSM serveru:
3254 3254 -----
3255 3255 OSM soubory
3256 3256 OSM objekty
3257 3257 Heslo:
3258 3258 Uživatelské jméno:
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 Objekt
3262 3262 Objekt ''{0}'' je již smazán. Přeskakuji objekt při nahrávání.
3263 3263 ID objektu:
3264 3264 Objekt smazán
3265 3265 Historie objektu
3266 3266 -----
3267 3267 Podpisy objektů
3268 3268 Typ objektu:
3269 3269 Objekt s historií
3270 3270 Objekty budou nahrány do <strong>nové sady změn</strong>.
3271 3271 Objekty byly nahrány do <strong>otevřené sady změn</strong> {0} s komentářem ''{1}''.
3272 3272 Historie objektů
3273 3273 Objekty k přidání:
3274 3274 Objekty ke smazání:
3275 3275 Objekty ke změnění:
3276 3276 100 oktanů
3277 3277 91 oktanů
3278 3278 95 oktanů
3279 3279 98 oktanů
3280 3280 Liché
3281 3281 Posunutí 3 000 000m na východ
3282 3282 Posun všech bodů východním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.
3283 3283 Posun všech bodů severním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Posun:
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 Starý klíč
3291 3291 Stará role
3292 3292 Stará hodnota
3293 3293 Nejstarší soubory jsou automaticky smazány při překročení této velikosti
3294 3294 Na požádání
3295 3295 Při nahrávání
3296 3296 Jednosměrka
3297 3297 Cesty s jediným uzlem
3298 3298 -----
3299 3299 Jedna z vybraných cest je již součástí jiného multipolygonu.
3300 3300 Jedna z vybraných cest není uzavřená a proto nemůže být připojena.
3301 3301 -----
3302 3302 Jednosměrka
3303 3303 Online nápověda
3304 3304 Přikázaný směr jízdy vlevo
3305 3305 Přikázaný směr jízdy vpravo
3306 3306 Přikázaný směr jízdy přímo
3307 3307 Pouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem
3308 3308 Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/čase
3309 3309 Pouze sady změn patřící mě
3310 3310 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím ID
3311 3311 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménem
3312 3312 -----
3313 3313 Pouze na prvním úseku cesty.
3314 3314 Pouze na vektorizovaných vrstvách
3315 3315 -----
3316 3316 Pouze tuto barvu
3317 3317 Neprůhlednost
3318 3318 Otevřít
3319 3319 -----
3320 3320 Otevřít z umístění...
3321 3321 -----
3322 3322 Otevřít OpenStreetBugs
3323 3323 Naposledy otevřené
3324 3324 Otevřít viditelné...
3325 3325 K nahrání dat ze souboru otevřete nejprve prázdnou WMS vrstvu
3326 3326 -----
3327 3327 Otevřít soubor.
3328 3328 Otevřít prohlížení historie s historií tohoto uzlu
3329 3329 Otevřít historii příkazů
3330 3330 Otevřít seznam všech nahraných vrstev.
3331 3331 Otevřít seznam všech relací
3332 3332 Otevřít seznam lidí, kteří pracuji na zvoleném objektu
3333 3333 Otevřít seznam navigačních bodů
3334 3334 Otevřít "dialog sloučení" pro všechny vybrané položky z předchozího seznamu.
3335 3335 Otevřít novou sadu změn a použít ji v dalším nahrávání
3336 3336 Otevře dialog globální konfigurace.
3337 3337 Otevřít okno s výběrem.
3338 3338 Otevřít www stránku pro každou vybranou sadu změn
3339 3339 Otevřít soubor.
3340 3340 Otevřít editor pro zvolenou relaci
3341 3341 Otevřít editor pro vybraný zákaz odbočení
3342 3342 -----
3343 3343 Otevřít jinou GPX trasu
3344 3344 Otevřít další fotografie
3345 3345 Očekávána otevřená sada změn. Nalezena uzavřená sada změn s id {0}.
3346 3346 Otevřené sady změn
3347 3347 Otevřít soubor
3348 3348 Otevře obrázek s ImageWayPoint
3349 3349 -----
3350 3350 Otevřít pouze soubory, které jsou viditelné v tomto pohledu.
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 Otevřít vybraný soubor.
3356 3356 Otevřít nástroj Surveyor.
3357 3357 Otevřít aktuální stránku nápovědy v externím prohlížeči
3358 3358 Otevřít okno výškového profilu.
3359 3359 -----
3360 3360 Otevřít seznam sad změn v aktuální vrstvě.
3361 3361 Otevřít okno s měřením.
3362 3362 Otevřít nástroj pro testovaní dialogů přednastavených značek.
3363 3363 Otevřít okno s výsledkem kontroly.
3364 3364 Otevřít...
3365 3365 Otevřeno/Zavřeno
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 Stahovací smyčka OpenStreetBugs
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 Otevírám 1 soubor...
3373 3373 Otevírací doba
3374 3374 Otevírání souboru ''{0}'' ...
3375 3375 Otevírání souborů
3376 3376 Otevře dialog umožňující skočit na zadané místo
3377 3377 Otevře okno správce datových sad pro vybrané sady změn
3378 3378 Otevře okno OpenStreetBugs a aktivuje automatické stahování
3379 3379 Doba provozu
3380 3380 Operátor
3381 3381 Oční optik
3382 3382 Volitelné atributy:
3383 3383 Volitelné informace:
3384 3384 Volitelné typy
3385 3385 Obchod se zdravou výživou
3386 3386 Orig. cesta
3387 3387 -----
3388 3388 Ortogonalizovat
3389 3389 Pravoúhlost / Zpět
3390 3390 Ortogonalizovat tvar
3391 3391 Ortogonalizovat objekt / Zpět
3392 3392 Ortogonální tvar / Zpět
3393 3393 -----
3394 3394 Ostatní
3395 3395 Jiný informační bod
3396 3396 Ostatní duplicitné body
3397 3397 Vybavení do přírody
3398 3398 Překryv dlaždic
3399 3399 Překrývající se plochy
3400 3400 Překrývající se silnice
3401 3401 Překrývající se silnice (s plochou)
3402 3402 Překrývající se železnice
3403 3403 Překrývající se železnice (s plochou)
3404 3404 Překrývající se cesty
3405 3405 Překrývající se cesta (s plochou)
3406 3406 Překrývající se cesty
3407 3407 Předefinovat
3408 3408 Přepsat staré záložní soubory?
3409 3409 -----
3410 3410 Přehled
3411 3411 Přepsat
3412 3412 Přepsat vlastní OAuth nastavení?
3413 3413 PCN 2006 - Itálie
3414 3414 PDF X a Y
3415 3415 Náhled PDF souboru
3416 3416 PDF soubory
3417 3417 Detaily PGP klíče
3418 3418 PNG soubory (*.png)
3419 3419 PNOA Španělsko
3420 3420 -----
3421 3421 PUWG (Polsko)
3422 3422 PUWG 1992 (Polsko)
3423 3423 PUWG 2000 Zóna {0} (Polsko)
3424 3424 PUWG Zóna
3425 3425 Malířské potřeby
3426 3426 Styl kreslení {0}: {1}
3427 3427 Paleontologické naleziště
3428 3428 Papír
3429 3429 Parametr ''{0}'' nesmí být null
3430 3430 Parametr "downloadgps" neakceptuje jména souborů nebo URL
3431 3431 Jméno parametru
3432 3432 Hodnota parametru
3433 3433 parameter {0} není v rozsahu 0..{1}, zadáno {2}
3434 3434 Parametry --download, --downloadgps a --selection jsou zpracovávány v tomto pořadí.
3435 3435 Čísla parcel, jména ulic.
3436 3436 Parcely.
3437 3437 Rodičovské relace
3438 3438 -----
3439 3439 Parkoviště P+R
3440 3440 Parkoviště
3441 3441 Obslužná silnice na parkovišti
3442 3442 Chyba parsování: Chybná struktura GPX dokumentu
3443 3443 Zpracovávám OSM data...
3444 3444 Parsuji data historie OSM ...
3445 3445 Načítám PDF
3446 3446 Načítám data podpisu...
3447 3447 -----
3448 3448 Načítám soubor
3449 3449 Parsování souboru "{0}" selhalo
3450 3450 Načítám seznam sad změn...
3451 3451 -----
3452 3452 Zpracovávám odpověď ze serveru...
3453 3453 Součástky
3454 3454 Výhybna
3455 3455 Výhybny
3456 3456 Heslo
3457 3457 Heslo:
3458 3458 Heslo:
3459 3459 Vložit
3460 3460 Vložit ...
3461 3461 Vložit Popisky
3462 3462 Vložit URL ze schránky
3463 3463 Vložit ze schránky
3464 3464 Vložit ze schránky
3465 3465 -----
3466 3466 Vložte bez nekompletních členů
3467 3467 -----
3468 3468 Pěšina, vychozená cesta pro pěší/cyklo (path)
3469 3469 Délka cesty
3470 3470 Cesta:
3471 3471 Vrchol
3472 3472 Pěší zóna
3473 3473 Přechod pro chodce
3474 3474 Typ přechodu pro chodce
3475 3475 Chodci
3476 3476 Pelota (míčová hra)
3477 3477 Nevyřešené konflikty v seznamu členů této relace
3478 3478 Nevyřešené konflikty v seznamu bodů v této cesty
3479 3479 Nevyřešené chyby a varování
3480 3480 Zbývající konflikty k vyřešení ve vlastnostech
3481 3481 Provede kontrolu dat
3482 3482 Povolené akce:
3483 3483 -----
3484 3484 Lékárna
3485 3485 Telefonní číslo
3486 3486 Telefonní číslo
3487 3487 -----
3488 3488 Čas fotografie (z exif):
3489 3489 Fotografie neobsahují informace o čase
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 PicLayer přemístění
3493 3493 PicLayer otočení
3494 3494 PicLayer měřítko
3495 3495 PicLayer měřítko X
3496 3496 PicLayer měřítko Y
3497 3497 -----
3498 3498 Místo na piknik
3499 3499 Molo
3500 3500 -----
3501 3501 Potrubí
3502 3502 Typ sjezdovky
3503 3503 Hřiště
3504 3504 -----
3505 3505 Místo
3506 3506 Chrám(kostel, synagoga, mešita)
3507 3507 Místa
3508 3508 Přehrát/Pauza
3509 3509 Přehrát/Pauza audio
3510 3510 -----
3511 3511 Hřiště
3512 3512 Prosíme přerušte, pokud si nejste jisti
3513 3513 Prosím klikněte na <strong>Stáhnout seznam</strong> ke stažení a zobrazení seznamu dostupných plugnů.
3514 3514 Zde nastavte <strong>klávesovou zkratku</strong> která bude startovat vytváření/úpravy pravidel průjezdu křižovatkou.
3515 3515 Prosím rozhodněte, do jaké sady změn budou data nahrána, případně zda bude sada po nahrání dat uzavřena.
3516 3516 Prosím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po uplynutí zadaného času.
3517 3517 Prosím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po spuštění novější verze.
3518 3518 Rozhodněte se, které hodnoty nechat
3519 3519 Prosím zadejte popis vaší trasy
3520 3520 Prosím, zadejte GPS souřadnice
3521 3521 -----
3522 3522 Zadejte nejdřív jméno souboru.
3523 3523 Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.
3524 3524 Zadejte neprázdné jméno uživatele
3525 3525 Prosím vložte adresu dlaždice
3526 3526 Prosím vložte identifikátor dlaždice
3527 3527 Zadejte uživatelské jméno
3528 3528 Zadejte uživatelské jméno a heslo pokud vaše proxy požaduje autentizaci.
3529 3529 -----
3530 3530 Prosím, zadejte nejprve platnou velikost bloku
3531 3531 -----
3532 3532 Prosím, zadejte platné ID uživatele
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 Prosím, zadejte celé číslo > 1
3537 3537 Prosím, zadejte celé číslo > 0
3538 3538 Prosím, zadejte neprázdné jméno uživatele
3539 3539 Prosím zadejte nebo vložte URL pro získání sad změn z API OSM.
3540 3540 Prosím zadejte tagy o vaší trase
3541 3541 Prosím, zadejte OSM API URL.
3542 3542 Prosím, zadejte heslo pro přístup na proxy server
3543 3543 Prosím, zadejte heslo pro váš OSM účet
3544 3544 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro přístup na proxy server
3545 3545 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro váš OSM účet
3546 3546 Prosíme vložte platné číslo pro koncovou adresu
3547 3547 Zadejte platné číslo pro počáteční adresu
3548 3548 Zadejte platné číslo pro počáteční a koncovou adresu
3549 3549 Prosím zadejte své heslo pro OSM
3550 3550 Prosím zadejte své uživatelské jméno pro OSM
3551 3551 Prosím zadejte své uživatelské jméno a heslo pro OSM. Heslo <strong>nebude</strong> uloženo v konfiguraci JOSM jako čitelný text a bude zasláno serveru OSM <strong>pouze jednou</strong>. Při dalších přenosech dat již nebude používáno.
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 Prosím, restartujte JOSM k aktivaci stažených pluginů.
3555 3555 Prosím opravte komentář změny
3556 3556 Vyberte jednu nebo více cest, podél kterých stahovat
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 Prosím vyberte nejprve oblast stahování.
3560 3560 Prosím vyberte soubor
3561 3561 Prosím zvolte klíč
3562 3562 Vyberte schéma k použití.
3563 3563 -----
3564 3564 Prosím vyberte ulici k asociaci k interpolační adresní cestě
3565 3565 Vyberte prosím hodnotu
3566 3566 Prosíme, vyberte interpolaci adres pro tuto ulici
3567 3567 Prosím vyberte autorizační proceduru:
3568 3568 Prosím, vyberte položku.
3569 3569 Vyberte minimálně 4 uzly
3570 3570 Prosím, vyberte alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.
3571 3571 Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu která bude připojena.
3572 3572 Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu
3573 3573 Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování
3574 3574 Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.
3575 3575 Zvolte minimálně jednu cestu.
3576 3576 Vyberte minimálně 3 uzly
3577 3577 -----
3578 3578 Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojení
3579 3579 Vyberte přesně jeden uzel.
3580 3580 Prosím, vyberte přesně dva nebo tři body nebo cestu se dvěma či třemi body.
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 Prosím zvol něco ke kopírování
3586 3586 Vyberte vrstvu leteckých snímků k nastavení.
3587 3587 Vyberte objekty, u kterých chcete změnit vlastnosti.
3588 3588 Zvolte řádek k vymazání
3589 3589 Zvolte řádek k editaci
3590 3590 Vyberte schéma ke smazání.
3591 3591 Prosím vyberte si sadu ikon, které bude plugin používat.
3592 3592 Prosím vyberte cílovou vrstvu.
3593 3593 Prosím vyberte způsob nahrávání
3594 3594 -----
3595 3595 Prosím zvolte cesty s úhlem přibližně 90 nebo 180 stupňů
3596 3596 Prosím vyberte které změny vlastností chcete použít.
3597 3597 Prosím, nastavte projekci
3598 3598 -----
3599 3599 Plugin zahrnut v JOSM
3600 3600 Plugin cadastre-fr používá z historických příčin pro grabování horkou klávesu F11\nkterá je aktuálně použita pro přepnutí do celoobrazovkováho režimu\nChcete používat F11 pro grabování pluginem?
3601 3601 -----
3602 3602 Plugin pro vracení sad změn zpět (revert)
3603 3603 Plugin pro vytváření dopravního značení. Dialog lze otevřít kliknutím na malou ikonu v pravém horním rohu okna vlastností. Dostupná přednastavení: Německo.
3604 3604 Informace o pluginu
3605 3605 Plugin pro digitální podepisování OSM-dat
3606 3606 Aktualizace pluginů selhala
3607 3607 Aktualizace pluginů
3608 3608 Pluginy
3609 3609 Aktualizace pluginů
3610 3610 Jméno místa
3611 3611 Číslo místa
3612 3612 Bod na opačném konci budovy
3613 3613 Bod na rohu budovy pro začátek kreslení
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 Sloup
3617 3617 -----
3618 3618 Policie
3619 3619 Volební obvod
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Pozice
3623 3623 Jen pozice
3624 3624 Pozice {0} je mimo rozsah. Aktuální počet členů je {1}.
3625 3625 Pozice, Čas, Datum, Rychlost
3626 3626 Pozice, Čas, Datum, Rychlost, Výška
3627 3627 Poštovní schránka
3628 3628 PSČ:
3629 3629 Pošta
3630 3630 Poštovní směrovací číslo
3631 3631 PSČ
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Energie
3636 3636 Elektrárna
3637 3637 Dráty elektrického vedení
3638 3638 Rozvodna
3639 3639 Trafostanice
3640 3640 Stožár elektrického vedení
3641 3641 Duplicitní body na elektrickém vedení (power)
3642 3642 Zdroj elektrické energie
3643 3643 Selhal předpoklad
3644 3644 Porušení předpokladů
3645 3645 Předdefinováno
3646 3646 -----
3647 3647 Nastavení {0} bylo odstraněno, protože se již nepoužívá.
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 Předvolby
3652 3652 Předvolby uloženy na {0}
3653 3653 Nastavení...
3654 3654 -----
3655 3655 Připravuji OSM data...
3656 3656 Příprava řešení konfliktů
3657 3657 -----
3658 3658 Připravuje se
3659 3659 Připravuji data...
3660 3660 -----
3661 3661 Připravuji vrstvu ''{0}'' pro nahrání na server ...
3662 3662 -----
3663 3663 Připravuji požadavak na nahrání...
3664 3664 Historická trať
3665 3665 Skupina předvoleb {0}
3666 3666 Skupina předvoleb {1} / {0}
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Předvolby
3670 3670 Předvolby neobsahují vlastnost klíč
3671 3671 Předvolby neobsahují vlastnost hodnota
3672 3672 Tlak
3673 3673 Předchozí
3674 3674 Předchozí obrázek
3675 3675 Silnice 1. třídy
3676 3676 Silnice 1. třídy - nájezd
3677 3677 Primární modifikátor:
3678 3678 Primární ID uživatele:
3679 3679 Prvek
3680 3680 Očekáváno ID prvku
3681 3681 Vězení
3682 3682 Soukromé (sdíleno pouze jako anonymní a neuspořádané body)
3683 3683 -----
3684 3684 Zpracovávám soubor ''{0}''
3685 3685 Zpracovávám soubory pluginů...
3686 3686 Zpracovávám seznam pluginů z webu ''{0}''
3687 3687 Zpracovávám cache pluginů...
3688 3688 -----
3689 3689 Zpracovávám...
3690 3690 -----
3691 3691 Projektované souřadnice
3692 3692 Projekce
3693 3693 Projekce ''{0}'' nenalezena, záložku ''{1}'' nelze použít
3694 3694 Nastavení projekce
3695 3695 Kód projekce
3696 3696 -----
3697 3697 Metoda projekce
3698 3698 Projekce:
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Vlastnosti
3702 3702 Vlastnosti / Členství
3703 3703 Kontrola vlastností:
3704 3704 Vlastnosti pro zvolené objekty
3705 3705 Vlastnosti v mé datové sadě, např lokální datové sadě
3706 3706 Vlastnosti slučovaného prvku. Nahradí vlastnosti v mých prvcích pokud bude sloučení aplikováno.
3707 3707 Vlastnosti v cizí datové sadě, např serverová datová sada
3708 3708 Vlastnosti
3709 3709 Vlastnosti (s konflikty)
3710 3710 Vlastnosti/Členství
3711 3711 Vlastnosti: {0} / Členství: {1}
3712 3712 Hodnota obsahuje HTML entitu
3713 3713 Hodnota začíná nebo končí mezerou
3714 3714 Napište stručný komentář ke změnám, které nahráváte na server:
3715 3715 Poskytuje měřící dialog a vrstvu pro měření délek a úhlů segmentů, ploch uzavřených jednoduchou cestou a vytváření měřících cest (které je možné importovat z gps vrstvy).
3716 3716 Poskytuje dialog umožňující editovat tagy v tabulce.
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 Poskytuje směrování
3720 3720 Nastavení proxy
3721 3721 Hospoda
3722 3722 Veřejné (ukázat v seznamu tras a jako anonymní, neuspořádané body)
3723 3723 Veřejná budova
3724 3724 Veřejný gril
3725 3725 Hromadná doprava
3726 3726 Vozidla MHD
3727 3727 Hromadná doprava
3728 3728 Hromadná doprava jako autobusy, tramvaje atd.
3729 3729 Pročistit
3730 3730 Čištění...
3731 3731 Odstraněný objekt ''{0}''
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 Lom
3736 3736 Dotaz
3737 3737 Dotaz a stažení sad změn
3738 3738 Dotaz a stažení sad změn ...
3739 3739 Dotazovat se na otevřené i uzavřené sady změn
3740 3740 Dotaz na sady změn
3741 3741 Dotaz na sady změn z URL serveru
3742 3742 Dotazovat se pouze na uzavřené sady změn
3743 3743 Dotazovat se pouze na otevřené sady změn
3744 3744 Dotazuji a stahuji sady změn
3745 3745 Dotazuji se jmeného serveru
3746 3746 Dotazuji se jmeného serveru ...
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 Fronta
3750 3750 -----
3751 3751 RC auta
3752 3752 -----
3753 3753 Závodní trať
3754 3754 Pálkové (raketové) sporty
3755 3755 Železnice
3756 3756 Železnice
3757 3757 Vlaková zastávka
3758 3758 Kolejové nástupiště (tram/vlak)
3759 3759 Duplicitní body na železnici (railway)
3760 3760 Železniční plocha
3761 3761 Číselný rozsah byl překročen
3762 3762 -----
3763 3763 Velikost rastru: {0}
3764 3764 Surová GPS data
3765 3765 Upozornění
3766 3766 Chyba při čtení!
3767 3767 Načíst fotografie...
3768 3768 Číst verzi protokolu
3769 3769 Načítání sady změn {0}...
3770 3770 Načítání sad změn...
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 Načítání rodičů ''{0}''
3774 3774 Získávám informace o uživateli ...
3775 3775 Čtu {0}...
3776 3776 Přečti si
3777 3777 Skutečné jméno
3778 3778 Opravdu uzavřít?
3779 3779 Opravdu smazat výběr z relace {0}?
3780 3780 Záznam
3781 3781 Nahrávací studio
3782 3782 Rekreační plocha
3783 3783 Zaměřený obrázek...
3784 3784 Recyklační stanoviště
3785 3785 Červená:
3786 3786 Zrušit vrácení
3787 3787 Vrátit zpět poslední vrácenou akci
3788 3788 Znovu provést vybraný příkaz a všechny dřívější
3789 3789 Číslo
3790 3790 Číslo nástupiště
3791 3791 Referenční číslo
3792 3792 Číslo záchodu
3793 3793 -----
3794 3794 Odkazováno z:
3795 3795 Odkazuje na
3796 3796 Obnovit
3797 3797 Kraj
3798 3798 Zamítnout konflikty a uložit
3799 3799 Vztah
3800 3800 Relace...
3801 3801 Editor relací: Stáhnout členy
3802 3802 Editor relací: Posun dolů
3803 3803 Editor relací: Posun nahoru
3804 3804 Editor relací: Odstranit
3805 3805 Editor relací: Odstranit vybrané
3806 3806 Editor relací: Obrátit
3807 3807 Editor relací: Třídění
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 Kontrola relací:
3812 3812 Relace je smazána
3813 3813 Relace je prázdná
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 Neznámý typ relace
3817 3817 -----
3818 3818 Relace {0}
3819 3819 Relace: vybraná
3820 3820 Relace: {0}
3821 3821 Relace
3822 3822 -----
3823 3823 Relace: {0}
3824 3824 Pusťte myší tlačítko k vybrání obejktů v obdélníku
3825 3825 Uvolněte tlačítko myši pro ukončení pohybu. Ctrl sloučí s nejbližším uzlem.
3826 3826 Pusťte myší tlačítko k zastavení otaáčení
3827 3827 -----
3828 3828 Náboženství
3829 3829 Znovu načíst
3830 3830 Znovu nahrát vybrané objekty a obnovit seznam.
3831 3831 Znovu nahrát chybné dlaždice
3832 3832 Znovu nahrát ze souboru
3833 3833 Znovu načíst aktuální stránku nápovědy
3834 3834 Znovu nahrát historii ze serveru
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 Znovu načíst seznam dostupných stylů z ''{0}''
3838 3838 Vzdálené ovládání
3839 3839 Vzdálené ovládání bylo požádáno o vytvoření nového uzlu.
3840 3840 Vzdálené ovládání bylo požádáno o import dat z následujícího URL:
3841 3841 Vzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání vrstvy leteckých snímků z následující adresy:
3842 3842 Vzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání dat z API.
3843 3843 Vzdálené ovládání bylo požádáno o oznámení verze protokolu. To umožní webovým stránkám stránkám detekovat běžící JOSM.
3844 3844 -----
3845 3845 Odstranit
3846 3846 Odstranit video
3847 3847 Odstranit "{0}" pro uzel ''{1}''
3848 3848 Odstranit "{0}" pro relaci ''{1}''
3849 3849 Odstranit "{0}" pro cestu ''{1}''
3850 3850 Odstranit "{0}" pro {1} objekt(ů)
3851 3851 Odebrat tagy pro adresy
3852 3852 Odstranit všechny tagy adresy
3853 3853 -----
3854 3854 Odstranit smazané členy a uložit
3855 3855 Odstranit z cache
3856 3856 Odstranit uzel ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
3857 3857 Odstranit objekty větší než
3858 3858 Odstranit objekty menší než
3859 3859 Odstranit souběžné čáry
3860 3860 Odebrat fotografii z vrstvy
3861 3861 Odstranit relaci ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
3862 3862 Odstranit tagy z vnitřních cest
3863 3863 -----
3864 3864 Odstranit vybrané záložky
3865 3865 Odstranit vybrané členy z relace
3866 3866 -----
3867 3867 Odstranit vybrané sady změn z lokální cache
3868 3868 Odstranit vybrané položky ze seznamu slučovaných elementů
3869 3869 Odstranit vybrané cesty pro ikony
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivních
3873 3873 Odstranit, vyčistit relaci
3874 3874 Odstranit tohoto člena z relace
3875 3875 Odstranit cestu ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
3876 3876 Prvek odstraněn z relací
3877 3877 Odstraněny duplicitní body
3878 3878 -----
3879 3879 Odstraní tagy související s adresami z objektu.
3880 3880 -----
3881 3881 Smaže člena s rolí ''from''
3882 3882 Smaže člena s rolí ''to''
3883 3883 Odstraňuji zastaralé pluginy...
3884 3884 Odstraňuji duplicitní uzly...
3885 3885 Odstraňuji velké objekty
3886 3886 Odstraňuji souběžné segmenty
3887 3887 Odstraňování odkazu z relace {0}
3888 3888 Odstraňuji malé objekty
3889 3889 Odstraňuji neudržované pluginy...
3890 3890 Přejmenovat soubor
3891 3891 Přejmenovat soubor "{0}" na
3892 3892 Přejmenovat vrstvu
3893 3893 Přejmenovat vybranou záložku
3894 3894 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika, ...). Cesty musí být definovány v souboru routes.xml v adresáři pluginů.
3895 3895 Půjčovna
3896 3896 Opravna
3897 3897 Zaměňte "{0}" za "{1}" pro
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 Nahradit původní pozadí pozadím nastaveným v JOSM.
3901 3901 Nahradit původní bílé pozadí barvou pozadí nastavenou v nastavení JOSM.
3902 3902 -----
3903 3903 Nahlásit chybu
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 Požadavek selhal
3907 3907 -----
3908 3908 Detaily požadavku: {0}
3909 3909 Požadován poplatek
3910 3910 Umělá vodní nádrž
3911 3911 -----
3912 3912 Vymazat cookie
3913 3913 Zrušit současné měření a smazat měřící cestu.
3914 3914 -----
3915 3915 Nastavit výchozí hodnoty
3916 3916 Obnovit výchozí hodnotu
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 Místní komunikace (ulice)
3923 3923 Obytná plocha
3924 3924 Změnit velkost appletu (formát: ŠÍŘKAxVÝŠKA)
3925 3925 Rozlišení dlaždic Landsat (pixelů na stupeň)
3926 3926 Rozlišení dlaždic Landsatu, měřeno v pixelech na stupeň. Výchozí hodnota 4000.
3927 3927 Vyřešit
3928 3928 Vyřešit konflikty
3929 3929 Vyřešit konflikty pro ''{0}''
3930 3930 Vyřešení konfliktu v souřadnicích pro {0}
3931 3931 Vyřešení konfliktu ve stavu smazání pro {0}
3932 3932 Vyřešit konflikty v seznamu členů relace {0}
3933 3933 Vyřešit konflikty v seznamu bodů cesty {0}
3934 3934 Vyřešit konflikty.
3935 3935 Vyřešit konflikt verzí pro uzel {0}
3936 3936 Vyřešit konflikt verzí pro relaci {0}
3937 3937 Vyřešit konflikt verzí pro cestu {0}
3938 3938 Vyřešení {0} konfliktů tagů v uzlu {1}
3939 3939 Vyřešení {0} konfliktů tagů v relaci {1}
3940 3940 Vyřešení {0} konfliktů tagů v cestě {1}
3941 3941 Surovina
3942 3942 Odpočinková zóna
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 Restaurace
3946 3946 Obnovit
3947 3947 -----
3948 3948 Obnovování souborů
3949 3949 Omezení
3950 3950 Obchody
3951 3951 Opěrná zeď
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 Získávám informace o uživateli...
3961 3961 Návrat k předchozímu dialogu a vložení podrobnějšího komentáře
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Reunion RGR92 cache soubor (.UTM4)
3965 3965 -----
3966 3966 Obrátit
3967 3967 Obrátit řadu domů
3968 3968 Otočit cesty
3969 3969 Obrátit řadu domů
3970 3970 Obrátit řadu domů
3971 3971 Otočit a zkombinovat
3972 3972 Obrácené stupně šedi (pro černá pozadí)
3973 3973 Obrátit cestu
3974 3974 Otočit směr všech zvolených cest
3975 3975 Obrátí pořadí členů relace
3976 3976 Otočit směr cesty
3977 3977 Otočit cesty
3978 3978 Obrácená pobřežní linie
3979 3979 Obrácené pobřeží: země není na levé straně
3980 3980 Obrácená země: země není na levé straně
3981 3981 Obrácená vodní cesta: země není na levé straně
3982 3982 Obrátit domovní čísla na řadě domů
3983 3983 Vrátit zpět
3984 3984 Vrátit zpět sadu změn
3985 3985 Vrátit zpět sadu změn #{0}
3986 3986 Vrátit zpět celou sadu změn
3987 3987 Vrátit zpět výběr a obnovit smazané objekty
3988 3988 Vrátit zpět pouze výběr
3989 3989 Vracení změn
3990 3990 Vracím zpět...
3991 3991 Opravit
3992 3992 Revize
3993 3993 Jízda na koni
3994 3994 Řeka
3995 3995 Břeh řeky
3996 3996 Cesta (neznámý typ)
3997 3997 Silniční omezení
3998 3998 -----
3999 3999 Značky - sada A
4000 4000 Značky - sada B
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 Problém při kontrole rolí
4005 4005 -----
4006 4006 Role {0} chybí
4007 4007 Role {0} neznáma
4008 4008 -----
4009 4009 Role v relaci odkazující na
4010 4010 Otočit o 180°
4011 4011 Otočit o 270°
4012 4012 Otočit o 90°
4013 4013 -----
4014 4014 Otočit obrázek vlevo
4015 4015 Otočit obrázek vpravo
4016 4016 Otočit vlevo
4017 4017 Otočit vpravo
4018 4018 Kruhový objezd
4019 4019 Trasa
4020 4020 Síť cest
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 Typ trasy
4024 4024 Trasy zobrazeny pro:
4025 4025 Navigace
4026 4026 Nastavení pluginu routing
4027 4027 Rugbyová liga
4028 4028 Svaz rugby
4029 4029 Zřícenina
4030 4030 Spustit
4031 4031 Spustit skript
4032 4032 Znovu spustit kroky automatické autorizace
4033 4033 Spustit skript
4034 4034 Spustit...
4035 4035 Spouštím aproximaci Douglas-Peucker...
4036 4036 -----
4037 4037 Spouštím aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
4038 4038 Spouštím test {0}
4039 4039 Spouštím redukci vertexů...
4040 4040 Přistávací dráha (runway)
4041 4041 SAC klasifikace
4042 4042 SIM-karty
4043 4043 SPOTMaps (Francie)
4044 4044 SVG kresba (*.svg)
4045 4045 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Švédsko)
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 Prodej
4049 4049 Průchod se dvěma vraty
4050 4050 Sytost:
4051 4051 -----
4052 4052 Uložit
4053 4053 Uložit přístupový token do předvoleb
4054 4054 Uložit přístupový token do nastavení
4055 4055 Uložit jako...
4056 4056 Uložit GPX soubor
4057 4057 Uložit do:
4058 4058 Ulož vrstvu
4059 4059 Uložit OSM soubor
4060 4060 -----
4061 4061 Uložit soubor s podpisy
4062 4062 Uložit WMS vrstvu
4063 4063 Uložit WMS vrstvu do souboru
4064 4064 -----
4065 4065 Přesto uložit
4066 4066 Uložit jako...
4067 4067 Uložit zachycená data do souboru každou minutu
4068 4068 Uložit do:
4069 4069 Uložit vybraný soubor.
4070 4070 Uložit styl ''{0}'' jako ''{1}''
4071 4071 Uložit aktuální data do nového souboru
4072 4072 Uložit aktuální data.
4073 4073 Uložit nastavení a zavřít dialog
4074 4074 Uložit zákaz odbočení bez ohledu na chyby a/nebo varování
4075 4075 Uložit do nastavení
4076 4076 Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)
4077 4077 Uložit/nahrát na server a smazat
4078 4078 Uložit/nahrát na server a skončit
4079 4079 Uložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 Ukládám vrstvu do ''{0}'' ...
4083 4083 Ukládám do souboru.
4084 4084 Měřítko
4085 4085 Měřítko:
4086 4086 Skenovaná mapa ...
4087 4087 Prohledávám adresář {0}
4088 4088 Základní škola
4089 4089 Kovový šrot
4090 4090 Suťoviště
4091 4091 Chyba skriptu
4092 4092 -----
4093 4093 Spuštění skriptu selhalo.
4094 4094 Skriptování
4095 4095 Podrost
4096 4096 -----
4097 4097 Mořské plody
4098 4098 Hledat
4099 4099 -----
4100 4100 Hledat ...
4101 4101 -----
4102 4102 Vyhledávaný výraz je neplatný: \n\n {0}
4103 4103 Hledat objekty
4104 4104 Hledat objekty.
4105 4105 Hledat ve značkách (tags)
4106 4106 Najít předvolbu
4107 4107 Najít předvolby
4108 4108 -----
4109 4109 Hledat...
4110 4110 Hledat:
4111 4111 Hledání:
4112 4112 Vyhledávám
4113 4113 Druhé jméno
4114 4114 Silnice 2. třídy
4115 4115 Druhý modifikátor:
4116 4116 Sekundy: {0}
4117 4117 Bezpečnostní vyjímka
4118 4118 Podívejte se na Wiki pro ostatní capacity:[types]=*.
4119 4119 Moře, řeky, bazény.
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 Segmenty
4123 4123 Stezka pro pěší a cyklisty - dělená
4124 4124 Výběr: Rel.:{0} / Cest:{1} / Uzlů:{2}
4125 4125 Vybrat
4126 4126 Vybrat vše
4127 4127 Vybrat Feuille
4128 4128 Vybrat uzly cesty
4129 4129 Vyberte klíč k podpisu
4130 4130 Vybrat jar soubor
4131 4131 Vyberte skript
4132 4132 -----
4133 4133 Vyberte sekvenci nevětvících se spojených cest
4134 4134 Vyberte podepisovací klíč z vašeho souboru klíčů:
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 Vyberte algoritmus:
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 Vybrat všechny uzly zvolené cesty.
4141 4141 Vybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změn
4142 4142 Vybrat všechny nesmazané objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.
4143 4143 Vyberte otevřenou sadu změn
4144 4144 Vybrat a zavřít
4145 4145 -----
4146 4146 Vybrat sady změn v závislosti na datu vytvoření nebo uzavření
4147 4147 Vybrat sady změn v závislosti na stavu otevřená/uzavřená
4148 4148 Vybrat sady změn patřící specifickým uživatelům
4149 4149 Vybrat commune
4150 4150 Vyberte buď:
4151 4151 Vyberte soubor
4152 4152 -----
4153 4153 Vyberte, pokud se mají data přidat do nové vrstvy
4154 4154 Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy
4155 4155 Vybrat, jestli se odkazovače objektu stáhnou také
4156 4156 Vyberte vrstvu leteckých snímků
4157 4157 -----
4158 4158 Vybrat ve vrstvě
4159 4159 Vyberte v seznamu relací
4160 4160 Vyberat neúplné adresy
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 Vybrat členy
4164 4164 Vybrat uzel pod kurzorem.
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 Vybrat objekty vložené tímto uživatelem
4168 4168 Vybrat objekty k nahrání na server
4169 4169 Vybrat pouze sady změn odpovídající specifické oblasti mapy
4170 4170 Vybrat projekci...
4171 4171 Vybrat relaci
4172 4172 Vyberte relaci v hlavním výběru.
4173 4173 Vybrat relaci v seznamu relací.
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 Vybrat cílovou vrstvu
4177 4177 Vybrat odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě
4178 4178 Vybrat členy všech vybraných relací
4179 4179 -----
4180 4180 Vyberte typy vozidel na které se dopravní omezení <strong>NE</strong>aplikuje.
4181 4181 Vybrat tento zákaz odbočení
4182 4182 Vybrat pro zavření sady změn po následujícím nahrání
4183 4183 Vybrat pro stažení GPS tras ve vybrané oblasti.
4184 4184 Vybrat ke stažení dat z OSM ve vybrané oblasti.
4185 4185 Vyberte pro udělení práv pro JOSM stahovat vaše soukromé GPS trasy do JOSM vrstev
4186 4186 Vyberte pro udělení práv pro JOSM číst preference ze serveru
4187 4187 Vyberte pro udělení práv pro JOSM nahrávat GPS trasy vaším jménem
4188 4188 Vyberte pro udělení práv pro JOSM nahrávat mapová data vaším jménem
4189 4189 Vyberte pro udělení práv pro JOSM zapisovat preference na server
4190 4190 Vybrat vrstvu ''{0}'' k nahrání na server ''{1}''
4191 4191 Vybere základní autentizací pomocí HTTP a uživatelského jména a hesla (bez šifrování)
4192 4192 Vybere OAuth jako autentizační mechanismus
4193 4193 Vybrat svě cesty se společným bodem.
4194 4194 Vybrat dvě cesty a bod
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 Vybrat, přesouvat, měnit velikost a otáčet objekty
4198 4198 Vybrané adresy
4199 4199 Vybrané prvky nelze uspořádat do pravých úhlů
4200 4200 Vybraná ulice
4201 4201 -----
4202 4202 Vybrané položky:
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 Zvolená trasa: {0}
4207 4207 -----
4208 4208 Výběr
4209 4209 Plocha výběru
4210 4210 Délka výběru
4211 4211 Prázdný výběr
4212 4212 Výběr musí obsahovat pouze cesty a body
4213 4213 Vybrány nevhodné objekty!
4214 4214 Výběr:
4215 4215 Výběr: {0}
4216 4216 Vyberat všechny adresy s neúplnými údaji.
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 Cesty protínající seba sama
4220 4220 Polo-automatická
4221 4221 Oddělit vrstvu
4222 4222 Oddělovač
4223 4223 Sekvence
4224 4224 Pro id {0} server odpověděl kódem 404. Přeskakuji.
4225 4225 -----
4226 4226 Účelová komunikace
4227 4227 URL služby
4228 4228 Služby motoristům (odpočívadla)
4229 4229 Služby:
4230 4230 Typ účelové komunikace
4231 4231 -----
4232 4232 Nastavit záložku WMS
4233 4233 Nastavení průhlednosti WMS vrstvy. Vpravo je neprůhledné, vlevo průhledné.
4234 4234 Nastavení nového místa pro další požadavek
4235 4235 Nastavit vše na výchozí hodnoty
4236 4236 Nastavit průhledné pozadí.
4237 4237 Nastavit rozměry budov
4238 4238 -----
4239 4239 Nastavit jméno ulice
4240 4240 Nastavit příznak ''upraveno'' pro bod {0}
4241 4241 Nastavit příznak ''upraveno'' pro relaci {0}
4242 4242 Nastavit příznak ''upraveno'' pro cestu {0}
4243 4243 -----
4244 4244 Nastavit aktuální výběr na seznam vybraných relací
4245 4245 Nastavit jazyk
4246 4246 Nastavit délku smučky kolem bodu
4247 4247 Nastavit délku skoku
4248 4248 -----
4249 4249 Nastavit na výchozí hodnotu
4250 4250 -----
4251 4251 Nastavit šířku budovy
4252 4252 -----
4253 4253 Nastavit {0}={1} pro uzel ''{2}''
4254 4254 Nastavit {0}={1} pro relaci ''{2}''
4255 4255 Nastavit {0}={1} pro cestu ''{2}''
4256 4256 Nastavit {0}={1} pro {2} objekt(ů)
4257 4257 Nastaví roli pro vybrané členy
4258 4258 Ruční nastavení. Používejte s opatrností!
4259 4259 Nastavuji výchozí hodnoty
4260 4260 Nastavení klávesové zkratky ''{0}'' pro akci ''{1}'' ({2}) selhalo,\nprotože tato zkratka se již používá pro akci ''{3}'' ({4}).\n\n
4261 4261 Nastavení
4262 4262 Nastavení pro přehrávání zvuků a zvukové značky.
4263 4263 Nastavení projekce mapy a interpretace dat.
4264 4264 Nastavení pro vzdálené ovládání
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 Sdílené vlastnictví vozidel
4268 4268 Doostření (vyžaduje znovupřidání vrstvy):
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 Přístřešek
4272 4272 Posunout všechny trasy na východ (stupňů)
4273 4273 Posunout všechny trasy na sever (stupňů)
4274 4274 Loďstvo
4275 4275 Obuv
4276 4276 Střelba
4277 4277 Nakupování
4278 4278 Obchody
4279 4279 Krátká popiska: {0}
4280 4280 Klávesová zkratka
4281 4281 Nastavení klávesových zkratek
4282 4282 Nejkratší
4283 4283 Má se uložit?
4284 4284 Chcete plugin zakázat ?
4285 4285 Má se nahrát?
4286 4286 Zobrazit
4287 4287 Zobrazit hranice
4288 4288 Zobrazovat GPS data.
4289 4289 Zobrazit zprávu o stavu
4290 4290 Zobrazit text/ikony
4291 4291 Zobrazovat náhledy obrázků v mapě
4292 4292 -----
4293 4293 Zobrazit všechny dostupné podpisy pro zvolený atribut.
4294 4294 Zobrazit sadu změn {0}
4295 4295 Zobrazit dialog s nekompletními adresami
4296 4296 -----
4297 4297 Zobrazit informace o pomoci
4298 4298 Zobrazit historii
4299 4299 Zobrazit nekompletní adresy
4300 4300 Zobrazit informace
4301 4301 Zobrazovat informační zprávy při nahrávání.
4302 4302 -----
4303 4303 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků
4304 4304 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků, pokud jsou dostupné
4305 4305 Zobrazit další obrázek
4306 4306 Zobrazovat ID objektů v seznamech
4307 4307 Zobrazit pouze aplikovatelné na výběr
4308 4308 Zobrazit nebo skrýt menu Zvuk v menu hlavní nabídky.
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 Zobrazovat při startu úvodní obrazovku
4312 4312 Zobrazit zprávu o stavu s užitečnými informacemi, které se mohou přiložit k chybovému hlášení
4313 4313 Zobrazit titulky ve videu
4314 4314 Zobrazit přehled po importu
4315 4315 Zobrazit pouze tagy s konfliktem
4316 4316 Zobrazit pouze tagy s více hodnotami
4317 4317 Zobrazit cíl
4318 4318 Zobrazovat informační testy v oknech kontroly nahrávání.
4319 4319 -----
4320 4320 Zobrazí tuto nápovědu
4321 4321 Zobrazit/Skrýt
4322 4322 Zobrazený areál
4323 4323 Zobrazen barometrický tlak
4324 4324 Zobrazeno datum
4325 4325 -----
4326 4326 Zobrazit výškový profil
4327 4327 Zobrazena vlkhost vzduchu
4328 4328 Zobrazena teplota
4329 4329 -----
4330 4330 Sicily - Itálie
4331 4331 Podepsat
4332 4332 -----
4333 4333 Soubory s podpisy
4334 4334 Informace o podpisu
4335 4335 Podepsáno
4336 4336 -----
4337 4337 Podepisování přerušeno!
4338 4338 Cesty s podobnými jmény
4339 4339 -----
4340 4340 Zjednodušit plochu
4341 4341 Zjednodušit cestu
4342 4342 Zjednodušit všechny vybrané cesty
4343 4343 -----
4344 4344 Zjednodušit cesty?
4345 4345 Jednoduchá konverze oblasti(area) do multipolygonu.
4346 4346 Simuluje kliknutí pokud uděláte malý a krátký pohyb. Užitečné pro tablety, pokud máte problémy, stačí kliknout na tablet bez pohybu myší (obecný Java - tablet problém).
4347 4347 Souběžných připojení
4348 4348 Jedna barva (může být nastavena pro pojmenované vrstvy)
4349 4349 Jednotlivé prvky
4350 4350 Jednotlivé segmenty
4351 4351 Velikost
4352 4352 Velikost dlaždic Landsat (pixelů)
4353 4353 Velikost jedné dlaždice z Landsatu, v pixelech. Výchozí hodnota 2000.
4354 4354 -----
4355 4355 Bruslení
4356 4356 Lyže
4357 4357 Lyžování
4358 4358 Přeskočit stahování
4359 4359 Přeskočit stahování
4360 4360 Vynechat aktualizaci
4361 4361 -----
4362 4362 Přeskakuji aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
4363 4363 Aktuální mapa
4364 4364 Skluz v loděnici
4365 4365 Pomaleji
4366 4366 Kuřáci
4367 4367 Vyhlazené mapy (antialiasing)
4368 4368 -----
4369 4369 Sněžný skůtr
4370 4370 Fotbal
4371 4371 Jemně
4372 4372 Některé objekty byly modifikovány.<br> Pokud chcete tyto změny zahodit, pokračujte.</html>
4373 4373 Některé z cest byly prvky relací, které byly změněny. Prosíme, ověřte, zda tímto nedošlo ke vzniku chyb.
4374 4374 Některé značky, které byly příliš daleko od trasy k rozumnému odhadu času, byly vynechány.
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 Je mi líto. Neumím zpracovat multipolygon relace s více vnějšími cestami.
4381 4381 Je mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je zároveň vnitřní a vnější v multipolygon relacích.
4382 4382 Je mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je vnitřní ve více multipolygon relacích.
4383 4383 Je mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je vnější ve více multipolygon relacích.
4384 4384 Řadit
4385 4385 Setřídit nabídku s přednastaveními
4386 4386 Seřadit členy relace
4387 4387 Zdroj
4388 4388 Zdrojový text
4389 4389 Jih
4390 4390 Místa pro vozíčkáře
4391 4391 Místa pro rodiče
4392 4392 Místa pro ženy
4393 4393 -----
4394 4394 Rychlost
4395 4395 Rychlost (Km/h)
4396 4396 Rychlostní radar
4397 4397 Jednosměrné hroty
4398 4398 Rozdělit objekt
4399 4399 Rozdělit cestu
4400 4400 Rozdělit cestu zvoleným uzlem
4401 4401 Rozdělit objekt ve zvolených uzlech.
4402 4402 Rozdělit oblast
4403 4403 Rozdělit teď
4404 4404 -----
4405 4405 Rozdělit cestu {0} do {1} částí
4406 4406 Rozdělení cest do kusů
4407 4407 Rozdělit oblast pomocí neotagované cesty
4408 4408 Sponzor
4409 4409 -----
4410 4410 Sport (míčové hry)
4411 4411 Sportovní zařízení
4412 4412 Sportovní potřeby
4413 4413 Sportovní centrum
4414 4414 Pramen
4415 4415 Stadion
4416 4416 Standardní unixová geometrie okna
4417 4417 Počet hvězdiček
4418 4418 Začít hledání
4419 4419 Začít upravování
4420 4420 Začínám stahování
4421 4421 Začít stahování dat
4422 4422 Začít novou cestu od posledního uzlu.
4423 4423 -----
4424 4424 Začít obnovování
4425 4425 Počáteční #:
4426 4426 Počáteční písmeno musí být menší než koncové písmeno
4427 4427 Počáteční číslo adresy musí být menší než koncové císlo
4428 4428 Počáteční a koncové číslo musí být pro abecední adresy stejné
4429 4429 Začínam prohledávat adresář
4430 4430 Zkusím nový pokus, {0} z {1}, během {2} sekund ...
4431 4431 Zahajuji pokus {0} z {1}.
4432 4432 Začínám nahrávat po částech...
4433 4433 Začínám nahrávat vše v jednom požadavku ...
4434 4434 Začínám nahrávat s jedním požadavkem na objekt ...
4435 4435 Země
4436 4436 Stát:
4437 4437 Papírnictví
4438 4438 -----
4439 4439 Stav
4440 4440 Zpráva o stavu
4441 4441 Schody
4442 4442 -----
4443 4443 Schůdky přes ohrazení
4444 4444 -----
4445 4445 Zastávky
4446 4446 Potok
4447 4447 Ulice
4448 4448 Lampa
4449 4449 Ulice:
4450 4450 Ulice
4451 4451 Jméno ulice:
4452 4452 Uliční a silniční síť
4453 4453 Ulice NRW Geofabrik.de
4454 4454 Síla v bitech:
4455 4455 Silně
4456 4456 -----
4457 4457 Styly pro vnější cesty jsou různé
4458 4458 Styl momentálně aktivní?
4459 4459 -----
4460 4460 Přidat filtr
4461 4461 Titulky
4462 4462 Městský obvod, nebo městská část
4463 4463 Metro
4464 4464 Vchod do metra
4465 4465 -----
4466 4466 Úspěch
4467 4467 Úspěšně otevřená sada změn {0}
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 Umístění
4472 4472 Poskytuje živý GPS vstup (pohybující se bod). Připojuje se k serveru gpsd.
4473 4473 Podporované zdroje k překreslování:
4474 4474 Podporované formáty obrázků
4475 4475 Podpora stahování rozčtvercovaných nascanovaných map z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rané fázi vývoje a může obsahovat chyby.
4476 4476 Povrch
4477 4477 Sledovací kamera
4478 4478 -----
4479 4479 Triangulační bod
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 Plugin SurveyorPlugin potřebuje ke své činnosti plugin LiveGpsPlugin, který nebyl nalezen!
4484 4484 -----
4485 4485 Plavání
4486 4486 Švýcarský Grid
4487 4487 Přepnout na nový openstreetbugs server?
4488 4488 Přepnout do režimu offline
4489 4489 Přepnout do režimu online
4490 4490 Popis symbolu
4491 4491 Symboly, jako křesťanské kríže.
4492 4492 -----
4493 4493 Synchronizovat video s touto GPS stopou
4494 4494 Synchronizovat audio
4495 4495 Synchronizovat celý dataset
4496 4496 Synchronizovat pouze bod {0}
4497 4497 Syncronizovat pouze relaci {0}
4498 4498 Synchronizovat čas z fotografie GPS přijímače
4499 4499 Synchronizovat pouze cestu {0}
4500 4500 Systém měr
4501 4501 T1 - turistická cesta
4502 4502 T2 - horská turistická cesta
4503 4503 T3 - obtížná, nekrytá turistická cesta
4504 4504 T4 - obtížná, nekrytá, prudká horská cesta
4505 4505 T5 - obtížná horská cesta s lezením
4506 4506 T6 - nebezpečná horská cesta s lezením
4507 4507 TCX Soubory (*.tcx)
4508 4508 -----
4509 4509 Nastavení TMS
4510 4510 -----
4511 4511 Stolní tenis (ping-pong)
4512 4512 Hmatová dlažba
4513 4513 -----
4514 4514 soubor tagů neobsahuje zvolenou hodnotu ''{0}''
4515 4515 Klíč obsahuje znak s kódem menším než 0x20
4516 4516 Délka klíče je větší, než je povoleno
4517 4517 -----
4518 4518 Hodnota tagu obsahuje znak s kódem menším než 0x20
4519 4519 Délka hodnoty tagu je větší, než je povoleno
4520 4520 Tagovat cesty jako
4521 4521 Označit cesty tagem water, coastline, land nebo bez tagu. Výchozí hodnota je water.
4522 4522 zdroj TagCheckeru
4523 4523 Tester předvoleb značení
4524 4524 Přednastavení tagů
4525 4525 Značky
4526 4526 Tagy (oddělené čárkou)
4527 4527 Značky a Členové
4528 4528 Tagy z uzlů
4529 4529 Tagy z relací
4530 4530 Tagy z cest
4531 4531 Značky sady změn {0}
4532 4532 Tagy nové sady změn
4533 4533 Klíče s prázdnými hodnotami
4534 4534 Krejčí
4535 4535 Vzít X a Y ze zvoleného uzlu
4536 4536 Vzít pouze prvních X cest
4537 4537 -----
4538 4538 Soubory TangoGPS (*.log)
4539 4539 Import TangoGPS selhal!
4540 4540 Import TangoGPS úspěšný
4541 4541 Stanoviště taxi
4542 4542 Pojížděcí dráha (taxiway)
4543 4543 Telefon
4544 4544 Telefonní karty
4545 4545 Tenis
4546 4546 Stany povoleny
4547 4547 Terminál
4548 4548 Řada domů
4549 4549 Řada budov
4550 4550 -----
4551 4551 Silnice 3. třídy
4552 4552 Třetí modifikátor:
4553 4553 -----
4554 4554 Otestovat přístupový token
4555 4555 Test selhal
4556 4556 Test selhal: nelze přečíst čas modifikace.
4557 4557 Test selhal: nelze zapsat čas modifikace.
4558 4558 Otestovat API URL
4559 4559 Test {0}/{1}: Spouští se {2}
4560 4560 Testuji přístupový token služby OAuth
4561 4561 Testuji OSM API URL ''{0}''
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 URL API je platné.
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 OSM server ''{0}'' reportoval špatný požadavek.<br>
4572 4572 PDF soubor musí mít právě jednu stránku.
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.
4579 4579 Oblast kterou chcete stáhnout je příliš rozsáhlá nebo obsahuje příliš mnoho prvků.<br>Vyberte menší oblast nebo použijte exportované soubory poskytované komunitou OSM.
4580 4580 Tato sada změn <strong>zůstane</strong> po nahrání <strong>otevřena</strong>
4581 4581 Sada změn bude po nahrání na server <strong>uzavřena</strong>.
4582 4582 Data ve schránce nejsou obrázek
4583 4583 Obsah této sady změn ještě nebyl stáhnut.
4584 4584 -----
4585 4585 Aktuální výběr není možno použít pro rozdělení - není vybrán žádný bod.
4586 4586 Tento výběr nemůže být použit k rozdělení.
4587 4587 Tento výběr nelze použít pro oddělení uzlů
4588 4588 -----
4589 4589 Současná hodnota není platné URL
4590 4590 Aktuální hodnota nemůže být ID sady změn. Zadejte prosím celé číslo > 0
4591 4591 -----
4592 4592 Zadaná hodnota není adresou dlaždice
4593 4593 Zadaná hodnota není identifikátorem dlaždice pro zvolenou úroveň přiblížení
4594 4594 Výchozí předvolba pro JOSM
4595 4595 Dokument neobsahuje žádná data.
4596 4596 -----
4597 4597 Následující závislé objekty budou vyčištěny<br> navíc ke zvoleným objektům:
4598 4598 Během hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}
4599 4599 -----
4600 4600 Zeměpisná šířka na místě kurzoru myši.
4601 4601 Zeměpisná délka na místě kurzoru myši.
4602 4602 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
4603 4603 -----
4604 4604 Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněny
4605 4605 Délka nového nakresleného segmentu trasy.
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 Označené toky nejsou křižovatky:
4609 4609 -----
4610 4610 Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
4611 4611 Sloučená datová sada nebude obsahovat tag s klíčem {0}
4612 4612 Jméno objektu na místě kurzoru myši.
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 Heslo nemůže být prázdné. Zadejte vaše heslo pro OSM
4616 4616 Soubor pluginu ''{0}'' neobsahuje Manifest.
4617 4617 Plugin byl odstraněn z konfigurace. Restartujte JOSM k jeho odstranění z programu.
4618 4618 Projekce ''{0}'' v URL a současná projekce ''{1}'' jsou jiné.\nToto může vést ke špatným souřadnicím.
4619 4619 Projekce {0} nemohla být aktivována. Používam Mercator.
4620 4620 Proxy server nebude použit.
4621 4621 -----
4622 4622 Regulární výraz "{0}" má chybu na pozici {1}, celá chyba:\n\n{2}
4623 4623 Regulární výraz "{0}" měl chybu při parsování, plná chyba:\n\n{1}
4624 4624 Vzdálené ovládání umožňuje kontrolovat JOSM z ostatních aplikací, např. z prohlížeče.
4625 4625 Požadovaná plocha je příliš velká. Přibližte pohled nebo změňte rozlišení.
4626 4626 Povinný tag <tt>{0}={1}</tt> chybí.
4627 4627 Soubor se skriptem ''{0}'' neexistuje.
4628 4628 Soubor se skriptem ''{0}'' nelze přečíst
4629 4629 Zvolená GPX trasa neobsahuje časové údaje. Zvolte, prosím, jinou.
4630 4630 Zvolená oblast nemůže být rozdělena, protože je členem relace.\nOdstraňte oblast z relace před rozdělením.
4631 4631 Zvolené uzly nemohou být po sobě těsně následující uzly v objektu.
4632 4632 Zvolené uzly nesdílejí stejnou cestu.
4633 4633 Zvolené fotografie neobsahují informace o čase.
4634 4634 Zvolená cesta není uzavřená.
4635 4635 Výběr obsahuje {0} cest. Jste si jistý že je chcete všechny zjednodušit?
4636 4636 Server odpověděl chybou s kódem {0}
4637 4637 Server ohlásil uzavření aktuální sady změn.<br>Toto se nejčastěji stává při překročení maximálního počtu<br>of {0} objektů na serveru ''{1}''.
4638 4638 -----
4639 4639 Počáteční poloha se nachází mimo bbox
4640 4640 Řetězec ''{0}'' není platná hodnota pro reálné číslo (double).
4641 4641 -----
4642 4642 Plugin turnrestrictions umožňuje vytvářet a spravovat informace o pravidlech odbočování na křižovatkách v databázi OpenStreetMap
4643 4643 -----
4644 4644 Uživatelské jméno nemůže být prázdné. Zadejte vaše uživatelské jméno pro OSM
4645 4645 Viditelný výsek je buď příliš malý, nebo příliš velký pro stahování dat z OpenStreetBugs
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 Cesta nemůže být rozdělena ve zvolených bodech. (Tip: Zvolte body uprostřed cesty.)
4649 4649 -----
4650 4650 Cesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?
4651 4651 Divadlo
4652 4652 Cizí datová sada neobsahuje tag s klíčem {0}
4653 4653 Cizí verze
4654 4654 Cizí verze (serverová datová sada)
4655 4655 Cizí se sloučeným
4656 4656 Zábavní park
4657 4657 Momentálně nejsou žádné vrstvy leteckých snímků k upravení.
4658 4658 Nejsou otevřené žádné sady změn
4659 4659 Nejsou vybrány žádne objekty k aktualizaci.
4660 4660 Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?
4661 4661 Cesty se protínají.
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě
4665 4665 Došlo k {0} konfliktům během importu.
4666 4666 Tato akce nebude mít klávesovou zkratku.\n\n
4667 4667 Toto může védst k náhodnému smazání uzlů.
4668 4668 Tato sada změn obsahuje objekty, které nejsou v aktuální datové sadě.\nJe třeba je nejdříve stáhnout. Chcete pokračovat?
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 Toto je až za koncem nahrávky
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.
4676 4676 Tato operace způsobí, že JOSM zapomene zvolené objekty.<br> Budou odstraněny z vrstvy, ale <i>nebudou</i> smazány<br> na serveru během nahrávání.
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 Tento plugin umožňuje zobrazit libovolný obrázek na pozadí editoru a ztotožnit jej s mapou.
4680 4680 Tento plugin kontroluje chyby klíčů a jejich hodnot.
4681 4681 Tento plugin kontroluje chyby v relacích.
4682 4682 Tento plugin přímo nahrává GPS trasy z aktivní vrstvy JOSM na openstreetmap.org.
4683 4683 Tento plugin zjednodušuje mapování a úpravy tras veřejné dopravy.
4684 4684 Tento test hledá neotagované uzly, které nejsou součástí žádné cesty.
4685 4685 Tento test hledá neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.
4686 4686 Tento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.
4687 4687 Tento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.
4688 4688 Tento test kontroluje na blízkost koncových uzlů cest k jiným cestám
4689 4689 Tento test kontroluje, jestli multipolygony jsou správné
4690 4690 Tento test kontroluje, jestli jsou zákazy odbočení platné
4691 4691 -----
4692 4692 Tento test kontroluje, jestli spojnice mezi dvěmi uzly není používána více, jak jednou cestou.
4693 4693 Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.
4694 4694 Tento test kontroluje, jestli dva body nejsou na přesně stejné pozici.
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 Tento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.
4698 4698 -----
4699 4699 Tento test kontroluje, jestli nemají uzly stejné jméno (mohou být duplikáty).
4700 4700 Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, jestli jsou skutečně uzavřené.
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 Tato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.
4707 4707 Tyto body nejsou v kruhu. Přerušuji.
4708 4708 Automat na jízdenky
4709 4709 Čísla dlaždic
4710 4710 Adresa dlaždice:
4711 4711 -----
4712 4712 -----
4713 4713 Čas
4714 4714 -----
4715 4715 Časový interval
4716 4716 Časové pásmo:
4717 4717 Časová zóna: {0}
4718 4718 -----
4719 4719 Do ...
4720 4720 Aby se předešlo přetížení WMS katastru,\nimport budov je omezen na max. 1 km2.
4721 4721 Ke smazání
4722 4722 -----
4723 4723 Do:
4724 4724 Vypnout/Zapnout GPX linie
4725 4725 Přepínaní následování bodu
4726 4726 Přepnout drátový model
4727 4727 Přepnout celoobrazovkový pohled
4728 4728 Nastavení viditelnosti okna správce datových změn.
4729 4729 Přepnout viditelnost textu značek a ikon.
4730 4730 Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.
4731 4731 Přepnout: {0}
4732 4732 Zapnout/Vypnout globální nastavení ''{0}''.
4733 4733 Záchody
4734 4734 Token umožňuje omezený přístup
4735 4735 Tolerance není číslo
4736 4736 Poplatek
4737 4737 Mýtná budka
4738 4738 -----
4739 4739 Nástroj: {0}
4740 4740 Panel nástrojů
4741 4741 Upravení panelu nástrojů
4742 4742 Nástroje
4743 4743 Nástroj pro tvorbu budov.
4744 4744 -----
4745 4745 Pravý horní (max) roh:
4746 4746 -----
4747 4747 Turistika
4748 4748 Věž
4749 4749 -----
4750 4750 Typ věže
4751 4751 Město
4752 4752 Radnice
4753 4753 Město {0} nenalezeno, nebo není dostupné\nnebo byla akce přerušena
4754 4754 Hračky
4755 4755 Trasovač
4756 4756 Tracer budov
4757 4757 Trasovač.
4758 4758 Trasuje budovy případně další polygony z České katastrální mapy (nebo i jinde), je třeba aby běžel TracerServer (.NET nebo Mono).
4759 4759 Stopování
4760 4760 Lesní/polní cesta (track)
4761 4761 Barvy tras a bodů
4762 4762 Trasovatelné (sdíleno pouze jako anonymní, uspořádané body s časovými údaji)
4763 4763 -----
4764 4764 Typ cesty
4765 4765 Zpomalovací retardér
4766 4766 Semafory
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 Tramvaj
4770 4770 Tramvajová zastávka
4771 4771 Chyba transformace: Minimální X musí být menší, než maximální
4772 4772 Chyba transformace: Minimální Y musí být menší, než maximální
4773 4773 Chyba transformace: Body jsou příliš blízko
4774 4774 Chyba transformace: Nepodporovaná orientace
4775 4775 Chyba transformace: Nepodporovaná varianta
4776 4776 Doprava
4777 4777 -----
4778 4778 Cestovní kancelář
4779 4779 Strom
4780 4780 -----
4781 4781 Čtyřproudá silnice
4782 4782 Čtyřproudá silnice - nájezd
4783 4783 -----
4784 4784 Zkusit znovu
4785 4785 Zkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto pluginu, než ohlásíte chybu.
4786 4786 Út-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
4787 4787 -----
4788 4788 Tunel
4789 4789 Začátek tunelu
4790 4790 -----
4791 4791 Zákazy odbočení
4792 4792 Zákaz odbočení
4793 4793 Vypnout nebo zapnout zvolené styly
4794 4794 Obratiště
4795 4795 Rožšířené místo pro otáčení lodí
4796 4796 Zákaz odbočení
4797 4797 -----
4798 4798 Turniket
4799 4799 Točna
4800 4800 Typ
4801 4801 Jméno typu (UK)
4802 4802 Typ:
4803 4803 Typy
4804 4804 Pneuservis
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 NEZNÁMÝ
4809 4809 -----
4810 4810 URL / Soubor:
4811 4811 -----
4812 4812 URL z www.openstreetmap.org (adresu můžete vložit do pole níže)
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 UTM Francie (DOM)
4819 4819 UTM Geodesický systém
4820 4820 Zóna UTM
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 Rozpojit cesty
4824 4824 Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již je
4825 4825 Nelze vytvořit adresář {0}, automatické ukládání bude vypnuté
4826 4826 Nelze vytvořit soubor {0}, bude použito jiné jméno souboru
4827 4827 Není možné vztvořit novou zvukovou značku
4828 4828 Nemohu smazat starý záložní soubor {0}
4829 4829 Nebyla nalezena knihovna JNA!
4830 4830 Nebyla nalezena nativní knihovna libvlc!
4831 4831 Nelze najít překlad pro jazyk {0}. Vracím se k {1}.
4832 4832 -----
4833 4833 Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0}\n
4834 4834 -----
4835 4835 Nelze rozpoznat šířku/délku
4836 4836 Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě
4837 4837 Silnice bez zařazení (mimo obec)
4838 4838 Neuzavřené cesty.
4839 4839 Neuzavřená cesta
4840 4840 Nespojená pobřežní linie
4841 4841 Nenapojené uzly bez fyzických tagů
4842 4842 Nespojené cesty.
4843 4843 Nerozhodnuto
4844 4844 Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno
4845 4845 Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic
4846 4846 Nerozhodnuto
4847 4847 Nedefinovaný element ''{0}'' nalezen ve vstupních datech. Přerušuji.
4848 4848 -----
4849 4849 Obnovit objekt
4850 4850 Obnovit objekt
4851 4851 Obnovit objekt podle id
4852 4852 Obnovit objekt...
4853 4853 Zpět
4854 4854 Zpět ortogonální tvar
4855 4855 Vrátit zpět přesun
4856 4856 Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané nody
4857 4857 Vrátit poslední akci.
4858 4858 Vrátit vybraný příkaz a všechny pozdější
4859 4859 Vytrhnout panel
4860 4860 Neočekávaná výjimka
4861 4861 Neočakávaný XML element s názvem ''{0}''
4862 4862 -----
4863 4863 neočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''
4864 4864 -----
4865 4865 neočekávaný formát nové verze modifikovaného prvku ''{0}'', zadáno ''{1}''
4866 4866 -----
4867 4867 Neočekávaný symbol. Očekáváno {0}, nalezeno {1}
4868 4868 Neočekávaný token: {0}
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 Neočekávaná hodnota parametru "index". Zadáno {0}
4872 4872 Odblokovat
4873 4873 Odblokovat aktuání seznam slučovaných elementů
4874 4874 Nespojený uzel
4875 4875 -----
4876 4876 Vysoká škola
4877 4877 Neznámý
4878 4878 -----
4879 4879 Neznámá koncovka souboru: {0}
4880 4880 Neznámé jméno počítače
4881 4881 Neznámý stav problému
4882 4882 Neznámý formát logu
4883 4883 Neznámý typ členu
4884 4884 Neznámý režim {0}.
4885 4885 Neznámá, nebo nepodporovaná verze API. Nalezeno {0}
4886 4886 Neznámý prvek: {0}. Povolené hodnoty jsou bod, cesta nebo relace
4887 4887 -----
4888 4888 Neznámá role
4889 4889 -----
4890 4890 Neznámý typ: {0}
4891 4891 -----
4892 4892 Nepojmenovaná křižovatka
4893 4893 Nepojmenovaná neklasifikovaná silnice
4894 4894 Nepojmenované cesty
4895 4895 Neuspořádané pobřeží
4896 4896 Nevyřešené adresy
4897 4897 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před smazáním?
4898 4898 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před ukončením?
4899 4899 Neuložená data a konflikty
4900 4900 Neuložená data a chybějící přiřazený soubor
4901 4901 -----
4902 4902 Neuložená osm data
4903 4903 Odznačit vše
4904 4904 Odznačit vše (Escape)
4905 4905 Odznačit vše (Fokus)
4906 4906 Odznačit všechny objekty
4907 4907 -----
4908 4908 Nepodporovaná verze WMS souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}
4909 4909 Nepodporovná verze cache souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}\nVytvořte nový soubor.
4910 4910 -----
4911 4911 Nepodporovaná verze: {0}
4912 4912 -----
4913 4913 Neotagované cesty
4914 4914 Neotagované cesty (komentované)
4915 4915 Neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.
4916 4916 Nahoru
4917 4917 O úroveň výše
4918 4918 Aktualizovat
4919 4919 Aktualizovat sadu změn
4920 4920 Aktualizovat obsah
4921 4921 Aktualizovat data
4922 4922 Aktualizovat výpis adresáře.
4923 4923 Interval aktualizace (dnů):
4924 4924 Aktualizovat modifikované
4925 4925 Aktualizovat objekty
4926 4926 Aktualizace pluginů
4927 4927 Aktualizovat výběr
4928 4928 Aktualizovat obsah sady změn z OSM serveru
4929 4929 Aktualizovat sadu změn z OSM serveru
4930 4930 Aktualizovat vybrané pluginy
4931 4931 Aktualizováno
4932 4932 Aktualizuje ze serveru modifikované objekty (stáhne znovu data).
4933 4933 Aktualizuje vybrané objekty ze serveru (znovu stáhne data)
4934 4934 Aktualizuje ze serveru objekty v aktuální datové vrstvě.
4935 4935 Aktualizuje vybrané sady změn aktuálními daty z OSM serveru
4936 4936 -----
4937 4937 Aktualizuji sadu změn {0}...
4938 4938 Aktualizuji sadu změn...
4939 4939 Aktualizuji data
4940 4940 Aktualizuji ignorované chyby ...
4941 4941 Aktualizuji mapu ...
4942 4942 Aktualizuji pluginy...
4943 4943 Nahrát na server
4944 4944 Nahrát změny na server
4945 4945 Nahrát nastavení
4946 4946 Nahrát trasy
4947 4947 Nahrát trasy na server
4948 4948 Nahrát všechny změny v aktivní datové vrstvě na OSM server
4949 4949 Nahrát veškeré aktuálně vybrané změny na OSM server.
4950 4950 Nahrávání přerušeno
4951 4951 Nahrát data
4952 4952 Nahrát data po částech. Velikost části:
4953 4953 Nahrát data v jednom požadavku
4954 4954 Nahrát data k již existující otevřené sadě změn
4955 4955 Nahrát každý objekt samostatně
4956 4956 Nahrávání selhalo. Server vrátil následující chybu:
4957 4957 Nahrání v jednom požadavku není možné (příliš mnoho objektů)
4958 4958 Nahrát vybrané
4959 4959 Nahrát změněné objekty
4960 4960 Nahrát současné nastavení na server
4961 4961 Nahrát na ''{0}''
4962 4962 Nahrát do nové sady změn
4963 4963 Nahrát do existující sady změn
4964 4964 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
4965 4965 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>několika sad změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
4966 4966 Nahrávám GPX trasu na server
4967 4967 Nahrávám GPX trasu: {0}% ({1} z {2})
4968 4968 Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...
4969 4969 Nahrávám data na server ...
4970 4970 Nahrávám na server data pro vrstvu ''{0}''
4971 4971 Nahrávám trasu ...
4972 4972 Nahraje trasy na openstreetmap.org
4973 4973 Využití
4974 4974 Použití
4975 4975 Použijte <b>(</b> a <b>)</b> k seskupení výrazů
4976 4976 Použíjte <b>"</b> k uvození operátorů (např. když klíč obsahuje <b>:</b>)
4977 4977 Použijte <b>|</b> nebo <b>OR</b> ke kombinaci s logickým "nebo"
4978 4978 Zadat adresu budovy
4979 4979 Použít základní autentizaci
4980 4980 Použít OAuth
4981 4981 Použít "Tableau d''assemblage"
4982 4982 Použít SOCKS proxy
4983 4983 -----
4984 4984 Vybrat náhodný klíč ze seznamu
4985 4985 -----
4986 4986 Použít komplexní kontrolu vlastností
4987 4987 Použít výchozí
4988 4988 Použít stadardní datový soubor.
4989 4989 Použít standardní nastavení
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 Použít vrstvu s chybami
4993 4993 POužití externích skriptů v JOSM
4994 4994 Použít globální nastavení.
4995 4995 Používat seznam výjimek.
4996 4996 Použít nestandardní vyjímky
4997 4997 -----
4998 4998 Použít přednastavení "{0}"
4999 4999 Použít přednastavení "{0}" ze skupiny "{1}"
5000 5000 -----
5001 5001 Použít standardní vyjímky
5002 5002 Použít standardní systémové nastavení
5003 5003 Použít standardní systémové nastavení (Zakázáno, pro povolení spusťte JOSM s parametrem<tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt>)
5004 5004 Použít současné bervy jako nové barevné schéma.
5005 5005 Použít standardní datový soubor (doporučeno).
5006 5006 Použít standardní slovník (doporučeno).
5007 5007 Použít standardní soubor ignorovaných tagů (doporučeno).
5008 5008 Použít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických elementů.
5009 5009 Používat seznam výjimek pro potlačení varování.
5010 5010 Použít vybrané schéma ze seznamu.
5011 5011 Uživatel
5012 5012 ID uživatele:
5013 5013 Uživatelské jméno:
5014 5014 ID uživatele:
5015 5015 Uživatel:
5016 5016 Jméno uživatele
5017 5017 Uživatelské jméno:
5018 5018 Používám místo toho zkratku ''{0}''.\n\n
5019 5019 -----
5020 5020 Vysavače
5021 5021 Ověřit
5022 5022 Kontroluje platnost hodnot a tagů pomocí komplexních pravidel.
5023 5023 Kontroluje platnost klíčů vlastností proti seznamu slov.
5024 5024 Kontroluje platnost hodnot vlastností proti přednastaveným hodnotám.
5025 5025 -----
5026 5026 Validace
5027 5027 Zkontrolovat
5028 5028 Chyby kontroly
5029 5029 Ověření selhalo. URL API se zdá být neplatné.
5030 5030 -----
5031 5031 Hodnota
5032 5032 Hodnota ''{0}'' pro klíč ''{1}'' není v předvolbách
5033 5033 Hodnota ''{0}'' bude použita pro klíč ''{1}''
5034 5034 Hodnota ''{0}'' není číslo. Prosím zadejte celé číslo větší něž 1
5035 5035 Hodnota >0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', nalezeno {1}
5036 5036 Hodnota zeměpisné šířky musí být v rozmezí [-90,90].
5037 5037 Hodnota zeměpisné délky musí být v rozmezí [-180,180].
5038 5038 Hodnota:
5039 5039 Hodnoty
5040 5040 -----
5041 5041 Různá nastavení ovlivňující vzhled celého programu.
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 Rychlost (červená = pomalá, zelená = rychlá)
5046 5046 Prodejní automat
5047 5047 Prodávané produkty
5048 5048 Verze
5049 5049 očekávána verze > 0. Nalezena {0}
5050 5050 Očekávána verze
5051 5051 Verze {0}
5052 5052 Verze {0} vytvořená na {1} uživatelem {2}
5053 5053 Verze {0} aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''
5054 5054 Verze {0} v editoru
5055 5055 Verze {0}, {1} (od {2})
5056 5056 Verze:
5057 5057 Verze: {0}
5058 5058 Veterinář
5059 5059 Přes:
5060 5060 Videopůjčovna/prodejna
5061 5061 Zobrazit
5062 5062 Zobrazení: {0}
5063 5063 Vyhlídka
5064 5064 Následování bodu
5065 5065 Obec
5066 5066 Zelená plocha
5067 5067 Vesnice/Město
5068 5068 Vinice
5069 5069 Viditelnost
5070 5070 Viditelnost/čitelnost
5071 5071 -----
5072 5072 Navštívit domovskou stránku
5073 5073 Vizualizuje informace o směrování v podobě grafu.
5074 5074 Kalibrace nahrávání zvuku
5075 5075 Sopka
5076 5076 Volejbal
5077 5077 Napětí
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 Varování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na uživatelskou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}''
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 Chyba WMS
5085 5085 WMS soubory (*.wms)
5086 5086 WMS vrstva
5087 5087 Nastavení WMS
5088 5088 URL WMS nebo ID obrázku:
5089 5089 WMS vrstva ({0}), automatické stahování v přiblížení {1}
5090 5090 WMS vrstva ({0}), stahování v přiblížení {1}
5091 5091 WMS vrstva ({0}), nahráno {1} dlaždic
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 Čekám 10 sekund ...
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 Zeď
5099 5099 Upozornit při chybách konverze
5100 5100 Upozornit na chybějící audio soubory
5101 5101 Varování
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 Varování: Nepodařilo se načíst konfiguraci. Nastavená cesta ''{0}'' není adresářem.
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 Varování: Získání informací o uživateli se nezdařilo. Důvod: {0}
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 Varování: Stahování dlaždic WMS selhává. Prosím prověřte nastavení.
5113 5113 Varování: Ignoruji výjimku, protože úkol je přerušen. Výjimka: {0}
5114 5114 Varování: JOSM je nakonfigurován k používání systémové proxy, ale JVM není nakonfigurován k jejímu převzetí. Konfigurace byla resetována na ''Žádná proxy''
5115 5115 -----
5116 5116 Varování: Chybí soubor s nastavením ''{0}''. Vytvářím soubor s výchozím nastavením.
5117 5117 Varování: Odstraňuji cestu {0} protože počet bodů klesl pod 2. Aktuálně je {1}
5118 5118 Varování: Nahrazuji existující soubor s nastavením ''{0}'' souborem s výchozím nastavením.
5119 5119 Varování: Základní URL WMS služby ''{0}'' neobsahuje ukončovací '&' nebo '?'.
5120 5120 Upozornění: Úplné URL je ''{0}''.
5121 5121 Varování: Heslo je přenášeno nezašifrované.
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 Varování: nepodporovaná hodnota v konfiguraci ''{0}'', zadáno {1}''. Použije se ''Základní autentizace'.
5125 5125 Varování: WMS vrstva je deaktivována, protože obsahuje neplatnou základní url ''{0}''
5126 5126 -----
5127 5127 -----
5128 5128 -----
5129 5129 -----
5130 5130 -----
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 Varování: nepodařilo se smazat zastaralý plugin ''{0}''.
5134 5134 -----
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 -----
5138 5138 -----
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 -----
5147 5147 -----
5148 5148 -----
5149 5149 -----
5150 5150 Upozornění: nepovedlo se načíst MOTD z ''{0}'' kvůli zabezpečení. Vyjímka byla: {1}
5151 5151 Upozornění: nepovedlo se načíst MOTD z ''{0}''. Vyjímka byla: {1}
5152 5152 -----
5153 5153 -----
5154 5154 Upozornění: ignoruji výjimku, protože úloha byla přerušena. Výjimka: {0}
5155 5155 Varování: Ignoruji výjimku, protože úkol byl přerušen. Výjimka byla: {0}
5156 5156 -----
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 Varování: míchání dat z verze 0.6 a 0.5 má za výsledek data verze 0.5
5161 5161 -----
5162 5162 Varování: objekt ''{0}'' je na serveru již smazán. Přeskakuji tento objekt a opakuji nahrávání.
5163 5163 Upozornění: spouštím prohlížeč pouze pro prvních {0} z {1} zvolených uživatelů
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 Varování: soubor revizí ''/REVISION'' chybí.
5167 5167 Varování: neočekávané číslo verze JOSM v souboru revizí, hodnota je ''{0}''
5168 5168 -----
5169 5169 Varování: neočekávaná hodnota v položce ''{0}''. Zadáno ''{1}''. Proxy nebude použita.
5170 5170 -----
5171 5171 Upozornění: Neočakávaná hodnota preference ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 Varování
5175 5175 Myčka
5176 5176 Odpadkový koš
5177 5177 Čistička odpadních vod
5178 5178 Vodstvo
5179 5179 Akvapark
5180 5180 Vodojem
5181 5181 Studna
5182 5182 Vodárna
5183 5183 Vodopád
5184 5184 Vodní mlýn
5185 5185 Duplicitní body na vodním toku (waterway)
5186 5186 Wave Audiosoubory (*.wav)
5187 5187 -----
5188 5188 Infrormace o cestě
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 Koncový uzel cesty poblíž jiné silnice
5192 5192 Koncový uzel cesty poblíž jiné cesty
5193 5193 Uzel cesty poblíž jiné cesty
5194 5194 -----
5195 5195 Cesta {0}
5196 5196 Cesta {0} s {1} uzly má nekompletní uzly, protože alespoň jeden uzel v nahraných datech chybí.
5197 5197 Cesta:
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 Značení bodů
5201 5201 -----
5202 5202 Silniční body
5203 5203 Cesty
5204 5204 -----
5205 5205 Kříž
5206 5206 Boží muka
5207 5207 -----
5208 5208 Webová stránka: {0}
5209 5209 Webová stránka
5210 5210 Váha
5211 5211 Jez
5212 5212 Mokřina
5213 5213 Invalidní vozík
5214 5214 Vozíky pro invalidy
5215 5215 Při importu zvuku použít záznam na značky v GPX vrstvě
5216 5216 Při importu zvuku udělat značky z...
5217 5217 Byl změněn směr cesty. Mají se provést zásledující změny vlastností cesty a jejích bodů, z důvodů udržení konzistence dat?
5218 5218 Při ukládání zanechávat záložní soubory končící znakem ~
5219 5219 Která WMS vrstva má být vybrána k trasování ? Výchozí: IR1.
5220 5220 -----
5221 5221 Celá skupina
5222 5222 Šířka (metrů)
5223 5223 Wikipedie
5224 5224 Pridružím {0} dodatečných bodů s domovními čísly
5225 5225 Dostanu {0}
5226 5226 Větrný mlýn
5227 5227 Větrný pytel
5228 5228 Drátový model
5229 5229 Pomocí OAuth dáváte JOSM oprávnění k nahrávání mapových dat a GPS tras ve vašem zastoupení (<a href="{0}">více informací...</a>).
5230 5230 S obchodem
5231 5231 -----
5232 5232 Prales
5233 5233 Továrna
5234 5234 Zapsat souřadnice do hlavičky obrázku
5235 5235 Chyba při zapisování!
5236 5236 Zapíše GPS souřadnice do hlaviček obrázku. Použijte tuto funkci z kontextového menu (pravým kliknutím) obrázkové vrstvy.
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 Nesprávný počet argumentů pro záložku
5241 5241 Špatně uspořádané cesty
5242 5242 Chybí XML tag <user>.
5243 5243 -----
5244 5244 Ano
5245 5245 Ano, aplikovat
5246 5246 Ano, vytvořit konflikt a zavřít
5247 5247 Ano,smazat body
5248 5248 Ano, stahovat obrázky
5249 5249 Ano, stejně uložit
5250 5250 Již máte přístupový token pro přístup OSM serveru pomocí OAuth.
5251 5251 -----
5252 5252 Chystáte se smazat uzly mimo oblast, jež jste stáhli.<br>To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.<br>Opravdu je chcete smazat?
5253 5253 Chystáte se spustit {0} oken prohlížeče.<br>To může jednak zaplnit vaši obrazovku mnoha okny<br>a může to též chvíli trvat.
5254 5254 Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.org
5255 5255 Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.
5256 5256 Narazili jste na chybu v JOSM
5257 5257 -----
5258 5258 Některá nastavení se projeví až po restartování JOSM.
5259 5259 Je třeba zadat zdroje předvoleb v konfiguraci.
5260 5260 Data obsahují neodeslané změny. Chcete je nyní odeslat?
5261 5261 -----
5262 5262 Přesunuli jste více než {0} objektů. Nechtěný přesun velkého množství objektů najednou je častá chyba.\nOpravdu přesunout?
5263 5263 Musíte vaše editace označit jako veřejné pro nahrávání nových dat
5264 5264 Musíte vybrat alespoň jednu cestu.
5265 5265 Musíte zvolit dva nebo více uzlů pro rozdělění kruhové cesty.
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 Audio je třeba pozastavit v okamžiku, kdy uslyšíte synchronizační impuls.
5270 5270 Vyžádali jste si příliš mnoho uzlů (limit je 50 000). Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
5271 5271 -----
5272 5272 Měli byste vybrat GPX trasu
5273 5273 Aktualizoval jste verzi JOSM.<br>Pokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také pluginy.<br><br>Aktualizovat nyní pluginy?
5274 5274 Váš komentář změny je <i>prázdný</i>, nebo <i>příliš krátký</i>.<br /><br />To sice není technický problém, ale berte prosím ohled na spoustu lidí, kteří<br />sledují změny ve svých oblastech na základě smysluplných komentářů<br />aby pochopili, co se děje!<br /><br />Pokud strávíte minutku k popisu vaší změny,<br />ulehčíte život spoustě maperů.
5275 5275 Nulové souřadnice: {0}
5276 5276 -----
5277 5277 Zvětšení
5278 5278 Přiblížení (v metrech)
5279 5279 Přiblížit
5280 5280 Oddálit
5281 5281 Přiblížení a pohyb mapy
5282 5282 -----
5283 5283 Přibližování pomocí tažení nebo CTRL+. nebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šipka nahoru dolu doleva doprava; pohyb se zoomem možno též pravým tlačítkem myši
5284 5284 Přiblížit
5285 5285 Úroveň přiblížení:
5286 5286 Oddálit
5287 5287 Zvětšit pohled na {0}
5288 5288 Zvětšit na
5289 5289 Přiblížit na vrstvu
5290 5290 Přiblížit bod
5291 5291 Přiblížit na problém
5292 5292 Přiblížit na zvolené prvky
5293 5293 Přiblížit na výběr
5294 5294 -----
5295 5295 Přiblížit na aktuálně vybrané omezenáí odbočení
5296 5296 Přiblížit na objekt, na který odkazuje první zvolený člen
5297 5297 -----
5298 5298 Přiblížit tento bod v aktuální datové vrstvě
5299 5299 Zvětšit na {0}
5300 5300 Zvětšování je neaktivní protože je neaktivní vrstva s touto relací
5301 5301 Zvětšování je neaktivní protože nebyl vybrán žádný člen
5302 5302 [smazáno]
5303 5303 \nVýška: {0} m
5304 5304 \nSměr {0}°
5305 5305 -----
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 vedení
5317 5317 vedlejší vedení
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 -----
5330 5330 Upravit stožár
5331 5331 Upravit stanici
5332 5332 -----
5333 5333 Stožár
5334 5334 Stanice
5335 5335 Brána
5336 5336 Zpět
5337 5337 Rychleji
5338 5338 Rychle vpřed
5339 5339 Vpřed
5340 5340 Skok zpět.
5341 5341 Skok vpřed
5342 5342 Další značka
5343 5343 Přehraj další značku
5344 5344 Přehrát předchozí značku
5345 5345 Přehrát/Pauza
5346 5346 Předchozí značka
5347 5347 Pomaleji
5348 5348 Zpomalené přehrávání
5349 5349 Zavřený
5350 5350 Otevřený
5351 5351 prázdný
5352 5352 V
5353 5353 S
5354 5354 J
5355 5355 Z
5356 5356 -----
5357 5357 -----
5358 5358 -----
5359 5359 -----
5360 5360 -----
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 -----
5365 5365 Desc(ription) (popis)
5366 5366 Name (Název)
5367 5367 Palivo
5368 5368 Klávesa:
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 Modifikátory:
5373 5373 -----
5374 5374 Posunutí
5375 5375 Přiblížení
5376 5376 značka
5377 5377 ne
5378 5378 použité
5379 5379 ano
5380 5380 nadzemní
5381 5381 sloup
5382 5382 rybník
5383 5383 podzemní
5384 5384 podvodní
5385 5385 zeď
5386 5386 Přiblížení
5387 5387 Upravit stanici
5388 5388 Vlaková stanice
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 Klíč:
5395 5395 Do:
5396 5396 Z:
5397 5397 zkrácené jméno ulice
5398 5398 -----
5399 5399 přidat novou wms/tms položku zadáním url
5400 5400 přidat do existující relace associatedStreet
5401 5401 přidat k výběru
5402 5402 adresa
5403 5403 -----
5404 5404 administrativní
5405 5405 pro zkušené (černá)
5406 5406 rozšířená konfigurace
5407 5407 lanovka
5408 5408 letecké cesty
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 agregát
5412 5412 zemědelská vozidla
5413 5413 vzduch
5414 5414 všechny
5415 5415 všechny objekty
5416 5416 ulička
5417 5417 abecední
5418 5418 alternativní
5419 5419 -----
5420 5420 občanská vybavenost
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 americký fotbal
5424 5424 ručičkové
5425 5425 anglikánské
5426 5426 krmivo pro zvířata
5427 5427 anonymní
5428 5428 -----
5429 5429 cokoliv
5430 5430 použít {0}
5431 5431 akvadukt
5432 5432 lukostřelba
5433 5433 oblast
5434 5434 popisek ploch
5435 5435 asijská
5436 5436 asfalt
5437 5437 atletika
5438 5438 -----
5439 5439 australský fotbal
5440 5440 automatický
5441 5441 pozadí
5442 5442 zpětná zastávka
5443 5443 zpětný segment
5444 5444 špatná
5445 5445 bahá'í
5446 5446 baptistické
5447 5447 překážka
5448 5448 tag "barrier" (překážka) použitý na cestě
5449 5449 -----
5450 5450 nádrže
5451 5451 basketbal
5452 5452 bauxit
5453 5453 pláž
5454 5454 mezi {0} {1} a {2} {3}
5455 5455 bicykl
5456 5456 -----
5457 5457 -----
5458 5458 černá
5459 5459 modrá
5460 5460 močál
5461 5461 Hry s koulemi (např. pétanque)
5462 5462 hranice
5463 5463 -----
5464 5464 značka
5465 5465 most
5466 5466 tag mostu (bridge) na uzlu
5467 5467 hnědá
5468 5468 stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
5469 5469 budhistické
5470 5470 budova
5471 5471 -----
5472 5472 hamburger
5473 5473 autobus
5474 5474 Autobusová dráha
5475 5475 spočítat silně souvislé toky
5476 5476 počítám silnou souvislost
5477 5477 kanadský fotbal
5478 5478 zrušit
5479 5479 kanoistika
5480 5480 velikost písmen rozhoduje
5481 5481 katolické
5482 5482 hřbitov
5483 5483 změnit datum modifikace soubory:
5484 5484 uhlí
5485 5485 -----
5486 5486 -----
5487 5487 kontroluji cache...
5488 5488 -----
5489 5489 kuřata
5490 5490 čínská
5491 5491 -----
5492 5492 křesťanské
5493 5493 cigarety
5494 5494 město
5495 5495 civilní
5496 5496 Horolezení
5497 5497 -----
5498 5498 po směru hodinových ručiček
5499 5499 uzavřený
5500 5500 uzavřená cesta
5501 5501 uhelná
5502 5502 pobřeží
5503 5503 dlažební kostky
5504 5504 obec
5505 5505 telekomunikační
5506 5506 zhutněná
5507 5507 beton
5508 5508 kondomy
5509 5509 konfigurovat sadu změn
5510 5510 nastavit připojené DG100
5511 5511 -----
5512 5512 konflikt
5513 5513 jehličnatý
5514 5514 spojení
5515 5515 zkonstruovat orientovaný graf toků a hledat křižovatky
5516 5516 konstrukce
5517 5517 trolejové vedení
5518 5518 -----
5519 5519 měď
5520 5520 zkopírovat zvolené výchozí hodnoty
5521 5521 -----
5522 5522 počet
5523 5523 vytvořit relaci associatedStreet
5524 5524 vytvořit orientovaný graf toků
5525 5525 -----
5526 5526 vytvářím orientovaný graf toků
5527 5527 Vytvářím vrstvu s orientovaný grafem
5528 5528 kriket
5529 5529 ohražené místo pro tréning kriketu
5530 5530 kroket
5531 5531 -----
5532 5532 "cycleway" (cyklostezka) s tagem "bicycle"
5533 5533 cyklistika
5534 5534 -----
5535 5535 listnatý
5536 5536 vyhrazené
5537 5537 stupně° min'' (Námořní)
5538 5538 stupně° min'' sek"
5539 5539 -----
5540 5540 -----
5541 5541 smazat data po importu
5542 5542 smazat vnější obrys
5543 5543 smazáno
5544 5544 -----
5545 5545 zastaralý
5546 5546 vyhrazený(preferovaný)
5547 5547 dopravní obsluha
5548 5548 objízdná
5549 5549 digitální
5550 5550 -----
5551 5551 zakázáno
5552 5552 dok
5553 5553 závody psů
5554 5554 dvojitý
5555 5555 dolů
5556 5556 Sjezdovka
5557 5557 stáhnout
5558 5558 pití
5559 5559 příjezdová cesta
5560 5560 -----
5561 5561 -----
5562 5562 východ
5563 5563 jednoduchá (modrá)
5564 5564 Upravit trasu GPX
5565 5565 elektřina
5566 5566 prvky
5567 5567 -----
5568 5568 krasojízda
5569 5569 evangelické
5570 5570 sudé
5571 5571 příklady
5572 5572 vynikající
5573 5573 sáčky na výkaly
5574 5574 pro experty (oranžová)
5575 5575 -----
5576 5576 -----
5577 5577 -----
5578 5578 odvybráno: vlastnost je explicitně vypnutá
5579 5579 pole, zemědělská půda
5580 5580 zemědělství
5581 5581 rychlejší přehrávání
5582 5582 plot
5583 5583 trajekt
5584 5584 filtruji cesty
5585 5585 Najít ve výběru
5586 5586 -----
5587 5587 adresář
5588 5588 -----
5589 5589 jídlo
5590 5590 pěší
5591 5591 "footway" (pěšina) s tagem "foot"
5592 5592 brod
5593 5593 les
5594 5594 -----
5595 5595 dopředná zastávka
5596 5596 dopředný segment
5597 5597 fosilní paliva
5598 5598 volný terén - freeride (žlutá)
5599 5599 francouzská
5600 5600 od dlaždice
5601 5601 z cesty
5602 5602 plná
5603 5603 -----
5604 5604 Garáže
5605 5605 plynová
5606 5606 -----
5607 5607 německá
5608 5608 ledovec
5609 5609 zlato
5610 5610 -----
5611 5611 golfové hřiště
5612 5612 dobrá
5613 5613 gps značka
5614 5614 gps bod
5615 5615 stupeň 1
5616 5616 stupeň 2
5617 5617 stupeň 3
5618 5618 stupeň 4
5619 5619 stupeň 5
5620 5620 tráva
5621 5621 -----
5622 5622 štěrk
5623 5623 šedá
5624 5624 řecká
5625 5625 zeleň
5626 5626 Zastavitelné území (Greenfield)
5627 5627 země
5628 5628 gymnastika
5629 5629 střední
5630 5630 zastávka
5631 5631 zdravotnictví
5632 5632 teplo
5633 5633 vřesoviště
5634 5634 nákladní vozidla
5635 5635 zvýraznit
5636 5636 silnice
5637 5637 silnice bez reference
5638 5638 -----
5639 5639 dálnice
5640 5640 turistická
5641 5641 hindské
5642 5642 historické
5643 5643 informace o historii
5644 5644 hokej
5645 5645 příšerná
5646 5646 koňská
5647 5647 dostihy
5648 5648 -----
5649 5649 dům
5650 5650 -----
5651 5651 -----
5652 5652 -----
5653 5653 vodní
5654 5654 zmrzlina
5655 5655 -----
5656 5656 ilmenit
5657 5657 obrázek
5658 5658 zatmívání leteckých snímků
5659 5659 importovaná data z {0}
5660 5660 neaktivní
5661 5661 včetně přímých potomků rodičovské relace
5662 5662 nekompletní
5663 5663 nekompletní cesta
5664 5664 zvětšete přiblížení abyste viděli více detailů
5665 5665 -----
5666 5666 indická
5667 5667 vnitřní
5668 5668 průmysl
5669 5669 vnitřní část
5670 5670 integrováno do programu
5671 5671 pro středně pokročilé (červená)
5672 5672 -----
5673 5673 neviditelný
5674 5674 železná ruda
5675 5675 ostrov
5676 5676 izolované
5677 5677 italská
5678 5678 položky
5679 5679 džinistické
5680 5680 japonská
5681 5681 svědkové Jehovovi
5682 5682 židovské
5683 5683 skočí n sekund zpět
5684 5684 skočí n sekund dopředu
5685 5685 skočí na zadaný GPS čas
5686 5686 křižovatky
5687 5687 -----
5688 5688 nechávat záložní soubory
5689 5689 kiosek
5690 5690 země
5691 5691 skládka
5692 5692 využití oblasti (landuse)
5693 5693 -----
5694 5694 -----
5695 5695 vrstvu
5696 5696 vrstva je momentálně skrytá (klikněte pro zobrazení)
5697 5697 vrstva je momentálně viditelná (klikněte pro schování)
5698 5698 tag "layer" se znaménkem +
5699 5699 olovo
5700 5700 vlevo
5701 5701 oddych (leisure)
5702 5702 -----
5703 5703 menší vodní plochy
5704 5704 vápenec
5705 5705 omezené
5706 5706 obytná zóna
5707 5707 nahrávám plugin ''{0}'' (verze {1})
5708 5708 -----
5709 5709 lokalita
5710 5710 -----
5711 5711 smyčka
5712 5712 smyčka n sekund kolem současné pozice
5713 5713 nízká
5714 5714 luteránské
5715 5715 -----
5716 5716 -----
5717 5717 človekem vyrobené (manmade)
5718 5718 ruční
5719 5719 -----
5720 5720 přísav
5721 5721 mokřina
5722 5722 max šíř.
5723 5723 max dél.
5724 5724 "footway" (pěšina) s tagem "maxspeed"
5725 5725 režim měření
5726 5726 člen
5727 5727 kov
5728 5728 -----
5729 5729 metodistické
5730 5730 mexická
5731 5731 vojenský
5732 5732 min šíř.
5733 5733 min dél.
5734 5734 překlep ve jménu klíče
5735 5735 smíšený
5736 5736 mormonské
5737 5737 motoristické sporty
5738 5738 silnice pro motorová vozidla
5739 5739 dálnice
5740 5740 Dálnice - nájezd
5741 5741 bahno
5742 5742 kombinovaný
5743 5743 vícepodlažní
5744 5744 -----
5745 5745 několik objektů s rolí ''{0}''
5746 5746 -----
5747 5747 muslimské
5748 5748 ztišit
5749 5749 národní
5750 5750 přírodní
5751 5751 -----
5752 5752 informace o přírodě
5753 5753 nikdy
5754 5754 noviny
5755 5755 následující
5756 5756 nikl
5757 5757 ne
5758 5758 -----
5759 5759 není zádný popis
5760 5760 -----
5761 5761 žádné potíže
5762 5762 žádné položky
5763 5763 žádný přepínač
5764 5764 beze jména
5765 5765 -----
5766 5766 -----
5767 5767 zákaz odbočení vlevo
5768 5768 zákaz odbočení vpravo
5769 5769 zákaz jízdy rovně
5770 5770 zákaz otáčení
5771 5771 body
5772 5772 nic
5773 5773 Běžecká trať
5774 5774 sever
5775 5775 severovýchod
5776 5776 severozápad
5777 5777 nesmazáno
5778 5778 nepřítomno
5779 5779 -----
5780 5780 upozornění
5781 5781 pro začátečníky (zelená)
5782 5782 jaderná
5783 5783 pozorovací
5784 5784 liché
5785 5785 -----
5786 5786 -----
5787 5787 ropa
5788 5788 -----
5789 5789 -----
5790 5790 -----
5791 5791 tag jednosměrky (oneway) na uzlu
5792 5792 -----
5793 5793 pouze odbočení vlevo
5794 5794 pouze odbočení vpravo
5795 5795 pouze jízda rovně
5796 5796 otevřený
5797 5797 -----
5798 5798 Možnosti
5799 5799 -----
5800 5800 Řád křižovatky (n):
5801 5801 pravoslavné
5802 5802 -----
5803 5803 venkovní
5804 5804 vnější část
5805 5805 mimo stažený areál
5806 5806 parcela
5807 5807 číslo parcely
5808 5808 Obslužná silnice na parkovišti
5809 5809 parkoviště
5810 5810 parkovací lístky
5811 5811 částečně vybráno: vlastnost je u vybraných objektů nastavena rozdílně
5812 5812 -----
5813 5813 pasažéři
5814 5814 pasažéři;vozidla
5815 5815 zpevněný
5816 5816 dlažební kostky
5817 5817 vrchol
5818 5818 oblázky
5819 5819 pegas (se semafory a tlačítkem pro chodce, cyklisty a jezdce na koni)
5820 5820 pelikán (se semafory)
5821 5821 pelota (míčová hra)
5822 5822 pentekostalistické
5823 5823 na povolení
5824 5824 fotografie
5825 5825 sluneční
5826 5826 molo
5827 5827 potrubí
5828 5828 těžká sjezdovka
5829 5829 lehká sjezdovka
5830 5830 sjezdovka pro experty
5831 5831 sjezdovka pro freeride (piste_freeride)
5832 5832 střední sjezdovka
5833 5833 sjezdovka pro začátečníky
5834 5834 hřiště
5835 5835 -----
5836 5836 místo
5837 5837 rostliny
5838 5838 plast
5839 5839 přehrát
5840 5840 prosím vyberte typ pravidla
5841 5841 prosím vyberte cestu
5842 5842 stožár
5843 5843 politická
5844 5844 energetika
5845 5845 presbyteriánské
5846 5846 předchozí
5847 5847 silnice první třídy
5848 5848 Silnice 1. třídy - nájezd
5849 5849 soukromý
5850 5850 -----
5851 5851 navrhovaná
5852 5852 protestantské
5853 5853 veřejný
5854 5854 veřejná doprava
5855 5855 plány městské hromadné dopravy
5856 5856 lístky na městskou hromadnou dopravu
5857 5857 papuchalk
5858 5858 čtveřitý
5859 5859 kvakerské
5860 5860 lom
5861 5861 pálkové (raketové) sporty
5862 5862 železnice
5863 5863 železniční plochy
5864 5864 -----
5865 5865 železnice
5866 5866 -----
5867 5867 peřeje
5868 5868 červená
5869 5869 rákosiny
5870 5870 obnovit seznam portů
5871 5871 -----
5872 5872 místní
5873 5873 regulární výraz
5874 5874 relace bez typu
5875 5875 vazby
5876 5876 znovu nahrát výchozí hodnoty
5877 5877 znovu nahrát zviolené styly ze souboru
5878 5878 vzdálený
5879 5879 odstranit položku
5880 5880 odebrat z výběru
5881 5881 -----
5882 5882 nahradit označené
5883 5883 -----
5884 5884 obytná oblast
5885 5885 restaurace bez jména
5886 5886 obchody
5887 5887 vpravo
5888 5888 říční břeh
5889 5889 silnice
5890 5890 -----
5891 5891 kruhový objezd
5892 5892 cesta
5893 5893 segment trasy
5894 5894 ragby liga
5895 5895 ragby svaz
5896 5896 rutil
5897 5897 sůl
5898 5898 slanisko
5899 5899 písek
5900 5900 sendvič
5901 5901 měřítko
5902 5902 orientační
5903 5903 křoví
5904 5904 uzavřít orientovaný graf toků
5905 5905 uzavírám orientovaný graf
5906 5906 hledat křižovatky v podmnožině toků
5907 5907 -----
5908 5908 silnice druhé třídy
5909 5909 -----
5910 5910 seizmické
5911 5911 vyberte sport:
5912 5912 vybráno
5913 5913 výběr
5914 5914 Navíc cyklostezka jako pruh na cyklostezce
5915 5915 oddělené
5916 5916 obslužná cesta
5917 5917 služby
5918 5918 -----
5919 5919 nastavení
5920 5920 kanalizace
5921 5921 ší'itské
5922 5922 střelba
5923 5923 obchod
5924 5924 obchod typ {0}
5925 5925 chodník
5926 5926 paralelní pomocná dráha
5927 5927 -----
5928 5928 stříbro
5929 5929 jednoduchý
5930 5930 -----
5931 5931 místo
5932 5932 -----
5933 5933 bruslení
5934 5934 lyžařská
5935 5935 lyžování
5936 5936 pomalejší přehrávání
5937 5937 snow park
5938 5938 fotbal
5939 5939 -----
5940 5940 jih
5941 5941 jihovýchod
5942 5942 jihozápad
5943 5943 spiritualistické
5944 5944 -----
5945 5945 sport typ {0}
5946 5946 sportovní centrum
5947 5947 vlečka
5948 5948 stadion
5949 5949 známky
5950 5950 začít vytvářet orientovaný graf toků
5951 5951 -----
5952 5952 kámen
5953 5953 potok
5954 5954 ulice
5955 5955 jméno ulice obsahuje ss
5956 5956 řetězec
5957 5957 řetězec;řetězec;...
5958 5958 metro
5959 5959 sání
5960 5960 sluneční
5961 5961 sunnitské
5962 5962 povrchové
5963 5963 suši
5964 5964 bažina
5965 5965 sladkosti
5966 5966 plavání
5967 5967 -----
5968 5968 -----
5969 5969 -----
5970 5970 stolní tenis
5971 5971 tampóny
5972 5972 taoistické
5973 5973 telefonní karty
5974 5974 dočasná
5975 5975 dočasný typ silnice
5976 5976 tenis
5977 5977 terminál
5978 5978 silnice třetí třídy
5979 5979 -----
5980 5980 thajská
5981 5981 -----
5982 5982 tato vrstva není vrstva s OSM daty
5983 5983 tato vrstva je momentálně neaktivní (klikněte pro aktivaci)
5984 5984 tato vrstva je aktivní
5985 5985 přílivová oblast
5986 5986 tygr
5987 5987 -----
5988 5988 cín
5989 5989 na gps čas
5990 5990 na předchozí hodnotu (nezměněný čas)
5991 5991 na cestu
5992 5992 topografická
5993 5993 tukan (se semafory a tlačítkem pro chodce a cyklisty)
5994 5994 turistika
5995 5995 turistické typ {0}
5996 5996 město
5997 5997 hračky
5998 5998 -----
5999 5999 trasy a značky
6000 6000 pouze trasy
6001 6001 světelná signalizace
6002 6002 tramvajová
6003 6003 trojitý
6004 6004 vybráno: vlastnost je explicitně zapnutá
6005 6005 čtyřproudá silnice
6006 6006 čtyřproudá silnice - nájezd
6007 6007 turecká
6008 6008 -----
6009 6009 typ
6010 6010 silnice bez klasifikace
6011 6011 volný
6012 6012 podzemní
6013 6013 neočekávané číslo sloupce {0}
6014 6014 jednotka =
6015 6015 Unitářské
6016 6016 neznámý
6017 6017 neoznačený
6018 6018 netradiční
6019 6019 nezpevněný
6020 6020 nenastaveno
6021 6021 nenastaveno: vlastnost není pro vybrané objekty nastavena
6022 6022 nespecifikovaný důvod
6023 6023 nepopsaný
6024 6024 nepopsaná cesta
6025 6025 nepoužito
6026 6026 neobvyklá kombinace tagů
6027 6027 nahoru
6028 6028 do dlaždice
6029 6029 použití
6030 6030 chyba kontroly
6031 6031 ostatní kontroly
6032 6032 varování kontroly
6033 6033 vozidla
6034 6034 verze {0}
6035 6035 přes uzel nebo cestu
6036 6036 viadukt
6037 6037 -----
6038 6038 -----
6039 6039 sopka
6040 6040 poukazy
6041 6041 zeď
6042 6042 nástěnné
6043 6043 voda
6044 6044 úroveň vody
6045 6045 vodní tok
6046 6046 vodní cesty typ {0}
6047 6047 cesta je připojena
6048 6048 cesta je připojena na následujícího člena relace
6049 6049 cesta je připojena na předchozího člena relace
6050 6050 cesta není připojena na předchozího ani následujícího člena relace
6051 6051 pouze značky
6052 6052 cesty
6053 6053 počasí
6054 6054 západ
6055 6055 bílá
6056 6056 informace o divokých zvířatech
6057 6057 větrná
6058 6058 navíjení
6059 6059 drátěný plot
6060 6060 -----
6061 6061 -----
6062 6062 Prales
6063 6063 dřevěný plot
6064 6064 zalesněné území
6065 6065 špatný silniční (highway) tag na uzlu
6066 6066 -----
6067 6067 seřazovací kolej
6068 6068 ano
6069 6069 zebra (bez semaforů)
6070 6070 zinek
6071 6071 zirkon
6072 6072 přibližte pro nahrání dlaždic
6073 6073 přibližte pro nahrání více dlaždic
6074 6074 zoroastristické
6075 6075 {0} (Korsika)
6076 6076 {0} ({1} až {2} stupňů)
6077 6077 -----
6078 6078 -----
6079 6079 {0} [nekompletní]
6080 6080 {0} se skládá z:
6081 6081 {0} konec
6082 6082 {0} mezilehlých uzlů ke stažení.
6083 6083 {0} není číslo
6084 6084 -----
6085 6085 {0} metrů
6086 6086 {0} více...
6087 6087 {0} musí být větší než 0
6088 6088 {0} uzlů v cestě {1} překračuje nejvyšší povolený počet uzlů v cestě {2}
6089 6089 Zatím {0} uzlů...
6090 6090 {0} není se současnou projekcí dovolena
6091 6091 -----
6092 6092 -----
6093 6093 {0} čtverečních km
6094 6094 {0} začátek
6095 6095 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})
6096 6096 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})
6097 6097 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5})
6098 6098 -----
6099 6099 {0}: Verze {1} (lokálně: {2})
6100 6100 -----
6101m 1 -----
6102m 2 ({0} požadavek)
6103m 2 ({0} požadavky)
6104m 2 ({0} požadavků)
6105m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...
6106m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...
6107m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů...
6108m 4 -----
6109m 5 -----
6110m 6 -----
6111m 7 -----
6112m 8 -----
6113m 9 -----
6114m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty
6115m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
6116m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
6117m 11 Přidán {0} objekt
6118m 11 Přidány {0} objekty
6119m 11 Přidáno {0} objektů
6120m 12 -----
6121m 13 -----
6122m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektu.
6123m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
6124m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
6125m 15 Změnit {0} objekt
6126m 15 Změnit {0} objekty
6127m 15 Změnit {0} objektů
6128m 16 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav tohoto objektu na serveru.
6129m 16 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.
6130m 16 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.
6131m 17 Konflikt během stahování
6132m 17 Konflikty během stahování
6133m 17 Konflikty během stahování
6134m 18 Konflikt v datech
6135m 18 Konflikty v datech
6136m 18 Konflikty v datech
6137m 19 Smazat {0} uzel
6138m 19 Smazat {0} uzly
6139m 19 Smazat {0} uzlů
6140m 20 Smazat {0} objekt
6141m 20 Smazat {0} objekty
6142m 20 Smazat {0} objektů
6143m 21 Smazat {0} relaci
6144m 21 Smazat {0} relace
6145m 21 Smazat {0} relací
6146m 22 Smazat {0} cestu
6147m 22 Smazat {0} cesty
6148m 22 Smazat {0} cest
6149m 23 Mažu {0} objekt
6150m 23 Mažu {0} objekty
6151m 23 Mažu {0} objektů
6152m 24 Stahování následujícího pluginu <strong>selhalo</strong>:
6153m 24 Stahování následujících {0} pluginů <strong>selhalo</strong>:
6154m 24 Stahování následujících {0} pluginů <strong>selhalo</strong>:
6155m 25 Stahuji {0} sadu změn ...
6156m 25 Stahuji {0} sady změn ...
6157m 25 Stahuji {0} sad změn ...
6158m 26 Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''
6159m 26 Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''
6160m 26 Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''
6161m 27 Stahuji {0} nekompletního potomka {1} rodičovských relací
6162m 27 Stahuji {0} nekompletní potomky {1} rodičovských relací
6163m 27 Stahuji {0} nekompletních potomků {1} rodičovských relací
6164m 28 Stahuji {0} objekt z ''{1}''
6165m 28 Stahuji {0} objekty z ''{1}''
6166m 28 Stahuji {0} objektů z ''{1}''
6167m 29 Duplikace {0} uzlu do {1} uzlů
6168m 29 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
6169m 29 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
6170m 30 Vložit nový uzel do cesty
6171m 30 Vložit nový uzel do {0} cest.
6172m 30 Vložit nový uzel do {0} cest.
6173m 31 JOSM nemůže nalézt informace o následujícím pluginu:
6174m 31 JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:
6175m 31 JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:
6176m 32 JOSM nalezl {0} neuloženou vrstvu osm dat.
6177m 32 JOSM nalezl {0} neuložené vrstvy osm dat.
6178m 32 JOSM nalezl {0} neuložených vrstev osm dat.
6179m 33 Sloučená verze ({0} položka)
6180m 33 Sloučená verze ({0} položky)
6181m 33 Sloučená verze ({0} položek)
6182m 34 Přesunout uzel {0}
6183m 34 Přesunout uzly {0}
6184m 34 Přesunout uzly {0}
6185m 35 Má verze ({0} položka)
6186m 35 Má verze ({0} položky)
6187m 35 Má verze ({0} položek)
6188m 36 Otevírám {0} soubor...
6189m 36 Otevírám {0} soubory...
6190m 36 Otevírám {0} souborů...
6191m 37 Vkládám {0} tag
6192m 37 Vkládám {0} tagy
6193m 37 Vkládám {0} tagů
6194m 38 -----
6195m 39 -----
6196m 40 Odstraněn {0} objekt
6197m 40 Odstraněny {0} objekty
6198m 40 Odstraněno {0} objektů
6199m 41 Odstranit staré klíče z {0} objektů
6200m 41 Odstranit staré klíče z {0} objektu
6201m 41 Odstranit staré klíče z {0} objektů
6202m 42 Otočit uzel {0}
6203m 42 Otočit uzly {0}
6204m 42 Otočit uzly {0}
6205m 43 Změna měřítka {0} uzlu
6206m 43 Změna měřítka {0} uzlů
6207m 43 Změna měřítka {0} uzlů
6208m 44 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)
6209m 44 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
6210m 44 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
6211m 45 Zjednodušit {0} cestu
6212m 45 Zjednodušit {0} cesty
6213m 45 Zjednodušit {0} cest
6214m 46 Tagy({0} konflikt)
6215m 46 Tagy({0} konflikty)
6216m 46 Tagy({0} konfliktů)
6217m 47 Následující plugin byl stažen <strong>úspěšně</strong>:
6218m 47 Následující {0} pluginy byly staženy <strong>úspěšně</strong>:
6219m 47 Následujících {0} pluginů bylo staženo <strong>úspěšně</strong>:
6220m 48 Následující plugin již není potřeba a byl deaktivován:
6221m 48 Následující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:
6222m 48 Následující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:
6223m 49 Plugin nebude nahraný.
6224m 49 Pluginy nebudou nahrané.
6225m 49 Pluginy nebudou nahrané.
6226m 50 Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty.
6227m 50 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
6228m 50 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
6229m 51 Označená cesta neobsahuje vybraný uzel.
6230m 51 Označené cesty neobsahují vybraný uzel.
6231m 51 Označené cesty neobsahují vybrané uzly.
6232m 52 Zvolená cesta má uzly mimo stahovanou oblast
6233m 52 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
6234m 52 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
6235m 53 Cizí verze ({0} položka)
6236m 53 Cizí verze ({0} položky)
6237m 53 Cizí verze ({0} položek)
6238m 54 Více než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.
6239m 54 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
6240m 54 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
6241m 55 -----
6242m 56 -----
6243m 57 Zbývá nahrát {0} objekt.
6244m 57 Zbývá nahrát {0} objekty.
6245m 57 Zbývá nahrát {0} objektů.
6246m 58 -----
6247m 59 Byl nalezen {0} konflikt.
6248m 59 Byly nalezeny {0} konflikty.
6249m 59 Bylo nalezeno {0} konfliktů.
6250m 60 Nastal konflikt {0} během importu
6251m 60 Nastaly konflikty {0} během importu
6252m 60 Nastaly konflikty {0} během importu
6253m 61 -----
6254m 62 Tato úprava změní až {0} objekt.
6255m 62 Tato úprava změní až {0} objekty.
6256m 62 Tato úprava změní až {0} objektů.
6257m 63 Tato úprava změní {0} objekt.
6258m 63 Tato úprava změní {0} objekty.
6259m 63 Tato úprava změní {0} objektů.
6260m 64 Transformace {0} bodu
6261m 64 Transformace {0} bodů
6262m 64 Transformace {0} bodů
6263m 65 Obnovit {0} objekt
6264m 65 Obnovit {0} objekty
6265m 65 Obnovit {0} objektů
6266m 66 Upravit vlastnosti {0} objektů
6267m 66 Upravit vlastnosti {0} objektu
6268m 66 Upravit vlastnosti {0} objektů
6269m 67 Aktualizace následujícího pluginu selhala:
6270m 67 Aktualizace následujících pluginů selhala:
6271m 67 Aktualizace následujících pluginů selhala:
6272m 68 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
6273m 68 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
6274m 68 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
6275m 69 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
6276m 69 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
6277m 69 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
6278m 70 Nahrávám {0} objekt...
6279m 70 Nahrávám {0} objekty...
6280m 70 Nahrávám {0} objektů...
6281m 71 -----
6282m 72 trasa
6283m 72 trasy
6284m 72 trasy
6285m 73 trasa s {0} bodem
6286m 73 trasy s {0} body
6287m 73 trasy s {0} body
6288m 74 značka
6289m 74 značky
6290m 74 značky
6291m 75 uzel
6292m 75 uzly
6293m 75 uzly
6294m 76 objekt
6295m 76 objekty
6296m 76 objekty
6297m 77 bod
6298m 77 body
6299m 77 body
6300m 78 relace
6301m 78 relace
6302m 78 relace
6303m 79 -----
6304m 80 cesta
6305m 80 cesty
6306m 80 cestami
6307m 81 {0} Autor
6308m 81 {0} Autoři
6309m 81 {0} Autorů
6310m 82 {0} se skládá z {1} značky
6311m 82 {0} se skládá z {1} značek
6312m 82 {0} se skládá z {1} značek
6313m 83 {0} se skládá z {1} trasy
6314m 83 {0} se skládá z {1} tras
6315m 83 {0} se skládá z {1} tras
6316m 84 {0} smazán
6317m 84 {0} smazány
6318m 84 {0} smazáno
6319m 85 {0} chyba
6320m 85 {0} chyby
6321m 85 {0} chyb
6322m 86 {0} obrázek nahrán.
6323m 86 {0} obrázky nahrány.
6324m 86 {0} obrázků nahráno.
6325m 87 {0} prvek
6326m 87 {0} prvky
6327m 87 {0} prvků
6328m 88 {0} uzel
6329m 88 {0} uzly
6330m 88 {0} uzlů
6331m 89 {0} objekt k přidání:
6332m 89 {0} objekty k přidání:
6333m 89 {0} objektů k přidání:
6334m 90 {0} smazaný objekt:
6335m 90 {0} smazané objekty:
6336m 90 {0} smazaných objektů:
6337m 91 {0} objekt k úpravě:
6338m 91 {0} objekty k úpravě:
6339m 91 {0} objektů k úpravě:
6340m 92 -----
6341m 93 {0} bod
6342m 93 {0} bodů
6343m 93 {0} bodů
6344m 94 {0} relace
6345m 94 {0} relace
6346m 94 {0} relací
6347m 95 {0} trasa,
6348m 95 {0} trasy,
6349m 95 {0} trasy,
6350m 96 {0} tag
6351m 96 {0} tagy
6352m 96 {0} tagů
6353m 97 -----
6354m 98 {0} cest,
6355m 98 {0} cesta,
6356m 98 {0} cesty,
6357m 99 {0} varování
6358m 99 {0} varování
6359m 99 {0} varování
6360m 100 -----
6361m 101 {0} cesta
6362m 101 {0} cesty
6363m 101 {0} cest
6364m 102 {0} značka
6365m 102 {0} značky
6366m 102 {0} značek
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.