source: josm/trunk/data/cs.lang@ 3613

Last change on this file since 3613 was 3613, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 139.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 [dd/mm/rrrr hh:mm:ss]
3 3 -----
4 4 # Objekty
5 5 % na východ:
6 6 % na sever:
7 7 (# požadavků neznámý)
8 8 (1 požadavek)
9 9 (Kód={0})
10 10 (Tip: Klávesové zkratky lze změnit v nastavení.)
11 11 (Text již byl zkopírován do schránky.)
12 12 -----
13 13 (URL bylo:
14 14 (Použijte mezinárodní zápis, např. +420123456789)
15 15 -----
16 16 (Co to znamená?)
17 17 (na řádce {0}, sloupci {1})
18 18 (deaktivované)
19 19 -----
20 20 (žádný objekt)
21 21 (žádný)
22 22 (volitelné)
23 23 -----
24 24 -----
25 25 ({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2} ...
26 26 ({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2}...
27 27 ({0}/{1}) Stahuji obsah sady změn {2}...
28 28 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}
29 29 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}
30 30 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}
31 31 ({0}/{1}): Stahuji relaci ''{2}''...
32 32 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo
33 33 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo
34 34 * Jeden otagovaný uzel, nebo
35 35 * Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.
36 36 * Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo
37 37 -----
38 38 ... odkazuje na relaci
39 39 /CESTA/K/ADRESARI/JOSM/
40 40 1/25 mix (motorka/moped)
41 41 1/50 mix (motorka/moped)
42 42 Bowling
43 43 -----
44 44 -----
45 45 -----
46 46 </p><p>Uzavřete filtrovací dialog pro zobrazení všech objektů.<p></html>
47 47 <Není nahraná GPX trasa>
48 48 <anonym>
49 49 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' ve jménu.
50 50 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.
51 51 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.
52 52 <b>changeset:</b>... - objekt s daným id sady změn (0 objekty bez přidělené sady změn)
53 53 <b>child <i>výraz</i></b> - všechny podobjekty objektů odpovídajících výrazu
54 54 <b>foot:</b> - klíč 'foot' nastavený na jakoukoliv hodnotu.
55 55 <b>id:</b>... - objekt s daným ID (0 pro nové objekty)
56 56 <b>nekompletní</b> - všechny nekompletní objekty
57 57 <b>modified</b> - všechny změněné objekty
58 58 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoliv ve jménu.
59 59 <b>nodes:</b>... - objekt s daným počtem uzlů (nodes:počet nebo nodes:min-max)
60 60 <b>oneway?</b> - oneway=yes, true, 1 nebo on
61 61 <b>parent <i>výraz</i></b> - všechny rodiče objektů odpovídajících výrazu
62 62 <b>role:</b>... - objekt s danou rolí v relaci
63 63 <b>selected</b> - všechny vybrané objekty
64 64 <b>tags:</b>... - objekt s daným počtem tagů (tags:počet nebo tags:min-max)
65 65 -----
66 66 <b>type:</b> - typ objektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
67 67 <b>type=*</b> - klíč ''type'' s libovolnou hodnotou. Vyzkoušejte také <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
68 68 <b>type=route</b> - klíč ''type'' s hodnotou přesně 'route'.
69 69 <b>untagged</b> - všechny objekty bez tagů
70 70 <b>user:</b>... - všechny objekty změněné uživatelem
71 71 <b>user:anonymous</b> - všechny objekty, které byly změněny anonymním uživatelem
72 72 <b>verze:</b>... - objekt s danou verzí (0 objektů bez přidělené verze)
73 73 <b>{0}</b> objektů deaktivováno
74 74 -----
75 75 <dvojtečka>
76 76 <různé>
77 77 <prázdné>
78 78 <konec-souboru>
79 79 <se rovná>
80 80 <h1><a name="top">Klávesové zkratky</a></h1>
81 81 <h1>Skupiny modifikátorů</h1>
82 82 <h2>Filtrování je aktivní</h2>
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 <html><body><p class="warning-body"><strong>Varování:</strong> Heslo je uloženo v čistě textové podobě v souboru konfigurace JOSM. Navíc je zasíláno <strong>nezašifrované</strong> v každém požadavku na OSM server. <strong>Nepoužívejte svá tajná hesla.</strong></p></body></html>
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 <html><p class="error-header">Při získávání nápovědy došlo k chybě</p><p class="error-body">Obsah nápovědy k tématu <strong>{0}</strong> se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):<br><tt>{1}</tt></p></html>
91 91 <html><p class="warning-header">Nápověda k vybranému tématu neexistuje</p><p class="warning-body">Nápověda na téma <strong>{0}</strong> není dosud dostupná. Chybí jak vaše lokální jazyková verze ({1}) tak verze anglická.<br><br>Prosíme pomozte vylepšit JOSM a doplňte chybějící informace. Můžete upravovat <a href="{2}">nápovědu ve vašem jazyce ({1})</a> a v <a href="{3}">angličtině</a>.</p></html>
92 92 <html><strong>Aktuální oblast ke stažení</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
93 93 -----
94 94 <html>Členství v relaci bylo zkopírováno na všechny nové cesty.<br>Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.</html>
95 95 <html>Relace založená na rolích byla zkopírována na všechny nové cesty.<br>Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.</html>
96 96 <html>Alternativně můžete zadat <strong>adresu</strong> konkrétní dlaždice ve formátu <i>přiblížení/x/y</i>, např. <i>15/256/223</i>. Je možné použít i alternativní formáty <i>přiblížení,x,y</i> nebo <i>přiblížení;x;y</i>.</html>
97 97 <html>Došlo k chybě při obnovování zálohy souboru.<br>Chyba: <br>{0}</html>
98 98 <html>Při ukládání došlo k chybě.<br>Chyba: <br>{0}</html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 <html>Nelze otevřít adresář ''{0}''.<br>Prosím vyberte soubor.</html>
103 103 -----
104 104 <html>Kliněte <strong>{0}</strong> pro dokončení slučování mých a cizích položek</html>
105 105 <html>Kliněte <strong>{0}</strong> pro zahájení slučování mých a cizích položek</html>
106 106 <html>Nepodařilo se uzavřít sadu změn <strong>{0}</strong><br>protože je již uzavřená.</html>
107 107 <html>Nepodařilo se uzavřít sadu změn <strong>{0}</strong><br>protože je již uzavřená od {1}.</html>
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 <html>Nelze načíst záložky z<br>''{0}''<br>Chyba: {1}</html>
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn</html>
119 119 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn<br><em>Vypnuto. Prosím, zadejte nejprve v nastavení vaše uživatelské jméno pro OSM.</em></html>
120 120 <html>Stáhnout nejnovější sady změn</html>
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html>Vložit přístupový token manuálně pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM.</html>
124 124 <html>Vložte název města nebo obce.<br>Použijte syntax a interpunkci dle www.cadastre.gouv.fr .</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 <html>Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem<br>''{0}''.<br>DNS jméno ''{1}'' nelze přeložit. <br>Prosím prověřte URL API ve vaší konfiguraci a vaše internetové připojení.</html>
137 137 <html>Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem<br>''{0}''.<br>Prosím prověřte funkčnost internetového připojení.</html>
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 <html>Nepodařilo se nahrát data na nebo stáhnout z<br>''{0}''<br>kvůli problémům s přenosem dat.<br>Detaily(nepřeloženo): {1}</html>
144 144 <html>Nepodařilo se nahrát do sady změn <strong>{0}</strong><br>protože byla již uzavřena dne: {1}.</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 <html>JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout<br>vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno<br>v konfiguraci JOSM.</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 <html>Je požadováno nahrání pluginu "{0}".<br>Tento plugin se již dále nevyvíjí a bude velmi pravděpodobně způsobovat chyby.<br>Měl by být deaktivován.<br>Chcete jej smazat z konfigurace?</html>
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Žádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně<br>editované vrstvě ''{1}''.</html>
159 159 -----
160 160 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>1 objektu</strong> z <strong>1 relace</strong>.</html>
161 161 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>1 objektu</strong> z <strong>{0} relací</strong>.</html>
162 162 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>{0} objektů</strong> z <strong>{1} relací</strong>.</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah dlaždic OSM</strong> ve zvolené úrovni přiblížení.</html>
167 167 -----
168 168 <html>Prosím vyberte sadu změn kterou chcete uzavřít</html>
169 169 <html>Prosím vyberte, které hodnoty budou obsahovat následující tagy.</html>
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Opravdu označit tuto chybu ''vyřešeno''?<br><br>Můžete přidat volitelný komentář:</html>
173 173 -----
174 174 -----
175 175 <html>Spustí plně automatickou proceduru k získání přístupového tokenu z webu OSM.<br>JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a <br>automaticky autorizuje uživatele pro kterého získá přístupový token.</html>
176 176 <html>Spustí polo-automatickou proceduru k získání tokenu z webu OSM.<br>JOSM odešle standardní požadavek k získání OAuth tokenu.<br>Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči <br>aby se autorizoval a akceptoval vložení tokenu do JOSM.</html>
177 177 -----
178 178 <html>Vybrat pro stažení dat do nové vrstvy.<br>Jinak jsou data stažena do aktivní vrstvy.</html>
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 <html>Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.<br>Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.</html>
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 <html>Přístupový token ''{0}'' byl <b>úspěšně</b><br>použit pro přístup na OSM server ''{1}''.<br>Nyní budete na OSM server přistupovat jako uživatel ''{2}'' s id ''{3}''.</html>
187 187 -----
188 188 -----
189 189 <html>Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.<br>Zobrazte zde jeho fotografii.<br>Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo<hr></html>
190 190 -----
191 191 <html>Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.<br>Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.<br>V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít<br>pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.</html>
192 192 -----
193 193 <html>OSM server<br>''{0}''<br>reportoval interní chybu serveru.<br>Jde s nejvyšší pravděpodobností o dočasný problém. Zkuste to znovu později.</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 <html>Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth <br>z OSM serveru selhal.<br><br>Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,<br> např polo-automatický nebo manuální autorizaci.</html>
197 197 <html>Základní URL<br>''{0}''<br>této WMS vrstvy neobsahuje ukončovací ''&'' ani ''?''.<br>To většinou vede k neplatným WMS požadavkům. Měl byste prověřit svoji<br>konfiguraci.<br>Chcete stáhnout dlaždice z WMS serveru znovu?
198 198 <html>Potomek relace<br>{0}<br>byl smazán na serveru. Nemůže být stažen
199 199 <html>Slučované cesty jsou členy jedné nebo více relací. Prosím rozhodněte v jakých relacích chcete jejich členství <strong>zachovat</strong> a z jakých je chcete <strong>odstranit</strong>.<br>Standardně se <strong>zachová</strong> první cesta a ostatní budou ze stejných relací <strong>odstraněny</strong>: sloučená cesta zaujme místo původní cesty v relaci.</html>
200 200 <html>Aktuální URL <tt>{0}</tt><br>je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata umístěná<br>na serveru <tt>{1}</tt>.</html>
201 201 -----
202 202 -----
203 203 <html>Data, která chcete nahrát obsahují nevyřešené konflikty ve vrstvě ''{0}''.<br>Je třeba je nejprve vyřešit.</html>
204 204 -----
205 205 <html>Plugin openstreetbugs používá starý server na appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete změnit nastavení serveru na nový? (Velice doporučujeme)</html>
206 206 <html>Zvolená data obsahují data z OpenStreetBugs.<br>Tyto data nemůžete nahrát na server. Možná jste zvolili špatnou vrstvu?
207 207 <html>Server ohlásil nalezení konfliktu.</html>
208 208 <html>Server ohlásil nalezení konfliktu.<br>Chybová zpráva (nepřeloženo):<br>{0}</html>
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Nejsou zde žádné vrstvy pro zdrojovou vrstvu<br>''{0}''<br>které by měly být sloučeny.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <html>V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující<br>na právě tuto relaci.<br>To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.<br>Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?</html>
217 217 -----
218 218 <html>Tato akce bude potřebovat<br>{0} samostatných stažení dat.<br>Chcete pokračovat?</html>
219 219 <html>Relace již obsahuje minimálně jeden prvek odkazující na<br>prvek ''{0}''<br><br>Opravdu chcete přidat dalšího člena relace?</html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>Nahrání nezpracovaných GPS dat je považováno za poškozování projektu.<br>Pokud chcete nahrát trasy, podívejte se tady:
225 225 -----
226 226 <html>Aktualizace <strong>selhala</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br> bodů, cest nebo relací.<br><br>Klikněte <strong>{0}</strong> pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{1}</strong> pro přerušení a pokračování editace.<br></html>
227 227 <html>Aktualizace <strong>selhala</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br> bodů, cest nebo relací.<br>Konflikt je způsoben <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br>na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.<br><br>Klikněte <strong>{4}</strong> pro synchronizaci konfliktního prvku.<br>Klikněte <strong>{5}</strong> pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{6}</strong> pro přerušení a pokračování editace.<br></html>
228 228 <html>Nahrávání <strong>selhalo<strong> protože používaná<br>sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.<br>Prosím nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.</html>
229 229 <html>Nahrávání <strong>selhalo</strong> protože se pokoušíte smazat bod {0} který stále využívá cesta {1}.<br><br>Klikněte na <strong>{2}</strong> ke stažení všech cest obsahujících bod {0}.<br>Pokud je to nutné, JOSM vytvoří konflikty, které můžete vyřešit v dialogovém okně řešení konfliktů.</html>
230 230 <html>Aktualizace na server <strong>selhala</strong>, protože vaše aktuální<br>datová sada nesplňuje předpoklad.<br>Chybová zpráva je:<br>{0}</html>
231 231 -----
232 232 <html>Použít standardní URL OSM serveru (<strong>{0}</strong>)</html>
233 233 <html>Hodnota klíče "source" pokud je zapnuto automatické zdrojování</html>
234 234 <html>Verze <strong>{0}</strong> vytvořená <strong>{1}</strong></html>
235 235 <html>Verze <strong>{0}</strong> aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''</html>
236 236 <html>POukoušíte se vložit relaci samu do sebe.<br><br>Toto vytvoří cyklický odkaz a proto není taková úprava povolena.<br>Přeskakuji relaci ''{0}''.</html>
237 237 <html>Používáte projekci EPSG:4326, která může vést<br>k nepřijatelným výsledkům pravoúhlého zarovnání.<br>Změňte svůj typ projekce aby zmizelo toto varování.<br>Vážně chcete pokračovat?</html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 <html>{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.<br>JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus.</html>
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 <nový objekt>
253 253 <nikoliv>
254 254 <nebo>
255 255 <p><b>{0}</b> objektů skryto
256 256 <p>Kromě toho jsou klávesové zkratky aktivovány při prvním použití položky menu. Některé změny se tak mohou projevit bez restartu --- ale zároveň bez ošetření kolizí. To je další důvod pro <b>restart</b> JOSM po změnách provedených v klávesových zkratkách.</p>
257 257 <p>Berte na vědomí, že klávesové zkratky jsou přiřazovány při startu JOSM. Takže po jakékoli změně je třeba JOSM <b>restartovat</b>, aby se změny projevily.</p>
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 <otazník>
262 262 -----
263 263 <strong>Varování:</strong> Heslo bude <strong>jednou</strong> zasláno jako čistý text na web OSM. <strong>Nepoužívejte</strong> hesla která chcete utajit dokud nebude OSM server podporovat bezpečný (https) komunikační kanál.
264 264 <u>Speciální cíle:</u>
265 265 <nedefinováno>
266 266 > spodek
267 267 > vrchol
268 268 A Podle vzdálenosti
269 269 A Podle času
270 270 -----
271 271 Chybí tag name, ačkoliv name:* existuje.
272 272 Překlad name:* chybí.
273 273 Plugin umožňující ovládání JOSM z jiných aplikací.
274 274 Plugin pro trasování vodních ploch z fotografií Landsat.
275 275 objekt s id=0 nemůže být neviditelný
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 Narušení schopností API
282 282 Verze API: {0}
283 283 -----
284 284 Snesená železnice (pouze žel. spodek)
285 285 Zrušit
286 286 Zrušit slučování
287 287 -----
288 288 Zrušit dialog na vybrání souboru.
289 289 -----
290 290 O aplikaci
291 291 O JOSM...
292 292 Přijmout přístupový token
293 293 -----
294 294 Přístup
295 295 Přístupový token
296 296 Klíč přístupového tokenu:
297 297 Heslo přístupového tokenu:
298 298 URL přístupového tokenu:
299 299 Ubytování
300 300 Dle informací z pluginu je autor {0}.
301 301 Zůstatkové nebo věrnostní karty
302 302 Přesnost Douglas-Peuckerova generalizace linie, hodnota ve stupních.<br>Nižší hodnoty vracejí více uzlů s menším zjednodušením. Výchozí hodnota 0.0003.
303 303 Přesnost:
304 304 Akce
305 305 Parametry akce
306 306 Akce
307 307 Aktivovat
308 308 -----
309 309 Aktivovat vybranou vrstvu
310 310 Aktivní styly
311 311 -----
312 312 Přidat
313 313 Přidat další URL s popisy pluginů.
314 314 Přidat uzel...
315 315 Přidat vlastnosti
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Přidat "source=..." k objektům?
319 319 Přidat záložku pro aktuální výběr stahované oblasti
320 320 Přidat komentář
321 321 Přidat soubor nebo URL aktivního stylu
322 322 Přidat novou cestu pro ikony
323 323 Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům
324 324 -----
325 325 Přidat nový uzel do již existující cesty
326 326 Přidat nový zdroj do seznamu.
327 327 Přidat nový tag
328 328 Přidat uzel zadáním zeměpisné šířky a délky.
329 329 -----
330 330 Přidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady za posledního člena
331 331 Přidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady za posledního vybraného člena
332 332 Přidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady před prvního člena
333 333 Přidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady před prvního vybraného člena
334 334 Přidat prázdnou značku
335 335 Přidat informace autora
336 336 Přidání konfliktu pro ''{0}''
337 337 Přidat každý k původnímu výběru. Může obsahovat vyhledávací řetězec podobně jako na Googlu nebo URL vracející osm-xml
338 338 Přidat filtr.
339 339 Přidat mřížku
340 340 -----
341 341 Přidat chybějící tag
342 342 Přidat novou vrstvu
343 343 Přidat uzel
344 344 Přidat uzel do cesty
345 345 Přidat uzel do cesty a spojit
346 346 Přidat bod {0}
347 347 Přidat relaci {0}
348 348 Přidat navigační vrstvu
349 349 -----
350 350 -----
351 351 Přidat chybějící tag {0}={1}
352 352 Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivních
353 353 -----
354 354 Přidat cestu {0}
355 355 Přidány body na všechny průsečíky
356 356 -----
357 357 Interpolace adres
358 358 adresy, čísla domů.
359 359 Adresy
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 Upravit WMS
364 364 Upravit pozici WMS vrstvy (pouze rastrové obrázky)
365 365 Upravit pozici zvolené WMS vrstvy
366 366 Upravit časovou zónu a posun
367 367 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
368 368 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
369 369 Administrativní centrum
370 370 Administrativní
371 371 -----
372 372 Rozšířené
373 373 Pokročilé parametry OAuth
374 374 Rozšířená konfigurace OAuth
375 375 Pokročilé volby
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 Lanovky
380 380 -----
381 381 -----
382 382 Letiště
383 383 -----
384 384 Alkohol
385 385 Seřadit uzly do kruhu
386 386 Seřadit uzly do přímky
387 387 Srovnat úseky cest
388 388 Srovnat cesty
389 389 Režim rovnání cest
390 390 Srovnat úsek cesty
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 Všechny
396 396 Všechny soubory
397 397 Všechny formáty
398 398 Všechny nainstalované pluginy jsou aktuální. Není proto třeba stahovat nové verze.
399 399 Všechny body a oddíly cesty budou mít stejnou barvu. Toto může být upraveno v kartě vrstev.
400 400 Hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''
401 401 Zahrádkářská kolonie
402 402 Umožní přidat ukazatele/body na současnou GPS polohu.
403 403 Povolit vzdálené ovládání (je třeba mít plugin remotecontrol)
404 404 Povolit stahování vašich privátních GPS tras
405 405 Povolit čtení vašich preferencí
406 406 Povolit nahrávání GPS tras
407 407 Povolit nahrávání mapových dat
408 408 Povolit zápis vašich preferencí
409 409 Povolený provoz:
410 410 Povolit skládání více vrstev
411 411 Otevírá sobory gpx/osm které se protínají se současnou viditelnou oblastí.
412 412 Umožňuje uživateli anonymizovat čas a velice rychle smazat části rozsáhlých GPX záznamů.
413 413 Umožní vytvořit různá schémata nastavení barev a přepínat mezi nimi. Pouze změníte barvy a vytvoříte nové schéma. Dá se použít pro přepnutí světlého stylu pro lepší viditelnost v ostrém slunci. Podívejte se na dialog „Nastavení mapy“ v preferencích JOSM.
414 414 -----
415 415 Umožňuje importovat rozličné formáty souborů přímo do JOSM.
416 416 Umožní ladit barvy cesty pro rozdílné průměrné rychlosti.
417 417 Umožňuje obnovování smazaných objektů z OSM databáze
418 418 Alfa kanál
419 419 Abecedně
420 420 Abecední adresy musí končit písmenem
421 421 Horská bouda
422 422 -----
423 423 -----
424 424 -----
425 425 Také přejmenovat soubor
426 426 -----
427 427 Aktualizovat bez dotazu
428 428 Občanská vybavenost
429 429 -----
430 430 Počet kabelů
431 431 Počet sedadel
432 432 Počet schodů
433 433 Kontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.
434 434 Validátor OSM dat. Kontroluje problémy s daty, u některých běžných problémů provádí opravy. Zahrnuje kontrolu překlepů pro tagy.
435 435 OSM plugin pro editaci zákazů odbočení.
436 436 Prázdná hodnota smaže tag.
437 437 Nastala chyba v pluginu {0}
438 438 -----
439 439 Stala se chyba : {0}
440 440 Nastala neočekávaná výjimka, která by mohla pocházet z pluginu ''{0}''.
441 441 -----
442 442 Došlo k neznámé chybě
443 443 Úhel
444 444 Úhel mezi dvěmi zvolenými uzly
445 445 -----
446 446 -----
447 447 Aplikovat
448 448 Aplikovat změny
449 449 Aplikovat přednastavení
450 450 Aplikovat řešení
451 451 Aplikovat roli
452 452 Aplikovat roli:
453 453 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.
454 454 -----
455 455 Aplikovat vyřešené konflikty
456 456 Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialog
457 457 Použít zvolené změny
458 458 Použít popisky objektu ve schránce na všechny zvolené objekty.
459 459 -----
460 460 Aplikovat aktuální změny
461 461 Použít adresu dlaždice
462 462 Aplikovat změny a zavřít dialog
463 463 Aplikovat tuto roli na všechny členy
464 464 Použít ?
465 465 Letištní plocha
466 466 -----
467 467 Archeologické naleziště
468 468 Lukostřelba
469 469 Opravdu pokračovat ?
470 470 Jste si jist?
471 471 Označit jako plochu
472 472 -----
473 473 Oblasti v okolí míst
474 474 Komunitní umělecké centrum
475 475 Umělecké dílo
476 476 Dotaz před aktualizací
477 477 Přiřadit k ulici pomocí:
478 478 -----
479 479 Pro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybráno
480 480 Atletika
481 481 Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!
482 482 Atrakce
483 483 -----
484 484 Zvuk
485 485 Audio zařízení je nedostupné
486 486 Nastavení zvuku
487 487 Audio značky z {0}
488 488 Zvuk zesynchronizován na bodu {0}.
489 489 Zvuk: {0}
490 490 Audioprůvodce
491 491 Audioprůvodce přes mobilní telefon?
492 492 Australský fotbal
493 493 Přihlásit
494 494 Přihlásit se se zadaným jménem a heslem
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 Ověření
499 499 Autentizace selhala
500 500 Autenzitace selhala
501 501 Autor
502 502 Autor: {0}
503 503 Autorizase selhala
504 504 -----
505 505 Autorizační URL:
506 506 Autorizovat se
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Autoři
510 510 -----
511 511 Automatické přiblížení
512 512 -----
513 513 -----
514 514 Automatické zdrojování
515 515 Automatické přiblížení:
516 516 Automaticky vystředit
517 517 Auto-odhad
518 518 -----
519 519 Automatické ukládání LiveData
520 520 Automaticky stahovat dlaždice:
521 521 Bankomat
522 522 Automatické stahování
523 523 Automatická korekce popisků
524 524 -----
525 525 Automaticky vytvořit vrstvu se značkami při otevírání GPX vrstvy.
526 526 -----
527 527 Dostupné
528 528 Dostupné role
529 529 Dostupné styly (z {0})
530 530 -----
531 531 B Podle vzdálenosti
532 532 B Podle času
533 533 -----
534 534 Babybox
535 535 Zpět
536 536 Opěrka zad
537 537 -----
538 538 Špatný požadavek
539 539 Pekařství
540 540 Banka
541 541 -----
542 542 Bariéry
543 543 -----
544 544 Základní
545 545 Vodní nádrž
546 546 Basketbal
547 547 Baterie
548 548 Bojiště
549 549 Zátoka
550 550 Pláž
551 551 Vodní bój
552 552 Lavička
553 553 Nápoje
554 554 -----
555 555 Cyklisté
556 556 Kola
557 557 Hospoda-zahrádka
558 558 -----
559 559 Prodejce kol
560 560 -----
561 561 Bionafta
562 562 Prázdná vrstva
563 563 Zátarasa
564 564 Modrá:
565 565 Obsah tabule
566 566 doky
567 567 Sloupek
568 568 Knihkupectví
569 569 Záložky
570 570 Hraniční kontrola
571 571 Botanické jméno
572 572 -----
573 573 Hry s koulemi (např. pétanque)
574 574 Hranice
575 575 Hranice
576 576 Hraniční kameny
577 577 -----
578 578 Typ hranice
579 579 Ohraničující box
580 580 Hranice
581 581 -----
582 582 -----
583 583 Most
584 584 -----
585 585 Stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
586 586 Prohlížet
587 587 -----
588 588 Zarážedlo
589 589 Nahlášení chyby
590 590 Seznam chyb
591 591 Budova
592 592 Adresa budovy
593 593 Budovy
594 594 -----
595 595 Šířka budov:
596 596 -----
597 597 Brána otevíratelná nárazníkem vozidla
598 598 Autobusová dráha
599 599 Nástupiště autobusu
600 600 Autobusové nádraží
601 601 Zastávka autobusu
602 602 Zábrana průjezdná pouze autobusem
603 603 Řeznictví
604 604 C Podle vzdálenosti
605 605 C Podle času
606 606 -----
607 607 CNG (zemní plyn)
608 608 Kyvadlová kabinková lanovka
609 609 Chyba formátu cache
610 610 Chyba Lambertovy zóny v cache
611 611 Sekce a podsekce katastru.
612 612 Katastr
613 613 Katastr: {0}
614 614 CadastreGrabber: Neplatné URL.
615 615 Kavárna
616 616 -----
617 617 Vyvolat editor na relaci
618 618 Vyvolat editor relací na vybranou relaci
619 619 Tábořiště
620 620 Tábořiště
621 621 Nelze kreslit mimo svět.
622 622 Nelze duplikovat neseřazené cesty.
623 623 -----
624 624 Plavební kanál
625 625 Zrušit
626 626 -----
627 627 Zrušit a návrat k předchozímu dialogu
628 628 Zrušit přihlášení
629 629 Zrušit zavírání sad změn
630 630 Zrušit řešení konfliktů
631 631 Zrušit řešení konfliktu a zavřít dialog
632 632 Zrušit operaci
633 633 Zrušit uložení a začít nejprve řešit nevyřešené problémy
634 634 Zrušit změny a zavřít dialog
635 635 Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaci
636 636 Ukončit nahrávání
637 637 Nemůžu přidat uzel ležící mimo Zemi.
638 638 nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}
639 639 -----
640 640 nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování tagů
641 641 -----
642 642 -----
643 643 Nelze srovnat objekt s ID ''{0}'' s objektem s ID ''{1}''.
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 Nelze nahrát knihovnu rxtxSerial. Pokud potřebujete pomoc s její instalací, zkuste Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
648 648 -----
649 649 Body nelze sloučit: Bylo by třeba smazat cestu ''{0}'', která je stále používána.
650 650 -----
651 651 Nemohu přesouvat objekty mimo svět.
652 652 -----
653 653 -----
654 654 nemohu vyřešit nerozhodnutý konflikt
655 655 Nemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 Nelze zrušit příkaz ''{0}'' protože vrstva ''{1}'' již není dostupná
660 660 Kanoistika
661 661 Plechovky
662 662 Kapacita
663 663 Kapacita (celkem)
664 664 Nahrát GPS záznam
665 665 Auto
666 666 Prodejce automobilů
667 667 Autokemping (karavany)
668 668 -----
669 669 Finance
670 670 Zámek/Hrad
671 671 Mříž proti dobytku
672 672 Vstup do jeskyně
673 673 Hřbitov
674 674 Vystředit jednou
675 675 Vystředit vrstvu LiveGPS na současnou pozici.
676 676 Centrovat pohled
677 677 Sedačková lanovka
678 678 Horská chata
679 679 Změnit vlastnosti
680 680 -----
681 681 Změnit směr ?
682 682 Změnit umístění
683 683 Změnit bod {0}
684 684 -----
685 685 Změnit relaci
686 686 Změnit roli člena relace {0} {1}
687 687 Změnit relaci {0}
688 688 Změnit rozlišení
689 689 Změnit adresář pro všechna uživatelská nastavení
690 690 Změnit hodnoty ?
691 691 Změnit cestu {0}
692 692 Změněn uzel {0}
693 693 Sada změn
694 694 Sada změn s ID > 0 očekávána. Nalezeno {0}.
695 695 ID sady změn:
696 696 -----
697 697 Správce datových sad
698 698 Sada změn byla uzavřena
699 699 Komentář k sadě změn:
700 700 Očekáváno ID sady změn
701 701 ID sady změn:
702 702 Informace o sadě změn
703 703 Sada změn je plná
704 704 Sada změn {0}
705 705 Sady změn
706 706 Umožní nastavit klávesové zkratky ručně.
707 707 Zkontrolovat tagy s FIXME.
708 708 Kontrola na serveru
709 709 Kontrola klíčů vlastností.
710 710 Kontrola hodnot vlastností.
711 711 Kontroluji na smazané rodiče v lokálních datech
712 712 Kontroluji rodiče smazaných objektů
713 713 Kontroluji požadavky pluginu...
714 714 Zkontroluje cesty jestli neobsahují identické uzly za sebou.
715 715 -----
716 716 Drogerie
717 717 Potomci relace
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Vybrat
721 721 Zvolit barvu
722 722 Zvolte barvu pro {0}
723 723 Zvolte předdefinovanou licenci
724 724 Vyberte hodnotu
725 725 Vyberte z...
726 726 -----
727 727 Vyberte typ OSM objektu
728 728 Vybrat server pro vyhledávání:
729 729 Velikost bloku {0} překračuje maximální velikost sady změn {1} pro server ''{2}''
730 730 Kostel
731 731 Kino
732 732 Velkoměsto
733 733 Značka hranice sídla (rychlostní limit)
734 734 Městské hradby
735 735 Jméno města
736 736 Město:
737 737 -----
738 738 -----
739 739 Smazat
740 740 -----
741 741 Vymazat cestu
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Klikněte na ''<strong>{0}</strong>'' pro pokračování nahrávání do dalších sad změn.<br>Klikněte na ''<strong>{1}</strong>'' pro návrat k dialogu nahrávání změn.<br>Klikněte na ''<strong>{2}</strong>'' k přerušení a návratu k editaci mapy.<br>
745 745 -----
746 746 Táhněte a pusťte pro přesun cíle
747 747 Klikněte pro stažení právě vybrané oblasti
748 748 -----
749 749 Klikněte na první roh pro oříznutí obrázku\n(jsou potřeba dva body)
750 750 -----
751 751 Klikněte na druhý roh pro oříznutí obrázku
752 752 -----
753 753 Klikněte pro zrušení a návrat k editaci
754 754 Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů
755 755 Klikněte pro zrušení slučování bodů
756 756 Klikněte pro zrušení nastavení OAuth na výchozí hodnoty
757 757 Klikněte pro zrušení nahrávání dat
758 758 Klini pro přidání cíle
759 759 -----
760 760 Klikněte pro zrušení aktuální operace
761 761 Klikněte pro kontrolu zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveru
762 762 Klikněte pro zavření dialogu
763 763 Klikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací
764 764 Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů
765 765 Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování
766 766 Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaci
767 767 -----
768 768 klikněte pro pokračování v nahrávání dalších nových sad změn
769 769 -----
770 770 Klikněte pro smazání pluginu ''{0}''
771 771 Klikni pro smazání. Shift: smaže segment cesty. Alt: nemaže nepoužité uzly, když mažete trasu. CTRL: smazat referenční objekty.
772 772 Klikněte pro zakázání pluginu ''{0}''
773 773 -----
774 774 Klikněte pro ponechání pluginu ''{0}''
775 775 Minimalizovat nebo maximalizovat obsah panelu
776 776 -----
777 777 Klikněnte pro odstranění cíle
778 778 Klikněte pro nastavení OAuth nastavení na výchozí hodnoty
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Kliknutím přeskočte aktualizaci aktivních pluginů
784 784 Klikněte pro zahájení hledání míst
785 785 -----
786 786 -----
787 787 Klikněte pro test přístupového tokenu
788 788 Kliknutím aktualizujte aktivní pluginy
789 789 -----
790 790 Útes
791 791 Horolezení
792 792 -----
793 793 Zavřít
794 794 Přesto zavřít
795 795 Zavřít sadu změn po nahrání.
796 796 Zavřít sady změn
797 797 Zavřít dialog a zrušit
798 798 Zavřít dialog a ukončit stahování
799 799 Uzavřít otevřené sady změn
800 800 Zavřít zvolenou otevřenou sadu změn
801 801 Zavřít dialog
802 802 Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn
803 803 Zavřít dialog a přijmout přístupový token
804 804 Zavžit zialog a zrušit přihlášení
805 805 Zavřít dialog a vytvořit nový bod
806 806 Zavřít dialog a nevytvořit nový bod
807 807 -----
808 808 Uzavřít vybrané sady změn
809 809 Zavřít vybrané otevřené sady změn
810 810 Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSM
811 811 Zavřít tento panel. Můžete jej znovu otevřít tlačítky v levém panelu nástrojů.
812 812 Uzavřít:
813 813 -----
814 814 Uzavřen v
815 815 Uzavřeno dne:
816 816 Bližší popis
817 817 Bližší popis
818 818 Uzavře otevřené sady změn
819 819 Uzavře vybrané otevřené sady změn
820 820 Uzavírám sadu změn
821 821 Zavírám sadu změn {0}
822 822 Zavírám sadu změn...
823 823 Oblečení
824 824 -----
825 825 Linie pobřeží
826 826 Linie pobřeží.
827 827 Mince
828 828 Střední škola
829 829 Barva
830 830 Barva (hex)
831 831 Jméno barvy:
832 832 Schéma barev
833 833 Schémata barev
834 834 Barvy
835 835 -----
836 836 Obarvovat body a části trasy podle rychlosti.
837 837 Barvy použité různými objekty v JOSM.
838 838 Barva
839 839 Spojit cesty
840 840 Spojit více cest do jedné
841 841 Kombinovat {0} cesty
842 842 Stezka pro pěší a cyklisty - smíšená
843 843 Zásobník příkazů
844 844 Komentář
845 845 Komentář:
846 846 Komentář:
847 847 Kanceláře
848 848 veřejná zeleň (mimo parky)
849 849 -----
850 850 -----
851 851 Komunikace s OSM serverem selhala
852 852 Komunikace s {0} zahájena za použití protokolu verze {1}
853 853 Porovnat
854 854 Počítače
855 855 Nastavit
856 856 Konfigurovat zařízení
857 857 Nastavení webů s pluginy
858 858 Konfigurovat pokročilé nastavení
859 859 Nastavení dostupných pluginů.
860 860 Nastavení předvoleb směrování
861 861 Nastavit zdroje...
862 862 Nastavit zdroje ze kterých budou stahovány pluginy
863 863 -----
864 864 Konfigurace vytváření záložních souborů
865 865 Konfigurace používání proxy serveru
866 866 -----
867 867 Potvrdit
868 868 -----
869 869 Potvrdit akci dálkového ovládání
870 870 Potvrdit prázdnou roli
871 871 Konflikt
872 872 Řešení konfliktů
873 873 -----
874 874 Konflikt není vyřešen kompletně
875 875 Konflikty
876 876 Objeveny konflikty
877 877 Konflikt ve vložených tazích
878 878 Konflikty při slučování objektů
879 879 Konflikty při slučování cest - zkombinovaná cesta je ''{0}''
880 880 Konflikt při spojování uzlů - cílový uzel je ''{0}''
881 881 Konflikty: {0} nevyřešeno
882 882 Spojit existující cestu do uzlu
883 883 Spoj se s gpsd serverem a ukaž aktuální pozici v LiveGPS vrstvě.
884 884 Připojeno
885 885 Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cesty
886 886 Navazuji spojení
887 887 Připojuji se...
888 888 Chyba při připojování.
889 889 Připojení selhalo
890 890 Nastavení připojení
891 891 Nastavení připojení pro OSM server.
892 892 Spojení selhalo.
893 893 Připojení k API selhalo
894 894 Komunikace ve výstavbě
895 895 Probíhající výstavba
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 Kontaktuji OSM server...
901 901 Kontaktuji server...
902 902 Kontaktuji WMS server...
903 903 Kontaktuji WMS katastru ...
904 904 Obsah
905 905 Kontinent
906 906 Pokračovat
907 907 Pokračovat beze změn
908 908 Pokračovat v řešení
909 909 Pokračovat v nahrávaní
910 910 Pokračovat v cestě od posledního uzlu.
911 911 -----
912 912 Udržovat vrstvu LiveGPS vystředěnou na současné pozici.
913 913 Příspěvek
914 914 Samoobsluha, smíšenka, večerka
915 915 Převédst do GPX vrstvy
916 916 Konvertovat do GPX vrstvy s anonymizací času
917 917 Převést do datové vrstvy
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 Převedeno z: {0}
922 922 Koordináty
923 923 Importované souřadnice:
924 924 -----
925 925 Souřadnice:
926 926 Kopírovat
927 927 Kopírovat zvolené výchozí hodnoty
928 928 Kopírovat všechny mé elementy do cíle
929 929 Kopírovat všechny cizí elementy do cíle
930 930 Kopírovat mé vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
931 931 Kopírovat mé vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů
932 932 Kopírovat mé vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů
933 933 Kopírovat mé vybrané body na začátek seznamu slučovaných bodů
934 934 Kopie {0}
935 935 Vybrat označené objekty pro vložení.
936 936 -----
937 937 Kopírovat cizí vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
938 938 Kopírovat cizí vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů
939 939 Kopírovat cizí vybrané elementy před vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
940 940 Kopírovat cizí vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů
941 941 Zkopírovat do schránky a zavřít
942 942 Kopírovat do schránky
943 943 Kopie {1} vrstvy {0}
944 944 -----
945 945 Copyright
946 946 -----
947 947 Korelovat
948 948 Korelovat obrázky s GPX trasou
949 949 Korelovat vůči GPX
950 950 Nelze otevřít soubor(y):\n{0}
951 951 Nemohu získat obrázek
952 952 Nemohu zálohovat soubor. Vyjímka: {0}
953 953 Nemohu spojit cesty (Nemohou být spojeny do jednoho řetězce bodů)
954 954 Nemohu se připojit k OSM serveru. Prosím zkontrolujte si připojení k internetu.
955 955 Nepodařilo se smazat dočasný soubor!
956 956 Nemohu exportovat "{0}"
957 957 Nelze najít typ elementu
958 958 -----
959 959 Nelze najít úroveň varování
960 960 Nepovedlo se importovat ''{0}''.
961 961 Nepovedlo se importovat soubory.
962 962 -----
963 963 Nemohu nahrát plugin {0}. Odstranit z nastavení?
964 964 Nemohu nahrát předvolby ze serveru.
965 965 Nelze rozpoznat šířku, délku nebo přiblížení. Prosím, zkontrolujte.
966 966 -----
967 967 Nemůžu číst "{0}"
968 968 -----
969 969 Nelze přečíst čas modifikace.
970 970 -----
971 971 -----
972 972 -----
973 973 Nelze načíst zdroj přednastavených tagů: {0}
974 974 -----
975 975 Nemohu přejmenovat soubor ''{0}''
976 976 Nepovedlo se přejmenování souboru!
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Nemohu nahrát předvolby. Důvod: {0}
980 980 Nelze zapsat čas modifikace.
981 981 Nelze vytvořit novou chybu. Výsledek: {0}
982 982 -----
983 983 Stát
984 984 Kód země
985 985 Kód země musí mít 2 písmena
986 986 Země:
987 987 Okres
988 988 Kurz
989 989 Soud
990 990 Krytá vodní nádrž
991 991 Jeřáb
992 992 Vytvořit kruh
993 993 -----
994 994 Vytvořit nový adresář
995 995 -----
996 996 -----
997 997 Vytvořit zastávky z GPX souboru
998 998 -----
999 999 Vytvořit kruh ze tří uzlů
1000 1000 -----
1001 1001 Vytvořit kopii relace a otevřít ji v novém okně
1002 1002 Vytvořit mřížku cest
1003 1003 Plugin Vytvořit pravidelné sítě cest
1004 1004 Vytvořit novou mapovou vrstvu.
1005 1005 Vytvořit novou relaci
1006 1006 Vytvořit nový zákaz odbočení
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 Vytáření a úpravy vodních cest pro OpenSeaMap
1010 1010 Vytvořit plochy
1011 1011 -----
1012 1012 Vytvořit záložku
1013 1013 Vytvořit hranice
1014 1014 Vytvořit budovu
1015 1015 Vytvořit budovy
1016 1016 Vytvořit duplikát cesty
1017 1017 Vytvořit mřížku cest
1018 1018 Vytvořit problém
1019 1019 Vytvořit značky při čtení GPX.
1020 1020 Vytvořit multipolygon
1021 1021 Vytvořit multipolygon.
1022 1022 Vytváření multipolygonů jedním kliknutím, mnohem snadnější, než standardní cesta pomocí editoru relací.
1023 1023 Vytvořit nový uzel.
1024 1024 Vytvořit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1025 1025 Vytvořit nové pravidlo odbočování
1026 1026 Vytvořit nebo editovat zákaz odbočení.
1027 1027 Vytvořit/editovat zákaz odbočení...
1028 1028 Vytvořit:
1029 1029 Vytvořeno
1030 1030 Vytvořen v
1031 1031 Vytvořeno v:
1032 1032 Vytvořeno před -
1033 1033 Vytvořeno kým:
1034 1034 Vytvořeno dne:
1035 1035 Vytvoří jednotlivé budovy z dlouhého bloku budov.
1036 1036 Vytváření a správa adresních bodů a budov v rámci České Republiky.
1037 1037 Vytvářím sadu změn...
1038 1038 Vytváří se grafické rozhraní programu (GUI)
1039 1039 Kreditní karty
1040 1040 Kriket
1041 1041 Ohražené místo pro tréning kriketu
1042 1042 Kritérium
1043 1043 Kroket
1044 1044 Přechod na kole
1045 1045 Přechod na koni
1046 1046 Železniční přechod pro chodce
1047 1047 Dohled nad přechodem
1048 1048 Křížící se budovy
1049 1049 Druh křížení
1050 1050 Typ přechodu (UK)
1051 1051 Zkřížené cesty
1052 1052 Křížící se cesty
1053 1053 Kuchyně
1054 1054 Současný výběr
1055 1055 Současná sada změn je plná. Nelze nahrávat data na server.
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 Nynějsí hodnota je výchozí
1059 1059 -----
1060 1060 Aktuálně nemáte vybránu oblast pro stažení. Nejdříve prosím nějakou vyberte.
1061 1061 Vlastní WMS Link
1062 1062 Přizpůsobit barvu
1063 1063 Přizpůsobit kreslení linií
1064 1064 Upravit prvky v panelu nástrojů.
1065 1065 Zářez
1066 1066 Zábrana proti kolům
1067 1067 Kruhová závislost mezi relacemi:
1068 1068 Cyklistika
1069 1069 Kruhové závislosti
1070 1070 český CUZK:KM
1071 1071 český UHUL:ortofoto
1072 1072 -----
1073 1073 Hráz přehrady
1074 1074 Datová vrstva {0}
1075 1075 Formát uložení dat
1076 1076 Zdroje a typy dat:
1077 1077 Text odkazující na použitý zdroj. Implicitně Landsat.
1078 1078 Zdroje dat
1079 1079 Kontrola dat
1080 1080 Data mají chyby. Přesto nahrát?
1081 1081 Databáze je mimo provoz kvůli údržbě
1082 1082 Test konzistence dat
1083 1083 -----
1084 1084 Datum:
1085 1085 Datum:
1086 1086 Debetní karty
1087 1087 -----
1088 1088 Desetinné stupně
1089 1089 Rozhodnutí
1090 1090 Zmenšit přiblížení
1091 1091 Sestupně
1092 1092 Stezka pro koně
1093 1093 Cyklostezka
1094 1094 Chodník, pěší stezka
1095 1095 Výchozí
1096 1096 Výchozí (automaticky)
1097 1097 Výchozí hodnota není známa ( ještě nebyla definována )
1098 1098 Výchozí hodnota je''{0}''.
1099 1099 -----
1100 1100 Definovat interpolaci adres
1101 1101 -----
1102 1102 Smazat
1103 1103 Smazat ''from''
1104 1104 Smazat ''to''
1105 1105 Smazat soubor
1106 1106 Smazat soubor z disku
1107 1107 Režim mazání
1108 1108 Smazat vlastnosti
1109 1109 Smazat cesty, které nejsou součástí vnižního multipolygonu.
1110 1110 Potvrďte smazání
1111 1111 Smazat duplicitní cesty
1112 1112 Smazat filtr.
1113 1113 Odstranit z relace
1114 1114 Smazat z tohoto zákazu odbočení
1115 1115 Smazat obrázek z disku
1116 1116 Smazat nekompletní členy?
1117 1117 Smazat vrstvy bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
1118 1118 Smazat bod {0}
1119 1119 Smaž body nebo cesty
1120 1120 Smazat body mimo oblast s daty?
1121 1121 Smazat body mimo staženou oblast dat
1122 1122 Smazat objekty
1123 1123 Smazat relaci {0}
1124 1124 Smazat označené objekty
1125 1125 Smazat editovanou relaci
1126 1126 -----
1127 1127 Smaže zvolený klíč ve všech objektech
1128 1128 Smazat vybrané vrstvy.
1129 1129 Smazat vybrané relace
1130 1130 Smazat vybrané schéma ze seznamu.
1131 1131 Smazat vybraný zdroj ze seznamu.
1132 1132 Smazat vybraný zákaz odbočení
1133 1133 Smazat vybrané prvky v seznamu tagů
1134 1134 Smazat tento zákaz odbočení
1135 1135 -----
1136 1136 Smazat nepotřebné uzly z cesty.
1137 1137 -----
1138 1138 Smazat cestu {0}
1139 1139 Smazáno
1140 1140 Vymazáno ''{0}''
1141 1141 Stav smazáno:
1142 1142 Smazaný člen {0} je používán v relaci {1}
1143 1143 -----
1144 1144 Smazaný uzel {0} je součástí cesty {1}
1145 1145 -----
1146 1146 Smazaná relace {0} obsahuje členy
1147 1147 Smazaná cesta {0} obsahuje uzly
1148 1148 Vyznání
1149 1149 Zubař
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 Podrobně popište problém
1153 1153 Popis
1154 1154 Popis: {0}
1155 1155 Úroveň detailů
1156 1156 Detaily
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 Vývoj pluginu turn restriction sponzoroval <a href="http://www.skobbler.de">skobbler GmbH</a>.
1160 1160 V aktuální datové sadě není prvek s id {0}
1161 1161 Nafta
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 Obtížnost
1165 1165 Nepřesnost pozice (červená = vysoká, zelená = nízká, je-li k dispozici)
1166 1166 Směr
1167 1167 -----
1168 1168 Směr hledání země
1169 1169 Směr hledání země. Standardně východ.
1170 1170 Zakázat
1171 1171 Přestat logovat data, když vzdálenost klesne pod
1172 1172 Přestat logovat data, když rychlost klesne pod
1173 1173 -----
1174 1174 Zakázat plugin
1175 1175 -----
1176 1176 Zahodit a smazat
1177 1177 Neuložit změny a ukončit
1178 1178 Vydává léky na předpis
1179 1179 -----
1180 1180 Zobrazit rozšířené parametry OAuth
1181 1181 Nastavení zobrazení
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 -----
1185 1185 Zobrazit a spravovat zákazy odbočení v aktuálních datech
1186 1186 Zobrazovat souřadnice jako
1187 1187 -----
1188 1188 Zobrazí georeferencované obrázky na pozadí JOSM (servery WMS, Yahoo, ...).
1189 1189 -----
1190 1190 Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM.
1191 1191 -----
1192 1192 Zobrazit negeotagované fotografie
1193 1193 Zobrazit informace o OSM bodech, cestách nebo relacích.
1194 1194 Zobraz Audio menu
1195 1195 Zobrazit obrazovku "O Aplikaci"
1196 1196 -----
1197 1197 Zobrazit historii všech zobrazených objektů
1198 1198 Zobrazit historii vybraných objektů.
1199 1199 -----
1200 1200 -----
1201 1201 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1202 1202 Zobrazuje slippy map mřížku v JOSM. Můžete nahrát dlaždice ze slippy map jako pozadí a požadovat aktualizace.
1203 1203 Zobrazuje na pozadí obrázek z OpenLayers
1204 1204 Rozdělit uzly
1205 1205 Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.
1206 1206 Nepoužívaná železnice
1207 1207 Strouha
1208 1208 Neprovádět změny
1209 1209 Neptat příště se a zapamatovat si volbu (změnit lze v Nastavení -> Pluginy)
1210 1210 Nekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.
1211 1211 Nereslit spojnice mezi body v této vrstvě
1212 1212 Práce bez přepínání režimů (ve stylu potlatche)
1213 1213 Neptat se příště (zapamatovat si volbu)
1214 1214 Tuto zprávu již nezobrazovat
1215 1215 Nedělat nic
1216 1216 -----
1217 1217 Chcete toto povolit?
1218 1218 Chcete zrušit úplně\nnebo jen opakovat
1219 1219 Chcete je přesto smazat?
1220 1220 Chcete přesto uložit?
1221 1221 Zboží pro kutily
1222 1222 Dok
1223 1223 Zdavotní středisko, poliklinika
1224 1224 Závody psů
1225 1225 Toto již víckrát neukazovat
1226 1226 -----
1227 1227 Dvojí konflikt
1228 1228 Dolu
1229 1229 Stáhnout
1230 1230 Stáhnout všechny potomky
1231 1231 -----
1232 1232 Stáhnout data
1233 1233 Stahuje GPS body z Globalsat dg100 data loggeru přímo do JOSM.
1234 1234 Stáhnout obráze z Francouzkého katastrálního WMS
1235 1235 Stáhnout umístění
1236 1236 Stáhnout prvky
1237 1237 -----
1238 1238 Stáhnout OSM objekt podle ID.
1239 1239 Stáhnout objekt
1240 1240 Stáhnout objekt...
1241 1241 Stáhnout Plugin
1242 1242 -----
1243 1243 Stáhnout vybrané potomky
1244 1244 URL ke stažení
1245 1245 Stahovat WMS dlaždice z {0}
1246 1246 Stáhnout všechny potomky relace (rekurzivně)
1247 1247 Stáhnout všechny nekompletní členy
1248 1248 Stáhnout všechny členy vybraných relací
1249 1249 -----
1250 1250 Stáhnout a zobrazit historii vybraných prvků
1251 1251 Stahovaná plocha je v pořádku, velikost akceptována serverem
1252 1252 Stahovaná plocha je moc velká, server zřejmě odmítne váš požadavek
1253 1253 Uložit jako novou vrstvu
1254 1254 Stáhnout obsah sady změn
1255 1255 Stáhnout sady změn
1256 1256 Stáhnout sady změn pomocí předdefinovaných dotazů
1257 1257 -----
1258 1258 Stahuji data
1259 1259 Stáhnout všechny jako čisté gps. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.
1260 1260 Stáhnout všechny. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.
1261 1261 Stáhnout vše v rozmezí:
1262 1262 Stáhnout data z OSM podél této trasy
1263 1263 Stáhnout z OSM...
1264 1264 Stáhnout nekompletní členy
1265 1265 Stáhnout nekompletní členy vybraných relací
1266 1266 Stáhnout informace o vybraných sadách změn z OSM serveru
1267 1267 Stáhnout seznam
1268 1268 Stáhnout data z OSM serveru
1269 1269 -----
1270 1270 Stáhnout členy
1271 1271 Stáhnout mé sady změn z OSM servery (max. 100 sad)
1272 1272 Stáhnout pouze mé sady změn
1273 1273 Stáhnout poblíž:
1274 1274 Stáhnout nyní
1275 1275 Stáhnout objekt
1276 1276 Stáhnout objekt...
1277 1277 Stáhnout rodičovské cesty/relace
1278 1278 Stahuji seznam pluginů...
1279 1279 Stáhnout pluginy
1280 1280 Stáhnout prvky odkazující na jeden z vybraných prvků
1281 1281 -----
1282 1282 Stáhnout odkazované relace
1283 1283 Stáhnout členy relace
1284 1284 Stáhnout relace
1285 1285 Stáhnout vybrané nekompletní členy
1286 1286 Stáhnout vybrané relace
1287 1287 -----
1288 1288 Stáhnout ohraničující box
1289 1289 Stáhnout ohraničenou oblast jako "raw" GPS data
1290 1290 Stáhnout obsah sady změn
1291 1291 Stáhnout obsah sady změn z OSM serveru
1292 1292 Stáhnout sadu změn se zadaným id včetně obsahu
1293 1293 Stáhnout obsah vybraných sad změn ze serveru
1294 1294 Stáhnout seznam dostupných pluginů
1295 1295 Stáhnout umístění s url (obsahující lat=x&lon=y&zoom=z)
1296 1296 -----
1297 1297 Nahrát viditelné dlaždice
1298 1298 Stahuji {0} z {1} ({2} zbývá)
1299 1299 Stažená GPX data
1300 1300 Stahovač:
1301 1301 Stahuji GPS data
1302 1302 Stahuji OSM data...
1303 1303 Stahuji Plugin {0}...
1304 1304 Stahuji zprávu dne
1305 1305 Stahuji sadu změn
1306 1306 Stahuji obsah sady změn
1307 1307 Stahuji sadu změn {0} ...
1308 1308 Stahuji sady změn...
1309 1309 Stahuji obsah pro sadu změn {0} ...
1310 1310 Stahuji data
1311 1311 Stahuji z OSM serveru...
1312 1312 Stahování historie...
1313 1313 Stahuji dlaždici...
1314 1314 Stahování otevřených sad změn...
1315 1315 Stahuji seznam pluginů z ''{0}''
1316 1316 Stahuji body {0} až {1}...
1317 1317 Stahování odkazovaných relací ...
1318 1318 Stahování odkazovaných cest ...
1319 1319 Stahování relace {0}
1320 1320 Stahuji {0}
1321 1321 -----
1322 1322 Lyžařský vlek
1323 1323 -----
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 Odvodňovací kanál, meliorace
1332 1332 Kreslit
1333 1333 Kreslit šipky ve směru jízdy
1334 1334 -----
1335 1335 Zobrazovat rámeček kolem dat stažených z WMS serveru.
1336 1336 Nakreslete obdélník požadované velikosti a pak pusťte myší tlačítko.
1337 1337 Vykreslit ohraničující box stažených dat
1338 1338 Zobrazovat hranice stažených dat.
1339 1339 Kreslit budovy
1340 1340 Zobrazovat šipky pro čary spojující GPS body.
1341 1341 Zobrazovat směr u segmentů cesty.
1342 1342 Vykreslovat neaktivní vrstvy v jiných barvách
1343 1343 Kreslit větší GPS body
1344 1344 Zobrazovat větší tečky pro GPS body.
1345 1345 Kreslit spojnice mezi body v této vrstvě
1346 1346 Kreslit čáru mezi body GPS.
1347 1347 Vykreslovat spojnice mezi GPS body
1348 1348 Kreslit uzly
1349 1349 Vykreslovat pomocnou čáru od posledního bodu.
1350 1350 Vykreslit segmenty s pořadovými čísly
1351 1351 Zobrazovat hranice dat stažených ze serveru.
1352 1352 Zobrazovat směrové šipky pomocí tabulek místo komplexní matematiky.
1353 1353 Zobrazovat neaktivní vrstvy dat jinou barvou.
1354 1354 Zobrazovat pořadí u všech segmentů v cestách.
1355 1355 Vykreslovat virtuální uzly v modu výběru
1356 1356 Vykreslovat křížky uprostřed cest ve výběrovém módu.
1357 1357 Pitná voda
1358 1358 -----
1359 1359 Zahodit existující cestu
1360 1360 Čistírna
1361 1361 Duplikovat do {0} uzlů
1362 1362 Duplikovat
1363 1363 Duplikovat vrstvu
1364 1364 Zduplikovat cestu
1365 1365 Plugin Duplikovat_cestu
1366 1366 Duplikovat klávesovou zkratku pro tlačítko '{0}' - tlačítko bude ignorováno
1367 1367 Zduplikovat uzly používané více cestami.
1368 1368 Zduplikovat zvolené cesty
1369 1369 Duplikovat výběr kopírováním a vložením.
1370 1370 Duplikovat tuto vrstvu
1371 1371 Duplicitní uzly
1372 1372 Duplicitní uzly v cestě
1373 1373 Duplikované uzly v cestě.
1374 1374 Duplicitní cesty
1375 1375 Email
1376 1376 E10 (10% směs etanolu)
1377 1377 E85 (85% směs etanolu)
1378 1378 -----
1379 1379 Východ
1380 1380 Snadné stahovaní velmi dlouhých propojených cest
1381 1381 Upravit
1382 1382 Upravit bowling
1383 1383 Upravit informace o adrese
1384 1384 Upravit interpolaci adres
1385 1385 Upravit administrativní hranici
1386 1386 -----
1387 1387 Upravit obchod s alkoholem
1388 1388 Upravit zahrádkářskou kolonii
1389 1389 Upravit vysokohorskou boudu
1390 1390 -----
1391 1391 Upravit archeologické naleziště
1392 1392 Upravit lukostřelbu
1393 1393 Upravit komunitní umělecké centrum
1394 1394 Upravit umělecké dílo
1395 1395 Upravit atletiku
1396 1396 Upravit atrakci
1397 1397 Upravit australský fotbal
1398 1398 Upravit bankomat
1399 1399 Upravit babybox
1400 1400 Upravit pekařství
1401 1401 Upravit banku
1402 1402 Upravit bar
1403 1403 Upravit baseball
1404 1404 Upravit vodní nádrž
1405 1405 Upravit basketbal
1406 1406 Upravit bojiště
1407 1407 Upravit zátoku
1408 1408 Upravit pláž
1409 1409 Editovat vodní bój
1410 1410 Upravit obchod s nápoji
1411 1411 Upravit parkoviště pro kola.
1412 1412 Upravit půjčovnu kol
1413 1413 Upravit prodejnu kol
1414 1414 Upravit hospoda-zahrádka
1415 1415 Upravit doky
1416 1416 Upravit sloupek
1417 1417 Upravit knihkupectví
1418 1418 Upravit hraniční kontrolu
1419 1419 Upravit hry s koulemi (např. pétanque)
1420 1420 Upravit hranici
1421 1421 Upravit hraniční kameny
1422 1422 Upravit Bowls
1423 1423 Edituj most
1424 1424 Upravit cestu pro koně
1425 1425 Upravit starou zátěž (Brownfield)
1426 1426 Editovat bránu otevíratelnou nárazníkem vozidla
1427 1427 Upravit autobusovou dráhu
1428 1428 Upravit nástupiště autobusu
1429 1429 Upravit autobusové nádraží
1430 1430 Upravit zastávku autobusu
1431 1431 Upravit řeznictví
1432 1432 Upravit kyvadlovou kabinkovou lanovku
1433 1433 Upravit kavárnu
1434 1434 Upravit tábořiště
1435 1435 -----
1436 1436 Upravit plavební kanál
1437 1437 Upravit kanoistiku
1438 1438 Upravit půjčovnu aut
1439 1439 Upravit autoopravnu
1440 1440 ̈́Upravit sdílené vlastnictví vozidel
1441 1441 Upravit obchod s auty
1442 1442 Upravit myčku aut
1443 1443 Upravit autokemping (karavany)
1444 1444 Upravit zámek/hrad
1445 1445 Editovat mříž proti dobytku
1446 1446 Upravit vstup do jeskyně
1447 1447 Upravit hřbitov
1448 1448 Upravit sedačkovou lanovku
1449 1449 Upravit horskou chatu
1450 1450 Upravit drogerii
1451 1451 Upravit kino
1452 1452 Upravit velkoměsto
1453 1453 Upravit značka hranice sídla (rychlostní limit)
1454 1454 Upravit civilní hranici
1455 1455 Upravit útes
1456 1456 Upravit horolezení
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 Upravit linii pobřeží
1460 1460 Upravit střední školu
1461 1461 Upravit kancelářskou plochu
1462 1462 Upravit veřejnou zeleň
1463 1463 Upravit obchod s počítači
1464 1464 Upravit výstavbu
1465 1465 -----
1466 1466 Upravit kontinent
1467 1467 Upravit večerku
1468 1468 Upravit stát
1469 1469 Upravit okres
1470 1470 Upravit soud
1471 1471 Upravit zakrytou umělou vodní plochu
1472 1472 Upravit jeřáb
1473 1473 Upravit kriket
1474 1474 Upravit ohražené místo pro tréning kriketu
1475 1475 Upravit kroket
1476 1476 Upravit přechod
1477 1477 Upravit cyklostezku
1478 1478 Upravit cyklistiku
1479 1479 Upravit přehradu
1480 1480 Upravit zubařskou ordinaci
1481 1481 Upravit nepoužívanou železnici
1482 1482 Upravit strouhu
1483 1483 Upravit obchod se zbožím pro kutily
1484 1484 Upravit dok
1485 1485 Upravit zdravotní středisko, polikliniku
1486 1486 Upravit závody psů
1487 1487 Upravit lyžařský vlek
1488 1488 Editovat odvodňovací kanál, meliorace
1489 1489 Upravit pitnou vodu
1490 1490 Upravit čistírnu
1491 1491 Upravit obchod s elektronikou
1492 1492 Upravit ambasádu
1493 1493 Upravit místo pro kontaktování záchranářů
1494 1494 Upravit vstup
1495 1495 Upravit krasojízdu
1496 1496 Upravit zemědělskou půdu
1497 1497 Upravit farmu
1498 1498 Upravit rychlé občerstvení
1499 1499 Upravit travnatou pahorkatinu
1500 1500 Upravit přívoz
1501 1501 Upravit přístaviště přivozu
1502 1502 Upravit požární hydrant
1503 1503 Upravit hasičskou stanici
1504 1504 Upravit rybaření
1505 1505 Upravit schody
1506 1506 Upravit květinářství
1507 1507 -----
1508 1508 Upravit chodník nebo stezku
1509 1509 Upravit brod
1510 1510 Upravit lesní plochu
1511 1511 Upravit fontánu
1512 1512 Upravit čerpací stanici
1513 1513 Upravit obchod s nábytkem
1514 1514 -----
1515 1515 Upravit zahradu
1516 1516 Upravit zahradnické centrum
1517 1517 Upravit plynojem
1518 1518 Editovat bránu
1519 1519 Upravit ledovec
1520 1520 Upravit Golf
1521 1521 Upravit golfové hřiště
1522 1522 Upravit oběžnou kabinkovou lanovku
1523 1523 Upravit travnatou plochu
1524 1524 Upravit malý hřbitov
1525 1525 Upravit zastavitelné území (Greenfield)
1526 1526 Upravit penzion
1527 1527 Upravit gymnastiku
1528 1528 Upravit Kadeřnictví
1529 1529 Upravit železniční zastávku
1530 1530 Upravit samotu
1531 1531 Editovat odstranitelný díl plotu
1532 1532 Upravit železářství
1533 1533 Upravit vřesoviště
1534 1534 -----
1535 1535 Upravit obchod s hifi
1536 1536 Upravit silnici ve stavbě
1537 1537 Upravit hokej
1538 1538 Upravit dostihy
1539 1539 Upravit nemocnici
1540 1540 Upravit hostel
1541 1541 Upravit hotel
1542 1542 Upravit posed
1543 1543 Upravit průmyslovou plochu
1544 1544 Upravit ostrov
1545 1545 Upravit ostrůvek
1546 1546 Upravit URL pluginů pro JOSM.
1547 1547 Upravit křižovatku
1548 1548 -----
1549 1549 Upravit mateřskou školu
1550 1550 Upravit kiosek
1551 1551 Editovat průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
1552 1552 Upravit plochu země
1553 1553 Upravit skládku odpadu
1554 1554 Upravit prádelnu
1555 1555 Upravit knihovnu
1556 1556 Upravit závoru
1557 1557 Upravit krátká/lehká trať
1558 1558 Upravit maják
1559 1559 Upravit obytnou zónu
1560 1560 Editovat místní název
1561 1561 Upravit přístav
1562 1562 Upravit louku
1563 1563 Upravit památník
1564 1564 Upravit vojenský prostor
1565 1565 -----
1566 1566 Upravit minigolf
1567 1567 -----
1568 1568 Upravit směnárnu
1569 1569 Upravit monorail
1570 1570 Upravit monument
1571 1571 Upravit motel
1572 1572 -----
1573 1573 -----
1574 1574 -----
1575 1575 Upravit dálnici
1576 1576 Upravit křižovatku dálnic
1577 1577 Upravit dálniční spojku
1578 1578 Upravit horský průsmyk
1579 1579 Upravit bahno
1580 1580 Upravit kombinované
1581 1581 Upravit multipolygon
1582 1582 Upravit muzeum
1583 1583 Upravit úzkorozchodnou železnici
1584 1584 Upravit národní hranici
1585 1585 Upravit hranice národního parku
1586 1586 Upravit přírodní rezervaci
1587 1587 Upravit noční klub
1588 1588 Upravit oční optiku
1589 1589 Upravit obchod se zdravou výživou
1590 1590 Obchod s vybavením do přírody
1591 1591 Upravit paleontologické naleziště
1592 1592 Upravit park
1593 1593 Upravit parkoviště
1594 1594 Editovat obslužnou silnici na parkovišti
1595 1595 Upravit výhybnu
1596 1596 Upravit cestu
1597 1597 Upravit vrchol
1598 1598 Upravit pěší zónu
1599 1599 Upravit pelotu (míčová hra)
1600 1600 Upravit lékárnu
1601 1601 Upravit místo na piknik
1602 1602 Upravit molo
1603 1603 Upravit potrubí
1604 1604 Upravit hřiště
1605 1605 Upravit chrám
1606 1606 Upravit hřiště
1607 1607 Upravit policii
1608 1608 Upravit volební obvod
1609 1609 Upravit poštu
1610 1610 Upravit elektrárnu
1611 1611 Upravit dráty elektrického vedení
1612 1612 Upravit rozvodnu
1613 1613 Upravit trafostanici
1614 1614 Upravit stožár elektrického vedení
1615 1615 Upravit historickou trať
1616 1616 Upravit spojku silnice 1. třídy
1617 1617 Upravit silnici 1. třídy
1618 1618 Upravit vězení
1619 1619 Upravit hospodu
1620 1620 Upravit veřejnou budovu
1621 1621 Upravit lom
1622 1622 -----
1623 1623 Upravit závodní trať
1624 1624 Upravit pálkové (raketové) sporty
1625 1625 Upravit železnici
1626 1626 Upravit železniční plochu
1627 1627 Upravit kolejové nástupiště (tram/vlak)
1628 1628 Upravit rekreační plochu
1629 1629 Upravit recyklační stanoviště
1630 1630 Upravit kraj
1631 1631 Upravit umělou vodní plochu
1632 1632 Upravit obytnou plochu
1633 1633 Upravit místní komunikaci (ulici)
1634 1634 -----
1635 1635 Upravit restauraci
1636 1636 Upravit plochu s obchody
1637 1637 Upravit řeku
1638 1638 Upravit břeh řeky
1639 1639 Upravit silniční omezení
1640 1640 Upravit cestu neznámého typu
1641 1641 Upravit trasu
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 Upravit zříceninu
1646 1646 Upravit přistávací dráhu
1647 1647 -----
1648 1648 Upravit průchod se dvěma vraty
1649 1649 Upravit školu
1650 1650 Upravit suťoviště
1651 1651 Upravit podrost
1652 1652 Upravit silnici 2. třídy
1653 1653 Upravit služby motoristům (odpočívadla)
1654 1654 Upravit účelovou komunikaci
1655 1655 Upravit přístřešek
1656 1656 Upravit obchod s obuví
1657 1657 Upravit střelbu
1658 1658 -----
1659 1659 Upravit zkratky
1660 1660 Upravit Skateboard
1661 1661 Upravit bruslení
1662 1662 Upravit lyžování
1663 1663 Upravit skluz v loděnici
1664 1664 Upravit fotbal
1665 1665 Editovat jednosměrné hroty
1666 1666 Upravit sportovní centrum
1667 1667 Upravit obchod se sportovními pořebami
1668 1668 Upravit pramen
1669 1669 Upravit stadion
1670 1670 Upravit zemi
1671 1671 Upravit papírnictví
1672 1672 Editovat schůdky přes ohrazení
1673 1673 Upravit potok
1674 1674 Upravit městský obvod, nebo městská část
1675 1675 Upravit metro
1676 1676 Upravit vchod do metra
1677 1677 Upravit supermarket
1678 1678 Upravit sledovací kameru
1679 1679 Upravit triangulační bod
1680 1680 Upravit plavání
1681 1681 Upravit stolní tenis (ping-pong)
1682 1682 -----
1683 1683 Upravit stanoviště taxi
1684 1684 Upravit pojížděcí dráhu
1685 1685 Upravit telefon
1686 1686 Upravit tenis
1687 1687 Upravit terminál
1688 1688 -----
1689 1689 Upravit silnici 3. třídy
1690 1690 Upravit divadlo
1691 1691 Upravit zábavní park
1692 1692 Upravit mýtnou budku
1693 1693 Upravit věž
1694 1694 Upravit město
1695 1695 Upravit radnici
1696 1696 Upravit obchod s hračkami
1697 1697 Upravit vozovou cestu
1698 1698 Upravit zpomalovací retardér
1699 1699 Upravit tramvaj
1700 1700 Upravit tramvajovou zastávku
1701 1701 Upravit cestovní kancelář
1702 1702 Upravit strom
1703 1703 Upravit čtyřproudou silnici
1704 1704 Upravit čtyřproudou silnici - nájezd
1705 1705 Upravit tunel
1706 1706 Upravit zákaz odbočení
1707 1707 Upravit turniket
1708 1708 -----
1709 1709 Upravit místní silnici
1710 1710 Upravit vysokou školu
1711 1711 Upravit prodejní automat
1712 1712 Upravit veterinární ordinaci
1713 1713 Upravit videopůjčovnu/prodejnu
1714 1714 Upravit vyhlídku
1715 1715 Upravit obci
1716 1716 Upravit zelenou plochu
1717 1717 Upravit vinici
1718 1718 Upravit sopku
1719 1719 Upravit odpadkový koš
1720 1720 Upravit čističku odpadních vod
1721 1721 Upravit vodní plochu
1722 1722 Upravit akvapark
1723 1723 Upravit vodojem
1724 1724 Upravit vodopád
1725 1725 Upravit kříž
1726 1726 Upravit boží muka
1727 1727 Upravit jez
1728 1728 Upravit mokřinu
1729 1729 Upravit větrný mlýn
1730 1730 Editovat Prales
1731 1731 Upravit továrnu
1732 1732 Upravit zoo
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 Upravit filtr.
1737 1737 Upravit zeměpisnou šířku a délku uzlu.
1738 1738 Upravit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1739 1739 -----
1740 1740 Upravit relaci
1741 1741 Upravit relaci #{0} ve vrstvě "{1}"
1742 1742 Upravit relace
1743 1743 -----
1744 1744 Editovat tagy
1745 1745 Upravit aktuální stránku nápovědy
1746 1746 Upravit vybranou relaci
1747 1747 Upravit název souboru nebo URL vybraného aktivního stylu
1748 1748 -----
1749 1749 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1750 1750 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1751 1751 Upravit vybrané cesty pro ikony
1752 1752 Upravit zvolený zdroj.
1753 1753 Změnit hodnotu zvoleného klíče pro všechny objekty
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 Úpravy: {0}
1758 1758 UpravitGpx
1759 1759 -----
1760 1760 Elektronické peněženky nebo kreditní karty.
1761 1761 Elektronika
1762 1762 Objekty typu {0} nejsou podporovány.
1763 1763 Nadmořská výška
1764 1764 -----
1765 1765 Násep
1766 1766 Ambasáda
1767 1767 Místo pro kontaktování záchranářů
1768 1768 Nouzový telefon
1769 1769 Prázdný dokument
1770 1770 Nalezena prázdná role
1771 1771 Prázdné cesty
1772 1772 Zapnout automatické cachování.
1773 1773 Povolit vestavěné výchozí hodnoty
1774 1774 Povolit vestavěné standarní ikony
1775 1775 Aktivovat filtr.
1776 1776 -----
1777 1777 Zapnout/vypnout drátový model mapy
1778 1778 Umožňuje vyhledávat waypointy importované z gps souboru.
1779 1779 Konečné #:
1780 1780 Zadejte šířku/délku místa kam skočit.
1781 1781 Zadat URL
1782 1782 Zadejte URL ke stažení:
1783 1783 Zadejte id sady změn
1784 1784 Zadejte novou dvojici klíč/hodnota
1785 1785 Zadejte název hledaného místa
1786 1786 Zadej jméno místa které chceš najít:
1787 1787 Zadat roli, která se aplikuje na vybrané členy relace
1788 1788 Zadat roli všech členů relace
1789 1789 Zadejte hledaný výraz
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Zadejte pokročilé vlasnosti OAuth
1793 1793 Vložte URL ze které mají být stažena data
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 Zadejte přihlašovací údaje pro HTTP proxy
1797 1797 Zadejte přihlašovací údaje pro OSM API
1798 1798 Zadejte jméno souboru:
1799 1799 -----
1800 1800 Zadejte cestu nebo jméno adresáře:
1801 1801 -----
1802 1802 Zadat ID objektu, který chcete stáhnout
1803 1803 Zadejte ID objektu, který má být obnoven
1804 1804 Zadejte přístupový token OAuth
1805 1805 Zadejte souřadnice nového uzlu.
1806 1806 Zadejte hledaný výraz
1807 1807 Zadejte jednotky váhy
1808 1808 Zadejte váš komentář
1809 1809 Vstup
1810 1810 Krasojízda
1811 1811 Chyba
1812 1812 Chyba
1813 1813 Chyba při vytváření cache adresáře: {0}
1814 1814 Chyb při mazání dat.
1815 1815 Chyba při zobrazování URL
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 Chyba při inicializaci testu {0}:\n {1}
1821 1821 Chyba při nahrávání souboru
1822 1822 Chyba při nahrávání souboru.\nPravděpodobně jde o starou verzi cache souboru.
1823 1823 -----
1824 1824 Chyba v souboru {0}
1825 1825 -----
1826 1826 Chyba parsování {0}:
1827 1827 Chyba při čtení {0}: {1}
1828 1828 Chyba přehrávání zvuku
1829 1829 -----
1830 1830 Chyba při přejmenovávání souboru z "{0}" na "{1}"
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 Chyba při exportu {0}: {1}
1834 1834 Chyba při exportu {0}:\n{1}
1835 1835 Chyba při získávání souborů z adresáře {0}\n
1836 1836 Chyba při čtení posunutí.\nOčekávaný formát: {0}
1837 1837 Chyba při čtení data.\nProsíme, použijte požadvaný formát
1838 1838 Chyba při čtení časového pásma.\nOčekávaný formát: {0}
1839 1839 Chyba při parsování {0}
1840 1840 Chyba při nahrávání na server
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 Chyba: neočekávaná řádka ''{0}'' v souboru záložek ''{1}''
1844 1844 Chyby
1845 1845 Chyby během stahování
1846 1846 Chyby/Varování
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 Sudé
1850 1850 Sudé/Liché
1851 1851 Příklady
1852 1852 Nastala výjimka
1853 1853 Konec
1854 1854 -----
1855 1855 Ukončit JOSM s uložením. Neuložené změny budou nahrány na server a/nebo uloženy.
1856 1856 Ukončit JOSM bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
1857 1857 Ukončit JOSM
1858 1858 Očekávána sudá čísla pro adresy
1859 1859 Očekávána neprázdná hodnota pro parametr ''{0}'', nalezeno ''{1}''
1860 1860 Očekávána lichá čísla pro adresy
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 Export GPX souboru
1865 1865 Exportovat a uložit
1866 1866 Exportovat v PNG formátu (pouze rastrové obrázky)
1867 1867 Nastavení Exportu
1868 1868 Exportovat data do GPX souboru.
1869 1869 Exportovat do GPX...
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 Extrahovat SVG ViewBox...
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 Extrahovat pozice GPS z EXIFu
1877 1877 Vytlačit
1878 1878 Vytáhnout cestu
1879 1879 OPRAVY
1880 1880 -----
1881 1881 Ztlumit pozadí:
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 Nepodařilo se otevřít URL
1888 1888 -----
1889 1889 Nepodařilo se navázat spojení s API {0}
1890 1890 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou.
1891 1891 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou. Cílové URL je prázdné.
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 Nepodařilo se načíst CSS soubor ''help-browser.css''. Výjimka je: {0}
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 Zemědělská půda
1905 1905 Farma
1906 1906 Rychlé občersvení
1907 1907 Rychlé vykreslování (vypadá ošklivě)
1908 1908 Násobič rychlého přehrávání
1909 1909 Rychleji
1910 1910 Nejrychlejší
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 Poplatek
1914 1914 Travnatá pahorkatina
1915 1915 Plot
1916 1916 Přívoz
1917 1917 Přístaviště přívozu
1918 1918 Stahuji balík uzlů z ''{0}''
1919 1919 Stahuji balík relací z ''{0}''
1920 1920 Stahuji balík cest z ''{0}''
1921 1921 Stahuji chybějící prvky
1922 1922 Stahuji uzel s id {0} z ''{1}''
1923 1923 Stahuji relaci s id {0} z ''{1}''
1924 1924 Stahuji cestu s id {0} z ''{1}''
1925 1925 Soubor
1926 1926 Soubor "{0}" neexistuje
1927 1927 Do souboru ''{0}'' nelze zapisovat. Zadejte prosím jiný název.
1928 1928 Chyba formátu souboru
1929 1929 Název souboru:
1930 1930 Soubor "{0}" neexistuje
1931 1931 Záložní soubory
1932 1932 Soubor nemohl být smazán!
1933 1933 Soubor již existuje. Chcete jej přepsat ?
1934 1934 Název souboru:
1935 1935 Soubor {0} již existuje. Přepsat ?
1936 1936 Soubor {0} je načten pod jménem "{1}"
1937 1937 Soubor: {0}
1938 1938 -----
1939 1939 Jméno souboru
1940 1940 Soubory
1941 1941 Soubory typu:
1942 1942 Soubory typu:
1943 1943 -----
1944 1944 Filtrovat
1945 1945 -----
1946 1946 Mód filtrování
1947 1947 Filtruje objekty a schová/zneaktivní je.
1948 1948 Filtr:
1949 1949 Dokončit kreslení
1950 1950 Požární hydrant
1951 1951 Hasičská stanice
1952 1952 Spustitelný soubor Firefoxu
1953 1953 Firefox nenalezen. Nastavte spustitelný soubor firefoxu na stránce Nastavení mapy v nastavení.
1954 1954 Ohniště
1955 1955 Rybaření
1956 1956 Opravit
1957 1957 Opravit v editoru
1958 1958 Opravit vlastnosti
1959 1959 Opravit konflikty značek
1960 1960 Opravit vybrané chyby
1961 1961 Fixní velikost (od 25 do 1000 metrů)
1962 1962 Fixní velikost čtverce (výchozí je 100m)
1963 1963 Opravuji ({0}/{1}): ''{2}''
1964 1964 Opravuji chyby ...
1965 1965 -----
1966 1966 Květinářství
1967 1967 Vyprázdnit cache dlaždic
1968 1968 Adresáře
1969 1969 Nalezeny následující problémy:
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Jídlo a pití
1973 1973 Pěší
1974 1974 Pouze pro vybrané objekty
1975 1975 Vynutit kreslení čar, pokud importovaná data neobsahují informace o čarách.
1976 1976 Vynutit kreslení spojnic mezi GPS body.
1977 1977 Brod
1978 1978 Les
1979 1979 -----
1980 1980 Chyby fomátu:
1981 1981 -----
1982 1982 Vpřed
1983 1983 Skok dopředu/vzad (vteřiny)
1984 1984 Nalezen XML element <member> jinde, než jako přímý potomek elementu <relation>
1985 1985 Nalezen XML element <nd> jinde, než jako přímý potomek elementu <rway>
1986 1986 Nalezen nulový soubor v adresáři {0}\n
1987 1987 Nalezeno {0}
1988 1988 Nalezeno {0} odpovídajích výrazů
1989 1989 Fontána
1990 1990 Blokovat
1991 1991 Blokovat aktuání seznam slučovaných elementů
1992 1992 WMS francouzského katastru
1993 1993 Frekvence (Hz)
1994 1994 Z ...
1995 1995 Z relace
1996 1996 -----
1997 1997 Z:
1998 1998 Čerpací stanice
1999 1999 Čerpací stanice
2000 2000 Typy paliv:
2001 2001 Úplná Adresa:
2002 2002 Celoobrazovkový režim
2003 2003 Plně automatická
2004 2004 Nábytek
2005 2005 -----
2006 2006 GPS body
2007 2007 popis gps trasy
2008 2008 GPX soubory
2009 2009 Soubory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2010 2010 GPX trasa neobsahuje časové údaje
2011 2011 GPX trasa:
2012 2012 Nahrání GPX dat na server proběhlo úspěšně
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 Zahrada
2017 2017 Zahradnické centrum
2018 2018 Plynojem
2019 2019 Brána
2020 2020 Rozchod (mm)
2021 2021 Geografie
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 Obrázky s GPS souřadnicemi
2025 2025 -----
2026 2026 Získat nový cookie (vypršení sezení)
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 Ledovec
2030 2030 Sklo
2031 2031 -----
2032 2032 Zpět k dialogu uploadu
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 Jít na domovskou stránku nápovědy pro JOSM
2041 2041 Přejít na následující stránku
2042 2042 Přejít na předchozí stránku
2043 2043 -----
2044 2044 Golfové hřiště
2045 2045 Oběžná kabinková lanovka
2046 2046 Zásobování
2047 2047 Čas GPS (načten z předchozích fotografií):
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 Stahovat menší obrázky (lepší kvalita, ale používá více paměti)
2053 2053 Oprávnění
2054 2054 Tráva
2055 2055 Malý hřbitov
2056 2056 Zelená:
2057 2057 Zastavitelné území (Greenfield)
2058 2058 Mřížka
2059 2059 Vrstva mřížky:
2060 2060 Rozvržení mřížky
2061 2061 Pozice počátku mřížky
2062 2062 Otočení mřížky
2063 2063 Zásobník písku (pro posyp)
2064 2064 Skupina
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 Guadeloupe Fort-Marigot cache soubor (.UTM1)
2068 2068 -----
2069 2069 Guadeloupe Ste-Anne cache soubor (.UTM2)
2070 2070 Penzion
2071 2071 Rozcestník
2072 2072 -----
2073 2073 Gymnastika
2074 2074 Kadeřnictví
2075 2075 Samota
2076 2076 Odstranitelný díl plotu
2077 2077 -----
2078 2078 Hangár
2079 2079 Železářství
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Hlavička obsahuje několik hodnot a nelze ji mapovat do jednoduchého řetězce
2086 2086 Zdraví
2087 2087 Vřesoviště
2088 2088 Nákladní vozidla
2089 2089 Nákladní vozidlo
2090 2090 Živý plot
2091 2091 Výška
2092 2092 Výška (metrů)
2093 2093 -----
2094 2094 Nápověda
2095 2095 Nápověda: {0}
2096 2096 -----
2097 2097 Vektrorizuje hranice souše a vody ze snímků družice Landsat, pásmo IR. Vhodné pro rozsáhlé vodní plochy.
2098 2098 -----
2099 2099 Úkryt
2100 2100 Skrýt elementy
2101 2101 -----
2102 2102 Vysoké rozlišení (1000x800)
2103 2103 Nejvyšší číslo
2104 2104 Nejvyšší domovní číslo
2105 2105 Výška
2106 2106 -----
2107 2107 Typ silnice
2108 2108 Silniční síť
2109 2109 turistická stezka
2110 2110 Historická místa
2111 2111 Historie
2112 2112 Historie pro uzel {0}
2113 2113 Historie pro relaci {0}
2114 2114 Historie pro cestu {0}
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 Hokej
2119 2119 -----
2120 2120 Domovská stránka
2121 2121 Kůň
2122 2122 Dostihy
2123 2123 Nemocnice
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 Klávesové zkratky
2128 2128 Jméno domu
2129 2129 Číslo domu
2130 2130 Číslo domu:
2131 2131 -----
2132 2132 Odstín:
2133 2133 Posed
2134 2134 Jsem v časovém pásmu:
2135 2135 -----
2136 2136 Jsem připraven!
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 očekáváno id > 0. Nalezeno {0}
2141 2141 ID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}.
2142 2142 -----
2143 2143 IO výjimka
2144 2144 -----
2145 2145 Nastala IOException "{0}"
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 Cesty k ikonám
2149 2149 -----
2150 2150 Pokud je nastaveno, smaže se konfigurace, místo jejího načtení
2151 2151 Ignorovat
2152 2152 Ignorovat zvolené chyby pro příště.
2153 2153 Ignorovat, ponechat relaci jak je
2154 2154 Ignorovat tento požadavek a nahrát data
2155 2155 Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?
2156 2156 -----
2157 2157 Ignoruji elementy
2158 2158 ignoruji vyjímku, protože stahování bylo stornování. Vyjímka byla : {0}
2159 2159 Ignorují se nekorektní URL: "{0}"
2160 2160 Ignoruji poškozený soubor z URL: "{0}"
2161 2161 Neplatná data
2162 2162 Neplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2163 2163 -----
2164 2164 Neplatná velikost bloku
2165 2165 Neplatná velikost bloku <= 0. Prosím, zadejte celé číslo > 1
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 Neplatný výraz ''{0}''
2170 2170 Neplatná zeměpisná šířka ''{0}''
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 Neplatná zeměpisná délka ''{0}''
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Neplatný objekt s id=0
2177 2177 -----
2178 2178 Neplatný regulární výraz ''{0}''
2179 2179 Neplatná kombinace klíče/hodnoty
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 Neplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}
2183 2183 Neplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.
2184 2184 -----
2185 2185 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''. Nalezeno {2}.
2186 2186 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2187 2187 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, zadáno ''{1}''
2188 2188 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''
2189 2189 Neplatná hodnota povinného atributu ''{0}'' typu double. Nalezeno ''{1}''.
2190 2190 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''
2191 2191 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''
2192 2192 Neplatná hodnota atributu ''ref'' elementu <nd>. Nalezeno {0}
2193 2193 Obrázek
2194 2194 Soubory obrázků
2195 2195 Obrázek je již načtený
2196 2196 Ořezávání obrázků
2197 2197 Soubor s obrázkem nebylo možné smazat.
2198 2198 Soubory obrázků
2199 2199 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 Rozlišení obrázku:
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 Importovat zvuk
2209 2209 Importovat data z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Importovat obrázky
2214 2214 Import není možný
2215 2215 Importovat cestu z GPX vrstvy
2216 2216 Importované obrázky
2217 2217 Importuji data z DG100...
2218 2218 Importovat data ze zařízení.
2219 2219 Importuje problémy z OpenStreetBugs.
2220 2220 V následující tabulce můžete upravovat <strong>členy</strong> OSM relace reprezentující toto pravidlo.
2221 2221 V následující tabulce můžete upravovat <strong>tagy</strong> OSM relace reprezentující toto pravidlo.
2222 2222 Stoupání
2223 2223 Prudké stoupání
2224 2224 Nekompletní <member> specifikace s ref=0
2225 2225 Nekompletní nahrávání a/nebo ukládání
2226 2226 -----
2227 2227 Zvětšit přiblížení
2228 2228 Vzestupně
2229 2229 Vzestupně:
2230 2230 -----
2231 2231 Průmysl
2232 2232 Informace
2233 2233 Informace o prvku
2234 2234 -----
2235 2235 Informace
2236 2236 Informační nástěnka
2237 2237 Turistické informační centrum
2238 2238 Informační terminál
2239 2239 Informace o vrstvě
2240 2240 Inicializace
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 Prozkoumat
2248 2248 -----
2249 2249 Instaluji aktualizované pluginy
2250 2250 Interní chyba serveru
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Interpolace
2256 2256 Křížení mezi cestami v multipolygonu
2257 2257 -----
2258 2258 Specifikováno neplatné ID. Nelze stáhnout objekt.
2259 2259 -----
2260 2260 Neplatné URL?
2261 2261 -----
2262 2262 poškozený bz2 soubor.
2263 2263 Neplatné datum
2264 2264 Neplatné hodnoty data/času
2265 2265 Neplatný posun
2266 2266 Neplatné klíče vlastností
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 Nepatné časové pásmo
2272 2272 Neplatné ID uživatele
2273 2273 Neplatné jméno uživatele
2274 2274 Neplatná mezera v klíči vlastnosti
2275 2275 Negovat filtr
2276 2276 Invertovat původní černé a bílé barvy (a všechny stupně šedi). Užitečné pro texty na tmavém pozadí.
2277 2277 Není vektorizovaný.
2278 2278 Je vektorizovaný.
2279 2279 Ostrov
2280 2280 Ostrůvek
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 Položka
2284 2284 položka {0} nenalezena v seznamu
2285 2285 -----
2286 2286 JOSM prohlížeč nápovědy
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Plugin pro editaci tagů v JOSM
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 Pro plugin {1} je třeba JOSM verze {0}.
2293 2293 JPEG obrázky (*.jpg)
2294 2294 -----
2295 2295 Verze Java: {0}
2296 2296 Funkce spojení ploch
2297 2297 Spojit uzly a linie
2298 2298 Připojit uzel k cestě
2299 2299 Napojit bod na nejbližší část cesty
2300 2300 Spojit překrývající se plochy
2301 2301 Spojeny překrývající se plochy
2302 2302 Spojí plochy, které se navzájem překrývají
2303 2303 -----
2304 2304 Skok na pozici
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 Skočit tam
2308 2308 Skok na místo
2309 2309 Križovatka
2310 2310 -----
2311 2311 Ponechat
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 Ponechat mé souřadnice
2315 2315 Ponechat můj stav vymazáno
2316 2316 -----
2317 2317 Ponechat plugin
2318 2318 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z lokální datové sady
2319 2319 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sady
2320 2320 Ponechat cizí souřadnice
2321 2321 Ponechat cizí stav vymazáno
2322 2322 -----
2323 2323 Klíč
2324 2324 Klíč ''{0}'' je neplatný.
2325 2325 Klíč ''{0}'' není v předvolbách.
2326 2326 Klíč nemůže být prázdný, když je použit popisek operátoru. Příklad použití: klíč=hodnota
2327 2327 Klávesa:
2328 2328 Klávesové zkratky
2329 2329 Klíčová slova
2330 2330 Mateřská škola
2331 2331 Kiosek
2332 2332 Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
2333 2333 LPG (propan-butan)
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Nastavení pluginu Lakewalker
2338 2338 Lakewalker trasování
2339 2339 Lambertova zóna 4 (Francie)
2340 2340 -----
2341 2341 Lambertova zóna CC9 (Francie)
2342 2342 -----
2343 2343 Lambertova zóna (Estonsko)
2344 2344 -----
2345 2345 Lambertova zóne {0} v cache nekompatibilní se současnou Lambertovou zónou {1}
2346 2346 Země (souš)
2347 2347 Využití krajiny
2348 2348 skládka odpadu
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 Jízdních pruhů
2352 2352 Jazyk
2353 2353 Poslední změna v {0}
2354 2354 Pluginy byly naposledy aktualizovány před {0} dny.
2355 2355 Zeměpisná šířka
2356 2356 Zeměpisná šířka:
2357 2357 -----
2358 2358 Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změn
2359 2359 -----
2360 2360 Spustit přes celou obrazovku
2361 2361 Otevře dialog pro sady změn
2362 2362 -----
2363 2363 Otevřít Firefox a zobrazit pravě viditelnou obrazovku jako SVG obrázek.
2364 2364 Spustit prohlížeč s informacemi o uživateli
2365 2365 Otevřít dialog editoru tagů
2366 2366 Prádelna
2367 2367 Vrstva
2368 2368 Vrstva ''{0}'' má změny, které by se měly uložit do odpovídajícího souboru ''{1}''.
2369 2369 Vrstva ''{0}'' má změny, které by měly být nahrány na server.
2370 2370 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k uložení.
2371 2371 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k nahrání na server.
2372 2372 Vrstva ''{0}'' není uložená v souboru
2373 2373 Vrstva ''{0}'' musí být v seznamu vrstev
2374 2374 -----
2375 2375 Vrstva pro editaci GPX tras
2376 2376 vrstva není v seznamu
2377 2377 Vrstva pro prováděná měření
2378 2378 Vrstva: {0}
2379 2379 Vrstvy
2380 2380 Vrstvy:
2381 2381 -----
2382 2382 Volný čas
2383 2383 Délka
2384 2384 Délka hodnoty tagu ''{0}'' na objektu {1} překročila maximální dovolenou délku {2}. Délka hodnoty je {3}.
2385 2385 Délka kroku:
2386 2386 -----
2387 2387 Umožní jiné aplikace posílat příkazy do JOSM.
2388 2388 Železniční přejezd
2389 2389 Knihovna
2390 2390 Licence
2391 2391 Závora
2392 2392 Krátká/lehká trať
2393 2393 Maják
2394 2394 Číslo vedení
2395 2395 Přesnost zjednodušování čar (stupňů)
2396 2396 Typ vedení
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Seznam prvků v mé datové sadě, např v lokální datové sadě
2401 2401 Seznam prvků v cizí datové sadě, např v serverové datové sadě
2402 2402 Seznam sloučených elementů. Nahradí mé elementy po potvrzení sloučení.
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 LiveGPS vrstva
2407 2407 Obytná zóna
2408 2408 Nahrát všechny dlaždice
2409 2409 -----
2410 2410 Nahrát dlaždici
2411 2411 Načíst vrstvu WMS
2412 2412 Nahrát WMS vrstvu ze souboru
2413 2413 Nahrát hostorii
2414 2414 Načíst lokaci z cache (pouze pokud je cache povolena)
2415 2415 Načíst rodičovské relace
2416 2416 Načíst relaci
2417 2417 Otevřít skupinu obrázků jako novou vrstvu.
2418 2418 Nahrát seznam vašich otevřených sad změn ze serveru
2419 2419 Načítám dřívější pluginy
2420 2420 Nahrávání souboru selhalo: {0}
2421 2421 Nahrávám historii pro uzel {0}
2422 2422 Nahrávám historii pro relaci {0}
2423 2423 Nahrávám historii pro cestu {0}
2424 2424 Nahrávám rodičovské relace
2425 2425 Nahrávám plugin ''{0}''...
2426 2426 Načítám pluginy
2427 2427 Nahrávám pluginy ...
2428 2428 Nahrávám zdroje stylů z ''{0}''
2429 2429 Nahrávám {0}
2430 2430 -----
2431 2431 Místní soubory
2432 2432 Místní název
2433 2433 -----
2434 2434 Umístění
2435 2435 -----
2436 2436 Uzamknutelný
2437 2437 Plavební komora
2438 2438 Lodi - Itálie
2439 2439 -----
2440 2440 Zeměpisná délka
2441 2441 Zeměpisná délka:
2442 2442 Hledat v:
2443 2443 Vzhled a chování
2444 2444 Hledat v:
2445 2445 Vyhlídková věž
2446 2446 Hledám soubory s obrázky
2447 2447 Hledám pobřeží...
2448 2448 Hledám {0}
2449 2449 Najít cesty a body s FIXME v jakékoliv hodnotě vlastnosti.
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Nízké rozlišení (600x400)
2453 2453 Nejnižší číslo
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Nejnižší domovní číslo
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 Hlavní datová sada neobsahuje bod {0}
2463 2463 -----
2464 2464 Vytvořit duplicitní vrstvu z právě vybrané
2465 2465 -----
2466 2466 Vytváření řadových domků z jednotlivých bloků.
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 Poškozený konfigurační soubor na řádku {0}
2470 2470 -----
2471 2471 Inženýrské objekty
2472 2472 Objekty a další POI
2473 2473 Spravovat otevřené sady změn a výběr sad k nahrání
2474 2474 Manuální
2475 2475 Ruční srovnání
2476 2476 Manuální konfigurace HTTP proxy
2477 2477 Přehledová mapa
2478 2478 Styly kreslení mapy
2479 2479 Projekce mapy
2480 2480 Nastavení mapy
2481 2481 Mapa: {0}
2482 2482 Přístav
2483 2483 Označit jako hotové
2484 2484 Označit vybrané tagy jako nerozhodnuté
2485 2485 Značky z pojmenovaných bodů
2486 2486 Značky z {0}
2487 2487 -----
2488 2488 Martinique Fort Desaix cache soubor (.UTM3)
2489 2489 -----
2490 2490 Dosazení fotografií do trasy selhalo.
2491 2491 Materiál
2492 2492 Max. úroveň přiblížení:
2493 2493 Max. výška (metrů)
2494 2494 Max. délka (metrů)
2495 2495 Max. šířka (metrů)
2496 2496 -----
2497 2497 Max. velikost cache (v MB)
2498 2498 Max. šířka
2499 2499 Max. délka
2500 2500 Max. rychlost (km/h)
2501 2501 Max. hmotnost (tun)
2502 2502 Maximální stáří jednotlivých souborů v cache ve dnech. Výchozí hodnota je 100
2503 2503 Maximální plocha na požadavek:
2504 2504 Maximální stáří cache (dnů)
2505 2505 Maximální velikost cache (MB)
2506 2506 Maximální hodnota šedi braná jako voda (založeno na datech Landsat IR-1). Může být v rozmezí 0-255. Výchozí hodnota 90.
2507 2507 Maximální hodnota šedé braná jako voda (0-255)
2508 2508 -----
2509 2509 Maximální délka (v metrech) pro vykreslování linií. Nastavte na ''-1'' pro kreslení všech linií.
2510 2510 Maximální délka (metrů)
2511 2511 Maximální délka lokálních souborů (v metrech)
2512 2512 Maximální počet uzlů v prvotním trasování
2513 2513 -----
2514 2514 Maximální počet úseků v každé vygenerované cestě. Výchozí hodnota 250.
2515 2515 Maximální počet úseků na cestu
2516 2516 Maximální velikost jednotlivých adresářů s cache v bajtech. Výchozí hodnota je 300MB
2517 2517 Louka
2518 2518 Naměřené hodnoty
2519 2519 Měření
2520 2520 Střední rozlišení (800x600)
2521 2521 Člen
2522 2522 -----
2523 2523 Členové
2524 2524 -----
2525 2525 Členové(vyřešeno)
2526 2526 Členi (s konflikty)
2527 2527 Památník
2528 2528 Jméno v menu
2529 2529 Jméno v menu (výchozí)
2530 2530 Menu zkatky
2531 2531 -----
2532 2532 Mercatorova projekce
2533 2533 Sloučit
2534 2534 Spojit uzly
2535 2535 Sloučit duplicitní body?
2536 2536 Sloučit vrstvu
2537 2537 Spoj uzly do nejstaršího
2538 2538 -----
2539 2539 Sloučit výběr
2540 2540 Sloučit aktuální vrstvu do jiné vrstvy
2541 2541 Sloučit vybrané prvky do jiné vrstvy
2542 2542 Sloučit tuto vrstvu do jiné vrstvy
2543 2543 Spojit {0} uzly
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 sloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešení
2547 2547 sloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešení
2548 2548 Sloučená verze
2549 2549 -----
2550 2550 Zprávu dne není možné zobrazit
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 Klikejte prostředním tlačítkem pro cyklování seznamem.<br>Podržte CTRL pro přímý výběr položky ze seznamu myší.<hr>
2556 2556 Vojenský prostor
2557 2557 -----
2558 2558 Min. šířka
2559 2559 Min. délka
2560 2560 Min. rychlost (km/h)
2561 2561 -----
2562 2562 Malý kruhový objezd
2563 2563 Minigolf
2564 2564 Minimální vzdálenost (pixelů)
2565 2565 Minuty: {0}
2566 2566 Zrcadlit
2567 2567 Zrcadlit vybrané body a cesty.
2568 2568 Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}
2569 2569 Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}
2570 2570 Chybějící atribut ''version'' na OSM objektu s id {0}
2571 2571 Chybějící atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''.
2572 2572 Chybějící kódování
2573 2573 V tagu chybí atribut "key" nebo "value".
2574 2574 Chybějící povinné atributy prvku ''bounds''. Nalezeno minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2575 2575 Chybí povinný atribut ''{0}'' XML elementu {1}.
2576 2576 Chybějící povinný atribut ''{0}'' na <nd> v cestě {1}
2577 2577 povinný atribut ''{0}'' chybí
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 Chybějící překlad name:*.
2584 2584 Chybějící operátor pro NOT
2585 2585 Chybí parametr pro NEBO
2586 2586 Chybějící povinný atribut ''{0}''.
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 Po-Pá 08:30-20:00
2590 2590 -----
2591 2591 Režim: {0}
2592 2592 -----
2593 2593 Nepoužívat módy (styl Potlachu)
2594 2594 Změněno
2595 2595 -----
2596 2596 Skupiny modifikátorů
2597 2597 Upravit seznam WMS serverů zobrazený v menu WMS pluginu
2598 2598 Směnárna
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 Více informací...
2602 2602 Více informací o tomto přednastavení
2603 2603 Je zobrazena více než jedna WMS vrstva\nNejdříve vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2604 2604 Nalezena více než jedna cesta "from"
2605 2605 Nalezena více než jedna cesta "to"
2606 2606 Nalezena více než jedna cesta "via"
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Motorové vozidlo
2610 2610 Osobní automobily
2611 2611 Motocykl
2612 2612 -----
2613 2613 Silnice pro motorová vozidla
2614 2614 -----
2615 2615 Dálnice
2616 2616 Dálniční sjezd (exit)
2617 2617 Dálnice - nájezd, rampa, kolektor
2618 2618 Horský průsmyk
2619 2619 Jízda na horském kole
2620 2620 Přesunout uzel...
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 Posunout dolů
2624 2624 Posunout vybrané elementy o jednu pozici dolu
2625 2625 Přesun prvků
2626 2626 Přesunout filtr dolu.
2627 2627 Přesunout filtr nahoru.
2628 2628 Posunout doleva
2629 2629 Zarovná body objektu tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90 nebo 180 stupňů
2630 2630 Objekty se přemísťují přetažením; Shift pro přidání do výběru (Ctrl pro přidání/odebrání); Shift-Ctrl pro otáčení výběrem
2631 2631 Přesunout objekty {0}
2632 2632 Posunout doprava
2633 2633 Přesunout zvolené členy dolů
2634 2634 Přesunout zvolené členy nahoru
2635 2635 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.
2636 2636 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.
2637 2637 Přesunout označené uzly na přímku
2638 2638 Přesunout označené uzly do kruhu
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 Přesunout je
2644 2644 Posunout nahoru
2645 2645 Posunout vybrané elementy o jednu pozici nahoru
2646 2646 Přesunout {0}
2647 2647 Přesunutí objektů {0}
2648 2648 Bahno
2649 2649 Kombinováné
2650 2650 Více členů odkazuje na stejný prvek
2651 2651 -----
2652 2652 Vnitřní cesta multipolygonu je venku
2653 2653 Multipolygon není uzavřený
2654 2654 Multipolygon se musí skládat pouze z uzavřených cest.
2655 2655 Administrativní hranice samospráv.
2656 2656 -----
2657 2657 Muzeum
2658 2658 Mé sady změn
2659 2659 Má datová sada neobsahuje tag s klíčem {0}
2660 2660 Má verze
2661 2661 Má verze (lokální datová sada)
2662 2662 Můj se sloučeným
2663 2663 Můj s cizím
2664 2664 NMEA import selhal!
2665 2665 NMEA import úspěšný
2666 2666 NMEA-0183 soubory
2667 2667 NPE Mapy
2668 2668 NPE Mapy (Tim)
2669 2669 Název
2670 2670 Jméno lokace
2671 2671 Jméno uživatele.
2672 2672 -----
2673 2673 Jméno: {0}
2674 2674 Pojmenované body z {0}
2675 2675 Pojmenované trasové body
2676 2676 Úzkorozchodná železnice
2677 2677 Národní
2678 2678 Národní park
2679 2679 -----
2680 2680 Přírodní rezervace
2681 2681 Blízko
2682 2682 -----
2683 2683 Záporné hodnoty znamenají západní, resp. jižní polokouli.
2684 2684 Síť
2685 2685 Síťová vyjímka
2686 2686 Neaktualizovat
2687 2687 Nový
2688 2688 Nový přístupový token
2689 2689 Nový adresář
2690 2690 Nová vrstva
2691 2691 Nový problém
2692 2692 Nový klíč
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Nová role
2698 2698 -----
2699 2699 Nová hodnota
2700 2700 Nová hodnota pro {0}
2701 2701 Další
2702 2702 Další obrázek
2703 2703 -----
2704 2704 Noční klub
2705 2705 Ne
2706 2706 Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.
2707 2707 Nenalezena vrstva s GPX daty.
2708 2708 Není vybrána GPX vrstva. Nelze nahrát trasu na server.
2709 2709 Není dostupná žádná GPX trasa pro kterou by šel asociovat zvuk.
2710 2710 Zákaz odbočení vlevo
2711 2711 Zákaz odbočení vpravo
2712 2712 Beze zkratky
2713 2713 Přikázaný směr jízdy vlevo nebo vpravo
2714 2714 Zákaz otáčení
2715 2715 Nenalezena žádná cesta "from"
2716 2716 Nenalezena žádná cesta "to"
2717 2717 Nenalezena žádná cesta nebo uzel "via"
2718 2718 Ještě není vybrána oblast
2719 2719 -----
2720 2720 Žádné změny k nahrání.
2721 2721 Není k dizpozici sada změn pro rozdílový upload
2722 2722 Žádné konflikty k vyřešení
2723 2723 Není žádný konflikt, na který by se mohlo přiblížit
2724 2724 Nenalezena aktuální datová sada
2725 2725 V této oblasti nebyla nalezena žádná data.
2726 2726 Nenalezena žádná data na zařízení.
2727 2727 Nebyla načtena žádná data.
2728 2728 Žádné datum
2729 2729 Není zadán žádný popisek. Prosíme, zadejte jej.
2730 2730 -----
2731 2731 Slepá komunikace
2732 2732 Žádný soubor patřící k této vrstvě
2733 2733 -----
2734 2734 Žádný obrázek.
2735 2735 Nenalezeny žádné soubotry s obrázky.
2736 2736 -----
2737 2737 Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění.
2738 2738 Žádné vrstvy k upravování
2739 2739 Nebyly nalezeny záznamy pro "{0}"
2740 2740 Žádná otevřená sada změn
2741 2741 Žádné otevřené sady změn
2742 2742 multipolygon nemá vnější cestu
2743 2743 Není zadáno heslo.
2744 2744 Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostech
2745 2745 Nezbývají žádné další konflikty značek k vyřešení
2746 2746 -----
2747 2747 Nenalezen žádný problém
2748 2748 Žádná proxy
2749 2749 Nevybrána žádná relace
2750 2750 Není vybrána GPX trasa
2751 2751 Žádný styl pro multipolygon
2752 2752 Relace multipolygonu neobsahuje styl
2753 2753 -----
2754 2754 Žádné cílové vrstvy
2755 2755 Žádná použitelná role pro člena multipolygonu
2756 2756 Není zadáno uživatelské jméno.
2757 2757 Neplatná URL WMS nebo id
2758 2758 Žádné chyby při kontrole
2759 2759 Neotevřen žádný pohled - nelze určit hranice!
2760 2760 Ne, zrušit
2761 2761 Ne, pokračovat v editaci
2762 2762 Ne, neaplikovat
2763 2763 Ne, nejprve vyřešit problémy
2764 2764 Bod
2765 2765 -----
2766 2766 Bod je stále využit
2767 2767 Bod {0}
2768 2768 Uzel: spojený
2769 2769 Uzel: obyčejný
2770 2770 Uzel: otagovaný
2771 2771 Body
2772 2772 Uzly na stejné pozici
2773 2773 Uzly se stejným jménem
2774 2774 Body(vyřešeno)
2775 2775 Body(s konflikty)
2776 2776 Ne-cesta v multipolygonu
2777 2777 Žádný
2778 2778 Žádný z těchto uzlů není připojen na něco jiného.
2779 2779 Žádný z uzlů v této cestě není připojen na něco jiného.
2780 2780 Normální
2781 2781 Sever
2782 2782 Nenalezeno
2783 2783 Nepřipojeno
2784 2784 Zatím nerozhodnuto
2785 2785 Zatím nerozhodnuto
2786 2786 Není v cache
2787 2787 Poznámka
2788 2788 -----
2789 2789 Poznámka: GPL není kompatibilní s licencí OSM. Nestahujte prosím cesti licencované pod GPL.
2790 2790 Poznámka: Pokud je vybrána cesta, dostane čerstvé kopie odlepených\nuzlů a tyto nové uzly budou vybrány. Jinak všechny cesty dostanou\nsvé vlastní kopie a všechny uzly budou vybrány.
2791 2791 Bankovky
2792 2792 Nic
2793 2793 Nic nebylo přidáno výběrem hledáním "{0}"
2794 2794 Ve výběru se nenašlo nic při hledání ''{0}''
2795 2795 Ve schránce nic není
2796 2796 Nic nebylo odstraněno výběrem hledáním "{0}"
2797 2797 Není zvoleno nic co by se dalo přiblížit
2798 2798 Nic není zvoleno!
2799 2799 Nic nevyexportováno. Nejdříve stáhněte data.
2800 2800 -----
2801 2801 Není nic k nahrání. Nejprve musíte mít nějaká data.
2802 2802 Není co přiblížit
2803 2803 Výjimka desetinné čárky, pravděpodobně nějaké chybějící tagy.
2804 2804 Číslo
2805 2805 -----
2806 2806 Počet drátů (nebo lépe vodičů) na každém kabelu
2807 2807 Počet rolí {0} je příliš vysoký ({1})
2808 2808 Počet rolí {0} je příliš nízký ({1})
2809 2809 Číslovací systém:
2810 2810 Schéma číslování
2811 2811 Čísla:
2812 2812 -----
2813 2813 OAuth přihlášení selhalo
2814 2814 -----
2815 2815 OK - další pokus.
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 OSM data
2819 2819 Heslo OSM.
2820 2820 Soubory z OSM serveru
2821 2821 OSM soubory komprimované pomocí bzip2
2822 2822 OSM soubory komprimované pomocí gzip
2823 2823 -----
2824 2824 Heslo:
2825 2825 Uživatelské jméno:
2826 2826 -----
2827 2827 Objekt ''{0}'' je již smazán. Přeskakuji objekt při nahrávání.
2828 2828 ID objektu:
2829 2829 Objekt smazán
2830 2830 Historie objektu
2831 2831 -----
2832 2832 Typ objektu:
2833 2833 Objekt s historií
2834 2834 Objekty budou nahrány do <strong>nové sady změn</strong>.
2835 2835 Objekty byly nahrány do <strong>otevřené sady změn</strong> {0} s komentářem ''{1}''.
2836 2836 -----
2837 2837 Objekty k přidání:
2838 2838 Objekty ke smazání:
2839 2839 Objekty ke změnění:
2840 2840 100 oktanů
2841 2841 91 oktanů
2842 2842 95 oktanů
2843 2843 98 oktanů
2844 2844 Liché
2845 2845 -----
2846 2846 Posun všech bodů východním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.
2847 2847 Posun všech bodů severním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.
2848 2848 Posun:
2849 2849 Starý klíč
2850 2850 Stará role
2851 2851 Stará hodnota
2852 2852 Nejstarší soubory jsou automaticky smazány při překročení této velikosti
2853 2853 Na požádání
2854 2854 Při nahrávání
2855 2855 Jednosměrka
2856 2856 Cesty s jediným uzlem
2857 2857 -----
2858 2858 Jedna z vybraných cest je již součástí jiného multipolygonu.
2859 2859 -----
2860 2860 Jednosměrka
2861 2861 Přikázaný směr jízdy vlevo
2862 2862 Přikázaný směr jízdy vpravo
2863 2863 Přikázaný směr jízdy přímo
2864 2864 Pouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem
2865 2865 Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/čase
2866 2866 Pouze sady změn patřící mě
2867 2867 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím ID
2868 2868 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménem
2869 2869 Jen zajímavé směry (např. jednosměrka)
2870 2870 Pouze na prvním úseku cesty.
2871 2871 Pouze na vektorizovaných vrstvách
2872 2872 -----
2873 2873 Otevřít
2874 2874 -----
2875 2875 Otevřít z umístění...
2876 2876 Otevřít OpenStreetBugs
2877 2877 Otevřít viditelné...
2878 2878 K nahrání dat ze souboru otevřete nejprve prázdnou WMS vrstvu
2879 2879 -----
2880 2880 Otevřít soubor.
2881 2881 Otevřít prohlížení historie s historií tohoto uzlu
2882 2882 Otevřít historii příkazů
2883 2883 Otevřít seznam všech nahraných vrstev.
2884 2884 Otevřít seznam všech relací
2885 2885 Otevřít seznam lidí, kteří pracuji na zvoleném objektu
2886 2886 Otevřít seznam navigačních bodů
2887 2887 Otevřít "dialog sloučení" pro všechny vybrané položky z předchozího seznamu.
2888 2888 Otevřít novou sadu změn a použít ji v dalším nahrávání
2889 2889 Otevře dialog globální konfigurace.
2890 2890 Otevřít okno s výběrem.
2891 2891 Otevřít www stránku pro každou vybranou sadu změn
2892 2892 Otevřít soubor.
2893 2893 Otevřít editor pro zvolenou relaci
2894 2894 Otevřít editor pro vybraný zákaz odbočení
2895 2895 -----
2896 2896 Otevřít jinou GPX trasu
2897 2897 Otevřít další fotografie
2898 2898 Očekávána otevřená sada změn. Nalezena uzavřená sada změn s id {0}.
2899 2899 Otevřené sady změn
2900 2900 Otevřít soubor
2901 2901 Otevře obrázek s ImageWayPoint
2902 2902 Otevřít pouze soubory, které jsou viditelné v tomto pohledu.
2903 2903 -----
2904 2904 Otevřít vybraný soubor.
2905 2905 Otevřít nástroj Surveyor.
2906 2906 Otevřít aktuální stránku nápovědy v externím prohlížeči
2907 2907 Otevřít seznam sad změn v aktuální vrstvě.
2908 2908 Otevřít okno s měřením.
2909 2909 Otevřít nástroj pro testovaní dialogů přednastavených značek.
2910 2910 Otevřít okno s výsledkem kontroly.
2911 2911 Otevřít...
2912 2912 Otevřeno/Zavřeno
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Stahovací smyčka OpenStreetBugs
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 Otevírám 1 soubor...
2921 2921 Otevírací doba
2922 2922 Otevírání souboru ''{0}'' ...
2923 2923 Otevírání souborů
2924 2924 Otevře dialog umožňující skočit na zadané místo
2925 2925 Otevře okno správce datových sad pro vybrané sady změn
2926 2926 Otevře okno OpenStreetBugs a aktivuje automatické stahování
2927 2927 Operátor
2928 2928 Oční optik
2929 2929 Volitelné atributy:
2930 2930 Volitelné informace:
2931 2931 Volitelné typy
2932 2932 Obchod se zdravou výživou
2933 2933 Orig. cesta
2934 2934 Ortogonalizovat
2935 2935 Pravoúhlost / Zpět
2936 2936 Ortogonalizovat tvar
2937 2937 Ortogonalizovat objekt / Zpět
2938 2938 Ortogonální tvar / Zpět
2939 2939 -----
2940 2940 Ostatní
2941 2941 Jiný informační bod
2942 2942 Vybavení do přírody
2943 2943 Překryv dlaždic
2944 2944 Překrývající se plochy
2945 2945 Překrývající se silnice
2946 2946 Překrývající se silnice (s plochou)
2947 2947 Překrývající se železnice
2948 2948 Překrývající se železnice (s plochou)
2949 2949 Překrývající se cesty
2950 2950 Překrývající se cesta (s plochou)
2951 2951 Překrývající se cesty
2952 2952 -----
2953 2953 Přepsat staré záložní soubory?
2954 2954 -----
2955 2955 Přehled
2956 2956 Přepsat
2957 2957 Přepsat vlastní OAuth nastavení?
2958 2958 -----
2959 2959 PNG soubory (*.png)
2960 2960 PUWG (Polsko)
2961 2961 PUWG 1992 (Polsko)
2962 2962 PUWG 2000 Zóna {0} (Polsko)
2963 2963 PUWG Zóna
2964 2964 Styl kreslení {0}: {1}
2965 2965 Paleontologické naleziště
2966 2966 Papír
2967 2967 Parametr ''{0}'' nesmí být null
2968 2968 Parametr "downloadgps" neakceptuje jména souborů nebo URL
2969 2969 Jméno parametru
2970 2970 Hodnota parametru
2971 2971 parameter {0} není v rozsahu 0..{1}, zadáno {2}
2972 2972 Parametry --download, --downloadgps a --selection jsou zpracovávány v tomto pořadí.
2973 2973 Čísla parcel, jména ulic.
2974 2974 Parcely.
2975 2975 Rodičovské relace
2976 2976 -----
2977 2977 Parkoviště P+R
2978 2978 Parkoviště
2979 2979 Obslužná silnice na parkovišti
2980 2980 Chyba parsování: Chybná struktura GPX dokumentu
2981 2981 Zpracovávám OSM data...
2982 2982 Parsuji data historie OSM ...
2983 2983 -----
2984 2984 Parsování souboru "{0}" selhalo
2985 2985 Načítám seznam sad změn...
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 Výhybna
2990 2990 Výhybny
2991 2991 Heslo
2992 2992 Heslo:
2993 2993 Heslo:
2994 2994 Vložit
2995 2995 Vložit ...
2996 2996 Vložit Popisky
2997 2997 Vložit URL ze schránky
2998 2998 Vložit ze schránky
2999 2999 Vložit ze schránky
3000 3000 Vložte bez nekompletních členů
3001 3001 Pěšina, vychozená cesta pro pěší/cyklo (path)
3002 3002 Délka cesty
3003 3003 Vrchol
3004 3004 Pěší zóna
3005 3005 Přechod pro chodce
3006 3006 Typ přechodu pro chodce
3007 3007 Chodci
3008 3008 Pelota (míčová hra)
3009 3009 Nevyřešené konflikty v seznamu členů této relace
3010 3010 Nevyřešené konflikty v seznamu bodů v této cesty
3011 3011 Nevyřešené chyby a varování
3012 3012 Zbývající konflikty k vyřešení ve vlastnostech
3013 3013 Provede kontrolu dat
3014 3014 Povolené akce
3015 3015 Lékárna
3016 3016 Telefonní číslo
3017 3017 Telefonní číslo
3018 3018 -----
3019 3019 Čas fotografie (z exif):
3020 3020 Fotografie neobsahují informace o čase
3021 3021 -----
3022 3022 PicLayer přemístění
3023 3023 PicLayer otočení
3024 3024 PicLayer měřítko
3025 3025 PicLayer měřítko X
3026 3026 PicLayer měřítko Y
3027 3027 Místo na piknik
3028 3028 Molo
3029 3029 Potrubí
3030 3030 Typ sjezdovky
3031 3031 Hřiště
3032 3032 Chrám(kostel, synagoga, mešita)
3033 3033 Místa
3034 3034 Přehrát/Pauza
3035 3035 Přehrát/Pauza audio
3036 3036 -----
3037 3037 Hřiště
3038 3038 Prosíme přerušte, pokud si nejste jisti
3039 3039 Prosím klikněte na <strong>Stáhnout seznam</strong> ke stažení a zobrazení seznamu dostupných plugnů.
3040 3040 Zde nastavte <strong>klávesovou zkratku</strong> která bude startovat vytváření/úpravy pravidel průjezdu křižovatkou.
3041 3041 Prosím rozhodněte, do jaké sady změn budou data nahrána, případně zda bude sada po nahrání dat uzavřena.
3042 3042 Prosím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po uplynutí zadaného času.
3043 3043 Prosím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po spuštění novější verze.
3044 3044 Rozhodněte se, které hodnoty nechat
3045 3045 Prosím zadejte popis vaší trasy
3046 3046 -----
3047 3047 Prosím zadejte řetězec filtru
3048 3048 Prosím zadejte zeměpisnou šířku v rozsahu -90..90
3049 3049 Prosím zadejte zeměpisnou délku v rozsahu -180..180
3050 3050 Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.
3051 3051 Zadejte neprázdné jméno uživatele
3052 3052 Zadjte hledaný řetězec.
3053 3053 Prosím vložte adresu dlaždice
3054 3054 Prosím vložte identifikátor dlaždice
3055 3055 Zadejte uživatelské jméno
3056 3056 Zadejte uživatelské jméno a heslo pokud vaše proxy požaduje autentizaci.
3057 3057 -----
3058 3058 Prosím, zadejte nejprve platnou velikost bloku
3059 3059 Prosím zadejte platnou zeměpisnou šířku v rozsahu -90..90
3060 3060 Prosím zadejte platnou zeměpisnou délku v rozsahu -180..180
3061 3061 -----
3062 3062 Prosím, zadejte platné ID uživatele
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 Prosím, zadejte celé číslo > 1
3067 3067 Prosím, zadejte celé číslo > 0
3068 3068 Prosím, zadejte neprázdné jméno uživatele
3069 3069 Prosím zadejte nebo vložte URL pro získání sad změn z API OSM.
3070 3070 Prosím zadejte tagy o vaší trase
3071 3071 -----
3072 3072 Prosím, zadejte heslo pro přístup na proxy server
3073 3073 Prosím, zadejte heslo pro váš OSM účet
3074 3074 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro přístup na proxy server
3075 3075 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro váš OSM účet
3076 3076 Prosíme vložte platné číslo pro koncovou adresu
3077 3077 Zadejte platné číslo pro počáteční adresu
3078 3078 Zadejte platné číslo pro počáteční a koncovou adresu
3079 3079 Prosím zadejte své heslo pro OSM
3080 3080 Prosím zadejte své uživatelské jméno pro OSM
3081 3081 Prosím zadejte své uživatelské jméno a heslo pro OSM. Heslo <strong>nebude</strong> uloženo v konfiguraci JOSM jako čitelný text a bude zasláno serveru OSM <strong>pouze jednou</strong>. Při dalších přenosech dat již nebude používáno.
3082 3082 Prosím, restartujte JOSM k aktivaci stažených pluginů.
3083 3083 Prosím opravte komentář změny
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 Prosím vyberte nejprve oblast stahování.
3088 3088 Prosím vyberte soubor
3089 3089 Prosím zvolte klíč
3090 3090 Vyberte schéma k použití.
3091 3091 Prosím vyberte ulici k asociaci k interpolační adresní cestě
3092 3092 Vyberte prosím hodnotu
3093 3093 Prosíme, vyberte interpolaci adres pro tuto ulici
3094 3094 Prosím vyberte autorizační proceduru:
3095 3095 Prosím, vyberte položku.
3096 3096 Vyberte minimálně 4 uzly
3097 3097 Prosím, vyberte alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.
3098 3098 Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu která bude připojena.
3099 3099 Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu
3100 3100 Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování
3101 3101 Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.
3102 3102 Zvolte minimálně jednu cestu.
3103 3103 Vyberte minimálně 3 uzly
3104 3104 Zvolte minimálně dva uzly ke spojení
3105 3105 Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojení
3106 3106 Prosím, vyberte přesně dva nebo tři body nebo cestu se dvěma či třemi body.
3107 3107 Prosím zvol něco ke kopírování
3108 3108 Prosíme vyberte WMS vrstvu k upravení.
3109 3109 Vyberte objekty, u kterých chcete změnit vlastnosti.
3110 3110 Zvolte řádek k vymazání
3111 3111 Zvolte řádek k editaci
3112 3112 Vyberte schéma ke smazání.
3113 3113 Prosím vyberte si sadu ikon, které bude plugin používat.
3114 3114 Prosím vyberte cílovou vrstvu.
3115 3115 Prosím vyberte způsob nahrávání
3116 3116 -----
3117 3117 Prosím zvolte cesty s úhlem přibližně 90 nebo 180 stupňů
3118 3118 Prosím vyberte které změny vlastností chcete použít.
3119 3119 -----
3120 3120 Plugin zahrnut v JOSM
3121 3121 Plugin cadastre-fr používá z historických příčin pro grabování horkou klávesu F11\nkterá je aktuálně použita pro přepnutí do celoobrazovkováho režimu\nChcete používat F11 pro grabování pluginem?
3122 3122 -----
3123 3123 Plugin pro vracení sad změn zpět (revert)
3124 3124 Plugin pro vytváření dopravního značení. Dialog lze otevřít kliknutím na malou ikonu v pravém horním rohu okna vlastností. Dostupná přednastavení: Německo.
3125 3125 Informace o pluginu
3126 3126 Aktualizace pluginů selhala
3127 3127 Politika aktualizace pluginů
3128 3128 Pluginy
3129 3129 Aktualizace pluginů
3130 3130 Jméno místa
3131 3131 Číslo místa
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 Policie
3135 3135 Volební obvod
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 Pozice
3139 3139 Jen pozice
3140 3140 Pozice {0} je mimo rozsah. Aktuální počet členů je {1}.
3141 3141 Pozice, Čas, Datum, Rychlost
3142 3142 Pozice, Čas, Datum, Rychlost, Výška
3143 3143 Poštovní schránka
3144 3144 PSČ:
3145 3145 Pošta
3146 3146 Poštovní směrovací číslo
3147 3147 -----
3148 3148 Elektrárna
3149 3149 Dráty elektrického vedení
3150 3150 Rozvodna
3151 3151 Trafostanice
3152 3152 Stožár elektrického vedení
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Selhal předpoklad
3156 3156 Porušení předpokladů
3157 3157 Předdefinováno
3158 3158 -----
3159 3159 Nastavení {0} bylo odstraněno, protože se již nepoužívá.
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Předvolby
3164 3164 Předvolby uloženy na {0}
3165 3165 Nastavení...
3166 3166 Připravuji OSM data...
3167 3167 Příprava řešení konfliktů
3168 3168 Připravuji data...
3169 3169 -----
3170 3170 Připravuji vrstvu ''{0}'' pro nahrání na server ...
3171 3171 Připravuji objekty k nahrání na server ...
3172 3172 Připravuji požadavak na nahrání...
3173 3173 Historická trať
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 Předvolby
3179 3179 Předvolby neobsahují vlastnost klíč
3180 3180 Předvolby neobsahují vlastnost hodnota
3181 3181 Předchozí
3182 3182 Předchozí obrázek
3183 3183 Silnice 1. třídy
3184 3184 Silnice 1. třídy - nájezd
3185 3185 Primární modifikátor:
3186 3186 Prvek
3187 3187 Očekáváno ID prvku
3188 3188 Vězení
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 Zpracovávám soubor ''{0}''
3192 3192 Zpracovávám soubory pluginů...
3193 3193 Zpracovávám seznam pluginů z webu ''{0}''
3194 3194 Zpracovávám cache pluginů...
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 Kód projekce
3198 3198 Metoda projekce
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 Vlastnosti
3202 3202 Vlastnosti / Členství
3203 3203 Kontrola vlastností :
3204 3204 Vlastnosti pro zvolené objekty
3205 3205 Vlastnosti v mé datové sadě, např lokální datové sadě
3206 3206 Vlastnosti slučovaného prvku. Nahradí vlastnosti v mých prvcích pokud bude sloučení aplikováno.
3207 3207 Vlastnosti v cizí datové sadě, např serverová datová sada
3208 3208 Vlastnosti
3209 3209 Vlastnosti (s konflikty)
3210 3210 Vlastnosti/Členství
3211 3211 Vlastnosti: {0} / Členství: {1}
3212 3212 Hodnota obsahuje HTML entitu
3213 3213 Hodnota začíná nebo končí mezerou
3214 3214 Poskytuje vrstvu na pozadí zobrazující mřížku mapy
3215 3215 Napište stručný komentář ke změnám, které nahráváte na server:
3216 3216 Poskytuje měřící dialog a vrstvu pro měření délek a úhlů segmentů, ploch uzavřených jednoduchou cestou a vytváření měřících cest (které je možné importovat z gps vrstvy).
3217 3217 Poskytuje dialog umožňující editovat tagy v tabulce.
3218 3218 -----
3219 3219 Poskytuje směrování
3220 3220 Nastavení proxy
3221 3221 Hospoda
3222 3222 -----
3223 3223 Veřejná budova
3224 3224 Hromadná doprava
3225 3225 Vozidla MHD
3226 3226 Hromadná doprava
3227 3227 Hromadná doprava jako autobusy, tramvaje atd.
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 Odstraněný objekt ''{0}''
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 Lom
3234 3234 Dotaz
3235 3235 Dotaz a stažení sad změn
3236 3236 Dotaz a stažení sad změn ...
3237 3237 Dotazovat se na otevřené i uzavřené sady změn
3238 3238 Dotaz na sady změn
3239 3239 Dotaz na sady změn z URL serveru
3240 3240 Dotazovat se pouze na uzavřené sady změn
3241 3241 Dotazovat se pouze na otevřené sady změn
3242 3242 Dotazuji a stahuji sady změn
3243 3243 Dotazuji se jmeného serveru
3244 3244 Dotazuji se jmeného serveru ...
3245 3245 Fronta
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 Závodní trať
3249 3249 Pálkové (raketové) sporty
3250 3250 Železnice
3251 3251 Železnice
3252 3252 Vlaková zastávka
3253 3253 Kolejové nástupiště (tram/vlak)
3254 3254 -----
3255 3255 Železniční plocha
3256 3256 Číselný rozsah byl překročen
3257 3257 -----
3258 3258 Velikost rastru: {0}
3259 3259 Surová GPS data
3260 3260 Nejdřív čti
3261 3261 Chyba při čtení!
3262 3262 Načíst fotografie...
3263 3263 Načítám sadu změn {0} ...
3264 3264 Načítám sady změn...
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Načítám rodiče ''{0}''
3268 3268 Získávám informace o uživateli ...
3269 3269 Čtu {0}...
3270 3270 Přečti si
3271 3271 Skutečné jméno
3272 3272 Opravdu uzavřít?
3273 3273 Opravdu smazat výběr z relace {0}?
3274 3274 Rekreační plocha
3275 3275 Zaměřený obrázek...
3276 3276 Recyklační stanoviště
3277 3277 Červená:
3278 3278 Zrušit vrácení
3279 3279 Vrátit zpět poslední vrácenou akci
3280 3280 -----
3281 3281 Číslo
3282 3282 Číslo nástupiště
3283 3283 Číslo záchodu
3284 3284 -----
3285 3285 Odkazováno z:
3286 3286 Odkazuje na
3287 3287 Obnovit
3288 3288 Kraj
3289 3289 Zamítnout konflikty a uložit
3290 3290 Vztah
3291 3291 Relace...
3292 3292 Editor relací: Stáhnout členy
3293 3293 Editor relací: Posun dolů
3294 3294 Editor relací: Posun nahoru
3295 3295 Editor relací: Odstranit
3296 3296 Editor relací: Odstranit vybrané
3297 3297 Editor relací: Obrátit
3298 3298 Editor relací: Třídění
3299 3299 -----
3300 3300 Relace je smazána
3301 3301 Relace je prázdná
3302 3302 Neznámý typ relace
3303 3303 -----
3304 3304 Relace {0}
3305 3305 Relace: vybraná
3306 3306 Relace: {0}
3307 3307 Relace
3308 3308 Relace: {0}
3309 3309 Pusťte myší tlačítko k vybrání obejktů v obdélníku
3310 3310 Uvolněte tlačítko myši pro ukončení pohybu. Ctrl sloučí s nejbližším uzlem.
3311 3311 Pusťte myší tlačítko k zastavení otaáčení
3312 3312 Náboženství
3313 3313 Znovu načíst
3314 3314 Znovu nahrát vybrané objekty a obnovit seznam.
3315 3315 Znovu nahrát chybné dlaždice
3316 3316 Znovu načíst aktuální stránku nápovědy
3317 3317 Znovu nahrát historii ze serveru
3318 3318 Znovu načíst seznam dostupných stylů z ''{0}''
3319 3319 Dálkové ovládání
3320 3320 -----
3321 3321 Dálkové ovládání bylo požádáno o import dat z následujícího URL:
3322 3322 -----
3323 3323 Dálkové ovládání bylo požádáno o nahrání dat z API.
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Odstranit
3328 3328 -----
3329 3329 Odstranit "{0}" pro uzel ''{1}''
3330 3330 Odstranit "{0}" pro relaci ''{1}''
3331 3331 Odstranit "{0}" pro cestu ''{1}''
3332 3332 Odstranit "{0}" pro {1} objekt(ů)
3333 3333 Odstranit všechny členy odkazující na některý z vybraných prvků
3334 3334 -----
3335 3335 Odstranit z cache
3336 3336 Odstranit uzel ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
3337 3337 Odebrat fotografii z vrstvy
3338 3338 Odstranit relaci ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
3339 3339 Odstranit tagy z vnitřních cest
3340 3340 -----
3341 3341 Odstranit vybrané záložky
3342 3342 Odstranit vybrané členy z relace
3343 3343 -----
3344 3344 Odstranit vybrané sady změn z lokální cache
3345 3345 Odstranit vybrané položky ze seznamu slučovaných elementů
3346 3346 Odstranit vybrané cesty pro ikony
3347 3347 Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivních
3348 3348 Odstranit, vyčistit relaci
3349 3349 Odstranit tohoto člena z relace
3350 3350 Odstranit cestu ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
3351 3351 Prvek odstraněn z relací
3352 3352 -----
3353 3353 Smaže člena s rolí ''from''
3354 3354 Smaže člena s rolí ''to''
3355 3355 Odstraňuji zastaralé pluginy...
3356 3356 Odstraňuji duplicitní uzly...
3357 3357 Odstraňování odkazu z relace {0}
3358 3358 Odstraňuji neudržované pluginy...
3359 3359 Přejmenovat soubor
3360 3360 Přejmenovat soubor "{0}" na
3361 3361 Přejmenovat vrstvu
3362 3362 Přejmenovat vybranou záložku
3363 3363 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika, ...). Cesty musí být definovány v souboru routes.xml v adresáři pluginů.
3364 3364 Půjčovna
3365 3365 Opravna
3366 3366 Zaměňte "{0}" za "{1}" pro
3367 3367 Nahradit původní pozadí pozadím nastaveným v JOSM.
3368 3368 Nahradit původní bílé pozadí barvou pozadí nastavenou v nastavení JOSM.
3369 3369 -----
3370 3370 Nahlásit chybu
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 Požadavek selhal
3374 3374 -----
3375 3375 Detaily požadavku: {0}
3376 3376 -----
3377 3377 Umělá vodní nádrž
3378 3378 -----
3379 3379 Vymazat cookie
3380 3380 Zrušit současné měření a smazat měřící cestu.
3381 3381 -----
3382 3382 Nastavit výchozí hodnoty
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 Místní komunikace (ulice)
3388 3388 Obytná plocha
3389 3389 Změnit velkost appletu (formát: ŠÍŘKAxVÝŠKA)
3390 3390 Rozlišení dlaždic Landsat (pixelů na stupeň)
3391 3391 Rozlišení dlaždic Landsatu, měřeno v pixelech na stupeň. Výchozí hodnota 4000.
3392 3392 Vyřešit
3393 3393 Vyřešit konflikty
3394 3394 Vyřešit konflikty pro ''{0}''
3395 3395 Vyřešení konfliktu v souřadnicích pro {0}
3396 3396 Vyřešení konfliktu ve stavu smazání pro {0}
3397 3397 Vyřešit konflikty v seznamu členů relace {0}
3398 3398 Vyřešit konflikty v seznamu bodů cesty {0}
3399 3399 Vyřešit konflikty.
3400 3400 Vyřešit konflikt verzí pro uzel {0}
3401 3401 Vyřešit konflikt verzí pro relaci {0}
3402 3402 Vyřešit konflikt verzí pro cestu {0}
3403 3403 Vyřešení {0} konfliktů tagů v uzlu {1}
3404 3404 Vyřešení {0} konfliktů tagů v relaci {1}
3405 3405 Vyřešení {0} konfliktů tagů v cestě {1}
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 Restaurace
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 Omezení
3412 3412 Obchody
3413 3413 Opěrná zeď
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 Získávám informace o uživateli...
3423 3423 Návrat k předchozímu dialogu a vložení podrobnějšího komentáře
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 Reunion RGR92 cache soubor (.UTM4)
3427 3427 Obrátit
3428 3428 Obrátit řadu domů
3429 3429 Otočit cesty
3430 3430 Obrátit řadu domů
3431 3431 Obrátit řadu domů
3432 3432 Otočit a zkombinovat
3433 3433 Obrácené stupně šedi (pro černá pozadí)
3434 3434 Obrátit cestu
3435 3435 Otočit směr všech zvolených cest
3436 3436 Obrátí pořadí členů relace
3437 3437 -----
3438 3438 Otočit cesty
3439 3439 Obrácená pobřežní linie
3440 3440 Obrácené pobřeží: země není na levé straně
3441 3441 Obrácená země: země není na levé straně
3442 3442 Obrácená vodní cesta: země není na levé straně
3443 3443 Obrátit domovní čísla na řadě domů
3444 3444 Vrátit zpět
3445 3445 Vrátit zpět sadu změn
3446 3446 Vrátit zpět sadu změn #{0}
3447 3447 Vrátit zpět celou sadu změn
3448 3448 Vrátit zpět výběr a obnovit smazané objekty
3449 3449 Vrátit zpět pouze výběr
3450 3450 -----
3451 3451 Vracím zpět...
3452 3452 Opravit
3453 3453 Revize
3454 3454 Jízda na koni
3455 3455 Řeka
3456 3456 Břeh řeky
3457 3457 Cesta (neznámý typ)
3458 3458 Silniční omezení
3459 3459 -----
3460 3460 Značky - sada A
3461 3461 Značky - sada B
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 Problém při kontrole rolí
3466 3466 -----
3467 3467 Role {0} chybí
3468 3468 Role {0} neznáma
3469 3469 -----
3470 3470 Role v relaci odkazující na
3471 3471 Otočit o 180°
3472 3472 Otočit o 270°
3473 3473 Otočit o 90°
3474 3474 -----
3475 3475 Otočit obrázek vlevo
3476 3476 Otočit obrázek vpravo
3477 3477 Otočit vlevo
3478 3478 Otočit vpravo
3479 3479 Kruhový objezd
3480 3480 Trasa
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Typ trasy
3485 3485 Trasy zobrazeny pro:
3486 3486 Navigace
3487 3487 Nastavení pluginu routing
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 Zřícenina
3491 3491 -----
3492 3492 Spouštím aproximaci Douglas-Peucker...
3493 3493 -----
3494 3494 Spouštím aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
3495 3495 Spouštím test {0}
3496 3496 Spouštím redukci vertexů...
3497 3497 Přistávací dráha (runway)
3498 3498 -----
3499 3499 SIM-karty
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 Průchod se dvěma vraty
3504 3504 Sytost:
3505 3505 Uložit
3506 3506 Uložit přístupový token do předvoleb
3507 3507 Uložit přístupový token do nastavení
3508 3508 Uložit jako...
3509 3509 Uložit GPX soubor
3510 3510 Uložit do:
3511 3511 Ulož vrstvu
3512 3512 Uložit OSM soubor
3513 3513 -----
3514 3514 Uložit WMS vrstvu
3515 3515 Uložit WMS vrstvu do souboru
3516 3516 Přesto uložit
3517 3517 Uložit zachycená data do souboru každou minutu
3518 3518 Uložit do:
3519 3519 Uložit vybraný soubor.
3520 3520 Uložit aktuální data do nového souboru
3521 3521 Uložit aktuální data.
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 Uložit do nastavení
3525 3525 Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)
3526 3526 Uložit/nahrát na server a smazat
3527 3527 Uložit/nahrát na server a skončit
3528 3528 Uložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 Ukládám vrstvu do ''{0}'' ...
3532 3532 Měřítko
3533 3533 -----
3534 3534 Prohledávám adresář {0}
3535 3535 Základní škola
3536 3536 Kovový šrot
3537 3537 Suťoviště
3538 3538 Podrost
3539 3539 Hledat
3540 3540 Hledat ...
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 Hledat objekty
3544 3544 Hledat objekty.
3545 3545 Hledat ve značkách (tags)
3546 3546 Najít předvolbu
3547 3547 Najít předvolby
3548 3548 Hledat...
3549 3549 Hledat:
3550 3550 Hledání:
3551 3551 Druhé jméno
3552 3552 Silnice 2. třídy
3553 3553 Druhý modifikátor:
3554 3554 Sekundy: {0}
3555 3555 Bezpečnostní vyjímka
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 Segmenty
3561 3561 Stezka pro pěší a cyklisty - dělená
3562 3562 Výběr: Rel.:{0} / Cest:{1} / Uzlů:{2}
3563 3563 Vybrat
3564 3564 Vybrat vše
3565 3565 Vybrat Feuille
3566 3566 Vybrat WMS vrstvu
3567 3567 Vyberte sekvenci nevětvících se spojených cest
3568 3568 Vyberte jednu uzavřenou cestu z alespoň čtyř uzlů
3569 3569 Vybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změn
3570 3570 Vybrat všechny nesmazané objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.
3571 3571 Vyberte otevřenou sadu změn
3572 3572 Vybrat sady změn v závislosti na datu vytvoření nebo uzavření
3573 3573 Vybrat sady změn v závislosti na stavu otevřená/uzavřená
3574 3574 Vybrat sady změn patřící specifickým uživatelům
3575 3575 Vybrat commune
3576 3576 Vyberte buď:
3577 3577 Vyberte soubor
3578 3578 -----
3579 3579 Vyberte, pokud se mají data přidat do nové vrstvy
3580 3580 Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 Vybrat členy
3587 3587 Vybrat uzel pod kurzorem.
3588 3588 -----
3589 3589 Vybrat objekty k nahrání na server
3590 3590 Vybrat pouze sady změn odpovídající specifické oblasti mapy
3591 3591 Vybrat prvky pro vybrané členy relace
3592 3592 Vybrat objekty nahrané tímto uživatelem
3593 3593 Vybrat relaci
3594 3594 Vyberte relaci v hlavním výběru.
3595 3595 Vybrat relaci v seznamu relací.
3596 3596 Vybrat členy relace odkazující na prvky v aktuálním výběru
3597 3597 Vybrat členy relace odkazující na {0} prvků v aktuálním výběru
3598 3598 Vybrat cílovou vrstvu
3599 3599 Vybrat odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě
3600 3600 Vybrat členy všech vybraných relací
3601 3601 -----
3602 3602 Vyberte typy vozidel na které se dopravní omezení <strong>NE</strong>aplikuje.
3603 3603 Vybrat tento zákaz odbočení
3604 3604 Vybrat pro zavření sady změn po následujícím nahrání
3605 3605 Vybrat pro stažení GPS tras ve vybrané oblasti.
3606 3606 Vybrat ke stažení dat z OSM ve vybrané oblasti.
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 Vybrat vrstvu ''{0}'' k nahrání na server ''{1}''
3613 3613 Vybere základní autentizací pomocí HTTP a uživatelského jména a hesla (bez šifrování)
3614 3614 Vybere OAuth jako autentizační mechanismus
3615 3615 Vybrat svě cesty se společným bodem.
3616 3616 Vybrat dvě cesty a bod
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 Zvol, posuň a otáčej objekty
3620 3620 Vybrané prvny nelze uspořádat do pravých úhlů
3621 3621 -----
3622 3622 Zvolená trasa: {0}
3623 3623 Výběr
3624 3624 Plocha výběru
3625 3625 Délka výběru
3626 3626 Prázdný výběr
3627 3627 Výběr musí obsahovat pouze cesty a body
3628 3628 Vybrány nevhodné objekty!
3629 3629 Výběr:
3630 3630 Výběr: {0}
3631 3631 -----
3632 3632 Cesty protínající seba sama
3633 3633 Polo-automatická
3634 3634 Oddělit vrstvu
3635 3635 Oddělovač
3636 3636 Sekvence
3637 3637 Pro id {0} server odpověděl kódem 404. Přeskakuji.
3638 3638 Server odpověděl chybovým kódem 404, opakování s individuálním požadavkem pro každý prvek
3639 3639 Účelová komunikace
3640 3640 -----
3641 3641 Služby motoristům (odpočívadla)
3642 3642 -----
3643 3643 Typ účelové komunikace
3644 3644 Nastavit záložku WMS
3645 3645 Nastavení průhlednosti WMS vrstvy. Vpravo je neprůhledné, vlevo průhledné.
3646 3646 Nastavení nového místa pro další požadavek
3647 3647 Nastavit vše na výchozí hodnoty
3648 3648 Nastavit průhledné pozadí.
3649 3649 Nastavit rozměry budov
3650 3650 Nastavit příznak ''upraveno'' pro bod {0}
3651 3651 Nastavit příznak ''upraveno'' pro relaci {0}
3652 3652 Nastavit příznak ''upraveno'' pro cestu {0}
3653 3653 -----
3654 3654 Nastavit aktuální výběr na seznam vybraných relací
3655 3655 Nastavit jazyk
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 Nastavit na výchozí hodnotu
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 Nastavit {0}={1} pro uzel ''{2}''
3664 3664 Nastavit {0}={1} pro relaci ''{2}''
3665 3665 Nastavit {0}={1} pro cestu ''{2}''
3666 3666 Nastavit {0}={1} pro {2} objekt(ů)
3667 3667 Nastaví roli pro vybrané členy
3668 3668 Ruční nastavení. Používejte s opatrností!
3669 3669 Nastavuji výchozí hodnoty
3670 3670 Nastavení klávesové zkratky ''{0}'' pro akci ''{1}'' ({2}) selhalo,\nprotože tato zkratka se již používá pro akci ''{3}'' ({4}).\n\n
3671 3671 Nastavení
3672 3672 Nastavení pro plugin "Remote Control"
3673 3673 Nastavení pro plugin SlippyMap.
3674 3674 Nastavení pro přehrávání zvuků a zvukové značky.
3675 3675 Nastavení projekce mapy a interpretace dat.
3676 3676 Sdílené vlastnictví vozidel
3677 3677 -----
3678 3678 Přístřešek
3679 3679 Posunout všechny trasy na východ (stupňů)
3680 3680 Posunout všechny trasy na sever (stupňů)
3681 3681 -----
3682 3682 Obuv
3683 3683 Střelba
3684 3684 Nakupování
3685 3685 Obchody
3686 3686 Krátká popiska: {0}
3687 3687 Klávesová zkratka
3688 3688 Nastavení klávesových zkratek
3689 3689 Nejkratší
3690 3690 Má se uložit?
3691 3691 Chcete plugin zakázat ?
3692 3692 Má se nahrát?
3693 3693 Zobrazit
3694 3694 -----
3695 3695 Zobrazovat GPS data.
3696 3696 Zobrazit zprávu o stavu
3697 3697 Zobrazit text/ikony
3698 3698 Zobrazovat náhledy obrázků v mapě
3699 3699 -----
3700 3700 Zobrazit sadu změn {0}
3701 3701 -----
3702 3702 Zobrazit informace o pomoci
3703 3703 Zobrazit historii
3704 3704 Zobrazit informace
3705 3705 Zobrazovat informační zprávy při nahrávání.
3706 3706 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků
3707 3707 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků, pokud jsou dostupné
3708 3708 Zobrazit další obrázek
3709 3709 Zobrazovat ID objektů v seznamech
3710 3710 Zobrazit pouze aplikovatelné na výběr
3711 3711 Zobrazit nebo skrýt menu Zvuk v menu hlavní nabídky.
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Zobrazovat při startu úvodní obrazovku
3715 3715 Zobrazit zprávu o stavu s užitečnými informacemi, které se mohou přiložit k chybovému hlášení
3716 3716 -----
3717 3717 Zobrazit pouze tagy s konfliktem
3718 3718 Zobrazit pouze tagy s více hodnotami
3719 3719 Zobrazovat informační testy v oknech kontroly nahrávání.
3720 3720 Zobrazí tuto nápovědu
3721 3721 Zobrazit/Skrýt
3722 3722 Zobrazený areál
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Sicily - Itálie
3729 3729 -----
3730 3730 Cesty s podobnými jmény
3731 3731 -----
3732 3732 Zjednodušit cestu
3733 3733 Zjednodušit všechny vybrané cesty
3734 3734 -----
3735 3735 Zjednodušit cesty?
3736 3736 Jednoduchá konverze oblasti(area) do multipolygonu.
3737 3737 Simuluje kliknutí pokud uděláte malý a krátký pohyb. Užitečné pro tablety, pokud máte problémy, stačí kliknout na tablet bez pohybu myší (obecný Java - tablet problém).
3738 3738 Souběžných připojení
3739 3739 Jedna barva (může být nastavena pro pojmenované vrstvy)
3740 3740 Jednotlivé prvky
3741 3741 Velikost
3742 3742 Velikost dlaždic Landsat (pixelů)
3743 3743 Velikost jedné dlaždice z Landsatu, v pixelech. Výchozí hodnota 2000.
3744 3744 -----
3745 3745 Bruslení
3746 3746 Lyže
3747 3747 Lyžování
3748 3748 Přeskočit stahování
3749 3749 Přeskočit stahování
3750 3750 Vynechat aktualizaci
3751 3751 -----
3752 3752 Přeskakuji aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
3753 3753 Aktuální mapa
3754 3754 Aktuální mapa
3755 3755 -----
3756 3756 Skluz v loděnici
3757 3757 Pomaleji
3758 3758 -----
3759 3759 Vyhlazené mapy (antialiasing)
3760 3760 -----
3761 3761 Sněžný skůtr
3762 3762 Fotbal
3763 3763 -----
3764 3764 Některé z cest byly prvky relací, které byly změněny. Prosíme, ověřte, zda tímto nedošlo ke vzniku chyb.
3765 3765 Některé značky, které byly příliš daleko od trasy k rozumnému odhadu času, byly vynechány.
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 Řadit
3772 3772 Setřídit nabídku s přednastaveními
3773 3773 Seřadit členy relace
3774 3774 Zdroj
3775 3775 Zdrojový text
3776 3776 -----
3777 3777 Místa pro vozíčkáře
3778 3778 Místa pro rodiče
3779 3779 Místa pro ženy
3780 3780 Rychlost
3781 3781 Rychlost (Km/h)
3782 3782 Rychlostní radar
3783 3783 Jednosměrné hroty
3784 3784 Rozdělit cestu
3785 3785 Rozdělit cestu zvoleným uzlem
3786 3786 Rozdělit oblast
3787 3787 Rozdělit teď
3788 3788 Rozdělit cestu {0} do {1} částí
3789 3789 -----
3790 3790 Rozdělit oblast pomocí neotagované cesty
3791 3791 Sponzor
3792 3792 -----
3793 3793 Sport (míčové hry)
3794 3794 Sportovní zařízení
3795 3795 Sportovní potřeby
3796 3796 Sportovní centrum
3797 3797 Pramen
3798 3798 Stadion
3799 3799 Standardní unixová geometrie okna
3800 3800 Počet hvězdiček
3801 3801 Začít hledání
3802 3802 Začít upravování
3803 3803 Začínám stahování
3804 3804 Začít stahování dat
3805 3805 Začít novou cestu od posledního uzlu.
3806 3806 -----
3807 3807 Začít obnovování
3808 3808 Počáteční #:
3809 3809 Počáteční písmeno musí být menší než koncové písmeno
3810 3810 Počáteční číslo adresy musí být menší než koncové císlo
3811 3811 Počáteční a koncové číslo musí být pro abecední adresy stejné
3812 3812 Začínam prohledávat adresář
3813 3813 Zkusím nový pokus, {0} z {1}, během {2} sekund ...
3814 3814 Zahajuji pokus {0} z {1}.
3815 3815 Začínám nahrávat po částech...
3816 3816 Začínám nahrávat vše v jednom požadavku ...
3817 3817 Začínám nahrávat s jedním požadavkem na objekt ...
3818 3818 Země
3819 3819 Stát:
3820 3820 Papírnictví
3821 3821 -----
3822 3822 Stav
3823 3823 Zpráva o stavu
3824 3824 Schody
3825 3825 Schůdky přes ohrazení
3826 3826 -----
3827 3827 Zastávky
3828 3828 Potok
3829 3829 Ulice
3830 3830 Ulice:
3831 3831 Ulice
3832 3832 Jméno ulice:
3833 3833 Uliční a silniční síť
3834 3834 Ulice NRW Geofabrik.de
3835 3835 -----
3836 3836 Styly pro vnější cesty jsou různé
3837 3837 -----
3838 3838 Přidat filtr
3839 3839 -----
3840 3840 Městský obvod, nebo městská část
3841 3841 Metro
3842 3842 Vchod do metra
3843 3843 -----
3844 3844 Úspěch
3845 3845 Úspěšně otevřená sada změn {0}
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 Poskytuje živý GPS vstup (pohybující se bod). Připojuje se k serveru gpsd.
3849 3849 Podporované zdroje k překreslování:
3850 3850 Podpora stahování rozčtvercovaných nascanovaných map z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rané fázi vývoje a může obsahovat chyby.
3851 3851 Povrch
3852 3852 Sledovací kamera
3853 3853 Triangulační bod
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 Plugin SurveyorPlugin potřebuje ke své činnosti plugin LiveGpsPlugin, který nebyl nalezen!
3858 3858 Plavání
3859 3859 Švýcarský Grid
3860 3860 Přepnout na nový openstreetbugs server?
3861 3861 Přepnout do režimu offline
3862 3862 Přepnout do režimu online
3863 3863 Popis symbolu
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 Synchronizovat audio
3867 3867 Synchronizovat celý dataset
3868 3868 Synchronizovat pouze bod {0}
3869 3869 Syncronizovat pouze relaci {0}
3870 3870 Synchronizovat čas z fotografie GPS přijímače
3871 3871 Synchronizovat pouze cestu {0}
3872 3872 -----
3873 3873 TCX Soubory (*.tcx)
3874 3874 Stolní tenis (ping-pong)
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 soubor tagů neobsahuje zvolenou hodnotu ''{0}''
3878 3878 Klíč obsahuje znak s kódem menším než 0x20
3879 3879 Délka klíče je větší, než je povoleno
3880 3880 -----
3881 3881 Hodnota tagu obsahuje znak s kódem menším než 0x20
3882 3882 Délka hodnoty tagu je větší, než je povoleno
3883 3883 Tagovat cesty jako
3884 3884 Označit cesty tagem water, coastline, land nebo bez tagu. Výchozí hodnota je water.
3885 3885 zdroj TagCheckeru
3886 3886 Tester předvoleb značení
3887 3887 Přednastavení tagů
3888 3888 Značky
3889 3889 Tagy (oddělené čárkou)
3890 3890 Značky a Členové
3891 3891 Tagy z uzlů
3892 3892 Tagy z relací
3893 3893 Tagy z cest
3894 3894 Značky sady změn {0}
3895 3895 Tagy nové sady změn
3896 3896 Klíče s prázdnými hodnotami
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 Soubory TangoGPS (*.log)
3900 3900 Import TangoGPS selhal!
3901 3901 Import TangoGPS úspěšný
3902 3902 Stanoviště taxi
3903 3903 Pojížděcí dráha (taxiway)
3904 3904 Telefon
3905 3905 Telefonní karty
3906 3906 Tenis
3907 3907 -----
3908 3908 Terminál
3909 3909 Řada domů
3910 3910 Řada budov
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 Silnice 3. třídy
3915 3915 Třetí modifikátor:
3916 3916 -----
3917 3917 Otestovat přístupový token
3918 3918 Test selhal
3919 3919 Test selhal: nelze přečíst čas modifikace.
3920 3920 Test selhal: nelze zapsat čas modifikace.
3921 3921 -----
3922 3922 Test {0}/{1}: Spouští se {2}
3923 3923 Testuji přístupový token služby OAuth
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 OSM server ''{0}'' reportoval špatný požadavek.<br>
3935 3935 Plugin "Remote Control" naslouchá vždy na portu 8111 localhostu. Číslo portu nelze změnit, protože s užitím tohoto čísla počítají vnější aplikace využívající tento plugin.
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.
3942 3942 Oblast kterou chcete stáhnout je příliš rozsáhlá nebo obsahuje příliš mnoho prvků.<br>Vyberte menší oblast nebo použijte exportované soubory poskytované komunitou OSM.
3943 3943 Tato sada změn <strong>zůstane</strong> po nahrání <strong>otevřena</strong>
3944 3944 Sada změn bude po nahrání na server <strong>uzavřena</strong>.
3945 3945 Data ve schránce nejsou obrázek
3946 3946 Obsah této sady změn ještě nebyl stáhnut.
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 Tento výběr nelze použít pro oddělení uzlů
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 Aktuální hodnota nemůže být ID sady změn. Zadejte prosím celé číslo > 0
3953 3953 -----
3954 3954 Zadaná hodnota není adresou dlaždice
3955 3955 Zadaná hodnota není identifikátorem dlaždice pro zvolenou úroveň přiblížení
3956 3956 Dokument neobsahuje žádná data.
3957 3957 -----
3958 3958 Během hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}
3959 3959 -----
3960 3960 Zeměpisná šířka na místě kurzoru myši.
3961 3961 Zeměpisná délka na místě kurzoru myši.
3962 3962 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3963 3963 Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněny
3964 3964 Délka nového nakresleného segmentu trasy.
3965 3965 -----
3966 3966 Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
3967 3967 Sloučená datová sada nebude obsahovat tag s klíčem {0}
3968 3968 Jméno objektu na místě kurzoru myši.
3969 3969 -----
3970 3970 Heslo nemůže být prázdné. Zadejte vaše heslo pro OSM
3971 3971 -----
3972 3972 Plugin byl odstraněn z konfigurace. Restartujte JOSM k jeho odstranění z programu.
3973 3973 Projekce ''{0}'' v URL a současná projekce ''{1}'' jsou jiné.\nToto může vést ke špatným souřadnicím.
3974 3974 Projekce {0} nemohla být aktivována. Používam Mercator.
3975 3975 Proxy server nebude použit.
3976 3976 -----
3977 3977 Regulární výraz "{0}" má chybu na pozici {1}, celá chyba:\n\n{2}
3978 3978 -----
3979 3979 Požadovaná plocha je příliš velká. Přibližte pohled nebo změňte rozlišení.
3980 3980 Povinný tag <tt>{0}={1}</tt> chybí.
3981 3981 Zvolená GPX trasa neobsahuje časové údaje. Zvolte, prosím, jinou.
3982 3982 Zvolená oblast nemůže být rozdělena, protože je členem relace.\nOdstraňte oblast z relace před rozdělením.
3983 3983 Zvolené uzly nesdílejí stejnou cestu.
3984 3984 Zvolené fotografie neobsahují informace o čase.
3985 3985 Výběr obsahuje {0} cest. Jste si jistý že je chcete všechny zjednodušit?
3986 3986 Server odpověděl chybou s kódem {0}
3987 3987 Server ohlásil uzavření aktuální sady změn.<br>Toto se nejčastěji stává při překročení maximálního počtu<br>of {0} objektů na serveru ''{1}''.
3988 3988 -----
3989 3989 Počáteční poloha se nachází mimo bbox
3990 3990 Řetězec ''{0}'' není platná hodnota pro reálné číslo (double).
3991 3991 -----
3992 3992 Plugin turnrestrictions umožňuje vytvářet a spravovat informace o pravidlech odbočování na křižovatkách v databázi OpenStreetMap
3993 3993 Uživatelské jméno nemůže být prázdné. Zadejte vaše uživatelské jméno pro OSM
3994 3994 Viditelný výsek je buď příliš malý, nebo příliš velký pro stahování dat z OpenStreetBugs
3995 3995 Cesta nemůže být rozdělena ve zvolených bodech. (Tip: Zvolte body uprostřed cesty.)
3996 3996 Cesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?
3997 3997 Divadlo
3998 3998 Cizí datová sada neobsahuje tag s klíčem {0}
3999 3999 Cizí verze
4000 4000 Cizí verze (serverová datová sada)
4001 4001 Cizí se sloučeným
4002 4002 Zábavní park
4003 4003 Nejsou žádné WMS vrstvy k upravování.
4004 4004 Nejsou otevřené žádné sady změn
4005 4005 Nejsou vybrány žádne objekty k aktualizaci.
4006 4006 Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě
4010 4010 Došlo k {0} konfliktům během importu.
4011 4011 Tato akce nebude mít klávesovou zkratku.\n\n
4012 4012 Toto může védst k náhodnému smazání uzlů.
4013 4013 Tato sada změn obsahuje objekty, které nejsou v aktuální datové sadě.\nJe třeba je nejdříve stáhnout. Chcete pokračovat?
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 Toto je až za koncem nahrávky
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 Tento plugin umožňuje zobrazit libovolný obrázek na pozadí editoru a ztotožnit jej s mapou.
4024 4024 Tento plugin kontroluje chyby klíčů a jejich hodnot.
4025 4025 -----
4026 4026 Tento plugin přímo nahrává GPS trasy z aktivní vrstvy JOSM na openstreetmap.org.
4027 4027 Tento plugin zjednodušuje mapování a úpravy tras veřejné dopravy.
4028 4028 Tento test hledá neotagované uzly, které nejsou součástí žádné cesty.
4029 4029 Tento test hledá neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.
4030 4030 Tento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.
4031 4031 Tento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.
4032 4032 Tento test kontroluje na blízkost koncových uzlů cest k jiným cestám
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 Tento test kontroluje, jestli spojnice mezi dvěmi uzly není používána více, jak jednou cestou.
4037 4037 Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.
4038 4038 Tento test kontroluje, jestli dva body nejsou na přesně stejné pozici.
4039 4039 Tento test kontroluje na přítomnost cest se stejnými tagy a stejnými souřadnicemi uzlů.
4040 4040 Tento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.
4041 4041 -----
4042 4042 Tento test kontroluje, jestli nemají uzly stejné jméno (mohou být duplikáty).
4043 4043 Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, jestli jsou skutečně uzavřené.
4044 4044 -----
4045 4045 Tato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.
4046 4046 Tyto body nejsou v kruhu. Přerušuji.
4047 4047 Čísla dlaždic
4048 4048 Zdroj dlaždic
4049 4049 Adresa dlaždice:
4050 4050 -----
4051 4051 Časový interval
4052 4052 Časové pásmo:
4053 4053 Časová zóna: {0}
4054 4054 Do ...
4055 4055 Aby se předešlo přetížení WMS katastru,\nimport budov je omezen na max. 1 km2.
4056 4056 Ke smazání
4057 4057 -----
4058 4058 Do:
4059 4059 Přepnout celoobrazovkový pohled
4060 4060 Vypnout/Zapnout GPX linie
4061 4061 Přepnout drátový model
4062 4062 Přepnout celoobrazovkový pohled
4063 4063 -----
4064 4064 Přepnout viditelnost textu značek a ikon.
4065 4065 Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.
4066 4066 Přepnout: {0}
4067 4067 Zapnout/Vypnout globální nastavení ''{0}''.
4068 4068 Záchody
4069 4069 Token umožňuje omezený přístup
4070 4070 Poplatek
4071 4071 Mýtná budka
4072 4072 Nástroj: {0}
4073 4073 Panel nástrojů
4074 4074 Upravení panelu nástrojů
4075 4075 Nástroje
4076 4076 Nástroj pro tvorbu budov.
4077 4077 -----
4078 4078 Turistika
4079 4079 Věž
4080 4080 -----
4081 4081 Typ věže
4082 4082 Město
4083 4083 Radnice
4084 4084 Město {0} nenalezeno, nebo není dostupné\nnebo byla akce přerušena
4085 4085 Hračky
4086 4086 Trasovač
4087 4087 -----
4088 4088 Trasovač.
4089 4089 Trasuje budovy případně další polygony z České katastrální mapy (nebo i jinde), je třeba aby běžel TracerServer (.NET nebo Mono).
4090 4090 Stopování
4091 4091 Lesní/polní cesta (track)
4092 4092 Barvy tras a bodů
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 Typ cesty
4096 4096 Zpomalovací retardér
4097 4097 Semafory
4098 4098 Tramvaj
4099 4099 Tramvajová zastávka
4100 4100 Doprava
4101 4101 Cestování
4102 4102 Cestovní kancelář
4103 4103 Strom
4104 4104 Čtyřproudá silnice
4105 4105 Čtyřproudá silnice - nájezd
4106 4106 Zkusit znovu
4107 4107 Zkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto pluginu, než ohlásíte chybu.
4108 4108 -----
4109 4109 Tunel
4110 4110 Začátek tunelu
4111 4111 Zákazy odbočení
4112 4112 Zákaz odbočení
4113 4113 Obratiště
4114 4114 Rožšířené místo pro otáčení lodí
4115 4115 -----
4116 4116 Turniket
4117 4117 Točna
4118 4118 Typ
4119 4119 Jméno typu (UK)
4120 4120 Typ:
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 NEZNÁMÝ
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 URL z www.openstreetmap.org (adresu můžete vložit do pole níže)
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Zóna UTM
4135 4135 Rozpojit cesty
4136 4136 Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již je
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Není možné vztvořit novou zvukovou značku
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 Nelze najít překlad pro jazyk {0}. Vracím se k {1}.
4144 4144 -----
4145 4145 Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0}\n
4146 4146 -----
4147 4147 Nelze rozpoznat šířku/délku
4148 4148 -----
4149 4149 Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě
4150 4150 Silnice bez zařazení (mimo obec)
4151 4151 Neuzavřené cesty.
4152 4152 Neuzavřená cesta
4153 4153 Nespojená pobřežní linie
4154 4154 -----
4155 4155 Nespojené cesty.
4156 4156 Nerozhodnuto
4157 4157 Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno
4158 4158 Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic
4159 4159 Nerozhodnuto
4160 4160 Nedefinovaný element ''{0}'' nalezen ve vstupních datech. Přerušuji.
4161 4161 -----
4162 4162 Obnovit objekt
4163 4163 Obnovit objekt
4164 4164 Obnovit objekt podle id
4165 4165 Obnovit objekt...
4166 4166 Zpět
4167 4167 Zpět ortogonální tvar
4168 4168 Vrátit zpět přesun
4169 4169 Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané nody
4170 4170 Vrátit poslední akci.
4171 4171 -----
4172 4172 Vytrhnout panel
4173 4173 Neočekávaná výjimka
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 neočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''
4177 4177 -----
4178 4178 neočekávaný formát nové verze modifikovaného prvku ''{0}'', zadáno ''{1}''
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Neočekávaný token: {0}
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 neočekávaná hodnota parametru "index". Zadáno {0}
4185 4185 Odblokovat
4186 4186 Odblokovat aktuání seznam slučovaných elementů
4187 4187 Nespojený uzel
4188 4188 Vysoká škola
4189 4189 Neznámá koncovka souboru: {0}
4190 4190 Neznámé jméno počítače
4191 4191 Neznámý stav problému
4192 4192 Neznámý formát logu
4193 4193 -----
4194 4194 Neznámý režim {0}.
4195 4195 Neznámá, nebo nepodporovaná verze API. Nalezeno {0}
4196 4196 Neznámý prvek: {0}. Povolené hodnoty jsou bod, cesta nebo relace
4197 4197 -----
4198 4198 Neznámá role
4199 4199 -----
4200 4200 Neznámý typ: {0}
4201 4201 -----
4202 4202 Nepojmenovaná křižovatka
4203 4203 Nepojmenovaná neklasifikovaná silnice
4204 4204 Nepojmenované cesty
4205 4205 Neuspořádané pobřeží
4206 4206 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před smazáním?
4207 4207 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před ukončením?
4208 4208 Neuložená data a konflikty
4209 4209 Neuložená data a chybějící přiřazený soubor
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 Odznačit vše
4213 4213 Odznačit vše (Escape)
4214 4214 Odznačit vše (Fokus)
4215 4215 Odznačit všechny objekty
4216 4216 Nepodporovaná verze WMS souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}
4217 4217 Nepodporovná verze cache souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}\nVytvořte nový soubor.
4218 4218 -----
4219 4219 Nepodporovaná verze: {0}
4220 4220 Neotagované a nespojené uzly.
4221 4221 Neotagované cesty
4222 4222 -----
4223 4223 Neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.
4224 4224 Nahoru
4225 4225 O úroveň výše
4226 4226 Aktualizovat
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 Aktualizovat data
4230 4230 Aktualizovat výpis adresáře.
4231 4231 Interval aktualizace (dnů):
4232 4232 Aktualizovat modifikované
4233 4233 Aktualizovat objekty
4234 4234 Aktualizace pluginů
4235 4235 Aktualizovat výběr
4236 4236 Aktualizovat obsah sady změn z OSM serveru
4237 4237 Aktualizovat sadu změn z OSM serveru
4238 4238 Aktualizovat vybrané pluginy
4239 4239 Aktualizováno
4240 4240 Aktualizuje ze serveru modifikované objekty (stáhne znovu data).
4241 4241 Aktualizuje vybrané objekty ze serveru (znovu stáhne data)
4242 4242 Aktualizuje ze serveru objekty v aktuální datové vrstvě.
4243 4243 Aktualizuje vybrané sady změn aktuálními daty z OSM serveru
4244 4244 -----
4245 4245 Aktualizuji sadu změn {0}...
4246 4246 Aktualizuji sadu změn...
4247 4247 Aktualizuji data
4248 4248 Aktualizuji ignorované chyby ...
4249 4249 Aktualizuji mapu ...
4250 4250 Aktualizuji pluginy...
4251 4251 Nahrát na server
4252 4252 Nahrát změny na server
4253 4253 Nahrát nastavení
4254 4254 Nahrát trasy
4255 4255 Nahrát trasy na server
4256 4256 Nahrát všechny změny v aktivní datové vrstvě na OSM server
4257 4257 Nahrát veškeré aktuálně vybrané změny na OSM server.
4258 4258 Nahrávání přerušeno
4259 4259 Nahrát data
4260 4260 Nahrát data po částech. Velikost části:
4261 4261 Nahrát data v jednom požadavku
4262 4262 Nahrát data k již existující otevřené sadě změn
4263 4263 Nahrát každý objekt samostatně
4264 4264 Nahrávání selhalo. Server vrátil následující chybu:
4265 4265 Nahrání v jednom požadavku není možné (příliš mnoho objektů)
4266 4266 Nahrát vybrané
4267 4267 Nahrát změněné objekty
4268 4268 Nahrát současné nastavení na server
4269 4269 Nahrát na ''{0}''
4270 4270 Nahrát do nové sady změn
4271 4271 Nahrát do existující sady změn
4272 4272 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
4273 4273 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>několika sad změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
4274 4274 Nahrávám GPX trasu na server
4275 4275 Nahrávám GPX trasu: {0}% ({1} z {2})
4276 4276 Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...
4277 4277 Nahrávám data na server ...
4278 4278 Nahrávám na server data pro vrstvu ''{0}''
4279 4279 Nahraje trasy na openstreetmap.org
4280 4280 Využití
4281 4281 Použití
4282 4282 Použijte <b>(</b> a <b>)</b> k seskupení výrazů
4283 4283 Použíjte <b>"</b> k uvození operátorů (např. když klíč obsahuje <b>:</b>)
4284 4284 Použijte <b>|</b> nebo <b>OR</b> ke kombinaci s logickým "nebo"
4285 4285 Zadat adresu budovy
4286 4286 Použít základní autentizaci
4287 4287 Použít OAuth
4288 4288 -----
4289 4289 Použít SOCKS proxy
4290 4290 -----
4291 4291 Použít komplexní kontrolu vlastností
4292 4292 Použijte desetinné stupně.
4293 4293 Použít výchozí
4294 4294 Použít stadardní datový soubor.
4295 4295 Použít standardní nastavení
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Použít vrstvu s chybami
4299 4299 -----
4300 4300 Použít globální nastavení.
4301 4301 Používat seznam výjimek.
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 Použít standardní systémové nastavení
4306 4306 Použít standardní systémové nastavení (zakázáno. Spusťte JOSM s parametrem<tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> k povolení)
4307 4307 Použít současné bervy jako nové barevné schéma.
4308 4308 Použít standardní datový soubor (doporučeno).
4309 4309 Použít standardní slovník (doporučeno).
4310 4310 Použít standardní soubor ignorovaných tagů (doporučeno).
4311 4311 Použít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických elementů.
4312 4312 Používat seznam výjimek pro potlačení varování.
4313 4313 Použít vybrané schéma ze seznamu.
4314 4314 Použitý styl
4315 4315 Uživatel
4316 4316 ID uživatele:
4317 4317 Uživatelské jméno:
4318 4318 Uživatel:
4319 4319 Jméno uživatele
4320 4320 Uživatelské jméno:
4321 4321 Používám místo toho zkratku ''{0}''.\n\n
4322 4322 Ověřit
4323 4323 Kontroluje platnost hodnot a tagů pomocí komplexních pravidel.
4324 4324 Kontroluje platnost klíčů vlastností proti seznamu slov.
4325 4325 Kontroluje platnost hodnot vlastností proti přednastaveným hodnotám.
4326 4326 Validace
4327 4327 Kontrola
4328 4328 Chyby kontroly
4329 4329 -----
4330 4330 Hodnota
4331 4331 Hodnota ''{0}'' pro klíč ''{1}'' není v přednastavení
4332 4332 Hodnota ''{0}'' bude použita pro klíč ''{1}''
4333 4333 -----
4334 4334 Hodnota >0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', nalezeno {1}
4335 4335 Hodnota zeměpisné šířky musí být v rozmezí [-90,90].
4336 4336 Hodnota zeměpisné délky musí být v rozmezí [-180,180].
4337 4337 Hodnota:
4338 4338 -----
4339 4339 Různá nastavení ovlivňující vzhled celého programu.
4340 4340 -----
4341 4341 Rychlost (červená = pomalá, zelená = rychlá)
4342 4342 Prodejní automat
4343 4343 Prodávané produkty
4344 4344 Verze
4345 4345 očekávána verze > 0. Nalezena {0}
4346 4346 Očekávána verze
4347 4347 Verze {0}
4348 4348 Verze {0} vytvořená na {1} uživatelem {2}
4349 4349 Verze {0} aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''
4350 4350 Verze {0} v editoru
4351 4351 Verze {0}, {1} (od {2})
4352 4352 Verze: {0}
4353 4353 Veterinář
4354 4354 Přes:
4355 4355 Videopůjčovna/prodejna
4356 4356 Zobrazit
4357 4357 Zobrazení: {0}
4358 4358 Vyhlídka
4359 4359 Obec
4360 4360 Zelená plocha
4361 4361 Vesnice/Město
4362 4362 Vinice
4363 4363 Viditelnost
4364 4364 -----
4365 4365 Navštívit domovskou stránku
4366 4366 Vizualizuje informace o směrování v podobě grafu.
4367 4367 Kalibrace nahrávání zvuku
4368 4368 Sopka
4369 4369 Napětí
4370 4370 -----
4371 4371 Varování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na informace nebo historickou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}''
4372 4372 Varování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na uživatelskou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}''
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 WMS soubory (*.wms)
4378 4378 WMS vrstva
4379 4379 Nastavení pluginu WMS Plugin
4380 4380 -----
4381 4381 WMS URL (výchozí)
4382 4382 URL WMS nebo ID obrázku:
4383 4383 WMS vrstva ({0}), automatické stahování v přiblížení {1}
4384 4384 WMS vrstva ({0}), stahování v přiblížení {1}
4385 4385 WMS vrstva ({0}), nahráno {1} dlaždic
4386 4386 -----
4387 4387 Čekám 10 sekund ...
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 Zeď
4392 4392 Varování
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 Varování: Nepodařilo se načíst konfiguraci. Nastavená cesta ''{0}'' není adresářem.
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 Varování: Získání informací o uživateli se nezdařilo. Důvod: {0}
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 Varování: Stahování dlaždic WMS selhává. Prosím prověřte nastavení.
4404 4404 Varování: Ignoruji výjimku, protože úkol je přerušen. Výjimka: {0}
4405 4405 Varování: JOSM je nakonfigurován k používání systémové proxy, ale JVM není nakonfigurován k jejímu převzetí. Konfigurace byla resetována na ''Žádná proxy''
4406 4406 Varovaní: Vrstva ''{0}'' již neexistuje. Nelze odstranit konflikt prvku ''{1}''.
4407 4407 -----
4408 4408 Varování: Odstraňuji cestu {0} protože počet bodů klesl pod 2. Aktuálně je {1}
4409 4409 -----
4410 4410 Varování: Základní URL WMS služby ''{0}'' neobsahuje ukončovací '&' nebo '?'.
4411 4411 Upozornění: Úplné URL je ''{0}''.
4412 4412 Varování: Heslo je přenášeno nezašifrované.
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 Varování: nepodporovaná hodnota v konfiguraci ''{0}'', zadáno {1}''. Použije se ''Základní autentizace'.
4416 4416 Varování: WMS vrstva je deaktivována, protože obsahuje neplatnou základní url ''{0}''
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 Varování: nepodařilo se smazat zastaralý plugin ''{0}''.
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 Upozornění: ignoruji výjimku, protože úloha byla přerušena. Výjimka: {0}
4443 4443 Varování: Ignoruji výjimku, protože úkol byl přerušen. Výjimka byla: {0}
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 Varování: míchání dat z verze 0.6 a 0.5 má za výsledek data verze 0.5
4448 4448 -----
4449 4449 Varování: objekt ''{0}'' je na serveru již smazán. Přeskakuji tento objekt a opakuji nahrávání.
4450 4450 Upozornění: spouštím prohlížeč pouze pro prvních {0} z {1} zvolených uživatelů
4451 4451 Varování: prvek ''{0}'' byl již na serveru smazán. Přeskakuji tento prvek a opakuji přenos.
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 Varování: soubor revizí ''/REVISION'' chybí.
4455 4455 Varování: neočekávané číslo verze JOSM v souboru revizí, hodnota je ''{0}''
4456 4456 -----
4457 4457 Varování: neočekávaná hodnota v položce ''{0}''. Zadáno ''{1}''. Proxy nebude použita.
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 Varování
4463 4463 Myčka
4464 4464 Odpadkový koš
4465 4465 Čistička odpadních vod
4466 4466 Vodstvo
4467 4467 Akvapark
4468 4468 Vodojem
4469 4469 Vodopád
4470 4470 -----
4471 4471 Wave Audiosoubory (*.wav)
4472 4472 -----
4473 4473 Infrormace o cestě
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 Koncový uzel cesty poblíž jiné silnice
4477 4477 Koncový uzel cesty poblíž jiné cesty
4478 4478 Uzel cesty poblíž jiné cesty
4479 4479 -----
4480 4480 Cesta {0}
4481 4481 -----
4482 4482 Cesta:
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 Silniční body
4488 4488 Cesty
4489 4489 Kříž
4490 4490 Boží muka
4491 4491 Webová stránka: {0}
4492 4492 -----
4493 4493 Váha
4494 4494 Jez
4495 4495 Mokřina
4496 4496 Invalidní vozík
4497 4497 Vozíky pro invalidy
4498 4498 Při importu zvuku použít záznam na značky v GPX vrstvě
4499 4499 Při importu zvuku udělat značky z...
4500 4500 Byl změněn směr cesty. Mají se provést zásledující změny vlastností cesty a jejích bodů, z důvodů udržení konzistence dat?
4501 4501 Při ukládání zanechávat záložní soubory končící znakem ~
4502 4502 Která WMS vrstva má být vybrána k trasování ? Výchozí: IR1.
4503 4503 Celá skupina
4504 4504 Šířka (metrů)
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 Dostanu {0}
4508 4508 Větrný mlýn
4509 4509 Větrný pytel
4510 4510 Drátový model
4511 4511 Pomocí OAuth dáváte JOSM oprávnění k nahrávání mapových dat a GPS tras ve vašem zastoupení (<a href="{0}">více informací...</a>).
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 Prales
4515 4515 Továrna
4516 4516 Svět
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 Zapíše GPS souřadnice do hlaviček obrázku. Použijte tuto funkci z kontextového menu (pravým kliknutím) obrázkové vrstvy.
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 Špatně uspořádané cesty
4525 4525 Chybí XML tag <user>.
4526 4526 -----
4527 4527 Ano
4528 4528 Ano, aplikovat
4529 4529 Ano, vytvořit konflikt a zavřít
4530 4530 Ano,smazat body
4531 4531 Ano, stahovat obrázky
4532 4532 Ano, stejně uložit
4533 4533 Již máte přístupový token pro přístup OSM serveru pomocí OAuth.
4534 4534 -----
4535 4535 Chystáte se smazat uzly mimo oblast, jež jste stáhli.<br>To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.<br>Opravdu je chcete smazat?
4536 4536 Chystáte se spustit {0} oken prohlížeče.<br>To může jednak zaplnit vaši obrazovku mnoha okny<br>a může to též chvíli trvat.
4537 4537 Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.org
4538 4538 Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 Některá nastavení se projeví až po restartování JOSM.
4542 4542 Je třeba zadat zdroje předvoleb v konfiguraci.
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 Přesunuli jste více než {0} objektů. Nechtěný přesun velkého množství objektů najednou je častá chyba.\nOpravdu přesunout?
4546 4546 Musíte vaše editace označit jako veřejné pro nahrávání nových dat
4547 4547 Musíte vybrat alespoň jednu cestu.
4548 4548 Musíte vybrat alespoň dvě cesty.
4549 4549 Musíte zvolit dva nebo více uzlů pro rozdělění kruhové cesty.
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 Audio je třeba pozastavit v okamžiku, kdy uslyšíte synchronizační impuls.
4554 4554 Vyžádali jste si příliš mnoho uzlů (limit je 50 000). Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
4555 4555 -----
4556 4556 Měli byste vybrat GPX trasu
4557 4557 Aktualizoval jste verzi JOSM.<br>Pokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také pluginy.<br><br>Aktualizovat nyní pluginy?
4558 4558 Váš komentář změny je <i>prázdný</i>, nebo <i>příliš krátký</i>.<br /><br />To sice není technický problém, ale berte prosím ohled na spoustu lidí, kteří<br />sledují změny ve svých oblastech na základě smysluplných komentářů<br />aby pochopili, co se děje!<br /><br />Pokud strávíte minutku k popisu vaší změny,<br />ulehčíte život spoustě maperů.
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 Zvětšení
4562 4562 Přiblížení (v metrech)
4563 4563 Přiblížit
4564 4564 Oddálit
4565 4565 Přiblížení a pohyb mapy
4566 4566 -----
4567 4567 Přibližování pomocí tažení nebo CTRL+. nebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šipka nahoru dolu doleva doprava; pohyb se zoomem možno též pravým tlačítkem myši
4568 4568 Přiblížit
4569 4569 -----
4570 4570 Úroveň přiblížení:
4571 4571 Oddálit
4572 4572 Zvětšit pohled na {0}
4573 4573 Zvětšit na
4574 4574 -----
4575 4575 Přiblížit bod
4576 4576 Přiblížit na problém
4577 4577 Přiblížit na zvolené prvky
4578 4578 Přiblížit na výběr
4579 4579 Přiblížit na odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 Přiblížit tento bod v aktuální datové vrstvě
4584 4584 Zvětšit na {0}
4585 4585 Zvětšování je neaktivní protože je neaktivní vrstva s touto relací
4586 4586 Zvětšování je neaktivní protože nebyl vybrán žádný člen
4587 4587 [smazáno]
4588 4588 "{0}" není uzavřená plocha a tedy nelze spojit.
4589 4589 \nVýška: {0} m
4590 4590 \nSměr {0}°
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 Upravit stanici
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 Stanice
4611 4611 -----
4612 4612 Zpět
4613 4613 Rychleji
4614 4614 Rychle vpřed
4615 4615 Vpřed
4616 4616 Skok zpět.
4617 4617 Skok vpřed
4618 4618 Další značka
4619 4619 Přehraj další značku
4620 4620 Přehrát předchozí značku
4621 4621 Přehrát/Pauza
4622 4622 Předchozí značka
4623 4623 Pomaleji
4624 4624 Zpomalené přehrávání
4625 4625 Zavřený
4626 4626 Otevřený
4627 4627 prázdný
4628 4628 V
4629 4629 S
4630 4630 J
4631 4631 Z
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 Klávesa:
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 Modifikátory:
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 Upravit stanici
4652 4652 Vlaková stanice
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 Klíč:
4659 4659 Do:
4660 4660 Z:
4661 4661 zkrácené jméno ulice
4662 4662 -----
4663 4663 přidat k výběru
4664 4664 adresa
4665 4665 administrativní
4666 4666 pro zkušené (černá)
4667 4667 rozšířená konfigurace
4668 4668 lanovka
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 zemědelská vozidla
4673 4673 všechny
4674 4674 všechny objekty
4675 4675 ulička
4676 4676 abecední
4677 4677 -----
4678 4678 alternativní
4679 4679 -----
4680 4680 občanská vybavenost
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 anglikánské
4686 4686 krmivo pro zvířata
4687 4687 anonymní
4688 4688 cokoliv
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 lukostřelba
4692 4692 oblast
4693 4693 popisek ploch
4694 4694 asijská
4695 4695 asfalt
4696 4696 atletika
4697 4697 australský fotbal
4698 4698 automaticky stahovat dlaždice
4699 4699 automatické přiblížení
4700 4700 pozadí
4701 4701 zpětná zastávka
4702 4702 zpětný segment
4703 4703 špatná
4704 4704 bahá'í
4705 4705 baptistické
4706 4706 překážka
4707 4707 tag "barrier" (překážka) použitý na cestě
4708 4708 -----
4709 4709 nádrže
4710 4710 basketbal
4711 4711 pláž
4712 4712 -----
4713 4713 bicykl
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 černá
4717 4717 modrá
4718 4718 močál
4719 4719 Hry s koulemi (např. pétanque)
4720 4720 hranice
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 most
4724 4724 tag mostu (bridge) na uzlu
4725 4725 hnědá
4726 4726 stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
4727 4727 budhistické
4728 4728 budova
4729 4729 -----
4730 4730 hamburger
4731 4731 autobus
4732 4732 Autobusová dráha
4733 4733 -----
4734 4734 kanoistika
4735 4735 velikost písmen rozhoduje
4736 4736 katolické
4737 4737 hřbitov
4738 4738 změnit datum modifikace soubory:
4739 4739 změna výběru
4740 4740 změna pohledu
4741 4741 kontroluji cache...
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 čínská
4745 4745 -----
4746 4746 křesťanské
4747 4747 cigarety
4748 4748 město
4749 4749 civilní
4750 4750 Horolezení
4751 4751 po směru hodinových ručiček
4752 4752 uzavřený
4753 4753 uhelná
4754 4754 pobřeží
4755 4755 dlažební kostky
4756 4756 -----
4757 4757 telekomunikační
4758 4758 zhutněná
4759 4759 beton
4760 4760 kondomy
4761 4761 konfigurovat sadu změn
4762 4762 nastavit připojené DG100
4763 4763 potvrzovat ručně všechny akce Dálkového ovládání
4764 4764 konflikt
4765 4765 jehličnatý
4766 4766 spojení
4767 4767 konstrukce
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 počet
4772 4772 vytvořit relaci associatedStreet
4773 4773 vytváření nových objektů
4774 4774 kriket
4775 4775 ohražené místo pro tréning kriketu
4776 4776 kroket
4777 4777 -----
4778 4778 "cycleway" (cyklostezka) s tagem "bicycle"
4779 4779 cyklistika
4780 4780 -----
4781 4781 listnatý
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 smazat data po importu
4788 4788 smazat vnější obrys
4789 4789 smazáno
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 zastaralý
4794 4794 vyhrazený(preferovaný)
4795 4795 dopravní obsluha
4796 4796 objízdná
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 zakázáno
4800 4800 dok
4801 4801 závody psů
4802 4802 dvojitý
4803 4803 dolů
4804 4804 Sjezdovka
4805 4805 stáhnout
4806 4806 pití
4807 4807 příjezdová cesta
4808 4808 východ
4809 4809 jednoduchá (modrá)
4810 4810 Upravit trasu GPX
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 krasojízda
4814 4814 evangelické
4815 4815 sudé
4816 4816 příklady
4817 4817 vynikající
4818 4818 sáčky na výkaly
4819 4819 pro experty (oranžová)
4820 4820 -----
4821 4821 odvybráno: vlastnost je explicitně vypnutá
4822 4822 pole, zemědělská půda
4823 4823 zemědělství
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 trajekt
4827 4827 Najít ve výběru
4828 4828 -----
4829 4829 adresář
4830 4830 -----
4831 4831 jídlo
4832 4832 pěší
4833 4833 "footway" (pěšina) s tagem "foot"
4834 4834 brod
4835 4835 les
4836 4836 -----
4837 4837 dopředná zastávka
4838 4838 dopředný segment
4839 4839 fosilní paliva
4840 4840 volný terén - freeride (žlutá)
4841 4841 -----
4842 4842 od dlaždice
4843 4843 z cesty
4844 4844 plná
4845 4845 -----
4846 4846 plynová
4847 4847 německá
4848 4848 ledovec
4849 4849 -----
4850 4850 golfové hřiště
4851 4851 dobrá
4852 4852 gps značka
4853 4853 gps bod
4854 4854 stupeň 1
4855 4855 stupeň 2
4856 4856 stupeň 3
4857 4857 stupeň 4
4858 4858 stupeň 5
4859 4859 tráva
4860 4860 -----
4861 4861 štěrk
4862 4862 šedá
4863 4863 řecká
4864 4864 zeleň
4865 4865 Zastavitelné území (Greenfield)
4866 4866 země
4867 4867 gymnastika
4868 4868 střední
4869 4869 zastávka
4870 4870 zdravotnictví
4871 4871 teplo
4872 4872 vřesoviště
4873 4873 -----
4874 4874 zvýraznit
4875 4875 silnice
4876 4876 silnice bez reference
4877 4877 -----
4878 4878 dálnice
4879 4879 turistická
4880 4880 hindské
4881 4881 historické
4882 4882 informace o historii
4883 4883 hokej
4884 4884 příšerná
4885 4885 koňská
4886 4886 dostihy
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 vodní
4893 4893 -----
4894 4894 obrázek
4895 4895 -----
4896 4896 importovaná data z {0}
4897 4897 neaktivní
4898 4898 včetně přímých potomků rodičovské relace
4899 4899 nekompletní
4900 4900 nekompletní cesta
4901 4901 indická
4902 4902 vnitřní
4903 4903 průmysl
4904 4904 vnitřní část
4905 4905 pro středně pokročilé (červená)
4906 4906 -----
4907 4907 ostrov
4908 4908 -----
4909 4909 italská
4910 4910 džinistické
4911 4911 japonská
4912 4912 svědkové Jehovovi
4913 4913 židovské
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 nechávat záložní soubory
4919 4919 -----
4920 4920 země
4921 4921 skládka
4922 4922 využití oblasti (landuse)
4923 4923 -----
4924 4924 vrstvu
4925 4925 tag "layer" se znaménkem +
4926 4926 vlevo
4927 4927 oddych (leisure)
4928 4928 -----
4929 4929 menší vodní plochy
4930 4930 -----
4931 4931 obytná zóna
4932 4932 nahrání dat z API
4933 4933 nahrávám plugin ''{0}'' (verze {1})
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 nízká
4939 4939 luteránské
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 přísav
4943 4943 mokřina
4944 4944 max šíř.
4945 4945 max dél.
4946 4946 "footway" (pěšina) s tagem "maxspeed"
4947 4947 režim měření
4948 4948 -----
4949 4949 kov
4950 4950 metodistické
4951 4951 mexická
4952 4952 vojenský
4953 4953 min šíř.
4954 4954 min dél.
4955 4955 překlep ve jménu klíče
4956 4956 smíšený
4957 4957 mormonské
4958 4958 motoristické sporty
4959 4959 -----
4960 4960 dálnice
4961 4961 Dálnice - nájezd
4962 4962 -----
4963 4963 bahno
4964 4964 kombinovaný
4965 4965 vícepodlažní
4966 4966 -----
4967 4967 několik objektů s rolí ''{0}''
4968 4968 muslimské
4969 4969 -----
4970 4970 národní
4971 4971 přírodní
4972 4972 -----
4973 4973 informace o přírodě
4974 4974 noviny
4975 4975 následující
4976 4976 ne
4977 4977 -----
4978 4978 není zádný popis
4979 4979 -----
4980 4980 žádné potíže
4981 4981 žádný přepínač
4982 4982 beze jména
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 zákaz odbočení vlevo
4986 4986 zákaz odbočení vpravo
4987 4987 zákaz jízdy rovně
4988 4988 zákaz otáčení
4989 4989 nic
4990 4990 Běžecká trať
4991 4991 sever
4992 4992 severovýchod
4993 4993 severozápad
4994 4994 nesmazáno
4995 4995 nepřítomno
4996 4996 -----
4997 4997 upozornění
4998 4998 pro začátečníky (zelená)
4999 4999 jaderná
5000 5000 pozorovací
5001 5001 liché
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 ropa
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 tag jednosměrky (oneway) na uzlu
5009 5009 -----
5010 5010 pouze odbočení vlevo
5011 5011 pouze odbočení vpravo
5012 5012 pouze jízda rovně
5013 5013 otevřený
5014 5014 -----
5015 5015 Možnosti
5016 5016 -----
5017 5017 pravoslavné
5018 5018 -----
5019 5019 venkovní
5020 5020 vnější část
5021 5021 mimo stažený areál
5022 5022 nadzemní
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 Obslužná silnice na parkovišti
5026 5026 parkovací lístky
5027 5027 částečně vybráno: vlastnost je u vybraných objektů nastavena rozdílně
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 zpevněný
5031 5031 dlažební kostky
5032 5032 vrchol
5033 5033 oblázky
5034 5034 pegas (se semafory a tlačítkem pro chodce, cyklisty a jezdce na koni)
5035 5035 pelikán (se semafory)
5036 5036 pelota (míčová hra)
5037 5037 pentekostalistické
5038 5038 na povolení
5039 5039 fotografie
5040 5040 sluneční
5041 5041 molo
5042 5042 potrubí
5043 5043 těžká sjezdovka
5044 5044 lehká sjezdovka
5045 5045 sjezdovka pro experty
5046 5046 -----
5047 5047 střední sjezdovka
5048 5048 sjezdovka pro začátečníky
5049 5049 hřiště
5050 5050 -----
5051 5051 místo
5052 5052 -----
5053 5053 plast
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 prosím vyberte typ pravidla
5057 5057 prosím vyberte cestu
5058 5058 stožár
5059 5059 politická
5060 5060 energetika
5061 5061 presbyteriánské
5062 5062 předchozí
5063 5063 silnice první třídy
5064 5064 Silnice 1. třídy - nájezd
5065 5065 soukromý
5066 5066 navrhovaná
5067 5067 protestantské
5068 5068 -----
5069 5069 veřejná doprava
5070 5070 plány městské hromadné dopravy
5071 5071 lístky na městskou hromadnou dopravu
5072 5072 papuchalk
5073 5073 čtveřitý
5074 5074 kvakerské
5075 5075 lom
5076 5076 pálkové (raketové) sporty
5077 5077 železnice
5078 5078 železniční plochy
5079 5079 -----
5080 5080 železnice
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 červená
5085 5085 rákosiny
5086 5086 obnovit seznam portů
5087 5087 -----
5088 5088 místní
5089 5089 regulární výraz
5090 5090 relace bez typu
5091 5091 odebrat z výběru
5092 5092 -----
5093 5093 nahradit označené
5094 5094 obytná oblast
5095 5095 restaurace bez jména
5096 5096 obchody
5097 5097 vpravo
5098 5098 říční břeh
5099 5099 silnice
5100 5100 -----
5101 5101 kruhový objezd
5102 5102 cesta
5103 5103 segment trasy
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 slanisko
5107 5107 písek
5108 5108 -----
5109 5109 měřítko
5110 5110 orientační
5111 5111 křoví
5112 5112 silnice druhé třídy
5113 5113 -----
5114 5114 vyberte sport:
5115 5115 vybráno
5116 5116 výběr
5117 5117 Navíc cyklostezka jako pruh na cyklostezce
5118 5118 -----
5119 5119 obslužná cesta
5120 5120 služby
5121 5121 nastavení
5122 5122 kanalizace
5123 5123 ší'itské
5124 5124 střelba
5125 5125 obchod
5126 5126 obchod typ {0}
5127 5127 paralelní pomocná dráha
5128 5128 -----
5129 5129 jednoduchý
5130 5130 místo
5131 5131 -----
5132 5132 bruslení
5133 5133 lyžařská
5134 5134 lyžování
5135 5135 -----
5136 5136 snow park
5137 5137 fotbal
5138 5138 jih
5139 5139 jihovýchod
5140 5140 jihozápad
5141 5141 spiritualistické
5142 5142 -----
5143 5143 sport typ {0}
5144 5144 sportovní centrum
5145 5145 vlečka
5146 5146 stadion
5147 5147 známky
5148 5148 standardní
5149 5149 -----
5150 5150 kámen
5151 5151 potok
5152 5152 ulice
5153 5153 jméno ulice obsahuje ss
5154 5154 řetězec
5155 5155 řetězec;řetězec;...
5156 5156 metro
5157 5157 -----
5158 5158 sunnitské
5159 5159 povrchové
5160 5160 -----
5161 5161 bažina
5162 5162 sladkosti
5163 5163 plavání
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 stolní tenis
5167 5167 tampóny
5168 5168 taoistické
5169 5169 telefonní karty
5170 5170 dočasná
5171 5171 dočasný typ silnice
5172 5172 tenis
5173 5173 terminál
5174 5174 silnice třetí třídy
5175 5175 -----
5176 5176 thajská
5177 5177 přílivová oblast
5178 5178 tygr
5179 5179 -----
5180 5180 na gps čas
5181 5181 na předchozí hodnotu (nezměněný čas)
5182 5182 na cestu
5183 5183 topografická
5184 5184 tukan (se semafory a tlačítkem pro chodce a cyklisty)
5185 5185 turistika
5186 5186 turistické typ {0}
5187 5187 věž
5188 5188 město
5189 5189 hračky
5190 5190 -----
5191 5191 trasy a značky
5192 5192 pouze trasy
5193 5193 světelná signalizace
5194 5194 tramvajová
5195 5195 trojitý
5196 5196 vybráno: vlastnost je explicitně zapnutá
5197 5197 čtyřproudá silnice
5198 5198 čtyřproudá silnice - nájezd
5199 5199 turecká
5200 5200 -----
5201 5201 typ
5202 5202 silnice bez klasifikace
5203 5203 volný
5204 5204 podzemní
5205 5205 podvodní
5206 5206 neočekávané číslo sloupce {0}
5207 5207 Unitářské
5208 5208 neznámý
5209 5209 neoznačený
5210 5210 -----
5211 5211 nezpevněný
5212 5212 nenastaveno
5213 5213 nenastaveno: vlastnost není pro vybrané objekty nastavena
5214 5214 -----
5215 5215 nepopsaný
5216 5216 nepopsaná cesta
5217 5217 nepoužito
5218 5218 neobvyklá kombinace tagů
5219 5219 nahoru
5220 5220 do dlaždice
5221 5221 použití
5222 5222 chyba kontroly
5223 5223 ostatní kontroly
5224 5224 varování kontroly
5225 5225 -----
5226 5226 verze {0}
5227 5227 přes uzel nebo cestu
5228 5228 sopka
5229 5229 poukazy
5230 5230 -----
5231 5231 voda
5232 5232 vodní tok
5233 5233 vodní cesty typ {0}
5234 5234 cesta je připojena
5235 5235 cesta je připojena na následujícího člena relace
5236 5236 cesta je připojena na předchozího člena relace
5237 5237 cesta není připojena na předchozího ani následujícího člena relace
5238 5238 pouze značky
5239 5239 západ
5240 5240 bílá
5241 5241 informace o divokých zvířatech
5242 5242 větrná
5243 5243 -----
5244 5244 -----
5245 5245 -----
5246 5246 Prales
5247 5247 -----
5248 5248 zalesněné území
5249 5249 špatný silniční (highway) tag na uzlu
5250 5250 seřazovací kolej
5251 5251 ano
5252 5252 zebra (bez semaforů)
5253 5253 zoroastristické
5254 5254 {0} (Korsika)
5255 5255 {0} ({1} až {2} stupňů)
5256 5256 {0} [nekompletní]
5257 5257 {0} se skládá z:
5258 5258 {0} konec
5259 5259 -----
5260 5260 {0} není číslo
5261 5261 {0} metrů
5262 5262 -----
5263 5263 {0} musí být větší než 0
5264 5264 {0} uzlů v cestě {1} překračuje nejvyšší povolený počet uzlů v cestě {2}
5265 5265 Zatím {0} uzlů...
5266 5266 {0} není se současnou projekcí dovolena
5267 5267 -----
5268 5268 {0} čtverečních km
5269 5269 {0} začátek
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})
5273 5273 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})
5274 5274 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5})
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 {0}: Verze {1} (lokálně: {2})
5278m 1 -----
5279m 2 ({0} požadavek)
5280m 2 ({0} požadavky)
5281m 2 ({0} požadavků)
5282m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...
5283m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...
5284m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů...
5285m 4 -----
5286m 5 -----
5287m 6 -----
5288m 7 -----
5289m 8 -----
5290m 9 -----
5291m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty
5292m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
5293m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
5294m 11 Přidán {0} objekt
5295m 11 Přidány {0} objekty
5296m 11 Přidáno {0} objektů
5297m 12 -----
5298m 13 -----
5299m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektu.
5300m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
5301m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
5302m 15 Změnit {0} objekt
5303m 15 Změnit {0} objekty
5304m 15 Změnit {0} objektů
5305m 16 -----
5306m 17 Konflikt během stahování
5307m 17 Konflikty během stahování
5308m 17 Konflikty během stahování
5309m 18 Konflikt v datech
5310m 18 Konflikty v datech
5311m 18 Konflikty v datech
5312m 19 Smazat {0} uzel
5313m 19 Smazat {0} uzly
5314m 19 Smazat {0} uzlů
5315m 20 Smazat {0} objekt
5316m 20 Smazat {0} objekty
5317m 20 Smazat {0} objektů
5318m 21 Smazat {0} relaci
5319m 21 Smazat {0} relace
5320m 21 Smazat {0} relací
5321m 22 Smazat {0} cestu
5322m 22 Smazat {0} cesty
5323m 22 Smazat {0} cest
5324m 23 Mažu {0} objekt
5325m 23 Mažu {0} objekty
5326m 23 Mažu {0} objektů
5327m 24 Stahování následujícího pluginu <strong>selhalo</strong>:
5328m 24 Stahování následujících {0} pluginů <strong>selhalo</strong>:
5329m 24 Stahování následujících {0} pluginů <strong>selhalo</strong>:
5330m 25 Stahuji {0} sadu změn ...
5331m 25 Stahuji {0} sady změn ...
5332m 25 Stahuji {0} sad změn ...
5333m 26 Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''
5334m 26 Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''
5335m 26 Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''
5336m 27 Stahuji {0} nekompletního potomka {1} rodičovských relací
5337m 27 Stahuji {0} nekompletní potomky {1} rodičovských relací
5338m 27 Stahuji {0} nekompletních potomků {1} rodičovských relací
5339m 28 Stahuji {0} objekt z ''{1}''
5340m 28 Stahuji {0} objekty z ''{1}''
5341m 28 Stahuji {0} objektů z ''{1}''
5342m 29 Duplikace {0} uzlu do {1} uzlů
5343m 29 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
5344m 29 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
5345m 30 Vložit nový uzel do cesty
5346m 30 Vložit nový uzel do {0} cest.
5347m 30 Vložit nový uzel do {0} cest.
5348m 31 JOSM nemůže nalézt informace o následujícím pluginu:
5349m 31 JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:
5350m 31 JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:
5351m 32 -----
5352m 33 Sloučená verze ({0} položka)
5353m 33 Sloučená verze ({0} položky)
5354m 33 Sloučená verze ({0} položek)
5355m 34 Přesunout uzel {0}
5356m 34 Přesunout uzly {0}
5357m 34 Přesunout uzly {0}
5358m 35 Má verze ({0} položka)
5359m 35 Má verze ({0} položky)
5360m 35 Má verze ({0} položek)
5361m 36 Otevírám {0} soubor...
5362m 36 Otevírám {0} soubory...
5363m 36 Otevírám {0} souborů...
5364m 37 Vkládám {0} tag
5365m 37 Vkládám {0} tagy
5366m 37 Vkládám {0} tagů
5367m 38 -----
5368m 39 -----
5369m 40 Odstraněn {0} objekt
5370m 40 Odstraněny {0} objekty
5371m 40 Odstraněno {0} objektů
5372m 41 Odstranit staré klíče z {0} objektů
5373m 41 Odstranit staré klíče z {0} objektu
5374m 41 Odstranit staré klíče z {0} objektů
5375m 42 Otočit uzel {0}
5376m 42 Otočit uzly {0}
5377m 42 Otočit uzly {0}
5378m 43 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)
5379m 43 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
5380m 43 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
5381m 44 Zjednodušit {0} cestu
5382m 44 Zjednodušit {0} cesty
5383m 44 Zjednodušit {0} cest
5384m 45 Tagy({0} konflikt)
5385m 45 Tagy({0} konflikty)
5386m 45 Tagy({0} konfliktů)
5387m 46 Následující plugin byl stažen <strong>úspěšně</strong>:
5388m 46 Následující {0} pluginy byly staženy <strong>úspěšně</strong>:
5389m 46 Následujících {0} pluginů bylo staženo <strong>úspěšně</strong>:
5390m 47 Následující plugin již není potřeba a byl deaktivován:
5391m 47 Následující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:
5392m 47 Následující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:
5393m 48 -----
5394m 49 Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty.
5395m 49 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
5396m 49 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
5397m 50 Zvolená cesta má uzly mimo stahovanou oblast
5398m 50 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
5399m 50 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
5400m 51 Cizí verze ({0} položka)
5401m 51 Cizí verze ({0} položky)
5402m 51 Cizí verze ({0} položek)
5403m 52 Více než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.
5404m 52 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
5405m 52 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
5406m 53 -----
5407m 54 -----
5408m 55 Zbývá nahrát {0} objekt.
5409m 55 Zbývá nahrát {0} objekty.
5410m 55 Zbývá nahrát {0} objektů.
5411m 56 Byl nalezen {0} konflikt.
5412m 56 Byly nalezeny {0} konflikty.
5413m 56 Bylo nalezeno {0} konfliktů.
5414m 57 Nastal konflikt {0} během importu
5415m 57 Nastaly konflikty {0} během importu
5416m 57 Nastaly konflikty {0} během importu
5417m 58 -----
5418m 59 Toto změní až {0} objekt.
5419m 59 Toto změní až {0} objekty.
5420m 59 Toto změní až {0} objektů.
5421m 60 Toto změní {0} objekt.
5422m 60 Toto změní {0} objekty.
5423m 60 Toto změní {0} objektů.
5424m 61 Obnovit {0} objekt
5425m 61 Obnovit {0} objekty
5426m 61 Obnovit {0} objektů
5427m 62 Upravit vlastnosti {0} objektů
5428m 62 Upravit vlastnosti {0} objektu
5429m 62 Upravit vlastnosti {0} objektů
5430m 63 Aktualizace následujícího pluginu selhala:
5431m 63 Aktualizace následujících pluginů selhala:
5432m 63 Aktualizace následujících pluginů selhala:
5433m 64 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
5434m 64 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
5435m 64 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
5436m 65 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
5437m 65 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
5438m 65 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
5439m 66 Nahrávám {0} objekt...
5440m 66 Nahrávám {0} objekty...
5441m 66 Nahrávám {0} objektů...
5442m 67 -----
5443m 68 -----
5444m 69 trasa s {0} bodem
5445m 69 trasy s {0} body
5446m 69 trasy s {0} body
5447m 70 značka
5448m 70 značky
5449m 70 značky
5450m 71 uzel
5451m 71 uzly
5452m 71 uzly
5453m 72 objekt
5454m 72 objekty
5455m 72 objekty
5456m 73 bod
5457m 73 body
5458m 73 body
5459m 74 relace
5460m 74 relace
5461m 74 relace
5462m 75 na {0} objekt
5463m 75 na {0} objekty
5464m 75 na {0} objektů
5465m 76 cesta
5466m 76 cesty
5467m 76 cestami
5468m 77 {0} Autor
5469m 77 {0} Autoři
5470m 77 {0} Autorů
5471m 78 {0} se skládá z {1} značky
5472m 78 {0} se skládá z {1} značek
5473m 78 {0} se skládá z {1} značek
5474m 79 {0} se skládá z {1} trasy
5475m 79 {0} se skládá z {1} tras
5476m 79 {0} se skládá z {1} tras
5477m 80 {0} smazán
5478m 80 {0} smazány
5479m 80 {0} smazáno
5480m 81 {0} chyba
5481m 81 {0} chyby
5482m 81 {0} chyb
5483m 82 {0} obrázek nahrán.
5484m 82 {0} obrázky nahrány.
5485m 82 {0} obrázků nahráno.
5486m 83 {0} prvek
5487m 83 {0} prvky
5488m 83 {0} prvků
5489m 84 {0} uzel
5490m 84 {0} uzly
5491m 84 {0} uzlů
5492m 85 {0} objekt k přidání:
5493m 85 {0} objekty k přidání:
5494m 85 {0} objektů k přidání:
5495m 86 {0} smazaný objekt:
5496m 86 {0} smazané objekty:
5497m 86 {0} smazaných objektů:
5498m 87 {0} objekt k úpravě:
5499m 87 {0} objekty k úpravě:
5500m 87 {0} objektů k úpravě:
5501m 88 -----
5502m 89 {0} bod
5503m 89 {0} bodů
5504m 89 {0} bodů
5505m 90 {0} relace
5506m 90 {0} relace
5507m 90 {0} relací
5508m 91 {0} trasa,
5509m 91 {0} trasy,
5510m 91 {0} trasy,
5511m 92 {0} tag
5512m 92 {0} tagy
5513m 92 {0} tagů
5514m 93 -----
5515m 94 {0} cest,
5516m 94 {0} cesta,
5517m 94 {0} cesty,
5518m 95 {0} varování
5519m 95 {0} varování
5520m 95 {0} varování
5521m 96 -----
5522m 97 {0} cesta
5523m 97 {0} cesty
5524m 97 {0} cest
5525m 98 {0} značka
5526m 98 {0} značky
5527m 98 {0} značek
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.