source: josm/trunk/data/cs.lang@ 3415

Last change on this file since 3415 was 3415, checked in by stoecker, 14 years ago

added zh_CN language

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 136.8 KB
Line 
1 1 -----
2 2 [dd/mm/rrrr hh:mm:ss]
3 3 -----
4 4 # Objekty
5 5 % na východ:
6 6 % na sever:
7 7 (# požadavků neznámý)
8 8 (1 požadavek)
9 9 (Kód={0})
10 10 (Tip: Klávesové zkratky lze změnit v nastavení.)
11 11 (Text již byl zkopírován do schránky.)
12 12 -----
13 13 (URL bylo:
14 14 (Použijte mezinárodní zápis, např. +420123456789)
15 15 -----
16 16 (Co to znamená?)
17 17 (na řádce {0}, sloupci {1})
18 18 (deaktivované)
19 19 (žádný objekt)
20 20 (žádný)
21 21 (volitelné)
22 22 ({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2} ...
23 23 ({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2}...
24 24 ({0}/{1}) Stahuji obsah sady změn {2}...
25 25 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}
26 26 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}
27 27 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}
28 28 ({0}/{1}): Stahuji relaci ''{2}''...
29 29 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo
30 30 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo
31 31 * Jeden otagovaný uzel, nebo
32 32 * Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.
33 33 * Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo
34 34 -----
35 35 ... odkazuje na relaci
36 36 /CESTA/K/ADRESARI/JOSM/
37 37 1/25 mix (motorka/moped)
38 38 1/50 mix (motorka/moped)
39 39 Bowling
40 40 -----
41 41 -----
42 42 -----
43 43 </p><p>Uzavřete filtrovací dialog pro zobrazení všech objektů.<p></html>
44 44 <Není nahraná GPX trasa>
45 45 <anonym>
46 46 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' ve jménu.
47 47 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.
48 48 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.
49 49 <b>changeset:</b>... - objekt s daným id sady změn (0 objekty bez přidělené sady změn)
50 50 <b>child <i>výraz</i></b> - všechny podobjekty objektů odpovídajících výrazu
51 51 <b>foot:</b> - klíč 'foot' nastavený na jakoukoliv hodnotu.
52 52 <b>id:</b>... - objekt s daným ID (0 pro nové objekty)
53 53 <b>nekompletní</b> - všechny nekompletní objekty
54 54 <b>modified</b> - všechny změněné objekty
55 55 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoliv ve jménu.
56 56 <b>nodes:</b>... - objekt s daným počtem uzlů (nodes:počet nebo nodes:min-max)
57 57 <b>oneway?</b> - oneway=yes, true, 1 nebo on
58 58 <b>parent <i>výraz</i></b> - všechny rodiče objektů odpovídajících výrazu
59 59 <b>role:</b>... - objekt s danou rolí v relaci
60 60 <b>selected</b> - všechny vybrané objekty
61 61 <b>tags:</b>... - objekt s daným počtem tagů (tags:počet nebo tags:min-max)
62 62 -----
63 63 <b>type:</b> - typ objektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
64 64 <b>type=*</b> - klíč ''type'' s libovolnou hodnotou. Vyzkoušejte také <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
65 65 <b>type=route</b> - klíč ''type'' s hodnotou přesně 'route'.
66 66 <b>untagged</b> - všechny objekty bez tagů
67 67 <b>user:</b>... - všechny objekty změněné uživatelem
68 68 <b>user:anonymous</b> - všechny objekty, které byly změněny anonymním uživatelem
69 69 <b>verze:</b>... - objekt s danou verzí (0 objektů bez přidělené verze)
70 70 <b>{0}</b> objektů deaktivováno
71 71 -----
72 72 <dvojtečka>
73 73 <různé>
74 74 <prázdné>
75 75 <konec-souboru>
76 76 <se rovná>
77 77 <h1><a name="top">Klávesové zkratky</a></h1>
78 78 <h1>Skupiny modifikátorů</h1>
79 79 <h2>Filtrování je aktivní</h2>
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <html><body><p class="warning-body"><strong>Varování:</strong> Heslo je uloženo v čistě textové podobě v souboru konfigurace JOSM. Navíc je zasíláno <strong>nezašifrované</strong> v každém požadavku na OSM server. <strong>Nepoužívejte svá tajná hesla.</strong></p></body></html>
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 <html><p class="error-header">Při získávání nápovědy došlo k chybě</p><p class="error-body">Obsah nápovědy k tématu <strong>{0}</strong> se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):<br><tt>{1}</tt></p></html>
87 87 <html><p class="warning-header">Nápověda k vybranému tématu neexistuje</p><p class="warning-body">Nápověda na téma <strong>{0}</strong> není dosud dostupná. Chybí jak vaše lokální jazyková verze ({1}) tak verze anglická.<br><br>Prosíme pomozte vylepšit JOSM a doplňte chybějící informace. Můžete upravovat <a href="{2}">nápovědu ve vašem jazyce ({1})</a> a v <a href="{3}">angličtině</a>.</p></html>
88 88 <html><strong>Aktuální oblast ke stažení</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
89 89 -----
90 90 <html>Členství v relaci bylo zkopírováno na všechny nové cesty.<br>Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.</html>
91 91 <html>Relace založená na rolích byla zkopírována na všechny nové cesty.<br>Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.</html>
92 92 <html>Alternativně můžete zadat <strong>adresu</strong> konkrétní dlaždice ve formátu <i>přiblížení/x/y</i>, např. <i>15/256/223</i>. Je možné použít i alternativní formáty <i>přiblížení,x,y</i> nebo <i>přiblížení;x;y</i>.</html>
93 93 <html>Došlo k chybě při obnovování zálohy souboru.<br>Chyba: <br>{0}</html>
94 94 <html>Při ukládání došlo k chybě.<br>Chyba: <br>{0}</html>
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 <html>Nelze otevřít adresář ''{0}''.<br>Prosím vyberte soubor.</html>
99 99 -----
100 100 <html>Kliněte <strong>{0}</strong> pro dokončení slučování mých a cizích položek</html>
101 101 <html>Kliněte <strong>{0}</strong> pro zahájení slučování mých a cizích položek</html>
102 102 <html>Nepodařilo se uzavřít sadu změn <strong>{0}</strong><br>protože je již uzavřená.</html>
103 103 <html>Nepodařilo se uzavřít sadu změn <strong>{0}</strong><br>protože je již uzavřená od {1}.</html>
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 <html>Nelze načíst záložky z<br>''{0}''<br>Chyba: {1}</html>
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <html>Záložku nelze uložit.<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn</html>
116 116 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn<br><em>Vypnuto. Prosím, zadejte nejprve v nastavení vaše uživatelské jméno pro OSM.</em></html>
117 117 <html>Stáhnout nejnovější sady změn</html>
118 118 -----
119 119 -----
120 120 <html>Vložit přístupový token manuálně pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM.</html>
121 121 <html>Vložte název města nebo obce.<br>Použijte syntax a interpunkci dle www.cadastre.gouv.fr .</html>
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 <html>Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem<br>''{0}''.<br>DNS jméno ''{1}'' nelze přeložit. <br>Prosím prověřte URL API ve vaší konfiguraci a vaše internetové připojení.</html>
134 134 <html>Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem<br>''{0}''.<br>Prosím prověřte funkčnost internetového připojení.</html>
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 <html>Nepodařilo se nahrát data na nebo stáhnout z<br>''{0}''<br>kvůli problémům s přenosem dat.<br>Detaily(nepřeloženo): {1}</html>
141 141 <html>Nepodařilo se nahrát do sady změn <strong>{0}</strong><br>protože byla již uzavřena dne: {1}.</html>
142 142 -----
143 143 -----
144 144 <html>JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout<br>vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno<br>v konfiguraci JOSM.</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 <html>Je požadováno nahrání pluginu "{0}".<br>Tento plugin se již dále nevyvíjí a bude velmi pravděpodobně způsobovat chyby.<br>Měl by být deaktivován.<br>Chcete jej smazat z konfigurace?</html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html>Žádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně<br>editované vrstvě ''{1}''.</html>
156 156 -----
157 157 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>1 objektu</strong> z <strong>1 relace</strong>.</html>
158 158 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>1 objektu</strong> z <strong>{0} relací</strong>.</html>
159 159 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>{0} objektů</strong> z <strong>{1} relací</strong>.</html>
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah dlaždic OSM</strong> ve zvolené úrovni přiblížení.</html>
164 164 -----
165 165 <html>Prosím vyberte sadu změn kterou chcete uzavřít</html>
166 166 <html>Prosím vyberte, které hodnoty budou obsahovat následující tagy.</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 <html>Opravdu označit tuto chybu ''vyřešeno''?<br><br>Můžete přidat volitelný komentář:</html>
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Spustí plně automatickou proceduru k získání přístupového tokenu z webu OSM.<br>JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a <br>automaticky autorizuje uživatele pro kterého získá přístupový token.</html>
173 173 <html>Spustí polo-automatickou proceduru k získání tokenu z webu OSM.<br>JOSM odešle standardní požadavek k získání OAuth tokenu.<br>Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči <br>aby se autorizoval a akceptoval vložení tokenu do JOSM.</html>
174 174 -----
175 175 <html>Vybrat pro stažení dat do nové vrstvy.<br>Jinak jsou data stažena do aktivní vrstvy.</html>
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 <html>Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.<br>Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.</html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 <html>Přístupový token ''{0}'' byl <b>úspěšně</b><br>použit pro přístup na OSM server ''{1}''.<br>Nyní budete na OSM server přistupovat jako uživatel ''{2}'' s id ''{3}''.</html>
184 184 -----
185 185 -----
186 186 <html>Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.<br>Zobrazte zde jeho fotografii.<br>Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo<hr></html>
187 187 -----
188 188 <html>Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.<br>Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.<br>V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít<br>pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.</html>
189 189 -----
190 190 <html>OSM server<br>''{0}''<br>reportoval interní chybu serveru.<br>Jde s nejvyšší pravděpodobností o dočasný problém. Zkuste to znovu později.</html>
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth <br>z OSM serveru selhal.<br><br>Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,<br> např polo-automatický nebo manuální autorizaci.</html>
194 194 <html>Základní URL<br>''{0}''<br>této WMS vrstvy neobsahuje ukončovací ''&'' ani ''?''.<br>To většinou vede k neplatným WMS požadavkům. Měl byste prověřit svoji<br>konfiguraci.<br>Chcete stáhnout dlaždice z WMS serveru znovu?
195 195 <html>Potomek relace<br>{0}<br>byl smazán na serveru. Nemůže být stažen
196 196 <html>Slučované cesty jsou členy jedné nebo více relací. Prosím rozhodněte v jakých relacích chcete jejich členství <strong>zachovat</strong> a z jakých je chcete <strong>odstranit</strong>.<br>Standardně se <strong>zachová</strong> první cesta a ostatní budou ze stejných relací <strong>odstraněny</strong>: sloučená cesta zaujme místo původní cesty v relaci.</html>
197 197 <html>Aktuální URL <tt>{0}</tt><br>je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata umístěná<br>na serveru <tt>{1}</tt>.</html>
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Plugin openstreetbugs používá starý server na appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete změnit nastavení serveru na nový? (Velice doporučujeme)</html>
203 203 <html>Zvolená data obsahují data z OpenStreetBugs.<br>Tyto data nemůžete nahrát na server. Možná jste zvolili špatnou vrstvu?
204 204 <html>Server ohlásil nalezení konfliktu.</html>
205 205 <html>Server ohlásil nalezení konfliktu.<br>Chybová zpráva (nepřeloženo):<br>{0}</html>
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 <html>Nejsou zde žádné vrstvy pro zdrojovou vrstvu<br>''{0}''<br>které by měly být sloučeny.</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující<br>na právě tuto relaci.<br>To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.<br>Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?</html>
214 214 -----
215 215 <html>Tato akce bude potřebovat<br>{0} samostatných stažení dat.<br>Chcete pokračovat?</html>
216 216 <html>Relace již obsahuje minimálně jeden prvek odkazující na<br>prvek ''{0}''<br><br>Opravdu chcete přidat dalšího člena relace?</html>
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 <html>Nahrání nezpracovaných GPS dat je považováno za poškozování projektu.<br>Pokud chcete nahrát trasy, podívejte se tady:
222 222 -----
223 223 <html>Aktualizace <strong>selhala</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br> bodů, cest nebo relací.<br><br>Klikněte <strong>{0}</strong> pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{1}</strong> pro přerušení a pokračování editace.<br></html>
224 224 <html>Aktualizace <strong>selhala</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br> bodů, cest nebo relací.<br>Konflikt je způsoben <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br>na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.<br><br>Klikněte <strong>{4}</strong> pro synchronizaci konfliktního prvku.<br>Klikněte <strong>{5}</strong> pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{6}</strong> pro přerušení a pokračování editace.<br></html>
225 225 <html>Nahrávání <strong>selhalo<strong> protože používaná<br>sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.<br>Prosím nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.</html>
226 226 <html>Nahrávání <strong>selhalo</strong> protože se pokoušíte smazat bod {0} který stále využívá cesta {1}.<br><br>Klikněte na <strong>{2}</strong> ke stažení všech cest obsahujících bod {0}.<br>Pokud je to nutné, JOSM vytvoří konflikty, které můžete vyřešit v dialogovém okně řešení konfliktů.</html>
227 227 <html>Aktualizace na server <strong>selhala</strong>, protože vaše aktuální<br>datová sada nesplňuje předpoklad.<br>Chybová zpráva je:<br>{0}</html>
228 228 -----
229 229 <html>Použít standardní URL OSM serveru (<strong>{0}</strong>)</html>
230 230 <html>Hodnota klíče "source" pokud je zapnuto automatické zdrojování</html>
231 231 <html>Verze <strong>{0}</strong> vytvořená <strong>{1}</strong></html>
232 232 <html>Verze <strong>{0}</strong> aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''</html>
233 233 <html>POukoušíte se vložit relaci samu do sebe.<br><br>Toto vytvoří cyklický odkaz a proto není taková úprava povolena.<br>Přeskakuji relaci ''{0}''.</html>
234 234 <html>Používáte projekci EPSG:4326, která může vést<br>k nepřijatelným výsledkům pravoúhlého zarovnání.<br>Změňte svůj typ projekce aby zmizelo toto varování.<br>Vážně chcete pokračovat?</html>
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 <html>{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.<br>JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus.</html>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 <nový objekt>
248 248 <nikoliv>
249 249 <nebo>
250 250 <p><b>{0}</b> objektů skryto
251 251 <p>Kromě toho jsou klávesové zkratky aktivovány při prvním použití položky menu. Některé změny se tak mohou projevit bez restartu --- ale zároveň bez ošetření kolizí. To je další důvod pro <b>restart</b> JOSM po změnách provedených v klávesových zkratkách.</p>
252 252 <p>Berte na vědomí, že klávesové zkratky jsou přiřazovány při startu JOSM. Takže po jakékoli změně je třeba JOSM <b>restartovat</b>, aby se změny projevily.</p>
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 <otazník>
257 257 -----
258 258 -----
259 259 <u>Speciální cíle:</u>
260 260 <nedefinováno>
261 261 > spodek
262 262 > vrchol
263 263 A Podle vzdálenosti
264 264 A Podle času
265 265 Chybí tag name, ačkoliv name:* existuje.
266 266 Překlad name:* chybí.
267 267 Plugin umožňující ovládání JOSM z jiných aplikací.
268 268 Plugin pro trasování vodních ploch z fotografií Landsat.
269 269 objekt s id=0 nemůže být neviditelný
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 Narušení schopností API
276 276 Verze API: {0}
277 277 Snesená železnice (pouze žel. spodek)
278 278 Zrušit
279 279 Zrušit slučování
280 280 -----
281 281 Zrušit dialog na vybrání souboru.
282 282 -----
283 283 O aplikaci
284 284 O JOSM...
285 285 Přijmout přístupový token
286 286 -----
287 287 Přístup
288 288 Přístupový token
289 289 Klíč přístupového tokenu:
290 290 Heslo přístupového tokenu:
291 291 URL přístupového tokenu:
292 292 Ubytování
293 293 Dle informací z pluginu je autor {0}.
294 294 Zůstatkové nebo věrnostní karty
295 295 Přesnost Douglas-Peuckerova generalizace linie, hodnota ve stupních.<br>Nižší hodnoty vracejí více uzlů s menším zjednodušením. Výchozí hodnota 0.0003.
296 296 Přesnost:
297 297 Akce
298 298 Parametry akce
299 299 Akce
300 300 Aktivovat
301 301 -----
302 302 Aktivovat vybranou vrstvu
303 303 Aktivní styly
304 304 -----
305 305 Přidat
306 306 Přidat další URL s popisy pluginů.
307 307 Přidat uzel...
308 308 Přidat vlastnosti
309 309 -----
310 310 Přidat "source=..." k objektům?
311 311 Přidat záložku pro aktuální výběr stahované oblasti
312 312 Přidat komentář
313 313 Přidat soubor nebo URL aktivního stylu
314 314 Přidat novou cestu pro ikony
315 315 Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům
316 316 -----
317 317 Přidat nový uzel do již existující cesty
318 318 Přidat nový zdroj do seznamu.
319 319 Přidat nový tag
320 320 Přidat uzel zadáním zeměpisné šířky a délky.
321 321 -----
322 322 Přidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady za posledního člena
323 323 Přidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady za posledního vybraného člena
324 324 Přidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady před prvního člena
325 325 Přidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady před prvního vybraného člena
326 326 -----
327 327 -----
328 328 Přidat prázdnou značku
329 329 Přidat informace autora
330 330 Přidání konfliktu pro ''{0}''
331 331 Přidat každý k původnímu výběru. Může obsahovat vyhledávací řetězec podobně jako na Googlu nebo URL vracející osm-xml
332 332 Přidat filtr.
333 333 Přidat mřížku
334 334 -----
335 335 Přidat chybějící tag
336 336 Přidat novou vrstvu
337 337 Přidat uzel
338 338 Přidat uzel do cesty
339 339 Přidat uzel do cesty a spojit
340 340 Přidat bod {0}
341 341 Přidat relaci {0}
342 342 Přidat navigační vrstvu
343 343 -----
344 344 -----
345 345 Přidat chybějící tag {0}={1}
346 346 Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivních
347 347 Přidat cestu {0}
348 348 Přidány body na všechny průsečíky
349 349 -----
350 350 Interpolace adres
351 351 adresy, čísla domů.
352 352 Adresy
353 353 -----
354 354 -----
355 355 -----
356 356 Upravit WMS
357 357 Upravit pozici WMS vrstvy (pouze rastrové obrázky)
358 358 Upravit pozici zvolené WMS vrstvy
359 359 Upravit časovou zónu a posun
360 360 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
361 361 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
362 362 Administrativní centrum
363 363 Administrativní
364 364 -----
365 365 Rozšířené
366 366 Pokročilé parametry OAuth
367 367 Rozšířená konfigurace OAuth
368 368 Pokročilé volby
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Lanovky
373 373 -----
374 374 -----
375 375 Letiště
376 376 -----
377 377 Alkohol
378 378 Seřadit uzly do kruhu
379 379 Seřadit uzly do přímky
380 380 Srovnat úseky cest
381 381 Srovnat cesty
382 382 Režim rovnání cest
383 383 Srovnat úsek cesty
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Všechny
388 388 Všechny soubory
389 389 Všechny formáty
390 390 Všechny nainstalované pluginy jsou aktuální. Není proto třeba stahovat nové verze.
391 391 Všechny body a oddíly cesty budou mít stejnou barvu. Toto může být upraveno v kartě vrstev.
392 392 Hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''
393 393 Zahrádkářská kolonie
394 394 Umožní přidat ukazatele/body na současnou GPS polohu.
395 395 Povolit stahování vašich privátních GPS tras
396 396 Povolit čtení vašich preferencí
397 397 Povolit nahrávání GPS tras
398 398 Povolit nahrávání mapových dat
399 399 Povolit zápis vašich preferencí
400 400 Povolený provoz:
401 401 Povolit skládání více vrstev
402 402 Otevírá sobory gpx/osm které se protínají se současnou viditelnou oblastí.
403 403 Umožňuje uživateli anonymizovat čas a velice rychle smazat části rozsáhlých GPX záznamů.
404 404 Umožní vytvořit různá schémata nastavení barev a přepínat mezi nimi. Pouze změníte barvy a vytvoříte nové schéma. Dá se použít pro přepnutí světlého stylu pro lepší viditelnost v ostrém slunci. Podívejte se na dialog „Nastavení mapy“ v preferencích JOSM.
405 405 Umožňuje importovat rozličné formáty souborů přímo do JOSM.
406 406 Umožní ladit barvy cesty pro rozdílné průměrné rychlosti.
407 407 Umožňuje obnovování smazaných objektů z OSM databáze
408 408 Alfa kanál
409 409 Abecedně
410 410 Abecední adresy musí končit písmenem
411 411 Horská bouda
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 Také přejmenovat soubor
416 416 -----
417 417 Aktualizovat bez dotazu
418 418 Občanská vybavenost
419 419 -----
420 420 Počet kabelů
421 421 Počet sedadel
422 422 Kontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.
423 423 Validátor OSM dat. Kontroluje problémy s daty, u některých běžných problémů provádí opravy. Zahrnuje kontrolu překlepů pro tagy.
424 424 OSM plugin pro editaci zákazů odbočení.
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 Prázdná hodnota smaže tag.
429 429 Nastala chyba v pluginu {0}
430 430 -----
431 431 Stala se chyba : {0}
432 432 Nastala neočekávaná výjimka, která by mohla pocházet z pluginu ''{0}''.
433 433 -----
434 434 Došlo k neznámé chybě
435 435 Úhel
436 436 Úhel mezi dvěmi zvolenými uzly
437 437 -----
438 438 Aplikovat
439 439 Aplikovat změny
440 440 Aplikovat přednastavení
441 441 Aplikovat řešení
442 442 Aplikovat roli
443 443 Aplikovat roli:
444 444 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.
445 445 -----
446 446 Aplikovat vyřešené konflikty
447 447 Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialog
448 448 Použít zvolené změny
449 449 Použít popisky objektu ve schránce na všechny zvolené objekty.
450 450 -----
451 451 Aplikovat aktuální změny
452 452 Použít adresu dlaždice
453 453 Aplikovat změny a zavřít dialog
454 454 Aplikovat tuto roli na všechny členy
455 455 Použít ?
456 456 Letištní plocha
457 457 -----
458 458 Archeologické naleziště
459 459 Lukostřelba
460 460 Opravdu pokračovat ?
461 461 Jste si jist?
462 462 Označit jako plochu
463 463 -----
464 464 Oblasti v okolí míst
465 465 Komunitní umělecké centrum
466 466 Umělecké dílo
467 467 Dotaz před aktualizací
468 468 Přiřadit k ulici pomocí:
469 469 Pro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybráno
470 470 Atletika
471 471 Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!
472 472 Atrakce
473 473 -----
474 474 Zvuk
475 475 Audio zařízení je nedostupné
476 476 Nastavení zvuku
477 477 Audio značky z {0}
478 478 Zvuk zesynchronizován na bodu {0}.
479 479 Zvuk: {0}
480 480 Audioprůvodce
481 481 Audioprůvodce přes mobilní telefon?
482 482 Australský fotbal
483 483 Přihlásit
484 484 Přihlásit se se zadaným jménem a heslem
485 485 -----
486 486 -----
487 487 -----
488 488 Ověření
489 489 Autentizace selhala
490 490 Autenzitace selhala
491 491 Autor
492 492 Autor: {0}
493 493 Autorizase selhala
494 494 -----
495 495 Autorizační URL:
496 496 Autorizovat se
497 497 -----
498 498 -----
499 499 Autoři
500 500 Automatické přiblížení
501 501 Automatické zdrojování
502 502 Automatické přiblížení:
503 503 Automaticky vystředit
504 504 Auto-odhad
505 505 -----
506 506 Automatické ukládání LiveData
507 507 Automaticky stahovat dlaždice:
508 508 Bankomat
509 509 Automatické stahování
510 510 Automatická korekce popisků
511 511 -----
512 512 Automaticky vytvořit vrstvu se značkami při otevírání GPX vrstvy.
513 513 -----
514 514 Dostupné
515 515 Dostupné role
516 516 Dostupné styly (z {0})
517 517 -----
518 518 B Podle vzdálenosti
519 519 B Podle času
520 520 -----
521 521 Babybox
522 522 Zpět
523 523 Opěrka zad
524 524 Špatný požadavek
525 525 Pekařství
526 526 Banka
527 527 -----
528 528 Bariéry
529 529 -----
530 530 Základní
531 531 Vodní nádrž
532 532 Basketbal
533 533 Baterie
534 534 Bojiště
535 535 Zátoka
536 536 Pláž
537 537 Vodní bój
538 538 Lavička
539 539 Nápoje
540 540 -----
541 541 Cyklisté
542 542 Kola
543 543 Hospoda-zahrádka
544 544 -----
545 545 Prodejce kol
546 546 -----
547 547 Bionafta
548 548 Prázdná vrstva
549 549 Zátarasa
550 550 Modrá:
551 551 Obsah tabule
552 552 doky
553 553 Sloupek
554 554 Knihkupectví
555 555 Záložky
556 556 Hraniční kontrola
557 557 Botanické jméno
558 558 Hry s koulemi (např. pétanque)
559 559 Hranice
560 560 Hranice
561 561 Hraniční kameny
562 562 -----
563 563 Typ hranice
564 564 Ohraničující box
565 565 Hranice
566 566 -----
567 567 Most
568 568 -----
569 569 Stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
570 570 Prohlížet
571 571 -----
572 572 Zarážedlo
573 573 Nahlášení chyby
574 574 Seznam chyb
575 575 Budova
576 576 Adresa budovy
577 577 -----
578 578 Budovy
579 579 Šířka budov:
580 580 -----
581 581 Brána otevíratelná nárazníkem vozidla
582 582 Autobusová dráha
583 583 Nástupiště autobusu
584 584 Autobusové nádraží
585 585 Zastávka autobusu
586 586 Zábrana průjezdná pouze autobusem
587 587 Řeznictví
588 588 C Podle vzdálenosti
589 589 C Podle času
590 590 CNG (zemní plyn)
591 591 Kyvadlová kabinková lanovka
592 592 Chyba formátu cache
593 593 Chyba Lambertovy zóny v cache
594 594 Sekce a podsekce katastru.
595 595 Katastr
596 596 Katastr: {0}
597 597 CadastreGrabber: Neplatné URL.
598 598 Kavárna
599 599 -----
600 600 Vyvolat editor na relaci
601 601 Vyvolat editor relací na vybranou relaci
602 602 Tábořiště
603 603 Tábořiště
604 604 Nelze kreslit mimo svět.
605 605 Nelze duplikovat neseřazené cesty.
606 606 -----
607 607 Plavební kanál
608 608 Zrušit
609 609 -----
610 610 Zrušit přihlášení
611 611 Zrušit zavírání sad změn
612 612 Zrušit řešení konfliktů
613 613 Zrušit řešení konfliktu a zavřít dialog
614 614 Zrušit operaci
615 615 Zrušit uložení a začít nejprve řešit nevyřešené problémy
616 616 Zrušit změny a zavřít dialog
617 617 Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaci
618 618 Ukončit nahrávání
619 619 Nemůžu přidat uzel ležící mimo Zemi.
620 620 nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}
621 621 -----
622 622 nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování tagů
623 623 -----
624 624 -----
625 625 Nelze srovnat objekt s ID ''{0}'' s objektem s ID ''{1}''.
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 Nelze nahrát knihovnu rxtxSerial. Pokud potřebujete pomoc s její instalací, zkuste Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
630 630 -----
631 631 Body nelze sloučit: Bylo by třeba smazat cestu ''{0}'', která je stále používána.
632 632 -----
633 633 Nemohu přesouvat objekty mimo svět.
634 634 -----
635 635 -----
636 636 nemohu vyřešit nerozhodnutý konflikt
637 637 Nemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 Nelze zrušit příkaz ''{0}'' protože vrstva ''{1}'' již není dostupná
642 642 Kanoistika
643 643 Plechovky
644 644 Kapacita
645 645 Kapacita (celkem)
646 646 Nahrát GPS záznam
647 647 Auto
648 648 Prodejce automobilů
649 649 Autokemping (karavany)
650 650 Finance
651 651 Zámek/Hrad
652 652 Mříž proti dobytku
653 653 Vstup do jeskyně
654 654 Hřbitov
655 655 Vystředit jednou
656 656 Vystředit vrstvu LiveGPS na současnou pozici.
657 657 Centrovat pohled
658 658 Sedačková lanovka
659 659 Horská chata
660 660 Změnit vlastnosti
661 661 Změnit směr ?
662 662 Změnit umístění
663 663 Změnit bod {0}
664 664 Změnit relaci
665 665 Změnit roli člena relace {0} {1}
666 666 Změnit relaci {0}
667 667 Změnit rozlišení
668 668 Změnit adresář pro všechna uživatelská nastavení
669 669 -----
670 670 Změnit hodnoty ?
671 671 Změnit cestu {0}
672 672 Změněn uzel {0}
673 673 Sada změn
674 674 Sada změn s ID > 0 očekávána. Nalezeno {0}.
675 675 ID sady změn:
676 676 -----
677 677 Správce datových sad
678 678 Sada změn byla uzavřena
679 679 Komentář k sadě změn:
680 680 Očekáváno ID sady změn
681 681 ID sady změn:
682 682 Informace o sadě změn
683 683 Sada změn je plná
684 684 Sada změn {0}
685 685 Sady změn
686 686 Umožní nastavit klávesové zkratky ručně.
687 687 Zkontrolovat tagy s FIXME.
688 688 Kontrola na serveru
689 689 Kontrola klíčů vlastností.
690 690 Kontrola hodnot vlastností.
691 691 Kontroluji na smazané rodiče v lokálních datech
692 692 Kontroluji rodiče smazaných objektů
693 693 Kontroluji požadavky pluginu...
694 694 Zkontroluje cesty jestli neobsahují identické uzly za sebou.
695 695 Chyby v kontrolním součtu:
696 696 Drogerie
697 697 Potomci relace
698 698 -----
699 699 Vybrat
700 700 Zvolit barvu
701 701 Zvolte barvu pro {0}
702 702 Zvolte předdefinovanou licenci
703 703 Vyberte hodnotu
704 704 Vyberte z...
705 705 Vyberte typ OSM objektu
706 706 Vybrat server pro vyhledávání:
707 707 Velikost bloku {0} překračuje maximální velikost sady změn {1} pro server ''{2}''
708 708 Kostel
709 709 Kino
710 710 Velkoměsto
711 711 Značka hranice sídla (rychlostní limit)
712 712 Městské hradby
713 713 Jméno města
714 714 Město:
715 715 -----
716 716 -----
717 717 Smazat
718 718 Vymazat cestu
719 719 -----
720 720 Klikněte na ''<strong>{0}</strong>'' pro pokračování nahrávání do dalších sad změn.<br>Klikněte na ''<strong>{1}</strong>'' pro návrat k dialogu nahrávání změn.<br>Klikněte na ''<strong>{2}</strong>'' k přerušení a návratu k editaci mapy.<br>
721 721 -----
722 722 Táhněte a pusťte pro přesun cíle
723 723 Klikněte pro stažení právě vybrané oblasti
724 724 -----
725 725 Klikněte na první roh pro oříznutí obrázku\n(jsou potřeba dva body)
726 726 -----
727 727 Klikněte na druhý roh pro oříznutí obrázku
728 728 -----
729 729 Klikněte pro zrušení a návrat k editaci
730 730 Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů
731 731 Klikněte pro zrušení slučování bodů
732 732 Klikněte pro zrušení nastavení OAuth na výchozí hodnoty
733 733 Klikněte pro zrušení nahrávání dat
734 734 Klini pro přidání cíle
735 735 -----
736 736 Klikněte pro zrušení aktuální operace
737 737 Klikněte pro kontrolu zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveru
738 738 Klikněte pro zavření dialogu
739 739 Klikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací
740 740 Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů
741 741 Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování
742 742 Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaci
743 743 -----
744 744 klikněte pro pokračování v nahrávání dalších nových sad změn
745 745 -----
746 746 Klikněte pro smazání pluginu ''{0}''
747 747 Klikni pro smazání. Shift: smaže segment cesty. Alt: nemaže nepoužité uzly, když mažete trasu. CTRL: smazat referenční objekty.
748 748 Klikněte pro zakázání pluginu ''{0}''
749 749 -----
750 750 Klikněte pro ponechání pluginu ''{0}''
751 751 Minimalizovat nebo maximalizovat obsah panelu
752 752 -----
753 753 Klikněnte pro odstranění cíle
754 754 Klikněte pro nastavení OAuth nastavení na výchozí hodnoty
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 Kliknutím přeskočte aktualizaci aktivních pluginů
760 760 Klikněte pro zahájení hledání míst
761 761 -----
762 762 -----
763 763 Klikněte pro test přístupového tokenu
764 764 Kliknutím aktualizujte aktivní pluginy
765 765 -----
766 766 Útes
767 767 Horolezení
768 768 Zavřít
769 769 Přesto zavřít
770 770 Zavřít sadu změn po nahrání.
771 771 Zavřít sady změn
772 772 Zavřít dialog a zrušit
773 773 Zavřít dialog a ukončit stahování
774 774 Uzavřít otevřené sady změn
775 775 Zavřít zvolenou otevřenou sadu změn
776 776 Zavřít dialog
777 777 Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn
778 778 Zavřít dialog a přijmout přístupový token
779 779 Zavžit zialog a zrušit přihlášení
780 780 Zavřít dialog a vytvořit nový bod
781 781 Zavřít dialog a nevytvořit nový bod
782 782 -----
783 783 Uzavřít vybrané sady změn
784 784 Zavřít vybrané otevřené sady změn
785 785 Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSM
786 786 Zavřít tento panel. Můžete jej znovu otevřít tlačítky v levém panelu nástrojů.
787 787 Uzavřít:
788 788 Uzavřená cesta
789 789 -----
790 790 Uzavřen v
791 791 Uzavřeno dne:
792 792 Bližší popis
793 793 Bližší popis
794 794 Uzavře otevřené sady změn
795 795 Uzavře vybrané otevřené sady změn
796 796 Uzavírám sadu změn
797 797 Zavírám sadu změn {0}
798 798 Zavírám sadu změn...
799 799 Oblečení
800 800 -----
801 801 Linie pobřeží
802 802 Linie pobřeží.
803 803 Mince
804 804 Střední škola
805 805 Barva
806 806 Barva (hex)
807 807 Jméno barvy:
808 808 Schéma barev
809 809 Schémata barev
810 810 Barvy
811 811 -----
812 812 Obarvovat body a části trasy podle rychlosti.
813 813 Barvy použité různými objekty v JOSM.
814 814 Barva
815 815 Spojit cesty
816 816 Spojit více cest do jedné
817 817 Kombinovat {0} cesty
818 818 Stezka pro pěší a cyklisty - smíšená
819 819 Zásobník příkazů
820 820 Komentář
821 821 Komentář:
822 822 Komentář:
823 823 Kanceláře
824 824 veřejná zeleň (mimo parky)
825 825 -----
826 826 -----
827 827 Komunikace s OSM serverem selhala
828 828 Komunikace s {0} zahájena za použití protokolu verze {1}
829 829 Porovnat
830 830 Počítače
831 831 Nastavit
832 832 Konfigurovat zařízení
833 833 Nastavení webů s pluginy
834 834 Konfigurovat pokročilé nastavení
835 835 Nastavení dostupných pluginů.
836 836 Nastavení předvoleb směrování
837 837 Nastavit zdroje...
838 838 Nastavit zdroje ze kterých budou stahovány pluginy
839 839 -----
840 840 Konfigurace vytváření záložních souborů
841 841 Konfigurace používání proxy serveru
842 842 -----
843 843 Potvrdit
844 844 Potvrdit akci dálkového ovládání
845 845 Potvrdit prázdnou roli
846 846 Konflikt
847 847 Řešení konfliktů
848 848 Konflikt není vyřešen kompletně
849 849 Konflikty
850 850 Objeveny konflikty
851 851 Konflikt ve vložených tazích
852 852 Konflikty při slučování objektů
853 853 Konflikty při slučování cest - zkombinovaná cesta je ''{0}''
854 854 Konflikt při spojování uzlů - cílový uzel je ''{0}''
855 855 Konflikty: {0} nevyřešeno
856 856 Spojit existující cestu do uzlu
857 857 Spoj se s gpsd serverem a ukaž aktuální pozici v LiveGPS vrstvě.
858 858 Připojeno
859 859 Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cesty
860 860 Navazuji spojení
861 861 Připojuji se...
862 862 Chyba při připojování.
863 863 Připojení selhalo
864 864 Nastavení připojení
865 865 Nastavení připojení pro OSM server.
866 866 Spojení selhalo.
867 867 Připojení k API selhalo
868 868 Komunikace ve výstavbě
869 869 Probíhající výstavba
870 870 -----
871 871 -----
872 872 Kontaktuji OSM server...
873 873 Kontaktuji server...
874 874 Kontaktuji WMS server...
875 875 Kontaktuji WMS katastru ...
876 876 Obsah
877 877 Kontinent
878 878 Pokračovat
879 879 Pokračovat v řešení
880 880 Pokračovat v nahrávaní
881 881 Pokračovat v cestě od posledního uzlu.
882 882 Udržovat vrstvu LiveGPS vystředěnou na současné pozici.
883 883 Příspěvek
884 884 Samoobsluha, smíšenka, večerka
885 885 Převédst do GPX vrstvy
886 886 Konvertovat do GPX vrstvy s anonymizací času
887 887 Převést do datové vrstvy
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 Převedeno z: {0}
892 892 Koordináty
893 893 Importované souřadnice:
894 894 Souřadnice:
895 895 Kopírovat
896 896 Kopírovat zvolené výchozí hodnoty
897 897 Kopírovat všechny mé elementy do cíle
898 898 Kopírovat všechny cizí elementy do cíle
899 899 Kopírovat mé vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
900 900 Kopírovat mé vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů
901 901 Kopírovat mé vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů
902 902 Kopírovat mé vybrané body na začátek seznamu slučovaných bodů
903 903 Kopie {0}
904 904 Vybrat označené objekty pro vložení.
905 905 -----
906 906 Kopírovat cizí vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
907 907 Kopírovat cizí vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů
908 908 Kopírovat cizí vybrané elementy před vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
909 909 Kopírovat cizí vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů
910 910 Zkopírovat do schránky a zavřít
911 911 Kopírovat do schránky
912 912 Kopie {1} vrstvy {0}
913 913 -----
914 914 Copyright
915 915 Korelovat
916 916 Korelovat obrázky s GPX trasou
917 917 Korelovat vůči GPX
918 918 Nelze otevřít soubor(y):\n{0}
919 919 Nemohu získat obrázek
920 920 Nemohu zálohovat soubor. Vyjímka: {0}
921 921 Nemohu spojit cesty (Nemohou být spojeny do jednoho řetězce bodů)
922 922 Nemohu se připojit k OSM serveru. Prosím zkontrolujte si připojení k internetu.
923 923 Nepodařilo se smazat dočasný soubor!
924 924 Nemohu exportovat "{0}"
925 925 Nelze najít typ elementu
926 926 -----
927 927 Nelze najít úroveň varování
928 928 Nepovedlo se importovat ''{0}''.
929 929 Nepovedlo se importovat soubory.
930 930 Nemohu nahrát plugin {0}. Odstranit z nastavení?
931 931 Nemohu nahrát předvolby ze serveru.
932 932 Nelze rozpoznat šířku, délku nebo přiblížení. Prosím, zkontrolujte.
933 933 Nemůžu číst "{0}"
934 934 -----
935 935 Nelze přečíst čas modifikace.
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Nelze načíst zdroj přednastavených tagů: {0}
940 940 -----
941 941 Nemohu přejmenovat soubor ''{0}''
942 942 Nepovedlo se přejmenování souboru!
943 943 -----
944 944 Nemohu nahrát předvolby. Důvod: {0}
945 945 Nelze zapsat čas modifikace.
946 946 Nelze vytvořit novou chybu. Výsledek: {0}
947 947 -----
948 948 Stát
949 949 Kód země
950 950 Kód země musí mít 2 písmena
951 951 Země:
952 952 Okres
953 953 Kurz
954 954 Soud
955 955 Krytá vodní nádrž
956 956 Jeřáb
957 957 Vytvořit kruh
958 958 -----
959 959 Vytvořit nový adresář
960 960 -----
961 961 -----
962 962 Vytvořit zastávky z GPX souboru
963 963 -----
964 964 Vytvořit kruh ze tří uzlů
965 965 -----
966 966 Vytvořit kopii relace a otevřít ji v novém okně
967 967 Vytvořit mřížku cest
968 968 Plugin Vytvořit pravidelné sítě cest
969 969 Vytvořit novou mapovou vrstvu.
970 970 Vytvořit novou relaci
971 971 Vytvořit nový zákaz odbočení
972 972 -----
973 973 Vytvořit plochy
974 974 -----
975 975 Vytvořit záložku
976 976 Vytvořit hranice
977 977 Vytvořit budovu
978 978 Vytvořit budovy
979 979 Vytvořit duplikát cesty
980 980 Vytvořit mřížku cest
981 981 Vytvořit problém
982 982 Vytvořit značky při čtení GPX.
983 983 Vytvořit multipolygon
984 984 Vytvořit multipolygon.
985 985 Vytváření multipolygonů jedním kliknutím, mnohem snadnější, než standardní cesta pomocí editoru relací.
986 986 Vytvořit nový uzel.
987 987 Vytvořit novou relaci ve vrstvě "{0}"
988 988 Vytvořit nové pravidlo odbočování
989 989 Vytvořit nebo editovat zákaz odbočení.
990 990 Vytvořit/editovat zákaz odbočení...
991 991 Vytvořit:
992 992 Vytvořeno
993 993 Vytvořen v
994 994 Vytvořeno v:
995 995 Vytvořeno před -
996 996 Vytvořeno kým:
997 997 Vytvořeno dne:
998 998 Vytvoří jednotlivé budovy z dlouhého bloku budov.
999 999 Vytváření a správa adresních bodů a budov v rámci České Republiky.
1000 1000 Vytvářím sadu změn...
1001 1001 Vytváří se grafické rozhraní programu (GUI)
1002 1002 Kreditní karty
1003 1003 Kriket
1004 1004 Ohražené místo pro tréning kriketu
1005 1005 Kritérium
1006 1006 Kroket
1007 1007 Přechod na kole
1008 1008 Přechod na koni
1009 1009 Železniční přechod pro chodce
1010 1010 Dohled nad přechodem
1011 1011 Křížící se budovy
1012 1012 Druh křížení
1013 1013 Typ přechodu (UK)
1014 1014 Zkřížené cesty
1015 1015 Křížící se cesty
1016 1016 Kuchyně
1017 1017 Současný výběr
1018 1018 Současná sada změn je plná. Nelze nahrávat data na server.
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 Nynějsí hodnota je výchozí
1022 1022 Aktuálně nemáte vybránu oblast pro stažení. Nejdříve prosím nějakou vyberte.
1023 1023 Vlastní WMS Link
1024 1024 Přizpůsobit barvu
1025 1025 Přizpůsobit kreslení linií
1026 1026 Upravit prvky v panelu nástrojů.
1027 1027 Zářez
1028 1028 Zábrana proti kolům
1029 1029 Kruhová závislost mezi relacemi:
1030 1030 Cyklistika
1031 1031 Kruhové závislosti
1032 1032 český CUZK:KM
1033 1033 český UHUL:ortofoto
1034 1034 Hráz přehrady
1035 1035 Datová vrstva {0}
1036 1036 Formát uložení dat
1037 1037 Zdroje a typy dat:
1038 1038 Text odkazující na použitý zdroj. Implicitně Landsat.
1039 1039 Zdroje dat
1040 1040 Kontrola dat
1041 1041 Data mají chyby. Přesto nahrát?
1042 1042 Databáze je mimo provoz kvůli údržbě
1043 1043 Test konzistence dat
1044 1044 Datum:
1045 1045 Datum:
1046 1046 Debetní karty
1047 1047 -----
1048 1048 Desetinné stupně
1049 1049 Rozhodnutí
1050 1050 Zmenšit přiblížení
1051 1051 Sestupně
1052 1052 Stezka pro koně
1053 1053 Cyklostezka
1054 1054 Chodník, pěší stezka
1055 1055 Výchozí
1056 1056 Výchozí (automaticky)
1057 1057 Výchozí hodnota není známa ( ještě nebyla definována )
1058 1058 Výchozí hodnota je''{0}''.
1059 1059 Definovat interpolaci adres
1060 1060 -----
1061 1061 Smazat
1062 1062 Smazat ''from''
1063 1063 Smazat ''to''
1064 1064 Smazat soubor
1065 1065 Smazat soubor z disku
1066 1066 Režim mazání
1067 1067 Smazat vlastnosti
1068 1068 Smazat cesty, které nejsou součástí vnižního multipolygonu.
1069 1069 Potvrďte smazání
1070 1070 Smazat duplicitní cesty
1071 1071 Smazat filtr.
1072 1072 Odstranit z relace
1073 1073 Smazat z tohoto zákazu odbočení
1074 1074 Smazat obrázek z disku
1075 1075 Smazat nekompletní členy?
1076 1076 Smazat vrstvy bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
1077 1077 Smazat bod {0}
1078 1078 Smaž body nebo cesty
1079 1079 Smazat body mimo oblast s daty?
1080 1080 Smazat body mimo staženou oblast dat
1081 1081 Smazat objekty
1082 1082 Smazat relaci {0}
1083 1083 Smazat označené objekty
1084 1084 Smazat editovanou relaci
1085 1085 -----
1086 1086 Smaže zvolený klíč ve všech objektech
1087 1087 Smazat vybrané vrstvy.
1088 1088 Smazat vybrané relace
1089 1089 Smazat vybrané schéma ze seznamu.
1090 1090 Smazat vybraný zdroj ze seznamu.
1091 1091 Smazat vybraný zákaz odbočení
1092 1092 Smazat vybrané prvky v seznamu tagů
1093 1093 Smazat tento zákaz odbočení
1094 1094 -----
1095 1095 Smazat nepotřebné uzly z cesty.
1096 1096 -----
1097 1097 Smazat cestu {0}
1098 1098 Smazáno
1099 1099 Vymazáno ''{0}''
1100 1100 Stav smazáno:
1101 1101 Smazaný člen {0} je používán v relaci {1}
1102 1102 -----
1103 1103 Smazaný uzel {0} je součástí cesty {1}
1104 1104 -----
1105 1105 Smazaná relace {0} obsahuje členy
1106 1106 Smazaná cesta {0} obsahuje uzly
1107 1107 Vyznání
1108 1108 Zubař
1109 1109 -----
1110 1110 Podrobně popište problém
1111 1111 Popis
1112 1112 Popis: {0}
1113 1113 Úroveň detailů
1114 1114 Detaily
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 Vývoj pluginu turn restriction sponzoroval <a href="http://www.skobbler.de">skobbler GmbH</a>.
1118 1118 V aktuální datové sadě není prvek s id {0}
1119 1119 Nafta
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 Obtížnost
1123 1123 Nepřesnost pozice (červená = vysoká, zelená = nízká, je-li k dispozici)
1124 1124 Směr
1125 1125 -----
1126 1126 Směr hledání země
1127 1127 Směr hledání země. Standardně východ.
1128 1128 Zakázat
1129 1129 Přestat logovat data, když vzdálenost klesne pod
1130 1130 Přestat logovat data, když rychlost klesne pod
1131 1131 -----
1132 1132 Zakázat plugin
1133 1133 Zahodit a smazat
1134 1134 Neuložit změny a ukončit
1135 1135 Vydává léky na předpis
1136 1136 Zobrazit rozšířené parametry OAuth
1137 1137 Nastavení zobrazení
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 Zobrazit a spravovat zákazy odbočení v aktuálních datech
1142 1142 Zobrazovat souřadnice jako
1143 1143 -----
1144 1144 Zobrazí georeferencované obrázky na pozadí JOSM (servery WMS, Yahoo, ...).
1145 1145 -----
1146 1146 Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM.
1147 1147 -----
1148 1148 Zobrazit negeotagované fotografie
1149 1149 Zobrazit informace o OSM bodech, cestách nebo relacích.
1150 1150 Zobraz Audio menu
1151 1151 Zobrazit obrazovku "O Aplikaci"
1152 1152 -----
1153 1153 Zobrazit historii všech zobrazených objektů
1154 1154 Zobrazit historii vybraných objektů.
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1158 1158 Zobrazuje slippy map mřížku v JOSM. Můžete nahrát dlaždice ze slippy map jako pozadí a požadovat aktualizace.
1159 1159 Zobrazuje na pozadí obrázek z OpenLayers
1160 1160 Rozdělit uzly
1161 1161 Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.
1162 1162 Nepoužívaná železnice
1163 1163 Strouha
1164 1164 Neprovádět změny
1165 1165 Neptat příště se a zapamatovat si volbu (změnit lze v Nastavení -> Pluginy)
1166 1166 Nekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.
1167 1167 Nereslit spojnice mezi body v této vrstvě
1168 1168 Práce bez přepínání režimů (ve stylu potlatche)
1169 1169 Neptat se příště (zapamatovat si volbu)
1170 1170 Nedělat nic
1171 1171 -----
1172 1172 Chcete toto povolit?
1173 1173 Chcete zrušit úplně\nnebo jen opakovat
1174 1174 Chcete je přesto smazat?
1175 1175 Chcete přesto uložit?
1176 1176 Zboží pro kutily
1177 1177 Dok
1178 1178 Zdavotní středisko, poliklinika
1179 1179 Závody psů
1180 1180 Toto již víckrát neukazovat
1181 1181 -----
1182 1182 Dvojí konflikt
1183 1183 Dolu
1184 1184 Stáhnout
1185 1185 Stáhnout všechny potomky
1186 1186 -----
1187 1187 Stáhnout data
1188 1188 Stahuje GPS body z Globalsat dg100 data loggeru přímo do JOSM.
1189 1189 Stáhnout obráze z Francouzkého katastrálního WMS
1190 1190 Stáhnout umístění
1191 1191 Stáhnout prvky
1192 1192 -----
1193 1193 Stáhnout OSM objekt podle ID.
1194 1194 Stáhnout objekt
1195 1195 Stáhnout objekt...
1196 1196 Stáhnout Plugin
1197 1197 -----
1198 1198 Stáhnout vybrané potomky
1199 1199 URL ke stažení
1200 1200 Stahovat WMS dlaždice z {0}
1201 1201 Stáhnout všechny potomky relace (rekurzivně)
1202 1202 Stáhnout všechny nekompletní členy
1203 1203 Stáhnout všechny členy vybraných relací
1204 1204 -----
1205 1205 Stáhnout a zobrazit historii vybraných prvků
1206 1206 Stahovaná plocha je v pořádku, velikost akceptována serverem
1207 1207 Stahovaná plocha je moc velká, server zřejmě odmítne váš požadavek
1208 1208 Uložit jako novou vrstvu
1209 1209 Stáhnout obsah sady změn
1210 1210 Stáhnout sady změn
1211 1211 Stáhnout sady změn pomocí předdefinovaných dotazů
1212 1212 -----
1213 1213 Stahuji data
1214 1214 Stáhnout všechny jako čisté gps. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.
1215 1215 Stáhnout všechny. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.
1216 1216 Stáhnout vše v rozmezí:
1217 1217 Stáhnout data z OSM podél této trasy
1218 1218 Stáhnout z OSM...
1219 1219 Stáhnout nekompletní členy
1220 1220 Stáhnout nekompletní členy vybraných relací
1221 1221 Stáhnout informace o vybraných sadách změn z OSM serveru
1222 1222 Stáhnout seznam
1223 1223 Stáhnout data z OSM serveru
1224 1224 -----
1225 1225 Stáhnout členy
1226 1226 Stáhnout mé sady změn z OSM servery (max. 100 sad)
1227 1227 Stáhnout pouze mé sady změn
1228 1228 Stáhnout poblíž:
1229 1229 Stáhnout nyní
1230 1230 Stáhnout objekt
1231 1231 Stáhnout objekt...
1232 1232 Stáhnout rodičovské cesty/relace
1233 1233 Stahuji seznam pluginů...
1234 1234 Stáhnout pluginy
1235 1235 Stáhnout prvky odkazující na jeden z vybraných prvků
1236 1236 -----
1237 1237 Stáhnout odkazované relace
1238 1238 Stáhnout členy relace
1239 1239 Stáhnout relace
1240 1240 Stáhnout vybrané nekompletní členy
1241 1241 Stáhnout vybrané relace
1242 1242 -----
1243 1243 Stáhnout ohraničující box
1244 1244 Stáhnout ohraničenou oblast jako "raw" GPS data
1245 1245 Stáhnout obsah sady změn
1246 1246 Stáhnout obsah sady změn z OSM serveru
1247 1247 Stáhnout sadu změn se zadaným id včetně obsahu
1248 1248 Stáhnout obsah vybraných sad změn ze serveru
1249 1249 Stáhnout seznam dostupných pluginů
1250 1250 Stáhnout umístění s url (obsahující lat=x&lon=y&zoom=z)
1251 1251 -----
1252 1252 Nahrát viditelné dlaždice
1253 1253 Stahuji {0} z {1} ({2} zbývá)
1254 1254 Stažená GPX data
1255 1255 Stahovač:
1256 1256 Stahuji GPS data
1257 1257 Stahuji OSM data...
1258 1258 Stahuji Plugin {0}...
1259 1259 Stahuji zprávu dne
1260 1260 -----
1261 1261 Stahuji obsah sady změn
1262 1262 Stahuji sadu změn {0} ...
1263 1263 Stahuji sady změn...
1264 1264 Stahuji obsah pro sadu změn {0} ...
1265 1265 Stahuji data
1266 1266 Stahuji z OSM serveru...
1267 1267 Stahování historie...
1268 1268 Stahuji dlaždici...
1269 1269 Stahování otevřených sad změn...
1270 1270 Stahuji seznam pluginů z ''{0}''
1271 1271 Stahuji body {0} až {1}...
1272 1272 Stahování odkazovaných relací ...
1273 1273 Stahování odkazovaných cest ...
1274 1274 Stahování relace {0}
1275 1275 Stahuji {0}
1276 1276 -----
1277 1277 Lyžařský vlek
1278 1278 -----
1279 1279 -----
1280 1280 -----
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 -----
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 Odvodňovací kanál, meliorace
1287 1287 Kreslit
1288 1288 Kreslit šipky ve směru jízdy
1289 1289 -----
1290 1290 Zobrazovat rámeček kolem dat stažených z WMS serveru.
1291 1291 Nakreslete obdélník požadované velikosti a pak pusťte myší tlačítko.
1292 1292 Vykreslit ohraničující box stažených dat
1293 1293 Zobrazovat hranice stažených dat.
1294 1294 Kreslit budovy
1295 1295 Zobrazovat šipky pro čary spojující GPS body.
1296 1296 Zobrazovat směr u segmentů cesty.
1297 1297 Vykreslovat neaktivní vrstvy v jiných barvách
1298 1298 Kreslit větší GPS body
1299 1299 Zobrazovat větší tečky pro GPS body.
1300 1300 Kreslit spojnice mezi body v této vrstvě
1301 1301 Kreslit čáru mezi body GPS.
1302 1302 Vykreslovat spojnice mezi GPS body
1303 1303 Kreslit uzly
1304 1304 Vykreslovat pomocnou čáru od posledního bodu.
1305 1305 Vykreslit segmenty s pořadovými čísly
1306 1306 Zobrazovat hranice dat stažených ze serveru.
1307 1307 Zobrazovat směrové šipky pomocí tabulek místo komplexní matematiky.
1308 1308 Zobrazovat neaktivní vrstvy dat jinou barvou.
1309 1309 Zobrazovat pořadí u všech segmentů v cestách.
1310 1310 Vykreslovat virtuální uzly v modu výběru
1311 1311 Vykreslovat křížky uprostřed cest ve výběrovém módu.
1312 1312 Pitná voda
1313 1313 -----
1314 1314 Zahodit existující cestu
1315 1315 Čistírna
1316 1316 Duplikovat do {0} uzlů
1317 1317 Duplikovat
1318 1318 Duplikovat vrstvu
1319 1319 Zduplikovat cestu
1320 1320 Plugin Duplikovat_cestu
1321 1321 Duplikovat klávesovou zkratku pro tlačítko '{0}' - tlačítko bude ignorováno
1322 1322 Zduplikovat uzly používané více cestami.
1323 1323 Zduplikovat zvolené cesty
1324 1324 Duplikovat výběr kopírováním a vložením.
1325 1325 Duplikovat tuto vrstvu
1326 1326 Duplicitní uzly
1327 1327 Duplicitní uzly v cestě
1328 1328 Duplikované uzly v cestě.
1329 1329 Duplicitní cesty
1330 1330 Email
1331 1331 E10 (10% směs etanolu)
1332 1332 E85 (85% směs etanolu)
1333 1333 Východ
1334 1334 Snadné stahovaní velmi dlouhých propojených cest
1335 1335 Upravit
1336 1336 Upravit bowling
1337 1337 Upravit informace o adrese
1338 1338 Upravit interpolaci adres
1339 1339 Upravit administrativní hranici
1340 1340 -----
1341 1341 Upravit obchod s alkoholem
1342 1342 Upravit zahrádkářskou kolonii
1343 1343 Upravit vysokohorskou boudu
1344 1344 -----
1345 1345 Upravit archeologické naleziště
1346 1346 Upravit lukostřelbu
1347 1347 Upravit komunitní umělecké centrum
1348 1348 Upravit umělecké dílo
1349 1349 Upravit atletiku
1350 1350 Upravit atrakci
1351 1351 Upravit australský fotbal
1352 1352 Upravit bankomat
1353 1353 Upravit babybox
1354 1354 Upravit pekařství
1355 1355 Upravit banku
1356 1356 Upravit bar
1357 1357 Upravit baseball
1358 1358 Upravit vodní nádrž
1359 1359 Upravit basketbal
1360 1360 Upravit bojiště
1361 1361 Upravit zátoku
1362 1362 Upravit pláž
1363 1363 Editovat vodní bój
1364 1364 Upravit obchod s nápoji
1365 1365 Upravit parkoviště pro kola.
1366 1366 Upravit půjčovnu kol
1367 1367 Upravit prodejnu kol
1368 1368 Upravit hospoda-zahrádka
1369 1369 Upravit doky
1370 1370 Upravit sloupek
1371 1371 Upravit knihkupectví
1372 1372 Upravit hraniční kontrolu
1373 1373 Upravit hry s koulemi (např. pétanque)
1374 1374 Upravit hranici
1375 1375 Upravit hraniční kameny
1376 1376 Upravit Bowls
1377 1377 Edituj most
1378 1378 Upravit cestu pro koně
1379 1379 Upravit starou zátěž (Brownfield)
1380 1380 Editovat bránu otevíratelnou nárazníkem vozidla
1381 1381 Upravit autobusovou dráhu
1382 1382 Upravit nástupiště autobusu
1383 1383 Upravit autobusové nádraží
1384 1384 Upravit zastávku autobusu
1385 1385 Upravit řeznictví
1386 1386 Upravit kyvadlovou kabinkovou lanovku
1387 1387 Upravit kavárnu
1388 1388 Upravit tábořiště
1389 1389 -----
1390 1390 Upravit plavební kanál
1391 1391 Upravit kanoistiku
1392 1392 Upravit půjčovnu aut
1393 1393 Upravit autoopravnu
1394 1394 ̈́Upravit sdílené vlastnictví vozidel
1395 1395 Upravit obchod s auty
1396 1396 Upravit myčku aut
1397 1397 Upravit autokemping (karavany)
1398 1398 Upravit zámek/hrad
1399 1399 Editovat mříž proti dobytku
1400 1400 Upravit vstup do jeskyně
1401 1401 Upravit hřbitov
1402 1402 Upravit sedačkovou lanovku
1403 1403 Upravit horskou chatu
1404 1404 Upravit drogerii
1405 1405 Upravit kino
1406 1406 Upravit velkoměsto
1407 1407 Upravit značka hranice sídla (rychlostní limit)
1408 1408 Upravit civilní hranici
1409 1409 Upravit útes
1410 1410 Upravit horolezení
1411 1411 Upravit linii pobřeží
1412 1412 Upravit střední školu
1413 1413 Upravit kancelářskou plochu
1414 1414 Upravit veřejnou zeleň
1415 1415 Upravit obchod s počítači
1416 1416 Upravit výstavbu
1417 1417 Upravit kontinent
1418 1418 Upravit večerku
1419 1419 Upravit stát
1420 1420 Upravit okres
1421 1421 Upravit soud
1422 1422 Upravit zakrytou umělou vodní plochu
1423 1423 Upravit jeřáb
1424 1424 Upravit kriket
1425 1425 Upravit ohražené místo pro tréning kriketu
1426 1426 Upravit kroket
1427 1427 Upravit přechod
1428 1428 Upravit cyklostezku
1429 1429 Upravit cyklistiku
1430 1430 Upravit přehradu
1431 1431 Upravit zubařskou ordinaci
1432 1432 Upravit nepoužívanou železnici
1433 1433 Upravit strouhu
1434 1434 Upravit obchod se zbožím pro kutily
1435 1435 Upravit dok
1436 1436 Upravit zdravotní středisko, polikliniku
1437 1437 Upravit závody psů
1438 1438 Upravit lyžařský vlek
1439 1439 Editovat odvodňovací kanál, meliorace
1440 1440 Upravit pitnou vodu
1441 1441 Upravit čistírnu
1442 1442 Upravit obchod s elektronikou
1443 1443 Upravit ambasádu
1444 1444 Upravit místo pro kontaktování záchranářů
1445 1445 Upravit vstup
1446 1446 Upravit krasojízdu
1447 1447 Upravit zemědělskou půdu
1448 1448 Upravit farmu
1449 1449 Upravit rychlé občerstvení
1450 1450 Upravit travnatou pahorkatinu
1451 1451 Upravit přívoz
1452 1452 Upravit přístaviště přivozu
1453 1453 Upravit požární hydrant
1454 1454 Upravit hasičskou stanici
1455 1455 Upravit rybaření
1456 1456 Upravit schody
1457 1457 Upravit květinářství
1458 1458 Upravit chodník nebo stezku
1459 1459 Upravit brod
1460 1460 Upravit lesní plochu
1461 1461 Upravit fontánu
1462 1462 Upravit čerpací stanici
1463 1463 Upravit obchod s nábytkem
1464 1464 -----
1465 1465 Upravit zahradu
1466 1466 Upravit zahradnické centrum
1467 1467 Upravit plynojem
1468 1468 Editovat bránu
1469 1469 Upravit ledovec
1470 1470 Upravit Golf
1471 1471 Upravit golfové hřiště
1472 1472 Upravit oběžnou kabinkovou lanovku
1473 1473 Upravit travnatou plochu
1474 1474 Upravit malý hřbitov
1475 1475 Upravit zastavitelné území (Greenfield)
1476 1476 Upravit penzion
1477 1477 Upravit gymnastiku
1478 1478 Upravit Kadeřnictví
1479 1479 Upravit železniční zastávku
1480 1480 Upravit samotu
1481 1481 Editovat odstranitelný díl plotu
1482 1482 Upravit železářství
1483 1483 Upravit vřesoviště
1484 1484 -----
1485 1485 Upravit obchod s hifi
1486 1486 Upravit silnici ve stavbě
1487 1487 Upravit hokej
1488 1488 Upravit dostihy
1489 1489 Upravit nemocnici
1490 1490 Upravit hostel
1491 1491 Upravit hotel
1492 1492 Upravit posed
1493 1493 Upravit průmyslovou plochu
1494 1494 Upravit ostrov
1495 1495 Upravit ostrůvek
1496 1496 -----
1497 1497 Upravit křižovatku
1498 1498 Upravit mateřskou školu
1499 1499 Upravit kiosek
1500 1500 Editovat průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
1501 1501 Upravit plochu země
1502 1502 Upravit skládku odpadu
1503 1503 Upravit prádelnu
1504 1504 Upravit knihovnu
1505 1505 Upravit závoru
1506 1506 Upravit krátká/lehká trať
1507 1507 Upravit maják
1508 1508 Upravit obytnou zónu
1509 1509 Editovat místní název
1510 1510 Upravit přístav
1511 1511 Upravit louku
1512 1512 Upravit památník
1513 1513 Upravit vojenský prostor
1514 1514 Upravit minigolf
1515 1515 Upravit směnárnu
1516 1516 Upravit monorail
1517 1517 Upravit monument
1518 1518 Upravit motel
1519 1519 Upravit motorové sporty
1520 1520 Upravit dálnici
1521 1521 Upravit křižovatku dálnic
1522 1522 Upravit dálniční spojku
1523 1523 Upravit horský průsmyk
1524 1524 Upravit bahno
1525 1525 Upravit kombinované
1526 1526 Upravit multipolygon
1527 1527 Upravit muzeum
1528 1528 Upravit úzkorozchodnou železnici
1529 1529 Upravit národní hranici
1530 1530 Upravit hranice národního parku
1531 1531 Upravit přírodní rezervaci
1532 1532 Upravit noční klub
1533 1533 Upravit oční optiku
1534 1534 Upravit obchod se zdravou výživou
1535 1535 Obchod s vybavením do přírody
1536 1536 Upravit paleontologické naleziště
1537 1537 Upravit park
1538 1538 Upravit parkoviště
1539 1539 Editovat obslužnou silnici na parkovišti
1540 1540 Upravit výhybnu
1541 1541 Upravit cestu
1542 1542 Upravit vrchol
1543 1543 Upravit pěší zónu
1544 1544 Upravit pelotu (míčová hra)
1545 1545 Upravit lékárnu
1546 1546 Upravit místo na piknik
1547 1547 Upravit molo
1548 1548 Upravit potrubí
1549 1549 Upravit hřiště
1550 1550 Upravit chrám
1551 1551 Upravit hřiště
1552 1552 Upravit policii
1553 1553 Upravit volební obvod
1554 1554 Upravit poštu
1555 1555 Upravit elektrárnu
1556 1556 Upravit dráty elektrického vedení
1557 1557 Upravit rozvodnu
1558 1558 Upravit trafostanici
1559 1559 Upravit stožár elektrického vedení
1560 1560 Upravit historickou trať
1561 1561 Upravit spojku silnice 1. třídy
1562 1562 Upravit silnici 1. třídy
1563 1563 Upravit vězení
1564 1564 Upravit hospodu
1565 1565 Upravit veřejnou budovu
1566 1566 Upravit lom
1567 1567 Upravit závodní trať
1568 1568 Upravit pálkové (raketové) sporty
1569 1569 Upravit železnici
1570 1570 Upravit železniční plochu
1571 1571 Upravit kolejové nástupiště (tram/vlak)
1572 1572 Upravit rekreační plochu
1573 1573 Upravit recyklační stanoviště
1574 1574 Upravit kraj
1575 1575 Upravit umělou vodní plochu
1576 1576 Upravit obytnou plochu
1577 1577 Upravit místní komunikaci (ulici)
1578 1578 Upravit restauraci
1579 1579 Upravit plochu s obchody
1580 1580 Upravit řeku
1581 1581 Upravit břeh řeky
1582 1582 Upravit silniční omezení
1583 1583 Upravit cestu neznámého typu
1584 1584 Upravit trasu
1585 1585 -----
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 Upravit zříceninu
1589 1589 Upravit přistávací dráhu
1590 1590 Upravit průchod se dvěma vraty
1591 1591 Upravit školu
1592 1592 Upravit suťoviště
1593 1593 Upravit podrost
1594 1594 Upravit silnici 2. třídy
1595 1595 Upravit služby motoristům (odpočívadla)
1596 1596 Upravit účelovou komunikaci
1597 1597 Upravit přístřešek
1598 1598 Upravit obchod s obuví
1599 1599 Upravit střelbu
1600 1600 Upravit zkratky
1601 1601 Upravit Skateboard
1602 1602 Upravit bruslení
1603 1603 Upravit lyžování
1604 1604 Upravit skluz v loděnici
1605 1605 Upravit fotbal
1606 1606 Editovat jednosměrné hroty
1607 1607 Upravit sportovní centrum
1608 1608 Upravit obchod se sportovními pořebami
1609 1609 Upravit pramen
1610 1610 Upravit stadion
1611 1611 Upravit zemi
1612 1612 Upravit papírnictví
1613 1613 Editovat schůdky přes ohrazení
1614 1614 Upravit potok
1615 1615 Upravit městský obvod, nebo městská část
1616 1616 Upravit metro
1617 1617 Upravit vchod do metra
1618 1618 Upravit supermarket
1619 1619 Upravit sledovací kameru
1620 1620 Upravit triangulační bod
1621 1621 Upravit plavání
1622 1622 Upravit stolní tenis (ping-pong)
1623 1623 Upravit stanoviště taxi
1624 1624 Upravit pojížděcí dráhu
1625 1625 Upravit telefon
1626 1626 Upravit tenis
1627 1627 Upravit terminál
1628 1628 -----
1629 1629 Upravit silnici 3. třídy
1630 1630 Upravit divadlo
1631 1631 Upravit zábavní park
1632 1632 Upravit mýtnou budku
1633 1633 Upravit věž
1634 1634 Upravit město
1635 1635 Upravit radnici
1636 1636 Upravit obchod s hračkami
1637 1637 Upravit vozovou cestu
1638 1638 Upravit zpomalovací retardér
1639 1639 Upravit tramvaj
1640 1640 Upravit tramvajovou zastávku
1641 1641 Upravit cestovní kancelář
1642 1642 Upravit strom
1643 1643 Upravit čtyřproudou silnici
1644 1644 Upravit čtyřproudou silnici - nájezd
1645 1645 Upravit tunel
1646 1646 Upravit zákaz odbočení
1647 1647 Upravit turniket
1648 1648 Upravit místní silnici
1649 1649 Upravit vysokou školu
1650 1650 Upravit prodejní automat
1651 1651 Upravit veterinární ordinaci
1652 1652 Upravit videopůjčovnu/prodejnu
1653 1653 Upravit vyhlídku
1654 1654 Upravit obci
1655 1655 Upravit zelenou plochu
1656 1656 Upravit vinici
1657 1657 Upravit sopku
1658 1658 Upravit odpadkový koš
1659 1659 Upravit čističku odpadních vod
1660 1660 Upravit vodní plochu
1661 1661 Upravit akvapark
1662 1662 Upravit vodojem
1663 1663 Upravit vodopád
1664 1664 Upravit kříž
1665 1665 Upravit boží muka
1666 1666 Upravit jez
1667 1667 Upravit mokřinu
1668 1668 Upravit větrný mlýn
1669 1669 Editovat Prales
1670 1670 Upravit továrnu
1671 1671 Upravit zoo
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 Upravit filtr.
1675 1675 Upravit zeměpisnou šířku a délku uzlu.
1676 1676 Upravit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1677 1677 Upravit relaci
1678 1678 Upravit relaci #{0} ve vrstvě "{1}"
1679 1679 Upravit relace
1680 1680 Editovat tagy
1681 1681 Upravit aktuální stránku nápovědy
1682 1682 Upravit vybranou relaci
1683 1683 Upravit název souboru nebo URL vybraného aktivního stylu
1684 1684 -----
1685 1685 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1686 1686 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1687 1687 Upravit vybrané cesty pro ikony
1688 1688 Upravit zvolený zdroj.
1689 1689 Změnit hodnotu zvoleného klíče pro všechny objekty
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 Úpravy: {0}
1693 1693 UpravitGpx
1694 1694 -----
1695 1695 Elektronické peněženky nebo kreditní karty.
1696 1696 Elektronika
1697 1697 Objekty typu {0} nejsou podporovány.
1698 1698 Nadmořská výška
1699 1699 Násep
1700 1700 Ambasáda
1701 1701 Místo pro kontaktování záchranářů
1702 1702 Nouzový telefon
1703 1703 Prázdný dokument
1704 1704 Nalezena prázdná role
1705 1705 Prázdné cesty
1706 1706 Zapnout automatické cachování.
1707 1707 Povolit vestavěné výchozí hodnoty
1708 1708 Povolit vestavěné standarní ikony
1709 1709 Aktivovat filtr.
1710 1710 -----
1711 1711 Zapnout/vypnout drátový model mapy
1712 1712 Konečné #:
1713 1713 Zadejte šířku/délku místa kam skočit.
1714 1714 Zadat URL
1715 1715 Zadejte URL ke stažení:
1716 1716 Zadejte id sady změn
1717 1717 Zadejte jméno v menu a WMS URL
1718 1718 Zadejte novou dvojici klíč/hodnota
1719 1719 Zadejte název hledaného místa
1720 1720 Zadej jméno místa které chceš najít:
1721 1721 Zadat roli, která se aplikuje na vybrané členy relace
1722 1722 Zadat roli všech členů relace
1723 1723 Zadejte hledaný výraz
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 Zadejte pokročilé vlasnosti OAuth
1727 1727 Vložte URL ze které mají být stažena data
1728 1728 -----
1729 1729 Zadejte přihlašovací údaje pro HTTP proxy
1730 1730 Zadejte přihlašovací údaje pro OSM API
1731 1731 Zadejte jméno souboru:
1732 1732 -----
1733 1733 Zadejte cestu nebo jméno adresáře:
1734 1734 Zadat ID objektu, který chcete stáhnout
1735 1735 Zadejte ID objektu, který má být obnoven
1736 1736 Zadejte přístupový token OAuth
1737 1737 Zadejte souřadnice nového uzlu.
1738 1738 Zadejte hledaný výraz
1739 1739 Zadej hodnoty pro všechny konflikty
1740 1740 Zadejte jednotky váhy
1741 1741 Zadejte váš komentář
1742 1742 Vstup
1743 1743 Krasojízda
1744 1744 Chyba
1745 1745 Chyba
1746 1746 Chyba při vytváření cache adresáře: {0}
1747 1747 Chyb při mazání dat.
1748 1748 Chyba při zobrazování URL
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 Chyba při inicializaci testu {0}:\n {1}
1752 1752 Chyba při nahrávání souboru
1753 1753 Chyba při nahrávání souboru.\nPravděpodobně jde o starou verzi cache souboru.
1754 1754 -----
1755 1755 Chyba v souboru {0}
1756 1756 -----
1757 1757 Chyba parsování {0}:
1758 1758 Chyba při čtení {0}: {1}
1759 1759 Chyba přehrávání zvuku
1760 1760 Chyba při přejmenovávání souboru z "{0}" na "{1}"
1761 1761 -----
1762 1762 Chyba při exportu {0}: {1}
1763 1763 Chyba při exportu {0}:\n{1}
1764 1764 Chyba při získávání souborů z adresáře {0}\n
1765 1765 Chyba při čtení posunutí.\nOčekávaný formát: {0}
1766 1766 Chyba při čtení data.\nProsíme, použijte požadvaný formát
1767 1767 Chyba při čtení časového pásma.\nOčekávaný formát: {0}
1768 1768 Chyba při parsování {0}
1769 1769 Chyba při nahrávání na server
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 Chyba: neočekávaná řádka ''{0}'' v souboru záložek ''{1}''
1774 1774 -----
1775 1775 Chyby
1776 1776 Chyby během stahování
1777 1777 Chyby/Varování
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Sudé
1781 1781 Sudé/Liché
1782 1782 Příklady
1783 1783 Nastala výjimka
1784 1784 Konec
1785 1785 Ukončit JOSM s uložením. Neuložené změny budou nahrány na server a/nebo uloženy.
1786 1786 Ukončit JOSM bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
1787 1787 Ukončit JOSM
1788 1788 Očekávána sudá čísla pro adresy
1789 1789 Očekávána neprázdná hodnota pro parametr ''{0}'', nalezeno ''{1}''
1790 1790 Očekávána lichá čísla pro adresy
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 Export GPX souboru
1795 1795 Exportovat a uložit
1796 1796 Exportovat v PNG formátu (pouze rastrové obrázky)
1797 1797 Nastavení Exportu
1798 1798 Exportovat data do GPX souboru.
1799 1799 Exportovat do GPX...
1800 1800 -----
1801 1801 Extrahovat SVG ViewBox...
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 Extrahovat pozice GPS z EXIFu
1806 1806 Vytlačit
1807 1807 Vytáhnout cestu
1808 1808 OPRAVY
1809 1809 Ztlumit pozadí:
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 Z bezpečnostních důvodů se nepodařilo se načíst záložky z ''{0}''. Výjimka: {1}
1815 1815 -----
1816 1816 Nepodařilo se otevřít URL
1817 1817 -----
1818 1818 Nepodařilo se navázat spojení s API {0}
1819 1819 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou.
1820 1820 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou. Cílové URL je prázdné.
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 Nepodařilo se načíst CSS soubor ''help-browser.css''. Výjimka je: {0}
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 Zemědělská půda
1834 1834 Farma
1835 1835 Rychlé občersvení
1836 1836 Rychlé vykreslování (vypadá ošklivě)
1837 1837 Násobič rychlého přehrávání
1838 1838 Nejrychlejší
1839 1839 -----
1840 1840 Poplatek
1841 1841 Travnatá pahorkatina
1842 1842 Plot
1843 1843 Přívoz
1844 1844 Přístaviště přívozu
1845 1845 Stahuji balík uzlů z ''{0}''
1846 1846 Stahuji balík relací z ''{0}''
1847 1847 Stahuji balík cest z ''{0}''
1848 1848 -----
1849 1849 Stahuji uzel s id {0} z ''{1}''
1850 1850 Stahuji relaci s id {0} z ''{1}''
1851 1851 Stahuji cestu s id {0} z ''{1}''
1852 1852 Soubor
1853 1853 Soubor "{0}" neexistuje
1854 1854 Do souboru ''{0}'' nelze zapisovat. Zadejte prosím jiný název.
1855 1855 Chyba formátu souboru
1856 1856 Název souboru:
1857 1857 Soubor "{0}" neexistuje
1858 1858 Záložní soubory
1859 1859 Soubor nemohl být smazán!
1860 1860 Soubor již existuje. Chcete jej přepsat ?
1861 1861 Název souboru:
1862 1862 Soubor {0} již existuje. Přepsat ?
1863 1863 Soubor {0} je načten pod jménem "{1}"
1864 1864 Soubor: {0}
1865 1865 -----
1866 1866 Jméno souboru
1867 1867 Soubory
1868 1868 Soubory typu:
1869 1869 Soubory typu:
1870 1870 -----
1871 1871 Filtrovat
1872 1872 -----
1873 1873 Mód filtrování
1874 1874 Filtruje objekty a schová/zneaktivní je.
1875 1875 Filtr:
1876 1876 Dokončit kreslení
1877 1877 Požární hydrant
1878 1878 Hasičská stanice
1879 1879 Spustitelný soubor Firefoxu
1880 1880 Firefox nenalezen. Nastavte spustitelný soubor firefoxu na stránce Nastavení mapy v nastavení.
1881 1881 Ohniště
1882 1882 Rybaření
1883 1883 Opravit
1884 1884 Opravit v editoru
1885 1885 Opravit vlastnosti
1886 1886 Opravit relace.
1887 1887 Opravit konflikty značek
1888 1888 Opravit vybrané chyby
1889 1889 Fixní velikost (od 25 do 1000 metrů)
1890 1890 Fixní velikost čtverce (výchozí je 100m)
1891 1891 Opravuji ({0}/{1}): ''{2}''
1892 1892 Opravuji chyby ...
1893 1893 Květinářství
1894 1894 Vyprázdnit cache dlaždic
1895 1895 Adresáře
1896 1896 Nalezeny následující problémy:
1897 1897 Jídlo a pití
1898 1898 Pěší
1899 1899 Pouze pro vybrané objekty
1900 1900 Vynutit kreslení čar, pokud importovaná data neobsahují informace o čarách.
1901 1901 Vynutit kreslení spojnic mezi GPS body.
1902 1902 Brod
1903 1903 Les
1904 1904 Chyby fomátu:
1905 1905 -----
1906 1906 Skok dopředu/vzad (vteřiny)
1907 1907 Nalezen XML element <member> jinde, než jako přímý potomek elementu <relation>
1908 1908 Nalezen XML element <nd> jinde, než jako přímý potomek elementu <rway>
1909 1909 Nalezen nulový soubor v adresáři {0}\n
1910 1910 Nalezeno {0}
1911 1911 Nalezeno {0} odpovídajích výrazů
1912 1912 Fontána
1913 1913 Blokovat
1914 1914 Blokovat aktuání seznam slučovaných elementů
1915 1915 WMS francouzského katastru
1916 1916 Frekvence (Hz)
1917 1917 Z ...
1918 1918 Z relace
1919 1919 -----
1920 1920 Z:
1921 1921 Čerpací stanice
1922 1922 Čerpací stanice
1923 1923 Typy paliv:
1924 1924 Úplná Adresa:
1925 1925 Celoobrazovkový režim
1926 1926 Plně automatická
1927 1927 Nábytek
1928 1928 GPS body
1929 1929 popis gps trasy
1930 1930 GPX soubory
1931 1931 Soubory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1932 1932 GPX trasa neobsahuje časové údaje
1933 1933 GPX trasa:
1934 1934 Nahrání GPX dat na server proběhlo úspěšně
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 Zahrada
1939 1939 Zahradnické centrum
1940 1940 Plynojem
1941 1941 Brána
1942 1942 Rozchod (mm)
1943 1943 Geografie
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 Obrázky s GPS souřadnicemi
1947 1947 Získat nový cookie (vypršení sezení)
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Ledovec
1951 1951 Sklo
1952 1952 -----
1953 1953 Zpět k dialogu uploadu
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 Jít na domovskou stránku nápovědy pro JOSM
1961 1961 Přejít na následující stránku
1962 1962 Přejít na předchozí stránku
1963 1963 -----
1964 1964 Golfové hřiště
1965 1965 Oběžná kabinková lanovka
1966 1966 Zásobování
1967 1967 Čas GPS (načten z předchozích fotografií):
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Stahovat menší obrázky (lepší kvalita, ale používá více paměti)
1973 1973 Oprávnění
1974 1974 Tráva
1975 1975 Malý hřbitov
1976 1976 Zelená:
1977 1977 Zastavitelné území (Greenfield)
1978 1978 Mřížka
1979 1979 Vrstva mřížky:
1980 1980 Rozvržení mřížky
1981 1981 Pozice počátku mřížky
1982 1982 Otočení mřížky
1983 1983 Zásobník písku (pro posyp)
1984 1984 Skupina
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Guadeloupe Fort-Marigot cache soubor (.UTM1)
1988 1988 -----
1989 1989 Guadeloupe Ste-Anne cache soubor (.UTM2)
1990 1990 Penzion
1991 1991 Rozcestník
1992 1992 -----
1993 1993 Gymnastika
1994 1994 Kadeřnictví
1995 1995 Samota
1996 1996 Odstranitelný díl plotu
1997 1997 -----
1998 1998 Hangár
1999 1999 Železářství
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 Hlavička obsahuje několik hodnot a nelze ji mapovat do jednoduchého řetězce
2006 2006 Zdraví
2007 2007 Vřesoviště
2008 2008 Nákladní vozidla
2009 2009 Nákladní vozidlo
2010 2010 Živý plot
2011 2011 Výška
2012 2012 Výška (metrů)
2013 2013 -----
2014 2014 Nápoveda
2015 2015 Nápověda: {0}
2016 2016 -----
2017 2017 Vektrorizuje hranice souše a vody ze snímků družice Landsat, pásmo IR. Vhodné pro rozsáhlé vodní plochy.
2018 2018 Úkryt
2019 2019 Skrýt elementy
2020 2020 -----
2021 2021 Vysoké rozlišení (1000x800)
2022 2022 Nejvyšší číslo
2023 2023 Nejvyšší domovní číslo
2024 2024 Výška
2025 2025 -----
2026 2026 Typ silnice
2027 2027 Silniční síť
2028 2028 turistická stezka
2029 2029 Historická místa
2030 2030 Historie
2031 2031 Historie pro uzel {0}
2032 2032 Historie pro relaci {0}
2033 2033 Historie pro cestu {0}
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 Hokej
2038 2038 -----
2039 2039 Domovská stránka
2040 2040 Kůň
2041 2041 Dostihy
2042 2042 Nemocnice
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Klávesové zkratky
2047 2047 Jméno domu
2048 2048 Číslo domu
2049 2049 Číslo domu:
2050 2050 -----
2051 2051 Odstín:
2052 2052 Posed
2053 2053 Jsem v časovém pásmu:
2054 2054 -----
2055 2055 Jsem připraven!
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 očekáváno id > 0. Nalezeno {0}
2060 2060 ID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}.
2061 2061 -----
2062 2062 IO výjimka
2063 2063 -----
2064 2064 Nastala IOException "{0}"
2065 2065 Cesty k ikonám
2066 2066 -----
2067 2067 Pokud je nastaveno, smaže se konfigurace, místo jejího načtení
2068 2068 Ignorovat
2069 2069 Ignorovat zvolené chyby pro příště.
2070 2070 Ignorovat, ponechat relaci jak je
2071 2071 Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?
2072 2072 -----
2073 2073 Ignoruji elementy
2074 2074 ignoruji vyjímku, protože stahování bylo stornování. Vyjímka byla : {0}
2075 2075 Ignorují se nekorektní URL: "{0}"
2076 2076 Ignoruji poškozený soubor z URL: "{0}"
2077 2077 Neplatná data
2078 2078 Neplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2079 2079 -----
2080 2080 Neplatná velikost bloku
2081 2081 Neplatná velikost bloku <= 0. Prosím, zadejte celé číslo > 1
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Neplatný výraz ''{0}''
2086 2086 Neplatná zeměpisná šířka ''{0}''
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 Neplatná zeměpisná délka ''{0}''
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 Neplatný objekt s id=0
2093 2093 -----
2094 2094 Neplatný regulární výraz ''{0}''
2095 2095 Neplatná kombinace klíče/hodnoty
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 Neplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}
2099 2099 Neplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.
2100 2100 -----
2101 2101 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''. Nalezeno {2}.
2102 2102 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2103 2103 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, zadáno ''{1}''
2104 2104 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''
2105 2105 Neplatná hodnota povinného atributu ''{0}'' typu double. Nalezeno ''{1}''.
2106 2106 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''
2107 2107 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''
2108 2108 Neplatná hodnota atributu ''ref'' elementu <nd>. Nalezeno {0}
2109 2109 Soubory obrázků
2110 2110 Obrázek je již načtený
2111 2111 Ořezávání obrázků
2112 2112 Soubor s obrázkem nebylo možné smazat.
2113 2113 Soubory obrázků
2114 2114 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 Rozlišení obrázku:
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 Importovat zvuk
2123 2123 Importovat data z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
2124 2124 -----
2125 2125 Importovat obrázky
2126 2126 Import není možný
2127 2127 Importovat cestu z GPX vrstvy
2128 2128 Importované obrázky
2129 2129 Importuji data z DG100...
2130 2130 Importovat data ze zařízení.
2131 2131 Importuje problémy z OpenStreetBugs.
2132 2132 V následující tabulce můžete upravovat <strong>členy</strong> OSM relace reprezentující toto pravidlo.
2133 2133 V následující tabulce můžete upravovat <strong>tagy</strong> OSM relace reprezentující toto pravidlo.
2134 2134 Stoupání
2135 2135 Prudké stoupání
2136 2136 Nekompletní <member> specifikace s ref=0
2137 2137 Nekompletní nahrávání a/nebo ukládání
2138 2138 -----
2139 2139 Zvětšit přiblížení
2140 2140 Vzestupně
2141 2141 Vzestupně:
2142 2142 -----
2143 2143 Průmysl
2144 2144 Informace
2145 2145 Informace o prvku
2146 2146 Informace
2147 2147 Informační nástěnka
2148 2148 Turistické informační centrum
2149 2149 Informační terminál
2150 2150 Informace o vrstvě
2151 2151 Inicializace
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 Prozkoumat
2159 2159 -----
2160 2160 Instaluji aktualizované pluginy
2161 2161 Interní chyba serveru
2162 2162 Interpolace
2163 2163 Křížení mezi cestami v multipolygonu
2164 2164 -----
2165 2165 Specifikováno neplatné ID. Nelze stáhnout objekt.
2166 2166 Neplatné URL?
2167 2167 -----
2168 2168 poškozený bz2 soubor.
2169 2169 Neplatné datum
2170 2170 Neplatné hodnoty data/času
2171 2171 Neplatný posun
2172 2172 Neplatné klíče vlastností
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Nepatné časové pásmo
2177 2177 Neplatné ID uživatele
2178 2178 Neplatné jméno uživatele
2179 2179 Neplatná mezera v klíči vlastnosti
2180 2180 Negovat filtr
2181 2181 Invertovat původní černé a bílé barvy (a všechny stupně šedi). Užitečné pro texty na tmavém pozadí.
2182 2182 Není vektorizovaný.
2183 2183 Je vektorizovaný.
2184 2184 Ostrov
2185 2185 Ostrůvek
2186 2186 -----
2187 2187 Položka
2188 2188 položka {0} nenalezena v seznamu
2189 2189 -----
2190 2190 JOSM prohlížeč nápovědy
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 Plugin pro editaci tagů v JOSM
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 Pro plugin {1} je třeba JOSM verze {0}.
2198 2198 JPEG obrázky (*.jpg)
2199 2199 -----
2200 2200 Verze Java: {0}
2201 2201 Funkce spojení ploch
2202 2202 Spojit plochy: Vymazat krátké cesty
2203 2203 Spojit uzly a linie
2204 2204 Připojit uzel k cestě
2205 2205 Napojit bod na nejbližší část cesty
2206 2206 Spojit překrývající se plochy
2207 2207 Spojeny překrývající se plochy
2208 2208 Spojena plocha překrývající sama sebe
2209 2209 Spojí plochy, které se navzájem překrývají
2210 2210 Skok na pozici
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Skočit tam
2214 2214 Skok na místo
2215 2215 Križovatka
2216 2216 Ponechat
2217 2217 Zanechávat záložní soubory
2218 2218 -----
2219 2219 Ponechat mé souřadnice
2220 2220 Ponechat můj stav vymazáno
2221 2221 -----
2222 2222 Ponechat plugin
2223 2223 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z lokální datové sady
2224 2224 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sady
2225 2225 Ponechat cizí souřadnice
2226 2226 Ponechat cizí stav vymazáno
2227 2227 -----
2228 2228 Klíč
2229 2229 Klíč ''{0}'' je neplatný.
2230 2230 Klíč ''{0}'' není v předvolbách.
2231 2231 Klíč nemůže být prázdný, když je použit popisek operátoru. Příklad použití: klíč=hodnota
2232 2232 Klávesa:
2233 2233 Klávesové zkratky
2234 2234 Klíčová slova
2235 2235 Mateřská škola
2236 2236 Kiosek
2237 2237 Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
2238 2238 LPG (propan-butan)
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 Nastavení pluginu Lakewalker
2243 2243 Lakewalker trasování
2244 2244 Lambertova zóna 4 (Francie)
2245 2245 -----
2246 2246 Lambertova zóna CC9 (Francie)
2247 2247 -----
2248 2248 Lambertova zóna (Estonsko)
2249 2249 -----
2250 2250 Lambertova zóne {0} v cache nekompatibilní se současnou Lambertovou zónou {1}
2251 2251 Země (souš)
2252 2252 Využití krajiny
2253 2253 skládka odpadu
2254 2254 -----
2255 2255 Jízdních pruhů
2256 2256 Jazyk
2257 2257 Poslední změna v {0}
2258 2258 Pluginy byly naposledy aktualizovány před {0} dny.
2259 2259 Zeměpisná šířka
2260 2260 Zeměpisná šířka:
2261 2261 -----
2262 2262 Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změn
2263 2263 Spustit přes celou obrazovku
2264 2264 Otevře dialog pro sady změn
2265 2265 -----
2266 2266 Otevřít Firefox a zobrazit pravě viditelnou obrazovku jako SVG obrázek.
2267 2267 Spustit prohlížeč s informacemi o uživateli
2268 2268 Otevřít dialog editoru tagů
2269 2269 Prádelna
2270 2270 Vrstva
2271 2271 Vrstva ''{0}'' má změny, které by se měly uložit do odpovídajícího souboru ''{1}''.
2272 2272 Vrstva ''{0}'' má změny, které by měly být nahrány na server.
2273 2273 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k uložení.
2274 2274 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k nahrání na server.
2275 2275 Vrstva ''{0}'' není uložená v souboru
2276 2276 Vrstva ''{0}'' musí být v seznamu vrstev
2277 2277 Vrstva pro editaci GPX tras
2278 2278 vrstva není v seznamu
2279 2279 Vrstva pro prováděná měření
2280 2280 Vrstva: {0}
2281 2281 Vrstvy
2282 2282 Vrstvy:
2283 2283 -----
2284 2284 Volný čas
2285 2285 Délka
2286 2286 Délka hodnoty tagu ''{0}'' na objektu {1} překročila maximální dovolenou délku {2}. Délka hodnoty je {3}.
2287 2287 Délka kroku:
2288 2288 Délka:
2289 2289 Umožní jiné aplikace posílat příkazy do JOSM.
2290 2290 Železniční přejezd
2291 2291 Knihovna
2292 2292 Licence
2293 2293 Závora
2294 2294 Krátká/lehká trať
2295 2295 Maják
2296 2296 Číslo vedení
2297 2297 Přesnost zjednodušování čar (stupňů)
2298 2298 Typ vedení
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 Seznam prvků v mé datové sadě, např v lokální datové sadě
2303 2303 Seznam prvků v cizí datové sadě, např v serverové datové sadě
2304 2304 Seznam sloučených elementů. Nahradí mé elementy po potvrzení sloučení.
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 LiveGPS vrstva
2308 2308 Obytná zóna
2309 2309 Nahrát všechny dlaždice
2310 2310 -----
2311 2311 Nahrát dlaždici
2312 2312 Načíst vrstvu WMS
2313 2313 Nahrát WMS vrstvu ze souboru
2314 2314 Nahrát hostorii
2315 2315 Načíst lokaci z cache (pouze pokud je cache povolena)
2316 2316 Načíst rodičovské relace
2317 2317 Načíst relaci
2318 2318 Otevřít skupinu obrázků jako novou vrstvu.
2319 2319 Nahrát seznam vašich otevřených sad změn ze serveru
2320 2320 Načítám dřívější pluginy
2321 2321 Nahrávání souboru selhalo: {0}
2322 2322 Nahrávám historii pro uzel {0}
2323 2323 Nahrávám historii pro relaci {0}
2324 2324 Nahrávám historii pro cestu {0}
2325 2325 Nahrávám rodičovské relace
2326 2326 Nahrávám plugin ''{0}''...
2327 2327 Načítám pluginy
2328 2328 Nahrávám pluginy ...
2329 2329 Nahrávám zdroje stylů z ''{0}''
2330 2330 Nahrávám {0}
2331 2331 -----
2332 2332 Místní soubory
2333 2333 Místní název
2334 2334 -----
2335 2335 Umístění
2336 2336 -----
2337 2337 Uzamknutelný
2338 2338 Plavební komora
2339 2339 Lodi - Itálie
2340 2340 -----
2341 2341 Zeměpisná délka
2342 2342 Zeměpisná délka:
2343 2343 Hledat v:
2344 2344 Vzhled a chování
2345 2345 Hledat v:
2346 2346 Vyhlídková věž
2347 2347 Hledám soubory s obrázky
2348 2348 Hledám pobřeží...
2349 2349 Hledám {0}
2350 2350 Najít cesty a body s FIXME v jakékoliv hodnotě vlastnosti.
2351 2351 -----
2352 2352 Nízké rozlišení (600x400)
2353 2353 Nejnižší číslo
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Nejnižší domovní číslo
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Hlavní datová sada neobsahuje bod {0}
2363 2363 -----
2364 2364 Vytvořit duplicitní vrstvu z právě vybrané
2365 2365 -----
2366 2366 Vytváření řadových domků z jednotlivých bloků.
2367 2367 -----
2368 2368 Poškozený konfigurační soubor na řádku {0}
2369 2369 Poškozené věty:
2370 2370 Inženýrské objekty
2371 2371 Objekty a další POI
2372 2372 Spravovat otevřené sady změn a výběr sad k nahrání
2373 2373 Manuální
2374 2374 Ruční srovnání
2375 2375 Manuální konfigurace HTTP proxy
2376 2376 Přehledová mapa
2377 2377 Styly kreslení mapy
2378 2378 Projekce mapy
2379 2379 Nastavení mapy
2380 2380 Mapa: {0}
2381 2381 Přístav
2382 2382 Označit jako hotové
2383 2383 Označit vybrané tagy jako nerozhodnuté
2384 2384 Značky z pojmenovaných bodů
2385 2385 Značky z {0}
2386 2386 -----
2387 2387 Martinique Fort Desaix cache soubor (.UTM3)
2388 2388 -----
2389 2389 Dosazení fotografií do trasy selhalo.
2390 2390 Materiál
2391 2391 Max. úroveň přiblížení:
2392 2392 Max. výška (metrů)
2393 2393 Max. délka (metrů)
2394 2394 Max. šířka (metrů)
2395 2395 Max. velikost cache (v MB)
2396 2396 Max. šířka
2397 2397 Max. délka
2398 2398 Max. rychlost (km/h)
2399 2399 Max. hmotnost (tun)
2400 2400 Maximální stáří jednotlivých souborů v cache ve dnech. Výchozí hodnota je 100
2401 2401 Maximální plocha na požadavek:
2402 2402 Maximální stáří cache (dnů)
2403 2403 Maximální velikost cache (MB)
2404 2404 Maximální hodnota šedi braná jako voda (založeno na datech Landsat IR-1). Může být v rozmezí 0-255. Výchozí hodnota 90.
2405 2405 Maximální hodnota šedé braná jako voda (0-255)
2406 2406 -----
2407 2407 Maximální délka (v metrech) pro vykreslování linií. Nastavte na ''-1'' pro kreslení všech linií.
2408 2408 Maximální délka (metrů)
2409 2409 Maximální délka lokálních souborů (v metrech)
2410 2410 Maximální počet uzlů v prvotním trasování
2411 2411 -----
2412 2412 Maximální počet úseků v každé vygenerované cestě. Výchozí hodnota 250.
2413 2413 Maximální počet úseků na cestu
2414 2414 Maximální velikost jednotlivých adresářů s cache v bajtech. Výchozí hodnota je 300MB
2415 2415 Louka
2416 2416 Naměřené hodnoty
2417 2417 Měření
2418 2418 Střední rozlišení (800x600)
2419 2419 Člen
2420 2420 -----
2421 2421 Členové
2422 2422 -----
2423 2423 Členové(vyřešeno)
2424 2424 Členi (s konflikty)
2425 2425 Památník
2426 2426 Jméno v menu
2427 2427 Jméno v menu (výchozí)
2428 2428 Menu zkatky
2429 2429 -----
2430 2430 Mercatorova projekce
2431 2431 Sloučit
2432 2432 Spojit uzly
2433 2433 Sloučit duplicitní body?
2434 2434 Sloučit vrstvu
2435 2435 Spoj uzly do nejstaršího
2436 2436 -----
2437 2437 Sloučit výběr
2438 2438 Sloučit aktuální vrstvu do jiné vrstvy
2439 2439 Sloučit vybrané prvky do jiné vrstvy
2440 2440 Sloučit tuto vrstvu do jiné vrstvy
2441 2441 Spojit {0} uzly
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 sloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešení
2445 2445 sloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešení
2446 2446 Sloučená verze
2447 2447 -----
2448 2448 Zprávu dne není možné zobrazit
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Vojenský prostor
2453 2453 -----
2454 2454 Min. šířka
2455 2455 Min. délka
2456 2456 Min. rychlost (km/h)
2457 2457 Malý kruhový objezd
2458 2458 Minigolf
2459 2459 Minimální vzdálenost (pixelů)
2460 2460 Minuty: {0}
2461 2461 Zrcadlit
2462 2462 Zrcadlit vybrané body a cesty.
2463 2463 Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}
2464 2464 Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}
2465 2465 Chybějící atribut ''version'' na OSM objektu s id {0}
2466 2466 Chybějící atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''.
2467 2467 Chybějící kódování
2468 2468 V tagu chybí atribut "key" nebo "value".
2469 2469 Chybějící povinné atributy prvku ''bounds''. Nalezeno minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2470 2470 Chybí povinný atribut ''{0}'' XML elementu {1}.
2471 2471 Chybějící povinný atribut ''{0}'' na <nd> v cestě {1}
2472 2472 povinný atribut ''{0}'' chybí
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 Chybějící překlad name:*.
2480 2480 Chybějící operátor pro NOT
2481 2481 Chybí parametr pro NEBO
2482 2482 Chybějící povinný atribut ''{0}''.
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 Po-Pá 08:30-20:00
2486 2486 -----
2487 2487 Režim: {0}
2488 2488 Nepoužívat módy (styl Potlachu)
2489 2489 Změněno
2490 2490 -----
2491 2491 Skupiny modifikátorů
2492 2492 Upravit seznam WMS serverů zobrazený v menu WMS pluginu
2493 2493 Směnárna
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 Více informací...
2497 2497 Více informací o tomto přednastavení
2498 2498 Je zobrazena více než jedna WMS vrstva\nNejdříve vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2499 2499 Nalezena více než jedna cesta "from"
2500 2500 Nalezena více než jedna cesta "to"
2501 2501 Nalezena více než jedna cesta "via"
2502 2502 -----
2503 2503 Motorové sporty
2504 2504 Motorové vozidlo
2505 2505 Osobní automobily
2506 2506 Motocykl
2507 2507 Silnice pro motorová vozidla
2508 2508 Dálnice
2509 2509 Dálniční sjezd (exit)
2510 2510 Dálnice - nájezd, rampa, kolektor
2511 2511 Horský průsmyk
2512 2512 Jízda na horském kole
2513 2513 Přesunout uzel...
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 Posunout dolů
2517 2517 Posunout vybrané elementy o jednu pozici dolu
2518 2518 Přesun prvků
2519 2519 Přesunout filtr dolu.
2520 2520 Přesunout filtr nahoru.
2521 2521 Posunout doleva
2522 2522 Zarovná body objektu tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90 nebo 180 stupňů
2523 2523 Objekty se přemísťují přetažením; Shift pro přidání do výběru (Ctrl pro přidání/odebrání); Shift-Ctrl pro otáčení výběrem
2524 2524 Přesunout objekty {0}
2525 2525 Posunout doprava
2526 2526 Přesunout zvolené členy dolů
2527 2527 Přesunout zvolené členy nahoru
2528 2528 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.
2529 2529 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.
2530 2530 Přesunout označené uzly na přímku
2531 2531 Přesunout označené uzly do kruhu
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Přesunout je
2537 2537 Posunout nahoru
2538 2538 Posunout vybrané elementy o jednu pozici nahoru
2539 2539 Přesunout {0}
2540 2540 Přesunutí objektů {0}
2541 2541 Bahno
2542 2542 Kombinováné
2543 2543 Více členů odkazuje na stejný prvek
2544 2544 -----
2545 2545 Vnitřní cesta multipolygonu je venku
2546 2546 Multipolygon není uzavřený
2547 2547 Multipolygon se musí skládat pouze z uzavřených cest.
2548 2548 Administrativní hranice samospráv.
2549 2549 -----
2550 2550 Muzeum
2551 2551 Mé sady změn
2552 2552 Má datová sada neobsahuje tag s klíčem {0}
2553 2553 Má verze
2554 2554 Má verze (lokální datová sada)
2555 2555 Můj se sloučeným
2556 2556 Můj s cizím
2557 2557 NMEA import selhal!
2558 2558 NMEA import úspěšný
2559 2559 NMEA-0183 soubory
2560 2560 NPE Mapy
2561 2561 NPE Mapy (Tim)
2562 2562 Název
2563 2563 Jméno lokace
2564 2564 Jméno uživatele.
2565 2565 -----
2566 2566 Jméno: {0}
2567 2567 Pojmenované body z {0}
2568 2568 Pojmenované trasové body
2569 2569 Úzkorozchodná železnice
2570 2570 Národní
2571 2571 Národní park
2572 2572 Přírodní rezervace
2573 2573 Blízko
2574 2574 -----
2575 2575 Záporné hodnoty znamenají západní, resp. jižní polokouli.
2576 2576 Síť
2577 2577 Síťová vyjímka
2578 2578 Neaktualizovat
2579 2579 Nový
2580 2580 Nový přístupový token
2581 2581 Nový adresář
2582 2582 Nová vrstva
2583 2583 Nový problém
2584 2584 Nový klíč
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 Nová role
2588 2588 -----
2589 2589 Nová hodnota
2590 2590 Nová hodnota pro {0}
2591 2591 Další
2592 2592 Další obrázek
2593 2593 -----
2594 2594 Noční klub
2595 2595 Ne
2596 2596 Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.
2597 2597 Nenalezena vrstva s GPX daty.
2598 2598 Není vybrána GPX vrstva. Nelze nahrát trasu na server.
2599 2599 Není dostupná žádná GPX trasa pro kterou by šel asociovat zvuk.
2600 2600 Zákaz odbočení vlevo
2601 2601 Zákaz odbočení vpravo
2602 2602 Beze zkratky
2603 2603 Přikázaný směr jízdy vlevo nebo vpravo
2604 2604 Zákaz otáčení
2605 2605 Nenalezena žádná cesta "from"
2606 2606 Nenalezena žádná cesta "to"
2607 2607 Nenalezena žádná cesta nebo uzel "via"
2608 2608 Ještě není vybrána oblast
2609 2609 Žádné změny k nahrání.
2610 2610 Není k dizpozici sada změn pro rozdílový upload
2611 2611 Žádné konflikty k vyřešení
2612 2612 Není žádný konflikt, na který by se mohlo přiblížit
2613 2613 Nenalezena aktuální datová sada
2614 2614 V této oblasti nebyla nalezena žádná data.
2615 2615 Nenalezena žádná data na zařízení.
2616 2616 Nebyla načtena žádná data.
2617 2617 Žádné datum
2618 2618 Není zadán žádný popisek. Prosíme, zadejte jej.
2619 2619 -----
2620 2620 Slepá komunikace
2621 2621 Žádný soubor patřící k této vrstvě
2622 2622 -----
2623 2623 Žádný obrázek.
2624 2624 Nenalezeny žádné soubotry s obrázky.
2625 2625 -----
2626 2626 Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění.
2627 2627 Žádné vrstvy k upravování
2628 2628 Nebyly nalezeny záznamy pro "{0}"
2629 2629 Žádná otevřená sada změn
2630 2630 Žádné otevřené sady změn
2631 2631 multipolygon nemá vnější cestu
2632 2632 Není zadáno heslo.
2633 2633 Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostech
2634 2634 Nezbývají žádné další konflikty značek k vyřešení
2635 2635 -----
2636 2636 Nenalezen žádný problém
2637 2637 Žádná proxy
2638 2638 Nevybrána žádná relace
2639 2639 Není vybrána GPX trasa
2640 2640 Žádný styl pro multipolygon
2641 2641 Relace multipolygonu neobsahuje styl
2642 2642 -----
2643 2643 Žádné cílové vrstvy
2644 2644 Žádná použitelná role pro člena multipolygonu
2645 2645 Není zadáno uživatelské jméno.
2646 2646 Neplatná URL WMS nebo id
2647 2647 Žádné chyby při kontrole
2648 2648 Neotevřen žádný pohled - nelze určit hranice!
2649 2649 Ne, zrušit
2650 2650 Ne, pokračovat v editaci
2651 2651 Ne, neaplikovat
2652 2652 Ne, nejprve vyřešit problémy
2653 2653 Bod
2654 2654 -----
2655 2655 Bod je stále využit
2656 2656 Bod {0}
2657 2657 Uzel: spojený
2658 2658 Uzel: obyčejný
2659 2659 Uzel: otagovaný
2660 2660 Body
2661 2661 Uzly na stejné pozici
2662 2662 Uzly se stejným jménem
2663 2663 Body(vyřešeno)
2664 2664 Body(s konflikty)
2665 2665 Ne-cesta v multipolygonu
2666 2666 Žádný
2667 2667 Žádný z těchto uzlů není připojen na něco jiného.
2668 2668 Žádný z uzlů v této cestě není připojen na něco jiného.
2669 2669 Normální
2670 2670 Sever
2671 2671 Nenalezeno
2672 2672 Nepřipojeno
2673 2673 Zatím nerozhodnuto
2674 2674 Zatím nerozhodnuto
2675 2675 Není v cache
2676 2676 Poznámka
2677 2677 -----
2678 2678 Poznámka: GPL není kompatibilní s licencí OSM. Nestahujte prosím cesti licencované pod GPL.
2679 2679 Poznámka: Pokud je vybrána cesta, dostane čerstvé kopie odlepených\nuzlů a tyto nové uzly budou vybrány. Jinak všechny cesty dostanou\nsvé vlastní kopie a všechny uzly budou vybrány.
2680 2680 Bankovky
2681 2681 Nic
2682 2682 Nic nebylo přidáno výběrem hledáním "{0}"
2683 2683 Ve výběru se nenašlo nic při hledání ''{0}''
2684 2684 Ve schránce nic není
2685 2685 Nic nebylo odstraněno výběrem hledáním "{0}"
2686 2686 Není zvoleno nic co by se dalo přiblížit
2687 2687 Nic není zvoleno!
2688 2688 Nic nevyexportováno. Nejdříve stáhněte data.
2689 2689 -----
2690 2690 Není nic k nahrání. Nejprve musíte mít nějaká data.
2691 2691 Není co přiblížit
2692 2692 Výjimka desetinné čárky, pravděpodobně nějaké chybějící tagy.
2693 2693 Číslo
2694 2694 Počet drátů (nebo lépe vodičů) na každém kabelu
2695 2695 Počet rolí {0} je příliš vysoký ({1})
2696 2696 Počet rolí {0} je příliš nízký ({1})
2697 2697 Číslovací systém:
2698 2698 Schéma číslování
2699 2699 Čísla:
2700 2700 -----
2701 2701 OAuth přihlášení selhalo
2702 2702 -----
2703 2703 OK - další pokus.
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 OSM data
2707 2707 Heslo OSM.
2708 2708 Soubory z OSM serveru
2709 2709 OSM soubory komprimované pomocí bzip2
2710 2710 OSM soubory komprimované pomocí gzip
2711 2711 -----
2712 2712 Heslo:
2713 2713 Uživatelské jméno:
2714 2714 -----
2715 2715 Objekt ''{0}'' je již smazán. Přeskakuji objekt při nahrávání.
2716 2716 ID objektu:
2717 2717 Objekt smazán
2718 2718 Historie objektu
2719 2719 Typ objektu:
2720 2720 Objekt s historií
2721 2721 Objekty budou nahrány do <strong>nové sady změn</strong>.
2722 2722 Objekty byly nahrány do <strong>otevřené sady změn</strong> {0} s komentářem ''{1}''.
2723 2723 -----
2724 2724 Objekty k přidání:
2725 2725 Objekty ke smazání:
2726 2726 Objekty ke změnění:
2727 2727 100 oktanů
2728 2728 91 oktanů
2729 2729 95 oktanů
2730 2730 98 oktanů
2731 2731 Liché
2732 2732 Posun všech bodů východním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.
2733 2733 Posun všech bodů severním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.
2734 2734 Posun:
2735 2735 Starý klíč
2736 2736 Stará role
2737 2737 Stará hodnota
2738 2738 Nejstarší soubory jsou automaticky smazány při překročení této velikosti
2739 2739 Na požádání
2740 2740 Při nahrávání
2741 2741 Jednosměrka
2742 2742 Cesty s jediným uzlem
2743 2743 -----
2744 2744 Jedna z vybraných cest je již součástí jiného multipolygonu.
2745 2745 -----
2746 2746 Jednosměrka
2747 2747 Přikázaný směr jízdy vlevo
2748 2748 Přikázaný směr jízdy vpravo
2749 2749 Přikázaný směr jízdy přímo
2750 2750 Pouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem
2751 2751 Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/čase
2752 2752 Pouze sady změn patřící mě
2753 2753 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím ID
2754 2754 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménem
2755 2755 Jen zajímavé směry (např. jednosměrka)
2756 2756 Pouze na prvním úseku cesty.
2757 2757 Pouze na vektorizovaných vrstvách
2758 2758 -----
2759 2759 Aktuálně lze sloučit maximálně pouze dvě plochy.
2760 2760 Otevřít
2761 2761 -----
2762 2762 Otevřít z umístění...
2763 2763 Otevřít OpenStreetBugs
2764 2764 Otevřít viditelné...
2765 2765 K nahrání dat ze souboru otevřete nejprve prázdnou WMS vrstvu
2766 2766 -----
2767 2767 Otevřít soubor.
2768 2768 Otevřít prohlížení historie s historií tohoto uzlu
2769 2769 Otevřít historii příkazů
2770 2770 Otevřít seznam všech nahraných vrstev.
2771 2771 Otevřít seznam všech relací
2772 2772 Otevřít seznam lidí, kteří pracuji na zvoleném objektu
2773 2773 Otevřít seznam navigačních bodů
2774 2774 Otevřít "dialog sloučení" pro všechny vybrané položky z předchozího seznamu.
2775 2775 Otevřít novou sadu změn a použít ji v dalším nahrávání
2776 2776 Otevře dialog globální konfigurace.
2777 2777 Otevřít okno s výběrem.
2778 2778 Otevřít www stránku pro každou vybranou sadu změn
2779 2779 Otevřít soubor.
2780 2780 Otevřít editor pro zvolenou relaci
2781 2781 Otevřít editor pro vybraný zákaz odbočení
2782 2782 -----
2783 2783 Otevřít jinou GPX trasu
2784 2784 Otevřít další fotografie
2785 2785 Očekávána otevřená sada změn. Nalezena uzavřená sada změn s id {0}.
2786 2786 Otevřené sady změn
2787 2787 Otevřít soubor
2788 2788 Otevře obrázek s ImageWayPoint
2789 2789 Otevřít pouze soubory, které jsou viditelné v tomto pohledu.
2790 2790 -----
2791 2791 Otevřít vybraný soubor.
2792 2792 Otevřít nástroj Surveyor.
2793 2793 Otevřít aktuální stránku nápovědy v externím prohlížeči
2794 2794 Otevřít seznam sad změn v aktuální vrstvě.
2795 2795 Otevřít okno s měřením.
2796 2796 Otevřít nástroj pro testovaní dialogů přednastavených značek.
2797 2797 Otevřít okno s výsledkem kontroly.
2798 2798 Otevřít...
2799 2799 Otevřeno/Zavřeno
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 Stahovací smyčka OpenStreetBugs
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 Otevírám 1 soubor...
2808 2808 Otevírací doba
2809 2809 Otevírání souboru ''{0}'' ...
2810 2810 Otevírání souborů
2811 2811 Otevře dialog umožňující skočit na zadané místo
2812 2812 Otevře okno správce datových sad pro vybrané sady změn
2813 2813 Otevře okno OpenStreetBugs a aktivuje automatické stahování
2814 2814 Operátor
2815 2815 Oční optik
2816 2816 Volitelné atributy:
2817 2817 Volitelné informace:
2818 2818 Volitelné typy
2819 2819 Obchod se zdravou výživou
2820 2820 Orig. cesta
2821 2821 Ortogonalizovat
2822 2822 Pravoúhlost / Zpět
2823 2823 Ortogonalizovat tvar
2824 2824 Ortogonalizovat objekt / Zpět
2825 2825 Ortogonální tvar / Zpět
2826 2826 -----
2827 2827 Ostatní
2828 2828 Jiný informační bod
2829 2829 Vybavení do přírody
2830 2830 Překryv dlaždic
2831 2831 Překrývající se plochy
2832 2832 Překrývající se silnice
2833 2833 Překrývající se silnice (s plochou)
2834 2834 Překrývající se železnice
2835 2835 Překrývající se železnice (s plochou)
2836 2836 Překrývající se cesty
2837 2837 Překrývající se cesta (s plochou)
2838 2838 Překrývající se cesty
2839 2839 -----
2840 2840 Přepsat staré záložní soubory?
2841 2841 -----
2842 2842 Přehled
2843 2843 Přepsat
2844 2844 Přepsat vlastní OAuth nastavení?
2845 2845 PNG soubory (*.png)
2846 2846 PUWG (Polsko)
2847 2847 PUWG 1992 (Polsko)
2848 2848 PUWG 2000 Zóna {0} (Polsko)
2849 2849 PUWG Zóna
2850 2850 Styl kreslení {0}: {1}
2851 2851 Paleontologické naleziště
2852 2852 Papír
2853 2853 Parametr ''{0}'' nesmí být null
2854 2854 Parametr "downloadgps" neakceptuje jména souborů nebo URL
2855 2855 Jméno parametru
2856 2856 Hodnota parametru
2857 2857 parameter {0} není v rozsahu 0..{1}, zadáno {2}
2858 2858 Parametry --download, --downloadgps a --selection jsou zpracovávány v tomto pořadí.
2859 2859 Čísla parcel, jména ulic.
2860 2860 Parcely.
2861 2861 Rodičovské relace
2862 2862 -----
2863 2863 Parkoviště P+R
2864 2864 Parkoviště
2865 2865 Obslužná silnice na parkovišti
2866 2866 Chyba parsování: Chybná struktura GPX dokumentu
2867 2867 Zpracovávám OSM data...
2868 2868 Parsuji data historie OSM ...
2869 2869 -----
2870 2870 Parsování souboru "{0}" selhalo
2871 2871 Načítám seznam sad změn...
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 Výhybna
2875 2875 Výhybny
2876 2876 Heslo
2877 2877 Heslo:
2878 2878 Heslo:
2879 2879 Vložit
2880 2880 Vložit ...
2881 2881 Vložit Popisky
2882 2882 Vložit URL ze schránky
2883 2883 Vložit ze schránky
2884 2884 Vložit ze schránky
2885 2885 Vložte bez nekompletních členů
2886 2886 Pěšina, vychozená cesta pro pěší/cyklo (path)
2887 2887 Délka cesty
2888 2888 Vrchol
2889 2889 Pěší zóna
2890 2890 Přechod pro chodce
2891 2891 Typ přechodu pro chodce
2892 2892 Chodci
2893 2893 Pelota (míčová hra)
2894 2894 Nevyřešené konflikty v seznamu členů této relace
2895 2895 Nevyřešené konflikty v seznamu bodů v této cesty
2896 2896 Nevyřešené chyby a varování
2897 2897 Zbývající konflikty k vyřešení ve vlastnostech
2898 2898 Provede kontrolu dat
2899 2899 Povolené akce
2900 2900 Lékárna
2901 2901 Telefonní číslo
2902 2902 Telefonní číslo
2903 2903 -----
2904 2904 Čas fotografie (z exif):
2905 2905 Fotografie neobsahují informace o čase
2906 2906 -----
2907 2907 PicLayer přemístění
2908 2908 PicLayer otočení
2909 2909 PicLayer měřítko
2910 2910 PicLayer měřítko X
2911 2911 PicLayer měřítko Y
2912 2912 Místo na piknik
2913 2913 Molo
2914 2914 Potrubí
2915 2915 Typ sjezdovky
2916 2916 Hřiště
2917 2917 Chrám(kostel, synagoga, mešita)
2918 2918 Místa
2919 2919 Přehrát/Pauza audio
2920 2920 -----
2921 2921 Hřiště
2922 2922 Prosíme přerušte, pokud si nejste jisti
2923 2923 Prosím klikněte na <strong>Stáhnout seznam</strong> ke stažení a zobrazení seznamu dostupných plugnů.
2924 2924 Zde nastavte <strong>klávesovou zkratku</strong> která bude startovat vytváření/úpravy pravidel průjezdu křižovatkou.
2925 2925 Prosím rozhodněte, do jaké sady změn budou data nahrána, případně zda bude sada po nahrání dat uzavřena.
2926 2926 Prosím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po uplynutí zadaného času.
2927 2927 Prosím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po spuštění novější verze.
2928 2928 Rozhodněte se, které hodnoty nechat
2929 2929 Prosím zadejte popis vaší trasy
2930 2930 -----
2931 2931 Prosím zadejte řetězec filtru
2932 2932 Prosím zadejte zeměpisnou šířku v rozsahu -90..90
2933 2933 Prosím zadejte zeměpisnou délku v rozsahu -180..180
2934 2934 Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.
2935 2935 Zadejte neprázdné jméno uživatele
2936 2936 Zadjte hledaný řetězec.
2937 2937 Prosím vložte adresu dlaždice
2938 2938 Prosím vložte identifikátor dlaždice
2939 2939 Zadejte uživatelské jméno
2940 2940 Zadejte uživatelské jméno a heslo pokud vaše proxy požaduje autentizaci.
2941 2941 -----
2942 2942 Prosím, zadejte nejprve platnou velikost bloku
2943 2943 Prosím zadejte platnou zeměpisnou šířku v rozsahu -90..90
2944 2944 Prosím zadejte platnou zeměpisnou délku v rozsahu -180..180
2945 2945 -----
2946 2946 Prosím, zadejte platné ID uživatele
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 Prosím, zadejte celé číslo > 1
2951 2951 Prosím, zadejte celé číslo > 0
2952 2952 Prosím, zadejte neprázdné jméno uživatele
2953 2953 Prosím zadejte nebo vložte URL pro získání sad změn z API OSM.
2954 2954 Prosím zadejte tagy o vaší trase
2955 2955 -----
2956 2956 Prosím, zadejte heslo pro přístup na proxy server
2957 2957 Prosím, zadejte heslo pro váš OSM účet
2958 2958 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro přístup na proxy server
2959 2959 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro váš OSM účet
2960 2960 Prosíme vložte platné číslo pro koncovou adresu
2961 2961 Zadejte platné číslo pro počáteční adresu
2962 2962 Zadejte platné číslo pro počáteční a koncovou adresu
2963 2963 Prosím zadejte své heslo pro OSM
2964 2964 Prosím zadejte své uživatelské jméno pro OSM
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 Prosím, restartujte JOSM k aktivaci stažených pluginů.
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 Prosím vyberte nejprve oblast stahování.
2972 2972 Prosím vyberte soubor
2973 2973 Prosím zvolte klíč
2974 2974 Vyberte schéma k použití.
2975 2975 Prosím vyberte ulici k asociaci k interpolační adresní cestě
2976 2976 Vyberte prosím hodnotu
2977 2977 Prosíme, vyberte interpolaci adres pro tuto ulici
2978 2978 Prosím vyberte autorizační proceduru:
2979 2979 Prosím, vyberte položku.
2980 2980 Vyberte minimálně 4 uzly
2981 2981 Prosím, vyberte alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.
2982 2982 Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu která bude připojena.
2983 2983 Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu
2984 2984 Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování
2985 2985 Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.
2986 2986 Zvolte minimálně jednu cestu.
2987 2987 Vyberte minimálně 3 uzly
2988 2988 Zvolte minimálně dva uzly ke spojení
2989 2989 Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojení
2990 2990 Prosím, vyberte přesně dva nebo tři body nebo cestu se dvěma či třemi body.
2991 2991 Prosím zvol něco ke kopírování
2992 2992 Prosíme vyberte WMS vrstvu k upravení.
2993 2993 Vyberte objekty, u kterých chcete změnit vlastnosti.
2994 2994 Zvolte řádek k vymazání
2995 2995 Zvolte řádek k editaci
2996 2996 Vyberte schéma ke smazání.
2997 2997 Prosím vyberte si sadu ikon, které bude plugin používat.
2998 2998 Prosím vyberte cílovou vrstvu.
2999 2999 Prosím vyberte způsob nahrávání
3000 3000 Prosím zvolte cesty s úhlem přibližně 90 nebo 180 stupňů
3001 3001 Prosím vyberte které změny vlastností chcete použít.
3002 3002 -----
3003 3003 Plugin zahrnut v JOSM
3004 3004 Plugin cadastre-fr používá z historických příčin pro grabování horkou klávesu F11\nkterá je aktuálně použita pro přepnutí do celoobrazovkováho režimu\nChcete používat F11 pro grabování pluginem?
3005 3005 Plugin pro vracení sad změn zpět (revert)
3006 3006 -----
3007 3007 Informace o pluginu
3008 3008 Aktualizace pluginů selhala
3009 3009 Politika aktualizace pluginů
3010 3010 Pluginy
3011 3011 Aktualizace pluginů
3012 3012 Jméno místa
3013 3013 Číslo místa
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 Policie
3017 3017 Volební obvod
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 Pozice
3021 3021 Jen pozice
3022 3022 Pozice {0} je mimo rozsah. Aktuální počet členů je {1}.
3023 3023 Pozice, Čas, Datum, Rychlost
3024 3024 Pozice, Čas, Datum, Rychlost, Výška
3025 3025 Poštovní schránka
3026 3026 PSČ:
3027 3027 Pošta
3028 3028 Poštovní směrovací číslo
3029 3029 -----
3030 3030 Elektrárna
3031 3031 Dráty elektrického vedení
3032 3032 Rozvodna
3033 3033 Trafostanice
3034 3034 Stožár elektrického vedení
3035 3035 -----
3036 3036 Selhal předpoklad
3037 3037 Porušení předpokladů
3038 3038 Předdefinováno
3039 3039 -----
3040 3040 Nastavení {0} bylo odstraněno, protože se již nepoužívá.
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 Předvolby
3045 3045 Předvolby uloženy na {0}
3046 3046 Nastavení...
3047 3047 Připravuji OSM data...
3048 3048 Příprava řešení konfliktů
3049 3049 Připravuji data...
3050 3050 -----
3051 3051 Připravuji vrstvu ''{0}'' pro nahrání na server ...
3052 3052 Připravuji objekty k nahrání na server ...
3053 3053 Připravuji požadavak na nahrání...
3054 3054 Historická trať
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Předvolby
3060 3060 Předvolby neobsahují vlastnost klíč
3061 3061 Předvolby neobsahují vlastnost hodnota
3062 3062 Předchozí
3063 3063 Předchozí obrázek
3064 3064 Silnice 1. třídy
3065 3065 Silnice 1. třídy - nájezd
3066 3066 Primární modifikátor:
3067 3067 Prvek
3068 3068 Očekáváno ID prvku
3069 3069 Vězení
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Zpracovávám soubor ''{0}''
3073 3073 Zpracovávám soubory pluginů...
3074 3074 Zpracovávám seznam pluginů z webu ''{0}''
3075 3075 Zpracovávám cache pluginů...
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Kód projekce
3079 3079 Metoda projekce
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 Vlastnosti
3083 3083 Vlastnosti / Členství
3084 3084 Kontrola vlastností :
3085 3085 Vlastnosti pro zvolené objekty
3086 3086 Vlastnosti v mé datové sadě, např lokální datové sadě
3087 3087 Vlastnosti slučovaného prvku. Nahradí vlastnosti v mých prvcích pokud bude sloučení aplikováno.
3088 3088 Vlastnosti v cizí datové sadě, např serverová datová sada
3089 3089 Vlastnosti
3090 3090 Vlastnosti (s konflikty)
3091 3091 Vlastnosti/Členství
3092 3092 Vlastnosti: {0} / Členství: {1}
3093 3093 Hodnota obsahuje HTML entitu
3094 3094 Hodnota začíná nebo končí mezerou
3095 3095 Poskytuje vrstvu na pozadí zobrazující mřížku mapy
3096 3096 Napište stručný komentář ke změnám, které nahráváte na server:
3097 3097 Poskytuje měřící dialog a vrstvu pro měření délek a úhlů segmentů, ploch uzavřených jednoduchou cestou a vytváření měřících cest (které je možné importovat z gps vrstvy).
3098 3098 Poskytuje dialog umožňující editovat tagy v tabulce.
3099 3099 -----
3100 3100 Poskytuje směrování
3101 3101 Nastavení proxy
3102 3102 Hospoda
3103 3103 -----
3104 3104 Veřejná budova
3105 3105 Hromadná doprava
3106 3106 Vozidla MHD
3107 3107 Hromadná doprava
3108 3108 Hromadná doprava jako autobusy, tramvaje atd.
3109 3109 Odstraněný objekt ''{0}''
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Lom
3113 3113 Dotaz
3114 3114 Dotaz a stažení sad změn
3115 3115 Dotaz a stažení sad změn ...
3116 3116 Dotazovat se na otevřené i uzavřené sady změn
3117 3117 Dotaz na sady změn
3118 3118 Dotaz na sady změn z URL serveru
3119 3119 Dotazovat se pouze na uzavřené sady změn
3120 3120 Dotazovat se pouze na otevřené sady změn
3121 3121 Dotazuji a stahuji sady změn
3122 3122 Dotazuji se jmeného serveru
3123 3123 Dotazuji se jmeného serveru ...
3124 3124 Fronta
3125 3125 Závodní trať
3126 3126 Pálkové (raketové) sporty
3127 3127 Železnice
3128 3128 Železnice
3129 3129 Vlaková zastávka
3130 3130 Kolejové nástupiště (tram/vlak)
3131 3131 -----
3132 3132 Železniční plocha
3133 3133 Číselný rozsah byl překročen
3134 3134 -----
3135 3135 Velikost rastru: {0}
3136 3136 Surová GPS data
3137 3137 Nejdřív čti
3138 3138 Chyba při čtení!
3139 3139 Načíst fotografie...
3140 3140 Načítám sadu změn {0} ...
3141 3141 Načítám sady změn...
3142 3142 -----
3143 3143 Načítám rodiče ''{0}''
3144 3144 Získávám informace o uživateli ...
3145 3145 Čtu {0}...
3146 3146 Přečti si
3147 3147 Skutečné jméno
3148 3148 Opravdu uzavřít?
3149 3149 Opravdu smazat výběr z relace {0}?
3150 3150 Rekreační plocha
3151 3151 Zaměřený obrázek...
3152 3152 Recyklační stanoviště
3153 3153 Červená:
3154 3154 Zrušit vrácení
3155 3155 Vrátit zpět poslední vrácenou akci
3156 3156 -----
3157 3157 Číslo
3158 3158 Číslo nástupiště
3159 3159 Číslo záchodu
3160 3160 -----
3161 3161 Odkazováno z:
3162 3162 Odkazuje na
3163 3163 Obnovit
3164 3164 Kraj
3165 3165 Zamítnout konflikty a uložit
3166 3166 Vztah
3167 3167 Relace...
3168 3168 Editor relací: Stáhnout členy
3169 3169 Editor relací: Posun dolů
3170 3170 Editor relací: Posun nahoru
3171 3171 Editor relací: Odstranit
3172 3172 Editor relací: Odstranit vybrané
3173 3173 Editor relací: Obrátit
3174 3174 Editor relací: Třídění
3175 3175 -----
3176 3176 Relace je smazána
3177 3177 Relace je prázdná
3178 3178 Neznámý typ relace
3179 3179 -----
3180 3180 Relace {0}
3181 3181 Relace: vybraná
3182 3182 Relace: {0}
3183 3183 Relace
3184 3184 Relace: {0}
3185 3185 Pusťte myší tlačítko k vybrání obejktů v obdélníku
3186 3186 Uvolněte tlačítko myši pro ukončení pohybu. Ctrl sloučí s nejbližším uzlem.
3187 3187 Pusťte myší tlačítko k zastavení otaáčení
3188 3188 Náboženství
3189 3189 Znovu načíst
3190 3190 Znovu nahrát vybrané objekty a obnovit seznam.
3191 3191 Znovu nahrát chybné dlaždice
3192 3192 Znovu načíst aktuální stránku nápovědy
3193 3193 Znovu nahrát historii ze serveru
3194 3194 Znovu načíst seznam dostupných stylů z ''{0}''
3195 3195 Dálkové ovládání
3196 3196 -----
3197 3197 Dálkové ovládání bylo požádáno o import dat z následujícího URL:
3198 3198 Dálkové ovládání bylo požádáno o nahrání dat z API.
3199 3199 Odstranit
3200 3200 -----
3201 3201 Odstranit "{0}" pro uzel ''{1}''
3202 3202 Odstranit "{0}" pro relaci ''{1}''
3203 3203 Odstranit "{0}" pro cestu ''{1}''
3204 3204 Odstranit "{0}" pro {1} objekt(ů)
3205 3205 Odstranit všechny členy odkazující na některý z vybraných prvků
3206 3206 -----
3207 3207 Odstranit z cache
3208 3208 Odstranit uzel ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
3209 3209 Odebrat fotografii z vrstvy
3210 3210 Odstranit relaci ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
3211 3211 Odstranit tagy z vnitřních cest
3212 3212 -----
3213 3213 Odstranit vybrané záložky
3214 3214 Odstranit vybrané členy z relace
3215 3215 -----
3216 3216 Odstranit vybrané sady změn z lokální cache
3217 3217 Odstranit vybrané položky ze seznamu slučovaných elementů
3218 3218 Odstranit vybrané cesty pro ikony
3219 3219 Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivních
3220 3220 Odstranit, vyčistit relaci
3221 3221 Odstranit tohoto člena z relace
3222 3222 Odstranit cestu ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
3223 3223 Prvek odstraněn z relací
3224 3224 Smaže člena s rolí ''from''
3225 3225 Smaže člena s rolí ''to''
3226 3226 Odstraňuji zastaralé pluginy...
3227 3227 Odstraňuji duplicitní uzly...
3228 3228 Odstraňování odkazu z relace {0}
3229 3229 Odstraňuji neudržované pluginy...
3230 3230 Přejmenovat soubor
3231 3231 Přejmenovat soubor "{0}" na
3232 3232 Přejmenovat vrstvu
3233 3233 Přejmenovat vybranou záložku
3234 3234 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika, ...). Cesty musí být definovány v souboru routes.xml v adresáři pluginů.
3235 3235 Půjčovna
3236 3236 Opravna
3237 3237 Zaměňte "{0}" za "{1}" pro
3238 3238 Nahradit původní pozadí pozadím nastaveným v JOSM.
3239 3239 Nahradit původní bílé pozadí barvou pozadí nastavenou v nastavení JOSM.
3240 3240 -----
3241 3241 Nahlásit chybu
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 Požadavek selhal
3245 3245 -----
3246 3246 Detaily požadavku: {0}
3247 3247 Umělá vodní nádrž
3248 3248 -----
3249 3249 Vymazat cookie
3250 3250 Zrušit současné měření a smazat měřící cestu.
3251 3251 -----
3252 3252 Nastavit výchozí hodnoty
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 Místní komunikace (ulice)
3258 3258 Obytná plocha
3259 3259 Změnit velkost appletu (formát: ŠÍŘKAxVÝŠKA)
3260 3260 Rozlišení dlaždic Landsat (pixelů na stupeň)
3261 3261 Rozlišení dlaždic Landsatu, měřeno v pixelech na stupeň. Výchozí hodnota 4000.
3262 3262 Vyřešit
3263 3263 Vyřešit konflikty
3264 3264 Vyřešit konflikty pro ''{0}''
3265 3265 Vyřešení konfliktu v souřadnicích pro {0}
3266 3266 Vyřešení konfliktu ve stavu smazání pro {0}
3267 3267 Vyřešit konflikty v seznamu členů relace {0}
3268 3268 Vyřešit konflikty v seznamu bodů cesty {0}
3269 3269 Vyřešit konflikty.
3270 3270 Vyřešit konflikt verzí pro uzel {0}
3271 3271 Vyřešit konflikt verzí pro relaci {0}
3272 3272 Vyřešit konflikt verzí pro cestu {0}
3273 3273 Vyřešení {0} konfliktů tagů v uzlu {1}
3274 3274 Vyřešení {0} konfliktů tagů v relaci {1}
3275 3275 Vyřešení {0} konfliktů tagů v cestě {1}
3276 3276 -----
3277 3277 Restaurace
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Omezení
3281 3281 Obchody
3282 3282 Opěrná zeď
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 Získávám informace o uživateli...
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 Reunion RGR92 cache soubor (.UTM4)
3295 3295 Obrátit
3296 3296 Obrátit řadu domů
3297 3297 Otočit cesty
3298 3298 Obrátit řadu domů
3299 3299 Obrátit řadu domů
3300 3300 Otočit a zkombinovat
3301 3301 Obrácené stupně šedi (pro černá pozadí)
3302 3302 Obrátit cestu
3303 3303 Otočit směr všech zvolených cest
3304 3304 Obrátí pořadí členů relace
3305 3305 Otočit cesty
3306 3306 Obrácená pobřežní linie
3307 3307 Obrácené pobřeží: země není na levé straně
3308 3308 Obrácená země: země není na levé straně
3309 3309 Obrácená vodní cesta: země není na levé straně
3310 3310 Obrátit domovní čísla na řadě domů
3311 3311 Vrátit zpět
3312 3312 Vrátit zpět sadu změn
3313 3313 Vrátit zpět sadu změn #{0}
3314 3314 Vrátit zpět celou sadu změn
3315 3315 Vrátit zpět výběr a obnovit smazané objekty
3316 3316 Vrátit zpět pouze výběr
3317 3317 Vracím zpět...
3318 3318 Revize
3319 3319 Jízda na koni
3320 3320 Řeka
3321 3321 Břeh řeky
3322 3322 Cesta (neznámý typ)
3323 3323 Silniční omezení
3324 3324 -----
3325 3325 Značky - sada A
3326 3326 Značky - sada B
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 Problém při kontrole rolí
3331 3331 -----
3332 3332 Role {0} chybí
3333 3333 Role {0} neznáma
3334 3334 -----
3335 3335 Role v relaci odkazující na
3336 3336 Otočit o 180°
3337 3337 Otočit o 270°
3338 3338 Otočit o 90°
3339 3339 -----
3340 3340 Otočit obrázek vlevo
3341 3341 Otočit obrázek vpravo
3342 3342 Otočit vlevo
3343 3343 Otočit vpravo
3344 3344 Kruhový objezd
3345 3345 Trasa
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 Typ trasy
3349 3349 Trasy zobrazeny pro:
3350 3350 Navigace
3351 3351 Nastavení pluginu routing
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 Zřícenina
3355 3355 -----
3356 3356 Spouštím aproximaci Douglas-Peucker...
3357 3357 -----
3358 3358 Spouštím aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
3359 3359 Spouštím test {0}
3360 3360 Spouštím redukci vertexů...
3361 3361 Přistávací dráha (runway)
3362 3362 -----
3363 3363 SIM-karty
3364 3364 Průchod se dvěma vraty
3365 3365 Sytost:
3366 3366 Uložit
3367 3367 Uložit přístupový token do předvoleb
3368 3368 Uložit přístupový token do nastavení
3369 3369 Uložit jako...
3370 3370 Uložit GPX soubor
3371 3371 Uložit do:
3372 3372 Ulož vrstvu
3373 3373 Uložit OSM soubor
3374 3374 -----
3375 3375 Uložit WMS vrstvu
3376 3376 Uložit WMS vrstvu do souboru
3377 3377 Přesto uložit
3378 3378 Uložit zachycená data do souboru každou minutu
3379 3379 Uložit do:
3380 3380 Uložit vybraný soubor.
3381 3381 Uložit aktuální data do nového souboru
3382 3382 Uložit aktuální data.
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 Uložit do nastavení
3386 3386 Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)
3387 3387 Uložit/nahrát na server a smazat
3388 3388 Uložit/nahrát na server a skončit
3389 3389 Uložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 Ukládám vrstvu do ''{0}'' ...
3393 3393 Měřítko
3394 3394 -----
3395 3395 Prohledávám adresář {0}
3396 3396 Základní škola
3397 3397 Kovový šrot
3398 3398 Suťoviště
3399 3399 Podrost
3400 3400 Hledat
3401 3401 Hledat ...
3402 3402 -----
3403 3403 Hledat objekty
3404 3404 Hledat objekty.
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 Hledat...
3409 3409 Hledat:
3410 3410 Hledání:
3411 3411 Druhé jméno
3412 3412 Silnice 2. třídy
3413 3413 Druhý modifikátor:
3414 3414 Sekundy: {0}
3415 3415 Bezpečnostní vyjímka
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 Segmenty
3421 3421 Stezka pro pěší a cyklisty - dělená
3422 3422 Výběr: Rel.:{0} / Cest:{1} / Uzlů:{2}
3423 3423 Vybrat
3424 3424 Vybrat vše
3425 3425 Vybrat Feuille
3426 3426 Vybrat WMS vrstvu
3427 3427 Vyberte sekvenci nevětvících se spojených cest
3428 3428 Vyberte jednu uzavřenou cestu z alespoň čtyř uzlů
3429 3429 Vybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změn
3430 3430 Vybrat všechny nesmazané objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.
3431 3431 Vyberte otevřenou sadu změn
3432 3432 Vybrat sady změn v závislosti na datu vytvoření nebo uzavření
3433 3433 Vybrat sady změn v závislosti na stavu otevřená/uzavřená
3434 3434 Vybrat sady změn patřící specifickým uživatelům
3435 3435 Vybrat commune
3436 3436 Vyberte buď:
3437 3437 Vyberte soubor
3438 3438 -----
3439 3439 Vyberte, pokud se mají data přidat do nové vrstvy
3440 3440 Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 Vybrat členy
3447 3447 Vybrat uzel pod kurzorem.
3448 3448 -----
3449 3449 Vybrat objekty k nahrání na server
3450 3450 Vybrat pouze sady změn odpovídající specifické oblasti mapy
3451 3451 Vybrat prvky pro vybrané členy relace
3452 3452 Vybrat objekty nahrané tímto uživatelem
3453 3453 Vybrat relaci
3454 3454 Vyberte relaci v hlavním výběru.
3455 3455 Vybrat relaci v seznamu relací.
3456 3456 Vybrat členy relace odkazující na prvky v aktuálním výběru
3457 3457 Vybrat členy relace odkazující na {0} prvků v aktuálním výběru
3458 3458 Vybrat cílovou vrstvu
3459 3459 Vybrat odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě
3460 3460 Vybrat členy všech vybraných relací
3461 3461 -----
3462 3462 Vyberte typy vozidel na které se dopravní omezení <strong>NE</strong>aplikuje.
3463 3463 Vybrat tento zákaz odbočení
3464 3464 Vybrat pro zavření sady změn po následujícím nahrání
3465 3465 Vybrat pro stažení GPS tras ve vybrané oblasti.
3466 3466 Vybrat ke stažení dat z OSM ve vybrané oblasti.
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 Vybrat vrstvu ''{0}'' k nahrání na server ''{1}''
3473 3473 Vybere základní autentizací pomocí HTTP a uživatelského jména a hesla (bez šifrování)
3474 3474 Vybere OAuth jako autentizační mechanismus
3475 3475 Vybrat svě cesty se společným bodem.
3476 3476 Vybrat dvě cesty a bod
3477 3477 -----
3478 3478 Zvol, posuň a otáčej objekty
3479 3479 Vybrané prvny nelze uspořádat do pravých úhlů
3480 3480 -----
3481 3481 Zvolená trasa: {0}
3482 3482 Výběr
3483 3483 Plocha výběru
3484 3484 Délka výběru
3485 3485 Prázdný výběr
3486 3486 Výběr musí obsahovat pouze cesty a body
3487 3487 Vybrány nevhodné objekty!
3488 3488 Výběr:
3489 3489 Výběr: {0}
3490 3490 -----
3491 3491 Cesty protínající seba sama
3492 3492 Polo-automatická
3493 3493 Oddělit vrstvu
3494 3494 Oddělovač
3495 3495 Sekvence
3496 3496 Pro id {0} server odpověděl kódem 404. Přeskakuji.
3497 3497 Server odpověděl chybovým kódem 404, opakování s individuálním požadavkem pro každý prvek
3498 3498 Účelová komunikace
3499 3499 Služby motoristům (odpočívadla)
3500 3500 Typ účelové komunikace
3501 3501 Nastavit záložku WMS
3502 3502 Nastavení průhlednosti WMS vrstvy. Vpravo je neprůhledné, vlevo průhledné.
3503 3503 Nastavení nového místa pro další požadavek
3504 3504 Nastavit vše na výchozí hodnoty
3505 3505 Nastavit průhledné pozadí.
3506 3506 Nastavit rozměry budov
3507 3507 Nastavit příznak ''upraveno'' pro bod {0}
3508 3508 Nastavit příznak ''upraveno'' pro relaci {0}
3509 3509 Nastavit příznak ''upraveno'' pro cestu {0}
3510 3510 -----
3511 3511 Nastavit aktuální výběr na seznam vybraných relací
3512 3512 Nastavit jazyk
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 Nastavit na výchozí hodnotu
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 Nastavit {0}={1} pro uzel ''{2}''
3521 3521 Nastavit {0}={1} pro relaci ''{2}''
3522 3522 Nastavit {0}={1} pro cestu ''{2}''
3523 3523 Nastavit {0}={1} pro {2} objekt(ů)
3524 3524 Nastaví roli pro vybrané členy
3525 3525 Ruční nastavení. Používejte s opatrností!
3526 3526 Nastavuji výchozí hodnoty
3527 3527 Nastavení klávesové zkratky ''{0}'' pro akci ''{1}'' ({2}) selhalo,\nprotože tato zkratka se již používá pro akci ''{3}'' ({4}).\n\n
3528 3528 Nastavení
3529 3529 Nastavení pro plugin "Remote Control"
3530 3530 Nastavení pro plugin SlippyMap.
3531 3531 Nastavení pro přehrávání zvuků a zvukové značky.
3532 3532 Nastavení projekce mapy a interpretace dat.
3533 3533 Sdílené vlastnictví vozidel
3534 3534 -----
3535 3535 Přístřešek
3536 3536 Posunout všechny trasy na východ (stupňů)
3537 3537 Posunout všechny trasy na sever (stupňů)
3538 3538 Obuv
3539 3539 Střelba
3540 3540 Nakupování
3541 3541 Obchody
3542 3542 Krátká popiska: {0}
3543 3543 Klávesová zkratka
3544 3544 Nastavení klávesových zkratek
3545 3545 Nejkratší
3546 3546 Má se uložit?
3547 3547 Chcete plugin zakázat ?
3548 3548 Má se nahrát?
3549 3549 Zobrazit
3550 3550 Zobrazovat GPS data.
3551 3551 Zobrazit zprávu o stavu
3552 3552 Zobrazit text/ikony
3553 3553 Zobrazovat náhledy obrázků v mapě
3554 3554 -----
3555 3555 Zobrazit sadu změn {0}
3556 3556 -----
3557 3557 Zobrazit informace o pomoci
3558 3558 Zobrazit historii
3559 3559 Zobrazit informace
3560 3560 Zobrazovat informační zprávy při nahrávání.
3561 3561 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků
3562 3562 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků, pokud jsou dostupné
3563 3563 Zobrazit další obrázek
3564 3564 Zobrazovat ID objektů v seznamech
3565 3565 -----
3566 3566 Zobrazit nebo skrýt menu Zvuk v menu hlavní nabídky.
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Zobrazovat při startu úvodní obrazovku
3570 3570 Zobrazit zprávu o stavu s užitečnými informacemi, které se mohou přiložit k chybovému hlášení
3571 3571 Zobrazit pouze tagy s konfliktem
3572 3572 Zobrazit pouze tagy s více hodnotami
3573 3573 Zobrazovat informační testy v oknech kontroly nahrávání.
3574 3574 Zobrazí tuto nápovědu
3575 3575 Zobrazit/Skrýt
3576 3576 Zobrazený areál
3577 3577 -----
3578 3578 Sicily - Itálie
3579 3579 -----
3580 3580 Cesty s podobnými jmény
3581 3581 -----
3582 3582 Zjednodušit cestu
3583 3583 Zjednodušit všechny vybrané cesty
3584 3584 -----
3585 3585 Zjednodušit cesty?
3586 3586 -----
3587 3587 Simuluje kliknutí pokud uděláte malý a krátký pohyb. Užitečné pro tablety, pokud máte problémy, stačí kliknout na tablet bez pohybu myší (obecný Java - tablet problém).
3588 3588 -----
3589 3589 Jedna barva (může být nastavena pro pojmenované vrstvy)
3590 3590 Jednotlivé prvky
3591 3591 Velikost
3592 3592 Velikost dlaždic Landsat (pixelů)
3593 3593 Velikost jedné dlaždice z Landsatu, v pixelech. Výchozí hodnota 2000.
3594 3594 -----
3595 3595 Bruslení
3596 3596 Lyže
3597 3597 Lyžování
3598 3598 Přeskočit stahování
3599 3599 Přeskočit stahování
3600 3600 Vynechat aktualizaci
3601 3601 -----
3602 3602 Přeskakuji aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
3603 3603 Aktuální mapa
3604 3604 Aktuální mapa
3605 3605 -----
3606 3606 Skluz v loděnici
3607 3607 Vyhlazené mapy (antialiasing)
3608 3608 -----
3609 3609 Sněžný skůtr
3610 3610 Fotbal
3611 3611 Vyřešit konflikty
3612 3612 Některé z cest byly prvky relací, které byly změněny. Prosíme, ověřte, zda tímto nedošlo ke vzniku chyb.
3613 3613 Některé značky, které byly příliš daleko od trasy k rozumnému odhadu času, byly vynechány.
3614 3614 -----
3615 3615 Řadit
3616 3616 Setřídit nabídku s přednastaveními
3617 3617 Seřadit členy relace
3618 3618 Zdroj
3619 3619 Zdrojový text
3620 3620 Místa pro vozíčkáře
3621 3621 Místa pro rodiče
3622 3622 Místa pro ženy
3623 3623 Rychlost
3624 3624 Rychlost (Km/h)
3625 3625 Rychlostní radar
3626 3626 Jednosměrné hroty
3627 3627 Rozdělit cestu
3628 3628 Rozdělit cestu zvoleným uzlem
3629 3629 Rozdělit oblast
3630 3630 Rozdělit teď
3631 3631 Rozdělit cestu {0} do {1} částí
3632 3632 Rozdělit oblast pomocí neotagované cesty
3633 3633 -----
3634 3634 Sponzor
3635 3635 -----
3636 3636 Sport (míčové hry)
3637 3637 Sportovní zařízení
3638 3638 Sportovní potřeby
3639 3639 Sportovní centrum
3640 3640 Pramen
3641 3641 Stadion
3642 3642 Standardní unixová geometrie okna
3643 3643 Počet hvězdiček
3644 3644 Začít hledání
3645 3645 Začít upravování
3646 3646 Začínám stahování
3647 3647 Začít stahování dat
3648 3648 Začít novou cestu od posledního uzlu.
3649 3649 -----
3650 3650 Začít obnovování
3651 3651 Počáteční #:
3652 3652 Počáteční písmeno musí být menší než koncové písmeno
3653 3653 Počáteční číslo adresy musí být menší než koncové císlo
3654 3654 Počáteční a koncové číslo musí být pro abecední adresy stejné
3655 3655 Začínam prohledávat adresář
3656 3656 Zkusím nový pokus, {0} z {1}, během {2} sekund ...
3657 3657 Zahajuji pokus {0} z {1}.
3658 3658 Začínám nahrávat po částech...
3659 3659 Začínám nahrávat vše v jednom požadavku ...
3660 3660 Začínám nahrávat s jedním požadavkem na objekt ...
3661 3661 Země
3662 3662 Stát:
3663 3663 Papírnictví
3664 3664 -----
3665 3665 Stav
3666 3666 Zpráva o stavu
3667 3667 Schody
3668 3668 Schůdky přes ohrazení
3669 3669 -----
3670 3670 Zastávky
3671 3671 Potok
3672 3672 Ulice
3673 3673 Ulice:
3674 3674 Ulice
3675 3675 Jméno ulice:
3676 3676 Uliční a silniční síť
3677 3677 Ulice NRW Geofabrik.de
3678 3678 -----
3679 3679 Styly pro vnější cesty jsou různé
3680 3680 -----
3681 3681 Přidat filtr
3682 3682 Městský obvod, nebo městská část
3683 3683 Metro
3684 3684 Vchod do metra
3685 3685 -----
3686 3686 Úspěch
3687 3687 Úspěšně otevřená sada změn {0}
3688 3688 -----
3689 3689 Poskytuje živý GPS vstup (pohybující se bod). Připojuje se k serveru gpsd.
3690 3690 Podporované zdroje k překreslování:
3691 3691 Podpora stahování rozčtvercovaných nascanovaných map z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rané fázi vývoje a může obsahovat chyby.
3692 3692 Povrch
3693 3693 Sledovací kamera
3694 3694 Triangulační bod
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 Plugin SurveyorPlugin potřebuje ke své činnosti plugin LiveGpsPlugin, který nebyl nalezen!
3699 3699 Plavání
3700 3700 Švýcarský Grid
3701 3701 Přepnout na nový openstreetbugs server?
3702 3702 Přepnout do režimu offline
3703 3703 Přepnout do režimu online
3704 3704 Popis symbolu
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Synchronizovat audio
3708 3708 Synchronizovat celý dataset
3709 3709 Synchronizovat pouze bod {0}
3710 3710 Syncronizovat pouze relaci {0}
3711 3711 Synchronizovat čas z fotografie GPS přijímače
3712 3712 Synchronizovat pouze cestu {0}
3713 3713 TCX Soubory (*.tcx)
3714 3714 Stolní tenis (ping-pong)
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 soubor tagů neobsahuje zvolenou hodnotu ''{0}''
3718 3718 Klíč obsahuje znak s kódem menším než 0x20
3719 3719 Délka klíče je větší, než je povoleno
3720 3720 -----
3721 3721 Hodnota tagu obsahuje znak s kódem menším než 0x20
3722 3722 Délka hodnoty tagu je větší, než je povoleno
3723 3723 Tagovat cesty jako
3724 3724 Označit cesty tagem water, coastline, land nebo bez tagu. Výchozí hodnota je water.
3725 3725 zdroj TagCheckeru
3726 3726 Tester předvoleb značení
3727 3727 Přednastavení tagů
3728 3728 Značky
3729 3729 Tagy (oddělené čárkou)
3730 3730 Značky a Členové
3731 3731 Tagy z uzlů
3732 3732 Tagy z relací
3733 3733 Tagy z cest
3734 3734 Značky sady změn {0}
3735 3735 Tagy nové sady změn
3736 3736 Klíče s prázdnými hodnotami
3737 3737 -----
3738 3738 Soubory TangoGPS (*.log)
3739 3739 Import TangoGPS selhal!
3740 3740 Import TangoGPS úspěšný
3741 3741 Stanoviště taxi
3742 3742 Pojížděcí dráha (taxiway)
3743 3743 Telefon
3744 3744 Telefonní karty
3745 3745 Tenis
3746 3746 Terminál
3747 3747 Řada domů
3748 3748 Řada budov
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Silnice 3. třídy
3753 3753 Třetí modifikátor:
3754 3754 -----
3755 3755 Otestovat přístupový token
3756 3756 Test selhal
3757 3757 Test selhal: nelze přečíst čas modifikace.
3758 3758 Test selhal: nelze zapsat čas modifikace.
3759 3759 -----
3760 3760 Test {0}/{1}: Spouští se {2}
3761 3761 Testuji přístupový token služby OAuth
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 Cesta v OSM <span class="object-name">{0}</span> s rolí <tt>{1}</tt> by měla být rozdělena v bodě <span class="object-name">{2}</span> kde je napojena na cestu <span class="object-name">{3}</span>.
3773 3773 Plugin "Remote Control" naslouchá vždy na portu 8111 localhostu. Číslo portu nelze změnit, protože s užitím tohoto čísla počítají vnější aplikace využívající tento plugin.
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.
3780 3780 -----
3781 3781 Tato sada změn <strong>zůstane</strong> po nahrání <strong>otevřena</strong>
3782 3782 Sada změn bude po nahrání na server <strong>uzavřena</strong>.
3783 3783 Data ve schránce nejsou obrázek
3784 3784 Obsah této sady změn ještě nebyl stáhnut.
3785 3785 -----
3786 3786 Tento výběr nelze použít pro oddělení uzlů
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 Aktuální hodnota nemůže být ID sady změn. Zadejte prosím celé číslo > 0
3790 3790 -----
3791 3791 Zadaná hodnota není adresou dlaždice
3792 3792 Zadaná hodnota není identifikátorem dlaždice pro zvolenou úroveň přiblížení
3793 3793 Dokument neobsahuje žádná data.
3794 3794 Během hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}
3795 3795 -----
3796 3796 Zeměpisná šířka na místě kurzoru myši.
3797 3797 Zeměpisná délka na místě kurzoru myši.
3798 3798 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3799 3799 Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněny
3800 3800 Délka nového nakresleného segmentu trasy.
3801 3801 -----
3802 3802 Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
3803 3803 Sloučená datová sada nebude obsahovat tag s klíčem {0}
3804 3804 Jméno objektu na místě kurzoru myši.
3805 3805 -----
3806 3806 Heslo nemůže být prázdné. Zadejte vaše heslo pro OSM
3807 3807 -----
3808 3808 Plugin byl odstraněn z konfigurace. Restartujte JOSM k jeho odstranění z programu.
3809 3809 Projekce ''{0}'' v URL a současná projekce ''{1}'' jsou jiné.\nToto může vést ke špatným souřadnicím.
3810 3810 Projekce {0} nemohla být aktivována. Používam Mercator.
3811 3811 Proxy server nebude použit.
3812 3812 -----
3813 3813 Regulární výraz "{0}" má chybu na pozici {1}, celá chyba:\n\n{2}
3814 3814 -----
3815 3815 Požadovaná plocha je příliš velká. Přibližte pohled nebo změňte rozlišení.
3816 3816 Povinný tag <tt>{0}={1}</tt> chybí.
3817 3817 Zvolená GPX trasa neobsahuje časové údaje. Zvolte, prosím, jinou.
3818 3818 Zvolená oblast nemůže být rozdělena, protože je členem relace.\nOdstraňte oblast z relace před rozdělením.
3819 3819 Zvolené uzly nesdílejí stejnou cestu.
3820 3820 Zvolené fotografie neobsahují informace o čase.
3821 3821 Výběr obsahuje {0} cest. Jste si jistý že je chcete všechny zjednodušit?
3822 3822 Server odpověděl chybou s kódem {0}
3823 3823 Server ohlásil uzavření aktuální sady změn.<br>Toto se nejčastěji stává při překročení maximálního počtu<br>of {0} objektů na serveru ''{1}''.
3824 3824 -----
3825 3825 Počáteční poloha se nachází mimo bbox
3826 3826 Řetězec ''{0}'' není platná hodnota pro reálné číslo (double).
3827 3827 -----
3828 3828 Plugin turnrestrictions umožňuje vytvářet a spravovat informace o pravidlech odbočování na křižovatkách v databázi OpenStreetMap
3829 3829 Uživatelské jméno nemůže být prázdné. Zadejte vaše uživatelské jméno pro OSM
3830 3830 Viditelný výsek je buď příliš malý, nebo příliš velký pro stahování dat z OpenStreetBugs
3831 3831 Cesta nemůže být rozdělena ve zvolených bodech. (Tip: Zvolte body uprostřed cesty.)
3832 3832 Cesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?
3833 3833 Divadlo
3834 3834 Cizí datová sada neobsahuje tag s klíčem {0}
3835 3835 Cizí verze
3836 3836 Cizí verze (serverová datová sada)
3837 3837 Cizí se sloučeným
3838 3838 Zábavní park
3839 3839 Nejsou žádné WMS vrstvy k upravování.
3840 3840 Nejsou otevřené žádné sady změn
3841 3841 Nejsou vybrány žádne objekty k aktualizaci.
3842 3842 Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?
3843 3843 -----
3844 3844 Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě
3845 3845 Došlo k {0} konfliktům během importu.
3846 3846 Tato akce nebude mít klávesovou zkratku.\n\n
3847 3847 Toto může védst k náhodnému smazání uzlů.
3848 3848 Tato sada změn obsahuje objekty, které nejsou v aktuální datové sadě.\nJe třeba je nejdříve stáhnout. Chcete pokračovat?
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Toto je až za koncem nahrávky
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.
3856 3856 Tento plugin umožňuje zobrazit libovolný obrázek na pozadí editoru a ztotožnit jej s mapou.
3857 3857 Tento plugin kontroluje chyby klíčů a jejich hodnot.
3858 3858 -----
3859 3859 Tento plugin přímo nahrává GPS trasy z aktivní vrstvy JOSM na openstreetmap.org.
3860 3860 -----
3861 3861 Tento test hledá neotagované uzly, které nejsou součástí žádné cesty.
3862 3862 Tento test hledá neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.
3863 3863 Tento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.
3864 3864 Tento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.
3865 3865 Tento test kontroluje na blízkost koncových uzlů cest k jiným cestám
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 Tento test kontroluje, jestli spojnice mezi dvěmi uzly není používána více, jak jednou cestou.
3870 3870 Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.
3871 3871 Tento test kontroluje, jestli dva body nejsou na přesně stejné pozici.
3872 3872 Tento test kontroluje na přítomnost cest se stejnými tagy a stejnými souřadnicemi uzlů.
3873 3873 Tento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.
3874 3874 -----
3875 3875 Tento test kontroluje, jestli nemají uzly stejné jméno (mohou být duplikáty).
3876 3876 Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, jestli jsou skutečně uzavřené.
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 Tato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.
3882 3882 Tyto body nejsou v kruhu. Přerušuji.
3883 3883 Čísla dlaždic
3884 3884 Zdroj dlaždic
3885 3885 Adresa dlaždice:
3886 3886 -----
3887 3887 Časový interval
3888 3888 Časové pásmo:
3889 3889 Časová zóna: {0}
3890 3890 Do ...
3891 3891 Aby se předešlo přetížení WMS katastru,\nimport budov je omezen na max. 1 km2.
3892 3892 Ke smazání
3893 3893 -----
3894 3894 Do:
3895 3895 Přepnout celoobrazovkový pohled
3896 3896 Vypnout/Zapnout GPX linie
3897 3897 Přepnout drátový model
3898 3898 Přepnout celoobrazovkový pohled
3899 3899 -----
3900 3900 Přepnout viditelnost textu značek a ikon.
3901 3901 Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.
3902 3902 Přepnout: {0}
3903 3903 Zapnout/Vypnout globální nastavení ''{0}''.
3904 3904 Záchody
3905 3905 Token umožňuje omezený přístup
3906 3906 Poplatek
3907 3907 Mýtná budka
3908 3908 Nástroj: {0}
3909 3909 Panel nástrojů
3910 3910 Upravení panelu nástrojů
3911 3911 Nástroje
3912 3912 Nástroj pro tvorbu budov.
3913 3913 -----
3914 3914 Turistika
3915 3915 Věž
3916 3916 -----
3917 3917 Typ věže
3918 3918 Město
3919 3919 Radnice
3920 3920 Město {0} nenalezeno, nebo není dostupné\nnebo byla akce přerušena
3921 3921 Hračky
3922 3922 Trasovač
3923 3923 -----
3924 3924 Trasovač.
3925 3925 Trasuje budovy případně další polygony z České katastrální mapy (nebo i jinde), je třeba aby běžel TracerServer (.NET nebo Mono).
3926 3926 Stopování
3927 3927 Lesní/polní cesta (track)
3928 3928 Barvy tras a bodů
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 Typ cesty
3932 3932 Zpomalovací retardér
3933 3933 Semafory
3934 3934 Tramvaj
3935 3935 Tramvajová zastávka
3936 3936 Doprava
3937 3937 Cestování
3938 3938 Cestovní kancelář
3939 3939 Strom
3940 3940 Čtyřproudá silnice
3941 3941 Čtyřproudá silnice - nájezd
3942 3942 Zkusit znovu
3943 3943 Zkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto pluginu, než ohlásíte chybu.
3944 3944 Út-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3945 3945 Tunel
3946 3946 Začátek tunelu
3947 3947 Zákazy odbočení
3948 3948 Zákaz odbočení
3949 3949 Obratiště
3950 3950 Rožšířené místo pro otáčení lodí
3951 3951 -----
3952 3952 Turniket
3953 3953 Točna
3954 3954 Typ
3955 3955 Jméno typu (UK)
3956 3956 Typ:
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 NEZNÁMÝ
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 URL z www.openstreetmap.org (adresu můžete vložit do pole níže)
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Zóna UTM
3969 3969 Rozpojit cesty
3970 3970 Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již je
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 Není možné vztvořit novou zvukovou značku
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 Nelze najít překlad pro jazyk {0}. Vracím se k {1}.
3978 3978 -----
3979 3979 Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0}\n
3980 3980 -----
3981 3981 Nelze rozpoznat šířku/délku
3982 3982 -----
3983 3983 Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě
3984 3984 Silnice bez zařazení (mimo obec)
3985 3985 Neuzavřené cesty.
3986 3986 Neuzavřená cesta
3987 3987 Nespojená pobřežní linie
3988 3988 -----
3989 3989 Nespojené cesty.
3990 3990 Nerozhodnuto
3991 3991 Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno
3992 3992 Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic
3993 3993 Nerozhodnuto
3994 3994 Nedefinovaný element ''{0}'' nalezen ve vstupních datech. Přerušuji.
3995 3995 -----
3996 3996 Obnovit objekt
3997 3997 Obnovit objekt
3998 3998 Obnovit objekt podle id
3999 3999 Obnovit objekt...
4000 4000 Zpět
4001 4001 Zpět ortogonální tvar
4002 4002 Vrátit zpět přesun
4003 4003 Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané nody
4004 4004 Vrátit poslední akci.
4005 4005 -----
4006 4006 Vytrhnout panel
4007 4007 Neočekávaná výjimka
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 neočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''
4011 4011 -----
4012 4012 neočekávaný formát nové verze modifikovaného prvku ''{0}'', zadáno ''{1}''
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 Neočekávaný token: {0}
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 neočekávaná hodnota parametru "index". Zadáno {0}
4019 4019 Odblokovat
4020 4020 Odblokovat aktuání seznam slučovaných elementů
4021 4021 Nespojený uzel
4022 4022 Vysoká škola
4023 4023 Neznámá koncovka souboru: {0}
4024 4024 Neznámé jméno počítače
4025 4025 Neznámý stav problému
4026 4026 Neznámý formát logu
4027 4027 -----
4028 4028 Neznámý režim {0}.
4029 4029 Neznámá, nebo nepodporovaná verze API. Nalezeno {0}
4030 4030 Neznámý prvek: {0}. Povolené hodnoty jsou bod, cesta nebo relace
4031 4031 -----
4032 4032 Neznámá role
4033 4033 Neznámé věty:
4034 4034 Neznámý typ: {0}
4035 4035 Nepojmenovaná křižovatka
4036 4036 Nepojmenovaná neklasifikovaná silnice
4037 4037 Nepojmenované cesty
4038 4038 Neuspořádané pobřeží
4039 4039 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před smazáním?
4040 4040 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před ukončením?
4041 4041 Neuložená data a konflikty
4042 4042 Neuložená data a chybějící přiřazený soubor
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 Odznačit vše
4046 4046 Odznačit vše (Escape)
4047 4047 Odznačit vše (Fokus)
4048 4048 Odznačit všechny objekty
4049 4049 Nepodporovaná verze WMS souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}
4050 4050 Nepodporovná verze cache souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}\nVytvořte nový soubor.
4051 4051 -----
4052 4052 Nepodporovaná verze: {0}
4053 4053 Neotagované a nespojené uzly.
4054 4054 Neotagované cesty
4055 4055 -----
4056 4056 Neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.
4057 4057 Nahoru
4058 4058 O úroveň výše
4059 4059 Aktualizovat
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Aktualizovat data
4063 4063 Aktualizovat výpis adresáře.
4064 4064 Interval aktualizace (dnů):
4065 4065 Aktualizovat modifikované
4066 4066 Aktualizovat objekty
4067 4067 Aktualizace pluginů
4068 4068 Aktualizovat výběr
4069 4069 Aktualizovat obsah sady změn z OSM serveru
4070 4070 Aktualizovat sadu změn z OSM serveru
4071 4071 Aktualizovat vybrané pluginy
4072 4072 Aktualizováno
4073 4073 Aktualizuje ze serveru modifikované objekty (stáhne znovu data).
4074 4074 Aktualizuje vybrané objekty ze serveru (znovu stáhne data)
4075 4075 Aktualizuje ze serveru objekty v aktuální datové vrstvě.
4076 4076 Aktualizuje vybrané sady změn aktuálními daty z OSM serveru
4077 4077 -----
4078 4078 Aktualizuji sadu změn {0}...
4079 4079 Aktualizuji sadu změn...
4080 4080 Aktualizuji data
4081 4081 Aktualizuji ignorované chyby ...
4082 4082 Aktualizuji mapu ...
4083 4083 Aktualizuji pluginy...
4084 4084 Nahrát na server
4085 4085 Nahrát změny na server
4086 4086 Nahrát nastavení
4087 4087 Nahrát trasy
4088 4088 Nahrát trasy na server
4089 4089 Nahrát všechny změny v aktivní datové vrstvě na OSM server
4090 4090 Nahrát veškeré aktuálně vybrané změny na OSM server.
4091 4091 Nahrávání přerušeno
4092 4092 Nahrát data
4093 4093 Nahrát data po částech. Velikost části:
4094 4094 Nahrát data v jednom požadavku
4095 4095 Nahrát data k již existující otevřené sadě změn
4096 4096 Nahrát každý objekt samostatně
4097 4097 Nahrávání selhalo. Server vrátil následující chybu:
4098 4098 Nahrání v jednom požadavku není možné (příliš mnoho objektů)
4099 4099 Nahrát vybrané
4100 4100 Nahrát změněné objekty
4101 4101 Nahrát současné nastavení na server
4102 4102 Nahrát na ''{0}''
4103 4103 Nahrát do nové sady změn
4104 4104 Nahrát do existující sady změn
4105 4105 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
4106 4106 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>několika sad změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
4107 4107 Nahrávám GPX trasu na server
4108 4108 Nahrávám GPX trasu: {0}% ({1} z {2})
4109 4109 Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...
4110 4110 Nahrávám data na server ...
4111 4111 Nahrávám na server data pro vrstvu ''{0}''
4112 4112 Nahraje trasy na openstreetmap.org
4113 4113 Využití
4114 4114 Použití
4115 4115 Použijte <b>(</b> a <b>)</b> k seskupení výrazů
4116 4116 Použíjte <b>"</b> k uvození operátorů (např. když klíč obsahuje <b>:</b>)
4117 4117 Použijte <b>|</b> nebo <b>OR</b> ke kombinaci s logickým "nebo"
4118 4118 Zadat adresu budovy
4119 4119 Použít základní autentizaci
4120 4120 Použít OAuth
4121 4121 -----
4122 4122 Použít SOCKS proxy
4123 4123 -----
4124 4124 Použít komplexní kontrolu vlastností
4125 4125 Použijte desetinné stupně.
4126 4126 Použít výchozí
4127 4127 Použít stadardní datový soubor.
4128 4128 Použít standardní nastavení
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 Použít vrstvu s chybami
4132 4132 -----
4133 4133 Použít globální nastavení.
4134 4134 Používat seznam výjimek.
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 Použít standardní systémové nastavení
4138 4138 Použít standardní systémové nastavení (zakázáno. Spusťte JOSM s parametrem<tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> k povolení)
4139 4139 Použít současné bervy jako nové barevné schéma.
4140 4140 Použít standardní datový soubor (doporučeno).
4141 4141 Použít standardní slovník (doporučeno).
4142 4142 Použít standardní soubor ignorovaných tagů (doporučeno).
4143 4143 Použít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických elementů.
4144 4144 Používat seznam výjimek pro potlačení varování.
4145 4145 Použít vybrané schéma ze seznamu.
4146 4146 Použitý styl
4147 4147 Uživatel
4148 4148 ID uživatele:
4149 4149 Uživatelské jméno:
4150 4150 Uživatel:
4151 4151 Jméno uživatele
4152 4152 Uživatelské jméno:
4153 4153 Používám místo toho zkratku ''{0}''.\n\n
4154 4154 Ověřit
4155 4155 Kontroluje platnost hodnot a tagů pomocí komplexních pravidel.
4156 4156 Kontroluje platnost klíčů vlastností proti seznamu slov.
4157 4157 Kontroluje platnost hodnot vlastností proti přednastaveným hodnotám.
4158 4158 Validace
4159 4159 Kontrola
4160 4160 Chyby kontroly
4161 4161 -----
4162 4162 Hodnota
4163 4163 Hodnota ''{0}'' pro klíč ''{1}'' není v přednastavení
4164 4164 Hodnota ''{0}'' bude použita pro klíč ''{1}''
4165 4165 -----
4166 4166 Hodnota >0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', nalezeno {1}
4167 4167 Hodnota zeměpisné šířky musí být v rozmezí [-90,90].
4168 4168 Hodnota zeměpisné délky musí být v rozmezí [-180,180].
4169 4169 Hodnota:
4170 4170 Různá nastavení ovlivňující vzhled celého programu.
4171 4171 -----
4172 4172 Rychlost (červená = pomalá, zelená = rychlá)
4173 4173 Prodejní automat
4174 4174 Prodávané produkty
4175 4175 Verze
4176 4176 očekávána verze > 0. Nalezena {0}
4177 4177 Očekávána verze
4178 4178 Verze {0}
4179 4179 Verze {0} vytvořená na {1} uživatelem {2}
4180 4180 Verze {0} aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''
4181 4181 Verze {0} v editoru
4182 4182 Verze {0}, {1} (od {2})
4183 4183 Verze: {0}
4184 4184 Veterinář
4185 4185 Přes:
4186 4186 Videopůjčovna/prodejna
4187 4187 Zobrazit
4188 4188 Zobrazení: {0}
4189 4189 Vyhlídka
4190 4190 Obec
4191 4191 Zelená plocha
4192 4192 Vesnice/Město
4193 4193 Vinice
4194 4194 Viditelnost
4195 4195 Navštívit domovskou stránku
4196 4196 Vizualizuje informace o směrování v podobě grafu.
4197 4197 Kalibrace nahrávání zvuku
4198 4198 Sopka
4199 4199 Napětí
4200 4200 -----
4201 4201 Varování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na informace nebo historickou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}''
4202 4202 Varování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na uživatelskou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}''
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 WMS soubory (*.wms)
4207 4207 WMS vrstva
4208 4208 Nastavení pluginu WMS Plugin
4209 4209 -----
4210 4210 WMS URL (výchozí)
4211 4211 URL WMS nebo ID obrázku:
4212 4212 WMS vrstva ({0}), automatické stahování v přiblížení {1}
4213 4213 WMS vrstva ({0}), stahování v přiblížení {1}
4214 4214 WMS vrstva ({0}), nahráno {1} dlaždic
4215 4215 -----
4216 4216 Čekám 10 sekund ...
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 Zeď
4221 4221 Varování
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 Varování: Nepodařilo se načíst konfiguraci. Nastavená cesta ''{0}'' není adresářem.
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 Varování: Získání informací o uživateli se nezdařilo. Důvod: {0}
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 Varování: Stahování dlaždic WMS selhává. Prosím prověřte nastavení.
4232 4232 Varování: Ignoruji výjimku, protože úkol je přerušen. Výjimka: {0}
4233 4233 Varování: JOSM je nakonfigurován k používání systémové proxy, ale JVM není nakonfigurován k jejímu převzetí. Konfigurace byla resetována na ''Žádná proxy''
4234 4234 Varovaní: Vrstva ''{0}'' již neexistuje. Nelze odstranit konflikt prvku ''{1}''.
4235 4235 -----
4236 4236 Varování: Odstraňuji cestu {0} protože počet bodů klesl pod 2. Aktuálně je {1}
4237 4237 -----
4238 4238 Varování: Základní URL WMS služby ''{0}'' neobsahuje ukončovací '&' nebo '?'.
4239 4239 Upozornění: Úplné URL je ''{0}''.
4240 4240 Upozornění: heslo je posíláno nezašifrované.
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 Varování: nepodporovaná hodnota v konfiguraci ''{0}'', zadáno {1}''. Použije se ''Základní autentizace'.
4244 4244 Varování: WMS vrstva je deaktivována, protože obsahuje neplatnou základní url ''{0}''
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 Varování: nepodařilo se smazat zastaralý plugin ''{0}''.
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 Upozornění: ignoruji výjimku, protože úloha byla přerušena. Výjimka: {0}
4271 4271 Varování: Ignoruji výjimku, protože úkol byl přerušen. Výjimka byla: {0}
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 Varování: míchání dat z verze 0.6 a 0.5 má za výsledek data verze 0.5
4276 4276 -----
4277 4277 Varování: objekt ''{0}'' je na serveru již smazán. Přeskakuji tento objekt a opakuji nahrávání.
4278 4278 Upozornění: spouštím prohlížeč pouze pro prvních {0} z {1} zvolených uživatelů
4279 4279 Varování: prvek ''{0}'' byl již na serveru smazán. Přeskakuji tento prvek a opakuji přenos.
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 Varování: soubor revizí ''/REVISION'' chybí.
4283 4283 -----
4284 4284 Varování: neočekávané číslo verze JOSM v souboru revizí, hodnota je ''{0}''
4285 4285 -----
4286 4286 Varování: neočekávaná hodnota v položce ''{0}''. Zadáno ''{1}''. Proxy nebude použita.
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 Varování
4292 4292 Myčka
4293 4293 Odpadkový koš
4294 4294 Čistička odpadních vod
4295 4295 Vodstvo
4296 4296 Akvapark
4297 4297 Vodojem
4298 4298 Vodopád
4299 4299 Vodní objekty
4300 4300 -----
4301 4301 Wave Audiosoubory (*.wav)
4302 4302 -----
4303 4303 Infrormace o cestě
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 Koncový uzel cesty poblíž jiné silnice
4307 4307 Koncový uzel cesty poblíž jiné cesty
4308 4308 Uzel cesty poblíž jiné cesty
4309 4309 -----
4310 4310 Cesta {0}
4311 4311 -----
4312 4312 Cesta:
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 Silniční body
4316 4316 Cesty
4317 4317 Kříž
4318 4318 Boží muka
4319 4319 Webová stránka: {0}
4320 4320 Váha
4321 4321 Jez
4322 4322 Mokřina
4323 4323 Invalidní vozík
4324 4324 Vozíky pro invalidy
4325 4325 Při importu zvuku použít záznam na značky v GPX vrstvě
4326 4326 Při importu zvuku udělat značky z...
4327 4327 Byl změněn směr cesty. Mají se provést zásledující změny vlastností cesty a jejích bodů, z důvodů udržení konzistence dat?
4328 4328 Při ukládání zanechávat záložní soubory končící znakem ~
4329 4329 Která WMS vrstva má být vybrána k trasování ? Výchozí: IR1.
4330 4330 Celá skupina
4331 4331 Šířka (metrů)
4332 4332 -----
4333 4333 Dostanu {0}
4334 4334 Větrný mlýn
4335 4335 Větrný pytel
4336 4336 Drátový model
4337 4337 -----
4338 4338 S kioskem
4339 4339 -----
4340 4340 Prales
4341 4341 Továrna
4342 4342 Svět
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 Špatně uspořádané cesty
4350 4350 Chybí XML tag <user>.
4351 4351 -----
4352 4352 Ano
4353 4353 Ano, aplikovat
4354 4354 Ano, vytvořit konflikt a zavřít
4355 4355 Ano,smazat body
4356 4356 Ano, stahovat obrázky
4357 4357 Ano, stejně uložit
4358 4358 Již máte přístupový token pro přístup OSM serveru pomocí OAuth.
4359 4359 -----
4360 4360 Chystáte se smazat uzly mimo oblast, jež jste stáhli.<br>To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.<br>Opravdu je chcete smazat?
4361 4361 Chystáte se spustit {0} oken prohlížeče.<br>To může jednak zaplnit vaši obrazovku mnoha okny<br>a může to též chvíli trvat.
4362 4362 Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.org
4363 4363 -----
4364 4364 Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 Některá nastavení se projeví až po restartování JOSM.
4368 4368 Je třeba zadat zdroje předvoleb v konfiguraci.
4369 4369 -----
4370 4370 Přesunuli jste více než {0} objektů. Nechtěný přesun velkého množství objektů najednou je častá chyba.\nOpravdu přesunout?
4371 4371 Musíte vaše editace označit jako veřejné pro nahrávání nových dat
4372 4372 Musíte vybrat alespoň jednu cestu.
4373 4373 Musíte vybrat alespoň dvě cesty.
4374 4374 Musíte zvolit dva nebo více uzlů pro rozdělění kruhové cesty.
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 Audio je třeba pozastavit v okamžiku, kdy uslyšíte synchronizační impuls.
4379 4379 Vyžádali jste si příliš mnoho uzlů (limit je 50 000). Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
4380 4380 -----
4381 4381 Měli byste vybrat GPX trasu
4382 4382 Aktualizoval jste verzi JOSM.<br>Pokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také pluginy.<br><br>Aktualizovat nyní pluginy?
4383 4383 Nulové souřadnice:
4384 4384 -----
4385 4385 Zvětšení
4386 4386 Přiblížení (v metrech)
4387 4387 Přiblížit
4388 4388 Oddálit
4389 4389 Přiblížení a pohyb mapy
4390 4390 -----
4391 4391 Přibližování pomocí tažení nebo CTRL+. nebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šipka nahoru dolu doleva doprava; pohyb se zoomem možno též pravým tlačítkem myši
4392 4392 Přiblížit
4393 4393 Úroveň přiblížení:
4394 4394 Oddálit
4395 4395 Zvětšit pohled na {0}
4396 4396 Zvětšit na
4397 4397 -----
4398 4398 Přiblížit bod
4399 4399 Přiblížit na problém
4400 4400 Přiblížit na zvolené prvky
4401 4401 Přiblížit na výběr
4402 4402 Přiblížit na odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 Přiblížit tento bod v aktuální datové vrstvě
4407 4407 Zvětšit na {0}
4408 4408 Zvětšování je neaktivní protože je neaktivní vrstva s touto relací
4409 4409 Zvětšování je neaktivní protože nebyl vybrán žádný člen
4410 4410 [smazáno]
4411 4411 "{0}" není uzavřená plocha a tedy nelze spojit.
4412 4412 \nVýška: {0} m
4413 4413 \nSměr {0}°
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 Upravit stanici
4430 4430 -----
4431 4431 Stanice
4432 4432 Zpět
4433 4433 Rychleji
4434 4434 Rychle vpřed
4435 4435 Vpřed
4436 4436 Skok zpět.
4437 4437 Skok vpřed
4438 4438 Další značka
4439 4439 Přehraj další značku
4440 4440 Přehrát předchozí značku
4441 4441 Přehrát/Pauza
4442 4442 Předchozí značka
4443 4443 Pomaleji
4444 4444 Zpomalené přehrávání
4445 4445 Zavřený
4446 4446 Otevřený
4447 4447 prázdný
4448 4448 V
4449 4449 S
4450 4450 J
4451 4451 Z
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 Klávesa:
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 Modifikátory:
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 Upravit stanici
4469 4469 Vlaková stanice
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 Klíč:
4476 4476 Do:
4477 4477 Z:
4478 4478 zkrácené jméno ulice
4479 4479 -----
4480 4480 přidat k výběru
4481 4481 adresa
4482 4482 administrativní
4483 4483 pro zkušené (černá)
4484 4484 rozšířená konfigurace
4485 4485 lanovka
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 zemědelská vozidla
4490 4490 všechny
4491 4491 všechny objekty
4492 4492 ulička
4493 4493 abecední
4494 4494 -----
4495 4495 alternativní
4496 4496 -----
4497 4497 občanská vybavenost
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 anglikánské
4502 4502 krmivo pro zvířata
4503 4503 anonymní
4504 4504 cokoliv
4505 4505 -----
4506 4506 lukostřelba
4507 4507 oblast
4508 4508 popisek ploch
4509 4509 asijská
4510 4510 asfalt
4511 4511 atletika
4512 4512 australský fotbal
4513 4513 automaticky stahovat dlaždice
4514 4514 automatické přiblížení
4515 4515 pozadí
4516 4516 -----
4517 4517 zpětná zastávka
4518 4518 zpětný segment
4519 4519 špatná
4520 4520 bahá'í
4521 4521 baptistické
4522 4522 překážka
4523 4523 tag "barrier" (překážka) použitý na cestě
4524 4524 -----
4525 4525 nádrže
4526 4526 basketbal
4527 4527 pláž
4528 4528 -----
4529 4529 bicykl
4530 4530 -----
4531 4531 černá
4532 4532 modrá
4533 4533 močál
4534 4534 Hry s koulemi (např. pétanque)
4535 4535 hranice
4536 4536 -----
4537 4537 most
4538 4538 tag mostu (bridge) na uzlu
4539 4539 hnědá
4540 4540 stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
4541 4541 budhistické
4542 4542 budova
4543 4543 -----
4544 4544 hamburger
4545 4545 autobus
4546 4546 Autobusová dráha
4547 4547 -----
4548 4548 kanoistika
4549 4549 velikost písmen rozhoduje
4550 4550 katolické
4551 4551 hřbitov
4552 4552 změnit datum modifikace soubory:
4553 4553 změna výběru
4554 4554 změna pohledu
4555 4555 kontroluji cache...
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 čínská
4559 4559 -----
4560 4560 křesťanské
4561 4561 cigarety
4562 4562 město
4563 4563 civilní
4564 4564 Horolezení
4565 4565 po směru hodinových ručiček
4566 4566 uzavřený
4567 4567 uhelná
4568 4568 pobřeží
4569 4569 dlažební kostky
4570 4570 -----
4571 4571 telekomunikační
4572 4572 zhutněná
4573 4573 beton
4574 4574 kondomy
4575 4575 konfigurovat sadu změn
4576 4576 nastavit připojené DG100
4577 4577 potvrzovat ručně všechny akce Dálkového ovládání
4578 4578 konflikt
4579 4579 jehličnatý
4580 4580 spojení
4581 4581 konstrukce
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 počet
4585 4585 vytvořit relaci associatedStreet
4586 4586 vytváření nových objektů
4587 4587 kriket
4588 4588 ohražené místo pro tréning kriketu
4589 4589 kroket
4590 4590 -----
4591 4591 "cycleway" (cyklostezka) s tagem "bicycle"
4592 4592 cyklistika
4593 4593 -----
4594 4594 listnatý
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 smazat data po importu
4598 4598 smazat vnější obrys
4599 4599 smazáno
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 zastaralý
4604 4604 vyhrazený(preferovaný)
4605 4605 dopravní obsluha
4606 4606 objízdná
4607 4607 -----
4608 4608 zakázáno
4609 4609 dok
4610 4610 závody psů
4611 4611 dvojitý
4612 4612 dolů
4613 4613 Sjezdovka
4614 4614 stáhnout
4615 4615 pití
4616 4616 příjezdová cesta
4617 4617 východ
4618 4618 jednoduchá (modrá)
4619 4619 Upravit trasu GPX
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 krasojízda
4623 4623 evangelické
4624 4624 sudé
4625 4625 příklady
4626 4626 vynikající
4627 4627 sáčky na výkaly
4628 4628 pro experty (oranžová)
4629 4629 odvybráno: vlastnost je explicitně vypnutá
4630 4630 pole, zemědělská půda
4631 4631 zemědělství
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 trajekt
4636 4636 Najít ve výběru
4637 4637 -----
4638 4638 adresář
4639 4639 -----
4640 4640 jídlo
4641 4641 pěší
4642 4642 "footway" (pěšina) s tagem "foot"
4643 4643 brod
4644 4644 les
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 dopředná zastávka
4648 4648 dopředný segment
4649 4649 fosilní paliva
4650 4650 volný terén - freeride (žlutá)
4651 4651 -----
4652 4652 od dlaždice
4653 4653 z cesty
4654 4654 plná
4655 4655 -----
4656 4656 plynová
4657 4657 německá
4658 4658 ledovec
4659 4659 -----
4660 4660 golfové hřiště
4661 4661 dobrá
4662 4662 gps značka
4663 4663 gps bod
4664 4664 stupeň 1
4665 4665 stupeň 2
4666 4666 stupeň 3
4667 4667 stupeň 4
4668 4668 stupeň 5
4669 4669 tráva
4670 4670 -----
4671 4671 štěrk
4672 4672 šedá
4673 4673 řecká
4674 4674 zeleň
4675 4675 Zastavitelné území (Greenfield)
4676 4676 země
4677 4677 gymnastika
4678 4678 střední
4679 4679 zastávka
4680 4680 zdravotnictví
4681 4681 teplo
4682 4682 vřesoviště
4683 4683 zvýraznit
4684 4684 silnice
4685 4685 silnice bez reference
4686 4686 dálnice
4687 4687 turistická
4688 4688 hindské
4689 4689 historické
4690 4690 informace o historii
4691 4691 hokej
4692 4692 příšerná
4693 4693 koňská
4694 4694 dostihy
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 vodní
4700 4700 obrázek
4701 4701 importovaná data z {0}
4702 4702 neaktivní
4703 4703 včetně přímých potomků rodičovské relace
4704 4704 nekompletní
4705 4705 nekompletní cesta
4706 4706 indická
4707 4707 vnitřní
4708 4708 průmysl
4709 4709 vnitřní část
4710 4710 pro středně pokročilé (červená)
4711 4711 ostrov
4712 4712 italská
4713 4713 džinistické
4714 4714 japonská
4715 4715 svědkové Jehovovi
4716 4716 židovské
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 nechávat záložní soubory
4721 4721 země
4722 4722 skládka
4723 4723 využití oblasti (landuse)
4724 4724 -----
4725 4725 vrstvu
4726 4726 tag "layer" se znaménkem +
4727 4727 vlevo
4728 4728 oddych (leisure)
4729 4729 -----
4730 4730 menší vodní plochy
4731 4731 -----
4732 4732 obytná zóna
4733 4733 nahrání dat z API
4734 4734 nahrávám plugin ''{0}'' (verze {1})
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 nízká
4740 4740 luteránské
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 přísav
4744 4744 mokřina
4745 4745 max šíř.
4746 4746 max dél.
4747 4747 "footway" (pěšina) s tagem "maxspeed"
4748 4748 režim měření
4749 4749 kov
4750 4750 metodistické
4751 4751 mexická
4752 4752 vojenský
4753 4753 min šíř.
4754 4754 min dél.
4755 4755 překlep ve jménu klíče
4756 4756 smíšený
4757 4757 mormonské
4758 4758 motoristické sporty
4759 4759 -----
4760 4760 dálnice
4761 4761 Dálnice - nájezd
4762 4762 -----
4763 4763 bahno
4764 4764 kombinovaný
4765 4765 vícepodlažní
4766 4766 -----
4767 4767 několik objektů s rolí ''{0}''
4768 4768 muslimské
4769 4769 národní
4770 4770 přírodní
4771 4771 -----
4772 4772 informace o přírodě
4773 4773 noviny
4774 4774 následující
4775 4775 ne
4776 4776 -----
4777 4777 není zádný popis
4778 4778 -----
4779 4779 žádné potíže
4780 4780 žádný přepínač
4781 4781 beze jména
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 zákaz odbočení vlevo
4785 4785 zákaz odbočení vpravo
4786 4786 zákaz jízdy rovně
4787 4787 zákaz otáčení
4788 4788 nic
4789 4789 Běžecká trať
4790 4790 sever
4791 4791 severovýchod
4792 4792 severozápad
4793 4793 nesmazáno
4794 4794 nepřítomno
4795 4795 -----
4796 4796 upozornění
4797 4797 pro začátečníky (zelená)
4798 4798 jaderná
4799 4799 pozorovací
4800 4800 liché
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 ropa
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 tag jednosměrky (oneway) na uzlu
4807 4807 -----
4808 4808 pouze odbočení vlevo
4809 4809 pouze odbočení vpravo
4810 4810 pouze jízda rovně
4811 4811 otevřený
4812 4812 Možnosti
4813 4813 -----
4814 4814 pravoslavné
4815 4815 -----
4816 4816 venkovní
4817 4817 vnější část
4818 4818 mimo stažený areál
4819 4819 nadzemní
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 Obslužná silnice na parkovišti
4823 4823 parkovací lístky
4824 4824 částečně vybráno: vlastnost je u vybraných objektů nastavena rozdílně
4825 4825 zpevněný
4826 4826 dlažební kostky
4827 4827 vrchol
4828 4828 oblázky
4829 4829 pegas (se semafory a tlačítkem pro chodce, cyklisty a jezdce na koni)
4830 4830 pelikán (se semafory)
4831 4831 pelota (míčová hra)
4832 4832 pentekostalistické
4833 4833 na povolení
4834 4834 fotografie
4835 4835 sluneční
4836 4836 molo
4837 4837 potrubí
4838 4838 těžká sjezdovka
4839 4839 lehká sjezdovka
4840 4840 sjezdovka pro experty
4841 4841 -----
4842 4842 střední sjezdovka
4843 4843 sjezdovka pro začátečníky
4844 4844 hřiště
4845 4845 -----
4846 4846 místo
4847 4847 -----
4848 4848 plast
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 prosím vyberte typ pravidla
4852 4852 prosím vyberte cestu
4853 4853 stožár
4854 4854 politická
4855 4855 energetika
4856 4856 presbyteriánské
4857 4857 předchozí
4858 4858 silnice první třídy
4859 4859 Silnice 1. třídy - nájezd
4860 4860 soukromý
4861 4861 navrhovaná
4862 4862 protestantské
4863 4863 -----
4864 4864 veřejná doprava
4865 4865 plány městské hromadné dopravy
4866 4866 lístky na městskou hromadnou dopravu
4867 4867 papuchalk
4868 4868 čtveřitý
4869 4869 kvakerské
4870 4870 lom
4871 4871 pálkové (raketové) sporty
4872 4872 železnice
4873 4873 železniční plochy
4874 4874 -----
4875 4875 železnice
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 červená
4879 4879 rákosiny
4880 4880 obnovit seznam portů
4881 4881 -----
4882 4882 místní
4883 4883 regulární výraz
4884 4884 relace bez typu
4885 4885 odebrat z výběru
4886 4886 -----
4887 4887 nahradit označené
4888 4888 obytná oblast
4889 4889 restaurace bez jména
4890 4890 obchody
4891 4891 vpravo
4892 4892 říční břeh
4893 4893 silnice
4894 4894 -----
4895 4895 kruhový objezd
4896 4896 cesta
4897 4897 segment trasy
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 slanisko
4901 4901 písek
4902 4902 -----
4903 4903 měřítko
4904 4904 orientační
4905 4905 křoví
4906 4906 silnice druhé třídy
4907 4907 -----
4908 4908 vyberte sport:
4909 4909 vybráno
4910 4910 výběr
4911 4911 Navíc cyklostezka jako pruh na cyklostezce
4912 4912 obslužná cesta
4913 4913 služby
4914 4914 nastavení
4915 4915 kanalizace
4916 4916 ší'itské
4917 4917 střelba
4918 4918 obchod
4919 4919 obchod typ {0}
4920 4920 paralelní pomocná dráha
4921 4921 -----
4922 4922 jednoduchý
4923 4923 místo
4924 4924 -----
4925 4925 bruslení
4926 4926 lyžařská
4927 4927 lyžování
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 snow park
4931 4931 fotbal
4932 4932 jih
4933 4933 jihovýchod
4934 4934 jihozápad
4935 4935 spiritualistické
4936 4936 -----
4937 4937 sport typ {0}
4938 4938 sportovní centrum
4939 4939 vlečka
4940 4940 stadion
4941 4941 známky
4942 4942 standardní
4943 4943 -----
4944 4944 kámen
4945 4945 potok
4946 4946 ulice
4947 4947 jméno ulice obsahuje ss
4948 4948 řetězec
4949 4949 řetězec;řetězec;...
4950 4950 metro
4951 4951 sunnitské
4952 4952 povrchové
4953 4953 -----
4954 4954 bažina
4955 4955 sladkosti
4956 4956 plavání
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 stolní tenis
4960 4960 tampóny
4961 4961 taoistické
4962 4962 telefonní karty
4963 4963 dočasná
4964 4964 dočasný typ silnice
4965 4965 tenis
4966 4966 terminál
4967 4967 silnice třetí třídy
4968 4968 -----
4969 4969 thajská
4970 4970 přílivová oblast
4971 4971 tygr
4972 4972 -----
4973 4973 na gps čas
4974 4974 na předchozí hodnotu (nezměněný čas)
4975 4975 na cestu
4976 4976 topografická
4977 4977 tukan (se semafory a tlačítkem pro chodce a cyklisty)
4978 4978 turistika
4979 4979 turistické typ {0}
4980 4980 věž
4981 4981 město
4982 4982 hračky
4983 4983 -----
4984 4984 trasy a značky
4985 4985 pouze trasy
4986 4986 světelná signalizace
4987 4987 tramvajová
4988 4988 trojitý
4989 4989 vybráno: vlastnost je explicitně zapnutá
4990 4990 čtyřproudá silnice
4991 4991 čtyřproudá silnice - nájezd
4992 4992 turecká
4993 4993 -----
4994 4994 typ
4995 4995 silnice bez klasifikace
4996 4996 volný
4997 4997 podzemní
4998 4998 podvodní
4999 4999 neočekávané číslo sloupce {0}
5000 5000 Unitářské
5001 5001 neznámý
5002 5002 neoznačený
5003 5003 nezpevněný
5004 5004 nenastaveno
5005 5005 nenastaveno: vlastnost není pro vybrané objekty nastavena
5006 5006 -----
5007 5007 nepopsaný
5008 5008 nepopsaná cesta
5009 5009 -----
5010 5010 neobvyklá kombinace tagů
5011 5011 nahoru
5012 5012 do dlaždice
5013 5013 použití
5014 5014 chyba kontroly
5015 5015 ostatní kontroly
5016 5016 varování kontroly
5017 5017 verze {0}
5018 5018 přes uzel nebo cestu
5019 5019 sopka
5020 5020 poukazy
5021 5021 voda
5022 5022 vodní tok
5023 5023 vodní cesty typ {0}
5024 5024 cesta je připojena
5025 5025 cesta je připojena na následujícího člena relace
5026 5026 cesta je připojena na předchozího člena relace
5027 5027 cesta není připojena na předchozího ani následujícího člena relace
5028 5028 pouze značky
5029 5029 západ
5030 5030 bílá
5031 5031 informace o divokých zvířatech
5032 5032 větrná
5033 5033 -----
5034 5034 Prales
5035 5035 -----
5036 5036 zalesněné území
5037 5037 špatný silniční (highway) tag na uzlu
5038 5038 seřazovací kolej
5039 5039 ano
5040 5040 zebra (bez semaforů)
5041 5041 zoroastristické
5042 5042 {0} (Korsika)
5043 5043 {0} ({1} až {2} stupňů)
5044 5044 {0} [nekompletní]
5045 5045 {0} se skládá z:
5046 5046 {0} konec
5047 5047 -----
5048 5048 {0} není číslo
5049 5049 {0} metrů
5050 5050 -----
5051 5051 {0} musí být větší než 0
5052 5052 {0} uzlů v cestě {1} překračuje nejvyšší povolený počet uzlů v cestě {2}
5053 5053 Zatím {0} uzlů...
5054 5054 {0} není se současnou projekcí dovolena
5055 5055 -----
5056 5056 {0} čtverečních km
5057 5057 {0} začátek
5058 5058 -----
5059 5059 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})
5060 5060 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})
5061 5061 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5})
5062 5062 -----
5063 5063 {0}: Verze {1} (lokálně: {2})
5064m 1 -----
5065m 2 ({0} požadavek)
5066m 2 ({0} požadavky)
5067m 2 ({0} požadavků)
5068m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...
5069m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...
5070m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů...
5071m 4 -----
5072m 5 -----
5073m 6 -----
5074m 7 -----
5075m 8 -----
5076m 9 -----
5077m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty
5078m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
5079m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
5080m 11 Přidán {0} objekt
5081m 11 Přidány {0} objekty
5082m 11 Přidáno {0} objektů
5083m 12 -----
5084m 13 -----
5085m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektu.
5086m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
5087m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
5088m 15 Změnit {0} objekt
5089m 15 Změnit {0} objekty
5090m 15 Změnit {0} objektů
5091m 16 -----
5092m 17 Konflikt během stahování
5093m 17 Konflikty během stahování
5094m 17 Konflikty během stahování
5095m 18 Konflikt v datech
5096m 18 Konflikty v datech
5097m 18 Konflikty v datech
5098m 19 Smazat {0} uzel
5099m 19 Smazat {0} uzly
5100m 19 Smazat {0} uzlů
5101m 20 Smazat {0} objekt
5102m 20 Smazat {0} objekty
5103m 20 Smazat {0} objektů
5104m 21 Smazat {0} relaci
5105m 21 Smazat {0} relace
5106m 21 Smazat {0} relací
5107m 22 Smazat {0} cestu
5108m 22 Smazat {0} cesty
5109m 22 Smazat {0} cest
5110m 23 Mažu {0} objekt
5111m 23 Mažu {0} objekty
5112m 23 Mažu {0} objektů
5113m 24 Stahování následujícího pluginu <strong>selhalo</strong>:
5114m 24 Stahování následujících {0} pluginů <strong>selhalo</strong>:
5115m 24 Stahování následujících {0} pluginů <strong>selhalo</strong>:
5116m 25 Stahuji {0} sadu změn ...
5117m 25 Stahuji {0} sady změn ...
5118m 25 Stahuji {0} sad změn ...
5119m 26 Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''
5120m 26 Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''
5121m 26 Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''
5122m 27 Stahuji {0} nekompletního potomka {1} rodičovských relací
5123m 27 Stahuji {0} nekompletní potomky {1} rodičovských relací
5124m 27 Stahuji {0} nekompletních potomků {1} rodičovských relací
5125m 28 Stahuji {0} objekt z ''{1}''
5126m 28 Stahuji {0} objekty z ''{1}''
5127m 28 Stahuji {0} objektů z ''{1}''
5128m 29 Duplikace {0} uzlu do {1} uzlů
5129m 29 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
5130m 29 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
5131m 30 Vložit nový uzel do cesty
5132m 30 Vložit nový uzel do {0} cest.
5133m 30 Vložit nový uzel do {0} cest.
5134m 31 JOSM nemůže nalézt informace o následujícím pluginu:
5135m 31 JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:
5136m 31 JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:
5137m 32 Sloučená verze ({0} položka)
5138m 32 Sloučená verze ({0} položky)
5139m 32 Sloučená verze ({0} položek)
5140m 33 Přesunout uzel {0}
5141m 33 Přesunout uzly {0}
5142m 33 Přesunout uzly {0}
5143m 34 Má verze ({0} položka)
5144m 34 Má verze ({0} položky)
5145m 34 Má verze ({0} položek)
5146m 35 Otevírám {0} soubor...
5147m 35 Otevírám {0} soubory...
5148m 35 Otevírám {0} souborů...
5149m 36 Vkládám {0} tag
5150m 36 Vkládám {0} tagy
5151m 36 Vkládám {0} tagů
5152m 37 -----
5153m 38 -----
5154m 39 Odstraněn {0} objekt
5155m 39 Odstraněny {0} objekty
5156m 39 Odstraněno {0} objektů
5157m 40 Odstranit staré klíče z {0} objektů
5158m 40 Odstranit staré klíče z {0} objektu
5159m 40 Odstranit staré klíče z {0} objektů
5160m 41 Otočit uzel {0}
5161m 41 Otočit uzly {0}
5162m 41 Otočit uzly {0}
5163m 42 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)
5164m 42 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
5165m 42 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
5166m 43 Zjednodušit {0} cestu
5167m 43 Zjednodušit {0} cesty
5168m 43 Zjednodušit {0} cest
5169m 44 Tagy({0} konflikt)
5170m 44 Tagy({0} konflikty)
5171m 44 Tagy({0} konfliktů)
5172m 45 Následující plugin byl stažen <strong>úspěšně</strong>:
5173m 45 Následující {0} pluginy byly staženy <strong>úspěšně</strong>:
5174m 45 Následujících {0} pluginů bylo staženo <strong>úspěšně</strong>:
5175m 46 Následující plugin již není potřeba a byl deaktivován:
5176m 46 Následující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:
5177m 46 Následující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:
5178m 47 -----
5179m 48 Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty.
5180m 48 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
5181m 48 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
5182m 49 Zvolená cesta má uzly mimo stahovanou oblast
5183m 49 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
5184m 49 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
5185m 50 Cizí verze ({0} položka)
5186m 50 Cizí verze ({0} položky)
5187m 50 Cizí verze ({0} položek)
5188m 51 Více než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.
5189m 51 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
5190m 51 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
5191m 52 -----
5192m 53 -----
5193m 54 Zbývá nahrát {0} objekt.
5194m 54 Zbývá nahrát {0} objekty.
5195m 54 Zbývá nahrát {0} objektů.
5196m 55 Byl nalezen {0} konflikt.
5197m 55 Byly nalezeny {0} konflikty.
5198m 55 Bylo nalezeno {0} konfliktů.
5199m 56 Nastal konflikt {0} během importu
5200m 56 Nastaly konflikty {0} během importu
5201m 56 Nastaly konflikty {0} během importu
5202m 57 -----
5203m 58 Toto změní až {0} objekt.
5204m 58 Toto změní až {0} objekty.
5205m 58 Toto změní až {0} objektů.
5206m 59 Toto změní {0} objekt.
5207m 59 Toto změní {0} objekty.
5208m 59 Toto změní {0} objektů.
5209m 60 Obnovit {0} objekt
5210m 60 Obnovit {0} objekty
5211m 60 Obnovit {0} objektů
5212m 61 Upravit vlastnosti {0} objektů
5213m 61 Upravit vlastnosti {0} objektu
5214m 61 Upravit vlastnosti {0} objektů
5215m 62 Aktualizace následujícího pluginu selhala:
5216m 62 Aktualizace následujících pluginů selhala:
5217m 62 Aktualizace následujících pluginů selhala:
5218m 63 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
5219m 63 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
5220m 63 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
5221m 64 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
5222m 64 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
5223m 64 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
5224m 65 Nahrávám {0} objekt...
5225m 65 Nahrávám {0} objekty...
5226m 65 Nahrávám {0} objektů...
5227m 66 -----
5228m 67 -----
5229m 68 trasa s {0} bodem
5230m 68 trasy s {0} body
5231m 68 trasy s {0} body
5232m 69 značka
5233m 69 značky
5234m 69 značky
5235m 70 uzel
5236m 70 uzly
5237m 70 uzly
5238m 71 objekt
5239m 71 objekty
5240m 71 objekty
5241m 72 bod
5242m 72 body
5243m 72 body
5244m 73 relace
5245m 73 relace
5246m 73 relace
5247m 74 na {0} objekt
5248m 74 na {0} objekty
5249m 74 na {0} objektů
5250m 75 cesta
5251m 75 cesty
5252m 75 cestami
5253m 76 {0} Autor
5254m 76 {0} Autoři
5255m 76 {0} Autorů
5256m 77 {0} se skládá z {1} značky
5257m 77 {0} se skládá z {1} značek
5258m 77 {0} se skládá z {1} značek
5259m 78 {0} se skládá z {1} trasy
5260m 78 {0} se skládá z {1} tras
5261m 78 {0} se skládá z {1} tras
5262m 79 {0} smazán
5263m 79 {0} smazány
5264m 79 {0} smazáno
5265m 80 {0} chyba
5266m 80 {0} chyby
5267m 80 {0} chyb
5268m 81 {0} obrázek nahrán.
5269m 81 {0} obrázky nahrány.
5270m 81 {0} obrázků nahráno.
5271m 82 {0} prvek
5272m 82 {0} prvky
5273m 82 {0} prvků
5274m 83 {0} uzel
5275m 83 {0} uzly
5276m 83 {0} uzlů
5277m 84 {0} objekt k přidání:
5278m 84 {0} objekty k přidání:
5279m 84 {0} objektů k přidání:
5280m 85 {0} smazaný objekt:
5281m 85 {0} smazané objekty:
5282m 85 {0} smazaných objektů:
5283m 86 {0} objekt k úpravě:
5284m 86 {0} objekty k úpravě:
5285m 86 {0} objektů k úpravě:
5286m 87 -----
5287m 88 {0} bod
5288m 88 {0} bodů
5289m 88 {0} bodů
5290m 89 {0} relace
5291m 89 {0} relace
5292m 89 {0} relací
5293m 90 {0} trasa,
5294m 90 {0} trasy,
5295m 90 {0} trasy,
5296m 91 {0} tag
5297m 91 {0} tagy
5298m 91 {0} tagů
5299m 92 -----
5300m 93 {0} varování
5301m 93 {0} varování
5302m 93 {0} varování
5303m 94 -----
5304m 95 {0} cesta
5305m 95 {0} cesty
5306m 95 {0} cest
5307m 96 {0} značka
5308m 96 {0} značky
5309m 96 {0} značek
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.