source: josm/trunk/data/cs.lang@ 3051

Last change on this file since 3051 was 3051, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 117.5 KB
Line 
1 1 [dd/mm/rrrr hh:mm:ss]
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % na východ:
5 5 % na sever:
6 6 -----
7 7 -----
8 8 (Kód={0})
9 9 (Tip: Klávesové zkratky lze změnit v nastavení.)
10 10 (Text již byl zkopírován do schránky.)
11 11 (URL bylo:
12 12 (Použijte mezinárodní zápis, např. +420123456789)
13 13 -----
14 14 (Co to znamená?)
15 15 (na řádce {0}, sloupci {1})
16 16 (deaktivované)
17 17 (žádný objekt)
18 18 (žádný)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}
23 23 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}
24 24 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}
25 25 -----
26 26 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo
27 27 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo
28 28 * Jeden otagovaný uzel, nebo
29 29 * Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.
30 30 * Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo
31 31 -----
32 32 ... odkazuje na relaci
33 33 /CESTA/K/ADRESARI/JOSM/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 Bowling
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Není nahraná GPX trasa>
41 41 <anonym>
42 42 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' ve jménu.
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.
44 44 <b>Zvětšení:</b> Kolečko myši, dvojklik nebo Ctrl + Up/Down <b>Posun mapy:</b> Držet pravé tlačítko myši a pohyb myší nebo kurzorové klávesy. <b>Výběr:</b> Držet pravá tlačítko myši a nakreslit rámeček.
45 45 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.
46 46 -----
47 47 <b>child <i>výraz</i></b> - všechny podobjekty objektů odpovídajících výrazu
48 48 <b>foot:</b> - klíč 'foot' nastavený na jakoukoliv hodnotu.
49 49 <b>id:</b>... - objekt s daným ID (0 pro nové objekty)
50 50 <b>nekompletní</b> - všechny nekompletní objekty
51 51 <b>modified</b> - všechny změněné objekty
52 52 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoliv ve jménu.
53 53 -----
54 54 -----
55 55 <b>parent <i>výraz</i></b> - všechny rodiče objektů odpovídajících výrazu
56 56 <b>selected</b> - všechny vybrané objekty
57 57 -----
58 58 -----
59 59 <b>type:</b> - typ objektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
60 60 <b>type=*</b> - klíč ''type'' s libovolnou hodnotou. Vyzkoušejte také <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
61 61 <b>type=route</b> - klíč ''type'' s hodnotou přesně 'route'.
62 62 <b>untagged</b> - všechny objekty bez tagů
63 63 <b>user:</b>... - všechny objekty změněné uživatelem
64 64 <b>user:anonymous</b> - všechny objekty, které byly změněny anonymním uživatelem
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 <různé>
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <h1><a name="top">Klávesové zkratky</a></h1>
72 72 <h1>Skupiny modifikátorů</h1>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 <html><body><p class="warning-body"><strong>Varování:</strong> Heslo je uloženo v čistě textové podobě v souboru konfigurace JOSM. Navíc je zasíláno <strong>nezašifrované</strong> v každém požadavku na OSM server. <strong>Nepoužívejte svá tajná hesla.</strong></p></body></html>
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <html><p class="error-header">Při získávání nápovědy došlo k chybě</p><p class="error-body">Obsah nápovědy k tématu <strong>{0}</strong> se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):<br><tt>{1}</tt></p></html>
80 80 -----
81 81 <html><strong>Aktuální oblast ke stažení</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
82 82 -----
83 83 <html>Členství v relaci bylo zkopírováno na všechny nové cesty.<br>Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.</html>
84 84 <html>Relace založená na rolích byla zkopírována na všechny nové cesty.<br>Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.</html>
85 85 <html>Při komunikaci se serverem doslo k chybě<br>Detaily: {0}</html>
86 86 <html>Došlo k chybě při obnovování zálohy souboru.<br>Chyba: <br>{0}</html>
87 87 <html>Při ukládání došlo k chybě.<br>Chyba: <br>{0}</html>
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 <html>Nelze otevřít adresář ''{0}''.<br>Prosím vyberte soubor.</html>
92 92 -----
93 93 <html>Kliněte <strong>{0}</strong> pro dokončení slučování mých a cizích položek</html>
94 94 <html>Kliněte <strong>{0}</strong> pro zahájení slučování mých a cizích položek</html>
95 95 <html>Nepodařilo se uzavřít sadu změn <strong>{0}</strong><br>protože je již uzavřená.</html>
96 96 <html>Nepodařilo se uzavřít sadu změn <strong>{0}</strong><br>protože je již uzavřená od {1}.</html>
97 97 -----
98 98 <html>Nelze načíst záložky z<br>''{0}''<br>Chyba: {1}</html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 <html>Záložku nelze uložit.<br>{0}</html>
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <html>Vložit přístupový token manuálně pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM.</html>
105 105 <html>Vložte název města nebo obce.<br>Použijte syntax a interpunkci dle www.cadastre.gouv.fr .</html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 <html>Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem<br>''{0}''.<br>DNS jméno ''{1}'' nelze přeložit. <br>Prosím prověřte URL API ve vaší konfiguraci a vaše internetové připojení.</html>
117 117 <html>Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem<br>''{0}''.<br>Prosím prověřte funkčnost internetového připojení.</html>
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html>Nepodařilo se nahrát data na nebo stáhnout z<br>''{0}''<br>kvůli problémům s přenosem dat.<br>Detaily(nepřeloženo): {1}</html>
124 124 <html>Nepodařilo se nahrát do sady změn <strong>{0}</strong><br>protože byla již uzavřena dne: {1}.</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 <html>JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout<br>vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno<br>v konfiguraci JOSM.</html>
128 128 -----
129 129 <html>JOSM odstraní lokální prvek s id {0}<br>z datové sady.<br>Souhlasíte?</html>
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 <html>Žádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně<br>editované vrstvě ''{1}''.</html>
139 139 -----
140 140 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>1 objektu</strong> z <strong>1 relace</strong>.</html>
141 141 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>1 objektu</strong> z <strong>{0} relací</strong>.</html>
142 142 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>{0} objektů</strong> z <strong>{1} relací</strong>.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>Prosím vyberte sadu změn kterou chcete uzavřít</html>
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 <html>Opravdu označit tuto chybu ''vyřešeno''?<br><br>Můžete přidat volitelný komentář:</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 <html>Spustí plně automatickou proceduru k získání přístupového tokenu z webu OSM.<br>JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a <br>automaticky autorizuje uživatele pro kterého získá přístupový token.</html>
154 154 <html>Spustí polo-automatickou proceduru k získání tokenu z webu OSM.<br>JOSM odešle standardní požadavek k získání OAuth tokenu.<br>Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči <br>aby se autorizoval a akceptoval vložení tokenu do JOSM.</html>
155 155 <html>Vybrat pro stažení dat do nové vrstvy.<br>Jinak jsou data stažena do aktivní vrstvy.</html>
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 <html>Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.<br>Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.</html>
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 <html>Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.<br>Zobrazte zde jeho fotografii.<br>Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo<hr></html>
165 165 -----
166 166 <html>Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.<br>Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.<br>V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít<br>pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 <html>Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth <br>z OSM serveru selhal.<br><br>Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,<br> např polo-automatický nebo manuální autorizaci.</html>
172 172 <html>Základní URL<br>''{0}''<br>této WMS vrstvy neobsahuje ukončovací ''&'' ani ''?''.<br>To většinou vede k neplatným WMS požadavkům. Měl byste prověřit svoji<br>konfiguraci.<br>Chcete stáhnout dlaždice z WMS serveru znovu?
173 173 <html>Potomek relace<br>{0}<br>byl smazán na serveru. Nemůže být stažen
174 174 -----
175 175 <html>Aktuální URL <tt>{0}</tt><br>je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata umístěná<br>na serveru <tt>{1}</tt>.</html>
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>Plugin openstreetbugs používá starý server na appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete změnit nastavení serveru na nový? (Velice doporučujeme)</html>
181 181 <html>Zvolená data obsahují data z OpenStreetBugs.<br>Tyto data nemůžete nahrát na server. Možná jste zvolili špatnou vrstvu?
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Není zde žádné vrstvy pro zdrojovou vrstvu<br>''{0}''<br>které by měly být sloučeny.</html>
189 189 -----
190 190 <html>Ve vaší lokální datové sadě je {0} prvků, které<br>mohou být na serveru smazány. Pokud se pokusíte pozdějí o jejich smazání nebo<br>aktualizaci, server bude pravděpodobně reportovat<br>konflikt.<br><br>Klikněte <strong>{1}</strong> pro zjištění stavu těchto prvků<br>na serveru.<br>Klikněte <strong>{2}</strong> pro ignorování.<br></html>
191 191 -----
192 192 <html>V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující<br>na právě tuto relaci.<br>To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.<br>Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?</html>
193 193 -----
194 194 <html>Tato akce bude potřebovat<br>{0} samostatných stažení dat.<br>Chcete pokračovat?</html>
195 195 <html>Relace již obsahuje minimálně jeden prvek odkazující na<br>prvek ''{0}''<br><br>Opravdu chcete přidat dalšího člena relace?</html>
196 196 -----
197 197 -----
198 198 <html>Nahrání nezpracovaných GPS dat je považováno za poškozování projektu.<br>Pokud chcete nahrát trasy, podívejte se tady:
199 199 -----
200 200 <html>Aktualizace <strong>selhala</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br> bodů, cest nebo relací.<br><br>Klikněte <strong>{0}</strong> pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{1}</strong> pro přerušení a pokračování editace.<br></html>
201 201 <html>Aktualizace <strong>selhala</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br> bodů, cest nebo relací.<br>Konflikt je způsoben <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br>na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.<br><br>Klikněte <strong>{4}</strong> pro synchronizaci konfliktního prvku.<br>Klikněte <strong>{5}</strong> pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{6}</strong> pro přerušení a pokračování editace.<br></html>
202 202 <html>Nahrávání <strong>selhalo<strong> protože používaná<br>sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.<br>Prosím nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.</html>
203 203 -----
204 204 <html>Aktualizace na server <strong>selhala</strong>, protože vaše aktuální<br>datová sada nesplňuje předpoklad.<br>Chybová zpráva je:<br>{0}</html>
205 205 -----
206 206 <html>Použít standardní URL OSM serveru (<strong>{0}</strong>)</html>
207 207 <html>Hodnota klíče "source" pokud je zapnuto automatické zdrojování</html>
208 208 <html>Verze <strong>{0}</strong> vytvořená <strong>{1}</strong></html>
209 209 -----
210 210 <html>POukoušíte se vložit relaci samu do sebe.<br><br>Toto vytvoří cyklický odkaz a proto není taková úprava povolena.<br>Přeskakuji relaci ''{0}''.</html>
211 211 <html>Používáte projekci EPSG:4326, která může vést<br>k nepřijatelným výsledkům pravoúhlého zarovnání.<br>Změňte svůj typ projekce aby zmizelo toto varování.<br>Vážně chcete pokračovat?</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.<br>JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus.</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <p>Kromě toho jsou klávesové zkratky aktivovány při prvním použití položky menu. Některé změny se tak mohou projevit bez restartu --- ale zároveň bez ošetření kolizí. To je další důvod pro <b>restart</b> JOSM po změnách provedených v klávesových zkratkách.</p>
221 221 <p>Berte na vědomí, že klávesové zkratky jsou přiřazovány při startu JOSM. Takže po jakékoli změně je třeba JOSM <b>restartovat</b>, aby se změny projevily.</p>
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 <u>Speciální cíle:</u>
228 228 <nedefinováno>
229 229 > spodek
230 230 > vrchol
231 231 A Podle vzdálenosti
232 232 A Podle času
233 233 Chybí tag name, ačkoliv name:* existuje.
234 234 Překlad name:* chybí.
235 235 Plugin umožňující ovládání JOSM z jiných aplikací.
236 236 Plugin pro trasování vodních ploch z fotografií Landsat.
237 237 objekt s id=0 nemůže být neviditelný
238 238 -----
239 239 -----
240 240 Narušení schopností API
241 241 Verze API: {0}
242 242 Snesená železnice (pouze žel. spodek)
243 243 -----
244 244 Zrušit slučování
245 245 -----
246 246 O aplikaci
247 247 O JOSM
248 248 Akceptovat přístupový token
249 249 Přístup
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 Ubytování
255 255 Dle informací z pluginu je autor {0}.
256 256 Zůstatkové nebo věrnostní karty
257 257 Přesnost Douglas-Peuckerova generalizace linie, hodnota ve stupních.<br>Nižší hodnoty vracejí více uzlů s menším zjednodušením. Výchozí hodnota 0.0003.
258 258 -----
259 259 Akce
260 260 Aktivovat
261 261 Aktivovat vybranou vrstvu
262 262 Aktivní styly
263 263 -----
264 264 Přidat
265 265 -----
266 266 Přidat uzel...
267 267 Přidat vlastnosti
268 268 -----
269 269 Přidat "source=..." k objektům?
270 270 Přidat záložku pro aktuální výběr stahované oblasti
271 271 Přidat komentář
272 272 Přidat soubor nebo URL aktivního stylu
273 273 Přidat novou cestu pro ikony
274 274 Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům
275 275 Přidat novou vrstvu
276 276 Přidat nový uzel do již existující cesty
277 277 Přidat nový zdroj do seznamu.
278 278 Přidat nový tag
279 279 Přidat uzel zadáním zeměpisné šířky a délky.
280 280 Přidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady za posledního člena
281 281 Přidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady za posledního vybraného člena
282 282 Přidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady před prvního člena
283 283 Přidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady před prvního vybraného člena
284 284 Přidat prázdnou značku
285 285 Přidat informace autora
286 286 Přidání konfliktu pro ''{0}''
287 287 Přidat každý k původnímu výběru. Může obsahovat vyhledávací řetězec podobně jako na Googlu nebo URL vracející osm-xml
288 288 Přidat filtr.
289 289 Přidat mřížku
290 290 Přidat novou vrstvu
291 291 Přidat uzel
292 292 Přidat uzel do cesty
293 293 Přidat uzel do cesty a spojit
294 294 Přidat bod {0}
295 295 Přidat relaci {0}
296 296 Přidat navigační vrstvu
297 297 Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivních
298 298 Přidat cestu {0}
299 299 Přidány body na všechny průsečíky
300 300 Interpolace adres
301 301 Adresy
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 Upravit WMS
306 306 Upravit pozici WMS vrstvy (pouze rastrové obrázky)
307 307 Upravit pozici zvolené WMS vrstvy
308 308 Upravit časovou zónu a posun
309 309 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
310 310 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
311 311 Administrativní
312 312 -----
313 313 -----
314 314 Rozšířená konfigurace OAuth
315 315 Pokročilé volby
316 316 Lanovky
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Letiště
320 320 -----
321 321 Alkohol
322 322 Seřadit uzly do kruhu
323 323 Seřadit uzly do přímky
324 324 Všechny
325 325 Všechny formáty
326 326 Všechny body a oddíly cesty budou mít stejnou barvu. Toto může být upraveno v kartě vrstev.
327 327 Hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''
328 328 Zahrádkářská kolonie
329 329 Umožní přidat ukazatele/body na současnou GPS polohu.
330 330 Povolit stahování vašich privátních GPS tras
331 331 Povolit čtení vašich preferencí
332 332 Povolit nahrávání GPS tras
333 333 Povolit nahrávání mapových dat
334 334 Povolit zápis vašich preferencí
335 335 Povolený provoz:
336 336 Povolit skládání více vrstev
337 337 Otevírá sobory gpx/osm které se protínají se současnou viditelnou oblastí.
338 338 Umožňuje uživateli anonymizovat čas a velice rychle smazat části rozsáhlých GPX záznamů.
339 339 Umožní vytvořit různá schémata nastavení barev a přepínat mezi nimi. Pouze změníte barvy a vytvoříte nové schéma. Dá se použít pro přepnutí světlého stylu pro lepší viditelnost v ostrém slunci. Podívejte se na dialog „Nastavení mapy“ v preferencích JOSM.
340 340 Umožňuje importovat rozličné formáty souborů přímo do JOSM.
341 341 Umožní ladit barvy cesty pro rozdílné průměrné rychlosti.
342 342 Alfa kanál
343 343 Abecedně
344 344 Abecední adresy musí končit písmenem
345 345 Horská bouda
346 346 -----
347 347 Také přejmenovat soubor
348 348 -----
349 349 Aktualizovat bez dotazu
350 350 Občanská vybavenost
351 351 Počet kabelů
352 352 Počet sedadel
353 353 Kontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.
354 354 Validátor OSM dat. Kontroluje problémy s daty, u některých běžných problémů provádí opravy. Zahrnuje kontrolu překlepů pro tagy.
355 355 -----
356 356 Nastala chyba v pluginu {0}
357 357 -----
358 358 Stala se chyba : {0}
359 359 Nastala neočekávaná výjimka, která by mohla pocházet z pluginu ''{0}''.
360 360 -----
361 361 Došlo k neznámé chybě
362 362 Úhel
363 363 Úhel mezi dvěmi zvolenými uzly
364 364 -----
365 365 Aplikovat
366 366 Aplikovat změny
367 367 Aplikovat přednastavení
368 368 Aplikovat řešení
369 369 Aplikovat roli
370 370 -----
371 371 Aplikovat také na potomky
372 372 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.
373 373 -----
374 374 Aplikovat vyřešené konflikty
375 375 Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialog
376 376 Použít zvolené změny
377 377 Použít popisky objektu ve schránce na všechny zvolené objekty.
378 378 -----
379 379 Aplikovat aktuální změny
380 380 Aplikovat změny a zavřít dialog
381 381 Aplikovat tuto roli na všechny členy
382 382 Použít ?
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Archeologické naleziště
386 386 Lukostřelba
387 387 Opravdu pokračovat ?
388 388 Označit jako plochu
389 389 Cesta se stylem plochy není uzavřená.
390 390 Oblasti v okolí míst
391 391 Komunitní umělecké centrum
392 392 Umělecké dílo
393 393 Dotaz před aktualizací
394 394 Přiřadit k ulici pomocí:
395 395 Pro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybráno
396 396 Atletika
397 397 Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!
398 398 Atrakce
399 399 Zvuk
400 400 Audio zařízení je nedostupné
401 401 Nastavení zvuku
402 402 Audio značky z {0}
403 403 Zvuk zesynchronizován na bodu {0}.
404 404 Zvuk: {0}
405 405 Audioprůvodce
406 406 Audioprůvodce přes mobilní telefon?
407 407 Australský fotbal
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Autor
417 417 Autor: {0}
418 418 -----
419 419 -----
420 420 Autorizační URL:
421 421 Autorizovat se
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Autoři
425 425 -----
426 426 Automatické zdrojování
427 427 Automatické přiblížení:
428 428 Automaticky vystředit
429 429 Auto-odhad
430 430 Automatické ukládání LiveData
431 431 Automaticky stahovat dlaždice:
432 432 Bankomat
433 433 Automatické stahování
434 434 Automatická korekce popisků
435 435 -----
436 436 Automaticky vytvořit vrstvu se značkami při otevírání GPX vrstvy.
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Dostupné
440 440 Dostupné styly (z {0})
441 441 -----
442 442 B Podle vzdálenosti
443 443 B Podle času
444 444 -----
445 445 Babybox
446 446 Zpět
447 447 Opěrka zad
448 448 Špatný požadavek
449 449 Pekařství
450 450 Banka
451 451 -----
452 452 Bariéry
453 453 -----
454 454 Základní
455 455 Vodní nádrž
456 456 Basketbal
457 457 Baterie
458 458 Bojiště
459 459 Zátoka
460 460 Pláž
461 461 Vodní bój
462 462 Lavička
463 463 Nápoje
464 464 -----
465 465 Cyklisté
466 466 Hospoda-zahrádka
467 467 Prodejce kol
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Prázdná vrstva
472 472 Zátarasa
473 473 Obsah tabule
474 474 doky
475 475 Sloupek
476 476 Knihkupectví
477 477 Záložky
478 478 Hraniční kontrola
479 479 Botanické jméno
480 480 Hry s koulemi (např. pétanque)
481 481 Hranice
482 482 Hraniční kameny
483 483 Ohraničující box
484 484 Hranice
485 485 -----
486 486 Most
487 487 -----
488 488 Stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
489 489 -----
490 490 Nahlášení chyby
491 491 -----
492 492 Budova
493 493 Budovy
494 494 Brána otevíratelná nárazníkem vozidla
495 495 Autobusová dráha
496 496 Nástupiště autobusu
497 497 Autobusové nádraží
498 498 Zastávka autobusu
499 499 Zábrana průjezdná pouze autobusem
500 500 Řeznictví
501 501 C Podle vzdálenosti
502 502 C Podle času
503 503 -----
504 504 Kyvadlová kabinková lanovka
505 505 Chyba formátu cache
506 506 Chyba Lambertovy zóny v cache
507 507 Katastr
508 508 Katastr: {0}
509 509 CadastreGrabber: Neplatné URL.
510 510 Kavárna
511 511 Tábořiště
512 512 Tábořiště
513 513 Nelze kreslit mimo svět.
514 514 Vytvořit duplikát cesty
515 515 Plavební kanál
516 516 Zrušit
517 517 -----
518 518 Zrušit zavírání sad změn
519 519 Zrušit řešení konfliktů
520 520 Zrušit řešení konfliktu a zavřít dialog
521 521 Zrušit operaci
522 522 Zrušit změny a zavřít dialog
523 523 Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaci
524 524 Ukončit nahrávání
525 525 Nemůžu přidat uzel ležící mimo Zemi.
526 526 nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}
527 527 nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování tagů
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Nelze nahrát knihovnu rxtxSerial. Pokud potřebujete pomoc s její instalací, zkuste Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
534 534 -----
535 535 Body nelze sloučit: Bylo by třeba smazat cestu ''{0}'', která je stále používána.
536 536 -----
537 537 Nemohu přesouvat objekty mimo svět.
538 538 -----
539 539 nemohu vyřešit nerozhodnutý konflikt
540 540 Nemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.
541 541 -----
542 542 -----
543 543 -----
544 544 Nelze zrušit příkaz ''{0}'' protože vrstva ''{1}'' již není dostupná
545 545 Kanoistika
546 546 Plechovky
547 547 Kapacita
548 548 Kapacita (celkem)
549 549 Nahrát GPS záznam
550 550 Auto
551 551 Prodejce automobilů
552 552 Autokemping (karavany)
553 553 Finance
554 554 Zámek/Hrad
555 555 Mříž proti dobytku
556 556 Vstup do jeskyně
557 557 Hřbitov
558 558 Vystředit jednou
559 559 Vystředit vrstvu LiveGPS na současnou pozici.
560 560 Centrovat pohled
561 561 Sedačková lanovka
562 562 Horská chata
563 563 Změnit vlastnosti
564 564 Změnit směr ?
565 565 Změnit umístění
566 566 Změnit bod {0}
567 567 Změnit relaci
568 568 Změnit roli člena relace {0} {1}
569 569 Změnit relaci {0}
570 570 Změnit rozlišení
571 571 Změnit adresář pro všechna uživatelská nastavení
572 572 Změnit hodnoty ?
573 573 Změnit cestu {0}
574 574 Sada změn
575 575 Sada změn s ID > 0 očekávána. Nalezeno {0}.
576 576 ID sady změn:
577 577 Správce datových sad
578 578 Sada změn byla uzavřena
579 579 Komentář k sadě změn:
580 580 Očekáváno ID sady změn
581 581 ID sady změn:
582 582 Informace o sadě změn
583 583 -----
584 584 Sada změn {0}
585 585 Sady změn
586 586 Umožní nastavit klávesové zkratky ručně.
587 587 Zkontrolovat tagy s FIXME.
588 588 -----
589 589 Kontroila, zda při kreslení mapy nebyly nalezeny chyby.
590 590 Kontrola na serveru
591 591 Kontrola klíčů vlastností.
592 592 Kontrola hodnot vlastností.
593 593 Kontroluji na smazané rodiče v lokálních datech
594 594 Kontroluji rodiče smazaných objektů
595 595 Kontroluji požadavky pluginu...
596 596 Zkontroluje cesty jestli neobsahují identické uzly za sebou.
597 597 Chyby v kontrolním součtu:
598 598 Drogerie
599 599 Potomci relace
600 600 Vybrat
601 601 Zvolit barvu
602 602 Zvolte barvu pro {0}
603 603 Zvolte předdefinovanou licenci
604 604 Vyberte hodnotu
605 605 Vyberte z...
606 606 Vybrat server pro vyhledávání:
607 607 -----
608 608 Kostel
609 609 Kino
610 610 Velkoměsto
611 611 Značka hranice sídla (rychlostní limit)
612 612 Městské hradby
613 613 Jméno města
614 614 Město:
615 615 -----
616 616 -----
617 617 Smazat
618 618 Vymazat cestu
619 619 -----
620 620 Táhněte a pusťte pro přesun cíle
621 621 Klikněte pro stažení právě vybrané oblasti
622 622 -----
623 623 Klikněte na první roh pro oříznutí obrázku\n(jsou potřeba dva body)
624 624 -----
625 625 Klikněte na druhý roh pro oříznutí obrázku
626 626 -----
627 627 Klikněte pro zrušení a návrat k editaci
628 628 Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů
629 629 Klikněte pro zrušení slučování bodů
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Klini pro přidání cíle
633 633 -----
634 634 Klikněte pro zrušení aktuální operace
635 635 Klikněte pro kontrolu zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveru
636 636 Klikněte pro zavření dialogu
637 637 Klikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací
638 638 Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů
639 639 Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování
640 640 Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaci
641 641 Klikněte pro pokračování startu {0} externích prohlížečů
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 Klikni pro smazání. Shift: smaže segment cesty. Alt: nemaže nepoužité uzly, když mažete trasu. CTRL: smazat referenční objekty.
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 Minimalizovat nebo maximalizovat obsah panelu
650 650 -----
651 651 Klikněnte pro odstranění cíle
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Klikněte pro zahájení hledání míst
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 Útes
664 664 Horolezení
665 665 Zavřít
666 666 Přesto zavřít
667 667 Zavřít sadu změn po nahrání.
668 668 Zavřít sady změn
669 669 Zavřít dialog a ukončit stahování
670 670 Uzavřít otevřené sady změn
671 671 Zavřít zvolenou otevřenou sadu změn
672 672 Zavřít dialog
673 673 Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn
674 674 -----
675 675 -----
676 676 Zavřít dialog a vytvořit nový bod
677 677 Zavřít dialog a nevytvořit nový bod
678 678 -----
679 679 Uzavřít vybrané sady změn
680 680 Zavřít vybrané otevřené sady změn
681 681 Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSM
682 682 Zavřít tento panel. Můžete jej znovu otevřít tlačítky v levém panelu nástrojů.
683 683 -----
684 684 Uzavřená cesta
685 685 -----
686 686 -----
687 687 Uzavřeno dne:
688 688 Bližší popis
689 689 Bližší popis
690 690 Uzavře otevřené sady změn
691 691 Uzavře vybrané otevřené sady změn
692 692 Uzavírám sadu změn
693 693 Zavírám sadu změn {0}
694 694 Zavírám sadu změn...
695 695 Oblečení
696 696 Linie pobřeží
697 697 Linie pobřeží.
698 698 Mince
699 699 Střední škola
700 700 Barva
701 701 Barva (hex)
702 702 Schéma barev
703 703 Schémata barev
704 704 Barvy
705 705 -----
706 706 Obarvovat body a části trasy podle rychlosti.
707 707 Barvy použité různými objekty v JOSM.
708 708 Barva
709 709 Spojit cesty
710 710 Spojit více cest do jedné
711 711 Kombinovat {0} cesty
712 712 Stezka pro pěší a cyklisty - smíšená
713 713 Zásobník příkazů
714 714 Zásobník příkazů: {0}
715 715 Komentář
716 716 Komentář:
717 717 -----
718 718 Kanceláře
719 719 veřejná zeleň (mimo parky)
720 720 -----
721 721 Komunikace se serverem selhala
722 722 Komunikace s {0} zahájena za použití protokolu verze {1}
723 723 Porovnat
724 724 Počítače
725 725 Nastavit
726 726 Konfigurovat zařízení
727 727 Nastavení webů s pluginy
728 728 -----
729 729 Nastavení dostupných pluginů.
730 730 Nastavení předvoleb směrování
731 731 Nastavit zdroje...
732 732 Nastavit zdroje ze kterých budou stahovány pluginy
733 733 Konfigurace vytváření záložních souborů
734 734 Konfigurace používání proxy serveru
735 735 -----
736 736 Potvrdit akci dálkového ovládání
737 737 Potvrdit prázdnou roli
738 738 Konflikt
739 739 Řešení konfliktů
740 740 Konflikt není vyřešen kompletně
741 741 Konflikty
742 742 Objeveny konflikty
743 743 Konflikt ve vložených tazích
744 744 Konflikty při slučování objektů
745 745 Konflikty při slučování cest - zkombinovaná cesta je ''{0}''
746 746 -----
747 747 -----
748 748 Spojit existující cestu do uzlu
749 749 Spoj se s gpsd serverem a ukaž aktuální pozici v LiveGPS vrstvě.
750 750 Připojeno
751 751 Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cesty
752 752 Navazuji spojení
753 753 Připojuji se...
754 754 Chyba při připojování.
755 755 Připojení selhalo
756 756 Nastavení připojení
757 757 Nastavení připojení pro OSM server.
758 758 Spojení selhalo.
759 759 -----
760 760 Komunikace ve výstavbě
761 761 Probíhající výstavba
762 762 -----
763 763 -----
764 764 Kontaktuji OSM server...
765 765 Kontaktuji server...
766 766 Kontaktuji WMS server...
767 767 Kontaktuji WMS katastru ...
768 768 -----
769 769 Kontinent
770 770 Pokračovat
771 771 Pokračovat v řešení
772 772 Pokračovat v nahrávaní
773 773 Pokračovat v cestě od posledního uzlu.
774 774 Udržovat vrstvu LiveGPS vystředěnou na současné pozici.
775 775 Příspěvek
776 776 Samoobsluha, smíšenka, večerka
777 777 Převédst do GPX vrstvy
778 778 Konvertovat do GPX vrstvy s anonymizací času
779 779 Převést do datové vrstvy
780 780 -----
781 781 Převedeno z: {0}
782 782 Koordináty
783 783 Importované souřadnice:
784 784 Souřadnice:
785 785 Kopírovat
786 786 Kopírovat zvolené výchozí hodnoty
787 787 -----
788 788 -----
789 789 Kopírovat mé vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
790 790 Kopírovat mé vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů
791 791 Kopírovat mé vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů
792 792 Kopírovat mé vybrané body na začátek seznamu slučovaných bodů
793 793 Kopie {0}
794 794 Vybrat označené objekty pro vložení.
795 795 Kopírovat cizí vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
796 796 Kopírovat cizí vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů
797 797 Kopírovat cizí vybrané elementy před vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
798 798 Kopírovat cizí vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů
799 799 Zkopírovat do schránky a zavřít
800 800 Kopie {1} vrstvy {0}
801 801 -----
802 802 Copyright
803 803 Korelovat
804 804 Korelovat obrázky s GPX trasou
805 805 Korelovat vůči GPX
806 806 Nelze otevřít soubor(y):\n{0}
807 807 Nemohu získat obrázek
808 808 Nemohu zálohovat soubor. Vyjímka: {0}
809 809 Nemohu spojit cesty (Nemohou být spojeny do jednoho řetězce bodů)
810 810 Nemohu se připojit k OSM serveru. Prosím zkontrolujte si připojení k internetu.
811 811 -----
812 812 Nemohu exportovat "{0}"
813 813 Nelze najít typ elementu
814 814 Nelze najít úroveň varování
815 815 -----
816 816 -----
817 817 Nemohu nahrát plugin {0}. Odstranit z nastavení?
818 818 Nemohu nahrát předvolby ze serveru.
819 819 Nelze rozpoznat šířku, délku nebo přiblížení. Prosím, zkontrolujte.
820 820 Nemůžu číst "{0}"
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 Nelze načíst zdroj přednastavených tagů: {0}
825 825 Nemohu přejmenovat soubor ''{0}''
826 826 -----
827 827 -----
828 828 Nemohu nahrát předvolby. Důvod: {0}
829 829 -----
830 830 Nelze vytvořit novou chybu. Výsledek: {0}
831 831 -----
832 832 Stát
833 833 Kód země
834 834 Kód země musí mít 2 písmena
835 835 Země:
836 836 Okres
837 837 Kurz
838 838 Soud
839 839 Krytá vodní nádrž
840 840 Jeřáb
841 841 Vytvořit kruh
842 842 -----
843 843 Vytvořit kruh ze tří uzlů
844 844 Vytvořit kopii relace a otevřít ji v novém okně
845 845 Vytvořit mřížku cest
846 846 Plugin Vytvořit pravidelné sítě cest
847 847 Vytvořit novou mapu
848 848 Vytvořit novou relaci
849 849 Vytvořit plochy
850 850 -----
851 851 Vytvořit záložku
852 852 Vytvořit hranice
853 853 Vytvořit budovy
854 854 Vytvořit duplikát cesty
855 855 Vytvořit mřížku cest
856 856 Vytvořit problém
857 857 Vytvořit multipolygon
858 858 Vytvořit multipolygon.
859 859 Vytváření multipolygonů jedním kliknutím, mnohem snadnější, než standardní cesta pomocí editoru relací.
860 860 Vytvořit nový uzel.
861 861 Vytvořit novou relaci ve vrstvě "{0}"
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 Vytvořeno v:
867 867 -----
868 868 Vytvořeno kým:
869 869 Vytvořeno dne:
870 870 Vytvoří jednotlivé budovy z dlouhého bloku budov.
871 871 Vytváření a správa adresních bodů a budov v rámci České Republiky.
872 872 Vytvářím sadu změn...
873 873 Vytváří se grafické rozhraní programu (GUI)
874 874 Kreditní karty
875 875 Kriket
876 876 Ohražené místo pro tréning kriketu
877 877 Kritérium
878 878 Kroket
879 879 Přechod na kole
880 880 Přechod na koni
881 881 Železniční přechod pro chodce
882 882 Dohled nad přechodem
883 883 Křížící se budovy
884 884 Druh křížení
885 885 Typ přechodu (UK)
886 886 Zkřížené cesty
887 887 Křížící se cesty
888 888 Kuchyně
889 889 Současný výběr
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Nynějsí hodnota je výchozí
894 894 Aktuálně nemáte vybránu oblast pro stažení. Nejdříve prosím nějakou vyberte.
895 895 Vlastní WMS Link
896 896 Přizpůsobit barvu
897 897 Přizpůsobit kreslení linií
898 898 Upravit prvky v panelu nástrojů.
899 899 Zářez
900 900 Zábrana proti kolům
901 901 Kruhová závislost mezi relacemi:
902 902 Cyklistika
903 903 Kruhové závislosti
904 904 český CUZK:KM
905 905 český UHUL:ortofoto
906 906 Hráz přehrady
907 907 Datová vrstva {0}
908 908 Formát uložení dat
909 909 Zdroje a typy dat
910 910 Text odkazující na použitý zdroj. Implicitně Landsat.
911 911 Zdroje dat
912 912 Kontrola dat
913 913 Data mají chyby. Přesto nahrát?
914 914 Databáze je mimo provoz kvůli údržbě
915 915 -----
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Debetní karty
919 919 -----
920 920 Desetinné stupně
921 921 Rozhodnutí
922 922 Zmenšit přiblížení
923 923 Stezka pro koně
924 924 Cyklostezka
925 925 Chodník, pěší stezka
926 926 Výchozí
927 927 Výchozí (automaticky)
928 928 Výchozí hodnota není známa ( ještě nebyla definována )
929 929 Výchozí hodnota je''{0}''.
930 930 Definovat interpolaci adres
931 931 -----
932 932 Stupně minuty sekundy
933 933 Smazat
934 934 -----
935 935 Režim mazání
936 936 Smazat vlastnosti
937 937 Smazat cesty, které nejsou součástí vnižního multipolygonu.
938 938 Potvrďte smazání
939 939 Smazat duplicitní cesty
940 940 Smazat filtr.
941 941 Odstranit z relace
942 942 -----
943 943 Smazat nekompletní členy?
944 944 Smazat vrstvy bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
945 945 Smazat bod {0}
946 946 Smaž body nebo cesty
947 947 Smazat body mimo oblast s daty?
948 948 Smazat body mimo staženou oblast dat
949 949 Smazat objekty
950 950 Smazat relaci {0}
951 951 Smazat označené objekty
952 952 Smazat editovanou relaci
953 953 Smaže zvolený klíč ve všech objektech
954 954 -----
955 955 Smazat vybrané relace
956 956 Smazat vybrané schéma ze seznamu.
957 957 Smazat vybraný zdroj ze seznamu.
958 958 Smazat vybrané prvky v seznamu tagů
959 959 Smazat nepotřebné uzly z cesty.
960 960 Smazat cestu {0}
961 961 -----
962 962 Stav smazáno:
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Smazané nebo přesunuté prvky
966 966 -----
967 967 -----
968 968 Vyznání
969 969 Zubař
970 970 Podrobně popište problém
971 971 Popis
972 972 Popis: {0}
973 973 Úroveň detailů
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 V aktuální datové sadě není prvek s id {0}
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 Obtížnost
982 982 Nepřesnost pozice (červená = vysoká, zelená = nízká, je-li k dispozici)
983 983 Směr
984 984 -----
985 985 Směr hledání země
986 986 Směr hledání země. Standardně východ.
987 987 Zakázat
988 988 Přestat logovat data, když vzdálenost klesne pod
989 989 Přestat logovat data, když rychlost klesne pod
990 990 -----
991 991 Zakázat plugin
992 992 Zahodit a smazat
993 993 Neuložit změny a ukončit
994 994 Vydává léky na předpis
995 995 -----
996 996 Nastavení zobrazení
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Zobrazovat souřadnice jako
1000 1000 -----
1001 1001 Zobrazí georeferencované obrázky na pozadí JOSM (servery WMS, Yahoo, ...).
1002 1002 -----
1003 1003 Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM.
1004 1004 -----
1005 1005 Zobrazit negeotagované fotografie
1006 1006 Zobrazit informace o OSM bodech, cestách nebo relacích.
1007 1007 Zobraz Audio menu
1008 1008 Zobrazit obrazovku "O Aplikaci"
1009 1009 -----
1010 1010 Zobrazit historii všech zobrazených objektů
1011 1011 Zobrazit historii vybraných objektů.
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1015 1015 Zobrazuje slippy map mřížku v JOSM. Můžete nahrát dlaždice ze slippy map jako pozadí a požadovat aktualizace.
1016 1016 Zobrazuje na pozadí obrázek z OpenLayers
1017 1017 Rozdělit uzly
1018 1018 Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.
1019 1019 Nepoužívaná železnice
1020 1020 -----
1021 1021 Neprovádět změny
1022 1022 Neptat příště se a zapamatovat si volbu (změnit lze v Nastavení -> Pluginy)
1023 1023 Nekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.
1024 1024 Nereslit spojnice mezi body v této vrstvě
1025 1025 Práce bez přepínání režimů (ve stylu potlatche)
1026 1026 Neptat se příště (zapamatovat si volbu)
1027 1027 Nedělat nic
1028 1028 -----
1029 1029 Chcete toto povolit?
1030 1030 Chcete zrušit úplně\nnebo jen opakovat
1031 1031 -----
1032 1032 Zboží pro kutily
1033 1033 Dok
1034 1034 Zdavotní středisko, poliklinika
1035 1035 Závody psů
1036 1036 Dvojí konflikt
1037 1037 Dolu
1038 1038 Stáhnout
1039 1039 Stáhnout všechny potomky
1040 1040 Stáhnout plochu
1041 1041 Stáhnout data
1042 1042 Stahuje GPS body z Globalsat dg100 data loggeru přímo do JOSM.
1043 1043 Stáhnout obráze z Francouzkého katastrálního WMS
1044 1044 Stáhnout umístění
1045 1045 Stáhnout prvky
1046 1046 -----
1047 1047 Stáhnout objekt
1048 1048 -----
1049 1049 Stáhnout Plugin
1050 1050 -----
1051 1051 Stáhnout vybrané potomky
1052 1052 URL ke stažení
1053 1053 Stahovat WMS dlaždice z {0}
1054 1054 Stáhnout všechny potomky relace (rekurzivně)
1055 1055 Stáhnout všechny nekompletní členy
1056 1056 Stáhnout všechny členy vybraných relací
1057 1057 -----
1058 1058 Stahovaná plocha je v pořádku, velikost akceptována serverem
1059 1059 Stahovaná plocha je moc velká, server zřejmě odmítne váš požadavek
1060 1060 Uložit jako novou vrstvu
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 Stáhnout sady změn pomocí předdefinovaných dotazů
1064 1064 -----
1065 1065 Stahuji data
1066 1066 Stáhnout všechny jako čisté gps. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.
1067 1067 Stáhnout všechny. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.
1068 1068 Stáhnout vše v rozmezí:
1069 1069 Stáhnout data z OSM podél této trasy
1070 1070 Stáhnout z OSM...
1071 1071 Stáhnout informace o vybraných sadách změn z OSM serveru
1072 1072 Stáhnout seznam
1073 1073 Stáhnout data z OSM serveru
1074 1074 -----
1075 1075 Stáhnout členy
1076 1076 Stáhnout mé sady změn z OSM servery (max. 100 sad)
1077 1077 Stáhnout pouze mé sady změn
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 Stáhnout rodičovské cesty/relace
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 Stáhnout prvky odkazující na jeden z vybraných prvků
1085 1085 -----
1086 1086 Stáhnout odkazované relace
1087 1087 Stáhnout členy relace
1088 1088 -----
1089 1089 Stáhnout vybrané nekompletní členy
1090 1090 Stáhnout vybrané relace
1091 1091 Stáhnout ohraničující box
1092 1092 Stáhnout ohraničenou oblast jako "raw" GPS data
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 Stáhnout obsah vybraných sad změn ze serveru
1097 1097 -----
1098 1098 Stáhnout umístění s url (obsahující lat=x&lon=y&zoom=z)
1099 1099 -----
1100 1100 Nahrát viditelné dlaždice
1101 1101 Stahuji {0} z {1} ({2} zbývá)
1102 1102 Stažená GPX data
1103 1103 Stahovač:
1104 1104 Stahuji GPS data
1105 1105 Stahuji OSM data...
1106 1106 Stahuji Plugin {0}...
1107 1107 Stahuji zprávu dne
1108 1108 -----
1109 1109 Stahuji sadu změn {0} ...
1110 1110 Stahuji sady změn...
1111 1111 -----
1112 1112 Stahuji data
1113 1113 Stahuji z OSM serveru...
1114 1114 Stahování historie...
1115 1115 Stahuji dlaždici...
1116 1116 Stahování otevřených sad změn...
1117 1117 Stahuji seznam pluginů z ''{0}''
1118 1118 Stahuji body {0} až {1}...
1119 1119 Stahování odkazovaných relací ...
1120 1120 Stahování odkazovaných cest ...
1121 1121 Stahování relace {0}
1122 1122 Stahuji {0}
1123 1123 Lyžařský vlek
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 Odvodňovací kanál, meliorace
1128 1128 Kreslit
1129 1129 Kreslit šipky ve směru jízdy
1130 1130 -----
1131 1131 Zobrazovat rámeček kolem dat stažených z WMS serveru.
1132 1132 Nakreslete obdélník požadované velikosti a pak pusťte myší tlačítko.
1133 1133 Vykreslit ohraničující box stažených dat
1134 1134 Zobrazovat hranice stažených dat.
1135 1135 Zobrazovat šipky pro čary spojující GPS body.
1136 1136 Zobrazovat směr u segmentů cesty.
1137 1137 Vykreslovat neaktivní vrstvy v jiných barvách
1138 1138 Kreslit větší GPS body
1139 1139 Zobrazovat větší tečky pro GPS body.
1140 1140 Kreslit spojnice mezi body v této vrstvě
1141 1141 Kreslit čáru mezi body GPS.
1142 1142 Vykreslovat spojnice mezi GPS body
1143 1143 Kreslit uzly
1144 1144 Vykreslovat pomocnou čáru od posledního bodu.
1145 1145 Vykreslit segmenty s pořadovými čísly
1146 1146 Zobrazovat hranice dat stažených ze serveru.
1147 1147 Zobrazovat směrové šipky pomocí tabulek místo komplexní matematiky.
1148 1148 Zobrazovat neaktivní vrstvy dat jinou barvou.
1149 1149 Zobrazovat pořadí u všech segmentů v cestách.
1150 1150 Vykreslovat virtuální uzly v modu výběru
1151 1151 Vykreslovat křížky uprostřed cest ve výběrovém módu.
1152 1152 Pitná voda
1153 1153 -----
1154 1154 Zahodit existující cestu
1155 1155 Čistírna
1156 1156 Duplikovat do {0} uzlů
1157 1157 Duplikovat
1158 1158 Duplikovat vrstvu
1159 1159 Zduplikovat cestu
1160 1160 Plugin Duplikovat_cestu
1161 1161 Duplikovat klávesovou zkratku pro tlačítko '{0}' - tlačítko bude ignorováno
1162 1162 Zduplikovat uzly používané více cestami.
1163 1163 Zduplikovat zvolené cesty
1164 1164 Duplikovat výběr kopírováním a vložením.
1165 1165 -----
1166 1166 Duplicitní uzly
1167 1167 Duplicitní uzly v cestě
1168 1168 Duplikované uzly v cestě.
1169 1169 Duplicitní cesty
1170 1170 Email
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 Východ
1174 1174 Snadné stahovaní velmi dlouhých propojených cest
1175 1175 Upravit
1176 1176 Upravit bowling
1177 1177 Upravit informace o adrese
1178 1178 Upravit interpolaci adres
1179 1179 Upravit administrativní hranici
1180 1180 -----
1181 1181 Upravit obchod s alkoholem
1182 1182 Upravit zahrádkářskou kolonii
1183 1183 Upravit vysokohorskou boudu
1184 1184 Upravit archeologické naleziště
1185 1185 Upravit lukostřelbu
1186 1186 Upravit komunitní umělecké centrum
1187 1187 Upravit umělecké dílo
1188 1188 Upravit atletiku
1189 1189 Upravit atrakci
1190 1190 Upravit australský fotbal
1191 1191 Upravit bankomat
1192 1192 Upravit babybox
1193 1193 Upravit pekařství
1194 1194 Upravit banku
1195 1195 Upravit bar
1196 1196 Upravit baseball
1197 1197 Upravit vodní nádrž
1198 1198 Upravit basketbal
1199 1199 Upravit bojiště
1200 1200 Upravit zátoku
1201 1201 Upravit pláž
1202 1202 Editovat vodní bój
1203 1203 Upravit obchod s nápoji
1204 1204 Upravit parkoviště pro kola.
1205 1205 Upravit půjčovnu kol
1206 1206 Upravit prodejnu kol
1207 1207 Upravit hospoda-zahrádka
1208 1208 Upravit doky
1209 1209 Upravit sloupek
1210 1210 Upravit knihkupectví
1211 1211 Upravit hraniční kontrolu
1212 1212 Upravit hry s koulemi (např. pétanque)
1213 1213 Upravit hraniční kameny
1214 1214 Upravit Bowls
1215 1215 Edituj most
1216 1216 Upravit cestu pro koně
1217 1217 Upravit starou zátěž (Brownfield)
1218 1218 Editovat bránu otevíratelnou nárazníkem vozidla
1219 1219 Upravit autobusovou dráhu
1220 1220 Upravit nástupiště autobusu
1221 1221 Upravit autobusové nádraží
1222 1222 Upravit zastávku autobusu
1223 1223 Upravit řeznictví
1224 1224 Upravit kyvadlovou kabinkovou lanovku
1225 1225 Upravit kavárnu
1226 1226 Upravit tábořiště
1227 1227 Upravit plavební kanál
1228 1228 Upravit kanoistiku
1229 1229 Upravit půjčovnu aut
1230 1230 Upravit autoopravnu
1231 1231 ̈́Upravit sdílené vlastnictví vozidel
1232 1232 Upravit obchod s auty
1233 1233 Upravit myčku aut
1234 1234 Upravit autokemping (karavany)
1235 1235 Upravit zámek/hrad
1236 1236 Editovat mříž proti dobytku
1237 1237 Upravit vstup do jeskyně
1238 1238 Upravit hřbitov
1239 1239 Upravit sedačkovou lanovku
1240 1240 Upravit horskou chatu
1241 1241 Upravit drogerii
1242 1242 Upravit kino
1243 1243 Upravit velkoměsto
1244 1244 Upravit značka hranice sídla (rychlostní limit)
1245 1245 -----
1246 1246 Upravit útes
1247 1247 Upravit horolezení
1248 1248 Upravit linii pobřeží
1249 1249 Upravit střední školu
1250 1250 Upravit kancelářskou plochu
1251 1251 Upravit veřejnou zeleň
1252 1252 Upravit obchod s počítači
1253 1253 Upravit výstavbu
1254 1254 Upravit kontinent
1255 1255 Upravit večerku
1256 1256 Upravit stát
1257 1257 Upravit okres
1258 1258 Upravit soud
1259 1259 Upravit zakrytou umělou vodní plochu
1260 1260 Upravit jeřáb
1261 1261 Upravit kriket
1262 1262 Upravit ohražené místo pro tréning kriketu
1263 1263 Upravit kroket
1264 1264 Upravit přechod
1265 1265 Upravit cyklostezku
1266 1266 Upravit cyklistiku
1267 1267 Upravit přehradu
1268 1268 Upravit zubařskou ordinaci
1269 1269 Upravit nepoužívanou železnici
1270 1270 -----
1271 1271 Upravit obchod se zbožím pro kutily
1272 1272 Upravit dok
1273 1273 Upravit zdravotní středisko, polikliniku
1274 1274 Upravit závody psů
1275 1275 Upravit lyžařský vlek
1276 1276 Editovat odvodňovací kanál, meliorace
1277 1277 Upravit pitnou vodu
1278 1278 Upravit čistírnu
1279 1279 Upravit obchod s elektronikou
1280 1280 Upravit ambasádu
1281 1281 Upravit místo pro kontaktování záchranářů
1282 1282 Upravit vstup
1283 1283 Upravit krasojízdu
1284 1284 Upravit zemědělskou půdu
1285 1285 Upravit farmu
1286 1286 Upravit rychlé občerstvení
1287 1287 Upravit travnatou pahorkatinu
1288 1288 Upravit přívoz
1289 1289 Upravit přístaviště přivozu
1290 1290 Upravit požární hydrant
1291 1291 Upravit hasičskou stanici
1292 1292 Upravit rybaření
1293 1293 Upravit schody
1294 1294 Upravit květinářství
1295 1295 Upravit fotbal
1296 1296 Upravit chodník nebo stezku
1297 1297 Upravit brod
1298 1298 Upravit lesní plochu
1299 1299 Upravit fontánu
1300 1300 Upravit čerpací stanici
1301 1301 Upravit obchod s nábytkem
1302 1302 Upravit zahradu
1303 1303 Upravit zahradnické centrum
1304 1304 Upravit plynojem
1305 1305 Editovat bránu
1306 1306 Upravit ledovec
1307 1307 Upravit Golf
1308 1308 Upravit golfové hřiště
1309 1309 Upravit oběžnou kabinkovou lanovku
1310 1310 Upravit travnatou plochu
1311 1311 Upravit malý hřbitov
1312 1312 Upravit zastavitelné území (Greenfield)
1313 1313 Upravit penzion
1314 1314 Upravit gymnastiku
1315 1315 Upravit Kadeřnictví
1316 1316 Upravit železniční zastávku
1317 1317 Upravit samotu
1318 1318 Editovat odstranitelný díl plotu
1319 1319 Upravit železářství
1320 1320 Upravit vřesoviště
1321 1321 -----
1322 1322 Upravit obchod s hifi
1323 1323 Upravit silnici ve stavbě
1324 1324 Upravit hokej
1325 1325 Upravit dostihy
1326 1326 Upravit nemocnici
1327 1327 Upravit hostel
1328 1328 Upravit hotel
1329 1329 Upravit posed
1330 1330 Upravit průmyslovou plochu
1331 1331 Upravit ostrov
1332 1332 Upravit ostrůvek
1333 1333 -----
1334 1334 Upravit křižovatku
1335 1335 Upravit mateřskou školu
1336 1336 Upravit kiosek
1337 1337 Editovat průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
1338 1338 Upravit plochu země
1339 1339 Upravit skládku odpadu
1340 1340 Upravit prádelnu
1341 1341 Upravit knihovnu
1342 1342 Upravit závoru
1343 1343 Upravit krátká/lehká trať
1344 1344 Upravit maják
1345 1345 Upravit obytnou zónu
1346 1346 Editovat místní název
1347 1347 Upravit přístav
1348 1348 Upravit louku
1349 1349 Upravit památník
1350 1350 Upravit vojenský prostor
1351 1351 Upravit minigolf
1352 1352 Upravit směnárnu
1353 1353 Upravit monorail
1354 1354 Upravit monument
1355 1355 Upravit motel
1356 1356 Upravit motorové sporty
1357 1357 Upravit dálnici
1358 1358 Upravit křižovatku dálnic
1359 1359 Upravit dálniční spojku
1360 1360 Upravit horský průsmyk
1361 1361 Upravit bahno
1362 1362 Upravit kombinované
1363 1363 Upravit multipolygon
1364 1364 Upravit muzeum
1365 1365 Upravit úzkorozchodnou železnici
1366 1366 Upravit národní hranici
1367 1367 Upravit hranice národního parku
1368 1368 Upravit přírodní rezervaci
1369 1369 Upravit noční klub
1370 1370 Upravit oční optiku
1371 1371 Upravit obchod se zdravou výživou
1372 1372 Obchod s vybavením do přírody
1373 1373 Upravit paleontologické naleziště
1374 1374 Upravit park
1375 1375 Upravit parkoviště
1376 1376 Editovat obslužnou silnici na parkovišti
1377 1377 -----
1378 1378 Upravit cestu
1379 1379 Upravit vrchol
1380 1380 Upravit pěší zónu
1381 1381 Upravit pelotu (míčová hra)
1382 1382 Upravit lékárnu
1383 1383 Upravit místo na piknik
1384 1384 Upravit molo
1385 1385 Upravit potrubí
1386 1386 Upravit hřiště
1387 1387 Upravit chrám
1388 1388 Upravit hřiště
1389 1389 Upravit policii
1390 1390 Upravit volební obvod
1391 1391 Upravit poštu
1392 1392 Upravit elektrárnu
1393 1393 Upravit dráty elektrického vedení
1394 1394 Upravit rozvodnu
1395 1395 Upravit trafostanici
1396 1396 Upravit stožár elektrického vedení
1397 1397 Upravit historickou trať
1398 1398 Upravit spojku silnice 1. třídy
1399 1399 Upravit silnici 1. třídy
1400 1400 Upravit vězení
1401 1401 Upravit hospodu
1402 1402 Upravit veřejnou budovu
1403 1403 Upravit lom
1404 1404 Upravit závodní trať
1405 1405 Upravit pálkové (raketové) sporty
1406 1406 Upravit železnici
1407 1407 Upravit železniční plochu
1408 1408 Upravit kolejové nástupiště (tram/vlak)
1409 1409 Upravit rekreační plochu
1410 1410 Upravit recyklační stanoviště
1411 1411 Upravit kraj
1412 1412 Upravit umělou vodní plochu
1413 1413 Upravit obytnou plochu
1414 1414 Upravit místní komunikaci (ulici)
1415 1415 Upravit restauraci
1416 1416 Upravit plochu s obchody
1417 1417 Upravit řeku
1418 1418 Upravit břeh řeky
1419 1419 Upravit silniční omezení
1420 1420 Upravit cestu neznámého typu
1421 1421 Upravit trasu
1422 1422 -----
1423 1423 Upravit ragby
1424 1424 Upravit zříceninu
1425 1425 Upravit přistávací dráhu
1426 1426 Upravit průchod se dvěma vraty
1427 1427 Upravit školu
1428 1428 Upravit suťoviště
1429 1429 Upravit podrost
1430 1430 Upravit silnici 2. třídy
1431 1431 Upravit služby motoristům (odpočívadla)
1432 1432 Upravit účelovou komunikaci
1433 1433 Upravit přístřešek
1434 1434 Upravit obchod s obuví
1435 1435 Upravit střelbu
1436 1436 Upravit zkratky
1437 1437 Upravit Skateboard
1438 1438 Upravit bruslení
1439 1439 Upravit lyžování
1440 1440 Upravit skluz v loděnici
1441 1441 Upravit fotbal
1442 1442 Editovat jednosměrné hroty
1443 1443 Upravit sportovní centrum
1444 1444 Upravit obchod se sportovními pořebami
1445 1445 Upravit pramen
1446 1446 Upravit stadion
1447 1447 Upravit zemi
1448 1448 Upravit papírnictví
1449 1449 Editovat schůdky přes ohrazení
1450 1450 Upravit potok
1451 1451 Upravit městský obvod, nebo městská část
1452 1452 Upravit metro
1453 1453 Upravit vchod do metra
1454 1454 Upravit supermarket
1455 1455 Upravit sledovací kameru
1456 1456 Upravit triangulační bod
1457 1457 Upravit plavání
1458 1458 Upravit stolní tenis (ping-pong)
1459 1459 Upravit stanoviště taxi
1460 1460 Upravit pojížděcí dráhu
1461 1461 Upravit telefon
1462 1462 Upravit tenis
1463 1463 -----
1464 1464 -----
1465 1465 Upravit silnici 3. třídy
1466 1466 Upravit divadlo
1467 1467 Upravit zábavní park
1468 1468 Upravit mýtnou budku
1469 1469 Upravit věž
1470 1470 Upravit město
1471 1471 Upravit radnici
1472 1472 Upravit obchod s hračkami
1473 1473 Upravit vozovou cestu
1474 1474 -----
1475 1475 Upravit tramvaj
1476 1476 Upravit tramvajovou zastávku
1477 1477 Upravit cestovní kancelář
1478 1478 Upravit strom
1479 1479 Upravit čtyřproudou silnici
1480 1480 Upravit čtyřproudou silnici - nájezd
1481 1481 Upravit tunel
1482 1482 Upravit zákaz odbočení
1483 1483 Upravit turniket
1484 1484 Upravit místní silnici
1485 1485 Upravit vysokou školu
1486 1486 Upravit prodejní automat
1487 1487 Upravit veterinární ordinaci
1488 1488 Upravit videopůjčovnu/prodejnu
1489 1489 Upravit vyhlídku
1490 1490 Upravit obci
1491 1491 Upravit zelenou plochu
1492 1492 Upravit vinici
1493 1493 Upravit sopku
1494 1494 Upravit odpadkový koš
1495 1495 Upravit čističku odpadních vod
1496 1496 Upravit vodní plochu
1497 1497 Upravit akvapark
1498 1498 Upravit vodojem
1499 1499 Upravit vodopád
1500 1500 Upravit kříž
1501 1501 Upravit boží muka
1502 1502 Upravit jez
1503 1503 Upravit mokřinu
1504 1504 Upravit větrný mlýn
1505 1505 Editovat Prales
1506 1506 Upravit továrnu
1507 1507 Upravit zoo
1508 1508 Upravit filtr.
1509 1509 Upravit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1510 1510 Upravit relaci
1511 1511 Upravit relaci #{0} ve vrstvě "{1}"
1512 1512 Upravit relace
1513 1513 Editovat tagy
1514 1514 Upravit aktuální stránku nápovědy
1515 1515 Upravit vybranou relaci
1516 1516 Upravit název souboru nebo URL vybraného aktivního stylu
1517 1517 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1518 1518 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1519 1519 Upravit vybrané cesty pro ikony
1520 1520 Upravit zvolený zdroj.
1521 1521 Změnit hodnotu zvoleného klíče pro všechny objekty
1522 1522 Úpravy: {0}
1523 1523 UpravitGpx
1524 1524 -----
1525 1525 Elektronické peněženky nebo kreditní karty.
1526 1526 Elektronika
1527 1527 Objekty typu {0} nejsou podporovány.
1528 1528 Nadmořská výška
1529 1529 Násep
1530 1530 Ambasáda
1531 1531 Místo pro kontaktování záchranářů
1532 1532 Nouzový telefon
1533 1533 Prázdný dokument
1534 1534 Prázdné cesty
1535 1535 Zapnout automatické cachování.
1536 1536 Povolit vestavěné výchozí hodnoty
1537 1537 Povolit vestavěné standarní ikony
1538 1538 Aktivovat filtr.
1539 1539 Zapnout/vypnout drátový model mapy
1540 1540 Konečné #:
1541 1541 Zadejte šířku/délku místa kam skočit.
1542 1542 Zadat URL
1543 1543 Zadejte URL ke stažení:
1544 1544 -----
1545 1545 Zadejte jméno v menu a WMS URL
1546 1546 Zadejte novou dvojici klíč/hodnota
1547 1547 Zadejte název hledaného místa
1548 1548 Zadej jméno místa které chceš najít:
1549 1549 -----
1550 1550 Zadat roli všech členů relace
1551 1551 Zadejte hledaný výraz
1552 1552 -----
1553 1553 -----
1554 1554 Vložte URL ze které mají být stažena data
1555 1555 Zadejte komentář k nahrávání (min. 3 znaky)
1556 1556 -----
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 -----
1560 1560 Zadat ID objektu, který chcete stáhnout
1561 1561 -----
1562 1562 Zadejte souřadnice nového uzlu.
1563 1563 Zadejte hledaný výraz
1564 1564 Zadej hodnoty pro všechny konflikty
1565 1565 Zadejte jednotky váhy
1566 1566 Zadejte váš komentář
1567 1567 Vstup
1568 1568 Krasojízda
1569 1569 Chyba
1570 1570 Chyba při vytváření cache adresáře: {0}
1571 1571 Chyb při mazání dat.
1572 1572 Chyba při zobrazování URL
1573 1573 Chyba při inicializaci testu {0}:\n {1}
1574 1574 Chyba při nahrávání souboru
1575 1575 -----
1576 1576 -----
1577 1577 Chyba v souboru {0}
1578 1578 Chyba parsování {0}:
1579 1579 Chyba při čtení {0}: {1}
1580 1580 Chyba přehrávání zvuku
1581 1581 Chyba při exportu {0}: {1}
1582 1582 Chyba při exportu {0}:\n{1}
1583 1583 Chyba při získávání souborů z adresáře {0}\n
1584 1584 Chyba při čtení posunutí.\nOčekávaný formát: {0}
1585 1585 Chyba při čtení data.\nProsíme, použijte požadvaný formát
1586 1586 Chyba při čtení časového pásma.\nOčekávaný formát: {0}
1587 1587 Chyba při parsování {0}
1588 1588 Chyba při nahrávání na server
1589 1589 -----
1590 1590 -----
1591 1591 -----
1592 1592 Chyba: neočekávaná řádka ''{0}'' v souboru záložek ''{1}''
1593 1593 -----
1594 1594 Chyba: {0}
1595 1595 Chyby
1596 1596 Chyby při stahování
1597 1597 Chyby během stahování
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 Sudé
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 Nastala výjimka
1604 1604 Konec
1605 1605 Ukončit JOSM s uložením. Neuložené změny budou nahrány na server a/nebo uloženy.
1606 1606 Ukončit JOSM bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
1607 1607 Ukončit JOSM
1608 1608 Očekávána sudá čísla pro adresy
1609 1609 -----
1610 1610 Očekávána lichá čísla pro adresy
1611 1611 -----
1612 1612 -----
1613 1613 -----
1614 1614 Export GPX souboru
1615 1615 Exportovat a uložit
1616 1616 Exportovat v PNG formátu (pouze rastrové obrázky)
1617 1617 Nastavení Exportu
1618 1618 Exportovat data do GPX souboru.
1619 1619 Exportovat do GPX...
1620 1620 Extrahovat SVG ViewBox...
1621 1621 -----
1622 1622 -----
1623 1623 -----
1624 1624 Extrahovat pozice GPS z EXIFu
1625 1625 Vytlačit
1626 1626 Vytáhnout cestu
1627 1627 OPRAVY
1628 1628 Ztlumit pozadí:
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 -----
1632 1632 -----
1633 1633 Z bezpečnostních důvodů se nepodařilo se načíst záložky z ''{0}''. Výjimka: {1}
1634 1634 -----
1635 1635 Nepodařilo se otevřít URL
1636 1636 -----
1637 1637 Nepodařilo se navázat spojení s API {0}
1638 1638 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou.
1639 1639 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou. Cílové URL je prázdné.
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 Nepodařilo se načíst CSS soubor ''help-browser.css''. Výjimka je: {0}
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 -----
1651 1651 Zemědělská půda
1652 1652 Farma
1653 1653 Rychlé občersvení
1654 1654 Rychlé vykreslování (vypadá ošklivě)
1655 1655 Násobič rychlého přehrávání
1656 1656 Nejrychlejší
1657 1657 -----
1658 1658 Poplatek
1659 1659 Travnatá pahorkatina
1660 1660 Plot
1661 1661 Přívoz
1662 1662 Přístaviště přívozu
1663 1663 Stahuji balík uzlů z ''{0}''
1664 1664 Stahuji balík relací z ''{0}''
1665 1665 Stahuji balík cest z ''{0}''
1666 1666 Stahuji uzel s id {0} z ''{1}''
1667 1667 Stahuji relaci s id {0} z ''{1}''
1668 1668 Stahuji cestu s id {0} z ''{1}''
1669 1669 Soubor
1670 1670 Soubor "{0}" neexistuje
1671 1671 Do souboru ''{0}'' nelze zapisovat. Prosíme, vyberte jiný soubor.
1672 1672 Chyba formátu souboru
1673 1673 Soubor "{0}" neexistuje
1674 1674 Záložní soubory
1675 1675 -----
1676 1676 Soubor již existuje. Chcete jej přepsat ?
1677 1677 Soubor {0} již existuje. Přepsat ?
1678 1678 Soubor {0} je načten pod jménem "{1}"
1679 1679 Soubor: {0}
1680 1680 Jméno souboru
1681 1681 -----
1682 1682 Filtrovat
1683 1683 Mód filtrování
1684 1684 Filtruje objekty a schová/zneaktivní je.
1685 1685 Dokončit kreslení
1686 1686 Požární hydrant
1687 1687 Hasičská stanice
1688 1688 Spustitelný soubor Firefoxu
1689 1689 Firefox nenalezen. Nastavte spustitelný soubor firefoxu na stránce Nastavení mapy v nastavení.
1690 1690 Ohniště
1691 1691 Rybaření
1692 1692 Opravit
1693 1693 Opravit vlastnosti
1694 1694 Opravit relace.
1695 1695 Opravit konflikty značek
1696 1696 Opravit vybrané chyby
1697 1697 Fixní velikost (od 25 do 1000 metrů)
1698 1698 Fixní velikost čtverce (výchozí je 100m)
1699 1699 Opravuji ({0}/{1}): ''{2}''
1700 1700 Opravuji chyby ...
1701 1701 Květinářství
1702 1702 Vyprázdnit cache dlaždic
1703 1703 -----
1704 1704 Jídlo a pití
1705 1705 Pěší
1706 1706 Fotbal
1707 1707 -----
1708 1708 Vynutit kreslení čar, pokud importovaná data neobsahují informace o čarách.
1709 1709 Vynutit kreslení spojnic mezi GPS body.
1710 1710 Brod
1711 1711 Les
1712 1712 Chyby fomátu:
1713 1713 -----
1714 1714 Skok dopředu/vzad (vteřiny)
1715 1715 Nalezen XML element <member> jinde, než jako přímý potomek elementu <relation>
1716 1716 Nalezen XML element <nd> jinde, než jako přímý potomek elementu <rway>
1717 1717 Nalezen nulový soubor v adresáři {0}\n
1718 1718 Nalezeno {0} odpovídajích výrazů
1719 1719 Fontána
1720 1720 Blokovat
1721 1721 Blokovat aktuání seznam slučovaných elementů
1722 1722 WMS francouzského katastru
1723 1723 -----
1724 1724 Z ...
1725 1725 Z relace
1726 1726 -----
1727 1727 Čerpací stanice
1728 1728 Čerpací stanice
1729 1729 -----
1730 1730 Úplná Adresa:
1731 1731 Celoobrazovkový režim
1732 1732 Plně automatická
1733 1733 Nábytek
1734 1734 GPS body
1735 1735 -----
1736 1736 popis gps trasy
1737 1737 GPX soubory
1738 1738 Soubory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1739 1739 GPX trasa neobsahuje časové údaje
1740 1740 GPX trasa:
1741 1741 Nahrání GPX dat na server proběhlo úspěšně
1742 1742 Zahrada
1743 1743 Zahradnické centrum
1744 1744 Plynojem
1745 1745 Brána
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 Geografie
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 Obrázky s GPS souřadnicemi
1752 1752 Získat nový cookie (vypršení sezení)
1753 1753 -----
1754 1754 Ledovec
1755 1755 Sklo
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 Jít na domovskou stránku nápovědy pro JOSM
1760 1760 Přejít na následující stránku
1761 1761 Přejít na předchozí stránku
1762 1762 -----
1763 1763 Golfové hřiště
1764 1764 Oběžná kabinková lanovka
1765 1765 Zásobování
1766 1766 Čas GPS (načten z předchozích fotografií):
1767 1767 -----
1768 1768 Stahovat menší obrázky (lepší kvalita, ale používá více paměti)
1769 1769 Oprávnění
1770 1770 Tráva
1771 1771 Malý hřbitov
1772 1772 Zastavitelné území (Greenfield)
1773 1773 Mřížka
1774 1774 Vrstva mřížky:
1775 1775 Rozvržení mřížky
1776 1776 Pozice počátku mřížky
1777 1777 Otočení mřížky
1778 1778 -----
1779 1779 Skupina
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 Penzion
1786 1786 Rozcestník
1787 1787 Gymnastika
1788 1788 Kadeřnictví
1789 1789 Samota
1790 1790 Odstranitelný díl plotu
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 Železářství
1794 1794 Hlavička obsahuje několik hodnot a nelze ji mapovat do jednoduchého řetězce
1795 1795 Zdraví
1796 1796 Vřesoviště
1797 1797 Nákladní vozidlo
1798 1798 Živý plot
1799 1799 Výška
1800 1800 Výška (metrů)
1801 1801 -----
1802 1802 Pomoc
1803 1803 Nápověda: {0}
1804 1804 Vektrorizuje hranice souše a vody ze snímků družice Landsat, pásmo IR. Vhodné pro rozsáhlé vodní plochy.
1805 1805 Úkryt
1806 1806 Skrýt elementy
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 Nejvyšší domovní číslo
1810 1810 Výška
1811 1811 Typ silnice
1812 1812 Silniční síť
1813 1813 turistická stezka
1814 1814 Historická místa
1815 1815 Historie
1816 1816 Historie pro uzel {0}
1817 1817 Historie pro relaci {0}
1818 1818 Historie pro cestu {0}
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 Hokej
1822 1822 Domovská stránka
1823 1823 Kůň
1824 1824 Dostihy
1825 1825 Nemocnice
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 Klávesové zkratky
1830 1830 Jméno domu
1831 1831 Číslo domu
1832 1832 -----
1833 1833 Posed
1834 1834 Jsem v časovém pásmu:
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 očekáváno id > 0. Nalezeno {0}
1839 1839 ID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}.
1840 1840 -----
1841 1841 IO výjimka
1842 1842 Cesty k ikonám
1843 1843 -----
1844 1844 Pokud je nastaveno, smaže se konfigurace, místo jejího načtení
1845 1845 Ignorovat
1846 1846 Ignorovat zvolené chyby pro příště.
1847 1847 Ignorovat, ponechat relaci jak je
1848 1848 Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?
1849 1849 -----
1850 1850 Ignoruji elementy
1851 1851 ignoruji vyjímku, protože stahování bylo stornování. Vyjímka byla : {0}
1852 1852 Ignorují se nekorektní URL: "{0}"
1853 1853 Ignoruji poškozený soubor z URL: "{0}"
1854 1854 Neplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 Neplatný výraz ''{0}''
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 Neplatný objekt s id=0
1869 1869 -----
1870 1870 Neplatný regulární výraz ''{0}''
1871 1871 Neplatná kombinace klíče/hodnoty
1872 1872 Neplatný komentář k nahrávání
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 Neplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}
1876 1876 Neplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.
1877 1877 -----
1878 1878 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''. Nalezeno {2}.
1879 1879 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
1880 1880 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, zadáno ''{1}''
1881 1881 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''
1882 1882 Neplatná hodnota povinného atributu ''{0}'' typu double. Nalezeno ''{1}''.
1883 1883 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''
1884 1884 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''
1885 1885 Neplatná hodnota atributu ''ref'' elementu <nd>. Nalezeno {0}
1886 1886 -----
1887 1887 Obrázek je již načtený
1888 1888 Ořezávání obrázků
1889 1889 -----
1890 1890 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 Importovat zvuk
1897 1897 Importovat data z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
1898 1898 Importovat obrázky
1899 1899 -----
1900 1900 Importovat cestu z GPX vrstvy
1901 1901 Importované obrázky
1902 1902 Importuji data z DG100...
1903 1903 Importovat data ze zařízení.
1904 1904 Importuje problémy z OpenStreetBugs.
1905 1905 Stoupání
1906 1906 Prudké stoupání
1907 1907 Nekompletní <member> specifikace s ref=0
1908 1908 Nekompletní nahrávání a/nebo ukládání
1909 1909 Zvětšit přiblížení
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 Průmysl
1913 1913 Informace
1914 1914 Informace o prvku
1915 1915 Informace
1916 1916 Informační nástěnka
1917 1917 Turistické informační centrum
1918 1918 Informační terminál
1919 1919 Informace o vrstvě
1920 1920 Inicializace
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 Interní chyba serveru
1927 1927 Interpolace
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 Neplatné URL?
1931 1931 -----
1932 1932 poškozený bz2 soubor.
1933 1933 Neplatné datum
1934 1934 -----
1935 1935 Neplatný posun
1936 1936 Neplatné klíče vlastností
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 Nepatné časové pásmo
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 Neplatná mezera v klíči vlastnosti
1943 1943 Negovat filtr
1944 1944 Invertovat původní černé a bílé barvy (a všechny stupně šedi). Užitečné pro texty na tmavém pozadí.
1945 1945 Není vektorizovaný.
1946 1946 Je vektorizovaný.
1947 1947 Ostrov
1948 1948 Ostrůvek
1949 1949 -----
1950 1950 Položka
1951 1951 položka {0} nenalezena v seznamu
1952 1952 -----
1953 1953 JOSM prohlížeč nápovědy
1954 1954 -----
1955 1955 Plugin pro editaci tagů v JOSM
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Pro plugin {1} je třeba JOSM verze {0}.
1959 1959 JPEG obrázky (*.jpg)
1960 1960 -----
1961 1961 Verze Java: {0}
1962 1962 Funkce spojení ploch
1963 1963 Spojit plochy: Vymazat krátké cesty
1964 1964 Spojit uzly a linie
1965 1965 Připojit uzel k cestě
1966 1966 Napojit bod na nejbližší část cesty
1967 1967 Spojit překrývající se plochy
1968 1968 Spojeny překrývající se plochy
1969 1969 Spojena plocha překrývající sama sebe
1970 1970 Spojí plochy, které se navzájem překrývají
1971 1971 Skok na pozici
1972 1972 Skočit tam
1973 1973 Skok na místo
1974 1974 Križovatka
1975 1975 Ponechat
1976 1976 Ponechat klon lokální verze
1977 1977 Zanechávat záložní soubory
1978 1978 Ponechat mé souřadnice
1979 1979 Ponechat můj stav vymazáno
1980 1980 Ponechat můj stav viditelné
1981 1981 -----
1982 1982 Ponechat plugin
1983 1983 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z lokální datové sady
1984 1984 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sady
1985 1985 Ponechat cizí souřadnice
1986 1986 Ponechat cizí stav vymazáno
1987 1987 Ponechat cizí stav viditelné
1988 1988 -----
1989 1989 Klíč
1990 1990 Klíč ''{0}'' je neplatný.
1991 1991 Klíč ''{0}'' není v předvolbách.
1992 1992 -----
1993 1993 Klávesa:
1994 1994 Klávesové zkratky
1995 1995 Klíčová slova
1996 1996 Mateřská škola
1997 1997 Kiosek
1998 1998 Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 Nastavení pluginu Lakewalker
2004 2004 Lakewalker trasování
2005 2005 Lambertova zóna 4 (Francie)
2006 2006 -----
2007 2007 Lambertova zóna CC9 (Francie)
2008 2008 -----
2009 2009 Lambertova zóna (Estonsko)
2010 2010 -----
2011 2011 Lambertova zóne {0} v cache nekompatibilní se současnou Lambertovou zónou {1}
2012 2012 Země (souš)
2013 2013 Využití krajiny
2014 2014 skládka odpadu
2015 2015 -----
2016 2016 Jízdních pruhů
2017 2017 Jazyk
2018 2018 Poslední změna v {0}
2019 2019 Pluginy byly naposledy aktualizovány před {0} dny.
2020 2020 Zeměpisná šířka
2021 2021 Zeměpisná šířka:
2022 2022 -----
2023 2023 Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změn
2024 2024 Spustit přes celou obrazovku
2025 2025 -----
2026 2026 Otevřít Firefox a zobrazit pravě viditelnou obrazovku jako SVG obrázek.
2027 2027 Spustit prohlížeč s informacemi o uživateli
2028 2028 Otevřít dialog editoru tagů
2029 2029 Prádelna
2030 2030 Vrstva
2031 2031 Vrstva ''{0}'' má změny, které by se měly uložit do odpovídajícího souboru ''{1}''.
2032 2032 Vrstva ''{0}'' má změny, které by měly být nahrány na server.
2033 2033 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k uložení.
2034 2034 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k nahrání na server.
2035 2035 Vrstva ''{0}'' není uložená v souboru
2036 2036 Vrstva ''{0}'' musí být v seznamu vrstev
2037 2037 Vrstva pro editaci GPX tras
2038 2038 vrstva není v seznamu
2039 2039 Vrstva pro prováděná měření
2040 2040 Vrstva: {0}
2041 2041 Vrstvy
2042 2042 -----
2043 2043 Volný čas
2044 2044 Délka
2045 2045 Délka hodnoty tagu ''{0}'' na objektu {1} překročila maximální dovolenou délku {2}. Délka hodnoty je {3}.
2046 2046 Délka:
2047 2047 Umožní jiné aplikace posílat příkazy do JOSM.
2048 2048 Železniční přejezd
2049 2049 Knihovna
2050 2050 Licence
2051 2051 Závora
2052 2052 Krátká/lehká trať
2053 2053 Maják
2054 2054 Číslo vedení
2055 2055 Přesnost zjednodušování čar (stupňů)
2056 2056 Typ vedení
2057 2057 -----
2058 2058 Seznam prvků v mé datové sadě, např v lokální datové sadě
2059 2059 Seznam prvků v cizí datové sadě, např v serverové datové sadě
2060 2060 Seznam sloučených elementů. Nahradí mé elementy po potvrzení sloučení.
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 LiveGPS vrstva
2064 2064 Obytná zóna
2065 2065 Nahrát všechny dlaždice
2066 2066 Nahrát dlaždici
2067 2067 Načíst vrstvu WMS
2068 2068 Nahrát WMS vrstvu ze souboru
2069 2069 Nahrát hostorii
2070 2070 Načíst lokaci z cache (pouze pokud je cache povolena)
2071 2071 Načíst rodičovské relace
2072 2072 Načíst relaci
2073 2073 Otevřít skupinu obrázků jako novou vrstvu.
2074 2074 Nahrát seznam vašich otevřených sad změn ze serveru
2075 2075 Načítám dřívější pluginy
2076 2076 Nahrávám historii pro uzel {0}
2077 2077 Nahrávám historii pro relaci {0}
2078 2078 Nahrávám historii pro cestu {0}
2079 2079 Nahrávám rodičovské relace
2080 2080 -----
2081 2081 Načítám pluginy
2082 2082 -----
2083 2083 Nahrávám zdroje stylů z ''{0}''
2084 2084 Nahrávám {0}
2085 2085 Místní soubory
2086 2086 Místní název
2087 2087 Umístění
2088 2088 -----
2089 2089 Uzamknutelný
2090 2090 Plavební komora
2091 2091 Lodi - Itálie
2092 2092 -----
2093 2093 Zeměpisná délka
2094 2094 Zeměpisná délka:
2095 2095 Vzhled a chování
2096 2096 Vyhlídková věž
2097 2097 -----
2098 2098 Hledám pobřeží...
2099 2099 Najít cesty a body s FIXME v jakékoliv hodnotě vlastnosti.
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 Nejnižší domovní číslo
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Hlavní datová sada neobsahuje bod {0}
2110 2110 -----
2111 2111 Vytvořit duplicitní vrstvu z právě vybrané
2112 2112 -----
2113 2113 Vytváření řadových domků z jednotlivých bloků.
2114 2114 Poškozený konfigurační soubor na řádku {0}
2115 2115 Poškozené věty:
2116 2116 Inženýrské objekty
2117 2117 Objekty a další POI
2118 2118 Spravovat otevřené sady změn a výběr sad k nahrání
2119 2119 Manuální
2120 2120 -----
2121 2121 Manuální konfigurace HTTP proxy
2122 2122 Přehledová mapa
2123 2123 Styly kreslení mapy
2124 2124 Projekce mapy
2125 2125 Nastavení mapy
2126 2126 Mapa: {0}
2127 2127 Přístav
2128 2128 Označit jako hotové
2129 2129 Označit vybrané tagy jako nerozhodnuté
2130 2130 Značky z pojmenovaných bodů
2131 2131 Značky z {0}
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Dosazení fotografií do trasy selhalo.
2135 2135 Materiál
2136 2136 Max. úroveň přiblížení:
2137 2137 Max. výška (metrů)
2138 2138 Max. délka (metrů)
2139 2139 Max. šířka (metrů)
2140 2140 Max. velikost cache (v MB)
2141 2141 Max. šířka
2142 2142 Max. délka
2143 2143 Max. rychlost (km/h)
2144 2144 Max. hmotnost (tun)
2145 2145 Maximální stáří jednotlivých souborů v cache ve dnech. Výchozí hodnota je 100
2146 2146 Maximální plocha na požadavek:
2147 2147 Maximální stáří cache (dnů)
2148 2148 Maximální velikost cache (MB)
2149 2149 Maximální hodnota šedi braná jako voda (založeno na datech Landsat IR-1). Může být v rozmezí 0-255. Výchozí hodnota 90.
2150 2150 Maximální hodnota šedé braná jako voda (0-255)
2151 2151 -----
2152 2152 Maximální délka (v metrech) pro vykreslování linií. Nastavte na ''-1'' pro kreslení všech linií.
2153 2153 Maximální délka (metrů)
2154 2154 Maximální délka lokálních souborů (v metrech)
2155 2155 Maximální počet uzlů v prvotním trasování
2156 2156 -----
2157 2157 Maximální počet úseků v každé vygenerované cestě. Výchozí hodnota 250.
2158 2158 Maximální počet úseků na cestu
2159 2159 Maximální velikost jednotlivých adresářů s cache v bajtech. Výchozí hodnota je 300MB
2160 2160 Louka
2161 2161 Naměřené hodnoty
2162 2162 Měření
2163 2163 Člen
2164 2164 Členové
2165 2165 Členové(vyřešeno)
2166 2166 Členi (s konflikty)
2167 2167 Památník
2168 2168 Jméno v menu
2169 2169 Jméno v menu (výchozí)
2170 2170 Menu zkatky
2171 2171 -----
2172 2172 Mercatorova projekce
2173 2173 Sloučit
2174 2174 Spojit uzly
2175 2175 Sloučit duplicitní body?
2176 2176 Sloučit vrstvu
2177 2177 Spoj uzly do nejstaršího
2178 2178 -----
2179 2179 Sloučit výběr
2180 2180 Sloučit aktuální vrstvu do jiné vrstvy
2181 2181 Sloučit vybrané prvky do jiné vrstvy
2182 2182 Sloučit tuto vrstvu do jiné vrstvy
2183 2183 Spojit {0} uzly
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 sloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešení
2187 2187 sloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešení
2188 2188 Sloučená verze
2189 2189 -----
2190 2190 Zprávu dne není možné zobrazit
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 Vojenský prostor
2195 2195 -----
2196 2196 Min. šířka
2197 2197 Min. délka
2198 2198 Min. rychlost (km/h)
2199 2199 Malý kruhový objezd
2200 2200 Minigolf
2201 2201 Minimální vzdálenost (pixelů)
2202 2202 Minuty: {0}
2203 2203 Zrcadlit
2204 2204 Zrcadlit vybrané body a cesty.
2205 2205 Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}
2206 2206 Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}
2207 2207 Chybějící atribut ''version'' na OSM objektu s id {0}
2208 2208 Chybějící atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''.
2209 2209 Chybějící kódování
2210 2210 Chybějící povinné atributy prvku ''bounds''. Nalezeno minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2211 2211 Chybí povinný atribut ''{0}'' XML elementu {1}.
2212 2212 Chybějící povinný atribut ''{0}'' na <nd> v cestě {1}
2213 2213 povinný atribut ''{0}'' chybí
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 Chybějící překlad name:*.
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 Chybějící povinný atribut ''{0}''.
2223 2223 -----
2224 2224 Po-Pá 08:30-20:00
2225 2225 -----
2226 2226 Režim: {0}
2227 2227 Nepoužívat módy (styl Potlachu)
2228 2228 -----
2229 2229 Skupiny modifikátorů
2230 2230 Upravit seznam WMS serverů zobrazený v menu WMS pluginu
2231 2231 Směnárna
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 Více informací...
2235 2235 Více informací o tomto přednastavení
2236 2236 Je zobrazena více než jedna WMS vrstva\nNejdříve vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2237 2237 Nalezena více než jedna "from" cesta.
2238 2238 Nalezeno více cílových "to" cest.
2239 2239 Nalezen více než jeden "via".
2240 2240 -----
2241 2241 Motorové sporty
2242 2242 Motorové vozidlo
2243 2243 Motocykl
2244 2244 Silnice pro motorová vozidla
2245 2245 Dálnice
2246 2246 Dálniční sjezd (exit)
2247 2247 Dálnice - nájezd, rampa, kolektor
2248 2248 Horský průsmyk
2249 2249 Jízda na horském kole
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Posunout dolů
2253 2253 Posunout vybrané elementy o jednu pozici dolu
2254 2254 Přesun prvků
2255 2255 Přesunout filtr dolu.
2256 2256 Přesunout filtr nahoru.
2257 2257 Posunout doleva
2258 2258 -----
2259 2259 Objekty se přemísťují přetažením; Shift pro přidání do výběru (Ctrl pro přidání/odebrání); Shift-Ctrl pro otáčení výběrem
2260 2260 Přesunout objekty {0}
2261 2261 Posunout doprava
2262 2262 Přesunout zvolené členy dolů
2263 2263 Přesunout zvolené členy nahoru
2264 2264 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.
2265 2265 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.
2266 2266 Přesunout označené uzly na přímku
2267 2267 Přesunout označené uzly do kruhu
2268 2268 Přesunout je
2269 2269 Posunout nahoru
2270 2270 Posunout vybrané elementy o jednu pozici nahoru
2271 2271 Přesunout {0}
2272 2272 Přesunutí objektů {0}
2273 2273 Bahno
2274 2274 Kombinováné
2275 2275 Více členů odkazuje na stejný prvek
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 Multipolygon se musí skládat pouze z uzavřených cest.
2280 2280 -----
2281 2281 Muzeum
2282 2282 Mé sady změn
2283 2283 Má datová sada neobsahuje tag s klíčem {0}
2284 2284 Má verze
2285 2285 Má verze (lokální datová sada)
2286 2286 Můj se sloučeným
2287 2287 Můj s cizím
2288 2288 NMEA import selhal!
2289 2289 NMEA import úspěšný
2290 2290 NMEA-0183 soubory
2291 2291 NPE Mapy
2292 2292 NPE Mapy (Tim)
2293 2293 Název
2294 2294 Jméno lokace
2295 2295 Jméno uživatele.
2296 2296 Jméno: {0}
2297 2297 Pojmenované body z {0}
2298 2298 Pojmenované trasové body
2299 2299 Úzkorozchodná železnice
2300 2300 Národní
2301 2301 Národní park
2302 2302 Přírodní rezervace
2303 2303 Blízko
2304 2304 -----
2305 2305 Záporné hodnoty znamenají západní, resp. jižní polokouli.
2306 2306 Síť
2307 2307 Síťová vyjímka
2308 2308 Neaktualizovat
2309 2309 Nový
2310 2310 -----
2311 2311 Nový problém
2312 2312 Nový klíč
2313 2313 Nová role
2314 2314 Nová hodnota
2315 2315 Nová hodnota pro {0}
2316 2316 Další
2317 2317 Další obrázek
2318 2318 Noční klub
2319 2319 Ne
2320 2320 Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.
2321 2321 Nenalezena vrstva s GPX daty.
2322 2322 Není vybrána GPX vrstva. Nelze nahrát trasu na server.
2323 2323 Není dostupná žádná GPX trasa pro kterou by šel asociovat zvuk.
2324 2324 Beze zkratky
2325 2325 Nenazezena příchozí cesta "from".
2326 2326 Nenalezena odchozí cesta "to".
2327 2327 Nenalezen "via" uzel nebo cesta.
2328 2328 Ještě není vybrána oblast
2329 2329 Žádné změny k nahrání.
2330 2330 Není k dizpozici sada změn pro rozdílový upload
2331 2331 Žádné konflikty k vyřešení
2332 2332 Není žádný konflikt, na který by se mohlo přiblížit
2333 2333 Nenalezena aktuální datová sada
2334 2334 V této oblasti nebyla nalezena žádná data.
2335 2335 Nenalezena žádná data na zařízení.
2336 2336 Nebyla načtena žádná data.
2337 2337 Žádné datum
2338 2338 Není zadán žádný popisek. Prosíme, zadejte jej.
2339 2339 -----
2340 2340 Slepá komunikace
2341 2341 Žádný soubor patřící k této vrstvě
2342 2342 -----
2343 2343 Žádný obrázek.
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění.
2347 2347 Žádné vrstvy k upravování
2348 2348 Nebyly nalezeny záznamy pro "{0}"
2349 2349 Žádná otevřená sada změn
2350 2350 Žádné otevřené sady změn
2351 2351 -----
2352 2352 Není zadáno heslo.
2353 2353 Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostech
2354 2354 Nezbývají žádné další konflikty značek k vyřešení
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 Žádná proxy
2358 2358 Nevybrána žádná relace
2359 2359 Není vybrána GPX trasa
2360 2360 Žádné cílové vrstvy
2361 2361 -----
2362 2362 Není zadáno uživatelské jméno.
2363 2363 Neplatná URL WMS nebo id
2364 2364 Žádné chyby při kontrole
2365 2365 Neotevřen žádný pohled - nelze určit hranice!
2366 2366 Ne, zrušit
2367 2367 Ne, zruš operaci
2368 2368 Ne, pokračovat v editaci
2369 2369 Ne, neaplikovat
2370 2370 Bod
2371 2371 -----
2372 2372 Bod je stále využit
2373 2373 Bod {0}
2374 2374 Body
2375 2375 Uzly na stejné pozici
2376 2376 Uzly se stejným jménem
2377 2377 Body(vyřešeno)
2378 2378 Body(s konflikty)
2379 2379 -----
2380 2380 Žádný
2381 2381 Žádný z těchto uzlů není připojen na něco jiného.
2382 2382 Žádný z uzlů v této cestě není připojen na něco jiného.
2383 2383 Normální
2384 2384 Sever
2385 2385 Nenalezeno
2386 2386 Nepřipojeno
2387 2387 Zatím nerozhodnuto
2388 2388 Zatím nerozhodnuto
2389 2389 Není v cache
2390 2390 Poznámka
2391 2391 -----
2392 2392 Poznámka: GPL není kompatibilní s licencí OSM. Nestahujte prosím cesti licencované pod GPL.
2393 2393 Poznámka: Pokud je vybrána cesta, dostane čerstvé kopie odlepených\nuzlů a tyto nové uzly budou vybrány. Jinak všechny cesty dostanou\nsvé vlastní kopie a všechny uzly budou vybrány.
2394 2394 Bankovky
2395 2395 Nic
2396 2396 Nic nebylo přidáno výběrem hledáním "{0}"
2397 2397 Ve výběru se nenašlo nic při hledání ''{0}''
2398 2398 Nic nebylo odstraněno výběrem hledáním "{0}"
2399 2399 Není zvoleno nic co by se dalo přiblížit
2400 2400 Nic není zvoleno!
2401 2401 Nic nevyexportováno. Nejdříve stáhněte data.
2402 2402 -----
2403 2403 Není nic k nahrání. Nejprve musíte mít nějaká data.
2404 2404 Není na co zoomovat
2405 2405 Výjimka desetinné čárky, pravděpodobně nějaké chybějící tagy.
2406 2406 Číslo
2407 2407 Počet drátů (nebo lépe vodičů) na každém kabelu
2408 2408 Číslovací systém:
2409 2409 Schéma číslování
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 OK - další pokus.
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 OSM data
2417 2417 Heslo OSM.
2418 2418 Soubory z OSM serveru
2419 2419 OSM soubory komprimované pomocí bzip2
2420 2420 OSM soubory komprimované pomocí gzip
2421 2421 -----
2422 2422 Heslo:
2423 2423 Uživatelské jméno:
2424 2424 -----
2425 2425 Objekt ''{0}'' je již smazán. Přeskakuji objekt při nahrávání.
2426 2426 ID objektu:
2427 2427 Objekt smazán
2428 2428 Historie objektu
2429 2429 Typ objektu:
2430 2430 Objekt s historií
2431 2431 -----
2432 2432 Objekty byly nahrány do <strong>otevřené sady změn</strong> {0} s komentářem ''{1}''.
2433 2433 Objekty k přidání:
2434 2434 Objekty ke smazání:
2435 2435 Objekty ke změnění:
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 Liché
2441 2441 Posun všech bodů východním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.
2442 2442 Posun všech bodů severním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.
2443 2443 Posun:
2444 2444 Starý klíč
2445 2445 Stará role
2446 2446 Stará hodnota
2447 2447 Nejstarší soubory jsou automaticky smazány při překročení této velikosti
2448 2448 Na požádání
2449 2449 Při nahrávání
2450 2450 Jednosměrka
2451 2451 Cesty s jediným uzlem
2452 2452 -----
2453 2453 Jedna z vybraných cest je již součástí jiného multipolygonu.
2454 2454 Jednosměrka
2455 2455 Pouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem
2456 2456 Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/čase
2457 2457 Pouze sady změn patřící mě
2458 2458 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím ID
2459 2459 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménem
2460 2460 Jen zajímavé směry (např. jednosměrka)
2461 2461 Pouze na prvním úseku cesty.
2462 2462 Pouze na vektorizovaných vrstvách
2463 2463 Aktuálně lze sloučit maximálně pouze dvě plochy.
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 Otevřít z umístění...
2467 2467 Otevřít OpenStreetBugs
2468 2468 Otevřít viditelné...
2469 2469 K nahrání dat ze souboru otevřete nejprve prázdnou WMS vrstvu
2470 2470 -----
2471 2471 Otevřít soubor.
2472 2472 -----
2473 2473 Otevřít historii příkazů
2474 2474 Otevřít seznam všech nahraných vrstev.
2475 2475 Otevřít seznam všech relací
2476 2476 Otevřít seznam lidí, kteří pracuji na zvoleném objektu
2477 2477 Otevřít seznam navigačních bodů
2478 2478 Otevřít "dialog sloučení" pro všechny vybrané položky z předchozího seznamu.
2479 2479 Otevřít novou sadu změn a použít ji v dalším nahrávání
2480 2480 Otevře dialog globální konfigurace.
2481 2481 Otevřít okno s výběrem.
2482 2482 -----
2483 2483 Otevřít soubor.
2484 2484 Otevřít editor pro zvolenou relaci
2485 2485 -----
2486 2486 Otevřít jinou GPX trasu
2487 2487 Otevřít další fotografie
2488 2488 Očekávána otevřená sada změn. Nalezena uzavřená sada změn s id {0}.
2489 2489 Otevřené sady změn
2490 2490 Otevřít soubor
2491 2491 Otevře obrázek s ImageWayPoint
2492 2492 Otevřít pouze soubory, které jsou viditelné v tomto pohledu.
2493 2493 Otevřít nástroj Surveyor.
2494 2494 Otevřít aktuální stránku nápovědy v externím prohlížeči
2495 2495 Otevřít seznam sad změn v aktuální vrstvě.
2496 2496 Otevřít okno s měřením.
2497 2497 Otevřít nástroj pro testovaní dialogů přednastavených značek.
2498 2498 Otevřít okno s výsledkem kontroly.
2499 2499 Otevřít...
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 Stahovací smyčka OpenStreetBugs
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 Otevírám 1 soubor...
2509 2509 Otevírací doba
2510 2510 Otevírání souboru ''{0}'' ...
2511 2511 Otevírání souborů
2512 2512 Otevře dialog umožňující skočit na zadané místo
2513 2513 Otevře okno správce datových sad pro vybrané sady změn
2514 2514 Otevře okno OpenStreetBugs a aktivuje automatické stahování
2515 2515 Operátor
2516 2516 Oční optik
2517 2517 Volitelné atributy:
2518 2518 Volitelné informace:
2519 2519 Volitelné typy
2520 2520 Obchod se zdravou výživou
2521 2521 Orig. cesta
2522 2522 Ortogonalizovat
2523 2523 Pravoúhlost / Zpět
2524 2524 Ortogonalizovat tvar
2525 2525 Ortogonalizovat objekt / Zpět
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Ostatní
2529 2529 Jiný informační bod
2530 2530 Vybavení do přírody
2531 2531 Překryv dlaždic
2532 2532 Překrývající se plochy
2533 2533 Překrývající se silnice
2534 2534 Překrývající se silnice (s plochou)
2535 2535 Překrývající se železnice
2536 2536 Překrývající se železnice (s plochou)
2537 2537 Překrývající se cesty
2538 2538 Překrývající se cesta (s plochou)
2539 2539 Překrývající se cesty
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 Přepsat
2545 2545 -----
2546 2546 PNG soubory (*.png)
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 Styl kreslení {0}: {1}
2552 2552 Problém s vykreslováním
2553 2553 Paleontologické naleziště
2554 2554 Papír
2555 2555 Parametr "downloadgps" neakceptuje jména souborů nebo URL
2556 2556 parameter {0} není v rozsahu 0..{1}, zadáno {2}
2557 2557 -----
2558 2558 Rodičovské relace
2559 2559 -----
2560 2560 Parkoviště P+R
2561 2561 Parkoviště
2562 2562 Obslužná silnice na parkovišti
2563 2563 Chyba parsování: Chybná struktura GPX dokumentu
2564 2564 Zpracovávám OSM data...
2565 2565 Parsuji data historie OSM ...
2566 2566 -----
2567 2567 Parsování souboru "{0}" selhalo
2568 2568 Načítám seznam sad změn...
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 Heslo
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 Vložit
2577 2577 Vložit ...
2578 2578 Vložit Popisky
2579 2579 Vložit URL ze schránky
2580 2580 Vložit ze schránky
2581 2581 Vložte bez nekompletích členů
2582 2582 Pěšina, vychozená cesta pro pěší/cyklo (path)
2583 2583 Délka cesty
2584 2584 -----
2585 2585 Vrchol
2586 2586 Pěší zóna
2587 2587 Přechod pro chodce
2588 2588 Typ přechodu pro chodce
2589 2589 -----
2590 2590 Pelota (míčová hra)
2591 2591 Nevyřešené konflikty v seznamu členů této relace
2592 2592 Nevyřešené konflikty v seznamu bodů v této cesty
2593 2593 Zbývající konflikty k vyřešení ve vlastnostech
2594 2594 Provede kontrolu dat
2595 2595 Povolené akce
2596 2596 Lékárna
2597 2597 Telefonní číslo
2598 2598 Telefonní číslo
2599 2599 -----
2600 2600 Čas fotografie (z exif):
2601 2601 Fotografie neobsahují informace o čase
2602 2602 Fyzicky odstranit z lokální datové sady
2603 2603 -----
2604 2604 Místo na piknik
2605 2605 Molo
2606 2606 Potrubí
2607 2607 Typ sjezdovky
2608 2608 Hřiště
2609 2609 Chrám(kostel, synagoga, mešita)
2610 2610 Místa
2611 2611 Přehrát/Pauza audio
2612 2612 -----
2613 2613 Hřiště
2614 2614 Prosíme přerušte, pokud si nejste jisti
2615 2615 Prosím klikněte na <strong>Stáhnout seznam</strong> ke stažení a zobrazení seznamu dostupných plugnů.
2616 2616 -----
2617 2617 Prosím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po uplynutí zadaného času.
2618 2618 Prosím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po spuštění novější verze.
2619 2619 Rozhodněte, které hodnoty ponechat
2620 2620 Prosím zadejte popis vaší trasy
2621 2621 Prosím zadejte komentář k nahrávání této sady změn (min. 3 znaky)
2622 2622 -----
2623 2623 Prosím zadejte řetězec filtru
2624 2624 Prosím zadejte zeměpisnou šířku v rozsahu -90..90
2625 2625 Prosím zadejte zeměpisnou délku v rozsahu -180..180
2626 2626 Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.
2627 2627 -----
2628 2628 Zadjte hledaný řetězec.
2629 2629 Zadejte uživatelské jméno
2630 2630 Zadejte uživatelské jméno a heslo pokud vaše proxy požaduje autentizaci.
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 Prosím zadejte platnou zeměpisnou šířku v rozsahu -90..90
2634 2634 Prosím zadejte platnou zeměpisnou délku v rozsahu -180..180
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 Prosím zadejte nebo vložte URL pro získání sad změn z API OSM.
2644 2644 Prosím zadejte tagy o vaší trase
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 Prosíme vložte platné číslo pro koncovou adresu
2651 2651 Zadejte platné číslo pro počáteční adresu
2652 2652 Zadejte platné číslo pro počáteční a koncovou adresu
2653 2653 Prosím zadejte své heslo pro OSM
2654 2654 Prosím zadejte své uživatelské jméno pro OSM
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 Prosím vyberte nejprve oblast stahování.
2658 2658 Prosím vyberte soubor
2659 2659 Prosím zvolte klíč
2660 2660 Vyberte schéma k použití.
2661 2661 Prosím vyberte ulici k asociaci k interpolační adresní cestě
2662 2662 Vyberte prosím hodnotu
2663 2663 Prosíme, vyberte interpolaci adres pro tuto ulici
2664 2664 Prosím vyberte autorizační proceduru:
2665 2665 Prosím, vyberte položku.
2666 2666 Vyberte minimálně 4 uzly
2667 2667 Prosím, vyberte alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.
2668 2668 Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu která bude připojena.
2669 2669 Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu
2670 2670 Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování
2671 2671 Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.
2672 2672 Zvolte minimálně jednu cestu.
2673 2673 Vyberte minimálně 3 uzly
2674 2674 Zvolte minimálně dva uzly ke spojení
2675 2675 Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojení
2676 2676 Prosím, vyberte přesně dva nebo tři body nebo cestu se dvěma či třemi body.
2677 2677 Prosím zvol něco ke kopírování
2678 2678 Prosíme vyberte WMS vrstvu k upravení.
2679 2679 Vyberte objekty, u kterých chcete změnit vlastnosti.
2680 2680 Zvolte řádek k vymazání
2681 2681 Zvolte řádek k editaci
2682 2682 Vyberte schéma ke smazání.
2683 2683 Prosím vyberte cílovou vrstvu.
2684 2684 -----
2685 2685 Prosím zvolte cesty s úhlem přibližně 90 nebo 180 stupňů
2686 2686 Prosím vyberte které změny vlastností chcete použít.
2687 2687 -----
2688 2688 Plugin zahrnut v JOSM
2689 2689 Plugin cadastre-fr používá z historických příčin pro grabování horkou klávesu F11\nkterá je aktuálně použita pro přepnutí do celoobrazovkováho režimu\nChcete používat F11 pro grabování pluginem?
2690 2690 Informace o pluginu
2691 2691 -----
2692 2692 Politika aktualizace pluginů
2693 2693 Pluginy
2694 2694 Jméno místa
2695 2695 Číslo místa
2696 2696 Policie
2697 2697 Volební obvod
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 Jen pozice
2701 2701 Pozice {0} je mimo rozsah. Aktuální počet členů je {1}.
2702 2702 Pozice, Čas, Datum, Rychlost
2703 2703 Pozice, Čas, Datum, Rychlost, Výška
2704 2704 Poštovní schránka
2705 2705 PSČ:
2706 2706 Pošta
2707 2707 Poštovní směrovací číslo
2708 2708 -----
2709 2709 Elektrárna
2710 2710 Dráty elektrického vedení
2711 2711 Rozvodna
2712 2712 Trafostanice
2713 2713 Stožár elektrického vedení
2714 2714 Selhal předpoklad
2715 2715 Porušení předpokladů
2716 2716 Předdefinováno
2717 2717 -----
2718 2718 Nastavení {0} bylo odstraněno, protože se již nepoužívá.
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 Předvolby
2723 2723 Předvolby uloženy na {0}
2724 2724 Nastavení...
2725 2725 Připravuji OSM data...
2726 2726 -----
2727 2727 Připravuji data...
2728 2728 Připravuji vrstvu ''{0}'' pro nahrání na server ...
2729 2729 Připravuji objekty k nahrání na server ...
2730 2730 -----
2731 2731 Historická trať
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 Předvolby
2735 2735 Předvolby neobsahují vlastnost klíč
2736 2736 Předvolby neobsahují vlastnost hodnota
2737 2737 Předchozí
2738 2738 Předchozí obrázek
2739 2739 Silnice 1. třídy
2740 2740 Silnice 1. třídy - nájezd
2741 2741 Primární modifikátor:
2742 2742 Prvek
2743 2743 Očekáváno ID prvku
2744 2744 Vězení
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 Zpracovávám soubor ''{0}''
2748 2748 Zpracovávám soubory pluginů...
2749 2749 Zpracovávám seznam pluginů z webu ''{0}''
2750 2750 Zpracovávám cache pluginů...
2751 2751 Kód projekce
2752 2752 Metoda projekce
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 Vlastnosti
2756 2756 Vlastnosti / Členství
2757 2757 Kontrola vlastností :
2758 2758 Vlastnosti pro zvolené objekty
2759 2759 Vlastnosti v mé datové sadě, např lokální datové sadě
2760 2760 Vlastnosti slučovaného prvku. Nahradí vlastnosti v mých prvcích pokud bude sloučení aplikováno.
2761 2761 Vlastnosti v cizí datové sadě, např serverová datová sada
2762 2762 Vlastnosti
2763 2763 Vlastnosti (s konflikty)
2764 2764 Vlastnosti/Členství
2765 2765 Vlastnosti: {0} / Členství: {1}
2766 2766 Hodnota obsahuje HTML entitu
2767 2767 Hodnota začíná nebo končí mezerou
2768 2768 Poskytuje vrstvu na pozadí zobrazující mřížku mapy
2769 2769 Napište stručný komentář ke změnám, které nahráváte na server:
2770 2770 Poskytuje měřící dialog a vrstvu pro měření délek a úhlů segmentů, ploch uzavřených jednoduchou cestou a vytváření měřících cest (které je možné importovat z gps vrstvy).
2771 2771 Poskytuje dialog umožňující editovat tagy v tabulce.
2772 2772 Poskytuje směrování
2773 2773 -----
2774 2774 Hospoda
2775 2775 -----
2776 2776 Veřejná budova
2777 2777 Vozidla MHD
2778 2778 Hromadná doprava
2779 2779 Odstraněný objekt ''{0}''
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 Lom
2783 2783 -----
2784 2784 Dotaz a stažení sad změn
2785 2785 Dotaz a stažení sad změn ...
2786 2786 Dotazovat se na otevřené i uzavřené sady změn
2787 2787 Dotaz na sady změn
2788 2788 Dotaz na sady změn z URL serveru
2789 2789 Dotazovat se pouze na uzavřené sady změn
2790 2790 Dotazovat se pouze na otevřené sady změn
2791 2791 Dotazuji a stahuji sady změn
2792 2792 Dotazuji se jmeného serveru
2793 2793 Dotazuji se jmeného serveru ...
2794 2794 -----
2795 2795 Závodní trať
2796 2796 Pálkové (raketové) sporty
2797 2797 Železnice
2798 2798 Železnice
2799 2799 Vlaková zastávka
2800 2800 Kolejové nástupiště (tram/vlak)
2801 2801 Železniční plocha
2802 2802 -----
2803 2803 Velikost rastru: {0}
2804 2804 Surová GPS data
2805 2805 Nejdřív čti
2806 2806 -----
2807 2807 Načíst fotografie...
2808 2808 Načítám sadu změn {0} ...
2809 2809 Načítám sady změn...
2810 2810 -----
2811 2811 Načítám rodiče ''{0}''
2812 2812 -----
2813 2813 Čtu {0}...
2814 2814 -----
2815 2815 Skutečné jméno
2816 2816 Opravdu uzavřít?
2817 2817 Opravdu smazat výběr z relace {0}?
2818 2818 Rekreační plocha
2819 2819 Zaměřený obrázek...
2820 2820 Recyklační stanoviště
2821 2821 Zrušit vrácení
2822 2822 Vrátit zpět poslední vrácenou akci
2823 2823 Číslo
2824 2824 Číslo nástupiště
2825 2825 Číslo záchodu
2826 2826 -----
2827 2827 Odkazuje na
2828 2828 Obnovit
2829 2829 Kraj
2830 2830 Zamítnout konflikty a uložit
2831 2831 Vztah
2832 2832 Relace...
2833 2833 Editor relací: Stáhnout členy
2834 2834 Editor relací: Posun dolů
2835 2835 Editor relací: Posun nahoru
2836 2836 Editor relací: Odstranit
2837 2837 Editor relací: Odstranit vybrané
2838 2838 -----
2839 2839 Editor relací: Třídění
2840 2840 Relace je smazána
2841 2841 -----
2842 2842 Relace {0}
2843 2843 Relace: {0}
2844 2844 Relace
2845 2845 Relace: {0}
2846 2846 Pusťte myší tlačítko k vybrání obejktů v obdélníku
2847 2847 Uvolněte tlačítko myši pro ukončení pohybu. Ctrl sloučí s nejbližším uzlem.
2848 2848 Pusťte myší tlačítko k zastavení otaáčení
2849 2849 Náboženství
2850 2850 Znovu načíst
2851 2851 Znovu nahrát vybrané objekty a obnovit seznam.
2852 2852 Znovu nahrát chybné dlaždice
2853 2853 Znovu načíst aktuální stránku nápovědy
2854 2854 Znovu nahrát historii ze serveru
2855 2855 Znovu načíst seznam dostupných stylů z ''{0}''
2856 2856 Dálkové ovládání
2857 2857 -----
2858 2858 Dálkové ovládání bylo požádáno o import dat z následujícího URL:
2859 2859 Dálkové ovládání bylo požádáno o nahrání dat z API.
2860 2860 Odstranit
2861 2861 Odstranit "{0}" pro uzel ''{1}''
2862 2862 Odstranit "{0}" pro relaci ''{1}''
2863 2863 Odstranit "{0}" pro cestu ''{1}''
2864 2864 -----
2865 2865 Odstranit všechny členy odkazující na některý z vybraných prvků
2866 2866 -----
2867 2867 Odstranit z datové sady
2868 2868 Odstranit uzel ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
2869 2869 Odebrat fotografii z vrstvy
2870 2870 Odstranit relaci ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
2871 2871 Odstranit tagy z vnitřních cest
2872 2872 -----
2873 2873 Odstranit vybrané záložky
2874 2874 Odstranit vybrané členy z relace
2875 2875 Odstranit vybrané sady změn z lokální cache
2876 2876 Odstranit vybrané položky ze seznamu slučovaných elementů
2877 2877 Odstranit vybrané cesty pro ikony
2878 2878 Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivních
2879 2879 Odstranit, vyčistit relaci
2880 2880 Odstranit tohoto člena z relace
2881 2881 Odstranit cestu ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''
2882 2882 Prvek odstraněn z relací
2883 2883 -----
2884 2884 Odstraňuji duplicitní uzly...
2885 2885 Odstraňování odkazu z relace {0}
2886 2886 -----
2887 2887 Přejmenovat vrstvu
2888 2888 Přejmenovat vybranou záložku
2889 2889 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika, ...). Cesty musí být definovány v souboru routes.xml v adresáři pluginů.
2890 2890 Půjčovna
2891 2891 Opravna
2892 2892 Zaměňte "{0}" za "{1}" pro
2893 2893 Nahradit původní pozadí pozadím nastaveným v JOSM.
2894 2894 Nahradit původní bílé pozadí barvou pozadí nastavenou v nastavení JOSM.
2895 2895 Nahlásit chybu
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 Detaily požadavku: {0}
2901 2901 Umělá vodní nádrž
2902 2902 -----
2903 2903 Vymazat cookie
2904 2904 Zrušit současné měření a smazat měřící cestu.
2905 2905 Resetovat id na 0
2906 2906 Nastavit výchozí hodnoty
2907 2907 Místní komunikace (ulice)
2908 2908 Obytná plocha
2909 2909 Změnit velkost appletu (formát: ŠÍŘKAxVÝŠKA)
2910 2910 Rozlišení dlaždic Landsat (pixelů na stupeň)
2911 2911 Rozlišení dlaždic Landsatu, měřeno v pixelech na stupeň. Výchozí hodnota 4000.
2912 2912 Vyřešit
2913 2913 Vyřešit konflikty
2914 2914 Vyřešit konflikty pro ''{0}''
2915 2915 Vyřešení konfliktu v souřadnicích pro {0}
2916 2916 Vyřešení konfliktu ve stavu smazání pro {0}
2917 2917 Vyřešit konflikty v seznamu členů relace {0}
2918 2918 Vyřešit konflikty v seznamu bodů cesty {0}
2919 2919 Vyřešit konflikty.
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 Vyřešení {0} konfliktů tagů v uzlu {1}
2924 2924 Vyřešení {0} konfliktů tagů v relaci {1}
2925 2925 Vyřešení {0} konfliktů tagů v cestě {1}
2926 2926 -----
2927 2927 Restaurace
2928 2928 -----
2929 2929 Omezení
2930 2930 Obchody
2931 2931 Opěrná zeď
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 Obrátit řadu domů
2943 2943 Otočit cesty
2944 2944 Obrátit řadu domů
2945 2945 Obrátit řadu domů
2946 2946 Otočit a zkombinovat
2947 2947 Obrácené stupně šedi (pro černá pozadí)
2948 2948 Obrátit cestu
2949 2949 Otočit směr všech zvolených cest
2950 2950 -----
2951 2951 Otočit cesty
2952 2952 Obrácená pobřežní linie
2953 2953 Obrácené pobřeží: země není na levé straně
2954 2954 Obrácená země: země není na levé straně
2955 2955 Obrácená vodní cesta: země není na levé straně
2956 2956 Obrátit domovní čísla na řadě domů
2957 2957 Revize
2958 2958 Jízda na koni
2959 2959 Řeka
2960 2960 Břeh řeky
2961 2961 Cesta (neznámý typ)
2962 2962 Silniční omezení
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 Role v relaci odkazující na
2967 2967 Otočit o 180°
2968 2968 Otočit o 270°
2969 2969 Otočit o 90°
2970 2970 Otočit obrázek vlevo
2971 2971 Otočit obrázek vpravo
2972 2972 Otočit vlevo
2973 2973 Otočit vpravo
2974 2974 Kruhový objezd
2975 2975 Trasa
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 Typ trasy
2979 2979 Trasy zobrazeny pro:
2980 2980 Navigace
2981 2981 Nastavení pluginu routing
2982 2982 Ragby
2983 2983 Zřícenina
2984 2984 -----
2985 2985 Spouštím aproximaci Douglas-Peucker...
2986 2986 -----
2987 2987 Spouštím aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
2988 2988 Spouštím test {0}
2989 2989 Spouštím redukci vertexů...
2990 2990 Přistávací dráha (runway)
2991 2991 -----
2992 2992 SIM-karty
2993 2993 Průchod se dvěma vraty
2994 2994 Uložit
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 Uložit jako...
2998 2998 Uložit GPX soubor
2999 2999 Ulož vrstvu
3000 3000 Uložit OSM soubor
3001 3001 Uložit WMS vrstvu
3002 3002 Uložit WMS vrstvu do souboru
3003 3003 Přesto uložit
3004 3004 Uložit zachycená data do souboru každou minutu
3005 3005 Uložit aktuální data do nového souboru
3006 3006 Uložit aktuální data.
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)
3010 3010 Uložit/nahrát na server a smazat
3011 3011 Uložit/nahrát na server a skončit
3012 3012 Uložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.
3013 3013 Ukládám vrstvu do ''{0}'' ...
3014 3014 -----
3015 3015 Prohledávám adresář {0}
3016 3016 Základní škola
3017 3017 Kovový šrot
3018 3018 Suťoviště
3019 3019 Podrost
3020 3020 Hledat
3021 3021 Hledat ...
3022 3022 Hledat objekty.
3023 3023 Hledat...
3024 3024 Hledat:
3025 3025 Hledání:
3026 3026 Druhé jméno
3027 3027 Silnice 2. třídy
3028 3028 Druhý modifikátor:
3029 3029 Sekundy: {0}
3030 3030 Bezpečnostní vyjímka
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 Stezka pro pěší a cyklisty - dělená
3035 3035 Výběr: Rel.:{0} / Cest:{1} / Uzlů:{2}
3036 3036 Vybrat
3037 3037 Vybrat vše
3038 3038 Vybrat Feuille
3039 3039 Vybrat WMS vrstvu
3040 3040 Vyberte jednu uzavřenou cestu z alespoň čtyř uzlů
3041 3041 Vybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změn
3042 3042 Vybrat všechny nesmazané objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.
3043 3043 Vybrat sady změn v závislosti na datu vytvoření nebo uzavření
3044 3044 Vybrat sady změn v závislosti na stavu otevřená/uzavřená
3045 3045 Vybrat sady změn patřící specifickým uživatelům
3046 3046 Vybrat commune
3047 3047 Vyberte buď:
3048 3048 Vyberte soubor
3049 3049 Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Vybrat členy
3055 3055 Vybrat uzel pod kurzorem.
3056 3056 Vybrat objekty k nahrání na server
3057 3057 Vybrat pouze sady změn odpovídající specifické oblasti mapy
3058 3058 Vybrat prvky pro vybrané členy relace
3059 3059 Vybrat objekty nahrané tímto uživatelem
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 Vybrat členy relace odkazující na prvky v aktuálním výběru
3064 3064 Vybrat členy relace odkazující na {0} prvků v aktuálním výběru
3065 3065 Vybrat cílovou vrstvu
3066 3066 -----
3067 3067 Vybrat členy všech vybraných relací
3068 3068 -----
3069 3069 Vybrat pro zavření sady změn po následujícím nahrání
3070 3070 Vybrat pro stažení GPS tras ve vybrané oblasti.
3071 3071 Vybrat ke stažení dat z OSM ve vybrané oblasti.
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 Vybrat vrstvu ''{0}'' k nahrání na server ''{1}''
3078 3078 Vybere základní autentizací pomocí HTTP a uživatelského jména a hesla (bez šifrování)
3079 3079 Vybere OAuth jako autentizační mechanismus
3080 3080 Vybrat svě cesty se společným bodem.
3081 3081 Vybrat dvě cesty a bod
3082 3082 -----
3083 3083 Zvol, posuň a otáčej objekty
3084 3084 Vybrané prvny nelze uspořádat do pravých úhlů
3085 3085 -----
3086 3086 Zvolená trasa: {0}
3087 3087 Výběr
3088 3088 Plocha výběru
3089 3089 Délka výběru
3090 3090 Prázdný výběr
3091 3091 Výběr musí obsahovat pouze cesty a body
3092 3092 Vybrány nevhodné objekty!
3093 3093 Výběr: {0}
3094 3094 Cesty protínající seba sama
3095 3095 Polo-automatická
3096 3096 Oddělit vrstvu
3097 3097 Oddělovač
3098 3098 Sekvence
3099 3099 Pro id {0} server odpověděl kódem 404. Přeskakuji.
3100 3100 Server odpověděl chybovým kódem 404, opakování s individuálním požadavkem pro každý prvek
3101 3101 Účelová komunikace
3102 3102 Služby motoristům (odpočívadla)
3103 3103 Typ účelové komunikace
3104 3104 Nastavit záložku WMS
3105 3105 Nastavení průhlednosti WMS vrstvy. Vpravo je neprůhledné, vlevo průhledné.
3106 3106 Nastavení nového místa pro další požadavek
3107 3107 Nastavit vše na výchozí hodnoty
3108 3108 Nastavit průhledné pozadí.
3109 3109 Nastavit příznak ''upraveno'' pro bod {0}
3110 3110 Nastavit příznak ''upraveno'' pro relaci {0}
3111 3111 Nastavit příznak ''upraveno'' pro cestu {0}
3112 3112 Nastavit aktuální výběr na seznam vybraných relací
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 Nastavit na výchozí hodnotu
3116 3116 -----
3117 3117 Nastavit {0}={1} pro uzel ''{2}''
3118 3118 Nastavit {0}={1} pro relaci ''{2}''
3119 3119 Nastavit {0}={1} pro cestu ''{2}''
3120 3120 -----
3121 3121 Nastaví roli pro vybrané členy
3122 3122 Ruční nastavení. Používejte s opatrností!
3123 3123 Nastavuji výchozí hodnoty
3124 3124 Nastavení klávesové zkratky ''{0}'' pro akci ''{1}'' ({2}) selhalo,\nprotože tato zkratka se již používá pro akci ''{3}'' ({4}).\n\n
3125 3125 Nastavení
3126 3126 Nastavení pro plugin "Remote Control"
3127 3127 Nastavení pro plugin SlippyMap.
3128 3128 Nastavení pro přehrávání zvuků a zvukové značky.
3129 3129 Nastavení projekce mapy a interpretace dat.
3130 3130 Sdílené vlastnictví vozidel
3131 3131 -----
3132 3132 Přístřešek
3133 3133 Posunout všechny trasy na východ (stupňů)
3134 3134 Posunout všechny trasy na sever (stupňů)
3135 3135 Obuv
3136 3136 Střelba
3137 3137 Nakupování
3138 3138 Obchody
3139 3139 Krátká popiska: {0}
3140 3140 Klávesová zkratka
3141 3141 Nastavení klávesových zkratek
3142 3142 Nejkratší
3143 3143 Má se uložit?
3144 3144 Chcete plugin zakázat ?
3145 3145 Má se nahrát?
3146 3146 Zobrazit
3147 3147 Zobrazovat GPS data.
3148 3148 Zobrazit zprávu o stavu
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 Zobrazit sadu změn {0}
3152 3152 Zobrazit informace o pomoci
3153 3153 -----
3154 3154 Zobrazit informace
3155 3155 Zobrazovat informační zprávy při nahrávání.
3156 3156 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků
3157 3157 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků, pokud jsou dostupné
3158 3158 -----
3159 3159 Zobrazovat ID objektů v seznamech
3160 3160 Zobrazit nebo skrýt menu Zvuk v menu hlavní nabídky.
3161 3161 -----
3162 3162 Zobrazovat při startu úvodní obrazovku
3163 3163 Zobrazit zprávu o stavu s užitečnými informacemi, které se mohou přiložit k chybovému hlášení
3164 3164 Zobrazit pouze tagy s konfliktem
3165 3165 -----
3166 3166 Zobrazovat informační testy v oknech kontroly nahrávání.
3167 3167 Zobrazí tuto nápovědu
3168 3168 Zobrazit/Skrýt
3169 3169 Zobrazit/Skrýt Text/Ikony
3170 3170 Zobrazený areál
3171 3171 Sicily - Itálie
3172 3172 Cesty s podobnými jmény
3173 3173 Zjednodušit cestu
3174 3174 Zjednodušit všechny vybrané cesty
3175 3175 Zjednodušit cesty?
3176 3176 Simuluje kliknutí pokud uděláte malý a krátký pohyb. Užitečné pro tablety, pokud máte problémy, stačí kliknout na tablet bez pohybu myší (obecný Java - tablet problém).
3177 3177 Jedna barva (může být nastavena pro pojmenované vrstvy)
3178 3178 Jednotlivé prvky
3179 3179 Velikost dlaždic Landsat (pixelů)
3180 3180 Velikost jedné dlaždice z Landsatu, v pixelech. Výchozí hodnota 2000.
3181 3181 -----
3182 3182 Bruslení
3183 3183 Lyže
3184 3184 Lyžování
3185 3185 Přeskočit stahování
3186 3186 Přeskočit stahování
3187 3187 Vynechat aktualizaci
3188 3188 -----
3189 3189 Přeskakuji aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
3190 3190 Aktuální mapa
3191 3191 Aktuální mapa
3192 3192 -----
3193 3193 Skluz v loděnici
3194 3194 Vyhlazené mapy (antialiasing)
3195 3195 -----
3196 3196 Sněžný skůtr
3197 3197 Fotbal
3198 3198 Vyřešit konflikty
3199 3199 Některé z cest byly prvky relací, které byly změněny. Prosíme, ověřte, zda tímto nedošlo ke vzniku chyb.
3200 3200 Některé značky, které byly příliš daleko od trasy k rozumnému odhadu času, byly vynechány.
3201 3201 -----
3202 3202 Řadit
3203 3203 Setřídit nabídku s přednastaveními
3204 3204 Seřadit členy relace
3205 3205 Zdroj
3206 3206 Zdrojový text
3207 3207 Místa pro vozíčkáře
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 Rychlost
3211 3211 Rychlost (Km/h)
3212 3212 Rychlostní radar
3213 3213 Jednosměrné hroty
3214 3214 Rozdělit cestu
3215 3215 Rozdělit cestu zvoleným uzlem
3216 3216 Rozdělit oblast
3217 3217 Rozdělit cestu {0} do {1} částí
3218 3218 Rozdělit oblast pomocí neotagované cesty
3219 3219 -----
3220 3220 Sport (míčové hry)
3221 3221 Sportovní zařízení
3222 3222 Sportovní potřeby
3223 3223 Sportovní centrum
3224 3224 Pramen
3225 3225 Stadion
3226 3226 Standardní unixová geometrie okna
3227 3227 Počet hvězdiček
3228 3228 Začít hledání
3229 3229 Začít upravování
3230 3230 -----
3231 3231 Začít stahování dat
3232 3232 Začít novou cestu od posledního uzlu.
3233 3233 -----
3234 3234 Počáteční #:
3235 3235 Počáteční písmeno musí být menší než koncové písmeno
3236 3236 Počáteční číslo adresy musí být menší než koncové císlo
3237 3237 Počáteční a koncové číslo musí být pro abecední adresy stejné
3238 3238 Začínam prohledávat adresář
3239 3239 Zkusím nový pokus, {0} z {1}, během {2} sekund ...
3240 3240 Zahajuji pokus {0} z {1}.
3241 3241 Začínám nahrávat po částech...
3242 3242 Začínám nahrávat vše v jednom požadavku ...
3243 3243 Začínám nahrávat s jedním požadavkem na objekt ...
3244 3244 Země
3245 3245 Stát:
3246 3246 Papírnictví
3247 3247 -----
3248 3248 Stav
3249 3249 Zpráva o stavu
3250 3250 Schody
3251 3251 Schůdky přes ohrazení
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 Potok
3255 3255 -----
3256 3256 Jméno ulice
3257 3257 -----
3258 3258 Uliční a silniční síť
3259 3259 Ulice NRW Geofabrik.de
3260 3260 Styl pro vnitřní cestu ''{0}'' odpovídá multipolygonu.
3261 3261 Styl pro vnější cestu ''{0}'' nesedí.
3262 3262 Styl pro omezení {0} nenalezen.
3263 3263 Přidat filtr
3264 3264 Městský obvod, nebo městská část
3265 3265 Metro
3266 3266 Vchod do metra
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 Úspěšně otevřená sada změn {0}
3270 3270 -----
3271 3271 Poskytuje živý GPS vstup (pohybující se bod). Připojuje se k serveru gpsd.
3272 3272 Podporované zdroje k překreslování:
3273 3273 Podpora stahování rozčtvercovaných nascanovaných map z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rané fázi vývoje a může obsahovat chyby.
3274 3274 Povrch
3275 3275 Sledovací kamera
3276 3276 Triangulační bod
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Plugin SurveyorPlugin potřebuje ke své činnosti plugin LiveGpsPlugin, který nebyl nalezen!
3281 3281 Plavání
3282 3282 Švýcarský Grid
3283 3283 Přepnout na nový openstreetbugs server?
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 Popis symbolu
3287 3287 Synchronizovat audio
3288 3288 Synchronizovat celý dataset
3289 3289 Synchronizovat pouze bod {0}
3290 3290 Syncronizovat pouze relaci {0}
3291 3291 Synchronizovat čas z fotografie GPS přijímače
3292 3292 Synchronizovat pouze cestu {0}
3293 3293 TCX Soubory (*.tcx)
3294 3294 Stolní tenis (ping-pong)
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 soubor tagů neobsahuje zvolenou hodnotu ''{0}''
3298 3298 -----
3299 3299 Tagovat cesty jako
3300 3300 Označit cesty tagem water, coastline, land nebo bez tagu. Výchozí hodnota je water.
3301 3301 zdroj TagCheckeru
3302 3302 Tester předvoleb značení
3303 3303 Přednastavení tagů
3304 3304 Značky
3305 3305 Tagy (oddělené čárkou)
3306 3306 Značky a Členové
3307 3307 Tagy z uzlů
3308 3308 Tagy z relací
3309 3309 Tagy z cest
3310 3310 Značky sady změn {0}
3311 3311 Tagy nové sady změn
3312 3312 Klíče s prázdnými hodnotami
3313 3313 -----
3314 3314 Soubory TangoGPS (*.log)
3315 3315 Import TangoGPS selhal!
3316 3316 Import TangoGPS úspěšný
3317 3317 -----
3318 3318 Stanoviště taxi
3319 3319 Pojížděcí dráha (taxiway)
3320 3320 Telefon
3321 3321 Telefonní karty
3322 3322 Tenis
3323 3323 -----
3324 3324 Řada domů
3325 3325 Řada budov
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Silnice 3. třídy
3330 3330 Třetí modifikátor:
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Test {0}/{1}: Spouští se {2}
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Plugin "Remote Control" naslouchá vždy na portu 8111 localhostu. Číslo portu nelze změnit, protože s užitím tohoto čísla počítají vnější aplikace využívající tento plugin.
3348 3348 Cesta "from" nezačíná, ani nekončí v uzlu "via".
3349 3349 Cesta "from" nezačíná nebo nekončí v uzlu "via".
3350 3350 Cesta "to" nezačíná nebo nekončí v uzlu "via".
3351 3351 Cesta "to" nezačíná nebo nekončí na cestě "via".
3352 3352 -----
3353 3353 Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 Tento výběr nemůže být použit k rozdělení.
3360 3360 Tento výběr nelze použít pro oddělení uzlů
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Aktuální hodnota nemůže být ID sady změn. Zadejte prosím celé číslo > 0
3364 3364 -----
3365 3365 Dokument neobsahuje žádná data.
3366 3366 Během hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}
3367 3367 -----
3368 3368 Zeměpisná šířka na místě kurzoru myši.
3369 3369 Zeměpisná délka na místě kurzoru myši.
3370 3370 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3371 3371 Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněny
3372 3372 Délka nového nakresleného segmentu trasy.
3373 3373 -----
3374 3374 Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
3375 3375 Sloučená datová sada nebude obsahovat tag s klíčem {0}
3376 3376 Jméno objektu na místě kurzoru myši.
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 Plugin byl odstraněn z konfigurace. Restartujte JOSM k jeho odstranění z programu.
3381 3381 Projekce ''{0}'' v URL a současná projekce ''{1}'' jsou jiné.\nToto může vést ke špatným souřadnicím.
3382 3382 Projekce {0} nemohla být aktivována. Používam Mercator.
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 Regulární výraz "{0}" má chybu na pozici {1}, celá chyba:\n\n{2}
3386 3386 Požadovaná plocha je příliš velká. Přibližte pohled nebo změňte rozlišení.
3387 3387 Zvolená GPX trasa neobsahuje časové údaje. Zvolte, prosím, jinou.
3388 3388 Zvolená oblast nemůže být rozdělena, protože je členem relace.\nOdstraňte oblast z relace před rozdělením.
3389 3389 Zvolené uzly nesdílejí stejnou cestu.
3390 3390 Zvolené fotografie neobsahují informace o čase.
3391 3391 Výběr obsahuje {0} cest. Jste si jistý že je chcete všechny zjednodušit?
3392 3392 Server odpověděl chybou s kódem {0}
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 Počáteční poloha se nachází mimo bbox
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 Viditelný výsek je buď příliš malý, nebo příliš velký pro stahování dat z OpenStreetBugs
3399 3399 Cesta nemůže být rozdělena ve zvolených bodech. (Tip: Zvolte body uprostřed cesty.)
3400 3400 Cesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?
3401 3401 Divadlo
3402 3402 Cizí datová sada neobsahuje tag s klíčem {0}
3403 3403 Cizí verze
3404 3404 Cizí verze (serverová datová sada)
3405 3405 Cizí se sloučeným
3406 3406 Zábavní park
3407 3407 Nejsou žádné WMS vrstvy k upravování.
3408 3408 Nejsou otevřené žádné sady změn
3409 3409 Nejsou vybrány žádne objekty k aktualizaci.
3410 3410 Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?
3411 3411 -----
3412 3412 Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě
3413 3413 Došlo k {0} konfliktům během importu.
3414 3414 Tato akce nebude mít klávesovou zkratku.\n\n
3415 3415 Toto může védst k náhodnému smazání uzlů.
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 Toto je až za koncem nahrávky
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.
3422 3422 Tento plugin umožňuje zobrazit libovolný obrázek na pozadí editoru a ztotožnit jej s mapou.
3423 3423 Tento plugin kontroluje chyby klíčů a jejich hodnot.
3424 3424 Tento plugin přímo nahrává GPS trasy z aktivní vrstvy JOSM na openstreetmap.org.
3425 3425 -----
3426 3426 Tento test hledá neotagované uzly, které nejsou součástí žádné cesty.
3427 3427 Tento test hledá neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.
3428 3428 Tento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.
3429 3429 Tento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.
3430 3430 Tento test kontroluje na blízkost koncových uzlů cest k jiným cestám
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 Tento test kontroluje, jestli spojnice mezi dvěmi uzly není používána více, jak jednou cestou.
3434 3434 Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.
3435 3435 Tento test kontroluje, jestli dva body nejsou na přesně stejné pozici.
3436 3436 Tento test kontroluje na přítomnost cest se stejnými tagy a stejnými souřadnicemi uzlů.
3437 3437 Tento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.
3438 3438 -----
3439 3439 Tento test kontroluje, jestli nemají uzly stejné jméno (mohou být duplikáty).
3440 3440 Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, jestli jsou skutečně uzavřené.
3441 3441 Tato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.
3442 3442 Tyto body nejsou v kruhu. Přerušuji.
3443 3443 Čísla dlaždic
3444 3444 Zdroj dlaždic
3445 3445 -----
3446 3446 Časový interval
3447 3447 Časové pásmo:
3448 3448 Časová zóna: {0}
3449 3449 Do ...
3450 3450 Aby se předešlo přetížení WMS katastru,\nimport budov je omezen na max. 1 km2.
3451 3451 Ke smazání
3452 3452 -----
3453 3453 Přepnout celoobrazovkový pohled
3454 3454 Vypnout/Zapnout GPX linie
3455 3455 Přepnout drátový model
3456 3456 Přepnout celoobrazovkový pohled
3457 3457 -----
3458 3458 Přepnout viditelnost textu značek a ikon.
3459 3459 Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.
3460 3460 Přepnout: {0}
3461 3461 Zapnout/Vypnout globální nastavení ''{0}''.
3462 3462 Záchody
3463 3463 -----
3464 3464 Poplatek
3465 3465 Mýtná budka
3466 3466 Nástroj: {0}
3467 3467 Panel nástrojů
3468 3468 Upravení panelu nástrojů
3469 3469 Nástroje
3470 3470 -----
3471 3471 Turistika
3472 3472 Věž
3473 3473 -----
3474 3474 Typ věže
3475 3475 Město
3476 3476 Radnice
3477 3477 Město {0} nenalezeno, nebo není dostupné\nnebo byla akce přerušena
3478 3478 Hračky
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 Stopování
3484 3484 Lesní/polní cesta (track)
3485 3485 Barvy tras a bodů
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Semafory
3490 3490 Tramvaj
3491 3491 Tramvajová zastávka
3492 3492 Doprava
3493 3493 Cestování
3494 3494 Cestovní kancelář
3495 3495 Strom
3496 3496 Čtyřproudá silnice
3497 3497 Čtyřproudá silnice - nájezd
3498 3498 -----
3499 3499 Zkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto pluginu, než ohlásíte chybu.
3500 3500 Út-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3501 3501 Tunel
3502 3502 Začátek tunelu
3503 3503 Zákaz odbočení
3504 3504 Obratiště
3505 3505 Rožšířené místo pro otáčení lodí
3506 3506 Turniket
3507 3507 Točna
3508 3508 Typ
3509 3509 Jméno typu (UK)
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 NEZNÁMÝ
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 URL z www.openstreetmap.org (adresu můžete vložit do pole níže)
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 Zóna UTM
3521 3521 -----
3522 3522 Rozpojit cesty
3523 3523 Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již je
3524 3524 Není možné vztvořit novou zvukovou značku
3525 3525 Nelze najít překlad pro jazyk {0}. Vracím se k {1}.
3526 3526 -----
3527 3527 Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0}\n
3528 3528 -----
3529 3529 Nelze rozpoznat šířku/délku
3530 3530 Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě
3531 3531 Silnice bez zařazení (mimo obec)
3532 3532 Neuzavřené cesty.
3533 3533 Neuzavřená cesta
3534 3534 Nespojená pobřežní linie
3535 3535 Nespojené cesty.
3536 3536 Nerozhodnuto
3537 3537 Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno
3538 3538 Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic
3539 3539 Nerozhodnutý konflikt stavu viditelné
3540 3540 -----
3541 3541 Nedefinovaný element ''{0}'' nalezen ve vstupních datech. Přerušuji.
3542 3542 -----
3543 3543 Obnovit další body?
3544 3544 Obnovit závislé prvky?
3545 3545 Zpět
3546 3546 -----
3547 3547 Vrátit zpět přesun
3548 3548 Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané nody
3549 3549 Vrátit poslední akci.
3550 3550 Vytrhnout panel
3551 3551 Neočekávaná výjimka
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 neočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''
3555 3555 -----
3556 3556 neočekávaný formát nové verze modifikovaného prvku ''{0}'', zadáno ''{1}''
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 Neočekávaný token: {0}
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 neočekávaná hodnota parametru "index". Zadáno {0}
3563 3563 Odblokovat
3564 3564 Odblokovat aktuání seznam slučovaných elementů
3565 3565 Nespojený uzel
3566 3566 Vysoká škola
3567 3567 Neznámá koncovka souboru: {0}
3568 3568 Neznámé jméno počítače
3569 3569 Neznámý stav problému
3570 3570 Neznámý formát logu
3571 3571 Neznámý typ prvku pro ''{0}''.
3572 3572 Neznámý režim {0}.
3573 3573 Neznámá, nebo nepodporovaná verze API. Nalezeno {0}
3574 3574 Neznámý prvek: {0}. Povolené hodnoty jsou bod, cesta nebo relace
3575 3575 Neznámá role ''{0}''.
3576 3576 Neznámé věty:
3577 3577 Neznámý typ: {0}
3578 3578 Nepojmenovaná křižovatka
3579 3579 Nepojmenovaná neklasifikovaná silnice
3580 3580 Nepojmenované cesty
3581 3581 Neuspořádané pobřeží
3582 3582 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před smazáním?
3583 3583 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před ukončením?
3584 3584 Neuložená data a konflikty
3585 3585 Neuložená data a chybějící přiřazený soubor
3586 3586 -----
3587 3587 Odznačit vše
3588 3588 Odznačit vše (Escape)
3589 3589 Odznačit vše (Fokus)
3590 3590 Odznačit všechny objekty
3591 3591 Nepodporovaná verze WMS souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}
3592 3592 Nepodporovná verze cache souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}\nVytvořte nový soubor.
3593 3593 -----
3594 3594 Nepodporovaná verze: {0}
3595 3595 Neotagované a nespojené uzly.
3596 3596 Neotagované cesty
3597 3597 Neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.
3598 3598 Nahoru
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 Aktualizovat data
3602 3602 Interval aktualizace (dnů):
3603 3603 -----
3604 3604 Aktualizovat objekty
3605 3605 Aktualizace pluginů
3606 3606 Aktualizovat výběr
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 Aktualizovat vybrané pluginy
3610 3610 -----
3611 3611 Aktualizuje ze serveru modifikované objekty (stáhne znovu data).
3612 3612 Aktualizuje vybrané objekty ze serveru (znovu stáhne data)
3613 3613 Aktualizuje ze serveru objekty v aktuální datové vrstvě.
3614 3614 Aktualizuje vybrané sady změn aktuálními daty z OSM serveru
3615 3615 Aktualizuji sadu změn {0}...
3616 3616 Aktualizuji sadu změn...
3617 3617 Aktualizuji data
3618 3618 Aktualizuji ignorované chyby ...
3619 3619 Aktualizuji mapu ...
3620 3620 -----
3621 3621 Nahrát na server
3622 3622 Nahrát změny na server
3623 3623 Nahrát nastavení
3624 3624 Nahrát trasy
3625 3625 Nahrát trasy na server
3626 3626 Nahrát všechny změny v aktivní datové vrstvě na OSM server
3627 3627 Nahrát veškeré aktuálně vybrané změny na OSM server.
3628 3628 Nahrávání přerušeno
3629 3629 Nahrát data
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Nahrávání selhalo. Server vrátil následující chybu:
3635 3635 Nahrání v jednom požadavku není možné (příliš mnoho objektů)
3636 3636 Nahrát vybrané
3637 3637 Nahrát změněné objekty
3638 3638 Nahrát současné nastavení na server
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
3643 3643 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>několika sad změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
3644 3644 Nahrávám GPX trasu na server
3645 3645 Nahrávám GPX trasu: {0}% ({1} z {2})
3646 3646 Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...
3647 3647 Nahrávám data na server ...
3648 3648 Nahrávám na server data pro vrstvu ''{0}''
3649 3649 Nahrávám {0} objektů ...
3650 3650 Nahraje trasy na openstreetmap.org
3651 3651 Využití
3652 3652 Použití
3653 3653 Použijte <b>(</b> a <b>)</b> k seskupení výrazů
3654 3654 -----
3655 3655 Použijte <b>|</b> nebo <b>OR</b> ke kombinaci s logickým "nebo"
3656 3656 Použít základní autentizaci
3657 3657 Použít OAuth
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 Použít komplexní kontrolu vlastností
3661 3661 Použijte desetinné stupně.
3662 3662 Použít výchozí
3663 3663 Použít stadardní datový soubor.
3664 3664 Použít standardní nastavení
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Použít vrstvu s chybami
3668 3668 Použít globální nastavení.
3669 3669 Používat seznam výjimek.
3670 3670 Použít standardní systémové nastavení
3671 3671 Použít standardní systémové nastavení (zakázáno. Spusťte JOSM s parametrem<tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> k povolení)
3672 3672 Použít současné bervy jako nové barevné schéma.
3673 3673 Použít standardní datový soubor (doporučeno).
3674 3674 Použít standardní slovník (doporučeno).
3675 3675 Použít standardní soubor ignorovaných tagů (doporučeno).
3676 3676 Použít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických elementů.
3677 3677 Používat seznam výjimek pro potlačení varování.
3678 3678 Použít vybrané schéma ze seznamu.
3679 3679 Použitý styl
3680 3680 Uživatel
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 Uživatel:
3684 3684 Jméno uživatele
3685 3685 -----
3686 3686 Používám místo toho zkratku ''{0}''.\n\n
3687 3687 Ověřit
3688 3688 Kontroluje platnost hodnot a tagů pomocí komplexních pravidel.
3689 3689 Kontroluje platnost klíčů vlastností proti seznamu slov.
3690 3690 Kontroluje platnost hodnot vlastností proti přednastaveným hodnotám.
3691 3691 -----
3692 3692 Kontrola
3693 3693 Chyby kontroly
3694 3694 -----
3695 3695 Hodnota
3696 3696 Hodnota ''{0}'' pro klíč ''{1}'' není v přednastavení
3697 3697 Hodnota ''{0}'' bude použita pro klíč ''{1}''
3698 3698 -----
3699 3699 Hodnota >0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', nalezeno {1}
3700 3700 Hodnota zeměpisné šířky musí být v rozmezí [-90,90].
3701 3701 Hodnota zeměpisné délky musí být v rozmezí [-180,180].
3702 3702 Hodnota:
3703 3703 Různá nastavení ovlivňující vzhled celého programu.
3704 3704 -----
3705 3705 Rychlost (červená = pomalá, zelená = rychlá)
3706 3706 Prodejní automat
3707 3707 Prodávané produkty
3708 3708 Verze
3709 3709 očekávána verze > 0. Nalezena {0}
3710 3710 Očekávána verze
3711 3711 Verze {0}
3712 3712 Verze {0} vytvořená na {1} uživatelem {2}
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 Verze {0}, {1} (od {2})
3716 3716 Verze: {0}
3717 3717 Veterinář
3718 3718 Videopůjčovna/prodejna
3719 3719 Zobrazit
3720 3720 Zobrazení: {0}
3721 3721 Vyhlídka
3722 3722 Obec
3723 3723 Zelená plocha
3724 3724 Vesnice/Město
3725 3725 Vinice
3726 3726 Viditelnost
3727 3727 Stav viditelné:
3728 3728 Navštívit domovskou stránku
3729 3729 Vizualizuje informace o směrování v podobě grafu.
3730 3730 Kalibrace nahrávání zvuku
3731 3731 Sopka
3732 3732 Napětí
3733 3733 -----
3734 3734 Varování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na informace nebo historickou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}''
3735 3735 Varování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na uživatelskou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}''
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 WMS soubory (*.wms)
3740 3740 WMS vrstva
3741 3741 Nastavení pluginu WMS Plugin
3742 3742 -----
3743 3743 WMS URL (výchozí)
3744 3744 URL WMS nebo ID obrázku:
3745 3745 WMS vrstva ({0}), automatické stahování v přiblížení {1}
3746 3746 WMS vrstva ({0}), stahování v přiblížení {1}
3747 3747 WMS vrstva ({0}), nahráno {1} dlaždic
3748 3748 -----
3749 3749 Čekám 10 sekund ...
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 Zeď
3754 3754 Varování
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 Varování: Nepodařilo se načíst konfiguraci. Nastavená cesta ''{0}'' není adresářem.
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 Varování: Stahování dlaždic WMS selhává. Prosím prověřte nastavení.
3765 3765 -----
3766 3766 Varování: JOSM je nakonfigurován k používání systémové proxy, ale JVM není nakonfigurován k jejímu převzetí. Konfigurace byla resetována na ''Žádná proxy''
3767 3767 Varovaní: Vrstva ''{0}'' již neexistuje. Nelze odstranit konflikt prvku ''{1}''.
3768 3768 -----
3769 3769 Varování: Odstraňuji cestu {0} protože počet bodů klesl pod 2. Aktuálně je {1}
3770 3770 -----
3771 3771 Varování: Základní URL WMS služby ''{0}'' neobsahuje ukončovací '&' nebo '?'.
3772 3772 Upozornění: Úplné URL je ''{0}''.
3773 3773 Upozornění: heslo je posíláno nezašifrované.
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 Varování: nepodporovaná hodnota v konfiguraci ''{0}'', zadáno {1}''. Použije se ''Základní autentizace'.
3777 3777 Varování: WMS vrstva je deaktivována, protože obsahuje neplatnou základní url ''{0}''
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 Upozornění: ignoruji výjimku, protože úloha byla přerušena. Výjimka: {0}
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 Varování: míchání dat z verze 0.6 a 0.5 má za výsledek data verze 0.5
3806 3806 -----
3807 3807 Varování: objekt ''{0}'' je na serveru již smazán. Přeskakuji tento objekt a opakuji nahrávání.
3808 3808 Upozornění: spouštím prohlížeč pouze pro prvních {0} z {1} zvolených uživatelů
3809 3809 Varování: prvek ''{0}'' byl již na serveru smazán. Přeskakuji tento prvek a opakuji přenos.
3810 3810 -----
3811 3811 Varování: soubor revizí ''/REVISION'' chybí.
3812 3812 Varování: neočekávané číslo verze JOSM v souboru revizí, hodnota je ''{0}''
3813 3813 -----
3814 3814 Varování: neočekávaná hodnota v položce ''{0}''. Zadáno ''{1}''. Proxy nebude použita.
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Varování: {0}
3820 3820 Varování
3821 3821 Myčka
3822 3822 Odpadkový koš
3823 3823 Čistička odpadních vod
3824 3824 Vodstvo
3825 3825 Akvapark
3826 3826 Vodojem
3827 3827 Vodopád
3828 3828 Vodní objekty
3829 3829 Wave Audiosoubory (*.wav)
3830 3830 -----
3831 3831 Infrormace o cestě
3832 3832 -----
3833 3833 Koncový uzel cesty poblíž jiné silnice
3834 3834 Koncový uzel cesty poblíž jiné cesty
3835 3835 Uzel cesty poblíž jiné cesty
3836 3836 -----
3837 3837 Cesta {0}
3838 3838 -----
3839 3839 Cesta:
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 Silniční body
3843 3843 Cesty
3844 3844 Kříž
3845 3845 Boží muka
3846 3846 Webová stránka: {0}
3847 3847 Váha
3848 3848 Jez
3849 3849 Mokřina
3850 3850 Invalidní vozík
3851 3851 -----
3852 3852 Při importu zvuku použít záznam na značky v GPX vrstvě
3853 3853 Při importu zvuku udělat značky z...
3854 3854 Byl změněn směr cesty. Mají se provést zásledující změny vlastností cesty a jejích bodů, z důvodů udržení konzistence dat?
3855 3855 Při ukládání zanechávat záložní soubory končící znakem ~
3856 3856 Která WMS vrstva má být vybrána k trasování ? Výchozí: IR1.
3857 3857 Celá skupina
3858 3858 Šířka (metrů)
3859 3859 -----
3860 3860 Větrný mlýn
3861 3861 -----
3862 3862 Drátový model
3863 3863 -----
3864 3864 Prales
3865 3865 Továrna
3866 3866 Svět
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Špatně uspořádané cesty
3874 3874 Chybí XML tag <user>.
3875 3875 -----
3876 3876 Ano
3877 3877 Ano, aplikovat
3878 3878 Ano, vytvořit konflikt a zavřít
3879 3879 Ano,smazat body
3880 3880 Ano, stahovat obrázky
3881 3881 Ano, vyčistit to
3882 3882 Ano, resetovat id
3883 3883 Ano, obnovit je také
3884 3884 -----
3885 3885 Chystáte se smazat uzly mimo oblast, jež jste stáhli.<br>To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.<br>Opravdu je chcete smazat?
3886 3886 Chystáte se spustit {0} oken prohlížeče.<br>To může jednak zaplnit vaši obrazovku mnoha okny<br>a může to též chvíli trvat.
3887 3887 Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.org
3888 3888 Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 Některá nastavení se projeví až po restartování JOSM.
3892 3892 Je třeba zadat zdroje předvoleb v konfiguraci.
3893 3893 -----
3894 3894 Přesunuli jste více než {0} objektů. Nechtěný přesun velkého množství objektů najednou je častá chyba.\nOpravdu přesunout?
3895 3895 Musíte vaše editace označit jako veřejné pro nahrávání nových dat
3896 3896 Musíte vybrat alespoň jednu cestu.
3897 3897 Musíte vybrat alespoň dvě cesty.
3898 3898 Musíte zvolit dva nebo více uzlů pro rozdělění kruhové cesty.
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 Audio je třeba pozastavit v okamžiku, kdy uslyšíte synchronizační impuls.
3903 3903 Vyžádali jste si příliš mnoho uzlů (limit je 50 000). Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
3904 3904 -----
3905 3905 Měli byste vybrat GPX trasu
3906 3906 Aktualizoval jste verzi JOSM.<br>Pokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také pluginy.<br><br>Aktualizovat nyní pluginy?
3907 3907 Nulové souřadnice:
3908 3908 -----
3909 3909 Zvětšení
3910 3910 Přiblížení (v metrech)
3911 3911 Přiblížit
3912 3912 Oddálit
3913 3913 Přiblížení a pohyb mapy
3914 3914 -----
3915 3915 Přibližování pomocí tažení nebo CTRL+. nebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šipka nahoru dolu doleva doprava; pohyb se zoomem možno též pravým tlačítkem myši
3916 3916 Přiblížit
3917 3917 Oddálit
3918 3918 Zvětšit pohled na {0}
3919 3919 Zvětšit na
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 Přiblížit na problém
3923 3923 Přiblížit na zvolené prvky
3924 3924 Přiblížit na výběr
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 Zvětšit na {0}
3930 3930 Zvětšování je neaktivní protože je neaktivní vrstva s touto relací
3931 3931 Zvětšování je neaktivní protože nebyl vybrán žádný člen
3932 3932 -----
3933 3933 "{0}" není uzavřená plocha a tedy nelze spojit.
3934 3934 \nVýška: {0} m
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 Upravit stanici
3938 3938 -----
3939 3939 Stanice
3940 3940 Zpět
3941 3941 Rychleji
3942 3942 Rychle vpřed
3943 3943 Vpřed
3944 3944 Skok zpět.
3945 3945 Skok vpřed
3946 3946 Další značka
3947 3947 Přehraj další značku
3948 3948 Přehrát předchozí značku
3949 3949 Přehrát/Pauza
3950 3950 Předchozí značka
3951 3951 Pomaleji
3952 3952 Zpomalené přehrávání
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 V
3957 3957 S
3958 3958 J
3959 3959 Z
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 Upravit stanici
3972 3972 Vlaková stanice
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 Klíč:
3978 3978 zkrácené jméno ulice
3979 3979 -----
3980 3980 přidat k výběru
3981 3981 adresa
3982 3982 pro zkušené (černá)
3983 3983 -----
3984 3984 lanovka
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 zemědelská vozidla
3989 3989 všechny
3990 3990 ulička
3991 3991 abecední
3992 3992 -----
3993 3993 alternativní
3994 3994 -----
3995 3995 občanská vybavenost
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 anglikánské
3999 3999 krmivo pro zvířata
4000 4000 -----
4001 4001 cokoliv
4002 4002 -----
4003 4003 lukostřelba
4004 4004 oblast
4005 4005 -----
4006 4006 asijská
4007 4007 asfalt
4008 4008 atletika
4009 4009 australský fotbal
4010 4010 automaticky stahovat dlaždice
4011 4011 automatické přiblížení
4012 4012 pozadí
4013 4013 zpětná zastávka
4014 4014 zpětný segment
4015 4015 -----
4016 4016 bahá'í
4017 4017 baptistické
4018 4018 překážka
4019 4019 tag "barrier" (překážka) použitý na cestě
4020 4020 -----
4021 4021 nádrže
4022 4022 basketbal
4023 4023 pláž
4024 4024 bicykl
4025 4025 černá
4026 4026 modrá
4027 4027 močál
4028 4028 Hry s koulemi (např. pétanque)
4029 4029 hranice
4030 4030 -----
4031 4031 most
4032 4032 tag mostu (bridge) na uzlu
4033 4033 hnědá
4034 4034 stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
4035 4035 budhistické
4036 4036 budova
4037 4037 -----
4038 4038 hamburger
4039 4039 autobus
4040 4040 Autobusová dráha
4041 4041 kanoistika
4042 4042 velikost písmen rozhoduje
4043 4043 katolické
4044 4044 hřbitov
4045 4045 -----
4046 4046 změna výběru
4047 4047 změna pohledu
4048 4048 kontroluji cache...
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 čínská
4052 4052 -----
4053 4053 křesťanské
4054 4054 cigarety
4055 4055 město
4056 4056 Horolezení
4057 4057 po směru hodinových ručiček
4058 4058 -----
4059 4059 uzavřená cesta
4060 4060 uhelná
4061 4061 pobřeží
4062 4062 dlažební kostky
4063 4063 telekomunikační
4064 4064 zhutněná
4065 4065 beton
4066 4066 kondomy
4067 4067 -----
4068 4068 nastavit připojené DG100
4069 4069 potvrzovat ručně všechny akce Dálkového ovládání
4070 4070 konflikt
4071 4071 jehličnatý
4072 4072 spojení
4073 4073 konstrukce
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 vytváření nových objektů
4078 4078 kriket
4079 4079 ohražené místo pro tréning kriketu
4080 4080 kroket
4081 4081 -----
4082 4082 "cycleway" (cyklostezka) s tagem "bicycle"
4083 4083 cyklistika
4084 4084 -----
4085 4085 listnatý
4086 4086 smazat data po importu
4087 4087 -----
4088 4088 smazáno
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 zastaralý
4093 4093 vyhrazený(preferovaný)
4094 4094 dopravní obsluha
4095 4095 objízdná
4096 4096 -----
4097 4097 zakázáno
4098 4098 dok
4099 4099 závody psů
4100 4100 dvojitý
4101 4101 dolů
4102 4102 Sjezdovka
4103 4103 stáhnout
4104 4104 pití
4105 4105 příjezdová cesta
4106 4106 východ
4107 4107 jednoduchá (modrá)
4108 4108 Upravit trasu GPX
4109 4109 -----
4110 4110 krasojízda
4111 4111 evangelické
4112 4112 sudé
4113 4113 příklady
4114 4114 -----
4115 4115 sáčky na výkaly
4116 4116 pro experty (oranžová)
4117 4117 odvybráno: vlastnost je explicitně vypnutá
4118 4118 zemědělství
4119 4119 -----
4120 4120 trajekt
4121 4121 Najít ve výběru
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 jídlo
4125 4125 pěší
4126 4126 fotbal
4127 4127 "footway" (pěšina) s tagem "foot"
4128 4128 brod
4129 4129 les
4130 4130 -----
4131 4131 dopředná zastávka
4132 4132 dopředný segment
4133 4133 fosilní paliva
4134 4134 volný terén - freeride (žlutá)
4135 4135 -----
4136 4136 z cesty
4137 4137 plná
4138 4138 plynová
4139 4139 německá
4140 4140 ledovec
4141 4141 -----
4142 4142 golfové hřiště
4143 4143 -----
4144 4144 gps značka
4145 4145 gps bod
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 tráva
4152 4152 -----
4153 4153 štěrk
4154 4154 šedá
4155 4155 řecká
4156 4156 zeleň
4157 4157 Zastavitelné území (Greenfield)
4158 4158 země
4159 4159 gymnastika
4160 4160 střední
4161 4161 zastávka
4162 4162 zdravotnictví
4163 4163 teplo
4164 4164 vřesoviště
4165 4165 zvýraznit
4166 4166 silnice
4167 4167 silnice bez reference
4168 4168 dálnice
4169 4169 turistická
4170 4170 hindské
4171 4171 historické
4172 4172 informace o historii
4173 4173 hokej
4174 4174 -----
4175 4175 koňská
4176 4176 dostihy
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 vodní
4182 4182 obrázek
4183 4183 importovaná data z {0}
4184 4184 neaktivní
4185 4185 včetně přímých potomků rodičovské relace
4186 4186 nekompletní
4187 4187 nekompletní cesta
4188 4188 indická
4189 4189 -----
4190 4190 průmysl
4191 4191 vnitřní část
4192 4192 pro středně pokročilé (červená)
4193 4193 ostrov
4194 4194 italská
4195 4195 džinistické
4196 4196 japonská
4197 4197 svědkové Jehovovi
4198 4198 židovské
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 země
4202 4202 skládka
4203 4203 využití oblasti (landuse)
4204 4204 -----
4205 4205 vrstvu
4206 4206 tag "layer" se znaménkem +
4207 4207 vlevo
4208 4208 oddych (leisure)
4209 4209 -----
4210 4210 menší vodní plochy
4211 4211 -----
4212 4212 vedení
4213 4213 obytná zóna
4214 4214 nahrání dat z API
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 nízká
4218 4218 luteránské
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 přísav
4222 4222 mokřina
4223 4223 max šíř.
4224 4224 max dél.
4225 4225 "footway" (pěšina) s tagem "maxspeed"
4226 4226 režim měření
4227 4227 kov
4228 4228 metodistické
4229 4229 mexická
4230 4230 vojenský
4231 4231 min šíř.
4232 4232 min dél.
4233 4233 vedlejší vedení
4234 4234 překlep ve jménu klíče
4235 4235 smíšený
4236 4236 mormonské
4237 4237 motoristické sporty
4238 4238 -----
4239 4239 dálnice
4240 4240 Dálnice - nájezd
4241 4241 -----
4242 4242 bahno
4243 4243 kombinovaný
4244 4244 vícepodlažní
4245 4245 -----
4246 4246 muslimské
4247 4247 přírodní
4248 4248 -----
4249 4249 informace o přírodě
4250 4250 noviny
4251 4251 následující
4252 4252 ne
4253 4253 není zádný popis
4254 4254 žádný přepínač
4255 4255 beze jména
4256 4256 zákaz odbočení vlevo
4257 4257 zákaz odbočení vpravo
4258 4258 zákaz jízdy rovně
4259 4259 zákaz otáčení
4260 4260 nic
4261 4261 Běžecká trať
4262 4262 sever
4263 4263 severovýchod
4264 4264 severozápad
4265 4265 nesmazáno
4266 4266 -----
4267 4267 neviditelný (na serveru)
4268 4268 -----
4269 4269 upozornění
4270 4270 pro začátečníky (zelená)
4271 4271 jaderná
4272 4272 pozorovací
4273 4273 liché
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 ropa
4277 4277 -----
4278 4278 tag jednosměrky (oneway) na uzlu
4279 4279 -----
4280 4280 pouze odbočení vlevo
4281 4281 pouze odbočení vpravo
4282 4282 pouze jízda rovně
4283 4283 -----
4284 4284 Možnosti
4285 4285 -----
4286 4286 pravoslavné
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 vnější část
4290 4290 mimo stažený areál
4291 4291 nadzemní
4292 4292 Obslužná silnice na parkovišti
4293 4293 parkovací lístky
4294 4294 částečně vybráno: vlastnost je u vybraných objektů nastavena rozdílně
4295 4295 zpevněný
4296 4296 dlažební kostky
4297 4297 vrchol
4298 4298 oblázky
4299 4299 pegas (se semafory a tlačítkem pro chodce, cyklisty a jezdce na koni)
4300 4300 pelikán (se semafory)
4301 4301 pelota (míčová hra)
4302 4302 pentekostalistické
4303 4303 na povolení
4304 4304 fotografie
4305 4305 sluneční
4306 4306 molo
4307 4307 potrubí
4308 4308 těžká sjezdovka
4309 4309 lehká sjezdovka
4310 4310 sjezdovka pro experty
4311 4311 -----
4312 4312 střední sjezdovka
4313 4313 sjezdovka pro začátečníky
4314 4314 hřiště
4315 4315 -----
4316 4316 místo
4317 4317 -----
4318 4318 plast
4319 4319 stožár
4320 4320 energetika
4321 4321 presbyteriánské
4322 4322 předchozí
4323 4323 silnice první třídy
4324 4324 Silnice 1. třídy - nájezd
4325 4325 soukromý
4326 4326 navrhovaná
4327 4327 protestantské
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 plány městské hromadné dopravy
4331 4331 lístky na městskou hromadnou dopravu
4332 4332 papuchalk
4333 4333 čtveřitý
4334 4334 kvakerské
4335 4335 lom
4336 4336 pálkové (raketové) sporty
4337 4337 železnice
4338 4338 železniční plochy
4339 4339 -----
4340 4340 železnice
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 červená
4344 4344 rákosiny
4345 4345 obnovit seznam portů
4346 4346 -----
4347 4347 místní
4348 4348 regulární výraz
4349 4349 relace bez typu
4350 4350 odebrat z výběru
4351 4351 nahradit označené
4352 4352 obytná oblast
4353 4353 restaurace bez jména
4354 4354 obchody
4355 4355 vpravo
4356 4356 říční břeh
4357 4357 silnice
4358 4358 kruhový objezd
4359 4359 cesta
4360 4360 segment trasy
4361 4361 ragby
4362 4362 slanisko
4363 4363 písek
4364 4364 -----
4365 4365 měřítko
4366 4366 orientační
4367 4367 křoví
4368 4368 silnice druhé třídy
4369 4369 vyberte sport:
4370 4370 vybráno
4371 4371 výběr
4372 4372 Navíc cyklostezka jako pruh na cyklostezce
4373 4373 obslužná cesta
4374 4374 služby
4375 4375 -----
4376 4376 kanalizace
4377 4377 ší'itské
4378 4378 střelba
4379 4379 obchod
4380 4380 obchod typ {0}
4381 4381 paralelní pomocná dráha
4382 4382 -----
4383 4383 jednoduchý
4384 4384 místo
4385 4385 -----
4386 4386 bruslení
4387 4387 lyžařská
4388 4388 lyžování
4389 4389 snow park
4390 4390 fotbal
4391 4391 jih
4392 4392 jihovýchod
4393 4393 jihozápad
4394 4394 spiritualistické
4395 4395 -----
4396 4396 sport typ {0}
4397 4397 sportovní centrum
4398 4398 vlečka
4399 4399 stadion
4400 4400 známky
4401 4401 standardní
4402 4402 kámen
4403 4403 potok
4404 4404 ulice
4405 4405 jméno ulice obsahuje ss
4406 4406 řetězec
4407 4407 řetězec;řetězec;...
4408 4408 metro
4409 4409 sunnitské
4410 4410 povrchové
4411 4411 -----
4412 4412 bažina
4413 4413 sladkosti
4414 4414 plavání
4415 4415 -----
4416 4416 stolní tenis
4417 4417 tampóny
4418 4418 taoistické
4419 4419 telefonní karty
4420 4420 dočasná
4421 4421 dočasný typ silnice
4422 4422 tenis
4423 4423 terminál
4424 4424 silnice třetí třídy
4425 4425 -----
4426 4426 thajská
4427 4427 přílivová oblast
4428 4428 tygr
4429 4429 -----
4430 4430 až
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 na cestu
4434 4434 topografická
4435 4435 tukan (se semafory a tlačítkem pro chodce a cyklisty)
4436 4436 turistika
4437 4437 turistické typ {0}
4438 4438 věž
4439 4439 hračky
4440 4440 -----
4441 4441 světelná signalizace
4442 4442 tramvajová
4443 4443 trojitý
4444 4444 vybráno: vlastnost je explicitně zapnutá
4445 4445 čtyřproudá silnice
4446 4446 čtyřproudá silnice - nájezd
4447 4447 turecká
4448 4448 -----
4449 4449 typ
4450 4450 silnice bez klasifikace
4451 4451 volný
4452 4452 podzemní
4453 4453 podvodní
4454 4454 neočekávané číslo sloupce {0}
4455 4455 Unitářské
4456 4456 neznámý
4457 4457 neoznačený
4458 4458 nezpevněný
4459 4459 nenastaveno
4460 4460 nenastaveno: vlastnost není pro vybrané objekty nastavena
4461 4461 nepopsaný
4462 4462 nepopsaná cesta
4463 4463 neobvyklá kombinace tagů
4464 4464 nahoru
4465 4465 použití
4466 4466 chyba kontroly
4467 4467 ostatní kontroly
4468 4468 varování kontroly
4469 4469 verze {0}
4470 4470 přes uzel nebo cestu
4471 4471 viditelný (na serveru)
4472 4472 sopka
4473 4473 poukazy
4474 4474 voda
4475 4475 vodní tok
4476 4476 vodní cesty typ {0}
4477 4477 cesta je připojena
4478 4478 cesta je připojena na následujícího člena relace
4479 4479 cesta je připojena na předchozího člena relace
4480 4480 cesta není připojena na předchozího ani následujícího člena relace
4481 4481 západ
4482 4482 bílá
4483 4483 informace o divokých zvířatech
4484 4484 větrná
4485 4485 -----
4486 4486 Prales
4487 4487 -----
4488 4488 zalesněné území
4489 4489 špatný silniční (highway) tag na uzlu
4490 4490 x z
4491 4491 y z
4492 4492 seřazovací kolej
4493 4493 ano
4494 4494 zebra (bez semaforů)
4495 4495 Úroveň zvětšení
4496 4496 zoroastristické
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 {0} [nekompletní]
4500 4500 {0} se skládá z:
4501 4501 {0} konec
4502 4502 -----
4503 4503 {0} metrů
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 {0} uzlů v cestě {1} překračuje nejvyšší povolený počet uzlů v cestě {2}
4507 4507 Zatím {0} uzlů...
4508 4508 {0} není se současnou projekcí dovolena
4509 4509 -----
4510 4510 {0} čtverečních km
4511 4511 {0} začátek
4512 4512 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývát. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})
4513 4513 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývát. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})
4514 4514 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývát. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5})
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517m 1 -----
4518m 2 -----
4519m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...
4520m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...
4521m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů...
4522m 4 -----
4523m 5 -----
4524m 6 -----
4525m 7 -----
4526m 8 -----
4527m 9 -----
4528m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty
4529m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
4530m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
4531m 11 Přidán {0} objekt
4532m 11 Přidány {0} objekty
4533m 11 Přidáno {0} objektů
4534m 12 -----
4535m 13 -----
4536m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektu.
4537m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
4538m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
4539m 15 Změnit {0} objekt
4540m 15 Změnit {0} objekty
4541m 15 Změnit {0} objektů
4542m 16 Konflikt během stahování
4543m 16 Konflikty během stahování
4544m 16 Konflikty během stahování
4545m 17 -----
4546m 18 Smazat {0} uzel
4547m 18 Smazat {0} uzly
4548m 18 Smazat {0} uzlů
4549m 19 Smazat {0} objekt
4550m 19 Smazat {0} objekty
4551m 19 Smazat {0} objektů
4552m 20 Smazat {0} relaci
4553m 20 Smazat {0} relace
4554m 20 Smazat {0} relací
4555m 21 Smazat {0} cestu
4556m 21 Smazat {0} cesty
4557m 21 Smazat {0} cest
4558m 22 Mažu {0} objekt
4559m 22 Mažu {0} objekty
4560m 22 Mažu {0} objektů
4561m 23 -----
4562m 24 -----
4563m 25 Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''
4564m 25 Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''
4565m 25 Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''
4566m 26 -----
4567m 27 -----
4568m 28 Vložit nový uzel do cesty
4569m 28 Vložit nový uzel do {0} cest.
4570m 28 Vložit nový uzel do {0} cest.
4571m 29 -----
4572m 30 Sloučená verze ({0} položka)
4573m 30 Sloučená verze ({0} položky)
4574m 30 Sloučená verze ({0} položek)
4575m 31 Přesunout uzel {0}
4576m 31 Přesunout uzly {0}
4577m 31 Přesunout uzly {0}
4578m 32 Má verze ({0} položka)
4579m 32 Má verze ({0} položky)
4580m 32 Má verze ({0} položek)
4581m 33 Otevírám {0} soubor...
4582m 33 Otevírám {0} soubory...
4583m 33 Otevírám {0} souborů...
4584m 34 Vkládám {0} tag
4585m 34 Vkládám {0} tagy
4586m 34 Vkládám {0} tagů
4587m 35 -----
4588m 36 -----
4589m 37 Odstraněn {0} objekt
4590m 37 Odstraněny {0} objekty
4591m 37 Odstraněno {0} objektů
4592m 38 Odstranit staré klíče z {0} objektů
4593m 38 Odstranit staré klíče z {0} objektu
4594m 38 Odstranit staré klíče z {0} objektů
4595m 39 Otočit uzel {0}
4596m 39 Otočit uzly {0}
4597m 39 Otočit uzly {0}
4598m 40 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)
4599m 40 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
4600m 40 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
4601m 41 Zjednodušit {0} cestu
4602m 41 Zjednodušit {0} cesty
4603m 41 Zjednodušit {0} cest
4604m 42 -----
4605m 43 -----
4606m 44 -----
4607m 45 -----
4608m 46 Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty.
4609m 46 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
4610m 46 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
4611m 47 Označená cesta neobsahuje vybraný uzel.
4612m 47 Označené cesty neobsahují vybraný uzel.
4613m 47 Označené cesty neobsahují vybrané uzly.
4614m 48 Zvolená cesta má uzly mimo stahovanou oblast
4615m 48 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
4616m 48 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
4617m 49 Cizí verze ({0} položka)
4618m 49 Cizí verze ({0} položky)
4619m 49 Cizí verze ({0} položek)
4620m 50 Více než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.
4621m 50 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
4622m 50 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
4623m 51 -----
4624m 52 -----
4625m 53 -----
4626m 54 Byl nalezen {0} konflikt.
4627m 54 Byly nalezeny {0} konflikty.
4628m 54 Bylo nalezeno {0} konfliktů.
4629m 55 Nastal konflikt {0} během importu
4630m 55 Nastaly konflikty {0} během importu
4631m 55 Nastaly konflikty {0} během importu
4632m 56 Toto změní až {0} objekt.
4633m 56 Toto změní až {0} objekty.
4634m 56 Toto změní až {0} objektů.
4635m 57 -----
4636m 58 -----
4637m 59 Upravit vlastnosti {0} objektů
4638m 59 Upravit vlastnosti {0} objektu
4639m 59 Upravit vlastnosti {0} objektů
4640m 60 -----
4641m 61 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
4642m 61 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
4643m 61 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
4644m 62 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
4645m 62 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
4646m 62 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
4647m 63 Nahrávám {0} objekt...
4648m 63 Nahrávám {0} objekty...
4649m 63 Nahrávám {0} objektů...
4650m 64 -----
4651m 65 -----
4652m 66 trasa s {0} bodem
4653m 66 trasy s {0} body
4654m 66 trasy s {0} body
4655m 67 značka
4656m 67 značky
4657m 67 značky
4658m 68 uzel
4659m 68 uzly
4660m 68 uzly
4661m 69 objekt
4662m 69 objekty
4663m 69 objekty
4664m 70 bod
4665m 70 body
4666m 70 body
4667m 71 relace
4668m 71 relace
4669m 71 relace
4670m 72 na {0} objekt
4671m 72 na {0} objekty
4672m 72 na {0} objektů
4673m 73 cesta
4674m 73 cesty
4675m 73 cestami
4676m 74 {0} Autor
4677m 74 {0} Autoři
4678m 74 {0} Autorů
4679m 75 {0} konflikt byl <strong>vyřešen automaticky</strong> odstraněním {0} objektu<br>z lokální datové sady protože byl vymazán na serveru.
4680m 75 {0} konflikty byly <strong>vyřešeny automaticky</strong> odstraněním {0} objektů<br>z lokální datové sady protože byly vymazány na serveru.
4681m 75 {0} konfliktů bylo <strong>vyřešeno automaticky</strong> odstraněním {0} objektů<br>z lokální datové sady protože byly vymazány na serveru.
4682m 76 {0} konflikt zbývá k řešení.<br><br>Prosím otevřete seznam konfliktů a vyřešte jej manuálně.
4683m 76 {0} konflikty zbývají k řešení.<br><br>Prosím otevřete seznam konfliktů a vyřešte je manuálně.
4684m 76 {0} konfliktů zbývá k řešení.<br><br>Prosím otevřete seznam konfliktů a vyřešte je manuálně.
4685m 77 {0} se skládá z {1} značky
4686m 77 {0} se skládá z {1} značek
4687m 77 {0} se skládá z {1} značek
4688m 78 {0} se skládá z {1} trasy
4689m 78 {0} se skládá z {1} tras
4690m 78 {0} se skládá z {1} tras
4691m 79 {0} smazán
4692m 79 {0} smazány
4693m 79 {0} smazáno
4694m 80 -----
4695m 81 {0} prvek
4696m 81 {0} prvky
4697m 81 {0} prvků
4698m 82 {0} uzel
4699m 82 {0} uzly
4700m 82 {0} uzlů
4701m 83 {0} objekt k přidání:
4702m 83 {0} objekty k přidání:
4703m 83 {0} objektů k přidání:
4704m 84 {0} smazaný objekt:
4705m 84 {0} smazané objekty:
4706m 84 {0} smazaných objektů:
4707m 85 {0} objekt k úpravě:
4708m 85 {0} objekty k úpravě:
4709m 85 {0} objektů k úpravě:
4710m 86 -----
4711m 87 {0} bod
4712m 87 {0} bodů
4713m 87 {0} bodů
4714m 88 {0} relace
4715m 88 {0} relace
4716m 88 {0} relací
4717m 89 {0} trasa,
4718m 89 {0} trasy,
4719m 89 {0} trasy,
4720m 90 {0} tag
4721m 90 {0} tagy
4722m 90 {0} tagů
4723m 91 -----
4724m 92 -----
4725m 93 {0} cesta
4726m 93 {0} cesty
4727m 93 {0} cest
4728m 94 {0} značka
4729m 94 {0} značky
4730m 94 {0} značek
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.